ЛК.01 — Сутність та функції грошей


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тема 1. Сутність, функції та види грошейЛК.01 – Сутність та функції грошей ПланКонцепції походження грошей.Еволюція форм вартості.Специфіка грошей як товару: вартість, корисність та ціна грошей.Функції грошей.Якісні властивості грошей.Питання для самостійного ознайомленняРоль держави у творенні грошей.Еволюція форм (видів) грошей.Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як гроші та гроші як капітал.Сучасні функції грошей.Роль грошей в економіці.Історичні аспекти походження гривні. Гроші – це …все те, що виконує функції грошей – функціональний підхід; специфічний товар, що виконує роль загального еквівалента вартості – еквівалентний підхід;найкращий елемент “портфелю” з позиції ліквідності та дохідності – портфельний підхід. Концепції походження грошей{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Раціоналістична Еволюційна Арістотель, П. Самюельсон А. Сміт, Д. Рікардо, К. МарксПідкреслює трансформуючу / коригувальну роль держави у виникненні грошейПідкреслює об’єктивний характер виникнення грошейГроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу і підвищення ефективності її функціонування Гроші виділяються із загальної товарної маси у результаті розвитку товарного виробництва та обміну, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару Висновки еволюційної концепції гроші за походженням – це товар, але не просто товар, а носій певних суспільних відносин, формування яких зумовило виділення з широкого ряду звичайних товарів одного - грошовогояк результат тривалого еволюційного розвитку товарного виробництва і ринку гроші самі не можуть бути застиглим, раз і назавжди даним явищем, а повинні постійно розвиватися як по суті, так і за формами існуваннягроші не можуть бути скасовані чи замінені угодою людей або рішенням держави доти, доки існують адекватні грошам суспільні відносини, так само як і не можуть бути “введені” там, де таких відносин не існує Основні передумови становлення грошових відносинпоглиблення суспільного поділу праці;багаторівнева спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини.Переваги грошового обміну товарів і послуг над бартеромзабезпечення багатоплановості обміну;скорочення трансакційних (операційних) витрат;зменшення комерційного ризику;створення умов асинхронізації обмінних операцій у часі. Еволюція форм вартості Види (форми) грошей
Специфіка грошей як товару: вартість, корисність та ціна грошейВартість – це кількість суспільно-необхідних витрат праці, витрачених на виробництво одиниці товару.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Мінова вартістьСпоживча вартість – здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях і кількісних їм порівняннях- суб’єктивна оцінка вартості товару окремим споживачемВ основі:Ліквідність -- можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;- здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.Корисність – - здатність товару задовольняти потреби споживача. Для грошей не дії закон спадної граничної корисності. Корисність грошей пов'язана з рідкістю, тобто постійним попитом на них.Сучасні гроші майже не мають реальної вартості (за виключенням білонних монет, які є повноцінними та надповноцінними грішми).Споживча вартість грошей є опосередкованою.Мінова вартість грошей є найвищою в порівнянні з іншими товарами.Отже, гроші виявляють вартість, ще до їх використання (гроші є вимірником вартості інших товарів), але проявляється їх вартість лише у товарах, тому можна говорити про відносну вартість грошей. Чинники, що формують корисність грошей Вартість грошей — визначається їх купівельною спроможністю - кількістю товару, яку можна придбати на одну грошову одиницю. Ціною грошової одиниці є або процентна ставка, або її валютний курс.Взаємозв'язок вартості грошей, купівельної спроможності та загального рівня цін в економіці.Динаміка рівня цін, вартості грошей визначається:на основі індексу споживчих цін;на основі індексу цін виробників;через дефлятор валового внутрішнього продукту (тобто порівнянняномінальної та реальної величин ВВП). Функції грошей{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Назва функціїСуть функціїМіра вартості -функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Засіб обігу -функція, в якій гроші виступають як посередник в обміні товарів і забезпечують їх обіг.Засіб платежу -функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин.Засіб накопичення -функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі.Світові гроші -функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному еконо­мічному обороті та забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.Функції грошей виражають внутрішню основу і зміст грошей, а також проявляють їх суть, як економічної категорії.Функція грошей – це дія чи робота грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі відтворення. Результатом цієї дії, цієї роботи є роль грошей. 1. Міра вартості. Всі товари мають вартість. Формою прояву вартості є ціна товару – вартість товару, виражена в грошах. Для порівняння цін різних за вартістю товарів використовується масштаб цін. Масштабом цін при металевому обігу називається вагова кількість грошового металу, прийнята за грошову одиницю і яка служить для вимірювання цін всіх інших товарів. Тепер під масштабом цін розуміють кількість грошових одиниць, які необхідно сплатити за конкретний товар в різному часі та просторі. Взаємозв'язок вартості грошей, масштабу цін та загального рівня цін в економіці.2. Засіб обігу. Товарний обіг: Т-Г-Т або Г-Т-Г --- гроші – посередник в обміні товарів та послуг. Функціонування грошей як засобу обігу створює умови для товаровиробника долати індивідуальні, часові і просторові межі, які характерні при прямому обміні товару на товар. Гроші залишаються постійно в обміні і безперервно його обслуговують гроші сприяють розвитку товарного обміну.Особливістю грошей як засобу обігу є реальна присутність їх в обігу і швидкоплинна участь в обміні.Зниження масштабу цін 3. Засіб платежу.Товарний обіг: Т – Боргове зобов'язання - …час... – ГрошіПри такому обміні немає зустрічного руху грошей і товару, а погашення боргового зобов'язання є завершальною ланкою в процесі купівлі-продажу.4. Засіб накопичення і заощадження.Гроші є загальним еквівалентом вартості товарів => гроші є втіленням суспільного багатства => люди прагнуть до накопичення і заощадження грошей.При металевому обігу ця функція виконувала економічну роль стихійного регулятора грошового обороту: «зайві» гроші йшли в скарби; нестача грошей поповнювався за рахунок скарбу.Сучасні кредитні гроші не можуть еластично розширювати або зменшувати кількість грошей в обігу => окремі дослідники вважають дану функцію грошей зниклою, або такою, яка «розчинилася» в попередніх.5. Світові гроші.{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Міра вартості: національні ціни жодної країни не можуть повністю задовольняти потреби світового ринку і на ньому формується своя система цінЗасіб обігу: гроші витрачаються для купівлі товарів чи послуг, і замість їх певної суми, що вивозиться, у країну ввозиться еквівалентна товарна вартість.Світові грошіЗасіб платежу: гроші використовуються для погашення боргів на міжнародному рівні, банківських та фінансових позичок.Засіб перенесення багатства: у разі оплати репарацій, надання грошових позичок чи допомоги, а також вивезення грошей емігрантами світові гроші переміщаються з однієї країни в іншу без зустрічного переміщення товарного еквівалента чи погашення боргу Основні властивості грошей, що розкривають їх сутьГроші забезпечують загальний безпосередній обмін, при якому купується будь-який товар.Гроші виражають мінову вартість товару. За допомогою їх визначається ціна товару, що дозволяє кількісно порівнювати різні за споживчим вартостями товари.Гроші виступають матеріалізацією загального робочого часу, втіленого в товарі. Якісні властивості грошей{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}НазваСутністьСтабільність вартостігроші повинні протягом тривалого періоду зберігати однакову купівельну силу. Економічністьвитрати на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту повинні бути мінімальними.Довгостроковість використання гроші повинні мати довгий строк існування у тій формі в якій вони були емітовані.Однорідністьгроші не повинні втрачати своїх властивостей в процесі обігу («Закон Грешема-Коперника»).Подільністькожна вартість повинна знайти відображення в грошах, гроші мають бути зручними під час розрахунків за придбані товари.Портативністьяк засіб обігу гроші мають бути зручними для транспортування та обміну.Ідентифікованістьгроші повинні легко і швидко ідентифікуватися у процесі обігу.Прийнятність (загальновизанченість)гроші є законним платіжним засобом на території країни.

Приложенные файлы

  • pptx 4179390
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий