215м


33 Застосування похідної до дослідження функції та побудови їх графіків Геометрія 34 Розв’язування вправ. Найбільше й найменше значення функції на проміжку Фізика 35 Контрольна робота ІІ семестр
Інтеграл та його застосування (16 годин)
36 Первісна та її властивості Фізика Таблиця первісних 37 Розв’язування типових вправ Фізика Таблиця первісних 38 Правила знаходження первісних Фізика Таблиця первісних 39 Правила знаходження первісних Фізика Таблиця первісних 40 Визначений інтеграл та його геометричний зміст Фізика Картки-завдання 41 Визначений інтеграл та його геометричний зміст Фізика Опорний конспект 42 Визначений інтеграл та його геометричний зміст Фізика Опорний конспект 43 Обчислення площ плоских фігур Фізика Картки-завдання 44 Обчислення площ плоских фігур Фізика Опорний конспект 45 Розв’язування типових вправ Фізика Опорний конспект 46 Застосування інтеграла в фізиці й техніці Фізика Опорний конспект 47 Розв’язування типових вправ Фізика Картки-завдання 48 Інтеграл та його застосування Фізика Опорний конспект 49 Інтеграл та його застосування Фізика Опорний конспект 50 Розв’язування типових вправ Фізика Картки-завдання 51 Контрольна робота Фізика Рівневі завдання Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики (12 годин)
52 Випадкова подія. Відносна частота подій. Імовірність події Біологія Опорний конспект 53 Випадкова подія. Імовірність події Генетика Опорний конспект 54 Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку Біологія Картки-завдання 55 Перестановки, розміщення, комбінації Генетика Опорний конспект 56 Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій Економіка Опорний конспект 57 Початкові відомості про статистику Економіка Опорний конспект 58 Графічне подання інформації про вибірку Економіка Картки-завдання 59 Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення Економіка Опорний конспект 60 Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики Біологія Опорний конспект 61 Елементи теорії математичної статистики Генетика Опорний конспект 62 Розв’язування типових вправ Економіка Опорний конспект 63 Контрольна робота Узагальнююче повторення (5 годин)
64 Показникова і логарифмічна функції 65 Похідна і її застосування 66 Інтеграл та його застосування 67 Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 68 Підсумковий урок Викладач ___________________Косік Ю.О.

Приложенные файлы

  • docx 713806
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий