Narrenturm — Башня шутов — Глава 14 (в2)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. ANDRZEJ SAPKOWSKI Анджей Сапковский N ARRENTURM Башня шутов Перевод Евгени я Вайсброт а В лето Господне 1420 конец света… не наступил. Не был освобожден из заточения Сатана. Не сгорел и не погиб мир. Ну, во всяком случае – не весь. Но все равно – было весело. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Rozdział czternasty Глава четырнадцатая, który opisuje wydarzenia, dziejące się tego samego wieczora co w rozdziale poprzednim, lecz w innym miejscu: dużym mieście, odległym o około osiem mil - lotem wrony - w kierunku północno - wschodnim. в которой описываются события того же вечера, что и в предыдущей, но в другом месте: в большом городе, расположенном примерно в восьми милях – полета ворона – к северо - востоку. Rzut oka na mapę Śląska, do którego autor gorąco czytelnik a zachęca, wyjaśni, o jakie miasto chodzi. Если взглянуть на карту – к чему автор горячо призывает читателя, – станет ясно, о каком городе идет речь Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Siadający na dzwonnicy kościoła pomurnik spłoszył gawrony; czarne ptaszyska zerwały się, kracząc donośnie , poszybowały w dół, na dachy kamienic, wirując jak niesione z pożaru płaty sadzy. Опускающийся на колокольню церкви стенолаз распугал грачей, стая черных птиц взлетела, громко крича, и спланировала вниз, на крыши домов, вращаясь, как летящие с пожара лепе стки сажи. Gawrony miały przewagę liczebną i niełatwo dawały się wyganiać z wież. Nigdy nie skapitulowałyby przed zwykłym pomurnikiem. У грачей был численный перевес, и они не так - то легко позволяли согнать себя с колоколен и, уж конечно, ни за что не капитулировали бы перед обычным стенолазом. Ale to nie był zwykły pomurnik, gawrony poznały to od razu. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Но это не был обычный стенолаз, грачи поняли сразу. Silny wiatr dął nad Wrocławiem, gnał ciemne chmury od strony Ślęzy, marszczyła się pod podmuchami szarosina woda Odry, kołysały gałęziami wierzby na Wyspie Słodowej, falowały trzcinowiska między starorzeczami. Сильный ветер дул над Вроцлавом, гнал темные тучи со стороны Слёнжи, под порывами ветра морщинилась серо - синяя вода Одры, раскачивались ветки ве рб на Солодовом Острове, волновались камышники между старицами. Pomurnik rozpostarł skrzydła, skrzekliwie rzucił wyzwanie krążącym nad dachami gawronom, wzbił się w powietrze, okrążył wieżę, siadł na gzymsie. Стенолаз раскинул крылья, бросил скрипучий выз ов кружащим над крышами грачам, взвился в воздух, облетел колокольню, сел на карниз. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Przecisnąwszy się przez maswerki okna, runął w ciemną otchłań dzwonnicy, poleciał w dół, kręcąc karkołomną spiralę wzdłuż drewnianych schodów. Протиснулся сквозь резной каменный масверк окна, рухнул в темную бездну колокольни, полетел вниз, выкручивая головокружительную спираль вдоль деревянной лестницы. Wylądował, siadł, bijąc skrzydłami i strosząc pióra, na posadzce nawy, prawie natychmiast zmienił postać, przeobrażają c się w czarnowłosego i czarno odzianego mężczyznę. Опустился, колотя крыльями, и, топорща перья, сел на пол нефа, почти тут же изменил внешность, превратившись в черноволосого, всего в черном мужчину. Od strony ołtarza nadchodził, stukając sandałami i mr ucząc do siebie, ostiariusz, staruszek o bladej Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. pergaminowej cerze. Со стороны алтаря приближался, шлепая сандалиями и бормоча что - то под нос, ризничий, старичок с бледной пергаментной кожей. Pomurnik wyprostował się dumnie. Стенолаз гордо выпрямился. Os tiariusz na jego widok zbladł jeszcze bardziej, przeżegnał się, nisko pochylił głowę i szybko wycofał ku zakrystii. Ризничий, увидев его, побледнел еще больше, перекрестился, низко склонил голову и быстро убрался в ризницу. Postukiwanie jego sandałów zaalarmowało jednak tego, z kim Pomurnik chciał się spotkać. Однако стук его сандалий потревожил того, с кем Стенолаз хотел встретиться. Spod kryjącej kaplicę arkady bezszelestnie wyłonił się Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. wysoki mężczyzna z krótką szpiczastą brodą, owinięty w płaszcz ze znakiem czerwonego krzyża i gwiazdy. Из - под арки, ведущей в часовенку, беззвучно вышел мужчина с короткой остроконечной бородой, обернутый плащом со знаком красного креста и звездами. Wrocławski kościół świętego Macieja należał do szpitalników cum Cruc ich hospicjum znajdowało się tuż przy kościele. Вроцлавская церковь Святого Матфея принадлежала госпитальерам cum их приют размещался при церкви. - Adsumus - pozdrowił półgłosem Pomurnik. – Adsumus, – вполголоса произнес Стенолаз. - Adsumus - odrzekł cicho Krzyżak z Gwiazdą, składając dłonie. – Adsumus, – тихо ответил Крестоносец со Звездами, сводя ладони. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - W imieniu Pana. – Во имя Господа. - W imieniu Pana - Pomurnik w sposób odruchowo ptasi p oruszył głową i ramionami. – Во имя Господа. – Стенолаз непроизвольно по - птичьи пошевелил головой и руками. - W imieniu Pana, bracie. Jak się mają sprawy? – Во имя Господа, брат. Как идут дела? - Jesteśmy stale w pogotowiu - szpitalnik nadal mówił cicho. – Мы постоянно в готовности. – Госпитальер продолжал говорить тихо. - Ludzie wciąż przychodzą. Notujemy pilnie wszystko, o czym donoszą. – Люди понемногу приходят. Мы тщательно записываем все, о чем они доносят. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - Inkwizycja? – Инквизиция? - Niczego ni e podejrzewa. Otworzyli nowe własne punkty donosicielskie, w czterech kościołach: w Wojciechu, Wincentym, Łazarzu i Pannie Marii na Piasku, nie połapią się, że dodatkowo działa nasz. – Ничего не подозревает. Они открыли новые собственные пункты доносительства в четырех церквях: у Войцеха, Винцента, Лазаря и Девы Марии на Песке. Так что, думаю, не сообразят, что дополнительно действует наш. W te same dni i pory, we wtorki, czwartki i niedziele, od godziny... В те же дни и в то же время, по вторни кам, четвергам и воскресеньям… - Wiem, kiedy - przerwał obcesowo Pomurnik. – Я знаю когда, – бесцеремонно прервал Стенолаз. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - Przybywam właśnie na stosowny czas. Wskaż mi konfesjonał, bracie. Posiedzę, posłucham, dowiem się, co nurtuje społeczeństwo. – Я прибыл как раз в нужную пору. Посижу, послушаю, узнаю, что беспокоит общество. Nie minęły trzy pacierze, gdy przed ktatką klęknął pierwszy klient. Не прошло и трех пачежей, как перед решеткой бухнулся на колени первый клиент. - ...nie ma dla zwierzchności poszanowania brat Tytus, nikogo nie uszanuje... – …у брата Тита нет уважительности к начальству, никого он не почитает… Raz, Boże odpuść, nawrzeszczał na samego przeora, że nietrzeźwy mszę odprawia, a przecie maleńkość jeno przeor wtedy wypi ł, no bo co to jest, kwarta na Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. trzech. Однажды, Господи прости, накричал на самого приора, что тот, мол, нетверёзым мессу служит, а ведь приор - то всего ничего тогда испил, ну что это за питье такое – кварта на троих? A brat Tytus bez szacunku nijakiego... Tedy kazał przeor baczniej mu się przyglądać... I cichcem mu, Boże odpuść, celę zrewidować... I pokazały się księgi i broszury, pod łóżkiem schowane. А брат Тит без всякого уважения… Тогда приор повелел внимательнее к нему присматриваться… И потайно, прости Господи, евонную келью осмотреть… И оказалися тама книги и прочее всякое под кроватью спрятано. Uwierzyć trudno... Trialogus Wiklefa... De ecclesia Husa... Pisma lollardów i waldensów... Do tego zaś Postilla apoca lypsim, które spisał Petrus Olivi, ów heretyk wyklęty, apostoł begardów i joachimitów, kto Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. to ma i czyta, ten niechybnie sam begard utajony. Трудно поверить «Trialogus» Виклифа… «De ecclesia» Гуса… Писания лоллардов и вальденсов… А к тому же «Postilla ap ocalipsim», кое писал Петр Оливи, проклятый еретик, апостол бегардов и иоахимитов, у кого это есть и кто читал, тот, несомненно, сам есть бегард тайный. A że nakazała zwierzchność na begardów donosić... Tedy donoszę... Boże odpuść... А поелику начальство велело на бегардов доносить… Вот я и доношу… Господи, прости… - Uniżenie donoszę, jako Gaston de Vaudenay, trubadur, co się w łaski księcia na Głogowie wcisnął, jest moczymorda, kurewnik, furfant, kacerz i bezbożnik. Wierszami swymi nędznymi najniższym gustom Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. gawiedzi schlebia, nie wiada zaiste, co w nim widzą, czemu prymitywne jego rymy nad moje... chciałem rzec, nad rodzime przedkładają. Wierę, godziłoby się precz przybłędę wygnać, niechże wraca do swej Prowansji, nam tu kulturowo obce wzorce niepot rzebne! - ...zataił, że ma brata za granicą, w Czechach. – …утаил, что у него брат за границей, в Чехии. A było co taić, boć brat jego, przed rokiem dziewiętnastym diakon u świętego Szczepana w Pradze, teraz też służy za księdza, ale na Taborze, u Prokopa, brodę nosi, nabożeństwa w szczerym polu, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. bez alby ni ornatu odprawia i komunii pod obiema postaciami udziela. А было что утаивать, потому как брат его до девятнадцатого года был дьяконом у Святого Штефана в Праге, да и теперь тоже служит попом, но уже в Таборе, у Прокопа. Бороду носит, молебны в голом поле без альбы и орнаты читает и комунии под обоими видами совершает. Czy dobry katolik, pytam ja się, tai, iż ma takiego brata? Czy może, pytam ja się, dobry katolik w ogóle mieć takiego brata? Разв е ж добрый католик, спрашиваю я себя, станет утаивать, что у него есть такой брат? Разве ж может, спрашиваю я себя, добрый католик вообще иметь такого брата? - ...i wołał, że prędzej proboszcz własne ucho obaczy, niż od niego dziesięcinę, i żeby mór na ty ch popów rozbestwionych i że husytów na nich trza i oby jak Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. najrychlej z Czech przyszli. – …и кричал, что скорее плебан собственное ухо увидит, нежели от него десятину получит. И чтобы мор нашел на тех попов дьявольских и что гуситов на них надобно и чтобы те как можно шибчее из Чехов пришли. Tak wołał, klnę się na wszystkie relikwie. Так кричал, клянусь всеми реликвиями. I to jeszcze powiem, że złodziej jest, kozę moją skradł... И еще то скажу, что он, ворюга, козу мою украл. Gada, że nieprawda, że to jego koza, aleć ja swoją kozę poznam, bo to, uważacie, czarną plamkę ma na końcu ucha... Говорит, мол, неправда, мол, это его коза, да только я - то свою козу узнаю, потому как, понимаете, у нее черное пятнышко на конце уха имеется. - Ja, jegomość, na Magdę skarżę... Na jątrewkę Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. znaczy. – Я, ваша милость, на Магду жалуюсь… На подстрекательницу, значит. Bo to zdzira bezwstydna... W nocy, gdy jej dziewierz na wyrku dosiada, to dyszy, jęczy, stęka, krzyczy, jak kocica miauczy. Потому как она потаскуха бесстыдн ая… Ночью, когда ее деверь на лежанке прихватит, так охает, стонет, ахает, кричит, будто кошка мяучит. Żeby ino w nocy, gdzie tam, bywa i za dnia, przy robocie, gdy myśli, że nikt nie widzi... Ладно б ночью, так где там, бывает и днем на огороде, когда думает, что никто не видит… Rzuci motykę, pochyli się, ułapi płotu, a dziewierz ją, kieckę aż na plecy zadarłszy, jako ten cap chędoży... Tfu, sromota... Бросит мотыгу, наклонится, схватиться за плетень, а деверь, юбку ейную до Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. спины задрав, как тот козел ее уделывает… Тьфу, срамотища… A memu chłopu, baczę, oczy się świecą, aż się nieraz obliże... А у моего мужика, гляжу, глаза горят и только знай облизывается… Tedy jej gadam, obyczajność miej, poćpiego jedna, czego cudzym mężom głowy kręcisz. Тогда я ей и говорю, мол, имей приличие, поцьпега, ты чего чужим мужьям головы кружишь? A ona na to: wygódź chłopu, jak należy, to się nie będzie za innymi oglądał ani ucha nadstawiał, gdy inni wełnę gręplują. А она на это, мол, услади мужика как следовает, так он не станет на других поглядывать и ухо наставлять, когда другие «шерсть чешут». I rzekła jeszcze, że cicho się kochać nie myśli, bo jej przyjemne, a jak przyjemno, to jęczy a krzyczy. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. А еще сказала, что молчком заниматься любовью и не помыслит, потому как ей приятно, а когда приятно, то она стонет и кричит. A że ksiądz w kościele kazał, że to grzech, taka przyjemność, tedy on, musi, durny albo zbiesił się, bo nie może być rozkosz grzechem, przecie to Pan Bóg tak rzeczy stworzył. А ежели поп в церкви сказал , что, мол, такое удовольствие грех, так, значит, он либо дурень, либо сбесился, потому что удовольствие грехом быть не может, потому как сам Господь Бог так все сотворил. Jakem to sąsiadce powtórzyła, rzekła mi owa, że taka gadka to nic, ino hyrezja, i ż eby naskarżyć na zdzirę. No to i skarżę... А когда я все это соседке передала, она мне и говорит, что такие слова есть ересь и надыть нажаловаться на стерву, прости Господи. Ну, вот я и жалуюсь… Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - ...gadał, że w kościele, pry, na ołtarzu to przecie nie może być ciało Chrystusowe żadną miarą, bo chociażby i był Jezus wielki jako ta, nie przymierzając, katedra, to by ciała nie starczyło na te wszytkie msze, już by to wszytko, pry, księża dawno sami zeżarli. – …болтал, что в церкви, значит, на алтаре никак не может быть тело Христово, потому что хоть и был Иисус велик, как наш, к примеру, собор, то все равно тела бы его не хватило на все мессы. И уж давно, значит, попы его сами бы сожрали. Tak brechał, tymi własnymi słowy, żebym tak zdechł, jeśli łżę, tak m i dopomóż Bóg i Święty Krzyż. Так брехал, этими самыми словами, чтоб я сдох, ежели лжу, помоги мне Бог и Крест святой. A jak go już na stos powiodą i spalą, to uniżenie dopraszam się, aby te jego dwie morgi podle Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. strumienia moje były. Toć mówią że zasługi , pry, będą policzone... А когда его уже на костер поведут и спалят, то покорно прошу, чтобы те его два морга земли, что подле ручья, моими были… Ведь говорят, что заслуги, значит, будут зачтены. - ...Dzierżka, wdowa po Zbylucie z Szarady, co się po śmier ci małżonka odmieniła na „de Wirsing”, stadninę po nieboszczyku przejęła i końmi handluje. – …Дзержка Збылютова из Шарады, вдова, коя после смерти супруга переменилась на де Вирсинг, конный завод после покойного приняла и лошадьми торгует. Godzi się to, by białogłowa przemysłem i handlem się parała? Konkurencję nam... Znaczy, uczciwym katolikom, robiła? Dlaczego jej tak dobrze idzie, hę? Gdy innym nie idzie? Bo czeskim husytom konie Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Это слыхано ль дело, чтобы баба промыслом и торгом занималась? Нам конкуренцию, значит, добрым католикам, творила. Почему у нее так хорошо все идет, а? Когда у других не идет? Потому что она чешским гуситам лошадей продает. Еретикам! - ...dopiero co na sieneńskim soborze uchwalono, a królewskimi edyktami potwierdzono, ze z husyckimi Czechami wszelki obchód zakazany jest, ze kto by z husytami handlował, na majątku i ciele ma być karany. – …только что на сиенском соборе принято и королевскими эдиктами подтверждено, что с гуситской Чехией всякое общение запр ещено и кто с гуситами торгует, должен быть телом и имуществом покаран. Nawet ten polski poganin Jagiełło infamią, banicją, utratą godności i przywilejów karze, kto by się z Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. kacerzami znosił, ołów, broń, sól abo spyzę im przedawał. Даже этот польский безб ожник Ягелло инфамией, изгнанием, лишением чести и привилегий карает тех, кто с еретиками сносится, свинец, оружие либо же провиант им продает. A u nas, na Śląsku? Drwią sobie z zakazów pyszni panowie kupcy. А у нас, в Силезии? Насмехаются вовсю над запре тами зазнавшиеся господа купцы. Mówią, że zarobek grunt, że jak zarobić, to choćby i z diabłem. Говорят: главное – доход, а как его получить, то хоть бы и с дьяволом. Chcecie nazwisk? Oto one: Tomasz Gemrode z Nysy. Mikołaj Neumarkt ze Świdnicy. Hanusz Throst z Raciborza. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Хотите имена? Пожалуйста: Томас Гернроде из Нисы, Миколай Ноймаркт из Свидницы, Гануш Трост из Рацибужа. Tenże Throst, dodam, bluźnił nadto na księży, że rozwiąźli, świadków na to będzie wielu, bo miała rzecz miejsce we Wrocławiu mieśc ie, w karczmie „Pod Głową Maura” na Placu Solnym, vicesima prima lulii, w godzinach wieczornych. Этот Трост, добавлю, клеветал на священников, что - де распоясались, свидетелей тому будет множество, потому что происходило сие в городе Вроцлаве, в корчме «Под головой мавра» на Смольной площади vicesima prima Iulli в вечерние часы. Aha, byłbym zabył, handluje jeszcze z Czechami niejaki Fabian Pfefferkorn z Niemodlina... Да, совсем было забыл, с Чехией еще торгует некий Фабиан Пфефферкорн из Немодлина. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. A może on już nie żyje? А может, он уже помер? - ...powiada się: Urban Horn. Znają go, wichrzyciel to i podżegacz, kacerz pono i przechrzta. – …говорят, Урбан Горн. Знают его, возмутитель он и поджигатель, говорят, еретик и выкрест. Waldens! Begard! Matka jego była beginka, spalili ją w Świdnicy, wcześniej na mękach do ohydnych się przyznała praktyk. Było jej Roth, Małgorzata Roth. Вальденс! Бегард! Мать его была бегинкой, ее спалили в Свиднице, а прежде она призналась на пытках в мерзких делишках. Звали ее Рот, Малгожата Рот. Tego ci Horna, alias Rotha, w Strzelinie na własne oczy widziałem. Этого Горна, то бишь Рота, я в Стшелине собственными глазами видел. Do buntów nawoływał, z papieża sobie dworował. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. На бунт подбивал, над папой измывался. Włóczył się za nim ów Reinmar de Bielau, pociotek jakiś Ottona Beessa, kanonika od Jana Chrzciciela. За ним волочился какой - то Рейнмар де Беляу, дальний родственник каноника при Яне Крестителе. Wart jeden drugiego, same przechrzty i heretyki... Один другого стоит, сп лошь выкресты и еретики… Zmierzchało już, gdy ostatni klient opuścił kościół świętego Macieja. Уже смеркалось, когда последний клиент покинул церковь Святого Матфея. Pomurnik wyszedł z konfesjonału, przeciągnął się, oddał brodatemu Krzyżakowi z Gwiazdą zapisane karty. Стенолаз вышел из исповедальни, потянулся, передал бородатому крестовику со звездами исписанные листки. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - Przeor Dobeneck - spytał - nie wydobrzał jeszcze? – Приор Добенек еще не поправился? - Nie wydobrzał - potwierdził szpitalnik. – Не поправился, – ответил госпитальер. - Wciąż niemocą złożon. – Все еще немощью уложен. Praktycznie inkwizytorem a Sede Apostolica jest więc Grzegorz Hejncze. Так что практически инквизитором a Sede Apostolica является Гжегож Гейнч. Też dominikanin. Тоже доминиканец. Szpitalnik skrzywił lekko usta, jakby poczuł w nich coś niesmacznego. Госпитальер слегка скривил губы, как бы почувствовал в них что - то Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. невкусное. Pomurnik zauważył to. Стенолаз это заметил. Szpitalnik zauważył, że Pomurnik zauważył. Госпитальер заметил, что Стенолаз это заметил. - Młodzik, ten Hejncze - wyjaśnił z lekkim ociąganiem. – Молоденький он, этот Гейнч, – пояснил он, немного помедлив. - Formalista. – Формалист. Na wszystko żąda dowodów, nader rzadko każe na męki brać. На в се требует доказательств, даже редко велит брать на пытки. Co i rusz podejrzanego znajdzie niewinnym i wypuści. Miękki jest. То и дело подозрительного признает невинным и выпускает. Мягок Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. чрезмерно. - Widziałem pogorzeliska po stosach na podwalu za Świętym Wojciechem. – Я видел пепелища от костров у вала за Святым Войцехом. - Wszystkiego dwa stosy - wzruszył ramionami szpitalnik. – Всего - то два костра, – пожал плечами госпитальер. - Za ostatnie trzy niedziele. Za czasów brata Schwenckefelda byłoby dwadzieścia. – За последние три недели. При брате Швенкефельде было бы двадцать. Prawda, że tylko patrzeć, jak będzie palony trzeci. Правда, вот - вот будет сожжен третий. Jego wielebność ułapił czarownika. Его преподобие поймал колдуна. Podobno ze szczętem zaprzedany diabłu. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Вроде бы с потрохами продавшегося дьяволу. Właśnie poddawany jest bolesnemu śledztwu. Его сейчас подвергают болезненному допросу. - U dominikanów? – У доминиканцев? - Na ratuszu. – В ратуше. - Hejncze jest przy tym? – Гейнч там? - Wyjątkowo - uśmiechnął się brzydko Krzyżak - jest. – В порядке исключения, – скверно усмехнулся крестовик, – там. - Ten czarownik, co za jeden? – А что за колдун? - Zachariasz Voigt, aptekarz. – Захарис Фойгт, аптекарь. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - Na ratuszu, powiadasz, bracie? – Говоришь, брат, в ратуше? - Na ratuszu. – В ней. Grzegorz Hejncze, w praktyce obecny inguisitor a Sede Apostolica specialiter deputatus na diecezję wrocławską, był faktycznie człowiekiem wyjątkowo młodym. Гжегож Гейнч, в принципе обычный inquisitor a Sede Apostolica specialiter deputatus во Вроцлавской епархии, действительно был человеком исключительно молодым. Pomurnik nie dawał mu więcej niż trzydzieści lat - co oznaczało, że byli rówieśnikami. Стенолаз не дал бы ему больше тридцати, а значит, они были ровесниками. Gdy Pomurnik wszedł do ratuszowej piwnicy, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. inkwizytor właśnie się posilał. Когда Стенолаз спустился в подвал ратуши, инквизитор подкреплялся. Wysoko podwinąwszy rękawy, ochoczo pałaszował wprost z garnka kaszę ze skwarkami. Высоко подвернув рукава, он жадно выгребал прямо из горшка кашу со шкварками. W świetle łuczyw i świec scena prezentowała się malowniczo i nastrojowo - żebrowane sklepienie, surowe ściany, dębowy stół, krucyfiks, świeczniki obrosłe festonami wosku, plama białego dominikańskiego habitu, kolorowa polewa glinianych naczyń, spódnica i zapaska usługującej dziewki - wszystko to komponowało się niczym na miniaturze z graduału, brakowało tylko iluminacji. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. При свете факелов и свечей сцена трапезы выглядела живопис но и лирично. Ребристый свод, голые стены, дубовый стол, распятие, подсвечники, обросшие фестонами воска, пятно белой доминиканской рясы, цветная глазурь глиняных сосудов, юбка и передник прислуживающей девки – все это смотрелось как на миниатюре из служеб ника. Недоставало только виньеток. Nastrój psuły jednak i zakłócały przeszywające wrzaski i ryki bólu, w regularnych odstępach dobiegające z głębszego podziemia, zejście do którego, niczym wrota piekieł, czerwono rozświetlała migotliwa poświata ognia. Одн ако благостное настроение портили и нарушали пронзительные вопли и крики боли, через правильные промежутки времени доносившиеся из еще глубже расположенного подземелья, вход в которое, словно врата ада, освещали красные мерцающие всполохи огня. Pomurnik z atrzymał się przy schodach, czekał. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Inkwizytor jadł. Nie spieszył się. Стенолаз задержался у ступеней. Ждал. Инквизитор ел. Не спешил. Zjadł wszystko, do samego dna, wydrapał nawet łyżką to, co się przypaliło. Съел все, до самого дна, даже выскреб ложкой то, что пригорело. Dopiero po tym uniósł głowę. Лишь после этого поднял голову. Krzaczaste, groźnie zrośnięte brwi nad bystrymi oczyma dodawały mu powagi, sprawiały, że wydawał się starszy, niż był w istocie. Кустистые, грозно сросшиеся брови придавали его лицу серьезность, из - за чего он казался старше, чем был в действительности. - Od biskupa Konrada, prawda? - rozpoznał. – От епископа Конрада, верно? – догадался он. - Imć pan... Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Ваша светлость, господин… - Von Grellenort - przypomniał Pomurnik. – Фон Грелленорт, – напомнил Стенолаз. - Oczywiście - Grzegorz Hejncze powściągliwymi ruchami palców ponaglił dziewkę, by sprzątnęła ze stołu. – Конечно, конечно. – Гжегож Гейнч легким движением пальцев подозвал девку, чтобы та стерла со стола. - Birkart von Grellenort, biskupi zaufany i doradca. Siadajcie, proszę. – Биркарт фон Грелленорт, доверенный и советник епископа. Присаживайтесь. Torturowany zawył z podziemia, zakrzyczał dziko i nieartykułowanie. Истязаемый завыл в подземелье, закричал дико и нев нятно. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Pomurnik usiadł. Стенолаз сел. Inkwizytor wytarł z podbródka resztki tłuszczu. Инквизитор отер с подбородка остатки жира. - Biskup - zaczął po chwili - opuścił, jak się zdaje, Wrocław? Wyjechał? А немного погодя проговорил: – Епископ, кажется, покинул Вроцлав? Выехал? - Raczyła rzec wasza wielebność. – Вы изволили сказать, ваше преподобие. - Do Nysy pewnie? Odwiedzić panią Agnieszkę Salzwedel? – Вероятно, в Нису? Навестить госпожу Агнешку Зальцведель? - Jego dostojność - drgnięciem powieki nie zareagował na utrzymywane w głębokim Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. sekrecie nazwisko najnowszej biskupiej miłośnicy. - Jego dostojność nie zwykł informować mnie o takich detalach. Ja też ich nie dociekam. – Его милость, – Стенолаз никак не прореагировал на произн есенное инквизитором имя последней епископской любовницы, удерживаемое в глубочайшей тайне, – его милость не привык информировать меня о таких деталях. Я ими также не интересуюсь. Kto wściubia nos w sprawy infułatów, ryzykuje jego utratę. A mnie mój nos m iły. Тот, кто сует нос в дела инфулатов, рискует его лишиться. А мне мой нос дорог. - W to nie wątpię. – Не сомневаюсь. Ale ja wszak nie sensację, lecz jeno zdrowie dostojnego mam na uwadze. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Но я имею в виду вовсе не сенсации, а лишь здоровье его милости. Biskup Konrad nie jest przecie pierwszej młodości, unikać winien nadmiaru gorących turbacyj... Ведь епископ Конрад человек уже не первой молодости и должен избегать избытка напряженных турбаций… A wszak ledwo tydzień minął, jak zaszczycał Ulryk ę von Rhein. А ведь прошла всего неделя после того, как он удостоил чести Ульрику фон Райн. Do tego te wizyty u benedyktynek... Dziwicie się, panie rycerzu? Rzeczą inkwizytora jest wiedzieć. К тому же визиты к бенедиктинцам… Вы удивлены, господин рыцарь? Инквизитор обязан знать все. Z podziemia rozległ się krzyk. Из подземелья вырвался крик. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Urwany, przechodzący w charkot. Отрывистый, переходящий в хрип. - Rzeczą inkwizytora jest wiedzieć - powtórzył Grzegorz Hejncze. – Обязан знать все, – повторил Гжег ож Гейнче. - Toteż wiem, że biskup Konrad podróżuje po Śląsku nie tylko po to, by odwiedzać mężatki, młode wdówki i mniszki. – Поэтому я знаю, что епископ Конрад странствует по Силезии не только ради того, чтобы посещать замужних женщин, молодых вдов и монашенок. Biskup Konrad przygotowuje kolejny wypad na Broumovsko. Епископ Конрад готовит новый поход на Брумовско. Usiłuje nakłonić do współpracy Przemka Opawskiego i pana Albrechta von Kolditz. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Пытается склонить к сотрудничеству Пшемека Опавского и гос подина Альбрехта фон Колдица. Uzyskać zbrojną pomoc pana Puty z Czastolovic, starosty kłodzkiego. Заручиться вооруженной поддержкой господина Путы из Частоловиц, клодненского старосты. Pomurnik nie skomentował, nie spuścił oczu. Стенолаз не вымолвил ни слова и не опустил глаз. - Biskupowi Konradowi - ciągnął inkwizytor - zdaje się nie przeszkadzać, że całkiem co innego postanowił król Zygmunt i książęta Rzeszy. Że nie wolno powtarzać błędów poprzednich krucjat. – Епископу Конраду, – продолжал инквизитор , – кажется, не мешает то, что король Зигмунт и князья Империи пришли к совершенно иному решению, а именно, что не следует повторять ошибок предыдущих крестовых походов. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Że trzeba postępować rozważnie i bez euforii. Что надлежит поступать обдуманно и без эйфории. Że trzeba się przygotować. Что необходимо подготовиться. Zawrzeć sojusze i alianse, zebrać środki. Przeciągnąć na naszą stronę panów morawskich. Заключить союзы и альянсы, собрать средства, перетянуть на нашу сторону моравских панов. A do tego czasu powstrzymać się od zbrojnych awantur. И временно воздержаться от военных авантюр. - Jego dostojność biskup Konrad - przerwał milczenie Pomurnik - nie musi się oglądać na książąt Rzeszy, na Śląsku jest im bowiem równy... jeśli nie wyższy. – Его милос ти епископу Конраду, – прервал слова Гейнча Стенолаз, – нет Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. необходимости оглядываться на князей Империи, ибо в Силезии он им ровня… если не выше их. Zaś dobry król Zygmunt zdaje się być zajęty... Jako przedmurze chrześcijaństwa zbrojnie zabawia się z Tur kami nad Dunajem. К тому же добрый король Зигмунт, кажется, занят… Будучи форпостом христианства, он с оружием в руках занимается турками на Дунае. Prosi się o nowy Nikopol. Хочет получить новый Некрополь. A może stara się zapomnieć inne baty, te, które trzy lata temu dostał od husytów pod Niemieckim Brodem, może usiłuje zapomnieć, jak stamtąd uciekał. А может, пытается забыть о других взбучках, тех, которые три года тому получил от гуситов под Немецким Бродом, может, силится забыть, как бежал оттуда. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Al e chyba wciąż jeszcze pamięta, bo mu coś do nowej czeskiej wyprawy nie spieszno. Но, надо думать, все еще помнит, ибо не шибко спешит в новый чешский поход. Na biskupa Konrada tedy, Bóg to widzi, spada obowiązek posiania postrachu wśród kacerzy. Следовате льно, епископ Конрад, видит Бог, пытается напугать еретиков. Wie wszak wasza wielebność: si vis pacem, para bellum. Вы ведь знаете, ваше преподобие, si vis расет, para helium. - Wiem też - inkwizytor bez wysiłku wytrzymał spojrzenie - że nemo sapiens, nisi patiens. – Я знаю также, – инквизитор спокойно выдержал взгляд Стенолаза, – что пето sapiens, nisi patiens. Ale zostawmy to. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Но оставим это. Miałem do biskupa spraw parę. Parę pytań. У меня было к епископу несколько дел. Несколько вопросов. Ale skoro wyjechał... Trudna rada. Bo na to, że na te pytania odpowiecie wy, panie Grellenort, liczyć raczej nie mogę, prawda? Но коли он выехал… Что делать… Ибо рассчитывать на то, что на мои вопросы ответите вы, господин Грелленорт, я, пожалуй, не могу. Не т ак ли? - To zależy od pytań, jakie wasza wielebność raczy zadać. – Все зависит от характера вопросов, которые ваше преподобие соизволит задать. Inkwizytor milczał przez chwilę, wyglądało, że czeka, aż torturowany w podziemiu znowu zakrzyczy. Инквизитор некоторое время молчал. Походило на то, что ждал, когда Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. истязаемый в подземелье человек закричит снова. - Chodzi - przemówił, gdy wrzask przebrzmiał - o owe dziwne przypadki śmierci, zagadkowe zabójstwa... Pan Albrecht von Bart, zamordowany pod Strzelinem. – Речь идет, – проговорил он, когда крик возобновился, – о странных случаях смертей, загадочных убийствах… Господин Альбрехт фон Барт, убитый под Стшелином. Pan Piotr de Bielau, zabity gdzieś pod Henrykowem. Господин Петер де Беляу, убитый где - то под Генриковом. skrytobójczo w Sobótce. Господин Чамбор из Гессенштайна, тайно зарезанный в Собутке. Kupiec Neumarkt, napadnięty i zabity na świdnickim gościńcu. Купец Ноймаркт, на которого напали и убили н а свидницком тракте. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Kupiec Fabian Pfefferkorn, zamordowany na samym progu niemodlińskiej kolegiaty. Купец Пфефферкорн, убитый на самом пороге немодлинской колегиаты. Dziwne, tajemnicze, zagadkowe zgony, niewyjaśnione morderstwa zdarzają się ostatnimi czasy na Śląsku. Странные, таинственные, загадочные смерти, нераскрытые убийства случаются последнее время в Силезии. Nie mógł o tym biskup nie słyszeć. Ani wy. Епископ не мог об этом не слышать. Вы тоже. - Coś tam, nie przeczę, obiło się nam o uszy - pr zyznał obojętnie Pomurnik. – Ну что ж, не возражаю, кое - что дошло до нас, – равнодушно согласился Скалолаз. - Głów sobie jednak tym specjalnie nie zaprzątaliśmy, ni biskup, ni ja. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Однако слишком - то мы головы себе этим не забиваем. Ни епископ, ни я. Od kiedy to morderstwo jest takim ewenementem? Co i rusz ktoś kogoś zabija. С каких это пор убийство стало таким уж событием? То и дело кто - то кого - то убивает. Miast kochać bliźniego swego, ludzie się nienawidzą i gotowi za byle co posłać na tamten świat. Вм есто того чтобы любить ближнего своего, люди ненавидят и готовы за любой пустяк отправить его на тот свет. Wrogów ma każdy, a motywów nigdy nie brakuje. Враги есть у каждого, а в мотивах никогда недостатка не было. - Czytacie moje myśli - oświadczył równie obojętnie Hejncze. – Вы прямо - таки читаете мои мысли, – столь же равнодушно бросил Гейнче. - I wyjmujecie mi słowa z ust. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – И срываете слова прямо у меня с языка. To samo dotyczy pozornie owych niewyjaśnionych zabójstw. То же самое на первый взгля д относится и к невыясненным убийствам. Pozornie ni motywu nie brak, ni wroga, na którego szybko pada podejrzenie. Казалось бы, нет ни мотива, ни врага, на которого сразу падает подозрение. Już to zatargi sąsiedzkie, już to zdrady małżeńskie, już to wróżdy rodowe, masz, sądziłbyś, winnych w zasięgu ręki, wszystko jasne. Там соседские неурядицы, тут супружеские измены, здесь кровная месть, вроде бы виновные совсем рядом, рукой подать, все ясно. A przyjrzysz się sprawie uważniej... i nic nie jest jasne . А присмотришься повнимательней… и ничего не ясно. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. I to właśnie jest w tych morderstwach ewenementem. Именно это в подобных убийствах и необычно. - Tylko to? – Только это? - Nie tylko. – Не только. Dochodzi zaskakująca, niewiarygodna wręcz wprawa zbrodniarza... lub zbrodniarzy. Удивляет поразительная, прямо - таки невероятная искушенность преступника… либо преступников. We wszystkich przypadkach ataki następowały znienacka, były to iście gromy z jasnego nieba. Dosłownie z jasnego. Во всех случаях на падения совершались неожиданно, просто как гром среди ясного неба. Буквально с ясного. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Zabójstwa dokonywane były bowiem w południe. Niemal dokładnie w południe. Потому что все убийства приходятся на полдень. Почти точно на полдень. - Ciekawe. – Интересно… - To właśnie miałem na myśli. – Именно это я имел в виду. - Ciekawe - powtórzył Pomurnik - jest co innego. – Интересно, – повторил Стенолаз, – нечто другое. To, że nie rozpoznajecie słów psalmu. То, что вы не распознаете слов псалма. Nic nie mówi wam sagitta volante in die! Strzała godząca niby błyskawica, padający z jasnego nieba grot, który niesie śmierć? Nic nie przypomina wam demon, co niszczy w południe? Dziwię się, zaiste. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Вам ни о чем не говорит sagitta volans in die. Стрела, по ражающая словно молния, падающее с ясного неба острие, несущее смерть? Вам ничего не напоминает демон, уничтожающий в полдень? Удивляюсь. - A więc demon - inkwizytor zbliżył złożone dłonie do warg, ale nie zdołał całkiem zasłonić sarkastycznego uśmiechu. – Стало быть, демон. – Инквизитор поднес сведенные ладони ко рту, но не сумел полностью заслонить саркастическую улыбку. - Demon grasuje po Śląsku i popełnia zbrodnie. – Демон рыскает по Силезии и совершает преступления. Demon i demoniczna strzała, sagitta volante in die. No, no. Nie do wiary. Демон и демоническая стрела, sagitta volans in die. Ну, ну. Невероятно. - Haeresis est maxima, opera daemonum non credere - odparował natychmiast Pomurnik. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Haeresis est maxima, opera daemonum поп credere, – немедленно парировал Стенолаз. - Zali uchodzi, abym to ja, zwykły śmiertelnik, przypominał o tym papieskiemu inkwizytorowi? – Неужели я, простой смертный, должен напоминать об этом папскому инквизитору? - Nie uchodzi - wzrok inkwizytora stwardniał, w głosie zabrzmiała niebezpieczna nuta. – Не должен. – Взгляд инквизитора стал жестким, в голосе прозвучала опасная нотка. - Nijak nie uchodzi, panie von Grellenort. Nie przypominajcie mi już, proszę, o niczym więcej. – Никак не должен, господин фон Грелле норт. Не напоминайте мне, пожалуйста, больше ни о чем. Skoncentrujcie się raczej na odpowiadaniu na pytania. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Лучше сосредоточьтесь на ответах на мои вопросы. Pełen boleści ryk z podziemia dość znacząco skontrapunktował wypowiedź. Полный страдания вопль и з подземелья достаточно многозначительно сопроводил сказанное. Ale Pomurnik nie drgnął nawet. Но Стенолаз даже не вздрогнул. - Nie jestem - oświadczył chłodno - w stanie pomóc waszej wielebności. – Я не в состоянии, – проговорил он, – помочь вашему преподобию. Choć, jak rzekłem, plotki o zabójstwach dotarły do mnie, nazwiska rzekomych ofiar nic mi nie mówią. И хоть, как я уже сказал, слухи об убийствах дошли до меня, имена упомянутых вами жертв мне ни о чем не говорят. Nigdy nie słyszałem o tych lu dziach, wieści o ich losie Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. są dla mnie nowiną. Я никогда не слышал об этих людях, сообщения об их судьбах для меня новость. Nie wydaje mi się, by warto było pytać o nich jego dostojność biskupa. Odpowie to samo, co ja. Мне кажется, нецелесообразно расспрашивать о них его милость епископа. Он ответит то же самое, что и я. I doda pytanie, którego ja zadać się nie ośmielę. И добавит вопрос, задать который я не осмеливаюсь. - Ależ ośmielcie się. Nic wam nie grozi. – А вы осмельтесь. Вам это ничем не г розит. - Biskup zapytałby: czym pomienieni, ów von Bielau, ów Pfefferkorn, ów, nie pamiętam, Czambor czy Bambor, zasłużyli na uwagę Świętego Oficjum? – Епископ спросил бы: чем упомянутые фон Беляу, Пфефферкорн, тот, не Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. упомнил, Чамбор или Бамбор заслужили внимания Священного Официума? - Biskup - odparł z miejsca Hejncze - otrzymałby odpowiedź. Święte Oficjum miało wobec pomienionych suspicio de haeresi. – Епископу, – сразу же ответил Гейнче, – тут же сказали бы, что у Священного Официума в отношении упомянутых лиц имелись suspicio de haeresi. Podejrzenia o sympatie prohusyckie. O uleganie kacerskim wpływom. O kontakty z czeskimi odszczepieńcami. Подозрен ия о прогуситских симпатиях. В подчинении еретическому влиянию. В контактах с чешскими отщепенцами. - Ha. A to niegodziwcy. – Надо же! Какие, однако, негодники. Jeśli więc zostali zabici, nie ma Inkwizycja powodów, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. by ich opłakiwać. Стало быть, если они убиты, то у Инквизиции нет поводов их оплакивать. Biskup, jak go znam, niezawodnie powiedziałby, że tylko się cieszyć. Że ktoś Oficjum wyręczył. Епископ, насколько я его знаю, несомненно, сказал бы, что только рад этому и что кто - то выручил Официум. - Oficjum nie lubi, gdy się je wyręcza. Tak odpowiedziałbym biskupowi. – Официуму не нравится, когда его выручают. Так ответил бы я епископу. - Biskup zareplikowałby, że w takim razie Oficjum winno działać sprawniej i szybciej. – А епископ заметил бы, что в таком случае Официум должен действовать четче и оперативнее. Z podziemi znowu doleciał wrzask - tym razem znacznie głośniejszy, przeraźliwszy, bardziej Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. przeciągły i trwający dłużej. Из подземелья снова вырвался крик – на этот раз гораздо более громкий, ч удовищный, протяжный и продолжительный. Wąskie usta Pomurnika skrzywiły się w parodii uśmiechu. Тонкие губы Стенолаза скривились в пародии на улыбку. - Oho - wskazał ruchem głowy. – Ого, – указал он движением головы. - Czerwone żelazo. – Раскаленное железо. Przedtem było zwykłe strappado i kluby na palcach rąk i nóg. Prawda? До того было обычное страппадо и тиски на пальцах ног и рук. Правда? - To zatwardziały grzesznik - odrzekł niechętnie Hejncze. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Это закоренелый грешник, – равнодушно ответил Гейнче. - Haereticus pertinax... – Nie odbiegajmy jednak od tematu, rycerzu. Впрочем, не будем уклоняться от темы, рыцарь. Bądźcie łaskawi powtórzyć jego dostojności biskupowi Konradowi, że Święta Inkwizycja z rosnącym niezadowolen iem obserwuje, jak tajemniczo giną ludzie, na których są delacje. Соблаговолите передать его милости епископу Конраду, что Святая Инквизиция с возрастающим недовольством наблюдает за тем, как таинственно гибнут люди, на которых имеются доносы. Ludzie podejrzani o herezję, o konszachty i spiskowanie z kacerzami. Люди, подозреваемые в еретичестве, контактах и сговоре с еретиками. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Ludzie ci giną, zanim Inkwizycja zdoła ich przesłuchać. Эти люди погибают прежде, чем Инквизиция успевает их допросить. Wygl ąda tak, jakby ktoś chciał zacierać ślady. Похоже, что кто - то хочет замести следы. A temu, kto zaciera ślady herezji, samemu trudno będzie przed zarzutem herezji się obronić. А тому, кто заметает следы еретичества, самому трудно будет защититься от обвине ния в ереси. - Powtórzę biskupowi słowo w słowo - uśmiechnął się drwiąco Pomurnik. – Я передам это епископу слово в слово, – насмешливо улыбнулся Стенолаз. - Ale wątpię, by się zląkł. Nie jest z tych strachliwych. Jak wszyscy Piastowie. – Однако вряд ли он испугается. Он не из пугливых. Как и все Пясты. Po poprzednim wrzasku wydawało się, że torturowany Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. głośniej i przeraźliwiej wrzasnąć już nie zdoła. После только что прозвучавшего вопля казалось, что громче и ужаснее пытаемый крикнуть уже не сможет. Al e tylko się tak wydawało. Но так только казалось. - Jeśli teraz nic nie wyzna - powiedział Pomurnik - to nie wyzna nigdy. – Если и теперь он ни в чем не признается, – сказал Стенолаз, – то не признается уже никогда. - Wygląda, że macie wprawę. – Мне кажется, у вас есть опыт. - Nie praktyczną, broń Boże - Pomurnik uśmiechnął się paskudnie. – Не практический, упаси Боже. – Стенолаз скверно ухмыльнулся. - Czytywało się jednak praktyków. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Однако практиков почитывал. Bernarda Gui. Mikołaja Eymericha. Бернарда Ги, Николая Эймериха. I waszych wielkich śląskich poprzedników: Peregryna z Opola, Jana Schwenckefelda. И ваших крупных силезских предшественников: Перегрина Опольского, Яна Швенкефельда. Zwłaszcza tego ostatniego polecałbym uwadze waszej młodej wielebności. Последнего я особенно рекомендовал бы вашему преподобию. - Rzeczywiście? – Правда? - Nie inaczej. – Не иначе. Brat Jan Schwenckefeld bowiem cieszył się i radował, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. ilekroć jakaś tajemnicza ręka zakatrupiła łotra, kacerza czy kacerskiego poplecznika. Брат Ян Швенкефельд утешался и ликовал всякий раз, когда чья - то таинственная рука приканчивала мерзавца - еретика либо еретического пособника. Brat Jan dziękował w duchu owej tajemniczej ręce i odmawiał pacierz w jej intencji. Брат Ян от души б лагодарил оную таинственную руку и читал пачеж за ее благополучие. Było zwyczajnie jednego łotra mniej, sam brat Jan miał dzięki temu więcej czasu na innych łotrów. Просто становилось одним паршивцем меньше, благодаря чему у самого брата Яна оставалось больше времени на других стервецов. Za słuszne i dobre uważał bowiem brat Jan, by grzesznicy żyli w trwodze. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Ибо брат Ян считал правильным и полезным держать грешников в постоянной тревоге. By, jak każe Księga Powtórzonego Prawa, drżał grzesznik dniem i nocą ze strachu, nie będąc pewnym życia. Дабы, как то предписывает Книга Второзакония, грешник днем и ночью дрожал от страха, не будучи уверенным в сохранении жизни. By rano myślał: któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: któż sprawi, by nadszedł p oranek. Чтобы утром думал: «От кого зависит, что я доживу до вечера, а вечером: Как знать, доживу ли до утра». - Interesujące mówicie rzeczy, panie. Przemyślę je, bądźcie pewni. – Любопытные вещи вы говорите, господин рыцарь. Будьте уверены, я это обдумаю. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. - Twierdzicie - powiedział po chwili Pomurnik - a pogląd ten usankcjonowali już liczni papieże i doktorowie kościoła, że czarownicy i kacerze to jedna wielka sekta, działająca bynajmniej nie chaotycznie, lecz według wielkie go, wymyślonego przez samego Szatana planu. – Вы утверждаете, – сказал после недолгого молчания Стенолаз, – и эту точку зрения подтвердили уже многочисленные папы и доктора Церкви, что колдуны и еретики – одна гигантская секта, действующая отнюдь не хаотич но, а в соответствии с огромным, придуманным самим сатаною планом. Twierdzicie z uporem, że herezja i maleficium to ta sama tajna, potężna liczebnie, zintegrowana, perfekcyjnie urządzona, kierowana przez diabła organizacja. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Вы упорно утверждаете, что ерес ь и maleficium творит одна и та же тайная, численно могущественная, объединенная, идеально устроенная, управляемая дьяволом организация. Organizacja, która w ostrym i zaciętym boju konsekwentnie realizuje plan obalenia Boga i przejęcia władzy nad światem . Организация, которая в ожесточенном и упорном бою последовательно реализует план ниспровержения Бога и захват власти над миром. Dlaczego więc aż tak zapalczywie odpychacie od siebie myśl, że w tym boju także druga wojująca strona... powołała do życia... swoją własną... tajną organizację? Dlaczego tak nie chce się wam w to wierzyć? Тогда почему же вы так горячо отвергаете предположение, что в этом бою и другая воюющая сторона… создала свою собственную… тайную Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. организацию? Почему вам т ак не хочется в это верить? - Dlatego choćby - odrzekł spokojnie inkwizytor - że poglądu podobnego nie usankcjonował żaden z papieży ani doktorów kościoła. – Хотя бы потому, – спокойно ответил инквизитор, – что такую точку зрения не санкционировал ни один из пап и докторов Церкви. Dlatego, dodam, że Bóg nie potrzebuje żadnych tajnych organizacji, mając nas, Święte Oficjum. Потому, добавлю, что Богу нет нужды ни в каких тайных организациях, имея нас, Святой Официум. Dlatego, dodam jeszcze, że zbyt wielu w idziałem pomyleńców, mających się za Boże narzędzia, działające w boskim posłannictwie i w imieniu Opatrzności. Потому, добавлю еще, что слишком много я встречал сумасшедших, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. полагающих себя оружием Божиим, действующих как посланцы Бога и от имени Провиден ия. Zbyt wielu już widziałem takich, którzy słyszeli głosy. Я видел уже очень многих, которые слышали Голоса. - Pozazdrościć. Wieleście widzieli. – Можно только позавидовать. Вы видели многих. Któżby przypuścił, patrząc na waszą młodą wielebność. Кто бы мог подумать, глядя на ваше юное преподобие. - Toteż - Grzegorz Hejncze nie przejął się drwiną - gdy wreszcie wpadnie mi w ręce owa sagitta volante, ów samozwańczy demon i Boże narzędzie... Skończy się nie męczeństwem bynajmniej, na które ów pewnie liczy , ale zamknięciem na trzy spusty w Narrenturmie. – Поэтому, – Гжегож Гейнч не обратил внимание на издевку, – когда Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. наконец ко мне в руки попадет эта sagitta volans, этот самозваный демон и Божие оружие… То он кончит жизнь отнюдь не мученичеством, на котор ое наверняка рассчитывает, а тем, что будет заперт на три замка в Narrenturm'e. W Wieży Błaznów bowiem jest miejsce błazna i szaleńca. Ибо место шута, глупца и сумасшедшего – в Башне шутов. Na schodach do podziemia, z którego już od dłuższego czasu nie dobiegały krzyki, zaszurały buty. На ступенях, ведущих в подземелье, из которого уже долгое время не долетали крики, зашаркали башмаки. Wkrótce do sali wszedł chudy dominikanin. Zbliżył się do stołu, schylił w ukłonie, demonstrując upstrzoną brunatnymi pl amami łysinę nad wąskim wianuszkiem tonsury. Вскоре в зал вошел тощий доминиканец, подошел к столу, поклонился, Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. демонстрируя испещренную коричневыми пятнами лысину под узким венчиком тонзуры. - I jak? - spytał z wyraźną niechęcią Hejncze. - Bracie Arnulfi e? Wyznał wreszcie? – Ну и как, – спросил совершенно равнодушно Гейнче, – брат Арнульф? Он признался наконец? - Wyznał. – Признался. - Bene. – Bene. Bo już mnie to zaczynało nużyć. А то я уже начал было скучать. Mnich uniósł oczy. Монах поднял глаза. Nie było w nich niechęci. Ani znużenia. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. В них не было ни равнодушия, ни усталости. Oczywistym było, że procedura w ratuszowym podziemiu nie znużyła go bynajmniej ani nie zdegustowała. Wręcz przeciwnie. Было ясно, что процедура в подземелье ратуши его нис колько не утомила и не надоела. Совсем наоборот. Oczywistym było, że z chęcią zacząłby od nowa. Было очевидно, что он с величайшим удовольствием повторил бы все снова. Pomurnik uśmiechnął się do bratniej duszy. Стенолаз улыбнулся братской душе. Dominikanin uśmiechu nie odwzajemnił. Доминиканец в ответ не улыбнулся. - I cóż? - ponaglił inkwizytor. – И что? – подогнал инквизитор. - Zeznania są spisane. Powiedział wszystko. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. – Показания записаны. Он сказал все. Poczynając od wezwania i wywołania d emona, poprzez teurgię i konjurację do tetragramacji i demonomagii. Начиная от вызова демона, теургии и конъюрации вплоть до тетраграммации и демонологии. Podał treść i obrządek podpisania cyrografu. Сообщил содержание и обряд подписания цирографа. Opisał osoby, które widywał podczas sabatów i czarnych mszy... Описал всех, кого видел на шабашах и черных мессах. Nie zdradził jednak, choć się staraliśmy, miejsca ukrycia magicznych ksiąg i grymuarów... Однако не выдал, хоть мы старались, мест укрытия м агических книг и гримуаров. No, ale zmusiliśmy go do podania nazwisk osób, dla Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. których sporządził amulety, w tym i amulety zabójcze. Мы заставили его назвать имена тех, для которых он изготовил амулеты, в том числе и амулеты убивающие. Przyznał się też, że z diabelską pomocą, używając urim i thurim, zmusił do uległości i uwiódł dziewicę... Признался также, что с дьявольской помощью, используя urim и thurim, принудил повиноваться и соблазнил девушку… - O czym ty mi tu bajesz, braciszku - warknął Hejncze . – О чем ты мне говоришь, братишка? – проворчал Гейнче. - Co ty mi tu o demonach i dziewicach? Kontakty z Czechami! Nazwiska taboryckich szpiegów i emisariuszy! Skrzynki kontaktowe! Miejsca ukrycia broni i materiałów propagandowych! Nazwiska zwerbowanych ! Nazwiska sympatyków husytyzmu! – Что ты несешь о демонах и девицах? Контакты с чехами. Имена Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. таборитских шпионов и эмиссаров. Тайники контактов. Места укрытия оружия и пропагандистских материалов. Имена завербованных! Имена лиц, симпатизирующих гусизму! - Z tych rzeczy - zająknął się mnich - nie wyznał niczego. – Ничего этого, – заикаясь, ответил монах, – он не выдал. - Tedy - Hejncze wstał - jutro zabierzcie się za niego od nowa. – Значит, – Гейнч встал, – завтра примешься за него снова. Panie von Grellenort... Господин фон Грелленорт… - Poświęćcie mi - Pomurnik oczami wskazał chudego zakonnika - jeszcze chwilkę. – Уделите мне, – Стенолаз указал глазами на тощего монаха, – еще минутку. Inkwizytor odprawił mnicha niecierpliwym gestem. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Инквизитор не терпеливым жестом отослал монаха. Pomurnik czekał, aż wyjdzie. Стенолаз ждал, пока тот уйдет. - Chciałbym - powiedział - dowieść dobrej woli. Licząc, że zostanie to tajemnicą, w sprawie tych zagadkowych zabójstw chciałbym, jeśli wolno, doradzić waszej wielebności... – Я хотел бы проявить добрую волю. Надеюсь, это останется между нами. В отношении тех загадочных смертей я хотел бы, если позволите, посоветовать вашему преподобию… - Nie mówcie jeno, proszę - Hejncze, nie podnosząc wzroku, pukał palcami o stół. – Только не говорите, пожалуйста… – Гейнч, не поднимая глаз, барабанил пальцами по столу. - Nie mówcie, że winni są Żydzi. Używający urim i Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. thurim. – Не говорите, что всему виной евреи. Использующие urim и thurim*. - Radziłbym pojmać... I dokładnie przesłuchać... Dwie osoby. – Я посоветовал бы поймать… И тщательно допросить… Двух человек. - Nazwiska. – Имена. - Urban Horn. Reinmar z Bielawy. – Урбан Горн, Рейнмар из Белявы. - Brat tego zamordowanego? - Grzegorz Hejncze zmarszczył się, al e trwało to tylko sekundę. – Брат убитого? – Гжегож Гейнче поморщился, но на это ушла лишь секунда. - Ha. – Ха. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Bez komentarza, bez komentarza, panie Birkarcie. Только без комментариев, без комментариев, господин Биркарт. Bo znowu gotowiście wytknąć mi brak znajomości Pisma, tym razem historii o Kainie i Ablu. Tych dwóch zatem. Ręczycie mi słowem? А то вы опять готовы упрекнуть меня в незнании Священного Писания, на сей раз истории о Каине и Авеле. Так, значит, двух этих. Ручаетесь? - Ręczę. – Ручаюсь. Przez chwilę mierzyli się kłującymi spojrzeniami. Несколько секунд они мерили друг друга колючими взглядами. Znajdę obu, myślał inkwizytor. I to szybciej, niż przypuszczasz. Moja w tym głowa. «Отыщу обоих, – думал инквизитор. – И скорее, чем ты полагаешь . Это моя забота». Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. A moja, myślał Pomurnik, w tym, byś nie znalazł ich żywymi. «А моя, – думал Стенолаз, – забота в том, чтобы ты не нашел их живыми». Żegnam, panie von Grellenort. – Прощайте, господин Грелленорт. Bóg z wami. С Богом. Amen, wasza wielebność. – Прощайте, ваше преподобие. Aptekarz Zachariasz Voigt stękał i jęczał. Аптекарь Захарис Фойгт стонал и охал. W celi ratuszowego karceru rzucono go w kąt, w dołek, w którym zbierała się cała ściekająca z murów wilgoć. В келье ратушева карцера его кинули в угол, в приямок, в котором Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. собиралась вся стекающая со стен влага. Słoma była tu zgniła i mokra. Солома здесь была гнилая и мокрая. Aptekarz nie mógł jednak zmienić miejsca, nawet pozycję zmieniał nieznacznie i z ledwością - miał poprzetrącane łokcie, powyciągane stawy barkowe, połamane golenie, pogruchotane palce rąk, do tego rwące jątrzącym bólem oparzeliny na bokach i stopach. Однако аптекарь не мог не только сменить места, но и вообще едва шевелился – у него были разбиты локти, вывернуты плечевые суставы, переломаны голени, размозжены пальцы рук, к тому же страшно горели обожженные бока и ступни. Leżał więc na wznak, stękał, jęczał, mrugał pokrytymi zakrzepłą krwią powiekami. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Поэтому он лежал навзничь, стонал, охал, моргал покр ытыми запекшейся кровью веками. I majaczył. И бредил. Wprost ze ściany, wprost z pokrytego liszajem pleśni muru, wprost, wydawało się, ze szczelin między cegłami wyszedł ptak. Прямо из стены, из покрытой плесенью кладки, непосредственно, казалось, из щелей между кирпичами, вышла птица. I natychmiast przeobraził się w czarnowłosego i czarno odzianego człowieka. И тут же преобразилась в черноволосого, всего в черном человека. To znaczy, w człekokształtną postać. То есть в человекообразную фигуру. Zach ariasz Voigt wiedział bowiem dobrze, ze to nie był Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. człowiek. Ибо Захарис Фойгт прекрасно знал, что это не был человек. - O panie mój... - zastękał, wijąc się na słomie. – О мой господин, – застонал он, корчась на соломе. - O, książę ciemności... Mistrzu ukochany... Przybyłeś! Nie porzuciłeś w potrzebie wiernego twego sługi... – О князь тьмы… О любезный мэтр… Ты пришел! Не покинул в несчастье своего верного слугу… - Muszę cię rozczarować - powiedział czarnowłosy, schylając się nad nim. – Вынужден тебя р азочаровать, – сказал черноволосый, наклоняясь над ним. - Nie jestem diabłem. Ani wysłannikiem diabła. – Я не дьявол. И не посланник дьявола. Diabeł losem jednostek przejmuje się mało. Дьявол мало интересуется судьбами единиц. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Zachariasz Voigt otworzył usta jak do krzyku, ale zdołał tylko zaskrzeczeć. Захарис Фойгт раскрыл рот для крика, но смог только захрипеть. Czarnowłosy chwycił go za skronie. Черноволосый схватил его за виски. - Miejsce ukrycia traktatów i grymuarów - powiedział. – Место укрытия трактатов и гримуаров, – сказал он. - Przykro mi, ale muszę je z ciebie wydobyć. – Сожалею, но я вынужден их из тебя извлечь. Ty nie będziesz już miał z ksiąg żadnego pożytku. Тебе уже от книг не будет никакого проку. A mnie bardzo się przydadzą. А мне они сильно пригодятся. Przy okazji ocalę cię od dalszych tortur i ognia stosu. А коли уж я здесь, то спасу тебя от дальнейших мучений и пламени костра. Ещё двуязычные книги по адресу: http://vk.com/club99393109 Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам. More aligned books at: The original text and the translated text are from open source. All rights to original text and translated text are property of the respective publishers and authors. Nie dziękuj. Не благодари. - Jeśliś nie diabłem... - oczy tracącego władzę nad sobą czarownika rozwarły się w zgrozie. – Если ты не дьявол… – Глаза теряющего власть над собой чародея испуганно расширились. - Tedy przybywasz... Od tego drugiego? O Boże... – Значит, ты прибыл… От того, другого… О Боже… - Znowu cię rozczaruję - uśmiechnął się Pomurni k. – И снова тебя разочарую, – усмехнулся Стенолаз. - Ten losem jednostek przejmuje się jeszcze mniej. – Этот судьбами единиц интересуется еще меньше.

Приложенные файлы

  • pdf 2726819
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий