Рахимжан Гайнулли2


На обложке название книги на татарском:

№зелмсен нсел чылбыры

на русском языке:

Откуда мы родом


Эчтлек

“Туган авылым Карабикол” ..........

Ата бабалар тарихы (ш р агачы) ...

Кабатланмас гомер еллары ...

јирне юмартлыгы – олы максат м казаныш ...

Хезмт т бе х рмт ...........

Гаил – тормышны и м им нигезе ............

Ха га сфр кылу ...........

Туганлашып яш – зе зур бхет .........
Х рмтле укучылар!

јир тарта, кан тарта, дип йт иде безне би-бабайлар. Ччлрг чал кергч, бу с злрне хаклыгына тагын бер кат инандым. К п еллар двамында шрд гомер итсм д, яшгн саен туган авыл ешрак иск т ш. Малай чакта яланаяк й ргн тугай-болыннар, бакча башында тын гына агып яткан Чирмешн, ымсындырып-чакырып торган рм-урманнар, Кызлар тавы, Печнлек чокыры... Алар аман да шулай ямьле ген инеш буенда йрп яталар... Туган табигать безне холык-фигылебезг д тэсир итдер, м гаен. Ч нки мин ир белн бйле агроном нрен сайладым м гомерем буе з хезмтемнн тм табып эшлдем м яшдем. Хзер инде оныкларым сеп кил. єзебезне нсел-ыру к н иткн туган авылым Карабикол турында аларга да бераз мгъл мат иткерсем килде. Шул ният белн бу китапны язу телге туды. Іле аман да яраткан ш гылем белн мшгуль булу сбпле бу китапка материал туплау м язмалар зерл не земне дустыма – язучы м урналист Харис Закировка й клдем. А арга Карабиколда туып- скн се лем Г лсир Гайнанова да ярдм итрг алынды. Ул да урналист, ике дист еллар двамында Казанда ншер ител че “Идел” урналында м хррир м тр емче булып хезмт итте.
Кеше зене варисларына калдыра ала торган и кыйммтле мирас нидн гыйбарт? Бу сорауга ркем зенч авап бир. Мин балалар-оныкларга иманлы трбия бир не, ата-бабайлар рухын яд итеп, ткннрг ихтирам белн карарга йрт не и кыйммтле байлык дип саныйм. Ч нки иман – кешене ирдге и ныклы рухи терге. єзене туган ирен игътибарлы булган, туганнарын, зене нсел тамырларын, ата-бабаларны гореф-гадтлрен х рмт иткн кеше зе д тормышта ким-хур булмастыр. Тамырлары нык булган агачларны ябалдашлары да к чле, мул була, давылларга каршы тор ала. єзебезне двамыбыз булган балаларга исн-имин тормыш, Аллаыны иманлы бндлре, илд абруйлы шхес булуларын телим.

Ха и Рхим ан Мхм т улы Гайнулла.

15 март 2011 ел.

“Туган авылым Карабикол”

Карабиколга кайсы яктан гына кайтса да, и вл мчет манарасы к зг чалына. Мчетле авылны зг бер яме бар – анда иманлы бндлр яшгнен искртеп тора ул. Авылларны да, кешелрнеке кебек, з холкы-фигыле була. Берсенд халык ярдмле, итагатьле к ршелр булып яшс, икенчесе ис сугыш чукмарлары белн дан тота, ченчесе зене г зл кызларын тир-якка киленлекк алулары белн горурлана. Карабиколда сабыр холыклы, тыйнак кешелр яши. Картлар с йлгн борынгы бер риваять иск т ш. Имеш, Карабикол бабай бу ирг килеп тормыш корып ибргч, шундый телк телгн: монда яшгн халык башкалардан алга да китмсен, артка да калмасын, диеп. М гаен, телге кабул булгандыр, ч нки бернич гасыр двамында авыл кешелрене артык баеп киткне юк, ил белн кичергн ачлык елларын испк алмаганда, урта хлле тормышта яши. Мондагы га еп г зл м бай табигать т тэсир итдер. К пме ген вакыт тс д, авыл ллни згрми – Чирмешн елгасы буйлап сузылган нибары бер урам. Кечкен булса да т ш кен, дилр бит. Чирмешнне арьягында ки болыннар, тугайлар, рмлек, авылны к т леклре м з гр офыкка кадр иген кырлары йрп ята. Аларга каршы якта ир й зенд борынгыдан калган серле эзлр сыман таулар-калкулыклар тезелгн. Алар берднбер урамны ил-я гырлардан саклап, ышыклап тора. Тау итклре каенлы-имнле, усаклы-ылыслы урманнарга барып тоташа. Тукай йткнч, монда ил д вакытында исеп, я гыр да вакытында ява – шундый игелекле ир инде бу т бкт. Табигатьт хакимлек иткн иркенлек, муллык блки кешелр арасында да тыныч м нсбтлр урнашуына сбпчедер.
Тарихка килгнд, Самара лксене борынгы тарихына кагылышлы беркадр мгъл матны Интернеттан табарга була. Шул исптн, Шенталы районына кергн авылларны башлангыч елларын да к залларга була. Безней эрага кадр булачак Самара лксе ирлренд скиф-сармат кабиллре к чм тормыш алып барган. 1236 елда бу т бк аша Батый хан гаскрлре уза. Алар монда хакимлек иткн Идел-Болгар ханлыгын тар-мар ит. Шул заманнан бу ирлр Алтын Урда хакимиятенд була. 1361 елда Самара шрен нигез салынган дип санала. 1391 елны 18 июненд Кондырча елгасы буенда ул чорны и дштле сугышы – Смрканд шрене мире Аксак Тимер м Туктамыш хан гаскрлрене й зг-й з канлы брелеше була. їр яктан 200 ме кеше катнаша. Бу сугышта Аксак Тимер армиясе и еп чыга, шуннан со Алтын Урданы да тормышы с н г таба борыла. Бу хакта мш р тарихчы Шиабетдин Мр ни д язып калдырган. Казан галимнре арасыннан тарихчы Марсель Іхмт анов Зур Чирмешн буендагы ир билмлрене борынгы ху алары турында мгъл матлар бир. “Нугай урдасы” (Казан, 2009) китабында ул болай дип яза: “Туктамыш ханны (атасы Туйху а хан) Зур Чирмешн буенда йл урыны булган. Кабере д андадыр”. Утрак тормыш бу ирлрд 17 гасыр ахырында башлана. Ч нки монда Рсй д лтене чиге уза м аны кальга (крепость) т зеп ныгыту бик м им була. Чикне икенче ягында Ногай урдасы ирлре була. Беренче булып Кама арты линиясе дигн ныгытмалар т зел, шул исптн, 1741 елда Чирмешн кальгасы, 1742 елда Кондырча кальгасы т зел. Ныгытмаларны т зер чен Казан губернасы крестианнары м Казан кешелре ибрел. К чеп килгн гаиллрг 10-15 дистин ир, аны эшкрт чен т рле кирк-ярак, акчалата ссуда, юлга м беренче вакыт яшрг дип икмк бирелгн. Шул ук чорда булачак Самара лксе Шенталы районыны авылларына да нигез салынган дип уйларга м мкиндер.
Элек-электн авылны чч м мал к т ирлре булып саналган урыннарны атамалары – Канлы елга, Канлы чишмсе – гражданнар сугышы чорыннан калган, дилр. Бу ирлр Уйка (Ойкино) дигн мукшы авылына барып тоташа. К т лектн югарырак, тау итгенд башланган урман авызында бихисап кечкен ген чокырлар шйлн. Имеш, анда окоплар булган, каты сугыш вакытында солдатларны каны тау астына елга булып аккан, дилр. Аста челтерп чишмлр агып тора, тау итгенд илклр пеш... Колхоз-совет заманында арып-талып к т к ткнд, печн чапканда яис илк ыйганда лкннр д, балалар да Канлы чишмсене шифалы суын эчрг, шунда утырып бераз хл алырга ярата иде. Со гы елларда йге ялга кайткан авылдашлар арасында машиналар белн чишм янына пикникка бару гадтк керде.
јйге урман иск т шкч, андагы сукмаклардан ян бер кат узасы кил. Авылны зиратлары яныннан узып, тауга менсе , аннан дулкынланып яткан иген кыры аша сузылган тар гына ат юлы белн урман авызына килеп итсе . Яшеллек д ньясы хозурлыгына чумып й з адым да узмыйсы , умарталыкка итсе . Анда тир-юнь г лп тора. їркем бел, лсерп-ал ып илктн кайтканда умарталыкка керсе д имн мичкдн кружка белн чумырып су аласы м туйганчы эчеп сусавы ны бастырасы , умартачы бабай (исеме хтерд калмаган) беркайчан да каршы килми иде.
Умарталыкны узганнан со тек тауга к трелсе – халык теленд аны Сырт (тау сырты, к рсе ) дип атыйлар. Сырттан со Канлы чишмг кадр урман юлы т бнг тгри. Печнлеклр, каенлыклар, имнлеклр, чиялеклр берсен берсе алмаштыра. И сусыл илклр Хырулла аланы, Геройлар аланы дигн шактый зур печнлеклрд лгер иде. Т рле илклр кен т гел, чия, аю камыры, милш, балан, шомырт кебек имеш куаклары да еш очрый. Чиклвек агачлары скн урыннар да бар. І мен халыкта г мб ыю гадтк кермгн. Чамбыр, мтр шк, башка т рле шифалы лннр ыеп киптер ки таралган. Парлап-парлап дистлгн каен миллеге бйл , илк кагы кою, шомыртлы май ясау элек-электн ки таралган, ч нки йге урман б лк иткн нигъмтлр кышкы к ннрд бик тансык булган.
Тамчылар тама башлагач, язгы каникул к ннренд авыл балалары ыелышып каен суы эчрг урманга бара. Олырак бер-ике малай злре белн балта, калганнары кру ка, шеш яис банка ише йбер ала. Кар к ртлрен бата-чума балалар урман кырыендагы каенлыкка килеп ит, аннан балта белн бер-ике агачта кечкен ген ярыклар ясыйлар да шунда к пшсыман трубка куялар. Бераздан каенны к з яшьлредй саф, шифалы тамчылары тама башлый... Гадтт, йдгелрг бернич йотымлык су гына кайтып ит иде.
Яз фасылында балаларны да, лкннрне д к елен хуш килгн тагын бер гадт ле д яши авылда – яшел ук сыман ск калыккан юа кыякларын ыю. Ігр табигатьк чыгарга ыенганда зе белн ипи кыерчыгы да алган булса – мен дигн сый ул!
Авылдашларны электн килгн эш-ш гыльлрен д иск алып т фарыздыр. јирлре у дырышлы, кыр-болыннары иркен булганга, авыл халкы иген иг, мал-туар асрый.
Бездн алдагы чорда гомер кичергн лкн буын авылдашларыбызны без бары тик олы ихтирам белн ген иск алырга тиеш. Ч нки ил стен килгн авыр афтлр вакытында – ачлык еллары яис аяусыз сугыш чоры булсынмы – алар авылны, аны гореф-гадтлрен саклап калган, булган байлыкны т кми-ччми килчк буыннарга тапшырган. Тир-юньд берднбер Карабикол авылы мчетене (якынча 1909 елда т зелгн) ишеклре й з ел двамында ачык булган, гыйбадт кылу хтта динг каршы и кырыс эзрлекл лр чорында да тукталмаган (2005 елда мчетне я а бинасы т зелде). Картлар с йлвенч, гра даннар сугышы чорында монда каты брелешлр барган. Авыл ирлре иртн аклар кулында булса, кичк аларны кызыллар яулап алган. Имеш, кызыллар Ібдеки ягыннан мчет манарасына т бп туптан аталар да аталар икн, лкин бер ген ядр д максатына итми м манара исн кала. Мчет манарасына бйле тагын бер вакыйга халык телен кереп калган. Шул ук заманнарда “дин – ул халык чен фьюн” дигн шигарь астында манаралар кис башланган. Карабикол мчетене манарасын кисрг дип районнан активистлар кил. Лкин авылда яшгн мукшы халкы татарларны изге ядкрен кагылырга р хст итмгн. Алдагы к нне бернич мукшы агай йдн- йг й реп: “Татарлар, сез урамга чыкмагыз, без зебез активны каршы алырбыз, мчетне якларбыз, без православныйлар, безг бернрс д булмас, сезне т рмг ябарлар”, – дип кистеп чыккан. Икенче к нне мукшылар снк к треп мчет тирли тезелеп басканнар: “Тотынмагыз мчетк, ул – безне красота деревенская! Ул безне авылны яме”, – дип кискен каршы т шкннр. Район активистлары кире борылып китрг м б р булган.
Мукшы халкы дигннн, ничм еллар татарлар белн бер урамда яшп, уртак кырларда эшлп гомер кичерде м миллтара бер низаг та чыкмады. У ган, ярдмчел, кече к елле халык ул. Башка халыкларны х рмт ит бел, з динен, гореф-гадтлрен д саклый иде. Авылда татар телен белмгн бер ген мукшы да булмагандыр. Шундый бер мзк бар: имеш, кибет янында ике мукшы теттереп татарча с йлшлр ди, озак кына гп куертканнан со абайлап алалар: икесе д татарча с йли икн бит! Татарларны да к бесе мордва телен йбт бел иде. Лкин со гы елларда мукшы халкыны яшьлре т рле якка бхет эзлп чыгып китте, со ыннан балалары янына лкннр д к чте, хер, татарларда да шундый ук хл к зтел.
Карабикол мчетене даны еракларга таралды диск т ялган булмас. Мин зем, ягъни Г лсир Гайнанова, шаит булган бер вакыйга белн таныштырам. 1992 елны 18 июль киченд Камал театрында “Казан утлары” журналыны 80 еллык юбилей тантанасы булды. Ул бик ылы м милли рухта барды, ч нки бирег Беренче Б тенд нья татар конгрессына ыелган мртбле кунаклар чакырылган иде. Халкыбызны к ренекле и ат еллре берсе артыннан берсе абруйлы милли басмабыз тарафына котлаулар юллады м б лклр тапшырды... Мен схнг рссам Канфи ага Нфыйков к трелде м журналны баш м хррире Равил Фйзуллинга бер картина тапшырды. Котлау с зенд ул: “Бу – Карабикол авылы мчете. Бу мчет й з ел буе бер д туктамый халыкка хезмт иткн, сез д халкыбызга шулай армый-талмый мгърифт нуры таратасыз”, – диде. єз колагыма зем ышанмыйча, мин к ршелрдн кабатлап сорадым: “Кайсы авыл мчете?” – дип, инде: “Карабикол”, – дигн авапны ишеткч, торып басып б тен залга кычкырасым килде: “Бу бит безне авыл мчете, безне авылныкы!” Мин рссам Канфи абыйны тнфест эзлп таптым м таныштым. Кайчан м ничек безне авылга барып мчет суртен ясавы турында сораштым. Канфи абый минем якташ булып чыкты. “Минем нием Денис авылыннан, йге ялга кайткач Карабиколга барып сезне мчетегезне бернич рсемен ясадым”, – диде ул. Шулай итеп, кечкен ген татар авылыны гади ген мчете зур бер символик мгънг ия булды. Яктылыкка, иманга нд символына верелде. Ч нки элек-электн монда ир-атлар да, хатын-кызлар да белемле булган, мдрслрд укыган, гарп, фарсы теллрен йбт белгн. Іле совет чорында да р йд китап киштсенд изге Корън китабы белн беррттн гарп грамматикасы, Бакырган китабы, “Кыйссаи Йосыф”, “Кыйссасел нбия”, М хммдьярны “Нуры содур” срлрен к рерг м мкин иде.
Игенчелек белн терлекчелектн башка авылдашлар к п кен т р кул эшлрен д оста башкарган. Іле со гы елларга кадр п и талкып, туку станогында киндер тукый алучы Хамид би исн иде. К п гаиллр б генге к нг кадр билреннн калган ки е-мамык, киндер эсктер, с лгелрне куллана. Сандыкларда чиг ле алъяпкычлар, намазлыклар, с лгелр, аяк чолгаулары борынгыдан калган ядкр булып саклана.
Ир-атлар да тал чыбыгыннан балык тота торган крзин сыман йбер рлр иде, кул к че белн калын субайларны кагып, Чирмешн аркылы к пер сала иде. №й салу, мунча яис сарай чен бура к тр – бу эшлр барысы да туган-тумача, к ршелр ярдменд – м ыеп башкарыла иде.
Б ек Ватан сугышы алды елларын минем тием Іб зр Гайнанов язып калдырган истлеклрдн бераз к залларга була. “Мктпк кер елын мин бик зур т земсезлек белн к теп алдым. Іти (Сабир ан бабай) ат белн Куйбышевка барган иде, безг – ми а м Кыямга (туганнан туган абыема) – сумкалар, тартмадагы рсем калмнре, т рле дфтрлр алып кайтты. Мен 1934 елны беренче сентябренд ниаять мктпк бардык. Безне беренче укытучыбыз Кыям абый Гайсин иде, к рше Ібдеки авылыннан. Олы яшьлрдге бик укымышлы м башлы кеше, талпчн укытучы иде. Беренче айларда ук мин бик яхшы билгелрг ген укый башладым. 4 класста безне Ульяновск лксеннн килгн Фрхетдинов Фуат атлы бик яшь м матур бер ир-ат укытты. єзе усал гына к ренс д, чын укытучы булды – кырыс, лкин гадел, кирк вакытта колакны да боргалый иде. Укуга вслегемне аларны оста укытучы булуыннан к рм, алар т пле башлангыч белем бирде.
Д ртенче класста укыганда ук инде без зебезне зурлар итеп саный, кызлар белн ччкле рсемнр ясап, хатлар языша идек. Аулак йлрг д й ри башладык. Шулай бер кышкы кичт Хдич билрг барып сабакташым Ногманов Зиннт белн аны кызлар чакырырга к ндердек. Іби тиз ген ризалашмады. Баштан без аны утынын кисеп йдек, аннан йдн яртышар литр керосин урлап илттек. Іби ике трзсен пыяла да сораган иде д, анысын тапмадык. Кара гы т ш белн Зиннт белн Хдич билрг юл тоттык. Трзлрд ут к ренми, аларны палас белн каплап куйганнар икн. Кызлар безне ртп каршы алды: сез утынны аз кискнсез икн, би сезне йг кертерг кушмады, янсе. Без д авапсыз калмадык: без бит карт кешелрг ярдм итрг тиеш, шу а абый кушканны гына тдек, мен сез ник идннрен юмадыгыз, дидек. Шунна со с зне уен-к лкег бордык. Бераз й зек салып уйнадык, аннан т грк уйнарга тотындык. Шунда кинт каты гына ишек шакыдылар. Кызлар палас читен ачып трздн караган иде: “Фуат абый!” – дип кычкырып ибрделр. Зиннт белн тиз ген ске астына кереп яттык. Фуат абый керде д, егетлр юкмы, диеп сорады. Кызлар “юк-юк” диештелр. Шуннан со , ул иелеп ске астыннан Зиннтне колагыннан тартып чыгарды, мин шуышып тиз ген мич арасына кердем д, урамга чыгып чаптым. Икенче к нне Зиннт ми а: “Малай, колак б ген д авыртып тора”, – дип зарланды. Колагы чыннан да бераз озынайган кебек иде...
Шулай к елле м ваемсыз гына малай чакны уздырган вакытта к тмгнд безне гаилг кайгы-хсрт килде. 1937 елны август аенда тиебезне “халык дошманы” дип атадылар м “тройка” х кеме белн 8 елга т рмг утырттылар. Мин к рше Денис авылына бишенче класска укырга бардым. 1939 уку елында мин авылдан бер зем ген укуны двам иттем. Лкин озакламый мктпне ташларга туры килде. Моны бернич сббе бар, лкин и м име – йд ниг ярдмче кирк иде. Мктп директоры Іхмт абый Гыймадиев син бит яхшы укыйсы , укуы ны ташлама, дип гетлп т карады, лкин авылда мине болай да “прафисыр” дип ртилр иде. Шулай итеп, 1940 елны 20 мартында минем гыйлем алуым тмамланды. Кулыма иде класс тмамлаганга справка алып, мктп м яраткан укытучыларым белн хушлаштым. Икенче атнада ук мин колхоз эшен, Калмык дигн ат игеп, атлар араныннан кырга тирес ташырга керештем.
Шул к ннн минем нужалы чакларым башланды, акрын гына йортны дилбегсе д минем кулга к чте. Ччелгн кырларны ат игеп себердек, малларга печн ташыдык, у ыш ыйганда лобогрейка дигн ургыч белн к лтлр ясадык. Шул ук вакытта лкн абзыйлардан гомерлек кенеч булган начар гадтк йрндем – тмке тартырга...
Мен без тисез ген д рт кышны уздырып ибрдек. А ардан сирк кен – елга й бер, й ике хат кил иде. Саргаеп беткн кыска гына кгазь кисген ул: Себерд, тайгада, Красноярский крайда урман эшенд эшлим, дип яза иде. јибргн посылкаларыбыз бернич тапкыр кире кайтты. Лкин тмке салган посылкабыз аны кулына барып иткн, шул тмке аны гомерен саклап калган икн. Бернич елга гына булса да...
1941 елны язында мин гадттгеч чч д, себеркед й рдем. Авыл сабантуе да булып узды. Уракка т шр алдыннан район р елны ярминк уздыра иде. Быел да 22 июньг ярминк билгелнде. Иртдн к к н кояшлы, матур булды. Колхозны 3-тонналы машинасы бар иде, аны 11 баш ат биреп “Молот и звезда” колхозыннан алган идек. Ул чорда районда бер-ике ху алыкта гына машина бар иде. Халыкны ярминкг машина белн итрг булдылар. Акча булмаганга мин бармаска булдым, лкин халыкны озатып калдым. Кармагымны алдым да буага балык тотарга т шеп киттем. К ндезге сгать икелр тирсенд сабан туе сыман халык я лп кайтып кил. Олы юлдан т гел, буа к пере аша. Минем турыга иткч, ниг я кайтасыз, дип сорадым. Машина ватылды, диделр. Шуннан бер олырак агай йтеп куйды: й з чакырым да я кайтыр идем, шул сугыш чыкмаса, дип. Нинди сугыш ул, дип т пченгч, Герман безг каршы сугыш башлаган, ярминк д булмады, б тен халык елый, диделр. К бесе буа суында битлрен юды да, акрын гына урамга менеп китте. Мин д алар артыннан йг кайттым. Элеккеге хсртебез стен инде б тен илг, р йортка килгн хсрт т ишек шакыды...
23 июньд авылны 45 ир-атына повестка килде. Беренчелрдн булып кит челр сохари да киптереп лгермделр. Б тен авыл елый, мукшысы да, татары да. јыеласы урынга барганда, татарлар урамнан ткъбир йтеп узды. Сугышка чакырылганнарны ике машинага бастырып т яп алып киттелр, аларны озатучыларны к бесе атта, кайберлре я барды. Икенче к нне якыннарын вагоннарга утыртып, озатып кайттылар, к бесене со гы мртб к реш лре булган, ч нки 45 кешене 5 сен ген кабат йлнеп кайтырга насыйп була...”
Сугыш елларында к ргн кайгы-хсртлрне м михнтлрне Іб зр Гайнанов ике калын дфтрг язып калдырды м Б ек ји не 60 еллыгына аны кайбер истлеклре “Идел” урналында (1995 елны №№ 2,3,4 саннары) “Тышауланган замана” исеме астында д нья к рде, со рак ул язмаларны “Бердмлек” гзите д к череп бастырды.
Дштле яу кырыннан туган авылларына кабат йлнеп кайта алмаган Карабикол егетлрен авыл уртасында тыйнак кына йкл куелган м анда алтын хрефлр белн исемнре, туган еллары язылган.
Сугыштан со гы чорда авыл, м гаен, зене и к елле, чыр-чулы, к п балалы елларын кичерде. Урам буйлап бара-бара, к з т шерик ле, кемнр гаилсенд нич бала сте икн.
Авылны к ньяк очыннан башлыйк ле. И кырый йортта яш че Фатыйма апа м Гамир абзыйлар гаилсенд 8 бала сте, к ршелре Халим апа м Хаматша абзыйларны 4 баласы бар иде. Аларга каршы йортта яш че З р апа м Іхмтша абзыйлар 4 бала стерде. Урамны аскы ягында торучы Мйм н апа м Габделхт абзыйларны 5 баласы, к ршелре Мрьям апа м Габделхак абзыйларны 6 баласы, алар яншсенд яш че Газиз апа м Локман абзыйларны 10 баласы, Минасма апа м Идрис абзыйларны 8 баласы, Імин апа м Хлфетдин абзыйларны 5 баласы, Срия апа м Камил абзыйларны 8 баласы, Фим апа м Слимгрй абзыйларны 10 баласы, З лйха апа м Минвли абзыйларны 5 баласы, Г лшат апа м Камил абзыйларны 5 баласы, Ми сылу апа м Зйнулла абзыйларны 6 баласы, Ікълим апа м Ибраим абзыйларны 5 баласы, Гаш р апа м Галиулла абзыйларны 8 баласы, Асия апа м Кыям абзыйларны 6 баласы, Мкъб л апа м Рафаэль абзыйларны 4 баласы, Хтим апа м Зиннун абзыйларны 5 баласы, Газиз апа м Нбиулла абзыйларны 4 баласы, Х снелмаган апа м Самат абзыйларны 7 баласы сте. Бер, ике, ч балалы гаиллрне санап та тормадык.
Бу могъ изалы еллар кабатланмады м кабатланмас та инде, ч нки б генге к нд авылда мктп яшенд нибары ике- ч бала бар, со гы елларда т п халык бары тик кими ген, алар урынына монда чит яклардан мигрантлар к чеп кил. Ни кызганыч, алар ис авылны тарихын да, аны к ренекле кешелрен д, гореф-гадтлрен д белми...
Совет чорында да к мк ху алыклар алда йтелгн игенчелек м терлекчелек тармакларын алга с рде. 1960 елларда эшк б тен аны-тне белн бирелеп хезмт иткн колхоз рисе Гавриил Бутинов м агроном Рфкат Кадыйровлар дверенд яшелч бакчасы да булдырылды. Язгы ташу вакытында суга туенып калган тугайда кбест, кишер, кыяр мул у ыш бир. Яшелч т тллрен лкн яшьтге апалар бик рхтлнеп карый, утый, сугара. І кояшка караган тек тау итклренд карбыз стер т рибсе д булды. Бала-чага, лбтт, кызыгып, карбыз урларга вслнде. Каравылчы Газим ан бабайны т шке ашка яки омга намазына авылга кайтып кит е була, малайлар кыргый нлек итезлеге белн тау башына менлр м туп кадр ген кечкен карбызларны т бн тгртлр, аста инде бернич шук малай аларны ыеп тора. Іле кызарырга да лгермгн карбызлар шунда ук ашала да. Газим ан бабай, лбтт, со ыннан малайларны бик каты орыша, хтта тоз белн корылган мылтыгыннан да ата иде, лкин караклардан инде к птн иллр искн, агач т бенд бер ем карбыз кабыгы гына калган була...
Шул сеш елларында Чирмешн елгасында буа корып, махсус канал т зеп, су электростанциясен халыкка эшк иктелр. Авыл йлренд беренче мртб электр лампочкалары кабынды, авыл клубында кино к рст башладылар. Бала-чага киномеханик Ісхат абыйны Ібдеки юлыннан т ш ен кичк таба т земсезлнеп к т иде. Аны рм эчендге сукмактан кулына кинопленка салынган тартмалар тотып килеп чыгуы була, малайлар аны сырып ала м клубка кадр озата бара. И бхетлелре кинобудкага кереп, шунда бобиналарны йлндереп торуга да иреш. №лкннрг егерме тиен, балаларга биш тиенлек уч т бе кадр ген з гр кгазь билет сатыла... Аннан олысы-кечесе агач эскмиялрг тезелешеп утыра да экранга текл. Сулыш та алмыйча инд киноларын карый, сеанстан со апалар да, балалар да к з яшьлрен с рт-с рт йлрен тарала. І смер егетлр-кызлар кинодан со Кызлар тавына т грк уйнарга мен. Ул елларда авылда гармунчылар к п иде. Тальянкада телс нинди к йне здереп Наил Кашапов м Рис Мостафин уйный иде, алардан со килгн буын оста итеп хромка гармунында м баянда уйнарга йрнде. Бигрк т Кыям абзый м Асия апа Гайнановлар гаилсенд скн алты малай да ырга-мо га бик вс булып чыкты – и элек олы уллары Ршит, аннан јдит гармунда м баянда уйнарга йрнде, со рак кече энелре Ш кт, Равил, Ісхат м Рис т зур музыкаль слтк ия икнлеклрен халыкка танытты. Клубтагы кичке уеннарда алар чиратлашып уйный, концертларда к чле м мо лы тавышлары белн халык к елен яулый иде.
Ул елларда авылдашларны и ади ш гыльлрг тартылуы бик к чле булды. Нинди ген бйрм булмасын зешчн артистлар концерт куя, елга бернич мртб хтта кечкен ген пьесаларны да схнлштер иде. Монда и янып й ргн кешелр – башлангыч мктп укытучылары З фр абый м Шмсебану апа Ми лебаевлар, библиотекарь Рйс апа Фатыйхова м мктп укучылары. Авылны з сандугачлары, и ел аяклы биючелре д бар иде. јырчы Исламия апа Ризванова со рак Казан схнлренд д озак еллар буе “кечкен сары сандугач” исемен й ртте. Летфия апа Гадельшина да матур тавышлы иде, аны кызы Минсара да зене ки сулышлы, чын халыкчан, мо лы тавышы белн озак еллар схн бизге булып торды. їр авыл баласы мктп елларында схнд ырлап-биеп зене слтен к рст алды.
Авыл яшьлре спортка да тартыла иде. Моны чен бернинди шартлар булмаса да, малайлар з к члре белн тау башына футбол уйнарга ике капка ясап куялар да й буе якты кичлрд зур дрт белн туп тиблр. Кышкы мавыгулар да т рле – инешне юка гына беренче боз белн каплануы була, шул ук к нне малайлар хоккей уйнарга ыела. Тимераяк бер-ике малайда гына булса да, уен зелеп тормый, ч нки ркем зен “тимераяк”ны юк кайрысыннан млли яис агач шомартып ясый. Киез итек стеннн киндер еп белн бйлп куйгач ничек итеп шуа ле алар! Сугыштан со “городки” уены бик таралган иде. “Лапта”ны да тауда кызлар-малайлар берг уйный иде.
К рсе , сугыштан со гы елларда авылда хыялый рухлы кешелр яшгндер. Ч нки нинди ген вакыйга булмасын, барысы да уртак булган. Чирмешн аша я а к перне д к мклшеп т зилр. Электростанция эшли башлагач, шунда ук яр буена пилорама т зеп куялар. Авыл кешелре з ихтыя лары чен такта ярдырырга шунда кил иде. І бала-чага Чирмешнд су кереп чыккач, хуш исле опилкага чумып рхтлнеп кызынырга ярата. Ашыйсы килс, йг кайтып тормаса да була, ч нки Чирмешнне аргы ярында рмлек, анда й буе че какы, йонлы тпи, балтырган, кузгалак, шомырт, карлыган лгер, тугайда колхозны кыяр-кишерлре с. Балачакны риясыз м кабатланмас татлы мизгеллре! №лкннр д б тен гаил белн Чирмешнд боз кузгалгач язгы ташу карарга к пер т бен ыела иде. Ир-атлар багор тотып зур бозларны вата, к пер астына терлеп калмасын чен аларны т рт-куалый. Шук малайлар ага торган боз кисклре стеннн сикер-сикер аргы якка чыга. Кайберлре саламнан факел ясап боз стен ташлый м к здн югалганчы шул утларны к зт. Чыр-чу, к леш, куркулы тавышлар, кыскасы, авыл халкы барлык мшкатьлрен онытып яз кил не тантана ит, к еллр к тренке, яз я а метлр алып кил, я а у ышлар фаразлана...
1945–1955 елларда туган балалар ммсе бер буын булып сте. Кечелр олыраклардан бер адым да калмыйча ияреп й ри иде. Мктпк д, клубка да, кичке уенга да берг бара, ча гы шуарга, футбол-хоккей уйнарга да – берсеннн берсе к реп йрн, кабатлый. Мен шунда яшьлр арасында ярышу, берсе икенчесеннн уздырырга тырышу башланды. Безне авыл егетлре к мклшеп гармун-баян злштерде, аннары бер шаукым булып и ел мотоциклларда илдер модасы чыкты. Аннан берм-берм егетлр армияг китте, кайсылары авылга кабат кайтмады, шрлрд, я а зур т зелешлрд т плнеп калды. Укуны двам итрг, югары белем алырга яис эшче нрлрен йрнерг дип чыгып киткн егет-кызлар да кабат кайтмады, ч нки авылда яшьлрг эш калмады.
Шул вакытта колхозларны эрелндер сясте башланды м 1963 елда безне “Красный путь” колхозын Татар Ібдекиене Камил Якуб исемен й рткн колхозына куштылар. Шул к ннн алып безне авылдагы терлек фермалары, амбарлар, иген токлары к рше авылга к чте, димк, авыл кешелрен эш т калмады, алар калаларга, чит-якларга агылды... Халык к елен “авыл таркала бит”, дигн шом кереп урнашты. Бу хл бернич дист ел двам итте.
Ниаять, “перестройка” чоры килеп итте. єлле-млле ген хл иткн Карабикол авылына я а тормышка омтылыш ясарга ян бер форсат чыкты. Моны чен кабат колхозны аерып алырга м м сткыйль ху алык булып тормыш корырга кирк иде. Бу четрекле м катлаулы эшт Рхим ан абыйны нисе белн бертуган абзыйсы – сугыш ветераны, авылны абруйлы кешесе, хокук лксенд азмы-к пме белеме булган Іб зр Гайнанов, авыл яшьлре Рис Гайнанов, Равил Гадельшин, Миясср Гадельшин м мукшылардан Валерий Досаев, Анатолий Яковлев зур тырышлык к рсттелр. №ч ел буе алар район т рлрене бусагаларын таптый, лк ишеклрен шакый. І кичлрен ыелышып, злрене гозерлрен а латып алар Мск г хатлар яза – “Известия”, “Труд” газеталарына, єзк телевидениег, Авыл ху алыгы министрлыгына. Берк нне ЦТны Куйбышевта урнашкан корпунктны и ат т ркеме авылга килеп сю ет т шереп кит м Мск дн б тен СССРга безне авыл зене барлыгы, аерым яшрг зур телге турында аваз сала. “Гласность” заманында телевидениене кодрте бик зур булган, к рсе , озакка сузылган процедурадан со , 1991 елда колхоз аерылып чыга м кабат “Красный путь” исемен ала. Аны беренче иткчелре булып Гайнанов Рис м Равил Гадельшин сайлана. Колхоз аерылганда к п кен биналар, корылмалар м 300 га иген басулары Татар Ібдекие авылы карамагында кала. Бу вакытта илксенд д рт миллион бурычы булган колхоз ян м сткыйль ху алык оештыра башлый. Ілбтт, башлангыч чор авыр була. Язгы чч не тир-к рше колхозлар, з эшлре тмамлангач, килеп ччлр. Шулай ук ашлык урганда да к ршелр ярдм ит.
Татар Ібдекие Карабиколны и якын к ршесе булып тора. К п гаиллр йлнеп, кия г чыгып, туганлашып яши, шу а да бернич с з бу авыл хакында да йтерг кирктер. Бу авылда к ренекле революционер Камил Якуб туган, ул Казанда зене актив эшчнлеген алып барган м гра даннар сугышы вакытында лак булган. Озак еллар буе мктп м колхоз аны исемен й ртте, лкин музей-йорты юк. Камил Якубны тисе бай кеше булган, улын Казанга укырга ибргн, лкин ул коммунистик идеялр белн мавыгып, атасыны мал-м лктеннн баш тарткан. Коммунистлар атасыны байлыгын тартып алганнар м ул ачлыктан лгн. К ренекле шагыйрь Ренат Харис Камил Якубка багышлап зур поэма язды.
Татар Ібдекиеннн галимнр м зур спортчылар да чыккан. Казанда педагогик институтта озак еллар буе Наил абый Гайсин математика фнен студентларга йрткн. К ршче Хабил Бикташев та, марафончы Равил Кашапов та шул авылда туып- скн.
Шулай ук, Карабикол авылыны бер зыялы егете язмышына аерым тукталып узарга кирктер. Ул – Рфкат Хакат улы Калимуллин, 1941 елда туган. Урта мктпне тмамлагач, укуын двам итрг ул Млкс шрен кит. Педагогика институтыны физика м математика факультетын у ышлы тмамлап, аспирантурага кер. їм аспирантураны ул Ленинградта укырга кара кыла, ч нки анда м мкинлеклр б тенлй башка, фнне тирнтен йрнерг юл ачык. Фнд ул бик тиз з юлын таба, студентлар чен бернич дреслек ншер ит. Физика-математика фннре буенча кандидатлык држсен яклый м Ленинградны Герцен исемендге педагогика институтында физика м математика кафедрасыны иткчесе итеп сайлана. Бу 1975 елда була. Физика – ул олы фн, инде атом-т ш физикасы – гомумн, иксез-чиксез. Рфкат еш кына Млкст, Дубнада м башка атом зклренд булгалаган. Нти д атом-т ш технологиялрен кагылышлы темага тагын бернич китап чыгара. Я а эшк к ч – ул инде Фннр академиясене лазер згенд фнни хезмткр. Баш-аяк яраткан эшен чума – оптика м лазерга бйле лкд фнни-тикшерен эшлре алып бара. єзене фнни чыгышлары белн АКШ, Япония, Германия м Франция иллренд т рле симпозиумнарда катнаша. Шулай 20 ел вакыт теп кит. Ул инде докторлык диссертациясен д яклый. Аны лазер технологиясен багышланган я а хезмте ис профессор исемен алуга сбпче була. Аны алдында ки офыклар ачыла. Лкин... Берк нне т шке аштан со эш урынына кире кайтканда, урам уртасында кинт егыла м л. Со ыннан врачлар: билгесез агу белн агуланган, дигн нти ясыйлар. Шулай итеп, алдагы гомерен, яраткан фнен зур метлр баглаган яшь кеше якты д ньядан китеп бара. Ленинградта аны гаилсе – ике баласы м хатыны кала. Туган авылында ул со гы мртб 1977 елда була. Кыска гомерле якташыбызны тормышта калдырган якты эзе югалмасын иде. (М. Нфыйковны “Шенталинские вести” газетасындагы мкалдн алынды.)

Ата-бабалар тарихы
(Ш р агачы)
Рхим анны нисе Шмсенур исемле. Ул 1917 елны Карабикол авылында Мср р м Сабир ан Гайнановлар гаилсенд беренче бала булып д ньяга туа. Кыскача аны ти-нисе хакында. Мср р к рше Татар Ібдекие авылында урта хлле крестиан гаилсенд 1887 елда туа. Аны тисе Мотыйгулла, нисе Мафура исемле була. Гаилд 5 кыз, 4 малай с. Мср р 30 яшен кадр туган авылында яши, зеннн кечерк балаларны трбиялрг булыша. Інисе кебек к ул да бик гайртле м к чле холыклы, тырыш м эшчн була. Шу а да тормыш сынауларны а а юмарт лшдер, м гаен. 1916 елда ул Сабир ан исемле Карабикол егетен кия г чыга. Кия клштн алты яшьк кечерк була. Сабир ан да тырыш егет булып чыга. №йлнгннн со , ул туганнары белн берлект, ч гаил кушылып, иген суга торган (молотилка) м ике илгр машинасы (веялка) алган. єз ирлренд эшлрен тмамлагач, алар тир-юнь авылларга хезмт к рстерг й ргннр м шул рвешле акча эшлгннр. Аннан со , Сабир ан х к мт кушуы буенча халыктан ит, йомырка ыю белн ш гыльлнгн, ягъни заготовитель булып киткн. 1928-34 елларда ул авыл халкын к п товарлар белн тэмин иткн, ч нки кибетлр булмаган, Сабир ан чуен табалар, савыт-саба, чшке-чынаяк, ситсы, к н товарлары алып кайткан. М селман буларак, ул мчетне к п ихтыя ларын кангатьлндер не з стен й клгн. Даими рвешт керосин, утын табу хстрен к ргн, ике лампа алып биргн. Халык та аны гадилеге м юмартлыгы чен х рмт иткн. Ібдекид хатыны Мср рне туган йорты янгач, ул, бер д икелнмич, зене р-я а ике б лмле ызбасыны зур ягын кис д бабайларына илтеп бир. Акчасы булгач, дуслары да к бя, дус булгач, дошман да була. Сабир анны ки к елле, юмарт кеше булуын, эшлре г рлп баруын к р алмаучылар, заман кырыслыгыннан файдаланып, стеннн донос язып, 1937 елда аны нахакка т рмг утырталар. Гаилд 8 бала туа – 4 малай, 4 кыз. Олысы – Шмсенур, аннан со туган кызлары Гатиф м Мйм н бала чакта ук кызамык, ччк ише чирлрдн л, уллары Габдулла да бер-ике к н ген яши, Миясср ис 16 яшенд дизентериядн л. Шулай итеп, тилрен кулга алганда Шмсенур, Шакир ан м Іб зр м т пчек кызлары Мйм н (а арга лгн апасыны исемен кушканнар) исн була. Сабир ан 1948 елга кадр т рмлрд м лагерьларда иза чиг м шунда вафат була. Уллары Шакир ан 1944 елда Б ек Ватан сугышында јитомир лксенд лак була. Сугыштан со ч бертуган – Шмсенур, Іб зр м Мйм н озак еллар гаиллре белн Карабиколда гомер кичергн.
Мср р Мотыйгулла кызы озын м гыйбртле гомер юлы уза. Берг 11 ел яшгннн со , 1937 елда ул хлл ефете Сабир ан белн хушлашып, аны т рмг озата, башка к реш аларга насыйп булмый. Аннан олы улы Шакир ан сугышта їлак була. 60 яшенд урманда утын зерлгнд к зен ботак тия м ул сукырая башлый м со гы 36 ел двамында д м-сукыр килеш гомер кичер. Га еп нык ихтыяр к че, рухи саулык, табигый зирклек а арга тормышта зен бик иркен колачлы итеп хис итрг ярдм ит иде. Гомер буе Аллаыга гыйбадт кылу, ураза тоту кебек к ркм гамллрдн аерылмый, к псанлы оныкларын трбиялрг д ит аны егре. Мср р би 96 яшенд бакый д ньяга к ч, Карабикол авылы зиратында ирлн.
Шмсенур 1935 елда Мхм т исемле авыл егетен кия г чыга. Кызына бирнг тисе “Зингер” тег машинасы б лк ит. Ул ядкрне Шмсенур гомере буе саклый м шактый гына йбт тег че булып та кит. Мхм т ишле гаилд олы бала булып туа. Аны тисе Шакир, нисе – Сгадткамл исемле. Аларны нселенд укымышлы, дини гыйлем алган муллалар бар. Пенсияг чыккач, Шакир бабай да дист елга якын авылны мулласы булып хезмт итте. Шул вакытта а арга оныклары да ярдм к рстте: мчетне мичен ягып, утынын кисеп, манарасын буяп, кыскасы, рт рле т зеклндер эшлрен алып башкарды.
Мхм т кечкендн к бик к п догаларны к елен биклп ала. Вакыты иткч, егет армияг кит. Анда тормышны ачысын да, т чесен д татырга туры кил а а. Ул вл фин сугышында катнаша. Аннан кайтып, алты ай да тми, Б ек Ватан сугышы башлана, аны беренче к ннн к фронтка озаталар.
Мхм т Гайнуллин Казанда оешкан 27 нче полк составында Смоленскига кит. Нкъ мен шунда бу сугышны ни др д коточкыч булуын к р ул. јигелгн атларга корал т яп баручы ме ярым кешедн торган колоннаны к тмгнд немецларны 19 самолеты бомбага тота. Гарифуллин фамилияле дусты белн Мхм т юл аркылы салынган су ткргеч торба эчен качып лгер. Бу утка тотудан со нибары унбер кеше исн кала. Мен шул вакыта Мхм т исн калганнар белн яралыларга ярдм к рст башлый.
Мондый фа игале хллрне фронтта бик еш к рерг туры кил. Мхм т абзый партизан булып та сугыша, д рт мртб яралана да. “Минем Аллаы Тгалг чын к елемнн инануым, сугыш гарасатына кергнд елап-ялварып дога кылуларым лемнн коткаргандыр, м гаен”, – дип иск ала иде фронтовик ул дштле елларны.
Сугыштан яраланып кайткач, Мхм т абзый колхозда ферма м дире булып эшли. Авыл картлары аны мчет чен аваплы кеше итеп билгели. Иске мчетне бернич мртб т зеклндерерг, я артырга туры кил а арга. Казаннан р-я а ай ясатып кайтара, манараны калай, мчет бинасын такта белн тышлата ул.
Шмсенур апа м Мхм т абзый пенсияг чыккач, балалары янына Ілмт шрен к чеп кит. Мен шунда инде аларны я а сулышы ачылгандай була: Мхм т абзый башы-аягы белн дин эшлрен чума, гомере буе шуны гына к ткн сыман зен мчетлр тергез гамллрен багышлый. Аны тынгысыз эшчнлеге “Бердмлек” гзитенд яктыртылган иде, шуннан бер зек китербез.
“1985 елларда бу аксакалны (Мхм т ага Гайнуллинны) Иске Ілмт зираты янындагы мчетк рис итеп сайлап куялар. Манарасыз мчет шул елларда шрд м селманнарны берднбер гыйбадт кылу урыны була. Заманалар згргч, биред к мк к ч белн манара т зеп куялар. Мхм т хзрт, олы яшьт булуына карамастан, бу эшт д сынатмый.
Со рак бабайлар тенече белн м селманнарга кайтарылган Ак мчетк аны рис итеп билгелилр, ч нки биред т з , манара кую эшлре ярты юлда калган була.
Мхм т ага Гайнуллин чынлап торып, и сызганып, зе йткнч, и изге эшк тотына. Шрне шактый зур т рлрене , иткчелрене ишеклрен шакып, ярдм сорый. Аксакалны гозерен, гет-нсыйхтен ты лагач, ркем м мкин булганча булышырга тырыша. Т шенкелекк бирелгн чаклары да була. Шул вакытта уллары Рхим ан белн Илдус ярдмг кил тилрен.
1993 елда мчет т зеклндерелеп, файдалануга тапшырылгач, тир-юньг нур ччелгндй була.
Мхм т хзрт м селманнар арасында зур абруй казана. Бернич ел двамында ул Ілмтт имам-м хтсиб вазифаларын башкара. Ілмт шре башлыгы 1996 елда, динне к тр юлында башкарган эшлрен югары бялп, аны “Волга” машинасы белн б лкли м “Шрне абруйлы аксакалы” дигн шрфле исем язылган Мактау кгазе тапшыра”, – дип яза аны турында авылдашы Рамил Климуллин “Бердмлек” гзитенд басылган “Аксакалны язмышы” исемле мкалсенд.
Гомерене со гы елларына кадр Мхм т абзый дин юлында булып, мулла вазифаларын башкара. К ндлек тормышта к п гаиллр аны х рмтлп, нарасыйларга исем кушу, никах уку м башка дини йолаларны т м леслрен чакыра. 1997 елда ул Ха сфрен барырга ниятли м твккллп ерак юлга чыга. Барлык йолаларны тп, м катдс в якты хислр кичереп, исн-имин ген йлнеп кайта. Бу олы вакыйга улларына да зур тэсир ит: со рак алар да Ха сфрен бара.
1998 елда аны белн озын гомер юлын узган тугры юлдашы м хлл ефете Шмсенур фани д ньядан бакыйлыкка к ч. Аксакал зе 94 яшенд 2010 елда ан тслим кыла. Икесе д Ілмт зиратына ирлнгн.

Кабатланмас гомер еллары

К птн тмам ал ып, “чеби” баскан аяклары ны юарлык хлд булмаган килеш ятып йокланса да, иртн уянып киткч аннан-моннан гына капкалап булса да урамга чыгулары, аннан со Чирмешнг су керерг чабулары ничек к елле! Ярга таба й гереп барышлый ук к лмк-ыштаннары ны сала-сала суга сикер лрне рхтлеген злре тоеп караган малайлар гына а лыйдыр. І ярыша-ярыша й з лр, кем нич тапкыр су коенганын хисаплаганда сине саны башкалардан артыграк чыкканда рхтлек стен горурлык хислре д кичерсе . Моны стен, яр буенда кармак салып утырганда “балык кап-кап, яр башында ялтырап ят” дия-дия, берр чабак элктерс , башы к кк тия. Кабаттан иптшлре : “Мен моны кадр балык каптырдым”, – дип сызганулы белге не к рстсе .
Язгы ташу чорында Чирмешн ярсуланып-тулып ага, яр буендагы тугайларны баса. І инде дрте бераз с неп, кире чигенгнд, язгы сулар чокыр ирлрг тулып кала м кечкен ген к ллвеклр хасил була. Мен шушы тымызык суда балыклар “капкын”га элг д инде. Іле д хтерли Рхим ан: яш смер чакта шулай бер елны к рше М баркша абзый белн белн й з д унбиш корбан балыгы ыйдылар. Ат арбасына т яп кайттылар табышларын.
Адм баласы тормыш к ткнд д сусыз тора алмый. Ін Рхим ан мунчаларына Чирмешнне к пме суын ташыды. Мал-туарга эчертерг д алып кайта иде. Іле д ярый, инеш бр ге бакчаларына терлеп диярлек ага иде.
Ел фасылыны кыш дигне д бар бит ле. Елганы бозында тимераяк белн шуса , ярыннан ча гы белн аска таба элдерсе . Ходайга ш кер, Рхим ан боларны барысын да татып карады. Тик мен шунысы: бала чагы сугыш елларына туры килгннрг табигатьне у ай шартларын киннгнче тоярга гына язмады. Фронтка озатылган ирлрне урынын хатын-кызлар белн бала-чагалар алды. Т ге тапкыр Шакир бабасына ияреп басу туфрагын тырмаларга барган, бабасы тамак ялгаганда аны эшен двам иткн Рхим ан да тормыш камытын бик ирт киде. І 1937 елны 22 гыйнваренд Шмсенур белн Мхм т гаилсенд беренче бала буларак д ньяга килгн Рхим анны балачагы нкъ мен сугыш вакытына туры килде. Баштарак олыларга ияреп й рс, ун-унбер яшьлренд ул инде “Красный путь” исемен й рткн туган колхозыны хле итрдй эшлрен м сткыйль рвешт башкара башлады. Вакыты-вакыты белн атына камыт кидер чен артсыз урындыкны да файдалана. І башкарган эшлрене т ре, м гаен, р к мк ху алыктагы кебегрк булгандыр. Каникулга туктау белн парта артын басуга алыштырдылар алар. Игеннрне екканда читкрк т шкн учмаларны ртк салу, к лт итеп бйлнгч, аларны ындыр табагына ташу, ашлык сукканда ат артыннан й р , ашлык тапшырганда олаучы булып й р лр – боларны берсе д калмады малай-егетлрдн. Парта артына кайткач та басу белн хушлашмадылар ле. Башак ыярга да, итен йолкырга да алып баралар иде аларны. Яшелч бакчасындагы кишер-кыярларга да к члре керглде.
Шмсенур апа м Мхм т абзыйны гаилсенд д рт бала туа, лкин Г лсир исемле кызлары кыска гомерле булып чыга. Олы уллары Рхим ан 1937 елда, Миясср – 1943 елда, кече уллары Илдус – 1955 елда туа. Ата-ана балаларын татар гаиллрен хас булган кануннар буенча трбияли: лкннрг ихтирамлы булу, кечелрне рн етм , з к не не з тырышлыгы , з хезмте хисабына к р , рнк гаил т з .б.
Баш балага рвакыт диярлек тизрк “ лгерерг”, ата-анага бик ирт терк булырга туры кил. Бигрк т гаилд сламтлекк туймый торган кеше булганда. Бу ттн караганда, ике сугышны икесе д Гайнуллиннарны читлтеп тми. Фин сугышыннан ук аягын шетеп кайткан Мхм т Б ек Ватан азатлыгы чен барган сугыштан инвалид булып ук кала. Ін шу а к р Рхим анга ти кеше илксен т ш торган кайбер вазифаларны да башкарырга туры кил.
К ннр-айлар, айлар-еллар ни кадр ген мшкатьлрдн тормасын, адм баласы белемг омтыла, надан калуны хурлыкка саный. Туган авылы Карабиколда башлангыч мктпне тмамлагач, Рхим ан к рше Ібдеки мктбен юл тота. К н д биш чакрым араны трг кирк. Іле д ярый, укучы сабакташлары к п, 150 йортлы Карабиколдан 20 бала й ри. Яз- й айларында я лп, кышын ча гыда. Іле ча гысы да нинди диген? Ітисе ясаган, табаннарын пыяла белн шомарткан ча гы. Андые да барлык балаларда юк. Кемне дер тисе фронттан кайтмаган,, кемнекедер ясарга хирыс т гел. Сатып алырга ча гы т гел, чанасы да юк дигндй, тормыш к тр чен и киркле йберлр д кибетк сирк кайта. Баш-башлары никельлнгн карават алырга ти-нисе к пме ген хыялланса да, телклрен тиз ген иреш алмый. Андый карават й бик сирк кайта, й кайтканын шунда ук алып бетерлр.
Сугыштан со гы еллар никадр ген авыр булмасын, тормыш зенекен ит, белем алу юлына басканнар укуларын двам итрг тели. Рхим ан да Ібдеки идееллык мктбен тмамлагач укуын двам итрг була м злреннн 12 чакрым ераклыктагы Денис урта мктбен документларын тапшыра. Бу уку йортына инде к н саен барып-кайтып й реп булмаячак. Шу а к р Денис авылындагы туганнары сыендыра аны.
Імма барыбер йг кайтмый, азык-т лек алып килмич булмый. Азык-т лек дигне ипи, бр ге, ара-тир ит кисге була инде. Бр ге белн ите, кем йтмешли, натураль продукт булса, ипи-ипекйне пешергнд алабута оны да стл иде. Кыргыч аша чыгарылган бр ге д кушылгач, кулга тотып ашардай т грк ипекй крестиан стленд т п ризыкларны берсен верел. Ін шул ипекйне, аны янына стлгн башка ризыкларны алып китрг дип Рхим ан Денистн атнага бер тапкыр кайта иде. Д рес, тисе Мхм т авылда беренчелрдн булып велосипед сатып алгач, йлрен ул н шул ике к пчкле дустын аерылмас юлдашы итте. І кышын ча гыда кайткан чаклары да аз булмады Рхим анны .
єз- зен бел башлаганнан бирле физик к ч талп ителгн эшлрд катнашып килгнгме, белем эстрг тотынгач илле-я гырлы, карлы-буранлы, яис к злрне камаштырырдай кояшлы-эссе к ннрд д авылдан-авылга й ри-й ри чыныкккангамы – Рхим ан физик культура дреслренд к нег лрне рберсен и ел башкаручы укучыларны берсе булды. Аеруча 100 метр арага й гер буенча иптшлреннн уза иде ул. Шундый бер очрак хтерен се еп калган аны . Денис урта мктбенд укыганда аларны ярышка район зге Шенталага алып баралар. єзе укыган мктпт дан алган Рхим ан монда да беренче кил. Кил, лкин шенталыларны моны белн килешсе килми. Ничек инде ул, авыл мктбе укучысы, район зге мктбе укучысыны борынына чиртсен ди?! Й гер не я адан уздырырыга дигн карарга киллр. 100 метр 10 чакрым т гел. Кызып кына киткн Рхим анга нрс инде ул 100 метр! Кабат й гер м “выжт” итеп узып та кит. Ике тапкыр беренче килгч, танымый хллре юк. Мактау кгазе белн кайта Рхим ан Шенталадан.
Спорт к нег лре тгнд ген т гел, фн нигезлрен злштергнд д сынатмый Гайнуллин. 1955 елны 22 июненд 4 нче номерлы Денис урта мктбе биргн лгергнлек аттестатында Рхим ан Мхм т улы Гайнуллинны бер ген “ ч”лесе д юк.
Авыл баласыны тормыш юлы гадтт сиклтле була. Олы юлга чыга торган нр сайлаганчы байтак кына каршылыклар, киртлр трг туры кил. №лгергнлек аттестатына ия булган кешелрне к пчелеге югары уку йортына юл тота. Ч нки аттестат – югары уку йортына беренче ачкыч бит ул. Ілбтт, белем алуны двам итрг м мкинлек булганда... Імм мондый м мкинлек сирклрг ген элг шул. Юкса, башлангыч мктпт Карабикол авылыны 20 баласы белем ала, Денис урта мктбен бер Рхим ан гына барып ит.
Ілбтт инде, кулына бу кыйммтле документ элккч, Рхим анны алдына: “Кая барырга, кем булырга?” дигн сорау килеп баса. Турыдан-туры институтка китр иде, энесе Миясср тисе фронттан кайткач кына туган бала, ле я а гына кул астына кереп кил. Аннан со , к рмгн-белмгн ирг чыгып кит е д лл ничегрк. Мен шу а ул вл юлны якыныннан башларга – Б гелмдге нефть бораулаучылар нрен йрт торган училищега барырга була. Аннан со , монда ул зе ген т гел, авылдашлары белн берг-берг укыячак бит. Бу училищены сайлауга тагын бер этргеч – к рше Татарстанда, Карабиколга якын саналган Б гелм, Лениногорск, Ілмт якларында нефть чыгаруга ныклап тотыналар. Димк, Рхим ан нефтьче ї нре алса, ялгышмаячак. Тик мен тормыш дигне рвакыт диярлек з т зтмлрен керт. Училищены тмамлауга аны армияг алалар. Армия сафларына озатканда ата улына зене талбен иткер: безне й зебезг кызыллык китерм, намус белн хезмт ит, ди ул.
Хрби хезмтт булганнар белдер: Идел буе округына караган т бклрд скн яшьлр чыдамлык ягыннан сынатмау гына т гел, башкаларга рнк булып тора. Алар белн ярышса, шул Себер егетлре ген ярыша аладыр.
Уртачадан калкурак, юан бднле, мускуллары хезмт м спорт белн бйле рвешт чыныккан авыл егете армия хезмтене беренче к ннренд к у ай яктан таныла. Хикмт шунда: мктп елларыннан ук башка миллт вкиллренд “татар-монгол игосы” турындагы мифны се дергн тарих дреслеклре з эшлрен эшлилр, “татар” с зе я гыраган урыннарда бу халыкны ул-кызларына кырын караш тудыралар.
Беренче к ннрд к Украинадан килгн бер солдат: “Ах, ты – татарин”, – дип Рхим анга бйлн башлый. Бу к ренешк шаит булган башка солдатлар да карашларын Рхим анга юнлдер. Урта мктпне со гы сыйныфында татарча к рш белн д ш гыльлн башлаган Карабикол егете: “Алай бик батыр булса , йд к ршбез”, – дигнен сизми д кала. їм к з ачып йомганчы тегене к треп ала да, ирг сылый. Украина вкиле 2-3 минут тынсыз ятканнан со гына торып аягына баса. Ілбтт инде, бхс тудырган мондый к ренешлр, мондый очраклар шаитларсыз гына узмый. Ике миллт егетене к ршен д иптш солдатлары карап тора. їм ул бил алышу башта кече командирларга, аннан со лкнрклрен ишетел. Лкин, ни хикмт, ниндидер кист , шелт белдер урынына бу брелеш у ай чишелеш ала. Рядовой Гайнуллинны спортротага тгаенлп к ршчелр командасына кертлр.
Хезмт вазифасы буенча ракеталарны тикшереп торучы механик итеп тгаенлнгн булса да, Рхим ан Гайнуллин к п вакытын классик к ршне серлрен йрн г сарыф ит. К п т тми, составында ул да булган команда хрби частьлр чен оештырылган к рш ярышларында катнаша башлый. Мск лксенд, Т бн Новгородта, Свердловскида, Минскида, Украинаны Донецк шренд ткн ярышларда катнаша м алдынгы урыннарны яулый.
Шундый ярышлар вакытында беренче, икенче, ченче урыннарны алган солдатларга отпусклар бирел торган була. К ршче Гайнуллинга мондый б лк алты тапкыр элг. №чесенд ул туган якларында булып, ти-нисене хлен белерг кайта, ч ялын Казан авыл ху алыгы институтына кер чен файдалана.
Хикмт шунда: ткн гасыр урталарында Советлар Союзыны коммунистлар партиясе белн иткчелек иткн Никита Сергеевич Хрущев реформалар ткрерг бик хирыс кеше була. Тормышта ул реформаларны кайберлре аклана, кайберлре аны зен каршы эшли. Америка Кушма штатларында булып, анда кукуруз иг не торышы белн танышканнан со , ул бу культураны иг не СССРда да гамлг керт. С з у аеннан, кукуруз б генге к нгч терлеклр рационында саклана. Силос чен аны икмгн бер ген ху алык та юк, м гаен. Б генге к нд безне ирд д кукурузны б ртеклт хзерлрг йрнделр.
Мен шул сястче авыл ху алыгына кадрлар хзерли торган уку йортлары авылга якынрак урнашырга тиеш дигн фикерне д к треп чыга. Казанны “Ферма–2” дип аталган т бгенд элегрк колхоз иткчелрен хзерли торган мктп базасында ачылган авыл ху алыгы техникумы, мслн, нкъ мен шул шаукым аркасында Лаеш бистсен к черел. Партияне генераль секретаре озаграк эшлс, блки, бу к ренеш Казан д лт авыл ху алыгы институтына да кагылган булыр иде. Імма шунысын ассызыклап трг кирк: Н.С. Хрущев заманында авыл ху алыгы тармагы рдаим игътибар згенд булды, к п кен авыл балаларын бу лкд эшлрг канатландырды.
Илне сяси взгыятенд зур чагылыш тапкан шушы к ренеш, лбтт инде, солдатлар тормышына да килеп кер. Хрби часть командирларыны сяси эшлр буенча урынбасарлары политзанятиелр вакытында партия карарларын йрн г зур игътибар бирлр, солдатларны ил сулышы белн яшрг этрлр. Билгеле инде, авылда туган, крестиан тормышы белн яшгн Рхим ан Гайнуллинны да к ел кылларын тибртлр мондый дреслр. їм армиядн кайткач, 1959 елда ул Казанга укырга китрг ыена. Інисе улыны биштрен тегермн ташы кадрле зе салган т грк к мчлр тутыра. “Іни, итте инде, куяр урын калмады бит”, – дигч, бик т зирк авап ишет: “Улым, ипиг урын рвакыт табыла, юлда ул зен- зе алып бара”. Казанда ул Авыл ху алыгы институтыны агрономия факультетына укырга кер, к рсе , ирне тарту к чен ул бик ирт тоемлый. Аны нисе д т тллренд т рле яшелчлрне г рлтеп стер иде: кыяр, кишер, кбест, хтт безне кыска гомерле йд кавын м карбыз да лгер иде. Тм керсен чен ул кавыннарын онга к меп куя, кбест-кыярларны к п итеп тозлый м барлык туган-тумачаны сыйлап кинндер иде.
Имтиханнар бир чен алданрак китрг мен шул алты солдат отпускасыны со гы чесе бик т ярап куя инде а а.
Урта мктпне “д рт” м “биш”лелрг ген тмамлаган, хрби хезмте чен у ай характеристика алган, армиядге со гы елында КПСС гъзасы булырга кандидат итеп к рстелгн егет югары уку йортына кер имтиханнарын у ышлы бир м студентлар сафына кабул ител.
Спорт тормышы, аерым алганда, аны к рш т ре белн кызыксынучылар белдер: бу югары уку йортында к ршк рвакыт зур игътибар бирелде м бу к ренеш б генге к нд д двам ит. Рхим ан, “чилген к р капкачы” дигндй, к рш буенча да нкъ киркле урынына туры кил. Биред ул, белем алу белн беррттн, к рш буенча да у ышларга иреш, институтны ыелма командасы составында т рле т бклрд уздырылган ярышларда катнаша.
Уку, спорт белн ш гыльлн дн тыш, студентны гомерлек “юлдашы” булган “каян акча табарга?” дигн сорауга да авап эзлрг туры кил Рхим анга. Анысы инде промбаза тирсенд: вагоннан ташк мер, тозлап бйлп куелган тирелр бушатканда, яшелч базаларында карбыз, бр ге, виноград р лре белн эш иткнд табыла. Студент елларында уку белн ген т гел, тамак туйдыру чен к мер т ягн вагоннарны, цемент т ялгн баржаларны бушаткан, учхозда да з к ннрен злре к ткн: ччкннр, себергннр, урганнар, ашарга пешергннр, кыскасы, т рле нрлр злштергннр. Тулай торакта яшгн, кичлрен спортка да вакыт тапкан – к рш секциясен й ргн. Укуы йбт булгач, стипендияне д к брк т лгннр.
№йдн киткнд ул биштренд икмк кен т гел, чыныккан калебенд д ньяга анык бер караш, нрс яхшы, нрс начар икнен нык злштереп кит. Ата-ана трбиясе, алар биреп ибргн бу басез мирас аны гомер юлында очраган барлык авырлыкларны да и рг, намус белн хезмт итрг, з нрене остасы булып лгерерг ярдм ит м з гаилсен д шул нигезг таянып корырга м мкинлек бир.

јирне юмартлыгы – олы максат м казаныш

Вакыт т тора, институт еллары да артта кала. Шул чорда Карабикол авылыннан беренче кеше буларак югары белем алган егет юлламаны Б гелм районыны “Заря” колхозына ала. Анда ул баш агроном булып эшли башлый.
Язгы чч вакытында, урак стенд агроном басудан кайтып керми. І кышлары ашлама хакында кайгыртып, чч лек материалларыны д рес сакланышын тэмин итеп т. Кгазь эше д кышкы чорга туры кил. Яшь белгеч белемен басу эшлрен башкарганда кулланса, зе д йрн дн, т риб туплаудан туктамый. “Заря”да ткн д рт елы Рхим анны телс нинди ху алыкта эшлрдй кешег верелдер.
Тормыш дрьясы адм баласын з дулкынында бик сирк очракта гына чайкалдырмый каладыр. Самара лксеннн з татарларыбыз яшгн т бкк к чеп, кара алтын чыгаруда катнашкан туганнары Рхим анга да, бер тирд яшик, дигн ки ш бир. Хер, нефть, нефть чыгаручы дигн с злрне Гайнуллинны к еленд урын алганлыгын к реп ткн идек инде. Шу а к р, ул туганнарыны ки шен бик телп кабул ит. Шуны стен, а а Ілмтт урын да белешкн булалар инде. Биредге нлек совхозына да агроном кирк икн. Ійе, игенчелек белн нлекчелек арасындагы элемт беренче карашка гына к зг ташланмый. Юкса, нинди ан иясе ле семлеклрсез, б ртекле культураларсыз яшсен икн. јнлеклр рационында да урын алырдай лннр итрлек. Мен шуларны иг белн ш гыльлн Гайнуллин. Імма озак тоткарланырга туры килми а а нлек совхозында. “Кара алтын” чыгаручылар чен махсус оештырылган “Нефтяник”ка да агроном кирк икн. Монда инде тормыш агышы б тенлй башкачарак. Ду гызлар, бройлер тавыкларыны саны ме нрча баш белн хисаплана. Аларны азык белн тэмин ит чен семлекчелек тармагыннан яхшы у ыш алу талп ител. Нефтьчелр чен кыяр, помидор, яшел суган, кбест, борыч, кишер, ч гендер кебек культуралар да агроном кулын сорый.
їич т икелнмич, баш агроном урынына кил Рхим ан. Кил м баш-аягы белн эшк чума. Хер, “Татнефть” берлшмсене алтын куллы эшчелрен ит-с т ризыклары, дистлгн т р яшелч белн тэмин ит чен к нне т нг ялгап эшлмс , билгелнгн планнар тлмс т иде. І бу очракта таякны юан башы баш агроном стен т шчге билгеле. єз вазифаларын н шундый аваплылык тоеп тмс, Рхим ан Гайнуллин хезмт юлында тагын бер баскычка к трел алмаган булыр иде.
Ян Рхим анны т п ш гылен кайтыйк ле. Хикмт шунда: яшелч культураларын иг мйданы 60 гектар, теплица – 3 гектар тшкил итс д, кбест, ч гендер, кишер, кыяр, помидор, яшел суган, петрушка, укроп кебек ризыкларны лгереп ит белн стлд урын алуына иреш авыр бирел. Д ресрге, аларны иткереп булмый. Шуны чен теплицаны ел т леге эшлтерг кирк. їм берлшм иткчелеге 1969 елда Рхим ан Мхм т улын теплица управляющие итеп билгели. 1967 елда оештырылган теплица 1995 елга кадр совхозны бер б лекчсе буларак эшлп кил. Бу еллар эченд я а лгергн яшелчлр к п стллрне бизи, салкын аваларда, я гыр- илг карамый эшлрен двам иткн эшчелрг куаныч сти, дрт-дрманнарын арттыра. І бу эшне башында, а лашылганча, теплица коллективы белн иткчелек ит че Рхим ан Гайнуллин тора. Аны з вазифасын ирен иткереп твен “Татнефть” берлшмсене шул вакыттагы генераль директоры І.К. М хммт нов, профком рисе А.Т. Юхимне имзалары белн расланган Мактау грамотасы длилли. Аны эчтлеген к з салса , т бндге юлларны к рсе : “Социалистик ярышта югары хезмт нти лрен ирешкн, азык-т лек программасын т г шхси леш керткн чен м Авыл ху алыгы эшчннре к не у ае белн б лек управляющие Рхим ан Мхм т улы Гайнуллин Мактау грамотасы белн б лклн”.
1987 елны гыйнвар аенда “Ілмтнефть” нефть-газ чыгару идарсе тарафыннан 50 яше тулу у ае белн бирелгн Мактау грамотасында да “Нефтяник” совхозыны б лек управляющие Р.М. Гайнуллинны бик яхшы эшлгне, мгать эшенд актив катнашканы ассызыклап йтел.
1992 елны октябренд “Нефтяник” совхозы составында теплица ху алыгы оештырылуга 25 ел тула. Мгъл м булганча, андый юбилейлар ирле хакимият, берлшм м совхоз иткчелеге тарафыннан югары др д билгелп тел. Бу ттн ткрелгн чараларда истлек язулары – Мактау грамоталары – тапшыру к птннн инде гадтк кергн к ренеш. Ілбтт инде, аларга лаек дип табылган очракта. Мен Ілмт районы м шре хакимияте тарафыннан 1992 елны 25 ноябре белн тамгаланган Мактау грамотасы. Хакимият башлыгы Илдус фнде Грев имзалаган бу документта у ышлы эшлгне, югары нри сыйфатларга ия булганы чен Рхим ан Мхм т улы Гайнуллинны шушы Мактау грамотасы белн б лклн е йтел.
Язмабыз героены шхси архивында шушындый ук Грамота белн коллективны бер т ркем гъзалары б лклн е турындагы хакимият карары да саклана. Анда теплица эшчелреннн Рйс Ісдулла кызы Яббарова, Тслия Сабир кызы Фретдинова, Г лсин Гобйдулла кызы Сабирова, бригадир Ф зия З фр кызы Швлиева – барлыгы 11 кешене исем-фамилиясе аталган.
1995 елда Мактама теплица ху алыгы ачык т стге акционерлык мгыятен верел. Бу инде м сткыйль рвешт эшл че оешма дигн с з. М сткыйль оешманы иткчесе д исемен згрт – директор дип атала.
А лашылганча, м сткыйль ху алык з эшчнлеген стн т шерелгн планнар нигезенд т гел, беренче чиратта з мнфгатьлреннн чыгып эш ит. Еллар двамында дилбегне нык тотып килгн т рибле иткче я а шартларда да сынатмый. Моны шулай икнлеген “Татнефть” акционерлык мгыяте 1996 елны март аенда башкалабыз Казанда ткргн бйрм мисалында да к рерг м мкин. Шул елны 16 мартында “Татнефть” ААј єзк стадион мйданында зене бйрмен ткр. Казан шре администрациясе белн килешенеп ткрелгн бу чарада халыкка тауарлар ткъдим ит стен, мдният хезмте д к рстел.
Нефтьчелр казанлыларга 52 тонна ит, 10 тонна колбаса ризыклары, 20 тонна бр ге, 11 тонна яшелч, 16 тонна карабодай ярмасы, бик к п к лмд кондитер м икмк ризыклары, с т продукциясе, б ртекле культуралар, йорт м бакча кирк-яраклары алып киллр. Шр халкына 1 млн сумлык тауар сатыла. Шаулап-г рлп ткн бу бйрмд Мактама теплица ху алыгы да сизелерлек эз калдыра.
Казан шр хакимияте башлыгы Камил Исхаковны теплица коллективына ирештергн Рхмт хатында мен мондый юллар урын алган:
“Х рмтле Рхим ан Мхм т улы!
Казанлылар республикабыз нефтьчелрене тормышы м ирешкн у ышлары белн якыннанрак таныша алу м мкинлеген югары бялделр.
Татарстан башкаласы Сезг м Сезне коллективыгызга 1996 елны 16 мартында шребезд “Татнефть” акционерлык мгыяте к не бйрмен оештырганы м ткргне чен ихлас к елдн рхмт белдер.
Сез с д ярминклрен у ышлы оештырдыгыз, спорт м мдният чаралары, кунакчыллыгыгыз м юмартлыгыгыз белн шр халкын чын к елдн с ендердегез.
Сезг нык сламтлек, хезмтегезд я адан-я а у ышлар, озын гомер, иминлек м бхет телрг р хст итегез”.
Кунакчыллыгыгыз м юмартлыгыгыз дигн с злр, м гаен, нефтьчелрне лкннр м аз керемле кешелр чен хйрия ашлары оештыру чагылгандыр. Ул к нне ме нн артык казанлы шундый ашлар белн тукланган, димк, мактамалылар стергн яшелчлрне д т тмен татыган.
Мгъл м булганча, ткн гасырны туксанынчы елларында илд сяси взгыять бик нык згрде. Мо а кадр “коммунизм” т зерг хыялланган ил з рулен капитализмга таба борды. Ачык т стге акционерлык мгыятьлре т зел д шуны нти сенд килеп чыкты. Я а и тимагый строй талплре ис – исем алыштырды да, шуны белн эш бетте, т гел. Анда конкуренция дигн т шенч килеп кер. Гади итеп йткнд, итештергн тауары заман талплрен авап бирерг тиеш. Юкса, к ндшлр сине таптап китчк. Яшелч стер , аны сату белн ш гыльлнгн кешелр чен беренче чираттагы замана талбе – экологик яктан чиста продукция итештер дн гыйбарт. І мо а органик ашламаларны к брк, минераль ашламаларны азрак кулланганда ирешерг м мкин. Ійтик, зер яшелчлрд норма буенча нитратлар 400 мг артмаска тиеш, мактамалылар аны 80-90 миллиграммнан арттырмыйлар. Димк, экология теннн сине яшелчлре сыйфатлырак, ашарга тмлерк булып с. Димк, сатып алучылар аны телбрк ала. Директор Гайнуллин иткчелегендге теплица ху алыгы н шул азот, фосфор, калий кебек минераль ашламаларны кимрк, тирес, компост, башка т рле черемлр кулланып, экологик чиста продукция алуга иреш. Яшелч кулланучылар мактамалыларны кыярларын, помидорларын .б. т рле яшелчлрен бик яратып ала, ае чыккан саен у ай фикерлрен йтерг тырышалар. Яшелчлрне базарга алып чыгучылар, лбтт инде, мактамалылар адресына йтелгн с злрне мыекка чорныйлар м злрене тауарларын сатканда: “Бу Мактама помидоры, бу Мактама кыяры”, – дип йт башлыйлар. Хтта ки, Б гелмд, Баулыда, Лениногорскида булсынмы, Т ркия яис Узбкстан помидорларын сатканда да “Бу – Мактаманыкы”, – дип к з д йоммыйча алдыйлар икн.

Хезмт т бе х рмт

Халыкта: “Гомер аккан су, искн ил кебек сизелми т”, – дигн гыйбар й ри. Тулы канлы тормыш белн яшгн, аны-тне белн яраткан эшен бирелгн сау-сламт кеше чен чыннан да гомер агышы сизелми. 1997 елны 22 январенд Рхим ан Мхм т улы Гайнуллин да пенсия яшен ит. А а 60 яшь тула!
Бу итди юбилейны р шхес билгелп трг тырыша. Адм баласы пенсия яшен иткч, аны зе белн берг эшлгн хезмттшлре, туган-тумачалары, дус-ишлре котлый. Тормыш юлында, хезмт баскычлары буйлап атлаганда, мгыятьне уртак бурычларын тгнд очраган кешелр д иск т шер. І мгыятьне мнфгатьлре чен к ршеп ткн елларны к пчелеге нефтьчелрг, аларны к нк решен яхшыртуга барып тоташа. Бу хакта “Татнефть” Ај генераль директоры Ринат Галиев, профком рисе Марат Мдиевне Рхим ан Мхм т улына юллаган котлау хатында бик ачык йтел. Бай эчтлекле, барлык хезмт юлыны ч дистг якынына бя биреп иткчелек тарафыннан язылган бу котлауны ошбу хезмтне укыячак кешелр игътибарына ткъдим ит бик вакытлы м урынлы булыр. Мен ул котлауны эчтлеге:
“Х рмтле Рхим ан Мхм т улы!
Сезне к пме лгн нефтьчелр исеменнн м шхсн зебез 60 яшьлек олы юбилеегыз белн чын к елдн котлыйбыз.
Сез гомерегезне нефтьчелребезне к пкырлы ихтыя ларыны м им бер ягын кангатьлндер г – тмле-тмле яшелчлр белн тэмин ит г багышладыгыз. “Ілмтнефть” идарсене Мактамадагы теплицасын ч дист ел буена иткл дверенд Сез зегезне тырыш хезмттшлрегез белн берлект нефтьчелр табынына бер эшелонга да сыеп бетмслек сусыл кыярлар, кызарып пешкн помидорлар, аш тмлткеч яшел лннр озатып, нефтьчелрне азык-т лекк булган ихтыя ларын кангатьлндер г йтеп бетергесез зур леш керттегез. Моны белн зегезг карата да олы абруй, х рмт яуладыгыз. Сез итклгн елларда теплица мйданнарыны икелт, р квадрат метрдан у ыш члт артуы Сезне слтле белгеч, оста оештыручы булуыгызны, “Татарстанны атказанган авыл ху алыгы хезмткре” исемен чын-чынлап лаек икнегезне тагын бер кат раслый.
Югары эшчнлек сыйфатларыгыз белн берг, без Сезне имндй таза г дле, батыр й ркле, биргн с зенд торучы ныклы ир, сабыр холыклы, ркемг ягымлы елмаючан ачык й зле, тыйнак, сабыйларча оялчан табигатьле, итагатьле зат буларак та белбез м чын к елдн х рмтлибез.
Б генге икътисади кыенлыкларны авыл эшчннре, шул млдн яшелччелр чен зур каршылыклар тудыруы Сездн аеруча ныклык, эзлн талп ит. Безне арада урнашкан хезмттшлек м дуслык элемтлре килчкт д двам итр, нефтьчелр яшелччелрне кыен хлд злрен ген калдырмаслар дип ышандырасыбыз кил.
Таза сламтлек, барлык у ай башлангычларыгызны тормышка ашыруда югары эшчнлек, гаил иминлеге м бхетле озын гомер телибез!!!”
јиткчелек хезмте не югары каланчадан торып бялс, к н д очрашып-к решеп торган, сине р адымы ны к зткн м з калыбына салып барган кешелр бясе д бар бит ле. Юбилей у аеннан хезмттшлре тарафыннан ирештерелгн Котлауда да Рхим ан Мхм т улы адресына ылы с злр к п язылган. Аны р млсенд ихласлык, эчкерсезлек, юбилярга карата чын й рктн йтелгн с злр ярылып ята. “Х рмтле хезмттшебез м абруйлы иткчебез Рхим ан абый!” – дип башланган леге Котлауны укысак, андагы самими хислрне без д кичерербез.
“Сезне гомер юлыгыздагы олы м истлекле вакыйга – 60 яшегез тулу у ае белн чын к елдн котлыйбыз!
Сез Карабикол авылыны эш с ючн Мхм т ага гаилсенд туып, кара туфраклы у дырышлы ки кырларындагы хезмтт чыныгып, бормаланып аккан Чирмешн суларыннан тнегезг м к елегезг сафлык алып стегез, зур тормыш мктбе теп, т пле белем м изге игенче нрен злштереп, бар гомерегезне кешелр чен и киркле булган ризыкка – яшелч стер г багышладыгыз.
Ілмт нефтьчелрене Мактамадагы теплицасында ч дист елга якын эшл дверенд Сез зегезне чын хезмт кешесе, яшелч стер не булдыклы белгече, катлаулы м четрекле теплица ху алыгыны эшен зур осталык м т землелек белн оештыручы, хезмт коллективыны кайгыртучан иткчесе итеп к рсттегез. Бу игелекле нрг дистлрч яшьлрне, шул исптн улыгыз м киявегезне д йрттегез м берглп брктле эшлисез. Сез кышкы че суыклардан, й башындагы рхимсез кыраулардан йомшак га из сентелрне пыяла каплап кына т гел, к крк сулышыгызны реп т саклап-кадерлп стерсез.
јаваплы вазифагызны башкаруда алда да таза сламтлек, югары эшчнлек, барлык у ай башлангычларыгызны тормышка ашыруда у ышлар, гаилгезд иминлек, итешлек м бхетле озын гомер телибез!”
Субординация к злегеннн караганда, теплица ху алыгы белн “Татнефть” акционерлык мгыяте арасында “Нефтяник” совхозы булуы, озак еллар двамында Мактама теплицасында шул совхозны филиалы кысасында яшелч культуралары итештерел е турында язып ткн идек инде. Юбилей у аеннан совхоз директоры Р.С. Баманов, профком рисе М.М. Фтхетдинов тарафыннан имзаланган ян бер Котлауны Рхим ан Гайнуллин адресына килеп иреш е табигыйдыр. Шул млдн, ул Котлауда юбилярны хезмт еллары иск алына, ул итклгн коллективны икътисади к рсткечлре д чагылыш таба. Шу а к р, совхоз иткчелрене котлавын да тулаем бир д рес булыр.
“Х рмтле Рхим ан Мхм т улы!
Сезне “Нефтяник” совхозы коллективы исеменнн чын к елдн туган к негез – 60 яшь тулу у ае белн котлыйбыз.
Сез бар к чегезне м хезмтегезне бер к вакытта авыр да м мактаулы да булган авыл ху алыгына багышладыгыз.
Авыл ху алыгын стер д м ризыкларын итештер д к ч кен т гел, т пле белем д кирклеген а лап, Казан д лт авыл ху алыгы институтын тмамладыгыз. Совхозда 1969 елдан эшли башлап, Сез а а 28 ел гомерегезне бирдегез.
І вл 6 ел баш агроном булып, ирт та нан кичк кадр эшлп, югары у ышлар алуга ирештегез. 1974 елдан алып б генге к нг кадр кышын- ен яшелчлр итештереп, “Теплица” коллективын итклисез. К чегезне кызганмый эшлп, яшелч итештер не Сез бер квадрат метр ирдн 8 килограммнан 25 килограммга иткердегез. Шул ук вакытта совхозны мгать эшлренд д актив катнаштыгыз.
28 ел двамында совхозда армый-талмый эшлгн чен Татарстан Республикасыны “Атказанган авыл ху алыгы хезмткре” исемен лаек булдыгыз. К п еллар Т. Мактама поселок Советында депутат вазифаларын башкардыгыз, Ілмт шр партия комитетыны гъзасы булдыгыз.
Тормыш иптшегез Нсим ханым белн кешелр сокланырлык гомер итеп, хезмт с юче, яхшы к елле балалар стереп, аларга югары белем биреп, олы юлга чыгарырга да лгерсез.
Б ген Сезг 60 яшь – к п т т гел, аз да т гел, гомер уртасы ул. Сезне олы юбилеегыз белн котлыйбыз, корычтай сламтлек м гаил бхете телибез.
60 яше тулган ир-егетне
Тормышында ткн еллары
Нинди ген тулы, бай булмасын,
Алда ле озын юллары!”

Ілмт т бгенд талантлы шхеслр – язучылар, артистлар, музыкантлар – яшгне к плрг мгъл м. Шулар арасында Са ид С лйманова исемендге “Кызыл каурыйлар” дби берлшмсене иткчесе, шагыйрь, публицист м юмор остасы Іхтм Фтхетдинов та бар. Тумышы белн Чирмешн районыны Урман асты єтмеш авылыннан булган бу инсанны да Рхим ан Мхм т улына йтер с зе булган.

Син хезмтле, брктле
Карабикол ягыннан,
Учы эшлп с яллнде
Сине бала чагы нан.

Син алтмыш ел гомере не
Эшк биргн изге ан.
Хезмте нн ямь-тм табып,
Рхт яш, Рхим ан!

Гомер яшелч стерде ,
Кыяр стер й зд д,
Мул стергн кыяры нан
№леш чыгар безг д.

Ки к кркле, таза ир син,
Нечк хисле, сабыр ан.
Бхет к реп, озак яш,
Мхм т улы Рхим ан!!!

Рхим анны якташы, чыгышы белн Самара лксе Шенталы районыны Денис авылыннан булган гармунчы, музыкант, Рафаил Т хфтуллин исемендге премия лауреаты Шаид Галимова да телклрен шигъри юлларга салган.

“Якташым, классташым,
Якын к ргн иптшем,
Рхим ан Мхм т улы,
Котлы булсын алтмыш яше !

К п еллар ткн икн,
Сизмич д калганбыз.
Імма ич бушка т гел,
Шу а б ген бик шатбыз.

Эзлеклелек тормышы да,
Хезмте д, эше д
їрвакыт юлдаш булдылар
У ышларга иреш д.

Сызган юлы – изге юл,
Тайпылма шушы юлдан,
Эзлекле туры юллы
Егетлребезг дан!
Озын гомер, кояшлы к н
Телибез си а рдам.

Сламт бул, гел шат яш,
Бхет кунсын к еле т рен,
Гаил ныклы терк булып
Армый атла гомер рен!

Рхим ан Гайнуллинга юбилей у аеннан иткерелгн котлауларны эчтлеклре белн таныштыруны двам итбез. Гаил архивында аларны саны бихисап. Ганиевлар гаилсе, Ілфия–Флоридлар да изге телклрен ирештергннр.
Тормыш двам ит, юбилей м леслре узып кит. Хзер Рхим анны лаеклы ялга китрг тулы хокукы бар. Тик мен сяси взгыять алышынып, кискен згрешлр башланганнан со аны ан тынычлыгы уела шул. Халыкны тормышы икег – байларга м ярлыларга – б лен. Азык-т лек, кием-салым бялре айлап т гел, к нлп-сгатьлп згреп тора. Бу згрешлр яшелч стер челр алдына да я а талплр куя. Нишлрг? Я а шартларда килеп туган леге сорауга: “Эшне двам итрг!” – дигн авапны бир Рхим ан Мхм т улы Гайнуллин. їм контракт нигезенд тагын 3 ел эшлрг кала. Ілеге срок узганчы эшлгч кен лаеклы ялга чыга. Чыга... лкин теплица ху алыгыны эшчнлеге белн кызыксынудан туктамый. Тик мен аннан килгн хбрлр ген к елг ятышлы булмый. Демократлар хакимиятк килгч башланган згрешлр к телгн нти не бирми. Киресенч, мо а кадр х кем с ргн тртиплр стн аска, астан ск кадр згр. Хтта шу а барып ит ки, теплица эшчелре еллар буена хезмт хакы ала алмый. 2003 елны ахырында ирлрне пайларга б леп бир д хлне у ай якка згртми.
Бу болгавыр заман алып килгн афт к ренешлре, лбтт инде, берлшм иткчелеген нык борчый. Мондый хлдн ничек чыгарга со ? “Татнефть” берлшмсене генераль директоры Шфгат Тх тдинов Рхим ан Гайнуллинны зен чакыртып ала. “Теплицаны я адан кабул ит! Белм, тезлнгнне аякка бастыру и ел булмас. Лкин сине т риб белн бу эшне башкарып булачак. Ме лгн нефтьчелрне яшелчсез калдырсак, безне а ламаячаклар”, – дип иткер ул зене гозерен.
Генераль директорны ышаныч белдер е Рхим анны к елен хуш кил. Моны стен, элек берг эшлгн кешелр д кил аны янына. Гозер шул ук: “Синсез булмый, иткчелекне з сте ал. Теплицаны торгызырга без д ярдм итчкбез”, – ди алар. Й здн артык эшчене фикерен иткергн вкиллрне д с зе стлгч, твкклли “яшь” пенсионер. Бу вакытта а а терк булырдай лкн улы Вил д Алабуга педагогика институтыны механизация б леген тмамлап кайта. Димк, баш ин енер постына кеше эзлп торасы юк. Хлл ефете Нсим д техникум тмамлаган белгеч, исап-хисап эшен бик маир. Кызы Лилия белн кияве Рфыйк та ярдм итрг зер. Бер гаилдн биш лп тотынгач, иншалла, ерып чыгарбыз, дип уйлый ата кеше. їм 2004 елны башында Рхим ан Мхм т улы я адан з кнфиен утыра. Утыра м зе югында барлыкка килгн проблемаларны хл итрг к н-т н чаба башлый. І проблемалар хттин ашкан: котельный эшлм сбпле су торбалары шартлаган, бозлы я гырлар, ил-давыллар нти сенд теплицаны каплаган пыялалар урыны белн ватылган, урыны белн чатнаган. јыеп кына йткнд, кая карама – шунда ху асызлык, тртипсезлек...
20 процент акцияг ия булган “Акрон-инвест” банкы теплица чен бармак та селкетмгн. їм селкетерг д уйламый. И аянычы шул – эшчелр хезмт хакы к тлр, кассада бер тиен акча юк. Кредит ала башласа , процентларны югары булуыннан га излнсе . Шулар хакында уйлана-уйлана, Гайнуллин бар булган йберлрне бер учка, бер йодрыкка тупларга кирк, дигн фикерг кил. “Акрон-инвест” банкы белн араны з, кешелрдге пай акциялрен сатып ала. Моны чен 10 миллион сум акча биреп торырдай таныш эшмкрне таба. Бу акчага ул эшчелр белн исп-хисапны да башкарып чыга.
Ін шулай, я адан аякка бастырылган теплица ху алыгы нефтьчелрг хезмт к рст че ОРС (отдел рабочего снабжения) магазиннарына, башка сатып алырга тел челрг продукциялрен сата. Со гы елларда кыяр белн помидор 150 тоннадан да ким итештерелми.
Ілбтт инде, к п керем алырга уйласа , чыгымнар алдында да туктап калмыйсы . У ышны ел йлнсе аласы кил икн, теплица ны газогенераторлар белн тэмин итми булмый. Шу а к р, со гы елларда гына да аларны саны 15 данг арткан. Боларга ис миллионга якын акча тотылган. Тик мен илд и тимагый строй алышынгач, яш -эшл тртибе нык згр, кире якка згр. Теплицаны з кулларына т шерерг тырышучылар астыртын эш й рт башлый. Хтта Мск д оештырылган, Ілмт якларында аларны вкиле кыяфтенд “бурыч” т лт челр пйда булган. Ін шундый уйлап чыгарылган “бурыч”ларны д рес т геллеген исбат ит-ит к пме вакыт сарыф ител д, к пме к ч рмг кит.
Тормыш – к рш ул, дигн аксиоманы б тен барлыгын со гы д рт-биш елда аеруча нык тоя директор. Ялкау булганнары, хезмт дисциплинасын бозганнары чен эштн китрг м б р ителгннрне д кулы уйный, ле склад, ле электр щитлары урнаштырылган будкалар янып “кит”. Табигатьтге ил-давыллар китергн зыян стен болары да стл. Імма сигезенче дистсен ваклаган Рхим ан Мхм т улы бу киртлр алдында тукталып калмый лег м килчкт д тукталырга уйламый.

Гаил – тормышны и м им нигезе

Хезмт баскычларын у ышлы т д Рхим анны башлы-к зле булуы да у ай тэсир иткндер. Ч нки, яншсенд херле гомер юлдашы булганда гына адм баласыны эше к йле бара, диск, ялгышмабыздыр. Шул ттн караганда, 1967 ел Рхим ан Мхм т улыны шхси тормышына чын мгънсенд зур згреш керт. Лениногорск районыны Урдалы авылында туып- скн Нсим атлы кыз белн гаил корып ибр алар. Нсим Ілмтт яш че Г лсин апаларына кунакка килгн була. Рхим анга да аларны гаил м лесен катнашырга насыйп була. Кем йтмешли, ике яшь й ркк юл н шул вакытта салына.
1970 елны 22 апрель к ненд (ул вакытта В.И. Ленинны 100 еллыгы ки итеп ткрел, хтта махсус медаль д чыгарыла) аларны беренче балалары д ньяга аваз сала. Улларына исемне д шушы тарихи шхес х рмтен, аны исем-фамилиясендге баш хрефлрне кулланып, Вил дип кушалар. 1973 елда ис кызлары Лилия, 1984 елда икенче уллары Наил туа. єз т бклренд урта мктпне тмамлаганнан со , аларны рберсе белем алуны двам ит. Вил Алабуга педагогика институтын, Лилия Дмитровград и ел снгать институтын, Наил Казан авиация институтын тмамлый.
Рхим ан абзыйны хлл ефете Нсим ханым да чын татар хатыннарына хас к ркм сыйфатларга ия. Ул ишле гаилд скн, шу а к р бик яшьли й эшлрен керешкн, нисен се еллрен стерерг ярдм иткн. ји ел г дле, зирк акыллы, у ган, бик т тырыш, шул ук вакытта тыйнак, хтта оялчан Нсим укымышлы ире янында ян д бер “университет” тмамлаган. Яшь гаилг вл балалар стерерг, аларга белем биререг, со рак инде башлы-к зле итрг, аякка бастырырга бик к п к ч-егр м ныклы матди нигез кирк була. Бу бурычны бер гаил башлыгы илксен ген й клп булмый, дип саный Нсим, м зене д барлык егрен эшк иг. И элек алар з йортларын т з максатын куялар. Ілбтт, Рхим ан абый барлык к елен биреп зене теплица ху алыгы белн ш гыльлн, я а технологиялр, я а сортлар рчет не злштер, экологик чиста продукция итештер чен к п эзлн лр алып бара, производствоны арттыра, т риб уртаклашырга т рле т бклрг й ри, к п укый, аралаша, уйлана. їм зене хезмтенд шактый зур нти лрг иреш. Рхим ан абый гомере буе ир игеп, ирне юмартлыгына хйран кала, ирне муллыгын к ргн кеше ул зе д юмарт, ки к елле кеше булып яши.
Аны белн и г-и янш атлаган, бихисап гаил мшкатьлрен армый-талмый башкарган Нсим д к н саен зен я алык эзли, к п укый, кызыксына, белмгннрен иреннн сораша. Ч нки ул твккллп зе д агроном булырга тели. Лкин ире кебек помидор, кыяр, суган м башка яшелчлр стерерг ыенмый, аны хыялы башка – теплицада роза г ллре стер . Ілмт шренд роза г ллрен й шартларында ле беркем д стерми – шу а чит иллрдн килгн бу купшы ччклрне бясе д кыйммт, финанс ягын да испк алмыйча ярамый, шундый четрекле хезмт ниндидер табыш та китерерг тиеш бит. У ган, булдыклы м тырыш Нсим алдына куйган максатына иреш: тиздн аларны йлрен терп т зелгн пыяла теплицага кергн ркем зен о мах бакчасында сыман хис ит – аллы-г лле роза ччклре хуш ис б ркеп утыра... Нсим ис бер д шиклнмич аларны сортларын, исемнрен, с шартларын тез д тез, йтерсе , биология факультетын к птн тмамлаган м агрономияне барлык нечклеклрен т шенгн. Аны гыйлемен ис китрлек. Аларны йдге эш кабинетында китап киштсенд тезелеп торган калын-калын томнарга к з салса , моны шулай икнен ышанасы .
Ата-ана балаларында да з нрлрен кызыксыну уята алган. Олы уллары Вил хзерге вакытта теплицаны башкаручы директоры буларак тисене эшен двам ит. Киленнре Г лнара да семлеклр д ньясына чумган – злрене с д ноктасын житкли. Аларны кызлары Дилр Казанда Медицина университетында укый.
Рхим ан абыйларны кызы Лилия м кияве Рфыйк та гаил бизнесы итеп семлеклр белн сату ит не сайлаган. Лилия мен дигн дизайнер м флорист, ул т зегн ччклр композициясен и купшы звыклы кеше д сокланмыйча карамый. Оныклары Крим м Ісл д, блки, алар юлыннан китр.
Кече уллары Наил гаилсе белн Казанда яши, чит ил машиналары чен запас частьлр сатучы ул. Киленнре Адил белн Самир исемле кыз стерлр алар.
Аларны рберсе ата-ана йортын якын ит, ае чыккан саен хл-хвл белерг кайта.


Ха га сфр кылу

И, М хммд! Инсаннар арасында ха га баруны кирклеге турында хбр тарат. јя лп т, озын юллар узып й генгн арык д ялрг атланып та ераклардан си а килерлр.
Ха (22) с рсе, 27.

Мктп, смер еллары атеизмны к чле чагына туры килгнлектн дин сабагы шул чор яшьлрен читлтеп ткн кебек, Рхим анга да Корън серлрен йрнерг туры килмде. Імма, клубларда, китапханлрд, мктплрд дин ул – халыкны а ын томаландыручы фьюн, дип с йлп, вакыты белн гм-лекциялр уздырып килгнне шаиты булса да, йдгелрне динг карата у ай карашын тоеп сте ул. Ітисе Мхм т, нисе Шмсенур теге яки бу эшк керешкнд, бисмилласыз башламадылар аны. №стлг куяр чен телемнрг б лгнд д, нисе т грк ипине к крген терп кис башлаганда ук “бисмиллаир-рахманир-рахим” с зе я гырамый калмады. Мхм т ага Карабиколдан Иске Ілмтк б тенлй к чеп килгннн со мчет т з д башлап й р челрне берсен верелде. Хер, бу эшт т п й кне тартты, дис д д рес булыр. Шу а к р, бу мчетк “Мхм т мчете” дигн исем д бирерг уйлаганнар иде. Тик ул зе риза булмаганга гына бу фикер тормышка ашмый калды. І инде злре д ньяга килгн Карабиколда мчетне я а бинасын т з турында с з чыккач, Рхим ан да бу идеяны к треп алды м з лешен кертте. Мен шундый шартларда яшп-эшлп яткан Рхим ан Ха кылырга дигн т пле фикерг кил. Ін, “Гыймран” с рсене 96-97 аятьлренд: “Д реслект, кешелрг Аллауга гыйбадт кылган вакытларында юнл чен салынган йне влгесе – Мккдге Кгъбтуллатыр. Мкк шре кешелр чен м барк, Кгъбтуллата билгеле галмтлр бар, шулардан берсе – Ибраим галйиссламне ташка баткан ике аяк эзлредер. Анда кергн гаепле булса да, анда чагында х кем ител дн иминдер. К че иткн кешелрг Аллауга гыйбадт чен Ха кылу – фарыз. Бер Ха ны фарызлыгына ышанмаса, к че итеп т Ха кылмаса, зарары зен. Алла б тен галмнр мхлугыннан м стгънидер, ичберсене гамлен мохта т гел, карышкан кешелрне газап кылыр”.
Ха кылу – исламны т п шартлары булган биш фарызны берсе. їм бу гамлне к че м сламтлеге булган р м селманны гомеренд бер тапкыр башкарырга тиешлеген а лаган хлд Рхим ан кече энесе Илдус белн 2007 елны декабренд юлга чыгалар. Башта алар Т ркияне Истамбул шренд туктап алалар. Аннан кыйблабыз Мккг юнллр. Ха программасына кертелгн: їарам мчетенд (аны эченд – ннттн и гн кара таш Кгъбтулла), Сафа м Мрва таулары арасындагы змзм суын эч-эч хозурланып, Мдиндге пйгамбр мчетенд намазлар укып, Мина, Гарфт тауларында с д кылып, Мккдн и ерак булган “Д мтрус-сугъра” баганасына, “Д мратель-вуста” дип аталган уртадагы баганага, аннан со Мккг и якын булган “Д мрательгакб” дигн баганага – ч к н рттн шайтанга таш ату кебек йолаларны тп, исн-имин кайтып итлр Рхим аннар.Туганлашып яш – зе зур бхет


Алма, алма, алма,
Алма була т грк.
Ялгыз тормыш тормышмени?
Тормыш була берглп.
Гасырлар сынавы аша туган, ырга верелгн леге юлларны зур мгънг ия булуы бер кемд д шик уятмыйдыр. Імма берглп яш дигне ркемг д насыйп булмый. Бу ттн караганда, Рхим анга бертуган ике энесе м нисе ягыннан булган туганнары белн даими элемтд, аралашып яшрг насыйп булды.
Ике энесене берсе – Миясср. Ул Мхм т ага фронттан яраланып кайтканнан со , 1943 елны 10 маенда туган бала. Сугыш м сугыш арты елларыны б тен авырлыкларын тоеп скн Миясср, урта мктпне тмамлаганнан со , Казанга юл тота м Инженер-т зелеш институтына укырга кер. Аны тмамлап чыкканда ул инде, т п белгечлеге ствен, хрби белемг д ия була. Институтта хрби кафедра булу, анда белем алганнан со офицер држсе бирел – бу Миясср Гайнуллинны килчк тормыш юлында т п этргечк верел. Ч нки, уку срогы бет г 12 югары белемле егетне армия сафына алалар. Алар арасына Миясср д элг.
Бу урында шундый бер зенчлекк игътибар итик ле. Юл кирк-яраклары стен аерылмас дустына верелгн тальян гармунын да ала ул. Бу тальян мо ы элегрк мктпт, авыл клубында, югары уку йортында я гыраган булса, армияд д авыл егетлрен сагышландыра, уй-хыялларында туган якларына алып кайта. Алга китеп булса да йтик, Миясср Гайнуллин яраткан гармуныннан б генге к нд д аерылганы юк.
Шулай итеп, Миясср армияд хрби-т з че булып хезмт ит. Бернич елдан со туган якларына кайтып, Ілмтт абруйлы гаилд скн Алсу исемле кызга йлнеп, Урта Азия якларына, Ташкентка кит.
1966 елда кече лейтенант званиесеннн башлап, 1995 елга кадр хезмт иткн, подполковник др сен иткн Миясср Гайнуллин. Запаска чыкканнан со , Ілмт шрен кайтып т ш. Ілбтт инде, гаилсе – хлл ефете Алсу јгъфр кызы, уллары Марат м Азат белн.
Чирек гасыр армияд хезмт иткн кешег зе телгн шрдн фатир бирелерг тиеш дигн нигезлм булса да, Томск лксенд, Казакъстанда, єзбкстанда ткргн еллардан со , Ілмт бик к теп тормый Гайнуллиннарны. Чиратка 13 гаил булып баса алар. К ннрдн бер к нне НГДУ “Заинскнефть” башлыгы Миясср Мхм т улына Зй шрен к чрг, злрен караган торак-коммуналь б леген итклрг ткъдим ит. Армия сафларында хезмт иткнд хрби хезмткрлрне торак- коммуналь мсьллрен чиш д зур т риб туплаган запастагы подполковник бу ткъдимне бик телп кабул ит.
јмгысе 8 медаль, шул исптн, I, II, III др “Знак ПВО страны” белн б лклнгн Миясср Мхм т улы Зйдге я а эшенд д сынатмый.
Кече энелре Илдус, техника ярату сбпле, автомобиль транспорты белгече, юлда тртип саклаучы нрен сайлады, лкин моны белн ген чиклнмич, Казанда Эчке эшлр министрлыгыны академиясен д тмамлады. Хзерге к нд ул лаеклы ялда, хатыны Бибинур белн Казанда яши. Алар вакытсыз д нья куйган уллары Альбертны малаен – беренче оныклары Булатны трбияли.
Кызлары Айг л м селманча модалы киемнр сату белн ш гыльлн. Ире Альберт белн Камил исемле малай м Агил исемле кыз стерлр.

Мгъл м булганча, нсел чылбыры балалар м туганнар аша двам ит. Бакыйлыкка к чкннрне фани д ньяда яшгннр алыштыра. Рхим ан Мхм т улыны аралашып, м мкинлек туган саен к решеп, хл-хвл белешеп торган туганы Мйм н м аны уллары. Мйм н – нисе Шмсенурны бертуган се лесе. Ул б генге к нд Карабикол авылында гомер кичер.
1950 елда ул унсигез яше тулар-тулмас Карабиколны Габделхт исемле егетен кия г чыга. Килен т шкн гаил мулла гаилсе була. Каенатасы Гасыйм мулла укымышлы, ифрат та кече к елле, каенанасы Мнзар остабик ис ор телле, шук табигатьле кеше була. Мйм н дурт малай м бер кыз тудыра. Бу гаил бик т у ган, тырыш м т була. Нинди ген эшк алынсалар да, беренче буласылары кил. Шушы сыйфат, м гаен, балаларына да к чкндер. Габделхт беренчелрдн булып зур комбайнга утыра м урып- ыюда дист еллар буе алдынгылыкны бирми. Беренчелрдн булып велосипед сатып ала, аннан со , халыкта “копейка” дип й ртелгн беренче чыгарылыш “јигули” автомобилен ала. Машинада илдергнд д – ул итмештн со да зе руль артында иде – аны беркем узып кит алмады. “Ну, бабай, ты прямо Шумахер!” – дип баш чайкап кала иде ГИБДД хезмткрлре. Кышкы кичлрне Мйм н м Габделхт итек басу белн мшгуль була. Аларны итеклрен заказны бер кыш алдан биреп куялар, ч нки алар и ел, матур м чыдам була. Шуны стен каравылда эшл , ике к н саен мич тутырып тугызар ипи пешер , мал-туар карау – болар барысы да гадти эшлр. “Балалар стергнд ике- ч сгать кен йокы к р идек”, – дип иск ала Мйм н апа. Озак еллар ул басуларны сугару эшенд эшли, шу а да к нозын аяклары салкын суда. Еллар узгач, моны тискре йогынтысы зен сиздер, лбтт. Пенсияг чыккач, “Бкер” санаториенд р ел дваланып, сламтлеген бераз ныгыта Мйм н апа. Хзерге к нд аны к еле тыныч, ил гавме каршында й зе ак. Ходайга ш кер, уллары эшчн, туган т бклре чен ан атып й рилр. 1954 елда туган лкн улы Фоат, мслн, ООО “Карабикулово” исемен й рт че, нигезд элеккеге “Красный путь” колхозын алмаштыручы, аваплылыгы чиклнгн мгыятьне генераль директоры.
Фоат Габделхт улы Гарифов илд сяси взгыять згргннн со туган авылыны таркалуга й з тотуы, кешелрене т рле тарафка чыгып кит е белн килеш алмый. єз колхозларыны бет е, авыл яшьлрене чит т бклрг таралуына битараф кала алмый. Бертуган энесе Рфкат белн ки шкннн со , авыллары исемендге аваплылыгы чиклнгн мгыять оештыра, аны директоры вазифаларын з стен ала. І Рфкат ис бу мгыять белн турыдан-туры иткчелек ит. Гаилсе Зй шренд яшс д, Карабиколда даими торырга, ху алык белн иткчелек итрг ризалаша. Д рес, атнага бер тапкыр гаилсе янына ялга кайта ул. Ч нки йд хатыны Ршид м т пчек кызы Лйсн к т. Олы уллары Марат м Айрат инде злре д гаил башлыгы булды, икесе д Казанда яши, икесе д югары белемле м з эшлрене белгече.
Бу урында Фоатны м Рфкатне туган авыларыны чын патриотлары булуын ассызыклап трг кирк. Юкса, Фоат Габделхт улыны ил к лменд м им роль уйнаган т п эше бар бит. Ул – газ м нефть ткр чен торбалар т з че “Трубострой” оешмасын иткли, к н-т н юлда й р дн туктамый. Алтынчы дистне тутырып кил ен карамастан, зене “Тойота”сында еш кына к нен ме р чакрым юл т. “Яшьрк чакта, – ди ул, – ике ме чакрымга кадр ит иде, бер атна эченд Пермь, Курган, Т бн Новгород, Мск шрлрен урап кайта идем”.
Рфкат Габделхт улы да озак еллар з белгечлеге буенча автотранспорт предприятиелренд баш инженер вазифаларын башкарды. Лкин туган авылында барган таркаулык к ренешлрен битараф кала алмады м аны тергез эшен алынды. Хзер аны эш к не чиклнмгн, бигрк т чч чорында яис у ыш ыю вакытында, бер зе унга ярылырдай булып бар ирг д лгерерг телгнд, иткче машинасыннан т шми, итмс, я адан-я а производстволар ачарга, булганнарын ки йтерг кирк, т зелеш эшлре д бер злексез алып барыла.
ООО “Карабикулово”ны б генге хле нидн гыйбарт со ? Элек бернич с з авылдагы згрешлр хакында йтик.
Ігр авылны ткне белн чагыштырса , шаккатарлык аерма! Кыйшаеп, каралып беткн иске ташландык йортлар утырган урыннарда хзер бер-бер артлы заманча йортлар калка, авыл ямьлн м яшр. Авылны т зеклндер максатыннан берднбер урамда асфальт юл т шлде, су торбалары уздырылды, йлр д газ ягып ылытыла. Чирмешн аркылы 45 метрлы я а к пер салынды. Никадр я а ху алык биналары – икмк саклау амбарлары, терлек фермалары т зелде, эшкрт производстволары ачылды. Шуны стен, машина-трактор паркы я абаштан булдырылды. Ху алыкта 400 баш м гезле эре терлек (шуны 180 башы сыер), 50 лп ат бар. Малларны нселлрен яхшырту нисбтеннн нселле яшь таналар кайтартыла. Савып алынган с ттн эремчек, пастеризациялнгн с т, май, каймак, катык итештер цехы булдырылган.
2600 гектар ире булган ху алыкны ч “Енисей”, бер “Дон”, бер “Нива” комбайны бар. Игелгн культураларны эшкрт д юлга салынган. Карабиколны зенд к он м ярма яру тегермннре, икмк пешер комбинаты бар. Башка т рле культураларны эшкрт д айга салынган. Авыл кешелрен арпа, бодай, борчак ярмалары чен д ерак барасы т гел, монда ук итештерел.
Шунысын да искреп тик. Карабикол яшьлре элек-электн белемг омтылган. Сугыштан со мктпне тмамлаган авыл кешелре арасыннан беренчелрдн булып югары белем алырга дип Рхим ан Гайнуллин Казанга кит м авыл ху алыгы институтын тмамлый. Аны рнге бик т у ышлы була. Авылдагы укытучылар гаилсеннн – З фр абый м Шмсебану апаны уллары – Рафаэль, Рим м Вил Омск шрендге Автодорожный институтына укырга керлр. Алар эзеннн Омскига Мйм н апа м Габделхт абзыйларны уллары Фоат, Рфкат м Ісхт т СибАДИга укырга кер м тмамлыйлар. Фоат белн Рфкат ян туган якларына кайталар, ченче туганнары Ісхт Омск шренд т плнеп кала. Ул ягулык-май материаллары итештер че зур бер заводта баш механик вазифаларын башкара. Туган якларына ул елга бер мртб – ял вакытында – кайта м туганнары белн аралаша.
Габделхт белн Мйм н Гарифовлар гаилсенд Фоат, Рфкат, Ісхт, Ігъдс исемле малайлар м Мкъб л исемле бер кыз бала туа. Мкъб л Куйбышевта (Самара) Политехника институтын тмамлый, хзерге к нд Зй шренд яши.
Ігъдс – ул д рт ир туганны берсе, 1965 елны 11 ноябренд д ньяга килгн. Абыйлары кебек Карабикол м Ібдеки авылларында белем алганнан со , Ігъдс Куйбышев авыл ху алыгы институтына юл тота. Аны тмамлап зооинженер дипломына ия була. Зй районындагы м гезле эре терлек симерт берлшмсенд лкн зоотехник буларак д рт ел хезмт ит.
СССР таркалып, илд болгавыр чор хакимлек ит башлагач, ашлык, ашлама, “КамАЗ” машиналары чен чен запас частьлр кебек йберлр белн сату-алу эшлрен кушылып кит. Бернич ел Зй шренд крекер печеньесе итештер че кондитер фабрикасы белн иткчелек ит.
јиде дист ел двамында “коммунизм” т з белн ш гыльлнгн, аннан со кыргый капитализм кармагына элккн Россияд яш ледн-ле я а талплр куя. Ігъдс Габделхт улы да ш гылен згрт, 2001 елдан башлап халыкта “Гараж–500” исемен яулаган, Яр Чаллы автомобиль-транспорт предприятиесен оештыра. Исеменнн а лашылганча, бу предприятие машиналары й к ташу белн ш гыльлн, Россия, БДБ иллреннн тыш, Польша, Германия, Т ркия кебек иллрг д барып чыга аларны машиналары.
Ігъдс Габделхт улы, заман талплрен авап й зеннн, белемен арттыруга игътибар бир. Яр Чаллы финанс-икътисад академиясен тмамлый, 2005 елда икътисад фннре кандидаты дигн гыйльми др г лаек була, Ме т рле мшкатьлрдн торган хезмте арасында леге академияне икътисад факультетында эшлрг д вакыт таба.
Гомумн, Ігъдс Габделхт улы Гарифовны “ стле” т грк диярг була. Хлл ефете Рсилдн, Казан д лт университеты тмамлаган кызы Индирадан, Чаллыны Пушкин исемендге лицеенда укучы улы Шамилдн кангать ул.
Гарифовлар гаилсе д злрене нсел ш рсен барлый. Мен аларны ти-бабалары ягыннан ш р чылбыры: Габделхт – М хммтгасыйм – М хммтгариф – Гыйрфан – М хммткрим – М хммдмин. Ібилре ягыннан: Шмсетдин – Мнзар, эне-абыйлары: Кшафетдин, Минабетдин, Шанияз. Гыйрфан Уфада укып, указлы мулла булган. Тумышы белн Бйрк авылыннан булса кирк.
Гайнуллиннар м Гарифовлар гаилсе и ат кешелре белн дустан м нсбтт яши. Авыл сабантуйларына алар танылган артистларны кунакка чакыралар. Шул дуслыкны и ади бер имеше буларак “Ібдеки – Карабикол” ыры туды м Салават Фтхетдинов башкаруында татар эстрадасында я гырады.

Карабикол авылын бизп торучы я а мчет бинасы калкып чыгуы да – ул бертуган Гарифовларны уртак имеше. Алда йтелгн игелекле гамллр нкъ мен Фоат белн Ігъдсне матди ярдм м оештыру слтене к ркм мисаллары. їрдаим телктшлек к рсткн лкн агалары Рхим ан Гайнуллин зене олпат фикерлре, ылы м нсбте, туган анлы булуы белн д, тормыш т рибсе белн уртаклашу нисбтеннн д, т рле взгыятьт ярдмлшкн чагында да кирк аларга. Бер-бере терк була белерг д кирк бу тормышта. Алар инде берглп шактый олы юл узды, тормыш т рибсе туплады. Иншалла, алга таба да алар аралашып-к решеп гомер итр, сынауларны берглп тр. Ч нки, тормыш дигне бер ген минутка да туктап тормый, двам ит. Телклре д уртак – туганлык еплре ныгысын, нсел чылбыры зелмсен.
Уважаемые читатели!

В старину говорили, что сила притяженья родной земли неодолима. С возрастом я и сам убедился в истинности этих слов. Хотя на протяжении долгих лет живу в городе, но с годами все чаще вспоминаю родную деревню. Будто воочию вижу пестрые луга и поля, где бегал босоногим мальчишкой, нашу тихую Черемшанку, таинственно-манящие леса и горы... Девичья гора, Сенной овраг... Привольно и безмятежно раскинувшиеся вдоль речушки, они, наверное, прекрасны, как и прежде... Родная природа, видимо, определенным образом сказывается и на нашем будущем. Потому что я связал свою судьбу с землёй и выбрал профессию агронома. И всю жизнь трудился, испытывая огромное удовлетворение и радость от сопричастности к земле. Теперь у меня подрастают внуки. Захотелось и их познакомить со своей малой родиной и донести до них хотя бы некоторое представление о земле предков. Так появилось намерение написать эту книгу. Поскольку я все еще занят своим любимым делом, то написание этой книги поручил своему другу – писателю и журналисту Харису Закирову. Ему вызвалась помочь моя двоюродная сестра Гульсира Гайнанова, которая родилась и выросла в Карабикулово. Она тоже урналист, в течение двух десятков лет проработала в журнале “Идель” в качестве редактора и переводчика.
Что считать самым ценным наследством, которое человек оставляет своим потомкам? На этот вопрос каждый отвечает по-своему. По моему разумению, самое ценное, что могут дать родители своим детям и внукам – это воспитать их честными и совестливыми людьми, с почтением относящимися к истории и обычаям своих предков. Вера является самой сильной духовной опорой человека. Тот, кто помнит заветы своих предков, помнит, откуда он родом, тот и в сегодняшней жизни найдет себе достойное место. Человек сродни дереву – если у него крепкие корни, то и крона получается мощной, способной выстоять против жизненных бурь и невзгод. Своим потомкам я желаю жить полнокровной и интересной жизнью, чтобы они были чисты в помыслах и делах, чтобы стали достойными и уважаемыми людьми.

Хаджи Рахимзян Гайнуллин.
15 март 2011 ел.


“Родная моя деревенька, мое Карабикулово”

С какой бы стороны ни возвращался в Карабикулово, первым делом замечаешь минарет мечети. Устремленный в небо, стройный минарет придает особое очарование облику села, сразу ясно, что здесь живут благонравные, верующие люди. Видимо, у каждого поселения, как и у людей, свой характер и своя судьба. Не зря же говорят, что ни город, то свой норов. В одном селе люди веками живут-поживают как добрые соседи, во всём помогая друг другу. А неподалеку в другом селе из поколения в поколение рождаются отчаянные драчуны, готовые пустить в ход кулаки по любому поводу. А иная деревенька славится своими красавицами, испокон веку к ним сватаются парни со всей округи. В Карабикулово обосновался уравновешенный и умеренный во всем народ. Из уст в уста до нас дошло одно старинное предание. Якобы старец по имени Карабикул, избравший эти земли для поселения, вознёс такую молитву: пусть местный люд придерживается золотой середины – не забегает вперёд, но и не отстаёт от других. Наверное, его пожелание было услышано. Потому что на протяжении нескольких веков – за всю историю села – никто особо не разбогател, деревенский люд в целом умеренно благоденствует, конечно, не считая жестоких периодов голода и войн, пережитых вместе со всей страной. Вероятно, на всё это возымело своё влияние здешняя, сколь прекрасная, столь и богатая природа. Сколько бы веков ни прошло, а деревенька всё та же – всего-то одна-единственная улица вдоль Черемшанки. Говорят же, мал да удал. На той стороне речки до самой кромки горизонта раскинулись привольные хлебные поля, сочные луга и пастбища. По эту сторону Черемшанки тянется гряда холмов, будто зримые рельефные письмена на древнем лике земли. Они как бы оберегают деревенскую улицу от набега злых ветров и бурь. Вершины холмов окаймлены сосновыми и дубовыми рощами. Словом, как написал Тукай, здесь и ветры веют, и дожди льют в положенное время – благодатна природа этих мест. Щедрость её даров, возможно, способствует установлению ровных отношений и между здешними жителями.
Что касается истории этого края, то некоторые сведения по Самарской области, весьма скудные, можно почерпнуть из Интернета. В том числе можно приблизительно вычислить период возникновения оседлой жизни и первых поселений и в нашем Шенталинском районе. До нашей эры на территории будущей Самарской области скифо-сарматские племена вели кочевой образ жизни. В 1236 году по нашему краю прошли войска Батый хана. Они разгромили государство Волжской Булгарии, господствовавшей на этих землях. С того времени они считались под правлением Золотой Орды. В 1361 году, по данным археологов, было заложено основание города Самары. А 18 июня 1391 года на реке Кондурче состоялось самое кровопролитное столкновение того времени между войсками эмира города Самарканда Тамерлана и хана Тохтамыша за верховную власть над востоком – Средней Азией и Поволжьем. На поле битвы сошлись две огромные армии – каждая по 200 тысяч человек. Косвенным образом эта битва повлияла на судьбу всей России, так как после победы Тамерлана в этом сражении начался быстрый закат Орды. Об этом написал выдающийся татарский историк Шигабутдин Марджани. Казанский учёный-историк Марсель Ахметзянов в своей книге “Ногайская Орда” (Казань, 2009) упоминает о том, что “Хан Тохтамыш (отец его Туйхуджа) имел свой летний стан на берегу реки Большой Черемшан. Вероятно, там же и его могила”.
Колонизация северо-востока Самарской губернии началась в конце 17 века. Здесь проходила граница Российского государства, поэтому важное значение имело укрепление её опорными крепостями. А по ту сторону границы начинались ногайские земли. Поэтому в рамках строительства Закамской линии в 1741 году была построена Черемшанская крепость, а в 1742 году – Кондурчинская крепость. Новая Закамская линия проходила через всю территорию будущего Шенталинского района. Возводили укрепленные линии служивые люди Закамской черты, крестьяне и посадские люди Казанской губернии. Переселенцы получали по 10-15 десятин на семью, необходимые орудия, ссуду деньгами и хлебом на проезд и обзаведение. Есть основание полагать, что в этот же период были заложены поселения Шенталинского района Самарской области.
Земли, где испокон веку карабикуловцы сеяли, пахали и пасли свои стада, хранят в своих названиях отзвуки давних событий. Говорят, со времен гражданской войны вошли в обиход названия речушки “Канлы елга” (Кровавая речка) и множества родников с чистейшей студёной водой “Канлы чишм” (Кровавый источник). Пастбища простираются до околицы мордовского села Ойкино. Чуть повыше, на склоне округлых холмов, на опушке леса угадывается множество заросших травой небольших углублений. По рассказам старожилов, будто бы там находились окопы, и во время ожесточённых столкновений между белыми и красными солдатская кровь ручейками стекала вниз. Теперь там журчат хрустальные родники, а среди сочной травы рдеют красные капельки земляники и брусники... В стародавние времена и стар и мал, когда пасли коров, собирали сено или ходили по ягоды, любили спускаться к источнику и утолить жажду целебной водой. В последние годы у односельчан, приезжающих в родную деревню на отпуск, появилась привычка устраивать у родников шумные пикники.
Воспоминания о летней благодати навеяли желание ещё раз пройтись по знакомым лесным тропинкам. Оставив позади деревенские дома и миновав деревенское кладбище, по грунтовой дороге поднимаешься по покатым холмам к опушке леса. Когда неспешно шагаешь по зарастающей травой колее, в душе поднимается неизъяснимо-щемящая грусть от перекатывающегося волнами хлебного поля... От приветственно выстроившихся в ряд звонких колокольчиков и ярко-синих васильков. Войдя в зелёное царство не успеваешь и ста шагов пройти, как оказываешься на пасеке. В воздухе гудение пчёл и разлит медовый запах. Каждый знает, что в домике пасечника стоит большая дубовая бочка с водой и рядом же висит кружка. Если уставший и обессилевший шагаешь с ведёрком ягод, то можешь войти в домик и утолить жажду. Жаль, что в памяти не сохранилось имя этого доброго человека, никогда не отказывавшего детворе в кружке воды.
Далее по лесной тропе поднимаешься на гребень довольно крутой горы, именуемый в народе “Сырт” (то есть, горный хребет). После Сырта тропинка начинает петлять среди полян и чащоб, постепенно катясь под гору до тех самых студёных родников. Помнится, самые крупные и сладкие ягоды созревали на полянах Хыруллы (видимо, названного в честь какого-то человека) и каких-то безвестных Героев. Лес радовал местных жителей и богатыми сенокосными угодьями, и ягодами, и целебными травами. А вот привычки собирать грибы у местного населения до недавних пор не было, хотя нынешнее поколение понемногу уже приохотилось к этому увлекательному и полезному занятию. Исстари здесь заготавливали душистые берёзовые веники, сушили лекарственные растения, варили варенья, словом, умело пользовались щедрыми лесными дарами. Ранней весной взрослые и дети по ещё не растаявшему снегу спешили в берёзовую рощу, чтобы набрать в бутыли и банки прозрачный лесной нектар – берёзовый сок.
По обыкновению, весной, когда появляется легкая зелёная вуаль на оживающем лике природы, стар и млад собираются на опушку леса, за ещё одним весенним подарком. А на пригорке уже кучками стоят взметнувшие в небо упругие зеленые стрелки семейства дикого лука. А если захватил с собой краюху ржаного хлеба с солью, то угощение получается знатное!
Уместно вспомнить и об исконных занятиях местного населения. Плодородные земли и просторные заливные луга позволяли сельчанам успешно заниматься хлеборобством и скотоводством.
О предыдущих поколениях карабикуловцев в нашем повествовании нам следует упоминать с огромным почтением и благодарностью. Они оставили после себя добрую память, сохранили деревню и её уклад в самые страшные годы голода 20-х годов ХХ века, вынесли все тяготы военных лет, пережили трудные послевоенные годы. Единственная во всей округе деревня, где мечеть действовала в течение ста лет, включая самые суровые годы гонений на религию. По рассказам старожилов, в годы гражданской войны здесь шли кровопролитные бои. Если с утра деревня находилась в руках белых, то вечером она переходила к красным. Будто бы однажды красные со стороны села Татарское Абдикеево долго палили из пушек по минарету мечети. Но как бы ни целились, ни одно ядро не попало в мечеть. В народной памяти сохранилось ещё одно событие, связанное с её минаретом. После гражданской войны под лозунгом “Религия – опиум для народа” началось повальное разрушение мечетей и церквей. Однажды в Карабикулово тоже нагрянули активисты из района, чтобы спилить минарет нашей мечети. Однако мордовское население, веками проживавшее в этой деревне бок о бок с татарами, решительно воспротивилось тому. Накануне несколько мордовских парней обошли все деревенские дома и предупредили: “Татары, вы завтра не выходите на улицу, мы сами встретим актив и отстоим мечеть. Мы православные, нам ничего не будет за это, а вас упекут в тюрьму”. На следующий день с вилами в руках православная мордва выстроилась вокруг мечети: “Не трогайте эту мечеть, она – наша красота деревенская!” Видя, с какой решимостью готовы противостоять эти люди, районные активисты немного потоптались на месте и несолоно хлебавши уехали обратно.
Кстати, о мордве. Сколько поколений мордвы живёт в нашей деревне бок о бок с татарами, но ни одного случая межнационального конфликта или неприязненного отношения друг к другу не сохранилось в народной памяти. Наоборот, о своих мордовских соседях татары отзываются как о трудолюбивом и радушном народе, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. Они уважают обычаи других народов, почитают и свои исконные традиции и обряды. Наверное, в деревне не было ни одного мордвина, не знавшего татарский язык. Есть даже местная байка о том, как у магазина встречаются два мордвина и долго разговаривают, а только потом спохватываются: ба, да ведь они, оказывается, балакают по-татарски! Большинство татар тоже неплохо знает мордовский язык. Однако в последние годы молодёжь из мордовских семей разъехалась по разным городам и весям в поисках работы, а вслед за детьми уехали и старики. Впрочем, у татар наблюдается то же явление.
Не будет преувеличением сказать, что слава нашей деревенской мечети разнеслась очень далеко. Хочу рассказать об одном событии, чему сама стала свидетелем. Вечером 18 июля 1992 года в Казани, в театре Камала состоялось юбилейное торжество в честь 80-летия со дня издания журнала “Казан утлары”. В зале царила особая атмосфера, поскольку сюда были приглашены высокие гости, прибывшие со всех концов света на Первый Всемирный конгресс татар. Выдающиеся деятели национального искусства и литературы один за другим выходили на сцену, поздравляли авторитетное национальное издание с юбилеем, дарили подарки... Вот на сцену поднялся художник Канафи Нафиков и вручил главному редактору журнала Равилю Файзуллину небольшую картину. В поздравительном слове он сказал: “Это – мечеть деревни Карабикулово. Эта мечеть на протяжении ста лет ни разу не закрывалась, оставалась действующей и служила людям. Вы тоже неустанно служите просвещению народа”. Не веря своим ушам, я переспросила у сидящих рядом: “Мечеть какой деревни?” Услышав в ответ: “Карабикулово”, – мне захотелось встать и на весь зал крикнуть: “Это же наша мечеть – нашей деревни!” В перерыве я отыскала художника Нафикова и познакомилась с ним. Расспросила его, когда и каким образом он оказался в нашей деревне и нарисовал нашу мечеть. Канафи абый оказался моим земляком. “Моя мама родилась в селе Денискино, я навещал её во время отпуска, заодно побывал и в Карабикулово, там сделал несколько рисунков вашей мечети”. Таким образом, простая деревянная мечеть маленькой татарской деревеньки на том памятном вечере вдруг неожиданно обрела глубокое символическое значение в глазах всего мирового сообщества татар. Стала символом стремления к свету и призыва к вере.
Секрет подобного отношения карабикуловцев к своей мечети прост. Потому что ещё до революции как мужское, так и женское население деревни было грамотным, все учились в медресе, хорошо знали арабский и персидский языки. Образованный человек всегда стремится к духовности, о чём красноречиво свидетельствует и пример наших односельчан. Даже в годы советской власти, когда религию всеми силами отчуждали и изгоняли из жизни народа, в каждой татарской семье хранились Коран и сборники религиозной литературы, произведения древних поэтов Бакыргани, Кул Шарифа, Мухаммедьяра и других на арабской графике.
О трудолюбии и склонности сельчан к ремёслам свидетельствуют и некоторые примеры, как, например, доживший до наших дней ткацкий станок, на котором тончайшие льняные полотна ткала наша соседка Хамидя-эби. Во многих семьях поныне используют домотканые полотенца и скатерти, доставшиеся в наследство от прабабушек. Многие в сундуках ещё хранят приданое своих бабушек – вышитые передники, намазлыки (молельные коврики), длинные полотенца и платки – как дорогую реликвию в память о своих предках.
Помимо сельскохозяйственных работ, многие мужчины занимались рыбной ловлей. Для этого из ивовой лозы сплетали длинные корзины и на ночь погружали в воду. Рыба забредала в эту корзину и оставалась там. Еще на нашей памяти то, как всё взрослое мужское население вручную забивало деревянные сваи и строило новый мост через Черемшанку. Если возводили сруб для новой избы, бани или сарая, то по давней традиции звали всю родню и соседей на помощь – омэ. О жизни и быте односельчан в последние мирные годы перед Великой Отечественной войной некоторое представление можно получить из воспоминаний моего отца – Абузяра Гайнанова.
“Свой первый учебный год я ждал с большим нетерпением. Мой отец Сабирзян на лошадях съездил в Куйбышев, привёз нам – мне и моему двоюродному брату Кияму – сумки, цветные карандаши в коробках, разные тетради.
И вот первого сентября 1934 года мы наконец пошли в школу. Нашим первым учителем был Киям Гайсин из соседнего села Абдикеево. Он был очень грамотным, умным человеком и весьма строгим учителем. С первых месяцев я учился только на хорошие отметки. В 4 классе к нам приехал новый учитель из Ульяновской области. Это был молодой и красивый мужчина по имени Фуат Фархутдинов. Хотя с виду он производил впечатление сурового наставника, однако оказался настоящим учителем – строгим, но справедливым, иногда в силу необходимости мог и больно надрать уши. Свою увлечённость учёбой в первую очередь я объясняю его учительским мастерством. Эти учителя дали нам основательные знания и многому научили по жизни.
В четвёртом классе мы уже считали себя вполне взрослыми, вовсю переписывались с девочками, бросая им письма с разрисованными цветами. Начали ходить на вечерние посиделки. Однажды с моим одноклассником Нугмановым Зиннятом мы уговорили одинокую бабушку Хадичу устроить нам посиделки с девочками. Бабушка не сразу согласилась. Сначала мы ей накололи дров, а потом из дому принесли по поллитра керосина, разумеется, тайком от родителей. Бабушка просила ещё и оконное стекло, но мы не смогли его достать. С наступлением сумерек мы с Зиннятом направились в дом к Хадиче-би. Окна были плотно занавешены, свет не просачивался наружу. Девочки встретили нас с напускной суровостью и начали задирать: дескать, вы мало дров накололи, поэтому бабушка не велела вас пускать. Мы тоже не смолчали: Зиннят и я выполнили только то, что нам сказал учитель, а вот вы почему не вымыли полы, ведь и вы обязаны помогать старшим. После этого девочки дружно рассмеялись и пустили в дом. Только было разыгрались, тут кто-то сильно постучал в дверь. Девчонки приоткрыли занавеску и от неожиданности вскрикнули: “Фуат абый!” Мы с Зиннятом быстренько юркнули под большие деревянные нары (сэке). Фуат абый вошел и спросил, нет ли тут пацанов. Девчонки вразнобой ответили: “Нет-нет”.
Тогда он наклонился и из-под нар вытянул Зиннята за уши. Я отполз за печку, прошмыгнул на улицу и пустился наутёк. На следующий день Зиннят пожаловался мне: “Знаешь, уши и сегодня огнём горят”. А уши у него и впрямь будто бы слегка вытянулись...
Неожиданно в наш дом постучала беда и разом прервала мое безмятежное детство. В августе 1937 года моего отца арестовали как “врага народа” и по решению суда “тройки” приговорили к 8 годам тюрьмы.
В пятом классе я начал учиться в соседнем селе Денискино. В 1939 году я один из нашей деревни продолжил учёбу. Однако и мне пришлось вскоре оставить школу. Матери нужен был помощник в домашних делах. Директор школы Ахмет абый Гимадиев пробовал меня уговорить: дескать, не бросай учёбу, у тебя и отметки хорошие. Но в деревне ровесники меня и так дразнили: “прафисыр, прафисыр”, поэтому 20 марта 1940 года моя учёба закончилась. Получив на руки справку об окончании семилетки, я распрощался со школой и любимыми учителями. Уже на следующей неделе я работал в колхозе. С утра запрягал своего коня по кличке Калмык и из конюшни вывозил навоз в качестве удобрения на колхозные поля.
С той поры и настали для меня суровые будни. Постепенно бразды правления перешли в мои руки и в домашних делах. Мы на лошадях пахали и бороновали, возили сено и солому для колхозных коров и лошадей. А во время уборки урожая на лобогрейках косили и вязали снопы. В те же дни я приобрёл одну скверную привычку, о которой сожалел потом всю жизнь, – научился курить...
Вот так без отца мы прожили четыре года. От него изредка – один или два раз в год – приходили письма. На небольшом клочке пожелтевшей бумаги он коротко сообщал о себе: в Сибири, в тайге, валим лес в Красноярском крае. Несколько наших посылок вернулось обратно, но одну, в которой мы посылали ему табак, он всё же получил и, по его признанию, этот табак спас ему жизнь. Хотя бы на несколько лет, как оказалось...
Весной 1941 года я, по обыкновению, участвовал в посевной. Затем прошел и наш деревенский сабантуй. По традиции, перед уборочной страдой район ежегодно устраивал ярмарки. В том году она была назначена на 22 июня. С утра день выдался солнечным и жарким. В колхозе была своя “трёхтонка”, которую мы купили в обмен на 11 голов лошадей в колхозе “Молот и звезда”. В те годы только несколько хозяйств в районе могли похвастать своими автомашинами. Было решено везти людей на ярмарку на этой автомашине. Ввиду отсутствия денег я не поехал на ярмарку, но проводил односельчан. После этого взял удочку и спустился к плотине, авось, поймаю хотя бы на ушицу несколько красноперок. Часа в два пополудни, гляжу, толпа людей пешком идет обратно, причём, не по большаку, а по мосткам через речку. Когда они поравнялись со мной, я спросил: почему пешком? Машина сломалась, ответили мне. Тут один пожилой дяденька тяжело вздохнул и сказал: “Я бы и сто километров пешком прошагал, чтоб только этой войны не было”. Какая война, изумился я. Тут уж все заговорили: “Да вот Германия против нас начала войну, поэтому и ярмарки не было, все вон плачут”... Многие ополоснули лицо речной водой и молча прошагали дальше. Вслед за ними и я пошел домой. Вот так в одночасье к нашему семейному несчастью прибавилось горе, обрушившееся на всю страну...
23 июня в деревню доставили 45 повесток – почти половина мужского населения была призвана на военную службу. Те, кто уходил первым, не успели просушить даже сухари в дорогу. Вся деревня плакала – и татары, и мордва. Перед отъездом на сборный пункт татары прошлись по улице с молитвенным песнопением. Увозили их на двух грузовых автомашинах, а провожающие поехали вслед за ними на телегах, кое-кто пошел даже пешком. На следующий день, посадив своих родных и близких в вагоны, провожающие вернулись. Многие виделись в последний раз, потому что из 45 человек только пятерым было суждено вернуться с войны...”
О том, что довелось пережить ему, рядовому солдату, на той страшной войне, Абузяр Гайнанов изложил в двух общих тетрадях. К 60-летию Великой Победы некоторые эпизоды из его воспоминаний увидели свет на страницах журнала “Идель” (на тат. яз.) (№№ 2,3,4 за 1995 год) под названием “Тышауланган замана” (“Стреноженное время”). Позднее они были перепечатаны газетой “Бердэмлек”.
В память о тех карабикуловских парнях, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны, в центре деревни стоит скромный обелиск, где высечены их имена.
В послевоенные годы деревня пережила, наверное, свои самые весёлые, полнокровные и многодетные годы.
Особенно процветал наш колхоз “Красный путь” в 1960-е годы, когда у руля стояли председатель Гавриил Бутинов и агроном Рафкат Кадыров, всей душой преданные своему делу. Выращивая зерновые культуры и развивая животноводство, они по-новому, в полной мере использовали возможности здешних земель. Заливные луга прекрасно подходили для овощеводства, поэтому появился огромный колхозный “огород”. Тут росли и огурцы, и морковь, и капуста. А на солнечных склонах крутых холмов выращивали теплолюбивые арбузы и дыни. То-то радости было у детворы! Когда сторож Газимзян бабай уходил домой пообедать или на пятничный намаз, то мальчишки с ловкостью обезьян карабкались по крутому склону за арбузами, а потом под гору катились небольшие полосатые “мячики”. Сидя под тенистым деревом ребятня лакомилась этими чуть порозовевшими и совсем ещё не сладкими ягодами... Газимзян бабай, конечно, после этого сильно ругался, порой даже стрелял из своей, заряженной солью одностволки, однако мальчишек уже и след простыл, лишь под деревьями белела кучка арбузных корок...
В середине 60-х годов прошлого века благодаря инициативе руководителей колхоза сельчане получили возможность улучшить условия быта. Дело в том, что на Черемшанке построили плотину и поставили генератор для выработки электроэнергии в пользу колхоза и сельчан. Хотя до этого там же действовала водяная мельница, однако электричества она не давала. В домах сельчан впервые появилась лампочка Ильича, в клубе начали показывать кино. В кино любили ходить и взрослые, и дети. Билеты стоили соответственно двадцать и пять копеек. Затаив дыхание смотрели индийское кино и советские фильмы. А после летнего сеанса молодёжь дружно продолжала вечер на Девичьей горе. В те годы парней и девушек в деревне было много, как никогда уже потом... Почти каждый умел играть на гармони. На тальянке зажигательно наяривали плясовые мелодии и народные песни Наиль Кашапов и Раис Мустафин. Поколение, которое пришло позднее, уже тянулось к баяну и хромке. Особенно способными к музыке и пению оказались все шестеро сыновей Асии апа и Кияма абзый Гайнановых – Рашит, Джадит, Шавкат, Равиль, Асхат и Раис хорошо играли на баяне и гармони, вот и сменяли друг друга на посиделках в клубе и на концертах.
В те же годы культурная жизнь в деревне била ключом. Сельчане тянулись к искусству. К праздникам обязательно ставили концерт силами местных самодеятельных артистов, несколько раз в год устраивали спектакли по небольшим пьесам или инсценировку детских сказок. Самыми активными участниками и организаторами этих творческих выступлений были, конечно, представители сельской интеллигенции – учителя начальных классов Шамсебану апа и Зуфар абый Минибаевы, библиотекарь Райса апа Фатыхова, ученики разных классов, причем, старшие обучали младших танцевать и петь. Были здесь и свои народные певцы, и легконогие танцоры, и прирожденные артисты. Невысокого роста, белокурая Исламия апа Ризванова, покорившая односельчан своим сильным грудным голосом, позднее блистала уже на сцене казанских клубов, где прослыла “маленьким соловьём”. Прекрасным голосом и истинно народной манерой пения снискала любовь слушателей Минсара апа Гадельшина. Кстати, признанной певицей была и её мать – Летфия апа.
Сельская молодёжь увлекалась футболом и хоккеем. Хотя особых условий для занятий спортом не было, однако мальчишки своими силами сооружали футбольные ворота и с азартом гоняли мяч на самодельной площадке. А зимой едва Черемшанка покрывалась тонким слоем прозрачного льда, все собирались на хоккей. Правда, коньки имелись не у всех, но разве это могло служить помехой?! Каждый мог смастерить себе “коньки” из гладкой липовой коры или деревянной дощечки. Как ловко катались мальчишки на этих “коньках”, перевязанных бечёвкой поверх валенок. У подростков того поколения любимой игрой были “городки”, “лапта” и другие подвижные игры.
Видимо, послевоенное поколение было не лишено романтизма, они острее чувствовали любовь к жизни и ко всем её проявлениям после самой кровопролитной войны в истории человечества. Любые события в жизни деревни происходили при активном участии всего населения. Скажем, всем миром возводили новый деревянный мост через Черемшанку, строили плотину. Когда заработала своя электростанция, то на берегу пруда установили пилораму и любой желающий мог заготовить себе пиломатериалы. Строили в те годы много, люди хотели обновления, чтобы поскорее забыть тяготы военных лет.
Больше всего пилорама доставляла радости детворе. Не мешал даже громкий зудящий шум, издаваемый ею. Бывало, искупаешься до посинения, а потом так приятно зарыться в теплые опилки и вдыхать аромат древесины. За “подножным кормом” можно было отправиться в ближайшие ивовые заросли на берегу Черемшанки и вволю наесться там черёмухи, смородины, а то ползком пробраться и сорвать пару крошечных, ещё не созревших огурцов на колхозном огороде. Безмятежная и сладкая пора детства!
Взрослые тоже не чурались романтических забав. Во время ледохода на Черемшанке люди целыми семьями собирались у моста. Мужики вооружались – брали с собой багор или на худой конец обыкновенное дреколье, чтобы проталкивать крупные льдины, застревавшие под мостом. Отчаянные мальчишки под испуганные возгласы собравшихся перепрыгивали с одной льдины на другую. Некоторые развлекались тем, что бросали на проплывающие айсберги зажжённые факелы из соломы, с восторгом провожая их взглядом до поворота. Отрешившись от всех забот, все, как заворожённые, следили за величественной картиной ледохода. Крупные льдины сталкивались с волноломом моста и с треском разбивались на мелкие куски... Допоздна раздавались смех и шутки, народ не спешил расходиться по домам. Словом, сельчане таким образом встречали весну, а вместе с ней рождались и новые надежды, шли разговоры о видах на новый урожай...
Не зря мы отметили, что в те годы деревня была “многодетной”. Почти в каждой семье росло по четыре-пять, а в некоторых и по десять детей.
Эти чудесные годы, вероятно, никогда уже не повторятся. Потому что сегодня коренное население только убывает, в последние годы сюда начали прибывать мигранты из стран ближнего зарубежья, которые, к сожалению, не знают ни прошлого, ни традиций нашей деревни. А тогда дети, родившиеся в 1945 – 1955 годах, росли вместе как одна дружная семья. Младшие ходили по пятам за старшими. Вместе ходили в школу, в клуб, на вечерние посиделки, играть в футбол или хоккей. Младшие учились у старших, повторяли увиденное. Мальчишки и девчонки по-настоящему соревновались между собой, старались превзойти друг-друга в спорте, учёбе или работе. Парни один за другим выучились играть на гармони и баяне. Откуда ни возьмись, появилась мода лихо мчаться по ночной дороге на легких мотоциклетах типа “Ковровец”. А потом одно поколение за другим они ушли служить в армию, многие уже не вернулись в родную деревню, обосновавшись либо в городах, либо завербовавшись на великие “стройки века” эпохи социализма. Девчонки, уехавшие на учёбу или на работу в города, тоже не захотели осесть в деревне, потому что молодёжи здесь было нечем заняться.
В тот период началась кампания по укрупнению колхозов. В 1963 году наш колхоз “Красный путь” присоединили к колхозу имени Камиля Якуба соседнего села Татарское Абдикеево. С того момента и началось разрушение созданного многими поколениями карабикуловцев богатства. Все более-менее значимое имущество нашего колхоза – животноводческие фермы, амбары, зерноток и другие строения, вся техника – было перенесено в соседнее село, а наши односельчане остались без работы. Вот и разбрелись они в разные стороны, уехали на чужбину с насиженного места... У оставшегося народа в душу закралась тревога “ведь деревня захиреет, тогда “прощай, Карабикулово”. Подобное положение дел продолжалось в течение нескольких десятилетий.

Наконец, грянула “перестройка”. Для вымирающей, “бесперспективной” деревни Карабикулово это был исторический шанс сделать хотя бы ещё одну попытку к возрождению. Однако для этого требовалось в первую очередь отделить свое хозяйство и начать жить как самостоятельный субъект хозяйствования. За это сложное и щепетильное дело взялись сельские энтузиасты. В числе первых проявили инциативу родной дядя Рахимзяна, ветеран войны, более-менее сведущий в правовой области и уважаемый “аксакал” Абузяр Гайнанов, и из молодёжи Раис Гайнанов, Равиль Гадельшин, Мияссар Гадельшин, Валерий Досаев, Анатолий Яковлев и другие. В течение трех лет они упорно ездили к районному начальству, стучались в двери областных чиновников, а вечерами, излагая свою просьбу, сочиняли обстоятельные письма в Москву. Куда только не направляли они своё ходатайство – в газеты “Известия” и “Труд”, на Центральное телевидение, в Министерство сельского хозяйства СССР. Однажды в деревню прибыла творческая группа Куйбышевского корпункта ЦТ и отсняла сюжет о деревенском житье-бытье. Таким образом из Москвы на весь СССР прозвучал “вопиющий глас” нашей деревни, пожелавшей не быть жертвой неумелой политики, а встать на ноги и жить самостоятельной жизнью. Видимо, в эпоху “гласности” телевидение обладало неодолимой мощью, потому что после растянувшейся на несколько лет процедуры отделения колхозов, наконец в 1991 году вновь был восстановлен колхоз “Красный путь”. Первыми руководителями отделившегося колхоза были избраны Раис Гайнанов и Равиль Гадельшин. При разделе имущества многие здания и строения, а также 300 га плодородной пашни, прежде принадлежавшие нашему колхозу, остались в распоряжении колхоза имени Камиля Якуба. Самостоятельное существование пришлось начать, имея за плечами четыре миллиона долга. Конечно, первоначально было очень сложно сводить концы с концами. Во время посевной наши поля обрабатывали техникой из соседних хозяйств, то же самое происходило и в уборочную страду. Приходилось надеяться на помощь и добрую волю соседей. И спасибо им, окончив дела у себя, они направляли технику к нам. Вот так и выжили, благодаря взаимовыручке и добрососедству.
Татарское Абдикеево – самое ближайшее к Карабикулово село. Испокон веку парни женились, а девушки выходили замуж за соседей, многие семьи породнились или стали близкими друзьями. Поэтому уместно сказать несколько слов и о людях этого села.
В этом селе родился видный революционер Камиль Якуб, который вел активную деятельность в Казани и погиб в годы гражданской войны. В советское время абдикеевская школа и колхоз носили его имя, однако дома-музея не было. Отец Камиля Якуба был известным в округе богачом и отправил сына на учёбу в Казань. А там сын увлёкся коммунистическими идеями и отказался от отцовского богатства. В итоге коммунисты разорили его отца, который впоследствии умер от голода в тюрьме. Известный татарский поэт Ренат Харис посвятил Камилю Якубу свою поэму.
Татарское Абдикеево является родиной известных спортсменов – борца Хабиля Бикташева и марафонца Равиля Кашапова. Уроженец этого села Наиль Гайсин в течение долгих лет преподавал студентам математику в Казанском государственном педагогическом институте.
Конечно же, все карабикуловские дети учились сначала в абдикеевской школе-семилетке, а потом и десятилетке. Огромная благодарность всем сельским учителям, беззаветно отдававшим не только знания, но и душевное тепло и внимание каждому ребёнку.
Особого внимания заслуживает судьба одного из интеллигентных карабикуловских джигитов. Речь идет о представителе военного поколения – Рафкате Хакатовиче Калимуллине, 1941 года ро дения. После окончания школы он поехал учиться в город Мелекесс (Дмитровград). Успешно окончив физико-математический факультет Педагогического института, поступил в аспирантуру. Но учиться решил в Ленинграде. Потому что там были совершенно иные возможности для занятий наукой и научная литература всегда находилась под рукой. Он быстро нашел свою дорогу в науке, затем защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам, выпустил несколько книг по высшей физике для молодых студентов. Его избрали заведующим кафедрой физики и математики Ленинградского педагогического института имени Герцена. Это было в 1975 году. Физика – большая наука, а ядерной физике и вовсе нет конца и краю. Совмещая преподавание с научной работой, Рафкат часто приезжал в Мелекесс, бывал в Дубне и других атомных центрах. Издал несколько книг по безопасным работам с силами могучей ядерной технологии. Но его научные интересы лежали в области, связанной с лазерной оптикой. Поэтому Рафкат перевелся в лазерный центр Ленинградской академии наук. Там защитил докторскую диссертацию, правда, большинство новшеств приходилось доказывать через иностранные академии наук. С научными докладами ездил в США, Японию, Германию и Францию. Так пролетело 20 лет. За это время он выпустил очень много книг по физике и атомным реакторам. Одна из разработок в области лазерной технологии принесла ему звание профессора в 1995 году. Перед молодым профессором открывались широкие научные горизонты. Но... Однажды после обеда он возвращался на работу и внезапно посреди дороги упал на мостовую. Позднее врачи пришли к выводу: отравлен неизвестным ядом. Так оборвалась жизнь молодого, талантливого человека, который занимался любимым делом и был полон надежд на будущее. В Ленинграде у него осталась семья – жена и двое детей.
Последний раз в родной деревне он был в 1977 году на похоронах матери. Как луч света промелькнула жизнь молодого, талантливого ученого. Пусть яркий след его короткой жизни надолго сохранится в сердцах его земляков. (Из статьи М. Нафикова в газете “Шенталинские вести”.)


История наших предков
(Родословное древо)

Мать Рахимзяна звали Шамсенур. Она родилась в 1917 году в деревне Карабикулово в семье Масрури и Сабирзяна Гайнановых.
Бабушка Масруря родилась в селе Татарское Абдикеево в семье зажиточного крестьянина в 1887 году. Её отца звали Мутыгулла, а мать – Мафура. Бабушка Масруря была властной, сильной духом и трудолюбивой женщиной. В 1916 году она вышла замуж за Сабирзяна из деревни Карабикулово, который был на шесть лет моложе своей суженой. Молодые стремились к семейному благополучию, поэтому вместе с родственниками купили молотилку и две веялки. Закончив работу на своей земле, шли трудиться на соседние участки, и таким образом зарабатывали деньги. Словом, семья не бедствовала. Сабирзян к тому же по заданию властей собирал у населения мясо, яйца, то есть стал заготовителем. В 1928-34 годах он обеспечивал сельчан многими видами товаров, потому что в деревне не было ни одного магазина. Сабирзян привозил чугунные сковороды, посуду, ситец, кожаные изделия. Заботился он и о нуждах деревенской мечети, постоянно привозил керосин, доставал дрова, купил две керосиновые лампы. Народ уважал его за простоту и щедрость натуры. Когда в Абдикеево сгорел от пожара отчий дом его жены, то, ни минуты не колеблясь, он отпилил от своей пятистенной избы одну комнату и отдал своему тестю. Когда водятся денежки, то и друзей много бывает. А коль есть друзья, то есть и враги-завистники. Пользуясь суровыми нравами своего времени, они настрочили донос на Сабирзяна, а в 1937 году безвинно посадили в тюрьму.
В семье было 8 детей, Шамсенур – самая старшая. Как часто случалось в те годы, многие из детей умерли в раннем возрасте от разных заболеваний. К моменту ареста отца с матерью остались сыновья Шакирзян и Абузяр, и самая младшая дочь Маймуня. Шамсенур уже была замужем. Сабирзян бабай до 1948 года мыкал горе в разных тюрьмах и лагерях, где и скончался. Старший сын Шакирзян не вернулся с Великой Отечественной войны – в 1944 году пал в бою в Житомирской области. После войны в течение долгих лет семьи трех оставшихся в живых родных – Шамсенура, Абузяра и Маймуни – жили в родной деревне Карабикулово. А бабушка Масруря, пройдя долгий и нелегкий жизненный путь, скончалась в возрасте 96 лет. В последние годы жизни она почти ничего не видела, но не пала духом, и до конца дней оставалась правоверной мусульманкой, любящей матерью и заботливой бабушкой для своих многочисленных внуков.
В 1935 году Шамсенур вышла замуж за парня по имени Махмут, который был сыном почтенного Шакир-бабая, деревенского муллы. В качестве приданого отец купил дочери швейную машинку “Зингер”. Эту дорогую реликвию, оставшуюся в память об отце, Шамсенур бережно хранила всю жизнь, старательно училась шить и со временем превратилась в приличную швею, обшивавшую свою семью и даже всю родню.
Её муж Махмут был старшим сыном в многодетной семье Сагадаткемаль и Шакира Гайнуллиных. В их роду имелись образованные деревенские муллы, а в советское время, выйдя на пенсию, и Шакир-бабай около десятка лет прослужил муллой.
В свое дело он вовлёк и многочисленных внуков, которым вменялось в обязанности зимой в мечети топить печь, заготовить дрова, по мере необходимости производить ремонт и покраску здания и минарета.
Махмут с малых лет запомнил на всю жизнь множество молитв, которые он ежедневно слышал от отца. Когда он повзрослел, его призвали в армию. Там он насмотрелся такого лиха, чего и врагу не пожелаешь. Сначала он участвовал в финской войне. Не прошло и полгода со дня возвращения из этого жестокого противостояния, как началась Великая Отечественная война, и в первые же дни его снова отправили на фронт.
Махмут Гайнуллин в составе сформированного в Казани 27-го полка выехал в Смоленск. Именно там он впервые воочию увидел, насколько страшной и чудовищно жестокой может быть война. Колонну из полутора тысяч человек, везущую оружие на гужевом транспорте, неожиданно атаковали немецкие самолёты. Потом уже выяснилось, что 19 самолётов бомбили их колонну. Махмут со своим другом Гарифуллиным успели спрятаться в трубе водостока, проложенной через дорогу. После той бомбёжки в живых осталось только одиннадцать человек. Придя в себя после ошеломительной атаки, Махмут вместе с другими солдатами начал оказывать помощь раненым. А ими было усеяна вся округа.
На фронте ему пришлось много раз побывать в таких трагических ситуациях. Махмут воевал и в рядах партизан, четырежды был ранен. “Наверное, меня от верной гибели спасло только то, что я искренне верил во Всевышнего Аллаха и перед каждым боем со слезами на глазах молился и взывал к Его милости”, – вспоминал фронтовик о выпавших на его долю суровых испытаниях военных лет.
Вернувшись домой после ранения, Махмут абзый трудился в колхозе заведующим фермой. Старейшины села назначили его ответственным и за мечеть. Ему довелось несколько раз организовывать ремонт старой мечети. На свои деньги заказал в Казани новый полумесяц, на собранные от прихожан средства минарет покрыли листовым железом, а само здание мечети было обшито новыми досками.
Шамсенур апа и Махмут абзый, выйдя на пенсию, переехали в Альметьевск, поближе к детям. Именно там у Махмут-бабая как бы открылось новое дыхание: он с головой погрузился в религиозную деятельность, словно только этого ждал всю жизнь, посвятил себя делу восстановления старых мечетей. О его хлопотливой и беспокойной деятельности было написано много статей в местной печати, ниже мы приводим отрывок из публикации в Самарской областной татарской газете “Бердмлек”.
“В 1985 году этого аксакала (Махмут ага Гайнуллина) избрали председателем мечети Старого Альметьево. Мечеть, давным-давно лишившаяся минарета, в те годы служила единственным местом, где могли помолиться мусульмане города. Наряду с переменами в обществе изменилось отношение и к религии. Общими усилиями прихожане возвели минарет над мечетью. Невзирая на преклонный возраст, Махмут-хазрет проявил огромную энергию и довёл начатое дело до конца, показывая пример более молодым.
Позднее, по просьбе старейшин прихода его назначили председателем возвращенной мусульманам Белой мечети, потому что ремонтно-восстановительные работы и возведение минарета здесь застопорились по какой-то причине и требовалось энергичное вмешательство. Махмут ага Гайнуллин взялся и за это дело всерьез, по его собственному выражению, “засучив рукава, ибо это самое благородное и богоугодное дело”. За помощью он обращался ко многим высокопоставленным чиновникам города. Выслушав аксакала, а заодно и его наставления и поучения, каждый из них старался не отказать ему в просьбе. Случалось, что он впадал в отчаяние от людской глухоты. В такие периоды поддержку он находил в сыновьях – Рахимзян и Ильдус, работавшие в том же городе, помогали ему во всём.
Наконец, в 1993 году мечеть была полностью восстановлена и сиянием своего минарета словно осветила всю округу.Махмут-хазрет снискал высочайший авторитет среди мусульман города Альметьевска. В течение нескольких лет он выполнял обязанности имам-мухтасиба всех городских мечетей. В 1996 году, глава города Альметьевска, высоко оценивая его вклад в возрождение религии, наградил его автомашиной “Волга” и вручил Почётную грамоту, где говорилось о присвоении звания “Почётного аксакала города”, – написал о нём односельчанин Рамиль Калимуллин в статье “Судьба аксакала”, опубликованной в газете “Бердмлек”.
До последних дней своей жизни Махмут-бабай не покидал религиозную стезю, выполняя обязанности муллы. Многие горожане приглашали его для совершения обряда никаха, имянаречения и других религиозных ритуалов. В 1997 году Махмут-хазрет вознамерился выполнить один из пяти обязательных для мусульман столпов ислама – совершить Хадж. Несмотря на почтенный возраст, он смело пустился в далёкое путешествие. Выполнив все обряды Хаджа, пережив неповторимые чувства и ощущения, просветлев душой, он благополучно вернулся домой. Это событие произвело сильное впечатление и на сыновей: впоследствии они тоже совершили Хадж.
В 1998 году его супруга Шамсенур, с которой он рука об руку прошёл длинный жизненный путь, покинула этот бренный мир. Аксакал сам в возрасте 94 лет скончался в 2010 году. Оба нашли вечное упокоение на кладбище города Альметьевска.


Неповторимые годы детства и юности

Хотя с вечера от дневной беготни сморил сон и юркнул в постель, даже не омыв покрытые “цыпками” ноги, утром так здорово проснуться, на ходу перекусить чем-нибудь и сразу на улицу, чтобы стремглав помчаться к Черемшанке! Ещё не дойдя до берега скидывать с себя одежонку, а потом с головой бултых в воду. Мальчишечью радость и восторг могут разделить только те, кто сам испытывал эти ощущения. А если опередил всех, плавая наперегонки или искупался больше всех, то к явному удовольствию примешивается ещё и чувство гордости собой. Или же, если сидишь на поклёвке, твердя про себя “ловись, рыбка, большая и маленькая”, вдруг блеснёт чешуёй на солнце сорожка, то радости и вовсе нет предела. Своим верным друзьям снова и снова повторяешь: “Вот такую рыбину поймал”, – и показываешь оголенную руку по локоть.
В весенне половдье Черемшанка становилась стремительной и полноводной, заливала все окрестные пойменные луга. А когда со временем её нрав усмирялся и она возвращалась в прежнее русло, то в пойме оставались тихие заводи с кишащей в ней рыбой. Рахимзян и сейчас помнит, как, будучи ещё подростком, они с соседом Мубаракша-абзый выловили за день сто пятнадцать лещей и еле увезли улов на телеге.
Как известно, человек не может прожить без воды. А сколько воды из Черемшанки натаскал Рахимзян в свою баню?! Да и скотину нужно напоить. Хорошо ещё, речка протекает почти у самого огорода, а то замучился бы таскать воду для полива, ведь вон сколько грядок огурцов, помидоров и лука посадила мать.
Есть ещё такое замечательное время года, как зима. Что может сравниться с ощущением полёта на коньках по первому хрупкому льду Черемшанки или когда с ветерком мчишься на лыжах с крутой горы Очлыкай. Слава Богу, Рахимзян всё это испытал в детстве. Только вот одно: детям военной поры не довелось вволю насладиться всеми прелестями родной природы. Ушедших на фронт мужей, сыновей и отцов заменили женщины, старики и дети. Рахимзян впервые оказался на пашне вместе с дедом Шакирзяном во время боронования и, пока тот перекусывал, продолжил его работу. Вот так рано впрягся он в ярмо крестьянского труда. Детство Рахимзяна – первенца, появившегося на свет 22 января 1937 года в семье Шамсенур и Махмута, – пришлось именно в пору военного лихолетья. Если вначале он только помогал старшим, то в десять-одиннадцать лет уже самостоятельно выполнял посильные обязанности в родном колхозе “Красный путь”. Чтобы надеть хомут на свою рабочую лошадёнку, он вставал на небольшой табурет, который хранил в надёжном месте и прятал от посторонних глаз. Круг его обязанностей был весьма широк, наверное, включал в себя весь перечень работ, которые велись практически в каждом хозяйстве. Во время каникул из класса они переходили на хлебное поле. Мальчишки той поры чем только не занимались – на поле подбирали колоски после скашивания, возили снопы на гумно, где сами молотили их, а затем сопровождали подводы с хлебом до зернохранилища. Даже с началом учебного года они не прощались с полем – их отправляли собирать колоски, теребить лён или убирать овощи.
В семье Шамсенур и Махмута родилось четверо детей, но дочь Гульсира умерла ещё в младенчестве. Старший сын Рахимзян появился на свет в 1937 году, Мияссар – в 1943 году, младший сын Ильдус – в 1955 году. Родители старались воспитывать детей в духе исконных семейных традиций татар и прививали уважение к старшим, великодушие по отношению к младшим, трудолюбие, стремление к самостоятельности, желание обзавестись семьей и т.д.
Первенцу всегда приходится “созревать” быстрее, чтобы как можно раньше стать опорой для родителей. Особенно, если в семье один из родителей не слишком здоров. С этой точки зрения, пережившему две войны Махмуту Гайнуллину, конечно же, было нелегко. Ещё во время финской кампании он обморозил ноги, а с Великой Отечественной вернулся и вовсе инвалидом. Посему многие отцовские заботы Рахимзян взвалил на свои, ещё не совсем окрепшие плечи. Но он не жаловался, выдержал, сдюжил. Уже в этот период у него проявился по-настоящему мужской характер – упорство в достижении цели, доведение начатого дела до конца, огромная ответственность не только за себя, но и за своих близких.
Какие бы заботы не одолевали человека, всё равно в нём заложена тяга к знаниям, невежество считается постыдным явлением. После окончания начальной школы в родной деревне Рахимзян пошел учиться в школу соседнего села Абдикеево. Ежедневно пешком 5 километров пути – до школы и обратно. Благо, ровесников много, вместе веселее шагать. Около 20 ребят училось в Абдикеево, а дворов-то в Карабикулово всего 150.
Весной и летом в школу дети ходили пешком, а зимой – на лыжах. А лыжи-то какие? Сделанные отцом, отполированные до блеска осколком стекла. Таких ни у кого не было. У кого-то отец не вернулся с войны, у кого-то руки не такие умелые. А в магазине не только лыж, а даже обыкновенных санок не найти, да что там говорить, не было самого необходимого – бытовой утвари, посуды, мебели, одежды. Сколько мечтали его родители купить металлическую кровать с никелированными шарами, но исполнения мечты пришлось ждать очень долго. Такие кровати либо очень редко поступали в продажу, либо их тут же разбирали.
Сколь бы тяжелыми ни были послевоенные годы, но жизнь брала свое. Многие хотели продолжить учёбу, однако в семьях, где не стало кормильца, подросткам приходилось идти на работу. Окончив семилетку в Абдикеево, Рахимзян решил учиться дальше и отнёс документы в среднюю школу села Денискино, что в 12 километрах от его деревни. Тут уже не получалось каждый день возвращаться домой, поэтому родители устроили его на квартиру к родственникам.
Домой, конечно же, приходилось возвращаться, в первую очередь, за продуктами. Говоря проще, за хлебом и картошкой, иногда перепадал и кусок мяса. К слову, родители всегда старались обеспечить достаток в семье, сами содержали скотину, выращивали хороший урожай картофеля и овощей, яйца и молочные продукты тоже были из своего хозяйства. А уж какие вкусные запасы на зиму заготавливала мать, что вся родня угощалась её хрустящими солёными огурчиками и капустой. За продуктами Рахимзян приезжал домой раз в неделю. Правда, когда отец в числе первых в деревне купил ему велосипед, Рахимзян всё лето и осень крутил педали своего “двухколёсного друга”. А зимой по привычке дорогу домой торил на лыжах.
То ли потому, что с детства регулярно занимался физическим трудом, то ли давала знать о себе закалка, полученная во время каждодневной многокилометровой ходьбы от села к селу и в зной, и в зимнюю стужу, – как бы то ни было, но в школе Рахимзян был одним из самых способных учеников, с лёгкостью выполнявшим любые упражнения и задания на уроке физкультуры. Особенно в беге на “стометровку” ему не было равных. В памяти сохранился один случай, связанный с бегом на эту дистанцию. Как лучшего бегуна Денискинской средней школы Рахимзяна направили на районные состязания школьников в Шенталу. Рахимзян не подкачал славу родной школы и первым пришел к финишу. Однако шенталинские ребята не захотели признать свое поражение: с какой стати отдавать первенство какому-то выскочке из сельской школы, посмевшему обойти учеников лучшей школы райцентра?! Было решено дать новый старт бегунам. 100 метров – это вам не 10 километров. И что такое 100 метров для ещё только-только разогревшегося Рахимзяна! Он легко стартует и снова первым срывает финишную ленту. Тут уж делать нечего, самым строгим судьям пришлось признать его победу. Из Шенталы Рахимзян вернулся в школу с очередной Почётной грамотой.
Не только в спорте, но и в освоении основ науки он всегда был в числе первых. В аттестате зрелости Рахимзяна Гайнуллина, выданном Денискинской средней школой № 4 от 22 июня 1955 года, нет ни одной “тройки”.
Деревенские дети обычно рано сталкиваются с жизненными трудностями. Порой им приходится преодолевать слишком много препятствий, чтобы найти своё место под солнцем и выбрать главное дело своей жизни. Конечно, имея в кармане аттестат зрелости, можно направить стопы в высшее учебное заведение. Большинство так и поступает, если есть и другие предпосылки к тому. Но не у всякого есть возможности продолжить образование в вузе. Ведь в начальной школе училось 20 детей, а до Денискинской средней школы из Карабикулова дошел только один Рахимзян.
Перед Рахимзяном тоже стоял вопрос: “Куда пойти учиться, кем быть?” Казалось бы, ему прямая дорога в институт, но ещё слишком мал братишка Мияссар, который родился после возвращения отца с фронта. Родители тоже привыкли к тому, что старший сын стал во всём опорой и поддержкой семье. Да и душу тревожили опасения: а как там на чужбине, каково жить-то среди незнакомых людей? Поэтому Рахимзян выбрал для начала место поближе к дому – решил поступить в Бугульминское техническое училище, где готовили буровых мастеров для нефтяной отрасли. К тому же, здесь он будет учиться вместе со своими односельчанами. Ещё один важный момент в выборе именно этого училища – скоро в соседнем Татарстане, а именно в Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, от которых до Карабикулова и вовсе рукой подать, начнется разработка крупнейшего месторождения нефти. Значит, Рахимзян не ошибётся, выбрав профессию нефтяника. Однако жизнь вносит свои поправки в наши планы. По окончании училища Рахимзяна призвали в армию. Провожая сына в ряды защитников Отечества, отец дал ему свое напутствие: служи честно, не подведи меня, фронтовика.
Те, кто служил в армии, должно быть, знают: молодёжь, призванная из областей, относящихся к Приволжскому военному округу, не только никому не уступает в силе и выносливости, но во многом служит примером для остальных. С этими ребятами могут состязаться на равных разве что парни-сибиряки.
Этот сельский парень, чуть выше среднего роста, крепкого телосложения, мускулистый, получивший хорошую спортивную и трудовую закалку, с положительной стороны проявил себя и с первых дней армейской службы. А предыстория такова: в школьные годы каждый ученик твёрдо усваивает миф о жестоком “татаро-монгольском иго”, а потом случается, что, услышав слово “татарин”, некоторые загораются желанием исторического “реванша”. С первых дней службы к Рахимзяну начал беспричинно придираться какой-то парень из Украины: “Ах, ты – татарин!” Ставшие свидетелями этого противостояния, остальные солдаты тоже вопросительно смотрели на Рахимзяна. На выпускном классе средней школы Рахимзян усиленно занимался национальной борьбой, видимо, тут у него сработала привычка не давать спуску обидчику, поэтому и сам не заметил, как вырвалось: “Ну, хорошо, если ты такой смелый, давай, выходи сюда”. И в мгновение ока, обхватив задиру за пояс, одним движением припечатал к земле. Представитель Украины пролежал несколько минут почти бездыханно, только потом очнулся и встал на ноги. Конечно же, свидетели тоже получили наглядный урок. За борьбой парней разных национальностей следили их сослуживцы. И об этом протвостоянии узнали сначала младшие командиры, а потом и вышестоящее начальство. Однако, как ни странно, вместо объявления выговора или какого-то замечания впоследствии это столкновение получило положительное разрешение. Рядового Гайнуллина направили в спортроту и ввели в состав команды борцов.
По службе Рахимзян Гайнуллин исполнял обязанности механика по проверке ракетного оборудования, но не меньше времени он посвящал постижению секретов классической борьбы. Вскоре в составе своей команды он начал участвовать в состязаниях борцов, организуемых среди разных военных частей. Выступая на соревнованиях в Московской области, Нижнем Новгороде, Свердловске, Минске и Донецке, он завоевал призовые места.
За первые, вторые и третьи места, завоеванные в спортивных состязаниях, солдатам полагались дополнительные отпуска. Борцу Гайнуллину такой подарок судьбы выпал шесть раз. Три раза он побывал в отпуске в родных краях и навестил родителей, а три отпуска использовал для подготовки к поступлению в Казанский институт сельского хозяйства.
Дело в том, что в середине прошлого века в Советском Союзе по инициативе руководителя компартии Никиты Сергеевича Хрущева, склонного к реформам, происходили существенные перемены в сельском хозяйстве. В действительности же, некоторые из его реформ оправдали себя, а некоторые обернулись против него самого. Во время визита в США он ознакомился с технологией выращивания кукурузы, а по возвращении начал повсеместно внедрять возделывание этой культуры в СССР. К слову, кукуруза по сей день входит в рацион питания в животноводческой отрасли. Наверное, нет ни одного хозяйства, которое не выращивало бы его для силосования.
И вот этот политический деятель, в частности, продвигал мысль о том, что учебные заведения, готовящие кадры для сельского хозяйства, должны располагаться поближе к селу. Скажем, техникум сельского хозяйства, открытый на базе школы переподготовки руководителей колхозов, раньше находился в казанском микрорайоне “Ферма–2”, именно под влиянием новых веяний был перенесён в посёлок Лаишево. Если бы тот генеральный секретарь партии пробыл дольше на своём посту, возможно, эти перемены коснулись бы и Казанского государственного сельскохозяйственного института. Однако справедливости ради следует отметить, что во времена Н.С. Хрущева сельскохозяйственная отрасль всегда находилась в центре внимания, благодаря чему немало сельских ребят нашли своё призвание именно в этой сфере деятельности.
Эта тенденция, нашедшая широкое преломление в политической жизни страны, конечно же, проявилась и в армейской службе. Заместители командира военной части по политической работе в ходе политзанятий уделяли много времени изучению решений компартии, исподволь приучая солдат жить интересами страны. Ясное дело, что такие уроки задевали самые тонкие струны души Рахимзяна, который родился в селе и знал о крестьянской жизни не понаслышке. И по возращении из армии, в 1959 году, он решил поехать на учёбу в Казань. Рахимзян на всю жизнь запомнил, как мать собирала его в дорогу и укладывала в его рюкзак один за другим пышные круглые караваи. И когда он попросил: “Мама, ну куда столько хлеба, класть уже некуда”, – то услышал воистину мудрый ответ: “Сынок, для хлеба всегда найдется место, ведь в пути он сам себя везёт”. В Казани он поступил на агрономический факультет Сельскохозяйственного института. Силу притяжения земли он ощутил ещё в ранней юности, когда поливал грядки с овощами, когда босыми ногами шлёпал по тёплым лужам... А когда мать отрезала ему краюху свежеиспечённого, ещё горячего хлеба из зерна нового урожая, – это становилось событием в семье. В их доме всегда обсуждали виды на урожай, свои надежды на будущее, которое целиком зависело от того, уродятся хлеба или нет.
Для сдачи экзаменов в институт необходимо было пораньше демобилизоваться. Вот тут-то и пригодились те самые солдатские отпуска, которые он заслужил своими спортивными достижениями.
И вот молодой человек, окончивший школу на “хорошо” и “отлично”, имеющий положительную характеристику за военную службу и в последний год службы ставший кандидатом в члены КПСС, успешно сдал вступительные экзамены в институт и был зачислен в ряды студентов.
Все, кто интересуется спортивной жизнью, в частности, борьбой, хорошо знают: в этом учебном заведении всегда уделялось большое внимание борьбе, кстати, эта тенденция жива и по сей день. Что касается Рахимзяна, сам того не ведая, он оказался в нужном месте и в нужное время относительно и своих спортивных предпочтений. За годы учёбы одновременно с освоением профессии он оттачивал свое мастерство и в спорте, добивался хороших результатов, в составе сборной команды института участвовал во многих состязаниях в разных концах страны.
Рахимзяну приходилось искать ответ и на извечный студенческий вопрос: “Где взять деньги?” Все поколения студентов искали ответ примерно в одних и тех же местах: на промбазе, разгружая вагоны с углём, либо на овощной базе, перетаскивая ящики с виноградом, мешки с картошкой или просто кучи арбузов. В студенческие годы пришлось ему разгружать и баржи с цементом. В институтском учебном хозяйстве (учхозе) они тоже сами добывали себе пропитание: сеяли, бороновали, убирали урожай, варили себе еду, словом, осваивали свою профессию с самых азов, постигали её разные грани. Рахимзян жил в студенческом общежитии, а по вечерам занимался спортом – посещал секцию борьбы. Учился хорошо, поэтому получал повышенную стипендию.
Покидая отчий дом, он унёс в своей котомке не только домашний хлеб, но и родительское благословение, закалённый трудом и спортом характер, сформировавшееся отношение к миру. Родительское воспитание... Этот бесценный дар, полученный им в наследство, позволил ему преодолеть многие препятствия на жизненном пути, с честью трудиться и добиться успехов на избранном поприще, а самое главное, создать свою семью и воспитывать своих детей, следуя заветам старшего поколения. Пусть не прервётся эта “веков связующая нить”, обеспечиваяющая преемственность поколений и традиций.

Щедрость земли – смысл труда и поисков

Вот и институтские годы остались позади. Рахимзяна, первым среди односельчан получившего высшее образование, как молодого специалиста направили в колхоз “Заря” Бугульминского района. Там его назначили главным агрономом.
Во время посевной и уборки урожая агроном неотлучно находится в поле. А зимние дни проходили в заботах об удобрениях, в хлопотах по обеспечению правильного хранения посевных материалов. Немало времени отнимала и бумажная работа. Хотя молодой специалист неплохо справлялся со своими обязанностями, он не переставал изучать и постигать практический опыт. За четыре года, проведенные в колхозе “Заря”, Рахимзян приобрёл бесценный опыт и знания, позволившие ему стать высоким профессионалом своего дела, могущим найти себе применение в любом хозяйстве.
Лишь немногим удаётся прожить свою жизнь без всплесков и бурь. Обычно, когда человек пускается в плавание и с головой окунается в бушующее море бытия, его изрядно треплет по волнам. Самарские родственники, в своё время переселившиеся в нефтяной край Татарстана, посоветовали Рахимзяну перебраться поближе к ним. Впрочем, мы уже знаем, что в душе Рахимзян хранил интерес к словам “нефть” и “нефтяник”. Поэтому он охотно прислушался к совету родни. К тому же, как оказалось, для него в Альметьевске и место присмотрели. В здешнем зверосовхозе ему предложили должность агронома. Казалось бы, зачем нужен агроном в звероводстве? Только на первый взгляд кажется, что между растениеводством и разведением пушных зверей нет очевидной связи. Между тем, какое животное может обойтись без зеленых кормов, без зерновых культур. В рационе зверей фигурирует довольно много растений. Возделыванием именно этих культур и занимался агроном Гайнуллин. Однако в зверосовхозе он проработал недолго. Совхозу “Нефтяник”, специально созданному в качестве подсобного хозяйства добытчиков “черного золота”, тоже требовался агроном. Здесь текла совсем другая жизнь. Поголовье свиней, бройлерных кур тут исчислялось тысячами. Чтобы обеспечивать их полноценными кормами, от растениеводческой отрасли хозяйства требовались устойчивые высокие урожаи. К столу самих нефтяников необходимо было бесперебойно поставлять огурцы, помидоры, зеленый лук, капусту, перец, морковь, свёклу и другие овощные культуры, что также было возможно только при использовании в работе передовых агрономических знаний и технологий.
Рахимзян, не колеблясь, пришел в этот совхоз на должность главного агронома. Пришел и сразу с головой окунулся в работу. Впрочем, если бы он и его люди не трудились от зари и до зари, то вряд ли смогли бы обеспечивать многочисленный коллектив объединения “Татнефть” свежими мясо-молочными продуктами и десятками видов овощей. Если бы намеченные планы оставались нереализованными, в этом случае спрос был бы именно с него, с главного агронома. Чувствовать личную ответственность за свою работу всегда было в характере Рахимзяна, благодаря этой черте натуры он преодолевал неизбежные трудности и ступенька за ступенькой поднимался к вершинам профессиональной зрелости.
Обратимся к некоторым показателям, которые рассказывают об основной деятельности Рахимзяна. Хотя овощные культуры занимали 60 гектаров площади, а сама теплица – 3 гектара, однако с большим трудом удавалось бесперебойно обеспечивать нефтяников свежей капустой, свёклой, морковью, огурцами, зеленым луком, петрушкой, укропом и другими овощами. Вернее, производимых овощей было не достаточно. Поэтому теплица должна была заниматься выращиванием зеленой продукции круглый год. И руководство объединения в 1969 году назначило Рахимзяна Махмутовича управляющим теплицей. Созданная в 1967 году теплица до 1995 года действовала как одно из отделений совхоза. За эти годы свежие овощи постоянно красовались на столах нефтяников, впрочем, радуя и тех, кто ухаживал за ними, невзирая на холод и непогоду, и получал огромное удовлетворение от своего труда. А во главе этого дела стоял, конечно же, руководитель коллектива теплицы Рахимзян Гайнуллин. Его добросовестное отношение к делу, высокое чувство ответственности на своем посту подтверждается и Почётной грамотой, подписанной тогдашним генеральным директором объединения “Татнефть” А.К. Мухамметзяновым и председателем профкома А.Т. Юхимом. Там содержатся такие строки: “За высокие производственные показатели в социалистическом соревновании, за личный вклад в выполнение продовольственной программы и в связи с Днём работников сельского хозяйства управляющий отделением Рахимзян Махмутович Гайнуллин награждается Почётной грамотой”.
В январе 1987 года в связи с 50-летием НГДУ “Альметьевнефть” наградило его Почётной грамотой, где в частности подчеркивалось, что управляющий отделением совхоза “Нефтяник” Р.М. Гайнуллин трудится с большой отдачей и активно участвует в общественных делах.
В октябре 1992 года исполнилось 25 лет со дня создания теплицы в составе совхоза “Нефтяник”. Как известно, подобные юбилеи на высоком уровне отмечаются со стороны местной администрации, руководства объединения и совхоза. Вручение Почётных грамот в честь происходящего события было общепринятым правилом. Конечно, если человек заслуживал быть удостоенным подобной чести. Вот Почётная грамота, выданная администрацией Альметьевского района и города и датированная 25 ноября 1992 года. В этом документе, подписанном главой администрации Ильдусом Гараевым, говорится о награждении Рахимзяна Махмутовича Гайнуллина за успехи в труде, за высокий профессионализм Почётной грамотой.
В личном архиве героя нашего повествования хранится решение администрации города о награждении такой же Грамотой целой группы работников теплицы. В ней упоминаются имена работников теплицы Райсы Асадулловны Яббаровой, Таслии Сабировны Фарутдиновой, Гульсины Губайдуллиной Сабировой, бригадира Фаузии Зуфаровны Шавалиевой – всего имена и фамилии 11 человек.
В 1995 году Мактаминское тепличное хозяйство превратилось в открытое акционерное общество. Это уже свидетельствовало о появлении самостоятельно действующей организации. Руководитель самостоятельной организации отныне тоже именовался по-другому – директором.
Понятное дело, что самостоятельное хозяйство строит свою деятельность не на основе спущенных сверху планов, а в первую очередь исходя из собственных интересов. Опытный руководитель, на протяжении десятилетий крепко державший в своих руках бразды правления, и в новых условиях выдержал испытания. Примером тому может служить праздник, который был организован акционерным обществом “Татнефть” в марте 1996 года в столице республики Казани. 16 марта на площади у Центрального стадиона в рамках этого яркого праздника, согласованного с администрацией города Казани, перед жителями столицы была развёрнута торговая ярмарка, кроме того, состоялся большой концерт с участием творческих самодеятельных коллективов АО “Татнефть”.
Нефтяники предложили казанцам 52 тонны мяса, 10 тонн колбасных изделий, 20 тонн картофеля, 11 тонн овощей, 16 тонн гречневой крупы, в большом количестве кондитерские и хлебобулочные изделия, молочную продукцию, зерновые культуры, материалы для жилищного и садового строительства. Горожанам было реализовано товаров на сумму 1 млн рублей.
В этом ярком и шумном празднике своё почётное место заняло и Мактаминское тепличное хозяйство.
В Благодарственном письме, направленном в адрес коллектива теплицы главой администрации города Казани Камилем Исхаковым, есть такие строки:
“Уважаемый Рахимзян Махмутович!
Казанцы высоко оценили предоставленную возможность ближе узнать о жизни и достижениях нефтяников республики.
Столица Татарстана выражает Вам и Вашему коллективу свою искреннюю благодарность за организацию и проведение 16 марта 1996 года в нашем городе праздника – Дня акционерного общества “Татнефть”.
Вы от души порадовали горожан успешным проведением торговой ярмарки, спортивными и культурными мероприятиями, своим радушием и щедростью.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, долгих лет жизни, благополучия и счастья”.
Слова о радушии и щедрости, наверное, отражают тот факт, что в день праздника были организованы благотворительные обеды для людей старшего поколения и малоимущих. Этой возможностью воспользовались более десяти тысяч казанцев. Значит, они пробовали и вкус овощей, выращенных мактаминцами.
Как известно, в девяностые годы прошлого века в нашей стране кардинально изменилась политическая ситуация. Общество, в течение долгих десятилетий строившее социализм и мечтавшее увидеть светлый горизонт “коммунизма”, повернуло руль управления в сторону капитализма. Создание акционерных обществ открытого типа – одно из проявлений общественных перемен. А требования нового общественного строя не сводились лишь к новарторству в названиях. В процесс жизнедеятельности всех общественных структур властно вмешалось такое понятие, как конкуренция. Проще говоря, если хочешь жить и процветать в рыночных отношениях, то производи конкурентоспособный товар. Иначе твои соперники тебя обойдут по всем статьям.
Одно из важнейших современных требований к тем, кто занимается выращиванием и продажей овощей, – это производство экологически чистой продукции. Добиться этого возможно только в том случае, если органических удобрений будет больше, а минеральных удобрений меньше. Скажем, предельно допустимой нормой для килограмма созревших овощей считается 400 мг нитратов, а вот мактаминцы используют не более 80-90 миллиграммов. Значит, с экологической точки зрения эти овощи более качественные, они полезнее, да и на вкус гораздо приятнее. Следовательно, у покупателей они пользуются большим спросом. Тепличное хозяйство под руководством директора Гайнуллина, внося минеральные удобрения (азот, фосфор, калий) в меньшем объеме, а за счёт использования навоза, компоста и других органических удобрений добивается получения экологически чистой продукции. Покупателям пришлись по вкусу мактаминские огурцы, помидоры и другие овощи, и при случае они всегда нахваливали продукцию этого хозяйства. Продавцы овощей быстро смекнули в этом и свою выгоду. Нисколько не смущаясь, на рынке они стали предлагать свой товар под чужой маркой: “Это – мактаминские помидоры, мактаминские огурцы”. Более того, даже в других регионах, будь то в Бугульме, Бавлах, Лениногорске или других местах, предлагая турецкие или узбекские помидоры, они без зазрения совести, не моргнув глазом, говорят: “Это – мактаминские!”

По труду и честь

Бег времени неостановим, как и течение нашей жизни. Действительно, для того, кто живёт полнокровной жизнью, всецело отдавшись любимому делу, бег времени незаметен. 22 января 1997 года Рахимзян Махмутович Гайнуллин достиг пенсионного возраста. Ему исполнилось 60 лет!
Каждый старается отметить этот серьезный юбилей. Если человек достигает возраста, когда уже можно подводить первые итоги своей трудовой деятельности, вместе с ним эту дату отмечают и сослуживцы, и семья, и родственники, и друзья. А годы трудовой деятельности нашего героя в основном были посвящены служению во имя интересов тех, чей труд сколь востребован, столь и тяжел, – нефтяников Татарстана. Об этом красноречиво говорится в поздравительном письме, присланном в адрес юбиляра генеральным директором АО “Татнефть” Ринатом Галеевым и председателем профкома Маратом Магдиевым. Здесь вполне уместно ознакомиться с содержанием этого обстоятельного послания, посвященного оценке тридцатилетней трудовой деятельности нашего героя со стороны руководства солидной республиканской компании.
“Уважаемый Рахимзян Махмутович!
Сердечно поздравляем Вас от имени многотысячного коллектива нефтяников и лично от себя с 60-летним юбилеем.
Вы посвятили свою жизнь служению интересам нефтяников, в частности, удовлетворению их очень важной потребности – обеспечению отменной овощной продукцией. За период руководства Мактаминской теплицей Управления “Альметьевнефть” на протяжении трех десятилетий вместе со своими сослуживцами Вы подали на стол нефтяников сочных огурцов, сладких помидоров, всевозможной зелени столько, что не вместилось бы и в целый эшелон, и тем самым внесли свой неоценимый вклад в удовлетворение продовольственных потребностей работников нашей отрасли. Этим Вы заслужили громадный авторитет и уважение к себе. Увеличение тепличных площадей, повышение урожайности с каждого квадратного метра в три раза за годы Вашего руководства свидетельствует о Вашем высоком профессионализме и организаторском таланте, ещё раз подтверждает то, что Вы действительно достойны звания “Заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана”.
Помимо Ваших профессиональных качеств, мы знаем Вас как настоящего мужчину, крепкого и надёжного, с отвагой в сердце, верного своему слову, уравновешенного и спокойного, с приветливой улыбкой на лице, скромного и даже по-детски стеснительного, вместе с тем чуткого и внимательного к людям, за что искренне уважаем Вас.
Экономические проблемы сегодняшнего дня, порождающие огромные трудности для работников сельского хозяйства, в том числе и для овощеводов, требуют от Вас большой выдержки, твёрдости характера и неустанных поисков. Хочется заверить Вас, что сложившиеся между нами отношения сотрудничества и дружбы продолжатся и в дальнейшем, нефтяники не оставят овощеводов одних в трудной ситуации.
Желаем крепкого здоровья, успехов в претворении в жизнь всех Ваших благих начинаний, семейного благополучия и долгой счастливой жизни!!!”
Если начальство оценивает твой труд со своей каланчи, так ведь существует ещё и оценка людей, с которыми встречаешься каждый день, которые следят за каждым твоим шагом и имеют свое мнение о тебе. В Поздравительном послании сослуживцев тоже написано очень много теплых слов, и в каждом предложении сквозит искренность и сердечность в отношении юбиляра.
“Уважаемый коллега и авторитетный руководитель наш Рахимзян абый!” – начинается это трогательное Поздравление.
“Мы от всей души поздравляем Вас с этим большим и памятным событием в Вашей жизни – в связи с 60-летием!
Вы родились в деревне Карабикулово в трудолюбивой семье Махмута ага, закалялись в труде на её широких плодородных полях, очищались душой и телом, купаясь в водах извилистой речки Черемшанки, прошли огромную школу жизни, изучили науки и освоили благородную профессию хлебороба, всю жизнь посвятили самому нужному на земле делу – выращиванию овощей, самого полезного продукта для людей.
За период работы в течение трех десятилетий в мактаминской теплице альметьевских нефтяников Вы показали себя настоящим тружеником, опытным специалистом по овощеводству, умелым и настойчивым организатором сложного и многотрудного тепличного хозяйства, заботливым руководителем трудового коллектива. Этому благородному делу Вы научили десятки молодых людей, в том числе своего сына и зятя, которые плодотворно трудятся вместе с Вами. От жгучей зимней стужи, летних жестоких заморозков Вы защищаете хрупкие ростки не только под стеклянной крышей, но и согревая своим дыханием и теплом своего сердца.
В выполнении Ваших ответственных обязанностей и в дальнейшем желаем Вам крепкого здоровья, больших успехов в воплощении в жизнь всех добрых начинаний, семейного благополучия и достатка, долгой счастливой жизни!”
С точки зрения субординации, мы уже отмечали, что между тепличным хозяйством и акционерным обществом “Татнефть” в качестве посредника выступал совхоз “Нефтяник”, и на протяжении многих лет в Мактаминской теплице – в рамках отделения данного совхоза –выращивались овощные культуры. Вполне естественно, что в связи с юбилеем в адрес Рахимзяна Гайнуллина поступило Поздравление, подписанное директором совхоза Р.С. Багмановым и председателем профкома М.М. Фатхутдиновым. В частности, там говорилось о трудовой деятельности юбиляра, нашли отражение и экономические достижения возглавляемого им коллектива.
“Уважаемый Рахимзян Махмутович!
От имени коллектива совхоза “Нефтяник” чистосердечно поздравляем Вас с днем рождения – с 60-летием.
Всю свою энергию Вы посвятили тяжелому, в то же время очень почётному труду в сельскохозяйственной отрасли.
Понимая, что для развития сельского хозяйства и производства продукции необходимы не только физические усилия, но и основательные знания, Вы окончили Казанский государственный институт сельского хозяйства. Начав трудиться в совхозе с 1969 года, Вы посвятили ему 28 лет своей жизни.
Сначала в течение 6 лет в должности главного агронома, от зари и до зари находясь в поле, Вы добились высоких урожаев. А с 1974 года и по настоящее время Вы возглавляете коллектив “Теплицы”, круглый год выращивая овощные культуры. Самоотверженным трудом Вы добились повышения урожайности от 8 килограммов с одного квадратного метра до рекордных 25 килограммов.
В то же время Вы активно участвовали и в общественной жизни совхоза.
За свой неустанный труд в течение 28 лет Вы удостоились звания “Заслуженного работника сельского хозяйства” Республики Татарстан. В течение многих лет Вы выполняли депутатские обязанности в поселковом Совете Н. Мактамы, были в составе Альметьевского городского комитета партии.
Вместе с Вашей супругой Насима-ханум Вы создали прекрасную семью, воспитали трудолюбивых, добрых детей, дали им образование и помогли выйти на самостоятельную дорогу жизни.
Сегодня Вам 60 лет – это и немного, и немало, а только середина жизни. Поздравляем Вас с большим юбилеем, желаем крепкого здоровья и семейного счастья!”
Альметьевская земля богата талантами. Здесь проживают известные писатели, артисты, музыканты, словом, люди творческих профессий. Среди них можно назвать и руководителя литературного объединения “Красные перья” имени Сажиды Сулеймановой, поэта, публициста и мастера юмора Ахтяма Фатхутдинова. Родом он из села Подлесное Утямышево Черемшанского района. Он тепло поздравил Рахимзяна Махмутовича с юбилеем и направил в его адрес свои пожелания в искрометных стихотворных строчках.
Уроженка села Денискино, лауреат литературной премии имени Рафаила Тухватуллина, гармонист и музыкант Шагида Галимова тоже написала искренние стихотворные поздравления в связи с юбилеем своего земляка, одноклассника и давнего друга Рахимзяна.
С 60-летием сердечно поздравили Рахимзяна Махмутовича и друзья, с которыми они дружат семьями, – Альфия и Флорид Ганиевы. В архиве Гайнуллиных хранится огромное количество поздравлений в связи с юбилеем главы семьи.
После юбилейных торжеств Рахимзян Махмутович имел полное право уйти на заслуженный отдых. Однако в стране начались кардинальные политические перемены, прежние экономические устои зашатались, что не могло не вызывать тревожные чувства у человека, привыкшего отвечать не только за себя, но и за судьбу вверенных ему людей. Ситуация в стране быстро менялась, общество разделилось надвое – на огромную массу бедных и небольшую кучку богатых людей. Цены на провольствие и предметы первой необходимости менялись не по дням, а по часам. Общественные перемены выдвинули новые требования и перед овощеводами. Как быть? На вопрос, порожденный новыми условиями, Рахимзян Махмутович сам себе ответил: “Надо работать дальше!” И по контракту остался на своем посту ещё на три года. По истечении срока контракта он уходит на заслуженный отдых. Уходит... однако продолжает интересоваться деятельностью теплицы. Только вот вести, приходящие оттуда, не радуют его. Перемены, начавшиеся с приходом к власти демократов, не приносят желаемых результатов. Наоборот, существовавшие до этого порядки перевернулись вверх дном. Дело дошло до того, что работники теплицы годами не получали заработную плату. Не улучшило положения дел и выделение земельных паев в конце 2003 года.
Негативные явления, порожденные смутным временем, конечно же, сильно беспокоили и руководство СХООО. Как выйти из сложившейся ситуации? Генеральный директор АО “Татнефть” Шафагат Тахаутдинов пригласил к себе Рахимзяна Гайнуллина. “Бери теплицу в свои руки! Знаю, будет нелегко восстановить запущенное хозяйство. Но с твоим опытом это возможно. Если тысячи наших нефтяников оставим без свежих овощей, нас просто не поймут”, – изложил он свою просьбу.
Рахимзяну просьба генерального директора пришлась по душе. К тому же, к нему обратились и бывшие коллеги, люди, с которыми он вместе трудился. Просьба та же: “Без тебя никак, бери руководство на себя. И мы тебе поможем восстановить теплицу”. Услышав мнение более сотни рабочих, которое довели до него “ходоки”, он укрепился в своем решении вернуться на работу. Как раз в это время после окончания отделения механизации Елабужского педагогического института домой вернулся старший сын Виль, вполне подготовленный для того, чтобы стать надёжной опорой отца. Значит, нет надобности искать специалиста на пост главного инженера. К тому же, супруга Насима, в свое время окончившая техникум, неплохой специалист по бухгалтерским делам. Дочь с зятем – Лилия и Рафик Сагдеевы – тоже одобрили инициативу отца, они пообещали помочь и материально, а также в деле снабжения и экспедирования. Забегая вперед, скажем, что своё слово они сдержали. Если за теплицу возьмемся впятером, то, иншалла, осилим все трудности, подумал глава семьи. И в начале 2004 года Рахимзян Махмутович снова сел в своё директорское кресло.
С того дня началась ежедневная гонка за возрождение теплицы, а проблем там накопилось изрядно. Лопнули трубы водоснабжения, потому что вышла из строя котельная. Злыми ветрами посечена стеклянная крыша. Словом, куда ни кинь, всюду клин...
Владевший 20 процентами акций банк “Акрон-инвест” и пальцем не пошевельнул ради теплицы. И далее не собирался ничего делать. Самое неприятное – рабочие надеялись получить долгожданную зарплату, а в кассе нет ни копейки денег. Если брать кредит, то процентами задушат. После долгих размышлений Гайнуллин пришел к мысли, что все ресурсы необходимо сплотить воедино, в один кулак. Разорвал отношения с банком “Акрон-инвест”, выкупил из частных рук паевые акции. Для осуществления своих планов ему удалось договориться со знакомым бизнесменом о предоставлении ему 10 миллионов рублей займа. После этого первым делом руководитель рассчитался со своими рабочими.
Таким образом, возрождённое тепличное хозяйство стало вновь поставлять свою продукцию в магазины ОРС (отдел рабочего снабжения), обслуживающие нефтяников, и другим потребителям. В последние годы огурцов и помидоров производят не менее 150 тонн.
Разумеется, если надеешься получить хорошую прибыль, то не останавливаешься и перед соответствующими затратами. Хочешь получать урожай круглый год, тогда обеспечь теплицу газогенераторами. Поэтому только за последние годы пришлось закупить дополнительно 15 штук этих самых генераторов, затратив около миллиона рублей. Правда, после всех общественных перестроек в стране стало гораздо меньше порядка, изменились отношения между бывшими партнерами и коллегами, которые в одночасье превратились в соперников и конкурентов. Появилась группа лиц, которая захотела прибрать к своим рукам заработавшее тепличное хозяйство. Они исподволь вели свою “подрывную” деятельность. Возникли даже некие альметьевские представители московской коллекторской компании, дабы “выбить” несуществующие долги. Сколько энергии, сил и времени ушло на то, чтобы доказать несостоятельность всяких претензий относительно надуманных долгов, одному Богу ведомо.
Вечную аксиому о том, что жизнь – это борьба, сполна осознал директор за последние пять лет. Свою ложку дегтя добавили и те, кто вынужден был уйти с работы в силу хронического безделья или нарушения трудовой дисциплины, – то и дело “загорались” склады или будки с электрощитовым оборудованием. К ущербу, нанесённому природной стихией, добавлялись рукотворные. Однако многоопытного руководителя и отличного знатока своего дела Рахимзяна Махмутовича не могут запугать подобные трудности, он привык преодолевать жизненные барьеры с младых ногтей. Иншалла, справится с ними и в будущем.


Семья – всей жизни основа

Без сомнения, своей успешной карьерой и достижениями на производственном поприще Рахимзян во многом обязан своей семье. Мы не погрешим против истины, говоря, что только имея надёжный тыл и верного спутника жизни рядом с собой, человек может успешно созидать и творить. С этой точки зрения, 1967 год поистине стал знаменательным в личной жизни Рахимзяна Махмутовича. Он встретил девушку по имени Насима из села Урдала Лениногорского района, они полюбили друг друга и создали семью. Девушка приехала в Альметьевск в гости к старшей сестре Гульсине. Рахимзяна тоже пригласили в этот дом на семейный праздник. Как говорится, тут и пересеклись пути двух молодых людей.
22 апреля 1970 года (в то время широко отмечалось 100-летие со дня рождения В.И. Ленина, была выпущена даже специальная медаль) у них родился первенец. Сына они назвали Вилем – тоже в честь этой исторической личности. В 1973 году родилась дочь Лилия, а в 1984 году – второй сын Наиль. Все дети получили высшее образование. Виль окончил Елабужский педагогический институт, Лилия – Дмитровградский институт легкой промышленности, Наиль – Казанский авиационный институт.
Супруге Рахимзяна Махмутовича Насиме ханум свойственны все прекрасные качества, присущие истинным татарским женщинам. Она выросла в многодетной семье, поэтому рано приобщилась к домашним делам, помогала матери воспитывать младших сестёр. Тоненькая, умненькая и молоденькая Насима, выйдя замуж за образованного и уже успевшего набраться жизненного опыта Рахимзяна, рядом с ним прошла свои, ещё одни “университеты”. Она сама не заметила, как стала высококвалифицированным агрономом, выращивая отменные овощи и прекрасные цветы.
Молодой семье нужно было растить детей, дать им образование, помочь встать на ноги, а потом создать и свои семьи. Для этого требовалось очень много усилий и крепкая материальная база. Насима считала, что эту задачу нельзя переложить на плечи одного только главы семьи. Со всей энергией и огромным желанием она тоже взялась за семейное дело. Они с мужем наметили себе целью первым делом построить дом. Естественно, Рахимзян Махмутович всю душу вкладывал в любимое дело, занимался тепличным хозяйством, осваивал новые технологии, для выведения новых сортов и выращивания экологически чистой продукции вел неустанную поисковую деятельность. С целью расширения производства и для овладения передовым опытом много ездил по разным регионам, много читал, общался с коллегами, постоянно размышлял. Фактически ведя исследовательскую деятельность, Рахимзян Махмутович добился отличных результатов и в своей работе. Всю жизнь возделывая землю, он не переставал удивляться щедрости матушки-земли, а тот, кто видел изобилие и богатый урожай, не может не быть щедрым и великодушным по жизни.
Шагавшая по жизни рука об руку, разделявшая вместе с ним многочисленные семейные заботы и хлопоты, Насима тоже не желала отставать от мужа. Она каждый день познавала новое, много читала, дотошно расспрашивала мужа о том, чего не могла самостоятельно освоить. Постепенно она накопила необходимые знания и опыт, чтобы рискнуть заняться своим делом. Однако она не хотела выращивать помидоры, огурцы или лук, она загорелась мечтой выращивать в теплице розы самых разных сортов.
В Альметьевске до этого никто не выращивал розы в домашних условиях. Ещё бы, эти роскошные цветы не только прихотливы в уходе, но и весьма дороги исходные материалы. Окупятся ли немалые затраты, возможно ли получить прибыль в результате долгих и упорных трудов? Но Насима проявила ещё большее упорство, с раннего утра и до позднего вечера колдуя в своей теплице над колючими саженцами. Вскоре всякий, кто входил в их стеклянную оранжерею, пристроенную к дому, мог ощущать себя как в раю: кругом благоухающие розовые, красные, пурпурные и чайные розы... Сопровождающая вас Насима без запинки называет сорта, особенности и условия ухода, будто только что закончила биологический факультет и освоила агрономическую науку во всех тонкостях. Глубина её знаний поражает. Окончательно веришь в это, глядя на толстенные тома в книжном шкафу в их с мужем рабочем кабинете.
Родители сумели пробудить интерес к своей профессии и у сына Виля и дочери Лилии. Виль в настоящее время работает исполнительным директором в теплице. Впрочем, он в свою очередь, вовлёк в царство растений и свою семью – у них с женой Гульнарой свой магазин, где покупатели могут найти самые экзотичные растения и цветы. Дочь Диляра учится в Казани.
Дочь Лилия с мужем Рафиком в качестве семейного бизнеса тоже выбрали торговлю цветами. Лилия к тому же отличный дизайнер и флорист, цветочные композиции, составленные ею, вызывают восхищение у самых взыскательных покупателей. Их сын Карим и дочь Асель, возможно, тоже пойдут по стопам родителей.
Младший сын Гайнуллиных Наиль со своей семьей живёт в Казани, он занимается продажей запасных частей для иномарок.
Каждый из них не забывает отчий дом, и при случае со своей семьей навещают родителей.
Рахимзян Махмутович и сам не забывает родную деревню, приезжает на сабантуй или к родственникам. Благо, есть к кому. С радостью встречают его родная тётя Маймуна и её дети, старая Бибиасма “ е и” – вдова его дяди Абузяра.

Паломничество в Мекку

И, Мухаммад! Возвести среди людей о хадже: они придут к тебе пешком и на всяких тощих (верблюдах), которые приходят из всякой глубокой расщелины.
Сура Хадж (22), 27.

Подростковые и школьные годы Рахимзяна пришлись на время, ознаменованное господством воинствующего атеизма, поэтому это поколение было лишено возможности познавать тайны Корана. Хотя в то время в клубах, библиотеках, школах было принято проводить антирелигиозные лекции и внушать взрослым и детям, что религия – это опиум для народа, тем не менее, Рахимзян вырос в атмосфере почитания религии в домашней среде. Отец Махмут, мать Шмсенур, приступая к какому-либо делу, обязательно произносили молитвенный зачин: “бисмиллахир-рахманир-рахим”. С этой же молитвой мать начинала отрезать ломти хлеба, прижимая круглый каравай к груди. Выросший в семье муллы, Махмут ага не случайно же после переезда из родной деревни Карабикулово в Старое Альметьево стал одним из первых, кто взялся за возрождение и восстановление старых и строительство новых мечетей. Впрочем, более справедливо было бы утверждать, что он взвалил на себя основной груз забот в этом деле. Одну из мечетей даже хотели назвать его именем, но аксакал сам воспротивился этому. А когда встал вопрос о строительстве нового здания мечети в их родной деревне Карабикулово, то Рахимзян с воодушевлением воспринял эту идею и оказал посильную помощь. Поэтому со временем Рахимзян укрепился в мысли, что ему необходимо совершить Хадж. Ведь в суре “Семейство Имрана” (96-97 аяты) сказано: “Поистине, первый дом, который установлен для людей, – тот, который в Мекке, – благословенным и в руководство для миров! Там – ясные знамения для людей – место Ибрахима, и тот, кто вошел в него, безопасен. А у Аллаха – на людях обязательство хаджа к дому, – для тех, кто в состоянии совершить путь к нему”. В городе Мекке на камне сохранились отпечатки ног Ибрахима галяйхиссалям. Ступивший на священную землю человек, даже если до этого он был в чём-либо обвинён, освобождается от судебного преследования. Совершение хаджа обязательно для тех, у кого есть на это средства. Если кто-то не верит в обязательность хаджа и имея достаточно средств для этого, не совершает паломничества, то окажется в числе понесших убыток.
Совершение хаджа – один из пяти столпов ислама. Глубоко осознавая, что каждый мусульманин, будучи в здравии и имея достаточные для паломничества средства, обязан хотя бы один раз в жизни совершить хадж, в декабре 2007 года Рахимзян с младшим братом Ильдусом собрались в дальний путь. Сначала они сделали остановку в столице Турции Стамбуле. Оттуда вылетели в Саудовскую Аравию – в священный город Мекку. Во время хаджа они побывали в мечети Харам, где находится священный чёрный камень Кааба. Затем между горами Сафа и Марва наслаждались святой водой из источника Замзам. Посетили священный город Медину, где предавались молитвам и совершили намаз в мечети пророка Мухаммада с.г.с. Помолились на горах Мина и Арафа, выполнили обряд побивания шайтана камнями в течение трёх дней. Очистив души и преисполнившись самых светлых мыслей и надежд, паломники завершили хадж и возвратились домой.


Узы кровного братства – дороже нету богатства

Вероятно, никто не станет оспаривать ценность уз кровного родства. Как хорошо осознавать, что есть на свете родной человек, на которого можно положиться в трудную минуту, который не предаст, не осудит, не оттолкнёт. Однако не каждому дано жить, ощущая плечо родного человека. В этом смысле Рахимзяну повезло, он поддерживает тесную связь со своими родными братьями и общается с другими родственниками по отцовской и материнской линии.
Один из двух его родных братьев – Мияссар. Он родился 10 мая 1942 года, после того, как Махмут ага вернулся с фронта после ранения. Сполна переживший тяготы военных и послевоенных лет, Мияссар после окончания средней школы поехал в Казань и поступил в Инженерно-строительный институт. К моменту окончания института молодой специалист, помимо своей профессии, овладел и военным делом. То обстоятельство, что в институте была военная кафедра и её выпускникам присваивали звание офицера, в дальнейшем сыграло решающую роль в судьбе молодого инженера и послужило толчком для выбора профессии военного строителя.Дело в том, что Мияссар оказался в числе двенадцати выпускников вуза, которые после учёбы были направлены на службу в армию.
Заслуживает внимания и тот факт, что Мияссар с детства любил играть на гармони. Поэтому в армию он взял с собой и неразлучную подругу юности – тальянку. Если раньше она звучала в школе, деревенском клубе, а потом и в институте, то и в армии она заставляла сельских пареньков тосковать по родному краю под её заливистые трели. Кстати, Мияссар Махмутович и поныне не расстаётся с любимой тальянкой.
Таким образом, он стал служить военным строителем. Спустя несколько лет вернулся в родные края и женился на девушке по имени Алсу. Невеста его выросла в Альметьевске в уважаемой семье. После этого его направили служить в Среднюю Азию. Они прожили много лет в Ташкенте, там вырастили двух сыновей – Марата и Азата.
В 1966 году начав со звания младшего лейтенанта, Мияссар Гайнуллин завершил свою военную карьеру в 1995 году в звании подполковника. Став подполковником запаса, Мияссар Махмутович с женой Алсу Загфаровной и двумя сыновьями решили обосноваться в Альметьевске, чтобы быть поближе к родным.
Как известно, существует положение о том, что военные, прослужившие в армии четверть века, имеют право получить квартиру в любом городе по выбору, однако Гайнуллиных в Альметьевске встретили не очень приветливо. Хотя за плечами семьи военного были долгие годы службы в Томской области, Казахстане, Узбекистане, в очереди на получение жилья они оказались тринадцатыми.
Однажды к Мияссару Махмутовичу обратился начальник
НГДУ “Заинскнефть” и, как говорится, сделал выгодное предложение. Он пригласил Мияссара Махмутовича с семьей переехать в город Заинск и возглавить подведомственный им жилищно-коммунальный отдел. Накопивший изрядный опыт в решении жилищно-коммунальных проблем своих сослуживцев за годы армейской жизни, подполковник запаса весьма охотно принял данное предложение.
Имеющий 8 медалей, в том числе награжденный “Знаком ПВО страны” I , II, III степени, Мияссар Махмутович сегодня прекрасно справляется со своей новой работой в Заинске.
Младший брат Ильдус, с детства склонный к технике, выбрал профессию, связанную с автомобильным транспортом. Затем долгие годы проработал в системе ГАИ (ГИБДД). Одновременно получил второе образование – окончил Казанскую академию МВД РФ. В настоящее время он на заслуженном отдыхе, с женой Бибинур живёт в Казани. Они воспитывают внука Булата – единственного наследника рано ушедшего из жизни сына Альберта. Дочь Айгуль содержит специализированный магазин по продаже мусульманской модной одежды. Они с мужем Альбертом растят двух детей – сына Камиля и дочь Агилю.
Как известно, преемственность поколений продолжается, если есть дети или близкие родственники. У Рахимзяна Махмутовича есть и дети, и близкие родственники, с кем можно поговорить по душам, посоветоваться, поделиться наболевшим или вместе порадоваться жизни. Он часто общается с родной сестрой матери Маймуней и её сыновьями. Маймуня апа живёт в Карабикулово, это ещё и повод побывать на малой родине.
В 1950 году Маймуня вышла замуж за карабикуловского парня по имени Габделахат. Жених был из семьи просвещённого духовенства. Свекор – Гасым-мулла – образованный, читал Коран на арабском, мягкий, степенный и великодушный, а свекровь – Манзар- остабик – наоборот, весёлого нрава, с юмором относилась к окружающей жизни. Маймуня родила четверых мальчиков и одну дочь. Молодая семья оказалась на редкость трудолюбивой, любое дело спорилось в их руках. За что бы ни брались, им хотелось везде быть первыми. Вероятно, эту черту характера родителей унаследовали и дети. Габделахат в числе первых сел за руль большого комбайна и в течение десятка лет никому не уступал первенства в уборочную страду, а в помощниках у него всегда были собственные дети – сначала старшие Фоат и Рафкат, а потом механизаторскими навыками овладели и остальные сыновья. Первым в деревне он купил велосипед белого цвета, а потом приобрел и белые “Жигули” первого выпуска, прозванные в народе “копейкой”. Когда он мчался на своем автомобиле, – а он и в семьдесят сам сидел за рулем, – его никто не мог обогнать. “Ну, бабай, ты прямо Шумахер!” – качали головой ему вслед сотрудники ГИБДД. А в те годы... Зимними вечерами Маймуня и Габделахат занимаются изнурительным трудом – валяют валенки. Они слаженно трудятся над заготовками, вываривают их в огромном котле и долго формуют с помощью деревянных бит. Заказы на их валенки делают загодя, почти на год вперед, потому что они получаются легкими, красивыми и носкими. Адская работа, но что поделаешь, дети растут, нужные живые деньги, чтобы их одевать и обувать. Вдобавок, муж и жена в ночную смену поочередно работают охранниками на ферме. Маймуня через день в большой печи выпекает по девять краваев хлеба. А в хлеву корова, теленок и около десятка овец, гуси, куры. За всеми нужно успеть ухаживать, вовремя накормить и надоить. “Пока дети росли, мы спали всего по два-три часа в сутки”, – вспоминает сама Маймуня апа. Многие годы она трудилась в бригаде мелиораторов, орошая поля родного колхоза. Целый день ноги в резиновых сапогах, мокрые, холодные. С годами она, как и все её подруги, ощутила пагубные последствия той работы. Только выйдя на пенсию, она смогла немного поправить пошатнувшееся здоровье. Благо, сыновья ежегодно отправляли её на лечение в санаторий “Бакирово”. Сегодня на душе у неё спокойно, совесть перед всем миром чиста. Слава Богу, сыновья унаследовали родительское трудолюбие, всеми силами ратуют за возрождение родной деревни. Старший сын Фоат, 1954 года рождения, скажем, является генеральным директором ООО “Карабикулово”, в основе которого все те же земли прежнего колхоза “Красный путь”.
Фоат Габделахатович Гарифов не мог смириться с медленным вымиранием родного села, когда в стране произошли коренные перемены. Он не смог остаться равнодушным к тому, что молодёжь покидала отчий край и разбредалась в поисках лучшей доли. Посоветовавшись с братьями, он решил положить конец разложению и распаду деревни. Вместе с родным братом Рафкатом он организовал в Карабикулово одноименное общество с ограниченной ответственностью, взвалив на себя обязанности его директора. А Рафкат стал управляющим этого общества. Хотя его семья живёт в городе Заинске, ради благородного дела он согласился на постоянное проживание в Карабикулово, а без этого невозможно было бы эффективно руководить только-только встающим на ноги хозяйством. Правда, один день в неделю он всё-таки выкраивает для поездки домой, чтобы навестить жену Рашиду и любимую младшую дочь Лейсан. Старшие сыновья уже разлетелись из отчего гнезда и теперь оба со своими семьями живут в Казани, оба получили высшее образование и стали хорошими специалистами в своей профессии.
Следует особо подчеркнуть, что Фоат и Рафкат Гарифовы – настоящие патриоты своей деревни. Потому что у них есть и другие профессии, в которых они уже вполне состоялись как специалисты. У Фоата Габделахатовича сфера деятельности весьма важная, можно сказать, в масштабах всей страны. Он руководит фирмой “Трубострой”, специализирующейся на прокладке трубопроводов для нефти и газа. Эта отрасль имеет настолько разветвленную сеть объектов, что предполагает практически кочевой образ жизни. Руководитель днем и ночью в пути, чтобы везде побывать, все проконтролировать. Хотя ему уже без малого шестьдесят, он на своей “Тойоте” частенько наматывает по тысяче километров в сутки. “Когда был помоложе, – говорит он, – бывало, и по две тысячи получалось, за неделю мог объехать почти полстраны, побывать в Перми, Кургане, Нижнем Новгороде, Москве и вернуться обратно”.
Рафкат Габдулахатович – отличный инженер-механик, специалист в автодорожной отрасли, имеет большой опыт в своем деле. Однако вернулся в родную деревню, чтобы возрождать её практически с нуля. Сегодня у него плотный график работы, особенно в посевную и уборочную кампании. Он стремится везде успеть, всё проверить и проконтролировать, поэтому мчится от одного объекта к другому, тем более, что производство постоянно расширяется.
А как нынче обстоят дела в ООО “Карабикулово”?
Сначала несколько слов о самой деревне. Если сравнить с её недавним прошлым, то перемены разительны! Даже если просто пройтись по улице, то можно заметить, что деревня обновляется, хорошеет на глазах. На том месте, где раньше стояли покинутые своими хозяевами дряхлые, покосившиеся домишки с зияющими глазницами пустых окон, вырастают современные дома со всеми удобствами. Многое сделано ради благоустройства деревни – проложена асфальтовая дорога по её единственной улице, провели водопровод, дома отпаливаются газом. Односельчане стараются идти в ногу со временем, о чем свидетельствуют тарелки спутниковой антенны под крышей почти каждого дома. Построили новый мост через Черемшанку длиной в 45 метров. А сколько новых хозяйственных построек появилось – зернохранилища, животноводческие комплексы, производственные здания перерабатывающего комплекса. Что характерно, в окрестных селах везде разрушают фермы и амбары, а в Карабикулово строят их заново, причем, по самым современным меркам. Заново был воссоздан машинно-тракторный парк. В хозяйстве поголовье крупного рогатого скота достигло 400 (в том числе 180 дойных коров), оно постоянно пополняется за счет покупки молодняка признанных пород. Здесь содержат около 50 коней, не ради работы, а в знак уважения к давней традиции и любви татар к этому умному животному, к тому же, иногда можно побаловать себя любимой колбасой из конины – казы. По душе деревенским жителям и хлеб, который выпекается в хлебопекарном цехе. Молоко перерабатывается в другом цехе, где из него производят пастеризованное молоко, сметану, масло, ряженку, кефир и творог. Всю произведенную продукцию смело можно отнести к экологически чистым продуктам, поскольку деревня находится в глубинке, вдали от промышленных центров и ядовитых выбросов.
В хозяйстве, владеющем 2600 гектарами пахотных земель, имеются три комбайна “Енисей”, один “Дон” и одна “Нива”. Выращенные культуры сами же и перерабатывают. В Карабикулово установили свою современную мельницу и крупорушку, наладили хлебопекарное дело. Поэтому карабикуловцам не нужно ездить далеко за ячменной, пшеничной, манной крупами или за буханкой свежеиспеченнного хлеба, их можно купить в самой деревне.
Ещё раз напомним, что карабикуловская молодёжь всегдя тянулась к знаниям. В послевоенные годы одним из первых среди односельчан поехал учиться в Казань Рахимзян Гайнуллин и поступил в сельскохозяйственный институт.
Его пример оказался весьма успешным. Из семьи сельских учителей Зуфара абый и Шамсебану апа трое сыновей – Рафаэль, Рим и Виль –уехали в Омск и поступили в Сибирский автодорожный институт. По их стопам в Омск поехали трое сыновей Маймуни апа и Габделахата абзый Фоат, Рафкат и Асхат и тоже поступили в СибАДИ. Фоат и Рафкат затем вернулись в родные края, а вот Асхат после учёбы обосновался в Омске. Сегодня он работает главным механиком на большом заводе, производящем горюче-смазочные материалы. На своей малой родине ему удается побывать только во время отпуска, чтобы навестить мать и повидаться с родными.
В семье Габделахата и Маймуни Гарифовых родилось четверо сыновей: Фоат, Рафкат, Асхат и Агдас и дочь по имени Макбуля. Дочь закончила в Куйбышеве (Самара) Политехнический институт, сегодня живёт в городе Заинске.
Агдас – младший из четверых братьев, родившийся 11 ноября 1965 года. После окончания карабикуловской и абдикеевской школ Агдас поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный институт и стал дипломированным зооинженером. После учёбы он четыре года проработал старшим зоотехником в крупном животноводческом комплексе Заинского района Татарстана.
После распада СССР, когда в стране менялись коренные устои, некоторое время он занимался продажей удобрений, зерна, запчастей для автомобилей. Затем в течение нескольких лет руководил Заинской кондитерской фабрикой, выпускающей крекеры.
Жизнь в России постоянно ставит перед её гражданами всё новые и новые требования. Боле семидесяти лет наш народ строил “коммунизм”, а потом всё перевернулось с ног на голову и общество оказалось в условиях “дикого капитализма”. В связи с новыми веяниями Агдасу Габделахатовичу тоже пришлось переменить занятие. В 2001 году в Набережных Челнах он создал грузовое автотранспортное предприятие, получившее в народе название “Гараж–500”. Помимо России, они развозят грузы и в странах СНГ, Польше, Германии и Турции.
Агдас Габделахатович, уступая требованиям времени, уделял большое внимание повышению уровня своих знаний. Окончил Набережночелнинскую финансово-экономическую академию, а в 2005 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Кроме основной работы, где ежедневно наседают тысячи забот, молодой руководитель находит время для преподавания в стенах этой же академии.
Говоря в целом, Агдасу Габделахатовичу Гарифову есть чему радоваться в этой жизни. У него есть жена Расиля, дочь Индира, которая окончила Казанский государственный университет, и сын Шамиль, который учится в лицее имени Пушкина в Набережных Челнах.
Семья Гарифовых скрупулёзно изучает свою родословную и выяснили своих прадедов по отцовской линии до седьмого колена: Габделахат – Мухамметгасым – Мухамметгариф – Гирфан – Мухамметкарим – Мухаммедамин. По линии бабушки: Шамсутдин – Манзар, их братья: Кашафутдин, Минабутдин, Шахнияз. Гирфан учился в Уфе и стал указным муллой. Родом, по словам бабушки, он был из села Байряка.
Семьи Гайнуллиных и Гарифовых дружат с людьми искусства. На сабантуи они приглашают популярных столичных артистов. В результате этой дружбы родилась песня, посвященная родному селу. На татарской эстраде она прозвучала в исполнении известного певца Салавата Фатхутдинова.
В том, что в Карабикулово засиял полумесяц над новой мечетью, это заслуга братьев Гарифовых. Все, что сделано во имя возрождения родной деревни, служит примером организаторского таланта братьев. Они постоянно чувствуют поддержку старшего дяди Рахимзяна Гайнуллина, оказывающего им помощь во всех начинаниях своими ценными советами, и конкретными делами. В этой жизни так важно ощущать братское плечо и знать, что рядом твои единомышленники. Вместе пройдена большая дорога жизни, накоплен опыт взаимодействия и взаимопомощи. Иншалла, они и дальше вместе пойдут по жизни, вместе преодолеют испытания. Потому что жизнь продолжается, она ни на минуту не останавливает свой вечный бег. Да и желания у них одинаковы – пусть не прервется связь между поколениями и пусть крепнут узы родства между ними.


Содержание:

“Родная моя деревенька, мое Карабикулово” .............
История наших предков ................................................
Неповторимые годы детства и юности ........................
Щедрость земли – смысл труда и поисков ..................
По труду и честь .
Семья – всей жизни основа ...........................................
Паломничество в Мекку ................................................
Узы кровного братства – дороже нету богатства ........


Перечень фотографий:

Парадный портрет Р.М. Гайнуллина (на титульный лист). Ч.б.
В рабочем кабинете. 1988 г. ч.б.
Обмен опытом в г. Донецке. 1997 г. цв.
Семья Гайнуллиных. 1988 г. цв.
Насима в домашней оранжерее.
Дочь Лилия с сыном Каримом.
Лилия в своем цветочном царстве.
50-летний юбиляр Р.М. Гайнуллин вместе с друзьями и коллегами. 1987 г. цв.
Братья Рахимзян, Мияссар и Ильдус.
Коллектив тепличного хозяйства.
Тепличное хозяйство, где выращивают овощи без почвы. Донецк. 1997 г.
На семинаре во ВДНХ СССР. Москва. 1989 г. ч.б.
Вид теплицы сверху. Ч.б.
Субботник в теплице. Ч.б.
Празднование 25-летия тепличного хозяйства. 1992 г.
Встреча с писателями Альметьевского отделения Союза писателей Татарстана. Ч.б.
Общие дела и заботы у нас. В центре – директор совхоза «Нефтяник» Каюмов Рафаэль Гильмуразиевич.
Директора тепличных комбинатов РСФСР по обмену опытом собрались во Владимирской области. 1978 г. ч.б.
На отдыхе в санатории «Друскининкай». Литва. 1988 г. ч.б.
Участие на семинаре во ВДНХ. Москва. 1989 г. цв.
Семинар секретарей парторганизаций колхозов и совхозов. Казань. 1980 г. ч.б.
Экскурсия по г. Киеву. Ч.б.
Юбиляра с 60-летием поздравил известный артист Алмаз Хамзин. Цв.
Сыну Вилю 6 месяцев. 1970 г. ч.б.
От сессии до сессии живут студенты весело! Ч.б.
Выпускники КСХИ Гайнуллин Рахимзян и Голованов Виктор (слева). Казань. 1964 г. ч.б.
В армии. Истра. Москва. 1957 г.
Колхозники деревни Карабикулово.
и 29 А. Карабикуловские мужики вместе с председателем колхоза «Красный путь» Гаврилой Бутиновым и агрономом Рафкатом Кадыровым.
. В армии Рахимзяна навестил родной дядя Абузяр Гайнанов.

Далее цветные фото:
31и 31 а. Вид деревни Карабикулово.
Дом Гарифовых в родной деревне.
Пасутся кони на лугу.
Как всегда в теплице забот полон рот.
Сын Виль стал надёжной опорой отца.
Дела в теплице спорятся.
Время собирать урожай.
Новая мечеть в Карабикулово.
У родного дома в Карабикулово.
Отчий дом в Карабикулово.
На крыльце новой мечети с аксакалами д. Карабикулово.
Обелиск в честь павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Здание фельдшерско-акушерского пункта в Карабикулово.
В новой мельнице ООО «Карабикулово». Равиль Гадельшин взвешивает мешки с мукой.
Здание молокозавода.
Маймуня апа Гарифова – родная тётя Рахимзяна.
Двоюродный брат Фуат Гарифов.
Родным есть о чём поговорить, вспомнить былое.
Семья дяди Рахимзяна - Абузяр Гайнанов с женой Бибиасмой и дочерью Гульсирой.
Лилия сама оформила этот роскошный букет.
Агдас Гарифов в своем рабочем кабинете.
Лилия и Виль по-настоящему увлекаются растительным миром.
53. Мияссар Гайнуллин в годы службы военным строителем. 1983 г. ч.б.
54. Братья Гайнуллины и Гарифовы на сабантуе в Карабикулово.
55. Гостей в Карабикулово встречают Маймуня апа, Габделахат абзый и Бибиасма апа. На сабантуй приехали и дети, и внуки. 1996 г.
56. Макбуля Гарифова, выпускница Куйбышевского политехнического института. Ч.б.
57. Марьям Гарифова входит в команду олимпийского резерва России по художественной гимнастике.
58. Гульсира Гайнанова в редакции журнала «Идель».
59. Рафкат Калимуллин с сеcтренкой Наилей.
60. Лилия, Рафик, их дети Карим и Асель.

Здесь пока нет фотографий:
Шамсенур и Махмута Гайнуллиных. – в Казани
Наиля Гайнуллина (взрослого) или со своей семьей – в Казани.
Виля с семьей – по электронке.
Мияссар абыя с семьей – по электронке..
Ильдуса с семьей – в Казани.
Маймуни апа и Габделахата абзый с семьей - дома.
Фоата с семьей и детьми.
Рафката с семьей и детьми.
10.Агдаса с семьей и детьми.
11.Асхата с семьей и детьми.

Х рмтле Азат!
Бу булачак китапны ике телдге тексты. Минем телгем шундый: элек татар телендге текстны битлрг салырга, аннан со – урысчасын, ч нки безне фотолар текст эченд т гел, аерым туплама булып бирелчк бит. Тулаем бирелгн текстны укырга ипле булыр иде.
Икенче момент: монда китерелгн фотолар –лег бернинди тртипк д салынмаган. Верстка чен ничек у айлы, шулай тупларга м мкиндер. Ілбтт, т п геройны тормыш хронологиясен бераз туры килс, йбт булыр иде. Аларны Харис Закиров алып килер.
Тышлыкка ике заголовок куярга м мкинме? Мин андый китапны хтерлмим. Блки, татарчасын гына куяргадыр?
Тираж мсьлсенд: 500 дандн д ким булмаса иде.
Корректураны бер кат к здн кичерерг мин зем д Казанга килерг ниятлим.
Саулык-сламтлек телп, Г лсир Гайнанова. Моб. 89270378467.
13PAGE 15


13PAGE 1410115
15

Приложенные файлы

 • doc 8125663
  Размер файла: 723 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий