звіти


Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Київський університет імені Бориса Грінченка
Університетський коледж
Звіт
з педагогічної практики
пробних уроків
Виконала: студентка IV курсу
Групи ПОмс – 3 – 08 – 4.Од
Восколович Наталія
Київ - 2011
Я, Восколович Наталія Сергіївна, пройшла педагогічну практику і дала всі пробні уроки.
Було створено створено всі умови для проходження практики. Всі вчителі, в яких я давала уроки, мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Шкільні кабінети були достатньо обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Протягом усього перебування на практиці я мала змогу отримувати консультації як від класних керівників, так і від методистів.
Усі уроки, які я давала, були обговорені з учителем і методистом. Практика у школах допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:
1) проводити уроки різних типів з різних предметів;
2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;
3) планувати роботу з розвитку навичок та умінь учнів;
4) працювати над наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків.
Часто під час проводження уроків у мене виникали деякі труднощі, наприклад:
важко встановлювати зв'язок уже вивченого учнями матеріалу з тим, що вивчається;
також важко показати перспективу практичного використання нового матеріалу;
не завжди вдало могла визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала;
не завжди могла правильно піднести та пояснити новий матеріал учням;
іноді не встигала виконати все заплановане на урок;
іноді виникали проблеми з підсумком (не встигала його провести);
також іноді були проблеми з дисципліною.
Висновки:
1. Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і педагогічних дисциплін, здобуті в коледжі, та дала змогу застосувати їх на практиці.
2. Виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів.
3. Закріпила впевненість у правильності вибору професії й фаху.
4.Виникло прагнення вивчати спеціальні та педагогічні дисципліни у вузі, вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати свою ерудицію.
5. Дала змогу відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології
проводити навчально-виховну роботу з дітьми молодшого шкільного віку.

Приложенные файлы

  • docx 584346
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий