Metodichka_DAI


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


ГО «По боротьб
і з корупцією та незаконною діяльністю
»

Департа
м
ет

по

бо
р
отьбі з корупцією та незаконноюдіяльністю в органа
x

ДАІ


Методичні матеріали

«
Б
о
р
отьб
а

з корупцією та
незаконною діяльністю в
органа
x

ДАІ
»


Книга 1

2014 р.

1


ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» є громадською організацією, що
має статут юридичної особи та легалізована у встановленому законодавством порядку.
Діяльність
нашої організації спрямована на сприяння в установленому порядку боротьбі з
корупцією та незаконною діяльністю, громадський контроль за дотриманням Конституції та
законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого
самоврядування,

правоохоронних органів, прокуратурою та судами та захист прав і законних
інтересів членів Організації.

Нашим основним завданням є не виявлення факту корупційного діяння чи незаконної
діяльності, а їх попередження.

Кожен член нашої Організації має змогу бе
зпосередньо приймати участь у боротьбі з
корупцією та незаконною діяльністю. Організація гарантує кожному своєму члену
індивідуальну підтримку всієї Організації.Ми захищаємо законні інтереси своїх членів по всій
території України.

Враховуючи той факт, що
корупція та незаконна діяльність охопили всі сфери нашого
життя, в структурі організації створені департаменти, що займаються реалізацією основних
статутних завдань у відповідних галузях.

«Департамент по боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю в орга
нах ДАІ»
,
займається попередженням корупційних та незаконних діянь в органах Державної автомобільної
інспекції.

Водії, що є членами Організації, отримують підтримку впливової організації, що захищає їх
інтереси. Нами розроблені програми, що спрямовані на
захист водіїв від незаконних дій
прцівників ДАІ та вимагання ними хабарів. Відкриті телефонні лінії, зателефонувавши на які,
можна передати інформацію про вчинення працівниками ДАІ правопорушень та отримати
інформацію про наступні дії водія, спрямовані на
недопущення подальшого вчинення

працівником ДАІ незаконних дій.

Організація співпрацює з провідними всеукраїнськими сервісними компаніями. В

разі
виникнення екстреної ситуації (наприклад ДТП, поломка автомобіля
, тощо
)

члени нашої
організації мають змогу

отримати допомогу у виді виклику ДАІ, міліції, швидкої допомоги,
МНС, евакуатора, таксі в будь якому куточку нашої держави.

При порушенні ПДР, член організації, який вчинив адміністративне правопорушення, може
бути звільненим від адміністративної відпові
дальності з передачею матеріалів на розгляд до
нашої Організації, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи
правопорушника
,

до нього доцільно застосувати захід громадського впливу, що передбачено ст.
21 Кодексу України про адміністратив
ні правопорушення.

Жодного хабара
-

діємо лише в рамках Закону!2


Зупинка

транспортного

засобу на
вимо
гу

працівників

ДАІ
.

Згідно

ст. 33 Конституції
України

«кожному, хто на законних підставах перебуває на території
України, гарантується свобода пересування

за винятком обмежень, які встановлюються
законом»
,
також ст
.

60 Коституції Україи встаовл
е
но, що

«
Ніхто не зобов'язаний виконувати
явно злочинні розпорядження чи накази. За

віддання і виконання явно злочинного
розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність».

Відповідно до п.13.1 Наказу МВС №111 від 27.03.2009 «Про затвердження Інструкції з
питань діяльності підрозділів дорожньо
-
патрульної служби Державтоінспекції М
ВС»
(надалі Інструкція)

«підставою для зупинення транспортних засобів є:

1. Порушення ПДР водіями.

2. Відсутності номерного (них) знака (ів) на транспортному

засобі або наявності номерного
знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього
місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи
номерного знака з відстані двадцяти метрів

3.
Наявність ознак, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу.

4. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів
або вантажу до вчинення дорожньо
-
транспортної пригоди, злочину чи адміністративного
пр
авопорушення.

5. Перебування транспортного засобу в розшуку, наявність даних про використання
транспортного засобу з протиправною метою.

6. Необхідність опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, адміністративного
правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути.

7. Необхідність залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам
дорожнього р
уху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про
адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо
-
транспортних пригод.

8. Проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки
документів на право к
ористування і керування транспортним засобом, документів на
транспортний засіб.

9. Виконання рішень уповноважених на те державних органів про обмеження чи заборону руху.

10. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інши
х
учасників дорожнього руху.

11. Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі
спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

На вимогу працівника
ДПС,
водій повин
е
н зупинитись (п.2.4 ПДР),

з дотриманням вимог

п. 15.9 ПДР
«
з
упинка забороняється:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених

пунктом 15.8

цих Правил);

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків надання переваги в
русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутн
ості на
них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти
бокового проїзду на Т
-
подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна
смуга;

3


д) у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, роз
ділювальною смугою чи
протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а
коли їх немає
-

ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинк
и з обох боків;

є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це
створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють;

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засоб
у, що
зупинився;

з) у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні
знаки;

и) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду
»

Проте п.12.11
Інструкції
передбачає, що

«При зупинці транспортного засобу повинна
враховуватись дорожня обстановка, безпека інших учасників дорожнього руху. Для припинення
правопорушення у виключних випадках (достатні підстави вважати, що водій підозрюється у
скоєнні злочину, залишив місце ДТП,

створює аварійні ситуації іншим учасникам руху)
дозволяється зупинка у місцях, заборонених ПДР, крім залізничних переїздів
»
.

п. 14

Інструкції,
затверджує порядок зупинки транспортого

засобу:

«
1. У разі прийняття працівником підрозділу ДПС рішення про зупи
нку транспортного засобу
останній повинен врахувати всі його наслідки (причину зупинки, дорожні умови, інтенсивність
руху, освітлення або видимість ділянки дороги, можливий досвід водія).

2. Сигнал про зупинку транспортного засобу подається працівником п
ідрозділу ДПС у
зрозумілій для водіїв формі (сигналів), за допомогою жезла регулювальника, свистка чи рукою.
При цьому жезлом (рукою) вказується безпосередньо на транспортний засіб, який зупиняється,
та на пропоноване місце зупинки.

3. Зупинка транспортног
о засобу правопорушника для припинення порушень правил
дорожнього руху під час руху патрульним автомобілем повинна здійснюватись з використанням
спеціальних звукових та світлових пристроїв з дотриманням заходів безпеки.

4. У місцях де зупинка транспортного

засобу може створити перешкоду у русі чи аварійну
обстановку, інформація про порушення ПДР з приладу фото
-

відео фіксації каналами зв'язку
передається на найближчий стаціонарний пост ДПС ДАІ де автомобіль правопорушника
зупиняється та до особи, що допусти
ла порушення вживаються заходи у порядку згідно з
чинним законодавством.

5. Місце для зупинки транспортного засобу працівник підрозділу ДПС повинен вказувати так,
щоб після повної зупинки останній знаходився попереду патрульного автомобіля (автобуса,
мото
цикла) чи поста на відстані до 20 метрів.
»

Відповідно до п. 23.1.7. Інструкції
,

під час несення служби працівник підрозділу ДПС
зобов'язаний

«
здійснювати зупинку транспортних засобів за допомогою жезла з використанням
поданого свистком сигналу для приверта
ння уваги учасників дорожнього руху. При цьому
враховувати швидкість руху, тип, габарити, вагу транспортного засобу, стан дорожнього
покриття, інтенсивність та щільність трансп
ортного потоку
»
.

п. 27.3 Інструкції передбачає

«
Зупинення транспортного

засобу здійснюється виключно
жезлом, а у виняткових випадках
-

жестом руки. При цьому працівник підрозділу ДПС спочатку
вказує на транспортний засіб, який повинен зупинитися, а потім
-

на місце, де йому слід
зупинитися.

Для привертання уваги учасників дор
ожнього руху може подаватися сигнал свистком (у
необхідних випадках
-

увімкненим спеціальним світловим або звуковим сигнальним
пристроєм). Жести працівника підрозділу ДПС мають бути зрозумілими всім водіям і
пішоходам, подаватися своєчасно і так, щоб їх ви
конання не створювало аварійної обстановки
»
.

4


п. 23.2. Інструкції
,

зобовязує працівників п
і
дрозділів ДПС
«вибирати для зупинки
транспортного засобу темного часу доби найбільш освітлені ділянки дороги, а в разі
неможливості використовувати світло фар
патрульного транспортного засобу та спеціальних

світлових сигнальних пристроїв
»
.
А також п. 23.3.5 Інструкції,

«
к
атегорично забороняється
здійснювати в нічний час зупинення дво
х і більше транспортних засобів
»
.

Також
п. 23.3.5 Інструкції зобовязує працівникі
в п
і
дрозділів ДПС

«під час руху з метою
зупинення транспортного засобу
-

учасника дорожнього руху вмикати спеціальні світлові і
звукові сигнальні пристрої на патрульному транспортному
засобі».
Та

«категорично
забороняється стояти перед або за зупиненим транспортним засобом, спиною до учасників
дорожнього руху та руху транспортних засобів, зупиняти патрульний автомобіль попереду
зупиненого транспортного засобу»
.

Враxовуючи вище викладене, ГО «По бо
ротьбі з корупцією та незаконною діяльністю
»

вважає, що підстави та механізм зупинки працівником ДПС транспотого з
а
собу ч
і
тко
регламентовані законодавством.

п.2 Постанови КМУ N 341 від 14 квітня 1997 р., «Про Положення про Державну
автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ» та п. 2.2.
І
нструкції
передбачено,що «
у своїй діяльності працівники підрозділів ДПС керуються Конституцією
України, законами Ук
раїни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно
-
правовими актами Міністерства внутрішніх справ
»,а ст. 5 Закону України «Про
міліцію»

встановлено, що

працівник підрозділів ДПС
зобов
'
язаний
викону
вати

свої
завдання неупереджено, у то
чній відповідності з законом
, про те саме говорять і п.6.2
5
,
6.32.
5

Інструкції «
неухильно дотримуватися законності та не допускати її порушень
».

Тож
,

виxодячи із викладеного
, працівники ДПС ДАІ зобовязані зупиняти транспортні
засоби лише в чіткій
відповідності до законодавства. Якщо працівником ДПС не
додержано всі
x

вимог законодавства щодо зупинки транспортного засобу, зупиняти
транспортний засіб він не має права.

Після того, як транспортий засіб зупинено ми рекомендуємо

наступний порядок дій:

Включити аварійну сигналізацію, виключити всі фари і габарити, закрити дверні
фіксатори, закрити всі ст
і
кла, своє трохи опустити вниз, двигун не глушити.
Відповідно до
п. 27.4 Інструкції

«
Працівник підрозділу ДПС під час зупинки транспортного

засобу
зобов'
язаний без затримки підійти до

водія».
Тож я
кщо
праціник
ДПС після зупинки не
почав рухатися в сторону
транспортного засобу
, то можна сміливо їхати

далі
.

Не виходити з машини
. п. 27.4 Інструкції передбачає, що

«
Для розмови з водієм не
обов'язково запрошувати його вийти з автомобіля, крім випадків:

1. З метою усунення технічної несправності транспортного засобу або порушень правил
перевезення вантажів.

2. Коли є достатні підстави вважати, що водій знаходиться в с
тані сп'яніння.

3. Коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні злочину.

4. В інших випадках, коли є необхідною участь водія в оформленні документів або наданні
допомоги іншим учасникам дорожнього руху.

Після того як працівник ДПС підійшов до транспортного засобу він на вимогу п.27.2
Інструкції
«
зобов'язаний привітатися, чітко й зрозуміло назвати свою посаду, звання, прізвище,
суть звернення та на вимогу пред'явити службове посвідчення»
.
п.
14.7

Інструкції
передбачає,
що
«п
ід час звернення до водія працівник Державтоінспекції зобов'язаний привітатися, чітко й
зрозуміло назвати свою посаду, звання та прізвище, повідомити про причину зупинки
5


транспортного засобу, суть скоєного правопорушення у випадку його вчин
ення та висловити
вимогу про пред'явлення водієм для перевірки посвідчення на право керування транспортним
засобом, реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса (сертифіката) обов'язкового
страхування цивільно
-
правової відповідальності власникі
в наземних транспортних
засобів
»
.
Також п.

6
.25
,

27.1, 27.2

вк
а
зують на те,
що працівники
ДПС зобов

яза
н
і

«
Бути
культурним і вічливим у спілкуванні з громадянами»
,
«
в
заємовідносини працівників підрозділів
ДПС з учасниками дорожнього руху мають ґрунтуватися
на принципах дотримання законності,
забезпеченні свободи та недоторканності особи та її прав, уважному, доброзичливому і
шанобливому ставленні до громадян
.
У розмові з громадянами працівники підрозділів ДПС
зобов'язані виявляти спокій і витримку. Недопусти
мі грубощі, вирази та репліки, які ображають
людську гідність, будь
-
які дії, що свідчать про неповагу до громадян, коментарі, які не
стосуються виконання службових обов'язків
»
.

А відповідо до
п.
17.2 Інструкції працівникам
ДПС

«у взаємовідносинах з учасниками дорожнього руху забороняється:

звертатися до учасників дорожнього руху на "ти";

використовувати погрозливі чи образливі жести;

допускати при спілкуванні надмірний тон, грубість, неввічливе викладення зауважень,
образливі в
ирази або репліки, погрози;

пред'являти неправомірні та незаслужені звинувачення».

З самого початку спілкування з працівником ДПС потрібо вимагати надати службове
посвідчення у розгорнутому вигляді. У разі якщо посвідченя не пред’явлено, або
пред’явлено та
к,

що неможливо прочитати з нього всі дані, потрібно закрити скло та

ї
x
ати. Причому відразу

по
д
звонити на будь
-
який телефон (102
-

розмова записується,
т
е
л
е
фон довіри ДАІ) та повідомити, що в такому
-
то

місці
ваш
траспортний засіб був

зупин
ений

кимось
,
одягнени
м

як працівник ДПС,
який
представився так
-
то
, але не надав
посвідчення,
тому є достатньо підстав вважати, що у формі працівника ДПС діють
зловмисники
, бо

службової машини Ви не помітили, після чого поїхали.

Якщо посвідчення пред'явили, то потрібно
переписати або продиктувати (у разі якщо
ведеться запис реєстратором) номер жетона, ПІБ, посаду, № посвідч
ення, до якого числа
воно дійсне.

Надалі потрібно вимагати від працівика ДПС повідомити причину зупинки транспортного
засобу (п.13.1 Інструкції).

Якщо

причиною

зупинки

є

«
п
роведення цільових заходів (операції, відпрацювання,
оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним
засобом, документів на транспортний засіб»,
то
потрібно пред'
явити працівнику ДПС для
ознайо
млення три документи, що вимагає законодавство:

1.

посвідчення на право керування транспортним засобом,

2.

реєстраційний документ на транспортний засіб,

3.

поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності
власників наземних
транспортних засобів.

Вимаганя жодниx іншиx документів для перев
і
рки у водіїв легковиx автомобілів
законодавство
м

не передбач
ено
, тож у працівника ДПС немає жодиx
законних
підстав
вимагати їx від водія
, а водій має повне право відмовити в надані їнши
x

доку
метів.

6


Відповідно до п. 7.3 Інструкція працівник ДПС має право

«оглядати транспортні засоби».
Якщо
працівник ДПС пред
'
являє вимогу про
перевірку
ідентифікаційн
их

номер
ів

складових частин

транспортного засобу, то таку можливість йому необхідно надати.

Проте, якщо працівник ДПС пред’являє вимогу оглянути вміст багажнику чи салону
транспортного засобу, то потрібно вимагати пояснення причини огляду

(п.2.14в ПДР).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про міліцію»
,

огляд транспортного засобу здійснюється у
осіб, затриманих в адміністративному або кримінально
-
процесуальному порядку. В такому
випадку згідно ст.5 Закону України «Про міліцію» працівник міліції при затриманні
зобов'язаний
«
повідомити підстави та мотиви т
акого затримання. Надати усне роз'яснення
частини першої статті 63 Конституції України, права відмовитися від надання будь
-
яких пояснень
або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді
-

роз'яснення статей 28,
29, 55, 56, 59, 62 і 63

Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під
варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів
особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту)
особи, права відмовитися від надання будь
-
яких пояснень або свідчень до прибуття захисника
».
Тому

поотрібно вимагати від працівника ДПС
скласти протокол адмінзатримання
(
відповіждно до
ст.261 К
У
пАП) (або протокол затримання за підозрою у скоєнні злочина),
письмово роз'яснити і вручити Вам копію. Після підписання цього протоколу
водій

зобов'язані
вийти з
транспортного засобу
. Також необхідно

попередити працівника ДПС про те, що для
проведення огляду потрібна присутність двох понятих і обов'язкове складання п
ротоколу
огляду або обшуку (чч.4, 5 ст.264 К
У
пАП, стст.181, 188, 190, 191 КПК).

У разі відмови працівника ДПС
скласти протокол адмінзатримання

або протокол затримання
за підозрою у скоєнні злочина

та подальшому його наполяганні на огляді
вміст
у

багажнику чи
салону транспортного засобу

потрібно з
ателефонувати за телефонами довіри і повідомити
про спробу провести незаконний огляд транспортного засобу.

Якщо причиною зупинки транспортного засобу є порушення ПДР, то необхідно звернути увагу
працівник
а ДПС на те, що він відповідно до п. 14.7 Інструкції зобовязаний розяснити суть
скоєного правопорушення
.

Нижче наведена таблиця статей КУпАП при порушен
і

яких
працівники Державтоінспекції
МВС, які мають спеціальні звання
,

мають право
р
озглядати від імені

о
рганів
Державтоінспекції МВС справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення
.
7


Стаття
КУпАП

Зміст

статті

Розмір штрафу

ч.1 ст. 121

Керування

водієм

транспортним

засобом
,
що

має

несправності

системи

гальмового

або

рульового

керування
,
тягово
-
зчіпного

пристрою
,
зовнішніх

світлових

приладів

(
темної

пори

доби
)
чи

інші

технічні

несправності
,
з

якими

відповідно

до

встановлених

правил

експлуатація

його

забороняється
,
або

переобладнаний

з

порушенням

відповідних

правил
,
норм

і

стандартів
,
-

тягне

за

собою

накладення

штрафу

від

двадцяти

до

двадцятип
'
яти

неоподатковуваних

мінімумів

доходів

громадян
.

340
-
425 грн

ч.2 ст.121

Керування

водієм

транспортним

засобом
,
який

використовується

для

надання

послуг

з

перевезення

пасажирів
,
що

має

несправності
,
передбачені

частиною

першою

цієї

статті
,
або

технічний

стан

і

обладнання

якого

не

відповідають

вимогам

стандартів
,
правил

дорожнього

руху

і

технічної

експлуатації
,
-

тягне

за

собою

накладення

штрафу

від

сорока

до

п
'
ятдесяти

неоподатковуваних

мінімумів

доходів

громадян

680
-
850 грн

ч.5 ст. 121

Порушення правил користування ременями безпеки або
мотошоломами
-

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

51
-
85 грн

ч.6 ст. 121

Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не
перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або
з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає
вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не
вс
тановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи
забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного
знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим,
-

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти
неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян.

170
-
255 грн

ст. 121
-
1

Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери
складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних
документах, знищені або підроблені,
-


тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

255
-
340 грн

ч.1 ст. 122

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень
швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів
на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної
частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування
тран
спортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів,
ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних
переходах, а так само порушення встановленої для транспортних
засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками,
-

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

255
-
340 грн

8


ч.2 ст. 122

Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть,
зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на
заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення
правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або
інтервалу,
розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення
правил руху автомагістралями, користування зовнішніми
освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при
початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів т
а їх
переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів,
користування водієм під час руху транспортного засобу засобами
зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести
перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних
транс
портних засобів під час виконання ними невідкладного
службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди,
-

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

425
-
510 грн

ч

3 ст. 122

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень
швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів
на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно
-
рятувальних служб, швидкої медичної допомоги,
пожежної охорони,
міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або
звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним
транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки
на смузі для маршрутних транспортних засобі
в, а так само порушення
правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху
або загрозу безпеці руху,
-

тягнуть за собою накладення штрафу від
тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

510
-
680 грн

ч.
1 ст. 123

Порушення
особою, яка керує транспортним засобом, правил руху
через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами
другою і третьою цієї статті,
-

тягне за собою накладення штрафу від
двадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадя
н.

340
-
425 грн

ст. 125

Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями
121
-
128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140
цього Кодексу,

тягнуть за собою попередження.

попередження

ч.1 ст. 126

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не
пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії,
реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках,
передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортни
й
засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно
-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
(страхового сертифіката "Зелена картка"),
-

тягне за собою накладення
штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатко
вуваних мінімумів
доходів громадян.

425
-
850 грн


9


Якщо ви впевнені в тому, що не скоювали порушення ПДР, а працівник ДПС оформляє
протокол про адміністративне правопорушення, то необхідно діяти наступним чином:

При оформленні протоколу про адм
іністративне правопорушення працівники ДПС зобовязані
керуватися Наказом МВС № 77 від
26.02.2009
«Про затвердження Інструкції з оформлення
працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього
руху»
.

Згідно ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративн
ої відповідальності має
право: «
при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги ос
обисто чи за
дорученням юридичної особи
»
. Зазначене право на правову допомогу гарантується статтею 59
Конституції України: «
Кожен має право на правову допомогу͙ Кожен є вільним у виборі
захисника своїх прав
». Дане право є непорушним та не може бути обмежен
е в жодному
випадку в силу ст.64 Конституції України: «
Конституційні права і свободи людини і громадянина
не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах
воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обм
еження прав і свобод із
зазначенням строку дії цих обмежень
»
.

Згідно законодавства про адміністративні правопорушення, щоб отримати право на правову
допомогу, про це слід заявити клопотання
м
. Якщо водієві буде у цьому відмовлено
працівником
ДПС
, такі дії
будуть визнані незаконними в судовому порядку, а постанову про
накладення штрафу без надання права на правову допомогу


скасовано. Адже, водій в
такому випадку буде позбавлений свого законного права на отримання кваліфікованої
юридичної допомоги, що супер
ечитиме не лише законодавству України та Конституції, а й
міжнародним правовим актам, що діють і на території нашої держави. Крім того, Пленум
Верховного Суду України Постановою №14 від 23.12.2005р.
«Про практику застосування
судами України законодавства у

справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху
та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті»

звертає увагу судів на неприпустимість під час розгляду справ про адміністративні
правопорушення ігнорування прав

осіб, яких притягают
ь до відповідальності
.

Отже, при складенні стосовно водія протоколу про вчинення ним адміністративного
правопорушення, слід обов’язково подати клопотання про надання права на правову
допомогу, а в графі протоколу «пояснення» зробити
запис: «
З обставинами викладеними в
протоколі не згоден,
порушень правил дорожнього руху не вчиняв. Мною заявлено клопотання
про надання права на захист, що додається
.
»

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення після того, як його заповнит
ь
працівник ДПС
, обов'язково треба написати пояснення. Відмова в дачі пояснення буде
прирівняна до визнання правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.254

КУпАП

протокол
заповнюється у двох примірниках, один з яких має залишитися у Вас.

10


УВАЖНО читаємо протокол. Ч
и всі графи заповнені? Чи правильно все вказано? На ВСІХ
порожніх місцях (особливо свідки) ставимо велику літеру Z.

У протоколах є місця для підписів: під порушенням, під
поясненням

і під тим, що з ст.63
Конституції і ст.268 КпАП працівник ДПС ознайомив. П
отрібно вимагати, щоб працівник ДПС
ознайомив із вищезазначеними статтями. Якщо працівник ДПС не ознайомив зі вказаними
статями, то потрібно записати: «Зі ст.63 Конституції і ст.208 КпАП н
е ознайомлений».

Надалі необхідно

о
скаржити дії
працівника
ДПС до
прокуратури

та до суду.

Якщо ви всеж таки порушили ПДР
, то доведеться сплатити штраф. Проте всеодно необхідно
скористатися правом на правову допомогу. Відповідно до п 2.1
Наказу МВС № 77 від
26.02.2009 «Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками

Державтоінспекції МВС
матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху»

«с
прави про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121
-
126, 127
-
1
-

129,
частинами першою
-

четвертою статті 130 і статтею 1
39 (коли правопорушення вчинено водієм)
КУпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем
проживання порушників
».
В

такому випадку слід
заявити клопотання про надання права на
захист та перенесення строків розгляду
справи.

Також, можливо застосувати інший механізм передбачений ст. 21 КУпАП

«
Особа, яка вчинила
адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з
передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колек
тиву, якщо з
урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно
застосувати захід громадського впливу
».
В

такому випадку необхідно

заявити клопотання про
застосування заходу громадського впливу.

.

11


Посадовій
особі ДАІ МВС України

Інспектору _________________________________

Спеціальне звання___________________________

ПІБ_________________________________
______

___________
_______________________________


П.І.Б. (обвинуваченого, потерпілого)

___________________
_______________________

(місце проживання)

__________________________________________

(конт. тел.)


КЛОПОТАННЯ

про надання права на захист

(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП: «особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право:
-

заявляти
клопотання»)

«___»_____________20____року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною
адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

Згідно ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальнос
ті має право:
-

при розгляді
справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Зазначене право на правову допомогу гарантуєтьс
я статтею 59 Конституції України: «Кожен має право на правову
допомогу. Кожен є вільни
м у виборі захисника своїх прав
». Дане право є непорушним та не може бути обмежене в
жодному випадку в силу ст.64 Конституції України: «Конституційні права і свободи люди
ни і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного
стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Оскільки, у вчиненні адміні
стративного правопорушення винним себе не вважаю та не володію достатніми
знаннями у галузі законодавства про адміністративні правопорушення, мені необхідна кваліфікована правова
допомога при розгляді даної справи, зокрема, для складання й написання ґрунто
вних заперечень та пояснень,
надання додаткових документів, встановлення необхідних фактів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.59, 64 Конституції України, ч.1 ст.268 КУпАП, з метою всебічного, повного і
об’єктивного з’ясування обставин справи, вирішення

її в точній відповідності з законом,

П Р О Ш У:

1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

2. Надати мені можливість реалізувати моє право на правову допомогу

3. Надати мені час для вибору захисника моїх прав, у з
в’язку з чим розгляд справи про адміністративне
правопорушення відкласти на іншу дату.

4. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

«___»______________20___року __________________ (___________________)(підпис)


(П.І.Б)

12Посадовій

особі ДАІ МВС України

Інспектору
_________________________________

Спеціальне
звання___________________________

ПІБ_________________________________
______

___________
_______________________________


П.І.Б. (обвинуваченого, потерпілого)

__________________________________________

(місце проживання)

__________________________________________

(конт. тел.)

Члена ГО
«По боротьбі з корупцією та
незаконною діяльністю»
,

п
освідчення №
_________
КЛОПОТАННЯ


На виконання положень

ст.. 21, 280, 282, 284 Кодексу України про адміні
стративні правопорушення
,
відповідно до
вимог
п.2.15 Наказу МВС України №77 від 26.02.2009 "Про затвердження Інструкції
з
оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушен
ня у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху", з урахуванням характеру правопорушення, моєї особи, причин
та

умов, що сприяли вчиненню
адміністративного правопорушення, а саме:

Вибрати (
Наявність недоліків на дорожньому покритті

аявність недоліків
дорожніх знаків

аявність
недоліків дорожньої розмітки

аявність недоліків у інших засобів організації дорожнього руху

аявність
протиріч між засобами організації дорожнього руху
,п
ротиправні дії інших учасників дорожнього руху

наслідок
збігу тяжких особис
тих, сімейних чи інших обставин
,п
ід впливом сильного душевного хвилювання, яке було
викликане неправомірними або аморальними діями з боку третіх осіб


стані крайньої необхідності

еуважність
н
еобережність
, або і
нше (вказати
)

Наявн
ості у мене

пом'якшуючих
обставин
:

Вибрати (
Відсутність правопорушень на протязі останнього року

енавмисність дій у скоєнні
правопорушення

ідсутність наміру у скоєнні правопорушення

аявність малолітніх дітей у сім’ї

аявність
старих батьків на утриманні

кладне матеріальне
становище сім’ї
,моє щ
ире каяття
, або інше (вказати)прошу вас:


1)

залучити моє клопотання до протоколу №_
__
___ по справі про адміністративне правопорушення
;

2)

застосувати до мене захід громадського впливу͖

3)

звільнити мене від адміністративної відповідальності

за правопорушення, відповідальність за скоєння
якого передбачена ________ст. КУпАП, та

винести постанову про закриття справи у зв'язку із
застосуванням до мене заходу громадського впливу
;

4)

передати матеріали по адміністративній справі на розгляд

до

Г
ромадс
ької організації

«По боротьбі з
корупцією та незаконною діяльністю»
, членом якої я є, шляхом направлення повідомлення

за адресою:
09800, Київська обл., Тетіївський р
-
н, м. Тетіїв,
а
/
с 84


«___»______________20___року _ _________________
(___________________)


(підпис)(П.І.Б)

13


"
Телефони довiри" управлiнь ДА= областей

Пiдроздiли Державтоiспекцiї

код

телефон

Департамент ДА
I

МВС України

044

272
-
4659

УДА
I

УМВС України в АР Крим

0652

25
-
45
-
97

ВДА
I

УМВС України в В
i
нницьк
i
й област
i

0432

21
-
33
-
33

ВДА
I

УМВС України в Волинськ
i
й област
i

03322

96
-
2
-
44

УДА
I

УМВС України в Дн
i
пропетр
i
вськ
i
й област
i

056

744
-
51
-
92

УДА
I

УМВС України в Донецьк
i
й област
i

062

345
-
23
-
30

ВДА
I

УМВС України в Житомирськ
i
й област
i

0412

40
-
73
-
41

ВДА
I

УМВС України в Закарпатськ
i
й област
i

0312

61
-
27
-
35

УДА
I

УМВС України в Запор
i
зьк
i
й област
i

0612

39
-
86
-
20

ВДА
I

УМВС України в
I
вано
-
Франк
i
вськ
i
й област
i

03422

30
-
5
-
73

УДА
I

ГУМВС України в Київськ
i
й област
i

044

249
-
8402

УДА
I

ГУМВС України в м.Київ

044

213
-
70
-
64

ВДА
I

УМВС України в К
i
ровоградськ
i
й област
i

0522

37
-
75
-
33

УДА
I

УМВС України в Луганськ
i
й област
i

0642

95
-
32
-
32

УДА
I

УМВС України в Льв
i
вськ
i
й област
i

0322

64
-
69
-
41

ВДА
I

УМВС України в Миколаївськ
i
й област
i

0512

21
-
20
-
91

УДА
I

УМВС України в Одеськ
i
й област
i

0482

45
-
90
-
65

ВДА
I

УМВС України в Полтавськ
i
й област
i

0532

59
-
07
-
64

ВДА
I

УМВС України в Р
i
вненськ
i
й област
i

0362

63
-
58
-
21

ВДА
I

УМВС України в Сумськ
i
й област
i

0542

21
-
31
-
46

ВДА
I

УМВС України в м. Севастополь

0692

57
-
00
-
00

ВДА
I

УМВС України в Терноп
i
льск
i
й област
i

03522

52
-
38
-
86

УДА
I

УМВС України в Харк
i
вськ
i
й област
i

057

43
-
07
-
61

ВДА
I

УМВС України в Херсонськ
i
й област
i

05522

704
-
15
-
81

ВДА
I

УМВС України в Хмельницьк
i
й област
i

03822

22
-
0
-
37

ВДА
I

УМВС України в Черкаськ
i
й област
i

0472

39
-
32
-
11

ВДА
I

УМВС України в Черн
i
г
i
вськ
i
й област
i

04622

26
-
3
-
16

ВДА
I

УМВС України в Черн
i
вецьк
i
й област
i

0372

55
-
05
-
13

14


Т
елефонні номери діючих стаціонарних постів дорожньо
-
патрульної служби
Державтоінспекції МВС України


з/п

Стаціонарні пости (що входять до Єдиної дислокації)

Номер телефону

Назва поста

Місце розташування

Автономна Республіка Крим

1.


Перекоп


61 кма/д Т
-
22
-
02 Каховка


Армянськ

(091) 3582623


2.


Турецький Вал


115 кма/д М
-
17 Херсон


Джанкой


Феодосія


Керч

(091) 3582624


3.


Чонгар


525 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(091) 3582622


4.


Ангарський перевал


688 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(091) 3582621

Вінницька область

5.


Комсомольське


64 кма/д М
-
21 Житомир


Могилів
-
Подільський

(04342)32299
(097) 4675472


6.


Літин


346 кма/д М
-
12 Стрий


Тернопіль


Кіровоград


Знам’янка

(04347)36145
(098) 7444335


7.


Краснопілка


510 кма/д М
-
12 Стрий


Тернопіль


Кіровоград


Знам’янка

(04334)51238
(093) 5715738

Дніпропетровська область

8.


Новомосковський


24 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(091) 3391828


9.


Солонянський


437 кма/д Н
-
08 Бориспіль


Дніпропетровськ


Запоріжжя

(091) 3391829


10.


Криничанський


152 кма/д М
-
04 Знам’янка


Луганськ


Ізварине

(091) 3391830


11.


Першотравенський


327 кма/д М
-
04 Знам’янка


Луганськ


Ізварине

(091) 3003181

Донецька область

12.


Михайлівка


420 кма/д М
-
04 Знам’янка


Луганськ


Ізварине

(06237) 23694
(095) 2800932


13.


Слов’янськ


671 кма/д М
-
03 Київ


Харків


Довжанський

(06262) 29118
(099) 1218066


14.


Дебальцеве


757 кма/д М
-
03 Київ


Харків


Довжанський

(06249)

22190
(095) 2800931


15.


Мангуш


620 кма/д М
-
14 Одеса

Мелітополь


Новоазовськ

(0629) 525454
(095) 2800929


16.


Волноваха


178 кма/д Н
-
20 Слов’янськ


Донецьк


Маріуполь

(06244) 41524
(050) 3476484

Житомирська область

17.


Кочерів


86 кма/д М
-
06 Київ


Чоп

(0412) 468683
(098) 8793225

Закарпатська область

15


18.


Лазещина


207 кма/д Н
-
09 Мукачеве


Івано
-
Франківськ


Рогатин


Львів

(094) 9184760
(097) 5036844


19.


Нижні Ворота


717 кмМ
-
06 Київ


Чоп


(03124) 44749
(03136) 24007
(063) 1780720


20.


Велика Копаня


52 кма/д Н
-
09 Н
-
09 Мукачеве


Івано
-
Франківськ


Рогатин


Львів

(03124) 44752
(097) 6477730

Запорізька область

21.


Василівка


341 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(061)
7573675


22.


Мелітополь
-
Південь


417 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(061) 9440192

Київська область

23.


Кагарлик


81 кма/д Н
-
01 Київ


Знам’янка

(04573) 54093


24.


Біла Церква


79 кма/д М
-
05 Київ


Одеса

(04563) 53272


25.


Березань


77 кма/д М
-
03 Київ


Харків


Довжанський

(04576) 62001


26.


ГЕС


27 кма/д Т
-
10
-
01 Київ


Вишгород


Десна

(044) 5792033,
(04596) 58558


27.


Переяслав
-
Хмельницький


44 кма/д Н
-
08 Бориспіль


Дніпропетровськ


Запоріжжя

(04567) 51406;
(04567) 54480

місто Київ

28.


Сосновий Бір


Житомирське шосе, 19


(044) 4240536
(097) 5511490


29.


Биківня


Броварський проспект, 32
-
Б


(044) 5137675
(097) 5511448


30.


Червоний Хутір


Київ


Харків (Харківська площа)


(044) 563
-
98
-
63
097
-
551
-
15
-
03


31.


Бензоколонка

Київ Одеса (просп. Ак.Глушкова, 40
-
А)

(044) 5260338
(097) 5511554


32.


Богатирська

вул. Богатирська, 32
-
Е


(044) 4124879


33.


Гостомель


Гостомельське шосе, 1/1
-
Б


(044) 4438010

Кіровоградська область

34.


Олександрівка


243 кма/д Н
-
01 Київ


Знам’янка

(05242) 31712
(066) 3916027

Луганська область

35.


Красний Луч


800 кма/д М
-
03 Київ


Харків


Довжанський

(06432) 25815
(066) 2231390


36.


Щастя


72 кма/д Н
-
21 Старобільськ


Луганськ


Красний Луч


Макіївка


Донецьк

(0642) 962002
(095) 2912492


37.


Михайлівський


563 кма/д М
-
04 Знам’янка


Луганськ


Ізварине

(06441) 92334
(050) 8106857


38.


Лисичанськ


178 кма/д Р
-
66 Демино


Олександрівка


Сватове


Лисичанськ


Луганськ

(095) 1574877

1639.


Сватове


131 кма/д Р
-
07 Чугуїв


Мілове


(066) 6743939

Львівська область

40.


Великосілки


503 кма/д М
-
06 Київ


Чоп

(03264) 21689
(067) 6707522


41.


Зимна Вода


10 кма/д М
-
11 Львів


Шегині

(03230) 31558
(068) 5011489


42.


Добряни


609 кма/д М
-
06 Київ


Чоп

(067) 3681562

Миколаївська область

43.


Коблеве


57 кма/д М
-
14 Одеса


Мелітополь


Новоазовськ

(05153) 96152
(066) 4724350


44.


Южноукраїнськ


110 кма/д Р
-
06 Ульяновка


Миколаїв

(05136) 57727
(050) 6837153

Одеська область

45.


Дачне


452 кма/д М
-
05 Київ


Одеса

(048) 7434417
(096) 3784833


46.


Платоново


320 кма/д М
-
05 Київ


Одеса

(094) 9466022
(093) 5715101


47.


Два стовпа


23 кма/д М
-
05
-
01 Об’їзд м. Одеси

(048) 7401167
(096) 3784855


48.


Кринички


191 кма/д М
-
15 Одеса


Рені

(048) 7401165
(067) 7678973
(096) 3784770

Рівненська область

49.


Сарни


302 кма/д М
-
07 Київ


Ковель


Ягодин

(03633) 43122
(063)
3449140
(066) 0396739


50.


Опариси


432 кма/д М
-
06 Київ


Чоп

(03633) 43122
(063) 3261564

Сумська область

51.


Глухів


208 кма/д М
-
02 Кіпті


Глухів


Бачівськ


(05444) 22755
(066) 7145688


52.


Климентове


72 кма/д Н
-
12 Суми


Полтава

(05446)
25082
(066) 8088474

Тернопільська область

53.


Зборів


89 кма/д Н
-
02 Львів


Тернопіль

(03540) 22600
(096) 7011830


54.


Підволочиськ


190 кма/д М
-
12 Стрий


Тернопіль


Кіровоград


Знам’янка

(03543) 22803
(096) 7011811


55.


Чортків


395 кма/д М
-
19 Доманове


Ковель


Чернівці


Тереблече

(03552) 26223
(03552) 26195
(096) 9568181

Харківська область

56.


Кордон


37 кма/д М
-
20 Харків


Щербаківка

(057) 7589994
(066) 9060190

1757.


Пісочин


471 кма/д М
-
03 Київ


Харків


Довжанський

(057) 7428039
(099) 4365254

Херсонська область

58.


Пассат


11 кма/д М
-
17 Херсон


Джанкой


Феодосія


Керч

(095) 5382582
(05542) 22212


59.


Шилова Балка


56 кма/д Р
-
47 Херсон


Нова Каховка


Генічеськ

(067) 5522122
(05546) 73338


60.


Азов


500 кма/д М
-
18 Харків


Сімферополь


Алушта


Ялта

(098) 8965656
(05534)3
-
33
-
08

Хмельницька область

61.


Гриців


102 кма/д Р
-
32 Кременець


Біла Церква


Ржищів

(03840) 20390
(067) 8643922


62.


Бохни


320 кма/д М
-
12 Стрий


Тернопіль


Кіровоград


Знам’янка

(03857) 20397
(067) 8643788

Черкаська область

63.


Умань


209 кма/д М
-
05 Київ


Одеса

(063) 4169568


64.


Золотоноша


121 кма/д Н
-
08 Бориспіль


Дніпропетровськ


Запоріжжя

(067) 4728460

Чернігівська область

65.


Кіпті


98 кма/д М
-
01 Київ


Чернігів


Нові Яриловичі

(04646)41976
(093) 1434976


66.


Вертіївка


50 кма/д М
-
02 Кіпті


Гліхів
-

Бачівськ


(04631)68143
(098) 1074080


67.


Новоселівка


8 кма/д Р
-
12 Чернігів


Мена


Сосниця


Грем’яч

(0462)915095
(067) 2732938

Чернівецька область

68.


Атаки


304 кма/д Н
-
03 Житомир


Чернівці

(03731) 21395
(098) 7484280


69.


Вижниця


42 кма/д Р
-
62 Від а/д Р
-
24 (Криворівня)


Вижниця


Сторожинець


Чернівці

(03730) 23323
(098) 7484281


70.


Звенячин


450 кма/д М
-
19 Доманове


Ковель


Чернівці


Тереблече

(03737) 23648
(098) 7484282


71.


Новодністровськ


17 кма/д Т
-
02
-
11 Вербовець


Новодністровськ


Білоусівка


автодорога Р
-
63

(03741) 34909

(098) 7484284


72.


Оршівці


206 кма/д Н
-
10 Стрий


Івано
-
Франківськ


Чернівці


Мамалига

(03736) 62727
(098) 7484283

18


В комплекс
справочных
услуг, предоставляемых партнерами
нашей
организации членам нашей организации по всей территории Украины 24

часа в
сутки, 7 дней в неделю
,

365 дней в году входят:


Один звонок на г
о
ряч
у
ю линию колл
-
центра, позволяет получить справочную
информацию по всем вышеперечисленным вопросам.

19


ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» декларує свою
відкритість для співпраці. Ми відкриті абсолютно для кожного, хто підтримує
наші прагнення в подоланні корупції та незаконної діяльності.

Щ
об стати членом нашої організації необхідно власн
оруч заповнити заяву
про вступ до організації та надіслати її нам у відсканованому вигляді
н
а
електронн
у

адрес
у
:

[email protected]

або поштою, також до заяви
необхідно надати фото для виготовлення посвід
чення.

Зі Статутом, Положенням
про порядок обліку, Положенням про вступні та членські внески, можна
ознайомитись на офіційному сайті нашої організації
:
www
.
public
.
org
.
uaНаші контактні данні:

с
айт
:
www
.
public
.
org
.
ua

E
-
mail
:
public
.
org
.
ua
@
gmail
.
com

тел.
:+38 098
-
68
-
098
-
61,
факс
: +38

067

236
-
88
-
09

адреса
:
09800, Київська
обл
.
,

Тетіївський район, м. Тетіїв,
а/с 84
.

р/р

26004053129811
в

ПАТ «ПриватБанк»
,
МФО 321842

Є
ДРПОУ

38207823
,
ГО «
По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю
»

Призначення платежу:

«Вступні та членські внески
ГО «
По боротьбі з корупцією та
незаконною діяльністю
»
», або «Благодійні внески на статутну діяльність
ГО «
По
боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю
»
»Жодного хабара
-

діємо лише в рамках Закону!


Приложенные файлы

  • pdf 1292977
    Размер файла: 718 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий