Питання Економика ен


Питання для самостійної роботиУ чому сутність основних фондів і яка їх роль у розширеному відтворенні?
Як характеризується склад основних виробничих фондів і з якою метою здійснюють їх класифікацію?
Що розуміють під структурою основних виробничих фондів і які фактори на неї впливають?
Які існують види оцінок основних фондів?
Якими показниками характеризується наявність і рух основних фондів?
Які існують види зносу основних фондів?
У чому сутність амортизації і які існують методи нарахування амортизації?
У чому полягають сутність та призначення ремонту основних фондів? Які види ремонту здійснюють на підприємствах?
Які існують показники використання основних виробничих фондів?
Які напрямки кращого використання основних виробничих фондів у сучасних умовах?
У чому полягає сутність та значення оборотних коштів?
Які елементи формують склад оборотних коштів?
Що таке структура оборотних коштів та які фактори її визначають?
У чому сутність нормування оборотних коштів?
Які основні методи застосовуються при нормуванні оборотних коштів?
Як розраховуються нормативи виробничих запасів?
Які показники характеризують ефективність використання оборотних коштів? Як ці показники розраховуються?
Якими шляхами в сучасних умовах можливо підвищити ефективність використання оборотних коштів?
Яке економічне значення показника собівартості продукції?
За якими основними ознаками класифікують витрати?
Як визначають собівартість одиниці продукції при зміні обсягу випуску продукції?
Як визначається середньогалузева собівартість продукції?
Яке значення має групування витрат за економічними елементами?
Що таке кошторис виробництва? Як класифікують витрати, що входять до кошторису виробництва?
Які основні фактори та шляхи зниження собівартості продукції?
У чому полягає економічна сутність цін?
Що таке прибуток підприємства? Як визначається в загальному вигляді прибуток підприємства?
Як визначається чистий прибуток підприємства і в яких напрямах він використовується?
Як визначаються інвестиції згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність"?
Яка основна мета інвестиційної діяльності підприємства?
Які можуть бути джерела фінансування інвестицій?
Охарактеризуйте абсолютну (загальну) економічну ефективність капітальних вкладень.
Охарактеризуйте порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень.
Охарактеризуйте найважливіші показники оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій з урахуванням чинника часу.

Приложенные файлы

  • docx 532349
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий