хірургія

1. Як здійснюють транспортну іммобілізацію шийного відділу хребта ?

A.(0) Пов’язкою Вельпо.
B.(0) Хрестоподібною пов’язкою
C.(0) Пневматичною шиною.
D.(0) Шиною Крамера.
E.(1) Комірцем Шанца.
2. Де проводиться транспортна іммобілізація.

A.(0) В приймальному відділенні
B.(0) На фельдшерсько - акушерському пункті.
C.(0) В травмпункті.
D.(0) В машині швидкої допомоги.
E.(1) На місці травми.
3. До найбільш вірогідних ознак вивиху відносяться наступні, окрім:

A.(0) Периферична вісь кінцівки проходить поза суглобовою западиною.
B.(0) Симптом пустої суглобової западини.
C.(0) Зміна відносної довжини кінцівки при збережені абсолютної її довжини.
D.(0) Симптом пружинячої фіксації.
E.(1) Патологічна рухомість.
4. До пізніх ускладнень переломів відносяться наступні, окрім:

A.(0) Надмірна кісткова мозоля.
B.(0) Несправжній суглоб.
C.(0) Контрактура.
D.(0) Анкілоз.
E.(1) Травматичний шок.
5. Що таке інтерпозиція м’яких тканин при переломі кісток ?

A.(0) Інтерпозиція м’яких тканин відбувається поза межами перелому.
B.(0) М’які тканини зміщуються назовні через рану.
C.(0) М’які тканини зміщуються в залежності від виду перелому.
D.(0) М’які тканини зміщуються по осі.
М’які тканини попадають між кісткові фрагменти, що утруднює репозицію, фіксацію і
консолідацію.
E.(1)
6. Морфологія рани, яка дозволяє накласти ранні вторинні шви ?

A.(0) Краї рубцево змінені із активною епітелізацією.
B.(0) Поява гіпергрануляцій в рані.
C.(0) Регенераторний тип мазка відбитка із рани.
1
D.(0) Рана із в ианреасжтеезніоол окгоіян.тракцією і помірним запаленням.
E.(1) Вираженні грануляції, стінки рани рубцево не змінені, краї можна легко зблизити.
7. Як підготувати рану для того, щоб накласти вторинні пізні шви ?

A.(0) Обробити рану ультразвуком
B.(0) Виконати дезінфекцію рани.
C.(0) Провести стерилізацію рани.
D.(0) Обробити рану пульсуючим струменем антисептика.
E.(1) Висікти і мобілізувати краї рани.
8. Розрізняють наступні види швів по часу їх накладання, окрім:

A.(0) Вторинний ранній.
B.(0) Вторинний пізній.
C.(0) Первинний відстрочений.
D.(0) Первинний.
E.(1) Безперервний
9. Як називається друга фаза перебігу раневого процесу?

A.(0) Фаза гідратації та епітелізації.
B.(0) Фаза запалення і дегідратації.
C.(0) Фаза очищення і епітелізації.
D.(0) Фаза гідратації та дегідратації.
E.(1) Фаза дегідратації і регенерації.
10. Коли можливе загоєння рани під струпом ?

A.(0) Після накладання провізорних швів.
B.(0) Після накладання вторинних швів.
C.(0) Після появи грануляцій
D.(0) Після хірургічної обробки.
E.(1) Коли в зоні рани збережений ростковий шар шкіри.
11. Що таке анурія ?

A.(0) Зниження питомої ваги сечі.
B.(0) Прояв гострої затримки сечі.
C.(0) Погодинний діурез менше 50 мл сечі.
D.(0) Добовий діурез 500 мл.
E.(1) Відсутність виділення нирками сечі.
12. Розрізняють наступні види внутрішньочерепних гематом, окрім:

A.(0) Внутрішньомозкова.
B.(0) Внутрішньошлуночкова.
C.(0) Субдуральна.
D.(0) Епідуральна.
E.(1) Епіфасціальна.
13. Лікування компресії головного мозку:

2
A.(0) Консерв аатниесвтнеезі о-л коргіаян. іогіпотермія.
B.(0) Консервативне - осмодіуретики.
C.(0) Ліквородинамічне - часті спинномозкові пункції.
D.(0) Консервативне - антибіотикотерапія.
E.(1) Хірургічне - декомпресивна трепанація черепа.
14. Яка симптоматика характерна для забою головного мозку.

A.(0) Менінгіальна.
B.(0) Ліквородинамічна.
C.(0) Загально- клінічна.
D.(0) Загально- мозкова.
E.(1) Вогнищева.
15. Що таке поєднана травма ?

A.(0) Це травма яка виникає в результаті дії різних травмуючи факторів.
B.(0) Це поєднання опіку стегна і грудної клітки.
C.(0) Це різновид автодорожньої травми.
D.(0) Це поєднання двох переломів стегна.
E.(1) Це травма - як результат дії одного травмуючого агента на різні анатомічні ділянки.
16. Що таке комбінована травма ?

A.(0) Це різновид множинної травми.
B.(0) Виникає при падінні з висоти.
C.(0) Це різновид автодорожньої травми.
D.(0) Пошкодження в результаті дії одного травмую чого агента на різні анатомічні ділянки.
E.(1) Травма яка виникає внаслідок дії на організм декількох різних травмуючи факторів.
17. Як проводять дезінфекцію використаної хірургічної білизни?

A.(0) Здають централізовано в санстанцію для дезінфекції в дезкамерах.
B.(0) З допомогою автоклавування при температурі 1200 С і тиску в 2 атм.
C.(0) Здають централізовано в хімчистку.
D.(0) Здають централізовано в пральню.
E.(1) Замочують в 0,2 % розчині „дезактину”.
18. Як проводять дезінфекцію предметів догляду за хворими?

A.(0) Шляхом автоклавування.
B.(0) Миють під проточною водою і висушують.
C.(0) Кип’ятять впродовж 1 години.
D.(0) Обробляють 6 % розчином перекису водню.
E.(1) Занурюють в 0,2 % розчин дезактину на 60 хвилин.
З чого потрібно розпочинати надання медичної допомоги потерпілому із відкритим
переломом стегна і інтенсивною кровотечею із рани:
19.

A.(0) Знеболення місця перелому
B.(0) Протишокових заходів.
C.(0) Транспортної іммобілізації.
D.(0) З накладання асептичної пов’язки.
3
E.(1) Зупинки акнреоствеозтіоелчоігія.
Яка репозиція використовується при закритому переломі променевої кістки в типовому
місці:
20.

A.(0) Закрита апаратна.
B.(0) Відкрита апаратна.
C.(0) З допомогою скелетного витяжіння.
D.(0) Відкрита, ручна.
E.(1) Одномоментна закрита ручна.
21. Є наступні методи фіксації кісткових уламків, окрім:

A.(0) Закритий з допомогою гіпсової пов’язки.
B.(0) Позавогнищевий апаратом Єлізарова.
C.(0) Екстрамедулярний остеосинтез.
D.(0) Інтрамедулярний остеосинтез.
E.(1) Транспортний.
22. Вкажіть, який перелом є ускладненим:

A.(0) Метаепіфізарний.
B.(0) Відкритий.
C.(0) Оскольчатий.
D.(0) Переломовивих.
E.(1) Перелом із пошкодженням судинно- нервового пучка.
Який метод фіксації використовують після репозиції перелому по типу
„зеленої гілки” ?
23.

A.(0) Апарат Єлізарова.
B.(0) Скелете витяжіння.
C.(0) Металоостеоситез інтрамедулярний.
D.(0) Металоостеосинтез екстрамедулярний.
E.(1) Гіпсовою пов’язкою.
24. Яку репозицію використовують при переломі „зеленої гілки” у дітей ?

A.(0) Відкриту апаратну.
B.(0) З допомогою скелетного витяжіння.
C.(0) За допомогою апарата Єлізарова.
D.(0) Відкриту одномоментну.
E.(1) Закриту, ручну, одномоментну.
У хворого після травми голови із зовнішнього слухового проходу виділяється ліквор. Як
називається така травма ?
25.

A.(0) Комбінована.
B.(0) Отогенна.
C.(0) Проникаюча.
D.(0) Закрита.
E.(1) Відкрита.
При ревізії рани волосистої частини голови виявлено, що рана глибока, кістка склепіння
проламана. Як називається така травма?
26.

A.(0) Змішана.
4
B.(0) Закрита. анестезіологія.
C.(0) Непроникаюча.
D.(0) Проникаюча.
E.(1) Відкрита.
При ревізії рани грудної клітки під час первинної хірургічної обробки встановлено, що
цілісність паріетальної плеври порушена. Як називається таке поранення ?
27.

A.(0) Комбіноване.
B.(0) Непроникаюче.
C.(0) Закрите.
D.(0) Наскрізне.
E.(1) Проникаюче.
Рана загоюється вторинними натягом. 9 день після поранення. При огляді рана чиста,
покрита грануляціями, краї рани не інфільтровані, без ознак склерозу та краєвої епітелізації.
Який шов необхідно накласти на рану ?
28.

A.(0) Вторинний пізній.
B.(0) Первинний відтермінований
C.(0) Провізорний.
D.(0) Первинний.
E.(1) Вторинний ранній
29. Для контролю якості перед стерилізаційної обробки інструментів використовують:

A.(0) Фенолфталеїнову пробу.
B.(0) Амідопіринову пробу.
C.(0) Орто-толідинову пробу.
D.(0) Бензидинову пробу
E.(1) Всі відповіді правильні
30. Лікування хворого на газову гангрену проводять:

A.(0) В інфекційному відділенні.
B.(0) В реанімаційному відділенні.
C.(0) В гнійному хірургічному відділенні.
D.(0) В умовах хірургічного стаціонару.
Для лікування хворого на газову гангрену виділяють окрему палату в гнійному хірургічному
відділенні.
E.(1)
31. Що є об’єктом проведення бактеріологічного контролю в хірургічному стаціонарі ?

A.(0) Руки хірурга і шкіри операційного поля.
B.(0) Шовний матеріал.
C.(0) Хірургічний інструментарій.
D.(0) Повітря.
E.(1) Все вищезгадане.
У хворого різана рана носа. Яку пов’язку слід накласти після первинної хірургічної обробки
?
32.

A.(0) Поворотну.
B.(0) Колосовидну.
C.(0) Черепашу.
5
D.(0) Чепець. анестезіологія.
E.(1) Пращоподібну.
33. Що є показом до застосування пов’язки Дезо ?

A.(0) Забій м’яких тканин передпліччя.
B.(0) Перелом ліктьового відростка.
C.(0) Відкритий пневмоторакс
D.(0) Тріщина ребер
E.(1) Перелом ключиці.
Яку пов’язку необхідно накласти хворому із різаними ранами усіх пальців кисті після
первинної хірургічної обробки:
34.

A.(0) Колосовидну.
B.(0) Хрестоподібну.
C.(0) Колову.
D.(0) Черепашу.
E.(1) „Лицарську рукавичку”
35. Яку пов’язку використовують для бинтування ампутаційної кукси стегна.

A.(0) Восьмиподібну
B.(0) Колосовидну.
C.(0) Спіральну.
D.(0) Черепашу.
E.(1) Поворотну.
36. Яка з перерахованих пов’язок є найбільш доцільною у випадку різаної рани п’яти:

A.(0) Лейкопластирна
B.(0) Колосовидна.
C.(0) Спіральна.
D.(0) Клеєва.
E.(1) Черепашача.
У хворого діагностовано відкритий відламковий перелом лівого плеча із пошкодженням
судинно-нервового пучка. Лікувальна тактика ?
37.

A.(0) Первинна хірургічна обробка, іммобілізація гіпсовою лонгетою.
B.(0) Ампутація кінцівки.
C.(0) Зупинка кровотечі, тимчасова іммобілізація.
D.(0) Скелетне витяжіння за ліктьовий відросток.
E.(1) Невідкладна відкрита репозиція, остеосинтез, відновлення кровообігу.
Лікар оглядає хворого з підозрою га перелом лівого плеча. Які достовірні ознаки вказують
на наявність перелому ?
38.

A.(0) Порушення функції кінцівки
B.(0) Крепітація
C.(0) Патологічна рухомість
D.(0) Місцевий біль.
E.(1) Всі відповіді правильні.
З метою очищення рани від некротизованих тканин застосували мазь з хімотрипсином. Який
це вид антисептики ?
39.

6
A.(0) Правиль наноеїс втеідзіполоовгіідяі. немає.
B.(0) Механічна.
C.(0) Фізична.
D.(0) Хімічна.
E.(1) Біологічна.
Після розкриття гнійного вогнища порожнину гнійника промили пульсуючим струменем
антисептика, поставили дренаж і ввели антибіотик. Яка антисептика була застосована.
40.

A.(0) Біологічна.
B.(0) Хімічна
C.(0) Фізична.
D.(0) Механічна.
E.(1) Змішана.
41. В парах формаліну стерилізують:

A.(0) Рукавички.
B.(0) Шприци.
C.(0) Марлеві серветки.
D.(0) Шовний матеріал.
E.(1) Інструменти з оптикою.
42. Регіонарна антибіотикотерапія проводиться шляхом введення антибіотика:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Через шлунково-кишковий тракт.
C.(0) Підшкірно.
D.(0) Внутрішньом’язево.
E.(1) В судину, котра постачає кров’ю ділянку патологічного вогнища.
Виберіть вид санітарно-гігієнічної обробки хворого при госпіталізації в хірургічне
відділення з приводу невідкладної патології.
43.

A.(0) Щадну.
B.(0) Поверхневу.
C.(0) Гігієнічна обробка не проводиться.
D.(0) Повну.
E.(1) Часткову.
У хворого виявлений післяін’єкційний інфільтрат в ділянці плеча. Виберіть необхідний
метод лікування.
44.

A.(0) Тиснуча пов’язка на плече.
B.(0) Оперативне втручання - розсічення інфільтрату.
C.(0) Масаж ураженої ділянки.
D.(0) Масивна антибактеріальна терапія.
E.(1) Напівспиртовий або димексидовий компрес на уражену ділянку.
45. Вкажіть метод профілактики тромбоемболічних ускладнень в післяопераційному періоді.

A.(0) Низькомолекулярні гепарини.
B.(0) Дезагрегантна терапія.
C.(0) Активний руховий режим
7
D.(0) Еластичн аен ебситензтіоулвоагніян. я нижніх кінцівок.
E.(1) Все перераховане.
46. Як вкажіть метод профілактики гіпостатичної пневмонії в післяопераційному періоді.

A.(0) Раннє вставання з ліжка.
B.(0) Активний руховий режим
C.(0) Дихальна гімнастика.
D.(0) Масаж грудної клітки.
E.(1) Все вище перераховане
У хворого постійний катетер у сечовому міхурі. Що відноситься до профілактики висхідної
інфекції сечовивідних шляхів.
47.

A.(0) Контрольне УЗД.
B.(0) Часта змінам катетерів.
C.(0) Імунокорегуюча терапія.
D.(0) Масивна антибіотикотерапія
E.(1) Промивання катетера та сечового міхура антисептиком
Хворий із болем в животі для полегшення болю займає колінно-ліктьове положення. Дайте
визначення цьому положенню.
48.

A.(0) Патологічне.
B.(0) Симптоматичне.
C.(0) Пасивне.
D.(0) Активне.
E.(1) Вимушене.
У лежачого хворого в крижовій ділянці виявлено гіперемію шкіри в центрі якої пухирці із
геморагічним вмістом та ознаками некрозу. Яке ускладнення розвинулось у хворого ?
49.

A.(0) Опік.
B.(0) Опрілість.
C.(0) Рожисте запалення
D.(0) Після ін’єкційний абсцес.
E.(1) Пролежень
Вкажіть, яку маніпуляцію слід провести хворому після операції з приводу грижі із явищами
закрепу:
50.

A.(0) Мікро клізму.
B.(0) Промивання шлунка.
C.(0) Лікувальну клізму.
D.(0) Сифонну клізму.
E.(1) Очисну клізму.
51. Вкажіть, яку маніпуляцію слід провести для ліквідації гострої затримки сечі:

A.(0) Електростимуляцію сечового міхура.
B.(0) Ввести сечогінні препарати.
C.(0) Масаж нижньої частини живота.
D.(0) Очисну клізму.
E.(1) Катетеризацію сечового міхура.
52. Скільки рідини використовують для сифонної клізми.

8
A.(0) 500 мл. анестезіологія.
B.(0) 200 - 300 мл.
C.(0) 1000 мл.
D.(0) 100 мл.
E.(1) до 10 л.
53. Положення хворого при проведені сифонної клізми:

A.(0) Положення хворого не має суттєвого значення.
B.(0) Лежачи на правому боці.
C.(0) Лежачи на спині з підігнутими ногами.
D.(0) Лежачи на животі.
E.(1) Лежачи на лівому боці з підігнутими до живота ногами.
54. Профілактика виникнення паротиту в післяопераційному періоді це:

A.(0) УВЧ на привушну ділянку.
B.(0) Вживання механічно щадної їжі.
C.(0) Голод.
D.(0) Антибіотикотерапія.
E.(1) Санація ротової порожнини, жування сухої кірки хліба.
У комплексі гігієнічних заходів в післяопераційному періоді догляд за ротовою
порожниною здійснюють:
55.

A.(0) Один раз на тиждень.
B.(0) Три рази на тиждень.
C.(0) Не проводять.
D.(0) Один раз на день.
E.(1) Двічі на день.
Хворий Н., 34 роки, оперований з приводу грижі в плановому порядку. Який режим фізичної
активності показаний на першу добу після операції?
56.

A.(0) Перебування в реанімації.
B.(0) Загальний режим
C.(0) Суворий ліжковий режим
D.(0) Ліжковий режим.
E.(1) Раннє вставання активний руховий режим.
У хворого з закритою травмою живота при лапароцентезі отримали кров з домішками жовчі.
Можлива причина кровотечі в черевну порожнину?:
57.

A.(0) Розрив дванадцятипалої кишки.
B.(0) Розрив стінки шлунка в антральній ділянці
C.(0) Розрив стінки шлунка в ділянці дна
D.(0) Розрив селезінки
E.(1) Розрив печінки
У хворого з закритою травмою живота при лапароцентезі отримали кров з домішками жовчі.
Можлива причина кровотечі в черевну порожнину?:
58.

A.(0) Розрив сліпої кишки
B.(0) Розрив стінки тонкої кишки
C.(0) Всі відповіді правильні
9
D.(0) Розрив с еанлеесзтіензкіоилогія.
E.(1) Розрив печінки
У хворого з закритою травмою живота при лапароцентезі отримали кров. Можлива причина
кровотечі в черевну порожнину?:
59.

A.(0) Розрив судин брижі товстої кишки
B.(0) Розрив судин брижі тонкої кишки.
C.(0) Розрив селезінки
D.(0) Розрив печінки
E.(1) Всі відповіді правильні
60. Патогенетична роль міоглобіну у розвитку синдрому довготривалого здавлення:

A.(0) Порушує гальмівні процеси в ЦНС.
B.(0) Призводить до згущення крові з утворенням „сладж”- синдрому.
C.(0) Пригнічення білковопродукуючої функції печінки
D.(0) Кардіотоксична дія.
E.(1) Закупорює просвіт дистальних звивистих канальців нирок.
61. Який із факторів є основним в патогенезі синдрому тривалого здавлення ?

A.(0) Гіперфосфатемія.
B.(0) Крововтрата.
C.(0) Плазмовтрата.
D.(0) Травматичний шок
E.(1) Травматична токсемія.
62. Як називається другий період довготривалого здавлення?

A.(0) Реконвалесценції.
B.(0) Травматичного шоку.
C.(0) Гемодинамічних розладів.
D.(0) Психомоторного збудження
E.(1) Проміжний з розвитком гострої ниркової недостатності.
В якому періоді перебігу синдрому довготривалого здавлення доцільно застосовувати
екстракорпоральне очищення крові (гемодіаліз)?
63.

A.(0) В третьому.
B.(0) Показано у всіх періодах
C.(0) В четвертому.
D.(0) В першому.
E.(1) В другому.
В якому періоді перебігу синдрому довготривалого здавлення доцільно застосовувати
екстракорпоральне очищення крові (гемодіаліз)?
64.

A.(0) В третьому.
B.(0) Правильної відповіді немає
C.(0) В четвертому.
D.(0) В першому.
E.(1) В другому.
В якому періоді перебігу синдрому довготривалого здавлення доцільно застосовувати
екстракорпоральне очищення крові (гемодіаліз)?
65.

10
A.(0) В третьо мануе.стезіологія.
B.(0) Гемодіаліз при синдромі довготривалого здавлення не проводиться.
C.(0) В четвертому.
D.(0) В першому.
E.(1) В другому.
66. Як називається перший період довготривалого здавлення?

A.(0) Період травматичного шоку.
B.(0) Гострої ниркової недостатності.
C.(0) Місцевих симптомів ушкодження тканин.
D.(0) Ранній.
E.(1) Наростання набряку та гемодинамічних розладів.
67. Як називається другий період синдрому довготривалого здавлення?

A.(0) Реконвалесценції.
B.(0) Травматичного шоку.
C.(0) Гемодинамічних розладів.
D.(0) Місцевих симптомів пошкодження.
E.(1) Проміжний з розвитком гострої ниркової недостатності.
68. В клінічному перебігу довготривалого здавлення розрізняють:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) П’ять періодів.
C.(0) Чотири періоди.
D.(0) Два періоди.
E.(1) Три періоди.
69. Який із факторів є основним в патогенезі синдрому тривалого здавлення ?

A.(0) Гіперфосфатемія.
B.(0) Крововтрата.
C.(0) Плазмовтрата.
D.(0) Біль.
E.(1) Травматична токсемія.
70. Хто вперше описав синдром довготривалого здавлення:

A.(0) Дюпюітрен.
B.(0) Бурденко.
C.(0) Пирогов.
D.(0) Ле Гран.
E.(1) Кеню.
71. Патогенетична роль міоглобіну у розвитку синдрому довготривалого здавлення:

A.(0) Порушує гальмівні процеси в ЦНС.
B.(0) Призводить до згущення крові з утворенням „сладж”- синдрому.
C.(0) Порушує діяльність органів дихання.
D.(0) Кардіотоксична дія.
11
E.(1) Закупорю анєе пстреозісовліотг ідя.истальних звивистих канальців нирок.
72. Важкість синдрому довготривалого здавлення визначають такі фактори, окрім:

A.(0) Вираженістю травматичної токсемії.
B.(0) Площа здавлення.
C.(0) Тривалістю дії фактора здавлення.
D.(0) Сила механічного фактора здавлення.
E.(1) Стан серцево-судинної системи.
Який із продуктів автолізу тканин організму відіграє основне значення в розвитку ниркової
недостатності при синдромі довготривалого здавлення ?
73.

A.(0) Гемоглобін.
B.(0) Гістамін.
C.(0) Серотонін.
D.(0) Креатинін.
E.(1) Міоглобін
74. Травматичний токсикоз виникає:

A.(0) Як результат травматичного шоку.
B.(0) У результаті проникнення інфекції в зону довготривалого здавлення.
C.(0) До звільнення від здавлення.
D.(0) У результаті прямої дії травмуючого агента.
E.(1) Після звільнення ділянки довготривалого здавлення.
75. Рівень гематокриту в нормі:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) 10 - 20.
C.(0) 5,0.
D.(0) 1,2 - 1.5.
E.(1) 0,44 - 0,47.
76. Що таке гематокрит крові:

A.(0) Привальної відповіді немає.
B.(0) Відношення лейкоцитів до еритроцитів.
C.(0) Співвідношення білкових фракцій до сироватки крові.
D.(0) Концентрація гемоглобіну крові.
E.(1) Співвідношення форменних елементів до рідкої частини крові.
77. До компенсаторних механізмів при кровотечі відноситься все вище вказане, крім:

A.(0) Олігоурія.
B.(0) Гіпервентиляція.
C.(0) Тахікардія.
D.(0) Веноспазм.
E.(1) ”Сладж”- формених елементів крові.
78. При шоці в результаті централізації кровообігу виникає спазм судин усіх органів, окрім:

A.(0) Усі відповіді правильні.
12
B.(0) Судин ш акніресит е зіі омл’оягзіяів. .
C.(0) Судин нирок.
D.(0) Судин черевної порожнини.
E.(1) Коронарних і мозкових.
79. Первинну хірургічну обробку рани виконують:

A.(0) В приймальному відділені
B.(0) Під час транспортування
C.(0) Амбулаторно.
D.(0) На місці поранення.
E.(1) В операційній
Правило Пирогова при розсіченні фасцій і апоневрозів під час первинної хірургічної
обробки рани.
80.

A.(0) Ретельне зашивання.
B.(0) Лінійний розріз.
C.(0) Економне висічення.
D.(0) Максимальне висічення .
E.(1) Зетподібне розсічення.
81. В клінічному перебігу довготривалого здавлення розрізняють:

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) П’ять періодів.
C.(0) Чотири періоди.
D.(0) Два періоди.
E.(1) Три періоди.
82. Для важкого шоку характерним є шоковий індекс:

A.(0) Рівний двом.
B.(0) Рівний нулю.
C.(0) Рівний одиниці.
D.(0) Більше одиниці.
E.(1) Менше одиниці.
До закритої травми живота відносяться наступні пошкодження органів черевної порожнини,
окрім:
83.

A.(0) Пошкодження крупних судин.
B.(0) Поєднання пошкодження паренхіматозних і порожнистих органів.
C.(0) Пошкодження порожнистих органів.
D.(0) Пошкодження паренхіматозних органів.
E.(1) Пошкодження поперекового відділу хребта.
84. Лапароцентез проводять за допомогою:

A.(0) Скальпеля.
B.(0) Лапароскопу.
C.(0) Голки Біра.
D.(0) Внутрішньовенної голки.
E.(1) Троакару.
13
Найб аінлеьсште здіоолсотгоіяв.ірний метод визначення характеру пошкоджень органів черевної
порожнини при закритій травмі живота?
85.

A.(0) Моніторинг пульсу, АТ, ЦВТ.
B.(0) Лапароцентез.
C.(0) Термометрія органів живота.
D.(0) Загальний аналіз крові.
E.(1) Лапароскопія
86. Що таке розрив селезінки в два темпи:

A.(0) Розрив селезінки в поєднанні із розривом печінки.
B.(0) Розрив селезінки в результаті повторної закритої травми.
C.(0) Розрив селезінки в результаті портальної гіпертензії.
D.(0) Розрив селезінки при спленектомії.
Розрив капсули селезінки наступає через декілька годин або днів після травми на грунті
центрально розміщеної гематоми яка наростає.
E.(1)
87. Пошкодження паренхіматозних органів при закритій травмі живота ускладнюється:

A.(0) Розлитим перитонітом.
B.(0) Панкреонекрозом.
C.(0) Жовчним перитонітом
D.(0) Асцитом.
E.(1) Кровотечею.
88. Пошкодження порожнистого органа при закритій травмі живота ускладнюється:

A.(0) Лімфореєю
B.(0) Кровотечею.
C.(0) Больовим синдромом
D.(0) Асцитом.
E.(1) Перитонітом.
Профілактичні заходи, направлені на попередження попадання інфекції в рану
називаються:
89.

A.(0) Профілактичною антисептикою.
B.(0) Профілактикою.
C.(0) Антисептикою.
D.(0) Дезінфекцією.
E.(1) Асептикою.
У хворого АТ - 80/40 мм. рт. ст.. ЧСС - 120 уд/хв. Вкажіть правильне значення шокового
індекса Альговера у нього:
90.

A.(0) 120 : 40 = 3.
B.(0) 80 : 120 = 0,67.
C.(0) (80+40): 120 =1.
D.(0) Не визначається, оскільки невідомий об’єм крововтрати
E.(1) 120 : 80 = 1,5.
91. При важкому травматичному шоку венозний доступ здійснюють через:

A.(0) Катетеризацію стегнової вени.
14
B.(0) Пункцію а кнуесбтіетзаіолльонгіояї. вени.
C.(0) Венесекцію великої підшкірної вени гомілки.
D.(0) Пункцію периферійної вени.
E.(1) Катетеризацію підключичної вени.
92. Для чого використовують шкалу Глазго?

A.(0) Для діагностики ефективності кардіореанімації.
B.(0) Для визначення показань до інтубації.
C.(0) Для оцінки стану геодинаміки
D.(0) Для оцінки адекватності вентиляції легень.
E.(1) Для оцінки ступеню пригнічення свідомості.
Що не відноситься до заходів по наданню першої медичної допомоги при травматичному
шоці:
93.

A.(0) Знеболювання.
B.(0) Накладання асептичної пов’язки на зони пошкодження.
C.(0) Транспортна іммобілізація.
D.(0) Зупинка кровотечі.
E.(1) Краніальна гіпотермія.
94. Хто дав класичний опис клініки еректильної і торпідної фаз шоку?

A.(0) Ле Гран.
B.(0) Караваєв.
C.(0) Шамов.
D.(0) Буяльський.
E.(1) Пирогов.
95. Для еректильної фази шоку характерним є:

A.(0) Ступор.
B.(0) Оглушення.
C.(0) Коматозний стан.
D.(0) Відсутність свідомості.
E.(1) Збудження.
96. При переломі кісток тазу крововтрата складає:

A.(0) 200 мл.
B.(0) 500 - 1000 мл.
C.(0) 1000 мл.
D.(0) 500 мл.
E.(1) До 3000 мл.
97. При закритому переломі стегна крововтрата складає:

A.(0) 250 - 350 мл.
B.(0) 3000 мл.
C.(0) 100 - 200 мл.
D.(0) 100 мл .
E.(1) 500 - 1000 мл.
15
98. Трив аанлеіссттеьзі оелроигкіят.ильної фази шоку:

A.(0) Впродовж першої доби після травми.
B.(0) До 6 годин.
C.(0) До 12 годин.
D.(0) 2 - 3 години.
E.(1) Ериктильна фаза шоку дуже коротка і триває декілька хвилин.
99. Патологічна рухомість частини грудної стінки характерна для:

A.(0) Пневмотораксу закритого.
B.(0) Пневмотораксу відкритого
C.(0) Множинного перелому ребер.
D.(0) Пневмотораксу клапанного.
E.(1) Вікончатого перелому ребер.
У хворого із травмою грудної клітки пальпаторно і аускультативно визначається симптом
підшкірної крепітації, про що це свідчить:
100.

A.(0) Клапанний пневмоторакс.
B.(0) Відкритий пневмоторакс
C.(0) Гемоторакс.
D.(0) Гематому.
E.(1) Підшкірну емфізему.
101. Якої з названих ознак не буває при напруженому пневмотораксі:

A.(0) Ціаноз.
B.(0) Відсутність дихальних рухів.
C.(0) Задишка.
D.(0) Біль в грудній клітці.
E.(1) Зміщення трахеї в бік пневмотораксу.
102. Симптом „світлого проміжку” характерний для:

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) Ішемії головного мозку.
C.(0) Запалення головного мозку.
D.(0) Струсу головного мозку.
E.(1) Здавлення головного мозку
103. Позитивна проба з краплею виділень з вуха свідчить про:

A.(0) Продовження кровотечі із оболонок мозку.
B.(0) Зупинену кровотечу із оболонок мозку.
C.(0) Кровотечу із тканин голови.
D.(0) Закриту черепно-мозкову травму.
E.(1) Відкриту черепно-мозкову травму.
104. Яке найтяжче ускладнення закритої травми грудної клітки ?

A.(0) Перелом грудини.
B.(0) Пневмоторакс.
16
C.(0) Перелом а рнеесбтеерзі.ологія.
D.(0) Гемоторакс.
E.(1) Плевропульмональний шок.
Яка проба дає можливість визначити стан внутрішньоплевральної кровотечі.
Продовжується чи зупинилась.
105.

A.(0) Штанге.
B.(0) Броді.
C.(0) З краплею.
D.(0) Собразе.
E.(1) Грегуара.
106. При закритій черепномозковій травмі показана.

A.(0) Ультразвукова кавітація.
B.(0) УВЧ терапія.
C.(0) Гіпотермія загальна.
D.(0) Гіпертермія голови.
E.(1) Краніогіпотермія.
107. Яка блокада використовується в комплексному лікуванні травми грудної клітки?

A.(0) По Школьникову.
B.(0) По Роману.
C.(0) По Вишневському.
D.(0) Паравертебральна.
E.(1) Вагосимпатична.
Який із методів діагностики найбільш інформативний при закритій черепномозковій
травмі.
108.

A.(0) Пневмоенцефалографія.
B.(0) Люмбальна пункція.
C.(0) Електроенцефалографія.
D.(0) Сонографія.
E.(1) Комп’ютерна томографія.
109. Накопичення крові в плевральній порожнині до рівня середини лопатки це є гемоторакс:

A.(0) Костодіафрагмальний.
B.(0) Малий.
C.(0) Великий.
D.(0) Тотальний.
E.(1) Середній.
110. Медична допомога при закритому клапанному пневмотораксі.

A.(0) Торакотомія.
B.(0) Вагосимпатична блокада.
C.(0) Перевести у відкритий пневмоторакс.
D.(0) Трахеоцентез.
E.(1) Накласти оклюзійну пов’язку.
17
111. До за акнреситтеозіїо члоегріея.пномозкової травми відносяться наступні види, окрім:

A.(0) Здавлення головного мозку кісткою.
B.(0) Здавлення головного мозку гематомою.
C.(0) Забій головного мозку.
D.(0) Струс головного мозку.
E.(1) Ішемія головного мозку.
112. Розрізняють наступні види пневмотораксу, окрім:

A.(0) Закритий.
B.(0) Клапанний.
C.(0) Відкритий.
D.(0) Напруженний.
E.(1) Підшкірний.
113. Чим небезпечний клапанний пневмоторакс ?

A.(0) Тромбоемболічними ускладненнями.
B.(0) Декомпенсацією периферичної геодинаміки.
C.(0) Порушенням об’єму циркулюючої крові.
D.(0) Інфікуванням плевральної порожнини.
E.(1) Зупинкою серцебиття і дихання
114. При пункції гемотораксу кров в шприці згортається, про що це свідчить:

A.(0) Про відсутність в шприці гепарину.
B.(0) Шприц нестерильний.
C.(0) Настав фібриноліз.
D.(0) Кровотеча зупинилася.
E.(1) Кровотеча продовжується.
Перша медична допомога при відкритих переломах кісток передбачає наступні заходи,
окрім:
115.

A.(0) Накладання асептичної пов’язки.
B.(0) Транспортну іммобілізацію.
C.(0) Профілактику шоку
D.(0) Зупинку кровотечі.
E.(1) Профілактику правця.
116. До методів лікування переломів відносяться наступні, окрім:

A.(0) Позавогнищевий компресійний остеосинтез.
B.(0) Відкрита репозиція. Металоостеосинтез.
C.(0) Скелетне витяжіння
D.(0) Консервативне лікування (закрита репозиція і іммобілізація гіпсовою пов’язкою).
E.(1) Транспортна іммобілізація
117. Який метод фіксації найчастіше використовується після закритої ручної репозиції ?

A.(0) Накладають апарат Єлізарова
B.(0) Накладають скелетний витяг
18
C.(0) Наклада юантеьс таепзіаорлаотгі яГ.удушаурі.
D.(0) Металоостеосинтез.
E.(1) Накладають гіпсову пов’язку
118. Що є визначальним для терміну фіксації (іммобілізації) при переломі кісток:

A.(0) Вид репозиції.
B.(0) Наявність супутньої патології.
C.(0) . Вік хворого.
D.(0) Стать хворих.
E.(1) Локалізація і вид перелому.
119. За допомогою апарата Єлізарова здійснюють:

A.(0) Апаратну консолідацію перелому.
B.(0) Остеопластику.
C.(0) Остеотомію.
D.(0) Транспортну іммобілізацію.
E.(1) Позавогнищевий компресійний остеосинтез.
120. Як називається репозиція за допомогою скелетного витяжіння ?

A.(0) Іммобілізаційна.
B.(0) Одномоментна.
C.(0) Ручна.
D.(0) Відкрита.
E.(1) Закрита, поступова
121. Є наступні види репозиції, окрім:

A.(0) Ручна.
B.(0) Одномоментна.
C.(0) Відкрита.
D.(0) Закрита.
E.(1) Транспортна.
122. Інтрамедулярний остеосинтез це:

A.(0) Фіксація після закритої репозиції.
B.(0) Консолідація.
C.(0) Закрита репозиція.
D.(0) Відкрита репозиція.
E.(1) Фіксація після відкритої репозиції.
123. Кісткоий мозоль утворюється шляхом:

A.(0) Репаративної епітелізації.
B.(0) Колагенової перебудови
C.(0) Остеокластичних механізмів.
D.(0) Фізіологічної регенерації.
E.(1) Репаративної регенерації.
19
124. Епіф аізніеослтеіззі оцлео:гія.

A.(0) Патологічний перелом епіфіза.
B.(0) Нагноєння епіфізарної частини кістки.
C.(0) Результат пухлини епіфіза.
D.(0) Деструктивний процес в епіфізі.
E.(1) Перелом на межі метафіза і епіфіза в зоні росту кісток.
125. Види зміщень кісткових переломів:

A.(0) По ширині, по типу „зеленої гілки”, довжині, по осі.
B.(0) По ширині, під кутом, в результаті компресії.
C.(0) По ширині, кругові, по лінії Лангенгарса, по осі.
D.(0) По ширині, по епіфізарній частині, по діафізу і метафізу.
E.(1) По ширині, довжині, під кутом і по осі.
126. Патологічний перелом виникає внаслідок:

A.(0) Дії сили скорочення власних м’язів
B.(0) Вродженої аномалії розвитку.
C.(0) Механічної сили яка перевищує міцність кістки.
D.(0) Механічної сили яка дорівнює міцності кістки.
E.(1) Незначного зусилля.
127. До основних принципів лікування переломів відносяться наступні, крім:

A.(0) Консолідація і відновлення функції.
B.(0) Фіксація.
C.(0) Репозиція.
D.(0) Транспортна іммобілізація.
E.(1) Антибактеріальна терапія.
128. Який метод є вирішальним в діагностиці переломів кісток ?

A.(0) Термографія.
B.(0) УЗД.
C.(0) Вимірювання.
D.(0) Пальпація.
E.(1) Рентгенографія.
129. Що не відноситься до кісткової мозолі ?

A.(0) Інтрамедіарний шар.
B.(0) Параоссальний шар.
C.(0) Ендоостальний шар.
D.(0) Периостальний шар.
E.(1) Діафізарний шар.
З чого потрібно розпочинати оперативне втручання за наявності перелому ускладненою
травмою судинно-нервового пучка:
130.

20
A.(0) Шов м’я заінве сіт фезаіослцоігйія..
B.(0) Шов вени.
C.(0) Шов нерва
D.(0) Шов артерії.
E.(1) Металоостеосинтез.
Який з перерахованих переломів є абсолютним показанням до відкритої репозиції
кісткових відламків ?
131.

A.(0) Перелом ускладнений жировою емболією.
B.(0) Компресійний перелом.
C.(0) Метафізарний перелом.
D.(0) Вколочений перелом.
E.(1) Перелом з інтерпозицією м’яких тканин між відламки
132. Вкажіть який перелом є ускладненим:

A.(0) Компресійний.
B.(0) Відривний.
C.(0) Вклочений.
D.(0) Метаепіфізарний.
E.(1) Перелом кісток тазу із розривом уретри.
133. Для хребта найбільш характерним є:

A.(0) Гвинтоподібний перелом.
B.(0) Вколочений перелом.
C.(0) Косий перелом.
D.(0) Відкритий перелом.
E.(1) Компресійний перелом.
134. За характером лінії перелому розрізняють наступні його види, окрім:

A.(0) Вколочений.
B.(0) Гвинтоподібний.
C.(0) Косий.
D.(0) Поперечний.
E.(1) Зигзагоподібний.
135. Який вид емболії може виникнути при масивних переломах ?

A.(0) Ретроградна емболія.
B.(0) Емболія стороннім тілом.
C.(0) Тромбоемболія.
D.(0) Повітряна.
E.(1) Жирова.
136. При якому переломі не визначаються абсолютні клінічні ознаки перелому ?

A.(0) Вогнепальному.
B.(0) Гвинтоподібному.
C.(0) Патологічному.
D.(0) Діафізарному.
21
E.(1) Вколоче наноемсуте.зіологія.
137. Епіфізарний перелом це завжди:

A.(0) Неповний перелом.
B.(0) Перелом без зміщення.
C.(0) Оскольчастий перелом.
D.(0) Перелом по типу „зеленої гілки”.
E.(1) Втнурішньосуглобовий перелом.
138. Коли виникає відривний перелом ?

A.(0) При зміщенні по периферії.
B.(0) При зміщенні під кутом.
C.(0) При бамперних переломах.
D.(0) При прямій дії травмуючого агента.
E.(1) При надмірному різкому скороченні певного м”яза.
139. Розрізняють наступні види зміщення кісткових відламків, окрім:

A.(0) По периферії
B.(0) Під кутом.
C.(0) по ширині.
D.(0) По довжині.
E.(1) По кругу.
Хвора різко піднялась з ліжка, відчула сильний біль в ділянці стегна. На рентгенограмі
констатовано перелом стегна в середній третині, в ділянці патологічних змін кістки. В
анамнезі операція з приводу раку молочної залози. Який це перелом ?
140.

A.(0) Епіфізарний
B.(0) Ускладнений.
C.(0) Вроджений
D.(0) Травматичний.
E.(1) Патологічний.
141. Перелом по типу „зеленої гілки” це:

A.(0) Оскольчастий перелом.
B.(0) Внутрішньосуглобовий перелом.
C.(0) Епіфізарний перелом.
D.(0) Метафізарний перелом.
E.(1) Під надкісничний перелом.
142. Перелом по типу „зеленої гілки” це:

A.(0) Переломовивих.
B.(0) Патологічний перелом.
C.(0) Вроджений перелом.
D.(0) Повний перелом.
E.(1) Неповний перелом.
22
143. Осно авннеуст мезаіослуо гпіея.реломів в мирний час складають:

A.(0) Патологічні переломи
B.(0) Вроджені переломи.
C.(0) Відкриті переломи.
D.(0) множинні
E.(1) Травматичні закриті переломи
144. Ускладнення переломів:

A.(0) Пошкодження внутрішніх органів.
B.(0) Травма нервових стовбурів.
C.(0) Травма магістральних судин.
D.(0) Розвиток інфекції при відкритому переломі.
E.(1) Всі відповіді правильні.
145. Відкритий перелом це:

A.(0) Перелом із пошкодженням внутрішніх органів.
B.(0) Перелом із пошкодженням судинно-нервового пучка.
C.(0) Перелом із пошкодженням синовіальної оболонки.
D.(0) Перелом із пошкодженням фасції.
E.(1) Перелом із порушенням цілісності шкіри або слизової оболонки.
146. При якій рані найбільш виражені зміни в навколишніх тканинах ?

A.(0) Рубленій
B.(0) Різаній.
C.(0) Забійній.
D.(0) Колотій.
E.(1) Розчавленій.
147. При якій рані навколишні тканини змінені мінімально ?

A.(0) Укушеній.
B.(0) Забійній.
C.(0) Вогнепальній .
D.(0) Рваній.
E.(1) Рубленій.
148. Яке твердження правильне щодо бактеріально-забрудненої рани.

A.(0) Вимагає вторинної хірургічної обробки.
B.(0) Загоюється тільки вторинним натягом.
C.(0) Стає інфікованою.
D.(0) Обов’язково нагноюється.
E.(1) Може загоїтись первинним натягом після первинної хірургічної обробки.
149. В якій фазі перебігу раневого процесу відбувається контракція рани:

A.(0) І - ІІ.
B.(0) IV.
23
C.(0) ІІ. анестезіологія.
D.(0) І.
E.(1) ІІІ.
150. Кардинальні принципи лікування гнійної рани є наступні, крім:

A.(0) Адекватна антибактеріальна терапія.
B.(0) По можливості раннє закриття рани з допомогою швів або аутодермопластики.
C.(0) Адекватне дренування.
D.(0) Хірургічна обробка гнійної рани.
E.(1) Тривала імуносупресивна терапія.
151. Після вторинної хірургічної обробки гнійної рани дренаж є:

A.(0) Тільки при наявності запливів та додаткових гнійників.
B.(0) Тільки при неповній ліквідації гнійного вогнища.
C.(0) В залежності від локалізації рани.
D.(0) Необхідним.
E.(1) Обов’язковим
152. Дотримання правил асептики при лікуванні гнійних ран є:

A.(0) Обов’язкове з міркувань захисту медперсоналу.
B.(0) Обов’язкове лише по відношенню до хірурга.
C.(0) Це не має принципового значення.
D.(0) Необов’язковим.
E.(1) Обов’язковим.
153. Загоєння рани під струпом можливе при вказаних ситуаціях, окрім:

A.(0) Екскоріація.
B.(0) Опік І - ІІ ст.
C.(0) Потертість.
D.(0) Поверхневе садно.
E.(1) Повному дефекті шкіри в діаметрі до 4 см.
154. Третя фаза перебігу раневого процесу характеризується:

A.(0) Немає правильної відповіді
B.(0) Епітелізацією рани.
C.(0) Контракцією рани.
D.(0) Виповнюванням порожнини рани грануляціями.
E.(1) Всі відповіді правильні.
155. Швидкість краєвої епітелізації складає:

A.(0) 1 - 2 мм від краю рани за 2 - 3 дні.
B.(0) 5 мм від краю рани за 7 днів.
C.(0) 5 мм від краю рани за 7 днів.
D.(0) 1 мм від краю рани за 1 - 2 дні.
E.(1) 1 мм від краю рани за 7 - 10 днів.
24
156. Що є а ноебсотвез’іяозлкоогівяи. м в моніторингу гнійної рани?

A.(0) Оцінка біохімічних показників.
B.(0) Оцінка неспецифічних факторів захисту.
C.(0) Вивчення імунного статусу.
D.(0) Динаміка температурної кривої.
E.(1) Динамічний бактеріологічний контроль.
157. Вирішальним в діагностиці гнійного ускладнення з боку рани є:

A.(0) Перкусія рани.
B.(0) Пальпація рани.
C.(0) Термографія рани.
D.(0) УЗД рани.
E.(1) Інструментальна ревізія рани.
158. Що є основним чинником ризику нагноєння рани:

A.(0) Велика крововтрата.
B.(0) Наявність ділянок некрозу в рані.
C.(0) Наявність травматичного шоку.
D.(0) Наявність в рані сторонніх тіл.
E.(1) Мікробне забруднення рани вище 105 мікробних тіл на 1 грам тканини.
159. Які критерії оцінки перебігу раневого процесу найбільш об’єктивні:

A.(0) Оцінка електропотенціалів тканин в рані.
B.(0) Клінічний.
C.(0) Вимірювання рН виділень з рани.
D.(0) Біохімічний.
E.(1) Бактеріологічний і цитологічний.
160. Який із критеріїв оцінки перебігу раневого процесу використовується найчастіше:

A.(0) Термографічний
B.(0) Імунологічний
C.(0) Бактеріологічний.
D.(0) Цитологічний
E.(1) Клінічний.
161. Критеріями оцінки перебігу раневого процесу є:

A.(0) Морфологічна
B.(0) Бактеріологічний.
C.(0) Цитологічний.
D.(0) Клінічний .
E.(1) Всі відповіді правильні.
162. Про розвиток гнійних ускладнень з боку рани свідчить все із наведеного, окрім:

A.(0) Озноб.
B.(0) Різка гіперемія і інфільтрація країв рани.
25
C.(0) Біль сіпа аюнчесотгеозі охлаоргаіяк.теру
D.(0) Підвищення температури до 38-390.
E.(1) Свербіж в ділянці рани.
163. Що не відносять до засобів профілактики СНІД в хірургії ?

A.(0) Виявлення вірусоносіїв.
B.(0) Виявлення серед пацієнтів хворих на СНІД.
C.(0) Виконання операцій в спеціальних „кольчужних” рукавицях.
D.(0) Дотримання медперсоналом техніки безпеки.
E.(1) Стерилізація хірургічних інструментів.
164. Що із перерахованого не входить в профілактику госпітальної інфекції ?

A.(0) Чітке дотримання гігієни і дезінфекції у відділенні.
B.(0) Санація вогнищ хронічної інфекції у співробітників хірургічного стаціонару.
C.(0) Скорочення термінів передопераційної підготовки.
D.(0) Скорочення перебування хворого в стаціонарі.
E.(1) Призначення всім хворим антибіотиків до операції.
165. Що з нижче перерахованого можна віднести до ускладнень антибіотиків ?

A.(0) Гіпертермія.
B.(0) Госпіталізм.
C.(0) Нагноєння рани.
D.(0) Кровотеча.
E.(1) Дисбактеріоз.
166. Впродовж якого часу марлевий тампон зберігає гігроскопічність.

A.(0) 12 годин.
B.(0) Більше доби.
C.(0) 24 год.
D.(0) 6 год.
E.(1) 2 год.
167. До фізичної антисептики відносяться наступні міроприємства, окрім:

A.(0) Ультразвукова кавітація рани.
B.(0) Лазерна кавітація рани.
C.(0) Дренування рани.
D.(0) Застосування гігроскопічного матеріалу.
E.(1) Протеолітичних ферментів.
168. Із яких інгредієнтів складається система С4?

A.(0) Перекис водню 33 % і мурашина кислота 6 %
B.(0) Перекис водню 3 % і мурашина кислота 85 - 100 %
C.(0) Гебінтан і мурашина кислота 85 - 100 %
D.(0) Перекис водню 6% і мурашина кислота 50 %
E.(1) Перекис водню 33 % і мурашина кислота 80 - 100 %
26
Яке п аоневситнезніоол богуітя.и співвідношення 20 % водного розчину хлоргексидину і 70 % спирту для
приготування 0,5 % робочого розчину хлоргексидину біглюконату?
169.

A.(0) 1:10
B.(0) 1:50
C.(0) 1:1
D.(0) 1:20
E.(1) 1:40
Який спирт використовується для приготування 0,5 % спиртового розчину хлоргексидину
біглюконату?
170.

A.(0) 100 %
B.(0) 40 %
C.(0) 50 %
D.(0) 96 %
E.(1) 70 %
171. Який найбільш оптимальний метод дезинфекції повітря в операційній:

A.(0) Вологе прибирання операційної з використанням дезінфеканів.
B.(0) Використання кондиціонерів.
C.(0) Адекватний обмін повітря.
D.(0) Провітрювання операційної.
E.(1) Використання бактерицидних ламп.
172. Який шовний матеріал з перерахованих є потенційним алергеном?

A.(0) Вікріл.
B.(0) Поліамід.
C.(0) Лавсан
D.(0) Капрон.
E.(1) Кетгут.
173. Вентиляція в операційній повинна забезпечувати:

A.(0) Обмін повітря не береться до уваги.
B.(0) Обмін повітря 2 рази в ході операції.
C.(0) Обмін повітря після кожної операції.
D.(0) Обмін повітря 1 раз на годину.
E.(1) Обмін повітря 3 - 4 рази на годину
174. Оптимальна вологість в операційній.

A.(0) 100 %.
B.(0) 40 %.
C.(0) 90 %.
D.(0) 70 %
E.(1) 50 %
175. Яка температура повітря повинна бути в операційній.

A.(0) 18 - 20 0 С.
B.(0) 25 - 30 0 С
27
C.(0) 19 - 20 0 Санестезіологія.
D.(0) 17 - 19 0 С
E.(1) 22 - 25 0 С
176. Метиленовий синій 1 % спиртовий розчин відноситься до групи:

A.(0) Альдегідів.
B.(0) Окисників.
C.(0) Спиртів.
D.(0) Галоїдів.
E.(1) Барвників.
177. Хто вперше запропонував методику хірургічного висічення країв, стінок і дна рани.

A.(0) Бергман
B.(0) Земельвейс
C.(0) Лістер.
D.(0) Пирогов.
E.(1) Фрідріх.
178. До правил накладання гіпсової пов’язки відносяться наступні, окрім:

A.(0) Іммобілізація двох або трьох суміжних суглобів.
B.(0) Залишити вільними і видимими кінці пальців ступні або кисті.
C.(0) Недопущення перекрутів бинта.
D.(0) Надання кінцівці фізіологічного положення.
E.(1) Створити умови для скелетного витяжіння.
179. До правил накладання гіпсових пов’язок відносяться наступні, окрім:

A.(0) Здійснюють контроль за магістральними судинами.
B.(0) На кісткові виступи накладають вату.
C.(0) Окрім пошкодженої ділянки іммобілізують 2 або 3 сусідні суглоби.
D.(0) Кінцівці надають середньо-фізіологічне положення.
E.(1) Здійснюють контроль центральної геодинаміки.
180. Яка ознака того, що гіпсовий бинт повністю просяк водою ?

A.(0) Бинт стає важким.
B.(0) Бинт стає м’яким.
C.(0) Повна зміна забарвлення.
D.(0) Рівномірне набухання бинта.
E.(1) Припинення виділення бульбашок газу.
181. Скільки шарів гіпсового бинта необхідно для виготовлення лонгети на нижню кінцівку?

A.(0) 5-6.
B.(0) 14.
C.(0) 3-5.
D.(0) 1-2.
E.(1) 7-8.
28
Скіл ьакнеис тсеузгіоллообгііяв. треба фіксувати при накладанні торако-брахіальної гіпсової пов’язки у
випадку перелому плеча ?
182.

A.(0) 1-2.
B.(0) 4.
C.(0) 2.
D.(0) 1.
E.(1) 3.
183. Яку гіпсову пов’язку накладають при переломі верхньої третини стегна ?

A.(0) Лонгетну.
B.(0) Циркулярну.
C.(0) Корсетну.
D.(0) Гонітну.
E.(1) Кокситну.
184. Гіпсове ліжечко показане при:

A.(0) Остеохондрозі.
B.(0) Пухлинах хребта.
C.(0) Переломі кісток тазу.
D.(0) Пролежнях.
E.(1) Туберкульозі хребта.
185. Гіпсовий корсет показаний при:

A.(0) Переломах кісток тазу
B.(0) Закритій травмі живота.
C.(0) Переломі грудини.
D.(0) Переломі ребер.
E.(1) Захворюваннях і пошкодженнях хребта.
186. Деонтологія - це наука, яка регламентує наступні проблеми, окрім:

A.(0) Проблеми медичної етики, професійних обов’язків.
B.(0) Проблеми стосунків „лікар - родичі хворого”.
C.(0) Проблеми стосунків „лікар-лікар”, „лікар-медсестра”.
D.(0) Проблеми стосунків „лікар-хворий”.
E.(1) Проблеми юриспруденції і судової медицини.
187. В якості основного дезінфікуючого засобу в роботі хірургічного стаціонару використовують:

A.(0) Хлорамін В.
B.(0) Потрійний розчин.
C.(0) 3 % перекис водню.
D.(0) 6 % перекис водню.
E.(1) 0,2 % розчин дезактину.
188. Що із перерахованого не входить в оснащення перевязувальної?

A.(0) Безтінева лампа
29
B.(0) Сухожар аонвеас тшезаіофлао.гія.
C.(0) Бактерицидна лампа.
D.(0) Стіл для перев’язок.
E.(1) Автоклав.
189. Які властивості має дезинфікуючий засіб „дезактин”?

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Бактеріоцидні та спороцидні.
C.(0) Туберкулоцидні.
D.(0) Вірусоцидні.
E.(1) Всі правильні відповіді.
190. Використаний перев’язувальний матеріал:

A.(0) Перуть, стерилізують і повторно використовують.
B.(0) Стерилізують в автоклаві і викидають.
C.(0) Викидають в баки для сміття.
D.(0) Спалюють.
E.(1) Заливають 0,2 % розчином дезактину на 1 год і викидають в баки для сміття.
191. Скільки стрічок „Медтест” використовують для контролю якості стерилізації інструментів ?

A.(0) по одній на кожній полиці сухожарової шафи.
B.(0) дві - зверху на інструментах і знизу.
C.(0) чотири - по кутах сухожарової шафи.
D.(0) одну кладуть в центр сухожарової шафи.
E.(1) 5 - по одній у кутах сухожарової шафи і одну по середині.
192. Як проводять контроль стерилізації хірургічних інструментів ?

A.(0) За допомогою хронометра.
B.(0) За допомогою термометра.
C.(0) За допомогою культури бактерій.
D.(0) За допомогою проби Мікуліча.
E.(1) За допомогою стрічки „Медтест”.
193. Як проводять дезінфекцію термометрів.

A.(0) Замочують в потрійному розчині з наступним промиванням водою.
B.(0) Замочують в 6 % розчині перекису водню
C.(0) В парах формаліну.
D.(0) В сухожаровій шафі.
E.(1) Замочують в 0,2 % розчині дезактину 30 хв. і промивають під проточною водою.
Якщо контакт з кров’ю супроводжувався порушенням цілісності шкіри (укол, поріз)
медична сестра повинна здійснити наступні заходи безпеки, окрім:
194.

A.(0) При потребі продовжити роботу, одягти нові гумові рукавички.
B.(0) На рану накласти пластир і зодягнути напальчник.
Ушкоджене місце обробити 70 % спиртом і ретельно вимити руки з милом під проточною
водою, а після обробки спиртом вдруге.
C.(0)
D.(0) Зняти рукавички робочою поверхнею всередину, видавити кров із рани.
30
E.(1) Прийнят аин аеснттеизіболіоотгіияк. широкого спектру дії.
Дії медичної сестри або лікаря в разі забруднення їхніх рук кров’ю, біологічними рідинами і
біоматеріалами без ушкодження шкіри:
195.

A.(0) Промити руки 70 % спиртом, обробити 3 % перекисом водню і 3 % розчином хлораміну.
B.(0) Промити руки під проточною водою і обробити 3% розчином перекису водню.
C.(0) Помити руки під проточною водою і обробити 3 % розчином хлораміну.
D.(0) Обробка рук 3 % розчином хлораміну.
Обробити місце забруднення 70 % розчином етилового спирту, промити водою з милом і
вдруге обробити спиртом.
E.(1)
196. Згідно наказу № 120 МОЗ України потенційним носієм вірусу імунодефіциту може бути:

A.(0) Людина без постійного місця проживання.
B.(0) Хворий із гарячкою.
C.(0) Гомосексуаліст.
D.(0) Наркоман.
E.(1) Кожен, хто звертається за медичною допомогою.
Яким наказом регламентується інструкція з профілактики внутрішньо лікарняного та
професійного зараження ВІЛ-інфекцією.
197.

A.(0) Наказом Головного державного санітарного лікаря України № 33.
B.(0) Наказом обласного управління здоров”я № 300.
C.(0) Наказом МОЗ України № 720.
D.(0) Наказом кабміну № 150.
E.(1) Наказом МОЗ України № 120.
198. Як часто проводять контроль на стерильність операційної білизни.

A.(0) 1 раз на 10 днів.
B.(0) 1 раз на місяць.
C.(0) На початку тижня.
D.(0) 1 раз на місяць.
E.(1) Перед кожною операцією.
199. Як часто здійснюють контроль за бактеріальним забрудненням повітря в операційній:

A.(0) 1 раз в квартал.
B.(0) 1 раз на день.
C.(0) Через день.
D.(0) Щоденно.
E.(1) 1 раз на місяць.
200. Що не може бути ускладненням інфузійної терапії ?

A.(0) Утворення гематоми в місці пункції вени.
B.(0) Алергічні реакції.
C.(0) Попадання розчину в підшкірну клітковину.
D.(0) Повітряна емболія.
E.(1) Діарея, біль в животі.
31
201. Що н аен евсхтоездіоилтоьг івя. поняття динамічного спостереження за хворим ?

A.(0) Контроль об’єму інфузій і виділень хворого.
B.(0) Вимірювання температури.
C.(0) Вимірювання пульсу і ЦВТ
D.(0) Вимірювання артеріального тиску.
E.(1) Вимірювання внутрішньоочного тиску.
202. Що із перерахованого не входить в оснащення реанімаційного відділення ?

A.(0) Засоби для інфузійної терапії та активної аспірації.
B.(0) Система моніторингу А/Т, пульсу, ЕКГ.
C.(0) Дефібрилятор.
D.(0) Апарати і засоби для штучної вентиляції легень.
E.(1) Ангіографічний апарат.
До лікувально-профілактичного і гігієнічного догляду за хворими відносяться наступні
заходи, окрім:
203.

A.(0) Санація трахеобронхіального дерева.
B.(0) Догляд за катетерами, зондами.
C.(0) Годування хворих.
D.(0) Проведення ранкового туалету хворих.
E.(1) Оформлення медичної документації.
Що із перерахованого треба вважати методом вибору при зупинці кровотечі із варикозного
вузла на гомілці.
204.

A.(0) Шов вени.
B.(0) Перев’язка судини на протязі.
C.(0) Накладання затискача.
D.(0) Накладання артеріального джгута.
E.(1) Підвищене положення кінцівки
205. Переваги шини Крамера перед іншими засобами фіксації переломів кісток.

A.(0) Немає правильної відповіді
B.(0) Можливість багаторазового використання
C.(0) Легкість.
D.(0) Можливість моделювання любої форми
E.(1) Всі відповіді правильні
206. Ускладненнями лікування перелому правого стегна можуть бути наступні, окрім:

A.(0) Неправильне зростання перелому з порушенням функції кістки
B.(0) Контрактури суміжніх суглобів.
C.(0) Післятравматичний і раневий остеомієліт.
D.(0) Утворення несправжнього суглобу.
E.(1) Варикозної хвороби вен правої нижньої кінцівки
Показаннями до накладання апарату Єлізарова в лікуванні переломів відносяться наступні,
окрім:
207.

A.(0) Складні діафізарні переломи із зміщенням відламків.
B.(0) Перелом ускладнений інфекцією.
32
C.(0) Перелом а інзе сстпеозівоіллоьгніяе.ною консолідацією.
D.(0) Несправжній суглоб.
E.(1) Внутрішньосуглобовий перелом без зміщення відламків.
208. Усі твердження щодо несправжнього суглобу є правильними, окрім:

Утворюється як результат недотримання термінів фіксації необхідних для консолідації
перелому.
A.(0)
B.(0) Утворюється як результат поганої фіксації.
C.(0) Утворюється як результат поганої репозиції.
D.(0) Утворюється як результат інтерпозиції м’яких тканин між уламками кістки.
E.(1) Є результатом поза вогнищевого компресійно-дистракційного остеосинтез.
209. Метод лікування несправжнього суглобу?

A.(0) Гіпсова пов’язка із фіксацією всіх суглобів кінцівки.
B.(0) Позавогнищевий дистракційний остеосинтез
C.(0) Скелетне витягання.
D.(0) Тривала іммобілізація.
E.(1) Хірургічне лікування з краєвою остеотомією і металоостеосинтезом.
210. Що таке несправжній суглоб ?

A.(0) Суглоб, що утворився в результаті епіфізарного перелому.
B.(0) Суглоб, що утворюється після патологічного перелому.
C.(0) Суглоб, який є наслідком неправильної репозиції.
D.(0) Суглоб, що формується в результаті застарілого вивиху.
Лікований перелом, коли на відламках кістки утворюється замикальна пластина, яка
унеможливлює утворення кісткової мозолі.
E.(1)
211. Абсолютним показанням до оперативного лікування переломів є:

A.(0) Невдала закрита репозиція відламків.
B.(0) Косий перелом із зміщенням по довжині.
C.(0) Переломовивих.
D.(0) Вколоченний перелом.
E.(1) Наявність між відламками інтерпозиції м’яких тканин
212. Недоліками скелетного витягання в лікуванні переломів є наступні, окрім:

A.(0) Тривале вимушене перебування в ліжку.
B.(0) Можливість виникнення остеомієліту
C.(0) Інвазивність.
D.(0) Необхідність використання складної апаратури.
E.(1) Всі відповіді правильні
Перелом верхньої третини плеча. Місце проведення спиці Кіршнера з метою скелетного
витягання.
213.

A.(0) Шиловидний відросток
B.(0) Передпліччя.
C.(0) Ліктьовий суглоб
D.(0) Надвиростки плеча.
33
E.(1) Ліктьови айн евсітдерзіоослтоогікя..
Перелом верхньої третини стегна. Місце проведення спиці Кіршнера з метою скелетного
витягання.
214.

A.(0) П’яткова кістка.
B.(0) Надколінник.
C.(0) Бугристість великогомілкової кістки.
D.(0) Великогомілкова кістка.
E.(1) Надвиростки стегна.
Перелом нижньої третини стегна. Місце проведення спиці Кіршнера з метою скелетного
витягання.
215.

A.(0) Верхня третина великогомілкової кістки.
B.(0) Надколінник.
C.(0) Надвиростки стегна.
D.(0) П’яткова кістка.
E.(1) Бугристість великогомілкової кістки.
Перелом нижньої третини гомілки. Місце проведення спиці Кіршнера з метою скелетного
витягання.
216.

A.(0) Дистальний сегмент уламку.
B.(0) Проксимальний сегмент уламку.
C.(0) Трансметатарзальне проведення спиці.
D.(0) Таранна кістка
E.(1) П’яткова кістка.
217. Скелетне витягання відноситься до:

A.(0) Всіх вище перерахованих.
B.(0) Позавогнищевого дистракційного методу
C.(0) Позавогнищевого компресійного остеосинтезу
D.(0) Оперативного лікування перелому.
E.(1) Консервативного лікування перелому.
218. Позавогнищевий компресійний остеосинтез це:

A.(0) Метод кісткової пластики.
B.(0) Метод нарощування кістки.
C.(0) Метод консолідації перелому
D.(0) Консервативне лікування перелому.
E.(1) Оперативне лікування перелому.
219. Скелетне витягання дозволяє здійснити:

A.(0) Відкриту репозицію і фіксацію кісткових уламків.
B.(0) Попередити розвиток інфекції в зоні перелому.
C.(0) Покращити мікроциркуляцію в зоні перелому.
D.(0) Прискорити консолідацію перелому.
E.(1) Закриту репозицію і фіксацію кісткових уламків.
220. Металоостеосинтез це:

34
A.(0) Метод ви атняесгтаензніоял.огія.
B.(0) Метод транспортної іммобілізації.
C.(0) Вид консолідації
D.(0) Вид репозиції.
E.(1) Метод фіксації.
Вкажіть яке саме грізне ускладнення може виникнути при недотриманні правил та
принципів транспортної іммобілізації:
221.

A.(0) Порушення мікроциркуляції в зоні перелому.
B.(0) Порушення консолідації перелому.
C.(0) Розвиток інфекції.
D.(0) Больовий синдром.
E.(1) Травма магістрального судинно-нервового пучка.
222. Основний принцип транспортної іммобілізації:

A.(0) Боротьба з болевим синдромом.
B.(0) Профілактика інфекції.
C.(0) Профілактика шоку.
D.(0) Зупинка кровотечі.
E.(1) Забезпечення нерухомості ураженої кінцівки.
223. Основна перевага шини Крамера.

A.(0) Можливість багаторазового використання.
B.(0) Легкість.
C.(0) Рентгенконтрастність
D.(0) Міцність.
E.(1) Можливість моделювання любої форми.
224. Шина Дітеріхса накладається при:

A.(0) Переломі кісток передпліччя.
B.(0) Переломі кісток тазу.
C.(0) Переломі плеча.
D.(0) Переломі кісток гомілки.
E.(1) Переломі стегна.
225. Шина Дітерікса окрім іммобілізації використовується для:

A.(0) Попереджує можливість інфікування відкритого перелому.
B.(0) Зменшує больовий синдром.
C.(0) Консолідації перелому
D.(0) Фіксації перелому кісток верхньої кінцівки.
E.(1) Здійснює первинне витягання і врівноважує тягу м’язів.
226. Поза „жаби” використовується при транспортуванні потерпілого:

A.(0) При переломі обох стегон.
B.(0) Із відкритою травмою грудної клітки.
C.(0) Із закритою травмою живота.
35
D.(0) З перело маноемст ехзріоелботгаія..
E.(1) При переломі кісток тазу.
227. При пошкодженні хребта транспортують хворого в положенні:

A.(0) Лежачи на боці з напівзігнутими ногами.
B.(0) Вид транспортування залежить від зони ураження.
C.(0) Лежачи на носилках.
D.(0) Сидячи.
E.(1) Лежачи на щиті.
228. Лікування анафілактичного шоку, що виник при гемотрансфузії, включає:

A.(0) Введення антигістамінних засобів.
B.(0) Введення серцевих глікозидів.
C.(0) Трансфузії реополіглюкіну
D.(0) Введення глюкокортикоїдів.
E.(1) Плазмаферез.
Застосування яких препаратів потребує лікування алергічної реакції при
післятрансфузійному ускладненні:
229.

A.(0) Введення препаратів для парентерального харчування
B.(0) Введення кристалоїдних розчинів з форсуванням діурезу.
C.(0) Глюкокортикостероїдів.
D.(0) Гемодіалізу.
E.(1) Антигістамінних препаратів.
230. Яким симптомом проявляються пірогенні реакції:

A.(0) Ціанозом губ.
B.(0) Тахікардією.
C.(0) Головним болем.
D.(0) Болем у м’язах кінцівок.
E.(1) Підвищенням температури тіла.
231. До негемолітичних післятрансфузійних ускладнень реактивного характеру не відносять:

A.(0) Алергічну реакцію.
B.(0) Анафілактичний шок.
C.(0) Синдром масивних гемотрансфузій.
D.(0) Пірогенну реакцію.
E.(1) Повітряну емболію.
Основними методами профілактики синдрому масивних гемотрансфузій консервованої
крові є:
232.

A.(0) Застосування керованої гемодилюції.
B.(0) Застосування реінфузії крові.
C.(0) Застосування аутокрові хворого.
D.(0) Відмова від включення в трансфузійні програми консервованої крові.
E.(1) Включення в трансфузійні програми консервованої крові ранніх термінів зберігання.
233. Основними заходами профілактики гмотрансфузійного шоку є:

36
A.(0) Облік ак уаншесетресзьіоклооггіоя .та трансфузійного анамнезу.
B.(0) Правильне проведення проб на сумісність по системі АВО та Резус-фактор.
C.(0) Правильне проведення макроскопічної оцінки гемотрансфузійного середовища.
D.(0) Правильний запис групової приналежності крові хворого в історію хвороби.
E.(1) Правильне визначення групової приналежності крові хворого.
На що повинна бути направлена терапія гемолітичного післятрансфузійного ускладнення в
періоді шоку в першу чергу:
234.

A.(0) На відновлення діурезу.
B.(0) На корекцію алкалозу.
C.(0) На корекцію ОЦК, реологічних властивостей крові, ацидозу.
D.(0) На попередження ДВС-синдрому.
E.(1) На припинення гемолізу та видалення продуктів останнього з судинного русла
235. Які зміни є в сечі при гемолітичному післятрансфузійному ускладненні:

A.(0) Сеча містить лейкоцити.
B.(0) Сеча містить еритроцити.
C.(0) Зниження осмотичної щільності сечі.
D.(0) Підвищення відносної щільності сечі.
E.(1) Сеча містить вільний гемоглобін.
Найбільш достовірні ознаки для періоду відновлення функції нирок при гемолітичному
післятрансфузійному ускладненні :
236.

A.(0) Екстрасистолічна аритмія.
B.(0) Адинамія.
C.(0) Атонія шлунку та кишечнику.
D.(0) Поліурія.
E.(1) Нормалізація діурезу.
Найбільш достовірні ознаки періоду наростаючої ниркової недостатності при гемолітичному
післятрансфузійному ускладненні:
237.

A.(0) Загальмованість хворого.
B.(0) Зниження артеріального тиску.
C.(0) Тахікардія.
D.(0) Різка блідість шкіри.
E.(1) Олігоанурія.
238. Найбільш достовірні ознаки гемолітичного післятрансфузійного ускладнення (період шоку):

A.(0) Зниження артеріального тиску.
B.(0) Тахікардія.
C.(0) Блідність шкіри.
D.(0) Хвилювання хворого.
E.(1) Зміни кольору плазми (гемоглобінемія).
При швидкому введенні ( більше 120 мл / хв.) яких довгозберігаючих трансфузійних
середників може виникнути калієва інтоксикація:
239.

A.(0) Відмитих еритроцитів та еритроцитарної маси.
B.(0) Плазми свіжозамороженої та концентрату тромбоцитів.
C.(0) Еритроцитарної маси, яка збіднена лейкоцитами та тромбоцитами.
37
D.(0) Консерв оавнаеснтоезї іколроогвіяі. та відмитих еритроцитів.
E.(1) Консервованої крові та еритроцитарної маси.
240. Профілактика цитратної інтоксикації:

A.(0) Введення консервованої крові (плазми) зі швидкістю 100 мл/хв.
B.(0) Введення консервованої крові (плазми) зі швидкістю 90мл/хв.
C.(0) Введення консервованої крові (плазми) зі швидкістю 80мл/хв.
D.(0) Введення консервованої крові (плазми) з швидкістю 60мл/хв.
Виявлення хворих з потенційною гіпокальциемією, введення 10мл 10% глюконата кальцію на
кожні 500 мл консервованої крові.
E.(1)
241. Що необхідно зробити при появі перших ознак цитратної інтоксикації:

A.(0) Ввести 5% розчину альбуміну.
B.(0) Ввести кровозамінник, що вміщує натрій.
C.(0) Ввести кровозамінник, що вміщує кальцій.
D.(0) Зменшити швидкість трансфузії консервованої крові (плазми).
Зупинити трансфузію консервованої крові (плазми) , ввести в/в 10-20мл 10% розчину глюконату
кальція або 10% розчин хлориду кальція.
E.(1)
242. Ведучим в патогенезі цитратної інтоксикації слід рахувати:

A.(0) Гіпокальциемію та гіпернатріемію.
B.(0) Гіперкальциемію та гіпернатріемію.
C.(0) Гіпокальциемію та гіпокаліемію.
D.(0) Гіпокальциемію та гіпокаліемію.
E.(1) Гіпокальциемію та гіперкаліемію.
243. При трансфузії яких засобів зі швидкістю 60мл/хв. можлива цитратна інтоксикація:

A.(0) Еритроцитарної маси, яка збіднена лейкоцитами та тромбоцитами.
B.(0) Відмитих еритроцитів.
C.(0) Зависі еритроцитів.
D.(0) Еритроцитарної маси.
E.(1) Консервованої крові та плазми.
244. На які групи поділяють гемотрансфузійні ускладнення:

A.(0) Перенесення інфекційних захворювань.
B.(0) Зумовлені недообліком протипоказів до трансфузійної терапії.
C.(0) Реактивного характеру.
D.(0) Механічного характеру.
E.(1) Все перераховане.
245. Встановіть основну оцінку герметичності гемотрансфузійного середовища:

A.(0) Правильність паспортизації контейнера.
B.(0) Відсутність гемолізу.
C.(0) Відсутність згустків.
D.(0) Відсутність бактеріального забруднення.
38
E.(1) Цілісніст аьн ексотнезтіоелйонгеіяр.а.
246. Які контрольні обстеження та проби на сумісність проводяться при аутогемотрансфузії:

A.(0) Проводиться тільки біологічна проба.
B.(0) Визначається група крові у флаконі.
C.(0) Тільки проби на сумісність.
D.(0) Не проводяться.
E.(1) Проводяться всі дослідження та проби як при переливанні донорської крові.
247. Прямі переливання крові проводяться за такими показаннями:.

A.(0) Можливі тільки у дітей.
B.(0) Можливі при наявності спеціальної апаратури.
C.(0) Можливі тільки по абсолютним показникам.
D.(0) При крововтраті важкого ступеня
E.(1) Не повинні проводитися.
Для зменшення в’язкості еритроцитарної маси безпосередньо перед трансфузією можно
додати:
248.

A.(0) 50-100мл 5% розчину глюкози.
B.(0) 50-100мл 5% розчину альбуміну.
C.(0) 50-100мл поліглюкіну.
D.(0) 50-100мл реополіглюкіну.
E.(1) 50-100мл ізотонічного розчину хлориду натрію.
249. Реінфузія крові протипоказана при:

A.(0) Кровотечах в післяопераційному періоді.
B.(0) Кровотечах при оперативних втручаннях.
C.(0) Кровотечі в плевральну порожнину.
D.(0) Кровотечі в черевну порожнину.
E.(1) Виявленні ознак бактеріального забруднення аутокрові .
250. Показання для обмінної гемотрансфузії:

A.(0) Післятрансфузійні гемолітичні ускладнення.
B.(0) Екзотоксикози.
C.(0) Ендотоксикози.
D.(0) Гемолітична хвороба новонароджених.
E.(1) Все перераховане.
251. В які кістки найбільш небезпечно робити внутрішньокісткові гемотрансфузії:

A.(0) П’яткову, малогомілкову.
B.(0) П’яткову, ліктьову.
C.(0) Гомілкову, плечову.
D.(0) П’яткову, клубова.
E.(1) Клубову, великогомілкову.
252. Які методи гемотрансфузії існують:

A.(0) Обмінно-заміщаючий.
39
B.(0) Зворотні айн.естезіологія.
C.(0) Непрямий.
D.(0) Прямий.
E.(1) Все перераховане.
При якому об’ємі крововтрати обов’язковою задачею трансфузійної терапії є нормалізація
газотранспортної функції крові:
253.

A.(0) Більше 40% ОЦК.
B.(0) Більше 30% ОЦК.
C.(0) Більше 10% ОЦК.
D.(0) До 10% ОЦК.
E.(1) Більше 20% ОЦК.
254. Основним лікувальним ефектом при трансфузіях лейкоцитарної маси є:

A.(0) Дезинтоксикаційний.
B.(0) Гемодинамічний.
C.(0) Стимулюючий.
D.(0) Заміщаючий.
E.(1) Імунобіологічний.
255. При трансфузії тромбоцитарної маси основним лікувальним ефектом є:

A.(0) Стимулюючий.
B.(0) Імунологічний.
C.(0) Заміщаючий.
D.(0) Гемодинамічний.
E.(1) Гемостатичний.
Які переваги має переливання відмитих еритроцитів у порівнянні з іншими
гемотрансфузійними середниками:
256.

A.(0) Надає стимулюючий вплив на еритропоез.
B.(0) Не володіє поживною дією.
C.(0) Не впливає на систему імунітету.
D.(0) Виконує еритрозамісну дію.
E.(1) Менша можливість імунологічних реакцій та ускладнень.
257. Лікувальна дія трансфузії еритроцитарної маси на організм реципієнта зумовлена ефектом:

A.(0) Поживним.
B.(0) Імунологічним.
C.(0) Стимулюючим.
D.(0) Гемодинамічним.
E.(1) Заміщаючим.
258. Правильним являються твердження :

Лікувальний ефект гемотрансфузії зумовлений її замісною, гемодинамічною, імунологічною і
дезінтоксикаційною дією.
A.(0)
Лікувальний ефект гемотрансфузії зумовлений тільки її стимулюючою дією на основні системі
гемостазу.
B.(0)
40
Лікуваль анниейст еезфіоелкотг ігя.емотрансфузії зумовлений її замісною, гемодинамічною, гемостатичною
дією.
C.(0)
D.(0) Лікувальний ефект гемотрансфузії зумовлений тільки її замісною дією.
Лікувальний ефект гемотрансфузії зумовлений її замісною гемодинамічною, гемостатичною,
стимулюючою, імунобіологічною, дезінтоксикаційною і поживною дією.
E.(1)
При визначенні резус-фактора Цоліклоном анти-D Супер на площині результат оцінюють
через:
259.

A.(0) 15хв.
B.(0) 10хв.
C.(0) 5х.
D.(0) 2хв.
E.(1) 3хв.
При визначенні резус-фактора на поверхні Цоліклоном анти-D Супер співвідношення між
досліджуваною кров’ю та стандартною сироваткою повинно бути:
260.

A.(0) 2:3.
B.(0) 3:2.
C.(0) 1:2.
D.(0) 2:1.
E.(1) 1:10.
Резус-фактор можна визначати у взірці крові, яка зберігається при температурі +4+80С не
більше:
261.

A.(0) 4-5 діб.
B.(0) 3-4 доби.
C.(0) 1-2 діб.
D.(0) 1 доби.
E.(1) 2-3 діб.
При визначенні резус-фактора стандартним універсальним реагентом антирезус необхідно
внести в пробірку :
262.

A.(0) 3краплі реагента та 1краплю досліджуваної крові.
B.(0) 3 краплі реагента та 2 краплі досліджуваної крові.
C.(0) 2 краплі реагента та 2 краплі досліджуваної крові.
D.(0) 1краплю реагента та 1 краплю досліджуваної крові.
E.(1) 2 краплі реагента та 1 краплю досліджуваної крові.
Термін зберігання нативних стандартних антирезусних сироваток для методів
конглютинації при температурі +4+80С становить:
263.

A.(0) 5міс.
B.(0) 3міс.
C.(0) 2 міс.
D.(0) 1 міс.
E.(1) 4 міс.
Для визначення резус-належності крові реципієнтів необхідні стандартні антирезусні
сироватки:
264.

A.(0) Анти-е.
B.(0) Анти-с.
C.(0) Анти-Е.
D.(0) Анти-С.
41
E.(1) Анти-D. анестезіологія.
Для визначення АВО належності перехресним методом використовуються слідуючі
стандартні еритроцити:
265.

A.(0) 0,А1,В,АВ з А2.
B.(0) В та суміш А1 та А2.
C.(0) А1,В,0 та АВ.
D.(0) АВ,О, А1,А2, та В.
E.(1) А1,В та 0.
266. При визначенні групи крові по системі АВО використовується:

A.(0) Все вірно.
B.(0) Непрямий антиглобуліновий метод.
C.(0) Реакція конглютинації з альбуміном.
D.(0) Реакція конглютинації з желатином.
E.(1) Реакція прямої аглютинації на поверхні або в пробірках.
267. З сироваткою 0(І) групи аглютинуються еритроцити всіх перерахованих груп, крім:

A.(0) АВ(ІV).
B.(0) В(ІІІ).
C.(0) А(ІІ).
D.(0) А,В(IV)
E.(1) 0(І).
268. Природні антитіла виявляють слідуючими серологічними реакціями:

A.(0) Конглютинацією з приміненням поліглюкіну.
B.(0) Аглютинацією в сольовому середовищі при +370С.
C.(0) Аглютинацією в сольовому середовищі при +370С.
D.(0) Аглютинацією в сольовому середовищі при +200С.
E.(0) Конглютинацією з приміненням желатину.
F.(1) Аглютинацією в сольовому середовищі при +40С.
Термін зберігання рідких Цоліклонів для визначення груп крові АВО після першого
використання:
269.

A.(0) 3 місяці.
B.(0) 3 тижні.
C.(0) 2 тижні.
D.(0) 1 тиждень.
E.(1) 1 місяць
270. Рідкі Цоліклони для визначення груп крові АВО слід зберігати при температурі:

A.(0) Не має значення.
B.(0) +10+250С.
C.(0) 00С.
D.(0) -150С.
42
E.(1) +2+80С анестезіологія.
271. Цоліклон анти-АВ має термін зберігання:

A.(0) 5 років.
B.(0) 4 роки.
C.(0) 3 роки.
D.(0) 1 рік.
E.(1) 2 роки.
272. Цоліклон анти-В має термін зберігання:

A.(0) 30міс.
B.(0) 18 міс.
C.(0) 12 міс.
D.(0) 6 міс.
E.(1) 24 міс.
273. Цоліклон анти-А має термін зберігання:

A.(0) 7 років.
B.(0) 5 років.
C.(0) 3 роки.
D.(0) 6 міс.
E.(1) 2 роки.
274. Нативні стандартні гемаглютинуючі сироватки мають термін придатності:

A.(0) 5міс.
B.(0) 4міс.
C.(0) 3міс.
D.(0) 2міс.
E.(1) 6міс.
Розрізняють слідуючі основні види неспецифічної аглютинації при визначенні груп крові
АВО:
275.

Псевдоаглютинація, неспецифічна аглютинація інфікованої крові, холодова панаглютинація,
поліаглютинабельність, повна панаглютинація.
A.(0)
Феномен Томсена , неспецифічна холодова аглютинація, агрегація еритроцитів ,
панаглютинація.
B.(0)
Склеювання еритроцитів в монетні стовбці, феномен Томсена, поліпанаглютинація,
панаглютинація.
C.(0)
Псевдоаглютинація, холодова панаглютинація, поліаглютинабельність, панаглютинація, повна
панаглютинація.
D.(0)
Неправдива аглютинація, холодова панаглютинабельність, феномен Омсена, полі- та
панаглютинабельність, панаглютинація, повна панаглютинація.
E.(1)
Правильним є твердження про те, що для визначення групи крові АВО перехресним шляхом
необхідно:
276.

Дві серії стандартних сироваток груп А(ІІ), В(ІІІ), та стандартні еритроцити груп 0(І), А1(ІІ), В
(ІІІ).
A.(0)
B.(0) Дві серії стандартних сироваток та стандартні еритроцити груп А(ІІ) та В(ІІІ).
C.(0) Взірці стандартних еритроцитів груп А(ІІ) та В(ІІІ).
43
D.(0) Одна сер аіняе ссттеазніодлаоргтіян. их сироваток.
Дві серії стандартних сироваток груп 0(І), А(ІІ), В(ІІІ), та стандартні еритроцити груп 0(І), А1(ІІ),
В(ІІІ).
E.(1)
Для виключення неспецифічної аглютинації при визначенні груп крові АВО 0,9% розчин
хлориду натрію можна додавати після змішування реагентів Цоліклон та крові не раніше
ніж через:
277.

A.(0) 5хв.
B.(0) 4хв.
C.(0) 2хв.
D.(0) 1хв.
E.(1) 3хв.
Для виключення неспецифічної аглютинації при визначенні груп крові АВО 0,9% розчин
хлориду натрію можна додавати після змішування гемаглютинуючої сироватки та крові, не
раніше ніж через:
278.

A.(0) 4хв.
B.(0) 3хв.
C.(0) 2хв.
D.(0) 1хв.
E.(1) 5хв.
279. При визначенні групи крові АВО об’єм досліджуваної крові (еритроцитів) повинен бути:

A.(0) 0,05мл.
B.(0) 0,04мл.
C.(0) 0,03мл.
D.(0) 0,02мл.
E.(1) 0,01мл.
280. При визначенні групи крові АВО об’єм краплі стандартної сироватки повинен бути:

A.(0) 0,25мл.
B.(0) 0,2мл.
C.(0) 0,15мл.
D.(0) 0,05мл.
E.(1) 0,1мл.
При визначенні групи крові АВО стандартними реагентами Цоліклон впіввідношення
досліджувана кров / стандартний реагент повинно бути:
281.

A.(0) 1:20.
B.(0) 1:5.
C.(0) 1:2.
D.(0) 1:1.
E.(1) 1:10.
При визначенні групи крові АВО співвідношення досліджувана кров / стандартна сироватка
повинно бути:
282.

A.(0) 1:20
B.(0) 1:5.
44
C.(0) 1:2. анестезіологія.
D.(0) 1:1.
E.(1) 1:10.
Перед оцінкою результату при визначення групи крові АВО простою реакцією необхідно
додати 0,9% розчину хлориду натрію в краплі суміші з стандартними сироватками:
283.

A.(0) Не добавляється.
B.(0) А(ІІ),В(ІІІ),АВ(ІV).
C.(0) В краплі, де просліжується аглютинація.
D.(0) А(ІІ) та В(ІІІ).
E.(1) Всіх груп.
При визначенні групи крові АВО оптимальна температура в приміщенні повинна бути в
межах:
284.

A.(0) +15+300С.
B.(0) +25+280С.
C.(0) +15+200С.
D.(0) +10+150С.
E.(1) +15+250С.
285. Для визначення групи крові простою реакцією не можна використовувати кров, яку взяли з:

A.(0) Мочки вуха.
B.(0) Артерії.
C.(0) Вени.
D.(0) Пальця.
E.(1) Рани.
При визначенні групи крові з застосуванням стандартних сироваток результат оцінюється не
раніше:
286.

A.(0) 4хв.
B.(0) 3,5хв.
C.(0) 2,5хв
D.(0) 2хв.
E.(1) 5хв.
При визначенні групи крові АВО ізогемаглютинуючими сироватками перехресним шляхом
оцінка результату здійснюється не раніше:
287.

A.(0) 6хв.
B.(0) 4хв.
C.(0) 3хв.
D.(0) 2хв.
E.(1) 5хв.
288. Проби на групову індивідуальну сумісність це є змішування :

A.(0) Сироватки донора з сироваткою реципієнта.
B.(0) Еритроцитів реципієнта з стандартними еритроцитами.
45
C.(0) Еритроц иантеівст резеіцолиопгііяє.нта з еритроцитами донора.
D.(0) Сироватки донора з еритроцитами реципієнта .
E.(1) Еритроцитів реципієнта та крові донора.
289. Проби на індивідуальну сумісність донора та реципієнта проводяться:

A.(0) Для виявлення імунних антитіл в сироватці реципієнта.
Для виявлення аутосенсибілізації еритроцитів реципієнта та донора та імунних антитіл в
сироватці донора.
B.(0)
C.(0) Для підтвердження ідентичності донора та реципієнта по антигенам системи АВО.
D.(0) Для підтвердження ідентичності донора та репіцієнта по антигенам систем резус та АВО.
E.(1) Для виявлення антитіл проти еритроцитів донора.
290. Резус-належність не враховується при трансфузіях дорослим трансфузійних середовищ:

A.(0) Тромбоцитарної маси.
B.(0) Лейкоцитарної маси.
C.(0) Відмитих еритроцитів.
D.(0) Еритроцитарної маса.
E.(1) Плазми.
291. Група крові Бомбей , це група крові:

A.(0) 0(І) з антитілами анти-Н в сироватці.
B.(0) АВ(ІV) з антитілами анти-Н в сироватці.
C.(0) Люба АВО без антигену Н.
D.(0) 0(І) без анти-А та анти-В антитіл в сироватці.
E.(1) В еритроцитах відсутні антигени АВО.
292. При наявності у батьків генотипу АА та ВВ дитина може мати групу крові:

A.(0) Тільки В(ІІІ).
B.(0) О(І).
C.(0) В(ІІІ).
D.(0) А(ІІ).
E.(1) Тільки АВ (ІV).
293. Якщо батьки мають генотип АВ та ВО, то дитина може мати групу крові:

A.(0) Все перераховане
B.(0) 0, В або АВ.
C.(0) АВ або 0.
D.(0) А або В.
E.(1) А,В або АВ.
294. Якщо батьки мають генотип АО та ВО, то дитина може мати групу крові:

A.(0) А(ІІ), В(ІІІ), або АВ(ІV).
B.(0) 0(І), А(ІІ), В(ІІІ).
C.(0) АВ(ІV).
D.(0) А(ІІ) та В(ІІ).
46
E.(1) Все пере ранаехсотевзаіонлео.гія.
Число еритроцитарних антигенних систем , які мають значення в клінічній трансфузіології
не менше:
295.

A.(0) 15.
B.(0) 13.
C.(0) 11.
D.(0) 9.
E.(1) 14.
296. Групових еритроцитарних антигенних систем відомо не менше:

A.(0) 27.
B.(0) 25.
C.(0) 21.
D.(0) 19.
E.(1) 23.
297. Донори резус-від’ємної групи крові мають фенотипи:

A.(0) сdЕ
B.(0) СdЕ.
C.(0) Сdе
D.(0) сDе.
E.(1) dcе.
298. Найбільш часто у жителів Європи зустрічається слідуючий антиген з групи Hr:

A.(0) hr’.
B.(0) с.
C.(0) d.
D.(0) Hr0.
E.(1) е.
299. Найбільш часто у жителів Європи зустрічається антиген з групи Rh:

A.(0) Dc.
B.(0) Du.
C.(0) Е.
D.(0) С.
E.(1) D.
300. Груп крові по системі резус відомо така кількість:

A.(0) 30.
B.(0) 27.
C.(0) 25.
D.(0) 17.
E.(1) 8.
301. До антигенів системи Резус відносяться всі перераховані антигени, крім:

A.(0) е.
47
B.(0) hr` анестезіологія.
C.(0) Du
D.(0) Rh0
E.(1) Кр.
302. Кров’яні химери можуть бути:

A.(0) Обумовленими переливанням плазмозамінників.
B.(0) Зумовленими переливанням одногрупної плазми.
C.(0) Зумовленими слабкою реактивністю реагентів для визначення групи крові або інших антигенів.
D.(0) Зумовленими переливанням суміснитх еритроцитів.
E.(1) Істинними.
303. Для визначення групи крові АВО прямою (простою)реакцією необхідно:

A.(0) Гіперімунна сироватка.
B.(0) Одна серія реагентів «ЦОЛІКЛОН»
C.(0) Дві серії стандартних сироваток групи А(ІІ), В(ІІІ).
D.(0) Одна серія стандартних сироваток групи О(І), А(ІІ), В(ІІІ).
Дві серії стандартних сироваток групи О(І), А(ІІ), В(ІІІ), одна серія стандартних сироваток групи
АВ(ІV).
E.(1)
304. Визначення групи базується на:

A.(0) Гемолізі еритроцитів реципієнта тестовою сироваткою.
B.(0) Аглютинації сироватки донора еритроцитами реципієнта.
C.(0) Аглютинації еритроцитів донора еритроцитами реципієнта.
D.(0) Гемолізі еритроцитів донора тестовою сироваткою.
E.(1) Аглютинації еритроцитів донора з тестовою сироваткою.
Обов’язковою для позначення груп крові системи АВО в медичних документах є
класифікація:
305.

A.(0) Н.Н.Еланського та В.Н.Шамова.
B.(0) Ландштейнера
C.(0) Янського.
D.(0) Міжнародна.
E.(1) Комбінована.
306. Позначення груп крові “О,А,В,АВ” відповідають класифікації:

A.(0) Н.Н.Еланського та В.Н.Шамова.
B.(0) Моса.
C.(0) Янського
D.(0) Ландштейнера.
E.(1) Міжнародній.
307. Універсальним донором є донор, який має групу та резус крові :

A.(0) АВ(ІІ)Rh-
B.(0) АВ(ІV) Rh+
C.(0) В(ІІІ) Rh-
48
D.(0) А(ІІ) Rh+ анестезіологія.
E.(1) 0(І) Rh-
308. Відомі різновидності антигену А:

A.(0) Більше 13.
B.(0) До 10.
C.(0) 4.
D.(0) 2.
E.(1) Більше 15.
309. Основні антигени системи АВО:

A.(0) А,В,О.
B.(0) А1,А2,В1,В2.
C.(0) А1,А2,В.
D.(0) А та В.
E.(1) А,В,О,Н.
310. Зараз відомо антигенів системи АВО:

A.(0) До 20
B.(0) До 15
C.(0) До 10
D.(0) 4
E.(1) Більше 20
311. Правильним є твердження:

A.(0) Антигенні системи крові не мають значення для фізіології людини та інфекційної паталогії
B.(0) В антигенні системи об’єднують тільки лейкоцитарні антигени.
C.(0) Групові антигени системи мають значення тільки при гемотрансфузіях.
D.(0) В антигенній системі об’єднують тільки еритроцитарні антигени.
E.(1) Антигенні системи властиві еритроцитам , лейкоцитам, тромбоцитам та плазменним білкам.
312. Серед групових антигенів крові розрізняють слідуючі різновиди:

A.(0) Важкі та прості антигени.
B.(0) Еритроцитарні, лейкоцитарні та тромбоцитарні.
C.(0) Еритроцитарні та плазмені.
D.(0) Еритроцитарні та лейкоцитарні.
E.(1) Еритроцитарні, лейкоцитарні, тромбоцитарні та сироваткові.
313. Антигенна система МN в еритроцитах була знайдена:

A.(0) Поповим, 1928р.
B.(0) Гіршфільдом та Дубіскі, 1928р.
C.(0) Бліновим, 1932р
D.(0) Ландштейнером,1927р.
E.(1) Ландштейнером та Левіним, 1927р.
49
314. Резу са-нфесаткетзоіорл овгпіяе.рше був знайдений в еритроцитах людини та описаний

A.(0) Вінером, 1940.
B.(0) Дунгерном та Гіршфельдом, 1940р.
C.(0) Ландштейнером, 1940р.
D.(0) Левіним та Стетсоном, 1939р.
E.(1) Ландштейнером та Вінером, 1940р.
315. Група крові АВ(ІV) була вперше описана:

A.(0) Ландштейнером 1910р
B.(0) Моссом 1910р.
C.(0) Янським 1907р.
D.(0) Ландштейнером 1901 р
E.(1) Декастелло та Штурлі 1902 р.
316. Групи крові були вперше відкриті і описані

A.(0) Моссом 1910р
B.(0) Ландштейнером 1900 р.
C.(0) Шаттоком, 1900р
D.(0) Янським 1907р.
E.(1) Ландштейнером 1901 р.
317. Основною складовою жирових емульсій є:

A.(0) Розчини електролітів
B.(0) Амінокислоти
C.(0) Базисний розчин
D.(0) Вода
E.(1) Емульгований рослиний жир
318. Білкові гідролізати придставляють собою суміш

A.(0) Високомолекулярних пептидів і амінокислот
B.(0) Низькомолекулярних пептидів і незамінних амінокислот
C.(0) Замінних амінокислот і пептидів
D.(0) Незамінних і замінних амінокислот
E.(1) Амінокислот, низько молекулярних пептидів
319. Кровозамінником переносчиком кисню є:

A.(0) Дісоль.
B.(0) Гемодез.
C.(0) Поліфер.
D.(0) Поліглюкін.
E.(1) Перфторан.
320. Кровозамінником комплексної дії є:

A.(0) Поліглюкін.
B.(0) Мафусол.
50
C.(0) Поліфер .анестезіологія.
D.(0) Амінокровін.
E.(1) Реоглюман.
321. Неогемодез показаний:

A.(0) При порушенні обмінних процесів.
B.(0) При гіпопротеінемії
C.(0) При дефіциті плазменних прокоагулянтів.
D.(0) При гіповолемії.
E.(1) При інтоксикації та порушеннях периферичного кровообігу.
322. Гемодез показаний :

A.(0) При порушенні обмінних процесів
B.(0) При гіпопротеїнемії
C.(0) При дефіциті плазменних прокоагулянтів.
D.(0) При гіповолемії .
E.(1) При інтоксікаціях та порушеннях периферичного кровообігу .
323. Вміст еритроцитів в периферичній крові у жінок складає:

A.(0) 5,5-6,5.1012/л.
B.(0) 2,0-3,1.1012/л.
C.(0) 4,0-5,2.1012/л.
D.(0) 3,9-5,0.1012/л.
E.(1) 3,7-5,0.1012/л.,
324. Методика проведення біологічної проби при введенні поліглюкіну”:

Після в/в введення перших 10 та послідуючих 10 крапель розчину робиться перерва на 3
хвилини.
A.(0)
B.(0) Після в/в введення перших 5 та послідуючих 30 крапель робиться перерва на 5 хвилин.
Після внутрішньовенного введення перших 20 та послідуючих 30 крапель розчину робиться
перерва на 3 хвилини.
C.(0)
D.(0) Після в/в введення перших 10 та послідуючих 30 крапель розчину робиться перерва на 5 хвилин.
Після в/в введення перших 10 та послідуючих 30 крапель розчину робиться перерва на 3
хвилини.
E.(1)
325. Кровозамінником гемодинамічногї дії є:

A.(0) Амінокровін.
B.(0) Поліфер.
C.(0) Поліглюсоль.
D.(0) Сорбітол.
E.(1) Желатиноль.
326. Кровозамінником гемодинамічної дії є:

A.(0) Лактасол.
51
B.(0) Реополіг алнюесктіенз.іологія.
C.(0) Неогемодез.
D.(0) Гемодез.
E.(1) Поліглюкін.
327. Вміст еритроцитів в периферичній крові у чоловіків складає:

A.(0) 5,5-6,5.1012/л.
B.(0) 5,2-6,0.1012/л.
C.(0) 3,8-4,0.1012/л.
D.(0) 1,5-3,8.1012/л
E.(1) 4,0-5,1.1012/л.,
328. Імуноглобулін нормальний людини призначають:

A.(0) Для профілактики поліомієліту;
B.(0) Для профілактики стафілококової інфекції;
C.(0) Для підвищенняя неспецифічної резистентності;
D.(0) Для корекції гіпо-і агамаглобулінемії;
E.(1) Все перечислене вірно.
329. Препарат” Фібриноген” показаний для корекції:

A.(0) Дефіциту фактора Кристмаса.
B.(0) Дефіциту антигемофільного глобуліну А.
C.(0) Дефіциту протромбіну.
D.(0) Дефіциту протромбінового комплексу.
E.(1) Дефіциту фібриногену.
330. Одна доза сухого кріопреципітату повинна вміщати:

A.(0) 250 ОД антигемофільного глобуліну.
B.(0) 200 ОД антигемофільного глобуліну.
C.(0) 150 ОД антигемофільного глобуліну.
D.(0) 50 ОД антигемофільного глобуліну.
E.(1) 100 ОД антигемофільного глобуліну.
331. Кріопреципітат показаний для корекції :

A.(0) Дефіциту протромбіну.
B.(0) Дефіциту антитромбіну-ІІІ.
C.(0) Дефіциту тромбоцитів .
D.(0) Дефіциту фібриногену.
E.(1) Дефіциту фактора VIII (антигемофільного глобуліну ).
332. Основні лікувальні властивості альбуміну.

A.(0) Зниження фібринолітичної активності крові.
B.(0) Підвищення активності тромбоцитів.
C.(0) Гемостатична.
D.(0) Збільшення ОЦК, реологічні.
E.(1) Підтримання колоїдно-осмотичного тиску та дезинтоксикаційна
52
333. Осно авннеіс тлеізкіоулвоагліяь.ні властивості протеїну:

A.(0) Зменшення фібринолітичної активності крові.
B.(0) Підвищення активності тромбоцитів.
C.(0) Гемостатичні.
D.(0) Збільшення ОЦК, реологічні.
E.(1) Підтримка колоїдно - осмотичного тиску.
334. Альбумін випускається у вигляді розчину в концентрації:

A.(0) 25%,30%,35%.
B.(0) 20%,25%,30%.
C.(0) 10%,15%,20%.
D.(0) 5%,10%,15%.
E.(1) 5%,10%,20%.
335. Препаратом крові імунної дії є:

A.(0) Кріопреципітат.
B.(0) Альбумін.
C.(0) Плазма свіжозаморожена.
D.(0) Плазма ліофілізована.
E.(1) Імуноглобулін стафілококовий донорський.
336. Препаратом крові стимулюючої дії є:

A.(0) Розчин альбуміну.
B.(0) Тромбін.
C.(0) Фібринна плівка.
D.(0) Кріопреципітат.
E.(1) Полібіолін.
337. Препаратом крові гемостатичної дії, що використовуються місцево, є:

A.(0) Фібринолізин.
B.(0) Глюнат.
C.(0) Тромбін.
D.(0) Полібіолін.
E.(1) Гемостатична губка.
338. Препаратами крові гемостатичної дії є:

A.(0) Відмиті еритроцити.
B.(0) Альбумін.
C.(0) Фібринолізин.
D.(0) Полібіолін.
E.(1) Фібриноген.
339. Препаратом крові фібринолітичної дії є:

A.(0) Плазма свіжозаморожена.
B.(0) Протеїн.
53
C.(0) Полібіол аінне.стезіологія.
D.(0) Альбумін
E.(1) Фібринолізин.
340. Препаратом крові комплексної дії є:

A.(0) Імуноглобулін антистафілококовий донорський.
B.(0) Кріопреципітат .
C.(0) Еритроцитарна маса заморожена
D.(0) Плазма суха.
E.(1) Розчин альбуміну та протеїн.
341. Програму трансфузійної терапії під час операції визначає:

A.(0) Трансфузіолог і хірург.
B.(0) Хірург і анестезіолог
C.(0) Трансфузіолог.
D.(0) Хірург.
E.(1) Анестезіолог.
Максимальний термін зберігання еритроцитарної маси , збідненої лейкоцитами та
тромбоцитами, становить:
342.

A.(0) 48 год.
B.(0) 18 год.
C.(0) 12 год.
D.(0) 6год.
E.(1) 24 год.
343. Максимальний термін зберігання крові, заготовленої на гемоконсерванті «СРDA».

A.(0) 28 днів.
B.(0) 21 день.
C.(0) 14днів;
D.(0) 7 днів;
E.(1) 35 днів
Максимальний термін зберігання еритроцитарної маси , отриманої з крові , консервованої
розчином “Глюгіцир”, становить:
344.

A.(0) 28 днів.
B.(0) 21 день.
C.(0) 14 днів.
D.(0) 7 днів.
E.(1) 35 днів.
Максимальний термін зберігання крові , заготовленої на гемоконсерванті “Глюгіцир”,
становить:
345.

A.(0) 35 днів
B.(0) 28 днів.
C.(0) 14 днів.
D.(0) 7 днів.
E.(1) 21 день.
54
346. Суча асннеисйте згіеомлоогкіяо.нсервант:

A.(0) Фізіологічний розчин
B.(0) Гепарин
C.(0) СРDА.
D.(0) Цитроглюкофосфат (ЦГФ).
E.(1) Глюгіцир.
347. Групу крові АВО та резус-належність у стаціонарних хворих визначають:

A.(0) Лікар кабінету трансфузійної терапії лікарні.
B.(0) Лікар-лаборант клінічної лабораторії лікарні.
C.(0) Середній лаборант
D.(0) Лікар, відповідальний за організацію трансфузійної терапії в лікувальному відділенні.
E.(1) Лікуючий лікар.
При ревізії різаної рани передньої черевної стінки встановлено пошкодження парієтальної
очеревини. Як називається таке пошкодження ?
348.

A.(0) Наскрізне.
B.(0) Тангенціальне.
C.(0) Сліпе
D.(0) Закрите
E.(1) Проникаюче.
349. Спосіб вправлення вивиху плеча за методом Гіппократа це:

A.(0) Вправлення вивиху в чотири етапи.
B.(0) Вправлення вивиху в два етапи.
C.(0) Вправлення вивиху в три етапи.
D.(0) Вправлення вивиху після попереднього витяжіння.
E.(1) Одномоментний спосіб.
350. Показаннями до оперативного лікування вивихів є:

A.(0) Привичний вивих
B.(0) Інтерпозиція м”яких тканин (нерва) при невправимих свіжих виихах
C.(0) Застарілий вивих.
D.(0) Відкритий вивих.
E.(1) Всі відповіді правильні .
351. Найбільш раціональний метод знеболювання при вправленні вивиху плеча:

A.(0) Епідуральна анестезія.
B.(0) Анестезія охолодженням.
C.(0) Провідникова анестезія.
D.(0) Місцева анестезія.
E.(1) Внутрішньовенний наркоз.
352. Скільки етапів передбачає вправлення вивиху плеча за Кохером.

A.(0) 6
B.(0) 3
55
C.(0) 5 анестезіологія.
D.(0) 2.
E.(1) 4
353. Найбільш часто зустрічається вивих:

A.(0) Шийного відділу хребта.
B.(0) Гомілки.
C.(0) Стегна.
D.(0) Ключиці.
E.(1) Плеча.
354. Які з перерахованих ознак є нехарактерними для вивиху?

A.(0) Відсутність активних і різке обмеження пасивних рухів.
B.(0) Пружинна фіксація.
C.(0) Деформація.
D.(0) Вкорочення кінцівки.
E.(1) Патологічна рухомість.
355. Симптом „пружинної” фіксації характерний для:

A.(0) Розтяжіння.
B.(0) Патологічного перелому.
C.(0) Патологічного вивиху.
D.(0) Перелому травматичного.
E.(1) Травматичного вивиху.
356. Найчастіше зустрічається:

A.(0) Вродженні вивихи
B.(0) Застарілі вивихи.
C.(0) Патологічні вивихи.
D.(0) Привичні вивихи.
E.(1) Травматичні вивихи.
357. Патологічний вивих це результат:

A.(0) Хірургічного лікування застарілого вивиху.
B.(0) Невдалого хірургічного лікування привичного вивиху.
C.(0) Слабкості капсули суглобу.
D.(0) Неправильного вправлення свіжого вивиху.
E.(1) Захворювань (пухлина, туберкульоз, остеомієліт).
358. Лікування привичних вивихів плеча.

A.(0) Імобілізація пневмошинами
B.(0) Вправлення, імобілзація гіпсовою лонгетою.
C.(0) Вправлення, імобілізація на клиновидній пов”язці.
D.(0) Вправлення, пов”язка Вельпо.
E.(1) Хірургічне лікування.
56
359. Заста арніелситейз іволиовгиіях. це вивих:

A.(0) Діагностований до 3 тижнів.
B.(0) Діагностований через 7 днів.
C.(0) Діагностований до 3 діб.
D.(0) Діагностований до 2 діб.
E.(1) Діагностований після 4 тижнів.
360. Методи вправлення застарілого вивиха плеча?

A.(0) За Купером.
B.(0) За Гіппократом.
C.(0) За Джанелідзе.
D.(0) За Мохером.
E.(1) Показане хірургічне лікування.
361. За терміном давності вивихи поділяють на:

A.(0) Гострі, підгострі, хронічні.
B.(0) Свіжі, старі, гострі.
C.(0) Старі, свіжі, несвіжі.
D.(0) Задавнені, старі, свіжі
E.(1) Свіжі, несвіжі, застарілі.
Закрите механічне пошкодження м’яких тканин без видимого порушення їх анатомічної
цілісності:
362.

A.(0) Розрив
B.(0) Розчавлення.
C.(0) Струс.
D.(0) Забій.
E.(1) Розтягнення.
363. Травма тканин із частковими розривами при збереженні анатомічної цілісності це:

A.(0) Здавлення.
B.(0) Забій.
C.(0) Струс.
D.(0) Розрив.
E.(1) Розтягнення.
364. Закрита травма тканин або органа із порушенням тільки їх функції:

A.(0) Здавлення.
B.(0) Забій.
C.(0) Розтягнення.
D.(0) Розрив.
E.(1) Струс.
365. Закрите пошкодження тканин або органа із порушенням їх анатомічної цілісності це:

A.(0) Розрив.
B.(0) Розтягнення.
57
C.(0) Забій. анестезіологія.
D.(0) Струс.
E.(1) Розчавлення.
366. Місцевою ознакою повного розриву м’яза є:

A.(0) Втрата функції.
B.(0) Біль.
C.(0) гематома.
D.(0) Крововилив.
E.(1) Пальпаторне відчуття „провалу” в м’язі у зоні ушкодження.
367. Яке ускладнення травми, не потребує екстренної допомоги:

A.(0) Розрив селезінки.
B.(0) Напруженний пневмоторакс.
C.(0) Травматичний шок.
D.(0) Кровотеча.
E.(1) Перелом плеча.
368. На характер пошкоджень , що виникли в результаті травми має впалив:

A.(0) Положення потерпілого.
B.(0) Напрямок сили травмуючого агента .
C.(0) Точка прикладання сили.
D.(0) Сила травмуючого фактора.
E.(1) Всі відповіді правильні.
У хворого як результат дорожньо - транспортної пригоди перелом стегна, великогомілкової
кістки, розрив селезінки, закрита черепномозкова травма, забій мозку. Як називається такий
вид травматичного ушкодження?
369.

A.(0) Автодорожня травма.
B.(0) Ізольована травма.
C.(0) Реанімаційна травма
D.(0) Комбінована.
E.(1) Політравма.
370. Травмою, яка виникла в результаті дії високої температури займаються:

A.(0) Реаніматологи.
B.(0) Ортопеди.
C.(0) Травматологи.
D.(0) Загальні хірурги.
E.(1) Комбустіологи.
371. До зовнішніх травматичних факторів відносяться наступні, крім:

A.(0) радіоактивне опромінення.
B.(0) Електричний струм.
C.(0) Висока або низька температура.
D.(0) Механічна сила.
E.(1) Тромбоз.
58
372. Що т аанкеес тпезоієодлонгаіян.а травма.

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Електротравма і опік полум’ям.
C.(0) Поєднання дії високої температури із механічною травмою.
D.(0) Поєднання механічної травми і дії радіоактивного опромінення.
E.(1) Пошкодження опорно - рухового апарату і пошкодження внутрішніх органів.
373. Що таке комбінована травма.

A.(0) Відкритий перелом із пошкодженням судинно-нервового пучка.
B.(0) Закрита травма грудної клітки, розрив селезінки.
C.(0) Закрита черепно - мозкова травма і закрита травма живота.
D.(0) Перелом стегна і закрита черепно - мозкова травмам.
E.(1) Дія механічного фактора в поєднанні із дією радіації.
374. До закритих пошкоджень м’яких тканин відноситься:

A.(0) Струс.
B.(0) Розрив.
C.(0) Розтягнення.
D.(0) Забій.
E.(1) Всі відповіді правильні.
375. При виконанні операції виділяють наступні етапи, окрім:

A.(0) Завершення операції;
B.(0) Оперативного доступу і оперативного прийому;
C.(0) Обробки операційного поля і знеболювання;
D.(0) Укладання хворого на операційному столі
E.(1) Виведення із наркозу
376. При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді проводять всі заходи, окрім:

A.(0) Накладення епіцистостоми.
B.(0) Катетеризації сечового міхура;
C.(0) Введення спазмолітиків;
D.(0) Паранефральної новокаїнової блокади
E.(1) Введення сечогінних препаратів;
377. До легеневих ускладнень післяопераційного періоду відноситься все, окрім:

A.(0) Асфіксії.
B.(0) Бронхіту;
C.(0) Ателектазу;
D.(0) Пневмонії;
E.(1) Гострої вірусної інфекції
378. За наявності пролежнів необхідно все, окрім:

59
A.(0) Перести лааннеснтяе зліоілжокгіая .хворого.
B.(0) Часта зміна положення хворого в ліжку;
C.(0) Протирання шкіри камфорним спиртом;
D.(0) Застосування підкладних кругів;
E.(1) Укладання хворого на твердий матрац;
379. При метеоризмі в післяопераційному періоді показано все, окрім:

A.(0) Гіпертонічної клізми.
B.(0) Декомпресії шлунка;
C.(0) Медикаментозної стимуляції перистальтики;
D.(0) Газовідвідної трубки
E.(1) Введення спазмолітиків;
380. Розходженню країв рани після лапаротомії сприяє все окрім:

A.(0) Порушення техніки зашивання рани.
B.(0) Введення дренажа через рану
C.(0) Неадекватно вибраного шовного матеріалу;
D.(0) Компартсиндрому
E.(1) Введення дренажа через контрапертуру
381. До післяопераційних ускладнень з боку операційної рани відноситься все, окрім:

A.(0) Евентрації.
B.(0) Інфільтрату;
C.(0) Гематоми;
D.(0) Кровотечі;
E.(1) Болю в рані;
Передопераційна підготовка до апендектомії з приводу гострого апендициту включає все
окрім:
382.

A.(0) Спорожнення сечового міхура
B.(0) Антибіотикопрофілактики;
C.(0) Гігієни операційного поля ;
D.(0) Премедикації;
E.(1) Очисної клізми;
383. Профілактика нагноєння операційної рани:

A.(0) Герметична пов'язка.
B.(0) Лікувальна фізкультура;
C.(0) Розсмоктуючі шви на рану;
D.(0) Часті шви на рану;
E.(1) Дренування рани;
384. Підготовка кишечника в доопераційному періоді передбачає призначення:

A.(0) Холоду на живіт.
B.(0) Зондового живлення;
C.(0) Безшлакової дієти;
D.(0) Відхаркувальних препаратів;
60
E.(1) Очисних а кнлесітземзі;ологія.
385. Що належить до профілактики легеневих ускладнень після операції:

A.(0) Холод на живіт.
B.(0) Промивання шлунку;
C.(0) Вдихання закису азоту;
D.(0) Призначення препаратів заліза;
E.(1) Дихальна гімнастика;
386. Передопераційні заходи, що зменшують небезпеку інфікування операційної рани:

A.(0) Очисна клізма;
B.(0) Гігієна операційного поля;
C.(0) Антибіотикопрофілактика;
D.(0) Гігієнічний душ;
E.(1) Все вищезгадане.
387. До радикальної операції відносяться:

A.(0) Пункція плевральної порожнини
B.(0) Біопсія;
C.(0) Обхідний анастомоз при раку ободової кишки;
D.(0) Гастростомія з приводу рани стравоходу;
E.(1) Холецистектомія;
388. Операція за життєвими показаннями проводиться при:

A.(0) Варикозному розширенні вен нижніх кінцівок.
B.(0) Облітеруючому ендартеріїті;
C.(0) Злоякісній пухлині;
D.(0) Доброякісній пухлині;
E.(1) Профузній кровотечі;
Профілактика тромбоемболічних ускладнень після операцій
включає:
389.

A.(0) Раннє вставання;
B.(0) Застосування дезагрегантів;
C.(0) Застосування антикоагулянтів;
D.(0) Бинтування нижніх кінцівок еластичним бинтом;
E.(1) Все вищезгадане.
390. Планове оперативне лікування проводиться з приводу:

A.(0) Асфіксії;
B.(0) Кровотечі з пошкодженої судини;
C.(0) Защемленої грижі;
D.(0) Гострого апендициту;
E.(1) Жовчнокам'яної хвороби.
391. Екстрена операція показана при:

A.(0) Раку печінки.
61
B.(0) Трофічн іайн евситерзаіозлцоіг;ія.
C.(0) Ліпомі;
D.(0) Варикозному розширенні вен нижніх кінцівок
E.(1) Перфоративній виразці шлунку;
392. По терміновості розрізняють операції:

A.(0) Діагностичні, нетермінові, одноетапні.
B.(0) Радикальні, планові, паліативні;
C.(0) Планові, екстрені, багатоетапні;
D.(0) Екстренні, термінові, паліативні;
E.(1) Екстрені, термінові, планові;
393. Види гіпсових пов’язок:

A.(0) Лонгетна
B.(0) Мостовидна.
C.(0) Вікончата.
D.(0) Циркулярна.
E.(1) Всі відповіді правильні.
394. Пов’язка Вельпо накладається:

A.(0) При переломі кістки передпліччя.
B.(0) При вивиху в ліктьовому суглобі.
C.(0) При переломі плечової кістки з метою іммобілізації
D.(0) При переломі ключиці з метою репозиції.
E.(1) Після правлення вивиху плеча з метою фіксації.
395. Пов’язку Дезо накладають при:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Для допоміжної іммобілізації після операції на м’яких тканинах верхньої кінцівки.
C.(0) При транспортній іммобілізації.
D.(0) Як засіб первинної медичної допомоги при переломі ключиці.
E.(1) Всі відповіді правильні.
396. Оклюзійну пов’язку накладають при:

A.(0) Піопневмотораксі.
B.(0) Обширній рваній рані грудної клітки
C.(0) Переломі ребер.
D.(0) Гемотораксі.
E.(1) Відкритому пневмотораксі
397. Положення кінцівки при накладанні пов’язки повинне бути:

A.(0) Припіднятим.
B.(0) Опущеним.
C.(0) В стані повної нерухомості
D.(0) Ортостатичним.
E.(1) Функціонально вигідним.
62
398. До б ианнетсотвезиіохл ногаіля.ежать наступні пов’язки, окрім:

A.(0) Колосовидна.
B.(0) Хрестоподібна.
C.(0) Спіральна.
D.(0) Циркулярна.
E.(1) Т-подібна.
399. Мета оклюзійної пов’язки:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Профілактика вторинної кровотечі.
C.(0) Профілактика повітряного шляху попадання інфекції в рану.
D.(0) Профілактика вторинного інфікування.
E.(1) Герметичне закриття рани для запобігання попадання повітря в плевральну порожнину.
400. Яка із перерахованих пов’язок не належить до без бинтових?

A.(0) Ретиластова.
B.(0) косиночка.
C.(0) Лейкопластирна.
D.(0) Клеєва.
E.(1) Дезо.
401. Мета перев’язки це:

A.(0) Профілактика імплантаційної інфекції.
B.(0) Профілактика первинного інфікування.
C.(0) Профілактика ендогенної інфекції.
D.(0) Профілактика гематогенної інфекції.
E.(1) Профілактика вторинної інфекції.
402. Інструменти, що були використанні підчас перев’язки необхідно:

A.(0) Всі відповіді правильні.
B.(0) Провести бензидинову пробу і, якщо вона від’ємна, помістити в сухо- жарову шафу.
C.(0) Якщо рана асептична, то інструменти можна використовувати для подальших перев”язок.
D.(0) Віддати на стерилізацію.
E.(1) Інструменти занурюють в накопичувач для подальшої дезінфекції.
Пов’язка просякла гнійним ексудатом і присохла до рани. Що необхідно зробити з метою
безболісного проведення перев’язки ?
403.

A.(0) Ввести хворому наркотичний препарат під час перев’язки
B.(0) Різко, одним рухом зняти пов’язку.
C.(0) Провести перев’язку під наркозом.
D.(0) Провести місцеве знеболювання.
E.(1) Відмочити пов’язку розчином антисептика.
404. Пов’язка виконує наступні функції, крім :

A.(0) Фіксуюча.
63
B.(0) Іммобілі заунюесчтеаз.іологія.
C.(0) Оклюзійна.
D.(0) Гемостатична.
E.(1) Дезинфікуюча.
405. Зміна пов’язки є обов’язковою у випадках?

A.(0) Пов’язка змістилась з місця накладання.
B.(0) Пов’язка промокла гнійним ексудатом.
C.(0) Пов’язка промокла кров’ю.
D.(0) На першу добу після операції.
E.(1) Всі відповіді правильні.
406. Гіпсові бинти виготовляють з:

A.(0) Напівсинтетичного матеріалу.
B.(0) Гідрофільного матеріалу.
C.(0) Полотна.
D.(0) Синтетичного матеріалу.
E.(1) Марлі.
407. Які додаткові середники використовуються для накладання оклюзійної пов”язки ?

A.(0) Марлевий тампон.
B.(0) Пневмошина.
C.(0) Шина Крамера.
D.(0) Косинка.
E.(1) Тканина із гумовим покриттям.
408. Як стерилізується бинт промислового виробництва ?

A.(0) В стерилізаторі.
B.(0) В парах формаліну.
C.(0) В сухо жарових шафах.
D.(0) В автоклаві.
E.(1) Променева стерилізація
409. Нестерильний перев’язочний матеріал використовують:

A.(0) Для обробки операційного поля.
B.(0) Для марлевих тампонів.
C.(0) Для накладання на ділянку опіку.
D.(0) Для накладання на рану.
E.(1) Для накладання фіксуючої пов’язки.
410. В операційному блоці із марлі виготовляють:

A.(0) Тампони.
B.(0) Турунди.
C.(0) Серветки.
D.(0) Кульки.
E.(1) Всі відповіді правильні.
64
411. Назв іатнье сотсезніоолвонгиіяй. вид перев’язочного матеріалу.

A.(0) Вата сіра.
B.(0) Корпія.
C.(0) Вата біла.
D.(0) Лігнін.
E.(1) Марля.
412. Вчення про пов’язки це:

A.(0) Комбустіологія.
B.(0) Медсестринська справа.
C.(0) Травматологія.
D.(0) Ортопедія.
E.(1) Десмургія.
413. Найбільш інформативний і надійний метод діагностики кровотечі в черевну порожнину:

A.(0) Гастроскопія
B.(0) Магнітно - резонансна томографія
C.(0) Комп’ютерна діагностика
D.(0) УЗД.
E.(1) Лапароцентез
Який метод тимчасової зупинки кровотечі найбільш раціональний при повному
пошкодженні магістральної артерії?
414.

A.(0) Туга тампонада.
B.(0) Накладання затискача на судину.
C.(0) Перев’язка судини на протязі
D.(0) Перев’язка судини в рані.
E.(1) Тимчасове шунтування.
415. До методів кінцевої зупинки кровотечі відносяться наступні, крім:

A.(0) Перев’язка на протязі.
B.(0) Судинний шов.
C.(0) Перев’язка судини
D.(0) Прошивання судини.
E.(1) Накладання затискача на судину.
416. При якій кровотечі тампонада є основним методом гемостазу?

A.(0) Легеневій.
B.(0) Артеріальній.
C.(0) Матковій
D.(0) Паренхіматозній.
E.(1) Носовій.
417. До гемостатичних препаратів резорбтивної дії належать наступні, крім

A.(0) Вікасолу.
B.(0) Діцинону.
65
C.(0) Хлориду а кнаеслтьецзііоюло. гія.
D.(0) Епсилонамінокапрової кислоти.
E.(1) Фібринолізину.
Який препарат добавляють до розчину новокаїну при місцевій анестезії з метою
профілактики кровотечі?.
418.

A.(0) Глюконат кальцію.
B.(0) Фібриноген.
C.(0) Перекис водню.
D.(0) Тромбін.
E.(1) Адреналін.
419. Як зупинити кровотечу із порожнини після трепанації великогомілкової кістки?

A.(0) Перев’язкою судин.
B.(0) Прошиванням судин.
C.(0) Діатермокоагуляцією.
D.(0) Тампоном із гарячим фізіологічним розчином.
E.(1) Тампонадою переміщеним клаптем м’яза.
Назвіть найефективніший на сьогодні середник біологічного походження для місцевого
гемостазу при паренхіматозній кровотечі.
420.

A.(0) Фібриноген
B.(0) Фібринний клей.
C.(0) Гемостатична губка
D.(0) Тромбін.
E.(1) Тахокомб.
421. Як зупинити кровотечу із діплоітичних вен черепа при операції трепанації

A.(0) Перев’язкою вен
B.(0) Прошиванням вен.
C.(0) Діатермокоагуляцією.
D.(0) Перекисом водню
E.(1) „Заліпити” воском або парафіном.
422. Хто вперше запропонував накладання лігатури на судину.

A.(0) Вілізій.
B.(0) Гален.
C.(0) Авіцена.
D.(0) Гіппократ.
E.(1) Амбруаз Паре
423. Назвіть універсальний інгібітор, який впливає на всі фази згортання крові.

A.(0) Фібриноген.
B.(0) Стрептокіназа.
C.(0) Фібринолізин.
D.(0) Протамін сульфат
E.(1) Гепарин.
66
424. Як н аазниесвтаеєзтіоьлсояг ідя.руга фаза згортання крові?

A.(0) Синтез протромбіну.
B.(0) Утворення тромбіну.
C.(0) Утворення тканинного тромбопластину.
D.(0) Утворення кров’яного згустка.
E.(1) Перехід протромбіну в тромбін
425. Як називається перша фаза згортання крові?

A.(0) Перехід протромбокінази в тромбін.
B.(0) Рекальцифікації.
C.(0) Синтез протромбіну.
D.(0) Утворення фібрину.
E.(1) Утворення кров’яного і тканевого тромбопластину.
426. Як називається ІІІ стадія згортання крові?

A.(0) Перехід протромбокінази у фібрин.
B.(0) Фібринолітична
C.(0) Синтез протромбіну.
D.(0) Рекальцифікації.
E.(1) Утворення фібрину
427. Хто автор теорії функціонування згортальної системи крові?

A.(0) Шамов.
B.(0) Янський
C.(0) Вінер.
D.(0) Ландштейнер
E.(1) Шмідт.
428. Скільки факторів загортальної системи крові відомо на сьогодні:

A.(0) 14.
B.(0) 12.
C.(0) 10.
D.(0) 9.
E.(1) 13.
429. На який максимальний термін можна накладати джгут в зимовий період:

A.(0) 4 год.
B.(0) 45 хв.
C.(0) 3 год.
D.(0) 30 хв.
E.(1) 2 год.
430. На який максимальний термін можна накладати джгут в літній період:

67
A.(0) 2 год. анестезіологія.
B.(0) 45 хв.
C.(0) 1 год.
D.(0) 30 хв.
E.(1) 90 хв.
431. Яке ускладнення може виникнути при накладанні джгута на середню третину плеча:

A.(0) Рожисте запалення.
B.(0) Травма м’язів
C.(0) Некроз шкіри.
D.(0) Гематома.
E.(1) Травма ліктьового нерва.
432. До тимчасової зупинки кровотеч відносяться всі перераховані методи крім:

A.(0) Накладання затискача на судину.
B.(0) Пальцеве притискання судини.
C.(0) Накладання давлючої пов’язки
D.(0) Накладання джгута.
E.(1) Всі відповіді правильні.
433. Яка тканина людського організму найбільш чутлива до травм?

A.(0) Очеревина
B.(0) М’язи
C.(0) Слизові оболонки.
D.(0) Шкіра.
E.(1) Фасції і сухожилки.
434. Ймовірність розвитку раневої інфекції залежить від наступних причин, окрім:

A.(0) Стану місцевих і загальних факторів захисту.
B.(0) Локалізації рани.
C.(0) Вірулентності мікроорганізмів.
D.(0) Кількості бактерій на 1 грам тканини.
E.(1) Виконання первинної хірургічної обробки під загальним знеболенням.
435. При первинній хірургічній обробці рани не рекомендується:

A.(0) Всі відповіді не правильні
B.(0) Туго тампонувати рану марлевим тампоном.
C.(0) Накладати первинний шов на нерв.
D.(0) Широко видаляти життєздатні кісткові уламки.
E.(1) Всі відповіді правильні.
436. Все із перерахованого є факторами ризику нагноєння рани, окрім:

A.(0) Опромінення рани.
B.(0) Ожиріння.
C.(0) Цукровий діабет.
D.(0) Гіповітаміноз.
68
E.(1) Білок кр оавнеі с7т8ез %іол.огія.
437. Біологічне значення грануляційної тканини.

A.(0) Інкапсулює сторонні тіла в рані.
B.(0) Сецернує раневий секрет, який має бактерицидну і ферментативну дію.
C.(0) Має лізуючу дію на некротизовані тканини.
D.(0) Утворює зону демаркації
E.(1) Всі відповіді правильні.
438. Для визначення ступеню ризику операції враховують:

A.(0) Характер супутньої патології
B.(0) Вид знеболення
C.(0) Об’єм і характер оперативного втручання
D.(0) Загальний стан хворого
E.(1) Усе вище перераховане
439. Для профілактики післяопераційних гнійних ускладнень призначають:

A.(0) М-, Н- холіноміметики
B.(0) М-холіноблокатори
C.(0) Серцеві глікозиди
D.(0) Анальгетики
E.(1) Антибіотики
440. До діагностичних операцій відносяться:

A.(0) Розкриття панарицію.
B.(0) Вправлення вивиху плеча;
C.(0) Герніотомія;
D.(0) Апендектомія;
E.(1) Біопсія лімфовузлів;
441. Паліативні операції це:

A.(0) Вид операцій, які виконують за допомогою спеціальної апаратури
Операції, які застосовують для часткового або повного відновлення анатомічної форми та
функції різних органів.
B.(0)
C.(0) Операції, при яких видаляється повністю патологічне вогнище.
D.(0) Операції, які виконуються за допомогою мікроскопа.
E.(1) Операції, які виконують з метою полегшення стану.
442. Реконструктивні операції це:

A.(0) Вид операцій, які виконують за допомогою спеціальної апаратури.
B.(0) Операції, при яких видаляється повністю патологічне вогнище.
C.(0) Операції, які виконують з метою полегшення стану.
D.(0) Операції, які виконуються за допомогою мікроскопа.
Операції, які застосовують для часткового або повного відновлення анатомічної форми та
функції різних органів.
E.(1)
69
443. Ради канаелсьтнезіі оолпоегріяа. тивні втручання це:

A.(0) Операції, які застосовують для повного відновлення анатомічної форми органу.
B.(0) Операції, які виконують за допомогою спеціальної апаратури.
C.(0) Операції, які виконуються за допомогою мікроскопа.
D.(0) Операції, які виконують з метою полегшення стану хворого.
E.(1) Операції, при яких видаляється повністю патологічне вогнище.
444. Залежно від об’єму виконання хірургічні операції поділяються на:

A.(0) Всі відповіді не вірні.
B.(0) Паліативні.
C.(0) Радикальні.
D.(0) Розширені.
E.(1) Малі, середнього об’єму, великі.
445. Oперації поділяються на:

A.(0) Повторні.
B.(0) Багатомоментні.
C.(0) Двохмоментні.
D.(0) Одномоментні.
E.(1) Всі відповіді вірні
446. Підготовчий етап передопераційної підготовки включає наступні види:

A.(0) Безпосередня підготовка.
B.(0) Спеціальна підготовка.
C.(0) Загальносоматична підготовка.
D.(0) Психологічна підготовка.
E.(1) Все з вище перераховане.
447. Основною ціллю передопераційної підготовки є:

A.(0) Всі відповіді вірні
B.(0) Зменшення болю під час операції
C.(0) Тимчасове покращення стану хворого
D.(0) Підсилення ефекту консервативного лікування
E.(1) Зниження ризику розвитку ускладнень операції.
448. Основними етапами лікування хірургічного хворого є:

A.(0) Лікування в післяопераційному періоді
B.(0) Хірургічна операція
C.(0) Премедикація.
D.(0) Передопераційна підготовка.
E.(1) Всі відповіді правильні
449. Залежно від характеру захворювання і терміну виконання розрізняють операції:

A.(0) Планові і екстрено-діагностичні
B.(0) Планово-діагностичні і екстрені
70
C.(0) Термінов аін іе сеткесзіторлеонгіія.
D.(0) Планові і екстрені
E.(1) Планові, екстрені і невідкладні
450. Яка ознака правильно проведеної шийної вагосимпатичної блокади?

A.(0) Симптом Мебіуса
B.(0) Симптом Дальрімпля
C.(0) Симптом Елінека
D.(0) Симптом Штельвага.
E.(1) Симптом Горнера
Який вид новокаїнової блокади використовується для лікування серозно-інфільтративної
форми маститу?
451.

A.(0) Всі вище перераховані види
B.(0) Футлярна
C.(0) Інфільтраційна.
D.(0) Циркулярна.
E.(1) Ретромаммарна.
452. Для спинномозкової анестезії використовується:

A.(0) 5 % новокаїну та 0,5-2 % розчину тримекаїну.
B.(0) 10 % розчин новокаїну та 1 % розчин совкаїну
C.(0) 1 % новокаїну та 0,5-2 % розчину тримекаїну.
D.(0) 2 % розчин новокаїну та 1-2 % розчин лідокаїну
E.(1) Маркаїн спінальний - 0,5 %, 4 мл.
453. Яку концентрацію новокаїну використовують при анестезії за О.В. Вишневським?

A.(0) 5 %
B.(0) 2 %
C.(0) 0,5 %.
D.(0) 1 %
E.(1) 0,25 %.
454. Можливі алергічні реакції на введення місцевих анестетиків?

А=1
A.(0) Лариного- або бронхоспазм.
B.(0) Набряк Квінке.
C.(0) Свербіж шкіри.
D.(0) Шкірна висипка.
E.(1) Всі вище перераховані прояви
455. Для анестезії охолодженням застосовують:

A.(0) Лідокаїн.
B.(0) Анестезин.
C.(0) Совкаїн.
D.(0) Дікаїн.
71
E.(1) Хлорети лан. естезіологія.
456. Який препарат є антидотом новокаїну?

A.(0) Анальгін
B.(0) Панангін
C.(0) Хлоретил
D.(0) Рибоксин
E.(1) Кодеїн
Яку концентрацію та кількість новокаїну використовують для проведення паранефральної
блокади?
457.

A.(0) 60-100 мл 5% новокаїну.
B.(0) 20-40 мл 2% новокаїну.
C.(0) 20-40 мл 0,5% новокаїну.
D.(0) 60-100 мл 1% новокаїну.
E.(1) 60-100 мл 0,25% новокаїну.
458. До провідникової анестезії відносяться:

A.(0) Спинномозкова та епідуральна анестезії.
B.(0) Анестезію нервових вузлів.
C.(0) Анестезію нервових сплетень.
D.(0) Анестезію нервових стовбурів.
E.(1) Всі вищеперераховані види анестезії.
459. Хто запропонував спинномозкову анестезію?

A.(0) Г.Браун.
B.(0) А.І.Лукашевич
C.(0) М.І.Пирогов
D.(0) О.В. Вишневський
E.(1) А. Бір.
Який з перерахованих анестетиків не використовується для проведення поверхневого
знеболення?
460.

A.(0) Всі перераховані анестетики
B.(0) Дікаїн.
C.(0) Лідокаїн.
D.(0) Новокаїн.
E.(1) Совкаїн.
461. Який з перерахованих анестетиків дає найбільш тривалий ефект знеболення?

A.(0) Піромекаїн
B.(0) Тримекаїн.
C.(0) Лідокаїн.
D.(0) Дікаїн.
E.(1) Меркаїн.
462. Яке з перерахованих ускладнень можливе при проведенні спинномозкової анестезії?

A.(0) Блювота
72
B.(0) Судоми. анестезіологія.
C.(0) Травматичний шок.
D.(0) Парез кишечника
E.(1) Падіння артеріального тиску.
463. Протипоказаннями до проведення спинномозкової анестезії є:

A.(0) Гіпотензія.
B.(0) Запальні захворювання шкіри та підшкірної основи в ділянці спини.
C.(0) Деформація хребта.
D.(0) Травматичний шок.
E.(1) Всі вище перераховані стани.
464. Куди вводиться анестетик при епідуральній анестезії?

A.(0) Між твердою мозковою оболонкою і субарахноїдальним простором
B.(0) Між м’якою мозковою оболонкою і надкісницею хребців.
C.(0) Між субарахноїдальним простором і надкісницею хребців.
D.(0) Між м’якою мозковою оболонкою і субарахноїдальним простором.
E.(1) Між твердою мозковою оболонкою і надкісницею хребців.
465. До реґіонарної місцевої анестезії відносяться:

Внутрішньовенна, термінальна, внутрішньокісткова, спинномозкова,
епідуральна.
A.(0)
B.(0) Внутрішньовенна, внутрішньоартеріальна, інфільтраційна, спинномозкова, епідуральна.
C.(0) Інфільтраційна, провідникова, внутрішньоартеріальна, внутрішньокісткова, епідуральна.
D.(0) Інфільтраційна, провідникова, внутрішньовенна, внутрішньокісткова, спинномозкова.
E.(1) Провідникова, внутрішньосудинна, внутрішньокісткова, спинномозкова, епідуральна.
466. Автор місцевої анестезії за методом тугого повзучого інфільтрату?

A.(0) Ф.І. Іноземцев
B.(0) М.І. Пірогов.
C.(0) А.І. Лукашевич
D.(0) А. Бір.
E.(1) О.В. Вишневський
467. В якому році А. Ейнгорн синтезував новокаїн?

A.(0) В 1910 р.
B.(0) В 1907 р
C.(0) В 1902 р.
D.(0) В 1900 р.
E.(1) В 1905 р.
468. Премедикація при місцевій анестезії:

A.(0) Обов’язкова у пацієнтів віком 11-15 років.
B.(0) Не проводиться
73
C.(0) Проводи атньессят епзоіо лпоогкіяа.заннях
D.(0) Не обов’язкова
E.(1) Обов’язкова.
469. Місце проведення пункції при спинномозкової анестезії?

A.(0) LІІ-LІІІ та LІУ-LУ
B.(0) L1-LІІ та LІУ-LУ
C.(0) LІІІ-LІУ та L1- LІІІ
D.(0) L1-LІІ та LІІІ-LІУ
E.(1) LІІ-LІІІ та LІІІ-LІУ
Які симптоми передозування анестезуючої речовини можуть спостерігатись при місцевій
анестезії?
470.

A.(0) Кома, колапс, зупинка серця, дихання
B.(0) Судоми.
C.(0) Почащення пульсу
D.(0) Гіперемія шкіри.
E.(1) Всі перераховані симптоми
471. З чим пов’язані ускладнення місцевої анестезії?

A.(0) З підвищеною індивідуальною чутливість організму до препарату.
B.(0) З передозуванням адреналіну.
C.(0) З передозуванням анестезуючого препарату.
D.(0) З алергічною реакцією на введення анестезуючого препарату.
E.(1) Із усіма перерахованими факторами.
472. До якого виду місцевої анестезії відноситься внутрішньокісткова анестезія?

A.(0) Футлярна.
B.(0) Термінальна.
C.(0) Провідникова.
D.(0) Інфільтраційна.
E.(1) Реґіонарна.
473. До провідникової анестезії відноситься:

A.(0) Блокада сідничного нерва.
B.(0) Блокада плечового сплетіння
C.(0) Анестезія за Усольцевою
D.(0) Анестезія за Оберстом-Лукашевичем
E.(1) Всі вище перераховані види
474. Провідникова анестезія за Оберстом-Лукашевичем використовується при:

A.(0) При операціях на молочній залозі.
B.(0) При операціях на шиї.
C.(0) При операціях на кисті.
D.(0) Переломах ребер.
E.(1) При операціях з приводу панарицію
74
475. До м іаснцесетвеизіхо лаонгіеяс.тетиків відносяться:

A.(0) Новокаїн, лідокаїн, совкаїн, дікаїн, фторотан, тіопентал натрію.
B.(0) Новокаїн, лідокаїн, тримекаїн, фторотан, тіопентал натрію, совкаїн
C.(0) Новокаїн, лідокаїн, кокаїн, тіопентал натрію,трихлорметан, фторотан
D.(0) Новокаїн, дікаїн, тримекаїн, лідокаїн, тіопентал натрію, фторотан.
E.(1) Новокаїн, кокаїн, дікаїн, лідокаїн, тримекаїн, піромекаїн.
476. Які концентрації новокаїну застосовуються для місцевої анестезії?

A.(0) 0,5%; 2%; 5%;.
B.(0) 0,25%; 1%; 5%0,5%; 2%; 5%;.
C.(0) 0,5%; 2%.
D.(0) 0,25%; 0,5%.
E.(1) 0,25%; 0,5%; 1%; 2%; 5%; .
477. Протипоказання до проведення місцевої анестезії?

A.(0) Наявність обширної гнійно-септичної патології.
B.(0) Наявність рубцевих змін в зоні анестезії.
C.(0) Вік менше 10 років.
D.(0) Підвищена індивідуальна чутливість організму до анестезуючих засобів.
E.(1) Всі вище перераховані протипоказання.
478. Недоліком маскового наркозу є

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Пригнічення скоротливої функції міокарду
C.(0) Збереження самостійного дихання
D.(0) Погане управління анестезією
E.(1) Створення передумов для порушення прохідності дихальних шляхів
479. Коли застосовуються міореликсинти

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Під час премедикації
C.(0) Перед ввідним наркозом
D.(0) При місцевому знеболенні
E.(1) Під час інтубації трахеї
480. Інтубація трахеї попереджає

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Злоякісну гіпертермію під час наркозу
C.(0) Порушення серцевого ритму
D.(0) Бронхоспазм
E.(1) Порушення прохідності дихальних шляхів
481. Міорелаксанти використовуються при

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Епідуральній анестезії
75
C.(0) Масково амнуе снтаезріколоозгіія.
D.(0) Внутрішньовенному наркозі
E.(1) Ендотрахеальному наркозі
482. Для анестезії холодом застосовується

A.(0) Рекофол
B.(0) Тіопентал натрію
C.(0) Фторотан
D.(0) Трилен
E.(1) Хлоретил
483. Ларингоспазм не розвивається при

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Масковому наркозі
C.(0) Епідуральній анестезії
D.(0) Внутрішньовенному наркозі
E.(1) Ендотрахеальному наркозі
484. При проведенні спінальної анестезії

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Всі відповіді вірні
C.(0) Проколюється субарахноїдальна мозкова оболонка
D.(0) не проколюється тверда мозкова оболонка
E.(1) проколюється тверда мозкова оболонка
485. При проведенні епідуральної анестезії

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Проколюється субарахноїдальна мозкова оболонка
C.(0) Проколюється тверда і субарахноїдальна мозкові оболонки
D.(0) Проколюється тверда мозкова оболонка
E.(1) Тверда мозкова оболонка не проколюється
486. Анестезія охолоджуванням відноситься до

A.(0) Змішаного знеболювання
B.(0) Комбінованого знеболювання
C.(0) Потенційованого знеболювання
D.(0) Загального знеболювання
E.(1) Місцевого знеболювання
487. Для короткочасної анестезії використовується

A.(0) Рекофол
B.(0) Оксибутират натрію
C.(0) Кетамін
D.(0) Тіопентал натрію
E.(1) Діпрофол
76
488. Для парнеосвтіедзіноилокгоіяв.ої анестезії використовується новокаїн

A.(0) 5 %
B.(0) 0,25 %
C.(0) 10 %
D.(0) 3,5 %
E.(1) 1-2 %
489. Для епідуральної анестезії використовується розчин лідокаїну

A.(0) 7 %
B.(0) 1 %
C.(0) 5 %
D.(0) 10 %
E.(1) 2 %
490. Епідуральний простір розташований між

A.(0) Всі відповіді не вірні
B.(0) Твердою мозковою оболонкою і павутинною
C.(0) М'якою мозковою оболонкою і павутинною
D.(0) Твердою мозковою оболонкою і м'якою мозковою оболонкою
E.(1) Твердою мозковою оболонкою і жовтою зв'язкою
Місцева інфільтраційна анестезія із введенням нейролептиків відноситься до наступного
виду знеболення
491.

A.(0) Змішаного
B.(0) Потенційованого
C.(0) Загального
D.(0) Місцевого
E.(1) Комбінованого
492. Для нейролептаналгезії використовується введення

A.(0) Гангліоблокатора і м - холінолітика
B.(0) Транквілізатора і наркотичного анальгетика
C.(0) М - холінолітика і ненаркотичного анальгетика
D.(0) Гангліоблокатора і наркотичного анальгетика
E.(1) Нейролептика і наркотичного анальгетикаГангліоблокатора і м - холінолітика
493. Критерій оцінки ефективності дихання:

A.(0) Відсутність тахікардії
B.(0) Частота дихання
C.(0) Хвилинний об'єм дихання
D.(0) Дихальний об'єм
E.(1) Газовий склад крові
494. Центральний венозний тиск є показником:

A.(0) Легеневої гіпертензії
B.(0) Серцевого викиду
77
C.(0) Об'єму к раноевсітезіологія.
D.(0) Венозного тонусу
E.(1) Скоротливої здатності правого шлуночку
495. Перевага ефіру:

A.(0) Відсутність салівації.
B.(0) Швидка зміна стадій наркозу
C.(0) Можливість застосування без кисню
D.(0) Швидке виведення з організму
E.(1) Велика широта терапевтичної дії
496. Для попередження регургітації під час ввідного наркозу необхідно:

A.(0) Перед інтубацією проводити примусову вентиляцію мішком Амбу
B.(0) Міорелаксанти вводити поволі
C.(0) Опустити головний кінець
D.(0) Підняти головний кінець
E.(1) Поставити зонд в шлунок і евакуювати з нього вміст
497. Інтубацію трахеї проводять для:

A.(0) Здійснення бронхоскопії.
B.(0) Проведення санації трахеї і бронхів
C.(0) Попередження асфіксії унаслідок западіння язика
D.(0) Попередження регургітації
E.(1) Проведення ШВЛ
498. Недолік внутрішньовенного наркозу:

A.(0) Короткочасність наркозу.
B.(0) Збереження активності рефлексів
C.(0) Збереження тонусу скелетних м'язів
D.(0) Важка керованість наркозом
E.(1) Небезпека асфіксії унаслідок западіния язика і блювоти
499. Адсорбер в наркозному апараті необхідний:

A.(0) Для поглинання анестетика
B.(0) Для підігріву газонаркотичної суміші
C.(0) Для поглинання вологи
D.(0) Для регенерації кисню
E.(1) Для поглинання вуглекислоти
500. Особливості анестезії при екстрених операціях обумовлені:

A.(0) Високим ризиком аспірації
B.(0) Обмеженими можливостями діагностики порушень гемостазу
C.(0) Недостатністю часу для обстеження
D.(0) Важкістю стану хворого
E.(1) Всі відповіді правильні
78
501. При фаніебсртиезліоялцоігїі яш. луночків використовується:

A.(0) Електрокардіостимуляція.
B.(0) Введення солей магнію;
C.(0) Введення солей кальцію;
D.(0) Введення солей калію;
E.(1) Електрична дефібриляція;
502. Аспірація вмісту шлунка може призвести:

A.(0) До ателектазу легень;
B.(0) До пневмонії;
C.(0) До асфіксії;
D.(0) До ціанозу і задишки;
E.(1) Всі відповіді правильні.
503. Суть методу лікувального наркозу полягає:

A.(0) У створенні умов для нормалізації газообміну і гемодинаміки;
B.(0) У використанні ШВЛ;
C.(0) У хорошій керованості анестезією;
D.(0) У використанні малотоксичних препаратів;
E.(1) У виключенні емоційної реакції.
504. Перевага внутрішньовенної загальної анестезії полягає в тому, що:

A.(0) Вибухобезпечність;
B.(0) Швидке введення в наркоз;
C.(0) Відсутня стадія збудження;
D.(0) Не вимагається складної апаратури;
E.(1) Всі відповіді правильні.
505. З метою профілактики аспіраційного синдрому в екстреній хірургії необхідно:

A.(0) Попередити м'язову фібриляцію на введення міорелаксантів.
B.(0) Швидко ввести в стан наркозу;
C.(0) Покласти хворого на лівий бік;
D.(0) Надати хворому положення Тренделенбурга;
E.(1) Спорожнити шлунок за допомогою зонда;
Який розчин новокаїну застосовують для введення в місце перелому кісток для отримання
знеболювання?
506.

A.(0) 10%.
B.(0) 5%;
C.(0) 3%;
D.(0) 1%;
E.(1) 2%;
У якій стадії наркозу найбільш доцільне проведення більшості операцій при використанні
комбінованого наркозу з м'язовими релаксантами?
507.

A.(0) III стадія - 3-й рівень.
B.(0) III стадія - 2-й рівень;
79
C.(0) II стадія; анестезіологія.
D.(0) I стадія;
E.(1) III стадія - 1-й рівень;
У якій стадії наркозу спостерігається розширення зіниць із збереженням живої реакції на
світло?
508.

A.(0) В третій стадії - 3-й рівень.
B.(0) В третій стадії - 2-й рівень;
C.(0) В третій стадії - 1-й рівень;
D.(0) В першій стадії;
E.(1) В другій стадії;
Анестезуючі властивості 0,5 % розчину новокаїну при інфільтраційній анестезії
зберігаються:
509.

A.(0) До 4 годин.
B.(0) До 2 - 3 годин;
C.(0) До 1 години;
D.(0) До 30 хв;
E.(1) До 1,5 - 2 години;
Який на вашу думку метод знеболення найбільш доцільний при операції з приводу
сухожилкового панарицію?
510.

A.(0) Внутрішньовенний наркоз.
B.(0) Інтубаціний наркоз;
C.(0) Анестезія охолоджуванням;
D.(0) Інфільтраційна анестезія;
E.(1) Провідникова анестезія;
511. До переваг неінгаляційного наркозу відносять:

A.(0) Повна відсутність ускладнень.
B.(0) Хороша керованість анестезією
C.(0) Відсутність регургітації
D.(0) Мала токсичність анестетиков
E.(1) Швидке введення в наркоз
512. Протипоказанням до місцевої анестезії є:

A.(0) Відсутність лікаря - анестезіолога.
B.(0) Хронічні захворювання печінки і нирок
C.(0) Літній і старечий вік
D.(0) Декомпенсація серцево-судинної системи
E.(1) Підвищена індивідуальна чутливість до анестетиків
513. Провідним видом знеболення в хірургічному кабінеті стоматологічної поліклініки є:

A.(0) Спинномозкова анестезія
B.(0) Спинномозкова анестезія
C.(0) Ендотрахеальний наркоз
D.(0) Пеpедуpальная анестезія
E.(1) Провідникова анестезія
80
514. До м іаонресетлеазікослаонгітяі.в відносять:

A.(0) Фенобарбітал
B.(0) Промедол
C.(0) Дроперидол
D.(0) Тіопентал-натрію
E.(1) Ардуан
При внутрішньовенній анестезії можлива поява апное. Що потрібно робити в даному
випадку?
515.

A.(0) Ввести антигіпоксанти.
B.(0) Ввести міорелаксанти
C.(0) Виконати інтубацію трахеї.
D.(0) Виконати трахеостомію
E.(1) Почати ШВЛ з допомогою маски та повітрепровода.
516. Які препарати застосовуються при нейролептанальгезії?

A.(0) Седуксен та дроперидол.
B.(0) Дроперидол та оксибутират натрію.
C.(0) Седуксен та оксибутират натрію.
D.(0) Оксибутират натрію та фентаніл.
E.(1) Фентаніл та дроперидол.
517. Метод анестезії при операції з приводу панарицію?

A.(0) Інфільтраційна анестезія.
B.(0) Перидуральна анестезія.
C.(0) Плексусна анестезія.
D.(0) Анестезія хлоретилом.
E.(1) Провідникова анестезія.
518. Вкажіть найбільш раціональний вид знеболення при вправленні вивихів стегна, плеча?

A.(0) Циркулярна (футлярна) блокада плеча, стегна.
B.(0) Перидуральна анестезія.
C.(0) Нейролептаналгезія.
D.(0) Ендотрахеальний наркоз фторотаном.
E.(1) Внутрішньовенний наркоз
519. Назвіть найбільш раціональний вид анестезії при операції з приводу маститу?

A.(0) Шийна вагосимпатична блокада.
B.(0) Провідникова анестезія ( ретромамарна анестезія).
C.(0) Ендотрахеальний наркоз.
D.(0) Місцева інфільтраційна анестезія.
E.(1) Внутрішньовенна (барбітурати, сомбревін, каліпсол)
520. Через який проміжок часу наступає анестезія при кетаміновому наркозі?

81
A.(0) Ч еанреестзе з9іо-л1о0гі ях. в.
B.(0) Через 7-8 хв.
C.(0) Через 5-6 хв.
D.(0) Через 3-4 хв.
E.(1) Через 1-2 хв.
521. Який вид неінгаляційного наркозу найбільш широко використовується?

A.(0) Ректальний.
B.(0) Внутрішньошкірний.
C.(0) Внутрішньом’язевий.
D.(0) Внутрішньопорожнинний
E.(1) Внутрішньовенний
522. ЦВТ в нормі:

A.(0) 80 - 200 мм.вод.ст
B.(0) 150- 200 мм.вод.ст.
C.(0) 30-60 мм.вод.ст.
D.(0) 20 - 30 мм.вод.ст.
E.(1) 50 - 150 мм.вод.ст
523. Правило „трьох катетерів”:

A.(0) Інтестинальнальний зонд, катетер в сечовомі міхурі, катетер у вені.
B.(0) Зонд в шлунок, катетер в сечовий міхур, лапароцентезна трубка.
C.(0) Катетер в периферичній вені, зонд в шлунку, катетер в сечовому міхурі
D.(0) Центральна вена, зонд в шлунок, лапароцентезна трубка.
E.(1) Катетер в центральній вені, зонд в шлунок, катетер в сечовий міхур.
524. Як називається IІІ стадія наркозу ?

A.(0) Агональна.
B.(0) Пробудження.
C.(0) Збудження.
D.(0) Аналгезії.
E.(1) Хірургічна.
525. Як називається IІ стадія наркозу ?

A.(0) Агональна.
B.(0) Пробудження.
C.(0) Аналгезії.
D.(0) Хірургічна.
E.(1) Збудження.
526. Як називається I стадія наркозу ?

82
A.(0) Агональ нанае. стезіологія.
B.(0) Пробудження.
C.(0) Збудження.
D.(0) Хірургічна.
E.(1) Аналгезії.
527. Для контактної анестезії використовують:

A.(0) 0,5 % меркаїн
B.(0) 0,2 % лідокаїн.
C.(0) 0,5 % новокаїн.
D.(0) 0,25 % новокаїн.
E.(1) Дикаїн.
528. Який із наведених нижче препаратів не відноситься до міорелаксантів?

A.(0) Міорелаксин
B.(0) Лістенон.
C.(0) Ардуан.
D.(0) Дітілін.
E.(1) Прозерін.
529. Розрізняють наступні види місцевого знеболення:

A.(0) Епідуральна, спинномозкова
B.(0) Провідникова.
C.(0) Інфільтраційна.
D.(0) Контактна (шкіра і слизові)
E.(1) Всі відповіді правильні.
530. В яких ситуаціях використовуються м’язеві релаксанти ?

A.(0) При необхідності довготривалої вентиляції легень.
B.(0) При лікуванні правця.
C.(0) При ларингоспазмі.
D.(0) При інтубації трахеї.
E.(1) Всі відповіді правильні.
531. Види загального знеболення.

A.(0) Внутрішньовенний із штучною вентиляцією легень.
B.(0) Комбінований
C.(0) Внутрішньовенний.
D.(0) Інгаляційний.
E.(1) Всі відповіді правильні .
532. Як називається IV стадія наркозу ?

A.(0) Пробудження.
B.(0) Збудження.
C.(0) Аналгезії.
D.(0) Хірургічна.
83
E.(1) Агональ нанае. стезіологія.
533. Наркозна маска Есмарха є типовим прикладом:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Напіввідкритого контуру
C.(0) Напівзакритого контуру.
D.(0) Закритого контуру.
E.(1) Відкритого контуру.
534. М’язеві релаксанти діють на рівні:

A.(0) На рівні поперечносмугастих м’язів.
B.(0) На рівні нервових гангліїв.
C.(0) На рівні стовбурових структур.
D.(0) На рівні нервового волокна.
E.(1) На рівні синапсів
535. При проведенні загального наркозу ендотрахеальна інтубація показана

A.(0) При довготривалих операціях
B.(0) При операціях коли хворого потрібно повернути на бік, на живіт.
C.(0) При хірургічних втручаннях в ділянці голови і шиї, обличчя.
D.(0) При порожнинних операціях, де необхідна повна релаксація м’язів.
E.(1) Всі відповіді правильні.
Для попередження порушення прохідності верхніх дихальних шляхів під час
внутрішньовенного наркозу використовують прийом:
536.

A.(0) Використання носоглоткового повітропроводу
B.(0) Використання ротоглоткового повітропроводу
C.(0) Ручного виведення нижньої щелепи вперед.
D.(0) Ретрофлексії.
E.(1) Всі відповіді правильні.
537. До діагностичних операцій відносяться всі нижче перераховані, крім:

A.(0) Лапароскопія
B.(0) Артроскопія.
C.(0) Ексцезійна біопсія.
D.(0) Торакоскопія.
E.(1) Лапароскопічна холецистектомія
538. Чим небезпечне передчасне гоління операційного поля?

A.(0) Всі відповіді правильні.
B.(0) Можливе зниження дії антисептика
C.(0) Може виникнути алергія.
D.(0) Може відрости волосся.
E.(1) Може виникнути інфекція у випадку подряпин і саден
539. Перед плановою операцією слід поголити операційне поле

A.(0) Всі відповіді правильні
84
B.(0) Вранці в аднеенстье зоіоплеоргаіяц. ії
C.(0) На операційному столі
D.(0) За 24 години до операції
E.(1) Ввечері напередодні операції
540. До безпосередньої підготовки хворого до операції відносяться наступні маніпуляції:

А=1
A.(0) Премедикація.
B.(0) Спорожнення сечового міхура.
C.(0) Очисна клізма.
D.(0) Декомпресія шлунка.
E.(1) Всі відповіді правильні.
541. Що не відноситься до етапів хірургічного лікування хворих ?

A.(0) Лікування в післяопераційному періоді.
B.(0) Хірургічна операція.
C.(0) Анестезіологічне забезпечення операції
D.(0) Передопераційна підготовка.
E.(1) Визначення ступеню тимчасової втрати працездатності
Де повинен перебувати хворий впродовж першої доби після операції проведеної під
наркозом із штучною вентиляцією легень?
542.

A.(0) Немає правильної відповіді
B.(0) В реанімаційному залі
C.(0) В операційній
D.(0) В палаті хірургічного відділення
E.(1) В палаті відділення інтенсивної терапії
543. До екстрених хірургічних втручань відносять всі нижче перераховані, окрім:

A.(0) Торакотомія при тампонаді серця
B.(0) Ліквідація напруженого пневмотораксу
C.(0) Зупинка профузної кровотечі.
D.(0) Трахеотомія при гострій асфіксії.
E.(1) Всі відповіді правильні.
544. Діагностичний етап передопераційної підготовки має на меті:

A.(0) Всі відповіді правильні.
B.(0) Визначення хірургічної тактики.
C.(0) Спеціальну передопераційну підготовку хворого.
D.(0) Психологічну передопераційну підготовку хворого.
E.(1) Уточнення основного захворювання та супутньої патології
545. Атаралгезія - це наркоз із використанням

A.(0) м’язових релаксантів та ШВЛ
B.(0) пропофолу, фентанілу, міорелаксантів
C.(0) нейролептиків та наркотичних анальгетиків
D.(0) кетаміну і фентанілу
85
E.(1) седативн аинхе сстеерзіеодлонгиіяк.ів та наркотичних анальгетиків
546. Пропофол випускають у вигляді:

A.(0) по 1,0 г порошку, у флаконах
B.(0) 0,5 % розчину в ампулах,
C.(0) 20 % розчину в ампулах,
D.(0) 0,1 г порошку, в ампулах,
E.(1) жирової емульсії в ампулах по 20 мл
547. Натрію оксибутират випускають

A.(0) в ампулах, по 0,4 мг
B.(0) у флаконах, 5 % р-н
C.(0) в порошку, у флаконах
D.(0) в ампулах, 0,5 % р-н,
E.(1) в ампулах, 20 % р-н
548. Натрію оксибутират використовують для:

A.(0) забезпечення оптимальної функції зовнішнього дихання
B.(0) стабілізації нейровегетативних функцій організму
C.(0) міоплегії
D.(0) знеболювання під час наркозу
E.(1) захисту життєво важливих органів від гіпоксії
549. Натрію тіопентал випускають:

A.(0) у 5 % розчині
B.(0) у ампулах, по 2 мл 0,5 % р-ну,
C.(0) у флаконах, по 10 мл розчину
D.(0) у розчині, 20 %,
E.(1) Порошок у флаконах по 0,5 та 1 г,
550. Які з вказаних анестетиків належать до неінгаляційних ?

A.(0) ефір, оксибутират натрію, енфлюран, ізофлюран
B.(0) пропофол, фторотан, форан, ефір, фторотан
C.(0) діоксид азоту, ефір, гексенал, фторотан
D.(0) фторотан, діоксид азоту, кетамін, ефір
E.(1) пропофол, оксибутират натрію , кетамін
551. Які з вказаних анестетиків належать до інгаляційних

A.(0) ефір, ГОМК, енфлюран, ізофлюран
B.(0) пропофол, фторотан, форан, ефір, фторотан
C.(0) діоксид азоту, ефір, гексенал, фторотан
D.(0) фторотан, діоксид азоту, кетамін, ефір
E.(1) ефір, фторотан, етран, закис азоту.
552. Напівзакритий контур проведення наркозу:

A.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в атмосферу
86
B.(0) пацієнт в адниесхтаеєзі оклиосгеіян.ь та анестетик, повністю видихає його в адсорбер,
C.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в адсорбер
D.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає в атмосферу
E.(1) пацієнт вдихає кисень та анестетик, частково видихає його в адсорбер, а частково в атмосферу
553. Закритий контур проведення наркозу:

A.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в атмосферу
B.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, частково видихає його в адсорбер
C.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає в атмосферу
D.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в адсорбер
E.(1) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає його в адсорбер
554. Напіввідкритий контур проведення наркозу:

A.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в атмосферу
B.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, частково видихає його в атмосферу
C.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, частково видихає його в адсорбер
D.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає його в адсорбер
E.(1) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає в атмосферу,
555. Відкритий контур проведення наркозу:

A.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає в атмосферу
B.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, частково видихає його в адсорбер
C.(0) пацієнт вдихає кисень та анестетик, повністю видихає його в адсорбер,
D.(0) пацієнт вдихає повітря та анестетик, видихає його в адсорбер,
E.(1) вдих відбувається із атмосферного повітря, а видих в атмосферу операційної.
В залежності від будови дихального аппарату можливе використання наступних дихальних
контурів окрім :
556.

A.(0) напівзакритого
B.(0) напіввідкритого
C.(0) відкритого
D.(0) закритого
E.(1) екстракорпорального
557. Який наркоз не належить до неінгаляційних ?

A.(0) пероральний,
B.(0) внутрішньокишковий
C.(0) внутрішньовенний
D.(0) внутрішньом’язовий
E.(1) інтубаційний
558. Яка із стадій наркозу ефіром належить до хірургічної ?

A.(0) V
B.(0) IV
C.(0) II
D.(0) I
E.(1) III
87
559. Ефір аднлесят ензаіорлкоогзіяу. - це:

A.(0) наркотичний анальгетик
B.(0) м’язовий релаксант,
C.(0) ненаркотичний анальгетик,
D.(0) місцевий анестетик,
E.(1) сильнодіючий анестетик
560. Ефір - це:

A.(0) зріджений газ специфічного запаху
B.(0) зріджений газ
C.(0) рідина жовтого кольору
D.(0) газ без запаху
E.(1) безколірна летка рідина,
561. Ефір діє

A.(0) як парасимпатолітик
B.(0) як парасимпатоміметик
C.(0) як симпатолітик
D.(0) як адренолітик
E.(1) як симпатоміметик
562. Які з місцевих анестетиків не використовують для епідуральної анестезії ?

A.(0) ультракаїн
B.(0) тримекаїн
C.(0) бупівакаїн
D.(0) лідокаїн,
E.(1) дикаїн
563. До провідникової анестезії не належить:

A.(0) епідуральна анестезія,
B.(0) плексусна анестезія,
C.(0) інфільтраційна анестезія,
D.(0) спінальна анестезія;
E.(1) анестезія змащуванням
45-річний чоловік з надмірною вагою тіла знаходиться у палаті інтенсивної терапії після
холецистектомії. Який з методів забезпечить найкращу профілактику тромбоемболічних
ускладнень ?
564.

A.(0) інфузія реополіглюкіну під час операції
B.(0) дихальна гімнастика
C.(0) бинтування ніг еластичним бинтом;
D.(0) пневматичні шини;
E.(1) активний післяопераційний режим;
565. Найчастішою серед причин анестезіологічних ускладнень є:

A.(0) злоякісна гіпертермія
88
B.(0) гострий таонексстиезчінолиойг іяг.епатит;
C.(0) циркуляторна недостатність;
D.(0) аспіраційна пневмонія;
E.(1) гіпоксемія і гіперкапнія;
566. Для попередження аспірації шунковим вмістом під час регургітації хворому необхідно:

A.(0) ввести м’язові релаксанти
B.(0) перекрити дихальні шляхи;
C.(0) негайно підняти верхню половину тіла;
D.(0) промити шлунок;
E.(1) опустити верхню половину тіла;
567. З метою профілактики регургітації хворому необхідно

A.(0) надати положення на боці;
B.(0) надати положення на боці;
C.(0) ввести розчин атропіну;
D.(0) надати положення з опущеною верхньою половиною тіла;
E.(1) надати положення з підвищеною верхньою половиною тіла;
568. Як називається положення хворого з опущеним головним кінцем

A.(0) ортопедичне
B.(0) ниркове;
C.(0) за Образцовим
D.(0) за Фовлером
E.(1) за Тренделенбургом;
569. Як називається положення хворого з піднятим головним кінцем ?

A.(0) пульмонологічне
B.(0) серцево-судинне
C.(0) за Образцовим
D.(0) за Тренделенбургом;
E.(1) за Фовлером
570. Покази до відкритого масажу серця.

A.(0) Тампонада серця.
B.(0) Неефективність закритого масажу серця у молодих потерпілих.
C.(0) Зупинка серця при абдомінальних операціях.
D.(0) Зупинка серця при торакальних операціях.
E.(1) Всі відповіді правильні.
571. Хто вперше запропонував основні елементи базової серцево-легеневої реанімації?

A.(0) Гіппократ.
B.(0) Амбруаз Паре.
C.(0) Ле іран.
D.(0) М.І. Пирогов
E.(1) В. П. Сафар
89
572. Хто заанпесртоепзіоолноугвіяа.в термін „шок” ?

A.(0) Гіппократ.
B.(0) Амбруаз Паре .
C.(0) П. Сафар
D.(0) М.І.Пирогов.
E.(1) Ле іран.
573. Що лежить в основі гіповолемії ?

A.(0) Порушення мікроциркуляції.
B.(0) Зменшення ниркової фільтрації.
C.(0) Падіння ЦВТ.
D.(0) Падіння АТ.
E.(1) Падіння АТ.
574. Зміни функцій яких органів та систем спостерігаються при шоці?

A.(0) Процесів метаболізму і мікроциркуляції.
B.(0) Нирок
C.(0) Дихальної системи.
D.(0) Серцево-судинної системи.
E.(1) Всі перераховані зміни.
575. Перша допомога при шоках на до госпітальному етапі:

A.(0) Транспортна імобілізація.
B.(0) Знеболення та протишокова інфузійна терапія.
C.(0) Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів,
D.(0) Зупинка кровотечі.
E.(1) Всі перераховані міроприємства.
576. Індекс Альговера в нормі:

A.(0) 2,0.
B.(0) 1,5.
C.(0) 1,0
D.(0) 0,2.
E.(1) 0,5.
577. Індекс Альговера це:

A.(0) Співвідношення ОЦК до ЦВТ.
B.(0) Співвідношення ЦВТ до ОЦК.
C.(0) Співвідношення ЧСС до діастолічного АТ.
D.(0) Співвідношення систолічного АТ до ЦВТ.
E.(1) Співвідношення ЧСС до систолічного АТ.
578. Вкажіть тести контролю об”єму ін фузійної терапії при гіповолемічному шоці.

A.(0) Коагулограмма, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЦВТ.
B.(0) Час згортання, АТ, ЧСС, гематокрит, загальний аналіз сечі.
90
C.(0) АТ, ЦВТ а, нзеасгтаезліьонлоигйія .аналіз крові, загальний аналіз сечі.
D.(0) ЧСС, ЕКГ, ЦВТ, гематокрит.
E.(1) АТ, ЧСС, ЦВТ, гематокрит.
579. Виділіть протипокази до проведення інтенсивної терапії та реанімаційних міроприємств є:

A.(0) Новонароджені.
B.(0) Вік хворого 90 і більше
C.(0) Ознаки клінічної смерті.
D.(0) Ознаки агонії.
E.(1) Онкопатологія в ІVстадії IV клінічній групі
580. Які межі зміщення грудної клітки при закритому масажі серця є ефективними?

A.(0) 8 - 9 см
B.(0) 6 - 7 см.
C.(0) 2 - 3 см.
D.(0) 5 - 10 см
E.(1) 4 - 5 см.
581. В яких випадках є ефективним прекардіальний удар?

A.(0) У всіх перерахованих випадках.
B.(0) Миготінні шлуночків.
C.(0) Миготінні передсердь.
D.(0) Екстрасистолії.
E.(1) Раптовій зупинці серця.
При раптовій зупинці кровообігу незворотні зміни в корі головного мозку, як правило,
наступають:
582.

A.(0) Через 1 - 2 хвилини.
B.(0) Через 12 хвилин.
C.(0) Через 10 хвилин.
D.(0) Через 15 хвилин.
E.(1) Через 4 - 5 хвилин.
583. Назвіть медикаментозні засоби, які використовуються в процесі відновлення кровообігу.

A.(0) Строфантин, атропін, адреналін.
B.(0) Строфантин, атропін, Хлорид кальцію.
C.(0) Еуфілін, строфантин, адреналін.
D.(0) Еуфілін, хлорид кальцію, атропін.
E.(1) Адреналін, хлорид кальцію, атропін.
584. Назвіть шляхи введення адреналіну в процесі серцево-легеневої реанімації.

A.(0) Внутрішньошкірно, внутрішньо серцево, ендотрахеально.
B.(0) Підшкірно, внутрішньом”язево, внутрішньосерцево
C.(0) Підшкірно, внутрішньошкірно, внутрішньо серцево.
D.(0) Втурішньом’язово, внутрішнтосерцево, ендотрахеально
91
E.(1) Внутріш наньеосвтеезніонлоо,г віян. утрішньо серцево, ендотрахеально.
Вкажіть методи штучної вентиляції легень. Які використовуються при реанімаційних
заходах ?
585.

A.(0) За допомогою маски і мішка Амбу.
B.(0) З допомогою S - подібної трубки.
C.(0) „Рот в ніс”.
D.(0) „Рот в рот”.
E.(1) Всіма перерахованими методами.
586. Вкажіть основні причини порушення прохідності дихальних шляхів?

A.(0) Западання язика
B.(0) Інородці тіла.
C.(0) Блювотні маси, кров.
D.(0) Слиз, харкотиння .
E.(1) Всі відповіді правильні.
587. Коли наступає клінічна смерть ?

A.(0) Після зупинки кровообігу.
B.(0) Після зупинки дихання.
C.(0) Артеріальний тиск не визначається.
D.(0) Пульс на периферичних артеріях перестає визначатись.
E.(1) Після зупинки дихання і кровообігу.
588. Яка тканина людського організму найбільш чутлива до травм?

A.(0) Очеревина
B.(0) М’язи
C.(0) Слизові оболонки.
D.(0) Шкіра.
E.(1) Фасції і сухожилки.
589. Ймовірність розвитку раневої інфекції залежить від наступних причин, окрім:

A.(0) Стану місцевих і загальних факторів захисту
B.(0) Локалізації рани.
C.(0) Вірулентності мікроорганізмів.
D.(0) Кількості бактерій на 1 грам тканини.
E.(1) Виконання первинної хірургічної обробки під загальним знеболенням.
590. При первинній хірургічній обробці рани не рекомендується:

A.(0) Всі відповіді не правильні.
B.(0) Туго тампонувати рану марлевим тампоном.
C.(0) Накладати первинний шов на нерв.
D.(0) Широко видаляти життєздатні кісткові уламки.
E.(1) Всі відповіді правильні.
591. Все із перерахованого є факторами ризику нагноєння рани, окрім:

A.(0) Опромінення рани.
92
B.(0) Ожирінн аян.естезіологія.
C.(0) Цукровий діабет.
D.(0) Гіповітаміноз.
E.(1) Білок крові 78 %.
592. Біологічне значення грануляційної тканини.

A.(0) Інкапсулює сторонні тіла в рані.
B.(0) Сецернує раневий секрет, який має бактерицидну і ферментативну дію.
C.(0) Має лізуючу дію на некротизовані тканини.
D.(0) Утворює зону демаркації
E.(1) Всі відповіді правильні.
593. Як проводиться дезінфекція маски для штучної вентиляції легень після дачі наркозу?

A.(0) В парах формаліну
B.(0) Кип’ятінням .
C.(0) Замочуванням в 6 % перекис водню.
D.(0) Стерилізацією в автоклаві.
E.(1) Протиранням 96 % спиртом.
594. Санація хронічних вогнищ інфекції це попередження:

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Імплантаційної інфекції.
C.(0) Ендогенної контактної інфекції.
D.(0) Екзогенної інфекції.
E.(1) Гематогенної ендогенної інфекції.
595. Який шовний матеріал має виражений „фітільний” ефект?

A.(0) Дексон
B.(0) Вікріл.
C.(0) Капрон.
D.(0) Лавсан.
E.(1) Шовк.
596. Антибактеріальна терапія гнійної рани це:

A.(0) Механічна антисептика.
B.(0) Змішана антисептика.
C.(0) Хімічна антисептика.
D.(0) Фізична антисептика.
E.(1) Біологічна антисептика.
Хворий К. Оперований з приводу гангренозного холециститу. на 5 день післяопераційного
періоду відмічено нагноєння рани. Ймовірний шлях попадання інфекції в рану?
597.

A.(0) Лімфогенний.
B.(0) Гематогенний.
C.(0) Міліарний.
D.(0) Іплантаційний.
93
E.(1) Ендоген наинейс ткеозінотлаогкітян. ий.
Хворому Н. провели операцію інтрамедулярного металоостеосинтезу перелому стегна. На 14
день після операційного періоду відмічено нагноєння рани. Ймовірний шлях попадання
інфекції в рану?
598.

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Контактний ендогенний
C.(0) Повітряно-крапельний.
D.(0) Повітряний.
E.(1) Імплантаційний.
599. Додаткова обробка рук хірурга проводиться:

A.(0) Немає правильної відповіді.
B.(0) Після накладання кишечного анастомозу.
C.(0) Перед зашиванням рани.
D.(0) Перед проведенням хірургічного доступу.
E.(1) Всі відповіді правильні.
600. Яка проба використовується для виявлення на інструментах залишків миючого розчину ?

A.(0) Хлорамінові.
B.(0) Проба Мікуліча.
C.(0) Дезактинова проба.
D.(0) Бензидинові проба.
E.(1) Фенолфталеїнові.
601. Який антисептик використовується з метою перед стерилізаційної обробки інструментів ?

A.(0) Євросепт.
B.(0) Новосепт.
C.(0) Хлорамін В.
D.(0) Хлорамін А.
E.(1) Дезактин.
602. Який із перерахованих антисептиків відноситься до окисників?

A.(0) Спирт.
B.(0) Хлорамін.
C.(0) Йодонат.
D.(0) Діоксидин.
E.(1) Перекис водню.
603. До фізичної антисептики належать всі перераховані методи, окрім ?

A.(0) Ультразвукова кавітація рани.
B.(0) Ультрафіолетова кавітація рани.
C.(0) Дренування рани.
D.(0) Гіпотермія рани.
E.(1) Обробка рани пульсуючою струєю антисептика.
94
Із ск іалньекстоехз іеотлоагпіяів. складається класичний метод обробки операційного поля за Гросіком -
Філончиковим?
604.

A.(0) 7.
B.(0) 5.
C.(0) 10.
D.(0) 6
E.(1) 4.
605. Бензидинова проба виявляє:

A.(0) Неорганічні домішки.
B.(0) Органічні домішки.
C.(0) Водний накип.
D.(0) Миючий засіб.
E.(1) Скриту кров.
606. Яким антисептичним препаратом користувався І. Земельвейс.

A.(0) Перекис водню.
B.(0) Спирт.
C.(0) Фенол.
D.(0) Карболова кислотою
E.(1) Розчин хлорного вапна.
607. Обробка рани пульсуючою струменем антисептика це:

A.(0) Механічна антисептика.
B.(0) Хімічна антисептика.
C.(0) Фізична антисептика.
D.(0) Біологічна антисептика.
E.(1) Змішана антисептика.
608. Кавітація рани лазером це:

A.(0) Біологічна антисептика.
B.(0) Хімічна антисептика.
C.(0) Фізична антисептика.
D.(0) Механічна антисептика.
E.(1) Фізична антисептика.
609. Об’єм циркулюючої крові це:

A.(0) Немає жодної правильної відповіді.
B.(0) Кількість еритроцитів та плазми крові
C.(0) Кров в судинні та кров у депо
D.(0) Внутрішньо судинна рідина
E.(1) Форменні елементи крові і плазма
610. Гематокрит в нормі:

A.(0) 41 - 50 %
B.(0) 50 - 55 %
95
C.(0) 50 - 60 % анестезіологія.
D.(0) 35 - 40 %
E.(1) 44 - 47 %
611. Питома вага крові в нормі:

A.(0) Жодна з відповідей не є правильною
B.(0) 1005 - 1025.
C.(0) 1010 - 1020.
D.(0) 1065 - 1080.
E.(1) 1057 - 1060.
612. Типовими скаргами хворого із кровотечею є наступні окрім:

А=1
A.(0) Запаморочення.
B.(0) Потемніння в очах.
C.(0) Шум у вухах.
D.(0) „Мушки ” перед очима.
E.(1) Біль при ковтанні.
613. Клінічною ознакою кровотечі є:

A.(0) Зниження артеріального тиску.
B.(0) Тахікардія.
C.(0) Витікання крові в зовнішнє середовище.
D.(0) Блідість шкіри.
E.(1) Всі відповіді правильні.
614. Назвіть компенсаторно-пристосувальні механізми місцевого гемостазу.

A.(0) Правильної відповіді немає.
B.(0) Ввертання інтіми в просвіт пошкодженої судини.
C.(0) Утворення тромба.
D.(0) Спазм судин.
E.(1) Всі відповіді правильні.
615. Хто запропонував джгут для зупинки кровотечі?

A.(0) Дюпюітрен.
B.(0) Ларрей.
C.(0) Буяльський.
D.(0) Пирогов.
E.(1) Есмарх.
При огляді рани на місці ДТП лікар швидкої допомоги відмітив, що причиною інтенсивної
артеріальної кровотечі є судина, яку чітко видно в рані. Назвіть найбільш раціональний
метод тимчасової зупинки кровотечі.
616.

A.(0) Пальцеве притискання судини на протязі.
B.(0) Накласти давлячу пов’язку.
C.(0) Перев’язати судину
D.(0) Накласти джгут.
96
E.(1) Накласти а ннеас таерзітоелроігюія. затискач.
617. Хто вперше запропонував судинний шов?

A.(0) В.Караваєв.
B.(0) М.Пирогов.
C.(0) С.Юдін
D.(0) Т.Більрот.
E.(1) А.Каррель.
618. Пульсуюча гематома може трансформуватись у:

A.(0) Веретеноподібну аневризму.
B.(0) Розшаровуючу аневризму
C.(0) Артеріовенозний шунт.
D.(0) Істинну аневризму
E.(1) Несправжню посттравматичну аневризму.
619. Що таке пульсуюча гематома?

A.(0) Це гематома біля артеріовенозної аневризми
B.(0) Це гематома в порожнині перикарда.
C.(0) Це гематома, що знаходиться біля артерії великого діаметру.
D.(0) Це гематома яка знаходиться парааортально
E.(1) Це гематома яка з’єднана з просвітом крупного артеріального стовбура
620. Як зупинити інтенсивну пізню вторинну артеріальну кровотечу із гнійної рани?

A.(0) Перев’язати судину в рані.
B.(0) Прошити судину.
C.(0) Тампонувати рану.
D.(0) Накласти судинний шов.
E.(1) Перев’язати судину на протязі.
621. Найбільша дієва профілактика вторинних кровотеч із рани:

A.(0) Застосування гемостатичних препаратів.
B.(0) Застосування перекису водню.
C.(0) Тампонада із гарячим фізіологічним розчином.
D.(0) Накладання гемостатичної губки.
E.(1) Повноцінна первинна хірургічна обробка рана.
622. Характерні ознаки паренхіматозної кровотечі:

A.(0) Швидко розвивається гостра анемія.
B.(0) Судини, що кровлять не спадаються.
C.(0) Зупиняється дуже важко.
D.(0) Судини, що кровлять фіксовані в стромі.
E.(1) Всі відповіді правильні.
623. Пізня вторинна кровотеча виникає після:

97
A.(0) Виштовх аунвеаснтензіяо лторгоіям. бу із просвіту судини.
B.(0) Ліквідація спазму судини.
C.(0) Зісковзування лігатури із судини.
D.(0) Підвищення артеріального тиску.
E.(1) Розвитку інфекції в рані.
624. Рання вторинна кровотеча виникає в результаті:

A.(0) Зісковзування лігатури із судини.
B.(0) Ліквідації спазму судини.
C.(0) Підвищення артеріального тиску.
D.(0) Виштовхування тромбу із просвіту судини.
E.(1) Всі відповіді правильні.
625. Скупчення крові обмежене тканинами це:

A.(0) Гемартроз.
B.(0) Гемоторакс
C.(0) Гемоперитонеум
D.(0) Крововилив
E.(1) Гематома
626. Крововилив це:

A.(0) Вихід крові із судини у внутрішнє середовище.
B.(0) Вихід крові із судини назовні.
C.(0) Скупчення крові в порожнині.
D.(0) Скупчення крові між тканинами.
E.(1) Дифузне просякання кров’ю будь-якої тканини.
627. Масивна крововтрата це:

A.(0) Втрата більше 20 % ОЦК (більше 2000 мл )
B.(0) Втрата більше 40 % ОЦК (більше 1800 мл)
C.(0) Втрата більше 25 % ОЦК (більше 1500 мл)
D.(0) Втрата більше 50 % ОЦК (більше 2500 мл)
E.(1) Втрата більше 30 % ОЦК (більше 2000 мл)
628. Крововтрата середнього ступеню тяжкості це:

A.(0) Втрата 10 - 12 % ОЦК (700 - 1000 мл)
B.(0) Втрата 20 - 30 % ОЦК (1500 - 2000 мл)
C.(0) Втрата 20 - 35 % ОЦК (1000 - 1400 мл)
D.(0) Втрата 10 - 15 % ОЦК (500 - 700 мл)
E.(1) Втрата 15 - 20 % ОЦК (1000 - 1400 мл)
629. Критерії правильного накладання джгута:

A.(0) Жодна з відповідей неправильна.
B.(0) Бліда і холодна кінцівка
C.(0) Відсутність периферичної пульсації.
D.(0) Зупинка кровотечі.
98
E.(1) Всі відпо авніедсіт епзріоалвоигіляь. ні.
630. Геморагічний шок - це один із видів:

A.(0) Дестрибютивного шоку.
B.(0) Ізоволемічного шоку.
C.(0) Травматичного шоку.
D.(0) Гіперволемічного шоку
E.(1) Гіповолемічного шоку.
631. Кращим індикатором адекватного відновлення об»єму циркулюючої крові після травми є :

A.(0) Кольоровий показник
B.(0) Нормалізація АТ
C.(0) Гази крові
D.(0) Гематокрит
E.(1) Сечовиділення
632. Вкажіть мінімальну величину крововтрати, яка проявляється клінікою шоку:

A.(0) 60%
B.(0) 40%
C.(0) 30%
D.(0) 15% ОЦК
E.(1) 20%
633. Селезінка депонує:

A.(0) 50 % ОЦК
B.(0) 5 % ОЦК
C.(0) 10 % ОЦК
D.(0) 35 % ОЦК
E.(1) до 16 % ОЦК
634. Печінка депонує:

A.(0) 35 % ОЦК
B.(0) 15 % ОЦК
C.(0) 5 % ОЦК
D.(0) 10 % ОЦК
E.(1) 20 % ОЦК
635. Який показник характеризує ступінь гемодилюції:

A.(0) Кількість еритроцитів.
B.(0) Рівень гемоглобіну.
C.(0) Гематокрит.
D.(0) Питома вага крові.
E.(1) Всі відповіді правильні.
636. Втрата 20 - 30 % ОЦК відповідає втраті:

99
A.(0) Жодна із а внеідстпеозівоілдоегйія .не є правильною.
B.(0) Більше 2000 мл.
C.(0) 1000 - 1400 мл.
D.(0) 500 - 700 мл
E.(1) 1500 - 2000 мл.
637. Важкий ступінь крововтрати це втрата:

A.(0) До 10 % ОЦК.
B.(0) більше 30 % ОЦК
C.(0) 15 - 20 % ОЦК
D.(0) 10 -12 % ОЦК
E.(1) 20 - 30 % ОЦК
638. До компенсаторно-пристосувальних механізмів при кровотечі відноситься:

A.(0) Притік тканинної рідини.
B.(0) Викид крові із депо-органів.
C.(0) Веноспазм.
D.(0) Тахікардія.
E.(1) Всі відповіді правильні.
639. Причина ранніх вторинних кровотеч.

A.(0) Розвиток інфекції в рані.
B.(0) Гіпокоагуляція.
C.(0) Деструкція судин.
D.(0) Аррозія судин.
E.(1) Зісковзування лігатури з судин.
640. Основна причина пізніх вторинних кровотеч.

A.(0) Гіповітаміноз.
B.(0) Порушення проникності судинної стінки.
C.(0) Гіпокоагуляція.
D.(0) Зміна місцевої геодинаміки.
E.(1) Аррозія судинної стінки .
Хворому А. Виконано ПХО вогнепальної рани стегна. На 9 день відмічено нагноєння рани і
інтенсивну зовнішню кровотечу із рани. Яка виникла кровотечі?
641.

A.(0) Діапедезна
B.(0) Рання вторинна.
C.(0) Пізня.
D.(0) Первинна
E.(1) Пізня вторинна.
642. Кровотечі в порожнини це:

A.(0) Гемартроз.
B.(0) Гемоторакс.
C.(0) Гемоперикардіум.
D.(0) Гемоперитонеум.
100
E.(1) Всі відпо авніедсіт епзріоалвоигіляь. ні.
643. Блювота по типу „кавової гущі” є ознакою:

A.(0) Носової кровотечі.
B.(0) Скритої кровотечі.
C.(0) Легеневої кровотечі.
D.(0) Кишкової кровотечі.
E.(1) Шлункової кровотечі.
644. Гематурія це:

А=1
A.(0) Гематома навколо сечового міхура
B.(0) Крововилив в паравезикальну клітковину.
C.(0) Кровотеча в паравезикальну клітковину.
D.(0) Кровотеча в нирку
E.(1) Кровотеча в сечовивідні шляхи.
645. Гемобілія це:

A.(0) Крововилив в підшлункову залозу.
B.(0) Крововилив в печінку
C.(0) Кровотеча в черевну порожнину.
D.(0) Кровотеча в печінку.
E.(1) Кровотеча в жовчевивідні протоки
646. Гемоторакс це результат:

A.(0) Змішаної кровотечі.
B.(0) Гематоми.
C.(0) Крововиливу.
D.(0) Зовнішньої кровотечі.
E.(1) Внутрішньої кровотечі.
647. Причина кровотечі при геморагічному васкуліті:

A.(0) Гіпокоагуляція.
B.(0) Гіповітаміноз.
C.(0) Аррозія судини
D.(0) Розрив судини.
E.(1) Підвищена проникність судинної стінки.
648. Причини виникнення кровотечі при пухлині шлунка:

A.(0) Жодна з відповідей не є вірною.
B.(0) Кровотеча як результат дії соляної кислоти
C.(0) Кровотеча як результат механічного ушкодження стінки судин.
D.(0) Кровотеча як результат порушення проникності судинної стінки.
E.(1) Кровотеча як результат аррозії судини.
649. Найбільш частою причиною кровотечі є:

A.(0) Кровотеча в результаті розпаду пухлини.
101
B.(0) Кровоте чаан епсртеиз іполооргуіяш. енні проникності судинної стінки.
C.(0) Кровотеча при некрозі судини.
D.(0) Кровотеча при арозії судини.
E.(1) Кровотеча, як результат механічного пошкодження судин.
650. Витікання крові із пошкодженої судини назовні це:

A.(0) Жодна з відповідей не є правильною.
B.(0) Гемостаз.
C.(0) Гематома.
D.(0) Крововилив.
E.(1) Кровотеча.
651. Які з перерахованих чинників підвищують стійкість кори головного мозку у випадку ішемії?

A.(0) Застосування похідних тіобарбітурової кислоти.
B.(0) Помірна гіпервентиляція
C.(0) Похилий вік
D.(0) Дитячий вік
E.(1) Гіпотермія
652. Що таке пульсоксиметр?

A.(0) Апарат для вимірювання рСО2
B.(0) Апарат для вимірювання кислотності шлункового соку;
C.(0) Апарат для вимірювання гемоглобіну крові;
D.(0) Апарат для вимірювання метгемоглобіну;
E.(1) Апарат для вимірювання насиченості крові киснем та частоти серцевих скорочень;
653. Що таке сатурація крові?

A.(0) Концентрація кисню у вдихуваному повітрі.
B.(0) Концентрація кисню у видихуваному повітрі;
C.(0) Насичення крові метгемоглобіном;
D.(0) Насичення крові вуглекислим газом;
E.(1) Насичення крові киснем;
654. Що не вважається помилкою при виконанні непрямого масажу серця ?

А=1
A.(0) Згинання рук у ліктьових суглобах
B.(0) Натискання в епігастральній ділянці;
C.(0) Відсутність пульсових хвиль на центральних артеріях;
D.(0) Прогинання грудини на 1-2 см;
E.(1) Перелом ребер;
655. При механічній асфіксії застосовують такі дії, крім:

A.(0) Застосування прийому Геймліха
B.(0) Звільнення дихальних шляхів пальцем, затискачем, аспіратором.
C.(0) Трахеотомії;
D.(0) Конікотомії;
E.(1) Проштовхнути стороннє тіло в глибину;
102
При уаншесктоедзіжолеонгніяі. шийного відділу хребта заборонено закидати голову потерпілому назад у
зв’язку з:
656.

A.(0) Небезпекою аспірації крові у дихальні шляхи
B.(0) Всі вище перераховані варіанти;
C.(0) Загрозою асфіксії;
D.(0) Пошкодження синокаротидних синусів;
E.(1) Небезпекою травмування спинного мозку;
657. На що спрямовані зусилля реаніматологів під час відновлення свідомості?

A.(0) Все з вище перерахованого вірно
B.(0) Жоден із перерахованих варіантів не вірний
C.(0) На появу серцевого поштовху;
D.(0) На відновлення кольору шкірних покривів;
E.(1) На захист головного мозку від гіпоксії;
658. Яке правильне розташування рук при проведенні закритого масажу серця?

A.(0) На мечовидному відростку
B.(0) На 2-а пальці нижче мечовидного відростка;
C.(0) На 2-а пальці вправо від мечовидного відростка;
D.(0) На 2-а пальці нижче мечовидного відростка;
E.(1) На 2-а пальці вище мечовидного відростка;
Який момент заборонено використовувати при виконанні „потрійного” прийому у
постраждалих в автомобільній аварії:
659.

A.(0) Жоден момент не можна проводити
B.(0) Немає правильної відповіді;
C.(0) Висування нижньої щелепи;
D.(0) Відкривання рота;
E.(1) Закидання голови;
660. Критеріями ефективності реанімаційних заходів є:

A.(0) Жодна з відповідей неправильна
B.(0) Звуження зіниць;
C.(0) Відновлення самостійного дихання;
D.(0) Відновлення самостійного кровообігу та дихання;
E.(1) Всі відповіді правильні;
661. Показанням для проведення дефібриляції є:

A.(0) Пароксизмальна тахікардія
B.(0) Електрична активність без пульсу;
C.(0) Асистолія;
D.(0) Будь-яка зупинка кровообігу;
E.(1) Фібриляція шлуночків;
662. Чи показано застосування бікарбонату натрію в схемі серцево-легеневої реанімації?

A.(0) Правильної відповіді немає
B.(0) Показано при РН
·
·7,4;
103
C.(0) Показан оа нперстие зРіоНл о
·гі я7.,1;
D.(0) Не показано;
E.(1) Показано у всіх випадках;
663. Дозування розчину атропіну сульфату 0,1% при серцево-легеневій реанімації:

A.(0) Правильної відповіді немає
B.(0) 5 мг довенно одноразово
C.(0) 3 мг довенно одноразово
D.(0) 1 мг довенно кожні 3-5 хв.;
E.(1) 1мг довенно кожні 10 хв
664. Дозування 0,1% розчину адреналіну при реанімації:

A.(0) 10 мг внутрішньовенно
B.(0) 1 мг, внутрішньотрахеально;
C.(0) 10 мг одноразово внутрішньом’язово;
D.(0) 5 мг одноразово, довенно;
E.(1) 1 мг, кожні 3 - 5 хв. довенно;
665. Введення препаратів при серцево-легеневій реанімації не проводиться:

A.(0) Внутрішньосерцево
B.(0) Ендотрахеально;
C.(0) Внутрішньоартеріально;
D.(0) Внутрішньовенно;
E.(1) Підшкірно;
666. Ознакою правильності проведення непрямого масажу серця є:

A.(0) Відновлення дихання
B.(0) Відновлення притомності;
C.(0) Наявність руху повітря з дихальних шляхів;
D.(0) Прогинання грудини на 5-6 см;
E.(1) Наявність пульсації на центральних артеріях;
Співвідношення числа компресій на грудну клітку та вдихань при серцево-легеневій
реанімації повинно складати (два раніматологи):
667.

A.(0) 15:5
B.(0) 2:1;
C.(0) 10:4;
D.(0) 15:2;
E.(1) 5:1;
Співвідношення числа компресій на грудну клітку та вдихань при серцево-легеневій
реанімації повинно складати (реаніматор один):
668.

A.(0) 15:5
B.(0) 2:1;
C.(0) 10:4;
D.(0) 5:1;
E.(1) 15:2;
104
669. При панреосвтеездіоелнонгіія н. епрямого масажу серця компресію проводять на:

A.(0) У будь-якому місці грудної клітки
B.(0) Верхню третину груднини;
C.(0) Мечевидний вілросток;
D.(0) Проекцію верхівки серця;
E.(1) Між середньою та нижньою третинами груднини;
670. Прекардіальний удар - це:

A.(0) Різкий поштовх у ділянці епігастрію
B.(0) Елемент електродефібриляції;
C.(0) Різке натискання на бокові поверхні грудної клітки;
D.(0) Удар кулаком по грудній клітці в середину груднини;
E.(1) Удар кулаком по грудній клітці в проекції верхівки серця;
671. „Потрійний прийом „ П. Сафара включає:

A.(0) Очищення дихальних шляхів, штучна вентиляція легень, закритий масаж серця
B.(0) Штучну вентиляцію легень, закритий масаж серця, дефібриляцію;
C.(0) Інтубацію трахеї, ШВЛ, непрямий масаж серця;
D.(0) Оцінку загального стану, непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень;
E.(1) Закидання голови, відкриття рота, висування нижньої щелепи;
672. Основними елементами базової серцево-легеневої реанімації (за Сафаром) є:

A.(0) Діагностика клінічної смерті, штучна вентиляція легень, закритий масаж серця
B.(0) Оцінка загального стану, інтубація трахеї, непрямий масаж серця;
C.(0) Церебральна реанімація та післяреанімаційна інтенсивна терапія;
D.(0) Штучне дихання, непрямий масаж серця, дефібриляція;
E.(1) Забезпечення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця;
673. До ознак біологічної смерті не належать:

A.(0) Зниження температури тіла.
B.(0) Трупне заклякання;
C.(0) Висихання рогівки;
D.(0) Трупні плями;
E.(1) Гіпертонус м’язів;
674. Протипоказаннями до реанімації є:

A.(0) Відсутність реаніматолога.
B.(0) Тотальний ціаноз шкіри;
C.(0) Наявність тріпотіння передсердь;
D.(0) Масивні переломи ребер;
E.(1) Свідчення про те, що з моменту смерті пройшло більше 25 хв;
675. Показаннями до проведення реанімації є:

A.(0) Преагональний стан.
105
B.(0) Відсутні сатньес птеузліоьлсоуг іня.а периферичних артеріях;
C.(0) Відсутність притомності;
D.(0) Біологічна смерть;
E.(1) Клінічна смерть;
676. Яка з наведених нижче відповідей не є ознакою клінічної смерті:

A.(0) Зниження температури тіла
B.(0) Розширення зіниць;
C.(0) Відсутність дихання;
D.(0) Відсутність пульсації на центральних артеріях;
E.(1) Збережені периферичні рефлекси;
677. Основною ознакою клінічної смерті є:

A.(0) Землистий колір шкіри
B.(0) Атонія, арефлексія;
C.(0) Блідість шкірних покривів;
D.(0) Відсутність притомності;
E.(1) Відсутність серцебиття і дихання;
678. Реанімація це:

А=1
A.(0) Назва лікувального закладу.
B.(0) Наука про механізми згасання життєвих функцій організму;
C.(0) Назва лікарської спеціальності;
D.(0) Процес згасання життєвих функцій організму;
E.(1) Інтенсивна терапія при зупинці кровообігу і дихання;
679. До термінальних станів відноситься:

A.(0) Преагонія, агонія, клінічна смерть, біологічна смерть
B.(0) Агонія, термінальний стан, біологічна смерть;
C.(0) Кома, смерть мозку, біологічна смерть;
D.(0) Шок, термінальна пауза, клінічна смерть, біологічна смерть;
E.(1) Преагонія, термінальна пауза, агонія, клінічна смерть;
680. Загоєння рани первинним натягом найбільш ймовірне при наявності:

A.(0) Жодна відповідь не є правильною.
B.(0) 108 бактерій в 1 грамі тканини по краю рани
C.(0) 105 бактерій в 1 грамі тканини по краю рани
D.(0) 106 бактерій в 1 грамі тканини по краю рани
E.(1) 104 бактерій в 1 грамі тканини по краю рани
681. Як називається друга зона пошкодження при вогнепальному пораненні ?

A.(0) Зона клітинного некрозу.
B.(0) зона молекулярного некрозу
C.(0) Зона непрямого травматичного некрозу
D.(0) Всі відповіді невірні
E.(1) Зона прямого травматичного некрозу.
106
682. Як н аазниесвтаеєзтіоьлсояг іпя.ерша зона пошкодження при вогнепальному пораненні ?

A.(0) Зона клітинного струсу.
B.(0) Зона молекулярного струсу
C.(0) Травматичного парабіозу.
D.(0) Травматичного некрозу
E.(1) Безпосередньо раневий канал.
683. Яка рана із вище перерахованих найбільш бактеріально забруднена?

A.(0) Рублена.
B.(0) Колота.
C.(0) Отруєна.
D.(0) Різана.
E.(1) Укушена.
Рана загоюється вторинним натягом . Термін загоєння 21 день. Рана чиста, покрита
грануляційною тканиною. По краях активна епітелізація. Краї рани щільні.Який вид швів
необхідно накласти на рану ?
684.

A.(0) Вторинний ранній.
B.(0) Первинно відстрочений.
C.(0) Провізорний.
D.(0) Первинний.
E.(1) Вторинний пізній.
685. В якій ділянці людського тіла є грануляційна тканина в нормі?

A.(0) В ділянці мигдаликів.
B.(0) На слизовій прямої кишки.
C.(0) На слизовій шлунка
D.(0) В ротовій порожнині.
E.(1) В нормі, без пошкоджень в організмі грануляційної тканини немає.
686. Загоєння рани під струпом це:

A.(0) Загоєння рани через інфільтрат
B.(0) Загоєння під пов’язкою
C.(0) Варіант загоєння вторинним натягом.
D.(0) Варіант загоєння первинним натягом.
E.(1) Особливий, самостійний вид загоєння ран.
687. До етапів первинної хірургічної обробки рани відносять:

A.(0) Відновлення цілісності пошкоджених тканин, накладання швів.
B.(0) Видалення сторонніх тіл, гемостаз.
C.(0) Висічення країв, стінок, дна рани.
D.(0) Розсічення рани і ревізія раневого каналу.
E.(1) Всі відповіді правильні.
Чим досягається функціональний спокій після первинної хірургічної обробки рани на
кінцівці?
688.

A.(0) Накладанням асептичної пов’язки.
107
B.(0) Застосув аанненсятемз іУолВогЧія .рани.
C.(0) Гіпотермією.
D.(0) Ліжковим режимом.
E.(1) Іммобілізацією.
689. Яка ділянка тіла людини найбільш неблагоприємна для загоєння рани?

A.(0) Грудна клітка.
B.(0) Кисть.
C.(0) Промежина.
D.(0) Шия.
E.(1) Ступня
690. Яка ділянка тіла людини найбільш благоприємна для загоєння рани:

A.(0) Передпліччя
B.(0) Живіт.
C.(0) Ступня.
D.(0) Стегно.
E.(1) Обличчя.
Вкажіть на найбільш вагомий фактор ризику нагноєння рани після первинної хірургічної
обробки.
691.

A.(0) Бактеріально забруднена рана.
B.(0) Розчавлена рана.
C.(0) Рублена рана.
D.(0) Відсутність антибіотико - профілактики.
E.(1) Важкий цукровий діабет у пацієнта.
Хворий С. 40 років отримав вогнепальне поранення дробовим зарядом. При огляді в ділянці
колінного суглоба множинні точкові рани. На рентгенограмі більше 40 дробинок в м’яких
тканинах. Ваша тактика:
692.

A.(0) Показане видалення дробин за допомогою ЕОП.
B.(0) Показане видалення дробин з допомогою магніту
C.(0) Показана вторинна хірургічна обробка рани.
D.(0) Показана первинна хірургічна обробка рани.
E.(1) Хірургічна обробка не показана.
693. Дренаж Редона це:

A.(0) Контрольний дренаж
B.(0) Проточний дренаж.
C.(0) Наскрізний дренаж.
D.(0) Пасивний дренаж.
E.(1) Активний дренаж.
Який найбільш раціональний метод дренування за наявності обширної глибокої гнійної
рани ?
694.

A.(0) Поліхлорвініловими трубками.
B.(0) Гумовними полосками.
C.(0) За методом Редона.
D.(0) Марлевими тампонами.
108
E.(1) Проточн оан -е сптрезоіомлиовгіняи. й.
695. Який з препаратів ви застосуєте з метою „хімічної некректомії”?

A.(0) Розчин перманганату калію.
B.(0) Перекис водню.
C.(0) Сульфамеколь.
D.(0) Левосин.
E.(1) Хімотрипсин.
696. До екстракорпоральних методів детоксикації належить:

A.(0) Застосування сорбентів ентерально.
B.(0) Застосування дезінтоксикаційних розчинів
C.(0) Форсований діурез.
D.(0) Керована гемодилюція.
E.(1) Лімфосорбція.
697. Що є провідною складовою загального лікування хворого з гнійною раною?

A.(0) Імунокоригуюча терапія
B.(0) Протизапальна терапія
C.(0) УФО рани.
D.(0) Детоксикація.
E.(1) Антибактеріальна терапія.
698. Трипсин має:

A.(0) Дегідратаційну дію.
B.(0) Дезинфікуючу дію.
C.(0) Протизапальну дію.
D.(0) Антисептичну дію.
E.(1) Некролітичну дію.
699. Перекис водню є хімічний антисептик групи:

A.(0) Детергентів
B.(0) Альдегідів
C.(0) Спиртів
D.(0) Галоїдів
E.(1) Окислювачів
700. Вкажіть сучасний антисептик проти синьо - гнійної палички:

A.(0) Йодопірон 1 %.
B.(0) Повідон - йодин.
C.(0) Євросепт
D.(0) Новосепт.
E.(1) 1 % розчин діоксидину.
701. Який з названих антисептиків ви використаєте у лікуванні від синьо -гнійної інфекції?

A.(0) 0, 5 % розчин нашатирного спирту.
109
B.(0) 1 % йодо аннаетст.езіологія.
C.(0) 1 % спиртовий розчин брильянтового зеленого
D.(0) 1 % розчин хлораміну В.
E.(1) 2 % розчин борної кислоти.
702. Яку мазь слід використовувати у ІІ фазі раневого процесу?

A.(0) Офлокаїнову
B.(0) Стрептонітолову.
C.(0) Левоміколь
D.(0) Левосін.
E.(1) Метилурацилову.
Мазь, яка використовується для лікування рани в І фазі раневого процесу повинні бути
приготовлена на:
703.

A.(0) На індиферентній основі.
B.(0) На жировій основі з додаванням кортикостероїдів.
C.(0) На основі антисептичної речовини
D.(0) Жировій основі
E.(1) Гідрофільній основі.
704. Які з перерахованих мазей використовуються в І фазі раневого процесу:

A.(0) Фторокорт.
B.(0) Гідрокортизонова.
C.(0) Пантестинова.
D.(0) Метилурацилова.
E.(1) Левосін.
705. Основне завдання лікування рани в ІІІ фазі раневого процесу.

A.(0) Стимуляція розвитку грануляцій.
B.(0) Дегідратація.
C.(0) Стимуляція регенерації.
D.(0) Очищення рани.
E.(1) Стимуляція епітелізації.
706. Вогнепальна рана вважається:

A.(0) Умовно забрудненою.
B.(0) Некротичною.
C.(0) Гнійною.
D.(0) Асептичною.
E.(1) Високобактеріально забрудненою
707. Завдання вторинної хірургічної обробки рани:

A.(0) Адекватний дренаж рани.
B.(0) Висічення нежиттєздатних тканин.
C.(0) Розкриття вторинних гнійних порожнин і запливів.
D.(0) Розкриття гнійного вогнища.
E.(1) Всі відповіді правильні.
110
708. Осно авннеаст мезеіотлао вгітяо. ринної хірургічної обробки рани.

A.(0) Видалення змертвілих тканин.
B.(0) Накладання пізніх вторинних швів.
C.(0) Накладання ранніх вторинних швів.
D.(0) Зупинка кровотечі.
E.(1) Боротьба з інфекцією в рані.
709. Основна мета первинної хірургічної обробки рани:

A.(0) Попередження нагноєння рани
B.(0) Видалення сторонніх тканин
C.(0) Видалення змертвілих тканин
D.(0) Зупинка кровотечі.
E.(1) Переведення рани з інфікованої в чисту та закриття її первинним швом.
710. Коли зав’язують провізорні шви?

A.(0) Через 7-8 днів після первинної хірургічної обробки
B.(0) Через 7-8 днів після ліквідації явищ нагноєння рани.
C.(0) При появі краєвої епітелізації.
D.(0) При появі грануляційної тканини.
E.(1) На 1 - 5 добу після накладання при відсутності ознак запального процесу в рані.
711. Що таке провізорний шов.

A.(0) Це різновид раннього вторинного шва.
B.(0) Шов, який накладають до розвитку грануляційної тканини.
C.(0) Шов, який накладають після розвитку грануляційної тканини.
D.(0) Різновид первинного шва.
E.(1) Шов, який накладають на рану, але не зав’язують
712. Первинно-відстроченні шви накладають у випадку:

A.(0) Первинної хірургічної обробки інфікованої рани.
B.(0) Первинної хірургічної обробки забійної рани
C.(0) Вторинної хірургічної обробки рани.
D.(0) Пізньої первинної хірургічної обробки рани.
E.(1) Коли є ймовірним ризик розвитку інфекції в рані
713. Обов’язковою умовою при накладанні пізніх вторинних швів є:

A.(0) Поява краєвої епітелізації.
B.(0) Стихання запалення в рані
C.(0) Адекватне загальне знеболення
D.(0) Промивання рани антисептиками.
E.(1) Висічення країв рани.
714. Принципова різниця між ранніми та пізніми вторинними швами є :

A.(0) Характер шовного матеріалу, що використовується при накладенні швів.
B.(0) Інтенсивність ознак запалення в рані.
111
C.(0) Інтенсив наніессттье зоіочлиощгіяе.ння рани від змертвілих тканин.
D.(0) Інтенсивність утворення грануляцій.
E.(1) Утворення рубцевої тканини, що унеможливлює зближення країв рани та загоєння.
715. Показаннями до первинної хірургічної обробки рани є:

A.(0) Всі відповіді правильні.
B.(0) Множинні рани від вогнепальної зброї.
C.(0) Множинні колоті рани без пошкодження внутрішніх органів.
D.(0) Наявність ознак розвитку інфекції в рані.
E.(1) Люба випадкова рана впродовж до 48 - 72 годин з моменту нанесення.
716. Після первинної хірургічної обробки рану не зашивають при:

A.(0) Локалізації рани на ступні
B.(0) При пізній первинній хірургічній обробці рани
C.(0) Масивному пошкодженні тканини (розчавлена рана)
D.(0) Значному забрудненні рани землею.
E.(1) Всі відповіді правильні.
Принциповою відмінністю загоєння рани вторинним натягом від загоєння первинним
натягом є:
717.

A.(0) Розвиток сполучної тканини.
B.(0) Косметичний дефект.
C.(0) Утворення інфільтрату.
D.(0) Терміни загоєння
E.(1) Розвиток грануляційної тканини.
718. Загоєння рани вторинним натягом відбувається при:

A.(0) Наявності в рані змертвілих тканин.
B.(0) Наявності в рані гематом, сторонніх тіл.
C.(0) Значному дефекті шкірних покривів
D.(0) Значному мікробному забрудненні рани.
E.(1) Всі відповіді правильні
719. Класичними типами загоєння рани є:

A.(0) Жоден із перерахованих не є класичним типом.
B.(0) Загоєння під струпом.
C.(0) Загоєння вторинним натягом.
D.(0) Загоєння первинним натягом.
E.(1) Все вище наведене.
720. Вкажіть на основну умову, необхідну для загоєння рани первинним натягом?

A.(0) Задовільний загальний стан хворого.
B.(0) Відсутність в рані змертвілих тканин
C.(0) Відсутність гематом і сторонніх тканин в рані
D.(0) Щільне прилягання країв рани
E.(1) Відсутність в рані інфекції.
112
721. Визн аанчеаслтеьзніоилйо гфіяа. ктор, який впливає на загоєння рани:

A.(0) Стать хворого
B.(0) Маса тіла хворого
C.(0) Стан імунного захисту організму.
D.(0) Вік хворого.
E.(1) Стан кровопостачання в зоні поранення.
722. В якій ділянці тіла рани загоюються найшвидше?

A.(0) Ступні.
B.(0) Стегні.
C.(0) Попереку.
D.(0) Кисті.
E.(1) Голові
723. Як називається третя зона ушкодження при вогнепальному пораненні:

A.(0) Зона травматичного парабіозу
B.(0) Зона прямого травматичного некрозу.
C.(0) Зона грануляцій.
D.(0) Раневий канал.
E.(1) Зона молекулярного струсу.
724. Що визначає інтенсивність кровотечі при поранені:

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) Стан системної і місцевої геодинаміки
C.(0) Характер знаряддя поранення.
D.(0) Локалізація рани.
E.(1) Наявність пошкодження крупних судин (артерій і вен)
725. Яка рана є потенційно загрозливою для виникнення анаеробної інфекції:

A.(0) Колота
B.(0) Рвана.
C.(0) Різана.
D.(0) Рублена
E.(1) Вогнепальна
726. Згідно класифікації фаз перебігу раневого процесу за М.Кузіним розрізняють фази:

A.(0) Судинних змін, регенерації, грануляції.
B.(0) Гідратації, альтерації, епітелізації.
C.(0) Запалення, ексудації, регенерації.
D.(0) Запалення, очищення рани, епітелізації
E.(1) Запалення, регенерації, утворення рубця
727. При якій рані найбільше ушкоджуються навколишні тканини.

A.(0) Колотій
B.(0) Рубаній
113
C.(0) Різаній анестезіологія.
D.(0) Укушеній
E.(1) Вогнепальній.
728. При якому виді рани найменше ушкоджуються навколишні тканини.

A.(0) Колотій.
B.(0) Рубаній
C.(0) Вогнепальній.
D.(0) Укушеній
E.(1) Різаній
729. В залежності від мікробного забруднення та місцевих клінічних ознак розрізняють рани:

A.(0) Гнійні
B.(0) Інфіковані
C.(0) Бактеріально забрудненні.
D.(0) Асептичні.
E.(1) Всі відповіді правильні
730. В залежності від мікробного забруднення розрізняють рани:

A.(0) Гнійні
B.(0) Контаміновані
C.(0) Умовно контаміновані
D.(0) Асептичні
E.(1) Всі відповіді правильні
731. Критичний рівень мікробного забруднення рани:

A.(0) 108 бактерій в 1 грамі
B.(0) 103 бактерій в 1 грамі
C.(0) 107 бактерій в 2 грамах
D.(0) 106 бактерій в 1 грамі
E.(1) 105 бактерій в 1 грамі
732. Як називається перша фаза перебігу раневого процесу за М Кузіним?

A.(0) Епітелізації
B.(0) Регенерації
C.(0) Дегідратації
D.(0) Гідратації
E.(1) Запалення
733. Як називається третя фаза перебігу раневого процесу за М.Кузіним?

A.(0) Регенерації і грануляції.
B.(0) Судинних змін і очищення рани.
C.(0) Дегідратації і епітелізації.
D.(0) Гідратації та альтерації.
E.(1) Реорганізації рубця і епітелізації.
114
734. Як н аазниесвтаеєзтіоьлсояг ідя.руга фаза перебігу раневого процесу за М. Кузіним?

A.(0) Запалення, ексудації і регенерації.
B.(0) Реорганізації рубця і епітелізації.
C.(0) Судинних змін і очищення рани
D.(0) Запалення і альтерації.
E.(1) Регенерації, утворення і дозрівання грануляційної тканини
735. Сказ передається через:

A.(0) Колоті рани
B.(0) Отруєні рани
C.(0) Розчавлені рани
D.(0) Різані рани.
E.(1) Укушені рани
736. Зона струсу, забою, або вторинного некрозу характерна для:

A.(0) Укушеної рани
B.(0) Рубленої рани
C.(0) Хірургічної рани
D.(0) Різаної рани
E.(1) Вогнепальної рани
737. За мікробним обсіменінням розрізняють рани:

A.(0) Гнійні
B.(0) Асептичні
C.(0) Бактерійно-забрудненні.
D.(0) Інфіковані.
E.(1) Всі відповіді правильні
738. По відношенню до порожнин тіла виділяють наступні види ран:

A.(0) Множинні.
B.(0) Дотичні.
C.(0) Наскрізні.
D.(0) Сліпі
E.(1) Проникаючі
739. За механізмом виникнення виділяють такі рани, окрім

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) Різані.
C.(0) Колоті.
D.(0) Рвані.
E.(1) Отруєні
740. По виду ранящого агента рани поділяються на:

A.(0) Забійні
B.(0) Різані
115
C.(0) Осколоч наніестезіологія.
D.(0) Кулеві
E.(1) Всі відповіді правильні
741. Які види кінцевої зупинки кровотеч відносять до механічних?

A.(0) Всі відповіді вірні.
B.(0) Накладання затискача на кровоточиву судину.
C.(0) Діатермокоагуляція.
D.(0) Накладання джгута.
E.(1) Судинний шов.
742. При вторинній артеріальній кровотечі в гнійній рані найбільш часто застосовують:

A.(0) Всі перераховані методи.
B.(0) Діатермоноагуляцію.
C.(0) Перев’язування кровоточивої судини в рані.
D.(0) Тампонаду рани.
E.(1) Перев
·язку судини на протязі.
743. При травмі якого органу черевної порожнин можлива реінфузія крові:

A.(0) Жовчний міхур.
B.(0) Товста кишка.
C.(0) Тонка кишка.
D.(0) Шлунок.
E.(1) Селезінка.
744. Що являється причиною ранніх вторинних кровотеч?

A.(0) Арозія судин, виштовхування тромбу, зісковзування лігатури.
B.(0) Нагноєння рани, арозія судин, підвищений АТ.
C.(0) Нагноєння рани, підвищений АТ, зісковзування лігатури.
D.(0) Нагноєння рани, виштовхування тромбу, зісковзування лігатури.
E.(1) Виштовхування тромбу, зісковзування лігатури, підвищений АТ.
745. Виділення пінистої алої крові через рот свідчить про:

A.(0) Всі відповіді вірні.
B.(0) Кровотечу із шлунка.
C.(0) Кровотечу з стравоходу.
D.(0) Кровотечу з ротової порожнини.
E.(1) Легеневу кровотечу.
746. Кровотеча з шлунково-кишкового тракту називається:

A.(0) Всі відповіді вірні.
B.(0) Арозивною.
C.(0) Скритою.
D.(0) Внутрішньою.
E.(1) Зовнішньою.
116
747. Яке у аснкеслтаедзіноелногніяя. можливе при пошкодженні крупних вен шиї та грудної клітки?

A.(0) Всі відповіді вірні.
B.(0) Повітряна емболія судин головного мозку.
C.(0) Тромбемболія судин головного мозку
D.(0) Тромбемболія.
E.(1) Повітряна емболія.
748. До якого виду кровотеч відноситься крововилив?

A.(0) Всі відповіді вірні.
B.(0) Арозивна.
C.(0) Скрита.
D.(0) Зовнішня.
E.(1) Внутрішня.
749. Паренхіматозні кровотечі спостерігаються при пошкодженні:

A.(0) Легень.
B.(0) Підшлункової залози.
C.(0) Селезінки.
D.(0) Печінки.
E.(1) Всі відповіді вірні.
750. На що в першу чергу направлено лікування гострої крововтрати?

A.(0) Попередження всіх вище перерахованих ускладнень
B.(0) Попередження розвитку ниркової недостатності.
C.(0) Попередження розвитку ДВЗ-синдрому.
D.(0) Попередження гемотрансфузійного шоку
E.(1) Попередження геморагічного шоку.
751. Біологічним методом зупинки кровотечі є:

A.(0) Всі вище перераховані методи.
B.(0) Внутрішньом’язеве введення вікасолу.
C.(0) Внутрішньовенне введення амінокапронової кислоти.
D.(0) Введення адреналіну.
E.(1) Тампонада рани пасмом чепця або м’язом.
752. При якій кровотечі найбільш часто застосовується перев’язка судин на протязі?

A.(0) Первинна.
B.(0) Вторинна рання.
C.(0) Прямокишкова.
D.(0) Шлункова.
E.(1) Вторинна пізня.
753. Назвіть хімічні речовини, які застосовуються для зупинки кровотеч?

A.(0) Калію хлорид, гепарин.
B.(0) Амінокапронова кислота, калію хлорид.
117
C.(0) Вікасол, арнееосптеозліоілголгюіяк. ін.
D.(0) Амінокапронова кислота, гепарин.
E.(1) Амінокапронова кислота, вікасол.
754. Для якої локалізації кровотечі характерна блювота “кавовою гущею”?

A.(0) Пряма кишка.
B.(0) Товста кишка.
C.(0) Трахея.
D.(0) Легені.
E.(1) Шлунок.
755. Вкажіть, в якому з перерахованих випадків можлива повітряна емболія?

A.(0) Поранення плечової артерії.
B.(0) Поранення вен нижніх кінцівок.
C.(0) Поранення стегнової артерії.
D.(0) Поранення вен верхніх кінцівок.
E.(1) Поранення яремної вени.
Який спосіб тимчасової зупинки кровотечі необхідно застосувати при пошкодженні артерій
великого діаметру?
756.

A.(0) Накладання судинного шва.
B.(0) Перев’язка судин на протязі.
C.(0) Закручування судин.
D.(0) Підвищене положення кінцівки.
E.(1) Накладання джгута.
757. Кровотеча в рану, закриту швами, на початках може спричинити:

A.(0) Можливі всі перераховані варіанти.
B.(0) Утворення крововиливу.
C.(0) Утворення флегмони.
D.(0) Утворення абсцесу.
E.(1) Утворення гематоми.
758. Причиною пізньої вторинні кровотечі може бути:

A.(0) Гнійне розплавлення тромба
B.(0) Арозія судини пухлиною
C.(0) Виштовхування тромба після нормалізації АТ
D.(0) Виштовхування тромба після нормалізації ОЦК
E.(1) Всі відповіді правильні.
759. В які терміни виникають ранні вторинні кровотечі?

A.(0) В перші 1-2 доби після пошкодження.
B.(0) В першу добу після пошкодження.
C.(0) В перші години після пошкодження.
D.(0) В перші хвилини після пошкодження.
E.(1) В перші 3 доби після пошкодження.
118
760. Який а нмеесттеоздіо злуопгіия.нки кровотеч є фізичним?

A.(0) Кріоманіпуляція.
B.(0) Застосування лазера.
C.(0) Діатермокоагуляція.
D.(0) Накладання салфеток, змочених гарячим ізотонічним розчином хлориду натрію.
E.(1) Всі вище перераховані методи.
761. Який спосіб відноситься до кінцевого методу зупинки кровотеч?

A.(0) Притиснення судини в рані пальцями.
B.(0) Накладання джгута
C.(0) Максимальне згинання кінцівки в суглобі
D.(0) Накладання кровозупинного зажима.
E.(1) Прошивання судин.
762. До кінцевих методів зупинки кровотеч відносять:

A.(0) Комбіновані.
B.(0) Хімічні і біологічні.
C.(0) Фізичні.
D.(0) Механічні.
E.(1) Всі вище перераховані методи.
763. Який з перерахованих методів відноситься до кінцевої зупинки артеріальної кровотечі?

A.(0) Застосування гемостатичної губки.
B.(0) Застосування холоду.
C.(0) Притиснення артерії на протязі
D.(0) Накладання джгута.
E.(1) Перев’язка судин на протязі.
764. Для якої локалізації джерела кровотечі характерна мелена?

A.(0) Пряма кишка.
B.(0) Сигмовидна кишка.
C.(0) Нирки.
D.(0) Легені.
E.(1) Шлунок.
765. Який з нижче перерахованих методів зупинки кровотечі є фізичним:

A.(0) Тампонування рани.
B.(0) Накладання судинного шва.
C.(0) Застосування гемостатичної губки.
D.(0) Застосування фібринної плівки.
E.(1) Електрокоагуляція.
766. Яка основна причина смерті при профузній кровотечі в перші години після її виникнення?

A.(0) Ішемія міокарду.
B.(0) Ниркова недостатність.
119
C.(0) Ішемія п еанчеіснткеизі.ологія.
D.(0) Порушення дихання.
E.(1) Різке зниження ОЦК.
767. Кінцевий результат пульсуючої гематоми.

A.(0) Нагноєння гематоми.
B.(0) Розсмоктування гематоми.
C.(0) Організація гематоми.
D.(0) Звапнення гематоми.
E.(1) Утворення аневризми.
768. Який фактор згортання відсутній при гемофілії В?

A.(0) Фактор Х.
B.(0) Фактор VІІІ.
C.(0) Фактор VІІ.
D.(0) Фактор VІ.
E.(1) Фактор ІХ.
769. Який фактор згортання відсутній при гемофілії А?

A.(0) Фактор Х.
B.(0) Фактор ІХ.
C.(0) Фактор VІІ.
D.(0) Фактор VІ.
E.(1) Фактор VІІІ.
770. Кінцевим результатом клінічного перебігу гематоми може бути:

A.(0) Звапнення гематоми.
B.(0) Розсмоктування гематоми.
C.(0) Утворення аневризми.
D.(0) Нагноєння гематоми.
E.(1) Вірні всі варіанти.
Який об’єм крововтрати відповідає ІІІ ступеню по класифікації В.І.Стручкова та
Є.В.Луцевича.
771.

A.(0) 3000 мл.
B.(0) 2000 мл.
C.(0) 1000 мл.
D.(0) 500 мл.
E.(1) 1500 мл.
При незначній, але тривалій кровотечі хворий може жити при зниженні рівня гемоглобіну
до:
772.

A.(0) 30 г/л.
B.(0) 40 г/л.
C.(0) 50 г/л.
D.(0) 60 г/л.
E.(1) 20 г/л.
120
773. Хто лаенгесштеез іпоелрогеіня.осить крововтрату?

A.(0) Немовлята.
B.(0) Діти дошкільного віку.
C.(0) Підлітки.
D.(0) Чоловіки
E.(1) Жінки.
774. Який об’єм втрати ОЦК абсолютно смертельний при гострій крововтраті?

A.(0) 30 %.
B.(0) 25 %.
C.(0) 15 %.
D.(0) 10 %.
E.(1) 50 %.
775. Які кровотечі відносяться до скритих?

A.(0) Утворення гематоми.
B.(0) Кровотечі в порожнину суглобу.
C.(0) Кровотечі в черевну порожнину.
D.(0) Кровотечі в плевральну порожнину.
E.(1) Кровотечі без клінічних ознак.
776. Найбільш відоме захворювання яке характеризується порушенням процесу згортання крові.

А=1
A.(0) Пухлини.
B.(0) Отруєння фосфором.
C.(0) Сепсис.
D.(0) Уремія.
E.(1) Гемофілія.
777. Яке захворювання не викликає діапедезних кровотеч?

A.(0) Скарлатина.
B.(0) Сепсис.
C.(0) Уремія.
D.(0) Авітаміноз С.
E.(1) Пухлина.
778. Яка з перерахованих кровотеч відноситься лише до внутрішніх ?

A.(0) Артеріо-венозна.
B.(0) Капілярна.
C.(0) Венозна.
D.(0) Артеріальна.
E.(1) Паренхіматозна.
779. Анатомічна класифікація кровотеч:

A.(0) Артеріоло-венозна, капілярна, паренхіматозна кровотеча.
B.(0) Артеріальна, венозна, паренхіматозна кровотеча
121
C.(0) Артеріал аьннеас,т евзеіонлоозгніяа. , капілярна кровотеча.
D.(0) Артеріальна, венозна кровотеча.
E.(1) Артеріальна, венозна, капілярна, паренхіматозна кровотеча.
780. Гематома, яка з’єднується з просвітом пошкодженої артерії, називається:

A.(0) Сформована гематома.
B.(0) Екстравазат-гематома.
C.(0) Організована гематома.
D.(0) Екстравазат.
E.(1) Пульсуюча гематома.
781. Які з перерахованих чинників можуть бути джерелом інфекції?

A.(0) Венозний катетер
B.(0) Трахеостомічна трубка.
C.(0) Плевральний дренаж
D.(0) Сечовий катетер
E.(1) Всі відповіді правильні
782. Екзогенний шлях потрапляння інфекції в рану - це ?

A.(0) Імплантацій на інфекція
B.(0) Контактна інфекція
C.(0) Крапельна інфекція
D.(0) Повітряна інфекція
E.(1) Всі перераховані шляхи
Яка тривалість стерилізації перев’язочного матеріалу і операційної білизни під тиском 1, 5
атм.?
783.

A.(0) 1,5 год.
B.(0) 30 хв.
C.(0) 1 год.
D.(0) 2 год.
E.(1) 45 хв.
Яка тривалість стерилізації перев’язочного матеріалу і операційної білизни під тиском 2
атм.?
784.

A.(0) 1, 5 год.
B.(0) 1 год.
C.(0) 45 хв.
D.(0) 2 год.
E.(1) 30 хв.
785. Джерело ендогенної інфекції:

A.(0) Гайморит.
B.(0) Хронічний аднексит.
C.(0) Хронічний тонзиліт.
D.(0) Карієс.
E.(1) Всі відповіді правильні.
122
786. Ендо агнеенснтеизйіо лшогліяя.х потрапляння інфекції в рану - це:

A.(0) Іплантаційний шлях
B.(0) Крапельний шлях
C.(0) Повітряний шлях.
D.(0) Інфузійний шлях.
E.(1) Гематогенний шлях.
Хворий Н. оперований з приводу анаеробної газової гангрени. Особливості організації
догляду за хворим?
787.

A.(0) Госпіталізація в інфекційний стаціонар із ізоляцією в боксі.
B.(0) Госпіталізація у відділення баротерапії.
C.(0) Госпіталізація в гнійне хірургічне відділення.
D.(0) Обов’язкове перебування в реанімаційному відділенні.
Госпіталізація в окрему палату із індивідуальним інструментарієм, перев’язочним матеріалом і
сестринським постом.
E.(1)
788. Який відсоток перекису водню використовується для стерилізації хірургічних інструментів?

A.(0) 5 %
B.(0) 4 %
C.(0) 3 %
D.(0) 2 %
E.(1) 6 %
789. Стерилізація хірургічних інструментів в 6 % перекисі водню триває:

A.(0) 2 - 3 год.
B.(0) 60 хв.
C.(0) 45 хв.
D.(0) 30 хв.
E.(1) 6 год.
790. Тривалість стерилізації хірургічних інструментів в спирті і потрійному розчині триває:

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) 60 хв.
C.(0) 45 хв.
D.(0) 30 хв.
E.(1) 2 - 3 год.
791. Яка тривалість стерилізації газовим методом?

A.(0) 3 год.
B.(0) 2 год.
C.(0) 60 хв.
D.(0) 30 хв.
E.(1) 6 - 48 год.
При якій температурі проводиться стерилізація хірургічних інструментів в сухо жаровій
шафі?
792.

A.(0) 800
123
B.(0) 900 анестезіологія.
C.(0) 1000
D.(0) 1200
E.(1) 1800
793. Яка тривалість стерилізації інструментів в сухожаровій шафі при температурі 1800 ?

A.(0) 30 хв.
B.(0) 1,5 год.
C.(0) 45 хв.
D.(0) 2 год.
E.(1) 1 год.
794. Що таке нозокоміальна інфекція ?

A.(0) Інфекція, що виникла на догоспітальному етапі
B.(0) Інфекція, що виникла за межами хірургічного стаціонару
C.(0) Інфекція із первинним ураженням м’яких тканин.
D.(0) Інфекція верхніх дихальних шляхів
E.(1) Інфекція, що виникла в хірургічному стаціонарі.
795. Основні ускладнення лікування антибіотиками:

A.(0) Токсична дія на внутрішні органи
B.(0) Формування стійких штамів мікроорганізмів
C.(0) Дисбактеріоз
D.(0) Алергічні реакції
E.(1) Всі відповіді правильні
796. Антибіотик це препарат із:

A.(0) Стимулюючою дією на макроорганізм
B.(0) Непрямою дією на мікроорганізм
C.(0) Прямою дією на імунну систему
D.(0) Опосередкованою дією на мікроорганізм
E.(1) Прямою дією на мікроорганізм
З метою очищення рани від некротичних мас хірург застосував трипсин. Який це метод
антисептики?
797.

A.(0) Хімічний.
B.(0) Змішаний
C.(0) Фізичний
D.(0) Механічний
E.(1) Біологічний
798. Який з перерахованих антисептиків має дезодоруючу дію?

A.(0) 70 % етиловий спирт
B.(0) 96 % етиловий спирт
C.(0) Фурацилін
D.(0) Діоксидин
E.(1) Перманганат калію
124
799. Засто аснуевстаензіноял оугліяь.тразвукової кавітації рани це:

A.(0) Біологічна антисептика
B.(0) Змішана антисептика.
C.(0) Хірургічна антисептика
D.(0) Механічна антисептика
E.(1) Фізична антисептика
800. Вторинна хірургічна обробка рани проводиться у випадку:

A.(0) Асептичної рани
B.(0) Укушеної рани
C.(0) Вогнепальної рани
D.(0) Бактеріально забрудненої рани
E.(1) При наявності рани в якій вже розвинулась інфекція
801. Мета первинної хірургічної обробки рани:

A.(0) Налагодити адекватне дренування рани
B.(0) Зупинка кровотечі і висічення країв рани.
C.(0) Добитись загоєння рани вторинним натягом
D.(0) Накладання первинного шва на рану
E.(1) Перетворити бактеріально забруднену рану в асептичну
802. Види антисептики.

A.(0) Біологічна.
B.(0) Хімічна
C.(0) Фізична
D.(0) Механічна
E.(1) Всі відповіді правильні
803. Головне правило техніки безпеки медперсоналу хірургічних стаціонарів.

A.(0) Регулярне проходження медичних оглядів.
B.(0) Щодення зміна халату, маски, шапочки.
C.(0) Носіння спеціальної одежі.
D.(0) Щоденний гігієнічний душ.
E.(1) Всі маніпуляції при яких можливий контакт із кров’ю повинні виконувати в рукавичках.
Хворий Н. оперований з приводу зоба. Післяопераційний період ускладнився нагноєнням
рани. При додатковому обстеженні виявлено хронічний тонзиліт. Найбільш ймовірний шлях
попадання інфекції в рану?
804.

A.(0) Екзогенний контактний
B.(0) Ендогенний контактний
C.(0) Імплантаційний.
D.(0) Повітряно-крапельний
E.(1) Ендогенний лімфогенний
805. Час для обробки рук хірурга 0,5 % спиртовим розчином хлоргекседину

A.(0) 2 рази по 5 хв.
125
B.(0) 10 хв. анестезіологія.
C.(0) 1 хв.
D.(0) 5 хв
E.(1) 2-3 хв.
806. Стерилізацію ріжучих інструментів доцільно проводити:

A.(0) В параформаліновій камері
B.(0) В сухожаровій шафі
C.(0) В автоклаві
D.(0) Кип’ятінням
E.(1) Холодним хімічним способом з антисептиком
807. Стерилізація хірургічних інструментів здійснюється:

A.(0) В біксі Шімельбуша
B.(0) В автоклаві
C.(0) В кип’ятильнику
D.(0) В стерилізаторі
E.(1) В сухожаровій шафі
808. Особливість збудників шпитальної інфекції.

A.(0) Збудники не висіваються на звичайних живильних середовищах
B.(0) Збудники є нехарактерними для основних гнійно-септичних захворювань
C.(0) Збудники не відіграють важливу роль у її виникненні
D.(0) Збудники надзвичайно чутливі до антисептиків
E.(1) Збудники надзвичайно стійкі до основних антисептиків і антибіотиків
809. Типовим представником шпитальної інфекції є:

A.(0) Клостридії
B.(0) Диплокок
C.(0) Гонокок
D.(0) Стрептокок
E.(1) Стафілокок
810. Шпитальна інфекція виникає?

A.(0) Як результат неправильно проведеної операції
B.(0) Як результат діагностичних помилок
C.(0) Як результат післяопераційних ускладнень
D.(0) Як результат загальної хірургічної патології
E.(1) Як результат інфікування хворого під час перебування його в хірургічному стаціонарі
У хворого оперованого з приводу гострого флегмонозного апендициту післяопераційний
період ускладнився нагноєнням рани. Який найбільш ймовірний шлях попадання інфекції в
рану ?
811.

A.(0) Імплантаційний
B.(0) Лімфогенний
C.(0) Гематогенний
D.(0) Повітряно-крапельний
126
E.(1) Ендоген наинейс ткеозінотлаогкітян. ий
Як називається патологічний стан котрий прямо або опосередковано пов’язаний із діями
лікаря?
812.

A.(0) Халатність
B.(0) Злочин
C.(0) Ускладнення
D.(0) Лікарська помилка
E.(1) Ятрогенія
813. Прямий метод контролю за стерильністю це:

A.(0) Фенолфталеїновий.
B.(0) Бензидиновий.
C.(0) Фізичний
D.(0) Хімічний
E.(1) Біологічний.
814. Вкажіть найбільш прогресивний метод обробки рук хірурга:

A.(0) Первомуром
B.(0) Циригелем
C.(0) 0,5 % спиртовим розчином хлоргексидину
D.(0) 0,5 % розчином нашатирного спирту
E.(1) Євросептом
815. Для стерилізації розчинами антисептиків використовують:

A.(0) Первомур
B.(0) Потрійний розчин
C.(0) 6 % перикись водню
D.(0) 96 % етиловий спирт
E.(1) Всі відповіді правильні
816. Заводським методом стерилізації є:

A.(0) Стерилізація в сухожарових шафах
B.(0) Стерилізація в параформаліновій камері
C.(0) Стерилізація парою
D.(0) Стерилізація в автоклаві
E.(1) Променева стерилізація
817. Інструменти з оптикою стерилізуються в:

A.(0) Кип’ятінням
B.(0) Сухожаровій шафі.
C.(0) Обпалюванням.
D.(0) Автоклаві
E.(1) Параформаліновій камері
818. При тиску 2 атм. час стерилізації в автоклаві складає:

A.(0) 1 год 30 хв.
127
B.(0) 50 хв. анестезіологія.
C.(0) 45 хв.
D.(0) 1 год.
E.(1) 30 хв.
819. Джерелами імплантаційної інфекції являються:

A.(0) Протези суглобів
B.(0) Протези клапанів серця
C.(0) Судинні протези
D.(0) Шовний матеріал
E.(1) Всі відповіді правильні
820. Застосування дренажа Редона це є:

A.(0) Фракційне дренування
B.(0) Сорбційне дренування
C.(0) Проточно-промивне дренування
D.(0) Пасивне дренування
E.(1) Активне дренування
821. Хлорамін В відноситься до:

A.(0) Кислот
B.(0) Спиртів
C.(0) Окисників
D.(0) Барвників
E.(1) Галоїдів
822. До групи альдегідів відносяться:

A.(0) Протаргол
B.(0) Сулема
C.(0) Борна кислота
D.(0) Карболова кислота
E.(1) Формалін
823. Режим стерилізації хірургічних інструментів в сухожаровій шафі:

A.(0) 2 год - 180 0 С
B.(0) 2 год - 1200 С
C.(0) 1 год - 2000 С
D.(0) 1 год -300 0 С
E.(1) 1 год - 1800 С
824. При якій температурі висушують інструменти після перед- стерилізаційної обробки?

A.(0) 120 0 С
B.(0) 1000 С
C.(0) 700 С
D.(0) 500 С
E.(1) 850 С
128
825. Стер ианлеьснтеізсітоьл опгіеяр. ев’язочного матеріалу у закритому біксі зберігається впродовж :

A.(0) 48 год.
B.(0) 36 год.
C.(0) 12 год.
D.(0) 24 год
E.(1) 72 год
826. Застосування бактерицидної лампи - це профілактика:

A.(0) ВІЛ - інфекції
B.(0) Імплантаційної інфекції
C.(0) Контактної інфекції
D.(0) Ендогенної інфекції
E.(1) Повітряної інфекції
827. Абсолютно стерильні операційні необхідні в :

A.(0) Шлунковій хірургії
B.(0) Нейрохірургії
C.(0) Судинній хірургії
D.(0) Ендокринній хірургії
E.(1) При трансплантації органів
828. Генеральне прибирання операційної проводиться:

A.(0) Один раз на добу
B.(0) Після кожного оперативного втручання
C.(0) Перед початком робочого дня
D.(0) В кінці робочого дня.
E.(1) Один раз на тиждень
829. До шовного матеріалу, що не розсмоктується відноситься:

A.(0) Вірної відповіді немає
B.(0) Вікрил
C.(0) Дексон
D.(0) Кетгут
E.(1) Поліпропілен
830. Який шовний матеріал не має „фітільного” ефекту?

A.(0) Атравматичний
B.(0) Синтетичний
C.(0) Кручений
D.(0) Плетений
E.(1) Монофіламентний
831. До зони абсолютної стерильності відносяться:

A.(0) Перев’язочна
B.(0) Операційний блок
129
C.(0) Кімната данлеяс тнеазіроклоогзіуя.
D.(0) Передопераційна
E.(1) Операційна
832. Фенолфталеїнова проба проводиться з метою:

A.(0) Виявлення залишків антисептичних речовин
B.(0) Перевірки якості дезинфекції
C.(0) Перевірки якості стерилізації
D.(0) Виявлення скритої крові
E.(1) Виявлення миючих засобів
„Дезактин” якої концентрації використовується для обробки медичних інструментів, що
були в контакті із хворими на туберкульоз:
833.

A.(0) 2 %
B.(0) 0.5 %
C.(0) 0,2 %
D.(0) 0,1 %
E.(1) 1 %
„Дезактин” якої концентрації використовується для перед - стерилізаційної обробки
інструментів?
834.

A.(0) 3 %
B.(0) 2 %
C.(0) 0,1 %
D.(0) 0,5 %
E.(1) 0,2 %
Дезинфекція хірургічного інструментарію після операції з приводу туберкульозу
проводиться?
835.

A.(0) 1% розчином дімексиду - 2 год
B.(0) В парах формаліну - 2 год
C.(0) 0,1% розчином KMnO4 - 2 год
D.(0) 0,3% розчином Н2О2 - 2 год
E.(1) 1 % розчином „Дезактину”- 2 год
836. Який антисептик із наведених відноситься до галоїдів?

A.(0) Діоксидін
B.(0) KMnO4
C.(0) Н2О2
D.(0) Сулема
E.(1) Йодонат
837. Який з наведених антисептиків відноситься до окисників?

A.(0) Йод
B.(0) Формалін
C.(0) Сулема
D.(0) Спирт
E.(1) KMnO4
130
838. Хто заанпесртоепзіоолноугвіяа.в класичний метод обробки операційного поля:

A.(0) Шімельбуш
B.(0) Бергман
C.(0) Пирогов
D.(0) Земельвейс
E.(1) Гросік - Філончиков
839. Позитивна бензидинова проба свідчить про:

A.(0) Недостатню стерилізаційну експозицію інструментів.
B.(0) Неякісно проведену стерилізацію інструментів.
C.(0) Недостатнє кип’ятіння інструментів
D.(0) Неякісну дезинфекцію інструментів
E.(1) Неякісно проведену передстерилізаційну обробку інструментів
Комплекс профілактичних міроприємств направлених на попередження потраплянн інфекції
в рану називається:
840.

A.(0) Автоклавуванням
B.(0) Стерилізацією
C.(0) Дезінфекцією
D.(0) Антисептикою
E.(1) Асептикою
841. Стерилізація шовного матеріалу це:

A.(0) Всі відповіді правильні
B.(0) Профілактика екзогенної інфекції
C.(0) Профілактика контактної інфекції
D.(0) Профілактика ендогенної інфекції
E.(1) Профілактика інплантаційної інфекції
842. Найбільш раціональний метод стерилізації рукавичок є:

A.(0) В автоклаві
B.(0) Кип’ятінням
C.(0) В парах формальдегіду
D.(0) В сухожаровій шафі
E.(1) В гамапроменях
843. Гумові рукавички стерилізуються:

A.(0) Кип’ятінням
B.(0) В парах формальдегіду
C.(0) В парах ефіру
D.(0) В сухожаровій шафі
E.(1) В автоклаві
844. Хто запропонував для стерилізації перев’язочного матеріалу бікс?

A.(0) Бергман
B.(0) Лістер
131
C.(0) Пирогов анестезіологія.
D.(0) Суботін
E.(1) Шіммельбуш
845. Біологічне очищення рани це є:

A.(0) Очищення рани за допомогою мазей на гідрофільній основі
B.(0) Очищення рани перекисом водню
C.(0) Очищення рани за допомогою кюретки
D.(0) Очищення рани за допомогою антисептиків
E.(1) Очищення рани за допомогою протеолітичних ферментів
846. Первинна хірургічна обробка рани це:

A.(0) Хімічна антисептика
B.(0) Фізична антисептика
C.(0) Біологічна антисептика
D.(0) Асептика
E.(1) Механічна антисептика
847. Дренування рани це:

A.(0) Хімічна антисептика
B.(0) Біологічна антисептика
C.(0) Всі відповіді правильні
D.(0) Механічна антисептика
E.(1) Фізична антисептика
848. Хто є автором асептики?

A.(0) Л.Пастер
B.(0) Д.Лістер
C.(0) М. Пирогов
D.(0) І.Земельвейс
E.(1) Е.Бергман
849. „Все, що стикається з раною повинно бути стерильним”,- це золоте правило...?

A.(0) Хірургії
B.(0) Гігієни
C.(0) Дезінфекції
D.(0) Антисептики
E.(1) Асептики
850. Хто є автором антисептичного методу в хірургії?

A.(0) Е.Бергман
B.(0) Л.Пастер
C.(0) М.Пирогов
D.(0) І.Земельвейс
E.(1) Д.Лістер
132
851. Фізи чаннеас таензітоилсоегіпя.тика включає:

A.(0) Розкриття гнійника
B.(0) Вторинну хірургічну обробку рани
C.(0) Первинну хірургічну обробку рани
D.(0) Туалет рани
E.(1) Дренування рани
852. Механізмом дії фізичної антисептики є:

A.(0) Антиметаболічний
B.(0) Мембраноатакуючий
C.(0) Окисний
D.(0) Деструктивний
E.(1) Всі відповіді неправильні
853. До шовного матеріалу, що не розсмоктується відноситься:

A.(0) Вірної відповіді немає
B.(0) Вікріл
C.(0) Дексон
D.(0) Кетгут
E.(1) Поліпропілен
854. Яке твердження щодо прихованих кровотеч є вірним:
4

A.(0) має клінічні прояви
B.(0) немає клінічних проявів
C.(0) відсутня анемія
D.(0) має ьдіапедезний характер
E.(1) діагностується спеціальними методами діагностики
855. За правилом Отенберга в реакцію аглютинації вступають:
0

A.(0) аглютиніни донора з аглютинінами реціпієнта
B.(0) аглютиніни донора з аглютинінами рецепієнта
C.(0) система АВО донора із системою резус фактора рецепієнта
D.(0) система резус фактора донора із системою АВО
E.(1) аглютиноген донора з аглютинінами рецепієнта
856. Правило Отенберга розкриває суть:
3

A.(0) Антигенної системи крові АВО
B.(0) Антигенної системи резус-фактора
C.(0) Спадковості груп крові
D.(0) Реакції ізоаглютинації
E.(1) Феномену універсальності донора та універсальності рецепієнта
857. Варіант правильного позначення групи крові в історії хвороби:
6

A.(0) Перша група, резус позитивна
B.(0)
·
· (І)
133
C.(0) 0
·
· (І) анестезіологія.
D.(0) Всі відповіді вірні
E.(1) 0 (І)
858. Дефіцит ОЦК при ІІІ ст крововтрати складає
5

A.(0) 10 %
B.(0) 15 %
C.(0) більше 30 %
D.(0) 50 %
E.(1) 30 %
859. Термін "ubi pus ibi incisio" відноситься до:
0

A.(0) гнійної рани
B.(0) асептичної рани
C.(0) вогнища некрозу
D.(0) Пухлини
E.(1) гнійного вогноща
860. Зупинка кровотечі шляхом видалення органа проводиться вслідуючих випадках:
4

A.(0) Розрив печінки
B.(0) Розрив сечового міхура
C.(0) Розрив матки
D.(0) Всі відповіді правильні
E.(1) Розрив селезінки


При проведенні маскового наркозу фторотаном хворий раптово перестав дихати, обличчя посиніло, шийні вени здулися, зіниці розширились. Яке ускладнення виникло у хворого?
A. Емболія легеневої артерії.
B. Напружений пневмоторакC.
C. Регургітація.
D. Клінічна смерть.
E. Ларингоспазм.
ANSWER: E

Під час проведення ендотрахеального наркозу анестезіолог заінтубував хворого, під’єднав інтубаційну трубку до дихального апарату. Проте аускультативно дихання в легенях не прослуховується, у хворого акроціаноз. Одночасно у хворого різко збільшився об’єм живота за рахунок випинання в епігастрії. Яке ускладнення виникло?
A. Розрив легені.
B. Розрив трахеї.
C. Інтубаційна трубка перфорувала трахею і стравохід.
D. Перфорація гортані.
E. Інтубаційна трубка введена в стравохід.
ANSWER: E

В ортопедичному відділенні запланована артроскопічна операція на колінному суглобі. Старша операційна сестра дала розпорядження простерилізувати артроскоп. Який метод стерилізації слід застосувати, час стерилізації.
A. Автоклавування, 1 годин.
B. Сухошарова шафа, 1 година
C. Кипятіння, 6 годин
D. Іонізуюче випромінювання, 6 годин.
E. Параформалінова камера, 6 годин
ANSWER: E

У хворого діагностовано лівобічний піддіафрагмальний абсцеC. Хірург під контролем УЗД з допомогою троакара виконав пункцію абсцеса, виділилось біля 100 мл гною. Через провідник троакара в порожнину абсцеса введена дренажна трубкA. Які методи антисептики використані в даному випадку.
A. Фізична, хімічна.
B. Фізична, біологічна.
C. Механічна, біологічна.
D. Механічна, хімічна.
E. Механічна, фізична
ANSWER: E

Хворий К., наркоман, оперований з приводу обширної флегмони в ділянці верхньої третини стегна “місце шахти”. Операція – хірургічна обробка анаеробної флегмони. Із анамнезу відомо, що хворий ВІЛ –інфікований. Яка особливість передстерилізаційної обробки використаних інструментіB.
A. Додатково прокипятити інструменти впродовж 1 год.
B. Додаткове замочування в розчині С- 4.
C. Додаткове замочування в розчині мурашиної кислоти і 6 % перекису водню .
D. Додаткове замочування в розчині хлорного вапна і бланідазу.
E. Додаткове замочування в суміші 6 % перекису водню і прального порошку.
ANSWER: E

Хвора C. оперована місяць тому назад з приводу гострого апендициту. Післяопераційний період ускладнився. Субапоневротичним абсцесом в ділянці рани. Після розкриття гнійника утворилася нориця, при ревізії якої видалено капронову лігатуру. Який шлях попадання інфекції в рану мав місцE.
A. Гематогенний.
B. Лімфогенний.
C. Контактний.
D. Змішаний.
E. C.Імплантаційний.
ANSWER: E

У хворого A., 40 років, після травми відмічається масивна кровотеча із рваної глибокої рани язикA. Який найбільш оптимальний метод зупинки кровотечі.
A. Прошити кровоточиве місце кетгутом.
B. Накласти шви на рану язика.
C. Перев’язати на протязі зовнішню сонну артерію.
D. Провести тампонаду рани ггемостатичною губкою.
E. Перев’язати язикову артерію в трикутнику Пирогова
ANSWER: E

У хворого З., 48 років оперованого з приводу аноеробної неклостридіальної флегмони гомілки на 6 день після операції виникла вторинна арозивна артеріальна кровотечA. В ділянці обширної гнійно-некротичної рани артеріальної судини не видно. Найбільш раціональний метод зупинки кровотечі.
A. Перев’язка на протязі підколінної артерії.
B. Промивання і перев’язка артерії в рані.
C. Тампонада рани гемостатичною губкою.
D. Тампонада рани і накладання давячої пов’язки.
E. Перев’язка на протязі стегнової артерії.
ANSWER: E

У хворого А, 45 років, після травми підколінної ділянки частиною агрегата бурякозбирального комбайна виник пухлиноподібний утвір розміром 12 х 10 см. Шкіра над утвором із незначним садном. Пальпаторно різка болючість, утвір пульсує, аускультативно над утвором систолічний шум. З часу травми пройшло 6 годин. Ваш діагноз?
A. Міжм’язева гематома підколінної ділянки.
B. Розрив аневризми підколінної артерії.
C. C.Посттравматична аневризма підколінної артерії.
D. Несправжня аневризма підколінної артерії.
E. Пульсуюча гематома підколінної ділянки.
ANSWER: E

У хворого Н. діагностовано механічну жовтяницю на грунті пухлини головки підшлункової залози. Проведена операція хомдоходуоденостомія. Яка операція виконана хворому.
A. Радикальна.
B. Корегуюча.
C. Пластична.
D. Онкологічна.
E. Паліативна.
ANSWER: E

Хворий Б,, 22 роки, оперований з приводу гострого апендициту. Інтраопераційно встановлено наявність гострого гангренозного апендициту. До якого виду належить ця операція.
A. Асептична.
B. Чиста.
C. Умовно контамінована.
D. Гнійна.
E. Контамінована.
ANSWER: E

У хворого рак антрального відділу шлунка, віддалених метастазів немає.Виконана субтотальна резекція шлунка з видаленням великого сальникA. Яка операція проведена хворому.
A. Онкологічна.
B. Симптоматична.
C. Паліативна.
D. Комбінована.
E. Радикальна.
ANSWER: E

Хворому планували виконати гастректомію з приводу раку шлункA. Проведено лапаротомію. При інтраопераційній ревізії виявили метастази в печінку. Виконання гастректомії визнано недоцільним. Яка операція проведена хворому.
A. Симптоматична.
B. Радикальна.
C. Паліативна.
D. Лікувальна.
E. Діагностична.
ANSWER: E

У хворого рак шлунка ускладнений профузною кровотечею. Проведено лапаротомію. При ревізії встановлено, що пухлина неоперабельнA. Для зупинки кровотечі хірург перев’язав всі шлункові артерії.Яка проведена операція.
A. Радикальна.
B. Паліативна.
C. Діагностична.
D. Лікувальна.
E. Симптоматична.
ANSWER: E

Хворому із ішемічною хворобою серця з допомогою ендоваскулярної технології після коронарографії проведено ультразвукове видалення атеросклеротичної бляшки і поставлено стент в коронарну артерію. Яка операція виконана хворому.
A. Паліативна.
B. Радикальна.
C. Комбінована.
D. Симультанна.
E. Спеціальна.
ANSWER: E

У хворої C. діагностовано інтрамамарний мастит правої молочної залози. При УЗД діагностиці констатовано абсцес верхньозовнішнього квадрата молочної залози. Хірург в об’ємі секторальної резекції виконав видалення гнійника в межах здорових тканин і наклав на рану шви.Чи правильно поступив хірург.
A. Так правильно.
B. Ні, рану треба було залишати відкритою.
C. Ні, рану потрібно було частково зашити із залишенням тампоніB.
D. Ні, треба додатково призначити антибіотики.
E. Ні, треба було додатково дренувати рану.
ANSWER: E

Хворому B. 46 років, проведена пульмонектомія з приводу раку легені. Третій день післяопераційного періоду. В якій фазі післяопераційного періоду знаходиться хворий.
A. Анаболічній.
B. Зворотнього розвитку.
C. Реконвалесценції.
D. Операційного виснаження.
E. Катаболічній
ANSWER: E

Хвора Н. 60 років, оперована з приводу фіброміоми матки. Проведена операція під загальним знеболенням ампутація матки з додатками. 21 день після операції. Рана загоїлася первинним натягом. Функція шлунково-кишкового тракту відновленA. Яка функціональна фаза післяопераційного періоду.
A. Катаболічна.
B. C.Компенсаторна.
C. Окисно-відновна.
D. Зворотнього розвитку.
E. Анаболічна.
ANSWER: E

У хворого 75 років на 12 день після операції з приводу перфоративної виразки шлунка після сильного кашлю виник біль в животі. При огляді в ділянці лапаротомного рубця. Пухлиноподібний утвір розміром 12 х 6 мм. При пальпації помірно болючий, через шкіру промацуються петлі тонкої кишки. Яке ускладнення виникло у хворого.
A. Післяопераційна вправлена грижа.
B. Невправима післяопераційна грижа.
C. Флегмона післяопераційного рубця.
D. Гематома післяопераційного рубця.
E. Підшкірна евентерація.
ANSWER: E

Хвора C. 81 рік, оперована з приводу гангрени ступні. Проведена ампутація кінцівки на рівні с/з стегнA. На 5 день розвинулись гострі розлади мозкового кровообігу. На 10 день при огляді крижової ділянки виявлено припухлість, гіперемію шкіри, в центрі ділянка сухого некрозу коричневого кольору. Яке ускладнення виникло у хворого, стадія розвитку.
A. Флегмона крижової ділянки, стадія інфільтрату.
B. Пролежень, стадія ішемії.
C. Пролежень, стадія гнійного розплавлення.
D. Ішемічний некроз шкіри, стадія сформованого некрозу.
E. Пролежень, стадія поверхневого некрозу.
ANSWER: E

Лікар швидкої допомоги прибувши на місце ДТП виявив у травмованої відкритий перелом в ділянці н/з стегна із кровотечею із рани у вигляді пульсуючого струменю. Яка кровотеча? Назвіть метод найефективної тимчасової зупинки кровотечі.
A. Венозна, накладання компресійної пов’язки.
B. Артеріальна, туга тампонада рани.
C. Венозна, накладання джгута.
D. Артеріальна, перев’язка артерії в рані.
E. Артеріальна, накладання джгута.
ANSWER: E

Хірург під час видалення пухлини правого наднирника пошкодив нижню порожнисту вену. Який найбільш раціональний метод зупинки кровотечі.
A. Перев’язка нижньої порожнистої вени.
B. Тампонада марлевим тампоном.
C. Лазерна або ультразвукова коагуляція.
D. Прошивання нижньої порожнистої вени.
E. Накладання судинного шва.
ANSWER: E

Хірург під час холецистектомії поранив власну печінкову артерію. Який оптимальний метод тимчасової і остаточної зупинки кровотечі.
A. Пальцеве перетискання елементів печінково-дванадцятипалої зв’язки, судинний шоB.
B. Затискач на артерію з наступною перев’язкою.
C. Затискач на артерію з наступним прошиванням.
D. Пальцеве перетискання печінково-дванадцятипалої зв’язки, перев’язка артерії.
E. Турнікет на артерію, судинний шоB.
ANSWER: E

У хворого рвана рана правої половини обличчя. Рентгенологічно: оскольчастий перелом нижньої та верхньої щелепи. Із рани інтенсивна артеріальна кровотечA. Найбільш раціональний метод зупинки кровотечі.
A. Перев’язка правої загальної сонної артерії.
B. Перев’язка правої зовнішньої та внутрішньої сонних артерій.
C. Перев’язка правої внутрішньої сонної артерії.
D. Накладання судинного шва на ушкодженну артерію.
E. Перев’язка правої зовнішньої сонної артерії.
ANSWER: E

Під час операції металоостеосинтезу перелому стегна осколками кістки поранив стегнову артерію. Виникла масивна артеріальна кровотечA. Який найбільш раціональний метод тимчасової зупинки кровотечі з метою візуалізації місця розриву артерії.
A. Тампонада марлевим тампоном.
B. Накладання джгута.
C. Перев’язка стегнової артерії на протязі.
D. Накладання кровозупинних затискачіB.
E. Пальцеве притискання стегнової артерії до лонної кістки.
ANSWER: E

На операцію готується хвора 58 років із великою невправимою післяопераційною вентральною грижею. Супутніх захворювань і системних розладів не виявлено. Який оптимальний вид знеболення?
A. Внутрішньовенний наркоз тіопенталом.
B. Масочний фторотановий наркоз.
C. Масочний ефірний наркоз в поєднанні із закисом азоту.
D. Перидуральна анестезія.
E. Внутрішньовенний наркоз із штучною вентиляцією легень.
ANSWER: E

У хворого Н., 26 років, діагностовано підшкірний панарицій нігтьової фаланги ІІ пальця правої кисті. Показане хірургічне лікування – вскриття панариція. Який метод знеболення найбільш оптимальний?
A. Провідникова анестезія за Усольцевою.
B. Провідникова анестезія за Брауном.
C. Провідникова анестезія на рівні шийного сплетення.
D. Провідникова анестезія на рівні променевого та ліктьового нервів.
E. Провідникова анестезія за Оберстом Лукашевичем.
ANSWER: E

У хворого 20 років на операційному столі після екстубації трахеї відмічається брадипное, тахікардія, акроціаноз. М’язевий тонус знижений. Дії лікаря-анестезіолога.
A. Знеболити хворого.
B. Повторна інтубація.
C. Ввести серцеві глікозиди і дихальні аналептики.
D. Перевести в реанімаційний відділ.
E. Штучна вентиляція легень з допомогою маски.
ANSWER: E

При проведенні внутрішньовенної анестезії з приводу операції герніотомії у хворого 25 років, без супутньої патології після введення тіопенталу натрію відмічено розслаблення жувальних м’язів, відсутність самостійного дихання, тахікардія, яка поступово перейшла в брадикардію, акроціаноз. Дії лікаря-анестезіолога.
A. Інтубація трахеї.
B. Введення міорелаксантіB.
C. Перевід на ендотрахеальний наркоз.
D. Інгаляція зволоженого кисню.
E. C.Штучна вентиляція легень з допомогою маски.
ANSWER: E

У хворого Н. варикозна хвороба правої нижньої кінцівки, ускладнена обширною трофічною виразкою нижньої третини гомілки. Трофічна виразка із гнійнонекротичним нашаруванням . Для очищення рани хірург вибрав препарат хемотрипсин. Який це вид антисептики?
A. Механічний.
B. Поєднаний.
C. Фізичний.
D. Хімічний.
E. Біологічний.
ANSWER: E

Хвора оперована з приводу гострого гнійного лактаційного маститу. Хірург провів ультразвукову кавітацію порожнини гнійника і вакуумне дренування рани. До якого методу антисептики відносяться ці методики?
A. Хімічна.
B. Поєднана.
C. Механічна.
D. Біологічна.
E. Фізична.
ANSWER: E

Хворий прооперований з приводу глибокої субпекторальної флегмони. В післяопераційному періоді йому призначили цефтріаксон по 1гр внутрішньовенно 3 рази на добу і ронколейкін. Назвіть метод антисептики.
A. Поєднана.
B. Хімічна.
C. Механічна.
D. Фізична.
E. Біологічна.
ANSWER: E

У хворого Н., 42 роки, діагностовано обширну флегмону порожнини рота з переходом на гортань є симптоми порушення прохідності верхніх дихальних шляхіB. Показане хірургічне лікування в екстренному порядку. Вкажіть оптимальний вибір знеболення.
A. Внутрішньовенний наркоз.
B. Внутрішньовенний наркоз із штучною вентиляцією легень.
C. Масочний наркоз.
D. Місцева інфільтраційна анестезія.
E. Внутрішньовенний наркоз із штучною вентиляцією легень через трахеостому.
ANSWER: E

У хворого в ранньому післянаркозному періоді в результаті аспірації шлункового вмісту в трахеобронхіальне дерево розвинувся так званий «синдром Мендельсона». Яка сутність цього ускладнення?
A. Внутрішньолікарняна пневмонія.
B. Ятрогенний трахеобронхіт.
C. Ателектаз легень.
D. Бактеріальна нижньодолева пневмонія.
E. Гострий ексудативний пневмоніт.
ANSWER: E

Хворому 53 роки, планується операція з приводу пухлини сліпої кишки. При обстеженні у нього виявлено хронічний гепатит. Який із нижче перерахованих препаратів має найбільшу гепатотоксичність і небажаний при проведенні наркоза.
A. Циклопропан.
B. Закис азоту.
C. Ефір.
D. Кетамін
E. Фторотан.
ANSWER: E

Хворий з дуже лабільною психікою знаходиться перед операцією в стані різкого емоційного напруження та страху. Якому препарату треба віддати перевагу в якості засобу для премедикації?
A. Дроперидолу
B. Промедолу.
C. Морфіну
D. Омнопону.
E. Сибазону
ANSWER: E

У хворої гострий гнійний ретромамарний мастит. Показане хірургічне лікування. Який найбільш оптимальний метод знеболення.
A. Ендотрахеальний наркоз.
B. Внутрішньовенний наркоз із штучною вентиляцією легень.
C. Місцева інфільтративна анестезія за Вишневським.
D. Ретромамарна новокаїнова блокада.
E. Внутрішньовенний наркоз.
ANSWER: E

У хворого волога гангрена правої ступні як результат гострої ішемії після емболії підколінної артерії. Хворому показана операція – ампутація на рівні с/з стегнA. Знеболення спинномозкова анестезія. Який анестетик використовується в даному випадку.
A. 10 % розчин новокаїну.
B. 5 % розчин новокаїну.
C. 4 % розчин лідокаїну.
D. 1 % розчин лідокаїну.
E. 0,5 % розчин бупівокаїн
ANSWER: E

У хворого в ранньому післяопераційному періоді відмічено западіння язика із ознаками механічної асфіксії. Вкажіть що необхідно зробити.
A. Заінтубувати хворого, перевести в реанімацію.
B. Налагодити штучну вентиляцію легень.
C. Ввести хворому дихальні аналгетики.
D. Після операції ввести хворому антагоніст міорелаксантіB.
E. Поставити повітропровідник і забезпечити моніторинг медперсоналом впродовж 2 годин після наркозу.
ANSWER: E

Хворий різко піднявся з ліжка, став на ноги, після чого втратив свідомість і впаB. Відомо, що хворий тривалий час знаходився в ліжку в горизонтальному положенні, стан хворого був задовільний. При огляді шкіра бліда, пульс частий, слабого наповнення, дихання поверхневE. Ваш діагноз, що робити?
A. Колапс, перевести в реанімацію.
B. Емболія легеневої артерії, інтубація трахеї.
C. Кардіогенний шок, серцево-легенева реанімація.
D. Інфаркт міокарда, перевести в реанімацію.
E. Обморок, підняти вверх ноги, нашатир до носа.
ANSWER: E

Хворий в стані клінічної смерті. Впродовж 30 хвилин йому проводились реанімаційні міроприємствA. Без свідомості. Пульс, серцебиття, дихання відсутні. На ЕКГ ізолінія. Зіниці широкі, на світло не реагують. На спині з’явились синюшні плями. Ваші дії.
A. Продовжувати серцево-судинну реанімацію, адреналін в міокард.
B. Реанімацію продовжити після дефібриляції.
C. Реанімацію продовжити, відкритий масаж серця.
D. Реанімацію продовжити, інтубація трахеї, відкритий масаж серця.
E. Реанімацію припинити, біологічна смерть.
ANSWER: E

При огляді травмованого на місці дорожньо-транспортної події відмічено: відсутність свідомості, дихання та пульсу на сонних артеріях. Зіниці широкі, на світло не реагують. Діагноз. Ваші дії.
A. Травматичний шок, термінальна стадія, налагодити інфузійну терапію.
B. Біологічна смерть, медична допомога не має сенсу.
C. Важкий колаптоїдний стан, внутрішньосубтріальна інфузійна терапія.
D. Важка церебральна кома, транспортувати в реанімацію.
E. Клінічна смерть, срцево-легенева реанімація.
ANSWER: E

У хворого C., 50 років, після операції з приводу закритої травми живота констатована зупинка серцевої діяльності і дихання. Яким повинно бути співвідношення вдихів і компресій грудної клітки при проведенні реанімаційних міроприємств.
A. 1 : 10
B. 1 : 5
C. 2 : 15
D. 2 : 10
E. 2 : 30
ANSWER: E

Хворому 20 років, проведена первинна хірургічна обробка обширної рваної рани стегнA. Через півтори години після операції пов’язка раптово інтенсивно промокла кров’ю. Після зняття пов’язки встановлено, що кров просочується поміж швами. Яка кровотеча виникла у хворого.
A. Первинна пізня.
B. Пізня вториннA.
C. Первинно відтермінована.
D. Вторинно відтермінована.
E. Рання вторинна.
ANSWER: E

При екстренній лапаротомії з приводу проникаючого ножового поранення живота виявлена рана правої частки печінки із сильною кровотечею. Використовуючи отримані Вами із курсу анатомії знання щодо особливостей кровопостачання печінки вкажіть на найбільш оптимальний спосіб тимчасової зупинки кровотечі.
A. Тампонада рани марлевою серветкою.
B. Пальцеве притиснення країв печінки.
C. Тампонада рани пасмом великого чепця.
D. Пальцеве притискання печінки до діафрагми.
E. Пальцеве перетиснення печінково-дванадцятипалої зв’язки.
ANSWER: E

У хворого закрита травма грудей. Стан важкий: тахікардія, гіпотонія, тахіпное, дихання зліва не вислуховується, перкуторний звук вкорочений. Ваш попередній діагноз.
A. Пневмоторакс напружений.
B. ГідроторакC.
C. Пневмомедіастінум.
D. Пневмоторакс клапанний.
E. ГемоторакC.
ANSWER: E

У хворого Л., 30 років, поранення животA. При лапаротомії встановлено кровотечу в черевну порожнину, джерелом якої є рана селезінки. В черевній порожнині біля двох літрів крові. Кров зібрана в стерильну посудину, профільтрована через 8 шарів марлі, для стабілізації добавлений гепарин. Проте при додатковій ревізії після спленектомії виявлено поранення тонкої кишки. Чи можна в даному випадку проводити реінфузію крові?
A. Можна без попередньої підготовки.
B. Можна після антибіотикопрофілактики.
C. Можна за життєвими показами.
D. Можна після проведення гемосорбції.
E. Ні не можна.
ANSWER: E

Перед проведенням гемотрансфузії лікар визначив групу крові реципієнта і донора, групову і резуссумісність. Проте, під час переливання крові у хворого з’явився біль за грудиною, озноб, біль в попереку, задишка, падіння АТ, гіперемія обличчя. Що з хворим?
A. Анафілактичний шок.
B. Емболія легеневої артерії.
C. Гемотрансфузійна реакція.
D. Пірогенний шок.
E. Гемотрансфузійний шок.
ANSWER: E

Через 5 годин після операції апендектомії у хворого відмічено: різко виражена слабість, головокружіння, запаморочення, спрага.Шкірні покриви бліді, пульс частий, слабкого наповнення, АТ 90/60.Через дренаж з черевної порожнини поступає геморагічний вміст. Визначте характер ускладнення, тактика хірурга:
A. . Післяопераційний больовий шок, протишокова терапія.
B. . Анафілактичний шок на медикаменти, антигістамінні препарати.
C. D. Кровотеча в черевну порожнину, гемостатична терапія.
D. E. Внутрішньочеревна кровотеча, діагностична лапароскопія.
E. Внутрішньочеревна кровотеча, екстренна релапаротомія
ANSWER: E

Коваль 52 років, під час роботи, отримав рвану рану в ділянці лівого передпліччя. Самостійно обробив її перекисом водню, наклав пов’язку. Звернувся до лікаря через дві доби із скаргами на біль в ділянці рани, підвищення температури тіла до 380. При огляді краї рани набряклі, гіперемовані, виділення із рани гнійні. Тактика хірурга.
A. Первинна хірургічна обробка рани.
B. Хірургічна обробка інфікованої рани.
C. Накладання пов’язки із гіпертонічним розчином.
D. Мазева пов’язка та іммобілізація кінцівки.
E. Хірургічна обробка гнійної рани.
ANSWER: E

Мужчина 32 років, постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Хворого знайшли без свідомості. В приймальному відділенні АТ 60/40 мм.рт.ст., пульс 120 ударів за хвилину. Дихання діафрагмальне. Перелом обох гомілок. Обов’язковими є всі перераховані міроприємства окрім:
A. Заміщення об’єму циркулюючої крові
B. Лапароцентоз.
C. Комп’ютерна томографія голови.
D. Рентгенографія органів грудної клітки і нижніх кінцівок.
E. Антибактеріальна терапія.
ANSWER: E

Мужчина 24 років, травмований в автомобільній аварії. При поступленні в клініку ціаноз, дихання затруднене, 40 за хвилину. АТ 80/60 мм.рт.ст. Пульс -135 на хвилину. Дихання зліва не прослуховується, крепітація в лівій половині грудної клітки. Тони серця глухі. Діагноз, невідкладна допомога.
A. Лівобічний гемоторакс, торакотомія.
B. Клапанний лівобічний пневмоторакс, торакотомія.
C. Травматичний шок, внутрішньовенна інфузія в магістральну та периферичну вену.
D. Закритий пневмоторакс, інтубація трахеї, налагодження штучної вентиляції легень.
E. Лівобічний напружений пневмоторакC. Торакоцентез і дренування лівої плевральної порожнини.
ANSWER: E

Під час холецистектомії яка проходила технічно важко виникла кровотеча із ложа жовчного міхурA. Вкажіть який це вид кровотечі. Найоптимальніший метод зупинки.
A. Паренхіматозна, накласти шви на тканину печінки.
B. Паренхіматозна, застосовувати діатермокоагуляцію.
C. Паренхіматозна, тампонада марлею із гарячим фізрозчином.
D. Венозний, накласти шви на рану печінки.
E. Паренхіматозна, застосувати пластину Тахокомбу.
ANSWER: E

25-річний пацієнт поступив у відділення невідкладної хірургії через 30 хвилин після автомобільної аварії. Скарги на біль в животі, загальну слабість, нудоту, запоморочення. При огляді шкірні покрови бліді, АТ – 60/40 мм.рт.ст. Пульс 130 ударів за хвилину. В лівому підребер’ї підшкірний крововилив від удару. Ознаки черепно-мозкової травми відсутні, дихання прослуховується з обох бокіB. Найбільш вірогідний діагноз? Тактика.
A. Закрита травма живота, інфузійна терапія.
B. Травматичний шок, протишокова інфузійна терапія.
C. Закрита травма живота, протишокова терапія, лапароцентез.
D. Закрита травма живота, провести рентгенографію органів живота.
E. Закрита травма живота, розрив селезінки, провести лапаротомію.
ANSWER: E

Жінка 35 років, перенесла лапароскопічну холецистектомію без дренування черевної порожнини. Через 12 годин стан хворої погіршився. Головокружіння, шум у вухах, загальна слабість. АТ 80/40 мм.рт.ст. Пульс 115 ударів на 1 хвилину. Шкірні покриви бліді. В загальному аналізі крові – анемія. Ваш діагноз, тактика.
A. Післяопераційний перитоніт, лапаротомія.
B. Післяопераційний шок, інфузійна терапія.
C. Гостра виразка шлунка ускладнена проблема, консервативна терапія.
D. Післяопераційний шовний перитоніт, антибактериальна терапія.
E. Кровотеча у вільну черевну порожнину, лапаротомія.
ANSWER: E

У хворого із відкритим переломом стегна кровотеча із рани. Кров виливається інтенсивною, рівномірною, струєю яка не пульсує. Колір струї темний. Яка кровотеча.
A. Артеріальна.
B. Змішана.
C. Капілярна.
D. Паренхіматозна.
E. Венозна.
ANSWER: E

У хворого рвана рана внутрішньої поверхні плечA. Із рани інтенсивна кровотечA. Кров швидко заповнює рану. Колір крові червоний. Притиснення судин вище рани не зупиняє кровотечу, але кров стає темною. Притиснення судин нижче рани не зупиняє кровотечу, проте кров стає алою. Яка кровотеча:
A. Артеріальна.
B. Венозна.
C. Масивна капілярна.
D. Гемолітична.
E. Артеріо-венознA.
ANSWER: E

У хворого із закритою травмою живота під час лапаротомії діагностовано розрив правої частки печінки. Кровотеча масивна, її трудно зупинити. Чому?
A. Кровотеча із печінки із двох джерел, артеріальна і портальна.
B. Печінка рихлий паренхіматозний орган.
C. Жовч, котра попадає в рану підсилює кровотечу.
D. Завдяки подвійному кровопостачанню в печінці високий артеріо-венозний тиск.
E. Судини печінки тісно зв’язані із стромою, при пораненні вони зяють і не спадаються.
ANSWER: E

Хворий масою 65 кілограм, отримав ножове поранення правої загальної сонної артерії. В результаті короткочасної гострої крововтрати потерпілий втратив 2,5 літри крові. Характер крововтрати.
A. Важкого ступеню.
B. Середнього ступеню важкості.
C. Життєвонебезпечна.
D. Компенсована.
E. Смертельна.
ANSWER: E

П’ятеро людей які потрапили в дорожньо-транспортну аварію постраждали. У всіх діагностовано політравму із важкою кровотечою. Хто із потерпілих має шанси більш легко перенести крововтрату.
A. Дитина, віком 5 років.
B. Мужчина, віком 22 роки.
C. Мужчина, віком 72 роки.
D. Жінка, віком 60 років.
E. Жінка, віком 38 років
ANSWER: E

Хворий оперований з приводу рваної рани внутрішньої поверхні правого стегна ускладненої кровотечею. Проведена первинна хірургічна обробка рани. Кровотеча зупинена шляхом перев’язки судин в рані. Через тиждень рана нагноїлася. На 10 день під час перев’язки із рани виникла інтенсивна артеріальна кровотечA. Вид кровотечі, її причини.
A. Первинна, виштовхування тромба.
B. Вторинна, зняття пов’язки із рани.
C. Рання вторинна, стабілізація АТ.
D. Вторинна відтермінована, зіскакування лігатури.
E. Пізня вторинна, гнійне розплавлення судини і тромбA.
ANSWER: E

Хворий З, 39 років, оперований з приводу гострого деструктивного панкреатиту. Розкрито велику заочеревинну флегмону. Через люмботомічний розріз в рану під час перев’язок виділялися секвестри підшлункової залози. Через 14 днів після операції на черговій перев’язці відмічено інтенсивну венозну кровотечу із заочеревинного простору. Причина.
A. Пошкодження судин під час операції.
B. Недоліки гемостазу під час операції.
C. Пропотівання крові через судинну стінку в результаті дії протеолітичних ферментів.
D. Зміна хімізму крові та гіпокоагуляційний синдром.
E. Ферментна і гнійно-некротична аерозія судин.
ANSWER: E

Ви лікар швидкої допомоги, прибули на місце дорожньо-транспортної події. У мужчини 30 років, відкритий перелом середньої третини лівої гомілки, кровотеча із рани. Що є показом до накладання джгута.
A. Люба кровотеча при пораненні кінцівки.
B. Венозна кровотеча при пораненні кінцівки.
C. Люба кровотеча при пораненні кінцівки яка продовжується.
D. Люба кровотеча при пораненні кінцівки яка супроводжується шоком.
E. Артеріальна кровотеча при пораненні кінцівки.
ANSWER: E

Хірург закінчує операцію на черевній порожнині. Етап зашивання лапаротомної рани. Який шовний матеріал слід використати при зашиванні апоневрозу білої лінії живота.
A. Кетгут.
B. Вікрил.
C. Капрон № 3.
D. Пролен 2,0.
E. Капрон № 5.
ANSWER: E

У хворого із закритою травмою грудної клітки, переломом ІІ-VІІ ребер праворуч діагностований гемоторакC. Клінічно: тахікардія більше 120 на хвилину, АТ 60 мм.рт.ст. і нижче, ступор, різка блідість, анурія. Яка ступінь крововтрати.
A. Термінальна.
B. Незворотня.
C. Важка.
D. Неконтрольована.
E. Масивна.
ANSWER: E

До молодого хірурга поступає пацієнт в якого в результаті автокатастрофи має місце поранення стегнової артерії. На місці події був накладений джугт, пройшло півтори години. Під час первинної хірургічної обробки хірург виявив, що стегнова артерія повністю пересічена із розчавленням її кінціB. Тактика хірурга.
A. Повторно накласти джгут і викликати судинного хірурга.
B. Накласти на кіеці артерії затискачі і викликати судинного хірурга.
C. Прошити і перев’язати кінці артерій, закінчити ПХО рани і після стабілізації гемодинаміки відправити хворого в судинний центр.
D. Перев’язати кінці артерій, закінчити ПХО рани, призначити препарати для розширення колатерального кровообігу.
E. Налагодити тимчасовий шунт артерії і викликати судинного хірурга.
ANSWER: E

У хворого Н., 40 років, після операції апендектомії нагноїлася ранA. Клінічно і бактеріологічно в рані синьогнійна інфекція. Який антибіотик в даному випадку найоптимальніший.
A. Цефалоспорин.
B. Меронем.
C. Тетрациклін.
D. Хлорамфенікол.
E. Поліміксин B.
ANSWER: E

У хворого К., 68 років, який знаходився в травматологічному відділі з приводу закритого перелому шийки правого стегна в крижовій ділянці з’явився пролежень. Виділення із рани синьо-зеленого кольору. Який антисептик найефективніший при синьогнійній інфекції.
A. Хлоргексидан.
B. Йод.
C. Перекис водню.
D. Розчин марганцю.
E. Розчин борної кислоти.
ANSWER: E

У хворого забійна рана передньої поверхні правої гомілки. З часу отримання травми пройшло 48 годин. Краї рани гіперемійовані, набряклі, місцями некротизовані. Виділення серозно-геморагічні. Вид рани? Тактика хірурга.
A. Інфікована рана, первинна хірургічна обробка.
B. Інфікована рана, туалет рани.
C. Гнійна рана, дренування рани.
D. Гнійна рана, первинна хірургічна обробка.
E. Інфікована рана, вторинна хірургічна обробка.
ANSWER: E

Юнак, 16 років, впав із велосипеда, отримав травму носA. При огляді інтенсивна носова кровотечA. Найоптимальніший метод зупинки торпідної носової кровотечі.
A. Діатермокоагуляція судин.
B. Прошивання кровоточивого місця.
C. Прикладання гемостатичної губки.
D. Накладання на кровоточиве місце пластинки «Тахокомб»
E. Передня або задня тампонада носа.
ANSWER: E

Під час трепанації черепа з приводу епідуральної гематоми і компресії мозку відмічена інтенсивна кровотеча із діплоітичних вен. Найбільш оптимальний метод її зупинки.
A. Діатермокоагуляція.
B. Лазерна фотокоагуляція.
C. Тампонада гемостатичною губкою.
D. Застосовувати медичний клей КЛ- 3.
E. Тампонада стерильним воском.
ANSWER: E

У хворого пухлина сліпої кишки. Запланована операція – правобічна геміколонектомія в плановому порядку. Що буде найоптимальнішим у профілактиці гнійних ускладнень в післяопераційному періоді.
A. Застосування протеолітичних ферментів.
B. Пасивна специфічна імунізація.
C. Антибіотикотерапія.
D. ереливання гіперімунної плазми.
E. Антибіотикопрофілактика.
ANSWER: E

У хворого Н., діагностовано закриту травму животA. При клінічному та лабораторному обстеженні запідозрено скриту внутрішню кровотечу. Який метод діагностики найбільш інформативний і достовірний в даному випадку.
A. УЗД.
B. Комп’ютерна діагностика.
C. Рентгенографія живота.
D. Езофагогастродуоденоскопія.
E. Лапароцентоз.
ANSWER: E

У хворого із важкою закритою черепномозковою травмою з’явилися клінічні ознаки внутрішньочерепної кровотечі. Який найбільш оптимальний метод діагностики внутрішньочерепних гематом.
A. УЗД.
B. Ro-графія черепа
C. Спинномозкова пункція.
D. Краніоангіографія.
E. Комп’ютерна томографія.
ANSWER: E

У хворого із шлунково-кишковою кровотечею констатовано: тахікардію до 120 за 1 хв., АТ 80/40 мм.рт.ст., холодний піт, блідність шкірних покривів, ціаноз, задишка, олігоурія. Дефіцит ОЦК 22 %. Визначте орієнтовно ступінь крововтрати.
A. Легкий.
B. Середній.
C. Масивний
D. Незворотній
E. Важкий.
ANSWER: E

Під час ампутації кінцівки з місця опилу кістки спостерігається значна кровотеча, яка самостійно не зупиняється. Який оптимальний метод кінцевої зупинки такої кровотечі.
A. Діатермокоагуляція судин.
B. Прикладання тампона із гарячим фізрозчином.
C. Застосування гемостатичної губки.
D. Біотампонада м’язевим клаптем.
E. Пломбування стерильним воском.
ANSWER: E

Хворий під час операції тиреоїдектомії з приводу дифузного токсичного зоба втратив 500 мл. Крові, що відповідає 15 % об’єму циркулюючої крові. Визначте ступінь крововтрати.
A. Важкого ступеня важкості.
B. Масивна.
C. Компенсована.
D. Легкого ступеня важкості.
E. Середнього ступеня важкості.
ANSWER: E

У хворого із закритою травмою живота під час операції виявлено розрив селезінки. В черевній порожнині біля 1800 мл. Крові. Визначте важкість крововтрати і ОЦК.
A. Середня ступінь, втрата 20 % ОЦК.
B. Незворотня крововтрата, втрата більше 40 % ОЦК.
C. Важка крововтрата, втрата 25 % ОЦК.
D. Легка крововтрата, втрата 15 % ОЦК.
E. Масивна крововтрата, втрата більше 30 % ОЦК.
ANSWER: E

Під час автомобільної катастрофи водій отримав важку травму грудної грудної клітки та голови. При огляді без свідомості, дихання поверхневе, самостійне, пульс на периферичних артеріях збережений. Що робити?
A. Проводити реанімаційні міроприємства на місці події.
B. Проводити реанімаційні міроприємства в машині швидкої допомоги.
C. Провести закритий масаж серця і штучне дихання.
D. На місці налагодити інфузію противошокових препаратів і після стабілізації АТ транспортувати в лікарню.
E. Транспортувати хворого реанімобілем в положенні на лівому боці в лікарню.
ANSWER: E

У хворого скарги на головокружіння, загальну слабість, короткочасну втрату свідомості, чорний стілець. При пальцевому дослідженні прямої кишки – меленA. Для якої локалізації джерела кровотечі це характерно.
A. Ободова кишка.
B. Пряма кишка.
C. Легені.
D. Варикозно розширені вени стравоходу.
E. Верхні відділи шлунково-кишкового тракту.
ANSWER: E

Під час операції з приводу гострого калькульозного холециститу відмічена інтенсивна кровотеча із лона жовчного міхурA. Хірург провів часткову зупинку кровотечі діатермокоагуляцією після чого затампонував ложе сальником. Які методи зупинки кровотечі використав хірург.
A. Механічний, біологічний.
B. Хімічний, фізичний.
C. Механічний, хімічний.
D. Біологічний, хімічний.
E. Фізичний, біологічний.
ANSWER: E

Хворий М., 69 років прооперований з приводу перфоративної виразки шлункA. На 10 день після операції у хворого діагностовано післяінєкційний абсцес правої сідниці. Який це вид інфекції.
A. Стафілококова.
B. Бактеріальна.
C. Ендогенна.
D. Екзогенна.
E. Госпітальна.
ANSWER: E

Хірург оперує хвору з приводу післяопераційної вентральної кили. Вирішено провести герніопластику із використанням поліпропіленової сітки. Який шовний матеріал слід вибрати в даному випадку.
A. Кетгут.
B. Вікріл.
C. Лавсан.
D. Капрон.
E. Пролен.
ANSWER: E

Ви, лікар швидкої допомоги, прибули на виклик. Молода жінка без свідомості, із поперечними різаними поверхневими ранами передньої поверхні обох передпліч. При огляді - свідомість затьмарена, пульс 130 на 1 хвилину, АТ 80/40 мм.рт.ст. Із ран виділяється темна кров, значна кількість якої на підлозі поряд із потерпілою. Вид кровотечі, метод зупинки, подальша тактика.
A. Артеріальна, джгут, госпіталізація.
B. Венозна, затискачі на судини в рані, госпіталізація.
C. Венозна, джгут нижче поранення, інфузійна терапія в машині швидкої допомоги, госпіталізація.
D. Артеріовенозна, затискачі на судини, ПХО в умовах стаціонару.
E. Венозна, тиснуча пов’язка, інфузійна терапія колоїдами в машині швидкої допомоги, госпіталізація.
ANSWER: E

Хвора З., 55 років, оперована з приводу пупкової кили, 6 день післяопераційного періоду. Скарги на біль і наявність ущільнення в ділянці варикозно розширених вен правої гомілки. При огляді в ділянці варикозно розширеної підшкірної вени гіперемія, болючий інфільтрат.Ваш діагноз.
A. Тромбоз вени.
B. Флеботромбоз.
C. Лімфангоїт.
D. Гострий тромбангіт.
E. Гострий тромбофлебіт.
ANSWER: E

У хворого Ж ., 72 років, діагностовано рак лівої половини ободової кишки, ускладнений обтураційною кишковою непрохідністю. Хворий виснажений із супутньою серцево-судинною патологією. Який вид наркозу буде оптимальним для проведення операції у даного хворого?
A. Внутрішньовенний тіопенталовий наркоз.
B. Масочний наркоз фторотаном.
C. Масочний наркоз ефіром.
D. Спинномозкова анестезія.
E. Нейролептанальгезія із штучною вентиляцією легень.
ANSWER: E

У хворого варикозна хвороба правої нижньої кінцівки ІІІ ступеня. Хворий підготовлений до операції. Які препарати входять в арсенал премедикації перед наркозом?
A. Антикоагулянт, антибіотик, наркотичний анальгетик.
B. Антикоагулянт, антигістамінний препарат, наркотичний анальгетик.
C. ериферичний М-холінолітик, антигістамінний препарат, наркотичний анальгетик.
D. Периферичний М-холінолітик, антикоагулянт, наркотичний анальгетик.
E. ериферичний М-холінолітик, антигістамінний препарат, наркотичний анальгетик.
ANSWER: E

У хворого Н., 25 років, гострий апендицит, показана операція апендектомія. Знеболення – внутрішньовенний наркоз. Що є обов’язковою та важливою умовою для якісного проведення наркозу та операції.
A. Проведення очисної клізми.
B. Проведення сифонної клізми.
C. Введення антибіотиків.
D. Введення антикоагулянтів.
E. Забезпечення «порожнього шлунка».
ANSWER: E

Хворому 20 років, планується операція з приводу вправимої пахової кили. Супутньої патології не має, пацієнт – спортсмен. Медсестра зробила за вказівкою лікаря премедикацію. Які подальші дії медсестри?
A. Транспортувати хворого в операційну на сидячій каталці.
B. Провести хворого в операційну пішки.
C. Транспортувати хворого в операційну на сидячій каталці.
D. Відправити хворого в операційну пішки.
E. Транспортувати хворого в операційну тільки в лежачому положенні на каталці.
ANSWER: E

Хворий Т., 42 років, знаходиться в реанімаційному відділенні з приводу політравми, важкого шоку. Переніс серцево-легеневу реанімацію. Виражена гіпоксія. Який наркотичний препарат із перерахованих має виражену антигіпоксичну дію?
A. Тіопентал натрію.
B. Кетамін.
C. Пропофол.
D. Морфін.
E. Натрію оксибутират.
ANSWER: E

У хворої З., 40 років, хронічний калькульозний холецистит. Запланована операція – лапароскопічна холецистектомія під внутрішньовенним наркозом із ШВЛ. Який анестетик є препаратом вибору в сучасній анестезіології?
A. Фентаніл.
B. Тіопентал натрію.
C. Кетамін.
D. Натрію оксибутират.
E. Пропофол.
ANSWER: E

?Хвора Н., 66 років, оперована з приводу післяопераційної вентральної грижі. Проведена герніопластика з допомогою поліпропіленової сітки. В післяопераційному періоді на 16 день констатовано обширну серому в ділянці післяопераційного рубця із ознаками запалення. Який шлях попадання інфекції в рану.
A. Ятрогенний.
B. Лімфогенний.
C. Гематогенний.
D. Контактний.
E. Імплатаційний.
ANSWER: E

У хворого К., 30 років, діагностовано рублену рану гомілки. Хірург в ургентному порядку після місцевої анестезії висік краї рани, зупинив кровотечу, промив рану пульсуючим струменем антисептикA. Після підведення до дна рани трубчастого дренажа на рану наклав пошарові шви. Яку операцію виконав хірург. Які види антисептики застосовані при цьому.
A. Повну хірургічну орбробку рани, механічна, біологічна,фізична.
B. Вторинну хірургічну обробку рани, механічна, хімічна та біологічна.
C. Первинну хірургічну орбробку рани, механічна, біологічна, хімічна.
D. Часткову хірургічну обробку рани, механічна, фізична, хімічна.
E. Первинну хірургічну орбробку рани, механічна, фізична, хімічна.
ANSWER: E

У хворої C., 56 років, варикозна хвороба правої нижньої кінцівки ІІІ ст. Після фізичного навантаження варикозно розширений вузол в ділянці гомілки розірвався, виникла значна венозна кровотеча. Найбільш раціональний метод тимчасової зупинки кровотечі.
A. Накласти джгут Есмарха вище місця кровотечі.
B. Накласти джгут Есмарха нижче місця кровотечі.
C. Провести пальцеве притискання в ділянці судинної лакуни на стегні.
D. Накласти затискач на вену.
E. Надати кінцівці підвищене положення і накласти дав’ящу пов’язку.
ANSWER: E

У хворого жовчнокамяна хвороба, хронічний калькульозний холецистит з частими приступами печінкової кольки. Окрім того у хворої вузловий еутиреоїдний зоб. Хворому під внутрішньовенним наркозом із штучною вентиляцією легень виконали холецистоектомію і гемітиреоідектомію. Яку операцію виконали хворій.
A. Радикальну.
B. Двохмоментну.
C. Комбіновану.
D. Лікувальну.
E. Поєднану (симультанну)
ANSWER: E

У хворої Н., 36 років діагностовано рак молочної залози. Виконано радикальну мастектомію і видалення яйників для зняття гормонального фактора. Яку операцію виконали хворій.
A. Двохмоментну.
B. Радикальну.
C. Симптоматичну.
D. Радикальну
E. Комбіновану.
ANSWER: E

У ослабленого хворого похилого віку після операції на шлунку, котра виконана під внутрішньовенним наркозом із штучною вентиляцією легень з використанням неполяризуючих міорелаксантів відмічено: гіповентиляцію легень, ціаноз, м’язеву релаксацію. Чим обумовлений цей стан?
A. Аспіраційним синдромом.
B. Інфарктом міокарда.
C. Віком та станом хворого.
D. Передозуванням наркотичних препаратів.
E. Залишковою міорелаксацією.
ANSWER: E

Під час велосипедних змагань спортсмен впав і отримав удар в ліву половину грудної клітки після чого виникли сильний біль в ділянці удару, різка задишка, яка дуже швидко наростає, ціаноз лиця. Загальний стан хворого швидко погіршується. Зі сторони пошкодження дихання не прослуховується, перкуторно тимпаніт. Ваш діагноз і ваші дії:
A. A. Гемоторакс, термінове транспортування в ургентну клініку.
B. B. Відкритий пневмоторакс, перевести у закритий.
C. C. Відкритий пневмоторакс, оклюзійна пов’язка.
D. Клапанний пневмоторакс, терміново перевести у відкритий.
E. E. Закритий пневмоторакс і гемоторакC.
ANSWER:

В травмпункт звернувся хворий із скаргами на різкий біль в ділянці правого плечового суглобA. Біль з’явився під час гри в теніC. При огляді положення правої верхньої кінцівки вимушене. Активні рухи відсутні. При пасивних рухах плече пружинить. Плечовий суглоб деформований. Ваш діагноз:
A. A. Дисторзіо плечового суглоба
B. B. Перелом пдеча
C. C. Перелом ключиці.
D. E. Розрив дельтовидного м’яза.
E. Вивих плеча.
ANSWER: E

Хворий К. 76 років оперований в плановому порядку з приводу правобічної паховокалиткової грижі.Впродовж доби хворий не зміг самостійно помочитися, не дивлячись на те, що йому дозволили піднятися з ліжка на ноги. Яке ускладнення виникло у хворого, Ваші дії:
A. A. Поранення сечового міхура, повторна операція.
B. B. Анурія, сечогінні препарати.
C. D. Гостра затримка сечі, надлобкова цистостомія
D. E. Цистит, уретрит, протизапальна терапія.
E. Гостра затримка сечі, катетеризація сечового міхура
ANSWER: E

Хворий звернувся в травмпункт із скаргами на біль в правому плечовому суглобі. При клінічному обстеженні виявлено задній вивих правого плечA. Виконано вправлення вивиха за Кохером під місцевою анестезією. Накладена гіпсова пов’язкA. Хворий відправлений додому на амбулаторне лікування. Помилки допущені при наданні допомоги хворому.
A. Все було зроблено правильно, помилок недопущено.
B. Не зроблена контрольна рентгенографія.
C. Не зроблена рентгенографія до вправлення та після вправлення вивиха.
D. Неадекватний метод вправлення та неадекватний метод знеболення.
E. Не зроблена рентгенографія до вправлення, після вправлення вивихA. Неадекватне знеболення.
ANSWER: E

В приймальний відділ поступив хворий 35 років із скаргами на різку загальну слабість, головокружіння, нудоту і блювоту вмістом «кавова гуща». Вдома під час дефекації відмітив появу великої кількості калу чорного кольору, втрачав свідомість. Пульс – 110 ударів на хвилину, АТ 90/60 мм рт ст. Попередній діагноз. Найбільш інформативний метод додаткового обстеження.
A. Кишкова кровотеча, фіброколоноскопія.
B. Шлунково-кишкова кровотеча, нижні відділи ШКТ, ірігографія.
C. Шлунково-кишкова кровотеча, нижні відділи, ректороманоскопія.
D. Шлунково-кишкова кровотеча, верхні відділи, рентгеноскопія шлунка і дванадцятипалої кишки.
E. Шлунково-кишкова кровотеча із верхніх відділів ШКТ, фіброезофагогастродуоденоскопія.
ANSWER: E

1. У хворого важка черепномозкова травма з поєднанням забою і компресії головного мозку. Показана екстренна операція - декомпресивна трепанація черепа. Який із наведених нижче препаратів для наркозу знижує внутрішньочерепний тиск?
A. Кетамін.
B. Каліпсол.
C. Тіопентал.
D. Сомбревін.
E. Діпрофол.
ANSWER: E

3. На місці ДТП у потерпілого чоловіка 46 років при перекладанні його на ноші виникла клінічна смерть. Яка тривалість періоду клінічної смерті?
A. 3-6 хвилин при гіпертермії.
B. 6-8 хвилин при нормотермії.
C. 6-7 хвилин при гіпертермії.
D. 8-10 хвилин при нормотермії.
E. 3-5 хвилин при нормотермії.
ANSWER: E

4. Рядовий М., 20 років, поступив через 3 години після кульового поранення лівого передпліччя. Об’єктивно: стан задовільний, пульс – 72 удари за хвилину, артеріальний тиск 120/70 мм рт ст. У верхній третині передпліччя на тильній поверхні вхідний отвір 0,5 см в діаметрі, на долонній поверхні вихідний отвір такого самого розміру. М’ягкі тканини не набряклі. Кістки цілі, активні рухи пальців і кисті збережені. Хірургічна тактика.
A. Первинна хірургічна обробка рани, первинний шов, іммобілізація.
B. Первинна хірургічна обробка рани, вести рани відкритими, іммобілізація.
C. Потреби в первинна хірургічна обробка рани немає, асептичні пов’язки, іммобілізація, антибактеріальна терапія.
D. Первинна хірургічна обробка рани, дренування, іммобілізація.
E. Первинна хірургічна обробка рани, ревізія судиннонервових пучків, іммобілізація, антибактеріальна терапія.
ANSWER:

5. При проведенні внутрішньовенного наркозу з приводу операції герніотомії через 10 хвилин після введення тіопенталу натрію хворий перестав самостійно дихати, з’явилася тахікардія, яка поступово перейшла у брадикардію, ціаноз губ, лиця.Тактика анестезіолога.
A. Припинити наркоз, ввести дихальні аналептики.
B. Ввести міорелаксанти, заінтубувати хворого.
C. Ввести серцеві глікозиди і поглибити наркоз.
D. Змінити анестетик, перевести хворого на масочний наркоз.
E. Провести штучну вентиляцію легень з допомогою маски.
ANSWER: E

6. Чоловіка 40 років готують до екстренної операції – трепанації черепа з приводу епідуральної гематоми. Який із анестетиків не слід застосовувати при проведенні загальної анестезії?
A. Тіопентал натрію.
B. Рокофол.
C. Оксибутират натрію.
D. Фентаніл.
E. Каліпсол.
ANSWER: E

7. Рядовий А., 22 роки, отримав поранення лівого стегна кулею. Поступив у госпіталь через чотири години після поранення. Стан важкий, пульс – 110 ударів за хвилину, артеріальний тиск 100/50 мм рт ст., блідий. На передній поверхні лівого стегна вхідний отвір 1,5?1 см, на задній поверхні вихідний отвір із рваними краями, розмір 2,5?3 см. Об’єм стегна збільшений. При пальпації флюктуація в ділянці поранення. Патологічної рухомості немає. Пульсація периферичних артерій ослаблена. Хірургічна тактика.
A. Накласти на рани асептичні пов’язки, іммобілізація гіпсовою пов’язкою.
B. Провести дренування раневого каналу, накласти асептичні пов’язки.
C. Асептичні пов’язки на рану після наскрізного дренування, антибіотикотерапія.
D. Асептичні пов’язки, дренування, іммобілізація.
E. Провести первинну хірургічну обробку вогнепальних ран.
ANSWER: E

8. Сержант К., 23 роки, доставлений в госпіталь через 2 години після поранення в результаті розриву міни. Об’єктивно: блідий, пульс – 130 ударів на годину, АТ 80/40 мм рт ст. В нижній третині правої гомілки обширна рвана рана, із якої виступають кісткові відламки. Рана забруднена землею. Кровотеча помірна венозна. Хірургічна тактика.
A. Первинна хірургічна обробка рани, інтрамодулярний остеосинтез, первинні шви на рану після дренування.
B. Первинна хірургічна обробка рани, первинні шви на рану, іммобілізація гіпсовою пов’язкою.
C. Промивання рани пульсуючим струменем антисептика, дренування, іммобілізація.
D. Рану вести за відкритою методикою, після очищення і появи грануляцій – металоостеосинтез і вторинні шви.
E. Первинна хірургічна обробка рани, позавогнищевий металоостеосинтез, рану залишити відкритою.
ANSWER: E

9. Хворому із важким гіповолемічним шоком внаслідок профузної кровотечі із виразки шлунка показана в екстренному порядку операція. Якому із релаксантів слід надати перевагу при проведенні наркозу?
A. Ардуану.
B. Тубарину.
C. Диплацину.
D. Анатруксонію.
E. Дитиліну.
ANSWER: E

10. У хворої хронічний калькульозний холецистит з частими приступами печінкової коліки. Показана операція в плановому порядку – холецистектомія. В анамнезі – два роки тому хвора перенесла важку черепномозкову травму. Який із анестетиків не бажано використовувати під час проведення наркозу?
A. Дипрофол.
B. Дипріван.
C. Рекофол.
D. Тіопентал натрію.
E. Кетамін.
ANSWER: E

11. У хворого із політравмою, важким геморагічним та травматичним шоком, діагностовано розрив селезінки, гемоперитонеум. Показана екстренна операція. Препаратом вибору для проведення наркозу є:
A. Тіопентал.
B. Оксибутират натрію.
C. Дипрофол.
D. Рекофол.
E. Кетамін.
ANSWER: E

12. У хворого 59 років під час операції з приводу тотального перитоніту на кардіомоніторі зареєстрована фібриляція серцевих шлуночків. Яке першочергове міроприємство слід виконати?
A. Введення адреналіну.
B. Поглибити наркоз.
C. Призупинити операцію.
D. Ввести атропін.
E. Провести електричну дефібриляцію.
ANSWER: E

13. У постраждалого в дорожньо-транспортній пригоді діагностовано клінічну смерть. Яке положення слід надати хворому перед початком серцево-легеневої реанімації?
A. Горизонтальне, на спині.
B. На спині із припіднятим головним кінцем.
C. На спині, з повернутою головою ліворуч.
D. На спині, з повернутою головою праворуч.
E. На спині з опущеним головним кінцем.
ANSWER: E

14. Хворий на операційному столі. Буде проведено операцію – тиреоїдектомію під ендотрахеальним наркозом. Після інтубації трахеї і початку штучної вентиляції легень у хворого над правою легенею дихання вислуховується, над лівою – ні. Що робити?
A. Ввести інтубаційну трубку глибше.
B. Роздути манжетку.
C. Провести повторну інтубацію.
D. Провести плевральну пункцію.
E. Підтягнути інтубаційну трубку вище.
ANSWER: E

15. У хворого 30 років, перелом в середній третині правого стегна із зміщенням відламків по ширині і осі. Клінічно і рентгенологічно є ознаки інтерпозиції м’ягких тканин між уламками. Який метод лікування в даному випадку?
A. Скелетне витяжіння з наступною фіксацією гіпсовою пов’язкою.
B. Позавогнищевий остеосинтез апаратом Ілізарова.
C. Закрита репозиція, глуха гіпсова пов’язка.
D. Довготривале (2 місяці) скелетне витяжіння.
E. Відкрита репозиція відламків, металоостеосинтез.
ANSWER: E

16. У дитини 8 років після травми, клінічно і рентгенологічно діагностовано перелом правого стегна на межі ростової зони (епіфіза). Як називається цей перелом?
A. По типу «зеленої гілки».
B. Асептичний некроз ростової зони.
C. Остеоепіфізеоліз.
D. Хвороба Осгут Шлаттера.
E. Метадіафізарний.
ANSWER: E

17. Бабуся 79 років впала із сходів ганку. Відчула різкий біль в ділянці правого кульшового суглобу. Самостійно піднятися не може. Який вид травми найбільш ймовірний?
A. Забій сідниці і стегна.
B. Вивих стегна – центральний.
C. Перелом кісток тазу.
D. Вивих стегна – задній.
E. Перелом шийки стегна.
ANSWER: E

18. Хворий знаходиться на скелетному витягу з приводу відкритого перелому правої гомілки. На 9 день відмічено гіперемію, набряк шкіри в ділянці рани в місці перелому. З’явились серозно-гнійні виділення. Який вид репозиції та фіксації в даному випадку найоптимальніший?
A. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез.
B. Відкрита репозиція, екстрамедулярний остеосинтез.
C. Продовжити скелетне витяжіння.
D. Позавогнищевий остеосинтез за Ілізаровим.
E. Накласти «вікончасту» гіпсову пов’язку.
ANSWER: E

19. У хворого політравма: закрита травма грудної клітки – підшкірна емфізема, перелом ІV – VI ребер зліва; закрита травма живота – гемоперитонеум, відкритий перелом правої гомілки. З чого необхідно розпочинати невідкладну допомогу?
A. Відкрита репозиція відламків, металоостеосинтез.
B. Торакоцентез, дренування плевральної порожнини.
C. Протишокова терапія.
D. Первинна хірургічна обробка рани, металоостеосинтез.
E. Лапаротомія в екстренному порядку.
ANSWER: E

20. Юнак під час гри у футбол впав на витягнуту руку. Відчув різкий біль в ділянці променевозап’ястного суглобу. Рентгенологічно встановлено наявність перелому променя в типовому місці із зміщенням відламків.Вкажіть на оптимальний вид репозиції і фіксації.
A. Скелетне витяжіння.
B. Апарат Ілізарова.
C. Відкрита, екстрамодулярний остеосинтез.
D. Відкрита, остеосинтез спицями Кіршнера.
E. Закрита, ручна, гіпсова пов’язка.
ANSWER: E

21. У хворого 36 років в анамнезі: два роки тому вивих правого плеча. Вивих вправив амбулаторно лікар без знеболення. Під час вправлення відмічав сильний біль, вивих вправився за третьою спробою. Після цього впродовж двох років повторно, більше 10 разів, в результаті незначної травми або неконтрольованого руху виникає повторний вивих плеча. Вкажіть, як називається цей вивих, оптимальний метод лікування.
A. Застарілий, лікувальна фізкультура, курс масажу.
B. Старий, хірургічне лікування.
C. Старий, тривала іммобілізація гіпсовою пов’язкою.
D. Застарілий, хірургічне лікування.
E. Привичний, хірургічне лікування.
ANSWER: E

22. Хворий 38 років отримав травму на виробництві. Клінічно і рентгенологічно діагностовано перелом середньої третини стегна із зміщенням відламків по ширині та довжині. В місці перелому велика скальпована рана шкіри. Показане скелетне витяжіння. Через який фрагмент кінцівки слід провести спицю Кіршнера?
A. П’яткову кістку.
B. Нижню третину гомілки.
C. Бугристість великогомілкової кістки.
D. Надвиростки стегна.
E. Надколінник.
ANSWER:

23. В реанімацію поступив хворий із клінікою важкого геморагічного шоку. Кровотеча зупинена. Об’єм крововтрати 35 % об’єму циркулюючої крові. За короткий проміжок часу хворому перелито один літр еритроцитарної маси, сумісної за групою і резус-фактором після проведення біологічних проб. Після переливання у хворого виник тремор, судоми, тахікардія, аритмія, знизився артеріальний тиск. Яке ускладнення виникло у хворого? Що робити?
A. Анафілактичний шок, глюкокортикоїди.
B. Післягемотрансфузійний шок, три сеанси гемодіалізу.
C. Важка трансфузійна реакція, десенсибілізуюча терапія.
D. Несумісність крові донора і реципієнта, підключити до апарату штучної нирки.
E. Цитратна інтоксикація, на кожні 500 мл крові вводити 5 мл 10 % хлориду кальцію.
ANSWER: E

24. Перед проведенням гемотрансфузії лікар визначив групу крові донора і реципієнта, групову і резус-сумісність, проте при проведенні гемотрансфузії у хворого з’явився біль за грудиною, затруднене дихання, зниження артеріальний тиск, гіперемія обличчя. Що з хворим? Чого не зробив лікар? Що робити?
A. Анафілактичний шок, не ввів десенсибілізуючих препаратів, внутрішньовенно гідрокортизон.
B. Гемотрансфузійний шок, не перевірив термін зберігання крові, припинити переливання крові.
C. Цитратний шок, не ввів хлористий кальцій, припинити переливання крові.
D. Трансфузійна реакція, не ввів десенсибілізуючих препаратів, внутрішньовенно хлористий кальцій і гідрокортизон.
E. Несумісність крові, не провів біологічної проби, припинити переливання крові.
ANSWER: E

25. Хворий поступив в ортопедичну клініку з приводу асептичного некрозу головки правого стегна. Планується важка операція – резекція кульшового суглоба і заміна його на штучний суглоб. Операція пов’язана із значною крововтратою. Який метод гемотрансфузії найбільш оптимальний?
A. Пряме переливання крові.
B. Переливання еритроцитарної маси.
C. Переливання еритроцитарної маси і кріоконсервованої плазми.
D. Переливання відмитих еритроцитів.
E. Заготувати аутокров, після операції перелити з попередньою гемодилюцією.
ANSWER: E

26. Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій разом із бригадою швидковї допомоги прибули на місце трагедії. Від вибуху газу стався обвал будинку. Знайдено потерпілого, нижні кінцівки якого причавила залізобетонна плита. З часу обвалу пройшло дві години. Як швидко розвивається клінічна картина травматичного токсикозу?
A. Відразу після стиснення кінцівки.
B. Через 6 годин після звільнення кінцівки.
C. Через 6-10 годин після звільнення кінцівок.
D. Через 24 години після звільнення кінцівок.
E. Після звільнення кінцівок від стиснення.
ANSWER: E

27. У хворого із політравмою відкрита черепномозкова травма; перелом 3-7 ребер зліва; перелом правого стегна; травматичний шок ІІІ ст. Окрім того в ділянці зовнішньої поверхні стегна забійна рана розміром 14 х 4 см. Коли потрібно провести первинну хірургічну обробку рани.
A. Відразу після поступлення в стаціонар.
B. Через 2 години після поступлення в стаціонар.
C. Через 24 години після поступлення в стаціонар.
D. Термін первинна хірургічна обробка рани не має принципового значення.
E. Відразу після того, як потерпілий буде виведений із шоку.
ANSWER: E

28. У хворого закрита травма живота. При клінічному обстеженні запідозрено пошкодження порожнистого органа. Чим супроводжується розрив порожнистого органа.
A. Кровотечею.
B. Тавматичним шоком.
C. Скупченням вільного газу в порожнині малого тазу.
D. Скупчення газу в кишечнику.
E. Скупчення вільного газу під куполом діафрагми.
ANSWER: E

29. Хворий Н., 43 років, отрима рублену рану латеральної поверхні гомілки 16 днів тому назад. первинна хірургічна обробка рани рани не було проведено тому, що хворий за медичною допомогою звернувся на 3 день з ознаками нагноєння. При огляді краї рани без ознак запалення із активною епітелізацією і розвитком сполучної тканини, не рухомі. Рана покрита здоровою грануляційною тканиною. Виділень немає. Який вид швів необхідно накласти на рану.
A. Первинний.
B. Первинно-відтермінований.
C. Ранній вторинний.
D. Провізорний.
E. Пізній вторинний
ANSWER: E

30. Після операції апендектомії рана нагноїлася, на 4 день шви зняті, краї рани розведені, виявлено підапоневротичний гнійник, порожнина промита, дренована. сьомий день після розкриття гнійника. На перев’язці рана без ознак запалення. Краї рани м’які, рухомі, рана покрита здоровою грануляційною тканиною, виділень практично не має. Який вид швів необхідно накласти на рану.
A. Первинний.
B. Провізорний.
C. Первинно-відтермінований.
D. Пізній вторинний
E. Ранній вторинний.
ANSWER: E

31. Хворий оперований з приводу діабетичної гангрени правої ступні. Проведена операція – ампутація нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегна. Під час операції хірург відмітив незначний набряк тканин в зоні операції, знижену їх кровоточивість. Стегнова артерія повністю облітерована. Найбільш оптимальний метод завершення операції.
A. Зажати рану наглухо.
B. Накласти первинний шов, рану задренувати через контрапертуру.
C. Залишити рану відкритою, з накладанням пізніх вторинних швів.
D. Залишити рану відкритою з наступним накладанням ранніх вторинних швів.
E. Накласти провізорні шви, зав’язати їх на 2-3 день при відсутності ознак ішемії.
ANSWER: E

32. Хірург провів операцію в плановому порядку з приводу вправимої косої пахової кили. Операція пройшла без технічних труднощів. Який вид швів потрібно накласти на рану.
A. Рану потрібно дренувати – первинний шов.
B. Необхідно використати методику первинного відтермінованого шва.
C. Рану необхідно дренувати з наступним накладанням провізорних швів.
D. Рану треба зашити наглухо – накласти ранній вторинний шов.
E. Рану треба зашити наглухо – первинний шов.
ANSWER: E

33. Хвора Н., 60 років, працювала на присадибній ділянці і поранила сапою ногу. На рану наклала пов’язку і продовжила роботу. На третій день відмітила сіпаючий біль в рані, скорочення м’язів в рані, тризм.Яке ускладнення раневого процесу виникло.
A. Анаеробна інфекція.
B. Анаеробна інфекція.
C. Анаеробна неклобридіальна інфекція.
D. Гнійна інфекція.
E. Правець.
ANSWER: E

34. При огляді у хворого хірург відмітив гіперемію, набряк країв рани, краї та дно рани покриті гнійним-некротичним нальотом. Виділення із рани серозно-гнійні.Визначте фазу перебігу раневого процесу, що є найбільш оптимальним для місцевого лікування даної рани.
A. Фаза набряку та гіперемії, перекис водню 3 %.
B. Перша фаза – запалення, антибактеріальні мазі на жировій основі.
C. Друга фаза – ексудації, дренування рани.
D. Друга фаза - ексудації, антибактеріальні мазі на гідрофільній основію
E. Перша фаза – запалення, антибактеріальні мазі на гідрофільній основію
ANSWER: E

35. У хворого закритий перелом середньої третини стегна із зміщенням кісткових відламків по довжині та ширині. Хворому 34 роки. Супутньої патології немає. Назвіть оптимальний метод стабільної фіксації відламків.
A. Шина Дітеріхса.
B. Шина Крамера.
C. Гіпсова пов’язка.
D. Апарат Ілізарова.
E. Інтрамедулярний остеосинтез.
ANSWER: E

36. Хворий Д., 49 років, впав з висоти двох метрів. Клінічно і рентгенологічно у хворого встановлено наявність центрального вивиха стегна. Вкажіть оптимальну точку проведення спиці Кіршнера для скелетного витягу.
A. Бугристість великогомілкової кістки.
B. Надвиростки стегна.
C. Діафіз стегна.
D. Надколінник.
E. Великий вертел стегна.
ANSWER: E

37.У хворої С., 59 років, в результаті травми, відчула хруст і різкий біль в ділянці правого стегна. Рік тому назад перенесла операцію – мастектомію. Який перелом виник у хворої.
A. Діафізарний.
B. Метадіафізарний.
C. Компресійний.
D. Травматичний.
E. Патологічний.
ANSWER: E

38. Хлопчик 7 років під час гри у футбол впав і травмував руку. При огляді праве передпліччя деформоване, зігнуте під кутом в середній третині різка болючість, патологічна рухомість. На рентгенограмі перелом обох кісток передпліччя із зміщенням під кутом. Цілісність окістя непорушена. Як називається такий перелом.
A. Закритий діафізарний, простий.
B. Закритий матадіафізарний ускладнений.
C. Остеоепіфізеоліз обох кісток передпліччя.
D. Закритий, діафізарний, ускладнений.
E. Закритий, діафізарний, піднадкістковий, по типу зеленої гілки.
ANSWER: E

39. У хворої Н., 39 років, діагностовано оскольчастий перелом нижньої третини лівого плеча із зміщенням кісткових уламків. Інфіковані подряпини на шкірі в місці перелому тимчасово унеможливлюють відкриту репозицію і фіксацію. Показаний скелетний витяг. Оптимальна точка проведення спиці.
A. Надвиростки плечової кістки.
B. Верхня третина передпліччя.
C. Ліктьовий суглоб.
D. Нижня третина променевої кістки.
E. Ліктьовий відросток.
ANSWER: E

40. Хворий К., 30 років, під час катання на ковзанах впав, підвернув ногу, відчув хруст. При обстеженні деформація в ділянці нижньої третини гомілки, патологічна рухомість, на рентгенограмі гвинтоподібний перелом діафіза великогомілкової кістки із зміщенням по осі і під кутом.Вкажіть, який оптимальний метод стабільної фіксації перелома в даному випадку.
A. Скелетний витяг.
B. Гіпсова пов’язка.
C. Апарат Ілізарова.
D. Шина Дітеріхса.
E. Екстрамедулярний остеосинтез.
ANSWER: E

41. У хворого відкритий перелом лівого плеча. При огляді в середній третині плеча рвана рана в якій видно лінію перелому, між кістковими відламками знаходится фасція і м’язева тканина. Кровотеча із рани незначна.Вкажіть на оптимальну тактику при даному переломі.
A. Первинна хірургічна обробка рани рани, ручна репозиція, гіпсова пов’язка.
B. Асептична пов’язка, скелетний витяг.
C. Первинна хірургічна обробка рани рани, відкрита репозиція, гіпсова пов’язка.
D. Первинна хірургічна обробка рани рани, відкрита репозиція, скелетний витяг.
E. Первинна хірургічна обробка рани рани, відкрита репозиція, мателоостеосинтез.
ANSWER: E

42. Хворий оперований місяць тому назад з приводу перелому обох кісток середньої третини лівої гомілки. Проведено операцію відкриту репозицію і фіксацію екстрамедулярним остеосинтезом. При огляді має місце нагноєння первинної обробки рани. Дном рани є кістка із пластиною і шурупами. Оптимальна тактика в даному випадку.
A. Місцево – мазі на водорозчинній основі, антибактеріальна терапія.
B. Лікування гнійної рани, фіксація задньою гіпсовою лонгетою.
C. Видалення металевого фіксатора, інтрамедулярний остеосинтез.
D. Видалення металевого фіксатора, скелетний витяг, лікування гнійної рани.
E. Видалення металевого фіксатора, накладання апарата Ілізарова
ANSWER: E

43. Хвора 78 років, отримала травму, впала із сході у підвал. Скарги на сильний біль в кульшовому суглобі, на ногу стати не може. Рентгенологічно перелом шийки стегна.Вкажіть на оптимальний метод лікування.
A. Кокситна гіпсова пов’язка.
B. Скелетний витяг за великий трохантер
C. Скелетний витяг за бугристість великогомілкової кістки.
D. Накладання апарата Ілізарова.
E. Хірургічне лікування, металоостеосинтез.
ANSWER: E

44. Хворий 46 років, отримав травму при падінні із драбини на витягнуті ноги. При рентгенологічному дослідженні встановлено наявність вколоченого надвиросткового перелому лівого стегна. Вкажіть на оптимальний метод лікування.
A. Скелетний витяг за бугристість великогомілкової кістки.
B. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез.
C. Закрита репозиція, екстрамедулярний остеосинтез.
D. Накладання апарата Ілізарова.
E. Фіксація гіпсовою пов’язкою.
ANSWER: E

45. Хворий Л., 36 років, отримав вогнепальне поранення в ділянку правого стегна. При ревізії рани встановлено розрив стегнової артерії. Рентгенологічно оскольчастий перелом стегнової кістки із зміщенням відламків та інтерпозицією м’яких тканин. Вкажіть правильну послідовність дій хірурга.
A. Первинна хірургічна обробка рани, шов артерії, скелетний витяг.
B. Первинна хірургічна обробка рани, шунт на артерію, скелетний витяг, шов артерії.
C. Первинна хірургічна обробка рани, шов артерії, гіпсова пов’язка.
D. Первинна хірургічна обробка рани, перев’язка артерії, металоостеосинтез.
E. Первинна хірургічна обробка рани рани, тимчасовий джгут на артерію, металоостеосинтез, шов артерії.
ANSWER: E

Хворий загальмований, шкірні покриви із сірим відтінком з наявністю ціанотичних плям. Пульс різко ослаблений, ниткоподібний, частий. Артеріальний тиск не визначається. Дихання поверхневе, часте. Назвіть вид термінального стану.
A. Клінічна смерть.
B. Агональний стан.
C. Біологічна смерть.
D. Незворотній термінальний стан.
E. Передагональний стан.
ANSWER: E

?46.У хворого рвана рана медіальної поверхні лівого стегна розміром 12х8 см. Травму отримав годину тому. При ревізії рани на дні її знаходиться судинно-нервовий пучок. Який обєм первинної хірургічної обробки?
A. Первинну хірургічну обробку не проводити, рану лікувати відкрито.
B. Консервативне лікування з наступним накладанням ранніх вторинних швів.
C. Консервативне лікування з наступним накладанням пізніх вторинних швів.
D. Висікають рану, перев’язують судинний пучок, дренаж без накладання швів.
E. Первинна хірургічна обробка рани, ревізія судиннонервового пучка, дренування, первинний шов.
ANSWER: E

47. Жінка 39 років отримала травму правої кисті. При огляді рана тильної кисті розміром 8х3 см, краї нерівні, рвані, рана забруднена землею. Від часу травми пройшло дві години. Вкажіть найефективніший метод місцевої профілактики правця.
A. Введення в краї рани антибіотиків.
B. Введення в ділянку рани протиправцевої сироватки.
C. Введення протиправцевого анатоксину і сироватки.
D. Введення в краї рани антибіотика і протиправцевої сироватки.
E. Повна і якісна первинна хірургічна обробка рани.
ANSWER: E

48. Штангіст під час тренування, раптово, без розминки підняв штангу із граничною для нього вагою. Відчув різкий біль в ділянці лівого ліктьового суглоба. На рентгенограмі частина надвиростка плечової кістки знаходиться в м’яких тканинах. Як називається такий перелом?
A. Епіфізарний.
B. Метафізарний.
C. Епіфізіоліз.
D. Вколочений.
E. Відривний.
ANSWER: E

49. Хворий Т. 28 років, під час велоперегонів отримав травму. Поступив в хірургічний відділ два тижні тому назад із обширною скальпованою раною латеральної поверхні правого стегна. На час огляду рана розміром 16х10 мм, покрита здоровими рожевими грануляціями, виділення із рани серозні. Ознак запалення немає. Який оптимальний варіант подальшого лікування?
A. Накласти ранні вторинні шви.
B. Продовжувати лікувати рану відкрито до повної епітелізації.
C. Накласти пізні вторинні шви.
D. Провести первинну хірургічну обробку рани, накласти первинні шви.
E. Провести аутодермальну пластику ранового дефекту.
ANSWER: E

50. Хворий З., 37 років оперований з приводу закритого перелому лівого плеча 6 місяців тому назад. Через два місяці після зняття гіпсової пов’язки по лінії перелому зламався металевий фіксатор, з’явилася патологічна рухомість відломків. Який метод лікування несправжнього суглоба є найоптимальнішим?
A. Повторний інтрамедулярний остеосинтез.
B. Повторний екстрамедулярний остеосинтез.
C. Тривалий скелетний витяг.
D. Автопластика фрагментом малогомілкової кістки.
E. Позавогнищевий компресійно-дистракційний остеосинтез.
ANSWER: E

51.У хворого Ц, 78 років діагностовано медіальний оскольчатий перелом шийки лівого стегна. Стан хворого відносно задовільний. Супутня серцево-судинна та легенева патологія в стані компенсації. Найбільш оптимальний метод лікування даного пацієнта.
A. Накласти апарат Ілізарова.
B. Металоостеосинтез трьохлопастним цяхом.
C. Металоостеосинтез металевою пластиною.
D. Скелетний витяг з наступною фіксацією гіпсовою пов’язкою.
E. Ендопротезування кульшового суглоба.
ANSWER: E

52.У хворого закрита травма голови. Була втрата свідомості, ретроградна амнезія. Мав місце світлий проміжок. При огляді хворий без свідомості. На комп’ютерній томографії голови об’ємний утвір в лівій скронево тім’яній ділянці розміром 6х3 см. Ваш діагноз, тактика.
A. Забій мозку, консервативне лікування в умовах реанімації.
B. Забій мозку, церебральна кома, хірургічне лікування.
C. Забій мозку, субарахноїдальний крововилив, люмбальна пункція.
D. Струс мозку, субарахноїдальний крововилив, консервативне лікування.
E. Здавлення мозку епідуральною гематомою, хірургічне лікування.
ANSWER: E

53.У хворого закритий перелом середньої третини обох кінцівок правої гомілки із зміщенням під кутом. Хворому показане хірургічне лікування. Який метод репозиції застосовується при класичному оперативному лікування переломів.
A. Закрита ручна одномоментна.
B. Апаратна позавогнищева одномоментна.
C. З допомогою скелетного витягу.
D. Відкрита, багатомоментна, апаратна.
E. Відкрита одномоментна, ручна.
ANSWER: E

54.У хворого закритий перелом нижньої третини правого стегна із зміщенням по ширині і довжині із закороченям відламків. В ділянці перелому на шкірі інфіковані подряпини. Хворому накладено скелетний витяг за бугристість великогомілкової кістки. Який оптимальний вантаж необхідний для скелетного витягу?
A. 1/14 маси тіла (4-7 кг)
B. 1/5 маси тіла (8-15 кг)
C. 1/15 маси тіла (3-5 кг)
D. 1/20 маси тіла (2-3 кг)
E. 1/7 маси тіла (6-12 кг)
ANSWER: E

55. У хворої Н., 42 р. політравма: закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Закритий оскольчастий перелом обох кісток правої гомілки із зміщенням кісткових відломків. Травматичний шок другого ступеня. Який метод репозиції і фіксації відламків є оптимальним в даному випадку?
A. Відкрита репозиція, металоостеосинтез інтрамедулярний.
B. Закрита ручна репозиція, гіпсова пов’язка.
C. Відкрита ручна репозиція, металоостеосинтез екстрамедулярний.
D. Позавогнищевий компресійно-дистракційний остеосинтез.
E. Закрита репозиція і фіксація з допомогою скелетного витягу.
ANSWER: E

56. Хворий A. 36 років, отримав травму під час дорожньо-транспортної пригоди. Домінує важка черепномозкова травма. Церебральна кома другого ступеня. Який метод діагностики є найбільш достовірним в оцінці інтракраніальних пошкоджень в даного хворого?
A. Спінальна пункція.
B. Електроенцефалографія.
C. Рентгенографія.
D. Ультразвукова діагностика.
E. Комп’ютерна томографія.
ANSWER: E

57. У хворої Н., 42 років політравма із домінуванням закритої черепномозкової травми, забою головного мозку. Окрім того має місце закритий перелом обох кісток нижньої третини гомілки із зміщенням кіткових уламків. Показаний скелетний витяг. Вкажіть оптимальне місце проведення шпиці Кіршнера і вантаж необхідний для витягу.
A. Бугристість великогомілкової кістки, 1/7 маси тіла (6-10 кг).
B. П’яткова кістка, 1/14 маси тіла (4-7 кг).
C. Щиколотки обох гомілкових кісток, 1/14 маси тіла (10-12 кг).
D. П’яткова кістка, 1/7 маси тіла (6-12 кг).
E. Таранна кістка, 1/14 маси тіла (4-7 кг).
ANSWER: E

58. У потерпілого відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Виражений больовий синдром, хворий кричить від нестерпного болю. З рани стирчить уламок кістки, відмічається інтенсивна кровотеча. З якого міроприємства необхідно розпочати медичну допомогу?
A. Знеболення.
B. Накладання асептичної пов’язки.
C. Транспортна іммобілізація.
D. Протишокова рання інфузійна терапія.
E. Зупинка зовнішньої кровотечі.
ANSWER: E

59.У хворого перелом обох кісток середньої третини правої гомілки із зміщенням відламків по ширині і довжині із заходженням відламків. Хворому 56 років. Проведено позавогнищевий компресійно-дистракційний остеосинтез. Який метод репозиції використано в даному випадку.
A. Закрита ручна, одномоментна.
B. Відкрита ручна поступова.
C. Відкрита одномоментна ручна.
D. Ручна закрита поступова.
E. Апаратна закрита поступова.
ANSWER: E

60.У хворого закритий осколчатий перелом середньої третини великогомілкової кістки із зміщенням кісткових відламків під кутом і периферії. Травматолог перед вибором методики лікування. Який із методів лікування найбільш небезпечний щодо інвазивності?
A. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез.
B. Відкрита репозиція, екстрамедулярний остеосинтез.
C. Відкрита репозиція, остеосинтез шурупами.
D. Відкрита репозиція, серкляжний шов.
E. Компресійно-дистракційний остеосинтез апаратом Ілізарова.
ANSWER: E

61. У хворого із закритою травмою живота розривом селезінки провели лапоратомію, спленектомію. При ревізії органів черевної порожнини іншої патології не виявили. В черевній порожнині більше 1,5 літра крові. Провели реінфузію аутокрові. Яка основна мета реінфузії в даному випадку.
A. Гемодинамічна.
B. Імуностимулююча
C. Гемостатична.
D. Протишокова.
E. Замісна.
ANSWER: E

62. У потерпілого, якого звільнили із завалу виявили синдром довготривалого стиснення правої гомілки з переломом обох кісток і опік ІІ – ІІІ А ступеню обох китиць і передпліччя. Як називається така травма.
A. Поєднана.
B. Множинна.
C. Політравма.
D. Важка травма.
E. Комбінована.
ANSWER: E

63. У хворого із закритою травмою грудної клітки клінічно і рентгенологічно стверджено наявність закритого пневмоторакса зліва. Ліва легеня наполовину колабована. Що робити?
A. Провести пункцію лівої плевральної порожнини, відсмоктати повітря.
B. Торакоцентез у сьомому міжребер’ї по середньоакселярній лінії, дренаж за Бюлау.
C. Торакоцентез у другому міжребер’ї по середньоключичній лінії, дренаж за Редоном.
D. Торакоцентез, зашивання рани легені, дренаж за Бюлау.
E. Торакоцентез у другому міжребер’ї по середньоключичній лінії, дренаж за Бюлау.
ANSWER: E

64.У травмпункт звернувся хворий із скаргами на біль в ділянці правого плечового суглоба. Біль виник при ударі тенісною ракеткою по м’ячу. При огляді права верхня кінцівка у вимушеному положенні, активні рухи в плечовому суглобі відсутні, при пасивних плече “пружинить”, головка плечової кістки пальпується в аксілярній ділянці. Ваш діагноз?
A. Вивих правого плечового суглоба.
B. Вивих головки плечової кістки.
C. Дисторзіо правого плечового суглоба.
D. Вивих правої верхньої кінцівки.
E. Вивих правого плеча.
ANSWER: E

65. Хлопчик 11 років отримав травму. Діагностовано відкритий перелом правої плечової кістки. Через 24 години після поступлення в стаціонар виконана операція – відкрита репозиція, металоостеосинтез. Через 12 годин після операції відмічено значний набряк кінцівки, крепітація в ділянці м’ягких тканин плеча, передпліччя, надключичної ділянки. Стан хворого важкий, тахікардія,тахіпное, дитина збуджена. Температура тіла 39?. Про яке ускладнення перш за все треба подумати.
A. Гострий післяопераційний тромбофлебіт.
B. Суб та епіфасціальна обширна гематома.
C. Нагноєння післяопераційної рани.
D. Післяопераційна субфасціальна флегмона.
E. Анаеробна газова інфекція.
ANSWER: E

66. Пацієнту була виконана первинна хірургічна обробка рваної рани поперекової ділянки. Первинні шви не накладені тому, що рана була сильно забруднена землею із обширним некрозом країв. На десяту добу після операції рана покрита яскравою грануляційною тканиною. Виділення серозні, перифокального запалення немає. Дефект тканан має овальну форму, розміром 15 х 4,5 см., глибина до 4 см. Визначте подальшу лікувальну тактику.
A. Далі вести рану відкритою до повного загоєння.
B. Накласти первинно-відтерміновані шви.
C. Накласти пізні вторинні шви.
D. Накласти первинні шви після попереднього дренування.
E. Накласти ранні вторинні шви.
ANSWER: E

67. Жінка 47 років, працювала на дачі і поранила сапою ногу в ділянці тильної поверхні стопи. За медичною допомогою не зверталася, промила рану перекисом водню і наклала пов’язку. Через два дні відмітила значне погіршення стану, виник розпираючий біль в ділянці правої нижньої кінцівки. Температура тіла 39°, тахікардія, гіпотонія. Місцево: різкий набряк стопи та гомілки, шкіра покрита синюшними плямами. Рана на тилі стопи 3х4 см, тканини сірі, ексудат мутний. При пальпації в ділянці гомілки визначається крепітація. Яке ускладнення виникло у хворої?
A. Нагноєння рани, сепсис.
B. Нагноєння рани, септичний шок.
C. Гнилісна інфекція, сепсис.
D. Бешиха, флегмонозно-некротична форма.
E. Анаеробна газова інфекція.
ANSWER: E

15

Приложенные файлы

  • doc 376879
    Размер файла: 737 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий