Основи сценарної роботи Без зірочок


Тема 1. Сценарна робота в системі професійної діяльності соціального педагога

Назвіть літературне першоджерело видовища, що реалізується за допомогою засобів сценічної, театральної виразності у масовій дії.
сценарій кіно, радіо та телебачення
сценарій театралізованого дійства
план-схема п’єси
інша відповідь

Розкрийте сутність поняття «сценарій».
літературне першоджерело видовища, що реалізується за допомогою засобів сценічної, театральної виразності у масовій дії
особливий вид мистецтва, яке відображає реальне буття адекватними художніми засобами
пізнанні нової для глядачів та виконавців інформації
інша відповідь

Розкрийте сутність поняття «масове театралізоване дійство».
особливий вид мистецтва, яке відображає реальне буття адекватними художніми засобами
видовищне мистецтво, концертна діяльність
різновид драми
сучасна естрадна вистава з великою кількістю спецефектів та за участю досить відомих виконавців

Яка функція є пріоритетною у роботі соціального педагога з творчим колективом?
функція популяризації та поширення мистецтва
виховна функція
освітня функція
інша відповідь

Як називається пристосування літературного матеріалу до вимог театрального мистецтва, переведення його у дійове видовище, використання у показі різних технічних засобів та елементів оформлення?
адаптація
версифікація
театралізація
інтерпретація

Що таке театралізація?
пристосування якогось тексту до потреб сценарію, переробка тексту
пристосування літературного матеріалу до вимог театрального мистецтва, переведення його у дійове видовище, використання у показі різних технічних засобів та елементів оформлення
збільшення обсягу тексту за рахунок різних вставлень із спектаклів
особисте розуміння та відчуття твору виконавцем, погляд з іншого боку

Одним із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності є принцип диференціації. Що він передбачає?
змістовність занять, різноманітність тематики і методів роботи
уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття й емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття
створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери

співпрацю дітей один з одним та з дорослими

Одним із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності є принцип гуманізації. Що він передбачає?
змістовність занять, різноманітність тематики і методів роботи
уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття і емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття
створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери

співпрацю дітей один з одним та з дорослими

Одним із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності є принцип співпраці. Що він передбачає?
змістовність занять, різноманітність тематики і методів роботи
уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття й емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття
створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери

співпрацю дітей один з одним та з дорослими

Одним із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності є принцип активності. Що він передбачає?
змістовність занять, різноманітність тематики і методів роботи
уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття й емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття
створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери

максимальну активність учасників театралізованого дійства на всіх етапах його підготовки та проведення

Одним із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності є принцип професійної компетентності. Що він передбачає?
змістовність занять, різноманітність тематики і методів роботи
уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття й емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття
створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери

підготовленість та зацікавленість педагога

Який із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності передбачає уміння педагога стати на позицію дитини, враховувати її точку зору, не ігнорувати її почуття й емоції, бачити в дитині повноправного партнера, а також орієнтуватися на вищі загальнолюдські поняття?
принцип професійної компетенції
принцип диференціації
принцип співпраці
принцип гуманізації

Який із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності передбачає створення оптимальних умов для самореалізації кожної дитини в процесі художньо-творчої діяльності з урахуванням віку, статі дитини, накопиченого нею досвіду, особливостей емоційної та пізнавальної сфери?
Принцип професійної компетенції
Принцип диференціації
Принцип співпраці
Принцип активності

Який із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності передбачає підготовленість та зацікавленість педагога?
принцип професійної компетенції
принцип диференціації
принцип співпраці
принцип активності

Який із принципів ефективної організації художньо-творчої діяльності передбачає створення оптимальних умов для максимального виявлення активності учасників театралізованого дійства на всіх етапах його підготовки та проведення?
принцип професійної компетенції
принцип диференціації
принцип співпраці
принцип активності

Як називається здатність педагога ідентифікувати себе з іншою особою, стати на її позицію, розділити її інтереси, радощі, розчарування, побачити її очима виниклі проблеми?
толерантність
чуйність
емпатія
милосердя

Розкрийте мету функціонування мистецтва й культури в суспільстві.
пізнання закономірностей світу
відкриття світу художніх цінностей, пробудження в особистості прагнення до творчості та розкриття власної індивідуальності
засвоєння суспільних цінностей
отримання нової інформації

Які функції виконують театралізовані дійства як специфічний вид мистецтва?
соціальну
виховну та пізнавальну
компенсаційну
усі відповіді вірні

У чому полягає виховна функція театралізованих дійств?
наданні учасникам театралізованих дійств можливості переживати ті почуття, яких вони позбавлені або відчувають недостатньо в реальному повсякденному житті
формуванні цілісної гармонійної особистості
формуванні благодатного соціуму, піклуванні про моральне здоров’я дітей та молоді, розвитку креативності в повсякденному житті
пізнанні нової для глядачів та виконавців інформації

Яка із функцій театралізованих заходів передбачає підтримку формування благодатного соціуму, піклування про моральне здоров’я дітей та молоді, їх самопізнання і формування ціннісних орієнтацій, розвиток креативності у повсякденному житті?
пізнавальна функція
виховна функція
соціальна функція
компенсаційна функція

Яка із функцій театралізованих заходів полягає у розширенні чи поглибленні учасниками власних знань та уявлень про тему, факти, події, про які йдеться в сценарії?
пізнавальна функція
виховна функція
соціальна функція
компенсаційна функція

Яка із функцій театралізованих заходів полягає у наданні учасникам театралізованих дійств можливості переживати ті почуття, яких вони позбавлені або відчувають недостатньо в реальному повсякденному житті?
пізнавальна функція
виховна функція
соціальна функція
компенсаційна функція

Яке поняття визначають як набуття людьми соціального досвіду та ціннісниих орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей?
соціалізація
реінтеграція
адаптація
реабілітація

Що таке соціалізація?
входження людини в суспільство
відокремлення людини від суспільства
«виділення» людини в суспільство
немає правильної відповіді

Як називається діяльність людини, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю?
суспільно-корисна діяльність
творчість
навчання
пізнавальна діяльність

Розкрийте сутність поняття «творчість».
діяльність, спрямована на орієнтування у предметній і соціальній дійсності
діяльність людини, яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю. та суспільно-історичною унікальністю
цілеспрямований процес засвоєння знань, оволодіння уміннями і навичками
здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати власні дії, мотиви й зіставляти їх із суспільно-вагомими цінностями, а також діями та вчинками інших людей

Розкрийте сутність поняття «соціальний педагог».
спеціаліст, що працює в державних органах соціального захисту та підтримки Його діяльність спрямована на надання індивідуальної допомоги людині, сім’ї чи групі осіб, що знаходяться у важкій життєвій ситуації шляхом інформування, консультування, організації різних форм підтримки та обслуговування хворих чи одиноких людей
спеціаліст, що працює в загальноосвітній школі і надає допомогу учням та педагогічному колективу здійснювати виховну та організаційну роботу
спеціаліст, що здійснює соціально-педагогічну діяльність в освітніх закладах шляхом інформування, консультування та корекційно-розвивальної роботи
спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім’я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні об’єднання, клуби тощо) з метою створення для них сприятливих умов соціалізації

Яка мета соціально-педагогічної діяльності?
передача соціокультурного досвіду
допомога в соціалізації дитини
надання соціальних послуг
соціальне навчання

Як називають спеціаліста, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім’я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні об’єднання, клуби тощо) з метою створення для них сприятливих умов соціалізації?
педагог
соціальний працівник
соціальний педагог
реабілітолог


Тема 2. Історичні аспекти генезису театралізованих заходів

У якій країні виникла трагедія як драматичний жанр?
Давній Греції
Давньому Римі
Давній Месопотамії
Давньому Єгипті

Кого вважають «батьком» теорії драми?
Аристотеля
Софокла
Есхіла
Сократа

Як називалися гімни на честь бога Діоніса, які виконувалися хором під час народних свят у Давній Греції?
Оди
Дифірамби
Діонісії
Інша відповідь

Як називалися народні свята у Давній Греції на честь одного з олімпійських богів, які стали основою трагедії?
Діонісії
трагеди
маскаради
карнавали

Одним із джерел виникнення цього жанру дослідники вважають заключну, карнавальну частину свят на честь бога Діоніса, коли весела підпила юрба співала пісень на славу улюбленого бога. Про який жанр драматичних творів іде мова?
комедія
трагедія
драма
трагікомедія

Хто є головними персонажами театралізованого обряду «Маланка»?
Маланка й циган
циган і циганка
Маланка й Василь
баба й дід

Як називаються обрядові пісні українців, які співаються переважно під час великодніх свят?
веснянки
гаївки
щедрівки
русальні пісні

Які з обрядових пісень українців виконували у глибоку давнину важливу магічну функцію: простим за змістом співом, люди розбуджували бадьору енергію, життєрадісний настрій, прагнучи передати їх і навколишній природі, розбуркати своїми імітаційними рухами й діями її сили до нового життя, вплинути на неї в бажаному напрямі?
русальні пісні
щедрівки, колядки
веснянки, гаївки
пісні купальського циклу

Приготування до якого обрядового дійства українців розпочиналося з придбання відповідного реквізиту: виготовлення окремого дерева, оздоблювання цього дерева, приготування трісок, дров на багаття, постачання продуктів на страви, виготовлення із соломи опудала, призначеного на спалення?
свята весни
русального тижня
свята Івана Купала
весільного обряду

У якому театралізованому обряді українців парубок, переодягнений у молодицю, пародіював жіночу роботу, причому всі рухи суперечили встановленій логіці, створювався образ, діаметрально протилежний народному ідеалові жінки-господині?
«Маланка»
русальний тиждень
свято Івана Купала
весільний обряд

Як називаються пісні у весняній обрядовості українців, які співалися від ранньої весни аж до Зелених свят?
веснянки
гаївки
щедрівки
русальні пісні

Як поділялися в Радянському Союзі свята за суспільною значущістю та масштабами?
свята країни, регіону, колективу
державні та недержавні свята
всесоюзні та республіканські свята
революційні та професійні свята

На які групи дослідники поділяли усі свята в Радянському Союзі?
державні та недержавні свята
всесоюзні та республіканські свята
державні, професійні та галузеві
інша відповідь

Використання яких засобів впливу передбачало проведення в Радянському Союзі масових театралізованих свят в парках культури?
живе слово оратора, усні виступи-бесіди, доповіді
тематичні виставки, видовища
музика, образотворче мистецтво, піротехнічні картини
усі відповіді вірні

У які часи в Радянському Союзі виникає така форма жанру як театралізований концерт?
у 50-ті роки ХХ ст.
у 40-ті роки ХХ ст.
у 60-ті роки ХХ ст.
у 70-ті роки ХХ ст.

У якій країні в 50-ті роки ХХ століття виникла така форма жанру як театралізований концерт?
У Радянському Союзі
В Італії
У Франції
В Англії

З яким християнським святом були пов’язані русальні пісні, які виконувалися під час переходу весни у літо?
Трійці
Іоанна Хрестителя
Великодня
інша відповідь

Як називається у різдвяно-новорічній обрядовості українців переодягання, з метою перевтілення в яку-небудь істоту, що досягалося цілою системою засобів?
маскування
рядження
маскарад
інша відповідь

Як називався в українському ляльковому театрі – невеличкий ящик-скринька, переносний ляльковий театр, де демонструвались кумедні сценки переважно побутового характеру?
балаган
раус
дивертисмен
вертеп

Як у Давньому Римі називалися масові паради, паради-вистави, які часто були пов’язані з перемогами над ворогом і прославляли республіку, її силу й могутність та мужність її бойових легіонів?
карнавали
тріумфи
театралізовані спектаклі
демонстрації

Хто був головною фігурою парадів-спектаклів (тріумфів) у Давньому Римі?
народ
римські легіони
імператор
тріумфатор

Назвіть різновид видовищного народного мистецтва гумористичного напрямку з дуже поверхневою і досить брутальною драматургією, який зустрічався на ярмарках, гуляннях.
цирк
вертеп
балаган
карнавал

Як називається масове свято, гуляння з переодягненими персонажами, розвагами, конкурсами, з вуличними процесіями, танцями тощо?
вертеп
балаган
парад
карнавал

Що таке карнавал?
різновид видовищного народного мистецтва гумористичного напрямку з дуже поверхневою і досить брутальною драматургією
масове свято, гуляння з переодягненими персонажами, розвагами, конкурсами, з вуличними процесіями, танцями тощо
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
інша відповідь

Що таке балаган?
різновид видовищного народного мистецтва гумористичного напрямку з дуже поверхневою і досить брутальною драматургією
масове свято, гуляння з переодягненими персонажами, розвагами, конкурсами, з вуличними процесіями, танцями тощо
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
інша відповідь

Що називали тріумфами у Давньому Римі?
масові паради у Давньому Римі, які часто були пов’язані з перемогами над ворогом
народні свята у Давній Греції на честь бога Діоніса
карнавальна частина діонісій, коли весела і підпила юрба співала пісень на славу улюбленого бога
інша відповідь

Кого називали тріумфатором у Давньому Римі?
головна фігура масових парадів-спектаклів у Давньому Римі
головна фігура народних свят на честь бога Діоніса у Давній Греції
центральна фігура у «сторічних святкуваннях"
головний герой комедій Плавта

Як ще називали «малі тріумфи»?
«сторічні святкування»
«п’ятирічні ігри»
овації
ДіонісіїТема 3. Теорія драми. Особливості драматичного жанру

Що у перекладі з грецької мови означає слово драматургія?
рух
вистава
дія
гра

Як називається письменник, який пише драматургічні твори – п’єси, сценарії?
сценарист
режисер
драматург
інша відповідь

Д. Дідро називав це поняття «планом» і стверджував, що найрідкісніша властивість драматурга – «це талант до розташування сцен». Про що говорив Д. Дідро?
про композицію драматичного твору
про сценарний план
про сценарно-режисерський задум
про ідею драматичного твору

Драма - це боротьба. А що називають рушійною силою драми?
дію
ідею
конфлікт
слово

Як називаються стислі пояснення автора в тексті драматургічного твору?
ремарка
авторський текст
підтекст
резюме

Що таке ремарка?
стислі пояснення автора в тексті драматургічного твору
зображення або опис чогось у загальних рисах
взаємозв’язок складових частин єдиного цілого
один з елементів сценічного діалогу

Яке поняття визначають як побудову твору, його структуру, взаємозв’язок окремих її частин?
композиція
компіляція
експозиція
комбінація

Що таке композиція?
зображення або опис чогось у загальних рисах
побудова твору, його структура, взаємозв’язок окремих її частин
стислі пояснення автора в тексті драматургічного твору
один з елементів сценічного діалогу

Хто визначав драматичний твір як відтворення дії дією, а не розповіддю?
Аристотель
Софокл
Есхіл
Сократ

Як визначав драматичний твір Аристотель?
послідовність певних дій
відтворення дії дією
діяльність актора
інша відповідь

Назвіть обов’язковий елемент структури драматургічного твору, сутністю якого є зіткнення протилежних сил, боротьба за досягнення мети, подолання перешкод, а також протиріччя між невідомістю і бажанням розкрити її.
конфлікт
проблема
суперечність
антагонізм

Що передує виникненню конфлікту в драматичному творі?
виникнення драматичних колізій
виникнення перепетій
виникнення інтриг
наростання подій

Що таке колізія?
зіткнення протилежних поглядів, прагнень, інтересів
епізод сценарної структури
сума вчинків дійових осіб
вчинок персонажу, який приводить до важливих змін

Як називається колізія, розглянута в динаміці?
дія
подія
конфлікт
перепетія

На які типи поділяються конфлікти за характером?
антагоністичний та неантагоністичний
світоглядний та моральний
знятий та вирішений
соціально-побутовий та філософський

Які бувають конфлікти за змістом?
антагоністичний та неантагоністичний
знятий, вичерпаний та вирішений
світоглядний (філософський), моральний, соціально-побутовий
трагічного та комічного характеру

Як визначають поняття «жанр» у контексті театральної драматургії?
тематична і технічно усталена форма художньої творчості, яка виникла у тому чи іншому виді мистецтва і визначається специфікою об’єкта і способом відображення дійсності
спосіб відображення дійсності під тим чи іншим кутом зору, втілений у тому чи іншому образі (трагедія, комедія, драма)
стиль, манера
внутрішній підрозділ, який історично склався у всіх видах мистецтва

Яке поняття визначають як спосіб відображення дійсності під тим чи іншим кутом зору, втілений у тому чи іншому образі (трагедія, комедія, драма)?
жанр драматургії
рід драматургії
тип драматургії
вид драматургії

Яке поняття визначають як поступовий ряд подій, що пов’язані поміж собою та які складають зміст твору?
експозиція
сюжет
схема
фабула

Що таке сюжет?
головна думка твору, заради якої він створюється
основна думка, оцінка зображуваних подій, основний висновок драматичного твору
поступовий ряд подій, що пов’язані поміж собою та які складають зміст твору
інша відповідь

Яке поняття визначають як коло життєвих питань, явищ, характерів, проблем, відібраних автором у житті і висвітлених у творі?
тема
ідея
мета
сюжет

Первісний зміст якого старогрецького слова означає: те, що покладено в основу?
ідея
тема
мета
дія

Як називається головна думка твору, заради якої він створюється?
тема
ідея
сюжет
наскрізна дія

Що у драматичному творі, за висловом відомого режисера Є. Вахтангова, відповідає на питання «Для чого?».
тема
ідея
мета
сюжет

У драматургічному творі відповідає на питання «Про що?».
тема
ідея
мета
інша відповідь

Яке поняття має таке визначення: «Основна думка, оцінка зображуваних подій, основний висновок драматичного твору»?
тема
сюжет
мета
ідея

За правилами якого драматичного жанру герой (герої) здійснює тяжку, викликану його соціальним становищем помилку, або, прагнучи до високої мети, помиляється і неминуче гине?
комедії
трагедії
драми
трагікомедії

До якого жанру належить твір давньогрецького поета Есхіла «Прометей закутий»?
комедії
трагедії
драми
трагікомедії

Назва якого жанру драматичних творів у перекладі зі старогрецької мови означає: «пісня веселого натовпу», «пісня веселих гультяїв»?
комедії
трагедії
драми
трагікомедії

Назва якого жанру драматичних творів у перекладі із старогрецької мови означає: «цапина пісня», «пісня за цапа»?
комедії
трагедії
драми
трагікомедії

Назвіть один із головних жанрів драматургії, який має в основі дуже загострений конфлікт, непримиренну боротьбу, загибель головних героїв.
драма
мелодрама
трагедія
трагікомедія

У якому жанрі присутнє драматичне зображення конфлікту, викликаного будь-яким шкідливим для суспільства прагненням, яке породжує у глядачів сміх, іронію, сарказм, почуття задоволення, радості?
гротеск
комедія
водевіль
бурлеск

Розкрийте сутність поняття «трагедія».
драматичне зображення конфлікту, викликаного будь-яким шкідливим для суспільства прагненням, яке породжує у глядачів сміх, іронію, сарказм, почуття задоволення, радості
один із основних жанрів театрального мистецтва, захоплює ширше коло проблем та протиріч, ніж інші жанри і розкриває їх всебічне виявлення в людських характерах і стосунках
один із головних жанрів драматургії, який має в основі дуже загострений конфлікт, непримиренну боротьбу, загибель головних героїв
жанрова різновидність, зміст якої полягає в поєднанні смішного і трагічного, вимагає особливого способу існування

Розкрийте сутність поняття «комедія».
драматичне зображення конфлікту, викликаного будь-яким шкідливим для суспільства прагненням, яке породжує у глядачів сміх, іронію, сарказм, почуття задоволення, радості
один із основних жанрів театрального мистецтва, захоплює ширше коло проблем та протиріч, ніж інші жанри і розкриває їх всебічне виявлення в людських характерах і стосунках
один із головних жанрів драматургії, який має в основі дуже загострений конфлікт, непримиренну боротьбу, загибель головних героїв
жанрова різновидність, зміст якої полягає в поєднанні смішного і трагічного, вимагає особливого способу існування

Як називається вид ексцентричної комедії?
фарс
трагікомедія
водевіль
інша відповідь

Що таке драма?
драматичне зображення конфлікту, викликаного будь-яким шкідливим для суспільства прагненням, яке породжує у глядачів сміх, іронію, сарказм, почуття задоволення, радості
один із основних жанрів театрального мистецтва, захоплює ширше коло проблем та протиріч, ніж інші жанри і розкриває їх всебічне виявлення в людських характерах і стосунках
один із головних жанрів драматургії, який має в основі дуже загострений конфлікт, непримиренну боротьбу, загибель головних героїв
жанрова різновидність, зміст якої полягає в поєднанні смішного і трагічного, вимагає особливого способу існування

Прикладом якого жанру є п’єса М.Г. Куліша «97»?
комедії
трагедії
трагікомедії
драми

До якого жанру належить п’єса М.П. Старицького «За двома зайцями»?
комедії
трагедії
трагікомедії
драми

Просвітителі Дідро, Лессінг та ін. помістили цей жанр між трагедією і комедією і назвали «серйозним жанром». Про який жанр іде мова?
комедія
трагедія
трагікомедія
драма

Розкрийте сутність поняття «трагікомедія».
драматичне зображення конфлікту, викликаного будь-яким шкідливим для суспільства прагненням, яке породжує у глядачів сміх, іронію, сарказм, почуття задоволення, радості
один із основних жанрів театрального мистецтва, захоплює ширше коло проблем та протиріч, ніж інші жанри і розкриває їх всебічне виявлення в людських характерах і стосунках
один із головних жанрів драматургії, який має в основі дуже загострений конфлікт, непримиренну боротьбу, загибель головних героїв
жанрова різновидність, зміст якої полягає в поєднанні смішного і трагічного, вимагає особливого способу існування

Характерними ознаками якого жанру є: конфлікт між особистістю, максимальна сила зображуваної особистості,
«фатальність» прагнення цієї особистості, глибокодумний, ідейно-насичений діалог, відступ від побутової та історичної точності?
трагедії
комедії
трагікомедії
драми

Функціями якого жанру є: розкриття, висміювання, плямування, викривання, нещадна кара суспільних і особистих недоліків і вад?
трагедії
комедії
драми
мелодрами

Хто є фундатором української драматургії?
Т.Г. Шевченко
І.П. Котляревський
Г.Квітка-Основ’яненко
І.Франко

У якій країні зародилася європейська драматургія?
Стародавньому Римі
Стародавній Греції
Франції
Англії

Назвіть різновид драми з сюжетом побутового характеру, з перебільшеними емоціями, несподіваними випадковостями та обов’язковою перемогою добра над злом.
мімодрама
мелодрама
трагікомедія
буфонада

Який жанр поступається трагедії у значимості та гостроті колізій, але здатен захоплювати ширше коло проблем та протиріч дійсності, ніж інші жанри, і розкриває їх всебічне виявлення в людських характерах та стосунках?
трагедія
комедія
драма
трагікомедія


Тема 4. Сценарій як різновид драматургічного дійства

Як називають драматурга, який створює сценарії?
сценарист
режисер
драматург
інша відповідь

Як називається письменник, який пише драматургічні твори – п’єси, сценарії тощо?
сценарист
режисер
драматург
інша відповідь

Коли назва сценарію береться в лапки?
якщо назвою є цитата
якщо назва сценарію стоїть у якомусь оточенні, інакше - контексті
якщо назвою є слово або фраза, що вживається в зворотньому розумінні
усі відповіді вірні

Кого називають драматургом?
фахівця, який створює виставу, постановника п’єси
письменника, який пише драматургічні твори – п’єси, сценарії тощо
фахівця, який створює сценарії, автор сценарію
інша відповідь

Що таке сценарій?
детальна літературна розробка змісту театралізованого дійства
рід літератури
план драматургічного твору
інша відповідь

Кого називають сценаристом?
фахівця, який створює виставу, постановника п’єси
письменника, який пише драматургічні твори – п’єси, сценарії тощо
драматурга, який створює сценарії, автора сценарію
інша відповідь

Що вважають драматургічним твором одноразового використання?
сценарій масового театралізованого заходу
театральна п’єса
кіносценарій
інша відповідь

Яке поняття визначають як запозичення чужих творів, а також складений з них несамостійний твір?
компіляція
імпровізація
версифікація
інтерпретація

Що таке «прив’язка»?
побудова твору, його структура, взаємозв’язок окремих її частин
елемент сценарної структури видовища, за допомогою якого відбувається зв'язок виконавців з глядачами та який має відношення до всіх присутніх
елемент художнього оформлення сценічного простору
епізод сценарної структури, з якого починається сценічна дія і який стоїть між експозицією та розвитком дії

Яке поняття визначають як елемент сценарної структури видовища, за допомогою якого відбувається зв'язок виконавців з глядачами та який має відношення до всіх присутніх?
прив’язка
зав’язка
розв’язка
інша відповідь

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять засоби літературної фіксації творів драматургічного роду літератури (пряма мова дійових осіб, авторські ремарки)?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманна ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять механізм стимулювання сценічної дії (конфлікт, драматична боротьба, зіткнення ідей)?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманні ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять побудову сценарію театралізованого дійства на наскрізній дії, а не на сюжеті?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманна ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

До якої драматургії відносять сценарій театралізованого дійства через конкретність матеріалу та його чітку спрямованість?
багаторазової драматургії
одноразової драматургії
адресної драматургії
одноденної драматургії

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять безпосередню участь глядачів у театралізованому дійстві?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманна ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять одноразовість використання сценарію театралізованого дійства?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманна ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

До яких рис сценарію театралізованого дійства та п’єси відносять те, що інколи сценарій театралізованого дійства має характер компіляції?
схожості сценарію театралізованого дійства та п’єси
відмінності сценарію театралізованого дійства та п’єси
ця риса не притаманна ні п’єсі, ні сценарію театралізованого дійства
інша відповідь

Укажіть, сценарію чи п’єсі притаманні більш поширені та більш практичні ремарки?
п’єсі
сценарію театралізованого дійства
ремарки у п’єсі та сценарії театралізованого дійства нічим не відрізняються
у сценарії театралізованого дійства ремарки взагалі відсутні

З чого починається робота над сценарієм?
назви сценарію
теми та ідеї сценарію
дійових осіб
композиції

Ким робляться усі чернетки, макети чи якісь інші пропозиції щодо афіші та запрошення?
художником-оформлювачем
сценаристом
режисером
інша відповідь

Який із засобів анонсування у своєму змісті містить відому інформаційну формулу: «Що?, «Де?», «Коли?»?
тема
назва
афіша
програмка

Який із засобів анонсування майже завжди починається із звернення, з прізвища або імені та по-батькові можливого глядача, що вписується або вдруковується у вільне місце в друкарському тексті?
афіша
програмка
запрошення
оголошення

Елементами яких матеріалів сценарію є: назва сценарію, визначення його жанру, перелік дійових осіб, а також початкова або вступна ремарка, афіша, запрошення, програмка?
експозиційних матеріалів
сценарних матеріалів
режисерських матеріалів
додаткових елементів композиції

У цьому відрізку композиції відбувається дуже стрімкий розвиток теми, а в сюжетних сценаріях – підсилення тиску життєвих обставин на героїв, накопичення труднощів. Про який із композиційних відрізків іде мова?
про розв’язку
про кульмінацію
про розвиток дії
про епілог

У переважній більшості сценаріїв несюжетної побудови цей епізод композиції взагалі відсутній або існує у ледве помітній, нечіткій формі. Про який із композиційних відрізків іде мова?
про розв’язку
про кульмінацію
про розвиток дії
про експозицію

До якого відрізку сценарної структури театралізованого видовища , присвяченого Дню перемоги, відноситься радісний та урочистий фінал театралізованого концерту або ж схвильована та трагічна «Хвилина мовчання», мить загального вшанування пам’яті загиблих?
розвиток дії
кульмінація
експозиція
зав’язка

Як називаються дійові особи, що виконують функцію ведення, коментування?
головні герої
ведучі
головні персонажі
коментатори

Назвіть найпоширеніші засоби анонсування.
оголошення
запрошення та програма видовища
афіша та запрошення
інша відповідь

Який із засобів анонсування масового театралізованого дійства, має певну конкретну адресу?
оголошення
афіша
запрошення
програма

Як називається паперовий аркуш, на якому розміщують перелік номерів, персонажів та виконавців, усіх, хто створив виставу чи бере участь у концерті, інколи, розміщується стислий опис сюжету?
афіша
оголошення
програмка
запрошення

Що таке афіша?
паперовий аркуш, на якому розміщують перелік номерів, персонажів та виконавців, усіх, хто створив виставу чи бере участь у концерті, інколи, розміщується стислий опис сюжету
один із засобів анонсування масового театралізованого дійства, має певну конкретну адресу
текстова інформація про те, де, коли і яка саме відбудеться подія, видовище, звернута до усіх потенційних глядачів
об’ява про те, що всі квитки на видовище продані та про відсутність вільних місць у глядацькій залі

Що таке запрошення?
паперовий аркуш, на якому розміщують перелік номерів, персонажів та виконавців, усіх, хто створив виставу чи бере участь у концерті, інколи, розміщується стислий опис сюжету
один із засобів анонсування масового театралізованого дійства, має певну конкретну адресу
текстова інформація про те, де, коли і яка саме відбудеться подія, видовище, звернута до усіх потенційних глядачів
об’ява про те, що всі квитки на видовище продані та про відсутність вільних місць у глядацькій залі

Що таке програма (програмка)?
паперовий аркуш, на якому розміщують перелік номерів, персонажів та виконавців, усіх, хто створив виставу чи бере участь у концерті, інколи, розміщується стислий опис сюжету
один із засобів анонсування масового театралізованого дійства, має певну конкретну адресу
текстова інформація про те, де, коли і яка саме відбудеться подія, видовище, звернута до усіх потенційних глядачів
об’ява про те, що всі квитки на видовище продані та про відсутність вільних місць у глядацькій залі

Як називається стислий переказ сюжету опери чи балету, будь-якої вистави?
фабула
лібрето
ремарка
резюме

Яке поняття має таке визначення: «текстова інформація про те, де, коли і яка саме відбудеться подія, видовище, звернута до усіх потенційних глядачів»?
програмка
запрошення
афіша
інша відповідь

Яку назву має епізод сценарної структури, з якого починається сценічна дія і який стоїть між експозицією та розвитком дії?
зав’язка
епілог
пролог
кульмінація

Яку назву має епізод сценарної структури, який стоїть після розвитку дії та попереду розв’язки, мить найбільшого напруження всіх фізичних та моральних сил дійових осіб, найвищого емоційного піднесення та найбільшого загострення драматургічного конфлікту?
експозиція
епілог
зав’язка
кульмінація

Яку назву має епізод сценарної структури, який стоїть після кульмінації та в якому, при наявності сюжету, відбувається розв’язання драматургічного конфлікту?
епілог
розв’язка
експозиція
розвиток дії

Назвіть найбільший за обсягом фрагмент композиції, найдовшу структурну частину сценарію, яка містить велику кількість різних подій, що щільно пов’язані з драматургічним конфліктом.
епілог
зав’язка
експозиція
розвиток дії

Яку назву має епізод сценарної структури, який завжди стоїть на останньому місці в композиції, після розв’язки, у якому відбуваються підсумки сценічної дії, інколи у формі урочистого апофеозу?
епілог
пролог
експозиція
кульмінація

Яку назву має епізод сценарної структури, який стоїть на чолі композиції, перед зав’язкою, його метою є введення глядачів у дію, ознайомлення з драматургічним матеріалом та персонажами, з умовами сценічного існування?
експозиція
епілог
пролог
розв’язка

Назвіть необов’язковий елемент сценарної структури, який стоїть попереду експозиції, своєрідний вступ, що вводить глядачів у матеріал та настрій видовища.
увертюра
пролог
зав’язка
епілог

Як називається у сценаріях масових театралізованих видовищ мить загальної урочистості, або аналогічний за рівнем епізод трагічного наповнення, у якому беруть участь не лише більшість виконавців, але і майже всі глядачі?
розв’язка
зав’язка
увертюра
кульмінація

Що таке експозиція?
епізод сценарної структури, який стоїть на чолі композиції, перед зав’язкою
епізод сценарної структури, який стоїть після розвитку дії та попереду розв’язки
епізод сценарної структури, який завжди стоїть на останньому місці в композиції, після розв’язки
епізод сценарної структури, який стоїть після кульмінації

Розкрийте сутність поняття «зав’язка».
епізод сценарної структури, який стоїть на чолі композиції, перед зав’язкою
епізод сценарної структури, який стоїть після розвитку дії та попереду розв’язки
епізод сценарної структури, який завжди стоїть на останньому місці в композиції, після розв’язки
епізод сценарної структури, з якого починається сценічна дія і який стоїть між експозицією та розвитком дії,

Розкрийте сутність поняття «розвиток дії».
епізод сценарної структури, який стоїть після кульмінації
епізод сценарної структури, який стоїть на чолі композиції, перед зав’язкою
найбільший за обсягом фрагмент композиції, найдовша структурна частина сценарію, яка містить велику кількість різних подій, що щільно пов’язані з драматургічним конфліктом
необов’язковий елемент сценарної структури, який стоїть попереду експозиції, своєрідний вступ, що вводить глядачів в матеріал та настрій видовища

Що таке пролог?
епізод сценарної структури, який стоїть після кульмінації
епізод сценарної структури, який завжди стоїть на останньому місці в композиції, після розв’язки, у якому відбуваються підсумки сценічної дії, інколи у формі урочистого апофеозу
найбільший за обсягом фрагмент композиції, найдовша структурна частина сценарію, яка містить велику кількість різних подій, що щільно пов’язані з драматургічним конфліктом
необов’язковий елемент сценарної структури, який стоїть попереду експозиції, своєрідний вступ, що вводить глядачів в матеріал та настрій видовища

Назвіть обов’язкові структурні елементи композиції сценарію театралізованого дійства.
експозиція,
зав’язка,
розвиток дії,
кульмінація,
розв’язка
пролог,
експозиція,
зав’язка,
розвиток дії,
кульмінація,
розв’язка, епілог
пролог,
зав’язка,
розвиток дії,
кульмінація,
епілог
зав’язка,
розвиток дії,
кульмінація,
розв’язка

Яку загальну назву мають: експозиція,
зав’язка,
розвиток дії,
кульмінація,
розв’язка?
композиція сценарію
сценарний хід
сценарний задум
сценарний план

Назвіть додаткові елементі драматургічної композиції, які з’являються лише за бажанням сценариста.
експозиція і зав’язка
епілог і пролог
розв’язка та епілог
кульмінація та розв’язка

Кого об’єднує група дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів?
учасників масових театралізованих видовищ, які нікого не зображують, не грають ніяких ролей, а виступають від власного імені
професійних виконавців та аматорів, солістів, різноманітні творчі колективи, акомпаніаторів, постановників
дійових осіб, що вигадані сценаристом: збірні, казкові або алегоричні персонажі, образи-символи, узагальнення
дійових осіб усіх згаданих груп

До якої групи дійових осіб належать: учасники масових театралізованих видовищ, які нікого не зображують, не грають ніяких ролей, виступають від власного імені?
групи дійових осіб, що є вигадані сценаристом
групи дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії
групи дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
групи дійових осіб, запозичених із фольклорних та літературних творів

До якої групи дійових осіб належать: персонажі, які створені сценаристом на основі життєвих спостережень за реальними людьми і мають прототипів та персонажі, створені шляхом персоніфікації?
групи дійових осіб, що є вигадані сценаристом
групи дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії
групи дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
групи дійових осіб, що є історичними персонажами

До якої групи дійових осіб належать такі персонажі як: Весна, Урожай, дід Мороз та Снігуронька?
групи дійових осіб, запозичених із фольклорних, літературних та кіноджерел
групи дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії
групи дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
групи дійових осіб, що є історичними персонажами

До якої групи дійових осіб належать: професійні виконавці та аматори, солісти, різноманітні творчі колективи, акомпаніатори, постановники?
групи дійових осіб, що є вигадані сценаристом
групи дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії
групи дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
групи дійових осіб, запозичених із фольклорних та літературних творів

На які групи сценаристам слід розподіляти усіх персонажів?
група дійових осіб, що є вигадані сценаристом; група дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії; група дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів, група дійових осіб, запозичених із фольклорних, літературних, кіноджерел
група, яка об’єднує учасників сольних номерів; група, яка об’єднує учасників творчих колективів; група яка об’єднує учасників масових сцен
група дійових осіб, запозичених із фольклорних та літературних творів, група дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
інша відповідь

До якої групи дійових осіб будуть включені: ветерани Великої Вітчизняної війни, мати загиблого воїна-афганця, олімпійська чемпіонка, голова місцевої держадміністрації?
групи дійових осіб, що є вигадані сценаристом
групи дійових осіб, що є реальними учасниками подій, про які йдеться в сценарії
групи дійових осіб, що є виконавцями концертних номерів
групи дійових осіб, запозичених із фольклорних та літературних творів

Як називається коротка попередня інформація про майбутню виставу, свято тощо?
анонс
реклама
аншлаг
оголошення

Як називається засіб, за допомогою якого відбувається оволодіння увагою майбутніх глядачів-слухачів, спроба зацікавлення й запрошення їх до видовища?
аншлаг
анонс
апофеоз
ансамбль

Як називається особлива форма контактування з глядачами, з якої вони одержують необхідну інформацію про те, куди їх запрошують, знайомляться з творчим задумом авторів видовища, жанровим різновидом та можливими учасниками-виконацями?
анонсування
апофеоз
аншлаг
акт

До яких сценаріїв належать твори, що складаються з фрагментів інших творів або створені за запозиченою структурою?
оригінальних сценаріїв
тематичних сценаріїв
художніх сценаріїв
компілятивних сценаріїв

Як називаються сценарні твори, побудовані на суто фактичному документальному матеріалі?
художніми сценаріями
документальними сценаріями
компілятивними сценаріями
оригінальними сценаріями

До яких сценаріїв належать сценарії дитячих новорічних ялинкових свят?
тематичних сценаріїв
художніх сценаріїв
сюжетних сценаріїв
збірних сценаріїв

Як називаються твори, які побудовані без наскрізного сюжету, проте їхній зміст підпорядкований одній темі?
художніми сценаріями
документальними сценаріями
компілятивними сценаріями
тематичними сценаріями

Як називаються сценарні твори, що містять переважно будь-які літературні твори, а також твори образотворчого мистецтва, кінематографії, окремі концертні номери різноманітних жанрів?
художніми сценаріями
документальними сценаріями
компілятивними сценаріями
сюжетними сценаріями

Якою повинна бути назва сценарію?
повинна добре запам’ятовуватись та бути оригінальною
не надто довгою та складною
повинна нести цінну інформацію та мати певне емоційне забарвлення
інша відповідь

Що є специфічною особливістю драматургії і режисури масового театралізованого дійства?
літературний матеріал, який є авторським, є вигадкою
звернення до фактів та документів, без яких немислиме художнє рішення
відсутність «прив’язки» сценарію до конкретної аудиторії
інша відповідь

Як називаються сценарії, які складаються з фрагментів інших творів або створені за запозиченою структурою?
оригінальні сценарії
тематичні сценарії
художні сценарії
компілятивні сценарії


Тема 5. Монтаж як творчий метод сценариста

Як називається закінчена частина сценарію, його фрагмент, що має самостійне значення?
подія
акт
блок
епізод

Що обов’язково повинен мати у своєму складі епізод сценарію?
подію
мікроепізод
номер
вірної відповіді немає

За якими ознаками можуть об’єднуватися епізоди сценарію?
за жанром
за темою
за настроєм
усі відповіді вірні

Якою має бути мінімальна кількість епізодів у сценарії?
5 епізодів
10 епізодів
3 епізоди
8 епізодів

Яка кількість епізодів у сценарії вважається максимальною кількістю?
5 епізодів
10 епізодів
3 епізоди
12 епізодів

Які засоби з’єднують окремі епізоди та елементи сценарної структури в єдине художньо-образне ціле?
ведучі
наскрізні персонажі
різноманітні мовні, пластичні, художньо-декоративні засоби
усі відповіді вірні

Назвіть процес, зміст якого може бути переданий через елементарну формулу: А+В=С.
процес формування сценарного задуму
процес монтажу
процес активізації
процес роботи над сценарним планом

Що становлять епізоди, об’єднані за спільною ознакою (темою, жанром, настроєм, напрямком)?
розділ
блок
групу
одиницю

Як називається подвійне розподілення сценарного матеріалу на структурні одиниці: розподіл на окремі епізоди та складення окремих епізодів у тематичний блок?
блочна побудова сценарію
тематична побудова сценарію
жанрова побудова сценарію
класична побудова сценарію

Як називається процес поєднання окремих частин цілого в єдину структуру?
монтаж
компіляція
композиція
сценарний хід

Який із варіантів монтажних з’єднань передбачає
періодичне повторення засобу чи прийому, який виявляє смислову і формальну організацію матеріалу?
монтаж-рефрен
монтаж по висхідній
монтаж за контрастним співставленням
послідовно-хронологічний монтаж

Який із варіантів монтажних з’єднань надзвичайно загострює думку, приводить до чітких, недвозначних висновків?
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж

Який варіант монтажних з’єднань найчастіше використовується під час проведення Свята пісні, яке розпочинається сольними чи груповими номерами, але поступово набуває масового характеру?
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж

Який варіант монтажних з’єднань найчастіше використовується у вечорі-розповіді, що має оповідну форму викладу і об’єктом розгляду якого є історія села, району, міста, підприємства, організації?
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж

Як називається використання сценаристом спогадів про минуле, або ж коли минулі події розглядаються сучасником, котрий не брав у них безпосередньої участі?
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж
послідовно-хронологічний монтаж
прийом ретроспекції

Яку назву має варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються за принципом послідовного зростання їх емоційної насиченості?
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж

Яку назву має варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти та частини сценарної структури розташовуються в алогічній, контрастній послідовності, тобто кожний наступний фрагмент ніяк не зв’язаний з попереднім?
монтаж за контрастним співставленням
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж
паралельний монтаж

Яку назву має варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються у хронологічній послідовності всіх подій, що відбуваються?
монтаж по висхідній
послідовно-хронологічний монтаж
монтаж за контрастним співставленням
паралельний монтаж

Яку назву має варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються в послідовності, якої вимагає використання водночас кількох сюжетних ліній або тем?
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
монтаж за контрастним співставленням
послідовно-хронологічний монтаж

Що передбачає монтаж по висхідній?
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються за принципом послідовного зростання їх емоційної насиченості
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти та частини сценарної структури розташовуються в алогічній, контрастній послідовності
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються у хронологічній послідовності всіх подій, що відбуваються
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються в послідовності, якої вимагає використання водночас кількох сюжетних ліній або тем

Що передбачає монтаж за контрастним співставленням?
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються за принципом послідовного зростання їх емоційної насиченості
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти та частини сценарної структури розташовуються в алогічній, контрастній послідовності
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються у хронологічній послідовності всіх подій, що відбуваються
це варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються в послідовності, якої вимагає використання водночас кількох сюжетних ліній або тем

Що передбачає послідовно-хронологічний монтаж?
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються за принципом послідовного зростання їх емоційної насиченості
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти та частини сценарної структури розташовуються в алогічній, контрастній послідовності
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються у хронологічній послідовності всіх подій, що відбуваються
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються в послідовності, якої вимагає використання водночас кількох сюжетних ліній або тем

Яка форма монтажу найчастіше використовується у вечорі-розповіді, який має оповідну форму і об’єктом розгляду якого є історія села чи міста?
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
монтаж за контрастним співставленням
послідовно-хронологічний монтаж

Яка форма монтажу використовується в сценарії, коли його окремі частки розподіляються на ще більшу кількість дрібних частин та поєднуються таким чином, що виникає враження паралельної дії?
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
монтаж за контрастним співставленням
послідовно-хронологічний монтаж

Під час свята ансамбль виконує сучасні танці, водночас серед натовпу працюють групи циркачів-жонглерів, акробатів, а у височині на трапеції – повітряні акробати. Яка форма монтажу використана?
паралельний монтаж
монтаж по висхідній
монтаж за контрастним співставленням
послідовно-хронологічний монтаж

Що передбачає паралельний монтаж?
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються за принципом послідовного зростання їх емоційної насиченості
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти та частини сценарної структури розташовуються в алогічній, контрастній послідовності
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються у хронологічній послідовності всіх подій, що відбуваються
варіант монтажних з’єднань, коли окремі фрагменти сценарної структури розташовуються в послідовності, якої вимагає використання водночас кількох сюжетних ліній або тем


Тема 6. Етапи роботи над створенням сценаріїв

Як називається образне бачення ідеї сценарію, концепція, уявлення?
задум сценарію
сценарний план
композиція сценарію
інша відповідь

Що ми розуміємо під задумом сценарію?
образне бачення ідеї сценарію, концепція, уявлення
художній образ твору, втілення його головної думки
процес поєднання окремих частин цілого в єдину структуру
засіб, за допомогою якого збирається, оброблюється, монтується в єдине ціле увесь драматургічний матеріал

Яке поняття визначають як обов’язковий елемент сценарію - художній образ твору, втілення його головної думки, матеріалізовану ідею сценарію і, водночас, специфічний конструктивний засіб, за допомогою якого збирається, оброблюється, монтується в єдине ціле увесь драматургічний матеріал?
наскрізна дія
художньо-тематичний задум
канва сценарію
сценарний хід

Яке поняття визначають як важливий драматичний елемент – сценарний хід, головна думка, яка неодноразово повторюється в різних варіантах?
лейтмотив
мотив
тема
композиція

Що таке лейтмотив?
важливий драматичний елемент – сценарний хід, головна думка, яка неодноразово повторюється в різних варіантах
образне бачення ідеї сценарію, концепція, уявлення
попередня робота зі словом
елемент декоративно-художнього оформлення

У чому полягає конструктивна функція сценарного ходу?
сценарний хід в умовно-узагальнюючій формі втілює найголовнішу думку сценарію, його образ
сценарний хід використовується як засіб, за допомогою якого створюється форма драматургічного твору, що надає йому певного зовнішнього вигляду
сценарний хід зв’язує всі окремі фрагменти, всі частини та епізоди сценарію у певній логічній послідовності, виконуючи роль своєрідного драматургічного каркасу
кожне нове включення сценарного ходу є умовним сигналом, який сповіщає про кінець одного епізоду та початок наступного

Розкрийте сутність образостворюючої функції сценарного ходу.
сценарний хід в умовно-узагальнюючій формі втілює найголовнішу думку сценарію, його образ
сценарний хід використовується як засіб, за допомогою якого створюється форма драматургічного твору, що надає йому певного зовнішнього вигляду
сценарний хід зв’язує всі окремі фрагменти, всі частини та епізоди сценарію у певній логічній послідовності, виконуючи роль своєрідного драматургічного каркасу
кожне нове включення сценарного ходу є умовним сигналом, який сповіщає про кінець одного епізоду та початок наступного

Розкрийте сутність формостворюючої функції сценарного ходу.
сценарний хід в умовно-узагальнюючій формі втілює найголовнішу думку сценарію, його образ
сценарний хід використовується як засіб, за допомогою якого створюється форма драматургічного твору, що надає йому певного зовнішнього вигляду
сценарний хід зв’язує всі окремі фрагменти, всі частини та епізоди сценарію у певній логічній послідовності, виконуючи роль своєрідного драматургічного каркасу
кожне нове включення сценарного ходу є умовним сигналом, який сповіщає про кінець одного епізоду та початок наступного

Що містить схема сценарного плану (сценарна розробка)?
перелік питань, на які сценаристові потрібно дати письмові відповіді
перелік послідовних дій сценариста
перелік основних епізодів сценарію
перелік концертних номерів

Яка загальна назва об’єднує прозові та віршовані твори, музичні твори, документальні тексти, репродукції творів образотворчого мистецтва, кіноматеріали, концертні номери різних жанрів, сценічні світло та звук?
сценарний план
елементи сценарно-режисерського задуму
елементи сценарного матеріалу
інша відповідь

Які засоби належать до засобів виразності у театралізованому дійстві, що впливають силою художніх образів, дозволяють відтворити події у русі і розвитку, передати історичну обстановку, перенести учасників з одного місця на інше, показати суспільні процеси, розкрити загострення класових битв?
музичні твори
інсценізації, фрагменти спектаклів та кінофільмів
живе слово
музика, світло, звук

З яких елементів складається робота сценариста зі словом?
відбір та опрацювання матеріалу
вивчення та відбір матеріалу
попередня робота зі словом (відбір найяскравішого матеріалу) та емоційна підготовка
розподіл матеріалу

Як називається частина роботи сценариста, яка включає зустрічі з героями та свідками подій і відбір найяскравішого матеріалу для сценарію?
попередня робота зі словом
емоційна підготовка слова
тематична підготовка слова
інша відповідь

Що у театралізованих дійствах створює атмосферу спілкування між сценічним майданчиком і аудиторією?
музика
декоративно-художнє оформлення
інсценізація
живе слово

Назвіть основні функції музики у сценарії театралізованого дійства.
сюжетна,
емоційна, ілюстративна, допоміжна
емоційна, ілюстративна,
розважальна
ідейна,
емоційна, ілюстративна, допоміжна,
сюжетна
ідейна,
емоційна

Яка функція музики виражається у використанні різноманітних музичних творів і фрагментів, які підкреслюють тему?
сюжетна функція музики
емоційна функція музики
ілюстративна функція музики
допоміжна функція музики

Яка функція музики виявляється у подачі різноманітних музичних сигналів до початку або продовження дії тощо?
сюжетна функція музики
емоційна функція музики
ілюстративна функція музики
допоміжна функція музики

Яку функцію у сценарії театралізованого дійства виконує музика, що висловлює найбільш яскраві почуття – торжество чи скорботу і ніби «договорює» дію, завершуючи її емоційним виплеском?
сюжетну функцію
емоційну функцію
ілюстративну функцію
допоміжну функцію

Що у сценарії театралізованого дійства висловлює ідейно-тематичну основу дійства, сучасне світорозуміння та створює незвичайний, по-справжньому яскравий колорит?
засобів мистецтва
художньо-декоративного оформлення
музики
інсценізації

Що передбачає декоративно-художнє оформлення?
убрання території, на якій проводиться торжество
яскраве убрання території, на якій проводиться торжество, і художнє оформлення людських мас
художнє оформлення людських мас
інша відповідь

Що допомагає сценаристові цілеспрямовано працювати над сценарієм, виключає навіть незначний відхід від теми і дає загальне уявлення про структуру усього дійства?
сценарний план
сценарний хід
сценарно-режисерський задум
сценарний матеріал


Тема 7. Театралізація та її різновиди

Скільки існує видів сценарно-режисерськрої театралізації?
3
5
2
4

Яке поняття, за визначенням Д.М. Генкіна, є організацією літературного тексту за законами театру?
театралізація
імпровізація
інтерпретація
створення сценарію

Яка театралізація передбачає тематичний відбір і використання сценаристом готових художніх образів з різних видів мистецтв і поєднання їх між собою сценарно-режисерським ходом?
театралізація компільованого (комбінованого) виду
театралізація оригінального виду
театралізація змішаного виду
інша відповідь

Яка театралізація передбачає створення сценаристом нових художніх образів згідно зі сценарно-режисерським задумом?
театралізація компільованого (комбінованого) виду
театралізація оригінального виду
театралізація змішаного виду
інша відповідь

Назвіть вид театралізації, у якому одна частина театралізованої дії являє собою компіляцію готових текстів і номерів, друга – оригінальне створення нових текстів і номерів.
універсальна театралізація
театралізація комбінованого виду
театралізація змішаного виду
інша відповідь

Яка театралізація передбачає творчий спосіб перетворення життєвого, документального матеріалу у художній сценарій?
сценарна театралізація
режисерська театралізація
сценарно-режисерська театралізація
інша відповідь

Яка театралізація передбачає творчий спосіб приведення сценарію до художньої образної форми вистави через систему певних засобів?
сценарна театралізація
режисерська театралізація
сценарно-режисерська театралізація
інша відповідь

Прикладом якого виду театралізації є ритуал посвяти у студенти, коли перша частина дійства – обряд посвяти, ґрунтується на оригінальному матеріалі; друга частина - побудована за принципом тематичного відбору концертних номерів і зведення їх у композицію за допомогою сценарно-режисерського ходу?

театралізація компільованого виду
театралізація оригінального виду
театралізація змішаного виду
театралізація взагалі відсутня

Що передбачає
театралізація (компільованого) комбінованого виду?
створення сценарію, у якому одна частина театралізованої дії являє собою компіляцію готових текстів і номерів, друга – оригінальне створення нових текстів і номерів

тематичний відбір і використання сценаристом готових художніх образів з різних видів мистецтв і поєднання їх між собою сценарно-режисерським ходом
створення сценаристом нових художніх образів згідно зі сценарно-режисерським задумом
інший варіант відповіді


Тема 8. Різновиди театралізованих заходів

Як називається документально-художнє дійство, присвячене реальним героям і реальним подіям, побудоване за допомогою монтажу?
театралізований тематичний вечір
театралізований концерт
конкурсно-ігрова програма
театралізоване дійство-вистава

Як називаються вечори, які присвячуються ювілеям та іншим знаменним датам у житті видатних людей і дозволяють не лише розповісти про особу, але й показати, розкрити її образ усіма наявними засобами?
вечори -ритуали
вечори -оповідання
вечори –портрети
вечори –репортажі

Яке поняття має таке визначення: «Особлива форма видовища, специфіка якого полягає у прилюдному виконанні різноманітних творів»?
тематичний вечір
вистава
концерт
конкурсно-розважальна програма

Якою має бути тривалість вечорів?
2-3 години
1 година
1-2 години
4 години

Як називається прийом, який застосовується під час проведення вечорів-розповідей і передбачає неочікувані зустрічі, які дають сплеск емоцій, необхідних для розвитку дії?
прийом художньої провокації
прийом вибуху
прийом раптовості
прийом художньої інтерпретації

Як називається вечір, присвячений творчості відомого поета чи композитора?
вечір - ритуал
вечір - розповідь
вечір – портрет
вечір –репортаж

Що, у перекладі з італійської мови, означає слово концерт?
управління
свято
змагання
урочистість

Що лежить в основі сценарію театралізованого концерту?
концертний виступ
концертний номер
епізод
твір певного жанру

Як називається дійство, аналогічне театральному видовищу, має єдиний сюжет, видуманих персонажів і діалогічну форму?
театралізований тематичний вечір
театралізований концерт
конкурсно-ігрова програма
театралізоване дійство-вистава

Який різновид театралізованих заходів виник як можливість вести агітаційну роботу за допомогою сценічних прийомів, у ньому документальний, публіцистичний зміст набуває художніх форм?
театралізований тематичний вечір
театралізований концерт
театралізоване дійство-вистава
художньо-публіцистична вистава

Як називається вистава, де основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жест?
пластико – хореографічна вистава
художньо-публіцистична вистава
театралізоване дійство-вистава
театральна вистава

Як називається вистава, яка ведеться мовою символів і потребує виразних костюмів, музичного супроводу, яскравих атрибутів (свічки, тканини, стрічки тощо)?
художньо-публіцистична вистава
театралізоване дійство-вистава
театральна вистава
пластико – хореографічна вистава

У чому полягає сутність пластико – хореографічної вистави?
це дійство, аналогічне театральному видовищу, має єдиний сюжет, видуманих персонажів і діалогічну форму
це вистава, де основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жест
це дійство, ознаками якого є відображення своєрідними яскравими художніми засобами, корінних інтересів народу, палка агітація за ідеали гуманізму, побудову нового суспільства
це документально-художнє дійство, присвячене реальним героям і реальним подіям, побудоване за допомогою монтажу

Як називається театралізоване дійство, основою якого є ігри, конкурси, забави тощо?
театралізований тематичний вечір
театралізований концерт
конкурсно-ігрова програма
театралізоване дійство-вистава

Як називаються вечори, які завжди присвячені якійсь важливій події, спогадам про минуле або змінам в житті великого гурту людей?
вечори-ритуали
вечори-розповіді
вечори-портрети
вечори-репортажі

Яке поняття визначають як сформований через дію та встановлений традицією порядок проведення якоїсь дії?
ритуал
реприза
рефрен
ремінісценція

Прикладами яких вечорів є: вечір посвячення в професію, прийняття військової присяги, церемоніал вручення дипломів, покладання квітів до пам’ятних місць?
вечорів-ритуалів
вечорів-розповідей
вечорів-портретів
вечорів-репортажів

Назвіть різновид вечора, основою якого може стати театралізована біографія певної конкретної людини або якогось людського гурту.
вечір-ритуал
вечір-розповідь
вечір–портрет
вечір–репортаж

Як називається театралізований тематичний вечір, у якому передається
досить повний перелік фактів, подій, характерів, місць дії, проводиться у розповідній формі?
вечір-ритуал
вечір-розповідь
вечір–портрет
вечір–репортаж

Який вечір відзначається спокійними розповідними інтонаціями, розгорнутим викладом теми, великою кількістю інформації?
вечір-ритуал
вечір-розповідь
вечір–портрет
вечір –репортаж

Який із різновидів вечорів є близьким до вечора-розповіді, але його тема стосується поточних, а не давно минулих подій?
вечір-ритуал
вечір-розповідь
вечір–портрет
вечір–репортаж

Як називається вечір, що має підвищену документальну основу і використовує найрізноманітніший фактологічний матеріал?
вечір-ритуал
вечір-розповідь
вечір–портрет
вечір–репортаж

Як називається сучасна естрадна вистава з великою кількістю спецефектів та, бажано, за участю досить відомих виконавців?
театралізоване дійство-вистава
шоу
пластико – хореографічна вистава
художньо-публіцистична вистава

Яке дійство композиційно складається з трьох частин: театралізований мітинг, процесія; театралізована вистава або ж театралізований концерт; народне гуляння?
театралізований тематичний вечір
масове свято
шоу-програма
театралізована акція

Назвіть різновид театралізованих заходів, який на відміну від ігрової програми не завжди має повний сценарій, а здебільшого лише сценарний план.
вечір-ритуал
масове свято
шоу-програма
театралізована акція

Яке поняття визначається як низка заходів, наприклад, профілактичних із застосуванням прийомів та засобів театралізації?
вечір-ритуал
масове свято
шоу-програма
театралізована акція

У сценарії яких заходів обов’язково повинні бути включені опис ігор і конкурсів та правила їх проведення?
театралізованих акцій
вечорів-ритуалів
ток-шоу
конкурсно-ігрових програм

Який різновид театралізованих заходів передбачає композиційно побудоване подання літературного матеріалу у музичному оформленні?
вечір-ритуал
масове свято
літературно-музична композиція
театралізована акція

Який різновид театралізованих заходів передбачає цілий комплекс офіційних та художніх акцій?
вечір-репортаж
масове свято
шоу-програма
театралізована акція


Тема 9. Види і жанри номерів

Що Й.М. Туманов називав епіграфом до всього концерту, його титулкою, заголовною літерою?
перший номер концерту
вихід ведучих
музику
афішу

Як називається непідготовлене одночасне створення та виконання якогось твору?
інтерпретація
театралізація
інсценізація
імпровізація

Яке поняття має таке визначення: «Мова одного персонажу драми, інколи не звернута до іншого персонажу, характеризується відсутністю обміну думками»?
діалог
полілог
монолог
інша відповідь

Яке поняття визначають як розмову між двома чи декількома персонажами?
діалог
полілог
монолог
інша відповідь

Як у концертній діяльності та цирку називають окремий закінчений виступ, невеличку сценічну дію одного чи кількох виконавців?
соло
епізод
номер
вихід

Розкрийте сутність поняття «репліка».
один із елементів сценічного діалогу, заперечення, відповідь однієї дійової особи іншій
стислі пояснення автора в тексті драматургічного твору
мова одного персонажу драми, інколи не звернута до іншого персонажу, характеризується відсутністю обміну думками
розмова між двома чи декількома персонажами

Як називається мистецтво виразного читання вголос?
декламація
версифікація
мелодекламація
речитатив

Як називається особисте розуміння та відчуття твору постановником чи виконавцем, погляд з іншого боку?
імпровізація
версифікація
інтерпретація
компіляція

Як називається вистава, в якій передача інформації відбувається без слів, за допомогою рухів та міміки?
інтермедія
пантоміма
буфонада
містерія

Як називався колективний персонаж античного театру, у сьогоденні – колектив виконавців вокальних творів?
гурт
ансамбль
хор
група

Як називається мистецтво створення танцювальних номерів та вистав, сукупність явищ, що мають відношення до танців?
сценографія
режисура
хореографія
драматургія

Хто такий хореограф?
майстер постановки танців
керівник хорового колективу
керівник оркестру
майстер постановки оригінальних номерів

Хто такий хормейстер?
майстер постановки танців
керівник хорового колективу
керівник оркестру
майстер постановки оригінальних номерів

Як називається різновид розмовного жанру, який має такі особливості: публіцистичність, гостра сатирична спрямованість?
монолог
байка
фейлетон
пародія

Якою спільною назвою нерідко об’єднують інтермедію, сценку, скетч?
маленька п’єса
мікроспектакль
мініатюра
інша відповідь

Що за своїм характером може бути сатиричною або ж приятельським шаржем?
байка
пародія
пантоміма
інтермедія

Як називається різновид розмовного жанру, у якому розкриваються найрізноманітніші аспекти життя, але не так гостро, як у фейлетоні? Може бути ліричним, гостро характерним, публіцистичним.
монолог
байка
буриме
інтермедія

Як називається коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів?
пародія
фейлетон
буриме
інтермедія

Що таке фейлетон?
різновид розмовного жанру, який має такі особливості: публіцистичність, гостра сатирична спрямованість
різновид розмовного жанру, у якому розкриваються найрізноманітніші аспекти життя, але не гостро. Може бути ліричним, гостро характерним, публіцистичним
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
музично-розмовний жанр, гумористична або сатирична імітація певного твору мистецтва з дотриманням лише зовнішніх ознак оригіналу

Що таке інтермедія?
різновид розмовного жанру, який має такі особливості: публіцистичність, гостра сатирична спрямованість
різновид розмовного жанру, у якому розкриваються найрізноманітніші аспекти життя, але не так гостро, як у фейлетоні. Може бути ліричним, гостро характерним, публіцистичним
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
музично-розмовний жанр, гумористична або сатирична імітація певного твору мистецтва з дотриманням лише зовнішніх ознак оригіналу

Як називається музично-розмовний жанр, гумористична або сатирична імітація певного твору мистецтва з дотриманням лише зовнішніх ознак оригіналу?
пародія
фейлетон
буриме
інтермедія

Що таке пародія?
різновид розмовного жанру, який має такі особливості: публіцистичність, гостра сатирична спрямованість
різновид розмовного жанру, у якому розкриваються найрізноманітніші аспекти життя, але не так гостро, як у фейлетоні. Може бути ліричним, гостро характерним, публіцистичним
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
музично-розмовний жанр, гумористична або сатирична імітація певного твору мистецтва з дотриманням лише зовнішніх ознак оригіналу

Що таке монолог?
різновид розмовного жанру, який має такі особливості: публіцистичність, гостра сатирична спрямованість
різновид розмовного жанру, у якому розкриваються найрізноманітніші аспекти життя, але не так гостро, як у фейлетоні. Може бути ліричним, гостро характерним, публіцистичним
коротка сценка жартівливого змісту, що виконується одним або кількома акторами і є своєрідним мікроспектаклем, де дія відбувається на очах у глядачів
музично-розмовний жанр, гумористична або сатирична імітація певного твору мистецтва з дотриманням лише зовнішніх ознак оригіналу

Що, за визначенням І.Туманова, є мовою концерту?
оркестр
епізод
номер
сценарій

Які жанри об’єднує оригінальний жанр?
монолог, фейлетон, сценка, пародія, інтермедія
класичні твори, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня
народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль
пантоміма, жонглювання, фізкультурно-акробатичні номери, клоунада еквілібристика

Які жанри номерів належать до музично-розмовних жанрів?
монолог, фейлетон, сценка, пародія, інтермедія
виконання класичних творів, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня
народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль
літературно-музична композиція, музичний фейлетон, пародія

Які жанри номерів належать до музичних жанрів?
монолог, фейлетон, сценка, пародія, інтермедія
виконання класичних творів, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня, оркестр народних інструментів, оркестр симфонічний
народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль
літературно-музична композиція, музичний фейлетон, пародія

Які жанри номерів належать до словесних (розмовних) жанрів?
виконання вірша (сольне), виконання прози, монолог, фейлетон, скетч, пародія, інтермедія
виконання класичних творів, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня, оркестр народних інструментів, оркестр симфонічний
народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль
літературно-музична композиція, музичний фейлетон

Які жанри номерів належать до хореографічних жанрів?
виконання вірша (сольне), виконання прози, монолог, фейлетон, скетч, пародія, інтермедія
виконання класичних творів, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня, оркестр народних інструментів, оркестр симфонічний
народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль
літературно-музична композиція, музичний фейлетон

Кому належать слова: «Режисер – дзеркало, яке відображає індивідуальні якості актора»?
К. Станіславському
В.Немировичу-Данченку
Д.Тихомирову
І. Шароєву

До якого жанру належать пантоміма, жонглювання, фізкультурно-акробатичні номери, клоунада, еквілібристика?
розмовних жанрів
оригінального жанру
музичних жанрів
хореографічних жанрів

До яких жанрів належать виконання вірша (сольне), виконання прози, монолог, фейлетон, скетч, пародія, інтермедія?
розмовних жанрів
оригінального жанру
музичних жанрів
хореографічних жанрів

До яких жанрів належать виконання класичних творів, сольна естрадна пісня, частівки, сольна народна пісня, оркестр народних інструментів, оркестр симфонічний?
розмовних жанрів
оригінального жанру
музичних жанрів
хореографічних жанрів

Що належить до музичних жанрів і має такі особливості: багатогранність, гранична стислість, злободенність, виразність форми і ємкість змісту?
сольна естрадна пісня
частівка
сольна народна пісня
класичний твір

До яких жанрів належать народний танець, естрадний сольний танець, класичний танець, танцювальний ансамбль?
розмовних жанрів
оригінального жанру
музичних жанрів
хореографічних жанрів

Який жанр мав на увазі В. Мейєрхольд, коли говорив, що «у цих мовчазних п’єсах при їх інсценізації розкривається для акторів і режисерів уся сила первинних елементів Театру: сила маски, жесту, руху та інтриги»?
пантоміму
жонглювання
еквілібристику
клоунаду

Яке поняття визначають як спів, виконання музичних творів засобом співу?
соло
вокал
пісня
інша відповідь

Яку назву мала в античні часи – коротка сценка побутового характеру з кумедними подіями, пізніше так стали називати актора - виконавця пантоміми?
міракль
лицедій
клоун
мім

Що таке соло?
спів, виконання музичних творів засобом співу
виконання музичного твору одним виконавцем, а також твір, передбачений для такого виконання
вид мистецтва, у якому художній образ створюється пластичними та ритмічними рухами
інша відповідь

Яке поняття визначають як виконання музичного твору одним виконавцем?
соло
вокал
пісня
інша відповідь

Назвіть вид мистецтва, у якому художній образ створюється пластичними та ритмічними рухами людського тіла, а також музичний твір у ритмі та стилі таких рухів.
пантоміма
пісня
танець
театр

У якому із власних творів до жанру пантоміми звернувся видатний письменник М. Гоголь?
«Арабески»
«Мертві душі»
«Ревізор»
«Вечори на хуторі біля Диканьки»

Може бути стриманим, суворим, тематичним, може представляти репризи, монологи, інтермедії – однак основним його завданням є об’єднання окремих номерів у єдине ціле. Про що йде мова?
скетч
конферанс
фейлетон
інша відповідь

Що є господарем видовища, надає йому святковості, робить приємним, цікавим і для глядачів, і для артистів?
скетч
конферанс
фейлетон
монолог

Назвіть основні вимоги до номера.
відносна стислість, концентрація і завершеність дії
висока виконавська майстерність
контраст і сумісність номерів
усі відповіді вірні

У якій частині концерту слід поставити складний матеріал (філармонічні жанри)?
На початку концерту
У кінці концерту
Це не має великого значення
Інша відповідь

Які номери будуть доречними в кінці концерту?
веселі естрадні номери
серйозний фортепіанний твір
художнє читання класики
класичний балет


Тема. 10. Активізація учасників театралізованого заходу

У чому полягає сутність вербальної активізації?
стимулює емоційну сферу учасників і викликає їх художню самодіяльність
дає учасникам театралізованого дійства можливість самовираження через слово, виявити своє ставлення до того, що відбувається, висловити власну оцінку
покликана за допомогою виконавців (проходження через натовп, перебування в гущі глядачів, безпосереднє спілкування з ними) залучити до дії присутніх
здійснюється в тому разі, коли постановник спонукає аудиторію до ряду нескладних фізичних дій

Назвіть найбільш поширені способи активізації глядацької аудиторії.
документалістика
театралізація
обидві відповіді вірні
обидві відповіді хибні

У чому полягає сутність фізичної активізації?
стимулює емоційну сферу учасників і викликає їх художню самодіяльність
дає учасникам театралізованого дійства можливість самовираження через слово, виявити своє ставлення до того, що відбувається, висловити власну оцінку
покликана за допомогою виконавців (проходження через натовп, перебування в гущі глядачів, безпосереднє спілкування з ними) залучити до дії присутніх
здійснюється в тому разі, коли постановник спонукає аудиторію до ряду нескладних фізичних дій

У чому полягає сутність удаваної активізації?
стимулює емоційну сферу учасників і викликає їх художню самодіяльність
дає учасникам театралізованого дійства можливість самовираження через слово, виявити своє ставлення до того, що відбувається, висловити власну оцінку
покликана за допомогою виконавців (проходження через натовп, перебування в гущі глядачів, безпосереднє спілкування з ними) залучити до дії присутніх
здійснюється в тому разі, коли постановник спонукає аудиторію до ряду нескладних фізичних дій

У чому полягає сутність художньої активізації?
стимулює емоційну сферу учасників і викликає їх художню самодіяльність
дає учасникам театралізованого дійства можливість самовираження через слово, виявити своє ставлення до того, що відбувається, висловити власну оцінку
покликана за допомогою виконавців (проходження через натовп, перебування в гущі глядачів, безпосереднє спілкування з ними) залучити до дії присутніх
здійснюється в тому разі, коли постановник спонукає аудиторію до ряду нескладних фізичних дій

Яка вид активізації дає учасникам театралізованого дійства можливість самовираження через слово, виявити своє ставлення до того, що відбувається, висловити власну оцінку?
вербальна активізація
фізична активізація
удавана активізація
художня активізація

Який вид активізації стимулює емоційну сферу учасників і викликає їх художню самодіяльність?
вербальна активізація
фізична активізація
удавана активізація
художня активізація

Як називається такий прийом, коли усі слова і дії виконавців безпосередньо спрямовані до присутніх, а не один до одного?
вербальна активізація
пряме звернення до аудиторії
удавана активізація
художня активізація

Яка активізація покликана за допомогою виконавців (проходження через натовп, перебування в гущі глядачів, безпосереднє спілкування з ними) залучити до дії присутніх?
вербальна активізація
фізична активізація
удавана активізація
художня активізація

Назвіть активізацію, яка здійснюється в тому разі, коли постановник спонукає аудиторію до ряду нескладних фізичних дій.
вербальна активізація
фізична активізація
удавана активізація
художня активізація

Назвіть основні прийоми активізації учасників театралізованого дійства.
цілеспрямована діяльність організаторів;
різноманітність матеріалу;
видовищність заходу
видовищність театралізованого заходу;
художнє оформлення; сила подразників
сила подразників;
контраст і різноманітність матеріалу;
наростання дії;
«очуднення» дійових засобів
інша відповідь

Як називається цілеспрямована діяльність організаторів щодо вдосконалення змісту, форми й окремих прийомів театралізованого заходу з метою викликати зацікавленість й підвищити активність присутніх?
напрямки активізації
прийоми активізації
методи активізації
правила активізації

Коли виникає творча активність глядачів у театралізованому дійстві?
коли глядачі стають співавторами дійства
коли глядачі отримують справжню насолоду від перегляду театралізованого дійства
коли у глядачів пробуджується інтерес і увага до того, що відбувається
коли глядачі розуміють соціальне значення дійства

Що є об’єктом режисури театралізованих дійств?
суспільне життя, життя його окремих соціальних груп і колективів
життя та діяльність вигаданих героїв
переломні етапи в житті природи
тільки людська діяльність

Що охоплюють основні етапи процесу активізації учасників свят?
час до свята та безпосереднє проведення свята
процес підготовки свята та широкого інформування; безпосереднє проведення свята;
час після театралізованого свята
безпосереднє проведення свята та час після свята
інша відповідь

Прикладами якого із прийомів активізації є: танець після слова, музика після пантоміми, стрибок від темряви до світла – і навпаки, від тихої музики до голосної, від повільного руху до стрімкого?
сила подразників
контраст і різноманітність матеріалу
наростання дії
«очуднення»

Назвіть стан, характерними рисами якого є: особливий суспільний настрій урочистості, радості, оптимізму, який викликається колективними емоціями, що виникають у святковому спілкуванні.
активність
святковість
радість
піднесення

Педагогічними завданнями якого із етапів процесу активізації є розкриття соціального значення заходу, пробудження інтересу до того, що відбувається, створення емоційної атмосфери, готовності до сприйняття?
І етапу
ІІ етапу
ІІІ етапу
І та ІІ етапів

У ході якого етапу активізації учасників театралізованих дійств художня сторона переважає соціальну, знаходячись у той же час у гармонійному поєднання з нею?
І етапу
ІІ етапу
ІІІ етапу
І та ІІ етапів

Які прийоми існують для активізації глядацької аудиторії?
сила подразників
контраст і різноманітність матеріалу
наростання дії та «очуднення»
усі відповіді вірні

Що включає І етап активізації учасників театралізованих дійств?
час до заходу, тобто процес його підготовки і широкого інформування
час після театралізованого дійства, коли стимульована ним активність дає про себе знати в наступній соціальній діяльності
час безпосереднього проведення заходу
інша відповідь

Що включає ІІ етап активізації учасників театралізованих дійств?
час до заходу, тобто процес його підготовки і широкого інформування
час після театралізованого дійства, коли стимульована ним активність дає про себе знати в наступній соціальній діяльності
час безпосереднього проведення заходу
інша відповідь

Що включає ІІІ етап активізації учасників театралізованих дійств?
час до заходу, тобто процес його підготовки і широкого інформування
час після театралізованого дійства, коли стимульована ним активність дає про себе знати в наступній соціальній діяльності
час безпосереднього проведення заходу
інша відповідь

Який етап охоплює час до заходу, тобто процес його підготовки і широкого інформування?
І етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
інша відповідь

Педагогічними завданнями якого із етапів процесу активізації є перетворення глядачів на учасників дійства?
І етапу
ІІ етапу
ІІІ етапу
І та ІІ етапів

Який етап охоплює безпосередньо проведення заходу?
І етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
інша відповідь

Який етап охоплює час після театралізованого дійства, коли стимульована ним активність дає про себе знати в наступній соціальній діяльності?
І етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
ІІІ етап активізації учасників театралізованих дійств
інша відповідь

Назвіть кількість етапів процесу активізації учасників свят та театралізованих дійств.
2
3
10
7

Які групи учасників театралізованого дійства можна виділити за рівнем соціально-художньої активності?
ініціатори й організатори; учасники заходу; пасивні глядачі
учасники заходу; пасивні глядачі
ініціатори й організатори; пасивні глядачі
ініціатори й організатори; учасники заходу

Яке поняття включає в себе напругу розумових сил, виявлення ініціативи, інтересу, здатність людини змінювати довкілля відповідно до власних потреб, поглядів, цілей?
пізнання
навчання
активність
самостійність

Як називається активність, яка виникає тоді, коли участь глядачів театралізованого дійства впливає на його подальший
хід дії, тобто, коли присутні стають співавторами?
індивідуальна активність
творча активність
пізнавальна активність
колективна активність

Зі скількох етапів складається процес активізації учасників дійства?
2
3
4
5Тема 11. Особливості роботи соціального педагога як сценариста, режисера, постановника

Що є керівництвом до дії, містить завдання для всіх цехів, що включені в загальний процес підготовки майбутнього дійства?
сценарний план
репетиційний план
постановочний план
режисерський план

Що у перекладі з французької та латинської означає слово «режисер»?
дія
управляю
організація
контроль

Який план містить такі розділи: «Зміст роботи», «Термін виготовлення та забезпечення», «З ким має узгоджуватись»?
сценарний план
репетиційний план
постановочний план
режисерський план

Який план називають ретельною диспозицією перед боєм, де кожна самостійна ланка входить у загальну структуру і взаємодіє з іншими ланками, як у відпрацьованому механізмі?
сценарний план
репетиційний план
постановочний план
режисерський план

Який план визначає час початку репетицій для всіх учасників дійства, кількість репетицій, їх тривалість, послідовність, забезпечення реквізитом, бутафорією?
сценарний план
репетиційний план
постановочний план
режисерський план

Що собою являє репетиційний план?
є керівництвом до дії, містить завдання для всіх цехів, що включені в загальний процес підготовки майбутнього дійства
визначає час початку репетицій для всіх учасників дійства, кількість репетицій, їх тривалість, послідовність, забезпечення реквізитом, бутафорією
визначає тему, ідею, основні епізоди, композицію сценарію тощо, допомагає цілеспрямовано працювати над сценарієм, виключає відхід від теми, дає загальне уявлення про структуру усього дійства
інша відповідь

Що є завершальним етапом репетиційної роботи?
зведена репетиція
загальний прогін усього видовища
генеральна репетиція
інша відповідь

Яким повинен бути зміст внутрішньої інформації під час репетицій?
обов’язково повинне бути оголошення про склад учасників заходу
за лаштунками в кількох місцях вивішується програма або послідовність номерів театралізованого дійства
вивішується або роздається керівникам колективів і виконавцям репетиційний план із зазначенням часу появи кожного з них на репетиції
усі відповіді вірні

Що передбачає організація репетиційного процесу?
складання сценарного плану
складання постановочного плану
складання репетиційного плану
інша відповідь

Кого слід викликати на сценічну репетицію у першу чергу?
учасників сольних номерів
учасників масових номерів
групи, які відпрацьовують технічну, світлову і звукову схеми майбутнього дійства
інша відповідь

Як називається репетиція, під час якої режисер і постановочна група відпрацьовують технічну, світлову і звукову схеми майбутнього спектаклю?
сценічна репетиція
технічна монтувальна репетиція
зведена репетиція
генеральна репетиція

Що дає можливість режисеру-постановнику уперше побачити результат своєї роботи в цілому і порівняти з тим ідеалом, до якого він прагнув ще в режисерському задумі?
сценічна репетиція
загальний прогін усього видовища
генеральна репетиція
технічна монтувальна репетиція

Під час якої репетиції перевіряється світлова і звукова партитури, уточнюється музична канва театралізованого дійства, остаточно визначається заданий темпоритм, хронометрується кожний епізод, вивіряється загальна тривалість видовища, докладно фіксуються всі зауваження?
сценічної репетиції
загального прогону усього видовища
генеральної репетиції
технічної монтувальної репетиції

Який вид репетиції передбачає здійснення режисером творчого контролю усіх ланок виконавського та допоміжного складу?
сценічна репетиція
загальний прогін усього видовища
генеральна репетиція
технічна монтувальна репетиція

У чому полягає сутність генеральної репетиції?
є початковим етапом репетиційної роботи
є завершальним
етапом репетиційної роботи
може проводитися на будь-якому етапі репетиційної роботи
інша відповідь

Хто є головним організатором репетиційного процесу?
сценарист
режисер-постановник
асистент режисера
завідувач постановочною частиною

Назвіть фахівця, який створює виставу, є постановником п’єси або сценарію.
сценарист
режисер
драматург
інша відповідь

До якої групи умінь належать уміння
режисера
створювати сприятливу атмосферу спілкування учасників театралізованого видовища; володіти образно-емоційною мовою?
конструктивних умінь
комунікативних умінь
гностичних умінь
оцінно-діагностичних умінь

До яких умінь належать уміння
режисера
аналізувати проведені репетиції і заходи, давати їм оцінку; оцінювати результати власної професійної діяльності?
конструктивних умінь
комунікативних умінь
гностичних умінь
оцінно-діагностичних умінь

Хто створює дійство, втілює в життя ідею сценарію?
сценарист
режисер-постановник
керівник однієї з творчих груп
будь-хто

До яких умінь належать уміння
режисера
добувати потрібну інформацію, уміти користуватися науково-педагогічною літературою; здійснювати пошук засобів художньої виразності; поповнювати запас теоретичних загальних і спеціальних знань та правильно їх використовувати тощо?
конструктивних умінь
комунікативних умінь
гностичних умінь
оцінно-діагностичних умінь

До яких умінь належать уміння режисера проводити репетиції; володіти мікрофоном; підбирати виконавців; складати сценарний і постановочний плани тощо?
конструктивних умінь
комунікативних умінь
спеціальних умінь
оцінно-діагностичних умінь

Які уміння режисера належать до спеціальних умінь?
уміння
режисера
добувати потрібну інформацію, уміти користуватися науково-педагогічною літературою; здійснювати пошук засобів художньої виразності; поповнювати запас теоретичних загальних і спеціальних знань та правильно їх використовувати тощо належать
уміння режисера проводити репетиції; володіти мікрофоном; підбирати виконавців; складати сценарний і постановочний плани тощо
уміння
режисера
складати кошторис витрат; розробляти сценарій; визначати мету й завдання театралізованого заходу
уміння
режисера
організовувати роботу творчих груп; здійснювати підготовку до проведення заходу; вибирати методи організації учасників театралізованого заходу

До якої групи умінь належать уміння
режисера
складати кошторис витрат; розробляти сценарій; визначати мету й завдання театралізованого заходу?
конструктивних умінь
проектувальних умінь
гностичних умінь
оцінно-діагностичних умінь

До якої групи умінь належать уміння
режисера
організовувати роботу творчих груп; здійснювати підготовку до проведення заходу; вибирати методи організації учасників театралізованого заходу?
конструктивних умінь
організаційних умінь
гностичних умінь
оцінно-діагностичних умінь

Як називаються штучні речі, створені для використання у виставі, які імітують справжні?
буфонада
бутафорія
декорації
інша відповідь

Як називається елемент художнього оформлення сценічного простору?
бутафорія
декорація
експозиція
компіляція

Що таке декорація?
штучні речі, створені для використання у виставі, які імітують справжні
перелік творів, що виконуються в театрі або з яким виступає окремий виконавець чи творчий колектив
елемент художнього оформлення сценічного простору
перша театральна вистава, перший показ


Що таке бутафорія?
штучні речі, створені для використання у виставі, які імітують справжні
перелік творів, що виконуються в театрі або з яким виступає окремий виконавець чи творчий колектив
елемент художнього оформлення сценічного простору
перша театральна вистава, перший показ


Що таке репертуар?
штучні речі, створені для використання у виставі, які імітують справжні
перелік творів, що виконуються в театрі або з яким виступає окремий виконавець чи творчий колектив
елемент художнього оформлення сценічного простору
перша театральна вистава, перший показ


Що таке прем’єра?
штучні речі, створені для використання у виставі, які імітують справжні
перелік творів, що виконуються в театрі або з яким виступає окремий виконавець чи творчий колектив
елемент художнього оформлення сценічного простору
перша театральна вистава, перший показ


Як називається перелік творів, що виконуються в театрі або з яким виступає окремий виконавець чи творчий колектив?
програма
репертуар
програмний блок
інша відповідь

Який із планів є керівництвом для всіх цехів, що включені в загальний процес підготовки майбутнього дійства?
сценарний план
репетиційний план
постановочний план
режисерський план

Назвіть групу, членами якої є: режисер-постановник, художник, композитор, диригент, хормейстер, балетмейстер, художник зі світла, звукорежисер, режисер спортивних номерів.
режисерсько-постановочної групи
постановочної групи
організаційного комітету
художньої групи

Завданням якої групи є розробка концепції та попереднього проекту сценарію;
робота над документальним матеріалом;
визначення жанру театралізованого заходу; пошук цікавого сюжету; робота над композицією?
групи розробки сценарію свята
групи художнього оформлення свята
групи музичного супроводу свята
групи музичного забезпечення

До якої із творчих груп режисеру бажано включити осіб, які мають певні знання в образотворчому мистецтві, швацькій справі й конструюванні?
групи розробки сценарію свята
групи художнього оформлення свята
групи музичного супроводу свята
групи музичного забезпечення

Назвіть групу, яка працює над «одягом» сцени, театральними костюмами, гримом, бутафорією, реквізитом, світловим оформленням, комп’ютерною графікою, оформленням зали, оформленням фойє?
група розробки сценарію свята
група художнього оформлення свята
група музичного супроводу свята
група музичного забезпечення

Назвіть групу, яка займається розробкою запрошень, програмок, флаєрів, листівок, рекламно-сувенірної продукції, грамот тощо?
група розробки сценарію свята
група художнього оформлення свята
група музичного супроводу свята
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яка група займається підбором (створенням) музики?
група розробки сценарію свята
група художнього оформлення свята
група музичного супроводу свята
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яка група складає докладний план усього, що потрібно для роботи всіх творчих груп – сценарної, музичної, фотозйомок тощо?
група розробки сценарію свята
група художнього оформлення свята
група матеріального забезпечення
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яка група здійснює фото - й відео-репортаж заходу?
група розробки сценарію свята
група художнього оформлення свята
група фото-, відеозйомок
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яка група повідомляє через пресу широкий загал про майбутній захід, складає прес-реліз заходу, спілкується з гостями свята, проводить бліцопитування, забезпечує матеріалами про захід шкільну пресу тощо?
група інформаційного забезпечення
група художнього оформлення свята
група фото-, відеозйомок
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яка група ретельно перевіряє стан електричних приладів, апаратури, приміщення тощо?
група інформаційного забезпечення
група художнього оформлення свята
група безпеки
група рекламно-сувенірного забезпечення

Яку з творчих груп може очолити викладач основ безпеки життєдіяльності, шкільний лікар або вчитель трудового навчання?
групу безпеки
групу художнього оформлення свята
групу матеріального забезпечення
групу рекламно-сувенірного забезпечення

Що входить в обов’язки групи рекламно-сувенірного забезпечення?
повідомляє через пресу широкий загал про майбутній захід, складає прес-реліз заходу, спілкується з гостями свята, проводить бліцопитування, забезпечує матеріалами про захід шкільну пресу тощо
займається розробкою запрошень, програмок, флаєрів, листівок, рекламно-сувенірної продукції, грамот тощо
працює над «одягом» сцени, театральними костюмами, гримом, бутафорією, реквізитом, світловим оформленням, комп’ютерною графікою, оформленням зали, оформленням фойє
здійснює фото - й відео-репортаж заходу

Що входить в обов’язки групи інформаційного забезпечення?
повідомляє через пресу широкий загал про майбутній захід, складає прес-реліз заходу, спілкується з гостями свята, проводить бліцопитування, забезпечує матеріалами про захід шкільну пресу тощо
займається розробкою запрошень, програмок, флаєрів, листівок, рекламно-сувенірної продукції, грамот тощо
працює над «одягом» сцени, театральними костюмами, гримом, бутафорією, реквізитом, світловим оформленням, комп’ютерною графікою, оформленням зали, оформленням фойє
здійснює фото - й відео-репортаж заходу

Що входить в обов’язки групи художнього оформлення свята?
повідомляє через пресу широкий загал про майбутній захід, складає прес-реліз заходу, спілкується з гостями свята, проводить бліцопитування, забезпечує матеріалами про захід шкільну пресу тощо
займається розробкою запрошень, програмок, флаєрів, листівок, рекламно-сувенірної продукції, грамот тощо
працює над «одягом» сцени, театральними костюмами, гримом, бутафорією, реквізитом, світловим оформленням, комп’ютерною графікою, оформленням зали, оформленням фойє
здійснює фото - й відео-репортаж заходу

Що входить в обов’язки групи фото-, відео зйомок?
повідомляє через пресу широкий загал про майбутній захід, складає прес-реліз заходу, спілкується з гостями свята, проводить бліцопитування, забезпечує матеріалами про захід шкільну пресу тощо
займається розробкою запрошень, програмок, флаєрів, листівок, рекламно-сувенірної продукції, грамот тощо
працює над «одягом» сцени, театральними костюмами, гримом, бутафорією, реквізитом, світловим оформленням, комп’ютерною графікою, оформленням зали, оформленням фойє
здійснює фото - й відео-репортаж заходу

Члени якої із творчих груп відповідають за аптечку й можуть надати першу долікарську допомогу?
групи безпеки
групи художнього оформлення свята
групи матеріального забезпечення
групи рекламно-сувенірного забезпечення

Як називається перша театральна вистава, перший показ?
огляд
прем’єра
презентація
інша відповідь

На скількох рівнях здійснюється педагогічний аналіз театралізованого дійства?
2
3
4
6

Що включає перший рівень здійснення педагогічного аналізу театралізованого заходу?
обговорення успішності (неуспішності) наочного результату разом із учасниками, проектування більш продуктивної діяльності в майбутньому
власне педагогічний аналіз, який здійснюється організаторами заходу (соціальним педагогом, учителями)
обидві відповіді вірні
інша відповідь

Які елементи може мати аналіз виховного результату театралізованого заходу?
ступінь досягнення мети й вирішення стратегічних і тактичних завдань
характеристику ефективності вибраних засобів, методів і прийомів
ступінь активності учасників
усі відповіді вірні

Що включає другий рівень здійснення педагогічного аналізу театралізованого заходу?
обговорення успішності (неуспішності) наочного результату разом із учасниками, проектування більш продуктивної діяльності в майбутньому
власне педагогічний аналіз, який здійснюється організаторами заходу (соціальним педагогом, учителями)
обидві відповіді вірні
інша відповідь

Що містить банк досвіду, аналізу й перспектив для подальшої роботи соціального педагога як сценариста й режисера?
письмовий аналіз попередніх заходів
відгуки учнів, батьків, учителів
публікації преси
усі відповіді вірні

До якого рівня педагогічного аналізу театралізованого дійства відноситься обговорення успішності (неуспішності) наочного результату разом із учасниками, проектування більш продуктивної діяльності в майбутньому?
першого
другого
третього
четвертого

До якого рівня педагогічного аналізу театралізованого дійства відноситься власне педагогічний аналіз, здійснюваний організаторами (соціальним педагогом, учителями тощо)?
першого
другого
третього
четвертого

Назвіть мету діяльності соціального педагога як режисера-постановника.
знайти обдарування, розвинути талант
створити образ, сформувати імідж
виховати особистість
усі відповіді вірні

Назвіть елементи самоаналізу, які повинні бути включені в загальний аналіз виховного результату заходу?
характеристика ефективності вибраних засобів, методів і прийомів, логіка і структура заходу
ступінь активності учасників
манера поведінки, характер стосунків з учасниками колективу, прояв життєвої і педагогічної позицій
місце проведеного заходу в системі виховної роботи

Чи існує усталена форма репетиційного плану?
так, така форма існує
ні,такої форми не існує, оскільки кожен захід диктує власну форму і методику
існує декілька загальноприйнятих варіантів форм репетиційного плану
інша відповідь

Назвіть функції режисера.
здійснює весь комплекс робіт з організації технічного процесу підготовки видовища
підпорядковує всі зусилля учасників для реалізації єдиного рішення дійства
здійснює весь комплекс робіт з організації творчого процесу підготовки видовища
усі відповіді вірні

Назвіть оцінно-діагностичні уміння режисера.
уміння
режисера
добувати потрібну інформацію, уміти користуватися науково-педагогічною літературою
уміння режисера проводити репетиції; володіти мікрофоном; підбирати виконавців
уміння
режисера
складати кошторис витрат; розробляти сценарій; визначати мету й завдання театралізованого заходу
уміння
режисера
аналізувати проведені репетиції і заходи, давати їм оцінку; оцінювати результати власної педагогічної діяльності

Назвіть комунікативні уміння режисера.
уміння
добувати потрібну інформацію
уміння
режисера
аналізувати проведені репетиції і заходи
уміння створювати сприятливу атмосферу спілкування режисера й учасників видовища
уміння організовувати роботу творчих груп

Назвіть проектувальні уміння режисера.
уміння
визначати мету й завдання масового театралізованого видовища
уміння
режисера
аналізувати проведені репетиції і заходи
уміння створювати сприятливу атмосферу спілкування режисера й учасників видовища
уміння організовувати роботу творчих груп, які готують різні складові заходу

Назвіть організаційні уміння режисера.
уміння
добувати потрібну інформацію
уміння
режисера
аналізувати проведені репетиції і заходи
уміння створювати сприятливу атмосферу спілкування режисера й учасників видовища
уміння організовувати роботу творчих груп, які готують різні складові заходу15

Приложенные файлы

  • doc 303817
    Размер файла: 732 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий