85


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Тема 51
.

IX

пари черепних нервів.


Язико

глотковий нерв
[ IX ]
(nervusglossopharyngeus [ IX ])

Він є мішаним, складається з чутливих, рухових і парасимпатичних
волокон, має
такі ядра

в довгастому мозку:

-

рухове

подвійне ядро

(nucleusambiguus);

-

смакове (чутливе)
ядро одинокого шляху
(nucleustractussolitarii);

-

парасимпатичне
нижнє слиновидільне ядро

(nucleussalivatoriusinferior).

В
яремному отворі

(foramenjugulare) язико

глотковий нерв
(nervusglossopharyngeus) потовщується і
утворює
:

-

чутливий

верхній вузол
(ganglionsuperius).

А при
виході з яремного отвору

(foramenjugulare)

утворює
:

-

чутливий
нижній вузол
(ganglioninferius).

У цих вузлах розміщені тіла чутливих псевдоуніполярних нейронів.

Вийшовши з яремного отвору (foramenjugulare), язико

глотк
овий нерв
(nervusglossopharyngeus)
заходить в корінь язика

(radixlinguae), де
розгалужується на кінцеві язикові гілки (ramilinguales), що
іннервують
слизову оболонку задньої третини язика

(parstertiatunicaemucosaelinguae).

По цих чутливих гілках передається

чутлива інформація про смакову і
загальну чутливість (біль, температура, дотик).

Від
язико

глоткового нерва

(nervusglossopharyngeus)
відходять

такі
гілки:

-

чутливі
глоткові гілки
(rr. pharyngei), що
йдуть до
бічної стінки глотки

(parieslateralispharyngis),

де разом з гілками блукаючого нерва і від
симпатичного стовбура (nervusvagusettruncussympaticus)
утворюють
глоткове сплетення
(plexuspharyngeus).

-

мигдаликові гілки
(rr. tonsillares), що
ідуть до
слизової оболонки
:

-

піднебінних мигдаликів (tunicamucosatonsi
llarumpalatinarum);

-

піднебінних дужок (arcuspalatini);

-

гілка шило

глоткового м’яза
(r. musculistylopharyngei)


рухова гілка
,
що утворена
аксонами рухових клітин подвійного ядра

(nucleusambiguus).
Вона
іннервує
:

-

шило

глотковий м’яз (m. stylopharyngeus
);

-

гілка сонної пазухи
(r. sinuscarotici), що
іннервує
:

-

сонний клубочок (glomuscaroticum);

-

стінку сонної пазухи (pariessinuscarotici);

-

барабанний нерв
(n. tympanicus)


мішаний нерв

(має чутливі і
парасимпатичні), який
через

барабанний каналець скрон
евої кістки
(canaliculustympanicusossistemporalis)
входить

у
барабанну
порожнину
(cavitastympani).

У
барабанній порожнині

(cavitastympani)
чутливі гілки

барабанного
нерва(n. tympanicus)
разом із
сонно

барабанними нервами
(nn.
caroticotympanici)


симпатичним
и нервами,
утворюють
барабанне
сплетення
; сплетення Якобсона (plexustympanicus), яке
іннервує
:

-

слизову оболонку барабанної порожнини
(tunicamucosacavitatistympani).

Парасимпатичні передвузлові нервові волокна

(neurofibraeparasympathicaepreganglionicae),
що ідуть від
нижнього
слиновидільного ядра

(nucleussalivatoriusinferior),
виходять
з барабанної
порожнини

(cavitastympani)
через
розтвір каналу малого кам’янистого нерва

(hiatuscanalisnervipetrosiminoris) і
мають назву
малого кам’янистого
нерва
(n. petrosusmino
r).

Малий кам’янистий нерв (n. petrosusminor) проходить по однойменній
борозні і
входить

у
парасимпатичний вушний вузол

(ganglionoticum), де
розташовані тіла других нейронів.

Від парасимпатичного вушного вузла (ganglionoticum)
завузлові нервові
волокна

(ne
urofibraepostganglionicae) підходять до привушної залози
(glandulaparotidea),
забезпечують
секреторну іннервацію привушної залозиglandulaparotidea.

По парасимпатичнихнервових волокнах передається команда на
виділення серозного секрету цією великою слинно
ю

залозою.

Перелік питань:

1.


Які ядра має IX пара ЧМН і де вони залягають?

2.


Вихід з мозку та черепа язико
глоткового нерва.

3.


Які вузли розміщенні по ходу IX пари ЧМН, яка їх природа і
місце залягання?

4.


Які гілки віддає язикоглотковий нерв?

5.


З яких
волокон складається барабанний нерв?

6.


Опишіть топографію барабанного нерва і ділянки його
розгалуження.

7.


Які взаємовідношення має ІХ пара ЧМН з V парою ЧМН?

8.


До складу яких гілок черепних нервів входять пре
-

і
постгангліонарні секреторні волокна ІХ пари ЧМ
Н?


Тестові завдання:

1. Якою за складом волокон є IХ пара черепних нервiв?


1) Руховою


2) Змiшаною


3) Чутливою


4) Симпатичною


5) Парасимпатичною


2. Де знаходиться мiсце виходу IХ пари черепних нервiв з головного


мозку?1) Позаду середньої нiжки мозочка


2) У заднiй бiчнiй борознi довгастого мозку


3) В основнiй борознi мосту


4) У нижнiй нiжцi мозочка


5) У нижньому мозковому парусi


3. Мiсце виходу IХ пари черепних нервiв з черепа?


1) Яремний отвiр


2) Рваний отвiр


3) Остистий отвiр


4) Великий отвiр


5) Круглий отвiр


4. Які чутливі вузли має язикоглотковий нерв?


1) Верхній


2) Нижній


3) Задній


4) Передній


5) Проміжний


5. Які з перерахованих гілок належать
язикоглотковому нерву?


1) Вушна


2) Мигдаликові


3) Язикові


4) Верхні


5) Нижні


6. Які волокна входять до складу барабанного нерва?


1) Рухові


2) Чутливі


3) Симпатичні прегангліонарні


4) Парасимпатичні
прегангліонарні


5) Парасимпатичні постгангліонарні

Джерела інформації:

а) основні:

1. Анатомия

человека / Под ред. М. Р. Сапина.
-

1986.
-
т. 2,
-
с. 394
-
397, 180
-
190, 218
-
221,
245
-
253, 263
-
265, 385
-
398, 426
-
428, 435
-
436.

2. Синельников Р. Д. Атлас
анатомии

человека. В 4
-
х томах.
-
М.: Медицина,1991.

3. Конспект лекції.

б) додаткові:

1.

Свиридов О.І. Анатомія людини.


Київ: Вища школа, 2000.
-

399 с.

2.

Неттер Ф. Атлас анатомії людини.


Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004.


592 с.

3.

Привес М.Г., Лысенков Н
.К., Бушкович В.И. Анатомия

человека.
-
Гиппократ,
Санкт
-
Петербург: Издательский

дом

СПб МАПО, 2004.
-
720 с.

4.

Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова
В.Г./
-

Київ: Здоров’я, 2001.


328 с.
Приложенные файлы

  • pdf 1046313
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий