Деяния апостолов на ЦСЯ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

Ѭҥтҕіz ҙVаҝҢ ўҗcғҢӐѫғ҈Ҋ҈
1
.

1

ѷeҘҊҖҍ Xїw ҙғ0ҊҖ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҝҢ W ҊҙѠҝҢӐ qӐ fҍ0ҜіғҍӐ ±Ҏҍ ҕ҈ҟaҚҢ ѧ}ҙҢ
ҚҊҖҘҐ1ҚҐ Ҏҍ Ґ3 мҟҐ1ҚҐ

2

ҌaҎҍ ҌҖ ҌҕEӐ ҊҢ ӂҕҤҎҍӐ ҏ҈җҖҊѠҌ҈ҊҢ ўҗcғwҔҢ Ҍ¦ҖҔҢ ҙVаҔҢӐ Ґ5ҝҎҍ Ґ3ҏїҘҩӐ
ҊҖҏҕҍҙeҙz:

3

җҘҍҌ8 ҕҐ1ҔҐҎҍ Ґ3 җҖҙҚaҊҐ ҙҍїE ҎҐ1Ҋ҈ җҖ ҙҚҘ҈Ҍa
ҕіҐ ҙҊҖeҔҢ ҊҖ Ҕҕ0ҏҥҝҢ
Ґ4ҙҚҐҕҕңҝҢ ҏҕaҔҍҕіҐҝҢӐ ҌeҕҔҐ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҤҔҐ иҊғszҙz Ґ5ҔҢ Ґ3 ҋкz ±Ҏҍ W
ҞrҚҊіҐ їюіҐ:

4

ҙҢ ҕҐ1ҔҐҎҍ Ґ3 иҌаґ җҖҊҍғЁ Ґ5ҔҢ t ѧҍrғҐ1Ҕ҈ ҕҍ tғқҟaҚҐҙzӐ ҕҖ ҎҌaҚҐ
WїҥҚҖҊaҕіz ӂ§҈Ӑ Ѣ4Ҏҍ ҙғаҠ҈ҙҚҍ t ҔҍҕѢ2:

5

YҒw ѧwaҕҕҢ Xїw ҒҘҍҙҚҐ1ғҢ Ѣ4ҙҚҤ ҊҖҌ0ҦӐ Ҋа Ҏҍ

Ґ4Ҕ҈Қҍ ҒҘҍҙҚҐ1ҚҐҙz Ҍ¦ҖҔҢ
ҙVаҔҢ ҕҍ җҖ Ҕҕ0ҏҥҝҢ ҙҐ1ҝҢ ҌҕeҝҢ.

6

оҕҐ1 Ҏҍ u5їҖ ҙҖҠeҌҠҍҙz ҊҖҗҘҖҠaҝқ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҋҰҐӐ ѓҡҍ ҊҢ ғѠҚҖ ҙіE
мҙҚҘҖsҍҠҐ ҞaҘҙҚҊіҍ ѧ}ғҍҊҖ;

7

Ѹҍҟe Ҏҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҕѠҙҚҤ ҊaҠҍ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ ҊҘҍҔҍҕҩ Ґ3 ғеҚ҈Ӑ ±Ҏҍ нҞ7Ң
җҖғҖҎҐ2 ҊҖ ҙҊҖeґ ҊғaҙҚҐ:

8

ҕҖ
җҘіҐ1ҔҍҚҍ ҙҐ1ғқӐ ҕ҈ҠeҌҠқ ҙV0Ҕқ Ҍ¦қ ҕ҈ Ҋң2Ӑ Ґ3 їyҌҍҚҍ ҔҐ2 ҙҊҐҌѠҚѢғіҍ ҊҖ
ѧҍrғҐ1Ҕҥ Ҏҍ Ґ3 ҊҖ Ҋҙeґ ѧқҌeҐ Ґ3 ҙ҈Ҕ҈ҘjҐ Ґ3 ҌaҎҍ ҌҖ җҖҙғѠҌҕҐҝҢ ҏҍҔғҐ2.

9

Ѱъ ҙіт ҘeҒҢӐ ҏҘsҡңҔҢ Ґ5ҔҢ ҊҏsҚҙzӐ Ґ3 w4їғ҈ҒҢ җҖҌ8sҚҢ Ѣ3ҋҖ2 t ӂҟіҦ Ґ4ҝҢ.

10

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҊҏҐҘaҦҡҍ їsҝқ ҕ҈ ҕeїҖӐ Ґ3Ҍyҡқ

Ѣ3ҔYӐ Ґ3 ҙEӐ Ҕ{Ҏ҈ ҌҊҩ ҙҚaҙҚ҈ җҘҍҌ8
ҕҐ1ҔҐ ҊҖ нҌeҎҌҐ їҥғЁӐ

11

±Ҏҍ Ґ3 ҘҍҒ0ҙҚ҈: ҔyҎіҍ ҋ҈ғіғeґҙҚіҐӐ ҟҚҖ2 ҙҚҖҐҚE ҏҘsҡҍ ҕ҈ ҕeїҖ; ҙeґ ѧ}ҙҢӐ
ҊҖҏҕҍҙаґҙz t ҊaҙҢ ҕ҈ ҕї7ҖӐ ҚaҒҖҎҌҍ җҘіҐ1ҌҍҚҢӐ Ґ4ҔҎҍ w4їҘ҈ҏҖҔҢ ҊҐ1ҌҥҙҚҍ Ѣ3ҋҖ2

2

Ґ3Ҍyҡ҈ ҕ҈ ҕї7Җ.

12

ѺҖҋҌҩ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҊҖ ѧҍrғ
Ґ1ҔҢ t ҋҖҘң2 ҕ҈ҘҐҞaҍҔңz Ѣ3ғҍHҕҢӐ YҎҍ Ѣ4ҙҚҤ
їғҐ1ҏ8 ѧҍrғҐ1Ҕ҈Ӑ ҙқїїHҚң Ґ3Ҕyҡіz җyҚҤ.

13

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҊҕҐҌ0Ҡ҈Ӑ ҊҏңҌ0Ҡ҈ ҕ҈ ҋ0ҘҕҐҞқӐ Ґ3ҌѠҎҍ їsҝқ җҘҍїңҊaҦҡҍӐ җeҚҘҢ
Ҏҍ Ґ3 ѧaҒwҊҢӐ Ґ3 ѧwaҕҕҢ Ґ3 ўҕҌҘeґӐ ҜіғjҗҗҢ Ґ3 fwҔҩӐ Ҋ҈ҘfҖғҖҔeґ Ґ3 Ҕ҈ҚfeґӐ
ѧaҒwҊҢ ўғҜeҖҊҢ Ґ3 ҙjҔwҕҢ ҏҐғH
ҚҢ Ґ3 ѧyҌ҈ ѧaҒwҊғҤ:

14

ҙjҐ ҊҙҐ2 їsҝқ ҚҍҘҗsҡҍ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҊҢ ҔҖғҐ1ҚҊҥ Ґ3 ҔҖғeҕіҐӐ ҙҢ ҎҍҕaҔҐ Ґ3
ҔRjҍҦ ҔVҘіҦ ѧ}ҙҖҊҖҦ Ґ3 ҙҢ їҘaҚіҍҦ Ѣ3ҋw2.

15

Ѱъ ҊҖ ҌҕҐ6 Қң6z ҊҖҙҚaҊҢ җeҚҘҢ җҖҙҘҍҌЁ мҟҕ7ҒҢӐ ҘҍҟEӐ

16

їѠ Ҏҍ Ґ3ҔeҕҢ ҕ҈Ҙ0Ҍ҈ ҊҒyҗҥ YҒw ҙҚҖ2 Ґ3 ҌҊaҌҍҙzҚҤ: ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ
җҖҌҖїaҠҍ
ҙҒҖҕҟaҚҐҙz җҐҙaҕіҦ ҙҍҔYӐ Ѣ4Ҏҍ җҘҍҌҘҍҟE Ҍ¦Ң ҙVаґ мҙҚң6 ҌҊ7ҌҖҊңҔҐ W ѧyҌҥӐ
їаҊҠҍҔҢ ҊҖҎҌҐ2 Ѣ4ҔҠңҔҢ ѧ}ҙ҈:

17

YҒw җҘҐҟҚeҕҢ їЁ ҙҢ ҕaҔҐ Ґ3 җҘіsғҢ їsҠҍ ҎҘeїіґ ҙғyҎїң ҙҍS:

18

ҙeґ u5їҖ ҙҚzҎҩ ҙҍғҖ2 t ҔҏҌң2 ҕҍҗҘaҊҍҌҕңzӐ Ґ3 ҕҐ1ҞҢ їаҊҢ җҘҖҙѠҌҍҙz
җҖҙҘҍҌЁӐ Ґ3 Ґ3ҏғ
іsҙz ҊҙS мҚҘ0ї҈ Ѣ3ҋw2:

19

Ґ3 Ҙ҈ҏyҔҕҖ їаҙҚҤ ҊҙѠҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ YҒw ҕ҈ҘҍҡҐ1ҙz ҙҍғY
ҚҖҔY ҙҊҖҐ1ҔҢ Ґ4ҝҢ ҾҏаҒҖҔҢ
ґкелдамA
Ӑ Ѣ4Ҏҍ Ѣ4ҙҚҤ
село2 кр0ве
:

20

җҐ1ҠҍҚҙz їҖ ҊҢ ҒҕҐ1ҏҥ p҈ғ0ҔҙҚҥґ: Ҍ҈ їyҌҍҚҢ ҌҊ0ҘҢ Ѣ3ҋw2 җyҙҚҢӐ Ґ3 Ҍ҈ ҕҍ
їyҌҍҚҢ ҎҐҊyҡ҈ҋw ҊҢ ҕeҔҢӐ Ґ3 Ѣ3җj
ҙҒҖҗҙҚҊҖ Ѣ3ҋw2 Ҍ҈ җҘіҐ1ҔҍҚҢ Ґ4ҕҢ:

21

җҖҌҖїaҍҚҢ u5їҖ t ҙҝҖҌҐ1ҊҠҐҝҙz ҙҢ ҕaҔҐ ҔқҎeґ ҊҖ ҊҙsҒҖ ғѠҚҖӐ ҊҢ ҕeҎҍ
ҊҕҐ1Ҍҍ Ґ3 Ґ3ҏаҌҍ ҊҢ ҕaҙҢ ҋҰҤ ѧ}ҙҢӐ

22

ҕ҈ҟeҕҢ t ҒҘҍҡeҕіz ѧwaҕҕҖҊ҈ ҌaҎҍ ҌҖ ҌҕEӐ ҊҢ ӂҕҤҎҍ ҊҖҏҕҍҙeҙz ҕ҈ ҕї7Җ t
ҕaҙҢӐ ҙҊҐҌѠҚҍғҦ ҊҖҙҒrҕіz Ѣ3ҋw2 їаҚҐ ҙҢ ҕaҔҐ Ѣ
3ҌҐ1ҕҖҔқ t ҙҐ1ҝҢ.

23

Ѱъ җҖҙҚaҊҐҠ҈ ҌҊҩӐ ѧHҙҐҜ҈ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ
варсaву
Ӑ Ґ4Ҏҍ ҕ҈ҘҍҟeҕҢ їаҙҚҤ
їyстъ
Ӑ Ґ3 Ҕ҈Қfj҈Ӑ

24

Ґ3 җҖҔҖғҐ1ҊҠҍҙz ҘѠҠ҈: Қң2Ӑ ҋҰҐӐ ҙ®ҞҍҊѠҌҟҍ ҊҙѠҝҢӐ җҖҒ҈ҎҐ2Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ґ3ҏїҘaғҢ

3

Ѣ3ҙҐ2 t ҙҍҦ2 ҌҊҖҦ2 Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖӐ

25

җҘіsҚҐ ҎҘeїіґ ҙғқҎeҕіz ҙҍҋw2 Ґ3 ўҗcғҙҚҊ҈Ӑ

Ґ3ҏ8 ҕҍҋHҎҍ Ґ3ҙҗ҈ҌE ѧyҌ҈Ӑ Ґ3ҚҐ2 ҊҢ
ҔѠҙҚҖ ҙҊҖE.

26

Ѱъ ҌaҠ҈ ҎҘѢ1їіz Ґ4Ҕ҈Ӑ Ґ3 җ҈ҌE ҎҘeїіґ ҕ҈ Ҕ҈Қfj҈Ӑ Ґ3 җҘҐҟҚeҕҢ їаҙҚҤ ҒҖ
Ѣ3ҌҐҕҖҕaҌҍҙzҚҐ ўҗcғwҔҢ.

ѫғ҈Ҋ҈
2
.

1

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҙҒҖҕҟ҈ҊaҠ҈ҙz Ҍҕjҍ җzҚҤҌҍҙsҚҕҐҞңӐ їѠҠ҈ ҊҙҐ2 ўҗcғҐ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw
ҊҒyҗҥ.

2

Ѱъ їаҙҚҤ Ҋҕҍҏaҗ
қ ҙҢ ҕҍїҍҙE ҠyҔҢӐ YҒw ҕҖҙҐ1Ҕқ ҌңҝaҕіҦ їyҘҕқӐ Ґ3 Ґ3ҙҗ0ғҕҐ
ҊeҙҤ Ҍ0ҔҢӐ Ґ3ҌѠҎҍ їsҝқ ҙҥҌsҡҍ:

3

Ґ3 иҊҐ1Ҡ҈ҙz Ґ5ҔҢ Ҙ҈ҏҌҥғeҕҐ ҾҏаҞң YҒw ӂҋҕҍҕҕҐӐ ҙѠҌҍ Ҏҍ ҕ҈ Ѣ3ҌҐ1ҕҥҔҢ
Ғ0ҍҔҎҌҖ Ґ4ҝҢ.

4

Ѱъ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz ҊҙҐ2 Ҍ¦҈ ҙV҈ Ґ3 ҕ҈ҟaҠ҈ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ Ґ3ҕаҔҐ ҾҏаҒҐӐ YҒҖҎҍ Ҍ¦Ң
Ҍ҈sҠҍ Ґ5ҔҢ

җҘҖҊҥҡ҈ҊaҚҐ.

5

ѩsҝқ Ҏҍ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ ҎҐҊyҡіҐ ѧқҌeѢӐ ҔyҎіҍ їғ҈ҋҖҋҖҊѠґҕіҐӐ t Ҋҙҍҋw2 иҏаҒ҈Ӑ
Ґ4Ҏҍ җҖҌ8 ҕҍїҍҙeҔҢ.

6

ѩаҊҠқ Ҏҍ ҋғaҙқ ҙҍҔYӐ ҙҕҐ1Ҍҍҙz ҕ҈Ҙ0ҌҢ Ґ3 ҙҔzҚeҙzӐ YҒw ҙғаҠ҈ҝқ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ
ҒjґҎҌҖ Ґ4ҝҢ ҙҊҖҐ1ҔҢ ҾҏаҒҖҔҢ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҐҝҢ Ґ5ҝҢ.

7

ѬҐҊғsҝқҙz Ҏҍ ҊҙҐ2 Ґ3 ҟқҌsҝқҙz
Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ ҌҘyҋҢ ҒҖ ҌҘyҋқ: ҕҍ ҙe ғҐӐ ҊҙҐ2 ҙjҐ
ҙyҚҤ ҋғ҈ҋ0ғҦҡіҐ ҋ҈ғіғe҈ҕҍ;

8

Ґ3 ҒaҒw Ҕң2 ҙғаҠҐҔҢ ҒjґҎҌҖ ҙҊ0ґ ҾҏаҒҢ ҕaҠҢӐ ҊҢ ҕeҔҎҍ ҘҖҌҐ1ҝҖҔҙzӐ

9

җaҘfzҕҍ Ґ3 ҔҐ1Ҍzҕҍ Ґ3 Ѣ3ғ҈ҔjҚѢӐ Ґ3 ҎҐҊyҡіҐ ҊҢ ҔҍҙҖҗҖҚaҔіҐӐ ҊҖ ѧқҌeҐ Ҏҍ Ґ3
Ғ҈җҗ҈ҌҖҒjҐӐ ҊҢ җ0ҕҚҥ Ґ3 ҊҖ ўҙjҐӐ

10

ҊҖ
ҜҘmҋjҐ Ҏҍ Ґ3 җ҈ҔҜmғjҐӐ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҚҥ Ґ3 ҙҚҘ҈ҕaҝҢ ғіҊЂҐӐ YҎҍ җҘҐ ҒmҘҐҕjҐӐ
Ґ3 җҘҐҝҖҌsҡіҐ ҘҐ1ҔғzҕҍӐ ѧқҌeѢ Ҏҍ Ґ3 җҘҐҠeғҞңӐ

11

ҒҘҐ1Қzҕҍ Ґ3 ўҘaҊғzҕҍӐ ҙғаҠҐҔҢ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҐҝҢ Ґ5ҝҢ ҕaҠҐҔҐ Ҿҏң6ҒҐ ҊҍғҐ6ҟіz

4

їюіz;

12

лҎ҈ҙaҝқҙz Ҏҍ ҊҙҐ2 Ґ3 ҕҍҌҖқҔҥҊaҝқҙzӐ ҌҘyҋҢ ҒҖ ҌҘyҋқ ҋғ҈ҋ0ғҦ
ҡҍ: ҟҚҖ2 Xїw
ҝ0ҡҍҚҢ ҙіE їаҚҐ;

13

ѰъҕjҐ Ҏҍ ҘқҋaҦҡҍҙz ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқӐ YҒw Ҋіҕ0ҔҢ Ґ3ҙҗ0ғҕҍҕҐ ҙyҚҤ.

14

ѹҚaҊҢ Ҏҍ җeҚҘҢ ҙҖ Ѣ3ҌҐҕҖҕaҌҍҙzҚҤҔҐӐ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ ҋғaҙҢ ҙҊ0ґ Ґ3 ҘҍҟE Ґ5ҔҢ:
ҔyҎіҍ ѧқҌeґҙҚіҐ Ґ3 ҎҐҊyҡіҐ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ ҊҙҐ2Ӑ ҙіE ҊaҔҢ Ҙ҈ҏyҔҕҖ Ҍ҈ їyҌҍҚҢӐ Ґ3
ҊҕқҠҐ1Қҍ ҋғ҈ҋ0ғ
ң ҔҖт:

15

ҕҍ їҖ2Ӑ YҒҖҎҍ Ҋң2 ҕҍҗҡyҍҚҍӐ ҙjҐ җіsҕҐ ҙyҚҤӐ Ѣ4ҙҚҤ їҖ ҟaҙҢ ҚҘeҚіґ ҌҕE:

16

ҕҖ ҙіE Ѣ4ҙҚҤ ҘҥҟeҕҕҖҍ җҘдҘ0ҒҖҔҢ ѧwҐ1ғҍҔҢ:

17

Ґ3 їyҌҍҚҢ ҊҢ җҖҙғеҌҕіz ҌҕҐ6Ӑ ҋкҍҚҢ ҋҰҤӐ Ґ3ҏғіҦ2 t Ҍ¦҈ ҔҖҍҋw2 ҕ҈ ҊҙsҒқ
җғ0ҚҤӐ Ґ3 җҘҖҘҍҒyҚҢ ҙаҕҖҊҍ ҊaҠҐ Ґ3 ҌҡѢ1ҘҐ ҊaҠzӐ Ґ3 Ҧ4ҕwҠҐ
ҊaҠҐ ҊҐҌеҕіz
XҏҘzҚҢӐ Ґ3 ҙҚaҘҞң ҊaҠҐ ҙHҕіz ҊҐ1ҌzҚҢ:

18

Ґ4їҖ ҕ҈ Ҙ҈їң6 ҔҖт Ґ3 ҕ҈ Ҙ҈їң6ҕҐ ҔҖт ҊҖ ҌҕҐ6 w4ҕң Ґ3ҏғіҦ2 t Ҍ¦҈ ҔҖҍҋw2Ӑ Ґ3
җҘҖҘҍҒyҚҢ:

19

Ґ3 ҌaҔҢ ҟқҌҍҙҩ ҕ҈ ҕҍїҍҙҐ2 ҋҖҘЁ Ґ3 ҏҕaҔѢҕіz ҕ҈ ҏҍҔғҐ2 ҕҐ1ҏқӐ ҒҘ0ҊҤ Ґ3 ӂҋҕҤ
Ґ3 ҒқҘeҕіҍ ҌаҔ҈:

20

ҙ0ғҕҞҍ җҘҍғҖҎҐ1Қҙz Ҋ
Җ ҚҔYӐ Ґ3 ғқҕҩ ҊҢ ҒҘ0ҊҤӐ җҘeҎҌҍ ҌaҎҍ ҕҍ җҘіҐҚҐ2 ҌҕҦ2
ҋҰҕҦ ҊҍғҐ1ҒҖҔқ Ґ3 җҘҖҙҊҥҡeҕҕҖҔқ:

21

Ґ3 їyҌҍҚҢӐ ҊҙsҒҢӐ Ґ4Ҏҍ ѓҡҍ җҘҐҏҖҊeҚҢ Ґ4Ҕz ҋҰҕҍӐ ҙҗ7ҙeҚҙz.

22

ѴyҎіҍ ѧ}ғҙҚіҐӐ җҖҙғyҠ҈ґҚҍ ҙғҖҊeҙҢ ҙҐ1ҝҢ: ѧ}ҙ҈ ҕ҈ҏwҘe҈Ӑ ҔyҎ҈ t їұ҈
Ґ3ҏҊѠҙҚҊҖҊ҈ҕҕ҈ ҊҢ ҊaҙҢ ҙҐ1ғ҈ҔҐ Ґ3 ҟқҌҍҙң
2 Ґ3 ҏҕaҔѢҕіҐӐ ±Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҚѠҔҢ їұҢ
җҖҙҘҍҌЁ ҊaҙҢӐ YҒҖҎҍ Ґ3 ҙaҔҐ ҊѠҙҚҍӐ

23

ҙҍҋҖ2 ҕ҈ҘҍҒҖҊaҕҕңҔҢ ҙҖҊѠҚҖҔҢ Ґ3 җҘҖҘ҈ҏқҔѠҕіҍҔҢ їюіҐҔҢ җҘeҌ҈ҕ҈ җҘіeҔҠҍӐ
ҘқҒaҔҐ їҍҏҏ҈Ғ0ҕҕңҝҢ җҘҐҋҊ0ҎҌҠҍ 쿥1ҙҚҍ:

24

Ѣ3ҋ0Ҏҍ їұҢ ҊҖҙҒRҙҐ2Ӑ Ҙ҈ҏҘҥҠҐ1ҊҢ їwғѠҏҕҐ ҙҔѢ1ҘҚҕңzӐ YҒҖҎҍ ҕҍ їsҠҍ
Ҕ0
ҡҕҖ ҌҍҘҎҐ1Ҕқ їаҚҐ Ѣ3ҔY t ҕҍS.


5

25

ѬҊ7ҌҢ їҖ ҋғ҈ҋ0ғҍҚҢ W ҕeҔҢ: җҘҍҌҏҘѠҝҢ ҋҰ҈ җҘҍҌҖ Ҕҕ0Ҧ ҊаҕқӐ YҒw W
ҌҍҙҕyҦ ҔҍҕѢ2 Ѣ4ҙҚҤӐ Ҍ҈ ҕҍ җҖҌҊҐ1Ҏқҙz:

26

ҙҍҋw2 ҘaҌҐ ҊҖҏҊҍҙҍғҐ1ҙz ҙeҘҌҞҍ ҔҖEӐ Ґ3 ҊҖҏҘaҌҖҊ҈ҙz ҾҏаҒҢ Ҕ0ґ: Ѣ3ҡe Ҏҍ Ґ3
җғ0ҚҤ ҔҖS ҊҙҍғҐ1Қҙz ҕ҈ мҗҖҊaҕіҐӐ

27

YҒw ҕҍ Wҙ
ҚaҊҐҠҐ ҌқҠҐ2 ҔҖҍS ҊҖ ѓҌҥӐ ҕҐҎE ҌaҙҐ җҘҗdїҕҖҔқ ҚҊҖҍҔY
ҊҐ1ҌҥҚҐ Ґ3ҙҚғѠҕіz:

28

ҙҒ҈ҏaғҢ ҔҐ2 Ѣ3ҙҐ2 җқҚҐ6 ҎҐҊҖҚҩ: Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠҐ ҔS Ҋҍҙeғіz ҙҢ ғҐҞeҔҢ ҚҊҖҐ1ҔҢ.

29

ѴyҎіҍ їҘaҚіҍӐ ҌҖҙҚ0ҐҚҢ ҘҍҡҐ2 ҙҢ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢ ҒҢ ҊaҔҢ W җ҈ҚҘіaҘҙҥ ҌҊ7ҌҥӐ
YҒw Ґ3 XҔҘҍ Ґ3 җҖҋҘҍїeҕҢ їаҙҚҤӐ
Ґ3 ҋҘ0їҢ Ѣ3ҋw2 Ѣ4ҙҚҤ ҊҢ ҕaҙҢ ҌaҎҍ ҌҖ ҌҕE
ҙҍҋw2:

30

җҘдҘ0ҒҢ u5їҖ ҙаґ Ґ3 ҊѠҌңґӐ YҒw ҒғsҚҊҖҦ ҒғsҚҙz Ѣ3ҔY їұҢ t җғҖҌҩ ҟҘeҙғҢ
Ѣ3ҋw2 җҖ җкҚҐ ҊҖҏҌҊҐ1ҋҕқҚҐ ҝrҚҩ Ґ3 җҖҙ҈ҌҐ1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2 ҕ҈ җҘҍҙҚ0ғҥ Ѣ3ҋw2Ӑ

31

җҘҍҌҊҐ1ҌҥҊҢ ҋғ҈ҋ0ғ҈ W ҊҖҙҒrҕіҐ ҝrҚ0ҊҥӐ YҒw ҕҍ WҙҚaҊҐҙz ҌҠ7ҩ Ѣ3
ҋw2 ҊҖ
ѓҌҥӐ ҕҐ җкҚҤ Ѣ3ҋw2 ҊҐ1Ҍҥ Ґ3ҙҚғѠҕіz.

32

ѹҍҋҖ2 ѧ}ҙ҈ ҊҖҙҒRҙҐ2 їұҢӐ Ѣ3ҔyҎҍ ҊҙҐ2 Ҕң2 Ѣ3ҙҔң2 ҙҊҐҌѠҚҍғіҍ.

33

ѬҍҙҕҐ1ҞҍҦ u5їҖ їюіҍҦ ҊҖҏҕҍҙeҙzӐ Ґ3 WїҥҚҖҊaҕіҍ ҙVaҋw Ҍ¦҈ җҘіeҔҤ t нҞ7ҩӐ
Ґ3ҏғіS ҙіEӐ Ѣ4Ҏҍ Ҋң2 ҕҕ7ҥ ҊҐ1ҌҐҚҍ Ґ3 ҙғаҠҐҚҍ.

34

ѵҍ їҖ2 ҌҊ7ҌҢ ҊҏаҌҍ ҕ҈ ҕї7ҙҩ
Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҍҚҢ їҖ ҙaҔҢ: ҘҍҟE ҋҰҤ ҋҰҍҊҐ ҔҖҍҔY: ҙҥҌҐ2
W ҌҍҙҕyҦ ҔҍҕѢ2Ӑ

35

Ҍ0ҕҌҍҎҍ җҖғҖҎY ҊҘ҈ҋҐ2 ҚҊҖт җҖҌҕ0Ҏіҍ ҕ0ҋҢ ҚҊҖҐ1ҝҢ.

36

ѺҊeҘҌw u5їҖ Ҍ҈ Ҙ҈ҏқҔѠҍҚҢ ҊeҙҤ Ҍ0ҔҢ ѧ}ғҍҊҢӐ YҒw Ґ3 ҋҰ҈ Ґ3 ҝrҚҩ Ѣ3ҋҖ2 їұҢ
ҙҖҚҊҖҘҐ1ғҢ Ѣ4ҙҚҤӐ ҙҍҋҖ2 ѧ}ҙ҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ҋң2 Ҙ҈ҙҗsҙҚҍ.

37

ѹғаҠ҈ҊҠҍ
Ҏҍ мҔҐғҐ1Ҡ҈ҙz ҙeҘҌҞҍҔҢ Ґ3 ҘѠҠ҈ ҒҢ җҍҚҘY Ґ3 җҘ0ҟңҔҢ
ўҗcғwҔҢ: ҟҚҖ2 ҙҖҚҊҖҘҐ1ҔҢӐ ҔyҎіҍ їҘaҚіҍ;

38

ѷeҚҘҢ Ҏҍ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: җҖҒaґҚҍҙzӐ Ґ3 Ҍ҈ ҒҘҍҙҚҐ1Қҙz ҒjґҎҌҖ ҊaҙҢ ҊҖ Ґ4Ҕz
ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ ҊҖ WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ ҋҘҥҝHҊҢ: Ґ3 җҘіҐ1ҔҍҚҍ ҌaҘҢ ҙVaҋw Ҍ¦҈:


6

39

ҊaҔҢ їҖ Ѣ4ҙҚҤ WїҥҚҖҊaҕіҍ
Ґ3 ҟaҌwҔҢ ҊaҠңҔҢ Ґ3 ҊҙеҔҢ ҌрғҤҕҐҔҢӐ Ѣ3ғҐ6ҒҐ
ѓҡҍ җҘҐҏҖҊeҚҢ ҋҰҤ їұҢ ҕaҠҢ.

40

Ѱъ Ґ3ҕаҔҐ ҙғҖҊҍҙң2 Ҕҕ0Ҏ҈ґҠҐҔҐ ҏ҈ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈Ҡҍ Ґ3 ҔҖғsҠҍ |Ӑ
ҋғ҈ҋ0ғz: ҙҗ҈ҙҐ1Қҍҙz t Ҙ0Ҍ҈ ҙҚҘҖҗҚҐ1Ҋ҈ҋw ҙҍҋw2.

41

ѰӋҎҍ u5їҖ ғҦїeҏҕw җҘіsҠ҈ ҙғ0ҊҖ Ѣ3ҋw2Ӑ ҒҘҍҙҚҐ1Ҡ҈ҙz: Ґ3 җҘҐғҖҎҐ1Ҡ҈ҙz ҊҢ

ҌeҕҤ Қ0ґ ҌyҠҢ YҒw ҚҘҐ2 Қаҙzҡң:

42

їsҝқ Ҏҍ ҚҍҘҗsҡҍ ҊҖ мҟeҕіҐ ўҗcғҢ Ґ3 ҊҖ нїҡeҕіҐ Ґ3 ҊҢ җҘҍғҖҔғeҕіҐ ҝғѠї҈ Ґ3
ҊҢ ҔҖғҐ1ҚҊ҈ҝҢ.

43

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҕ҈ ҊҙsҒҖґ ҌқҠҐ2 ҙҚҘaҝҢ: ҔҕHҋ҈ їҖ ҟқҌҍҙҩ Ґ3 ҏҕaҔѢҕіz ўҗcғң
їаҠ҈ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ.

44

ѹҚҘaҝҢ Ҏҍ Ҋeғіґ їsҠҍ ҕ҈ ҊҙѠҝҢ Ґ4ҝҢ. ѪҙҐ1 Ҏ
ҍ ҊѠҘҖҊ҈ҊҠіҐ їsҝқ ҊҒyҗҥ Ґ3
Ґ3Ҕsҝқ Ҋҙт w4їҡ҈:

45

Ґ3 ҙҚzҎрҕіz Ґ3 Ґ3ҔѠҕіz җҘҖҌ҈sҝқӐ Ґ3 Ҙ҈ҏҌ҈sҝқ ҊҙеҔҢӐ Ѣ3ҋHҎҍ ѓҡҍ ҒҚҖ2
ҚҘeїҖҊ҈Ҡҍ:

46

җҖ Ҋҙт Ҏҍ ҌҕҐ6 ҚҍҘҗsҡҍ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҊҢ ҞeҘҒҊҐ Ґ3 ғҖҔsҡҍ җҖ ҌҖҔHҔҢ
ҝғѠїҢӐ җҘіҐҔaҝқ җҐ1ҡқ ҊҢ ҘaҌҖҙҚҐ Ґ3 ҊҢ җҘҖҙҚҖҚЁ ҙeҘҌҞ҈Ӑ

47

ҝҊ
aғzҡҍ їұ҈ Ґ3 Ґ3Ҕyҡҍ їғ҈ҋҖҌaҚҤ м ҊҙѠҝҢ ғҦҌjґ. ѫҰҤ Ҏҍ җҘҐғ҈ҋaҠҍ җҖ Ҋҙт
ҌҕҐ6 ҞRҒҊҐ ҙҗ7ҙaҦҡңzҙz.

ѫғ҈Ҋ҈
3
.

1

ѪҒyҗҥ Ҏҍ җeҚҘҢ Ґ3 ѧwaҕҕҢ ҊҖҙҝҖҎҌaҙҚ҈ ҊҖ ҙҊzҚҐ1ғҐҡҍ ҕ҈ ҔҖғҐ1ҚҊқ ҊҢ ҟaҙҢ
ҌҍҊsҚңґ.

2

Ѱъ ҕѠҒіґ ҔyҎҢӐ ҝҘ0ҔҢ t ҟҘeҊ҈ ҔaҚҍҘҍ ҙҊҖҍS ҙаґӐ ҕҖҙҐ1ҔҤ їңҊaҠҍӐ
Ѣ3ҋ0Ҏҍ
җҖғ҈ҋaҝқ җҖ Ҋҙт ҌҕҐ6 җҘҍҌ8 ҌҊeҘҤҔҐ ҞҍҘҒ0ҊҕңҔҐӐ ҘҍҒ0ҔңҔҐ
крaсными
,
җҘҖҙҐ1ҚҐ ҔҐ1ғҖҙҚңҕҐ t ҊҝҖҌsҡҐҝҢ ҊҢ ҞeҘҒҖҊҤ:

3

Ґ4Ҏҍ ҊҐ1ҌҥҊҢ җҍҚҘҩ Ґ3 ѧwaҕҕ҈ ҝҖҚsҡңz ҊҕҐ1ҚҐ ҊҢ ҞeҘҒҖҊҤӐ җҘҖҠaҠҍ
ҔҐ1ғҖҙҚңҕҐ.


7

4

ҊҖҏҏҘѠҊҢ Ҏҍ җeҚҘҢ ҕaҕҤ ҙҖ ѧwaҕҕҖҔҢӐ ҘҍҟE: ҊҖҏҏҘҐ2 ҕ҈ ҕң2.

5

ӁҕҢ Ҏҍ җҘҐғҥҎaҠҍ Ґ4Ҕ҈Ӑ ҔҕS ҕѠҟҚҖ t ҕҍҦ2 җҘіsҚҐ.

6

Ѹҍҟe Ҏҍ җeҚҘҢ: ҙҘҍїҘҩ Ґ3 ҏғaҚ҈ ҕѠҙҚҤ м ҔҍҕѢ2Ӑ ҕҖ Ѣ4Ҏҍ Ґ4Ҕ҈ҔҢӐ ҙіE ҚҐ2 Ҍ҈Ҧ2:
ҊҖ Ґ4Ҕz ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ ҕ҈ҏwҘe҈ ҊҖҙҚaҕҐ Ґ3 ҝҖҌҐ2.

7

Ѱъ Ѣ4ҔҤ Ѣ3ҋҖ2 ҏ҈ ҌҍҙҕyҦ ҘyҒқ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ: ѓїіҍ Ҏҍ мҚҊҍҘҌҐ1ҙҚҥҙz Ѣ3ҋw2 җғѢҙҕЁ
Ґ3 ҋғѢ1ҏ
ҕҥӐ

8

Ґ3 ҊҙҒҖҟҐ1ҊҢ ҙҚҩ Ґ3 ҝҖҎҌaҠҍӐ Ґ3 ҊҕҐ1Ҍҍ ҙҢ ҕҐ1Ҕ҈ ҊҢ ҞeҘҒҖҊҤӐ ҝҖҌS Ґ3 ҙҒ҈ҟS Ґ3
ҝҊ҈ғS їұ҈.

9

Ѱъ ҊҐ1ҌҥҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҙҐ2 ғҦ1Ҍіҍ ҝҖҌsҡ҈ Ґ3 ҝҊaғzҡ҈ їұ҈Ӑ

10

ҏҕaҝқ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2Ӑ YҒw ҙeґ їsҠҍӐ Ґ4Ҏҍ ҔҐ1ғҖҙҚңҕҐ ҘaҌҐ ҙҥҌsҠҍ җҘҐ
крaсныхъ

ҌҊeҘҍҝҢ ҞҍҘҒ0ҊҕңҝҢ: Ґ3 Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙ
z ҟyҌ҈ Ґ3 XҎ҈ҙ҈ W
җҘҐҒғҦҟҐ1ҊҠҍҔҙz Ѣ3ҔY.

11

ѬҍҘҎaҡқҎҍҙz Ґ3ҙҞҥғѠҊҠҍҔқ ҝҘҖҔ0Ҕқ җҍҚҘҩ Ґ3 ѧwaҕҕ҈Ӑ җҘҐҚҍҒ0Ҡ҈ ҒҢ ҕҐ1Ҕ҈
ҊҙҐ2 ғҦ1Ҍіҍ ҊҢ җҘҐҚҊ0ҘҢӐ ҕ҈ҘҐҞaҍҔңґ ҙҖғҖҔHҕҖҊҢӐ мҎaҙҕҐ.

12

ѪҐ1ҌҥҊҢ Ҏҍ җeҚҘҢ tҊҥҡ҈ҊaҠҍ ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ: ҔyҎіҍ ѧ}ғҚzҕҍӐ ҟҚҖ2 ҟқҌҐҚeҙz
W ҙeҔҢӐ Ґ3ғҐ2 ҕ҈
ҕң2 ҟҚҖ2 ҊҏҐҘaҍҚҍӐ YҒw ҙҊҖeҦ ғҐ ҙҐ1ғҖҦ Ґ3ғҐ2 їкҋҖҟeҙҚіҍҔҢ
ҙҖҚҊҖҘҐ1ҝҖҔҢ Ѣ3ҋҖ2 ҝҖҌҐ1ҚҐ;

13

їұҢ ўҊҘ҈aҔҖҊҢ Ґ3 ѧҙ҈aҒҖҊҢ Ґ3 ѧaҒwҊғҤӐ їұҢ нҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢӐ җҘҖҙғaҊҐ
ӂҚҘҖҒ҈ ҙҊҖҍҋҖ2 ѧ}ҙ҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ҋң2 җҘҍҌaҙҚҍӐ Ґ3 tҊҍҘҋ0ҙҚҍҙz Ѣ3ҋw2 җҘҍҌ8 ғҐҞeҔҢ
җіғaҚҖҊңҔҢӐ ҙyҎҌҠқ ӂҕҖҔқ
җқҙҚҐ1ҚҐ:

14

Ҋа Ҏҍ ҙVaҋw Ґ3 җҘҊdҕ҈ҋw tҊҍҘҋ0ҙҚҍҙzӐ Ґ3 Ґ3ҙҗҘҖҙҐ1ҙҚҍ ҔyҎ҈ мїjґҞқ ҌaҚҐ
ҊaҔҢӐ

15

ҕ҈ҟaғҕҐҒ҈ Ҏҍ ҎҐ1ҏҕҐ 쿥1ҙҚҍ: Ѣ3ҋ0Ҏҍ їұҢ ҊҖҙҒRҙҐ2 t ҔeҘҚҊңҝҢӐ Ѣ3ҔyҎҍ Ҕң2
ҙҊҐҌѠҚҍғіҍ Ѣ3ҙҔң2.

16

Ѱъ W ҊѠҘҥ Ґ4Ҕҍҕҍ Ѣ3ҋw2Ӑ ҙҍҋҖ2Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҊҐ1ҌҐҚҍ Ґ3 ҏҕaҍҚҍӐ мҚҊҍҘҌҐ2 Ґ4Ҕz

Ѣ3ҋw2:
Ґ3 ҊѠҘ҈Ӑ YҎҍ Ѣ3ҋw2 ҘaҌҐӐ Ҍ҈ҌE Ѣ3ҔY ҊҙҦ2 ҞѠғҖҙҚҤ ҙіҦ2 җҘҍҌ8 ҊҙѠҔҐ ҊaҔҐ.


8

17

Ѱъ ҕҕ7ҥӐ їҘaҚіҍӐ ҊѠҔҢӐ YҒw җҖ ҕҍҊѠҌҥҕіҦ ҙіE ҙҖҚҊҖҘҐ1ҙҚҍӐ YҒҖҎҍ Ґ3 ҒҕтҏҐ
ҊaҠҐ:

18

їұҢ ҎҍӐ ±Ҏҍ җҘҍҌҊҖҏҊҥҙҚҐ2 мҙҚң6 ҊҙѠҝҢ җҘдҘHҒҢ ҙҊҖҐ1ҝҢ җҖҙҚҘ҈ҌaҚҐ ҝrҚYӐ
Ґ3ҙҗ0ғҕҐ ҚaҒw.

19

ѷҖҒa
ґҚҍҙz u5їҖ Ґ3 WїҘ҈ҚҐ1ҚҍҙzӐ Ҍ҈ WҟҐ1ҙҚҐҚҍҙz t ҋҘеҝҢ ҊaҠҐҝҢӐ

20

YҒw Ҍ҈ җҘіҐ1ҌқҚҢ ҊҘҍҔҍҕҩ җҘҖҝғрҌҕ҈ t ғҐҞҩ ҋҰҕzӐ Ґ3 җ0ҙғҍҚҢ
җҘҖҕ҈Ҙҥҟeҕҕ҈ҋҖ ҊaҔҢ ҝrҚҩ ѧ}ҙ҈Ӑ

21

Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҖҌҖїaҍҚҢ ҕї7ҙҐ2 Xїw җҘіsҚҐ ҌaҎҍ ҌҖ ғѠҚҢ мҙҚҘҖeҕіz ҊҙѠҝҢӐ ±Ҏҍ
ҋк҈ їұҢ мҙҚң6 ҊҙѠҝҢ ҙVаҝҢ ҙҊҖҐ1ҝҢ

җҘдҘHҒҢ t ҊѠҒ҈.

22

Ѵwmҙeґ Xїw ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢ ҘҍҟE: YҒw җҘдҘ0Ғ҈ ҊaҔҢ ҊҖҏҌҊҐ1ҋҕҍҚҢ ҋҰҤ їұҢ
ҊaҠҢ t їҘaҚіҐ ҊaҠҍzӐ YҒw ҔҍҕE: ҚҖҋw2 җҖҙғyҠ҈ґҚҍ җҖ ҊҙҍҔYӐ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ѓҡҍ
ҘҍҟeҚҢ ҒҢ ҊaҔҢ:

23

їyҌҍҚҢ ҎҍӐ ҊҙsҒ҈ ҌқҠҩӐ YҎҍ ѓҡҍ ҕҍ җҖҙғyҠ҈ҍҚҢ җҘдҘ0Ғ҈ ӂҕ҈ҋwӐ
җҖҚҘҍїҐ1Қҙz t ғҦҌjґ.

24

Ѱъ ҊҙҐ1 Ҏҍ җҘдҘ0Ҟң t ҙ҈ҔқҐ1ғ҈ Ґ3 Ґ5Ҏҍ җҖ ҙҐ1ҝҢӐ Ѣ3ғҐ1Ҟң ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡ҈Ӑ ҚaҒҖҎҌҍ
җҘҍҌҊҖҏҊҥҙҚҐ1Ҡ҈ ҌҕҐ6 ҙіт.

25

Ѫң2 Ѣ3ҙҚE ҙаҕҖҊҍ җҘдҘHҒҢ Ґ3 ҏ҈ҊѠҚ҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҏ҈Ҋҥҡҩ їұҢ ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢ
ҊaҠңҔҢӐ ҋкz ҒҖ ўҊҘ҈aҔқ: Ґ3 W ҙѠҔҍҕҐ ҚҊҖeҔҢ ҊҖҏїкҋҖҙғҖҊsҚҙz Ҋҙт
нҚeҟѢҙҚҊіz ҏҍҔҕрz.

26

ѪaҔҢ җeҘҊҥҍ їұҢӐ ҊҖҏҌҊҐ1ҋіґ ӂҚҘҖҒ҈ ҙҊҖҍҋҖ2 ѧ}ҙ҈Ӑ җҖҙғҩ Ѣ3ҋҖ2 їғҋcҊsҡ҈ ҊaҙҢӐ
ҊҖ Ѣ4Ҏҍ tҊҘ҈ҚҐ1ҚҐҙz ҊaҔҢ ҒҖҔyҎҌҖ t Ѧғ0їҢ ҊaҠҐҝҢ.

ѫғ҈Ҋ҈
4
.

1

ѫғ҈ҋ0ғҦҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢӐ ҕ҈ҐҌ0Ҡ҈ ҕ҈ ҕҐ1ҝҢ ҙҊzҡeҕҕҐҞң Ґ3 ҊҖҍҊ0Ҍ҈
ҞҍҘҒ0Ҋҕңґ Ґ3 ҙ҈ҌҌқҒeѢӐ

2

Ҏaғzҡҍ ҙҐ2Ӑ ҏ҈ Ѣ
4Ҏҍ мҟҐ1ҚҐ Ґ5ҔҢ ғҦ1ҌҐ Ґ3 ҊҖҏҊҥҡaҚҐ W ѧ}ҙҥ ҊҖҙҒrҕіҍ
ҔeҘҚҊңҝҢ:


9

3

Ґ3 ҊҖҏғҖҎҐ1Ҡ҈ ҕ҈ ҕҐ1ҝҢ ҘyҒҐ Ґ3 җҖғҖҎҐ1Ҡ҈ Ґ5ҝҢ ҊҢ ҙҖїғҦҌeҕіҍ ҌҖ XҚҘіz: їѠ
їҖ ҊeҟҍҘҢ мҎE.

4

Ѵҕ0ҏҐ Ҏҍ t ҙғаҠ҈ҊҠҐҝҢ ҙғ0ҊҖ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈: Ґ3 їаҙҚҤ ҟҐҙғҖ2 ҔқҎeґ YҒw
ҚаҙzҡҢ җsҚҤ.

5

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҕ҈yҚҘіҍ ҙҖїҘaҚҐ
ҙz ҒҕzҏѢ1ҔҢ Ґ4ҝҢ Ґ3 ҙҚaҘҞѢҔҢ Ґ3 ҒҕҐ1ҎҕҐҒwҔҢ ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҢӐ

6

Ґ3 ѓҕҕҥ ўҘҝіҍҘeҦ Ґ3 Ғ҈іaҜҥ Ґ3 ѧwaҕҕқ Ґ3 ўғҍxaҕҌҘқӐ Ґ3 Ѣ3ғҐ1Ҟң їѠҠ҈ t Ҙ0Ҍ҈
ўҘҝіҍҘeґҙҒ҈:

7

Ґ3 җҖҙҚaҊғҤҠҍ Ґ5ҝҢ җҖҙҘҍҌЁӐ ҊҖҗҘҖҠaҝқ: Ғ0ҍҦ ҙҐ1ғҖҦ Ґ3ғҐ2 Ғ0ҐҔҢ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ
ҙҖҚҊҖҘҐ1ҙҚҍ ҙіE Ҋң2;

8

ѺҖҋҌҩ җeҚҘҢӐ
Ґ3ҙҗ0ғҕҐҊҙz Ҍ¦҈ ҙV҈Ӑ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҒҕтҏҐ ғҦ1ҌҙҚіҐ Ґ3 ҙҚaҘҞң
ѧ}ғѢҊңӐ

9

ѓҡҍ Ҕң2 ҌҕeҙҤ Ґ3ҙҚzҏyҍҔҐ Ѣ3ҙҔң2 W їкҋҖҌҥsҕіҐ ҟҍғҖҊѠҒ҈ ҕeҔҖҡҕ҈Ӑ W
ҟҍҙ0ҔҢ ҙeґ ҙҗ҈ҙeҙzӐ

10

Ҙ҈ҏyҔҕҖ їyҌҐ ҊҙеҔҢ ҊaҔҢ Ґ3 ҊҙеҔҢ ғҦ1ҌҍҔҢ ѧ}ғѢҊңҔҢӐ YҒw ҊҖ Ґ4Ҕz ѧ}ҙ҈
ҝrҚҩ ҕ҈ҏwҘe҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ҋң2 Ҙ҈ҙҗ
sҙҚҍӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ їұҢ ҊҖҙҒRҙҐ2 t ҔeҘҚҊңҝҢӐ W ҙeҔҢ
ҙeґ ҙҚҖҐ1ҚҢ җҘҍҌ8 ҊaҔҐ ҏҌҘaҊҢ:

11

ҙeґ Ѣ4ҙҚҤ ҒaҔҍҕҤ мҒҖҘeҕңґ t ҊaҙҢ ҏҐ1ҎҌқҡҐҝҢӐ їаҊңґ ҊҖ ҋғ҈ҊY Xҋғ҈Ӑ Ґ3
ҕѠҙҚҤ ҕҐ W Ѣ3ҌҐ1ҕҥҔҢ Ҏҍ Ґ3ҕѠҔҢ ҙҗcҕіz:

12

ҕѠҙҚҤ їҖ Ґ3ҕ0ҋw Ґ4Ҕҍҕҍ җҖҌ8 ҕҍїҍҙeҔҢӐ Ҍaҕҕ҈ҋw ҊҢ ҟҍғҖҊѠҞҥҝҢӐ W ҕeҔ
Ҏҍ
җҖҌҖїaҍҚҢ ҙҗcҚҐ1ҙz ҕaҔҢ.

13

ѪҐ1Ҍzҡҍ Ҏҍ җҍҚҘ0ҊҖ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍ Ґ3 ѧwaҕҕҖҊҖ Ґ3 Ҙ҈ҏқҔѠҊҠҍӐ YҒw ҟҍғҖҊеҒ҈
ҕҍҒҕҐ6Ҏҕ҈ Ѣ3ҙҚҩ Ґ3 җҘHҙҚ҈Ӑ ҌҐҊғsҝқҙzӐ ҏҕaҝқ Ҏҍ Ґ5ҝҢӐ YҒw ҙҖ ѧ}ҙҖҔҢ їѠҙҚ҈:

14

ҊҐ1Ҍzҡҍ Ҏҍ Ґ3ҙҞҥғѠҊҠ҈ҋҖ ҟҍғҖҊѠҒ҈ ҙҢ ҕҐ1Ҕ҈ ҙҚҖsҡ҈Ӑ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ґ3Ҕsҝқ
җҘҖҚҐ1Ҋқ ҘҍҡҐ
2.

15

ѷҖҊҍғѠҊҠҍ Ҏҍ Ґ4Ҕ҈ Ҋ0ҕҢ Ґ3ҏ8 ҙ0ҕҔҐҡ҈ Ґ3ҏаҚҐӐ ҙҚzҏaҝқҙz ҌҘyҋҢ ҙҖ

10

ҌҘyҋҖҔҢӐ

16

ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҟҚҖ2 ҙҖҚҊҖҘҐ1ҔҢ ҟҍғҖҊѠҒҖҔ҈ ҙҐ1Ҕ҈; YҒw Xїw ҕ҈Ҙ0ҟҐҚҖҍ
ҏҕaҔҍҕіҍ їаҙҚҤ Ґ4Ҕ҈Ӑ ҊҙеҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ YҊҥӐ Ґ3 ҕҍ Ҕ0ҎҍҔҢ
tҊҘҍҡҐ1ҙz:

17

ҕҖ Ҍ҈ ҕҍ ї0ғҥҍ җҘҖҙҚҘeҚҙz ҊҢ ғҦ1
ҌҍҝҢӐ җҘҍҡeҕіҍҔҢ Ҍ҈ ҏ҈җҘҍҚҐ1ҔҢ Ґ4Ҕ҈
ҒҚҖҔY ҕҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ W Ґ4ҔҍҕҐ ҙeҔҢ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ t ҟҍғҖҊѠҒҢ.

18

Ѱъ җҘҐҏҊaҊҠҍ Ґ5ҝҢӐ ҏ҈җҖҊѠҌ҈Ҡ҈ Ґ4Ҕ҈ tҕҦ1ҌҢ ҕҍ җҘҖҊҥҡ҈ҊaҚҐ ҕҐҎE мҟҐ1ҚҐ
W Ґ4ҔҍҕҐ ѧ}ҙҖҊҥ.

19

ѷeҚҘҢ Ҏҍ Ґ3 ѧwaҕҕҢ tҊҥҡрҊҠ҈ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ ҘѠҙҚ҈: ѓҡҍ җҘҊdҕҖ Ѣ4ҙҚҤ җҘҍҌ8
їұҖ
ҔҢ ҊaҙҢ җҖҙғyҠ҈ҚҐ җaҟҍӐ ҕeҎҍғҐ їұ҈Ӑ ҙқҌҐ1Қҍ:

20

ҕҍ Ҕ0ҎҍҔҢ їҖ Ҕң2Ӑ ±Ҏҍ ҊҐ1ҌҥҝҖҔҢ Ґ3 ҙғаҠ҈ҝҖҔҢӐ ҕҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ.

21

оҕҐ1 Ҏҍ җҘҐҏ҈җҘeҡҠҍ Ґ4Ҕ҈Ӑ җқҙҚҐ1Ҡ҈ |Ӑ ҕҐҟҚ0Ҏҍ WїҘѠҚҠҍ ҒaҒw ҔyҟҐҚҐ
Ґ5ҝҢӐ ғҦҌjґ ҘaҌҐӐ YҒw ҊҙҐ2 җҘҖҙғ҈Ҋғsҝқ їұ҈ W їаҊҠҍҔҢ:

22

ғѠҚҢ їҖ їsҠҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҟҍ
ҚаҘҍҌҍҙzҚҐ ҟҍғҖҊѠҒҢ Қ0ґӐ ҕ҈ ҕeҔҎҍ їаҙҚҤ
ҟyҌҖ ҙіE Ґ3ҙҞҥғeҕіz.

23

TҗқҡѢ1ҕ҈ Ҏҍ їң6ҊҠ҈ җҘіҐҌ0ҙҚ҈ ҒҖ ҙҊҖҐ6ҔҢ Ґ3 ҊҖҏҊҥҙҚҐ1ҙҚ҈Ӑ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҒҢ
ҕҐ1Ҕ҈ ўҘҝіҍҘeѢ Ґ3 ҙҚaҘҞң ҘѠҠ҈.

24

оҕҐ1 Ҏҍ ҙғаҠ҈ҊҠҍ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҊҖҏҌҊҐҋ0Ҡ҈ ҋғaҙҢ ҒҢ їұқ Ґ3 ҘҍҒ0Ҡ҈:
ҊLҒҖӐ Қң2Ӑ їюҍӐ ҙҖҚҊҖҘҐ1Ҋң
ґ ҕeїҖ Ґ3 ҏeҔғҦ Ґ3 Ҕ0Ҙҍ Ґ3 ҊҙтӐ ±Ҏҍ ҊҢ ҕҐ1ҝҢӐ

25

Ґ4Ҏҍ Ҍ¦ҖҔҢ ҙVаҔҢ мҙҚң6 нҚҞҩ ҕaҠҍҋw ҌҊ7Ҍ҈ ӂҚҘҖҒ҈ ҚҊҖҍҋw2 ҘeҒғҢ Ѣ3ҙҐ2:
ҊҙҒyҦ Ҡ҈ҚaҠ҈ҙz иҏаҞңӐ Ґ3 ғҦ1Ҍіҍ җҖқҟҐ1Ҡ҈ҙz ҚҡѢ1ҚҕңҔҢ;

26

җҘҍҌҙҚaҠ҈ ҞaҘіҍ ҏeҔҙҚіҐӐ Ґ3 ҒҕтҏҐ ҙҖїҘaҠ҈ҙz ҊҒyҗҥ ҕ҈ ҋҰ҈ Ґ3 ҕ҈ ҝrҚҩ
Ѣ3ҋw2.

27

ѹҖї
ҘaҠ҈ҙz їҖ ҊҖҐ1ҙҚҐҕҕқ ҊҖ ҋҘaҌҥ ҙeҔҢ ҕ҈ ҙVaҋҖ ӂҚҘҖҒ҈ ҚҊҖҍҋҖ2 ѧ}ҙ҈Ӑ
Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҖҔaҏ҈ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ4ҘwҌҢ Ҏҍ Ґ3 җҖҕҚjґҙҒіґ җіғaҚҢ ҙҢ иҏң6ҒҐ Ґ3 ғҦҌҤҔҐ2
ѧ}ғҍҊңҔҐӐ


11

28

ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐӐ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҘқҒҩ ҚҊҖS Ґ3 ҙҖҊѠҚҢ ҚҊ0ґ җҘҍҌҕ҈ҘҍҟE їаҚҐ:

29

Ґ3 ҕҕ7ҥӐ ҋҰҐӐ җҘҐ1ҏҘҐ ҕ҈ җҘҍҡѢ1ҕіz Ґ4ҝ
Ң Ґ3 ҌaҎҌҤ Ҙ҈їHҔҢ ҚҊҖҐ6ҔҢ ҙҖ ҊҙsҒҐҔҢ
ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҙғ0ҊҖ ҚҊҖEӐ

30

ҊҕҍҋҌҩ ҘyҒқ ҚҊҖҦ2 җҘҖҙҚҘeҚҐ ҚҐ2 ҊҖ Ґ3ҙҞҥғѢ1ҕіzӐ Ґ3 ҏҕaҔҍҕіѢҔҢ Ґ3 ҟқҌҍҙѢ1ҔҢ
їңҊaҚҐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҙVаҔҢ ӂҚҘҖҒ҈ ҚҊҖҍҋw2 ѧ}ҙ҈.

31

Ѱъ җҖҔҖғҐ1ҊҠңҔҙz Ґ5ҔҢӐ җҖҌҊҐ1Ҏҍҙz ҔѠҙҚҖӐ Ґ3ҌѠҎҍ їsҝқ ҙ0їҘ҈ҕ
ҐӐ Ґ3
Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz ҊҙҐ2 Ҍ¦҈ ҙV҈ Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ ҙғ0ҊҖ їюіҍ ҙҖ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢ.

32

ѵ҈Ҙ0Ҍқ Ҏҍ ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҍҔқ їЁ ҙeҘҌҞҍ Ґ3 ҌқҠҩ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈Ӑ Ґ3 ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ Ҏҍ ҟҚҖ2 t
Ґ3ҔѠҕіґ ҙҊҖҐ1ҝҢ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ ҙҊҖE їаҚҐӐ ҕҖ їsҝқ Ґ5ҔҢ Ҋҙт w4їҡ҈.

33

Ѱъ ҊeғіҍҦ ҙҐ1ғҖҦ ҊҖҏҌ҈sҝқ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖ ўҗc
ғҐ ҊҖҙҒrҕіҦ ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩӐ їғҋdҚҤ
Ҏҍ їЁ Ҋeғіz ҕ҈ ҊҙѠҝҢ Ґ4ҝҢ.

34

ѵҍ їsҠҍ їҖ ҕҐ1ҡҤ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ ҊҢ ҕҐ1ҝҢ: Ѣ3ғҐ1Ҟң їҖ ҋҖҙҗ0Ҍіҍ ҙeғwҔҢ Ґ3ғҐ2
ҌҖҔҖҊHҔҢ їsҝқӐ җҘҖҌ҈Ҧ1ҡҍ җҘҐҕҖҠaҝқ ҞѠҕң җҘҖҌ҈eҔңҝҢ

35

Ґ3 җҖғ҈ҋaҝқ җҘҐ ҕҖҋaҝҢ ўҗcғҢ: Ҍ҈sҠҍҙz Ҏҍ ҒҖҍҔyҎҌҖӐ Ѣ3ҋHҎҍ ѓҡҍ ҒҚҖ2
ҚҘeїҖҊ҈Ҡҍ.

36

Їwҙj҈ ҎҍӐ ҕ҈Ҙҥҟeҕҕңґ Ҋ҈ҘҕaҊ҈ t ўҗcғҢӐ Ѣ4Ҏҍ Ѣ4ҙҚҤ ҙҒ҈ҏaҍҔҖ ҙаҕҢ
мҚҥҠeҕіzӐ ғҍvjҚҢӐ ҒЂҗҘzҕҐҕҢ Ҙ0ҌҖҔҢӐ

37

Ґ3ҔѠz ҙҍғҖ2Ӑ җҘҖҌaҊҢ җҘҐҕҍҙE ҞѠҕқ Ґ3 җҖғҖҎҐ2 җҘҍҌ8 ҕҖҋaҔҐ ўҗcғҢ.

ѫғ҈Ҋ҈
5
.

1

ѴyҎҢ Ҏҍ ҕѠҒіґӐ ўҕaҕі҈ Ґ4ҔҍҕҍҔҢӐ ҙҢ ҙ҈җҜjҘҖҦ Ҏҍҕ0Ҧ ҙҊҖeҦӐ
җҘҖҌ҈ҌE ҙҍғҖ2

2

Ґ3 мҚ҈Ґ2 t Ҟҥҕң2Ӑ ҙҊѠҌқҡҍґ Ґ3 ҎҍҕЁ Ѣ3ҋw2: Ґ3 җҘҐҕeҙҢ ҟaҙҚҤ ҕѠҒқҦӐ җҘҍҌ8
ҕҖҋaҔҐ ўҗcғҢ җҖғҖҎҐ2.

3

Ѹҍҟe Ҏҍ җeҚҘҢ: ўҕaҕіҍӐ җҖҟҚҖ2 Ґ3ҙҗ0ғҕҐ ҙ҈Қ҈ҕҩ ҙeҘҌҞҍ ҚҊҖE ҙҖғҋaҚҐ Ҍ¦қ ҙV0Ҕқ
Ґ3 мҚ҈Ґ1ҚҐ t Ҟҥҕң2 ҙҍғҩ;

4

ҙyҡҍҍ ҚҍїЁ ҕҍ ҚҊҖe ғҐ їЁӐ Ґ3 җҘҖҌaҕҖҍ ҕҍ
ҊҢ ҚҊҖeґ ғҐ ҊғaҙҚҐ їsҠҍ; ҟҚҖ2
YҒw җҖғҖҎҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҊҢ ҙeҘҌҞң ҚҊҖeҔҢ ҊeҡҤ ҙіҦ2; ҕҍ ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҙҖғҋaғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ

12

ҕҖ їұқ.

5

ѹғаҠ҈ҊҢ Ҏҍ ўҕaҕі҈ ҙғҖҊҍҙҩ ҙітӐ җaҌҢ Ґ4ҏҌҠҍ: Ґ3 їаҙҚҤ ҙҚҘaҝҢ ҊҍғҐ1ҒҢ ҕ҈
ҊҙѠҝҢ ҙғаҠ҈ҡҐҝҢ ҙіт.

6

ѪҙҚaҊҠҍ Ҏҍ Ҧ4ҕwҠҐ ҊҏsҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 Ґ3ҏҕeҙҠҍ җҖҋ
Ҙҍї0Ҡ҈.

7

ѩаҙҚҤ Ҏҍ YҒw ҚҘіeҔҢ ҟ҈ҙHҔҢ ҔҐҕyҊҠңҔҢӐ Ґ3 Ҏҍҕҩ Ѣ3ҋw2 ҕҍ ҊѠҌқҡҐ
їаҊҠ҈ҋw ҊҕҐ1Ҍҍ.

8

TҊҥҡa Ҏҍ Ѣ4ґ җeҚҘҢ: ҘҞа ҔҐӐ ѓҡҍ ҕ҈ ҚҖғҐ1Ҟҥ ҙҍғҖ2 tҌaҙҚ҈; оҕa Ҏҍ ҘҍҟE:
Ѣ4ґӐ ҕ҈ ҚҖғҐ1Ҟҥ.

9

ѷeҚҘҢ Ҏҍ ҘҍҟE ҒҢ ҕeґ: ҟҚҖ2 YҒw ҙҖҋғ҈ҙҐ1ҙҚ҈ҙz Ґ3ҙҒқҙҐ1ҚҐ Ҍ¦҈ ҋҰҕz; ҙEӐ ҕ0ҋҐ
җҖ
ҋҘeїҠҐҝҢ ҔyҎ҈ ҚҊҖҍҋҖ2 җҘҐ ҌҊeҘҍҝҢӐ Ґ3 Ґ3ҏҕҍҙyҚҢ ҚS.

10

ѷ҈Ҍe Ҏҍ ѓїіҍ җҘҍҌ8 ҕҖҋaҔ҈ Ѣ3ҋw2 Ґ3 Ґ4ҏҌҠҍ: ҊҠeҌҠҍ Ҏҍ Ҧ4ҕwҠҐ WїҘҥҚ0Ҡ҈ Ҧ5
ҔeҘҚҊқ Ґ3 Ґ3ҏҕeҙҠҍ җҖҋҘҍї0Ҡ҈ їғҐ1ҏ8 ҔyҎ҈ Ѣ3S.

11

Ѱъ їаҙҚҤ ҙҚҘaҝҢ ҊҍғҐ1ҒҢ ҕ҈ Ҋҙeґ ҞRҒҊҐ Ґ3 ҕ҈ ҊҙѠҝҢ ҙғаҠ҈ҠҐҝҢ ҙіт.

12

ѸқҒaҔҐ Ҏҍ ўҗ
cғҙҒҐҔҐ їаҠ҈ ҏҕaҔѢҕіz Ґ3 ҟқҌҍҙҩ ҊҢ ғҦ1ҌҍҝҢ ҔҕHҋ҈: Ґ3 їsҝқ
Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҊҙҐ2 ҊҢ җҘҐҚҊ0Ҙҥ ҙҖғҖҔHҕҐ:

13

t җҘ0ҟҐҝҢ Ҏҍ ҕҐҒҚ0Ҏҍ ҙҔѠzҠҍ җҘҐғҥҗғsҚҐҙz Ґ5ҔҢӐ ҕҖ ҊҍғҐҟaҝқ Ґ5ҝҢ
ғҦ1Ҍіҍ.

14

ѷaҟҍ Ҏҍ җҘҐғ҈ҋaҝқҙz ҊѠҘқҦҡіҐ ҋҰҊҐӐ Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ ҔқҎeґ Ҏҍ Ґ3 ҎeҕҢӐ

15

YҒw Ґ3 ҕ҈ ҙҚHҋҕ
ң Ґ3ҏҕҖҙҐ1ҚҐ ҕҍҌ{Ҏҕңz Ґ3 җҖғ҈ҋaҚҐ ҕ҈ җҖҙҚeғҍҝҢ Ґ3 ҕ҈
нҌҘѠҝҢӐ Ҍ҈ ҋҘzҌyҡқ җҍҚҘY җҖҕE ҙѠҕҤ Ѣ3ҋw2 WҙҥҕҐ1ҚҢ ҕѠҒҖҍҋҖ t ҕҐ1ҝҢ.

16

ѹҝҖҎҌaҠҍҙz Ҏҍ Ґ3 Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ t WҒҘeҙҚҕңҝҢ ҋҘ҈ҌHҊҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ
җҘҐҕҖҙsҡҍ ҕҍҌ{Ҏҕңz Ґ3 ҙҚҘaҎҌқҡңz t Ҍ{ҝҢ ҕҍҟҐ1ҙҚңҝҢӐ Ґ5Ҏҍ Ґ3ҙҞҥғҥҊaҝқҙz
Ҋ
ҙҐ2.

17

ѪҖҙҚaҊҢ Ҏҍ ўҘҝіҍҘeґ Ґ3 ҊҙҐ2 Ґ5Ҏҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ ҙyҡ҈z Ѣ4ҘҍҙҤ ҙ҈ҌҌқҒeґҙҒ҈zӐ
Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz ҏaҊҐҙҚҐӐ

18

Ґ3 ҊҖҏғҖҎҐ1Ҡ҈ ҘyҒҐ ҙҊҖт ҕ҈ ўҗcғң Ґ3 җҖҙғaҠ҈ Ґ5ҝҢ ҊҢ ҙҖїғҦҌeҕіҍ ӂїҡҍҍ.


13

19

ЃҋұғҢ Ҏҍ ҋҰҍҕҤ ҕ0ҡіҦ tҊeҘҏҍ ҌҊѢ1ҘҐ ҚҍҔҕҐ1ҞңӐ Ґ3ҏҊeҌҢ Ҏҍ Ґ5ҝҢӐ ҘҍҟE:

20

Ґ3ҌҐ1Қҍ Ґ
3 ҙҚaҊҠҍ ҋғ҈ҋ0ғҐҚҍ ҊҢ ҞeҘҒҊҐ ғҦ1ҌҍҔҢ Ҋҙт ҋғ҈ҋ0ғң ҎҐ1ҏҕҐ ҙҍS.

21

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ ҊҕҐҌ0Ҡ҈ җҖ XҚҘҍҕҐҞҥ
*

ҊҢ ҞeҘҒҖҊҤ Ґ3 мҟaҝқ. ѷҘҐҠeҌҢ Ҏҍ
ўҘҝіҍҘeґ Ґ3 Ґ5Ҏҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ ҙҖҏҊaҠ҈ ҙҖї0ҘҢ Ґ3 Ҋҙт ҙҚaҘҞң t ҙңҕHҊҢ ѧ}ғҍҊңҝҢ Ґ3
җҖҙғaҠ҈ ҊҖ мҏҐ1ғҐҡҍӐ җҘҐҊҍҙҚҐ2 Ґ5ҝҢ.

22

ѹғқҋҐ6 Ҏҍ

ҠeҌҠҍ ҕҍ WїҘҥҚ0Ҡ҈ Ґ5ҝҢ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1ҞҥӐ ҊҖҏҊҘaҡҠҍҎҍҙz
ҊҖҏҊҥҙҚҐ1Ҡ҈Ӑ

23

ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw ҚҍҔҕҐ1Ҟқ Xїw WїҘҥҚ0ҝҖҔҢ ҏ҈ҒғҦҟeҕқ ҙҖ ҊҙsҒҐҔҢ
мҚҊҍҘҎҌeҕіҍҔҢ Ґ3 їғҦҙҚҐ1ҚѢғҐ ҙҚҖsҡңz җҘҍҌ8 ҌҊeҘҤҔҐ: tҊeҘҏҠҍ ҎҍӐ ҊҕyҚҘҤ
ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋw WїҘҥҚ0ҝҖҔҢ.

24

ЋҒҖҎҍ ҙғаҠ҈Ҡ҈ ҙғҖҊҍҙҩ ҙіт ўҘҝі
ҍҘeґ Ҏҍ Ґ3 ҊҖҍҊ0Ҍ҈ ҞҍҘҒ0Ҋҕңґ Ґ3
җҍҘҊҖҙҊzҡeҕҕҐҞңӐ ҕҍҌҖқҔҥҊaҝқҙz W ҕҐ1ҝҢӐ ҟҚҖ2 Xїw їyҌҍҚҢ ҙіE.

25

ѷҘҐҠeҌҢ Ҏҍ ҕѠҒҚҖ ҊҖҏҊҥҙҚҐ2 Ґ5ҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғzӐ YҒw ҙEӐ ҔyҎіҍӐ Ґ5ҝҎҍ
Ҋҙ҈ҌҐ1ҙҚҍ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1ҞқӐ ҙyҚҤ ҊҢ ҞeҘҒҊҐ ҙҚҖsҡҍ Ґ3 мҟaҡҍ ғҦ1ҌҐ.

26

ѺҖҋҌҩ ҠeҌҢ ҊҖҍҊ0Ҍ҈ ҙҖ ҙғқҋaҔҐӐ җҘ
ҐҊҍҌE Ґ5ҝҢ ҕҍ ҙҢ ҕyҎҌҍҦӐ їҖsҝқҙz їҖ
ғҦҌjґӐ Ҍ҈ ҕҍ ҒaҔҍҕіҍҔҢ җҖїіҦ1ҚҢ Ґ5ҝҢ:

27

җҘҐҊeҌҠҍ Ҏҍ Ґ5ҝҢӐ җҖҙҚaҊҐҠ҈ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҐӐ Ґ3 ҊҖҗҘҖҙҐ2 Ґ5ҝҢ ўҘҝіҍҘeґӐ ҋғ҈ҋ0ғz:

28

ҕҍ ҏ҈җҘҍҡeҕіҍҔҢ ғҐ ҏ҈җҘҍҚҐ1ҝҖҔҢ ҊaҔҢ ҕҍ мҟҐ1ҚҐ W Ґ4ҔҍҕҐ ҙeҔҢ; Ґ3 ҙEӐ
Ґ3ҙҗ0ғҕҐҙҚҍ ѧҍrғҐ1ҔҢ мҟeҕіҍҔҢ Ҋ
aҠҐҔҢ Ґ3 ҝ0ҡҍҚҍ ҕ҈ҊҍҙҚҐ2 ҕ҈ ҕң2 ҒҘ0ҊҤ ҟкҊѠҒ҈
ҙҍҋw2.

29

TҊҥҡaҊҢ Ҏҍ җeҚҘҢ Ґ3 ўҗcғҐ ҘѠҠ҈: җҖҊҐҕҖҊaҚҐҙz җҖҌҖїaҍҚҢ їұҖҊҐ җaҟҍӐ
ҕeҎҍғҐ ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ:

30

їұҢ нҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ ѧ}ҙ҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ҋң2 쿥1ҙҚҍӐ җҖҊѠҙҐҊҠҍ ҕ҈
ҌҘeҊҥ:

31

ҙҍҋҖ2 їұҢ ҕ҈ҟaғҕҐҒ҈ Ґ3 ҙҗ7ҙ҈ ҊҖҏҊаҙ
Ґ ҌҍҙҕҐ1ҞҍҦ ҙҊҖeҦӐ ҌaҚҐ җҖҒ҈sҕіҍ ѧ}ғҍҊҐ Ґ3*
XҚҘw


14

WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ ҋҘҥҝHҊҢ:

32

Ґ3 Ҕң2 Ѣ3ҙҔң2 ҚҖҋw2 ҙҊҐҌѠҚҍғіҍ ҋғ҈ҋHғҢ ҙҐ1ҝҢӐ Ґ3 Ҍ¦Ң ҙVаґӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ҍ҈ҌE їұҢ
җҖҊҐҕyҦҡңҔҙz Ѣ3ҔY.

33

оҕҐ1 Ҏҍ ҙғаҠ҈ҊҠҍ Ҙ҈ҙҗңҝaҝқҙz Ґ3 ҙҖҊҥҡaҠ҈ 쿥1ҚҐ Ґ5ҝҢ.

34

ѪҖҙҚaҊҢ Ҏҍ ҕѠҒіґ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҐ Ҝ҈ҘіҙeґӐ

Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҋ҈Ҕ҈ғіҐ1ғҢӐ ҏ҈ҒҖҕҖқҟҐ1ҚҍғҤ
ҟeҙҚҍҕҢ ҊҙеҔҢ ғҦ1ҌҍҔҢӐ җҖҊҍғЁ ҊҕЁ Ҕaғw ҟҚҖ2 ўҗcғwҔҢ мҙҚқҗҐ1ҚҐӐ

35

Ҙҍҟe Ҏҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҔyҎіҍ ѧ}ғҚzҕҍӐ ҊҕҐҔaґҚҍ ҙҍїЁ W ҟҍғҖҊѠҞҥҝҢ ҙҐ1ҝҢӐ ҟҚҖ2
ҝ0ҡҍҚҍ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ:

36

җҘҍҌ8 ҙҐ1ҔҐ їҖ ҌeҕҔҐ ҊҖҙҚҩ fevҌ҈Ӑ ҋғ҈ҋ0ғz їаҚҐ ҊҍғҐ1Ғ҈ ҕѠҒҖ
ҍҋҖ ҙҍїEӐ
Ѣ3ҔyҎҍ җҘҐғҥҗҐ1Ҡ҈ҙz ҟҐҙғ0ҔҢ ҔқҎeґ YҒw ҟҍҚаҘҍҙҚ҈: Ґ4Ҏҍ мїіeҕҢ їаҙҚҤӐ Ґ3
ҊҙҐ2Ӑ Ѣ3ғҐ1Ҟң җҖҊҐҕyҠ҈ҙz Ѣ3ҔYӐ Ҙ҈ҏңҌ0Ҡ҈ҙz Ґ3 їаҠ҈ ҕҐ ҊҖ ҟҚ0Ҏҍ:

37

җҖ ҙeҔҢ ҊҖҙҚҩ ѧyҌ҈ ҋ҈ғіғe҈ҕҐҕҢ ҊҖ ҌҕҐ6 ҕ҈җҐҙaҕіz Ґ3 tҊғҍҟE ғҦ1ҌҐ ҌҖҊHғҕң
Ҋ8ҙғѠҌҢ ҙҍїѢ2: Ґ3 Қ0ґ җҖҋҐ1їҍӐ Ґ3 Ҋҙ
Ґ2Ӑ Ѣ3ғҐ1Ҟң җҖҙғyҠ҈Ҡ҈ Ѣ3ҋw2Ӑ Ҙ҈ҏҙаҗ҈Ҡ҈ҙz:

38

Ґ3 ҕҕ7ҥӐ ҋғ҈ҋ0ғҦ ҊaҔҢӐ tҙҚқҗҐ1Қҍ t ҟҍғҖҊеҒҢ ҙҐ1ҝҢ Ґ3 WҙҚaҊҐҚҍ Ґ5ҝҢ: YҒw
ѓҡҍ їyҌҍҚҢ t ҟҍғҖҊеҒҢ ҙҖҊеҚҢ ҙeґ Ґ3ғҐ2 ҌѠғҖ ҙіEӐ Ҙ҈ҏҖҘҐ1ҚҙzӐ

39

ѓҡҍ ғҐ Ҏҍ t їұ҈ Ѣ4ҙҚҤӐ ҕҍ Ҕ0ҎҍҚҍ Ҙ҈ҏҖҘҐ1ҚҐ ҚҖ2Ӑ Ҍ҈ ҕҍ ҒaҒw Ґ3 їұҖї0ҘҞң
WїҘs
ҡҍҚҍҙz.

40

ѷҖҙғyҠ҈Ҡ҈ Ҏҍ Ѣ3ҋw2Ӑ Ґ3 җҘҐҏҊaҊҠҍ ўҗcғңӐ їҐ1ҊҠҍ ҏ҈җҘҍҚҐ1Ҡ҈ Ґ5ҔҢ ҕҍ
ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ W Ґ4ҔҍҕҐ ѧ}ҙҖҊҥ Ґ3 tҗқҙҚҐ1Ҡ҈ Ґ5ҝҢ.

41

оҕҐ1 Ҏҍ u5їҖ Ґ3Ҍsҝқ ҘaҌқҦҡҍҙz t ғҐҞҩ ҙҖї0Ҙ҈Ӑ YҒw ҏ҈ Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈
ҙҗҖҌ0їҐҠ҈ҙz їҍҏҟeҙҚіҍ җҘіsҚҐ:

42

җҖ Ҋҙт Ҏҍ ҌҕҐ6 ҊҢ ҞeҘҒҊҐ Ґ3 ҊҢ Ҍ
ҖҔѠҝҢ ҕҍ җҘҍҙҚ҈sҝқ мҟaҡҍ Ґ3
їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊyҦҡҍ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ.

ѫғ҈Ҋ҈
6
.

1

ѪҖ ҌҕeҝҢ Ҏҍ ҙҐ1ҝҢӐ мҔҕ0ҎҐҊҠңҔҙz мҟҕ7ҒHҔҢӐ їаҙҚҤ ҘҖҗҚaҕіҍ Ѣ4ғғҐҕwҊҢ
ҒҖ Ѣ3ҊҘewҔҢӐ YҒw җҘҍҏҐҘaѢҔң їңҊaҝқ ҊҖ ҊҙҍҌҕeҊҕҥҔҢ ҙғқҎeҕіҐ ҊҌҖҊҐ6Ҟң

15

Ґ4ҝҢ.

2

ѷҘҐҏҊaҊҠҍ Ҏҍ ҌҊ҈ҕaҌҍҙzҚҤ Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ мҟҕ7ҒҢ
Ӑ ҘѠҠ҈: ҕҍ мҋ0ҌҕҖ Ѣ4ҙҚҤ
ҕaҔҢӐ WҙҚaҊғҤҠңҔҢ ҙғ0ҊҖ їюіҍӐ ҙғқҎҐ1ҚҐ ҚҘ҈җeҏ҈ҔҢ:

3

мҙҔҖҚҘҐ1Қҍ u5їҖӐ їҘaҚіҍӐ ҔyҎң t ҊaҙҢ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊwҊ҈ҕң ҙeҌҔҤӐ
Ґ3ҙҗ0ғҕѢҕң Ҍ¦҈ ҙV҈ Ґ3 җҘҍҔyҌҘҖҙҚҐӐ Ґ5ҝҎҍ җҖҙҚaҊҐҔҢ ҕ҈Ҍ8 ҙғyҎїҖҦ ҙeҦ:

4

Ҕа Ҏҍ ҊҢ ҔҖғҐ1ҚҊҥ Ґ3 ҙғқҎeҕіҐ ҙғ0Ҋ҈ җҘҍїyҌҍҔҢ.

5

Ѱъ мҋ0ҌҕҖ їаҙҚҤ ҙғ0ҊҖ ҙіE җҘҍҌ8 ҊҙѠҔҢ ҕ҈Ҙ0ҌҖҔҢ: Ґ3 Ґ3ҏїҘaҠ҈ ҙҚҍҜaҕ҈Ӑ ҔyҎ҈
Ґ3ҙҗ0ғҕҍҕ҈ ҊѠҘң Ґ3 Ҍ¦҈ ҙV҈Ӑ Ґ3 Ҝіғjҗҗ҈Ӑ Ґ3 җҘ0ҝҖҘ҈ Ґ3 ҕіҒ҈ҕ0Ҙ҈Ӑ Ґ3 ҚjҔwҕ҈ Ґ3
җ҈ҘҔeҕ҈Ӑ Ґ3 ҕіҒҖғa҈ җҘҐҠeғҞ҈ ўҕҚіҖҝjґҙҒ҈ҋҖӐ

6

Ґ5ҝҎҍ җҖҙҚaҊҐҠ҈ җҘҍҌ8 ўҗcғң: Ґ3 җҖҔҖғҐ1ҊҠҍҙz ҊҖҏғҖҎҐ1Ҡ҈ ҕ҈

ҕS ҘyҞҥ.

7

Ѱъ ҙғ0ҊҖ їюіҍ Ҙ҈ҙҚsҠҍӐ Ґ3 Ҕҕ0Ҏ҈Ҡҍҙz ҟҐҙғҖ2 мҟҕ7ҒҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ Ѧҥғw2:
Ҕҕ0ҋҢ Ҏҍ ҕ҈Ҙ0ҌҢ ҙҊzҡeҕҕҐҒwҊҢ җҖҙғyҠ҈ҝқ ҊѠҘң.

8

ѹҚҍҜaҕҢ Ҏҍ Ґ3ҙҗ0ғҕҤ ҊѠҘң Ґ3 ҙҐ1ғң ҚҊҖҘsҠҍ ҏҕaҔѢҕіz Ґ3 ҟқҌҍҙҩ ҊѢ1ғіz ҊҢ
ғҦ1ҌҍҝҢ.

9

ѪҖҙҚaҠ҈ Ҏҍ ҕѠҞңҐ t ҙ0ҕҔ҈ ҋғ҈ҋ0ғҍҔ҈ҋw ғіҊҍҘҚjҕҙ
Ғ҈ Ґ3 ҒmҘҐҕeґҙҒ҈ Ґ3
ўғҍxaҕҌҘҙҒ҈Ӑ Ґ3 Ґ5Ҏҍ t ҒіғіҒjҐ Ґ3 ўҙjҐӐ ҙҚzҏaҦҡҍҙz ҙҖ ҙҚҍҜaҕҖҔҢ:

10

Ґ3 ҕҍ ҔҖҎaҝқ җҘҖҚҐҊқҙҚaҚҐ җҘҍҔyҌҘҖҙҚҐ Ґ3 Ҍ¦қӐ Ґ4ҔҎҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ.

11

ѺҖҋҌҩ җҖҌ8қҙҚҐ1Ҡ҈ ҔyҎң ҋғ҈ҋ0ғҦҡңzӐ YҒw ҙғаҠ҈ҝҖҔҢ Ѣ3ҋҖ2 ҋғ҈ҋ0ғҦҡ҈
ҋғ҈ҋ0ғң ҝ{ғҕңz ҕ҈ Ҕwmҙe҈ Ґ3 ҕ҈ їұ҈.

1
2

ѹҗҖҌҊҐҋ0Ҡ҈ Ҏҍ ғҦ1ҌҐ Ґ3 ҙҚaҘҞң Ґ3 ҒҕҐ1ҎҕҐҒҐӐ Ґ3 ҕ҈җaҌҠҍ ҊҖҙҝҐ1ҚҐҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3
җҘҐҊҍҌ0Ҡ҈ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҍӐ

13

җҖҙҚaҊҐҠ҈ Ҏҍ ҙҊҐҌѠҚѢғҐ ғHҎҕң ҋғ҈ҋ0ғҦҡңzӐ YҒw ҟҍғҖҊѠҒҢ ҙeґ ҕҍ
җҘҍҙҚ҈eҚҢ ҋғ҈ҋ0ғң ҝ{ғҕңz ҋғ҈ҋ0ғz ҕ҈ ҔѠҙҚҖ ҙV0ҍ ҙіE Ґ3 ҏ҈Ғ0ҕҢ:

14

ҙғаҠ҈ҝҖҔҢ їҖ Ѣ3ҋҖ2 ҋғ҈ҋ0ғҦҡ҈
Ӑ YҒw ѧ}ҙҢ ҕ҈ҏwҘeґ ҙeґ Ҙ҈ҏҖҘҐ1ҚҢ ҔѠҙҚҖ ҙіE
Ґ3 Ґ3ҏҔҥҕҐ1ҚҢ Wїң6ҟ҈ҐӐ ±Ҏҍ җҘҍҌ҈ҌE ҕaҔҢ Ҕwmҙeґ.

15

Ѱъ ҊҖҏҏҘѠҊҠҍ ҕaҕҤ ҊҙҐ2 ҙҥҌsҡіҐ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐӐ ҊҐ1ҌҥҠ҈ ғҐҞE Ѣ3ҋw2 YҒw

16

ғҐҞE ѓҋұғ҈.

ѫғ҈Ҋ҈
7
.

1

Ѹҍҟe Ҏҍ ўҘҝіҍҘeґ: ѓҡҍ Xїw ҙіт ҚaҒw ҙyҚҤ;

2

ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ їҘaҚ
іҍ Ґ3 нҚҞң2Ӑ җҖҙғyҠ҈ґҚҍ. ѩұҢ ҙғaҊң иҊҐ1ҙz нҚҞY
ҕaҠҍҔқ ўҊҘ҈aҔқ ҙyҡқ ҊҢ ҔҍҙҖҗҖҚaҔіҐӐ җҘeҎҌҍ ҌaҎҍ ҕҍ ҊҙҍғҐ1ҚҐҙz Ѣ3ҔY ҊҢ
ҝ҈ҘҘaҕҤӐ

3

Ґ3 ҘҍҟE ҒҢ ҕҍҔY: Ґ3ҏаҌҐ t ҏҍҔғҐ2 ҚҊҖҍS Ґ3 t Ҙ0Ҍ҈ ҚҊҖҍҋw2 Ґ3 t Ҍ0Ҕқ нҚҞҩ
ҚҊҖҍҋw2Ӑ Ґ3 җҘіҐҌҐ2 ҊҢ ҏeҔғҦӐ Ҧ4Ҏҍ ѓҡҍ ҚҐ2 җҖҒ҈ҎY.

4

ѺҖҋ
Ҍҩ Ґ3ҏҠeҌҢ t ҏҍҔғҐ2 ҝ҈ғҌeґҙҒіzӐ ҊҙҍғҐ1ҙz ҊҢ ҝ҈ҘҘaҕҤ: Ґ3 tҚyҌқӐ җҖ
мҔeҘҚҊіҐ нҚҞҩ Ѣ3ҋw2Ӑ җҘҍҙҍғҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ ҏeҔғҦ ҙіҦ2Ӑ ҕ҈ ҕeґҎҍ Ҋң2 ҕҕ7ҥ ҎҐҊҍҚEӐ

5

Ґ3 ҕҍ Ҍ҈ҌE Ѣ3ҔY ҕ҈ҙғѠҌіz ҊҢ ҕeґӐ ҕҐҎE ҙҚҖҗң2 ҕHҋқ: Ґ3 Wїҥҡҩ ҌaҚҐ Ѣ3ҔY Ҧ5
ҊҖ WҌҍҘҎaҕіҍ Ґ3 ҙѠҔҍҕҐ Ѣ3ҋw2 җҖ ҕeҔҢӐ
ҕҍ ҙyҡқ Ѣ3ҔY ҟaҌқ.

6

ѫк҈ Ҏҍ ҙҐ1Ҟҍ їұҢӐ YҒw їyҌҍҚҢ ҙѠҔz Ѣ3ҋw2 җҘҐҠeғҞң ҊҢ ҏҍҔғҐ2 ҟқҎҌeґӐ Ґ3
җҖҘ҈ї0ҚzҚҢ Ѣ5 Ґ3 WѦғ0їzҚҢ ғѠҚҢ ҟҍҚаҘҍҙҚ҈.

7

Ѱъ иҏаҒқӐ Ѣ3ҔyҎҍ җҖҘ҈ї0Қ҈ҦҚҢӐ ҙқҎҌY ѓҏҢӐ ҘҍҟE їұҢ: Ґ3 җҖ ҙҐ1ҝҢ Ґ3ҏаҌқҚҢ Ґ3
җҖҙғyҎ҈ҚҢ ҔҐ2 ҕ҈ ҔѠҙҚҥ ҙeҔҢ.

8

Ѱъ Ҍ҈ҌE Ѣ3ҔY ҏ҈
ҊѠҚҢ WїҘѠҏ҈ҕіz. Ѱъ ҚaҒw ҘҖҌҐ2 ѧҙ҈aҒ҈ Ґ3 WїҘѠҏ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ
ҌeҕҤ нҙҔаґ: Ґ3 ѧҙ҈aҒҢ ѧaҒwҊ҈Ӑ Ґ3 ѧaҒwҊҢ ҌҊ҈ҕaҌҍҙzҚҤ җ҈ҚҘірҘҝҢ.

9

Ѱъ җ҈ҚҘіaҘҙҐ җҖҏ҈ҊҐ1ҌҥҊҠҍ ѧHҙҐҜқ җҘҖҌaҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҍҚҢ: Ґ3 їЁ їұҢ ҙҢ
ҕҐ1ҔҢӐ

10

Ґ3 Ґ3ҏ8sҚҢ Ѣ3ҋҖ2 t ҊҙѠҝҢ ҙҒҖҘїeґ Ѣ3ҋw2Ӑ Ґ3 Ҍ҈ҌE Ѣ3ҔY

їғ҈ҋҖҌaҚҤ Ґ3 җҘҍҔyҌҘҖҙҚҤ
җҘҍҌ8 Ҝ҈Ҙ҈HҕҖҔҢ Ҟ҈ҘeҔҢ Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҒҐҔҢ: Ґ3 җҖҙҚaҊҐ Ѣ3ҋҖ2 ҕ҈ҟaғҕҐҒ҈ ҕ҈Ҍ8
Ѣ3ҋЂҗҚҖҔҢ Ґ3 ҕ҈Ҍ8 ҊҙѠҔҢ Ҍ0ҔҖҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢ.

11

ѷҘіҐ1Ҍҍ Ҏҍ ҋғaҌҢ ҕ҈ ҊҙҦ2 ҏeҔғҦ Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҒқҦ Ґ3 ҝ҈ҕ҈aҕҦ Ґ3 ҙҒ0ҘїҤ ҊeғіzӐ Ґ3 ҕҍ
WїҘҥҚaҝқ ҙаҚҖҙҚҐ нҚҞң2 ҕaҠҐ.

12

ѹғаҠ҈ҊҢ Ҏ
ҍ ѧaҒwҊҢ ҙyҡқҦ җҠҍҕҐ1Ҟқ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҚҥӐ җҖҙғҩ нҚҞң2 ҕaҠz

17

җeҘҊҥҍӐ

13

Ґ3 ҊҕҍҋҌҩ ҊҚҖҘ0ҍ җҘіҐҌ0Ҡ҈Ӑ җҖҏҕaҕҢ їаҙҚҤ ѧHҙҐҜҢ їҘaҚіҐ ҙҊҖeґӐ Ґ3 YҊҥ
їаҙҚҤ Ҝ҈Ҙ҈Hҕқ Ҙ0ҌҢ ѧHҙҐҜҖҊҢ.

14

ѷҖҙғaҊҢ Ҏҍ ѧHҙҐҜҢ җҘҐҏҊҩ нҚҞҩ ҙҊҖҍҋҖ2 ѧaҒwҊ҈ Ґ3 ҊҙE ҙҘ0ҌҙҚҊҖ ҙҊҖEӐ
ҙeҌҔҤҌҍҙzҚҢ Ґ3 җsҚҤ ҌyҠҢ
.

15

ѹҕҐ1Ҍҍ Ҏҍ ѧaҒwҊҢ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҍҚҢӐ Ґ3 ҙҒҖҕҟaҙz ҙaҔҢ Ґ3 нҚҞң2 ҕaҠҐ:

16

Ґ3 җҘҐҕҍҙeҕҐ їаҠ҈ ҊҢ ҙmҝeҔҢ Ґ3 җҖғҖҎeҕҐ їаҠ҈ ҊҖ ҋҘ0їҥӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҒқҗҐ2
ўҊҘ҈aҔҢ Ҟҥҕ0Ҧ ҙҘҍїҘҩ t ҙңҕHҊҢ Ѣ3ҔҔ0Ҙ҈ ҙmҝeҔҖҊ҈.

17

Ѱъ YҒҖҎҍ җҘҐїғҐҎaҠҍҙz ҊҘeҔz WїҥҚҖҊaҕіzӐ Ґ4ҔҎҍ ҒғsҚҙz їұҢ ўҊҘ҈aҔқӐ
Ҋ
ҖҏҘ҈ҙҚ0Ҡ҈ ғҦ1Ҍіҍ Ґ3 мҔҕ0ҎҐҠ҈ҙz ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҚҥӐ

18

Ҍ0ҕҌҍҎҍ ҕ҈ҙҚҩ ҞaҘҤ Ґ4ҕҢ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҚҥӐ Ґ4Ҏҍ ҕҍ ҏҕaҠҍ ѧHҙҐҜ҈:

19

ҙeґ ѦғЁ мҔаҙғҐҊҢ W Ҙ0Ҍҥ ҕaҠҍҔҢӐ WѦғ0їҐ нҚҞң2 ҕaҠzӐ мҔҖҘҐ1ҚҐ
Ҕғ҈ҌeҕҞң Ґ4ҝҢ Ґ3 ҕҍ WҎҐҊҐ1ҚҐ
*
.

20

ѪҢ ҕeҎҍ ҊҘeҔz ҘҖҌҐ1ҙz Ҕwmҙeґ Ґ3 їЁ мҋ0ҌҍҕҢ їұҖҊҐӐ Ґ4Ҏҍ

җҐҚaҕҢ їаҙҚҤ
ҔҞcң ҚҘҐ2 ҊҢ ҌҖҔY нҚҞҩ ҙҊҖҍҋw2:

21

Ґ3ҏҊeҘҎҍҕ҈ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2 ҊҏsҚҢ Ѣ3ҋҖ2 ҌҡҐ2 Ҝ҈Ҙ҈HҕҖҊ҈ Ґ3 ҊҖҙҗҐҚҩ Ґ5 ҙҍїЁ ҊҢ ҙаҕ҈:

22

Ґ3 ҕ҈Ғaҏ҈ҕҢ їаҙҚҤ Ҕwmҙeґ Ҋҙeґ җҘҍҔyҌҘҖҙҚҐ Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҚҥґӐ їѠ Ҏҍ ҙҐ1ғҍҕҢ
ҊҢ ҙғҖҊҍҙѠҝҢ Ґ3 ҌѠғҥҝҢ.

23

ѭъҋҌa Ҏҍ Ґ3ҙҗҖғҕsҠҍҙz Ѣ3ҔY ғѠҚҢ ҟ
ҍҚаҘҍҌҍҙzҚҐҝҢ ҊҘeҔzӐ ҊҏаҌҍ ҕ҈ ҙeҘҌҞҍ
Ѣ3ҔY җҖҙҥҚҐ1ҚҐ їҘaҚіҦ ҙҊҖҦ2 ҙаҕң ѧ}ғѢҊң:

24

Ґ3 ҊҐ1ҌҥҊҢ ҕѠҒҖҍҋҖ WїҐ1ҌҐҔ҈Ӑ җҖҙ0їҙҚҊҖҊ҈ Ґ3 ҙҖҚҊҖҘҐ2 tҔҡeҕіҍ WїҐ1ҌҐҔҖҔқӐ
쿥1ҊҢ Ѣ3ҋЂҗҚzҕҐҕ҈.

25

ѴҕsҠҍ Ҏҍ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ їҘaҚіzҔҢ ҙҊҖҐ6ҔҢӐ YҒw їұҢ ҘқҒ0Ҧ Ѣ3ҋw2 ҌaҙҚҢ Ґ5ҔҢ
ҙҗ҈ҙeҕіҍ: нҕ
Ґ1 Ҏҍ ҕҍ Ҙ҈ҏқҔѠҠ҈.

26

ѪҖ XҚҘіґ Ҏҍ ҌeҕҤ иҊҐ1ҙz Ґ5ҔҢ ҚsҎқҡңҔҙz Ґ3 җҘҐҊғ҈ҟaҠҍ Ґ5ҝҢ ҊҢ*
Ҍ҈їң2 Ґ3ҏҊҍҘҋaғҐ Ҕғ҈ҌeҕҞң ҙҊҖт ҊҖ Ѣ4Ҏҍ ҕҍ їаҚҐ Ґ5ҔҢ ҎҐҊң6ҔҢ


18

җҘҐҔҐҘeҕіҍӐ ҘeҒҢ: ҔyҎіҍӐ їҘaҚіz Ѣ3ҙҚE Ҋң2Ӑ ҊҙҒyҦ WїҐ1ҌҐҚҍ ҌҘyҋҢ ҌҘyҋ҈;

27

ЊїҐ1Ҍzґ Ҏҍ їғҐ1ҎҕzҋҖ tҘҐ1ҕқ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҘeҒҢ: ҒҚҖ2 ҚS җҖҙҚaҊҐ Ғҕsҏz Ґ3 ҙқҌіҦ2
ҕ҈Ҍ8 ҕaҔҐ;

28

Ѣ3Ҍҩ 쿥1ҚҐ
ҔS Қң2 ҝ0ҡҍҠҐӐ Ґ4ҔҎҍ w4їҘ҈ҏҖҔҢ 쿥1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҊҟҍҘҩ
Ѣ3ҋЂҗҚzҕҐҕ҈;

29

ѩҥҎa Ҏҍ Ҕwmҙeґ W ҙғҖҊҍҙҐ2 ҙeҔҢ Ґ3 їаҙҚҤ җҘҐҠғeҞҢ ҊҢ ҏҍҔғҐ2
Ҕ҈ҌіaҔҙҚҥґӐ Ґ3ҌѠҎҍ ҘҖҌҐ2 ҙң6ҕ҈ ҌҊҩ.

30

Ѱъ Ґ3ҙҗ0ғҕҤҠңҔҙz ғѠҚwҔҢ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҐҔҢӐ иҊҐ1ҙz Ѣ3ҔY ҊҢ җқҙҚаҕҐ
ҋҖҘң2 ҙіҕaґҙҒіz ѓҋұғҢ ҋҰҍҕҤ Ҋ
Ң җғaҔҍҕҐ ӂҋҕҍҕҥ ҊҢ ҒқҗҐҕЁ:

31

Ҕwmҙeґ Ҏҍ ҊҐ1ҌҥҊҢ ҌҐҊғsҠҍҙz ҊҐҌѠҕіҦ: җҘҐҙҚқҗaҦҡқ Ҏҍ Ѣ3ҔY Ҙ҈ҏқҔѠҚҐӐ
їаҙҚҤ ҋғaҙҢ ҋҰҍҕҤ ҒҢ ҕҍҔY:

32

ѓҏҢ їұҢ нҚѢ1ҞҢ ҚҊҖҐ1ҝҢӐ їұҢ ўҊҘ҈aҔҖҊҢ Ґ3 їұҢ ѧҙ҈aҒҖҊҢ Ґ3 їұҢ ѧaҒwҊғҤ.
ѺҘeҗҍҚҍҕҢ Ҏҍ їаҊҢ Ҕwmҙeґ ҕҍ ҙҔѠzҠҍ ҙҔҖҚҘҐ1ҚҐ.

33

Ѹҍҟe Ҏҍ Ѣ
3ҔY ҋҰҤ: Ґ3ҏyґ ҙ҈җҖҋҐ2 ҕҖҋY ҚҊҖѢ1ҦӐ ҔѠҙҚҖ їҖӐ ҕ҈ ҕeҔҎҍ ҙҚҖҐ1ҠҐӐ
ҏҍҔғS ҙVҩ Ѣ4ҙҚҤ:

34

ҊҐ1Ҍz ҊҐ1ҌҥҝҢ WѦғҖїғeҕіҍ ғҦҌjґ ҔҖҐ1ҝҢӐ Ґ5Ҏҍ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҚҥӐ Ґ3 ҙҚҍҕaҕіҍ Ґ4ҝҢ
мҙғаҠ҈ҝҢӐ Ґ3 ҙҕҐҌ0ҝҢ Ґ3ҏ8sҚҐ Ґ5ҝҢ: Ґ3 ҕҕ7ҥ ҋҘzҌҐ2Ӑ җҖҙғҦ1 Қz ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҍҚҢ.

35

ѹҍҋҖ2 Ҕwmҙe҈Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ t
ҘҐ1ҕқҠ҈Ӑ ҘeҒҠҍ: ҒҚҖ2 ҚS җҖҙҚaҊҐ ҕ҈ҟaғҕҐҒ҈ Ґ3 ҙқҌіҦ2;
ҙҍҋҖ2 їұҢ Ғҕsҏz Ґ3 Ґ3ҏїaҊҐҚҍғz җҖҙғҩ ҘқҒ0Ҧ ѓҋұғ҈ YҊғҤҠ҈ҋwҙz Ѣ3ҔY ҊҢ
ҒқҗҐҕЁ:

36

ҙeґ Ґ3ҏҊҍҌE Ґ5ҝҢӐ ҙҖҚҊ0ҘҤ ҟқҌҍҙҩ Ґ3 ҏҕaҔѢҕіz ҊҢ ҏҍҔғҐ2 Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҚҥґ Ґ3 ҊҢ
ҟҍҘҔҕѠҔҢ Ҕ0ҘҐӐ Ґ3 ҊҢ җқҙҚаҕҐ ғѠҚҢ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҤ.

37

ѹeґ Ѣ4ҙҚҤ Ҕwmҙeґ ҘҍҒjґ ҙңҕHҔҢ ѧ}ғѢҊңҔҢ: җҘдҘ0Ғ҈ ҊaҔҢ ҊҖҏҌҊҐ1ҋҕҍҚҢ ҋҰҤ
їұҢ ҊaҠҢ t їҘaҚіҐ ҊaҠҍz YҒw ҔҍҕE: ҚҖҋw2 җҖҙғyҠ҈ґҚҍ.

38

ѹeґ Ѣ4ҙҚҤ їаҊңґ ҊҢ ҞRҒҊҐ ҊҢ җқҙҚаҕҐ ҙҖ ѓҋұғҖҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҊҠҐҔҢ Ѣ3ҔY
ҕ҈ ҋҖҘЁ ҙіҕaґҙҚҥґӐ Ґ3 ҙҖ нҚҞң6 ҕaҠҐҔҐӐ Ґ4Ҏҍ җҘіsҚҢ ҙғҖҊҍҙҩ ҎҐ6Ҋ҈
ҌaҚҐ ҕaҔҢӐ


19

39

Ѣ3ҋHҎҍ ҕҍ ҊҖҙҝҖҚѠҠ҈ җҖҙғyҠ҈ҚҐ нҚҞң2 ҕaҠҐӐ ҕҖ tҘҐ1ҕқҠ҈ Ґ5 Ґ3
WїҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҙeҘҌҞҍҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢ ҊҖ Ѣ3ҋЂҗҍҚҢӐ

40

ҘeҒҠҍ ў҈ҘHҕқ: ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҕaҔҢ ї0ҋҐӐ Ґ5Ҏҍ җҘҍҌ8Ґ1ҌқҚҢ җҘҍҌ8 ҕaҔҐӐ ҔwmҙeҦ їҖ
ҙҍҔYӐ Ґ4Ҏҍ Ґ3ҏҊҍҌE ҕaҙҢ t ҏҍҔғҐ2 Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҒіzӐ ҕҍ ҊѠҔңӐ ҟҚҖ2 їаҙҚ
Ҥ Ѣ3ҔY.

41

Ѱъ ҙҖҚҊҖҘҐ1Ҡ҈ ҚҍғҞҩ ҊҖ ҌҕҐ6 w4ҕңӐ Ґ3 җҘҐҕҍҙ0Ҡ҈ ҎeҘҚҊқ ѤҌwғқӐ Ґ3 Ҋҍҙҍғsҝқҙz
ҊҢ ҌѠғҥҝҢ ҘқҒY ҙҊҖѢ1Ҧ.

42

TҊҘ҈ҚҐ1ҙz Ҏҍ їұҢ Ґ3 җҘҍҌ҈ҌE Ґ5ҝҢ ҙғқҎҐ1ҚҐ Ҋ0ѢҔҢ ҕҍїѢ1ҙҕңҔҢӐ YҒҖҎҍ
җҐ1ҙ҈ҕҖ Ѣ4ҙҚҤ ҊҢ ҒҕҐ1ҏҥ җҘдҘHҒҢ: Ѣ3Ҍҩ ҏ҈ҒҖғѢ1ҕіz Ґ3 ҎѢ1ҘҚҊң җҘҐҕҍҙ0ҙҚҍ ҔҐ2
ғѠҚ
Ң ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҤ ҊҢ җқҙҚаҕҐӐ Ҍ0Ҕҍ ѧ}ғҍҊҢ;

43

Ґ3 ҊҖҙҗҘіsҙҚҍ ҙҒҐ1ҕіҦ ҔҖғ0ҝҖҊқ Ґ3 ѦҊҥҏҌY ї0ҋ҈ ҊaҠҍҋw ҘҍҔҜaҕ҈Ӑ w4їҘ҈ҏңӐ
±Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҙҚҍ җҖҒғ҈ҕsҚҐҙz Ґ5ҔҢ: Ґ3 җҘҍҙҍғҦ1 Ҋң Ҍaғҥҍ Ҋ҈ҊmғHҕ҈.

44

ѹѠҕҤ ҙҊҐҌѠҕіz їsҠҍ нҚҞѢ1ҔҢ ҕaҠңҔҢ ҊҢ җқҙҚаҕҐӐ YҒҖҎҍ җҖҊҍғЁ ҋкzґ
ҔwmҙeҖҊҐ ҙ
ҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ Ҧ5 җҖ w4їҘ҈ҏқӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҊҐ1Ҍҥ:

45

Ҧ4Ҏҍ Ґ3 Ҋҕҍҙ0Ҡ҈ җҘіeҔҠҍ нҚҞң2 ҕaҠҐ ҙҖ ѧҐҙyҙҖҔҢ ҊҖ WҌҍҘҎaҕіҍ иҏаҒwҊҢӐ
Ґ5ҝҎҍ Ґ3ҏҘҐ1ҕқ їұҢ t ғҐҞҩ нҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢӐ ҌaҎҍ ҌҖ Ҍҕjґ ҌҊ7Ҍ҈:

46

Ґ4Ҏҍ WїҘѠҚҍ їғҋdҚҤ җҘҍҌ8 їұҖҔҢ Ґ3 Ґ3ҙҗҘҖҙҐ2 WїҘҥҙҚҐ2 ҙҍғeҕіҍ їұқ ѧaҒwҊғҦ.

47

ѹҖғҖ
ҔHҕҢ Ҏҍ ҙҖҏҌҩ Ѣ3ҔY ҝҘaҔҢ.

48

ѵҖ ҊаҠҕіґ ҕҍ ҊҢ ҘқҒҖҚҊҖҘeҕҕңҝҢ ҞeҘҒҊ҈ҝҢ ҎҐҊeҚҢӐ YҒҖҎҍ җҘдҘ0ҒҢ
ҋғ҈ҋ0ғҍҚҢ:

49

ҕї7Җ ҔҕЁ җrҚ0ғҢ Ѣ4ҙҚҤӐ ҏҍҔғs Ҏҍ җҖҌҕ0Ҏіҍ ҕҖҋaҔ҈ ҔҖҐ1Ҕ҈: Ғjґ ҝҘaҔҢ
ҙҖҏҐ1ҎҌҍҚҍ ҔҐ2Ӑ ҋкҍҚҢ ҋҰҤӐ Ґ3ғҐ2 Ғ0ҍ ҔѠҙҚҖ җҖҒ0Ґҡқ ҔҖҍҔY;

50

ѵҍ ҘқҒa ғҐ ҔҖS ҙҖҚҊҖҘҐ2
ҙіт Ҋҙт;

51

ѮҍҙҚҖҒҖҊаґҕіҐ Ґ3 ҕҍwїҘѠҏ҈ҕҕіҐ ҙҍҘҌҞң2 Ґ3 мҠҍҙң2Ӑ Ҋң2 җrҕw Ҍ¦қ ҙV0Ҕқ
җҘҖҚҐ1ҊҐҚҍҙzӐ YҒҖҎҍ нҚҞң2 ҊaҠҐӐ ҚaҒw Ґ3 Ҋң2:

52

ҒҖҋҖ2 t җҘдҘHҒҢ ҕҍ Ґ3ҏҋҕaҠ҈ нҚҞң2 ҊaҠҐ; Ґ3 쿥1Ҡ҈ җҘҍҌҊҖҏҊҥҙҚҐ1ҊҠңz
W җҘҐҠeҙҚҊіҐ җҘҊdҕ҈ҋwӐ Ѣ3ҋHҎҍ Ҋң2 ҕҕ7ҥ җҘҍҌaҚҍғѢ Ґ3 мїсґҞң ї
аҙҚҍӐ


20

53

Ґ5Ҏҍ җҘіsҙҚҍ ҏ҈Ғ0ҕҢ мҙҚҘҖeҕіҍҔҢ ѓҋұғҙҒҐҔҢ Ґ3 ҕҍ ҙҖҝҘ҈ҕҐ1ҙҚҍ.

54

ѹғаҠ҈ҡҍ Ҏҍ ҙітӐ Ҙ҈ҙҗңҝaҝқҙz ҙҍҘҌҞң2 ҙҊҖҐ1ҔҐ Ґ3 ҙҒҘҍҎҍҚaҝқ ҏқїң2 ҕaҕҤ.

55

ѹҚҍҜaҕҢ Ҏҍ ҙаґ Ґ3ҙҗ0ғҕҤ Ҍ¦҈ ҙV҈Ӑ ҊҖҏҏҘѠҊҢ ҕ҈ ҕeїҖӐ ҊҐ1Ҍҥ ҙғaҊқ їюіҦ Ґ3
ѧ}ҙ҈ ҙҚҖsҡ҈ W ҌҍҙҕyҦ їұ҈Ӑ

56

Ґ3 ҘҍҟE: ҙ
EӐ ҊҐ1Ҏқ ҕҍїҍҙҩ tҊѢ1ҘҙҚ҈ Ґ3 ҙҕ7҈ ҟкҊѠҟ҈ W ҌҍҙҕyҦ ҙҚҖsҡ҈ їұ҈.

57

ѪҖҏҖҗҐ1ҊҠҍ Ҏҍ ҋғaҙҖҔҢ ҊeғіҐҔҢӐ ҏ҈ҚңҒaҝқ XҠң ҙҊҖҐ2 Ґ3 мҙҚҘҍҔҐ1Ҡ҈ҙz
Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҕaҕҤӐ

58

Ґ3 Ґ3ҏҊeҌҠҍ ҊҕЁ ҋҘaҌ҈Ӑ ҒaҔҍҕіҍҔҢ җҖїҐҊaҝқ Ѣ3ҋҖ2: Ґ3 ҙҊҐҌѠҚҍғіҍ ҙҕeҔҠҍ ҘҐ6ҏң
ҙҊҖт җҖғҖҎҐ1Ҡ҈ җҘҐ ҕҖҋY Ҧ4ҕҖҠ
Ґ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋw ҙavғ҈Ӑ

59

Ґ3 ҒaҔҍҕіҍҔҢ җҖїҐҊaҝқ ҙҚҍҜaҕ҈Ӑ ҔҖғsҡ҈ҙz Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғҦҡ҈: ҋҰҐ ѧ}ҙҍӐ җҘіҐҔҐ2
ҌyҝҢ Ҕ0ґ.

60

ѷҘҍҒғ0ҕҤ Ҏҍ ҒҖғеҕ҈Ӑ ҊҖҏҖҗҐ2 ҋғaҙҖҔҢ ҊeғіҐҔҢ: ҋҰҐӐ ҕҍ җҖҙҚaҊҐ Ґ5ҔҢ ҋҘҥҝҩ
ҙҍҋw2. Ѱъ ҙіт ҘeҒҢ Xҙҗҍ.

ѫғ҈Ҋ҈
8
.

1

ѹavғҢ Ҏҍ їЁ ҙҖҐҏҊҖғsz мїjґҙҚҊқ Ѣ
3ҋw2. ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҢ Қ0ґ ҌeҕҤ ҋҖҕeҕіҍ
Ҋeғіҍ ҕ҈ ҞRҒҖҊҤ ѧҍrғҐ1ҔҙҒқҦ: ҊҙҐ1 Ҏҍ Ҙ҈ҏҙѠzҠ҈ҙz җҖ ҙҚҘ҈ҕaҔҢ ѧқҌѢ1ґҙҒҐҔҢ Ґ3
ҙ҈Ҕ҈ҘсґҙҒҐҔҢӐ ҒҘҖҔЁ ўҗcғҢ:

2

җҖҋҘҍї0Ҡ҈ Ҏҍ ҙҚҍҜaҕ҈ ҔyҎіҍ їғ҈ҋҖҋҖҊѠґҕіҐ Ґ3 ҙҖҚҊҖҘҐ1Ҡ҈ җғaҟҤ Ҋeғіґ ҕ҈Ҍ8
ҕҐ1ҔҢ.

3

ѹavғҢ Ҏҍ WѦғҖїғsҠҍ ҞRҒҖҊҤӐ ҊҢ Ҍ0Ҕң Ҋ
ҝҖҌSӐ Ґ3 Ҋғ҈ҟS ҔyҎң Ґ3 ҎѢҕң2Ӑ
җҘҍҌ҈sҠҍ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1Ҟқ.

4

Ѹ҈ҏҙѠzҊҠіҐҙz Ҏҍ җҘҖҝҖҎҌaҝқӐ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊyҦҡҍ ҙғ0ҊҖ.

5

ѼіғjҗҗҢ Ҏҍ ҙҖҠeҌҢ ҊҖ ҋҘaҌҢ ҙ҈Ҕ҈ҘjґҙҒіґӐ җҘҖҗҖҊѠҌ҈Ҡҍ Ґ5ҔҢ ҝrҚҩ:

6

ҊҕҐҔaҝқ Ҏҍ ҕ҈Ҙ0ҌҐ ҋғ҈ҋ0ғѢҔңҔҢ t Ҝіғjҗҗ҈ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕwӐ ҙғаҠ҈ҡҍ Ґ3
ҊҐ1Ҍzҡҍ ҏҕaҔѢҕіzӐ ±Ҏҍ

ҚҊҖҘsҠҍ:

7

ҌyҙҐ їҖ ҕҍҟҐ1ҙҚіҐ t Ҕҕ0ҋҐҝҢ Ґ3ҔyҡҐҝҢ |Ӑ ҊҖҗіҦ1ҡҍ ҋғaҙҖҔҢ ҊeғіҐҔҢӐ

21

Ґ3ҙҝҖҎҌaҝқӐ Ҕҕ0ҏҐ Ҏҍ Ҙ҈ҏҙғaїғҍҕҕіҐ Ґ3 ҝҘ0ҔіҐ Ґ3ҙҞҥғҐ1Ҡ҈ҙz:

8

Ґ3 їаҙҚҤ ҘaҌҖҙҚҤ Ҋeғіz ҊҖ ҋҘaҌҥ Қ0ҔҢ.

9

ѴyҎҢ Ҏҍ ҕѠҒіґӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҙjҔwҕҢӐ җҘeҎҌҍ їЁ ҊҖ ҋҘaҌҥ ҊҖғҝҊyz Ґ3
мҌҐҊғsz иҏаҒҢ ҙ
҈Ҕ҈ҘjґҙҒіґӐ ҋғ҈ҋ0ғz ҕѠҒҖҍҋҖ їаҚҐ ҙҍїE ҊҍғҐ1Ғ҈Ӑ

10

Ѣ3ҔyҎҍ ҊҕҐҔaҝқ ҊҙҐ2 t Ҕaғ҈ ҌaҎҍ ҌҖ ҊҍғҐ1Ғ҈Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҙeґ Ѣ4ҙҚҤ ҙҐ1ғ҈
їюіz ҊҍғҐ1Ғ҈z.

11

ѪҕҐҔaҝқ Ҏҍ Ѣ3ҔYӐ ҏ҈ҕE ҌҖҊ0ғҕҖ ҊҘeҔz ҊҖғҝҊҖҊрҕіҐ мҌҐҊғsҠҍ Ґ5ҝҢ.

12

ѭъҋҌa Ҏҍ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈ Ҝіғjҗҗқ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊyҦҡқ ±Ҏҍ W ҞrҚҊ
іҐ їюіҐ Ґ3 W
Ґ4ҔҍҕҐ ѧ}ҙҢ ҝrҚ0ҊҥӐ ҒҘҍҡaҝқҙz ҔyҎіҍ Ҏҍ Ґ3 ҎѢҕң2.

13

ѹjҔwҕҢ Ҏҍ Ґ3 ҙaҔҢ ҊѠҘҖҊ҈ Ґ3 ҒҘeҡҤҙz їЁ җҘҍїңҊaz м Ҝіғjҗҗ҈: ҊҐ1Ҍz Ҏҍ
ҙҐ6ғң Ґ3 ҏҕaҔѢҕіz ҊѢ1ғіz їңҊaѢҔ҈Ӑ мҎaҙҍҕҢ ҌҐҊғsҠҍҙz.

14

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ Ґ5Ҏҍ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ ўҗcғҐӐ YҒw җҘіsҚҢ ҙ҈Ҕ҈Ҙj҈ ҙғ0ҊҖ їюіҍӐ
җҖҙғaҠ҈ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ җҍҚҘҩ Ґ3 ѧwaҕҕ҈Ӑ

15

Ґ5Ҏҍ ҙҖҠeҌҠҍ җҖҔҖғҐ1Ҡ҈ҙz W ҕҐ1ҝҢӐ YҒw Ҍ҈ җҘіҐ1ҔқҚҢ Ҍ¦҈ ҙVaҋҖ:

16

Ѣ3ҡe їҖ ҕҐ ҕ҈ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ Ґ4ҝҢ їЁ җҘҐҠeғҢӐ Қ0ҟіҦ ҒҘҍҡeҕҐ їsҝқ ҊҖ Ґ4Ҕz ҋҰ҈
ѧ}ҙ҈:

17

ҚҖҋҌҩ ҊҖҏғҖҎҐ1Ҡ҈ ҘyҞҥ ҕ҈ ҕSӐ Ґ3 җҘіsҠ҈ Ҍ¦҈ ҙVaҋҖ.

18

ѪҐ1ҌҥҊҢ Ҏҍ ҙjҔwҕҢӐ Y
Ғw ҊҖҏғҖҎeҕіҍҔҢ ҘyҒҢ ўҗcғҙҒҐҝҢ Ҍ҈eҚҙz Ҍ¦Ң ҙVаґӐ
җҘҐҕҍҙE Ґ5ҔҢ ҙҘҍїҘҖ2Ӑ

19

ҋғ҈ҋ0ғz: Ҍ҈ҌҐ1Қҍ Ґ3 ҔҕЁ ҊғaҙҚҤ ҙіҦ2Ӑ Ҍ҈Ӑ ҕ҈ ҕҍҋ0Ҏҍ ѓҡҍ җҖғҖҎY ҘyҞҥӐ
җҘіҐ1ҔҍҚҢ Ҍ¦҈ ҙVaҋҖ.

20

ѷeҚҘҢ Ҏҍ ҘҍҟE ҒҢ ҕҍҔY: ҙҘҍїҘҖ2 ҚҊҖE ҙҢ ҚҖї0Ҧ Ҍ҈ їyҌҍҚҢ ҊҢ җҖҋҐ1їҍғҤӐ YҒw
ҌaҘҢ їюіґ ҕҍҗҡҍҊaғ
Ң Ѣ3ҙҐ2 ҙҘҍїҘ0ҔҢ ҙҚzҎaҚҐ:

21

ҕѠҙҚҤ ҚҐ2 ҟaҙҚҐ ҕҐ ҎҘeїіz ҊҢ ҙғҖҊҍҙҐ2 ҙeҔҢӐ Ґ4їҖ ҙeҘҌҞҍ ҚҊҖE ҕѠҙҚҤ җҘaҊҖ
җҘҍҌ8 їұҖҔҢ:

22

җҖҒaґҙz u5їҖ W Ѧғ0їҥ ҚҊҖeґ ҙeґ Ґ3 ҔҖғҐ1ҙz їұқӐ ѓҡҍ Xїw tҗyҙҚҐҚҙz ҚҐ2

22

җҖҔңҠғeҕіҍ ҙeҘҌҞ҈ ҚҊҖҍҋw2:

23

ҊҢ ҎeғҟҐ їҖ ҋ0ҘҍҙҚҐ Ґ3 ҙҖҦ1ҏҥ ҕҍҗҘaҊҌң
ҏҘҦ2 ҚS ҙyҡ҈.

24

TҊҥҡaҊҢ Ҏҍ ҙjҔwҕҢ ҘҍҟE: җҖҔҖғҐ1Қҍҙz Ҋң2 W ҔҕЁ ҒҖ ҋҰқӐ YҒw Ҍ҈
ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҙҐ1ҝҢ ҕaґҌҍҚҢ ҕ҈ ҔSӐ ±Ҏҍ ҘҍҒ0ҙҚҍ.

25

оҕҐ1 Ҏҍ u5їҖӐ ҏ҈ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҊҠҍ Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҊҠҍ ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍӐ
ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ Ґ3 ҔҕHҋҐҔҢ ҊeҙҍҔҢ ҙ҈Ҕ҈ҘсґҙҒҐҔҢ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҐ1Ҡ҈.

2
6

ЃҋұғҢ Ҏҍ ҋҰҍҕҤ ҘҍҟE ҒҢ ҜіғjҗҗқӐ ҋғ҈ҋ0ғz: ҊҖҙҚaҕҐ Ґ3 Ґ3ҌҐ2 ҕ҈ җҖғyҌҕҍӐ ҕ҈
җyҚҤ ҙҝҖҌsҡіґ t ѧҍrғҐ1Ҕ҈ ҊҢ ҋaҏқ: Ґ3 Қ0ґ Ѣ4ҙҚҤ җyҙҚҢ.

27

Ѱъ ҊҖҙҚaҊҢ җ0ґҌҍ: Ґ3 ҙEӐ ҔyҎҢ ҔyҘіҕҢӐ Ѣ3vҕyҝҢ ҙҐ1ғҍҕҢ Ғ҈ҕҌ҈ҒjҐ Ҟ҈ҘҐ1Ҟң
ҔyҘіҕҙҒіzӐ Ґ4Ҏҍ їЁ ҕ҈Ҍ8 ҊҙѠҔҐ ҙҖҒҘHҊҐҡҐ Ѣ3SӐ Ґ4Ҏҍ җҘі
Ґ1Ҍҍ җҖҒғҖҕҐ1ҚҐҙz ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҢ:

28

їѠ Ҏҍ ҊҖҏҊҘ҈ҡazҙzӐ Ґ3 ҙҥҌS ҕ҈ ҒҖғҍҙҕҐ1Ҟҥ ҙҊҖeґӐ ҟҚsҠҍ җҘдҘ0Ғ҈ Ґ3ҙaіҦ.

29

Ѹҍҟe Ҏҍ Ҍ¦Ң ҒҢ Ҝіғjҗҗқ: җҘҐҙҚқҗҐ2 Ґ3 җҘҐғҥҗҐ1ҙz ҒҖғҍҙҕҐ1Ҟҥ ҙeґ.

30

ѷҘҐҚeҒҢ Ҏҍ ҜіғjҗҗҢ мҙғаҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҟҚyҡ҈ җҘдҘ0Ғ҈ Ґ3ҙaіҦ Ґ3 ҘҍҟE: Xїw
Ҙ҈ҏқҔѠҍҠҐ ғҐӐ YҎ
ҍ ҟҚeҠҐ;

31

ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҒaҒw Xїw ҔҖҋY Ҙ҈ҏқҔѠҚҐӐ ѓҡҍ ҕҍ ҒҚҖ2 ҕ҈ҙҚaҊҐҚҢ ҔS;
мҔҖғҐ1 Ҏҍ Ҝіғjҗҗ҈Ӑ Ҍ҈ ҊҖҏҠeҌҢ ҙsҌҍҚҢ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ.

32

ѹғ0ҊҖ Ҏҍ җҐҙaҕіzӐ Ѣ4Ҏҍ ҟҚsҠҍӐ їЁ ҙіE: YҒw нҊҟҩ ҕ҈ ҏ҈ҒҖғeҕіҍ ҊҍҌeҙzӐ Ґ3
YҒw ѓҋҕҍҞҢ җҘsҔw ҙҚҘҐҋyҡҍҔқ Ѣ3ҋҖ2 їҍҏҋғaҙҍҕҢӐ ҚaҒw ҕҍ tҊҍҘҏa
ҍҚҢ XҙҚҢ
ҙҊҖҐ1ҝҢ:

33

ҊҖ ҙҔҐҘeҕіҐ Ѣ3ҋw2 ҙyҌҢ Ѣ3ҋw2 ҊҏsҚҙzӐ Ҙ0ҌҢ Ҏҍ Ѣ3ҋw2 ҒҚҖ2 Ґ3ҙҗҖҊѠҙҚҤ; YҒw
ҊҏeҔғҍҚҙz t ҏҍҔғҐ2 ҎҐҊ0ҚҢ Ѣ3ҋw2.

34

TҊҥҡaҊҢ Ҏҍ ҒaҎҍҕҐҒҢ ҒҢ ҜіғjҗҗқӐ ҘҍҟE: ҔҖғҦ1 ҚzӐ W Ғ0ҔҢ җҘдҘ0ҒҢ
ҋғ҈ҋ0ғҍҚҢ ҙіE; W ҙҍїѠ ғҐӐ Ґ3ғҐ2 W Ґ3ҕѠҔҢ ҕѠҒҖҍҔҢ;

35

TҊeҘҏҢ Ҏҍ Ҝ
іғjҗҗҢ мҙҚҩ ҙҊҖт Ґ3 ҕ҈ҟeҕҢ t җҐҙaҕіz ҙҍҋw2Ӑ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҐ2 Ѣ3ҔY
ѧ}ҙ҈.


23

36

ЋҒҖҎҍ Ґ3Ҍsҝқ җқҚeҔҢӐ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҕ҈ ҕѠҒқҦ Ҋ0ҌқӐ Ґ3 ҘҍҟE ҒaҎҍҕҐҒҢ: ҙEӐ ҊҖҌҩ:
ҟҚҖ2 ҊҖҏїҘ҈ҕsҍҚҢ ҔҐ2 ҒҘҍҙҚҐ1ҚҐҙz;

37

Ѹҍҟe Ҏҍ Ѣ3ҔY ҜіғjҗҗҢ: ѓҡҍ ҊѠҘқҍҠҐ t Ҋҙҍҋw2 ҙeҘҌҞ҈ ҚҊҖҍҋw2Ӑ Ҕ0ҡҕҖ ҚҐ2
Ѣ4ҙҚҤ.
TҊҥҡaҊҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҊѠҘқҦ ҙҕ7҈ їюіz їаҚҐ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ.

38

Ѱъ җҖҊҍғЁ ҙҚaҚҐ ҒҖғҍҙҕҐ1Ҟҥ: Ґ3 ҙҕҐҌ0ҙҚ҈ ӂї҈ ҕ҈ Ҋ0ҌқӐ ҜіғjҗҗҢ Ҏҍ Ґ3
ҒaҎҍҕҐҒҢ: Ґ3 ҒҘҍҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2.

39

ѭъҋҌa Ҏҍ Ґ3ҏңҌ0ҙҚ҈ t ҊҖҌң2Ӑ Ҍ¦Ң ҙVаґ ҕ҈җ҈ҌE ҕ҈ ҒaҎҍҕҐҒ҈: ѓҋұғҢ Ҏҍ ҋҰҍҕҤ
ҊҖҙҝҐ1ҚҐ Ҝіғjҗҗ҈Ӑ Ґ3 ҕҍ ҊҐ1Ҍҥ Ѣ3ҋw
2 ҒҚҖҔY ҒaҎҍҕҐҒҢӐ Ґ3ҌsҠҍ їҖ ҊҢ җyҚҤ ҙҊ0ґ
ҘaҌқzҙz.

40

ѼіғjҗҗҢ Ҏҍ WїҘѠҚҍҙz ҊҖ ўҏHҚҥ Ґ3 җҘҖҝҖҌS їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊҖҊaҠҍ ҋҘ҈ҌHҔҢ
ҊҙеҔҢӐ Ҍ0ҕҌҍҎҍ җҘіҐҚҐ2 Ѣ3ҔY ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦ.

ѫғ҈Ҋ҈
9
.

1

ѹavғҢ ҎҍӐ Ѣ3ҡE Ҍңҝaz җҘҍҡeҕіҍҔҢ Ґ3 мїjґҙҚҊҖҔҢ ҕ҈ мҟҕ7ҒҐ2 ҋҰҕҐӐ җҘҐҙҚyҗғҤ
ҒҖ ўҘҝіҍ
ҘeҦӐ

2

Ґ3ҙҗҘҖҙҐ2 t ҕҍҋw2 җҖҙғрҕіz ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҒҢ ҒҢ ҙҖї0ҘҐҡѢҔҢӐ YҒw Ҍ҈ ѓҡҍ ҕеҒіz
WїҘsҡҍҚҢ ҚҖҋw2 җқҚҐ2 ҙyҡңzӐ ҔyҎң Ҏҍ Ґ3 ҎѢҕң2Ӑ ҙҊтҏ҈ҕң җҘҐҊҍҌeҚҢ ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҢ.

3

ѪҕҍҋҌa Ҏҍ Ґ3ҚҐ2Ӑ їаҙҚҤ Ѣ3ҔY җҘҐїғҐ1ҎҐҚҐҙz ҒҢ Ҍ҈ҔaҙҒқӐ Ґ3 Ҋҕҍҏaҗқ WїғҐҙҚҩ
Ѣ3ҋҖ2 ҙҊѠҚҢ t ҕҍїҍҙE:

4

Ґ3
җaҌҢ ҕ҈ ҏeҔғҦӐ ҙғаҠ҈ ҋғaҙҢ ҋкҦҡҤ Ѣ3ҔY: ҙavғҍӐ ҙavғҍӐ ҟҚ0 Ҕz ҋ0ҕҐҠҐ;

5

Ѹҍҟe Ҏҍ: ҒҚҖ2 Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ; ҋҰҤ Ҏҍ ҘҍҟE: ѓҏҢ Ѣ4ҙҔҤ ѧ}ҙҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Қң2 ҋ0ҕҐҠҐ:
ҎeҙҚҖҒҖ ҚҐ2 Ѣ4ҙҚҤ җҘҖҚҐ1Ҋқ ҘҖҎҕY җҘaҚҐ.

6

ѺҘҍҗeҡz Ҏҍ Ґ3 мҎ҈ҙazҙz ҋғ҈ҋ0ғ҈: ҋҰҐӐ ҟҚ0 Ҕz ҝ0ҡҍҠҐ ҚҊҖҘҐ1ҚҐ; Ѱъ ҋҰҤ
Ҙҍ
ҟE ҒҢ ҕҍҔY: ҊҖҙҚaҕҐ Ґ3 ҊҕҐ1ҌҐ ҊҖ ҋҘaҌҢӐ Ґ3 ҘҍҟeҚҙz ҚҐ2Ӑ ҟҚ0 ҚҐ җҖҌҖїaҍҚҢ
ҚҊҖҘҐ1ҚҐ.

7

ѴyҎіҍ Ҏҍ Ґ3ҌyҡіҐ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ ҙҚҖsҝқ ҟқҌsҡҍҙzӐ ҋғaҙҢ Xїw ҙғаҠ҈ҡҍӐ ҕҖ ҕҐ

24

ҒҖҋ0Ҏҍ ҊҐ1Ҍzҡҍ.

8

ѪҖҙҚa Ҏҍ ҙavғҢ t ҏҍҔғҐ2 Ґ3 tҊeҘҙҚңҔ҈ нҟҐ1Ҕ҈ ҙҊҖҐ1Ҕ҈ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋw
ҊҐ1ҌzҠҍ: ҊҍҌyҡҍ Ҏҍ Ѣ
3ҋҖ2 ҏ҈ ҘyҒқӐ ҊҊҍҌ0Ҡ҈ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҒҢ:

9

Ґ3 їЁ ҌҕҐ6 ҚҘҐ2 ҕҍ ҊҐ1ҌzӐ Ґ3 ҕҐ иҌEӐ ҕҐҎE җіsҠҍ.

10

ѩѠ Ҏҍ ҕѠҒҚҖ мҟҕ7ҒҢ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ўҕaҕі҈Ӑ Ґ3 ҘҍҟE ҒҢ ҕҍҔY ҋҰҤ ҊҢ
ҊҐҌѠҕіҐ: ўҕaҕіҍ. ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҙEӐ ѓҏҢӐ ҋҰҐ.

11

ѫҰҤ Ҏҍ ҒҢ ҕҍҔY: ҊҖҙҚaҊҢ җҖҐҌҐ2 ҕ҈ ҙҚ0ҋҕқ ҕ҈ҘҐҞaҍҔқ
Ҧ
прaвую

Ґ3
ҊҏңҡҐ2 ҊҢ ҌҖҔY ѧyҌҖҊҥ ҙavғ҈ Ґ4ҔҍҕҍҔҢӐ ҚaҘҙzҕҐҕ҈: ҙe їҖӐ ҔҖғҐ1ҚҊқ ҌѠҍҚҢ

12

Ґ3 ҊҐ1Ҍҥ ҊҢ ҊҐҌѠҕіҐ ҔyҎ҈Ӑ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ўҕaҕіҦӐ ҊҠeҌҠ҈ Ґ3 ҊҖҏғ0ҎҠ҈ ҕaҕҤ
ҘyҒқӐ YҒw Ҍ҈ җҘ0ҏҘҐҚҢ.

13

TҊҥҡa Ҏҍ ўҕaҕі҈: ҋҰҐӐ ҙғаҠ҈ҝҢ t Ҕҕ0ҋҐҝҢ W ҔyҎҐ ҙeҔҢӐ ҒҖғҐ6Ғ҈ Ѧғр
ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҙVң
6ҔҢ ҚҊҖҐ6ҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ:

14

Ґ3 ҏҌЁ Ґ4Ҕ҈ҚҤ ҊғaҙҚҤ t ўҘҝіҍҘѢ1ґ ҙҊzҏaҚҐ Ҋҙт ҕ҈ҘҐҞaҦҡңz Ґ4Ҕz ҚҊҖE.

15

Ѹҍҟe Ҏҍ ҒҢ ҕҍҔY ҋҰҤ: Ґ3ҌҐ2Ӑ YҒw ҙҖҙyҌҢ Ґ3ҏїҘaҕҢ ҔҐ2 Ѣ4ҙҚҤ ҙeґӐ җҘҖҕҍҙҚҐ2
Ґ4Ҕz ҔҖE җҘҍҌ8 иҏң6ҒҐ Ґ3 Ҟ҈ҘҤҔҐ2 Ґ3 ҙңҕҔҐ2 ѧ}ғҍҊңҔҐ:

16

ѓҏҢ їҖ ҙҒ҈ҎY Ѣ3ҔYӐ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ җҖ
ҌҖїaҍҚҢ Ѣ3ҔY W Ґ4ҔҍҕҐ ҔҖeҔҢ җҖҙҚҘ҈ҌaҚҐ.

17

ѷ0ґҌҍ Ҏҍ ўҕaҕі҈ Ґ3 ҊҕҐ1Ҍҍ ҊҢ ҝҘaҔҐҕқӐ Ґ3 ҊҖҏғ0ҎҤ ҕaҕҤ ҘyҞҥӐ ҘҍҟE: ҙavғҍ
їҘaҚҍӐ ҋҰҤ ѧ}ҙҢ иҊғeґҚҐҙz ҕ҈ җқҚҐ2Ӑ Ґ4ҔҎҍ ҠeғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ җҖҙғa ҔzӐ YҒw Ҍ҈
җҘ0ҏҘҐҠҐ Ґ3 Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠҐҙz Ҍ¦҈ ҙV҈.

18

Ѱъ ѓїіҍ tҗ҈Ҍ0Ҡ҈ t ӂҟіҦ Ѣ3ҋw2 YҒw
ҟҍҠқт: җҘҖҏҘѠ Ҏҍ ѓїіҍӐ Ґ3 ҊҖҙҚaҊҢ
ҒҘҍҙҚҐ1ҙzӐ

19

Ґ3 җҘіeҔҤ җҐ1ҡқӐ мҒҘҥҗҐ1ҙz. ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҙavғҢ ҙҢ ҙyҡҐҔҐ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥ
мҟҕ7ҒaҔҐ ҌҕҐ6 ҕеҒіz:

20

Ґ3 ѓїіҍ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢ җҘҖҗҖҊѠҌ҈Ҡҍ ѧ}ҙ҈Ӑ YҒw ҙeґ Ѣ4ҙҚҤ ҙҕ7Ң їюіґ.

21

ѬҐҊғsҝқҙz Ҏҍ ҊҙҐ2 ҙғаҠ҈ҡіҐ Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ: ҕҍ ҙeґ ғҐ Ѣ4
ҙҚҤ ҋҖҕҐ1Ҋңґ ҊҖ
ѧҍrғҐ1Ҕҥ ҕ҈ҘҐҞaҦҡңz Ґ4Ҕz ҙіEӐ Ґ3 ҏҌЁ ҕ҈ ҙіE җҘіҐ1ҌҍӐ Ҍ҈ ҙҊтҏ҈ҕң Қң6z

25

җҘҐҊҍҌeҚҢ ҒҖ ўҘҝіҍҘeѢҔҢ;

22

ѹavғҢ Ҏҍ җaҟҍ ҒҘҥҗғsҠҍҙz Ґ3 ҙҔқҡaҠҍ ѧқҌѢ1Ґ ҎҐҊyҡңz ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥӐ
җҘҍҗҐҘazӐ YҒw ҙeґ Ѣ4ҙҚҤ ҝrҚ0ҙҢ.

23

ЋҒҖҎҍ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz Ҍҕjҍ ҌҖҊ0ғҕҐӐ ҙҖҊҥҡaҠ҈ ѧқҌ
eѢ 쿥1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2Ӑ

24

мҊѠҌ҈ҕҢ Ҏҍ їаҙҚҤ ҙavғқ ҙҖҊѠҚҢ Ґ4ҝҢ: ҙҚҘҍҎaҝқ Ҏҍ ҊҘaҚҢ ҌeҕҤ Ґ3 ҕ0ҡҤӐ
YҒw Ҍ҈ мїіҦ1ҚҢ Ѣ3ҋҖ2:

25

җҖeҔҠҍ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2 мҟҕ7Ҟң2 ҕ0ҡіҦӐ ҙҊѠҙҐҠ҈ җҖ ҙҚҥҕЁ ҊҢ Ғ0ҠҕҐҞҥ.

26

ѷҘҐҠeҌҢ Ҏҍ ҙavғҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ җҖҒқҠaҠҍҙz җҘҐғҥҗғsҚҐҙz мҟҕ7ҒHҔҢ: Ґ3
ҊҙҐ2 їҖsҝқҙz
Ѣ3ҋw2Ӑ ҕҍ ҊѠҘқҦҡҍӐ YҒw Ѣ4ҙҚҤ мҟҕ7ҒҢ.

27

Ѫ҈ҘҕaҊ҈ Ҏҍ җҘіeҔҤ Ѣ3ҋҖ2Ӑ җҘҐҊҍҌE ҒҖ ўҗcғwҔҢ Ґ3 җҖҊѠҌ҈ Ґ5ҔҢӐ ҒaҒw ҕ҈ җқҚҐ2
ҊҐ1Ҍҥ ҋҰ҈Ӑ Ґ3 YҒw ҋк҈ Ѣ3ҔYӐ Ґ3 ҒaҒw ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥ ҌҍҘҏaҠҍ W Ґ4ҔҍҕҐ ѧ}ҙҖҊҥ.

28

Ѱъ їsҠҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҐ ҊҝҖҌS Ґ3 Ґ3ҙҝҖҌS ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ Ґ3 ҌҍҘҏaz W Ґ4ҔҍҕҐ ҋҰ
҈ ѧ}ҙ҈.

29

ѫғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ Ҏҍ Ґ3 ҙҚzҏaҠҍҙz ҙҢ Ѣ4ғғҐҕң: нҕҐ1 Ҏҍ Ґ3ҙҒaҝқ 쿥1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2.

30

Ѹ҈ҏқҔѠҊҠҍ Ҏҍ їҘaҚіzӐ ҙҊҍҌ0Ҡ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦ Ґ3 tҗқҙҚҐ1Ҡ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ
ҚaҘҙҢ.

31

ѾRҒҊҐ Ҏҍ җҖ Ҋҙeґ ѧқҌeҐ Ґ3 ҋ҈ғіғeҐ Ґ3 ҙ҈Ҕ҈ҘjҐ Ґ3ҔѠzҝқ ҔҐ1ҘҢӐ ҙҖҏҐҌaҦҡzҙz Ґ3
ҝҖҌsҡz ҊҢ ҙҚҘaҙҥ ҋҰҕҐ
Ӑ Ґ3 мҚҥҠeҕіҍҔҢ ҙVaҋw Ҍ¦҈ мҔҕҖҎaҝқҙz.

32

Ѱъ їаҙҚҤ җҍҚҘYӐ җҖҙҥҡaҦҡқ ҊҙѠҝҢӐ ҙҕҐ1ҚҐ Ґ3 ҒҖ ҙVаҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҢ
ғЂҌҌҥ:

33

WїҘѠҚҍ Ҏҍ ҚaҔw ҟҍғҖҊѠҒ҈ ҕѠҒҖҍҋҖӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ Ѣ3ҕe҈Ӑ t нҙҔҐ2 ғѠҚҢ
ғҍҎaҡ҈ ҕ҈ нҌҘЁӐ Ґ4Ҏҍ їЁ Ҙ҈ҏҙғaїғҍҕҢ.

34

Ѱъ ҘҍҟE Ѣ3ҔY җeҚҘҢ: Ѣ3ҕeҍӐ Ґ3ҙҞҥғsҍҚҢ Қ
S ѧ}ҙҢ ҝrҚ0ҙҢ: ҊҖҙҚaҕҐ ҙҢ җҖҙҚeғҐ
ҚҊҖҍS. Ѱъ ѓїіҍ ҊҖҙҚҩ:

35

Ґ3 ҊҐ1ҌҥҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҙҐ2 ҎҐҊyҡіҐ ҊҢ ғЂҌҌҥ Ґ3 ҊҖ ўҙҙ҈ҘHҕҥӐ Ґ5Ҏҍ WїҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҒҖ
ҋҰқ.

36

ѪҖ ѧoҗҗjҐ Ҏҍ їЁ ҕѠҒ҈z мҟҕ7Ҟ҈Ӑ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ Қ҈Ҋjf҈Ӑ YҎҍ ҙҒ҈ҏaҍҔ҈

26

ҋғ҈ҋ0ғҍҚҙz
сeрна
: ҙіS їsҠҍ Ґ3ҙҗ0ғҕҍҕ҈ їкҋҐ1ҝҢ ҌѠғҢ Ґ3
ҔҐ1ғҖҙҚңҕҤӐ ±Ҏҍ
ҚҊҖҘsҠҍ.

37

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҖ ҌҕҐ6 Қң6zӐ їҖғѠҊҠҍґ Ѣ4ґ мҔҘeҚҐ: WҔаҊҠҍ Ҏҍ Ҧ5Ӑ җҖғҖҎҐ1Ҡ҈
ҊҢ ҋ0ҘҕҐҞҥ.

38

ѩғҐ1ҏ8 Ҏҍ ҙyҡҍґ ғЂҌҌҥ ѧoҗҗjҐӐ мҟҕ7Ҟң2 ҙғаҠ҈ҊҠҍӐ YҒw җeҚҘҢ Ѣ4ҙҚҤ ҊҢ
ҕeґӐ җҖҙғaҠ҈ ҌҊҩ Ҕ{Ҏ҈ ҒҢ ҕҍҔYӐ ҔҖғsҡҍ Ѣ3ҋҖ2 ҕҍ WїғҥҕҐ1ҚҐҙz җҘіҐҚҐ2 ҌҖ
ҕҐ1ҝҢ.

3
9

ѪҖҙҚaҊҢ Ҏҍ җeҚҘҢ Ґ4Ҍҍ ҙҢ ҕҐ1Ҕ҈: Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҘҐҠeҌҠ҈ ҊҖҏҊҍҌ0Ҡ҈ ҊҢ ҋ0ҘҕҐҞқӐ
Ґ3 җҘҍҌҙҚaҠ҈ Ѣ3ҔY Ҋҙт ҊҌҖҊҐ6Ҟң җғaҟқҡz Ґ3 җҖҒ҈ҏyҦҡz ҘҐ6ҏң Ґ3 нҌѢ1ҎҌңӐ
Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҚҊҖҘsҠҍӐ ҙҢ ҕҐ1ҔҐ ҙyҡҐӐ ҙeҘҕ҈.

40

ѰъҏҋҕaҊҢ Ҏҍ Ҋ0ҕҢ Ҋҙт җeҚҘҢӐ җҘҍҒғ0ҕҤ ҒwғѠҕ҈ җҖҔҖғҐ1ҙzӐ Ґ3 WїҘaҡҤҙz ҒҢ
ҚѠ
ғқӐ ҘҍҟE: Қ҈ҊjfҖӐ ҊҖҙҚaҕҐ. оҕa Ҏҍ tҊeҘҏҍ ӂҟҐ ҙҊҖҐ2Ӑ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҊҠҐ җҍҚҘҩӐ
ҙѠҌҍ.

41

ѷҖҌaҊҢ Ҏҍ Ѣ4ґ ҘyҒқӐ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ Ҧ5Ӑ Ґ3 җҘҐҏҊaҊҢ ҙVң6z Ґ3 ҊҌҖҊҐ1ҞңӐ җҖҙҚaҊҐ
Ҧ5 ҎҐ1Ҋқ.

42

лҊѠҌ҈ҕҖ Ҏҍ їаҙҚҤ ҙE җҖ Ҋҙeґ ѧoҗҗjҐӐ Ґ3 Ҕҕ0ҏҐ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈ ҊҢ ҋҰ҈.

43

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҌҕҐ6 ҌҖҊHғҕң җҘҍ
їаҚҐ Ѣ3ҔY ҊҖ ѧoҗҗjҐ м ҕѠҒҖҍҋw ҙjҔwҕ҈
мҙҔ҈ҘS.

ѫғ҈Ҋ҈
10
.

1

ѴyҎҢ Ҏҍ ҕѠҒіґ їЁ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҐӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҒҖҘҕҐ1ғіґӐ ҙ0ҚҕҐҒҢ t ҙҗjҘң
ҕ҈ҘҐҞaҦҡіzҙz ѧҚ҈ғjґҙҒіzӐ

2

їғ҈ҋҖҋҖҊѠҐҕҢ Ґ3 їҖsґҙz їұ҈ ҙҖ ҊҙѠҔҢ Ҍ0ҔҖҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢӐ ҚҊҖҘsґ ҔҐ1ғwҙҚңҕҐ
ҔҕHҋҐ ғҦ1ҌҍҔҢ Ґ3 ҔҖғsґҙz їұқ Ҋ
ҙҍҋҌҩ:

3

ҊҐ1Ҍҥ ҊҢ ҊҐҌѠҕіҐ YҊҥӐ YҒw ҊҢ ҟaҙҢ ҌҍҊsҚңґ ҌҕEӐ ѓҋұғ҈ їюіz ҙҠeҌҠ҈ ҒҢ
ҕҍҔY Ґ3 ҘeҒҠ҈ Ѣ3ҔY: ҒҖҘҕҐ1ғіҍ.

4

ӁҕҢ Ҏҍ ҊҖҏҏҘѠҊҢ ҕaҕҤ Ґ3 җҘҐҙҚҘaҠҍҕҢ їаҊҢ ҘҍҟE: ҟҚҖ2 Ѣ4ҙҚҤӐ ҋҰҐ; Ҙҍҟe Ҏҍ

27

Ѣ3ҔY: ҔwғҐ1ҚҊң ҚҊҖт Ґ3 ҔҐ1ғwҙҚңҕҐ ҚҊҖт ҊҏңҌ0Ҡ҈ ҕ҈ җaҔzҚҤ җҘҍҌ8 їұ҈:

5

Ґ3 ҕ
ҕ7ҥ җҖҙғҐ2 ҊҖ ѧoҗҗjҦ ҔқҎeґ Ґ3 җҘҐҏҖҊҐ2 ҙjҔwҕ҈Ӑ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ җҍҚҘҩ:

6

ҙeґ ҙҚҘaҕҙҚҊқҍҚҢ м ҕѠҒҖҍҋw ҙjҔwҕ҈ мҙҔ҈ҘSӐ Ѣ3ҔyҎҍ Ѣ4ҙҚҤ Ҍ0ҔҢ җҘҐ Ҕ0ҘҐ:
Қ0ґ ҘҍҟeҚҢ ҚҍїЁ ҋғ҈ҋ0ғңӐ ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ ҙҗ7ҙeҠҐҙz Қң2 Ґ3 ҊeҙҤ Ҍ0ҔҢ ҚҊ0ґ.

7

Ѱъ YҒҖҎҍ tҐ1Ҍҍ ѓҋұғҢ ҋғ҈ҋ0ғzґ ҒҖҘҕҐ1ғіҦӐ җҘҐҋғ҈ҙ
Ґ1ҊҢ ҌҊҩ t Ҙ҈їHҊҢ ҙҊҖҐ1ҝҢ Ґ3
Ҋ0Ґҕ҈ їғ҈ҋҖҟҍҙҚҐ1Ҋ҈ t ҙғқҎaҡҐҝҢ Ѣ3ҔY

8

Ґ3 ҙҒ҈ҏaҊҢ Ґ5ҔҢ ҊҙтӐ җҖҙғҩ Ґ5ҝҢ ҊҖ ѧoҗҗjҦ.

9

ѪҖyҚҘіҍ ҎҍӐ җқҚҤҠeҙҚҊқҦҡңҔҢ Ґ5ҔҢ Ґ3 ҒҖ ҋҘaҌқ җҘҐїғҐҎaҦҡңҔҙzӐ ҊҏаҌҍ
җeҚҘҢ ҕ҈ ҋ0ҘҕҐҞқ җҖҔҖғҐ1ҚҐҙzӐ W ҟ҈ҙЁ ҠҍҙҚѠҔҢ.

10

ѩаҙҚҤ Ҏҍ җҘіaғҟҍҕҢ Ґ3 ҝҖҚsҠ
ҍ ҊҒқҙҐ1ҚҐ: ҋҖҚ0ҊzҡңҔҢ Ҏҍ w4ҕҥҔҢӐ ҕ҈җ҈ҌE
ҕaҕҤ XҎ҈ҙҢӐ

11

Ґ3 ҊҐ1Ҍҥ ҕeїҖ tҊeҘҙҚҖ Ґ3 ҙҝҖҌsҡҢ ҕaҕҤ ҙҖҙyҌҢ ҕѠҒіґӐ YҒw җғ҈ҡ҈ҕҐ1Ҟқ
ҊeғіҦӐ җҖ ҟҍҚаҘҍҔҢ ҒҘaѢҔҢ җҘҐҊsҏ҈ҕҢ Ґ3 ҕҐ1ҏқ ҙҗқҡaҍҔҤ ҕ҈ ҏeҔғҦӐ

12

ҊҢ ҕeҔҎҍ їsҝқ Ҋҙт ҟҍҚҊҍҘҖҕHҋ҈z ҏҍҔғҐ2 Ґ3 ѦҊѠҘіҍ Ґ3 ҋaҌҐ Ґ3 җҚҐ6Ҟң
ҕҍїѢ1ҙҕңz.

13

Ѱъ їаҙҚҤ ҋғaҙҢ ҒҢ ҕҍҔY: ҊҖҙҚaҊҢӐ җeҚҘҍӐ ҏ҈ҒҖғҐ2 Ґ3 YҎҌҤ.

14

ѷeҚҘҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҕҐҒaҒҖҎҍӐ ҋҰҐӐ YҒw ҕҐҒҖғҐ1Ҏҍ иҌ0ҝҢ ҊҙsҒҖ ҙҒҊeҘҕҖ Ґ3ғҐ2
ҕҍҟҐ1ҙҚҖ.

15

Ѱъ ҙE ҋғaҙҢ җaҒҐ ҒҢ ҕҍҔY ҊҚҖҘҐ1ҞҍҦ: ±Ҏҍ їұҢ WҟcҚҐғҢ Ѣ4ҙҚҤӐ Қң2 ҕҍ ҙҒҊҍҘҕҐ2.

16

ѹjҍ Ҏҍ їаҙҚҤ ҚҘҐ1ҡҐ:

Ґ3 җaҒҐ Ҋҏsҙz ҙҖҙyҌҢ ҕ҈ ҕeїҖ.

17

ЋҒҖҎҍ ҊҢ ҙҍїЁ ҕҍҌҖқҔҥҊaҠҍҙz җeҚҘҢӐ ҟҚ0 їң їағҖ ҊҐҌѠҕіҍӐ Ѣ4Ҏҍ ҊҐ1ҌҥӐ
Ґ3 ҙEӐ ҔyҎіҍ җ0ҙғ҈ҕҕіҐ t ҒҖҘҕҐ1ғі҈Ӑ ҊҖҗҘ0ҠҠҍ Ґ3 мҊѠҌҥҊҠҍ Ҍ0ҔҢ ҙjҔwҕҖҊҢӐ
ҙҚaҠ҈ җҘҍҌ8 ҊҘ҈Қң2

18

Ґ3 ҊҖҏҋғaҠҠҍ ҊҖҗҘҖҠaҝқӐ ѓҡҍ ҙjҔwҕҢӐ ҕ҈ҘҐҞaҍҔңґ җeҚҘҢӐ ҏҌЁ
ҙҚ
ҘaҕҙҚҊқҍҚҢ.

19

ѷҍҚҘy Ҏҍ Ҙ҈ҏҔңҠғsҦҡқ W ҊҐҌѠҕіҐӐ ҘҍҟE Ѣ3ҔY Ҍ¦Ң: ҙEӐ ҔyҎіҍ ҚҘіE Ґ4ҡқҚҢ

28

ҚҍїѢ2:

20

ҕҖ ҊҖҙҚaҊҢ ҙҕҐ1ҌҐ Ґ3 Ґ3ҌҐ2 ҙҢ ҕҐ1ҔҐӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ҙ҈ҏҙқҎҌaz: ҏ҈ҕE ѓҏҢ җҖҙғaҝҢ
Ґ5ҝҢ.

21

ѹҖҠeҌҢ Ҏҍ җeҚҘҢ ҒҢ ҔқҎѢ1ҔҢ җHҙғ҈ҕҕңҔҢ ҒҢ ҕҍҔY t ҒҖҘҕҐ1ғі҈Ӑ ҘҍҟE: ҙEӐ
ѓҏҢ Ѣ4ҙҔҤӐ
Ѣ3ҋHҎҍ Ґ4ҡҍҚҍ: Ғaz Ѣ4ҙҚҤ ҊҐҕҩӐ Ѣ3sҎҍ ҘaҌҐ җҘіҐҌ0ҙҚҍ;

22

оҕҐ1 Ҏҍ ҘҍҒ0Ҡ҈: ҒҖҘҕҐ1ғіґ ҙ0ҚҕҐҒҢӐ ҔyҎҢ җҘҊdҕҢ Ґ3 їҖsґҙz їұ҈Ӑ
ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҕҢ t Ҋҙҍҋw2 иҏаҒ҈ ѧқҌeґҙҒ҈Ӑ мҊҥҡeҕҢ Ѣ4ҙҚҤ t ѓҋұғ҈ ҙV҈
җҘҐҏҊaҚҐ ҚS ҊҢ Ҍ0ҔҢ ҙҊ0ґ Ґ3 ҙғаҠ҈ҚҐ ҋғ҈ҋ0ғң t ҚҍїѢ2.

23

ѷҘҐҏҊaҊҢ Ҏҍ Ґ5
ҝҢ мҟҘҍҌҐ2: ҕ҈yҚҘіҍ Ҏҍ җeҚҘҢ ҊҖҙҚaҊҢ Ґ4Ҍҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҐӐ Ґ3
ҕѠҞңҐ t їҘaҚіґӐ Ґ5Ҏҍ t ѧoҗҗjҐӐ Ґ3Ҍ0Ҡ҈ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ:

24

Ґ3 ҕ҈yҚҘіҍ ҊҕҐҌ0Ҡ҈ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦ. ѲҖҘҕҐ1ғіґ Ҏҍ їЁ ҟaz Ґ5ҝҢӐ ҙҖҏҊaҊҢ ҙҘ0ҌҕҐҒҐ
ҙҊҖт Ґ3 ғҦїѢ1ҏҕңz ҌҘyҋҐ.

25

ЋҒҖҎҍ їаҙҚҤ ҊҕҐ1ҚҐ җҍҚҘYӐ ҙҘѠҚҍ Ѣ3ҋҖ2 ҒҖҘҕҐ1ғіґӐ

Ґ3 җaҌҢ ҕ҈ ҕҖҋY Ѣ3ҋw2
җҖҒғҖҕҐ1ҙz.

26

ѷeҚҘҢ Ҏҍ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҋғ҈ҋ0ғz: ҊҖҙҚaҕҐ: Ґ3 ѓҏҢ ҙaҔҢ ҟҍғҖҊѠҒҢ Ѣ4ҙҔҤ.

27

Ѱъ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ їҍҙѠҌқzӐ ҊҕҐ1Ҍҍ Ґ3 WїҘѠҚҍ ҙҖїҘaҊҠңzҙz ҔҕHҋҐ:

28

Ҙҍҟe Ҏҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: Ҋң2 ҊѠҙҚҍӐ YҒw ҕҍ ғѠҗҖ Ѣ4ҙҚҤ ҔyҎқ ѧқҌe҈ҕҐҕқ
җҘҐғҥҗғsҚҐҙz Ґ3ғҐ2 җҘ
ҐҝҖҌҐ1ҚҐ ҒҖ Ґ3ҕҖҗғҍҔeҕҕҐҒқ: Ґ3 ҔҕЁ їұҢ җҖҒ҈ҏҩ ҕҐ
Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ ҙҒҊeҘҕ҈ Ґ3ғҐ2 ҕҍҟҐ1ҙҚ҈ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҟҍғҖҊѠҒ҈:

29

ҚѠҔҎҍ Ґ3 їҍҏ8 ҙқҔҕѠҕіz җҘіҐҌ0ҝҢ җҘҐҏҊaҕҢ: ҊҖҗҘҖҠaҦ Ҋң2 u5їҖӐ ҒҖҍS ҘaҌҐ
ҊҐҕң2 җҖҙғaҙҚҍ җҖ ҔҍҕE;

30

Ѱъ ҒҖҘҕҐ1ғіґ ҘҍҟE: t ҟҍҚҊeҘҚ҈ҋw ҌҕE ҌaҎҍ ҌҖ ҙҍҋw2 ҟ҈ҙ
ҩ їѠҝҢ җҖҙҚsҙz Ґ3 ҊҢ
ҌҍҊsҚңґ ҟaҙҢ ҔҖғsҙz ҊҢ ҌҖҔY ҔҖeҔҢ: Ґ3 ҙEӐ ҔyҎҢ ҙҚҩ җҘҍҌҖ Ҕҕ0Ҧ ҊҖ
нҌeҎҌҐ ҙҊѠҚғҥ

31

Ґ3 ҘҍҟE: ҒҖҘҕҐ1ғіҍӐ мҙғаҠ҈ҕ҈ їаҙҚҤ ҔҖғҐ1ҚҊ҈ ҚҊҖSӐ Ґ3 ҔҐ1ғwҙҚңҕҐ ҚҊҖт
җҖҔzҕyҠ҈ҙz җҘҍҌ8 їұҖҔҢ:


29

32

җҖҙғҐ2 u5їҖ ҊҖ ѧoҗҗjҦ Ґ3 җҘҐҏҖҊҐ2 ҙjҔwҕ҈Ӑ Ґ4Ҏҍ ҕ҈ҘҐҞaҍҚҙz

җeҚҘҢ: ҙeґ
ҙҚҘaҕҙҚҊқҍҚҢ ҊҢ ҌҖҔY ҙjҔwҕ҈ мҙҔ҈ҘS їғҐ1ҏ8 Ҕ0Ҙz: Ґ4Ҏҍ җҘҐҠeҌҢ ҊҖҏҋғ҈ҋ0ғҍҚҢ
ҚҍїЁ.

33

Ѓїіҍ u5їҖ җҖҙғaҝҢ ҒҢ ҚҍїЁӐ Қа Ҏҍ Ҍ0їҘҥ ҙҖҚҊҖҘҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 җҘҐҠeҌҢ: ҕҕ7ҥ
u5їҖ ҊҙҐ2 Ҕң2 җҘҍҌ8 їұҖҔҢ җҘҍҌҙҚҖҐ1ҔҢ ҙғаҠ҈ҚҐ Ҋҙт җҖҊҍғеҕҕ҈z ҚҍїЁ t їұ҈.

34

TҊeҘҏҢ Ҏҍ җeҚҘҢ

мҙҚҩӐ ҘҍҟE: җҖҐ1ҙҚҐҕҕҥ Ҙ҈ҏқҔҥҊaҦӐ YҒw ҕҍ ҕ҈ ғҐҞр
ҏҘҐ1ҚҢ їұҢӐ

35

ҕҖ ҊҖ ҊҙsҞҥҔҢ иҏаҞҥ їҖsґҙz Ѣ3ҋw2 Ґ3 ҌѠғ҈zґ җҘaҊҌқ җҘіsҚҍҕҢ Ѣ3ҔY
Ѣ4ҙҚҤ:

36

ҙғ0ҊҖӐ Ѣ4Ҏҍ җҖҙғҩ ҙңҕHҔҢ ѧ}ғѢҊңҔҢӐ їкҋҖҊҥҙҚҊyz ҔҐ1ҘҢ ѧ}ҙҢ ҝrҚ0ҔҢ: ҙeґ
Ѣ4ҙҚҤ ҊҙеҔҢ ҋҰҤ:

37

Ҋң2 ҊѠҙҚҍ ҋғ҈ҋ0ғҢ їаҊҠіґ җҖ

Ҋҙeґ ѧқҌeҐӐ ҕ҈ҟeҕҠіґҙz t ҋ҈ғіғeҐӐ җҖ
ҒҘҍҡeҕіҐӐ Ѣ4Ҏҍ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ ѧwaҕҕҢ:

38

ѧ}ҙ҈Ӑ Ґ4Ҏҍ t ҕ҈ҏ҈ҘeҚ҈Ӑ YҒw җҖҔaҏ҈ Ѣ3ҋҖ2 їұҢ Ҍ¦ҖҔҢ ҙVаҔҢ Ґ3 ҙҐ1ғҖҦӐ Ґ4Ҏҍ
җҘ0ґҌҍ їкҋҖҌaҚҍғҙҚҊқz Ґ3 Ґ3ҙҞҥғsz Ҋҙт ҕ҈ҙҐ1ғwҊ҈ҕҕңz t ҌіaҊҖғ҈Ӑ YҒw їұҢ
їsҠҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ:

39

Ґ3 Ҕң2 Ѣ3ҙҔң2 ҙҊҐҌѠҚҍ
ғѢ ҊҙѠҝҢӐ ±Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҊҖ ҙҚҘ҈ҕЁ ѧқҌeґҙҚҥґ Ґ3 ҊҖ
ѧҍrғҐ1Ҕҥ: Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ґ3 쿥1Ҡ҈Ӑ җҖҊѠҠҠҍ ҕ҈ ҌҘeҊҥ.

40

ѹҍҋҖ2 їұҢ ҊҖҙҒRҙҐ2 ҊҢ ҚҘeҚіґ ҌeҕҤ Ґ3 Ҍ҈ҌE Ѣ3ҔY иҊғeҕқ їаҚҐӐ

41

ҕҍ ҊҙеҔҢ ғҦ1ҌҍҔҢӐ ҕҖ ҕaҔҢ ҙҊҐҌѠҚҍғѢҔҢ җҘҍҌҕ҈ҘҍҟѢ1ҕҕңҔҢ t їұ҈Ӑ Ґ5Ҏҍ ҙҢ
ҕҐ1ҔҢ иҌ0ҝҖҔҢ Ґ3 җҐ1ҝҖҔҢӐ

җҖ ҊҖҙҒrҕіҐ Ѣ3ҋw2 t ҔeҘҚҊңҝҢ:

42

Ґ3 җҖҊҍғЁ ҕaҔҢ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҚҐ ғҦ1ҌҍҔҢ Ґ3 ҏ҈ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҚҐӐ YҒw Қ0ґ
Ѣ4ҙҚҤ ҕ҈Ҙҥҟeҕҕңґ t їұ҈ ҙқҌіS ҎҐҊң6ҔҢ Ґ3 ҔѢ1ҘҚҊңҔҢ:

43

W ҙeҔҢ ҊҙҐ2 җҘдҘ0Ҟң ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқҦҚҢӐ WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ ҋҘҥҝHҊҢ җҘіsҚҐ
Ґ4ҔҍҕҍҔҢ Ѣ3ҋw2 ҊҙsҒҖҔқ ҊѠҘқҦҡҍҔқ ҊҢ ӂҕҤ
.

44

ѭъҡe Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғҦҡқ җҍҚҘY ҋғ҈ҋ0ғң ҙітӐ ҕ҈җ҈ҌE Ҍ¦Ң ҙVаґ ҕ҈ Ҋҙт

30

ҙғаҠ҈ҡңz ҙғ0ҊҖ.

45

Ѱъ мҎ҈ҙ0Ҡ҈ҙz Ґ5Ҏҍ t WїҘѠҏ҈ҕіz ҊѠҘҕіҐӐ Ѣ3ғҐ1Ҟң җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҙҢ җҍҚҘ0ҔҢӐ
YҒw Ґ3 ҕ҈ иҏаҒҐ ҌaҘҢ ҙVaҋw Ҍ¦҈ Ґ3ҏғіsҙz:

46

ҙғаҠ҈ҝқ їҖ Ґ5ҝҢ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҐҝҢ Ҿҏң6ҒҐ Ґ3 ҊҍғҐҟaҦҡҐҝҢ їұ҈. ѺҖҋҌҩ
tҊҥҡҩ
җeҚҘҢ:

47

Ѣ3Ҍҩ Ҋ0Ҍқ ҊҖҏїҘ҈ҕҐ1ҚҐ Ҕ0ҎҍҚҢ ҒҚҖ2Ӑ Ѣ4Ҏҍ ҕҍ ҒҘҍҙҚҐ1ҚҐҙz ҙҐ6ҔҢӐ Ґ5Ҏҍ Ҍ¦Ң
ҙVаґ җҘіsҠ҈Ӑ YҒҖҎҍ Ґ3 Ҕң2;

48

ѷҖҊҍғѠ Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҒҘҍҙҚҐ1ҚҐҙz ҊҖ Ґ4Ҕz ѧ}ҙҢ ҝrҚ0ҊҖ. ѺҖҋҌҩ ҔҖғҐ1Ҡ҈ Ѣ3ҋҖ2
җҘҍїаҚҐ м ҕҐ1ҝҢ ҌҕҐ6 ҕеҒіz.

ѫғ҈Ҋ҈
11
.

1

ѹғаҠ҈Ҡ҈ Ҏҍ ўҗcғҐ Ґ3 їҘaҚ
іz ҙyҡіҐ ҊҖ ѧқҌeҐӐ YҒw Ґ3 иҏаҞң җҘіsҠ҈ ҙғ0ҊҖ
їюіҍ.

2

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҊҏаҌҍ җeҚҘҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ җҘҍҗҐҘaҝқҙz ҙҢ ҕҐ1ҔҢ Ґ5Ҏҍ t WїҘѠҏ҈ҕіzӐ

3

ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw ҒҢ ҔқҎѢ1ҔҢ WїҘѠҏ҈ҕіz ҕҍ Ґ3ҔyҡңҔҢ ҊҠeғҢ Ѣ3ҙҐ2 Ґ3 YғҢ
Ѣ3ҙҐ2 ҙҢ ҕҐ1ҔҐ.

4

ѵ҈ҟeҕҢ Ҏҍ җeҚҘҢӐ ҙҒaҏҖҊ҈Ҡҍ Ґ5ҔҢ җҖҘsҌқӐ ҋғ҈
ҋ0ғz:

5

ѓҏҢ їѠҝҢ ҊҖ ҋҘaҌҥ ѧoҗҗjґҙҚҥҔҢ ҔҖғsҙz Ґ3 ҊҐ1ҌҥҝҢ ҊҖ XҎ҈ҙҥ ҊҐҌѠҕіҍӐ
ҙҝҖҌsҡҤ ҙҖҙyҌҢ ҕѠҒіґӐ YҒw җғ҈ҡ҈ҕҐ1Ҟқ ҊeғіҦӐ t ҟҍҚаҘҍҝҢ ҒҘaѢҊҢ
ҕҐҏҗқҡaҍҔқ ҙҢ ҕҍїҍҙEӐ Ґ3 җҘіҐ1Ҍҍ ҌaҎҍ ҌҖ ҔҍҕѢ2:

6

ҊҢ ҕҦ1Ҏҍ ҊҖҏҏҘѠҊҢ ҙҔҖҚҘsҝҢӐ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҝҢ ҟҍҚҊҍҘҖҕHҋ҈z ҏҍҔҕрz Ґ3 ѦҊеҘҐ Ґ3

ҋaҌң Ґ3 җҚҐ6Ҟң ҕҍїѢ1ҙҕңz.

7

ѹғаҠ҈ҝҢ Ҏҍ ҋғaҙҢ ҋкҦҡҤ ҔҕЁ: ҊҖҙҚaҊҢӐ җeҚҘҍӐ ҏ҈ҒҖғҐ2 Ґ3 YҎҌҤ.

8

ѸѠҝҢ Ҏҍ: ҕҐҒaҒҖҎҍӐ ҋҰҐӐ YҒw ҊҙsҒҖ ҙҒҊeҘҕҖ Ґ3ғҐ2 ҕҍҟҐ1ҙҚҖ ҕҐҒҖғҐ1Ҏҍ ҊҕҐ1Ҍҍ
ҊҖ мҙҚҩ ҔҖт.

9

TҊҥҡa Ҏҍ ҔҐ2 ҋғaҙҢ ҊҚҖҘҐ1ҞҍҦ ҙҢ ҕҍїҍҙE ҋкҦҡҤ: ±Ҏҍ їұҢ WҟcҚҐғҢ Ѣ4ҙҚҤӐ
Қң2 ҕҍ

ҙҒҊҍҘҕҐ2.


31

10

ѹіe Ҏҍ їаҙҚҤ ҚҘҐ1ҎҌң: Ґ3 җaҒҐ ҊҏsҠ҈ҙz Ҋҙт ҕ҈ ҕeїҖ.

11

Ѱъ ҙEӐ ѓїіҍ ҚҘіE ҔyҎіҍ ҙҚaҠ҈ җҘҍҌ8 ҝҘaҔҐҕҖҦӐ ҊҢ ҕeґҎҍ їѠҝҢӐ җ0ҙғ҈ҕҐ t
Ғҍҙ҈ҘjҐ ҒҖ ҔҕЁ.

12

Ѹҍҟe Ҏҍ ҔҐ2 Ҍ¦Ң Ґ3ҚҐ2 ҙҢ ҕҐ1ҔҐӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ҙ҈ҏҙқҎҌaz: җҘіҐҌ0Ҡ҈ Ҏҍ ҙҖ Ҕҕ0Ҧ
Ґ3 ҠeҙҚҤ їҘaҚіz ҙjҐӐ Ґ3 ҊҕҐҌ
0ҝҖҔҢ ҊҢ Ҍ0ҔҢ ҔyҎ҈.

13

Ѱъ ҊҖҏҊҥҙҚҐ2 ҕaҔҢӐ ҒaҒw ҊҐ1Ҍҥ ѓҋұғ҈ ҙV҈ ҊҢ ҌҖҔY ҙҊҖeҔҢӐ ҙҚaҊҠ҈ Ґ3
ҘeҒҠ҈ Ѣ3ҔY: җҖҙғҐ2 ҊҖ ѧoҗҗjҦ ҔyҎң Ґ3 җҘҐҏҖҊҐ2 ҙjҔwҕ҈Ӑ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ җҍҚҘҩӐ

14

Ґ4Ҏҍ ҘҍҟeҚҢ ҋғ҈ҋ0ғң ҒҢ ҚҍїЁӐ ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ ҙҗ7ҙeҠҐҙz Қң2 Ґ3 ҊeҙҤ Ҍ0ҔҢ ҚҊ0ґ.

15

ѪҕҍҋҌa Ҏҍ ҕ҈ҟaҝҢ

ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐӐ ҕ҈җ҈ҌE Ҍ¦Ң ҙVаґ ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ YҒҖҎҍ Ґ3 ҕ҈ ҕң2 ҊҢ
ҕ҈ҟaғҥ.

16

ѷҖҔzҕyҝҢ Ҏҍ ҋкҋ0ғҢ ҋҰҍҕҤӐ YҒҖҎҍ ҋк҈Ҡҍ: ѧwaҕҕҢ Xїw ҒҘҍҙҚҐ1ғҢ Ѣ4ҙҚҤ
ҊҖҌ0ҦӐ Ҋа Ҏҍ Ґ4Ҕ҈Қҍ ҒҘҍҙҚҐ1ҚҐҙz Ҍ¦ҖҔҢ ҙVаҔҢ.

17

Ѓҡҍ u5їҖ ҘaҊҍҕҢ ҌaҘҢ Ҍ҈ҌE Ґ5ҔҢ їұҢӐ YҒҖҎҍ Ґ3 ҕaҔҢ ҊѠҘҖҊ҈ҊҠңҔҢ ҊҢ ҋҰ҈
ҕaҠҍҋ
Җ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩӐ ѓҏҢ Ҏҍ ҒҚҖ2 їѠҝҢ ҔҖҋjґ ҊҖҏїҘ҈ҕҐ1ҚҐ їұ҈;

18

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ ҙіт мҔҖғҒ0Ҡ҈ Ґ3 ҙғaҊғzҝқ їұ҈Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: Xїw Ґ3
иҏаҒwҔҢ їұҢ җҖҒ҈sҕіҍ Ҍ҈ҌE ҊҢ ҎҐҊ0ҚҢ.

19

Ѹ҈ҏҙѠzҊҠіҐҙz u5їҖ t ҙҒ0ҘїҐӐ їаҊҠіz җҘҐ ҙҚҍҜaҕҥӐ җҘҖҐҌ0Ҡ҈ ҌaҎҍ ҌҖ
ҜіҕіҒjҐ Ґ3 ҒЂҗҘ҈ Ґ3 ўҕҚіҖҝjҐӐ ҕҐ Ѣ3
ҌҐ1ҕҖҔқ Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ ҙғ0ҊҖӐ Қ0ҒҔw
ѧқҌeѢҔҢ.

20

ѩsҝқ Ҏҍ ҕѠҞңҐ t ҕҐ1ҝҢ ҔyҎіҍ ҒЂҗҘҙҚіҐ Ґ3 ҒmҘіҕeґҙҚіҐӐ Ґ5ҎҍӐ ҊҠeҌҠҍ ҊҖ
ўҕҚіҖҝjҦӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ ҒҢ Ѣ4ғғҐҕwҔҢӐ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊyҦҡҍ ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈.

21

Ѱъ їЁ ҘқҒҩ ҋҰҕz ҙҢ ҕҐ1ҔҐ: Ҕҕ0ҋҖҍ Ҏҍ ҟҐҙғҖ2 ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҍ WїҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҒҖ
ҋҰқ.

22

ѹға
Ҡ҈ҕҖ Ҏҍ їаҙҚҤ ҙғ0ҊҖ W ҕҐ1ҝҢ ҊҖ XҠіҦ ҞRҒҊҍ ҙyҡіz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ Ґ3
җҖҙғaҠ҈ Ҋ҈ҘҕaҊқ җҘҍҐҚҐ2 ҌaҎҍ ҌҖ ўҕҚіҖҝjҐ:

23

Ґ4Ҏҍ җҘҐҠeҌҢ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҊҢ їғҋdҚҤ їюіҦӐ ҊҖҏҘaҌҖҊ҈ҙz Ґ3 ҔҖғsҠҍ ҊҙѠҝҢ

32

Ґ3ҏҊҖғeҕіҍҔҢ ҙeҘҌҞ҈ ҚҍҘҗѠҚҐ W ҋҰҥ:

24

YҒw їЁ ҔyҎҢ їкҋҢ Ґ3 Ґ3ҙҗ0ғҕҤ Ҍ¦҈ ҙV҈ Ґ3 ҊѠҘң
. Ѱъ җҘҐғҖҎҐ1ҙz ҕ҈Ҙ0ҌҢ
Ҕҕ0ҋҢ ҋҰҍҊҐ.

25

ѰъҏаҌҍ Ҏҍ Ҋ҈ҘҕaҊ҈ ҊҢ ҚaҘҙҢ ҊҏңҙҒaҚҐ ҙavғ҈Ӑ Ґ3 WїҘѠҚҢ Ѣ3ҋҖ2Ӑ җҘҐҊҍҌE Ѣ3ҋҖ2
ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦ:

26

їаҙҚҤ Ҏҍ Ґ5ҔҢ ғѠҚҖ ҞѠғҖ ҙҖїҐҘaҚҐҙz ҊҢ ҞRҒҊҐ Ґ3 мҟҐ1ҚҐ ҕ҈Ҙ0ҌҢ Ҕҕ0ҋҢӐ
ҕ҈ҘҍҡҐ1 Ҏҍ җҘeҎҌҍ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҐ мҟҕ7ҒҐ2 ҝrҚіaҕң.

27

ѪҢ Қң6z Ҏ
ҍ ҌҕҐ6 ҙҕҐҌ0Ҡ҈ t ѧҍrғҐ1Ҕ҈ җҘдҘ0Ҟң ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦ:

28

ҊҖҙҚaҊҢ Ҏҍ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ t ҕҐ1ҝҢӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ўҋaҊҢӐ ҕ҈ҏҕaҔҍҕ҈Ҡҍ Ҍ¦ҖҔҢ ҋғaҌҢ
ҊҍғҐ1ҒҢ ҝҖҚsҡҤ їаҚҐ җҖ Ҋҙeґ ҊҙҍғeҕҕҥґӐ Ґ4Ҏҍ Ґ3 їаҙҚҤ җҘҐ Ғғ҈vҌjҐ Ғeҙ҈ҘҐ:

29

t мҟҕ7ҒҢ ҎҍӐ җҖ Ѣ3ғҐ1Ғқ ҒҚҖ2 Ґ3ҔѠzҠҍ ҟҚҖ2Ӑ Ґ3ҏҊ0ғҐҠ҈ ҒjґҎҌҖ Ґ4
ҝҢ ҕ҈
ҙғyҎїқ җҖҙғaҚҐ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҖ ѧқҌeҐ їҘaҚіzҔҢӐ

30

Ѣ4Ҏҍ Ґ3 ҙҖҚҊҖҘҐ1Ҡ҈Ӑ җҖҙғaҊҠҍ ҒҢ ҙҚaҘҞѢҔҢ ҘқҒ0Ҧ Ҋ҈ҘҕaҊғҍҦ Ґ3 ҙavғҍҦ.

ѫғ҈Ҋ҈
12
.

1

ѪҖ ӂҕҖ Ҏҍ ҊҘeҔz ҊҖҏғҖҎҐ2 Ґ4ҘwҌҢ ҞaҘҤ ҘyҞҥ WѦғ0їҐҚҐ ҕеҒіz Ґ5Ҏҍ t
ҞRҒҊҍӐ

2

쿥1 Ҏҍ ѧaҒwҊ҈Ӑ їҘaҚ҈ ѧwaҕҕҖҊ҈Ӑ ҔҍҟeҔҢ:

3

Ґ3

ҊҐ1ҌҥҊҢӐ YҒw ҋ0Ҍҥ Ѣ4ҙҚҤ ѧқҌeѢҔҢӐ җҘҐғҖҎҐ2 YҚҐ Ґ3 җҍҚҘҩ: їsҝқ Ҏҍ Ҍҕjҍ
WҗҘҥҙҕ0ҟҕіҐ:

4

Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ґ3 Ѣ4ҔҤ Ҋҙ҈ҌҐ2 ҊҢ ҚҍҔҕҐ1ҞқӐ җҘҍҌaҊҢ ҟҍҚаҘҍҔҢ ҟҍҚҊҍҘҐ1Ҟ҈ҔҢ Ҋ0ҐҕwҊҢ
ҙҚҘҍҡҐ2 Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҝҖҚS җҖ җaҙҞҥ Ґ3ҏҊҍҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ.

5

Ѱъ Xїw җҍҚҘҩ ҙҚҘҍҎaҝқ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1Ҟҥ: ҔҖғҐ
1ҚҊ҈ Ҏҍ їЁ җҘҐғѠҎҕ҈ їңҊaҍҔ҈z
t ҞRҒҊҍ ҒҢ їұқ W ҕeҔҢ.

6

ѭъҋҌa Ҏҍ ҝҖҚsҠҍ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3ҏҊҍҙҚҐ2 Ґ4ҘwҌҢӐ ҊҢ ҕҖҡҐ2 Қ0ґ їЁ җeҚҘҢ ҙҗS ҔҍҎҌY
ҌҊҥҔҩ Ҋ0ҐҕҖҔ҈Ӑ ҙҊsҏ҈ҕҢ ҎҍғѠҏҕҖҔ҈ XҎҍҔ҈ ҌҊҥҔҩӐ ҙҚҘaҎіҍ Ҏҍ җҘҍҌ8 ҌҊeҘҤҔҐ
ҙҚҘҍҎaҝқ ҚҍҔҕҐ1Ҟң.


33

7

Ѱъ ҙEӐ ѓҋұғҢ ҋҰҍҕҤ җҘҍҌҙҚҩӐ Ґ3 ҙҊѠҚҢ Ҋ
ҖҏҙіS ҊҢ ҝҘaҔҐҕҥ: ҚҖғҒҕyҊҢ Ҏҍ ҊҢ
ҘeїҘ҈ җҍҚҘҩӐ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҋғ҈ҋ0ғz: ҊҖҙҚaҕҐ ҊҙҒ0Ҙҥ. Ѱъ ҙҗ҈Ҍ0Ҡ҈ Ѣ3ҔY XҎz
ҎҍғѠҏҕ҈z ҙҢ ҘқҒY.

8

Ѹҍҟe Ҏҍ ѓҋұғҢ ҒҢ ҕҍҔY: җҘҍҗҖsҠҐҙz Ґ3 ҊҙҚқҗҐ2 ҊҢ җғҍҙҕҐ6Ҟң ҚҊҖт. ѹҖҚҊҖҘҐ1
Ҏҍ ҚaҒw. Ѱъ ҋғ҈ҋ0ғ҈ Ѣ3ҔY: WїғҍҞаҙz ҊҢ ҘҐ1ҏқ ҚҊҖҦ2 Ґ3 җҖ
ҙғѠҌҙҚҊқґ ҔҐ2.

9

Ѱъ Ґ3ҏҠeҌҢ Ҋ8ҙғѠҌҢ Ѣ3ҋw2 Ґ3ҌsҠҍ Ґ3 ҕҍ ҊѠҌ҈ҠҍӐ YҒw Ґ4ҙҚҐҕ҈ Ѣ4ҙҚҤ їаҊҠҍҍ t
ѓҋұғ҈Ӑ ҔҕsҠҍ Ҏҍ ҊҐҌѠҕіҍ ҏҘѠҚҐ.

10

ѷҘҖҠѢ1ҌҠ҈ Ҏҍ җeҘҊқҦ ҙҚҘaҎқ Ґ3 ҊҚҖҘyҦӐ җҘіҐҌ0ҙҚ҈ ҒҖ ҊҘ҈ҚHҔҢ
ҎҍғеҏҕңҔҢӐ ҊҊҖҌsҡңҔҢ ҊҖ ҋҘaҌҢӐ ±Ҏҍ W ҙҍїЁ tҊҍҘҏ0Ҡ҈ҙz Ґ4Ҕ҈: Ґ3
Ґ3ҏҠѢ1ҌҠ҈ җ
ҘҍҐҌ0ҙҚ҈ ҙҚ0ҋҕқ Ѣ3ҌҐ1ҕқӐ Ґ3 ѓїіҍ tҙҚқҗҐ2 ѓҋұғҢ t ҕҍҋw2.

11

Ѱъ җeҚҘҢ їаҊҢ ҊҢ ҙҍїЁӐ ҘҍҟE: ҕҕ7ҥ ҊѠҔҢ ҊҖҐ1ҙҚҐҕҕқӐ YҒw җҖҙғҩ їұҢ ѓҋұғ҈
ҙҊҖҍҋҖ2 Ґ3 Ґ3ҏ8sҚҢ ҔS Ґ3ҏ8 ҘқҒҐ2 Ґ4ҘwҌҖҊң Ґ3 t Ҋҙҍҋw2 ҟazҕіz ғҦҌjґ ѧқҌeґҙҒҐҝҢ.

12

ѹҔҖҚҘҐ1ҊҢ Ҏҍ җҘіҐ1Ҍҍ ҊҢ Ҍ0ҔҢ Ҕ҈ҘjҐ ҔaҚҍҘҍ ѧw
aҕҕ҈Ӑ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋw ҔaҘҒ҈Ӑ
Ґ3ҌѠҎҍ їsҝқ Ҕҕ0ҏҐ ҙ0їҘ҈ҕҐ Ґ3 ҔҖғsҡҍҙz.

13

ѺҖғҒҕyҊҠқ Ҏҍ җҍҚҘY ҊҖ ҊҘ҈Қҩ ҌҊҖҘҩӐ җҘҐҙҚқҗҐ2 ҙғаҠ҈ҚҐ нҚҘҖҒҖҊҐ1Ҟ҈Ӑ
Ґ4ҔҍҕҍҔҢ Ҙ0ҌҐӐ

14

Ґ3 җҖҏҕaҊҠҐ ҋғaҙҢ җҍҚҘ0ҊҢӐ t ҘaҌҖҙҚҐ ҕҍ tҊeҘҏҍ ҊҘaҚҢӐ җҘҐҚeҒҠҐ Ҏҍ
ҙҒ҈ҏҩ җҍҚҘҩ ҙҚҖsҡ҈ җҘҍҌ8 ҊҘ҈Қң2.

15

оҕҐ
1 Ҏҍ ҒҢ ҕeґ ҘѠҠ҈: їҥҙҕyҍҠҐҙz ғҐ; оҕa Ҏҍ ҒҘҥҗғsҠҍҙz ҚaҒw їаҚҐ.
оҕҐ1 Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ: ѓҋұғҢ Ѣ3ҋw2 Ѣ4ҙҚҤ.

16

ѷeҚҘҢ Ҏҍ җҘҍїңҊaҠҍ ҚҖғҒjґ: tҊeҘҏҠҍ Ҏҍ ҊҐ1ҌҥҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 мҎ҈ҙ0Ҡ҈ҙz.

17

ѷҖҔ҈aҊҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҘқҒ0Ҧ ҔҖғҟaҚҐӐ ҙҒ҈ҏҩ Ґ5ҔҢӐ ҒaҒw ҋҰҤ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3ҏҊҍҌE Ґ3ҏ8
ҚҍҔҕҐ1Ҟң: Ҙҍҟ
e Ҏҍ: ҊҖҏҊҥҙҚҐ1Қҍ ѧaҒwҊқ Ґ3 їҘaҚіzҔҢ ҙіт. Ѱъ Ґ3ҏҠeҌҢ Ґ4Ҍҍ ҊҖ Ґ4ҕҖ
ҔѠҙҚҖ.

18

ѩаҊҠқ Ҏҍ ҌҕҦ2Ӑ їЁ ҔҖғҊҩ ҕҍ Ҕaғ҈ ҊҢ Ҋ0ҐҕҥҝҢӐ ҟҚҖ2 Xїw җҍҚҘY їаҙҚҤ:

19

Ґ4ҘwҌҢ ҎҍӐ җҖҐҙҒaҊҢ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 ҕҍ WїҘѠҚҢ Ґ3 Ґ3ҙҚzҏaҊҢ ҙҚҘaҎңӐ җҖҊҍғЁ

34

tҊҍҙҚҐ2 Ґ5ҝҢ: Ґ3 Ґ3ҏҠeҌҢ t ѧқҌeҐ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦӐ

ҎҐҊsҠҍ.

20

ѩѠ Ҏҍ Ґ4ҘwҌҢ ҋҕѠҊ҈zҙz ҕ҈ ҚЂҘzҕң Ґ3 ҙіҌHҕzҕң: Ґ5Ҏҍ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw
җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҒҢ ҕҍҔYӐ Ґ3 мҔҖғҐ1ҊҠҍ ҊғaҙҚ҈ җҖҙҚeғҤҕҐҒ҈ Ҟ҈ҘeҊ҈Ӑ җҘҖҠaҝқ ҔҐ1Ҙ҈Ӑ
җҖҕeҎҍ ҙҚҘ҈ҕң6 Ґ4ҝҢ t ҞaҘҙҚҊ҈ Ѣ3ҋw2 җҐҚaҝқҙz.

21

ѪҢ ҕ҈Ҙҥҟeҕҕңґ Ҏҍ ҌeҕҤ Ґ4ҘwҌҢӐ Wї0ғҒҙz ҊҖ нҌeҎҌқ ҞaҘҙҒқ Ґ3 ҙѠ
ҌҢ ҕ҈
ҙқҌҐ1ҡҍ җҘҍҌ8 ҕ҈Ҙ0ҌҖҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ

22

ҕ҈Ҙ0ҌҢ Ҏҍ ҊҖҏҋғ҈ҠaҠҍ: ҋғaҙҢ їюіґӐ ў ҕҍ ҟҍғҖҊѠҟҤ.

23

Ѫҕҍҏaҗқ Ҏҍ җҖҘ҈ҏҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ѓҋұғҢ ҋҰҍҕҤӐ ҏ҈ҕE ҕҍ Ҍ҈ҌE ҙғaҊң їұқ: Ґ3 їаҊҢ
ҟҍҘҊҤҔҐ2 Ґ3ҏ8zҌeҕҢӐ Ґ4ҏҌҠҍ.

24

ѹғ0ҊҖ Ҏҍ їюіҍ Ҙ҈ҙҚsҠҍ Ґ3 Ҕҕ0Ҏ҈Ҡҍҙz.

25

Ѫ҈ҘҕaҊ҈ Ҏҍ
Ґ3 ҙavғҢ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҙҚ҈ҙz Ґ3ҏ8 ѧҍrғҐ1Ҕ҈ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦӐ Ґ3ҙҗHғҕҐҊҠ҈
ҙғyҎїқӐ җҖѢ1ҔҠ҈ ҙҢ ҙҖї0Ҧ Ґ3 ѧwaҕҕ҈Ӑ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ ҔaҘҒ҈.

ѫғ҈Ҋ҈
13
.

1

ѩsҝқ Ҏҍ ҕѠҞңҐ ҊҖ ҞRҒҊҐ ҙyҡҍґ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҐ җҘдҘ0Ҟң Ґ3 мҟҐ1Қҍғіҍ: Ҋ҈ҘҕaҊ҈
Ҏҍ Ґ3 ҙmҔҍHҕҢ ҕ҈ҘҐҞaҍҔңґ ҕjҋҍҘҢӐ Ґ3 ғқҒjґ ҒmҘҐҕe
҈ҕҐҕҢӐ Ґ3 Ҕ҈ҕ҈Ґ1ғҢ ҙҖ
Ґ4ҘwҌҖҔҢ ҟҍҚҊҍҘҚҖҊғaҙҚҕҐҒҖҔҢ ҊҖҙҗҐҚaҕҕңґӐ Ґ3 ҙavғҢ.

2

ѹғқҎaҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҋҰҍҊҐ Ґ3 җҖҙҚsҡңҔҙzӐ ҘҍҟE Ҍ¦Ң ҙVаґ: tҌҥғҐ1Қҍ ҔҐ2
Ҋ҈ҘҕaҊқ Ґ3 ҙavғ҈ ҕ҈ ҌѠғҖӐ ҕ҈ ҕeҎҍ җҘҐҏҊaҝҢ Ґ5ҝҢ.

3

ѺҖҋҌҩ җҖҙҚҐ1ҊҠҍҙz Ґ3 җҖҔҖғҐ1ҊҠҍҙz Ґ3 ҊҖҏғ0ҎҠҍ ҘyҒҐ ҕ҈ ҕSӐ tҗқҙ
ҚҐ1Ҡ҈
Ґ5ҝҢ.

4

ѹіт u5їҖӐ җHҙғ҈ҕ҈ їң6ҊҠ҈ t Ҍ¦҈ ҙV҈Ӑ ҙҕҐҌ0ҙҚ҈ ҊҢ ҙҍғҍvҒjҦӐ tҚyҌқ Ҏҍ
tҗғаҙҚ҈ ҊҢ ҒЂҗҘҢӐ

5

Ґ3 їң6ҊҠ҈ ҊҢ ҙ҈ғ҈ҔjҕҥӐ ҊҖҏҊҥҡaҙҚ҈ ҙғ0ҊҖ їюіҍ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢ ѧқҌeґҙҒҐҝҢ:
Ґ3ҔѠzҙҚ҈ Ҏҍ Ґ3 ѧwaҕҕ҈ ҙғқҋY.

6

ѷҘҖҠѢ1ҌҠ҈ Ҏҍ ӂҙҚҘҖҊҢ ҌaҎҍ ҌҖ җaҜ҈Ӑ WїҘҥҚ0ҙҚ҈ ҕѠҒҖҍҋҖ Ҕ
yҎ҈ ҊҖғҝҊҩ
ғҎҍҗҘҖҘ0Ғ҈ ѧқҌe҈ҕҐҕ҈Ӑ Ѣ3ҔyҎҍ Ґ4Ҕz Ҋ҈ҘіҐҙyҙҢӐ


35

7

Ґ4Ҏҍ їЁ ҙҖ ўҕfmҗaҚҖҔҢ ҙeҘҋіҍҔҢ җavғҖҔҢӐ ҔyҎҍҔҢ Ҙ҈ҏyҔҕңҔҢ. ѹeґ
җҘҐҏҊaҊҢ Ҋ҈ҘҕaҊқ Ґ3 ҙavғ҈Ӑ ҊҏңҙҒҩ мҙғаҠ҈ҚҐ ҙғ0ҊҖ їюіҍ:

8

ҙҖҗҘҖҚҐҊғsҠҍҙz Ҏҍ Ґ4Ҕ҈ Ѣ3ғЂҔ҈ Ҋ0ғҝҊҢӐ ҚaҒw їҖ ҙҒ҈ҏyҍҚҙz Ґ4Ҕz Ѣ3ҋw2Ӑ
Ґ3ҙҒjґ Ҙ҈ҏҊ
Ҙ҈ҚҐ1ҚҐ ўҕfmҗaҚ҈ t ҊѠҘң.

9

ѹavғҢ ҎҍӐ Ґ4Ҏҍ Ґ3 җavҍғҢӐ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҙz Ҍ¦҈ ҙV҈Ӑ Ґ3 ҊҖҏҏҘѠҊҢ ҕaҕҤӐ

10

ҘҍҟE: qӐ Ґ3ҙҗ0ғҕҍҕҕҍ ҊҙsҒіz ғҤҙҚҐ2 Ґ3 ҊҙsҒіz Ѧғ0їңӐ ҙаҕҍ ҌіaҊҖғҤӐ ҊҘaҎҍ
ҊҙsҒіz җҘaҊҌңӐ ҕҍ җҘҍҙҚaҕҍҠҐ ғҐ Ҙ҈ҏҊҘ҈ҡaz җқҚҐ6 ҋҰҕҐ җҘрҊңz;

11

Ґ3 ҕҕ7ҥӐ ҙEӐ ҘқҒҩ ҋҰҕz ҕ҈
ҚSӐ Ґ3 їyҌҍҠҐ ҙғѠҗҢӐ ҕҍ ҊҐ1Ҍz ҙ0ғҕҞ҈ ҌҖ ҊҘeҔҍҕҍ.
Ѫҕҍҏaҗқ Ҏҍ ҕ҈җ҈ҌE ҕaҕҤ ҔҘaҒҢ Ґ3 ҚҔҩӐ Ґ3 Wҙzҏaz Ґ3ҙҒaҠҍ ҊҖҎҌҩ.

12

ѺҖҋҌҩ ҊҐ1ҌҥҊҢ ўҕfmҗaҚҢ їаҊҠҍҍӐ ҊѠҘҖҊ҈Ӑ ҌҐҊsҙz W м§ҕіҐ ҋҰҕҐ.

13

TҊeҏҠҍҙz Ҏҍ t җaҜ҈ җavҍғҢ Ґ3 ҙyҡіҐ ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҊҢ җҍҘҋjҦ
җ҈ҔҜmғjґҙҒқҦ: ѧ
waҕҕҢ ҎҍӐ tғқҟҐ1Ҋҙz t ҕҐ1ҝҢӐ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҙz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ.

14

оҕҐ1 ҎҍӐ җҘҖҠeҌҠҍ t җҍҘҋjҐӐ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦ җіҙіҌjґҙҒқҦӐ Ґ3 ҊҠeҌҠҍ
ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҍ ҊҢ ҌeҕҤ ҙқїїHҚҕңґӐ ҙҥҌ0Ҡ҈.

15

ѷҖ ҟҚeҕіҐ Ҏҍ ҏ҈Ғ0ҕ҈ Ґ3 җҘдҘHҒҢӐ җҖҙғaҠ҈ ҕ҈ҟрғҕҐҞң ҙ0ҕҔҐҡ҈ ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ
ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҔyҎіҍ ї
ҘaҚіҍӐ ѓҡҍ Ѣ4ҙҚҤ ҙғ0ҊҖ ҊҢ ҊaҙҢ мҚҥҠeҕіz ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢӐ
ҋғ҈ҋ0ғҐҚҍ.

16

ѪҖҙҚaҊҢ Ҏҍ җavҍғҢ Ґ3 җҖҔ҈aҊҢ ҘқҒ0ҦӐ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ ѧ}ғҚzҕҍ Ґ3 їҖsҡіҐҙz їұ҈Ӑ
мҙғаҠҐҚҍ:

17

їұҢ ғҦҌjґ ҙҐ1ҝҢ Ґ3ҏїҘҩ нҚҞң2 ҕaҠz Ґ3 ғҦ1ҌҐ ҊҖҏҕҍҙE ҊҢ җҘҐҠeғҙҚҊіҐ ҊҢ
ҏҍҔғҐ2 Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҚҥґӐ Ґ3 ҔаҠҞҍҦ Ҋңҙ0Ғ
ҖҦ Ґ3ҏҊҍҌE Ґ5ҝҢ Ґ3ҏ8 ҕҍS

18

Ґ3 ҌҖ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҐ ғѠҚҢ җҘҍҗҐҚҩ Ґ5ҝҢ ҊҢ җқҙҚаҕҐ:

19

Ґ3 ҕҐҏғҖҎҐ1ҊҢ иҏң6ҒҢ ҙeҌҔҤ ҊҢ ҏҍҔғҐ2 ҝ҈ҕ҈aҕҙҚҥґӐ Ҍ҈ҌE Ґ5ҔҢ ҊҢ ҕ҈ҙғѠҌіҍ
ҏeҔғҦ Ґ4ҝҢӐ

20

Ґ3 җҖ ҙҐ1ҝҢӐ YҒw ғѠҚҢ ҟҍҚаҘҍҙҚ҈ Ґ3 җzҚҤҌҍҙsҚҢӐ Ҍ҈ҌE Ґ5ҔҢ ҙқҌіҐ6 ҌҖ
ҙ҈ҔқҐ1ғ҈ җҘдҘ0Ғ҈:


36

21

Ґ3

tҚyҌқ җҘҖҙҐ1Ҡ҈ Ҟ҈ҘSӐ Ґ3 Ҍ҈ҌE Ґ5ҔҢ їұҢ ҙ҈yғ҈ ҙаҕ҈ ҒjҙҖҊ҈Ӑ ҔyҎ҈ t
ҒҖғѠҕ҈ Ҋҍҕі҈ҔjҕҖҊ҈Ӑ ғѠҚҢ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҤ:

22

Ґ3 җҘҍҙҚaҊғҤ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҌҊ7Ҍ҈ ҊҢ Ҟ҈ҘSӐ Ѣ3ҔyҎҍ Ґ3 ҘҍҟE
ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҊҢ: WїҘҥҚ0ҝҢ ҌҊ7Ҍ҈ ҙаҕ҈ ѧҍҙҙeҖҊ҈Ӑ ҔyҎ҈ җҖ ҙ®Ҟқ ҔҖҍҔYӐ Ґ4Ҏҍ
ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҢ
Ҋҙт ҝҖҚеҕіz ҔҖт.

23

T ҙҍҋw2 ҙѠҔҍҕҍ їұҢ җҖ WїҥҚҖҊaҕіҦ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍ ѧ}ғҦ ҙҗcҕіҍ ѧ}ҙ҈Ӑ

24

җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҊҠқ ѧwaҕҕқ җҘҍҌ8 ғҐҞeҔҢ ҊҕҐ1Қіz Ѣ3ҋw2 ҒҘҍҡeҕіҍ җҖҒ҈sҕіz ҊҙеҔҢ
ғҦ1ҌҍҔҢ ѧ}ғѢҊңҔҢ.

25

Ѱъ YҒҖҎҍ ҙҒҖҕҟ҈ҊaҠҍ ѧwaҕҕҢ ҚҍҟeҕіҍӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ: ҒҖҋҖ2 ҔS ҕҍҗҡyҍҚҍ їаҚҐ;
ҕѠҙҔҤ ѓҏҢ
Ӑ ҕҖ ҙEӐ ҋҘzҌeҚҢ җҖ ҔҕЁӐ Ѣ3ҔyҎҍ ҕѠҙҔҤ ҌҖҙҚ0ҐҕҢ Ҙ҈ҏҘҥҠҐ1ҚҐ
ҘҍҔeҕҤ ҙ҈җҖҋ{ Ѣ3ҋw2.

26

ѴyҎіҍ їҘaҚіҍӐ ҙаҕҖҊҍ Ҙ0Ҍ҈ ўҊҘ҈aҔғzӐ Ґ3 Ґ5Ҏҍ ҊҢ ҊaҙҢ їҖsҡіҐҙz їұ҈Ӑ ҊaҔҢ
ҙғ0ҊҖ ҙҗcҕіz ҙҍҋw2 җҖҙғaҙz.

27

ѮҐҊyҡіҐ їҖ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ Ґ3 ҒҕтҏҐ Ґ4ҝҢӐ ҙҍҋw2 ҕҍ Ҙ҈ҏқҔѠҊҠҍӐ Ґ3 ҋғaҙң
җҘдҘ0
ҟѢҙҒіz җҖ Ҋҙт ҙқїїw6Қң ҟҚHҔңzӐ WҙқҌҐ1ҊҠҍ Ѣ3ҋҖ2Ӑ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈Ӑ

28

Ґ3 ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕңz ҊҐҕң2 ҙҔeҘҚҕңz WїҘѠҚҠҍӐ җҘҖҙҐ1Ҡ҈ м җіғaҚ҈ 쿥1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2:

29

YҒҖҎҍ ҙҒҖҕҟaҠ҈ ҊҙтӐ ±Ҏҍ W ҕeҔҢ җҐ6ҙ҈ҕ҈Ӑ ҙҕeҔҠҍ ҙҢ ҌҘeҊ҈Ӑ җҖғҖҎҐ1Ҡ҈ ҊҖ
ҋҘ0їҥ.

30

ѩұҢ Ҏҍ ҊҖҙҒRҙҐ2 Ѣ3ҋҖ2 t ҔeҘҚҊңҝҢ:

31

Ґ4
Ҏҍ иҊғsҠҍҙz ҊҖ ҌҕҐ6 ҔҕHҋҐ ҙҖҊҖҏҠeҌҠңҔҢ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ t ҋ҈ғіғeҐ ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҢӐ Ґ5Ҏҍ ҕҕ7ҥ ҙyҚҤ ҙҊҐҌѠҚҍғіҍ Ѣ3ҋw2 ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ.

32

Ѱъ Ҕң2 ҊaҔҢ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊyҍҔҢ WїҥҚҖҊaҕіҍ їаҊҠҍҍ ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢӐ YҒw ҙіE
їұҢ Ґ3ҙҗ0ғҕҐғҢ Ѣ4ҙҚҤ ҕaҔҢ ҟaҌwҔҢ Ґ4ҝҢӐ ҊҖҏҌҊҐ1ҋҢ ѧ}ҙ҈Ӑ

33

YҒҖҎҍ Ґ3 ҊҖ p҈ғ
ҔЁ ҊҚҖҘѠҔҢ җҐ1ҙ҈ҕҖ Ѣ4ҙҚҤ: ҙҕ7Ң Ҕ0ґ Ѣ3ҙҐ2 Қң2Ӑ ѓҏҢ ҌҕeҙҤ
ҘҖҌҐ1ҝҢ ҚS.

34

Ґ YҒҖҎҍ ҊҖҙҒRҙҐ2 Ѣ3ҋҖ2 t ҔeҘҚҊңҝҢӐ ҕҍ ҒҚҖҔY ҝҖҚsҡ҈ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҚҐҙz ҊҖ

37

Ґ3ҙҚғѠҕіҍӐ ҙҐ1Ҟҍ ҘҍҟE: YҒw ҌaҔҢ ҊaҔҢ җҘҗdїҕ҈z ҌҊ7ҌwҊ҈ ҊеҘҕ҈z.

35

ѺѠҔҎҍ Ґ3 ҊҢ ҌҘқҋ0ҔҢ ҋкҍҚҢ: ҕҍ ҌaҙҐ җҘҗdїҕҖҔқ ҚҊҖҍҔY
ҊҐ1ҌҥҚҐ Ґ3ҙҚғѠҕіz.

36

ѬҊ7ҌҢ їҖӐ ҙҊҖҍҔY Ҙ0Ҍқ җҖҙғқҎҐ1ҊҢ їюіҐҔҢ ҙҖҊѠҚҖҔҢӐ XҙҗҍӐ Ґ3 җҘҐғҖҎҐ1ҙz
ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢ ҙҊҖҐ6ҔҢӐ Ґ3 ҊҐ1Ҍҥ Ґ3ҙҚғѠҕіҍ:

37

ў Ѣ3ҋ0Ҏҍ їұҢ ҊҖҏҌҊҐ1ҎҍӐ ҕҍ ҊҐ1Ҍҥ Ґ3ҙҚғѠҕіz.

38

ѪѠҌҖҔҖ u5їҖ Ҍ҈ їyҌҍҚҢ ҊaҔҢӐ ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ YҒw Ѣ3ҋw2 ҘaҌҐ ҊaҔҢ
WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ ҋ
ҘҥҝHҊҢ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҍҚҙz:

39

Ґ3 t ҊҙѠҝҢӐ t ҕҐ1ҝҎҍ ҕҍ ҊҖҏҔҖҋ0ҙҚҍ ҊҢ ҏ҈Ғ0ҕҥ ҔwmҙeҖҊҥ WҗҘ҈ҊҌҐ1ҚҐҙzӐ
W ҙeҔҢ ҊҙsҒҢ ҊѠҘқzґ WҗҘ҈ҊҌaҍҚҙz.

40

ѩғҦҌҐ1Қҍ u5їҖӐ Ҍ҈ ҕҍ җҘіҐ1ҌҍҚҢ ҕ҈ ҊaҙҢ ҘҥҟeҕҕҖҍ ҊҖ җҘдҘ0ҞҥҝҢ:

41

ҊҐ1ҌҐҚҍӐ ҕҍҘ҈ҌҐ1ҊіҐӐ Ґ3 ҟқҌҐ1ҚҍҙzӐ Ґ3 XҏҘҐҚҍ Ґ3 Ґ3ҙҟeҏҕҍҚҍ: YҒ
w ҌѠғҖ ѓҏҢ
ҙҖҌѠғ҈Ҧ ҊҖ ҌҕҐ6 ҊaҠzӐ Ѣ3ҔyҎҍ ҕҍ Ґ4Ҕ҈Қҍ ҊѠҘҖҊ҈ҚҐӐ ѓҡҍ ҒҚҖ2 җҖҊѠҙҚҤ ҊaҔҢ.

42

ѰъҙҝҖҌsҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ t ҙ0ҕҔҐҡ҈ ѧқҌeґҙҒ҈Ӑ ҔҖғsҝқ иҏаҞң ҊҢ ҌҘқҋyҦ
ҙқїїHҚқ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐҙz Ґ5ҔҢ ҋғ҈ҋ0ғwҔҢ ҙҐ6ҔҢ:

43

Ҙ҈ҏҠeҌҠқҙz Ҏҍ ҙҖї0ҘқӐ җҖҙғѠҌҖҊ҈Ҡ҈ Ҕҕ0ҏҐ t ѧқҌѢ1ґ Ґ3 ҟҍҙҚҐ1ҊңҝҢ

җҘҐҠғѢ1ҞҢ җavғқ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊҥӐ Ґ5ҎҍӐ ҋғ҈ҋHғҦҡ҈ Ґ5ҔҢӐ мҊҥҡaҙҚ҈ Ґ5ҝҢ җҘҍїңҊaҚҐ
ҊҢ їғҋdҚҐ їюіҍґ.

44

ѪҖ ҋҘzҌyҡқҦ Ҏҍ ҙқїїHҚқ Ҕaғw ҕҍ ҊeҙҤ ҋҘaҌҢ ҙҖїҘaҙz җҖҙғyҠ҈ҚҐ ҙғ0Ҋ҈
їюіz:

45

ҊҐ1ҌҥҊҠҍ Ҏҍ ѧқҌeѢ ҕ҈Ҙ0ҌңӐ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz ҏaҊҐҙҚҐ Ґ3 ҊҖҗҘҍҒҐ2 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ
ҋғ҈ҋ0ғѢҔңҔҢ t җav
ғ҈Ӑ ҙҖҗҘҖҚҐ1ҊҢ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ Ґ3 ҝқғsҡҍ.

46

ѬҍҘҏҕ{ҊҠ҈ Ҏҍ җavҍғҢ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊ҈ ҘҍҒ0ҙҚ҈: ҊaҔҢ їЁ ғѠҗҖ җeҘҊҥҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ
ҙғ0ҊҖ їюіҍ: ў җҖҕeҎҍ tҊҍҘҋ0ҙҚҍ Ѣ5 Ґ3 ҕҍҌҖҙҚHґҕң ҚҊҖҘҐҚE ҙaҔҐ ҙҍїE ҊѠҟҕҖҔқ
ҎҐҊҖҚYӐ ҙEӐ WїҘ҈ҡaҍҔҙz ҊҖ иҏаҒҐ:

47

ҚaҒw їҖ ҏ҈җҖҊѠҌ҈ ҕaҔҢ ҋҰҤ: җҖғҖҎҐ1ҝҢ
ҚS ҊҖ ҙҊѠҚҢ иҏаҒwҔҢӐ Ѣ4Ҏҍ
їаҚҐ ҚҍїЁ ҊҖ ҙҗcҕіҍ ҌaҎҍ ҌҖ җҖҙғѠҌҕҐҝҢ ҏҍҔғҐ2.


38

48

ѹғаҠ҈ҡҍ Ҏҍ иҏаҞң ҘaҌҖҊ҈ҝқҙz Ґ3 ҙғaҊғzҝқ ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍӐ Ґ3 ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈Ӑ
Ѣ3ғҐ1Ҟң мҟҐҕeҕҐ їsҝқ ҊҢ ҎҐ1ҏҕҤ ҊѠҟҕқҦ:

49

җҘҖҕҖҠaҠҍҙz Ҏҍ ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍ җҖ Ҋҙeґ ҙҚҘ҈ҕЁ.

50

ЇқҌeѢ Ҏҍ ҕ҈қҙҚҐ1Ҡ҈ ҟҍҙҚҐ6Ҋңz

ҎѢҕң2 Ґ3 їғ҈ҋҖwїҘрҏҕңz Ґ3 ҙҚ҈ҘѠґҠҐҕң
ҋҘaҌ҈Ӑ Ґ3 ҊҖҏҌҊҐҋ0Ҡ҈ ҋҖҕeҕіҍ ҕ҈ җavғ҈ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊқӐ Ґ3 Ґ3ҏҋҕaҠ҈ | t җҘҍҌеғҢ
ҙҊҖҐ1ҝҢ.

51

Wщҕ҈ ҎҍӐ tҘтҙҠ҈ җҘaҝҢ t ҕ0ҋҢ ҙҊҖҐ1ҝҢ ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ җҘіҐҌ0ҙҚ҈ ҊҖ ѧҒҖҕjҦ.

52

лҟҕ7Ҟа Ҏҍ Ґ3ҙҗҖғҕsҝқҙz ҘaҌҖҙҚҐ Ґ3 Ҍ¦҈ ҙV҈.

ѫғ҈Ҋ҈
14
.

1

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҖ ѧҒҖҕjҐӐ ҊҒyҗҥ ҊҕҐ1ҚҐ Ґ4Ҕ҈ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҍ ѧқҌeґҙҒҖҍ Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ
ҚaҒwӐ YҒw ҊѠҘҖҊ҈ҚҐ ѧқҌeѢҊҢ Ґ3 Ѣ4ғғҐҕwҊҢ Ҕҕ0ҎҍҙҚҊқ Ҕҕ0ҋқ.

2

ѵҍҊѠҘқҦҡіҐ Ҏҍ ѧқҌeѢ ҊҖҏҌҊҐҋ0Ҡ҈ Ґ3 WѦғ0їҐҠ҈
*

ҌyҠң иҏаҒwҊҢ ҕ҈
їҘaҚіҦ.

3

ѬҖҊ0ғҕҖ Ҏҍ u5їҖ ҊҘeҔz җҘҍїаҙҚ҈ ҌҍҘҏрҦҡ҈ W ҋҰҥӐ ҙҊҐҌѠҚ
ҍғҙҚҊқҦҡҍҔҢ
ҙғ0Ҋқ їғҋdҚҐ ҙҊҖҍS Ґ3 Ҍ҈Ҧ1ҡҍҔҢ ҏҕaҔѢҕіz Ґ3 ҟқҌҍҙҩ їаҚҐ ҘқҒaҔ҈ Ґ4ҝҢ.

4

Ѹ҈ҏҌҥғҐ1Ҡ҈Ҏҍҙz Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ ҋҘaҌ҈Ӑ Ґ3 ӂҊҐ Xїw їsҝқ ҙҖ ѧқҌѢ1ҐӐ ӂҊҐ Ҏҍ ҙҖ
ўҗcғң.

5

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ їаҙҚҤ ҙҚҘҍҔғeҕіҍ иҏаҒwҔҢ Ҏҍ Ґ3 ѧқҌeѢҔҢ ҙҢ ҕ҈ҟрғҕҐҒҐ Ґ4ҝҢ
ҌҖҙ҈ҌҐ1ҚҐ Ґ3 ҒaҔҍҕіҍҔҢ җҖїҐ1ҚҐ

Ґ5ҝҢӐ

6

мҊеҌҥҊҠ҈ Ҏҍ җҘҐїҥҋ0ҙҚ҈ ҊҖ ҋҘaҌң ғmҒ҈HҕҙҒіzӐ ҊҢ ғЂҙҚҘқ Ґ3 ҌeҘҊіҦӐ Ґ3 ҊҖ
WҒҘѢ1ҙҚҕңz Ґ4ҝҢӐ

7

Ґ3 ҚaҔw їѠҙҚ҈ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊ{Ҧҡ҈.

8

Ѱъ ҕѠҒҚҖ ҔyҎҢ ҊҢ ғЂҙҚҘҥҝҢ ҕeҔҖҡҍҕҢ ҕҖҋaҔ҈ ҙҥҌsҠҍӐ ҝҘ0ҔҢ t ҟҘeҊ҈
ҔaҚҍҘҍ ҙҊҖҍS ҙаґӐ Ґ4Ҏҍ ҕҐҒҖғҐ1Ҏҍ їЁ ҝҖҌҐ1ғҢ.

9

ѹeґ ҙғаҠ҈Ҡҍ җa
vғ҈ ҋғ҈ҋ0ғҦҡ҈: Ґ4Ҏҍ ҊҖҏҏҘѠҊҢ ҕaҕҤ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҊҢӐ YҒw ҊѠҘқ*
ҒҢ Ѧғ0їҥ җҖҌ8қҙҚҐ1Ҡ҈


39

Ґ4Ҕ҈ҚҤ ҏҌҘaҊҢ їаҚҐӐ

10

ҘҍҟE ҊeғіҐҔҢ ҋғaҙҖҔҢ: ҚҍїЁ ҋғ҈ҋ0ғҦ ҊҖ Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩӐ ҊҙҚaҕҐ ҕ҈ ҕҖҋY
ҚҊҖѢ1Ҧ җҘaҊҢ. Ѱъ ѓїіҍ ҊҖҏҙҒҖҟҐ2 Ґ3 ҝҖҎҌaҠҍ.

11

ѵ҈Ҙ0ҌҐ Ҏҍ ҊҐ1ҌҥҊҠҍӐ Ѣ4Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ2 җavҍғҢӐ ҊҖҏҌҊҐҋ0Ҡ҈ ҋғaҙҢ

ҙҊ0ґӐ
ғmҒ҈0ҕҙҒҐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ї0ҏҐ мҗҖҌ0їғҤҠҍҙz ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҙҕҐҌ0Ҡ҈ ҒҢ ҕaҔҢ.

12

ѵ҈ҘҐҞaҝқ Ҏҍ Xїw Ҋ҈ҘҕaҊқ Ҍj҈Ӑ җavғ҈ Ҏҍ Ѣ3ҘҔj҈Ӑ җҖҕeҎҍ Қ0ґ їsҠҍ
ҕ҈ҟaғҕҐҒҢ ҙғ0Ҋ҈.

13

ѮҘeҞҢ Ҏҍ ҌjҍҊҢӐ ҙyҡ҈ҋw җҘҍҌ8 ҋҘaҌҖҔҢ Ґ4ҝҢӐ җҘҐҊҍҌE Ҧ3ҕҞң2 Ґ3 җҘҐҕҍҙE ҊҥҕҞң2
җҘҍҌ8 ҊҘ҈ҚҩӐ ҙҢ ҕ҈ҘHҌ
ң ҝҖҚsҠҍ ҎҘeҚҐ.

14

ѹғң6Ҡ҈ҊҠ҈ Ҏҍ ўҗcғ҈ Ҋ҈ҘҕaҊ҈ Ґ3 җavҍғҢӐ Ҙ҈ҙҚҍҘҏрҊҠ҈ ҘҐ6ҏң ҙҊҖтӐ ҊҙҒҖҟҐ1ҙҚ҈
ҊҢ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ ҏҖҊ{ҡ҈ Ґ3 ҋғ҈ҋHғҦҡ҈:

15

ҔyҎіҍӐ ҟҚҖ2 ҙіт ҚҊҖҘҐҚE; Ґ3 Ҕң2 җҖҌҖїҖҙҚҘрҙҚҕ҈ Ѣ3ҙҔҩ ҊaҔҢ ҟҍғҖҊеҒ҈Ӑ
їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊ{Ҧҡ҈ ҊaҔҢ t ҙҐ1ҝҢ ҙyҍҚҕңҝҢ WїҘ҈ҡaҚҐҙz ҒҢ їұқ ҎҐ1ҊқӐ

Ґ4Ҏҍ
ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҕeїҖ Ґ3 ҏeҔғҦ Ґ3 Ҕ0Ҙҍ Ґ3 ҊҙтӐ ±Ҏҍ ҊҢ ҕҐ1ҝҢ:

16

Ґ4Ҏҍ ҊҢ ҔҐҔҖҠeҌҠңz Ҙ0Ҍң WҙҚaҊҐғҢ їЁ Ҋҙт иҏаҒҐ ҝҖҌҐ1ҚҐ ҊҢ җқҚeҝҢ
Ґ4ҝҢ:

17

Ґ3 Xїw ҕҍ ҕҍҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҕ҈ ҙҍїE WҙҚaҊҐӐ їкҋҖҚҊҖҘSӐ ҙҢ ҕҍїҍҙE ҕaҔҢ
ҌҖҎҌҐ6 Ҍ҈S Ґ3 ҊҘҍҔҍҕҩ җғҖҌҖҕHҙҕ҈Ӑ Ґ3ҙҗҖғҕsz җҐ1ҡҍҦ Ґ3

ҊҍҙeғіҍҔҢ ҙҍҘҌҞҩ ҕрҠ҈.

18

Ѱъ ҙіт ҋғ҈ҋHғҦҡ҈Ӑ Ѣ3ҌҊҩ мҙҚaҊҐҙҚ҈ ҕ҈Ҙ0Ҍң ҕҍ ҎҘeҚҐ Ґ4Ҕ҈Ӑ ҕҖ tҐҚҐ2
ҒҖҍҔyҎҌҖ ҊҖ ҙҊҖт ҙҐ. ѷҘҍїңҊaҦҡҍҔ҈ Ҏҍ Ґ4Ҕ҈ Ґ3 мҟaҡҍҔ҈Ӑ

19

җҘіҐҌ0Ҡ҈ t ўҕҚіҖҝjҐ Ґ3 ѧҒҖҕjҐ ҕѠҞңҐ ѧқҌeѢӐ Ґ3 ҙҚzҏaҦҡҍҔ҈ҙz Ґ4Ҕ҈ ҙҢ
ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢӐ ҕ҈қҙҚҐ1Ҡ҈ ҕ҈Ҙ0Ҍң tҙҚқҗҐ1Қ
Ґ t ҕҍҦ2Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw ҕҐҟҚ0Ҏҍ
Ґ4ҙҚҐҕҕҖ ҋғ҈ҋ0ғҍҚ҈Ӑ ҕҖ ҊҙE ғҎeҚ҈. Ѱъ ҕ҈қҙҚҐ1ҊҠҍ ҕ҈Ҙ0Ҍң Ґ3 ҒaҔҍҕіҍҔҢ җҖїҐ1ҊҠҍ
җavғ҈Ӑ Ґ3ҏҊғҍҒ0Ҡ҈ ҊҕЁ ҋҘaҌ҈Ӑ Ҕҕsҡҍ Ѣ3ҋҖ2 мҔeҘҠ҈.

20

WщҒҘҍҙҚҢ Ҏҍ ҙҚaҊҠңҔҢ Ѣ3ҋw2 мҟҕ7ҒHҔҢӐ ҊҖҙҚaҊҢ ҊҕҐ1Ҍҍ ҊҖ ҋҘaҌҢ Ґ3 ҕ҈yҚҘіҍ
Ґ3ҏаҌҍ ҙҢ Ҋ҈ҘҕaҊҖҦ ҊҢ
ҌeҘҊіҦ.


40

21

ѩғ҈ҋҖҊҥҙҚҊҖҊрҊҠ҈ Ҏҍ ҋҘaҌқ ҚҖҔY Ґ3 ҕ҈қҟҐ6ҊҠ҈ ҔҕHҋҐӐ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҙҚ҈ҙz ҊҢ
ғЂҙҚҘқ Ґ3 ѧҒҖҕjҦ Ґ3 ўҕҚіҖҝjҦӐ

22

мҚҊҍҘҎҌрҦҡ҈ ҌyҠң мҟҕ7ҒHҊҢӐ ҔҖғтҡ҈ җҘҍїаҚҐ ҊҢ ҊѠҘҥӐ Ґ3 YҒw
Ҕҕ0ҋҐҔҐ ҙҒҖҘїҤҔҐ2 җҖҌҖїaҍҚҢ ҕaҔҢ ҊҕҐ1ҚҐ ҊҢ ҞrҚҊіҍ їюіҍ.

23

ѸқҒҖҗҖғHҎҠ҈ Ҏҍ Ґ5ҔҢ җҘҍҙҊЂ
ҚҍҘң ҕ҈ Ҋҙт ҞRҒҊҐ Ґ3 җҖҔҖғҐ6ҊҠ҈ҙz ҙҢ
җҖҙҚ0ҔҢӐ җҘҍҌaҙҚ҈ Ґ5ҝҢ ҋҰҍҊҐӐ ҊҢ ҕҍҋ0Ҏҍ мҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈.

24

Ѱъ җҘҖҠѢ1ҌҠ҈ җіҙіҌjҦӐ җҘіҐҌ0ҙҚ҈ ҊҢ җ҈ҔҜmғjҦ:

25

Ґ3 ҋғ҈ҋHғ҈ҊҠ҈ ҊҢ җҍҘҋjҐ ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍӐ ҙҕҐҌ0ҙҚ҈ ҊҖ ўҚҚ҈ғjҦ

26

Ґ3 tҚyҌқ tҗғаҙҚ҈ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦӐ tҕҦ1ҌқҎҍ їѠҙҚ҈ җҘѢ1Ҍ҈ҕ҈ їғҋd
ҚҐ їюіҍґ ҊҢ
ҌѠғҖӐ Ѣ4Ҏҍ ҙҒҖҕҟaҙҚ҈.

27

ѷҘҐҠѢ1ҌҠ҈ Ҏҍ Ґ3 ҙҖїҘрҊҠ҈ ҞRҒҖҊҤӐ ҙҒ҈ҏaҙҚ҈Ӑ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҙҖҚҊҖҘҐ2 їұҢ ҙҢ ҕҐ1Ҕ҈
Ґ3 YҒw tҊeҘҏҍ иҏаҒwҔҢ ҌҊeҘҤ ҊѠҘң:

28

җҘҍїаҙҚ҈ Ҏҍ ҚaҔw ҊҘeҔz ҕҍ ҔaғҖ ҙҖ мҟҕ7ҒҐ6.

ѫғ҈Ҋ҈
15
.

1

Ѱъ ҕѠҞңҐ ҙҠeҌҠҍ t ѧқҌeҐӐ мҟaҝқ їҘaҚіҦӐ YҒw ѓҡҍ
ҕҍ WїҘѠҎҍҚҍҙz җҖ
Wїаҟ҈Ҧ ҔwmҙeҖҊқӐ ҕҍ Ҕ0ҎҍҚҍ ҙҗ҈ҙҚҐ1ҙz.

2

ѩаҊҠҍґ Ҏҍ ҘaҙҗҘҐ Ґ3 ҙҚzҏaҕіҦ ҕҍ Ҕaғқ җavғқ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊҥ ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ
мҟҐҕҐ1Ҡ҈ ҊҏаҚҐ җavғқ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊҥ Ґ3 ҕеҒҐҔҢ ҌҘқҋҐ6ҔҢ t ҕҐ1ҝҢ ҒҖ ўҗcғwҔҢ Ґ3
ҙҚaҘҞѢҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ W ҊҖҗҘҖҠeҕіҐ ҙeҔҢ.

3

оҕҐ1 Ҏҍ u5їҖӐ җҘҍҌҗ0
ҙғ҈ҕҐ їаҊҠҍ t ҞRҒҊҍӐ җҘҖҝҖҎҌaҝқ ҜіҕіҒjҦ Ґ3 ҙ҈Ҕ҈ҘjҦӐ
җҖҊѠҌ҈Ҧҡҍ WїҘ҈ҡeҕіҍ иҏаҒwҊҢӐ Ґ3 ҚҊҖҘsҝқ ҘaҌҖҙҚҤ ҊeғіҦ Ҋҙeґ їҘaҚіҐ.

4

ѷҘҐҠeҌҠҍ Ҏҍ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ җҘіsҚҐ їаҠ҈ t ҞRҒҊҍ Ґ3 ўҗcғҢ Ґ3 ҙҚaҘѢҞҢӐ
ҙҒ҈ҏaҠ҈ ҎҍӐ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҙҖҚҊҖҘҐ2 їұҢ ҙҢ ҕҐ1ҔҐ Ґ3 YҒw tҊeҘҏҍ иҏаҒwҔҢ ҌҊeҘҤ

ҊѠҘң.

5

ѪҖҙҚaҠ҈ Ҏҍ ҕѠҞңҐ t Ѣ4ҘҍҙҐ Ҝ҈ҘіҙeґҙҒіz ҊѠҘҖҊ҈ҊҠіҐӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw
җҖҌҖїaҍҚҢ WїҘѠҏ҈ҚҐ Ґ5ҝҢӐ ҏ҈Ҋҥҡ҈ҊaҚҐ Ҏҍ їғҦҙҚҐ2 ҏ҈Ғ0ҕҢ ҔwmҙeҖҊҢ.


41

6

ѹҖїҘaҠ҈ҙz Ҏҍ ўҗcғҐ Ґ3 ҙҚaҘҞң ҊѠҌҥҚҐ W ҙғҖҊҍҙҐ2 ҙeҔҢ.

7

Ѵҕ0ҋқ Ҏҍ ҊҏңҙҒaҕіҦ їаҊҠқӐ ҊҖҙҚaҊҢ җeҚҘҢ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҔyҎіҍ
їҘaҚіҍӐ
Ҋң2 ҊѠҙҚҍӐ YҒw t Ҍҕjґ җeҘҊңҝҢ їұҢ ҊҢ ҕaҙҢ Ґ3ҏїҘҩ мҙҚң6 ҔҖҐ1ҔҐ мҙғаҠ҈ҚҐ
иҏаҒwҔҢ ҙғ0ҊҖ їкҋҖҊѠҙҚіz Ґ3 ҊѠҘҖҊ҈ҚҐ:

8

Ґ3 ҙ®ҞҍҊѠҌҍҞҢ їұҢ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ Ґ5ҔҢӐ ҌaҊҢ Ґ5ҔҢ Ҍ¦҈ ҙVaҋҖӐ YҒҖҎҍ Ґ3 ҕaҔҢӐ

9

Ґ3 ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ҙ҈ҏҙқҌҐ2 ҔҍҎҌY ҕaҔҐ Ҏҍ Ґ3 ӂҕҥҔҐӐ ҊѠҘҖҦ WҟҐ1ҡҤ ҙҍҘ
ҌҞҩ Ґ4ҝҢ:

10

ҕҕ7ҥ u5їҖ ҟҚҖ2 Ґ3ҙҒқҠaҍҚҍ їұ҈Ӑ ҝҖҚsҡҍ ҊҖҏғҖҎҐ1ҚҐ Ґ4ҋҖ ҕ҈ Ҋң6Ґ мҟҕ7ҒHҔҢӐ
Ѣ3ҋHҎҍ ҕҐ нҚҞң2 ҕaҠҐӐ ҕҐ Ҕң2 ҊҖҏҔҖҋ0ҝҖҔҢ җҖҕҍҙҚҐ2;

11

ҕҖ їғҋdҚіҦ ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ ҊѠҘқҍҔҢ ҙҗcҚҐ1ҙzӐ YҒҖҎҍ Ґ3 нҕҐ2.

12

лҔҖғҟa Ҏҍ ҊҙE Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ Ґ3 җҖҙғyҠ҈ҝқ Ҋ҈ҘҕaҊң Ґ3 җavғ҈ җҖ
ҊѠҌ҈ҦҡѢҦӐ
Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҙҖҚҊҖҘҐ2 їұҢ ҏҕaҔѢҕіz Ґ3 ҟқҌҍҙҩ ҊҖ иҏаҞҥҝҢ Ґ4Ҕ҈.

13

ѷҖ мҔҖғҟaҕіҐ Ҏҍ Ѣ3Ҧ2Ӑ tҊҥҡҩ ѧaҒwҊҢ ҋғ҈ҋ0ғz: ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ җҖҙғyҠ҈ґҚҍ
ҔҍҕE:

14

ҙmҔҍHҕҢ җҖҊѠҌ҈Ӑ YҒw җҘeҎҌҍ їұҢ җҖҙҥҚҐ2 җҘіsҚҐ t иҏң6ҒҢ ғҦ1ҌҐ W
Ґ4ҔҍҕҐ ҙҊҖeҔҢ:

15

Ґ3 ҙҍҔY ҙҖҋғ҈ҙyҦҚҢ ҙғҖҊҍҙҩ
җҘдҘHҒҢӐ YҒҖҎҍ җҐ1ҠҍҚҢ:

16

җҖ ҙҐ1ҝҢ WїҘ҈ҡyҙz Ґ3 ҙҖҏҐ1ҎҌқ ҒҘ0ҊҢ ҌҊ7ҌҖҊҢ җaҌҠіґӐ Ґ3 Ҙ҈ҙҒHҗ҈ҕ҈z Ѣ3ҋw2
ҙҖҏҐ1ҎҌқ Ґ3 Ґ3ҙҗҘaҊғҦ Ѣ3ҋҖ2Ӑ

17

YҒw Ҍ҈ ҊҏаҡқҚҢ җҘ0ҟіҐ ҟҍғҖҊѠҞң ҋҰ҈Ӑ Ґ3 ҊҙҐ2 иҏаҞңӐ ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ ҕ҈Ҙҍҟeҙz
Ґ4Ҕz ҔҖEӐ ҋкҍҚҢ ҋҰҤӐ ҚҊҖҘsґ ҙіт Ҋҙт.

18

Ѹ҈ҏ{Ҕҕ҈ t ҊѠҒ҈
ҙyҚҤ їұҖҊҐ Ҋҙт Ҍҥғҩ Ѣ3ҋw2.

19

ѹҍҋw2 ҘaҌҐ ѓҏҢ ҙқҎҌY ҕҍ ҙҚқҎaҚҐ t иҏң6ҒҢ WїҘ҈ҡaҦҡңҔҙz ҒҢ їұқӐ

20

ҕҖ ҏ҈җҖҊѠҌ҈ҚҐ Ґ5ҔҢ WҋҘҍїaҚҐҙz t ҚҘeїҢ ѤҌwғҙҒҐҝҢ Ґ3 t їғқҌҩ Ґ3
мҌaҊғҍҕҐҕң Ґ3 t ҒҘ0ҊҍӐ Ґ3 Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҕҍқҋHҌҕ҈ ҙҍїЁ ҙyҚҤӐ Ґ3ҕң6ҔҢ ҕҍ ҚҊҖҘҐ1ҚҐ.

21

Ѵwmҙeґ їҖ t ҘҖҌHҊҢ ҌҘ
eҊҕҐҝҢ җҖ ҊҙеҔҢ ҋҘ҈ҌHҔҢ җҘҖҗҖҊѠҌ҈Ҧҡңz Ѣ3ҋҖ2
Ґ4Ҕ҈ҚҤӐ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢ җҖ Ҋҙт ҙқїїw6Қң ҟҚ0Ҕңґ.


42

22

ѺҖҋҌҩ Ґ3ҏҊ0ғҐҙz ўҗcғwҔҢ Ґ3 ҙҚaҘҞѢҔҢ ҙҖ ҊҙeҦ ҞRҒҖҊіҦӐ Ґ3ҏїҘaҊҠҍ Ҕ{Ҏ҈ t
ҕҐ1ҝҢӐ җҖҙғaҚҐ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦ ҙҢ җavғҖҔҢ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊҖҦӐ ѧyҌқ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ Ҋ҈ҘҙaҊқӐ
Ґ3 ҙjғқӐ Ҕ{Ҏ҈ ҕ҈Ҙ
HҟҐҚ҈ ҊҢ їҘaҚіҐӐ

23

ҕ҈җҐҙaҊҠҍ ҘқҒaҔ҈ Ґ4ҝҢ ҙіт: ўҗcғҐ Ґ3 ҙҚaҘҞң Ґ3 їҘaҚіzӐ ҙyҡңҔҢ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҐ
Ґ3 ҙmҘjҐ Ґ3 ҒіғіҒjҐ їҘaҚіzҔҢӐ Ґ5Ҏҍ t иҏң6ҒҢӐ W ҋҰҥ ҘaҌҖҊ҈ҚҐҙz.

24

ѷҖҕeҎҍ ҙғаҠ҈ҝҖҔҢӐ YҒw ҕѠҞңҐ t ҕaҙҢ Ґ3ҏҠeҌҠҍ ҊҖҏҔқҚҐ1Ҡ҈ ҊaҙҢ
ҙғҖҊҍҙң2Ӑ Ҙ҈ҏҊҘ҈ҡaҦҡҍ ҌyҠң ҊaҠzӐ ҋғ҈ҋ
0ғҦҡҍ WїҘѠҏ҈ҚҐҙz Ґ3 їғҦҙҚҐ2 ҏ҈Ғ0ҕҢӐ
Ґ5ҔҎҍ Ҕң2 ҕҍ ҏ҈ҊҥҡaҝҖҔҢ:

25

Ґ3ҏҊ0ғҐҙz ҕaҔҢ ҙҖїҘaҊҠңҔҙz Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕwӐ Ґ3ҏїҘрҕҕңz ҔyҎң җҖҙғaҚҐ ҒҢ
ҊaҔҢӐ ҙҢ ҊҖҏғҦ1їғҍҕҕңҔ҈ ҕaҠҐҔ҈ Ҋ҈ҘҕaҊҖҦ Ґ3 җavғҖҔҢӐ

26

ҟҍғҖҊѠҒҖҔ҈ җҘҍҌaҊҠҍҔ҈ ҌyҠң ҙҊҖт W Ґ4ҔҍҕҐ ҋҰ҈ ҕaҠҍҋw ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ:

27

җҖҙғ
aҝҖҔҢ u5їҖ ѧyҌқ Ґ3 ҙjғқӐ Ґ3 ҚѠҝҢ ҙғ0ҊҖҔҢ ҙҒ҈ҏyҦҡҐҝҢ ҚрzҎҌҍ:

28

Ґ3ҏҊ0ғҐҙz їҖ ҙV0Ҕқ Ҍ¦қ Ґ3 ҕaҔҢӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҊҖҏғҖҎҐ1ҚҐ ҊaҔҢ
ҚzҋҖҚң2Ӑ ҘaҏҊҥ ҕyҎҌҕңҝҢ ҙҐ1ҝҢ:

29

WҋҘҍїaҚҐҙz t ѧҌwғҖҎeҘҚҊҍҕҕңҝҢ Ґ3 ҒҘ0ҊҍӐ Ґ3 мҌaҊғҍҕҐҕң Ґ3 їғқҌҩ: Ґ3 Ѣ3ғҐ6Ғ҈
ҕҍ ҝ0ҡҍҚҍ ҊaҔҢ їаҚҐӐ
ҌҘқҋҐ6ҔҢ ҕҍ ҚҊҖҘҐ1Қҍ: t ҕҐ1ҝҎҍ ҙҖїғҦҌaҦҡҍ ҙҍїEӐ Ҍ0їҘҥ
ҙҖҚҊҖҘҐҚE. ѯҌҘaҊҙҚҊқґҚҍ.

30

оҕҐ1 Ҏҍ u5їҖ җ0ҙғ҈ҕҐ їаҊҠҍ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦӐ Ґ3 ҙҖїҘaҊҠҍ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ
ҊҌaҠ҈ җҖҙғaҕіҍ.

31

ѷҘҖҟeҚҠҍ ҎҍӐ ҊҖҏҘaҌҖҊ҈Ҡ҈ҙz W мҚҥҠeҕіҐ.

32

ЇyҌ҈ Ҏҍ Ґ3 ҙjғ҈Ӑ Ґ3 Қр җҘдҘHҒ҈ ҙ{ҡ҈Ӑ ҙғ0ҊҖҔҢ

Ҕҕ0ҏҥҔҢ мҚѠҠҐҙҚ҈ їҘaҚіҦ
Ґ3 мҚҊҍҘҌҐ1ҙҚ҈.

33

ѷҘҍїң6ҊҠ҈ Ҏҍ ҚaҔw ҊҘeҔzӐ tҗқҡѢ1ҕ҈ їаҙҚ҈ ҙҢ ҔҐ1ҘҖҔҢ t їҘaҚіґ ҒҖ
ўҗcғwҔҢ.

34

ѰъҏҊ0ғҐҙz Ҏҍ ҙjғҥ җҘҍїаҚҐ ҚaҔwӐ ѧyҌ҈ Ҏҍ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҙz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ.

35

ѷavҍғҢ Ҏҍ Ґ3 Ҋ҈ҘҕaҊ҈ ҎҐҊsҙҚ҈ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҐӐ мҟрҡ҈ Ґ3 їғ҈ҋҖҊҥҙҚҊ{Ҧҡ҈

43

ҙғ0
ҊҖ ҋҰҕҍӐ Ґ3 ҙҖ Ґ3ҕѠҔҐ Ҕҕ0ҋҐҔҐ.

36

ѷҖ ҕѠҒҐҝҢ Ҏҍ ҌҕeҝҢ ҘҍҟE җavҍғҢ ҒҢ Ҋ҈ҘҕaҊҥ: ҊҖҏҊҘaҡҠҍҙz җҖҌҖїaҍҚҢ
җҖҙҥҚҐ1ҚҐ їҘaҚіҦ ҕaҠқ ҊҖ ҊҙѠҝҢ ҋҘ҈ҌѠҝҢӐ ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҝҖҔҢ ҙғ0ҊҖ
ҋҰҕҍӐ ҒaҒw җҘҍїңҊaҦҚҢ.

37

Ѫ҈ҘҕaҊ҈ Ҏҍ ҊҖҙҝҖҚЁ җҖsҚҐ ҙҢ ҙҖї0Ҧ ѧwaҕҕ҈ ҕ҈ҘҐҞaҍҔ҈ҋҖ ҔaҘҒ҈:

3
8

җavҍғҢ Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ tҙҚyҗғҤҠ҈ҋw t ҕaҦ t җ҈ҔҜmғjҐ Ґ3 ҕҍ ҠeҌҠ҈ҋw ҙҢ
ҕaҔ҈ ҕ҈ ҌѠғҖӐ ҕ҈ ҕeҎҍ җ0ҙғ҈ҕҐ їаҝҖҔҢӐ ҕҍ җҖsҚҐ ҙҍҋҖ2 ҙҢ ҙҖї0Ҧ.

39

ѩаҙҚҤ u5їҖ ҘaҙҗҘzӐ YҒw tғқҟҐ1ҚҐҙz Ґ4Ҕ҈ t ҙҍїѢ2: Ҋ҈ҘҕaҊ҈ Xїw җҖeҔҤ
ҔaҘҒ҈ tҗғң2 ҊҢ ҒЂҗҘҢ:

40

җavҍғҢ Ҏҍ Ґ3ҏїҘaҊҢ ҙjғқ Ґ3ҏаҌҍ
җҘeҌ҈ҕҢ їғҋdҚҐ їюіҍґ t їҘaҚіґӐ

41

җҘҖҝҖҎҌaҠҍ Ҏҍ ҙmҘjҦ Ґ3 ҒіғіҒjҦӐ мҚҊҍҘҎҌaz ҞRҒҊҐ.

ѫғ҈Ҋ҈
16
.

1

ѷҘіҐ1Ҍҍ Ҏҍ ҊҢ ҌeҘҊіҦ Ґ3 ғЂҙҚҘқ. Ѱъ ҙEӐ мҟҕ7ҒҢ ҕѠҒіґ їЁ ҚYӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҚіҔҖfeґӐ
ҙаҕҢ Ҏҍҕң2 ҕѠҒіz ѧқҌe҈ҕңҕҐ ҊѠҘҕңӐ нҚҞa Ҏҍ Ѣ4ғғҐҕ҈:

2

Ґ4Ҏҍ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҕҢ їЁ

t ҙyҡҐҝҢ ҊҢ ғЂҙҚҘҥҝҢ Ґ3 ѧҒҖҕjҐ їҘaҚіҐ.

3

ѹҍҋҖ2 ҊҖҙҝҖҚЁ җavҍғҢ ҙҢ ҙҖї0Ҧ Ґ3ҏаҚҐ: Ґ3 җҘіeҔҤ WїҘѠҏ҈ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ѧқҌѢ1ґ ҘaҌҐ
ҙyҡҐҝҢ ҕ҈ ҔѠҙҚҥҝҢ ӂҕҥҝҢ: ҊѠҌzҝқ їҖ ҊҙҐ2 нҚҞҩ Ѣ3ҋw2Ӑ YҒw Ѣ4ғғҐҕҢ їsҠҍ.

4

Ѱъ YҒҖҎҍ җҘҖҝҖҎҌaҝқ ҋҘaҌңӐ җҘҍҌ҈sҠҍ Ґ5ҔҢ ҝҘ҈ҕҐ1ҚҐ мҙҚaҊң ҙқҎҌѢ1ҕҕңz
t
ўҗcғҢ Ґ3 ҙҚaҘѢҞҢӐ Ґ5Ҏҍ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ.

5

ѾRҒҊҐ Ҏҍ мҚҊҍҘҎҌaҝқҙz ҊѠҘҖҦ Ґ3 җҘҐїңҊaҝқ ҊҢ ҟҐҙғҖ2 җҖ Ҋҙт ҌҕҐ6.

6

ѷҘҖҠeҌҠҍ Ҏҍ ҜҘmҋjҦ Ґ3 ҋ҈ғ҈ҚjґҙҒқҦ ҙҚҘ҈ҕYӐ ҊҖҏїҘ҈ҕeҕҐ їаҠ҈ t ҙVaҋw Ҍ¦҈
ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҙғ0ҊҖ ҊҖ ўҙjҐ.

7

ѷҘҐҠeҌҠҍ Ҏҍ ҊҢ ҔmҙjҦӐ җҖҒқҠaҝқҙz ҊҢ ҊіfmҕjҦ җҖҐҚҐ2: Ґ
3 ҕҍ WҙҚaҊҐ Ґ4ҝҢ
Ҍ¦Ң.

8

ѷҘҍҠeҌҠҍ Ҏҍ ҔmҙjҦӐ ҙҕҐҌ0Ҡ҈ ҊҢ ҚҘwaҌқ.

9

Ѱъ ҊҐҌѠҕіҍ ҊҢ ҕҖҡҐ2 иҊҐ1ҙz җavғқ: ҔyҎҢ ҕѠҒіґ їЁ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕzҕҐҕҢ ҙҚҖSӐ

44

ҔҖғS Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғz: җҘҐҠeҌҢ ҊҢ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦӐ җҖҔҖҏҐ2 ҕaҔҢ.

10

Ѱъ YҒҖҎҍ ҊҐҌѠҕіҍ ҊҐ1ҌҥӐ ѓїіҍ ҊҏңҙҒaҝҖҔҢ Ґ3ҏаҚҐ ҊҢ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦӐ
Ҙ҈
ҏқҔѠҊҠҍӐ YҒw җҘҐҏҊҩ ҕң2 ҋҰҤ їғ҈ҋҖҊҥҙҚҐ1ҚҐ Ґ5ҔҢ.

11

TҊeҏҠҍҙz Ҏҍ t ҚҘwaҌңӐ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҙ҈ҔҖfҘaҒҢӐ ҊҖyҚҘіҍ Ҏҍ ҊҢ
ҕҍ҈җ0ғҤӐ

12

tҚyҌқ Ҏҍ ҊҢ ҜіғjҗҗңӐ Ґ4Ҏҍ Ѣ4ҙҚҤ җeҘҊңґ ҋҘaҌҢ ҟaҙҚҐ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҐӐ ҒҖғHҕі҈.
ѩѠҝҖҔҢ Ҏҍ ҊҢ Қ0ҔҢ ҋҘaҌҥ җҘҍїңҊaҦҡҍ ҌҕҐ6 ҕеҒіz.

13

ѪҢ ҌeҕҤ Ҏҍ
ҙқїїHҚҕңґ Ґ3ҏңҌ0ҝҖҔҢ Ҋ0ҕҢ Ґ3ҏ8 ҋҘaҌ҈ җҘҐ ҘҥҞЁӐ Ґ3ҌѠҎҍ
ҔҕsҠҍҙz ҔҖғҐ1ҚҊҍҕҕҐҞ҈ їаҚҐӐ Ґ3 ҙѠҌҠҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝҖҔҢ ҒҢ ҙҖїҘaҊҠңҔҙz
ҎҍҕaҔҢ.

14

Ѱъ ҕѠҒ҈z ҎҍҕҩӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ғmҌj҈Ӑ җҖҘҜmҘҖҗҘҖҌaғҕҐҞ҈ t ҋҘaҌ҈ fm҈ҚjҘҙҒ҈ҋwӐ
ҟҚyҡҐ їұ҈Ӑ җҖҙғyҠ҈Ҡҍ: Ѣ4ґҎҍ ҋҰҤ tҊeҘҏҍ ҙeҘҌҞҍ ҊҕҐҔaҚҐ ҋғ҈
ҋ0ғѢҔңҔҢ t
җavғ҈.

15

ЋҒҖҎҍ ҒҘҍҙҚҐ1ҙz Қҩ Ґ3 Ҍ0ҔҢ Ѣ3SӐ ҔҖғsҠҍ ҕң2 ҋғ҈ҋ0ғҦҡҐ: ѓҡҍ мҙҔҖҚҘҐ1ҙҚҍ
ҔS ҊѠҘҕқ ҋҰҍҊҐ їаҚҐӐ ҊҠeҌҠҍ ҊҢ Ҍ0ҔҢ Ҕ0ґӐ җҘҍїyҌҐҚҍ. Ѱъ җҘҐҕyҌҐ ҕaҙҢ.

16

ѩаҙҚҤ Ҏҍ Ґ3ҌyҡңҔҢ ҕaҔҢ ҕ҈ ҔҖғҐ1ҚҊқӐ нҚҘҖҒҖҊҐ1Ҟ҈ ҕѠҒ҈z Ґ3Ҕyҡ҈z
ҌyҝҢ җңҚғҐ1ҊҢ ҙҘѠҚҍ ҕaҙҢӐ YҎҍ ҙ
ҚzҎaҕіҍ Ҕҕ0ҋҖ Ҍ҈sҠҍ ҋҖҙҗҖҌѢ1ҔҢ ҙҊҖҐ6ҔҢ
ҊҖғҝҊyҦҡҐ.

17

Ѻҩ җҖҙғѠҌҖҊ҈ҊҠҐ җavғқ Ґ3 ҕaҔҢӐ ҊҏңҊaҠҍ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҐ: ҙjҐ ҟҍғҖҊѠҞң Ҙ҈їҐ2
їұ҈ ҊаҠҕzҋw ҙyҚҤӐ Ґ5Ҏҍ ҊҖҏҊҥҡaҦҚҢ ҕaҔҢ җyҚҤ ҙҗcҕіz.

18

ѹe Ҏҍ ҚҊҖҘsҠҍ ҕ҈ ҔҕHҋҐ ҌҕҐ6. ѹҚқҎҐ1ҊҢ Ҏҍ ҙҐ2 җavҍғҢ Ґ3 WїҘaҡҤҙzӐ
ҌyҝҖҊҐ ҘҍҟE: ҏ
҈җҘҍҡaҦ ҚҐ2 Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩӐ Ґ3ҏаҌҐ Ґ3ҏ8 ҕҍS. Ѱъ Ґ3ҏаҌҍ ҊҢ
Қ0ҔҢ ҟ҈ҙЁ.

19

ѪҐ1ҌҥҊҠҍ Ҏҍ ҋҖҙҗ0Ҍіҍ Ѣ3SӐ YҒw Ґ3ҏаҌҍ ҕ҈ҌeҎҌ҈ ҙҚzҎaҕіz Ґ4ҝҢӐ җҖeҔҠҍ
җavғ҈ Ґ3 ҙjғқӐ ҊғҍҒ0Ҡ҈ ҕ҈ Қ0ҘҋҢ ҒҖ ҒҕzҏѢ1ҔҢӐ

20

Ґ3 җҘҐҊeҌҠҍ Ґ5ҝҢ ҒҢ ҊҖҍҊ0Ҍ҈ҔҢӐ ҘѠҠ҈: ҙjҐ ҟҍғҖҊѠҞң ҊҖҏҔқҡaҦҚҢ ҋҘaҌ
Ң

45

ҕaҠҢӐ ѧқҌeѢ ҙyҡҍӐ

21

Ґ3 ҏ҈Ҋҥҡ҈ҊaҦҚҢ Wїң6ҟ҈ҐӐ ±Ҏҍ ҕҍ ҌҖҙҚ0ҐҚҢ ҕaҔҢ җҘіҐҔaҚҐ ҕҐ ҚҊҖҘҐ1ҚҐӐ
ҘҐ1ҔғzҕwҔҢ ҙyҡңҔҢ.

22

Ѱъ ҙҕҐ1Ҍҍҙz ҕ҈Ҙ0ҌҢ ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ Ґ3 ҊҖҍҊHҌң Ҙ҈ҙҚҍҘҏaҊҠҍ Ґ4Ҕ҈ ҘҐ6ҏңӐ Ҋҍғsҝқ
җaғҐҞ҈ҔҐ їҐ1ҚҐ Ґ5ҝҢ:

23

ҔҕHҋҐ Ҏҍ ҌaҊҠҍ Ґ4Ҕ҈ ҘрҕңӐ Ҋҙ҈ҌҐ1Ҡ҈ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1ҞқӐ ҏ
҈ҊҥҡaҊҠҍ
ҚҍҔҕҐ1ҟҕҖҔқ ҙҚҘaҎқ ҚҊeҘҌw ҙҚҘҍҡҐ2 Ґ5ҝҢ:

24

Ґ4Ҏҍ Қ҈ҒҖҊҖ2 ҏ҈Ҋҥҡaҕіҍ җҘіeҔҤӐ Ҋҙ҈ҌҐ2 Ґ5ҝҢ ҊҖ ҊҕyҚҘҍҕҕҦҦ ҚҍҔҕҐ1Ҟқ Ґ3 ҕ0ҋҐ
Ґ4ҝҢ ҏ҈їҐ2 ҊҢ ҒғaҌҥ.

25

ѪҢ җҖғyҕҖҡҐ Ҏҍ җavҍғҢ Ґ3 ҙjғ҈ ҔҖғтҡ҈ҙz җҖsҙҚ҈ їұ҈: җҖҙғyҠ҈ҝқ Ҏҍ Ґ4ҝҢ
Ҧ4ҏҕҐҞң.

26

Ѫҕҍҏaҗқ Ҏҍ ҚҘyҙҢ їаҙҚҤ Ҋe
ғіґӐ YҒw җҖҒҖғҍїaҚҐҙz WҙҕҖҊaҕіҦ
ҚҍҔҕҐ1ҟҕҖҔқ: tҊҍҘҏ0Ҡ҈ҙz Ҏҍ ѓїіҍ ҌҊѢ1ҘҐ ҊҙтӐ Ґ3 ҊҙеҔҢ Ҧ4ҏң Wҙғ҈їѠҠ҈.

27

ѪҖҏїyҎҌҤҙz Ҏҍ ҚҍҔҕҐ1ҟҕңґ ҙҚҘaҎҢ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҊҢ tҊѢ1ҘҙҚң ҌҊѢ1ҘҐ ҚҍҔҕҐ1ҞңӐ
Ґ3ҏҊғeҒҢ ҕ0ҎҢӐ ҝҖҚsҠҍ ҙҍїE 쿥1ҚҐӐ ҔҕS Ґ3ҏїѠҋҠz Ҧ4ҏҕҐҒҐ.

28

ѪҖҏҋғ҈ҙҐ1 Ҏҍ ҋғaҙҖҔҢ Ҋeғ
іҐҔҢ җavҍғҢ ҋғ҈ҋ0ғz: ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ2 ҙҍїЁ ѦғҩӐ
ҊҙҐ1 їҖ Ѣ3ҙҔң2 ҏҌЁ.

29

ѷҘҖҙҐ1ҊҢ Ҏҍ ҙҊҥҡҐ2 ҊҙҒҖҟҐ2Ӑ Ґ3 ҚҘeҗҍҚҍҕҢ їаҊҢӐ җҘҐҗ҈ҌE ҒҢ җavғқ Ґ3 ҙjғҥӐ

30

Ґ3 Ґ3ҏҊeҌҢ Ґ5ҝҢ Ҋ0ҕҢӐ ҘҍҟE: ҋҖҙҗ0ҌіҍӐ ҟҚ0 ҔҐ җҖҌҖїaҍҚҢ ҚҊҖҘҐ1ҚҐӐ Ҍ҈ ҙҗ7ҙyҙz;

31

Wщҕ҈ Ҏҍ ҘҍҒ0ҙҚ҈: ҊѠҘқґ ҊҢ ҋҰ҈

ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩӐ Ґ3 ҙҗ7ҙeҠҐҙz Қң2 Ґ3 ҊeҙҤ Ҍ0ҔҢ
ҚҊ0ґ.

32

Ѱъ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҙҚ҈ Ѣ3ҔY ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍӐ Ґ3 ҊҙеҔҢӐ Ґ5Ҏҍ ҊҢ ҌҖҔY Ѣ3ҋw2.

33

Ѱъ җҖeҔҤ | ҊҢ Қ0ґҎҍ ҟaҙҢ ҕ0ҡҐӐ Ґ3ҏҔң2 t ҘaҕҢ Ґ3 ҒҘҍҙҚҐ1ҙz ҙaҔҢ Ґ3 ҙҊҖҐ2
Ѣ3ҔY ҊҙҐ2 ѓїіҍ:

34

ҊҊeҌҢ Ҏҍ | ҊҢ Ҍ0ҔҢ ҙҊ0ґӐ җҖҙҚaҊҐ ҚҘ҈җeҏқ Ґ3 ҊҖҏҘaҌ
ҖҊ҈ҙz ҙҖ ҊҙѠҔҢ
Ҍ0ҔҖҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢӐ ҊѠҘҖҊ҈ҊҢ їұқ.


46

35

ѬҕҦ1 Ҏҍ їаҊҠқӐ җҖҙғaҠ҈ ҊҖҍҊHҌң җaғҐҟҕҐҒҐӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: tҗқҙҚҐ2
ҟҍғҖҊеҒ҈ w4ҕ҈.

36

ѹҒ҈ҏa Ҏҍ ҚҍҔҕҐ1ҟҕңґ ҙҚҘaҎҢ ҙғҖҊҍҙҩ ҙіт җavғқӐ YҒw җҖҙғaҠ҈ ҊҖҍҊHҌңӐ
Ҍ҈ tҗқҡѢ1ҕ҈ їyҌҍҚ҈: ҕҕ7ҥ u5їҖ Ґ3ҏҠѢ1ҌҠ҈Ӑ Ґ3ҌҐ1Қ҈ ҙҢ ҔҐ1ҘҖҔҢ.

3
7

ѷavҍғҢ Ҏҍ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: їҐ1ҊҠҍ ҕaҦ җҘҍҌ8 ғҦҌҤҔҐ2Ӑ ҕҍwҙқҎҌѢ1ҕҕ҈ ҟҍғҖҊеҒ҈
ҘҐ6ҔғzҕҐҕ҈ ҙ{ҡ҈Ӑ Ҋҙ҈ҌҐ1Ҡ҈ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1ҞқӐ Ґ3 ҕҕ7ҥ w4Қ҈ґ Ґ3ҏҊ0ҌzҚҢ ҕaҦ; ҕҐ1 їҖ: ҕҖ
Ҍ҈ җҘҐҠeҌҠҍ ҙaҔҐ Ґ3ҏҊҍҌyҚҢ ҕaҦ.

38

ѹҒ҈ҏaҠ҈ Ҏҍ җaғҐҟҕҐҞң ҊҖҍҊ0Ҍ҈ҔҢ ҋғ҈ҋ0ғң ҙіт: Ґ3 мїҖsҠ҈ҙz ҙғаҠ҈ҊҠҍӐ
Y
Ғw ҘҐ6ҔғzҕҐҕ҈ Ѣ3ҙҚҩ.

39

Ѱъ җҘҐҠeҌҠҍ мҔҖғҐ1Ҡ҈ Ґ5ҝҢ Ґ3 Ґ3ҏҊeҌҠҍ ҔҖғsҝқ Ґ3ҏаҚҐ Ґ3ҏ8 ҋҘaҌ҈.

40

ѰъҏҠѢ1ҌҠ҈ Ҏҍ Ґ3ҏ8 ҚҍҔҕҐ1Ҟң җҘіҐҌ0ҙҚ҈ ҒҢ ғmҌjҐӐ Ґ3 ҊҐ6ҌҥҊҠ҈ їҘaҚіҦӐ
мҚѠҠҐҙҚ҈ Ґ5ҝҢ Ґ3 Ґ3ҏңҌ0ҙҚ҈.

ѫғ҈Ҋ҈
17
.

1

ѷҘҍҠѢ1ҌҠ҈ Ҏҍ ўҔҜіҗ0ғҤ Ґ3 ўҗҖғғHҕіҦӐ ҊҕҐҌ0ҙҚ҈ ҊҢ ҙҖғ
yҕҤӐ Ґ3ҌѠҎҍ їЁ
ҙ0ҕҔҐҡҍ ѧқҌeґҙҒҖҍ.

2

ѷҖ Wїаҟ҈Ҧ Ҏҍ ҙҊҖҍҔY җavҍғҢ ҊҕҐ1Ҍҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ Ґ3 җҖ ҙқїїw6Қң ҚҘҐ2
ҙҚzҏaҠҍҙz ҙҢ ҕҐ1ҔҐ t җҐҙaҕіґӐ

3

ҙҒ҈ҏyz Ґ3 җҘҍҌғ҈ҋaz Ґ5ҔҢӐ YҒw ҝrҚY җҖҌҖїaҠҍ җҖҙҚҘ҈ҌaҚҐ Ґ3 ҊҖҙҒrҕқҚҐ t
ҔeҘҚҊңҝҢӐ Ґ3 YҒw ҙeґ ѧ}ҙҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ѓҏҢ җҘҖҗҖҊѠҌқҦ ҊaҔҢӐ
Ѣ4ҙҚҤ ҝrҚ0ҙҢ.

4

Ѱъ ҕѠҞңҐ t ҕҐ1ҝҢ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈ Ґ3 җҘҐғҖҎҐ1Ҡ҈ҙz ҒҢ җavғқ Ґ3 ҙjғҥӐ t ҟҍҙҚҐ1ҊңҝҢ
Ѣ4ғғҐҕҢ Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ Ҕҕ0ҋҖ Ґ3 t ҎeҕҢ їғ҈ҋҖҘ0ҌҕңҝҢ ҕҍ Ҕaғw.

5

ѪҖҏҘҍҊҕҖҊaҊҠҍ Ҏҍ ҕҍҗҖҒ0ҘҠіҐҙz ѧқҌeѢ Ґ3 җҘіeҔҠҍ ҒҘ҈Ҕ0ғҕҐҒҐ ҕеҒіz ҔyҎң
Ѧғң6zӐ Ґ3 ҙҖїҘaҊҠҍ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ Ҕ0ғҊzҝқ җҖ ҋҘ
aҌқ: ҕ҈ҠeҌҠҍ Ҏҍ ҕ҈ Ҍ0ҔҢ ѧ҈ҙҙ0ҕҖҊҢӐ
Ґ3ҙҒaҝқ Ґ5ҝҢ Ґ3ҏҊҍҙҚҐ2 ҒҢ ҕ҈Ҙ0Ҍқ.

6

ѵҍ WїҘѠҚҠҍ Ҏҍ Ґ4ҝҢӐ Ҋғҍҟaҝқ ѧ҈ҙҙ0ҕ҈ Ґ3 ҕеҒіz t їҘaҚіґ ҒҖ
ҋҘ҈ҌҖҕ҈ҟaғҕҐҒwҔҢӐ ҊҖҗіҦ1ҡҍӐ YҒwӐ Ґ5Ҏҍ Ҙ҈ҏҊҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ ҊҙҍғeҕҕқҦӐ ҙjҐ Ґ3 ҏҌЁ

47

җҘіҐҌ0Ҡ҈Ӑ

7

Ґ5ҝҎҍ җҘіsҚҢ ѧ҈ҙҙ0ҕҢ: Ґ3 ҙjҐ ҊҙҐ2 җҘҖҚҐ1Ҋҕw
ҊҍғѠҕіѢҔҢ Ғeҙ҈ҘѢҊңҔҢ ҚҊҖҘsҚҢӐ
ҞRS ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ Ґ3ҕ0ҋҖ їаҚҐӐ ѧ}ҙ҈.

8

ѹҔzҚ0Ҡ҈ Ҏҍ ҕ҈Ҙ0ҌҢ Ґ3 ҋҘ҈ҌҖҕ҈ҟaғҕҐҒҐ ҙғаҠ҈ҡңz ҙіт:

9

ҊҏeҔҠҍ Ҏҍ ҌҖҊ0ғҕҖҍ t ѧ҈ҙҙ0ҕ҈ Ґ3 t җҘ0ҟҐҝҢӐ tҗқҙҚҐ1Ҡ҈ Ґ5ҝҢ.

10

ѩҘaҚіz Ҏҍ ѓїіҍ ҊҢ ҕҖҡҐ2 tҙғaҠ҈ җavғ҈ Ґ3 ҙjғқ ҊҢ їeҘіҦ: Ґ5Ҏҍ җҘҐҠѢ1ҌҠ҈Ӑ
Ґ3Ҍ0ҙҚ
҈ ҊҢ ҙҖї0ҘҢ ѧқҌeґҙҒіґ.

11

ѹjҐ Ҏҍ їsҝқ їғ҈ҋҖҘ0ҌҕҥґҠҐ ҎҐҊyҡҐҝҢ ҊҢ ҙҖғyҕҐӐ Ґ5Ҏҍ җҘіsҠ҈ ҙғ0ҊҖ ҙҖ
ҊҙѠҔҢ мҙeҘҌіҍҔҢӐ җҖ Ҋҙт ҌҕҐ6 Ҙ҈ҏҙқҎҌaҦҡҍ җҐҙрҕіzӐ ѓҡҍ ҙyҚҤ ҙіт ҚaҒw.

12

Ѵҕ0ҏҐ u5їҖ t ҕҐ1ҝҢ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈Ӑ Ґ3 t Ѣ4ғғҐҕҙҒҐҝҢ ҎeҕҢ їғ҈ҋҖwїҘaҏҕңҝҢ Ґ3
ҔқҎeґ ҕҍ Ҕaғw.

13

Ѱъ Y
Ғw мҊѠҌ҈Ҡ҈ Ґ5Ҏҍ t ҙҖғyҕz ѧқҌeѢӐ YҒw Ґ3 ҊҢ їeҘіҐ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҙz t
җavғ҈ ҙғ0ҊҖ їюіҍӐ җҘіҐҌ0Ҡ҈ Ґ3 ҚaҔw ҌҊҐ1Ҏқҡҍ Ґ3 ҙҔқҡaҦҡҍ ҕ҈Ҙ0Ҍң.

14

Ѓїіҍ Ҏҍ ҚҖҋҌҩ їҘaҚіz tҗқҙҚҐ1Ҡ҈ җavғ҈ Ґ3ҚҐ2 ҕ҈ җҖҔ0Ҙіҍ: WҙҚaҙҚ҈ Ҏҍ ҙjғ҈ Ґ3
ҚіҔҖfeґ ҚaҔw.

15

ѷҘҖҊҖҎҌaҦҡіҐ Ҏҍ җavғ҈ ҊҍҌ0Ҡ҈ Ѣ3ҋҖ2 Ҍ
aҎҍ ҌҖ ўfҐ1ҕҢӐ Ґ3 җҘіeҔҠҍ ҏaҗҖҊҥҌҤ
ҒҢ ҙjғҥ Ґ3 ҚіҔҖfeҦӐ Ҍ҈ YҒw ҙҒҖҘѠҍ җҘіҐ1ҌқҚҢ ҒҢ ҕҍҔYӐ Ґ3ҏңҌ0Ҡ҈.

16

ѪҖ ўfҐ1ҕҥҝҢ Ҏҍ ҎҌyҡқ Ґ4ҝҢ җavғқӐ Ҙ҈ҏҌҘ҈ҎaҠҍҙz ҌyҝҢ Ѣ3ҋw2 ҊҢ ҕeҔҢ
ҏҘsҡҍҔҢ ѤҌwғҢ җ0ғҕҢ ҙyҡҤ ҋҘaҌҢ.

17

ѹҚzҏaҠҍҙz Ҏҍ u5їҖ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҐ ҙҖ ѧқҌѢ1Ґ Ґ3 ҙҢ ҟҍҙҚҐ1ҊңҔҐ
Ӑ Ґ3 ҕ҈
Қ0ҘҎҐҡҐ җҖ Ҋҙт ҌҕҐ6 ҙҢ җҘҐҒғҦҟaҦҡҐҔҐҙz.

18

ѵѠҞңҐ Ҏҍ t Ѣ3җіҒyҘҢ Ґ3 t ҙҚHіҒҢ ҜіғҖҙHҜҢ ҙҚzҏaҝқҙz ҙҢ ҕҐ1ҔҢ: Ґ3
ҕѠҞңҐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ: ҟҚҖ2 Xїw ҝ0ҡҍҚҢ ҙқҍҙғ0ҊҐҊңґ ҙeґ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ; ѰъҕjҐ Ҏҍ:
ҟқҎҌҐ1ҝҢ їҖҋHҊҢ ҔҕҐ1Қҙz җҘҖҗҖҊѠҌҕҐҒҢ їаҚҐ: YҒw ѧ}ҙ҈ Ґ3 ҊҖҙҒrҕіҍ
їғ҈ҋҖҊҥ
ҙҚҊҖҊaҠҍ Ґ5ҔҢ.

19

ѷҖeҔҠҍ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҊҍҌ0Ҡ҈ ҕ҈ ўҘҍҖҗaҋҢӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: Ҕ0ҎҍҔҢ ғҐ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐӐ

48

ҟҚҖ2 ҕ0ҊҖҍ ҙіE ҋғ҈ҋ0ғҍҔҖҍ ҚҖї0Ҧ м§ҕіҍ;

20

ҙҚҘрҕҕ҈ їҖ ҕеҒ҈z Ҋғ҈ҋaҍҠҐ ҊҖ мҠҍҙҩ ҕрҠ҈: ҝ0ҡҍҔҢ u5їҖ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐӐ ҟҚҖ2
ҝҖҚsҚҢ ҙіт їаҚҐ;

21

ҐfҐҕeѢ Ҏҍ ҊҙҐ2 Ґ3 җҘҐҝҖҌsҡіҐ ҙҚҘaҕҕіҐ ҕҐ

ҊҖ ҟҚ0Ҏҍ Ґ4ҕҖ мҗҘ҈ҎҕsҝқҙzӐ
ҘaҏҊҥ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҟҚҖ2 Ґ3ғҐ2 ҙғаҠ҈ҚҐ ҕ0ҊҖҍ.

22

ѹҚaҊҢ Ҏҍ җavҍғҢ җҖҙҘҍҌЁ ўҘҍҖҗaҋ҈Ӑ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ ўfҐҕeґҙҚіҐӐ җҖ ҊҙҍҔY ҏҘҦ2
Ҋң2 ѓҒҐ їғ҈ҋҖҟҍҙҚҐ6Ҋңz:

23

җҘҖҝҖҌs їҖ Ґ3 ҙҖҋғsҌ҈z ҟҍҙҚҊҖҊрҕіz ҊрҠ҈Ӑ WїҘҥҚ0ҝҢ Ґ3 ҒaҗҐҡҍӐ ҕ҈ ҕeҔҎҍ
їЁ ҕ҈җҐ1ҙ҈ҕҖ:
ҕҍҊѠҌҖҔҖҔқ їұқ. ѭъҋ0Ҏҍ u5їҖ ҕҍ ҊѠҌқҡҍ їғ҈ҋҖғѠҗҕҥ ҟҚҍҚEӐ ҙҍҋҖ2
ѓҏҢ җҘҖҗҖҊѠҌқҦ ҊaҔҢ.

24

ѩұҢ ҙҖҚҊҖҘҐ1Ҋңґ ҔjҘҢ Ґ3 ҊҙтӐ ±Ҏҍ ҊҢ ҕeҔҢӐ ҙeґ ҕї7ҙE Ґ3 ҏҍҔғҐ2 ҋҰҤ ҙаґӐ ҕҍ
ҊҢ ҘқҒҖҚҊҖҘeҕҕңҝҢ ҝҘaҔҥҝҢ ҎҐҊeҚҢӐ

25

ҕҐ t ҘyҒҢ ҟҍғҖҊѠҟҍҙҒҐҝҢ мҋҖҎҌѢ1ҕіz җҘіeҔғҍҚҢӐ ҚҘeїқz ҟҚҖ2Ӑ
ҙaҔҢ Ҍ҈S
ҊҙеҔҢ ҎҐҊ0ҚҢ Ґ3 Ҍңҝaҕіҍ Ґ3 Ҋҙт:

26

ҙҖҚҊҖҘҐ1ғҢ Ҏҍ Ѣ4ҙҚҤ t Ѣ3ҌҐ1ҕңz ҒҘ0Ҋҍ ҊeҙҤ иҏаҒҢ ҟҍғҖҊѠҟҤӐ ҎҐ1ҚҐ җҖ
ҊҙҍҔY ғҐҞY ҏҍҔҕ0ҔқӐ мҙҚaҊҐҊҢ җҘҍҌ8қҟҐҕѢ1ҕ҈z ҊҘҍҔҍҕҩ Ґ3 җҘҍҌѠғң ҙҍғeҕіz Ґ4ҝҢӐ

27

ҊҏңҙҒaҚҐ ҋҰ҈Ӑ Ҍ҈ җҖҕE WҙsҎқҚҢ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 WїҘsҡқҚҢӐ YҒw ҕҍ Ҍ҈ғeҟҍ t
Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋw ҒҖҍҋHҎҌҖ ҕaҙҢ ҙyҡ҈:

28

W ҕeҔҢ їҖ ҎҐҊeҔҢ Ґ3 ҌҊҐ1ҎҍҔҙz Ґ3 Ѣ3ҙҔң2Ӑ YҒҖҎҍ Ґ3 ҕѠҞңҐ t ҊaҠҐҝҢ
ҒҕҐ6ҎҕҐҒҢ ҘҍҒ0Ҡ҈: ҙҍҋH їҖ Ґ3 Ҙ0ҌҢ Ѣ3ҙҔң2.

29

Ѹ0ҌҢ u5їҖ ҙyҡҍ їюіґӐ ҕҍ Ҍ0ғҎҕҐ Ѣ3ҙҔң2 ҕҍҗҡҍҊaҚҐ җҖҌ0їҕҖ їаҚҐ їҎcҚҊҖ2
ҏғaҚқӐ Ґ3ғҐ2 ҙҘҍїҘYӐ Ґ3ғҐ2 ҒaҔҍҕҦ ҝқҌ0Ҏҕҥ ҕ҈
ҟҍҘҚaҕқӐ Ґ3 ҙҔңҠғeҕіҦ ҟҍғҖҊѠҟқ:

30

ғеҚ҈ u5їҖ ҕҍҊѠҌҥҕіz җҘҍҏҐҘaz їұҢӐ ҕҕ7ҥ җҖҊҍғҥҊaҍҚҢ ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҊҙеҔҢ
ҊҙҦ1Ҍқ җҖҒazҚҐҙz:

31

ҏ҈ҕE мҙҚaҊҐғҢ Ѣ4ҙҚҤ ҌeҕҤӐ ҊҢ ӂҕҤҎҍ ҝ0ҡҍҚҢ ҙқҌҐ1ҚҐ Ҋҙҍғeҕҕҥґ ҊҢ
җҘaҊҌҥӐ W ҔyҎҐӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҘҍҌ8қҙҚaҊҐӐ ҊѠҘқ җҖҌ҈S ҊҙеҔҢӐ ҊҖҙҒRҙҐ1ҊҢ Ѣ3ҋҖ
2 t

49

ҔeҘҚҊңҝҢ.

32

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ ҊҖҙҒrҕіҍ ҔeҘҚҊңҝҢӐ ӂҊіҐ Xїw ҘқҋaҝқҙzӐ ӂҊіҐ Ҏҍ ҘѠҠ҈: Ҍ҈
ҙғаҠҐҔҢ ҚS җaҒҐ W ҙeҔҥ.

33

Ѱъ ҚaҒw җavҍғҢ Ґ3ҏаҌҍ t ҙҘҍҌң2 Ґ4ҝҢ.

34

ѵѠҞңҐ Ҏҍ ҔyҎіҍ җҘҐғҥҗҐ1ҊҠҍҙz Ѣ3ҔYӐ ҊѠҘҖҊ҈Ҡ҈: ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ їЁ Ґ3 ҌіҖҕЂҙіґ
ўҘҍҖҗ҈ҋjҚҙҒіґӐ Ґ3 Ҏҍҕҩ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ҌaҔ
҈ҘҤӐ Ґ3 ҌҘқҏjҐ ҙҢ ҕҐ1ҔҐ.

ѫғ҈Ҋ҈
18
.

1

ѷҖ ҙҐ1ҝҢ Ҏҍ tғқҟҐ1Ҋҙz җavҍғҢ t ўfҐ1ҕҢӐ җҘіҐ1Ҍҍ ҊҢ ҒҖҘjҕfҢ:

2

Ґ3 WїҘѠҚҢ ҕѠҒҖҍҋҖ ѧқҌe҈ҕҐҕ҈ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ўҒЂғқӐ җ0ҕҚzҕҐҕ҈ Ҙ0ҌҖҔҢӐ ҕ0Ҋw
җҘҐҠeҌҠ҈ t ѧҚ҈ғjҐӐ Ґ3 җҘіҙҒjғғқ ҎҍҕY Ѣ3ҋw2: ҏ҈ҕE җҖҊҍғѠғҢ їsҠҍ Ғғ҈vҌjґ
tғқҟҐ1ҚҐҙz Ҋҙ
еҔҢ ѧқҌeѢҔҢ t ҘҐ1Ҕ҈: җҘіҐ1Ҍҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ

3

Ґ3 ҏ҈ҕE Ѣ3ҌҐҕҖҝқҌ0ҎҕҐҒwҔҢ їаҚҐ Ґ5ҔҢӐ җҘҍїаҙҚҤ м ҕҐ1ҝҢ Ґ3 ҌѠғ҈Ҡҍ: їsҝқ
їҖ ҙҒҐҕҖҚҊ0ҘҞң ҝҐ1ҚҘҖҙҚіҦ.

4

ѹҚzҏaҠҍҙz Ҏҍ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡ҈ҝҢ җҖ Ҋҙт ҙқїїw6Қң Ґ3 җҘҍҗҐҘaҠҍ ѧқҌѢ1Ґ Ґ3
Ѣ4ғғҐҕң.

5

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҙҕҐҌ0ҙҚ҈ t Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҐ ҙjғ҈ Ҏҍ Ґ3

ҚіҔҖfeґӐ ҚқҎaҠҍ ҌyҝҖҔҢ җavҍғҢӐ
ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқz ѧқҌewҔҢ ѧ}ҙ҈ їаҚҐ ҝrҚҩ.

6

ѷҘҖҚҐ1ҊzҡңҔҙz Ҏҍ Ґ5ҔҢ Ґ3 ҝyғzҡңҔҢӐ WҚҘsҙҢ ҘҐ6ҏң ҙҊҖтӐ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ:
ҒҘ0ҊҤ ҊaҠ҈ ҕ҈ ҋғ҈ҊaҝҢ ҊaҠҐҝҢ: ҟҐ1ҙҚҢ ѓҏҢӐ tҕҕ7ҥ ҊҖ иҏаҒҐ Ґ3ҌY.

7

Ѱъ җҘҍҠeҌҢ tҚyҌқӐ җҘіҐ1Ҍҍ ҊҢ Ҍ0ҔҢ ҕѠҒҖҍҋw Ґ4ҔҍҕҍҔҢ

ѧyҙҚ҈Ӑ ҟҚyҡ҈ їұ҈Ӑ
Ѣ3ҔyҎҍ ҝҘaҔҐҕ҈ їЁ ҊҙҒҘaґ ҙ0ҕҔҐҡ҈.

8

ѲҘjҙҗҢ Ҏҍ ҕ҈ҟaғҕҐҒҢ ҙҖї0Ҙ҈ ҊѠҘҖҊ҈ ҋҰҍҊҐ ҙҖ ҊҙѠҔҢ Ҍ0ҔҖҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢӐ Ґ3
Ҕҕ0ҏҐ t ҒҖҘjҕfzҕҢ ҙғаҠ҈ҊҠҍ ҊѠҘҖҊ҈ҝқ Ґ3 ҒҘҍҡaҝқҙz.

9

Ѹҍҟe Ҏҍ ҋҰҤ ҊҢ ҊҐҌѠҕіҐ ҕҖҡҕѠҔҢ җavғқ: ҕҍ ї0ґҙzӐ ҕҖ ҋғ҈ҋ0ғҐ Ґ3 Ҍ҈ ҕҍ
мҔ0ғҒҕҍҠҐӐ

10

ҏ҈ҕE ѓҏҢ Ѣ4ҙҔҤ ҙҢ ҚҖї0ҦӐ Ґ3 ҕҐҒҚ0Ҏҍ җҘҐғҖҎҐ1ҚҢ WѦғ0їҐҚҐ ҚS: ҏ҈ҕE

50

ғҦ1Ҍіҍ ҙyҚҤ ҔҐ2 Ҕҕ0ҏҐ ҊҖ ҋҘaҌҥ ҙeҔҢ.

11

ѷҘҍїаҙҚҤ Ҏҍ ҚaҔw ғѠҚҖ Ґ3 ҔҞcҢ ҠeҙҚҤӐ мҟS ҊҢ ҕҐ1ҝҢ ҙғ0Ҋқ їюіҦ.

12

ѫ҈ғғіHҕқ Ҏҍ ўҕfmҗaҚқ ҙyҡқ ҊҖ ўҝaіҐӐ ҕ҈җ҈Ҍ0Ҡ҈ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ѧқҌeѢ ҕ҈
җavғ҈ Ґ3 җҘҐҊҍҌ0Ҡ҈
Ѣ3ҋҖ2 ҕ҈ ҙқҌҐ1ғҐҡҍӐ

13

ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw җҘҖҚҐ1Ҋқ ҏ҈Ғ0ҕқ ҙeґ мҊҥҡ҈ҊaҍҚҢ ҟҍғҖҊѠҒҐ ҟҚҐ1ҚҐ їұ҈.

14

ѽҖҚsҡқ Ҏҍ җavғқ tҊeҘҙҚҐ мҙҚҩӐ ҘҍҟE ҋ҈ғғіHҕҢ ҒҖ ѧқҌeѢҔҢ: ѓҡҍ u5їҖ
ҕҍҗҘaҊҌ҈ їңғa їң Ғaz Ґ3ғҐ2 ҌѠғҖ Ѧғ0ҍӐ qӐ ѧқҌeѢӐ җҖ ҙғ0Ҋқ җҖҙғyҠ҈ғҢ їаҝҢ
ҊaҙҢ:

15

ѓҡҍ ғҐ Ҏҍ ҙҚzҏрҕі
z ҙyҚҤ W ҙғҖҊҍҙҐ2 Ґ3 W Ґ4ҔҍҕҥҝҢ Ґ3 W ҏ҈Ғ0ҕҥ ҊaҠҍҔҢӐ
ҊѠҌҐҚҍ ҙaҔҐ: ҙқҌіs їҖ ѓҏҢ ҙҐ6ҔҢ ҕҍ ҝҖҡY їаҚҐ.

16

Ѱъ Ґ3ҏҋҕҩ Ґ5ҝҢ t ҙқҌҐ1ғҐҡ҈.

17

ѭщҔҠҍ Ҏҍ ҊҙҐ2 Ѣ4ғғҐҕҐ ҙwҙfeҕ҈ ҕ҈ҟaғҕҐҒ҈ ҙҖї0Ҙ҈Ӑ їіsҝқ җҘҍҌ8 ҙқҌҐ1ғҐҡҍҔҢ: Ґ3
ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖ W ҙҐ1ҝҢ ҋ҈ғғіHҕқ Ҙ҈ҌѠҕіҍ їаҙҚҤ.

18

ѷa
vҍғҢ ҎҍӐ Ѣ3ҡE җҘҍїаҊҢ ҌҕҐ6 ҌҖҊHғҕң Ґ3 ҞҥғҖҊaҊҢ їҘaҚіҦӐ tҗғң2 ҊҢ ҙmҘjҦӐ
Ґ3 ҙҢ ҕҐ1ҔҢ ўҒЂғ҈ Ґ3 җҘіҙҒjғғ҈Ӑ WҙҚҘҐ1ҋҢ ҋғ҈ҊY ҊҢ ҒҍҋҝҘeҐҝҢ: WїҘeҒҙz їҖ їЁ.

19

ѷҘҐҙҚa Ҏҍ ҊҖ Ѣ3Ҝeҙҥ Ґ3 ҚѠҝҢ WҙҚaҊҐ ҚaҔwӐ ҙaҔҢ Ҏҍ ҊҠeҌҢ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҍӐ
ҙҚzҏaҠҍҙz ҙҖ ѧқҌѢ1Ґ.

20

ѴҖғsҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5Ҕ
Ң Ѣ3ҋҖ2 ҕ҈ Ҕҕ0ҋҖ ҊҘeҔz җҘҍїаҚҐ м ҕҐ1ҝҢӐ ҕҍ Ґ3ҏҊ0ғҐӐ

21

ҕҖ tҘҍҟeҙz Ґ5ҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғzӐ YҒw җҖҌҖїaҍҚҢ ҔҐ2 ҊҙsҒw җҘaҏҌҕҐҒҢ ҋҘzҌyҡіґ
ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ: җaҒҐ Ҏҍ ҊҖҏҊҘ҈ҡyҙz ҒҢ ҊaҔҢӐ їұқ ҝҖҚsҡқ. Ѱъ
tҊҍҏeҙz t Ѣ3Ҝeҙ҈: ўҒЂғ҈ Ҏҍ Ґ3 җҘіҙҒjғғ҈ WҙҚaҙҚ҈ ҊҖ Ѣ3Ҝeҙҥ.

22

Ѱъ
ҙҖҠeҌҢ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦӐ ҊҖҏҠeҌҢ Ґ3 ҞҥғҖҊaҊҢ ҞRҒҖҊҤӐ ҙҕҐ1Ҍҍ ҊҖ ўҕҚіҖҝjҦӐ

23

Ґ3 ҙҖҚҊ0ҘҤ ҊҘeҔz ҕѠҒҖҍӐ Ґ3ҏаҌҍӐ җҘҖҝҖҌS җҖҘsҌқ ҋ҈ғ҈ҚjґҙҒқҦ ҙҚҘ҈ҕY Ґ3
ҜҘmҋjҦӐ мҚҊҍҘҎҌaz Ҋҙт мҟҕ7ҒҐ2.

24

ЇқҌe҈ҕҐҕҢ Ҏҍ ҕѠҒҚҖӐ ўҗҖғғHҙҢ Ґ4ҔҍҕҍҔҢӐ ўғҍxaҕҌҘzҕҐҕҢ Ҙ0ҌҖҔҢӐ ҔyҎҢ
ҙғҖҊeҙҍҕҢӐ җҘіҐ1Ҍ
ҍ ҊҖ Ѣ3ҜeҙҢӐ ҙҐ1ғҍҕҢ ҙаґ ҊҢ ҒҕҐ1ҋ҈ҝҢ.


51

25

ѹeґ їЁ Wҋғ҈ҠeҕҢ җқҚҐ2 ҋҰҕҦӐ Ґ3 ҋҖҘS ҌyҝҖҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ Ґ3 мҟaҠҍ
Ґ3ҏҊѠҙҚҕw ±Ҏҍ W ҋҰҥӐ ҊѠҌңґ Қ0ҒҔw ҒҘҍҡeҕіҍ ѧwaҕҕҖҊҖ.

26

ѹeґ Ҏҍ ҕ҈ҟaҚҢ ҌҍҘҏaҚҐ ҕ҈ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢ. ѹғң6Ҡ҈ҊҠ҈ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2 ўҒЂғ҈ Ґ3
җҘіҙҒjғғ҈Ӑ җҘіsҙҚ҈ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 Ґ3ҏҊѠ
ҙҚҕҥҍ ҚҖҔY ҙҒ҈ҏaҙҚ҈ җyҚҤ ҋҰҍҕҤ.

27

ѽҖҚsҡқ Ҏҍ Ѣ3ҔY җҘҍҐҚҐ2 ҊҖ ўҝaіҦӐ җҘҍҌҗҖҙғaҊҠҍ їҘaҚіz ҕ҈җҐҙaҠ҈
мҟҕ7ҒHҔҢ җҘіsҚҐ Ѣ3ҋҖ2: Ґ4Ҏҍ җҘҐҠeҌҢ ҚaҔw җҖҙ0їҙҚҊҖҊ҈ Ҕҕ0ҋw ҊѠҘҖҊ҈ҊҠңҔҢ
їғҋdҚіҦ:

28

ҚҊeҘҌw їҖ ѧқҌѢ1Ґ ҕҍ җҘҍҙҚ҈S WїғҐҟaҠҍ җҘҍҌ8 ғҦҌҤҔҐ2Ӑ ҙҒ҈ҏyz җҐҙaҕҤҔҐӐ
ѧ}ҙ҈ їа
ҚҐ ҝrҚҩ.

ѫғ҈Ҋ҈
19
.

1

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҕҍҋҌҩ їаҚҐ ўҗҖғғHҙқ ҊҢ ҒҖҘjҕfҥӐ җavҍғҢӐ җҘҖҠeҌҢ Ҋң6Ҡҕіz
ҙҚҘ҈ҕң6Ӑ җҘіҐ1Ҍҍ ҊҖ Ѣ3ҜeҙҢӐ Ґ3 WїҘѠҚҢ ҕеҒіz мҟҕ7ҒҐ2Ӑ

2

ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ѓҡҍ Xїw Ҍ¦Ң ҙVҢ җҘіsғҐ Ѣ3ҙҚE ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҍ; оҕҐ1 Ҏҍ ҘѠҠ҈ ҒҢ
ҕҍҔY: ҕҖ ҕҐҎE ѓҡҍ Ҍ¦Ң ҙVаґ Ѣ4ҙҚҤӐ ҙғ
аҠ҈ҝҖҔҢ.

3

Ѹҍҟe Ҏҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҊҖ ҟҚҖ2 u5їҖ ҒҘҍҙҚҐ1ҙҚҍҙz; оҕҐ1 Ҏҍ ҘҍҒ0Ҡ҈: ҊҖ ѧwaҕҕҖҊҖ
ҒҘҍҡeҕіҍ.

4

Ѹҍҟe Ҏҍ җavҍғҢ: ѧwaҕҕҢ Xїw ҒҘҍҙҚҐ2 ҒҘҍҡeҕіҍҔҢ җҖҒ҈sҕіzӐ ғҦ1ҌҍҔҢ ҋғ҈ҋ0ғzӐ
Ҍ҈ ҊҖ ҋҘzҌyҡ҈ҋҖ җҖ ҕeҔҢ ҊѠҘқҦҚҢӐ ҙҐ1ҘҥҟҤ ҊҖ ҝrҚҩ ѧ}ҙ҈.

5

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ ҒҘҍҙҚҐ1Ҡ҈ҙz ҊҖ Ґ4Ҕ
z ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈Ӑ

6

Ґ3 ҊҖҏғ0ҎҠқ җavғқ ҕ҈ ҕS ҘyҞҥӐ җҘіҐ1Ҍҍ Ҍ¦Ң ҙVаґ ҕ҈ ҕSӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ Ҏҍ
Ҿҏң6ҒҐ Ґ3 җҘҖҘ0ҟҍҙҚҊҖҊ҈ҝқ.

7

ѩsҠҍ Ҏҍ ҊҙѠҝҢ ҔқҎeґ YҒw ҌҊ҈ҕaҌҍҙzҚҤ.

8

ѪҠeҌҢ Ҏҍ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҍӐ ҌҍҘҏaҠҍӐ ҕҍ WїҐҕyzҙz ҚҘҐ2 ҔҞcң їҍҙѠҌқz Ґ3
мҊҥҘszӐ ±Ҏҍ W ҞrҚҊіҐ їюіҐ.

9

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҕѠҞңҐ
WҎҍҙҚҖҟaҝқҙz Ґ3 җҘsҝқҙzӐ ѦғҖҙғ0Ҋzҡҍ җyҚҤ ҋҰҍҕҤ җҘҍҌ8
ҕ҈Ҙ0ҌҖҔҢӐ tҙҚyҗғҤ t ҕҐ1ҝҢ tғқҟҐ2 мҟҕ7ҒҐ2Ӑ җҖ Ҋҙт ҌҕҐ6 ҙҚzҏazҙz ҊҖ мҟҐ1ғҐҡҐ

52

ҔқҟҐ1Қҍғz
*

ҕѠҒҖҍҋw.

10

ѹіe Ҏҍ їаҙҚҤ ҌҊҩ ғеҚ҈Ӑ YҒw ҊҙеҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҖ ўҙjҐ ҙғаҠ҈ҚҐ ҙғ0ҊҖ
ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈Ӑ ҎҐҌHҔҢ Ҏҍ Ґ3 Ѣ4ғғҐҕwҔҢ.

11

ѹҐ6
ғң Ҏҍ ҕҍ җҘHҙҚң ҚҊҖҘsҠҍ їұҢ ҘқҒaҔ҈ җavғҖҊңҔ҈Ӑ

12

YҒw Ґ3 ҕ҈ ҕҍҌ{Ҏҕңz ҕ҈ҕҖҙҐ1ҚҐ t җ0Қ҈ ҚѠғ҈ Ѣ3ҋw2 ҋғ҈ҊҖҚsҎң Ґ3
мїҘyҙҞңӐ Ґ3 Ґ3ҙҞҥғҐ1ҚҐҙz Ґ5ҔҢ t ҕҍҌ{ҋҢӐ Ґ3 ҌқҝHҔҢ ғқҒрҊңҔҢ Ґ3ҙҝҖҌҐ1ҚҐ t
ҕҐ1ҝҢ.

13

ѵ҈ҟaҠ҈ Ҏҍ ҕѠҞңҐ t ҙҒҐҚaҦҡҐҝҙz ѧқҌѢ1ґ ҏ҈ҒғҐҕaҚҍғҍґ Ґ3ҔҍҕҖҊaҚҐ ҕ҈Ҍ8

Ґ3ҔyҡҐҔҐ ҌyҝҐ ғқҒрҊңz Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈Ӑ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҏ҈ҒғҐҕaҍҔҢ Ҋң2 ѧ}ҙҖҔҢӐ
Ѣ3ҋ0Ҏҍ җavҍғҢ җҘҖҗҖҊѠҌқҍҚҢ.

14

ѩsҝқ Ҏҍ ҕѠҞңҐ ҙаҕҖҊҍ ҙҒevң ѧқҌe҈ҕҐҕ҈ ўҘҝіҍҘe҈ ҙeҌҔҤӐ Ґ5Ҏҍ ҙіE ҚҊҖҘsҝқ.

15

TҊҥҡaҊҢ Ҏҍ ҌyҝҢ ғқҒaҊңґ ҘҍҟE: ѧ}ҙ҈ ҏҕaҦ Ґ3 җavғ҈ ҙҊѠҔҢӐ Ҋа Ҏҍ ҒҚҖ2
Ѣ3ҙҚE;

16

Ѱъ

ҙҒ҈ҟS ҕ҈ ҕҐ1ҝҢ ҟҍғҖҊѠҒҢӐ ҊҢ ҕeҔҎҍ їЁ ҌyҝҢ ғқҒaҊңґӐ Ґ3 WҌҖғѠҊҢ Ґ5ҔҢӐ
мҒҘҥҗҐ1ҙz ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ YҒҖҎҍ ҕ҈ҋҐ6ҔҢ Ґ3 мҘaҕѢҕңҔҢ Ґ3ҏїҥҎaҚҐ t ҝҘaҔ҈ ӂҕ҈ҋw.

17

ѹіe Ҏҍ їаҙҚҤ Ҙ҈ҏyҔҕҖ ҊҙеҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҖ Ѣ3Ҝeҙҥ ѧқҌeѢҔҢ Ҏҍ Ґ3
Ѣ4ғғҐҕwҔҢӐ Ґ3 ҕ҈җ҈ҌE ҙҚҘaҝҢ ҕ҈ ҊҙѠҝҢ Ґ5ҝҢӐ Ґ3 ҊҍғҐҟa
Ҡҍҙz Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈:

18

Ҕҕ0ҏҐ Ҏҍ t ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҐҝҢ җҘҐҝҖҎҌaҝқӐ Ґ3ҙҗҖҊѠҌ҈Ҧҡҍ Ґ3 ҙҒ҈ҏyҦҡҍ Ҍҥғҩ
ҙҊҖт:

19

ҌҖҊ0ғҕҐ Ҏҍ t ҙҖҚҊ0ҘҠҐҝҢ ҟ҈ҘҖҌҥтҕіzӐ ҙҖїҘaҊҠҍ ҒҕҐ6ҋҐ ҙҊҖтӐ ҙҖҎҐҋaҝқ
җҘҍҌ8 ҊҙѠҔҐ: Ґ3 ҙғҖҎҐ1Ҡ҈ ҞѠҕң Ґ4ҝҢ Ґ3 WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҙҘҍїҘҩ җsҚҤ ҚeҔҢ.

20

ѹҐ1Ҟҍ ҒҘѠҗҒw ҙғ0ҊҖ ҋҰҕҍ
Ҙ҈ҙҚsҠҍ Ґ3 ҒҘҥҗғsҠҍҙz.

21

Ѱъ YҒҖҎҍ ҙҒҖҕҟaҠ҈ҙz ҙітӐ җҖғҖҎҐ2 җavҍғҢ ҊҢ ҌyҙҥӐ җҘҖҠeҌҢ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦ Ґ3
ўҝaіҦӐ Ґ3ҚҐ2 ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ ҘeҒҢӐ YҒw їаҊҠқ ҔҐ2 ҚaҔwӐ җҖҌҖїaҍҚҢ ҔҐ2 Ґ3 ҘҐ1ҔҢ
ҊҐ1ҌҥҚҐ.
*
Ҋғ҈ҙҚҐ1Қҍғz


53

22

ѷҖҙғaҊҢ Ҏҍ ҊҢ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦ ҌҊҩ t ҙғқҎaҡҐҝҢ Ѣ3ҔYӐ ҚіҔҖfe҈ Ґ3 Ѣ3ҘaҙҚ҈Ӑ ҙaҔҢ
Ҏҍ

җҘҍїаҙҚҤ ҊҘeҔz ҊҖ ўҙjҐ.

23

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҖ ҊҘeҔz ӂҕҖ ҔҖғҊҩ ҕҍ Ҕaғ҈ W җқҚҐ2 ҋҰҕҐ:

24

ҌҐҔҐ1ҚҘіґ їҖ ҕѠҒҚҖ Ґ4ҔҍҕҍҔҢӐ ҙҘҍїҘҖҒҖҊaҟҤӐ ҚҊҖҘsґ ҝҘaҔң ҙҘѢ1їҘzҕң
ўҘҚҍҔjҌҥӐ җҖҌ҈sҠҍ ҝҐҚҘҍҞѢ1ҔҢ ҌѠғ҈ҕіҍ
*

ҕҍ ҔaғҖӐ

25

Ґ5ҝҎҍ ҙҖїҘaҊҢ Ґ3 Ґ4ҕң ҙҐҞҍҊаҝҢ Ҋҍҡeґ ҌѠғ҈ҚѢғҐӐ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ
Ӑ ҊѠҙҚҍӐ YҒw
t ҙҍҋw2 ҌѠғ҈ҕіz ҌҖҊ0ғҙҚҊҖ ҎҐҚіҦ2 ҕaҠҍҔқ Ѣ4ҙҚҤ:

26

Ґ3 ҊҐ1ҌҐҚҍ Ґ3 ҙғаҠҐҚҍӐ YҒw ҕҍ Қ0ҒҔw Ѣ3ҜeҙҢӐ ҕҖ Ҕaғw ҕҍ ҊҙҦ2 ўҙjҦ җavҍғҢ
ҙeґ җҘҍҗҘѠҊҢӐ WїҘ҈ҚҐ2 Ҕҕ0ҋҢ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ ҋғ҈ҋ0ғzӐ YҒw ҕҍ ҙyҚҤ ї0ҏҐӐ Ґ5Ҏҍ ҘқҒaҔҐ
ҟҍғҖҊѠҟҍҙҒҐҔҐ їңҊaҦҚҢ:

27

ҕҍ Қ0ҒҔw Ҏҍ ҙіS їҥҌY

җҘіeҔғҍҚҢ ҕaҠ҈ ҟaҙҚҤӐ Ѣ4Ҏҍ їң ҊҖ WїғҐҟeҕіҍ ҕҍ
җҘіҐҚҐ2Ӑ ҕҖ Ҍ҈їң2 Ґ3 ҊҍғҐ1Ғіz їҖҋҐ1ҕҐ ўҘҚҍҔjҌң ҝҘaҔҢ ҕҐ ҊҖ ҟҚ0Ҏҍ ҕҍ
ҊҔҥҕҐ1ғҙzӐ Ґ4Ҕ҈ҚҤ Ҏҍ Ҙ҈ҏҖҘҐ1ҚҐҙz Ґ3 ҊҍғҐ1ҟҍҙҚҊҖ Ѣ3SӐ Ҧ4Ҏҍ ҊҙS ўҙj҈ Ґ3 Ҋҙҍғeҕҕ҈z
җҖҟҐҚaҍҚҢ.

28

ѹғаҠ҈ҊҠҍ Ҏҍ Ґ3 їаҊҠҍ Ґ3ҙҗ0ғҕҍҕҐ YҘҖҙҚҐӐ ҊҖҗіsҝқ

ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҊҍғҐ1Ғ҈
ўҘҚҍҔjҌ҈ Ѣ3ҜeҙҙҒ҈z.

29

Ѱъ Ґ3ҙҗ0ғҕҐҙz ҋҘaҌҢ ҊeҙҤ ҔzҚeҎ҈: мҙҚҘҍҔҐ1Ҡ҈ҙz Ҏҍ Ѣ3ҌҐҕҖҌyҠҕw ҕ҈
җҖҏ0ҘҐҡҍӐ ҊҖҙҝҐ1ҡҠҍ ҋaі҈ Ґ3 ўҘіҙҚaҘҝ҈ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕzҕңӐ ҌҘyҋҐ
Ѵ

җavғwҊң.

30

ѷavғқ Ҏҍ ҝҖҚsҡқ ҊҕҐ1ҚҐ ҊҢ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ ҕҍ WҙҚ҈Ҋғsҝқ Ѣ3ҋw2 мҟҕ7Ҟң2:

31

ҕѠҞңҐ Ҏҍ t ўҙj
ґҙҒҐҝҢ ҕ҈ҟрғҕҐҒҢӐ ҙyҡҍ Ѣ3ҔY ҌҘyҏҐӐ җҖҙғaҊҠҍ ҒҢ ҕҍҔYӐ
ҔҖғsҝқ ҕҍ ҊҌaҚҐ ҙҍїE ҊҢ җҖҏ0ҘҢ.

32

ѬҘқҏjҐ Ҏҍ u5їҖ Ґ4ҕҖ ҕѠҟҚҖ ҊҖҗіsҝқ: їѠ їҖ ҙҖїҘaҕіҍ ҙҔқҡeҕҖӐ Ґ3
Ҕҕ0Ҏ҈ґҠіҐ t ҕҐ1ҝҢ ҕҍ ҊѠҌzҝқӐ ҟҍҙw2 ҘaҌҐ ҙҖїҘaҠ҈ҙz.

33

T ҕ҈Ҙ0Ҍ҈ Ҏҍ Ґ3ҏїҘaҠ҈ ўғҍxaҕҌҘ҈Ӑ Ґ3ҏҊeҌҠңҔҢ Ѣ3ҋҖ2 ѧқҌ
eѢҔҢ. ҐғҍxaҕҌҘҢ ҎҍӐ*
ҙҚzҎaҕіҍ

Ѵ
ҙҖҗyҚҕҐҒҐ


54

җҖҔ҈aҊҢ ҘқҒ0ҦӐ ҝҖҚsҠҍ tҊҥҡaҚҐ ҕ҈Ҙ0Ҍқ.

34

Ѹ҈ҏқҔѠҊҠҍ ҎҍӐ YҒw ѧқҌe҈ҕҐҕҢ Ѣ4ҙҚҤӐ ҋғaҙҢ їаҙҚҤ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ t ҊҙѠҝҢӐ YҒw
ҕ҈ ҌҊҩ ҟ҈ҙр ҊҖҗіҦ1ҡҐҝҢ: ҊҍғҐ1Ғ҈ ўҘҚҍҔjҌ҈ Ѣ3ҜeҙҙҒ҈z.

35

лҚҐ1ҠҐҊҢ Ҏҍ ҒҕҐ1ҎҕҐҒҢ ҕ҈Ҙ0ҌҢӐ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ Ѣ3ҜeҙҙҚіҐӐ ҒҚ0 їҖ Ѣ4ҙҚҤ
ҟҍғҖҊѠ
ҒҢӐ Ґ4Ҏҍ ҕҍ ҊѠҙҚҤӐ YҒw Ѣ3ҜeҙҙҒіґ ҋҘaҌҢ ҙғқҎҐ1ҚҍғҤ Ѣ4ҙҚҤ ҊҍғҐ1Ғіz їҖҋҐ1ҕҐ
ўҘҚҍҔjҌң Ґ3 ҌіҖҗeҚ҈;

36

їҍҏ8 ҊҙsҒ҈ҋw u5їҖ җҘҍҒҖҙғ0Ҋіz ҙҐ6ҔҢ ҙҐ1Ҟҍ ҙyҡңҔҢӐ җҖҚҘeїҕҖ Ѣ4ҙҚҤ ҊaҔҢ
їҍҏҔHғҊҕңҔҢ їаҚҐ Ґ3 ҕҐҟҚ0Ҏҍ їҍҏҟҐ1ҕҕҖ ҚҊҖҘҐ1ҚҐ:

37

җҘҐҊҍҌ0ҙҚҍ їҖ ҔқҎeґ ҙҐ1ҝҢӐ ҕҐ ҝҘaҔҢ ўҘ
ҚҍҔjҌҐҕҢ WҒҘaҌҠҐҝҢӐ ҕҐҎE їҖҋҐ1ҕҦ
ҊaҠқ ҝyғzҡҐҝҢ:

38

ѓҡҍ Xїw ҌҐҔҐ1ҚҘіґ Ґ3 Ґ5Ҏҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ ҝқҌHҎҕҐҞң Ґ4ҔқҚҢ ҒҢ ҒҖҔY ҙғ0ҊҖӐ
ҙқҌң2 ҙyҚҤ Ґ3 ўҕfmҗaҚҐ ҙyҚҤ: Ҍ҈ җҖeҔғҦҚҢ ҌҘyҋҢ ҕ҈ ҌҘyҋ҈:

39

ѓҡҍ ғҐ Ҏҍ ҟҚҖ2 W Ґ3ҕаҝҢ Ґ4ҡҍҚҍӐ ҊҢ ҏ҈Ғ0ҕҕҥҔҢ ҙҖїҘaҕіҐ Ҙ҈ҏҘҥҠҐ1Қҙz:

40

Ґ4їҖ їѠҌ
ҙҚҊқҍҔҢ җҖҘҐҞaҍҔҐ їаҚҐ W ҒҘ҈ҔҖғЁ ҌҕeҠҕҍґӐ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҥґ ҊҐҕЁ
ҙyҡҍґӐ W ҕeґҎҍ ҊҖҏҔ0ҎҍҔҢ ҊҖҏҌaҚҐ ҙғ0ҊҖ ҙҚҘҍҔғeҕіz ҙҍҋw2. Ѱъ ҙіт ҘeҒҢ
Ҙ҈ҙҗқҙҚҐ2 ҙҖїҘaҊҠіґҙz ҕ҈Ҙ0ҌҢ.

ѫғ҈Ҋ҈
20
.

1

ѷҖ мҚҐҠeҕіҐ Ҏҍ ҔҖғҊң2Ӑ җҘҐҏҊaҊҢ җavҍғҢ мҟҕ7ҒҐ2Ӑ мҚѠҠҐҊҢ Ґ3 ҞҥғҖҊaҊҢ
Ґ5ҝҢӐ Ґ3ҏаҌ
ҍ Ґ3ҚҐ2 ҊҢ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦ.

2

ѷҘҖҠeҌҢ Ҏҍ ҙҚҘ҈ҕң6 w4ҕң Ґ3 мҚѠҠҐҊҢ Ґ5ҝҢ ҙғ0ҊҖҔҢ Ҕҕ0ҋҐҔҢӐ җҘіҐ1Ҍҍ ҊҖ
Ѣ3ғғaҌқ:

3

җҖҎҐ1ҊҢ Ҏҍ ҔҞcң ҚҘҐ2Ӑ їаҊҠқ ҕaҕҤ ҕ҈ҊѠҚқ t ѧқҌѢ1ґӐ ҝҖҚsҡқ tҊҍҏҚҐ1ҙz
ҊҢ ҙmҘjҦӐ їаҙҚҤ ҝҖҚѠҕіҍ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҚҐҙz ҙҒҊҖҏЁ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕіҦ.

4

ѷҖҙғѠҌҖҊ҈ Ҏҍ Ѣ3ҔY ҌaҎҍ ҌҖ ўҙ
jҐ ҙwҙіҗaҚҘҢ җЂҘҘҖҊҢ їeҘzҕҐҕҢӐ ҙҖғyҕzҕҍ Ҏҍ
ўҘіҙҚaҘҝҢ Ґ3 ҙҍҒyҕҌҢӐ Ґ3 ҋaіґ ҌeҘҊzҕҐҕҢ Ґ3 ҚіҔҖfeґӐ ўҙj҈ҕҍ Ҏҍ ҚmҝjҒҢ Ґ3 ҚҘҖҜjҔҢ.

5

ѹjҐ җҘҍҌҠeҌҠҍ ҎҌaҝқ ҕaҙҢ ҊҢ ҚҘwaҌҥ.


55

6

Ѵа Ҏҍ tҊҍҏ0ҝҖҔҙz җҖ ҌҕeҝҢ WҗҘҥҙҕ0ҟҕңҝҢ t ҜіғсҗҗҢ Ґ3 җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҒҢ
ҕҐ6ҔҢ ҊҢ ҚҘwaҌқ ҊҖ ҌҕeҝҢ җ
zҚҐ2Ӑ Ґ3ҌѠҎҍ җҘҍїаҝҖҔҢ Ҍҕjґ ҙeҌҔҤ.

7

ѪҖ Ѣ3ҌҐ1ҕқ Ҏҍ t ҙқїїHҚҢӐ ҙҖїҘaҊҠңҔҙz мҟҕ7ҒHҔҢ җҘҍғҖҔҐ1ҚҐ ҝғѠїҢӐ
җavҍғҢ їҍҙѠҌҖҊ҈Ҡҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ ҝҖҚS Ґ3ҏаҚҐ ҕ҈ XҚҘіҐӐ җҘҖҙҚҘe Ҏҍ ҙғ0ҊҖ ҌҖ
җҖғyҕҖҡҐ.

8

ѩsҝқ Ҏҍ ҙҊҥҡң2 ҔҕHҋҐ ҊҢ ҋ0ҘҕҐҞҥӐ Ґ3ҌѠҎҍ їѠҝҖҔҢ ҙ0їҘ҈ҕҐ.

9

ѹҥҌs Ҏҍ ҕѠҒҚҖ Ҧ
4ҕҖҠ҈Ӑ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ Ѣ3vҚЂҝҢӐ ҊҖ нҒҕЁӐ WҚzҋҟeҕҢ ҙҕ0ҔҢ
ҋғқї0ҒҐҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡқ җavғқ W Ҕҕ0ҏҥӐ җҘҍҒғ0ҕҤҙz t ҙҕҩӐ җ҈ҌE t
ҚҘҍҒҘ0ҊҕҐҒ҈ Ҍ0ғқӐ Ґ3 ҊҏsҠ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҔeҘҚҊ҈.

10

ѹҖҠeҌҢ Ҏҍ җavҍғҢ ҕ҈җ҈ҌE ҕaҕҤӐ Ґ3 Wї8eҔҤ Ѣ3ҋҖ2 ҘҍҟE: ҕҍ Ҕ0ғҊҐҚҍӐ Ґ4їҖ ҌқҠҩ
Ѣ3ҋw2 ҊҢ ҕeҔҢ Ѣ4ҙҚҤ.

11

ѪҖҏҠ
eҌҢ Ҏҍ Ґ3 җҘҍғ0ҔғҤ ҝғѠїҢ Ґ3 ҊҒyҠҤӐ ҌҖҊ0ғҕw Ҏҍ їҍҙѠҌҖҊ҈ҊҢ ҌaҎҍ ҌҖ
ҏ҈ҘҐ2Ӑ Ґ3 ҚaҒw Ґ3ҏаҌҍ.

12

ѷҘҐҊҍҌ0Ҡ҈ Ҏҍ ӂҚҘҖҒ҈ ҎҐ1Ҋ҈ Ґ3 мҚѠҠҐҠ҈ҙz ҕҍ Ҕaғw.

13

Ѵа ҎҍӐ җҘҐҠeҌҠҍ ҊҢ ҒҖҘaїғҤӐ tҊҍҏ0ҝҖҔҙz ҊҖ ѓҙҙҖҕҢӐ tҚyҌқ ҝҖҚsҡҍ
җҖsҚҐ җavғ҈: ҚaҒw їҖ ҕaҔҢ їЁ җҖҊҍғѠғҢӐ ҝҖҚS ҙaҔҢ җѠ
ҠҤ Ґ3ҚҐ2.

14

Ѱъ YҒҖҎҍ ҙҕҐ1Ҍҍҙz ҙҢ ҕaҔҐ ҊҖ ѓҙҙҖҕҥӐ ҊҏeҔҠҍ Ѣ3ҋҖ2 җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ
ҔіҚmғҐ1ҕҢ.

15

Ѱъ tҚyҌқ tҊeҏҠҍҙzӐ ҊҖ XҚҘіҍ җҘҐҙҚaҝҖҔҢ җҘҖҚҐ1Ҋқ ҝjҦӐ ҊҢ ҌҘқҋjґ Ҏҍ
tҊҍҏ0ҝҖҔҙz ҊҢ ҙaҔҖҕҢӐ Ґ3 җҘҍїаҊҠҍ ҊҢ ҚҘwҋmғғjҐӐ ҊҢ ҋҘzҌyҡіґ Ҏҍ ҌeҕҤ
җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҔіғҐ1ҚҢ:

16

ҙқҌҐ1

їҖ җavҍғҢ ҔҐ1ҔҖ Ґ3ҚҐ2 Ѣ3ҜeҙҢӐ YҒw Ҍ҈ ҕҍ їyҌҍҚҢ Ѣ3ҔY ҏ҈ҒҖҙҕѠҚҐ ҊҖ
ўҙjҐӐ ҚҡaҠҍїҖҙzӐ ѓҡҍ ҊҖҏҔ0ҎҕҖ їyҌҍҚҢӐ ҊҢ ҌeҕҤ җzҚҤҌҍҙsҚҕңґ їаҚҐ ҊҖ
ѧҍrғҐ1Ҕҥ.

17

T ҔіғҐ1Қ҈ Ҏҍ җҖҙғaҊҢ ҊҖ Ѣ3ҜeҙҢӐ җҘҐҏҊҩ җҘҍҙҊЂҚҍҘң ҞRҒHҊҕңzӐ

18

Ґ3 YҒҖҎҍ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҒҢ ҕҍҔYӐ ҘҍҟE ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: Ҋң2 Ҋ
ѠҙҚҍӐ YҒw t җeҘҊ҈ҋw ҌҕEӐ

56

tҕeғҐҎҍ җҘіҐҌ0ҝҢ ҊҖ ўҙjҦӐ ҒaҒw ҙҢ ҊaҔҐ ҊҙE ҊҘeҔz їаҝҢӐ

19

Ҙ҈ї0Қ҈z ҋҰҍҊҐ ҙҖ ҊҙsҒҐҔҢ ҙҔҐҘҍҕҖҔdҘіҍҔҢ Ґ3 Ҕҕ0ҋҐҔҐ ҙғҍҏaҔҐ Ґ3
ҕ҈җaҙҚҤҔҐӐ җҘҐғқҟҐ1ҊҠҐҔҐҙz ҔҕЁ t ѧқҌeґҙҒҐҝҢ ҕ҈ҊеҚҢ:

20

YҒw ҕҐ ҊҢ ҟҍҙ0ҔҢ t җҖғeҏҕңҝҢ WїҐҕyҝҙzӐ Ѣ4Ҏҍ ҙҒ҈ҏaҚҐ ҊaҔҢ

Ґ3 ҕ҈қҟҐ1ҚҐ
ҊaҙҢ җҘҍҌ8 ғҦҌҤҔҐ2 Ґ3 җҖ ҌҖҔHҔҢӐ

21

ҏ҈ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқz ѧқҌeѢҔҢ Ҏҍ Ґ3 Ѣ4ғғҐҕwҔҢ Ѣ4Ҏҍ ҒҢ їұқ җҖҒ҈sҕіҍ Ґ3 ҊѠҘқ
YҎҍ ҊҢ ҋҰ҈ ҕaҠҍҋҖ ѧ}ҙ҈ ҝrҚҩ.

22

Ѱъ ҕҕ7ҥӐ ҙEӐ ѓҏҢ ҙҊsҏ҈ҕҢ ҌyҝҖҔҢ ҋҘzҌY ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ ±Ҏҍ ҊҢ ҕeҔҢ ҝҖҚтҡ҈z
җҘҐҒғҦҟҐ1ҚҐҙz ҔҕЁ ҕҍ ҊѠҌңґ:

23

Қ0ҟі
Ҧ YҒw Ҍ¦Ң ҙVаґ җҖ Ҋҙт ҋҘaҌң ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқҍҚҢӐ ҋкzӐ YҒw Xҏң
ҔҍҕE Ґ3 ҙҒHҘїҐ ҎҌyҚҢ.

24

ѵҖ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖ Ҏҍ җҖҗҍҟeҕіҍ ҚҊҖҘҦ2Ӑ ҕҐҎE Ґ4Ҕ҈ҔҢ ҌyҠқ ҔҖҦ2 ҟeҙҚҕқ ҙҍїЁӐ
ҘaҏҊҥ Ѣ4Ҏҍ ҙҒҖҕҟaҚҐ Қҍҟeҕіҍ ҔҖE ҙҢ ҘaҌҖҙҚіҦ Ґ3 ҙғyҎїқӐ Ҧ4Ҏҍ җҘіsҝҢ t ҋҰ҈
ѧ}ҙ҈Ӑ ҏ҈ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҚҐ Ѣ3ђғі
ҍ їғҋdҚҐ їюіz.

25

Ѱъ ҕҕ7ҥӐ ҙEӐ ѓҏҢ ҊѠҔҢӐ YҒw ҒҚҖҔY ҕҍ XҏҘҐҚҍ ғҐҞҩ ҔҖҍҋw2 Ҋң2 ҊҙҐ2Ӑ ҊҢ
ҕҐ1ҝҎҍ җҘҖҐҌ0ҝҢ җҘҖҗҖҊѠҌқz ҞrҚҊіҍ їюіҍ.

26

ѺѠҔҎҍ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқҦ ҊaҔҢ ҊҖ ҌҕeҠҕіґ ҌeҕҤӐ YҒw ҟҐ1ҙҚҢ ѓҏҢ t ҒҘ0Ҋҍ
ҊҙѠҝҢӐ

27

ҕҍ WїҐҕyҝҙz їҖ ҙҒ҈ҏaҚҐ ҊaҔҢ ҊҙҦ2 Ҋ0ғҦ їюіҦ.

28

ѪҕҐҔa
ґҚҍ u5їҖ ҙҍїЁ Ґ3 ҊҙҍҔY ҙҚaҌқӐ ҊҢ ҕeҔҎҍ ҊaҙҢ Ҍ¦Ң ҙVаґ җҖҙҚaҊҐ
Ѣ3җjҙҒҖҗңӐ җ҈ҙҚҐ2 ҞRҒҖҊҤ ҋҰ҈ Ґ3 їұ҈Ӑ Ҧ4Ҏҍ ҙҚzҎҩ ҒҘ0ҊіҦ ҙҊҖeҦ.

29

ЃҏҢ їҖ ҊѠҔҢ ҙіEӐ YҒw җҖ tҠeҙҚҊіҐ ҔҖeҔҢ ҊҕҐ1ҌқҚҢ Ҋ0ғҞң ҚsҎҞң ҊҢ
ҊaҙҢӐ ҕҍ ҡ҈ҌsҡіҐ ҙҚaҌ҈:

30

Ґ3 t ҊaҙҢ ҙ҈ҔѠҝҢ ҊҖҙҚaҕқҚҢ ҔyҎіҍ ҋғ҈ҋ0ғҦ
ҡіҐ Ҙ҈ҏҊҘ҈ҡѢ1ҕ҈zӐ Ѣ4Ҏҍ
tҚҖҘҋaҚҐ мҟҕ7ҒҐ2 Ҋ8ҙғѠҌҢ ҙҍїѢ2.

31

ѹҍҋw2 ҘaҌҐ їҌҐ1ҚҍӐ җҖҔҐҕaҦҡҍӐ YҒw ҚҘҐ2 ғеҚ҈ ҕ0ҡҤ Ґ3 ҌeҕҤ ҕҍ җҘҍҙҚ҈sҝҢ

57

мҟS ҙҖ ҙғҍҏaҔҐ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ ҒҖҋ0ҎҌҖ ҊaҙҢ.

32

Ѱъ ҕҕ7ҥ җҘҍҌ҈Ҧ2 ҊaҙҢӐ їҘaҚіҍӐ їұҖҊҐ Ґ3 ҙғ0Ҋқ їғҋdҚҐ Ѣ3ҋw2Ӑ ҔҖҋyҡҍҔқ ҕ҈ҏҌaҚҐ
Ґ3 ҌaҚҐ Ҋa
ҔҢ ҕ҈ҙғѠҌіҍ ҊҖ Wҙҡ7eҕҕңҝҢ ҊҙѠҝҢ.

33

ѹҘҍїҘҩ Ґ3ғҐ2 ҏғaҚ҈ Ґ3ғҐ2 ҘҐ1ҏҢ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋw ҊҖҏҎҍғaҝҢ:

34

ҙaҔҐ ҊѠҙҚҍӐ YҒw ҚҘeїҖҊ҈ҕіҦ ҔҖҍҔY Ґ3 ҙyҡңҔҢ ҙҖ Ҕҕ0Ҧ җҖҙғқҎҐ1ҙҚҥ
ҘyҞҥ ҔҖҐ2 ҙjҐ.

35

Ѫҙт ҙҒ҈ҏaҝҢ ҊaҔҢӐ YҒw ҚaҒw ҚҘқҎҌaҦҡңҔҙz җҖҌҖїaҍҚҢ ҏ҈ҙҚқҗaҚҐ
ҕҍҔҖҡҕаzӐ җҖҔҐҕaҚҐ Ҏҍ

ҙғ0ҊҖ ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈Ӑ YҒw ҙaҔҢ ҘҍҟE: їкҎeҕҕҥҍ Ѣ4ҙҚҤ җaҟҍ
Ҍ҈sҚҐӐ ҕeҎҍғҐ җҘіҐҔaҚҐ.

36

Ѱъ ҙіт ҘeҒҢӐ җҘҍҒғ0ҕҤ ҒwғѠҕ҈ ҙҊҖтӐ ҙҖ ҊҙѠҔҐ Ґ4ҔҐ җҖҔҖғҐ1ҙz.

37

Ѵҕ0ҋҢ Ҏҍ їаҙҚҤ җғaҟҤ ҊҙеҔҢ: Ґ3 ҕ҈җaҌҠҍ ҕ҈ ҊаҦ җavғҖҊқӐ WїғҖїңҏaҝқ
Ѣ3ҋҖ2Ӑ

38

ҙҒҖҘїsҡҍ ҕ҈Ґҗaҟҍ W ҙғҖҊҍҙҐ2Ӑ Ѣ4Ҏҍ ҘҍҟE
Ӑ YҒw ҒҚҖҔY ҕҍ Ґ4ҔқҚҢ ғҐҞҩ Ѣ3ҋw2
мҏҘѠҚҐ. ѷҘҖҊҖҎҌaҝқ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ ҒҖҘaїғҤ.

ѫғ҈Ҋ҈
21
.

1

Ѱъ YҒҖҎҍ їаҙҚҤ tҊҍҏҚҐ1ҙz ҕaҔҢӐ tҚ0ҘҋҠңҔҙz t ҕҐ1ҝҢӐ җҘsҔw ҠeҌҠҍ
җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҒHҕҢӐ ҊҢ ҌҘқҋjґ Ҏҍ ҌeҕҤ ҊҢ Ҙ0ҌҖҙҢ Ґ3 tҚyҌқ ҊҢ җ҈ҚaҘқ:

2

Ґ3 WїҘѠҚҠҍ ҒҖҘaїғҤ җҘҍҝҖҌsҡҤ ҊҢ

ҜіҕіҒjҦӐ ҊҖҏҠeҌҠҍ tҊҍҏ0ҝҖҔҙz.

3

ѪҖҏҕҐ1ҒҠіґ Ҏҍ ҕaҔҢ ҒЂҗҘҢ WҙҚaҊғҤҠҍ WҠyҦҦӐ җғаҝҖҔҢ ҊҢ ҙmҘjҦ Ґ3
җҘҐҙҚaҝҖҔҢ ҊҢ ҚЂҘҥӐ ҚaҔw їҖ їsҠҍ ҒҖҘ҈їғҦ2 Ґ3ҏғҖҎҐ1ҚҐ їҘeҔz:

4

Ґ3 WїҘѠҚҠҍ мҟҕ7ҒҐ2Ӑ җҘҍїаҝҖҔҢ ҚY Ҍҕjґ ҙeҌҔҤ: Ґ5Ҏҍ җavғҖҊҐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ
Ҍ¦ҖҔҢ ҕҍ ҊҖҙҝҖҌҐ1ҚҐ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ
.

5

ѭъҋҌa Ҏҍ їаҙҚҤ ҕaҔҢ ҙҒҖҕҟaҚҐ ҌҕҐ6Ӑ Ґ3ҏҠeҌҠҍ Ґ3Ҍ0ҝҖҔҢӐ җҘҖҊҖҎҌaҦҡңҔҢ
ҕaҙҢ ҊҙеҔҢ ҙҢ ҎҍҕaҔҐ Ґ3 ҌҥҚҤҔҐ2 ҌaҎҍ ҌҖ ҊҕЁ ҋҘaҌ҈: Ґ3 җҘҍҒғ0ҕҠҍ ҒwғѠҕ҈
җҘҐ їҘeҏҥ җҖҔҖғҐ1ҝҖҔҙz.

6

Ѱъ ҞҥғҖҊaҊҠҍ ҌҘyҋҢ ҌҘyҋ҈ ҊҕҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҒҖҘaїғҤӐ нҕҐ1 Ҏҍ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҊҖ

58

ҙҊҖт ҙҐ.

7

Ѵа Ҏ
ҍӐ җғaҊ҈ҕіҍ ҕ҈ҟeҕҠҍ t ҚЂҘ҈Ӑ җҘҐҙҚaҝҖҔҢ ҊҖ җҚҖғҍҔ҈jҌҥӐ Ґ3
ҞҥғҖҊaҊҠҍ їҘaҚіҦӐ җҘҍїаҝҖҔҢ ҌeҕҤ Ѣ3ҌҐ1ҕҢ м ҕҐ1ҝҢ.

8

ѪҖ XҚҘіҍ Ҏҍ Ґ3ҏҠeҌҠҍ җavҍғҢ Ґ3 Ґ5Ҏҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦӐ Ґ3
ҊҠeҌҠҍ ҊҢ Ҍ0ҔҢ Ҝіғjҗҗ҈ їкҋҖҊѠҙҚҕҐҒ҈Ӑ ҙyҡ҈ t ҙҍҌҔҐ2 ҌіaҒwҕҢӐ җҘҍїаҝҖҔҢ м
ҕҍҋ
w2.

9

ѹҍҋH Ҏҍ їsҝқ ҌҡѢ1ҘҐ ҌҥҊҐ6Ҟң ҟҍҚаҘҐ җҘҖҘҐҞaҦҡңz.

10

ѷҘҍїңҊaҦҡңҔҢ Ҏҍ ҕaҔҢ ҚaҔw ҌҕҐ6 ҔҕHҋҐӐ ҙҕҐ1Ҍҍ ҕѠҒҚҖ t ѧқҌeҐ җҘдҘ0ҒҢӐ
Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ўҋaҊҢӐ

11

Ґ3 җҘҐҠeҌҢ ҒҢ ҕaҔҢ Ґ3 ҊҏeҔҢ җ0zҙҢ җavғҖҊҢӐ ҙҊzҏaҊҢ Ҏҍ ҙҊҖҐ2 ҘyҞҥ Ґ3
ҕ0ҏҥӐ ҘҍҟE: ҚaҒw ҋкҍҚҢ Ҍ¦Ң ҙVаґ: ҔyҎ҈Ӑ Ѣ3ҋHҎ
ҍ Ѣ4ҙҚҤ җ0zҙҢ ҙeґӐ ҚaҒw
ҙҊsҎқҚҢ Ѣ3ҋҖ2 ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ ѧқҌeѢ Ґ3 җҘҍҌ҈ҌsҚҢ ҊҢ ҘyҞҥ иҏаҒwҊҢ.

12

Ѱъ YҒҖҎҍ ҙғаҠ҈ҝҖҔҢ ҙітӐ ҔҖғsҝҖҔҢ Ҕа Ҏҍ Ґ3 ҕ҈ҔѠҙҚҕіҐ
*
Ӑ ҕҍ ҊҖҙҝҖҌҐ1ҚҐ
Ѣ3ҔY ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ.

13

TҊҥҡa Ҏҍ җavҍғҢ Ґ3 ҘҍҟE: ҟҚҖ2 ҚҊҖҘҐҚEӐ җғaҟқҡҍ Ґ3 ҙҖҒҘқҠaҦҡҍ ҔҐ2 ҙeҘҌҞҍ;
ѓҏҢ
їҖ ҕҍ Қ0ҟіҦ ҙҊsҏ҈ҕҢ їаҚҐ ҝҖҡYӐ ҕҖ Ґ3 мҔҘeҚҐ ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ ҋҖҚ0ҊҢ
Ѣ4ҙҔҤ ҏ҈ Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈.

14

ѵҍ җҖҊҐҕyҦҡқҙz Ҏҍ Ѣ3ҔYӐ мҔҖғҟaҝҖҔҢӐ ҘeҒҠҍ: Ҋ0ғz ҋҰҕz Ҍ҈ їyҌҍҚҢ.

15

ѷҖ ҌҕeҝҢ Ҏҍ ҙҐ1ҝҢ мҋҖҚ0ҊғҤҠҍҙz ҊҏңҌ0ҝҖҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ:

16

җҘіҐҌ0Ҡ҈ Ҏҍ ҙҢ ҕaҔҐ Ґ3 ҕѠҞңҐ мҟҕ7Ҟң2 t Ғҍҙ
҈ҘjҐӐ ҊҍҌyҡҍ ҙҢ ҙҖї0ҦӐ м
ҕҍҋHҎҍ їң WїҐҚaҚҐ ҕaҔҢӐ Ҕҕaҙwҕ҈ ҕѠҒҖҍҋҖ ҒЂҗҘzҕҐҕ҈Ӑ ҌҘeҊҕzҋҖ мҟҕ7Ғҩ.

17

ѩаҊҠңҔҢ Ҏҍ ҕaҔҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ ғҦїeҏҕw җҘіsҠ҈ ҕaҙҢ їҘaҚіz.

18

ѵ҈ XҚҘіҍ Ҏҍ ҊҕҐ1Ҍҍ җavҍғҢ ҙҢ ҕaҔҐ ҒҖ ѧaҒwҊқӐ ҊҙҐ1 Ҏҍ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҙҚaҘҞң.

19

Ѱъ ҞҥғҖҊaҊҢ Ґ5ҝҢӐ ҙҒ҈ҏaҠҍ җ
Җ Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ Ғ0ҍҎҌҖӐ Ѣ4Ҏҍ ҙҖҚҊҖҘҐ2 їұҢ ҊҖ
иҏаҞҥҝҢ ҙғқҎeҕіҍҔҢ Ѣ3ҋw2.
*
Қ
aҔҖҠҕіҐ ҎҐ1Қҍғіҍ


59

20

оҕҐ1 Ҏҍ ҙғаҠ҈ҊҠҍ ҙғaҊғzҝқ їұ҈ Ґ3 ҘҍҒ0Ҡ҈ Ѣ3ҔY: ҊҐ1ҌҐҠҐ ғҐӐ їҘaҚҍӐ
ҒҖғҐ1Ғw ҚeҔҢ Ѣ4ҙҚҤ ѧқҌѢ1ґ ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҐҝҢ; Ґ3 ҊҙҐ2 ҘҍҊҕҐ1Қҍғіҍ ҏ҈Ғ0ҕқ ҙyҚҤ:

21

мҊҥҙҚҐ1Ҡ҈ҙz Ҏҍ W ҚҍїЁӐ YҒw tҙҚқҗғeҕіҦ мҟҐ1ҠҐ t

ҏ҈Ғ0ҕ҈ ҔwmҙeҖҊ҈
ҎҐҊyҡңz ҊҖ иҏаҞҥҝҢ Ҋҙт ѧқҌѢ1ҐӐ ҋғ҈ҋ0ғz ҕҍ WїҘѠҏҖҊ҈ҚҐ Ґ5ҔҢ ҟрҌҢ ҙҊҖҐ1ҝҢӐ
ҕҐҎE ҊҖ Wїаҟ҈ҍҝҢ нҚeҟҍҙҒҐҝҢ ҝҖҌҐ1ҚҐ.

22

ѿҚҖ2 u5їҖ Ѣ4ҙҚҤ; ѪҙsҒw җҖҌҖїaҍҚҢ ҕ҈Ҙ0Ҍқ ҙҕҐ1ҚҐҙz: мҙғаҠ҈ҚҢ їҖӐ YҒw
җҘҐҠeғҢ Ѣ3ҙҐ2.

23

ѹіE u5їҖ ҙҖҚҊҖҘҐ2Ӑ Ѣ4Ҏҍ ҚҐ2 ҋғ҈ҋ0ғҍҔҢ: ҙyҚ
Ҥ м ҕaҙҢ ҔyҎіҍ ҟҍҚаҘҐ
WїҥҡaҊҠҍ ҙҍїE їұқ:

24

ҙіт җҖҐ1ҔҢ WҟҐ1ҙҚҐҙz ҙҢ ҕҐ1ҔҐ Ґ3 Ґ3ҎҌҐҊҐ2 ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ Ҍ҈ WҙҚҘҐ1ҎқҚҢ ҙҐ2 ҋғ҈Ҋң6:
Ґ3 Ҙ҈ҏқҔѠҦҚҢ ҊҙҐ2Ӑ YҒw ҊҖҏҊҥҡѢ1ҕҕ҈z Ґ5ҔҢ W ҚҍїЁ ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҙyҚҤӐ ҕҖ
җҘҍїңҊaҍҠҐ Ґ3 ҙaҔҢ ҏ҈Ғ0ҕҢ ҝҘ҈ҕS.

25

Ґ W ҊѠҘҖҊ҈ҊҠҐҝҢ иҏаҞҥҝҢ Ҕң2 җҖҙғa
ҝҖҔҢӐ ҙқҌҐ1ҊҠҍ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Қ҈ҒҖҊ0ҍ
ҙҖїғҦҌaҚҐ Ґ5ҔҢӐ Қ0ҒҔw ҝҘ҈ҕҐ1ҚҐ ҙҍїE t ѧҌwғҖҎeҘҚҊҍҕҕңҝҢ Ґ3 ҒҘ0ҊҍӐ Ґ3
мҌaҊғҍҕҐҕң Ґ3 їғқҌҩ.

26

ѺҖҋҌҩ җavҍғҢ җҖeҔҤ ҔyҎң w4ҕңӐ ҕ҈ XҚҘіҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҐ WҟҐ1ҡҤҙz ҊҕҐ1Ҍҍ ҊҖ
ҙҊzҚҐ1ғҐҡҍӐ ҊҖҏҊҥҡaz Ґ3ҙҗҖғҕeҕіҍ Ҍҕjґ WҟҐҡeҕіzӐ Ҍ0ҕҌҍҎҍ җҘҐҕҍҙҍҕҖ2

їаҙҚҤ ҏ҈
Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ ҒҖҍҋ0ҎҌҖ Ґ4ҝҢ җҘҐҕҖҠeҕіҍ.

27

Ѱъ YҒҖҎҍ ҝҖҚsҝқ ҙeҌҔҤ Ҍҕjґ ҙҒҖҕҟaҚҐҙzӐ Ґ5Ҏҍ t ўҙjҐ ѧқҌeѢӐ ҊҐ1ҌҥҊҠҍ Ѣ3ҋҖ2
ҊҖ ҙҊzҚҐ1ғҐҡҐӐ ҕ҈ҊaҌҐҠ҈ ҊeҙҤ ҕ҈Ҙ0ҌҢ Ґ3 ҊҖҏғҖҎҐ1Ҡ҈ ҕaҕҤ ҘyҞҥӐ

28

ҊҖҗіҦ1ҡҍ: ҔyҎіҍ ѧ}ғҙҚіҐӐ җҖҔҖҏҐ1Қҍ: ҙeґ Ѣ4ҙҚҤ ҟҍғҖҊѠҒҢӐ Ґ4Ҏҍ ҕ҈ ғҦ1ҌҐ
Ґ3
ҏ҈Ғ0ҕҢ Ґ3 ҕ҈ ҔѠҙҚҖ ҙіE ҊҙѠҝҢ ҊҙҦ1Ҍқ мҟҐ1ҚҢ: Ѣ3ҡe Ҏҍ Ґ3 Ѣ4ғғҐҕң ҊҊҍҌE ҊҢ
ҞeҘҒҖҊҤ Ґ3 WҙҒҊҍҘҕҐ2 ҙV0ҍ ҔѠҙҚҖ ҙіE.

29

ѩsҝқ їҖ ҊҐ1ҌҥғҐ ҚҘҖҜjҔ҈ Ѣ3ҜeҙzҕҐҕ҈ ҊҖ ҋҘaҌҥ ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҔҕsҝқӐ
YҒw ҊҢ ҞeҘҒҖҊҤ ҊҊeғҢ Ѣ4ҙҚҤ җavҍғҢ.

30

ѷҖҌҊҐ1Ҏҍҙz Ҏҍ ҋҘaҌҢ ҊeҙҤӐ Ґ3 їаҙҚҤ
ҙҚҍҟeҕіҍ ғҦ1ҌҍҔҢ: Ґ3 Ѣ4ҔҠҍ җavғ҈Ӑ

60

Ҋғҍҟaҝқ Ѣ3ҋҖ2 Ҋ0ҕҢ Ґ3ҏ8 ҞeҘҒҊҍӐ Ґ3 ѓїіҍ ҏ҈ҚҊҖҘҐ1Ҡ҈ҙz ҌҊѢ1ҘҐ.

31

ѰщҡқҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ 쿥1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2Ӑ ҊҏаҌҍ ҊѠҙҚҤ ҒҢ ҚаҙzҡҕҐҒқ ҙҗjҘңӐ YҒw
ҊeҙҤ ҊҖҏҔқҚҐ1ҙz ѧҍrғҐ1ҔҢ:

32

ӂҕҢ Ҏҍ ѓїіҍ җҖҐ1ҔҢ Ҋ0Ґҕң Ґ3 ҙ0ҚҕҐҒҐӐ җҘҐҚҍҟE ҕ҈ ҕS: нҕҐ1 Ҏҍ ҊҐ
1ҌҥҊҠҍ
ҚаҙzҡҕҐҒ҈ Ґ3 Ҋ0ҐҕңӐ җҘҍҙҚaҠ҈ їҐ1ҚҐ җavғ҈.

33

ѷҘҐҙҚyҗғҤ Ҏҍ ҚаҙzҡҕҐҒҢ YҚҢ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3 җҖҊҍғЁ ҙҊzҏaҚҐ Ѣ3ҋҖ2 ҊҍҘҐ1ҋҖҔ҈
ҎҍғѠҏҕҖҔ҈ ҌҊҥҔҩӐ Ґ3 ҊҖҗҘҖҠaҠҍ: ҒҚҖ2 Xїw Ѣ4ҙҚҤ Ґ3 ҟҚҖ2 Ѣ4ҙҚҤ ҙҖҚҊҖҘҐ1ғҢ.

34

ѬҘқҏjҐ Ҏҍ Ґ4ҕҖ ҕѠҟҚҖ ҊҖҗіsҝқ ҊҢ ҕ҈Ҙ0Ҍҥ: ҕҍ ҔҖҋjґ Ҏҍ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ
Ґ
3ҏҊѠҙҚҕҖҍ ҔҖғҊң2 ҘaҌҐӐ җҖҊҍғЁ tҊҍҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ җ0ғҒҢ.

35

ѭъҋҌa Ҏҍ їаҙҚҤ ҕ҈ ҙҚҍҗeҕҍҝҢӐ җҘҐғқҟҐ1ҙz ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍҕқ їаҚҐ Ѣ3ҔY t ҊHҐҕҢ
ҕyҎҌң ҘaҌҐ ҕ҈Ҙ0Ҍ҈Ӑ

36

җҖҙғѠҌҖҊ҈Ҡҍ їҖ Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ ғҦҌjґ ҏҖҊyҡҐҝҢ: ҊҖҏҔҐ2 Ѣ3ҋҖ2.

37

ѽҖҚs Ҏҍ ҊҕҐ1ҚҐ ҊҢ җ0ғҒҢ җavҍғҢ ҋғ҈ҋ0ғ҈ ҚаҙzҡҕҐҒқ:

ѓҡҍ ғѠҚҤ ҔҐ2
Ѣ4ҙҚҤ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҟҚҖ2 ҚҍїЁ; ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҋҘeҟҍҙҒҐ мҔѠҍҠҐ ғҐ;

38

ҕҍ Қа ғҐ Ѣ3ҙҐ2 Ѣ3ҋЂҗҚzҕҐҕҢӐ җҘeҎҌҍ ҙҐ1ҝҢ Ҍҕjґ җҘҍҊҥҡaҊңґ Ґ3 Ґ3ҏҊҍҌаґ ҊҢ
җқҙҚаҕҦ ҟҍҚаҘҐ Қаҙzҡң ҔқҎeґ ҙіҒ҈Ҙeґ;

39

Ѹҍҟe Ҏҍ җavҍғҢ: ѓҏҢ ҟҍғҖҊѠҒҢ Xїw Ѣ4ҙҔҤ ѧқҌe҈ҕҐҕҢӐ ҚaҘҙzҕҐҕҢӐ ҙғaҊҕ҈
ҋw
ҋҘaҌ҈ ҊҢ ҒіғіҒjҐ ҎҐ1ҚҍғҤ: ҔҖғҦ1 Ҏҍ ҚSӐ җҖҊҍғҐ1 ҔҐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ.

40

ѷҖҊҍғѠҊҠқ Ҏҍ Ѣ3ҔYӐ җavҍғҢ ҙҚҖS ҕ҈ ҙҚҍҗeҕҍҝҢ җҖҔ҈aҊҢ ҘқҒ0Ҧ ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ:
Ҕҕ0ҋқ Ҏҍ їҍҏҔ0ғҊіҦ їаҊҠқӐ ҊҖҏҋғ҈ҙҐ2 Ѣ3ҊҘeґҙҒҐҔҢ ҾҏаҒҖҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғz:

ѫғ҈Ҋ҈
22
.

1

ѴyҎіҍ їҘaҚіҍ Ґ3 нҚҞң2Ӑ
мҙғаҠҐҚҍ Ҕ0ґ ҒҢ ҊaҔҢ ҕҕ7ҥ tҊѠҚҢ.

2

ѹғаҠ҈ҊҠҍ ҎҍӐ YҒw Ѣ3ҊҘeґҙҒҐҔҢ ҾҏаҒҖҔҢ ҊҖҏҋғ҈ҙҐ2 ҒҢ ҕҐ6ҔҢӐ җaҟҍ
җҘҐғҖҎҐ1Ҡ҈ їҍҏҔ0ғҊіҍ. Ѱъ ҘҍҟE:

3

ѓҏҢ Xїw Ѣ4ҙҔҤ ҔyҎҢ ѧқҌe҈ҕҐҕҢӐ ҘҖҌҐ1Ҋҙz ҊҢ ҚaҘҙҥ ҒіғіҒjґҙҚҥҔҢӐ ҊҖҙҗҐҚaҕҢ
Ҏҍ ҊҖ ҋҘaҌҥ ҙeҔҢ җҘҐ ҕҖҋY ҋ҈Ҕ҈ғіҐ1ғwҊқӐ ҕ҈Ғaҏ҈ҕҢ Ґ3ҏҊѠ
ҙҚҕw нҚeҟҍҙҒҖҔқ

61

ҏ҈Ғ0ҕқӐ ҘҍҊҕҐ1ҚҍғҤ ҙаґ їюіґӐ YҒҖҎҍ ҊҙҐ2 Ҋң2 Ѣ3ҙҚE ҌҕeҙҤ:

4

Ґ4Ҏҍ ҙeґ җyҚҤ ҋҖҕҐ1ҝҢ ҌaҎҍ ҌҖ ҙҔeҘҚҐӐ ҊzҎS Ґ3 җҘҍҌ҈S ҊҢ ҚҍҔҕҐ1Ҟқ ҔyҎң
Ҏҍ Ґ3 ҎѢҕң2Ӑ

5

YҒҖҎҍ Ґ3 ўҘҝіҍҘeґ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқҍҚҢ ҔҐ2 Ґ3 ҊҙҐ2 ҙҚaҘҞң: t ҕҐ1ҝҎҍ Ґ3 җҖҙғрҕіz
җҘіeҔҤ ҒҢ ҎҐҊyҡңҔҢ ҊҢ

Ҍ҈ҔaҙҞҥ їҘaҚіzҔҢӐ Ґ3ҌsҝҢ җҘҐҊҍҙҚҐ2 ҙyҡңz ҚaҔw
ҙҊтҏ҈ҕң ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ Ҍ҈ Ҕyҟ҈Қҙz.

6

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҔҐ2 Ґ3Ҍyҡқ Ґ3 җҘҐїғҐҎaҦҡқҙz ҒҢ Ҍ҈ҔaҙҒқ ҊҢ җҖғyҌҕҍӐ Ҋҕҍҏaҗқ ҙҢ
ҕҍїҍҙE WїғҐҙҚҩ ҙҊѠҚҢ Ҕҕ0ҋҢ w4ҒҘҍҙҚҢ ҔҍҕѢ2.

7

ѷ҈Ҍ0ҝҢ Ҏҍ ҕ҈ ҏeҔғҦ Ґ3 ҙғаҠ҈ҝҢ ҋғaҙҢ ҋкҦҡҤ ҔҐ2: ҙavғҍӐ ҙavғ
ҍӐ ҟҚ0 Ҕz
ҋ0ҕҐҠҐ;

8

ЃҏҢ Ҏҍ tҊҥҡaҝҢ: ҒҚҖ2 Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ; Ҙҍҟe Ҏҍ ҒҖ ҔҕЁ: ѓҏҢ Ѣ4ҙҔҤ ѧ}ҙҢ ҕ҈ҏwҘeґӐ
Ѣ3ҋ0Ҏҍ Қң2 ҋ0ҕҐҠҐ.

9

ѹҖ Ҕҕ0Ҧ Ҏҍ ҙyҡіҐ ҙҊѠҚҢ Xїw ҊҐ1ҌҥҠ҈ Ґ3 җҘҐҙҚҘaҠҕҐ їаҠ҈Ӑ ҋғaҙ҈ Ҏҍ ҕҍ
ҙғаҠ҈Ҡ҈ ҋкҦҡ҈ҋw ҒҖ ҔҕЁ.

10

ѸҍҒ0ҝҢ Ҏҍ: ҟҚҖ2 ҙҖҚҊҖҘҦ2Ӑ ҋҰҐ; ѫҰҤ Ҏҍ ҘҍҟE ҒҖ Ҕҕ
Ё: ҊҖҙҚaҊҢ Ґ3ҌҐ2 ҊҢ
Ҍ҈ҔaҙҒҢӐ Ґ3 ҚaҔw ҘҍҟeҚҙz ҚҐ2 W ҊҙѠҝҢӐ ±Ҏҍ ҊҟҐҕeҕҖ ҚҐ2 Ѣ4ҙҚҤ ҚҊҖҘҐ1ҚҐ.

11

Ѱъ YҒҖҎҍ ҕҍ ҊҐ1ҌҥҝҢ t ҙғaҊң ҙҊѠҚ҈ ӂҕ҈ҋwӐ ҏ҈ ҘyҒқ ҊҍҌ0ҔҤ t ҙyҡҐҝҢ ҙҖ
Ҕҕ0ҦӐ ҊҕҐҌ0ҝҢ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҒҢ.

12

Ґҕaҕі҈ Ҏҍ ҕѠҒіґӐ ҔyҎҢ їғ҈ҋҖҋҖҊѠҐҕҢ җҖ ҏ҈Ғ0ҕқӐ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҕҢ t
Ҋ
ҙѠҝҢ ҎҐҊyҡҐҝҢ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥ ѧқҌѢ1ґӐ

13

җҘҐҠeҌҢ ҒҖ ҔҕЁ Ґ3 ҙҚaҊҢ Ҙҍҟe ҔҐ: ҙavғҍ їҘaҚҍӐ җҘҖҏҘҐ2. Ѱъ ѓҏҢ ҊҢ Қ0ґ ҟaҙҢ
ҊҖҏҏҘѠҝҢ ҕaҕҤ.

14

ӁҕҢ Ҏҍ Ҙҍҟe ҔҐ: їұҢ нҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ Ґ3ҏҊ0ғҐ
*

ҚS Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ ҝҖҚѠҕіҍ
Ѣ3ҋw2Ӑ Ґ3 ҊҐ1ҌҥҚҐ җҘҊdҕҐҒ҈Ӑ Ґ3 ҙғаҠ҈ҚҐ ҋғaҙҢ t XҙҚҢ Ѣ3ҋw2:

15


w їyҌҍҠҐ Ѣ3ҔY ҙҊҐҌѠҚҍғҤ м ҊҙѠҝҢ ҟҍғҖҊѠҒwҊҢ W ҙҐ1ҝҢӐ ±Ҏҍ ҊҐ1ҌҥғҢ*
җҘҍҌ8ҐҏїҘҩ


62

Ѣ3ҙҐ2 Ґ3 ҙғаҠ҈ғҢ:

16

Ґ3 ҕҕ7ҥ ҟҚҖ2 ҔeҌғҐҠҐ; ҊҖҙҚaҊҢ ҒҘҍҙҚҐ1ҙz Ґ3 WҔаґ ҋҘҥҝҐ2 ҚҊҖтӐ җҘҐҏҊaҊҢ
Ґ4Ҕz ҋҰ҈ ѧ}ҙ҈.

17

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1ҊҠқҔҐҙz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ Ґ3 ҔҖғsҡқҔҐҙz ҊҢ ҞeҘҒҊҐӐ їаҚҐ
ҊҖ Ґ3ҏҙҚқҗғeҕіҐ

18

Ґ3 ҊҐ1ҌҥҚҐ Ѣ3ҋҖ2 ҋғ҈ҋ0ғҦҡ҈ ҔҐ2: җҖҚҡҐ1ҙz Ґ3 Ґ3ҏаҌҐ ҙҒ0Ҙw Ґ3ҏ8 ѧҍrғҐ1Ҕ҈Ӑ ҏ҈ҕE
ҕҍ җҘіҐ1ҔқҚҢ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊ҈ ҚҊҖҍҋw2Ӑ Ѣ4Ҏҍ W ҔҕЁ.

19

Ѱъ ѓҏҢ ҘѠҝҢ: ҋҰҐӐ ҙaҔҐ ҊѠҌzҚҢӐ YҒw ѓҏҢ їѠҝҢ Ҋҙ҈ҎҌaz ҊҢ ҚҍҔҕҐ1Ҟқ Ґ3
їіS җҖ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢ ҊѠҘқҦҡңz ҊҢ ҚSӐ

20

Ґ3 Ѣ3ҋҌҩ Ґ3ҏғҐҊaҠҍҙz Ғ
Ҙ0ҊҤ ҙҚҍҜaҕ҈ ҙҊҐҌѠҚҍғz ҚҊҖҍҋw2Ӑ Ґ3 ҙaҔҢ їѠҝҢ ҙҚҖS
Ґ3 ҙҖҐҏҊҖғsz мїіeҕіҦ Ѣ3ҋw2 Ґ3 ҙҚҘҍҋjґ ҘҐ1ҏҢ 쿥ҊaҦҡҐҝҢ Ѣ3ҋҖ2.

21

Ѱъ ҘҍҟE ҒҖ ҔҕЁ: Ґ3ҌҐ2Ӑ YҒw ѓҏҢ ҊҖ иҏаҒҐ Ҍ҈ғeҟҍ җҖҙғҦ1 Қz.

22

ѷҖҙғyҠ҈ҝқ Ҏҍ Ѣ3ҋw2 ҌaҎҍ ҌҖ ҙҍҋw2 ҙғҖҊҍҙE Ґ3 ҊҖҏҌҊҐҋ0Ҡ҈ ҋғaҙҢ ҙҊ0ґӐ
ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҊҖ
ҏҔҐ2 t ҏҍҔғҐ2 Қ҈ҒҖҊaҋҖӐ ҕҍ җҖҌҖїaҍҚҢ їҖ Ѣ3ҔY ҎҐ1ҚҐ.

23

ѪҖҗіҦ1ҡңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ Ґ3 ҔeҡқҡңҔҢ ҘҐ6ҏң Ґ3 җҘaҝҢ ҊҖҏҔҍҚaҦҡңҔҢ ҕ҈
ҊҖҏҌyҝҢӐ

24

җҖҊҍғЁ ҚаҙzҡҕҐҒҢ tҊҍҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ җ0ғҒҢӐ ҘeҒҢ Ҙaҕ҈ҔҐ Ґ3ҙҚzҏaҚҐ Ѣ3ҋҖ2Ӑ Ҍ҈
Ҙ҈ҏқҔѠҍҚҢӐ ҏ҈ ҒyҦ ҊҐҕY ҚaҒw ҊҖҗіsҝқ ҕaҕҤ.

25

Ѱъ YҒҖҎҍ
җҘҖҚzҋ0Ҡ҈ Ѣ3ҋҖ2 ҊҍҘҊҤҔҐ2Ӑ ҘҍҟE ҒҢ ҙҚҖsҡҍҔқ ҙ0ҚҕҐҒқ җavҍғҢ:
ҟҍғҖҊѠҒ҈ ҘҐ1ҔғzҕҐҕ҈ Ґ3 ҕҍwҙқҎҌeҕ҈ ғѠҚҤ ғҐ Ѣ4ҙҚҤ ҊaҔҢ їҐ1ҚҐ;

26

ѹғаҠ҈ҊҢ Ҏҍ ҙ0ҚҕҐҒҢӐ җҘҐҙҚқҗҐ2 ҒҢ ҚаҙzҡҕҐҒқӐ ҙҒ҈ҏҩӐ ҋғ҈ҋ0ғz: ҊҐ1ҎҌҤӐ
ҟҚҖ2 ҝ0ҡҍҠҐ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ; ҟҍғҖҊѠҒҢ їҖ ҙeґ ҘҐ1ҔғzҕҐҕҢ Ѣ4ҙҚҤ.

27

ѷҘҐҙҚ
yҗғҤ Ҏҍ ҚаҙzҡҕҐҒҢ ҘҍҟE Ѣ3ҔY: ҋғ҈ҋ0ғҐ ҔҐ2Ӑ ҘҐ1ҔғzҕҐҕҢ ғҐ Ѣ3ҙҐ2 Қң2;
ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: Ѣ4ґ.

28

TҊҥҡa Ҏҍ ҚаҙzҡҕҐҒҢ: ѓҏҢ Ҕҕ0ҋҖҦ Ҟҥҕ0Ҧ ҕ҈Ҙҥҟeҕіҍ ҎҐ1ҚҍғҙҚҊ҈ ҙҍҋw2
ҙҚzҎaҝҢ. ѷavҍғҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ѓҏҢ Ҏҍ Ґ3 ҘҖҌҐ1ҝҙz ҊҢ ҕeҔҢ.


63

29

Ѓїіҍ u5їҖ tҙҚқҗҐ1Ҡ҈ t ҕҍҋw2 ҝҖҚsҡіҐ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3ҙҚzҏ
aҚҐӐ Ґ3 ҚаҙzҡҕҐҒҢ Ҏҍ
мїҖsҙzӐ Ҙ҈ҏқҔѠҊҢӐ YҒw ҘҐ1ҔғzҕҐҕҢ Ѣ4ҙҚҤӐ Ґ3 YҒw їЁ Ѣ3ҋҖ2 ҙҊzҏaғҢ.

30

ѵ҈ XҚҘіҍ ҎҍӐ ҝҖҚS Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ Ґ4ҙҚҐҕқӐ ҟҍҙw2 ҘaҌҐ WҒғҍҊҍҚaҍҚҙz t ѧқҌѢ1ґӐ
Ҙ҈ҏҘҥҠҐ2 Ѣ3ҋҖ2 t XҏҢ Ґ3 җҖҊҍғЁ җҘіҐҚҐ2 ўҘҝіҍҘeѢҔҢ Ґ3 ҊҙҍҔY ҙҖї0Ҙқ Ґ4ҝҢ: Ґ3 ҙҊeҌҢ
җavғ҈Ӑ җҖҙҚaҊҐ Ѣ
3ҋҖ2 җҘҍҌ8 ҕҐ1ҔҐ.

ѫғ҈Ҋ҈
23
.

1

ѪҖҏҏҘѠҊҢ Ҏҍ җavҍғҢ ҕ҈ ҙ0ҕҔҢӐ ҘҍҟE: ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ ѓҏҢ ҊҙeҦ ҙ0ҊҥҙҚіҦ їкҋ0Ҧ
ҎҐ1ҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҝҢ җҘҍҌ8 їұҖҔҢ ҌaҎҍ ҌҖ ҙҍҋw2 ҌҕE.

2

ҐҘҝіҍҘeґ Ҏҍ ўҕaҕі҈ җҖҊҍғЁ җҘҍҌҙҚҖsҡңҔҢ Ѣ3ҔY їҐ1ҚҐ Ѣ3ҋw2 мҙҚҩ.

3

ѺҖҋҌҩ җavҍғҢ ҘҍҟE ҒҢ ҕҍҔY: їҐ1ҚҐ Қ
S Ґ4Ҕ҈ҚҤ їұҢӐ ҙҚҥҕҖ2 җҖҊaҗғҍҕ҈z: Ґ3 Қң2
ҙҥҌҐ1ҠҐ ҙқҌs ҔҐ җҖ ҏ҈Ғ0ҕқӐ җҘҍҙҚқҗaz Ҏҍ ҏ҈Ғ0ҕҢ ҊҍғҐ1ҠҐӐ Ҍ҈ їіҦ1ҚҢ ҔS.

4

ѷҘҍҌҙҚҖsҡіҐ Ҏҍ ҘѠҠ҈: ўҘҝіҍҘeҦ ғҐ їюіҦ ҌҖҙ҈ҎҌaҍҠҐ;

5

Ѹҍҟe Ҏҍ җavҍғҢ: ҕҍ ҊѠҌ҈ҝҢӐ їҘaҚіҍӐ YҒw ўҘҝіҍҘeґ Ѣ4ҙҚҤ: җҐ1ҙ҈ҕҖ їҖ Ѣ4ҙҚҤ:
ҒҕsҏҦ ғҦҌjґ ҚҊҖҐ1ҝҢ

Ҍ҈ ҕҍ ҘҍҟeҠҐ Ѧғҩ.

6

Ѹ҈ҏқҔѠҊҢ Ҏҍ җavҍғҢӐ YҒw Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ ҟaҙҚҤ Ѣ4ҙҚҤ ҙ҈ҌҌқҒѢ1ґӐ ҌҘқҋaz Ҏҍ Ҝ҈ҘіҙѢ1ґӐ
ҊҖҏҏҊҩ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐ: ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ ѓҏҢ Ҝ҈Ҙіҙeґ Ѣ4ҙҔҤӐ ҙаҕҢ Ҝ҈ҘіҙeҖҊҢ: W
мҗҖҊaҕіҐ Ґ3 W ҊҖҙҒrҕіҐ ҔeҘҚҊңҝҢ ѓҏҢ ҙyҌҢ җҘіeҔғҦ.

7

ѹe Ҏҍ Ѣ3ҔY ҘeҒҠқӐ їаҙҚҤ ҘaҙҗҘz ҔҍҎҌY ҙ
҈ҌҌқҒѢ1Ґ Ґ3 Ҝ҈ҘіҙѢ1ҐӐ Ґ3 Ҙ҈ҏҌҥғҐ1ҙz
ҕ҈Ҙ0ҌҢ:

8

ҙ҈ҌҌқҒeѢ їҖ ҋғ҈ҋ0ғҦҚҢ ҕҍ їаҚҐ ҊҖҙҒrҕіzӐ ҕҐ ѓҋұғ҈Ӑ ҕҐ Ҍ¦҈: Ҝ҈ҘіҙeѢ Ҏҍ
Ґ3ҙҗҖҊѠҌқҦҚҢ нїҖS.

9

ѩаҙҚҤ Ҏҍ ҒғҐ1ҟҤ ҊҍғҐ1ҒҢӐ Ґ3 ҊҖҙҚaҊҠҍ ҒҕҐ1ҎҕҐҞң ҟaҙҚҐ Ҝ҈ҘіҙeґҙҒіz җҘsҝқҙz
ҔҍҎҌY ҙҖї0ҦӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ: ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖ ѦғҖ2 WїҘҥҚaҍ
ҔҢ ҊҢ ҟҍғҖҊѠҞҥ ҙeҔҢ: ѓҡҍ
Ҏҍ Ҍ¦Ң ҋк҈ Ѣ3ҔY Ґ3ғҐ2 ѓҋұғҢӐ ҕҍ җҘҖҚҐ1ҊҐҔҙz їұқ.

10

Ѵҕ0ҏҥ Ҏҍ їаҊҠҍґ ҘaҙҗҘҐӐ їҖsҙz ҚаҙzҡҕҐҒҢӐ Ҍ҈ ҕҍ Ҙ҈ҙҚҍҘҏaҕҢ їyҌҍҚҢ
җavҍғҢ t ҕҐ1ҝҢӐ җҖҊҍғЁ Ҋ0ҐҕwҔҢ ҙҕҐ1ҚҐ Ґ3 ҊҖҙҝҐ1ҚҐҚҐ Ѣ3ҋҖ2 t ҙҘҍҌң2 Ґ4ҝҢ Ґ3

64

ҊҍҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ җ0ғҒҢ.

11

ѪҢ ҕ҈ҙҚaҊҠқҦ
Ҏҍ ҕ0ҡҤ җҘҍҌҙҚaҊҢ Ѣ3ҔY ҋҰҤӐ ҘҍҟE: ҌҍҘҏaґӐ җavғҍ: YҒҖҎҍ їҖ
ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ғҢ Ѣ3ҙҐ2 ±Ҏҍ W ҔҕЁ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ ҙҐ1Ҟҍ ҚҐ2 җҖҌҖїaҍҚҢ Ґ3 ҊҢ
ҘҐ1Ҕҥ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҚҐ.

12

ѩаҊҠқ Ҏҍ ҌҕҦ2Ӑ ҙҖҚҊ0ҘҠҍ ҕѠҞңҐ t ѧқҌѢ1ґ ҙҖҊѠҚҢ
*
Ӑ ҏ҈ҒғsҠ҈ ҙҍїEӐ
ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ ҕҍ YҙҚҐ ҕҐ җҐ1ҚҐӐ Ҍ0ҕҌҍҎҍ
мїіҦ1ҚҢ җavғ҈:

13

їsҝқ Ҏҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҐҝҢ ҙіҦ2 ҒғsҚҊқ ҙҖҚҊ0ҘҠіҐӐ

14

Ґ5Ҏҍ җҘҐҙҚyҗғҤҠҍ ҒҖ ўҘҝіҍҘeѢҔҢ Ґ3 ҙҚaҘҞѢҔҢӐ ҘѠҠ҈: ҒғsҚҊҖҦ җҘҖҒғsҝҖҔҢ
ҙҍїE ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҊҒқҙҐ1ҚҐӐ Ҍ0ҕҌҍҎҍ мїіeҔҢ җavғ҈:

15

ҕҕ7ҥ u5їҖ Ҋң2 ҙҒ҈ҎҐ1Қҍ ҚаҙzҡҕҐҒқ ҙҢ ҙҖї0ҘҖҔҢӐ YҒw Ҍ҈ XҚҘҥ ҙҊҍҌeҚҢ

Ѣ3ҋҖ2 ҒҢ ҊaҔҢӐ ѓҒҐ їң ҝҖҚsҡҍ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ Ґ3ҏҊѠҙҚҕҥҍ ±Ҏҍ W ҕeҔҢ: Ҕа ҎҍӐ
җҘeҎҌҍ ҌaҎҍ ҕҍ җҘҐїғҐ1ҎҐҚҐҙz Ѣ3ҔYӐ ҋҖҚ0ҊҐ Ѣ3ҙҔң2 쿥1ҚҐ Ѣ3ҋҖ2.

16

ѹғаҠ҈ҊҢ Ҏҍ ҙаҕҢ ҙҍҙҚҘң2 җavғҖҊң Ғ0ҊҢӐ җҘҐҠeҌҢ Ґ3 ҊҠeҌҢ ҊҢ җ0ғҒҢӐ
ҙҒ҈ҏҩ җavғқ.

17

ѷҘҐҏҊaҊҢ Ҏҍ җavҍғҢ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋҖ t ҙHҚҕҐҒҢӐ
ҘҍҟE: Ҧ4ҕҖҠқ ҙҍҋҖ2 tҊҍҌҐ2 ҒҢ
ҚаҙzҡҕҐҒқ: Ґ4Ҕ҈ҚҤ їҖ ҕѠҟҚҖ ҙҒ҈ҏaҚҐ Ѣ3ҔY.

18

ӁҕҢ Ҏҍ u5їҖ җҖҐ1ҔҢ Ѣ3ҋҖ2 җҘҐҊҍҌE ҒҢ ҚаҙzҡҕҐҒқ Ґ3 ҘҍҟE: XҏҕҐҒҢ җavҍғҢ
җҘҐҏҊaҊҢ ҔSӐ мҔҖғҐ2 ҙҍҋҖ2 Ҧ4ҕҖҠқ җҘҐҊҍҙҚҐ2 ҒҢ ҚҍїЁӐ Ґ3Ҕyҡ҈ ҕѠҟҚҖ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ
ҚҍїЁ.

19

ѷҖҐ1ҔҢ Ҏҍ Ѣ3ҋҖ2 ҏ҈ ҘyҒқ Қаҙzҡҕ
ҐҒҢ Ґ3 tҠeҌҢ ҕ҈ Ѣ3ҌҐ1ҕҥӐ ҊҖҗҘҖҠaҠҍ Ѣ3ҋҖ2:
ҟҚҖ2 Ѣ4ҙҚҤӐ Ѣ4Ҏҍ Ґ4Ҕ҈ҠҐ ҊҖҏҊҥҙҚҐ1ҚҐ ҔҐ2;

20

Ѹҍҟe ҎҍӐ YҒw ѧқҌeѢ ҙҖҊҥҡaҠ҈ мҔҖғҐ1ҚҐ ҚSӐ YҒw Ҍ҈ XҚҘҥ ҙҊҍҌeҠҐ
җavғ҈ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ ҊҢ ҙҖї0ҘҢӐ ѓҒҐ їң ҝҖҚsҡңҔҢ Ґ3ҏҊѠҙҚҕҥҍ Ґ3ҙҚzҏaҚҐ ±Ҏҍ W
ҕeҔҢ:

21

Қң2 u5їҖ ҕҍ җҖҙғyҠ҈ґ Ґ4ҝҢ: ғ0Ҋz
ҚҢ їҖ Ѣ3ҋҖ2 t ҕҐ1ҝҢ ҔyҎіҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ*
ҕ҈ҊѠҚҢ


65

ҟҍҚаҘҍҌҍҙzҚҐӐ Ґ5Ҏҍ ҏ҈ҒғsҠ҈ ҙҍїE ҕҐ YҙҚҐ ҕҐ җҐ1ҚҐӐ Ҍ0ҕҌҍҎҍ мїіҦ1ҚҢ Ѣ3ҋҖ2: Ґ3
ҕҕ7ҥ ҋҖҚ0ҊҐ ҙyҚҤӐ ҟaҦҡҍ WїҥҡaҕіzӐ Ѣ4Ҏҍ t ҚҍїѢ2.

22

ѺаҙzҡҕҐҒҢ u5їҖ tҗқҙҚҐ2 Ҧ4ҕҖҠқӐ ҏ҈ҊҥҡaҊҢ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ Ҏҍ җҖҊѠҌ҈ҚҐӐ
YҒw ҙіт иҊҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2 ҔҕЁ.

23

Ѱ
ъ җҘҐҏҊaҊҢ ҌҊҩ ҕеҒіz t ҙHҚҕҐҒҢӐ ҘҍҟE: мҋҖҚ0ҊҐҚ҈ ҔҐ2 Ҋ0ҐҕwҊҢ
ҊҖwҘқҎeҕҕңҝҢ ҌҊѠҙҚҥӐ YҒw Ҍ҈ Ґ4ҌқҚҢ ҌҖ Ғҍҙ҈ҘjҐӐ Ґ3 ҒHҕҕҐҒҢ ҙeҌҔҤҌҍҙzҚҢӐ Ґ3
ҙҚҘҥғѢ1ҞҢ ҌҊѠҙҚҥӐ t ҚҘeҚіzҋw ҟ҈ҙҩ ҕ0ҡҐ:

24

Ґ3 ҙҒ0Қң җҘҐҊҍҙҚҐ2Ӑ Ҍ҈ Ҋҙ҈ҌҐ1ҊҠҍ җavғ҈ җҘҖҊ0ҌzҚҢ ҌҖ ҜҐ1ғіx҈ Ґ3ҋeҔwҕ҈.

25

ѵ҈җҐҙa

Ҏҍ Ґ3 җҖҙғaҕіҍ Ґ3Ҕyҡҍҍ w4їҘ҈ҏҢ ҙeґ:

26

Ғғ҈vҌjґ ғmҙj҈ ҌҍҘҎaҊҕҖҔқ Ґ3ҋeҔwҕқ ҜҐ1ғіxқ ҘaҌҖҊ҈ҚҐҙz:

27

ҔyҎ҈ ҙҍҋҖ2 YҚ҈ t ѧқҌѢ1ґ Ґ3 Ґ3Ҕyҡ҈ мїіeҕ҈ їаҚҐ t ҕҐ1ҝҢӐ җҘҐҙҚyҗғҤ ҙҢ
ҊHҐҕң tsҝҢ Ѣ3ҋҖ2Ӑ мҊѠҌҥҊҢӐ YҒw ҘҐ1ҔғzҕҐҕҢ Ѣ4ҙҚҤ:

28

ҝҖҚs Ҏҍ Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ ҊҐҕYӐ Ѣ3sҎҍ ҘaҌҐ җҖҐҔa
ҝқ ҕaҕҤӐ ҙҊҍҌ0ҝҢ Ѣ3ҋҖ2 ҊҢ
ҙ0ҕҔҐҡҍ Ґ4ҝҢ:

29

Ѣ3ҋ0Ҏҍ WїҘҥҚ0ҝҢ Wҋғ҈ҋ0ғқҍҔ҈ W ҊҏңҙҒaҕіҐ ҏ҈Ғ0ҕ҈ Ґ4ҝҢӐ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖ Ҏҍ
ҌҖҙҚ0ґҕҖ ҙҔeҘҚҐ Ґ3ғҐ2 Xҏ҈ҔҢ ҙҖҋҘҥҠeҕіҍ Ґ3Ҕyҡ҈:

30

ҙҒaҏ҈ҕқ Ҏҍ їаҊҠқ ҔҐ2 Ғ0Ҋқ ҝҖҚsҡқ їаҚҐ t ѧқҌѢ1ґ ҕ҈ ҔyҎ҈ ҙҍҋҖ2Ӑ ѓїіҍ
җҖҙғaҝҢ Ѣ3ҋҖ2 ҒҢ ҚҍїЁӐ ҏ҈Ҋҥҡa
ҊҢ Ґ3 ҒғҍҊҍҚҕҐҒHҔҢ Ѣ3ҋw2 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ җҘҍҌ8 ҚҖї0ҦӐ
±Ҏҍ ҕaҕҤ: ҏҌҘaҊҢ їyҌҐ.

31

Ѫ0ҐҕҐ Ҏҍ u5їҖ җҖ җҖҊҍғѠҕҕҖҔқ Ґ5ҔҢӐ ҊҏeҔҠҍ җavғ҈Ӑ ҊҍҌ0Ҡ҈ Wї8 ҕ0ҡҤ ҊҖ
ўҕҚіҗ҈ҚҘjҌқ:

32

ҊҖ XҚҘіҍ ҎҍӐ WҙҚaҊғҤҠҍ Ғ0ҕҕҐҒҐ Ґ3ҚҐ2 ҙҢ ҕҐ1ҔҢӐ ҊҖҏҊҘ҈ҚҐ1Ҡ҈ҙz ҊҢ җ0ғҒҢ.

33

оҕҐ1 Ҏҍ җҘҐҠeҌҠҍ ҊҢ Ғҍҙ҈
ҘjҦ Ґ3 ҊҌaҊҠҍ җҖҙғaҕіҍ Ґ3ҋeҔwҕқӐ җҘҍҌҙҚaҊҐҠ҈
Ѣ3ҔY Ґ3 җavғ҈.

34

ѷҘҖҟeҚҢ Ҏҍ Ґ3ҋeҔwҕҢ җҖҙғaҕіҍ Ґ3 ҊҖҗҘ0ҠҤӐ t Ғ0ҍz w4їғ҈ҙҚҐ Ѣ4ҙҚҤӐ Ґ3
мҊѠҌҥҊҢӐ YҒw t ҒіғіҒjҐӐ ҘҍҟE:


66

35

мҙғаҠқ W ҚҍїЁӐ Ѣ3ҋҌҩ Ґ3 ҒғҍҊҍҚҕҐҞң2 ҚҊҖҐ2 җҘіҐ1ҌқҚҢ. Ѱъ җҖҊҍғЁ ҊҢ
җҘҍҚHҘҥ Ґ4ҘwҌҖҊҥ ҙҚҘҍҡҐ2 Ѣ3
ҋҖ2.

ѫғ҈Ҋ҈
24
.

1

ѷҖ җzҚҐ1ҝҢ Ҏҍ ҌҕeҝҢ ҙҕҐ1Ҍҍ ўҘҝіҍҘeґ ўҕaҕі҈ ҙҖ ҙҚрҘҞң Ґ3 ҙҢ ҘҐ1ҚҖҘҖҔҢ
ҕѠҒіҐҔҢ ҚҍҘҚЂғғҖҔҢӐ Ґ5Ҏҍ ҙҒ҈ҏaҠ҈ Ґ3ҋeҔwҕқ W җavғҥ.

2

ѷҘҐ1ҏҊ҈ҕқ Ҏҍ їаҊҠқ Ѣ3ҔYӐ ҕ҈ҟaҚҢ ҒғҍҊҍҚaҚҐ ҚҍҘҚЂғғҢӐ ҋғ҈ҋ0ғz:

3

Ҕҕ0ҋҢ ҔҐ1ҘҢ мғқҟaҦҡҍ ҚҖї0ҦӐ Ґ3 Ґ3ҙҗҘ҈ҊғѢ1ҕіz їң
ҊaѢҔ҈z иҏаҒқ ҙҍҔY
ҚҊҖҐ1ҔҢ җҘҖҔңҠғeҕіҍҔҢӐ ҊҙsҒҐҔҢ Ҏҍ w4їҘ҈ҏҖҔҢ Ґ3 ҊҍҏҌЁ җҘіeҔғҍҔҢӐ
ҌҍҘҎaҊҕңґ ҜҐ1ғіxҍӐ ҙҖ ҊҙsҒҐҔҢ їғ҈ҋҖҌ҈ҘeҕіҍҔҢ:

4

ҕҖ Ҍ҈ ҕҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҙҚқҎaҦ ҚҍїЁӐ ҔҖғҦ1 Қz җҖҙғyҠ҈ҚҐ ҕaҙҢ ҊҒҘaҚҞҥ ҚҊҖeҦ
ҒҘ0ҚҖҙҚіҦ:

5

WїҘҥҚ0ҝҖҔҢ їҖ ҔyҎ҈ ҙҍҋҖ2 ҋқїҐ1Қҍғz Ґ3 ҌҊҐ1Ҏқҡ҈

җҘҖҚҐҊғeҕіҍ ҊҙеҔҢ
ѧқҌeѢҔҢ ҎҐҊyҡңҔҢ җҖ Ҋҙҍғeҕҕҥґ Ґ3 җҘҍҌҙҚaҚҍғz ҙyҡ҈ ҕ҈ҏwҘeґҙҚҥґ Ѣ4ҘҍҙҐӐ

6

Ґ4Ҏҍ Ґ3 ҞeҘҒҖҊҤ җҖҒқҙҐ1ҙz WҙҒҊҍҘҕҐ1ҚҐӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ґ3 YҝҖҔҢ Ґ3 җҖ ҏ҈Ғ0ҕқ ҕaҠҍҔқ
ҝҖҚѠҝҖҔҢ ҙқҌҐ1ҚҐ Ѣ3ҔY:

7

җҘҐҠeҌҢ Ҏҍ ғmҙj҈ ҚаҙzҡҕҐҒҢӐ Ҕҕ0ҋҖҦ ҙҐ1ғҖҦ t ҘyҒҢ ҕaҠҐҝҢ Ґ3ҙҝҐҚҐ2
Ѣ3ҋҖ2 Ґ3
ҒҢ ҚҍїЁ җҖҙғҩӐ

8

җҖҊҍғѠҊҢ Ґ3 ҕaҔҢ җҖeҔғҦҡңҔҢ ҕaҕҤ Ґ3ҚҐ2 ҒҢ ҚҍїЁ: t ҕҍҋHҎҍ ҊҖҏҔ0ҎҍҠҐ
ҙaҔҢ Ҙ҈ҏҙқҌҐ1ҊҢ W ҊҙѠҝҢ ҙҐ1ҝҢ җҖҏҕaҚҐӐ W ҕҐ1ҝҎҍ Ҕң2 җҖeҔғҍҔҢ ҕaҕҤ.

9

ѹғҖҎҐ1Ҡ҈ҙz Ҏҍ Ґ3 ѧқҌeѢӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍ ҙҐ6ҔҢ ҚaҒw їаҚҐ.

10

TҊҥҡa Ҏҍ җavҍғҢӐ җҖҔ҈ҕyҊҠқ Ѣ3ҔY Ґ3ҋeҔwҕқ

ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ: t Ҕҕ0ҋҐҝҢ
ғѠҚҢ ҙyҡ҈ ҚS ҙқҌіҦ2 җҘaҊҍҌҕ҈ иҏаҒқ ҙҍҔY ҙҊѠҌңґӐ їғ҈ҋҖҌyҠҕҥҍ ±Ҏҍ W ҔҕЁ
tҊҥҡaҦӐ

11

ҔҖҋyҡқ ҚҐ2 Ҙ҈ҏқҔѠҚҐӐ YҒw ҕҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҔҐ2 Ѣ4ҙҚҤ Ҍҕjґ ҌҊ҈ҕaҌҍҙzҚҐҝҢӐ
tҕeғҥҎҍ ҊҏңҌ0ҝҢ җҖҒғҖҕҐ1ҚҐҙz ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ:

12

Ґ3 ҕҐ ҊҢ ҞeҘҒҊҐ WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҔS ҒҢ ҒҖҔY ҋғ҈ҋ0ғҦ
ҡ҈ Ґ3ғҐ2 Ҙ҈ҏҊҘaҚҢ

67

ҚҊҖҘsҡ҈ ҕ҈Ҙ0ҌқӐ ҕҐ ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐҝҢӐ ҕҐ ҊҖ ҋҘaҌҥӐ

13

ҕҐҎE ҌҖҊҍҙҚҐ2 Ҕ0ҋқҚҢӐ Ѣ3ғҐ6Ғ҈ ҚҍїЁ ҕҕ7ҥ ҕ҈ ҔS ҋғ҈ҋ0ғҦҚҢ:

14

Ґ3ҙҗҖҊѠҌқҦ Ҏҍ ҚҍїЁ ҙіEӐ YҒw ҊҢ җқҚҐ2Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҙjҐ ҋғ҈ҋ0ғҦҚҢ Ѣ4ҘҍҙҤӐ ҚaҒw
ҙғқҎY нҚeҟҍҙҒҖҔқ їұқӐ ҊѠҘқz ҊҙеҔҢ ҙyҡңҔҢ ҊҢ ҏ҈Ғ0ҕҥ Ґ3 җҘд
Ҙ0ҞҥҝҢ
җҐ6ҙ҈ҕңҔҢӐ

15

мҗҖҊaҕіҍ Ґ3Ҕаґ ҕ҈ їұ҈Ӑ YҒw ҊҖҙҒrҕіҍ ҝ0ҡҍҚҢ їаҚҐ ҔѢ1ҘҚҊңҔҢӐ
җҘҊdҕҐҒwҔҢ Ҏҍ Ґ3 ҋҘѠҠҕҐҒwҔҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Ґ3 ҙaҔҐ ҙjҐ ҟaҦҚҢ:

16

W ҙeҔҢ Ҏҍ Ґ3 ѓҏҢ җҖҌҊҐҏaҦҙzӐ ҕҍҗҖҘ0ҟҕқ ҙ0ҊҥҙҚҤ Ґ3ҔѠҚҐ ҊҙҍҋҌҩ җҘҍҌ8
їұҖҔҢ Ҏҍ Ґ3 ҟҍғҖҊеҒҐ:

17

җҖ ғѠҚҥҝҢ Ҏҍ Ҕҕ0ҋҐҝҢ җҘіҐҌ
0ҝҢ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ ҔҐ1ғwҙҚңҕҐ ҊҖ иҏаҒҢ Ҕ0ґ
Ґ3 җҘҐҕҖҠѢ1ҕіz:

18

ҊҢ ҕҐ1ҝҎҍ WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҔS WҟҐҡeҕҕ҈ ҊҢ ҞeҘҒҊҐӐ ҕҐ ҙҢ ҕ҈Ҙ0ҌҖҔҢӐ ҕҐҎE ҙҢ
ҔҖғҊ0ҦӐ

19

ҕѠҞңҐ t ўҙjҐ ѧқҌeѢӐ Ґ5ҔҎҍ җҖҌҖїaҠҍ җҘҍҌ8 ҚS җҘіҐҚҐ2 Ґ3 ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐӐ ѓҡҍ
Ґ4ҔқҚҢ ҟҚҖ2 ҕ҈ ҔS:

20

Ґ3ғҐ2 ҙaҔҐ ҚjҐ Ҍ҈ ҋғ҈ҋ0ғҦҚҢӐ
ѓҡҍ ҒyҦ WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҊҖ ҔҕЁ ҕҍҗҘaҊҌқӐ
ҙҚaҊҠқ ҔҐ2 ҊҢ ҙ0ҕҔҐҡҐӐ

21

ҘaҏҊҥ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ҋw ҙҍҋw2 ҋғaҙ҈Ӑ Ґ4ҔҎҍ ҊҖҏҖҗҐ1ҝҢ ҙҚҖS ҊҢ ҕҐ1ҝҢӐ YҒw W
ҊҖҙҒrҕіҐ ҔeҘҚҊңҝҢ ѓҏҢ ҙyҌҢ җҘіeҔғҦ ҌҕeҙҤ t ҊaҙҢ.

22

ѹғаҠ҈ҊҢ Ҏҍ ҙіт ҜҐ1ғіxҢ tҊҥҡҩ
*

Ґ5ҔҢӐ Ґ3ҏҊѠҙҚҕҥҍ мҊѠҌҥҊҢ ±Ҏҍ W
җқҚҐ2 ҙeҔҢӐ ҋғ҈ҋ
0ғz: Ѣ3ҋҌҩ ғmҙj҈ ҚаҙzҡҕҐҒҢ җҘіҐ1ҌҍҚҢӐ Ҙ҈ҏҙқҎҌY ±Ҏҍ W ҊaҙҢ.

23

ѷҖҊҍғѠ Ҏҍ ҙ0ҚҕҐҒқ ҙҚҘҍҡҐ2 җavғ҈Ӑ Ґ3 Ґ3ҔѠҚҐ WҙғaїқӐ Ґ3 ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ Ҏҍ
ҊҖҏїҘ҈ҕsҚҐ t ҙҊҖҐ1ҝҢ Ѣ3ҔY ҙғқҎҐ1ҚҐ Ґ3ғҐ2 җҘҐҝҖҌҐ1ҚҐ ҒҢ ҕҍҔY.

24

ѷҖ ҌҕeҝҢ Ҏҍ ҕѠҒіҐҝҢ җҘҐҠeҌҢ ҜҐ1ғіxҢ ҙҖ ҌҘқҙjғғіҍҦ Ҏҍҕ0Ҧ ҙҊҖe
Ҧ ҙyҡҍҦ
ѧқҌe҈ҕңҕҍҦӐ җҘҐҏҊҩ җavғ҈Ӑ Ҍ҈ ҙғаҠҐҚҢ t ҕҍҋw2 ҊѠҘқӐ YҎҍ ҊҖ ҝrҚҩ ѧ}ҙ҈.
*
tҘҍҟE


68

25

ѫғ҈ҋ0ғҦҡқ Ҏҍ Ѣ3ҔY W җҘaҊҌҥ Ґ3 W ҊҖҏҌҍҘҎaҕіҐ Ґ3 W ҙқҌЁ ҝҖҚsҡҍҔҢ
їаҚҐӐ җҘҐҙҚҘaҠҍҕҢ їаҊҢ ҜҐ1ғіxҢ tҊҥҡҩ: ҕҕ7ҥ Xїw Ґ3ҌҐ2Ӑ ҊҘeҔz Ҏҍ җҖғқҟҐ1ҊҢ
җҘҐҏҖҊy Қz.

26

ѪҒyҗҥ Ҏҍ Ґ3 ҕ҈ҌѠzҙzӐ YҒw
ҔҏҌҩ ҌaҙҚҙz Ѣ3ҔY t җavғ҈Ӑ YҒw Ҍ҈
tҗyҙҚҐҚҢ Ѣ3ҋҖ2: ҚѠҔҎҍ Ґ3 ҟaҙҚw җҘҐҏңҊaz Ѣ3ҋҖ2Ӑ їҍҙѠҌҖҊ҈Ҡҍ ҙҢ ҕҐ1ҔҢ.

27

ѬҊҥҔa Ҏҍ ғѠҚҖҔ҈ ҙҒҖҕҟaҊҠҍҔ҈ҙz җҘіsҚҢ Ґ3ҏҔҥҕeҕіҍ ҜҐ1ғіxҢ җҖҘҒj҈
ҜҐ1ҙҚ҈: ҝҖҚs Ҏҍ мҋ0ҌҕҖҍ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ ѧқҌeѢҔҢ ҜҐ1ғіxҢӐ WҙҚaҊҐ җavғ҈ ҙҊsҏ҈ҕ҈.

ѫғ҈Ҋ҈
25
.

1

ѼҐ1ҙҚҢ Ҏҍ u5їҖ җҘіҐ1ҔҤ ҊғaҙҚҤӐ җҖ ҚҘіeҝҢ ҌҕeҝҢ ҊҏаҌҍ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ t Ғҍҙ҈ҘjҐ.

2

ѹҒ҈ҏaҠ҈ Ҏҍ Ѣ3ҔY ўҘҝіҍҘeѢ Ґ3 җeҘҊіҐ t ѧқҌѢ1ґ ҕ҈ җavғ҈ Ґ3 ҔҖғsҝқ Ѣ3ҋҖ2Ӑ

3

җҘҖҙsҡҍ їғ҈ҋҖҌaҚҐ ҕaҕҤӐ YҒw Ҍ҈ җ0ҙғҍҚҢ Ѣ3ҋҖ2 ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢӐ Ғ0ҊҢ ҚҊҖҘsҡҍӐ
YҒw Ҍ҈ мїіҦ1ҚҢ Ѣ3ҋҖ2 ҕ҈ җқҚҐ2.

4

ѼҐ1ҙҚҢ Ҏҍ җҖҊҍғЁ җavғ҈ ҙҚҘҍҡҐ2 ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҐӐ ҙaҔҢ ҚaҔw ҝҖҚS ҊҙҒ0Ҙҥ
Ґ3ҏаҚҐ:

5

Ґ5Ҏҍ u5їҖ ҙҐ1ғҤҕіҐ ҊҢ ҊaҙҢӐ ҘҍҟEӐ ҙҖ Ҕҕ0Ҧ ҠeҌҠҍӐ ѓҡҍ Ѣ4ҙҚҤ Ғaz ҕҍҗҘaҊҌ҈ ҊҢ
ҔyҎҐ ҙeҔҢӐ Ҍ҈ ҋғ҈ҋ0ғҦҚҢ ҕaҕҤ.

6

ѷҘҍїаҊҢ Ҏҍ м ҕҐ1ҝҢ ҕҍ Ҕҕ0Ҏ҈ҍ ҌҍҙzҚҐ2 ҌҕjґӐ ҙҕҐ1Ҍҍ ҊҢ Ғҍҙ҈ҘjҦ: ҕ҈ XҚҘіҍ
ҙѠҌҢ ҕ҈ ҙқҌҐ1ҡҐӐ җҖҊҍғЁ җavғ҈ җҘҐҊҍҙҚҐ2.

7

ѷҘҐҊҍҌeҕқ Ҏҍ їаҊҠқ Ѣ3ҔYӐ w4ҒҘҍҙҚҢ ҙҚaҠ҈ Ґ5Ҏҍ t ѧҍrғҐ1Ҕ҈ ҙҠeҌҠіҐ ѧқҌeѢӐ
ҔҕHҋҐ Ґ3 ҚтҎҒҐ ҊҐҕң6 җҘҐҕҖҙsҡҍ ҕ҈ җavғ҈Ӑ Ґ4ҝҎҍ ҕҍ ҔҖҎaҝқ Ґ3ҏ8zҊҐ1ҚҐ:

8

tҊҥҡ҈ҊaҦҡқ Ѣ3ҔYӐ YҒw ҕҐ ҕ҈ ҏ҈Ғ0ҕҢ ѧқҌeґҙҒіґӐ ҕҐ ҕ҈ ҞeҘҒҖҊҤӐ ҕҐ ҕ҈
Ғeҙ҈Ҙ
z ҟҚҖ2 ҙҖҋҘҥҠҐ1ҝҢ.

9

ѼҐ1ҙҚҢ Ҏҍ ҝҖҚS мҋ0ҌҕҖҍ ѧқҌeѢҔҢ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐӐ tҊҥҡaҊҢ җavғҖҊҐ ҘҍҟE:
ҝ0ҡҍҠҐ ғҐӐ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҢ ҊҖҏҠeҌҢӐ ҚaҔw W ҙҐ1ҝҢ ҙyҌҢ җҘіsҚҐ t ҔҍҕѢ2;

10

Ѹҍҟe Ҏҍ җavҍғҢ: ҕ҈ ҙқҌҐ1ҡҐ Ғeҙ҈ҘҍҊҥ ҙҚҖS Ѣ4ҙҔҤӐ Ґ3ҌѠҎҍ ҔҐ2 ҌҖҙҚ0ҐҚҢ ҙyҌҢ
җҘіsҚҐ: ѧқҌѢ1ґ ҕҐ ҟҐ1ҔҎҍ WїҐ
1ҌҥҝҢӐ YҒҖҎҍ Ґ3 Қң2 Ҍ0їҘҥ ҊѠҙҐ:


69

11

ѓҡҍ їҖ ҕҍҗҘaҊҌқҦ Ґ3ғҐ2 ҌҖҙҚ0ґҕҖ ҙҔeҘҚҐ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҝҢ ҟҚҖ2Ӑ ҕҍ tҔeҡқҙz
мҔҘeҚҐ: ѓҡҍ ғҐ Ҏҍ ҕҐҟҚ0Ҏҍ Ѣ4ҙҚҤ ҊҖ ҔҕЁӐ Ѣ4Ҏҍ ҙjҐ ҕ҈ ҔS ҒғҍҊeҡқҚҢӐ
ҕҐҒҚ0Ҏҍ ҔS Ҕ0ҎҍҚҢ ҚеҔҢ ҊаҌ҈ҚҐ: Ғeҙ҈Ҙz ҕ҈ҘҐҞaҦ.

12

ѺҖҋҌҩ ҜҐ1ҙҚҢ ҙҖҙҚzҏaҊҙz ҙҢ ҙҖҊеҚҕҐҒҐӐ
tҊҥҡҩ: Ғeҙ҈Ҙz ғҐ ҕ҈ҘeҒғҢ Ѣ3ҙҐ2;
ҒҢ Ғeҙ҈ҘҦ җ0ґҌҍҠҐ.

13

ѬҕѢ1ҔҢ Ҏҍ ҔҐҕyҊҠңҔҢ ҕеҒҐҔҢӐ ўҋҘjҗҗ҈ ҞaҘҤ Ґ3 ҊҍҘҕіҒj҈ ҙҕҐҌ0ҙҚ҈ ҊҢ
Ғҍҙ҈ҘjҦ ҞҥғҖҊaҚҐ ҜҐ1ҙҚ҈.

14

Ѱъ YҒҖҎҍ ҔҕHҋҐ ҌҕҐ6 җҘҍїаҙҚ҈ ҚYӐ ҜҐ1ҙҚҢ ҙҒ҈ҏҩ Ҟ҈ҘҦ2 ±Ҏҍ W җavғҥӐ
ҋғ҈ҋ0ғz: ҔyҎҢ ҕѠҒіґ Ѣ4ҙҚҤ WҙҚaҊғҍҕҢ t ҜҐ1ғіx
҈ XҏҕҐҒҢӐ

15

W ҕeҔҎҍӐ їаҊҠқ ҔҐ2 ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ иҊҐ1Ҡ҈ ўҘҝіҍҘeѢ Ґ3 ҙҚaҘҞң ѧқҌeґҙҚіҐӐ
җҘҖҙsҡҍ ҕaҕҤ ҙқҌҩ.

16

ѲҢ ҕҐ6ҔҎҍ tҊҥҡaҝҢӐ YҒw ҕѠҙҚҤ Wїаҟ҈ґ ҘҐ1ҔғzҕwҔҢ ҊаҌ҈ҚҐ ҟҍғҖҊѠҒ҈
Ғ0ҍҋҖ ҕ҈ җҖҋҐ1їҍғҤӐ җҘeҎҌҍ ҌaҎҍ WҒғҍҊҍҚaҍҔңґ ҕҍ Ґ4Ҕ҈ҚҤ җҘҍҌ8 ғҐҞeҔҢ
ҒғҍҊeҡқҡҐҝҢ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3
ҔѠҙҚҖ tҊѠҚ҈ җҘіҐ1ҔҍҚҢ W ҙҊҖeҔҢ ҙҖҋҘҥҠeҕіҐ.

17

ѹҠeҌҠңҔҙz Ҏҍ Ґ5ҔҢ ҏҌЁӐ ҏ҈ҒҖҙҕѠҕіҍ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҖ ҙҖҚҊ0ҘҤӐ ҕ҈ XҚҘіҍ ҙѠҌҢ
ҕ҈ ҙқҌҐ1ҡҐӐ җҖҊҍғѠҝҢ җҘҐҊҍҙҚҐ2 ҔyҎ҈.

18

WщҒҘҍҙҚҢ Ҏҍ Ѣ3ҋw2 ҙҚaҊҠҍ ҒғҍҊҍҚҕҐҞң2Ӑ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕқ ҊҐҕYӐ ±Ҏҍ ѓҏҢ
ҕҍҗҡҍҊaҝҢӐ ҕ҈ҕҍҙ0Ҡ҈:

19

ҙҚzҏрҕіz Ҏҍ ҕеҒ
҈z W ҙҊҖeґ Ҙ҈ҏғҐ1ҟҕҥґ ҊѠҘҥ Ґ3Ҕsҝқ ҒҢ ҕҍҔY Ґ3 W
ҕѠҒҖҍҔҢ ѧ}ҙҥ мҔeҘҠҍҔҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ җavҍғҢ ҎҐ1Ҋ҈ їаҚҐ.

20

ѵҍҌҖқҔѠzҙz Ҏҍ ѓҏҢ W ҊҏңҙҒaҕіҐ ҙҐ1ҝҢӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝҢӐ ѓҡҍ ҝ0ҡҍҚҢ Ґ3ҚҐ2 ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҢ Ґ3 ҚaҔw ҙyҌҢ җҘіsҚҐ W ҙҐ1ҝҢ.

21

ѷavғқ Ҏҍ ҕ҈ҘeҒҠқ їғҦҌeҕқ їаҚҐ Ѣ3ҔY ҌҖ
Ҙ҈ҏҙқҎҌeҕіz ѓvҋқҙҚ҈Ӑ җҖҊҍғѠҝҢ
їғҦҙҚҐ2 Ѣ3ҋҖ2Ӑ Ҍ0ҕҌҍҎҍ җҖҙғҦ2 Ѣ3ҋҖ2 ҒҢ Ғeҙ҈ҘҦ.

22

ҐҋҘjҗҗ҈ Ҏҍ ҒҢ ҜҐ1ҙҚқ ҘҍҟE: ҝҖҚѠғҢ їаҝҢ Ґ3 ҙaҔҢ ҟҍғҖҊѠҒ҈ ҙҍҋҖ2 ҙғаҠ҈ҚҐ.
ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: XҚҘҥ мҙғаҠҐҠҐ Ѣ3ҋҖ2.


70

23

ѵ҈ XҚҘіҍ Ҏҍ җҘҐҠeҌҠқ ўҋҘjҗҗҥ Ґ3 ҊҍҘҕіҒjҐ ҙҖ Ҕҕ0ҋҖҦ ҋ0ҘҌҖҙҚіҦ Ґ3
ҊҠeҌ
ҠңҔҢ ҊҢ ҙқҌeїҕқҦ җ҈ғaҚқ ҙҢ Қң6ҙzҡҕҐҒҐ Ґ3 ҙҢ ҕ҈Ҙ0ҟҐҚңҔҐ Ҕ{ҎҐ ҋҘaҌ҈Ӑ
Ґ3 җҖҊҍғѠҊҠқ ҜҐ1ҙҚқӐ җҘҐҊҍҌeҕҢ їаҙҚҤ җavҍғҢ.

24

Ѱъ ҘҍҟE ҜҐ1ҙҚҢ: ўҋҘjҗҗҖ Ҟ҈ҘҦ2 Ґ3 ҊҙҐ2 ҙyҡіҐ ҙҢ ҕaҔҐ ҔyҎіҍӐ ҊҐ1ҌҐҚҍ ҙҍҋҖ2Ӑ W
ҕeҔҎҍ ҊҙE Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ ѧқҌѢ1ґ ҙҚқҎaҝқ ҔҐ2 ҊҖ ѧҍrғҐ1Ҕҥ Ҏҍ Ґ3 ҏҌЁӐ ҊҖҗ
іҦ1ҡҍӐ
YҒw ҕҍ җҖҌҖїaҍҚҢ ҎҐ1ҚҐ Ѣ3ҔY ҒҚҖҔY:

25

ѓҏҢ Ҏҍ Ҙ҈ҏқҔѠҊҢ ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҌҖҙҚ0ґҕҖ ҙҔeҘҚҐ ҙҖҚҊ0ҘҠ҈ Ѣ3ҋҖ2Ӑ Ґ3 ҙ҈ҔҖҔy Ҏҍ
ҙҍҔY ҕ҈ҘeҒҠқ ҙҍҊaҙҚ҈Ӑ ҙқҌҐ1ҝҢ җҖҙғaҚҐ Ѣ3ҋҖ2:

26

W ҕeҔҎҍ Ґ3ҏҊѠҙҚҕҖҍ ҟҚҖ2 җҐҙaҚҐ ҋҖҙҗҖҌҐ1ҕқ ҕҍ Ґ4Ҕ҈ҔҢ: ҚѠҔҎҍ Ґ3 җҘҐҊҍҌ0ҝҢ
Ѣ3ҋҖ2 җҘҍҌ8 ҊaҙҢӐ ҕ҈Ґҗ
aҟҍ Ҏҍ җҘҍҌ8 ҚSӐ ўҋҘjҗҗҖ Ҟ҈ҘҦ2Ӑ YҒw Ҍ҈ Ҙ҈ҏҙқҎҌeҕіҦ їаҊҠқ
Ґ4Ҕ҈ҔҢ ҟҚҖ2 җҐҙaҚҐ:

27

їҍҏҙғҖҊeҙҕҖ їҖ ҔҕҐ1Қҙz ҔҐ2Ӑ җҖҙңғaҦҡқ Ҧ4ҏҕҐҒ҈Ӑ ў ҊҐҕң2Ӑ YҎҍ ҕaҕҤӐ ҕҍ
ҙҒ҈ҏaҚҐ.

ѫғ҈Ҋ҈
26
.

1

ҐҋҘjҗҗ҈ Ҏҍ ҒҢ җavғқ ҘҍҟE: җҖҊҍғҥҊaҍҚҙz ҚҐ2 W ҙҍїЁ ҙ҈ҔҖҔY ҋғ҈ҋ0ғ҈ҚҐ.
ѺҖҋҌҩ җavҍғ
Ң җҘҖҙҚeҘҢ ҘyҒқ tҊҥҡ҈ҊaҠҍ:

2

W ҊҙѠҝҢӐ W ҕҐ1ҝҎҍ WҒғҍҊҍҚaҍҔҤ Ѣ4ҙҔҤ t ѧқҌѢ1ґӐ Ҟ҈ҘҦ2 ўҋҘjҗҗҖӐ ҕҍҗҡyҦ ҙҍїE
їғ҈Ҏeҕҕ҈ їаҚҐӐ YҒw җҘҍҌ8 ҚҖї0Ҧ tҊҥҡaҚҐ ҌҕeҙҤ Ґ4Ҕ҈ҔҢӐ

3

җaҟҍ Ҏҍ ҊѠҌҞ҈ ҚS ҙyҡ҈ ҙҊѠҌңґ ҊҙѠҝҢ ѧқҌeґҙҒҐҝҢ Wїаҟ҈ѢҊҢ Ґ3 ҊҏңҙҒaҕіґ.
ѺѠҔҎҍ ҔҖғҦ1ҙz ҚҐ2 ҌҖғҋҖҚҍҘҗҥғҐ
1Ҋҕw җҖҙғyҠ҈ҚҐ ҔҍҕѢ2.

4

ѮҐҚіE Xїw ҔҖE Ѣ4Ҏҍ t Ҧ4ҕҖҙҚҐӐ Ґ3ҙҗeҘҊ҈ їаҊҠҍҍ ҊҖ иҏаҞҥ ҔҖeҔҢ ҊҖ
ѧҍrғҐ1ҔҥӐ ҊѠҌzҚҢ ҊҙҐ2 ѧқҌeѢӐ

5

ҊѠҌzҡҍ ҔS Ґ3ҙҗeҘҊ҈Ӑ ѓҡҍ ҝҖҚsҚҢ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊҖҊ҈ҚҐӐ YҒw җҖ Ґ3ҏҊѠҙҚҕҥґ
Ѣ4ҘҍҙҐ ҕaҠҍz ҊѠҘң ҎҐ1ҝҢ Ҝ҈Ҙіҙeґ.

6

Ѱъ ҕҕ7ҥ W мҗҖҊaҕіҐ WїҥҚҖҊaҕіzӐ їаҊҠ
҈ҋw t їұ҈ ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢ ҕaҠңҔҢӐ
ҙҚҖҦ2 ҙқҌҐ1ҔҤӐ


71

7

ҊҢ ҕeҎҍ нї҈ҕaҌҍҙzҚҍ ҒҖғеҕ҈ ҕрҠ҈ їҍҏҗҘҍҙҚaҕҐ ҌeҕҤ Ґ3 ҕ0ҡҤ ҙғқҎaҡҍ
ҕ҈ҌѠҦҚҙz ҌҖҐҚҐ2: W ҕeҔҎҍ мҗҖҊaҕіҐ WҒғҍҊҍҚaҍҔҤ Ѣ4ҙҔҤӐ Ҟ҈ҘҦ2 ўҋҘjҗҗҖӐ t
ѧқҌѢ1ґ.

8

ѿҚҖ2; ѵҍҊѠҘҕҖ ғҐ ҙyҌҐҚҙz ҊaҔҐӐ YҒw їұҢ ҔѢ1ҘҚҊңz ҊҖҏҙҚ҈ҊғsҍҚҢ;

9

Ѓ
ҏҢ Xїw ҔҕѠҝҢӐ YҒw җҖҌҖїaҍҚҢ ҔҐ2 ҔҕHҋ҈ ҙҖҗҘҖҚҐ6Ҋҕ҈ җҘҖҚҐ1Ҋқ Ґ4Ҕҍҕҍ
ѧ}ҙ҈ ҕ҈ҏwҘe҈ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ:

10

Ѣ4Ҏҍ Ґ3 ҙҖҚҊҖҘҐ1ҝҢ ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ Ґ3 ҔҕHҋҐ t ҙVаҝҢ ѓҏҢ ҊҢ ҚҍҔҕҐ1Ҟ҈ҝҢ
ҏ҈ҚҊҖҘsҝҢӐ ҊғaҙҚҤ t ўҘҝіҍҘѢ1ґ җҘіeҔҤ: 쿥ҊaѢҔңҔҢ Ҏҍ Ґ5ҔҢ җҘҐғ҈ҋaҝҢ
ҙҖҊѠҚҢ:

11

Ґ3 ҕ҈ ҊҙѠҝҢ ҙ0ҕҔҐ
ҡҐҝҢ Ҕҕ0ҎҐҞҍҦ Ҕyҟz Ґ5ҝҢӐ җҘҐҕқҎҌaҝҢ ҝyғҐҚҐ:
җҘҍҐҏғҐ1ҝ҈ Ҏҍ ҊҘ҈ҎҌyz ҕ҈ ҕҐ1ҝҢӐ ҋҖҕsҝҢ ҌaҎҍ Ґ3 ҌҖ ҊҕѠҠҕҐҝҢ ҋҘ҈ҌHҊҢ.

12

ѪҢ ҕҐ1ҝҎҍ Ґ3Ҍаґ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҒҢ ҙҖ ҊғaҙҚіҦ Ґ3 җҖҊҍғѠҕіҍҔҢӐ Ѣ4Ҏҍ t ўҘҝіҍҘѢ1ґӐ

13

ҊҢ җҖғyҌҕҐ ҕ҈ җқҚҐ2 ҊҐ1ҌҥҝҢӐ Ҟ҈ҘҦ2Ӑ ҙҢ ҕҍїҍҙE җaҟҍ ҙіsҕіz ҙ0ғҕҍҟҕ҈
ҋw
WҙіsҊҠіґ ҔS ҙҊѠҚҢ Ґ3 ҙҖ Ҕҕ0Ҧ Ґ3ҌyҡҐҝҢ.

14

ѪҙеҔҢ Ҏҍ җaҌҠңҔҢ ҕaҔҢ ҕ҈ ҏeҔғҦӐ ҙғаҠ҈ҝҢ ҋғaҙҢ ҋкҦҡҤ ҒҖ ҔҕЁ Ґ3
ҊҥҡaҦҡҤ Ѣ3ҊҘeґҙҒҐҔҢ ҾҏаҒҖҔҢ: ҙavғҍӐ ҙavғҍӐ ҟҚ0 Ҕz ҋ0ҕҐҠҐ; ҎeҙҚҖҒҖ ҚҐ2
Ѣ4ҙҚҤ җҘҖҚҐ1Ҋқ ҘҖҎҕҩ җҘaҚҐ.

15

ЃҏҢ Ҏҍ ҘѠҝҢ: ҒҚҖ2 Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ; ӁҕҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ѓҏҢ Ѣ
4ҙҔҤ ѧ}ҙҢӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ Қң2
ҋ0ҕҐҠҐ:

16

ҕҖ ҊҖҙҚaҕҐ Ґ3 ҙҚaҕҐ ҕ҈ ҕҖҋY ҚҊҖѢ1Ҧ: ҕ҈ ҙe їҖ иҊҐ1ҝҙz ҚҐ2Ӑ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҚҐ ҚS
ҙғқҋY Ґ3 ҙҊҐҌѠҚҍғzӐ ±Ҏҍ ҊҐ1ҌҥғҢ Ѣ3ҙҐ2 Ґ3 ±Ҏҍ иҊғҦ2 ҚҍїЁӐ

17

Ґ3ҏ8ҐҔaz ҚS t ғҦҌjґ ѧқҌeґҙҒҐҝҢ Ґ3 t иҏң6ҒҢӐ ҒҢ ҕҐ6ҔҎҍ ѓҏҢ ҚS җҖҙғҦ2Ӑ

18

tҊeҘҙҚҐ ӂҟҐ Ґ4ҝҢӐ Ҍ
҈ WїҘ҈ҚsҚҙz t ҚҔң2 ҊҢ ҙҊѠҚҢ Ґ3 t w4їғ҈ҙҚҐ
ҙ҈Қ҈ҕҐҕң2 ҒҢ їұқӐ Ѣ4Ҏҍ җҘіsҚҐ Ґ5ҔҢ WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ ҋҘҥҝHҊҢ Ґ3 ҌҖҙҚҖsҕіҍ ҊҖ ҙVаҝҢ
ҊѠҘҖҦӐ YҎҍ ҊҢ ҔS.

19

ѺѠҔҎҍӐ Ҟ҈ҘҦ2 ўҋҘjҗҗҖӐ ҕҍ їаҝҢ җҘҖҚҐ1ҊҍҕҢ ҕҍїeҙҕҖҔқ ҊҐҌѠҕіҦӐ


72

20

ҕҖ ҙyҡңҔҢ ҊҢ Ҍ҈ҔaҙҞҥ җҘeҎҌҍ Ґ3 ҊҖ ѧҍrғҐ1ҔҥӐ Ґ3 ҊҖ ҊҙsҞ
ҥґ ҙҚҘ҈ҕЁ
ѧқҌeґҙҚҍґ Ґ3 иҏаҒwҔҢ җҘҖҗҖҊѠҌқҦ җҖҒazҚҐҙz Ґ3 WїҘ҈ҚҐ1ҚҐҙz ҒҢ їұқӐ
ҌҖҙҚHґҕ҈ җҖҒ҈sҕіҦ Ҍҥғҩ ҚҊҖҘsҡҍ.

21

ѹҐ1ҝҢ ҘaҌҐ ҔS ѧқҌeѢ Ѣ4ҔҠҍ ҊҖ ҙҊzҚҐ1ғҐҡҐ ҝҖҚsҝқ Ҙ҈ҙҚҍҘҏaҚҐ.

22

ѷ0ҔҖҡҤ u5їҖ мғқҟҐ1ҊҢ YҎҍ t їұ҈Ӑ ҌaҎҍ ҌҖ ҌҕE ҙҍҋw2 ҙҚҖҦ2Ӑ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқz
Ҕaғқ Ҏҍ Ґ3 Ҋҍ
ғҐ1ҒқӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҊҥҡazӐ ҘaҏҊҥ ±Ҏҍ җҘдҘ0Ҟң ҘҍҒ0Ҡ҈ ҝҖҚтҡ҈z
їаҚҐ Ґ3 ҔwmҙeґӐ

23

YҒw ҝrҚ0ҙҢ Ґ3ҔѠzҠҍ җҖҙҚҘ҈ҌaҚҐӐ YҒw җeҘҊңґ t ҊҖҙҒrҕіz ҔeҘҚҊңҝҢ
ҙҊѠҚҢ ҝҖҚsҠҍ җҘҖҗҖҊѠҌ҈ҚҐ ғҦ1ҌҍҔҢ ѧқҌѢ1ґҙҒҐҔҢ Ґ3 иҏаҒwҔҢ.

24

ѹіт Ҏҍ Ѣ3ҔY tҊҥҡ҈ҊaҦҡқӐ ҜҐ1ҙҚҢ ҊeғіҐҔҢ ҋғaҙҖҔҢ ҘҍҟE: їҥҙҕyҍҠ
Ґҙz ғҐӐ
җavғҍ; ҔҕHҋіz ҚS ҒҕҐ6ҋҐ ҊҢ ҕҍҐ1ҙҚҖҊҙҚҊҖ җҘҍғ҈ҋaҦҚҢ.

25

ӁҕҢ Ҏҍ: ҕҍ їҥҙҕyҦҙzӐ ҘҍҟEӐ ҌҍҘҎaҊҕңґ ҜҐ1ҙҚҍӐ ҕҖ Ґ4ҙҚҐҕң Ґ3 ҞҥғҖҔdҘіz
ҋғ҈ҋ0ғң ҊҥҡaҦ:

26

ҊѠҙҚҤ їҖ W ҙҐ1ҝҢ ҞaҘҤӐ ҒҢ ҕҍҔyҎҍ Ґ3 ҙҢ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢ ҋғ҈ҋ0ғҦ: мҚ҈Ґ1ҚҐҙz
їҖ Ѣ3ҔY t ҙҐ1ҝҢ ҕҍ ҊѠҘқҦ ҕҐҟҍҙҖҔyҎ
ҍӐ ҕѠҙҚҤ їҖ ҊҖ Xҋғҥ ҙҖҚҊҖҘeҕҖ ҙіE:

27

ҊѠҘқҍҠҐ ғҐӐ Ҟ҈ҘҦ2 ўҋҘjҗҗҖӐ җҘдҘ0ҒwҔҢ; ҊѠҔҢӐ YҒw ҊѠҘқҍҠҐ.

28

ҐҋҘjҗҗ҈ Ҏҍ ҒҢ җavғқ ҘҍҟE: ҊҔaғҥ ҔS җҘҍҗҐҘaҍҠҐ ҝrҚіaҕҐҕ҈ їаҚҐ.

29

ѷavҍғҢ Ҏҍ ҘҍҟE: ҔҖғҐ1ғҢ Xїw їаҝҢ їұ҈Ӑ Ґ3 ҊҔaғҥ Ґ3 ҊҖ Ҕҕ0ҏҥӐ ҕҍ Қ0ҒҔw
ҚҍїEӐ ҕҖ Ґ3 ҊҙѠҝҢ ҙғаҠ҈ҡ
ҐҝҢ ҔS ҌҕeҙҤӐ їаҚҐ Ґ5ҔҢ ҚрҞҥҔҢӐ иҒ0ҊҢ Ґ3 ѓҏҢ
Ѣ4ҙҔҤӐ ҒҘҖҔЁ XҏҢ ҙҐ1ҝҢ.

30

Ѱъ ҙіт ҘeҒҠқ Ѣ3ҔYӐ ҊҖҙҚҩ ҞaҘҤ Ґ3 Ґ3ҋeҔwҕҢӐ Ґ3 ҊҍҘҕіҒj҈ Ґ3 ҙҥҌsҡіҐ ҙҢ ҕҐ1ҔҐӐ

31

Ґ3 tҠeҌҠҍ їҍҙѠҌҖҊ҈ҝқ ҌҘyҋҢ ҒҖ ҌҘyҋқӐ ҋғ҈ҋ0ғҦҡҍӐ YҒw ҕҐҟҚ0Ҏҍ ҙҔeҘҚҐ
ҌҖҙҚ0ґҕҖ Ґ3ғҐ2 XҏҢ ҚҊҖҘҐ1ҚҢ ҟҍғҖҊѠҒҢ ҙ
eґ.

32

ҐҋҘjҗҗ҈ Ҏҍ ҜҐ1ҙҚқ ҘҍҟE: tҗқҡeҕҢ їаҚҐ ҔҖҎaҠҍ ҟҍғҖҊѠҒҢ ҙeґӐ ѓҡҍ ҕҍ їң2
Ғeҙ҈Ҙz ҕ҈ҘҐҞaғҢ. Ѱъ ҚaҒw ҙқҌҐ2 Ґ3ҋeҔwҕҢ җҖҙғaҚҐ Ѣ3ҋҖ2 ҒҢ Ғeҙ҈ҘҦ.73

ѫғ҈Ҋ҈
27
.

1

Ѱъ YҒҖҎҍ ҙyҎҌҍҕҖ їаҙҚҤ tҗғаҚҐ ҕaҔҢ ҊҖ ѧҚ҈ғjҦӐ җҘҍҌaҝқ җavғ҈ Ҏҍ Ґ3
Ґ3ҕң6z ҕѠҒіz Ҧ4ҏҕҐҒҐ ҙ0ҚҕҐҒқӐ

Ґ4ҔҍҕҍҔҢ ѧyғіҦӐ ҙҗjҘң ҙҍҊ҈ҙҚjґҙҒіz.

2

ѪҠeҌҠҍ Ҏҍ ҊҢ ҒҖҘaїғҤ ўҌҘ҈ҔЂҚҙҒіґӐ ҊҖҙҝҖҚѠҊҠҍ җғаҚҐ ҊҖ ўҙсґҙҒ҈z
ҔеҙҚ҈Ӑ tҊҍҏ0ҝҖҔҙzӐ ҙyҡқ ҙҢ ҕaҔҐ ўҘіҙҚaҘҝқ Ҕ҈ҒҍҌ0ҕzҕҐҕқ t ҙҖғyҕz.

3

ѪҢ ҌҘқҋjґ Ҏҍ җҘҐҙҚaҝҖҔҢ ҊҢ ҙіҌHҕҥ: ҟҍғҖҊҥҒҖғҦ1їіҍ Ҏҍ ѧyғіґ җavғҖҊҐ ҌѠzӐ
җҖҊҍғЁ ҒҢ ҌҘқҋH
ҔҢ ҠeҌҠқ җҘҐғҥҎaҕіҍ
*

мғқҟҐ1ҚҐ.

4

Ѱъ tҚyҌқ tҊeҏҠҍҙz җҘҐҗғаҝҖҔҢ ҊҢ ҒЂҗҘҢӐ ҏ҈ҕE ҊѠҚҘҐ їsҝқ җҘҖҚҐ1ҊҕҐ:

5

җқҟҐ1ҕқ ҎҍӐ YҎҍ җҘҖҚҐ1Ҋқ ҒіғіҒjҐ Ґ3 җ҈ҔҜmғjҐӐ җҘҍҗғаҊҠҍӐ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ
ҔЂҘң ғmҒсґҙҒіz.

6

Ѱъ ҚaҔw WїҘѠҚҢ ҙ0ҚҕҐҒҢ ҒҖҘaїғҤ ўғҍx҈ҕҌҘjґҙҒіґ җғҖҊyҡҤ ҊҖ ѧҚ҈ғjҦӐ
Ҋҙ҈ҌҐ1
ҕң ҊҢ ӂҕҤ.

7

ѪҖ ҔҕHҋҐ Ҏҍ ҌҕҐ6 Ғ0ҙҕw җғaҊ҈Ҧҡҍ Ґ3 Ѣ3ҌҊҩ їаҊҠҍ җҘҖҚҐ1Ҋқ ҒҕjҌ҈Ӑ ҕҍ
WҙҚ҈ҊғsҦҡқ ҕaҙҢ ҊѠҚҘқӐ җҘҐҗғаҝҖҔҢ җҖҌ8 ҒҘҐ1ҚҢ җҘҐ ҙ҈ғҔHҕҥ:

8

Ѣ3ҌҊa Ҏҍ Ґ3ҏїҐҘaҦҡҍ ҒҘaґӐ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҕ҈ ҔѠҙҚҖ ҕѠҒҖҍӐ ҕ҈ҘҐҞaҍҔҖҍ
д0брое пристaнище
Ӑ Ѣ3ҔyҎҍ їғҐ1ҏ8 їЁ ҋҘaҌҢ ғ҈ҙ
eґ.

9

Ѵҕ0ҋқ Ҏҍ ҊҘeҔҍҕҐ ҔҐҕyҊҠқ Ґ3 ҙyҡқ мҎE ҕҍїҍҏїѠҌҕқ җғaҊ҈ҕіҦӐ ҏ҈ҕeҎҍ Ґ3
җ0ҙҚҢ мҎE їЁ җҘҍҠeғҢӐ ҙҖҊѠҚҖҊ҈Ҡҍ җavҍғҢӐ

10

ҋғ҈ҋ0ғz Ґ5ҔҢ: ҔyҎіҍӐ ҊҐ1ҎҌқӐ YҒw ҙҢ ҌҖҙ҈ҎҌeҕіҍҔҢ Ґ3 Ҕҕ0ҋҖҦ ҚҡҍҚ0Ҧ ҕҍ
Қ0ҒҔw їҘeҔҍҕҍ Ґ3 ҒҖҘ҈їғSӐ ҕҖ Ґ3 ҌyҠҢ ҕaҠҐҝҢ ҝ0ҡҍҚҢ їаҚҐ җғaҊ҈ҕіҍ.

11

ѹ0ҚҕҐҒҢ Ҏҍ Ғ0ҘҔҟіz Ґ3 ҕ҈vҒғҐ1Ҙ҈ җҖҙғyҠ҈Ҡҍ җaҟҍӐ ҕeҎҍғҐ җavғҖҔҢ
ҋғ҈ҋ0ғҍҔңҝҢ.

12

ѵҍ ҌҖїҘy Ҏҍ җҘҐҙҚaҕҐҡқ ҙyҡқ ҒҖ WҏҐҔѠҕіҦӐ Ҕҕ0ҏҐ ҙҖҊѠҚҢ Ҍ҈sҝқ
tҊҍҏҚҐ1ҙz tҚyҌқӐ ѓҡҍ ҒaҒw ҊҖҏҔ0ҋқҚҢӐ ҌҖҙҚҐ1ҋҠҍ ҜіҕіҒjҐӐ WҏҐҔѠҚҐ ҊҢ
җҘҐҙҚaҕҐҡҐ ҒҘҐ1ҚҙҚҥҔҢӐ ҏҘsҡҍҔҢ ҒҢ ғjҊқ Ґ3 ҒҢ ҝHҘқ.
*
җҖҙ0їіҍ


74

13

ѬҝҕyҊҠқ Ҏҍ Ҧ4ҋқӐ ҔҕѠҊҠҍ Ҋ0ғҦ ҙҊҖҦ2 мғқҟҐ1ҚҐӐ ҊҖҏҌҊҐ1ҋҠҍ ҊеҚҘҐғ҈Ӑ
җғаҝқ ҊҙҒҘaґ ҒҘҐ1Қ҈.

14

ѵҍ җҖ Ҕҕ0ҏҥ Ҏҍ ҊҖҏҊѠz җҘҖҚҐ1ҊҍҕҢ Ѣ3ҔY ҊѠҚҘҢ їyҘҍҕҢӐ ҕ҈ҘҐҞaҍҔңґ
Ѣ3vҘҖҒғЂҌwҕҢ.

15

ѪҖҙҝҐҡeҕқ Ҏҍ їаҊҠқ ҒҖҘ҈їғҦ2 Ґ3 ҕҍ ҔҖҋyҡқ ҙҖҗҘҖҚҐ1ҊҐҚҐҙz ҊѠҚҘқӐ
ҊҌaҊҠҍҙz ҊҖғҕaҔҢ ҕҖҙ
Ґ1ҔҐ їѠҝҖҔҢ.

16

ӁҙҚҘҖҊҢ Ҏҍ ҕѠҒіґ ҔҐҔҖҚeҒҠҍӐ ҕ҈ҘҐҞaҦҡҤҙz Ғғ҈vҌjґӐ Ѣ3ҌҊҩ ҊҖҏҔҖҋ0ҝҖҔҢ
мҌҍҘҎaҚҐ ғ҈ҌіҦ2:

17

Ҧ4Ҏҍ ҊҖҙҚsҋҠҍӐ ҊҙsҒҐҔҢ w4їҘ҈ҏҖҔҢ җҖҔҖҋaҝқӐ җҖҌҚҊҍҘҎҌaҦҡҍ ҒҖҘaїғҤ:
їҖsҡҍҙz ҎҍӐ Ҍ҈ ҕҍ ҊҢ ҙЂҘҚҤ
*

Ҋҗ҈ҌyҚҢӐ ҕҐҏҗқҙҚҐ1ҊҠҍ җaҘқҙҢӐ ҙҐ1Ҟҍ ҕҖҙҐ1ҔҐ
їѠҝқ.

18

ѪҍғҤҔ
Ґ1 Ҏҍ WїқҘҍҊaѢҔңҔҢ ҕaҔҢӐ ҕ҈ XҚҘіҍ Ґ3ҏҔҍҚaҕіҍ ҚҊҖҘsҝқӐ

19

Ґ3 ҊҢ ҚҘeҚіґ ҌeҕҤ ҙҊҖҐ1ҔҐ ҘқҒaҔҐ YҌҘҐғҖ ҒҖҘaїғҍҕҖҍ Ґ3ҏҊҍҘҋ0ҝҖҔҢ.

20

ѵҐ ҙ0ғҕҞқ ҎҍӐ ҕҐ ѦҊҥҏҌaҔҢ YҊғҤҠңҔҙz ҕ҈ ҔҕHҋҐ ҌҕҐ6Ӑ Ґ3 ҏҐҔЁ ҕҍ
Ҕaғҥ ҕ҈ғҍҎaҡҍґӐ җҘ0ҟҍҍ tҐҔaҠҍҙz ҕ҈ҌeҎҌ҈ ҊҙSӐ Ѣ4Ҏҍ ҙҗ҈ҙҚҐ1ҙz ҕaҔҢ.

21

Ѵҕ0ҋқ Ҏҍ ҕҍzҌeҕіҦ ҙyҡқӐ ҚҖҋҌҩ ҙҚaҊҢ җavҍғҢ җҖҙҘҍҌЁ Ґ4ҝҢӐ ҘҍҟE: җҖҌҖїaҠҍ
XїwӐ qӐ ҔyҎіҍӐ җҖҙғyҠ҈ҊҠҍ ҔҍҕѢ2Ӑ ҕҍ tҊҍҏҚҐ1ҙz t ҒҘҐ1Қ҈ Ґ3 Ґ3ҏїаҚҐ
ҌҖҙ҈ҎҌeҕіz ҙҍҋw2 Ґ3 ҚҡҍҚң2:

22

Ґ3 ҙEӐ ҕҕ7ҥ ҔҖғҦ2 Ҋң2 їғ҈ҋҖҌyҠҙҚҊҖҊ҈ҚҐӐ җҖҋҐ1їҍғҤ їҖ ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕҥґ ҌқҠҐ2 t
ҊaҙҢ їyҌҍҚҢӐ Ҙ
aҏҊҥ ҒҖҘ҈їғS:

23

җҘҍҌҙҚa їҖ ҔҐ2 ҊҢ ҙіҦ2 ҕ0ҡҤ ѓҋұғҢ їұ҈Ӑ Ѣ3ҋHҎҍ ѓҏҢ Ѣ4ҙҔҤӐ Ѣ3ҔyҎҍ Ґ3 ҙғқҎYӐ

24

ҋғ҈ҋ0ғz: ҕҍ ї0ґҙzӐ җavғҍӐ Ғeҙ҈ҘҦ ҚҐ2 җҖҌҖїaҍҚҢ җҘҍҌҙҚaҚҐӐ Ґ3 ҙEӐ Ҍ҈ҘҖҊҩ
ҚҍїЁ їұҢ Ҋҙт җғaҊ҈Ҧҡңz ҙҢ ҚҖї0Ҧ.

25

ѺѠҔҎҍ ҌҍҘҏaґҚҍӐ ҔyҎіҍӐ ҊѠҘқҦ їҖ їұҖҊҐӐ YҒw ҚaҒw їyҌҍҚҢ
Ӑ Ґ4ҔҎҍ
w4їҘ҈ҏҖҔҢ ҘҥҟeҕҖ ҔҐ2 їаҙҚҤ:
*
ҊҢ ҔѢ1ғҒ҈z ҔеҙҚ҈


75

26

ҊҖ ӂҙҚҘҖҊҢ Ҏҍ ҕѠҒіґ җҖҌҖїaҍҚҢ ҕaҔҢ җҘҐҙҚaҚҐ.

27

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҟҍҚҊҍҘҚ҈zҕaҌҍҙzҚҤ ҕ0ҡҤ їаҙҚҤӐ ҕҖҙҐ6ҔңҔҢ ҕaҔҢ ҊҖ ўҌҘіaҚҙҚҥґ
җқҟҐ1ҕҥӐ ҊҢ җҖғyҕҖҡҐ ҕҍҗҡҍҊaҝқ ҒҖҘaїғҍҕҐҞңӐ YҒw җҘҐїғҐҎaҦҚҙz ҒҢ ҕѠҒҖҍґ
ҙҚҘ҈ҕЁӐ

28

Ґ3 Ґ3ҏҔѠҘҐҊҠҍ ҋғқїҐ
ҕY WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҙ҈Ҏeҕҍґ ҌҊaҌҍҙzҚҤ: Ҕaғw Ҏҍ җҘҍҠeҌҠҍ
Ґ3 җaҒҐ Ґ3ҏҔѠҘҐҊҠҍӐ WїҘҥҚ0Ҡ҈ ҙ҈Ҏeҕҍґ җzҚҤҕaҌҍҙzҚҤ.

29

ѩҖsҡҍҙz ҎҍӐ Ҍ҈ ҕҍ ҒaҒw ҊҢ җҘ{Ҍҕ҈z ҔеҙҚ҈ Ҋҗ҈ҌyҚҢӐ t ҕ0ҙ҈ ҒҖҘ҈їғS
ҊeҘҋҠҍ ҒHҚҊң ҟҍҚаҘҐӐ ҔҖғsҝҖҔҙzӐ Ҍ҈ ҌeҕҤ їyҌҍҚҢ.

30

ѲҖҘaїғҍҕҐҒwҔҢ Ҏҍ Ґ4ҡқҡңҔҢ їҥҎaҚҐ Ґ3ҏ8 Ғ
ҖҘ҈їғS Ґ3 ҕҐҏҊѠҙҐҊҠңҔҢ
ғ҈ҌіҦ2 ҊҢ Ҕ0ҘҍӐ Ґ3ҏҊѠҚҖҔҢ ѓҒҐ t ҕ0ҙ҈ ҝҖҚsҡңҔҢ ҒHҚҊң җҘҖҙҚeҘҚҐӐ

31

ҘҍҟE җavҍғҢ ҙ0ҚҕҐҒқ Ґ3 Ҋ0ҐҕwҔҢ: ѓҡҍ ҕҍ ҙjҐ җҘҍїyҌқҚҢ ҊҢ ҒҖҘ҈їғҐ2Ӑ Ҋң2
ҙҗ҈ҙҚҐ1ҙz ҕҍ Ҕ0ҎҍҚҍ.

32

ѺҖҋҌҩ Ҋ0ҐҕҐ tҘѠҏ҈Ҡ҈ XҎz ғ҈ҌіҐ2 Ґ3 WҙҚaҊҐҠ҈ Ҧ5 tҗaҙҚҐ.

33

ѭъҋҌa Ҏҍ ҝҖҚsҠҍ
ҌeҕҤ їаҚҐӐ ҔҖғsҠҍ җavҍғҢ ҊҙѠҝҢӐ Ҍ҈ җҘіҐ1ҔқҚҢ җҐ1ҡқӐ
ҋғ҈ҋ0ғz: ҟҍҚңҘҍҕ҈ҌҍҙsҚңґ ҌҕeҙҤ ҌeҕҤ ҎҌyҡҍӐ ҕҍ YҌҠҍ җҘҍїңҊaҍҚҍӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ
ҊҒқҙҐ1ҊҠҍ:

34

ҚѠҔҎҍ ҔҖғҦ2 ҊaҙҢ җҘіsҚҐ җҐ1ҡқӐ ҙe їҖ ҒҢ ҊaҠҍҔқ ҙҗ҈ҙeҕіҦ Ѣ4ҙҚҤ: ҕҐ
Ѣ3ҌҐ1ҕҖҔқ їҖ t ҊaҙҢ ҊғaҙҢ ҋғ҈Ҋң2 tҗ҈ҌeҚҢ.

35

ѸeҒҢ Ҏҍ
ҙіт Ґ3 җҘіeҔҤ ҝғѠїҢӐ їғ҈ҋҖҌ҈ҘҐ2 їұ҈ җҘҍҌ8 ҊҙѠҔҐ Ґ3 җҘҍғ0ҔғҤ ҕ҈ҟaҚҢ
YҙҚҐ.

36

ѩғ҈ҋҖҕ҈ҌeҎҕҐ Ҏҍ їаҊҠҍ ҊҙҐ2Ӑ Ґ3 ҚjҐ җҘіsҠ҈ җҐ1ҡқ:

37

їѠ Ҏҍ ҊҢ ҒҖҘ҈їғҐ2 ҊҙѠҝҢ ҌyҠҢ ҌҊѠҙҚҥ ҙeҌҔҤҌҍҙzҚҢ Ґ3 ҠeҙҚҤ.

38

ѵ҈ҙаҡҠҍҙz Ҏҍ їҘaҠҕ҈Ӑ WїғҍҋҟҐ1Ҡ҈ ҒҖҘaїғҤӐ Ґ3ҏҔҍҚaҦҡҍ җҠҍҕҐ1Ҟқ ҊҢ
Ҕ0Ҙ
ҍ.

39

ѭъҋҌa Ҏҍ ҌeҕҤ їаҙҚҤӐ ҏҍҔғҐ2 ҕҍ җҖҏҕ҈Ҋaҝқ: ҕѠҌҘҖ Ҏҍ ҕѠҒҖҍ мҙҔҖҚҘѠҠ҈

76

Ґ3Ҕyҡҍҍ җҍҙ0ҒҢ
*
Ӑ ҊҢ ҕeҎҍӐ ѓҡҍ Ҕ0ҡҕҖ Ѣ4ҙҚҤӐ ҙҖҊҥҡaҠ҈ Ґ3ҏҊғҍҡҐ2 ҒҖҘaїғҤ.

40

Ѱъ ҒHҚҊң ҙҖїҘaҊҠҍӐ Ҋҍҏsҝқҙz җҖ Ҕ0ҘҦ: Ғyҗҕw WҙғaїҐҊҠҍ XҎz
ҒҖҘҔҐ1ғwҔҢ Ґ3 ҊҖҏҌҊҐ1ҋҠҍ ҔaғҖҍ ҊѠҚҘҐғҖ ҒҢ ҌаҠқҡҍҔқ
ҊѠҚҘҍҞқӐ Ҋҍҏ0ҝҖҔҙz
ҕ҈ ҒҘaґ
Ѵ
.

41

ѪҗaҌҠҍ Ҏҍ ҊҢ ҔѠҙҚҖ Ґ3ҙ0җҕҖҍӐ мҊzҏҐ1Ҡ҈ ҒҖҘaїғҤ: Ґ3 ҕ0ҙҢ Xїw мҊsҏҠіґ
җҘҍїаҙҚҤ ҕҍҌҊҐ1ҎҐҔҤӐ ҒҖҘҔҐ1ғҖ Ҏҍ Ҙ҈ҏїҐҊaҠҍҙz t ҕyҎҌң Ҋ0ғҕҢ.

42

Ѫ0ҐҕwҔҢ Ҏҍ ҙҖҊѠҚҢ їаҙҚҤӐ Ҍ҈ XҏҕҐҒҐ мїіҦ1ҚҢӐ Ҍ҈ ҕҍ ҒҚҖ2 җҖҗғаҊҢ
Ґ3ҏїѠҋҕҍҚҢ.

43

ѹ0ҚҕҐҒҢ ҎҍӐ ҝҖҚ
S ҙҖїғҦҙҚҐ2 җavғ҈Ӑ ҊҖҏїҘ҈ҕҐ2 ҙҖҊѠҚқ Ґ4ҝҢӐ җҖҊҍғѠ Ҏҍ
ҔҖҋyҡңҔҢ җғaҊ҈ҚҐӐ Ҍ҈ Ґ3ҏҙҒҖҟҐ1ҊҠҍ җeҘҊҥҍ Ґ3ҏаҌқҚҢ ҕ҈ ҒҘaґӐ

44

ў җҘ0ҟіҐӐ ӂҊҐ Xїw ҕ҈ ҌҡҐ1Ҟ҈ҝҢӐ ӂҊҐ Ҏҍ ҕ҈ ҕѠҟҍҔҢ t ҒҖҘ҈їғS. Ѱъ ҚaҒw
їаҙҚҤ ҊҙеҔҢ ҙҗ҈ҙҚҐ1ҙz ҕ҈ ҏeҔғҦ.

ѫғ҈Ҋ҈
28
.

1

ѹҗ҈ҙeҕҐ Ҏҍ їаҊҠҍ Ґ5Ҏҍ ҙҢ

җavғҖҔҢ t ҒҖҘ҈їғS
ҳ
Ӑ ҚҖҋҌҩ Ҙ҈ҏқҔѠҠ҈Ӑ YҒw
ӂҙҚҘҖҊҢ ҔҍғjҚҢ ҕ҈ҘҐҞaҍҚҙz.

2

ѪaҘҊ҈ҘҐ Ҏҍ ҚҊҖҘsҝқ ҕҍ ҔaғҖҍ ҔҐғҖҙeҘҌіҍ ҕaҔҢ: ҊҖҏҋҕѠҡҠҍ їҖ ӂҋҕҤӐ
җҘіsҠ҈ ҊҙѠҝҢ ҕaҙҢӐ ҏ҈ ҕ҈ҙҚҖsҡіґ Ҍ0ҎҌҤ Ґ3 ҏҐ1Ҕқ.

3

ѹҋҘҖҔaҎҌҠқ Ҏҍ җavғқ Ҙ0ҎҌіz Ҕҕ0ҎҍҙҚҊҖ Ґ3 ҊҖҏғҖҎҐ1ҊҠқ ҕ҈ ӂҋҕҤӐ Ѣ3ҝjҌҕ҈
t
ҚҍҗғҖҚң2 Ґ3ҏҠeҌҠҐӐ ҙҥҒҕY ҊҢ ҘyҒқ Ѣ3ҋw2.

4

Ѱъ Ѣ3ҋҌҩ ҊҐ1ҌҥҠ҈ ҊaҘҊ҈ҘҐ ҊҐ1ҙzҡқ ѦҔіҦ2 t ҘқҒҐ2 Ѣ3ҋw2Ӑ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ ҌҘyҋҢ ҒҖ
ҌҘyҋқ: ҊҙsҒw мїjґҞ҈ Ѣ4ҙҚҤ ҟҍғҖҊѠҒҢ ҙeґӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҙҗ҈ҙeҕ҈ t Ҕ0Ҙz ҙyҌҢ їюіґ
ҎҐ1ҚҐ ҕҍ WҙҚaҊҐ.

5

Ѻ0ґ Ҏҍ u5їҖӐ tҚҘsҙҢ ѦҔіҦ2 ҊҖ ӂҋҕҤӐ ҕҐҟҚ0Ҏҍ ѦғҖ2 җҖ
ҙҚҘ҈Ҍҩ.
*
їҘeҋҢ

Ѵ
їҘeҋҢ

ҳ
t җғaҊ҈ҕіz


77

6

оҕҐ1 Ҏҍ ҟazҝқ Ѣ3ҋҖ2 Ґ3Ҕyҡ҈ ҊҖҏҋҖҘѠҚҐҙzӐ Ґ3ғҐ2 җaҙҚҐ Ҋҕҍҏaҗқ ҔeҘҚҊ҈: ҕ҈
Ҕҕ0ҏҥ Ҏҍ ҚҖҋw2 ҟaҦҡңҔҢ Ґ3 ҕҐҟҚ0Ҏҍ ѦғҖ2 ҊҢ ҕeҔҢ їаҊҠҍҍ ҊҐ1ҌzҡңҔҢӐ
җҘҍҚҊ0ҘҠҍҙzӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈ҝқ їұ҈ ҚҖҋҖ2 їаҚҐ.

7

WщҒҘҍҙҚҢ Ҏҍ ҔѠҙҚ҈ ӂҕ҈ҋw їsҝқ ҙeғ҈ җeҘҊ҈ҋw ҊҖ ӂҙҚҘҖҊҥӐ Ґ4ҔҍҕҍҔҢ җҖҗғj҈
,
Ґ4Ҏҍ җҘіҐ1ҔҤ ҕaҙҢӐ ҚҘҐ2 ҌҕҐ6 ғҦїeҏҕҥ мҟҘҍҌҐ2.

8

ѩаҙҚҤ Ҏҍ нҚҞY җҖҗғjҍҊқ нҋҕeҔҢ Ґ3 ҊҖҌҕаҔҢ
*

ҚҘқҌ0ҔҢ WҌҍҘҎҐ1Ҕқ
ғҍҎaҚҐ: ҒҢ ҕҍҔyҎҍ җavҍғҢ ҊҠeҌҢӐ Ґ3 җҖҔҖғҐ1ҊҙzӐ Ґ3 ҊҖҏғ0ҎҤ ҘyҞҥ ҙҊҖҐ2 ҕaҕҤӐ
Ґ3ҙҞҥғҐ2 Ѣ3ҋҖ2.

9

ѹҍҔy Ҏҍ їаҊҠқӐ Ґ3 җҘ0ҟіҐ Ґ3ҔyҡіҐ ҕҍҌyҋҐ ҊҖ ӂҙҚҘҖҊҥ Қ
0ҔҢ җҘҐҝҖҎҌaҝқ Ґ3
Ґ3ҙҞҥғҥҊaҝқҙz:

10

Ґ5Ҏҍ Ґ3 Ҕҕ0ҋҐҔҐ ҟҍҙҚҤҔҐ2 җҖҟҚ0Ҡ҈ ҕaҙҢӐ Ґ3 tҊҖҏsҡңҔҙz ҕaҔҢ ±Ҏҍ ҕ҈
җҖҚҘeїқ ҊғҖҎҐ1Ҡ҈.

11

ѷҖ ҚҘіeҝҢ Ҏҍ ҔҞcҥҝҢ tҊҍҏ0ҝҖҔҙz ҊҢ ҒҖҘ҈їғҐ2 ўғҍx҈ҕҌҘjґҙҚҥҔҢӐ
җҖҌҗҐ1ҙ҈ҕҖҔҢ ҌіҖҙҒyҘңӐ җҘҍҏҐҔѠҊҠҍҔҢ ҊҖ ӂҙҚҘҖҊҥӐ

12

Ґ3 ҌҖҗғаҊҠҍ ҊҢ ҙmҘ҈Ғyҙң
Ӑ җҘҍїаҝҖҔҢ ҌҕҐ6 ҚҘҐ2:

13

tҚyҌқ Ҏҍ tҗғаҊҠҍӐ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҘҐҋjҦӐ Ґ3 җҖ Ѣ3ҌҐ1ҕҥҔҢ ҌҕҐ2
ҊҖҏҊѠzҊҠқ Ҧ4ҋқӐ ҊҖ ҊҚҖҘаґ ҌeҕҤ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ җҖҚі0ғңӐ

14

Ґ3ҌѠҎҍ WїҘѠҚҠҍ їҘaҚіҦӐ мҔҖғeҕҐ їаҝҖҔҢ t ҕҐ1ҝҢ җҘҍїаҚҐ Ҍҕjґ ҙeҌҔҤ: Ґ3
ҚaҒw ҊҢ ҘҐ1ҔҢ Ґ3Ҍ0ҝҖҔҢ.

15

Ѱъ t ҚaҔw їҘaҚіzӐ

ҙғаҠ҈ҊҠҍ ±Ҏҍ W ҕaҙҢӐ Ґ3ҏңҌ0Ҡ҈ ҊҖ ҙҘѠҚҍҕіҍ ҕaҠҍ
ҌaҎҍ ҌҖ ўҗҗjҍҊ҈ ҚҖҘҋҩ Ґ3 ҚҘіeҝҢ ҒҖҘҟeҔҕҐҞҢ: Ґ5ҝҎҍ ҊҐ1ҌҥҊҢ җavҍғҢ Ґ3
їғ҈ҋҖҌ҈ҘҐ1ҊҢ їұ҈Ӑ җҘіsҚҢ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍ.

16

ѭъҋҌa Ҏҍ җҘіҐҌ0ҝҖҔҢ ҊҢ ҘҐ1ҔҢӐ ҙ0ҚҕҐҒҢ җҘҍҌ҈ҌE XҏҕҐҒҐ ҊҖҍҊ0ҌҥӐ җavғқ Ҏҍ
җҖҊҍғЁ җҘҍїңҊaҚҐ W ҙҍїЁӐ ҙҢ
ҙҖїғҦҌaҦҡҐҔҢ Ѣ3ҋҖ2 Ҋ0ҐҕҖҔҢ.

17

ѩаҙҚҤ Ҏҍ җҖ ҌҕeҝҢ ҚҘіeҝҢӐ ҙҖҏҊҩ җavҍғҢ ҙyҡңz t ѧқҌeѢҊҢ җѢ1ҘҊңz:*
ҒҘ0ҊҕңҔҢ


78

ҙҠeҌҠңҔҙz Ҏҍ Ґ5ҔҢӐ ҋғ҈ҋ0ғ҈Ҡҍ ҒҢ ҕҐ6ҔҢ: ҔyҎіҍ їҘaҚіҍӐ ѓҏҢ ҕҐҟҚ0Ҏҍ
җҘҖҚҐ1ҊҕҖ ҙҖҚҊҖҘҐ1ҊҢ ғҦ1ҌҍҔҢ Ґ3ғҐ2 Wїаҟ҈ѢҔҢ нҚeҟѢҙҒҐҔҢӐ XҏҕҐҒҢ t
ѧҍrғҐ1ҔғzҕҢ җҘeҌ҈ҕҢ їаҝҢ ҊҢ ҘyҞ
ҥ ҘҐ1ҔғzҕwҔҢӐ

18

Ґ5Ҏҍ Ҙ҈ҏҙқҌҐ1ҊҠҍ ±Ҏҍ W ҔҕЁӐ ҝҖҚsҝқ җқҙҚҐ1ҚҐӐ ҏ҈ҕE ҕҐ Ѣ3ҌҐ1ҕ҈ ҊҐҕҩ
ҙҔeҘҚҕ҈z їаҙҚҤ ҊҖ ҔҕЁ:

19

ҙҖҗҘҖҚҐ1ҊҢ Ҏҍ ҋғ҈ҋ0ғҦҡңҔҢ ѧқҌeѢҔҢӐ ҕyҎҌ҈ ҔҐ2 їаҙҚҤ ҕ҈ҘҍҡҐ2 Ғeҙ҈ҘzӐ ҕҍ
YҒw иҏаҒҢ Ҕ0ґ Ґ3ҔѠz ҊҢ ҟҍҙ0ҔҢ WҒғҍҊҍҚaҚҐ:

20

ҙҍS ҘaҌҐ u5їҖ ҊҐҕң2 мҔҖғҐ1ҝҢ Ҋaҙ
ҢӐ Ҍ҈ ҊҐ1ҎҌқ Ґ3 їҍҙѠҌқҦ: ҕ҈ҌeҎҌң їҖ ҘaҌҐ
ѧ}ғҍҊң ҊҍҘҐ1ҋ҈ҔҐ ҙҐ1ҔҐ WїғҖҎeҕҢ Ѣ4ҙҔҤ.

21

оҕҐ1 Ҏҍ ҒҢ ҕҍҔY ҘѠҠ҈: Ҕң2 ҕҐҎE җҐҙрҕіz W ҚҍїЁ җҘіsҝҖҔҢ t ѧқҌeґӐ
ҕҐҎE җҘҐҠeҌҢ ҒҚҖ2 t їҘaҚіґ ҊҖҏҊҥҙҚҐ2 Ґ3ғҐ2 ҋғ҈ҋ0ғ҈ ҟҚҖ2 W ҚҍїЁ ѦғҖ2:

22

Ҕ0ғҐҔҙz ҎҍӐ Ҍ҈ ҙғаҠҐҔҢ t ҚҍїѢ2Ӑ ±Ҏҍ Ҕ
yҌҘҙҚҊқҍҠҐ: W Ѣ4ҘҍҙҐ їҖ ҙeґ
*

ҊѠҌҖҔҖ Ѣ4ҙҚҤ ҕaҔҢӐ YҒw ҊҙҦ1Ҍқ ҙҖҗҘҖҚҐ1ҊҢ ҋғ҈ҋ0ғҍҔҖ Ѣ4ҙҚҤ.

23

лҙҚaҊҐҊҠҍ Ҏҍ Ѣ3ҔY ҌeҕҤӐ җҘіҐҌ0Ҡ҈ ҒҢ ҕҍҔY ҊҢ ҙҚҘ҈ҕҕҖҗҘіeҔҕҐҞқ
Ҕҕ0Ҏ҈ґҠіҐӐ Ґ5ҔҎҍ ҙҒ҈ҏaҠҍ ҙҊҐҌѠҚҍғҙҚҊқz ҞrҚҊіҍ їюіҍ Ґ3 мҊҥҘsz Ґ5ҝҢӐ ±Ҏҍ
W ѧ}ҙҥӐ t ҏ҈Ғ0ҕ҈ ҔwmҙeҖҊ҈ Ґ3 җҘдҘ
HҒҢӐ t XҚҘ҈ ҌaҎҍ ҌҖ ҊeҟҍҘ҈.

24

Ѱъ ӂҊҐ Xїw ҊѠҘҖҊ҈ҝқ ҋғ҈ҋ0ғѢҔңҔҢӐ ӂҊҐ Ҏҍ ҕҍ ҊѠҘҖҊ҈ҝқ.

25

ѵҍҙҖҋғaҙҕҐ Ҏҍ ҙyҡҍ ҌҘyҋҢ ҒҖ ҌҘyҋқӐ tҝҖҎҌaҝқӐ ҘeҒҠқ җavғқ ҋғ҈ҋ0ғҢ Ѣ3ҌҐ1ҕҢӐ
YҒw Ҍ0їҘҥ Ҍ¦Ң ҙVаґ ҋк҈ Ґ3ҙaіҍҔҢ җҘдҘ0ҒҖҔҢ ҒҖ нҚҞѢ1ҔҢ ҕaҠңҔҢӐ

26

ҋкz: Ґ3ҌҐ2 ҒҢ ғҦ1ҌҍҔҢ ҙҐ6ҔҢ Ґ3
ҘҞң2: ҙғyҝҖҔҢ мҙғаҠҐҚҍ Ґ3 ҕҍ Ґ4Ҕ҈Қҍ
Ҙ҈ҏқҔѠҚҐ: Ґ3 ҊҐ1Ҍzҡҍ XҏҘҐҚҍ Ґ3 ҕҍ Ґ4Ҕ҈Қҍ ҊҐ1ҌҥҚҐ:

27

WҌҍїҍғѠ їҖ ҙeҘҌҞҍ ғҦҌjґ ҙҐ1ҝҢӐ Ґ3 мҠҐ1Ҕ҈ ҚsҎҒw ҙғаҠ҈Ҡ҈Ӑ Ґ3 ӂҟҐ ҙҊҖҐ2
ҙҔҍҎҐ1Ҡ҈Ӑ Ҍ҈ ҕҍ ҒaҒw мҊҐ1ҌzҚҢ нҟҐ1Ҕ҈Ӑ Ґ3 мҠҐ1Ҕ҈ мҙғаҠ҈ҚҢӐ Ґ3 ҙeҘҌҞҍҔҢ
мҘ҈ҏқҔѠҦҚҢӐ Ґ3 WїҘ҈ҚsҚҙzӐ Ґ3

Ґ3ҙҞҥғҦ2 Ґ5ҝҢ.

28

ѪѠҌҖҔҖ u5їҖ Ҍ҈ їyҌҍҚҢ ҊaҔҢӐ YҒw иҏаҒwҔҢ җҖҙғaҙz ҙҗcҕіҍ їюіҍӐ ҙjҐ Ґ3*
W мҟeҕіҐ їҖ ҙeҔҢ


79

мҙғаҠ҈ҚҢ.

29

Ѱъ ҙіт ҚҖҔY ҘeҒҠқӐ tҐҌ0Ҡ҈ ѧқҌeѢӐ Ҕҕ0ҋҖҍ Ґ3Ҕyҡҍ ҔҍҎҌY ҙҖї0Ҧ
ҙҖҙҚzҏaҕіҍ.

30

ѷҘҍїаҙҚҤ Ҏҍ җavҍғҢ ҌҊҩ ғеҚ҈ Ґ3ҙҗ0ғҕҤ ҙҊҖeҦ ҔҏҌ0Ҧ
*

Ґ3 җҘіҐҔaҠҍ Ҋҙт
җҘҐҝҖҌsҡңz ҒҢ ҕ
ҍҔYӐ

31

җҘҖҗҖҊѠҌқz ҞrҚҊіҍ їюіҍ Ґ3 мҟS ±Ҏҍ W ҋҰҥ ҕaҠҍҔҢ ѧ}ҙҥ ҝrҚЁ ҙҖ
ҊҙsҒҐҔҢ ҌҍҘҏҕҖҊeҕіҍҔҢ ҕҍҊҖҏїҘaҕҕw.


ѲҖҕeҞҢ ҒҕҐ1ҏҥ Ҍҥsҕіґ ўҗcғҢ
*
Ҟеғ҈ ҌҊҩ ғеҚ҈ ҕ҈ ҙҊҖeҔҢ Ґ3ҎҌҐҊeҕіҐ


Приложенные файлы

  • pdf 2198857
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий