СПЕЗ ПЗ 2

Навчальна дисципліна

“СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ”

Змістовий модуль № 1

МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.

Практичне заняття № 2

АПАРАТУРА БАГАТОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ КАБЕЛІВ.


ПЛАН
Навчальні питання:
Призначення, основні характеристики, режими роботи апаратури В-2-2.
Структурна схема обладнання.
Підготовка до роботи.

Навчально-матеріальне забезпечення:
Проектор.
Слайди за темою заняття.

Навчальна література:
Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій Системи мультиплексування. Підручник для студентів вищ. техн. закладів. – К.: Техніка, 2005. – С. 15-45.
Иванов В.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н. Цифровые и аналоговые системы передачи. – М.: Горячая линия. Телеком, 2003. – С. 27-38.

1. Призначення, основні характеристики, режими роботи апаратури В-2-2.

Апаратура типу В-2-2 призначається для організації сполучних ліній між сільськими автоматичними і ручними телефонними станціями шляхом ущільнення повітряних сталевих ланцюгів двома ВЧ каналами. При цьому на ланцюзі, що ущільнюється, зберігається існуючий канал НЧ, що може працювати: між двома кінцевими станціями без проміжних; між кожною кінцевою та найближчою до неї проміжною станцією з виділенням його на проміжній станції; між двома проміжними станціями.

Рисунок 1. Зовнішній вигляд В-2-2.

З метою збільшення відстані між кінцевими станціями до складу апаратури входять до 2-х проміжних підсилювальних станцій, що живляться дистанційно. Апаратура розрахована на експлуатацію в стаціонарних умовах, у приміщеннях з температурою від +5° до +40°С и с вологістю до 95% при температурі +30°С.
Технічні дані. Апаратура забезпечує дальність зв’язку по сталевих ланцюгах різних типів, які наведені в табл. 1. Максимальна підсилювальна здатність кінцевої станції складає 36,5 дБ на частоті 26 кГц і 22,6 дБ на частоті 13 кГц. Апаратура ущільнення побудована по груповому принципу з передачею в лінію однієї бічної смуги. Для передачі по лінії нижньої групи частот використовується діапазон 4,63–12,7 кГц (напрямок А-Б) і для передачі верхньої групи - діапазон 17,63–25,7 кГц (напрямок Б-А). Апаратура допускає роботу на рівнобіжних ланцюгах з іншими високочастотними груповими телефонними системами ущільнення, а також з апаратурою ВЧ мовлення типів СВР-1 і АВСИ. Рівень передачі в лінію складає +4,3 ±0,43 дБ по потужності і +5,6±0,43 дБ по напрузі на навантаженні 800 Ом). Сезонні коливання загасання повітряної лінії компенсуються плоским одночастотним автоматичним регулюванням рівня по контрольній частоті (АРУ по КЧ). Для керування системою АРУ по лінії передаються струми контрольних частот 8,67 кГц для напрямку А-Б і 21,67 кГц для напрямку Б-А з рівнем на 6 дБ нижче вимірювального. Апаратура розрахована на електроживлення від джерел постійного струму, загальних із джерелами живлення сільських АТС і ручних телефонних станцій, з номінальними значеннями напруг – 60 В и – 24 В при зміні напруги – 60 В в межах 54–72 В и при зміні напруги – 24 В в межах 22–34 В.
Таблиця 1
Дальність зв’язку В-2-2.
Діаметр проводів, мм
Відстань між проводами, см
Кількість підсилювальних дільниць
Макс. довжина одного підсилювальної дільниці, км
Макс. довжина лінії, що ущільнюється, км

3
20 / 30 / 60
1
23,8 / 25,0 / 27,4
23,8 / 25,0 / 27,4


20 / 30 / 60
2
21,8 / 22,9 / 25.0
43,6 / 45,8 / 50,0


20 / 30 / 60
3
20,4 / 21,7 / 23,8
61,2 / 65,1 / 77,4

4
20 / 30 / 60
1
28,6 / 30,0 / 33,4
28,6 / 30,0 / 33,4


20 / 30 / 60
2
26,1 / 27,4 / 30,5
52,2 / 54,8 /61,0


20 / 30 / 60
3
24,8 / 26,0 / 29,0
74,4 / 78,0 / 87,0


Постійна витрата струму на електроживлення кінцевої апаратури складає 330 мА. При одночасному прийомі або виклику імпульсів керування та взаємодії відразу по двох каналах витрата струму збільшується на 80 мА. Постійна витрата струму на електроживлення проміжної станції складає 85 мА при напрузі ДП 60 В. Комплекти низькочастотних закінчень ВЧ каналів, що є з’єднувальною ланкою з приладами телефонної станції, підключаються до 4-проводового тракту каналів у точках з рівнями –13 дБ на передачі і +4,3 дБ на прийомі і забезпечують один з наступних режимів роботи на сільській мережі:
– Кінцевий режим роботи каналів із залишковим загасанням 6,9 дБ із можливістю переходу в режим 2-проводового транзиту шляхом автоматичного вимикання транзитних подовжувачів по 6,9 дБ у трактах передачі та прийому на вихідному кінці по сигналу з комплектів РСЛ (тип I);
– Кінцевий режим роботи каналів із залишковим загасанням 6,9 дБ із можливістю переходу в режим 4-проводового транзиту в точках комутації з рівнями мінус 3,5 дБ шляхом автоматичного вимикання ДС по сигналу з комплектів РСЛ (тип II);
– Кінцевий режим роботи каналів без транзиту з залишковим загасанням 6,9 дБ між автоматичними телефонними станціями та сільськими станціями ручного обслуговування; в останньому випадку з передачею та прийомом індукторного виклику по двох проводах (тип III).
Апаратура випускається з комплектом НЧ закінчень по одному з трьох типів, що обмовляється при замовленні. Якщо таке застереження не зроблене, то апаратура поставляється з комплектом НЧ закінчень, виконаним по типу I. Тип комплекту вказується на шильдику та в паспорті (формулярі), прикладеному до апаратури. Дальність дії апаратури може бути подвоєна шляхом організації в проміжному пункті постійного 4-проводового транзиту з рівнями в точках комутації мінус 3,5 дБ і з трансляцією або виклику сигналів або керування взаємодії. Передача та прийом сигналів керування та взаємодії при автоматичному телефонному зв’язку, а також сигналів виклику при ручному обслуговуванні здійснюється по винесеному сигнальному каналу на частоті 4000 Гц із рівнем на 6,0 дБ нижче вимірювального. Керування роботою сигнального каналу з РСЛ здійснюється по одному проводі плюсовою полярністю. Передача імпульсів із приймального пристрою в РСЛ здійснюється контактом на переключення. ЕПСЧ ВЧ-каналів, складає 0,3-3,4 кГц.
Псофометрична напруга власних шумів апаратури не перевищує 1 мВ на виході ВЧ каналів у точці з рівнем + 4,3 дБ. Сумарний коефіцієнт нелінійних перекручувань ВЧ каналів по 2 гармоніці не перевищує 2,5%; коефіцієнт нелінійних перекручувань по 3 гармоніці не перевищує 1%. В апаратурі передбачений вимірювальний пристрій, що дозволяє контролювати струм підігріву термістора, напруги живлення та струм дистанційного живлення. В апаратурі передбачена перевірочна плата для полегшення заводського настроювання й експлуатаційного обслуговування апаратури.

2. Структурна схема обладнання.

Схема станції А наведена на рис. 2.

3. Підготовка до роботи.

Для включення ОВ-2-2 у лінію перевірити її працездатність.
1. Перевірити стабілізоване живлення –18 В і –22 В:
а) підключити джерело живлення –60 або –24 В до клем ОВ-2-2;
б) на блоці БП уключити живлення станції;
в) на блоці БП по черзі установити перемикач В1 у положення –18 В і –22 В.
Показання приладу в обох положеннях повинні знаходитися в межах від 90 до 100 мкА.
2. Вимірити рівень залишків несучих частот:
а) на блоці ГО з гнізда ВКЛ. КЧ переставити вилку в гніздо ОТКЛ. КЧ;
б) на блоці ЛФ із гнізда СТ. ЛІНІЯ вийняти вилку та у гніздо СТ уключити навантажувальний опір 800 Ом±2%, що мається в ЗІП ОВ-2-2;
в) паралельно опору 800 Ом підключити високоомний вимірювач рівня. Його показання не повинне перевищувати -11,7 дБ.
3. Перевірити рівні передачі телефонних каналів:
а) на блоці ГО з гнізда ВКЛ. КЧ переставити вилку в гніздо ОТКЛ. КЧ;
б) на блоках КНО (лівий блок - 1-й канал, правий блок – 2-й канал) до 2-проводового входу по черзі подати сигнал з частотою 800 Гц від генератора з 600-омним виходом і з рівнем 0 дБ, попередньо встановленим по покажчику рівня з 600-омним входом;
в) на блоці ЛФ паралельно опору 800 Ом підключити високоомний вимірювач рівня;
г) по черзі вимірити рівні передачі по 1-му і 2-му каналах. Показання вимірювача рівня повинні складати +5,6±0,43 дБ.
4. Перевірити рівні сигнальних каналів:
а) на блоці ГО з гнізда ВКЛ. КЧ переставити вилку в гніздо ОТКЛ. КЧ;
б) на блоці ЛФ паралельно опору 800 Ом підключити високоомний вимірювач рівня;
в) на блоці ПРД із гнізд ВХ СИГН II вийняти колодки і по черзі в ці гнізда подати землю. Показання вимірювача рівня повинні скласти – 0,43±0,43 дБ.
5. Перевірити рівень контрольної частоти:
а) на блоці ГО з гнізда ОТКЛ КЧ переставити вилку в гніздо ВКЛ КЧ;
б) на блоці ЛФ паралельно опору 800 Ом підключити високоомний вимірювач рівня. Показання вимірювача рівня повинне складати мінус 0,43±0,43 дБ.
6. Перевірити роботу групового приймального тракту методом перевірки станції «на себе».
на блоці ЛФ із гнізда СТ ЛІНІЯ переставити вилку в гніздо ПЕРЕВІРКА;
на блоці АРУ ВУ переставити вилку з гнізда АРУ в гніздо РУЧН.;
на блоці ГО переставити вилку з гнізда ВКЛ. КЧ у гніздо ОТКЛ. КЧ;
на блоці НФ ГУС із гнізда ТРУП. ИНД. вийняти вилку;
на блоці ПРД вийняти качани з гнізда ВХ I і ВХ II;
у блоці АРУ ВУ установити перемички (табл. 2);
у блоці НФ ГУС установити перемички (табл. 3);
на блоках ПРД до 4-проводового входу (гнізда ВХ1; ВХ2) по черзі подати сигнал з частотою 800 Гц від генератора з 600-Омным виходом і з рівнем -13 дБ, попередньо встановленим по покажчику рівня з 600-омным входом;
на блоці НФ ГУС у гніздо ГРУП. ИНД підключити покажчик рівня з 600-омным входом;
по черзі вимірити рівні прийому по 1-му і 2-му каналах. Показання покажчика рівня повинні складати 0±2,6 дБ. Примітка. Показання покажчика рівня не повинні відрізнятися друг від друга не більше ніж на 1,3 дБ.) зняти генератор із гнізд ВХ1 і ВХ2 блоку ПРД;
на блоці ГО переставити вилку з гнізда ОТКЛ. КЧ у гніздо ВКЛ. КЧ;
показання покажчика рівня повинне складати мінус 6±2,6 дБ;
на блоці АРУ ВУ переставити вилку з гнізда РУЧН; у гніздо АРУ;
показання покажчика рівня не повинне змінитися більш ніж на ± 1 дБ по відношенню к. показанню пункту «j».
Таблиця 2

Таблиця 3


на ст. А
П2-1, П5-1;
П2-2, П5-2;
П4-1, ПЗ-1;
П4-2, ПЗ-2;
на ст. Б
П2-.1, П5-1;
П2-2, П5-2;
П4-1, ПЗ-1;
П4-2, ПЗ-2;

на ст. А
П6-3, П5
П7-2, П7-1, П4
на ст. Б
П6-2, П5
П7-1, П4

ПРИМІТКА. Зазначені перемички на блоках АРУ ВУ і НФ ГУС повинні бути встановлені заводом-виробником.

7. На блоці БП установити перемикач В1 у положення АРУ. Показання приладу повинне знаходитися в межах від 90 до 100 мкА.
8. Перевірити роботу телефонних і сигнальних каналів методом перевірки станції «на себе»:
на блоці ЛФ із гнізда СТ. ЛІНІЯ переставити вилку в гніздо ПЕРЕВІРКА;
на блоці ГО з гнізда ОТКЛ. КЧ переставити вилку в гніздо ВКЛ. КЧ;
на блоці АРУ ВУ з гнізда РУЧН. переставити вилку в гніздо АРУ;
на блоці НФ ГУС установити вилку в гніздо ГРУП. ИНД;
на блоці ПРД вийняти качани з гнізд ВХІ і ВХП;
на блоках ПРМ I і ПРМ II вийняти вилку з гнізда ВЫХ;
на блоці ПРД до 4-проводового входу (гнізда ВХІ, ВХІІ) по черзі подати сигнал з частотою 800 Гц від генератора з 600-омным виходом і з рівнем мінус 13 дБ, попередньо встановленим по покажчику рівня з 600-омным виходом;
на блоках ПРМІ, ПРМІІ у гніздах ВЫХ відповідного каналу підключити покажчик рівня з 600-омным входом і регулятором посилення установити рівень, рівний +4,3±0,17 дБ;
далі, не змінюючи регулятори посилення, вимірити частотні характеристики ВЧ каналів. Показання покажчика рівня повинні відповідати даним табл. 2.
перевірити роботу сигнальних каналів;
на блоці ПРД із гнізд ВХ СИГН І і ВХ СИГН ІІ вийняти качани, по черзі в ці гнізда подати землю;
на блоках приймачів ПРМ І і ПРМ ІІ повинні спрацювати реле і подати землю на вихід сигнальних каналів.
Таблица 2
Частота на вході каналу, Гц
300
600
800
1600
2000
2600
3000
3400

Рівень на виході каналу, дБ
1,7...5,2
3,0...5,2
4,3...0,17
3,0.. .5,2
3,0...5,2
3,0...5,2
1,7...5,2
1,7...5.2
Розробив:
доцент КІ
к.т.н., доцент Слюсарь І.І.

Рисунок 2.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 302293
    Размер файла: 707 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий