bank_test_god_stomat_2013-14_ukr (1)

Стоматологічний факультет
БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
до тестового контролю за рік
ЦИТОЛОГІЯ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

У гістологічному препараті нервової тканини видно, що нейрони з’єднуються між собою за допомогою контактів, які спеціалізуються для однобічної передачі нервового імпульсу. Вкажіть, який тип міжклітинного з’єднання виявлено на препараті?
A *Синапс.
B Десмосома
C Простий
D Щільний
E Нексус

Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?
A *Кортикальний
B Ліпопротеіновий
C Надмембранний
D Інтегральний
E Глікокалікс

Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:
A *Молекулярний
B Тканинний
C Організменний
D Популяційно-видовий
E Біоценотичний

Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язана з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?
A * Молекулярному
B Субклітинному
C Клітинному
D Тканинному
E Рівні організму

При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
A *Трофічні включення
B Секреторні включення
C Екскреторні включення
D Пігментні включення
E Органели спеціального призначення

На електронній мікрофотографії клітини видно дві різних органели, які руйнують білки. Що це за органели?
A *Лізосоми та протеасоми.
B Ендоплазматична сітка та мікрофіламенти
C Пероксисоми та рибосоми
D Рибосома
E Комплекс Гольджі та мікротрубочки

Цитохімічним дослідженням виявлено високий вміст у цитоплазмі клітин гідролітичних ферментів. Про активність яких органел свідчить цей факт?
A *Лізосом.
B Ендоплазматичної сітки.
C Мітохондрій.
D Полісом.
E Клітинного центра.

При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці – лізосоми. Назвіть цю органелу:
A *Комплекс Гольджі
B Рибосома
C Мітохондрія
D Цитоскелет
E Клітинний центр

На електронній фотографії представлена органела, що являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.
A *Протеасома.
B Центріоль
C Включення
D Рибосома
E Комплекс Гольджі

При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини жінки. Як називається таке утворення хроматину?
A *Тільце Барра
B Тільце Херінга
C Деконденсований хроматин
D Еухроматин
E Тільце Пачіні

При проведені судово-медичного дослідження зразка крові у нейтрофільних гранулоцитах на поверхні одного із сегментів ядра хроматин виступає у вигляді барабанної палички. Як називається таке структурне утворення?
A *Тільце Барра
B Тільце Лайон
C Деконденсований хроматин
D Еухроматин
E Тільце Пачіні

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:
A * Нейрони
B Ендотелію
C М’язові (гладкі )
D Епідерміс
E Кровотворні


2012 р.

Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?
A * Кортикальний.
B Глікокалікс.
C Біліпідний.
D Гідрофільний.
E Гідрофобний.

Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть надати інформацію про стать людини?
A *Периферичний хроматин
B Еухроматин
C Деконденсований хроматин
D Тільце Барра
E Факультативний хроматин

У м'язовій тканині відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв'язків АТФ. Цей процес відбувається за участю органел:
A * Мітохондрій
B Гладенької ЕПС
C Лізосом
D Гранулярної ЕПС
E Клітинного центру


2005-2011 рр.

Субмікроскопічні немембранні органели загального призначення – мікротрубочки побудовані з наступного білка:
A *Тубуліну
B Десміну
C Кератину
D Віментину
E Актінину

Центріолі у своїй основі містять паралельно орієнтовані мікротрубочки, які мають формулу:
A *(9 х 3) + 0
B (9 х 2) + 2
C (9 х 3) + 2
D (9 х 2) + 0
E (9 х 3) + 3

На препараті виявляється гістологічна структура, яка обмежена мембраною, має об’ємну цитоплазму та велику кількість ядер. Яку назву має ця структура?
A *Симпласт
B Синцитій
C Основна аморфна речовина
D Клітина
E Вакуоль

У постсинтетичному періоді мітотичного циклу був порушен синтез білків тубулинів, які приймають участь в утворенні веретена поділу. Це може призвести до порушення:
A *Розходження хромосом
B Тривалості мітозу
C Спіралізації хромосом
D Цитокінезу
E Деспіралізації хромосом

В гістологічному препараті забарвленому залізним гематоксиліном представлена клітина гантелеподібної форми, в полюсах якої видно спіралізовані хромосоми. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина ?
A *В телофазі
B В анафазі
C В метафазі
D В профазі
E В інтерфазі

За допомогою шпателя зроблено зішкреб зі слизової оболонки щоки, виготовлено мазок і пофарбовано метиленовим синім. Під мікроскопом біля внутрішньої мембрани ядер епітеліоцитів видно напівсферичні грудочки гетерохроматину. Що це за структура?
A *Тільця Барра
B Плямки Фордайса
C Жирове тілоБіша
D У-хромосома
E Рибосоми

На електронній мікрофотографії зображений фібробласт, який продукує компоненти міжклітинної речовини. Визначте органели, що приймають участь у цьому процесі?
A *Гранулярна ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі.
B Гладенька ендоплазматична сітка та комплекс Гольджі.
C Комплек Гольджі та мітохондрії.
D Комплекс Гольджі та лізосоми.
E Гранулярна та гладенька ендоплазматична сітка.

При ультрамікроскопічному дослідженні популяції "темних" гепатоцитів в цитоплазмі клітин визначено розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію в даних клітинах виконує ця органела?
A *Синтез білків плазми крові.
B Синтез вуглеводів.
C Дезінтоксикаційну.
D Продукція жовчі.
E Депонування іонів кальцію.

За допомогою мiкроманiпулятора з клiтини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальшiй життєдiяльностi клiтини?
A *Порушиться утворення лiзосом, дозрiвання секреторних продуктiв клiтини
B Порушиться процес мiтозу
C Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв
D Розвинеться аутолiз, здатний привести клiтину до загибелi
E Порушаться процеси енергетичного обмiнуЕМБРІОЛОГІЯ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

При мікроскопічному дослідженні клітини овальної форми, розміром 150 мкм, цитоплазма з включеннями жовтка, але не виявлено центріолей. Що це за клітина?
A *Овоцит
B Лейкоцит
C Міоцит
D Фібробласт
E Макрофаг

У порожнині матки був виявлений зародок, який не прикріплений до ендометрію. На якій стадії розвитку він знаходиться?
A *Бластоциста
B Зигота
C Морула
D Нейрула
E Гаструла

У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюється нервова трубка, нервові гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка. Як називається процес формування нервової трубки?
A *Нейруляція
B Гаструляція
C Сомітогенез
D Гістогенез
E Органогенез

В препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Що є головним результатом запліднення?
A *Утворення зиготи
B Визначення статі дитини.
C Завершення овоцитом мейозу.
D Пенетрація сперматозоїдом оволеми.
E Кортикальна реакція.

Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз – адгезії та інвазії. Перша фаза супророводжується:
A * Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію
B Руйнуванням сполучної тканини ендометрію
C Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки
D Активізацією секреції маткових залоз
E Пригніченням секреції маткових залоз

У бластоцисті, вкритій оболонкою запліднення, генетично загальмовано синтез літичних гормонів у клітинах трофобласту. Який процес ембріогенезу може затриматися або не здійснитися?
A * Імплантація
B Делямінація
C Імміграція
D Гаструляція
E Епіболія

У гістопрепараті головного кінця зародка, довжиною 6 мм, на передній поверхні шиї видно валикоподібні підвищення, що виникли за рахунок розростання мезенхіми. Як називаються дані утвории зябрового апарату?
A * Зяброві дуги.
B Зяброві кишені.
C Зяброві щілини.
D Зяброві перетинки.
E Глоткові кишені.

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:
A *Плацента
B Жовтковий мішок
C Амніон
D Серозна оболонка
E Алантоіс

У гістопрепараті головного кінця зародка 5-ти тижнів розвитку визначаються зяброві дуги. Вкажіть, що розвивається з першої пари даних утворень?
A * Нижньощелепні і верхньощилепні відростки.
B Нижньощелепні відростки.
C Верхньощелепні відростки.
D Зовнішній слуховий прохід.
E Щитовидний хрящ.

У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?
A *Імплантація зародка в стінці труби
B Загибель зародка
C Інвагінація стінки бластоцисти
D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби
E Утворення двох бластоцист

Один з критичних періодів ембріогенезу людини є імплантація зародка в стінку матки протягом 7-ої доби. Який процес гаструляції відбувається в ембріобласті в цей період?
A *Делямінація.
B Міграція.
C Епіболія.
D Інвагінація.
E Нейруляція.

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації за умови нормального розвитку.
A * Маткова труба, близько ампульної частини
B Маткова труба, близько маткової частини
C Порожнина матки
D Черевна порожнина
E Яєчник

Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного способу живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?
A *Хоріон
B Трофобласт
C Жовтковий мішок
D Амніон
E Алантоїс

Антиген тканинної сумісності дитини успадковує від батька та матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджує відторгенню зародка організма матері?
A * Хоріон
B Амніон
C Алантоїс
D Жовтковий мішок
E Пуповина

На мiкропрепаратi зародка людини, взятого з мимовiльного викидня, виявлено зародковий щиток, в якому розпiзнаються два шари клiтин: енто- i ектодерма. На якому етапi ембрiонального розвитку знаходився ембрiон?
A * Гаструляцiї
B Прогенезу
C Нейруляції
D Гістогенезу
E Органогенезу

Під час судово-медичної експертизи жінки, яка загинула у автокатастрофі, знайдено ембріон на стадії ранішньої гаструли. Назвіть місце його локалізації за умови його нормального розвитку.
A * Стінка матки
B Ампульна частина яйцепроводу
C Маткова частина яйцепроводу
D Яєчник
E Черевна порожнина

В періоді ранньої гаструляціїї людини формуються екто- і ентодерма. За яким механізмом утворюються ці листки?
A * Делямінація
B Інвагінація
C Епіболія
D Іміграція
E Інвагінація, єпіболія

По жіночих статевих шляхах сперматозоїди рухаються в сторону яйцеклітини проти рідини (дистантний етап запліднення). Яку назву має цей направлений рух?
A * Реотаксис
B Термотаксис
C Хемотаксис
D Капацитація
E Акросомальна реакція

В ембріогенезі людини на 20 добу відбувається відокремлення тіла зародка від провізорних органів. Що забезпечує цей процес?
A * Тулубова складка
B Амніотична складка
C Целом
D Жовтковий стебелець
E Соміти

В препараті 10-денного зародка людини видно 2 міхурці, що контактують між собою (амніотичний та жовтковий). Як називається структура, що лежить в місці їх контакту,
A *Зародковий щиток.
B Дно амніотичного міхурця.
C Дах жовткового міхурця.
D Амніотична ніжка.
E Позазародкова мезодерма.

Відомо, що деякі мікроорганізми, які викликають інфекційні хвороби, можуть проходити через плацентарний бар’єр. Які структури з означених нижче входять до його складу?
A *Всі структурні компоненти третичних ворсин
B Хоріон і амніон
C Всі структурні компоненти вторинних ворсин
D Алантоїс, жовтковий мішок
E Базальна пластинка ендометрію з децидуальними клітинами

У гістологічному препараті визначається значна кількість слизової сполучної тканини (Вартонові драглі), судини, а також залишки жовткового стебельця та алантоїса. Що це за орган?
A *Пуповина.
B Стравохід
C Сечовід
D Сечовипускний канал
E Червоподібний відросток

При мікроскопічному дослідженні зародкового матеріалу в препараті визначається жовтковий мішок. Вкажіть основну функцію даного органу у людини.
A * Кровотворна
B Трофічна
C Продукція навколоплідних вод.
D Екскреторна
E Захисна

При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини, світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?
A *Бластоциста
B Морула
C Зігота
D Гаструла
E Зародковий диск

При мікроскопічному дослідженні оболонок зародка визначається хоріон. Яку основну функцію забезпечує даний орган?
A * Обмін речовин між організмом матері та плоду.
B Кровотворну.
C Продукцію навколоплідних вод.
D Утворення первинних статевих клітин.
E Утворення лімфоцитів

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?
A *Хорди
B Нервових гребінців
C Нервового жолобка
D Нервової трубки
E Мантійного шару нервової трубки

2012 р.

Процес дроблення зиготи завершується утворенням бластули. Який тип бластули характерний для людини?
A *Бластоциста.
B Целобластула.
C Дискобластула.
D Амфібластула.
E Морула.

У ембріона на 2-3 тижні виявлені гонобласти – попердники статевих клітин. В якому матеріалі диференцюються ці клітини?
A *У жовтковому мішку
B В мезенхімі.
C В зародковій ектодермі.
D В дерматомах.
E В зародковій ентодермі.

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією?
A *Скелетної мускулатури
B Осьового скелету
C Сполучної тканини шкіри
D Гладкої мускулатури
E Серозних оболонок


2005-2011 рр.

На ранній стадії розвитку (4 -10 тиждень) в головному відділі зародка людини виявляються валикоподібні потовщення, покриті тонким шаром епідермісу, основу яких утворює мезенхіма. Що це за утворення?
A Зяброві дуги
B Зяброві щілини
C Зяброві кармани
D Піднебінні відростки
E Лобові відростки

В результаті експресіії окремих компонентів геному клітини зародка набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?
A *Диференціювання
B Капацитація
C Рецепція
D Детермінація
E Індукція

При ендоскопічному дослідженні у порожнині матки був виявлений ембріон людини, не прикріплений до ендометрію. Якій стадії ембріогенезу це відповідає?
A *”Вільної” бластоцисти
B Зиготи
C Морули
D Гаструли
E Нейрули

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, які були видалені під час операції, був знайдений ембріон, що складається з 16 бластомерів, вкритих специфічною оболонкою. Як називається ця оболонка?
A *Оболонка запліднення
B Променистий вінець
C Блискуча оболонка
D Клітинна оболонка
E Оволема

Жінка 25-річного віку звернулася до лікаря – акушера з приводу викидня, який стався в неї на 24-му тижні вагітності. При детальному обстеженні лікар встановив патологію в розвитку хоріона (дитячої частини плаценти). Який зачаток найвірогідніше зазнав змін?
A *Трофобласт
B Ендодерма
C Ектодерма
D Епібласт
E Мезенхіма

Яке біологічне значення має процес запліднення, що відбувається при злитті чоловічої та жіночої гамет?
*Відновлюється диплоїдний набір хромосом, здійснюється детермінація генетичної статі зародка, ініціюється дроблення
Утворюється бластоцист
Формуються бластомери
Ініціюється імплантація
Утворюється морула

Відбулося стиснення пуповини плода, але кровообіг між плодом і матір’ю не порушився. Наявність яких структур сприяли цьому в першу чергу:
Слизова сполучна тканина
Залишок алантоїса
Оболонка артерій
Оболонка вени
Залишок жовткового стебельця

При заплідненні в результаті недостатності акросомальної реакції не відбулося розчинення контактів між фолікулярними клітинами зернистої зони овоцита. Який процес порушився?
Денудація
Капацитація
Кортикальна реакція
Елімінація
Модифікаціяя

Жінка перехворіла грипом і виявилось, що це трапилося на 7-14 добу вагітності. Яких наслідків треба сподіватися:
Порушення утворення екто- та ендодерми
Порушення утворення мезодерми
Порушення утворення мезенхіми
Порушення процесу епіболії
Порушення процесу інвагінації

На гістологічному зрізі зародка людини видно зв'язаний з кишковою трубкою пухирець, який є одним з провізорних органів. У його стінці розташовані первинні статеві клітини та первинні еритроцити (мегалобласти). Визначте, який це провізорний орган?
Жовтковий мішок
Алантоїс
Плацента
Пуповина
Амніон

На гістологічному препараті представлено поперечний зріз органу, основу якого утворює слизова сполучна тканина, дві артерії і вена. Що це за орган?
Пуповина
Алантоїс
Жовтковий мішок
Амніон
Плацента

На ранніх етапах розвитку зародка людини виникає пальцеподібний виріст вентральної стінки первинної кишки, який вростає в амніотичну ніжку. Яку назву має цей провізорний орган?
Алантоїс
Жовтковий мішок
Амніон
Плацента
Пуповина

В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м`язової тканини при цьому буде спостерігатись?
A *Гладенької м`язової тканини вісцерального типу
B М`язової тканини нейрального походження
C М`язової тканини епідермального походження
D Серцевої м`язової тканини
E Скелетної м`язової тканини

Гаструляція - період ембріогенезу, в якому виникають зародкові листки, в результаті чого зародок набуває трьохшарову будову. Який механізм гаструляції характерний для зародків людини?
A *Делямінація і іміграція
B Інвагінація
C Епіболія
D Іміграція і інвагінація
E Делямінація і епіболія

В нормальних умовах кровообіг матері і плода не має прямих зв’язків. Кров ембріона протікає по судинах ворсинок хоріона, а материнська - циркулює в міжворсинковому просторі ендометрію матки. Вказати, що розділяє кров плода і матері.
A *Гемохоріальний бар’єр
B Сполучнотканинні перегородки
C Фібриноподібна оксифільна маса (фібриноїд Ланганса)
D Аморфний фібриноїд Рора
E Замикаюча пластинка основної відпадної оболонки матки

В препараті видно овоцит в момент запліднення його сперматозоїдом. Де за нормальних умов відбувається цей процес?
A *В ампульній частині маткової труби
B В черевній порожнині
C На поверхні яєчника
D В матці
E В перешийку маткової труби

Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвати цей орган:
*Амніон
Жовтковий мішок
Алантоїс
Пуповина
Плацента

Для діагностики представлено кілька мікропрепаратів, які зроблені з ембріонів віком два-вісім тижнів ембріонального розвитку. За якою ознакою (початок періоду) можна розпізнати цей етап розвитку ембріона на мікропрепараті?
Утворення первинної смужки
Дроблення
Гаструляція
Плацентація
Нейруляція

Для діагностики представлено кілька мікропрепаратів, які відображають початковий період розвитку людини, що триває перші сім днів ембріогенезу. За якою ознакою (початок періоду) можна розпізнати цей етап розвитку ембріона на мікропрепараті
Запліднення
Дроблення
Гаструляція
Плацентація
Нейруляція


ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ТКАНИНИ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка функція епітелію постраждає?
A *Механічна
B Всмоктувальна
C Вітамін “Д”-продукуюча
D Секреторна
E Екскреторна

Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?
A *Епітеліальна
B Хрящова
C Кісткова
D Нервова
E М’язова

На електронній мікрофотографії епітеліальної тканини під епітеліоцитами спостерігається пошкодження базальної мембрани. Яка основна функція епітелію порушується?
A *Бар’єрна.
B Всмоктувальна.
C Регенерація.
D Видільна.
E Екзоцитоз.


2012 р.

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.
A *Ендотелій.
B Мезотелій.
C Епідерміс.
D Перехідний епітелій.
E Багаторядний епітелій.


2005-2011 рр.

На гістологічному препараті голодної кишки визначаються ворсинки, вкриті тканиною, яка складається тільки з клітин, що утворюють пласт, який розташований на базальній мембрані. Тканина не містить кровоносних судин. Яка тканина вкриває поверхню ворсинки?
A *Епітеліальна тканина
B Щільна неоформлена сполучна тканина
C Пухка волокниста сполучна тканина
D Гладка м`язова тканина
E Ретикулярна тканина

При дослідженні епітелію з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій?
A *Багатошаровий плоский зроговілий
B Багатошаровий плоский незроговілий
C Перехідний
D Багаторядний війчастий
E Багатошаровий кубічний


При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини жінки. Як називається таке утворення хроматину?
*Тільце Барра
Тільце Лайон
Деконденсований хроматин
Еухроматин
Тільце Пачіні


КРОВ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції.
A *Т- кілери
B В-лімфоцити
C Т-лімфоцити-супресори
D Т-лімфоцити-хелпери
E Плазмоцити

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів.
B Еозинофілів
C Базофілів
D Т-лімфоцитів
E Моноцитів

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?
A * Т-кілери
B Макрофаги
C В-лімфоцити
D Т-хелпери
E Т-супресори

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити заключення?
A *Нейтрофільних лейкоцитів
B Еритроцитів
C Лімфоцитів
D Моноцитів
E Базофільних лейкоцитів

Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).
A *Т-кілери
B Т-хелпери
C Т-супресори
D В-лімфоцити
E Природні кілери

У крові інфекційного хворого виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких клітин сполучної тканини пригнічена?
A *Плазматичних
B Лімфоцитів
C Макрофагів
D Нейтрофільних гранулоцитів
E Лаброцитів

У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна чекати?
A *Зросте кількість еозинофілів
B Зросте кількість тромбоцитів
C Зросте кількість еритроцитів
D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів
E Зросте кількість базофілів

При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазка крові визначаються клітини, в цитоплазмі яких знаходяться гранули, які містять гістамін і гепарин. Які це клітини?
A * Базофіли.
B Нейтрофіли.
C Еозинофіли.
D Моноцити.
E Еритроцити.

При дослідженні мазка крові хворого в лейкоцитах (нейтрофілах) виявлені бактерії. Як вони туди потрапили?
A * Фагоцитоз
B Пасивний транспорт
C Активний транспорт
D Екскреція
E Піноцитоз.

Під час оперативного втручання з приводу екстракції зуба у пацієнта спостерігалась триваліша, ніж в нормі, кровотеча із раньової поверхні. Недостатня кількість яких формених елементів крові обумовила збільшення часу кровотечі?
A *Тромбоцитів
B Еритроцитів
C Моноцитів
D Лімфоцитів
E Нейтрофілів

Дитина 6 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом алергічного риніту. При вивченні клінічного аналізу крові виявлені зміни в лейкоцитарній формулі. Кількість яких клітин лейкоцитарного ряду може бути збільшена?
A *Еозинофілів
B Т-лімфоцитів
C В-лімфоцитів
D Базофілів
E Нейтрофілів

Запальний процес в тканинах і органах людини супроводжується їх гіперемією і набряком. Які лейкоцити, що знаходяться в сполучній тканині, забезпечують розширення кровоносних судин і підвищення їхньої проникності?
A *Базофіли
B Нейтрофіли
C Еозинофіли
D Т-лімфоцити
E В-лімфоцити

У дитини 5-ти років відбулася інвазія гельмінтів, що призвело до сенсибілізації організму. Які показники лейкоцитарної формули підтвердять цей процес?
A *Збільшення еозинофілів
B Збільшення базофілів
C Збільшення нейтрофілів
D Зменшення еозинофілів
E Зменшення базофілів


У червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з дифферона поступово знижується базофилия цитоплазми і підвищується оксіфілія, ядро виштовхується. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни.
A * Еритропоез.
B лімфопоез.
C Нейтрофілоцітопоез.
D Еозінофілоцітопоез.
E Базофілоцітопоез.

У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
A * Комітування
B Рецепція
C Капацитація
D Детермінація
E Адгезія

В результаті експресіії окремих компонентів геному клітини набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?
A * Диференціювання
B Капацитація
C Рецепція
D Детермінація
E Адгезія

Філоподії мегакаріоцитів крізь пори синусоїдних капілярів червоного кісткового мозку проходять у просвіт судин, де фрагментуються на окремі пластинки. Які формені елементи крові утворюються таким чином?
A *Тромбоцити.
B Еритроцити.
C Лімфоцити.
D Ретикулоцити.
E Моноцити.


2012 р.

В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?
A *Глобіну
B Фібриногену
C Колагену
D Еластину
E Ламініну

В мазку периферійної крові видно велику клітину із слабобазофільною цитоплазмою і бобовидним ядром. Клітина є найбільшою серед видимих в полі зору. Яка це клітина?
A *Моноцит
B Макрофаг
C Плазмоцит
D Середній лімфоцит
E Малий лімфоцит

В мазку периферійної крові серед лейкоцитів переважають округлі клітини з посегментованими ядрами. Дрібна зернистість в їх цитоплазмі фарбується як кислими, так і основними барвниками. Як називаються ці клітини?
A *Сегментоядерні нейтрофіли
B Базофіли
C Еозинофіли
D Юні нейтрофіли
E Моноцити

При гістологічному дослідженні біоптату червоного кісткового мозку виявлені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зміни відбуваються з ядром при диференціюванні цих клітин.
A * Сегментація.
B Поліплоїдізація.
C Пікноз
D Енуклеація.
E Збільшення розмірів.

При дослідженні мазка крові хворого А. Виявлені клітини, які складають 0,5% від загального числа лейкоцитів, та мають S-образно зігнуте ядро, метахроматично пофарбовані гранули в цитоплазмі. Назвіть ці клітини.
A * Базофіли
B Нейрофіли
C Еозінофіли
D Моноцити
E Лімфоцити

У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.
A *Кров’яні пластинки
B Еритроцити
C Лейкоцити
D Моноцити
E Лімфоцити


2005-2011 рр.

Кров

При дослідженні лейкоцитарної формули у дитини 10 років з підозрою на гельмінтоз встановлене різке підвищення кількості лейкоцитів певного виду. Які це лейкоцити?
A Еозинофіли
B Базофіли
C Нейтрофіли
D Лімфоцити
E Моноцити

У хворого взята кров для аналізу. Її дані показують, що 30 % еритроцитів мають неправильну форму. Як називається цей стан?
A *Патологічний пойкілоцитоз
B Анізоцитоз
C Фізіологічний пойкілоцитоз
D Макроцитоз
E Мікроцитоз


В мазку крові людини, що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегментованим ядром і великими яскраво-рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини крові?
A *Еозинофільні гранулоцити
B Нейтрофільні гранулоцити
C Моноцити
D Базофільні гранулоцити
E Лімфоцити

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде порушений?
*Лімфопоез
Моноцитопоез
Еритропоез
Гранулоцитопоез
Мегакаріоцитопоез

В организмі внаслідок травми виникла велика кровотеча. Через декілька днів після її зупинки у постраждалого було зроблено аналіз крові. Які зміни виникли у складі формених елементів крові?
Збільшився вміст ретикулоцитів
Збільшився вміст еритроцитів
Зменшився вміст моноцитів
Зменшився вміст лімфоцитів
Збільшився вміст сегментоядерних нейтрофілів

Після отруєння у постраждалого спостерігається порушення дихальної функції крові внаслідок блокування з'єднання гемоглобіну з киснем. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток явищ дихальної недостатності?
Оксигемоглобіну
Карбгемоглобіну
Карбоксигемоглобіну
НbА
НbF

У хворого з гемоглобінопатією спостерігається розвиток явищ тканинного ацидозу (зниження рН) внаслідок порушення з'єднання гемоглобіну з вуглекислим газом. Порушення утворення якої речовини обумовило розвиток тканинного ацидозу?
Карбгемоглобіну
Карбоксигемоглобіну
Оксигемоглобіну
НbА
НbFСПОЛУЧНІ ТКАНИНИ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

В пухкiй волокнистiй сполучнiй тканині слинних залоз виявляються клітини овальної форми середніх розмірів, які синтезують антитела. Кругле ядро розташоване ексцентрично, містить хроматин, грудочки якого утворюють малюнок - колеса зі спицями. Яку назву мають ці клітини?
A * Плазмоцити
B Адипоцити
C Нейтрофіли
D Фібробласти
E Макрофаги

Хронічне запалення тканин ясен завершилося надмірним розростанням волокон сполучної тканини. Які клітинні елементи взяли в цьому процесі активну участь?
A *Фібробласти
B Остеобласти
C Фіброцити
D Макрофаги
E Остеокласти

В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?
A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.
B Макрофаги.
C Меланоцити
D Ліпоцити.
E Адвентиційні клітини.

При дослідженні гістопрепаратів сполучної тканини визначаються нейтрофіли. Яку функцію виконують дані клітини, проникаючи з крові в тканини?
A * Фагоцитоз мікроорганізмів.
B трофічні.
C Опорну.
D Регулюють скорочення гладких міоцитів.
E Розширюють кровоносні судини.

На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?
A * Тканинні базофіли (тучні клітини).
B Фібробласти
C Макрофаги
D Плазмоцити
E Адипоцити

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?
A *Міжклітинної речовини
B Судин мікроциркуляторного русла
C Нервових елементів
D Паренхіматозних елементів органу
E Лімфатичних судин
Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція. Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?
A *Синтезу колагенових волокон
B Синтезу гіалінового хрящу
C Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини
D Синтезу волокнистого хрящу
E Заміни розриву м’язовою тканиною


2012 р.

Під час тренування у спортсмена була травмована нижня кінцівка. Лікар травматолог встановив діагноз: розрив сухожилка. До якого типу сполучної тканини належить тканина, що утворює сухожилок?
A *Щільної оформленої волокнистої тканини
B Щільної неоформленої волокнистої тканини
C Пухкої волокнистої сполучної тканини
D Ретикулярної тканини
E Хрящової тканини

Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фібробластами. Цей тип сполучної тканини називаеться?
A *Щільна оформлена
B Пухка
C Ретикулярна
D Щільна неоформлена
E Слизова


2005-2011 рр.

В препараті сполучної тканини, забарвленому суданом - ІІІ і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина?
A Біла жирова тканина
B Бура жирова тканина
C Щільна волокниста сполучна тканина
D Пухка волокниста сполучна тканина
E Пластинчаста кісткова тканина

Кількість тканинної рідини в основній аморфній речовині сполучної тканини може збільшитися, а такий стан називається набряком. Що може стати причиною місцевого набряку?
A *Збільшення в сполучній тканині гістаміну
B Наявність перешкоди для венозного відтоку крові
C Утруднення відтоку крові через судини при серцевій недостатності
D Наявність перешкоди для відтоку лімфи
E Підвищена проникливість капілярів (наприклад при поширених опіках)

В результаті надмірної рухливості плода відбулося перетиснення пуповини, але кровообіг між плодом і матір’ю при цьому не порушився. Наявність яких структур сприяла цьому в першу чергу?
A *Слизова сполучна тканина
B Залишок алантоїса
C Оболонки артерій
D Оболонка вени
E Залишок жовткового стебельця


У пухкій волокнистій сполучній тканині сальника виявлені клітини округлої форми, цитоплазма різко базофільна. Ядро овальної форми, розташоване ексцентрично. Біля ядра невелика світла зона. Які це клітини ?
A *Плазмоцити
B Фібробласти
C Адіпоцити
D Макрофаги
E Тканинні базофіли

У матці після закінчення вагітності в сполучній тканині виявляються клітини з високою фагоцитарною і гидролітичною активністю, що приймають участь у розсмоктуванні міжклітинної речовини. У цитоплазмі цих клітин велика кількість лізосом. Які це клітини?
A *Фіброкласт
B Спеціалізований фібробласт
C Малоспеціалізований фібробласт
D Фіброцит
E Міофібробласт

У хворого щорічно навесні та на початку літа в період цвітіння трав і дерев розвивається гостре катаральне запалення кон`юктиви очей та слизової носової порожнини. Активація та екзоцитоз яких клітинних елементів лежить в основі цього синдрому?
A *Тканинних базофілів
B Тромбоцитів
C Макрофагів
D Нейтрофілів
E Ендотеліальних клітин


СКЕЛЕТНІ ТКАНИНИ. ХРЯЩОВІ ТКАНИНИ ТА ХОНДРОГЕНЕЗ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

Відновлення суглобового хряща нижньої щелепи після травми й досі залишається невирішеною проблемою травматологів та стоматологів. Чим обумовлена обмежена регенерація гіалінового хряща суглобової поверхні кісток?
A *Відсутністю охрястя
B Відсутністю ізогенних груп клітин
C Наявністю судин
D Значним механічним навантаженням
E Високим вмістом неорганічних сполук

У препараті сполучної тканини, забарвленому гематоксиліном-еозином, виявляються ізогенні групи клітин, які оточені базофільною міжклітинною речовиною. Волокнисті структури не виявляються. Яка це сполучна тканина?
A *Гіалінова хрящова тканина
B Еластична хрящова тканина
C Щільна волокниста сполучна тканина
D Пухка волокниста сполучна тканина
E Пластинчаста кісткова тканина

Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?
A * У міжхребцевих дисках.
B У вушній мушлі
C У трахеї
D У гортані
E У бронхах

Студенту запропоновано два препарата. На першому - еластичниий хрящ (забарвлений орсеїном), на другому - гіаліновий (забарвлений гематоксиліном-еозином). За якими ознаками їх можна відрізнити?
A * За наявністю еластичних волокон
B За наявністю ізогенних груп клітин
C За наявністю зони молодого хряща
D За наявністю охрястя
E За наявністю аморфної речовини

Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в процесах регенерації?
A *Інтерстиційний
B Апозиційний
C Шляхом накладання
D Апозиційний і інтерстиційний
E Не реагує

2012 р.

На гістологічному препараті хрящової тканини виявляються ізогенні групи клітин. Які клітини є початковими в утворенні цих груп?
A *Хондроцити I типу.
B Хондробласти.
C Прехондробласти.
D Хондроцити II типу.
E Хондроцити III типу.


2005-2011 рр.

Повноцінне відновлення суглобового хряща після травми й досі залишається невирішеною проблемою травматології. Чим зумовлена обмежена регенерація гіалінового хряща, що розташований на суглобовій поверхні кісток?
A *Відсутністю охрястя
B Відсутністю ізогенних груп клітин
C Наявністю судин
D Значним механічним навантаженням
E Високим вмістом неорганічних сполук

Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?
*У місцях переходу сухожилля в гіаліновий хрящ
У вушній мушлі
У трахеї
У гортані
У бронхах

При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено за цих умов?
Х*ондробластів
Гладких міоцитів
Міобластів
Фібробластів
Епідермоцитів

При артритах спостерігається розлад функції ковзання суставних поверхонь. Яка з означених нижче тканин ушкоджується?
*Гіалінова хрящова тканина
Пухка сполучна тканина
Кісткова тканина
Колагеново-волокниста хрящова тканина
Ретикулярна тканина

У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути пов’язаний з віковими змінами ткани, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина зазнає змін в цих випадках?
*Гіаліновий хрящ
Кісткова
Власне сполучна
Епітеліальна
Еластичний хрящСКЕЛЕТНІ ТКАНИНИ. КІСТКОВІ ТКАНИНИ ТА ОСТЕОГЕНЕЗ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент?
A * Остеобласт.
B Остеоцит.
C Остеокласт.
D Хондробласт.
E Хондроцит.

У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?
A * Остеокласти
B Напівстовбурові клітини
C Остеобласти
D Остеоцити.
E Стовбурові остеогенні клітини

У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не притаманний прямому остеогенезу?
A * Утворення епіфізарного центру окостеніння
B Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка
C Остеоїдний етап
D Утворення грубоволокнистої кістки
E Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забазпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура?
A *Метафізарна пластинка
B Кісткова манжетка
C Кісткова пластинка
D Остеон
E Шар внутрішніх генеральних пластинок

У складі кісткової тканини виявлено великі клітини, які містять численні лізосоми, багато ядер, гофровану зону. Яку назву мають ці клітини?
A *Остеокласти
B Мезенхімні клітини
C Напівстовбурові остеогенні клітини
D Остеобласти
E Остеоцити

2012 р.

У людей похилого віку спостерігається надмірна втрата маси кісткової тканини, яка відображає розвиток остеопорозу. Активація яких клітин кісткової тканини обумовлює розвиток даного захворювання?
A * Остеокластів
B Остеобластів
C Макрофагів
D Тканинних базофілів
E Остеоцитів

У гістопрепараті представлена тканина, яка містить клітини, позбавлені відростків і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітини має гофровану зону , через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в гістопрепараті ?
A * Кісткова тканина
B Хрящова тканина
C Епітеліальна тканина
D Нервова тканина
E М'язова тканина


2005-2011 рр.

Кісткова тканина

До клініки надійшов хворий з діагнозом: перелом ключиці. Які клітинні елементи будуть приймати участь в регенерації кісткової тканини?
A *Остеобласти
B Остеокласти
C Хондроцити
D Остеоцити
E Фібробласти

До лікарні доставлений хлопчик з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки. При рентгенологічному дослідженні виявлений перелом плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?
*Окістя
Діафіз
Епіфіз
Шар зовнішніх генеральних пластинок
Шар внутрішніх генеральних пластинок

У дитини 6 років був поставлений діагноз: підокистний перелом діафіза лівої плечової кістки. Які шари компактної речовини розрізняють в діафізах трубчастої кістки?
*Зовнішній і внутрішній шари загальних пластинок, остеонний шар
Зовнішній шар загальних пластинок і остеонний шар
Окістя, шар загальних пластинок і остеонний шар
Окістя і остеонний шар
Шар остеобластів і остеоцитів

У хворого, 68 років, на місці перелому стегнової кістки замість кісткової тканини утворилася хрящова. Який з факторів має найбільший вплив на такий перебіг регенерації?
*Недостатнє кровопостачання в ділянці травми
Авітаміноз С
Похилий вік хворог
Неправильне суміщення відломків
Пізня діагностика переломуМ'ЯЗОВІ ТКАНИНИ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:
A * Клітинна будова
B Здатність до скорочення
C Наявність клітин сателітів
D Наявність моторних бляшок
E Наявність прошарків сполучної тканини

Миші тривалий час плавали у басейні. При морфологічному дослідженні їх скелетних м’язів виявлено збільшення кількості мітохондрій з багатьма кристами і просвітленим матриксом. Яка функція клітини знаходиться у надзвичайно напруженому стані?
A *Енергетична.
B Секреторна.
C Синтетична.
D Захисна.
E Транспортна.

Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу ділянки щоки виявили, що вона утворена скелетною м’язовою тканиною. Назвіть структурну одиницю данної тканини?
A *М’язове волокно
B Кардіоміоцит
C Гладкий міоцит
D Міосателітоцит
E Міофібрила

У гістологічному препараті виявлені прошарки пухкої сполучної тканини, які огортають кожне м’язове волокно та переплітаються з сарколемою м’язових волокон. Яка гістологічна структура виявлена?
A *Ендомізій.
B Капіляри
C Нервове закінчення
D Актинове волокно
E Mіозинове волокно

Основу щоки складає щічний м’яз, який є похідним другої зябрової дуги. До якого типу м’язової тканини належить щічний м’яз?
A * Соматичний
B Целомічний
C Вісцеральний
D Невральний
E Епідермальний

В одній з оболонок полого органу визначаються ядровмісні анастомозуючі волокна. Волокна складаються з клітин, які в області контактів утворюють вставні диски. Яка тканина утворює дану оболонку?
A * Поперечно-посмугована серцева.
B Поперечно-посмугована скелетна.
C Гладенька м'язова.
D Зцементована волокниста сполучна.
E Щільна неоформлена сполучна.

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни?
A * В диску A
B В диску I
C В половині диску A
D В диску A та в диску I
E В половині диску I

При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які структури зазнали ушкодження?
A * Актинові міофіламенти.
B Міозинові філаменти
C Тонофібрили
D Тропоколагенові комплекси
E Нуклеопротеїдні комплекси

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури викликано цією маніпуляцією?
A *Скелетної мускулатури
B Осьового скелету
C Сполучної тканини шкіри
D Гладкої мускулатури
E Серозних оболонок

У гістопрепараті пілоричного відділу шлунка представлені волокна, які складаються з клітин веретеновидної форми, що містять у центрі цитоплазми паличкоподібне ядро. Яку тканину формують дані клітини?
A * Гладеньку м'язову
B Пухку волокнистусполучну
C Скелетну м'язову
D Упітеліальну
E Ретикуляру

У м'язовій тканинй відбувається інтенсивний аеробний процес накопичення енергії у вигляді макроергічних зв'язків АТФ. Цей процес відбувається за участю органел:
A * Мітохондрій
B Гладенької ЕПС
C Лізосом
D Гранулярної ЕПС
E Клітинного центру

Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення мязової тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення?
A * Білком тропоніном тонких фібрил.
B Білком міозином товстих фібрил.
C Білком актином тонких фібрил.
D Актоміозиновим комплексом сарколеми.
E Білком кальсеквестрином.

2012 р.

(питання відсутні)2005-2011 рр.

У лабораторiї переплутали маркіровку гiстологiчних препаратiв мiокарда та скелетного м'яза. Яка структурна особливiсть дозволить визначити препарат мiокарда?
A *Наявнiсть вставних дисків
B Периферiйне положення ядер
C Вiдсутнiсть мiофiбрiл
D Вiдсутнiсть судин
E Наявнiсть поперечної посмугованостi

В умовному експерименті зруйновані ділянки вісцеральних листків вентральної мезодерми, які прилягають до ендотеліальних трубок, сформованих в шийному відділі зародка на початку ІІІ тижня ембріонального розвитку. Утворення якої м’язової тканини при цьому порушиться?
A Серцевої
B Скелетної
C Гладкої внутрішніх органів
D Міоепітеліальних клітин
E М’язів райдужної оболонки

В гістологічному препараті, забарвленому гематоксилін-еозином, виявляється неклітинна структура видовженої форми з великою кількістю овальних ядер, розташованих під плазмолемою. Цитоплазма має поперечну посмугованість. Яка це структура?
A Скелетне м’ язове волокно
B Колагенове волокно
C Мієлінове нервове волокно
D Серцеве м’язове волокно
E Пучок гладеньких міоцитів

На гістологічному мікропрепараті зріза плечового м’яза ідентифікуються міосателітоцити, які розташовуються між базальною мембраною і плазмолемою симпласта. Які будуть наслідки пошкодження цих клітин?
A *Порушиться процес росту і регенерації м’яза.
B Порушиться процес скорочення м’яза.
C Порушиться трофіка м’яза.
D Порушиться процес утворення міоглобіну.
E Сповільниться поширення імпульсу по Т-трубочках.

При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь в його регенерації?
*Міосателітоцити
Міобласти
Гладкі міоцити
Міофібробласти
Міоепітеліальні клітиниНЕРВОВА ТКАНИНА. НЕЙРОЦИТИ. НЕЙРОГЛІЯ. НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕРВОВІ ВОЛОКНА. НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ.

Питання з бази даних «КРОК-1»

2013 р.

Пошкоджені нервові стовбури здатні до відновлення їх цілісності. Які клітини нейроглії беруть в цьому активну участь?
A *Олігодендроцити
B Мікроглія
C Епендимоцити
D Волокнисті астроцити
E Протоплазматичні астроцити

На гістологічному препараті поперечного зрізу мозочка, в його сірій речовині спостерігається велика кількість мультиполярних нейроцитів. За якою морфологічною ознакою дані клітини віднесли до мультиполярних?
A *Кількістю відростків.
B Довжиною відростків.
C Формою термінального розширення аксона.
D Формою перикаріона.
E Розмірами клітин.

Виберіть одну неправильну відповідь. Для мієлінових нервових волокон характерні всі ознаки, крім:
A * Декількох осьових циліндрів
B Одного осьового циліндра
C Вузлових перехватІв
D Нейрофіламентів
E Нейролемоцитів

2012 р.

В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передачі нервового імпульсу. Яка структура забезпечує виконання даної функції?
A *Синапс.
B Нейролема.
C Нейрофібрила.
D Мітохондрія.
E Субстанція Нісля.

2005-2011 рр.

На місці зрізу нервового волокна тварині ввели речовину, що гальмує розмноження нейролеммоцитів. Як це відобразиться на регенерації волокна?
A *Регенерація припиниться
B Регенерація відбудеться за рахунок росту аксонів нейроцитів
C Регенерація буде відбуватися за рахунок розмноження леммоцитів
D Регенерація прискориться
E Регенерація уповільниться

На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можливо визначити у кожного з перерахованих типів клітин?
A *Один
B Два
C Жодного
D Багато
E Три

На електронній мікрофотографії зображено синапс. Верхня його частина має дрібні міхурці, а в нижній вони відсутні. Яка з них є пресинаптичною і в якому напрямку в синапсі проходить імпульс?
A *Перша, зверху вниз
B Друга, зверху вниз
C Перша, знизу вверх
D Ні одної, зверху вниз
E Перша, не проходить

Для гістологічного дослідження забрали матеріал півкуль мозочка, в якому передбачається вивчення загальної морфології нервових клітини. Яким методом доцільно забарвити препарат?
A *Імпрегнувати сріблом
B Гематоксиліном і еозином
C Суданом і сафраніном
D Орсеїном
E Залізним гематоксиліном

На мікропрепараті, зробленому зі спинномозкового вузла спостерігаємо нейроцити, які мають тіло округлої форми і два відростки. До якого різновиду за морфологічною класифікацією нейронів належать ці клітини ?
A *Псевдоуніполяри.
B Уніполяри.
C Біполяри.
D Мультиполяри.
E Нейробласти.

На електронній мікрофотографії плечового м’яза біля м’язового волокна ідентифікується розширення аксона нейроцита. Його аксолема відіграє роль пресинаптичної мембрани. До якого виду синапсів належить цей синапс?
A * Аксом’язовий.
B Аксосоматичний.
C Аксодендритний.
D Асиметричний.
E Електричний.

На мікропрепараті, зробленому з головного мозку дорослої тварини, якій в експерименті моделювали запалення мозку, спостерігаємо активацію окремих клітин-гліоцитів. Ці клітини стають круглими, рухомими, втягують свої відростки, стають подібними на зернисті кулі. Які це гліоцити ?
A * Мікрогліоцити.
B Плазматичні астроцити.
C Олігодендроцити.
D Епендимоцити.
E Волокнисті астроцити.

На мікропрепараті нервової тканини, забарвленому осмієвою кислотою розрізняємо мієлінові нервові волокна. Вони мають такі властивості, окрім:
A *Тяж леммоцитів охоплює кілька осьових циліндрів.
B Тяж леммоцитів охоплює один осьовий циліндр.
C Швидкість передачі нервового імпульса 5-120 м/с.
D Хвиля деполяризації рухається сальтаторно.
E Наявність нейролеми.На мікропрепараті нервової тканини, забарвленому осмієвою кислотою розрізняємо мієлінові нервові волокна. До їхніх морфологічних ознак належать такі, окрім:
A *Швидкість передачі нервового імпульсу менша, ніж 1-2 м/с.
B Наявність мієлінової оболонки.
C Наявність вузлів Ранв’є.
D Присутність насічок Шмідта-Лантермана.
E Мієлінова оболонка маєп пластинчасту будову.

На мікропрепараті епідермісу шкіри, імпрегнованому розчином азотнокислого срібла, розрізняємо нервові закінчення, які розташовуються серед епітеліоцитів і мають вигляд кінцевих розгалужень. Вони належать до нервових закінчень визначеного типу, а саме:
A *Вільні нервові закінчення.
B Пластинчасті тільця Пачіні.
C Тільця Гольджі-Маццоні.
D Дотикові тільця Мейснера.
E Колби Краузе.

При травмі головного мозку пошкоджені гліальні клітини, які найчастіше зустрічаються у центральній нервовій системі. Яку з означених нижче назв мають цi клiтини?
*Плазматичні астроцити
Олігодендрогліоцити
Мікроглія
Волокнинні астроцити
Епіндимні клітини

Назвати медіатор аксом’язового синапса, який утворюється мієліновим нервовим волокном і м’язовим волокном?
*Ацетилхолін
Адреналін
Дофамін
Гліцин
Норадреналін

При функціональному виснаженні нейрона спостерігається хроматоліз – просвітління нейроплазмы унаслідок розпаду базофільної субстанції. Зі зміною яких органел зв'язане це явище?
A *Гранулярної ендоплазматичної сітки
B Нейрофібриллами
C Лізосомами
D Комплексом Гольджі
E Мітохондріями

При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження нейроцитів з явищами хроматолізу. Які процеси внутрішньоклітинного метаболізму нейрона порушуються?
A *Синтез білка
B Синтез ліпідів
C Синтез гліколіподів
D Синтез вуглеводів
E Складання кератогіалинуУ травматологічний пункт лікарні звернувся хворий з розривом ліктьового нерву. Які патологічні процеси відбуваються у дистальній частині пошкодженого нерва?
*Дегенерація осьового циліндра та мієлінової оболонки
Ріст осьового циліндра у дистальному напрямку
Ріст осьового циліндра у проксимальному напрямку
Дегенерація шванівських клітин
Потовщення мієлінової оболонки

Структури нервових клітин, що містять нейромедіатори ацетилхолін і серотонін, називаються:
Синаптичні пухирці
Субстація Ніссля
Нейротубули
Аксони
Дендрити

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

2013

У новонародженого винайшли пухлину сірої речовини спинного мозку. З яким ембріональним зачатком це пов
·язано?
A * Плащова зона
B Епендима
C Крайова вуаль
D Нервовий гребінь
E Гангліозна пластинка

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з означених нижче клітин пошкоджені?
A *Чутливих нейронів
B Вставних клітин
C Моторних нейронів
D Пучкових клітин
E Асоціативних клітин

На мікропрепараті великих півкуль кори головного мозку виявляються великі клітини пірамідної форми, які є найхарактернішою ознакою кори великих півкуль. Відкриття цих клітин пов’язано з ім’ям :
A *Бец
B Гольджі
C Леношек
D Ніссль
E Кахаль

У гістологічному препараті представлений зріз прецентральної звивини кори великого мозку. Вкажіть, які шари найбільш розвинені в цьому шарі.
A * Пірамідний, гангліонарний і шар поліморфних клітин.
B Молекулярний.
C Зовнішній і внутрішній зернисті.
D Молекулярний і шар поліморфних клітин.
E Молекулярний, пірамідний, гангліонарний.


2012

-

2011 – 2001

Для гістологічного дослідження забрали матеріал півкуль мозочка, в якому передбачається вивчення загальної морфології нервових клітини. Яким методом доцільно забарвити препарат?
A *Імпрегнувати сріблом
B Гематоксиліном і еозином
C Суданом і сафраніном
D Орсеїном
E Залізним гематоксиліном

В препараті кори головного мозку , імпрегнованому азотнокислим сріблом, ідентифікуються клітини пірамідної форми з діаметром перикаріону до 120 мкм. Який шар кори утворюють ці клітини?
A Гангліонарний
B Пірамідний
C Молекулярний
D Зовнішній зернистий
E Внутрішній зернистий

В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, відростки яких нейронів при цьому пошкоджено?
A *Аксони рухових нейронів
B Дендрити рухових нейронів
C Аксони чутливих нейронів
D Дендрити чутливих нейронів
E Дендрити вставних нейронів

Один з вiддiлів центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитiв, серед яких є клiтини таких форм: зiрчастi, веретеноподiбнi, горизонтальнi, пiрамiднi. Якому вiддiлу нервової системи вiдповiдає така структура?
A *Корi великих пiвкуль головного мозку
B Спинному мозку
C Мозочку
D Довгастому мозку
E Гіпоталамусу

Для моторних центрів кори великого мозку характерний агранулярний тип будови. Які шари найбільш розвинуті в цих центрах?
A *Пірамідний, гангліонарний та шар поліморфних клітин.
B Зовнішній та внутрішній гранулярні та шар поліморфних клітин.
C Молекулярний та пірамідний.
D Молекулярний, зовнішній та внутрішній гранулярні.
E Пірмідний, молекулярний та шар поліморфних клітин.

На перерізі півкулі головного мозку спостерігаємо кіркову речовину, в якій розрізняємо ядра багатьох клітин. До цих клітин належать такі, окрім:
A * Нейтрофіли.
B Нейроцити.
C Астроцити.
D Олігодендроцити.
E Мікрогліоцити.

В препараті органу ЦНС, імпрегнованому сріблом, виявлені великі клітини грушеподібної форми, розташовані в один ряд. Від їх верхівки відходить 3-4 відростки, які розгалуджуються в одній площині. Які це клітини?
A *Клітини Пуркіньє
B Клітини Беца
C Клітини -зерна
D Зірчасті клітини
E Кошикоподібні клітини

Який з перерахованих аферентних шляхів досягає кори великих півкуль, обминаючи таламус?
*Нюховий
Слуховий
Екстерорецептивний
Зоровий
Ноціцептивний

Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка порушується у першу чергу?
*Грушоподібних
Кошикоподібних
Клітин - зерен
Зірчастих клітин
Веретеноподібних

В післяопераційному періоді у хворого відсутня перистальтика кишечника. Порушенням функції яких відділів нервової системи це найвірогідніше обумовлено?
*Кора головного мозку
Бічні рога спинного мозку
Передні рога спинного мозку
Інтрамуральне нервове сплетення
Ядра гіпоталамуса

Досліджується препарат, забарвлений методом імпрегнації сіллю срібла, в якому видні клітини грушовидної форми з добре виразними 2-3 дендритами, що піднімаються доверху. Назвіть препарат, що досліджується.
*Кора мозочку
Спіральний орган внутрішнього вуха
Сітківка органу зору
Кора головного мозку
Спинномозковий вузол

Для судово-медичної експертизи виготовлений препарат головного мозку людини, що загинула. В ділянці центральної звивини кори пірамідні шари виражені слабо, нейроцитів мало, збільшена кількість гліоцитів. Чим міг страждати загиблий?
*Параліч кінцівок
Глухота
Сліпота
Зниження тактильної чутливості
Погіршення нюху

В експерименті в головному мозку тварини зруйнували клітини зернистих шарів кори. Яка функція кори буде пошкоджена?
*Чутлива
Рухова
Трофічна
Асоціативна
Захисна

У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждають.
*Аксони мотонейронів і аксони нейронів бокових рогів
Центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
Периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів
Аксони нейронів бокових рогів
Дендрити нейронів спинномозкових вузлів

Еферентну систему мозочка утворюють:
*Аксони клітин Пуркін’є
Аксони клітин-зерен
Лазячі волокна
Мохоподібні волокна
Дендрити клітин Пуркін’є

ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

2013

При хірургічній операції виникла необхідність перерізати нерв. Через деякий час відновилась його цілісність. Назвіть клітини, які забезпечують регенерацію.
A *Нейролемоцити
B Астроцити
C Епендимоцити
D Мікрогліоцити
E Мантійні гліоцити

2012
-

2011 - 2001

На мікропрепараті, зробленому зі спинномозкового вузла спостерігаємо нейроцити, які мають тіло округлої форми і два відростки. До якого різновиду за морфологічною класифікацією нейронів належать ці клітини ?
A *Псевдоуніполяри.
B Уніполяри.
C Біполяри.
D Мультиполяри.
E Нейробласти.

При мікроскопічному дослідженні в препараті виявляється орган нервової системи, що складається з псевдоуніполярних нейронів, тіла яких вкриті глиальною і сполучнотканинною оболонками. Визначте даний орган.
*Спинномозковий вузол.
Вегетативний ганглій.
Спинний мозок.
Мозочок.
Кора великих півкуль.

У травматологічний пункт лікарні звернувся хворий з розривом ліктьового нерву. Які патоологічні процеси відбуваються у дистальній частині пошкодженого нерва?
*Ріст осьового циліндра у дистальному напрямку
Дегенерація осьового циліндра та мієлінової оболонки
Ріст осьового циліндра у проксимальному напрямку
Дегенерація шванівських клітин
Потовщення мієлінової оболонкиВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА.

2013
-


2012
-


2011 - 2001


ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАН ЗОРУ

2013

У хворого пошкоджено циліарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?
A *Акомадацiйного
B Світлопровідного
C Світловідчуваючого
D Захисного
E Трофічного

З віком у багатьох людей відзначається помутніння кришталика (катаракта). При цьому він стає прозорим, що призводить до часткової або повної сліпоти. Оптичні властивості і хімізм якого білка в цитоплазмі кришталикових волокон порушуються?
A * Кристалін
B Вітреін
C Динеін
D Родопсин
E Йодопсин

В гістологічному препараті стінки очного яблука визначається структура, в якій відсутні кровоносні судини. Яке утворення характеризується даною морфологічною ознакою?
A *Рогівка.
B Циліарне тіло.
C Судинна оболонка.
D Райдужна оболонка.
E Сітківка.

На мікропрепараті задньої стінки ока виявляється, що пігментний шар сітківки недостатньо розвинений. Який шар очного келиха в процесі розвитку був пошкоджений?
A * Зовнішній
B Внутрішній
C Стебельце
D Гангліозні клітини
E Мезенхіма

При обстеженні дна очного яблука офтальмолог особливу увагу звернув на центральну ямку сітківки. Що це за ямка?
A *Місце найкращого бачення
B Сліпа пляма
C Місце виходу оптичного нерву
D Ділянка, де вени сітчатки виходять з ока
E Що не містить фоторецепторних клітин

У хворого розвинулося помутніння кришталика, або катаракта. З порушенням якої структури кришталика це пов’язано, а першу чергу:
A * Кришталикові волокна
B Епітелій кришталика
C Ядро кришталика
D Капсула кришталика
E Війчастий поясок

На гістологічному препараті очного яблука видно структуру, що має вигляд двоопуклого утвору, сполученого з циліарним тілом за допомогою волокон війкового пояска, зверху вкритий прозорою капсулою. Назвати цю структуру?
A *Кришталик
B Скловидне тіло
C Війкове тіло
D Рогівка
E Склера

До лікаря-офтальмолога звернувся підліток з порушенням гостроти зору. Лікар пояснив це спазмом акомодації. Який з названих компонентів очного яблука входить до акомодаційного апарату ока?
A *Ціліарний м’яз
B Сітківка
C Скловидне тіло.
D Склера
E Рогівка

При офтальмологічному обстеженні очного дна вивчається стан жовтої плями сітківки. Які клітинні елементи сітківки знаходяться в жовтій плямі в найбільшій кількості?
A *Колбочки
B Горизонтальні нейрони
C Пігментні клітини
D Палички
E Гангліонарні нейрони


2012

На електронній мікрофотографії органу чуття спостерігаються клітини, перефіричні який складаються з двох сегментів. В зовнішньому сегменті виявля-ються мембранні напівдиски, а у внутрішньому – еліпсоїд. В якому органі знаходиться ця структура?
A *В органі зору.
B В органі смаку.
C В органі нюху.
D В органі рівноваги.
E В органі слуху.

У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньо-очного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліар-ним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов’язане порушення відтоку рідини з передньої камери ?
A *Венозного синуса.
B Циліарного тіла.
C Судинної оболонки.
D Війкового м’яза.
E Заднього епітелію рогівки.

На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Що це за клітина?
A * Паличкова зорова клітина
B Нейрон передніх рогів спинного мозку
C Нейрон спинномозкового вузла
D Нейрон кори великих півкуль
E Колбочкова зорова клітина


2011 - 2001

При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція.
A *Паличкові нейросенсорні клітини
B Горизонтальні нейроцити
C Біполярні нейрони
D Колбочкові нейросенсорні клітини
E Гангліонарні нервові клітини

Після перенесеної інфекційної хвороби була порушена скорочувальна активність м'язів, що звужують та розширюють зіницю ока (паралітичний стан). Яка функціональна система ока постраждала?
A *Акомодаційна
B Діоптрична
C Допоміжна
D Фотосенсорна
E Сльозний апарат

У хворого 14 років, спостерігається порушення сутінкового бачення. Якого вітаміну недостатньо в організмі?
A *А.
B В1.
C В6.
D С.
E В12.

До офтальмолога звернувся хворий, який в результаті травми ока втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. Яка частина сітківки ока зазнала ураження?
A *Жовта пляма
B Сліпа пляма
C Райдужна частини сітківки
D Циліарна частина сітківки
E Судинна оболонка

У клініку потрапив хворий 24-х років, у якого внаслідок проникного поранення ока відбулося витікання склоподібного тіла. Це призвело до відслоєння сітчастої оболонки. Який шар сітківки міцно зрощений із судинною оболонкою і не відшарувався?
A *Пігментний епітелій
B Шар паличок і колбочок
C Гангліонарний
D Зовнішній ядерний
E Внутрішній ядерний

Внаслідок тривалого перенапруження зору погіршується здатність бачити віддалені предмети. Цей стан називається спазмом акомодації. Чим він обумовлений?
A *Надмірним скороченням циліарного м’яза
B Дисфункцією сітківки
C Спазмом судин власне судинної оболонки
D Травмою рогівки
E Травмою коньюктиви

На гістологічному препараті очного яблука видно оболонку, яка розмежовує передню і задню камери ока і представляє собою забарвлений диск з отвором у центрі. Назвати цю структуру?
A *Райдужка
B Рогівка
C Сітківка
D Війкове тіло
E Склера

На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку
*Ектодерми
Ентодерми
Мезодерми
Дерматому
Нефротому

У хворого офтальмологічного відділення обстежено очне дно. Що з нижче перелікованого є центральною ямкою.
*Найтонкіше місце в сітчатці
Сліпа пляма
Місце виходу оптичного нерву
Ділянка, де вени сітчатки виходять з ока
Що не містить фоторецепторних клітин

В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація рогівки, а саме її багатошарового епітелію?
*Клітин базального шару епітелію
Власної речовини рогівки
Остистого шару епітелію рогівки
Базальної мембрани
Плоских клітин

Трофіка (харчування) рогівки здійснюється:
*Шляхом дифузії із рідини передньої камери ока
Із власних кровоносних судин
Шляхом дифузії із рідини задньої камери ока
З лімфатичних судин
За рахунок секрету слізних залоз

У результаті впливу токсинів вірусу на краніальний відділ нервової трубки ембріона народилася дитина з пороком розвитку м'язової тканини. Розвиток яких м'язів у неї був порушений?
*М'язів, що звужують і розширюють зіницю
М'язів передпліччя
М'язів стегна
М'язів стінки шлунка
Міокарда

У гістопрепараті представлена частина органу, що містить багатошаровий плоский незроговілий епітелій і сполучнотканинні пластинки, що складаються з паралельно розташованих колагенових фібрил. Яка частина органу представлена?
*Рогівка
Кришталик
Слизова оболонка стравоходу
Слизова оболонка ротової порожнини
Сітківка

На електронній мікрофотографії представлений нейрон, що має один аксон і один дендрит, причому термінальна частина дендрита має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Який нейрон представлений?
*Паличковий фоторецепторний нейрон
Нейрон передніх рогів спинного мозку
Нейрон спинномозкового вузла
Нейрон кори великих півкуль
Колбочковий фоторецепторний нейрон


ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАН СЛУХУ ТА РІВНОВАГИ

2013

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини спірального органа пошкоджені?
A * Рецепторні волоскові клітини
B Фалангові
C Зовнішні підтримуючі
D Внутрішні підтримуючі
E Клітини стовпи

2012
-

2011 - 2001

У хворого після травми пірамідки скроневої кістки визначено порушення слуху. Де локалізуються рецепторні клітини даного органу чуття?
A *В завитці.
B В еліптичному мішечку.
C В ампулах півколових каналів.
D В корі великого мозку.
E В сферичному мішечку.

Яка структура продукує ендолімфу і здійснює трофіку спірального органа внутрішнього вуха?
A *Судинна смужка.
B Вестибулярна мембрана.
C Базилярна пластинка.
D Лімфатичні судини.
E Перилімфа.

Підтримувальні клітини спірального органу обмежують простір трикутної форми. Назвати ці структури?
A *Клітини – стовпи та внутрішній тунель
B Зовнішні фалангові клітини
C Внутрішні фалангові клітини
D Підтримувальні клітини
E Пограничні клітини

Підтримувальні клітини спірального органа виконують функції:
A *Опорну, трофічну, ізоляційну
B Аферентну
C Еферентну
D Рецепторну
E Формують слуховий нерв

У хворого при обстеженні виявлено порушення сприйняття вібрації. Патологічним процесом пошкоджено:
A *Волоскові клітини плями мішечка
B Волоскові клітини плями маточки
C Волоскові клітини кортієвого органа
D Волоскові клітини ампульних гребінців
E Опорні клітини спірального органа


ОРГАНИ ЧУТТЯ. ОРГАНИ НЮХУ, СМАКУ ТА ДОТИКУ

2013
-

2012
-

2011 – 2001

У боксера після отриманої травми носа відзначається порушення нюху. Вкажіть клітини, ушкодження яких може привести до втрати нюху.
*Нейросенсорні клітини
Підтримуючі епітеліоцити
Базальні епітеліоцити
Війчасті епітеліоцити
Мікроворсинчасті епітеліоцити


ШКІРА. ПОХІДНІ ШКІРИ

2013

Які клітини в епідермісі шкіри разом із терміналями аферентних волокон утворюють тактильні рецептори?
A * Клітини Меркеля
B Меланоцити
C Епідермоцити базального шару
D Клітини остистого шару
E Клітини Лангерганса

Шкіра людини дуже міцна на розрив. Відомо, що шкіра складається з епітеліальної тканини і двох видів сполучної тканини. Яка з нижче перерахованих тканин забезпечує міцність шкіри?
A *Щільна неоформлена сполучна
B Багатошаровий плоский епітелій
C Пухка сполучна тканина
D Одношаровий епітелій
E Перехідний епітелій

В результаті опіку постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться або загальмується перш за все?
A *Регенеративна
B Захисна
C Всмоктувальна
D Бар’єрна
E Діелектрична

Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізується ультрафіолетовим випромінюванням у пігментних клітинах?
A *Меланіну
B Ліпідів
C Елеїдину
D Кератину
E Кератогіаліну

Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується перш за все?
A *Регенеративна
B Захисна
C Бар’єрна
D Всмоктувальна
E Діелектрична

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього шару?
A *Фібробластів
B Макрофагів
C Лімфобластів
D Тканинних базофілів
E Плазматичних клітин

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?
A *Меланоцити.
B Внутрішньоепідермальні макрофаги.
C Кератиноцити.
D Клітини Меркеля.
E Лімфоцити.

З віком у шкірі людини з
·являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри головним чином викликають цей стан?
A *В еластичних волокнах
B В колагенових волокнах
C В епідермісі
D В аморфній речовині
E В підшкірній жировій клитковині

При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для вивчення?
A *Сітчастий шар дерми
B Сосочковий шар дерми
C Підшкірна жирова клітковина (гіподерма)
D Епідерміс
E Базальний шар епідермісу


2012

У гістологічному препараті биоптата епідермісу шкіри здорової дорослої людини в базальному шарі видно клітини, що діляться. Який процес забезпечують дані клітини?
A * Фізіологічну регенерацію.
B Диференціювання.
C Адаптацію.
D Репаративну
E Апоптоз

На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої частини цього органу різняться ці ділянки?
A *Епідермісу
B Сосочкового шару
C Сітчастого шару
D Власне дерми
E Гіподерми

В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це клітини?
A *Клітини Лангерганса
B Меланоцити
C Кератиноцити базального шару
D Кератиноцити остистого шару
E Кератиноцити зернистого шару


2011-2001

Вивчення вiдбиткiв виступiв епiдермiсу пальцiв рук (дактилоскопiя) використовується кримiналiстaми для iдентифiкацiї особи, а також для дiагностики генетичних аномалiй, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкiри визначає iндивiдуальнiсть вiдбиткiв?
A *Сосочковий
B Роговий
C Сiтчастий
D Блискучий
E Базальний

Регенерація епідерміса в ділянках травматичного пошкодження відбувається за рахунок росткової зони (зони Мальпігі). Які два шари багатошарового плоского епітелію входять до складу цієї зони?
A *Базальний і оститий
B Остистий і зернистий
C Зернистий і блискучий
D Блискучий і роговий
E Базальний і роговий

Після опіку у постраждалого спостерігається порушення процесу регенерації шкіри внаслідок пошкодження структури, що розташована між епітелієм та сполучною тканиною. Яка структура зумовлює порушення регенерації епітелія у даному випадку?
A *Базальна мембрана
B Аморфна речовина
C Колагенові волокна
D Еластична мембрана
E Цитолема

У хворого діагностовано тепловий напад в результаті довтривалої роботи в резиновому комбінезоні. Яка функція шкіри була порушена?
A *Тепловіддача
B Депонування крові
C Захисна
D Рецепторна
E Екскреторна

На мікропрепарті шкіри пальця дитини спостерігаємо основні компоненти шкіри – епідерміс та власне шкіру. Епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок в процесі розвитку був пошкоджений:
*Ектодерми
Мезодерми
Ентодерми
Мезенхіми
Ектомезенхіми

На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються відростчаті клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть цю клітину.
*Меланоцити
Кератиноцити
Клітини Лангегранса
Клітини Меркеля
Тканинні базофіли.


СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. АРТЕРІЇ. МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО.

2013

Для капіляра характерна наявність фенестрованого епітелію та пористої базальної мембрани. Назвіть тип капіляра.
A *Синусоїдний
B Соматичний
C Вісцеральний
D Лімфатичний
E Лакунарний

Артеріоли виконують важливу роль в кровопостачанні функціональних одиниць органів. Які з названих нижче структур виконують цю функцію?
A *Міоцити
B Зовнішня еластична мембрана
C Внутрішня еластична мембрана
D Спеціальні клітини сполучної тканини
E Ендотеліоцити

На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину.
A *Артерія еластичного типу.
B Артерія м’язового типу.
C Артерія змішаного типу.
D Вена м’язового типу.
E Вена безм’язового типу.

При надходженні у кров адреналіну з мозкової речовини наднирників виникає скорочення гладких м’язових клітин артеріол .Яку особливсть будови для цього мають ці судини
A * Наявність перфорацій у базальній мембрані ендотелію та внутрішній еластичній мембрані
B Поодиноке розташування гладких м’язових клітин
C Наявність ефекторних закінчень на перицитах
D Наявність ендотеліоперицитарних контактів
E Наявність звуження у місці отходження гемокапіляра від артеріоли, зумовлена циркулярно розташованими гладкими м’язовими клітинами, що виконують роль прекапилярних сфінктерів

На електронній мікрофотографії фрагменту внутрішньої оболонки судини визначаються клітини, що лежать на базальній мембрані є зв’язані між собою за допомогою демосом та щільних контактів. Назвіть дані клітини.
A *Ендотелій.
B Мезотелій.
C Епідерміс.
D Епітеліоретикулярні клітини.
E “Берегові” макрофаги.

У препараті в одній з судин мікроциркуляторного русла середня оболонка утворена 1-2 шарами гладеньких міоцитів, які розташовані поодинці і мають спіралеподібний напрямок. Зовнішня оболонка представлена тонким шаром пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть вид судини.
A *Артеріола
B Венула
C Капіляр
D Посткапіляр
E Артеріоловенулярний анастомоз

У гістопрепараті представлена кровоносна судина. Внутрішня оболонка складається з ендотелію, підендотелію і внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладенькі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини. Вкажіть, для якої судини характерні дані морфологічні ознаки.
A * Артерії м'язового типу.
B Артерії еластичного типу .
C Артерії змішаного типу.
D Вени м'язового типу.
E Вени безм’язового типу.

Внутрішню оболонку кровоносних судин імпрегнували солями срібла. В результаті чого виявлені клітини з нерівними, звивистими краями. Назвіть ці клітини.
A *Ендотеліоцити
B Зірчасті клітини
C Міоцити
D Фібробласти
E Адипоцити

І.М. Сєченов назвав артеріоли “кранами” серцево-судинної системи. Які структурні елементи забезпечують цю функцію артеріол?
A *Циркулярні міоцити
B Повздовжні міоцити
C Еластичні волокна
D Повздовжні мязеві волокна
E колагенові волокна

В стінці кровоносної судини виявляється велика кількість еластичних волокон в усіх оболонках, вікончасті еластичні мембрани в середній оболонці. Які фактори зумовлюють ці особливості будови стінки судин?
A *Великий тиск крові
B Малий тиск крові
C Велика швидкість руху крові
D Мала швидкість руху крові
E Осмотичний тиск

На електронній мiкрофотографії капiляра з широким просвітом чiтко визначаються фенестри в ендотелiї та пори у базальнiй мембранi. Визначте тип капiляра.
A * Синусоїдний
B Соматичний
C Атиповий
D Шунтовий
E Вiсцеральний

Аорта під час систоли розтягується і повертається у вихідний стан під час діастоли, забеспечиючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?
A * Еластичних мембран
B М'язових волокон
C Ретикулярних волокон
D Колагенових волокон
E Великою кількістю фібробластів

Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. Так, на гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні?
A *Артерія м'язевого типу
B Артерія єластичного типу
C Артерія змішаного типу
D Вена з сильним розвитком м?язів
E Лімфатична судина

Внутрішня поверхня кровоносних судин вкрита епітелієм, який синтезує речовини, що запобігають процесу зсідання крові у судинах. Який це епітелій?
A *Одношаровий плоский (ендотелій)
B Багатошаровий плоский незроговілий
C Багатошаровий плоский зроговілий
D Одношаровий плоский (мезотелій)
E Одношаровий багаторядний призматичний


2012

Артерії великого калібру під час систоли розтягуються і повертаються у вихідний стан під час діастоли, забезпечуючи стабільність кровотоку. Наявністю яких елементів стінки судини це можна пояснити?
A *Еластичних волокон.
B М’язових волокон.
C Ретикулярних волокон.
D Колагенових волокон.
E Великою кількістю фібробластів.

Внутрішню оболонку судини (інтиму) зсередини вистеляє епітелій. Назвіть його.
A *Ендотелій.
B Мезотелій.
C Епідерміс.
D Перехідний епітелій.
E Багаторядний епітелій.


2011-2001

В препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають середню оболонку органу. Який це орган?
A Аорта
B Артерія м’язового типу
C Стравохід
D Трахея
E Стінка серця

У хворого аневризма аорти. Які з означених нижче структур стінки аорти деструктовані?
*Еластичні мембрани
Ендотелій
Субендотелій
Гладкі міоцити
Зовнішня оболонка


СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. ВЕНИ. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ.

2013

На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
A *Вена волокнистого типу
B Вена м'язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів
C Артерія м'язевого типу
D Артеріола
E Артерія мішаного типу

У препараті представлена кровоносна судина. Внутрішня оболонка представлена ендотелієм і підендотелієм , середня - пучками гладеньких міоцитів, прошарками пухкої волокнистої сполучної тканини. Зовнішня оболонка сильно розвинена, утворена пухкою сполучною тканиною і окремими гладкими миоцитами. Яка судина має дану морфологічну характеристику?
A * Вена м'язового типу.
B Артерія м'язового типу.
C Вена без м'язового типу.
D Артерія змішаного типу.
E Артерія еластичного типу .

У гістологічному препараті визначається орган, стінка якого утворена трьома оболонками. Внутрішня оболонка складається з ендотелію і тонкого підендотеліального шару. Зовнішня оболонка сама товста. Вкажіть, який орган представлений в препараті?
A * Вена
B Артерія
C Сечовід
D Серце
E Матка2012

При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зіяючі венозні судини, які зрощені з оточуючими тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини.
A * Вена без м'язового типу
B Вена зі слабким розвитком м'язових елементів
C Вена з середнім розвитком м'язових елементів
D Вена з сильним розвитком м'язових елементів
E Венула

У чоловіка 63 років виявлено тромбофлебіт глибоких вен гомілки. Який шар цих судин пошкоджено?
A * Ендотеліальний шар
B Підендотеліальний шар
C Шар еластичних волокон
D Шар гладких м’язових клітин
E Шар сполучної тканини


2011-2001

На електронній мікрофотографії видно судину дрібного калібру, у якій відсутня базальна мембрана і перицити, але є наявність якірних фібрил. Назвіть судину?
A *Лімфокапіляр
B Артеріола
C Венула
D Гемокапіляр синусоїдного типу
E Гемокапіляр вісцерального типу

В препараті пухкої волокнистої сполучної тканини виявлена судина, яка має будову ендотеліальної трубки, що сліпо починається , не має базальної мембрани і перицитів. Ендотеліоцити фіксовані стропними філаментами. Яка це судина?
A *Лімфатичний капіляр
B Синусоїдний капіляр
C Соматичний капіляр
D Вісцеральний капіляр
E Посткапілярна венула


СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. СЕРЦЕ.

2013

При гістологічному дослідженні стінки серця людини встановлено наявність ендотеліального, підендотеліального, м’язово-еластичного та сполучнотканинного шарів. Яка це оболонка серця?
A *Ендокард
B Міокард
C Перикард
D Епікард
E Серозна

На мікроскопічному препараті представленій орган серцево-судинной системи. Одна з його оболонок побудована з волокон, що анастомозують між собою. Вони утворені з клітин, які з’єднані за допомогою вставних дисків. Якій це орган серцево-судинної системи?
A *Серце
B Вена м’язового типу
C Артерія м’язового типу
D артерія еластичного типу
E Артеріола

Орган серцево-судинної системи побудований з клітин, з’єднаних між собою за допомогою вставних дисків. Про який орган йде мова?
A *Серце
B Вена м’язового типу
C Артерія змішаного типу
D Артерія м’язового типу
E Аорта

В перикардіальній порожнині у хворого з випітним перикардитом виявлено велику кількість випоту. Порушення функціональної активності яких клітин стало причиною цього явища?
A *Мезотеліоцити
B Фібробласти
C Скоротливі кардіоміоцити
D Провідні кардіоміоцити
E Ендотеліоцити

На електронній мікрофотографії міокарду видно клітини відростчатої форми, що містять мало органел, але добре розвинену гранулярну ендоплазматичну сітку, секреторні гранули. Назвіть клітини.
A *Секреторні кардіомоіцити.
B Шлуночкові кардіоміоцити.
C Пейсмейкерні клітини.
D Перехідні атипові клітини.
E Клітини пучка Гіса.

В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця мають дані морфологічні ознаки?
A *Клітини Пуркін’є
B Пейсмекерові клітини
C Скоротливі кардіоміоцити
D Ендокринні клітини
E Ліпоцити

У результаті інфаркту міокарду відбулось пошкодження ділянки серцевого м`яза, яке супроводжується масовою загибеллю кардіоміоцитів. Які клітинні елементи забезпечать заміщення утвореного дефекту в структурі міокарду?
A * Фібробласти
B Кардіоміоцити
C Міосателітоцити
D Епітеліоцити
E Непосмуговані міоцити

Одна з оболонок серця за гістогенезом та тканинним складом подібна до стінки кровоносної судини. Що є джерелом їх розвитку?
A *Мезенхіма
B Спланхнотом
C Ентодерма
D Ектодерма
E Соміти

У міокарді передсердя при гістохімічному дослідженні виявляються кардіоміоцити, що містять гранули, багаті на глікопротеїни. Вкажіть даний вид клітин.
A * Секреторні.
B Скоротливі.
C Р-клітини.
D Клітини Пуркін’є.
E Перехідні клітини

2012

При мікроскопічному дослідженні серця мертвого плоду спостерігаються зміни в кардіоміоцитах. Порушення розвитку якого джерела призвело до цих змін,,
A * Міоєпікардиальної пластини
B Міотому
C Ентодерми
D Ектодерми
E Мезенхіми

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, , з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:
A * Скорочення серця
B Проведення імпульсу
C Ендокринна
D Захисна
E Регенераторна

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил і включення глікогену. та ексцентрично локалізоване ядро: Які це клітини
A *Волокон Пуркін’є
B Провідні пейсмекерні
C Провідні перехідні
D Ендокринні
E Скоротливі

2011-2001

Після перенесеного інфаркту міокарда в хворого відновилася морфологічна цілість стінки. За рахунок якої тканини відбулася регенерація
*Сполучної
Гладкої м’язової
Поперечно-посмугованої м’язової
Епітеліальної
Нервової

На мікропрепараті серця розрізняємо клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв’язані між собою вставними дисками. З цими клітинами пов’язана функція:
*Скорочення серця
Проведення імпульсів
Ендокринна
Захисна
Регенераторна

У хворого, що страждає на ендокардит, виявлена патологія клапанного апарату внутрішньої оболонки серця. Які тканини утворять клапани серця?
A *Щільна сполучна тканина, ендотелій
B Пухка сполучна тканина, ендотелій
C Серцева м'язова тканина, ендотелій
D Гіалінова хрящова тканина, ендотелій
E Еластична хрящова тканина, ендотелій

На електронній мікрофотографії міокарда із ділянки передсердя видно кардіоміоцити, у яких добре розвинений комплекс Гольджі та органели білкового синтезу. Відомо, що такі кардіоміоцити продукують біологічно активні фактори. Вкажіть, який із перерахованих факторів продукують такі кардіоміоцити.
A *Натрійуретичний фактор
B Інсуліноподібний фактор росту
C Фактор росту нервів
D Кальцитонінподібний фактор
E Фактор росту епітелію

На гістологічному препараті видно оболонку серця, що є вісцеральним листком перикарда, у сполучнотканинній основі якої є поверхневі і глибокі шари колагенових і еластичних волокон. Назвіть оболонку?
A *Епікард
B Міокард
C Перикард
D Ендокард
E Епікард і перикард

ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ.

2013

У хворого порушені процеси еритропоезу, гранулоцитопоезу, моноцитопоезу, тромбоцитопоезу. Про патологію якого кровотворного органу свідчать ці порушення.
A *Червоний кістковий мозок
B Тимус
C Селезінка
D Лімфатичний вузол
E Мигдалик

При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення частки паренхіматозних елементів тимуса, зростанні частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?
A * Вікова інволюція тимусу
B Акцідентальна інволюція тимусу
C Гіпотрофія тимусу
D Дистрофія тимусу
E Атрофія тимусу

На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які контактують соїми відростками. Які це клітини?
A *Ретикулярні
B Фібробласти
C Макрофаги
D Дендритні клітини
E Остеоцити

У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідніше це викликано?
A *Тимусі
B Червоному кістковому мозку
C Лімфатичних вузлах
D Селезінці
E Піднебінних мигдаликах

У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.
A *Кров’яні пластинки
B Еритроцити
C Лейкоцити
D Моноцити
E Лімфоцити

В умовах експерименту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?
A *Т-лімфоцитів
B Моноцитів
C Плазмоцитів
D Макрофагів
E В-лімфоцитів

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цім змінам у тимусі.
A *Акцидентальна інволюція
B В-імунодефіцит
C Тиміко-лімфатичний статус
D Вікова інволюція
E Т-імунодефіцит

В умовному експерименту в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?
A *Глобіну
B Фібриногену
C Колагену
D Еластину
E Ламініну

2012

В гістологічному препараті досліджується кровотворний орган, який складається із різних за формою часточок. В кожній часточці є коркова і мозкова речовина. Якому органу належать дані ознаки?
A *Тимус.
B Лімфатичний вузол.
C Селезінка.
D Мигдалики
E Червоподібний відросток

На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагічної природи, уздовж відростків якої розташовуються еритроцити на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органу представлена?
A * Червоний кістковий мозок
B Тимус
C Селезінка
D Мигдалик
E Лімфатичний вузол

У гістопрепараті представлений орган, строму якого становить ретикулярна тканина, адипоцити, макрофаги, остеогенні клітини. Який орган представлений в препараті?
A * Червоний кістковий мозок
B Селезінка
C Тимус
D Лімфатичний вузол
E Мигдалик

На мікропрепараті представлений орган часточкової будови строму якого становлять епітеліоцити відростчатої форми. Який орган представлений?
A * Тимус
B Червоний кістковий мозок
C Селезінка
D Мигдалик
E Лімфатичний вузол

2011-2001

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти тимозинів. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?
*Т-лімфоцитів
Моноцитів
Плазмоцитів
Макрофагів
В-лімфоцитів

В гістологічному препараті визначається орган, паренхіма якого утворена гемопоетичною тканиною. До складу цією тканини входять еритробласти, мегакаріоцити, ліпоцити та інші клітини. Визначте цей орган.
A *Червоний кістковий мозок.
B Лімфатичний вузол.
C Селезінка.
D Тимус.
E Мигдалик.

З метою дiагностики у хворої людини зробили пункцію паренхiми кровотворного
органу, де знайшли мегакарiоцити. Який це орган?
A *Червоний кiстковий мозок
B Селезiнка
C Лiмфовузол
D Мигдалик
E Тимус

При досліжденні кровотворного органу, який має часточкову будову, було встановлено, що його строма утворена відросчатими епітеліальними клітинами, які формують трьохмірну сітку . Який це орган?
A Тимус
B Селезінка
C Червоний кістковий мозок
D Тимус
E Піднебінний мигдалик

У хворого (46 років), який потрапив в імунологічне відділення лікарні, виявлено порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених органів відбувається патологічний процес?
Червоний кістковий мозок
Вилочкова залоза (тимус)
Селезінка
Лімфатичний вузол
Піднебінний мигдалик

Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде порушений?
Лімфопоез
Моноцитопоез
Еритропоез
Гранулоцитопоез
МегакаріоцитопоезОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ. ПЕРИФЕРІЙНЙ ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ.

2013

На мікропрепараті, зробленому з селезінки, виявлено білу і червону пульпу, в основі яких лежить спеціальна тканина, що складає їх строму. До якого виду тканин вона належить?
A * Ретикулярна сполучна тканина.
B Щільна волокниста тканина
C Жирова тканина.
D М’язова тканина.
E Нервова тканина.

У гістологічному препараті кровотворного органу розрізняють скупчення лімфоцитів у формі вузликів і тяжів, які разом з елементами строми утворюють кіркову та мозкову речовину. Який це орган?
A *Лімфатичний вузол
B Селезінка
C Червоний кістковий мозок
D Тимус
E Піднебінний мигдалик

На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які це клітини?
A *Плазмоцити
B Макрофаги
C Фібробласти
D Адипоцити
E Тканинні базофіли (тучні клітини)

У біоптаті лімфатичного вузла в мозкових тяжах виявлені вогнища підвищеного плазмоцитогенезу. Вкажіть, антиген залежна стимуляція яких імунокомпетентних клітин викликала їх утворення?
A * В-лімфоцитів.
B Т-лімфоцитів.
C Макрофагів.
D Дендритних клітин.
E Інтердигітуючих клітин.

У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь на проникнення стрептококів?
A *Лімфатичні вузлики
B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій
C Багатошаровий плоский незроговілий епітелій
D Пухка волокниста сполучна тканина
E Крипти

2012

У препараті представлений орган, в ретикулярної стромі якого розташовуються зрілі формені елементи крові і видно лімфоїдні утворення. Який орган представлений на препараті?
A * Селезінка
B Лімфатичний вузол
C Мигдалик
D Тимус
E Червоний кістковий мозок

Студентові видано два гістологічні препарати. На обох-органи, які мають лімфатичні вузлики. На першому препараті-тільки фолікули, а на другому-фолікули ексцентрично містять судину. Визначте що це за органи?
A *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка
B Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка
C Перший-тимус, другий-селезінка
D Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол
E Перший-печінка, другий-селезінка

На мікропрепараті виявлено кулясті утворення з лімфоцитів. В середині утворень - центральна артерія. Який орган досліджується?
A * Селезінка.
B Нирка.
C Тимус.
D Кістковий мозок.
E Лімфатичний вузол.


Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається розширення його паракортикальної зони. Проліферація якого виду клітин лімфатичного вузла обумовила цей процес?
A * Т-лімфоцитів.
B Береговіх макрофагів.
C Плазмоцитів.
D Макрофагів.
E Ретикулоцитів.

На мікропрепараті з контурами бобоподібного органу спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5-1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз ?
A * Лімфатичного вузла.
B Нирки.
C Тимуса.
D Наднирника.
E Селезінки.

У гістопрепараті представлений орган, в якому лімфоцити утворюють три види лімфоїдних структур: лімфатичні вузлики, мозкові тяжі і синуси. Який орган представлений?
A * Лімфатичний вузол
B Селезінка
C Тимус
D Мигдалик
E Червоний кістковий мозок

Морфологічні дослідження селезінки виявили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?
A *Периартеріальна зона білої пульпи.
B Центральна зона білої пульпи.
C Мантійна зона білої пульпи.
D Маргінальна зона білої пульпи.
E Червона пульпа.

2011-2001

При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?
*Лімфоцитів
Нейрофільних лейкоцитів
Базофільних лейкоцитів
Моноцитів
Тканинних базофилів

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?
*Піднебінний мигдалик
Язик
Привушна залоза
Під’язикова залоза
Підщелепна залоза

Дитині 9 років, яка часто хворіє на запалення верхніх дихальних шляхів, було показано оперативне видалення піднебінних мигдаликів, які виконують захисну функцію. Які з означених нижче складових частин лімфатичних вузликів мигдалика забезпечують виконання захисної функції?
*Ретикулярна тканина з лейкоцитами
Багатошаровий плоский епітелій
Епітелій з лейкоцитами
Сполучнотканинні макрофаги
Гемопоетичні клітини

Під час мікроскопічного дослідження на гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Який анатомічний утвір має дану морфологічну будову?
A *Селезінка
B Червоний кістковий мозок
C Тимус
D Мигдалик
E Лімфатичний вузол

У зрізі лімфатичного вузла в мозкових тяжах виявлено велику кількість клітин з наступною морфологією: розміром від 7 до 15 мкм, базофільна цитоплазма, ядро розташоване ексцентрично з малюнком хроматину типу спиць у колесі. Відомо, що ці клітини – продуценти антитіл. Які це клітини?
A *Плазмоцити
B Макрофаги
C Адипоцити (жирові клітини)
D Тучні клітини
E Фібробласти

На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?
A *Лімфатичний вузол
B Селезінка
C Нирка
D Тимус
E Наднирники

ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ. МІЖКЛІТИННІ ВЗАЄМОДІЇ В ІМУННИХ РЕАКЦІЯХ.

2013

Щоб запобігти епідемії каліфорнійського грипу в організм людини введена вакцина (чужорідний білок). Які клітини при цьому включаються у вироблення специфічного імунітету?
A * Лімфоцити
B Ліпоцити
C Пігментоцити
D Фібробласти
E Адвентиційні клітини

2012

Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).
A *Т-кілери
B Т-хелпери
C Т-супресори
D В-лімфоцити
E Природні кілери

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?
A *В-лімфоцитів.
B Еозинофілів
C Базофілів
D Т-лімфоцитів
E Моноцитів

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції.
A *Т- кілери
B В-лімфоцити
C Т-лімфоцити-супресори
D Т-лімфоцити-хелпери
E Плазмоцити

При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини крові забезпечують цей процес?
A *Т-лімфоцити - кілери.
B Т-лімфоцити-хелпери
C Т-лімфоцит-супресор
D Т-лімфоцит-О
E Т-лімфоцити-пам’яті


2011-2001

Після дослідження крові хворого 30 років було встановлено діагноз: синдром набутого імунодефіциту. Зменшення в крові яких клітин буде спостерігатися в першу чергу?
A *Т-хелперів
B Т-супресорів
C Т-кілерів
D Т-пам’яті
E В-лімфоцитів

Під час розвитку імунної реак "$Z\^`„†
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·FHLNћ ў¤
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ції організму, як відповіді на патогенний агент, Т-лімфоцити діференцюються у антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У яких органах з означених нижче це не відбувається?
Вилочкова залоза (тимус)
Селезінка
Лімфатичний вузол
Піднебінний мигдалик
Лімфатичні вузли шлунка

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції.
*Т-лімфоцити-цитотоксичні
В-лімфоцити
Т-лімфоцити-супресори
Т-лімфоцити-хелпери
Плазмоцити


ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНА СИСТЕМА.

2013

Хворий К., 35 років, пред'являє скарги на постійну спрагу, знижений апетит. Кількість рідини, що випивається за добу 9 л. Добовий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна щільність - 1005. Найбільш вірогідною причиною розвитку даної патології у хворого є пошкодження:
A * Гіпоталамічних ядер
B Епітелію ниркових канальців
C Аденогіпофіза
D Епіфіза
E Базальної мембрани капілярів клубочків

Після перенесеного сепсису у хворої 27 років з’явився бронзовий колір шкіри, характерний для аддісонової хвороби. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції гормону:
A *Меланоцитстимулюючого
B Соматотропного
C Гонадотропного
D B-ліпотропного
E Тиреотропного

У хворої, яка страждає протягом 7 років на гіпотиреоз виявлена недостатність тиреоїдних гормонів. Які клітини аденогіпофіза при цьому будуть змінені?
A * Тиреотропоцити
B Гонадотропоцити
C Кортикотропоцити
D Соматотропоцити
E Мамотропоцити

У жінки 30 років на тлі недоліку статевих гормонів виявлена підвищена кількість фолікулостимулюючого гормону. Які клітини синтезують цей гормон?
A * Гонадотропоцити
B Тиреотропоцити
C Кортикотропоцити
D Соматотропоцити
E Мамотропоцити

В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється оксифільно. Ці клітини продукують гормон пролактин. Як називаються ці клітини?
A *Мамотропоцити
B Тиротропоцити
C Адренокортикотропоцити
D Гонадотропоцити
E Пітуіцити
В гістологічному препараті аденогіпофіза серед ендокриноцитів можна бачити клітини, цитоплазма яких забарвлюється базофільно. Ці клітини синтезують фолікулостимулюючий та лютеінізуючий гормони. Як називаються ці клітини?
A *Гонадотропоцити
B Тиротропоцити
C Мамотропоцити
D Соматотропоцити
E Пітуіцити

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію цього препарату?
A *Міометрій
B Ендометрій
C Периметрій
D Параметрій
E Підслизова

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2 типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.
A *Гіпофіз.
B Надниркова залоза.
C Гіпоталамус.
D Щитовидна залоза.
E Прищитовидна залоза.

У жінки 40 років слабка пологова діяльність обумовлена слабкістю скоротливої здатності міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?
A *Окситоцин
B Гідрокортизон
C Дексаметазон
D Альдостарон
E Преднізолон

Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу (полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?
A * Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.
B Фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози
C Паратироцити
D Ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози
E Ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози
Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?
A *Гіпофіза
B Щитоподібної
C Статевих
D Наднирникових
E Епіфіза

2012

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток?
A *Гіпофіз
B Вилочкова залоза
C Епіфіз
D Щитовидної залози
E Наднирники

2011-2001

Розвитик гіпофіза відбувається з 2-х ембріональних закладок: епітеліальної та нейральної. Що являється джерелом утворення його епітеліальної закладки?
*Епітелій стомодеуму
Епітелій проктодеуму
Епітелій первинної кишки
Епітелій целомічної порожнини
Епітелій нервової трубки

У дівчинки 22 років виявлено порушення оваріально-менструального циклу (нерегулярність процесу). Порушенням циклічності виділення якого гормону гіпофізу може бути викликана дана патологія?
A *Лютропіну
B Фолітропіну
C Пролактину
D Соматотропного гормону
E Адренокортикотропного гормону

У людини розвинувся гігантизм. Функція якої залози внутрішньої секреції порушена?
A *Гіпофізу
B Надниркових залоз
C Щитовидної
D Вилочкової
E Епіфізу

У хворого з крововиливом у передній гіпоталамус виникла поліурія. Недостатність якого гормону вплинула на зменшення реабсорбції води в канальцях нирок.
A *Вазопресину
B Окситоцину
C Адренаріну
D Кальцитоніну
E Альдостерону

У жінки, що годує немовля, знизилось виділення молока. Секреторний процес в лактоцитах при цьому не порушений. З недостатністю якого гормону це пов’язано?
A *Пролактину
B Фолітропіну
C Лютропіну
D Прогестерону
E Окситоцину


ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЕПІФІЗ. НАДНИРНИКИ.

2013

На препараті представлено орган ендокринної системи, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що ділять його на часточки. Кожна часточка складається з двох видів клітин – нейросекреторних пінеалоцитів – полігональних клітин з відростками, локалізованих
центрально, та гліоцитів (астроцитів) – по периферії. Що за оррган представлено на препараті?
A *Епіфіз
B Гіпофіз
C Гіпоталамус
D Щитоподібна залоза
E Мозкова речовина наднирників

Характеризуючи стрес студент припустився неточності, коли сказав, що синтез глюкокортикоїдів кори наднирників стимулюється гормонами гіпофізу. Яке потрібне уточнення?
A * АКТГ гіпофізу
B Соматотропіном
C Гонадотропними гормонами
D Маммотропіном
E Тиротропним гормоном

2012

В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?
A *Наднирнику.
B Лімфатичному вузлу.
C Селезінці.
D Щитовидній залозі.
E Яєчнику.

Відомо, що альдостерон регулює вміст натрію в організмі. Які клітини наднирників виробляють цей гормон?
A *Клітини клубочкової зони
B Епінефроцити
C Клітини сітчастої зони
D Клітини пучкової зони
E Норепінефроцити

2011-2001

В препараті ендокринної залози розрізняють кіркову та мозкову речовину, які розмежовані прошарком сполучної тканини. В кірковій речовині клітини паренхіми утворюють три зони: у поверхневій формують округлі скупчення, в середній – паралельні тяжі, у глибокій – клітинні тяжі утворюють сітчасту структуру. Яка це залоза?
A Надниркова
B Щитоподібна
C Гіпофіз
D Епіфіз
E Гіпоталамус

При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромаффінних клітин. Визначте орган.
A * Надниркова залоза.
B Щитоподібна залоза.
C Епіфіз.
D Печінка.
E Гіпофіз.

До ендокринолога звернулася жінка з ознаками вірилізма ( розвиток вторинних статевих ознак чоловічої статі, зокрема вусів і бороди). У якій зоні кори наднирників можливий патологічний процес?
A *Сітчаста
B Клубочкова
C Суданофобна
D Суданофільна
E Х-зона.

У дитини 5 років спостерігалося раніше статеве і психічне дозрівання з передчасним розвитком вторинних статевих ознак. Встановлено діагноз - пухлина епіфіза. Відсутність якого гормону викликає це явище?
A *Антигонадотропіну
B Серотоніну
C Мелатоніну
D Вазотоцину
E Люліберину

У наднирниках є камбіальні клітини, що забезпечують регенерацію кори, вони розташовані у:
A *Між капсулою і клубочковою зоною
B Складі капсули
C Складі мозкової речовини
D Х-зоною
E Між корою та мозковою речовиною

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. ЩИТОПОДІБНА, ПАРАЩИТОПОДІБНІ ЗАЛОЗИ.

2013

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?
A * Щитовидна залоза
B Надниркова залоза, кіркова речовина
C Прищитовидна залоза
D передня частка гіпофізу
E задня частка гіпофізу

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин переважно це викликано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз
E Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальцію в крові. Яка це залоза з означених нижче?
A *Паращитовидна
B Гіпофіз
C Наднирник
D Щитовидна
E Епіфіз

Під час операції на щитоподібній залозі випадково було видалено дві з чотирьох прищитовидних залоз, що супроводжувалось зниженням рівня кальцію в крові. На які клітини діє гормон прищитовидної залози, реалізуючи феномен підвищення рівня кальцію?
A *Остеокласти
B Остеоцити
C Остеобласти
D Фібробласти
E Хондроцити

У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
A *Прищитовидних залоз
B Гіпофізу
C Кори наднирників
D Шишковидної залози
E Тимусу

Молода жінка звернулася до ендокринолога зі скаргами на сонливість, депресію, швидку стомлюваність, втрату апетиту та одночасно збільшення маси тіла. Порушення функції якої ендокринної залози може призвести до таких наслідків?
A *Щитоподібної
B Підшлункової
C Кіркової речовини наднирників
D Мозкової речовини наднирників
E Яєчників

2012

Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом. Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?
A *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду
B Синтез колоїду
C Йодування колоїду
D Резорбція колоїду
E Синтез тиреоглобуліну

Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це може бути пов’язано?
A *Тироцитів
B Паратироцитів
C Парафолікулярних клітин
D Апудоцитів
E Ацедофільних ендокриноцитівУ хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому мають тироцити фолікулів?
A *Призматичну
B Полігональну
C Плоску
D Веретеноподібну
E Кубічну

У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких ендокринних залоз викликає цей стан?
A *Паращитовидних залоз
B Наднирників
C Яєчників
D Гіпофізу
E Епіфізу


2011-2001

Про порушення функції якої залози може свідчити пізнє формування органів щелепно-лицевої ділянки і пізнє прорізування зубів у дітей.
*Щитовидної
Загрудинної
Підшлункової
Статевих залоз
Епіфізу

При дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Яка це залоза?
A Щитоподібна
B Надниркова
C Епіфіз
D Гіпофіз
E Прищитоподібна

Представлено біопсію органу, який побудований з округлих структур різної величини типу мішечків. Вони містять всередині гелеподібну неклітинну речовину – колоїд і мають стінку з одного шару кубічних клітин, що лежать на базальній мембрані. Поміж мішечками міститься сполучна тканина з судинами. Який це орган?
A *Щитовидна залоза
B Підшлункова залоза
C Привушна слинна залоза
D Тимус
E Прищитовидна залоза

У дитини зі сколіозом виявлено низький вміст кальцію. Дефіцит якого гормону може викликати такі порушення?
A *Кальцитоніна
B Соматостатина
C Альдостерона
D Паратгормона
E ТироксинаТРАВНА СИСТЕМА. РОТОВА ПОРОЖНИНА. ЯЗИК. МИГДАЛИКИ.

2013

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?
A *Піднебінний мигдалик
B Язик
C Привушна залоза
D Під’язикова залоза
E Підщелепна залоза

У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які сосочки язика не пошкоджені?
A *Ниткоподибні
B Валикоподібні
C Грибоподбні
D Листоподібні
E Всі

Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?
A *На верхній поверхні язика
B На нижній поверхні язика
C На корені язика
D На твердому піднебінні
E На яснах

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?
A * Щока
B Язик
C Губа
D Тверде піднебіння
E М’яке піднебіння

У біоптаті слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?
A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка
B Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка
C Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута
D Власна та м'язова пластинки відсутні
E Вміщує багато дрібних слинних залоз

У гістологічному препараті визначається утвір ротової порожнини, в основі якого лежить кісткова тканина. Він вкритий слизовою оболонкою, в якій видно багатошаровий плоский зроговіваючий епітелій. В утворі розрізняють жирову, залозисту і крайову зони. У всіх зонах власної пластинки слизової оболонки колагенові волокна утворюють потужні пучки, що вплітаються в окістя. Який утвір представлений в препараті?
A * Тверде піднебіння.
B Ясна .
C Губа .
D Щока .
E Язик .

У новонародженої дитини виявлена серединна ущелина губи і верхньої щелепи. Аномалія розвитку яких відростків викликає даний порок ?
A * Незрощення медіальних носових відростків.
B Незрощення медіальних носових відростків з верхньощелепними відростками.
C Незрощення латеральних носових відростків з верхньощелепними .
D Незрощення піднебінних відростків.
E Незрощення верхньощелепних відростків.

При вивченні гістологічного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговілий епітелій інфільтрований лімфоцитами. Яка ділянка ротової порожнини найбільш імовірно представлена на препараті?
A *Слизова оболонка ділянки мигдаликів
B Слизова оболонка губи
C Слизова оболонка щоки
D Слизова оболонка твердого піднебіння
E Слизова оболонка ясен

При вивченні гістологічного препарату органа ротової порожнини видно, що він має в своїй будові три частини: шкірну, проміжну та слизову. Основу органа утворює посмугована м’язова тканина. Який це орган?
A *Губа
B Тверде піднебіння
C М’яке піднебіння
D Язик
E Ясна

Стоматолог при обстеженні ротової порожнини пацієнта звернув увагу, що його язик вкритий білуватим налітом. Які гістологічні структури беруть участь в його утворенні?
A *Епітелій ниткоподібних сосочків
B Епітелій листоподібних сосочків
C Епітелій жолобкуватих сосочків
D Епітелій грибоподібних сосочків
E Язиковий мигдалик

Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну молоковіддачу?
A *Епітеліальні ворсинки губи
B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи
C Сполучнотканинні сосочки губи
D Грибоподібні сосочки язика
E Листоподібні сосочки язика

У гістологічному препараті визначається утвір ротової порожнини, представлений слизовою оболонкою, що має вільну частину і прикріплену, яка міцно зрощена з окістям. Епітелій - багатошаровий плоский зроговіваючий. Власна пластинка утворює довгі сосочки, що глибоко вдаються в епітелій. Назвіть даний утвір.
A * Ясна
B Тверде піднебіння
C Губа
D Щока
E Язик

У дитини після народження виявлено дефект по сагітальній лінії м’якого піднебіння. На якому процесі це відобразиться?
A *Ковтання
B Жування
C Травлення
D Дихання
E Артикуляції

У гістологічному препараті піднебінного мигдалика виявляються крипти, епітелій яких інфільтрований лейкоцитами. Вкажіть, який епітелій входить до складу даного органу?
A * Багатошаровий плоский незроговілий.
B Одношаровий призматичний.
C Багатошаровий кубічний.
D Багатошаровий плоский зроговілий.
E Багаторядний війчастий.

Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?
A *Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію
B Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію
C Проникливість багатошарового плоского епітелію
D Наявність сосочків язика
E Наявність слинних залоз

Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?
A *Епітелій ниткоподібних сосочків
B Епітеліц листоподібних сосочків
C Епітелій грибоподібних сосочків
D Епітелій жолобкуватих сосочків
E Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

2012

У гістопрепараті головного кінця зародка 5-ти тижнів розвитку визначаються зяброві дуги. Вкажіть, що розвивається з першої пари даних утворень?
A * Нижньощелепний і верхньощелепний відростки.
B Нижньощелепні відростки.
C Верхньощелепні відростки.
D Зовнішній слуховий прохід.
E Щитовидний хрящ.

Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до появи такої вади розвитку, як “вовча паща”?
A *Піднебінних відростків
B Лобних відростків
C Лобних і верхньощелепних відростків
D Нижньощелепних відростків
E Нижньощелепних і піднебінних відростків


2011-2001

Зроблено мікропрепарат слизової оболонки щоки дитини, в якій розрізняємо максилярну, мандибулярну і проміжну зону. За якою основною ознакою ми відрізнимо проміжну зону ?
A * Відсутність слинних залоз
B Відсутність сальних залоз
C Відсутність епітелію
D Відсутність власної пластинки
E Відсутність ворсинок

Стоматолог у пацієнта виявив розширення простору ясенної кишені, відбулося відшарування епітелію від поверхні зуба. Який тип епітелію пошкоджено ?
A * Багатошаровий плоский незроговілий
B Багатошаровий плоский зроговілий
C Багатошаровий кубічний незроговілий
D Багатошаровий призматичний незроговілий
E Багаторядний миготливий

На мікропрепараті язика розрізняємо багатошаровий плоский незроговілий епітелій, добре розвинену власну пластинку слизової оболонки та підслизову основу, через які проходить вивидна протока слинної залози. Яку поверхню язика ми спостерігаємо ?
A *Нижню
B Верхню
C Бічну
D Смакову
E Мигдаликову

На мікропрепараті язика спостерігаємо прості альвеолярно-трубчасті залози, багаті на муцин, з ознаками затримки секрету. Яка ділянка язика з вивідним протоками цих залоз пошкоджена ?
A *Корінь язика
B Тіло язика
C Верхня поверхня навколо жолобуватих сосочків
D Верхівка язика
E Нижня поверхня язика

У новонародженого спостерігається незрощення піднебінних відростків. Яка уроджена вада формується?
A * Макростомія;
B Вовча паща;
C Заяча губа;
D Мікростомія;
E Макроглосія.

У новонародженого спостерігається незрощення латеральних ділянок максилярних та мандибулярних відростків. Яка уроджена вада розвитку обличчя формується?
A * Заяча губа;
B Вовча паща;
C Макростомія;
D Мікростомія;
E Макроглосія.

В смакових бруньках грибоподібних сосочків язика з певних причин відбулася загибель базальних клітин. Який наслідок?
A * Припиниться фізіологічне відновлення рецепторних і підтримуючих клітин.
B Зачиняться смакові пори бруньок.
C Втратять чутливість смакові волоски рецепторних клітин.
D Пошкодиться інервація бруньок.
E

У новонародженої дитини визначено дефект формування лиця – латеральна розщілина верхньої губи. Порушення зростання яких зачатків лиця відбулося в даному випадку?
A Медіальних носових з верхньощелепними відростками
B Латеральних носових і верхньощелепних відростків
C Верхньо- і нижньощелепних відростків
D Піднебінних відростків
E Парних язикових горбків

Термін обновлення епітелію слизової оболонки твердого піднебіння складає:
*10-12 діб
41-57 доби
20-25 діб
20-90 діб
4-10 діб

Cмакові бруньки язика мають форму еліпса і займають всю товщу епітелія. До їх складу входить декілька видів клітин. За рахунок якого виду клітин проходить регенерація сенсорних та підтримуючих клітин смакової бруньки?
A *Базальних малодиференційованих клітин
B Вставних клітин
C Базальних високоспеціалізованих клітин
D Проміжних клітин
E Секреторних клітин

Які сосочки язика немовляти здатні подразнювати сосок маминої молочної залози, сприяючи процесу молоковіддачі?
A *Конічні
B Грибоподібні
C Ниткоподібні
D Листоподібні
E Валкуваті

У хворого з ромбовидним глоситом виявлена часткова відсутність сосочків язика. Які сосочки розташовані на бічній поверхні язика у дорослої людини?
A *Листоподібні
B Ниткоподібні
C Конічні
D Грибоподібні
E Жолобуваті

В результаті термічного опіку бічної поверхні язика у 3 -х річної дитини в цій області відсутня смакова чутливість. Які клітини послужать джерелом відновлення функцій смакових бруньок?
A * Базальні епітеліоцити
B Підтримуючі клітини
C Сенсорні клітини
D Клітини Іто
E Поверхневі епітеліоцити

При обстеженні слизової оболонки твердого піднебіння, лікар стоматолог виявив округлі утворення, розташовані у власній пластинці слизової в області шва. Скупченням яких клітин вони утворені ?
A * Епітеліальних
B Лімфоцитів
C Жирових
D Пігментних
E Залозистих

Недостатнє зняття країв емалі над каріозною порожниною другого малого кутнього зуба привело до їхнього обламування з утворенням гострих граней, які травмують слизову оболонку щоки. Які саме структури при цьому пошкоджуються?
*Епітелій і власна пластинка.
Епітелій і апоневроз
Епітелій і кістка
Епітелій і залози
Епітелій і м’язи.

При пломбуванні каріозної порожнини І класу без попередньо закріпленої матриці пломбувальний матеріал потрапив у міжзубний проміжок і травмував міжзубний сосочок. Які саме структури були пошкоджені?
*Епітелій і власна пластинка.
Епітелій і підслизова основа
Епітелій і кістка
Епітелій і залози
Епітелій і м’язи.

При трепануванні жуйної поверхні інтактної коронки зуба бор зіслизнув з зуба і травмував м’які тканини ясен. Які саме тканини були пошкоджені?
*Епітелій і власна пластинка.
Епітелій і підслизова основа
Епітелій і пульпа
Епітелій і залози
Епітелій і м’язи.ТРАВНА СИСТЕМА. СЛИННІ ЗАЛОЗИ.


2013

-

2012

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?
A *Зплощені ядра і світла цитоплазма
B Базофільна цитоплазма
C Округле ядро в центрі клітини
D Мікроворсинки
E Базальна посмугованість

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?
A * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози
B Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки
C Вставні, посмуговані та загальний протоки
D Внутрішньо- та міжчасточкові протоки
E Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки

У гістологічному препараті залозистого органу визначаються тільки серозні кінцеві відділи. У міжчасточковій сполучній тканині видні протоки, вистелені двошаровим або багатошаровим епітелієм. Визначте даний орган.
A * Привушна залоза.
B Підщелепна слинна залоза.
C Підшлункова залоза.
D Під'язикова слинна залоза.
E Печінка.


2011-2001


Відомо, що в ротову порожнину виділяється секрет привушних залоз, які мають велику кількість вивідних протоків. Деякі протоки вистелені епітелієм з чітко вираженою базальною посмугованістю та мікроворсинками. Які це вивідні протоки з перелічених нижче?
*Посмугована
Загальна
Міжчасточкова
Вставна
Внутрішньочасточкова

На поверхі язика відкриваються численні вивідні протоки малих слинних залоз язика, топографія розташування яких не типова для залоз. Укажіть місце розташування слинних залоз язика.
*М’язова основа
Слизова оболонка
Підслизова основа
Епітелій верхньої поверхні язика
Епітелій нижньої поверхні язика

У чоловіка 47 років за медичними показниками була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилась активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?
*Привушна
Щічна
Підщелепна
Яснева
Під’язична

Внаслідок вірусного процесу в привушних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Чого не вистачає в слині?
A * Фактора росту епітелія.
B Інсуліноподібного фактора.
C Тимоцит-трансформуючого фактора.
D Лізоциму.
E Паротину.

При хронічних запальних процесах в привушній залозі спостерігається пошкодження епітелію міжчасточкових вивідних проток. Який епітелій при цьому пошкоджується?
A *Двошаровий призматичний
B Багатошаровий плоский
C Одношаровий плоский
D Багатошаровий війчастий
E Багатошаровий циліндричний

При гострому запаленні привушної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини при цьому страждають?
A *Серозні і міоепітеліальні клітини
B Білкові і слизові
C Міоепітеліальні
D Білково-слизові
E Слизові і міоепітеліальні

На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять 10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Ацинус оточений базальною мембраною, в розщепленні якою локалізуються міоепітеліальні клітини. З якого органа зроблено зріз ?
A *Привушна слинна залоза
B Підшлункова залоза
C Легені
D Під’язикова зхалоза
E Печінка

На мікропрепараті видаленої великої слинної залози виявлено невеликий камінь у протоці, стінка якої вистелена багатошаровим плоским епітелієм. У якій вивідній протоці залози локалізується цей камінь ?
A *Загальна протока
B Міжчасточкова протока
C Посмугована протока
D Вставна протока
E Міжклітинний каналець

Для визначення локалізації патологічного процесу на піднебінні стоматолог використовує такі терміни для позначення зон твердого піднебіння, крім:
A * Альвеолярна
B Залозиста
C Жирова
D Крайова
E Піднебінного шва

У хворого зі слинокам’яною хворобою камені утворилися в підщелепній залозі. Яку будову має ця залоза?
A *Складна альвеолярно-трубчаста розгалужена
B Складна альвеолярно-трубчаста не розгалужена
C Проста альвеолярно-трубчаста розгалужена
D Складна альвеолярна розгалужена
E Проста трубчаста не розгалужена

На гістопрепараті підщелепної слинної залози виявлені недорозвинені півмісяці Джіануцці. Який тип секреції переважав у цій залозі?
A *Слизовий
B Білковий
C Ендокринний
D Змішаний
E Сальний

У хворого знижена секреція ферментного компоненту слини. Які клітини ацинусів слинних залоз найімовірніше виявились пошкодженими?
A *Сероцити
B Мукоцити
C Ендокриноцити посмугованих вивідних проток
D Міоепітеліоцити
E Камбіальні епітеліоцити вставних проток

При гострому запаленні підщелепної залози спостерігається пошкодження секреторних відділів залози. Які клітини страждають при цьому?
A *Сероцити, міоепітеліоцити, мукоцити
B Мукоцити, міоепітеліоцити
C Сероцити
D Міоепітеліоцити
E Сероцити, міоепітеліоцити

ТРАВНА СИСТЕМА. ЗУБИ.


2013

В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?
A *Мезенхіма.
B Епітеліальна.
C Ретикулярна.
D Хрящова.
E Кісткова.

При проведенні електронної мікроскопії в тканинах пародонта виявлені волокна, котрі одним своїм кінцем занурюються в цемент кореня зуба, а іншим - в окістя альвеолярного відростка. Назвіть ці волокна.
A *Волокна Шарпея
B Волокна Корфа
C Волокна Ебнера
D Волокна Пуркіньє
E Волокна аргірофільні

На мікропрепараті періодонта навколо зуба спостерігаються товсті пучки колагенових волокон, що забезпечують закріплення зуба в зубній альвеолі. Як називаються такі волокна в ділянці шийки зуба
A * Циркулярні
B Косі
C Апікальні
D Еластичні
E Мієлінові

На мікропрепараті періодонта навколо зуба спостерігається щільна сполучна тканина, що складається з товстих пучків колагенових волокон і забезпечує закріплення зуба в зубній альвеолі. Ця тканина має спеціальну назву:
A * Волокна зубної зв’язки
B Проривні волокна
C Мієлінові волокна
D Волокна Корфа
E Волокна Ебнера

Хворий 42 р., звернувся до стоматолога із скаргами на сильний зубний біль. При обстеженні лікар виявив запалення пульпи зуба. Яка тканина утворює пульпу зуба?
A *Пухка волокниста сполучна тканина
B Щільна волокниста неоформлена сполучна тканина
C Щільна волокниста оформлена сполучна тканина
D Ретикулярна сполучна тканина
E Мезенхіма
Для утримання зуба в лунці альвеолярних відростків в періодонті є пучки колагенових волокон, які розташовуються в різних напрямках. Як орієнтовані волокна періодонта на бічних поверхнях кореня?
A *Косо
B Вертикально
C Горизонтально
D Перпендикулярно
E Циркулярно

Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечують ці процеси?
A *Одонтобласти
B Дентинні канальці
C Перитубулярний дентин
D Амелобласти
E Цементобласти

На шліфі багатокореневого зуба видна тканину, що розташовується на вершинах коренів зуба і в місці їх розгалуження. Тканина містить відростчатоїформи клітини, що лежать в лакунах і численні колагенові волокна, що мають радіальний або поздовжній напрямок. Назвіть дану тканину.
A * Клітинний цемент.
B Ретикулофіброзна кісткова тканина.
C Дентин.
D Емаль.
E Щільна сполучна тканина.

В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?
A *Емалеві пучки
B Емалеві призми
C Енамелобласти
D Дентинобласти
E Волокна Томса

У гістологічному препараті, що відображає гістогенез зуба видно відкладення кристалів гідроксиапатиту у вигляді глобул. Для якої тканини зуба характерний даний вид мінералізації?
A * Дентину.
B Емалі.
C Періодонта.
D Цементу.
E Пульпи.
Дитина скаржиться на зубний біль. Лікар-стоматолог констатував каріозне пошкодження емалі. Кількість яких мінеральних речовин знижується в області каріозного пошкодження:
A *Фосфору, фтору, кальцію;
B Натрія, кальція, калія;
C Калія, фосфора, фтора;
D Магнія, фтора, кальція;
E Фосфора, магнія, калія.

На гістологічному препараті шліфа зубу в емалі визначаються світлі та темні смуги шириною 100 мкм, спрямовані радіально. Визначте дані утворення емалі.
A *Смуги Гюнтера-Шрегера.
B Лінії Ретціуса.
C Перикіматій.
D Емалеві призми.
E Емалеві веретена.

У гістологічному препараті виявляється безклітинний цемент. В якій частині зуба локалізується дана тканина?
A *На бічній поверхні кореня зуба.
B На поверхні коронки.
C Утворює шар коронкової пульпи.
D На верхівці кореня зуба.
E У пульпі каналу зуба.

При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано?
A *Внутрішній епітелій емалевого органа
B Проміжний шар емалевого органа
C Пульпа емалевого органа
D Зовнішній епітелій емалевого органа
E Шийка емалевого органа

Під час розвитку зуба першою тканиною закладається дентин. Що є джерелом його розвитку?
A *Зубний сосочок
B Зубний мішечок
C Зубна пластинка
D Внутрішні клітини емалевого органа
E Зовнішні клітини емалевого органа

При вивченні гістологічного препарату пульпи зуба було відмічено, що в сполучній тканині переважають пучки колагенових волокон, шар дентинобластів тонкий, проміжний шар виражений слабо. В якій ділянці зуба пульпа має такі особливості?
A *Коренева пульпа
B Коронкова пульпа
C Шар Вейля
D Периферичний шар пульпи
E Центральний шар пульпи

При вивченні хімічного складу дентину було виявлено, що в певних ділянках він містить підвищений вміст мінеральних речовин. При ураженні карієсом він значно швидше руйнується, що приводить до розширення трубочок і збільшення проникливості дентину. Який це дентин?
A *Перитубулярний дентин
B Інтерглобулярний дентин
C Предентин
D Плащовий дентин
E Припульпарний дентин

У гістологічному препараті шліфа коронки зуба в міжклітинній речовині дентину визначається невелика кількість колагенових волокон ( волокон Корфа), що йдуть в радіальному напрямку. Назвіть даний шар дентину.
A * Плащовий дентин.
B Навколопульпарний дентин.
C Зернистий шар.
D Інтерглобулярний дентин.
E Предентин.

У гістологічному препараті шліфа зуба визначається безклітинна тканина, що складається з міжклітинної речовини пронизаної трубочками, в яких розташовуються відростки клітин. Яка тканина представлена в препараті ?
A * Дентин .
B Емаль .
C Пульпа .
D Цемент .
E Щільна сполучна тканина.

На електронній мікрофотографії поперечного шліфа зуба в емалі виявляються утвори овальної, полігональної або арочної форми, які складаються з щільно укладених і впорядкованих кристалів гідроксиапатиту . Назвіть дане утворення
A * Емалева призма .
B Лінії Ретциуса .
C Смуги Гунтера - Шрегера .
D Перикіматій .
E Колагенове волокно.У гістологічному препараті зубного зачатка зовнішня поверхня емалевого органу нерівна, в клітинах внутрішнього шару настали зміни полярності клітин (інверсія ядер). Визначте, початку якого процесу передують зазначені зміни.
A * Енамелогенезу .
B Дентиногенезу .
C Пульпогенезу .
D Цементогенезу .
E Розвитку періодонта .

У гістологічному препараті розвитку зуба в одній з тканин в міжклітинній речовині видно колагенові волокна, що мають радіальний і тангенціальний напрямок. Визначте, для гістогенезу якої тканини це характерно?
A * Дентину .
B Емалі .
C Цементу .
D Пульпи .
E Щільної оформленої сполучної тканини.

У гістологічному препараті розвитку зуба визначається емалевий орган у формі "дзвіночка", в якому видно зовнішні кубічної форми емалеві клітини, високі призматичні внутрішні клітини і центрально розташовані відростчаті клітини, що формують мережу. Який період розвитку зуба представлений в препараті?
A * Період формування і диференціювання зубних зачатків .
B Період закладки зубних зачатків .
C Період утворення тканин коронки зуба.
D Період утворення тканин кореня зуба.
E Період прорізування зуба.

На поздовжньому шліфі зуба в дентині видно канальці. Що міститься всередині канальців ?
A * Відростки дентинобластів .
B Відростки енамелобластів .
C Тіла дентинобластів .
D Фібробласти .
E Еластичні волокна

2012

В експерименті на тварині в зубному зачатку зруйнували внутрішній шар епітелію емалевого органу. Розвиток якої тканини зуба буде порушений?
A * Емалі
B Дентину
C Цементу
D Пульпи
E Періодонта

2011-2001

В ході утворення плащового дентину в молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Визначте, утворення яких волокон зміниться.
*Радіальних колагенових волокон Корфа .
Ретикулярних .
Еластичних .
Тангенціальних колагенових волокон Ебнера .
Нервових .

У гістологічному препараті нижньої щелепи визначається формування дентину. Колагенові волокна, синтезовані одонтобластами, тонкі і орієнтовані перпендикулярно до дентинних трубочок. Які волокна утворюються в дентині ?
*Тангенціальні .
Радіальні .
Паралельні .
Шарпея .
Пробідні .

В навколопульпарному дентині декальцінованого зуба дорослої людини визначаються ділянки з неврегульованим розташуванням дентинних трубочок і колагенових фібрил. Назвіть даний вид дентину.
*Вторинний (регулярний) .
Первинний.
Третинний ( іррегулярний) .
Склерозований.
Мертвого шляху.

В процесі ембріонального розвитку сталося пошкодження поверхневих мезенхімних клітин зубного сосочка в зубному епітеліальному органі. До порушення формування яких структур зуба це може призвести?
*Дентину зуба
Емалі зуба
Цементу зуба
Періодонта
Кутикули емалі зуба

В ході морфогенезу зуба сталося пошкодження внутрішніх клітин зубного мішечка. Формування яких структур зуба буде порушено?
*Цементу зуба
Емалі зуба
Дентину зуба
Пульпи зуба
Періодонта
У дитини 11 р. на рентгенівському знімку відсутні бокові різці (адентія). Це пов’язано з:
*Порушенням утворення емалевого органу
Порушенням утворення зубного мішечка
Порушенням утворення зубного сосочку
Порушенням утворення дентину
Порушенням утворення цементу

В ембріогенезі ротової порожнини емаль зубів розвивається з:
*Епітелію
Мезенхіми
Ентодерми
Зубного мішечка
Зубного сосочка

Найчастіше місцем проникнення інфекції в зуб стають ділянки емалі з низьким вмістом неорганічного компоненту (незвапновані ділянки), які пронизують всю товщу емалі, поділяючи її на сегменти. Назвіть ці утворення.
*Емалеві пластинки
Емалеві веретена
Емалеві призми
Енамелобласти
Відросток Томса

При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна смугастість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемальового з’єднання. Назвіть ці структури.
*Силові лінії Ретціуса
Лінії Гунтера-Шрегера
Емалеві пластини
Емалеві пучки
Емалеві веретена

При дослідженні пучків періодонту вздовж його волокон виявлені чутливі нервові закінчення у формі клубочків. Роль яких рецепторів відіграють такі нервові закінчення ?
*Тактильних.
Температурних.
Больових.
Хімічних.
Механічних.

При дослідженні пучків періодонту по ходу його фіброзних волокон виявлено численні кущикові рецептори . Яке функціональне навантаження вони несуть?
*Барорецептори.
Хеморуцептори
Ноцірецептори.
Терморецептори.
Пропріорецептори.

На шліфі видаленого зуба виявили темні ділянки дентину. В результаті якого процесу утворилися ці ділянки ?
*Деструкції дентинобластів.
Проліферації дентинобластів
Гіпертрофії дентинобластів
Атрофії дентинобластів
Проліферації фібробластів

На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі ділянки мають назву:
*Прозорий дентин.
“Мертві шляхи”.
Вторинний дентин
Третинний дентин
Іррегулярний дентин.

Надлишок пломбувального матеріалу в поржнині І класу привів до завищення прикуса. Це викликало болючість при накусуванні на хворий зуб в результаті травмування періодонту. Який різновид нервових закінчень в періодонті бере участь у відчутті болю?
*Вільні.
Невільні.
Капсульовані
Аксо-м’язові
Синапси.

При карієсі зуба має місце декальцинація емалі. У якій послідовності відбувається цей процес?
*Оболонка емалевих призм, міжпризматична речовина, емалеві призми.
Емалеві призми, міжпризматична речовина, оболонка емалевих призм.
Міжпризматична речовина, емалеві призми, оболонки емалевих призм.
Емалеві призми, міжпризматична речовина.
Міжпризматична речовина, емалеві призми.

За певних причин на 5 місяці після народження дитини порушено процес руйнування гертвіговської піхви навколо зуба. Розвитку якої тканини зуба заважає ця обставина?
*Цементу
Зубного сосочка
Зубного мішечка
Пульпи
Дентина


У крайовій зоні пульпи з певних причин тимчасово загальмована ефективність відповідних клітин. Яка тканина зуба опиняється під загрозою дефіциту її фізіологічної регенерації?
*Дентин
Емаль
Пульпа
Цемент клітинний
Цемент безклітинний

У двох препаратах зуба гістологічно виявляються: в одному – безклітинний цемент, в другому – клітинний. З якої ділянки зуба виготовлено другий препарат?
*З верхівки кореня
З області шийки зуба
З верхньої області зуба під яснами
З коронки зуба
З області границі між коронкою та коренем

На екзамені, відповідаючи на запитання про розвиток твердих і м’яких тканин зуба студент припустився помилки, коли сказав, що емаль утворюється клітинами мезенхіми. Якою мала бути правильна відповідь?
*З епітеліальних клітин внутрішнього шару емалевого органу.
З клітин зірчастого ретикулуму емалевого органу.
З клітин епітеліальної шийки емалевого органу
З клітин епітеліальної піхви Гертвіга
З зовнішніх епітеліальних клітин емалевого органа

Помилка студента в його відповіді на запитання про склад пародонта була в тому, що він назвав серед інших тканин Меккелів хрящ і зубний мішечок. Якою повинна бути правильна відповідь?
*До складу пародонта входять періодонт, ясна, кісткова альвеола
Пульпа, корінь, періодонт
Періодонт, цемент, окістя альвеоли
Шийка зуба, періодонтальна зв’язка, ясна
Ясна, сосочки ясен, альвеола зуба.

Протягом життя відбувається стирання коронки зуба. Який механізм забезпечує підтримання сталості загальної довжини зуба протягом життя?
A *Ріст коренів
B Утворення дентину
C Ріст періодонту
D Зменшення пульпарної камери
E Ріст емалі


При вивченні шліфу зуба людини 40 років на дентино-емалевій межі визначені оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної форми. Що за структури визначив дослідник?
A *Емалеві веретена
B Дентиклі
C Емалеві пучки
D „Мертві” шляхи
E Каріозне ушкодження

Після запального процесу в корені зуба утворився вторинний дентин, який характеризується такими ознаками:
A *Нечітким направленням дентинних трубочок і наявністю інтерглобулярного дентину.
B Подібний до цементу зуба
C Не відрізняється від первинного
D Виникає після прорізування зуба
E Виникає в процесі гістогенезу

У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлено округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури.
A *Дентиклі
B Інтерглобулярні простори
C Склерозований (прозорий) дентин
D Мертвий дентин
E Зубні камені

Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шостикутове січення, ядро розташоване у центральній частині клітини. Що це за клітини?
*Преенамелобласти
Зовнішні енамелобласти
Камбіальні клітини
Клітини пульпи емалевого органу
Преодонтобласти

Для яких клітин під час розвитку зуба характерна інверсія (переміщення органел і ядра в протилежну частину) та зміна полярності?
*Енамелобластів
Одонтобластів
Преодонтобластів
Цементобластів
Цементоцитів

В ембріогенезі ротової порожнини періодонт розвивається з:
*Зубного мішечка
Зубного сосочка
Зубної пластинки
Преенамелобластів
Енамелобластів

Шкідливі подразнення тканин зуба скінчились утворенням дентиклевих структур по всій периферійній зоні пульпи. Чим це явище загрожує існуванню зуба?
A * Втрата можливості регенерації дентину.
B Втратою можливості регенерації пульпи.
C Втратою можливості регенерації цементу.
D Втратою інервації зуба.
E Втратою можливості регенерації емалі.

На шостому місяці після народження починається прорізування молочних зубів. Перед прорізуванням з усіх тканин зуба в останню чергу утворюється:
A * Цемент
B Емаль.
C Дентин
D Проміжна зона пульпи.
E Центральна зона пульпи.

Зірчастий ретикулум і зовнішній шар клітин емалевого органу піддаються інволюції і після завершення амелогенезу, разом з апікальними частинами амелобластів формують:
A * Кутикулу зуба.
B Пелікулу зуба.
C Муцинову плівку.
D Зубний наліт (бляшки).
E

У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, малодиференційованими клітинами – перицитами, адвентиційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи?
A * Центральна.
B Предентинна.
C Проміжна.
D Коронкова.
E Корінева.

Шар одонтобластів, розміщуючись в периферійному шарі пульпи здатний виконувати бар’єрну функцію між пре дентином і пульпою. За рахунок яких структур це можливо?
A *Наявність щільних контактів
B Наявність десмосом
C Наявність щільових контактів
D Наявність відростків Томса
E Наявність гранулярної ЕПС

Після прорізування зубів відбувається остаточне дозрівання емалі, яке має назву:
A *Третинна мінералізація
B Вторинна мінералізація
C Первинна мінералізація
D Десквамація
E Секреція

При огляді порожнини рота стоматолог виявив захворювання зуба – карієс. Яка структура зуба уражається при карієсі першою?
A * Емаль;
B Кутикула;
C Пелікула;
D Пульпа;
E Дентин.

В ході утворення емалі порушився процес видалення з неї води та білків. На якій стадії розвитку емалі це відбулося?
A *Дозрівання (вторинна мінералізація).
B Секреції (первинної мінералізації).
C Утворення початкової емалі.
D Утворення кінцевої емалі.
E Утворення зубних зачатків.

В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріона виявляється зачаток зуба на стадії гістогенезу зубних тканин. Яка тканина формується першою?
A *Дентин.
B Емаль.
C Цемент.
D Пульпа.
E Періодонт

На електронній мікрофотографії подана міжпризмова емаль. Які клітини її утворюють?
A *Секреторно активні енамелобласти.
B Енамелобласти другого типу.
C Енамелобласти першого типу.
D Преенамелобласти.
E Секреторно активні одонтобласти.

У препараті з поперечним зрізом зуба мікроскопічно виявляються: пульпа, дентин і смужка, що схожа на грубоволокнисту кістку, але без клітинних елементів. На якому рівні зроблено зріз?
A * На рівні корня.
B На рівні верхівки кореня.
C На рівні шийки зуба.
D На рівні коронки зуба.
E На рівні верхівки коронки.В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі?
A * Утворення емалі
B Утворення пульпи.
C Утворення предентинового простору.
D Утворення клітинного цементу.
E Утворення безклітинного цементу.

Зроблено поздовжній переріз видаленого зуба. На зрізі спостерігаються патологічні зміни м’якої тканини пульпи зуба, якій притаманні такі клітини, окрім:
A *Остеоцити
B Фібробласти
C Макрофаги
D Адвентиційні
E Дентинобласти

На мікропрепараті кореня зуба виявлено відсутність клітин зовнішнього шару цементу його верхівки. З якою тканиною пов’язані виявлені патологічні зміни ?
A *Клітинний цемент
B Безклітинний цемент
C Дентин
D Емаль
E Стінка альвеоли

На мікропрепараті периферійної зони пульпи зуба спостерігаються патологічні зміни клітин грушоподібної форми з одним довгим розгалуженим відростком, розташованих тут кількома шарами. Яка тканина зуба при цьому порушується ?
A *Дентин
B Емаль
C Цемент
D Кістка альвеоли
E Періодонт

На мікропрепараті поздовжнього перерізу зуба розрізняємо тверді і м’які тканини. Яка з цих тканин має ектодермальне походження ?
A *Емаль
B Дентин
C Цемент
D Пульпа
E Періодонт

При мікроскопічному дослідженні коронки зуба діагностується пелікула емалі. Які структурні ком_поненти входять до складу пелікули емалі?
A *Тонкий шар глікопротеїнів
B Сіть колагенових волокон
C Скупчення солей кальцію
D Залишки клітин емалевого органу
E Клітини епітелію ясен

Було проведене дослідження з метою вивчення джерел трофіки тканин зуба. Який структурний компонент зуба забезпечує трофіку дентина?
A *Пульпа
B Емаль
C Цемент
D Періодонт
E Надкістя альвеолярного відростка

На шліфі коронки зуба можна побачити структури, які називаються – емалеві пучки. Чим вони утворені?
A * Виростами кутикули емалі;
B Емалевими призмами;
C Фібрилами з низьким вмістом неорганічних речовин на межі з дентином;
D Міжпризменою речовиною;
E Органічними фібрилами, які йдуть крізь усю емаль.

На гістологічному препараті зуба вивчали структури, які утворюють цемент. Які клітини входять до складу цементу сформованого зуба?
A * Цементобласти;
B Одонтобласти;
C Енамелобласти;
D Цементоцити;
E Остеобласти.

В гістологічному препараті молочного зубу дитини визначено гіпоплазію (слабкий розвиток) емалі. Визначте, з діяльністю яких клітин пов'язані ці порушення.
A *Внутрішніх емалевих.
B Зовнішніх емалевих.
C Клітин пульпи емалевого органа.
D Клітин проміжного шару емалевого органу.
E Одонтобластів.

При вивченні гістологічного препарату молочного зуба виявлена чітка темна лінія, яка відокремлює емаль, що утворена після народження. Назвіть цю структуру.
A *Неонатальна лінія.
B Емалева пластинка.
C Смуга Гюнтера-Шрегера.
D Емалевий пучок.
E Емалеве веретено.
На електронній мікрофотографії емалевого органа виявляється призматична клітина з розвинутими гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. В апікальній частині клітини - відросток Томса, що містить секреторні гранули та дрібні пухирці. Визначте цю клітину.
A *Секреторно активний енамелобласт.
B Преенамелобласт.
C Зовнішня клітина емалевого органу.
D Клітина пульпи емалевого органа.
E Клітина проміжного шару емалевого органу.

На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвати цю оболонку?
A *Кутикула
B Дентин
C Пелікула емалі
D Емаль
E Цемент

При карієсі цементу спостерігаються деструктивні зміни в цементі: його розсмоктування. Укажіть джерело розвитку цементу.
A *Внутрішні клітини зубного мішечка
B Зовнішні клітини зубного мішечка
C Проміжні клітини зубного епітеліального органа
D Внутрішні клітини зубного епітеліального органа
E Зовнішні клітини зубного епітеліального органа

На електронній мікрофотографії визначається клітина зубного сосочка з овальним ядром багатим на еухроматин. В цитоплазмі клітини розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі. Апікальна частина містить відросток з бічними розгалуженнями. Визначте цю клітину.
A *Одонтобласт.
B Цементобласт.
C Мезенхімна клітина.
D Енамелобласт.
E Фібробласт.

В гістологічному препараті нижньої щелепи визначаються 10 зубних бруньок, зв'язаних із зубною пластинкою. Який елемент зубного зачатку буде розвиватися з них?
A *Емалевий орган.
B Зубний сосочок.
C Зубний мішечок.
D Емалеві веретена.
E Емалеві перлини.

Численні відростки дентинобластів за допомогою міжклітинних контактів з’єднуються між собою. Відростки здатні до скорочення, тим самим забезпечуючи циркуляцію тканьової рідини та насичують мінеральними речовинами дентин та емаль. За рахунок яких органел, що входять до складу відростків дентинобластів, відбувається це скорочення?
A *Мікрофіламентів
B Апарата Гольджі
C Мітохондрій
D Лізосом
E Рибосом

При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи в її периферичному шарі визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини?
A *Одонтобласти
B Фібробласти
C Моноцити
D Амелобласти
E Міофібробласти

Було проведене дослідження з метою визначення тканинної приналежності структур зуба. До якого типу тканин належить періодонт?
A *Щільна волокниста сполучна тканина
B Пухка волокниста сполучна тканина
C Кісткова тканина
D Ретикулярна тканина
E Жирова тканина

На шлифі емалі зуба діагностуються лінії Ретциуса. Які фактори обумовлюють виникнення паралельних ліній емалі (ліній Ретциуса)?
A *Періодичність зростання і вапнування призм
B Розширення емалевих призм
C Збільшення довжини емалевих призм
D Періодичність виникнення міжпризматичної речовини
E Періодичність утворення емалевих пластин і пучків

Було проведене дослідження з метою вивчення особливостей організації структур зуба. Які з названих компонентів зуба мають кровоносні судини?
A *Пульпа зуба
B Кутикула емалі
C Безклітинний цемент
D Дентинні канальці
E Клітинний цементНа гістологічному препараті нижньої щелепи ембріона виявляється зубний епітеліальний орган. Назвіть складові цього зачатка?
A *Внутрішні, зовнішні та проміжні клітини
B Внутрішні клітини
C Проміжні клітини
D Зовнішні і проміжні
E Поверхневі

До стоматолога звернувся пацієнт зі скаргою на різкий біль, що виникає при мінімальних струсах тіла, при ході. Що спричинило цей біль?
A *Дентиклі (каміння пульпи)
B Емалеве веретено
C Предентин
D Зернистий шар Томса
E Зубний камінь

Хворий А. 43 років довгий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміна С. Яку патологію розвитку підтримуючого апарата зуба слід очікувати в першу чергу?
A *Ураження періодонта
B Зроговіння епітелію ясен
C Утворення ясневих карманів
D Перебудова альвеолярної кістки
E Порушення епітелію борозни


ТРАВНА СИСТЕМА. ГЛОТКА. СТРАВОХІД.


2013

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий циліндричний залозистий
B Одношаровий циліндричний каймистий
C Одношаровий циліндричний війчастий
D Одношаровий багаторядний
E Одношаровий плоский

Хворого з опіками стравоходу оглянув лікар і встановив, що ураження слизової оболонки не є глибокими. Вкажіть за допомогою клітин якого шару буде відбуватись регенерація ураженого епітелію.
A *Базального
B Остистого
C Зернистого
D Проміжного
E Поверхневого


2012

В гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатоша-ровим плоским незроговілим епітелієм. Який це орган?
A *Стравохід.
B 12-пала кишка.
C Товста кишка.
D Матка.
E Апендикс.

Для мікроскопічного дослідження представлена поперечно-посмугована м’язова тканина органу травної системи. З якого органу був узятий біоптат?
A * Стравоходу
B Шлунка
C 12-палої кишки
D Клубової кишки
E Апендикса

2011-2001

Для патанатомічного дослідження представлена злоякісна пухлина, що розвинулася з поперечно-посмугованої м'язової тканини органу травної системи. З якого органу був узятий біоптат?
*Верхня третина стравоходу
Шлунок
12-пала кишка
Клубова кишка
Нижня третина стравоходу

При мікроскопічному дослідженні трубчастого органу було виявлено, що його слизова оболонка вкрита багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а власна пластинка містить прості трубчасті залози, кінцеві відділи яких складаються переважно з мукоцитів і незначної кількості парієтальних клітин. Який це орган?
A *Стравохід
B Шлунок
C Тонка кишка
D Трахея
E Сечовід

Для гістологічного дослідження обрано орган травного тракту. Слизова та підслизова оболонки формують поздовжні складки. Поверхня слизової оболонки гладенька, вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. Визначте даний орган.
A *Стравохід.
B Шлунок.
C Дванадцятипала кишка.
D Товста кишка.
E Трахея.ТРАВНА СИСТЕМА. ШЛУНОК.


2013

На електронній мікрофотографії власної залози шлунка визначається велика клітина овальної форми, в цитоплазмі якої видно систему внутрішньоклітинних секреторних канальців, велике число мітохондрій. Назвіть дану клітину.
A * Парієтальна.
B Головна.
C Недиференційована.
D Слизова.
E Екзокринна.

Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням кіслотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунку запеспечують цей процес?
A * Парієтальні
B Ендокринні
C Головні
D Мукоцити
E Шійкові

На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, електронномікроскопічно в цих клітинах є наявною складна система внутрішньоклітинних канальців. Який компонент шлункового соку утворюється в наслідок діяльності цих клітин?
A * Соляна кислота
B Пепсиноген
C Слиз
D Серотонін
E Гастрин

Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин сталося його регенерація?
A *Шийкові мукоцити
B Паріетальні екзокриноцити
C Головні екзокриноцити
D Ендокриноцити
E Мукоцити тіла залоз

Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її захист від ушкодження?
A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій
B Сполучна
C М’язова
D Багатошаровий війчастий епітелій
E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

У біопсійному матеріалі шлунку хворого при гістологічному досліджені виявлено суттєве зменшення або повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?
A *Пілоричний відділ
B Дно шлунка
C Кардіальний відділ
D Тіло шлунка
E -

У хворого 42 років після променевої терапії рака шлунка розвилась злоякісна анемія внаслідок ушкодження клітин, виробляючих антіанемічний фактор. Які з клітин залоз шлунка ушкоджені при цьому?
A * Парієтальні клітини
B Головні екзокриноцити
C Мукоцити
D Ендокриноцити
E Головні епітеліоцити

В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціювання ентодерми. Зміна розвитку яких органів може виникнути при даному процесі?
A * Шлунка.
B Серця.
C Нирок.
D Аорти.
E Слинних залоз.

Пошкоджена під впливом різних чинників слизова оболонка шлунку може відновлювати свою цілісність. За рахунок яких клітин власних залоз шлунка відбувається їх регенерація?
A *Шийкових
B Парієтальних
C Клітин Панета
D Головних
E Ендокринних

У дитини при попаданні стороннього тіла в шлунок пошкоджено його епітелій. За рахунок яких клітин можливий процес регенерації?
A *Шийкових мукоцитів
B Головних екзокриноцитів
C Парієтальних екзокриноцитів
D Клітин сполучної тканини
E Жирових клітин
При фіброгастроскопії шлунку у хворого виявлено пошкодження епітелію слизової оболонки. За рахунок яких клітин буде при лікуванні відбуватися регенерація епітелію?
A *Малодиференційовані шийкові мукоцити
B Головні екзокриноцити
C Парієтальні екзокриноцити
D Ендокриноцити
E Клітини Панета

При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?
A * Одношаровий призматичний залозистий
B Одношаровий плоский
C Одношаровий кубічний мікроворсинчастий
D Одношаровий кубічний
E Багатошаровий кубічний

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених нижче складових частинах шлункового соку?
A *Зменшення кислотності
B Збільшення кислотності
C Збільшення шлункового соку
D Зменшення шлункового соку
E Зменшення продукції слизу

2012
При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку переважно обумовлений цей стан?
A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку
B Екзокриноцитів шлункових залоз
C Додаткових мукоцитів
D Келихоподібних клітин
E Екзокринних панкреатоцитів

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий циліндричний залозистий
B Одношаровий циліндричний каймистий
C Одношаровий циліндричний війчастий
D Одношаровий багаторядний
E Одношаровий плоский


2011-2001

Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари. Тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно по наступному механізму:
*Стимулюють вироблення гастріна G клітинами
Роздратовують смакові рецептори
Роздратовують механорецептори ротової порожнини
Роздратовують механорецептори шлунку
Стимулюють вироблення секретіна у 12-палій кишці

У хворого зроблено резекцію шлунку з видаленням пілоричного відділу. Які процеси в ШКТ будуть порушені?
*Перехід хімусу в 12-палу кишку
Перистальтика кишечнику
Всмоктування в 12-палій кишці
Секреція соку у 12-палій кишці
-

Чоловік у віці 45 років звернувся зі скаргами щодо порушення функції шлунка. При комплексному обстеженні було виявленно новоутворення з епітеліальної тканини. Які клітини найбільш імовірно дали розвиток пухлині?
A *Шийкові мукоцити
B Головні екзокриноцити
C Ендокриноцити
D Додаткові мукоцити
E Парієтальні екзокриноцити

У залозах дна шлунку є клітини, які своїми секреторними речовинами послаблюють або посилюють утворення компонентів шлункового соку, моторику шлунку, діяльність підшлункової залози. Які це клітини?
A * APUD-клітини.
B Головні клітини шлункових залоз.
C Парієтальні клітини.
D Клітини ямкового епітелію.
E Додаткові шийкові мукоцити.

У хворого виявлена злоякісна анемія Адисон-Бірмера з причин дефіциту синтезу в залозах шлунку внутрішнього фактора Кастла (гастромукопротеід). Які клітини головних залоз шлунку пошкоджені?
A * Парієтальні.
B Головні.
C Слизові.
D Ендокриноцити.
E Додаткові мукоцити.

При мікроскопічному дослідженні виявлено орган травного тракту, рельєф якого представлено складками, полями та ямочками. Який епітелій вкриває слизову оболонку цього органу.
A *Одношаровий призматичний залозистий.
B Одношаровий кубічний.
C Одношаровий плоский.
D Багатошаровий плоский незроговілий.
E Одношаровий багаторядний війчастий епітелій.

Для морфологічного дослідження обрано орган, стінка якого складається з слизової, підслизової, м`язової та серозної оболонок. Рельєф слизової утворено складками, полями та ямками. Назвіть даний орган.
A *Шлунок.
B Стравохід.
C Тонка кишка.
D Товста кишка.
E Сечовід.

Хворому на хронiчний гастрит зроблена внутрiшньошлункова рН-метрiя, за допомогою якої встановлено зменьшення кислотностi шлункового соку. Функцiя яких клiтин знижена?
A *Парiєтальних екзокриноцитів
B Головних екзокриноцитів
C Ендокриноцитів
D Шийкових клiтин
E Додаткових клiтин

При гістологічному дослідженні в ділянці шийки власної залози шлунку визначаються дрібні клітини, що мають високе ядерно-цитоплазматичне відношення і фігури мітозу. Визначте функцію даних клітин
A *Регенерація покривного та залозистого епітелію.
B Захисна.
C Ендокринна.
D Секреція іонів Cl-.
E Секреція пепсиногену.

Пепсиноген виробляється головними клітинами шлунку. Для активації його в порожнині шлунка необхідний секрет інших клітин залоз шлунку. Яку назву мають ці клітини?
A *Парієтальні
B Головні
C Шийкові
D Ендокринні
E Мукоцити
ТРАВНА СИСТЕМА. ТОНКА І ТОВСТА КИШКА.


2013
При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?
A * Келихоподібні клітини
B Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити
C Ендокриноцити
D Клітини з ацидофільними гранулами
E Малодиференційовані клітини

Деякі захворювання тонкої кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?
A * На дні кишкових крипт
B На апікальній частині кишкових ворсинок
C На бокових поверхнях кишкових ворсинок
D У місці переходу ворсинок в крипти
E У верхній частині кишкових крипт

При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?
A * Циркулярні складки, ворсинки та крипти
B Поля, складки, ямки
C Гаустри, ворсинки, крипти
D Косо-спіральні складки
E Поля, ворсинки

При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?
A * Стовпчастих з облямівкою
B Стовпчастих без облямівки
C Келихоподібних
D Клітин Панета
E Ендокриноцитів

При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування. Який епітелій відповідає за цю функцію?
A * Одношаровий призматичний з облямівкою
B Одношаровий кубічний
C Одношаровий призматичний війчастий
D Багатошаровий плоский
E Багатошаровий кубічнийСтуденту запропоновано гістопрепарат тонкої кишки, в якому підслизова основа має велику кількість залоз. Який це відділ кишки?
A *12-пала
B Порожня
C Клубова
D Висхідна ободова
E Низхідна ободова

На електронній мікрофотографії крипти тонкої кишки видно клітини, які розташовані на дні крипти та мають у цитоплазмі великі ацидофільні секреторні гранули. Що це за клітини?
A * Клітини Панета;
B Клітини з облямівкою;
C Келихоподібні клітини;
D Недиференційовані клітини;
E Ендокринні клітини.

2012

На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким ободком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення?
A * Лімфатичний вузлик.
B Нервовий вузлик.
C Жирові клітини.
D Кровоносні судини.
E Лімфатичні судини.

На гістологічному препараті підслизова основа тонкої кишки заповнена кінцевими секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті?
A *12-пала кишка.
B Товста кишка.
C Голодна кишка.
D Клубова кишка.
E Апендикс.

У цитоплазмі епітеліоцитів крипт кишки виявлені гранули, в яких гистохимическими методами виявлені дипептидази і лізоцим. Вкажіть ці клітини.
A * Клітини Панета
B Стовпчасті епітеліоцити
C Келихоподібні екзокріноціти
D А-клітини
E S-клітини

У гістопрепараті представлена стінка органу травної системи, у власній пластинці слизової оболонки і в підслизовій основі якої виявлені численні лімфоїдні вузлики. Назвіть цей орган.
A * Апендикс
B Шлунок
C Дванадцятипала кишка
D Клубова кишка
E Ободова кишка

Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової оболонки. Який епiтелiїй вкриває поверхню слизової оболонки цього органу?
A *Одношаровий призматичний облямований
B Одношаровий кубiчний
C Одношаровий призматичний вiйчастий
D Одношаровий призматичний залозистий
E Багатошаровий плоский незроговiлий


2011-2001

У гістопрепараті представлений орган травної системи, що має сильно потовщену власну пластинку слизової оболонки, що містить разом з підслизовою основою численні лімфоїдні вузлики. У якому органі лімфоїдні вузлики займають найбільший обсяг по відношенню до товщини всієї стінки ?
*Апендикс
Шлунок
Дванадцятипала кишка
Клубова кишка
Ободова кишка

До лікаря проктолога звернувся хворий з поліпозними розростаннями в стовпчастій зоні прямої кишки. Який епітелій став джерелом виникнення поліпів ?
*Багатошаровий плоский незроговілий
Одношаровий призматичний
Одношаровий кубічний
Одношаровий плоский
Одношаровий багаторядний

При ентероскопічному обстеженні під час активного травлення відмічається активний рух ворсинок тонкої кишки, в результаті чого змінюється їх довжина. Якою з означених нижче причин це обумовлено?
*Скороченням гладеньких міоцитів
Утворенням складок
Перистальтикою
Зміною інервації
Подовженням крипт

Лікарські засоби у вигляді спиртових настоянок рекомендовано вживати перед їжею. Зокрема, це стосується прийому їжі, багатої жирами. З якими функціональними особливостями шлунка це пов”язано?
A *Функція всмоктування
B Розщеплення поживних речовин
C Видільна функція
D Ендокринна
E Всі вищеперераховані

Описуючи препарат стінки певного відділу шлунково-кишкового тракту, студент відзначив у власній пластинці слизової оболонки та підслизовій основі наявність скупчених лімфатичних вузликів, над якими майже немає крипт, мало ворсинок. Якому відділу притаманні такі структурні особливості?
A * Клубова кишка.
B Порожня кишка.
C Товста кишка.
D Червоподібний відросток.
E Шлунок.

Клітини, що вистеляють слизову оболонку кишечника мають на поверхні облямівку (мікроворсинки). При деяких захворюваннях вона руйнується. Яка функція клітин при цьому найбільше порушується?
A *Всмоктування
B Травлення
C Виділення
D Накопичення
E Синтетична

В гістологічному препараті виявлено орган травної трубки. Його рельєф представлено ворсинками та криптами. Який епітелій вкриває слизову оболонку даного органу?
A *Одношаровий призматичний каймистий.
B Одношаровий призматичний залозистий.
C Одношаровий багаторядний призматичний війчастий.
D Багатошаровий плоский незроговілий епітелій.
E Багатошаровий перехідний.

Досліджується підслизова оболонка кишківника. Виявлені складні розгалужені трубчасті залози, що нагадують пілоричні залози шлунка. Який відділ кишківника на гістологічному препараті?
A *Дванадцятипала кишка
B Клубова кишка
C Пряма кишка
D Червоподібний відросток
E Сигмоподібна ободова кишка


У жінки 36 років проведено дослідження дуоденального вмісту. Який вид епітелію, що вистеляє жовчний міхур, може бути виявлений під час мікроскопії осаду?
A *Одношаровий призматичний
B Багатошаровий незроговілий
C Багатошаровий зроговілий
D Одношаровий кубічний
E Одношаровий багаторядний війчастий

При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування. Який епітелій відповідає за цю функцію?
A * Одношаровий призматичний з облямівкою
B Одношаровий кубічний
C Одношаровий призматичний війчастий
D Багатошаровий плоский
E Багатошаровий кубічний


ТРАВНА СИСТЕМА. ПЕЧІНКА.


2013

На електронній мікрофотографії внутрішньочасточкового синусоїда печінки представлена клітина, у якої в цитоплазмі видно гранули, з ущільненням схожим на фруктову кісточку. Відомо, що ця клітина є природним кілером. Яка клітина представлена?
A * Рit-клітина
B Гепатоцит
C Ендотеліоціт синусоїдного капіляру
D Зірчастий макрофаг
E Перисинусоідальний ліпоціт

У пацієнта терапевтичного відділення з вираженою патологією печінки виявлене порушення зсідання крові. Яка функція печінки може бути порушена в даному випадку?
A *Синтез білка
B Дезінтоксикаційна
C Ендокринна
D Захисна
E Утворення жовчі

При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який напрямок руху крові в таких часточках?
A * Від периферії до центра
B Від центра до периферії
C Навкруги дольки
D Від вершини до основи
E Від основи до вершини

При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне джерело зазнало пошкодження?
A * Ентодерма середнього відділу первинної кишки
B Ентодерма задньої стінки тулубової кишки
C Ентодерма передньої кишки
D Мезонефральна протока
E Ентодерма задньої кишки


2012

В результаті ножового поранення в ділянці печінки була пересічена печінкова артерія, проте в печінкові часточки кров продовжувала надходити. Яка судина забезпечила надходження крові в часточки?
A * Навколочасточкова вена
B Міждолькова артерія
C Навколочасточкова артерія
D Підчасточкова вена
E Печінкова вена

В гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний орган має дану морфологічну будову?
A *Печінка.
B Підшлункова залоза.
C Тимус.
D Селезінка.
E Лімфатичний вузол.

При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини відноситься глікоген?
A *Трофічні включення
B Секреторні включення
C Екскреторні включення
D Пігментні включення
E Органели спеціального призначення

У результаті впливу гепатотропної отрути в гепатоцитах виявилася зруйнованою гранулярна ЕПС. Синтез яких речовин буде порушений в епітелії печінки?
A * Альбумінів і фібриногену
B Фосфоліпідів
C Глікогену
D Холестерину
E Вітамінів


2011-2001

При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю. Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?
*Щільного
Пальцеподібного
Адгезивного простого
Десмосомного
ЩілинногоУ цитоплазмі гепатоцитів на препараті виявляється надзвичайно велика кількість брилок глікогену. З якими процесами в організмі позв'язане це явище?
A *Підвищення рівня цукру в крові
B Зниження рівня цукру в крові
C Підвищення всмоктування ліпідів у кишечнику
D Зниження всмоктування ліпідів у кишечнику
E Підвищення всмоктування білків у кишечнику

До хірургічного відділення потрапив хворий з ознаками жовтяниці. Відомо, що в нормі жовч не потрапляє з жовчного капіляра у кров'яне русло. Які ультраструктурні особливості будови гепатоцитів сприяють цьому?
A *Наявність щільних контактів між гепатоцитами
B Полігональна форма їх
C Наявність біліарної поверхні гепатоцита
D Відсутність власної стінки жовчного капіляра
E Наявність мікроворсинок на поверхні капіляра

При субмікроскопічному дослідженні часточки печінки виявлена багатокутна клітина з великим світлим ядром і крупним ядерцем. В цитоплазмі добре розвинені всі органели загального призначення, багато включень (глікоген та інші). Яка це клітина?
A *Гепатоцит
B Ендотеліоцит
C Зірчастий макрофаг
D Рit-клітина
E Клітина Іто

В препараті паренхіматозного органу розрізняють нечітко відмежовані часточки шестигранної форми, в центрі яких знаходиться вена, а в міжчасточковій сполучній тканині проходять тріади (артерія, вена і вивідна протока). Який це орган?
A *Печінка
B Підшлункова залоза
C Тимус
D Селезінка
E Щитоподібна залоза

У результаті вірусної інфекції постраждали клітини, що утворюють стінки жовчних капілярів. Це створило умови для надходження жовчі в кров синусоїдних капілярів. Які клітини ушкоджені?
A *Гепатоцити
B Клітини Купфера
C Клітини Іто
D Рit-клітини
E Ендотеліоцити


ТРАВНА СИСТЕМА. ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА.

2013

Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження ваги тіла, стомлюванність. При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в крові. Із порушенням функції яких клітин пов'язаний розвиток данного захворювання?
A *В-клітин
B А-клітин
C Тироцитів
D Панкреатоцитів
E Ліпотропоцитів

У гістологічному препараті вивчається екзокринна частина підшлункової залози. В клітинах паренхіми екзокринної частини містяться секреторні гранули з ферментами. Як надходять ці ферменти до травного каналу?
A *По системі вивідних протоків
B Потрапляють в кров
C Потрапляють в лімфу
D Аксонним транспортом
E Дендритним транспортом

При дослідженні плазмолеми клітин підшлункової залози після впливу лікарських препаратів були виявлені порушення у структурі глікокаліксу. З яких хімічних компонентів складається глікокалікс клітин підшлункової залози?
A * Олігосахариди
B Білки
C Ліпіди
D Мінеральні солі
E Вода

2012

У гістопрепараті підшлункової залози видно групу клітин. Частина з них розташована центрально і має базофільні секреторні гранули. Їх секрет регулює вуглеводний обмін. Назвіть ці клітини.
A * В-клітини
B РР-клітини
C А-клітини
D Адипоцити
E Д-клітини

2011-2001

У жінки 48 років виявлено високу концентрацію інсуліну в крові. Підвищеною активністю яких клітин підшлункової залози це можна пояснити?
A *В-клітин
B А-клітин
C D
D D1
E РР

В препараті залози розрізняють ацинуси, які складаються з 8-12 секреторних клітин конічної форми. Ядро світле, має 1-2 ядерця. Базальна частина клітин зафарбовується базофільно, апікальна – містить оксифільні гранули. Міоепітеліоцити відсутні. Яка це залоза?
A *Підшлункова
B Привушна слинна залоза
C Підщелепна слинна залоза
D Молочна залоза
E Сальна залоза

На гістологічному препараті тонкої кишки у складі крипт виявляються декілька видів клітин, окрім:
A *Клітин Купфера
B Келихоподібних
C Клітин Панета
D Кишкових ендокриноцитів
E Стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою

Хворий 55 років спостерігається у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що виявляється зменшенням гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в даному випадку?
A *А-клітини
B В-клітини
C Д-клітини
D Д1-клітини
E РР-клітини
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА

2013

При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень, патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?
A *Середні бронхи
B Головні бронхи
C Великі бронхи
D Малі бронхи
E Термінальні бронхіоли

На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?
A *Респіраторні епітеліоцити альвеол
B Секреторні епітеліоцити альвеол
C Альвеолярні макрофаги
D Клітини Клара
E Мікроворсинчасті епітеліоцити

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?
A *Одношаровий багаторядний війчастий
B Багатошаровий незроговілий
C Багатошаровий зроговілий
D Одношаровий призматичний
E Одношаровивий багаторядний перехідний

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.
A *Альвеолоцитів ІІ типу
B Фібробластів
C Альвеолоцитів І типу
D Альвеолярних макрофагів
E Секреторних клітин Клара

В альвеолах легень є спеціальні клітини, через які здійснюється газообмін, вони входять до складу аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?
A *Альвеолоцити першого типу
B Клітини Клара
C Альвеолярні макрофаги
D Альвеолоцити другого типу
E Мікроворсинчасті епітеліоцити

В результаті травми носа у чоловіка 30 років пошкоджена слизова оболонка, що вкриває верхню частину верхньої раковини. До яких наслідків це призвело?
A * Порушення сприйняття пахучих речовин
B Порушення зволоження повітря
C Порушення секреторної активності келихоподібних клітин
D Порушення зігрівання повітря
E Порушення зігрівання і зволоження повітря

У хворого має місце запальний процес у трахеї, що захоплює епітеліалій та власну пластинку слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий багаторядний війчастий.
B Багатошаровий плоский незроговілий.
C Багатошаровий однорядний кубічний війчастий.
D Одношаровий дворядний війчастий.
E Одношаровий кубічний.

У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами.Назвіть цю клітину?
A *Тканинний базофіл
B Макрофаг
C Плазмоцит
D Ретикулоцит
E Фібробласт


2012

У робітника хімічного виробництва після вдихування їдких парів відбулася загибель війчастих епітеліоцитів бронхів. За рахунок яких клітин відбудеться регенерація даного епітелію?
A *Базальних клітин
B Бокаловидних клітин
C Ендокринних клітин
D Війчастих клітин
E Безвійчастих клітин

В епітелії повітроносних шляхів є клітини з куполоподібною апікальною частиною, на поверхні якої розміщуються мікроворсинки. В клітині виявляється добре розвинений синтетичний апарат, а в апікальній частині – секреторні гранули. Назвіть ці клітини.
A *Клітина Клара.
B Келихоподібна.
C Ендокринна.
D Клітина без облямівки.
E Камбіальна

В гістологічному препараті трахеї в складі багаторічного війчастого епітелію є невисокі клітини овальної або трикутної форми. Своїми верхівками вони не досягають апікальної поверхні епітелію, в частині клітин визначаються фігури мітозу. Яку функцію виконують дані клітини?
A *Є джерелом регенерації.
B Вхлдять до складу муко-ціліарного комплексу.
C Секретують слиз.
D Секретують сурфактант.
E Продукують біологічно активні речовини.

Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін?
A *Одношаровий багаторядний
B Одношаровий плоский
C Багатошаровий плоский
D Багатошаровий кубічний
E Багатошаровий циліндричний


2011-2001

В гістологічному препараті в стінці трахеї визначається слизова оболонка. Який епітелій входить до її складу?
A *Багаторядний призматичний війчастий.
B Багатошаровий плоский незроговілий.
C Багатошаровий плоский зроговілий.
D Одношаровий призматичний каймистий.
E Залозистий.

Під час приступу бронхіальної астми хворий відчуває нестачу повітря, пов’язану зі спазмом в одному з відділів повітроносних шляхів. Мова іде про:
A *Малий бронх
B Середній бронх
C Великий бронх
D Трахею
E Термінальньну бронхіолу

На електронній мікрофотографії стінки легеневої альвеоли виявляється клітина плоскої форми з тонкою периферійною зоною цитоплазми. Яку функцію виконує ця клітина?
A *Є компонентом аеро-гематичного бар`єру.
B Продукує сурфактант.
C Зігріває повітря.
D Очищує повітря.
E Поглинає мікроорганізми.

У ході виконання інтубації пошкоджена стінка трахеї. Які оболонки при цьому пошкоджуються?
A *Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна
B Слизова, підслизова, м’язова, адвентиційна
C Слизова, фіброзно-хрящова, м’язова, адвентиційна
D Слизова, фіброзно-хрящова, адвентиційна
E Слизова, підслизова, фіброзно-хрящова, серозна

При вивченні препарату трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка утворена гіаліновою хрящовою тканиною, яка формує незамкнені півкільця. Який це орган?
A *Трахея
B Головні бронхи
C Великі бронхи
D Малі бронхи
E Термінальні бронхіоли

При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органу?
A *Багаторядний призматичний війчастий
B Одношаровий призматичний залозистий
C Одношаровий призматичний з облямівкою
D Багатошаровий плоский незроговілий
E Одношаровий кубічний

До аерогематичного бар’єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.
*Альвеолоцити 2-го типу
Секреторні клітини Клара
Облямовані епітеліоцити
Макрофаги
Альвеолоцити 1-го типу

У недоношених дітей часто виникають запалення легень тому, що альвеолоцити 2-го типу (секреторні) не виконують свою функцію. Яку функцію повинні виконувати секреторні альвеолоцити?
*Синтез мембран сурфактанта
Фагоцитоз
Синтез ферментів, що руйнують сурфактант
Синтез гормонів
Респіраторну

Хронічний рініт супроводжується метаплазією епітелію слизової оболонки порожнини носа. Яким з означених нижче типів епiтелiю вистелена слизова оболонка носової порожнини?
*Багаторядним призматичним вiйчастим
Одношаровим кубiчним
Багатошаровим плоским незроговiлим
Багатошаровим плоском зроговiлим
Одношаровим плоским


СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА

2013

У хворого на хронічний пієлонефріт не відбувається підкислення сечі, тому відсутня її бактерицидність. У яких структурах нирки відбулися пошкодження?
A * В темних клітинах збірних трубочок?
B В клубочку
C В подоцитах капсули
D В проксимальних звивистих канальцях
E В дистальних канальцях

Вади розвитку сечової системи зустрічаються, за статистич_ними даними, у 10-14% новонароджених дітей. З яких з означених нижче джерел йде розвиток сечової системи ?
A *Несегментована каудальна мезодерма
B Дорзальна мезодерма
C Вiсцеральний листок вентральної мезодерми
D Парiєтальний листок вентральної мезодерми
E Зародкова мезенхiма

У хворої спостерігаються набряки. В сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить?
A *Ниркове тільце
B Проксимальний звивистий каналець
C Дистальний звивистий каналець
D Нисхідна частина петлі Генле
E Висхідна частина петлі Генле

У юнака 17 років взяли катетером для дослідження сечу з сечового міхура. Клітини якого епітелію, що вистеляє сечовий міхур, можуть бути виявлені при мікроскопії осаду сечі?
A *Перехідний
B Багатошаровий незроговілий
C Одношаровий призматичний
D Одношаровий кубічний
E Багатошаровий зроговілий

При мікроскопічному вивченні біоптата нирки в її кірковій речовині виявлені канальці близько 60 мкм в діаметрі; їх стінка утворена високим кубічним епітелієм з вираженою апікальною облямівкою і базальною складчатістю. Назвіть дані структурні утворення:
A *Проксимальні канальці
B Дистальні канальці
C Капсула ниркового тільця
D Збірна трубочка
E Петля Генле

У гістологічному препараті кіркової речовини нирок можна бачити ниркові тільця та канальці нефронів. Відомо, що в канальцях нефрону відбувається фаза реабсорбції процесу сечоутворення. Яка тканина нефрону бере участь у цьому процесі?
A * Епітеліальна
B Власне сполучна
C Ретикулярна
D Слизова
E Хрящова

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?
A *В нирковому тільці
B Вкапілярах перитубулярної капілярної сітки
C В проксимальному канальці
D В тонкому канальці
E В дистальному прямому канальці

2012

Під час клінічного обстеження у 35-річної жінки із захворюванням нирок в сечі виявлені клітини крові, фібриноген, що вірогідно пов’язано з порушенням ниркового фільтру. З яких структур складається цей фільтр?
A *Ендотелій капілярів клубочка, тришарова базальна мембрана, подоцити.
B Тришарова базальна мембрана.
C Ендотелій капілярів, базальна мембрана
D Подоцити, базальна мембрана.
E Ендотелій, подоцити.

При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці представлені у мікроскопічному препараті?
A *Збірні ниркові трубочки.
B Проксимальні канальці.
C Дистальні канальці.
D Висхідні канальці петлі Генле.
E Нисхідні канальці петлі Генле.


2011-2001

В гістологічному препараті нирки визначається структура, що складається з клубочка капілярів фенестрованого типу та двошарової епітеліальної капсули. Визначте дану структуру.
A *Ниркове тільце.
B Проксимальний каналець.
C Дистальний каналець.
D Петля Генле.
E Збірна трубочка.

У чоловіка 28 років після перенесеної хвороби нирок спостерігається артеріальна гіпертензія. Це може бути пов’язано з :
A *Порушення виділення реніну
B Порушення виділення альдостерону
C Порушення виділення тироксину
D Порушення виділення тестостерону
E Порушення виділення соматотропіну

Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган?
A *Сечовід
B Сечовий міхур
C Стравохід
D Пряма кишка
E Маткова труба.

В лабораторному аналізі сечі хворого, госпіталізованого з приводу гломерулонефриту, виявлені змінені еритроцити. Який відділ нефрона вирогідніше всього пошкоджений ?
*Капсула
Проксимальний звивистий
Дистальний звивистий
Петля
Збиральний

При обстеженні хворого з пухлиною сечового міхура, лікар застосував цистоскопію. При огляді слизової оболонки, він помітив ділянку без складок. Для якої частини сечового міхура характерне це явище?
*Дно
Тіло
Шийка
Верхівка
Вся слизова оболонка

Хворий 35 років, звернувся до поліклініки із скаргами на печію при сечовиділенні і неприємні явища в ділянці промежини. Після обстеження йому встановили діагноз – запалення бульбо-уретральних залоз і як наслідок - зменшення виділення секрету цими залозами і подразнення слизової оболонки уретри. В якому відділи уретри відкриваються вивідні протоки цих залоз?
*Губчаста
Перетинчаста
Передміхурова
Пузирна
Печериста

ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА

2013

На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть фазу гаметогенеза.
A * Формування.
B Дозрівання.
C Росту
D Розмноження
E Проліферація

В яєчках спостерігаються деструктивні зміни в клітинах сперматогенного епітелію, що знаходяться на стадії формування – сперматидах та сперматозоїдах. За рахунок яких клітин можливе відновлення сперматогенезу?
A *Сперматогоній
B Сперматоцитів I порядку
C Сперматоцитів II порядку
D Підтримуючих клітин
E Клітин Лейдіга

У гістологічному препараті яєчка в прошарках сполучної тканини між звивистими сім`яними канальцями виявлені відносно велики ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення та зерна глікогену, добре розвинута гладенька ендоплазматична сітка та мітохондрії. Які це клітини?
A *Інтерстиційні клітини
B Підтримуючі клітини
C Міоїдні клітини
D Фібробласти
E Сперматогонії

2012

Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?
A *Клітини Лейдіга
B Сустентоцити
C Клітинпи Сертолі
D Підтримуючі клітини
E Сперматозоїди

2011-2001

При мікроскопічному дослідженні звивистих канальців сім'яника визначені клітини, які знаходяться в процесі мейоза. Визначте фазу сперматогенезу, до якої вони відносяться.
A *Дозрівання.
B Великого росту.
C Малого росту.
D Формування.
E Розмноження.

В експерименті було зруйновано клітини Лейдіга у сім'яниках. Які зміни можна спостерігати у крові, яка тече від сім'яників?
A *Зменьшиться кількість тестостерону.
B Збільшиться кількість тестостерону.
C Зменьшиться кількість інгібіну І
D Збільшиться кількість інгібіну І.
E Зменьшиться кількість інгібіну ІІ.

Деякі лікарські препарати мають властивості проникати крізь гемато-тестикулярний бар’єр. Які з перелічиних структур входять до складу цього барьєру?
A *Ендотеліоцити кровоносних капілярів
B Інтерстиційні ендокриноцити.
C Сперматогонії.
D Сперматоцити І порядку.
E Сперматоцити ІІ порядку.

На гістологічному препараті видно звивисті сім'яні канальці, які вистелено сперматогенним епітелієм. Назвіть джерело розвитку цього епітелію.
A *Мезодерма статевих шнурів.
B Епітелій мезонефральної протоки.
C Нейроектодерма.
D Ентодерма жовткового мішка.
E Нервові гребені.

Сперматогенез складається з чотирьох фаз. Що характерно для фази формування?
A *Включає цитодиференціювання сперматид.
B Спостерігається до статевого дозрівання.
C Проходе в діплоїдних клетинах.
D Є результатом утворення сперматоцитів.
E Включає збільшення розмірів статевих клітин.

Як наслідок перенесеного орхіту (запалення яєчка) у чоловіка 43 років порушилось продукція сперматозоїдів. В яких утвореннях яєчка відбулися патологічні зміни.
*ductuli seminiferi contorti
rete testis
ductuli seminiferi recti
ductuli eferentes testis
ductus epididimidis

Сімейна пара скаржиться на неспроможність мати дітей. Після обстеження виявлено – у чоловіка постраждав сперматогенний епітелій яєчка, що призвело до відсутності сперматозоїдів в сім’яній рідині і як наслідок – до безпліддя. Який відділ сім’явиносних шляхів постраждав?
*Звивисті сім’яні канальці
Прямі сім’яні канальці
Сітка яєчка
Протоки придатка
Виносні протоки

Хворий 35 років, звернувся до поліклініки із скаргами на печію при сечовиділенні і неприємні явища в ділянці промежини. Після обстеження йому встановили діагноз – запалення бульбо-уретральних залоз і як наслідок - зменшення виділення секрету цими залозами і подразнення слизової оболонки уретри. В якому відділи уретри відкриваються вивідні протоки цих залоз?
*Губчаста
Перетинчаста
Передміхурова
Пузирна
Печериста

У гістологічному препараті яєчка у пухкій сполучній тканині, що розмежовує сім’яні канальці помітні округлі клітини з оксифільною цитоплазмою. Які це клітини?
*Клітини Лейдіга
Клітини Сертолі
Сустентоцити
Сперматоцити
Сперматогонії

До лікарні звернулася мати 3 річного хлопчика із занепокоєнням, щодо збільшення розмірів калитки її дитини. Після огляду встановлено, що між оболонками яєчка накопичується рідини і утворюється його водянка. Це пов’язано із існуванням зв’язку між піхвовою оболонкою яєчка та черевною порожниною. Яка оболонка черевної порожнини переходить у піхвову оболонку яєчка?
*Очеревина
Поперекова фасція
Поверхнева фасція
Підшкірна клітковина
Шкіра


ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА. ЯЄЧНИК. ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ШЛЯХИ.

2013

На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозином, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари і мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул.
A *Первинний
B Примордіальний
C Вторинний
D Зрілий
E Атретичний

Нормальна iмплантацiя зародка людини може бути тiльки при вiдповiднiй змiнi ендометрiю матки. Якi клiтини ендометрiю при цьому кiлькiсно збiльшуються?
A * Децидуальнi клiтини
B Макрофаги
C Ендотеліоцити
D Фiбробласти
E Нейрони

В кірковій речовині яєчника при гістологічному дослідженні визначаються зрілі третичні фолікули. В який період овогенезу вони утворилися?
A *Великого росту
B Малого росту.
C Дозрівання.
D Розмноження.
E Формування.

З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність якого з гормонів буде вірогідно свідчити про вагітність?
A *Хоріонічний
B Естріол.
C Альдостерон.
D Тестостерон.
E Прогестерон.

Внаслідок запального процесу в маткових трубах затруднене переміщення зиготи. Який тип епітелію зазнав змін?
A *Одношаровий циліндричний миготливий
B Багатошаровий плоский незроговілий
C Одношаровий циліндричний облямований
D Одношаровий циліндричний залозистий
E Одношаровий багаторядний

При мікроскопічному дослідженні видаленого під час операції яєчника виявлені примордіальні та первинні фолікули, а також жовте тіло у стадії розквіту. У якій стадії оваріально-менструального циклу знаходяться органи жіночої статевої системи при даних структурних особливостях яєчника?
A *Пременструальній
B Менструальній
C Преовуляторній
D Постменструальній
E Овуляторній

Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?
A *Прогестерон
B Естрогени
C Тестостерон
D Соматотропін
E АКТГ

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією гормонів на структури матки. Який компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?
A *Серединний шар міометрію
B Ендометрій
C Внутрішній шар міометрію
D Поверхневий шар міометрію
E Периметрій

Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк, наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка стадія менструального циклу відповідає описаній картині?
A *Секреторна (пременструальна).
B менструальна
C регенераторна
D проліферативна
E відносного спокою

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його локалізації при умові нормального розвитку.
A * Маткова труба, близько ампульної частини
B Маткова труба, близько маткової частини
C Порожнина матки
D Черевна порожнина
E Яєчник

2012

У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?
A *Окситоцин
B Гідрокортизон
C Дексаметазон
D Альдостарон
E Преднізолон

В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого з означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?
A *Простих трубчастих нерозгалужених
B Простих трубчастих розгалужених
C Простих альвеолярних нерозгалужених
D Складних альвеолярних нерозгалужених
E Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

На мікропрепараті яєчника представлений округлий утвір, залозисті клітини якого містять ліпідні краплі. Визначте цю структуру.
A *Жовте тіло.
B Примордіальний фолікул.
C Первинний фолікул.
D Зрілий фолікул.
E Атретичне тіло

Припинення кровотечі після пологів пов'язано з дією оксітоцину на стінку матки. Яка оболонка органу реагує на дію цього препарату?
A *Міометрій
B Ендометрій
C Периметрій
D Параметрій
E Підслизова

2011-2001

В гістологічному препараті яєчника в кірковій речовині визначається фолікул, що має велику порожнину. Овоцит 1 порядку розташований в зоні яйценосного горбика, він оточений прозорою зоною та променистою короною. Визначте даний вид фолікула.
A *Третинний.
B Вторинний.
C Первинний.
D Атретичний.
E Примордіальний.

Збираючи анамнез у пацієнтки, лікар-гінеколог встановив факти декількох самовільних викиднів. З недостатністю якого статевого гормона це пов”язано?
A *Прогестерону
B Естрогенів
C Гонадокриніну
D Хоріонічного гонадотропіну
E Релаксину

При аналізі крові у жінки виявлено, що вміст гормонів прогестерону і естрогенів наближається до нижньої границі норми. В яку стадію циклу було взято аналіз крові?
A *Менструальну
B Постменструальну (фаза регенерації)
C Постменструальну (фаза проліферації)
D Фаза відносного спокою
E Пременструальну

Відомо, що під час вагітності гальмується процес молокоутворення, але посилюється ріст молочної залози та диференціація альвеол. Який вітамін сприяє підготовці залози до лактації?
A *Е
B С
C РР
D
E D

Після гінекологічної операції, хвора 32 років, почала скаржитися на неприємні відчуття, біль в нижній частині черева та виділення з піхви. Після обстеження встановлений діагноз - запалення внутрішньої оболонки матки. Яка оболонка постраждала?
*Endometrium
Myometrium
Perimetrium
Parametrium
Peritoneum

На фоні гормональних змін у пацієнтки порушився процес прикріплення бластоцисти до слизової оболонки матки. Недостатність синтезу якого гормону викликало такі зміни:
*Прогестерон
Естрадіол
Фолікулін
Тестостерон
Соматостатин

Відновлення ендометрію в постменструальну фазу залежить від нормального стану маточних залоз. До якого з означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?
*Простi трубчастi нерозгалуженi
Простi трубчастi розгалуженi
Простi альвеолярнi нерозгалуженi
Складнi альвеолярнi нерозгалуженi
Складнi альвеолярно-трубчастi розгалуженi


15

Приложенные файлы

  • doc 59174
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий