Творчі сходинки 2011.Матеріали переможця районної виставки «Творчі сходинки педагогів Турійщини – 2011» Тема: « Організація н..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Відділ освіти Турійської районної держадміністрації

Турійська загальноосвітня школа I
-
III ступеня
Методичні

рекомендації


Організація навчального

процесу в 1 класі

С
истематизувала і
уко
м
плектувала


Вчитель вищої
категорії


Дудар Лариса
Іванівн
а20112

У методичних рекомендаціях


поради, як оцінити першокласника, як
заохотити його, як стимулювати інтерес до навчання, поради щодо читання і
письма в 1 класі, зразок папки досягнень школяра.


Для вчителів
початкових класів.
3
Зміст

1.

Вступ

2.

Загальні
ви
моги

до оцінювання знань, умінь та навичок учнів 1

го класу.

3.

Вербальне оцінювання відповідей першокласників.

4.

П
обажання для запису вчителем на першу сторінку кожного нового
зошита.

5.

Навчання р
ідної мови. Анкета для виявлення читацьких інтересів, умінь та
навичок учнів.

6.

Розвиток умінь слухати і розуміти висловлювання.


7.Перевірні комбіновані роботи для 1
-
го класу

8.Тексти для перевірки основних програмових вимог до читання і розвитку
мовл
ення.

8
.

Відстеження техніки читання у 1 класі

9
.
Робота з дитячою книжкою.

10.
Навчання письма

Приблизний план роботи за сторін
кою зошита у підготовчий період,


букварний період.

11
.Робота над формою рукописної букви.

12.Списування.

13.Тексти для диктант
ів.

14.Папка досягнень школяра.

15.Пояснення щодо фіксації соціальних навичок.

16.Облік навчальних досягнень учнів.

17 Використана література.4

ВступПершого вересня шестилітня дитина вперше переступить поріг
школи, з якою попро
щається тільки в юнацтві. Попе
реду
одинадцять

довгих
і важких літ навчання. Як важливо, щоб ці роки для кожної дитини були
роками радощів незалежно від того, які здібності і індивідуальні можливості
вона має.

Джерелом такої радості може бути школа, вчител
ь і батьки.


Вчителям, необхідно навчити учнів читати свідомо, виразно, швидко,
писати каліграфічно і

грамо
тно.

Читання нерозривно пов’язане з письмом.
У більшості випадків, якщо учень добре читає, він і грамотно пише. Якщо
учень вміє визначити
головну думку твору, робить висновки з прочитаного.
Тобто вміє логічно мислити, то йому легше дається розв’язування задач з
математики.

Особливо важливо, щоб, починаючи з першого класу, діти вміли добре
читати. Це запорука успішного навчання в наступних кл
асах.


5

З досвіду роботи

Загальні вимоги до оцінювання знань

умінь та навичок учнів 1
-
го класу

Питання контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів є
предметом
обговорення та суперечок педагогів, Проте
видатні педагоги Я. Коменський,


Ш.
Ам
онашвілі,

М.
Сухомлинський.

в
важали, що оцінка у балах заважає
формуванню адекватної
самооцінки у дітей молодшого шкільного віку,
приводить до
формування заниженої оцінки самого себе, часто спричинює
втрату інтересу до навчання, а іноді


до зникн
ення
пізнавальної мотивації на
все життя. Приведемо лише декілька висловів, що стануть вагомим
аргументом вчителю
для розмови з батьками на користь безоціночного
навчання.
"...

Оцінки

є тромбами у навчально


пізнавальній діяльності
дитини;

-

оцінки є неправ
диві мотиви учіння;

-

оцінки є чортики у праведному житті дитини;

-

оцінки є милиці кульгавої педагогіки''

(
III
Амонашвілі)

У оцінках завжди концентрувалася та продовжує
концентруватися
влада
, дорослого (вчителя і батьків) над
дитиною;

-

в оцінках виражається в
изнання школою свого безсилля;

-

оцінка є способом змагання дітей;

-

оцінка є сурогатом ставлення педагога до дитини;

-

оцінки шкодять дітям і вони будуть шкодити їм до тих

пір, поки вони не втратять своєї соціальної значимості,

своєї претензії представляти, хар
актеризувати

особистість дитини, сортувати дітей на хороших та

поганих, встигаючих та невстигаючих, встановлювати

соціальну погоду навкруг дитини".

( А.Б.Воронцов)


6


У початковій класах іноді буває корисно влаштовувати дітям
свято
власного росту. Один р
аз на місяць або хоча
б

на
півріччя слід проводити
одну і ту ж контрольну роботу або
тестування, щоб дитина відчула гордість
за свої досягнення,
Результати старання дитини можна зобразити у вигляді
графіка.


Г.

Цукерман пропонує "лінійки" як спосіб
безвол
ьної
оцінки.
За
допомогою них можна дуже лаконічно оцінити все, що підлягає оцінці.
Корисним є використання "лінійок" для
самооцінки дітьми власної
діяльності
-

ретроспективна (після виконання роботи) і прогностична


( випередж
увальна).
Ретроспективна оцінка
.

Дитина оцінює свою роботу після того, як учитель її
перевірив і
виправив помилки
.
Діти малюють в зошиті З
лінійочки (вертикальні
відрізки), обоє
'язково

відмічають їх
серединки, Зверху заготовляють їх
-

буквами: К


краса,
Б
-
пропуск букв, Г

голосні, Наприклад,
першокласники, що
написали диктант з 6 слів оцінюють себе так: зверху
першої лінійки поставлять собі хрестик ті, хто вважає всі букви
написаними красиво. Хто незадоволений однією


двома
буквами,
ставлять

хрестик трохи
нижче, Ті, хто
задоволений половиною букв, ставлять
хрестик посередині, незадоволені ні однією буквою, поставлять хрестик
внизу.
Спочатку першокласники довго думають над кожною
лінійкою, та
при регулярній самооцінці справляються з
таким завданням дуже швид
ко.

Прогностична самооцінка (оцінка майбутньої роботи) Цей вид самооцінки
використовується лише тобі коли

ретроспективна вже достатньо адекватна,
усвідомлена та

диференційована.
Наведемо приклад. Вчитель пропонує таке
завдання:

Послухайте текст диктанту (
читає). Перед тим, як

приступити до написання, накресліть три лінійки і позначте

на них майбутні результати роботи."

Вибір шкал для оцінювання може бути різним в

залежності від завдань
УРОКУ
.

особистих
проблем
кожної

дитини (диференційований підхід), бажан
ня виявити
суб'єктивну оцінку
самого себе кожною дитиною,
" Бездольне оцінювання повинно
будуватися на таких
принципах:

1)

Змістовна оцінка роботи учня повинна бути максимально

диференційована, щоб кожне зусилля дитини було оцінено

окремо;


7

2)

Оцінка вчител
я


це перш за все засіб вирощування

здорової самооцінки
дитини, тому учні повинні отримати

від вчителя чіткі критерії оцінки;

3)

Самооцінка дитини повинна передувати оцінці вчителя,

лише тоді оціночні
відносини перестануть бути

односторонніми, грою в одн
і ворота, '


(Г. Цукерман).


Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу
здійснюється вербально, При
цьому проводяться рекомендовані види перевірок, але записи результатів
(
оцінок в балах, рівнях) у журналах та інших документа
х
не ведуться
.


Після, закінчення учнями І класу вчителем
складається, письмовий висновок,
який заноситься до
особової справи учня, У ньому зазначаються рівень
розвитку учня та результати оволодіння ним усіма
компонентами навчальної
діяльності, ступінь йог
о
прогресу у навчанні

Вербальне оцінювання робіт (відповідей)
першокласників

-

Молодець!

-

Дякую!

-

Цікаво!

-

Добре!

-

Гарно!

-

Маєш багату уяву!

-

Бажаю успіхів!

-

Мелодійно!

-

Чудово!

-

Дуже гарний вчинок!


-
Я
рад
а за тебе.


-

Скоріше підростай, щоб виконувати

свої задуми.

-

Я хотіла би бути па твоєму місці,

-

І я так хочу!

-

Гарно, втілюй свої мрії в життя.

-

Ти зможеш і сам це зробити
.

-

Головне, щоб мати бажання.

-

Мені дуже приємно.

-

Чудово, ти поетеса.

-

Треба твої поради знати всім дітям і доросли

8


-

Разом
ми чогось

в
а
рті!


-

Але ж цікаво, правда?

-

Дякую! Я справді хочу бути вашим другом!


-

Приємно, що у тебе таким друг?


-

Цікаві ідеї! Дякую!

-

Це просто чудово!


-

Коли у людини добре серце, їй і життя

видається казковим.

-

Я

з нетерпінням буду чекати на твою прац
ю!

-


Дуже добре, що читаючи книжку, ти переживав

разом з героєм!

-


Гарно вирішив проблему.

-


Фантастично!

-


Справді?!


-

Дякую за добрі почуття!


-

Дякую за мудрий висновок.

-


Мудро!

-

Я тебе вітаю з успіхом!

-


Дякую за відверту розповідь!
-

Надзвичайно гарно!

Для успішного навчання вчитель повинен
підкріплювати в дитині
бажання вчитися,
підкреслювати
ці
нні
сть знань у житті
людини. Це може
виражатися у написах на
зошиті дитини.,

Побажання для запису вчителем на

перту сторінку
кожного нового
зошита з рідної мови, математики.

1.

Успіхів у навчанні!

2,

Бажаю успіхів!

5.
Пиши старанно. Робота сама за себе скаже.

4.
Що посієш, те й пожнеш.

5.

Книгу читай
-

розуму набирай.

6.

Без труда немає плода.

7.

Навчання любиш


людиною
будеш.

8.

Кожна робота магістра величає!


9

9.

Хто працює, той щасливий.

10.
Книгу читай
-

розуму набирай.

.
11.
Навчання справа честі, будь завжди на місці

перши
м.

12

Н
авчання і труд поруч ідуть.

13

Б
джола мала, а й та працює,

14

3 праці радість, з ледаря смуток,

15

Щастя і труд по
руч ідуть.

16

Хочеш бути щасливим не будь лінивим.

17

Роботящі руки гори верну..

18

Вміння і труд все перетруть
,

19

Світло землі сонце, світло людини учення.

20

Не мудруй багато, а працюй завзято,

21

Пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням.

22

Праця робить людину розумною
.

23

Посій труд, а праця вродить,

24

Хто знання має, той і мур зламає.

25

Ста
ранність
-

мати успіху.

26

Хто старанно працює, в того й зошит квітує.

27

Вчення світ, а не вчення тьма,

28

Старанність і труд до мети ведуть,

29

У справі треба мати не тільки хотіння, а й

старання.

30

Хто як дбає, так і має.

31

Менше обіцяй, більше працюй.

32

Поспішити


людей


насмішити,

33

Добре роби, добре й буде.

34

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

35

Уперта праця все переможе.

36

Око бачить далеко, розум ще дальше.

37

Мудрим ніхто не родився, а навчився.

38

Знайко
біжить, а Незнайко лежить.


10


Анкета для виявлення
читацьких інтересів, умінь та

навичок учнів 1 класу

(проводиться в усній

формі на початку вересня)

1.

Чи вмієш і любиш ти

ч
итати?

2.

Чи доводилось тобі

самостійно прочитати

книжку? Яку?

3.

Чи читають тобі книжки

вдо
ма?

4.

Що найбільше ти любиш

слухати оповідання, вірші, казки?

5.

Де можна брати книжки

для читання?

6.

Що б тобі
найбільше

хотілося одержати в подарунок:

іграшку,
книжку, цукерки?


Розвиток умінь слухати і розуміти висловлюванняЩоб переконатися в слушност
і такого виду роботи, досить не фронтально, а
в індивідуальній формі перевірити обсяг і глибину розуміння шестирічними
першокласниками прослуханого незнайомого тексту букварного типу.

Наприклад.


Охайні пташки

Сидить Гафійка бі
ля віконечка, відсунула фіранку і милується калиною.


Аж ось « фур

р
-
р


зграйка снігурів налетіла. Посідали на калині і ласують
смачними ягодами. А щоб не забруднитися калиновим соком, то почепили собі
на грудях червоні фартушки.

Охайні пташки.

Для
перевірки засвоєння учнями цього тексту, прослуханого з одного
читання, пропонуємо їм ряд запитань:

1.
Як звали дівчину, про яку розповідається?

2.
Де сиділа дівчинка в кімнаті?

3. На що задивилася у вікно?

4.Які пташки прилетіли до калини?

5. Як в тексті ск
азано про приліт пташок, якими звуками?

6.Чим саме цікаві ці пташки?

7.Для чого снігурі почепили собі на грудях фартушки?

8. Якого кольору були ці фартушки?

9. Що в цій розповіді справжнє, а що казкове?


Свідченням розуміння, запам’ятання окремих фрагм
ентів прослуханого
тексту може бути не тільки повна відповідь дитини, а й коротка, одним словом.
Наприклад, на запитання «На що задивилась дівчинка у вікно?» можуть бути
такі відповіді:

« Дівчина задивилась на калину, що росла під вікном». «
Дівчин
а задивилась на калину». « На калину» . Усі ці відповіді на запитан
ня
після першого прослуховування є цілком задовільними. Вимагати від дітей
повної, розгорнутої відповіді на поставленні запитання доцільно після
відповідної настанови перед наступними прос
луховуваннями.11Картка перевірки

умінь слухати і розуміти висловлювання
.

№ п
\
р

Прізвище, ім’я учня


1.

Ткачук Анастасія

+

2.

Федорук Анастасія

-

3.4.5.6.7.8.
+
-

відповідь вірна

-

відповідь не вірна
Вправи, спрямовані

на вироблення у дітей уміння виділяти

речення з
мовленнєвого потоку,

сприяти
муть усвідомленню школярами найі
стотнішої
ознаки цієї одиниці мовлення, удосконалюватимуть їхній слух, зокрема
інтонаційний.

Скажи,
скільки
речень ти почув(ла).

Повтори останнє р
ечення.

1.

Весною ми пішли до лісу. Там кожне дерево співало свою пісню.

2.

Поблискують

черешеньки в листі зелененькім.


Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

3.

Був морозний ранок. Кругом тиша. Раптом у шибку хтось постукав.

4.

Жив собі дід Андрюшка. А в
нього була баба Марушка.

А в баби
-

дочка
Мінка. А в дочки


собачка Хвінка.
Вправи на розрізнення завершених речень і незавершених також
спрямовані на усвідомлення дітьми інтонаційної і змістової завершеності
речення.

Скажи, що з того, що ти почу
в, є реченням, а що


ні.

Наприклад:

Малята готуються до свята.

Вони зібралися у дитячому….

Тарасик запросив на свято маму.

Мама пошила йому нову…

Хлопчик подякував….

Він одягне нову сорочку на свято.Корисним для розвитку мовлення є вправи на заве
ршення складних
речень.

Вони розвивають асоціативне мислення дітей, спонукають до добору
відповідних слів та постановки їх у відповідну граматичну форму.


Доповнити речення.

Ми пішли до лісу, щоб….

Діти припинили гру, бо…


12

На морі я побачив, як….

Ігор

з Оксаною побували в полі, де….

Я роблю аплікацію, щоб….


Більше простору для дитячої мовленнєвої творчості надають вправи, які
лише узагальнено спонукають до побудови речень,

наприклад:

С
клади
речення, щоб у ньому були

слова:

а) мама; спекла

б) тат
о, наловив

в) бабуся; рукавички

г) дідусь; капелюх

д) овечка; ягня

II
.
Склади речення

про те:

А) Що можна побачити в небі;

Б) що можна почути на концерті;

В) за чим спостерігають на стадіоні;

Г) що рухається по дорозі;

Д) що відбувається на світанку ( наве
сні, восени, взимку)Читання

Перевірка сформованості в першокласників уміння читати
здійснюється в

кінці навчального року індивідуаль
но. З цією метою
використовується невідомий
для учнів текст з дитячих книжок,
який відп
овідає віковим особливостям
школярів, містить всі букви алфавіту та склади різних типів, надрукований
відповідним
шрифтом. Під час перевірки вчитель оцінює спосіб, правильність,
виразність, швидкість читання. Орієнтовна швидкість читання на
кінець 1 класу
становить 20
-
30 слів за хвилину. Проте певна частина учнів класу спроможна
перевищити вказану норму, тому
обсяг тексту для перевірки має бути значно
більшим.Перевірні комбіновані роботи для 1
-
го класу

I.

Після підготовчо
го періоду ( 15
-
20хв.) перевірити:

А) знання дітьми голосних і приголосних ( твердих і м’яких) звуків; уміння
практично розрізняти їх за допомогою фішок;

Б) уміння скласти речення і графічно зобразити його;

В) уміння визначити склади у словах типу рама, їж
ак.

II. У кінці I півріччя перевірна робота складається з двох частин.


Перша

-

перевірка спо
собів читання всіх учнів класу.

Другавміння школярів проводити повний звуковий і складовий аналіз слі
в,
визначати наголос у дво
-

та т
рискладових словах.

( перевірку другої частини контрольної роботи проводять на окремих аркушах
п
а
перу.)


Учням пропонують почергово малюнки. Діти промовляють слово


назву,
розкривають значення кожного; проводять його звуковий аналіз умовними
позначеннями, визначають с
клади, наголос.


13


У кінці навчального року проводять фронтальну перевірку з основних
програмових вимог до читання і розвитку мовлення.

Уміння дітей , також уміння дітей складати зв’язну розповідь за серією
малюнків.


Тексти для перевірки основних п
рограмових вимог до читання і розвитку
мовлення.

Річка

Протікала через село річка. Весною в ній було багато води. Річка була швидка і
весела. І завжди кудись поспішала. Ні хвилинки не стояла на місці. А влітку
річка міліла.

1.Коли в річці було багато води?

2.Коли води в річці ставало мало?

Березень

У березні все починає оживати. На багатьох деревах бруньки блищать і
набухають. Скоро зацвіте береза. У березні прилітає жайворонок. Він співає
веселу пісню навесні. Жайворонок вітає нас з весною

1.Який птах прил
ітає в березні?

2.Яку пісню співає жайворонок навесні?

У лісі

Щедро світить ясне сонечко. Дихає тепленький вітерець. Дзюркочуть веселі
струмочки. Буйно цвітуть проліски. Дзвенить спів пташок. Дятел дзьобом
стукає по корі дерев. Він шукає черв’яків. Закува
ла зозуля. Гарно в лісі весною!

1.Які квіти зацвітають ранньою весною?

2.Що шукає дятел.


Відстеження техніки читання у 1 класі


Дата

1
-
А Учительдо 5 вересня

до 20 січня

до 15 травня

Кількість учнів, охо
-
плених перевіркою

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

Не читаютьПо складахСклад + словоСлово + складЦілі словаБез помилок1
-
2 помилкиВище нормиНормаНижче норми
Робота з дитячою книжкою


Дитячі книжки є основним навчальним матеріалом на заняттях з
позакласного читання.

14

Вимоги до підбору дитячих книжок.Різноманітність книжок за тематикою, жанром емоційною
спрямованістю

з
тим, щоб морально
-
етичний, соціальний

досвід учнів розширюється різнобічно і
відносно рівномірно і щоб на кінець цього етапу навчання діти мали уявлення про
доступне коло читання у такому обсязі: про дітей, їхні взаємини у сім’ї, в школі, з
однолітками, про природу, про рідну землю, про приго
ди, про машини, речі.
У книжках мають бути діалоги, пісеньки, повтори, матеріал для
інсценування, а також опис емоційного досвіду, якого потребують діти . За
жанровою специфікою


це переважно казки, дитячий ігровий фольклор


( пісеньки, лічилки, забавлянки, загадки, класична дитяча поезія, короткі
оповідання.


Структура уроку позакласного читанняУрок комбінованої структури складається з двох основних частин, кожна з
яких має свої завдання і свій навчальний матер
іал.


Перша частина уроку


це

аналітико
-
синтетична робота першокласників із
буквами, складами, словами. ( орієнтовно 10
-
15 хв.)


Друга частина


це заняття з позакласного читання.

Навчальний матеріал


кожного разу нова доступна дитяча кни
жка ( орієнтовно


до 20 хвилин один раз на тиждень)
У цій частині уроку виділяються такі основні компоненти:Стисла підготовка дітей до сприймання навчального матеріалу, яка дасть
змогу відтворити в пам’яті першокласників чи сформувати у них ре
альні
уявлення про основні художні образи, предмети, про які йтиметься у змісті
твору ( 2
-
3хв)Виразне читання ( та перечитування) вчителем вибраного твору ( 3
-
6 хв)Колективне відтворення прослуханого, розмірковування про почуте
Розглядання дитяч
ої книжки, у якій уміщено твір, з метою співвіднесення
його змісту із зовнішніми показниками: ілюстраціями, написами на
обкладинці, щоб наочно переконатись, що це саме той твір, який щойно
прочитав учитель, обмін враженнями про розглянуту книжку ( 3
-
5 хв);Рекомендації до можливої самостійної діяльності учнів з дитячими
книжками, які є в класі чи вдома, у позаурочний час ( 1хв)

Структурні компоненти заняття.


Перший компо
нентце показ не книж
ки, а тих об’єктів зображення
(
персонажів, предметів, с
южетних малюнків), про які йтиметься у тексті і які
допоможуть дітям зосередитись на сприйманні літературного твору.

Особливу увагу потрібно звертати на ті з них, з якими діти зустрічаються
вперше.

Знайомство ї їхніми образами надзвичайно важливе

для повн
оцін
ного
роз
уміння змісту твору, що передбачається прослухати.


Доцільним буде використання такого прийому: коротке запитання вчителя


відповідь дитини: « Хто це?


Ні прізвище автора, ні назву тво
ру педагог на першому етапі за
няття не
повідомляє. Для ді
тей це поки що зайва інформація.15


Далі вчитель уголос читає невеликий за обсягом художній твір. Знову


таки, він не акцентує увагу дітей на книжці


об’єкті,
не показує ілюстрації, не
демонстру
є обкладинку. Якщо вчитель вибирає для читання вірш, то його краще
декламувати напам’ять.


Закінчивши читання, учитель перевіряє, як діти зрозуміли текст, що вони
почули і що уявили під час слухання.


Другий

компонент заняттяце відтворення образн
ого сприймання
художнього твору.


Після того, як учитель переконається, що діти освоїли зміст тексту, він показує
книжку, з якої читав твір.Показ дитячої книжки вчитель розпочинає з розгляданням першої і четвертої
сторінок обкладинки. Спочатку
розглядаються ілюстрації, далі


написи на
першій сторінці обкладинки ( прізвище автора, заголовок), які вчитель або діти
обов’язково прочитають і показують класу.

Після цього учні ознайомлюються з
книжкою посторінково.У період навчання грамоти п
едагог планує

кілька бібліотечних занять, які
проводяться в шкільній ( районній, міській бібліотеці)Плануючи заняття з дитячою книжкою, вчитель враховує вимоги навчальної
програми, рівень розвитку читацької діяльності школярів, їхніх читацьких
за
питів, умови книжкового забезпечення.
Навчання письма

Приблизний план роботи за сторінкою зошита у підготовчий період:

1.Розгляд сторінки ( повністю)

2.Бесіда за малюнком.

3.Порівняння ліній на малюнку із графічними вправами у першому рядку


( виділення схожих).

4. Зображення ліній, елементів літер.

Цьому передує:

А) нагад
ув
ання про гігієнічні правила письма;

Б) пояснення характеру вправи ( окремий елемент, у поєднанні…

В) показ послідовності рухів паль
ц
ів.

5.Повільне обведен
ня зразка.

6. Повільне письмо перших двох елементів у рядку.

7.Виправлення графічних і технічних помилок учителем, з коментарем.

8. Письмо елементів самостійно до кінця рядка.

9.Порівняння ліній на малюнку з графічними вправами у другому рядку.

10. Розфарб
овування малюнків.

11.Розгорнутий підсумок уроку ( виходячи з мети)


Приблизний план роботи за сторінкою зошита у букварний період:

1.

Розгляд сторінки ( повністю)

2.

Бесіда за малюнком.

3.

Проведення складового і звуко
-
буквеного аналізу слів, пропонованих
учител
ем.


16

4.

Виділення виучуваного звука, позначення його друкованою
, потім рукописною
літературою.

5.

Робота над формою рукописної букви.

6.

Письмо букви, складів, слів з нею.

7.

Виправлення графічних, технічних помилок.

8.

Продовження письма у рядках зошита.

9.

Розфарбування, з
аштриховування контурних малюнків.

10.

Розгорнутий підсумок уроку.

Робота над формою рукописної букви.

Нова літера розглядається під керівництвом учителя.

Вона пишеться на дошці
у збільшеному вигляді (цілою розкладеною на елементи), порівнюється з
друкованою,

уточнюються складові елементи букви, порівнюються з елементами
вивчених рукописних. Учням пропонується звернутися на сторінку добукварного
періоду, на якій вивчались подібні лінії. Учитель, обводячи написану на дошці літеру
( чи одночасно зображуючи її),
супроводжує поясненнями: звідки

починати, куди
вести, де починати наступний елемент, де закінчувати літеру. Показує основні рухи
пальців. Наголошує на тому, що рухи зверху вниз повинні спрямуватись на себе.
Виділяє елементи, які повинні мати однаковий нах
ил. Буква зображується два


три
рази учителем на дошці, звертаючи знову увагу на рух пальців під час письма букви.
Діти обводять літеру в повітрі, дивлячись на дошку. Пишуть її різними розмірами з
розплющеними і заплющеними очима. Тут можуть використовува
тися й інші
прийоми роботи з метою сприяння швидкому і правильному запам’ятовуванню
форми літери, порядку її написання.

У післябукварний період необхідно на кожному занятті пропонувати

списування друкованих слів, речень чи невеликого зв’язного тексту.
Найкращим
посібником має стати Буквар.

Списування проводиться як фронтальні, так й індивідуальні.

Списування може бути з дошки, роздаткового матеріалу. Обсяг матеріалу
наростає з часом. На кінець навчального року можна списувати до 20 слів,
включаючи прийм
енники.


Для диктантів не бажано брати речення із словами, у яких більше трьох
складів, а також є злиті приголосні.


Сформованість графічної навички письма перевіряється шляхом списування
першокласниками друкованого тексту обсягом
15
-
20 слів. Ця переві
рка
здійснюється фронтально в кінці
навчального року.


Текст для списування повинен бути прозовий, не містити
діалогу, за
змістом доступний для розуміння учнями І класу
.

Завдання, які може пропонувати вчитель на уроці письма.


Записати слова:

Е
Село,

море, поле, овес, орел, степ, екран, клен, сквер,
весна, варе
ник, метелик, лелека, лев, колесо, великі, летів, Семен, Пет
ро, Олекса,
тепло, лев, Рівне.

17

Тексти для списування.

1. У Тернополі сквери, парки. Там липи, клени, тополі. Петро у пар
ку лов
ив
метеликів. 2. В Олени, Олекси та Семена нове лото. Вони склали
картинку. А потім
принесли екран. На екрані орел.


Диктанти.

1. Олена ліпила вареники. 2. Овес росте на полі. 3. Лариса і Олена у
степу. Тут
квіти, трави. Олена сплела великі вінки. Високо п
ролетів орел.

Записати відгадки до загадок.

1.
Через воду стежечка, а води не перейдеш.
(Веселка)

2.
Рукавом махнув


дерева зігнув.
(Вітер)

3.
Які ноги заввишки,


Такий ніс завдовжки.


Хату на хаті має,


Жабам рахунок знає.
(Лелека)

ЗАВДА
ННЯ


I
рівень

Списати з друкованого.

У класі парти. Петрик писав слова. Максим складав картинку.

II

рівень

/.
Доповнити речення.
Капуста росте на ....

2. Скласти звукові моделі слів, що є
назвами зображених

предметів
(предметні
малюнки потрібно заздалег
ідь прикріпити на дошці).

ПІ рівень

/.
Записати, якого кольору такі предмети.

Листки ... , сливи ... .

2. Назвати одним словом.

Кор
ови, коні


...

IV

рівень

Вставити пропущені літери у словах.
Л.па, н.тка, пл.та.


'
Д

Сад, мед, дим, діти, вода, двері, дерево, долина, посуд, ведмеді, на
род,
садівник, смородина, Дніпро, Дмитро, Одарка, Данило, Дарин
ка, лід, середа, диван,
родина,

поне
ділок,

Текст для списування.

Тут дім. Коло дому дерева. Он сад. У саду дерева, квіти. Дід Данило садівник.
Він садив смородину. А Даринка полола кві
ти.

Диктанти.

1. Одарка витирала посуд. 2. Ледарів у нас нема. 3. Дніпро


велика ріка. 4. У
відрі вода. 5. Діти підмели двір.

Записати відгадки до загадок.

1.
У вогні

не горить і у воді не тоне.
(Лід)

2.
Хто на зиму роздягається?
(Дерева)

3.
В'ється, звивається, до неба направляється.
(Дим)

4.
Стоїть на дорозі, усім заважає: хто йде, той штовхне, а з дороги

ніхто не забере.
(Двері)


18

Творче списування. Вставити літеру «д».

Са.івн
ик са.ив .ерева. .іти носили .рова у .ім.

З

Зима, мороз, замок, залізо, зерно, звірі, завод, козак, зірка, казка,

озеро, казали, розказали, показали, ковзани, возити, звук, морозиво,

Зіна, Ліза, Назар.Тексти для списування.

1. Зіна і Ліза у лісі. Там кували зозулі. Зіно, коло сосни лосі! 2. Назарові тато
купив ковзани. А в Тараса нові санки. Весело взимку
усім!

Записати відгадки до загадок.

1.
Зроду рук своїх не має, а узори вишиває.
(Мороз)

2.
Торох, торох, розсипався горох, почало світати


нема що збира
ти.
(Зорі)

Творче списування. Вставити літеру «з».

Ков.ани, На.ар, Лі.а, .іна, моро., ві.,
ко.а.

Ь
Карась, лось, окунь, пень, день, сіль, осінь, рись, кріль, кінь, дідусь,
опеньки,
пром
інь, тінь, льон, синька, Василь, Івась, Петрусь, березень,
квітень, травень, липень,
серпень, вересень, Львів.

Тексти для списування.

І.Мама доньку колисала. Мама пісеньку співала. 2. Василько та Івась


друзі.
Вони разом у лісі. Зараз осінь. Коло пеньків
опеньки.

Творчий диктант
.
Записати слова так, щоб вони називали один пред
мет.

Окуні, карасі, дні, кролі, коні, промені.

Відгадати загадки. Слова
-
відгадки поділити на склади.

1. Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає.
(Осінь) 2.
Хто це пі
сеньку таку
нам співа: «Ку
-
ку
-
рі
-
ку!»
(Півень)
3. Йде слідом за тобою, уті
кай


не утечеш,
доганяй


не доженеш.
(Тінь)

Творче списування. Вставити «ь».

Олен., пен., пал.то, кріл., опен.ки, пал.ма.

Б

Дуби, верба, брат, бузок, баран, булава, азбука, банани, робота, ро
бі
тник,
кубики, барабан, білка, берізка, Борис, Буратіно..

Вибірковий диктант. Виписати слова з буквою «б».

Василь і Борис


брати. Василь


робітник. Його брат


школяр.
Сьогодні
вони були у театрі.

Диктанти.


1.У берізки біла кора. 2. Буратіно
продав азбуку. 3. На узліссі рос
туть дуби.

Списати.

Скоромовка.

Купив бегемот бегемотикам ботики.

Скласти слова зі складів:

біт, ро, ник; кон, бал; бар, рис, ба; ра,
бу, нок, ди.

Дописати загальну назву до груп слів.

Дуб, береза, верба


... . Окунь, кара
сь, короп


... . Зебра, слон,

ведмідь

....

19

Записати відгадки до загадок
.

І.Що росте догори коренем?
(Бурулька)
2. Повен хлівець білих овець.
(Зуби)
3.
Люблять мене, поважають, та б'ють мене, коли грають.
(Барабан)
4. Біла кора,
тоненькі віти. Що то є?

Вгадайте, діти.
(Береза)

Г

Гора, гуси, горб, ігри, гарно, гарбуз, город, глобус, голос, виноград,
голова,
нога, горобина, подруга, друг, берег, погода, горло, голка,
грудень, газета, газ, грім,
дорога, Галина, Горпина, Гнат, Ігор, Бог
дан, Григір, Олег, О
льга.

Диктанти.

1. На городі ростуть огірки, помідори, гарбузи. Галинка вибрала огі
рки. А
мама засолила на зиму. 2. У саду поспів виноград. Зробимо з нього сік. 3. До вікна
прилетіли голуби. Ігор годував голубів.Спи
с
ати скоромовки.

1. На горі дуби, під

дубами гриби. 2. Галка сіла на палку. Палка вда
рила галку.

Записати відгадки до загадок.

1. Не кінь, не віл, а прив'язаний.
(Гарбуз) 2.
Що у нашому городі
стає першим у
пригоді, виростає щодоби, як у лісі ті гриби?
(Огірки)

Ґ

Аґрус, ґава, ґанок, гульк
а, гніт, ґудзик, ґедзь, фунт, грати, дзиґа, ґел
ґотати.

Списати.

Скоромовка
.
Ґава на ґанку пекла запіканку.

Диктанти.

І.Гуси в лузі ґелґотали. 2. На дерево сіла ґава. 4. Дзиґа весело крутилася.

Підсумкова робота за перший клас.

Обсяг роботи до 22 слів

I

рівень

1..
Записати речення під диктовку
.

Катя та Оля були у парку. Гам багато дерев
.

(Інші тексти: 1. Мої друзі побували у Ки
є
ві. Вони відвідали музеї, театр. 2.
Діти ходили у ліс. Вони збирали квіти. Яків побачив
з
айчика.)

2. Списати з друкованого шрифту.

Восени Василько посадив тюльпани. Вони зацвітуть навесні.

(Інші тексти: 1. Я повісив на ясені шпаківню. У ній поселилися шпа
ки. 2. Наша
Галя


трудівниця. Вона в мами помічниця. 3. Пташки піс
ня
ми зустрічають день. У
гаю закувала зозуля. Голуб піднявся у небо.)

II

рівень


Скласти звукові моделі слів, що є назвами зображених пре
дметів.

Мак, льон, жито.

(Інші групи слів: літо, осінь, весна; сосна, бук, ялина; чайка, шпак,
голуб.)

2. Вставити пропущені слова.

(Речення подані на дошці друкованим
шрифтом.)

Морква росте на ... . Білочка живе у ....

(Інші речення: 1. Бабуся сіяла ... .

Дідусь садив ... . 2. Ми збирали у лісі ... . З
дерева злетів ... . 3. Євген написав ... . Ярина читає ....)

20

III

рівень

1
.
Вставити пропущені літери.

(Слова подані на дошці друкованим шри
-
фтом).

Учен., кре.да, .жак, а.рус.

(Інші групи слів: ред.ка, .д
альня, т.льпан, за.чик; ячмін., по.зд, ли
-
сиц., Л.ба;
їдал.ня, Ки.в, урожа., пісн. .)

2. Записати ознаку до назви предмета.

Огірок (який?)... . Помідор (який?)... .

(Інші слова: школа (яка?) ... , будинок (який?) ... , сонце (яке?) ... , хмара
(яка?)..., в
овк (який?)..., лисичка (яка?)... .)

IV

рівень


Скласти і записати 2 речення за сюжетним малюнком.


Ю


Юрта, юнга, весною, тюльпан, крючок, малюнок, любити,
юшка, каюта,
ключ, Юлія, Юрій, Юстина, Люда, Люба.


Списати.

1.
Загадка.

Дивний ключ у небі лине:

не залізний, а пташиний.
{Жура
влі)

Попереджувальні диктанти.

1.

Пішла киця по водицю та й упала у криницю. 2. Люба і Юля піш
ли до
гаю. Там співають птахи. 3. Юрко та Юхим пішли до річки. Хлопці

купалися, вудили рибу. А потім зварили з риби юшку. 4. У Люди
малень
ка грядочка.
Вона посіяла моркву, посадила цибулю. Люда любить свою
грядочку:»

Є


Єнот, співає, приємно, малює, радіє, заєць, синє, грає, літає, Єва, Єв
ген,
Євгенія.

Списати.

Загадки.

1. Крил не має, а гарно літає.
{Сніг) 2.
Гріє, гріє, припікає
, всіх у воду
заганяє.
{Сонце)
3. Хто спить, а очей не закриває?
{Заєць)

Попереджувальні диктанти.

1. Пролітає сніг, падає до ніг. 2. Вітер в морі повіває і кораблик під
ганяє.
Творче списування. Записати за зразком.

Зразок. Я
читаю


він читає.

Я малюю. Я

співаю. Я шию. Я граю.

Записати прислів'я. Підкреслити слова з буквою «є».

1. Хто багато читає, той багато знає. 2. Праця людину годує, а лінь марнує.
3. Ластівка день починає, а соловей кінчає. 4. Як працюєш


так
і маєш.


Щ

Щука, щітка, дощ, кущ, лящ, щавель, ящірка, щиро, щедро, борщ,

щічки, щасливі, блищить, хрущ, щиглик.

Коментоване письмо.

Щука


хижа риба. Вона нищить малих рибок. Тому щук у ставках
виловлюють. Борис Пащенко зловив щуку і ляща.


Ф

Фазан, фонтан, фарби. професія, порт
фель, фанера, фільм, жирафа, Федір,
Федора,
фермер, кефір,
зефір
, фірми, форма, Феодосія.
21

Попереджувальні диктанти
.

1. У сквері фонтан. Біля фонтана гралися діти. На клумбах яскраві флокси.
2. Яблу
ка, груші, сливи
-

фрукти. У фруктах багато вітамінів.

Вибірковий диктант. Виписати слова і буквою «ф».

Феді подарували фарби. Федорчин брат служить на флоті. Фіалка


пахуча
квітка. Фазани


красиві птахи. Влітку ми поїдемо у Феодосію.

Творче списуванн
я. Вставити літеру «ф».

.едір


.ермер. Він має велику свино.ерму. .едора і
.росина добре
доглядають свиней.

ДЗ

Дзеркало, дзиґа, ґудзик, кукурудза, дзвоник, дзюрчати, дзвенить,
дзенькає.

Попереджувальні диктанти.

1. У лісі чути дзвінкі голоси пташок.

2. Кличе дзвоник нас до школи. 3. Я можу
сам пришити ґудзик. 4. У долині дзюрчав струмок. 5. На столі стоїть дзеркало. 6. На
полі росли сині квіти. Це дзвоники. Вони на вітрі
дзенькали: дзень
-
дзень!

ДЖ
Джміль, бджола, ходжу, сиджу, джерело, Джеря.

Поперед
жувальний диктант.

1. Джмелі загули над квітами. 2. Хлопці пішли до джерела. 3. З дуп
ла вилетів
рій бджілок. 4. Бджола мала, а й та працює. 5. Джерельце під вербою виблискує
водою. 6. Джерельна вода холодна.

АПОСТРОФ

Сім'я, м'яч, в'юн, солов'ї, здоров'
я, в'ється, хлоп'ята.Попереджувальний диктант.

Я

знаю багато прислів'їв. 2. Хлоп'ята наловили в'юнів. 3. Нас у сім'ї п'ятеро.
4. Сім'я вечеря коло хати. 5. Бабуся зв'язала Дем'яну рука
вички. 6. Діти гралися на
подвір'ї.

ТЕКСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СПИСУ
ВАННЯ

1.
Дзвінок. Учні заходять у клас. Почався урок. Йосип читає про лі
сових звірів.
На екрані учні бачать вовка, зайця, лисицю.

(18слів.)

2.
Прийшла зима. Всюди пухнастий сніг. На дереві годівниці.

Дем'ян і Василь годували птахів. Хлопчики сипали крихти, зер
но. Діти

люблять пташок. (20 слів.)

3.
Продзвенів дзвінок. Закінчилися уроки. Діти поспішають додому.

У Мар'яни новий портфель. У портфелі пенал, альбом, фарби, книги, зо
шити.
(18 слів.)

Ч

Учні, сонечко, час, човен, задача, річка, ніч, чоб
оти, черевики, лиси
чка,
горобчик, чорнило, ручка, рівчак, підручник, овочі, курча, біло
чка, Чернігів, Черкаси.

Тексти для списування.

1. Чорна ніченько
-
чарівниченько! 2.
Журавлі

курличуть,


Чом не бачимо твого личенька?

Курличаток кличуть:


Чи ти сонечка чекала?
Курли, курли, курличеньки,


Чи від нього утікала?


До річеньки, до річеньки!(Г. Бойко)22

Творче списування. Розмістити речення у такому порядку, як відбува
лися
події.

Телесик несе рибку. Човник пливе до берега. Дід зробив човник.
Мати несе
обід.

Списати загадку.

Ми грибо
чки невеличкі, а назвали нас ...
(лисички).

Попереджувальний диктант.

І.Тато подарував Ользі нову ручку. 2. Учні записали задачу. 3. Через річку
збудували міст. 4. Була темна ніч.

Й

Чай, чайка, майка, лійка, гайка, зайчик, гайок, мій, піймати, сойка,
йде
мо,
байка, іній, Йосип, Андрій, Сергій, Матвій, Надійка.

Списати.

1
.
Співанка
.
Зайчику, зайчику, мій братчику! Не топчи городика! 2.
Примовка.

Гайку, гайку, дай гриба і бабку! 3
.
Народна прикмета
.
Піз
ній листопад


буде
сувора зима.

Вибірковий диктант. В
иписати слова з буквою «й».

Мама заварила чай. З вулика вилетів рій. Діти піймали зайчика. Ма
рійка читала
байку. У гайку співав соловей.

Творче списування. До слів першого рядка добрати слова і другого ряд
ка і
записати словосполучення.

Білий, добрий, срі
бний, смачний.

Іній, сніг, чай, друг.

Попереджувальний диктант.

У дворі великий квітник. Марійка й Валерій полили квіти. Красивий

квітник!

X


Хор, мох, тихо, хата, горіх, хвіст, хмари, халва, холодно, хвилі, му
ха,
сухий, хліб, ходили, хвилина, комаха,
Трохим, Харитон, Захар.

Списати.

\
. Прислів'я
.
Без охоти нема роботи.
2
. Скоромовки
.
Тхір хитрого
лиса
перехитрив. Сірий вовк і хитрий лис повтікали в тихий ліс.

Попереджувальний диктант.

1. Хлопчики збирали горіхи. 2. Не кидайсь хлібом! 3. Коло хати рос
т
уть
дерева. 4. Взимку птахам холодно.


Я

Ягоди, ялина, маяк, пояс, якір, яблуко, яма,
рядок,

ляль
ка, сяйво, тягне,
рясно, Яна, Ясочка, Зоя,
Леся.

Списати.

1.
Пиляв Пилип поліна з лип, притупив пилку Пилип.

2.
Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово.

3.
Ял
инка ясними вогнями яскраво світиться і сія.

Творче списування. Вставити літеру «я».

.ків, .рина, .на, .сочка; Марі., Вікторі., Зо., Волод..

Попереджувальні диктанти.

1.
Зоя і Леся


подруги. Вони вчаться в одному класі. Зоя захворіла.

Леся принесла подрузі с
мачні яблука.

2.
Володя ходив до лісу. Там він збирав ягоди, горіхи, гриби. Біля

ясена хлопчик побачив диких каченят.


23

Ж

Жук, жито, журавлі, жолудь, жоржина, вуж, жаба, книжка, пиріжок,
коржик, урожай, ожина, журнал, кажан, пожежа, лижі.

Списати.

Примовка.

Ж
уравлі, журавлі, колесом, колесом!
2. Скоромовки
.
Жатка жваво
жито жне. Два вужі, як два ножі, блиснули на сонечку.
3.
Приспів 'я.

Книжка
вчить, як на світі жить.

Попереджувальні диктанти.

1. Бабуся пекла пиріжки і коржики. 2. Бережіть кожну хвилину! 3. Як
ів живе в
Житомирі. Разом з друзями він був у Карпатах. Там хлоп
чики бачили стрімку річку,
високі гори. Подорож сподобалась. 4. Журавлі летять у вирій. Діти стежать за
птахами. 5. Жоржини


красиві квіти.
Олесь поливав жоржини. Вони виросли
високі.

Творче

списування. Вставити літеру «ж».


Ли.і, ні.ка, кни.ка, .ук, ву..

Ш

Шпак, шуба, шишка, шапка, шовк, шерсть, школа, школяр, шипши
на,
машина, каша, миша, пташка, каштан, кошеня, вишивка, р
ушни
чок, Шевченко, Сашко.

Списати.

Прислів'я.

1. Де багато пташок, там нема комашок. 2. На печі, на пе
чі смачні та
гарячі пшеничні калачі.

Поспівка.

Ой ти, коте сірий,


Та вимети сіни,

Загадка
-
добавлянка.

У садочку понад тином

Я зробив йому хатину.


Він навколо обдивився,


Засміявся й оселився.


Диктанти.

1.
Ми тепер не просто діти, ми найменші школярі.

2.
Тиміш і Сашко разом ідуть до школи. Біля дороги хлопчики

зупинилися. Пропустили машини. Пішли до школи.

3.
В горішнику горішина горішками обвішана.

4.
Он наша школа. Біля

школи каштани. Хороше нам у школі!

Творче списування. Вставити літеру «ш».

.ип.ина


важлива лікарська рослина. Тимі. рвав .ип.ину. .ип.ина
колола руки.


І

їжак, їжа, поїзд, поїхали, країна, твої, мої, гаї, Київ, Україна, їдальня.

Списати.

Київ


голо
вне місто України. Учні нашої школи їздили у Київ по
їздом. Їх
водили в парки та музеї.

Попереджувальні диктанти.

1. Із садка в холодну пору поспішав їжак в комору. їжак давно не їв, чистив
ніженьки свої. 2. До Чорного моря ми їхали поїздом.
24

Загадки.

1.
їду, їду, нема сліду.
(Човен) 2.
Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі.
(Морква)
3. Проїхав я весь рідний край, хто я такий? Ану вгадай.
(Поїзд)


Речення для списування.

Коло ниви ліс. У лісі високі сосни.

У класі Оксана і Клава. Вони мили в
ікна.

Записати відгадки до загадок.

1.
Стоїть півень на току у червонім ковпаку.
(Мак)

2.
Маленьким, кругленьким докинеш до неба.
(Око)

3.
Круглий, смугастий, до того ж


хвостатий, червоне с
ерце, зеле
ний бік, має
смачний солодкий сік.
(Кавун)

З поданих складів утворити слова;

а)

вун, ка; си, о, ка; ло, мо, ко;

б)

но, кі; у, на, ка; на, ли, ка;

в)

ла, Ми, ко; Ок, на, са; ва, Кла.


П

Суп, липа, піна, пилка, палка, лампа, папка, співи, пісні, п
исав, пів
ник,
сопілка, співав, Павло, Панас, Поліна, Пилип, мавпа, пісок, по
ні.

Речення для списування.

1. Алла липку поливала. 2. Поліна купила масло і молоко. 3. Панас писав
слова. 4. Пилип плавав. 5. Павло купив у кіоску папку.

Диктант.

У Пилипа калин
ова сопілка. Вона нова. Оксана співала пісні.

Записати відгадки до загадок

1.
Хто найраніше встає?
(Півник)

2.
Не горить, а гасити доводиться.
(Вапно)

Змінити слова за зразком.

а) сосна


сосни;

б) слова


слово;

липа


.
.. ;

маки


...;


осика

... ; кавуни

....


Р

Рак, рис, сир, рама, рука, ріка, кора, нора, ірис, марка, парк, курка,
ранок,
ринок, ріпка, просо, косар, лікар, ворона, сорока, корова, ро
слина, кров, комар, Роман,
Лариса, Марина, Ірина, прап
ор, крапка,
крик, кролик, Крим, арка, рана, роса, рулон.

Речення для списування.

На полі корови. У корів молоко. Корови: му! Молока кому? Роману і Олі,
Варварі і Миколі.

Диктанти.

1. У Ірини руса коса. 2. Лікар виписав ліки. 3. На руку сів комар. 4. Роман
приніс нові марки. 5. Лариса рвала моркву.

Вставити пропущені слова.

На ниві.... У лікарні.... У парку .... На полі....
Слова для довідок:
косар, лікар,
осики, корови.

Т

Кіт, тато, літо, сито, лото, ноти, порт, спорт, торт, сорт, плита, ко
тик,
нитка, тіст
о, літак, стіл, сітка, листок, місток, тарілка, ворота,
лопата, молоток,

25

ластівка, квіти, Тарас, Тимур, Наталка, світ, світло, рот, трактор, парта, салат, квиток,
вівторок, Світлана.

Тексти для списування.

1. Мама місила тісто. Наталка мила тарілки, вилки.

Тато писав лис
ти. А Тарас
склав лото. 2. У кімнаті котик. Він коло стола. Котику, он молоко! 3. У полі маки.
Мак


квітка. Квітка


рослина.

Диктанти.

1. Віктору тато купив лото. 2. Наталка мотала нитки. 3. Тимур літав
літаком у
Литву.

Записати відгадки
до загадок.

1.
Сидить вона на городі вся у латках.
(Капуста)

2.
Не скляний він, не з металу,


Риє землю він розталу,


А прислухайтесь


дзвенить.


Як весна приходить вмить.


(Струмок)


Підсумкова робота за пе
рший клас.

Обсяг роботи до 22 слів

I

рівень

1..
Записати речення під диктовку
.

Катя та Оля були у парку. Гам багато дерев.

(Інші тексти: 1. Мої друзі побували у Кисві. Вони відвідали музеї, театр. 2.
Діти ходили у ліс. Вони збирали квіти. Яків побачив іайч
ика.)

2. Списати з друкованого шрифту.

Восени Василько посадив тюльпани. Вони зацвітуть навесні.

(Інші тексти: 1. Я повісив на ясені шпаківню. У ній поселилися шпа
ки. 2. Наша
Галя


трудівниця. Во
на в мами помічниця. 3. Пташки піс
нями зустрічають день. У
гаю закувала зозуля. Голуб піднявся у небо.)

II

рівень


Скласти звукові моде
лі слів, що є назвами зображених предметів.

Мак, льон, жито.

(Інші групи слів: літо, осінь, весна; сосна, бук, ялина; чайка, шпак,
голуб.)

2. Вставити пропущені слова.

(Речення подані на дошці друкованим
шрифтом.)

Морква росте на ... . Білочка живе у ....

(Інші речення: 1. Бабуся сіяла ... . Дідусь садив ... . 2. Ми збирали у лісі ... . З
дерева злетів ... . 3. Євген написав ... . Ярина читає ....)

III

рівень

1
.
Вставити пропущені літери.

(Слова подані на дошці друкованим шри
-
фтом).

Учен., кре.да, .жак, а.
рус.

(Інші групи слів: ред.ка, .дальня, т.льпан, за.чик; ячмін., по.зд, ли
-
сиц., Л.ба;
їдал.ня, Ки.в, урожа., пісн. .)

2. Записати ознаку до назви предмета.

Огірок (який?)... . Помідор (який?)... .


26

(Інші слова: школа (яка?) ... , будинок (який?) ... , сонц
е (яке?) ... , хмара
(яка?)..., вовк (який?)..., лисичка (яка?)... .)

IV

рівень


Скласти і записати 2 речення за сюжетним малюнком.


Сформованість графічної навички письма перевіряється шляхом списування
першокласниками друкованого тексту обсягом
15
-
20 с
лів. Ця перевірка здійснюється
фронтально в кінці
навчального року.

Текст для списування повинен бути прозовий, не містити
діалогу, за
змістом доступний для розуміння учнями І класу.


Папка досягнень школяра


У найбільш загальному вигляді папка досягн
ень учня


це
форма і процес
організації (колекція, добір і аналіз зразків і
продуктів навчально


освітньої
діяльності учня, а також
відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх
джерел
однокласників, батьків), призначених для наступного їх аналізу
вс
ебічного
кількісного і якісного оцінювання рівня
н
авченості
даного учня і подальшої
корекції процесу навчання.

У папку досягнень можуть входити:

-

Колек
ція його р
обіт, що демонструють не тільки
навчальні результати,
але й зусилля, прикладені для їх

досягнення, а також очевидний
прогрес у знаннях та в

уміннях учня порівняно з його попередніми
результатами;

-

Виставка навчальних досягнень учня з певного предм
ета

(або кількох
предметів) за даний період навчання
;

роботи учнів, пропоновані ним для
оцінювання, а також

їх самоаналіз та самооцінка.

Кінцева мета цих папок


доказ прогресу у навчанні за

результатами за
затраченими зусиллями, за

матеріалі
зованими проду
ктами навчально

пізнавальної

діяльності
.

Основне завдання цієї форми
-

показати все, на що

здатний школяр.
Пояснення щодо

фіксації соціальних
навичок

І.
Правила поведінки включають:

а) активність на уроці: рідко (часто) підносить руку,
п
рацює на уроці, часто
відволікається, відповідає правильно:
6} поведінка на перерві: висока ігрова
активність, полюбляє
заняття в класі з дітьми, готується до наступного уроку,

27

не може знайти собі заняття, пасивний, уникає інших,
заважає іншим дітям,
не ре
агує на зауваження.2. Стосунки з іншими: авторитарні,

демократичні, ліберальні

Легко контактує з дітьми, малоініціативна(ий), але легко
вступає в
контакт, сфера спілкування обмежена
(необмежена), замкнута, ізольована від
інших дітей,
негативно ста
виться до інших дітей, постійно свариться,
товариська(ий) стосовно вчителя, прагне виконувати вимоги,
формально
виконує вимоги, уникає контакту з вчителем,
бентежиться, губиться, говорить
тихо, запинається,
спілкування призводить до негативних емоцій, плач
е,
дратівлива(ий) уразлива(ий), запальна(ий), часто спостерігається
депресивний
настрій, агресія.

Облік
навчальних
досягнень учнів 1 класу.


Для широкої оцінки сам
озміни учня 1

класу пропонуються таблиці
фіксації

успіхів на різних предметах.


Дані таблиць допоможуть у написанні

характеристики по
закінченню першого

класу.


Результати перевірки знань, умінь та

навичок учнів фіксується в
таблицях за

допомо
гою умовних позначень:


В (вміє), Н (не вміє), ПВ (погано вміє)

28


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ


п/п


Знання,


вмінняПрізвище,

ім’я учня

Дата переві
рки

Умовне позначення речень

Розрізнення слова і речення

Поділ на склади

Вміння ствити наголос


Розрізнення голосних та
приголосних звуків

Тверді та м’які приголосні

Моделювання звукової
структури слів

Диктант вивчених букв

Склад і записування речення

Списування з рукопису

Робота за схемами речень

Перенос слів

Звуко
-
буквенні зіставлення у
словах

Апостроф, звуковий аналіз
слів з апострофом

Читання

Словникові слова

Знанн
я алфавіту

Висота букв

Нахил

Правильність з’єднань

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


2029


МАТЕМАТИКАп/п


Знання,


вмінняПрізвище,

ім’я учня

Дата перевірки

Диктант цифр

По
переднє та наступне число

Порівняння чисел

Назви компонентів дії віднімання

Назви компонентів дії додавання

Складання прикладів на + та
-

Знання таблиць додавання

Знання таблиць віднімання

Збільшення та зменшення числа на

Різницеве порівняння чисел

Склад

чисел

Усна і письмова нумерація 11
-
20

Вміння розв’язувати приклади

Рівність, нерівність

Знаходження значень виразів

Структура задачі

Задачі на знаходження суми, остачі

На збільшення, зменшення числа на

На різницеве порівняння чисел

Побудова та вимірювання

відрізків

Одиниці довжини, об’єму, маси

Розпізнавання геометричних фігур

Переставна властивість додавання

Вирази з дужками

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


2030


Я І УКРАЇНАп/п


Знання,


вмінняПрізвище,

ім’я учня

Дата перевірки


Правила поведінки в школі

Знання про себе

Як бути здоровим

Склад сім’ї

Твої обов’язки

Культура спілкування

Я
к себе поводити у різних
місцях

Твій рідний край, природа
навколо нас

Повітря

Вода

Грунт

Рослини

Тварини

1234567891011121314151617181920
31ТРУДОВІ НАВИЧКИп/п


Знання,


вмінняПрізвище,

ім’я учня

Дата перевірки


Потребує керівництва

Працює без опіки

Виконує самостійно
завдання

Акуратний у роботі

Уважно с
тавиться до
предмету діяльності

Своєчасно завершує роботу

Працює за даним
алгоритмом

Не може працювати за
алгоритмом

Намагається працєвати
творчо

1234567891011121314151617181920
32


ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИп/п


Вміння (визначают
ь на


основі тесту оцінкистану фізичної


підготовки)

Прізвище,

ім’я учня

Дата перевірки

Виконування комплексу
вправ ранкової гімнастики
(5 впр
ав)

Знає і вміє грати у рухливі
та народні ігри

Швидкість: біг на 30 метрів

Витривалість: біг від 200 до
500 метрів

Гнучкість: нахили тулуба
вперед з положення сидячи

Сила: підтягування на
низькій перекладині

Спритність: “човниковий”
біг

Швидкісно
-
силові я
кості:
стрибок у довжину з місця

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20
Використана літера
тура

1.
Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П. Горішок, інтегрований
підручник для 1 класу .


К. « А.С.К.» 1999

2.І.Гудзик. Навчаємо слухати


розуміти українську мову. Рідні
джерела .1998 р.

3.І.Гудзик. Ф
ормування умінь розуміти текст. Рідні джерела. 1999 р.

4.Навчання і виховання учнів. Методичний посібник для вчителів.

Упорядник О.Я.Савченко.

К. «Початкова школа» 2002 р.

343536Приложенные файлы

  • pdf 8045918
    Размер файла: 735 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий