аритмия


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тақырыбы: Ырғақ бұзылыстары Аритмиялар - ырғақ бұзылыстарыЫрғак бұзылыстарының түрлері: 1) импульстің түзілу бұзылыстары; .2) өткізудің бұзылысы (блоктар);3) импульстің түзілуі мен өткізудің бүзылыстары. Импульс түзілуінің бұзылыстары этиологиясы. • психогендік немесе рефлекторлык әсерлерден функциялық өзгерістер• органикалык өзгерістер, мәселен ЖИА, жүрекке гемодинамикалық күш салынуына және гипертрофияға әкелетін гемодинамикалық бұзылыстар;• жүректің біріншілік аурулары (миокардиттер, кардиомиопатия• улардың әсерлері (мәселен адреналиннің, жүрек гликозидтерінің, қою кофе мен шайдың, инфекциялық улардың т.б.• гормондардың әсері (диффузды уытты жемсау, микседема, феохромцитома, жүктілік, менструация, климакс, т.б.); ;• электролиттік бұзылыстар, мәселен гипер немесе гипокалиемия; ] Импульс түзілуі бұзылыстарының жіктемесі I. Номотоптык бұзылыстар (импульстің СА түйінінде түзілу бұзылыстары):1) синустық тахикардия;2) синустық брадикардия;3) синустық аритмия;4) синус түйінінің тоқтауы (sinus, arest).//. СА түйінінен тыс гетеротоптық (эктопиялык) импульстің түзілуі.1.Пассивті (орынбасар) ырғақтap мен комплекстер:а)жүрекшелік;ә) түйіндік;б)көшпелі суправентрикулалыкқ ырғақ жетекшісі;в)қарыншалық(идиовентрикулалык). 2 Активті (эктопиялық) систолалар мен ырғақтар:1) журекшелік• жүрекшелік экстрасистолия;• журекшелік пароксизмдік тахикардия;• жүрекшелер дірілі;• жүрекшелер жыбыры.2) туйіндік• түйіндік экстрасистолия; \• түйіндік пароксизмдік тахикардия.3) карыншалык• карыншалык экстрасистолия;• карыншалык пароксизмдік тахикардия;• карыншалар дірілі;• карыншалар жыбыры (фибрилляция). Синустық тахикардия — СА түйіннін автоматизмдік касиетінің жоғарылауынан болады, жүректін соғуы минутына 100-ден артады ,ырғағы дұрыс. Даму механизмінін негізінде СА түйініндегі Р-жасушалардың трансмембраналык потенциалынын 4 фазасының тезделуі жатады. Синустык тахикардия мына жағдайларда пайда болады:1) симпатикалык нерв жүйесі ыкпалының күшеюінде;2) кезбе нервісі тонусынын төмендеуінде;3) СА түйіні жасушаларынын гипоксияның, ацидоздың, уланудан немесе гипертермияның салдарынан тітіркенуінде. Номотопные нарушения ритма.а — ЧСС — 75 в мин; б — синусовая тахикардия (ЧСС — 150 в мин); в — синусовая брадикардия (ЧСС — 50 в мин); г — синусовая (дыхательная) аритмия ЭКГ-лық сипаттамалары:1) R-R аралықтары, Т-Р аралығының қысқаруы есебінен 0,60 с кем;2) Р тісше мен QRS комплекстерінің жұптасуы сақталған, PQ аралығы 0,12- 0,22 с шамасында;3) ұзакка созылған тахикардияда S-T аралығы қиғаш төмендеуі мүмкін. Клиникалық көрінісін: жүректің соғуы, жүрек тұсында салмак сезіну байқалады, пульс 100-160 шамасында, ырғақты. Жүректі тындағанда эмбриокардия, маятник тәрізді ырғақ және I тонның күшеюі немесе жарықшақтануы естіледі. Синустык тахикардияның емдеу принциптері:1) негізгі ауруды емдеу; 2) қою шай, кофе, алкогольді ішімділікті, өткір тағамдарды ішуді доғару; темекі тартудан, тамақты аса тойып ішуден бас тарту; симпатомиметиктік дәрмектерді қолданудан сақтану; 3) симпатикотонияда седативті дәрмектерді, Ь-адреноблокаторларды (вискен 5 мг - 3 рет немесе обзңдан 10-20 мг — 3 рет) қолдану; 4) жүрек шамасыздығы болса, оны оны тиімді емдеу. Синустық брадикардия - СА түйінінің автоматизмдік касиетінің төмендеуінен болады. Жүрек ырғағы минутына 60-тан кем (60-40 шамасында). Даму механизм- трансмембраналық потенциалдың 4 фазасының баяулануы. Синустық брадикардияға әкелетін жағдайлар:•физиологиялық ваготония (тынысты тоқтатқанда, күшенгенде, көз алмаларын немесе каротидтік синустарды қолмен басканда болатын);•патологиялык ваготония (ми сауытыішілік қысымының биіктеуінде, невроздарда, нейроэндокриндік ауруларда);•уланулар (жүрек гликозидтері, b-блокаторлар, опияттар, кальций антагонистері, транквилизаторлар дозасынын асыруы; гиперкалиемия, санырауқүлактармен улану т.б.);•жұқпалы аурулар (іш сүзегі, вирусты гепатит); холестаз синдромы;•СА түйінінің закымдануына әкелетін аурулар (ЖИА, миокардит, миокардтын дистрофиясы, КМП-лар). Клиникалық көрінісі симптомсыз немесе жүрек соғуы, жүрек тұсында салмақ сезіну байқалады. Диастола кезінде аса толуынан жүрек шектері шамалы кеңеюі мүмкін. Пульс минутына 60-40, ырғакты және толық. Жүрек аса сирек соқса, онда бас миының ишемиясынан синкопальдік ұстамалар болып тұрады. ЭКГ-лық сипаттамалары:1) P тісше мен QRS комплекстерінің жұптасуы сақталған;2) R-R аралыктары қашык немесе 1 с артық;3) функциялық брадикардия болғанда атропин (1 мг) салған соң ЖСС жиіленеді. Емдеу принциптері:1) негізгі ауруды емдеу; 2) ЖСС 40-тан кем болып, әсіресе синкопэ күйлері болып тұрса, міндетті түрде жүрек соғуын жиілендіретін дәрмектерді қолданады (белладонна экстракты 0,01-0,02 г 3 рет; эфедрин 0,03-0,05 г 3 рет; кофеин 0,2 г 3- 4 рет; эуфиллин 0,15 г 3 рет).Брадикардияның аса ауыр түрінде (әсіресе өткір миокард инфарктынан дамыған) 0,2% атропин ерітіндісін 0,5-1 мл 3-4 сағат сайын тері астына енгізеді немесе 1-2 мг изадринді, немесе 5-10 мг алупентті, 5% глюкоза ерітіндісінін 500 мл-де минутына 10-15 тамшыдан венаға тамшылатады; изадринді немесе алупентті 1/2 таблеткадан тәулігіне 4-8 рет ішкізеді. Синустық аритмия - оның тыныстық және тыныстык емес түрлерін айырады. Тыныстық аритмия n.vagus тонусының тыныс кимылынан өзгеріп тұруынан болады. Демді алғанда ЖСС жиіленеді, шығарғанда азаяды. Тыныстық емес аритмия тыныс қимылына тәуелсіз, көбіне миокардтың біріншілік зақымдану салдарынан болады. ЭКГ-лык көрінісі. R-R аралықтар әртүрлі, бір-бірінен айырмашылығы 0,15 с артық. Тыныстық аритмияда R-R-аралықтары тыныс фазасына сәйкес: демді алу кезінде кысқарады, шығару кезінде үзарады. Тыныстық емес аритмияда мұндай зандылық жок, ең қысқа R-R аралықтан кейін ең ұзын R-R аралық болуы мүмкін. Оны тыныстық аритмиядан айыру үшін, ЭКГ-ны тынысты тоқтатып түсіреді Емдеу принциптері: 1) негізгі дертті емдеу; 2) антиаритмиялық ем, тахикардияның немесе брадикардияның басымдылығына карай, ЖСС-на тәуелді түзіледі. Синустық аритмияның тынысқа тәуелді түрінде ем жасау кажетсіз. Синус түйінінің тоқтауы (sinus pause, стоп, sinus arest) - синус түйінінің импульс түзүге шамасының келмей калуы. Импульстің болмауынан жүрек соғуы кенет токтайды. Бұл синус түйіні әлсіздік синдромының бір түрі. Себептері:1)ауыр ваготония, каротидтік синустың аса сезімталдығы;2)жүрек гликозидтерімен, антиаритмиялык заттармен улану, ги-покалемия;3)жүрекшелік миокардтың закымдануы.Клиникалық көрнісі: науқастың тағдыры СА түйіннің токтау ұзақтығына және латентті автоматизм орталыктарының іске қосылу тездігіне тәуелді. CA түйінінің автоматизмі мүлдем немесе өтпелі жойылады. СА түйіні мүлдем тоқтап, эктопиялык ырғақтар шығып үлгермесе. онда науқас кенет өледі. Түйіннің өтпелі тоқтауында••жүрек тоқтауын сезіну, бас айналу, талып қалатын жағдайлар болып тұрады. Тексергенде жүрек тондарының, пульстің октын-октын жойылу кезеңдері анықталады.ЭКГ-лық көрінісінде ұзақ асистолиялық пауза болады Экстрасистолия Этиологиясы- функциялык неврогендік күйлер- экстракардиальдік рефлекторлык әсерлер - жүректін органикалык закымданулары - уытты әсерлер (кофеин, алкоголь, дигиталис, никотин, бензол т.б.);- механикалык тітіркендіру (катетер енгізу немесе жаракаттар). Клиникалық көрінісі Экстрасистолалардың сезілу-сезілмеуі нерв жүйесінің сезімталдығына тәуелді. Әдетте, функциялық экстрасистолалар сезіледі, органикалыктар сезілмейді. Экстрасистоладан кейінгі үзіліс жүрек "токтап калғандай", ал одан кейінгі бірінші соғуы "жүрек түртіп калғандай" сезіледі. Жүрекшелер мен карыншалардын аса толу кезінде жүрек "шаншып кеткендей" болады. Бигемения болса - жүрек соғуы, кысылуы тәрізді сезінулер байкалады. Тексеруде табылатын белгілерэкстрасистоладан кейін мойын веналарының бүлк ете тусуі; пульс дефициті; жүректі тыңдағанда -ырғак бұзылысы болуы, экстрасистолалық тонның әлсіздігі , ал одан кейінгі соғудың I тонының ерекше қаттылығы. Экстрасистолияның жіктемесі:1. Қарыншаүстілік (эктопиялык ошақ Гис будасынан жоғары орналаскан):синустык;жүрекшелік:түйіндік;Гис будасының2. Карыншалық (эктопиялык ошақ, Гис будасынан төмен орналасқан):сол қарыншалык;оң қарыншалык;жүрек үшының;базальдік (карыншалардын жоғарғы аймақтарынан). Синустык экстрасистолияСирек кеЗдеседі. ЭКГ сипаттамасы:экстрасистоланың алдындағы R-R аралық қыска, артындағысы калыпты; экстрасистоланың Р тісшесі мен QRST комплексі кәдімгідей, ешбір өзгеріссіз. Жүрекшелік экстрасистолия және оның ЭКГ сипаттамаларыэкстрасистоланың алдындағы R-R аралык кыска, артындағысы ұзындау (толык емес компенсациялык пауза); экстрасистоланың Р тісшесі сәл деформацияланған (жалпактау, биіктеу, төмендеу, қос өркешті немесе ұшты); жүрекшелердін төменгі аймактарынан шыккан экстрасистоланың Р тісшесі әрдайым теріс;QRST комплекс калыпты; эктопиялык ошақ АВ түйінінен неғұрлым қашык орналасса, соғүрлым PQ аралығы ұзак Жүрекшелік эстрасистолия Түйіндік экстрасистолия Жүрекшелерге импульс ретроградты, карыншаларға антеградты бағытпен келеді. Осыдан Р тісше әрдайым теріс, карыншалык комплекстің пішіні калыпты Жоғары түйіндік экстрасистолияда теріс Т* тісше QRS комплексінің алдында тұрады. Ортаңғы түйіндік экстрасистолия­да жүрекшелер мен карыншалар бір уакытта қозады, сондыктан экстрасистоланың теріс Р тісшесі QRS комплексімен қабаттасып, визуальді айыруға келмейді . Төменгі туйіндік экстрасистолияда карыншалар жүрекшелерден бұрын қозады да, теріс Р тісше карынша­лык комплекстен кейін орналасады. Гис будасының экстрасистолиясысирек кездеседі, оның ЭКГ-лық белгілері :Р тісшенің болмауы, өйткені АВ түйіні өзінен шықпаған бөтен импульсті жоғары өткізбейді;импульстің карыншаларға антеградты келуінен қалыпты QRST комплекс;толык компенсациялық пауза. Қарыншалық экстрасистолияЖалпы ЭКГ-лык белгілері:импульстін карыншаларда бұрыс жолмен тарауынан QRS комплекстің жалпақтығы (0,1с артык) және деформациясы — экстрасистолалық комплекстің ST аралығы мен Т тісшесінің ең ірі тісшеге (R немесе S) дискорданттылығы. QRS комгшексте ен үлкені R тісше болса - ST аралығы төмендейді, Т тісшесі теріс болады, ал үлкен S тісшеде, керісінше - ST аралығы жоғарылайды, Т тісше оң және биік;экстрасистолалык комплексте Р тісшенің болмауы, өйткені им­пульс А-В түйініңен ретраградты өткізілмейді. Синус түйінінін функциясы бұзылмайды, оң Р тісше экстрасистолалык QRS комплексіне қабаттасуынан көрінбейді;толык компенсациялык паузаның болуы. Қарыншалык экстрасистоланың түрлері:І. Сол карыншадан шыккан экстрасистолалар. Импульс ең алды­мен сол қарыншаны коздырып оң карыншаға кештеу жетеді. Сондык­тан ЭКГ-лык көрінісі Гис будасы оң аякшасының блогына ұксас - I, aVL, Vs ,V6 тіркемелердегі S тісше терең, жалпак, Т тісше оң және ассиметриялы; III, aVF, V ,Ү2-тіркемелеріндегі R тісше биік, Т тісше теріс. Маңызды белгілері — стандар­ттық тіркемелерде экстрасистолалык комплекстің электрлік осінің оңға ауытқуы , ал кеуде тіркемелеріндегі пішіні Гис будасынын оң аякшасының блогына ұқсауы. Оң карыншадан шықкан экстрасистолалар. Импульс ен алды­мен сол карыншаны, содан кейін оң қарыншаны қоздырады. Экстра­систолалык комплекс Гис будасы сол аякшасынын блогына ұқсайды - I, aVL, V5 .У6-тіркемелерде R тісше биік, жалпак жэне жарыкшактанған, Т тісше теріс, ассиметриялы; III, aVF, V ,Ү2-тіркемелерде S тісше терең, жалпақ, иректелген, Т тісше биік Измерение интервала сцепления и длительности компенсаторной паузы при а — предсердной и б — желудочковой экстрасистолии Экстрасистолияның емдеу принциптері1. Экстрасистолиянын органиқалык немесе функпиялық түрін анықтап алу.2. ЭКГ-лық мониторлау арқылы экстрасистолияның тәуліктік санын аныктау. Монитор болмағанда кағазды жай 10-25 мм/с жылдамдыкпен жүргізіп, ЭКГ-ны 20 минут үзбестен жазып түсіреді. Тіркелген экстрасистолалардын санын 3-ке көбейтіп - 1 сағаттагы немесе 72-ге көбейтіп — 1 тәуліктегі санын есептеп шығарады. Тәуліктік саны 100-ден аз экстрасистолияға ем жасау қажетсіз. Саны 100-700 аралығындағы экстрасистолияда седативті дәрмектер ал саны 700-ден артык түрінде антиаритмиялык ем міндетгі түрде қолданылады. Функциялык экстрасистолияны емдеу- Ас қорыту жолынын функциясын калпына келтіру.- Седативті дәрмектер мен транквилизаторларды колдану: валери­анка түбірінің тұнбасы 1-2 ас касыктан 4 рет; Зеленин тамшылары (қүрамына белладонна кіретін) 20-25 тамшыдан 3-4 рЕт, бҰл бради­кардия устіндегі экстрасистолияда тиімді; - Бұлар әсер етпегенде антиаритмиялык әсерлі транквилизаторлар колданылады: диазепам (седуксен), элениум, андаксин т.б.- Калий дәрмектері: панангин 2 др. 3-4 рет; калий хлориді 10% ерітіндісін 1 ас қасыктан күніне 3-6 рет жеміс шырынына қосып.Күш түсуге байланысты экстрасистолияда, кан кысымын, пульсті қадағалай отырып, Ь-адреноблокаторлар қолданылады: конкор 5 — 10 мг тәулігіне 1 рет; тразикор 0,02-0,04 г 3-4 рет; вискен 0,005-0,01 г 1-2 рет; корданум 0,05-0,1 г күніне 3 рет т.б. Органикалық экстрасистолияны емдеуЕм экстрасистолиянын түріне тәуелді. Қарыншаүстілік экстр-да колданылатын дәрмектер: Ь-адреноблокатарлар, әсер етпесе кальций антагонистері (финоптин 0,04 г 3 рет , әсер етпесе — хинидин 0,2-0,3 г 3-4 рет немесе онын үзақ әсерлі түрі хинилентин 0,25 г 4-6 рет. Жүрек шамасыздығы болса, ең тиімдісі — жүрек гликозидтері (дигоксин, изоланид). Бұлар көмектеспесе, онда экстрасистолиянын барлык түрлерінде әсер ететін дәрмектер (кордарон, пульс-норма, ритмонорм т.б.) н/е дәрмектер коспасы қолданылады: хинидин + дигоксин, хинидин + верапамил, Ь-блокаторлар + дигоксин.Қарыншалык экс-да дәрмектің түрін экст-ның себебіне карап таңдайды. Миокард инфарктында — жүрек шамасыздығын күшейтпейтін, теріс инотроптык әсері аз антиаритмиялык дәр­мектер көр-і (лидокаин, тримекаин, кордарон).Жүрек гликозид-н уланудан дамыған экстрасистолияда калий дәрмектері тиімді, ал экстрасистолия жиі болып, оны тез жою кажет болса, онда емге дифенинді косады . Дифенинді колдану жобасы: 1-2 тәулікте: 100 мг 5 рет; 3 тәулікте 100 мг 4 рет; 4-5 тәулікте 100 мг 3 рет. Сонымен катар, осы жагдайда Ь-адреноблокаторлар, верапамил, ритмонорм, боннекор. Стенокардияда коронаролитиктік әсері бар антиарит­миялык дәрмектер колайлы: b-адреноблокаторлар, кальций антагонистері, кордарон. Гипертония ауруында гипотензиялык әсер ететін b-адреноблокаторларды, кальций антагонистерін қ-ды.

Приложенные файлы

  • pptx 2267881
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий