Десятий триместр


Десятий триместр
Шифр за планом Назва дисципліни Обсяг Курсове проектув. Форма підсумкового контролю Підсумкова оцінка П.І.П.
викладача Дата виставлення підсумкової оцінки Підпис викладача
Кредит ECTS Годин за шкалою університету за національною шкалою за шкалою ECTS Всього Аудиторні СРС Лекції Лаб. зан. Семінар.
практич. Дисципліни ЧЕТВЕРТИЙ КУРС
Календарний термін навчання
Підпис студента_______________ Підпис декана________

Приложенные файлы

  • docx 496559
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий