лаб4


Звіт лабораторної роботи №4
Студента групи____f-21___________
Тема: Створення розподілених ресурсів засобами ОС Microsoft Windows та ОС Linux
Мета роботи: навчитися створювати спільні ресурси локальної мережі та обмежувати доступ до них.
За допомогою консолі MMC переглянути спільні ресурси. Знайти системні ресурси c$, d$ та визначити правила доступу до них. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія

Для каталогу Folder1 встановити правила файлової системи NTFS, які передбачають повний доступ для групи Адміністратори та читання і виконання файлів для групи Користувачі. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія

Створити спільний мережний ресурс з назвою Share1, вказавши маршрутом шлях до папки Folder1. Задати такі правила доступу до ресурсу: повний доступ для усіх облікових записів.

Перевірити дію заданих правил, послідовно звернувшись до ресурсу Share1 із застосуванням облікових записів root та student1. Виконати копіювання та запис даних з (до) ресурсу Share1. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Змінити правила доступу до мережного ресурсу Share1:
група адміністратори — доступ відсутній;
користувач student1 — повний доступ;

Перевірити дію заданих правил, послідовно звернувшись до ресурсу Share1 із застосуванням облікових записів root та student1. Виконати копіювання та запис даних з (до) ресурсу Share1. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Додайти правило доступу для читання мережного ресурсу Share1, яке стосується облікового запису користувача root.

Перевірити дію заданих правил, звернувшись до ресурсу Share1 із застосуванням облікового запису root. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Для каталогу Folder1 задати правила файлової системи NTFS, які передбачають доступ для читання і виконання стосовно групи Користувачі. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Перевірити дію заданих правил, звернувшись до ресурсу Share1 із застосуванням облікового запису student1. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Створити розподілений ресурс Share2 на віддаленому комп’ютері (за вказівкою викладача). Задати правила повного доступу до нього для групи Адміністратори і доступу для читання для облікового запису користувача student2. Заповнити таблицю
Перевірити дію заданих правил, звернувшись до ресурсу Share2 із застосуванням облікових записів root та student1. Заповнити таблицю
№з/п Дія Екранна копія
Контрольні запитання
Як впливають правила доступу до об’єктів файлової системи NTFS на правила доступу до спільних мережних ресурсів?
Чи можна задати правила, за яких користувач не матиме доступу до папки локально, проте до відповідного спільного ресурсу матиме повний доступ або доступ лише для читання?
Назвіть способи, за допомогою яких можна звертатися до мережного ресурсу за допомогою інших реєстраційних даних.
ОС Linux
У файлі /etc/hostname змінити ім’я комп’ютера на <ваш логін в домені WFIZMAT>, перезавантажити віртуальний комп’ютер (команда reboot).
У каталозі /tmp створити каталог export_dir. Задати права доступу для читання та перегляду каталогу export_dir власником, групою та іншими обліковими записами. Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації
mcedit /etc/hostname
У файлі конфігурації сервера NFS визначити каталог /tmp/export_dir, як загальнодоступний із такими параметрами:
доступ лише для комп’ютера з певною IP-адресою (вказує викладач);
синхронний режим виконання операцій читання (запису);
доступ для читання і запису;
не перевіряти чи знаходиться кожен з експортованих файлів у експортованому каталозі (опція no_subtree_check).
Завантажити сервер NFS. Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації

Зареєструватися як адміністратор у системі комп’ютера, визначеного у попередньому завданні. Створити каталог /mnt/nfs. Провести монтування спільного ресурсу export_dir у каталог /mnt/nfs Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації
mount 10.45.222.151:/tmp/export_dir /mnt/nfs/
Спробувати створити файл у каталозі /mnt/nfs. Пояснити результат.

У конфігурації NFS-сервера або в його локальній файловій системі змінити правила доступу до каталогу /tmp/export_dir так, щоб забезпечити запис даних із віддаленого комп’ютера. Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації

Перевірити коректність налаштувань, створивши файл у каталозі /mnt/nfs із комп’ютера-клієнта.
Провести монтування експортованого каталогу у каталог /mnt/nfs комп’ютера, IP-адреса якого не вказана у конфігурації сервера NFS.

У системі NFS-сервера змінити правила доступу до каталогу /tmp/export_dir так, щоб забезпечити доступ із усіх комп’ютерів підмережі. Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації

Зареєструватися як адміністратор у системі будь-якого комп’ютера підмережі. Створити каталог /mnt/nfs. Провести монтування спільного ресурсу export_dir у каталог /mnt/nfs. Перевірити доступність ресурсу для читання та запису. Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації
У каталозі /tmp/export_dir сервера NFS створити каталог subdir. Задати такі правила доступу до каталогу /tmp/export_dir/subdir:
власник — читання, запис та виконання;
група — читання;
інші облікові записи — читання, запис та виконання.
Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації

У файлі конфігурації сервера визначити каталог /tmp/export_dir/subdir, як загальнодоступний із наступними параметрами:
доступ лише для комп’ютерів з підмережі;
синхронний режим виконання операцій читання (запису);
доступ лише для читання.
Заповнити таблицю
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації

Зареєструватися як адміністратор у системі будь-якого комп’ютера підмережі. Створити каталог /mnt/nfs. Провести монтування спільного ресурсу subdir у каталог /mnt/nfs. Перевірити доступність ресурсу для читання і запису.
Змінити параметри сервера так, щоб можна було проводити запис у каталог subdir. Перевірити доступність ресурсу для читання і запису.
Відмонтувати усі експортовані каталоги.
Змінити параметри експортування каталогу /tmp/export_dir_N так, щоб заборонити доступ до каталогу subdir. Заповнити таблицю.
№з/п Дія Команда або параметр конфігурації
Зареєструватися як адміністратор у системі будь-якого комп’ютера підмережі. Провести монтування спільного ресурсу subdir у каталог /mnt/nfs. Пояснити результати.

Приложенные файлы

  • docx 788755
    Размер файла: 700 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий