ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА про встановлення факту,…


_____ районний суд Київської області,
________________________________________.
(поштовий індекс, адреса)
Позивач: ________________________________________,
________________________________________.
(поштовий індекс, адреса)
Відповідач: ________________________________________,
________________________________________.
(поштовий індекс, адреса)
Ціна позову: 500718,76 грн.
ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
про встановлення факту, що має юридичне значення та визнання права власності в порядку спадкування
У провадженні _______________ районного суду Київської області знаходиться цивільна справа № __ за первісною позовною заявою (П.І.Б.) до (П.І.Б.) “про усунення від права на спадкування”.
Відповідач за первісним позовом не визнає позовні вимоги первісного позивача в повному обсязі, пред'являє зустрічний позов для об'єднання в одне провадження з первісним позовом і спільному розгляді позовних вимог.
Виклад обставин справи.
09 серпня 2007 року внаслідок смерті (П.І.Б.) відкрилася спадщина за заповітом, посвідченим 11 червня 2003 року секретарем виконкому _____________ сільської ради _________ району Київської області.
Спадкодавець, (П. ініціали), (надалі - “Заповідач”) призначив до спадкування за заповітом свою молодшу дочку, (П.І.Б.), якій заповідано все майно, яке належало Заповідачу на день його смерті, та на яке він за законом мав би право.
22 жовтня 2007 року внаслідок смерті (П.І.Б.) (вдови Заповідача) відкрилася спадщина за законом на ту частку спадкового майна, яка не охоплена заповітом.
На момент смерті Заповідача все майно подружжя (П. ініціали) (Заповідача) і (П. ініціали) (вдови Заповідача): житловий будинок, прибудова до житлового будинку, літня кухня, інші господарські будівлі та споруди, земельна ділянка, речі звичайної домашньої обстановки та вжитку, майнові права на не зареєстровані житловий будинок та господарські споруди, - було набуте подружжям за час шлюбу та знаходилося у спільній сумісній власності подружжя без виділу часток.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України та ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю.
Статтею 1226 Цивільного кодексу України встановлено, що:
“1. Частка у праві спільної сумісної власності спадкується на загальних підставах.
2. Суб'єкт права спільної сумісної власності має право заповідати свою частку у праві спільної сумісної власності до її визначення та виділу в натурі”.
Відповідно до ч. 2 ст. 370 ЦК України: “У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду”.
Ні домовленістю між подружжям (П. ініціали) і (П. ініціали), ні законом, ні рішенням суду частки співвласників у праві спільної сумісної власності подружжя не були змінені, а отже Заповідачу, (П. ініціали), на день його смерті мала б належати тільки 1/2 частка спільної сумісної власності подружжя, на яку він за законом мав право та міг заповідати.
Виходячи з викладеного, у разі виділу частки із майна, що було у спільній сумісній власності бувшого подружжя - частки кожного із них у праві спільної сумісної власності є рівними і мають становити 1/2 частку кожного співвласника.
У судовому порядку може бути встановлений факт, що частки у майні, яке було у спільній сумісній власності бувшого подружжя (П. ініціали) і (П. ініціали), після їх смерті є рівними.
Цивільний процесуальний кодекс України не встановлює вичерпний перелік фактів, що мають юридичне значення.
Відповідно до ч. 2 ст. 256 ЦПК України: “У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення”.
Встановлення факту, що частки у майні, яке було у спільній сумісній власності бувшого подружжя (П. ініціали) і (П. ініціали), після їх смерті є рівними, необхідно з метою правильного визначення часток (П.І.Б.) і (П.І.Б.), які прийняли спадщину за заповітом та за законом після смерті їх батьків.
Після смерті (П. ініціали) 09 серпня 2007 року і (П. ініціали) 22 жовтня 2007 року, які були батьками (П. ініціали) і (П. ініціали), спадщину за заповітом та за законом прийняли:
- молодша дочка (П. ініціали) у розмірі 5/6 частки за заповітом та 1/2 частку від майна неохопленого заповітом (ч. 3 ст. 1268 ЦК України);
- непрацездатна за інвалідністю та за віком старша дочка (П. ініціали) у розмірі 1/6 права на обов’язкову частку у спадщині та 1/2 частку від майна неохопленого заповітом (ст. 1241, ст. 1269 ЦК України).
Частиною 1 ст. 1241 ЦК України встановлено: “Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка)”.
Непрацездатною вважається фізична особа, яка досягла пенсійного віку, встановленого законом, або є інвалідом I, II чи III групи (ч. 3 ст. 75 СК України).
Відповідно до ст. 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсійний вік визначається для:
- чоловіків - після досягнення 60 років;
- жінок - після досягнення 55 років.
Отже, непрацездатними за віком вважаються чоловіки – після досягнення 60 років, жінки – після досягнення 55 років, незалежно від того, чи призначена їм пенсія.
Розрахунок обов’язкової части (П. ініціали), на яку вона має право відповідно до ст. 1241 ЦК України внаслідок того, що є інвалідом II групи і досягла пенсійного віку:
1) після смерті матері спадкоємців, які мають право на спадкування за законом у першу чергу всього: 3 (Три);
2) обов’язкова частка кожного із спадкоємців, що мають право на обов’язкову частку, буде дорівнювати: 1/6 частки спадщини = (1/2 : 3) = (1/2 х 1/3).
Стосовно первісної позовної заяви (П. ініціали), її вимоги до (П. ініціали) “про усунення від права на спадкування” не обґрунтовані належними і допустимими доказами.
Твердження, що (П. ініціали) ухилялася від надання допомоги спадкодавцям, які зважаючи на похилий вік, важку хворобу були в безпорадному стані, не відповідає дійсним обставинам справи і спростовуються доказами, доданими до зустрічної позовної заяви.
Фактичні дані, що спадкодавці: (П. ініціали), (П. ініціали),- не були в безпорадному стані та (П. ініціали) не ухилялася від надання допомоги спадкодавцям також можуть ствердити свідки: (П.І.Б.), (П.І.Б.), (П.І.Б.).
Окрім цього, пунктом 6 постанов Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 “Про судову практику у справах про спадкоємство” дані роз’яснення про правильне застосування ст. 1224 ГК України.
Відповідно до п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08. № 7 при встановленні факту ухилення необхідно враховувати поведінку особи, розуміння нею свого обов'язку щодо надання допомоги, її необхідність для існування спадкодавця, наявність можливості для цього та свідомого невиконання такою особою встановленого законом обов'язку.
Безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечити умови свого життя, потребує стороннього догляду, допомоги та піклування.
Враховуючи викладене, відповідно до ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 370, ст. 1226, ст. 1241, ч. 3 ст. 1268, 1269 ЦК України, ч. 1 ст. 60, ч. 3 ст. 75 СК України, ст. 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, п. 18 ст. 4 Декрету КМ України «Про державне мито», на основі ст. 3, ст. - ст. 58 - 60, ч. 2 ст. 113, ст. 123, ч. 2 ст. 256 ЦПК України,
ПРОШУ:
- прийняти зустрічний позов “про встановлення факту, що має юридичне значення та визнання права власності в порядку спадкування” до спільного розгляду з первісним позовом “про усунення від права на спадкування”;
- допитати свідків: (П.І.Б., адреси);
- встановити факт, що є рівними частки у майні, яке було у спільній сумісній власності бувшого подружжя (П.І.Б.) та (П.І.Б.), померлих (П. ініціали) - 09 серпня 2007 року, (П. ініціали) - 22 жовтня 2007 року;
- визнати за (П.І.Б.) право власності в порядку спадкування на обов’язкову частку у спадщині в розмірі 1/6 частки спадкового майна, що відкрилося 09 серпня 2007 року після смерті батька, (П.І.Б.);
- визнати за (П.І.Б.) право власності в порядку спадкування за законом на 1/2 частку спадщини, що відкрилася 22 жовтня 2007 року після смерті матері, (П.І.Б.);
- відмовити повністю у задоволені первісної позовної заяви (П.І.Б.) до (П.І.Б.) “про усунення від права на спадкування”;
- звільнити (П.І.Б) від сплати судового збору, як інваліда другої групи;
- стягнути на користь (П.І.Б.) з (П.І.Б.) 120,00 грн. - витрати з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи; 2800,00 грн. – оплата витрат на правову допомогу.
Додатки:
- квитанція оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи;
- копія позовної заяви та копії доданих до неї додатків відповідачу;
- копії Свідоцтва про смерть (П. ініціали) від 09.08.007 р.;
- копії Свідоцтва про смерть (П. ініціали) від 22.10.2007 р.;
- копії витягів зі Спадкового реєстру;
- копії Постанови про відмову у вчинені нотаріальної дії від 02.12.2009 р.;
- копії Технічного паспорту від 20.02.2009 р.;
- копії Свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
- копії Наказу, що підтверджує закріплення земельної ділянки за (П. ініціали);
- копії Рішення виконкому _____________ сільради про надання дозволу на перебудову житлового будинку;
- копії Рішення виконкому _____________ райради про надання дозволу на перебудову житлового будинку;
- копії Довідки сільради про те, що земельна ділянка не приватизована;
- копії Довідки сільради про змінення нумерації будинку з №-11 на №-9;
- копії висновку МСЕК від 20.06.2005 р. про встановлення інвалідності 2-ї групи;
- копії сторінок паспорту, що стверджують особу (П. ініціали) та пенсійний вік.
- копії Пенсійного посвідчення (П. ініціали);
- копії Довідки ЗАГСу від 07.02.1952 року про реєстрацію шлюбу між (П. ініціали) і (П. ініціали);
- копії Свідоцтва про народження (П. ініціали);
- копії Свідоцтва про укладення шлюбу між (П. ініціали).
- копії доказів, що (П. ініціали) не ухилявся від надання допомоги спадкодавцям (фотографії, відеозаписи, чеки, квитанції, листи);
- копії доказів, стверджуючих, що спадкодавці не були у безпорадному стані (виписки із історії хвороби).
Позивач ________________ (П. ініціали).
__.03.2010 р.

Приложенные файлы

  • docx 3878621
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий