Польський молодіжний сленг_praktyczny_podrecznik_jezyka_polskiego_i_polskiego_slangu_mlodziezowego_dla_ukraincow


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
2


ПРАКТИЧНИЙ ПІДРУЧНИК

ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

ТА ПОЛЬСЬКОГО СЛЕНГУPraktyczny podręcznik języka polskiego

i polskiego slangu młodzieżowego dla Ukraińców/opyright © 2012 Wakub Łoginow

Wszelkie prawa, włącznie z prawem do reprodukcji tekstów

w jakiejkolwiek
formie

zastrzeżone

Niniejsza edycja wydana została przez serwis Self
-
Publishing


Wydaje.pl

ISBN:
978
-
83
-
62255
-
85
-
6Якуб Логінов

(
Jakub Łoginow
)


2013


www.porteuropa.eu


3


Зміст


Вступ
………………………………………. ……………………………… 4

Польська лексика ………….
……………………………………………….
6

Правила
творення польських слів на підставі їх українських

відповідників ………………………………………………….……........... 25

Підстави польської граматики ………………………………………….... 33

Польські діалекти ………………………....………………………………. 41

Найчастіші мовні помилки ……………………………………………….. 45

Пол
ьський молодіжний сленг і побутова мова ……………………….. 47

Закінчення

…………………………………………………….
……….
78
4


ВступПольща

це не тільки найбільший із західних сусідів України, але також
країна, яка виступає у ролі посередника між Украї
ною та ЄС.
Знання
польської мови допомагає у кар'єрі та може бути вашим козирем у процесі
пошуку роботи

особливо якщо живете на Сході і Півдні України та в
Києві, де польська мова мало поширена.


Вже закінчилися ті часи, коли достатньо було знати лише од
ну західну
іноземну мову (англійську або німецьку) і ви вже

освічена і світова
людина. У більшості країн ЄС важко вже знайти престижну роботу, якщо
ти знаєш лише англійську мову. Знання принаймні двох іноземних мов


це абсолютний мінімум. Таке буде невд
овзі і в Україні, тому варто
завчасно подумати про своє професійне майбутнє і окрім англійської (або
німецької) вивчити ще другу іноземну мову.


Чому саме польську? Окрім усього іншого (Польща

сусідня держава,
відносно велика, це найбільша країна з
-
поміж
нових членів ЄС, яка
орієнтується на тісну співпрацю з Україною), польська мова просто дуже
подібна до української та її досить легко вивчити. Набагато простіше, ніж
німецьку чи французьку, навіть якщо ви

російськомовний.


Цей підручник

це доповнення
і розширення матеріалу, викладеного на
безкоштовному е
-
курсі польської мови, на який можна записатися на
порталу «Порт Європа» за адресою:
www
.
porteuropa
.
eu
/
ua


Принцип навчання польської мови, на якому ґрунтуєт
ься цей підручник


такий же, як на згаданому курсі, однак у підручнику українські слова
записані кирилицею (на курсі

у польській транслітерації), а також у
цьому підпручнику є викладені матеріали про польський сленг та багато
інших, яких на курсі немає.Наш підручник і курс відрізняються від класичних методів навчання
польської мови.
Автор підручника, польський кореспондент “Дзеркала
тижня” Якуб Логінов, використав у ньому авторський метод, завдяки
якому він сам колись вивчив українську мову протягом в
сього 4 місяців.
Як це можливо? Рецепт простий: оскільки аж 60% польських слів

подібні
до українських, достатньо вивчати тільки ті, котрі відрізняються. Окрім
того, ми наводимо приклади типових для польської мови мовних
конструкцій. Наприклад там, де в у
країнській мові є суфікс пере
-
, або про
-

там у польській є
prze
-
, польські букви
ą
i
ę
часто зустрічаються там, де в
українській та російській є у (наприклад: зуб


z
ą
b
, дуб


d
ą
b
, вудка


w
ę
dka
, і так далі). Таких неформальних правил є кільканадцять, одна
к про
5


це не вчать на класичних курсах польської, а саме вони найбільше
допомагають у вивченні мови. Коли з ними ознайомишся, ти зможеш вже
несвідомо говорити польські слова, навіть якщо не знаєш всієї лексики,
достатньо просто в певний спосіб змінити украї
нське слово і з великою
імовірністю вийде польське слово (наприклад: несподівано


niespodziewanie
, море


morze
тощо). Звісно, інколи вийде з того
українсько
-
польський суржик, однак усе рівно у такий спосіб можна дуже
швидко оволодіти хоча б основи польсь
кої. Це стосується також
російськомовних українців зі Сходу та Півдня, котрі на відміну від львів'ян
польської мови просто так не розуміють

після вивчення нашого
підручника будете може не одразу говорити, але вільно читати польською.


Цей підручник буде
корисним також для осіб із Західної України, котрі
польську мову вже трохи знають. Такі особи особливо зацікавить розділ
про польський молодіжний сленг. Завдяки ньому зможете вивчити
справжню, живу мову польської молоді (і не тільки), що буде корисним
особ
ливо для осіб, котрі збираються до Польщі на навчання. Окремий
матеріал присвячений найчастішим помилкам, які роблять у польській
мові ті українці, котрі вже добре знають польську та підкажемо, як уникати
«фальшивих друзів»
-
слів які ідентично звучать у п
ольській і українській,
але мають різне значення.

6


Польська лексикаУ процесі навчання іноземних мов існує правило, згідно з яким достатньо
вивчити всього 2000 слів, щоб розуміти аж 80% письмового тексту. Звісно,
окрім того необхід
но знати принаймні підстави граматики та мати
практичний контакт з мовою

наприклад читати тексти даною мовою,
слухати радіо, дивитись фільми, спілкуватися з людьми тощо. Як це
можливо, що вистачить ці 2000 слів, тоді як лексикальна база кожної мови
наліч
ує десятки тисяч слів і словосполучень? Річ у тім, що переважну
більшість слів так і не використовується в щоденному спілкуванні або
використовується дуже рідко. Отже, питання ідеться про те, як знайти саме
ці найважливіші слова і не морочити собі голову в
ивченням цієї лексики,
без якої можна обійтися. У випадку вивчення мови, яка подібна до нашої
рідної, тут ще доходить черговий нюанс

вивчити треба тільки ці слова і
звернення з
-
поміж цих найважливіших і найчастіше використовуваних, які
ніяк не подібні до
«наших». Отже, немає потреби вивчати, що кухня

це
kuchnia
, а шафа

це
szafa


це і так зрозуміло.


В цьому розділі ми представляємо список таких
найважл
ивіших слів і
звернень, які просто необхідно вивчити на пам’ять. Якщо оволодієте цією
лексикою, без
жодної додаткової підготовки вже зможете більш
-
менш
вільно прочитати польський текст і розуміти його загальний сенс.Мабуть
-

widocznie, najprawdopodobniej

Поруч (із собою)
-

blisko obok siebie, razem

Взагалі
-

zasadniczo, ogólnie, w ogóle

Загальний
-

ogólny; łączny

Взагалі


ogólnie, tak w ogóle

Загальна сума


łączna kwota

Тобто


więc, tak więc

Обов’язково, звісно, звичайно
(
висловлення згоди)


oczywiście, jasne że tak

Залишити


pozostawić, zostawić

Зал
ишити вагон


opuścić wagon


Залишок


pozost
ałość


Надл
ишок


nadmiar


Залишитися
-

pozostać7


Залишитися

без грошей, опинитися в тяжкому становищі
-


pozostać bez pieniędzy;

znaleźć się w trudnym położeniu)

Подолат
и, здолати
-

pokonać (trudności, odległość, zły nastrój)

Так повелося
-
Tak się
ułożyło
, tak wyszło

Траплятися
-

Zdarzać się

Доводити


dowodzić, udowadniać, argumentować

Нам довелося ночувати на вокзалі


nam przyszło nocować na dworcu

Довести до чогось
-

doprowadzić do czegoś (osiągnąć coś staraniem)

Проводити
-

przeprowadzać

П
отрапити
-

Trafić gdzieś, dostać się dokądś, znaleźć się gdzieś fizycznie/w jakiejś sytuacji


Я потрапив до Львова


dostałem się do Lwowa

Ми потрапили в одну групу


dostaliśmy się do tej samej grupy, znaleźliśmy się w tej samej
grupie

Точно


dokładnie

Точно так, це точно

dokładnie tak, właśnie tak

Точний

dokładny, precyzyjny, szczegółowy

Дивитися


patrzeć (na coś), oglądać (coś)

Можна подивитись
?

można zobaczyć? Można popatrzeć? Można obejrzeć?

Дивись!


patrz! spójrz!

Zobacz!

Зупинка

przysta
nek

Зупиняти, зупинити, зупинитися


zatrzymywać, zatrzymać, zatrzymać się

Прошу зупинитись


proszę się zatrzymać

Спиняти


zatrzymywać, wstrzymywać, tamować (tama =
дамба)

Припинити
-


przystopować (np. zdusić jakąś działalność)

Підприємство було змушене
припинити діяльність через нестачу коштів
-

Przedsi
ę
biorstwo

by
ł
o

zmuszone

przerwa
ć
dzia
ł
alno
ść
z

powodu

braku
ś
rodk
ó
w

finansowych
.

Довідка


informacja

Довідка (документ)


za
ś
wiadczenie


Туристична довідка


informacja

turystyczna

Довідник, посібник


p
oradnik

Дізнятися


dowiedzieć się

Заповідник


rezerwat

Гаразд


dobrze, w porządku

8


Кататися


jeździć (
немає у польській мові слова, яке повністю віддає сенс слова
кататися. У сленговій польській мові можна сказати
buja
ć
si
ę

дослівно це означає
гойдати
ся)

Повністю


całkowicie, całkiem

Дійсно


naprawdęДійсний


rzeczywisty

Уява


wyobraźnia

Уявити собі


wyobrazić sobie

Намагатися


starać się

Обережно


o
strożnie

Напрямок


kierunek

Прямо


prosto


Легко

łatwo, prosto, lekko

Просто


po pro
stu

Прямувати


jechać / kierować się, zmierzać

Поїзд прямує до станції Дарниця


pociąg jedzie do stacji Darnica

Цілеспрямований

nastawiony, zdeterminowany

Програма містить пропозиції соціального спрямування


program zawiera propozycje o
socjalnym nast
awieniu (charakterze)

Хабар

łapówka

Дати хабар

dać łapówkę, dać w łapę

Спілкувати


rozmawiać z kimś, spędzać z kimś czas

Чітко
-

wyraźnie

Чітко визначені правила


wyraźnie określone zasady

Прозорий


przejrzysty, wyraźny

Торгівля
-

handel

Дія


czy
nność

С
тійкий (до чогось)


odporny, wytrzymały na coś

Завчасно, заздалегідь

odpowiednio wcześnie

Передбачити

przewidzieć

Засіб

sposób, środek

Середина


środek

Всередині
-

w środku

Пільга

ulga

9


Пільговий
квиток


bilet ulgowy

Обережно

ostrożnie


Незабаром, невдовзі

za niedługo, wkrótce

Лише, лиш

tylko, jedynie, zaledwie

Майбутнє

przyszłość

Минуле

przeszłość

Звістка

wiadomość, wieść (
застаріле)

Вісникgazetka, biuletyn

Дружити

przyjaźnić się

Друг


przyjaciel, kolega, kumpel

Досі

do teraz, dotychczas

Доти

dotąd, do tego czasu

Заважати
-
przeszkadzać

Дракон

smok

Службовець, чиновник

urzędnik, funkcjonariusz państwowy

Держава


państwo

Державний


państwowy

Розташувати


rozmieścić

Львів розташований у Західній Україні


Lw
ów znajduje się w Zachodniej Ukrainie,
Lwów jest położony na Zachodniej Ukrainie


Суть

istota

Суттєво

istotnie, znacznie

Це несуттєво

to nie jest istotne, to nie jest ważne

C
уто українське слово


typowo ukraińskie słowo

Від мого останнього візиту К
раків суттєво змінився


od mojego ostatniego pobytu
Kraków znacznie się zmienił / bardzo się zmienił

Шар

warstwa

Розшарування

rozwarstwienie

Тощо

i tak dalej, i tym podobnie, itd., itp.

Чутка

plotka

Явище

zjawisko

Захист

obrona

Захищати,
захистити

bronić, obronić, chronić, ochronić

Мета

cel

10


Період

okres

Питання

1) pytanie


2) kwestia, sprawa

Директор з питань...


dyrektor do spraw

Навіщо

po co

Поведінка

zachowanie

Він погано поводиться, занадто п’є

on się źle zacho
wuje, za dużo pije

Дозвіл
-
pozwolenie, дозволити

pozwolić

Нагода

okazja

Кидати (кинути)

rzucać (rzucić)

Іноді, інколи

czasem

Кислий

kwaśny

Похмілля,
будун


kac (Wczoraj za dużo wypiłem i dzisiaj mam kaca)

Прикмета, риса

cecha

Мілкий


płytki

Список, перелік

lista, wykaz

Наслідок

skutek

В
наслідокwskutek, w efekcie, w rezultacie

Видно

widać

Тут так темно, що нічого не видно


tu jest tak ciemno, że niczego nie widać

Одразу видно, що це не має сенсу

od razu widać, że to nie ma
sensu

Буденний

powszedni

Зміст

zawartość (
у книжці:
spis treści)

Населення

ludność

Зайвий

zbędny

Піднімати, підняти

podnosić, podnieść

Витрачати (гроші)

wydawać (pieniądze)

Звук

dźwięk

Звучати

brzmieć, dźwięczeć

Краще звучить


lepiej brz
mi

Проміжок, відрізок, відтінок

odcinek

Стрибати

skakać

Звернутися

zwrócić się

Байдуже

obojętnie

11


Мені все одно, мені байдуже

Wszystko mi jedno

Зусилля

staranie, wysiłekДокласти зусиль

dołożyć starań

Балакати

gadać

Забувати (забути)

zapominać (zapomnieć)

Втомитися, стомитися

zmęczyć się

Втома

zmęczenie

Прозорий

przezroczysty

Прощатися

żegnać się
Попрощатися


pożegnać się

Прощання


pożegnanie

Кусати, гризти

gryźć

Пригощати
-
częstować

пригощайся

częstuj się

Сердитис
я

gniewać się

Послідовний
-
konsekwentny

Продовжити

kontynuowaćПродовження

kontynuacja

Брехати

kłamać
брехун

kłamca

брехня

kłamstwo

Обманювати

oszukiwać

Обман

oszustwo


Шахрай

oszust

Вислів

wypowiedź

Постійний

ciągły

В
ирішити

zdecydować


Рішучий

zdecydowany

Зарплата, заробітна плата

pensja, wynagrodzenie

Пенсія

emerytura

Поселити

zakwaterować

Відвідувати (відвідати)

odwiedzać (odwiedzić)

Сирий

surowy

Розбиратися в чомусь

orientować się w czymś, być
w czymś dobrym, znać się na czymś

Прибирати

sprzątać

Розваги

rozrywki

розважатися

bawić się

Незважаючи на

mimo że, mimo iż

Наче, мов, немов, начебто, ніби


niby


12


Різати


kroi
ć

Вітати


gratulowa
ć

Вітаю зі святом


wszystkiego

najlepszego

z

o
kazji
ś
wi
ę
ta

Бажаю всього найкращого

życzę wszystkiego najlepszego

Удачі тобі, бажаю успіхів

powodzenia! / życzę sukcesów

Наявність

obecność, istnienie

Мить

chwila

миттєво, вмить

momentalnie

Назовні

na zewnątrz

Подробиця, д
еталь

szczegół

Володіти

posiadać (coś)


Володіти польською мовою


mówić po polsku, znać język polski

Власник

właściciel

Ємкий

pojemny

Н
ав’язувати

narzucać (coś komuś)

Закидати

zarzucać (coś komuś)

Мовчати

milczeć

Забезпечувати

zapewni


Дратувати

dokuczać

Надлишок

nadwyżka

Відмовитися

zrezygnować

Єдиний

wspólny (
єдиний у сенсі: поодинокий

jedyny)

Захід (
у значенні: подія)


przedsięwzięcie

Захід (напрямок світу, захід сонця)

zachód

Вихід

wyjście

Обставини

okolicz
ności

Необхідний

niezbędny

Викликати

wywołać

Обсяг

zasięg

Досягати

osiągać

Досяжний
-
osiągalny


Абонент є поза зоною
досяжності


abonent jest poza zasięgiem

Тут немає зв

язку (мобільний телефон)

tu nie ma zasięgu

Обмежений

ograniczony

обмежувати

ograniczać

Штовхати

popychać

13


Безліч

mnóstwo

Торкати

dotykać

Торкатися


dotyczyć, stosować się

Виникати

pojawiać się

Облік

ewidencja

Попереджати

ostrzegać

Зберіхати
-
chronić

оберіхати

strzec

Багато хто

wiele osób

Кількі
сть

ilość

Окремий
-
osobny


Відокремлювати

oddzielać, wydzielać

Перебивати

przerywać

Надалі

dalej, nadal, ciągle

Сучасний

nowoczesny, współczesny

Надійний

pewny, niezawodny

Надійність

pewność, niezawodność

Ґрунтуватися на

bazować na, opi
erać się na

Ґрунтуючись на вищевказаних фактах, хочу довести...

opierając się na przedstawionych
powyżej faktach, chcę wykazać...

Вищевказані, вищеназвані, перелічені вище


wyżej wymienione

Зайвий

zbędny

Наполягати

nalegać

Ймовірно достовірно

pr
awdopodobnie, najprawdopodobniej, najpewniej

Ймовірність

prawdopodobieństwo

Навпаки

na odwrót

Безсумнівно, безперечно

niewątpliwie, bezsprzecznie

На користь

na rzecz

Квитанція

pokwitowanie, paragon

Дедалі, все більше

coraz, coraz więcej

Шматок
,
кусок

kawałek

Розчиняти
-
rozpuszczać

Розчин

roztwór

Суперник

konkurent, rywalСуперництво, змагання

zawody (sportowe)

14


Конкурентоспроможність

konkurencyjność, przewaga konkurencyjna

Сумнів

wątpliwość

Сумнівати, піддавати під сумнів

wątpić

Безсумнівно

bez wątpienia

Розраховувати
на когось


liczy
ć
na

kogo
ś

Можна на нього розраховувати

można na nim polegać, można na niego liczyć

Прокинутися, проснутися

obudzić się

Здається

chyba

Якраз

akurat

Розстебнути

rozpiąć

застеб
нути

zapiąć

Успіх

sukces

успішний

udany

Вчинок

postępek, uczynek

Харчування

wyżywienie

харчі, ї
ж
а

żywność

Чесний

uczciwy

Якщо чесно, чесно кажучи


mówiąc szczerze, mówiąc wprost

Сторонній

obcy

Голова
(підприємства)

prezes

Суспіл
ьство

społeczeństwo

Суспільний, громадський

społeczny, publiczny

Ударити

uderzyć
удар

uderzenie

Точка

punkt

Думка

myśl, pogląd, idea, zdanie

Турбота

kłopot

Турбуватися

przejmować się (
перейматися)

Тріщати


p
ę
ka
ć

Соромитися


ws
tydzi
ć
si
ę
сором


wstyd


Мені соромно


wstydz
ę
si
ę
як тобі не соромно!


jak

ci

nie

wstyd
!

Тісно

ś
ci
ś
le


Умова


warunek


Умовляти
-

uwarunkowywa
ć

Владнати, влаштувати


za
ł
atwi
ć (
spraw
ę)

Влаштуватися на посаду, на навчання


znale
źć
pra
c
ę,
dosta
ć
si
ę
na

studia

Влаштуватися

urządzić się

Мене це влаштовує

mi to odpowiada, mnie to urządza

15


Простір

przestrzeń, obszar

Зачиняти, замикати

zamykać

Відчиняти

otwierać

Зачинено, відчинено

zamknięte, otwarte

Простудитися

przeziębić
się

Збиток

strata

Освіта

oświata, edukacja

Підозрівати

podejrzewać

Підозра

podejrzenie

Зважати, брати до уваги

brać pod uwagę

Суміш, сумішка

mieszanina, mieszanka

Згадати, вигадати

przypomnieć, wymyślić

Вигадка

wymysł

Вигаданий, уявний

wymyślony

Згадувати

wspominać

Спогад

wspomnienie

Зразок

wzór

Перевіряти

sprawdzać

Перевірка

kontrola

Зручний

wygodny, korzystny

Перебільшувати

przesadzać

Сумний

smutny


Сумувати

być smutnym, być w złym nastroju

Зловживати

nad
używać

Стосуватися

odnosić się, dotyczyć

Приблизно

około

Самостійно

samodzielnie


Самостійна Україна

niepodległa Ukraina

Вільно

swobodnie

Кликати

wołać

викликати

wywołać


Випадок

przypadek

випадково

przypadkowo

Прибуток

dochód

Принадний, привабливий, чарівний

atrakcyjnyПриваблювати

przyciągać

16
RZECZOWNIKI


Lustro

дзеркало

Pok
ó
j


мир /
кімната
/
номер (у готелі)

Skończyła się wojna i zapanował w koń
cu pokój / Zarezerwowałem pokój w hotelu /

Mam
dwupokojowe mieszkanie

Korkociąg

штопор

Szalik

шарф

Taśma, wstążka

плівка, стрічка

Referat

доповід

Egzamin

іспит

Garść

жменя

Akcent

наголос

akcentować

наголошувати

Owad

комаха

Spacer

прогул
янка

Ksiądz


священик

Miotła


віник

Reszta (w sklepie)


здача

Mandat


штраф

Skrzynka


скринька, ящик

Płeć


стать

Mieszkanie


квартира, житло, помешкання

Worek


мішок

Tłuszcz


жир

Lodowisko

ковзанка, каток

Kwas


кислота

Pudełko


коробка

Ur
lop


відпустка

Mąka


борошно

Płyta CD


диск

Murzyn


негр

Siatka, reklamówka


пакет, кульок

Statek


корабель

17


Schody ruchome


ескалатор

Trawnik


газон

Kukułka


зозуля

Brzeg


берег

Zabawka


іграшка

Bajka


казка

Pas


пояс

Pasek


поясок


Pa
smo
,
pas

ruchu
(на дорозі)

смуга

Krajobraz


краєвид

Winda


ліфт

D
ź
wig
,
winda

towarowa


підйомник

Wyci
ą
g
(
narciarski
)

підйомник (лижний)

Naczynia


посуд


Ładowarka (do telefonu)


зарядка


ładować (komórkę, baterię, itp.)


заряджати

ładunek
elektryczny


заряд
ładunek


вантаж

ładować (np. towar na samochód)


вантажити, грузити

Kopertaконверт

Przyrz
ą
dприлад, пристрій


K
łó
tniaсварка

k
łó
ci
ć
si
ę


сваритися


sprzeczkaсуперечка

Przedszkoleдитячий садок

Ustaрот,
вуста

Patelniaсковорода

Potrawaстрава

Potw
ó
rчудовисько

Plecakрюкзак

Zapa
ł
kiсірники

Skrzyd
ł
oкрило

Pieprz


перець

W
ł
osy


волосся

Fryzura


зачіска

Brzuch


живіт

18


Krewny


родич, рідний

Absolwent


випускник

Ciecz, płyn


рідина


Subs
tancja, materiał


речовина

Mięsień


м’яз

Ortografia


правопис

Czasownik


дієслово

Rzeczownik


іменник

Żelazko


праска

Flaga


прапор

Żona


дружина, жінка o
żenić się


одружитися

Mąż, mężczyzna

чоловік

Firanka

занавіска, завіска

Przewodni
k

Екскурсовод, провідник

Doświadczenie

Дослід, дослідження

Rzodkiewka

редиска

Wilk

вовк

wilkołak

вовкулак

Nietoperz

кажан

Opona

шина

Kartka

листок

Karta płatnicza


платіжна картка

Żołądek


шлунок

Lód


крига, лід

Rower


велосипед

Ognis
ko


вогнище

ogień


вогонь p
łomień


полум’я

Fosa


канава

Poziomka


суниця Truskawka


полуниця

Kelner


офіціант

Wrzątek


окріп, кип’яток

Pomarańcza


апельсин

Cytryna


лимон, цитрина

Pomnik


пам’ятник

Peryferie


околиця, окраїн
а

Ścierka


ганчірка

19


Silnik


двигун

Gałąź


гілка

Krata


ґрати

Dywan


килим

Garnek


горщик

Las
-

ліс

leśna


лісова

lis


лис


Kołnierz


комір

Burza, sztorm


гроза

Warzywa


овочі

Twarz


лице

Korytarz


коридор

Portfel


гаманець

Guzik


ґудз
ик

Łyk


ковток


łykać


ковтати

Kaloryfer


радіатор

Stokсхил


nachylenie


нахил

Owoce


фрукти

Płot


тин

Obuwie


взуття

buty sportowe


красівки

Butyчоботи

Zwierzę


тварина

Fala


хвиля falowa
ć

хвилювати


Wahać się; denerwować się

хв
илюватися

Kolejka

черга

kolejność

черговність


kolejny; dyżurny

черговий

dyżur

чергування

Gwóźdź

цвях

Krzyż

хрест

skrzyżowanie

перехрестя


chrzcić

хрестити

Filiżanka

чашка

Spodnie

штани

Choinka

ялинка
świerk

ялина

Majtki


труси

Lodówka

холодильник

zamrażalnik

морозильник

20


Mgła

туман, імла

Chodnik

тротуар

Kieliszek do wódki

чарка

Kibic, kibol

уболівальник

Trójkąt

трикутник

Prostokąt

прямокутник

Rura

труба

Gwiazda

зірка, зоря

zorza

зоря

Kuchenka, piec


піч

Pestka

кісточка

Przestępstwo

злочин

przestępca

злочинець

Zegar, zegarek

годинник

Książe

князь

Piersi

груди

Charakter pisma

почерк

Przemysł

промисловість

Kołdra, koc

покривало
RZECZOWNIKI ABSTRAKCYJNE


Urząd

установа,

Zarząd, kie
rownictwo

управління

Państwo

держава

Państwowy

державний

Układ, umowa

угода, домовленість

Umowa


угода, договір

UE


Євросоюз, ЄС

ZSRR


Радянський союз,
СРСР

Obszar


площа
, простір

Kierowanie, zarządzanie, rządzenie


правління

Kierować


прави
ти

Podanie

заява

Ustawa


закон

21


Reguła, przepis


правило

Rzeczywistość


дійсність

Nauka, studiaнавчання

Wiedza

знання, вчення

Społeczeństwo

суспільство

Definicja

визначення

Doświadczenie (np. chemiczne)

дослідження

Doświadczenie (zawodowe
, życiowe)

досвід

Kontakt

зв’язок

Skontaktować się

зв’язатися

Strefa

зона

Pas

смуга

Obecność

присутність, наявність

Nieobecność

відсутність

Znajomość

знайомство

Spotkanie

зустріч

Podróż

мандрівка

Przemieszczenie

переміщення, пересув
ання

Miejsce

місце

Opinia

думка

Czynność

дія

Działalność

діяльність

Interes, sprawa, przedsięwzięcie

діло

Czasownik

дієслово

Rzeczownik

іменник

Cecha

риса, прикмета

Przymiotnik

прикметник

Lista

список, перелік

Zdolność

здібність

Wym
aganie (kryterium)

вимога

Spełniać kryteria

виконувати вимоги

Rodzaj

вид, сорт, ґатунок

Kształt, forma

вид

Forma (niematerialnie)

вигляд

22


W jakiej formie napisać...

в якому вигляді написати...

Stwierdzenie, fraza

вислів

Wypowiedź

висловлюва
ння

Wniosek

висновок

sukces

успіх

cel

мета, ціль


CZASOWNIKI


zna
ć
si
ę
na

czym
ś,
by
ć
w

czym
ś
obeznanym


розбиратися в чомусь (бути обізнаним)

osiągnąć

досягти, добитися

osiągać

досягати, добиватися

osiągnąć cel

досягти мету

wolałbym

я кращ
е хотів би

wolę to niż to

мені більше подобається то ніж тамто

pasować

підходити

Pasuje mi ten termin


мені цей термін підходить

Wprowadzić coś

ввести щось, запровадити щось

Wprowadzić nowy system

ввести нову систему

Zaprowadzi
ć
porz
ą
dek


запрова
дити порядок, навести порядок

Kierować, rządzić, zarządzać

правити

Kierowanie

правління

Sterować


керувати (яхтою)

Spełniać

виконувати

Spełniać przepisy

виконувати правила

Urzeczywistniać

здійснювати

Radzić sobie

справлятися

Nie przejmuj się,
dasz sobie radę


Не хвилюйся, справишся з цим

Poradzisz sobie z nauką języka

справишся з наукою мови

Znaczyć

означати

Graniczyć

межувати

Móc

могти

Wyobrażać sobie

уявляти собі

Pokonać (problem)

подолати, здолати (щось)

23


Pokonywać

долати

Wymie
nić (w punktach)

перелічити

Rozpatrywać

розглядати

Posługiwać się

користуватися

Opracowywać

розробляти

Domyślić się

догадатися

Przypomnieć sobie

згадати щось

Wątpić

сумніватися в чомусь

Bez wątpienia

безсумнівно

Sprawdzać

перевіряти

Spraw
dzić

перевірити

Nadążać

встигати

Zdążyć

встигнути

Wystarczać

вистачати
PRZYMIOTNIKI


Dobry

добрий

Zły

поганий,
źle

погано

Lepszy

кращий, ліпший

Stopniowo

поступово

Ostro, wyraźnie

різко

Jednoznacznie

однозначно

Dokładnie (precy
zyjnie)

точно

Dokładnie (ze szczegółami)

докладно, (детально)

Dobrze, dogłębnie

докорінно

Zauważalnie

помітно, відчутно

Intensywnie

сильно, посилено

Ogólnie

взагалі, загалом

Zupełnie

зовсім

Właśnie

саме, (власне)

Na egzaminie było właśnie
to, czego się nie nauczyłem

На іспиті було саме те, з чого я не
підготувався

24


Całkiem

цільком

Jako całości

у цілому

Podstawowy

основний

Po prostu

просто

Oczywiście

звичайно, авжеж, звісно, звісна річ, (обов’язково)

25


Правила творення польських слів на підставі їх
українських відповідників


Цей роздій

це основна частина нашого підручника польської мови. А водночас, вона
не може бути сприйнята позитивно професійними філологами, адже ми тут пропонуємо
радше а
льтернативні, неофіційні способи вивчення мови.


Як би там не було, є певні правила, які корисно знати. Певні літери і звуки в
українських словах мають свої відповідники у інших польських літерах і звуках. І
навіть, якщо ці правила не збігають на 100%, вар
то з ними ознайомитись.


Ó


i

практично завжди. Особливо заміна

ó
wiwКраків, Львів, Київ, Харків


Yrak
ó
w
,
Lw
ó
w
,
Yij
ó
w
,
/hark
ó
w

Іменники
:
поляків
-

Polak
ó
w
,
документів
-

dokument
ó
w


Часто
:
oi


Kot


kit

кіт

Dom


dim

дім

Pod


pid

п
ід

Nos


nis

ніс


У всіх польських словах, котрі мають у собі суфікс

pod

, він
замінюється
в українській мові на
-
під

Pid
ł
oha
,
pidl

ah
ł
yj

підлога, підляглий
-

pod
ł
oga
,
podleg
ł
yЗаміна
„ie”


Pies


pes

пес

Miecz


mecz

меч

Pieczątka


peczatka

печатка

Ciemno


temno

темно

Siebie


sebe

себе

Pietruszka


petruszka

петрушка

Wieczór


weczir

вечір

Dziekan


dekan

декан

Ciepło


tepło

тепло

Ziemia


zeml’a

земля


Kiepski


keps’kyj

кепський


Dzień


deń

день

Biegać


bihaty

бігати


Śpiewać


spiwaty

співати

Dziewczyna


diwczyna

дівчина

Ciekawy


cikawyj

цікавий

Miejsce


misce

місце

Bieda


bida

біда

Niespodziewanie


nespodiwanoнесподівано

Mieszać


miszaty

мішати

Dzieło


diło

діло

Miedź


mid’

мідь

Cień


tiń

тінь

26


Wierzba


werba

верба

Piec


pekty

пекти

Pierwszy


perszyj

перший

Dziesieć


des’at’

десять

Pierścień


persteń

перстень

Kierownictwo


keriwnyctwo

керівництво

Piekarz


pekar

пекар

Pieczara


peczera

печера

Niebo


nebo

небо

Mieszkać


meszkaty

мешкати

Trusk
awiec


Truskawec’

Трускавець


Zielony


zelenyj

зелений

Mierzyć


miriaty

міряти

Dzielić


dilyty

ділити

Miesiąc


misiac’

місяць


Mielizna


milyna

мілина

Dzielnica


dilnyc’a

дільни
ця

Pieszo


piszky

пішки

Sieć


sit’

сіть

Pieśń


pisnia

пісня

Wiersz


wirsz

вірш

Wieczny


wicznyj

вічний

Wiek


wik

вік
Сполучення
„je”
(є)


Je

o


-
ji


jechać


jichaty

їхати

jeść


jisty

їсти

jeż


jiżak

їжак

ros.
pojezdpojizd
поїзд


jeden


odyn

один

jednak


odnak

однак

jednostka


odynyc’a

одиниця

jeleń


oleń

олень

jesień


osiń

осінь

jezioro


ozero

озеро

jeżyna


ożyna

ожина

jemioła


omeła

омела


Заміна
„ia”

ia

i


Ciasto


tisto

тісто

Biały


biłyj

білий

Miasto


misto

місто

Dziad


did

дід

Siadać


sidaty

сідати

Piana


pina

піна

27


Wiatr


witer

вітер

Ciasny


tisnyj
тісний

Ciało


tiło

тіло

Oddział


widdił

відділ

Piasek


pisok

пісок

Wiadomo


widomo

відом
о

Siarka


sirka

сірка

Wiara


wira

віра

Siatka


sitka

сітка

Wiadro


widro

відро

Siano


sino

сіноСполучення

i
ę”
i

i
ą”


I
ę,
i
ą


ia
я


-

ja
‘я


imi
ę


imja

ім’я


ci
ęż
kitia
ż
kyj

тяжкий

mi
ę
somjaso

м’ясо

j
ę
zykjazyk

язик

mi
ę
kkimjakyj

м’який


wi
ę
zieniewjaznyc

a

в’язниця


osi
ą
ga
ć


dos

ahaty

досягати

mi
ę
tamjata

м’ята


pi
ęć


pjat


п’ять

mi
ąć


mjaty

м’яти


ci
ęż
kitia
ż
kyj

тяжкий

mi
ę
sie
ń


mjaz

м’яз


zięć


ziat’


зять


obowiązek


obowjazok

обов’язок


święto


swiato

свято


oglądać


hl’adaty

глядати


pamięć


pamjat’

пам’ять


porządek


poriadok

порядок


rząd


riad

ряд


pociąg


pot’ah
потяг

28
Заміна
„do
-


-
ді
-


Do
brać


dibraty

дібрати


Dowiedzieć się


diznatysja

дізнатися
,

Dojść


dijty
(ale:
dojichaty
)
дійти
,
доїхати

Dostać


distaty

дістати


Dostać się (w jakieś miejsce)


distatysja

дістатисяLitery „ę” i „ą” po spółgłosce


Ę, ą

u


Dostęp


dostup
доступ

Następny


nastupnyj
наступний

Męczyć


muczyty
мучити

Błąkać


błukaty
блукати

Dźwięk


zwuk
звук

Kręcić


krutyty
крутити

Gołąb


hołub
голуб

Kąt


kut
кут

Postęp


postup
поступ

Kręty

krutyj
крутий

Kręcony


kruczenyj
кручений

Łąka


łuka
лука

Mąż


muż
муж

Wąż


wuż
вуж

Giąć


hnuty
гнути

Krąg


kruh
круг

Podstępny


pidstupnyj
підступний

Ginąć


hynuty
гинути

Odstępować


widstupaty
відступати

Szczęka


szczuka
щука

Kłębek


kłubok
клу
бок

Ręka


ruka
рука

29


Mętny


mutnyj
мутний

Odłączać


widłuczaty
відлучати

Kąt


kut
кут

Kąpać się


kupatysja
купатися

Węzeł


wuzoł
вузол


Od

wid
від


GH

-

Ch


У польській мові існує як літера
g
(відповідник українського Ґ),
так і літера
h
(відповідник українського Г). А окрім того є ще
CH
, яка є відповідником
кириличного
X


UKRPL


Гора
Horag
ó
ra

Горло
Hor
ł
ogard
ł
o

Горщик
Horszczykgarnek

Гнів
Hniwgniew

Наступного
Nastupnoho

następnego

Збігатися
Zbihatysia

zbiegać się


Але
:


UKR

PL


Ганьба

hańba

Гумор

humor

Торгівля

handel

Історія

historia

Гук, шум


huk

Пароль

hasło
30


Тобто не можна автоматично замінювати українське
h

на польське

g
,
так як у випадку російської мови
.
В російській буде звучати
:
Gamburg
,
gidrozona
,
Czernigiw
,
а в польській буде
:
Hamburg
,
hydrozona
,
Czernihiw
,
але
:
g
ó
ra
,
og
ó
rek
(
огірок
)
і так далі
.


Зверніть увагу, що відповідником кириличного Х є польський двознак
CH
. Тобто дві літери, які утворюють разом один звук. Причому в
по
льській мові, на відміну від української, білоруської та чеської, літери
H

i

CH

звучать ідентично
.
Тобто як

CH
(кириличне Х)
.
Поляки
висловлюють слова
:
ha
ń
ba
,
humor
,
huk

так: ханьба, хумор, хук. Це і є
причиною помилок у школі і не тільки, адже учні довгі
роки не можуть
зрозуміти, коли треба писати
CH
(
ce
-
ha
) а коли
H
(
samo

ha
). Багато
поляків навіть у дорослому житті помиляються.


Cac

a

ця
:


Owca

wiwc’a, ulica

wułyc’a itp.


Для української мови характерне м’яке закінчення іменників

ця, тоді
як у польській мові це закінчення тверде:
ca
.


Widpowidnykom ukrajinskoji litery ji je prosto i.


UKR :: PL


Україна
Ukrajina
::
Ukraina

Егоїст
Ehojist
::
egoista


Зверніть увагу, що у польській мові чоловічі назви професії чи функції
осіб мають закінчен
ня характерні для жіночого роду (тобто

sta
), тоді як
для української більш характерне є закінчення «чоловіче»,
-
ст.


UKR :: PL


Спеціаліст
Specialist :: specjalista

Егоїст
Ehojist :: egoista

Публіцист
Publicyst :: publicysta

31


Журналіст
Żurnalist :: dzi
ennikarz, żurnalista

Машиніст
Maszynist :: maszynista

Фармацевт
Farmacewt
::
farmaceuta


Ale
:

Магістр
Magistr
::
magister


Це правило стосується також назв хімічних речовин:


Лоратадин


loratadyna


Вітамін Е


witamina

E

Глюкозамін


glukozamina


Ефе
дрин


efedryna


Кодеїн


kodeina


Морфін

morfina

Кокаїн


kokainaZamina U :: W


Замість українського
(
і російського
) W
у польській мові виступає
U
або

(
зрідка
) ł:


UKR :: PL


Автобус
Awtobus :: autobus

Європа
Jewropa :: Europa

Євпаторія
Jewpator
ija :: Eupatoria

Мавпа
Mawpa :: małpa


Закінчення дієслова в минулому часі:


UKR :: PL


Зробив
zrobyw :: zrobił

Працював
praciuwaw :: pracował

32У польській мові немає характерного для української та білоруської мови
сполучення
WU

на початку слова
.
Є на
томість
U,
як у російській мові
.


PL :: UKR


Ulica ::
wułycia
вулиця

Usta ::
wusta

вуста

Ucho
::
wucho
вухо

Ul
::
wulyk
вулик33


Підстави польської граматикиЯк ми вже раніше згадували, польської граматики не треба
особливо
вчитися, адже більшість правил є ідентичні або подібні до тих, які
виступають в українській граматиці. Нижче

найважливіші приклади.


Розділ про польську граматику ми цілеспрямовано написали частково на
українській, а частково на польській мові.
Польські слова, які вам можуть
бути незрозумілі, перекладаємо на українську.Przymiotnikприкметник

Rzeczownikіменник

Czasownikдієслово

Odmiana przez przypadki

відміннювання

Przypadek


відмінок


Przysłówek
-

прислівник


ODMIANA PRZYMIOTNIKÓW I
PRZYSŁÓWKÓW


Odmiana polskich przymiotników i przysłówków rządzi się tymi samymi
prawami, co w języku ukraińskim. Poniżej

kilka przykładów.


Odmiana przez osoby: wesoły

wesoła

wesołe (on, ona, ono)


Wesoły chłopiec

веселий хлопець

Wesoła dziewczyn
a

весела дівчина

Wesołe otoczenie

веселе оточення


Dobry

dobra

dobre


Dobry przykład

добрий приклад

Dobra książka

добра книжка

Dobre samopoczucie

добре самопочуття


Zwróć uwagę:


Właściwie wszystko jest tu tak samo, jak w ukraińskim, z jedn
ą różnicą

w
rodzaju męskim jest końcówka

y, a nie yj (ий). Np. dobry, weso
ły, ciekawy (
у
транслітерації: добри, весоли, цєкави)
.

W rodzaju żeńskim wszystko jest tak
jak w języku ukraińskim, z końcówką

a: dobra, wesoła, ciekawa, prawdziwa.

34Uwaga: ukra
ińskie słowo
добре mo
żna przetłumaczyć na polski na dwa sposoby
-
znaczy ono zarówno dobre, jak i dobrze.


Np. To dobrze, że świeci słońce.

Це добре, що світить сонце.

To jest dobre piwo.

Це добре пиво.


Odmiana przez przypadki


Przymiotniki odmieniaj
ą się przez przypadki podobnie jak w języku ukraińskim.
Przykład:


Ładna dziewczyna (
гарна дівчина)


Warianty:


Mianownik (kto? Co?) Ładna dziewczyna

Dopełniacz (kogo? Czego?) ładnej dziewczyny

Celownik (komu? Czemu?) ładnej dziewczynie

Biernik (kogo? Co?)
ładną dziewczynę

Narzędnik (z kim? Z czym?) z ładną dziewczyną

Miejscownik (o kim? O czym?) o ładnej dziewczynie

Wołacz (
звернення до когось
/
чогось
) ładna dziewczyno!


Liczba mnoga:


Ładne dziewczyny, ładnych dziewczyn, ładnym dziewczynom, ładne
dziewczyn
y, z ładnymi dziewczynami, o ładnych dziewczynach, ładne
dziewczyny!Przysłówki


Małe przypomnienie ze szkoły podstawowej: przymiotniki odpowiadają na
pytanie jaki, jaka, jakie, a przysłówki

na pytanie jak? Np.


Przykłady przysłówków: (dla porównania,
w nawiasie analogiczne
przymiotniki)

Słabo

слабко (s
łaby

слабкий)

Dobrze

добре (dobry

добрий)

Źle

погано (z
ły

поганий)

Ładnie

гарно (
ładny

гарний)

Zielono

зелено (zielony

зелений)

35


Niepotrzebnie

непотрібно (niepotrzebny

непотрібний)


Jak widzimy, przysłówki kończą się na

o lub

e, podobnie jak w języku
ukraińskim.Stopniowanie przymiotników


również podobnie jak w języku ukraińskim.Np. Ładny

ładniejszy

najładniejszy

Świeży

świeższy

najświeższy

Drobny

drobniejszy

na
jdrobniejszy

Szeroki

szerszy

najszerszy

Głęboki

głębszy

najgłębszy

Stary

starszy

najstarszy

Młody

młodszy

najmłodszy

Atrakcyjny

atrakcyjniejszy

najatrakcyjniejszy

Mały

mniejszy
-
najmniejszy


Ale są też przymiotniki nieregularne, podo
bnie jak w języku ukraińskim:


Duży

(
великий)


większy

największy

Dobry

lepszy

najlepszy

Zły

gorszy

najgorszy


Istnieje też, podobnie jak w języku ukraińskim, możliwość odmiany
przymiotników zgodnie ze schematem opisowym


Czyli albo:


Twardy


twardszy

najtwardszy


Albo stopniowanie opisowe:


Twardy

bardziej twardy

najbardziej twardy

Twardy

mniej twardy

najmniej twardy


Chytry

bardziej chytry

najbardziej chytry

Chytry

mniej chytry

najmniej chytry

36


LICZEBNIKI1

jeden

pi
erwszy pierwsza pierwsze

2

dwa

drugi druga drugie

3

trzy

trzeci trzecia trzecie

4

cztery

czwarty czwarta czwarte


10

dziesięć

dziesiąty dziesiąta dziesiąte

11

jedenaście

jedenasty jedanasta jedenaste

12

dwanaście

dwunasty dwunasta dwunaste


20 dwadzieścia

dwudziesty dwudziesta dwudzieste

21 dwadzieścia jeden

dwudziesty pierwszy dwudziesta pierwsza dw
udzieste
pierwsze


30 trzydzieści

40 czterdzieści

50 pięćdziesiąt

60 sześćdziesiątRóżnice w końcówkach między polskim a ukraińskim


-
naście
-

надцять
(11, 16, 17)

-

dzieścia
-
дцять (20)

-

dzieści
-

дцять
(30

-
czterdzieści


сорок (40)

-

dziesią
t
-
десят

(60, 70, 80)

-

dziewięćdziesiąt


дев’яносто (90)


Nazwy polskich miesięcy

większość z nich jest podobnych do ukraińskich


Styczeń

siczeń

ciчень

Luty

lutyj

лютий

Marzec

berezeń

березень

Kwiecień

kwiteń

квітень

Maj

traweń

травень

Czerwiec

czerweń

червень

Lipiec

lypeń

липень

Sierpień

serpeń

серпень

Wrzesień

wereseń

вересень

Październik

żowteń

жовтень

37


Listopad

lystopad

листопад

Grudzień

hrudeń

грудень


Różnią się tylko: marzec, maj, paździ
ernik (
березень, травень, жовтень)RZECZOWNIKI


Odmiana polskich rzeczowników jest niemal tak sama jak w języku ukraińskim,
dlatego w tym przypadku nie ma nad czym się rozwodzić. Dla porządku
podamy kilka przykładów.


Корова
Korowa (krowa)


Odna korowa (
jedna krowa)

Dwi korowy (dwie krowy)

Pjat’ koriw (pięć krów)

Ja maju korowu (mam krowę)

Ty majesz korowu (ty masz krowę)

Korm dla korowy (karma dla krowy)

Z korowoju (z krową)

Pry korowi (przy krowie)

Bez korowy (bez krowy)


Wułycia (ulica)


Odna wułycia (
jedna ulica)

Cia wułycia (ta ulica)

Na cij wułyci (na tej ulicy)

Za cijeju wułyceju (za tą ulicą)

Dlia cijeji wułyci (dla tej ulicy)


I tak dalej.CZASOWNIKI


Odmiana ukraińskich czasowników przez osoby jest bardzo prosta do nauczenia
się. Polski bezokol
icznik zawsze kończy się na

ć (odpowiednik ukraińskiej
końcówki

ty), a odmiana jest dość regularna.


Przykłady:


38


Robić
Робити


Ja robię

Ty robisz

On/ona/ono robiMy robimy

Wy robicie

Oni robią


Spać (
спати)


Ja śpię

Ty śpisz

On/ona/ono śpi


My śpimy

Wy śpicie

Oni śpią


I dwa podstawowe czasowniki: mieć i być (
мати і бути)Mieć


Ja mam

My mamy

Ty masz

Wy macie

On ma

Oni mająByć


Ja jestem

My jesteśmy

Ty jesteś

Wy jesteście

On jest

Oni sąCZASOWNIKI ZWROTNE:


UWAGA: inaczej niż w języku ukraińsk
im, partykuła

sia (się) jest w języku
ukraińskim pisana oddzielnie od czasownika.


Boj
ę
si
ę


я боюся, я боюсь

39


Co się stało?


що сталося?


CZAS PRZESZŁY


Tutaj również mamy formę bardzo podobną do języka ukraińskiego, z jedną
ważną uwagą. Otóż w języku
polskim powiemy: ja robiłem, ja lubiłem, ja
pracowałem. Natomiast po ukraińsku będzie: ja robyw, ja lubyw, ja praciuwaw.
Czyli z polskiego punktu widzenia jest to tak jakby ja + forma trzecia (on)
czasownika. Przy czym po polsku niekoniecznie trzeba dodawa
ć osoby, bo
osobę można poznać po końcówce czasownika:


Ja
-
łem

Ty

łeś

On

ł

Ona

ła

Ono
-
ło

My

liśmy

Wy

liście

Oni

li

One
-
ły


Pracować


Ja pracowałem / Pracowałem

Ty pracowałeś / Pracowałeś

On pracował /Pracował

Ona pracowała /Pracowała

My prac
owaliśmy / Pracowaliśmy

Wy pracowaliście / Pracowaliście

Oni pracowali / Pracowali

One pracowały / Pracowały


Starać się (
намагатися)


Ja się starałem / Ja starałem się / Starałem się

Ty się starałaś / Ty starałaś się / Starała się

On się starał / On stara
ł się / Starał się

Ona się starała / Ona starała się / Starała się

Ono (dziecko) się starało / Ono starało się / Starało się

My się staraliśmy / My staraliśmy się / Staraliśmy się

Wy się staraliście / Wy staraliście się / Staraliście się

Oni się starali /
Oni starali się / Starali się

One się starały / One starały się / Starały się

40
CZAS PRZYSZŁY


Czas przyszły również tworzymy analogicznie jak w języku ukraińskim, czyli
według jednego z dwóch schematów: np. robić
-
>
ja zrobię
lub
ja będę robić
.


Przykłady
:


Robić


Ja zrobię / Ja będę robić (tryb dokonany / tryb niedokonany)

Ty zrobisz / Ty będziesz robić

On zrobi / On będzie robić

My zrobimy / My będziemy robić

Wy zrobicie / Wy będziecie robić

Oni zrobią / Oni będą robić


Zauważmy, że obie formy nie są do
końca zamienne: pierwsza z nich jest formą
dokonaną (ja zrobię), a druga

niedokonaną (ja będę robić).
41


Польські діалекти


Польська мова, так як і інші, має багато регіональних діалектів чи просто
особливостей. Навіть окремі міста ма
ють свої, характерні тільки для них
слова, яких у інших регіонах не завжди розуміють.


На виникнення регіональних різниць у польській мові мала вплив складна
історія Польщі. Тут варто згадати декілька фактів.


По перше

Польща завжди розвивалася згідно з
поліцентричною
моделлю. В Польщі існували декілька центрів, які можна вважати
осередками творення державності. Першим із них була Великопольща
(захід), де знаходилася перша столиця Польщі

Гнєзно. Водночас вже
тоді, у часи Пястів, існував і другий сильний
осередок

Малопольща зі
столицею в Кракові, куди було переведено столицю. Окрім того, за досить
автономними схемами розвивалися і інші регіони: Сілезія, Помор’я,
Мазовія, Куяви тощо, де були свої князі і свої особливості (в тому числі
мовні).


Згодом Пол
ьща втратила на користь Німеччини західні території, а
одночасто розпочала експансію на схід, завоюючи сучасні українські землі
і вступаючи в унію з Литвою. Це призвело до взаємного проникання
польської, української і білоруської мов (чи радше старобілорус
ької і
давньоукраїнської), а також германізації Помор’я і Сілезії. Часи ягеллонів
означали зростання значення Мазовії, яка до того вважалася забутою
провінцією та навіть довгий час не належала до Польщі, а лише була
автономним князівством. Разом із перевед
енням столиці до Варшави
зродився конфлікт між давньою та сучасною столицею, який триває до
сьогодні і відображається також у мовних ознаках.


Часи поділу Речі Посполитої внесли свої корективи. Інакше розмовляли
поляки піддавані русифікації, інакше

ті як
і були германізовані. Свої
особливості були в Галичині, де можна було вільно спілкуватися
польською і українською мовами, зате були численні запозичення з мов
Австро
-
Угорської монархії: німецької (у віденському діалекті), чеської,
сілезької, української і
русинської, словацької, мадярської. Ці мовні поділи
залишилися після відновлення незалежності в 1918 році і великою мірою є
актуальними до сьогодні.

42


Непольські мови на території Польщі


Серед мов, які компактно використовуються і є окремими мовами, мож
на
перелічити такі:

-

Німецька (на території Опольського воєводства нею розмовляють
цілі повіти)

-

Кашубська

у районі Гданська і Гдині

-

Сілезька

на Верхній Сілезії (Сілезьке воєводство)

-

Білоруська (східне Підляшшя)

Окрім того, українською мовою розмовляють
у деяких повітах
Вармінсько
-
Мазурського і Західнопоморського воєводства та в Лігниці,
лемківською

в Карпатах та в місцях переселення лемків (Західна
Польща), словацькою

у декількох селах Спіша і Орави поблизу Татрів
(причому вже вона там зникає) і лит
овською

у гміні Пунськ поблизу
литовського кордону.


Сілезька мова


Сілезька мова

це супіш польської, німецької, чеської та своїх
особливостей. Це один із небагатьох діалектів, який доволі поширений і
який розвивається. Сілезькою мовою володіють дуже б
агато корінних
мешканців Сілезії, причому вони можуть вільно переходити між нею та
літературною польською. У комуністичні часи вона була переслідувана, з
людей які розмовляли сілезькою сміялися, однак зараз вона відроджується.
Це пов’язане з сильним у оста
нніх роках рухом заради автономії
(культурної та політичної) Сілезії. В Польщі існують сильні суперечки на
рахунок того, чи сілезька мова

це самостійна мова, чи лише діалект
польської. Це саме стосується сілезької національності. Ідентична ситуація
є в с
усідній Чеській Республіці, яка має свою частину Сілезії

з містами
Острава, Богумін, Опава і Чеський Тешин.


Сілезьку мову просто так тяжко зрозуміти навіть полякам, тож українці
можуть її не зрозуміти зовсім.


Кашубська мова


Кашубська мова не є частино
ю польської і навіть польські націоналісти
вважають її окремою західнослов’янською мовою. Оскільки сілезьку ще
можна зрозуміти, кашубської ніяк. Вона має зовсім окрему лексику з
43


багатьма скандинавськими та німецькими запозиченнями, а також іншу
абетку і гр
аматику.


Кашубська мова поширена в селах і містечках субрегіону Кашуби, що в
Поморському воєводстві. На селах і в містечках нею (або кашубсько
-
польським суржиком) розмовляють більшість мешканців. Столиця
кашубської мови

це містечка Картузи і Косцежина,
інші міста з
поширеною кашубською, це: Пуцьк, Вейхерово, Реда, Румія, села та
містечка Гельської коси. В перелічених населених пунктах є поширені
кашубські написи (поряд з польськими) у назвах вулиць чи в установах.
Частково вона використовується також у Г
данську, Гдині та Сопоті, в
кожному разі там відчутні її впливи, однак вона негативно сприймається
польськомовними мешканцями Трійміської метрополії. Найбільш відомим
представником кашубського етносу є прем’єр Дональд Туск.


Гуральська мова


Гуральська мо
ва, тобто мова верховинців,
gwara

g
ó
ralskaце черговий
поширений діалект, який використовується в районі Татрів. Найбільші
осередки: Закопане, Нови Тарг. По
-
гуральськи розмовляють переважно в
гірських селах, але не в усіх польських Карпатах, а лише на ві
дстані
максимально до 40 км від Закопаного. В інших районах польських Карпат

своя гірська говірка, але вона не вважається
g
ó
ralskim
.


Корінне населення Татрів і підтатранського регіону
Podhale
,
яке розмовляє
на гуральській мові, це


G
ó
rale
(верховинці).
Однак не всі мешканці
підтатранського регіону зараховуються до того етносу. Більшість
мешканців міста Закопане, особливо його центру

це все таки нащадки
польських «колонізаторів» з Кракова, Варшави, Львова та всієї Польщі, які
не говорять говіркою та не
хочуть мати нічого спільного з
g
ó
ralami
. Гуралі
називають цих людей цепрами (
cepryлюди з низин).


Гуральська мова відрізняється від літературної польської лексикою (багато
запозичень зі словацької і русинської мови) і вимовою (зовсім інший
наголос, ін
ша мелодія), частково граматикою, однак вона використовує цю
саму абетку, що і польська. Серед верховинців велике почуття власної
культурної автономії, ідентичності і відмінності від «цепрів», однак все ж
таки вони вважають себе частиною польської нації і
в них немає (на
відміну від сілезіяків) автономних настроїв.


Інші особливості

Суперництво між колишньою та нинішньою столицями Польщі

дуже
актуальна тема. У Кракові традиційно Варшаву не люблять, ці два міста
44


завжди протиставляють один одному. Варшав’як
и насміхаються із
польської говірки, «кракуси»
-
з варшавської. Відмінностей до речі доволі
багато. Приклади слів характерних для краківської говірки:

Wychodzi
ć
na

pole
(у Варшаві


wychodzi
ć
na

dw
ó
r
)

виходити на вулицю

Buc
,
ciul


краківський синонім сл
ова
chuj

Goroncupa
ł,
спека

Для Познані характерні слова:

Tejнічого не означає, воно додається на кінці речення

Pyryziemniaki
картопля

Для Гданська

слово
Jo
=
tak


45

Найчастіші
мовні
помилки


Незважаючи на те, що
польська лексика дуже схожа на українську, в
наших мовах існують «фальшиві друзі», на які треба звертати особливу
увагу. Йдеться про слова і звернення, які звучать і пишуться подібно в
обох мовах, але мають інше значення. Часом навіть протилежне або
неприс
тойне.


Особливо треба пам’ятати про те, щоб полякам не казати, що «спущуся в
низ і будемо рухатися далі». Слова з цієї таблиці просто треба вивчити.
Бажано всі.PL
-
UA

UA
-
PL

Ruchać się


займатися сексом


Krzesło

стілець

Łyżwy


ковзани

Dru
żyna (sportowa)

zespół sportowy

Sklep


магазин, крамниця

Dywan


килим

Kubek


склянка, стакан

Dynia


гарбуз

Kijanka


молода жаба

Akademik


гуртожиток

Nawi
ą
zywa
ć

наводити контакти

Rozbiera
ć
si
ę

роздягатися

Jedyny


поодинокий

Niewidomy


сліпий

M
agazyn


склад

Na

pewno


точно, на 100%

Arbuz


кавун

Owoce


фрукти

Szyny


рейки

Matka


мати

Puka
ć

стукати

Baton


шоколадний батончик

Bro
ń

зброя

Doro
ż
ka


коляска

Dziadek


дідусь

Dworzec


вокзал

Рухатися


porusza
ć
si
ę,
i
ść

Крі
сло


fotel

Лижі


narty

Дружина

ż
ona

Склеп


krypta
,
grobowiec

Диван


sofa
,
kanapa

Кубок


puchar

Диня


melon

Киянка


kijowianka

Академік

naukowiec Akademii Nauk

Нав’язувати


narzucać

Розбиратися

znać się na czymś

Єдиний

wspólny, całościowy

Н
евідомий


nieznany

Магазин

sklep

Напевно

prawdopodobnie, być może

Гарбуз


dynia

Овочі

warzywa

Шини


opony

Матка

macica

Пукати

pierdzieć

Батон (хліб)


bochenek
,
bochen
(
chleba
)

Бронь, бронювання


rezerwacja

Доріжка

ś
cie
ż
ka

Дядко


wujek

Па
лац (рос. дворец)


pa
ł
ac

46


G
ł
az


великий камінь, скеля

Kwas


кислота

Kl
ą
twa


прокляття

Koniecznie


обов’язково

Krawat


галстук

Liczny


численний


Oddycha
ć

дихати


Pami
ę
tnik


мемуари

Pensja


зарплата

Rano


ранок

Jutro


завтра

Fakultet


додаткові уроки

Czaszka


череп

Sutki


груди

Z
ł
ama
ć
si
ę

тріснути, переламатися

Wyp
adek


транспортна аварія

Spu
ś
ci
ć
si
ę

скінчити (оргазм)

Sympatyczny

ch
ł
opiec


весел
ий,
чемний, з яким приємно проводити
час

Sympatyczna

dziewczyna


весела,
чемна

Spodziewa
ć
si
ę

очікувати (чогось
доброго або поганого)


Око (рос. глаз)


oko

Квас


kwas

chlebowy

Клятва


przysi
ę
ga

Конечно


no

jasne

Ліжко (рос. кровать)

łóż
ko

Приватний (рос. личний)


prywatny
,
osobisty

Відпочивати (рос. оддихать)


odpoczywa
ć

Пам’ятник


pomnik

Пенсія


emeryt
ura

Рано (вчасно, скоро)


wcze
ś
nie

Ранок (рос. утро)


poranek

Факультет


wydzia
ł

Чашка
-

fili
ż
anka

Доба (рос. сутки)


doba

Зіпсутися (рос. сломаться)


zepsu
ć
si
ę

Випадок


przypadek

Спуститися в низ


zej
ść
na

d
ół

Симпатичний


przystojny (chłopak)Симпатична


ładna (dziewczyna)


Сподіватися


mieć nadzieję na,
spodziewać się (
тільки чогось доброго)


47

Польський молодіжний сленг і побутова моваЯк у кожній іншій мові, також у польській виступають величезні різниці
між літературно
ю мовою та мовою, якою розмовляють звичайні поляки.
Більшість класичних курсів та підручників польської, на жаль, не враховує
того факту та з них ви можете щонайбільше вивчити гарненьку, але
штучну мову польських письменників і інших людей культури, з якою

навіть не зустрінетеся в радіо і на телебаченні

бо і там зараз говорять
більш побутовою мовою.


Як розмовляти

гарненько на літературній мові, чи на побутовій, а може
зовсім у молодіжному сленгу з використанням нецензурної лексики


вибір належить до В
ас. Однак усе ж таки вивчаючи мови, ви повинні знати
всі варіанти. Все рівно зустрінетеся на вулиці, в фільмах чи тим паче
підчас навчання в Польщі з молодіжним сленгом та з некультурними
словами. Звісно, що культурна людина не повинна певних слів вживати


але обов’язково мусить їх знати, хоча б тому щоб розуміти, що певних
почутих на вулиці слів повторювати не треба.


Нижче

словник польського молодіжного сленгу з прикладами. Як можна
здогадатися, в словнику знайшлося місце далеко не для всіх і навіть не
для
половини сленгової лексики. Вона ж необмежена. Автор вибрав ті сленгові
і побутові слова, які найбільш потрібно знати і які, так би мовити, понад
часові. Тобто ті, які не є лише результатом актуальної короткотермінової
моди, але залишаться на довго в
польській побутовій мові. Вивчіть їх, а
після того прочитайте декілька коротких текстів на сленгу, які знаходяться
далі. Ага, і тут не потрібен український переклад

значення польських
слів автор розтлумачив на польській літературній мові, але добираючи
такі
польські слова, щоб вам було зрозуміло. Треба ж уже практикуватися.Siemacze
ść (
przy

powitaniu
)

Siema

stary
,
jak

leci
?
W

porzo
,
a

u

Ciebie
?


Nara
,
narka
,
na

raziecze
ść (
przy pożegnaniu)

Ja spadam na chatę. Narka.


Ogarnąć się

doprowadzić
się do porządku

Byś się ogarnął w końcu.


48


Ogarniać

rozumieć, znać się na czymś

Nie ogarniam tej fizyki.


Akademik

dom studencki, internat dla studentów


Cipa

żeński organ płciowy, wagina


Bimber

samogon

Waldek pędzi bimber w piwnicy.


Pała

ocena
niedostateczna w szkole / penis

Jak było w szkole? Kijowo, dostałem pałę z matmy.


Dycha

dziesiątka (np. 10 złotych)


Daj dychę na piwo!

Spadaj, nie mam kasy.


Kibel

toaleta


Idę do kibla się odlać.


Ziom, ziomek, koleś

człowiek


Od dupy strony

od tyłu / nie w tej kolejności

Zabraliśmy się do remontu od dupy strony, najpierw trzeba było zrobić pokój, a na
końcu łazienkę, a nie odwrotnie.


Alfons

sutener


Alleluja i do przodu!

nie przejmujemy się i robimy swoje, robimy co zaplanowaliśmy


Me
lina

nielegalne miejsce, gdzie można kupić alkohol / podrzędna knajpa


Knajpa

pub, restauracja, bar


Obalić

wypić

To co, obalimy tę flaszkę we dwóch? No proste! Ma się rozumieć!


Zioło, trawa

marihuana


Badziew

towar z niższej półki, barachło

Badziewny

złej jakości, słaby


Dziwka, szmata, ździra

prostytutka


Bajer

coś fajnego, zaczepistego


Bajerować

zmyślać, upiększać np. w celu poderwania laski (zdobycia względów
dziewczyny)

I jak? Zbajerowałeś tę laskę?


Babiarz

inaczej kobiecia
rz, facet który lubi podrywać dziewczyny

49Laska

ładna dziewczyna / seks oralny (robić facetowi laskę, robić loda)

Zobacz jakie laski idą. No, zwłaszcza ta blondyna z prawej.


Do kitu, lipa, do dupy

źle, zła sytuacja

Do kitu, nie ma internetu, wyłączyl
i nam. Serio? No to lipa. Jesteśmy w dupie.


Bajzel

bałagan, nieporządek

Ale tu masz bajzel w pokoju. Ogarnij go trochę.
(zrób porządek)


Balety

impreza, potańcówka, dyskoteka

To co, wbijamy dzisiaj wieczorem na balety do klubu Rosi?


Ciuchy

ubrania,
odzież


Ciucharnia

sklep z używaną odzieżą (second hand)


Banalne

bardzo proste, bardzo łatwe

I jak to zadanie z matmy? Banalne, od razu rozwiązałem.


Na bank

na pewno, na 100%

Zobaczysz, na bank na egzaminie będzie zadanie z aerodynamiki.


Flaszka


butelka (zwłaszcza w odniesieniu do alkoholu)

Przynieś jeszcze browary. Tak gdzieś z cztery flaszki


Impreza

zabawa, wydarzenie towarzyskie


Frajer

naiwny człowiek

Co za frajer, on naprawdę myśli, że oddadzą mu tę kasę.


Czaić bazę

wiedzieć o co
chodzi

Czaisz bazę? Ale przypał, jutro przyjdzie do nas kontrola.


Czaić

rozumieć

Nie czaję tego zadania z fizy.


Besztać

poniżać, krytykować

Ale cię zbeształ.

Bez jaj!
-
"nie gadaj", "nie żartuj

No bez jaj, naprawdę? Pierdolisz, to przecież niemoż
liwe.


Blokowisko

dzielnica
-
sypialnia, dzielnica miasta z wysokimi blokami (budynkami
mieszkalnymi) z epoki komunizmu, osiedle


Pa

patrz

Pa, jebnie!


Zobacz, zaraz uderzy.


Beka

śmiech, nabijanie się


50


Bez kitu

naprawdę

Bez kitu, on naprawdę myśli
, że uda mu się wejść.


Wciskać kit

próbować komuś wmówić nieprawdę.

Co mi tu kit wciskasz, że cię wczoraj nie było w mieście, skoro Janek cię widział.


Obciach

coś niemodnego, wsiowego

Ale obciach, zobacz jak on się ubrał!


Facet, koleś

mężczyzna


Ochrzan, opierdol

krytyka pod adresem kogoś

Dostałem wczoraj ochrzan od mamy, bo zepsułem telewizor.


Biba, kira

impreza

Wbijaj do nas na chatę, taką bibę zrobimy, że hej!


Bidul

dom dziecka, sierociniec


Bida

bieda

U nas stara bida. Kasy ni ma.

-
Siema. Idziemy na jakieś bro?
-
Bida u mnie ;/ Nie mam siana

nie mam pieniędzy


Blachy

numery rejestracyjne

Samochód na poznańskich blachach.


Biurwa

kobieta biurokratka

Byłem dzisiaj w urzędzie, ale nic nie załatwiłem. Kolejka była że hej, a biurw
y zamiast
obsługiwać petentów, piły kawę i plotkowały.


Blokers, dresiarz

niezbyt inteligentny chłopak z blokowiska, kibol, jego aktywność
ogranicza się do picia alkoholu i dawania ludziom wpierdol (bicia ludzi)


Kitrać

chować

Tak skitrałem to piwo, że
później sam nie mogłem znaleźć.


Dla mnie bomba

super

Jak ci się podoba moja nowa fryzura?

Dla mnie bomba, tak trzymać!


Japa

twarz

Zamknij japę


Brachol

brat

Mój brachol jest ode mnie 3 lata starszy.


Ciota, pedał

gej


Bramkarz

ochroniarz na
dyskotece

Bramkarz go nie wpuścił do knajpy i jeszcze dał mu wpierdol, jak ten się zaczął
stawiać.

51Brechtać

śmiać się


Kutas

chuj, penis


Browar, browce

piwo, piwa


Idziemy do sklepu po browce.


Bryczka, bryka

samochód

Niezła bryka! Ile za nią d
ałeś?


Lajtowo

fajnie, świetnie, super, łatwo, prosto


Bryndza, lipa

niedobrze, źle, niewesoło.

Ale bryndza dzisiaj na mieście.


Buc

Inaczej cham, prostak, burak

Co za buc z tego Andrzeja.


Bufon

zarozumiały człowiek


Buda

szkoła

Idziesz dzisia
j do budy? Muszę, mam już trzy pały z matmy i babka powiedziała, że jak
jeszcze raz opuszczę lekcje, to będę miał przechlapane / przesrane.


Polibuda

politechnika

Najbrzydsze dziewczyny są na polibudzie.


Bujać się

zakochać się

Zabujałem się w Kaśce, a
ona mnie nie chce. Chyba sobie w łeb strzelę.


Bujaj się

spierdalaj, spadaj, idź stąd

Nie twoja sprawa, bujaj się stąd!


Puszczalska

dziewczyna, która uprawia seks z wieloma chłopakami, łatwa


Puszczać się

uprawiać seks z kim popadnie (o dziewczynac
h)

Słyszałeś, Aśka puściła się z tym grubym Zbyszkiem.


Spox, spoko
-
OK, w porządku

Nie mam dzisiaj kasy, oddam ci za tydzień.

Spoko, nie ma problemu.


Bulić

płacić

Ile zabuliłeś za ten telefon?


Hajs

kasa, pieniądze, forsa, siano

Masz hajs?

Nie m
am.

To spadaj / To bujaj się.


Szlug, pet, fajka, fajek

papieros

Daj szluga!

Nie dam ci, mam ostatniego.

52Burak

wieśniak, cham, prostak


Ale burak z tego Wieśka.


Burżuj

zamożny człowiek


Iść z buta

iść pieszo, na piechotę

Autobus nam spierdoli
ł (uciekł).

Trudno, pójdziemy z buta, to nie tak daleko.


Byczyć się

nic nie robić, odpoczywać biernie

Cały tydzień pracowałem i dzisiaj mam ochotę się trochę pobyczyć.


Bydlak, bydle

zły człowiek

Słyszałeś, ten bydlak bije żonę.


Być w dupie

coś n
ie wyszło i jesteśmy w patowej sytuacji


Kurwa Karol pojechał i zabrał auto. No to panowie jesteśmy w dupie


Bydło

tłum ludzi zachowujących się po chamsku


Bydło z Warszawki zjechało do Zakopanego i się lansuje na Krupówkach.


Z palcem w dupie

łatwo


D
asz rady to zrobić?

No ba. Z palcem w dupie.


Bzik
-
to przesadne zamiłowanie lub pociąg do czegoś, maniackie hobby do przesady.
Pierdolec na punkcie czegoś.


Maciek ma bzika na punkcie komputerów.


Bydzia

Bydgoszcz


Bzykać się

pierdolić się, uprawia
ć seks

Chodź mała, pobzykamy się! Nie dzisiaj, boli mnie głowa.


Ja pierdolę!

wyrażenie zdenerwowania


Ja pierdolę, zaraz mnie kurwica strzeli! Zobacz, jak ten palant jedzie!


Wszystko cacy, spoko, spox

w porządku, OK.


U nas wszystko cacy.

Capić
-
śmi
erdzieć


Chała
-
coś beznadziejnego, tandetnego, kiepskiej jakości / niefajna sytuacja

Ale chała!


Chlać

pić alkohol


Znowu się schlałeś wczoraj!


Luzik

spoko, OK


Spóźnię się trochę, nie będzie problemu?

Luzik, poczekam.


53


Na luzie

bez zdenerwowani
a


Podszedłem na ludzie do egzaminu i zdałem.


Ale chryja
-
coś co się nie udało, coś głupiego


CHWDP

chuj w dupę policji


Cienias

słabas, słabeusz


Wiedziałem że mu się nie uda, to cienias.


Cisnąć
-
iść

Ciśniemy do sklepu

Ciśniemy z buta


idziemy na
piechotę, pieszo


Cinkciarz

osoba handlująca walutą na ulicy


Cwaniak

sprytny, przebiegły i nieuczciwy człowiek


Ten cwaniak znowu coś kombinuje. Chyba chce nas oszukać na rachunkach.


Ciołek

głupek


Cisnę

idę, lecę, spadam

Cisnę na chatę


Co ma p
iernik do wiatraka?

jaki związek ma jedno z drugimKoło

kolokwium, test (na uniwersytecie)


Koleś, kolo
-
człowiek

Co za koleś!


Sępić

prosić o papierosa, piwo czy jedzenie udając, że się nie ma pieniędzy


Znowu bez kasy przyszedłeś i będziesz od n
as sępić.


Cool

fajnie, zajebiście


Cykor

bojaźń


Mam cykora przed tym egzaminem.


Cykać się

bać się


Czad, odlot, ogień

coś bardzo fajnego


Ale czad był na koncercie!


Czadowo

fajnie, zajebiście


Nie czaję

nie rozumiem


Czub, czubek

wariat,
świr


54


Dać dupy, dać ciała

nie wykorzystać szansy, spierdolić coś


Dałeś dupy, że nie poszedłeś wczoraj z nami.


Dać w palnik

pić alkohol w dużych ilościach


Daj se siana

zrezygnuj z czegoś


Daj se siana i nie podniecaj się tak, to i tak nie wyjdzie.


Debeściak

najlepszy (the best)


Do dupy, do bani

źle


Jak było?
-
Do bani, trzeba było zostać w domu, niepotrzebnie czas straciłem!


Do chuja, w chuj

dużo


Nie przeszkadzaj mi, mam do chuja roboty.


Wpierdzielać

jeść


Dopalacze

legalne narkotyki


Dostać pierdolca
-
oszaleć

Jak ten kot nie przestanie miauczeć, to dostanę pierdolca


O dupie Maryni (mówić)

gadać bez sensu, o pierdołach (głupotach)


Dymać

iść / uprawiać seks / oszukać


Prawnik nas wydymał, wziął kasę i nie załatwił sprawy.


Dymaj
na chatę!


Niezła laska. Chętnie bym ją wydymał!


Dymaj się

spadaj, idź stąd


Palant, dzban

idiota, debil


Ten dzban znowu przyszedł.


Dziad

człowiek (zwłaszcza starszy, zaniedbany) bez pieniędzyDziadostwo

sytuacja złej jakości


Straszne dziado
stwo w tej Jakucji.


Dzia, dzięks, dzięki

dziękuję


Dziara

tatuaż


Zrobiłem sobie dziarę na nodze.

Serio? Poka poka!
(pokaż)


Dzida, kutas, fiut, pała, fujara

chuj, penis


Melanż

impreza na której pije się dużo alkoholu


Dziobak, kujon

zauczka,
osoba która dużo się uczy a przy tym mało z tego rozumie

55Ten kujon znowu dostał piątkę z biologii.


Dziupla

miejsce gdzie złodzieje trzymają kradzione auta


Nici z...

nie będzie


Dzisiaj nici z seksu.


Ekipa

paczka znajomych, grupa przyjaciół


Byli
śmy wczoraj z ekipą na wycieczce, ale czad!


Fafik

mały pies, popularne imię psa


Fajka, fajek

papieros


Masz fajki? Zapalimy.


Fart, mieć farta, fuks

szczęście, mieć szczęście


Ten to ma farta, znowu wygrał w konkursie.


Fest

mocno / fajnie


Ta wó
da daje kopa, że fest.


Amfa, feta

amfetamina


Fikać, podskakiwać

stawiać się, być nieposłusznym


Nie fikaj, bo dostaniesz wpierdol.


Foch

obrażanie się


Moja dziewczyna znowu robi fochy.


Forsa, szmal, kasa, kapusta

pieniądze


Nie mam forsy / nie
mam kasy, pożycz mi dychę do jutra.


Fleja

brudas


Franca
-
upierdliwa baba


Ta franca znowu coś od nas chce.


Fucha

dodatkowa praca


Złapałem fuchę w weekendy, to trochę zarobię.


Kumpel

przyjaciel


Full wypas, wypasiony

super, elegancki


Ale wypa
siona fura! Musiała dużo kosztować.


Fuszerka

praca / remont złej jakości, prowizorka


Robotnik odstawił fuszerkę i teraz dach przecieka.


Gach

kochanek56


Wal się

spadaj


Gały

oczy


Widziały gały, co brały


Gała

piłka nożna / pała w szkole


Donal
d Tusk lubi haratać w gałę z kolegami z partii.


Wszamać

zjeść


Wszamałbym coś na ciepło.


Gówniarz, małolat, gnojek

młody człowiek, nastolatek


Ci gówniarze znowu wybili szybę w oknie!


Gbur

osoba pesymistyczna, cicha i wredna

Co za gbur i bufon z t
ego Wojtka, w ogóle się do ludzi nie odzywa i siedzi taki ponury.


Dygać się

bać się


Git, gicior

fajnie


Jest git! Przeszliśmy do następnego etapu.


No i gitara

super


Udało się! Przyznali nam dotację.

No i gitara.


Wszystko gra

wszystko w porzą
dku


Co tam u ciebie? Wszystko gra, dzięki.


Gleba

upadek


Zaliczyć glebę

upaść na ziemię


Glany

biercy, ciężkie buty które noszą punki


Glina, gliniarz

policjant


Głąb

idiota


Gniot

badziewie, rzecz podrzędnej jakości

Goń się

spierdalaj


Goś
ć, gostek

facet


Jakiś gościu się pytał o ciebie.


Haftować

rzygać, wymiotować


Na haju

pod wpływem narkotyków


Hajtnąć się

ożenić się


Stary, nie uwierzysz! Maciek się w końcu hajtnął z tą Maryśką. Pewnie wpadli.

57Hajs

pieniądze, kasa, forsa


H
aratać w gałę

grać w piłkę nożną


Kij

chuj


I tu jest (właśnie) pies pogrzebany

i na tym polega problem


S padaj, odczep się, spierdalaj, idź w pizdu

odejść stąd


Idzemy w kimono?

idziemy spać


Jabol
-
tanie wino z jabłek


To co, obalimy tego jab
ola? Mam dwie flaszki.


Jarać

palić


Chodź idziemy zajarać na balkonie.


Jarać szlugi / blanty

palić papierosy / skręty marihuany


Ja pierdolę / ja jebię / ja pitolę / ja cię sunę

wyrażenie zdziwienia / zdenerwowania


Ja pierdolę, ale zajebisty samoc
hód!


Rzut beretem

blisko


A stamtąd już tylko rzut beretem na lotnisko.


Przy kości

lekko gruba(y)


Ta dziewczyna jest trochę przy kości.


japa
-
twarz, gęba, morda


Zamknij japę / zamknij dziób!


Jarzyć, zajarzyć

rozumieć


Nie jarzę, co do mnie mów
isz.


Aa, dopiero teraz zajarzyłem, spoko!


Jarać się
-
podniecać się czymś, nadmiernie się z czegoś cieszyć


Nie jaraj się tak tym samochodem.


Jedzie

śmierdzi


Ale jedzie gównem!


Jeden kij, jeden chuj

wszystko jedno


Jakie chcesz piwo? Jeden chuj, k
up co uważasz.


Jeździć po bandzie
-
r
obić coś przekraczając granicę rozsądku


Jełop

palant


58


Jo

tak (na Pomorzu)


Kabel

donosiciel, stukacz


Kablować

donosić, skarżyć


Ktoś nakablował nauczycielce.


Kac

nieprzyjemne uczucie następnego dnia po spo
życiu alkoholu, budun.


Ale mam kaca, muszę się napić kefiru.


Kanciapa
-
często niewielkie pomieszczenie, pokoik lub przeszklona budka, w której pełni
urząd strażnik, woźny lub sprzątający; inne określenie na tak zwany "kącik socjalny" dla
pracowników


Id
ę do kanciapy po miotłę.


Kanar

kontroler biletów w autobusie / tramwaju


Kanary dzisiaj mnie złapały, stówa w plecy!
(mam o 100 złotych mniej)


Złapać kapcia, złapać gumę

przebić oponę w samochodzie / rowerze


Kaszalot

bardzo brzydka dziewczyna


Na
dyskotece były same kaszaloty.


Śmigać

poruszać się szybko, zwinnie i fajnie


Idę sobie pośmigać na desce windsurfingowej.


Kawałek
-
po prostu, jakaś muzyka, utwór muzyczny, zwrot raczej używany przez
prezenterów radiowych

Dzisiaj puszczamy w radio sam
e najlepsze kawałki


Kibol

kibic piłkarski a zarazem bandyta


Kibole Lechii Warszawa zdemolowali miasto i pobili się z policją.


Kira

impreza


Przyjeżdżaj do nas, kirę zrobimy!


Kijowo

chujowo


Wbijaj do nas!
-
Nie mogę, nogę złamałem, masakra.

To
kijowo!


Kimać, iść w kimę / w kimono

spać


Ja się tu przekimam na podłodze.


Zmęczony jestem, idę w kimę / idę w kimono


Kit

kłamstwo, coś nieprawdziwego


wciskać kit

kłamać, ściemniać


kitrać się
-
uciekać przed kimś


klima

klimatyzacja

59Było g
orąco, ale na szczęście w hotelu była klima
.


szlug

fajka, papieros

Daj szluga!


klop

kibel, toaleta


Idę do klopa na posiedzenie niejawne
(idę się wysrać)


kminić

rozumieć


rozkminiać

myśleć, szukać rozwiązania


Rozkminiam, jak skołować kasę na
wieczór.


kobieta lekkich obyczajów

prostytutka


Skołować

załatwić

Skołuj jakieś browary


Komis

egzamin komisyjny


Konkretnie

zajebiście, fajnie

No konkretnie wyglądasz w tych ciuchach!


Korki

korepetycje


Wieczorem nie mogę, mam korki z matmy.


kozaczyć

cwaniaczyć, popisywać się, lansować się


To żeś zakozaczył!


Kozak
-
człowiek odważny, silny, nieprzeciętny, wzbudzający podziw i respekt


Ale kozak z niego!


Kupować na krechę

kupować coś na pożyczkę


Sprzedaj mi piwo na krechę, jutro przyn
iosę kasę.


Kroić

okradać kogoś


Kurwa, skroili mi telefon w autobusie!


Na krzywy ryj

wkręcić się na imprezę, wycieczkę nie płacąc, korzystając z wymuszonej
gościnności innych ludzi.Kumać

rozumieć


Nie kumam o co chodzi.


Kurde, kurcze, kurka wod
na, kuśwa, kuźwa

łagodniejsza, delikatniejsza wersja słowa kurwa


Kurde, ale żem się ubrudził!


Kwas

LSD / negatywna sytuacja


Piotrek się pokłócił z dziewczyną, kwas był.


60


Kwach

Aleksander Kwaśniewski


Słyszałeś, Kwach znowu się schlał jak świnia na
Ukrainie.


Lajt, Lajcik

wszystko w porządku, OK. pozytywna odpowiedź na pytanie, spoko


Jak było?

Lajcik.


Lajtowo

fajnie, łatwo, przyjemnie


Lajtowe to zadanie, od razu rozwiązałem.


Laba

wagary / luz, wolny czas, czas wolny od nauki lub pracy


L
ans, lansować się

pokazywać się publicznie od jak najlepszej strony np. poprzez modne
ciuchy, drogi samochód, sport synonim: szpanować


Lecę, spadam

idę (do domu), wychodzę


Dobra, to ja lecę do domu. Narka!


Lecieć na kogoś

jeśli ktoś się komuś pod
oba, to mówimy, że na niego leciTe zobacz, ta laska ewidentnie na ciebie leci.


Legitka

legitymacja


Leming
-
człowiek, który bezkrytycznie wierzy w to, co usłyszy w telewizji, albo przeczyta
w Internecie i przyjmuje to wszystko bez żadnego zastanowi
enia; uważa się przy tym za
mądrego. Głupek. Jednym z podstawowych źródeł zdobywania wiedzy leminga jest portal
Onet.pl Tak zwolennicy Kaczyńskiego mówią o zwolennikach PO i Tuska


Leser

leń, człowiek który lubi się obijać (obijać się

nic nie robić)


L
ump, menel

bezdomny, pijak


Lumpy znowu siedzą pod sklepem i chleją wódkę.


Bęben, mięsień piwny

duży brzuch od piwa

Ogarnął byś się i zaczął jakiś sport uprawiać, zobacz jaki ci bęben wyrósł od tego
piwska!


Małpa

znak @


Małpka

butelka 200 ml wód
ki


Mieć na coś wyjebane, mieć coś w dupie

być obojętnym na coś


I jak myślisz, Piotrkowi uda się to załatwić?

Mam na to wyjebane, jego problem.


Maryśka, marycha

marihuana


Mega

super, świetnie

Ale była mega impreza!


Miazga, masakra

coś wywołuj
ącego silne emocje

Ale miazga, jak tu gorąco!

61Wacha

paliwo, benzyna


Mieć łeb

być inteligentnym


Miejscówa

fajne miejsce, miejsce gdzie się przyjaciele spotykają


Znalazłem fajną miejscówę nad Wisłą.


Mordownia

podrzędny lokal, w którym można dost
ać wpierdol


Mrówka

drobny przemytnik


Na haju

pod wpływem narkotyków


Na waleta

nago


Idziemy kąpać się w jeziorze na waleta?


Najebany, narąbany, nawiany, nawalony

pijany

Gdzieś ty się tak narąbał? A na imprezce byliśmy z kumplami.


Napierdalać

bić, uderzać, walić, mocno padać (o deszczu)

Ale ten deszcz dzisiaj napierdala o namiot.


Napierdalać się

bić się


Nawalić się

schlać się, upić się


Nie mój cyrk, nie moje małpy

nie obchodzi mnie to, nie moja sprawa


Szału nie ma, nie wymiata

nic
specjalnego


Nie ogarniam
-
nie rozumiem, nie daje rady, mam dość


Nie rób siary

nie rób wstydu, nie wygłupiaj się


Ale siara

ale wstyd, ale porażka


Nie pierdol

nie mów głupot / wyrażenie zdziwienia


No raczej

potwierdzenie, no tak, oczywiście


O
bciach

wstyd, coś kiczowatego, niemodnegoObciachowy

niemodny


Obczaić

sprawdzić coś, zobaczyć, zrozumieć

Obczaj tę panienkę, niezła co nie?


Obrabiać komuś dupę

obgadywać kogoś


Znowu mi dupę obrabiałeś za moimi plecami?

62Odchamić się

zająć si
ę czymś, co ma związek z kulturą. Np. iść do teatru, muzeum


Odjechany
-
super, wypasiony, mega
-
zajebisty, fajny, oryginalny

Ale odjechana muza! Weź zapodaj mi linka na moją pocztę!


Odpalić

uruchomić, włączyć


Odpal kompa, włączymy jakąś muzę.


Odpicowa
ne

coś starannie przygotowane, odnowione, wyczyszczone itp.

Na Euro
-
2012 całe miasto było odpicowane, że aż miło. Szkoda, że tak nie zostało na
dłużej.


Odpierdol się, zejdź ze mnie, odczep się, odwal się

odejdź, daj mi spokój


Ogień
-
Okreslenie jakie
js fajnej sytuacji


Ale był ogień na koncercie!


Osz, orzesz…, osz kurwa, orzesz kurwa, o w mordę…, o w mordę jeża

wyrażenie
głębokiego zdziwienia


Olać

zlekceważyć, nie przejmować się, zignorować

Co się przejmujesz? Olej to! Nic ci nie zrobią.


Olewka


lekceważenie czegoś, nie przejmowanie się. Totalna olewka

pełny luz


Opierdolić coś na ciepło

zjeść ciepłe jedzenie


Opcja

możliwość, wariant

A może pójdziemy dzisiaj na piwo? Nie ma takiej opcji, kasa mi się skończyła.


Opierdolić: okrzyczeć, okr
aść, zjeść

A co ci stara zrobiła za wczorajszą akcję na balkonie? Opierdoliła mnie, na czym świat
stoi.


Orać, harować

ciężko pracować


Oszołom

głupi, zwariowany człowiek / hipermarket Auchan

Pacan

idiota, kretyn, debil


Paczka

grupa przyjaciół


Pa
jac

idiota


Paka

bagażowa część samochodu dostawczego lub ciężarówki

63


Gdzie to wstawić? Dawaj na pakę!


Pakować

ćwiczyć na siłowni


Paker

osobnik, który ćwiczy na siłce (pakuje)


Pal sześć

trudno, nic się nie stało, nie szkodzi

Pal sześć że to tyl
ko legitymacja wpadła do wody, dobrze że nie paszport


Panienka, panna

dziewczyna


Idziemy dzisiaj z moją panną do kina.


Pały

policjanci


Zadzwonić na pały

zadzwonić na policję


Pantoflarz

mężczyzna posłuszny żonie


Papu

jedzenie


Parapetówa

p
ierwsza impreza na nowym mieszkaniu


Parcie na szkło

chęć zaistnienia w mediach

Janusz Palikot ma parcie na szkło, wykorzysta każdą okazję żeby się znaleźć w telewizji.


Pasuje

odpowiada mi, zgadzam się


Pasuje ci ten termin?


Paszczur, pasztet

brzyd
ka dziewczyna


Pedał, pedzio

homoseksualista


Pepik

Czech


Pet

papieros

Kupiłeś pety?


Pieprzyć, pierdolić

gadać głupoty


Nie pierdol, od razu widać, że kłamiesz.


Gadać

mówić


Co ty gadasz! Naprawdę?

Pieprzyć się, pierdolić się

uprawiać seks


Pierdoła

nieudacznik, osoba której nic nie wychodzi

64


Z tego Filipa to jest taka pierdoła, że gdyby startował w konkursie na największą pierdołę,
to zająłby drugie miejsce!

A dlaczego drugie, a nie pierwsze?

No bo taka z niego
pierdoła!


Piździ

wieje
(wiatr)


Weź zamknij okno, bo strasznie tu piździ.


Piździ, jak w Kieleckim.


Pikuś

imię psa / coś prostego, łatwego, drobnostka, coś czym nie trzeba się przejmować


To zadanie to pikuś, rozwiązałem w dwie minuty.


Pipidówka, pipidówa, dziura, dziura za
bita dechami

wieś gdzieś na końcu świata, prowincja

Przyjechali do Warszawy ludzie z różnych pipidówek i teraz stroją się na
mieszczuchów.


Pcim, Wąchock

przykłady (autentyczne) takich wsi


Pismak

dziennikarz, żurnalista


Pisior

penis / Zwolennik p
artii Prawo i Sprawiedliwość (PiS)


Pindol, pitong

penis


Pitolić

gadać głupoty (pierdolić)


Pitu pitu! Nie pitol głupot, i tak nikt ci nie uwierzy.


Pochlastać

pociąć

Mam już dosyć, chyba się pochlastam.

Ale żeś się pochlastał przy goleniu.


Podpier
dolić, zajebać, podprowadzić, podwędzić

ukraść


Kto mi podpierdolił zapalniczkę?


Poka

pokaż


Patrz, co znalazłem!

Poka, poka!


Pogięło cię?

pojebało cię? Dobrze się czujesz? Co ty odpierdzielasz?

co ty robisz?

Chodź, wejdziemy na komin i będziem
y tam piwo pić.

Pogięło cię? To niebezpieczne,
chcesz się rozwalić?


Polew, polewka

śmiech z kogoś lub czegoś


Ale mieliśmy polew w tego nowego chłopaka, który uczy się w naszej klasie!


Posuwać

ruchać, uprawiać seks


Ale była impreza! Wszyscy chlali
, a Mietek posuwał swoją pannę w kącie.


Porąbany, powalony

głupi, niedorzeczny, durny

65To porąbany pomysł. Nie ma szans, żeby to przeszło.


Pozamiatane

określenie sytuacji bez wyjścia, kiedy nic już się nie da zrobić

No i pozamiatane, ostatni autobus
nam spierdolił (uciekł, odjechał).


Pozdro

pozdrowienia


Prawko

prawo jazdy (driving license)


Jutro mam egzamin na prawko.


Domówka (dawniej: prywatka)

impreza u kogoś na chacie (w domu)


Wbijaj do nas na domówkę!


Prze chuj

wyrażenie podziwu, uzn
ania

On to jest dopiero prze chuj! Widziałeś, jaką wczoraj akcję odpierdzielił?


Przegiąć pałę

przesadzić, narozrabiać za bardzo, tak że przekroczone zostały granice
cierpliwości drugiej osoby

To że codziennie wracasz nawalony jak świnia, jeszcze tolerow
ałam, ale wczoraj to
już naprawdę przegiąłeś pałę!


Przejebane, przesrane

źle


Jak u ciebie w szkole? Przejebane, znowu pałę dostałem!


Przelecieć, zaliczyć (panienkę)

uprawiać seks z dziewczyną


I co, przeleciałeś w końcu tę laskę?


Przykurwić, przyje
bać, przypierdolić

uderzyć


Wczoraj tak przykurwiłem głową w beton, że do teraz bania mnie napierdala.


Ujebać się

wybrudzić się


Kurde, ujebałem ubranie błotem, trzeba będzie pranie zrobić.


Ujebany

brudny


Psy, pały

policja


Psiarnia

posterunek
policji


Psioczyć (na kogoś lub coś)

narzekać


Afera

skandal (np. afera korupcyjna)


Aferzysta

osoba która dopuściła się korupcji na dużą skalę


Puszczać się (o lasce, to jest dziewczynie)

chętnie uprawiać seks z różnymi chłopakami,
których dziewc
zyna dopiero co poznała


Puszczalska, łatwa

kobieta, która chętnie uprawia seks


66


Pyta

inaczej pała, lufa

ocena niedostateczna w szkole albo penis


Dostałem pytę z geografii.


Pytong

penis


Rajcować się, jarać się czymś

nadmiernie się z czegoś cie
szyć, podniecać się

Nie rajcuj się tak tym swoim samochodem.


Ręce opadają…
-
wyrażenie beznadziei, totalnej dezaprobaty

Ale ci politycy kradną. Skandal! Ręce opadają… Brak mi słów…


Robić bydło, robić wiochę

zachowywać się w niekulturalny sposób


Wczora
j zrobiłeś bydło w knajpie, a teraz ja muszę się za ciebie tłumaczyć.


Robol

(pogardliwie) robotnik, osoba pracująca fizycznie


Wyprowadzić kogoś w pole, robić kogoś w chuja, robić kogoś w balona

oszukać kogoś,
zwodzić

I co przyszedł już do ciebie ten
sprzęt z Allegro?
-
Koleś chyba robi mnie w chuja bo
napisał, że wysłał, a czekam już miesiąc


Rozjebać, rozpierdzielić

zniszczyć


Rozjebał mi się telefon.


Rozjebać się

roztrzaskać się, rozlecieć się

Karol wczoraj rozjebał się swoim nowym samochodem i
jest w szpitalu. Ale lekarze
mówią, że wyjdzie z tego.


Rozkminiać

myśleć nad czymś intensywnie, zastanawiać się

Rozkminiam, jakby tu jutro pojechać do Wawy żeby wszystko załatwić i wrócić przed nocą.


Rozkmina

sposób rozwiązania jakiegoś problemu, po
mysł na rozwiązanie, plan, idea

Mam taką rozkminę, żeby najpierw pojechać do sklepu, a dopiero później iść do
szkoły
.


Rozpierdol, rozpierducha, rozpierdziel

nieporządek, nieład, zniszczenie, dewastacja

Karol rozpierdolił wczoraj samochód po pijaku.

Po w
czorajszej imprezie na chacie jest niezły rozpierdziel.

Ogarnij jakoś ten rozpierdziel, zaraz starzy przyjdą.


Ruchać, ruchać się

uprawiać seks


Karol wczoraj wyruchał jakąś dziewkę.


Rusz dupę

wstań, idź


Rusz dupę i idź do sklepu.


Ryć

uczyć się, w
kuwać, dziobać

Nie ryj tyle, i tak się już dużo nie nauczysz. Daj se siana (odpuść sobie)

67Rzygać

wymiotować


Rzucać mięsem

przeklinać, używać wulgarnych słów


Sajgon

inaczej masakra, pobojowisko, nieporządek

Ale sajgon!


Sfixować

zwariować


Siano

kasa, pieniądze, forsa

Czemu nie idziesz do kina? Nie mam siana, wszystko przepiłem.


Singiel

kawaler, człowiek który nie ma żony ani dziewczyny


Skroić

ukraść


Sklepać

pobić


Skurwysyn, skurczybyk, skurczysyn, skurwiel

sukinsyn

Spierdalaj stąd,
ty skurwysynie! Żebym cię tu więcej nie widział!


Słodka idiotka

ładna dziewczyna, która udaje głupią i się przymila, żeby coś uzyskać (np.
żeby za nią coś zrobić czy coś jej dać)


Smarkacz, gówniarz

dziecko, nastolatek (pogardliwie)


Smutni panowie


agenci służb specjalnych (KGB, ABW, SBU, FBI)


Sorki, sorry

przepraszam


Sorry, jak dojść do ulicy Mickiewicza?


Spadaj / spadówa

spierdalaj, odejdź stąd


Speluna

podrzędna knajpa


Spierdolić, spieprzyć coś

zepsuć coś


Wszystko nam dobrze wychodził
o, a ty jak zwykle musiałeś to spierdolić.


Spiknąć się

spotkać się i pogadać


To co, może spikniemy się w czwartek i obgadamy ten temat.

Musimy się w końcu spiknąć i to obgadać.


Srajtaśma

papier toaletowy


Srajtaśma się skończyła.


Twój stary

twój
ojciec


Twoja stara

twoja matka


68


Starzy

rodzice


Startować do kogoś

zalecać się do dziewczyny

Streszczaj się

szybciej coś rób, kończ to co robisz i wychodź


No streszczaj się, wychodzimy, bo nie ma czasu.


Stul pysk

zamknij się, zamilcz


Suchar

stary dowcip


Syf

brud


Szajba komuś odbiła

ktoś zwariował, stracił rozum

Co ty za głupoty gadasz. Chyba ci szajba odbiła. / Pojebało cię?


Szamać

jeść


Szamka

jedzenie


Szacun

wyrażenie uznania, respektu, podziwu

Ale z ciebie gość! Szacun! Ja b
ym tak nie potrafił.


Szajs, szmelc

badziewie, barachło, coś niskiej jakości, tandeta


Szczać

sikać, oddawać mocz


Idę się wyszczać w krzaki.


Robić flaszkę

pić wódkę

To co, robimy flaszkę? Nie dzisiaj, jutro muszę rano wstać do szkoły.


Szemrany biz
nes

podejrzany biznes, nieuczciwe przedsięwzięcie


Szmal

kasa, pieniądze


Szmata

dziwka, pogardliwie o kobiecie


Szpara, szparka

wagina, żeński narząd płciowy


Szopka

pokazucha


Znowu politycy odstawili szopkę, myślą że damy się na to nabrać
.


Sz
pan

przesadne chwalenie się jakimiś rzeczami lub umiejętnościami, pokazywanie się w
dobrym świetle, lans


Szpanować

przesadnie chwalić się, lansować się


Sztama

zgoda, przyjaźń

To co, umowa stoi? Stoi. To sztama


69


Szumowina

podejrzany typ, menel


Że
glarz szuwarowo
-
bagienny

żeglarz pływający po jeziorach, a nie po morzu


Województwo Szuwarowo
-
Bagienne

Województwo Warmińsko
-
Mazurskie


No proste

no jasne, tak, zgoda, oczywiście, ma się rozumieć


Szuja

zły człowiek, łajdak, świnia

Pa (patrz), ale
szuja z niego!


Tępy

głupi, durny

Idź stąd, ty tępy chuju!


Idź stąd, ty idioto!


Przytargać

przynieść, przyprowadzić


Tępy chuj, tępak, tłumok

idiota, kretyn, debil


Spadaj stąd, ty tępy chuju!


Tyłek

dupa


Tirówka

prostytutka, która oferuje s
woje usługi kierowcom, przy drodze


Typ

chłopak


Obczaj tego typa, jakiś podejrzany jest.


Typiara

dziewczyna


Widziałeś tą typiarę? Chodziłem z nią do szkoły.


Szlajać się, szwendać się, włóczyć się, łazić

chodzić bez celu po mieście


Co robiłeś wcz
oraj?

A nic, szlajałem się po mieście.


Trampki

buty z białą podeszwą i gumowym noskiem, noszone przez młodzież


Towar

narkotyk / ładne dziewczyny, laski


Trawa

marihuana


Twardziel

mocny, silny mężczyzna, który nie boi się ryzyka i bólu


Tyrać,
harować, zapierdalać, zapierdzielać
-
ciężko pracować


Styrany

bardzo zmęczony po całym dniu pracy

Obczaj to, wróciłem wczoraj do domu styrany po całym dniu pracy, a moja
dziewczyna jeszcze miała do mnie pretensje, że nie zrobiłem porządków na chacie.
Ma
sakra jakaś
.


Uchachany

zadowolony, wesoły


Co taki uchachany jesteś? A, wypłatę dostałem, jeszcze premię mi dali.


70


Ustawka

zaplanowana i uzgodniona bójka dwóch zwalczających się grup kiboli


W trzy dupy

bardzo


Jurek wczoraj narąbał się w trzy dupy.

Wczoraj byliśmy na imprezie i się schlaliśmy w trzy dupy


Walić

śmierdzieć

Ale tu wali octem!


Walić konia, trzepać

masturbować się


Maciek ogląda pornole i wali konia przed kompem, jak nikogo nie ma w domu.


Warszawka

pogardliwie o mieszkańcach sto
licy zachowujących się jak bydło i
zarozumiałych, uważających się za lepszych, niż są w rzeczywistości


Przyjechała warszawka i bydło zrobiła.


Wawa

Warszawa

Jadę do Wawy, mam tam kilka spraw do załatwienia.


Wóz, wózek, bryka

samochód, auto


Ale bryka
! Weź to obczaj, stary!


Wbić, wpaść

przyjść, wejść

Wbijaj na chatę

przychodź do domu


Weź to obczaj!
-
Zdaj sobie z tego sprawę, zrozum to, zobacz


Weź się, no weź
-
daj spokój, uspokój się, odczep się, odwal się


To co, wbijamy?

to co, wchodzimy do
środka?


Wiara

tłum, dużo ludzi

Poczekajmy tu, aż wiara stąd wyjdzie.


Wiązanka, bluzgi

przekleństwa, potok wulgarnych słów


Wiosło

gitara


Witaj w klubie

ja też

Nie mam już kasy, wszystko przepiłem. To witaj w klubie
(ja mam tak samo)


Wkręcać, ś
ciemniać

nabierać kogoś, wciskać kit

Nie będzie obiadu, idź jeść na mieście! Przestań mnie wkręcać, przecież sam widziałem, że
pichciłaś jakąś szamę.


Wkurwiać

denerwować


Lać wodę

mówić lub pisać dużo, ale bez konkretów

71Dostać wpierdol

dostać po
mordzie, dostać po ryju, zostać pobitym

Chcesz wpierdol? Spadaj stąd, bo dostaniesz.


Wporzo

w porządku, dobrze, fajnie


I jak ci tam w tym Wrocku? Wporzo, nie narzekam.


Wrocek

Wrocław


Wszamać, wpierdolić coś

zjeść


Trza by wszamać jakiegoś hotdoga
czy kebaba.


Wtopa

wpadka, nieoczekiwane niepowodzenie jakiejś akcji, porażka

Patrz, policja idzie. Ale wtopa!


Wychujać

oszukać

Piotrek nas wychujał, obiecał że przyjdzie i pomoże nam napisać sprawozdanie, a nie
przyszedł i nie odbiera telefonu.


Wyc
zesany

fajny


Wydymać, wyruchać

zaliczyć panienkę, odbyć seks z dziewczyną / oszukać kogoś


Wymiatać

być w czymś najlepszym

Patrz na niego, on to wymiata na boisku.


Wymiękać

nie dawać rady, odpuszczać sobie

Wymiękam, nie piję już więcej, spadam n
a chatę.


Wypasiony

fajny, super

Patrz jaka wypasiona komórka! (telefon mobilny)


Wypad!

spadaj stąd, odejdź


Wyrwać laskę

poderwać dziewczynę, sprawić żeby dziewczyna była twoja


Wziąć

czasownik modalny nie oznaczający niczego, a jedynie wzmacniaj
ący wypowiedź

Wezmę zrobię to jutro.

Kowalski wziął i umarł.

Wziął bym coś zjadł.

Weź spierdalaj!

No weź
!


Uderzyć kogoś z bani

uderzyć głową w czasie bójki


Pić z gwinta

pić prosto z butelki


Masz jakieś szklanki albo kubki?

Nie.

No trudno, to będ
ziemy pić z gwinta.


Z deka

trochę


72


Za frajer

za darmo, bezpłatnie


Maciek pomagał Waldkowi w budowie za frajer
.

Zadupie

koniec świata, miejscowość gdzie nic się nie dzieje, dziura, miejsce oddalone od
cywilizacji

Gdzie jesteśmy? Chuj wie, to jakieś
totalne zadupie.


Zadyma

bójka, awantura, drakaZagadać

podejść do kogoś i rozpocząć rozmowę


Facet jesteś czy nie? Idź i zagadaj do tej laski!


Zajawka

nagła chęć na coś lub ekscytacja czymś

Ale mam zajawkę na węgorza.

Strasznie mnie wciągnęła ta
gra. Taka nowa zajawka.


Zajebiście

fajnie, super, świetnie


Zakosić

ukraść, zabrać


Kurwa, ktoś mi zakosił telefon, jak jechałem

pociągiem.


Zapodać

włączyć, puścić jakąś muzykę


Odpal kompa i zapodaj jakąś muzę.


Zejdź ze mnie

odczep się ode mnie
, przestań mnie krytykować

Znowu nic ci nie wyszło.

Zejdź ze mnie, popatrz na siebie, sam jesteś
nieudacznikiem, a innych pouczasz.


Zjeb

idiota, debil i prostak nie pasujący do otoczenia


Zjebany

zmęczony / zepsuty

Ale zjebany jestem, od razu walę w
kimono (idę spać)


Złom

stary zdezelowany autobus, samochód lub sprzęt


Zmontować

zorganizować, załatwić


Zmontować ekipę

zorganizować grupę przyjaciół na imprezę


Zamulać

wolno chodzić, wolno pracować (o komputerze)

Kurde, jak ten komp zamula, zł
om pieprzony!


Zrzynać

ściągać, odpisywać od kogoś


Ćpać

brać narkotyki


Naćpany

pod wpływem narkotyków


Ździra

prostytutka, dziwka


Żreć

jeść

73Żarcie

jedzenie


Żul, menel, lump

bezdomny, pijak


Żółwik

forma przywitania się za pomocą pięści


Żenada, żenua, obciach

coś skrajnie niemodnego, porażka


Żenujący, żałosny, obciachowy

wywołujący poczucie wstydu, zażenowania


Żenująca sytuacja, nie mogę na to patrzeć!


Żłopać

pić

Patrz jaki cwaniak, całe piwo wyżłopał i kumplom nic nie zostawił


Łajza

człowiek brudny, zaniedbany.


Ogarnij się w końcu, łajzo!


Ściepa

zrzutka, zebranie pieniędzy wśród znajomych np. na wspólne zakupy

To co, robimy ściepę i wysyłamy Antka do sklepu po browary?


Łeb

głowa


Łebski koleś

mądry facet


Ściema

n
ieprawdziwa historyjka, kłamstwo

Nie ściemniaj, przecież widzę, że kłamiesz.Приклади сленгових текстівPewnego dnia wybrałam się razem ze swoimi ziomalami na przechadzkę po
parku. Była zarąbista pogoda, słońce nieźle dawało. Szliśmy na coca
-
colle, ale

była fazka. Takie rycie mieliśmy, że normalnie stypa iść. Gdy doszliśmy na
miejsce spotkaliśmy takiego Kozaka, który uważał ze może mieć każdą laske,
wyglądał jak Czesio i zaczoł podwalac się do Zuzy. Tak zaczoł jej ryć banie, że
myślałam że zaraz oberwie
po uszach. Normalnie takie smuty walił ze szok! Ale
co tam. Przegnałam go i kupiliśmy sobie te napoje. Usiedliśmy na wypasionych
fotelach, ale coś tam jechało. Przesiedliśmy się z tamtąt i zauważyliśmy Justyne,
była z deczka wypindzona, ale czego nie robi
się żeby zaszpanować przy
kolegach. Dobra, nuda spieniamy na haus powiedziałam i zaraz byliśmy na
naszym podwórku. Tam zczailiśmy się i była niezła schiza. Po jakichś 30 min.
ogarniania się wyszliśmy na melanż. Leciała muza a jakiś kolo nieogarnięty, al
e
szmalarny nie dawał mi spokoju, w końcu powiedziałam mu siorbaj kisiel
74


malaguta bo już mnie denerwował. I poszedł sobie. Było zarążbiście nudno i
zwaliłam z tamtąd. Jak byłam już w domu pokłuciłam się ze starszymi i miałam
dość tego zakichanego kwadra
ta. Poszłam w kime i już nie chciałam wstawać.


(джерело:
www.sciaga.pl
)


Уривок роману

Przedwio
ś
nie

Стефана Жеромського

спочатку на мові
оригіналу, нижче в перекладі на молодіжний сленг (переклад авторства Я.
Логін
ова)


«
Życie Cezarego Baryki upływało podczas bombardowania Baku w warunkach
opłakanych. Po upadku pierwiastkowej rewolucji wypędzony został z izby,
którą mu na mieszkanie przeznaczono. Dom, w którym niegdyś mieszkali
rodzice, runął właśnie pod pociskami t
ureckimi. Jednak w piwnicy, która
niegdyś zawierała skarb rodzicielski, Cezary znalazł kryjówkę dla siebie i kilku
współtowarzyszów. Przeżywał czasy głodu. Chadzał półnagi, brudny,
obrośnięty kłakami, nie wiedząc dnia ani godziny, kiedy go niewiadomy pocis
k
porazi. Od świtu do nocy tudzież w nocy czyhał na sposobność zdobycia jakiego
takiego pożywienia, sposobem niewiele mającym wspólnego z prawem
normalnego kupna albo uspołecznioną wymianą jakichkolwiek walorów.

A przecie prawdziwie groźne zjawiska miały d
opiero nadejść. Dostrzeżono
wałęsającego się młokosa, pociągnięto go do wojska i pchnięto do okopów. Coś
tam wdziano na jego przynagi grzbiet, dano mu w rękę karabinisko sprzed lat
wielu, pamiętające zapewne Jeńca Kaukazu Puszkina, i kazano strzelać w
prze
strzeń. Strzelał uporczywie. Trwało to aż do września 1918 roku.
Rozbrzmiało miłe hasło: do domu!

Cezary Baryka ocalał dzięki legitymacji, którą był przypadkiem otrzymał od
konsula jakiegoś "Państwa Polskiego", a do której nie przywiązywał sam żadnej
wagi.
Pokazał tę legitymację na chybił trafił, gdy żołnierze tureccy na czele
tatarskiego tłumu wtargnęli do piwnicy.
»


Сленг:

Życie Cezarego Baryki podczas bombardowania to była prawdziwa masakra. Po
upadku pierwiastkowej rewolucji wypierdzielili go z miejsców
y, która służyła
mu za chatę. Chata, w której wcześniej mieszkali jego starzy, roztrzaskała się
pod pociskami tureckimi. Jednak w piwnicy, gdzie wcześniej był skarb jego
starszych, Cezary zrobił sobie miejscówę dla siebie i kilku kumpli. Nie miał co
żreć.
Bujał się półgoły, ujebany, z afro na głowie, nie ogarniając dnia ani
75


godziny, kiedy go jakiś pocisk uwali. Od rana do nocy i w nocy próbował
skołować jakąś szamę, w sposób który nie miał nic wspólnego z prawem
normalnego kupna albo uspołecznioną wymianą j
akichkolwiek walorów.

A przecież prawdziwa masakra miała dopiero nadejść. Obczajono
szwendającego się zioma, wpierdzielono siłą w kamasze i wpierdolono do
okopów. Coś tam wdziano na jego przynagi grzbiet, dano mu w łapę kałacha


jakiegoś starego złoma, pa
miętającego zapewne Jeńca Kaukazu Puszkina i
kazano napierdalać w przestrzeń. Napierdzielał aż miło. Trwało to aż do
września 1918 roku. Wtedy zapodali miłe hasło: spadać na chatę

Cezary Baryka uratował dupę dzięki kwitowi, który przypadkiem dostał od
kons
ula jakiegoś „Państwa Polskiego”, a którą tak naprawdę miał głęboko
gdzieś. Pokazał tę legitkę w ciemno, gdy żołnierze tureccy razem z tatarskim
bydłem wbili do piwnicy.


Діалог

розмова в гуртожитку

Rozmowa w pokoju w akademiku. Do pokoju wchodzi Maciek.

Maciek: Elo ziom!

Kuba: Siema! Gdzie byłeś?

Maciek: Wbiłem na zajęcia na uczelni, ale okazało się, że jest straszny przypał.
Koleś od fizyki zrobił niezapowiedziane kolokwium, same pały były.

Kuba: No co ty? Ale dało się ściągać?

Maciek: Ta gdzie tam, mas
akra jakaś. Chciałem coś zerżnąć od tej kujonki
Maryśki, no wiesz, tej laski z drugiej grupy. Ale okazało się, że miała inne
pytania. No i dostałem banię.

Kuba: No i kij z tym, nie przejmuj się.

Maciek: No nie, mam już trzy pały, jak dostanę jeszcze jedną
to jestem w dupie.
Profesor powiedział, że mnie nie puści i jak się nie zacznę uczyć, to mnie
wypierdolą z uczelni.

Kuba: No to grubo… Trzeba coś rozkminić, żeby nie było przypału. Może idź
jutro do niego i poproś o poprawkę?

Maciek: No co ty, powaliło cię
? To nic nie da, z tym gościem nie da się
normalnie gadać. Poza tym nie jestem lizusem, nie będę mu włazić do dupy jak
jakiś wazeliniarz.

Kuba: Rób jak chcesz. Nie mój cyrk, nie moje małpy.

Maciek: Wiesz co, ja już wymiękam. Zajebany jestem po tym całym d
niu, mam
ochotę się wyluzować. Masz jakieś browary w lodówce?

Kuba: Nie, trzeba by skoczyć do sklepu. Ale jest wódka. Może obalimy flaszkę?

Maciek: Ale to trzeba by jakąś większą ekipę zmontować. Weź chodźmy może
do knajpy, tam podobno jakaś biba ma być i
będą ziomale z naszego roku.

76


Kuba: A laski jakieś będą?

Maciek: A kij ich tam wie, powinny być.

Kuba: Dobra, tylko zaczekaj chwilę, muszę to jeszcze obczaić jedną rzecz na
necie. Skończę to i spadamy.

Maciek: Taa, ale komp strasznie zamula. Masakra jakaś.
Obczaj to, nowy sprzęt
i takie badziewie.

Kuba: Nowy? Toż to stary złom jest. Kupiłem niedawno za jakieś grosze, bo mi
laptopa skroili jak jechałem pociągiem. I teraz zostałem na lodzie. Bez kompa
jak bez dupy, co zrobisz.

Maciek: Życie, co poradzisz…Український переклад (літературна мова)

Розмова в кімнаті в гуртожитку. До кімнати входить Мацєк.

М. Привіт друже!

К. Привіт! Де ти був?

М. Зайшов на пари в інститут, але виявилося, що є певні проблеми.
Наставник фізики зробив неочікувану контрольну, самі
незадовільні
оцінки поставив.

К. Що ти не скажеш? Але можна було переписувати від колег?

М. Та ні, це проблематично. Я хотів переписати від цієї заучки Марійки,
знаєш, цієї гарної дівчини з другої групи. Однак виявилося, що вона мала
інші питання. Ну і отр
имав незадовільно.

К. Та нічого, не переймайся.

М. Ну як тут не хвилюватися, в мене вже три незадовільні, якщо ще одну
отримаю, так буду в тупику. Професор сказав, що мене не пропустить і
якщо я не почну вчитися, так мене виженуть з інституту.

К. Ну це спр
авді невесело… Треба щось придумати, щоб не було проблем.
Може іди завтра до нього і попроси, чи не можеш ще раз писати?

М. Та ти що, з глузду з’їхав? Це нічого не дасть, з цією людиною
неможливо нормально розмовляти. А окрім того я свою честь маю, не буду

перед ним плазуватися.

77


К. Роби як хочеш. Це не моя справа.

М. Знаєш що, я вже стомлений цим всім. Втомився після цілого тяжкого
дня, маю бажання розслабитися. Маєш якесь пиво в холодильнику?

К. Ні, треба б іти в магазин. Але є горілка. Може вип’ємо пляшку
?

М. Добре було б запросити друзів. Давай може підемо в ресторан, там
кажуть має бути якась вечірка і будуть хлопці з нашого курсу.

К. А дівчини будуть?

М. Та тяжко сказати, повинні бути.

К. Добре, тільки зачекай хвилинку, мушу ще перевірити одну річ в
Інт
ернеті. Закінчу цю справу і ідемо.

М. Так, але комп’ютер дуже повільно працює. Жах якийсь. Дивись

новий
ком’ютер і такий неякісний.

К. Новий? Це ж старий металобрухт. Купив недавно за копійки, бо в мене
вкрали лептоп, коли їхав на поїзді. І тепер я в туп
ику. Без комп’ютера
нічого не вдієш.

М. Таке життя, що зробиш…
78


Закінчення


Сподіваюсь, мій підручник виявився корисним і допоміг Вам у вивченні чи
вдосконаленні польської мови. Тепер Вам можу зарекомендувати одне


якомога частіш
е практикуватись з польської мови, тобто їздити на
екскурсії до Польщі, слухати польські аудіобукі, читати польські книжки,
дивитись польські фільми.


Практичні вказівки щодо того, де і як купити польську книжку в Інтернеті,
як подорожувати у Польщу, як от
римати візу Шенген тощо, знайдете на
моєму сайті
www
.
porteuropa
.
eu
/
ua


Заохочую також до читання польської мовної версії
www.porteuropa.eu

Заснований мною портал «Порт Євр
опа» має за мету об’єднувати (в
інформаційному сенсі) країни Центральної Європи, зокрема сприяти
розвитку контактів Польщі з її східними і південними сусідами: Україною,
Білоруссю, Словаччиною. Знайдете там цікаві статті про країни нашого
центральноєвропей
ського регіону (Чехія, Словаччина, Австрія, Литва,
Угорщина), в тому числі за його допомогою зможете вивчити словацьку,
чеську та німецьку мови і вдосконалити польську. На порталі знайдете
також статті про актуальні проблеми польсько
-
українських відносин.
Ми
проводимо громадянські кампанії, спрямовані на відкриття пішохідних
пунктів пропуску, популяризацію української мови і України в Польщі,
здешевлення телефонних дзвінків між Польщею та Україною. Будемо
вдячні за підтримку нашого порталу (відвідання його
і поширення
інформації про портал та нашу діяльність)

зокрема пропонуємо
«лайкнути» наші сторінки на ФБ:

www
.
facebook
.
com
/
porteuropa
.
eu

www
.
fa
cebook
.
com
/
turystycznagranicaЯкщо хочете купити польську книжку чи аудіобук через інтернет, Вам
можуть знадобитись адреси цих е
-
книгарні:

www
.
selkar
.
pl
/
aff
/
vovk

www
.
nexto
.
pl
/?
pid
=155619


Інструкція, як складати замовлення в цих е
-
книгарнях, знаходиться на
порталі
www
.
porteuropa
.
eu
/
ua


Якщо збираєтесь подорожувати у Польщу, Вам знадобиться адреса
пошукової системи польської залізниці:
www
.
rozklad
.
pkp
.
pl


Більш корисної інформації на нашому сайті. Успіхів!

1
Приложенные файлы

  • pdf 6929362
    Размер файла: 701 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий