Новая база Крок-1 укр. по темам 2017 для мед., стомат.

Тестові завдання «Крок-1»
з мікробіології, вірусології та імунології за темами
для медичних та стоматологічного факультетів
2017 рік
ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ
Морфологія, фізіологія бактерій
1. Встановлено, що в клітинах організмів відсутні мембранні органели і їх спадковий матеріал не має нуклеосомної організації. Що це за організми?
A. Прокаріоти B. Віруси C. Аскоміцети
D. Еукаріоти E. Найпростіші
2. Організми мають ядро, оточене ядерною мембраною. Генетичний матеріал зосереджений переважно в хромосомах, які складаються з ниток ДНК і білкових молекул. Діляться ці клітини мітотично. це:
A. Бактерії B. Прокаріоти C. Еукаріоти
D. Віруси E. Бактеріофаги
3. В бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготовлений препарат «висяча крапля». Який метод мікроскопії буде використаний для визначення збудника по його рухливості?
A. Фазово-контрастна B. Електронна C. Імунна електронна
D. Люмінісцентна E. Іммерсійна
4. На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за методикою Грама і пояснити механізм забарвлення. Які морфологічні структури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне забарвлення бактерій?
A. Клітинна стінка B. ЦПМ C. Капсула
D. Жгутики E. Цитоплазма
5. При фарбуванні мазка з харкотиння хворого з підозрою на крупозну пневмонію були використані наступні барвники та реактиви: розчин генціанвіолету, розчин Люголя, 96 ° спирт, водний фуксин. Який спосіб забарвлення застосований в даному випадку?
A. За Грамом B. За Цілем-Нільсеном C. За Романовським
D. За Нейссеру E. За Леффлеру
6. При мікроскопії з иммерсионною системою вивчений препарат-мазок з культури стрептобацил, пофарбований за методом Ожешко. Яка структурна особливість бактерій досліджена?
A. Спори B. Капсула C. Жгутики
D. Включення E. Будова клітинної стінки
7. У препараті, пофарбованому за методом Ожешко, видно палочкоподібні мікроорганізми, пофарбовані синім кольором, в якому термінально розміщені компоненти круглої форми, пофарбовані в червоний колір. Як називаються ці компоненти?
A. Мезосоми B. Жгутики C. Війки
D. Капсули E. Спори
8. Виявлення здатності до капсулоутворення у багатьох збудників є важливим при проведенні експрес-діагностики і складовим бактеріологічного дослідження. Для виявлення капсули в умовах лабораторії можна використовувати забарвлення за таким простим методом, як:
A. Бурі-Гінса B. Романовського-Гимзе C. Бурри
D. Леффлера E. Дроботько
9. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, пофарбованого по Гінсу-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?
A. Капсулоутворення B. Спорообразование C. Кислотостійкість
D. Щёлочеустойчівость E. Наявність зерен волютина
10. При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним периоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, які розташовуються у вигляді скупчень, що нагадують грона винограду. Які мікроорганізми мають дану морфологію?
A. Стафілококи B. Сарцин C. Тетракокк
D. Гриби роду Кандіда E. Стрептококи
11. У посіві гною з фурункула виявлені кулястої форми мікроби, розташовані у вигляді грон винограду. Які морфологічні форми мікробів виявлені?
А. Тетракокк. В. Диплококи. С. Мікрококи.
D. Стрептококи. Е. Стафілококи.
12. З носоглотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт, виділили культуру кокових бактерій. В мазках вони розмістилися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути мікроби?
А. Стрептококи. В. Стафілококи. С. Ешерихії.
D. Клостридії. Е. Вібріони.
13. У чоловіка 65-ти років розвинувся гнійний абсцес на шиї. Виділена культура грампозитивних коків, яка має плазмокоагулазну активність. Швидше за все, це:
A. Staphylococcus saprophyticus B. Staphylococcus aureus
C. Streptococcus pyogenes D. Staphylococcus epidermidis E. –
14. З метою масового обстеження студентів на носійство S. aureus перед виробничою практикою в дитячому відділенні клінічної лікарні було використане елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яке з перерахованих середовищ було використано?
A. Жовточно-сольовий агар B. Середовище Ендо C. М'ясо-пептони агар
D. середу Вільсона-Блера E. Кров'яний телурітовий агар
15. У хворої при дослідженні мокротиння виявлені грампозитивні коки, розташовані парами. Який мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання?
А. Legionella pneumophila. В. Neisseria meningitidis.
С. Klebsiella рnеumоnіае. D. Мусорlаsма рnеumоnіае.
Е. Streptococcus рnеumоnіае.
16. У мокроті хворого з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи, трохи подовжені, з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені в мокроті?
А. Strерtососсus рnеumоnіае. В. Staphylococcus aureus.
С. Кlеbsіеllа рnеumоnіае. D. Neisseria meningitidis.
Е. Neisseria gоnоrrhоеае.
17. З ротової порожнини клінічно здорового чоловіка, 25 років, виділена культура грампозитивних коків, які мають подовжену форму, розташовані парами або короткими ланцюжками, утворюють капсулу, на кров'яному агарі дають
·-гемоліз. Носієм якого патогенного мікроорганізму є даний чоловік?
А. Streptococcus pneumoniae. В. Streptococcus pyogenes.
С. Streptococcus salivarium. D. Streptococcus faecalis.
Е. Peptostreptococcus.
18. Кров, узяту у хворого з підозрою на сепсис, посіяли на цукровий бульйон. У цукровому бульйоні утворився придонний осад. При пересіві на кров'яний агар виросли дрібні, прозорі, круглі колонії, оточені зоною гемолізу. У мазку, приготовленому з осаду, виявляли коки, розташовані у вигляді довгих ланцюжків. Які мікроорганізми присутні в крові у цього хворого?
A. Стафілококи. B. Тетракокк. C. Стрептококи.
D. Мікрококи. E. Сарцин.
19. У дитини 7-ми років, хворого на ангіну, був узятий матеріал (мазок з поверхні мигдалин) і засіяний на кров'яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у збудника виявило це дослідження?
A. Гемолізин B. Ендотоксин C. Нейрамінідазу
D. Бета-лактамаза E. Лейкоцідін
20. При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічним методом виявлено присутність грамнегативних бобовидних диплококів, які знаходяться як в середині, так і поза лейкоцами. Назвіть збудника гнійного запалення шийки матки:
A. Neisseria gonorroeae B. Chlamidia trachomatis
C. Haemophilus vaginalis D. Trichomonas vaginalis
E. Calymmatobacterium granulomatis
21. З виділень уретри у хворого уповільненим уретритом виділена чиста культура кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
A. Neisseria gonorrhoeae B. Neisseria meningitides
C. Staphylococcus aureus D. Streptococcus pyogenes
E. Enterococcus faecalis
22. У молодої жінки раптово підвищилася температура до 39 ° C і з'явився сильний головний біль. При огляді відзначено ригідність м'язів потилиці. Проведена спінальна пункція. У мазку із спинномозкової рідини, пофарбованому по Граму, виявлено багато нейтрофілів і грампозитивних диплококков. Які з наведених бактерій могли бути причиною цієї хвороби?
A. Neisseria meningitides B. Streptococcus pneumonia
C. Haemophilus influenzae D. Staphylococcus aureus
E. Pseudomonas aeruginosa
23. Бактеріолог при дослідженні крові і слизу з носоглотки дотримувався певних заходів для збереження збудників в матеріалі. При бактеріоскопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактериологом:
A. Neisseria meningitidis B. Staphilococcus aureus
C. Neisseria gonorrhoeae D. Moraxella lacunata
E. Acinetobacter calcoaceticus
24. Хлопчик 12-ти років знаходиться в лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою ймовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
A. Escherichia coli B. Salmonella enteritidis
C. Proteus vulgaris D. Pseudomonas aeruginosa
E. Yersinia enterocolitica
25. Хлопчик, 12 років, знаходиться в лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою ймовірністю виключити з числа можливих збудників захворювання?
А. Sаlmоnеllа еntеrіtіdіs. В. Еsсhеrісhіа соlі.
С. Рrоtеus vu1gаrіs. D. Рsеudоmоnаs аегugіnоsа.
Е. Yеrsіnіа еntеrосоlіtіса.
26. З крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральні властивості характерні для цього збудника?
А. Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.
В. Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.
С. Утворення безбарвних колоній на вісмут-сульфіт агарі.
D. Утворення гемолізу на кров'яному агарі.
Е. Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.
27. При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми?
А. Шигели В. Сальмонели С. Стрептококи
D. Стафілококи Е. Ешерихії
28. При посіві мікроорганізмів кишкової групи на середовище Ендо виростають або пофарбовані, або безбарвні колонії. Ферментацією якого вуглеводу обумовлений цей процес?
А. арабінозу В. Лактоза С. Сахароза D. Мальтоза Е. Глюкоза
29. При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого харчовим отруєнням висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було викликано захворювання?
А. Citrobacter. В. Salmonella. С. Shigella.
D. Yersinia. E. Escherichia.
30. Під час бактеріологічного дослідження випорожнень кухаря ресторану з метою визначення бактеріоносійства на вісмут-сульфіт агарі виросли чорні колонії з металевим блиском. Які це можуть бути мікроорганізми?
А. Сальмонели. В. Шигели. С. Ешерихії.
D. Стафілококи. Е. Стрептококи.
31. При дослідженні підозрілих м'ясних продуктів (сосиски), які мали характерний гнильний запах, були виділені рухливі грамнегативні паличкоподібні мікроорганізми, які добре росли на МПА з ефектом "роїння". При посіві в конденсаційну воду мікроорганізмів на поверхні середовища утворився наліт димчасто-блакитного кольору. Який мікроорганізм міг обумовити гнильний розпад даного продукту?
A. Протей B. Кишкова паличка C. Сальмонели
D. Холерний вібріон E. Шигели дизентерії
32. У хворого, що надійшов в інфекційне відділення зі скаргами на судорожне скорочення м'язів обличча, з подряпини правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що надають їм вид "барабанних паличок". Яким бактеріям притаманні дані властивості?
A. Clostridium tetani B. Clostridium botulinum C. Clostridium perfringens
D. Bacillus anthracis E. Bacillus cereus
33. При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш ймовірно, відноситься виділений збудник?
A. Esherichia coli B. Proteus vulgaris C. P.mirabilis
D. Vibrio parahemolyticus E. C.perfringens
34. У бактеріологічній лабораторії досліджуються овочеві консерви, які були причиною захворювання декількох людей ботулізмом. Дотримання яких умов культивування буде найбільш істотним для виявлення збудника в досліджуваному матеріалі?
А. Лужна реакція поживного середовища
В. Додавання в середовище антибіотиків, які пригнічують грамнегативну мікрофлору
С. Температура не вище 350С
D. Відсутність кисню
Е. Наявність вітамінів і амінокислот в середовищі
35. Організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н2О2 можуть жити тільки в анаеробних умовах. Які з перерахованих ферментів можуть руйнувати пероксид водню?
A. Пероксидаза і каталаза B. оксигенази і гідроксилази
C. Цитохромоксидази, цитохром В5 D. оксигенази і каталаза
E. Флавінзавісімие оксидази
36. Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?
A. Кітт-Тароцці B. Ендо C. Сабуро D. ЖСА E. Гіса
37. У ветеринарного лікаря після обстеження полеглої корови через певний час на щоці з'явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявили грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, які нагадують бамбукову палицю. Якому збудника властиві ці морфологічні та тинкторіальних властивості?
А. В.anthracis В. С.реrfrіngеns С. Y.pestis D. Р.vulgaris Е. F.tularensis
38. У пацієнтки хірургічного відділення з'явилися скарги на болі в попереку і в низу живота, болісне часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлені грамнегативні оксідазапозитивні паличкоподібні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Про який збудника можна думати?
A. Pseudomonas aeruginosa. B. E. coli. C. Proteus mirabilis.
D. S. pyogenes. E. Mycoplasma pneumonie.
39. У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш ймовірно, є причиною захворювання?
А. Escherichia coli В. Salmonella enteritidis С. Klebsiella pneumoniae
D. Proteus mirabilis Е. Pseudomonas aeruginosa
40. При бактеріологічному дослідженні гнійного матеріалу післяопераційної рани на МПА виросли великі слизові колонії, які утворюють зелено-блакитний пігмент із запахом меду або жасмину. Під час бактеріоскопії виявлені грамнегативні лофотрихи. Яка культура бактерій міститься в гнійному матеріалі?
А. Рsеudоmоnаs aeruginosa. В. Ргоtеus vulgaris. С. Кlebsiella osaenае.
D. Streptomyces griseum. Е. Вruсеllа аbоrtus.
41. При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м'ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
A. Псевдомонади B. Ешерихії C. Протеї
D. Клебсієли E. Азобактеріі
42. У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні раньового вмісту виявлена грамнегативна паличка, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо-зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділено з рани хворого?
A. P. аeruginosa B. P. vulgaris C. S. аureus
D. S. pyogenes E. S. faecalis
43. При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль в горлі і утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію і направив матеріал в бактеріологічну лабораторію. На яке диференційно-діагностичне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
A. Кров'яно-телурітовий агар B. Середовище Ендо
C. Середовище Плоскирєва D. Середовище Сабуро
E. Середовище Левенштейна-Йенсена
44. У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлені палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків був використаний?
A. Леффлера B. Бурри C. Гінса D. Грамма E. Нейссера
45. При огляді дівчинки 5-ти років лікар помітив на мигдалинах сіру плівку. Мікроскопія мазків, пофарбованих за Нейссером, показала наявність корінебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника?
A. Полярно розташовані гранули волютину
B. Локалізація збудника всередині макрофагів
C. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітин
D. Розташування клітин збудника у вигляді частоколу
E. Наявність капсули
46. При посіві матеріалу із зіву хворого на ангіну на кров’яно-телурітовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально смугасті (у вигляді розеток). Під мікроскопом грампозитивні палички з булавовидними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?
A. Корінебактерії дифтерії B. Клостридії ботулізму
C. Дифтероїдів D. Стрептококи E. Стрептобацили
47. При мікроскопії мазків, забарвлених метиленовим синім, виявлені палички з булавовидними потовщеннями на кінцях, схожі з C.diphteriae. Який з наведених методів фарбування слід використовувати в даній ситуації?
A. Нейсера B. Козловського C. Циля-Нільсена
D. Здродовского E. Ожешко
48. У хворого з підозрою на чуму взяли на дослідження пунктат пахових лімфатичних вузлів. Матеріал посіяли на тверде поживне середовище. Який вид повинні мати колонії в разі підтвердження діагнозу чуми?
А. Мереживні хусточки. В. Крапель ртуті. С. Крапель роси
D. Шагреневої шкіри. Е. Левиної гриви.
49. Від хворого виділені нерухомі бактерії овоидной форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестончастою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують "мишачий токсин". Для якого збудника притаманні дані властивості?
A. Збудник чуми B. Збудник туляремії
C. Збудник сибірської виразки D. Збудник коклюшу
E. Збудник бруцельозу
50. При мікроскопії мазка з плівки, що з'явилася на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грамнегативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
A. Вібріони B. Спірохети C. Клостридії
D. Корінебактерії E. Спірілли
51. У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід, перш за все, вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
А. Наявність джгутиків. В. Наявність капсул. С. Наявність спор.
D. Наявність цист. Е. Наявність війок.
52. В інфекційну лікарню доставили хворого з проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. У краплі крові, яка пофарбована за Романовським-Гімзою, виявлено звиті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
A. Borrelia recurentis B. Leptospira interrogans C. Ricketsia typhi
D. Treponema pallidum E. Plasmodium vivax
53. У хворого з підозрою на зворотний тиф взята кров в період підйому температури. З крові приготували мазок «товста крапля» для бактеріоскопічного дослідження. Який метод забарвлення слід використовувати для виявлення збудника?
А. По Бурі-Гінсу В. За Романовським-Гімзою
С. За Ожешко D. За Цілем-Нільсеном Е. По Нейссеру
54. Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болями в м'язах, ознобом, носовими кровотечами. При проведенні лабораторної діагностики бактеріолог провів темнопольну мікроскопію краплі крові хворого. Назвіть збудника хвороби:
А. Calymmatobacterium granulomatis B. Bartonella bacilloformis
C. Borrelia dutlonii D. Leptospira interrogans E. Rickettsia mooseri
55. Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалося лихоманкою, жовтухою, геморагічним висипом на шкірі і слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. Під час гістологічного дослідження тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, що мають вигляд букв С і S. Які бактерії були виявлені?
A. Лептоспіри B. Трепонеми C. Кампілобактерії
D. Боррелії E. Спірілли
56. У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату приготовлений мазок-відбиток, забарвлений за методом Грама; із залишком биоптата проведена проба на уреазну активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені грамнегативні спіралеподібні мікроорганізми; тест на уреазну активність позитивний. Які бактерії були виявлені?
А. Treponema pallidum B. Helycobacter pylori
C. Shigella flexneri D. Campilobacter jeuni Е. Spirilla minor
57. Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор'я і Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який з перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
A. Мікроскопічний B. Біологічний C. Алергічний
D. Мікробіологічний E. Серологічний
58. У пацієнта, який прибув з ендемічного району, підвищилася температура тіла, відзначається головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, характерні і для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
A. Мікроскопія мазків крові B. Дослідження пунктату лімфовузлів
C. Аналіз сечі D. Дослідження спинномозкової рідини
E. Мікроскопія пунктата червоного кісткового мозку
59. Під час профілактичного огляду школярів лікар-стоматолог виявив у учня С. на слизовій оболонці ротової порожнини білі кремоподібні бляшки, які легко знімалися, залишаючи кров'янисті ерозії. Лікар запідозрив кандидоз і призначив хворому мікологічні дослідження. Яке з перерахованих поживних середовищ треба використовувати для виявлення збудника кандидозу?
А. Середовище Сабуро. В. Серед тих Ру. С. Середовище Ендо.
D. Середовище Кітта-Тароцці. Е. Середовище Гіса.
60. З слизових оболонок і з мокротиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, розташовані хаотично, і подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?
А. Актиноміцети В. Єрсиніі. С. Стрептобактеріі D. Стрептококи Е. Кандиди
61. Після тривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини з'явилися округлі білі плями, на язиці білий наліт. Який мікроорганізм ймовірно зумовив дані симптоми?
A. Гриби роду Candida B. Лактобацили
C. Стрептокок D. Кишкова паличка E. Ентерокок
62. У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит, виражене ураження куточків рота. При мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш ймовірно стали провідним етіологічним фактором такої поразки?
A. Гриби роду Candida B. Стрептококи
C. Стафілококи D. Нейсерії E. Корінебактерії
63. У чоловіка, жителя сільської місцевості, в шийно-щелепній області виявлено твердий флегмоновидний інфільтрат, шкіра навколо нього синьо-багряного кольору. У центрі інфільтрату некроз, з виразки виділяється гній з неприємним запахом. Для підтвердження діагнозу актиномікоз шийно-щелепної області проведено мікроскопічне дослідження гною. Що повинен виявити бактеріолог для підтвердження діагнозу?
A. Друзи B. Грампозитивні стрептококи
C. Грамнегативні діплобактеріі D. Кислотостійкі палички E. Грамнегативні диплококи
64. У чоловіка 40 років в області шиї виникло почервоніння і набряк шкіри і з часом розвинувся невеликий гнійник. У розрізі ущільнення жовто-зеленого кольору. В гнійних масах видно білі крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка, пластинчасті та ксантомні клітини, макрофаги. Який найбільш ймовірний вид мікозу?
A. Актиномікоз B. Кандидоз C. Споротрихоз D. Кокцидіомікозу E. Аспергилез
65. Мікоплазми є своєрідною групою мікроорганізмів, що відносяться до сімейства Mycoplasmataceae і мають, властивості як бактерій, так і вірусів. Назвіть одну особливість мікоплазм, яка відрізняє їх від бактерій і вірусів:
A. Відсутність клітинної стінки B. Внутрішньоклітинний паразитизм
C. Висока ферментативна активність D. Відсутність клітинної будови E. Спосіб розмноження
66. До лікарні поступила дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке поживне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
A. Сахарно-пептони бульйон B. М'ясо-пептоний агар
C. Середовище Плоскирєва D. Середовище Бучина E. Жовточно-сольовий агар
67. Через кілька днів після оперативного втручання з приводу гнійного апендициту стан хворого різко погіршився. Лікар запідозрив сепсис і призначив посів крові на стерильність. Яке поживне середовище необхідно вибрати для цього?
A. Цукровий бульйон B. Середовище Лефлера C. Кров'яний агар D. МПА E. Середовище Ендо
68. Хворий 55 років госпіталізований в хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?
A. Гній, жовточно-сольовий агар B. Ліквор, сироватковий агар
C. Пунктат лімфовузла, цистеіновий агар D. Кров, цукровий бульйон
E. Сеча, м'ясо-пептоний бульйон
69. Вміст везикул зі слизової оболонки хворого натуральною віспою направлено до вірусологічної лабораторії. Які зміни з наведених нижче були виявлені при мікроскопії мазків?
A. Тельця Пашена B. Тільця Бабеша-Негрі C. Тельця Гуарнієрі
D. Тельця Бабеша-Ернста E. Синцитій
70. У клітинах мозку лисиці, відловленої у межах міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання, є ця тварина?
A. Вітряна віспа B. Грип C. Сказ D. Інфекційний мононуклеоз E. Кліщовий енцефаліт
71. Хворому встановлено діагноз: газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використовувати?
A. Стерилізація парою під тиском B. Тиндалізація
C. Стерилізація текучим паром D. Пастеризація E. Кип'ятіння
72. У хірургічному відділенні перев'язувальні матеріали стерилізували в автоклаві. Через недогляд медсестри режим стерилізації був порушений і температура в автоклаві досягала 100 °C замість належних 120 °C. Які мікроорганізми можуть зберегти життєздатність в таких умовах?
A. Бацили і клостридії B. Стафілококи і стрептококи
C. Цвілеподібні і дріжджоподібні грибки D. Сальмонели і клебсієли
E. Корінебактерії і мікобактерії
73. Хворому з афтамі слизової оболонки призначили препарат, діючим агентом якого є галоген, а також поверхнево активна речовина, що має дезінфікуючу, дезодоруючу дію. Цей препарат використовується для дезінфекції неметалевого інструментарію, рук, предметів догляду за інфекційними хворими. Який антисептик використовується для лікування інфікованих ран, слизової оболонки ротової порожнини, патологічних зубоясневих кишень, дезінфекції кореневих каналів. Визначте препарат:
A. Хлоргексидину біглюконат B. Калію перманганат
C. Кислота борна D. Діамантовий зелений E. Перекис водню
74. У дитини 5-ти років був діагностований гінгівіт. Лікар-стоматолог обробив місця ураження галогеновим антисептиком, що має антимікробну, фунгіцидну дію. Який це лікарський засіб?
A. Розчин йоду спиртовий B. Розчин кислоти борної
C. Протаргол D. Розчин цинку сульфату E. Розчин фуразолидону
75. Після закінчення роботи в лабораторії студент повинен прибрати своє робоче місце, продезінфікувати стіл, інструменти. Які хімічні речовини він повинен для цього використовувати?
А. Хлорну кислоту. В. Хлорамін. С. Формалін. D. Хлороформ. Е. Ефір.
76. У лабораторії проводилися дослідження з діагностики правця. Яким методом стерилізації треба знищити виділені культури збудників правця?
А. Сухим жаром. В. Кип'ятінням. С. Тиндалізацією. D. Автоклавуванням. Е. Пастеризацією.
77. У лабораторії, з метою прискорення процесу стерилізації, провели стерилізацію цукровмісних середовищ текучою парою в один день: вранці, вдень і ввечері по 30 хв. Як правильно треба було провести стерилізацію середовищ?
А. Стерилізувати 1 ч. В. Стерилізувати 15 хв.
С. Стерилізувати 45 хв. D. Стерилізувати тричі з інтервалом в 24 ч.
Е. Стерилізувати двічі на пару.
78. У лікарні вирішили провести контроль якості стерилізації інструментів в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми доцільно використовувати як тест-системи?
А. Капсульні. В. Спорові. С. Кислотостійкі. D. Патогенні. Е. Термофільні.
79. У бактеріологічній лабораторії необхідно простерилізувати поживні середовища, що містять речовини, які змінюються при температурі 1000С (сечовина, вуглеводи). Який спосіб стерилізації повинен вибрати лаборант?
А. Кип'ятіння В. Текучою паром, дрібно С. Тиндалізація
D. Пастеризація Е. Пором під тиском в автоклаві
80. Внаслідок несвоєчасного лікування пульпіту у пацієнта розвинувся остеомієліт нижньої щелепи. Завдяки якому дослідженню можна виявити збудник і підібрати ефективний препарат для лікування хворого?
A. Виділенню чистої культури B. Виявлення специфічних антитіл
C. Мікроскопічні дослідження пунктату D. Виявлення антигенів збудника
E. Комплексному серологічного дослідження
81. При дослідженні біологічного матеріалу пацієнта, хворого на грип, виявлений збудник, який відноситься до позаклітинної форми життя. У своєму складі збудник містить РНК, оточену білками оболонки. Даний збудник належить до:
А. Гельминтів В. Бактерій С. Пріонів
D. Грибів Е. Вірусів
82. При мікроскопії зубного нальоту клінічно здорової дитини 10 років виявлені Гр + і Гр - мікроорганізми. Який саме етап забарвлення за Грамом дозволив отдифернціювати Гр + бактерії від Гр - ?
А. Обробка спиртом
В. Обробка водним розчином фуксину
С. Обробка розчином Люголя
D. Обробка сірчаною кислотою
Е. Обробка генціанвіолетом
83. Яка група організмів має кільцеві і лінійні молекули ДНК, що формують хромосоми простої будови (не мають гістонів)?
А. Віруси В. Гриби С. Бактерії D. Найпростіші Е. Бактеріофаги
84. У 60-річної жінки з важкою формою пародонтозу при мікроскопічному дослідженні зі скрібка з ясен були виявлені одноядерні найпростіші розміром 3-60 мкм з широкими псевдоподіями. Які найпростіші були виявлені у хворої?
А. Trichomonas tenax B. Entamoeba gingivalis C. Entamoeba histolytica
D. Toxoplasma gondii E. Balantidium coli
85. У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров'ю("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром і поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна будова?
A. Entamoeba histolytica B. Giardia lamblia C. Campylobacter jejuni
D. Toxoplasma gondii E. Balantidium coli
86. У пацієнта стоматологічної клініки при мікроскопії зубного нальоту виявили одноклітинні організми. Їх цитоплазма чітко розділена на два шари, ядро ледь помітно, псевдоножки широкі. Найбільш ймовірно, у пацієнта виявлена:
A. Амеба ротова B. Лямблії C. Ротова трихомонада
D. Дизентерійна амеба E. Амеба кишкова
87. До лікаря звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на біль у животі, часті, рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. При дослідженні фекалій в мазку виявили вегетативні форми найпростіших з короткими псевдоподіями, розміром 30-40 мкм, що містять велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Яке протозойне захворювання у хворого?
A. Амебіаз B. Лейшманіоз C. Трихомоноз D. Лямбліоз E. Токсоплазмоз
88. У лікарню потрапили пацієнти зі скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлад травлення. Після дослідження фекалій були виявлені кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
A. Дизентерійна амеба B. Амеба ротова C. Кишкова трихомонада
D. Балантидій E. Амеба кишкова
89. До лікаря звернулися пацієнти з подібними скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлад шлунково-кишкового тракту. Піcля дослідження фекалій з'ясувалося, що термінової госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
А. Дизентерійна амеба. В. Трихомонада. С. Лямблії.
D. Балантидій. Е. Кишкова амеба.
90. У хворого, який повернувся з однієї з південних країн, є в наявності симптоми паразитарного ураження товстої кишки. При мікроскопічному дослідженні фекалій виявлено округлої форми утворення розміром близько 10 мкм з 4 ядрами, ідентифіковані як цисти збудника. Який лабораторний діагноз?
A. Теніоз B. Ентеробіоз C. Амебна дизентерія D. Балантидіаз Е. Ентероколіт
91. Лікар, який мікроскопує мазок крові, пофарбований за Романовським, виявив найпростіших у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена в блакитний колір, а ядро в - червоний. Які найпростіші найімовірніше були в крові?
A. Токсоплазми B. Трипаносоми C. Лейшманіі D. Лямбліі E. Балантидій
92. У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. У препараті, пофарбованому за Романовськомим-Гімзе, виявлено тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Які найпростіші виявлені в мазку?
A. Токсоплазми B. Малярійні плазмодії C. Дерматотропні лейшманіі
D. Вісцеротропні лейшманіі E. Трипаносоми
93. У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові виявлено одноклітинні мікроорганізми півмісяцевої форми із загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:
A. Токсоплазма B. Лейшманія C. Лямблія D. Амеба E. Трихомонада
94. У гастроентерологічне відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухливі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостіль. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?
А. Балантидіаз кишковий В. Лямбліоз С. Амебна дизентерія
D. Трихомоноз Е. Амебіаз кишковий
95. При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки виявлені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опорні нитки, з вентральної сторони розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
A. Лямблія B. Токсоплазма C. Лейшманія
D. Трихомонада кишкова E. Трипаносома
96. У мазку з дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіші розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших найбільш вірогідний?
А. Лямблії В. Балантидій С. Трихомонада
D. Дизентерійна амеба Е. Кишкова амеба
97. У людини після укусу москітів виникли виразки шкіри. Аналіз вмісту виразки виявив всередині клітин людини безжгутикові одноклітинні організми. Який попередній діагноз?
А. Лейшманіоз дерматотропний В. Лейшманіоз вісцеральний С. Токсоплазмоз
D. Тріпаносомоз Е. Балантидіаз
98. Перебуваючи в робочому відрядженні в одній з країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, що не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. З огляду на місцеві умови, пов'язані з великою кількістю москітів, можна передбачити, що це:
A. Вісцеральний лейшманіоз B. Балантидіаз C. Токсоплазмоз
D. Сонна хвороба E. Хвороба Чагаса
99. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку зі слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром і ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
А. Trichomonas vaginalis B. Lamblia intestinalis C. Trichomonas buccalis
Д. Trichomonas hominis E. Trypanosoma gambiense
100. При огляді хворий лікар-гінеколог зазначив симптоми запалення статевих шляхів. У мазку, взятому з піхви, виявлено овально-грушоподібної форми найпростіші з шипом, з передньої частини яких відходять джгутики; є ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
A. Балантидіаз B. Токсоплазмоз C. Лямбліоз
D. Кишковий трихомоноз E. Урогенітальний трихомоноз
101. У хворого з підозрою на «озену» з носоглотки були виділені грамнегативні палички, що утворюють капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми викликали хворобу
A. Сальмонели B. Клебсієли C. Шигели
D. Хламідії E. Мікоплазми
102. У хворого із забрудненою землею рани були виділені в безкисневих умовах грампозитивні спороутворюючі палички. При культивуванні на кров’яно - цукровому агарі виросли колонії, оточені зоною гемолізу. Який збудник виділили з рани?
A. Escherichia coli B. Clostridium botulinum
C. Clostridium perfringens D. Pseudomonas аeruginosa E. Staphylococcus aureus
103. У бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в'ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?
А. Сироватковий агар В. Середовище Кітта-Тароцці
С. Цукровий м’ясо-пептонний агар D. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон
Е. Цукрово-кров'яний агар
104. При бактеріологічному дослідженні гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які виросли на цукрово-кров'яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей нагнійний процес?
A. Бактероіди B. Кишкова паличка C. Клостридії
D. Фузобактеріі E. Вейлонели
105. У хворого, що перебуває в опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, який виділяється має синювато-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, викликану Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника?
A. Негативне забарвлення за Грамом B. Наявність спор
C. Кокова форма D. Розташування клітин парами E. Утворення міцелію


Інфекція, імунітет, антибіотики, генетика
1. У матеріалі, взятому від хворої людини, виявлено кілька видів мікроорганізмів (стафілококи і стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як називається такий вид інфекції?
A. Змішана інфекція B. Суперінфекція C. Реінфекція
D. Вторинна інфекція E. Коінфекція
2. Вагітна жінка скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіж і виділення з статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показала наявність великих грампозитивних овальних подовжених клітин, що утворюють псевдоміцелій. Яким шляхом найбільш ймовірно відбулося зараження?
A. Ендогенна інфекція B. Статевий C. Контактно-побутовий
D. Трансмісивний E. Раневая інфекція
3. Чоловік, який проживав в ендемічному вогнищі, перехворів триденною малярією. Через півтора року після переїзду в іншу місцевість захворів на малярію знову. Яка найбільш ймовірна форма цього захворювання?
A. Реінфекція B. Суперінфекція C. Рецидив
D. Вторинна інфекція E. Персистирующая інфекція
4. У дитини, яка одужує після кору, розвинулася пневмонія, викликана умовно патогенними бактеріями. Яка найбільш ймовірна форма цієї інфекції?
A. Суперінфекція B. Персистирующая інфекція C. Вторинна інфекція
D. Реінфекція E. Госпітальна інфекція
5. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зонне і повторно заразився цим самим збудником. Як називається така форма інфекції?
A. Рецидив B. Реінфекція C. Суперінфекція
D. Персистуюча інфекція Е. Хронічна інфекція
6. Поворотний тиф, викликаний B.сaucasica, зустрічається лише на певних територіях, де є переносник - кліщ роду Alectorobius. Як називається така інфекція?
A. Спорадична B. Пандемічна C. Ендемічна
D. Епідемічна Е. Екзотична
7. Хворий сифілісом пройшов курс антибіотикотерапії і повністю вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Treponema pallidum. Як називається така форма інфекції?
A.Ускладнення B. Вторинна інфекція C. Реінфекція D. Рецидив E. Суперінфекція
8. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпетичних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається протягом 10 років, кожен раз після зниження захисних сил організму. Лікар поставив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
А. Гостра В. Латентна С. Персистенція D. Затяжна Е. Екзогенна
9. У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею, і лікування було повним. До якої категорії інфекції можна віднести це нове захворювання?
A. Суперінфекція B. Реінфекція C. Вторинна інфекція D. Аутоінфекція E. Рецидив
10. У пацієнта внаслідок активації власних мікроорганізмів, які входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонта. До якої форми інфекції відноситься захворювання?
A. Екзогенна інфекція B. Аутоінфекція C. Реінфекція D. Суперінфекція E. Рецидив
11. У лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили внутрішньочеревне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95% тварин. Яку одиницю виміру вірулентності визначили в лабораторії?
A. DLM B. DCL C. LD50 D. LD E. LD5
12. Хлопчик на другому році життя став часто хворіти респіраторними захворюваннями, стоматитами, гнійничковими ураженнями шкіри. Навіть невеликі пошкодження ясен і слизової ускладнюються тривало протікаючим запаленням. Встановлено, що в крові дитини практично відсутні імуноглобуліни всіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?
A. В-лімфоцити B. Т-лімфоцити C. Нейтрофіли D. Макрофаги E. NK-лімфоцити
13. У жінки 37-ми років впродовж року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай довгим, ремісії – короткочасними. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції, яких клітин може бути прямою її причиною?
A. Плазматичні клітини B. Фагоцити C. Нейтрофіли D. Макрофаги E. Лімфоцити
14. У сироватці крові новонародженого виявлені антитіла до вірусу кору. Про наявність, якого імунітету це може свідчити?
A. Природний пасивний B. Природний активний C. Штучний пасивний
D. Штучний активний E. Спадковий, видовий
15. У нашому організмі лімфоцитами і іншими клітинами синтезуються універсальні противірусні агенти у відповідь на вторгнення вірусів. Назвіть ці білкові фактори:
A. Інтерферон B. Інтерлейкін-2 C. Цитокіни D.Інтерлейкін-4 E.Фактор некрозу пухлин
16. Однією з функцій слини є захисна, яка реалізується, зокрема, формуванням місцевого імунітету слизової оболонки за рахунок виділення привушними залозами такого білка:
A. Секреторний імуноглобулін A B. Колаген C. Еластин D. Фібриноген E. Альбумін
17. При обстеженні хворого було виявлено недостатню кількість імуноглобулінів. Які з клітин імунної системи їх виробляють?
A. Плазматичні B. Т-хелпери C. Плазмобласти D. Т-кілери E. Т-супресори
18. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антиген-презентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структури яких клітин можливий?
A. Фібробластів B. Т-лімфоцитів C. В-лімфоцитів D. Макрофагів, моноцитів E. В-лімфоцитів
19. Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей мав на увазі лікар?
А. Ті, що отримали планові щеплення.
В. Старше 14 років.
С. Ті, що перенесли кір на першому році життя.
D. Новонароджені.
Е. Ті, чиї батьки не хворіли на кір.
20. У організм людини введена жива вакцина. Підвищення активності яких клітин сполучної тканини можна очікувати?
A. Пігментоцитів і перицитів B. Плазмоцити і лімфоцити C. Фібробласти і лаброцити
D. Адипоцити і адвентиціальні клітини E. Макрофаги і фібробласти
21. У тимусі призупинено утворення Т-лімфоцитів-хелперів. Які процеси імуногенезу, що відбуваються у сполучній тканині, будуть порушуватися в першу чергу?
A. Перетворення В-лімфоцитів у плазматичні клітини
B. Фагоцитування антигенів макрофагами
C. Опсонізація
D. Утворення попередників Т-лімфоцитів
E. Фагоцитування чужерідних тіл
22. У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок можливо зробити на підставі даних аналізу?
A. Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)
B. Зниження рівня Т-лімфоцитів
C. Зниження рівня системи комплементу
D. Зниження рівня В-лімфоцитів
E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету
23. Для прискорення загоєння рани слизової оболонки ротової порожнини хворому призначений препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і називається:
A. Лизоцим B. Комплемент C. Интерлейкин D. Інтерферон E. Иманин
24. Хворому з обширними опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8 добу трансплантат набряк, змінився його колір, на 11 добу почав відторгаатися. Які клітини беруть участь в цьому процесі?
А. Ерітроцити. В. Еозинофіли. С. В-лімфоцити. D. Базофіли. Е. Т-лімфоцити.
25. При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години в місці введення алергену з'явилися припухлість, гіперемія і болючість. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?
A. Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни
B. Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG
C. Плазматичні клітини, Т- лімфоцити і лімфокіни
D. В-лімфоцити, IgM
E. Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити
26. У дівчини 18-ти років через 5 годин після прийому морепродуктів на шкірі тулуба і дистальних відділів кінцівок з'явилися маленькі сверблячі папули, частиною зливаються між собою. Через добу висипання мимовільно зникли. Назвіть механізм гіперчутливості, що лежить в основі цих змін:
A. Атопія (місцева анафілаксія) B. Системна анафілаксія
C. Клітинна цитотоксичність D. Імунокомплексна гіперчутливість
E. Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
27. На 8-ий день після введення протиправцевої сироватки у зв'язку із забрудненою раною ноги у хворого підвищилася температура до 38 °С, з'явилася біль в суглобах, висип і свербіж. Аналіз крові показав лейкопенію і тромбоцитопенію. Якого типу алергічна реакція розвинулася в цьому випадку?
А. Реакція гіперчутливості сповільненого типу. В. Анафілактична.
С. Цитотоксична. D. Імунокомплексна. Е. Стимулююча.
28. У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38 °C, з'явилися болі в суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?
A. Сироваткова хвороба B. Анафілактична реакція
C. Атопія D. Гіперчутливість сповільненого типу E. Контактна алергія
29. У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлена сенсибілізація алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імуно-патологічного стану?
A. Ig E B. Ig D C. Ig M D. Т-лімфоцити E. Ig G
30. Після перенесеної стрептококової інфекції у чоловіка діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш ймовірно, що поразка базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:
A. Імунокомплексна B. Анафілактична C. Цитотоксична D. Уповільнена E. Стимулююча
31. Чоловікові 37-ми років при лікуванні гострого пульпіту був введений розчин новокаїну. Через кілька хвилин у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. З яким імуноглобуліном, головним чином, взаємодіє в організмі антиген при даній алергічної реакції?
A. IgE B. IgM C. IgA D. IgD E. IgG
32. Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgЕ, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) і базофілів крові?
A. Анафілаксія B. Антитіло-залежна цитотоксичність
C. Гіперчутливість сповільненого типу D. Імунокомплексна гіперчутливість
E. Сироваткова хвороба
33. У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:
A. Цитотоксичний B. Анафілактичний
C. Імунокомплексний D. Гіперчутливість сповільненого типу
E. Рецептор-опосередкований
34. Вагітній жінці, при постановці на облік в жіночу консультацію, було проведено комплексне дослідження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені IgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
A. Жінка здорова
B. Загострення хронічного процесу
C. Про первинне зараження жінки
D. Повторне інфікування вірусом краснухи
E. Про хронічний процес
35. В інфекційну лікарню госпіталізовано пацієнта з вірусним гепатитом А. Які антитіла будуть синтезуватися першими у відповідь на вірус?
А. Іg А. В. Іg G. С. Іg М. D. Ig D. Е. Іg Е.
36. До лікаря звернувся хворий 70 років зі скаргами на високу температуру, головний біль, висип на тілі. В анамнезі - перенесений епідемічний висипний тиф. Лікар припустив, що це хвороба Брилля-Цинсера. Визначення якого класу імуноглобулінів допомагає диференціювати хворобу Бриля-Цинсера від епідемічного висипного тифу?
A. IgG B. IgA C. IgD D. IgE E. IgM
37. У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові виявлено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
A. Гострий B. Продромальний
C. Інкубаційний D. Реконвалісценція E. Мікробоносійство
38. Для діагностики генералізованої герпесвірусної інфекції досліджена сироватка крові з метою виявлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про початкову стадію вірусної інфекції?
А. Іg G. В. Іg А. С. Ig E. D. Ig M. Е. Ig D.
39. У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни, якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
A. Ig G B. Ig A C. Ig D D. IgE E. IgM
40. У хворого через 9 діб після введення лікувальної сироватки з'явилася кропивниця, свербіж шкіри, набряк її слизових оболонок, припухання лімфотичних вузлів. Яке захворювання розвинулося?
А. Феномен Фвартцмана. B. Набряк Квінке. С. Поліноз.
D. Феномен Овері. Е. Сироваткова хвороба.
41. Хлопчику 10 років з травмою ноги з профілактичною метою ввели 3000 од. протиправцевої сироватки по Безредко. На 9 добу після введення сироватки у дитини з'явилися ознаки сироваткової хвороби. Які антитіла відповідають за розвиток цієї алергічної реакції?
A. Ig D і M B. Ig A і M C. Ig E і A D. Ig A і G Е. Ig G і M
42. Через кілька хвилин після введення препарату хворому на правець з'явилася задишка, частий пульс, зниження артеріального тиску. Який препарат міг бути найбільш імовірною причиною виниклого ускладнення?
А. Анатоксин. В. Донорський гамаглобулін. С. Сульфаніламід.
D. Антибіотик. Е. Антитоксична сироватка.
43. Хвора 27 років закапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через кілька хвилин з'явилися свербіж і печіння шкіри, набряк губ і повік, кашель зі свистом, став знижуватися артеріальний тиск. Які імуноглобуліни приймають участь у розвитку даної алергічної реакції?
А. IgА і IgМ. В. IgМ і IgG. C. IgM і IgD. D. IgG і IgD. Е. IgE і IgG.
44. У жінки 30-ти років після тривалого використання губної помади з флюоресцюючою речовиною на каймі губ розвинулася обмежена еритема, незначне лущення, пізніше - поперекові борозни і тріщини. Після спеціальних методик при мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження: в сполучній тканині виявили сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі?
A. II тип (антитільна цитотоксичність). B. Гранулематоз
C. IV тип (клітинна цитотоксичність). D. I тип (реагинового типу).
E. III тип (імунокомплексна цитотоксичність).
45. У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлений діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
A. Протидифтерійна антитоксична сироватка
B. Дифтерійний анатоксин C. АКДП D. АДП E. ТАВtе
46. Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерію підлітком. Остання імунізація лікаря проти дифтерії – 12 років назад. Який препарат необхідно ввести стоматологу?
A. Антитоксична противодифтерийная сироватка B. Інтерферон C. Жива вакцина
D. Хімічна вакцина E. Рекомбінантна вакцин
47. У дитячому закладі зареєстровано спалах кору. У чому полягає специфічна екстрена профілактика контактних НЕ щеплених дітей?
A. Введення вакцини АКДП (М)
B. Введення живої противокоревой вакцини
C. Введення протикорового гама-глобуліну
D. Встановлення медичного спостереження за дітьми
E. Ізоляція і лікування хворих
48. У хірургічний кабінет звернувся чоловік, якого покусала невідома собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?
A. Призначити комбіновану антибіотикотерапію
B. Терміново ввести нормальний гамаглобулін
C. Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря
D. Терміново ввести вакцину АКДП
E. Почати імунізацію антирабічною вакциною
49. До лікарні поступив потерпілий з рваною раною гомілки, яка виникла в результаті того, що його вкусила тварина, хвора на сказ. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?
A. Антирабічна вакцина B. АКДП C. БЦЖ D. ТАВte E. АДС
50. Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів на руках, завданих пораненою лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?
A. Хірургічна обробка рани B. Введення антибіотика
C. Введення антирабічної сироватки D. Обробка рани спиртовим розчином йоду
E. Промивання рани мильним розчином
51. У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використовувати для неспецифічної профілактики захворювання?
А. Протигрипозний імуноглобулін В. Протигрипозна сироватка
С. Лейкоцитарний інтерферон D. Пеніцилін Е. Протигрипозна вакцина
52. Для постановки туберкулінової проби дитині під шкіру введений туберкулін. Через 24 години в місці введення відзначена виражена гіперемія, ущільнення тканин. Який механізм лежить в основі розвитку цих змін?
А. Цитотоксичність реагинового типу. В. Клітинна цитотоксичність.
С. Імунокомплексна цитотоксичність. D. Утворення гранульом.
Е. Антитільна цитотоксичність.
53. До навчального закладу надійшов юнак 16-ти років із сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?
А. Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса
В. Провести серодіагностики туберкульозу
C. Зробити щеплення БЦЖ
D. Терміново ізолювати юнака з навчального закладу
E. Повторити реакцію через один місяць.
54. При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
A. Відсутність клітинного імунітету B. Наявність клітинного імунітету
C. Відсутність гуморального імунітету D. Відсутність антитоксичного імунітету
E. Наявність гуморального імунітету
55. Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм в діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку описаних змін?
А. Антитілозалежна цитотоксичність В. Гранулематоз
С. Анафілаксія D. Клітинна цитотоксичність
Е. Імунокомплексна цитотоксичність
56. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, поки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як правильніше назвати такий вид імунітету?
А. Нестерильний. В. Гуморальний. С. Типоспецифічний. D. Природжений. Е. Перехресний.
57. У першому класі було проведено медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб для цього використовували?
А. Бюрне В. Проба з антраксином C. Манту D. Шика E. Проба з тулярином
58. У пологовому будинку новонародженому слід виконати щеплення проти туберкульозу. Який препарат необхідно при цьому використовувати?
A. Вакцина БЦЖ B. Вакцина СТІ C. Вакіцна EV D. Вакцина АКДС E. Туберкулін
59. У хворого після комплексного обстеження встановлено діагноз: лепра. Яка шкірно-алергічна реакція має вирішальне значення у встановленні діагнозу?
А. Шика. В. Молоні. С. Діка. D. Кумбса. Е. Мітсуда.
60. У хворого, який постраждав в автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток анаеробної інфекції рани. Який препарат для специфічного лікування найкраще ввести ще до встановлення лабораторного діагнозу?
А. Полівалентна специфічна сироватка. В. Анатоксин.
С. Типоспецифічна імунна сироватка. D. Нативная плазма.
Е. Плацентарний у-глобулін.
61. У відділення хірургічної стоматології потрапив пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правця?
А. Протиправцевий імуноглобулін. В. Правцевий анатоксин.
С. Протиправцеву сироватку. D. Стафілококовий анатоксин.
Е. Гамма-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правця.
62. Працівникам стоматологічної клініки необхідно провести вакцинацію проти вірусного гепатиту В, створивши у них штучний активний імунітет. Який препарат слід застосувати?
А. Інактивований вірус, вирощений на курячому ембріоні.
В.
·-глобулін з донорської крові.
С. Специфічний імуноглобулін.
D. Моноклональні антитіла.
Е. Рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів.
63. У геном вірусу осповакцини був інтегрований ген вірусу гепатиту В, який відповідає за утворення НВs-антигену. Рекомбінантний вірус планується використовувати як препарат для щеплення. До якого типу належить отримана вакцина?
А. Комбінована. В. Генно-інженерна. С. Асоційована. D. Синтетична. Е. Хімічна.
64. Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена з штаму бактерій, виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
A. Аутовакцина B. Атенуйована вакцина
C. Генно-інженерна вакцина D. Асоційована вакцина E. Хімічна вакцина
65. Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип в лікувальних установах міста санепідстанція зобов'язала провести імунізацію медпрацівників. Яким з перерахованих препаратів слід проводити імунізацію?
A. Субодинична вакцина B. Інтерферон C. Гамма-глобулін D. Ремантадин E. Амантадін
66. У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використовувати з цією метою?
A. Вакцина АКДП B. Вакцина БЦЖ
C. Типоспецифічна сироватка D. Нормальний гамаглобулин E. АДП-анатоксин
67. Група стоматологів України повинна поїхати у відрядження в Африку. Однак відомо, що в цій країні щороку хворіють на чуму в середньому кілька сотень людей. Яка з названих вакцин використовують для профілактики?
А. СТІ. В. Живу вакцину ЕV. С. Чумний анатоксин. D. Комбіновану вакцину. Е. Хімічну вакцину.
68. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії з антигенами. Як називається серологічна реакція, що лежить в основі склеювання мікроорганізмів при дії на них специфічних антитіл при наявності електроліту?
A. Реакція аглютинації B. Реакція преципітації
C. Реакція зв'язування комплементу D. Реакція гемадсорбції
E. Реакція нейтралізації
69. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?
A. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
B. Реакція преципітації C. Реакція зв'язування комплементу
D. Реакція гемадсорбції E. Реакція нейтралізації
70. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію аглютинації. Що потрібно використовувати для постановки цієї реакції, крім сироватки хворого?
A. Діагностикум B. Діагностична сироватка
C. Комплемент D. Гемолітична система E. Анатоксин
71. При дослідженні імунного статусу людини обов'язково визначають кількість імуноглобулінів різних класів. Яка з перерахованих реакцій використовується для цього?
A. Ланцюгова полімеразна
B. Реакція бласттрансформації
C. Радіальної імунодифузії (одномірна по Манчіні)
D. Подвійної імунодифузії (Оухтерлоні)
E. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
72. З метою серологічної діагностики коклюшу поставлена розгорнута реакція з кашлюковим і пара кашлюковим діагностикумами. На дні пробірок, в які було внесено діагностикум з Bordetella parapertusis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція?
A. Антитоксини B. Опсоніни C. Преципітини D. Бактеріолізини E. Аглютиніни
73. Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Васермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів з серцевого м'яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки діагнозу?
A. Еритроцити барана B. Живі трепонеми
C. Антиглобулінова сироватка D. Комплемент Е. Діагностична преципітуюча сироватка
74. Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід використовувати в цій реакції?
A. Еритроцити барана і гемолітична сироватка
B. Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій
C. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
D. Монорецепторні діагностичні сироватки
E. Моноклональні антитіла
75. Під час спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грипу проводиться експрес-діагностика, яка заснована на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив з носоглотки). Яку реакцію використовують для цього?
A. Зв'язування комплементу B. Імунофлюоресценції
C. Аглютинації D. Преципітації E. Опсонізації
76. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосовувати високочутливі методи. Яку з названих реакцій слід застосовувати з вказаною метою?
A. Реакцію зв'язування комплементу
B. Реакцію непрямої імунофлюоресценції
C. Реакцію непрямої гемаглютинації
D. Твердофазний імуноферментний аналіз
E. Імуноелектрофорез
77. При багатьох інфекційних хворобах в крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід використати, враховуючи, що рівень антигенемії низький?
A. Реакція аглютинації B. Реакція латекс-аглютинації
C. Твердофазний ІФА D. Імуноелектрофорез E. Реакція непрямої гемаглютинації
78. При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В визначають наявність вірусної ДНК в сироватці крові хворого. За допомогою якого арбітражного (референс) методу встановлюють це?
A. Метод полімеразної ланцюгової реакції B. Метод гібридизації
C. Метод гібридизації з посиленням сигналу D. Метод лігазної ланцюгової реакції
E. Метод ІФА-діагностики
79. У лабораторію надіслали матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відзначені випадки захворювання тварин на сибірку. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?
A. Термопреципітації Асколі B. Зв'язування комплементу
C. Непрямої гемаглютинації D. Радіоімунний аналіз E. Преципітації в агарі
80. В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. При постановці реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що не є діагностичним. Які наступні дії лікаря після отримання зазначеного результату?
A. Використовувати більш чутливу реакцію
B. Зняти діагноз кліщового енцефаліту
C. Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
D. Повторити дослідження з іншим діагностикумом
E. Дослідити цю ж сироватку повторно
81. На базарі громадянин А продавав ковбасу з назвою «свиняча домашня». У Держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси. За допомогою якої серологічної реакції імунітету можливо ідентифікувати харчовий продукт?
A. РНГА. B. Імунофлюоресценція. C. Аглютинація. D. РСК. E. Преципітація.
82. Обстежуючи дитину, лікар-стоматолог виявив наліт на мигдалинах і запідозрив атипову форму дифтерії. Був підготовлений мазок, зроблений посів на поживні середовища та визначена токсичність виділеної чистої культури. Яка реакція використана для визначення токсигенності виділеного штаму дифтерійної палички?
A. Реакція преципітації в гелі B. Реакція аглютинації на склі
C. Реакція зв'язування комплементу D. Реакція гемолізу
E. Реакція кольцепреципітаціі
83. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м'ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу і антитоксичну протівоботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протівоботулінічної сироватки. Яка серологічна реакція використовувалася?
А. Подвійної імунної дифузії В. Опсонофагоцитарна
С. Зв'язування комплементу. D. Преципітації Е. Нейтралізації
84. Пацієнт доставлений в інфекційне відділення з попереднім діагнозом: ботулізм. В бактеріологічній лабораторії провели одну з імунних реакцій на вміст ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі. Як називається ця реакція?
A. Нейтралізації B. Аглютинації C. Зв'язування комплементу
D. Імобілізації E. Подвійної імунної дифузії
85. Під час спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грипу проводиться експрес-діагностика, яка заснована на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив з носоглотки). Яку реакцію використовують для цього?
А. Зв'язування комплементу. В. Імунофлюоресценція.
С. Аглютинація. D. Преципітацією. Е. Опсонізація.
86. Хворому, який звернувся до лікаря з приводу безпліддя, було призначено обстеження на токсоплазмоз і хронічну гонорею. Яку реакцію слід поставити для виявлення прихованого токсоплазмозу і хронічної гонореї у даного хворого?
А. РОНГА. В. РОПГА. С. Імуноблотінга. D. РСК Е. РІФ.
87. Хворий потрапив до лікарні з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двосистемну реакцію можна використовувати для виявлення специфічних антитіл в сироватці?
А. Радіоімунний аналіз. В. Реакцію нейтралізації.
С. Реакцію аглютинації. D. Реакцію зв'язування комплементу. Е. Імуноферментний аналіз.
88. В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
A. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
B. Для виявлення антитіл в реакції зв'язування комплементу
C. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
D. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
E. Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу
89. У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
A. Реакція зв'язування комплементу B. Реакція нейтралізації
C. Реакція гемадсорбції D. Реакція аглютинації E. Реакція гальмування гемаглютинації
90. Щоб перевірити тваринницьку сировину (шкіру, шерсть) на наявність збудника сибірки, з сировини виділяють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті. Яку реакцію застосовують для цього?
А. Кольцепреціпітаціі. В. Преципітацією в агарі.
С. Аглютинації. D. Пасивної гемаглютинації.
Е. Нейтралізації.
91. Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватися до дослідження матеріалів, підозрілих щодо зараження спорами збудника сибірки. За допомогою якого з названих нижче діагностичних препаратів можна швидко їх виявити?
А. Антисібіреязвеного імуноглобуліну. В. Люмінесцентної антисибіреязвеної сироватки.
С. Стандартного сибіреязвенного антигену. D. Антраксином.
Е. Моноклональних антитіл проти збудника сибірки.
92. У лабораторію поступив матеріал (витяжка тваринної сировини) з району, де відзначені випадки сибірки серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно використовувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?
А. Радіоімунного аналіз В. Термопреципітації
С. Преципітація в агарі D. Непряма гемаглютинація Е. Зв'язування комплементу
93. У інфекційну лікарню потрапив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулася на 6-й день захворювання грипом. Який метод з найбільшим ступенем ймовірності підтверджує грипозну етіологію пневмонії?
А. Виявлення антигенів вірусу грипу в мокротинні методом ІФА.
В. Дослідження парних сироваток.
С. Зараження курячих ембріонів.
D. Імунолюмінесцентне дослідження мазків-відбитків з носу.
Е. Виявлення антитіл проти гемаглютиніну вірусу грипу.
94. Від хворого з підозрою на грип було взято патологічний матеріал (носоглотковий змив), яким заразили курячі ембріони в алантоісну порожнину. За допомогою, якої реакції можна визначити наявність вірусу грипу в алантоісній рідині?
А. Преципітації. В. Аглютинації. С. Гемадсорбції. D. Гемаглютинації. Е. Гемолізу.
95. Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів в термостаті при температурі 40 °C. Який препарат був отриманий в результаті проведених маніпуляцій?
A. Анатоксин B. Антитоксин
C. Діагностикум D. Лікувальна сироватка E. Діагностична сироватка
96. До інфекційного відділення госпіталізовано хворого 27-ми років зі скаргами на багаторазовий пронос і блювоту, біль в м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар встановив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал для експрес діагнозу?
A. Пряма і непряма РІФ B. РА C. Бактеріологічний метод
D. Серологічний метод E. Біологічний метод
97. У жінки, яка тривалий час приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової оболонки порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, в якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
A. Флуконазол B. Бісептол C. Тетрациклін D. Фуразолідон E. Поліміксин
98. У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?
А. Амфотеріцин В. Інтраконазол С. Грізеофульвін D. Фурадонін Е. Нітрофунгін
99. У клініку поступила дитина, у якої на слизовій оболонці щік, піднебіння і язика виявлений точковий наліт білого та жовтуватого кольору, обумовлений Candida albicans. Який з перерахованих препаратів доцільно використовувати для лікування?
A. Гентаміцин B. Інтраконазол C. Цефран D. Пеніцилін Е. Тетрациклін
100. У пацієнта діагностовано первинний туберкульоз легенів. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, які порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
A. Рифампіцин B. Піразінамід C. Канамицина сульфат D. ПАСК E. Етамбутол
101. Працівник соціальної служби після тривалого спілкування з людиною без певного місця проживання захворів на туберкульоз. До складу комплексного лікування був включений напівсинтетичний антибіотик широкого спектру дії. Вкажіть препарат:
A. Рифампіцин B. Ампіцилін C. Цефотаксим D. Еритроміцин E. Лінкоміцин
102. Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що включає речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує у мікобактеріях транскрипцію РНК на ДНК?
A. ПАСК B.Ізоніазід C. Етіонамід D. Стрептоміцин E. Рифампіцин
103. Лікарі-інфекціоністи широко використовують антибіотики, які пригнічують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин?
A. Ініціація транскрипції у прокаріотів B. Транскрипція у прокаріотів і в еукаріотів
C. Реплікація у прокаріотів D. Термінация транскрипції у прокаріотів і еукаріотів
E. Сплайсинг у прокаріотів і еукаріотів
104. Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобоми у жінки 48 років виникли явища невриту зорового нерву, порушення пам'яті, судоми. Який з призначених протитуберкульозних препаратів приймала хвора?
A. Ізоніазід B. ПАСК C. Рифампіцин D. Етамбутол E. Канамицина сульфат
105. Хворому 55-ти років для комплексного лікування легеневої форми туберкульозу призначено протитуберкульозний засіб. Який із зазначених лікарських засобів проявляє свою антимікробну активність виключно по відношенню до мікобактерій туберкульозу?
A. Ізоніазід B. Стрептомицина сульфат
C. Гатифлоксацин D. Циклосерин E. Канамицина сульфат
106. У хворого на туберкульоз, який знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?
A. Стрептоміцин B. Ізоніазид C. Канаміцина сульфат D. Етіонамід E. Рифампіцин
107. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з'явилися шум і дзвін у вухах, зниження слуху, висипання на шкірі, набряк слизових оболонок і порушилася координація рухів. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?
A. Стрептоміцину сульфат B. Етамбутол C. Ізоніазід D. Бепаск E. Рифампіцин
108. Після 10-денного лікування препаратом із групи антибіотиків у пацієнта спостерігаються явища дисбактеріозу: диспептичні явища, кандидомікоз, жовтяниця, фотосенсибілізація. Антибіотик, якої групи приймав хворий?
A. Тетрацикліни B. Пеніциліни C. Цефалоспорини D. Групи рифампіцину E. Аміноглікозиди.
109. При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у дитини зуби жовто-коричневого кольору, два з них надщерблени. За словами дитини, до цього його лікували від пневмонії "якимись таблетками". Який препарат міг так негативно вплинути на зуби?
A. Доксициклін B. Оксацилін C. Еритроміцин D. Ампіцилін E. Бісептол.
110. Жінці 26 років, хворій бронхітом, призначили засіб етіотропної терапії - антибіотик широкого спектру дії. Який це препарат?
A. Доксициклін B. Інтерферон C. БЦЖ-вакцина D. Амброксол E. Дексаметазон
111. Хворому з остеомієлітом нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат:
A. Доксицикліну гідрохлорид B. Рифампіцин C. Стрептоміцин D. Оксацилін E. Амікацин.
112. Жінка в період вагітності тривалий час безконтрольно приймала хіміотерапевтичний препарат. Через деякий час у неї погіршився апетит, з'явилися нудота, пронос. Згодом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат з групи тетрацикліну приймала жінка?
A. Доксицикліну гідрохлорид B. Бензилпеніцилину натрієву сіль
C. Ципрофлоксацин D. Азитроміцин E. Бісептол
113. Для лікування флегмони шиї, викликаної анаеробною інфекцією, в комплексну терапію включений протимікробний препарат з групи імідазолу. Вкажіть даний хіміотерапевтичний засіб:
A. Метронідазол B. Ампіцилін C. Тетрациклін D. Кліндаміцин E. Норфлоксацин
114. Хворому для профілактики раньової інфекції перед операцією було призначено синтетичний антипротозойний засіб, що має високу активність щодо Helicobacter pylori. Визначте препарат:
A. Метронідазол B. Доксицикліну гідрохлорид C. Хінгамін D. Ацикловір E. Ізоніазід
115. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і біль у животі впродовж 5 днів, підвищення температури тіла до 37,5 °С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено лабораторно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:
A. Фуразолідон B. Левоміцетин C. Метронідазол D. Фталазол E. Еметину гідрохлорид
116. У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легенів. Який препарат слід призначити?
А. Хінофон. В. Ентеросептол. С. Тетрациклін. D. Метронідазол. Е. Хінгамін.
117. Хворому з виразковою хворобою 45 років призначений препарат, в основі дії якого є антимікробна дія. Який це препарат?
A. Метронідазол B. Бисакоділ C. Омепразол D. Фталазол E. Дитілін
118. Лікар-стоматолог для лікування гінгівіту призначив пацієнту препарат з антипротозойною і антибактеріальною дією, який може викликати відразу до алкоголю. Вкажіть препарат, призначений лікарем:
A. Метронідазол B. Тетрациклін C. Левоміцетин D. Лінкоміцину гідрохлорид E. Цефтриаксон
119. У жінки 23-х років після повторного викидня діагностували токсоплазмоз. Який з перерахованих препаратів необхідно використовувати для лікування токсоплазмозу?
A. Ко-тримоксазол B. Інтраконазол C. Мебендазол D. Азідотимідин E. Ацикловир
120. Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Який процес порушується під дією хінолонів в першу чергу?
A. Реплікація ДНК B. Ампліфікація генів
C. Рекомбінація генів D. Зворотня транскрипція E. Репарація ДНК
121. Для лікування бронхіту дитині 8 років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який із зазначених препаратів групи фторхінолонів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці?
A. Ципрофлоксацин B. Ампіцилін C. Амоксицилін D. Сульфадиметоксин E. Ампіокс
122. У чоловіка виявлена гонорея за даними бактеріоскопії мазка з уретри. З огляду на, що препаратом вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:
А. Цефазолін В. Ципрофлоксацин С. Уросульфан D. Фторурацил Е. Фуразолідон
123. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого з діагнозом бактеріальної дизентерії. Лабораторними дослідженнями встановлено, що збудник чутливий до багатьох протимікробних засобів, але у хворого виявлені явища анемії. Який препарат протипоказаний хворому?
A. Ентеросептол B. Фуразолідон C. Ампіцилін D. Фталазол E. Левоміцетин
124. Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура піднялася до 39,6 ° С. Чим пояснити погіршення стану хворого?
А. Алергічною реакцією В. Нечутливістю збудника до левоміцетину
С. Приєднанням вторинної інфекції D. Реінфекцією Е. Дією ендотоксинів збудника
125. Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол (левоміцетин), який у мікроорганізмів порушує синтез білка шляхом гальмування процесу:
A. Елонгації трансляції B. Утворення полірібосом
C. Транскрипції D. Процесингу E. Ампліфікації генів
126. Хворому 28 років з бактеріальною пневмонією призначений курс лікування еритроміцином. Відомо, що його антибактеріальні властивості обумовлені здатністю цієї речовини з'єднуватися з вільною 50-S субодиницею рибосоми. Синтез яких речовин блокує цей антибіотик в бактеріальних клітинах?
A. Білки B. РНК C. ДНК D. Жири E. Полісахариди
127. Хворий 60 років госпіталізований в хірургічне відділення у зв'язку з інфекцією, викликаною синьогнійною паличкою, яка чутлива до антибіотика пеніцилінового ряду. Вкажіть, який з наведених пеніцилінів має виражену активність по відношенню до Pseudomonas aeruginosa?
A. Метициллин B. Феноксиметилпеніцилін C. Пеніцилін D. Карбеніцилін E. Оксациллин
128. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зонне і повторно заразився цим самим збудником. Як називається така форма інфекції?
A. Рецидивом B. Реінфекцією
C. Суперінфекцією D. Персистуючою інфекцією Е. Хронічною інфекцією
129. З гнійної рани хворого виділений патогенний стафілокок і визначена чутливість його до антибіотиків: пеніцилін - зона затримки росту 8 мм; оксацилін - 9 мм; ампіцилін - 10 мм; гентаміцин - 22 мм; лінкоміцин - 11 мм. Який антибіотик необхідно вибрати для лікування хворого?
A. Оксацилін B. Ампіцилін C. Гентаміцин D. Лінкоміцин E. Пеніцилін
130. У хворого із запаленням легенів непереносимість антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому?
A. Бісептол B. Етазол C. Стрептоцид D. Сульфадиметоксин E. Сульфацил натрію
131. У хворої дитини гінгівіт, обумовлений анаеробною інфекцією. Яку групу протимікробних засобів потрібно призначити для лікування?
A. Аміноглікозиди B. Поліміксини C. Нітрофурани D. Нітроімідазол E. Сульфаніламіди
132. При дисбактеріозах, що супроводжуються процесом гниття (протей, псевдомонади) і підвищенням рН фекалій, необхідно призначити біологічні препарати, які підкислюють середовище і проявляють антагоністичну дію. Які мікроорганізми для цього підходять?
A. Клебсієли B. Ентеробактерії C. Азотобактер D. Серації E. Біфідумбактерії
133. У хворого 37 років в результаті тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз кишечника. Який вид препаратів необхідно використовувати для нормалізації кишкової мікрофлори?
A. Сульфаніламіди B. Еубіотики C. Аутовакцина D. Вітаміни E. Бактеріофаги
134. Призначення доксицикліну гідрохлориду викликало порушення симбіозу мікробної флори в кишечнику. Визначте тип порушень при антибіотикотерапії:
A. Дисбактеріоз B. Сенсибілізація C. Ідіосинкразія D. Суперінфекція E. Бактеріоз
135. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначений амоксицилін. Який механізм бактеріцидної дії препарату?
A. Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
B. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
C. Порушення проникності цитоплазматичної мембрани
D. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
E. Антагонізм з параамінобензойною кислотою
136. З носоглотки здорового бактеріоносія виділений мікроорганізм, який за біологічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не продукує екзотоксин. В результаті, якого процесу цей мікроорганізм здатний відновити експресію і продукцію екзотоксину?
A. Фагова конверсія
B. Хромосомна мутація
C. Культивування на телурітовому середовищі
D. Культивування в присутності антитоксичної сироватки
E. Пасаж через організм чутливих тварин
137. Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який викликав розвиток невриту лицьового нерву і порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
A. Ізоніазид B. Фурозолідон
C. Левоміцетин D. Бісептол E. Цефазолін
138. Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреіну, що призводить до загибелі збудника. Визначте цей препарат:
A. Бензилпеніциліну натрієва сіль B. Бийохінол
C. Ципрофлоксацин D. Азітроміцин E. Доксацикліу гідрохлорид
139. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при проведенні якої необхідно 5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана і гемолітична сироватка (друга система)?
А. Реакція зв'язування комплементу B. Реакція преципітації
C. Реакція гальмування гемаглютинації D. Реакція нейтралізації
E. Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
140. Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легенів. Вкажіть, який з препаратів йому найбільш доцільно призначити в першу чергу?
A. Ізоніазид B. Етоксид
C. Етіонамід D. Циклосерин E. Сульфален


Спецільна бактеріологія
Стафілококи, стрептококи

1. При мікроскопії мазка, взятого у хворого з гострим гнійним периоститом, лікар виявив грампозитивні бактерії, які розташовуються у вигляді скупчень, що нагадують грона винограду. Які мікроорганізми мають дану морфологію?
A. Стафілококи B. Сарцин C. Тетракоки
D. Гриби роду Кандіда E. Стрептококи
2. У посіві гною з фурункула виявлені кулястої форми мікроби, розташовані у вигляді грон винограду. Які морфологічні форми мікробів виявлені?
А. Тетракоки В. Диплококи С. Мікрококи
D. Стрептококи Е. Стафілококи
3. У чоловіка 65-ти років розвинувся гнійний абсцес на шиї. Виділена культура грампозитивних коків, яка володіє плазмокоагулазною активністю. Швидше за все, це:
A. Staphylococcus saprophyticus B. Staphylococcus aureus
C. Streptococcus pyogenes D. Staphylococcus epidermidis E. -
4. З метою масового обстеження студентів на носійство S. aureus перед виробничою практикою у дитячому відділенні клінічної лікарні було використане елективне середовище з метою отримання чистої культури цього збудника. Яка з перерахованих середовищ була використана?
A. Жовточно-сольовий агар B. Середовище Ендо C. М'ясо-пептони агар
D. Середовище Вільсона-Блера E. Кров'яно-телурітовий агар
5. У лікарню поступила дитина з діагнозом "стафілококовий сепсис". На яке поживне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?
A. Сахарно-пептоний бульйон B. М'ясо-пептони агар
C. Середовище Плоскирєва D. Середовище Бучина E.Жовчно-сольовий агар
6. При бактеріологічному дослідженні проб сметани виділені ізольовані культури S. aureus. Як довести етіологічне значення ізольованої культури S. aureus як збудника харчового отруєння, яке виникло серед групи споживачів сметани?
A. Виявлення ентеротоксина B. Визначення плазмокоагулятивної активності
C. Визначення гемотоксина D. Визначення сахаролітичних властивостей
E. Визначення лецитіназной активності
7. У хворого 32-х років після оперативного втручання розвинувся гнійний процес. З гною рани виділена культура S. aureus. Який з перерахованих тестів найбільш доцільно використовувати для диференціації S. aureus від S. epidermidis?
A. Плазмокоагулююча активність B. Гемоліз на кров'яному агарі
C. Колір колонії D. Ферментація арабінози E. Оксидазний тест
8. У зв'язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їх походження з одного джерела?
A. Фаготип B. Пігментоутворення C. Антигенна структура
D. Біохімічна активність E. Антибіотикограма
9. У хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, який проявився в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження потрібно використовувати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення?
А. Серологічна ідентифікація В. Біохімічна ідентифікація
C. Фаготипування D. Мікроскопія E. Визначення чутливості до антибіотиків
10. З гнійного ексудату хворого з одонтогенної флегмони виділена чиста культура грампозитивних мікробів кулястої форми, що володіє лецитіназною активністю, коагулює плазму кролика, що розщеплює маніт в анаеробних умовах. Який з перерахованих нижче мікроорганізмів міг сприяти виникненню гнійного ускладнення?
А. S. pyogenes В. S. viridans С. S. epidermidis
D. S. mutans Е. S. aureus
11. З носоглотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт, виділили культуру кокових бактерій. В мазках вони розмістилися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути мікроби?
А. Стрептококи В. Стафілококи С. Ешерихії
D. Клостридії Е. Вібріони
12. У хворої при дослідженні мокротиння виявлені грампозитивні коки, розташовані парами. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?
А. Legionella pneumophila. В. Neisseria meningitidis.
С. Klebsiella рnеumоnіае. D. Мусорlаsма рnеumоnіае. Е. Streptococcus рnеumоnіае.
13. У мокроті хворого з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи, трохи подовжені, з незначно загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені в мокроті?
А. Strерtососсus рnеumоnіае. В. Staphylococcus aureus.
С. Кlеbsіеllа рnеumоnіае. D. Neisseria meningitidis. Е. Neisseria gоnоrrhоеае.
14. З ротової порожнини клінічно здорового чоловіка, 25 років, виділена культура грампозитивних коків, які мають видовжену форму, розташовані парами або короткими ланцюжками, утворюють капсулу, на кров'яному агарі дають
·-гемоліз. Носієм якого патогенного мікроорганізму є даний чоловік?
А. Streptococcus pneumoniae. В. Streptococcus pyogenes.
С. Streptococcus salivarium. D. Streptococcus faecalis. Е. Peptostreptococcus.
15. У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий матеріал (мазок з поверхні мигдалин) і засіяний на кров'яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактору патогенності у збудника виявило це дослідження?
A. Гемолізин B. Ендотоксин C. Нейрамінідаза
D. Бета-лактамаза E. Лейкоцидін
16. Кров, взяту у хворого з підозрою на сепсис, посіяли на цукровий бульйон. У цукровому бульйоні утворився придонний осад. При пересіві на кров'яний агар виросли дрібні, прозорі, круглі колонії, оточені зоною гемолізу. У мазку, приготовленому з осаду, визначалися коки, розташовані у вигляді довгих ланцюжків. Які мікроорганізми присутні в крові у цього хворого?
A. Стафілококи. B. Тетракоки.
C. Стрептококи. D. Мікрококи. E. Сарцини.
17. Хворому 40-ка років на підставі клінічних симптомів і даних лабораторних досліджень сечі був поставлений діагноз: гломерулонефрит. В анамнезі хворого вказано хронічний тонзиліт. Які з перерахованих мікроорганізмів найбільш імовірно могли бути причиною ураження нирок?
A. Стрептококи B. Стафілококи C. Ешерихії
D. Мікоплазми E. Менінгококи
18. У дитини 2-х років з катаральними явищами і висипом на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутрішньошкірно дитині ввели невелику кількість сироватки до ерітрогенного токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означають результати реакції?
A. У дитини підвищена чутливість до ерітрогенного токсину
B. Захворювання викликані негемолітичним стрептококом
C. Клінічний діагноз підтвердився
D. Всю дозу сироватки можна вводити внутрішньовенно
E. Імунна система дитини дуже ослаблена
19. Після перенесеної стрептококової інфекції у чоловіка діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш ймовірно, що поразка базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:
A. Імунокомплексна B. Анафілактична C. Цитотоксична
D. Уповільнена E. Стимулююча
20. При мікроскопії зубної бляшки виявлено велику кількість коків, розташованих попарно і ланцюжками, а також грампозитивні палички, які, ймовірно, мають відношення до каріесогенезу. Асоціації яких мікроорганізмів беруть участь у розвитку карієсу?
A. Стрептококи групи S. mutans і лактобацили
B. Стрептококи групи S. salyvarius і лактобацили
C. Стрептококи групи S. mutans і корінебактерії
D. S. aureus та лактобацили
E. Стрептококи групи S. salyvarius і ентерококи
21. У дитячому садку через кілька годин після вживання сиркової маси майже у всіх дітей раптово з'явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас і залишків сиркової маси був виділений золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?
А. Поставити алергічну пробу
В. Визначити здатність штамів до токсіноутворення
С. Провести обстеження обладнання харчоблоку
D. Визначити наявність антитіл у хворих дітей
Е. Провести фаготипування виділених штамів
22. Лікар-стоматолог під час огляду побачив «білі зони» демінералізації зубів. Який мікроорганізм міг призвести до таких змін емалі?
А. Staphylococcus aureus В. Streptococcus pyogenes
С. Streptococcus mutans D. Neisseria meningitidis
Е. Staphylococcus epidermidis

Гонококи, менінгококи
1. При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічним методом виявлено присутність грамнегативних бобовидних диплококів, які знаходяться як в середині, так і поза лейкоцитами. Назвіть збудника гнійного запалення шийки матки:
A. Neisseria gonorroeae B. Chlamidia trachomatis
C. Haemophilus vaginalis D. Trichomonas vaginalis
E. Calymmatobacterium granulomatis
2. З виділень уретри у хворого затяжним уретритом виділена чиста культура кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму:
A. Neisseria gonorrhoeae B. Neisseria meningitides
C. Staphylococcus aureus D. Streptococcus pyogenes
E. Enterococcus faecalis
3. На спеціальному поживному середовищі після посіву виділень гною з уретри виросли ніжні блакитні колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Збудником, якої хвороби вони є?
A. Гонорея B. Хламідіоз C. Сифіліс D. Туляремія E. Мелиоидоз
4. Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри виявило присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували зерна. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників, якої хвороби їх віднести?
A. Гонорея B. Сифіліс C. Венеричний лімфогрануломатоз
D. М'який шанкр E. Трихомонадоз
5. У хворої при мікроскопії мазків, приготовлених з виділень з вагіни, виявлені грамнегативні бобоподібні диплококи. Який попередній діагноз можна поставити?
A. Гонорея B. Сифіліс C. Хламідіоз D. Микоплазмоз E. Токсоплазмоз
6. Хворому, який звернувся до лікаря з приводу безпліддя, було призначено обстеження на токсоплазмоз і хронічну гонорею. Яку реакцію слід поставити для виявлення прихованого токсоплазмозу і хронічної гонореї у даного хворого?
А. РОНГ В. РОПГА С. Імуноблотінг D. РСК С. РІФ.
7. Хворий потрапив до лікарні з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну двосистемну реакцію можна використовувати для виявлення специфічних антитіл в сироватці?
А. Радіоімуний аналіз В. Реакція нейтралізації
С. Реакція аглютинації D. Реакція зв'язування комплементу
Е. Імуноферментний аналіз
8. Хворій жінці поставили клінічний діагноз: "гонорея". Яке з перерахованих нижче досліджень можна використовувати для підтвердження діагнозу?
A. Мікроскопія патологічного матеріалу B. Знезараження лабораторних тварин
C. Проба з бактеріофагом D. Реакція гемаглютинації E. Реакція імобілізації
9. У чоловіка виявлена гонорея за даними бактеріоскопії мазка з уретри. З огляду на те, що препаратом вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:
А. Цефазолін В. Ципрофлоксацин С. Уросульфан
D. Фторурацил Е. Фуразолідон
10. У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею, і лікування було повним. До якої категорії інфекції можна віднести це нове захворювання?
A. Суперінфекція B. Реінфекція
C. Вторинна інфекція D. Аутоінфекція E. Рецидив
11. У молодої жінки раптово підвищилася температура до 39 °C і з'явився сильний головний біль. При огляді відзначено ригідність м'язів потилиці. Проведена спинальна пункція. В мазках із спинномозкової рідини, пофарбованих по Граму, виявлено багато нейтрофілів і грампозитивних диплококів. Які з наведених бактерій могли бути причиною цієї хвороби?
A. Neisseria meningitides B. Streptococcus pneumonia
C. Haemophilus influenzae D. Staphylococcus aureus
E. Pseudomonas aeruginosa
12. Бактеріолог при дослідженні крові і слизу з носоглотки дотримувався певних заходів для збереження збудників у матеріалі. При бактеріоскопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактериологом:
A. Neisseria meningitidis B. Staphilococcus aureus
C. Neisseria gonorrhoeae D. Moraxella lacunata E. Acinetobacter calcoaceticus
13. При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворого назофарингітом, виявлені грамнегативні диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які структури організму дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть в кров?
A. Оболонки мозку B. Серцеві клапани C. Ниркові гломерули
D. Сечостатеві шляхи E. Лімфатичні вузли
14. У дитини 3-х років в зимовий період різко піднялася температура до 40 °C. На шкірі і слизових спостерігається геморагічний висип. У крові виявлено грамнегативні мікроорганізми бобоподібної форми, розташовані попарно. Який попередній діагноз можна поставити?
A. Менінгококова інфекція B. Гонорея C. Скарлатина D. Грип E. Дифтерія
15. Хворій дитині лікар встановив діагноз: менінгококовий назофарингіт. Який метод лабораторної діагностики найбільш раціональний для підтвердження діагнозу?
А. Бактеріологічний. В. Біологічний. С. Серологічний.
D. Мікроскопічний. Е. Алергічний.
16. У дитини 5 років температура підвищилася до 40°С, з'явився різкий головний біль, блювота, неспокій, озноб. Через 4 дні з'явилася геморагічний висип на шкірі, олігоурія і надниркова недостатність. Що і стало причиною смерті. При бактеріологічному дослідженні мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма хвороби встановлена?
А. Менінгоенцефаліт В. Менінгококовий менінгіт
D. Менігококцемія С. Менінгококовий назофарингіт Е. Гідроцефалія

Эшерихії
1. Хлопчик 12-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою вірогідністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
A. Escherichia coli B. Salmonella enteritidis
C. Proteus vulgaris D. Pseudomonas aeruginosa E. Yersinia enterocolitica
2. З крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральні властивості характерні для цього збудника?
А. Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.
В. Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.
С. Утворення безбарвних колоній на вісмут-сульфіт агарі.
D. Утворення гемолізу на кров'яному агарі.
Е. Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.
3. При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми?
А. Шигели В. Сальмонели С. Стрептококи
D. Стафілококи Е. Ешерихії
4. При посіві мікроорганізмів кишкової групи на середовище Ендо виростають або пофарбовані, або безбарвні колонії. Ферментацією якого вуглеводу обумовлений цей процес?
А. Арабіноза В. Лактоза С. Сахароза D. Мальтоза Е. Глюкоза
5. На дослідження в бактеріологічну лабораторію були відправлені випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55: К59. На підставі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55?
A. Антигенні властивості B. Морфологічні ознаки
C. Культуральні ознаки D. Біохімічні властивості E. Визначення фаговарів
6. З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходиться на штучному вигодовуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?
A. Колі-ентеріт B. Гастро-ентеріт C. Холероподібне захворювання
D. Харчове отруєння E. Дизентерієподібне захворювання
7. У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулися ознаки зневоднення, з'явилася кров у випорожненнях. Педіатром був запідозрений коліентеріт. Яким методом необхідно скористатися для діагностики ентерального ешеріхіозу?
А. Бактеріологічний В. Біологічний С. Серологічний
D. Алергічний Е. Мікроскопічний
8. У хворого 26-ти років з ознаками колі-ентеріту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигела. Яку з названих реакцій доцільно використовувати для серологічної ідентифікації збудника?
А. Преципітації
В. Гальмування гемаглютинації можливих збудників захворювання
С. Зв'язування комплементу
D. Непрямої гемаглютинації
Е. Аглютинації
9. До інфекційної лікарні поступила дитина з підозрою на коліентеріт. З випорожнень виділена кишкова паличка. Як встановити належність палички до патогенних варіантів?
А. В реакції аглютинації з О-сироватками В. За характером росту на середовищі Ендо
С. На підставі біохімічних особливостей D. Шляхом фаготипування
Е. Мікроскопія забарвлених препаратів

Сальмонели
1. При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого харчовим отруєнням висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було викликано захворювання?
А. Citrobacter. В. Salmonella. С. Shigella. D. Yersinia. E. Escherichia.
2. Під час бактеріологічного дослідження випорожнень кухаря ресторану з метою визначення бактеріоносійства на вісмут-сульфіт агарі виросли чорні колонії з металевим блиском. Які це можуть бути мікроорганізми?
А. Сальмонели. В. Шигели. С. Ешерихії. D. Стафілококи. Е. Стрептококи.
3. Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який стандартний препарат слід використовувати в цій реакції?
A. Еритроцити барана і гемолітична сироватка
B. Еритроцитарний діагностикум з адсорбованими антигенами бактерій
C. Антитіла проти імуноглобулінів основних класів
D. Монорецепторні діагностичні сироватки
E. Моноклональні антитіла
4. В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
A. Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації
B. Для виявлення антитіл в реакції зв'язування комплементу
C. Для виявлення антитіл в реакції Відаля
D. Для виявлення антитіл в реакції гальмування гемаглютинації
E. Для серологічної ідентифікації збудників черевного тифу
5. В лабораторію доставлена кров хворого з підозрою на черевний тиф для проведення серологічного дослідження. Реакцію Відаля поставив недостатньо кваліфікований лаборант, який обмежився використанням тільки О-і Н-діагностикумів з сальмонел черевного тифу. Які ще діагностикуми слід використовувати для правильної постановки реакції Відаля?
A. Паратифів А і В
B. К та Vi-діагностикуми сальмонел тифу
C. Холери і дизентерії
D. Висипного і зворотнього тифів
E. Еритроцитарні О-і Н-діагностикуми
6. До лікарні поступив хворий з підозрою на черевний тиф. Який матеріал необхідно взяти у хворого з метою ранньої діагностики цього захворювання?
A. Кров B. Сеча C. Жовч D. Фекалії E. Кістковий мозок
7. У хворого на черевний тиф при проведенні серологічного дослідження (реакція Відаля) виявлені О-і Н-аглютиніни в титрі 1: 800 і 1: 200 відповідно. Це свідчить про:
A. Період реконвалесценції B. Раннє перенесене захворювання
C. Проведеною щеплення D. Початку захворювання
E. Неможливість підтвердити діагноз
8. Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:
A. Бактеріемія B. Токсинемія C. Септицемія D. Септикопіємія E. Вірусемія
9. Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культура збудника, яка ідентифікована за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонела тифу. Яке дослідження слід використовувати для остаточної ідентифікації збудника?
A. Сероідентифікація B. Серодіагностика
C. Алергодіагностика D. Антибіотикограма E. Фаготипування
10. Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, нездужання слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакції аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1: 200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?
A. Черевний тиф B. Дизентерія C. Холера D. Лептоспіроз E. Туберкульоз
11. При повторній постановці реакції аглютинації Відаля виявлено наростання в сироватці хворого титрів антитіл до О-антигенів S.typhi з 1: 100 до 1: 400. Як можна трактувати отримані результати?
A. Хворіє черевним тифом B. Є гострим носієм черевнотифозних мікробів
C. Є хронічним носієм черевнотифозних мікробів D. Раніше перехворів на черевний тиф
E. Раніше проводилось щеплення проти черевного тифу
12. При обстеженні на бактеріоносійство черевного тифу в сироватці крові кухаря шкільної їдальні виявлені Vi-антитіла. Яка з перерахованих реакцій була використана в даному випадку?
A. Реакція непрямої гемаглютинації
B. Реакція Відаля
C. Реакція зв'язування комплементу
D. Імуноферментний аналіз
E. Реакція імунофлюоресценції
13. З метою серологічної діагностики черевного тифу проводять постановку реакції, при якій до різних розведень сироватки хворого додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат цієї реакції оцінюють по утворенню аглютината. Назвіть цю реакцію по автору:
A. Відаля B. Вассермана C. Оухтерлони D. Райта E. Закса-Вітебського
14. У реакції пасивної гемаглютинації, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним Vi-діагностикумом, виявлені антитіла в розведенні сироватки обстежуваного до 1:80, що вище діагностичного титру. Такий результат свідчить про наступне:
А. Гостре захворювання на черевний тиф
В. Рецидив черевного тифу
C. Можливе носійство паличок черевного тифу
D. Інкубаційний період черевного тифу
E. Реконвалісценція.
15. До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на лихоманку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. При огляді відзначається блідість шкірних покривів, обкладений білим нальотом язик. Лікар запідозрив черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики слід провести для підтвердження діагнозу?
А. Виділення гемокультури В. Виділення копрокультури
С. Виділення урінокультури D. Виділення біліокультури
Е. Виділення міелокультури
16. Хворому паратифом А інфекціоніст на 3-му тижні захворювання призначив повторне бактеріологічне дослідження. Який матеріал слід взяти для виділення збудника?
A. Випорожнення C. Кров B. Мокрота D. Блювотні маси E. Ліквор
17. У хворого 34-х років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами, стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни, якого класу будуть виявлені в крові хворого в період реконвалесценції?
A. Ig G B. Ig A C. Ig D D. IgE
· E. IgM
18. Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура піднялася до 39,6 ° С. Чим пояснити погіршення стану хворого?
А. Алергічною реакцією В. Нечутливістю збудника до левоміцетину
С. Приєднання вторинної інфекції D. Реінфекцією
Е. Дією ендотоксинів збудника

Шигели
1. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно використовувати для серологічної ідентифікації культури?
A. Аглютинації з діагностичними сироватками B. Зв'язування комплементу
C. Непрямої гемаглютинації D. Преципітації
E. Затримки гемаглютинації
2. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно використовувати для серологічної ідентифікації культури?
A. Аглютинації B. Зв'язування комплементу
C. Непрямої гемаглютинації D. Преципітації
E. Гальмування гемаглютинації
3. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого кишкової інфекції була виділена Shigella sonne. Яка з перерахованих серологічних реакцій була використана для ідентифікації виділеної чистої культури?
A. Нейтралізації B. Лізису C. Зв'язування комплементу
D. Преципітації Е. Аглютинації
4. В інфекційне відділення поступив хворий з підозрою на дизентерію. Який основний з наведених методів лабораторної діагностики необхідно призначити?
A. Бактеріологічний B. Серологічний C. Алергічний D. Біологічний E. Мікроскопічний
5. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?
A. Бактеріологічний B. Серологічний C. Мікологічний D. Мікроскопічний E. Протозоологічний
6. Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигеллам. Яку серологічну реакцію доцільно використовувати для цього?
А. Преципітациї В. Гемоліз. C. Бактеріоліз
D. Зв'язування компліменту E. Пасивна гемаглютинація
7. У чоловіка 71-го року протягом 10 днів спостерігався пронос з домішками в калі слизу і крові. Хворий був госпіталізований у важкому стані, помер через 2 дні. При розтині тіла померлого виявлено: дифтерітичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяні шигели. Яке основне захворювання у хворого?
A. Дизентерія B. Черевний тиф C. Сальмонельоз
D. Неспецифічний виразковий коліт E. Ієрсиніоз
8. З фекалій хворого виділені шигели Зоне. Які додаткові дослідження необхідно провести для встановлення джерела інфекції?
A. Фаготипування виділеної чистої культури B. Антибіотикограма
C. Реакція преципітації D. Реакція зв'язування комплементу
E. Реакція нейтралізації
9. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зоне і повторно заразився цим самим збудником. Як називається така форма інфекції?
A. Рецидив B. Реінфекця C. Суперінфекція
D. Персистуюча інфекція E. Хронічна інфекція
10. У дитячому садку протягом 4 днів госпіталізовано 10 дітей різних вікових груп з ознаками гострої кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих виділено збудника дизентерії Sonne. Який препарат необхідно призначити дітям, які були в контакті з цими хворими, для специфічної профілактики захворювання?
A. Вакцина ТАВte B. Сульфаніламіди C. Дизентерійний бактеріофаг
D. Імуноглобулін Е. Антибіотики
11. До інфекційного відділення лікарні госпіталізовано хворого з діагнозом бактеріальної дизентерії. Лабораторними дослідженнями встановлено, що збудник чутливий до багатьох протимікробних засобів, але у хворого виявлені явища анемії. Який препарат протипоказаний хворому?
A. Ентеросептол B. Фуразолідон C. Ампіцилін
D. Фталазол E. Левоміцетин

Холера
1. Хворий поступив в інфекційне відділення з підозрою на холеру. Який основний метод дослідження необхідно використовувати для підтвердження діагнозу?
A. Бактеріологічний B. Імунологічний
C. Біологічний D. Серологічний E. Алергічний
2. В лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлений матеріал хворого з підозрою на холеру. Який метод експрес діагностики може підтвердити цей діагноз?
A. РІФ B. РСК C. РА D. РП E. РГА.
3. В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з діагнозом: холера. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб підтвердити або спростувати діагноз?
А. Бактеріоскопічний. В. Алергічний. С. Бактеріологічний.
D. Біологічний. Е. Вірусологічний.
4. У лабораторії з діагностики особливо небезпечних інфекцій у пацієнта з діареєю і зневодненням при бактеріоскопічному дослідженні фекальних мас виявили грамнегативні зігнуті палички, що нагадують "кому". Яке захворювання можна припустити у хворого?
A. Холера B. Черевний тиф C. Сальмонельозний гастроентеріт
D. Дифтерія E. Кишкова форма чуми
5. У чоловіка, який страждає на діареєю, влітку відпочивав на південному узбережжі моря, з випорожнень була виділена культура бактерій з наступними морфологічними властивостями: грамнегативні зігнуті палички, рухливі монотрихи, спор і капсул не утворюють. До поживного середовища не вимогливі, але потребують лужної реакції (рН 8,5-09,5). Про збудників якої кишкової інфекції йде мова?
A. Холера B. Шигельоз C. Черевний тиф D. Коліентеріт E. Псевдотуберкульоз
6. При первинному посіві води на 1% пептонну воду, через 6 годин на поверхні середовища виявлено зростання - ніжної плівки. Для збудника, якого захворювання характерні такі культуральні властивості?
A. Холера B. Чума C. Туберкульоз D. Дизентерія E. Псевдотуберкульоз
7. В інфекційне відділення госпіталізований хворий 27-ми років зі скаргами на багаторазовий пронос і блювоту, біль в м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар встановив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал для експрес діагнозу?
A. Пряма і непряма РІФ B. РА C. Бактеріологічний метод
D. Серологічний метод E. Біологічний метод
8. На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) і 8 годинної інкубації в термостаті при температурі 37 °C виявлено зростання у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника, якого захворювання характерні такі культуральні властивості?
A. Холера B. Чума C. Черевний тиф D. Паратиф А E. Дизентерія
9. У бактеріологічну лабораторію доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготовлений препарат «висяча крапля». Який метод мікроскопії буде використаний для визначення збудника по його рухливості?
A. Фазово-контрастна B. Електронна
C. Імунна електронна D. Люмінісцентна E. Імерсійна
10. При мікроскопії мазка з плівки, що з'явилася на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грамнегативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?
A. Вібріони B. Спірохети C. Клостридії D. Корінебактерії E. Спірили
11. У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід, перш за все, вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?
А. Наявність джгутиків. В. Наявність капсул.
С. Наявність спор. D. Наявність цист. Е. Наявність війок.
12. У бактеріологічну лабораторію районної СЕС доставлена вода зі ставка, яка використовується в господарських цілях. При бактеріологічному посіві води виділена чиста культура холерного вібріона. Яке поживне середовище було використане при цьому дослідженні?
A. Лужний агар B. МПБ C. МПА D. Агар Ендо Е. Агар Ресселя
13. Пацієнт одужав після перенесеного шигельозу Зоне і повторно заразився цим самим збудником. Як називається така форма інфекції?
A. Рецидив B. Реінфекція C. Суперінфекція
D. Персистуюча інфекція Е. Хронічна інфекція
14. При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазової блювоти і наростаючої інтоксикації були виявлені грамнегативні палички, що нагадують кому, і розташовані групами у вигляді зграї риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептону воду, де вона утворила ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виявлений з фекалій хворого?
А. Сальмонелез' В. Шигелез
С. Холера D. Кишковий ієрсиніоз Е. Псевдотуберкульоз
15. З калу і блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, що спричинив це захворювання?
A. Пасивної гемаглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом
B. Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла
C. Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла
D. Преципітації
E. Аглютинації Відаля


Дифтерія
1. При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль в горлі і утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію і направив матеріал в бактеріологічну лабораторію. На яке диференційно-діагностичне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії?
A. Кров'яно-телурітовий агар B. Середовище Ендо
C. Середовище Плоскірєва D. Середовище Сабуро E. Середовище Левенштейна-Йенсена
2. У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлені палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків був використаний?
A. Лефлера B. Бурі C. Гінса
D. Грама E. Нейсера
3. При огляді дівчинки 5-ти років лікар помітив на мигдалинах сіру плівку. Мікроскопія мазків, пофарбованих за Нейсером, показала наявність корінебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника?
A. Полярно розташовані гранули волютину
B. Локалізація збудника всередині макрофагів
C. Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітин
D. Розташування клітин збудника у вигляді частоколу
E. Наявність капсули
4. При посіві матеріалу із зіву хворого на ангіну на кров’яно-телурітовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально смугасті (у вигляді розеток). Під мікроскопом грампозитивні палички з булавовидними стовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми?
A. Корінебактерії дифтерії B. Клостридії ботулізму
C. Дифтероіди D. Стрептококи E. Стрептобацили
5. При мікроскопії мазків, забарвлених метиленовим синім, виявлені палички з булавовидним потовщенням на кінцях, схожі з C.diphteriae. Який з наведених методів фарбування слід використовувати в даній ситуації?
A. Нейсера B. Козловського
C. Циля-Нільсена D. Здродовского E. Ожешко
6. У дитини з імовірною дифтерією із зіву виділена чиста культура мікроорганізмів і вивчені їх морфологічні, тинкторіальні, культуральні і біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудників дифтерії. Яке дослідження необхідно провести додатково для видачі висновку про те, що виділена патогенна дифтерійна паличка?
A. Визначення токсигенних властивостей B. Визначення протеолітичних властивостей
C. Визначення уреазної активності D. Визначення цистиназної активності
E. Визначення здатності розщеплювати крохмаль
7. Серед дітей школи-інтернату спостерігаються випадки захворювання на ангіну. Під час мікроскопії мазків з мигдаликів, забарвлених методом Нейсера, виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, які розміщуються у вигляді римської цифри V. Яку інфекцію можна запідозрити у цьому випадку?
А. Тонзиліт. В. Інфекційний мононуклеоз. С. Лістеріоз. D. Дифтерію. Е. Скарлатину.
8. У зв'язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести профілактичні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?
А. Дифтерійний анатоксин. В. Антидифтерійна сироватка.
С. Специфічний імуноглобулін. D. Вакцину з живих бактерій. Е. Вакцину з убитих бактерій.
9. У інфекційну лікарню потрапила дівчинка, 7 років, з високою температурою тіла, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію і дав вказівку взяти матеріал із зіву і виділити чисту культуру збудника. Що з перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника?
А. Проба на токсигенність. В. Виявлення у збудника зерен волютину.
С. Проба на цистиназу. D. Гемолітична активність збудника. Е. Фаголізабельність.
10. У закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обґрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести?
А. Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички.
В. Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії.
С. Встановити титр антитоксинів в РНГА.
D. Перевірити медичну документацію щодо вакцинації.
Е. Розпитати членів колективу щодо проходження імунізації і часу її проведення.
11. У дівчинки 5 років спостерігається висока температура біль у горлі. Об'єктивно: набряк м'якого піднебіння, на мигдалинах сірі плівки, які важко відділяються, залишаючи глибокі кровоточачі дефекти тканини. Яке з нижче перерахованих захворювань найбільш ймовірно?
А. Ангіна Симоновського-Венсана. В. Дифтерія зіву С. Лакунарна ангіна.
D. Некротична ангіна. Е. Інфекційний мононуклеоз
12. Лікар-отоларинголог при огляді хворого зазначив гіперемію, значний набряк мигдаликів з сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички, розташовані під кутом один до одного. Про яке захворювання слід думати?
A. Ангіна B. Менінгоназофарингіт C. Дифтерія
D. Епідемічний паротит E. Скарлатина
13. У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38 °C, з'явилися болі в суглобах. Яку причину цих явищ можна припустити?
A. Сироваткова хвороба B. Анафілактична реакція C. Атопія
D. Гіперчутливість сповільненого типу E. Контактна алергія
14. У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику 4-х років поставлений діагноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?
A. Протидифтерійна антитоксична сироватка B. Дифтерійний анатоксин
C. АКДП D. АДП E. ТАВtе
15. Екзотоксин дифтерійної палички обробили 0,3-0,4% формаліном і витримали 30 днів в термостаті при температурі 40 °C. Який препарат був отриманий в результаті проведених маніпуляцій?
A. Анатоксин B. Антитоксин C. Діагностикум
D. Лікувальна сироватка E. Діагностична сироватка
16. Дитячий стоматолог мав контакт з хворим на дифтерію підлітком. Час останньої імунізації лікаря проти дифтерії - 12 років. Який препарат необхідно ввести стоматолога?
A. Антитоксична противодифтерийная сироватка B. Інтерферон
C. Жива вакцина D. Хімічна вакцина E. Рекомбінантна вакцин
17. Обстежуючи дитину, лікар-стоматолог виявив наліт на мигдалинах і запідозрив атипову форму дифтерії. Був підготовлений мазок, зроблений посів на поживні середовища та визначено токсичність виділеної чистої культури. Яка реакція використана для визначення токсигенності виділеного штаму дифтерійної палички?
A. Реакція преципітації в гелі B. Реакція аглютинації на склі
C. Реакція зв'язування комплементу D. Реакція гемолізу E. Реакція кольцепреципітаціі
18. З носоглотки здорового бактеріоносія виділений мікроорганізм, який за біологічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не продукує екзотоксин. В результаті, якого процесу цей мікроорганізм здатний відновити експресію і продукцію екзотоксину?
A. Фагова конверсія
B. Хромосомная мутація
C. Культивування на телурітовому середовищі
D. Культивування в присутності антитоксичної сироватки
E. Пасаж через організм чутливих тварин
19. У хлопчика 5-ти років з'явилися біль при ковтанні, набряк шиї, висока температура. При огляді на мигдалинах виявлено плівки сіро-білого кольору, які знімаються з великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?
А. Менінгококова інфекція В. Кір С. - D. Скарлатина Е. Дифтерія

Туберкулез
1. Хворому на туберкульоз 34-х років, в анамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, проведено мікроскопічне дослідження мокротиння з метою виявлення збудника. Який метод фарбування доцільно використовувати при цьому?
A. Метод Ціля-Нільсена B. Метод Грама C. Метод Бурі-Гінса
D. Метод Романовського-Гімзе E. Метод Нейсера
2. На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати готові зафіксовані препарати з мокротиння хворого на туберкульоз. Який метод забарвлення потрібно використовувати в даному випадку?
А. Гінса В. Циля-Нільсена С. Романовського-Гімзе D Грама. Е. Бурі
3. При фарбуванні бактеріологічних препаратів, виготовлених з мокротиння, за методом Циля-Нільсена виявлено наявність яскраво-червоних паличок, які розміщувалися поодиноко або групами, які не чутливих до дії кислот. На поживних середовищах перші ознаки росту з'являються на 10-15 добу. До якого виду відносяться мікроби?
А. Місоbаcterіum tuberculosis. В. Yеrsіnіа pseudotuberculosis.
С. Ніstорlаsmа dubrоsіі. D. Klebsiella rhinoscleromatis. Е. Сохіеllа burnetii.
4. У баклабораторії, при мікроскопії мазків мокротиння хворого з хронічним легеневим захворюванням, пофарбованих за Цілем-Нільсеном, виявлені червоні палички. Яка властивість мікобактерій туберкульозу виявлена при цьому?
А. Капсулоутворення В. Спороутворення С. Спиртостійкість
D. Лугостійкість Е. Кислотостійкість
5. У чоловіка, 36 років, з підозрою на туберкульоз нирок було досліджено осад сечі. Під час мікроскопії виявлені кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса корд-фактор не виявлено. Яке дослідження найбільш надійно підтвердить або спростує початковий діагноз?
А. Зараження лабораторних тварин. В. Вивчення токсигенності.
С. Фаготипування виділеної культури D. Серологічна ідентифікація збудника.
Е. Шкірна алергічна проба.
6. У мазках, виготовлених з мокротиння хворого на туберкульоз легень, мікобактерії не виявлені. Яким методом може підвищити ймовірність виявлення мікобактерій в мокроті?
А. Мікроскопія препаратів, забарвлених за Цілем-Нільсеном.
В. Методом мікрокультур Прайса-Школьникової.
С. Темнопольна мікроскопія.
D. Гомогенізація і флотація.
Е. Мікроскопія нативних мікропрепаратів
7. У пацієнтки з підозрою на туберкульоз легень зібрана мокрота і відправлена в бактеріологічну лабораторію з метою підтвердження результату бактеріологічним методом. Результату дослідження слід очікувати через:
А. 3-4 місяці В. Тиждень С. 2 дні D. 3-4 тижні Е. 1 день
8. Дитині 6-ти років, у якої запідозрений активний туберкульозний процес, проведена діагностична реакція Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?
A. Туберкулін B. Вакцина БЦЖ C. Вакцина АКДП
D. Тулярин E. Вакцина АДП
9. Для постановки туберкулінової проби дитині під шкіру введений туберкулін. Через 24 години в місці введення відзначена виражена гіперемія, ущільнення тканин. Який механізм лежить в основі розвитку цих змін?
А. Цитотоксичність реагинового типу. В. Клітинна цитотоксичність.
С. Імунокомплексна цитотоксичність. D. Утворення гранульом.
Е. Антитільна цитотоксичність.
10. До навчального закладу надійшов юнак 16-ти років із сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?
А. Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса
В. Провести серодіагностику туберкульозу
C. Зробити щеплення БЦЖ
D. Терміново ізолювати юнака з навчального закладу
E. Повторити реакцію через один місяць.
11. При відборі для ревакцинації вакциною БЦЖ у школяра поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:
A. Відсутність клітинного імунітету B. Наявність клітинного імунітету
C. Відсутність гуморального імунітету D. Відсутність антитоксичну імунітету
E. Наявність гуморального імунітету
12. Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм в діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку описаних змін?
А. Антитілозалежна цитотоксичність В. Гранулематоз С. Анафілаксія
D. Клітинна цитотоксичність Е. Імунокомплексна цитотоксичність
13. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває до тих пір, поки в організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як правильніше назвати такий вид імунітету?
А. Нестерильний. В. Гуморальний. С. Типоспецифічний.
D. Природжений. Е. Перехресний.
14. У першому класі було проведено медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб для цього використовували?
А. Бюрне В. Проба з антраксином C. Манту D. Шика E. Проба з тулярином
15. У пологовому будинку новонародженому слід виконати щеплення проти туберкульозу. Який препарат необхідно при цьому використовувати?
A. Вакцина БЦЖ B. Вакцина СТІ C. Вакіцна EV D. Вакцина АКДС E. Туберкулін
16. У пацієнта діагностовано первинний туберкульоз легенів. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, які порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним?
A. Рифампіцин B. Піразинамід C. Канамицина сульфат D. ПАСК E. Етамбутол
17. Працівник соціальної служби після тривалого спілкування з людиною без певного місця проживання захворів на туберкульоз. До складу комплексного лікування був включений напівсинтетичний антибіотик широкого спектра дії. Вкажіть препарат:
A. Рифампіцин B. Ампіцилін C. Цефотаксим D. Еритроміцин E. Линкомицин
18. Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що включає речовини різного механізму дії. Яке з протитуберкульозних засобів пригнічує в мікобактеріях транскрипцію РНК на ДНК?
A. ПАСК B.Ізоніазад C. Етіонамід D. Стрептоміцин E. Рифампіцин
19. Лікарі-інфекціоністи широко використовують антибіотики, які пригнічують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин?
A. Ініціація транскрипції в прокаріотах
B. Транскрипція в прокаріотах і в еукаріотах
C. Реплікація в прокаріотах
D. Термінація транскрипції в прокаріотах і еукаріотах
E. Сплайсинг в прокаріотах і еукаріотах
20. Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 48 років виникли явища невриту зорового нерву, порушення пам'яті, судоми. Який з призначених протитуберкульозних препаратів приймала хвора?
A. Ізоніазад B. ПАСК C. Рифампіцин D. Етамбутол E. Канамицина сульфат
21. Хворому 55-ти років для комплексного лікування легеневої форми туберкульозу призначено протитуберкульозний засіб. Яке із зазначених лікарських засобів проявляє свою антимікробну активність виключно по відношенню до мікобактерій туберкульозу?
A. Ізоніазид B. Стрептомицина сульфат C. Гатифлоксацин
D. Циклосерин E. Канамицина сульфат
22. У хворого на туберкульоз, який знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликає таке ускладнення?
A. Стрептоміцин B. Ізоніазид C. Канаміцина сульфат D. Етіонамід E. Рифампіцин
23. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з'явилися шум і дзвін у вухах, зниження слуху, висипання на шкірі, набряк слизових оболонок і порушення координації рухів. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?
A. Стрептоміцина сульфат B. Етамбутол C. Ізоніазид D. Бепаск E. Рифампіцин
24. Після початку лікування туберкульозу легенів хворий звернувся до лікаря зі скаргами на появу червоних сліз і сечі. Який препарат міг викликати такі зміни?
А. Цефазолін В. Бензилпеніциліна калієва сіль
С. Рифампіцин D. Бензилпеніциліна натрієва сіль Е. Бісептол -480
25. Хворому на туберкульоз легень призначений препарат першого ряду, який викликав розвиток невриту лицьового нерву і порушення рівноваги. Вкажіть цей лікарський засіб:
A. Ізоніазид B. Фурозолідон
C. Левоміцетин D. Бісептол E. Цефазолін
26. Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легенів. Вкажіть, який з препаратів йому найбільш доцільно призначити в першу чергу?
A. Ізоніазид B. Етоксид
C. Етіонамід D. Циклосерин E. Сульфален

Лепра
1. Під час мікроскопічного дослідження біоптату з ураженої ділянки слизової оболонки ротової порожнини виявили палички, розташовані у вигляді скупчень, які нагадують пачку сигар. За Цілем-Нільсеном фарбуються в червоний колір. Який вид збудника виявлено в біоптаті?
А. М. tuberculosis. B. M. lерrае. C. M. bovis D. M. israilii E. M. avium
2. У хворого після комплексного обстеження встановлено діагноз: лепра. Яка шкірно-алергічна реакція має вирішальне значення у встановленні діагнозу?
А. Шика. В. Молоні. С. Діка. D. Кумбса. Е. Мітсуда.

Патогенні анаероби
1. При мікроскопії з імерсійною системою вивчений препарат-мазок з культури стрептобацил, пофарбований за методом Ожешко. Яка структурна особливість бактерій досліджена?
A. Спори B. Капсула C. Джгутики D. Включення E. Будова клітинної стінки
2. У препараті, пофарбованому за методом Ожешко, видно палочкоподібні мікроорганізми, пофарбовані синім кольором, в якому термінально розміщені компоненти круглої форми, пофарбовані в червоний колір. Як називаються ці компоненти?
A. Мезосоми B. Джгутики C. Війки D. Капсули E. Спори
3. В бактеріологічній лабораторії досліджуються овочеві консерви, які були причиною захворювання декількох людей ботулізмом. Дотримання яких умов культивування буде найбільш істотним для виявлення збудника в досліджуваному матеріалі?
А. Лужна реакція поживног середовища
В. Додавання в середовище антибіотиків, які пригнічують грамнегативну мікрофлору
С. Температура не вище 35°С
D. Відсутність кисню
Е. Наявність вітамінів і амінокислот в середовищі
4. Організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н2О2 можуть жити тільки в анаеробних умовах. Які з перерахованих ферментів можуть руйнувати пероксид водню?
A. Пероксидаза і каталаза B. Оксигеназа і гідроксилаза
C. Цитохромоксидаза, цитохром В5 D. Оксигеназа і каталаза E. Флавінзалежна оксидаза
5. Хворий госпіталізований зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, утруднене ковтання. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використовувати для підтвердження діагнозу?
А. Біологічну пробу, бактеріологічний.
В. Алергічну пробу, серологічний.
С. Протозоологічний, мікроскопічний.
D. Бактеріологічний, мікологічний.
Е. -.
6. Лікар запідозрив у хворого ботулізм на підставі характерних симптомів (блювота, запаморочення, двоїння в очах і ін.). Які методи мікробіологічної діагностики доцільно використовувати для підтвердження клінічного діагнозу?
A. Біологічний (реакція нейтралізації), бактеріологічний
B. Біологічний (реакція нейтралізації), мікроскопічний
C. Біологічний (реакція нейтралізації), алергічний
D. Бактеріологічний, мікроскопічний
E. Генетичний, бактеріологічний
7. Типовими проявами харчового отруєння, обумовленого C. botulinum, є двоїння в очах, порушення ковтання і дихання. Ці симптоми розвиваються, внаслідок:
A. Дії екзотоксину B. Дії ентеротоксину
C. Розвитку ентеротоксичного шоку D. Активації аденілатциклази
E. Адгезії збудника до рецепторів на ентероцитах
8. Хворий доставлений в лікарню з попереднім діагнозом "ботулізм". Яку серологічну реакцію слід використати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі?
A. Нейтралізації B. Аглютинації C. Зв'язування комплементу
D. Преципітації E. Імунофлюоресценції
9. У бактеріологічній лабораторії досліджувалась в'ялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мікроскопії виділеної на середовищі Кітт-Тароцці культури виявлені мікроорганізми, схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?
A. Ботулізм B. Сальмонельоз C. Холера D. Дизентерія E. Черевний тиф
10. При огляді хворого з харчовою токсикоінфекцією черговий лікар виявив симптоми, характерні для ботулізму. Хворий згадав страви, які він вживав напередодні. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною інфікування?
A. М'ясні консерви домашнього приготування B. Заварне тістечко приватного виробника
C. Сметана місцевого молокозаводу D. Полуниця з дачної ділянки E. Яєчня
11. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м'ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього досліджуваній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу і антитоксичну протівоботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протівоботулінічної сироватки. Яка серологічна реакція використовувалася?
А. Подвійної імунної дифузії В. Опсонофагоцітарна
С. Зв'язування комплементу. D. Преципітація Е. Нейтралізація
12. Після вживання м'ясної консерви у школяра з'явилися неврологічні симптоми. Було встановлено діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використовувати?
A. Введення антиботулінічної сироватки B. Введення сульфаніламідних препаратів
C. Введення антибіотиків D. Введення антіботулінічної вакцини
E. Призначення послаблюючих засобів
13. До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на те, що йому важко відкривати рот (тризм). В анамнезі колота рана нижньої кінцівки. При якій інфекції можливі такі симптоми?
A. Правець B. Бруцельоз C. Коклюш D. Ранева анаеробна інфекція E. Туляремія
14. У хворого, що надійшов в інфекційне відділення зі скаргами на судомне скорочення м'язів лиця, з подряпини правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що додають їм вид "барабанних паличок". Яким бактеріям притаманні дані властивості?
A. Clostridium tetani B. Clostridium botulinum
C. Clostridium perfringens D. Bacillus anthracis E. Bacillus cereus
15. Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар запідозрив, що причиною став контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу?
A. Кіт-Тароці B. Ендо C. Сабуро D. ЖСА E. Гіса
16. Через 7 днів після пластичної операції, виконаної лікарем стоматологом, у пацієнта розвинувся правець. Виникла підозра, що причиною був контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву матеріалу?
A. Кіт-Тароці B. Лефлера C. Левенштейна-Йенсена D. Ендо E. Плоскирева
17. У лабораторії проводилися дослідження з діагностики правця. Яким методом стерилізації треба знищити виділені культури збудників правця?
А. Сухим жаром. В. Кип'ятінням. С. Тиндалізація. D. Автоклавування. Е. Пастеризація.
18. На 8-ий день після введення протиправцевої сироватки у зв'язку із забрудненою раною ноги у хворого підвищилася температура до 38 °С, з'явився біль в суглобах, висип і свербіж. Аналіз крові показав лейкопению і тромбоцитопенія. Якого типу алергічна реакція розвинулася в цьому випадку?
А. Реакція гіперчутливості сповільненого типу. В. Анафілактична.
С. Цитотоксична. D. Імунокомплексна. Е. Стимулююча.
19. Хлопчику 10 років з травмою ноги з профілактичною метою ввели 3000 од. протиправцевої сироватки по Безредко. На 9 добу після введення сироватки у дитини з'явилися ознаки сироваткової хвороби. Які антитіла відповідають за розвиток цієї алергічної реакції?
A. Ig D і M B. Ig A і M C. Ig E і A D. Ig A і G Е. Ig G і M
20. Через кілька хвилин після введення препарату хворому на правець з'явилася задишка, частий пульс, зниження артеріального тиску. Який препарат міг бути найбільш імовірною причиною виниклого ускладнення?
А. Анатоксин. В. Донорський гамаглобулін. С. Сульфаніламід.
D. Антибіотик. Е. Антитоксична сироватка.
21. У відділення хірургічної стоматології потрапив пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правця?
А. Протиправцевий імуноглобулін. В. Правцевий анатоксин.
С. Протиправцеву сироватку. D. Стафілококовий анатоксин.
Е. Гамма-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правця.
22. При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш ймовірно, відноситься виділений збудник?
A. Esherichia coli B. Proteus vulgaris
C. P.mirabilis D. Vibrio parahemolyticus E. C. perfringens
23. У лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічними методом можна встановити видову належність збудника?
А. Алергічний В. Серологічний C. Бактеріологічний D. Бактеріоскопічний E. РІА
24. У хворого, який постраждав в автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток анаеробної інфекції рани. Який препарат для специфічного лікування найкраще ввести ще до встановлення лабораторного діагнозу?
А. Полівалентна специфічна сироватка. В. Анатоксин.
С. Типоспецифічна імунна сироватка. D. Нативная плазма. Е. Плацентарний у-глобулін.
25. Фільтрат бульонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали протягом 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:
A. Ввести тваринам вміст пробірок
B. Додати в пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку
C. Вміст пробірок посіяти на щільні поживні середовища
D. Додати в пробірки преципітуючу діагностичну сироватку
E. Додати в пробірки еритроцитарний діагностикум
26. Хворому встановлено діагноз: газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний матеріал необхідно знищити. Який метод слід використовувати?
A. Стерилізація парою під тиском B. Тиндалізація
C. Стерилізація текучим паром D. Пастеризація E. Кип'ятіння
27. У хірургічному відділенні перев'язувальні матеріали стерилізували в автоклаві. Через недогляд медсестри режим стерилізації був порушений і температура в автоклаві досягала 100 °C замість належних 120 °C. Які мікроорганізми можуть зберегти життєздатність в таких умовах?
A. Бацили і клостридії B. Стафілококи і стрептококи
C. Цвілеподібні і дріжджоподібні грибки D. Сальмонели і клебсієли
E. Корінебактерії і мікобактерії
28. У лікарні вирішили провести контроль якості стерилізації інструментів в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми доцільно використовувати як тест-системи?
А. Капсульні. В. Спорові. С. Кислотостійкі. D. Патогенні. Е. Термофільні.
29. У хворого із забрудненою землею рани були виділені в безкисневих умовах грампозитивні спороутворюючі палички. При культивуванні на кров’яно - цукровому агарі виросли колонії, оточені зоною гемолізу. Який збудник виділили з рани?
A. Escherichia coli B. Clostridium botulinum
C. Clostridium perfringens D. Pseudomonas аeruginosa E. Staphylococcus aureus
30. У бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води, в'ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?
А. Сироватковий агар В. Середовище Кітта-Тароцці
С. Цукровий м’ясо-пептонний агар D. Цукровий м’ясо-пептонний бульйон
Е. Цукрово-кров'яний агар
31. При бактеріологічному дослідженні гною з післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які виросли на цукрово-кров'яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей нагнійний процес?
A. Бактероіди B. Кишкова паличка C. Клостридії
D. Фузобактеріі E. Вейлонели

Чума, туляремія
1. В лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, пофарбованого по Гінсу-Бурі. Яка властивість збудника дозволяє визначити даний метод?
A. Капсулоутворення B. Спороутворення
C. Кислотостійкість D. Лугостійкість E. Наявність зерен волютину
2. У хворого з підозрою на чуму взяли на дослідження пунктат пахових лімфатичних вузлів. Матеріал посіяли на тверде поживне середовище. Який вид повинні мати колонії в разі підтвердження діагнозу чуми?
А. Мереживні хусточки. В. Краплі ртуті.
С. Краплі роси. D. Шагреневої шкіри. Е. Левиної гриви.
3. Від хворого виділені нерухомі бактерії овоідной форми з біполярним забарвленням. В організмі утворюють ніжну капсулу. На агарі утворюють колонії з мутно-білим центром, оточеним фестончастою облямівкою, що нагадують мереживо. Продукують "мишачий токсин". Для якого збудника притаманні дані властивості?
A. Збудник чуми B. Збудник туляремії
C. Збудник сибірської виразки D. Збудник коклюшу E. Збудник бруцельозу
4. В одному з гірських селищ спостерігається масова загибель гризунів, яка супроводжувалася захворюванням жителів селища. Для хвороби було властиво швидке підвищення температури до 40 °С, виражена інтоксикація, збільшення пахових лімфовузлів. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грамнегативні палички овоідної форми з біполярним забарвленням. Які мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?
А. Клостридії В. Збудник туляремії С. Стафілокок
D. Збудник сибірської виразки Е. Збудник чуми
5. На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів (епізоотія). Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення антигену збудника цієї епізоотії?
А. Нейтралізації В. Аглютинації С. Пасивної гемаглютинації
D. Зв'язування комплементу Е. Преципітації
6. Група стоматологів України повинна поїхати у відрядження в Африку. Однак відомо, що в цій країні щороку хворіють на чуму в середньому кілька сотень людей. Яку з названих вакцин використовують для профілактики?
А. СТІ. В. Живу вакцину ЕV. С. Чумний анатоксин.
D. Комбіновану вакцину. Е. Хімічну вакцину.
7. У чоловіка 44 років, мисливця на ондатр, підвищилася температура тіла до 38 °С, з'явився головний біль, набряк повік, гіперемія кон'юнктив, на шкірі в області шиї утворилася неглибока виразка. Вкажіть ймовірного збудника захворювання.
А. Brusella suis. В. Francisella tularensis. С. Yersinia pseudotuberculosis.
D. Leptospira interrogans. Е. Bacillus anthracis.
8. З метою підтвердження діагнозу туляремії у мисливця, госпіталізованого на 5-й день хвороби, слід призначити для ранньої діагностики:
A. Алергічна проба B. Реакція аглютинації
C. Реакція непрямої гемаглютинації D. Реакція зв'язування комплементу
E. Реакція імунофлюоресценції
Псевдотуберкульоз
1. У хворого з ознаками кишкової інфекції (блювота, діарея, біль в черевній порожнині) впродовж трьох діб наростали ознаки інтоксикації, з'явилася папульозний висип на відкритих ділянках тіла, який поширився на тулуб. Лікар запідозрив псевдотуберкульоз. Який метод лабораторної діагностики дозволить підтвердити діагноз на першому тижні захворювання?
A. Бактеріологічний B. Мікроскопічний C. Серологічний
D. Алергічний E. Біологічний

Бруцельоз
1. Дитині 14-ти років поставили діагноз: бруцельоз. В контакті з хворими тваринами він не був. Як могла заразитися дитина?
A. Через сире молоко B. Через немиті овочі та фрукти C. Через воду
D. Через брудні руки E. Під час ін'єкції
2. Ветеринарний фельдшер, який працює на тваринницькій фермі, звернувся до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, лихоманку, нездужання, пітливість ночами. Хворіє близько місяця. З огляду на скарги і професійний анамнез, лікар запідозрив у нього бруцельоз. Який матеріал, взятий у цього хворого, підлягає дослідженню в звичайній мікробіологічної лабораторії?
А. Сироватка крові В. Спинномозкова рідина С. Блювотні маси
D. Сеча Е. Випорожнення
3. У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в розвитку запальної реакції в місці введення бруцеліну цим пацієнтам?
А. Ig А. В. Сенсибілізовані Т-лімфоцити. С. Ig Е. D. Ig М. Е. Ig D.
4. В інфекційну лікарню поступив ветеринарний лікар з підозрою на бруцельоз. За допомогою якого серологічного тесту можна підтвердити діагноз?
А. Реакція преципітації Асколі В. Реакція зв'язування комплементу Васермана
С. Реакція аглютинації Райта D. Реакція аглютинації Вейгля E. -
5. При плановому обстеженні доярок поставлена алергічна проба Бюрне. Ця проба використовується для виявлення гіперчутливості до:
А. Тулярину. В. Туберкуліну. С. Альт туберкуліну.
D. Бруцеліну. Е. Антраксину.

Сибірка
1. У ветеринарного лікаря після обстеження полеглої корови через певний час на щоці з'явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявили грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, які нагадують бамбукову палицю. Якому збуднику властиві ці морфологічні і тинкторіальні властивості?
А. В. anthracis В. С. реrfrіngеns
С. Y. pestis D. Р. vulgaris Е. F. tularensis
2. При постановці біологічної проби в мазках-відбитках з органів тварини виявили стрептобацили, оточені капсулою. Який діагноз можна поставити?
А. Сибірка. В. Туляремія. С. Чума.
D. Бруцельоз. Е. Крупозна пневмонія.
3. Територію старого скотомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунту виявило наявність збудника особливо небезпечного захворювання. Який із зазначених мікроорганізмів найімовірніше міг зберігатися в грунті протягом такого тривалого часу?
А. Mycobacterium bovis. В. Brucella abortus. С. Yersinia pestis.
D. Francisella tularensis. Е. Bacillus anthracis.
4. Щоб перевірити тваринницьку сировину (шкіру, шерсть) на наявність збудника сибірки, з сировини виділяють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті. Яку реакцію застосовують для цього?
А. Кольцепреціпітації. В. Преципітації в агарі.
С. Аглютинації. D. Пасивної гемаглютинації. Е. Нейтралізації.
5. Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватись до дослідження матеріалів, підозрілих щодо зараження спорами збудника сибірки. За допомогою якого з названих нижче діагностичних препаратів можна швидко їх виявити?
А. Антисібіреязвеного імуноглобуліну.
В. Люмінесцентної антисібіреязвенной сироватки.
С. Стандартного сибиреязвеного антигену.
D. Антраксину.
Е. Моноклональних антитіл проти збудника сибірської виразки.
6. У лабораторію поступив матеріал (витяжка тваринної сировини) з району, де відзначені випадки сибірки серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно використовувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?
А. Радіоімунного аналізу В. Термопреципітації
С. Преципітацію в агарі D. Непрямий гемаглютинації Е. Зв'язування комплементу
7. В лабораторію надіслали матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відзначені випадки захворювання тварин на сибірку. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?
A. Термопреципітації Асколі B. Зв'язування комплементу
C. Непрямої гемаглютинації D. Радіоімунний аналіз E. Преципітацію в агарі
8. У приймальне відділення інфекційної лікарні звернувся чоловік, який отримав поштою конверт з підозрілим порошком. Чоловіка госпіталізували в ізолятор, а порошок з конверта направили в лабораторію з метою дослідити на наявність спор збудника сибірської виразки. Яке дослідження дає можливість якомога швидше виявити цього збудника?
A. Біопроба на мишах B. Виділення чистої культури
C. Реакція зв'язування комплементу D. Реакція преципітації в гелі
Е. Імунолюмінесцентний
9. У бактеріологічній лабораторії проводилася експертиза шкур тварин за допомогою імунної реакції преципітації по Асколі. Про присутність чого свідчить позитивний результат цієї реакції?
A. Антигени збудника сибірки B. Токсин анаеробної інфекції
C. Збудник бруцельозу D. Поверхневий антиген ієрсіній
E. Збудник чуми
10. У населеному пункті зареєстрований випадок сибірської виразки. Медичні служби почали специфічну профілактику населення проти сибірської виразки за епідеміологічними показниками. Який препарат був використаний з цією метою?
A. Жива вакцина B. Убита вакцина C. Хімічна вакцина
D. Генно-інженерна вакцина E. Анатоксин

Бордетели, клебсієли
1. У хворого протягом 10-ти днів має місце підвищена температура, напади характерного кашлю. Лікар призначив посів слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мікроорганізм передбачається виявити?
А. Клебсієли В. Лістерія С. Паличка інфлюенци
D. Паличка коклюшу Е. Стафілокок
2. При посіві матеріалу від хворого з вираженими катаральними явищами на середовище Борде-Жангу виросли колонії, що нагадують краплі ртуті. В мазку виявлені невеликі грампозитивні, овоідної форми палички розмірами 1-3 мкм. Що це за мікроорганізми?
A. Бордетели B. Коринебактерії C. Мікобактерії
D. Менінгокок E. Бруцели
3. У дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використовувати з цією метою?
A. Вакцина АКДП B. Вакцина БЦЖ C. Типоспецифічна сироватка
D. Нормальний гамаглобулин E. АДС-анатоксин
4. З метою серологічної діагностики коклюшу поставлена розгорнута реакція з кашлюковим і паракоклюковим діагностикумами. На дні пробірок, в які було внесено діагностикум з Bordetella parapertusis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція?
A. Антитоксини B. Опсоніни C. Преціпітіни
D. Бактеріолізини E. Аглютиніни
5. У хворого з підозрою на «озену» з носоглотки були виділені грамнегативні палички, що утворюють капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми викликали хворобу
A. Сальмонели B. Клебсієли C. Шигели
D. Хламідії E. Мікоплазми

Патогені спірохети
1. У мікропрепараті, виготовлених з пунктату регіонального лімфовузла хворого, пофарбованого за Романовським-Гімзою, лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14 рівномірними завитками з гострими кінцями довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого кольору. Про збудника, якої інфекційної хвороби може йти мова в даному випадку?
A. Сифіліс B. Трипаносомоз C. Лептоспіроз
D. Зворотний тиф E. Лейшманіоз
2. При стоматологічному огляді в ротовій порожнині пацієнта 32-х років виявлені висипання, що нагадують ураження при вторинному сифілісі. Для уточнення діагнозу було призначено серологічне дослідження. З метою виявлення антитіл в сироватці в якості діагностикумів були використані живі трепонеми. Яка серологічна реакція була поставлена?
A. Імобілізації B. Нейтралізації C. Зв'язування комплементу
D. Преципітація E. Пасивної гемаглютинації
3. У хворої 18-ти років пахові лімфовузли збільшені у розмірах, безболісні, ущільнені при пальпації. В області слизової оболонки геніталій невеликих розмірів виразка з ущільненими краями і «лакованим» дном сіруватого кольору. Який найбільш ймовірний діагноз?
А. Гонорея В. Туберкульоз С. Лепра D. Трофічна виразка Е. Сифіліс
4. На слизовій оболонці порожнини рота жінки 20-ти років лікар-стоматолог помітив округлу виразку з щільним дном і рівними краями, яка нагадує твердий шанкр. Який метод діагностики слід використовувати на даному етапі захворювання, щоб підтвердити етіологію патологічного процесу?
A. Бактеріоскопічний B. Бактеріологічний
C. Біологічний D. Серологічний E. Алергічний
5. У пацієнта з попереднім діагнозом "сифіліс" лаборант взяв сироватку крові для постановки імунної реакції, заснованої на виявленні антитіл, що перешкоджають руху трепонем і призводять до їх загибелі. Яка реакція була використана для діагностики?
A. Реакція імобілізації B. Реакція зв'язування комплементу
C. Реакція аглютинації D. Реакція преципітації E. Реакція нейтралізації
6. При плановому обстеженні вагітної в жіночій консультації взята кров з вени для постановки реакції Васермана. Реакція виявилася позитивною. Позашлюбні статеві зв'язку вагітна та її чоловік заперечують. Що потрібно зробити для підтвердження або відхилення діагнозу сифілісу?
A. Поставити реакцію імобілізації блідих трепонем
B. Зробити мазок з уретри C. Повторити реакцію Васермана
D. Поставити осадові реакції E. Поставити реакцію зв'язування комплементу
7. Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Васермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів з серцевого м'яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки діагнозу?
A. Еритроцити барана B. Живі трепонеми C. Антиглобулінова сироватка
D. Комплемент Е. Діагностична преципітуюча сироватка
8. Хворий сифілісом пройшов курс антибіотикотерапії і повністю вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Treponema pallidum. Як називається така форма інфекції?
A. Ускладнення B. Вторинна інфекція
C. Реінфекція D. Рецидив E. Суперінфекція
9. В інфекційну лікарню доставили хворого з проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. У краплі крові, яка пофарбована за Романовським-Гімзою, виявлено звиті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізм викликав захворювання?
A. Borrelia recurentis B. Leptospira interrogans
C. Ricketsia typhi D. Treponema pallidum E. Plasmodium vivax
10. Зворотний тиф, викликаний B. сaucasica, зустрічається лише на певних територіях, де є переносник - кліщ роду Alectorobius. Як називається така інфекція?
A. Спорадична B. Пандемічна C. Ендемічна
D. Епідемічна Е. Екзотична
11. В інфекційну лікарню поступив хворий з лихоманкою, яка періодично повторюється. У препараті крові (товста крапля), пофарбованому за Романовським-Гімзою, виявлені спіралеподібні мікроорганізми з гострими кінцями синьо-фіолетового кольору. Який збудник виявлено?
А. Малярія. В. Зворотний тиф. С. Черевний тиф.
D. Висипний тиф. E. Лептоспіроз.
12. У хворого з підозрою на зворотний тиф взята кров в період підйому температури. З крові приготували мазок "товста крапля» для бактеріоскопічного дослідження. Який метод забарвлення слід використовувати для виявлення збудника?
А. По Буррі-Гінсу В. За Романовським-Гімзою
С. За Ожешко D. За Цілем-Нільсеном Е. По Нейсеру
13. Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болями в м'язах, ознобом, носовими кровотечами. При проведенні лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплі крові хворого. Назвіть збудника хвороби:
А. Calymmatobacterium granulomatis B. Bartonella bacilloformis
C. Borrelia dutlonii D. Leptospira interrogans E. Rickettsia mooseri
14. Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалося лихоманкою, жовтяницею, геморагічним висипом на шкірі і слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, що мають вигляд букв С і S. Які бактерії були виявлені?
A. Лептоспіри B. Трепонеми C. Кампілобактерії D. Боррелії E. Спірілли
15. До інфекційного відділення госпіталізували хворого з ознаками загальної слабкості, сильними головними і м'язовими болем, високою температурою, гіперемією лиця. Встановлено, що тиждень тому хворий відпочивав біля озера. Лікар запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити в організм хворого?
A. З водою B. З повітрям C. З грунтом D. З їжею E. Через предмети побуту
16. Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреіну, що призводить до загибелі збудника. Визначте цей препарат:
A. Бензилпеніциліну натрієва сіль B. Бийохінол
C. Ципрофлоксацин D. Азітроміцин E. Доксацикліу гідрохлорид


Патогенні найпростіші
1. У 60-річної жінки з важкою формою пародонтозу при мікроскопічному дослідженні зі скрібка з ясен були виявлені одноядерні найпростіші розміром 3-60 мкм з широкими псевдоподіями. Які найпростіші були виявлені у хворої?
А. Trichomonas tenax B. Entamoeba gingivalis C. Entamoeba histolytica
D. Toxoplasma gondii E. Balantidium coli
2. У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров'ю("малинове желе") при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром і поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна будова?
A. Entamoeba histolytica B. Giardia lamblia C. Campylobacter jejuni
D. Toxoplasma gondii E. Balantidium coli
3. У пацієнта стоматологічної клініки при мікроскопії зубного нальоту виявили одноклітинні організми. Їх цитоплазма чітко розділена на два шари, ядро ледь помітно, псевдоножки широкі. Найбільш ймовірно, у пацієнта виявлена:
A. Амеба ротова B. Лямблії C. Ротова трихомонада
D. Дизентерійна амеба E. Амеба кишкова
4. До лікаря звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на біль у животі, часті, рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. При дослідженні фекалій в мазку виявили вегетативні форми найпростіших з короткими псевдоподіями, розміром 30-40 мкм, що містять велику кількість фагоцитованих еритроцитів. Яке протозойне захворювання у хворого?
A. Амебіаз B. Лейшманіоз C. Трихомоноз D. Лямбліоз E. Токсоплазмоз
5. У лікарню потрапили пацієнти зі скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлад травлення. Після дослідження фекалій були виявлені кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
A. Дизентерійна амеба B. Амеба ротова C. Кишкова трихомонада
D. Балантидій E. Амеба кишкова
6. До лікаря звернулися пацієнти з подібними скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлад шлунково-кишкового тракту. Піcля дослідження фекалій з'ясувалося, що термінової госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?
А. Дизентерійна амеба. В. Трихомонада. С. Лямблії.
D. Балантидій. Е. Кишкова амеба.
7. У хворого, який повернувся з однієї з південних країн, є в наявності симптоми паразитарного ураження товстої кишки. При мікроскопічному дослідженні фекалій виявлено округлої форми утворення розміром близько 10 мкм з 4 ядрами, ідентифіковані як цисти збудника. Який лабораторний діагноз?
A. Теніоз B. Ентеробіоз C. Амебна дизентерія D. Балантидіаз Е. Ентероколіт
8. Лікар, який мікроскопує мазок крові, пофарбований за Романовським, виявив найпростіших у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена в блакитний колір, а ядро в - червоний. Які найпростіші найімовірніше були в крові?
A. Токсоплазми B. Трипаносоми C. Лейшманіі D. Лямбліі E. Балантидій
9. У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. У препараті, пофарбованому за Романовськомим-Гімзе, виявлено тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Які найпростіші виявлені в мазку?
A. Токсоплазми B. Малярійні плазмодії C. Дерматотропні лейшманіі
D. Вісцеротропні лейшманіі E. Трипаносоми
10. У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові виявлено одноклітинні мікроорганізми півмісяцевої форми із загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:
A. Токсоплазма B. Лейшманія C. Лямблія D. Амеба E. Трихомонада
11. У гастроентерологічне відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухливі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем - аксостіль. Яке протозойне захворювання діагностується у хворого?
А. Балантидіаз кишковий В. Лямбліоз С. Амебна дизентерія
D. Трихомоноз Е. Амебіаз кишковий
12. При дослідженні вмісту дванадцятипалої кишки виявлені найпростіші грушоподібної форми з парними ядрами, чотирма парами джгутиків. Між ядрами - дві опорні нитки, з вентральної сторони розташований присмоктувальний диск. Який представник найпростіших виявлений у хворого?
A. Лямблія B. Токсоплазма C. Лейшманія
D. Трихомонада кишкова E. Трипаносома
13. У мазку з дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіші розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших найбільш вірогідний?
А. Лямблії В. Балантидій С. Трихомонада
D. Дизентерійна амеба Е. Кишкова амеба
14. У людини після укусу москітів виникли виразки шкіри. Аналіз вмісту виразки виявив всередині клітин людини безжгутикові одноклітинні організми. Який попередній діагноз?
А. Лейшманіоз дерматотропний В. Лейшманіоз вісцеральний С. Токсоплазмоз
D. Тріпаносомоз Е. Балантидіаз
15. Перебуваючи в робочому відрядженні в одній з країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, що не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. З огляду на місцеві умови, пов'язані з великою кількістю москітів, можна передбачити, що це:
A. Вісцеральний лейшманіоз B. Балантидіаз C. Токсоплазмоз
D. Сонна хвороба E. Хвороба Чагаса
16. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку зі слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром і ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку?
А. Trichomonas vaginalis B. Lamblia intestinalis C. Trichomonas buccalis
Д. Trichomonas hominis E. Trypanosoma gambiense
17. При огляді хворий лікар-гінеколог зазначив симптоми запалення статевих шляхів. У мазку, взятому з піхви, виявлено овально-грушоподібної форми найпростіші з шипом, з передньої частини яких відходять джгутики; є ундулююча мембрана. Яке захворювання підозрює лікар у хворої?
A. Балантидіаз B. Токсоплазмоз C. Лямбліоз
D. Кишковий трихомоноз E. Урогенітальний трихомоноз
18. До лікаря звернулася вагітна зі скаргами, характерними для токсоплазмозу. Для підтвердження клінічного діагнозу у неї взяли кров. Які серологічні реакції необхідно поставити в цьому випадку?
А. Зв'язування комплементу. В. Преципітації.
С. Нейтралізації. D. Відаля. Е. Васермана.
19. Для виявлення антитіл до токсоплазм в сироватці крові вагітної була використана непряма реакція імунофлюоресценції. Для цього спочатку фіксований мазок токсоплазм обробили досліджуваною сироваткою. Чим потрібно обробити препарат на наступному етапі?
А. Розчином флюоресцина.
В. Люмінесцентною сироваткою проти імуноглобуліну людини.
С. Імуноглобуліном людським нормальним.
D. Діагностичною сироваткою, яка містить антитіла до токсоплазм.
Е. Сироваткою, яка містить мічені флюоресцином антитіла до токсоплазм.
20. У жінки, 32 років, з безсимптомним перебігом хвороби вдруге народилася мертва дитина з вираженою мікроцефалією. Про яку хворобу, перш за все, слід подумати лікарю?
А. Токсоплазмоз. В. Сифіліс. С. Бруцельоз. D. Гістоплазмоз. Е. Лістеріоз.
21. У хворого встановлено попередній діагноз - токсоплазмоз. Який матеріал був використаний для діагностики цього захворювання?
А. Сльози В. Кров С. Дуоденальний вміст D. Фекалії Е. Сеча
22. До стоматолога звернувся хворий з ознаками пародонтозу. Який протипротозойний засіб слід вибрати для лікування?
A. Метронідазол B. Левамізол
C. Гризеофульвін D. Мікосептін E. Фуразолідон
23. У жіночу консультацію звернулася жінка 26-ти років, у якої було два самовільних викидня. Яке протозойне захворювання могло зумовити невиношування вагітності?
A. Токсоплазмоз B. Трихомоніаз
C. Лейшманіаз D. Лямбліоз E. Трипаносомоз
24. Пацієнт через 15 діб після повернення з багатомісячного плавання в районах Середземномор'я і Західної Африки відчув слабкість, головний біль, періодичні підвищення температури. Лікар запідозрив у хворого малярію. Який з перерахованих методів є найбільш адекватним в діагностиці даного захворювання?
A. Мікроскопічний B. Біологічний C. Алергічний
D. Мікробіологічний E. Серологічний
25. У пацієнта, який прибув з ендемічного району, підвищилася температура тіла, з’явився головний біль, озноб, загальне нездужання - симптоми, характерні і для звичайної застуди. Які лабораторні дослідження необхідно провести, щоб підтвердити або спростувати діагноз "малярія"?
A. Мікроскопія мазків крові B. Дослідження пунктату лімфовузлів
C. Аналіз сечі D. Дослідження спинномозкової рідини
E. Мікроскопія пунктату червоного кісткового мозку
26. У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло зумовити внутрішньоутробну загибель?
A. Токсоплазмоз B. Лейшманіоз C. Малярія D. Амебіаз E. Лямбліоз
27. Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про якие протозойне захворюваня повинен думати лікар?
A. Малярія B. Токсоплазмоз C. Лейшманіоз D. Амебіаз E. Трипаносомоз
28. Людина, яка проживає в ендемічному вогнищі, перехворіла триденною малярією. Через півтора року після переїзду в іншу місцевість захворів на малярію знову. Яка найбільш ймовірна форма цього захворювання?
A. Реінфекція B. Суперінфекція
C. Рецидив D. Вторинна інфекція E. Персистуюча інфекція
29. Хворому, який звернувся до лікаря з приводу безпліддя, було призначено обстеження на токсоплазмоз і хронічну гонорею. Яку реакцію слід поставити для виявлення прихованого токсоплазмозу і хронічної гонореї у даного хворого?
А. РОНГ. В. РОПГА. С. Імуноблотінг. D. РСК Е. РІФ.
30. У вагітної жінки взяли кров для підтвердження клінічного діагнозу "токсоплазмоз". Яка з перерахованих серологічних реакцій має діагностичне значення?
A. Реакція зв'язування комплементу B. Реакція нейтралізації
C. Реакція гемадсорбції D. Реакція аглютинації
E. Реакція гальмування гемаглютинації
31. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і біль у животі впродовж 5 днів, підвищення температури тіла до 37,5 °С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено лабораторно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання:
A. Фуразолідон B. Левоміцетин C. Метронідазол
D. Фталазол E. Еметину гідрохлорид
32. У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легенів. Який препарат слід призначити?
А. Хінофон. В. Ентеросептол. С. Тетрациклін. D. Метронідазол. Е. Хінгамін.
33. У жіночій консультації обстежується жінка, у якої було кілька мимовільних викиднів. На підставі клініко-епідеміологічного анамнезу був запідозрений хронічний токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження буде найбільш ефективним для підтвердження діагнозу?
A. Мікроскопія мазка крові B. Мікроскопія мазка
C. Мікроскопія мазка фекалій D. Серологічні реакції Е. Шкірно-алергічна пробаКандида
1. Під час профілактичного огляду школярів лікар-стоматолог виявив у учня С. на слизовій оболонці ротової порожнини білі кремоподібні бляшки, які легко знімалися, залишаючи кров'янисті ерозії. Лікар запідозрив кандидоз і призначив хворому мікологічніе дослідження. Яке з перерахованих поживних середовищ треба використовувати для виявлення збудника кандидозу?
А. Средовище Сабуро. В. Средовище Ру.
С. Середовище Ендо. D. Середовище Кіта-Тароці. Е. Середовище Гіса.
2. З слизових оболонок і з мокротиння хворого, який тривалий час приймав імунодепресанти, були виділені грампозитивні великі овальні клітини з брунькуванням, розташовані хаотично, і подовжені клітини у вигляді ланцюжків. Який збудник виділений?
А. Актиноміцети В. Йерсиніі. С. Стрептобактеріі D. Стрептококи Е. Кандиди
3. Після тривалого вживання антибіотиків у хворого на слизовій ротової порожнини з'явилися округлі білі плями, на язиці білий наліт. Який мікроорганізм ймовірно зумовив дані симптоми?
A. Гриби роду Candida B. Лактобацили
C. Стрептокок D. Кишкова паличка E. Ентерокок
4. У хворого після тривалої антибіотикотерапії на слизовій оболонці ротової порожнини виявлені білуваті плями. У виготовлених препаратах-мазках виявлені грампозитивні овальні ниркоподібні клітини. Що це за збудники?
A. Гриби роду Кандіда B. Стафілококи C. Сарцини D. Актиноміцети E. Тетракоки
5. У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит, виражене ураження куточків рота. При мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш ймовірно з'явилися провідним етіологічним фактором такої поразки?
A. Гриби роду Candida B. Стрептококи C. Стафілококи D. Нейсерії E. Коринебактерії
6. Вагітна жінка скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіж і виділення з статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показало наявність великих грампозитивних овальних подовжених клітин, що утворюють псевдоміцелій. Яким шляхом найбільш ймовірно відбулося зараження?
A. Ендогенна інфекція B. Статевий C. Контактно-побутовий D. Трансмісивний E. Ранева інфекція
7. У жінки, які тривалий час приймала антибіотики з приводу кишкової інфекції, розвинулося ускладнення з боку слизової оболонки порожнини рота у вигляді запального процесу і білого нальоту, в якому при бактеріологічному дослідженні були виявлені дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який з перерахованих препаратів показаний для лікування цього ускладнення?
A. Флуконазол B. Бісептол C. Тетрациклін D. Фуразолідон E. Поліміксин
8. У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?
А. Амфотеріцин В. Інтраконазол С. Гризеофульвін D. Фурадонин Е. Нітрофунгін
9. У клініку поступила дитина, у якої на слизовій оболонці щік, піднебіння і язика виявлений точковий наліт білого та жовтуватого кольору, зумовлений Candida albicans. Який з перерахованих препаратів доцільно використовувати для лікування?
A. Гентамицин B. Інтраконазол C. Цефран D. Пеніцилін Е. Тетрациклін
10. У лабораторію направлений матеріал білуватого нашарування із слизової оболонки ротової порожнини. Посів матеріалу зроблений на середовище Сабуро, відмічено зростання сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі нитки, які брунькуються. До збудників, якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми?
A. Мікоз B. Спірохетоз C. Рикетсіоз D. Микоплазмоз E. Хламідіоз
11. Лікар-педіатр при огляді 3-місячної дитини зазначив, що слизова оболонка його порожнини рота, а також язик, покриті щільним білим нальотом. У матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжджеподібної форми, у зв'язку з чим запідозрений мікоз, що зустрічається найчастіше у дітей цього віку, а саме:
A. Кандидоз B. Фавус C. Епідермофітія D. Актиномікоз E. Трихофітія
12. При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої на хронічний кольповагініт лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні клітини, які брунькуються, розміром 3-6 мкм. Про збудника, якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?
A. Кандидоз B. Кокцидіоз C. Епідермофітія D. Мікроспорія E. Криптококоз

Helycobacter pylori
1. У хворого на виразкову хворобу шлунка під час мікроскопії мазка- відбитка з біоптату слизової виявлені грамнегативні напівзігнуті дугоподібні мікроби, тест на уреазний активність позитивний. Які мікроби були виявлені у хворого?
A. Хелікобактер B. Спірохети C. Спіріли D. Лептоспіри E. Трепонеми
2. Хворому для профілактики раньової інфекції перед операцією був призначений синтетичний антипротозойний засіб, що має високу активність відносно Helicobacter pylori. Визначте препарат:
A. Метронідазол B. Доксицикліну гідрохлорид C. Хінгамін D. Ацикловір E. Ізоніазид
3. У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату приготовлений мазок-відбиток, забарвлений за методом Грама; із залишком биоптату проведена проба на уреазну активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені грамнегативні спіралеподібні мікроорганізми; тест на уреазну активність позитивний. Які бактерії були виявлені?
А. Treponema pallidum B. Helycobacter pylori
C. Shigella flexneri D. Campilobacter jeuni Е. Spirilla minor

Рікетсіози
1. В інфекційну лікарню доставлений чоловік похилого віку, безпритульний. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкірі. З огляду на те, що хворий страждає також педикульозом, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найбільш доцільно використовувати для підтвердження діагнозу?
A. Серологічний B. Бактеріологічний C. Вірусологічний
D. Мікроскопічний E. Аллергологический
2. У лікарню поступив хворий 55-ти років з характерним висипом, лихоманкою, запамороченням. Встановлено попередній діагноз - висипний тиф. Більше схожих випадків захворювання не зареєстровано. В юності (15 років) переніс висипний тиф в інтернаті. Про яке захворювання йде мова?
A. Хвороба Брила B. Черевний тиф C. Кір D. Краснуха E. Холера
3. До лікаря звернувся хворий 70 років зі скаргами на високу температуру, головний біль, висип на тілі. В анамнезі - перенесений епідемічний висипний тиф. Лікар припустив, що це хвороба Бриля-Цинсера. Визначення якого класу імуноглобулінів допомагає диференціювати хвороба Бриля-Цинсера від епідемічного висипного тифу?
A. IgG B. IgA C. IgD D. IgE E. IgM

Pseudomonas aeruginosa
1. У пацієнтки хірургічного відділення з'явилися скарги на болі у попереку і в низу живота, болісне і часте сечовипускання. Після бактеріологічного дослідження сечі виявлено грамнегативні оксідазапозитивні паличкоподібні бактерії, що утворюють мукоїдні колонії зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Про який збудника можна думати?
A. Pseudomonas aeruginosa. B. E. coli.
C. Proteus mirabilis. D. S. pyogenes. E. Mycoplasma pneumonie.
2. У хворого з гострим циститом при дослідженні сечі виявили лейкоцити і багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш ймовірно, є причиною захворювання?
А. Escherichia coli В. Salmonella enteritidis
С. Klebsiella pneumoniae D. Proteus mirabilis Е. Pseudomonas aeruginosa
3. При бактеріологічному дослідженні гнійного матеріалу післяопераційної рани на МПА виросли великі слизові колонії, які утворюють зелено-блакитний пігмент з запахом меду або жасмину. Під час бактеріоскопії виявлені грамнегативні лофотрихи. Яка культура бактерій міститься в гнійному матеріалі?
А. Рsеudоmоnаs aeruginosa. В. Ргоtеus vulgaris.
С. Кlebsiella osaenае. D. Streptomyces griseum. Е. Вruсеllа аbоrtus.
4. При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м'ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються?
A. Псевдомонади B. Ешерихії C. Протеї
D. Клебсієли E. Азобактеріі
5. У хворого з нагноєнням рани при бактеріологічному дослідженні раньового вмісту виявлено грамнегативна паличка, яка на МПА утворює напівпрозорі слизові колонії синьо зеленого кольору з перламутровим відтінком. Культура має специфічний запах фіалок або жасмину. Який вид збудника виділено з рани хворого?
A. P. аeruginosa B. P. vulgaris
C. S. аureus D. S. pyogenes E. S. faecalis
6. У хворого, що перебуває в опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, який виділяється має синювато-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, викликану Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника?
A. Негативне забарвлення за Грамом B. Наявність спор
C. Кокова форма D. Розташування клітин парами E. Утворення міцелію

Санітарна мікробіологія
1. При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл – 80, коли індекс – 3. Як розцінити результат дослідження?
A. Вода придатна для вживання B. Вода є сумнівною
C. Вода є дуже сумнівною D. Вода є забрудненою
E. Вода є дуже забрудненою
2. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близько 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому?
A. Всі бактерії, що виросли на поживному середовищі
B. Бактерії групи кишкової палички
C. Бактерії, патогенні для людей і тварин
D. Умовно-патогенні мікроорганізми
E. Ентеропатогенні бактерії і віруси
3. При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:
A. 250 і 4 B. 2 і 500 C. 500 і 2 D. 250 і 2 E. 4 і 250
4. При поточному контролі санітарно-епідемічного стану аптеки проведено бактеріологічне дослідження повітря. Встановлено наявність в ньому бацил, дріжджеподібних грибів, гемолітичних стрептококів, мікрококів. Які з виявлених мікроорганізмів свідчать про пряму епідемічну небезпеку?
A. Бацили B. Гемолітичні стрептококи C. Мікрококи
D. Дріжджеподібні гриби E. -
5. При визначенні мікробного числа повітря в лікарняній палаті виявилося, що воно становить 1500 клітин / м3. Які групи мікроорганізмів враховувалися при цьому?
A. Всі бактерії, що виросли на поживному середовищі
B. Бактерії і віруси - збудники респіраторних інфекцій
C. Стафілококи і гемолітичні стрептококи
D. Збудники госпітальних інфекцій
E. Всі патогенні і умовно-патогенні бактерії
6. З метою перевірки якості чистоти повітря в операційній був проведений висів повітря на ряд поживних середовищ за допомогою апарату Кротова. Після інкубування на деяких з них виросли колонії, оточені чіткою зоною гемолізу. Які середовища були використані для перевірки повітря?
A. Кров'яний МПА B. Сироватковий МПА C. Жовточно-сольовий агар
D. Середовище Ендо E. Вісмутсульфіт агар
7. Збудники ряду інфекційних захворювань можуть передаватися через повітря. Наявність, яких мікроорганізмів в повітрі закритих приміщень є свідченням прямої епідеміологічної небезпеки?
A. Гемолітичні стафілококи і стрептококи B. Стафілококи і нейсерії
C. Спори грибів D. Бацили і ентеробактерії E. Бацили і гриби
8. Поточне санітарно-мікробіологічне дослідження повітря в ЛПУ проводять 1 раз в квартал. Який з перерахованих нижче мікроорганізмів відноситься до санітарно-показових мікроорганізмів повітря в закритих приміщеннях?
A. S. aureus B. E. coli C. E. faecalis D. P. aeruginosa E. C. Perfringens


ЧАСНА ВІРУСОЛОГІЯ
Грип
1. У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові виявлені імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?
A. Гострий B. Продромальний C. Інкубаційний
D. Реконвалесценція E. Мікробоносій
2. В інфекційну лікарню потрапив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулася на 6-й день захворювання грипом. Який метод з найбільшим ступенем ймовірності підтверджує грипозну етіологію пневмонії?
А. Виявлення антигенів вірусу грипу в мокротинні методом ІФА.
В. Дослідження парних сироваток.
С. Зараження курячих ембріонів.
D. Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носу.
Е. Виявлення антитіл проти гемаглютиніну вірусу грипу.
3. Від хворого з підозрою на грип було взято патологічний матеріал (носоглотковий змив), яким заразили курячі ембріони в алантоісну порожнину. За допомогою, якої реакції можна визначити наявність вірусу грипу в алантоісній рідини?
А. Преципітації. В. Аглютинації. С. Гемадсорбції.
D. Гемаглютинації. Е. Гемолізу.
4. Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеінові (NР), полімеразні (Р1, Р2, РЗ), матриксний білок (М) і зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінідаза (N). Яким з них належить основна роль в створенні імунітету до грипу?
А. Гемаглютиніну і нейрамінідазі. В. Нуклеопротеіновим антигенам.
С. Матриксного білку. D. Полімеразним білкам. Е. Нейрамінідази.
5. Під час спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грипу проводиться експрес-діагностика, яка заснована на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив з носоглотки). Яку реакцію використовують для цього?
А. Зв'язування комплементу. В. Імунофлюоресценції.
С. Аглютинації. D. Преципітації. Е. Опсонізації.
6. Для попередження сезонного підйому захворюваності на грип в лікувальних установах міста санепідстанція зобов'язала провести імунізацію медпрацівників. Яким з перерахованих препаратів слід проводити імунізацію?
A. Субодинична вакцина B. Інтерферон C. Гама-глобулін
D. Ремантадин E. Амантадин
7. У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використовувати для неспецифічної профілактики захворювання?
А. Протигрипозний імуноглобулін В. Протигрипозна сироватка
С. Лейкоцитарний інтерферон D. Пеніцилін
Е. Протигрипозна вакцина

Энтеровіруси
1. Випорожнення хворого з підозрою на кишкову вірусну інфекцію підготували до виділення вірусу. Потім заразили первинні та перещеплюваниі клітинні культури. Через 2-3 дні в заражених клітинних культурах виявлено цитопатичну дію. Як проводиться ідентифікація ентеровірусів?
А. За допомогою реакції імунофлюоресценції.
В. За допомогою реакції нейтралізації цитопатичної дії.
С. За допомогою реакції гальмування гемаглютинації.
D. За допомогою реакції аглютинації.
Е. За допомогою реакції преципітації.
2. У хворого хлопчика, 5 років, на п'ятий день після початку захворювання зі слизової оболонки носоглотки і мигдаликів виділили збудника поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника?
А. Пасивної гемаглютинації. В. Гальмування гемаглютинації.
С. Гальмування гемадсорбції. D. Віруснейтралізаціі цитопатичної дії.
Е. Зв'язування комплементу.
3. У ранньому дитячому віці проводиться планова профілактична імунізація проти поліомієліту живою вакциною, яка вводиться перорально. Які імуноглобуліни не відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?
А. Сироваткові Ig A. В. Іg М. С Іg G. D. Ig D. Е. Секреторні Ig A.
4. Від хворого з гострою кишковою інфекцією виділили вірус, який віднесений до роду ентеровірусів. Для встановлення серотипу вірусу застосовують діагностичні сироватки. Вкажіть, які антитіла повинні містити ці сироватки.
А. Проти вірусних ферментів. В. Проти білків суперкапсидной оболонки.
С. Проти неструктурних білків вірусу. D. Проти білків капсиду.
Е. Проти вірусних гемаглютинінів.
5. Матеріалом від дитини з попереднім діагнозом «ентеровірусна інфекція» заразили культуру клітин мавп (Vero) і мишенят-сосунків, в результаті не виявлено цитопатичну дію на культурі клітин, але зареєстрована загибель мишенят- сосунків. Які ентеровіруси могли викликати захворювання у даної дитини?
A. Коксакі А. B. Поліовіруси. C. ЕСНО.
D. Коксакі В. E. Некласифіковані ентеровіруси 68-71.
6. Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використовувати як антиген в реакції нейтралізації цитопатичної дії?
А. Віруси, інактивовані формаліном. В. Комплементзв'язуючі антигени вірусу.
С. Живі віруси. D. Антигени-гемаглютиніни.
Е. Антигени капсидних вірусних білків.


Герпевіруси
1. Для діагностики генералізованої герпесвірусної інфекції досліджена сироватка крові з метою виявлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про початкову стадію вірусної інфекції?
А. Іg G. В. Іg А. С. Ig E. D.Ig M. Е. Ig D.
2. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпетичних пухирців на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається протягом 10 років, кожен раз після зниження захисних сил організму. Лікар поставив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?
А. Гостра В. Латентна С. Персистенція D. Затяжна Е. Екзогенна
3. У жінки встановлено діагноз рак шийки маки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?
A. Вірус простого герпесу тип 2 B. Varicella-Zoster вірус C. Цитомегаловірус
D. Папілома вірус E. Аренавірус.
4. У 30-річного померлого наркомана, який страждав на ВІЛ-інфекцію, при патоморфологічному дослідженні виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-сірі, малопвітряні, міжальвеолярні перегородки густо інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів трансформовані в великі клітини з центрально розташованим круглим ядром зі світлим обідком, що нагадує "совине око". Яка опортуністична інфекція викликала пневмонію у даного хворого?
A. Цитомегаловірус B. Пневмоциста карініі C. Атипова мікобактерія
D. Герпес-вірус E. Токсоплазма
5. У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, в крові - значне підвищення лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген вірусу Епштейн-Бара. Який діагноз можна поставити на підставі, зазначеного?
A. Інфекційний мононуклеоз B. Лімфома Беркета
C. Герпетична аденопатія D. Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster
E. Цитомегаловірусна інфекція
6. Школяр 8-ми років звернувся до стоматолога з герпетичним висипанням на нижній губі. Який найбільш ефективний засіб слід призначити?
A. Ацикловір B. Ампіцилін C. Кетоконазол
D. Фурадонин E. Оксацилін
7. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на стоматит, який лікували антисептичними засобами. Який препарат необхідно призначити хворому, якщо ураження слизової оболонки мають герпетичну природу?
A. Ацикловір B. Ремантадин C. Фуразолідон D. Бісептол E. Клотримазол
8. У дитячому садку спостерігалося кілька випадків захворювання дітей. Клінічна картина характеризувалася підвищенням температури і появою на зіві, в роті і на шкірі везикулярного висипу. Попередній діагноз - вітряна віспа. Який матеріал слід направити в вірусологічну лабораторію для експрес-діагностики?
A. Вміст везикул B. Сльози C. Змиви з рук D. Сеча E. Жовч
9. Хворий звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу на губах пухирців з рідиною, локалізованих на межі шкіри і слизової оболонки. Які мікроорганізми можуть послужити причиною такої патології?
А. Мікобактерії. В. Стрептококи. С. Герпесвіруси. D. Ортоміксовірусів. Е. Стафілококи.
10. У пацієнта спостерігається лихоманка і поява везикул, які розташовуються на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів досліджень можна підтвердити наявність в організмі хворого вірусу простого герпесу?
А. Мікроскопічного і алергічного. В. Вірусологічного і біологічного.
С. Серологічного і біологічного. D. Мікроскопічного і біологічного.
Е. Вірусологічного і серологічного.
11. На огляді у лікаря дівчина 17-ти років. Виявлено фарингіт, шийна лімфаденопатія, лихоманка. Попередній діагноз: інфекційний мононуклеоз. Який з наведених методів дозволить підтвердити діагноз на початку захворювання?
A. Визначення антитіл (IgМ) до вірусу Епштейна-Бар
B. Мікроскопічне дослідження мазка крові за Романовським-Гімзою
C. Визначення IgG до вірусу Епштейна-Бар
D. Реакція Себіна-Фельдмана
E. Визначення кількості С- реактивного протеїну

Параміксовіруси
1. У дитячому колективі проведено планову вакцинацію проти кору. Яким методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?
A. Серологічний B. Вірусологічний C. Алергопроби
D. Біологічний E. Вірусоскопічний
2. Вагітній жінці, при постановці на облік в жіночу консультацію, було проведено комплексне дослідження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені IgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат?
A. Жінка здорова B. Загострення хронічного процесу
C. Про первинне зараження жінки D. Повторне інфікування вірусом краснухи
E. Про хронічний процеси
3. Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей мав на увазі лікар?
А. Ті, що отримали планові щеплення. В. Старше 14 років.
С. Ті, що перенесли кір на першому році життя. D. Новонароджені.
Е. Ті, чиї батьки не хворіли на кір.
4. У дитячому закладі зареєстровано спалах кору. У чому полягає специфічна екстрена профілактика контактних НЕ щеплених дітей?
A. Введення вакцини АКДП (М)
B. Введення живої противокоревої вакцини
C. Введення протикорового гама-глобуліну
D. Встановлення медичного спостереження за дітьми
E. Ізоляція та лікування хворих
5. У вагітної жінки виявлені Ig M до вірусу краснухи, на підставі чого акушер-гінеколог рекомендував перервати вагітність через високу ймовірність тератогенного впливу на плід. Важливим було виявлення саме Ig M, так як імуноглобуліни цього класу:
A. Є показником свіжого зараження B. Можуть долати плацентарний бар'єр
C. Мають найбільшу молекулярну вагу D. Пов'язані з анафілактичними реакціями
E. Є основним фактором противірусного захисту
6. Для вірусологічної діагностики грипу використовують 10-денні курячі ембріони. Яку модель для культивування вірусів парагрипу необхідно обрати?
А. Тканинні культури. В. Курячий ембріон. С. Білих мишей.
D. Білих щурів. Е. Кролів.
7. При обстеженні хворої дитини, 5 років, стоматолог на підставі клінічних даних встановив діагноз паротиту. Яким з названих способів може передаватися це захворювання?
А. Трансмісивним. В. Повітряно-крапельним. С. Через укус тварин.
D. Фекально-оральним. Е. Парентеральним.
8. У сироватці крові новонародженого виявлені антитіла до вірусу кору. Про наявність, якого імунітету це може свідчити?
A. Природний пасивний B. Природний активний
C. Штучний пасивний D. Штучний активний
E. Спадковий, видовий

Сказ, везикулярний стоматит
1. У клітинах мозку лисиці, відловленої у межах міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання, є ця тварина?
A. Вітряна віспа B. Грип
C. Сказ D. Інфекційний мононуклеоз E. Кліщовий енцефаліт
2. В хірургічний кабінет звернувся чоловік, якого покусала невідома собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?
A. Призначити комбіновану антибіотикотерапію
B. Терміново ввести нормальний гамма-глобулін
C. Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря
D. Терміново ввести вакцину АКДП
E. Почати імунізацію антирабічною вакциною
3. В лікарню поступив потерпілий з рваною раною гомілки, яка виникла в результаті того, що його вкусила тварина, хвора на сказ. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?
A. Антирабічну вакцину B. АКДП C. БЦЖ D. ТАВte E. АДП
4. Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів на руках, завданих пораненої лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?
A. Хірургічна обробка рани B. Введення антибіотика
C. Введення антирабічної сироватки D. Обробка рани спиртовим розчином йоду
E. Промивання рани мильним розчином
5. У лікарню поступив потерпілий з рваною раною гомілки, яка виникла в результаті того, що його вкусила тварина, хвора на сказ. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?
A. Антирабічна вакцина B. АКДП C. АДП D. БЦЖ E. ТАВte
6. У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа і губах з'явилися везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження дасть можливість підтвердити діагноз?
A. Виділення вірусу з везикулярной рідини
B. Постановка алергічної проби
C. Виділення бактерій з везикулярной рідини
D. Зараження тварин везикулярною рідиною
E. Мікроскопія везикулярной рідини


Ящур
1. До стоматолога звернулася пацієнтка (доярка) з висипаннями на слизовій оболонці порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі навколо нігтьових пластинок на руках. Який збудник став причиною цієї хвороби?
А. Вірус ящура. В. Цитомегаловірус. С. Вірус везикулярного стоматиту.
D. Герпесвірус. Е. Вірус Коксакі В.

Ротавіруси
1. В дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят був зареєстрований спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій виділено не було. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, що нагадують колесо. Вкажіть найбільш ймовірний збудник даної інфекції:
A. Rotavirus B. Adenovirus C. Coxsacki-virus D. E.coli E. P.vulgaris
2. У фекаліях трирічної дитини з сильно вираженою діареєю, яка хворіє протягом 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси з двошаровим капсидом і псевдооболонкою, які нагадують дрібні колесики зі спицями. Які віруси найбільш ймовірно виявлені?
А. Коксакі-віруси В. Реовіруси С. Коронавіруси
D. ЕСHО-віруси Е. Ротавіруси

Кліщовий енцефаліт
1. В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі – укус кліща. При постановці реакції гальмування гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що не є діагностичним. Які наступні дії лікаря після отримання зазначеного результату?
A. Використовувати більш чутливу реакцію
B. Зняти діагноз кліщового енцефаліту
C. Повторити дослідження з сироваткою, взятою через 10 днів
D. Повторити дослідження з іншим діагностикумом
E. Дослідити цю ж сироватку повторно
Гепатити
1. Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров?
A. Віруси гепатиту В B. Віруси гепатиту А C. Аденовіруси
D. Ентеровіруси E. Віруси гепатиту Е
2. У сироватці хворого був виявлений імуноферментним методом HBsAg. При якому захворюванні виявлення даного антигену має діагностичне значення?
A. Вірусний гепатит В B. ВІЛ C. Сказ D. Натуральна віспа E. Кір
3. Пацієнт госпіталізований з попереднім діагнозом "гепатит В". Для діагностики захворювання проведена постановка серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв'язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція?
A. Імуноферментний аналіз B. Радіоімунологічний метод
C. Реакція імунофлюоресценції D. Реакція зв'язування комплементу
E. Реакція імобілізації
4. В інфекційне відділення з ознаками ураження печінки поступила хвора, стоматолог за фахом. Які методи лабораторної діагностики необхідно призначити для встановлення діагнозу "вірусний гепатит В"?
A. Виявлення HBsAg в сироватці крові
B. Вірусологічні дослідження фекалій
C. Вірусологічні дослідження сечі
D. Визначення функціональних проб печінки (білірубін і холестерин крові)
E. Виявлення активності ферментів (альдолази, трансаміназ та ін.)
5. За професійним показаннями проведена вакцинація лікарів стоматологів. Вакцина повинна захистити їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутнім в крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана?
A. Генно-інженерний НВs-антиген B. Інактивована вакцина проти гепатиту А
C. Жива корова вакцина D. Субодинична грипозна вакцина
E. Антирабічна вакцина
6. При обстеженні донора 27-ми років, який тривалий час не здавав кров, методом ІФА виявлені анти-НBs антитіла. В даному випадку позитивний результат ІФА свідчить про те, що донор:
A. Переніс гепатит В B. Хворий гострим гепатитом В
C. Хворий гострим гепатитом С D. Хворий хронічним гепатитом В
E. Хворий на хронічний гепатит С
7. У хворого жовтяницею отримані такі дані лабораторного обстеження: HbsAg-, HbeAg-, антиHBsG +, антиHBsM, HCAg +. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?
А. Хронічний гепатит В з низькою реплікативної активністю.
В. Гепатит С.
С. Повторне зараження гепатитом В.
D. Рецидив гепатиту В.
Е. Гепатит С, в анамнезі гепатит В.
8. Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватися тільки в клітинах, уже інфікованих одним з вірусів. Який саме вірус необхідний для розмноження дельта-вірусу?
А. Вірус Епштейна-Бар В. Вірус гепатиту В С. Вірус гепатиту А
D. Вірус гепатиту Е Е. Вірус імунодефіциту людини
9. У населеному пункті зареєстровано спалах гепатиту, який пов'язують з водним фактором. Який вірус гепатиту міг викликати спалах захворювань в цьому населеному пункті?
А. В В. G C. E D. D E. C
10. У зв'язку з важким перебігом гепатиту В пацієнту призначили обстеження з метою виявлення можливого агента-супутника, який ускладнює перебіг основного захворювання. Назвіть цей агент.
А. НВs-антиген. В. Вірус гепатиту С. С. Вірус гепатиту G.
D. Вірус гепатиту Е. Е. Дельта-вірус.
11. Стоматологи належать до групи підвищеного ризику професійного зараження вірусним гепатитом В. Виберіть препарат, який слід використовувати для надійної активної профілактики цієї хвороби.
А. Рекомбінантна вакцина з білків HВsAg В. Жива вакцина проти вірусного гепатиту В.
С. Специфічний імуноглобулін. D. Антигепатитна сироватка.
Е. Моноклональні антитіла до НВsАg.
12. При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В визначають наявність вірусної ДНК в сироватці крові хворого. За допомогою якого арбітражного (референс) методу встановлюють це?
A. Метод полімеразної ланцюгової реакції B. Метод гібридизації
C. Метод гібридизації з посиленням сигналу D. Метод лігазної ланцюгової реакції
E. Метод ІФА-діагностики
13. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосовувати високочутливі методи. Яку з названих реакцій слід застосовувати з вказаною метою?
A. Реакцію зв'язування комплементу B. Реакцію непрямої імунофлюоресценції
C. Реакцію непрямої гемаглютинації D. Твердофазний імуноферментний аналіз
E. Імуноелектрофорез
14. Працівникам стоматологічної клініки необхідно провести вакцинацію проти вірусного гепатиту В, створивши у них штучний активний імунітет. Який препарат слід застосувати?
А. Інактивований вірус, вирощений на курячому ембріоні. В.
·-глобулін з донорської крові.
С. Специфічний імуноглобулін. D. Моноклональні антитіла.
Е. Рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів.
15. У геном вірусу осповакціни був інтегрований ген вірусу гепатиту В, який відповідає за утворення НВs-антигену. Рекомбінантний вірус планується використовувати як препарат для щеплення. До якого типу належить отримана вакцина?
А. Комбінована. В. Генно-інженерна. С. Асоційована. D. Синтетична. Е. Хімічна.
16. До інфекційної лікарні госпіталізовано пацієнта з вірусним гепатитом А. Які антитіла будуть синтезуватися першими у відповідь на вірус?
А. Іg А. В. Іg G. С. Іg М. D. Ig D. Е. Іg Е.

Ретровіруси
1. З досліджуваного матеріалу хворого виділено вірус, який належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?
A. Ретровіруси B. Пікорнавіруси C. Рабдовірусами
D. Коронавіруси E. Ортоміксовірусів
2. При репродукції деяких РНК-вірусів, що викликають пухлини у тварин, генетична інформація може передаватися в зворотньому напрямку від РНК в ДНК - за допомогою особливого, специфічного ферменту. Фермент зворотньої транскрипції отримав назву:
A. Ревертаза B. ДНК-полімераза C. Лігаза
D. Праймаза E. Топоізомераза
3. До лікаря-імунолога на прийом звернувся хворий зі скаргами на діарею, втрату ваги впродовж декількох місяців, субфебрилітет, збільшення лімфовузлів. Лікар припустив наявність у пацієнта ВІЛ-інфекції. Наявність, яких імунокомпетентних клітин необхідно досліджувати у хворого в першу чергу?
A. Т-лімфоцити-хелпери B. Т-лімфоцити-супресори C. В-лімфоцити
D. Моноцити E. Плазматичні клітини
4. Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 та gp 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно з'єднується gp 120 вірусу:
A. CD 4 B. CD 3 C. CD 8 D. CD 19 E. CD 28.
5. До стоматолога звернувся пацієнт із проявами кандидозу порожнини рота, який постійно рецидивує і не піддається лікуванню. При опитуванні виявилося, що у пацієнта тривалий час відзначається підвищена температура, втрата маси тіла. Які дослідження потрібно провести у хворого?
A. Імунологічні та серологічні тести на ВІЛ-інфекцію
B. Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз
C. Виділити чисту культуру збудника і досліджувати чутливість до антибіотиків
D. Перевірити стан гуморального імунітету
E. Дослідити рівень специфічних антитіл до грибів Кандіда
6. Молодій людині дано позитивну відповідь щодо наявності у нього антитіл до ВІЛ (використаний ІФА). Однак обстежуваний наполягає на дослідженні, яке достовірно довело присутність у нього антитіл до цього вірусу. Яке дослідження слід провести для підтвердження діагнозу?
A. Імуноблотинг B. РПГА C. РІФ D. РГГА E. ПЛР
7. У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив чоловік 25-ти років. Діагноз: СНІД. Ураження, яких клітин обумовлює стан імунодефіциту?
A. Т-хелпери B. Т-кілери C. Т-супресори
D. Плазмоцити E. Гладкі клітини (тканинні базофіли)
8. При обстеженні молодого чоловіка в центрі профілактики і боротьби зі СНІДом отримано позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров'я відсутні. Про що може свідчити позитивний результат ІФА?
А. Про інфікування ВГВ В. Про захворювання на СНІД
C. Про інфікування ВІЛ D. Про персистенції ВГВ
E. Про перенесене захворювання на СНІД
9. Досить частою причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують її. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищевказане:
A. Ку-лихоманка, висипний тиф B. Туберкульоз, мікобактеріоз
C. Дизентерія, холера D. Поліомієліт, гепатит А
E. Інфекційний мононуклеоз, СНІД
10. При дослідженні сироватки крові у пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 і gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат?
А. TORCH-інфекції. В. ВІЛ-інфекції. С. ECHO-інфекції.
D. HBV-інфекції. Е. HLTV-інфекції.
11. У хворого 25 років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоціації з епідермальним стафілококом. В аналізі харкотиння виявлена пневмоциста каринии, в екскрементах - криптоспоридії, вульгарний протей і гриби роду кандида. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами?
А. Дисбактеріоз В. Медикаментозний агранулоцитоз С. Сепсис
D. СНІД. Е. Цукровий діабет
12. Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
A. Вірусної і-РНК на матриці ДНК. B. ДНК на вірусній р-РНК.
C. Вірусної ДНК на матриці ДНК. D. і-РНК на матриці вірусного білка.
E. ДНК на матриці вірусної і-РНК.
13. РНК, яка містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:
А. Депресія оперона В. Репресія оперона C. Зворотня транскрипція
D. Зворотня трансляція E. Конваріантна реплікація
14. Відомо, що вірус імунодефіциту у людини належить до сімейства ретровірусів. Вкажіть основну ознаку, що характеризує дане сімейство.
А. Відсутність інтеграції нуклеїнової кислоти в геном господаря. В. Наявність мінус-РНК.
С. Виявлення антигенів реакції імуноферментного аналізу.
D. Наявність ферменту зворотньої транскриптази. Е. -
15. У хворого з лихоманкою неясної етіології, імунодефіцитним станом, ураженням нервової та травної систем попередньо діагностовано СНІД. Які методи діагностики необхідно використовувати для підтвердження діагнозу?
А. Полімеразну ланцюгову реакцію, імуноблотинг, імуноферментний аналіз.
В. Реакцію зв'язування комплементу. С. Реакцію аглютинації.
D. Реакцію гемадсорбції. Е. Реакцію гемаглютинації.
16. При перевірці крові донорів на станції переливання крові в сироватці одного з них виявили антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?
А. Вестернблотинга (імуноблотинга). В. Електронної мікроскопії.
С.Імуноферментного аналізу. D. Імунофлюоресценції.
Е. Радіоімунного аналізу.
17. ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак активації процесу. Назвіть найбільш значиму ознаку, яка вказує на перехід ВІЛ-інфекції в СНІД.
А. Зниження кількості нейтрофілів.
В. Саркома Капоши, кількість Т-хелперів нижче критичного рівня.
С. Збільшення кількості Т-супресорів.
D. Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня.
Е. Виявлення антитіл до gp 41.
18. У спеціалізованій клініці пацієнту призначили комбінацію препаратів, які пригнічують репродукцію ВІЛ. Вкажіть, до якої групи належать препарати, які обов'язково входять до комплексного противірусного лікування.
А. Інтерлейкіни. В. Антибіотики широкого спектру дії.
С. Аналоги нуклеозидів. D. Кріксіван Е. Бісептол.
19. У пацієнтки, 20 років, діагностовано СНІД. Які популяції клітин найчутливіші до вірусу імунодефіциту людини?
А. Гепатоцити. В. Т-хелпери. С. Ендотеліоцити.
D. Епітеліоцити. Е. В-лімфоцити.
20. При проведенні реакції імуноблотинга в сироватці крові виявили білок gр120. Про яке захворювання це свідчить?
А. Вірусний гепатит В. В. ВІЛ-інфекція. С. Туберкульоз.
D. Сифіліс. Е. Поліомієліт.
21. З метою діагностики ВІЛ-інфекції досліджують сироватку крові для виявлення специфічних антигенів методом твердофазного імуноферментного аналізу. Які ензиммічені антитіла при цьому використовують?
А. Проти білка gр14. В. Проти білка р24.
С. Проти білка gp120. D. Проти білка gр17.
Е. Проти імуноглобулінів людини.
22. У великій стоматологічній клініці створено міжвідомчу лабораторію, в якій передбачена діагностика ВІЛ-інфекції. Якими діагностичними засобами повинна бути оснащена така лабораторія?
А. Культурами клітин для виділення вірусу.
В. Тест-системами для виявлення специфічних антитіл імуноферментним методом.
С. Наборами спеціальних поживних середовищ.
D. Стандартними діагностичними сироватками.
Е. Антигенами і гемолітичною системою для реакції зв'язування комплементу.
23. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) викликає вірус імунодефіциту людини. Які клітини організму є мішенями для цього вірусу
А. Еозинофіли. В. Природні кілери (NK-клітини).
С. Т-лімфоцити-хелпери. D. Базофіли. Е. Плазматичні.
24. Хворий тривалий час лікувався з приводу пневмонії нез'ясованої етіології, стійкої до стандартної терапії. З анамнезу встановлено, що він тривалий час перебував у службовому відрядженні в США, де отримав травму, лікувався в госпіталі. Після одужання повернувся на батьківщину. Оцінюючи анамнез, клінічну картину захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозволяють підтвердити попередньо поставлений діагноз у даного пацієнта?
А. РГГА - реакція гальмування гемаглютинації В. Електронна мікроскопія
С. Реакція Відаля D. Реакція зв'язування комплементу
Е. Імуноферментний аналіз

13PAGE 15


13PAGE 14115
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 2505143
    Размер файла: 739 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий