укрмова/тести

Фонетика. Орфоепія. Графіка.
1. Укажіть варіант правильно написаного слова:
А одцвіли
В россипались
С бородьба
D нелехко
E бессмертники
2. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А студенський
B братський
C п’ятихатський
D чукотський
E запорізький
3. Укажіть варіант, у якому подовження не відбувається:
А щен...я
B суд...я
C сіл...ю
D ніч...ю
E жит...я
4.Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ :
А найдоро...ий
B ви...ий
C кра...ий
D тов...енький
E пови...али
5.Укажіть варіант, де допущена помилка в правописі слова:
А грунт
B плуг
C газета
D гадка
E генерал
6.Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А навстіш
B казка
C легкий
D призьба
E ліжко
7. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А кров...ю
B павутин...я
C заміж...я
D зіл...я
E суд...я
8. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А намальован...ий
B туман...ий
C без...астережний
D погодин...ий
E ван...ий
9. Укажіть варіант, у якому вживається – ЗЬК - :
А ри...кий
B уман...ий
C пан...ий
D товари...ий
E казах...ий
10. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі:
А гава
B генерал
C Грицько
D багатий
E загін
11. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А мохти
B хоть би
C цвях
D стежка
E борозна
12. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А пристраст...ю
B Поліс...я
C стат...я
D вуал...ю
E гайворон...я
13. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А згуртован..ий
B без...бройний
C старан...ий
D від...авати
E курін...ий
14. Укажіть варіант, у якому вживається – ЗЬК - :
А запорі...ий
B оде...ий
C черке...ий
D арзама....ий
E тунгу...ий
15. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі слова:
А гречний
B ганьба
C ґанок
D Гренландія
E гнати
16. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А стешка
B шибка
C мабуть
D допомогти
E навстіж
17. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А лист...я
B навман...я
C пас...я
D узліс...я
E стат...я
18. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А віддан...ий
B цілин...ий
C без...убий
D кін...ий
E юн...ат
19. Укажіть варіант, у якому вживається – ЗЬК - :
А петербур...ий
B житомир...ий
C пропагандист...ий
D латин...ий
E велетен...ий
20. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі слова:
А гогель-могель
B Ганна
C голова
D підготовка
E органічний
21. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А дорішка
B мерехтіти
C ворог
D хатка
E гриб
22. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А област...ю
B підніс...я
C завершен...я
D ріл...я
E безгріш...я
23. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А пташин...ий
B безвин...ість
C від...ати
D мадон...а
E мільйон...ий
24. Укажіть варіант, у якому вживається - ЗЬК - :
А повол....ий
B туль...ий
C люд...ий
D ірти...ий
E учнів...ий
25. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі:
А гедзь
B Григорій
C гордовитий
D гірничий
E чорногуз
26. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А пораска
B просьба
C ягідка
D от де
E розкішно
27. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А олен...я
B бут...я
C колос...я
D прилад...я
E міц...ю
28. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А кожушин...ий
B пружин...ий
C від...аль
D гол...андський
E без...захисний
29. Укажіть варіант, у якому вживається - ЗЬК - :
А пари...ий
B слобожан...ий
C воло...ий
D брат...ий
E румун...ий
30. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі:
А гудзик
B гачок
C ґвалт
D магазин
E героїзм
31. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А стерехти
B дуб
C вокзал
D молотьба
E кров
32. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А точніст...ю
B спросон...я
C розріс...я
D збіж...я
E насін...я
33. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А піднесен...ий
B годин...ик
C Він...иця
D об...ити
E глибин...ий
34. Укажіть варіант, у якому вживається - ЗЬК - :
А бу...ий
B солдат...ий
C дунай...ий
D інтелігент...ий
E черка...ий
35. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі:
А гринджоли
B могутній
C гострий
D гілля
E сьогодні
36. Укажіть варіант неправильно написаного слова:
А одже
B берізка
C боротьба
D привівши
E нагідки
37. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А щаст...я
B волос...я
C спірал...ю
D узвиш...я
E бадил...я
38. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А поліпшен...ий
B відмін...ик
C бов...аніти
D над...ніпрянський
E ім....іграція
39. Укажіть варіант, у якому вживається – ЗЬК - :
А боягу...ий
B студент...ий
C че...ий
D завод...ий
E сибір...ий
40. Укажіть варіант, у якому допущена помилка в правописі:
А дзига
B гостинність
C гарнір
D Ігор
E горобина
41. Знайдіть помилку в написанні:
А анеґдот
B легко
C дьогтю
D стерегти
E просьба
42. Укажіть неправильно написане слово:
А вишчий
B кріпаччина
C латинський
D хвацький
E торішній.
43. Виберіть неправильно написане слово:
А роз’їздний
B агентство
C корисливий
D тижневий
E скло
44. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А передміст...я
B Іл...єнко
C туш...ю
D маз...ю
E бездоріж...я
45. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А дерев’ян...ий
B заохочен...я
C Одіс...ей
D пан...о
E без...убий
46. Укажіть варіант, у якому вживається – зьк - :
А францу...ий;
B волнова...ий;
C прилу...ий;
D товари...ий;
E студент...ий.
47. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А улес...ливий
B кар’єрис...ський
C хвас...ливий
D пес...ливий
E комендан...ський
48. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А ни...ий
B ви...ий
C Черка...ина
D пі...аний
E вере...ати
49. Знайдіть помилку в написанні:
А асвальт
B зуб
C вогкий
D мабуть
E вокзал
50. Укажіть неправильно написане слово:
А запоріжський
B молодецький
C стрілецтво
D пригощати
E річний
51. Виберіть неправильно написане слово:
А сердце
B виїзний
C щасливий
D тріснути
E скнара
52. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А безсмерт...я
B нагороджен...я
C Поліс...я
D повноліт...я
E розумін...я
53. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А бджолин...ий
B пів...іку
C туман...ість
D Німеч...ина
E об...ити
54. Укажіть варіант, у якому вживається – зьк - :
А остро...ий
B чиновни...ий
C че...ий
D кременчу...ий
E черка...ий
55. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А проїз...ний
B турис...ський
C випус...ний
D кіс...лявий
E дириген...ський
56. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А доро...ий
B про...ати
C Ва...енко
D пи...ати
E в’ї...ений
57. Знайдіть помилку в написанні:
А рюґзак
B отже
C Великдень
D скрізь
E навіть
58. Укажіть неправильно написане слово:
А убогзтво
B лейпцизький
C Галичина
D пищати
E дорожчий
59. Виберіть неправильно написане слово:
А перстня
B чесно
C хвастнути
D допускний
E ремісник
60. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А матір...ю
B жит...євість
C колос...я
D Запоріж...я
E памороз...ю
61. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А священ...ик
B козач...ина
C військ...омат
D тряс...я
E нав...ипередки
62. Укажіть варіант, у якому вживається – зьк - :
А вороне...ий
B моря...ий
C брат...ий
D узбе...ий
E гре...ий
63. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А щас...ливий
B зап’яс...ний
C журналіс...ський
D пропагандис...ський
E парламент...ський
64. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А бря...ати
B Харків...ина
C пи...иш
D бли...ить
E трі...ати
65. Знайдіть помилку в написанні:
А баскедбол
B скибка
C айсберг
D вуж
E різка
66. Укажіть неправильно написане слово:
А лекший
B міський
C птаство
D козацький
E солдатський
67. Виберіть неправильно написане слово:
А контрасний
B невістці
C вискнути
D слати
E пропускний
68. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А облич...
B сіл...ю
C весіл...я
D гіл...ястий
E гран...ю
69. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А скажен...ий
B Віннич...ина
C роз...броєння
D юн...ат
E закон...ий
70. Укажіть варіант, у якому вживається -зьк - :
А печені...ий
B канад...ий
C чува...ий
D полове...ий
E житомир...ий
71. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А якіс...ний
B шіс...надцять
C піаніс...ці
D консультан...ський
E шіс...сот
72. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А Пала...енко
B пу...ений
C Київ...ина
D коза...ина
E ...овгати
73. Знайдіть помилку в написанні:
А Авганістан
B натхненний
C дід
D медку
E ряска
74. Укажіть неправильно написане слово:
А балхашський
B козацький
C вояцтво
D подорожчання
E мащу
75. Виберіть неправильно написане слово:
А користний
B захисний
C місце
D усний
E горшка
76. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А століт...ь
B нал...ють
C Іл...я
D спросон...я
E узбіч...я
77. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А орлин...ий
B окаян...ий
C Ген...адій
D контр...еволюція
E благословен...ий
78. Укажіть варіант, у якому вживається - зьк - :
А пра...ий
B полтав...ий
C гайдама...ий
D велетен...ий
E латин...ий
79. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А тиж...невий
B університе...ський
C медаліс...ці
D пропус...ний
E хворос...няк
80. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А пока...ик
B Они...енко
C ро...ин
D до...аний
E лі...ина
81. Знайдіть помилку в написанні:
А бородьба
B Вишгород
C бігти
D мерехтіти
E транскрипція
82. Укажіть неправильно написане слово:
А радисся
B вічність
C паризький
D людство
E дужчий
83. Виберіть неправильно написане слово:
А перехрестний
B кістлявий
C якісний
D баластний
E сонце
84. Укажіть варіант, у якому не відбувається подовження:
А змаган...ь
B відлун...я
C зіл...ю
D жит...єлюб
E бут...я
85. Укажіть варіант, у якому не відбувається подвоєння:
А Кирило
B пів...ідра
C Донеч...ина
D від...ати
E імен...ий
86. Укажіть варіант, у якому вживається - зьк - :
А кирги...ий
B завод...ий
C гуцуль...ий
D велетен...ий
E дрогоби...ий
87. Знайдіть слово, у якому приголосний випадає:
А бряз...нути
B модерніс...ський
C аген...ство
D артис...ці
E у хус...ці
88. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЖЧ:
А бря...чання
B Пара...ин
C ...орхати
D про...ати
E підви...ити
Орфографія

89. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А дніпровська хвиля
B шевченкова дума
C сосюрина лірика
D Запорізька січ
E сузір’я чумацький шлях
90. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь : А нян...чити B сім... C ніж... D кров... E ідеш...
91. Укажіть варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А возз...єднання
B з...орати
C бур...як
D моркв...яний
E з...економити
92. У якому варіанті замість крапок треба поставити апостроф?
А ін...єкція
B п...юре
C марсел...єза
D міл...йон
E Ул...яна
93. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати ЙО:
А Андрі...вич
B дружн...го
C до н...го
D п’ят... х
E с...рбати
94. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати Е:
А гр...бти
B зб...рати
C ст...рати
D розд...раючи
E вм...рати
95. Укажіть варіант, у якому НЕ пишеться разом:
А (не)вдаха
B (не)перший
C (не)важка, а легка
D (не)договоривши
E (не)написав
96. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (жовто)синій
B (легко)а тлет
C (пів)яблука
D (україно)мовний
E (трьохсот)тисячний
97. Укажіть варіант помилкового вживання великої літери:
А біблія
B День незалежності України
C готель “Золотий колос”
D підручник “Історія України”
E Міністерство освіти і науки України
98. Укажіть варіант, де допущена помилка в правописі слова іншомовного походження:
А жюрі
B майя
C курйоз
D манна
E лібрето
99. Укажіть варіант, де потрібен апостроф у слові іншомовного походження:
А торф...яний
B кур...йоз
C Г...юго
D ател...є
E монпанс...є
100. Укажіть варіант, у якому треба писати О :
А к...зак
B ск...кати
C х...зяїн
D б...гач
E г...рячий
101. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-яблука
B півроку
C пів-Бердянська
D півогірка
E півтисячоліття
102. Укажіть варіант, де іменник з НЕ пишеться окремо:
А (не)друг, а знайомий
B (не)згода
C (не)доля
D (не)щастя
E (не)нависть
103. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Краснодарський край
B спілка художників України
C франківська стипендія
D Київські каштани
E орден перемоги
104. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А тон...а
B коміс...ія
C ат...естат
D програ...ма
E і...люстрація
105. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А нен...чин
B вісім...
C сопіл...ці
D кін...ський
E дівчин...ці
106. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А безправ...я
B дзв...якнути
C грав...юра
D бур...ячиння
E різдв...яний
107. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А рутв...яний
B роз...яснити
C миш...як
D пів...ягоди
E солов...ї
108. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А медальон
B курйоз
C дзьоб
D бойовий
E хльоскання
109. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е :
А оз...ро
B гр....міти
C кр...шталевий
D д...вина
E м...нати
110. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А галяв...на
B вогн...гасник
C ч...рвоний
D зав...рбований
E в...ршечки
111. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А Німечч...на
B щ...тка
C косач...
D морж...
E оч...кувати
112. Укажіть варіант, у якому не пишеться разом:
А (не)дбалий
B (не)такий
C (не)шість
D (не)вирішив
E (не)поївши
113. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А багато/річний
B людино/година
C пів/Європи
D гірко/солоний
E хіміко/біологічний
114. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Південний Полюс
Б кооператив “Садівник”
C Софійський собор
D Кабінет Міністрів України
E Нестор Літописець
115. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Гоголівські герої
B обласний суд
C Кам’янець-Подільський
D Ярослав Мудрий
E Новий рік
116. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А конфетті
B бульйон
C силует
D миш’як
E Ріо-де-Жанейро
117. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -
А пр...красний
B пр...тихли
C пр...носити
D пр...писати
E пр...гнути
118. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А полу-мисок
B напів’ява
C півананаса
D півбак
E пів-Японії
119. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/лікар
B не/вміння
C не/вдача
D не/вістка
E не/порушність
120. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/навидить
B не/міряв
C не/сприяє
D не/знає
E не/тримає
121. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/білий
B не/зграбний
C не/вірний
D не/виразний
E не/високий
122. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Берінгове море
B Кам’янець-подільський
C кабінет міністрів України
D Тернопільські дівчата
E комета галлея
123. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А богатий
B монастир
C голубка
D стояти
E родити
124. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А ван..а
B іл...юмінація
C кас...а
D шос...е
E телегра..ма
125. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А міл...ярд
B камін...чик
C цвірін...чати
D оболон...ці
E перевір...те
126. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А В...єтнам
B брукв...яний
C кур...йозний
D свято
E з...умисний
127. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А св...яткування
B дит...ясла
C ін...єкція
D надвечір...я
E верф...ю
128. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А батальон
B Нью-Йорк
C сьогодення
D курйоз
E льон
129. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е
А м...тушня
B гр...би
C заз...рати
D виг...нати
E ж...вий
130. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А ш...рокий
B ослитися
C враж...ний
D зав...рнути
E л...лека
131. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А ч...стий
B ч...пляти
C дріждж...
D калач...
E оч...кувати
132. Укажіть варіант, у якому слово з не пишеться разом:
А (не)втомний
B (не)тільки
C (не)п’ять
D (не)бачити
E (не)малюючи
133. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Нобелівська Премія
B Чумацький Шлях
C Син Божий
D кав’ярня “Мрія”
E Волинська область
134. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Шевченківські вірші
B папуга Кеша
C орден Слави
D ріка Дніпро
E Восьме березня
135. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А міл’ярд
B комп’ютер
C фейлетон
D еліпс
E Тибет
136. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-острова
B пів-Сибіру
C напівсонний
D півзахисник
E півдюймівка
137. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Шевченкові твори
B генеральний прокурор України
C українська академія наук
D організація об’єднаних націй
E Володимир великий
138. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А карявий
B лопух
C гарячка
D поганий
E байрак
139. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А ім...іграція
B гам...а
C груп...а
D мас...а
E колон...а
140. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А дон...чин
B ремін...чик
C хатин...ці
D помаж...те
E сілл...ю
141. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А без...язикий
B б...язь
C р...ясно
D медв...яний
E під...обідати
142. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А розілл...ю
B слов...яни
C Лук...яненко
D між...ярусний
E об...єднувати
143. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А бульон
B Ньютон
C серйозний
D броньовик
E Ковальов
144. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е
А п...люстки
B вим...вати
C гл...бокий
D м...готіння
E бл...щати
145. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А д...тинство
B вовч...ня
C вкороч...ний
D тр...мтіти
E ч...реда
146. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А піщ...на
B ч...ткий
C кущ...
D дріждж...
E веч...рній
147. Укажіть варіант, у якому слово з не пишеться разом:
А (не)хай
B (не)скоро
C (не)вісім
D (не)малює
E (не)побачивши
148. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А пів/острів
B військово/спортивний
C ясний/ясненький
D хлопець/богатир
E 45/градусний
149. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Далекий схід
B бульвар Шевченка
C Республіка Білорусь
D Квітка-Основ’яненко
E Президент України
150. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Краснодарський Край
B Чернівецький університет
C Спілка художників України
D корова Зірка;
E Кабінет Міністрів України
151. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А Вавілон
B лібрето
C фонетика
D мадонна
E інтерв’ю
152. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів’Європи
B пів’ягоди
C півострів
D напівавтоматичний
E півнеба
153. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Сполучені Штати Америки
B республіка чилі
C Ярослав мудрий
D день перемоги
E Азовська хвиля
154. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А хозяйство
B ламати
C голова
D конвалія
E слов’янський
155. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А ман...а
B ас...орті
C сес...ія
D міс...іонер
E тер...иторія
156. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А приз...ба
B жін...ці
C степ...
D Уман...щина
E сім...я
157. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А трьох...ярусний
B вітр...як
C посв...ята
D різьб...яр
E Св...ятослав
158. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А б...юро
B зів...ялити
C пом...ятий
D здоров...я
E матір...ю
159. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А ательйє
B льодовий
C йорж
D трьох
E польовий
160. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е :
А ш...лестіти
B кл...нок
C ш...рокий
D ст...рчати
E с...віти
161. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А вел...чина
B кош...ня
C заборон...ний
D м...тушитися
E п...люстки
162. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А ліщ...на
B щ...льний
C круч...
D ч...ткий
E свіж...сть
163. Укажіть варіант, у якому не пишеться разом:
А (не)вістка
B (не)брати
C (не)два
D (не)з’їдено
E (не)говорячи
164. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А атомо/хід
B південно/східний
C військово/інженерний
D пів/Києва
E світло/русий
165. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Андрій первозванний
B народи Півночі
C Угорська Республіка
D проспект Перемоги
E Нечуй-Левицький
166. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Берингове Море
B київські дівчата
C Ярослав Мудрий
D король Іспанії
E автомобіль “Таврія”
167. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А университет
B тонна
C Тибет
D прем’єра
E Мольєр
168. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-світу
B півдороги
C пів-Африки
D півколо
E пів’ящика
169. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Червона Шапочка
B Верховна рада України
C епоха відродження
D президент Фінляндської республіки
E Велика ведмедиця
170. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А ломати
B калач
C богатир
D поганяти
E калюжа
171. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А Гул...івер
B ал...ея
C клас...
D інтел...ектуальний
E шас...і
172. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А брун...ці
B таріл...ці
C зілл...я
D любов....
E Трет...як
173. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А торф...яний
B розз...явити
C пів...ананаса
D багатт...я
E завір...юха
174. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А л...юбити
B В...ячеслав
C сузір...я
D без...ядерний
E п...ятдесят
175. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А каньон
B район
C тьохкати
D войовничий
E сьомий
176. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е :
А об...режно
B св...стіти
C ар...фметика
D відр...вати
E вул....ця
177. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А ж...ттєвий
B вел...тень
C гарнес...нький
D ш...лестіти
E п...чаль
178. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А вощ...на
B оч...кувати
C дощ...
D ключ...
E бдж...лка
179. Укажіть варіант, у якому не пишеться разом:
А (не)мовля
B (не)сестра
C (не)дев’ять
D (не)повернусь
E (не)вживаючи
180. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А лісо/степовий
B темно/синій
C дівчина/доярка
D воєнно/стратегічний
E пів/Африки
181. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Автономна республіка Крим
B завод “Арсенал”
C Міністерство освіти і науки України
D Далекий Схід
E Антоненко-Давидович
182. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Гоголівські герої
B обласний суд
C Кам’янець-Подільський
D Новий рік
E Володимир Великий
183. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А медал’йон
B кипарис
C Адріатика
D сума
E п’єдестал
184. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А полу-станок
B півовал
C напівпровідник
D півлісу
E пів-Австралії
185. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Софійський собор
B проспект дружби народів
C грінченків словник
D прем’єр-міністр Канади
E західна Українпа
186. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А кожан
B новітній
C галявина
D багато
E перемагати
187. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А пан...а
B сум...а
C ідил...ія
D грип...
E кол...ектив
188. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А лял...ці
B кін...чати
C Хар...ків
D Натал...ці
E віс...тю
189. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А зв...язка
B дво...ярусний
C жовч...ю
D повітр...я
E зілл...я
190. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф :
А дез...інформація
B п...ятиріччя
C торф...яний
D безправ...я
E п...янкий
191. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А мільон
B льотчик
C завойований
D Воробйов
E кольоровий
192 Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е :
А прав...дний
B бр...ніти
C арт...лерія
D в...ноград
E бл...зенько
193. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А кроп...ва
B цуц...ня
C заворуш...ння
D в...чірній
E нев...селий
194. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А Туречч...на
B плащ...
C ключ...
D ч...ткий
E щ...чка
195. Укажіть варіант, у якому не пишеться разом:
А (не)волити
B (не)страшно
C (не)десять
D (не)сповістив
E (не)торкаючись
196. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А каро/окий
B мати/й/мачуха
C історико/філологічний
D ракета/носій
E темно/коричневий
197. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Верховна рада України
B Андріївський узвіз
C Республіка В’єтнам
D Сергєєв-Ценський
E кішка Сніжинка
198. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Художній Театр
B Тичинине слово
C дніпровські кручі
D Хмельницька область
E Академія наук України
199. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А ассорті
B башкир
C Міссурі
D ательє
E кар’єра
200. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-життя
B півсторінки
C пів-Антарктиди
D півкавуна
E півапельсина

201. Укажіть варіант правильного вживання великої літери:
А Міністерство освіти і науки України
B майдан незалежності
C країни заходу
D шевченківська премія
E конституція України
202. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А камиш
B боїться
C гарячка
D камінець
E пропозиція
203. Укажіть іншомовне слово, яке пишеться з подвоєнням:
А ір...еальний
B ап...ендикс
C лібрет...о
D бал...аст
E ком...унальний
204. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити Ь:
А дізнаєт...ся
B беріз...ці
C Тетян...ці
D кобзар...
E Наст...я
205. Укажіть варіант, де замість крапок треба ставити апостроф:
А роз...юшити
B звір...ята
C в...йокнути
D лист...я
E р...юмсати
206. Укажіть варіант, у якому не ставиться апостроф:
А п...юпітр
B суб...єктивний
C обов...язок
D м...яч
E підгір...я
207. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А конферансьйє
B дьоготь
C майор
D льодовий
E чийого
208. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е
А л...тіти
B тр...вати
C буз...на
D відч...няти
E в...шневий
209. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А с..лач
B діж...чка
C зав...сти
D м...ланхолійний
E в...рхівка
210. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А Галич...на
B гараж...
C береж...ть
D ч...тко
E зач...ска
211. Укажіть варіант, у якому не пишеться разом:
А (не)сказанно
B (не)вродився
C (не)три
D (не)зроблено
E (не)пишучи
212. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А сімдесяти/річчя
B плоско/опуклий
C механіко/математичний
D пів/Азії
E кисло/солодкий
213. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Народний депутат
B сонячний Київ
C Мурчині кошенята
D сузір’я Великого Пса
E Софіївський собор
214. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А Комета Галлея
B Андріївська церква
C Дід Мороз
D Маріїна книга
E День незалежності України
215. Укажіть варіант помилкового написання іншомовного слова:
А территорія
B директор
C шофер
D Кордильєри
E медальйон
216. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-олівця
B півкілометра
C півсотні
D півдня
E напівситий
217. Укажіть іншомовне слово, в якому відбувається подвоєння:
А ман...а
B ім....ітація
C ас...иметрія
D іл...юзія
E ан...отація
218. Зазначте іншомовне слово, в якому пишеться буква І:
А жур...
B к...сет
C граф...н
D д...пломат
E с...гнал
219. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А бул...йон
B у буд....ці
C донеч...ці
D щонаймен...ший
E камін...чик
220. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А В....ячеслав
B різдв...яний
C з...умисний
D під...обідати
E моркв...яний
221. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А дір...явий
B подвір...я
C торф...яний
D без...ядерний
E Лук...ян
222. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А казак
B лопух
C риштування
D скочити
E кланятися
223. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А браконєр
B Ньютон
C кольорова
D каньйон
E завойована
224. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А кош....ня
B кр...вавий
C бл...щати
D киян...н
E пал...во
225. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А ст...хати
B майст...р
C р...жисер
D вит...рти
E мар...во
226. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А крич...ш
B зч...сувати
C оч...пок
D ласощ...
E широч...нь
227. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А даличина
B зайчик
C романтизм
D запорожець
E вогничок
228. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (віце)президент
B (відео)касета
C (глухо)німий
D (одним)одна
E (двадцять)сьомий
229. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А напів сон
B півлимона
C пів’ящика
D пів-Європи
E полумисок
230. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А (не)хвали
B (не)віяне зерно
C (не)прочитаний лист
D (не)з’ясоване питання
E (не)обґрунтований виступ
231. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)вигідний
B (не)друг, а приятель
C до моря звідси (не)далеко, а зовсім близько
D зовсім (не)складний
E (не)дуже
232. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Сідоров
B Алфьоров
C Хрущов
D Артемов
E Ісаєв
233. Укажіть іншомовне слово, у якому відбувається подвоєння:
А ір...аціональний
B ап...лікація
C бар...икада
D гам...а
E корекція
234. Зазначте іншомовне слово, у якому пишеться буква І:
А рац...он
B маркет...нг
C інст...тут
D тур...ст
E р...торика
235. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А Максим Гор...кий
B облич...
C куз...ня
D невіст...ці
E всер...йоз
236. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А роз...яснити
B розз...явити
C пів...ананаса
D дво...ярусний
E жовч...ю
237. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А Тет...яна
B без...язикий
C інтер...єр
D зв...язаний
E міжгір...я
238. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А атаман
B кажан
C слов’яни
D виламаний
E ворушити
239. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А Тетьяна
B ескадрилья
C сльози
D мільйон
E трьох
240. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А п...дагог
B д...ректор
C п...ріг
D пр...чал
E кр...ниця
241. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А зд...рати
B зменш...ний
C вмоч...ний
D відм...сти
E зл...генька
242. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А по-вовч...
B криш...ння
C гаряч...ший
D волоч...ння
E двіч...
243. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А пташиня
B вузличок
C берегиня
D начиння
E сяйво
244. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (біло)рожевий
B (супер)приз
C (зло)ворожий
D раз(у)раз
E (шести)сотий
245. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А пів-кавуна
B пів-Києва
C півсела
D пів’ява
E полукіпок
246. Укажіть варіант слова, у якому треба писати дві букви – Н - :
А чавун...ий
B запрограмован...ий
C спилян...ий
D досі не подулан...ий
E орлин...ий
247. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А (не)перепочиваючи
B (не)стихаюче сонце
C (не)досолена страва
D (не)довчений
E (не)веселе лице
248. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)здара
B (не)легкий, а важкий
C (не)спішить
D (не)готуючи
E лінивий нічого (не)має
249. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Лєрмонтов
B Чехов
C Петров
D Лаптєв
E Виноградов
250. Укажіть іншомовне слово, у якому відбувається подвоєння:
А Гол...андія
B дир....гент
C ан...отація
D фін...
E кис...ет
251. Зазначте іншомовне слово, у якому пишеться буква І:
А динам...т
B шп...таль
C єп...скоп
D л...мон
E сп...рт
252. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А крил...ця
B рибал...чин
C дівчин...ці
D уман...ський
E сторіч..
253. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А Лук...янович
B грав...юра
C пів...озера
D медв...яний
E при...їзд
254. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А р...юмсати
B матір...ю
C пір...я
D без...ядерний
E Лук...яненко
255. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А барсук
B богатир (силач)
C качан
D перескакувати
E яблуко
256. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А компаньон
B дзьоб
C гільйотина
D сьомий
E мальовничий
257. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А м...даль
B плет...во
C кр...шталь
D д...ригент
E м...ритися
258. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А ш...пшина
B тр...мбіта
C кач...ня
D зволож...ний
E л...бідка
259. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А тільк...
B ключ...
C грош...
D глибоч...нь
E на річищ...
260. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (північно)східний
B (вело)спорт
C (жовто)гарячий
D (сама)самотою
E (багато)мільйонний
261. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А пів кілометра
B пів-Житомира
C полупанок
D напівжиття
E півсвіту
262. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А (не)просохли
B (не)міряні світи
C (не)хтуючи
D (не)здолані слов’яни
E (не)відома досі земля
263. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)абиякий
B (не)роблячи
C (не)здобувши
D (не)гріє
E аж ніяк (не)новий
264. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А все(таки)
B (що)до
C казна(з)ким
D (аби)коли
E адже(ж)
265. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Лазарев
B Безпалов
C Пущін
D Прокоф’єв
E Сєров
266. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А син божий
B Верховна Рада України
C Мадонна
D гора Говерла
E Володимир Мономах

267. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А урочище бабин яр
B Мати Божа
C Конституція України
D Буковина
E Олег Ольжич
268. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А національна гвардія
B Президент України
C Нестор Літописець
D місто Біла Церква
E День учителя
269. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А андріївський узвіз
B Золоті ворота
C Рада Європи
D Остап Вишня
E Благовіщення
270. Укажіть іншомовне слово, у якому відбувається подвоєння:
А мадон...а
B ал...егорія
C інтел...ект
D експрес...ивний
E кас...ир
271. Зазначте іншомовне слово, у якому пишеться буква І:
А н...котин
B хр...стиянство
C г...ря
D д...ктор
E ц...ферблат
272. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А у скрин...ці
B у хатин...ці
C ремін...чик
D освітлювач...
E селян...ський
273. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А комп...ютер
B дзв...якати
C к...ювет
D Васил...єв
E р...ясний
274. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А бур...як
B під...їхати
C ад...ютант
D миш...як
E верб...я
275. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А темноватий
B глухнути
C гарячковий
D котити
E краяти
276. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А портйєра
B усього
C Соловйов
D схвильований
E йогурт
277. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А ап...льсин
B м...нулий
C двор...к
D кр...чати
E пр...буток
278. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А стр...міти
B лелеч...ня
C стеж...чка
D зл...генька
E пл...кати

279. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А розмірковуюч...
B плеч...
C ближч...
D реч...
E перш...сть
280. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А мережичка
B далеч
C гарбузиння
D любитель
E вогничок
281. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А сольовидобуток
B багнистий
C зміїний
D вузюсінький
E синюватий
282. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (лимонно)жовтий
B (фото)апарат
C (хитро)мудрий
D нога(в)ногу
E (восьми)сотий
283. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А пів-неба
B пів-Москви
C півострів
D напівсерйозно
E півмісяця
284. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А (не)обгороджене тином подвір’я
B (не)бачені степи
C (не)волячи
D (не)поборний народ
E (не)доїдати
285. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)покоївся
B (не)рідний, а чужий
C (не)можна
D (не)малюючи
E (не)моя
286. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А клеєте
B кажемо
C радієш
D чистите
E б’ються
287. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Чічиков
B Радищев
C Воробйов
D Федоров
E Лихачов
288. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А печерська лавра
B журнал “Дзвін”
C Третьяковська галерея
D Національний банк України
E місто Жовті Води

289. Укажіть іншомовне слово, у якому відбувається подвоєння:
А Ахілес
B іп...одром
C грип...
D ат...естат
E ідеал...іст
290. Зазначте іншомовне слово, у якому пишеться буква І:
А по...нформувати
B реж...м
C арт...лерія
D акт...віст
E с...мвол
291. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А гривен...
B вікон...ця
C суд...дя
D тон...ший
E В...ятка
292. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А зім...яти
B сер...йозний
C цв...ях
D хр...юкати
E осв...ячений
293. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А св...ято
B вар...єте
C пів...ящика
D в...ялий
E кам...яний
294. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А допомогати
B пурхати
C провадити
D кланятися
E ломити
295. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А сеньорита
B бадьорий
C бульйон
D йог
E льодоруб
296. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А ніч...нька
B відт...нати
C тр...вати
D стр...міти
E город...на
297. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А ч...ряк
B стр...котіти
C р...бро
D в...теран
E щ...тина
298. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А плеч...ма
B ноч...
C глибоч...нь
D кущ...
E оч...кувати
299. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (чар)зілля
B (зоо)парк
C (кінець)кінцем
D раз(по)раз
E (п’яти)мільйонний
300. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А пів України
B напівсон
C піврукавички
D півметровий
E полудень
301. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А нічим (не)обгороджений сад
B (не)навидячи
C (не)підробна посмішка
D (не)зчутися
E (не)вмілий
302. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)начебто
B (не)боязкий, а сміливий
C (не)там
D (не)мислить
E (не)благаючи
303. Укажіть слово, у якому допущено помилку:
А бігаїмо
B вчишся
C ростемо
D пишаються
E хвилюємося
304. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Пушкин
B Аксьонов
C Сичов
D Тобілевич
E Писарєв
305. Укажіть варіант неправильного вживання великої літери:
А біблія
B Чорне море
C Черкаська область
D літак “Руслан”
E Хотинський замок
306. Укажіть іншомовне слово, в якому відбувається подвоєння:
А ан...али
B прогрес...
C оп...озиція
D ін...іціатива
E лібрет...о
307. Зазначте іншомовне слово, в якому пишеться буква І:
А вар...ант
B кос...нус
C ж...раф
D експоз...ція
E з...ґзаґ
308. Укажіть слово, де замість крапок треба ставити м’який знак:
А умивал...ник
B л...ляний
C різ...кість
D Натал...ці
E хочеш...
309. Зазначте варіант, де замість крапок треба поставити апостроф:
А дит...ясла
B п...юре
C брукв...яний
D дір...явий
E з...агітувати
310. Зазначте варіант, у якому не ставиться апостроф:
А різьб...яр
B хлоп...ячий
C п...єдестал
D під...їсти
E з...єднати
311. Зазначте варіант помилкового написання слова:
А богато
B монтаж
C кропива
D солдат
E купівля
312. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться Е:
А тр...мтіти
B ш...нель
C пр...вокзальний
D прор...вати
E свекруш....н
313. Укажіть варіант, у якому замість крапок пишеться И:
А стр...бати
B з...рно
C оч...рет
D оранж...вий
E з...рнина
314. Укажіть варіант, у якому замість крапок вживається И:
А нач...ння
B трич...
C нож...
D скаж...ть
E щ...льно
315. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А мережево
B ворожіння
C орлик
D реалізм
E місиво
316. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А (Сапун)гора
B (космо)дром
C (честь)честю
D один(на)один
E (суспільно)корисний
317. Укажіть варіант помилкового написання слова:
А пів хлібини
B пів’юрти
C пів-Одеси
D напівживий
E півстоліття
318. Укажіть слово, де НЕ пишеться окремо:
А (не)прочитана мною книга
B (не)дозрілі стручки
C (не)прикриті дерева
D (не)сходжені шляхи
E дідусь (не)дочуває
319. Укажіть слово, яке з НЕ пишеться разом:
А (не)досяжність
B він (не)має щастя
C (не)треба
D (не)договорює
E (не)сьогодні-завтра
320. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А стань(бо)
B чого(б)небудь
C ні(до)кого
D (таки)роздивився
E ось(так)
321. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в написанні прізвищ:
А Радищєв
B Тимофєєв
C Йолкін
D Каменєв
E Тютчев
Лексикологія. Фразеологія
322. Знайдіть фразеологізм, синонімічний запропонованому Яблуко від яблуньки далеко не
падає:
А Який дуб, такий жолудь, який батько, такий син.
B Такий родич, як чорт козі дядько.
C З нього стільки допомоги, як із осики груш.
D Така правда, як на вербі груші.
E З ким поведешся, того й наберешся.
323. Знайдіть синонім до слова кумедний:
А смішний
B цікавий
C улесливий
D дивний
E колоритний
324. Утворіть правильне словосполучення зі словом вболівати:
А за товариша
B проблемами
C два тижні
D на ангіну
E грипом
325. Знайдіть синонім до фразеологізму вдарити по руках:
А домовитися
B покарати
C відмовити
D розгніватися
E побити
326. Встановіть значення фразеологізму позичити у Рябка очей:
А втратити сором
B бути хоробрим
C далеко бачити
D вкриватися плямами
E стати непомітним
327. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в підборі синонімічної пари слова:
А красивий - уродливий
B нидіти - скніти
C кпити - глузувати
D кмітливий - тямущий
E визиск - пошук
328. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в підборі синонімічної пари слова:
А пропасниця - втрата
B майно - пожитки
C личити - пасувати
D невіглас - неук
E фундатор - засновник
329. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в підборі синонімічної пари слова:
А гуманний - людяний
B волонтер - доброволець
C свічадо - дзеркало
D ремствувати - нарікати
E жебоніти - дзюрчати
330. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в підборі синонімічної пари слова:
А відлуння - місячне сяйво
B муштрувати - школити
C бовваніти - маячити
D кісник - стрічка
E винятково - надзвичайно
331. Укажіть варіант, у якому допущено помилку в підборі синонімічної пари слова:
А зичливий - гучний
B герць - двобій
C нагода - пригода
D закаляти - гартувати
E марудний - копіткий
332. Виберіть рядок, у якому всі пари слів є антонімами:
А сльози – сміх ; широко – вузько; чорний – білий; стояти – іти
В вечір – сутінки; стій – іди; встань – сядь; високо – низько
C високо – низько; далеко – близько; іти – бігти; говорити – мовчати
D біле – чорне; чисто – брудно; солодке – гірко; весело – смішно
E темно – світло; тьмяно – яскраво; правда – честь; біле – світле
333. Знайдіть слово, що логічно асоціюється зі словом лицар:
А воїн
B обличчя
C порядність
D актор
E розумний
334. Знайдіть синонім до слова затятий:
А упертий
B розрізаний
C пам’ятний
D знайомий
E свідомий
335. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А руслу
B рнчище
C фенумен
D фольгб
E ранкувий
336. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А невіглбс
B серйдина
C діалуг
D запитбння
E ознбки
337. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А пухід
B сантимйтр
C ненбвисть
D медикамйнт
E корумисло
338. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А бусоніж
B алкогуль
C пуказ
D палбц
E квартбл
339. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А кишкб
B кулесо
C недэги
D експйрт
E рйшето
340. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А брбтання
B бурошно
C полонйний
D рузбрат
E кобзбр
341. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А бэзок
B фольклур
C хвбстощі
D пбсквіль
E колудязь
342. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А курисний
B бюлетйнь
C хроббк
D стуляр
E ховрбх
343. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А цвинтбр
B ходьбб
C куник
D корбл
E нбголо
344. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А хутру
B крймінь
C одинбдцять
D озиминб
E коруткий

345. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А вйрба
B посэха
C звертбння
D самотб
E свинйць
346. Укажіть варіант, у якому неправильно поставлено наголос у слові:
А нувий
B сестрб
C эспіх
D чотирнбдцять
E сливувий
Словотвір
347. Укажіть слово, де замість крапок треба писати букву З:
А ро...пис
B ...прожогу
C ...пад
D ...формувати
E ...тискач
348. Укажіть слово, де замість крапок треба писати букву С:
А ...формувати
B ...чистити
C ...жовкнути
D ...ціпила
E ...цілющий
349. Укажіть варіант, у якому треба писати дві букви Н:
А тума...ий
B букве...ий
C пореформе...ий
D дерев’я ...ий
E холод...ий
350. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати И :
А пр...в’ялий
B пр...мудрий
C пр...красний
D пр...стиж
E пр...густий
351. Укажіть варіант, де треба писати префікс Прі - :
А пр...звисько
B пр...мудрий
C пр...зирство
D пр...вільно
E пр...парат
352. Укажіть варіант, у якому треба вставити букву і:
А кор...ння
B маков...ння
C шумов...ння
D гарбуз...ння
E картопл...ння
353. Укажіть варіант, де замість крапок треба писати одну букву Н:
А журавли...ий ключ
B ра...ій
C щоде...ий
D сті...ий
E осі...ій
354. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква С:
А ...писок
B ...їхати
C бе...умовний
D ро...крутити
E ...літатися
355. Укажіть слово, у якому замість крапок треба писати букву З:
А ро...шукувати
B ...тосунки
C ...подіватися
D ...кошений
E ...плеск
356. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ - :
А пр...злий
B пр...боркати
C пр...варений
D пр...в’язати
E пр...сісти
357. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А печ...во
B кіш...чка
C кач...ня
D враж...ння
E душ... нька
358. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А солом’я...ий
B коло...ий
C безви...ий
D погоди...ий
E числе...ий
359. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А бе...порадний
B ...кріпити
C ...хилити
D ...казати
E ...питати
360. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А ро...тринькати
B ...подіватися
C ...покій
D ...ходити
E ...креснути
361. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...красний
B пр...тихли
C пр...носити
D пр...писати
E пр...гнути
362. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А вогн...ще
B сон...чко
C пташ...чка
D ніж...нька
E Ол...чка
363. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А кам’я...ий
B телефо...ий
C доброчи...ий
D щоде...ий
E притама...ий
364. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ...терпіти
B ...хвалити
C ...фабрикувати
D ...кинути
E ро...саджувати
365. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А ро...багатіти
B ...пинитися
C ...клад
D ...темніло
E ...плести
366. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...великий
B пр...звисько
C пр...носити
D пр...м’яти
E пр...крутити
367. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А хлібн...чка
B горл....чко
C кринич...нька
D доч...чка
E серд...нько
368. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А пів-острова
B пів-Сибіру
C напівсонний
D півзахисник
E півдюймівка
369. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А десяти поверховий
B 100-ліття
C чотирьохелементний
D сорок вісім
E п’ятидесятий
370. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ...бити
B ...питати
C ...ходити
D ...фотографувати
E ...писати
371. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А ...бирати
B ...повільнений
C ...хилятися
D ...трушувати
E ...правді
372. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...славний
B пр...дорожній
C пр...бувати
D пр...класти
E пр...ділити
373. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А мереж...во
B зайч...нятко
C учит...льська
D вікон...чко
E виш...нька
374. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А олов’я...ий
B височе...ий
C безіме...ий
D колі...ий
E пружи...ий
375. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква С:
А ...класти
B ...лякати
C ...мінити
D бе...турботний
E ро...сунути
376. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А у...бережжя
B ...поруджувати
C ...кладати
D ...тривожений
E ...пускатися
377. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...чепити
B пр...крили
C пр...тулився
D пр...йти
E пр...мудрий
378. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А вогн...чок
B мар...во
C здійсн...ння
D вовч...ня
E горл...чко
379. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А воро...ий
B страше...ий
C безсо...ий
D чаву...ий
E блаже...ий
380. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква С:
А ...плітати
B ...різати
C ...дібності
D бе...надійність
E ро...класти
381. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А бе...смертний
B ...пливати
C ...тупати
D ...кривдити
E ...хвилюватися
382. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...славний
B пр...берегти
C пр...своїти
D пр...крашати
E пр...добрити
383. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А зайч...к
B дал...ч
C дер...вце
D лож...чка
E галч...ня
384. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А пташи...ий
B ешело...ий
C свяще...ий
D кі...ий
E гума...ий
385. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква С:
А ...творити
B ро...писувати
C ...жати
D ...цілити
E бе...відповідальний
386. Укажіть слово, в якому замість крапок треба писати букву З:
А бе...соромний
B ...тримати
C ...пинити
D ...полоханий
E ...хованка
387. Укажіть варіант, у якому пишеться префікс ПРЕ -:
А пр...злий
B пр...мовляти
C пр...буток
D пр...бережний
E пр...морозити
389. Укажіть варіант, у якому суфікс пишеться з буквою И :
А гарбуз...ння
B дал...чінь
C кош...ня
D бат...чко
E піс...нька
390. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А тьмя...ий
B здорове...ий
C лимо...ий
D зако...ий
E стара...ий
391. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А бе...жалісний
B ...ховатися
C ...трусити
D ...фантазувати
E ...путаний
392. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...хибити
B ...волікати
C ро...чинити
D бе...мірний
E ...долати
393. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...їхати
B ...бідний
C ...чистий
D ...смачний
E ...злий
394. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...малий
B ...писувати
C ...ручити
D ...степовий
E ...сланий
395. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А споришовий
B абрикосовий
C життєвий
D Галоччин
E свіжісінький
396. Укажіть варіант слова, в якому треба писати дві букви Н :
А блажен...ий
B качин...ий
C склян...ий
D недотуркан...ий
E відокремлен...ий
397. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А бе...поворотний
B ...тягати
C ...тежити
D ...творення
E ...турбований
398. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...прямування
B ...берегти
C ...чеплення
D ...шивати
E ро...кидати
399. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...сунути
B ...старий
C ...чудовий
D ...веселий
E ...зирство
400. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...освященство
B ...гнічений
C ...гоїти
D ...голомшливий
E ...голубити
401. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А кварцевий
B тремтливий
C Зоїн
D хімічний
E дощовий
402. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ...чесати
B ...тверджений
C ...терпіти
D ...тлівати
E ...тіснити
403. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...формульований
B ...глянутися
C ро...міняти
D бе...края
E ...німатися
404. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...мудрився
B ...подобний
C ...добрий
D ...милий
E ...хороший
405. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...симпатичний
B ...гнічення
C ...киданий
D ...значений
E ...звисько
406. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А вишньовий
B соковитий
C магнієвий
D Майїн
E новісінький
407. Укажіть варіант слова, у якому треба писати дві букви – Н - :
А чавун...ий
B запрограмован...ий
C спилян...ий
D досі не подулан...ий
E орлин...ий
408. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ...добувати
B ...піймаєш
C ...казати
D ...першу
E пере...тупити
409. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...печений
B ро...ораний
C бе...печний
D ...сихання
E ...мазка
410. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...вабливий
B ...багато
C ...поганий
D ...кумедний
E ...противний
411. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...холодний;
B ...звання;
C ...жатий;
D ...забутий;
E ...липати
412. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А орлиня
B стежечка
C коріння
D малинник
E вітрище
413. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А грушовий
B завішений
C бабусин
D зважений
E остюкуватий
414. Укажіть варіант слова, в якому треба писати дві букви – Н - :
А заохочен...я
B обітован...ий
C незлнчен...ий
D розмальован...ий
E буквен...ий
415. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ро...кусити
B ...питати
C ...хвалений
D ...хильний
E ...хитрувати
416. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...ховище
B бе...донний
C ро...сердитися
D ...гарище
E ...нести
417. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...шити
B ...святий
C ...тяжкий
D ...хитрий
E ...зирство
418. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...білий
B ...мандрувати
C ...латати
D ...нюхуватися
E ...спати
419. Укажіть варіант слова, в якому треба писати дві букви – Н - :
А недоторкбн...ий
B казармен...ий
C відокремлен...ий
D осідлан...ий
E олов’ян...ий
420. Укажіть слово, де замість крапок пишеться буква З:
А ро...судити
B ...хоплений
C ...користатися
D ...хрестити
E ...топтати
421. Укажіть слово, в якому замість крапок пишеться буква С:
А ...плеск
B ...нищити
C бе...перервний
D ро...мальований
E ...мивати
422. Укажіть слово з префіксом ПРИ - :
А ...мружити
B ...добрий
C ...високий
D ...багатий
E ...завзятий
423. Укажіть слово з префіксом ПРЕ - :
А ...дорога
B ...одягтися
C ...ораний
D ...речений
E ...плюсувати
424. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А добрево
B гоління
C прядиво
D кошичок
E побоїще
425. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А сторожевий
B високуватий
C священний
D бджолиний
E Софіїн
426. Укажіть варіант слова, в якому треба писати дві букви Н :
А страшен...ий
B студен...ий
C вощан...ий
D довгождан...ий
E присвячен...ий
Частини мови
427. Укажіть варіант, у якому замість крапок треба писати И:
А гуляє хуґа, висвистуюч...
B завмираюч... гуки музики
C наступаюч... війська
D блукаюч... вогні
E тремтяч... тіні
428. Укажіть варіант, де слово пишеться разом:
А Я прийшов, що(б) замовити книги.
B Що(б) то взяти почитати?
C Про(те) можна прочитати самому.
D Коли(б) роботу почати раніше.
E Що(б) не робив, роби тільки краще.
429. Укажіть варіант, у якому частка пишеться через дефіс:
А Вже (хтозна) скільки часу минуло.
B (Що) кілька метрів зупинялися передихнути.
C Тішся, дитино, поки ще маленька, ти(ж) бо живеш навесні.
D Чарівне море, та наймиліша серцю(таки) земля.
E Батьківське надбання не аби(що)!
430. Укажіть варіант помилкового написання числівника:
А двадцяти п’яти тисячний
B триповерховий
C дев’ятсот
D шістсот вісімдесят
E одинадцять
431. Укажіть варіант, де в слові замість крапок треба писати И :
А бач...мось
B кол...мо
C бер...мось
D бор...мось
E прагн...мо
432. Укажіть варіант, де НЕ з дієсловом пишеться разом:
А (не)навидіти
B (не)помітити
C (не)прислуховуватися
D (не)скаржитися
E (не)жив
433. Укажіть варіант, де прислівник пишеться через дефіс:
А (по)перше
B (в)перше
C (у)трьох
D (від)тепер
E (на)двох
434. Укажіть варіант, де НЕ з прислівником пишеться окремо:
А (не)далеко, а поруч
B (не)далеко
C (не)рішуче
D (не)дбало
E (не)дорого
435. Укажіть варіант, де НЕ з прикметником пишеться окремо:
А Світ є (не)ліпший.
B Це була (не)досяжна мрія.
C Дівчина помітила (не)доброзичливі погляди оточуючих.
D Допоможи слабкому й (не)мічному.
E Почулися (не)сміливі кроки.
436. Укажіть варіант, де НЕ з дієприкметником пишеться окремо:
А (не)підписана вчора заява
B (не)добудований гараж
C (не)дов’язаний жилет
D (не)досіяний лан
E (не)виконаний пункт
437. Укажіть варіант, де замість крапок у іменнику треба писати дві букви Н
А тума...ість
B вихова...ість
C шале...ість
D захопле...ість
E ю...ість
438. Укажіть варіант, де замість крапок у прислівнику треба писати одну букву Н:
А спроще...о
B гума...о
C щоде...о
D щогодин...о
E сумлі...о
439. Укажіть варіант, у якому замість крапок у прислівнику треба писати І :
А опівноч...
B по-батьківськ...
C мовчк...
D навшпиньк...
E по-українськ...
440. Укажіть варіант неправильного написання числівників і відчислівникових слів:
А чотиристадвадцятьшостий
B 6-тисячний
C сімдесят чотири
D п’ятдесятип’ятимільйонний
E сторіччя

441. Укажіть варіант, де допущено помилку в слові:
А вдивляючісь пильно
B всміхаючись
C нудьгуючі очі
D танучі сніги
E загартувавшись у бою
442. Знайдіть помилку в правописі прислівників:
А віч на віч
B по одному
C наліво
D найлегше
E по-німецьки
443. Знайдіть слово з однією буквою Н :
А скаже(нн)о
B щоде(нн)о
C до побаче(нн)я
D натхне(нн)о
E спросо(нн)я
444. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А немов (би) так і треба
B хоч (би) хто один
C коли (б) то діло йшло на лад
D адже (ж) успіх гарантовано
E з (тим) щоб допомогти

445. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А гніваєсся
B водишся
C бавляться
D стоїмо
E ловимо
446. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А Ото (ж) зробіть висновки
B Вночі все та (ж) декорація світу: море, вершини гір, місяць
C То (ж) не калина – молода дівчина
D так (що)
E затим (що)
447. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А так(то)
B що(ж)до
C ось(де)
D (що)правда
E дарма(що)
448. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А смієця
B усміхаєшся
C розходимось
D сваряться
E гуркочеш
449. Укажіть варіант неправильного написання числівників і відчислівникових слів:
А трьох тисячний
B вісімдесятий
C двоповерховий
D п’ятисоткілограмовий
E 125-річчя
450. Укажіть варіант, де допущено помилку в слові:
А лежачі на дивані
B працював стоячи
C б’ючись об берег
D обрізавши волосся
E завмираючі звуки
451. Знайдіть помилку в правописі прислівників:
А за одно
B нога в ногу
C врешті-решт
D насамперед
E як-небудь
452. Знайдіть слово з однією буквою –Н- :
А схвильова(нн)о
B буде(нн)о
C страше(нн)ий
D безупи(нн)о
E ненаста(нн)о
453. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А Взимку холодно, за (те)комарі не кусають
B бо (ж) він орел
C замість (того) (щоб)
D через те (що)
E але (ж)
454. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А казна(як)
B (аби)тільки
C (де)далі
D (най)серйозніше
E начеб(то)
455. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А вмиваєсся
B веселишся
C зуміємо
D будуєш
E вчаться
456. Укажіть варіант неправильного написання числівників і відчислівникових слів:
А двадцяти семи літній
B п’ятдесят чотири дні
C трьохактний
D 250-квартирний
E три сьомих
457. Укажіть варіант, де допущено помилку в слові:
А напружуючі сили
B сплівшись руками
C борючись із болем
D не знаючи шляху
E наступаючі війська
458. Знайдіть помилку в правописі прислівників:
А день-у-день
B позавчора
C увісьмох
D рано-вранці
E востаннє
459. Знайдіть слово з однією буквою –Н- :
А шале(нн)о
B попідвіко(нн)ю
C нескінчй(нн)о
D на проща(нн)я
E стара(нн)о
460. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А та (ж) це мій брат
B (у) міру того як
C Мови про (те) в нас не було
D Та (ж) думка і мені не давала спокою
E коли (б)
461. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А все(таки)
B (що)до
C казна(з)ким
D (аби)коли
E адже(ж)
462. Укажіть слово, в якому допущено помилку:
А моляцця
B борешся
C помиляємося
D печеш
E станеться

463. Укажіть варіант неправильного написання числівників і відчислівникових слів:
А 45 мільйонний
B триста двадцять восьмий
C восьмисотий
D десятипроцентний
E семиразовий

464. Укажіть варіант, де допущено помилку в слові:
А думаючі про відпочинок
B стрічаючи день
C читати книгу лежачи
D пливе хитаючись
E сяючі очі

467. Знайдіть помилку в правописі прислівників:
А всього на всього
B назавжди
C по двоє
D кінець кінцем
E сам на сам

468. Знайдіть слово з однією буквою –Н- :
А несподіва(нн)о
B ненаста(нн)о
C невпи(нн)о
D навма(нн)я
E бездога(нн)о

469. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А (не) зважаючи на те що
B але (ж)
C (з) того часу як
D Що (б) не робив, роби тільки найкраще.
E Я (при) тому не був і нічого сказати про це не можу.


470. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А відімкни(но)
B (таки)розшукав
C де(в)чому
D хіба(що)
E казна(на)якім

471. Укажіть варіант неправильного написання числівників і відчислівникових слів:
А сто тридцяти п’яти квартирний
B 700-річчя
C чотириста вісімнадцять
D шістдесятий
E 9-та

472. Укажіть варіант, де допущено помилку в слові:
А розповідаючі казку
B говорить не подумавши
C межуючі садиби
D знаючі лікарі
E важко дихаючи

473. Знайдіть помилку в правописі прислівників:
А після завтра
B плече в плече
C найголосніше
D по-давньому
E будь-що-будь

474. Знайдіть слово з однією буквою Н :
А зляка(нн)о
B багатогра(нн)о
C сила-силе(нн)а
D відмі(нн)о
E стара(нн)ість

475. Укажіть варіант, у якому сполучник пишеться разом:
А як(би) знав, де впадеш, то й соломки підстелив
B (тим) часом як
C знайомі були при (тому) й одразу надали допомогу
D після (того)
E для (того) щоб

476. Укажіть варіант, у якому слово пишеться через дефіс:
А надумав(таки)
B написав(би)
C (що)разу
D іди(ж)бо
E (он)куди


477. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Полий цю яблуню, ад(же) вона із яблучками.
B Я хотіла(б) людям для допомоги у кожну мить подати голос свій.
C Він не знав, чи відповідати що(небудь).
D Не так(то) і встати, як упасти.
E Усе(таки) час не так довго тягнеться.

478. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Як(би) ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.
B Раптом олениха тривожно підняла вуха і глянула (в)бік.
C Розчахнута навпіл скеля стриміла (по)серед ріки.
D Як на ноги сп’явся, то(й) за працю взявся.
E З долини, не(наче) з дна, почало підніматися село.

479. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А темні ноч...
B любляч..й справу
C лежач...й камінь
D сприймаюч... дійсність
E стаюч... на захист

480. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А півтора ста
B двохмільйонний
C шестиповерховий
D 20-річчя
E дев’яносто дев’ять

481. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А нові м’яч...
B коротш...й шлях
C зростаюч...й попит
D гнітуч...й настрій
E молодш...й брат

482. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/брат
B не/погода
C не/люб
D не/нависть
E не/рівність

483. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/волити
B не/тримати
C не/плакати
D не/сідає
E не/гасне


484. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/материн
B не/густий
C не/легкий
D не/надійний
E не/доречний

485. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Кожен квапився пройти (як)(най)більше.
B Харчів я вирішив поки(що) не чіпати.
C У будь(яку) погоду йшла Леся на збір матеріалу.
D Те(ж)(саме) зробила й Орися.
E Казна(за)(що) усі люди дорікають мені.

486. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Після того(як) суб’єкт оволодів механізмом самоаналізу, він здатний здійснювати
повноцінний аналіз інших.
B Послухайся бабусі, ад(же) я тебе більше за рідну доньку люблю.
C Повітря захоплювало дух, мов(би)(то) ширших грудей треба було.
D Не кожен, хто дбає, то(й) має.
E Йому треба за тиждень загадувати, що(б) роздумався.

487. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А великі круч...
B стежач... за подіями
C куц...й хвіст
D зростаюч...й рівень
E будуюч... місто

488. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А кілька-годинний
B 85-річчя
C трьохсотий
D двадцять шість
E п’ятнадцять

489. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А куряч... лапки
B гаряч...ми стравами
C сяюч...ми вогнями
D кращ...ми учнями
E тепліш...ми обіймами

490. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Я закам’янів, ніби(то) й не до мене мова.
B Не штука вбити крука, злови(но) живого.
C А місяць все такий(же).
D Він все(ж)(таки) не перестав співати.
E Де(б) я тільки не ступив, дорікають мені всюди.

491. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Ти(ж) не калина – молода дівчина.
B Вітер, (не)наче парубок у танці, обертав метелицю.
C Для того що(б) добратися до урочища, треба переходити потік.
D Про(те) діда не видно.
E Всі повернули голови (в)бік.

492. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А модні плащ...
B ридаюч... від образи
C тямущ...й хлопець
D працююч...й пенсіонер
E сіюч... пшеницю

493. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А десяти поверховий
B 100-ліття
C чотирьохелементний
D сорок вісім
E п’ятидесятий

494. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А пекуч... сльози
B малююч...й фарбами
C кошач...ми зубами
D гусяч...ми перами
E важливіш...ми справами

495. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/друг, а ворог
B не/мовля
C не/безпека
D не/друг
E не/знання

496. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/покоїть
B не/гріє
C не/зватиме
D не/шанує
E не/виходить

497. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/сірий
B не/самовитий
C не/широкий
D не/рівний
E не/поганий


498. Укажіть варіант, у якому слово пишеться з однією буквою Н :
А повіль...ий
B електро...ий
C вогне...ий
D бето...ий
E благослове...ий

499. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Не (що) дня можна сіяти, збирати.
B А ті(ж)(то) гуси, гуси - лебедята, та й узяли підпасків на крилята.
C Отакий(то) наш отаман!
D (Таки)поночі вже.
E І тільки(б) знати, що немарно в світі цім топтав дорогу.

500. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Віз вискочив колесом на горбок і перекинувся (на)бік.
B На(що) мені куми – були б пироги.
C По(під) берегом стояло два човни.
D Тоді все на світі мерло за(для) нього.
E Черв’як швидше плазує, ні(ж) такі хвилини.

501. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А нові гараж...
B читаюч... вголос
C теляч...й хвіст
D організуюч...й процес
E малююч... портрет

502. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А шести річний
B двомовний
C п’ять тисяч
D вісімнадцять
E сто тридцять

503. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А найдорожч... люди
B пахуч...ми травами
C ріжуч...й предмет
D мишач...ми гніздами
E товщ...ми стовбурами

504. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/соловей
B не/бога
C не/довіра
D не/примиренність
E не/терплячка


505. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/зчулися
B не/бійся
C не/думає
D не/пам’ятає
E не/спав

506. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/червоний
B не/стямний
C не/глибокий
D не/дружний
E не/звичний

507. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Де(хто) з довгими вусами лежав, позакладавши руки попід голови.
B А все інше як (же) змінилося!
C Тримай(но) люстерко, історіє!
D Катря не довела(таки) роботи до краю.
E Ти мені (казна)чого не плети!

508. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Про(те) хто зробив шкоду, ніхто не зізнався.
B Гучно загула сопілка на все поле, не(мов) хто заспівав жалібно.
C Як(би) знали, не те б заспівали.
D Тече вода із-за гаю та по(під) горою.
E Таке становище зайняли дворяни у своїх наказах (що)до кріпацтва.

509. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А гострі нож...
B пишуч... листа
C куряч...й бульйон
D виконуюч...й рішення
E дорікаюч... за байдужість

510. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А чотири мільйонний
B триденний
C сімдесятиріччя
D двісті п’ять
E кількадесят

511. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А жовтогаряч... квіти
B колюч...й чагарник
C жаб’яч...ми лапками
D організуюч...й захід
E дорожч...й товар


512. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/пташка
B не/догляд
C не/врожай
D не/порозуміння
E не/дуга

513. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/добачають
B не/може
C не/кипить
D не/загине
E не/світиться

514. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/чорний
B не/великий
C не/молодий
D не/скромний
E не/вгасимий

515. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Орися знала непокірний і де (що) грубуватий характер свого милого.
B О, як(би) я хотів не прокидатися сьогодні!
C Дивись(но) мені, ой Іване, Іване!
D Хоч криво впріг, та поїхав(таки).
E Він не знав, чи відповідати що(небудь).

516. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А (У)результаті цього з’явилося кілька програм риторики.
B Тимко сів біля кулемета і повернув його (в)здовж улиці.
C Хлюпочуться качаточка (по)між осокою.
D Виряджаючи, він не дав нічого, (о)крім трьох сорочечок.
E Кружалком сонце покотилось (на)зустріч місяцеві й тьмі.

517. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А свіжі калач...
B готуюч... обід
C гусяч...й паштет
D мобілізуюч...й фактор
E радіюч... за друга

518. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А п’яти сотий
B восьмигранний
C 60-ліття
D трьохдюймовий
E кільканадцять


519. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А народи Півноч...
B виконуюч...й обов’язки
C вовч...й погляд
D глибш...ми думками
E літаюч...й пристрій

520. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/любов
B не/досяжність
C не/ук
D не/смуток, а радість
E не/повторність

521. Укажіть варіант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/долюблювати
B не/пливіть
C не/сумує
D не/платить
E не/могти

522. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/електронний
B не/добрий
C не/наситний
D не/благонадійний
E не/сподіваний

523. Укажіть варіант, у якому слово пишеться разом:
А Як(би)не зима, то літо було б довше.
B Усі стояли скам’янілі, тільки(но)діти не могли встояти на місці.
C Сміятися краще все(таки), ніж плакать.
D Побачимося хтозна(ще)коли.
E Хай(но)спочивають роботящі.

524. Укажіть варіант, у якому слово пишеться окремо:
А Як зверху погане, то (в)середині вдвоє.
B Мирон міг довбати шурфи в ґрунті (з)ранку до вечора.
C Кажуть, що в купальські ночі дерева ходять, (не)(наче)(б)(то) люди.
D (За)те ж у свято, як вирвешся на вулицю, усе село розлягається піснями.
E Ото(ж) я й бачу, що він тебе відвів.

525. Укажіть варіант, у якому слово закінчується на І :
А освоєні площ...
B збираюч... квіти
C дитяч...й садок
D перетворююч...й життя
E відчуваюч... спрагу


526. Укажіть варіант неправильного написання слова:
А семи сходинковий
B тисячоліття
C триярусний
D двохсотий
E тисяча вісімдесят три

527. Укажіть варіант, у якому слово в закінченні має І :
А свіж... новини
B лежач...й камінь
C миюч...й засіб
D пекуч...й біль
E поросяч...й виск
528. Укажіть варіант, у якому іменник з НЕ пишеться окремо:
А не/голод
B не/стача
C не/знищенність
D не/надійність
E не/хворощ
529. Укажіть варант, у якому НЕ з дієсловом пишеться разом:
А не/навиджу
B не/дивуйтесь
C не/вернетесь
D не/косить
E не/темніє
530. Укажіть варіант, у якому НЕ з прикметником пишеться окремо:
А не/олов’яний
B не/привітний
C не/давній
D не/сміливий
E не/гайний

Синтаксис. Пунктуація
531. Укажіть речення, у яких ставиться тире між підметом і присудком (розділові знаки не
розставлені):
А Життя без книги хата без вікна.
B Колись був у Києві князь.
C То була тиха ніч чарівниця.
D Пурпурове небо блідло червоніло потім стало рожевувато-блакитним.
E Ліси наче світилися наскрізь.
532. Укажіть речення, де правильно розставлені розділові знаки при однорідних членах:
А Враз він зупинився, скривив жалібно обличчя і простяг руку до якогось пана.
B Кобзарське мистецтво пережило віки, і збереглося до наших днів.
C Без мови рідної без пісні й народу нашого нема.
D Скупе проміння осіннього сонця відсвічує позолотою на тілі беріз, дубів, і осик.
E У світі ніхто не прожив без мрії, і без надії.
533. Укажіть речення, у якому треба поставити двокрапку (розділові знаки не розставлені):
А Все навкіл наче завмерло і трави і дерева і кущі.
B Дужі хвилі ринуть і ридають і здіймаються все вгору.
C Не вітер буря над землею в замети клала білий сніг.
D Всі оглухли похилились в кайданах.
E Дощ періщив з самого початку і досі не переставав і не зменшувався.

534. Укажіть варіант з відокремленими уточнюючими членами речення (розділові знаки
не розставлені):
А Коло самого дому під вікнами росли кущі жовтої акації.
B Яблука на голому гіллі світяться спокійно серед саду в надвечірній млі в сумовиту пору
листопаду.
C Шумлять сади над берегами в моєї юності краю.
D Над тихою святковою землею золотими мазками починається ранок.
D Паляник і його жінка і Василина і всі діти були дуже схожі між собою.
535. Укажіть варіант, у якому кома не ставиться (розділові знаки не розставлені):
А Я йшов не поспішаючи.
B Стаючи на обраний гостинець ми знаємо хто шлях той торував.
C Під вітром вгинаючи лінії прості повис нерухомий за вікнами дощ.
D Блакитний час прикинувшись водою тече в піщаних чистих берегах.
E Старий зараз ніякої роботи не визнає окрім пасіки.
536. Укажіть варіант, у якому кома не ставиться (розділові знаки не розставлені):
А Омиті росами квітки розтулюють повіки.
B Він стояв на кормі з веслом суворий і красивий і дивився вперед поверх нас.
C Батькові руки важкі загорілі лежать на колінах у плетиві жил.
D Він стоїть на мурі юний і прекрасний і кладе цеглини зводить дім новий.
E Поля пробуджені сонцем від зимового сну злегка парували.
537. Укажіть варіант, у якому кома не ставиться (розділові знаки не розставлені):
А Покроплена земля ніби дихала пахощами весняних квіток.
B Щастя воно як ластівка живе не під кожним дахом.
C Як визволителів своїх нас зустрічали на кордоні.
D Високо трохи не серед неба стояв місяць ясний блискучий повний.
E Ви забуваєте другу любов поетів наприклад любов Данте до Беатріче а я власне таку мав
на думці.
538. Укажіть варіант, де кома не ставиться (розділові знаки не розставлені):
А Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий.
B Справді добре сміється той хто сміється останній.
C З борців насміхалася доля зростала проте їх громада.
D Будь славен мир поля і ріки і цвіт червоної зорі.
E Хай милі друзі вам щастить у дружбі вірній в праці мирній.
539. Укажіть варіант складносурядного речення, у якому розділові знаки не ставляться
(розділові знаки не розставлені):
А Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.
B Земля тремтить у млості і ронить пелюстки і невідомі гості злітаються в садки.
C Хто зневажає рідний край ті серцем немічні каліки.
D Або не сокіл я або спалила мені неволя крила.
E Хто волю хоче вбить загине.
540. Укажіть варіант, у якому між частинами безсполучникового речення ставиться тире
(розділові знаки не розставлені):
А Забудеш рідний край тобі твій корінь всохне вселюдське замовчиш обчухраним зростеш.
B І пригадалося йому дитинство над водами хиляться лози лелека пливе в висоті.
C Просив тебе навчав тебе не смій губити часу дорогого.
D Коли мені підхлібник тисне руку тікаю геть від нього сам не свій.
E Отакий і рости сину цікавий до всього життя треба знати.
541. Укажіть речення, у якому неправильно поставлено розділовий знак між підметом і
присудком:
А Святиня, це те, що людей об’єднує, збирає докупи.
B Краса – верховний учитель.
C Хто твій брат?
D Сміле слово – то наші гармати, світлі вчинки – то наші мечі.
E Потрібна в господарстві річ викрутка.

542. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки при однорідних членах:
А Ведмеді бувають бурі і сірі, і білі.
B Антон Безбородько не раз бував і на коні і під конем.
C Розжеврене, червоне сонце низько спустилося; багряним світлом грало на деревах.
D А колись над містечком стояло хоч і вбоге, але ясне й ласкаве сонце.
E Оксен Гамалія ні дать ні взять у свого батька вдався.
543. Виберіть речення з неправильно розставленими розділовими знаками при однорідних
і неоднорідних означеннях та прикладках:
А На городі поволі вмирає тліє, яскрава, літня зелень.
B У Кодаку стояв полк жовнірів під командою француза полковника Маріона.
C Весна застелила степ зеленим несходимим килимом.
D Комір вишитий сірими, чорними, червоними й синіми нитками.
E З городу над картоплями стирчали самі лише мокрі макові голови.
544. Виберіть речення з правильно розставленими розділовими знаками:
А Ах, як усього багато: неба, сонця, веселої зелені.
B Усе навпіл, – і труд, і піт , любов і дні гарячі.
C На засіданні були присутні – директор, заступник директора, головний бухгалтер.
D Ранок зачинався тихий та лагідний, все навкіл, і трави, і дерева, і кущі, наче завмерло.
E Вся громадськість повинна взятися за охорону нашої чарівної природи, – і птахів, і звірів,
і садів, і лісів.
545. Визначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
А Сіють дзвіночки прозорі згуки – а за прудкими ногами коняки пливуть санчата.
B За вікнами глупа темінь, і мені стає так дивно на серці.
C Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.
D Скільки квітів і які вони різні!
E Але мить – і це все зникло, розсипалося й розметалося...
546 . Укажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
А А що правду креше у вічі – то це така вже натура.
B А хто від правди ступить на півметра: душа у нього сіра й напівмертва.
C Дмитро вирішив піти до неї, але не знав, коли.
D Абітурієнт вступає до вузу, щоб стати добрим фахівцем, і щоб стати доброю людиною.
E Андрійко хотів усвідомити, не як я сюди прийшов, а для чого це було зроблено.
547. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно розставлені
розділові знаки:
А Вдарили козаки веслами у воду: одскочив дуб од берега.
B Гляне – холодною водою обіллє.
C І Юрине серце завмирає, він знає: це йому снилося вже не раз.
D Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе.
E Дощ поступово затихає, навколо світлішає.
548. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при звертанні:
А Україно! Яка ж бо гарна ти!
B Ой біжи, біжи досадо, не вертай до хати.
C Виростеш ти – сину, вирушиш в дорогу...
D На світі за все наймиліше лиш юність, о друзі, мої.
E Ой чого ти почорніло зеленеє поле?
549. Зазначте речення з неправильно розставленими розділовими знаками при вставних і
вставлених конструкціях:
А Є люди на землі, а то б не варто й жити, – що крізь щоденний труд уміють і любити, і
усміхатись, й мислити, й шукать.
B І, може, заграє та кобза вільніше, ніж тихії струни мої.
C Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.
D Зі скреготом і брязкотом у двір, – якщо те, що залишилося, можна назвати двором, –
в’їжджають два бульдозери.
E Це вже, даруйте, проза життя.
550. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при відокремлених
означеннях та прикладках:
А Жнива щороку мали свою пору, освячену святами, овіяну піснями.
B А душа вклоняється просторам і землі за світлу радість: жить!
C Переляканий, без шапки, запорошений снігом, – мчався Василько по дорозі назустріч
холодному вітрові.
D Звідки він міський житель знає про ластів’ячі примхи?
E Бескиди сиві, червоні скелі дикі, непевні нависали над нами.
551. Зазначте речення з неправильно поставленими розділовими знаками при
відокремлених обставинах та додатках:
А І я заснув нарешті незважаючи на біль.
B Венера, облизня піймавши, слізки пустила із очей.
C Донька пішла на роботу замість матері.
D Зло нічого не дає, крім зла...
E Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи.
552. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при прямій мові
(пряму мову виділено курсивом):
А “Не спи, не спи! – говорить ясний місяць, – Бо як заснеш, я промінь наведу...”
B “Чи всі понадягали чисті сорочки?” – питає Шахай, і всі здригаються.
C Він подумав: “Я збережу цю фотокартку”, – і обійняв її за плечі.
D “Не вертаться весні твоїй, – я сказав дівчині, – як у лузі серед зими не цвісти калині”.
E Хтось глянув на небо і в мене спитав: “Де зірка найкраща з-між Божого дива?”
553. Укажіть речення, у якому неправильно поставлено розділовий знак між підметом і
присудком:
А Київ – прекрасний за всякої пори.
B Життя без книг – це хата без вікна.
C Пісня і праця – великі дві сили!
D Я зайва людям на своїй землі.
E Кожна людина не без гріха.
554. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки при однорідних членах:
А І хоч цвіту не мають смереки та не хилять верхів’я на діл...
B Усмішка гостра, а однак сумна.
C Забрався в чужу солому, та ще й шелестить.
D Наука вимагає жертв і великої любові.
E Суддя стояв ні в сих ні в тих.
555. Виберіть речення з неправильно розставленими розділовими знаками при однорідних і неоднорідних означеннях та прикладках:
А Орлик мчав знайомою, лісовою дорогою.
B Позаду, за їхніми спинами, схвильоване, бліде обличчя старшого лікаря.
C До машини наблизилася молода красива жінка.
D Директор коледжу професор Мельник виступив перед студентами.
E Вірш “Плуг” поет присвятив Євгенові Тичині – своєму рідному братові,
музикантові, диригентові.
556. Виберіть речення з правильно розставленими розділовими знаками:
А Луки, гори, пишні сади – все зелене і принишкле.
B Усе: і це повітря, і покручені лози, і зів’яла трава, все це мимохіть нагадує їй щасливі хвилини її життя.
C Скрізь червоно, на небі, і на узгір’ях, і на горі.
E Жито пшениця й овес: все разом поспіло й присохло.
E Хаос і впевненість, стихія і сила; всі вони зчепилися так, наче хотіли розірвати один одного чи злитися водно.
557. Визначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
А Холодна крапля упаде, голуб злякано проснеться.
B Темніє лист на світло – темнім небі, і біля неба гріється зоря.
C Чи то цвіт біліється, чи з-під хустки сивина вдовина?
D В очереті кахкала дика качка і сплескувала велика риба.
E Та нижче і нижче пташиний політ, і квіти сміються очима сумними.

558 . Укажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
А Щоб жить – ні в кого права не питаюсь.
B У снах весільні короваї місить пшеничний колос – що встеляє ниву.
C Треба бути уважним, і коли обставини цьому не сприяють.
D На морі ставало темно, тому, що з берега насувала важка чорна хмара.
E Цілує сонце рушники: що ненька вміла вишивати.

559. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно розставлені
розділові знаки:
А Робітники неквапні, як завжди – це в них не перша плавка й не остання.
B Наш народ любить мир і щастя, наш народ мир і щастя матиме.
C Серце б’ється і б’ється в такт: підійматися вгору не легко.
D Йдуть тумани, за верхів’я вищі, васильки цвітуть на корневищі.
E Прокинулась – сонце ген як високо підбилося на небі.

560. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при звертанні:
А Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правдо віку.
B Спи ж ти малесенький, пізній – бо час.
C Заходьте щасливі, господарі, в хату.
D Щастя тобі – дівчино – на добре.
E Грими моя пісне могутня, палка, на всім українськім роздоллі.
561. Зазначте речення з неправильно розставленими розділовими знаками при вставних і
вставлених конструкціях:
А Він правду мовлячи не почував ніякої охоти вчитися гри на фортеп’яні.
B Вершники, здавалось, зрослися з підібраними грудастими кіньми.
C Коли Сашко думав про матір, а він тепер думав про неї майже постійно, він ніби стояв на гарячому пружному вітрі.
D Вона (Леся Українка) троянда в морі квітів.
E Кажуть, сніг на полі – хліб у коморі.
562. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при відокремлених
означеннях та прикладках:
А Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко став найглибшим виразником народних дум і надій.
B Неширокою стежкою обсадженою смородиною і квасолею йшли вони вниз.
C Сонна дитина тихо лежала перед нею: розхристана, розкидана.
D У сатиновій сорочці, у полотняних штанях він прийшов сюди першим з дружиною і дітьми.
E Тихі, ніжні зорі спадали з неба білі, непрозорі.
563. Зазначте речення з неправильно поставленими розділовими знаками при
відокремлених обставинах та додатках:
А Густі, непрохідні ліси закривали весь простір окрім високих полонин.
B Сікач, незважаючи на свою чималу вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає.
C Отак сплелись життя і пісня, переливаючись в одне.
D Раділи люди встаючи.
E Замість робитися майстрами часу, ми стали його обранцями.

564. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при прямій мові
(пряму мову виділено курсивом):
А “Літописець оповідає: князь Святослав ходив легко, як барс”- сказала Уляна,
звертаючись до учнів;
B “А що, дітки ? – питає бабуся. – Чого прийшли, мої соколята?”
C У цілого війська девіз був один: ”За волю, за рідну країну!”
C “Ось я йду!” – обізвалась Зима;
E “Чи бачили таке! – сказав батько і, помовчавши, додав: - Готовий хлібороб, одним словом”.
565. Укажіть речення, у якому неправильно поставлено розділовий знак між підметом і
присудком:
А А навкруги вся ніч – переповнена розміреним шумом хлібів.
B Ти і я – це вічне, як і небо.
C Ножиці не іграшка.
D Життя наче сад той барвистий.
E От що земля.
566. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки при однорідних членах:
А Сядем тут відпочинемо, друже, розіславши на камінь шинель.
B Попідтинню сіромаха і днює, й ночує.
C Тут сиве небо й сині очі у затурбованих людей.
D Крижина добра була, товста, міцна.
E Не вітер – буря над землею в замети клала білий сніг.

567. Виберіть речення з неправильно розставленими розділовими знаками при однорідних
і неоднорідних означеннях та прикладках:
А Люблю дозвілля степове, безкрає, могутні м’язи рідної землі.
B Кавун розчахнеш – жаром палахне пуд сонця в ньому, червоного, соковитого.
C По дорозі валяються розбиті військові вози, різні речі, набої.
D Сліпий Жан, брат жінчин, адмірал у одставці, ввійшов під руку з своїм “міноносцем”, як він кликав лакея.
E Тільки тепер Лобода Ізот глянув на сина. Глянув очима здивовано-недобрими, налитими кров’ю.
568. Виберіть речення з правильно розставленими розділовими знаками:
А У хаті враз повиднішало і від усього тіні поробилися: і од лави, і від мене, і од тітки з матір’ю.
B Червонясте світло, червоний пісок: все летить нам у вічі...
C У мудрості свої закони є, - і цвіт, і злет, і несходимі пущі.
D Усе в житті перейняте ритмом (від коливання листка до могутнього океанічного подиху та велетенських циклів).
E У всьому – у малому й великому: єдиний порадник – правда.
569. Визначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
А Там світить ясна зоря, і цвіте червона калина.
B Обтрусили вже яблуні білі, і картоплю із поля везуть.
C Дитинство має береги, а юність має крила.
D Другий раз замахнувся Іван – і останні дві голови покотились.
E Обережно проминаємо густі зарослі – і очам відкривається рівний та широкий лан.
570 . Укажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
А Треба бути витривалим і тоді, коли терпіння зраджує.
B А дощ мені знов розповість: що в лісі виростив, що в полі.
C Дзвенить криштальне джерело – що вийшло з глибини земної.
D На морі ставало темно: тому що з берега насувала важка чорна хмара.
E Добре було б, коли б саме тепер хтось заглянув до нас в гості, чи хоча б мама почала співати.
571. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно розставлені
розділові знаки:
А Жайворонки охочіше гніздяться в низькорослому ячмені, аніж у житі – земля м’якша.
B Ми відступали довго з Чорнолісся – від Батьківщини ми не відступали.
C Тут могили моїх побратимів полеглих, їхня кров молода у пагіннях лози.
D Зросли на Вкраїні міста і сади, нові піднялися заводи.
E Змагались би далі – взяв би ще медалі.
572. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при звертанні:
А Чи не продали б, ви, чоловіче, тої ялинки, що росте в вашім садочку?
B Куди ж, мене, зовеш брунатна бджілко.
C Мужай прекрасна наша мово серед прекрасних братніх мов...
D Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько – колюче терня.
E Високоповажний, Іване Семеновичу! Сердечне спасибі Вам за поздоровлення з святками.
573. Зазначте речення з неправильно розставленими розділовими знаками при вставних і
вставлених конструкціях:
А На жаль світ побудований так , що щастя людства здобувається ціною чиїхось страждань.
B Ідуть дівчата в поле жати та, знай, співають ідучи.
C Климко став навколішки, припав до води – холодна та добра! – тоді вмився і втерся
галстуком од матроски.
D Там, кажуть, з гір усю країну видно.
E З борців насміхалася доля, зростала, проте, їх громада.
574. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при відокремлених означеннях та прикладках:
А Покинута ж людьми на довгі дні, дорога помирає в бур’яні.
B На київських вулицях, шумних, каштани давно одцвіли.
C Стала наближатися година, рушати в дорогу.
D Ліс зустрів мене, як друга, горлиць теплим воркуванням...
E У всіх людей одна спільна мова: братерська любов.
575. Зазначте речення з неправильно поставленими розділовими знаками при
відокремлених обставинах та додатках:
А Не сіявши, не оравши, не буде жито родити.
B Якби хліб та одежа, то їв би козак, лежа.
C Третю добу замість води ми їли сніг.
D Щодо цього погляди Антонова цілком збіглися з поглядами комбата.
E Та сказано йому, що князь приймає, почавши од дванадцятої години.
576. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при прямій мові
(пряму мову виділено курсивом):
А “В літах дитинства – каже згодом до мене Заболотний – можливо, закодовано щось вельми для душі необхідне...”
B Дід про гідність казав знов і знов: ”Світлим будь перед людом і світом!”
C “Швидше стане, - мовила ти, - чорная калина, ніж покине милого ввік вірна дівчина”.
D Я кричу: “Хто в Бога вірує, рятуйте!” – а вони з обох боків шмагають.
E “Мамо! – запитав Юра. – А чому дерева зелені?”
577. Укажіть речення, у якому неправильно поставлено розділовий знак між підметом і присудком:
А Обов’язок держави: захищати життя людини.
B Найбільша мрія віртуоза – зробити чудо непомітно.
C Я зроду скіф. Я правнук Борисфена.
D Це тобі не жарти.
E Хліб - усьому голова.
578. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки при однорідних членах:
А Доводилося вам їздити пізньої весни, чи раннього літа по Україні?
B Земля на прощання усміхнулась – і потемніла.
C І сам собі постань законом, і не вагайся , не блажи.
D Сердитий наглядач хоч і накричав, але не турбував.
E Дідько не дідько, людей таких рідко.
579. Виберіть речення з неправильно розставленими розділовими знаками при однорідних
і неоднорідних означеннях та прикладках:
А Любив я не тільки його, а його лінійку, що ходила іноді по руках наших, школярських,
замурзаних.
B Промову виголосив завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Мельниченко.
C Сила – силенна води, чистої, свіжої, солодкої, плине і плине кудись до моря.
D На ці дні припало велике сонячне затемнення.
E Від другого, супротивного гола хутко тупотіли одинадцять пар голих ніг.
580. Виберіть речення з правильно розставленими розділовими знаками:
А Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало молодою парубочою красою.
B У густій мряці, білій, як молоко, все пропадало, – небо, гори, ліси, пастухи.
C Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь (в дубовій, вербовій корі, в старих пеньках, у дуплах)...
D Подяка вам за все, - і за довір’я, й за любов.
E Усе навколо: дерева, птахи люди: сповнене весняної пружної, нестримної сили.
581. Визначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
А Скільки не переорювали поле – а стежка народжувалася знов і знов.
B Другим чи третім мені доводилося йти, і , пригадую, то була неабияка радість...
C За теплої погоди дозвілля молоді проходило на вулиці, а восени такі зібрання влаштовували в оселях.
D Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк.
E Дощ пройшов – і Київ зеленіє.
582 . Укажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
А Хто волю хоче вбити – загине.
B Тому, що, збиралося на дощ, люди поспішали згорнути сіно в копиці.
C Як навесні земля добре ореться буде добрий урожай.
D Сьогодні я такий веселий, що, молодіти хочу знов.
E Я бачив як зірниця впала, як на снігу вона палала.
583. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно розставлені
розділові знаки:
А Плугами правди мужньо переорем обліг: дозріють врожаї рясні.
B Не чіпайте дітей, хай ще трохи посплять.
C Стоять озера світлої краси, сади в росі земним багатством повні.
D Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.
E Усі мовчіть: говорить мати вустами неба і землі.
584. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки при звертанні:
А Учітеся, брати мої, думайте, читайте.
B Що братику, посієш, те й пожнеш.
C Яка ж гірка – о Господи – ця чаша.
D Куди ти мчиш, куди летиш моїх поривів птице рання?
E Розцвітай ти – веснонька красна, духом творчості все онови.
585. Зазначте речення з неправильно розставленими розділовими знаками при вставних і
вставлених конструкціях:
А Так проходили дні, місяці, і, нарешті, роки.
B І золотої, й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої...
C У кожному ділі є свої майстри і своє так би мовити натхнення.
D Всяке трапитись може на довгім віку.
E Поїдемо, певно, човном.
586. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при відокремлених
означеннях та прикладках:
А Хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі...
B Дивлячись на людей, усміхавсь і мій батько, великий, добрий чоловік.
C Досвітні огні переможні, урочі прорізали темряву ночі.
D Тимко стояв перед ним, задиханий і гнівний.
E Кремезні козаки, - в одних кольорових сорочках, - чистили коней.
587. Зазначте речення з неправильно поставленими розділовими знаками при
відокремлених обставинах та додатках:
А Зважаючи на нові обставини доведеться міняти орієнтацію.
B Ти стояла задумавшись.
C Вона не звикла сидіти, склавши руки.
D Всі, крім поранених, підвелись і присунулись до нього.
E Крім того, для нашої служби просто необхідні і такі природні дані, як спостережливість, кмітливість, витримка.
588. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при прямій мові (пряму мову виділено курсивом)
А “Ну, чого ж тебе понесло в поле? Чого?”, – допитувалась мати.
B “Годі! Не віщуй, старий, невідь – чого!” – гукнув хтось.
C “Собі вишиваєте чи людям?” – спитав я бабусю.
D “Самі, чи що, падають у воду?” – спитав я, а вона промовила: “Котра й сама впаде, а то і я вкидаю, щоб холонули...”.
E Я запитав у чоловіка: “Чи можна у вас напитися?”
589. Укажіть речення, у якому неправильно поставлено розділовий знак між підметом і
присудком:
А Обов’язок лікаря: лікувати хворого.
B Людина кожна якоюсь мірою поет.
C А люди як поле пісень і пшениці.
D Мистецтво моє – мистецтво всесвітнє.
E Життя без книг – це хата без вікна.
590. Укажіть речення, у якому неправильно вжито розділові знаки при однорідних членах:
А Він уміє й риби наловити, і ніг не замочити.
B І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї.
C Гадюка хоч не вкусить, то засичить.
D Тут були яблуні, сливи, вишні...
E Хоч варила не варила, але добре говорила.
591. Виберіть речення з неправильно розставленими розділовими знаками при однорідних і неоднорідних означеннях та прикладках:
А Іде Генріх Генріхович, відомий комік власник величезного індивідуального гардероба.
B Знайшов я в лісі дуба, гіллястого, зеленого, старого.
C Від клуні стежка круто падає в яр з холодною джерельною водою.
D Широкою, вкритою туманом долиною верталися додому.
E Мале пустило корову, і та скубнула соковитої, нетоптаної трави.
592. Виберіть речення з правильно розставленими розділовими знаками:
А Всяке птаство, як - от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – можна було викосити косою в траві.
B Лози, кручі, ліс,
· все блищить і сяє на сонці.
C І море, і вчитель: вони обоє як діти.
D Сором, досада, злість: усе разом прийшло в його голову.
E В Азовському морі промислове значення мають – осетрові, лящ, судак, бички тощо.
593. Визначте речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки:
А Ще мить, і Дрогичинська битва загримить.
B Мабуть, батько ще дужче посивів і мати ще дужче зігнулася.
C Тепло було, й вишні цвіли рясно.
D Котра зараз година і чого він досі не приїхав?
E Хвилина – і табун мов буря понесла.
594 . Укажіть складнопідрядне речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
А Вночі, коли з глибин космосу проступають зорі, ми відчуваємо, що йдемо по планеті.
B Пройшло немало років , як погас вогонь війни, і вичахли гармати.
C Я вдихаю повітря, але не знаю що пахне.
D Хтось сказав, що всі люди скільки їх не є на світі філософи.
E Не знаю чим би закінчилося моє секретарювання, якби не війна.
595. Зазначте безсполучникове складне речення, у якому неправильно розставлені
розділові знаки:
А Усміхнулась баба Устя: зморшки розійшлися.
B Була б охота
· знайдеться робота.
C Ясний місяць заглянув у віконця, заблищали невеличкі шибки з темними рамцями, пішов блиск по всій хаті.
D Вона вірила: Господь любить дітей
E Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину.
596. Укажіть варіант складносурядного речення, в якому кома не ставиться (розділові знаки не розставлені):
А Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді.
B Я іду до гаю і в блакить безкраю серце моє лине й птицею співаю про весну
чудесну на моїй Вкраїні.
C Людина відчуває себе новонародженою перед красою життя і сяйво добре освічує їй
душу.
D Торік був уродив хліб та як полили дощі то позносило з гір половину снопів.
E Життя торкає серця струни чулі і я на крилах пісні лину знов.
597. Зазначте речення з неправильно розставленими розділовими знаками при вставних і
вставлених конструкціях:
А Від тієї історичної маловизначеності, а точніше, недовизначеності виникає і невиразність
нашого майбуття.
B Ось таємнішає природа в безбожно первісній красі (словами не розкрити тайн її).
C Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось.
D Хіба ж таки буває в лісі риба?
E У дубині вечеряли дятли, наїдаючись видно на зиму.
598. У якому реченні правильно розставлені розділові знаки при відокремлених
означеннях та прикладках:
А Освітлені сонцем схили світяться смарагдом.
B Мандрівник вічний невблаганний час іде вперед, його не зупинити.
C Ніколи ще не було в нього учнів, таких цілеспрямованих і працьовитих.
D І день спадає стиглим овочем в мої долоні, - знесені в простори.
E Нагрітий за літо, яр дихав Сашкові в обличчя перецвілими будяками
599. Зазначте речення з неправильно поставленими розділовими знаками при відокремлених обставинах та додатках:
А Та немає тяжче, та немає важче як на чужині.
B Любив, їдучи на возі з лугу, дивитися лежачи на зоряне небо.
C Опріч усього, Сократ не вельми шанує самого себе.
D Юнак успішно склав іспити з усіх предметів, у тому числі з української мови.
E Дорога ложка до обіду, а потім пообідавши, то й під лавку.
600. Укажіть речення, у якому неправильно розставлені розділові знаки при прямій мові (пряму мову виділено курсивом):
А “Собі – казала бабуся – я вже все вишила, моя дитино” .
B “Оця перша – на життя, а друга – на смерть,” – зрозумів Марко, стараючись якось не помічати тієї другої дороги.
C “Готово,” – сказав фотограф, граційно вклонившись чотирьом друзям.
D “На карточку! – прокричав Остюк сильним голосом: він звик вахміструвати в ескадроні. – Тепер революція!”
E Климко поворухнувся під важкою вкривачкою і сказав: “Треба йти”.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 6 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 387881
    Размер файла: 709 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий