Новий Документ Microsoft Word


В -1
1. Що таке етика?
А) це наука про свідомість
Б) це наука про цінності
В) це наука про норми поведінки
Г) це наука про мораль
2. Що таке моральна освіта ?
А) це інтелектуальна фаза вибору моральної дії на основі моральних норм
Б) це комплекс знань про суть моралі уяву про моральні цінності
В)це система програми моральної свідомості програми
Г)це динамічний процес спрямований на розвиток динамічних почутів3.Що є складовими морально-етичної культури ?
А) культура мови., культура поведінки, манери,імідж
Б) культура поведінки,манери, імідж, етикет
В) культура мови , етикет, манери і культура
Г) культура поведінки,імідж., манери,культура
В – 2
1.Що містить Етичний кодекс із соціальної роботи України ?
А)норми етичної поведінки і етичні принципи діяльності людей
Б) норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи і етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи
В) норми поведінки в професійній діяльності
Г)орієнтири з питань професійної діяльності
2. Що таке етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи ?
А) це доумент який націлює на здійснення соціальної роботи в багатьох функціональних сферах з метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, атакож і задоволення людських потреб
Б) це документ який визначає норми поведінки фахівців соціальної сфери
В)це документ про перелік базових цілей та традицій
Г)це документ про своєрідну модель поведінки, що приносить успіх
3.Що таке конфіденційність?
А) узгодженість певних питань
Б) нерозголошення спеціалістом інформації
В) ставлення до інших людей
Г) створення умов для професійної діяльності
В -5
1.Що означає з латинського слово імідж?
А) манера
Б поведінка ,манера
В) образ, вид
Г) враження, манера
2.Що таке імідж?
А)цілеспрямовано сформований образ,покликаний надавати психологічно-емоційний вплив на кого- небудь, з метою створення враження, думки оточуючих про носія створеного іміджу
Б)вміння спілкуватись
В)це власне уявлення про самого себе
Г) сукупність правил поведінки
3.Що таке етикет?
А) цілеспрямовано сформований образ,покликаний надавати психологічно-емоційний вплив на кого- небудь, з метою створення враження
Б)це зовнішнє відображення внутрішньої культури людини, її моральних якостей
В)це образ ,до складу якого входять внутрішні і зовнішні характеристики
Г) це сукупність уявлень в тому,яким повинен бути індивід відповідно за своїм статусом
В – 3
Хто з античних філософів так говорив :« Постійне спілкування з поганими розвиває погані задатки» ?
А) Платон
Б) ДемокрітВ)Арістотель Г)Плутарх
2.Хто з видатних мислителів у своїй праці «Досліди»розглядає людину як вищу цінність?
А) М. Монтень
Б) Дж. Локк
В) І.Ф. ГербартГ) І.Г. ПесталоціВ – 4
1.Хто з великих вітчизняних педагогів і просвітителів уважав головною ціллю виховання формування моральної людини, корисного члена суспільства ?
А) Макаренко
Б)К.Д. Ушинський
В)Полоцький
Г)О.В.Духнович
2.Хто з педагогів радив учителям одночасно здійснювати розумове, моральне й естетичне вихавання ?
А) О.В. Духнович
Б) Ушинський
В)Я.А. КоменськийГ) Т.Г.Шевченко

Приложенные файлы

  • docx 511867
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий