Х_рург_чний проф_ль

Крок 2. Загальна лікарська підготовка 2014 рік. 2. Хірургічний профіль 1 Хвора, 18 років, звернулася зі скаргами на тривале постійне пі двищення температури тіла до 37-37,2 o С, слабкість, зниження працездат ності, швидку стомлюваність. Вищезазначені прояви з’ явились після перенесеної 1 рік на зад ангіни, яка перебігала з високою температурою і налетами на піднебінних мигдалика х. Об’ єктивно: піднебінні мигдалики рожевого кольору, не виходять за межі піднебінни х дужок. Піднебінні дужки синюшного кольору, мають місце злуки між дужками і піднебін ним мигдаликом. В лакунах мигдаликів рідкий гній і казеозні маси. Призначити лікуван ня. A * Хірургічне – тонзилектомія. B Симптоматичне. C Промивання лакун та фізіотерапевтичне. D Лікування не потребує. E Хірургічне – тонзилотомія. 2 Хворий 27 років госпіталізований в стаціонар зі скаргами на сильний біль уздовж правого фланку, найбільш виражений у правій здухвинній ділянці. Біл ь виник гостро раптово в епігастрії дві години тому, з часом перейшов у праву здухви нну ділянку. З діагнозом госрий аппендицит взятий на операцію. Під час лапаратомії з доступу за Волковичем-Дьяконовим виявлено, що черевна порожнина міст ить рідину, забарвлену жовчу. Яке захворювання найбільш вірогідне у хворого? A *Перфорація виразки дванадцятипалої ки шки B Перфорація дивертикула Меккеля C Розрив жовчного міхура D Розрив товстої кишки E Гострий панкреатит 3 Хвора 37 років доставлена у приймальне відділення через 40 хви лин після автомобільної аварії. За її словами, дуже сильно вдарилася о кермо автомоб іля животом. Скаржиться на сильний біль по всьому животу. Останній в акті дихання ма йже не приймає участі. Пальпація дуже болісна у всіх відділах. Перитоніальні симп томи сумнівні. Через виражений больовий синдром фізикальними методами обстежа ння не можливо визначити наявність рідини у вільній черевній порожнині. Я ке дослідження треба виконати? A *Оглядову рентгенографію черевної поро жнини, потім - лапарацентез. B Гастроскопію, потім оглядову рентгеног рафію черевної порожнини. C Термографію, потім фіброгастроскопію. D Пальцеве дослідження прямої кишки. E Лапарацентез, потім - оглядову рентгеног рафію черевної порожнини. 4 У хворого 36 років, водія за фахом, годину тому виник різкий бі ль в епігастральній ділянці. Диспептичних явищ не відмічає. Пульс-56 / хв. Язи к сухий. Спостерігається блідність, пітливість. Положення вимушене. Живі т втягнутий з напруженням м'язів. Печінкова тупість не визначається. Поз итивні симптоми подразнення очеревини. Який найбільш імовірний діагно з? A *Перфоративна гастродуоденальна виразк а . B Гострий гастродуоденіт. C Гострий холецистит. D Гостра кишкова непрохідність. E Гострий панкреатит. 5 Хворий, 70 років, скаржиться на затримку стула, виділення з ка лом крові, втрату ваги. Періодично спостерігаються відходження рідкого кала, зат римка газів, метеоризм. Ці симптоми проходять після сифонної клізми. Хворіє на протяз і 10 місяців. Який найбільш вірогідний діагноз? A *Рак товстого кишечника. B Хронічний панкреатит. C Ідіопатичний колостаз. D Хронічний коліт. E Хронічний геморрой. 6 Хвора, 40 р., скаржиться на схваткоподібні болі в животі, нудот у, блювоту, вздуття живота, невідходження газів, відсутність стула. Раніше була оперована з приводу деструктивного апендициту, позаматочної вагітності. Паль паторно живіт болісний у всіх відділах, напружений. Визначається шум плескоту, нечіткі си мптоми подразнення очеревини. Гіперперистальтика з металевим тоном. Який попе редній діагноз? A *Злукова кишкова непрохідність. B Розлитий перитоніт. C Дивертикулярний коліт. D Рак товстого кишечника. E Виразкова хвороба шлунка. 7 Хворий, 80 років, страждає миготливою аритмією. На цьому фоні виникли різкі болі у черевній порожнині, вздуття живота, затримки відходження г азів, стільця. Перистальтика відсутня. Перкуторно у всіх відділах тімпаніт. Per rectum – ампула пуста, на рукавиці – залишки кишкового вмісту кольору малинового желє. Який діа гноз? A *Тромбоз мезентеріальний судин. B Рак прямої кишки. C Неспецифічний виразковий коліт. D Дивертикулярний коліт. E Хвороба Крона товстого кишечника. 8 Хворій 56 років проведена радикальна мастектомія. Заключна гістологічна відповідь: низькодиференційований рак молочної залози, метастази у п ахвові лімфовузли. Подальша тактика ведення хворої? A * Ад`ювантна хіміорадіотерапія з гормоно терапією B Ад`ювантна хіміорадіотерапія з імуноте рапією C Ад`ювантна хіміотерапія з гормонотерапією D Післяопераційний курс променевої терап ії E Гормонотерапія 9 Хворий 15 років ї раптово відчув сильні болі в животі, які пос тупово підсилювалися., з’ явилась нудота. Живіт помірно здут, Гази не відходять. Ст ула не було. Симптом пастернацького негативний. Оглядова рентгенограма орган ів черевної порожнини виявила горизонтальні рвні рідини, деякі петлі утворюють „ аркади”. Клініко-рентгенологічний діагноз? A *Кишкова непрохідність B Ниркова коліка C Перфорація порожнистого органу D Неспецифічний виразковий коліт E Кровотеча в черевну порожнину 10 Хворий 65 років скаржиться на біль у правій здухвинній ділян ці, схуднення, відсутність апетиту, слабкість, стійкі закрепи більше 6 місяців. Об'єктив но: шкіра землиста, суха. При пальпації живота в правій здухвинній ділянці - інфільтрат 8 х10 см, який майже не зміщується, при перкусії над ним тупий перкуторний звук. Ау скультативно - посилення кишкових шумів. Hb крові - 86 г/л. Кров у калі. Яка найбільш вірогід на патологія, що зумовлює таку картину? A * Злоякісна пухлина сліпої кішки. B Рак правої нирки. C Апендікулярний інфільтрат. D Злоякісна пухлина тонкої кішки. E Позаочеревинна пухлина. 11 Під час перебування на пляжі з 11 до 14 години під інтенсивною д ією сонячної радіації людина втратила свідомість. Що безпосередньо могло спричи нити таку реакцію організму? A *Сонячний удар B Опіки шкіри C Фотодерматоз шкіри D Еритемна дія сонячної радіації E Фотохімічна дія сонячної радіації 12 Хворий 36 років, близько 3 годин назад отримав проникаюче ножо ве поранення лівої половини грудної клітини. Доставлений в важкому стані: ейфо рія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130/хв. АТ вЂ“ 80/70 мм рт. ст. Пульс на зап 'ястку ледь визначається. Рана грудної клітини 2 см., розташована зліва п о парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні захо ди найбільш доцільні ? A * Невідкладна торакотомія. B Комплекс реанімаційних заходів. C Плевральна пункція. D Пункція перикарду. E Переливання крові. 13 У новонародженої дитини під час первинного огляду в полого вому залі відмічено, що зонд у шлунок не проходить. При оглядовому рентгенобстежен ні у вертикальному положенні з контрастним зондом відмічено, що зонд завертає ться у В« сліпомуВ» кінці стравоходу, в шлунку та кишечнику газу немає. Який діагноз т реба поставити у цієї дитини? A * Безнорична форма атрезії стравоходу B Атрезія стравоходу з нижньою трахеостр авохідною норицею C Вроджений стеноз стравоходу D Атрезія стравоходу з верхньою та нижньо ю трахеостравохідною норицею E Ізольована трахео-стравохідна нориця 14 У дитини віком 2 місяці появилась блювота створоженим молок ом з 3-4 тижнів, затримка випорожнення, олігурія, видима перистальтика шлунка. Яка пр ичина цих симптомів? A * Вроджена вада розвитку – гіпертрофічн ий пілоростеноз B Енцефалопатія C Харчове отруєння D Переїдання E Пієлонефрит 15 У дитини 3-х років з проявами дихальної недостатності при ау скультації вислуховуються вологі хрипи в нижніх відділах справа. На рентгенограмі від мічено зміщення середостіння вправо та наявність трикутної тіні в нижніх відділах справ а. Який можливий діагноз у дитини? A * Кістозна гіпоплазія нижньої долі право ї легені B Вроджена лобарна емфізема верхньої дол і лівої легені C Абсцес нижньої долі правої легені D Ателектаз верхньої долі правої легені E Вроджена емфізема верхньої долі правої легені 16 У дитини 2,5 років, що лікується у соматичному відділенні з пр иводу лівобічної вогнищевої зливної пневмонії раптово погіршився стан, пос илилась задуха, появилися стогнуче дихання, ціаноз і тахікардія. Перкуторно виявлено тимпаніт зліва нижче кута лопатки, притуплення дихання над лівою легенею не вислухов ується. Яке дослідження необхідно терміново виконати? A * Оглядова рентгенографія органів грудн ої клітки B Термографія C УЗД грудної клітки D ФГДС E ЕКГ 17 У новонародженої дитини діагностовано перфорацію товстої кишки при виразково-некротичному ентероколіті Яка тактика є раціон альною? A * Резекція зміненої кишки, анастомоз B Консервативне лікування C Лапаротомія, зашивання перфоративної виразки та ко лостомія D Зашивання перфорації виразки без колос томи E Динамічне спостереження 18 У новонародженої дитини при виразково-некротичному ентер околіті появилась “калова”блювота, перестали відходити гази і відсутній сті лець. Живіт здутий, напружені м’ язи передньої черевної стінки, відсутня перистальтика кишечника, позитивний симптом Щоткіна та відсутня “печінкова тупість” при перкусії живо та. Яка причина появи цих симптомів? A * Перфорація кишки B Сепсис C Пневмоторакс D Пневмомедіастинум E Печінкова кома 19 Хлопчик 12 років поступив на травмпункт з переломом середнь ої третини правої стегнової кістки зі зміщенням кісткових фрагментів по дов жині. Ваша тактика. A * Скелетне витяжіння B Відкрита репозиція C Закрита репозиція D Витяжіння за Шеде E Апарат Ілізарова 20 Хворий К., 35р., скаржиться на сильний біль у правому оці, світло боязнь, сльозотечу, погіршання зору, що з(явились після роботи зі зварочнним ап аратом. Під час огляду, очна щілина звужена, помірна перікорнеальна ін(єкція. Рогів ка набрякла. Надайте допомогу. A * Інстиляції розчину дикаїна 0,25%. B Розчин дексаметазону 0,1% C Сухе тепло. D Сульфацил Na 20% в очних краплях. E Розчин тауфона 21 До Вас звернувся хворий віком 28 років із скаргами на відчутт я втомлюваності очей, біль голови, особливо при читанні. Окуліст три роки тому виписав окуляри, але хворий ними не користувався. Під час огляду: повіки гіперемовані, трохи набряклі, потовщені. В основі вій – лусочки. Діагноз. A * Блефарит. B Кон’ юнктивіт C Алергічний набряк повік. D Ячмінь E Халязіон 22 Під час огляду новонароджених у пологовому будинку поміче но, що у однієї дитини, що народилася минулого дня, з’ явилися: набряк, гіперемія пові к. Об’ єктивно: значний набряк, гіперемія повік, при спробі розтулити повіки - кров’ янисте виділення. Кон’ юнктива повік та очного яблука гіперемована, набрякла. Діагноз. A * Кон’ юнктивіт. B Іридоцикліт C Дакріоцистіт D Блефарит E Кератит 23 Хворий П., 18 років скаржиться: на свербіж, важкість повік, поче рвоніння їх, яке зазначає вже кілька років в один і той же час, наприкінці лютого. Об’ є ктивно повіки набряклі, край їх потовщений, у кон’ юнктиві верхньої повіки – окремі вирос ти, відокремлені один від одного глибокими бороздами, що нагадують бруківку. Діагноз . A * Весняний катар. B Блефарит. C Іридоцикліт. D Абсцес повік. E Кератит 24 Хвора Д., 35 років, скаржиться на сльозотечу, світлобоязнь, зни ження зору, біль у правому оці. Два дні тому в око потрапила порошинка. Кон ’ юнктивальна ін ’ єкція, у перехідній складці наявність темної порошинки. Циліарної болісності нема. Поставте діагноз. A * Стороннє тіло кон'юнктиви. B Кон(юнктивіт. C Кератит. D Іридоцикліт E Блефарит 25 Хворий 22 років, скаржиться на біль, сльозотечу, світлобоязнь , зниження зору. Користується контактними лінзами. Об’ єктивно: перикорна льна ін’ єкція, в центрі рогівки інфільтрат сірого кольору. Глибині структури без змін. Діаг ноз. A * Кератит B Кон’ юнктивіт C Іридоцикліт D Більмо рогівки E Блефарит 26 Хворий К., 19 років, скаржиться на відчуття “піску”, почервоні ння правого ока, неможливість розплющити око зранку Об’ єктивно: гіперемі я кон’ юнктиви, гнійні виділення у внутрішньому куті ока. Рогівка прозора. Діагноз. A * Гострий кон’ юнктивіт B Хронічний кон’ юктивіт C Ячмінь D Блефарит E Кератит 27 Хвора Д., 51 рік, скаржиться на сльозотечу, світлобоязнь, зниже ння зору, біль у правому оці. Два дні тому в око потрапила порошинка. Кон ’ юнктивальна ін ’ єкція, у перехідній складці наявність темної порошинки. Циліарної болісності нема. Поставте діагноз. A * Стороннє тіло кон ’ юнкт иви B Кон(юнктивіт. C Кератит. D Іридоцикліт. E Ячмінь 28 Дитина, 10 років, скаржиться на підвищення температури дто 38,8 o C , почервоніння очей. Під час огляду виявлені набряк та гіперемія повік. При спробі розтулити повіки знайдено виділення у вигляді сіруватих плівок, що щільно з ’ єднані з кон ’ юктивою. При від ’ єднанні плівок поверхня кон”юнктиви к ровоточить. Діагноз. A * Кон’ юнктивіт B Абсцесс повік C Кератит D Ячмінь E Блефарит 29 Хворий 26 років звернувся із скаргами на нежить водянистого характеру, багаторазове чхання, периодичне закладання носа, свербіж очей, головний біль. Загострення щорічні з кінця липня до початку жовтня, на протязі 5 років. Стан погірш ується при виїзді за межі міста. Об’ єктивно: набряк очей, сльозотеча, слизова оболон ка очей гіперемована. При обстеженні внутрішніх органів патології не виявлено. Ваш п опередній діагноз: A *Поліноз. B Риновірусна інфекція. C Аденовірусна інфекція. D Гипертрофічний риніт. E Вазомоторний риніт. 30 Хвора, 45 років, скаржиться на захриплість голосу, яка триває на протязі 7 років після перенесеної операції на щитовидній залозі. Об’ єктивно: сл изова оболонка гортані рожева, голосові складки світлі. Під час фонації рухається тільки ліва голосова складка, права голосова складка знаходиться у серединному положен ні. Встановити діагноз? A *Правобічний парез гортані. B Новоутворення правої голосової складки . C Лівобічний парез гортані. D Стеноз гортані в стадії компенсації. E Стеноз гортані в стадії неповної компен сації. 31 У хворого після операції з приводу проривної виразки шлунк а, термінальної фази розлитого перитоніту, ендотоксичного шоку в післяопераці йному періоді проводиться штучна вентиляція легень з інгаляцією 60% киснем. Гази крові: РаО 2 = 70-78 мм рт.ст., гіпоксемія не зменшується, ЦВТ - 150-180 мм вод.ст., А Т- 90/60 мм рт.ст. (на фоні застосування великих доз дофаміну). На R-грамі дифузна інфіл ьтрація легень. Яка причина стійкої артеріальної гіпоксемії? A *Респіраторний дистрес-синдром B Двостороння пневмонія C Пневмоторакс D Синдром Мендельсона E Набряк легень 32 Хворий 50 років після загального охолодження в стані алкого льного сп'яніння надійшов в лікарню на 9 день після початку захворювання. Скарги на підв ищення температури тіла до 38,5 o C , різку слабкість, задишку, біл ь в ділянці правої лопатки при диханні, сухий кашель. Частість дихання - 28/хв. тахикардія - до 100/хв, ознаки інт оксикації. В зоні правої лопатки притуплення перкуторного тону, бронхіальне дихан ня, поодинокі дрібнопузирчаті та крепітуючі хрипи. Рентгенологічно - масивна запальна інф ільтрація в середньому легеневому полі. Через три доби на фоні лікування, що провод илось, виник напад кашлю з виділенням 200 мл гнійної мокроти, після чого температура тіла знизилась до субфебрільної, стан полегшав.На рівні кута лопатки виявлен о на фоні інфільтрації легені округле просвітлення з горізонтальним рівнем. A * Гострий абсцес легені. B Киста легені. C Рак легені з розпадом. D Бронхоектазії. E Обмежена емпієма плевральної порожнини . 33 Здоровий до того чоловік 32 років під час фізичних вправ знен ацька почув нехватку дихання, слабкість, біль в правій половині грудей з віддаче ю в праве плече, задишку, почуття нехватки повітря, серцебиття. Стан тяжкий, тахікард ія до 100/хв. Дихання 28/хв., права половина грудної клітини відстає при диханні. Перкут орно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не чутні. Температура тіла - нормальна. Ваш ді агноз? A *Спонтаний пневмоторакс. B Інфаркт міокарду. C Абсцес легені. D Емпієма плевральної порожнини. E Медіастиніт. 34 У хворого 62-х років, що палить і часто хворіє "пневмоніями", при оглядовій рентгенографії грудей в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до корня легені і зміщення тіні серця та серед остіння в бік ураження. Який найбільш вірогідний діагноз? A *Центральний рак легені B Абсцес легені C Киста легені D Періферичний рак легені E Ателектаз легені 35 Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патологїї - гіпертонічної хвороби II ст. ІХС. а теросклеротичного атеросклерозу. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. На 4 добу виявил ись ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої д іяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Ваш діагноз. A *Тромбоемболія легеневої артерії B Інфаркт міокароду C Набряк легенів D Гостре порушення мозкового кровообігу E Тромбоз мезентеріальних судин 36 Хворий Ц. 35 років доставлений КСП із скаргами на загальну сл абкість, запаромочення , тимчасову втрату свідомості, стілець дьогтьоподібним кал ом.З даних анамнезу: періодично на протязі трьох років турбує біль у епігастрал ьній ділянці, особливо у нічний час, печія. На протязі двох тижнів перед поступленням відмі чає посилення болю, який самостійно пройшов два дні тому. Загальний аналіз крові: ге моглобін 96 г/л. лейкоцитів 16 x 10 9 /л. Найбільш вірогідний попе редній діагноз. A *Гострокровоточива виразка дванадцятип алої кишки. B Рак шлунка, шлункова кровотеча. C Гострий панкреатит, арозивна кровотеча. D Інфаркт міокарду, мезентеріотромбоз. E Кровотеча з флебєктазій стравоходу 37 Хворий 38 р., скаржиться на часті випорожнення (до 4 разів), з дом ішками крові та слизу, переймоподібний біль по ходу товстої кишки. Об-но: зниженог о живлення, виражена пальпаторна болючість в ділянці сигмоподібної кишки. Ер-3,2х10 12 /л, Нв- 100 г/л, ШЗЕ- 28 мм/год, заг.білок - 65 г/л, колоноскопія - диф узна гіперемія слизової оболоннки, ерозії, поодинокі поверхневі виразки. Який діагноз є найбіл ьш імовірним? A *Неспецифічний виразковий коліт B Хвороба Крона C Дизентерія D Хронічний дискінетичний коліт E Пухлина кишечника 38 У хворої М., 45 років, заплановано проведення планової холецис тектомії. Під час вводного наркозу 1% розчином тіопенталу натрію у звичайній дозі раптово виникло погіршення стану: з’ явилися болі за грудиною, затруднене д ихання. Об’ єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя та шиї, зіниці помірно розшир ені, реакція на світло відсутня, ЧД - 35 /x , над легенями сухі свист ячі хрипи, АТ 80/40 мм. Рт. ст, Р– нитковидний, до 110 /x . Що стало причиною такого стану? A *Анафілактоїдна реакція B Тромбоемболія легеневої артерії C Ідіосинкразія D Передозування препарату E Сенсибілізація. 39 Хворий скаржиться на біль в горлі зліва, біль в лівому вусі, п ідвищення t до 39 o С, гугнявість. Хворіє 5 днів. Виражений тризм. Голова нахилена н а ліве плече. Припухлість, гіперемія, інфільтрація, лівої половини м’ якого піднебін ня. Защелепні лімфовузли зліва різко болісні при пальпації. Отоскопічна картина в нормі. В аш діагноз? A *Паратонзилярний абсцесс B Заглотковий абсцесс C Парафарингеальна флегмона D Паратонзиліт зліва E Флегмона шиї зліва 40 Жінка, 43 років, хворіє на ангіни з t o тіла до 39-40 o С по 2-3 рази на рік. Після кожної ангіни турбує біль в суглобах. При фарингоскопії піднебінні мигда лики ІІ-ІІІ ступеня, рихлі, спаяні з піднебінними дужками, в лакунах рідкий гній. Позитивні си мптоми Гізе, Зака, Преображенського. Защелепні лімфовузли збільшені, безбол існі. Ваш діагноз? A *Хронічний декомпенсований тонзиліт B Хронічний компенсований тонзиліт C Гіпертрофія піднебінних мигдаликів D Фарингомікоз E Хронічний гіпертрофічний фарингіт 41 Хворий 60 р протягом.10 р. хворіє на хронічний гастродуоденіт. В останні 1,5 роки періодично з’ являлись плями крові на калових масах та туа летному папері. Яке інструментальне дослідження потрібно регулярно проводит и хворому для ранньої діагностики раку? A *Колоноскопія товстої кишки B Ректороманоскопія; колонофіброскопія C Реакцію на прховану кров у калі D Комп’ ютерна томографія органів черевн ої порожнини E Біопсію слизової 42 Хворий К. 45 років, тиждень тому переніс операцію на серці, заг альний стан погіршився, турбують задуха в спокої, біль за грудиною з іррадіацією в ш ию, виражена слабкість, гектична температура. Границі серця розширені, відзначаєт ься ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно - шум тертя перикарду. ЦВТ - 180 мм водн . ст. Поставте правильний діагноз. A *Гострий перикардит B Гостра аневризма серця C Інфаркт міокарду D Гостра міогенна дилятація серця E Тромбоемболія легеневої артерії 43 У хворого 40 років раптово з’ явився біль у лівій половині гр уді, задуха. Об-но: Стан середньої важкості, пульс – 110 / хв, АТ 90/60 мм рт.ст ., дихання зліва не вислуховується., при рентгенографії грудної клітини - колап с лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому? A *Пасивне дренування плевральної порожн ини. B Покій, розсмоктуюча терапія C Антибатеріальгна терапія D Оперативне лікування E Активне дренування плевральної порожни ни. 44 Хворий 32 років поступив у хірургічне відділення через 6 годи н з моменту захворювання з діагнозом: спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомого ю пасивного дренування плевральної порожнини на протязі 3 діб ефекту не дало. Яке до слідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування? A *Торакоскопія B Бронхографія C Фізікальні методи дослідження D Бронхоскопія E УЗД 45 Хворий 56 р. скаржиться на переймободібний біль у животі, нест римну блювоту. Хворіє 12 год. без видимої причини. В анамнезі 3 роки тому операція з пр иводу перфоративної виразки шлунку. Язик сухий. Живіт асиметричний, визначаєтьс я видима перистальтика кишки. Пальпаторно – м’ який, болючий у верхній половині. С имптоми подразнення очеревини негативні. при аускультації перистальтика підс илена, дзвінка.Який найбільш ймовірний діагноз? A *Гостра злукова кишкова непрохідність B Хвороба оперованого шлунку C Загострення виразкової хвороби D Гострий панкреатит E Повторна перфорація виразки 46 Хвора М., 23 років, впродовж двох років відмічає похолодання п альців рук. При цьому вони набувають синюшно-білого кольору та стають нечутливи ми. Через 5-10 хвилин наступає почервоніння шкіри і пальці теплішають, що супров оджується різким болем. Ваш пепередній діагноз? A *Хвороба Рейно B Поліневріт C Облітеруючий ендартериїт D Облітеруючий атеросклероз E Хвороба Бюргера 47 Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабе т. Останній рік відмічає похолодання пальців ніг, біль та відчуття оніміння. Об'єкти вно: шкіра нижніх кінцівок суха, витончена, холодна на дотик, пульсація на стегновій і підко лінній артеріях збережена. Який найбільш вірогідний діагноз? A *Діабетична мікроангіопатія судин нижн іх кінцівок B Діабетична макроангіопатія судин нижні х кінцівок C Хвороба Рейно D Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок E Облітеруючий ендартериїт судин нижніх кінцівок 48 7-ми річну дитину госпіталізовано до клініки з переломом ве рхньої щелепи після автокатастрофи. Непритомніючи, дитина блювала. Через 2 годи ни опритомніла, відповідала на запитання, а через 4 години розвинувся сопор. Об-но: Ps- 180/хв., судомні скорочення лівих кінцівок, анізокорія. Який основний діагн оз? A *Епідуральна гематома B Струс головного мозку C Забій головного мозку D Перелом основи черепа E Дислокаційний синдром 49 Хворий напередодні увечері відчув сильний біль в правому п ідребер’ ї з іррадіацією в лопатку. Двічі було блювання жовчю. Раніше нічим не хворів. Т емпература тіла 37,8 o С, склери субіктеричні, печінка не збільшена, позитивні симпт оми Мерфі, Георгієвського-Мюссі, Кера. Який діагноз є найбільш ймовірн им у даного хворого? A *Гострий холецистит. B Виразкова швороба шлунка. C Гострий панкреатит. D Хронічний гепатит. E Виразкова хвороба дванадцятипалої кишк и. 50 Хвора М., 38 р., скаржиться на часте болюче сечовипучкання, підв ищення температури тіла до 37 о С. Захворіла після переохолодження. Пальпація біляниркової зони безболісна з обох сторін. Симптом Пастернацького негативний з обох сто рін. Болючість при пальпації проекції сечоводів відсутня. Надлобковий пошто вх позитивний. Ваш діагноз? A * Цистит B Гострий пієлонефрит C Хронічний пієлонефрит D Гострий гломерулонефрит E Ниркова колька 51 У хворого Г. 48 років після вживання 700 мл горілки та великої кі лькості їжі з’ явилася нестримне блювання, інтенсивний біль за грудиною та в епіга стральній ділянці з ірадіацією у хребет, задишка. Втратив свідомість. ЧД 28 на хви лину. Пульс 54 на хвилину. АТ 80/50 мм рт. ст. Підшкірна крепітація в ділянці шиї, ціаноз обл иччя. Тони серця послаблені. Дихання везикулярне з обох сторін. Напруга м’ я зів в епігастральній ділянці. Чим може бути обумовлений стан хворого? A * Розрив стравоходу B Гострий інфаркт міокарду C Пневмоторакс D Розшаровуючи аневризма аорти E Тромбоемболія легеневої артерії 52 У курсанта мореходного коледжу в перианальній ділянці на 2- х годинах виявлена безболісна щільна виразка розмірами 1,5 на 0,5 см, дно якої має в игляд В« старого салаВ» . Імовірний діагноз? A * Твердий шанкр (сифілис) прямої кишки.. B Розщілена прямої кишки. C Нориця прямої кишки. D Рак анального відділу прямої кишки. E Нагноєння крипти прямої кишки. 53 У хворого 35 років на 8 добу після хірургічної обробки гнійног о осередку рана очистилась від гнійно-некротичного вмісту, з’ явились грануляції. Про те, на фоні антибактеріальної терапії температура тіла тримається на рівні 38,5-39,5 o С, озноби, пітливість, ейфорія, частота пульсу 120 / хв. Про яке ускладне ння місцевого гнійно-запального процесу можна думати? A * Сепсис B Гнійно-резорбтивна лихоманка C Тромбофлебіт D Менінгіт E Запалення легень 54 Хворий на протязі 5 діб скаржиться на загальну слабкість, оз ноби, пітливість, тахікардію, постійну температуру тіла на рівні 38-39 o С. В ан амнезі за 10 днів до цього на ступні була інфікована ранка, яка самостійно очистилась і з агоїлась. Про яке захворювання перш за все необхідно подумати? A * Сепсис B Правець C Лімфаденіт D Грип E СНІД 55 У хворого, оперованого з приводу гострого парапроктиту, на протязі 5 діб на фоні антибактеріальної та детоксикуючої терапії, при позитивн ій динаміці місцевого перебігу захворювання, спостерігаються озноби, гіпертермія, тахіка рдія, ейфорія. Лікар запідозрив, що у хворого розвинувся сепсис. Яке дослідження може підтвердити діагноз? A * Висів крові на наявність збудника B Рентгенографія легень C Ультразвукове дослідження печінки D Визначення ступеню мікробної контаміна ції рани E Визначення рівня молекул середньої мас и 56 В приймальне відділення хірургічної клініки поступив хво рий 56 років з защемленою килою. Защемлення виникло за 2 години до поступлення. Хворий госпіталізований в хірургічне відділення для оперативного лікування. В палат і кила самостійно вправилась. Тактика хірурга ? A * Спостереження. B Негайна операція – грижесічення. C Негайна лапаротомія. D Конснрвативна терапія. E Застосування бандажу. 57 Хворий, 26 років, прооперований з приводу гострого флегмоноз ного апендициту. На 5 добу після операції стан різко погіршився. Загальна слабкі сть, втрата апетиту, головний біль. З'явилась іктеричність шкіри. Температура тіла підвищ илась до 39 o C , супроводжується ознобом. Пульс – 110 з а 1 хв. Живіт помірно здутий. Симптоми подразнення очеравини негативні. Пі двищився лейкоцитоз, зсув формули вліво. При УЗД дрібні ехопозитивні утв орення у печінці. Про яке ускладнення гострого апендициту треба подумат и? A * Пілефлебіт. B Гнійник малої миски. C Піддіафрагмальний абсцесс. D Вірусний гепатит. E Дифузний перитоніт. 58 Хворий, 65 років поступив зі скаргами на болі в правому підреб ір'ї, нудоту, блювоту, наростаючу жовтяницю, зуд шкіри. Знебарвлений кал, темна се ча. Жовтяниця на протязі тижня. Подібний приступ 4 раз, але попередня жовтяниця прохо дила на 3-4 добу після консервативного лікування. Який імовірний діагноз у хворо го ? A * Холедохолітіаз. B Гострий панкреатит. C Рак головки підшлункової залози. D Вірусний гепатит. E Гемолітична жовтяниця. 59 Жінка, 72 роки хворіє на протязі 20 років хронічним калькульоз ним холециститом. Від оперативного лікування відмовлялась. Поступила з постійн им болем в правому підребір'ї, жовтяницею. Температура тіла 40 градусів, морозить. Симптоми подразнення очеревини негативні. Печінка + 4 см. Лейкоцитів 18х10 Г/Л, біллірубін крові 80 ммоль/л, прямий - 62 ммоль\л. Клініка якого захворювання у хворого.? A * Холедохолітіаз, гострий холангіт. B Вірусний гепатит. C Гострий панкреатит. D Емпієма жовчного міхура. E Цирроз печінки. 60 Хворий 67 років зі скаргами на переймоподібний біль в лівій п оловині живота, нудоту, затримку випорожнення та газів. Хворіє 6 місяців, стан погір шився останні 3 доби. Операцій не було. На протязі останніх 2 років закрепи, домішк і слизу та крові в калі , схуд на 10 кг . Пульс 84 за 1 хв. Язик помірно вологий. Живіт різко здути й з асиметрією за рахунок збільшення лівої половини. Визначається шум плеск отіння. Перистальтичні шуми періодично підсилюються. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини чаші Клойбера в лівій половині живота з роздутою петлню тов стої кишки над ними. Ректально - симптом Обухівської лікарні. Найбільш вирогідн ий діагноз ? A * Обтураційна кишкова непрохідність /пух линного генезу/. B Заворот сигмоподібної кишки C Тромбоз мезентеріальних судин D Неспецифічний виразковий коліт E Спайкова непрохідність кишечника 61 Хворий 18 років зі скаргами на біль в правій половині живота, які періодично приймають переймоподібний характер, нудоту, багаторазову блювоту їж ею та жовчею, затримку випорожнення та газів на протязі доби. В 7 років була апендек томія. Пульс 96 / хв. Язик помірно вологий. Живіт дещо здутий з невеликою асиметр ією за рахунок збільшення правої половини. Визначається шум плескотіння. Перистальтичні шуми періодично підсилюються. На оглядовій рентгенограмі орга нів черевної порожнини поодинокі чаші Клойбера. Найбільш вирогідний діагноз ? A * Спайкова кишкова непрохідність B Заворот сигмоподібної кишки C Тромбоз мезентеріальних судин D Неспецифічний виразковий коліт E Обтураційна кишкова непрохідність /пух линного генезу/ 62 Хвора 60 років страждає хронічним калькульозним холецистит ом. 2 доби тому після вживання жирної їжі і сурогатів алкоголю з'явився біль опер ізуючого характеру, нудота, багаторазове блювання, яке не приносило полегшення, іктери чність склер. При огляді стан важкий, ядуха, живіт болючий в епігастрії. Констатован і ознаки делірію. Перистальтика значно послаблена. Позитивний симптом Холс теда. При пальпації в епігастральній ділянці визначається помірно болючий інфі льтрат. Пульс 120 / хв, АТ 80\40 Hg. При лапароскопії: у черевній порожнині геморагічний ек судат, багато вогнищ стеатонекрозу. Добовий діурез до 100 мл. Рівень Са крові 1,75 ммол ь/л. Який діагноз? A * Гострий асептичний некротичний панкре атит B Гострий інфікований некротичний панкре атит C Гострий деструктивний холецистит D Токсичний гепатит E Отруєння сурогатами алкоголю 63 У хворого, 35 років, після вживання алкоголю з'явився інтенси вний біль оперізуючого характеру, нудота, багаторазове блювання. При лапароскопії виявлений у черевній порожнині геморагічний ексудат і вогнища стеатонекрозу. П ісля консервативного лікування стан покращився. Проте на 21 добу з'явився помірно болючий інфільтрат в епігастральній ділянці, нерухомий. Пульс 88 / х в, АТ 100/60 Hg. Температура тіла 36,4 o С. Добовий діурез до 1000 мл. При у льтрасонографії визначається порожнисте утворення в ділянці голівки підшлункової залози діаметро м до 6 см. Який найбільш вирогідний діагноз? A * Постнекротична кіста підшлункової зал ози B Абсцесс підшлункової залози C Абсцесс черевної порожнини D Кіста печінки E Рак підшлункової залози 64 У хворого 35 років діагностована шлунково-кишкова кровотеча , що супроводжується меленою та блювотою по типу "кавової" гущі, зниженням рівня г емоглобіну до 90 г/л та кількості еритроцитів до 2,7 x 10 12 /л. Загальний стан хворого задовільний. Який метод доцільно провести першим? A * Фіброгастродуоденоскопія B Лапароскопія C Визначення проби Грегерсена D Проба Холландера E Рентгеноскопія шлунку 65 У хворого 32 років ранком раптово на фоні повного здоров ’ я виник сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишка. Об ’ єктив но: ЧДД 30 / хв., ціаноз, участь допоміжних м ’ язів в акті дихання, асиметрія грудної кл ітки. Над лівою легенею спостерігається тимпаніт, відсутність дихальних шумів, ослаблення голосов ого тремтіння. Який найбільш імовірний діагноз? A *Спонтанний пневмоторакс. B Піопневмоторакс. C Ателектаз легені. D Ексудативний плеврит. E Посттравматичний пневмоторакс. 66 Хвора 42 років скаржиться на різкий пекучий оперізуючий біл ь в епігастральній ділянці живота. На фоні постійного болю виникають приступи його пос илення, що супроводжується печією, багаторазовим блюванням жовчю. За хворювання пов’ язує з прийняттям напередодні значної кількості жирної гострої їжі . Хвора неспокійна. Загальний стан середньої важкості. Частота пульсу 94 / хв. АТ 150/90 мм рт.ст. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини пн евматоз поперечно-ободової кишки. Лейкоцити крові - 10,8х10 9 /л. Цукор кроⳠ– 4,3 ммоль/л. Діастаза сечі 512 од. Який найбільш імовірний діагноз? A * Гострий панкреатит B Загострення виразкової хвороби C Перфоративна виразка шлунка D Гострий холецистит E Ниркова коліка 67 Хвора С., 46 років, скаржиться на погіршення загального стану, тупі болі в правому підребер’ ї, на висоті приступу з’ явилось жовте забарвле ння шкіри, склер, потемніння сечі, світлий кал, зуд шкіри. Позитивний симптом Курвуазьє. І мовірний діагноз? A * Механічна жовтяниця. B Вірусний гепатит В. C Цироз печінки. D Ехінококоз печінки. E Лептопіроз. 68 Хвора Т., 24 років, скаржиться на сильний біль в правій молочні й залозі, що постійно посилюється, підвищення температури тіла до 39,3 0 С, озноб. Об’ єктивно: права молочна залоза напружена, шкіра гіперемована, особливо в ді лянці зовнішньо-нижнього квадранту, з наявністю флюктуації. В аналізі кроⳠ– підви щений лейкоцитоз, лейкоцитарний зсув формули вліво, прискорення ШОЕ. З анамне зу - перші строкові пологи 3 тижні тому. Імовірний діагноз? A * Гострий гнійний лактаційний мастит. B Туберкульоз молочної залози. C Кіста молочної залози. D Фіброаденома молочної залози. E Ліпома молочної залози. 69 При профогляді у чоловіка 39 років, який не подає скарг, виявл ено варикозне розшерення підшкірних вен на передньо-внутрішній поверхні лівої гомі лки, що виникло 4 – 5 років тому. Ваш діагноз? A * Варикозна хвороба в стадії компенсації . B Варикозна хвороба в стадії субкомпенса ції. C Варикозна хвороба в стадії декомпенсації. D Посттромботична хвороба. E Синдром Паркс-Вебера-Рубашова. 70 Хвора 32 років, відмічає на передній поверхні шиї пухлинопод ібне утворення, яке з’ явилось два роки тому назад. Останні три місяці пухлина швидко збільшується, з’ явились перешкоди при ковтанні, розмові, відчуття тиску пухлиною. Об’ єктивно: шкіра звичайної вологості, пульс 80 / хв., ритмічний, АТ 130/80. В правій долі щитовидної залози визначається вузол 3,0х3,5 см, щільний, горбистий, зміщує ться під час ковтання. На сканограмі в щитовидній залозі вЂ“ “холодний вузол”. Наз віть попередній діагноз. A * Рак щитовидної залози. B Аденома щитовидної залози. C Кіста щитовидної залози. D Вузловий зоб. E Аутоімунний тиреоїдит. 71 Хвора 44-х років поступила зі скаргами на тупі, ниючі болі в лі вій поперековій ділянці, домішок гною в сечі. При обстеженні діагностований зліва ко ралоподібний камінь II ст.. Який показаний метод лікування? A * Оперативне лікування. B Контактна літотріпсія. C Дистанційна літотріпсія. D Консервативна терапія. E Висхідний літоліз. 72 Хворий С., 35 років, прибув у клініку зі скаргами на напади болю в правій поперековій ділянці, часте сечовипускання. В загальному досліджені сеч і білок 0,066 г/л; свіжі еритроцити 6-8 в полі зору. За даними УЗД помірний уростаз спр ава. Яке дослідження необхідно виконати хворому для встановлення діагнозу? A * Екскреторну урографію. B Хромоцистоскопію. C Комп’ ютерну томографію. D Ретроградну уретеропієлографію . E Пнеморетроперітонеографію. 73 Хворий 25 років впав з висоти 3,5 м на випрямлені ноги. Скаржитьс я на біль в лівому колінному суглобі, більше з зовнішньої сторони. Відмічаєть ся вальгусне відхилення гомілки. Контури колінного суглобу згладжені. Визначаєтьс я різка болючість в ділянці зовнішнього виростку гомілки. Наколінок балотує. Позитивн ий симптом вісьового навантаження. Рухи в колінному суглобі обмежені через біль . Який діагноз? A * Перелом зовнішнього виростка великого мілкової кістки. B Перелом наколінка. C Перелом гомілки. D Розрив зовнішньої бокової зв’ язки. E Розрив меніска. 74 Хворий 24 років впав на ноги з балкону 4 поверху. Відчув різкий біль в спині, через який самостійно не зміг встати. При огляді відмічаеться згладже ність лордозу в поперековому відділі хребта. Осьове навантаження на хребет позитивне. Па льпація оститстих відростків болюча, особливо 12-грудного. Чутливість та рухи н ижніх кінцівок не порушені. Який діагноз? A * Компресійний перелом 12 грудного хребця без порушення функції спинного мозку. B Забій поперекового відділу хребта. C Перелом 12 грудного хребця з порушенням функції спинн ого мозку. D Перелом кісток тазу з порушенням функці ї органів тазу . E Перелом поперекових відростків хребта. 75 Хворий 46 років при розвантаженні залізничної платформи був здавлений між балками. Після усунення здавлення рухатися самостійно не зміг. Скар житься на біль в лівій паховій ділянці, яка посилюється при русі кінцівки та пальпації. Си мптом Варнейля, Ларрея та прилиплої п’ ятки позитивний. Який діагноз? A * Перелом кісток тазу з порушенням тазово го кільця. B Забій м’ яких тканин ділянки тазу. C Синдром тривалого розчавлення D Перелом шийки стегна. E Перелом передньої верхньої ості клубов ої кістки. 76 Хвора 19 років впала на зігнутий ліктьовий суглоб. З’ явився різкий біль в суглобі, неможливість розгинання. Контури суглобу згладжені за рах унок значного набряку. При пальпації ліктьового відростку визначається ширина (1,5 см) щ ілиноподібна западина і виражена болючість. Порушення трикутника Гютера. Ваш діагн оз? A * Перелом ліктьового відростку зі зміщен ням. B Перелом ліктьового відростку без зміще ння. C Забій ліктьового суглобу. D Перелом головки променевої кістки. E Перелом виростків плечової кістки. 77 Хвора 62 років послизнулась, впала на приведену до тулуба лів у руку. Відчула різкий біль в лівому плечовому суглобі. Верхня третина плеча набрякла, рухи в суглобі обмежені через біль. Позитивний симптом осьового навантаження. При п альпації голівка плеча знаходиться в суглобовій впадині, різкий біль нижче голівк и плечової кістки. Ваш діагноз? A * Перелом хірургічної шийки лівого плеча . B Вивих плечової кістки. C Перелом діафізу плечової кістки. D Перелом лівої ключиці. E Забій лівого плечового суглобу. 78 Хворий, 28 років, страждає на ревматизм на протязі 11 років. Заго стрення хвороби виникають 2 рази на рік в осінньо-весняний період після ангі н. Консервативне лікування хронічного тозиліту проводиться двічі на рік. За останній р ік хворий двічі переніс паратонзиллярні абсцеси. При кардіологічному обстеженні визначено ознаки формування стеноза митрального клапана. Яка лікувальна та ктика? A * Тонзилектомія B Кріотонзилотомія C Розсічення лакун електрокоагулятором D Активізація консервативного лікування E Промивання лакун мигдаликів 79 Хворого, 14 років, турбують субфебрилітет, швидка втомлюванн ість. Переніс 4 місяці тому пневмонію, отримував 3-и тижні антибактериальні препар ати. При мезофарингоскопії виявлено застійну гіперемію піднебінн их дужок, гнійні пробки в лакунах мигдаликів. По передньому краю кивкових м’ язів у верхній третині пальпується ланцюжок лімфовузлів. Яке захворювання у хворого? A * Безангінна форма хронічного тонзиліту B Кандидозний фарингіт C Лептотрихоз мигдаликів D Шийний лімфаденіт E Туберкульоз мигдаликів 80 У хлопчика, 2 років, на фоні лакунарної ангіни погіршилось ди хання носом і ротом При мезофарингоскопії спостерігається гіперемія піднебінни х мигдаликів і задньої стінки глотки, жовтуваті плівки в устях лакун мигдаликів, а також в ипинання задньої стінки ротоглотки, флюктуюче при пальпації. Якому ускладненню слі д запобігати під час хірургічного втручання? A * Асфіксія гноєм B Травма магістральних судин C Порушення лімфовідтоку D Ретроезофагіт E Медіастиніт 81 Хвора, 56 років, під час їжі смаженого гороху розмовляла і зак ашлялась. Безперервний кашель зменшився через 2 години, однак періодично нападопо дібно спостерігався 1 добу. На 2-ій добі з’ явився біль у правій половині грудної по рожнини, виникла дихальна недостатність. При аускультації не вислуховується диханн я правою легенею. Яке ускладнення виникло ? A * Ателектаз легені B Емфізема легені C Нижньодольова пневмонія D Медіастиніт E Бронхектазія 82 Чоловік, 61 року, розмовляв під час їжі зернят гарбуза і закаш лявся. Безперервний кашель змінився через 2 години періодичним. На видиху під ча с кашлю на відстані вислуховується “хлопання”. При аускультації легеневе дих ання вислуховується з обох сторін. На рентгенограмі органів грудної порожнини патоло гічних змін не виявлено. Де локалізується балотуюче стороннє тіло ? A * В трахеї B В шлуночках гортані C В правому бронсі D В лівому бронсі E В гортаноглотці 83 У хворої, 26 років, на 2-гу добу гострого риніту знизився слух, з ’ явився шум у вухах. При отоскопії барабанна перетинка темно-сірого кольору, мутна. Руків'я, короткий відросток молоточка і складки чітко окресленні і бліді, світловий реф лекс відсутній. Шепітна мова сприймається лівим вухом з відстані 2 м, розмовна – з 5 м. Ауді ометрично – ураження звукопровідної системи. Діагноз? A * Катаральний отит B Кохлеарний неврит C Отосклероз D Гнійний середній отит E Грипозний отит 84 Хворий 50 р. ,за професією токар, скаржиться на світлобоязнь, с льозотечу, різі в правому оці. Вчора працював на станку без захисного екрана. При огляді ока виявлено змішану ін’ єкцію (подразнення), на рогівці біля лімба темн о-коричневий об’ єкт діаметром до 0,5 мм, з чіткими межами. Інші структури ока без змін. Поставт е діагноз. A * Стороннє тіло рогівки. B Інфільтрат рогівки. C Фліктена рогівки. D Пухлина рогівки. E Птерігіум. 85 Хворий скаржиться на відчуття піску в лівому оці, слизово-г нійні виділення, злипання повік, особливо вранці. Об’ єктивно: при огляді кон’ юнктив альної порожнини спостерігаються слизово-гнійні виділення, кон’ юнктиваль на ін’ єкція. Гострота зору та інші структури ока не змінені. Поставте діагноз. A * Гострий гнійний кон’ юнктивіт B Аденовірусний кон’ юнктивіт C Поверхневі сторонні тіла кон’ юнктиви D Алергічний кон’ юнктивіт E Хронічний дакріоцистіт 86 Дитина поступила в стаціонар з рентгеноконтрастним іноро дним тілом правого проміжного бронху. Ввечері під час сильного кашлю у дитини розвивиється ціаноз, брадіпноє, руховий неспокій. Аускультативно зліва дихання не прослуховується. Підозра на обтурацію лівого бронха мігруючим інородним тілом. Які м іри невідкладної допомоги можна рекомендувати? A * Невідкладна санаційна бронхоскопія B Плевральна пункція C Дренування плевральної порожнини D Постуральний дренаж E Микротрахеостомія 87 У новонародженого протягом 24-х годин не відходить меконій. Д итина неспокійна, відмовляється від годування. Анальний отвір розташований звичайно. Живіт рівномірно піддутий, при пальпації дитина непокійна, плаче. На оглядов ій рентгенограмі органів черевної порожнини численні різнокаліберні повітряні пух ирі з горизонтальним рівнем рідини (чаші Клойбера). Ваш діагноз? A * Вроджена низька кишкова непрохідність B Вроджена атрезія стравоходу C Вроджена висока кишкова непрохідність D Вроджений пілоростеноз E Вроджений пілороспазм 88 В приймальне відділення доставлений хлопчик 2,5 років. Батьк и відмічають, що в останню добу дитина стала вередлива, в’ яла, попередню ніч погано спала, була двічі блювота, вранці – рідкий стілець. При огляді стан важкий, те мпература тіла 39,8 o С, тахікардія. Дитина лежить на правому боці з підведеними до живота ніжками. При пальпації живота визначається біль у правій здухвинній ді лянці, м’ язове напруження, позитивні симптоми подразнення очеревини. Ректальне досл ідження без особливостей. Про яке захворювання йде мова? A * Гострий апендицит B Харчове отруєння C Інвагінація кишківника D Гастроентероколіт E Копростаз 89 Дівчинка 9 років доставлена в хірургічне відділення. Раптов о, серед повного здоров’ я з’ явилася блювота з великими домішками рідкої крові в виг ляді згустків. Хвора скаржиться на загальну слабкість, сонливість. Шкіра бліда, живіт помірно піддутий, посилений малюнок вен передньої черевної стінки. Напружен ня м’ язів живота не відмічено ,печінка не пальпується, селезінка виступає на 10 с м, щільна, безболісна. Визначається вільна рідина в черевній порожнині. Яка імові рна причина кровотечі? A * Портальна гіпертензія B Виразка шлунку C Тромбоцитопенічна пурпура D Грижа діафрагми стравоходного отвору E Синдром Меллорі-Вейсса 90 П’ ятирічна дитина захворіла гостро 7 днів тому. Жаліється на постійні пульсуючі болі в верхній третині гомілки. В анамнезі фолікулярна ангіна. Сон поганий,апетит відсутній, температура тіла 38,7 o С. Верхня третина гоміл ки різко набрякла, шкіра гіперемована, м’ які тканини напружені, позитивний синдром флюктуації. В крові лейкоцитоз 12х10, РОЄ-31 мм/год. Ваш діагноз? A * Гострий гематогенний остеомієліт B Туберкульоз кісток гомілки C Перелом кісток гомілки D Бешиха гомілки E Флегмона гомілки 91 В інфекційне відділення госпіталізований хворий з підозр ою на дизентерію: (частий стілець з домішками крові,схожий на желе з червоної смороди ни) . Через добу встановлений кінцевий діагноз- інвагінація, хворий переве дений в спеціалізоване відділення. Які методи лікування можна використати? A * Оперативна дезінвагінація B Консервативна дезінвагінація C Інфузійна терапія із спазмолітиками D Мануальна дезінвагінація E Паранефральна блокада 92 У дитини 1-го місяця відмічається жовтуха, яка з’ явилася з п ершого дня і поступово стає інтенсивнішою, набуваючи зеленого кольору. Випорожнення б езбарвні з народження, сеча має колір темного пива. Відмічається збільшення печін ки. В крові білірубін до 10-15 мг \%. Реакція Ван ден Берга пряма. В сечі при наявності жовчни х пігментів уробілін відсутній. Ваш діагноз? A * Атрезія жовчовивідних шляхів B Фізіологічна жовтуха C Гемолітична хвороба новонароджених D Септична жовтуха E Механічна жовтуха 93 У двох близнюків шісти місяців одночасно піднялася темпер атура тіла ввечері до 39,2 o С. З метою лікування мати натерла дітей горілкою та закутала у ватні ковдри. Зранку була констатована смерть близнюків. При дослідженні трупів: наб ряк головного мозку, повнокрів’ я внутрішніх органів. Можлива причина смерті? A * Тепловий удар B Синдром раптової смерті C Гостра пневмонія D ОРЗ E Причину смерті визначити не можливо 94 Труп знайдено зранку на вулиці біля пивного бару. Трупні пл ями рожевого кольору, шкіра бліда з ціанозом кінцівок, спостерігаються дрібні бурово-ч ервоні крововиливи в слизову оболонку шлунку (плями Вишневського). В крові 2,1 ‰ етилового с пирту. Яка причина смерті? A * Загальне переохолодження організму B Алкогольна інтоксикація C Гостра пневмонія D ІХС, гостра вінцева недостатність E Причину смерті визначити не можливо 95 При судово-медичному дослідженні гр-на А., 17 років виявлено: н аявність шлункового вмісту в дихальних шляхах, що підтверджено гістологічним д ослідженням, гостре вздуття легень з дрібними ділянками запалення, загальні ознаки асф іксії. В крові 1,9‰ етилового спирту. Ці ознаки свідчать про: A * Смерть від аспірації блювотними масами B Смерть від алкогольної інтоксикації C Посмертне потрапляння шлункового вмісту в дихальні шляхи D Про недостатність даних для визначення причини смерті E Смерть від отруєння СО 96 Хворий 52 років, хворіє виразкою хворобою 12-палої кишки, ускла дненою стенозом. Стан хворого задовільний. Дві доби тому з’ явилиося блювання пі сля їжі. При допомозі якого методу дослідження можна встановити ступінь компенсації? A * Рентгенологічний B УЗД органів черева C Фіброгастроскопія D Оглядова рентгенографія органів черева E Діагностична лапароскопія 97 До лікарні потрапив хворий 32 років з ускладненням виразков ої хвороби 12-палої кишки у вигляді стенозу, скарги на відчуття повноти в епігастрії пі ся їжі, періодичне блювання кислим шлунковим вмістом. При зондуванні шлунка натще виді ляється 200-300 мл шлункового вмісту. Яка клінічна стадія пілоростенозу? A * Компенсована B Субкомпенсована C Декомпенсована D Запальна E Рубцева 98 Потерпілий впав з драбини висотою 2м. Лікар швидкої медично ї допомоги запідозрив компресійний перелом хребців на рівні L1-L2. АТ 100/60 мм рт.ст., пульс 104 / хв. Яку допомогу слід оказати постраждалому на місті події ? A * знеболення, транспортування в лікарню н а жорстких носилках B знеболення, протишокова терапія, трансп ортування хворого до стаціонару C транспортування в стаціонар в положенні на боці D анестезія хребців за Шнеком, транспорту вання в стаціонар E анальгетики внутрим`язово, транспортув ання в положенні сидячи 99 Хвора, 76 років, поступила в хірургічне відділення на третій д ень після гострого калькульозного холециститу, з признаками механічної жовт яниці. У хворої супутня недостатність – легенева недостатність, порушення крово обігу II Б ст., ожиріння. Хворій проведена консервативна терапія, але запальний процес про гресує, повисилась t до 38,7 0 C , локально чіткий симптом Щеткіна-Б люмберга, лейкоцитоз 14х10 9 /л; Виникла угроза перфорації жовчного міхура. Яка тактика хірурга? A *хвору потрібно оперувати екстренно B продовжити консервативне лікування C хвору оперувати через 24 години D хвору оперувати тільки за життевими пок азаннями E хвору оперувати в плановому порядку 100 Хворому 64 років з пухлиною сигмоподібної кишки та хронічни м тромбофлебітом глибоких вен правої нижньої кінцівки планується оператив не втручання. Виберіть оптимальний препарат для профілактики тромбозу глибоких вен. A * Низькомолекулярний гепарін B Фенілін C Реополіглюкін D Ацетилсаліцилова кислота E Звичайний гепарін 101 У хворого 63 років на 5-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. ЧСС 120 за 1 хв. Верхня половина тулуба, шия та об личчя багряно-ціанотичні, кашель, різкий біль за грудиною. АТ 100/60 мм. рт.ст., ЦВТ - 340 мм.вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т. Яке ускладнення розвинуло сь у хворого? A * Тромбоемболія легеневої артерії B Повторна кровотеча C Гостра недостатність коронарних артерій D Гострий інфаркт міокарда E Гіповолемічний шок 102 Хворий, 42 років, внаслідок ДТП отримав політравму: закриті пе реломи правої плечової кісток та костей лівого передпліччя із зміщенням відламкі в, закриту тупу травму живота. Доставлений до приймального відділення через 30 хвилин післ я травми. Шкіряні покрови бліді. Артеріальний тиск 90/20 мм рт. ст., в місцях переломів дефо рмація, біль. Живіт напружений, при пальпації різкий біль, позитивний симптом Щ ьоткіна-Блюмберга. Які лікувальні заходи слід проводити першими? A *Термінова лапаротомія B Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску C Накладення іммобілізації на переломи, знеболення D Блокади переломів місцевим анестетиком E Додаткове обстеження з метою визначенн я точного діагнозу 103 Пацієнтка, 28 рокiв, хворіє на хронічний тонзиліт 7 років, на цей час період ремісії. Загострення захворювання 3-4 рази на рік. Лікувалася консерв ативно. 2 місяця тому встановлений діагноз ревматизм, міокардіодістрофія. Яке л ікування в даний період слід провести хворій? A *Тонзилектомія B Лікування ревматизму з послідуючою тон зилектомією C Промивання мигдаликів антисептиком D Антибактеріальна терапія E Фізіотерапевтичне лікування тонзиліту 104 Хвора М-ва, 32 років, хворіє на протязі 5 діб. Скаржиться на слаб кість, підвищення температури тіла до 38,7 o С, головний біль, незд ужання, біль в ділянці правої молочної залози. Із анамнезу: пологи 1 місяць тому. Об ’ єктивно: права молочна залоза випинається вперед, кольор шкіри залози не змінений. При па льпації визначається розлита болюча припухлість в ділянці залози та навкруги, пр и зміщенні залози – біль посилюється. Визначається правосторонній пахвовий лімфад еніт. Яка локалізація маститу у хворої ? A * Ретромамарний мастит B Інтрамамарний мастит C Параареолярний мастит D Премамарний мастит E Підшкірний мастит 105 У хворого після операції з приводу флегмони лівого стегна п еребіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. На 7-му добу виражені симпто ми загальної запальної реакції, в крові ознаки токсичної анемії, прогресуюча гіпоп ротеінемія, рівень білірубіну 40 мкмоль/л, АСТ і АЛТ у 2,5 рази вище норми. Зберігається олігурія (700 мл сечі за добу). Визначіть фазу клінічного перебігу сепсису. A * Катаболічна B Напружена C Анаболічна D Реабілітаційна E Змішана 106 У хворої на 4-у добу після оперативного втручання з приводу г нійного маститу загальний стан погіршився, зросла температура до 40 0 С, час тота пульсу 110 / хв., частота дихання 24 / хв. Артер іальний тиск 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 18х10 9 /л, кількість паличкоядерних форм 19%. Про яке ускладнення слід помірк увати? A * Сепсис B Нагноювання рани C Газова гангрена D Перитоніт E Гостре респираторне захворювання 107 Хворий 54 років скаржиться на утрудене проходження твердої їжі по стравоходу. На протязі 5 років періодично через 1 – 1,5 години після їжі відмі чає схваткоподібні болі по ходу нижньої третини стравоходу. При езофагогастродуоден оскопії в нижній третині стравоходу виявлене пухлиноподібне утворення на тонкій н іжці, яке перекриває стравохід на 2/3. При біопсії – аденоматозний поліп стравоходу. Ваша лі кувальна тактика? A *Ендоскопічна субмукозна резекція полі па B Операція Льюіса C Операція Гарлока D Променева терапія E Місцеві аплікації обліпихової олії + інг ібітори протонної помпи 108 Хворий 47 рокiв скаржится на виражену слабiсть,запаморчення, т рясовицю, вiдчуття жару, серцебиття, головний бiль, вiдчуття важкостi в надчревнi й дiлянцi, що виникае через 10-15 хвилин пiсля iжi, схуднення. В анмнезi виразкова хвороб а 20 рокiв. Пiвроку тому- субтотальна резекцiя шлунку за Бiльрот II. Ваш дiагноз? A *Демпiнг-синдром. B Синдром привiдноi петлi. C Цукровий дiабет. D Хронiчний пiстрезекцiiний панкреатит. E Хронiчний гастрит кукси шлунка. 109 Дівчина, 9 років, що страждає на адісонову хворобу, тиждень не приймала преднізолон. Раптово втратила свідомість. Об’ єктивно:шкіра бліда, гіпе рпігементована, пульс 120 / хв., малий, АТ 40/20 мм. рт. ст., тони серця приглушені. На ЕКГ знижений вольтаж зубців. В аналізі кроⳠ– анемія, еозінофілія, 17- ОКС вЂ“ 120 ммоль/л, Na + - 110 ммоль/л, Cl - - 80 ммоль/л, К + - 7,0 ммоль/л. Який найбільш вірогідний діагноз? A *гостра надниркова недостатність B астенічний синдром C мікседематозний обморок D коллапс E ситуаційний обморок 110 Хворому 69-ти років проведена правостороня нефректомія. Інт раопераційна одномоментна крововтрата 140 мл, після якої на протязі 40 хвилин спостерігалась гіпотонія. В подальшому розвинулась анурія. Вкажить вірогі дну причину анурії. A *Гостра нироква недостатність, яка розви нулась на фоні гіпотонії. B Обтурація сечового катетера. C Тампонада сечового міхура. D Синдром дисемінованого внутришньосуди нного згортання. E Хронічна ниркова недостатність. 111 Жінка в віці 45 років звернулась до полікліники зі скаргою на обмеження рухів в правому кульшовому суглобі та біль. Хворіє 6-8 років. Обмеження рухів та біль прогрессує. Травму заперечує. Обмеження рухів в кульшовому суглобі. R-логічно к утові порушення, остеофіти. Діагноз. A *Деформіруючий артроз правого кульшово го суглобу. B Артріт неспецефічний. C Специфічний артріт. D Поліартріт. E Радікуліт. 112 Хворий, 42 років, страждає виразковою хворобою шлунка протяг ом 10 років. Два місяці тому болі стали постійними, іррадіюючи в поперек, інколи оп ерізуючого характеру. При ендоскопічному дослідженні визначається глибока ніша, ро зташована на задній стінці ближче до малої кривизни антрального відділу шлунка. Яке ус кладнення виразкової хвороби виникло у хворого? A *Пенетрація. B Стеноз. C Малігнізація. D Перфорація. E Кровотеча. 113 Хворий, 40 років, довго страждаючий виразковою хворобою шлун ка, відмітив, що останні 2 дні болі у нього стали менш інтенсивні, але в той же час вини кли наростаюча слабість, головокружіння. Сьогодні ранком, піднявшись з ліжка, він на декілька секунд втратив свідо_мість. Хворий блідий. В епігастральній області дуже н евелика болі_сність. Симптомів подразнення очеревини немає. Яке ускладнення ви разкової хвороби Ви запідозрили? A *Виразкова кровотеча. B Перфорація виразки. C Пенетрація виразки. D Стенозуюча виразка. E Малігнізована виразка. 114 Хворий Б., 42 років. Раптово на фоні повного здоров`я відчув біл ь по типу “удару по голові”, після чого розвилось блювання, втратив свідомість , генералізовані судоми. При огляді: кома 1 ступеню, ригідність потиличних м`язів, ліва зін иця більше у розмірі ніж права, праві кінцівки ротовані, м'язовий тонус значно зменш ений. Діагноз? A *Розрив аневрізми головного мозку. B Менінгіт. C Епілепсія. D Ішемічний інсульт. E Внутричерепна гематома. 115 Хворий 12 років, хворіє цукровим діабетом з 6 років, госпіталі зований до реанімаційного відділення. Свідомість відсутня, шкіра та слизові оболонки сухі, рефлекси знижені, дихання типу Кусмауля, артеріальний тиск 60/40 мм.рт.ст., запах а цетону. В крові: глюкоза 20 мм\л, глюкоза сечі 112 ммоль\л, кетонові тіла сечі ++++. Ва ш діагноз: A *Діабетична кома B Гіпоглікемічна кома C Гіперосмолярна кома D Гіперлактатацидемічна кома E Мозкова кома 116 Хворий П., 75 років, госпіталізований з ознаками жовтяниці, як а з’ явилась 6 діб тому без попереднього больового приступу. Палькується збільшений та безболісний жовчний міхур, розміри печінки збільшені вЂ“ 3+4 см. Загальний білірубі н – 386 мкмоль/л, прямий - 307 мкмоль/л, амілаза кроⳠ– 16 г/ч.л. Попередній діагноз: механі чна жовтяниця невідомого генезу. Який із методів додаткового обстеження є найбільш інформативним? A *Ендоскопічна ретроградна холангіопанк реатографія B УЗД гепатопанкреатобіліарної зони C Через шкірна через печінкова холеграфія D Комп’ ютерна томографія E Видільна холеграфія 117 У хворого 35 років після переохолодження піднялась температ ура до 40 С, з”явилися болі в лівій половині грудної клітини, сухий кашель. Температур а тривала 10 днів, не зважаючи на інтенсивну терапію. Ввечері при кашлі хворий ви кашляв 800 мл густої гнійної мокроти. Збільшувалась задуха. При обстеженні у хво рого акроціаноз, дихання поверхове (27 / хв). Пульс 110 / хв, АД 95/60 мм.рт.ст. Аускультативно справа до VI ребра дихання амфоричне, хрипи не вис лухуються. Перкуторно до V ребра коробковий звук. Рентгенограма: правост оронній гідро пневмоторакс. Колапс легенів 1 ст. Яке ускладнення виникло у хворого. A * Піопневмоторакс. B Прорив гострого абсцесу в бронх. C Гемопневмоторакс. D Прорив бронхогенної кісти. E Гострий пневмоторакс. 118 Хворий 54 років скаржиться на лихоманку,кашель з виділенням гнійної мокроти до 50 мл за день. Хворіє півтора місяці. Об ’ є ктивно: ціаноз губ, блідий, задуха в спокої, Перкуторно зліва від IV ребра вниз тупий звук, вверх – коробковий. Дихан ня нижче V ребра не прослуховується. Рентгенограма: правосторонній гідро пне вмоторакс. Колапс легенів I ст. Який метод лікування буде доцільним? A *Торакоцентез B Торакоскопія C Бронхоскопія D Пунція плевральної порожнини E Внутрішньотрахеальне введення лікарсь ких речовин 119 Хвора 25 років, 10 діб після гінекологічної операції. Скарги на біль, появу набряку на лівій кінцівці, підвищення температури тіла. При огляді вЂ“ набря к стегна (+6 см) та гомілки (+3 см). Біль при натискуванні, симптоми Хоманса та Мозеса – поз итівні. Який попередній діагноз? A *Гострий ілеофеморальний флеботромбоз. B Гострий тромбофлебіт підшкіряних вен. C Синдром Педжета-Шреттера. D Суральний флеботромбоз E Тромбоз аорти. 120 Хвора 54 років госпіталізована в хірургічне відділення зі с каргами на наявність пухлиноподібного утворення в зоні післяопераційного рубц я. Із анамнезу відомо,що 3 роки тому оперована з приводу гострого деструктивного апе ндициту. В післяопераційному періоді мало місце нагноєння післяоперац ійної рани. Об ’ є ктивно: хвора підвищенного харч ування, в вертикальному положенні в зоні післяопераційного рубця визн ачається випуклість розмірами 14х16 см., м ’ якоеластичної к онсистенції. В положенні лежачи випин зникає. Який попередній діагноз у пацієнтки? A *Післяопераційна вентральна грижа B Пухлина черевної порожнини C Кистома правого яєчника D Інфільтрат післяопераційного рубця E Пухлина черевної стінки 121 Хвора 35 років, пред ’ являє скарги на болі в пр авій сідничній зоні, гіпертермію, до 39 o С. Два тижні тому була зроблена ін”єкція реопіріну в праву сідниц ю. Об ’ є ктивно – у верхньозовнішньому квадранті правої сідниці визначаєтьс я пухлиновидне утворення розмірами 4х5 см., різко болюче. При пальпації визначається фл уктуація. Шкіра над утворенням гаряча на дотик, гіперемована. Поставте діагноз ? A *Постін’ єкційний абсцес B Постін”єкційний інфільтрат C Пухлина сідниці D Гнійна копчикова кіста E Гострий парапроктит 122 У хворого з лівобічною нижньодольовою пневмонією посилив ся біль в грудній клітці, підвищилась температура. При аускультації нижче кута лопа тки дихання різко послаблене, перкуторно – тупість. На обзорній рентгеногра мі гомогена тінь у н/третині поля легень. Про яке ускладнення може йти мова? A * Емпіема плеври B Піопневмоторакс C Абсцес легені D Інфаркт міокарда E Піддіафрагмальний абсцес 123 У хворого 24 років після приступу епілептичних судом з’ яви лась задуха, сухий кашель, підвищилась температура, при аускультації справа внизу ди хання відсутнє, перкуторно – тупість. При огляді ротової порожнини виявлено відсутніст ь одного різця нижньої щелепи. Який з методів обстеження буде найбільш ефективним? A *Фібротрахеобронхоскопія B Рентгенографія органів грудної клітки C Пряма ларингоскопія D Непряма ларингоскопія E Фіброезофагогасроскопія 124 У хворого після падіння з дерева з’ явився біль в правій по ловині грудної клітки, задуха, підшкірна емфізема. При аускультації – справа різко посла блене дихання, при перкусії – тимпаніт. При яке ускладнення закритої травми необхідно ду мати? A *Закритий пневмоторакс B Відкритий пневмоторакс C Гемоторакс D Перелом ребер E Розрив діафрагми 125 У хворого 38 років після ножового поранення лівої половину г рудної клітки виявлено поступлення пінистої рідини з рани, тимпаніт і різке послаб лення дихання зліва. АТ 80/40 мм рт.ст. Пульс 120 / хв., Нв – 20 г/л. Рентгенологічно – колабована ліва легеня, горизонтальний рівень рідини на рівні третього ребра. Яку л ікувальну тактику вибрати? A *Екстрена торакотомія B Відсрочена торакотомія C Дренувати ліву плевральну порожнину D Накласти оклюзійну пов’ язку на рану E Консервативна терапія 126 У хворої 45 років, яка працює продавцем, вечором появився біль в правій нижній кінцівці, підвищилась температура тіла до 38 o С. При огл яді відмічається варикозне розширення підшкірних вен і почервоніння по задній поверхні правої го мілки. Відсутній симптом Хоманса. Ваш діагноз? A *Тромбофлебіт вен правої гомілки. B Бешиха правої гомілки. C Лімфангоїт правої гомілки. D Гостра оклюзія гілок гомілкових артері й. E Міозит правої гомілки. 127 У хворого після автодорожної аварії появився біль у ділянц і серця, затруднене дихання, неспокій, тони серця приглушені, не пальпується верхівкови й поштовх серця. Межі серця розширені, тахікардія, набухання шийних вен. Рентгенографі я органів грудної клітки – розширення тіні серця. Який діагноз? A *Гемоперикард. B Забій серця. C Гемопневмоторакс. D Перелом ребер. E Емфізема середостіння. 128 У хворого 65 років після рентгенологічного обстеження шлунк а виявлено дефект наповнення по малій кривизні. Який оптимальний метод дослі дження необхідно провести для уточнення діагнозу? A *Фіброгастроскопію з біопсією B Фіброгастроскопію з рН-метрією C Ультразвукове дослідження D Комп'ютерну томографію E Оглядову рентгенографію органів черевн ої порожнини 129 У годуючої жінки 25 років після пологів через 3 тижні підвищил ась температура до 39 o С. Ліва молочна залоза набрякла, різко болюча, шкіра гіперемов ана, гаряча на дотик. Ваш діагноз? A *Лактаційний мастит B Пухлина молочної залози C Мастопатія D Кіста молочної залози E Мастодінія 130 Хворий 56 років через 5 років після перенесеного хімічного оп іку нижньої третини стравоходу відмітив значне похудіння, втрату апетиту, зага льну слабість, помірно виражені явища дисфагії, періодично кал темного кольору. Як е дослідження треба провести для визначення патології? A *Фіброезофагогастроскопія з біопсією B Оглядова рентгеноскопія черевної порож нини C Оглядова рентгеноскопія грудної порожнини D Лапароскопія E Торакоскопія 131 Хворий, 62 роки, поступив зі скаргами на систематичне блюванн я до декількох разів на день. При цьому виділяється до 0,5 л шлункового вмісту з непри ємним запахом. Також відмічає важкість в епігастрії та зригування з неприємним запахом сірководню. За останній місяць схуд на 7 кг. Хворіє близько 20 років на виразк ову хворобу, антрального відділу шлунку. При контрастній рентгенографії шлунок збі льшений, перистальтика ослаблена, евакуація затримується до 24 год. При цьому, натще з шлунку аспірують близько 500 мл вмісту з включенням спожитої напередодні їжі. В аш попередній діагноз? A *Стеноз виходу з шлунка у стадії субкомпе нсації. B Стеноз виходу з шлунка у стадії декомпен сації. C Стеноз виходу з шлунка у стадії компенсації. D Загострення виразки шлунку. E Безоар шлунку. 132 Дівчинка 3 років захворіла 3 дні тому: багаторазове блювання, рідкі випорожнення зі слизом, висока температура, понад 38,5 о С. На 4-й де нь захворювання підсилився біль у животі, з’ явилося занепокоєння від зміни положення тіла. В иражена інтоксикація: загострення рис обличчя, сухість слизових оболонок рота. Пу льс 120 / хв. Живіт при пальпації напружений, болючий в ділянці пупка та в нижніх в ідділах. Яку гостру патологію органів черевної порожнини можна припустити: A *Перитоніт апендикулярного походження B Грип, токсична форма C Гостра дизентерія, тяжкий перебіг D Кишкова інвагінація E Гострий панкреатит 133 Хворий 55 років. Скаржиться на слабкість, спрагу, нудоту, біль голови, постійний біль у попереку з обох сторін. Шкіряні покрови бліді, сухі. Пальпую ться обидві збільшені нирки, вони щільні, бугристі, помірно болісні. Назвіть діагноз. A *Полікістоз нирок B Пухлина нирки C Довгочасний пієлонефріт D Туберкульоз нирок E Сечокам’ яна хвороба 134 Хворий 10 років. Скарги на постійний біль в правій ділянці жив ота, слабкість, підвищення температури тіла до 39 о C . Хворіє 3 роки. У анамнезі часті ангіни. Нирки не пальпуються. Слабо позитивний симптом Пастернацького справа. В загальн ому аналізі сечі – піурія, за Нечипоренком – лейкоцити на усе поле зору, активні лейкоц ити до 30. Назвіть діагноз. A *Хронічний пієлонефрит B Пухлина нирки C Паранефрит D Сечокам’ яна хвороба E Туберкульоз нирок і сечового міхура 135 Хворий 37 років. На протязі З-х місяців тупий біль у лівій попе рековій ділянці, слабкість, схуднення, підвищення температури. За цей час 1 раз була кров в сечі. Пальпується нижній полюс правої нирки помірно болючий. Назвіть діагноз . A *Пухлина нирки B Туберкульоз нирок і сечового міхура C Сечокам’ яна хвороба D Полікістоз E Нефроптоз 136 Хвора, 18 років, звернулась до отоларинголога зі скаргами на а нгіни, які повторюються 2-3 рази на рік. З анамнезу з’ ясовано, що хвора страждає ревма тизмом. 2 роки тому була встановлена вада серця. Фарингоскопія: гіперемія та валико подібне потовщення країв піднебінних дужок, мигдалики рихлі, у лакунок рідкий гній, л імфатичні вузли защелепної ділянки збільшені. Встановити діагноз. A * Хронічний тонзиліт, некомпенсована фор ма B Гіперкератоз мигдаликів C Хронічний тонзиліт, компенсована форма D Паратонзиліт, компенсована фаза E Хронічний гіпертрофічний фарингіт 137 У чоловіка 27 років одноразова ангіна в анамнезі. При фаринго скопії виявлено ознаки Гізе, Зака, Преображенського, казеозно-гнійні пробки в лаку нах мигдаликів, спайки мигдаликів з піднебінними дужками, збільшення та болючіст ь окремих регіонарних лімфатичних вузлів. Про яке захворювання можна думати? A * Хронічний тонзиліт, компенсована форма B Хронічний гіпертрофічний фарінгіт C Гіперкератоз мигдаликів D Кандидомікоз глотки E Лакунарна ангіна 138 У хворого після падіння з висоти другого поверху при госпіт алізації виявлено закритий перелом діафізу лівого стегна, діафізу правого плеча, ІІІ-ІV ребер ліворуч, біль і напруження живота ліворуч, артеріальний тиск 40/0 мм.рт.ст. Шкі рні поверхні бліді, покриті холодним липким потом. Яке додаткове обстеження тр еба негайно призначити? A * Лапароскопія або лапароцентез B Діагностична лапаротомія C Рентгенографія живота оглядова, рентгенографія ушк оджених кінцівок D Ультразвукове обстеження живота E Екскреторна урографія 139 У хворого на лімфогранулематоз збільшені шийно-надключич ні лімфатичні вузли справа.Загальний стан задовільний,пітливості немає, темпе ратура тіла 36,7 o С. Яке лікування треба призначити у цьому випадку? A *Радіотерапія B Комбінована хіміотерапія C Комбінована хіміотерапія+ радіотерапія D Монохіміотерапія E Монохіміотерапія + радіотерапія 140 В ургентну клініку доставлено хворого 50 років з попереднім діагнозом защемленої кили білої лінії живота. Стан хворого важкий, за рахунок інтокси кації та гіповолемії. Живіт здутий, обмежено приймає участь у диханні. Килове випинання різко болюче, навколо нього позитивні симптоми подразнення очеревини. Хірург по годився з діагнозом і виконав герніотомію. При ревізії килового мішка останній не містит ь защемлених органів, натомість із черевної порожнини надходить мутна рідина з ф ібрином. Як слід оцінити дану патологію? A *Несправжнє защемлення, перитоніт B Еластичне защемлення, перитоніт C Грижа Майдля D Грижа Ріхтера E Асцитичний синдром 141 У хворого 48 років, після вживання жирної страви з`явився силь ний біль у правому підребір`ї з ірадиацією у праве плече та лопатку. Температу ра підвищилась до 37,8 o С. При пальпації правого підребір`я визначається сильний біл ь та напруження м`язів. Позитивні симптоми Кера, Мерфі. Симптоми подразнення очере вини слабопозитивні. Лейкоцитів у крові 14,8х10 9 . Який Ваш попередній д іагноз? A *Гострий холецистит. B Перфоративна виразка шлунка C Печінкова коліка D Гострий панкреатит E Межреберна невралгія. 142 Хвору 37 років впродовж 5 років непокоїть біль в животі, части й [до 10-12 разів на добу] стілець з домішками слизу та крові, загальна слабкість, сху днення. 4 години тому з’ явився різкий біль в животі, який через півгодини дещо з меншився і зосередився в лівій половині живота. Шкіра бліда. Температура 37,7 о С, РS 110 / хв. АТ 110/60 мм рт.ст. Язик сухий. Нижня частина живота відс тає в акті дихання. При пальпації живота відмічається болючисть та напру ження м’ язів в лівій половині живота, де визначається позитивний симпт ом Блюмберга-Щоткіна. Який попередній діагноз? A *Перфорація товстої кишки B Перфоративна виразка шлунка C Тромбоемболія брижжових судин D Гострий панкреатит E Заворот сигмовидної кишки 143 Хворого 70 років останнім часом турбувало пухлинне утворен ня у пахвинній ділянці справа та дизурія. 5 годин тому випинання дещо збільшилось у розмірах, стало різко болючим, посилилась дизурія. При огляді у пахвинній ділянці справа визначається випинання у формі кулі, болюче, не вправляється в черевну по рожнину, симптом (кашльового поштовху( негативний. Поставте попередній діаг ноз? A *Защемлена ковзна грижа. B Защемлена пахвинна грижа C Защемлена стегнова грижа D Пухлина сечового міхура E Фиброма передньої черевної стінки 144 Хворий М., 47 років, скаржиться на біль в лівій половині грудно ї клітки, утруднення дихання, нудоту, схваткоподібні болі в животі, блювання та у труднення відходження газів. Скарги виникли кілька годин тому після падіння з висоти 6 ме трів. Яке обстеження треба призначити хворому? A *Оглядову рентгенографію грудної клітк и та живота B Лапароскопію C Торакоскопію D Рентгеноскопію органів ШКТ E Ірігоскопію 145 Хворого з множинною травмою: переломом стегна і гомілки гот ують до типового оперативного лікування. На 5-ту добу хворий почав скаржитис я на біль голови, блювоту; був стан непритомності. На шкірі грудної клітки і живота з`я вились петехіальні висипання. Яке ускладнення наступило? A * Жирова емболія B Травматичний шок, торпідна фаза C Травматичний шок, еректильна фаза D Тромбоемболія E Сепсис 146 Хворий П., 22 роки, переведений у відділення інтенсивної терап ії з терапевтичного, де лікувався з приводу двобічної пневмонії. Хворий збуджений, періодично марення, галюцинації, профузний піт, ціаноз. Частота дихань – 38 / хв., поверхневе. Пульс 130 / хв., аритмічний, АТ 160/100 мм рт. ст. Температура тіла 39 o C . Яке ускладнення хв ороби привело до погіршення стану хворого? A * Гостра дихальна недостатність B Інфекційно-токсичний шок C Гіпертонічна криза D Алкогольний делірій E Інфекційний міокардит 147 У хворого 60 років з цукровим диабетом II типу після ГРВІ посил илася спрага, поліурія, загальна слабкіть. З’ явилися судоми. Об’ ективно: свідомі сть втрачена. Шкіра суха, зіниці однакові. Дихання шумне, запаху ацетону немає. АТ 70/40 мм рт ст., тони серця глухі. Живот м’ який, печінка на 3 см виступає від краю реберної дуг і. Цукор крові 55 ммоль/л. Який гострий стан виник? A * Гиперосмолярна кома B Кетоацидотична кома C Лактатацедемічна кома D Гостре порушення мозкового кровообігу E Гостра надниркова недостатніть 148 У хворого якого витягли з холодної води, свідомість відсутн я. Дихальні шляхи вільні від води. У воді він знаходився понад три хвилини. Який тип втопл ення має місце? A * Синкопальный тип втоплення B Асфіктичний тип утопления C Справжнє втоплення у пресної воді D Справжнє втоплення у морскої воді E Любий тип втоплення, який супроводжуєть ся загальним переохолодженням. 149 Хворий 35 років скаржиться на біль голови, слабкість, нудоту, зниження апетиту, зменшення кількості сечі за останню добу. З анамнезу відомо , що на роботі мав контакт з аніліновими барвниками 2 доби тому. При обстеженні: шкіра бл іда, тони серця приглушені, АТ вЂ“ 120/70 мм. рт. рт. Ан. крові біохім: креатинин – 0,6 м моль/л, К вЂ“ 5,8 ммоль/л. Діурез – 200мл. Ваш попередній діагно з A * Гостра ниркова недостатність B Гострий пієлонефрит C Гострий гломерулонефрит D Амілоїдоз нирок E Хронічний гломерулонефрит 150 Пацієнт Ч., 29 років, під час купання в річці раптово зник з пове рхні води. За допомогою сторонніх осіб його діставлено на берег. Об'єктивно: свідом ість порушена, колір шкіряних покривів різко фіолетово-синій, з рота та носу виділяється велика кількість рожевої піноподібної рідини. Артеріальний тиск 50/0 мм рт.ст., пульс – 52 в хвилину, аритмічний, різьке набухання вен шиї та кінцівок. Яка причина критично го стану A *Справжнє утоплення B Асфіктичне утоплення C "Синкопальне" утоплення D Тромбоемболія легеневої артерії E Набряк гортані 151 На обліку у сімейного лікаря знаходяться пацієнти з перніц іозною анемією, пептичною виразкою шлунка, пептичною виразкою дванадцятипалої кишк и, хворобою Менетріє, поліпом шлунка. Яке з цих захворювань не є передраковим для раку шлунка? A * Пептична виразка дванадцятипалої кишк и B Пептична виразка шлунка C Перніціозна анемія D Хвороба Менетріє E Поліп шлунка 152 У хворого 23 років під час чхання з'явився різький біль у груд ях та клініка гострої дихальної недостатності. Доставлений через 3 години. Стан в ажкий. Шкірні покриви землистого відтінку, губи цианотичні. Дихання часте, 36 за хви лину. Праворуч дихання не прослуховується, перкуторно тимпаніт. Пульс 110 за хвилину. АТ 120/85 мм рт. ст. Гематокрит 0,46/л. Ваш діагноз? A * Спонтанний пневмоторакс B Деструктивна пневмонія C Тромбоемболія легеневої артерії D Приступ бронхіальної астми E Аспірація інородного тіла 153 У дитини 14 років на тлі відносного благополуччя з'явився стр идорозний подих, що швидко прогресував. Стала наростати задуха і гіпоксія. Таки й стан продовжувався 10-15 хвилин і відносно швидко зник. Лікар, що оглянув дитину післ я приступу, знайшов невелику охриплість голосу, алергійні висипання на шкірі і слизових. Зі слів батьків, аналогічний стан вже спостерігався кілька разів. Який пато логічний процес імовірніше всього мав місце? A * Набряк Квінке B Абсцедуючий ларингіт C Пухлина гортані D Дифтерія гортані (істиний круп) E Аспірація інородного тіла 154 Постраждалий винесений з палаючого будинку с опіками II-IIIа с тупеня 30\% поверхні тіла. Рівень свідомості – кома I. Наибільш вірогідна причин а коматозного стану ? A * Отруєння чадним газом B Отруєння цианідами C Отруєння парами бензину D Тяжкий опіковий шок E Психоемоційний стрес 155 Через 5 хвилин після внутрішньом’ язової ін’ єкції пеніци ліну хворий втратив свідомість, покрився холодним потом. Об’ єктивно: шкіра бліда. Артеріал ьний тиск – 60/20 мм рт.ст. Пульс малий, м’ який, 126 на хвилину. Який діагноз найбільш вір огідний? A * Анафілактичний шок B Тромбоемболія легеневої артерії C Кардіогенний шок D Пневмоторакс E Колапс 156 Хвора 42 років протягом 10 днів лікувалася самостійно з привод у поверхневого тромбофлебіту. Об'єктивно: загальний стан хворої середньої важкості, відзначається підвищення температури до вечора до 38,4 o С, у к лінічному аналізі крові лейкоцитоз 14,2х10 9 /л. При огляді - в обл асті верхньої третини правої гомілки по ходу варикознорозширеної вени відзначається різко болісний ін фільтрат, з розм'якшенням у центрі. Яке ускладнення виникло в хворій? A * Нагноєння поверхневого тромбофлебіту. B Висхідний тромбофлебіт. C Тромбоз глибоких вен гомілки. D Тромбоз стегнової вени. E Клубово-стегновий тромбоз. 157 У хворий 42 років, що страждає варикозною хворобою, перебіг за хворювання ускладнилося поверхневим тромбофлебітом. За медичною доп омогою хвора не зверталася, лікувалася самостійно протягом 8 днів. Об'єктив но: АТ 120/80 мм.рт.ст., ЧСС вЂ“ 82 у хвилину, лейкоцитоз 8,2х10 9 /л, в області гомі лки визначається щільній болісний інфільтрат, що розповсюджується по ходу великої підшкірно ї вени до верхньої третини стегна. Про яке ускладнення можна припустити? A *Висхідний тромбофлебіт. B Тромбоз стегнової вени. C Тромбоз вен гомілки. D Тромбоз клубово-стегнового сегменту. E Нагноєння поверхневого тромбофлебіту. 158 Хвора К., 29 років, годувала дитину грудьми протягом 3 тижнів. П ісля чого з'явилися ущільнення, біль в області правої молочної залози, гіпертем ія до 38 o С. При огляді виставлен діагноз гострий мастит. Що явилось основним пуск овим механізмом його розвитку? A *Застій молока. B Внутрішньоутробна інфекція C Госпітальна інфекція D Травма молочних залоз E Перехід на штучне вигодовування 159 Хворий К. 35 років надійшов у клініку з явищами хірургічного с епсису, джерелом якого ймовірно був великий карбункул лопаткової області. При обс теженні виявлені вторинні гнійні вогнища в печінці і правій легені. Укажіть фазу хіру ргічного сепсису. A *Септикопіемія B Септицемія C Токсемія D Гнійно-резорбтивна лихоманка E Термінальна 160 Хвора поступила в очне відділення в ургентному порядку із с каргами на біль ока, голови з локалізацією в лобній ділянці, розмитість зору, кольорове с яйво навколо джерела світла, нудоту, блювання. При обстеженні встановлено підвищення вн утрішньоочного тиску. Який діагноз? A * Гострий напад глаукоми B Гострий іридоцикліт C Кератит D Хронічний іридоцикліт E Катаракта 161 Хворий скаржиться на біль, світлобоязнь, відчуття стороннь ого тіла, сльозотечу. В анамнезі вЂ“ травма ока. При огляді: виражена кон’ юнктиваль на ін’ єкція, набряк рогівки. Ваш діагноз? A * Подряпина рогівки B Стороннє тіло рогівки C Хронічний кон’ юнктивіт D Опік рогівки E Кератит 162 До окуліста звернувся хворий із скаргою на погіршення зору правого ока. З анамнезу з’ ясовано, що під час роботи в майстерні, травмував око шма тком металу. Об’ єктивно: рогівка не ушкоджена, глибока передня камера, лінійна рана та крововилив в конюнктиві склери, гіпотонія. Ваш діагноз? A * Проникаюче поранення склери B Контузія C Проникаюче поранення рогівки D Проникаюче корнео-склеральне поранення E Стороннє тіло кон’ юнктиви 163 У 36-річного мужчини, який лікується від виразки вихідного ві дділу шлунку, появились відчуття важкості після прийому їжі, блювота 1 раз в 2-3 дні при йнятою їжею. Схуд на 10 кг. Про яке ускладнення виразкової хвороби треба думати? A *Стеноз воротаря шлунку B Пенетрація виразки в печінку C Ахалазія стравоходу D Дуоденостаз E Хронічна мезентеріальна непрохідність 164 Хвора 58-и років, яка багато років страждає виразковою хвороб ою шлунка, на фоні значного похудіння і періодичної блювоти їжою на протязі 6- ти місяців, виникли судоми і потьмарилась свідомість. Яке ускладнення виразкової хвор оби може привести до подібних симптомів? A * Стеноз B Перфорація C Малігнізація D Кровотеча E Пенетрація 165 Хвора 28 років, поступила зі скаргами на болюче ущільнення у п равій молочній залозі, загальну слабість, підвищення температури до 38,5 o С, втрату апетиту. Два тижні тому виписана з пологового відділення. В центрі ущільнення виз начається розм’ якшення, шкіра над ним набула синюшно-багряного забарвлення, зі соск а виділяється гній. Діагноз? A *Гострий гнійний мастит B Гострий серозний мастит C Гіпертрофія молочних залоз D Дифузна мастопатія E Ліпома молочної залози 166 Хвора, 26-и років, поступила зі скаргами на біль та збільшення лівої молочної залози, головний біль, підвищення температури тіла до 38 o С. Минув місяць, як хвора мала нормальні пологи, виписана на 7-у добу у задовільному стані, н емовля здорове. При огляді: ліва молочна залоза більша за праву, болюча, зі соска виділяється молоко. Діагноз? A *Гострий серозний мастит B Дифузна мастопатія C Ліпома молочної залози D Гіпертрофія молочної залози E Гострий гнійний мастит 167 Хвора, 32-х років, поступила у край важкому стані зі скаргами н а біль, набряк та почорніння шкіри на лівій молочній залозі, загальну слабіс ть, запаморочення, підвищення темпеатури тіла до 39-40 o С, що розвинулася на т ретій тиждень після пологів та після масажу молочної залози з метою зменшити застій молока. Діаг ноз? A *Гострий гангренозний мастит B Гострий гнійний мастит C Бешиха D Гострий серозний мастит E Рак молочної залози 168 Пацієнт, 45-и років, на протязі останніх 5-ти місяців має затрим ку стільця (запори, проноси), виділення з калом слизу з домішками крові, втратив вагу біля 20 кг. Нудоти і блювоти немає. Яке дослідження треба виконати в першу чергу , щоб поставити діагноз? A *Пальцеве дослідження прямої кишки B Фіброколоноскопія C R– скопія шлунково– кишкового тракту D Ірігоскопія E Ретороманоскопія 169 Пацєнт 48-ми років через 1,5 години, при бужуванні стравоходу з п ричини рубцевої стриктури, вічув різку біль в животі. Раніше хворів виразко вою хворобою 12-ти палої кишки. При огляді: живіт різко напружений, болючий; Ps- 110/хв. Болю че ковтання слини. Блідість шкірних прокривів. Який найбільш вірогідний діаг ноз? A *Перфорація абдомінального відділу стр авоходу B Гострий інфакт міокарда C Защемлення діафрагмальної грижі D Перфорація виразки 12-ти палої кишки E Тромбоз мезентеріальних судин 170 У хворого, 36 років, з’ явився ниючий біль у правій здухвинній ділянці, який до вечора посилився і став дуже інтенсивним. З’ явились часті позиви на сечовиділення, температура піднялась до 37,6 o С, було однораз ове блювання. Раніше подібного болю не було. Язик обкладений білим нальотом, підсихає. Живіт в пр авій здухвинній ділянці напружений, різко болючий. Симптом Щоткіна-Блюмберга справ а різко позитивний. Позитивні симптоми Ровзінга, Сітковського. Симптом Пастер нацького від’ ємний. В сечі змін немає. Лейкоцитоз в крові 16х10 9 /л. Який Ва ш діагноз? A *Гострий аппендицит B Правобічна ниркова коліка C Перфоративна виразка шлунка D Гостра кишкова непрохідність E Гострий холецистит 171 Хворий протягом 10 років страждав виразковою хворобою шлунк а, під час чергового загострення поступив в стаціонар. За останній час схуд. Апе тит знизився . При обстеженні в епігастрії пальпується різко болючий утвір. А налізи крові та сечі без особливостей. При рентгенологічному дослідженні виявлен о по малій кривизні нішу діаметром 2 см. Стінка шлунка ригідна, складки слизової обол онки набряклі. При пальпації ця ділянка різко болюча. Який вірогідний діагноз ? A *Рак шлунка B Хвороба Менетріє C Атрофічний гастрит D Хронічний панкреатит E Виразкова хвороба шлунка 172 Хворий 48 років підчас роботи на будівництві поранив варико зно змінену підшкірну вену на гомілці, що супроводжувалось інтенсивною венозною кров отечею. Вкажіть оптимальний варіант першої долікарської допомоги: A *Давляча повязка та еластичне бинтуванн я кінцівки B Накладаня джгута Есмарха вище місця тра вми C Накладання джгута Есмарха нижче місця травми D Притиснення стегнової артерії в типово му місці E Максимальне згинання кінцівки в колінн ому суглобі 173 Жінка, 42 років, госпіталізована з скаргами на інтенсивний пр иступоподібний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статев і губи, часте сечовипускання, нудоту. Болі з’ явились раптово. Об’ єктивно: живіт м’ який , помірно болючий в правому підребер’ ї. С-м Пастернацького позитивний справа. Загальн ий аналіз сечі: питома вага-1016, білок-сліди, лейкоцити- 6-8 в полі зору, еритроцити 12-16 в по лі зору, свіжі. Який діагноз? A * Правобічна ниркова колька. B Гострий правобічний пієлонефрит. C Гострий правобічний аднексит. D Гострий холецистит. E Гострий аппендицит. 174 Першовагітна, 22 років, поступила зі скаргами на біль голови, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38 o С, . Об’ єк тивно: t тіла 37,8 o C, АТ 120/80 мм.рт.ст., Ps 82-84 уд/хв, симптом Пастернацького позитивний з обох сторін. Ма тка відповідає 28 тижням вагітності, в норматонусі. Серцебиття плода чітке, р итмічне, 140 уд/хв. Загальний аналіз крові: лейкоцитоз 12,0х10 9 /л, нейтрофільний зсув лейкоцитарної формули вліво. Загальний аналіз сечі: питома вага 1013, білок 0,033 г/л, лейкоцити до 30 в полі зору, еритоцити 1-2 в полі зору, бактерії+++. В анамнезі хронічний пієл онефрит. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз. A *Хронічний пієлонефрит в стадії загостр ення B Гестаційний пієлонефрит C Сечо-кам’ яна хвороба D Гострий гломерулонефрит E Хронічний гломерулонефрит в стадії заг острення 175 Пацієнт доставлений бригадою швидкої медичної допомоги з місця події до лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті ши йні вени, дихання прослуховується з обох боків, ЧСС - 120/хв, АТ = 60/40 mmHg, АТ підтримуєт ься інфузією адреноміметичних засобів. При огляді - колота рана по лівом у краю грудини без ознак зовнішньої кровотечі. У хворого найбільш імовірно має місц е: A *Тампонада серця B Напружений пневмоторакс C Внутрішньоплевральна кровотеча D Крупновогнищевий забій міокарда E Больовий шок 176 Хворий, 30 років, поступив до клініки зі скаргами на задишку, г арячку, болі за грудиною, які посилюються при закиданні голови назад. 3 дні назад хвор ому проведена екстракція сьомого зуба нижньої щелепи справа і розкрита флегмона дна порожнини рота. Незважаючи на це, стан хворого прогресивно погіршувався. Пр и рентгенологічному обстеженні в клініці виявлено розширення тіні середостін ня й зниження прозорості його відділів. Яке захворювання розвинулося в даного хворого ? A *Гострий гнійний медіастиніт B Ексудативний перикардит C Інфекційний ендокардит D Заглотковий абсцес E Гнійний тиреоїдит 177 Хвора скаржиться на біль розпираючого характеру в ділянці лівої гомілки, її набряк. Захворіла раптово два дні тому. При огляді ліва гомілка тов ща від протилежної на 3,5 см за рахунок м’ якого набряку, шкірні покриви ціанотичні, теп лі на дотик. Симптоми Хоманса та Ловенберга позитивні. Діагноз? A * Тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінц івки; B Гострий підшкірний тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки C Лівобічний синдром Педжетта-Шреттера; D Лівобічний синдром Леріша; E Лівобічний ілеофеморальний венозний тр омбоз 178 Хворий на 4 добу після операції з приводу пухлини ректосигм оїдного кута відчув раптовий біль та набряк лівої нижньої кінцівки. При огляді ліва нижн я кінцівка на всьому протязі потовщена за рахунок ригідного набряку (різниця діаметрів на стегні +4-5 см, на гомілці +5-6 см), шкірні покриви ціанотичні, гарячі на дотик. Симптоми Хо манса та Ловенберга позитивні. Діагноз? A * Лівобічний ілеофеморальний венозний т ромбоз; B Гострий підшкірний тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки C Тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки D Лівобічний синдром Педжетта-Шреттера E Лівобічний синдром Леріша 179 Хворий 31 року, скаржиться на болючий тяж на внутрішній повер хні правого стегна. Хворіє протягом трьох діб, пов’ язує його появу із фізичним навантаженням і варикозним розширенням вен, яким страждає 8 років. При огляді на обох ниж ніх кінцівках варикозно розширені вени, в верхній третині правого стегна по ходу ва рикозно розширеної великої підшкірної вени пальпується болючий інфільтрат, над яким в изначається гіперемія шкіри. Діагноз? A * Гострий підшкірний висхідний тромбофл ебіт; B Тромбоз глибоких вен правої нижньої кін цівки; C Правобічний синдром Педжетта-Шреттера; D Емболія правої стегнової артерії; E Правобічний ілеофеморальний венозний т ромбоз 180 Хвора В.,21 року, скаржиться на набряк правої молочної залози, підвищення температури тіла до 40 o С. Захворювання почалось 2 доби том у з остуди. Залоза збільшена в розмірах, болюча. В верхньо- зовнішньому квадранті її пальп ується затвердіння без чіткої межі,шкіра над ним гіперемована.В аналізах крові Л-12,0х10 9 / л, РОЕ-18 мм / год. Ваш диагноз? A *Серозний мастит B Гострий застій молока C Пухлина молочної залози D Ретромаммарний абсцесс E Гангренозний мастит 181 Хвора Р.,19 років,поступила до клініки в важ-кому стані.Темпер атура тіла 40-41 o С, Р-120-130 / хв. Ліва молочна залоза збільшена,шкіра її пастозна гіперемо вана з пухирями, наповненними геморрагічним вмістом з ділянкам и некрозу.В аналізах крові висо-кий лейкоцитоз зі зміщенням формули вліво, в сечі біло к. Хворіє 10 діб. Ваш діагноз? A *Гангренозний мастит B Ретромаммарний абсцес C Серозний мастит D Інфільтративний мастит E Гнійний мастит 182 Хвора К.,23 років,кормяча мати,першородка. Посту-пила в клінік у зі скаргами на набряк та збільшення лівої молочної залози,слабкість, розбитість та знач-ну біль в залозі. Хворіе 7 діб.При пальпаціі різко бо-лючий інфільтрат у наружному кв адранті залози, шкіра над ним гіперемована, в центрі флюктуація. Ваш діагноз? A *Гнійний поверхневий мастит B Гострий застій молока C Серозний мастит D Інфільтративний мастит E Гангренозний мастит 183 Якій локалізації стороннього тіла дихальних шляхів прита манні такі ознаки: скорочення перкуторного звуку, ослаблене дихання справа, ретгенологі чно - ателектаз легені з правої сторони? A *Стороннє тіло правого бронха B Стороннє тіло глотки C Стороннє тіло трахеї D Стороннє тіло гортані E Стороннє тіло лівого бронха 184 Хлопчик 5 років їв кавун і раптом закашлявся, зблід, став зади хатись. Розгублені батьки почали трусити дитину, стукати по спині, після чого задишка пройшла, але ввечері з’ явився кашель, а на другий ранок підвищилась температур а до 37,8 0 С. Дільничний лікар-педіатр виявив симптом „хлопання” під час дихання і н егайно направив дитину в ЛОР-клініку. Який діагноз? A *Стороннє тіло трахеї B Стороннє тіло глотки C Стороннє тіло гортані D Стороннє тіло бронхів E Гострий стенозуючий ларинготрахеїт 185 Під час профілактичного огляду у юнака 17 років, який скарг н е пред’ являв, при фарингоскопії були виявлені зміни піднебінних мигдаликі в. Вони були атрофічні, зпаяні з передніми дужками. При натисненні шпателем на передні дужк и з крипт мигдаликів виділявся гнійний детрит та казеозні пробки. Края піднебін них дужок були валикоподібно стовщені, гіперемійовані. Який діагноз? A *Хронічний компенсований тонзиліт B Хронічний декомпенсований тонзиліт C Хронічний фарингіт D Фарингомікоз E Хронічний періодонтит 186 Хворий 32 років, доставлений у стаціонар,у тяжкому стані із с каргами на різкий розпи-раючий біль за грудиною, з ірадіацією у спину. Шкіра та слизові бліді, t – 38,8 0 С. Відмічається підшкірна емфізема м'яких тканин шиї, одутлов атість обличчя. Напередодні їв рибу. При рентгенографії знайдено розшире нна тіні межистіння. Який найбільш ймовірний діагноз? A *Медіастиніт. B Інфаркт міокарду. C Абсцес легені. D Пневмоторакс. E Пневмонія. 187 Хворий 45 років, доставлений у клініку у тяжкому стані. До гос піталізації хворів на протязі 3-х тижнів пневмонією. Об ’ єктивно: ш кіра та слизові темно-землистого кольору, t 38 0 С, задишка у спокої, дихання зліва різко осла блено. Відмічається кашель з рясним харкотанням. Рентгенологічно - затемнення лівого гемітора кса. Який діагноз наймовір- ний ? A *Емпієма плеври. B Бронхіт. C Пухлина легені D Пневмонія. E Пневмоторакс. 188 Хворий К., 19 років доставлений з діагнозом “Травма груді” із скаргами на неможливість вдоху та видиху. Хворий блідий. АТ 90/50 мм.рт.ст. Аускультативно - зліва дихання не вислуховується. Рентгенологічно: органи середостіння змі щені вправо, ателектаз лівої легені. Ваш діагноз? A *Напружений пневмоторакс. B Перелом ребер. C Забиття грудної клітки. D Забиття серця. E Гемоторакс. 189 Хворій, що має ІІ групу крові помилково перелили кров ІІІ гр упи Якими можливими ускладненнями це загрожує? A *Гемотрансфузійний шок. B Тромбоемболія C Пневмонія. D Гострий міокардит. E Гостра серцево-судинна недостатність. 190 У хворого С., 42 років, що знаходиться в стаціонарі з приводу го строго калькульозного холецистіту на 6-у добу після початку консервативної терапі ї з'явилися жовтяниця. З лабораторних даних звертає на себе увага рівень загальног о білірубіну кроⳠ— 80 мкмоль/л; прямий білірубін — 68 мкмоль/л, непрямий — 12 мкмол ь/л. Кал знебарвлений, сеча темна. Який вид жовтяниці розвився у хво рого? A *Механічна B Гемолітична C Інфекційна D Змішана E Токсична 191 В хірургічному стаціонарі у хворого 52 років, за годину до пл анової операції різко підвищився артеріальний тиск, з'явилась тахікардія, тремор рук. Хворий розгублений, тривожний, пригнічений, переживає страхи, песимістично оці нює свою перспективу, відмовляється від операції. Якою повинна бути тактика ліка ря-хірурга? A *Розпочинати операцію після корекції АТ та седативної терапії B Ізолювати хворого C Прогнозувати психологічний стан хворого D Організувати нагляд за хворим силами ме дичного песоналу та консультації психіатра E Організувати нагляд за хворим силами рі дних 192 Хворий 34 років, хворіє цукровим діабетом середньої важкост і. На лівій половині обличчя - карбункул. Які важкі ускладнення можуть виникнути у хворо го? A *Тромбоз кавернозного синуса B Лімфангоїт C Ендартеріїт D Тромбофлебіт E Тромбемболія 193 Хвора 45 років скаржиться на тупий біль у лівому боці, наявніс ть субфебрильної температури, прискорене болісне сечовипускання малими по рціями. Хворіє 3 роки. Довгий час страждає на цистит з частими загостреннями. В ан амнезі: туберкульоз легенів. В сечі: мікрогематурія, лейкоцитурія. Який найбіль ш ймовірний попередній діагноз? A *Туберкульоз нирки B Сечокам’ яна хвороба C Довготривалий пієлонефрит D Пухлина нирки E Хронічний цистит 194 Під час огляду трупа людини, яка померла від повішення, вияв лено: трупні плями при натискуванні зникають, відновлюються через 50 сек, трупне за клякання помірно виражене тільки в жувальних м'язах, в м'язах шії і пальців кіс ті, температура тіла 31 0 С. Час настання смерті? A *6-7 год B 1-2 год C 16-24 год D 8-10 год E 10-18 год 195 У хворого 45 років з гострим абсцесом лівої легені при кашлі р аптово виникли сильні болі в грудній клітці, задуха, посилилась тахікардія. При рентге нологічному контролі зліва виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральн ій порожнині з горизонтальним рівнем рідини. Який механізм виникнення да ного ускладнення? A *Прорив гнійника в плевральну порожнину B Розрив булли лівої легені C Перехід запалення на вісцеральну плевру D Ателектаз лівої легені E Гостра серцево- легенева недостатність 196 Ребенок 10 лет поступил в стационар по поводу закрытой череп но-мозговой травмы с подозрением на отек мозга. Состояние тяжелое. Мальчик без с ознания, одышка, тахикардия, артериальная гипертензия. Мышечный тонус повы шен, отмечается нистагм, нарушены зрачковые и глазодвигательные реакции. Обязател ьным компонентом интенсивного лечения является дегидратация. Какой диурет ик является адекватным в данном случае? A *Фуросемид B Маннитол C Дихлотиазид D Спиронолактон E Модуретик 197 Хворий віком 81 року скаржиться на постійне виділення сечі к раплями, відчуття розпирання внизу живота. При огляді над лобком шароподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобко вий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого? A *парадоксальна ішурія B неутримання сечі C дизурія D енурез E полакіурія 198 У новорожденного заподозрена врожденная диафрагмальная грыжа (асфиктическое ущемление). Что необходимо предпринять для подтверждения д иагноза? A *Обзорная рентгенография грудной полос ти,. B Обзорная рентгенография брюшной полост и C Ирригография D Пневмоирригоскопия E Фиброэзофагогастродуоденоскопия 199 Хворий, 42 років, внаслідок ДТП отримав політравму: закриті пе реломи правої плечової кістки та костей лівого передпліччя із зміщенням відламкі в, закрита тупа травма живота. Доставлений до приймального відділення через 30 хвилин післ я травми. Шкіряні покрови бліді. Артеріальний тиск 90/20 мм рт. ст. в місцях переломів дефо рмація, біль. Живіт напружений, при пальпації різкий біль, позитивний симптом Щ ьоткіна-Блюмберга. Яка тактіка лікування? A *Термінова діагностична лапаротомія B Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску C Накладення іммобілізації на переломи, знеболення D Блокади переломів місцевим анестетіком E Додаткове обстеження з метою визначенн я точного діагнозу 200 Хлопець у віці 20 років звернувся до лікарні зі скаргою на біл ь, який виникає в н/3 стегнової кістки під час навантаження і без такого. Травму не визнає. Клінічно:шкіра звичайного кольору, пастозність і біль при глибокій пальпа ції, зменшення рухів у колінному суглобі. На рентгенограммі дистального метаепі фізу стегна зона деструкції та спікули. В аналізах крові: незрілі форми клітин, ознаки запа лення відсутні. A *Остеогенна саркома. B Гіперпаратіреоідна дистрофія. C Хронічний остеомієліт D Мієломна хвороба E Мармурова хвороба. 201 У чоловіка 56 років на 5– й тиждень після перенесеного інфарк ту міокарду виник гострий біль в ділянці серця, виражена задишка. Об’ єктивно: стан хв орого вкрай важкий, виражений ціаноз обличчя, набухання і пульсація шийних вен , пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній арте𳿠– ритмічний, 130 / хв., АТ 60/20 мм.рт.ст. При аускультації серця – тони різко ослаблені, при перкусі ї – розширення меж серця в обидві сторони. Яка тактика лікування даного хворого? A *Пункція перікарду і негайна торакотомі я. B Інгаляція кисню C Пункція плевральної порожнини зліва D Консервативне лікування, інфузія адрен о– міметиків E Дренування плевральної порожнини 202 Хворий, 48 років, скаржиться на біль при ковтанні та утруднене проходження твердої їжі на протязі останніх двох місяців. Хворий перейшов на рідку та напіврідку їжу, за останню неділю с трудом проходить напіврідка їжа. Загальний стан хв орого задовільний, зниженого харчування, апетит збережений, є острах вживання їжі. Ваш попередній діагноз? A * Рак стравоходу B Стриктура стравоходу C Стороннє тіло стравоходу D Варикозне розширення вен стравоходу E Ахалазія стравоходу 203 Хворий Д., 49 років, звернувся до лікаря зі скаргами на утрудне не ковтання іжі, осиплість голосу, схуднення. Вказані симптоми турбують хворого протя гом останніх 3 місяців, поступово прогресують. При огляді: хворий виснажений, наявн і збільшені надключичні лімфовузли. Під час езофагоскопії патології стравоходу не виявлено. Яке з перелічених досліджень є найдоцільнішим в даному випадку? A *Комп’ ютерна томографія органів грудн ої порожнини, середостіння. B Рентгенографія легень C Поліпозиційна рентгеноскопія стравоходу D Радіоізотопне дослідження органів груд ної порожнини, середостіння E Ультразвукове дослідження органів сере достіння 204 Під час операції з приводу аутоімунного тиреоїдиту в поєдн анні з багатовузловим зобом виповнено видалення правої долі та субтотальна резекція л івої долі. Що необхідно назначити хворому з метою профілактики післяопераційного гіпотиреозу ? A * L-тироксин B Мерказоліл C Йодомарин D Препарати літія E Інсулін 205 Лікар швидкої допомоги під час надання медичної допомоги о собі, витягнутої із зашморга родичами, відзначив: відсутність пульсу на сонних артеріях , свідомості, самостійного дихання, корнеальних рефлексів та наявність трупних плям н а спині і задній поверхні кінцівок. За якими ознаками можна констатувати настання см ерті? A * Наявність трупних плям B Відсутність самостійного дихання C Відсутність корнеальних рефлексів D Відсутність пульсу E Відсутність свідомості 206 Пациент П., 26 лет, обратился к врачу по поводу боли в горле, пов ышения температуры до 38.2 o С. Неделю назад заболел ангиной, врачеб ные назначения выполнял недобросовестно. При осмотре у больного вынужденное полож ение головы, тризм жевательной мускулатуры. Левая перитонзиллярная область резко гиперемирована, выпячена. Каков Ваш предварительный диагноз? A *Левосторонний перитонзиллярный абсцес с. B Менингит. C Флегмонозная ангина. D Дифтерия глотки. E Опухоль миндалины. 207 Бoльной 77-ми лет жалуется на невозможность помочиться, распи рающие боли над лобком. Заболел остро 12 часов назад. Над лобком пальпируется наполненный мочевой пузырь. Ректально простата увеличена, плотно-эластичная, с четкими контурами, без узлов. Междолевая бороздка выражена. При ультрасонографии – объем простаты 120 см 3 , она вдается в полость мочевого пузыря, пар енхима однородная. Простатоспецифический антиген – 5 нг/мл. Какое наиболее ве роятное заболевание вызвало острую задержку мочи у этого пациента? A *Гиперплазия простаты. B Рак простаты. C Склероз простаты. D Туберкулез простаты. E Острый простатит. 208 Хворий 65 років тиждень тому переніс гострий інфаркт міокар да, загальний стан погіршився, турбує задишка у спокої, виражена слабкість. Об' єктивно: набряки нижніх кінцівок, асцит. Границі серця розширені, парадоксальна пер икардіальна пульсація на 2 см латеральніше від верхівкового поштовху ліворуч. Який на йбільш ймовірний діагноз? A * Гостра аневризма серця B Повторний інфаркт міокарда C Гострий перикардит D Кардіосклеротична аневризма серця E Тромбоемболія легеневої артерії. 209 Постраждалий доставлений в травматологічний пункт з відк ритим переломом кісток гомілки. При огляді констатується наявність кровотечі: з ра н пульсуючим фонтаном витікає кров. Які лікувальні дії слід виконати на цьому ета пі медичної допомоги? A * Накласти джгут на стегно проксимальніш е джерела кровотечі, та транспортувати хворого в операційну B Накласти іммобілізацію, та транспортув ати хворого в операційну C Накласти джгут на стегно дистальніше джерела крово течі, та транспортувати хворого в операційну D Зупинити кровотечу давлючою пов’ язкою та транспортують хворого в операційну E Транспортувати хворого в операційну 210 Хворий, 21 р звернувся до лікаря зі скаргами на болі в н/з стегн ової кістки під час навантаження і без такого. Два роки тому лікувався в травма тологічному відділенні з приводу відкритого перелому н/з стегнової кістки. Перелом з ростався повільно з нагоєнням. Клінічно-набряклість н/з стегна, місцева темпера тура. На рентгенограмі ознаки деструкції та секвестри. Діагноз. A *Хронічний посттравматичний остеомієлі т B Остогенна саркома C Туберкульоз стегнової кістки D Гематогенний остеомієліт E Мієломна хвороба 211 До відділення травматології поступив хлопчик двох років з і скаргами на біль та деформацію правого стегна. На рентгенограмі має місце пере лом стегна зі зміщенням по довжині. Який метод лікування показаний даному пацієнту? A Скелетне витяжіння за Шеде B Закрита репозиція C Інтрамедулярний остеосинтез D Накладання апарата Ілізарова E Наокісний остеосинтез 2 12 Хворий 47-ми років скаржиться на інтенсивний біль у правій пі дреберній ділянці з іррадіацією в праву надключичну ділянку. Шкіра і склери ікт еричні. При пальпації напруження і болісність у правому підребер'ї. Температура т іла - 38,8 o C, лихоманка. У крові: лейкоцитоз 11,2*10 9 /л, білірубін загальний 112 мкмоль/л (прямий - 86 мкмоль/л, непрямий - 26 мкмоль/л). Яка патологія найбільш ім овірна? A Холангіт B Гострий панкреатит C Гострий апендицит D Пухлина підшлункової залози E Проривна дуоденальна виразка 213 У дівчинки 4-х років протягом чотирьох діб спостерігається підвищення температури тіла до 38,5 o C. Дитина відмовляється від їжі. Останні дв і доби погіршилось дихання носом і ротом. При мезофарингоскопії спостерігається гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, а також гіперемія і випинання задньої стінки ро тоглотки, що суттєво звужує просвіт ротоглотки. Яке ускладнення ангіни виникло? A Заглотковий абсцес B Паратонзилярний абсцес C Парафарингеальний абсцес D Флегмона дна порожнини рота E Стеноз гортані 214 Хворий 27-ми років отримав колоту травму нижче пупартової зв' язки, що супроводжувалась інтенсивною артеріальною кровотечею. На йкращим методом тимчасової зупинки кровотечі у хворого буде: A Стискаюча пов'язка B Накладання джгута Есмарха C Максимальне згинання кінцівки D Спроба перетиснути судину затискачем E Зашивання рани 215 Хворому 49-ти років, який готується до операції з приводу раку шлунку, проводиться передопераційна інфузійна терапія. В праву ліктьову вену в ведено до 3,0 л рідини. На наступну добу він відчув тягнучий біль у ділянці правого пл еча. Об'єктивно: на внутрішній поверхні плеча відмічається повздовжня смуга гіперемії, н абряклість шкіри, болючий тяж. Яке ускладнення розвинулося у хворого? A Гострий тромбофлебіт B Прокол вени та набряк паравенозної кліт ковини C Некроз паравенозної клітковини D Гострий лімфангоїт E Флегмона паравенозної клітковини 216 Хвора 23-х років госпіталізована у хірургічну клініку в урге нтному порядку із симптомами гострої кишкової непрохідності. З анамнезу відомо, що 2 роки тому вона оперована з приводу гострого деструктивного апендициту. Протягом цих двох років її неодноразово непокоїли здуття живота та болі. Який з перерахованих нижче етіологічних факторів призвів до виникнення кишкової непрохідності у хворої? A Спайки у черевній порожнині B Дивертикул клубової кишки C Доліхосигма D Порушення харчового режиму E Глистяна інвазія 217 Хворий 48-ми років скаржиться на біль у нижніх кінцівках, особ ливо при ходінні, переміжну кульгавість, відчуття заніміння в пальцях ступнів, похолод ання кінцівок, неспроможність пройти більше 100 м. Спить з опущеною ногою. Пацієнт палить з 16-т и років, зловживає алкоголем, страждає на ІХС. Ліва нижня кінцівка холодніша з а праву, виявляється сухість шкіри кінцівок, пульсація на артеріях ступнів не визначаєт ься, на стегнових артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A Облітеруючий ендартеріїт B Діабетична ангіопатія C Синдром Леріша D Хвороба Рейно E Глибинний тромбофлебіт 218 Хвора 36-ти років скаржиться на швидку стомлюваність, сонлив ість, сухість шкіри, випадання волосся, набряк обличчя. Місяць тому оперувалася з приводу тиреотоксикозу. Функція якої залози порушена у хворої? A Щитоподібної (гіпотиреоз), внаслідок пор ушень техніки операції B Гіпофізу, внаслідок пухлини C Надниркових (гіпернефрома) D Паращитоподібних, внаслідок видалення під час операції E Яєчника, внаслідок пухлини 219 При перев'язці в'ялогранулюючої рани виявлено ураження її с иньогнійною паличкою. Який засіб найкраще використати для санації даної рани? A Розчин борної кислоти B Біогенні стимулятори C Сульфаніламіди D Саліцилова кислота E Антибіотики 220 При визначенні груп крові виявилась позитивною реакція із огемаглютинації із стандартними сироватками А (ІІ) і В (ІІІ) груп і негативною - із 0 (І) і АВ (ІV) груп. Про що свідчить даний результат? A Непридатність стандартних сироваток B Перша група крові C Друга група крові D Третя група крові E Четверта група крові 221 Хворий 46-ти років скаржиться на сильний біль у животі нелока лізованого характеру, біль у правому надпліччі, багаторазове блювання, почервоніння с ечі. Початок захворювання пов'язує із вживанням алкоголю. Об'єктивно: обличчя гіперем оване, АТ- 70/40 мм рт.ст. При рентгенографії живота - патологічних тіней не виявлено . Амілаза крові - 54 мг/год/л. Протромбін - 46%. Який попередній діагноз? A Гострий панкреатит B Гострий інфаркт міокарда C Перфоративна виразка шлунка D Тромбоз мезентеріальних судин E Розшаровуюча аневризма черевного відді лу аорти 222 Хвора 65-ти років поступила зі скаргами на присутність масив ної макрогематурії з відходженням безформенних згортків крові, частий болючий сечопуск. Відзначає також помірне cхуднення впродовж 3-4 місяців. Макрогематурія, яка не супроводжується болями та дизурією, вперше з'явилась 3 місяці тому без видими х причин, та через декілька днів кровотеча самостійно припинилась. Який найб ільш імовірний діагноз? A Пухлина сечового міхура B Сечокам'яна хвороба C Пухлина нирки D Хронічний цистит E Гострий цистит 223 Хворий 43-х років впродовж останніх 6-ти місяців відмічає важк ість в епігастральній ділянці. Не обстежувався. Напередодні ввечері зловживав го рілкою. Ранком було блювання, а після фізичного навантаження через 30 хвилин зап аморочення і гематемезіс великою кількістю. Про яку патологію слід думати в першу че ргу? A Синдром Мелорі-Вейса B Хвороба Менетріє C Виразка шлунка D Перфоративна виразка E Синдром Золлінгера-Еллісона 224 Хвора 54-х років скаржиться на сильний свербіж, печіння та різ ь у очах, почервоніння шкіри у ділянці зовнішніх куточків очної щілини. Об'єктивно : шкіра біля зовнішніх куточків очної щілини мацерована, екзематозно змінена, наявні пооди нокі мокнучі тріщини. Кон'юнктива повік гіперемована, розпушена. Виділення незна чні у вигляді тягучого слизу. Який найбільш імовірний діагноз? A Хронічний кон'юнктивіт B Гострий кон'юнктивіт C Ячмінь D Блефарит E Алергічний дерматит повік 225 Хворий 56-ти років доставлений до приймального відділення з відмороженнями обох ступень. Що необхідно зробити потерпілому? A Накласти пов'язку, ввести судиннорозшир юючі препарати B Призначити серцеві препарати C Помістити ноги в гарячу воду D Розтерти снігом ступні E Накласти спиртовий компрес 226 Хворий 28-ми років отримав глибоку різану рану правого стегн а. У приймальному відділенні черговий хірург виконав первинну хірургічну о бробку рани з накладанням первинного шва. Через 4 доби в ділянці рани з'явились біль, по червоніння шкіри, набряк, гнійні виділення із щілини рани, підвищення температури ті ла до 39 o C. Про яке ускладнення рани можна думати і що потрібно зробити? A Нагноєння рани, потрібно зняти шви і дрен увати рану B Інфільтрат, накласти зігріваючий компр ес C Бешиха, призначити антибіотики D Правець, активно-пасивна імунізація про ти правцю E Лімфангоїт, накласти зігріваючий компр ес 227 Потерпілий 29-ти років з вогнепальним пораненням терміново доставлений у стаціонар без свідомості. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, ціанотич ні, дихання справа різко ослаблене, в нижніх відділах не вислуховується, на рівні 6 ре бра по передній пахвовій лінії раньовий отвір з помірною кровотечею та проходження м повітря на вдосі. Рентгенологічно: куля в плевральній порожнині. Яка лікувал ьна тактика? A Термінова торакотомія B Торакоскопія з видаленням кулі C Переведення клапаного пневмотораксу у відкритий D Дренування плевральної порожнини E Туга пов'язка на рану 228 Хворий 39-ти років скаржиться на головний біль, утруднення но сового дихання, гнійні виділення з носа протягом 2 тижнів. Місяць назад пломбував в ерхній премоляр праворуч. Рентгенологічно визначається інтенсивне затінення право ї гайморової пазухи. При діагностичній пункції її отримана велика кількість густо го крихтоподібного гною з неприємним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? A Хронічний гнійний одонтогенний гаймори т B Гострий гнійний гайморит C Хронічний гнійний гайморит D Хронічний атрофічний гайморит E Пухлина гайморової пазухи 229 У хлопчика 6-ти років у анамнезі: повторні пневмонії, часті го стрі респіраторно-вірусні захворювання. Об'єктивно: задишка при фізичному навантажен ні, незначна втомлюваність. Систолічний шум з епіцентром у ІV міжребер'ї зліва. Ліва відносна тупість по середньоключичній лінії. Згідно з даних інструментальн их методів дослідження (електрокардіографія, ехокардіографія) був встановлений д іагноз: дефект міжшлуночкової перегородки, стадія субкомпенсації. Який о сновний метод лікування? A Оперативне лікування B Фітотерапія C Лікування не потребує D Консервативне лікування E Призначити індометацин 230 Хворий 66-ти років доставлений до лікарні із загальним охоло дженням тіла. Об'єктивно: хворий блідий, дихання поверхневе. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 60/хв. Під ча с пальпації живота та грудей - патологічних знаків не виявлено. Темпера тура тіла 34,8 o C. Запах алкоголю з рота. Які рекомендації при наданні допомоги? A Тепла ванна + в/в введення теплих розчині в B Зігрівання тіла грілками C Форсований діурез D Розтирання снігом і алкоголем E Протишокова терапія 231 Хворий 27-ми років, тракторист. Чотири дні тому відчув біль у л івій аксилярній ділянці, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38 o C. По медичну допомогу не звертався до появи болючого затвердіння в зазначеній діля нці. Об'єктивно: в лівій пахвовій ділянці різко болюче конусоподібне утворення ро зміром 3x2,5 см, з деструкцією на гострій верхівці в центрі, виділяється гній, гіперемія ш кіри навколо. Який найбільш імовірний діагноз? A Гідраденіт B Карбункул C Фурункул D Лімфаденіт E Абсцес 232 Хворий 40-ка років доставлений у тяжкому стані зі скаргами на ядуху, кашель із відходженням гнійного харкотиння, підвищення температури до 39,5 o C. Хворіє протягом 3-х тижнів. Дільничий терапевт 2 тижні тому встанови в діагноз гострої правобічної пневмонії. Погіршення стану останні 3 доби - зро стали задуха, слабкість, відсутність апетиту. За даними рентгенографії органів гру дної клітки: округла тінь в нижній долі правої легені з горизонтальним рівнем, правий синус ч ітко не візуалізується. Який найбільш імовірний діагноз? A Абсцес правої легені B Гостра плевропневмонія C Емпієма плеври справа D Ателектаз правої легені E Ексудативний плеврит

Приложенные файлы

  • rtf 5664415
    Размер файла: 699 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий