Питання


Питання, які виносяться на залік
Iсторiя виникнення бiрж. Бiржi України.
Функцiї бiрж.
Види бiрж.
Форми органiзацiї бiрж.
Органи управлiння бiржою.
Роль брокерських компанiй в бiржовiй дiяльностi.
Джерела доходiв бiржi.
Iнформацiне забезпечення бiржi. Iнформацiйне табло.
Товарна бiржа, її види.
Функцiї товарних бiрж.
Членство на товарнiй бiржi (види та статус).
Мiсце на бiржi. Як стати членом бiржi.
Бiржовий товар на товарнiй бiржi. Бiржовий стандарт.
Види угод на товарнiй бiржi.
Послiдовнiсть укладання та виконання угод.
Технiка проведення бiржових торгiв на товарнiй бiржi.
Учасники бiржового торгу на товарнiй бiржi.
Фондова бiржа, її функцiї.
Державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi.
Види фондових цiнностей.
Види акцiй.
Види облiгацiй.
Казначейське зобов`язання.
Ощадний сертифiкат.
Векселi.
Iнвестицiйний сертифiкат.
Види бiржових фондових цінностей - деривативи.
Чинники органiзацiї фондових бiрж.
Види членства на фондовiй бiржi.
Форми проведення торгiв на фондовiй бiржi: види аукцiонiв.
Спеціаліст та помічники спеціаліста на фондовiй бiржi та їх функцiї.
Брокер на фондовiй бiржi та його функцiї.
Поняття "агентський ринок" та "дiлерський ринок".
Органiзацiя бiржового процесу на фондовiй бiржi.
Види вказiвок на укладання угод.
Процедура лiстингу.
Котировка цiнних паперiв.
Види операцiй на фондовiй бiржi.
Послiдовнiсть уладання угод через маклера на фондовiй бiржi.
Прiоритети виконання замовлень.
Бiржовi бюлетенi.
Біржові індекси.
Валютна бiржа.
Функцiї валютної бiржi та форми органiзацiї.
Валюта як товар.
Види валют.
Валютнi ринки.
Валютнi курси.
Валютнi блоки.
Види угод на валютнiй бiржi.
Бiржовий клiрiнг.
Клiрiнг ринку цiнних паперiв.
Види ризикiв (бiржових).
Переваги фючерсних та форварних контрактiв.
Фючерсний контракт. Одиниця контракту.
Котирування цiн по фючерсним контрактам.
Вартiсть контракту.
Мiнiмальне коливання цiни контракту (tiс).
Пiдрахунок прибуткiв та збиткiв по фючерсному контракту.
Поняття "леверiдж" (Leverage) у фючерснiй торгiвлi.
Тривалiсть фючерсного контрату.
Способи лiквiдацiї (врегулювання) фючерсних контрактiв.
Поставка реального товару по фючерсному контракту.
Зворотня угода оffsеt.
Поняття "нотiс" у фючерснiй торгiвлi.
Учасники фючерсних операцiй.
Хеджери.
Бiржовi спекулянти.
Облiк процедури поставки по фючерсному контракту.
Поняття "маржа" (margin) у фючерснiй торгiвлi.
" Початкова маржа".
" Варiацiйна маржа".
" Пiдтримуюча маржа".
Хеджування на фючерснiй бiржi.
Коротке хеджування.
Довге хеджування.
Спекулятивнi операцiї на фючерсних ринках.
Операцiї спреда на фючерсному ринку.
Використання оцiонiв для хеджування на фючерсному ринку.
Клiрiнг ринку фючерсних контрактiв.
Розрахункова палата фючерсної бiржi, її структура.
Фiнансова цiлiснiсть розрахункової палати.
Розвиток системи електронної бiржової торгiвлi (Глобекс, ЕКСЕЗ, "Проект А").

Приложенные файлы

  • docx 496542
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий