Bilety_H&ampE_UA


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

БІЛЕТ №
1


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


При диспансерному обстеженні жінка
(
46

років
, бухгалтер)

пред’явила

скарги на
підвищену втомлюваність, відчуття спраги, частий діурез.

При обстеженні було встановлено: зріст жінки
-

160 см, маса тіла
-

82 кг, об’єм талії
-

90
см, об’єм стегон
-

100 см, артеріальний тиск
-

145/95

мм рт. ст.
, пульс у стані спокою
-

74
удари на хвилину.

При опитуванні жінки встановлено, що режим харчування 3
-
х разовий. В раціон
харчування майже щоденно включаються м’ясо
(переважно свинина), різні крупи, овочі
(переважно картопля), два
-
три рази на тиждень молоко та молочнокислі продукти. Рідко до
раціону включаються риба, морепродукти, свіжі фрукти і овочі. Перевагу віддає жирним і
солодким стравам.

Результати лабораторни
х досліджень:

ХС (холестерин) загальний


5,5 ммоль/л

ХС ЛПНЩ


3,4 ммоль/л

ХС ЛПВЩ


0,8 ммоль/л

Тригліцериди


2,3 ммоль/л

Глюкоза натще у плазмі крові


7,1
ммоль/л

На підставі обстеження лікар поставив діагноз: сахарний діабет ІІ типу.


1. Дати гігієнічну оцінку ситуації, розрахувати біомас
-
індекс, індекс ОТ/ОС,
оцінити харчовий статус жінки.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоро
в’я пацієнта.

3. Прогнозувати наслідки впливу чинників ризику на стан здоров’я
пацієнта.


4. Розробити і обґрунтувати конкретні профілактичні заходи з оптимізації
харчового статусу пацієнтки.2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

методика від
бору проби води з розподільчої мережі для
санітарно
-
хімічного аналізу.

БІЛЕТ № 2


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Під час санітарного обстеження умов проведення занять з фізичного виховання у
загальноосвітній школі отрима
ні наступні дані. На земельній ділянці виділено функціональні
зони: навчальну, фізкультурно
-
спортивну, відпочинку, господарську. Процент забудови
земельної ділянки


25%, площа озеленіння


15%. Фізкультурно
-
спортивна зона розміщена
поруч із навчальною. На
вколо футбольного поля влаштована доріжка довжиною 100 м без
спеціального покриття. Майданчики зі спортивними снарядами та для ігор з м’ячем
розміщені на відстані 20 м від вікон навчальних приміщень, їх огорожа потребує ремонту,
ями для стрибків у довжину
і висоту заповнені піском без тирси. Тверде покриття
спортивних майданчиків потребує ремонту.

Фізкультурно
-
спортивний зал розташований на І поверсі в окремому блоці шкільної
будівлі, обладнаний 2 роздягальнями

з туалетами без душових, має вихід на земельн
у
ділянку. Площа спортивного залу


540 м
2

(30х18 м), кімнати для знаряддя


18 м
2
.


1. Дати гігієнічну оцінку місць проведення занять з фізичного виховання у школі.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я школярів.

3. Визна
чити необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4. Дати гігієнічні рекомендації щодо поліпшення умов проведення занять з
фізичного виховання школярів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

.
Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи та вик
ладіть методику
вимірювання швидкості руху повітря за допомогою крильчастого анемометра.БІЛЕТ № 3


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Класне приміщення розташоване на 2
-
му поверсі шкільної будівлі і в класі навчаютьс
я
25 учнів. Розмір класу 9 х 6 х 3,5 м; природне освітлення здійснюється через три вікна
розміром 2,5 х 2,2 м. Висота підвіконня 0,8 м, відстань від верхнього краю вікна до стелі 0,2
м. Штучне освітлення здійснюється люмінесцентними лампами ЛТБ (7 світильн
иків по 4
лампи потужністю 40 Ватт). Рівень штучної освітленості робочих місць 310 лк (на вулиці
12000 лк).

Для вентиляції приміщення передбачено 3 фрамуги розміром 0,7 х 1,5 м, які
відчиняють щогодини на 10 хв. Швидкість руху повітря у фрамугах при наскрі
зному
провітрені 1 м/сек. Аналіз хімічного складу повітря виявив: перед першим уроком вміст СО
20,03 %, після 4
-
го уроку вміст СО
20,05 %.


1. Дати гігієнічну оцінку планування, світлового режиму та режиму вентиляції
класу.

2. Встановити етіологічні ф
актори або/та фактори ризику для здоров’я школярів.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої дається
гігієнічна оцінка ситуації.

4. Дати гігієнічні рекомендації щодо оздоровлення шкільного середовища та
скласти програму профілактичн
их оздоровчих заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

:

викладіть методику проведення хронометражних
досліджень при вивченні умов праці.

БІЛЕТ № 4


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


У загальноосвітн
ій школі на 1200 місць виробничі майстерні (столярна і слюсарна)
розташовані в окремому приміщенні і розраховані на 13 робочих місць кожна. У столярній
майстерні верстаки висотою 80,5 см розташовані перпендикулярно вікнам. Відстань між
верстаками 0,6 м, мі
ж рядами верстаків


1,2 м. У слюсарній майстерні верстати для обробки
металу висотою 95 і 87 см (від підлоги до губок тисків) обладнані захисними екранами.
Кожне робоче місце забезпечено табуретками висотою 40 см з розміром сидіння 35х35 см та
дев’ятьма п
ідставками висотою 5, 10, 15 см (по три підставки кожного розміру). Верстаки
розміщені так, що світло падає на робоче місце справа. Відстань між рядами верстаків


1 м,
від внутрішньої стінки до верстаків


0,5 м, відстань між тисками


0,8 м.1
. Дати гігієнічну оцінку обладнання майстерень.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я школярів,
які мають місце в даних навчальних приміщеннях.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої дається
гігієн
ічна оцінка ситуації.

4. Дати гігієнічні рекомендації щодо поліпшення умов трудового виховання.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи психрометра та
продемонструйте вміння визначення відносної вологості та температури
повітря в
приміщенні.

БІЛЕТ № 5


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


У кабінеті інформатики навчально
-
виховного закладу, де проводиться заняття з учнями
7
-
го класу із застосуванням персональних комп’ютерів (ПК), мікр
оклімат характеризується
такими показниками: температура повітря


21ºС, відносна вологість


70 %, швидкість руху
повітря


0,2 м/с. Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,3 м від
екрану в діапазоні довжини хвиль 400
-
320 нм складає 2

вт/м
2
, в діапазоні 280
-
200 нм
ультрафіолетове випромінювання відсутнє. Штучне освітлення здійснюється системою
загального освітлення (люмінесцентні лампи), рівень освітленості на клавіатурі


300 лк, на
столі


300 лк. Кабінет обладнано столами для ПК, ви
сота яких регулюється в межах
460
-
760 мм.

Структура уроку за даними хронометражу: вступна частина


10 хвилин, основна
частина


30 хвилин, заключна частина


5 хвилин. Безперервна робота з екраном ПК,
включаючи пояснення вчителя


30 хвилин, п
ісля роботи за екраном монітору вправи з
метою профілактики втоми органу зору не проводяться.


1. Дати гігієнічну оцінку організації уроку інформатики.

2. Визначити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я учнів.

3. Визначити необхідну н
ормативну документацію, на підставі якої дається
гігієнічна оцінка ситуації.

4. Дати гігієнічні рекомендації щодо оптимізації навчально
-
виховного процесу в
комп’ютерних класах.


2 ЕТАП ІСПИТУ.Стандартне вміння з ОКХ:
викладіть методику відбору п
роби ґрунту з земельної ділянки
для бактеріологічного дослідження.БІЛЕТ № 6


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧАПідручник для 2
-
го класу (читанка) має такі характеристики: вага


410 г, обкладинка
тверда із гладкого папе
ру; папір сторінок білий, з глянцем; у світлі, що проходить крізь
папір, помітна хмарність; шрифт сторінки, що знаходиться нижче, не просвічується; текст
надруковано рубленою гарнітурою, шрифтом кеглем 16, місткість шрифту 6,4 на 18 мм
строки, довжина стро
ки 126 мм, інтерліньяж


4 пункта, фарба чорного кольору, кольорові
заголовки, окремі штрихи літер стираються сухим ватним тампоном. Ілюстративність
видання 25%. Кількість переносів


6,8 на 1 сторінці.


1. Дайте гігієнічну оцінку підручника.

2. Встановит
и етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я дитини.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої дається
гігієнічна оцінка підручника.

4. Обґрунтувати гігієнічні заходи щодо поліпшення якості поліграфічної продукції
для

дітей.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику розрахунку коефіцієнту природного
освітлення у навчальній аудиторії.


БІЛЕТ № 7


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Класне приміщення розташо
ване на першому поверсі шкільної будівлі. У класі 30
учнів. Довжина класу 9 м, ширина 6 м, висота 3,4 м. Природне освітлення здійснюється через
три вікна розмірами 2,5х2,6 м кожне. Висота підвіконня


0,8 м, відстань від верхнього краю
вікна до стелі


0,2

м. Штучне освітлення здійснюється люмінесцентними лампами (9
світильників по 4 лампи в кожному потужністю 40 Вт). Рівень освітленості робочих місць


240 лк, дошки
-

350 лк. Мінімальна природна освітленість на робочих місцях 270 лк, під
відкритим небом


12 000 лк. Для вентиляції приміщення передбачено три фрамуги розміром
0,5х1 м, які відчиняються щогодини на 10 хвилин. Швидкість руху повітря у фрамугах
0,3 м/с. Аналіз хімічного складу повітря виявив: перед першим уроком вміст СО
20,06%,
після

3
-
го уроку вміст СО
20,12%.1. Дати гігієнічну оцінку планування, світлового режиму та режиму вентиляції
класної кімнати.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я школярів.

3. Визначити необхідну нормативну документацію
, на підставі якої дається
гігієнічна оцінка ситуації.

4. Дати гігієнічні рекомендації щодо оздоровлення шкільного середовища та
скласти програму медико
-
профілактичних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

5. Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику відбору
проби ґрунту з земельної
ділянки для бактеріологічного дослідження.БІЛЕТ № 8


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


У загальноосвітній школі навчається 784 учні. Обстеження, які були проведені в 2005
році, виявили: 55 у
чнів мають дисгармонійний фізичний розвиток (з них 30


за рахунок
значного дефіциту маси тіла, а 25


за рахунок її надлишку), 70 дітей мають порушення
постави (з них у 11


сколіоз І ступеню, 5


сколіоз ІІ ступеню), 90 учнів


міопію слабкого
ступеню. 7
8 учнів страждають на інші хронічні захворювання, але з них у 38


вегето
-
судинна дистонія за гіпертонічним типом. Протягом року не звертались за медичною
допомогою 104 школяра.

Під час медичного обстеження учнів цієї школи в 2010 році (780 дітей) виявлен
о:
дисгармонійний фізичний розвиток мають 60 школярів (з них 45


за рахунок значного
дефіциту маси тіла, а 15


за рахунок її надлишку), порушення постави


82 учня (сколіоз І
ступеня


20, ІІ ступеня


9). Порушення зору виявлено у 103 учнів, з них міопі
ю середнього
ступеню діагностовано у 11. Інші хронічні захворювання виявлено у 115 дітей, але з них
вегето
-
судинну дистонію за гіпертонічним типом


у 75 школярів. Протягом року не
звертались за медичною допомогою 64 учня.


1. Дати оцінку стану здоров’я ш
колярів з визначенням основних тенденцій процесу
його формування в динаміці 5 років.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я учнів.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої даєте
гігієнічну оцінку ситу
ації.

4. Розробити план гігієнічних досліджень та профілактично
-
оздоровчих заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

.
Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи анемометру і
продемонструйте вміння роботи з приладом.БІЛЕТ № 9


1
ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧАВ загальноосвітній школі № 84 у 2007 році навчалося 1010 учнів. Поглиблений
медичний огляд виявив 71 дитину з дисгармонійним фізичним розвитком, з них із значним
дефіцитом маси тіла і її надлишком 27 і 33 учня відп
овідно, а 11 учнів мають ожиріння І
-
го
та ІІ
-
го ступеня; порушення постави мають 97 учнів, у т.ч. сколіоз І
-
го ступеня 17 учнів, ІІ
-
го
ступеня


8 учнів. Міопія слабкого ступеня відмічена у 77 учнів, середнього у 17 та високого
у 7 учнів.

Інші хронічні зах
ворювання встановлені у 93 учнів, в т.ч. 26 учнів


вегето
-
судинна
дистонія по гіпертонічному типу. На протязі року не зверталися за медичною допомогою 172
учня.

Під час медичного обстеження учнів цієї школи у 2012 році (988 учнів) встановлено: 83
учня маю
ть дисгармонійний фізичний розвиток (23 учнів


значний дефіцит маси тіла, 35
учнів мають надлишкову масу тіла, а у 25 учнів встановлено ожиріння І


ІІ
-
го ступеня)
порушення постави встановлено у 131 учня (сколіоз І
-
го ступеня 26 учнів, ІІ
-
го ступеня


30

учнів). Міопія слабкого ступеня встановлена у 81 школяра, середнього


33 учні, високого


32 учнів. Іншими хронічними хворобами страждає 132 учня, але з них у 59 учнів встановлена
вегето
-
судинна дистонія за гіпертонічним типом. На протязі року не звертав
ся за медичною
допомогою 81 учень.


1. Дайте оцінку стану здоров’я школярів з визначеннями основних тенденцій
процесу його формування в динаміці за 5 років.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику здоров’я учнів.

3. Визначити нормативну до
кументацію на підставі якої даєте гігієнічну оцінку
ситуації.

4. Розробити план гігієнічних досліджень профілактично
-
оздоровчих заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

.
Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику визначення концентрації
газоподібних забруднень у
повітрі житлової зони населених місць.


БІЛЕТ № 10


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Дівчина, 16 років, після закінчення 9
-
ти класів загальноосвітньої середньої школи
влаштовується на роботу у будівельний трест учнем штука
тура. Під час медичного огляду
встановлено: скарги на здоров’я відсутні. Об’єктивно: довжина тіла 166 см, маса тіла 51 кг,
обвід грудної клітки 76 см, формула статевого дозрівання Ах
2
Р
2
М
22
Ме (14 років).
Функціональні показники: динамометрія правої кисті


22 кг, лівої кисті


21 кг;
ЖЕЛ


2500 мл. Шкіра чиста, блідо
-
рожева, зів чистий, пальпуються множинні шийні і
підщелепні лімфовузли. В легенях перкуторно легеневий звук, дихання везикулярне. Межі
серця: ліва


на 1,5 см ліворуч від сере
дньої лінії, права


0,5 см праворуч від грудини,
верхня


ІІ міжреберря. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці і у точці
Боткіна. Пульс 78 уд/хв, ритмічний. АТ


110/60 мм рт.ст. Живіт м’який. Печінка не
виходить із під ребер, безболісна при

пальпації.

Аналіз крові: еритроцитів


3,0 х 10
12
/л, гемоглобін


105,0 г/л, кольоровий показник


0,7, лейкоцитів


7,5 х 10
9
/л, СОЕ


15 мм/год. Ревмопроби негативні. Аналіз сечі:
патологічних змін не виявлено. ЕКГ: ритм синусовий, правильний, дещо зни
жений зубець Т.
Рентгенографія грудної клітини: мітральна конфігурація серця. Дані анамнезу: протягом
останнього року хворіла респіраторним захворюванням 3 рази, перенесла вітряну віспу і в 12
років перенесла ревматизм в активній фазі, після якого сформува
лась недостатність
мітрального клапану; в 13 років перенесла операцію з приводу хронічного тонзиліту,
отримувала протягом 3
-
х років протирецидивне лікування; в 15 років знята з диспансерного
обліку.1. Дати оцінку професійної придатності підлітка.

2. Вс
тановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої даєте
гігієнічну оцінку ситуації.

4. Розробити програму проведення профконсультативної роботи з підлітком.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику визначення концентрації
газоподібних забруднень у повітрі житлової зони населених місць.

БІЛЕТ № 111 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Навчальний розпорядок занять у школі №
21.
У
чні другого класу навчаються у першу
зміну. Розклад занять у другому класі наступний:

Понеділок:

1. Читання

2. Математика

3. Англійська мова

4. Українська мова

Вівторок:

1.

Читання

2.

Математика

3.

Фізичне виховання

4.

Українська мова

5.

Я і Україна

Середа:

1.

Музика

2.

Читання

3.

Українська мова

4.

Математика

5.

Основи здоров’я

Четвер:

1.

Українська мова

2.

Англійська мова

3.

Математика

4.

Фізичне виховання

5.

Образотворче
м
истецтво

П’ятниця:

1.

Математика

2.

Читання

3.

Трудове навчання

4.

Трудове навчання


І зміна:

1. 8
309
15


2. 9
2510
10


3. 10
2011
05


4. 11
3512
20

5. 12
30


13
15


6. 13
2514
20


Бал складності по днях
неділі:

Понеділок


15,6

Вівторок

10,2

Середа

10,2

Четвер

13,9

П

ятниця


6,71. Дати гігієнічну оцінку навчального розпорядку та розкладу занять
учнів другого
класу, які навчаються в першу зміну в школі.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я учнів
другого класу.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої даєте
гігієнічну оцінку ситуації.


4. Роз
робити та обґрунтувати комплекс гігієнічних заходів щодо оптимізації
навчального розпорядку та розкладу занять.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику визначення часу зорово
-
моторної
реакції працівника.
БІЛЕТ № 1
2


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Для дітей дошкільного віку придбали іграшки „Стіл кухонний з мийкою” вагою по
620 г, іграшка представляє собою діючу модель мийки посуди зі столом розміром
300х150х80 мм, виготовлену із полістиролу біло
го кольору. Має 8 деталей, що легко
відокремлюються (крани, ручки, крючки), 5 з яких


розміром менше 30 мм. Іграшка має
сторонній запах 1 бал. До дії слини та поту матеріал стійкий.


1. Дати гігієнічну оцінку іграшці.

2. Встановити етіологічні фактори
або/та фактори ризику для здоров’я дітей.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої даєте
гігієнічну оцінку.

4. Розробити та обґрунтувати гігієнічні заходи щодо поліпшення іграшки „Стіл
кухонний з мийкою” за вище переліченими па
раметрами.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення потужності
еквівалентної дози гама
-
опромінення за допомогою портативного дозиметру та дайте
гігієнічну оцінку отриманим результатам.БІЛЕТ № 13

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


В травні до санітарно
-
епідеміологічної станції поступило повідомлення про виникнення
захворювання однієї сім’ї. З’явилася нудота, загальна слабкість, головокружіння. Через
годину почалось блюван
ня, яке супроводжувалося біллю в ділянці шлунка. Блювання було
на протязі доби, проносу не було. При огляді


блідість шкіри, жовтяниці не виявлено. Після
надання першої медичної допомоги стан потерпілих покращився. Один із членів сім’ї
(хлопчик) був госпі
талізований. На 2
й

день у нього з’явилася жовтяниця, яка залишалася на
протязі 5 діб, на 17 добу він був виписаний здоровим. При санітарно
-
епідеміологічному
дослідженні було встановлено, що захворювання почалось через 8 годин після вживання з
їжею свіжих г
рибів, які купили на ринку. Гриби посмажили на олії. Найбільшу кількість
грибів з’їв хлопчик.


1. Дати висновок про характер захворювання. Вказати на основні клінічні
симптоми при отруєнні блідою поганкою, зморшками.

2. Назвати причини і обставини виникн
ення харчового отруєння.

3. Назвати документ, який регламентує порядок розслідування харчових отруєнь.


4.Намітити заходи з профілактики харчових отруєнь грибами.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику визначення температури п
овітря у
виробничому приміщенні.


БІЛЕТ № 14


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


До санітарно
-
епідеміологічної станції надійшло

повідомлення про захворювання в
дитячому садку. Захворювання у дітей почалось через 2
-
5 годин після вживання сиру з
цукром під час сніданку. У потерпілих з’явилася нудота, блювання, у деяких багаторазове,
появився різкий біль у надчеревній ділянці. Темпер
атура у більшості потерпілих була
нормальною, у 3
-
х
-

субфібрільною. У всіх потерпілих відмічалась блідість шкіри, в’ялість.
Після надання першої медичної допомоги прояви інтоксикації проходили на протязі 3
-
4 діб.
При санітарно
-
епідеміологічному розслідува
нні було установлено, що сир перемішувався з
цукром прачкою, яка допомагала повару в приготуванні їжі. До роздачі дітям сир,
перемішаний з цукром, довгий час зберігався при кімнатній температурі. При медичному
огляді у прачки виявили малі інфіковані порізи

на пальцях рук.


1. Дати висновок про характер захворювання і назвати лабораторні дослідження,
які необхідно провести для підтвердження діагнозу.

2. Назвати причину і обставини виникнення даного харчового отруєння.

3. Назвати документ, який регламентує

порядок розслідування і обліку харчових
отруєнь.

4. Визначити, які профілактичні засоби необхідно провести для профілактики
захворювань аналогічного характеру.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

.
Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику визначення відносної вол
огості
повітря за допомогою психрометру.

БІЛЕТ № 15

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧАХворий перебуває на стаціонарному
лікуванні з діагнозом гіпертонічна хвороба ІІ
-
Б
стадії. З анамнезу відомо, що він працює в конструкторському бюро керівником відділу.
Робота пов’язана з нервово
-
емоційною напругою. При харчуванні перевагу віддає м’ясній,
жирній їжі, каву вживає щоденно, ін
коли


алкоголь, один
-
два рази на тиждень вживає рибу,
морепродукти, молоко і кисломолочні продукти, свіжі овочі та фрукти.


При обстеженні встановлено: зріст чоловіка
-

172 см, маса тіла
-

89 кг, об’єм талії
-

98 см, об’єм стегон
-

102
см, артеріальний тиск
-

170/95 мм рт. ст., пульс у стані спокою
-

90
ударів на хвилину.

Результати лабораторного дослідження крові хворого:

ХС (холестерин) загальний


6,2 ммоль/л

ХС ЛПНЩ


4,6 ммоль/л

ХС

ЛПВЩ


0,72 ммоль/л

Тригліцеріди


4,8 ммоль/л

Глюкоза натще


5,0 ммоль/л


1. Дати гігієнічну оцінку ситуації, розрахувати біомас
-
індекс, індекс ОТ/ОС,
оцінити харчовий статус пацієнта.

2. Встановити етіоло
гічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я пацієнта.

3. Прогнозувати наслідки впливу чинників ризику на стан здоров’я пацієнта.

4. Розробити і обґрунтувати профілактичні засоби.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику від
бору проби води для подальшого
санітарно
-
бактеріологічного дослідження.

БІЛЕТ № 16


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Знаходячись в кінотеатрі, 16
-
річний А. відчув запаморочення і подвоювання контурів
предметів на екран
і. Юнак пішов з кіносеансу додому. Там він застав батька з такими ж
ознаками захворювання. Незабаром симптоми захворювання підсилились: відмічалось
пониження гостроти зору, роздвоєння і біль в очах, затруднення дихання, розлад мовлення,
сухість у роті і гл
отці, нудота, блювання. Обидва були госпіталізовані в інфекційну лікарню.
На другий день помер батько.

Захворювання виникло через 12 годин після прийому в’ялених слабосолених карасів
домашнього приготування. В лабораторію були доставлені залишки карасів і

кров хворих.

У доставлених пробах риби був виділений токсин і токсигенна культура збудника
ботулізму типу Є.


1. Дати висновок про характер захворювання і назвати лабораторні дослідження,
які необхідно провести для підтвердження діагнозу.

2. Назвати п
ричину і обставини харчового отруєння.

3. Назвати документ, який регламентує порядок розслідування харчових отруєнь.

4. Розробити заходи профілактики аналогічних харчових отруєнь.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

визначте відносну вологіс
ть та температуру повітря в
приміщенні за допомогою психрометра.


БІЛЕТ № 17

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


В будинку відпочин
ку виник спалах харчового отруєння. Клінічна картина
захворювання: інкубаційний період 2 години, температура нормальна, нудота, часте
блювання, загальна слабкість, перебіг хвороби 1
-
2 дні.

Санітарно
-
епідеміологічним розслідуванням установлено, що продукто
м, який
спричинив захворювання є макарони з м’ясним фаршем, які відпочиваючі їли на вечерю.
Макарони були відварені зранку, змішані з м’ясним фаршем і залишені в каструлі на плиті
до вечері. На руках повара знайдені гнійні опіки. При бактеріальному дослідж
ені із
підозрілого блюда, промивних вод і змивів, які взяли на харчоблоці, виділена кишкова
паличка. На підставі цього був зроблений висновок, що харчове отруєння визвано
патогенними штамами кишкової палички.


1. Визначитись, чи правильно був зроблений ви
сновок про збудника, що спричинив
захворювання, які необхідні лабораторні дослідження треба провести для
підтвердження діагнозу.

2. Назвати причину і обставини
данного
харчового отруєння.

3. Дати висновок про характер харчового отруєння і назвати докумен
т, який
регламентує порядок розслідування харчових отруєнь.

4. Розробити засоби профілактики аналогічних харчових отруєнь.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роб
оти

кататермометру і
продемонструйте вміння

роботи з ним
.
БІЛЕТ № 18


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


При медичному огляді робітниць кондитерської фабрики, яке проводилось у березні, у
11%

осіб виявлено:


сухість і синюшність губ;


червона обвідка і рубці на них (хейлоз);


тріщини вуст (ангулярний стоматит);


гіпертрофіровані сосочки і червоний кінчик язика (глосіт);


себорейний дерматит носо
-
губних складок;


світлобоязнь.


1. Дати висново
к про харчовий статус обстежених. Дати визначення поняття та
класифікацію аліментарних захворювань.

2. Порекомендувати необхідні біохімічні дослідження для підтвердження діагнозу.

3. Назвати документ, що регламентує норми фізіологічних потреб населення
України у вітамінах.

4. Розробити заходи щодо попередження змін у харчовому статусі робітниць.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику вимірювання концентрації пилу у
повітрі робочої зони.

БІЛЕ
Т № 191 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Добовий раціон жінки
-
текстильниці (35 років, ІІ група інтенсивності праці) містить 50 г
білків, в тому числі тваринного походження
-

25 г, 70 г жирів, в тому числі рослинних
-

20 г,
370 г вуглеводів, 600
мг кальцію, 950 мг фосфору, 350 мг магнію, 14 мг заліза, вітамінів С
-

50 мг, В
1
-

1,3 мг, В
2
-

1,6 мг, В
6
-

1,8 мг, РР
-

16 мг, Д
-
3 мкг, А
-

0,9 мг.

Середньодобове споживання молока складає 300 г. Сир на протязі тижня включався в
раціон 1 раз. В раціон
харчування щоденно включене м’ясо (переважно куряче), овочі
переважно у вареному, тушкованому вигляді, один
-
два рази на тиждень, кисломолочні напої,
рибу, морепродукти, свіжі овочі та фрукти, крупи.


1. Дати гігієнічну оцінку раціону.

2. Дати висновок п
ро збалансованість білків, жирів, вуглеводів і мінеральних
речовин.

3. Назвати документ, який регламентує фізіологічну потребу в харчових речовинах
та енергії.

4. Розробити заходи щодо корекції харчового раціону текстильниці.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Ст
андартне вміння з ОКХ:

визначте відносну вологість та температуру повітря в
приміщенні за допомогою психрометра.

БІЛЕТ № 20

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


На профілактичний огляд прийшла жінка, 47 років, яка про
тягом 22 років працює на
кондитерській фабриці, зі скаргами на задишку під час фізичного навантаження,
головокружіння, періодичний головний біль, відчуття тяжкості у потилиці, серцебиття, біль в
області серця, пульсацію судин у скронях.

Обстеженням встано
влено: жінка має зріст 165 см, масу тіла
-

88 кг, об’єм талії
-

94 см,
об’єм стегон


120 см, артеріальний тиск 170/90 мм рт. ст., пульс у стані спокою 80 ударів на
хвилину.


Результати лабораторних досліджень крові:

ХС (холестерин) загальний


6,80 ммол
ь/л

ХС ЛПНЩ


4,20 ммоль/л

ХС ЛПВЩ


0,94 ммоль/л

Тригліцериди


6,12 ммоль/л

Глюкоза натще
-

5,5 ммоль/л


1. Розрахувати індекс маси тіла, оцінити харчовий с
татус пацієнтки та характер
біохімічних змін в організмі.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я
пацієнтки.

3. Прогнозувати наслідки впливу цих чинників на харчовий статус та стан
здоров’я пацієнта.

4. Розробити заходи щод
о оптимізації харчового статусу пацієнтки.


Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи люксметра і продемонструйте
вміння проведення вимірювань.

БІЛЕТ № 21


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Профілактичний медичний о
гляд балерин театру опери і балету віком 18
-
27 років
виявив підвищену захворюваність (3
-
4 рази на рік) на гострі респіраторні захворювання,
скарги на швидку втомлюваність під час репетицій, періодичне головокружіння,
дратівливість, емоційну нестабільність,

блідість шкіри та слизових оболонок, ламкість та
поперечну смугастість нігтів, розрихлення та кровоточивість ясен.

Енерговитрати балерин становлять в середньому 3050 ккал/добу (
IV

гр. інтенсивності
праці).

Обстеження харчування свідчить, що режим харчува
ння п’ятиразове, нутрієнтний склад
добового раціону: білків 96 г, в т.ч. тваринного походження
-

50 г, жирів 86 г, в т.ч.
рослинних
-

45 г, вуглеводів 420 г, кальцію
-
1000 мг, фосфору


900 мг, магнію


250 мг,
заліза


12 мг, в т.ч. гемового


0,3 мг, віт
аміну С
-

52 мг, В
1
-

1,8 мг, В
2
-

1,9 мг, В
6
-

1,8 мг, А
-

1 мг, Е
-

15 мг, Д
-

3 мкг, фолієвої кислоти


75 мкг.

В раціон харчування щоденно включені м’ясо (переважно куряче), сир, кисломолочні
напої, овочі та фрукти переважно у вареному, запеченому, т
ушкованому вигляді; один
-
два
рази на тиждень раціон включає рибу, морепродукти, свіжі овочі і фрукти.


1.

Дайте гігієнічну оцінку раціону харчування.


2. Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров'я жінки.

3. Назвати нормативний
документ, що регламентує фізіологічні потреби
населення України в нутрієнтах.

4. Обґрунтувати план гігієнічних заходів для попередження несприятливих змін у
здоров`ї, надати рекомендації щодо корекції фактичний раціону харчування.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи люксметра і продемонструйте
вміння проведення вимірювань.
БІЛЕТ № 22


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


До лікаря
-
терапевта звернувся чоловік, 56 років, зі скаргами на зн
ервованість,
стомлюваність, періодичні головні болі, які стають дедалі частішими, тиснення у скронях і
потилиці, біль в області серця, задишку, серцебиття, важкість і оніміння у ногах при
фізичному навантаженні, спрагу.

На момент обстеження, відчуття болю

і тиснення пацієнт не відмічає. Пацієнт працює
головним бухгалтером великого виробничого підприємства. Режим роботи 10
-
12 годинний,
напружений.

Харчування нерегулярне, вранці та вдень вживає каву та бутерброди, основну їжу
споживає у вечері. Віддає перев
агу жирним м’ясним стравам, копченим виробам, щоденно
вживає яйця, твердий сир, картоплю, любить солодощі та здобу.

При обстежені встановлено: артеріальний тиск 160/90, частота серцевих скорочень у
спокої 79 уд/хв, маса тіла 99 кг, зріст 178 см, об’єм та
лії (ОТ)


103 см, об’єм стегон (ОС)


100 см.

Результати лабораторних досліджень крові:

ХС (холестерин) загальний


7,20 ммоль/л

ХС ЛПНЩ


6,50 ммоль/л

ХС ЛПВЩ


0,7 ммоль/л

Тригліцериди1,8 ммоль/л

Глюкоза натще


6,7 ммоль/л


1. Розрахувати біомас
-
індекс, показник ОТ/ОС, оцінити харчовий статус пацієнта.

2. Визначити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров'я пацієнта.

3. Про
гнозувати наслідки їх впливу на стан здоров’я пацієнта.

4. Обґрунтувати профілактичні заходи щодо попередження несприятливих змін у
стані здоров`я пацієнта.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення потужності
екві
валентної дози гама
-
опромінення за допомогою портативного дозиметру та дайте
гігієнічну оцінку отриманим результатам.
БІЛЕТ № 23


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧАДо лікаря
-
дієтолога звернулася жінка, 42 років, зі скарга
ми на підвищену нервову
збудженість, роздратованість, порушення сну, зниження пам’яті, концентрації уваги,
працездатності, періодичні болі в ногах, швидку стомлюваність під час ходіння, хворобливі
відчуття в литкових м’язах, відчуття попечення шкіри, „повз
ання мурашок”, зниження
апетиту. За останні 2 місяці жінка втратила 5 кг ваги, звертає увагу на лабільність стулу
(проноси чергуються з закрепами).

Пацієнтка була направлена на консультацію, де за допомогою комп’ютерного аналізу її
типового добового раціо
ну харчування виявлено такий вміст основних нутрієнтів: білків
-

78
г, жирів
-

64 г, вуглеводів


314 г, кальцію
-

800 мг, фосфору


700 мг, магнію


450 мг, калію


4000 мг, заліза


15 мг, вітамінів: С
-

60 мг, В
1
-

0,1мг, В
2
-

1,2 мг, В
6
-

1,3 мг, А
-

0,9 мг, Е
-

14 мг, Д
-

2,9 мкг.


1. Встановити наявність дефіциту нутрієнтів і вказати, які додаткові методи
обстежень та лабораторні дані можуть його підтвердити.

2. Зробити прогноз наслідків тривалої дії етіологічних факторів або/та фак
торів
ризику на стан здоров’я жінки.

3. Вказати фізіологічну потребу в нутрієнтах на підставі нормативного документу
та основні харчові джерела надходження їх в організм людини.

4. Обґрунтувати та розробити план заходів по профілактиці даного дефіциту
н
утрієнтів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення потужності
еквівалентної дози гама
-
опромінення за допомогою портативного дозиметру та дайте
гігієнічну оцінку отриманим результатам.


БІЛЕТ № 24


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

В місті Д. стічні води від споруд міської каналізаційної мережі, хімічних підприємств
та поверхневий (дощовий) стік з території міста скидаються в річку С. Нижче за течією
розташоване дачне містечко із
зоною відпочинку та міським пляжем. При відборі проб води
з річки С. у контрольному створі (на 1 км вище міського пляжу) отримані такі результати:

Показник якості води


Вище пляжу

Нормативні
значення
показників у
воді водойми

Клас небезпеки та
лімітуючий
показник

шкідливості

речовини

Кисень розчинний

БПКповне


ХПК

Збудники кишкових інфекцій

Індекс ЛКП

Колі
-
фаги

Ацетон

Фреон
-
12

Метанол

4,3 мгО
2
/дм
3

5,2 мг/дм
3


19,2 мг/дм
3

Не виявлено

19 000

130 БУО

0,4 мг/дм
3

13,0 мг/дм
3

3,6 мг/дм
3


Не < 4,0

За СанПіН
4630
-
88

-


-

-


-

-


-

-


-

0,7 мг/дм
3

10,0 мг/дм
3

3,0 мг/дм
3


-

-

-

-

-

-

-

3 (орг.)

2 (с/т)

2 (с/т)


1.

Дайте гігієнічну оцінку води водойми та складіть гігієнічний висновок за
результатами лабораторних досліджень.

2.

Визначте

етіологічні фактори або/та факто
ри ризику для здоров

я населення, що
користується водою даної водойми.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження шкідливого
впливу забруднення води водойми

на здоров

я населення.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роб
оти

кататермометру і
продемонструйте вміння

роботи з ним
.


БІЛЕТ № 25


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

У місті М. стічні води від
споруд міської каналізаційної мережі, металургійного
комбінату та поверхневий (дощовий) стік з території міста скидаються у річку А. Нижче за
течією розташоване село Б. із зоною відпочинку та водно
-
спортивною базою. При відборі
проб води річки А. у контрол
ьному створі на 1 км вище села Б. отримані такі результати:

Показник якості води

Вище села Б.

Нормативні
значення
показників у
воді водойми

Клас небезпеки та
лімітуючий
показник
шкідливості
речовини

Плаваючі домішки


Забарвленість (кольоровість)

Температу
ра

Водневий показник (рН)

Збудники кишков. інфекцій

Індекс лактозопозитивних
кишкових паличок (ЛКП)

Колі
-
фаги

Життєздатні яйця гельмінтів, цисти

Залізо

Марганець

Формальдегід

Свинець

Піна


У стовпчику 13 см

23 °С

6,2

Не виявлено


12 000

95 БУО

0 в дм3

0,35

мг/дм
3

0,19 мг/дм
3

0,08 мг/дм
3

0,04 мг/дм
3

За СанПіН
4630
-
88

-


-

-


-

-


-

-


-


-


-

-


-

-


-

0,3 мг/дм
3

0,1 мг/дм
3

0,05 мг/дм
3

0,03 мг/дм
3

-


-

-

-

-


-

-

-

3 (орг.)

3 (орг.)

2 (с/т)

2 (с/т)


1. Дайте гігієнічну оцінку води водойми та складіт
ь гігієнічний висновок за
результатами лабораторних досліджень.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення, що
користується водою даної водойми.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Зап
ропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження шкідливого
впливу забрудненої води водойми на здоров

я населення.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

викладіть методику вимірювання швидкості руху
повітря в приміщенні.

БІЛЕТ № 26


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

При санітарному обстеженні акушерського відділення районної лікарні лікарем
районної санепідстанції з комунальної гігієни було встановлено наступне: акушерське
відділення розташовано на тер
иторії земельної ділянки лікарні у пристосованій
одноповерховій будівлі. В’їзд до відділення сумісний з в’їздом до інших лікувальних
корпусів. Ділянка лікарні має садово
-
паркову зону, якою також користуються породіллі.
Акушерське відділення на 22 ліжка ск
ладається з пологового та післяпологового
фізіологічних відділень та обсерваційного пологового та післяпологового відділень. Для
персоналу передбачено санітарний пропускник з душовою кабіною окремо для
фізіологічного та обсерваційного відділень. Обсерваці
йне та фізіологічне відділення мають
спільний вхід. Провітрювання палат здійснюється за графіком 3 рази на добу. Якість повітря
пологових палат контролюється згідно з графіком 1 раз на рік. Режим вологого прибирання
родових палат з застосуванням дезінфіку
ючих розчинів


1 раз на добу. Генеральне
прибирання


1 раз на місяць. Опромінення приміщень бактерицидними лампами
проводиться щоденно. Заміна білизни породіль здійснюється один раз на тиждень,
підкладних


за необхідністю. Білизну для акушерського стац
іонару перуть у лікарняній
пральні у окремій пральній машині. Під час проведення контролю якості повітря у
приміщеннях обсерваційного відділення встановлено наступне:

Приміщення

Час виміру

Кількість колоній
-
утворюючих
одиниць (КУО/м
3
)

Кількість
золот
истого
стафілококу
(клітин/м
3
)

1. Пологова зала
обсерваційного
відділення

2. Дитяча палата
обсерваційного
відділення

Під час роботиПротягом доби

25001470

2117

1.

Да
йте гігієнічну оцінку ситуації та складіть гігієнічний висновок за
результатами санітарного обстеження та лабораторних досліджень повітря у
приміщеннях акушерського відділення.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я жінок та
немов
лят.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних та оздоровчо
-
профілактичних заходів
щодо виправлення виявлених порушень.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ
:

проведіть нео
бхідні дослідження та розрахуйте КПО у
навчальній аудиторії, дайте гігієнічну оцінку отриманому результату.


БІЛЕТ № 27


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

При поточному санітарному обстеженні санітарного стану приміщень, обладнання та
інв
ентарю хірургічного відділення районної лікарні було встановлено; що хірургічне відділення
розташоване у окремому двоповерховому корпусі. На першому поверсі розміщено секцію для
септичних хворих, на другому


асептичну секцію. Операційний блок знаходиться
на першому
поверсі у окремому прибудованому приміщенні. Операційний блок складається з двох відсіків


для асептичних та септичних хворих. Потоки хворих та медичного персоналу розділені.
Площа кожної операційної 40 м
2
, висота стелі


2,7 м. Кімната для збе
рігання та приготування
дезінфікуючих розчинів (хлорного вапна, хлораміну) знаходиться у підвальному приміщенні
корпусу та має окремий вхід. Режим прибирання приміщень хірургічного відділення


щоденний, з застосуванням мильно
-
содових розчинів. Графіком пе
редбачено генеральне
вологе прибирання приміщень палатних секцій та операційного блоку один раз на місяць.
Білизна від післяопераційних хворих замінюється у разі необхідності та зберігається разом з
іншою брудною білизною у коморі для прибирального інвен
тарю, та один раз на добу
передається до пральні. В день, коли проводяться операційні втручання зранку приміщення
операційних опромінюються ультрафіолетовими бактерицидними лампами потужністю 100 Вт.
Бактеріальний стан повітря у окремих приміщеннях відділе
ння під час перевірки був таким:

Приміщення

Час виміру

Кількість колоній
утворюючих
одиниць (КУО/м
3
)

Кількість
золотистого
стафілококу
(клітин/м
3
)

1. Операційна2. Перев

язочна


3.Післяопераційна
палата

До операції

Під час операції

Після операції

До
роботи

Під час роботи

Вдень

200

700

980

300

600

1500

3

17

100

2

15

12

1.

Дайте гігієнічну оцінку ситуації та складіть гігієнічний висновок за
результатами санітарного обстеження та лабораторних досліджень повітря
у приміщеннях хірургічного корпусу.

2.

Визначте

етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я
госпіталізованих хворих та персоналу.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо виправлення виявлених
порушень.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте визначення відносної вологості
повітря, дайте гігієнічну оцінку отриманому результату.


БІЛЕТ № 28


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


При здійсненні поточного санітарного

нагляду за централізованим господарсько
-
питним водопостачанням у місті В. помічником санітарного лікаря були відібрані проби
води на станції очистки (у точці перед надходженням води у водорозподільчу мережу).
Контроль якості здійснювався за наведеним

переліком. При виконанні лабораторних
досліджень отримані такі результати:

Досліджуваний показник

Результат дослідження

1.

Показники епідемічної безпеки:

-

загальне мікробне число (ЗМЧ) в 1 см
3

-

індекс БГКП в 1 дм
3

2.

Показники хімічного складу:

-

рН

-

окиснюваніст
ь (
KMnO
4
), мг/дм
3

-

нітрати, мг/дм
3

-

залізо, мг/дм
3

-

хлор активний залишковий, мг/дм
3

-

хлороформ, мг/дм
3

-

дібромхлорметан, мг/дм
3

3.

Показники органолептичної якості:

-

кольоровість, град.

-

каламутність, НОК

-

присмак, ПР

-

запах, ПР


170

9


6,7

4,5

20,0

0,2

0,4

0,08

0,02


20

0,7

2

2

1.

Дайте гігієнічну оцінку якості води та складіть гігієнічний висновок за
результатами лабораторних досліджень питної води перед надходженням до
водорозподільчої мережі.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населенн
я
якості питної води.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

дайте гігіє
нічну оцінку шкільної парти.

БІЛЕТ № 29


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

При здійсненні поточного державного санітарно
-
епідеміологічного нагляду за
централізованим господарсько
-
питним водопостачанням у місті С.помічником
сані
тарного лікаря були відібрані проби води на станції водопідготовки з резервуарів
чистої води. Джерелом водопостачання в місті служить річка Д., яка в межах водозабору
за показниками якості води відноситься до
II

класу поверхневих вододжерел. На інших
ділян
ках річки


вище та нижче за течією, розташовані різноманітні промислові
підприємства, зони відпочинку і таке інше. Контроль якості здійснювався за наведеним
переліком показників. При виконанні лабораторних досліджень отримані такі результати:

Досліджува
ний показник

Результат дослідження

Показники епідемічної безпеки:

-

загальне мікробне число (ЗМЧ) в 1 см
3

-

індекс БГКП в 1 дм
3

Показники хімічного складу:

-

рН

-

окислюваність (
KMnO
4
)
, мг/дм
3

-

нітрати, мг/дм
3

-

залізо, мг/дм
3

-

хлор активний залишковий, мг/дм
3

-

хлор
оформ, мг/дм
3

-

дібромхлорметан, мг/дм
3

Показники органолептичної якості:

-

кольоровість, град.

-

каламутність, НОК

-

присмак, ПР

-

запах, ПР


90

3


6,0

6,3

80,0

0,1

0,3

0,08

0,02


20

0,7

3

3 (не визначеного
характеру)

1.

Дайте гігієнічну оцінку та складіть гігієнічни
й висновок за результатами
лабораторних досліджень питної води з резервуарів чистої води.

2.

Визначте етіологічні фактори або
/
та фактори ризику для здоров

я населення,
пов

язані з якістю питної води.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної

оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення якості молока за
допомогою приладу «Екомілк».


БІЛЕТ № 30


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

При дослідженні проби питної води, що була відібрана помічником санітарного
лікаря з водорозподільної мережі міста Д., виявлено відхилення її якості за
мікробіологічними показниками: колі
-
індекс

становив 12 колоній утворюючих одиниць
(КУО) в 1 дм
3
, ЗМЧ


300 клітин в 1 см
3
. Очисні споруди водопроводу міста збудовані за
типовою схемою, яка включає споруди для освітлення, знебарвлення та знезаражування
питної води. Джерелом водопостачання у місті
служить річка К., яка в межах водозабору
за показниками якості води відноситься до
III

класу поверхневих вододжерел. При
виконанні лабораторних досліджень отримані такі результати:

Досліджуваний показник

Результат дослідження

Показники епідемічної безпеки
:

-

загальне мікробне число (ЗМЧ) в 1 см
3

-

індекс БГКП в 1 дм
3

-

фекальні (термостабільні) колі
-
форми в 100 см
3

-

патогенні мікроорганізми в 1 дм
3

-

кишкові патогенні найпростіші у 25 дм
3


Показники органолептичної якості:

-

каламутність, НОК300

7

6

2

0


1,3

1.

Дай
те гігієнічну оцінку ситуації та складіть гігієнічний висновок за
результатами лабораторних досліджень питної води з водорозподільної
мережі.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення,
пов

язані з якістю питної води.

3.

Обер
іть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте методику використання

і оцінки
тесту Керна


Ірасика.БІЛЕТ № 31


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

На розгляд до комунального відділення СЕС міста Н. надійшов проект організації
централізованого господарсько
-
питного водопостачання з поверхневого

вододжерела


річки К. У складі проекту наведені дані щодо якості води поверхневого вододжерела за
даними трирічних спостережень (всього виконано 36 досліджень). Показники якості води
наведені нижче:

Показник якості

Значення

Каламутність, мг/дм
3

Кольо
ровість, градуси

Запах при 20 та 60
0

С, бали

Водневий показник (рН)

Залізо, мг/дм
3

Фтор, мг/дм
3

Фітопланктон,

мг/дм
3

Окиснюваність перманганатна, мг О
2
/дм
3

БПК повне, мг О
2
/дм
3

Кількість лактозопозитивних кишкових паличок
(ЛКП)
в 1 дм
3

1200

150

3

7,5

1,
5

0,1

45

10

5,5

10000

1.

Дайте гігієнічну оцінку якості води та складіть гігієнічний висновок про клас
вододжерела за результатами лабораторних досліджень води.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення,
що обумовлені якістю

води джерела водопостачання.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки води
вододжерела.

4.

Запропонуйте систему очистки води вододжерела для забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОК
Х:

виконайте відбір проб повітря робочої зони на вміст
пилу, наведіть методику приведення відібраного об
'
єму проби повітря до
нормальних умов.


БІЛЕТ № 32

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Протягом 8 днів


з 15 по 22 квітня 2011 р
. над м. Суми панував малорухливий
антициклон, який зумовив стійку без опадів погоду. Метеорологічні показники о 13
00

22 квітня:

-

атмосферний тиск


760 мм рт.ст. (1013 гПа);

-

добовий перепад атмосферного тиску


4 мм рт.ст. (5 гПа);

-

температура повітря


(+12ºС);

-

добовий перепад температури повітря


(+3ºС);

-

відносна вологість повітря
-

70%;

-

швидкість руху повітря


3 м/с.


Згідно прогнозу Українського бюро погоди 23 квітня погода різко зміниться у
зв`язку з наближенням циклону з холодним фронтом. О 13
00

23 квітня очікується
хмарна погода з такими метеорологічними показниками:

-

атмосферний тиск


745 мм рт.ст. (993 гПа);

-

температура повітря


(+6ºС);

-

відносна вологість


100%;

-

швидкість руху повітря


10 м/с.


1.

Який тип погоди згідно медичної класифікації сп
остерігається 22 квітня і який
очікується 23 квітня?

2.

Визначте групи метеозалежних осіб для даного типу погоди.

3.

Назвіть термін проведення профілактики серцево
-
судинних захворювань у
населення Сумської області (наприклад профілактики інфаркту міокарду), а
та
кож конкретні види профілактичних заходів.

4.

Оберіть необхідну інформацію для гігієнічної оцінки ситуації.2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

виконайте вимірювання параметрів мікроклімату в
аудиторії та дайте оцінку отриманим результатам.


БІЛЕТ № 33


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

На розгляд до відділення комунальної гігієни СЕС міста Н. надійшов проект
організації централізованого господарсько
-
питного водопостачання з підземного
міжпластового безнапірного водо
вміщуючого горизонту глибиною 80 м. У складі
проекту наведені дані щодо якості води підземного вододжерела за даними трирічних
спостережень (всього виконано 36 досліджень). Показники якості води наведені нижче:

Показник якості

Значення

Каламутність,
мг/дм
3

Кольоровість, градуси

Водневий показник (рН)

Залізо, мг/дм
3

Марганець, мг/дм
3

Сірководень, мг/дм
3

Фтор, мг/дм
3

Окиснюваність перманганатна, мг О
2
/дм
3

Свинець, мг/дм
3

Селен, мг/дм
3

Загальна жорсткість, мг
-
екв./дм
3

Сульфати, мг/дм
3

Сухи
й залишок, мг/дм
3

Хлориди, мг/дм
3

Число бактерій групи кишкової палички
(БГКП)
в
1 дм
3

0,4

13

6,8

0,
2

0,
1

9
,
8

1,
5

0
,
4

0,01

0,0
03

6
,0

400
,0

900
,0

18
0,0

1


1.

Дайте гігієнічну оцінку якості води та складіть гігієнічний висновок про клас
вододжерела за
результатами лабораторних досліджень води.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення,
що обумовлені якістю води джерела водопостачання.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки води
вододжерела.

4.

З
апропонуйте систему очистки води вододжерела для забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення основних
соматометричних показників при оцінці фізичного розвитку підлітка.БІЛЕТ № 34


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

У селищі міського типу Н. населення користується питною водою з колодязів, що
наповнюються водою з ґрунтового водовміщуючого горизонту глибиною 15 м. У
адміністративному центрі селища є гром
адський колодязь, яким користуються мешканці
прилеглих вулиць (всього 45 осіб). Колодязь шахтного типу, з дерев

яним зрубом. Зовні
на зрубі влаштована кришка з люком та навіс. Воду дістають коловоротом за допомогою
відра. Територія навкруги колодязя оздоб
лена глиняним замком глибиною 2 м та
шириною 1 м. Огорожі немає. Глибина шахти колодязя


16 м. Зруб має форму квадрату
із довжиною стінки 1 м. Висота стояння води в колодязі при максимальному наповненні


1,0 м. При санітарному обстеженні колодязя встан
овлено, що він знаходиться в
незадовільному технічному стані: внутрішні стінки зрубу мають пошкодження, люк
кришки та навіс з численними шпаринами, відсутня частина скоб для спуску всередину.
Останній ремонт проводився 5 років тому. Лабораторні дослідження

проби води з
колодязя дали наступні результати:

Показник якості води

Значення

1.

Прозорість, см (за шрифтом
Снеллена)

2.

Кольоровість, градуси

3.

Запах, бали

4.

Присмак, бали

5.

Нітрати, мг/дм
3

6.

Кількість бактерій групи кишкових
паличок, дм
3


32


35

4 (деревини)

3 (гі
ркуватий)

22,5

15


1.

Дайте гігієнічну оцінку води та складіть гігієнічний висновок за результатами
лабораторних досліджень води колодязя.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення,
пов

язані з якістю води колодязя.

3.

Оберіть не
обхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо забезпечення населення
якісною питною водою.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

визначте рівень шуму у приміщенні від внутр
ішніх джерел
за допомогою приладу Шум
-
1М.
БІЛЕТ № 35

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Середньоарифметичні значення
максимальних
концентрацій забруднювачів в
атмосферному повітрі житлової забудови в зоні впливу викидів цементног
о заводу в м.
Дніпродзержинську за 12 місяців спостереження на стаціонарному посту складають:
Речовини

Концентрації в
атмосферному повітрі, мг/м
3

Пил неорганічний ( з вмістом
SiO
2

20%)

0,66

Ангідрид сірчистий

0,64

Вуглецю оксид


5,4

Азоту двуокис

0,09

Формальдегід

0,04

Сірководень

0,013

Фенол

0,016

Марганцю двуокис

0,02

1.

Дайте гігієнічну оцінку та складіть гігієнічний в
исновок за результатами
лабораторних досліджень атмосферного повітря.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я населення
якості атмосферного повітря.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запроп
онуйте план необхідних гігієнічних заходів щодо поліпшення стану
атмосферного повітря міста.2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначення якості молока за
допомогою приладу «Екомілк».


БІЛЕТ № 36


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


В польових умовах з метою вибору джерела водопостачання для особистого складу
воїнського підрозділу, начальники інженерної, хімічної та медичної служб виділили своїх
представників до складу розвідгрупи, якій був

указаний район розвідки.

Під час санітарної розвідки можливого джерела водопостачання (річка Біленька),
представник медичної служби провів такі дії:

-

зібрав відповідні данні і дав санітарно
-
топографічну, санітарно
-
технічну та
санітарно
-
епідеміологічну ха
рактеристику джерела поверхневого водопостачання (річка
Біленька);

-

за допомогою польового набору визначив органолептичні та хімічні показники
води, відібрав батометром проби води для їх повного фізико
-
хімічного та
бактеріологічного аналізу;

-

дав висновк
и щодо можливості використання води річки Біленька.

Після проведення розвідки складено донесення у вигляді
картки джерела
водопостачання:

Джерело
водопостачання

Характерис
-
тика
потужності
вододжерела

Гігієнічні характеристики джерела
водопостачання

Виснов
ки


Річка Біленька
(3000 м вище
моста, в районі
випасу скота та
свиноферми)

Дебіт 2 м


-

вода каламутна, жовтого кольору
має досить сильний “рибний” запах
(4 бала);

-

pH=5,5;

-

NH
3
=0,4 мг/дм
;

-

нітрити=0,006
мг/дм
;

-

окиснюваність = більше 6 мг/дм
.

Вода може бути
використана для пиття
лише після освітлення
(коагуляції) та
знезараження за
методом Драчова
(звичайними дозами
хлорного вапна)


1. Дайте оцінку:

-

повно
ти дій представника медичної служби в період санітарної розвідки;

-

ступеню забруднення річної води, можливих джерел такого забруднення;

-

аргументації висновків щодо поліпшення якості води.


2. Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

особистого складу військового підрозділу.

3. Оберіть нормативний документ для гігієнічної оцінки ситуації.

4. Обґрунтуйте комплекс заходів щодо поліпшення якості води.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначити шви
дкість руху
повітря у приміщенні за допомогою кататермометру.
БІЛЕТ № 37


1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

При санітарному обстеженні районної лікарні лікарем з комунальної гігієни
районної СЕС було встановлено, що: на території лі
карні виділені окремі функціональні
зони: лікувального корпусу для соматичних хворих, лікувального інфекційного корпусу,
садово
-
паркова, господарська та зона патологоанатомічного відділення. Акушерське
відділення розміщується на території земельної ділянк
и лікарні у пристосованій
одноповерховій будівлі. В’їзд до всіх лікувальних корпусів спільний. Садово
-
парковою
ділянкою лікарні користуються соматичні хворі та породілі. Рівень інтенсивності шуму на
території лікувальних корпусів, що межують з автомагістр
аллю, в нічний час становить 45
дБА, вдень


55 дБА.


1.

Дайте гігієнічну оцінку та складіть гігієнічний висновок за результатами
санітарного обстеження лікарняної ділянки і даних інструментальних
досліджень.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризик
у для здоров

я пацієнтів
лікарні.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки ситуації.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу несприятливих факторів на госпіталізованих хворих.


2 ЕТАП

ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

наведіть методику гігієнічної експертизи дитячих
іграшок.


БІЛЕТ № 381 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

До відділення комунальної гігієни районної СЕС надійшов лист від адміністра
ції
середньої школи про те, що через територію спортивного майданчика школи місцевим
комунальним підприємством періодично здійснюється вивіз сміття від житлових
будинків, що розташовані поблизу. Крім того через брак спеціального автотранспорту та
відсутн
ість достатньої кількості контейнерів для збирання сміття від житлових будинків,
на території шкільної ділянки утворюються стихійні звалища побутового сміття та
харчових відходів. При санітарному обстеженні території школи були відібрані проби
ґрунту та за

їх лабораторними дослідженнями отримані такі результати:

1. Санітарно
-
хімічні показники:


-

азот органічний, мг/100 г


-

азот ґрунтовий білковий, мг/100 г

2. Санітарно


бактеріологічні показники:


-

титр Е.
Coli


-
титр
Cl
.
Perfringens

3. Са
нітарно
-
гельмінтологічні показники:


-

кількість яєць гельмінтів у 1 кг ґрунту

4. Санітарно
-
ентомологічні показники:


-

кількість личинок та лялечок мух на 0,25 м²


210

154


0,01

0,01


7


2
1.

Дайте гігієнічну оцінку санітарного стану ґрунту та ск
ладіть гігієнічний
висновок про епідемічну небезпеку ґрунту для населення.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я учнів,
пов

язані з санітарним станом ґрунту.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію.

4.


Запропонуйте план необхідни
х гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу забруднення ґрунту на здоров

я населення.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначати щільність набору
тексту при гігієнічній експертизі підручників.
БІЛЕТ № 391 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

Для водопостачання особистого складу військових підрозділів у польових умовах з
використовується озеро, на березі якого розташували ПВП (пункт водопостачання). Для
доставки води у військові пі
дрозділи використовуються табельні засоби, зокрема АВЦ


28 (автоцистерна для води на 2800 л), а також РДВ


5000 (резервуари для води на 5000 л),
в яких забезпечується обробка, та зберігання води.
На випадок

екстремальної ситуації на
ПВП відсутні табельні

засоби для комплексного очищення води (ТУФ, МАФС) і тому
очищення проводиться силами особистого складу підрозділів безпосередньо в РДВ
-
5000.


Фізико
-
хімічна характеристика води: вода каламутна, з високою кольоровістю,
запахом 4 бала (“рибний”), азоту амон
ію (NH
3
)


0,4 мг/дм; азоту нітритів


0,02 мг/дм
,
окиснюваність


більше 6 мг О
2
/ дм
.

Очищення води проведено засобами для коагуляції (хімічний метод освітлення) та
знезараження


хлорування нормальними дозами

хлору (25% хлорне вапно, з розрахунку
20 г/м
).

1.

Дайте гігієнічну оцінку ситуації та складіть висновок щодо правильності
обраної тактики очищення води. Назвіть більш доцільну методику
знезараження води, охарактеризуйте їх.

2.

Назвіть еті
ологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я особистого
складу військових підрозділів в даних умовах.

3.

Продемонструйте вміння користування розрахунковими даними (відповідно
таблиці) у разі неможливості проведення перехлорування за звичайною
методико
ю під час екстремальної ситуації.

4.

Назвіть недоліки знезараження води засобом перехлорування та
прокоментуйте “фактор виправданого ризику”, який покладено в основу
нормування показників питної води у польових умовах.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння

з ОКХ:

продемонструйте методику
оцінки готовності дітей
до навчання у школі.БІЛЕТ № 40

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

У райцентрі Н. виникла потреба у відновленні дитячого садка
-
ясел, який
не експлуатувався протягом чоти
рьох років. За цей час на території садка
виник смітник побутових відходів, який було прибрано за декілька тижнів до
обстеження території лікарем СЕС та відбору проб ґрунту. Дані
лабораторних досліджень ґрунту з території дитячого садка наведені нижче:1. Санітарно
-
хімічні показники:


-

азот органічний, мг/100 г


-

азот ґрунтовий білковий, мг/100 г

2. Санітарно


бактеріологічні показники:

-

титр
Coli


-

титр
Cl
.
Perfringens

3. Санітарно
-
гельмінтологічний показник:

-

кількість яєць гельмінтів

у 1 кг ґрунту

4. Санітарно
-
ентомологічний показник:


-

кількість личинок та лялечок мух на 0,25 м²


120

100


0,001

0,1


17


24


1.

Дайте гігієнічну оцінку санітарного стану ґрунту та складіть
гігієнічний висновок про епідемічну небезпеку ґрунту.

2.

Визнач
те етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я
дітей.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу ґрунту на здоров

я дітей.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вмін
ня з ОКХ:

продемонструйте вміння визначати рівень
шуму у приміщенні від зовнішніх джерел за допомогою приладу Шум
-
1М.
БІЛЕТ № 411 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Санітарним лікарем проведено санітарне обстеження квартири у б
агатоповерховому
будинку та виконані інструментальні дослідження факторів житла. Встановлено, що
будинок споруджено за індивідуальним проектом. Досліджувана квартира, де мешкає
родина з 4
-
х осіб, розташована на першому поверсі та має дві житлові кімнати, з
агальна
площа яких складає 32 м
2

(вітальня площею 18 м
2
та спальня площею 14 м
2
)

. Загальна
площа квартири складає 46 м
2
.

Допоміжні приміщення квартири: кухня
-
їдальня площею
12 м
2
, ванна та туалетна кімнати, вбудовані шафи. Висота стелі квартири


2,7 м
2
.

Вікна
житлових кімнат орієнтовані на захід. Коефіцієнт природного освітлення кімнат складає
1,5 %. Опалення централізоване водяне з використанням чавунних радіаторів.
Температура повітря в приміщеннях під час дослідження (місяць лютий) становила 18
о
С,
ві
дносна вологість


72 %, швидкість руху повітря


0,1 м/с, температура зовнішньої стіни
в житлових кімнатах


14
о
С. Вентиляція приміщень


природна, через віконні фрамуги.
На кухні, у ванній та туалетній кімнаті передбачено витяжні вентиляційні канали, а
ле їх
отвори забрано декоративними накладками. Концентрація вуглекислого газу на кухні при
користуванні газовою плитою складає 0,5%.1.

Дайте гігієнічну оцінку умов проживання у квартирі та складіть гігієнічний
висновок за результатами санітарного обстежен
ня та інструментальних
досліджень.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я мешканців
квартири.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу умов про
живання на здоров

я мешканців.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначати щільність набору
тексту при гігієнічній експертизі підручників.БІЛЕТ № 421 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

С
анітарним лікарем проведено обстеження квартири багатоповерхового будинку та
виконані інструментальні дослідження факторів житла. Встановлено, що будинок
споруджено за індивідуальним проектом. Внутрішнє планування квартир здійснювалось
на замовлення кожної

родини окремо. Обстежувана квартира, де мешкає родина з 5
-
х осіб,
розташована на першому поверсі та має три житлові кімнати загальною площею 46 м
2

,
кухню
-
їдальню площею 11 м
2
, коридор, ванну та туалетну кімнати. Висота стелі квартири


2,8 м
2
. Опалення ц
ентралізоване водяне з використанням чавунних радіаторів.
Температура повітря у приміщеннях під час дослідження (місяць лютий) становила 26
о
С,
відносна вологість


68 %, швидкість руху повітря


0,01 м/с, температура зовнішньої
стіни в житлових кімнатах


23
о
С. Вентиляція приміщень


природна, через віконні
фрамуги. На кухні, у ванній та туалетній кімнаті передбачено витяжні вентиляційні
канали, але їх отвори забрано декоративними накладками. Концентрація вуглекислого
газу на кухні під час роботи газової

плити та приготування їжі складає 0,4%. У повітрі
житлових кімнат, де встановлено меблі та перегородки зі штучної деревини (ДСП),
визначається формальдегід у концентрації (разовий вимір) 0,17 мг/м
3

та пил у
концентрації 0,35 мг/дм
3

.


1.

Дайте гігієнічну оці
нку умов проживання у квартирі та складіть гігієнічний
висновок за результатами санітарного обстеження та інструментальних
досліджень.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я мешканців
квартири.

3.

Оберіть необхідну нормативну докум
ентацію.

4.

Запропонуйте план необхідних гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу умов проживання на здоров

я мешканців.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

визначте та оцініть коефіцієнт природного
освітлення в екзаменаційній кімнаті
.


БІЛЕТ № 431 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

У палаті хірургічного відділення площею 28 м
2

знаходиться 6 ліжок,
розташованих у 2 ряди паралельно стіні з вікнами. Перший ряд ліжок
встановлений на відстані 0,6 м до зовнішні
х стін. Відстань між ліжками
становить 0,7 м. Провітрювання палати природне, приплив через фрамугу,
витяжка через вентиляційний канал у стіні.

Два вікна палати орієнтовані на схід, площа кожного вікна


2,8 м
2
.

Прибирання вологе вранці та ввечері, з ви
користанням дезінфікуючих
засобів.

Аналіз повітря хірургічних палат дав такі результати: вміст СО
2

-

0,25%, загальне бактеріальне забруднення


3600 мікроорганізмів у 1 м
3

повітря, вміст патогенних стафілококів


7 у 1 м
3

повітря.


1.

Дайте гігієнічну оцін
ку та складіть гігієнічний висновок за
результатами санітарного обстеження.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров

я
госпіталізованих хворих.

3.

Оберіть необхідну нормативну документацію для гігієнічної оцінки
ситуації.

4.

Запропонуйте

план необхідних гігієнічних заходів для попередження
шкідливого впливу несприятливих умов в палаті на здоров

я хворих.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

визначте та оцініть світловий коефіцієнт
в екзаменаційній кімнаті.БІЛЕТ № 44

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


У гальванічному цеху у ваннах проводиться покриття деталей цинком і
хромом методом електрохімічного осадження. Перед покриттям деталі
піддаються очищенню від іржі й інших забруднень у ваннах знежирення

за
допомогою розчинів лугів і у ваннах травлення за допомогою розчину
неорганічних кислот. Температура розчинів 70
-
80 ºC. Ванни обладнані
місцевою витяжною вентиляцією. Гальванік (жінка), що обслуговує лінію,
піднімає деталі вагою до 10 кг, виконуючи дина
мічну роботу потужністю 29
Вт із переважною участю м'язів плечового пояса. При цьому жінка робить за
зміну в середньому 318 нахилів тулуба на кут більше 30º.

Робота виконується в 2 зміни тривалістю 8 годин (без нічної) і вимагає
зосередження уваги протяг
ом 65% робочого часу.

При вимірюванні параметрів мікроклімату на робочих місцях
установлено, що взимку температура повітря становить 21,2ºС, відносна
вологість повітря
-

82%, швидкість руху повітря
-

0,45 м/с. Категорія роботи
за ступенем важкості
-

ІІ
-
б.

У повітрі робочої зони визначаються пари сірчаної кислоти в
концентрації 1,6 мг/м
3
.


1. Зробіть гігієнічну оцінку ситуації й складіть гігієнічний висновок за
результатами лабораторних та інструментальних досліджень.

2. Визначте етіологічні фактори або/т
а фактори ризику для здоров'я
працюючих.

3. Перелічіть необхідні нормативні документи на підставі яких
дається оцінка гігієнічної ситуації.

4. Обґрунтуйте й складіть план гігієнічних і лікувально
-
профілактичних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне

вміння з ОКХ:

визначте вологість повітря в приміщенні
та дайте гігієнічну оцінку отриманим результатам.


БІЛЕТ № 45

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Вивчалися умови праці машиністів розливних кранів мартенівського
цеху в т
еплий період року (температура зовнішнього повітря 23
-
25ºС).
Категорія роботи за ступенем важкості


ІІ
-
а. Встановлено, що температура
повітря в кабінах становить у середньому 39,6ºС, відносна вологість


45%,
швидкість руху повітря


0,25 м/с. Під час роз
ливання металу інтенсивність
теплового випромінювання на робочому місці машиніста


850 Вт/м
2
.
Температура внутрішніх поверхонь огороджень кабіни досягає 42
-
50ºС.

На робітника на протязі зміни діє непостійний шум, рівень якого
постійно змінюється в часі н
а величину більше 5 дБА. При дослідженні
еквівалентний рівень шуму на робочому місці досягає 87 дБА.

При вимірюванні температури тіла машиністів у динаміці робочої зміни
одержали наступні результати: до роботи
-

36,0ºС, перед розливкою
-

36,8ºС,
під час
розливання
-

37,4ºС, через 1 годину після розливання
-

36,9ºС, після
закінчення роботи
-

36,6ºС.


1. Зробіть гігієнічну оцінку ситуації й складіть гігієнічний висновок за
результатами лабораторних та інструментальних досліджень.

2. Визначте етіологічні ф
актори або/та

фактори ризику для
здоров'я працюючих, поясніть зміну температури тіла під час роботи.

3. Перелічіть необхідні нормативні документи, на підставі яких
дається оцінка гігієнічної ситуації.

4. Обґрунтуйте й складіть план гігієнічних і профіла
ктично
-
оздоровчих заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння визначати
щільність набору тексту у шкільному підручнику.БІЛЕТ № 46

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Слюсар
-
ремонтник здійсн
ює ремонт тракторів у майстерні
сільськогосподарського підприємства. При цьому він періодично виконує
динамічну роботу потужністю 65,4 Вт (перенесення деталей та
комплектуючих обладнання). Максимальна величина вантажу, що
піднімається й переміщується, дос
ягає 32 кг. До 36 % часу слюсар перебуває
у вимушеній робочій позі (на колінах, навприсідки, лежачи). Робота
виконується в одну зміну й вимагає зосередження уваги протягом 78%
робочого часу. Під час роботи пульс збільшується до 115 уд./хв.
Витривалість м'я
зів рук до статичного зусилля знижується до кінця зміни на
30% від вихідного рівня.

При роботі на заточувальному верстаті слюсар піддається впливу
переривчастого шуму. Шумове навантаження за зміну становить 86 дБА екв.,
максимальний рівень звуку сягає 98
дБА.


1. Зробіть гігієнічну оцінку умов праці та оформіть гігієнічний
висновок.

2. Визначте етіологічні фактори

або/та фактори ризику для здоров'я
працюючого.

3. Перелічіть нормативні документи, необхідні для оцінки гігієнічної
ситуації.

4. Обґрунту
йте й складіть план гігієнічних і лікувально
-
профілактичних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

поясніть принцип роботи люксметра і
продемонструйте вміння проведення вимірювань.
БІЛЕТ № 47

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТ
УАЦІЙНА ЗАДАЧА


У виробництві азбесто
-
технічних виробів на змішувальній дільниці
проводиться змішування в бункерах азбесту з бавовною. Над бункером
розміщена місцева витяжна вентиляція у вигляді парасольки. Обстеження
робочого місця показало наявність у п
овітрі робочої зони силікат
-
вмістного
пилу в концентрації 26 мг/м
3
, до складу якого входить до 40% азбесту.
Технологічне устаткування генерує переривчастий шум, еквівалентний
рівень якого досягає 93 дБА.

При медичному обстеженні, під час періодичного огл
яду, робітник П.
(вік 40 років, стаж роботи на даній ділянці 12 років) пред'явив скарги на
легку задишку при фізичному навантаженні. Перкуторно
-

без змін, при
аускультації
-

місцями послаблене дихання. Рентгенографічно виявлено
дифузне посилення судинно
-
бронхіального малюнку легенів. При
аудіометричному дослідженні виявлено зниження слухової чутливості на
частоті 4000 Гц на 22 дБ.


1. Дайте гігієнічну оцінку умов праці та складіть гігієнічний
висновок.

2. Визначте етіологічні фактори або/та

фактори риз
ику для здоров'я
робітників, поясніть зміни в організмі обстеженого робітника.

3. Перелічіть нормативні документи, необхідні для гігієнічної оцінки
ситуації .

4. Обґрунтуйте й складіть план гігієнічних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.

Стандартне вміння з
ОКХ:

продемонструйте вміння визначити основні
антропометричні показники при оцінці фізичного розвитку дитини.


БІЛЕТ № 48

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


Хірург проводить операцію на протязі чотирьох годин у літній період

року. Операційна обладнана природною вентиляцією через витяжні
вентиляційні канали. Температура повітря в приміщенні операційної 28ºС,
відносна вологість повітря
-

78%, швидкість руху повітря
-

0,05 м/с. Рівень
енерговитрат у хірурга становить 235 Вт/годи
ну.

Робоча поза хірурга під час операції: стоячи з нахилом тулуба більше 30º
протягом 80% часу. Число об'єктів одночасного спостереження
-

до 8.
Виконання операції вимагає зосередження уваги. Час зорово
-
моторної
реакції до операції становив 0,319 с, після
операції
-

0,470 с.


1. Зробіть гігієнічну оцінку умов праці та складіть гігієнічний
висновок.

2. Визначте етіологічні фактори або/та

фактори ризику для
здоров'я хірурга.

3. Перелічіть необхідні нормативні документи для оцінки умов праці.

4. Обґрунтуйт
е й складіть план гігієнічних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

продемонструйте вміння відбору проб
повітря для подальшого визначення концентрації пилу у повітрі робочої
зони .


БІЛЕТ № 49

1 ЕТАП ІСПИТ
У
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


У медико
-
санітарну частину суднобудівного заводу звернувся робітник,
обрубник металевого литва. Робота його полягає в остаточному очищенні
великогабаритних деталей за допомогою пневматичного рубального молотка
вагою 8 кг. При об
рубці литва на руки робітника діє локальна вібрація.
Величина вібраційного навантаження за зміну (еквівалентно
-
коректований
рівень віброшвидкості) досягає 120 дБ. Генерується також непостійний шум,
еквівалентний рівень якого становить 103 дБА. Обрубник пра
цює на заводі
10 років. Останні 2 роки його стали турбувати нічні болі в руках, помітне
зниження сили, почуття оніміння в кистях, побіління пальців при
охолодженні. Лікар медсанчастини, вислухавши скарги й проаналізувавши
умови праці робітника, направив й
ого у відділення профпатології для
постановки діагнозу професійного захворювання.


1. Зробіть гігієнічну оцінку умов праці та складіть гігієнічний
висновок.

2. Визначте етіологічні фактори або/та

фактори ризику для
здоров'я робітників, попередній діагно
з профзахворювання.

3. Перелічіть необхідні документи для оцінки гігієнічної ситуації й
організації розслідування випадку профзахворювання.

4. Обґрунтуйте й складіть план гігієнічних заходів.


2 ЕТАП ІСПИТУ.


Стандартне вміння з ОКХ:

опишіть метод
ику визначення потужності
еквівалентної дози гама
-
випромінювання за допомогою портативного
дозиметру ДБГ
-
01 Н.БІЛЕТ № 50

1 ЕТАП ІСПИТУ
-

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА


На заводі згідно наказу МОЗ України №246 проводилися періодичні
медо
гляди. Робітники, що піддаються впливу свинцю, оглянуті комісією
лікарів у складі: терапевт і невропатолог. Проведено аналіз крові й сечі на
вміст свинцю.

У робітника В., апаратника (стаж роботи 4 роки) скарги на слабкість,
дратівливість, поганий сон та а
петит, пітливість. Об'єктивно: свинцева кайма,
землистий колір обличчя. Аналіз крові: еритроцити


3 ∙ 10
12
/л, ретикулоцити
15 ‰, СОЕ


10 мм/год, аналіз сечі


свинець 0,1 мг/л.

Умови праці


у цеху виконується сухим способом дроблення, розмел і
сортуван
ня свинцевого концентрату, що містить до 50
-
60% свинцю.
Дробарки, інтегратори, млини негерметичні. Передача концентрату
здійснюється за допомогою відкритого стрічкового транспортера,
обладнаного місцевою витяжною вентиляцією. Концентрація сполук свинцю
на
робочих місцях досягає 5,6 мг/м
3
, рівень шуму


91 дБА. Із засобів
індивідуального захисту робітники забезпечені респіраторами «Пелюсток»,
однак користуються ними нерегулярно.


1. Зробіть гігієнічну оцінку умов праці та складіть гігієнічний
висновок.

2.

Визначте етіологічні фактори або/та

фактори ризику для
здоров'я робітників, попередній діагноз профзахворювання.

3. Перелічіть необхідні нормативні документи для оцінки гігієнічної
ситуації.

4. Обґрунтуйте та складіть план гігієнічних заходів.


2 ЕТА
П ІСПИТУ.

Стандартне вміння з ОКХ:

прокоментуйте

методику
знезараження
води в екстремальних умовах методом перехлорування.Приложенные файлы

  • pdf 1258042
    Размер файла: 715 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий