VІ. Орієнтовні питання до вступного екзамену
Особливості розвитку головного мозку в онтогенезі людини. Будова та функція доль головного мозку.
Вивчення вікових особливостей вищої нервової діяльності людини має велике значення. Це вивчення дає матеріал для розуміння закономірностей онтогенезу вищої нервової діяльності, освітлює шляхи виникнення і формування другої сигнальної системи; воно потрібне і для педагогіки. Знання основних законів індивідуального вікового розвитку вищої нервової діяльності людини є необхідною умовою успішного виховання і навчання дітей.
Як же відбувається онтогенетичний розвиток великих півкуль головного мозку людини? Мозкова кора великих півкуль людини починає розвиватися з третього місяця ембріонального життя. На цьому етапі великі півкулі вперше набувають структурних рис мозку людини. Після народження людини розвиток триває. У розвитку півкуль мозку можна помітити такі етапи: перший, що припадає на останні місяці ембріонального життя; другий - від народження до 4-го місяця постнатального життя; третій - від 7-8 міс. до 3 років. Розвиток кори великих півкуль людини закінчується на кінець статевого дозрівання (15-16 років для дівчат, 16-18 років для юнаків).
Розвиток кори йде в напрямі ускладнення і вдосконалення її нейронної структури. Збільшується число нейронів кори, синоптичних зв'язків і нервових шляхів. Розмноження клітин кори закінчується протягом ембріонального життя. До народження кора має всю кількість нервових клітин. Тому захворювання центральної нервової системи дуже негативно відбиваються на здоров'ї і розвитку дитини і лише частково компенсуються за рахунок пластичності нервової системи. Поряд з поділом нервових клітин відбуваються процеси їх росту і тонкого структурного диференціювання. Останні (крім процесу клітинного поділу) продовжуються в постнатальному житті до 7-8-річного віку дитини.
Другою особливістю онтогенетичного розвитку структури кори великих півкуль є ріст та мієлінізація нервових шляхів і формування синоптичних зв'язків. Мієлінізація починається з 8-го місяця і закінчується на кінець періоду статевого дозрівання.
Мієлінізація різних нервових шляхів здійснюється в різні вікові періоди, насамперед мієлінізуються чутливі нервові шляхи, в останню чергу вкриваються мієліном довгі асоціативні і проекційні коркові шляхи. Першочергове дозрівання сенсорних шляхів свідчить про те, що основною умовою дальшого розвитку кори є вплив зовнішнього середовища. Мієлінізація під впливом зовнішнього середовища спочатку зумовлює диференціювання окремої півкулі, а потім вже обидві півкулі об'єднуються в єдину систему, яка може на цьому етапі регулювати і координувати всі функції організму.
Борозни і закрутки починають формуватися на 3-му місяці ембріонального життя. До народження всі борозни і закрутки вже сформовані. Дальша архітектурна побудова кори відбувається в постнатальний період життя дитини, в основному протягом першого року, і закінчується до 3-го року життя.
Головний мозок розташовується в порожнині черепа. Його верхня поверхня опукла, а нижня поверхня - основа головного мозку - потовщена і нерівна. В області основи від головного мозку відходять 12 пар черепних (або черепномозкових) нервів. У головному мозку розрізняють півкулі великого мозку (найбільш нову в еволюційному розвитку частина) і стовбур з мозочком. Маса мозку дорослої в середньому дорівнює у чоловіків 1375 г, у жінок 1245 Маса мозку новонародженого в середньому 330 - 340 р. В ембріональному періоді і в перші роки життя головний мозок інтенсивно росте, але тільки до 20 років досягає остаточної величини (рис. 1).

Рис. 1:
Схема будови головного мозку людини
: Передній мозок - передня частина головного мозку, що складається з двох півкуль. Включає сіра речовина кори, підкіркові ядра, а також нервові волокна, що утворюють білу речовину.Передній мозок займається головним чином обробкою сигналів, що надходять від органів почуттів. Середній мозок складається переважно з нервових волокон, що з'єднують між собою два інших відділу. У задньому відділі розташовані зони, що відповідають за рівновагу і координацію м'язових рухів, а також провідні шляхи між головним і спинним мозком і нерви, що розсилають імпульси до органів тіла.Кінцевий мозок розвивається з переднього мозкового міхура, складається з сильно розвинених парних частин - правого і лівого півкулі і з'єднує їх серединної частини (рис. 2).

Рис. 2:
Борозни і звивини лівої півкулі великого мозку; Верхньолатеральна поверхню
.Півкулі розділені поздовжньої щілиною, в глибині якої лежить пластинка білої речовини, що складається з волокон, що з'єднують дві півкулі , - мозолисте тіло. Під мозолясті тілом знаходиться звід, що представляє собою два вигнутих волокнистих тяжа, які в середній частині з'єднані між собою, а спереду і ззаду розходяться, утворюючи стовпи і ніжки зводу. Спереду від стовпів зводу знаходиться передня спайка. Між передньою частиною мозолистого тіла і зведенням натягнута тонка вертикальна пластинка мозкової тканини - прозора перегородка.Півкуля утворено сірим і білою речовиною. У ньому розрізняють найбільшу частину, покриту борознами і звивинами, - плащ, освічений лежачим по поверхні сірою речовиною - корою півкуль; нюховий мозок і скупчення сірої речовини усередині півкуль - базальні ядра. Два останніх відділу складають найбільш стару в еволюційному розвитку частина півкулі. Порожнинами кінцевого мозку є бічні шлуночки.Проміжний мозок представлений наступними відділами:1. Областю зорових горбів (таламічна область), що розташована в дорсальних його ділянках;2. Гіпоталамусом (підталамічна область), що складає вентральні відділи проміжного мозку;3. III шлуночком, що має вигляд подовжньої (сагітальної) щілини між правим і лівим зоровими буграми і з'єднуються через межжелудочковое отвір із бічними шлуночками.У свою чергу таламічна область підрозділяється на таламус (зоровий бугор), метаталамус (медіальне і латеральне колінчаті тіла) і епіталамус (шишкоподібне тіло, повідці, спайки повідків і епіталамічна спайка).Зорові бугри складаються із сірої речовини, у якому розрізняють окремі скупчення нервових кліток (ядра зорового бугра), розділеними тонкими прошарками білої речовини. У зв'язку з тим що тут переключається велика частина чутливих провідних шляхів, зоровий бугор фактично є підкірковим чутливим центром, а його подушка - підкірковим зоровим центром. Гіпоталамус являє собою продовження ніжок мозку в проміжний мозок. Сіра речовина підталамічної області розташовується у вигляді ядер, здатних виробляти нейросекрет і транспортувати його в гіпофіз, регулюючи ендокринну роботу останнього. Таким чином, сіра речовина проміжного мозку складають ядра, що відносяться до підкіркових центрів усіх видів чутливості. В області проміжного мозку розташовані ретикулярна формація, центри екстрапірамідної системи, вегетативні центри, що регулюють усі види обміну речовин і нейросекреторні ядра. Середній мозок складається з дорсального відділу даху середнього мозку і вентральної - ніжок мозку, що розмежовуються порожниною - водопроводом мозку. Нижньою межею середнього мозку на його вентральній поверхні є передній край моста, верхній зоровий тракт і рівень сосцевидних тел. На препараті головного мозку пластинку четверхоломія, або верх середнього мозку, можна побачити лише після видалення півкуль великого мозку. Функціональне значення середнього мозку полягає в тому що тут розташовані підкіркові центри слуху і зору; ядра головних нервів, що забезпечують іннервацію поперечносмугастих і гладких м'язів очного яблука: ядра, що відносяться до екстрапірамідної системи, що забезпечує скорочення м'язів тіла під час автоматичних рухів.До заднього мозку відносяться мозковий міст і мозочок: Він розвивається з четвертого мозкового міхура.У передній (вентральній) частини мосту розташовуються скупчення сірої речовини - власні ядра мосту, в задній (дорсальній) його частини лежать ядра верхньої оливи, ретикулярної формації і ядра V - VIII пар черепних нервів. Ці нерви виходять на підставі мозку збоку від моста і позаду нього на кордоні з мозочком і довгастим мозком. Біла речовина моста в його передній частині (підставі) представлено поперечно йдуть волокнами, прямують в середні ніжки мозочка. Вони пронизуються потужними поздовжніми пучками волокон пірамідних шляхів, що утворюють потім піраміди довгастого мозку і прямують в спинний мозок. У задній частині (покришці) проходять висхідні та низхідні системи волокон.Міст мозку - це товстий, білого кольору вал, який знаходиться в головному мозку і межує з довгастим мозком ззаду і з ніжками мозку спереду. Міст мозку не видно зовні так як він знаходиться під мозочком рис. 3).

Рис. 3:
Стовбур головного мозку і мозочок
; вид збоку Міст знизу межує з делегувати мозком, зверху переходить в ніжки мозку, бічні його відділи утворюють середні ніжки мозочка. Міст бере участь в утворенні дна 4 шлуночка - ромбовидної ямки (докладніше см.продолговатий моз). На бічній стороні моста знаходяться середні мозочкові ніжки (ще є верхні і нижні). Також у середині моста знаходиться ямка, в якій залягає базилярная (основна) артерія головного мозку. Внутрішня будова мосту складне - він складається з вентральної і дорсальній частин, а також трапецієподібноготіла, закладеного між ними. Міст також підпорядковується загальним принципам будови людини (точніше законам будови нервової системи) і складається з сірої і білої речовини. Трапецієвидне тіло містить у своєму складі слухові волокна, тобто через міст проходять волокна слухового шляху далі в головний мозок (так звані висхідні волокна). Також в області трапецієподібноготіла розташоване ядро ??цього слухового шляху - дорсальне ядро ??трапецієподібноготіла.На вентральній стороні моста мозку розташовуються поздовжні і поперечні волокна, а серед них розкидані власні ядра мосту. Поздовжні волокна відносять до пірамідних шляхах, а поперечні волокна йдуть до кори мозочка. Таким чином можна сказати що міст і мозочок виконують функцію координації руху і слухопроведенія (останнє більше відноситься до мосту). Можна сказати чим сильніше розвинена кора головного мозку, тим сильніше розвинені міст і мозжеок. Ось чому у нижчих хребетних моста немає, а у людини він розвинений досить добре.Мозочок складає більш велику, чим міст, частина заднього мозку, що заповнює собою велику частину задньої черепної ямки. У мозочку розрізняють верхню і нижню поверхні, границями між який є передні і задній краї.Верхня поверхня мозочка на цілому мозку прикрита потиличною долями півкуль великого мозку і відділена від них глибокою поперечною щілиною великого мозку. У мозочку розрізняють непарну серединну частину - черв, дві півкулі. поперечними борознами черв розчленований на дрібні звивини, що додають йому деяка подібність із кільчастим хробаком. Обидві поверхні півкуль і черва порізані безліччю поперечних паралельно йдуть дрібних борозенок, між якими знаходяться довгі і вузькі звивини мозочка.Група звивин, відділених більш глибокими борознами, утворюють дольки мозочка. Півкулі мозочка і черв складаються із білої речовини, розташованої в середині і тонкого прошарку сірої речовини кори мозочка, окаймляющего білу речовину по периферії.Кора мозочка подана трьома шарами нервових клітин. На сагітальному розрізі біла речовина мозочка подана трьома шарами нервових кліток і має вигляд гіллястого дерева.У товщі білої речовини виявляються окремі парні скупчення нервових клітин, що утворять зубчасте, пробковидне, шаровидне ядра мозочка і ядро ??намету.У мозковому стовбурі наступним після мосту відділом, невеликим, але функціонально важливим, є перешийку ромбовидного мозку, що складає з верхніх ніжок мозочка, верхнього мозкового вітрила трикутної петлі, в якому проходять волокна латеральної (слухової) петлі.
Координаційна та інтегративна діяльність центральної нервової системи.
Координаційна функція
Вибірковість рефлекторних актів та активізація функціональних систем забезпечуються координаційною функцією центральної нервової системи.
Координаційною функцією називається діяльність мозку щодо подолання антагоністичної взаємодії між рефлексами з різним функціональним призначенням. Антагоністична взаємодія виникає внаслідок того, що один і той самий подразник є стимулом для багатьох рефлексів або одночасно на людину діють численні побічні подразники, які порушують виконання трудового завдання.
Різні за своїм функціональним призначенням рефлекси не можуть безперешкодно здійснюватися в один і той самий час. Причиною цього є те, що мозок складається з неадекватної кількості чутливих, вставних і виконавських нейронів, які виконують відповідно функції сприймання, перероблення та передачі інформації. Кількість чутливих нейронів набагато більша, ніж вставних і виконавських. Це означає, що в мозок надходить величезний потік інформації від органів чуттів, до якого додається інформація, котра виробляється у процесі творчої діяльності та вилучається з пам’яті.
Уся ця інформація спрямовується до виконавських нейронів, які безпосередньо пов’язані з робочими органами. Але цих елементів набагато менше і, утворюючи загальний кінцевий шлях, вони обмежують пропускну здатність мозку.
Спрямовуючись до виконавських нейронів, різні збудження стикаються на проміжних станціях і втягуються в так званий нейрофізіологічний конфлікт за кінцевий шлях.
Нейрофізіологічний конфлікт — це суперництво між різними рефлекторними актами за провідне значення в організмі. Для подолання нейроконфлікту мозок мобілізує координаційну функцію. На основі аналітико-синтетичної діяльності мозку забезпечується вибір певної форми поведінки з багатьох альтернатив, тобто мозок встановлює, який рефлекс має для організму основне значення. Для цього рефлексу створюється силове переважання у вигляді процесу збудження. Вихід конкуруючих рефлексів на виконавські нейрони блокується процесом гальмування. Загальний кінцевий шлях стає відкритим для рефлексу, який є сильнішим.
Отже, координація — це підпорядкування за допомогою гальмування одного рефлекторного акту іншому, який має в даний момент важливіше значення. Цей рефлекс стає домінантою.
Домінантою називається тимчасово пануючий рефлекс, який має силове переважання. Для домінанти характерною є стійка підвищена збудливість нервових центрів, яка посилюється слабкими нервовими імпульсами від конкуруючих рефлексів. Залучення до сфери домінанти значної кількості нервових клітин, що працюють в одному ритмі і темпі, забезпечує стійкість усієї системи. Проявами домінанти у процесі праці, як зазначав О. О. Ухтомський, є стаціонарно підтримувана робота або робоча поза.
Стан збудження в домінанті характеризується такими ознаками:
підвищена збудливість;
стійкість збуджень;
здатність акумулювати збудження;
інерція після закінчення роботи.
Домінанта є фізіологічною основою концентрації уваги і творчого мислення у процесі праці, умовою високої продуктивності та якості роботи.
Утворення домінанти підпорядковане законам концентрації збудження в нервовому центрі актуального рефлексу та індукції гальмування на побічні рефлекторні акти.
Зауважимо, що не всякі трудові дії або прийоми можна розглядати як домінанту. Домінанта утворюється тоді, коли постає завдання засвоїти трудові операції, знання, які є змістом конкретної професійної діяльності. Домінанта — це тривала іннервація, а не швидкоплинні рефлекси на подразники зовнішнього середовища. Вона може супроводжувати людину не лише під час роботи, а й у позаробочий час доти, доки не буде вирішено проблему. У разі втоми домінанта руйнується, розгальмовуються конкуруючі рефлекси і підвищується рівень їх збудження, що призводить до дискоординації діяльності центральної нервової системи. У роботі працівника з’являються зайві, неточні рухи, сповільнюються дії тощо.
 Інтегративна функція
У трудовій діяльності людина виконує різноманітні дії, фізичні та розумові, щоб досягти поставленої мети, відчуває певні навантаження та зазнає впливу багатьох факторів зовнішнього середовища, що відбивається на характері фізіологічних функцій і процесів. При цьому виконання роботи, з одного боку, має бути точним і відповідати поставленій меті, а з іншого — економним щодо затрат енергії та підтримки фізіологічних показників організму в заданих межах.
Цілеспрямована регуляція сотень тисяч реакцій, що відбуваються в організмі працівника, та трудових дій згідно з поставленою метою забезпечується завдяки інтегративній функції центральної нервової системи.
Інтегративною називається діяльність мозку, яка об’єднує різноманітні функції організму для їх злагодженої взаємодії у процесі досягнення поставленої мети.
У трудовій діяльності реалізуються цілі фізіологічного та психологічного рівнів.
Цілі фізіологічного рівня полягають у підтриманні фізіологічних констант організму, якими є температура тіла, артеріальний тиск крові, межа працездатності нервових клітин, кількість цукру в крові і т. ін. Фізіологічні константи характеризуються тим, що вони можуть змінюватися в певних межах і повертатися до вихідного рівня. Фізіологічні константи підтримуються завдяки саморегуляції, що є характерною рисою інтегративної діяльності.
Цілями психологічного рівня є розв’язання конкретного трудового завдання, певні установки, норми поведінки.
Суть фізіологічної інтеграції розкрив академік П. К. Анохін. Одиницею інтегративної функції є функціональна система. Функціональною системою називають сукупність різних структур і процесів, об’єднаних заради досягнення результатів дії відповідно до поставленої мети.
Згідно з теорією функціональної системи Анохіна поведінка розглядається не як реакція на зовнішні стимули, а як цілеспрямована активність, детермінована випереджувальним відображенням дійсності. Основу поведінки становлять системні процеси, які з певною метою поєднують активність і фізіологічні функції різних анатомічних елементів. Будь-який відповідний акт нервової системи відбувається за участю не одного центра збудження, а є результатом комплексного збудження різних областей центральної нервової системи. Проте рефлекс лишається стрижневою частиною функціональної системи. Комплексне збудження виникає на основі аферентних імпульсів:
● з боку умовного подразника, який безпосередньо зумовлює конкретну діяльність;
● обстановки, в якій перебуває людина;
● пам’яті;
● мотивації.
Ці аферентні збудження інтегруються завдяки аферентному синтезу.
Аферентний синтез — це багатоступенева фізіологічна переробка в мозку різної інформації для постановки мети та її досягнення. Переробка аферентних імпульсів зумовлює створення певного об’єднання різних центральних і периферійних елементів організму — конкретної функціональної системи. Складність її залежить від кількості аферентних збуджень. Результатом аферентного синтезу є заготовлений комплекс збуджень, який передує рефлекторним діям і являє собою аферентний контрольний апарат.
В інтегративній діяльності організму велику роль відіграють периферійні ефекторні апарати, від яких постійно до нервових центрів надходить інформація про ефективність виконаних дій — так звана зворотна аферентація. Зворотна аферентація має відповідати заготовленому комплексу збуджень. Корковий апарат, який оцінює відповідність зворотних аферентацій заготовленому комплексу збуджень, називається акцептором результатів дії (акцептором дії).
Отже, аферентний синтез, зворотна аферентація і акцептор результатів дій є органічними складовими цілісної діяльності організму.
Основою функціональної системи як цілісної діяльності організму є мета, засоби і результат. Мета є вихідним моментом і стимулом системної діяльності. Вона відображується в мозку образом, динамічною моделлю майбутнього результату діяльності. Мета формується на основі аферентного синтезу раніше, ніж починається рефлекторна дія з її реалізації. Матеріальною основою мети є фізіологічний апарат — акцептор результатів дій. Він же оцінює результат дій, порівнюючи з метою, тобто фізіологічною моделлю. Роль акцептора відіграють різні нервові утворення, що входять до складу центральної інтеграції.
Досягненню мети підпорядковується програма дій, тобто склад, послідовність і тривалість їх окремих елементів. Вона відображується в мозку інтегральним образом робочих дій. Спосіб виконання і характер цих дій визначаються фізіологічною моделлю мети. Програма дій реалізується ефекторними робочими органами на основі команд, що надходять від спеціалізованого комплексу нервових клітин у вигляді нервових імпульсів.
Здійснення програми дій є засобом реалізації мети, тобто отримання конкретного результату. Результати дій є сполучною ланкою між програмою дій і поставленою метою. Ці результати діють на рецептори органів чуттів, створюючи в різних аналізаторах нервову імпульсацію щодо ефекту виконаних дій. Ця нервова імпульсація у вигляді зворотної аферентації, або реаферентації, несе інформацію про корисність чи безрезультатність виконаних дій. Акцептор дій порівнює результати з метою. Якщо параметри результату дій збігаються з параметрами фізіологічної моделі мети, то робочий акт вважається закінченим і організм переходить до інших трудових актів. За наявності розбіжностей у цих параметрах діяльність мозку набуває іншого напрямку (вносяться корективи до трудових дій). У першому випадку йдеться про негативну зворотну аферентацію, у другому — про позитивну, тобто таку, що спонукає до нових дій. Корисний ефект діяльності є провідною ланкою функціональної системи, і саме йому підпорядковуються всі її компоненти. Коли мети досягнуто, функціональна система стає неактивною. Вона починає функціонувати, якщо є відхилення від наміченої мети. Саме відхилення є подразником, який мобілізує відповідну функціональну систему. Така форма керування називається саморегуляцією. Засобами саморегуляції є процеси збудження і гальмування. Процес збудження стимулює всі ланки функціональної системи. Процес гальмування сприяє безперешкодному здійсненню діючої функціональної системи, блокуючи неадекватні в даний момент рефлекторні акти.
Виконання трудової діяльності відбувається завдяки формуванню робочої (основної) функціональної рефлекторної системи, яка забезпечується енергією, що виробляється в клітинах і тканинах організму.
Під робочою функціональною системою розуміють злагоджено діючі фізіологічні механізми головного та спинного мозку, які організують і регулюють робочі рухи, процеси мислення, енергетичне забезпечення, спрямовані на виконання певної трудової операції.
Взаємодія органів забезпечується чотирма рівнями системної регуляції. На найнижчому, першому, рівні відбувається кільцева саморегуляція, яка є універсальною для всіх органів. Аферентна і ефекторна ланки містяться в одному й тому самому органі. Відхилення в показниках його роботи є подразником, що стимулює зворотну аферентацію і викликає відповідну реакцію щодо підтримки функціональної стійкості. Другий рівень стосується внутрішньосистемної регуляції, завданням якої є підтримка злагодженої взаємодії між складовими тієї чи іншої фізіологічної системи (наприклад, між роботою серця і тонусом судин).
Третій рівень — це міжсистемна регуляція, внаслідок якої досягається взаємодія між різними вегетативними функціями (наприклад, між серцево-судинною та дихальною системами).
Найскладнішим є четвертий рівень регуляції, пов’язаний з пристосуванням діяльності внутрішніх органів до рухової активності. Нерегульованість механізмів цього рівня особливо різко впливає на життєдіяльність організму як єдиного цілого. Тому затрати енергії в процесі праці підлягають механізму саморегуляції.
Відновлювати затрачені енергетичні ресурси є завданням спеціальної системно організованої діяльності організму, так званої відновлювальної функціональної системи.
Зменшення кількості енергетичних речовин у клітинах і тканинах є подразником для цієї функціональної системи. Процес збудження стимулює різноманітні фізіологічні і біохімічні перетворення в організмі, пов’язані з відновленням вихідного розміру енергетичних речовин. Робоча (основна) функціональна система блокується в цей час процесом гальмування.
Загальні принципи будови та функціонування сенсорних систем.
Інформація до теми уроку
Усі відомості про навколишній світ ми одержуємо завдяки п'яти основним чуттям — зору, слуху, дотику, нюху й смаку. Система чутливих нервових утворень, які сприймають і аналізують певний вид подразнень, що діють на людину, називається сенсорною системою.
Найбільшу кількість відомостей про навколишній світ ми одержуємо завдяки зоровій і слуховій сенсорним системам. Крім того, існують смакова, нюхова, шкірна та інші системи. За допомогою кожної із сенсорних систем у людини виникають різні види відчуттів: світлові, звукові, запахові, температурні, больові тощо. Однак у звичайних умовах людина свідомо не може виділити якийсь окремий вид відчуттів. Кожного моменту часу в нас виникають цілі комбінації відчуттів — сприйняття. Людина сприймає світ як ціле, і образи зовнішніх предметів та явищ, які формуються в нас,— це результат об'єднаної роботи багатьох сенсорних систем. Це пов'язане насамперед із тим, що кожна ділянка людського тіла містить кілька видів рецепторів. Наприклад, у ротовій порожнині розташовуються не тільки смакові рецептори, але й температурні, больові тощо. І сенсорні системи працюють не ізольовано одна від одної, а в тісній взаємодії.
Будь-яка сенсорна система складається з трьох основних ланок: рецепторів (сприймальна ланка), нервових шляхів (провідникова ланка) і мозкових центрів (центральна обробна ланка). Нервові шляхи від окремих сенсорних систем спрямовані в певні центри мозку. Нижчі центри можуть розташовуватися в спинному і довгастому мозкові, наступні за складністю — у проміжному мозку, а вищі — у корі великих півкуль. Тут кожна сенсорна система займає певну ділянку. Наприклад, у потиличній зоні розташовується корковий відділ зорової системи, у скроневій — слухової, у тім'яній — шкірної сенсорної системи. Взаємодія окремих відчуттів відбувається в корі головного мозку, куди сходяться сигнали від усіх сенсорних систем. Особливі ділянки кори в лобовій, верхньотім'яній і скроневій зонах називаються асоціативними зонами. Вони забезпечують установлення тісної взаємодії між усіма сенсорними системами й беруть участь у процесах сприйняття образів.
Загальні принципи будови сенсорних систем
Основними загальними принципами будови сенсорних систем вищих хребетних тварин і людини є такі.
1) Багатошаровість, тобто наявність кількох шарів нервових клітин, перший із яких пов'язаний з рецепторами, а останній — із нейронами моторних областей кори великого мозку. Ця властивість дає можливість спеціалізувати неиронні шари на переробці різних видів сенсорної інформації, що дозволяє організмові швидко реагувати на прості сигнали, які аналізуються вже на перших рівнях сенсорної системи.
2) Багатоканальність сенсорної системи, тобто наявність у кожному шарі великої кількості (від десятків тисяч до мільйонів) нервових клітин, пов'язаних із великою кількістю клітин наступного шару. Наявність безлічі таких паралельних каналів обробки й передачі інформації забезпечує сенсорній системі точність і детальність аналізу сигналів і велику надійність.
3) Різна кількість елементів у сусідніх шарах, що формує «сенсорні лійки». Фізіологічний сенс «лійки, що звужується» полягає в зменшенні надмірності інформації, а «лійки, що розширюється» — у забезпеченні роздрібненого та складного аналізу різних ознак сигналу.
Основні функції сенсорної системи
Сенсорна система виконує такі основні функції, або операції, з сигналами: 1) виявлення; 2) розрізнення; 3) передача і перетворення; 4) кодування; 5) детектування ознак; 6) упізнання образів. Виявлення та первинне розрізнення сигналів забезпечується рецепторами, а детектування й упізнання сигналів — нейронами кори великих півкуль. Передачу, перетворення та кодування сигналів здійснюють нейрони всіх шарів сенсорних систем.

Виявлення сигналів починається в рецепторі — спеціалізованій клітині, еволюційно пристосованій до сприйняття подразника певної модальності із зовнішнього чи внутрішнього середовища та перетворення його з фізичної чи хімічної форми у форму нервового збудження.
Класифікація рецепторів. Найбільш важливе практичне значення має психофізіологічна класифікація рецепторів за характером відчуттів, що виникають при їхньому подразненні. Згідно з цією класифікацією у людини розрізняють зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові рецептори, термо-, пропріо- і вестибулорецептори (рецептори розташування тіла і його частин у просторі) й рецептори болю.
Існують рецептори зовнішні (екстерорецептори) і внутрішні (інтерорецептори). До екстерорецепторів належать слухові, зорові, нюхові, смакові, дотикові, до інтерорецепторів — вестибу-ло- і пропріорецептори (рецептори опорно-рухового апарату), а також вісцерорецептори (які сигналізують про стан внутрішніх органів).
За характером контакту із середовищем рецептори поділяються на дистантні, які одержують інформацію на відстані від джерела подразнення (зорові, слухові й нюхові), і контактні, що збуджуються при безпосередньому стиканні з подразником (смакові, тактильні). Залежно від природи подразника, на який вони оптимально налаштовані, рецептори можуть бути поділені на фоторецептори, механорецептори (до них належать слухові, вестибулярні рецептори й тактильні рецептори шкіри, рецептори опорно-рухового апарату, барорецептори серцево-судинної системи), хеморецептори (які включають рецептори смаку й нюху, судинні та тканинні рецептори), терморецептори (шкіри та внутрішніх органів, а також центральні термочутливі нейрони), больові рецептори.
Загальні механізми збудження рецепторів. При дії стимулу на рецепторну клітину відбувається перетворення енергії зовнішнього подразнення на рецепторний сигнал, або трансдукція сенсорного сигналу. Цей процес містить у собі три основні етапи:
1) взаємодія стимулу, тобто молекули пахучої чи смакової речовини (нюх, смак), кванта світла (зір) або механічної сили (слух, дотик) з рецепторною білковою молекулою, розташованою в складі клітинної мембрани рецепторної клітини;
2) внутрішньоклітинні процеси посилення й передачі сенсорного стимулу в межах рецепторної клітини; 3) відкривання іонних каналів, розташованих у мембрані рецептора, через які починає текти іонний струм, що, як правило, приводить до деполяризації клітинної мембрани рецепторної клітини (виникнення так званого рецепторного потенціалу). Абсолютну чутливість сенсорної системи вимірюють порогом реакції. Чутливість і поріг — зворотні поняття: чим вищий поріг, тим нижча чутливість, і навпаки. Чутливість рецепторних елементів до адекватних подразників, до сприйняття яких вони еволюційно пристосовані, гранично висока. Так, нюховий рецептор може збудитися при дії одиничної молекули пахучої речовини, фоторецептор —одиничним квантом світла. Чутливість слухових рецепторів також гранична: якби вона була вищою, ми чули б постійний шум через тепловий рух молекул.
Кодуванням інформації називають здійснюване за певними правилами перетворення інформації на умовну форму — код. У сенсорній системі сигнали кодуються двоїчним кодом, тобто наявністю чи відсутністю електричного імпульсу в той чи інший момент часу. Такий спосіб кодування є вкрай простим і стійким до перешкод.
Детектування сигналів — це вибіркове виділення сенсорним нейроном тієї чи іншої ознаки подразника, яка має адаптивне значення. Такий аналіз здійснюють нейрони-детектори, що вибірково реагують лише на певні параметри стимулу.
Упізнання образів — це кінцева і найбільш складна операція сенсорної системи. Вона полягає у віднесенні образа до того чи іншого класу об'єктів, з якими раніше зустрічався організм, тобто в класифікації образів. Синтезуючи сигнали від нейронів-детекторів, вищий відділ сенсорної системи формує «образ» подразника і порівнює його з безліччю образів, які зберігаються в пам'яті. Упізнання завершується прийняттям рішення про те, з яким об'єктом або ситуацією зустрівся організм. У результаті цього відбувається сприйняття, тобто ми усвідомлюємо, чиє обличчя бачимо перед собою, кого чуємо, який запах відчуваємо.
4 Психофізіологічні основи програмування та реалізації поведінки
Велике визнання в науковому світі набула також розроблена у 30-60-ті pp. XX ст. теорія функціональних систем П.К. Анохіна. Часто її вважають найбільш завершеною системною теорією в психології і фізіології, оскільки в ній не тільки чітко визначене поняття системи, а й розроблена внутрішня операційна архітектоніка системи та визначені основні принципи її функціонування.
У руслі системного підходу поведінка розглядається як цілісний, певним чином організований процес, спрямований, по-перше, на адаптацію організму до середовища і, по-друге на активне його перетворення,. Пристосувальний поведінковий акт, пов'язаний зі змінами внутрішніх процесів, завжди носить цілеспрямований характер, що забезпечує організму нормальну життєдіяльність. Нині як методологічна основа психофізіологічного опису поведінки використовується теорія функціональної системи П.К. Анохіна [5].
Функціональні системи - це динамічні організації, що саморегулюються, діяльність усіх складових компонентів яких сприяє отриманню життєво важливих для організму пристосувальних результатів (П.К. Анохін).
П.К. Анохін виділив такі універсальні для різних систем вузлові механізми:
♦ корисний пристосувальний результат як провідний пункт функціональної системи;
♦ рецептори результату;
♦ зворотна аферентація від рецепторів результату до центральних утворень функціональної системи;
♦ центральна архітектура, що являє собою вибіркове об'єднання нервових елементів різних рівнів;
♦ виконавчі соматичні, вегетативні й ендокринні елементи, включаючи організовану цілеспрямовану поведінку.
Результат діяльності для кожної функціональної системи її є центральним системоутворюючим фактором. П.К. Анохіним були виділені чотири групи пристосувальних результатів:
1) провідні показники внутрішнього середовища, що визначають нормальний метаболізм тканин;
2) результати поведінкової діяльності, що задовольняють основні біологічні потреби;
3) результати стадної діяльності тварин, які задовольняють потреби угрупування;
4) результати соціальної діяльності людини, що задовольняють її соціальні потреби, які зумовлені її становищем у певній суспільно-економічній формації.
Центральна архітектура функціональної системи, у свою чергу, теж складається із взаємопов'язаних та організованих у єдине ціле блоків (стадій):
♦ аферентний синтез - стадія функціонування системи, що ініціюється певною потребою, для задоволення якої і створюється згадана система; на цій стадії вирішується питання "що робити?", який же саме зараз потрібний результат; до компонентів аферентного синтезу входять - домінуюча на даний момент мотивація, установча аферентація, яка також відповідає даному моменту, пускова аферентація та пам'ять;
♦ прийняття рішення - ця стадія характеризується вибором основної для даного моменту "лінії поведінки";
♦ формування акцептора результату дії - визначає процес формування образу результату або мети системи;
♦ еферентний синтез - стадія, на якій відбувається динамічне об'єднання соматичних і вегетативних функцій для виконання цілеспрямованої дії;
♦ цілеспрямована дія - динамічна взаємодія соматичних, вегетативних і ендокринних компонентів, спрямована на досягнення мети системи; цілеспрямована дія відбувається під постійним контролем відповідних механізмів акцептора результату дії за допомогою зворотної аферентації, інформації (параметри, образ) про реально отриманий результат; при цьому відбуваються постійне порівняння, оцінка досягнутого та відповідна корекція дії;
♦ санкціонуюча стадія - якщо порівняння досягнутого результату через зворотну аферентацію відповідає запрограмованим якостям в акцепторі результату дії, то робиться висновок про задоволення даної потреби і поведінковий акт завершується.
Вищенаведене схематичне уявлення є певною мірою гіпотетичним, оскільки реальних механізмів його здійснення поки що не виявлено. Як не виявлено і конкретних мозкових структур, які відповідають за роботу зазначених блоків. Пошук механізмів функціональної системи триває.
Крім вищенаведених принципів організації функціональної системи, також існують основні принципи її функціонування.
♦ взаємоспівдії - системою можна назвати тільки такий комплекс вибірково залучених компонентів, у яких взаємодія та взаємовідношення мають характер взаємоспівдії компонентів для отримання сфокусованого корисного результату (щоб підкреслити основний механізм функціонування системи, П.К. Анохін у своїх роботах часто виділяв частку "спів" у слові взаємоспівдія);
♦ динамічності - зумовлює властивість системи бути пластичною, раптово міняти свою структуру задля досягнення запрограмованого корисного результату;
♦ ієрархічності - принцип функціонування та організації системи, який, з одного боку, відображає багаторівневість її внутрішньої реалізації, а з іншого - передбачає, що певна система також входить і до ієрархії системи вищого порядку;
♦ саморегуляції - принцип функціонування системи, що реалізується на основі механізму зворотної аферентації та апарату акцептора результатів дії задля досягнення запрограмованого результату;
♦ мінімізації - введення до структури функціональної системи лише тих елементів, що необхідні для отримання кінцевого результату, і відкидання всіх інших.
Функціональна система являє собою універсальну модель для розуміння і побудови будь-якої системи в різних класах явищ, включаючи організми, машини й соціально-економічні організації. Перевага теорії функціональних систем перед іншими системними теоріями полягає в тому, що вона дає конкретні можливості для системного аналізу різних класів явищ природи й суспільства і є з'єднувальною ланкою між синтетичним і аналітичним рівнем досліджень (К.В. Судаков).
Саме теорія функціональних систем П.К. Анохіна виявилася найбільш ефективним та придатним для психологів варіантом системної методології, бо, на відміну від інших варіантів системного підходу, в ній було розроблено поняття системоутворювального фактора. Цей фактор - результат системи, під яким розуміється корисний пристосувальний ефект у співвідношенні організму і середовища, що досягається при реалізації системи. Тому детермінантою поведінки і діяльності у теорії функціональних систем розглядається не минула щодо них подія - стимул, а майбутнє - результат (Ю.І. Александров, В.М. Дружинін).
Визначним проявом впливу теорії функціональних систем на психологічну науку стало створення нового напрямку в психології - системної психофізіології, завданням якої є вивчення систем і міжсистемних відносин, що складають і забезпечують психіку та поведінку людини.
Психофізіологія психічних станів та властивостей.
Книга пдф
Психічні (психологічні) стани — мінливі стани людини, які описують у термінах психології. Як правило, емоційно насичені, виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров'я, ряду інших факторів. Психічні стани, як й інші психічні явища, існують у вигляді переживань, ідей в свідомості людини та в тій частині психіки, яку називають несвідоме. Це означає, що їх неможливо сприйняти за допомогою органів відчуттів та дослідити методами природничих наук.Серед психічних станів згадуються:
емоції;
увага;
тривожність;
установки;
задоволення-незадоволення;
апатія-натхнення;
ейфорія;
бадьорість-втома та інші.
Деякі психічні стани можна розглядати як складні явища психофізіологічного походження.
Психічний стан — один з можливих режимів життєдіяльності людини, на фізіологічному рівні відрізняється визначеними енергетичними характеристиками, а на психологічному рівні — системою психологічних фільтрів, що забезпечують специфічне сприйняття зовнішнього світу.
Психічні стани є основними класами психічних явищ, які вивчає наука психологія. Психічні стани впливають на протікання психічних процесів, а, повторюючись часто, набираючи стійкість, можуть включитися до структури особистості в якості її специфічної властивості. Оскільки в кожному психічному стані присутні психологічні, фізіологічні та поведінкові компоненти, то в описах природи станів можна зустріти поняття різних наук (загальної психології, фізіології, медицини, психології праці і т. д.), що створює додаткові труднощі для дослідників, що займаються даною проблемою. На сьогодні немає єдиного погляду на проблему станів, оскільки стани особистості можна розглядати в двох аспектах. Вони є одночасно як зрізами динаміки особистості, так і інтегральними реакціями особистості, обумовленими її відносинами, поведінковими потребами, цілями активності й адаптивності в навколишньому середовищі.
6. Психологічні ідеї від стародавніх часів до епохи Відродження
«В истории психологии можно выделить следующие стадии: донаучная, преднаучная, естественнонаучная, стадия научной специализации».
1-й етап – донаукова (міфологічна) психологія – коли панували анімістичні уявлення про душу.
Первісні люди за допомогою поняття душі пояснювали такі явища, як сон, втрата свідомості, психічні захворювання, смерть тощо. Душа розглядалась як окрема щодо тіла сутність, тотожна йому за формою. Вона залишає тіло під час сну або по смерті і живе поза тілом з тими самими потребами і заняттями, що й при тілесному житті. Поняття душі посідає належне місце у міфології та релігії.
Перші наукові уявлення про психіку виникли у стародавньому світі (Єгипті, Китаї, Індії, Греції, Римі). Вони відбивалися у працях філософів, медиків, педагогів. Можна умовно виділити ряд етапів розвитку наукового розуміння природи психіки та предмета психології як науки.
Природа психіки пов'язується із свідомістю людини (з перших століть нашої ери і до кінця XIX ст.). У другій половині XIX ст. виникає уявлення про психіку як поведінку. Наприкінці XIX ст. психіка людини дедалі чіткіше пов'язується із самосвідомістю, пізніше — з особистістю.
Найдавніші спроби науково пояснити психіку зафіксовані у давньоєгипетському папірусі — «Пам'ятці мемфіської телеології» (кінець IV тис. до н. е.), де вперше описується механізм психічної діяльності. Центральний орган — це серце людини, котре «усякій свідомості дає підніматися». Мова ж повторює усе, «що замислене серцем».
Залежно від домінуючого елемента виділяли три типи людей: а) сильні, хоробрі, схожі на тигра (з домінуванням жовчі); б) рухливі, неврівноважені, як мавпи (з домінуванням «ці»); в) малорухливі» повільні (з домінуванням слизу).
Засновник відомої етико-філософської школи Конфуцій (551—479 до н. е.) вважав, що психічні властивості людини є природженими. Він поділяв людей на тих, «хто має знання від народження», тих, хто «має знання завдяки навчанню», тих, «хто починає вчитися при виникненні труднощів», та тих, «хто ніколи не вчиться». Перші — мудрі правителі. Другі — мають вчитися, розмірковувати, самовдосконалюватись. Треті — вчаться стихійно, під впливом складних обставин життя. Останні — «народ» — потребують керівництва та примусу, але не навчання, до якого не здатні.
У стародавній Індії поняття душі розкривається у текстах Вед (II тис. до н. е.) та Упанішад (І тис. до н. е.). Душа розглядалась як субстанція, якій властиві свідомість, вічність, здатність до діяльності. Потенційно душа володіє знанням, мораллю, вірою, необмеженою енергією (силою) і нескінченним блаженством. Але оскільки душа перебуває в недосконалому стані, вона займається неадекватною діяльністю та підвладна стражданням.
Етико-філософські положення стародавнього Сходу вплинули на формування наукових поглядів філософів стародавньої Греції та Риму, де уявлення про психіку складалися в процесі розгляду людини як частини природи. Геракліт з Ефеса (бл. 544/540 — бл. 483 до н. с.) вважав, що душа (психея) утворюється від вогняного начала, випаровуючись з вологи. Повертаючись у стан вологи, душа зникає. «Вогняність» та «вологість постійно переходять одна в одну, породжуючи одна одну».
За Анаксагором (бл. 500—428 до н. е.), розум («нус») визначається як «принцип усього». «нус» присутній в усьому — від хаосу речей до космосу. Розум упорядковує рух речей, надає всім їм, включаючи людську поведінку й мислення, закономірності, організованості.
Демокріт (бл. 460 — бл. 370 до н. е.) слідом за Левкіппом (бл. 500 — 440 до н. е.) стверджував, що душа є різновидом речовин, що утворюються з атомів вогню та підкоряються загальним законам. Демокріт першим висуває розгорнуту теорію пізнання на основі розрізнення чуттєвого та розумового знання.
Видатному мислителеві стародавньої Греції Сократу (бл. 469—399 до н. е.) належить відомий вислів «Пізнай самого себе». Під цим розуміється аналіз у процесі спеціальної діяльності моральних норм людської поведінки. Все це давало можливість по-новому зрозуміти душу.
Значний внесок в античну психологію зробив Арістотель (384—322 до н. е.). У трактатах «Про душу», «Про пам'ять», «Про сновидіння» він виклав систему психологічних понять на основі об'єктивного і генетичного методів. За Арістотелем, душа є невід'ємним началом лише органічного життя, а не всього матеріального світу в цілому.
Відомий філософ стародавнього Риму Лукрецій Кар (бл. 99 — 55 до н. е.) ввів нове поняття «анімус» (дух) для позначення «тонкої безіменної матерії», яку досліджував його вчитель Епікур, — замість терміна «аніма» (душа). За Лукрецієм, дух е активним діяльним началом, здатним підкорити тіло, що зроблене з грубої матерії.
Видатний римський лікар Гален (129 — 199) використовував при тлумаченні душі поняття «пневма». Периферічна пневма поєднується з центральною, внаслідок чого душа стає здатною розпізнавати тілесні зміни.
Жо Годфруа
Донаучная психология. Первые западные философы
Первые греческие философы, пытавшиеся в VI веке до н. э. понять природу человека, сознавали, что представление о мире, привлекающее богов и богинь, чтобы объяснить поведение людей, основано на мифах. Не более приемлемой они считали и примитивную идею о существе, заключенном в человеке и ответственном за его поведение.
Тем не менее, они все еще были убеждены, что в каждом человеке есть нечто, позволяющее ему думать, принимать решения, волноваться, владеть собой. Этот «дух» был, по их мнению, чем-то нематериальным, похожим на пламя или на дуновение. Например, согласно представлению Платона, дух, или «душа», обитает в теле человека и направляет его на протяжении всей его жизни, а после смерти покидает его и вступает в «мир идей».
Аристотель выдвинул концепцию души как функции тела, а не какого-то внешнего по отношению к нему феномена. Согласно теории Аристотеля, душа, или «психе», - это двигатель, позволяющий живому существу реализовать себя. Центр «психе» находится в сердце, куда поступают впечатления, передаваемые от органов чувств. Эти впечатления образуют источник идей, которые, накапливаясь в течение всей жизни и сочетаясь между собой в результате рассудочного мышления, подчиняют себе поведение.
От конца античной культуры до середины средневековья
Аристотель считал, что познание человека возможно только через познание Вселенной и существующего в ней порядка. В его философских взглядах на первое место выдвигаются мышление, знание, интеллект и мудрость. Вместе с представлениями Платона и других философов идеи Аристотеля владели умами вплоть до V века новой эры.
Вскоре против этой концепции восстала иудейско-христианская религия, по которой сущность человека постигается не через разум и рассудочное мышление, а через Высшее существо, которое представляет собой тайну, недоступную смертным. Путь к спасению лежит поэтому через незнание и веру в догматы.
На протяжении всех одиннадцати столетий интеллектуального средневековья возникало множество философских школ, учения которых противостояли этим двум концепциям. По одну сторону находились несгибаемые богословы, которые чаще всего рассматривают философию лишь как измышление дьявола, а естественные науки – как ограничение божественной власти, стоящей над человеческим разумом. По другую – возникавшие философские течения, из которых наиболее известное – схоластическое. Его предтечей был Абеляр (Abelard, 1079-1142), но расцвета оно достигло лишь в XIII- веке благодаря Фоме Аквинскому (1228-1274).
Схоласты проповедовали учение, основанное одновременно и на богословии, и на доктрине Аристотеля. Они пытались, таким образом, объяснить мир с помощью разума, «озаренного» верой. Роль философа состоит в том, чтобы раскрыть упорядоченность и иерархическое устройство созданного Богом мира, попытавшись отвести всему сущему его подлинное место.
Одна из тем, вызывающих вечные дискуссии, - это проблема души. В самом деле, как можно рационально изучать нечто такое, что невозможно увидеть и еще менее того - описать? Начиная со II века до н. э. считалось установленным, что душа помещается в мозгу, но философы без конца вели умозрительные споры о ее природе и о способе ее влияния на поведение. Выдвигался даже аргумент, что физическое существование души невозможно, поскольку она, будучи бессмертной, находится в смертном теле.
От эпохи Возрождения до XIX века
Лишь в эпоху Возрождения, в XV, XVI и особенно в XVII веке сложились более близкие к научным представления - математические и одновременно механические - о мире и о человеке. Они были основаны главным образом на разуме независимо от веры.
Так, сталкиваясь с враждебностью богословов, которые прочно держались за догму о сотворенном Господом мире, неподвижно лежащем в центре Вселенной, Коперник (1543), Кеплер (1604) и Галилей (1633) один за другим утверждали, что планеты совершают одновременно вращение вокруг своей оси и обращение вокруг какой-нибудь звезды (для Земли это будет Солнце).
Что такое психология?
Что касается Декарта, то он на основании известных в его время фактов создал теорию, объяснявшую поведение на основе механистической модели. Согласно этой модели, информация, доставляемая органами чувств, направляется по чувствительным нервам к отверстиям в головном мозгу, которые эти нервы расширяют; это позволяет «животным душам», находящимся в мозгу, вытекать по тончайшим трубочкам - двигательным нервам - в мышцы, которые надуваются, что либо приводит к отдергиванию конечности, подвергшейся раздражению, либо заставляет совершить то или иное действие.
Таким образом, отпадала необходимость прибегать к душе, чтобы объяснить, как возникают простые поведенческие акты, хотя Декарт и считал, что наличие «разумной души», локализованной в головном мозгу и составляющей сущность человека, помогает последнему управлять своими страстями и возвышает его тем самым над животными, лишенными разума (рис. 2.6).
Этот декартовский дуализм - тело, действующее механически, и управляющая им душа - надолго оставил отпечаток на представлениях о функционировании человеческого организма. И несмотря на то что знания в области анатомии и физиологии в последующие века значительно обогащались, лишь в начале XX века понятие «души», которое сменилось сначала понятием «разума», а затем «сознания», окончательно уступило место монистической концепции, согласно которой поведение человека управляется в основном нервной системой.
left0
Рис. 2.6, Иллюстрация из «Трактата о человеке» Декарта (1664), в котором изложена его механистическая концепция о функционировании человеческой «машины». Рисунок показывает, как «животные души» стекают по трубкам из мозговой «железы», чтобы обеспечить одновременный поворот обоих глаз и правой руки к предмету В.
Тем не менее представления Декарта, пусть зачаточные, о функционировании организма и реализации различных поведенческих актов послужили отправной точкой для развития современной психологии.
Зарождение естественных наук. Со времен Древней Греции, как мы видим, только философы пытались понять сущность человека и его взаимоотношения со средой, как физической, так и социальной. Среди них рационалисты - от Платона до Декарта полагали, что «любые достоверные знания могут исходить лишь от разума»; следовательно, один только разум должен играть главную роль в объяснении фактов как в онтологическом плане, так и в плане познания или действия. Согласно этим философам, наилучший способ сформулировать какую-либо проблему и попытаться получить ответ состоит в поисках логических доводов. В результате они на протяжении веков обсуждали, что должно быть, вместо того чтобы наблюдать существующее в действительности.
Развитие естественных наук начинается в тот день, когда философская дискуссия перестает быть единственным инструментом познания, уступая частично место точным и систематическим наблюдениям, а главное-эксперименту.
Эмпирическое направление, которое легло в основу экспериментирования, делает главный упор на опыт и тем самым радикально отличается от господствовавшего ранее рационалистического направления. Это не означает, однако, пренебрежения логикой и рассудительностью или просто здравым смыслом. Ученые, выбравшие это направление, тоже высказывают предположения о том, как все происходит в этом мире, и аргументы, выдвигаемые для объяснения некоторых фактов, нередко вызывают яростные споры. Однако предположения этих ученых рассматриваются как гипотезы, т. е. новые соображения, выдвигаемые на основе уже установленных фактов. Эти гипотезы затем проверяют путем экспериментов или контролируемых наблюдений, в результате которых получают новые данные. Если эти новые данные согласуются с тем, что уже было известно, то постепенно создается все более и более четкая теория, позволяющая объяснить наблюдаемые факты. Если же новые данные противоречат выдвинутой гипотезе, то ее подвергают изменениям или даже отбрасывают. Именно в сочетании теоретических построений и проверки их соответствия реальной действительности и состоит научный метод.
В XVII веке от философии начинают отделяться различные естественные науки. Сначала это были химия и физика, открытия которой в области света и звука позднее позволили лучше понять, каким образом расшифровываем реальную действительность. В XVIII веке наступает очередь физиологии приобрести самостоятельность; в результате учения нервной системы появилась возможность объяснить, как проходит передача информации в организме. Наконец, на исходе XIX века развиваются социология и научная психология.
Психология в XVIII и XIX веках. Естественные науки обособились от философии сравнительно легко, но психологии, напротив, оказалось довольно трудно определиться в качестве самостоятельной науки и отделиться от своей старшей сестры. Для этого ей пришлось создать новые методы, опирающиеся на строгие научные основы. Начиная с XVIII века первые эмпирики пытались объяснить психические феномены по-новому. Они стремились понять, каким образом человеческий организм реагирует на информацию, получаемую от органов чувств, оставляя религии и рационалистической философии область духовного и изучение связей между мышлением и душой.
Так, Кондильяк (Condillac, 1754) полагал, что все наши знания проистекают из наших ощущений. Локк (Locke, 1690) и Юм (Hume, 1739) выдвинули гипотезу о том, что основные элементы, из которых складываются ощущения, сочетаются по закону ассоциации идей. Идея снежка, например, ничего не говорит ребенку, который его никогда не видел. Лишь через ощущения, вызываемые качествами белого, холодного и округлого, присущими снежку, которым ребенок играет впервые в жизни, создаются у него путем ассоциации этих фундаментальных идей восприятия, лежащие в основе более сложной идеи снежка.
Итак, эта субъективная психология предлагает изучать интеллектуальную жизнь, для того чтобы понять, каким образом по ассоциации идей индивидуум осознаёт окружающий его мир. Изучение взаимоотношений души и тела при этом окончательно уступает место изучению умственной деятельности и сознания.
Так был сделан большой шаг вперед, поскольку психика была признана лишь одной из функций организма, а ее изучение вошло составной частью в изучение жизненных процессов. Тем не менее, несмотря на научную «окраску» такой позиции, приходится признать, что психическая деятельность в сущности не в большей степени видима и измерима, чем состояние «души». А между тем увидеть - значит поверить. Кроме того, до тех пор пока психология не начнет систематически исследовать конкретные факты, она не сможет претендовать на то, чтобы называться наукой.
7. Психологічні ідеї XVII – XVIIІ століть.
Новий час[ред. • ред. код]
За Нового часу психологія продовжує свій розвиток у межах філософських систем Рене Декарта, Лейбніца, Локка, Ґартлі та інших. Для цього періоду характерним є проникнення в гуманітарне знання концепцій та законів природничих наук.На українських теренах вивчення психології розгортається в Києво-Могилянській Академії. Курс цієї науки читав І. Ґізель (1600-83), професори Академії Л. Баранович(1620-93) та Й. Ґалятовський († 1688) приділяли їй увагу в своїх творах, спираючись на філософію Арістотеля в її схоластичній інтерпретації. У 1868 році Климентій Миколайович Ганкевич видав перший підручник «Психологія», а в 1874 — «Короткий нарис психології для ужитку в школах середніх». Климентій Ганкевич викладав психологію у Чернівецькому університеті і в нього навчався Іван Франко, щоб докінчити студії перервані арештом. У Львові Іван Франко навчався у ще одного відомого психолога — Юліана Охоровича, котрий у 1889 році організував Перший Міжнародний Конгрес Психологів.
Досягненнями періоду XVII–XVIII ст можна вважати:
вчення про рефлексію та рефлекс, першу модель нервової системи, постановку питання про свідомість як предмет психологічної науки (Декарт);
теорії емоцій, свободи та вчення про людину як цілісну істоту (Спіноза);
концепції несвідомого в психічній структурі та психофізичного паралелізму (Лейбніц);
питання про набуте й наслідуване, розуміння ваги досвіду в формуванні психіки (емпірики Локк, Гоббс);
вчення про асоціації як основу психічних процесів, теорія виховання (Ґартлі);
періодизація психічного розвитку та освітньо-виховна теорія заснована на ній (Руссо).
Філософський емпіризм XVIII ст. проголосив дійсним лиш те, що дане у безпосередньому чуттєвому досвіді. Така установка змушувала шукати об'єктивні основи психічних процесів, а в методологічному плані — відступити від звичного споглядання на користь експериментів. Лікар Кабаніс (1757–1808), Іржи Прохазка, Ф. Мажанді і Ч. Белл (див. Белла-Мажанді закон), Франц Галль (1758–1829), фізіолог Йоганес Мюллер (1801–1858) проводили перші анатомо-фізіологічні та експериментальні дослідження нервової системи. Ними з'ясовані особливості будови та функціонування рефлекторної дуги, головного та спинного мозку. Зроблений ними висновок про локалізацію перебігу психічних процесів у головному мозку живого організму залишається незаперечним до сьогодні.
Впродовж XVIII–XIX століть активний розвиток дістала асоціативна психологія, асоціація розглядалась у механістичному значенні як сполучення, з'єднання елементів в єдине ціле. Асоціативна психологія у свій спосіб прагнула побудови об'єктивного методу. Її представник, Джон Стюарт Мілль (1806–1873) сподівався створити щось на кшталт таблиці душевних елементів: відчуттів, думок та мотивів,- а плодами їх комбінування уявляв усю сукупність психічних явищ. Крім того, він запропонував концепцію психологізму, згідно з якою всі явища культури та громадського життя (виховання, право, політика, мистецтво тощо) мають розглядатись крізь призму психологічних законів. Психологія в рамках його вчення виступила як самостійна галузь наукового знання.
8 Психологічні школи на рубежі ХІХ – ХХ віків
Рубіж віків став часом розділення раніше єдиної психології на ряд шкіл. У центрі уваги психологів залишалися переважно пізнавальні процеси, але різні школи відрізнялися один від одного розумінням місця цих процесів в загальній картині психічного життя, і головні розбіжності були пов'язані з визначенням змісту свідомості і меж його експериментального вивчення.
Вюрцбургская школа в психології була заснована німецьким вченим О. Кюльпе (1852-1915). Кюльпе, так само як і Тітченер, був учнем Вундта. У 1894 р., отримавши запрошення від університету Вюрцбурга, він переїхав в це місто і в 1896 р. створив там психологічну лабораторію.
У перші роки своєї діяльності він частково вдосконалював інтроспективний метод. Зміна інструкції випробуваному перед початком експерименту привело до того, що головна увага експериментаторів була сконцентрована вже не на результатах діяльності (швидкості відповіді, його точності і т. д.), а на її процесі. Поставивши перед випробуваним задачу і спостерігаючи за її рішенням, Кюльпе фактично почав експериментальне вивчення процесу мислення.
Була спростована думка Вундта про те, що експериментальному вивченню доступні тільки елементарні (сенсорні) процеси і що свідомість являє собою сенсорну мозаїку, комплекси взаємопов'язаних сенсорних елементів - відчуттів і уявлень. Змінилося колишнє уявлення про зміст свідомості, до складу якого вводилися нові феномени - розумові образи.
Ці висновки направили Кюльпе на розробку власної програми лабораторних досліджень свідомості, яку успішно реалізовували його учні[1].
У дослідах Марбе (1901) від випробуваних було потрібен при зважуванні предметів повідомити не тільки про те, яке з них важче, але і про те, як вони прийшли до цьому висновку. Метою дослідів Мессера було прослідити за тим, які процеси відбуваються в свідомості випробуваного в проміжку між сприйняттям слова стимулу і словесною реакцією у відповідь. Ці експерименти довели наявність несенсорних компонентів в свідомості, і наявність нового, невідомого чинника, детерминирующего процес мислення.
Експериментальне дослідження мислення, почате в Вюрцбюргської школі, було продовжене іншими дослідниками і стало одній з самих обширних областей експериментальній психології. Однак перші матеріали отримали саме Кюльпе і його співробітники, головними досягненнями яких стало поширення експериментального методу на вищі психічні процеси (мислення і волю). У експериментах, що проводяться в Вюрцбюргської школі, було уперше доведено, що мислення являє собою процес, що незводиться до почуттєвих образів і що залежить від різноманітних чинників, в тому числі і від установки, виникаючої при прийнятті задачі. Ці дані наочно показали, що психологічні закономірності мислення несводимы до логічних. Таким чином, вивчення мислення стало придбавати психологічні контури.
У психології на перший план вийшла проблема дослідження змісту не структури, але функцій психіки, які б розкрили саме психологічні особливості взаємозв'язку живого організму зі середою. Відкидаючи погляд на свідомість як пристрій «з цеглин і цементу», вчені, що розробляли новий напрям в психології - функционализм, приходили до висновку про необхідність вивчати динаміку психічних процесів і чинників, що зумовлюють їх орієнтацію на певну мету.
Практично одночасно з положеннями Вундта ідея про те, що кожний психічний акт має певну спрямованість на об'єкти зовнішнього світу, була висловлена австрійським вченим Ф.Брентано (1838-1917). Почавши свою діяльність як католицький священик, він залишив її через незгоду з догматом про непогрішність тата і перейшов в Віденський університет, де став професором філософії (1873). Брентано запропонував свою концепцію психології, протипоставити її програмі, що панувала в той час Вундта («Дослідження по психології органів чуття» (1907) і «Про класифікацію психічних феноменів» (1911)).
Головної для нової психології він вважав проблему свідомості, необхідність визначити, чим відрізняється свідомість від всіх інших явищ буття. Він затверджував, що позиція Вундта ігнорує активність свідомості, його постійну спрямованість на об'єкт. Для позначення цієї неодмінної ознаки свідомості Брентано запропонував термін интенция. Вона спочатку властива кожному психічному явищу і завдяки цьому дозволяє відмежувати психічні явища від фізичних.
Хоч багато які європейські вчені використали положення Брентано і функціональної психології в своїх дослідженнях, справжній розквіт цієї школи пов'язаний з американською психологією, передусім з роботами У. Джемса.
Американські функционалисты розглядали функцію як діяльність, що охоплює і свідомість, і поведінка. Це відрізняло їх позицію від позиції європейських психологів, що аналізують насамперед акти (функції) свідомості. Загальне в обох школах - твердження интенциональности, цілеспрямованість дій. Об'єктивний психологічний аналіз цієї спрямованості не міг бути здійснений ні шляхом спостереження або самонаблюдения, ні шляхом тих експериментів, які в той час існували в психології. Це багато в чому визначило позицію послідовників американського функционализма - бихевиористов, які запропонували повністю виключити свідомість з предмета психології, обмежившись вивченням самого акту поведінки, зв'язку між стимулом і реакцією, яку він викликає[2].
2. Біхевіорізм
Бихевиоризм визначив вигляд американської психології XX віку. Його фундатор Джон Уотсон (1878-1958) сформулював кредо бихевиоризма: «Предметом психології є поведінка». Звідси і назва - від англійського - поведінка (бихевиоризм можна перевести як поведенческая психологія). Аналіз поведінки повинен носити суворо об'єктивний характер і обмежуватися реакціями (, що зовні спостерігаються все, що не піддається об'єктивній реєстрації, - не підлягає вивченню, т. е. думки, свідомість людини не підлягають вивченню, їх не можна виміряти, реєструвати). Все, що відбувається всередині людини, вивчити неможливо, т. е. людина виступає як «чорний ящик». Об'єктивно вивчати, реєструвати можна тільки реакції, зовнішні дії людини і ті стимули, ситуації, які ці реакції зумовлюють. І задача психології полягає в тому, щоб по реакції визначати вірогідний стимул, а по стимулу передбачати певну реакцію[3].
І особистість людини, з точки зору бихевиоризма, не що інакше, як сукупність поведенческих реакцій, властивих даній людині. Та або інакша поведенческая реакція виникає на певний стимул, ситуацію. Формула «стимул - реакція» S - R була ведучою в бихевиоризме. Закон ефекту Торндайка уточнює: зв'язок між S і R посилюється, якщо є підкріплення. Підкріплення може бути позитивним (похвала, отримання бажаного результату, матеріальна винагорода і т. і.) або негативним (біль, покарання, невдача, критичне зауваження і т. п.). Поведінка людини витікає частіше за все з очікування позитивного підкріплення, але іноді переважає бажання, передусім, уникнути негативного підкріплення, т. е. покарання, болю і пр.
Таким чином, з позиції бихевиоризма, особистість - вся та, чим володіє індивід, і його можливості відносно реакції (навики, свідомо регульовані інстинкти, социализованные емоції + здатність пластичності, щоб утворювати нові навики + здатність утримання, збереження навиків) для пристосування до середи, т. е. особистість - організована і відносно стійка система навиків. Навики складають основу відносно стійкої поведінки, навики пристосовані до життєвих ситуацій, зміна ситуації веде до формування нових навиків.
Людина в концепції бихевиоризма розуміється, передусім, як реагуюча, діюча, учень істота, запрограмована на ті або інакші реакції, дії, поведінку. Змінюючи стимули і підкріплення, можна програмувати людину на необхідну поведінку.
У надрах самого бихевиоризма психолог Толмен (1948) піддав сумніву схему S - R як дуже спрощену і ввів між цими членами важливу змінну I - психічні процеси даного індивіда, що залежать від його спадковості, фізіологічного стану, минулого досвіду і природи стимулу S - I - R. В 70-е роки бихевиоризм представив свої концепції в новому освітленні - в теорії соціального навчання. На думку Бандури (1965), одна з головних причин, що зробили нас такими, які ми є, пов'язана з нашою схильністю наслідувати поведінці інших людей з урахуванням того, наскільки сприятливі можуть бути результати такого наслідування для нас. Таким чином, на людину впливають не тільки зовнішні умови: він також постійно повинен передбачувати наслідки своєї поведінки шляхом самостійної оцінки[4].
3. Гуманистическая психологія
В 60-е роки ХХ віку виникло новий напрям, що отримав назву «гуманистическая психологія». Свою задачу його творці бачили у виході за межі дилеми «бихевиоризм-психоаналіз», відкрити новий погляд на природу психіки людини.
Основні принципи гуманистической психології:
підкреслюється роль свідомого досвіду;
затверджується цілісний характер природи людини;
акцент на свободі волі, творчій силі особистості;
приймаються до уваги всі чинники і обставини життя індивіда.
Положення гуманистической психології формувалися в більш ранніх психологічних концепціях. Франц Брентано (1838-1917) вважав, що психологія повинна вивчати процес свідомості, заперечував «молекулярного» підходу. Освальд Кюльпе (1862-1915) сперечався з Вундтом, затверджуючи, що і мыслительные процеси можуть бути досліджені експериментально. Вильям Джеймс писав, що свідомість - найважливіша функція людської психіки. При цьому людина - не тільки раціональна, але і імпульсивна, емоційна істота. Свідомість існує у вигляді безперервної течії («потік свідомості»); головне в психічній діяльності - «мета» свідомості.
Гештальтпсихология підкреслювала необхідність цілісного підходу до вивчення свідомості. Вчені, належні до психоаналитической школи, - Адлер, Хорні, Еріксон, Олпорт, - вказували (на відміну від Фрейд), що людина володіє свідомістю і свободою волі, в цьому його суть. Крім минулого, його характеризують цілі і надії на майбутнє; людина сама формує своє «я».
Поява гуманистической психології відображала зростаючу потребу зрівноважити механистический і матеріалістичний характер всієї західної культури загалом, що особливо оголився на початку 60-х років. Це було час «контркультуры», рухи хіппі, покоління з гострою потребою в особовій реалізації (свобода, сексуальна революція, комуни, наркотики, гедонизм, «сиюминутность» існування).
Гуманистическая психологія відкидала уявлення про людину як про істоту, поведінка якого повністю детермінований стимулами зовнішньої середи (бихевиоризм), і критикувала елементи жорсткого детермінізму в психоаналізі Фрейд (перебільшення ролі несвідомого, ігнорування свідомого, переважний інтерес до невротикам). Гуманистическая психологія була направлена на дослідження душевного здоров'я, позитивних якостей особистості.
Абрахам Маслоу цікавився проблемами вищих досягнень людини. Він вважав, що кожна людина володіє природженим прагненням до самоактуализации - найбільш повному розкриттю здібностей, реалізації потенціалу людини.
Для того щоб ця потреба виявилася, людина раніше повинна задовольнити всі потреби більш «низького» рівня Маслоу вибудовує ієрархію потреб, малюючи їх «піраміду»:
Карл Роджерс (1902-1987) - автор методу «особово орієнтованої» терапії. Він вважав, що людина, завдяки своєму розуму, в стані самостійно міняти характер своєї поведінки. Пацієнт не приречений вічно знаходитися під владою несвідомого або дитячих переживань. Особистість визначається теперішнім часом, вона формується під впливом свідомих оцінок що відбувається.
На думку Роджерса, прагнення до самоактуализации носить природжений характер, його розвитку можуть сприяти або перешкоджати дитячі переживання і процес навчання.
Роджерс вважав, що самоактуализация - це факт, що не здійснився, а постійний процес (назва його самої відомої роботи - «Ставай особистістю»).
Особливо активно «гуманистическая терапія», або «терапія розвитку», проводилася в 60-70-е роки. Пацієнтами були люди з нормальним рівнем психічного здоров'я. Основна задача такої терапії - підняти рівень осознанности поведінки пацієнта, допомогти відкоректувати відношення до себе і навколишнім, звільнити його прихований творчий потенціал і здібність до саморазвитию[5].
Висновок
Виділення психології в самостійну науку сталося в 60-х роках XIX в. Воно було пов'язане з створенням спеціальних науково-дослідних установ - психологічних лабораторій і інститутів, кафедр у вищих учбових закладах, а також з впровадженням експерименту для вивчення психічних явищ. Першим варіантом експериментальної психології як самостійної наукової дисципліни з'явилася фізіологічна психологія німецького вченого В. Вундта (1832-1920). У 1879 р. в Лейпциге Вундт відкрив першу в світі експериментальну психологічну лабораторію.
Але ідея розкладання психіки на найпростіші елементи виявилася помилковою, неможливо було зібрати з простих елементів складні стану свідомості. Тому до 20-м років XX в. ця психологія свідомості практично перестала існувати.
У. Джеймс запропонував вивчати функції свідомості і його роль у виживанні людини. Він висунув гіпотезу, що роль свідомості полягає в тому, щоб дати людині можливість пристосуватися до різних ситуацій, або повторюючи вже вироблені форми доведення, або змінюючи їх в залежності від обставин, або освоюючи нові дії, якщо того вимагає ситуація.
Американський психолог Уотсон проголосив в 1913 р., що психологія дістане право називатися наукою, коли буде застосовувати об'єктивні експериментальні методи вивчення. Об'єктивно можна вивчати тільки поведінку людини, виникаючу в тій або інакшій ситуації.
Важливими заслугами бихевиоризма є: впровадження: об'єктивних методів реєстрації і аналізу реакцій, що зовні спостерігаються, дій людини, процесів, події; відкриття закономірностей навчання, утворення навиків, реакцій, поведінки.
Гуманистическая психологія - її найвидніші представники Г. А. Мюррей, К.Роджерс, А. Маслоу предметом психологічних досліджень вважають здорову творчу особистість людини.
Метою такої особистості є не потреба в гомеостазе, як вважає психоаналіз, а самоосуществление, самоактуализация, зростання конструктивного початку людського «Я». Людина відкрита миру, наділений потенціями до безперервного розвитку і самореалізації. Любов, творчість, зростання, вищі цінності, значення - саме це і близьке ним поняття характеризують базисні потреби людини.
9 Розвиток зарубіжної психології у ХХ столітті.
Гештальт-психология – это течение в общей психологии, зародившееся под влиянием феноменологии в 1912 году (Эренфельс, Вертхаймер, Коффка, Келлер). Одним из основных положений гештальт-психологии является следующее: «целое отлично от суммы его частей» и появляется в результате их многочисленных взаимодействий. Гештальт-психология особо подчеркивает значение субъективного восприятия.
«Гештальт – это паттерн, конфигурация, определенная форма организации игдивидуальных частей, которая создает целостность. Основная предпосылка гештальт-психологии состоит в том, что человеческая природа организована в виде паттернов или целостностей, и только таким образом может быть воспринята и понята. Основная идея гештальта состоит в том, что это – целое; полное, покоющееся в себе целое»[1] .
Гештальтпсихология, одна из крупнейших школ зарубежной психологии 1-й половины XX века выдвинувшая в качестве центрального тезис о необходимости проведения принципа целостности при анализе сложных психических явлений. Возникновение гештальтпсихологии связано с общим кризисом механистического мировоззрения на рубеже XIX-XX в.в. и ассоциативной психологии как специфической формы этого мировоззрения в психологической науке.
Непосредственное начало гештальтпсихологии положено М.Вертхеймером. Первые экспериментальные исследования гештальт-психологии посвящены анализу восприятия и позволили выделить ряд новых феноменов в этой области (например, соотношение фона и фигуры). Принципы, выработанные при изучении восприятия, были перенесены на изучение мышления, которое трактовалось как процесс последовательного применения различных структур «видения» (гештальтов) к структуре проблемной ситуации, в которой возникла задача.
Согласно гештальтпсихологии в случае совпадения этих структур наступает момент инсайта, озарения, и возникшая задача оказывается решенной. Для объяснения механизмов, обеспечивающих возможность совпадения структур, было постулировано не только существование гештальтов восприятия и мышления, но и наличие соответствующих им физиологических и физических гештальтов (Кёлер). Однако эти представления оказались необоснованными и в дальнейшем не получили развития.
Ещё одно направление гештальтпсихологии посвящено изучению личности и связано с работами К.Левина и его сотрудников. Центральным здесь оказалось представление о личностном поле, его целостной структуре и процессах её переструктурирования.
Как целостная психологическая концепция гештальтпсихологии не выдержала испытания временем. Её слабыми пунктами оказались неисторическое понимание психики, преувеличение роли формы в психической деятельности и связанные с этим элементы идеализма в философских основаниях.
Однако серьёзные достижения гештальтпсихологии как в изучении восприятия, мышления и личности, так и в общей антимеханистической ориентации психологии были восприняты в последующем развитии психологии[3] .
Главное понятие этой психологии — понятие комплексного качества как целостного переживания, пронизанного чувством. Основу любого психического акта — восприятия, памяти и др.—составляет система бессознательных активных процессов и импульсивных тенденций,. диспозиций, которые детерминируют его продукт. Оформляющая сила духа проявляется особенно в творческих деятельностях по созданию новых идей, форм, а также в играх детей.
Бихевиоризм определил облик американской психологии XX века. Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в XX столетии, радикально преобразовал всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. (Отсюда и название – от англ. behavior, поведение.) Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику.
Истинный смысл событий, связанных с возникновением и стремительным развитием бихевиористского движения, был иным и заключался не в аннигиляции психики, а в изменении понятия о ней.
Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Торндайк (1874-1949). Свои выводы Торндайк изложил в 1898 году в докторской диссертации "Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных".* Термины Торндайк употреблял традиционные – "интеллект", "ассоциативные процессы", но содержанием они наполнялись новым.
Весь процесс научения описывался в объективных терминах. Торндайк использовал идею Вена о "пробах и ошибках" как регулирующем начале по ведения. Выбор этого начала имел глубокие методологические основания. Он ознаменовал переориентацию психологической мысли на новый способ детерминистского объяснения своих объектов. Поскольку возможные способы реагирования на непрестанно меняющиеся условия внешней среды не могут быть заранее предусмотрены в структуре и способах поведения организма, согласование это го поведения со средой реализуется только на вероятностной основе.
Торндайк принимал за исходный момент двигательного акта не внешний импульс, запускающий в ход телесную машину с предуготованными способами реагирования, а проблемную ситуацию, т.е. такие внешние условия, для приспособления к которым организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, а вынужден ее построить собственными усилиями. Итак, связь "ситуация – реакция" в отличие от рефлекса (в его единственно известной Торндайку механистической трактовке) характеризовалась следующими признаками: 1) исходный пункт – проблемная ситуация; 2) организм противостоит ей как целое; 3) он активно действует в поисках выбора и 4) выучивается путем упражнения
Итак, Торндайк существенно расширил область психологии. Он показал, что она простирается далеко за пределы сознания. Работы Торндайка не имели бы для психологии пионерского значения, если бы не открывали новых, собственно психологических закономерностей. Но не менее отчетливо выступает у него ограниченность бихевиористских схем в плане объяснения человеческого поведения. Регуляция человеческого поведения совершается по иному типу, чем это представляли Торндайк и все последующие сторонники так называемой объективной психологии, считавшие за коны научения едиными для человека и остальных живых существ. Такой подход породил новую форму редукционизма. Присущие человеку закономерности поведения, имеющие общественно-исторические основания, сводились к биологическому уровню детерминации, и тем самым утрачивалась возможность исследовать эти закономерности в адекватных научных понятиях.
Торндайк больше чем кто бы то ни было подготовил возникновение бихевиоризма. Вместе с тем, как отмечалось, он себя бихевиористом не ситал.
Наиболее широким, выражающим дух современной психологии течением является когнитивная психология. Она возникла в середине 60-х гг. в США и была направлена против бихевиористического исключения психического компонента из анализа поведения, игнорирования познавательных процессов и познавательного раз вития, против упрощенного подхода бихевиористов к обучению человека, который не мог служить основой для совершенствования учебного процесса.
Когнитивная психология выросла из исследований необихевнористов, прежде всего Подмена, и субъективного бихевиоризма Д. Миллера, Ю. Галантера к К. Прибрама, указавших на необходимость включения когнитивных (а также мотивационных) компонентов в структуру поведения. Она развивала подход, основанный на представлении о человеческом организме как системе,. занятой активными поисками сведений и переработкой информации, т. е. на представлении о том, что люди оказывают на информацию разного рода воздействия: перекодируют в другую форму, отбирают определенную-информацию для дальнейшей переработки или исключают некоторую информацию из системы. У истоков когнитивной психологии стоят Дж. Брунер, Г. Саймон,. П. Линдсей, Д. Норман, Дж. Р. Андерсон, Л. Фестингер,. Ф. Хайдер, ведущими представителями являются У. Найссер, Д. Бродбент, А. Пайвио и многие другие. В настоящее время это направление представлено рядом вариантов. Наибольшее распространение получил вычислительный вариант (Дж. Фодор, Д. Деннит и др.), в котором познавательные процессы трактуются крайне механистически, психика выступает в виде устройства с фиксированной способностью к преобразованию сигналов. У. Найссер отстаивает другой, более умеренный вариант, подчеркивает роль внутренних когнитивных схем-и активности познающего организма в процессе познания.
Эта психология возникла под определяющим влиянием информационного подхода. Описываемые в кибернетической литературе операции, выполняемые электронно-вычислительной машиной,— получение информации,. манипуляции символами, сохранение в «памяти» элементов информации, извлечение их из «памяти» и т. д. побуждали предположить по аналогии с компьютером, чт<у познавательные процессы реальны, «что их можно исследовать и даже, может быть, понять». Это признание неозначало возвращения к традиционной интроспективной1 психологии сознания. Новые методы исключали необходимость интроспекции. Большинство из них основыва тся на точной регистрации времени ответа на сигналы для определения уровневой организации психических процессов в задачах различного рода. Хронометрические методики восходят к методике измерения времени реакций обнаружения, различения и выбора, впервые разработанной голландским физиологом Ф. К. Дондерсом2. Наряду с лабораторными исследованиями, обладающими вследствие игнорирования в них аспектов обычных ситуаций, недостаточной экологической валид-ностью, прилагаются усилия для исследования познавательной активности в реальных жизненных ситуациях, в -частности изучается обыденное мышление и его развитие, восприятие в повседневной жизни и др.
На формирование когнитивной психологии непосредственно оказали влияние также гештальтпсихология, работы Ф. Бартлетта по памяти и мышлению, теория порождающих грамматик Н. Хомского, генетическая психология Ж- Пиаже, работы по восприятию Дж. Гибсона .и Э. Гибсон.
Основную область исследований в когнитивной психологии составляют познавательнее процессы — память, психологические аспекты языка и речи, восприятие, ре-¦шение задач, мышление, внимание, воображение и когнитивное развитие. Когнитивный подход распространился также на исследование эмоциональной и мотивационной сфер личности, а также социальную психологию.
В когнитивной психологии все формы человеческого познания рассматриваются по аналогии с операциями ЭВМ как последовательные блоки сбора и переработки информации, фазы или аспекты процесса взаимодействия t:o средой в познании. Был сделан вывод об уровневой -организации познавательной активности по переработке, хранению и использованию информации, включающей фяд блоков. Память, перцептивные процессы, внимание, •мышление и его вербальные и невербальные компоненты представлены множеством структурных моделей. Выявлены свойства, присущие познавательной активности: -избирательность (определяется опытом познающего субъекта), определяемость средой (предметами физического мира и социальным опытом, культурой); неполнота познавательных схем, их постоянная корректировка в процессе столкновения с действительностью. Однако в целом в когнитивной психологии не создана единая теория для объяснения познавательных процессов, основные постулаты, лежащие в основе большинства современных работ, по оценке Найссера, «удивительно мало отличаются от постулатов интроспективной психологии XIXв., несмотря на отказ от интроспекции как таковой». Найссер отмечает недостаточную экологическую валидность когнитивной психологии, безразличие к вопросам культуры, отсутствие среди изучаемых феноменов главных характеристик восприятия и памяти как они проявляются в повседневной жизни. Критике подвергается редукционизм когнитивной психологии.
Игнорируя проблему субъекта, когнитивная психология вынуждена наряду с когнитивными процессами допустить особое начало, гипотетического участника, носителя психической деятельности. Таковы некоторые методологические трудности и противоречия когнитивной психологии, переживаемые ею на современном этапе.
Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше поведение.
Результаты исследований в области когнитивной психологии, как правило, представляют в виде моделей переработки информации. Модель переработки информации предполагает, что процесс познания можно разложить на ряд этапов, каждый из которых представляет собой некую гипотетическую единицу, включающую набор операций, выполняемых над входной информацией. Модели состоят из блоков, каждый из которых выполняет строго определенные функции. Связи между блоками означают путь прохождения информации от входа до выхода модели. В результате преобразований информации формируются «внутренние репрезентации» воспринимаемых объектов, событий и т. д.
Когнитивный подход имеет в своей основе ряд аксиоматических предпосылок. Во-первых, это представление о поэтапной переработке информации, т.е. о том, что стимулы внешнего мира проходят внутри психики через ряд последовательных преобразований. Во-вторых, это допущение об ограниченной емкости системы переработки информации. Именно ограниченность способности человека осваивать новую информацию и преобразовывать уже существующую заставляет искать наиболее эффективные и адекватные способы работы с ней. Эти стратегии (в гораздо большей степени, чем соответствующие им мозговые структуры) моделируют когнитивные психологи. И, в-третьих, вводится постулат о кодировании информации в психике. Данный постулат фиксирует предположение о том, что физический мир отражается в психике в особой форме, которую нельзя свести к свойствам стимуляции.
Наиболее плодотворной компьютерная метафора оказалась в области исследований структурной организации памяти. Область психологии памяти стала центральной для когнитивного подхода. В когнитивной психологии память сравнивалась с библиотекой, мастерской, хранилищем и т. д. Главной аналогией при этом всегда оставались блоки оперативной и внешней памяти вычислительного устройства. У. Найссер следующим образом представляет процесс переработки информации в памяти. Первыми этапами на пути преобразования сенсорной информации являются периферические виды памяти: «иконическая» для зрения и «эхоическая» для слуха. Затем информация попадает в вербальную кратковременную память, где сохраняется с помощью процессов скрытого или явного проговаривания, после чего становится возможным ее долговременное запоминание. Различают две фазы познавательных процессов. Первая фаза – фаза предвнимания – связана с относительно грубой и параллельной обработкой информации. Вторая – фаза фокального внимания – имеет характер осознанной внимательной детальной и последовательной обработки. Здесь становится возможным вербальное кодирование информации, служащее предпосылкой для ее сохранения в памяти и последующей реконструкции.
Центральным становится вопрос об организации знания в памяти субъекта, в том числе о соотношении вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и мышления. Интенсивно разрабатываются также когнитивные теории эмоций, индивидуальных различий и личности.
Благодаря когнитивной психологии был сделан значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими периодами развития общей психологии. Вклад когнитивной психологии в развитие психологической науки определяется тем, что она расширила сферу исследований, открыла много новых аспектов анализа традиционных психологических проблем, дала полный анализ микроструктуры познавательных действий. Кроме того, она чрезвычайно расширила диапазон применяемых методических средств.
С позиций когнитивной психологии эффективное обучение возможно лишь в том случае, когда новый материал, связанный с уже имеющимися знаниями и умениями, включается в существующую когнитивную структуру. В качестве важного условия обучения рассматривается внутренняя мотивация, связанная с интересом учащихся к изучаемому предмету.
26. Порівняльна характеристика основних концепцій психодинамічної парадигми в психології: психоаналіз З.Фрейда, аналітична психологія К.Юнга та індивідуальна психологія А.Адлера.Фрейд был основоположником психоанализа. В своих трудах он говорит о защитных механизмах, которые позволяют человеку противостоять бессознательным проявлениям, интерпретирует сновидения. Фрейд приходит к выводу, что бессознательное является побудителем сознания, поэтому чтобы объяснить поведение человека, следует искать его причины в бессознательном.
Психика по Фрейду делится на три элемента – сознание, предсознание и бессознательное. При этом он уподобляет ее айсбергу, в котором сознание только видимая его часть. Чем глубже тот или иной элемент бессознательного, тем сложнее он поддается анализу. Фрейд также вводит понятие предсознательных процессов, которые не находятся в сознании постоянно, но при желании могут быть им вызваны.
В период появления первых трудов по психоанализу в терапии было распространено применение гипноза. Однако, Фрейд решает отказаться от этой практики, поскольку считает, что пациент или клиент должен самостоятельно, при небольшой помощи психоаналитика, вывести структуры своего бессознательного в сознание. При введение пациента в гипнотическое состояние и последующем выведении из него он не помнит того, что с ним происходило, поэтому подъем бессознательного опыта в сознание становится невозможным, а значит данная терапия не может работать. Поэтому Фрейд работает через метод свободных ассоциаций и интерпретацию сновидений.
Он по-новому описывает структуру личности, в которую теперь входят Оно, Эго и СуперЭго.
Фрейд считал, что психика состоит из трех слоев – сознательного, предсознательного и бессознательного, – в которых и располагаются основные структуры личности. Содержание бессознательного, по мнению Фрейда, недоступно осознанию практически ни при каких условиях. Содержание предсознательного слоя может быть осознано человеком, хотя это и требует от него значительных усилий.
В бессознательном слое располагается одна из структур личности – Ид, которая фактически является энергетической основой личности. В Ид содержатся врожденные бессознательные инстинкты, которые стремятся к своему удовлетворению, к разрядке и таким образом детерминируют деятельность субъекта. Существуют два основных врожденных бессознательных инстинкта – инстинкт жизни и инстинкт смерти, которые находятся в антагонистических отношениях, создавая основу для фундаментального, биологического внутреннего конфликта. Неосознанность этого конфликта связана не только с тем, что борьба между инстинктами, как правило, происходит в бессознательном слое, но и с тем, что поведение человека вызывается одновременным действием обеих этих сил.
С точки зрения Фрейда, инстинкты являются каналами, по которым проходит энергия, формирующая нашу деятельность. Либидо, о котором так много писали и сам Фрейд и его ученики, и является той специфической энергией, которая связана с инстинктом жизни. Энергии, связанной с инстинктом смерти и агрессии, Фрейд не дал собственного имени, но постоянно говорил о ее существовании. Он также считал, что содержание бессознательного постоянно рас ширяется, так как те стремления и желания, которые человек не смог по тем или иным причинам реализовать в своей деятельности, вытесняются им в бессознательное.
Вторая структура личности – Эго, по мнению Фрейда, также является врожденной и располагается как в сознательном слое, так и в предсознании. Таким образом, мы всегда можем осознать свое Я, хотя это может быть для нас и нелегким делом. Если содержание Ид расширяется, то содержание Эго, на оборот, сужается, так как ребенок рождается, по выражению Фрейда, с "океаническим чувством Я", включая в себя весь окружающий мир. Со временем он начинает осознавать границу между собой и окружающим миром, локализовать Я до своего тела, сужая таким образом объем Эго.
Третья структура личности – Супер-Эго – не врожденная; она формируется в процессе жизни. Механизмом ее формирования является идентификация с близким взрослым своего пола, черты и качества которого и становятся содержанием Супер-Эго. В процессе идентификации у детей формируется так же Эдипов комплекс (у мальчиков) или комплекс Электры (у девочек), то есть комплекс амбивалентных чувств, которые испытывает ребенок к объекту идентификации.
Фрейд подчеркивал, что между этими тремя структурами личности существует неустойчивое равновесие, так как не только их содержание, но и направления их развития противоположны друг другу. Инстинкты, содержащиеся в Ид, стремятся к удовлетворению, диктуя человеку такие желания, которые практически невыполнимы ни в одном обществе. Супер-Эго, в содержание которого входят совесть, самонаблюдение и идеалы, предупреждает человека о невозможности осуществления этих желаний и стоит на страже соблюдения норм, принятых в обществе. Таким образом, Эго становится как бы ареной борьбы противоречивых тенденций, которые диктуются Ид и Супер-Это. Такое состояние внутреннего конфликта, в котором постоянно находится человек, делает его потенциальным невротиком. Поэтому Фрейд подчеркивал, что не существует четкой грани между нормой и патологией. Возможность поддерживать свое психическое здоровье зависит от механизмов психологической защиты, которые помогают человеку если не предотвратить, то хотя бы смягчить конфликт между Ид и Супер-Это.
Фрейд также описывает несколько стадий развития, которые проходит ребенок прежде чем повзрослеть.
Оральная (0 – 18 мес.)
Анальная (18 мес. – 3 года)
Фаллическая (3 года – 6 лет)
Латентная (6 – 12 лет)
Генитальная (период полового созревания и до 22лет)
Оральная стадия
В этот период (с рождения до полутора лет) выживание младенца всецело зависит от того, кто о нем заботится, а область рта наиболее тесно связана с удовлетворением биологических потребностей и приятными ощущениями. Главная задача, стоящая перед младенцем в течение орально - зависимого периода, состоит в закладке основных установок: зависимости, независимости, доверия и опоры в отношении других людей. Изначально ребенок не в состоянии отличить собственное тело от материнской груди и это дает ему возможность чувствовать нежность и любовь по отношению к самому себе. Но со временем грудь будет замещена частью собственного тела: ребенок будет сосать свой палец или язык, чтобы уменьшить напряжение, вызванное недостатком материнской заботы. Поэтому так важно не прерывать кормление грудью, если мама в состоянии кормить его сама.
Фиксация поведения на этой стадии может произойти по двум причинам:
Фрустрация или блокирование потребностей ребенка.
Сверхзаботливость – ребенку предоставляется много возможностей самому управлять своими внутренними функциями. В результате этого у ребенка формируется чувство зависимости и некомпетентности.
Впоследствии, в зрелые годы, фиксация на этой стадии может выразиться в виде «остаточного» поведения. Взрослый человек в ситуации сильного стресса может регрессировать и это будет сопровождаться слезами, сосанием пальца, желанием выпить. Оральная стадия заканчивается, когда прекращается кормление грудью и это лишает ребенка соответствующего удовольствия.
Анальная стадия
Анальная стадия начинается в возрасте около 18 месяцев и продолжается до трех лет. В течение этого периода ребенок учится самостоятельно ходить в туалет. Он получает большое удовлетворение от этого контроля, т.к. это одна из первых функций, которая требует от него осознанности своих действий.
Фрейд был убежден, что способ, каким родители приучают ребенка к туалету, оказывает влияние на его более позднее личностное развитие. Все будущие формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии.
Фаллическая стадия. Эдипов комплекс. Комплекс Электры
Между тремя и шестью годами интересы ребенка сдвигаются в новую зону, область гениталий. На протяжении фаллической стадии дети могут рассматривать и исследовать свои половые органы, проявлять заинтересованность в вопросах, связанных с половыми отношениями. Хотя их представления о взрослой сексуальности обычно смутны, ошибочны, и весьма неточно сформулированы, Фрейд полагал, что большинство детей понимают суть сексуальных отношений более ясно, чем предполагают родители. Основываясь на увиденном по телевизору, на каких – то фразах родителей или на объяснениях других детей, они рисуют «первичную» сцену.
Доминирующий конфликт на фаллической стадии состоит в том, что Фрейд назвал Эдиповым комплексом (аналогичный конфликт у девочек получил название комплекса Электры). Описание этого комплекса Фрейд заимствовал из трагедии Софокла «Царь Эдип», в которой Эдип, царь Фив, непреднамеренно убил своего отца и вступил в кровосмесительную связь с матерью. Когда Эдип понял, какой чудовищный грех он совершил, он ослепил себя. Фрейд рассматривал трагедию как символическое описание величайшего из человеческих конфликтов. С его точки зрения, этот миф символизирует неосознанное желание ребенка обладать родителем противоположного пола и одновременно устранить родителя одного с ним пола. Более того, Фрейд находил подтверждение комплекса в родственных связях и клановых взаимоотношениях, имеющих место в различных примитивных обществах.
Латентная стадия
В промежутке от 6-7 лет до начала подросткового периода либидо ребенка посредством сублимации (переориентации на социальную активность) направляется во вне. В этот период ребенка интересуют различные интеллектуальные занятия, спорт, общение со сверстниками. Латентный период можно рассматривать как время подготовки к взрослению, которое наступит в последней психосексуальной стадии.
В личности ребенка появляются такие структуры, как эго и суперэго.
Таким образом, к возрасту 6-7 лет у ребенка уже сформированы все те качества личности и варианты ответных реакций, которыми он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни. И на протяжении латентного периода происходит «оттачивание» и упрочение его взглядов, убеждений, мировоззрения. В этот период сексуальный инстинкт предположительно дремлет.
Генитальная стадия
После завершения латентной стадии, которая продолжается до наступления половой зрелости, начинают восстанавливаться сексуальные и агрессивные побуждения, а вместе с ними интерес к противоположному полу и возрастающее осознание этого интереса. Начальная фаза Генитальной стадии (периода, продолжающегося от зрелости до смерти), характеризуется биохимическими и физиологическими изменениями в организме. Результатом этих изменений является характерное для подростков усиление возбудимости и повышение сексуальной активности.
Согласно теории Фрейда, все индивидуумы проходят в раннем подростковом возрасте через «гомосексуальный» период. Новый взрыв сексуальной энергии подростка направлен на человека одного с ним пола (например, на учителя, одноклассника, соседа). Это явление может носить и не ярко выраженный характер, чаще ограничивается тем, что подростки предпочитают общаться со сверстниками одного с ними пола. Однако постепенно объектом энергии либидо становится партнер противоположного пола, и начинается ухаживание.
Генитальный характер – это идеальный тип личности в психоаналитической теории. Это человек зрелый и ответственный в социально-сексуальных отношениях. Фрейд был убежден: для того, чтобы сформировался идеальный генитальный характер, человек должен брать на себя активную роль в решении жизненных проблем, отказаться от пассивности, свойственной раннему детству, когда любовь, безопасность, физический комфорт - в сущности, все формы удовлетворения, легко давались, и ничего не требовалось взамен.
Адлер
Адлер был учеником Фрейда и его продолжателем. Свои идеи он сформулировал в книге «Индивидуальная психология», открыв тем самым новое одноименное направление в психоанализе. В отличие от Фрейда и Юнга Адлер не пытается выделить в структурные элементы личности и говорит о ее целостном характере. Центральным моментом в его теории является изначальное чувство несовершенства, которое потом перерастает в комплекс неполноценности и как следствие процесс компенсации.
Адлер подчеркивает, что комплекс неполноценности возникает абсолютно у любого человека независимо от объективных причин или его индивидуальных недостатков. К примеру, в детстве оно может возникнуть из-за мокрых пеленок или недостаточного проявления материнских чувств. Ребенок зависим и свои потребности реализует в качестве зависимого, что и создает чувство несовершенства.
Компенсация по Адлеру может носить конструктивный и деструктивный характер. То, каким он будет, определяется внутрисемейным климатом. Стиль отношений в семье формирует модель развития процесса компенсации.
Конструктивная компенсация – связана с развитием социального интереса и стремлением занять в нем свое гармоничное место естественным путем. Эта модель связана с чувством сопричастности общему делу, которому соответствует благоприятный семейных климат.
Деструктивная компенсация – связан с унижением и уничтожением других людей, за счет которых происходит социальный рост.
Адлер отмечает две самые распространенные причины возникновения деструктивной компенсации:
1) Жесткая иерархия в семье, существующей «по закону джунглей», когда происходит подчинение младших старшим. Возникает культ силы и власти, к которым стремится человек с тем, чтобы занять доминирующее положение в семье, а затем и в обществе.
2) Избалованность и излишнее почитание потребностей ребенка. Он в свою очередь привыкает к такому отношению к себе и начинает требовать того же от остальных уже вне семьи. Когда он этого не встречает, то у него возникает внутренний протест, который он выражает в давлении на слабых.
Помимо компенсации Адлер вводит понятие сверхкомпенсации. Если компенсация – это преодоление чувства неполноценности, то сверхкомпенсация – это такая компенсация, которая ведет к полному подчинению жизни этому процессу, он становится центральным. Как пример Адлер приводит Наполеона, который своими завоеваниями компенсировал свой маленький рост и Суворова, который боролся со своим тщедушным телом. Современники отмечали, что часто Адлер озвучивал данные идеи, поскольку сам постоянно находился в болезненном состоянии, которое привело его к такой сверхкомпенсации.
Главное отличие Адлера от коллег состоит в том, что он первый придал психотерапии социальную окраску. Он подчеркнул недопустимость и искусственность рассмотрения индивидуума, его сознательного и бессознательного, изолированно от влияния социума. Человек не существует вне общности, вне социального контекста, будь то малая группа (жена, муж, ребенок), класс, партия или нация.
Адлер разрушил элитарность психоанализа. Фрейду это, конечно, не понравилось, и он, по прошествию многих лет, скептически заметил, что такой психоанализ можно изучить за две недели. Разумеется, все понимают, что Адлеровский психоанализ это не глубокий психоанализ Фрейда, требующий действительно многолетней подготовки и длительного терапевтического анализа процесса. Поэтому Адлер заменил слово «психоанализ» на термин индивидуальная психология.
К тому же названием индивидуальная психология Адлер хотел подчеркнуть не только независимость от Фрейда, но и то, что во главу угла он ставил работу не с отдельными переживаниями клиентов, а целостную оценку его индивидуального жизненного стиля. Этим он также подчеркнул активную творческую роль индивидуума, тогда как у Фрейда клиент выглядит как пассивная арена борьбы животных инстинктов и моральных требований.
И Адлер, и Фрейд, и Юнг занимались также изучением сновидений и их факторов в человеческой жизни. По этому поводу между тремя учеными тоже возникали научные конфликты. Так, Фрейд считал сновидения влиянием подсознания, диктующего человеку какие-либо события его прошлого: часто фрагменты детства, юности, какие-то подсознательные желания и стремления. Он считал, что сновидения играют также большую роль в психоанализе, и с их помощью можно сложить более подробную картину переживаний и комплексов, мучающих человека. Юнг, напротив, утверждал оккультную роль сновидений – он считал их своеобразными предупреждениями, посылаемыми человеку от высшего разума, трактовал их с точки зрения «вещих снов». Адлер в своей работе «Наука жить» комментирует эту свою теорию следующим образом: «Различие в анализе сновидений между мною и Зигмундом Фрейдом состоит в том, что Зигмунд Фрейд рассматривает умышленно преувеличенную фикцию пациента как реально действующее переживание, игнорирует ее цель и побуждает пациента к отказу от «ставшей осознанной фантазии». Я же стараюсь заглянуть поглубже: разоблачить фикцию пациента как тенденциозную выдумку, проследить за ней вплоть до ее истоков — чувства неполноценности и мужского протеста».
Адлер не возражал против положения Фрейда о том, что развитие личности и характера зависит от ранних детских воспоминаний, детских психологических травм, обстановки, в которой растет ребенок. Адлер утверждает, что на развитие личности гораздо большее влияние оказывает социальное окружение от отношений в семье до принадлежности к различным социальным группам или классам.
Еще одно расхождение с Фрейдом касалось человеческой агрессивности. Фрейд говорил, что в человеке всегда присутствует агрессивный инстинкт, какие бы ни были общество и религия, они лишь камуфлируют формы его проявления.
Многие безграмотные критики Фрейда или такие же некультурные популяризаторы Адлера пишут, что Фрейд игнорировал социальные факторы. Это полная чушь. Фрейд не игнорировал социальные условия, но считал их лишь сменой декораций для реализации индивидуально-инстинктивной природы человека и считал, что социальная деятельность каждого определяется в первую очередь его биологическим психотипом, а уже потом социальными условиями его реализации.
Так же и Адлер, в свою очередь, не отрицал роли биологических факторов, но придавал решающее значение социальному влиянию. Он утверждал, что человек не обречен на то, чтобы быть во власти животных инстинктов, что он может, хотя это и требует усилий, изменять свою судьбу, формировать ее, стремиться вверх, к совершенству, а не только бороться со своими низменными страстями.
В отличие от Фрейда Адлер считал, что на поведение, образ мышления и эмоциональное состояние людей влияет не столько прошлое (и тем более самый ранний период детства), сколько будущее (Цели и ожидания).
Адлер первым стал рассматривать агрессию не только как стремление уничтожить, разрушить фрустирующий объект, сорвать злость, нанести ущерб, но и как важнейший инстинкт выживания и достижения жизненных целей. Он показал, что агрессивность может выражаться в социально приемлемых и даже престижных формах, таких, как повышенная «напористость», целеустремленность, инициативность, активность и жизнестойкость. (Например, в США такое положительное понимание агрессивности употребляется повсеместно – в спорте, бизнесе, политике и т. д.).
Признавая роль бессознательного, Адлер в то же время считал решающим фактором влияние осознанного активного и творческого начала в каждой личности на формирование жизненного стиля, а также заложенные в каждой здоровой личности социальные потребности к кооперативному поведению, к взаимоподдержке и взаимопомощи.
При этом он разделял резко биологическое и социальное в человеке. Так, социальные потребности человека он считал во многом врожденным (хотя и не всегда сознаваемым) чувством «Общности со всем человечеством».
Юнг
Страстное увлечение историей, религиями, философией и медициной сделали свое дело: синтезировав все интересы, Юнг дополнил психоанализ учением о коллективном бессознательном. Напомним, что у Фрейда, несмотря на его глубокие исторические экскурсы в таких произведениях как «Тотем и табу», «Психология масс м анализ человеческого «Я» и др., речь идет главным образом об индивидуальном бессознательном.
Юнг же считает, что индивидуальное бессознательное не существует само по себе, а как бы «плавает в океане коллективного бессознательного». Это волне логичное предположение. Юнг обладал тем, что мы называем холизмом восприятия, то есть постоянно присутствующим ощущением того, что во Вселенной «все связано со всем» в едином Космосе.
Юнг ввел в теорию коллективного бессознательного понятие «архетипов». Справедливости ради следует отметить, что этот термин употребляли еще Платон, Аристотель и их последователи.
Архетипы Юнга – это существующие у различных народов (во многих случаях весьма схожие между собой) некие общие формы мысленных представлений об отце, матери, вожде, мифологических персонажах сказаний и преданий, олицетворяющих различные стихии и силы добра и зла. Разумеется, у каждого конкретного человека эти общеплеменные и общенациональные архетипы наполняются каким-то своим индивидуальным содержанием, но все равно какие-то общие основополагающе черты остаются и объединяют вокруг себя данные человеческие общества, их моральные и нравственные ценности, являются объектами преклонения, надежды или страха.
Если Фрейд был атеистом, то его ученик Юнг был глубоко верующим человеком и в своих теориях он реабилитирует понятие «душа».
Также Юнг проводит доскональный анализ культур и мифов, в которых находит схожие мотивы и соответствующую им специфику поведения, идентичность которой зачастую встречается, не смотря на расовые и половые различия.
Вместе с тем Юнг говорит и о личном бессознательном, содержанием которого являются комплексы, вытесняемые переживания и личностные смыслы.
Одним из основополагающих архетипов Юнг считает архетип самости, Бога в себе. По его мнению душа – это то, что Бог передал человеку, поэтому задача каждого человека найти в себе эту частицу, не впав при этом в ересь нарциссизма. Собственно реализацию этой самости Юнг называет индивидуацией. Он отмечает, что у личности очень много составляющих и каждый реализованный архетип становится частью самости. Чрезвычайно важно при этом сохранить между ними гармонию без перекосов в одну сторону в ущерб другим. То, как проявляются архетипы, можно увидеть в работе сновидений. Стоит отметить, что у Фрейда элементами сна являются образы желаний.
Структура личности по Юнгу состоит из нескольких частей:
Персона – представляет из себя социальную маску, то есть то, как ведет себя человек в обществе и как хочет, чтобы его представляли. Стоит отметить, что персона далеко не всегда является тем, кем является человек на самом деле.
Тень – объединяет в себе низменные проявления человека, то, что Фрейд называл «Оно». Зачастую наличие и содержание этого компонента человек пытается скрыть как от других, так и от себя.
Анима и анимус – мужские и женские проявления души. В этой связи Юнг выделяет женские и мужские свойства. Женские – нежность, эстетизм, заботливость, мужские – сила, логизм, агрессивность.
Юнг привнес в психоанализ социологические черты, сделал его социотропным. Многие исследовали традиций, мифов и сказок ориентируются на его трудах.
10 Напрями розвитку психологічних знань у вітчизняній психології другої половини ХІХ – початок ХХ ст.
Я. М. Сеченов: Основание экспериментального подхода в психологии
В статье «Кому и как разрабатывать психологию» (1873) И. М. Сеченов предложил план построения психологии как опытной науки. В ответ на критику о превращении им психологии в придаток физиологии Сеченов провозгласил постулат о «родственности» психического и физиологического «по способу происхождения», т. е. по механизму совершения.
Программа преобразования психологии в самостоятельную опытную науку предлагала опираться на объективный метод – наблюдения за генезисом и эволюцией индивидуального поведения. Разрабатывать психологию должны прежде всего физиологи – люди, владеющие объактивными методами. Сеченов исходил из того, что психология лучше всего может быть разработана с помощью физиологических методов, вскрывающих механизм психических явлений. Эти методы он противопоставлял самонаблюдению как единственному методу субъективной психологии.
Большое значение отводилось также генетическому методу в психологии. В работах «Кому и как разрабатывать психологию» и «Элементы мысли» Сеченов поставил перед собой задачу проследить развитие сложных психических форм из элементарных. Поэтому важную роль, по его мнению, играют психология животных, психология ребенка, вопросы исторического развития представлений, мышления и речи. Выступая против субъективной психологии, основанной на самонаблюдении, Сеченов не отвергал полностью метод самонаблюдения, считая, что одна из сторон психических явлений – сознательный элемент – может подлежать исследованию только на самом себе при помощи самонаблюдения.
И. М. Сеченов предложил новое понимание предмета психологии. В работе «Кому и как разрабатывать психологию» он определил ее как «науку о происхождении психических деятельностей». Задача психологии заключалась в том, чтобы объяснить, каким образом совершаются (происходят) различные виды деятельности (восприятие, память, мышление и т. п.). Они строятся по типу рефлекса, т. е. также являются «трехчленными» (имеют начало, середину и конец). Они включают вслед за восприятием среды и его переработкой в головном мозгу ответную работу двигательного аппарата. Предмет психологии, таким образом, охватывал не только явления и процессы сознания (или бессознательной психики), но и весь цикл взаимодействия организма с миром, включая его внешние телесные действия.
Сеченов построил свою психологическую систему, основываясь на понятии «рефлекс», которое он трактует как отражение в широком смысле слова, возникающее в результате раздражения со стороны внешнего мира чувствующей поверхности, составляющей часть нервного механизма. Сеченов показал, что рефлекторный механизм характеризует не только спинномозговую деятельность, но и деятельность головного мозга, являющегося непосредственным материальным субстратом. Он делает набросок «мозговой машины», понимая под ней не простое передаточное устройство внешнего раздражителя на движение, а механизм, снабженный несколькими центральными придатками (всего их четыре), от действия которых и зависит конечный эффект внешнего импульса. Эта «машина», по Сеченову, способна объяснить основные свойства человеческого поведения.
Но Сеченов не отождествлял психический акт с рефлекторным, а указывал на сходство в их строении. Само понятие о рефлексе было им радикально преобразовано также, как и понятие о психике.
За импульс, который пускает в ход рефлекс, классические схемы принимали физический стимул. Согласно же Сеченову, начальным звеном рефлекса является не внешний, механический толчок, а раздражитель – сигнал. Существует различие между раздражителем – стимулом и раздражителем – сигналом. Действие стимула ограничено возбуждением нервных волокон. Сигнал же играет двоякую роль. Он связан и с организмом, который его воспринимает, и с внешней средой, свойства которой он различает. Благодаря этому он информирует организм о ситуации, к которой должны приладиться рабочие органы (мышцы). Последние обладают чувствительностью. В них встроены сенсорные приборы, которые передают в мозг сигналы о достигнутом эффекте, вынуждая, если потребуется, автоматически корректировать поведение.
Модель рефлекторной дуги Сеченов заменил моделью рефлекторного кольца. Если кольцо не замыкается, действие нарушается. В качестве примера приводилось поведение больных (атактиков), у которых расстроена мышечная чувствительность. Им очень трудно ходить из-за того, что они не ощущают почвы (их мозг не получает «обратных» сигналов из мышц), хотя сами мышцы не поражены.
Таким образом, одним из главных положений, сформулированных Сеченовым в физиологии центральной нервной системы, является идея о целостности нервного акта, единой природе его чувственной, центральной и двигательной деятельности. Сеченов сформулировал основную аксиому психологии: «Мысль о психическом акте как процессе, движении, имеющем определенное начало, течение и конец, должна быть удержана как основная».
Большое значение Сеченов придавал работе органов чувств для понимания деятельности центральной нервной системы. Зависимость нервной системы от внешнего мира, возбуждающего ее деятельность, осуществляется прямо и непосредственно органами чувств, функциями которых являются ощущение, чувствование.
Исследования И. М. Сеченова в области психофизиологии органов чувств привели к созданию им учения об органах чувств как об «аналитических снарядах», впоследствии развитого И. П. Павловым в его учении об «анализаторах». Не менее интересна также теория взаимодействия органов чувств. Например, общность зрения и осязания, по Сеченову, заключается в том, что только они обладают способностью относить свои впечатления к производимым причинам, в то время как другие виды чувствительности приобретают эту способность лишь во взаимодействии со зрением и осязанием. Рассматривая деятельность как реальные встречи человека с внешним миром, как основу психического развития и познания, Сеченов показал роль зрения и осязания в их совместной деятельности и их относительную ценность в различных условиях и в различных целях.
Зрение дает возможность отражения пяти качеств предмета: его очертаний или контуров, величины, формы, цвета и положения в пространстве (относительно глаза).
Сумма кожных ощущений разнообразнее по содержанию, так как, за исключением цвета, осязание включает в себя все зрительные категории и, помимо этого, тепло, гладкость или шероховатость, твердость, упругость или мягкость воспринимаемой поверхности. В своем сочетании зрение и осязание дают возможность многостороннего активного чувственного познания внешнего мира. Согласно Сеченову, ведущую роль играет при этом рука как одновременно чувствующее и действующее орудие, что наиболее ярко обнаруживается у слепых. Являясь органом активного осязания, руки служат человеку подвижно во всех тех направлениях, что и глаза (вверх, вниз, вправо, влево и т. д.). Осязательную поверхность, эквивалентную сетчатке глаза, представляет ладонь. Рука же в целом, с ее подвижностью во всех сочленениях, служит аппаратом, перемещающим осязательную поверхность ладони в пространстве, и часто играет ту же роль в актах пространственного осязания, что и мышечный аппарат глаз.
Сеченов проанализировал мышечное чувство как общий компонент ряда сложных чувствований: описывает генезис мышечного чувства, показывает, как движение, в частности ходьба, превращает мышечное чувство в измеритель или дробный анализатор пространства и времени.
В характеристике центрального звена рефлекса Сеченов подчеркивал его психический характер, именно поэтому он отвергает идеалистическое понимание психических процессов как процессов самостоятельных и настаивает на понимании их как интегральной части нервного процесса. В таком плане психический элемент – сознание невозможно оторвать от своего начала – внешнего импульса и от своего завершения – поступка, действия.
Важнейшей заслугой Сеченова стало открытие им явления центрального торможения. До него считалось, что в головном мозгу протекает только один нервный процесс – возбуждение. Сеченов же обнаружил в эксперименте способность головного мозга задерживать рефлексы. Это открытие он истолковал как нервный механизм психических функций – воли и мышления. Волевого человека отличает умение противостоять неприемлемым для него влияниям, какими бы сильными они ни были, подавлять нежелательные влечения, что и достигается аппаратом торможения.
С материалистических позиций ученый рассматривал процессы эмоций, воли, представлений, памяти и мышления. При исследовании проблемы ощущения и восприятия Сеченов опирался на достижения естествознания; в ходе изучения представлений и памяти он анализировал роль усвоения исторического опыта отдельным человеком. В понимании Сеченова память не сводится к одному лишь запечатлению, а характеризуется прежде всего типом организации запечатлеваемых представлений, связанной с произвоьной деятельностью человека.
С точки зрения И. М. Сеченова, познание развивается от чувственного восприятия к предметному мышлению, анализ которого был выполнен с большой полнотой и глубиной. Основанием для выводов явился собранный лично Сеченовым материал наблюдений над развитием мышления ребенка. В специальных работах о мышлении подробно описывается генезис основных форм мышления, к которым он относил анализ, синтез и классификацию. Решая проблему соотношения мышления и речи, Сеченов отождествлял мышление с речью, рассматривая мысль лишь как заторможенную речь, а частную особенность речи – символизацию как всеобщий закон мышления.
Большое внимание Сеченов уделял изучению двигательного звена как последнего звена рефлекторного акта. Сеченов писал, что «около самого сердца» он выносил мысль, согласно которой мышца является органом не только движения, но и познания. С ее помощью организм воспринимает объекты внешней среды (в построении зрительного образа, например, важную роль играют как бы бегающие по предметам, непрерывно работающие мышцы глаз), сравнивает их, анализирует, т. е. производит операции, которые уже являются умственными. Механизм торможения задерживает внешнее выражение этих действий. Однако они не исчезают, но из внешних преобразуются во внутренние. Впоследствии этот процесс был назван интериоризацией (переходом извне вовнутрь). Сеченов утверждал: «Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к Родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создаст ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге – везде окончательным фактом является мышечное движение».
Противники Сеченова утверждали, будто он свел все богатство душевной жизни к дрожанию мышц Он был одним из лучших представителей славных традиций передовой общественной мысли в русской науке 60—90-х годов XIX в.
В. М. Бехтерев: Рефлексология, концепция психического здоровья нации
Работа Бехтерева по изучению морфологии мозга, описание им целого ряда физиологических и патологических рефлексов, неврологических симптомов и синдромов внесла бесценный вклад в развитие отечественной науки.
В области психиатрии заслуги В. М. Бехтерева также чрезвычайно велики: это открытие связей между нервными и психическими болезнями, психопатии и циркулярного психоза; клиника и патогенез галлюцинаций, описание ряда форм навязчивых состояний, различных проявлений психического автоматизма и многое другое.
Основными принципами патопсихологического исследования в школе В. М. Бехтерева были использование комплекса методик, качественный анализ расстройства психики, личностный подход, соотнесение результатов исследования с данными здоровых лиц соответствующего возраста, пола, образования. Бехтерев также разработал объективные методы изучения нервно-психического развития детей. Он был новатором в области работы с психическими и нервными заболеваниями, а также их профилактики. Для лечения нервно-психических заболеваний он ввел сочетательно-рефлекторную терапию неврозов и алкоголизма, психотерапию методом отвлечения, коллективную психотерапию. В качестве успокаивающего средства широко использовалась микстура Бехтерева. Важными факторами в сохранении психического здоровья ученый считал труд, творчество, активную общественную деятельность личности.
Заслуживает особого внимания вклад Бехтерева в психотерапию зависимого поведения. Бехтерев дал глубокий анализ социальных причин алкоголизации и наркотизации населения. Алкоголизм он рассматривал как болезнь, предложил меры медицинского и социального характера для борьбы с алкоголизмом в России. Разработанная система применялась в Экспериментально-клиническом институте по изучению алкоголизма на базе Психоневрологического института. В комплексе методов лечения алкоголизма были предложены различные виды психотерапии: гипноз, убеждение, внушение, «самоутверждение» и другие, опыт применения которых используется в современной практике. Коллективную психотерапию алкоголиков под гипнозом ввел в России тоже Бехтерев. Сохранились уникальные кинокадры: ученый гипнотизирует огромную аудиторию из специально собранных больных. Он считал необходимым создание научной теории и организации практической работы по охране психического здоровья россиян в масштабах страны.
Бехтерев признавал существование двух психологии – субъективной, основным методом которой должна быть интроспекция, и объективной психологии. Бехтерев причислял себя к представителям объективной психологии, потому что считал возможным объективное изучение лишь наблюдаемого, т. е. поведения и физиологической активности нервной системы.
Предметом объективной психологии является поведение. Чтобы объяснить и предсказать поведение личности, надо изучить объективные его основания – прошлый опыт и наследственность, выраженные в особенностях нервной системы и всего организма, и соотнести все это с актуальными реакциями и поступками. Иначе говоря, чтобы понять поведение субъекта, надо изучать человека в целом. В. М. Бехтерев считал, что человек как личность по своей природе явление биосоциальное.
Основной единицей анализа нервно-психической деятельности, по Бехтереву, является рефлекс как универсальный динамический механизм, лежащий в основе всех реакций человека. Ученый утверждал, что все психические процессы сопровождаются рефлекторными двигательными и вегетативными реакциями, которые доступны наблюдению и регистрации. Для описания сложных форм рефлекторной деятельности Бехтерев предложил термин «сочетательно-двигательный рефлекс».
Исследование более высоких уровней организации человека – личности – должно, по мнению Бехтерева, быть системным и комплексным. Бехтерев считал, что личность – это объединяющее и направляющее начало, которое руководит мыслями, действиями и поступками человека, определяет активное отношение к окружающему миру, к людям, основанное на индивидуальной переработке внешних воздействий. Индивидуальность личности проявляется в оригинальности и активности. В процессе формирования личности у нее складывается система отношений к окружающему, к людям.
В учебно-воспитательной работе необходимо учитывать анатомо-физиологические задатки, но В. М. Бехтерев самым решительным образом выступал против преувеличения роли наследственности в развитии личности. Он полагал, что человек получает возможность воздействовать на свои природные склонности и противостоять до определенной степени влиянию наследственности благодаря усвоенным в процессе воспитания навыкам.
Целью воспитания Бехтерев считал формирование всесторонне развитой, деятельной личности с лучшими идеалами общественной жизни, с готовностью и умением служить обществу, народу, с гармонически развитым телом и духом. Важнейшими составными частями этого «гармонического развития тела и духа» являются социально-трудовое воспитание (как основное звено нравственного воспитания), умственное, физическое, эстетическое, половое воспитание. Само воспитание понималось Бехтеревым как процесс выработки навыков и привычек, т. е. реального поведения, реальных действий и поступков ребенка, в том числе и по отношению к сохранению своего физического и психического здоровья.
В. М. Бехтерев выдвинул и обосновал идею социализации личности в ходе социально-трудового воспитания, которое понималось им как воспитание социально-общественных чувств и прежде всего чувства гражданского долга – стремления к деятельности на общую пользу в форме совместного труда. Систематический труд на благо народа, по мнению В. М. Бехтерева, является важнейшим фактором нормального и здорового развития личности ребенка.
Особое значение Бехтерев придавал сочетанию семейного и общественного воспитания, отводя огромную роль матери как естественной воспитательницы детей, чье влияние на психическое здоровье ребенка является очень важным. Физическое воспитание было для ученого не только средством охраны физического здоровья и правильного его развития, но и важным фактором психического развития и здоровья ребенка.
Кроме того, Бехтерев был убежден, что недостаточное внимание к проблеме полового развития может привести к серьезным социальным проблемам, угрожающим физическому и психическому здоровью народа. Губительное развитие заболеваний, распространение проституции, увеличение преступности, а также бесплодие, вырождение и вымирание населения – вот часть тех проблем, которые в начале XX в., по его мнению, сделали необходимым научное освещение вопросов пола.
Изучение трудовой деятельности человека, его индивидуальных особенностей проводилось с целью оптимизации физических и психических затрат, развития способностей человека, сохранения его психического здоровья.
Результаты многочисленных исследований профессиональной деятельности использовались Бехтеревым и его сотрудниками на практике: создавались консультационные центры на базе биржи труда, шел поиск путей реализации принципа научной организации труда, обеспечивающего максимальную производительность при максимальном сохранении здоровья трудящихся и устранении всех условий, наносящих ущерб развитию личности.
Я. Л. Павлов: Роль психофизиологических работ в развитии психологии
Научное наследие И. П. Павлова касается трех основных проблем: функции сердечных нервов, деятельности первичных органов пищеварения, изучения условных рефлексов. Мировое признание и Нобелевскую премию 1904 г. Павлов получил за исследования в области пищеварения.
И. П. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, согласно которому работа организма осуществляется по принципу рефлекторной саморегуляции. Центральную роль в саморегуляции выполняет нервная система.
Для психологии огромное значение имеют открытие и исследования условных рефлексов. Павлов, исследуя работу пищеварительных желез, заметил, что иногда слюна начинала выделяться еще до того, как собака получала пищу. Собаки пускали слюну, когда видели пищу или даже человека, который регулярно кормил их. Реакция слюноотделения, таким образом, оказывалась обусловленной раздражением, которое по предшествующему опыту ассоциировалось с едой.
Работа Павлова по изучению рефлекторной деятельности может служить образцом строго научного, экспериментального подхода. Стремясь достигнуть максимальной чистоты эксперимента, ученый постоянно совершенствовал методику работы. Так, им было создано устройство, позволяющее регистрировать точное количество капель слюны и время их падения. Чтобы исключить посторонние влияния на испытуемых собак, были разработаны не только специальные отдельные боксы для собаки и экспериментатора, но спроектировано трехэтажное лабораторное здание – так называемая Башня молчания. В ее окнах были специальные сверхтолстые стекла, в комнатах устанавливались двойные железные двери, а стальные балки, держащие перекрытия, погружались в песок. Здание было окружено рвом, заполненным соломой. Вибрация, шум, перепады температуры, запахи и сквозняки были полностью исключены. Таким образом, Павлов обеспечивал стандартные условия проведения эксперимента, устранял источники погрешностей, осуществлял жесткий контроль.
В рефлекторной теории им выделяются два вида рефлексов – безусловные, или врожденные (рефлексы для удовлетворения определенной потребности, например в пище, в защите от вредных воздействий и др.), и условные – образованные на базе первых. Для безусловного рефлекса не требуется никакого научения: когда пища попадает в рот, слюноотделение является естественной реакцией пищеварительной системы. Но для того, чтобы вызвать у собаки слюну уже при виде пищи, необходимо научение. Павлов обнаружил, что многие раздражители, а не только вид пищи способны актуализировать условную реакцию слюноотделения у лабораторных собак, если они могут привлечь внимание животных, не вызывая в то же время страха или агрессии. Павлов проверил зуммеры, лампы, свистки, музыкальные звуки, шум кипящей воды, тикающий метроном и получил одинаковые результаты. Организм постоянно учится различать сигналы. Если сигнал ведет к успеху, т. е. подкрепляется, между ним и ответным действием организма образуется ассоциативная связь, которая при повторении становится все более прочной. Тем не менее она является временной и если в дальнейшем не подкрепляется, то благодаря нервному процессу торможения гаснет.
Наряду с условными рефлексами были выделены другие – ориентировочный рефлекс, рефлекс цели, рефлекс свободы.
Ориентировочный рефлекс Павлов называл рефлексом «Что такое?». Он заключается в том, что организм как будто непрерывно задает этот вопрос окружающему миру, пытаясь оценить ситуацию, в которой он оказался, и понять, что представляет для него наибольшую ценность. Ориентировочный рефлекс включает стремление овладеть предметом, безразличным для жизнеобеспечения организма.
Органы чувств И. П. Павлов предложил рассматривать как целостные «приборы» – анализаторы, включающие наряду с периферийными блоками центральные, локализованные в коре больших полушарий. Именно анализаторы производят высший анализ и синтез раздражителей внешней и внутренней среды. Эти раздражители выполняют функции сигналов. Они позволяют организму различать свойства внешних объектов, предвосхищать течение будущих событий и организовывать поведение соответственно возможным благоприятным или неблагоприятным для организма ситуациям. В созданной Павловым концепции сигналы носят системный характер, причем они образуют две системы: сенсорную (в психологическом плане ей соответствуют чувственные образы – ощущения, представления) и вербальную (ей соответствуют слова, устные и письменные знаки человеческой речи). Благодаря вторым сигналам в результате анализа и синтеза чувственных образов возникают обобщенные умственные образы (или понятия). Этим определяется качественное отличие между поведением животных, поскольку у них оно регулируется только первой сигнальной системой, и человека, у которого обе системы связаны, а разрыв между ними наблюдается лишь в случае патологии.
Также И. П. Павловым разработано учение о различных типах высшей нервной деятельности (темпераментах). Он писал, что изучение условных рефлексов у множества собак постепенно выдвинуло вопрос о разных нервных системах отдельных животных, найдены основания для систематизации нервных систем по некоторым их главным чертам. Таких черт оказалось три: сила основных нервных процессов, уравновешенность их между собой и подвижность этих процессов. Действительные комбинации этих трех черт представились в виде четырех более или менее резко выраженных типов нервной системы. По силе животные разделились на сильных и слабых; сильные по уравновешенности процессов – на уравновешенных и неуравновешенных, а уравновешенные сильные – на подвижных и инертных. Это приблизительно совпадает с классической систематизацией темпераментов. Таким образом, сильные, но неуравновешенные животные с обоими сильными процессами, но с преобладанием раздражительного процесса над тормозным – это возбудимый, безудержный тип (холерики, по Гиппократу). Далее сильные, вполне уравновешенные, притом инертные животные – это спокойный, медлительный тип (по Гиппократу, флегматики). Потом сильные, вполне уравновешенные, притом лабильные – это очень живой, подвижный тип (по Гиппократу, сангвиники). И, наконец, слабый тип животных – всего более подходящих к гиппократовским меланхоликам; преобладающая и общая черта их – легкая тормозимость как в силу внутреннего, постоянно слабого и легко иррадиирующего торможения, так и под влиянием всяческих, даже незначительных, внешних раздражений.
Отношение И. П. Павлова к психологии достаточно неоднозначно. Хотя его научное наследие оказало самое сильное влияние именно на психологическую науку, личная позиция ученого часто интерпретируется как крайне негативная. Павлов был сторонником объективного подхода, а психология, по его мнению, еще не достигла уровня подлинной науки. Он отказался от психологических определений, постоянно подчеркивал физиологический характер своих исследований поведения (сотрудников он даже штрафовал за использование психологической терминологии). В своих выступлениях он не раз склонял «несостоятельные психологические претензии». Тем не менее Павлов считал, что психология и физиология идут к одной цели разными путями. Примечательно, что он приветствовал открытие Психологического института в Москве, а уже при советской власти приглашал его изгнанного директора, профессора Г. И. Челпанова, на работу в свою лабораторию.
Я. А. Сикорский. Комплексный подход к изучению и развитию ребенка
Большой интерес представляет трактовка Сикорским психических процессов. Он подробно описывал память, мышление, эмоционально-волевую сферу, а также личностные феномены. Память Сикорский рассматривал как основу умственной деятельности. Он проанализировал развитие памяти в онтогенезе и показал, что развитие совершается постепенно, характеризуется своеобразными чертами в различные возрастные периоды и накладывает отпечаток на умственную деятельность в целом. Изучение филогенеза памяти позволило сделать вывод, что в основе качественного отличия ума человека от ума животных лежит факт чрезвычайно широкого развития у человека ассоциативных зон головного мозга. Благодаря этому становится возможным бесконечное разнообразие связей между впечатлениями разного рода.
И. А. Сикорским была предпринята попытка классификации видов памяти. Вид памяти, свойственный незрелой человеческой психике (детям младших возрастных периодов) и животным – низшая форма памяти, мало обеспечивающая успех умственного развития, – назван предметной памятью. Она может также называться фотографической, потому что отражает самый характер восприятия и отличается чрезвычайной точностью. Память бывает зрительной, слуховой, мышечно-осязательной. Для такого рода памяти характерны нерасчлененность восприятия различных сторон сложного впечатления, запоминание впечатлений в том виде, как они восприняты. Примером пользования этим типом памяти может служить простое заучивание наизусть. При воспроизведении заученного таким путем материала воспоминание какой-либо одной части воспринятого влечет воспоминание всего впечатления и в таком виде, как оно воспринималось.
Более высокий уровень занимает память аналитическая. Она формируется в результате того, что развитие воли и произвольного внимания позволяет человеку приводить воспринимаемые впечатления в определенный порядок, связывать их в систему, подчинять определенной идее, плану. Вследствие этого предметная память начинает играть подчиненную роль, заменяется более плодотворным, высоким типом памяти, обусловленным волей и сознанием. Этот тип памяти характерен для среднего школьного возраста.
Память ассимилирующая как наиболее совершенная соединена с размышлением. При посредстве этого типа памяти человек старается привести все новые впечатления в связь с предшествующими, что не только обеспечивает интенсивную работу памяти, но и облегчает воспоминание впечатлений при самых различных условиях и поводах. Запоминание в этом случае происходит медленнее, чем при пользовании другими типами памяти, но зато его результаты в чрезвычайной степени способствуют общему умственному прогрессу и дают возможность во всякую минуту беспрепятственно привлекать предшествующий опыт и плоды предыдущего умственного развития. Чем выше стоит человек по своему умственному развитию, тем больше он пользуется этим видом памяти.
Правильное умственное развитие происходит вместе с развитием памяти от низших форм к высшим. Недостаточный навык пользования высшими приемами запоминания, привычка прибегать к предметной (механической) памяти даже там, где требуется высшая форма памяти, где необходимо размышление и рассуждение, свидетельствуют о нарушении нормального хода умственного развития, возникающего в результате неправильного или недостаточного руководства мыслительной деятельностью.
Говоря об умственном развитии, невозможно обойти вниманием проблемы мышления и речи. Разум, по Сикорскому, развивается с возникновением определенных структур мозга в филогенезе. Развитие мыслительного процесса идет от эпизодических этюдов к формированию саморазвивающейся и самоуправляемой (саморегулируемой) системы, в которой нашла выражение дальнейшая специализация и кооперация всех функциональных подструктур. Процесс познания Сикорский представлял следующим образом: 1) объединенные ощущения дают представления; 2) два или более связанных между собою представлений составляют мысль; 3) течение, или «исследование» мыслей, и является мышлением, которое выражается в следующих формах: мышление конкретное (предметное), мышление абстрактное (отвлеченное), мышление внечувственное (символическое), мышление высшее, или трансцендентальное.
Наиболее интересна трактовка Сикорским высших форм мышления. Абстрактный уровень мышления доступен человеку лишь на личностном уровне его развития. Процесс отвлечения в значительной степени зависит и от самого субъекта, от его настроения, от направления его внимания на ту или иную сторону воспринимаемого объекта и т. д. – словом, от личности. В деле абстракции важную роль играет направление внимания, посредством которого мы останавливаемся на одних признаках и игнорируем другие. В этом процессе забвения сущность процесса отвлечения. Развитой ум хорошо владеет способностью забвения или игнорирования, и, наоборот, невозможность забыть дает патологическое явление упорных или навязчивых идей. Внечувственным мышлением называется крайнее развитие абстрактного мышления, оперирующего общими знаками для множества предметов. Здесь естественным шагом к определенному выражению абстрактного становится речь.
Сикорский рассматривал речь как орудие или субстрат мысли. Он останавливался на данных патологии речи, проливающих свет как на механизм слова, так и на синтез мысли. Изучение Сикорским афазий, агнозий и апраксий сохранило актуальность и в наше время. Как в афазиях, так и в агнозиях имеют место явления выпадения функции. По своему существу эти явления противоположны явлениям возбуждения.
Сикорский анализирует роль чувств в жизни человека, выполняющих различные функции. Это прежде всего прогнозирующая функция. Даже познание как ясное и более конкретное предусмотрена событий значительно уступает чувству, которое хотя и является неясным, общим предчувствием, но зато обладает большей непогрешимостью и задолго (гораздо раньше, чем познание) открывает нам грядущее. Регулятивная функция чувства заключается в предупредительности: чувство или поддерживает ум и волю, или предостерегает и мешает им. Кроме того, чувства стимулируют мысль и волю на личностном уровне: человек мыслит под воздействием чувства более оригинально, тонко, технически четко. Эстетическое чувство может значительно улучшить приемы мышления; интеллектуальное чувство раскрывает тончайшие признаки истины; нравственное чувство помогает решить сложные вопросы долга; чувство свободы стимулирует волевые поступки.
Сикорский предлагает классификацию человеческих чувств: 1) физические, или низшие; 2) эстетические; 3) интеллектуальные; 4) нравственные, или возвышенные. Сложные физические чувства в большей мере, чем познание, обеспечивают сохранение и продолжение жизни, поскольку они связаны с главнейшими функциями организма, составляя существенную часть инстинктов.
Эстетические, интеллектуальные и нравственные чувства имеют общие точки соприкосновения: все они основаны на психологическом синтезе и объединены с представлениями, которые могут их освещать и отчасти вызывать. Эстетические и интеллектуальные чувства ближе стоят к физическим чувствам: эстетическое чувство связано с восприятиями, интеллектуальное – с воспроизведениями, их переработкой.
Поэтому в интеллектуальном чувстве менее ощущается физическое и физический мир, а в эстетическом более. Секрет эстетического воздействия прекрасного на человека заключается в определенной организации восприятия: гармония и ритм обеспечивают легкость или объемность слуховых восприятий, правильная пространственная форма более удобна для измерения глазом. Смысл эстетической красоты в единстве и целостности восприятия в сочетании с разнообразием. Развиваясь из элементарных форм, эстетическое чувство обогащается присоединением к нему представлений и умственного анализа.
Интеллектуальное чувство, по Сикорскому, – это чутье истины, которое влечет нас к познанию и делает неприятным незнание. Это чувство побуждает к умственному труду, к систематизации знаний, возбуждает перспективой новых открытий.
Нравственное чувство значительно выше, чем чувства эстетические и интеллектуальные, оно имеет социальное содержание. Если в эстетическом и интеллектуальном чувстве личность выступает носителем индивидуального, личного начала, то в чувстве нравственном она предстает носителем расового и общечеловеческого начала.
Чувства, как считал Сикорский, эволюционируют в прогрессивном направлении. Восходя к инстинктам, чувства в процессе жизни человека подвергаются сложной переработке при участии познания и воли, все более и более становясь самостоятельными актами. В чувствах очеловеченных, удалившихся от своего филогенетического корня, виден важнейший прогресс в акте присоединения к чувству элементов умственного синтеза. Характерно, что сознание, мысль и воля не исчезают среди чувств, но чем сильнее чувство, тем мысль и воля менее выражены или подавлены чувством.
Проблема регуляции чувств – важнейшая в практическом плане – также была проанализирована Сикорским. Регуляция чувств – это, по сути, преобразование чувств, что в высшей степени важно как для нравственного развития личности, так и для здоровья человека. Многие чувства, разрушительные для здоровья человека в силу своей интенсивности, могут быть преобразованы в иные, более благородные. Так, страх из своей элементарной полуживотной формы может перейти в боязнь, т. е. в опасение и предусмотрена зла. Задержка чувств усилиями воли ведет к возникновению мыслей, которые, присоединяясь к чувству, сообщают ему интеллектуальный характер, содействуют переходу в высшие, сложнейшие и благородные психические состояния. История развития чувства стыда, неизвестного животным, ведет к формированию совести.
Сикорский предполагает, что в основе смены чувств и переходов к противоположным чувствам лежат в большей мере условия физиологические, чем психологические. Дело объясняется физическим истощением чувствующего органа и угасанием функции в зависимости от такого истощения. В этих случаях можно провести параллель с невралгиями, при которых наблюдается периодическое исчезание боли при сохранении воспалительного процесса. Утомление одним чувством может дать доступ другим чувствам. Внезапное сильное чувство вызывает своего рода шок – остановку психических процессов.
В онтогенезе чувства появляются раньше рассудка и воли, определяют их развитие, поэтому развитие чувств, как считал Сикорский, может содействовать умственному прогрессу, но может и задержать его. В процессе развития чувства становятся наиболее сложной стороной психической жизни, наиболее уязвимой и предрасположенной к болезненным расстройствам, оказывая серьезное влияние на нервно-психическое состояние человеческого организма, особенно детского. Астенические чувства сильно вредят здоровью стенические оказывают противоположное действие.
Сикорский считал, что развитием чувств можно и нужно продуманно руководить путем подавления аффектов и поощрения здоровых сильных чувств. Линия воспитания чувств, по Сикорскому, должна быть такова: сдерживание, подавление, обуздание страстей, перевод их в чувства медленные с интеллектуальным оттенком; преобразование простейших и низших чувств в более сложные, тонкие, возвышенные; выработка умения не поддаваться непосредственным порывам чувства, владеть собой. Такой путь воспитания чувств полезен как для нравственного развития, так и для сохранения здоровья. Но сдерживание чувств вовсе не означает их ослабления или уничтожения. Под понятием «сдержанность)) подразумевается лишь ограничение и замедление чувств, которое помогает развиться слабым чувствам, обеспечивает высокий динамический темп чувств. Этим поддерживается и общее высокое напряжение всех нервно-психологических актов. Слабые же чувства делают жизнь вялой и односторонней. Богатство и разнообразие чувств является необходимым звеном в духовном облике личности, обеспечивающем устойчивый характер, способный противостоять разрушительным влияниям.
Обширный эмпирический материал позволил Сикорскому сделать вывод о роли высших чувств (интеллектуальных, нравственных, эстетических) в формировании всесторонне развитой личности. Сикорский указывает на тесную связь эмоционального и интеллектуального развития, зависимость совершенствования интеллекта от развития чувств. Недоразвитие или ослабление интеллектуальных чувств пагубным образом отражается на качестве школьного образования. В свою очередь, умственное развитие является мощным фактором совершенствования чувств. Эти идеи И.А Сикорского получили интенсивное развитие только в конце XX в. в трудах западных психологов, обозначивших «новое» направление в психологии – исследование эмоционального интеллекта.
Проблема нравственных чувств занимает особое место в русской культуре и психологии. Сикорский считал, что упадок нравственных чувств ведет к дискредитации высоких нравственных идеалов и стремлений, к росту количества преступлений. Совершенствование нравственных чувств – залог нравственного здоровья общества, успех воспитательного влияния старших поколений на младшие. Сикорский проанализировал сложные душевные состояния, примыкающие к чувству: удивление, страх, боязнь, опасения, печаль, отвращение, привязанность, стыд, совесть, гнев, веру, надежду, любовь и дружбу.
К существенным признакам чувства ученый причислял жизненное отношение, на котором основано разделение чувств на приятные, содействующие жизни, и неприятные, вредные для жизни.
И. А. Сикорский провел анализ художественно-словесного описания чувств и сделал заключение, что оно тесно связано с инструментальным изображением чувств. Субъективный язык человеческой речи показывает нам те самые факты, какие с наглядностью демонстрируются объективным физиологическим инструментом, – оба метода исследования взаимно дополняют друг друга. Исходя из этого, можно воспользоваться для углубления анализа чувств художественными и поэтическими изображениями, в особенности по вопросу о связи и соотношении психического с физическим.
И. А. Сикорский не мог обойти вниманием актуальную во все времена тему волевых процессов. Он определяет волю как двигательную сторону души или сознания. Она выражается в движении, в организации и заготовлении движения или, наконец, в готовом двигательном напряжении, остающемся в потенциальном состоянии ожидания сигнального толчка.
Прототипом воли является рефлекс. Но различие инстинктивного и произвольного акта не в самом его составе, а в том обстоятельстве, что инстинктивный акт представляет собой комбинацию, закрепленную давней филогенетической традицией, следовательно, шаблонную, между тем акт произвольный возникает ех Отроге и подлежит бесконечным вариациям. Кроме того, произвольный акт между началом и концом имеет более или менее обширную мыслительную вставку, что поднимает акт на
Субъективным признаком внимания как акта воли является наличие особенного чувства напряженности – напряжение и давление на голове и в черепе, напряжение мускулов всего тела. Высшее проявление воли – это произвольное управление ходом мысли и течением чувства. Этой возможности человек достигает путем долгих и систематических упражнений; но и у детей уже очень рано замечаются ясные следы этого высшего органического процесса, который необходимо развить и укрепить при помощи воспитания.
К воле примыкают сложные душевные состояния: долг, самообладание, смирение, кротость, любовь и дружба. Так, долг – это сумма сложного содержания действий или стремлений по отношению к задачам нравственности, по отношению к самому себе, к своему положению и к другим. Долг есть нравственная формула и программа человеческой воли, вытекающая из всего содержания души. Частный вид долга по отношению к самому себе состоит в достижении свободы и самообладания.
«Школа-санаторий В. П. Кащенко явилась не только одним из первых специальных учреждений для детей, но и первым научно-методическим учреждением, занявшимся вопросами обучения и воспитания детей с разного рода нарушениями центральной нервной системы».[3] Кащенко написал одну из первых в России работ по обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии — «Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и подростков» в книге систематизированы взгляды автора на исправление недостатков характера у детей, раскрываются лечебно-педагогические методы коррекции. В книге даётся всесторонний подход с точки зрения медицины, педагогики и психологии. Педагогическая коррекция рассматривается как целостный процесс, в котором взаимодействуют учащиеся, педагоги, семья и общество. В книге выстроена система обучения и воспитания детей с нарушениями центральной нервной системы и с поведенческими отклонениями. В. П. Кащенко — выдающийся организатор обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Создавший оригинальную систему обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии.
Ганнушкин продолжает развивать учение о психопатиях, придавая особое значение взаимосвязи психиатрии со всеми социальными и политическими событиями, происходящими в обществе. Войну и революцию он классифицировал как «травматическую эпидемию» всего населения, отмечая наличие связи и взаимовлияния психики людей в целом и их социальной жизни.
П Б. Ганнушкин живо интересовался психоаналитическими идеями и в качестве эксперимента применял их на практике. В своей работе «О психотерапии и психоанализе» он высказал мнение, что при определенных условиях психотерапию можно использовать во врачебной практике
Труд Ганнушкина «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика» можно назвать классическим В нем очень подробно рассматривается проблема психопатий и дано их четкое определение, включающее:
1) прирожденность патологических особенностей;
2) их отражение на всей душевной жизни и развитии личности;
3) эти особенности таковы, что их носители находятся на грани душевного здоровья и болезни.
Основной темой этой книги можно назвать динамический характер психопатий. Поэтому при клиническом лечении и исследовании психопатий П.Б. Ганнушкин рекомендует также производить изучение окружающей среды больного. Пограничную полосу между здоровым и больным психическим состоянием он называет малой психиатрией, однако отмечает, что эта область требует большего опыта, знаний и навыков, чем большая психиатрия, т к. круг людей, подпадающих под это определение, значительно шире.
Главным открытием Ухтомского принято считать разработанный им принцип доминанты — теорию, способную объяснить некоторые фундаментальные аспекты поведения и психических процессов человека. Принцип доминанты описан им в работе «Доминанта как рабочий принцип нервных центров» и в других научных трудах. Этот принцип явился развитием идей Н. Е. Введенского.
Под «доминантой» Ухтомский и его последователи понимали «более или менее устойчивый очаг повышенной возбудимости центров, чем бы он ни был вызван, причём вновь приходящие в центры возбуждения сигналы служат усилению (подтверждению) возбуждения в очаге, тогда как в прочей центральной нервной системе широко разлиты явления торможения».
Учение о доминанте переросло рамки физиологии и стало целым направлением в русской философской антропологии, оно также используется в психологически ориентированном литературоведении.
Работы Ланге ознаменовали начало открытой борьбы за утверждение экспериментального метода в отечественной психологии, которая в то время определялась главным образом как наука о сознании, открываемом субъекту его самонаблюдением. Этому воззрению, сопряженному с субъективным методом, Ланге противопоставил понятие о психическом мире – огромном целом, простирающемся по планете, – "от едва брезжущей зари сознания у низших животных и до высокого его развития у исторического и социального человека". Следуя генетическому стилю мышления, Ланге представил систему движений, совершаемых организмом, в образе ступеней, "лестницы форм". Тем самым он предвосхитил идею различных уровней построения движений. Он также пересмотрел (вслед за Сеченовым) исходное понятие о рефлексе как своего рода "дуге", которое он заменил схемой "кольца".
Лапте выделил ряд стадий в психической эволюции, соотнося их с изменениями, претерпеваемыми нервной системой. К ним он относил: стадию недифференцированной психики, недифференцированных ощущений и движений инстинктивного типа, стадию индивидуально-приобретенного опыта и, наконец, как качественно новую ступень – развитие психики у человека как социокультурного существа. С переходом к человеку психическая регуляция поведения меняется. Если у животных действует биологическая наследственность, то у людей передача от одного поколения к другому всей совокупности достигнутой культуры осуществляется через подражание и обучение, т.е. путем социальной преемственности. Ланге писал, что "душа человеческой личности в 99% случаев есть продукт истории и общественности". В связи с этим решающая роль отводится языку: "Язык с его словарем и грамматикой формирует всю умственную жизнь человека, вводя в его сознание все те формы и категории, которые исторически развивались в предыдущих поколениях". В значении любого слова, писал Ланге, можно найти множество "полей сознания", уходящих все глубже в неопределенную темную даль. Говоря его словами, океан истории мысли плещется за каждым словом.
Таким образом, в конце концов Ланге переходил от дарвинизма к истинному историзму. В этих его суждениях отразилась одна из общих тенденций развития мировой психологической мысли. Работы Ланге явились самым крупным достижением русской экспериментальной психологии в дооктябрьский период.
12 Основні передумови формування індивідуальних відмінностей
В.С. Мерлін все життя працював над вивченням індивідуальних властивостей, і в своїй концепції виділив 3 рівня індивідуальних властивостей:
1) Рівень властивостей організму: біохімічні властивості, загальносоматичні, нейродинамічні.
2) Рівень індивідуально-особистісних властивостей: темперамент, псих. властив. особистості, віково-статеві властив.
3) Рівень соціально-психологічних властивостей: виконання соціальних ролей в групі, соціальні роді в соціально-історичних групах (класова та етнічна ідентичність)
Концепція особистості Мерліна розкривається через його підхід до розуміння людини як інтегральної індивідуальності, тобто взаємозв'язкам ряду властивостей, що відносяться до кількох ієрархічних рівнів, підпорядкованих різним закономірностям. Наприклад, інтегральним є вивчення зв'язку властивостей нервової системи і властивостей темпераменту чи зв'язку властивостей особистості і взаємовідносин в соціальній групі. Властивості кожного ієрархічного рівня є його зразками, відображають своєрідність зв'язку між рівнями і утворюють закономірну систему. Так, для нейродинамічні рівня такими зразками є показники сили і динамічності нервових процесів; для психодинамічного - екстраверсія і емоційність; для соціально-психологічного - ціннісні орієнтації і міжособистісні стосунки. У всякій характеристиці будь-якого ієрархічного рівня (біохімічного, фізіологічного, психологічного) є щось типове, загальне для певної групи людей, і щось індивідуально-своєрідне, неповторне, властиве тільки одній людині. Основна проблема психології особистості полягає в тому, щоб визначити співвідношення соціально-типових і індивідуально-своєрідних рис.
Соціально-типове - Це узагальнене ставлення до певних сторін дійсності (до людей, колективу, праці, до самого себе, культури та ін), що відображає спрямованість особистості.
В індивідуальне включені дві групи психічних особливостей. Перша група -- властивості індивідуума (властивості темпераменту і індивід, якісні особливості психічних процесів). Властивості темпераменту - це психічні властивості, обумовлені загальним типом нервової системи і визначають динаміку психічної діяльності при самому різному її зміст. Індивідуальна в кожному властивості темпераменту лише кількісного його сторона - ступінь виразності, що визначається відповідними поведінковими кількісними показниками. Якісна ж сторона кожного властивості темпераменту характерна для певного його типу. Індивідуальні якісні особливості психічних процесів визначають продуктивність психічної діяльності (наприклад, гострота і точність сприйняття).
До другої групі індивідуальних особливостей відносяться, по-перше, стійкі і постійні мотиви дій у певних ситуаціях (наприклад, мотив самолюбства, честолюбства, інтерес до музики та ін.) Так як соціально-типове ставлення особистості визначається системою мотивів, то й кожен окремий мотив є необхідним компонентом відносини особистості По-друге, індивід, риси характеру : Ініціативність або пасивність, товариськість або замкнутість у встановленні соціальних контактів. Індивід, своєрідність рис характеру виражається в особливих якостях дій та вчинків в певних типових ситуаціях. Риси характеру виявляються в динамічних особливостях мотивів і відносин (наприклад, в стійкості соціальних зв'язків або їх короткочасності і нестійкості). І, нарешті, по-третє, це - такі властивості сприйняття, пам'яті, мислення і т. п., від яких залежить продуктивність діяльності. Вони визначаються якісними особливостями психічних процесів.
Всі індивідуальне в особистості, виникаючи на грунті психічних властивостей індивідуума, формується в залежності від її певних соціально-типових відносин. Індивідуальне і соціально-типове - це не різні групи властивостей особистості, а різні сторони одних і тих самих властивостей. Нерозкладним компонентом особистості є властивості, кожне з яких є вираження і здібності, і характеру, і спрямованості. Таким чином, структура особистості уявляється як взаємна зв'язок і організація властивостей особистості. Структурні утворення особи характеризуються поняттям "сімптомокамплекса". Індивідуальне і соціально-типове не можна розглядати як два різних симптомокомплекса або фактора особистості.
13. Людина в контексті ситуації. Параметри індивідуальної самосвідомості – способи інтерпретації ситуацій.
Самосвідомість, як важливий структурний компонент особистості, є тим внутрішнім механізмом, завдяки якому людина здатна не тільки свідомо воспрін6імать вплив навколишнього середовища, але й самостійно, усвідомлюючи свої можливості, визначати міру і характер власної активності. У результаті людина не тільки може відображати зовнішній світ, але, виділивши себе в ньому, пізнавати і свій внутрішній світ, переживати його й певним чином ставитись до себе. Самосвідомість з одного боку «... як би фіксує підсумок психічного розвитку особистості на певних етапах її існування, ... а з іншого боку, в якості внутрішнього усвідомленого регулятора поведінки самосвідомість впливає на подальший розвиток особистості. Воно одне з істотних умов безперервності розвитку особистості, що встановлює рівновагу між зовнішніми впливами, внутрішнім станом особистості і формами її поведінки »[9] В даний час існує цілий ряд визначень самосвідомості. Наприклад, у психологічному словнику ми зустрічаємо таке визначення: «Самосвідомість - усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностям, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок». У розумінні І.І. Чесноковой самосвідомість являє собою «сукупність психічних процесів, за допомогою яких індивід усвідомлює себе як суб'єкта діяльності, а його уявлення про самого себе складаються в певний« образ Я ». [10] На думку В.Г. Маралова «Самосвідомість - це діяльність Я як суб'єкта по пізнанню (або створення) образу Я. (Я концепції) 0 у свою чергу образ Я, включаючись у структуру Я, як суб'єкта, виконує саморегулюючу функцію». [5] У визначеннях самосвідомості виділяються, як правило, два моменти: по-перше, підкреслюється, що самосвідомість є властивістю особистості як соціальної істоти, по-друге, вказується, що об'єктом самосвідомості є сам суб'єкт, що пізнає - людина, що усвідомлює різні сторони своєї психічної діяльності та прояви власної активності. Усвідомлення себе як стійкого об'єкта припускає внутрішню цілісність, сталість особистості, яка незалежно від наявних ситуацій здатна залишатися самою собою. Відчуття людиною своєї єдиності підтримується безперервністю його переживань у часі: він пам'ятає про минуле, переживає справжнє, має надії на майбутнє. Безперервність таких переживань і дає людині можливість інтегрувати себе в єдине ціле. Критерії самосвідомості такі: 1. виділення себе із середовища, усвідомлення себе, як суб'єкта, автономного від фізичного та соціального середовища; 2. усвідомлення своєї активності: «Я керую собою»; 3. усвідомлення себе «через іншого»: «Те, що я бачу в інших, це може бути і моє (або не моє) якість»; 4. моральна оцінка себе, наявність рефлексії: усвідомлення свого внутрішнього досвіду. Головна функція самосвідомості - зробити доступними для людини мотиви і результати його вчинків і дозволити зрозуміти, яким він є насправді, оцінити себе. Завдяки усвідомлення своєї індивідуальності виникає особлива функція - захисна: прагнення захистити свою унікальність від загрози її нівелювання. Кілька відрізняється формулювання самосвідомості представлена ​​в роботах Б.Г. Ананьєва і його учнів. На їхню думку, провідна функція самосвідомості - це саморегуляція поведінки особистості. Л.С. Виготський, вивчаючи проблему структури самосвідомості, зупиняється на шести напрямах, які характеризують його структуру: 1. накопичення знань про себе, зростання їх зв'язності та обгрунтованості 2. поглиблення знань про себе 3. психологізація (поступове входження в образ уявлень про власному внутрішньому світі) 4. інтеграція (усвідомлення себе єдиним цілим) 5. усвідомлення власної індивідуальності 6. розвиток внутрішніх моральних критеріїв в оцінці себе, своєї особистості, які запозичуються з об'єктивної культури, розвиток індивідуальних особливостей процесів самосвідомості. Структура самосвідомості по Л.С. Виготському залежить від того соціального середовища, до якої людина належить [2]. І.І. Чеснокова представляє самосвідомість як єдність 3-х компонентів: 1. Пізнання (самопізнання); 2. Емоційно - ціннісне ставлення до себе (самоставлення) 3. Дієво-вольове саморегулювання поведінка особистості [10]. Процес накопичення знань про себе не призводить до кінцевого, абсолютного знання, але робить знання все більш адекватним. Л.Д. Олійник каже про шість компонентах структури самосвідомості: 1. Самопочуття 2. Самопізнання 3. Самооцінка 4. Самоконтроль 5. Самокритичність 6. Саморегуляція. Найбільш послідовна концепція самосвідомості сформована В.В. Столін. У відповідності з трьома видами активності, він виділив три рівні у розвитку самосвідомості: органічний, індивідуальний і особистісний. На органічному рівні самосвідомість відображає фізичне "Я" людини, що включає неусвідомлене, в основному тільки пережите ставлення до себе, яке традиційно визначається як самопочуття. (Нездужання, відчуття бадьорості, легкості, внутрішнього благополуччя), іншими словами, відчуття фізіологічної тапсихологічної комфортності. "Я"-образ на індивідуальному рівні відображає ступінь відповідності-невідповідності людини вимогам, пред'явленим йому суспільством. Усвідомлюючи себе як соціального індивіда, людина ототожнює себе з певною групою людей - статевої, вікової, етнічної, професійної та ін Особистісний рівень наказує людині те, що його Я - концепція є цілісною і сформувалася в єдиний особистісний образ. [8] Структура самосвідомості, таким чином, розуміється як єдність пізнання себе (понятого як віддзеркалення своїх більш-менш постійних рис і уявлень про свою сутність і суспільної цінності), самооцінки (яка теж відображає рівень знання особистістю себе і ставлення до себе) і саморегуляції. Здатність відокремити себе від своїх зорових образів, тобто усвідомити те, що світ існує незалежно від індивіда, але сприймається за допомогою образів, формується у дитини вже протягом першого року життя і розвивається згодом. Саме вона становить саму можливість усвідомлення людиною своїх психічних процесів, пережитих психічних станів, психічних властивостей і якостей. Перший з механізмів самосвідомості - це здатність до осознран6ію психічних явищ. На думку В.В. Столина, в основі сознаваемості лежить расщепляемость, тобто можливість людини виділити із середовища те, що він зараз сприймає і виділяє об'єкт з середовища («я це бачу») те, за допомогою яких зримих ознак він сприймає і виділяє об'єкт з середовища («я розумію, що я бачу»), і власна позиція спостерігача («я як-то ставлюся до того, що я бачу») [8]. Ця здатність дозволяє людині усвідомити себе, свою окремішність від світу, інших людей, тобто виділити своє феноменальне «Я». Проте, виділивши себе з навколишнього середовища, дитина у взаємодії з самим середовищем і людьми якимось чином проявляє себе, іншими словами, його чинне «Я» сприяє формуванню його феноменального «Я» або «Я-концепції». Основним механізмом формування самосвідомості особистості є феномени суб'єктивного уподібнення і диференціації. В.В. Столін виділяє наступні феномени: 1. прийняття точки зору іншого на себе (пряме чи опосередковане засвоєння чужої точки зору); 2. пряме чи непряме навіювання дитині з боку батьків, як способи засвоєння дитиною трансльованих йому оцінок, норм, стандартів, способів поведінки і т.д.; 3. трансляція дитини з боку батьків конкретних оцінок, стандартів, що формує у дитини рівень очікувань і рівень домагань; 4. система контролю за дитиною; 5. система межкомпліментарних відносин (система трансакцій по Е. Берну); 6. сімейна ідентичність, тобто залучення дитини в реальні відносини в сім'ї. Дія названих механізмів допомагає відповісти на питання «як відбувається процес наповнення Я-концепції, тобто за допомогою чого засвоюються і присвоюються уявлення про самого себе. Згідно І.І. Чесноковой, розвиток самосвідомості являє собою процес, сутність якого полягає у сприйнятті особистістю численних образів самої себе в різнихситуаціях і в поєднанні цих образів в єдине цілісне утворення - уявлення, а потім і поняття свого власного "Я". У результаті цього процесу формується узагальнений "образ Я". [10] В.С. Мерлін вважає, що самосвідомість складається протягом усього життя індивіда. Під впливом численних соціальних впливів. У динаміці самосвідомість представлено чотирма стадіями розвитку: 1. свідомість відмінностей себе від решти світу; 2. свідомість Я як активного початку суб'єкта діяльності; 3. свідомість своїх психічних властивостей, емоційна самооцінка; 4. соціально-моральна самооцінка, самоповага, що формується на основі накопиченого досвіду спілкування і діяльності [4]. Таким чином, самосвідомість - це вищий рівень розвитку свідомості людини, основа формування його розумової активності і самостійності особистості в її судженнях, відносинах, діях і вчинках. Самосвідомість - це усвідомлення особистістю своїх можливостей у конкретних умовах життя і діяльності. Як вітчизняні, так і зарубіжні психологи відзначають, що становлення самосвідомості включено в процес становлення особистості і тому воно не підлаштовується під нього, а є одним з компонентів особистості. Общепризнанна багаторівнева структура самосвідомості. Залежно від підстави поділу прийнято виділяти: когнітивний компонент, основу якого становить процес самопізнання, афективний компонент, в основі якого лежить самоставлення, і поведінковий компонент, який характеризується процесомсаморегуляції. Самосвідомість може виступати і як процес, і як результат діяльності. Як результатів виділяється система «образів Я»: «Я» реальний, тобто сукупність уявлень про себе в сьогоденні, «Я» ідеальне - тобто те, яким би хотів бути взагалі, «Я» - минуле, тобто сукупність уявлень про своє минуле «Я», «Я» - майбутнє, тобто сукупність уявлень про себе в майбутньому. Етапи формування самосвідомості збігаються з етапами психічного розвитку дитини - становлення його інтелектуальної та особистісної сфер, які розгортаються від народження по підлітковий вік. 
14. Індивідуальні передумови інтелектуальної та професійної компетентності.
Постановка проблеми: Дослідження свідчать, що когнітивні стилі можуть краще передбачати продуктив- ність людей в конкретних ситуаціях, у порівнянні із зага- льними здібностями чи ситуативними факторами, оскіль- ки перші впливають на ефективність роботи, розв'язання проблем, прийняття рішень, спілкування, міжособистісні відносини та творчість [11]. Ще радянські психологи за- значали, що ефективність трудової діяльності визнача- ється не лише науково-технічним прогресом, а й особли- востями сприймання та розуміння працюючих. Метою статті є визначити переважаючі когнітивні стилі телефонних операторів різних напрямків теле- фонного консультування, на основі порівняльного ана- лізу, які є визначальними у їх професійній діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Когніти- вний стиль, як механізм сприймання та використання інформації, є керуючою поведінковою стратегією (дум- ками, почуттями, діями) [6; 14]. Він "діє" як індивідуаль- на передумова, яка сприяє стихійному чи свідомому формуванню прийомів досягнення результату [3], і його відносять до звичних або кращих способів під час робо- ти [12]. Відтак, когнітивний стиль поєднує в собі пізна- вальні та особистісні складові і розглядається як на- скрізна характеристика, яка виявляється як індивідуа- льна особливість, яку варто враховувати в процесі ор- ганізації людської діяльності [4]. Знання про когнітивні стилі покращують ефектив- ність втручань, спрямованих на підвищення професій- ної ефективності в рамках організації, сприяють розвит- ку відносин між співробітниками, покращують вирішен- ня конфліктних ситуацій та комунікації загалом [13]. І. П. Шкуратова вважає, що вивчати вплив когнітивних стилів на поведінку людини важливо, оскільки це дає змогу передбачити поведінку особи з конкретними ког- нітивними стилями [10]. A. A. Студенікін також зазначає практичну значущість визначення когнітивних стилів: при професійному відборі (виявленні схильності до кон- кретних професій, з метою найбільш точного визначен- ня психологічних якостей людини); в галузі засобів ма- сової комунікації, оскільки без врахування психологіч- них особливостей сприймання, механізмів опрацюван- ня інформації, неможливий правильний підбір та струк- турування інформації під час повідомлення, визначення якостей комунікатора, каналів і засобів передачі інфор- мації [7]. Так, знаючи когнiтивний стиль людини, можна робити прогноз стосовно багатьох особливостей її дiяльностi в галузi освiти, праці. У зв'язку із вищесказаним, дослідження психологіч- ної організації індивідуальності, що включає когнітивні стилі, допомагає здійснювати ефективну діяльність в різних умовах [2]. Основний матеріал і результати дослідження: До- слідження проводилося на базі центрів телефонного об- слуговування. Досліджено 177 телефонних операторів різних напрямків call центрів. 1) Телефонні оператори аут- сорсингового call center, які здійснюють телемаркетинг (продажі по телефону) через вихідні дзвінки (30 осіб). Специфіка їх роботи полягає у продажах товарів та по- слуг, шляхом здійснення телефонних дзвінків до цільової аудиторії. Під час розмови потенційний клієнт не лише отримує інформацію про компанію та її послуги, але й може відразу оформити замовлення, що свідчить про зру- чність та економію сервісного обслуговування. 2) Телефонні оператори аутсорсингового call-центру, які працюють на вхідних дзвінках (47 осіб), що поступають від існуючих клієнтів. Важливою особливістю роботи усіх аут- сорсингових телефонних агентів є постійна змінність ін- формації, оскільки кожен замовник має свою продукцію та послуги і відповідно, об'єм інформації щодо них. Це, на нашу думку, висуває особливі вимоги до способів опра- цювання інформації. 3) Телефоні оператори корпоратив- ного відділення банку (46 осіб). Специфіка їхньої роботи полягає у послугах інформаційно-довідкової служби. А саме: надання інформації щодо стану рахунків, кредитів, депозитів; надання допомоги у здійсненні різних грошових транзакцій; надання екстреної допомоги по картці. А поте- нційним клієнтам – детальної інформації щодо продукції та послуг банку [16; 17]. Суттєвою особливістю роботі є те, що інформація з якою працюють телефонні оператори стосується цифр, оскільки йде мова про різні грошові опе- рації. І крім того, незважаючи на стабільність інформацій- ної бази, вона постійно оновлюється, у зв'язку з виникнен- ням нових послуг та можливостей. Ці фактори також вису- вають вимоги до когнітивних стилів телефонних консуль- тантів. 4) Телефонні оператори державної довідки (54 особи) працюють на вхідних дзвінках, що поступають від абонентів. Надають інформацію щодо номерів теле- фонів, місцезнаходження фірм, філій, торгових точок, а також видів транспорту. Особливістю їхньої роботи є ста- більність інформації. У порівнянні із попередніми групами зазначимо: наявність лише співбесіди перед прийомом на роботу; частковий контроль та оцінку розмов, які не впли- вають на розмір премії, відсутність: професійного зросту, чітких часових рамок телефонної розмови, психологічних та професійних тренінгів. Структуру професіоналізму call центру становлять: технічна якість і рівень професійної компетентності пер- соналу. І якщо техніка має об'єктивні критерії та особли- вості щодо застосування, то критерії якості обслугову- вання телефонних операторів є суб'єктивними і викли- кають багато запитань. На нашу думку, професійно- важливі якості телефонних консультантів, які визначають рівень обслуговування абонентів і свідчать про профе- сійну компетентність базуються на когнітивних стилях, що виявляються індивідуальними особливостями. Л. МакНеллі, досліджуючи чинники професійної ус- пішності телефонних консультантів (на основі дослі- джень сотні сall центрів), створив модель ефективного телефонного агента, яка містить чотири основні факто- ри [18] (рис. 1.): 1) фактор компетентності має най- більший вплив на продуктивність роботи. Він визначає: навички, знання та вміння, які є необхідними для робо- ти і від яких залежать: технічні знання продукту або послуг, що компанія пропонує. А також, знання комп'ю- © Попова М., 2012 ~ 46 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка тера. Окрім того, ця компетентність відображає здібно- сті людини говорити ясно і чітко та задовольняти очіку- вання клієнта; 2) мотиваційний фактор показує наскі- льки добре робочі характеристики відповідають особи- стій мотивації телефонного агента; 3) особистісний фактор свідчить, що особистісні особливості вплива- ють на успішність виконання роботи. Однак, незважаю- чи на цей чинник, єдиного успішного типу телефонного консультанта не існує; 4) зовнішній фактор є незалеж- ним від особливостей телефонних операторів, напри- клад: місце розташування, конкуренція між call- центрами, тощо.
Теорії вікового розвитку у вітчизняній та зарубіжній психології.
Наука про психічний розвиток зародилася як гілка порівняльної психології в кінці XIX століття. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста В. Прейера «Душа дитини», за одностайним визнанням психологів, він вважається засновником дитячої психології. Немає практично жодного видатного психолога, який займався проблемами загальної психології, який би одночасно, так чи інакше, не займався б проблемами розвитку психіки. У цій області працювали такі всесвітньо відомі вчені, як В. Штерн, К. Левін, 3. Фрейд, Е. Шпрангер, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, Л. С. Виготський, А. Р. Лурія, А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін та ін Розвиток, перш за все, характеризується якісними змінами, появою новоутворень, нових механізмів, нових процесів, нових структур. Л. С. Виготський та іншіпсихологи описали основні ознаки розвитку. Найбільш важливі серед них: диференціація, розчленування раніше колишнього єдиним елемента; поява нових сторін, нових елементів у самому розвитку; перебудова зв'язків між сторонами об'єкта. Кожен з цих процесів відповідає перерахованим критеріям розвитку. Спочатку завдання вікової психології полягала у накопиченні фактів і розташуванні їх у часовій послідовності. Цьому завданню відповідала стратегія спостереження, яка призвела до накопичення різноманітних фактів, які необхідно було привести в систему, виділити етапи і стадії розвитку, щоб потім виявити основні тенденції і загальні закономірності самого процесу розвитку і, врешті-решт, зрозуміти його причину. Для вирішення цих завдань психологи використовували стратегію природничо констатуючого експерименту, який дозволяє встановити наявність або відсутність досліджуваного явища за певних контрольованих умовах, виміряти його кількісні характеристики і дати якісний опис. В даний час інтенсивно розробляється нова стратегія дослідження - стратегія формування психічних процесів, активного втручання, побудови процесу з заданими властивостями, якої ми зобов'язані Л. С. Виготському. Сьогодні існує кілька ідей здійснення цієї стратегії, які в стислому вигляді можна представити таким чином: ü Культурно-історична концепція Л. С. Виготського, згідно з якою інтерпсіхіческой стає интрапсихическим. Генезис вищих психічних функцій пов'язані з вживанням знаку двома людьми в процесі їх спілкування, без виконання цієї ролі знак не може стати засобом індивідуальної психічної діяльності. ü Теорія діяльності О. М. Леонтьєва: будь-яка діяльність виступає як свідома дія, потім як операція і в міру формування стає функцією. Рух здійснюється тут зверху вниз - від діяльності до функції. ü Теорія формування розумових дій П. Я. Гальперіна: формування психічних функцій відбувається на основі предметного дії і йде від матеріального виконання дії, а потім через його мовну форму переходить у розумовий план. Це найбільш розвинена концепція формування. ü Концепція навчальної діяльності - дослідження Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова, в яких розроблялася стратегія формування особистості не в лабораторних умовах, а в реальному житті - шляхом створення експериментальних шкіл. У цій роботі ми спробуємо розглянути і порівняти більш детально основні концепції та теорії розвитку психіки, що належать вітчизняним і зарубіжнимпсихологам, починаючи з теорії рекапитуляции С. Холла та психоаналітичної теорії З. Фрейда і до теорій і концепцій психологів сучасності. 
1. Біо-та социогенетическим концепції розвитку психіки
Біогенетична теорія звертає основну увагу на біологічні детермінанти розвитку, з яких виводяться або з якими співвідносяться соціально - психологічнівластивості. Сам процес розвитку трактується головним чином як дозрівання, стадії якого універсальні. Типи розвитку і варіації вікових процесів виводяться з генетично обумовлених конституціональних типів. Теорія рекапитуляции С. Холла. Головним законом психології розвитку С. Хол вважав біогенетичний «закон рекапитуляции», згідно з яким індивідуальний розвиток, онтогенез, повторює головні стадії філогенезу. Дитинство відтворює тваринну фазу розвитку. Дитинство відповідає епосі, коли головними заняттями стародавньої людини були полювання та рибальства. Період від 8 до 12 років, який називають іноді предподросткового, відповідає кінця дикості початку цивілізації, а юність, що охоплює період з початку статевого дозрівання (12 - 13 років) до настання дорослості (22 - 25 років), еквівалентна епосі романтизму. Це період «бурі і натиску», внутрішніх і зовнішніх конфліктів, в ході яких у людини з'являється «відчуття індивідуальності». Хоча Хол звів докупи великий фактичний матеріал, що сприяло подальшій розробці вікової психології, його теорія відразу ж піддалася критиці з боку психологів, які вказували, що зовнішню схожість дитячої гри з поведінкою тварин чи первісних людей не означає психологічної тотожності їх поведінки. Поверхневіаналогії, на яких заснований «закон рекапитуляции», заважають зрозуміти конкретні закономірності психічного розвитку. Інший варіант біогенетичної концепції розроблявся представниками німецької «конституціональної психології». Так, Е. Кречмер і Е Йенша, розробляючи головним чином проблеми типології особистості на основі деяких біологічних факторів (тип статури і т. п.), припустили, що між фізичним типом людини і особливостями його розвитку повинна існувати якийсь зв'язок. Е. Кречмер вважав, що всіх людей можна розташувати по осі, на одному полюсі якої стоїть циклоїдний (легко збудливий, безпосередній, вкрай нестійкий за настроєм), а на іншому - шизоїдний (замкнутий, неконтактний, емоційно скутий) типи. Послідовник Кречмера К. Конрад припустив, що ці характеристики можна застосувати й до вікових стадій, наприклад, предподросткового вік з його бурхливими спалахами відповідає циклоїдним періодам, юність з її потягом до самоаналізу - шизоїдні. Представники біогенетичного напряму привернули увагу вчених до вивчення взаємозалежності фізичного і психічного розвитку. Це має важливе значення для психофізіології. Проте спроби зрозуміти закономірності розвитку психіки виходячи тільки з біологічних законів, природно не увінчалися успіхом. Вони недооцінюють роль соціальних чинників розвитку і переоцінюють його одноманітність. У більшості випадків типовий для біогенетичного підходу акцент на органічному характер процесу розвитку поєднується з якимись іншими положеннями. На противагу біогенетичний підхід, відправною точкою якого є процеси, що відбуваються всередині організму, социогенетическим теорії намагаються пояснити властивості віку, виходячи зі структури суспільства, способів соціалізації, взаємодії об'єкта з іншими людьми. Так, К. Левін виходить з того, що людська поведінка є функція, з одного боку, особистості, з іншого - навколишнього її середовища. Однак, властивості особистості і властивості середовища взаємозалежні. Левін пов'язує психічний розвиток особистості зі зміною її соціального становища. Однак ця концепція занадто абстрактна. Ставлячи життєвий світ дитини в залежність від його безпосереднього оточення, мікросередовища, Левін залишає в тіні його загальносоціальні детермінанти, такі, як соціальне походження, рід занять, загальні умови розвитку. Загальна риса біо-і социогенетическим підходу до розвитку психіки полягає в тому, що джерела і рушійні сили розвитку вони вбачають головним чином під внепсіхіческіх факторах. У першому випадку акцент робиться на біологічних процесах, що відбуваються в організмі, у другому - на соціальних процесах, в яких бере участь або впливу яких піддається особистість. 2. Психоаналітична теорія З. Фрейда Аналіз вільних асоціацій пацієнтів привiв 3. Фрейда до висновку, що хвороби дорослої особистості зводяться до переживань дитинства. Дитячі переживання, по 3. Фрейду, мають сексуальну природу. Це почуття любові і ненависті до батька чи матері, ревнощі до брата чи сестри і т.п. 3. Фрейд вважав, що цей досвід надає неусвідомлене вплив на подальшу поведінку дорослого, а також відіграє визначальну роль у розвитку особистості. Особистість, по 3. Фрейдом, - це взаємодія взаємно спонукають і стримуючих сил. Либидозная енергія, яка пов'язана з інстинктом життя, є також основою розвитку особистості, характеру людини. Фрейд говорив про те, що в процесі життя людина проходить кілька етапів, що відрізняються один від одного способом фіксації лібідо, способом задоволення інстинкту життя. При цьому Фрейд приділяє велику увагу тому, яким саме способом відбувається фіксація і чи потребує людина при цьому в сторонніх об'єктах. Виходячи з цього, він виділяє кілька стадій - стадій психічного генезу протягом життя дитини. Оральна стадія (0-1 рік). Оральна стадія характеризується тим, що основне джерело задоволення, а, отже, і потенційної фрустрації, зосереджується на зоні активності, пов'язаної з годуванням. Оральна стадія характеризується двома послідовними лібідонозную діями (ссання і укус). Провідна ерогенна область на цій стадії - рот, знаряддя харчування, смоктання та первинного обстеження предметів. На оральної стадії фіксації лібідо у людини, на думку 3. Фрейда, формуються деякі риси особистості: ненаситність, жадібність, вимогливість, незадоволеність всіх пропонованих. Вже на оральної стадії, згідно з його уявленнями, люди діляться на оптимістів і песимістів. Анальна стадія (1-3 роки). На цій стадії лібідо концентрується навколо ануса, який стає об'єктом уваги дитини, привчає до охайності. Тепер дитяча сексуальність знаходить предмет свого задоволення в оволодінні функціями дефекації, виділення. Тут дитина зустрічається з багатьма заборонами, тому зовнішній світ виступає перед ним як бар'єр, який він повинен подолати, і розвиток набуває тут конфліктний характер. По відношенню до поведінки дитини на цій стадії можна сказати, що повністю утворена інстанція "Я", і тепер вона здатна контролювати імпульси "Воно". Соціальне примус, покарання батьків,страх втратити їх любов змушують дитину подумки уявляти собі, інтеріоризувати деякі заборони. Таким чином, починає формуватися "Над-Я" дитини як частина його "Я", де в основному закладені авторитети, вплив батьків та дорослих людей, які грають дуже важливу роль в якості вихователів у житті дитини. Особливості характеру, що формуються на анальної стадії, на думку психоаналітиків, - акуратність, охайність, пунктуальність; впертість, скритність, агресивність; накопичення, економність, схильність до колекціонування. Фалічна стадія (3-5 років) характеризує вищий щабель дитячої сексуальності. Провідною ерогенною зоною стають генітальні органи. До цих пір дитяча сексуальність була аутоеротичний, тепер вона стає предметною, тобто діти починають відчувати сексуальну прихильність до дорослих людей. Перші люди, які привертають увагу дитини, - це батьки. Лібідонозную прихильність до батьків протилежної статі 3. Фрейд назвав едипове комплексом для хлопчиків і комплексом Електри для дівчаток, визначивши їх як мотиваційно-афективні ставлення дитини до батьків протилежної статі. На думку 3. Фрейда, фалічної стадії відповідає зародження таких рис особистості, як самоспостереження, розсудливість, раціональне мислення, а в подальшому Утрирування чоловічої поведінки з посиленою агресивністю. Латентна стадія (5-12 років) характеризується зниженням статевого інтересу. Психічна інстанція "Я" повністю контролює потреби "Воно"; будучи відірваною від сексуальної мети, енергія лібідо переноситься на освоєння загальнолюдського досвіду, закріпленого в науці і культурі, а також на встановлення дружніх відносин з однолітками та дорослими за межами сімейного оточення. Генітальна стадія (12-I8 років) - характеризується поверненням дитячих сексуальних прагнень, тепер всі колишні ерогенні зони об'єднуються, і підліток, з точки зору З. Фрейда, прагне до однієї мети - нормального сексуального спілкування. Однак, здійснення нормального сексуального спілкування може бути утруднене, і тоді можна спостерігати протягом генітальної стадії феномени фіксації або регресії до тієї чи іншої з попередніх стадій розвитку з усіма їхніми особливостями. На цій стадії інстанція "Я" повинна боротися проти агресивних імпульсів "Воно", які знову дають про себе знати. Так, наприклад, на цьому етапі може знову виникнути Едіпів комплекс, який штовхає юнака до гомосексуальності, кращого вибору для спілкування осіб своєї статі. Щоб боротися проти агресивних імпульсів "Воно", інстанція "Я" використовує два нових механізму захисту. Це аскетизм і інтелектуалізація. Аскетизм за допомогою внутрішніх заборон гальмує цей феномен, а інтелектуалізація зводить його до простого поданням в уяві і таким шляхом дозволяє підлітку звільнитися від цих нав'язливих бажань. Описані два найбільш яскравих типу характеру, які формуються на цій стадії; психічна гомосексуальність і нарцисизм. У чому ж секрет величезного впливу 3. Фрейда на всю сучасну психологію аж до наших днів? По-перше, це динамічна концепція розвитку, по-друге, це теорія, яка показала, що для розвитку людини головне значення має інша людина, а не предмети, які його оточують. 3. Фрейд був попереду свого століття і, подібно Ч. ​​Дарвіном, зруйнував вузькі, ригідні межі здорового глузду свого часу і розчистив нову територію для вивчення людської поведінки. 3. Епігенетична концепція Е. Еріксона Ерік Еріксон, учень Фрейда, створив нову теорію на основі вчення Фрейда про фази психо - сексуального розвитку. Теорія Еріксона - це теорія психо - соціального розвитку, вона включає вісім стадій розвитку "Я", на кожній з яких опрацьовуються і уточнюються орієнтири по відношенню до себе і до зовнішнього середовища. Еріксон відзначав, що вивчення особистісної індивідуальності стає такою ж стратегічним завданням другої половини ХХ століття, який було вивчення сексуальності за часів З. Фрейда, в кінці ХІХ століття. Відмінність теорії Еріксона від теорії Фрейда полягає в наступному: По-перше, 8 стадій по Еріксону не обмежуються тільки дитинством, а включають розвиток і трансформацію особистості протягом усього життя від народження і до глибокої старості, стверджуючи, що і для дорослого і зрілого віку характерні свої кризи, в ході яких вирішуються відповідні їм завдання . По-друге, на відміну від пансексуальной теорії Фрейда, розвиток людини, за Еріксоном, складається з трьох взаємопов'язаних, хоча і автономних процесів: соматичного розвитку, що вивчається біологією; розвитку свідомого «я», що вивчається психологією, і соціального розвитку, що вивчається суспільними науками. Основний закон розвитку - «епігенетичні принцип», згідно з яким на кожному новому етапі розвитку виникають нові явища і властивості, яких не було на попередніх стадіях процесу. Еріксон виділяє 8 основних завдань, які людина, так чи інакше, вирішує протягом свого життя. Ці завдання присутні на всіх вікових етапах, протягом всього життя. Але кожен раз одна з них актуалізується з черговим віковим кризою. Якщо вона вирішується в позитивному ключі, то людина, навчившись справлятися з подібного роду проблемами, далі відчуває себе в схожих ситуаціях більш впевнено. Не пройшовши успішно будь-якої вікової період, він відчуває себе як школяр, який не вміє вирішувати завдання якогось типу: "раптом запитають, раптом викриють, що не вмію". 
Ситуація ця не є незворотною: вчитися ніколи не пізно, але вона ускладнюється тим, що час, відведений на рішення даної проблеми, втрачено. Нові вікові кризи виводять на перший план нові проблеми, кожний віковий етап "підкидає" свої завдання. А на старі, звичні часто не вистачає ні сил, ні часу, ні бажаннявже. Так і тягнуться вони у вигляді негативного досвіду, досвіду поразок. У таких випадках кажуть, що за людиною тягнеться "хвіст проблем". Таким чином, Е. Еріксон розглядає відповідність між стадіями дорослішання і проблемами, які людина, не вирішивши на певній стадії, потім так і тягне за собою все життя. Етапи розвитку психіки по Еріксону: I стадія. Орально-сенсорна Відповідає оральної стадії класичного психоаналізу. Вік: перший рік життя. Завдання етапу: базисне довіру проти базисного недовіри. Цінні якості, куплені на цьому етапі: енергія і надія. Ступінь довіри немовляти до світу залежить від турботи, що проявляється до нього. Нормальний розвиток відбувається, коли його потреби швидко задовольняються, він довго не відчуває нездужання, його колишуть і пестять, з ним грають і розмовляють. Поведінка матері впевнено і передбачувано. У такому разі виробляється довіра до світу, до якого він прийшов. Якщо він не отримує належного догляду - виробляється недовіру, боязливість і підозрілість. Завдання цього етапу - опрацювати необхідний баланс між довірою і недовірою до світу. Це допоможе, вже будучи дорослим, не піддаватися на першу ж рекламу, але й не бути "людиною у футлярі", недовірливим і підозрілим до всього і до всіх. У результаті вдалого проходження цієї стадії виростають люди, які черпають життєву віру не тільки в релігії, а й у громадській діяльності і наукових заняттях. Не минулі вдало цю стадію люди, навіть якщо сповідують віру, фактично, кожним подихом висловлюють недовіру до людей. II стадія. М'язово-анальна Збігається з анальної стадією фрейдизму. Вік 2-й - 3-й роки життя. Завдання етапу: автономія проти сорому і сумніву. Цінні якості, куплені на цьому етапі: самоконтроль і сила волі. На цьому етапі на перший план виходить розвиток самостійності на основі моторних і психічних здібностей. Дитина освоює різні рухи. Якщо батьки надають дитині робити самому те, що він може, у неї виробляється відчуття, що він володіє своїми м'язами, своїми спонуканнями, самим собою і, значною мірою, середовищем. З'являється самостійність. Якщо вихователі виявляють нетерпіння та поспішають зробити за дитину те, на що він і сам здатний, розвивається сором'язливість і нерішучість. Якщо батьки постійно лають дитини за мокру постіль, забруднені штанці, пролите молоко, розбиту чашку і т.п. - У дитини закріплюється відчуття сорому і невпевненість у своїх здібностях керувати собою та оточенням. Зовнішній контроль на цій стадії повинен твердо переконувати дитину в його силах і можливостях, а також захищати від анархії. Результат цієї стадії залежить від співвідношення співробітництва та свавілля, свободи самовираження і її придушення. З почуття самоконтролю, як свободи розпоряджатися собою без втрати самоповаги, бере початок міцне почуття доброзичливості, готовності до дії і гордості своїми досягненнями, почуття власної гідності. З відчуття втрати свободи розпоряджатися собою і відчуття чужого сверхконтроля відбувається стійка схильність до сумніву і сором. III стадія. Локомоторное-генітальна Стадія інфантильною генітального, відповідає фалічної стадії психоаналізу. Вік: 4 - 5 років - дошкільний вік. Завдання етапу: ініціатива (підприємливість) проти почуття провини. Цінні якості, куплені на цьому етапі: напрямок і цілеспрямованість. До початку цієї стадії дитина вже придбав безліч фізичних навичок, починає сам придумувати собі заняття, а не просто відповідати на дії і наслідувати їх. Виявляє винахідливість у мові, здатність фантазувати. Від того, як реагують дорослі на витівки дитини, багато в чому залежить перевага якостей в характері. Діти, яким надана ініціатива у виборі діяльності (бігати, боротися, возитися, кататися на велосипеді, санках, ковзанах), виробляють підприємливість. Закріплює її готовність батьків відповідати на питання (інтелектуальна підприємливість) і не заважати фантазувати і затівати ігри. Якщо дорослі показують дитині, що його діяльність шкідлива і небажана, питання настирливі, а ігри безглузді, він починає відчувати себе винуватим і забирає це почуття провини у доросле життя. Небезпека цієї стадії - у виникненні почуття провини за свої цілі і вчинки в ході насолоди новим локомоторним і ментальним могутністю, які вимагають енергійного приборкання. Поразка веде до покірності, почуття провини і тривоги. Придушуються і стримуються зайво оптимістичні надії і дикі фантазії. На цій стадії відбувається найважливіше за наслідками поділ між потенційним тріумфом людини і потенційним тотальним руйнуванням. І саме тут дитинаназавжди стає розділу всередині себе: на дитячий набір, який зберігає достаток потенціалів зростання, і батьківський набір, що підтримує і посилює самоконтроль, самоврядування і самопокарання. Розвивається почуття моральної відповідальності. Дитина на цій стадії схильний вчитися швидко й жадібно, стрімко дорослішати в сенсі розподілу обов'язків і справ. Хоче і може займатися спільними справами, разом з іншими дітьми придумує і планує справи. Наслідує ідеальним прототипам. Ця стадія пов'язує мрії раннього дитинства з цілями активної дорослого життя. IV стадія. Латентна Відповідає латентній фазі класичного психоаналізу. Вік 6 - 11 років. Завдання етапу: працьовитість (умілість) проти почуття неповноцінності. Цінні якості, куплені на цьому етапі: система і компетентність. Любов і ревнощі знаходяться на цій стадії в прихованому стані (про що і говорить її назва - латентна). Це роки початкової школи. Дитина виявляє здатність до дедукції, організованим іграм, регламентованим занять. Інтерес до того, як речі влаштовані, як їх пристосувати, освоїти. У ці роки він нагадує Робінзона Крузо і часто цікавиться його життям. Коли дітей заохочують майструвати, будувати курені і авіамоделі, варити, готувати і вишивати, коли їм дозволяють довести розпочату справу до кінця,хвалять за результати, тоді у дитини виробляється умілість, здатності до технічної творчості. Коли батьки бачать у трудовій діяльності дитини одне "пустощі" і "пачкотню", це сприяють виробленню в нього почуття неповноцінності. Небезпека цієї стадії - почуття неадекватності і неповноцінності. Якщо дитина впадає у відчай у своїх знаряддях праці і робочих навичках або займаному місці середтоваришів, то це може відбити охоту до ідентифікації з ними, дитина вважає себе приреченим на посередність або неадекватність. Він вчиться завойовувативизнання, займаючись корисним і потрібною справою. Оточення дитини на цій стадії вже не обмежується будинком. Вплив не тільки родини, але й школи. Ставлення до нього в школі має суттєвий вплив на врівноваженість психіки. Відставання викликає почуття неповноцінності. Він вже переконався на досвіді, що в лоні сім'ї немає здійсненного майбутнього.Систематичне навчання - у всіх культурах відбувається на цій стадії. Саме в цей період більш широке суспільство стає важливим у відношенні надання дитині можливостей для розуміння значущих ролей у технології та економіці суспільства. Фрейд називає цю стадію латентною, тому що шалені потягу знаходяться в сплячці. Але це лише тимчасове затишшя перед бурею статевого дозрівання, коли все більш ранні потягу знову з'являються в новому поєднанні, щоб опинитися підлеглими генітальний. V стадія. Підлітковий вік і рання юність Класичний психоаналіз відзначає на цій стадії проблему "любові та ревнощів" до власних батьків. Успішне вирішення залежить від того, чи знайде він предмет любові у власному поколінні. Це продовження латентної стадії за Фрейдом. Вік 12 - 18 років. Завдання етапу: ідентичність проти змішання ролей. Цінні якості, куплені на цьому етапі: посвята і вірність. Головна трудність на цій стадії - ідентифікаційна сплутаність, нездатність пізнати своє "Я". Підліток дозріває фізіологічно і психічно, у нього розвиваються нові погляди на речі, новий підхід до життя. Інтерес до думок інших людей, до того, що вони самі про себе думають. Вплив батьків на цій стадії - непряме. Якщо підліток завдяки батькам уже виробив довіру, самостійність, заповзятливість, і вміло, то його шанси на ідентифікацію, тобто на впізнання власної індивідуальності значно збільшуються. Зворотне справедливо для підлітка недовірливого, невпевненого, виконаного почуття провини і усвідомлення своєї неповноцінності. При труднощах самоідентифікації проявляються симптоми плутанини ролей. Це часто буває у малолітніх злочинців. Дівчата, які виявляють в підлітковому віці розбещеність, дуже часто мають фрагментарним поданням про свою особистість і свої безладні зв'язки не співвідносять ні зі своїм інтелектуальним рівнем, ні із системою цінностей. Відособленість кола і відкидання "чужаків". Розпізнавальні знаки "своїх" - одяг, макіяж, жести, слівця. Ця интолерантность (нетерпимість) - захист проти "потьмарення" свідомості ідентичності. Підлітки стереотипизируются себе, свої ідеали, своїх ворогів. Часто підлітки ототожнюють своє "Я" з образом, протилежним тому, що чекають їх батьки. Але іноді краще асоціювати себе з "хіппі" і т.п., ніж взагалі не знайти свого "Я". Підлітки відчувають здатність один одного зберігати вірність. Готовність до такого випробування пояснює привабливість для молоді простих і жорстких тоталітарних доктрин. VI стадія. Рання дорослість Генітальна стадія по Фрейду. Вік: період залицяння і ранні роки сімейного життя. Від кінця юності до початку середнього віку. Тут і далі Еріксон вже чітко не називає вік. Завдання етапу: близькість проти ізоляції. Цінні якості, куплені на цьому етапі: афіліація і любов. До початку цієї стадії людина вже пізнав свій "Я" і включився в трудову діяльність. Йому важлива близькість - не тільки фізична, а й здатність піклуватися про іншу людину, ділитися з ним усіх істотних без остраху втратити при цьому себе. Новоспечений дорослий готовий проявляти моральну силу і в інтимних, і товариських взаєминах, залишаючись вірним, навіть якщо будуть потрібні значні жертви і компроміси. Прояви цієї стадії - не обов'язково в сексуальний потяг, але і в дружбі. Наприклад, між однополчанами, що билися пліч-о-пліч у важких умовах, утворюються тісні зв'язки - зразок близькості в широкому сенсі. Небезпека стадії - уникнення контактів, які зобов'язують до близькості. Уникнення досвіду близькості через страх втратити его призводить до почуття ізоляції та подальшого самопоглощенію. Якщо ні в шлюбі, ні в дружбі він не досягає близькості - самотність. Не з ким розділити своє життя і не про кого піклуватися.Небезпека цієї стадії полягає в тому, що і інтимні, і їхні суперники, і ворожі відносини людина відчуває до одних і тих самих людей. Решта - байдужі. І тільки навчившись відрізняти сутичку суперників від сексуального обійми, людина освоює етичне почуття - відмітна ознака дорослої людини. Тільки тепер проявляється справжня генітальний. Її не можна вважати чисто сексуальної завданням. Вона є об'єднання способів підбору партнера, співробітництва і суперництва. VII стадія. Дорослість Цю і наступну стадію класичний психоаналіз вже не розглядає, він охоплює тільки період дорослішання. Вік: зрілий. Завдання етапу: генеративність проти стагнації. Цінні якості, куплені на цьому етапі: виробництво та турбота. До часу настання цієї стадії людина вже міцно зв'язав себе з певним родом занять, а його діти вже стали підлітками. Для цього етапу розвитку характерна общечеловечность - здатність цікавитися долями людей за межами сімейного кола, замислюватися над життям прийдешніх поколінь, формами майбутнього суспільства і пристроєм майбутнього світу. Для цього не обов'язково мати власних дітей, важливо активно піклуватися про молодь і про те, щоб в майбутньому людям легше жилося і Ті, у кого почуття причетності людству не виробилося, зосереджуються на самих собі, і їх головною турботою стає задоволення своїх потреб, власний комфорт, самопоглощенность. Генеративність - центральний момент цієї стадії - це зацікавленість у пристрої життя та із знанням нового покоління. Хоча існують окремі особи, які внаслідок життєвих невдач або особливої ​​обдарованості в інших областях, не направляють цей інтерес на своє потомство. Генеративність включає в себепродуктивність і креативність, але ці поняття не можуть його замінити. Генеративність - найважливіша стадія як психосексуального, так і психосоціального розвитку. Коли такого збагачення не вдається досягти, відбувається регресія до потреби в псевдоблизости, з почуттям застою і зубожінням особистому житті. Людина починає балувати себе, як якщо б він був своєю дитиною. Сам факт наявності дітей або бажання їх мати - це ще не генеративність. Причини відставання - надмірне себелюбство, напружене самотворення процвітаючої особистості за рахунок інших сторін життя, брак віри, довіри, відчуття, що він бажана надія і турбота суспільства. VIII стадія. Зрілість Вік: пенсійний. Завдання етапу: цілісність его проти відчаю. Цінні якості, куплені на цьому етапі: самозречення і мудрість. Основна робота в життя закінчилася, настав час роздумів та забав з онуками. Відчуття цілісності, свідомості життя виникає у того, хто, озираючись на прожите, відчуває задоволення. Кому прожите життя видається ланцюгом втрачених можливостей і прикрих промахів, усвідомлює, що починати все спочатку вже пізно і упущеного не повернути. Таку людину охоплює відчай при думці про те, як могла б скластися, але не склалося його життя. Безнадія. Відсутність або втрата накопиченої цілісності виражається в страху смерті: єдиний і неповторний життєвий цикл не приймається як завершення життя. Розпач висловлює свідомість того, що часу жити залишилося мало, щоб спробувати почати нове життя і випробувати інші шляхи до цілісності. Відраза приховує відчай, хоча й у вигляді "маси дрібних огиди", які не складаються в одне велике каяття. Порівнявши цю стадію з найпершої, бачимо, як замикається коло цінностей: цілісність (integrity) дорослого і дитяче довіру, впевненість у чесності (integrity) Еріксон позначає одним і тим же словом. Він стверджує, що здорові діти не будуть боятися життя, якщо навколишні їх старики володіють достатньою цілісністю, щоб не боятися смерті. 4. Концепція розвитку інтелекту Ж. Піаже Жан Піаже - психолог, проклав нові шляхи в науці. Він створив нові методи, відкрив невідомі до нього закони духовного життя дитини. Він розробляв когнітивну концепцію розвитку дитини, яку розглядав як поступовий процес, що проходить кілька стадій. Свою теорію дитячого мислення Піаже будував на основі логіки і біології. Він виходив з ідеї про те, що основою психічного розвитку є розвиток інтелекту. У серії експериментів він доводив свою точку зору, показуючи, як рівень розуміння, інтелект впливають на мову дітей, на їхнє сприйняття і пам'ять. Також він розвивав ідею про те, що мислення дитини не може бути виведено тільки з вроджених психобиологических факторів і з впливів фізичного середовища, але повинно бути зрозуміло також і переважно з тих відносин, які встановлюються між дитиною і навколишньою його соціальним середовищем. Дослідження етапів розвитку мислення у самого Піаже відбувалося поступово. У 1919 році він був запрошений до Парижа для роботи над шкалами виміру інтелекту, працював в будинку малятка; матеріали, отримані ним у цей період, лягли в основу його перших книг "Судження і міркування дитини", "Мислення і мова дитини", де він викладає основи своєї концепції когнітивного розвитку дитини. Піаже говорив, що в процесі розвитку відбувається адаптація організму до навколишнього середовища, що етапи психічного розвитку - це етапи розвитку інтелекту, через які поступово проходить дитина у формуванні все більш адекватної схеми ситуації. Основою цієї схеми як раз і є логічне мислення. Також у 20-і роки він, з зв'язки між мисленням і мовою, побудував свої дослідження розвитку мислення через вивчення розвитку мовлення дітей, і прийшов до висновку, що процес розвитку мислення - це процес екстеріоризації, тобто мислення з'являється як аутістіческое, внутрішнє, а потім, пройшовши стадію егоцентризму, стає зовнішнім, реалістичним. Такий же і процес розвитку мови, яка з езопової (мови для себе) стає промовою соціальної, промовою для інших. Пізніше Л. С. Виготський і В. Штерн, довели неспроможність даних висновків, але проте в цей період Піаже були зроблені відкриття, що мали величезне значення для розуміння формування інтелекту дітей. Це, перш за все, відкриття таких особливостей дитячого мислення, як егоцентризм, синкретизм(нерозчленованість), трансдукція (перехід від часткового до часткового, минаючи загальне), артіфіціалізм (штучність), анімізм, нечутливість до суперечностей. Наступний етап досліджень Піаже, що почався в 30-х роках, був пов'язаний з дослідженням операціональної сторони мислення. Він приходить до висновку, що психічний розвиток пов'язаний з интериоризацией, так як перші розумові операції - зовнішні, сенсомоторні, згодом переходять у внутрішній план, перетворюючись у логічні, власне розумові. Піаже також відкриває головне властивість цих операцій - їх оборотність. Дослідження привели Піаже до висновку, що процес розвитку інтелекту представляє собою зміну трьох великих періодів, протягом яких відбувається становлення трьох основних інтелектуальних структур. Спочатку формуються сенсомоторні структури - системи послідовно виконуваних матеріальних дій. Потім виникають структури конкретних операцій - системи дій, які виконуються в розумі, але з опорою на зовнішні, наочні дані. Ще пізніше відбувається становлення формально - логічних операцій. Формальна логіка, за Ж. Піаже, - це вища ступінь в розвитку інтелекту. Інтелектуальний розвиток дитини являє собою перехід від нижчих стадій до вищих. Але при цьому кожна попередня стадія готує наступну, перебудовується на більш високому рівні. Сенсомоторний період охоплює перші два роки життя дитини. У цей час не розвинена мова і відсутні уявлення, а поведінка будується на основі координації сприйняття і руху. Народившись, дитина має вроджені рефлекси. Деякі з них, наприклад рефлекс ссання, здатні змінюватися. Після деякого вправи дитина смокче краще, ніж у перший день, потім починає смоктати не тільки під час їжі, але і в проміжках - свої пальці, будь-які предмети, що доторкнулися до рота. Це стадія вправи рефлексів. У результаті вправи рефлексів формуються перші навички. На другій стадії дитина повертає голову в сторону шуму, простежує поглядом рух предмета, намагається схопити іграшку. В основі досвіду лежать первинні кругові реакції - повторювані дії. Одне і те ж дію дитина повторює знову і знову (скажімо, смикає за шнур) заради самого процесу. Такі дії підкріплюються власною активністю дитини, яка приносить йому задоволення. Вторинні кругові реакції з'являються на третій стадії, коли дитина зосереджений вже не на власній активності, а на змінах, викликаних його діями. Дія повторюється заради того, щоб продовжити цікаві враження. Дитина довго струшує брязкальце, щоб продовжити зацікавив його звук, проводить по прутах ліжечка всіма предметами, які опинилися в руках, і т. п. Четверта стадія - початок практичного інтелекту. Схеми дії, утворені на попередній стадії, об'єднуються в єдине ціле і використовуються для досягнення мети. Коли випадкова зміна дії дає несподіваний ефект - нове враження, - дитина його повторює і закріплює нову схему дії. На п'ятій стадії з'являються третинні кругові реакції: дитина вже спеціально змінює дії, щоб подивитися, до яких наслідків це призведе. Він активно експериментує. На шостій стадії починається интериоризация схем дій. Якщо раніше дитина виробляв різні зовнішні дії, щоб досягти мети, пробував і помилявся, то тепер він вже може комбінувати схеми дій в розумі й раптово приходити до правильного рішення. Близько 2 років формується внутрішній план дій. На цьому закінчується сенсомоторний період, і дитина вступає в новий період - репрезентативного інтелекту конкретних операцій. Репрезентативне інтелект - мислення за допомогою уявлень. Сильне образне початок при недостатньому розвитку словесного мислення призводить до своєрідної дитячої логіці. На етапі доопераційний уявлень дитина не здатна до доказу, розумом. Дитина не бачить речі в їх внутрішніх відносинах, він вважає їх такими, якими їх дає безпосереднє сприйняття. (Він думає, що вітер дме тому, що розгойдуються дерева). Ж. Піаже назвав це явище реалізмом. Дошкільник повільно, поступово переходить від реалізму до об'єктивності, до обліку інших точок зору і розуміння відносності оцінок. Для дитини, має доопераційні уявлення, характерні також нечутливість до суперечностей, відсутність зв'язку між судженнями, перехід від окремого до окремого, минаючи загальне, тенденція пов'язувати всі з усім і ін Така специфіка дитячої логіки так само, як і реалізм, обумовлені головною особливістю мислення дитини - його егоцентризмом. 5. Культурно-історична концепція Л. С. Виготського Вся наукова діяльність Л. С. Виготського була спрямована те, щоб психологія змогла перейти "від чисто описового, емпіричного та феноменологічного вивчення явищ до розкриття їх сутності". Він ввів новий - експериментально-генетичний метод дослідження психічних явищ, так як вважав, що "проблема методу є початок і основа, альфа і омега всі історії культурного розвитку дитини". Л. С. Виготський розробив учення про вік як одиниці аналізу дитячого розвитку. Він запропонував інше розуміння перебігу, умов, джерела, форми, специфіки та рушійних сил психічного розвитку дитини; описав епохи, стадії і фази дитячого розвитку, а також переходи між ними в ході онтогенезу; він виявив і сформулював основні закони психічного розвитку дитини. Заслуга Л. С. Виготського полягає в тому, що він першим застосував історичний принцип в область дитячої психології. Згідно Л. С. Виготському, вищі психічні функції виникають спочатку як форма колективної поведінки дитини, як форма співпраці з іншими людьми, і лише згодом вони стають індивідуальними функціями самої дитини. Так, наприклад, спочатку мова - засіб спілкування між людьми, але в ході розвитку вона стає внутрішньою і починає виконувати інтелектуальну функцію. Л. С Виготський підкреслював, що ставлення до середовища змінюється з віком, а, отже, змінюється і роль середовища в розвитку. Він підкреслював, що середу треба розглядати не абсолютно, а відносно, тому що вплив середовища визначається переживаннями дитини. Л. С. Виготський сформулював ряд законів психічного розвитку дитини: ü Дитяче розвиток має складну організацію в часі: свій ритм, який не збігається з ритмом часу, і свій темп, який змінюється в різні роки життя. Так, рік життя в дитинстві не дорівнює році життя в отроцтві. ü Закон метаморфози в дитячому розвитку: розвиток є ланцюг якісних змін Дитина не просто маленький дорослий, який менше знає або менше вміє, а істота, що має якісно відмінною психікою ü Закон нерівномірності дитячого розвитку: кожна сторона в психіці дитини має свій оптимальний період розвитку. З цим законом пов'язана гіпотеза Л. С. Виготського про системний та смисловому будову свідомості. Закон розвитку вищих психічних функцій. Відмінні ознаки вищих психічних функцій: опосередкованість, усвідомленість, довільність, системність; вони формуються прижиттєво, вони утворюються в результаті опанування спеціальними знаряддями, засобами, виробленими в ході історичного розвитку суспільства; розвиток зовнішніх психічних функцій пов'язано з навчанням у широкому сенсі слова, воно не може відбуватися інакше як у формі засвоєння заданих зразків, тому це розвиток проходить ряд стадій. Специфіка дитячого розвитку полягає в тому, що воно підпорядковується не дії біологічних законів, як у тварин, а дії суспільно-історичних законів. Біологічний тип розвитку відбувається в процесі пристосування до природи шляхом успадкування властивостей виду і шляхом індивідуального досвіду. У людини немає вроджених форм поведінки в середовищі. Його розвиток відбувається шляхом присвоєння історично вироблених форм і способів діяльності. Одним з доказів впливу навчання на психічний розвиток дитини служить гіпотеза Л. С. Виготського про системний та смисловому будову свідомості і її розвитку в онтогенезі. Він вважав, що людська свідомість - не сума окремих процесів, а система, структура їх. Жодна функція не розвивається ізольовано.Розвиток кожної функції залежить від того, в яку структуру вона входить, і яке місце в ній займає. Так, в ранньому віці у центрі свідомості перебуває сприйняття, в дошкільному віці - пам'ять, у шкільному - мислення. Всі інші психічні процеси розвиваються в кожному віці під впливом домінуючої у свідомості функції. На думку Л. С. Виготського, процес психічного розвитку полягає в перебудові системної структури свідомості, яка обумовлена ​​зміною його смислової структури, тобто рівнем розвитку узагальнень. Вхід до тями можливий тільки через мову і перехід від однієї структури свідомості до іншої здійснюється завдяки розвитку значення слова, інакше кажучи - узагальнення. . 6. Концепція Д. Б. Ельконіна Д. Б. Ельконін зробив виняткове за своєю психологічною глибиною і прозорливості припущення. Згідно з його гіпотезою, в процесі розвитку дитини спочатку має відбуватися освоєння мотиваційної сторони діяльності (інакше предметні дії не мають сенсу!), А потім операціонально-технічної; у розвитку можна спостерігати чергування цих видів діяльності. У концепції Д. Б. Ельконіна долається один із серйозних недоліків зарубіжної психології, де постійно виникає проблема розщеплення двох світів: світу предметів і світу людей. Д. Б. Ельконін показав, що це розщеплення помилково, штучно. Насправді людська дія дволикий: воно містить власне людський глузд і операциональную бік. Кожен предмет містить у собі суспільний предмет. У людському дії завжди треба бачити дві сторони: з одного боку, воно орієнтоване на суспільство, з іншого боку, - на спосіб виконання. Ця мікроструктур людської дії, відповідно до гіпотези Д. Б. Ельконіна, відбивається і в макроструктуру періодів психічного розвитку. Д. Б. Ельконіна був відкритий закон чергування, періодичності різних типів діяльності: за діяльністю одного типу, орієнтації в системі відносин слід діяльність іншого типу, в якій відбувається орієнтація в способах вживання предметів. Кожного разу між цими двома типами орієнтації виникають протиріччя. Вони і стають причиною розвитку. Кожна епоха дитячого розвитку побудована за одним принципом. Вона відкривається орієнтацією в сфері людських відносин. Дія не може далі розвиватися, якщо воно не вставлений у нову систему стосунків дитини з суспільством. Поки інтелект не піднявся до певного рівня, не може бути нових мотивів. Розвиваючи ідеї Л. С. Виготського, Д. Б. Ельконін запропонував розглядати кожен психологічний вік на основі наступних критеріїв: ü Соціальна ситуація розвитку. Це та система відносин, в яку дитина вступає в суспільстві. Це те, як він орієнтується в системі суспільних відносин, в які сфери суспільного життя він входить. ü Основний, або провідний тип діяльності дитини в цей період. При цьому необхідно розглядати не тільки вид діяльності, але і структуру діяльності увідповідному віці і аналізувати, чому саме цей тип діяльності ведучий. Основні новоутворення розвитку. Важливо показати, як нові досягнення у розвитку переростають соціальну ситуацію і ведуть до її "вибуху" - кризі. Кризи -переломні точки на кривій дитячого розвитку, що відокремлюють один вік від іншого. Гіпотеза Д. Б. Ельконіна, враховуючи закон періодичності в дитячому розвитку, по-новому пояснює зміст криз розвитку. Так, 3 роки і 11 років - кризи відносин, слідом за ними виникає орієнтація в людських відносинах; 1 рік, 7 років - кризи світогляду, які відкривають орієнтацію в світі речей. Гіпотеза Д. Б. Ельконіна творчо розвиває вчення Л. С. Виготського, вона долає інтелектуалізм його вчення про системний та смисловому будову свідомості. Вона пояснює виникнення і розвиток у дитини мотиваційно-потребової сфери особистості. 
7. Погляд на розвиток психіки В. С. Мухіної
Умовою розвитку людини крім реальності самої Природи є створена ним реальність культури. Зумовлені культурним розвитком, історично зумовлені реальності існування людини В. С. Мухіна класифікує наступним чином: ü Реальність предметного світу - предмети природи і рукотворні предмети, які людина створив у процесі свого історичного розвитку, а також система відносин до цих предметів. Ці відносини відображені у мові, міфології, філософії і в поведінці людини. ü Реальність образно-знакових систем - системи знаків, які впливають на внутрішню психічну діяльність, визначаючи її, і одночасно детермінують створення нових предметів реального світу. Сучасні знакові системи поділяються на мовні та немовні (знаки-ознаки, знаки-копії, автономні знаки, знаки-символи і т. д.).ü Реальність соціального простору - вся матеріальна і духовна сторона людського буття поряд із спілкуванням, людськими діяльностями і системою прав і обов'язків. ü Природна реальність - умова і джерело життя і життєдіяльності людини. Людина ввів саму природу і її елементи в зміст реальності створеної ним образно-знакової системи і сформував ставлення до неї як до джерела життя, умови розвитку, пізнання і поезії. Процес психічного розвитку самої людини, згідно з численними дослідженнями етнологів, психологів, відбувається за історичним законам, а не за біологічним. Так, доведено, що процес формування мозку тварини в основному закінчується до моменту народження, а у людини продовжується після народження і залежить від умов, в яких відбувається розвиток дитини. Отже, ці умови не тільки заповнюють «чисті сторінки» мозку, а й впливають на саме його будова. Якщо у тваринному світі досягнутий рівень розвитку поведінки передається від одного покоління до іншого, як і будова організму, шляхом біологічного успадкування, то у людини властиві йому види діяльності, а разом з ними і відповідні знання, уміння і психічні якості передаються іншим шляхом - шляхом соціального наслідування. Природні властивості дитини, не породжуючи психічних якостей, створюють передумови для їх утворення. Самі ж якості виникають завдяки соціальному спадкоємства. Так від природи дитина отримує будова слухового апарату і відповідних ділянок нервової системи, придатне для розрізнення мовних звуків. Але сам мовний слух розвивається тільки в процесі засвоєння тієї чи іншої мови під керівництвом дорослих. Отже, в процесі засвоєння суспільного досвіду окремі рефлекторні механізми об'єднують у складні форми - функціональні органи мозку. У період дитинства відбувається інтенсивне дозрівання організму дитини, зокрема дозрівання його нервової системи і мозку, що дуже важливо для психічного розвитку: завдяки цьому збільшуються можливості засвоєння різних дій, підвищується працездатність дитини, створюються умови, що дозволяють здійснювати всі більш систематичне і цілеспрямоване навчання і виховання . Хід дозрівання залежить від того, чи отримує дитина достатню кількість зовнішніх вражень, чи забезпечують дорослі умови виховання, необхідні для активної роботи мозку. Кожен вік відрізняється виборчої підвищеною сприйнятливістю до різних видів навчання. Існують вікові періоди особливої ​​сензитивності, коли певні навчальні впливу мають найбільший вплив на хід психічного розвитку. 
16 Психологічні особливості періоду немовляти, раннього дитинства та дошкільного віку.
Від 1-го місяця до 1 року.
Основне новоутворення цього віку: автономне мовлення.; довільні дії з оточуючими предметами.
До 1-го року мовлення дитини пасивне - вона сприймає інтонації, часто повторювані конструкції. Тим часом закладаються особливості мовленнєвих конструкцій за рахунок прагнення встановити контакт з дорослим, з яким поки що спілкується плачем, гугленням та жестами). Поява автономного мовлення і перехід від пасивного до активного стають передумовою кризи 1-го року. Автоном.мовл. називають "дитячим жаргоном" - діти "розмовляють" шифром, зрозумілим лише батькам. Автом.мовл. відрізняється багатозначущістю (одна і та сама вокалізація означає різні дії та предмети), мовл. не співпадає ні фонетично ні артикуляційно з мовленням дорослих.
Розвиток дитини проходить у декількох напрямках: формування перцепції та розвиток моторики (1) розвиток руху очей (2) формування акту хапання (3) розвиток загальних локомоцій (рухи, що дозволяють переміщатися у просторі). Вік немовляти є сенситивним періодом для розвитку моторики, що здійснюється за умови емоційно позитивного спілкування з дорослим.
За Ж.Піаже - сенсомоторна стадія інтелектуального розвитку.
Базова потреба (За Еріксоном) -: безпека, захищеність. Звідси формується базова (не)довіра до світу.Соціальна ситуація розвитку: ситуація зв'язку із дорослим. (За Виготським - соц.ситуація "МИ") - емоційний комфорт та захищеність. Протиріччя ситуації полягає у потребі дитиною у дорослому але відсутність шляхів керування ним. Протиріччя розв'язується протягом року, руйнуючи ситуацію "Ми". Провідна діяльність дитини:Емоційно безпосереднє спілкування дитини із дорослим.
Криза 1-го року: Не є гострою. Знаменується початком автономного та переходу до активного мовлення. 2 протиріччя:- сформований сенсорний рівень регулювання психіки, потреба переходу на перцептивний рівень.- є невербальний рівень спілкування зі світом, потреба у вербальному.
Якщо раніше регуляція здійснювалась на біол.рівні, зараз виникає протиріччя з верб.ситуацією, що заснована на наказі дорослого (чи самонаказі). Відбувається дезорганізація в регуляції => порушення біоритмів, зміна в емоц. сфері (вередування, плаксивість.)
ПЕРІОД РАННЬОГО ДИТИНСТВА
1-3 років.
Основне новоутворення цього віку: перші уявлення про себе: зачатки само-ідентифікації,-оцінки,-свідомості, статева ідентифікація.
Провідна діяльність дитини: Предметно-маніпулятивна діяльність.
Соціальна ситуація розвитку: сумісна діяльність з дорослим "дитина-предмет-дорослий". Спілкування - форма організації предметної діяльності. Активне оволодіння мовленням. 1 рік: знає 4-30 слів. 3,5 роки - >1000 сл.
На початку цього періоду складається предметне сприйняття, хоч і не точне і не до кінця осмислене. Функція дорослого - забезпечення широкого та різноманітного практичного ознайомлення з предметами. Вид мислення: наглядно-дійовий. Виникнення мети => спроби => нестійкий результат, що фіксується дитиною => "тренування" результату => "розуміння" закономірностей => перенос на інші ситуації. Характерне використання інструментів, відволікання та узагальнення, що спочатку проявляється в діях - закріплюється в словах. Перехід до наглядно-образного мислення.
Уява неактивна, має відтворювальний характер. Повторює дії дорослого. Образи виникають легко, використовують простіший вид створення образів уяви - аглютинацію (комбінування різнорідних елементів).
Формування волі, усвідомлення різниці між "повинен" та "хочу". За Еріксоном - формується автономія. Незалежність та самостійність.
Базова потреба - любов. Провідне значення - любов одного з батьків протилежної статі. 3 роки - вік виникнення Едипова комплексу (компл. Електри).
Криза 3-х років: криза соціальних відносин. Пов'язаний із становленням самосвідомості. Поява позиції "Я сам".Симптоми: негативізм (заперечення на вимоги дорослих), впертість, норовистість, свавілля, знецінювання дорослих (обзивання, сварки), протест-бунт, деспотизм.
Якщо криза протікає мляво - можлива затримка псих.розвитку.
32. Охарактеризуйте психологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку та молодшого школяра (провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, основні новоутворення, криза віку).3- 6(7) років.
Основне новоутворення цього віку: комплекси готовності до школи. Період первинної соціалізації.
Психологічна готовність:
1) розумова гот-сть (диференційоване сприйняття, навмисна концентрація, вміння виділяти суттєві ознаки та зв'язки, логічне запам'ятовування, раціонал.підхід до дійсності, цікавість до нових знань, зорова координація, тонка моторика руки)
2) Емоц.гот-сть - відносна емоційна стійкість, зниження числа імпульсив. реакцій.
3) Соціальна зрілість - потреба у спілкуванні з іншими дітьми, підкорюватися їх інтересам та умовностям дитячих груп, готовність до соц. ролі шкільника.
Провідна діяльність дитини: Гра. її характер, мотиви та вплив на розвиток змінюються від мол.дошкіл.віку до старш.дошкіл.віку.
Соціальна ситуація розвитку: Встановлення опосередкованих соціальних відносин зі світом дорослих.
Спостерігається якісна зміна всіх психічних функцій. Період формування "нравственности", навиків спілкування з іншими, сумісна діяльність, здатність пізнавати нове. Сенситивний період для формування загальних здібностей. Всі функції розвиваються при безпосередньому впливі мовлення. Мовлення - механізм соціалізації.
Розвиток особистості: характер, інтереси, спрямованості, здібностей та схильностей. Розуміння оточуючого світу, свого місця в ньому => зміна мотивів у поведінці. Розвиток почуттів і волі => забезпечення стійкість та незалежність у поведінці.
Найтиповіші мотиви:
- цікавість до світу дорослих, бажання наслідувати доросл.
- ігрові мотиви
- бажання схвалення від доросл.
- пізнавальні та змагальні
- "нравственніе"
- суспільні (робити користь)
- ієрархія мотивів
- підвищення усвідомлення своїх дій.
Набагато збагачується мовлення в усіх аспектах. Пам'ять стає опосередкованою. Перехід від наглядно-дійового мислення до наглядно-образного, яке стає основним у віці 4-5 років. До 6-7 років формується понятійне та логічне мислення. Значно збільшується об'єм уваги.
Криза семи років: дитяча поведінка втрачає безпосередність. Симптоми - кривляння
МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
7-10 років.
Основне новоутворення цього віку: довільність, внутрішній план дій, рефлексія. Зміна мотивів поведінки.
Характерна ієрархія мотивів. Є і пізнавальна мотивація, але на 1-му місці - соціальна, на 2-му вузько-особистісні, на 3-му - мотив спілкування.
Провідна діяльність дитини: учбова
Соціальна ситуація розвитку:виникає нова структура відносин - "дитина-вчитель", що впливає на відносини з батьками та ровесниками.
Учбова діяльність вимагає керування своєю пам'яттю , виникає опосередкована пам'ять. Вона стає пластичною, має вибірковий характер, підвищується об'єм, використання різних способів запам'ятовування, яке стає довільним процесом. Проте увага так само вузька, слабка концентрація.Самооцінка конкретна, ситуативна, під впливом учбової діяльності. Є тенденція перебільшувати свої можливості.
Криза отроцтва: в періодизації Ельконіна розглядається як криза між стабільним віком молодшого школяра та віком підлітка. Визначається глибокою мотиваційною кризою, коли школа стає буденним обов'язком. Симптоми: негативне ставлення до школи. Перебільшене орієнтування на себе та "підкреслена дорослість".
33. Охарактеризуйте психологічні особливості розвитку підлітка та старшого школяра (провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, основні новоутворення, криза віку).10(11)-14(15) років
Основне новоутворення цього віку: "комплекс дорослості", розвиток самосвідомості, прагнення самостійності. Психічний розвиток тісно пов'язаний з фізіологічними змінами.
Провідна діяльність дитини: інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Бажання бути "значущим", що задовольняється поміж однолітків. (За Ельконіним). Створюються референтні групи (групи, які є стандартом-еталоном для індивіда). Спочатку одностатеві, а з часом змішуються.
Соціально корисна та схвалювана діяльність (за Фельдштейном). Спілкування з дорослими - на основі "моральної" співпраці.
Соціальна ситуація розвитку: перехідний статус між дитиною та дорослим. Потреби ще дитячі, але домагання та бажання бути визнаним як дорослий. За Ельконіним - позиція "між" двома культурами. Початок пошуку свого місця в суспільстві. З одного боку це вік досягнень - поява власного "Я", набуття соц.позиції, становлення моральності, але з іншого - час втрати дитячого світосприйняття, безтурботності, безвідповідального відчуття життя.
Базова потреба - спілкування з однолітками.
Незважаючи на порушення між- та внутрішньо- системних зв'язків, що викликає нестабільність у пізнавальній сфері, розвиток мислення продовжується. За Піаже - це стадія формування формальних операцій. За Виготським головне у цьому віці у розвитку мислення - формування понять.
Вік бурхливих переживань та емоційних труднощів. Емоційне і нервове реагування на все. "Поринання у фантазії", вік щоденників, нестійка самооцінка, гостре реагування на критику від значущих дорослих та однолітків. . Статева ідентифікація себе, сексуальні потяги.
Підліткова криза: різка зміна всієї системи переживань підлітка, період розпаду психічних зв'язків. Епіцентр - 13 років.
19. Підходи до проблеми вікової періодизації.
Проблема вікової періодизації
Л.С.Виготський зазначає, що від правильного вирішення проблеми вікової періодизації залежить стратегія побудови системи виховання і навчання підростаючого покоління. Поняття віку має відносне значення. Вік — якісно особливий етап психічного розвитку, який характеризується значною кількістю змін, які складають у сукупності своєрідність структури особистості на даному етапі її розвитку.
Існує три підходи до проблеми вікової періодизації.
Для першого підходу характерним є побудова вікової періодизації на основі зовнішнього, не пов’язаного з самим процесом розвитку, критерію.
В.Штерн: Процес індивідуального розвитку дитини будується відповідно до основних періодів біологічної еволюції та історичного розвитку людства (перші місяці — стадія ссавців, друге півріччя — стадія мавпи, потім розвиток первісних народів, вступ до школи — засвоєння людської культури в дусі античності тощо).
Ране Заззо: Етапи дитинства збігаються зі ступенями системи виховання і навчання дітей (раннє дитинство, дошкільний вік, початкова освіта, стадія навчання в середній школі тощо).
П.П.Блонський: Основним критерієм вікової періодизації є поява і зміна зубів (беззубе дитинство, дитинство молочних зубів, дитинство постійних зубів).
Для другого підходу характерним є використання не зовнішнього, а внутрішнього критерію вікової періодизації. Цим критерієм стає одна зі сторін розвитку.
З.Фрейд: Основний критерій — сексуальний розвиток.
Для третього підходу характерним є виділення періодів психічного розвитку дитини на основі істотних особливостей цього розвитку (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін). Автори використовують три основні критерії вікової періодизації:
1) соціальну ситуацію розвитку;
2) провідну діяльність;
3) центральне вікове утворення.
Перше запитання, на яке варто дати відповідь, вивчаючи динаміку будь-якого віку, — зазначає Л.С.Виготський, — це запитання про суть соціальної ситуації розвитку. Соціальна ситуація розвитку — своєрідні, специфічні для даного віку, виключні, єдині та неповторні взаємини між дитиною і оточуючою її дійсністю, перш за все соціальною.
Новоутворення - це новий тип побудови особистості та її діяльності, психічні й соціальні зміни, що вперше виникають на певному віковому ступені, і які в самому основному визначають свідомість дитини, її ставлення до середовища, його внутрішнього і зовнішнього життя, весь хід її розвитку в даний період. Вікові новоутворення формуються в кінці періоду. Найбільш значуще новоутворення для наступного етапу розвитку — центральне. Ті новоутворення, які безпосередньо пов’язані з основним, називаються центральними лініями розвитку в певний вік.
Перебудова соціальної ситуації розвитку під впливом новоутворень, що виникають у свідомості дитини — суть і зміст критичних періодів.
Д.Б.Ельконін стверджує, що не можна здійснювати періодизацію за однією ознакою. Він виділяє основні принципи побудови вікової періодизації. Зокрема, вказує на те, що варто враховувати закономірності розвитку психіки. Розвиток — це внутрішньо детермінований, діалектично суперечливий цілеспрямований процес, де «плавні» еволюційні періоди змінюються «стрибками». Відповідно, вікова періодизація повинна базуватися на конкретно-історичному розумінні розвитку людства. Виявлення переломних критичних точок, пошук внутрішніх протиріч, врахування особливостей чергування критичних періодів і стабільних важливо для побудови вікової періодизації. Межами віку є кризи. В психічному розвитку можна виділити епохи, стадії, фази.
Г.С. Костюк вказує на те, що онтогенез носить періодичний і стадіальний характер. Визначаючи періоди психічного розвитку дитини, потрібно брати до уваги всі її сторони в єдності: змістову, операційну, мотиваційну. При переході від одного ступеня розвитку до другого перебудовується вся структура віку. Кожен вік має специфічну, єдину структуру. Динаміка розвитку — сукупність законів, які визначають період виникнення, зміни структурних новоутворень.
Стадії не просто йдуть одна за одною. Досягнення попередньої стадії включаються в наступну і використовуються в нових функціональних ансамблях, складніших взаємовідносинах особистості із суспільним середовищем.
20. Формування системи розумових дій у процесі навчальної діяльності як умова розумового розвитку особистості.
Засвоєння учнями дій, під час виконання яких відбувається розв'язування навчальних завдань, є стрижнем навчальної діяльності. З психологічної точки зору, центральною проблемою навчання є виокремлення відповідних дій і навчання школярів виконувати їх.
Навчальні дії розглядають з різних позицій

Рис. 2.3.1. Види навчальних дій за суб'єктом навчальної діяльності
Для учня навчальна дія є способом відкриття певних закономірностей, взаємозв'язку особливих і одиничних явищ. Виокремлюють такі етапи: прийняття чи самостійне визначення навчально-пізнавального завдання; перетворення (аналіз) його умови з метою знаходження ідеї розв'язання; складання плану розв'язання завдання; розв'язування задачі; аналіз розв'язку.
За функціональними ознаками розрізняють практичні (послідовні акти, необхідні, наприклад, для виконання лабораторних робіт) та інтелектуальні (розумові, перцептивні, мнемічні, метакогнітивні) дії, які є результатом внутрішньої психічної діяльності суб'єкта. Кожна з них розпадається на дрібніші дії (операції): розумові (логічні) дії - на порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікацію та ін.; перцептивні -сприймання, ідентифікацію тощо; мнемічні - запам'ятовування, збереження, попередження забування, відтворення, фільтрацію, структурування, збереження, актуалізацію інформації; мета-когнітивні - вміння аналізувати особливості своїх мислення, пам'яті, уяви тощо. Кожна складна навчальна дія, що передбачає інтелектуальні зусилля, потребує багатьох перцептивних, мнемічних і розумових операцій.

Рис. 2.3.2. Види навчальних дій за результатом навчальної діяльності
Навчальна діяльність реалізується через систему навчальних дій (практичні, інтелектуальні дії, самоконтроль, самооцінка та ін.). Формування у школярів цих дій - одне із найважливіших завдань педагога.
Операції і способи навчальної діяльності
Навчальна діяльність складається з операцій, які виконують відповідно до певних умов.
Операції навчальної діяльності - свідомі цілеспрямовані дії, які в результаті багаторазового повторення включаються у більш складні дії, поступово з об'єкта свідомого контролю перетворюються на спосіб виконання складнішої дії
Засвоєна дія стає умовою виконання наступної, складнішої, переходячи на рівень операції, тобто техніки виконання незалежно від умов діяльності. Поряд із відомими операціями в діяльності існують такі, що раніше не усвідомлювалися як цілеспрямовані дії.
Спосіб дії - сукупність операцій планування, організування умов, необхідних перетворень і контролю за виконанням дії, що забезпечує її результат
Знання способів дії забезпечує результат діяльності, який стимулює активність і підтримує стійку мотивацію. Спосіб навчальної діяльності означає спосіб отримання знань: як вчитися, отримувати знання, виробляти уміння та навички. Існують такі способи навчальної діяльності:
o Репродуктивні
o Проблемно-творчі
o Дослідницько-пошукові
У структурі способу дії виокремлюють: виконавську, орієнтаційну, контрольну частини. Виконавська частина способу дії забезпечує зміну об'єкта, тобто перехід його з одного стану в інший. Орієнтаційна охоплює модель об'єкта і модель дії з ним; алгоритми операцій; засоби випереджувального, поточного і підсумкового контролю операцій; об'єднання різних моментів у загальний план діяльності, вибір оптимального варіанта. Контрольна частина способу дії передбачає перевірку правильності результатів дії та способу здійснення, ставлення учня до її виконання. Контрольна частина способу дії поєднує:
1) оцінювання виконаної операції (вимірювання показників результату, кількісна характеристика яких передбачена певними критеріями та показниками).
2) зіставлення результатів, вимірювання показників продукту з еталонним їх значенням відповідно до певних критеріїв.
Основними параметрами дії є її форма, узагальненість, розгорнутість; другорядними - доцільність, усвідомленість виконання, абстрактність і міцність засвоєння.
Ефективне виконання навчальної діяльності передбачає оволодіння школярем навчальними операціями, способами дії, діяльності загалом.
Загальною характеристикою психічного та особистісного розвитку, яка забезпечує досягнення вищого рівня у формуванні узагальнених принципів і способів дії, є здатність до навчання.
Здатність до навчання - система властивостей особистості і діяльності школяра, яка характеризує його можливості у засвоєнні навчальної програми (знань, понять, умінь, навичок тощо)
Про специфічні здібності свідчить навченість школяра. Від рівня її розвитку залежать швидкість, обсяг, міцність, гнучкість засвоєної інформації. Психофізіологічно вона зумовлюється рухливістю (динамічністю) нервової системи, тобто швидкістю утворення тимчасових зв'язків, що сприяє оволодінню новими знаннями, визначає зону найближчого розвитку.
Здатність до навчання характеризується продуктивністю (якість, темп, обсяг роботи в одиницях часу, відсутність напруги і стомлення протягом тривалого часу, задоволеність результатом праці).
Продуктивність навчальної діяльності - швидкість і якість засвоєння знань, формування узагальнених способів дій
На психофізіологічному рівні ефективність навчальної діяльності забезпечується будовою і функціями нейрона, зокрема процесами взаємного збудження та гальмування завдяки впливу нейромедіаторів, які виділяються у сфері синапсів
Систему показників здатності до навчання утворюють темп засвоєння нового матеріалу, легкість (відсутність напруги і стомленості, переживання задоволення від засвоєння знань), формування умінь, гнучкість у переключенні на нові способи і прийоми роботи, тривалість збереження засвоєного матеріалу.
Здатність до навчання виявляється у процесі засвоєння школярами понять, оволодіння прийомами розумової діяльності.
Суттєвою характеристикою навчальної діяльності школяра є навченість.
Навченість - відносно стійка властивість особистості, суттєвим компонентом якої є здатність до навчання
Високий розумовий розвиток може поєднуватися із відносно низькою навченістю, яка компенсується великою наполегливістю.
Із віком розумовий розвиток підвищується, а навченість школяра упродовж тривалого часу може бути відносно постійною. Показники розумового розвитку (запас знань, міра їх систематизації, володіння раціональними прийомами розумової діяльності) засвідчують не так результат, як процес формування знань, прийомів (легкість і швидкість здобуття знань, оволодіння прийомами розумової діяльності).
21. Психологічні умови формування вміння вчитися.
"Знання - сила!" - ці слова, сказані видатним вченим Ф.Беконом більш ніж 360 років тому, сьогодні звучать ще переконливіше. У наш час сила знань, які накопичені людством, беззаперечна - на наших очах відбувається стрімкий розвиток комп'ютерної техніки. Комп'ютеризація усіх сфер діяльності людини призвела до прогресивних змін у науці, техніці, виробництві, освіті, культурі тощо. Прискорює темп нашого життя інтенсивний розвиток інтернету, мобільного, факсимільного та інших видів зв'язку. Використання високоякісних комп'ютерних технологій нового покоління на виробництві та в побуті вимагає від сучасної людини досить високого рівня освіченості.Освічена людина - це людина, яка прагне подальшої освіти і володіє навичками самоосвіти.У Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи зазначено, що одним з основних завдань сучасної шкільної освіти є '' формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті знання”.Що значить "вміти вчитися”?. Оскільки це уміння є загальнонавчальним, воно носить інтегрований характер. Па початковому рівні сформованості воно включає і вміння висидіти за партою 30-45 хвилин, і вміння концентрувати увагу на словах вчителя, розуміти і запам'ятовувати сказане, виконувати вказівки вчителя, наслідувати зразкам його дій. Проте, зрозуміло, що подальший розвиток вміння вчитися передбачає здатність не тільки повторювати за вчителем, а й обходитись без нього, вчити себе самого, самостійно набувати нові знання, що, безперечно, вимагає вміння самостійно працювати з книгою та іншими джерелами навчальної інформації. В зв'язку з цим, у початковій школі перший урок краще присвятити питанням раціональної організації навчання учнів в школі та вдома (ознайомити з основами раціонального використання прийомів навчальної роботи). Цікаво провести гру "Як можна краще і швидше зробити уроки", провести бесіду на теми: "Як тобі легше вчитися - самому чи з товаришем?", "Як ти розумієш різницю між словами "я вчив" і "я вивчив"?" та ін.Вміння вчитися передбачає самостійне виконання основних етапів навчальної діяльності: постановка цілі (цілепокладання), пошук засобів і способів її здійснення, розв'язання завдання (виконавча частина навчальної діяльності), контроль і оцінка ходу і результатів роботи. Оскільки в ланці виконавчих дій учень раніше набуває самостійності через поетапність і поступовість співпраці з вчителем більше уваги доцільно приділити роз'ясненню важливості ланок цілепокладання, контролю і оцінки, які є найбільш залежними від вчителя. Це пов'язано з тим, що вони є найбільш рефлексивними компонентами навчальної роботи і вимагають урахування рівня своїх знань і вмінь. Зазначеним особливостям доречно приділити увагу під час проведення першого уроку в основній школі, при цьому вмотивувати важливість створення власної техніки пізнавальної діяльності. Для цього можна провести обговорення з учнями наступних питань: Чи завжди я достатньо уважний? Яка пам'ять у мене розвинена краще: зорова чи слухова? та ін.
22. Психологічна характеристика процесу формування понять, вироблення навичок і вмінь.
Переробка чуттєвих даних у свідомості приводить до утворення уявлень та понять. Саме в цих двох формах знання зберігаються в пам'яті. Головне призначення знань — організовувати і регулювати практичну діяльність.
Знання — це теоретично узагальнений суспільно-історичний досвід, результат оволодіння людиною дійсності, її пізнання.
Знання та дія тісно переплетені. Дії з предметами дають одночасно знання про їхні властивості та про можливість використання цих предметів. Зустрічаючись з незнайомими предметами, ми прагнемо перш за все одержати знання про те, як з ними обходитись, як їх використовувати. Якщо ми маємо справу з новим технічним пристроєм, то насамперед знайомимося з інструкцією щодо його використання. На підставі інструкції рухи закарбовуються у вигляді рухових уявлень. Однак рухів зазвичай буває недостатньо для правильного обходження з предметом. Необхідні певні теоретичні знання про деякі властивості пристрою, про закономірності та особливості явищ, що пов'язані з ним. Ці знання можна набути з спеціальної літератури і використати їх, працюючи з пристроєм.
Знання підіймають діяльність на вищий рівень усвідомленості, підвищують упевненість людини в правильності її виконання. Виконання діяльності неможливе без знань.
Крім знань, необхідними компонентами діяльності є вміння та навички. Співвідношення цих компонентів тлумачиться психологами неоднозначно: одні дослідники вважають, що навички передують умінням, інші вважають, що уміння виникають раніше навичок.
Крім того, неоднозначно тлумачиться і поняття вміння. Так, уміння інколи зводять до знання певної справи, розуміння послідовності її виконання. Однак це ще не є вміння, а лише передумова для його виникнення. Так, і першокласник, і старшокласник уміють читати, але це якісно відмінні вміння за їх психологічною структурою. Тому слід розрізняти елементарні вміння, які йдуть відразу за знаннями і першим досвідом дій, і вміння, які виявляються як майстерність у виконанні діяльності, яка виникає після вироблення навички. Елементарні вміння — це дії, що виникають на грунті знань у результаті наслідування діям або самостійних спроб і помилок в обходженні з предметом. Вони можуть виникати на засадах наслідування, із випадкових знань. Уміння — майстерність виникає на підґрунті вже вироблених навичок і широкого кола знань. Таким чином, необхідною внутрішньою умовою вміння є певна вправність у виконанні тих дій, з яких складається дана діяльність.
Отже, уміння — це заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати певну діяльність. Уміння являють собою свідомо контрольовані частини діяльності, щонайменше в головних проміжних пунктах і кінцевій меті.
Існування великої кількості видів діяльності зумовлює існування відповідної кількості вмінь. Ці вміння мають як спільні риси (те, що необхідно для будь-якого виду діяльності: уміння бути уважним, планувати та контролювати діяльність тощо), так і відмінні особливості, що зумовлюються змістом того чи іншого виду діяльності.
Оскільки діяльність складається з різноманітних дій, то й уміння її виконувати складається з низки окремих умінь. Чим складнішою є діяльність, чим досконалішими є механізми та пристрої, якими необхідно керувати, тим більшою майстерністю повинні характеризуватися вміння людини.
Навичка — це дія, сформована шляхом повторення і характеризується високою мірою осягнення і відсутністю поелементної свідомої регуляції і контролю.
Навички є компонентами свідомої діяльності людини, які виконуються повністю автоматично. Якщо під дією розуміти частину діяльності, що має чітко поставлену свідому мету, то навичкою також можна назвати автоматизований компонент дії.
У результаті неодноразового виконання одних і тих самих рухів людина має можливість виконувати певну дію як єдиний цілеспрямований акт, не ставлячи перед собою спеціальної мети свідомо підбирати для неї способи її виконання, не зосереджуючи спеціально уваги на виконанні окремих операцій.
Завдяки тому, що деякі дії закріплюються у вигляді навичок і переходять у план автоматизованих актів, свідома діяльність людини звільняється від необхідності регулювати відносно елементарні акти, а спрямовується на виконання складніших завдань.
При автоматизації дій і операцій їх перетворення в навички у структурі діяльності відбувається низка перетворень. По-перше, автоматизовані дії та операції зливаються в єдиний цілісний акт, який називають умінням (наприклад, складна система рухів людини, яка пише текст, виконує спортивну вправу, проводить хірургічну операцію, виготовляє деталь предмета, читає лекцію тощо). При цьому зайві, непотрібні рухи зникають, а кількість помилкових різко падає.
По-друге, контроль за дією або операцією при їх автоматизації зміщується з процесу на кінцевий результат, а зовнішній, сенсорний контроль заміняється внутрішнім, пропріоцептивним. Швидкість виконання дії та операції різко зростає, стаючи оптимальною або максимальною. Усе це відбувається в результаті вправ та тренувань.
Фізіологічним підґрунтям автоматизації компонентів діяльності, які з самого початку представлені в її структурі у вигляді дій та операцій і потім перетворюються в навички, є, як показав Н.О. Бернштейн, перехід управління діяльністю або її окремими складовими на підсвідомий рівень регуляції та доведення їх до автоматизму.
Оскільки навички входять до структури дій і різних видів діяльності у великій кількості, вони взаємодіють одна з одною, утворюючи складні системи навичок. Характер їх взаємодії може бути різним: від узгодженості до протидії, від повного злиття до взаємно негативного гальмівного впливу — інтерференції. Узгодження навичок відбувається тоді, коли: а) система рухів, що належать до однієї навички, відповідає системі рухів, що належать до іншої навички; б) коли реалізація однієї навички створює сприятливі умови для виконання іншої (одна з навичок слугує засобом кращого засвоєння іншої); в) коли кінець однієї навички є фактичним початком іншої і навпаки. Інтерференція має місце тоді, коли у взаємодії навичок з'являється одне з таких протиріч: а) система рухів, які належать до однієї навички, суперечить, не узгоджується з системою рухів, які складають структуру іншої навички; б) коли при переході від однієї навички до іншої фактично доводиться переучуватися, руйнувати структуру старої навички; в) коли система рухів, що належать до однієї навички, частково міститься в іншій, уже доведеній до автоматизму навичці (у цьому випадку при виконанні нової навички автоматично виникають рухи, характерні для раніше засвоєної навички, що призводить до викривлення рухів, необхідних для нової навички); г) коли початок і кінець послідовно виконуваних навичок не збігаються один з одним. За повної автоматизації навичок явище інтерференції зводиться до мінімуму або зовсім зникає.
Важливе значення для розуміння процесу формування навичок має їх перенесення, тобто поширення і використання навичок, сформованих у результаті виконання одних дій та видів діяльності, на інші. Для того, щоб таке перенесення здійснилося нормально, необхідно, щоб навичка стала узагальненою, універсальною, узгодженою з іншими навичками, діями і видами діяльності, доведеною до автоматизму.
Уміння на відміну від навичок утворюються в результаті координації навичок, їх об'єднання в системи за допомогою дій, що знаходяться під свідомим контролем. Через регуляцію таких дій здійснюється оптимальне управління вміннями. Воно полягає в тому, щоб забезпечити безпомилковість і гнучкість виконання дій, тобто одержання в результаті надійного підсумку дії. Сама дія в структурі вміння контролюється за її метою. Наприклад, учні молодших класів при навчанні письму виконують дії, пов'язані з написанням окремих елементів букв. При цьому навички тримання олівця в руці і виконання елементарних рухів рукою виконуються, як правило, автоматично. Головне в управлінні вміннями полягає в тому, щоб забезпечити безпомилковість кожної дії, її достатню гнучкість. Це означає практичне виключення низької якості роботи, мінливість і можливість пристосування системи навичок до умов діяльності, які змінюються час від часу, із збереженням позитивних результатів роботи. Так, уміння робити що-небудь власноруч означає, що людина, яка має такі вміння, завжди буде працювати добре і здатна зберігати високу якість праці за будь-яких умов. Уміння навчати означає, що вчитель у змозі навчити будь-якого нормального учня тому, що знає і вміє сам.
Одна з головних якостей, які належать до вмінь, полягає в тому, що людина має змогу змінити структуру вмінь - навичок, операцій та дій, які належать до складу вмінь, послідовність їх виконання, зберігаючи при цьому незмінним кінцевий результат. Уміла людина може заміняти один матеріал іншим при виготовленні якого-небудь виробу, виготовити сама або скористатися наявними інструментами, іншими підручними засобами, словом, знайде вихід практично в будь-якій ситуації.
Уміння на відміну від навичок завжди спираються на активну інтелектуальну діяльність і обов'язково включають в себе процеси мислення. Свідомий інтелектуальний контроль—це головне, що відрізняє вміння від навичок. Активізація інтелектуальної діяльності в уміннях відбувається в ті моменти, коли змінюються умови діяльності, виникають нестандартні ситуації, які вимагають оперативного прийняття розумних рішень. Управління вміннями на рівні центральної нервової системи здійснюється вищими анатомо-фізіологічними інстанціями, ніж управління навичками, тобто на рівні кори головного мозку.
Уміння та навички поділяються на кілька типів: рухові, пізнавальні, теоретичні і практичні. Рухові включають різноманітні рухи, складні і прості, що складають зовнішні, моторні аспекти діяльності. Є спеціальні види діяльності (наприклад, спортивні), цілком побудовані на грунті рухових умінь та навичок. Пізнавальні вміння включають здатність вести пошук, сприймати, запам'ятовувати та обробляти інформацію. Вони співвідносяться з основними психічними процесами і передбачають формування знань. Теоретичні вміння і навички пов'язані з абстрактним інтелектом. Вони виявляються у здатності людини аналізувати, узагальнювати матеріал, висувати гіпотези, теорії, здійснювати переведення інформації з однієї знакової системи в іншу. Такі вміння і навички найбільше виявляються у творчій роботі, пов'язаній з одержанням ідеального продукту думки. Практичні вміння виявляються при виконанні практичної діяльності, виготовленні конкретного продукту. Саме на їх прикладі можна продемонструвати формування та вияв умінь у чистому вигляді.
Велике значення у формуванні всіх типів умінь і навичок мають вправи. Завдяки їм відбувається автоматизація навичок, удосконалення вмінь, діяльності в цілому. Вправи необхідні як на етапі вироблення вмінь і навичок, так і в процесі їх збереження. Без постійних, систематичних вправ уміння і навички часто втрачають свої якості.
Ще один елемент діяльності — звичка. Від уміння і навичок вона відрізняється тим, що являє собою так званий непродуктивний елемент діяльності. Якщо вміння і навички пов'язані з розв'язанням якого-небудь завдання, передбачають одержання якого-небудь продукту і досить гнучкі (у структурі складних умінь), то звичка є негнучкою (часто й нерозумною) частиною діяльності, яка виконується людиною механічно і не має свідомої мети або яскраво вираженого продуктивного завершення. На відміну від простої навички звичка може певною мірою свідомо контролюватися. Але від уміння вона відрізняється тим, що не завжди є розумною і корисною (шкідливі звички). Звички як елементи діяльності є найменш гнучкою її частиною. Тому важливо, щоб у дитини відразу закріплювалися корисні звички, що мають позитивний вплив на формування особистості загалом.
23. Основні напрямки психологічного консультування
Особистісно-центроване консультування. Гештальтконсультування. Трансактний аналіз у консультуванні
Вплив гуманістичних концепцій на теорію і практику психологічної допомоги взагалі та консультування, зокрема, важко переоцінити. Основні постулати гуманістичного напряму: важливість Я-концепції, її залежність від способів, котрими люди визначають і за допомогою яких усвідомлюють себе; значення атмосфери консультування, її вплив на поведінку клієнта та підвищення почуття власної гідності; акцент на суб'єктивному, перцептивному погляді щодо особистості.
Цей напрям найбільш яскраво представлений особистісно-центрованим підходом, гештальтконсультуванням, транзактним аналізом, діалогічним консультуванням. Основоположниками та теоретиками гуманістичного напряму є Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Фріц Перлз, Ерік Берн та ін.
Особистісно-центроване консультування
Карл Роджерс (1902-1987) презентував новітню концепцію у психології (1940 рік, штат Міннесота) як "клієнт-центровану терапію" -недирективну терапію. Пізніше, 1974 року, з'явилась ще одна назва - "особистісно-центрована терапія", яка розширює рамки використання, особливо в ситуації психологічного консультування. Основні ідеї представлені в таких роботах: "Консультування і психотерапія" (Rodgers, 1942), "Терапія, центрована на клієнті" (1951), "На шляху до особистості" (1961).
Особливу роль в розробці концепції мали емоційні проблеми юного Роджерса, його стосунки з однолітками, а також його власні спостереження, інтуїція.
Посилання за темою:
▶ Психологічне консультування: основні етапи. Реферат▶ Психологічне консультування: екзистенційний напрям. Реферат▶ Психологія спілкування: встановлення контакту та його підтримання. Реферат▶ Психологічне консультування: поняття та особливості. РефератОсновна суть підходу полягає в тому, що кожна людина володіє величезними резервами само-розуміння, прагнення до само-актуалізації як основного мотивуючого стимулу. Конфлікт між само-актуалізацією та Я-концепцією, що заважає адекватному засвоєнню досвіду, призводить до появи особистісних проблем та поведінкових порушень.
На думку Роджерса, конструктивні зміни особистості клієнта можливі за умови створення певної атмосфери під час налагодження стосунків "консультант - клієнт, яка забезпечує конгруентність у відносинах; безумовно позитивне ставлення та емпатію. Позиція клієнта передбачає процес становлення особистості і регулювання власного життя.
Позитивні зміни можливі лише тоді, коли створюється відповідний клімат з певними психологічними установками. Великого значення надавалося тенденції актуалізації як основному мотиваційному внутрішньому імпульсу. Психологічні труднощі з'являються саме в результаті блокування прагнення до само-актуалізації, що призводить до конфлікту захисних сил та тенденцій росту (Maslow, 1970).
У процесі консультування важливо орієнтуватись на суб'єктивний досвід і його переживання.
Практика особистісно-центрованого консультування, перш за все, передбачає [22]:
узгодження цілей консультанта і клієнта;
відкритість переживань;
концентрованість на емоційних аспектах стосунків;
раціональність;
особисту відповідальність клієнта;
самоповагу;
здатність до підтримання добрих особистих стосунків та високий рівень прийняття інших;
етичність і високу якість життя;
взаємний вплив консультанта та клієнта (перетворення останніх на ефективних консультантів для самих себе та розвитку інших).
Особистісно-центроване консультування не акцентує свою увагу на використанні спеціальних технік. Головне - здатність консультанта встановити взаємини, адекватні реальним подіям, бути емпатійним і уважним слухачем, який беззаперечно приймає будь-яку особистість [23]. Психолог зосереджений на актуальному стані клієнта, сприяє його само-актуалізації.
Додаткове використання особистісно-центрованого консультування: групова робота, аудиторне навчання, навчання спеціалістів із менеджменту, вирішення конфліктів.
Гештальтконсультування
Людський організм - це цілісна система, котра може існувати тільки в визначеному оточенні. На думку Фріца Перлза (1893-1970), творця теорії гештальтконсультування, клієнти, які приходять до консультанта, перебувають в стані екзистенційної кризи і потребують навчання, як брати на себе відповідальність за своє існування. Головна передумова гештальтпсихології: людська природа організована у вигляді набору багатьох зразків або "цільностей"; зрозуміти суть людської природи можна, лише уявивши її як функцію елементів, із яких вона складається [9; 28].
Гештальт - це органічна функція, основна емпірична одиниця. Основні характеристики гештальту: фігура, фон, закінченість, незавершеність.
Самість розглядається як система контактів, що мають місце у будь-який момент.
Само-актуалізація - це прояв відповідних ідентифікацій і відчужень.
Перлз відзначає помилковість відокремленого розгляду систем "душа - тіло", "особистість - навколишнє середовище". Життя як безперервна зміна станів балансу і нестабільності, тому дуже важливо розвивати ідентифікацію конкретної людини з Я та забезпечувати збереження контакту з почуттями. Фрустрація може виступати, як мобілізуюча сила власних ресурсів для управління навколишнім середовищем, в той час як зона фантазії є проміжною зоною між сферою Я та середовищем.
Основні роботи: "Гештальттерапія дослівно", "Всередині і поза помийного відра" (F. Perls, 1969). Теоретики гештальтпідходу також підкреслюють здатність людини до самоуправління, виділяючи базову потребу в само-актуалізації.
У процесі гештальтконсультування важливо враховувати:
чотири основних невротичних механізми або розлади на межі контакту: інтроекцію, проекцію, ретрофлексію, злиття;
п'ятирівневу структуру неврозу: кліше; ролі та ігри, які управляються (Е. Берн, 3. Фрейд); безвихідь; смертельний або імплозивний шар; експлозія.
Мета консультування - підтримка самого себе, контакт з власними почуттями та екзистенційним центром, само-актуалізація, розвиток відповідальності за своє життя, здатності робити вільний вибір, формувати та завершувати сильні гештальти.
Особливість процесу консультування - фіксування уваги на реальних, актуальних розладах (на цей момент).
Елементи гештальтпідходу в практиці консультування: використання методики усвідомлення, симпатії та фрустрації, виявлення фантазій, робота зі сновидіннями, використання методу драми, різних правил та гри.
У практиці роботи гештальтконсультантів нерідко використовується психоаналітичне формулювання для описів структури характерів клієнтів.
У досвіді клієнтів часто спостерігається обмеження сфер контакту, що обумовлене відчуженням частини "організмічної" самості засобом хибних ідентифікацій (особливо під час захворювання). Ситуація - це єдина річ, здатна здійснювати зовнішній контроль.
Сьогодні психологи відзначають низький рівень життєздатності (вітальності) сучасних людей. Зазвичай це є результатом дії багатьох факторів, зокрема, здатності до емоційного переживання життєвої ситуації. Емоція як пряме оцінне переживання організмом простору є регулятором потоку енергії чи збудження. Під час прийняття досвіду як власного (асиміляція), індивід нерідко проявляє агресію. Однак для нормального функціонування не весь досвід потрібно деструктурувати і асимілювати.
Інтроекції - це досвід, що приймається цілком, без додаткового переосмислення. В результаті засвоюються як корисні, так і непотрібні речовини, організм поступово слабшає. Подібні речі ми спостерігаємо у сім'ї, коли батьки, сповнені агресії, забезпечують своїм дітям сприймання досвіду без узгодження з потребами організму.
Людина розвивається лише тоді, коли вчиться долати фрустрацію, маніпулюючи при цьому навколишнім середовищем та мобілізуючи власні ресурси.
Люди часто поводяться неадекватно в результаті порушення (переривання) контакту, гальмування емоцій, включенням чужого досвіду у власне життя тощо. Практика гештальтконсультування передбачає звернення до гештальту під час екзистенційної кризи. Завдання консультанта - допомогти клієнту, який постійно потребує підтримки зі сторони оточення, перейти до незалежності.
У гештальтгрупах використовуються правила: "тут і тепер", "я і ти", "заміна запитань твердженнями", "відсутність пліток", використання "мови відповідальності".
Гештальтконсультування передбачає звернення до сприймання клієнтів, оптимізацію їх саморозкриття; заохочується співробітництво, а також інтеграція з іншими підходами (зокрема, з транзактним аналізом). Саме тому цей напрям все більше гуманізується та індивідуалізується.
Трансактний аналіз у консультуванні
Трансактний аналіз - це теорія особистості, концепція соціальної взаємодії і аналітичне керівництво для консультування. Брік Берн - засновник трансактного аналізу (1910-1970). Основні положення та поняття теорії ТА розкриті в основних працях: "Трансактний аналіз у психотерапії" (Вегпе, 1961), "Ігри, в які грають дорослі" (1964), "Принципи групової терапії" тощо. Розробка трансактного аналізу є власне зобов'язання Е. Берна, виконання якого було потрібне для того, щоб стати "справжнім лікарем" [16; 24].
У практиці консультування використовуються такі положення:
позиція "о'кей" є висхідною життєвою позицією. Відзначається вплив ранніх періодів життя на зміну позицій особистості;
Ego-стани як моделі переживань, мислення і поведінки. Мотивація формується під впливом стимулу визнання і структурного голоду;
шість способів структурування соціального часу: відхід, здійснення ритуалів, діяльність, проведення дозвілля, ігри, створення інтимності;
трансакції як обмін погладжуваннями або одиниці визнання між Ego-станами тих, хто бере участь у соціальній взаємодії;
сценарії як підсвідомі життєві плани, за допомогою яких люди структурують свій час та визначають долю. Матриця сценарію;
ігри як приховані трансакції і розплата;
контракти як передбачення результату професійної взаємодії психолога і клієнта;
структурний аналіз в ТА як діагностування та диференціювання моделей чи Ego-станів;
психічна енергія та катексис;
стимул, визнання та структурний голод;
обмеження у вигляді наказів, атрибуцій та ігнорування. Життєві позиції.
Трансактний аналіз намагається пояснити, чому люди поводяться неадекватно. Частково це відбувається тому, що і сценарії, й ігри пов'язані з отриманням певних нагород і одночасно - з "розплатою" за сценарій, за гру. Окрім того, людям важко відмовитись від ілюзій (автономії чи самостійності).
Ілюзії - це свого роду контомінації, які заважають аналізувати ситуацію "тут і тепер ".
Практика трансактного аналізу - це допомога клієнту здобути життєву позицію "я о'кей - ти о'кей". Основні завдання: відчути себе краще або "зробити успіхи"; "досягнення одужання" або "одужання". Основні способи досягнення мети - отримання автономії або формування інтегрованого Дорослого.
Підходи та методи, що використовуються в ТА:
структурний аналіз, який складається з діагностування і проведення диференціацій між однією моделлю "відчування-мислення-поведінки" (чи Ego-станом) і другою аналогічною моделлю;
здійснення соціального контролю і надання можливості вирішувати;
аналіз ігор і надання допомоги клієнту в розумінні того, в яку гру він грає, які робить ходи, яка розплата за цю гру і як гра сприяє виправданню життєвої позиції.
конструктивне вираження природних позицій Дитини і почуттів, які вона звикла приховувати чи ігнорувати;
аналіз сценарію як допомога у відмові від раніше прийнятих рішень.
Розвиток трансактного аналізу. Стадія Ego-станів (1955-1962); трансакцій та ігор (1962-1966); стадія аналізу сценарію (1966-1970); постбернівська стадія (характеризується використанням елементів гештальттерапії, психодрами, терапії в групах зустрічей і інших систем, які викликають звільнення енергії, що нагадують вибух), використання Ego-грам; катектичний напрям (Стюарт, Джойнс, 1987), в основі якого лежать роботи Шиффів (1969-1975) про оновлення батьківського впливу у психічно хворих пацієнтів. Включення гештальтметодів.
Переваги ТА в групі: члени групи спостерігають за Ego-станами інших, існує можливість аналізу трансакцій і гри, аналіз сценарію може стати значущим для інших учасників [24].
ТА-консультант діє як викладач, тренер, творча людина, включена в процес. Перед початком аналізу укладається контракт, який в ході консультування може змінюватись. Цілі контракту можуть стосуватись фізіологічних змін, зменшення вираження психічних станів, певних змін у поведінці, роботи на протязі певного часу, складання іспитів тощо.
Консультант намагається навчити клієнта вільно використовувати всі Ego-стани, ухвалюючи відповідальні рішення з позицій "Дорослого"; допомагає усвідомити переваги життя без гри, розуміти свій внутрішній світ, безпосередньо висловлювати свої почуття і бути здатним розділити близькість з іншими людьми.
24. Методи та етапи патопсихологічного дослідження.
Основною формою діяльності патопсихолог є експериментально - психологічне дослідження психічно хворих. Застосування психологічних методик дозволяє одержати дані про характер і структурі психічних змін, про ступінь порушення і збереження психічних функцій.
Патопсихологія, як і будь-яка інша галузь психології, спирається на систему методів, що склалася в сучасній психологічній науці.Однак характер стоять перед нею завдань і особливості предмета дослідження визначають специфіку вибору використовуваних методів і методик, технології їх застосування. Патопсихологическое дослідження є комплексним, оскільки його метою є виявлення не окремих компонентів, а цілісної структури психічної діяльності психічно хворих людей. Основним методом патопсихології, на думку вітчизнянихпатопсихології (Б. В. Зейгарник, С. Я. Рубінштейн, В. В. Лебединський та ін), є експеримент, а в якості додаткових використовуються спостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності, аналіз історії життя хворого людини (аналіз анамнестичних відомостей), зіставлення експериментальних даних з історією життя. Останнім часом у патопсихології (вірніше, клінічної психології) активно використовуютьсяпсиходіагностичні методи і методики (тести, проективні, опитувальні). Щодо правомірності і можливості використання психодіагностичнихприйомів в патопсихологічне дослідженні надалі буде сказано окремо.
Раніше зазначалося, що патопсихологічні дослідження носить комплексний характер і поряд з основним експериментальним методів включає в себе проведення бесіди з хворим і спостереження за його поведінкою під час дослідження.
Бесіда, будучи одним з методів наукового пізнання, являє собою отримання інформації на основі вербальної (словесної) комунікації.Клінічна або спрямована бесіда широко використовується в клінічній практиці, будучи одним з діагностичних методів. У використовуваної в патопсихологічне дослідженні розмові (чи розмові з хворим випробуваним) виділяють дві частини. Перша частина - це бесіда у вузькому сенсі слова. У даному випадку експериментатор розмовляє, розмовляє з хворим, не проводячи ніякого експерименту. Друга частина розмови - це бесіда під час експерименту.
Бесіда у вузькому сенсі слова не може бути проведена «взагалі». Вона носить клінічний характер, тобто завжди повинна мати мету, яка залежить від поставленого завдання. Як правило, у клініці завдання ставиться перед психологом лікуючим лікарем. Можливі варіанти завдань, які ставить перед патопсихології лікар, нами були описані раніше. Це завдання диференціальної діагностики, або отримання даних, важливих для прийняття експертного рішення, або задача визначення впливу психофармакологічних засобів на психічний статус хворого і т.п. Відповідно конкретної практичної задачі психолог вибирає стратегію своїх дій та бесіди. Наприклад, лікар просить подивитися експертного хворого з метою виявлення ступеня його інтелектуального та особистісного зниження або виявлення ознак інсталяційного поведінки. Тоді розмова повинна будуватися таким чином, щоб виявити значимі в діагностичному плані особливості психіки і особистості хворого. Іншими словами, клінічна бесіда завжди має діагностичну спрямованість. Іноді лікар (як правило, не дуже досвідчений лікар) не може чітко сформулювати конкретне завдання, а просто просить психолога подивитися «дуже складного хворого». У цьому випадку сам патопсихолог на основі ретельного вивчення історії хвороби повинен зрозуміти, яка перед ним стоїть завдання і з якою метою він повинен проводити бесіду з хворим. З такою ж проблемою стикається педагог-психолог, який проводить патопсихологічне обстеження дитини поза стінами психіатричного стаціонару за запитом педагогів і батьків.
Зміст запитань повинно відповідати стоїть перед психологом завданню. Причому питання, які задає патопсихолог, не повинні носити суто клінічний характер, тобто не повинні бути спрямовані на виявлення ознак хворобливого стану. Оцінка клінічної картини порушення входить у функції лікаря, а не психолога. Тому в бесіді психолог повинен отримати психологічну інформацію, що стосується особливостей пізнавальної діяльності (пам'яті, мислення, уваги, мови). Доцільно також включати у розмову питання, що дозволяють визначити особливості орієнтування в місці, часу, власної особистості, що характеризують стан свідомості на момент обстеження.
Бесіда, проведена з дітьми, повинна крім цього давати загальне уявлення про рівень інтелектуального розвитку, про відповідність цього рівня віку дитини. Особливу увагу в розмові з дітьми варто приділяти питанням, що стосуються особливостей і мотивів поведінки, ставлення до сім'ї та школі, інтересів, схильностей, утруднень у навчанні, характеру взаємин з однолітками і дорослими, ставлення до свого дефекту, ситуації обстеження. Втім, аналогічні питання важливі і в бесіді з дорослими випробуваними, так як відповіді на них дозволяють отримати початкове уявлення про особистості випробуваного і системі його відносин.
Будучи допоміжним методом, спостереження виявляється включеним в контекст інших методів дослідження; та бесіди, і експерименту. Воно як би «пронизує» тканину всього дослідження і має вестися протягом всього взаємодії патопсихолог з хворим. При цьому спостереження ні в якому разі не повинно бути нав'язливим, не повинно саме стати об'єктом уваги випробуваного.
Спостереження, як відомо, може бути суцільним і вибірковим. Звичайно, для патопсихологічні діагностики цікаві всі поведінкові прояви хворого (і вербальні, і невербальні), що мають діагностичну значимість. Тому найкращим способом дослідження цих поведінкових проявів було б суцільне спостереження, а кращим способом фіксації - прихована аудіовізуальна запис, яку можна було б неодноразово аналізувати. Однак у реальних умовах роботи патопсихолог позбавлений таких технічних можливостей, а організація суцільного спостереження є занадто трудомісткою. Тому психолог повинен мати уявлення про те, які елементи поведінки хворого обов'язково повинні бути об'єктом його спостереження, на що він повинен звернути увагу і що необхідно зафіксувати у протоколі із усього різноманіття мовних, рухових, мімічних і інших реакцій випробуваного.
По-перше, слід звертати увагу (і, отже, фіксувати) ті елементи поведінки, які є типовими для тих чи інших форм психічних розладів.Для цього патопсихолог повинен бути добре знайомий з основними проявами (симптомами) порушення психічних функцій і особистісноїсфери, характерними для різних захворювань.
По-друге, необхідно фіксувати ті прояви поведінки, які є нетиповими для особистості самого хворого, тобто суперечать попередніми даними, отриманим про це хворому з медичних документів, звітів оточуючих, а також враженням, отриманим самим експериментатором при спілкуванні з випробуваним в інший час. Ці нетипові прояви можуть бути свідченням зміненого психічного стану хворого або проявом інсталяційного його поведінки.
По-третє, при роботі з дітьми обов'язково слід звертати увагу на прояви, нетипові для дітей даного віку (а при роботі з дорослими - нетиповими для людей з даним рівнем культури та освіти). Такі особливості поведінки можуть бути проявами дизонтогенеза або вікових психопатологічних розладів.
У змістовному плані у спостереженні необхідно звертати увагу на те, як хворий реагує на зауваження експериментатора, на інструкцію і зміст різних завдань, на невдале або вдале виконання завдання, як він ставиться до свого успіху (задоволений або байдужий), як реагує на допомогу експериментатора, на зміну умов проведення експерименту (обмеження часу, пропозиція іншого способу рішення, перешкоди тощо). Особливо важливо відзначити, критично хворий відноситься до допускаються помилок, чи контролює свої дії.
Таким чином, спостереження, як і бесіда, доповнює, уточнює дані експерименту, дозволяє розглянути психічну діяльність і особистісні особливості хворого в контексті виконання експериментальної діяльності та спілкування з експериментатором як реальнийпласт його життя. Саме комплексний характер патопсихологічного дослідження дозволяє змінити або встановити правильний діагноз і призначити правильне лікування. 1
Психологічне дослідження складається з наступних етапів.
1. Вивчення історії хвороби, бесідаз лікарем і конкретизація завдання дослідження. Завдання перед патопсихології ставляться лікарем, який повинен бути знайомий з переліком основних діагностичних питань, що вимагають застосування психологічних методів. Формулюючи завдання, лікар повідомляє психологаосновні клінічні дані про хворого, істотні для проведення психологічного дослідження та аналізу його результатів. Психолог, знайомлячись з історією захворювання, особливостями психічного стану хворого, питаннями, які ставить лікар, конкретизує длясебе завдання дослідження, вибір методик та порядок їх пред'явлення. Лікар повинен відповідним чином пояснити хворому мети психологічного дослідження і сприяти виробленню у нього позитивної мотивації роботи з психологом.
2. Проведенняпатопсихологічного дослідження. Достовірність результатів значною мірою залежить від ставлення до нього хворого і багато в чому визначається умінням психолога встановити контакт з хворим, знайти правильний тон у спілкуванні з ним. Лише після того, як психологпереконається, що необхідний контакт встановлений, хворий зрозумів мету дослідження, можна приступати до проведення експерименту. Інструкція повинна бути чіткою і вмотивованою. В ході дослідження слід спостерігати за поведінкою хворого і враховувати його при інтерпретаціїрезультатів.
Поведінка під час експерименту, навіть те, як хворий приймає завдання або інструкцію, може свідчити про його адекватності, рівні активності, емоційно-вольових ресурсах. Особливу увагу приділяється мотивації, смислової значущостіобстеження для хворого, його відношенню і поведінки в процесі дослідження.
Спостереження за характером поведінки, аналіз висловлювань досліджуваного дозволяють виділити кілька видів відносин (Костерева):
1) активне - хворі з інтересом,бажанням включаються в обстеження, адекватно реагують на успіх і невдачі, охоче цікавляться результатами дослідження;
2) насторожене - хворі залучаються до процедури обстеження з відтінком невпевненості, страху, іронії, підозрілості, які впроцесі роботи нівелюються; поряд з акуратністю і старанністю відзначається дисоціація між суб'єктивними переживаннями і зовнішнім виразним компонентом поведінки («затримана форма реагування»);
3) формально-відповідальна - хворівиконують необхідні експериментатором завдання без особистої зацікавленості: емоційна реакція на якість виконуваного завдання відсутня, результатами дослідження не цікавляться;
4) пасивне - потрібна корекція і стимуляція хворих,відсутня або відзначається нестійка установка на обстеження, необхідна додаткова підтримка, мотивація;
5) негативне, неадекватне - хворі відмовляються від обстеження, виконують завдання хаотично, не дотримуючись інструкції.
Повідомленнялікаря і психолога про необхідність дослідження приймається хворим відповідно до його особистісними установками на хворобу. ассмотреніе не тільки актуалізації відносин до експерименту, але й визначають їх по-різному мотивованих відносин дозволяють глибше зрозумітицілісну реакцію особистості, її ставлення до себе і хвороби. За словами С. Я. убінштейн, «чим сохранное особистість хворого, тим виразніше зв'язок тих чи інших життєвих інтересів з його позицією під час дослідження».
Тривалість безперервногопатопсихологічного дослідження не повинна перевищувати 2 год, а при підвищеній втомлюваності хворих, особливо похилого та старечого віку - 30-40 хв. Зазвичай в цілому психологічне обстеження вимагає в середньому 35-4 ч. Тому його доводиться проводити протягом 2 а іноді3-4 днів. При труднощах включення хворого в дослідження і при підвищеній истощаемости загальний час обстеження може бути скорочено за рахунок зменшення числа пропонованих методів. Так, час дослідження інтелектуальної діяльності за допомогою стандартизованогонабору може бути скорочено вдвічі за рахунок пред'явлення тільки парних або непарних завдань тесту, результати застосування яких, як відомо, високо корелюють між собою. Ще більші можливості для скорочення часу дослідження надаютьнестандартизовані методи.
Дослідження повинно проводитися в спеціально виділеному приміщенні, переважно в першій половині дня. Психолог повинен прагнути до підтримання у випробуваного рівномірного інтересу до дослідження, обговорювати з ним його хід ізагальні результати, давати необхідні роз'яснення. Про хід обстеження, особливо якщо воно затягується, слід інформувати лікаря.
3. Обробка та аналіз даних патопсихологічного дослідження. При використанні більшості методів, якстандартизованих, так і нестандартизованих, спочатку роблять кількісну обробку даних: число і відсоток правильних і помилкових відповідей в певні проміжки часу при виконанні різних завдань, оцінку написаних оповідань, виконанихмалюнків, розшифровку записів. Тільки після такої попередньої підготовки психолог може приступити до якісного аналізу результатів дослідження, який робиться під кутом зору поставлених питань. При цьому може виявитися необхідним продовжитиексперимент, змінити його подальший хід, включити додаткові методи.
Кількісна оцінка даних, отриманих стандартизованими методами, полегшується заздалегідь заданими способами виставлення оцінок за виконання окремих завдань, застосуваннямспеціальних трафаретів для спрощення підсумовування оцінок при великій їх числі, використанням таблиць-матриць для графічного представлення отриманих даних. Подальший аналіз носить переважно якісний характер. Слід при цьому пам'ятати, що кількісніоцінки, отримані при використанні як стандартизованих, так і нестандартизованих методів, є імовірнісними, тобто вказують лише на велику ймовірність наявності у хворого зниження, наприклад, інтелекту або вираженої тривоги. При остаточномуукладанні психолог повинен враховувати всю суму різноманітних факторів, включаючи освіту хворого, його стан під час дослідження, ставлення до дослідження.
4. Опис результатів, висновок по психологічному дослідженню, межікомпетенції психолога. Висновок складається за певним планом, що дозволяє послідовно викласти результати дослідження. Зручно для написання укладення використовувати спеціальний бланк. Два його перших розділу - паспортну частину, яка містить короткідані про хворого і клінічний діагноз, і завдання дослідження, сформульовану при направленні хворого, наприклад, уточнення передбачуваного діагнозу шизофренії (F20-F29), психопатії (F60-F69) або неврозу (F40-F48); визначення ступеня і структури психічного зниження -заповнює лікар. Виклад основних результатів дослідження починається з опису поведінки хворого під час дослідження та його відносини до останнього.
Костерєвої виділено три основні категорії смислової значущості обстеження:
1)адекватна мотивація - хворі вважають важливим дане дослідження і розцінюють його як інтелектуальне випробування, виявляючи пізнавальний інтерес до виконуваних завдань;
2) еготропная мотивація - інтерес, що проявляється до обстеження, детермінуєтьсяегоцентричним установками і мотивами самоствердження («діловий інтерес» до методів, прагнення звернути на себе увагу, заслужити похвалу, отримати співчуття);
3) нозотропная мотивація - поведінка в психологічному обстеженні визначається проекцієюхворобливих переживань і установок (зацікавленість у зв'язку з перевіркою концепції хвороби, самоаналізом в зв'язку з почуттям измененности, негативізм при діссімуляціонних тенденції, страх виявити свою неспроможність).
Потім в стислій формі наводять результати, отримані конкретними психологічними методами, причому висновки в кожному випадку ілюструють конкретними прикладами. Поряд з якісним аналізом виконання хворим різних завдань призводять і кількісні характеристики: число правильних і помилкових рішень, підсумкові статистичні оцінки, типи профілів, отримані при використанні стандартизованих методів. Опис отриманих даних має бути підпорядковане відповіді на основне питання, поставлений перед психологічним дослідженням. Інші дані наводять остільки, оскільки вони містять додаткову діагностично значущу інформацію, отриману психологом і виходить за рамки спочатку поставленої задачі. В останньому розділі формується висновок щодо патопсихологічного дослідження. Воно повинно містити конкретну відповідь на поставлені питання: особливості особистості, наявність характерних змін мотиваційної сфери, порушення різних сторін мислення. Психолог констатує, наприклад, рівномірне зниження уваги і пам'яті, переважно короткочасною, лабільність вольового зусилля, стомлюваність. Однак, приходячи до висновку про наявність тих чи інших розладів пізнавальних процесів або особистісно-мотиваційної сфери, характерних для окремих захворювань, психолог не має права ставити діагноз, який відноситься до компетенції лікуючого лікаря, що грунтується на обліку всього комплексу даних вивчення анамнезу, об'єктивного статусу хворого, динаміки хвороби і результатів лабораторних досліджень, включаючи дані психологічного експерименту.
Межі компетенції психолога помітно розширюються при постановці функціонального діагнозу. Якщо для диференціальної діагностики він представляє лише додаткову діагностичну інформацію, то особистісний та соціальний аспекти функціонального діагнозу формулюються їм самим. Психолог відіграє також вагому роль і при визначенні клініко-психопатологічного аспекту функціонального діагнозу, оскільки цей аспект грунтується багато в чому на вивченні структури нервово-психічних розладів, в оцінці якої значуще місце належить патопсихологічного дослідження.
25. Загальна характеристика сенсорних та перцептивних розладів.
Ощущение – форма непосредственного отражения в сознании человека отдельных свойств предметов и явлений реальной действительности, воздействующих в данный момент на органы чувств человека, а также и состояния самого рганизма. Это самая элементарная форма психического отражения, благодаря которой организм идентифицирует качество раздражителя, длительность и интенсивность его воздействия, локализацию по отношению к органу чувств.
Сенсорная адаптация – изменение чувствительности рецептора в следствии продолжительного воздействия стимула на рецептор.
При утрате какого-либо вида чувствительности происходит компенсаторное развитие других ее видов.
Шеррингтон – виды ощущений:
Экстероцептивные – дистантные и контактные – при воздействии внешних раздражителей.
Проприоцептивные – отражают движение и относительное положение организма, положение частей тела при помощи рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях.
Интероцептивные – ощущения, возникающие при отражении обменных процессов и состояний внутренних органов самого организма.
Генри Гедд – эпикритические и протопатические ощущения.
Протопатические – малодифференциированы, лишены четкой локализации, тесно связаны с эмоциями и жизненноважными процессами, вызываются угрожающими организму или его тканям воздействиями.
Эпикритические – дифференцированы, организованы для восприятия внешних стимулов и непосредственно связаны с процессами мышления. Дают возможность организму ориентироваться в окр.среде, воспринимать слабые раздражения, на которые организм может отвечать реакцией выбора.
Ощущения возникают лишь при определенном диапазоне интенсивности – верхние и нижние пороги.
Различают количественные (понижение, повышение интенсивности ощущения) и качественные (извращения) нарушения чувствительности.
Нарушения ощущений могут возникать при ограниченном или функциональном нарушении нервных проводников, сосудистой иннервации. Человек может испытывать неприятные ощущения, проецируемые внутрь тела: сжимания, растягивания, дрожание и т.д. Максимальные страдания среди нарушенных ощущений приносит боль.
Количественные нарушения
- гиперстезия – усиление восприимчивости, интенсивности ощущения. Характерно понижение нижныхпорогов чувствительности. Могут появляться болевые ощущения, дискомфорт (слабое движение –чрезвычайно грубое, легкий свет – ослепительный).
- гипестезия – ослабление чувствительности как результат возрастания нижних порогов чувствительности. (интенсивность освещения –значительно меньше, яркое – как тусклое, др).
- анастезия – полная утрата чувствительности,в частности болевой.
Качественные нарушения
- сенестопатии – аморфные, неприятные, сенсорно новые и необычные ощущения со стороны внутренних органов, для описания которых больные прибегают к метафорам, сравнениям. Локализация мигрирующая. (жжение, боли, распирания, перемещение жидкостей, др.). Сопровождается тревогой, чувством витальной угрозы, напряжением.
-парестезии – более или менее элементарные кожные ощущения, возникающие без внешнего раздражителя. (ползание мурашек, онемение, покалывания, жжение, др) Признак заболевание периферической нервной системы.
- извращения восприятия внешних раздражений – возникновение боли при холодовом раздражителе, ощущение большей величины ощупываемо предмета, ощущение множества предмета вместо одного, укол в другом месте, а не туда, куда колят, др.
- гиперпатия - повышение чувствительности, которое характеризуется возникновением боли или других неприятных ощущений (зуд, тяжесть) на обычно безвредные раздражители.
Восприятие – процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. Результат восприятия – 1.формирование образа, 2. Узнавание ранее знакомого объекта. 3. Категоризация –отнесение воспринятого к тому или иному классу объектов или явлений.
- сложная система процессов приема, переработки информации, качественно новая ступень чувственного познания.
В зависимости от анализатора – зрительное,слуховое, кинестетическое, тактильное, вкусовое и обонятельное восприятие.
Восприятие – произвольное и непроизвольное.
Свойства восприятия:
- целостность (формирование образа)
- структурность (структуризация признаков образа – позволяет узнавать)
- константность (соотвествие образаобъекта объекту при изменении условий)
- предметность (выделение фигуры из фона)
- категориальность (отнесение к категории)
-осмысленность,
-избирательность (выделение одних объектов по сравнению с другими)
- апперцептивность (роль прошлого опыта).
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.
Галлюцинации – это восприятие без объекта, длябольного не отличимы от реальности. Для галлюцинаций зарактерно – восприятие чего то непонятного стремного и суждение о нем. Галлюцинации могут возникать только при психических заболеваниях, на болезненной основе. Галлюцинации – простые и сложные.
Их различают по органам чувств:
Зрительные – простые (пятна, свет, полосы, точки, др) и сложные (люди, животные, демоны, предметы, др).
Слуховые – неречевые отдельные звуки, шорохи, шумы, писк.
Вербальные галлюцинации – нечеткие, не очень интенсивные, часто сочетаются с бредом, форма: императивные вербальные галлюцинации, иногда диалогические.
Тактильные – мнимые ощущения прикосновения, дотрагивания, ползания.
Вкусовые – любая пища- отвратительный вкус, вкусовой обман
Висцеральные – предмет внутри тела.
Псевдогаллюцинации – объекты неестественные, кем то сделанные, больнойговорит, что ему показывают картины. Такие псевдогаллюцинаторные образы проецируются внутри мозга, лишеныхарактера объективной деятельности. Больной уверен, что другие испытывают такие же ощущения, что и он.
Агнозия – нарушение сложных познавательных процессов (зрительных, слуховых, тактильных); воспринятая информация перестает интегрироваться в образы. Больной слышит, видит, но не воспринимает, не идентифицирует воспринимаемый объект, не понимает с чем имеет дело. В легкой форме – период между восприятием и идентифицированием объекта чрезмерно большой. Снижение обобщающей функции восприятия. Возникает при локальных поражениях коры головного мозга, при травмах, сосудистых заболеваниях. Зрительный анализатор (неспособность узнать нарисованный объект, буквы, цифры, неспособность различать оттенки цвета, знакомые лица, ориентироваться в координатах. Оптико-пространственная агнозия – нарушение восприятия пространственного расположения предметов). Слуховой анализатор (при нарушении правого полушария – неспособность понимать смысл и значения самых простых предметных звуков, воспроизводить мелодии, ритмы). Тактильный (неспособность узнать предмет на ощупь, материал, характер его поверхности).
Самотоагнозия – нарушение схемы тела, неосознание расположения частей собственного тела, невозможностьописать позу с закрытыми глазами, оценить тяжесть предмета в руке с закрытыми глазами, потеря в ориентациях в правой и левой частях тела, ощущение изменения величины и формы тела).
Психосенсорное расстройство- различные по своей структуре искажения сложных восприятий вследствии нарушений сенсорного синтеза при сохранности ощущений, идущих от органов чувств. На первый план выступает искажение метрических, пространственных качеств объекта при их общем узнавании и сохранении критического отношения к ним, расстройства восприятия времени. Метаморфопсия – искажение формы и величины (окурок – как бревно).
Расстройства времени: остановка, замедление, ускорение, растягивание, течь обратно, ритмически повторяться.
Деперсонализация – системные искажения восприятия собственного тела и психических процессов. Тотальная и парциальная. Тотальная (искажение восприятия всего тела) и парциальная (отдельных его частей). Если есть изменения психического Я больного, то – аутопсихическая деперсонализация. При изменении восприятия облика своего – соматическая деперсонализация.
Аутопсихическая деперсонализация – недостаточное восприятие собственных психических процессов, протекают свободно, но как будто чужие. Утрата эмоционального компонента психиечских процессов.
Иллюзии – ошибочное восприятие реально существующих предметов и явлений. Иллюзии: 1.физические, 2.физиологические (ощущения движения окр.предметов, после остановки поезда) ,2. Психические. Появляются в результате колебаний настроения, экстаза, повышенного аффективного фона.
Дереализация - сложное патологическое состояние, сочетающее нарушение восприятия и нарушение сознания, наблюдается при органическом поражении головного мозга, реже при интоксикации и соматических болезнях. Больные узнают больничную обстановку, но она им кажется какой-то не такой, как через толстое стекло, которое отделяет их от окружающего мира. Это состояние иногда сочетается с деперсонализацией (нарушение самовосприятия).
26. Загальна характеристика розладів емоційної сфери.
Эмоции (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — это психический процесс субъективного отражения наиболее общего отношения человека к предметам и явлениям действительности, к другим людям и самому себе соотносительно удовлетворения или неудовлетворения его потребностей, целей и намерений.
Патология эмоциональной сферы
Симптомы эмоциональных нарушений разнообразны и многочисленны, но можно выделить пять основных типов патологического эмоционального реагирования:
кататимный тип — обычно возникает в стрессовых ситуациях, патологические эмоциональные реакции относительно кратковременны, изменчивы, психогенно обусловлены (неврозы и реактивные психозы);
голотимный тип — характерна эндогенная обусловленность (первичность) нарушений настроения, которая проявляется полярностью эмоциональных состояний, их устойчивостью и периодичностью появления (маниакально-депрессивный и инволюционный психоз, шизофрения);
паратимный тип — характеризуется диссоциацией, нарушением единства в эмоциональной сфере между эмоциональными проявлениями и другими компонентами психической деятельности (шизофрения);
эксплозивный тип — отличается сочетанием инертности эмоциональных проявлений с их взрывчатостью, импульсивностью (признаки пароксизмальности), доминирует злобно-тоскливое или экстатически-приподнятое настроение (эпилепсия, органические заболевания мозга);
дементный тип — сочетается с нарастающими признаками слабоумия, некритичности, расторможенностью низших влечений на фоне благодушия, эйфории или апатии, безразличия, аспонтанности (старческое слабоумие альцгеймеровского типа, атеросклеротичес-кое слабоумие, прогрессивный паралич и др. заболевания).
Колебания фона настроения в нормальном диапазоне, т.е. отсутствие депрессивного или приподнятого настроения, обычно обозначается термином "эутимное настроение". В патологии важное практическое значение имеют: гипотимия (патологическое снижение фона настроения), гипертимия (патологическое повышение фона настроения) и паратимия (извращенная эмоциональность).
50. Розкрийте зміст поняття «гіпотимія». Охарактеризуйте основні різновиди гіпотимій. Наведіть приклади.
Гипотимия — сниженное настроение, переживание подавленности, тоски, безысходности. Внимание фиксируется только на отрицательных событиях настоящего, вспоминаемого прошлого и представляемого будущего.
Типичный депрессивный синдром (депрессия) характеризуется депрессивной триадой: гипотимией, замедлением мышления и двигательной заторможенностью. Настроение у больных меланхолическое, угнетенное, с глубокой печалью, унынием и тоской, с неопределенным чувством грозящего несчастья и физически тягостными ощущениями стеснения и тяжести в области сердца, груди, во всем теле. Самочувствие больных особенно ухудшается в ранние утренние часы, и тогда возрастает опасность суицида. Депрессиям обычно сопутствуют нарушения сна и аппетита, снижается половое влечение, у женщин прекращаются менструации (витальные, соматические признаки депрессии). При нерезком депрессивном аффекте (субдепрессии) витальные признаки слабо выражены или вовсе отсутствуют.
При типичных депрессиях все компоненты депрессии выражены равномерно, при атипичных депрессиях некоторые компоненты депрессии исчезают, а другие усиливаются.
При преобладании в структуре депрессии тревоги (тревожная депрессия) больные мечутся, "не находят себе места", просят помощи, убеждены в грозящей им опасности.
При преобладании в структуре депрессии апатии (апатическая депрессия) больные малоподвижны, безучастны к себе и окружению, просят оставить их в покое.
При преобладании в структуре депрессии расстройств вегетативной регуляции внутренних органов и слабой выраженности собственно гипотимического аффекта говорят о маскированной (ларвированной, скрытой) депрессии или ее соматовегетативном эквиваленте. Такие депрессии трудно диагностируются, так как напоминают какое-либо соматическое страдание ("маскируются" под него) и больные длительное время безуспешно лечатся у врачей-соматологов разных специальностей.
Дисфория, отличается от депрессии тем, что пониженное настроение здесь приобретает напряженно-злобный оттенок. Дисфория кратковременна (часы, дни), внезапно начинается и заканчивается, обычно встречается у больных эпилепсией как своеобразный аффективный эквивалент судорожного припадка.
Дистимия — кратковременные, длящиеся несколько часов, иногда дней, расстройства настроения (унылость и недовольство с гневливостью или тревогой). Наблюдается при неврозах, эпилепсии, органических заболеваниях мозга.
51. Розкрийте зміст поняття «гіпертимія». Охарактеризуйте основні різновиди гіпертимій. Наведіть приклади.
Гипертимия — повышенно веселое, радостное настроение с приливом бодрости, энергичности и переоценкой собственных возможностей.
Маниакальный синдром (мания) характеризуется маниакальной триадой: гипертимией, ускорением мышления и двигательным возбуждением со стремлением к деятельности. Настроение у больных приподнятое, радостное (маниакальный аффект). Они много говорят, жестикулируют, переоценивают свои возможности. Охотно берутся за разные дела, но начатое легко бросают. При маниакальном аффекте также наблюдаются витальные его признаки: укорачивается сон, усиливаются влечения (особенно сексуальное), у женщин нарушается менструальный цикл. Если интенсивность маниакального аффекта невелика, то говорят о гипомании.
Маниакальные состояния, как и депрессии, могут быть атипичными, т.е. с неравномерной выраженностью составляющих их структуру компонентов. В некоторых случаях можно наблюдать у одного и того же больного одновременное присутствие признаков как депрессии, так и мании (своеобразный "взаимообмен" компонентами). Такие сложные по структуре состояния принято называть смешанными аффективными состояниями.
Эйфория — другая форма болезненно-повышенного настроения. Для нее характерно благодушие и беспечность, которые сочетаются с пассивностью ("тихая радость"). Она чаще наблюдается при органических заболеваниях мозга на фоне более или менее выраженного слабоумия.
Мория ("лобная психика") — эйфория с дурашливым двигательным возбуждением, склонностью к плоским, грубым шуткам. Наблюдается при поражении лобных отделов головного мозга на фоне слабоумия.
Экстаз — переживания восторга и необычайного счастья со своеобразным "погружением" в себя, в свой внутренний мир. При некоторых психических заболеваниях экстаз связан со зрительными галлюцинациями приятного содержания.
Экзальтация — приподнятое настроение, где более заметен не сам аффект, а ощущение прилива энергии, бодрости и повышения активности.
52. Розкрийте зміст поняття «паратимія». Охарактеризуйте основні різновиди паратимій. Наведіть приклади.
Паратимия — неадекватный аффект, извращение аффективности, когда больные радуются по поводу грустных событий и наоборот. Возможно также сосуществование в одно и то же время противоположных аффектов — амбивалентность. При этом одно и то же представление сопровождается и приятными, и неприятными чувствами, т.е. больной одновременно и огорчается, и радуется. Склонность больного отвечать на внешние раздражители неадекватно или двоякой реакцией характерна для шизофрении.
Элементы амбивалентности бывают и у психически здоровых людей. Например, страдающие хирургическими заболеваниями в одно и то же время желают и не хотят операции. Амбивалентность прекрасно характеризуется словами Лермонтова: "и как-то весело, и хочется мне плакать".
Тяжело переживаются больными так называемые насильственные чувства, которые возникают без какого бы то ни было внешнего повода. Насильственными могут быть смех, слезы. Вернее, чувств как таковых в подобных случаях нет, а есть лишь их внешнее проявление. Такие состояния возможны при поражении глубоких структур мозга при травмах или нарушениях кровообращения.
53. Охарактеризуйте основні порушення динаміки емоцій.
Нарушение динамики эмоций. 
1. Эмоциональная лабильность. Быстрая и частая смена полярности эомоций, возникающая без достаточных оснований. Настроение беспричинно болтается вверх-вниз, неустойчиво, переменчиво без должных на то оснований. 
2. Тугоподвижность (инертность, ригидность). Длительное застревание на одной эмоции, повод для которой уже исчез. Это еще называется протрагирование эмоции. 
3. Слабодушие. Невозможность сдержать внешние, контролируемые волевым усилием, проявления эмоциональных реакций. Например, пожилые люди, с возрастными изменениями, могут легко всплакнуть над мыльными сериальными страстями, и так же легко успокоиться.
54. Охарактеризуйте основні порушення емоцій за інтенсивністю та екстенсивністю. Наведіть приклади.
Інтенсивність – напряженность, экстенсивность – широта.
Побледнение эмоций – снижение интенсивности (силы) эмоциональных проявлений, сопровождающееся уменьшением выразительности мимики, голоса и жестов, наблюдается блеклость аффекта. Вместе с тем при заострении ситуации вызываются адекватные по направленности, но кратковременные и нестойкие эмоции. Все это сочетается с ослаблением инициативы и снижением продуктивной активности.
Эмоциональная тупость (скуднение эмоций) – бесчувственность, безразличие, бессердечие, черствость, опустошенность. Состояние связано с резким недоразвитием или утрато й высших эмоций. Отсутствует эмоциональный отклик при восприятии эмоций окружающих, речь немелодична, мимика бледная, жестикуляция скудная, однотипная. Предельное обеднение эмоций достигает уровня апатии.
Апатия - состояние полного эмоционального безразличия. Больные равнодушны ко всему: к близким, своей судьбе. Больной бездеятелен, равнодушен к своей внешности.
Эмоциональное огрубение – утрата тонких эмоц.дифференцировок, неспособность определить уместность и дозировать эмоц.реакции. больные теряют сдержанность, деликатность, учтивость, такт уважение.
Эмоц.нивелировка – исчезновение дифференцированного эмоц.реагирования. ранее свойственного данному субъекту. Проявляется в уравнивании выраженности эмоц.реакций на объекты, события, ситуации, потребности, виды деятеоьности различной значимости.
Сужение эмоционального резонанса – разрастание «области безразличия» в окружающем мире, уменьшение спектра ситуаций и объектов, вызывающих интерес, заботу, волнения, утрата эмоц.стороны восприятиы.
Эмоц.патологическая инверсия - частный или крайний случай сужения эмоц.резонанса до удовлетворения лишь внутренних утилитарно-физиологических (гедонистических) потребностей. Возможна при эпилепсии, стерческих психозах.
Эксплозивность (взрывчатость) – чрезмерная эмоц.возбудимость с бурными вспышками аффектов, в особенности ярости, гнева, сопровождаемые агрессией, направленной вовне или на самого себя. Доминирует злобно-тоскливое настроение.
Алекситимия – совокупность ослабленных эмоц.-дифференцировочных личностных признаков, в т.ч. сужения способноси к гностическому отражению собственных эмоций.
55. Дайте порівняльну характеристику «патологічного афекту» та «емоційного паралічу».
В психиатрии патологический аффект
В психиатрии патологический аффект рассматривается как острое кратковременное психическое расстройство, возникающее внезапно и характеризующееся такими особенностями, как: 1) глубокое помрачение сознания, которое по структуре должно быть отнесено к сумеречным состояниям; 2) бурное двигательное возбуждение с автоматическими действиями; 3) полная (или почти полная) последующая амнезия совершенных действий.
Состояние патологического аффекта отличается крайней напряженностью и интенсивностью переживания, а действия, совершенные в этом состоянии, обладают большой разрушительной силой. В большинстве  случаев вспышка патологического аффекта завершается более или менее длительным и глубоким сном. Таким образом, в структуре патологического аффекта можно проследить три классические фазы:
1) фаза стремительного, лавинообразного нарастания острого эмоционального переживания (практически отсутствует при патологическом аффекте);
2) фаза нарушенного сознания с хаотическими, а иногда высокоавтоматизированными, но не всегда целенаправленными действиями, явно превышающими по интенсивности и количеству практическую необходимость. Эту фазу субъект амнезирует (забывает) полностью;
3) фаза релаксации, которая при патологическом аффекте представляет собой практически сразу наступающий более или менее длительный сон.
Как правило, почвой для возникновения патологического аффекта являются массивные органические вредности в анамнезе, нарушающие функции головного мозга, наличие глубокой психопатии. Кроме того, часто такой аффект возникает на фоне употребляемых субъектом или применяемых по психопатологическим или соматическим показаниям алкоголя, наркотиков и фармакологических препаратов.
Таким образом, патологический аффект - это болезненное состояние психики, и поэтому оно может быть правильно оценено и исследовано только врачом-психиатром. При этом не только устанавливается состояние патологического аффекта, но и решается вопрос о вменяемости субъекта в отношении совершенных им общественно опасных деяний. Лица, совершившие противоправные деяния в состоянии патологического аффекта, судебно-психиатрической экспертизой признаются, как правило, невменяемыми.
Патологический аффект — кратковременное нарушение психической деятельности, которое выражается в бурной эмоциональной реакции, возникающей без повода или неадекватной по силе вызвавшему ее раздражителю. По силе эмоциональной реакции патологическпе аффекты значительно превосходят физиологические. Расстройства настроения при этом сочетаются с глубоким помрачением сознания и автоматическими, бесцельными илп опасными действиями (нападение, убийство). После патологического аффекта обнаруживается амнезия, которая может быть полной или частичной (с сохранением отрывочных воспоминаний).
Более продолжительные расстройства настроения могут выражаться в его повышении (мания), снижении (подавленность, тоска) пли колебаниях (лабильность). 
Мания — стойкое повышение настроения, сочетающееся с повышенной активностью, наиболее характерно для маниакально-депрессивного психоза (манпакальная фаза). 
Эйфория — состояние повышенного настроения с оттенком безоблачной радости, блаженства в сочетанпи с хорошим самочувствием. Все окружающее воспринимается без единой тени омраченности. Эйфория может наблюдаться у психически здоровых лиц в состоянии легкого опьянения, во время наркоза, под влиянием хронической интоксикации, например у больных туберкулезом. Вместе с тем эйфория в сочетании с элементами двигательного расторможения (мория) может быть ранним признаком ряда тяжелых заболеваний: опухоли мозга, сифилиса мозга, прединсультного состояния у больных с сосудистым поражением головного мозга; она может возникать в остром периоде черепно-мозговой травмы.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АФФЕКТ как и физиологический аффект, возникает в связи с психической травмой, но отличается тем, что при нем наступает сумеречное помрачение сознания, появляются неадекватное
поведение, бредовые, галлюцинаторные расстройства. В этом состоянии возможны тяжелые правонарушения. Продолжительность патологического аффекта исчисляется минутами. Заканчивается такое состояние сном, полной прострацией, выраженными вегетативными расстройствами. Больной при совершении правонарушения признается невменяемым. Патологический аффект встречается редко.
БЕЛЬЦА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ (описан E. Baelz) – психогенный ступор, возникающий в результате воздействия сверхсильного, шокового раздражителя (описан во время землетрясения в Токио). Проявляется отсутствием аффективных реакций на происходящую катастрофу, чувства сострадания, заботы о своих близких, ощущением легкости мышления. В отличие от типичного психогенного ступора, сознание не нарушено, амнезия по выходе из ступора отсутствует.
27. Загальна характеристика розладів вольової та праксичної сфер
В повседневной жизни мы обычно не затрудняемся в определении явлений, которые относятся к проявлениям воли. К волевым относят все действия и поступки, которые совершаются не по внутреннему желанию, а по необходимости. К волевым также относятся и те действия, которые связаны с преодолением различных жизненных трудностей и препятствий. Кроме того, имеется целый ряд свойств личности, которые традиционно обозначаются как волевые, — настойчивость, выдержка, целеустремленность, терпение и другие.
Патология волевой и произвольной регуляции
Нарушения волевой сферы могут возникнуть на любом этапе волевого акта — как на уровне подготовительного звена (мотивационная и интеллектуальная компоненты), так и на уровне реализации волевого усилия.
Нарушения волевой активности и произвольной регуляции наблюдаются при многих заболеваниях, но механизмы их возникновения при них бывают разными. При описании нарушений воли и произвольной регуляции обычно обращают внимание на поведенческие и двигательные характеристики, а также особенности проявлений витальных и других влечений человека.
1) Нарушения на уровне мотивационной компоненты волевого акта подразделяются на три основные группы: угнетение, усиление и извращение мотивов деятельности и влечений.
А) Угнетение мотивов деятельности и влечений
Б) Усиление мотивов деятельности и влечений
В) Извращение влечений, побуждений и мотивов деятельности
60. Охарактеризуйте явище гіпобулії. Зазначте різновиди проявів гіпобулії. Наведіть приклади.
Гипобулия — снижение интенсивности и уменьшение количества побуждений к деятельности с регрессом мотивов встречается не только в клинике психических заболеваний, но и при ряде хронических, истощающих соматических расстройств, интоксикациях. Крайняя выраженность этого состояния называется абулией, где имеет место полное отсутствие желаний, стремлений и побуждений к деятельности. При гипобулиях больные обычно малоподвижны, движения у них вялые, с малой амплитудой. Начав что-либо делать, они быстро прекращают работу, но не из-за усталости, а в связи с отсутствием побуждений, желания продолжать свое занятие.
Гипофункция воли особенно часто встречается при длительном потреблении наркотиков, алкоголизме, истощающих хронических соматических заболеваниях. Очень характерно это расстройство для шизофрении, где оно обычно сочетается с аффективной тупостью. Такого рода больных можно заставить действовать, но когда внешнее побуждение прекращают, у них опять исчезают волевые импульсы.
Влечения при гипобулиях. Ослабление основных биологических влечений закономерно входит в структуру гипобулического синдрома. Изолированное ослабление биологических влечений может наблюдаться при органическом поражении подкорково-стволовых структур, а также встречается при некоторых эндокринных расстройствах и психических заболеваниях.
Ослабление пищевого влечения (анорексия) — проявляется в снижении аппетита, вплоть до его полного исчезновения. Анорексия наблюдается особенно часто при депрессиях и иногда сопровождается упорным отказом больного от приема пищи (при шизофрении отказ от пищи чаще связан с наличием бреда или негативизма). В ряде случаев анорексия является ведущим симптомом при неврозах, особенно в подростково-юношеском возрасте ("нервная анорексия").
Ослабление полового влечения (либидо) и сексуальных функций (импотенция у мужчин и фригидность у женщин; устаревшие термины, т.к. сейчас они включают множество причин возникновения этих состояний) также часто встречается при депрессиях, истощающих заболеваниях и после психических травм.
Ослабление инстинкта самосохранения выражается в торможении оборонительных реакций (исчезновение защитных двигательных реакций типа моргания, возникновения и удержания защитных поз, избегания опасности и т.п.), а также в суицидальных тенденциях, что также является характерным признаком депрессивных состояний.
61. Охарактеризуйте явище гіпербулії. Зазначте різновиди проявів гіпербулії. Наведіть приклади.
Гипербулия — патологическое увеличение интенсивности и количества побуждений и мотивов к деятельности. Гипербулия обычно придает поведению больного неадекватный характер. Если она сочетается со сверхценными и паранойяльными идеями, то больные обнаруживают чрезмерную активность, настойчивость и упорство в отстаивании своих идей и убеждений. Препятствия, нежелание окружающих признать, разделить их убеждения и идеи (порой нелепые)
только усиливают активность в их отстаивании. Чрезмерная активность и увеличение количества побуждений обнаруживается также при болезненно повышенном настроении (маниакальные состояния) и в опьянении. Весьма характерной при гипербулиях является пониженная утомляемость больных.
При гипербулиях можно заметить, что все волевые импульсы у некоторых больных могут иметь какую-то целевую установку, что проявляется своеобразным стремлением к деятельности, хотя сами отдельные действия могут быть и не совсем целесообразными (типично для маниакальных состояний). В других случаях, напротив, обнаруживается просто стремление к движениям, без целевой установки, больные при этом не знают, для чего и почему они производят разнообразные движения (типично для кататонических состояний психомоторного возбуждения при шизофрении).
Влечения при гипербулиях. Болезненное усиление, расторможенность влечений иногда может иметь относительно изолированный характер, но чаще она встречается как составная часть гипербулического синдрома в структуре различных заболеваний.
Расторможенность пищевого влечения с усиленным аппетитом называется булимиеи, а при отсутствии повышенного аппетита обозначается термином полифагия (букв. — прожорливость). Були-мия как преходящее расстройство иногда встречается при неврозах, она более стойкая при органических заболеваниях мозга с преимущественным поражением гипоталамуса. Полифагия с поеданием несъедобного чаще всего наблюдается при врожденном и приобретенном слабоумии.
Усиление полового влечения у мужчин обозначают термином сатириазис, а у женщин — нимфомания. Патологическая гиперсексуальность характерна для маниакальных состояний и органических заболеваний мозга (поражение гипоталамических структур). Она может привести к сексуальным правонарушениям, особенно при алкогольном опьянении.
Болезненное усиление инстинкта самосохранения нередко выражается неадекватной агрессивностью или паническими реакциями также с возможностью разрушительных и насильственных действий.
62. Охарактеризуйте явище парабулії. Зазначте різновиди проявів парабулії. Наведіть
приклади.
Парабулии — качественные изменения, извращение как мотивационной, так и интеллектуальной компонент волевого акта.
Качественные нарушения мотивационной компоненты волевого акта могут проявляться различными симптомами: болезненным влечением к бессмысленному воровству (клептомания), поджогам (пиромания), пьянству вне связи с алкогольной зависимостью (дипсомания), бродяжничеству (дромомания, или вагабондаж), побегам детей из дома (пориомания), к убийству людей без ситуационно-психологической обусловленности (гомицидомания), самоубийству (суицидомания), бессмысленным покупкам (ониомания), безмерной увлеченности азартными играми (гемблинг), произнесению бранных слов и нецензурных ругательств (копролалия), поеданию несъедобного, в частности экскрементов (копрофагия), удовлетворению полового влечения противоестественным способом (перверсия, парафилия) и другими.
Извращения пищевого инстинкта (поедание несъедобных веществ) и инстинкта самосохранения (самоистязание) встречаются относительно редко. Напротив, извращения полового влечения (юридический термин — перверсия; медицинский — парафилия) многообразны и встречаются часто, особенно при неврозах и психопатиях. Как правило речь здесь идет о сложных формах личностного поведения, а не о изолированном сексуальном извращении. Нарушения при парафилиях касаются искажений направленности полового влечения по объекту или нарушений способа его удовлетворения (реализации).
Искажения направленности полового влечения по объекту: гомосексуализм — направленность полового влечения на одноименный пол (у мужчин — педерастия, или уранизм; у женщин — лесбианство, или сапфизм; при эго-синтоническом типе гомосексуализма человек доволен своей сексуальной ориентацией, эго-дистонические формы сопровождаются формированием внутриличностного конфликта из-за разнонаправленности внутренних желаний и внешних требований к проявлениям сексуальности), педофилия — влечение к детям; эфебофилия — влечение к подросткам; геронтофилия — к старикам и старухам; некрофилия — к трупам; зоофилия — к животным; фетишизм или сексуальный символизм — к неодушевленным предметам (в частности, к скульптурам — пигмалионизм, к обуви — ретифизм и др.); нарциссизм (аутоэротизм) — направленность сексуального влечения на себя и многие другие.
Нарушения способа реализации полового влечения: садизм — унижение с причинением боли сексуальному партнеру; мазохизм — стремление к получению унижения и боли от сексуального партнера; эксгибиционизм — самообнажение с демонстрацией половых органов незнакомым лицам (кандаулезизм — разновидность эксгибиционизма, где сексуальное удовлетворение достигается демонстрацией окружающим обнаженной жены или сексуальной партнерши), визионизм — сексуальное возбуждение достигается путем подглядывания, созерцания за чужими половыми органами и сексуальными действиями посторонних.
К особым формам сексуальных расстройств относятся случаи нарушений половой идентификации. При транссексуализме основным проявлением является дискомфорт от принадлежности к своему полу, ощущение его неадекватности и постоянное стремление изменить пол. Собственные гениталии производят на них отталкивающее впечатление, что побуждает требовать соответствующую хирургическую операцию. При трансвестизме с сохранением обеих половых ролей (вторичный транссексуализм) нет озабоченности вопросом анатомического изменения своего пола, но больные периодически стремятся к ношению одежды другого пола. Вне переодевания пациенты по внешнему виду соответствуют своему биологическому полу. Перенятие внешних признаков другого пола отражает здесь внутреннюю неудовлетворенность своим биологическим полом, а не стремление добиться сексуального возбуждения с генитальными реакциями, как это бывает при фетишистском трансвестизме.
Все указанные выше симптомы качественных нарушений мотивационной компоненты волевого акта могут проявляться в трех основных формах:
1) навязчивых влечений — побуждения появляются помимо воли больного, не отражают его интересы и ситуацию, сопровождаются борьбой мотивов, сохранностью критики к ним. Они обычно не реализуются в поступках, так как волевой контроль реализации действий сохранен. Больной воспринимает их как чуждые, нелепые и ненужные. Наблюдаются при невротических и психопатических состояниях;
2) компульсивных влечений — побуждения возникают подобно витальным влечениям как при голоде, жажде или половом влечении. Они связаны с возникновением психофизического дискомфорта, который быстро приобретает характер соответствующего ему доминирующего мотива деятельности. Все поступки направлены на его реализацию, после которой дискомфорт исчезает. Критическое отношение к влечению имеется, но оно сочетается с невозможностью торможения и борьбы с ним. В качестве примера можно привести компульсивное влечение к наркотическому веществу у наркоманов;
3) импульсивных влечений — болезненные побуждения возникают остро, безмотивно и напоминают эквиваленты эпилептических пароксизмов. Стремление к реализации влечения неотступное, а на высоте состояния возникает даже своеобразное сужение сознания с последующей фрагментарностью воспоминаний. После реализации влечения часто наступает состояние психического истощения, расслабление и успокоение с удовлетворением. Встречается часто при кататонических синдромах и сумеречных состояниях сознания.
Качественные нарушения интеллектуальной компоненты волевого акта чаще всего встречаются на этапе борьбы мотивов и проявляются симптомом амбитендентности. При этом в сознании больного сосуществуют одновременно два противоположных мотива и цели деятельности. Амбитендентность как болезненный симптом наиболее часто встречается при кататонической форме шизофрении, в менее ярких проявлениях типична при различных невротических состояниях.
К нарушениям целенаправленности деятельности (интеллектуальная компонента волевого акта) можно отнести и случаи реализации в конкретных действиях навязчивых, компульсивных и импульсивных влечений.
Навязчивые действия напоминают ритуалы и чаще встречаются при невротических расстройствах. Обычно совершаются только те навязчивые действия, которые не угрожают жизни самого больного и окружающих, а также не противоречащие его морально-этическим установкам: мытье рук, счет предметов (арифмомания), обгрызание ногтей (онихофагия), потирание и почесывание кожи (дерматотлазия), выщипывание бровей и волос на голове (трихотилломания) и другие.
Компулъсивные действия — реализованные компульсивные влечения. В большинстве случаев импульсивные влечения монотематичны и проявляются своеобразными повторяющимися неодолимыми пароксизмами поведенческих нарушений. Довольно часто они стереотипно повторяются, приобретая характер своеобразной болезненной одержимости ("мономания") поджигательством, бессмысленным воровством, игрой в азартные игры и др.
Импульсивные действия проявляются в нелепых действиях и поступках, которые продолжаются секунды или минуты, совершаются больными без обдумывания и неожиданны для окружающих. Мотивы данных поведенческих реакций мало осознаются и непонятны даже самому больному. Они возникают неадекватно обстановке и отличаются резкостью, ловкостью и грубостью исполнения как по отношению к себе, так и к окружающим. Например, внешне спокойный больной шизофренией может без видимой причины неожиданно выпрыгнуть в окно, совершить акт агрессии или нанести самоповреждение.
От вышеописанных следует отличать насильственные действия, т.е. движения и поступки, которые возникают помимо воли и желания. К ним относятся насильственный плач и смех, гримасы, покашливание, чмокание, оплевывание, потирание рук и другие. Насильственные действия чаще всего встречаются при органических заболеваниях мозга.
63. Дайте загальну характеристику розладів реалізації вольового зусилля. Визначте основні групи розладів реалізації вольового зусилля.
Патология на уровне реализации волевого усилия
Нарушения исполнительного звена при волевом акте проявляются в форме угнетения, усиления и извращения двигательной активности и видимого поведения больного.
А) Угнетение двигательных функций
Б) Усиление двигательных функций
В) Паракинезии — извращение двигательной активности
64. Охарактеризуйте явище гіпокінезії. Зазначте різновиди проявів гіпокінезії. Наведіть приклади
Гипокинезия — двигательное торможение, замедление темпа произвольных движений, которое в ряде случаев выдвигается на первый план при гипобулиях. Практически полная обездвиженность (акинезия) является главным признаком ступорозных состояний, которые возникают при различных психических заболеваниях.
Наиболее частыми разновидностями ступорозных состояний в психиатрической клинике являются кататонический, апатический, депрессивный и психогенный ступоры.
Кататонический ступор. При кататонической форме шизофрении часто наступает полная или частичная задержка прохождения волевых импульсов в двигательную сферу, причем движение вызывает как бы антагонистические, тормозящие противоимпульсы, и когда их действие исчезает, волевые проявления могут, в отличие от заторможенности, тут же беспрепятственно обнаружиться. При кататоническом ступоре полная или частичная обездвиженность больного (гипокинезия) часто сочетается с паракинезией: невыполнением инструкций (пассивный негативизм), с действиями, противоположными инструкции (активный негативизм), с отсутствием ответов на вопросы (мутизм), с сохранением приданной позы (восковая гибкость, каталепсия), с длительным удерживанием головы над подушкой (симптом "воздушной подушки") и другими.
Апатический ступор наблюдается чаще при органических заболеваниях мозга (особенно при поражении лобных долей), при некоторых формах шизофрении. Многие считают апатический ступор следствием эмоциональной тупости. Больные полностью безразличны к окружающему, даже угрожающая жизни обстановка не выводит их из состояния глубокой пассивности.
Депрессивный ступор. При депрессивном ступоре настроение больного резко снижено, и ему приходится преодолевать внутреннее сопротивление для того, чтобы «заставить» себя что-либо делать, в силу чего наблюдается выраженная заторможенность в двигательной сфере.
Психогенный ступор возникает при сильных внезапных психотравмах (авариях, стихийных бедствиях, катастрофах) и сопровождается глубокой общей заторможенностью, оцепенением, эмоциональным приглушением, замедлением интеллектуальных процессов. Застывшее выражение лица фиксирует аффективное реагирование, которым было отмечено начало психогении — страх, ужас, растерянность.
Гипомимия — уменьшение интенсивности и экспрессивности произвольных мимических реакций или полное их отсутствие (амимия).
Мутизм — отсутствие спонтанной и ответной речи при сохранности речевого аппарата и понимания речи.
65. Охарактеризуйте явище гіперкінезії. Зазначте різновиди проявів гіперкінезії. Наведіть приклади
Гиперкинезия — усиление двигательной активности, которое может сопровождаться преимущественным стремлением к деятельности или движениям, которые часто перерастают в состояние психомоторного возбуждения. Последнее при разных заболеваниях имеет свои характерные особенности. Наиболее часто в клинике встречается психомоторное возбуждение при аффективных психозах, шизофрении и реактивных состояниях.
Маниакальное возбуждение протекает с чрезмерной активностью в плане усиления стремления к деятельности. Все начатые дела до конца не доводятся, т.к. больные очень отвлекаемы, многоречивы, мышление ускорено, а настроение эйфоричное.
Меланхолическое возбуждение (ажитация) возникает при тревожной депрессии — проявляется нецеленаправленной и непродуктивной суетливостью. Больные при этом испытывают душевные муки, мечутся, стонут, взывают о помощи, могут неожиданно совершить самоубийство
Кататоническое возбуждение протекает с чрезмерной активностью в плане стремления к движениям. Оно практически представляет собой набор однообразных, стереотипных движений — изгибания тела, "плавающие движения", размахивания конечностями. Эти движения бессмысленны и хаотичны, но при внешних попытках их прекратить больные активно сопротивляются (негативизм).
Гебефреническое возбуждение отличается от кататонического обилием нелепых поз, скачков, прыжков, ужимок и хохота. Речевые обороты и интонации речи вычурны, высказывания нелепы, больные плоско шутят.
Психогенное возбуждение развивается после внезапных и сильных психотравм (катастрофы, аварии и т.п.). Охваченный страхом человек бежит не разбирая дороги", часто при этом даже навстречу опасности, т.к. не осмысливает ситуацию.
66. Охарактеризуйте явище паракінезії. Зазначте різновиди проявів паракінезії. Наведіть приклади.
Паракинезии — извращение двигательной активности
Парабулические двигательно-поведенческие нарушения (паракинезии) чаще всего встречаются в структуре кататонического синдрома при шизофрении. К ним относятся симптомы негативизма, эхолалии и эхопраксии, а также специфические поведенческие нарушения в виде стереотипии и манерности.
Негативизм — немотивированное отрицательное отношение больного, проявляющееся отказом, сопротивлением и даже противодействием всякому воздействию извне.
Эхопраксия — нелепое, часто зеркальное, повторение мимики, жестов и поз окружающих.
Эхолалия — нелепое, зеркальное повторение слышимых больным фраз и слов.
Стереотипии характеризуются однообразным и бессмысленным (длящимся часы, дни, недели и месяцы) повторением одних и тех же действий: принимать одно и то же положение тела (стереотипия позы), находится в одном и том же месте помещения (стереотипия места) и другие. Стереотипное повторение одних и тех же слов или оборотов речи носит специальное название — вербигерация.
От стереотипии следует отличать особые психопатологические нарушения — автоматизмы. Автоматизмы характеризуются самопроизвольным и неконтролируемым осуществлением ряда функций вне связи с побудительными импульсами извне. При амбулаторном автоматизме как варианте сумеречного состояния сознания у больных эпилепсией больной может совершать внешне упорядоченные и целенаправленные действия, о которых после окончания припадка не помнит Сходные действия бывают при сомнамбулическом автоматизме.
Более сложные автоматизмы возникают при синдроме психического автоматизма Кандинского — Клерамбо, который характерен для шизофрении. Проявляется он тремя видами автоматизмов:
1) ассоциативным, при котором человек ощущает, что его мышление и речь управляются помимо его воли извне;
2) сенестопатическим, при котором ощущения в теле расцениваются как чуждые, навязанные и кем-то "сделанные";
3) кинестетическим, при котором утрачивается ощущение контролируемости и подчиненности воле собственных движений и действий.
Манерность (вычурность) проявляется в искусственности поведения, утрированности манер, жестов, мимики, произношения. Необычные манеры больного лишены смысла, нелепы и бесполезны.
Шизофреническая манерность стереотипна, эмоционально блеклая, сочетается с вычурностью и витиеватостью высказываний. Истерическая манерность отличается утрированной театральностью, излишним аффектом и всегда содержит элемент "игры на публику".
Из специальных расстройств волевых функций большое значение имеет пассивная подчиняемость чужому влиянию — внушаемость. Различают повышенную и пониженную внушаемость. Повышенная внушаемость чаще встречается у детей и женщин. К повышению внушаемости предрасполагают утомление, опьянение. Полагают, что многие симптомы расстройств воли (каталепсия, восковая гибкость, автоматическая подчиняемость, эхопраксия и эхолалия) связаны с повышенной внушаемостью больных. Напротив, симптомы негативизма и мутизма являются проявлениями понижения внушаемости ("отрицательная внушаемость").
Следует обратить внимание на то, что автоматическая подчиняемость и негативизм часто "уживаются" рядом. У больных с кататони-ческим ступором иногда можно видеть, что на одной руке имеется симптом восковой гибкости, а на другой — негативизм Больные истерией могут при гипнотическом сеансе оказаться резко внушаемы, но дома обнаруживать упрямство и негативизм. Полагают, что подчиняемость и негативизм относятся к числу глубоких филогенетических механизмов. По мнению Кречмера, это так называемые гипобулические (подволевые) механизмы, преимущественно свойственные детям и примитивным личностям. Эти механизмы знают либо безапелляционное подчинение, либо слепое сопротивление и не знают середины.
Воля – способность преодолевать трудности при совершении целенаправленных действий. Характеризуется: 1)наличие выбора между несколькими возможными вариантами поведения или деятельности, 2)принятие решения и осуществление произвольного действия, 3) наличие препятствия, т.к. без припятствия действия волевыми считаться не могут.
Когда способы осуществления волевых актов приобретают в поведении человека определенную устойчивость, то говорят о волевых качествах личности. Якобсон – 4 качества воли: 1)самостоятельность, 2)решительность, 3)настойчивость, 4) самообладание.
Волевые процессы могут нарушаться как в резудльтате возникновения психического расстройства. Так и являться их основным выражением.
К расстройствам волевой деятельности относятся:
1) нарушение структуры иерархии мотивов – отклонение формирования иерархии мотивов от естественных и возрастных особенностей человека;
2) парабулия – извращение преимущественно филогенечетиски ранних по уровню волевых актов, патология поведения, вытекающая из нарушения механизмов формирования мотивов и целей.Расстройство влечений – неосознаваемых или слабо осознаваемых стремлений к удовлетворению потребностей. Припарабулиях мотив либо не формируется, либо является неадекватным внутренней инстинктивной природе потребности, либо одновременно существуют два противоположных мотива. (Шизофрения, эпилепсия, умественная отсталость, заболевания ГМ, ПСИХОПАТИИ!!!) Неадекватность выразительных действий, манерность, гримасничание, вычурная мимика, походка, жесты, позы – паракинезии.
ВОЗМОЖНЫ ТРИ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРОТЕКАНИЯ ПАРАБУЛИЙ:
- НАВЯЗЧИВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ –предполагают возникновение желаний, явно расходящихся с требованиями этики, морали и законности, но которые больной может контролировать и подавлять. Присутствует бороьба мотивов.
- КОМУПЛЬСИВНЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ – непреодолимые, субъективно насильственные побуждения к каким-то бессмысленным или опасным действиям на почве психофизиологического дискомфорта, возникающие по механизму витальных, физиологических влечений, приобретащие характер доминирующего мотива деятельности. Критическое отношение больного сочетается с невозможностью противостоять компульсии.
-ИСПУЛЬСИВЫНЕ ВЛЕЧЕНИЯ – возникают остро, немотивированно с упорным стремлением к немедленному осуществлению болезненного ибессмысленного побуждения, либо под влиянием аффекта, минутного настроения, случайно прихоти. Борьба мотивов временна. К числу влечений относят неудержимое желание к бродяжничеству, страсть к хищению ненужных вещей, поджоги, алкоголизм. После разрядки возможны идеи самообвинения, апатия, эмоциональная приподнятость.
3) гипербулия – нарушение поведения в виде двигательной расторможенности (возбуждения)быстрая изменчивость побуждений; повышение волевой активности, усиление интенсивности рахнообразных влечений и желаний. Встреается в 2х формах. 1 – быстрая изменчивость побуждений, стремление к немедженному достижению целей, что поведенчески выражается в избыточной инициативности, порывистости, говорливости, импульсивности, часто сочетающимисяс отвлекаемостью, непоследовательностью, недоведением начатого до конца, суетливость, псевдоделовитость.
2- необычайное упорство вдостижении целей, инертность нервных процессов, затруденений при необходимости в переключении внимания.
4) гипобулия – (лень) нарушение поведения в виде двигательной заторможенности (ступора), недостаток энергии, побуждения и интересов, сопровождается регрессом мотивов. Степеньсниженияактивности может быть разной – от незначительной до граничащей с аспонтанностью. Больнойнеспособен мобилизировать себя, начать и довести до конца выполнение различных задач,что распространяется так же на контроль мысли, речи и движений. Ограничивается общение, снижается уровень произвольного внимания. Ведет к неопрятности, гигиенической запущенности. Сопровождается физической анергией, инертностью.
Абулия – крайняя степень гипобулии, полное отсутствие желаний и побуждений к деятельности, полная безучастность к окружающему, невозможность выполнения не только сложных, но и простых волевых актов даже в опасных длясебя ситуациях, обездвиженность (акинезия).
ГИпобулия и абулия – МДП, депрессия, шизофрения, повреждения ГМ, психопатии, наркомания, др.
Волевые нарушения, проецируясь в нарушения различных сфер психической деятельности, вовлекают уровень интеграции автоматизированных и произвольных двигательных функций человека, что находит свое проявление в кататонических проявлениях.
Кататония- 2 стороны- 1.кататонический ступор и 2.кататоническое возмуждение.
Симптомы:
Полное или неполное оцепениние, неподвижность нафоне повышенного мышечного тонуса, отсутствие спонтанных движений и речи, застывание в нелепых позах без реагирования на сигналы внешней среды, маскообразное лицо, негативизм. Может быть каталепсия - 5) каталепсия (симптом «восковой гибкости») – застывание больного в одной позе и сохранение этой позы в течение длительного времени, негативизм – беспричинное отрицательное отношение к любым воздействиям извне в виде сопротивления и отказа (на просбуоткрыть рот сживает губы);
повышенная психомоторная активность, импульсные однообразные движения, неадекватные колебания настроения, мимика неадекватна поступкам и действиям,  стереотипии – частое ритмичное повторение одних и тех же движений,  импульсивные действия – внезапные, бессмысленные и нелепые двигательные акты без достаточной критической оценки;  эхолалия и эхопраксия – повторение больным отдельных слов или действий, которые он слышит или видит в данный момент;.
Гиперкинезы – безмотивные, непроизвольно-насильственные движения, воспринимаемые субъектом на фоне ясного сознания как чуждиые, «разрушающие». Проявления гиперкинезов различные- от судорги до дрожания отдельных групп мышц, тики. Приступообразные, спровоцированные сильными эмоциями, ипнтеллектуальными нагрузками, необзодимостью речевой активности. Могут носить постоянный характер, прекращаясь лишь во сне и покое. Гиперкинезы – в рехультате расстройства подкорковой части экстрапирамидной системы – морфофункицональной системы мозга, ответственнойза тонус мышц.
Гипокинезии – замедление и обеднений движений,двигательное угнетение, оскуднение моторики вполть до состояния акинезии.
При каких заболеваниях возникает нарушение волевой сферы:
Шизофрения
Маниакальный синдром
Д епрессивный синдром
Обсессивно-фобический синдром
ПсихопатииАлкоголизм
Наркомания
28.Загальна характеристика розладів інтелектуальної сфери.
Мышление – это отображение наиболее существенных связей между предметами и явлениями объективной действительности, специфика которого усматривается в том, что бы отображение является обобщенным. Мышление опосредованно, благодаря чему выводится за пределы непосредственного опыта. Исходная основа мышления – образы и представления, аккумулированные в памяти и служащие основой мыслительных операций. Мысль оперирует образами, представлениями, понятиями, суждениями, умозаключениями.
Схема мыслительного процесса: проблемная ситуация – ориентировка в условиях ситуации и анализ ее компонентов – перебор возможных вариантов решения, ограничение зоны поиска – проверка гипотез – получение ответа, решение задачи – формирование законченного суждения.
Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация.
Основным индикатором нарушения мышления больного является речевая продукция больного , рассматриваемая со стороны ее формальных и содержательных характеристик.
Расстройства мышления – 2 группы: количественные (без принципиальных потерь смысловой составляющей) и качественные (нецеленаправленность ассоциаций, расстройства содержания мысли, невозможность осознания собственного поведения вцелом).
Зейгарник – 3 вида патологий мышления:
- количественные(расстройства динамики)
- качественные (расстройства мотивацинного компонента)
- операциональные.
Количественные:
- расстройства темпа: ускоренное, замедленное, шперрунг.
- расстройства подвижности: детализация, обстоятельность, вязкость.
Качественные:
- целенаправленности: витиеватость, резонерство, соскальзывание, разноплановость,разорванность, аморфность, аутичность, символическое мышление, паралогическое мышление, конфлабултяторное мышление, архаическое мышление.
- паталогия продукции: навязчивые идеи, сферхценные идеи, бред.
Операциональные нарушения мышления. При снижении уровня обобщения в суждениях больных доминируют непосредственные, конкретные представления о предметах и явлениях, заметен недостаточный уровень абстрагирования, склонность к использованию поверхностных, бытовых связей между явлениями,конкретно-ситуационный тип решения задач, не понимается переносный смысл. Решение задач на классификацию может оказаться недоступным, поскольку всепредметы различаются по конкретным свойствам.ю не понимается смысл поговорок и пословиц. (Умственная отсталость, энцефалит, органические поражения ГМ, деменция)
Искажение процесса обобщения. Преобладание формальных,случайных, избыточных ассоциаций, уход от содержательной стороны задачи, которая вытесняется суждениями с опорой нанеосновные, чрезмерно общие, латентные, побочные признаки вместо существенных. При шизофрении.
Количественные нарушения:
Ускоренное мышление – увеличесние кол-ва ассоциаций в единицу времени, облегченное возникновение и быстрота смены мыслей, воспоминаний, представлений, притом что образные компоненты заметно преобладают над абстрактными идеями. Ассоциации начинают образоываться по упрощенному типу – сходству,смежности, контрасту. Изза чего страдают глубина мысли и ее общая продуктивность, мышление перестает быть предусмотрительным, становится поспешным, непродуманным. Говорливость, интеллектуальный уровень не снимается. Больные говорят торопливо, без пауз, отдельные части фразы связаны между собой поверхностными ассоциациями. Речь приобретает характер «телеграфного стиля» (больные пропускают союзы, междометия, «проглатывают» предлоги, приставки, окончания). «Скачка идей» - крайняя степень ускоренного мышления. Болезненно ускоренное мышление наблюдается при маниакальном синдроме, эйфорических состояниях. Ментизм – непроизвольно возникающий, насильственный и калейдоскопический наплыв мыслей.ю воспоминаний, образов, плохо оречевляемый, тягостно переживаемый больными и не подчиняется его воле.
Замедленное мышление. В отношении темпа представляет собой противоположность предыдущего расстройства. Часто сочетается с гиподинамией, гипотимией, гипомнезией. Выражается в речевой заторможенности, застреваемости. Ассоциации бедны, переключаемость затруднена. Больные в своем мышлении не в состоянии охватить широкий круг вопросов. Немногочисленные умозаключения образуются с трудом. Больные редко проявляют речевую активность спонтанно, их ответы обычно немногословны, односложны. Иногда контакт вообще не удается установить. Это расстройство наблюдается при депрессиях любого происхождения, при травматическом поражении головного мозга, органических, инфекционных заболеваниях, эпилепсии. Так же характеризуется трудностямив подбореслов, снижением темпа реи, большим латентным периодом между возникновением проблемной ситуации и откликом на ее.
Шперрунг – внезапная остановка, обрыв течения мысли, блокада мыслительной деятельности, субъективно переживаемые как пустота в голове, что сопровождается прерыванием речи. По окончанию паузы, которая длится разный период времени больнойне в состоянии вспомнить, что хотел сказать. При шизофрении, эпилепсии.
Обрыв мысли – внезапная потеря нити рассуждений, с порой удачными попытками вспомнить забытое ибез утраты способности нормально ориентироваться во внешней среде.
Тугоподвижность мышления: детализация, вязкость, обстоятельность.
Детализация – постоянное вовлечение в процесс мышления обилия второстепенных несущественных подробностей, пространственное описание обстоятельств, которые, возможно, для человека имеют смысл и значение.
При усилении выраженности детализация достигает степени обстоятельности – систематического застревания на побочных ассоциациях с уходами в сторону и возвращениями к исходноймысли, с утратой способности дифференцировать идеи, явления, объекты по важноси, с ослаблением процессов абстрагирования и обобщения.
Вязкость –крайняя степень обстоятельности, при которой детализация до такой степени искажает направление мысли, что делает ее малопонятной, а мышление непродуктивной. Больные утрачивают способность удерживать основную нить разговора и сами не могут освободиться от побочных ассоциаций.
Витиеватость - пространные рассуждения с употреблением метафор, литературных цитат, научных терминов, формул и т.п., что не нужно для доказательства данной мысли и затрудняет ее понимание. Речь сохраняет строй и логичность, но приобретает "красивость" и необычность.
Резонёрство — «склонность к бесплодному мудрствованию», «словесная опухоль» (И. П. Павлов). Речь изобилует сложными логическими построениями, вычурными абстрактными понятиями, терминами, нередко употребляемыми без понимания их истинного значения. Если больной с обстоятельностью стремится максимально полно ответить на вопрос врача, то для пациентов с резонёрством не важно, понял их собеседник или нет. Им интересен сам процесс мышления, а не конечная мысль. Мышление становится аморфным, лишенным чёткого содержания. Обсуждая простые бытовые вопросы, больные затрудняются точно сформулировать предмет разговора, выражаются витиевато, рассматривают проблемы с точки зрения наиболее абстрактных наук (философии, этики, космологии). Подобная склонность к пространным бесплодным философским рассуждениям часто сочетается с нелепыми абстрактными увлечениями (метафизической интоксикацией).
«Соскальзывание» состоит в том, что человек, рассуждая о каком-либо объекте, неожиданно сбивается с правильного хода мыслей после ложной, неадекватной ассоциации, а затем вновь способен рассуждать правильно, не повторяя допущенной ошибки, но и не исправляя ее.
Мышление связано с потребностями, стремлениями, целями, чувствами людей, поэтому отмечаются нарушения его мотивационного и личностного компонента.
Разноплановость мышления — это расстройство, когда суждения о каком-либо явлении находятся в разных плоскостях. При этом они непоследовательны, происходят на разных уровнях обобщения, т. е. время от времени человек не может правильно рассуждать, его действия перестают быть целенаправленными, он теряет первоначальную цель и не может выполнить даже простое задание. Такие нарушения встречаются при шизофрении, когда мышление «как бы течет по различным руслам одновременно», минуя сущность рассматриваемой проблемы, не имея цели и переключаясь на эмоциональное, субъективное отношение. Именно из-за разноплановости мышления и эмоциональной насыщенности обыденные предметы начинают выступать в роли символов. Например, больной, страдающий бредом самообвинения, получив печенье, приходит к выводу, что сегодня его сожгут в печи (печенье для него выступает символом печи, где его должны сжечь). Подобные нелепые рассуждения возможны оттого, что из-за эмоциональной захваченности и разноплановости мышления человек рассматривает любые предметы в неадекватных, искаженных аспектах.
Разорванность мышлении – нарушение направленности ассоциативного процесса, смысловых связей между отдельными мыслями, суждениями и понятиями при сохранности формальной стороны речи – грамматической стройности фразы. Сначала – соскальывание мысли при переходе от одной мысли к другой, каждая из которых в отдельности имеет законченное смысловое содержание. Разорванность может проявляться в форме «мимо-ответов», когда больной на вопрос собеседника продуцирует информацию невпопад либо вообще недоступную для понимания.
Мышление аморфное - - путаное, неясное, непоследовательное и весьма поверхностное мышление, наиболее заметными характеристиками которого являются утрата определённого направления движения мысли и постоянные переходы из одной логической плоскости в другую. Например, отвечая на вопрос, пациент некоторое время помнит о нём и сообщает релевантные сведения. Вскоре, однако, он теряет нить мысли, забывает, о чём только что говорил, переходит к другой, не нужной ни ему самому, ни своему собеседнику теме, затем к следующей, никак не связанной с предыдущей и так продолжается неопределённо долго, пока он не иссякнет и не остановится сам или его не попросить остановиться. Речь пациентов приближается при этом к монологу. Мотивация мышления остаётся совершенно неясной, во всяком случае пациенты не могут разъяснить, зачем они всё это рассказывали. Что касается логики, то её нет в том смысле, во-первых, что пациенты не ограничивают себя в рассказе ни определённой темой, не ставя себе задачу по возможности исчерпать её, ни временными и пространственными рамками, свободно перемещаясь от настоящего к прошлому или будущему и обратно, ни определённой ситуацией и обстановкой, мысленно путешествуя повсюду, где они бывали ранее или хотели побывать.Типичной особенностью аморфного мышления является, как указывает Е.Блейлер, “отсутствие аффективного тона”, иными словами, речь в данном случае не идёт об ускоренном и отвлекаемом мышлении маниакальных пациентов с его речевым напором и громкоговорением. Анализ аморфного мышления показывает, что в принципе существует возможность всё сказанное связать удовлетворительным образом, но для этого следует в разрывы мысли вставлять как бы забытые и опущенные пациентами фрагменты. Любопытно, что те же пациенты в другое время могут говорить достаточно связно и логично. Мышление аморфное является важным и относительно ранним свидетельством шизофренической разлаженности умственной деятельности и, возможно, представляет собой как бы мягкий вариант разорванного мышления.
Символическое мышление – мышление, в котором присутствует устойчивая тенденция замены общепринятых конкретных образов, явлений, действий, понятий или знаков личностно тенденциозными представлениями-обозначениями, приобретающими форму метфор, иносказаний, аллегорий, знамений, особоей знаковости, колдовства. В результате полуается совершенно иной, вычурный смысл, не разделяемый окружающими либо им непонятный. Могут использоваться изветные символы но для обозначения только больному известных понятий явлений или фактов жизни больного.
Паралогическое мышление – ложное по своим предпосылкам, доказательствам, дефектное в установлении причинно-следственных отношений. Это мышление предвзятое, лишенное логики, игнорирующие факты и доводы, противоречащие ходу мыслей больного. Система рассужденийбольного свойственна только ему одному с произвольной подменой одних понятий другими, с неожиданными странными иничем не обоснованными умозаключениями, сопоставлениями несопоставимого, выкрутасами.
Конфабуляторное мышление – начиная от отхода от естественного, реального развития событий,с включением в рассказы спонтанных фантазий, периодов мечтательной рассеянности до сознательной джи и вымыслов, замещающих реальность. Могут сопутствовать расстройства памяти.
Архаическое мышление – оперирует устаревшими понятиями и представлениями, широко включает в себя суждения, основанные на предрассудках, заблуждениях и мифах. К архаическому мышление относятся некоторые формы бреда.
Крайняя степень расстройства мышления — бред, или «интеллектуальная мономания». Бредовыми считаются мысли, идеи, рассуждения, не соответствующие действительности, явно противоречащие ей. Так, нормально рассуждающие и мыслящие люди вдруг начинают выражать весьма странные с точки зрения окружающих идеи, и переубедить их невозможно. Одни, не имея медицинского образования, изобретают «новый» способ лечения, например, рака, и все силы отдают борьбе за «внедрение» своего гениального открытия («бред изобретательства»). Другие разрабатывают проекты по совершенствованию общественного устройства и готовы на все ради борьбы за счастье человечества («бред реформаторства»). Третьи поглощены житейскими проблемами: они или круглосуточно «устанавливают» факт неверности своего супруга, в котором, впрочем, и так заведомо убеждены («бред ревности»), либо, уверенные, что в них все влюблены, назойливо пристают с любовными объяснениями к окружающим («эротический бред»). Наиболее распространенным является «бред преследования»: с человеком якобы плохо обращаются на службе, подсовывают ему самую трудную работу, издеваются, угрожают, начинают преследовать. Интеллектуальное качество и степень «убедительности» бредовых идей зависят от возможностей мышления того, кто ими «захвачен». Обнаружить их далеко не просто, да и не всегда возможно. Поэтому бредовые интерпретации и положения могут легко «заражать» окружающих, а в руках фанатичных или параноидальных личностей оказываются грозным социальным оружием.
Сверхценная идея – идея, которая доминирует в мышлении больного. В норме – это, например, влюбленность. Сверхценность – это особенное отношение к определенным событиям, людям. Для филателиста, например, сверхценностью будут являться марки. Может быть сверхценная идея ревности и бред ревности (необходимо дифференцировать, что, нередко, сложно). Сверхценная идея формируется на основе реальных событий и занимает доминирующее место в мышлении, изменяет рисунок поведения, хотя мировоззрение не меняется. При благоприятных условиях – сверхценная идея деактуализируется. Сверхценная идея поддается коррекции извне или изнутри. Может трансформироваться в параноидный бред. Любая сверхценная идея оставляет след в подсознании и при возникновении аналогичного случая вызывается бурная реакция. Сверхценная идея ипохондрического характера – неблагоприятна, так как вызывает проекцию болезней на себя.
Навязчивые идеи возникают непроизвольно. Больной понимает нелепость ситуации, но мысль возникает независимо от его желания или нежелания. Эти мысли занимают доминирующее положение в сознании больного, от них невозможно произвольно избавиться. Навязчивые состояния могут быть двух уровней: психотические и невротические.При невротических навязчивостях фобическая логика имеет реальное содержание, а при психотических – навязчивые страхи нереальных вещей.
Дайте загальну характеристику розладів мислення. Визначте основні групи розладів мислення на основі патопсихологічної класифікації Б.В.Зейгарнік.
В оцессе мышления происходит получение нового знания о созерцаемом, т.е. осуществляется проникновение в суть предметов и явлений с раскрытием различных связей и зависимостей между ними. Эти закономерности непосредственно ("наглядно") человеку не представлены, их надо осмыслить, как бы вывести или вычленить на основе переработки информации, поставляемой чувственным познанием.
На основании экспериментально-психологических исследований мышления обычно можно выделить три основных вида нарушений мышления (Б.В. Зейгарник, 1962): 1) нарушения операциональной стороны мышления; 2) нарушения личностного (мотивационного) компонента мышления; 3) нарушения динамики мыслительной деятельности. Возможны также различные сочетания этих нарушений.
1. Нарушения операциональной стороны мышления заключаются в том, что у больных нарушается и теряется возможность пользоваться основными операциями мышления. Чаще всего это относится к операциям обобщения и отвлечения (абстрагирования). Обобщение как психический процесс мышления является формой отражения общих признаков и свойств предметов и явлений в сознании человека. Простейшее обобщение заключается в объединении, группировании объектов на основе случайного признака. Более высокие его уровни требуют отвлечения от конкретных деталей и объединения объектов не по случайным признакам, а по определенным основаниям. Наиболее сложно такое обобщение, где выделяются видовые и родовые признаки, а сам объект включается в систему понятий.
Нарушения операциональной стороны мышления обычно сводятся к двум крайним вариантам: снижение уровня обобщения и искажение процесса обобщения.
а) Снижение уровня обобщения — в суждениях больных доминируют конкретные, непосредственные представления о предметах и явлениях, а более высокие уровни обобщения, где требуется абстрагирование, больному труднодоступны. При ярко выраженном снижении уровня обобщения больные совсем не справляются с задачей на классификацию, т.е. они не могут объединить по общим признакам разные предметы или создают много мелких групп на основании чрезвычайно конкретной предметной связи между ними (например — ключ и замок, перо и ручка, нитка и иголка). Суждения больных о предмете не включают в себя всего того существенного, что действительно к нему относится. Затруднена также умственная операция объединения и противопоставления (исключение лишнего из 4 предъявленных предметов), недоступным становится толкование и понимание переносного смысла пословиц.
Все проявления мышления неизбежно сводятся к суждениям и умозаключениям, по которым мы судим и об интеллекте человека. Интеллект представляет собой совокупность психических процессов, обеспечивающих познавательную деятельность человека. Для оценки интеллекта в норме и патологии принята схема, которая включает: предпосылки интеллекта (память, внимание, темп функционирования психики и др.), собственно интеллект (ум или способность к логическому мышлению) и "психический инвентарь" (совокупность знаний, приобретенных в процессе индивидуального опыта). Слабость собственно интеллекта, даже в тех случаях, когда она выражена не так резко, проявляется в том, что мышление конкретно-образное выступает на первый план, а отвлеченное (понятийно-абстрактное) мышление становится малодоступным для больного. Кроме снижения уровня обобщения при слабости интеллекта, очень характерно обеднение речи, т.е. уменьшение словарного запаса.
б) Искажение процесса обобщения — существенные свойства предметов, явлений и существующие связи между ними вовсе не принимаются больными во внимание при операции обобщения. При этом нельзя сказать, что больной не может их выделить путем абстрагирования, напротив, — в основу обобщения им берутся чрезвычайно общие признаки и связи, но они носят случайный, ненаправленный и неадекватный характер. Например, при классификации больной объединяет вилку, стол и лопату в одну группу по признаку "твердости", а гриб, лошадь и карандаш объединяет в группу по признаку "связи органического с неорганическим". Подобного рода результаты выполнения задания Б.В. Зейгарник (1986) обозначает как выхолощенные, вычурные и бессодержательные. Все это создает основу для бесплодного мудрствования — резонерства. Описывая такие нарушения мышления у больных, Ф.В. Бассин употребляет для их обозначения образное выражение "смысловой опухоли". Наиболее характерны нарушения мышления по типу искажения процесса обобщения для больных шизофренией.
2. Нарушения личностного (мотивационного) компонента мышления — проявляются в нарушениях регулирующей, мотивационной функции мышления, его критичности с феноменами: 1) актуализации латентных свойств понятий, 2) "разноплановости" мышления и 3) "разорванности" мышления.
Мышление является сложной саморегулирующейся формой деятельности, оно всегда определяется целью, т.е. поставленной задачей. Утеря целенаправленности приводит не только к поверхностности и незавершенности суждений, но и к утрате мышлением регулирующих поведение функций, поскольку не существует мышления, оторванного от потребностей, мотивов, стремлений и чувств человека, его личности в целом.
Для личности значимым и существенным всегда является то, что приобрело для нее личностный смысл. Явление, предмет или событие могут в разных жизненных ситуациях приобретать разный смысл, хотя знания о них остаются прежними. Конечно, сильные эмоции могут и у здорового человека привести к тому, что предметы и их свойства начнут выступать для него в каком-то измененном значении. Однако в экспериментальной ситуации, как бы она ни была значима для человека, объекты понимаются однозначно — посуда всегда понимается как посуда, а мебель как мебель. При всех индивидуальных различиях (разнице образования, разнообразии мотивов и интересов) здоровый человек при необходимости классифицировать объекты не подходит к столовой ложке как к "движущемуся объекту". Признаки предметов, на основании которых проводится классификация, для здорового человека носят устойчивый характер. Эта устойчивость объективного значения вещей часто нарушается у больных шизофренией, что в экспериментальной ситуации приводит к актуализации латентных, т.е. скрытых, понятных и интересных лишь самому больному, признаков и свойств предметов. Эти "латентные" знания основаны на каких-то личных вкусах и предпочтениях и приобрели смысл для него лишь благодаря болезненно измененным мотивам и установкам (Зейгарник Б.В., 1986) или актуализированы из памяти на основании прошлого жизненного опыта (Поляков Ю.Ф., 1969). Например, больной в одну группу объединяет солнце, свечу и керосиновую лампу и исключает электролампу. При этом он говорит, что "электролампа слишком пахнет цивилизацией, которая убила все, что оставалось в человеке хорошего..." (цит. по БлейхерВ.М,1976).
Особенно ярко нарушения личностного компонента мышления проявляются в разноплановости мышления. Суждения о каком-либо явлении при этом протекают у больного как бы в разных плоскостях.
Он правильно усваивает инструкцию, и актуализируемые им явления и значения предметов могут быть вполне адекватными, но вместе с тем больной не выполняют задания в требуемом направлении. Он объединяет предметы в течение выполнения одного и того же задания то на основании свойств самих предметов, то на основании своих личных вкусов и установок. В этих случаях также происходит актуализация "латентных" свойств объектов, сосуществующих наряду с адекватными реакциями. По выражению Г.В. Биренбаум (1934), мышление у таких больных "течет как бы по различным руслам одновременно". Например, больной объединяет группы то на основании обобщенного признака (животные, посуда, мебель), то на основании частного признака — материала (железные, стеклянные), цвета (красные, синие), то на основании своих моральных или общетеоретических представлений — группа "выметающих все плохое из жизни", группа, "свидетельствующая о силе ума человека".
Актуализация латентных свойств понятий, разноплановость мышления и резонерство (склонность к бесплодному мудрствованию) находят свое выражение в речи, которая приобретает у ряда больных "разорванный", непонятный для окружающих характер, так как состоит из набора совершенно не связанных между собой фраз. Предложения при внешне грамматически правильной форме совершенно лишены смысла — части предложения логически между собой не связаны. Такая речь является клиническим выражением разорванности мышления. Нередко таким больным не нужен и собеседник (симптом монолога), т.е. речь для них утрачивает свою функцию общения.
3. Нарушения динамики мыслительной деятельности — проявляются в инертности (вязкости) или в лабильности мышления как психического процесса, состоящего из цепи умозаключений, переходящих в рассуждения.
При инертности мышления обнаруживается замедленность, тугоподвижность интеллектуальных процессов. При этом больным трудно менять избранный способ работы, изменять ход своих рассуждений, переключаться с одного вида деятельности на другой. Конкретные связи прежнего опыта доминируют, появляется наклонность к излишней детализации и обстоятельности. Наиболее часто инертность мышления встречается при эпилепсии.
При лабильности мышления имеют место обратные соотношения — мысли и представления так быстро сменяют друг друга, что больные иногда не успевают регистрировать их в своей речи. Они не успевают закончить одну мысль, как уже переходят к другой. Вследствие повышенной отвлекаемости они становятся малопродуктивными: происходит чередование обобщенных решений с конкретно-ситуационными, а логические связи часто подменяются случайными сочетаниями.
29. Поняття про наукове дослідження, його типи, етапи та принципи.
Экспериментальное исследование – наиболее трудоемкий и сложный вид исследования, но вместе с тем оно наиболее точно и полезно в научном плане. В эксперименте всегда создается некоторая искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выявляются статистические связи между исследуемым и другими явлениями. Для проведения экспериментального исследования необходимо выполнение следующих требований:
1) четкая формулировка проблемы, темы, целей и задач исследования, проверяемых в нем гипотез;
2) установление критериев и признаков, по которым можно будет судить о том, насколько успешно прошел эксперимент, подтвердились или не подтвердились предложенные в нем гипотезы;
3) точное определение объекта и предмета исследования;
4) выбор и разработка валидных и надежных методов психодиагностики состояний исследуемого объекта и предмета до и после проведения эксперимента;
5) использование непротиворечивой логики доказательства того, что эксперимент прошел успешно;
6) определение подходящей формы представления результатов проведенного эксперимента;
7) характеристика области научного и практического применения результатов эксперимента, формулировка практических выводов и рекомендаций, вытекающих из приведенного эксперимента.
Этические принципы проведения психологических исследований. У психологии есть определенная специфика, предъявляющая особые требования к проведению исследований. Эти требования, в частности, связаны с тем, что «объектом» изучения в психологии являются люди.
Нормы, которых должны придерживаться психологи при проведении психологических исследований, связаны в основном с необходимостью обеспечить должное уважение экспериментаторов к людям, которые являются объектами исследований. Психологи, проводящие исследования, обязаны защищать их участников от вреда, который может быть нанесен им в результате эксперимента. Это значит, что необходимо принять меры к тому, чтобы участники исследований не испытывали боли, страданий, а также исключить любые возможные негативные последствия долгосрочного характера. Если психолог хочет исследовать явление, представляющее потенциальную опасность для участников эксперимента, он должен обратиться в свою профессиональную организацию за разрешением на проведение исследований.
Эти правила относятся не только к физическому ущербу, но и к психологическим травмам.
Еще один этический аспект, который должны учитывать исследователи, состоит в том, что испытуемые по возможности не должны помещаться в такие условия, когда их сознательно вводят в заблуждение. Если временный обман все же необходим, исследователь должен обратиться за разрешением на подобные действия в этический комитет своей профессиональной организации. Даже если обман на короткое время признается допустимым, экспериментатор обязан раскрыть его испытуемым после завершения исследования.
Правила и требования:
1) четкая формулировка проблемы, темы, целей и задач исследования, проверяемых в нем гипотез;
2) точное определение объекта и предмета исследования;
3) наблюдатель должен четко представлять, какие события ему нужно наблюдать;
4) он должен иметь возможность беспристрастно и четко их регистрировать;
5) наблюдения должны быть воспроизводимыми;
6) должны быть четко определены условия возникновения наблюдаемых событий, что необходимо для возможности экспериментального изменения этих условий;
7) выбор и разработка валидных и надежных методов психодиагностики состояний исследуемого объекта и предмета до и после проведения эксперимента;
8) установление критериев и признаков, по которым можно будет судить о том, насколько успешно прошел эксперимент, подтвердились или не подтвердились предложенные в нем гипотезы;
9) использование непротиворечивой логики доказательства того, что эксперимент прошел успешно;
10) определение подходящей формы представления результатов проведенного эксперимента;
11) характеристика области научного и практического применения результатов эксперимента, формулировка практических выводов и рекомендаций, вытекающих из приведенного эксперимента.
Приведем основные этапы психологического экспериментального исследования и кратко рассмотрим их содержание.
1. Определить тему. Тема ограничивает область исследований, круг проблем, выбор предмета, объекта и метода. Однако первым этапом собственно исследования является первичная постановка проблемы. Эмпирическое исследование проводится в трех основных случаях:
— проверка гипотезы о существовании явления;
— проверка гипотезы о существовании связи явлений;
— проверка гипотезы о причинной зависимости явления А от явления В.
2. После первичной постановки проблемы наступает этап работы с научной литературой. Результат работы над литературным обзором — это уточнение проблемы, возникновение новой гипотезы и идеи плана экспериментального исследования.
3. На следующем этапе происходит уточнение гипотезы и определение переменных. Первичная постановка проблемы уже скрыто предполагает варианты ответа на нее. Экспериментальная гипотеза, в отличие от теоретической, должна быть сформулирована в виде импликативного высказывания: «Если... то...». Кроме того, она должна быть конкретизирована и операционализирована. Это означает, что входящие в высказывание «если А, то В» переменные А и В должны контролироваться в эксперименте: А — управляться экспериментатором, а В — регистрироваться непосредственно или с помощью аппаратуры. Определение переменных в терминах экспериментальной процедуры и их операционализация завершают этап уточнения гипотезы. Тем самым уточняется предмет экспериментального исследования: та сторона психики, на которую направлено экспериментальное воздействие и которая регулирует проведение, регистрируемое в ходе эксперимента. Психическая реальность всегда выступает в эксперименте «переменной-модератором», или «промежуточной переменной».
Помимо независимой, зависимой переменных и «переменной-модератора» должны быть определены и операционализированы внешние переменные, которые могут влиять на зависимую переменную.
4. Исследователь должен выбрать экспериментальный инструмент, который позволял бы ему: а) управлять независимой переменной; б) регистрировать зависимую переменную. Речь идет о конкретной методике и аппаратуре психологического эксперимента. Кроме того, условия эксперимента (помещение, ситуация, время и др.) должны либо элиминировать влияние внешних переменных, либо сохранять константность величины их воздействия на зависимую переменную.
5. Планирование экспериментального исследования является центральным этапом всей процедуры. В первую очередь речь идет о выделении внешних переменных, которые могут влиять на зависимую переменную. Планирование необходимо для обеспечения внешней и внутренней валидности эксперимента.
Следующим шагом является выбор экспериментального плана, это зависит от того, какова экспериментальная гипотеза, какое число внешних переменных вы должны контролировать в эксперименте, какие возможности предоставляет ситуация для проведения исследований и т.д.
6. Отбор и распределение испытуемых по группам проводится в соответствии с принятым экспериментальным планом. Всю совокупность потенциальных испытуемых, которые могут быть объектами данного психологического исследования, обозначают как популяцию, или генеральную совокупность. Множество людей или животных, принимающих участие в исследовании, называют выборкой. Состав экспериментальной выборки должен моделировать, представлять (репрезентировать) генеральную совокупность, поскольку выводы, получаемые в эксперименте, распространяются на всех членов популяции, а не только на представителей этой выборки.
Одно из требований к выборке — репрезентативность. Выборка должна качественно и количественно представлять генеральную совокупность, основные типы потенциальных испытуемых, существующие в популяции.
7. Проведение эксперимента. Основные этапы проведения эксперимента.
а) Подготовка эксперимента. Исследователь готовит экспериментальное помещение и оборудование. Если это необходимо, проводится несколько пробных опытов для отладки процедуры эксперимента. Важнейшим моментом является разработка и уточнение инструкции.
б) Инструктирование и мотивирование испытуемых. Инструкция должна включать в себя мотивационные компоненты. Испытуемый должен знать, какие возможности предоставляет ему участие в эксперименте. Следует проверить, правильно ли испытуемые поняли инструкцию, и повторить ее при необходимости, избегая, однако, дополнительных развернутых комментариев.
в) Экспериментирование. Вначале следует убедиться в дееспособности испытуемого, в том, что он здоров и желает участвовать в эксперименте. Перед экспериментатором должна лежать инструкция, в которой зафиксирован порядок его действий в ходе исследования. Обычно в эксперименте принимает участие и ассистент. Он берет на себя вспомогательные задачи. Необходимым завершающим этапом является постэкспериментальное интервью. По завершении эксперимента следует провести беседу с испытуемым и поблагодарить его за участие в исследовании.
8. Выбор методов статистической обработки, ее проведение и интерпретация результатов — следующий этап исследования.
9. Выводы и интерпретация результатов завершают исследовательский цикл. Итогом экспериментального исследования является подтверждение или опровержение гипотезы о причинной зависимости между переменными: «Если А, то В». Кроме того, он высказывает предположения о возможности обобщения и переноса полученных им данных на другие ситуации, популяции и т.д.
10. Конечным продуктом исследования являются научный отчет, рукопись статьи, монография, письмо в редакцию научного журнала.
Исследование считается завершенным, если экспериментальная гипотеза опровергнута или не опровергнута с заданной надежностью, а результаты исследования в соответствующей форме представлены на суд научной общественности.
31. Неекспериментальні методи дослідження
Кроме вышеперечисленных основных методов в психологии широко применяются методы вспомогательные:
беседа (интервью) – получение информации в процессе непосредственного общения. Различают интервью свободное, в котором отсутствует четкий план беседы и имеется минимальная регламентация, и структурированное, где даются ответы на заранее подготовленные вопросы;
тестирование – психологическая диагностика, предполагающая стандартизированные вопросы и задачи. В психологии создано большое количество специализированных тестов, предназначенных для измерения различных психических свойств и качеств личности: тесты интеллекта, способностей, достижений личности, проективные и многие др. Их применение требует профессиональной психологической подготовки, так как непрофессиональное тестирование может нанести вред человеку. В настоящее время существует также множество так называемых популярных тестов. Как правило, они публикуются в газетах, журналах, доступной широкому читателю литературе. Такие тесты не являются собственно психологическим, профессиональным инструментарием и предназначены для самотестирования; специальной подготовки при этом не требуется;
анализ продуктов деятельности, основанный на общей предпосылке о единстве внутренних психических процессов и внешних форм поведения и деятельности. Изучая продукты деятельности, можно получить важную информацию о психических особенностях ее субъекта. Продуктами деятельности, подвергающимися тщательному анализу в психологии, являются написанные человеком тексты, произведенные предметы и явления, нарисованные рисунки и т. д. Особыми формами данного метода являются графология, позволяющая по особенностям и характеристикам почерка человека составить психологический портрет его личности, и контент-анализ, имеющий своей целью выявление и оценку психологических характеристик литературных, научных и публицистических текстов и определение на их основе личностных особенностей автора этих текстов. В психологии широко используется изучение результатов изобразительной деятельности человека, особую ценность с этой точки зрения имеют детские рисунки, которые дают возможность понять эмоциональное состояние ребенка, его отношение к окружающему миру, родителям, к самому себе.
Кроме перечисленных методов, предназначенных для сбора первичных данных о развитии психики, в психологии используются методы математической статистики, которые выступают как средства повышения надежности, объективности и точности получаемых результатов.
32. Основні методи кількісної та якісної обробки даних психологічного дослідження
Обработка данных психологических исследований – отдельный раздел экспериментальной психологии, тесно связанный с математической статистикой и логикой. Обработка данных направлена на решение следующих задач:
• упорядочивание полученного материала;
• обнаружение и ликвидация ошибок, недочетов, пробелов в сведениях;
• выявление скрытых от непосредственного восприятия тенденций, закономерностей и связей;
• обнаружение новых фактов, которые не ожидались и не были замечены в ходе эмпирического процесса;
• выяснение уровня достоверности, надежности и точности собранных данных и получение на их базе научно обоснованных результатов.
Различают количественную и качественную обработку данных. Количественная обработка – это работа с измеренными характеристиками изучаемого объекта, его «объективированными» свойствами. Качественная обработка представляет собой способ проникновения в сущность объекта путем выявления его неизмеряемых свойств.
Количественная обработка направлена в основном на формальное, внешнее изучение объекта, качественная – преимущественно на содержательное, внутреннее его изучение. В количественном исследовании доминирует аналитическая составляющая познания, что отражено и в названиях количественных методов обработки эмпирического материала: корреляционный анализ, факторный анализ и т. д. Реализуется количественная обработка с помощью математико-статистических методов.
В качественной обработке преобладают синтетические способы познания. Обобщение проводится на следующем этапе исследовательского процесса – интерпретационном. При качественной обработке данных главное заключается в соответствующем представлении сведений об изучаемом явлении, обеспечивающем дальнейшее его теоретическое изучение. Обычно результатом качественной обработки является интегрированное представление о множестве свойств объекта или множестве объектов в форме классификаций и типологий. Качественная обработка в значительной мере апеллирует к методам логики.
Противопоставление друг другу качественной и количественной обработки довольно условно. Количественный анализ без последующей качественной обработки бессмыслен, так как сам по себе не приводит к приращению знаний, а качественное изучение объекта без базовых количественных данных в научном познании невозможно. Без количественных данных научное познание – чисто умозрительная процедура.
Единство количественной и качественной обработки наглядно представлено во многих методах обработки данных: факторном и таксономическом анализе, шкалировании, классификации и др. Наиболее распространены такие приемы количественной обработки, как классификация, типологизация, систематизация, периодизация, казуистика.
Качественная обработка естественным образом выливается в описание и объяснение изучаемых явлений, что составляет уже следующий уровень их изучения, осуществляемый на стадии интерпретации результатов. Количественная же обработка полностью относится к этапу обработки данных.
Качественные методы (КМ) позволяют выявить наиболее существенные стороны изучаемых объектов, что дает возможность обобщать и систематизировать знания о них, а также постигать их сущность. Очень часто КМ опираются на количественную информацию. Наиболее распространены такие приемы, как классификация, типологизация, систематизация, периодизация, казуистика.
Классификация (лат. classic – разряд, facere – делать) – это распределение множества объектов по группам (классам) в зависимости от их общих признаков. Сведение в классы может производиться как по наличию обобщающего признака, так и по его отсутствию. Результатом подобной процедуры становится совокупность классов, которую как и сам процесс группировки называют классификацией. Известное множество элементов по некоторому критерию делится на подмножества (классы).
Типологизация – это группировка объектов по наиболее существенным для них системам признаков. В основе такой группировки лежит понимание типа как единицы расчленения изучаемой реальности и конкретной идеальной модели объектов действительности. В результате проведения типологизации получают типологию, т. е. совокупность типов. элементы некоторого множества группируются вокруг одного или нескольких элементов, обладающих эталонными характеристиками. Таким образом, если классификация – это группировка на основе различий, то типологизация – это группировка на основе сходства.
Систематизация – это упорядочивание объектов внутри классов, классов между собой и множества классов с другими множествами классов. Это структурирование элементов внутри систем разных уровней (объектов в классах, классов в их множестве и т. д.) и сопряжение этих систем с другими одноуровневыми системами, что позволяет получать системы более высокого уровня организации и обобщенности. В пределе систематизация есть выявление и наглядное представление максимально возможного числа связей всех уровней в множестве объектов. На практике это выливается в многоуровневую классификацию. Примеры: систематики растительного и животного мира; систематика наук (в частности, наук о человеке); систематика психологических методов; систематика психических процессов; систематика свойств личности; систематика психических состояний.
Периодизация – это хронологическое упорядочивание существования изучаемого объекта (явления). Заключается в разделении жизненного цикла объекта на существенные этапы (периоды).
Примеры периодизации в психологии: периодизация онтогенеза человека; этапы социализации личности; периодизация антропогенеза; этапы и фазы развития группы (групповая динамика) и др.
Психологическая казуистика – это описание и анализ как наиболее типичных, так и исключительных случаев для исследуемой реальности. Этот прием характерен для исследований в области дифференциальной психологии. Индивидуальный подход в психологической работе с людьми также предопределяет широкое использование казуистики в практической психологии.
К основным методам количественного анализа (и синтеза) в психологии относятся следующие:
1. Методы первичной обработки данных (табулирование, построение диаграмм, гистограмм, полигонов и кривых распределения).
2. Методы вторичной обработки данных (вычисление статистик).
Корреляционный анализ.
Дисперсионный анализ.
Регрессионный анализ.
Факторный анализ.
Таксономический (кластерный) анализ.
Шкалирование.
9.Таксономический анализ - Метод представляет собой математический прием группировки данных в классы (таксоны, кластеры) таким образом, чтобы объекты, входящие в один класс, были более однородны по какому-либо признаку по сравнению с объектами, входящими в другие классы.
33. Інтерпретація і представлення результатів психологічного дослідження
В психологии выделяются четыре группы методов (по Б.Г. Ананьеву):
I группа – организационные методы. Они включают сравнительный метод (сопоставление различных групп по возрастам, деятельности и т.д.); лонгитюдный метод (многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени); комплексный метод (в исследовании участвуют представители разных наук; при этом, как правило, один объект изучают разными средствами).
II группа – эмпирические методы, включающие: наблюдение и самонаблюдение; экспериментальные методы, психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, беседа), анализ продуктов деятельности, биографические методы.
III группа – методы обработки данных, включающие: количественный (статистический) и качественный (дифференциация материала по группам, анализ) методы.
IV группа – интерпретационные методы, включающие генетический (анализ материала в плане развития с выделением отдельных фаз, стадий, критических моментов и т.п.) и структурный (устанавливает структурные связи между всеми характеристиками личности) методы. Єто методы обьяснения результатов.
В научной практике получили развитие генетический, структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. Использование того или иного метода не означает отсечения других. Наоборот, обычным делом в психологии является сочетание подходов.
Генетический метод – это способ исследования и объяснения явлений (в том числе психических), основанный на анализе их развития как в онтогенетическом, так и филогенетическом планах. При этом требуется установление: 1) начальных условий возникновения явления, 2) главных этапов и 3) основных тенденций его развития. Цель метода – выявление связи изучаемых явлений во времени, прослеживание перехода от низших форм к высшим.
Структурный подход – направление, ориентированное на выявление и описание структуры объектов (явлений). Для него характерно: углубленное внимание к описанию актуального состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; интерес не к изолированным фактам, а к отношениям между ними. В итоге строится система взаимосвязей между элементами объекта на различных уровнях его организации [166,304, 323].
Функциональный подход, естественно, ориентирован на выявление и изучение функций объектов (явлений). функциональный подход интересуется главным образом связями изучаемого объекта со средой. Бихевиоризм и функциональная психология
Комплексный подход – это направление, рассматривающее объект исследования как совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности методов. Компоненты могут быть как относительно однородными частями целого, так и его разнородными сторонами, характеризующими изучаемый объект в разных аспектах. Часто комплексный подход предполагает изучение сложного объекта методами комплекса наук, т. е. организацию междисциплинарного исследования. Яркий пример реализации комплексного подхода в науке – концепция человекознания, согласно которой человек как наисложнейший объект изучения подлежит согласованному исследованию большого комплекса наук.
Системный подход – это методологическое направление в изучении реальности, рассматривающее любой ее фрагмент как систему.
Системный подход в психологии позволяет вскрыть общность психических явлений с другими явлениями действительности. Он позволяет интегрировать и систематизировать психологические знания, устранять избыточность в накопленной информации, сокращать объем и повышать наглядность описаний, уменьшать субъективизм в интерпретации психических явлений.
В психологии выделяются четыре группы методов (по Б.Г. Ананьеву):
I группа – организационные методы. Они включают сравнительный метод (сопоставление различных групп по возрастам, деятельности и т.д.); лонгитюдный метод (многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени); комплексный метод (в исследовании участвуют представители разных наук; при этом, как правило, один объект изучают разными средствами).
II группа – эмпирические методы, включающие: наблюдение и самонаблюдение; экспериментальные методы, психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, беседа), анализ продуктов деятельности, биографические методы.
III группа – методы обработки данных, включающие: количественный (статистический) и качественный (дифференциация материала по группам, анализ) методы.
IV группа – интерпретационные методы, включающие генетический (анализ материала в плане развития с выделением отдельных фаз, стадий, критических моментов и т.п.) и структурный (устанавливает структурные связи между всеми характеристиками личности) методы. Єто методы обьяснения результатов.
В научной практике получили развитие генетический, структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. Использование того или иного метода не означает отсечения других. Наоборот, обычным делом в психологии является сочетание подходов.
Генетический метод – это способ исследования и объяснения явлений (в том числе психических), основанный на анализе их развития как в онтогенетическом, так и филогенетическом планах. При этом требуется установление: 1) начальных условий возникновения явления, 2) главных этапов и 3) основных тенденций его развития. Цель метода – выявление связи изучаемых явлений во времени, прослеживание перехода от низших форм к высшим.
Структурный подход – направление, ориентированное на выявление и описание структуры объектов (явлений). Для него характерно: углубленное внимание к описанию актуального состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; интерес не к изолированным фактам, а к отношениям между ними. В итоге строится система взаимосвязей между элементами объекта на различных уровнях его организации [166,304, 323].
Функциональный подход, естественно, ориентирован на выявление и изучение функций объектов (явлений). функциональный подход интересуется главным образом связями изучаемого объекта со средой. Бихевиоризм и функциональная психология
Комплексный подход – это направление, рассматривающее объект исследования как совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности методов. Компоненты могут быть как относительно однородными частями целого, так и его разнородными сторонами, характеризующими изучаемый объект в разных аспектах. Часто комплексный подход предполагает изучение сложного объекта методами комплекса наук, т. е. организацию междисциплинарного исследования. Яркий пример реализации комплексного подхода в науке – концепция человекознания, согласно которой человек как наисложнейший объект изучения подлежит согласованному исследованию большого комплекса наук.
Системный подход – это методологическое направление в изучении реальности, рассматривающее любой ее фрагмент как систему.
Системный подход в психологии позволяет вскрыть общность психических явлений с другими явлениями действительности. Он позволяет интегрировать и систематизировать психологические знания, устранять избыточность в накопленной информации, сокращать объем и повышать наглядность описаний, уменьшать субъективизм в интерпретации психических явлений.
34. Основні психологічні ідеї та концепції існуючих підходів до управління організаціями
Формальная сторона Содержательная сторона
Авторитарный стиль
Деловые, краткие распоряжения Запреты без снисхождения, с угрозой Четкий язык, неприветливый тон Похвала и порицания субъективны Эмоции не принимаются в расчет Показ приемов – не система Позиция лидера – вне группы Дела и группе планируются заранее (во всем их объеме) Определяются лишь непосредственные цели, дальние – неизвестны Голос руководится – решающий
Демократический стиль
Инструкции в форме предложений Не сухая речь, а товарищеский тон Похвала и порицание – с советами   Распоряжения и запреты – с дискуссиями Позиция лидера – внутри группы Мероприятия планируются не заранее, а в группе За реализацию предложений отвечают все Все разделы работы не только предлагаются, но и обсуждаются
Попустительский стиль
Тон – конвенциональный Отсутствие похвалы, порицаний     Никакого сотрудничества   Позиция лидера – незаметно в стороне от группы Дела в группе идут сами собой Лидер не дает указаний Разделы работы складываются из отдельных интересов или исходят от нового лидера
 Б.Д.Парыгин называет следующие различия лидера и руководителя: 1) лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных отношений в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию официальных отношений группы как некоторой социальной организации; 2) лидерство можно констатировать в условиях микросреды (каковой и является малая группа), руководство – элемент макросреды, т.е. оно связано со всей системой общественных отношений; 3) лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной социальной группы либо назначается, либо избирается, но так или иначе этот процесс не является стихийным, а, напротив, целенаправленным, осуществляемым под контролем различных элементов социальной структуры; 4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большой степени зависит от настроения группы, в то время как руководство – явление более стабильное; 5) руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает гораздо более определенной системой различных санкций, которых в руках лидера нет;6) процесс принятия решения руководителем (и вообще в системе руководства) значительно более сложен и опосредован множеством различных обстоятельств и соображений, не обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер принимает более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности; 7) сфера деятельности лидера – в основном малая группа, где он и является лидером, сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет малую группу в более широкой социальной системе . Лидером является такой член малой группы, который выдвигается в результате взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной задачи. Он демонстрирует более высокий, чем другие члены группы, уровень активности, участия, влияния в решении данной задачи. Таким образом, лидер выдвигается в конкретной ситуации, принимая на себя определенные функции. Остальные члены группы принимают лидерство, т.е. строят с лидером такие отношения, которые предполагают, что он будет вести, а они будут ведомыми. Лидерство необходимо рассматривать как групповое явление. Эксперимент выполненный под руководством К.Левина, Р.Липпита и Р.Уайта в школе групповой динамики. Эксперимент проводился на группе детей-подростков (мальчики 11-12 лет), которые под руководством взрослых лепили маски из папье-маше. Руководители трех групп (заметим, что речь идет о взрослых руководителях, а не о лидерах, стихийно выдвинувшихся из среды детей) демонстрировали разный стиль и экспериментаторы сравнивали затем эффективность деятельности трех групп. Стили руководства, продемонстрированные взрослыми, получили обозначения, с тех пор прочно укоренившиеся в социально-психологической литературе: "авторитарный", "демократический" и "попустительский". Одно из самых ранних исследований эффективности стилей лидерства было проведено Куртом Левиным и его коллегами. В своем знаменитом исследовании Левин обнаружил, что авторитарное руководство добивалось выполнения большего объема работы, чем демократичное. Однако на другой чаше весов были низкая мотивация, меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, отсутствие группового мышления, большая агрессивность, проявляемая как к руководителю, так и к другим членам группы, большая подавляемая тревога и одновременно - более зависимое и покорное поведение. По сравнению с демократичным руководством, при либеральном объем работы уменьшается, качество работы снижается, появляется больше игры, и в опросах выражается предпочтение демократичному руководителю. 
Большинство отечественных исследований лидерства осуществляется в рамках исследования динамических процессов в группе: феномен лидерства в малых группах рассмотрен в контексте совместной групповой деятельности, т.е. во главу угла ставятся не просто "ситуации", но конкретные задачи групповой деятельности, в которых определенные члены группы могут продемонстрировать свою способность организовать группу для решения этих задач. Отличие лидера от других членов группы проявляется при этом не в наличии у него особых черт, а в наличии более высокого уровня влияния.Интересной в данном случае является разработанная Р.Л.Кричевским концепция ценностного обмена как механизма выдвижения лидера. Сама по себе идея ценностного обмена во взаимодействии людей и ранее разрабатывалась в социальной психологии (Дж.Хоманс, Д.Тибо, К.Келли и др.). Здесь же идея ценностного обмена использована при объяснении феномена лидерства: ценностные характеристики членов группы (значимые свойства личности) как бы обмениваются на авторитет и признание лидера. Лидером рассматривается тот, в ком в наиболее полном виде представлены такие качества, которые особенно значимы для групповой деятельности, т.е. являющиеся для группы ценностями. Таким образом, в лидерскую позицию в ходе взаимодействия выдвигается такой член группы, который как бы идентифицируется с наиболее полным набором групповых ценностей. Именно поэтому он и обладает наибольшим влиянием 
В отечественной психологии вопрос о лидерстве и руководстве освещался Б.Д. Парыгиным:1) лидер призван осуществлять функцию регуляции официальных отношений;
2) лидерство возникает в условиях микросреды, руководство - элемент макросреды, связано с системой общественных отношений;
3) лидерство, в отличие от руководства, возникает стихийно;
4) явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера зависит от настроения группы;
5) руководство обладает более определенной системой санкций;
6) процесс принятия решения руководителями более сложен и опосредован множеством различных обстоятельств, в то время как лидер принимает более непосредственные решения;
7) сфера деятельности лидера - малая группа, руководитель же “представляет” малую группу в более широкой социальной системе.
35. Соціально-психологічні механізми управлінської діяльності.
Соціальне управління є однією з найскладніших галузей людської діяльності, в якій виявляються персоніфіковані відносини між людьми, об'єднаними трудовим процесом. Сучасне соціальне управління являє собою як управління людьми, так і управління діловою інформацією, технологічними процесами. Воно охоплює всі дії й умови, котрі породжують техніко-організаційні, виробничі, психолого-педагогічні, соціально-психологічні та інші зв'язки людей. Ефективна управлінська діяльність неможлива без пізнання й використання соціальних та психологічних законів, оскільки вона пов'язана із взаємодією між людьми.
   Управлінська діяльність — сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах організації.
   Втіленням її є дії, операції, виконувані людиною в процесі управління, здійснення управлінських функцій. Це праця людей, між якими виникають певні соціально-психологічні відносини. В управлінській діяльності об'єктивно переплітаються такі закономірності:— організаційно-технічні. Відображають відносини людини та природи, людини й техніки;— соціально-економічні. Відтворюють широкий спектр відносин між класами, соціальними прошарками та групами і виникають у процесі суспільного виробництва в різних сферах суспільної свідомості й суспільної психології;— соціально-психологічні. Походять із суспільної та біологічної зумовленості людської поведінки, міжособистісних, міжгрупових, внутріособистісних людських відносин, які характеризують ставлення людей до праці, нагромадження й використання ними свого потенціалу.   Управлінська діяльність завжди передбачає самодіяльність і творчість суб'єктів та об'єктів управління. Саме тому управлінські дії спрямовані на врахування всієї багатоманітності закономірностей і зв'язків, які виникають між учасниками управлінського процесу. Вони потребують розумного використання людських ресурсів в управлінні: врахування індивідуальних, соціально-психологічних, психофізіологічних, мотиваційних особливостей особистості, що сприятиме отриманню значного соціального, економічного та морального ефекту в організації. Недбале ставлення до психологічних ресурсів може спричинити ескалацію (загострення) суперечностей, непорозумінь, конфліктів, плинність кадрів тощо.   Проблема людського чинника в управлінні пов'язана зі спонуками людини до певних цілей та їх досягнення. У цьому контексті важливим є з'ясування основних складових діяльності: мотиву, мети, планування діяльності, перероблення поточної інформації, оперативного образу (концептуальної моделі), прийняття рішення, дії, перевірки результатів і корекції дій. При цьому мотив тлумачать як стійку особистісну властивість, яка зсередини спонукає людину до певних дій. Потреби й цілі — основні складові мотиваційної сфери особистості. В управлінській діяльності загальна мета є тим чинником, що об'єднує людей, стимулює їх до праці, інтегрує групу в єдине ціле. Загальний план сприяє її організації в часі та просторі, забезпечує зв'язок між діями, координує взаємозв'язки. Управлінська діяльність постає як умова доцільної взаємодії людини з предметним світом. А управління як системне утворення поєднує в собі такі структурні компоненти: мету, управлінську діяльність, управлінський процес, учасників управлінського процесу, взаємини, засоби й умови досягнення мети, соціокультурне та етнопсихологічне середовище, результат (рис. 1).

Рис. 1. Психологічна структура управління
   Психологічна специфіка управлінської діяльності полягає в тому, що головним завданням управління є забезпечення найраціональнішого функціонування всієї системи, оптимальне з погляду соціальних та психологічних потреб залучення працівників до керованої діяльності шляхом актуалізації їх внутрішньої мотивації (за власною ініціативою, бажанням, волею і вмінням розв'язувати завдання організації), підвищення відповідальності за результат виконуваної роботи, регулювання їхніх дій, експертно-консультативної та комунікативної роботи з персоналом. Керівник у структурі управлінської діяльності повинен бути наділений вищою внутрішньою мотивацією, високою відповідальністю, налаштованістю на зворотний зв'язок, умінням подати себе і свою організацію, прогностичним мисленням тощо.   Необхідність управлінської діяльності зумовлюють такі чинники:   1) управлінська діяльність — цілеспрямований процес вияву активності людини відповідно до потреб суспільства;   2) управлінська підсистема представлена спільною діяльністю великої групи ієрархічно пов'язаних керівників, залучених до суспільних процесів на підставі соціокультурної та етнопсихологічної специфіки;   3) у процесі управління відбувається перетворення актів індивідуальної діяльності в цілісну спільну управлінську діяльність відповідно до правил і норм організації, а також на підставі економічних, технологічних, правових, організаційних і корпоративних вимог.   Це свідчить, що людина включається в діяльність соціально, через систему планування, організування керівництва та регулювання на основі своїх сформованих потреб та здібностей, а механізмом їх реалізації є управлінська діяльність, що виявляється у процесах розроблення програм керованої діяльності, вибору найоптимальнішого варіанта дій, налагодження зворотних зв'язків, усунення відхилень у реалізації програм. Ці процеси поєднують суб'єкт і об'єкт управління, зв'язок між ними опосередкований засобами управління й реалізується за певних обставин. Саме за таких умов виникає результат управління як форма виконання заданої суб'єктом управління програми, в якій наперед визначено всі дії суб'єкта і об'єкта управління.   За масштабом охоплення управлінська діяльність може бути як індивідуальною (проведення співбесіди, здійснення психологічного впливу на підлеглого, індивідуальне прийняття управлінського рішення тощо), так і груповою (колегіальне розв'язання управлінського завдання).   За спрямованістю виокремлюють технічне (в системі “людина — техніка”) та соціально спрямоване (стосовно людини та людської спільноти) управління.
   Соціальне управління —діяльність, спрямована на забезпечення впорядкованості та узгодженості в діях людей і організацій з метою досягнення окреслених суспільно значущих цілей.
   Соціальне управління характеризують:— соціотехнічний характер, що передбачає одночасне керівництво технічними й соціально-виробничими системами;— творчий характер, пов'язаний з недостатньою інформацією в умовах, що часто змінюються;— реалізація багатьох управлінських функцій за гострого дефіциту часу;— посилення комунікативних функцій;— багато видів діяльності на різних рівнях управлінської ієрархії в межах виду.   Діяльність адміністративно-управлінського персоналу підприємств та організацій найбільш пов'язана із соціальним різновидом управління, за допомогою якого розв'язуються завдання, що зумовлюють суспільно необхідну поведінку виконавців (навчання, виховання, спеціалізація). Тобто завданням управління є найоптимальніше з погляду соціальних і психологічних потреб залучення індивідів до процесу керованої діяльності.   В організації роботи управлінського апарату важливо дотримуватися принципу розподілу повноважень та відповідальності. Визначення на всіх рівнях управління обсягу та співвідношення повноважень і відповідальності потрібно починати із встановлення компетенції органу управління (закріплення за ним сфери, в межах якої він самостійно розв'язує певні завдання та проблеми і яка утворює правову основу його діяльності). Загальний обсяг встановлених для органу управління повноважень та відповідальності розподіляється між посадовими особами з чітким окресленням меж відповідальності, що унеможливлює прийняття рішень з приводу одних і тих самих питань кількома особами, в результаті чого межі відповідальності стираються. Неефективним є підпорядкування одному керівникові стількох осіб, якими він неспроможний результативно керувати та контролювати їхню діяльність.   Психологічна природа управлінської діяльності полягає і в тому, що керувати людьми в процесі виробництва набагато складніше, ніж фізичними об'єктами, адже реакції людини на зауваження чи вимогу керівника, її мотиви, емоції надзвичайно різноманітні. Машина набагато легше піддається командам. Людина може інколи вдавати, що працює, а насправді всіляко ухилятися від роботи. Тому суб'єкт управління має чітко передбачувати поведінку і реакції своїх підлеглих, оцінювати їх за поведінкою, а не на підставі емоційного ставлення до них.   Для перетворення об'єкта діяльності необхідна достовірна інформація про його поточний стан. Раціональне управління не може зсилатися лише на загальний фонд інформації, яким користуються всі, оскільки у процесі комунікації люди часто суб'єктивно його сприймають та інтерпретують. Тому керівник не завжди має правильну й надійну інформацію. Все це перекручує відомості про проблеми, завдання, котрі потрібно розв'язувати з допомогою підлеглих. У такому разі успішність управлінської діяльності значною мірою залежатиме від способу отримання підлеглими інформації, чіткості її формулювання, каналів транслювання. Не менш важливо, наскільки правильно персонал усвідомлює вимоги і завдання, котрі необхідно вирішувати.   Відчутно впливає на ефективність управлінської діяльності та актуалізує значення психологічного компоненту в управлінні зворотний зв'язок. Адже управління може існувати лише за умови, що керуюча система отримуватиме інформацію про ефект від конкретної дії керованої системи, про досягнення чи недосягнення поставленої мети.   Отримана від виконавців інформація може бути позитивною і негативною. Позитивний мотивуючий вплив керівника, добре налагоджений зворотний зв'язок є сильним спонукальним засобом до позитивного ставлення і виконання підлеглими своєї роботи. Недостатнє усвідомлення ними вимог керівника унеможливлює досягнення відповідних результатів. У такому разі отримана від них інформація буде негативною. Враховуючи це, управління має забезпечити зворотні впливи, зв'язки, що стане запорукою ефективного виконання поставлених завдань з мінімальними витратами людських ресурсів.   Ефективність управлінської діяльності залежить і від того, наскільки чітко сформульовані цілі організації. Це задає певну спрямованість розвитку організаційної системи, сприяє оптимізації індивідуального та колективного управління. Найраціональнішим є формування Цілей з погляду не тільки здійснення діяльності, а й отримання результатів. При цьому варто враховувати всі наявні альтернативи досягнення цілей, чіткість формулювання яких не позбавляє персоналу ініціативи у виборі форм і методів їх досягнення.   Управлінська діяльність керівника відповідно до його інтелектуального, комунікативного та професійного потенціалу, природних задатків і таланту, здібностей і вмінь може бути ефективною в конкретному морально-психологічному, соціокультурному та етнопсихологічному середовищі. Мова про взаємодію управління і соціуму. Моральні, правові, культурні вимоги суспільства, в якому здійснюється управлінська діяльність і функціонують суб'єкти та об'єкти управління, виявляються в традиціях, правилах поведінки, культурних цінностях, які визначають розвиток спрямованості особистості керівника (колективних суб'єктів управління), рис його характеру, зміст знань, його звички й здібності.   Зовнішні умови діють через внутрішні, тому реакція кожної людини на впливи зовнішнього середовища буде суто індивідуальною. Вона залежатиме від знань, сформованих відносин і психічних станів індивіда. Йдеться про багатоетапність реалізації соціокультурних програм, оскільки соціальна інформація циркулює в суспільстві, проходить через свідомість людей, опосередковується різними соціальними відносинами (економічними, екологічними, національними, професійними тощо) й несе на собі відбиток конкретних потреб особистості, колективу, суспільства загалом.   Конкретними умовами, що впливають на суб'єктів управління, на процеси становлення й розвитку особистості керівника, є ті елементи середовища, з якими людина активно взаємодіє, в яких існує й функціонує управління: політико-правове становище в суспільстві, багатоманітність комунікацій, матеріальні умови, науково-технічні розробки, готовність людини до управлінської діяльності, стан здоров'я, національні особливості регіону тощо. Багато умов та чинників мають вплив на управлінську діяльність тільки в комбінації з іншими.   Специфіку управлінської діяльності характеризує певна сукупність управлінських ситуацій.
   Ситуація — система зовнішніх умов стосовно суб'єкта діяльності, які спонукають чи опосередковують його активність.
   Реалізація вимог системи створює передумови для її перетворення або подолання, а вихід за межі ситуації можливий тоді, коли суб'єкт формує і починає реалізовувати нові вимоги до себе.
   Управлінська ситуація — форма сприйняття навколишньої дійсності, спосіб її розподілу на смислові утворення, які визначають поведінку суб'єкта й характеризуються відносинами складових елементів.
   На відміну від звичайної ситуації управлінська ситуація — це система відносин. її структурними складовими є не тільки предмети, а й люди. Тому управлінську діяльність та її відображення у свідомості керівників характеризують два типи відносин — відносини між людьми та предметні відносини. Цей висновок може бути методологічним підґрунтям аналізу управлінської діяльності. Кількість складових управлінської ситуації обмежується трьома головними елементами: виробничими процесами, організаційними структурами та конкретними людьми, які належать до організації.   У загальному плані психологічну специфіку управлінської діяльності засвідчують такі її характерні ознаки:   1. Управлінська діяльність, як соціальний різновид управління, є складною і багатоманітною системою. Ефективне її функціонування залежить від діяльності не одного керівника, а всього апарату управління. Управлінська діяльність реалізується у предметних відносинах і відносинах між людьми. При цьому предметні відносини визначаються конкретними умовами, виробничими процесами, тобто об'єктом управління. В діяльності організацій та колективів, які керують складними об'єктами, що охоплюють багато самостійних виробничих процесів, переважає управління відносинами між людьми та групами людей внаслідок поділу праці між особами управлінського колективу.   2. Управлінська діяльність ґрунтується на таких вимогах до органу управління:— своєчасне й чітке виконання покладених на його апарат функцій;— економічність апарату управління (покладені на нього функції слід виконувати з мінімальними витратами та якомога меншою кількістю працівників);— планомірність, ритмічність і надійність роботи, недопущення помилок і порушень ритму в роботі структурних підрозділів апарату управління;— створення умов для ініціативної й творчої праці, відповідальність за виконання дорученої роботи;— обґрунтування значення розвитку людських ресурсів;— оптимізація організаційних відносин з навколишнім середовищем;— підвищення ефективності діяльності завдяки залученню до неї здібних та обдарованих працівників;— розвиток здібностей працівників та ефективне їх використання на всіх рівнях управління;— інтегрування інтересів працівників організації навколо завдань і цілей установи.   Оскільки предметом управлінської діяльності є колективна праця конкретної організації (за умовами і змістом праці організації суттєво різняться), то її вимоги і психологічні особливості набувають у кожному випадку специфічного характеру і потребують спеціального додаткового вивчення.   3. У процесі управлінської діяльності відбувається перетворення зовнішніх регулюючих впливів на внутрішні регулятори поведінки, зовнішніх цілей та завдань — на внутрішню мотивацію. Отже, сутність управлінської діяльності полягає у перетворенні зовнішнього завдання організації на внутрішню мету, відтак перетворення цієї мети на зовнішні завдання для інших (підлеглих). Людський чинник при цьому є засобом досягнення цілей і розв'язання завдань. З психологічного погляду будь-яка діяльність, зокрема й управлінська, постає як реалізація суб'єктивного ставлення до різних сфер об'єктивного світу. В ній реалізується певна потреба суб'єкта й досягається поставлена мета (результат). Управлінська діяльність як один з різновидів соціальної діяльності за своєю суттю має бути спрямована на підвищення ролі суб'єктивного чинника. Інакше кажучи, ефективність виробництва (тут поняття “виробництво” має широкий зміст, позначаючи матеріальне виробництво, науку, культуру, освіту та ін.) дедалі більше залежить від спрямованості та професіоналізму управлінського персоналу.   4. Професіоналізм управлінської діяльності — одна з головних умов її ефективності. Суть професіоналізації управління з точки зору психології полягає в опануванні керівниками управлінської майстерності, формуванні у них психологічної готовності до ефективної і результативної управлінської діяльності, баченні ними способів досягнення професіоналізму. Уявлення про майстерність працівника мають історичний характер. Якщо раніше її пов'язували з рівнем тренованості сенсорно-перцептивних (чуттєво-пізнавальних), мнемонічних (пов'язаних із запам'ятовуванням) та сенсомоторних функцій, з розвитком точності координації рухів тощо, то зараз більше уваги звертають на властивості особистості, пов'язані із мисленням, спостереженням, умінням швидко й точно орієнтуватися в обстановці, прогнозувати розвиток подій, планувати свою діяльність, з емоційною врівноваженістю та здатністю довільно регулювати свої стани. Тобто в системі психологічних якостей, які визначають рівень майстерності, дедалі значущішими стають інтелектуальні та соціально-психологічні якості людини. Це актуалізує вивчення проблем, пов'язаних з виявленням залежностей між особливостями професіоналізму зрілої людини та іншими її виявами поза сферою професійної діяльності, із самовихованням і самовдосконаленням особистості, розвитком у неї комунікативних умінь і навичок, формуванням здатності оцінювати власну діяльність, визначати перспективи росту. Психологічна компетентність як ознака професіоналізму стає важливою рисою сучасного управління.   5. Соціокультурне, морально-психологічне та етнопсихологічне середовище, формуючи управлінську діяльність, зумовлює тип і спрямованість особистості керівника. Соціальне середовище, економічні відносини можуть прискорювати чи затримувати вияв і розвиток особистісних особливостей, але не можуть нейтралізувати їх. Соціокультурні та етнопсихологічні детермінанти впливають на мотиваційну сферу учасників управлінського процесу, способи залучення умінь, знань та навичок до управлінської діяльності. Вони визначають ставлення керівника до себе, до людей, управлінської діяльності. Зміни у суспільстві вимагають від керівників вивчення і врахування їх у повсякденній управлінській діяльності. Не менш важливо реагувати на стан морально-психологічного клімату в організації, на міжособистісні відносини, мотивацію і комунікації, укомплектування посад здібними, кваліфікованими працівниками.
   Аналіз психологічних умов і особливостей управлінської діяльності — важливе завдання психології управління, що передбачає підвищення її ефективності і якості.
36. Психологія управлінської взаємодії: управлінська команда як форма колективного управління.
У кожному трудовому колективі можна знайти складну структуру, що включає посадові й особисті відносини.
Посадова структура колективу характеризується взаєминами, що регулюються офіційним положенням осіб у системі підприємства, посадовими інструкціями, наказами й іншими нормативними актами. До посадової структури належать всі офіційні зв'язки людей у їхній виробничій і суспільній діяльності як між керівниками і підлеглими, так і між членами колективу, рівними по своєму службовому становищу або положенню в громадській організації.
Ця структура визначається поділом праці як усередині первинного колективу (бригади, дільниці, відділу), так і між первинними колективами підприємства в системі виробництва і керування.
Функціонування виробничого колективу залежить також і від стану неофіційних відносин, неформальних зв'язків між працівниками, що почувають психологічну близькість, спільність інтересів або навпаки. Ці особисті відносини значною мірою характеризують психологічний клімат колективу, розкривають резерви виховної роботи.
У системі взаємин, що визначають стан психологічного клімату у трудовому колективі, провідну роль відіграють відносини між керівником і підлеглим (так зване “вертикальне спілкування” або «відносини по вертикалі»), тому що від них у значній мірі залежить також стиль і тон взаємин між рядовими членами колективу («горизонтальне спілкування» або «відносини по горизонталі»).
Вирішальне значення для успішного функціонування організації в цілому мають соціально-психологічні аспекти діяльності трудових колективів. Сьогодні зростає необхідність свідомої активності, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорової соціально-психологічної атмосфери колективу.
Ця активність може розвиватися як одночасно, так і послідовно в декількох напрямах.
У системі взаємин по вертикалі:
Перший напрям - у роботі з удосконалювання взаємин по вертикалі - організація науково обґрунтованого підбору кадрів керівників виробництва з числа працівників, що володіють не тільки високою професійною кваліфікацією й організаторськими здібностями, але і позитивною настановою на підлеглих, умінням споювати колектив і створювати атмосферу сприятливих взаємин.
Для вирішення цього завдання необхідно періодично (приблизно раз у два роки) проводити оцінки ділових і особистих якостей керівників виробництва і резерву керівного складу з метою визначення перспектив їхнього використання. Особлива увага при цьому повинна бути звернена на висування на керівні посади молоді. Істотну допомогу в проведенні такої атестації повинний зіграти інститут експертів, що підбирається з найбільш авторитетних працівників колективу підприємства.
Другий напрям у роботі з удосконалювання взаємин по вертикалі - підвищення психологічних і педагогічних знань керівників виробництва всіх рівнів.
Третій напрям у роботі з удосконалювання взаємин по вертикалі - проведення досліджень для виявлення тих факторів в організації, режимі, умовах праці, у системі стимулювання праці, що викликають стабільну незадоволеність і створюють постійні конфліктні ситуації між керівником і підлеглими.
Система взаємин по горизонталі складається з наступних підсистем:
Особисті виборчі відносини між членами первинних виробничих груп. Ці відносини засновані на симпатіях і антипатіях і розвиваються стихійно в силу загальнолюдської потреби в спілкуванні. На базі особистих виборчих відносин у первинних виробничих колективах складаються невеликі неофіційні угруповання в кілька людей і виникає так називана неофіційна структура, в якій окремі члени колективу можуть займати як сприятливі, так і несприятливі соціально-психологічні позиції.
Керувати безпосередньо особистими виборчими взаєминами на рівні підприємства важко, тому що вони носять сугубо особистий характер. Тому необхідно проведення досліджень у трудових колективах з несприятливими показниками особистих виборчих відносин, а також досліджень по визначенню психологічної сумісності чи попередженню і подоланню несумісності.
Другу підсистему відносин по горизонталі утворюють особисті фонові відносини, що характеризують типовий для даної групи загальний стиль і тон взаємин, нерозривно зв'язані з тими неофіційними нормами поводження, що склалися в даній групі, з її груповою мораллю.
В задачу соціального керування входить свідоме створення у всіх трудових колективах загального позитивного фону взаємин, розвиток відносин взаємної доброзичливості, взаємної поваги й інтересу, взаємної турботливості. Саме такий позитивний фон взаємин сприяє об'єднанню всієї виробничої групи й окремих неофіційних угруповань у споєний колектив.
Перший напрям у роботі зі створення позитивного фону взаємин у виробничих групах - вплив на особистість керівника з метою формування позитивної внутрішньої психологічної настанови на підлеглих. Цей напрям збігається з заходами щодо удосконалювання взаємин по вертикалі: систематично проведеною оцінкою ділових і особистих якостей керівного складу, науковим підбором керівних кадрів і систематичним підвищенням кваліфікації і рівня психологічних знань і умінь керівників виробництва.
Другий важливий момент у регулюванні загального фону взаємин - це виявлення факторів виробничої обстановки, що створюють постійні конфліктні ситуації між членами колективу і, отже, що погіршують загальний стиль і фон взаємин, а також визначення заходів для їхнього усунення.
Третій напрям у роботі з удосконалювання фонових відносин - це удосконалювання системи інформації на підприємстві. Взаємини в трудовому колективі в значній мірі засновані на взаємній позитивній інформованості членів колективу один про одного, а також про колектив у цілому: задачах, що стоять перед ним, його успіхах і досягненнях, його громадського життя.
Створення атмосфери взаєморозуміння і довіри в трудовому колективі має полегшуватися шляхом швидкого поширення та обміну якомога повнішою і об’єктивнішою інформацією з різних аспектів життя та соціальних умов працівників. Причому, адміністрація має застосовувати ефективну політику зв’язків, тобто щоб до прийняття рішення з важливих питань про це давалась інформація і між зацікавленими сторонами відбувалися консультації, оскільки передача такої інформації не завдає шкоди жодній із сторін.
Вдалося б вирішити багато існуючих конфліктів і попередити “нові”, коли б адміністрація хоча б у міру можливостей відповідала на запитання працівників.
З метою поліпшення двосторонньої взаємодії можна визначити засоби зв’язків, до яких належать:
а) наради для обміну думками та інформацією;
б) повідомлення, призначені для певних груп працівників;
в) масові засоби (журнали, газети підприємства, інформаційні і ознайомчі листики, дошки оголошень, фільми, радіо і т.д.);
г) засоби, метою яких є надати працівникам можливість вносити пропозиції та висловлювати свою думку з питань, що стосуються діяльності підприємства.
Питаннями, щодо яких адміністрація повинна надавати інформацію, є:
- загальні умови зайнятості, у тому числі умови найму, переведення та звільнення;
- визначення обов’язків, які необхідно виконувати на різних роботах, та місце конкретної роботи у структурі підприємства;
- можливість професійного навчання і перспективи просунення по службі на підприємстві;
- загальні умови праці;
- правила техніки безпеки та гігієни праці, інструкції для попередження нещасних випадків та професійних захворювань;
- процедури, встановлені для розгляду скарг, а також правила і практика, що регулюють їх застосування;
- соціально-побутове обслуговування персоналу;
- системи соціального забезпечення або соціальної допомоги, що існують на підприємстві;
- положення національних систем соціального забезпечення, які поширюються на працівників завдяки тому, що вони працюють на підприємстві;
- загальне становище на підприємстві і перспективи його подальшого розвитку;
- роз’яснення рішень, які можуть безпосередньо або опосередковано вплинути на становище працівників на підприємстві;
- методи консультацій, дискусій та співробітництва між адміністрацією та працівниками, з одного боку, і працівниками, з іншого.
Четвертим напрямком у роботі з удосконалювання особистих фонових відносин на виробництві є організація колективного відпочинку працівників, особливо молоді.
Третю підсистему взаємин по горизонталі складають ділові відносини, тобто взаємини, що виникають між працівниками безпосередньо в процесі спільної діяльності.
Робота з розвитку ділових взаємин і згуртуванню трудового колективу вимагає проведення заходів щодо наступних напрямів:
- розвиток колективних форм праці і зміцнення організаційного взаємозв'язку у виробничих колективах;
- підкріплення колективних ділових відносин через систему стимулювання;
- залучення працівників, у тому числі і молоді, до керування виробництвом;
- систематична орієнтація членів колективу на визначені типи взаємин як через керівників виробництва, так і через засоби масової інформації: заводську пресу, засоби наочної агітації.
В процесі створення дружного, злагодженого колективу розрізняють три етапи: на першому етапі вимоги ставляться тільки з боку керівника; другий етап - вимоги керівника приймаються активом, сам актив ставить їх до всіх членів колективу; на третьому етапі всі члени приймають вимоги і ставлять їх до себе і колег. Якщо не проводити подібної цілеспрямованої роботи з розвитку колективу, то структура його складається стихійно.
Для цього необхідно чітко уявляти структуру соціальних функцій колективу і місце в ній психологічних відносин, систему взаємодії соціально-психологічного клімату з іншими елементами цієї структури.
Соціально-психологічний клімат складається в тісній взаємодії і під впливом безлічі факторів: від успіхів і досягнень колективу, від організації праці і стилю керівництва до форм і методів матеріального і морального стимулювання, поліпшення праці і побуту працівників, рівня їхньої освіченості, вихованості, соціальній активності та ін.
Навіть настрій кожного окремого члена колективу і несподіваних змін його варто враховувати в числі факторів, що можуть впливати на соціально-психологічну атмосферу колективу в цілому і психічний стан кожної окремої людини. Володіючи здатністю передаватися іншим, заражати навколишніх, психічний настрій навіть одного з членів колективу може виявитися однієї з причин не завжди бажаних змін у настрої інших людей.
Все це ставить керівника перед нагальною потребою оволодіння соціально-психологічними знаннями з метою створення найбільш сприятливого клімату в своєму колективі.
 
Неформальні відносини між керівником і підлеглими заслуговують на серйозну увагу. Нарівні з умінням вибрати оптимальний в даній ситуації стиль керівництва, керівник повинен передусім знати типові помилки, властиві людям його статусу, і правильно будувати міжособистісні відносини з підлеглими.
До типових помилок відносяться випадки, коли:
- керівник не дає конкретних завдань, але постійно докучає підлеглим великою кількістю питань загального характеру;
- “зациклений" на одній темі в спілкуванні з персоналом, наприклад, трудовій дисципліні;
- щодня формулює нові ідеї для виконання завдання;. постійно проповідує свої задуми;
- не довіряє своїм співробітникам, зловживає дріб'язковим контролем;
- малодоступний територіально і в часі;
- не має готових рішень виробничих задач, що пропонуються персоналу.
Успіх неформальних відносин з підлеглими, без чого неможливе формування почуття поваги до свого керівника, залежить від дотримання цілого ряду принципів і правил ділового спілкування. Основоположне значення має повага чужого гідності.
Етично психологічною основою цього принципу є аксіома соціальної психології, згідно з якою жодна людина не відчуває себе досить комфортно без позитивної самооцінки.
Отже, керівник зобов'язаний бачити в кожному підлеглому не посаду, а особистість, виявляти доброзичливість і терпимість, з повагою відноситься до його особистого життя, але при цьому уникати порад в цій сфері. Бажано завжди пам'ятати, що “сильний ніколи не принижує" і, отже, недопустимо підвищувати голос на свого співробітника, навішувати ярлики типу “ледар", “нероба", “тупиця" і т.д.
Якщо підлеглий помилився і провинився, він, як правило, розуміє свою провину і адекватно сприймає покарання, але якщо начальник при цьому зачепить його самолюбство, він не пробачить цього.
Отже, при розборі ситуації необхідно розділяти людину і вчинок: критикувати конкретні дії, а не особистість що провинилася.
Переважна більшість державних службовців поважають тільки тих керівників, які хвалять всіх, а сварять лише віч-на-віч; ніколи не скаржаться на своїх співробітників і, якщо треба, беруть їх провину на себе; своєчасно і відкрито визнають свої помилки.
Незважаючи на особисті симпатії і антипатії, керівник зобов'язаний пред'являти до всіх підлеглим однакові вимоги, до всіх відноситися однаково, нікого не виділяти; при сторонніх звертатися до своїх співробітників на ім'я та по батькові, незалежно від їх віку.
Недопустимо читати нотації і повчати персонал, якщо сам керівник не дотримує дану вимогу: виховне значення має тільки особистий приклад керівника.
Типова помилка молодих керівників прагнення стати “своїм" серед підлеглих. Краще все ж зберігати дистанцію, розділяти особисте і службове, не допускати панібратства. У іншому випадку наказ як форма розпорядження буде не ефективна.
Керівник не має морального права приховувати від своїх співробітників важливу для них інформацію. Разом з тим він зобов'язаний класти край пліткам і наклепам.
Сьогодні практично неможливо знайти державну організацію, керівництво якого було б повністю задоволене досягнутими результатами роботи своїх підлеглих. Мало хто з керівників оцінює ефективність використання внутрішнього потенціалу свого відділу вище за 50%, звичайно, що не вголос. Але з одвічних управлінських питань "Що робити?" і "Хто винен?" керівники часто віддають перевагу другому. Успіхи ж будь-якої організації знаходяться в прямій залежності від якості управління.
Сильну організацію від слабкої відрізняє передусім кваліфікація її персоналу, його знання, мотивація, спрямованість. Єдиними ресурсами, що піддаються управлінській діяльності, є люди, що володіють знаннями і навичками. Однак на шляху керівників в роботі по розвитку своєї відділу в організації на сьогодні постає ряд бар'єрів:
Високий рівень напруженості в колективі. Важко розраховувати на ентузіазм і істотну підтримку з боку колективу, охопленого страхами, невдоволенням. Причини цієї напруженості можуть бути самими різними:
- недостатній зв'язок оплати праці і трудового внеску працівників;
- неінформованість людей і, як наслідок, відсутність упевненості в стабільній роботі організації в найближчій перспективі;
- невпевненість в організації найважливіших соціальних проблем;
- низький рівень взаєморозуміння між керівництвом і персоналом та інше.
Недостатня зацікавленість значної частини працівників в перетвореннях, що проводяться. Часто люди просто не бачать, чим конкретно для них буде вигідна робота в нових умовах.
Низький рівень довіри між адміністрацією і рядовими працівниками.
Керівники середнього рівня часто практично повністю вимкнені з процесу підготовки організаційних змін і відносяться до них майже з таким же недовір'ям, як і підлеглі. Це часто робить їх потенційними противниками змін, що проводяться.
Однією з головних проблем, що часто ігнорується керівниками, які приступають до масштабних змін в організації, це відсутність перспективної кадрової політики.
Деякі керівники середнього рівня цих проблем не розуміють, але і в тих випадках, коли розуміють, часто недооцінюють їх серйозність, діючи за принципом: "Ніколи думати, справу робити треба".
Поодинці ж розраховувати на успіх керівнику не доводиться. Йому потрібна команда однодумців. Тому, якщо керівних хоче щоб його завдання розуміли підлеглі в його колективі, він повинен “вирощувати” свої кадри і добре володіти знаннями не тільки по управлінню, але й мистецтвом ділового спілкування, неформальних відносин та маніпуляцій.
 
37. Внутрішньогрупові процеси в організації. Ефективність діяльності у группах
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПИ (лат. effectivus — такий, що дає певний результат, дійовий) — відношення досягнутого результату (за тим чи іншим критерієм) до максимально досяжного або заздалегідь запланованого результату. Е.д.г. може бути визначена тільки в тому випадку, коли будуть чітко виділені кількісні або якісні критерії як основи (підстави) для порівняння досягнутого і запланованого результату й одиниці вимірювання результатів. Враховуючи множинність факторів, що впливають на Е.д.г., дослідники, як правило, обмежують число критеріїв, за якими здійснюється оцінка ефективності. Виділяють два універсальних критерії: 1) продуктивність — найчастіше економічна, яка виражається в одиницях продукції, співвіднесеної з витратами на її виробництво (напр. прибуток ФП); 2) задоволеність (роботою, процесом навчання, належністю до групи), під якою слід розуміти психологічний стан, викликаний співвідношенням певних домагань суб’єкта діяльності та можливістю їх здійснення. Окрім цього, виділяють безліч інших соціально-психологіних критеріїв, за допомогою яких враховують соціально-психологічні аспекти Е.д.г., напр. всебічний розвиток особистості; безкорисливе і сумлінне ставлення до праці, суспільно-корисна активність; згуртованість і рівень керованості колективу; ціннісні орієнтації і ціннісні норми; величина і склад групи; психологічний клімат у колективі тощо. Складність визначення Е.д.г. на ФП за цими критеріями полягає в труднощах виділення одиниць їх вимірювання і розробки вимірювальних процедур. Особливу складність становить вимірювання ефективності діяльності навчальної групи вищого навчального закладу, у т.ч. й фармацевтичного. Для навчальних груп, як правило, вибір критеріїв концентрується навколо показників успішності (тобто суб’єктивної оцінки досягнень студента) і результативності (тобто обсягу засвоєної інформації). У дослідженнях Е.д.г. (навчальної) використовують і такі психологічні критерії, як рівень мотивації до навчання, ставлення до навчання, інтелектуальні здібності тих, хто навчається. В умовах організованої спільної діяльності критеріями сприяння взаєморозвитку в навчальній групі майбутніх провізорів є: 1) позитивна динаміка товариськості (або контактності); 2) комунікативна готовність і прагнення до взаємодії; 3) доброзичливість і взаємний інтерес до потреб, бажань і емоційних станів один одного. Дослідження свідчать, що, якщо за цими критеріями в ході навчання спостерігаються позитивні зміни, то використаний метод навчання забезпечує високу психологічну і соціально-психологічну ефективність.
Вирішуючи проблеми управління групами керівництво організації, як правило, вирішує проблеми підвищення ефективності управління колективом в цілому. Основна увага при цьому повинна приділятись визначенню основних показників груп і факторів, що на них впливають (табл. 13.3).
Розглянемо зазначені фактори більш детально.
Розмір групи. Вважають, група з 5-9 осіб найменш конфліктна і найбільш оперативна. У групі, яку складають менше п'яти осіб, творчий потенціал знижується, що зумовлено не лише зменшенням кількості ідей, а й відмовою від ризикованих рішень, оскільки відповідальність за прийняті рішення стає більш персоніфікованою. Групу, у якій більше 9 осіб складно координувати, її члени можуть відчувати труднощі у висловленні та обґрунтуванні своїх думок перед іншими, що негативно позначається на вивченні проблем, які не мають однозначного вирішення. Крім того, збільшення кількості людей у групі посилює тенденцію до ухиляння від роботи, з'являються неформальні угрупування, дії і наміри яких часто є суперечливими.
Склад групи. Досвід свідчить, що групу мають складати люди з різними позиціями, ідеями, мисленням тощо. Така група працює ефективніше, висуває і розглядає більше альтернатив, тим самим, приймає обґрунтованіші рішення.
Таблиця 13.3
ФАКТОРИ І ПОКАЗНИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРУПИ
Фактори і показники Рекомендації
Розмір групи Ідеальна група 5-9 чоловік. Збільшення розміру групи веде до її неформального розподілу і складнощів в управлінні.
Склад групи Ступінь подібності особистостей і точок зору при прийнятті рішень. Рекомендують, щоб група складалась з неподібних особистостей.
Групова поведінка Наявність певних правил і норм поведінки, яких рекомендують дотримуватись, щоб уникнути виникнення конфліктних ситуацій.
Згуртованість Міра тяжіння членів групи один до одного і до групи в цілому. Слід підтримувати.
Групова одностайність Тенденція до придушування окремою особистістю різних поглядів членів групи. Слід уникати.
Конфліктність Можливість виникнення внутрігрупових спорів і конфліктів. Рекомендується використовувати різні методи управління конфліктною ситуацією.
Статус членів групи Старшинство в посаді, назва посади, розміщення кабінету, освіта, соціальний талант, інформованість і накопичений досвід. Необхідно враховувати можливість як позитивного так і негативного впливу статусу окремих осіб на членів групи і групу в цілому.
Ролі членів групи Характер поведінки кожного члена групи. Існують цільові, підтримуючі і негативні ролі.
Групові норми. Прийняті групою норми суттєво впливають на поведінку кожної особи. Норми підказують працівникам, якої поведінки і якої роботи очікують від них. Тільки дотримання норм дає змогу кожному розраховувати на причетність до групи, її визнання і підтримку. Однак групові норми можуть мати не лише позитивний, а й негативний характер (прогули, деструктивна критика діяльності фірми тощо). Тому керівнику слід формувати такі групові норми, які створювали б сприятливе для фірми мотиваційне середовище (відданість фірмі, захист її інтересів, турбота про якість продукції та обслуговування споживачів, колективна робота тощо).
Згуртованість групи. Високий рівень згуртованості групи підвищує ефективність діяльності всієї організації, якщо цілі обох узгоджуються. У згуртованих групах менше проблем у спілкуванні, менше непорозуміння, напруженості, недовіри, вища продуктивність. Водночас, згуртованість може набути характеру групової одностайності, коли тиск групи на окремих її членів є надмірним. Груповий тиск - чи не найсильшший спосіб впливу на поведінку індивіда в межах колективу, який, навіть маючи рацію, змушений поступитися не бажаючи вступити у конфлікт.
Конфліктність групи. Наявність у групі несхожих людей сприяє підвищенню ефективності її роботи. Однак, часто це є причиною конфліктних ситуацій. Щоб уникнути негативного впливу конфліктів на діяльність групи, необхідно скеровувати їх у функціональне русло.
Статус членів групи. Визначається місцем у службовій ієрархії, посадою, досвідом, інформованістю тощо. Ці фактори можуть впливати на підвищення або зниження статусу індивіда залежно від цінностей і норм групи. Як правило, на співробітників більший вплив має той, хто має вищий статус. Але не завжди його позиція є найкращою. Часто саме "новачки" мають цікаві, нестандартні ідеї, які можуть бути корисними організації. Тому для забезпечення високої ефективності роботи у групі необхідно створити такий клімат, щоб думка працівників з вищим статусом не домінувала над думкою інших.
Ролі членів групи. Поведінка кожного індивіда має сприяти соціальній взаємодії і досягненню цілей групи. Однак, не кожна людина здатна до групової роботи. Є цілковиті індивідуалісти, котрі в команді працюватимуть нижче середнього рівня або навіть можуть стати причиною її руйнування. На групові ролі не призначають; вони зумовлені психологічними особливостями працівника. З роллю завжди пов'язані певні правила, обов'язки та очікування. Розрізняють три групи ролей: цільові ("голова", "генератор ідей", "аналітик", "контролер" тощо); підтримуючі ("секретар", "організатор", "душа компанії" тощо); негативні ("король", "критикан", "блазень" тощо).
Якщо від колективу очікують, що він продемонструє оптимальну продуктивність і його члени добре почуваються в групі, то за логікою речей повинні бути виконані наступні умови, які можна визначити, як ознаки ефективної групи.
1. Вся необхідна для виконання роботи інформація надходить у не-спотвореному вигляді і оперативно досягає того співробітника, котрий її потребує.
2. Всі учасники в повній мірі усвідомлюють загальну мету і прагнуть до її досягнення.
3. Всі наявні в групі резерви оптимально використовуються в міру виникнення необхідності, і застосовуються, взаємно компенсуючи один одного (але в жодному разі не перешкоджаючи).
4. Всі слабкості і недоліки швидко виявляються і усуваються.
5. Всіляко мотивується продуктивність праці.
6. Із усіх допущених помилок беруть уроки, щоб у майбутньому їх можна було уникнути.
7. Ініціатива і допомога, ідеї та енергія, що надходять ззовні, оптимально інтегруються в процеси всередині групи.
8. Якщо один із членів групи відчуває непевність або які-небудь труднощі, це швидко фіксується й компенсується.
9. Всі члени групи затребувані для виконання тієї чи іншої роботи навичками і рівнем знань.
10. Оптимально здійснюється оволодіння новою ситуацією.
Всі перераховані тут критерії повинні виконуватися, щоб найефективніше досягати колективної мети.
Отже, колектив - це група осіб, які хотіли б спільними зусиллями досягти певних цілей (цілей праці) з можливо меншими витратами. Це означає, що всі здібності, ідеї, енергія і резерви реалізуються і враховується потреба в саморозвитку кожного окремого члена групи.
38. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів
В основі психіки людини лежать сенсорно-перцептивні процеси, що забезпечують відображення і сприйняття впливів навколишньої дійсності (відчуття, сприйняття, уявлення і уява).Сутність і особливості відчуттівВідчуття являє собою початкову сходинку пізнання людиною навколишнього світу. Згідно діалектико-матеріалістичної теорії відображення відчуття є безпосередній зв’язок свідомості із зовнішнім світом, перетворення енергії зовнішнього роздратування в факт свідомості.Відчуття – це психічний пізнавальний процес відображення у свідомості людини окремих властивостей і якостей предметів і явищ, що безпосередньо впливають на його органи почуттів. Органи почуттів представляють собою ті механізми, за допомогою яких інформація про навколишнє нас середовищі надходить в кору головного мозку. За допомогою відчуттів відображаються основні зовнішні ознаки предметів і явищ (колір, форма, величина, особливості поверхні предметів, звук, смак і ін.) І стан внутрішніх органів (м’язові відчуття, біль і ін.).59Відчуття характеризуються: якістю – відзнакою одного виду відчуттів від іншого; інтенсивністю – силою впливу на органи чуття людини; тривалістю – часом, протягом якого відчуття триває; чуттєвим тоном – почуттям приємного або неприємного, яке притаманне даному відчуттю (наприклад, відчуття болю або смаку приємною пили).Фізіологічною основою відчуттів є діяльність аналізаторів, які складаються з:а) рецепторів, що сприймають роздратування нервових апаратів і знаходяться на периферії центральної нервової системи;б) проводять, доцентрових (аферентних) нервових шляхів, по яких порушення, що у рецепторах, передається у відповідні ділянки кори великих півкуль головного мозку людини;в) центральних коркових відділів аналізаторів, де відбувається “обробка” нервових сигналів, які від рецепторів.Діючи на сприймаючий орган (рецептор), різні подразнення (колір, звук, дотик, рух та ін.) Викликають збудження в рецепторі. Це збудження від нього по доцентрових нервах передається в центральну частину аналізатора, в кору головного мозку людини. Тут у кожного аналізатора є центральна частина, навколо якої розташовується маса нервових клітин. Ядро кожного аналізатора виконує, аналізує і синтезує вступники з периферії сигнали.Нервові клітини кожного аналізатора, що входять до його ядро, розташовуються в тій частині головного мозку, де є “входи” доцентрових нервів, що йдуть від рецепторів. В корі головного мозку кожному аналізатору відведена окрема область. Область зорового аналізатора, наприклад, знаходиться в потиличних частках кори головного мозку; область слухового аналізатора локалізується в середній частині верхньої скроневої звивини; рухова чутливість – в центральній звивині.Постійна орієнтування людини в навколишньому середовищі здійснюється по фізіологічного механізму “рефлекторного кільця”, що забезпечує постійний зворотний зв’язок людини з навколишнім світом. Принцип зворотного зв’язку, відкритий60І.М. Сєченовим і розроблений потім в працях І.П. Павлова, П.К. Анохіна, дозволяє зрозуміти початок і завершення процесу відчуття по закономірностям рефлекторної діяльності.Відчуттях притаманні певні властивості: адаптація, контраст, пороги відчуттів, сенсибілізація, послідовні образи. Якщо довгостроково вдивлятися в який-небудь предмет, що знаходиться далеко, його обриси розпливаються.Адаптація. Являє собою підвищення або пониження чутливості аналізаторів в результаті безперервного або тривалого впливу подразників. Адаптація може виявлятися і як повне зникнення відчуття в процесі тривалої дії подразника, і як зниження або підвищення чутливості під впливом дії подразника.Контраст. Явище контрасту полягає в тому, що слабкі подразники збільшують чутливість до інших одночасно діючих подразників, а сильні зменшують цю чутливість.Пороги відчуттів. Для того щоб з’явилася чутливість до подразника, необхідно, щоб він досяг певної інтенсивності. Нижній поріг відчуття – та мінімальна величина або сила подразника, яка здатна викликати в аналізаторі нервове збудження, достатню для виникнення відчуття. Чим менше величина цього порога, тим вище чутливість даного аналізатора.Верхній поріг відчуття – та максимальна величина подразника, понад яку це роздратування перестає відчуватися. Людина чує, наприклад, 20 000 коливань в 1 сек. Абсолютний поріг відчуття у різних людей неоднаковий. Величина порога відчуттів змінюється з віком. Так, у людей похилого віку абсолютний верхній поріг чутності тонів складає близько 15 000 коливань в 1 сек. На величину абсолютного порога може впливати характер діяльності людини, її функціональний стан, сила і тривалість роздратування та ін.Різницевий поріг відчуття (поріг розрізнення) являє собою ту мінімальну різницю в інтенсивності двох однорідних подразників, яку людина здатна відчути. Для того щоб цю різницю вловити, необхідно, щоб вона досягла певної величини. Наприклад, звуки в 400-402 коливання в 1 сек. сприймаються як звуки однакової висоти; 2 вантажу61вагою 500 і 510 г здаються однаково важкими. Чим менше величина різницевого порога, тим вище дифференцировочного здатність даного аналізатора розрізняти роздратування.Сенсибілізація. Являє собою підвищення чутливості аналізаторів в зв’язку з підвищенням збудливості кори головного мозку під впливом одночасної діяльності інших аналізаторів. Чутливість аналізатора може бути підвищена за допомогою фармакологічних засобів, а також при діяльності інших аналізаторів; наприклад, відчуття ритму сприяють посиленню м’язово-рухової чутливості. Вона може розвиватися і за допомогою вправ (наприклад, у музикантів розвивається висока слухова чутливість, у фахівців з дегустації – нюхові і смакові відчуття.Послідовні образи. Виражаються в продовженні відчуття, коли дія подразника вже припинилося. При відчутті рецептор того чи іншого органа почуттів деякий час знаходиться в стані збудження. Після припинення впливу подразника збудження в рецепторі пропадає не відразу. Наприклад, після виходу з вагона метро нам кілька секунд здається, що ми ще рухаємося в поїзді.Будь-яке відчуття викликається тим чи іншим подразником, який може бути чинним ззовні – колір, звук, запах, смак; діючим зсередини – голод, спрага, нудота, задуха; діючим одночасно ззовні та зсередини – біль.По характеру дії подразника на рецептори відчуття поділяються на три групи: екстерорецептівние, інтерорецептівние і пропріорецептивних.Екстерорецептівние відчуття. Відображають властивості предметів і явищ зовнішнього середовища. До них відносять зорові, слухові, смакові, температурні і тактильні відчуття. Зорові відчуття виникають в результаті дії на око людини електромагнітних хвиль. З їх допомогою люди здатні розрізняти до 180 тонів кольору і більше 10 000 відтінків між ними. Слухові відчуття є відбиток у свідомості людини шумів, що видаються оточуючими його предметами. З їх допомогою він сприймає мову інших людей, контролює багато видів робіт, насолоджується музикою і т.д. Нюхові відчуття є відбитком запахів, які притаманні тим чи іншим предметам. Вони допомагають людині62розрізняти поширені в повітрі летючі речовини і запахи. Смакові відчуття відображають смакові властивості предметів: солодке і гірке, солоне і кисле і т.д. Вони визначають якісні особливості прийнятої людиною їжі і перебувають у великій залежності від почуття голоду. Температурні відчуття – це відчуття тепла і холоду. Тактильні відчуття відображають вплив на поверхню тіла, включаючи зовнішні та внутрішні слизові оболонки. Вони спільно з м’язово-руховими складають дотик, за допомогою якого людина відображає якісні особливості предметів – їх гладкість, шорсткість, щільність, а також дотик предмета до тіла, місце і розмір дратується ділянки шкіри.Інтерорецептівние відчуття. Відображають стан внутрішніх органів. До них відносять відчуття болю, рівноваги, прискорення та ін. Больові відчуття сигналізують про пошкодження і подразненнях органів людини, є своєрідним проявом захисних функцій організму. Інтенсивність больових відчуттів буває різною, досягаючи в окремих випадках великої сили, що може навіть призвести до виникнення шокового стану. Відчуття рівноваги забезпечують вертикальне положення людського тіла. Вони виникають в результаті функціональної діяльності вестибулярного аналізатора. Відчуття прискорення – це відчуття, що відображають розвиваються при русі людини відцентрові і доцентрові сили.Проприоцептивні (м’язово-рухові) відчуття. Це відчуття, що відображають рух нашого тіла. За допомогою м’язово-рухових відчуттів людина отримує інформацію: про положення тіла в просторі, про взаємне розташування всіх його частин, про рух тіла і його частин, про скорочення, розтягуванні і розслабленні м’язів і т.п. М’язово-рухові відчуття носять складний характер. Одночасне подразнення різних за своєю якістю рецепторів дає своєрідні за якістю відчуття: роздратування рецепторних закінчень у м’язах створюють відчуття м’язового тонусу при виконанні руху; відчуття м’язового напруження і зусилля пов’язані з роздратуванням нервових закінчень сухожиль; подразнення рецепторів суглобових поверхонь дає відчуття напрями, форми і швидкості рухів.63Загальна характеристика сприйнятьСприйняття – це психічний пізнавальний процес відображення у свідомості людини безпосередньо впливають з його органи почуттів предметів і явищ в цілому, а не окремих їх властивостей, як це відбувається при відчутті. Сприйняття – завжди сукупність відчуттів, а відчуття – складова частина сприйняття. Однак сприйняття – непросте сума відчуттів, одержуваних від того чи іншого предмета, а якісно і кількісно нова ступінь чуттєвого пізнання з властивими їй особливостями.Основне і головна умова виникнення сприйняття – це впливу предметів і явищ об’єктивного світу на органи чуття. Але це ні в якому разі не знижує значення активності суб’єкта. Головна задача сприйняття полягає в тому, щоб формувати у людини правильні образи навколишнього і внутрішнього реальності.Фізіологічними основами сприйняття виступають функціонуючі одночасно комплексні подразники і здійснювана в той же період узгоджена діяльність кількох аналізаторів, що протікає за участю асоціативних відділів кори головного мозку і центрів мови. Збудження уловлюються органами почуттів і передаються в нейрони-детектори відповідних мозкових центрів аналізаторів. Вони являють собою високоспеціалізовані нервові клітини, здатні вибірково реагувати на той чи інший подразник. Одночасне або послідовне збудження цих мозкових відділів призводить до утворення тимчасових нервових зв’язків між ними, до складних інтегративним нервовим процесам. Порівняно з відчуттями сприйняття є вищою формою аналітико-синтетичної діяльності мозку. Без аналізу неможливо осмислене сприйняття. Він забезпечує виділення об’єкта сприйняття, на основі якого здійснюється синтез всіх властивостей об’єкта в цілісний образ. В основі сприйняття лежить “рефлекс на відношення” – фізіологічний механізм сприйняття, в якому сигнальне значення має якість подразників і особливості відносин між ними. В результаті в мозку формується виразний образ, отриманий в результаті аналізу одночасного впливу численних подразників.64Сприйняття діляться на навмисні і ненавмисні. Навмисні сприйняття характеризуються тим, що в їх основі лежить свідомо поставлена мета. Вони пов’язані з відомими вольовими зусиллями людини і можуть існувати у формі організованого сприйняття (спостереження) – цілеспрямованого і планомірного сприйняття предметів або явищ навколишнього світу. Спостереження відрізняється від простого сприйняття тим, що тут провідну роль відіграє друга сигнальна сістема.Непреднамеренние сприйняття – це такі сприйняття, при яких предмети навколишньої дійсності сприймаються без спеціально поставленої задачі, коли процес сприйняття не пов’язаний з вольовими зусиллями людини. Його формою виступає неорганізоване сприйняття – звичайне ненавмисне сприйняття навколишньої дійсності.Людина повинна використовувати всі свої знання, щоб зробити процес сприйняття більш інтенсивним, розмірковувати про те, що вже відомо про сприймаємо. Розвинуте сприйняття допомагає засвоювати більший обсяг інформації з меншими енергетичними затратами.
39. Пам’ять та увага в структурі психічних процесів.
1.3.5. Пам'ять. Види пам'яті
Пам’ять – процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування індивідом свого досвіду. Це характеристика пізнавальної функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда.
Види пам’яті
 
В залежності від того, що запам’ятовується і відтворюється, розрізняють за змістом чотири види пам’яті: образну, словесно-логічну, рухову та емоційну.
Образна – виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв’язків і відносин між ними.
Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об’єкти при їх запам’ятовуванні, образна пам’ять буває зоровою, слуховою, тактильною, нюховою тощо.
Словесно-логічна – це думки, поняття, судження, умовиводи, які відображають предмети і явища в їх істотних зв’язках і відносинах, у загальних властивостях.
Думки не існують без мови, тому така пам’ять і називається словесно-логічною.
Словесно-логічна пам’ять – специфічно людська пам’ять, на відміну від образної, рухової та емоційної, яка є і у тварин.
Рухова – виявляється в запам’ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів.
Емоційна – виявляється в запам’ятовуванні людиною своїх емоцій та почуттів. Запам’ятовуються не стільки самі емоції, скільки предмети та явища, що їх викликають.
За тривалістю розрізняють такі види пам’яті: короткочасна, довгочасна, оперативна.
Короткочасна – характеризується швидким запам’ятовуванням матеріалу, його відтворенням і нетривалим зберіганням.
Довготривала – виявляється в процесі набування й закріплення знань, умінь і навичок, розрахованих на тривале зберігання та наступне використання в діяльності людини.
Оперативна – забезпечує запам’ятовування і відтворення оперативної інформації, потрібної для використання в поточній діяльності.
За способом запам’ятовування пам’ять буває: мимовільна та довільна.
Мимовільна – пам’ять, коли ми щось запам’ятовуємо та відтворюємо, не ставлячи перед собою спеціальної мети щось запам’ятати або відтворити.
Довільна – пам’ять, коли ставимо собі за мету щось запам’ятати або пригадати.
Умовами успішного запам’ятовування є:
багаторазове, розумно організоване й систематичне  повторення, а не механічне, що визначається лише кількістю повторень;
розбиття матеріалу на частини,
виокремлення в ньому смислових одиниць;
розуміння тощо.
Залежно від міри розуміння запам’ятовуваного матеріалу довільне запам’ятовування буває механічним і смисловим (логічним).
Механічне – здійснюється без розуміння суті матеріалу. Воно призводить до формального засвоєння знань.
Смислове (логічне) – спирається на розуміння суті матеріалу.
Умовами успіху довільного запам’ятовування є дієвий характер засвоєння знань, інтерес до матеріалу, його важливість, установка на запам’ятовування тощо.
Види відтворення
Відтворення – один з головних процесів пам’яті. Воно є показником міцності запам’ятовування і водночас наслідком цього процесу.
Види відтворення:
впізнавання;
згадування;
пригадування.
Впізнавання – найпростіша форма відтворення, що виникає при повторному сприйманні предметів. Впізнавання буває повним і неповним.
При повному впізнаванні повторно сприйнятий предмет відразу ототожнюється з раніше відомим, повністю відновлюються час, місце та інші деталі ознайомлення з ним.
Неповне впізнавання характеризується невизначеністю, труднощами співвіднесення об’єкта, що сприймається, з тим, що вже мав місце в попередньому досвіді.
Згадування – особливість цієї форми відтворення полягає в тому, що воно відбувається без повторного сприймання того, що відтворюється.
Згадування буває довільним і мимовільним.
Довільне – зумовлюється актуальною потребою відтворити потрібну інформацію (наприклад, пригадати правило, відповісти на запитання тощо).
Мимовільне – коли образи або відомості спливають у свідомості без будь-яких усвідомлених мотивів.
Пригадування – потреба виникає тоді, коли в потрібний момент не вдається згадати те, що необхідно. У цій ситуації людина докладає певних зусиль, щоб подолати об’єктивні та суб’єктивні труднощі, пов’язані з неможливістю згадати, напружує волю, вдається до пошуку шляхів активізації попередніх вражень, до різних мнемонічних дій.
Одним із варіантів довільного відтворення є спогади.
Спогади – це локалізовані в часі та просторі відтворення образів нашого минулого.
Забування та його причини
Забування – процес, обернений запам’ятовуванню, виявляється в тому, що втрачається чіткість запам’ятованого, зменшується його обсяг, виникають помилки у відтворенні, воно стає неможливим і, нарешті, унеможливлюється впізнання.
Причини забування:
Забування – функція часу. Якщо набуті знання протягом тривалого часу не використовуються і не повторюються, то вони поступово забуваються.
Недостатня міцність запам’ятовування.
Індивідуальні особливості пам’яті
Індивідуальні особливості пам’яті: швидкість, точність, міцність запам’ятовування та готовність до відтворення.
Швидкість – визначається кількістю повторень, потрібних людині для запам’ятовування  нового матеріалу.
Точність – характеризується відповідністю відтвореного тому, що запам’ятовувалося, та кількістю допущених помилок.
Міцність – виявляється в тривалості зберігання завченого матеріалу (або повільністю його забування).
Готовність до відтворення – виявляється в тому, як швидко та легко в потрібний момент людина може пригадати потрібні їй відомості.
Основні поняття і ключові слова: пам’ять, види пам’яті, умови успішного запам’ятовування, види відтворення, забування та його причини, індивідуальні особливості пам’яті.

1.3.6. Увага. Властивості уваги
Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.
Функціяуваги – зосередження свідомості на предметі діяльності.
Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Це пояснюється більш вираженою гальмівною дією вагомих для особистості предметів і переживань щодо менш значущих, які в цей час на неї діють.
Увагу зумовлюють не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називаютьуважністю.
Недостатній розвиток уважності виявляється в розосередженості та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати  свою увагу.
Види уваги
За регуляцією розрізняють мимовільну, довільну та післядовільну уваги.
Мимовільна увага – виникає спонтанно, без зусиль свідомості, під впливом найрізноманітніших подразників, які впливають на той чи інший аналізатор організму.
Довільна увага – це свідомо спрямоване зосередження особистості на предметах і явищах навколишньої дійсності, на внутрішній психічній діяльності. Довільна увага своїм головним компонентом має волю.
Головним збуджувачем довільної уваги є усвідомлювані потреби та обов’язки, інтереси людини, мета та засоби діяльності.
Післядовільна увага – виникає в результаті свідомого зосередження на предметах та явищах у процесі довільної уваги; долаючи труднощі під час довільного зосередження, людина звикає до них, сама діяльність зумовлює появу певного інтересу, а часом і захоплює її виконавця, і увага набуває рис мимовільного зосередження.
За спрямованістюувага буває зовнішня і внутрішня.
Зовнішня увага (сенсорна, рухова) – відіграє провідну роль у спостереженні предметів і явищ навколишньої дійсності та їх відображенні нашою свідомістю.
Внутрішня увага (інтелектуальна увага) – спрямовується на аналіз діяльності психічних процесів (сприймання, пам’яті, уваги, мислення), психічних органів і переживань.
Властивості уваги: зосередженість або концентрація уваги, стійкість, переключення, обсяг.
Зосередження уваги – це головна її особливість. Вона виявляється в мірі інтенсивності зосередженості на предметі розумової або фізичної діяльності.
Стійкість уваги – характеризується тривалістю зосередження на об’ктах діяльності. Стійкість, як і зосередженість, залежить від сили або інтенсивності збудження, що забезпечується і силою впливу об’єтів діяльності, й ндивідуальними можливостями особистості, важливістю для неї діяльності, зацікавленням нею.
Переключення уваги – навмисне перенесення уваги з одного предмета на інший, якщо цього вимагає діяльність.
Обсяг уваги – це така кількість об’єктів, які можуть бути охоплені увагою і сприйняті в найкоротший час. За цією ознакою увага може бути вузькою та широкою. Існує певна закономірність, згідно з якою людина може тримати в полі своєї уваги 5 – 9 об’єктів.
Основні поняття і ключові слова: увага, функції уваги, види уваги, властивості уваги.
40. Мислення та мовлення в структурі пізнавальних процесів
1.3.4. Мислення. Індивідуальні особливості мислення
На основі відчуття та сприймання людина одержує різноманітну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються у її свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших проявів.
Проте такої інформації людині для пізнання не достатньо.
Вичерпні знання про внутрішні, невідчутні властивості та ознаки предметів дійсності, безпосередньо не відображеної у відчуттях і сприйманні сутності, людина одержує за допомогою мислення – вищої, абстрактної форми пізнання об’єктивної реальності.
Порівняно з відчуттями і сприйманням це значно повніший образ світу, який визначає ступінь проникнення індивіда в сутність явищ дійсності, з’ясування їх неявних властивостей. У своїх розвинених формах це раціональна пізнавальна діяльність, шляхом якої людина здобуває нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання; будує узагальнений образ світу; створює власну філософію; зрештою, здійснює акти творчості.
Значення мислення в житті людини полягає в тому, що воно дає можливість наукового пізнання світу, передбачення і прогнозування розвитку подій, практичного опанування закономірностями дійсності, постановки їх на службу своїм потребам і інтересам.
Функції  мислення – розкриття внутрішньої, безпосередньо не даної у відчуттях та сприйманнях, сутності об’єктів та явищ дійсності.
Перехід від фактів існування предметів, які нам даються в результаті відчуттів та сприймань, до розкриття їхньої суті,  узагальнювальних висновків відбувається за допомогою ряду розумових дій.
Розумові дії – це дії з предметами, відображеними в образах, уявленнях і поняттях про них.
В розумових діях ми можемо виокремити їх головні складові елементи або процеси – розумові операції,які є також механізмами мислення. Такими є порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація.
Порівняння – за його допомогою пізнаються схожі та відмінні ознаки і властивості об’єктів.
Аналіз – являє собою мислене розчленування предметів свідомості, виокремлення в них їх частин, сторін, аспектів, елементів, ознак і властивостей. Аналіз потрібний для розуміння сутності предмета, але сам його не забезпечує. Розуміння потребує не лише аналізу, але й синтезу.
Синтез – це об’єднання окремих частин, сторін, аспектів, елементів, ознак і властивостей об’єктів у єдине, якісно нове ціле.
Аналіз і синтез – це головні мислительні операції, які в єдності забезпечують повне та глибоке пізнання дійсності.
Розумовий аналіз переходить в абстрагування – тобто уявне відокремлення одних ознак і властивостей предметів від інших їхніх рис і від самих предметів, яким вони властиві. Слово “абстрагувати” походить від латинського “abstragete” – відволікати, відтягати. Наприклад: виокремлення такої властивості як “рух”, “дерев’яний” тощо.
Абстрагування готує ґрунт для глибокого узагальнення. Операція узагальнення виявляється в мисленому об’єднанні предметів, явищ у групи з істотними ознаками, виокремленими в процесі абстрагування. Узагальнення – це продовження і поглиблення синтезувальної діяльності мозку за допомогою слова.
Узагальнення виокремлених рис предметів та явищ дає можливість групувати об’єкти за видовими, родовими й іншими ознаками. Така операція називається класифікацією. Класифікація здійснюється з метою розмежування та наступного об’єднання предметів на основі їх спільних істотних ознак. Вона сприяє впорядкуванню знань і глибшому  розумінню їх смислової структури.
Упорядкування знань на підставі гранично широких спільних ознак груп об’єктів називається систематизацією. Систематизація забезпечує розмежування та подальше об’єднання не окремих предметів, як це має місце в класифікації, а їх груп і класів.
Загальним механізмом операційної діяльності мислення є аналітично-синтетична робота великих півкуль головного мозку.
Результати процесу мислення (думки) існують у формі суджень, міркувань, умовиводів і понять (форми мислення).
Судження – форма мислене відображення об’єктивної дійсності, яка полягає в тому, що ми стверджуємо наявність  або відсутність ознак, властивостей чи відносин у певних об’єктах. Наприклад: “Ця квітка червона”, “Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам” тощо. Судження існує, виявляється і формується в реченні, проте судження і речення – речі не тотожні.
Судження – це акт мислення, що відображає зв’язки, відносини речей у формі речення.
Істинність наших знань або суджень ми можемо з’ясувати шляхом розкриття підстав, на яких вони ґрунтуються, зіставляючи їх з іншими судженнями, тобто, розмірковуючи.
Міркування – це низка пов’язаних суджень, спрямованих на те, щоб з’ясувати істинність якої-небудь думки, довести її або заперечити. Прикладом є доведення теореми. У міркуванні ми з одних суджень виводимо нові шляхом умовиводів.
Умовивід – форма мислення, в якій ми з одного або кількох суджень виводимо нове.
В умовиводах через уже наявні у нас знання ми здобуваємо нові. Умовиводи бувають індуктивні, дедуктивні та за аналогією.
Індуктивний умовивід – судження, в якому на основі конкретного, часткового робиться узагальнення.
Дедуктивний умовивід – судження, в якому на основі загального здобуваються знання про часткове, конкретне.
Умовивід за аналогією – ґрунтується на схожості окремих істотних ознак об’єктів, і на основі цього робиться висновок про можливу схожість цих об’єктів за іншими ознаками.
Дані, отримані в процесі мислення, фіксуються в поняттях.
Поняття – це форма мислення, за допомогою якої пізнається сутність предметів і явищ дійсності в їх істотних зв’язках і відносинах, узагальнюються їхні істотні ознаки.
Види мислення
Предметом мислення людини є пізнавальні завдання, які мають різне змістовне підґрунтя і зумовлюють різне співвідношення предметно-дійових, перцептивно-образних та поняттєвих компонентів у їх розв’язанні. Залежно від цього розрізняють три головних види мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактне.
Наочно-дійове – характеризується тим, що в ньому розв’язання завдання безпосередньо включається в саму діяльність.
Наочно-образне – характеризується тим, що завдання за своїм змістом є образним матеріалом, застосовуючи який людина аналізує, порівнює чи узагальнює істотні аспекти в предметах та явищах.
Абстрактне або словесно-логічне мислення – відбувається в словесній формі за допомогою понять, які не мають безпосереднього чуттєвого підґрунтя, властивого сприйманню та уявленню.
Індивідуальні особливості мислення
Найістотнішими якостями, які виявляють індивідуальні відмінності мислення, є його особливості: самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість.
Самостійність мислення – характеризується вмінням людини ставити нові завдання й розв’язувати їх без допомоги інших  людей. Самостійність мислення ґрунтується на врахуванні знань і досвіду інших людей. Людина, якій властива ця якість, творчо підходить до пізнання дійсності, знаходить нові, власні шляхи і способи розв’язання пізнавальних та інших проблем.
Самостійність мислення тісно пов’язана з критичністю мислення.
Критичність  мислення – виявляється в здатності людини не підпадати під вплив чужих думок, об’єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявляти цінне та помилкове в них. Людина з критичним розумом вимогливо оцінює свої думки, ретельно перевіряє рішення, зважує всі аргументи “за” і “проти”, виявляючи тим самим критичне ставлення до своїх дій.
Критичність і самостійність мислення великою мірою залежать від життєвого досвіду людини, багатства та глибини її знань.
Гнучкість мислення – виявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при зміні життєвої ситуації, звільняючись від закріплених у попередньому досвіді способів і прийомів розв’язання аналогічних завдань. Гнучкість мислення виявляється в готовності швидко переключатися з одного способу розв’язання завдань на інший, змінювати тактику і стратегію їх розв’язування, знаходити нові нестандартні способи дій за умов, що змінились, у здатності долати існуючі стереотипи.
Глибина мислення – виявляється в умінні проникати в сутність складних питань, розкривати причини явищ, приховані за нашаруванням неістотних проявів, бачити проблему там, де її не помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів.
Широта мислення – виявляється в здатності охопити широке коло питань, у творчому мисленні в різних галузях знання та практики. Широта мислення є показником ерудованості особистості, її інтелектуальної різнобічності.
Послідовність мислення – виявляється в умінні дотримуватись логічної наступності при висловлюванні суджень, їх  обґрунтуванні.
Швидкість мислення – здатність швидко розібратися в складній ситуації, швидко обдумати правильне рішення і прийняти його.
Поняття інтелекту
При аналізі мислення та його зв’язку з особистістю використовують поняттяінтелект.
Інтелект (від лат. intellectus – розуміння, розум) – сукупність загальних розумових здібностей, які забезпечують успіх у розв’язанні різноманітних задач.
Існують різні тлумачення поняття інтелекту, зокрема його ототожнюють із мисленнєвими операціями, зі стилем і стратегіями розв’язання проблемних ситуацій, зі здатністю до навчання, пізнання,  переробки інформації, зі здатністю адаптуватися до обставин.
Факторами розвитку інтелекту є спадковість та вплив навколишнього середовища.
Оцінювання розвитку інтелекту людини є непростою проблемою для психології. Адже важко оцінити за однією шкалою здатність до зовсім різних розумових операцій (виконання математичних дій і міркування, просторову орієнтацію і уміння легко висловлювати свої думки тощо).
Великого поширення набуло визначення інтелекту на основі “коефіцієнта інтелектуальності” (IQ).
Основні поняття і ключові слова: мислення, значення мислення, функції мислення, розумові дії, розумові операції (механізми мислення), форми мислення, види умовиводів, поняття, види мислення, індивідуальні особливості мислення, інтелект.
Мова – суто людський засіб спілкування в духовному і практичному житті людини і є системою знаків для передавання, приймання і використання інформації. Мова (зовнішня і внутрішня) – це спосіб існування мислення. Людська мова, на відміну від мови знакової взаємодії тварин, оперує поняттями.
Мовлення– це акт вживання людиною мови для спілкування.
Мовне спілкування між людьми завжди здійснюється якоюсь мовою і підкоряється її законам. Ці закони визначають лад мовного спілкування, їхнє порушення утруднює спілкування.
Функції мови: емоційно-виразна, впливу, повідомлення.
Мова людини виконує емоційно-виразну функцію, що відмінна від неосмисленої виразної реакції тварини. Виразний компонент людської мови несе семантичний зміст і сприяє більш повній і глибокій передачі думки. Емоційно-виразна функція дозволяє передавати ставлення людини до того, що вона повідомляє.
Функція впливу людської мови полягає в її здатності спонукати інших людей до дії. Сила такого  впливу залежить від змісту і виразності мови. Найбільш наочно функція впливу мови виявляється в наказі, вимозі, проханні, що зобов’язують або спонукають співрозмовника зробити певний вчинок.
Функція повідомлення є проявом основного призначення мови – передавати інформацію. Вона полягає в передачі думок, виражених словами, фразами, невербальними засобами, іншим людям. Завдяки мові люди сприймають і усвідомлюють інформацію, що повідомляється їм. Функція повідомлення яскраво виражається в таких формах мови, як пояснення, виклад, роз’яснення.
Процес обміну думками здійснюється у вигляді усного і письмового мовлення.
Усне мовлення – звучне мовлення, яке сприймається людиною на слух.Воно поділяється на діалогічне та монологічне.
Діалогічне мовлення – мовлення між двома або кількома співрозмовниками.
Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а решта слухає, сприймає її промову.
Письмове мовлення – це особливий вид мовлення, що дає змогу спілкуватися з відсутніми співрозмовниками.
Усне та письмове мовлення, які можуть набувати форми діалогу чи монологу, є зовнішнім мовленням.
Внутрішнє мовлення – людина користується ним, коли розмірковує про щось подумки, планує свої дії, не виловлюючись вголос і не записуючи на папері, не контактуючи з людьми.

41. Уява в структурі психічних процесів.
Пізнаючи, людина не лише сприймає те, що на неї впливає певної миті, а й уявляє те, що на неї не впливало раніше. Життя вимагає від людини створення образів і таких предметів, яких вона ще не сприймала, уявлення подій, свідком яких вона не була, передбачення наслідків своїх дій та вчинків, програмування наслідків своєї діяльності тощо.
Уява – це процес створення людиною на основі досвіду образів предметів, яких вона ніколи не сприймала, своєрідна форма відображення людиною дійсності, в якій виявляється активний випереджальний характер пізнання нею світу.
Функціяуяви– створення образів нових об’єктів, випереджальне відображення реальності.
Види уяви
Залежно від участі волі в роботі уяви її поділяють на мимовільну тадовільну.
Мимовільна уява – створення нових образів не спрямовується спеціальною метою уявити певні предмети або події.
Довільна уява – процес уяви спрямовується спеціальною метою на створення образу певного об’єкта, можливих ситуацій, на те, щоб уявити або передбачити сценарій розвитку подій.
Залежно від характеру діяльності людини уяву поділяють на творчу тарепродуктивну або відтворювальну.
Творча уява – супроводжує творчу діяльність і допомагає людині створювати нові оригінальні образи.
Репродуктивна уява – супроводжує процес засвоєння вже створеного та описаного іншими людьми і створення образів нових речей на підставі їх усного опису та графічного зображення.
Залежно від змісту діяльності уява поділяється на технічну, наукову, художню.
Технічна уява – створення образів просторових співвідношень у вигляді геометричних фігур і побудов, їх легке дисоціювання та об’єднання в нові поєднання, уявне перенесення їх в різні ситуації. Образи технічної уяви частіше об’єднуються у кресленнях, схемах, на підставі яких потім створюються нові машини, предмети.
Наукова уява – находить свій вияв під час створення гіпотез, проведення експериментів, узагальнень для створення понять.
Вона має велике значення для плідної творчої діяльності вченого. Без уяви його праця може перетворитися на накопичення наукових фактів, акумулювання своїх і чужих думок, а не на реальний поступ до нових винаходів, ідей, створення принципово нового в науці.
Художня уява – має переважно чуттєві (зорові, слухові, дотикові та ін.) образи – надзвичайно яскраві та детальні.
Особливою формою уяви є мрія.
Мрія – це процес створення людиною образів бажаного майбутнього.
Мрія – необхідна умова втілення творчих задумів, коли образи уяви не можуть бути реалізовані негайно з об’єктивних або суб’єктивних причин. За таких обставин мрія стає реальною спонукою, мотивом діяльності, завдяки чому стає можливим завершення розпочатої справи.
Мрія є елементом наукового передбачення, прогнозу та планування діяльності. Ця функція переконливо виявляється в художній, творчій діяльності, державотворенні, розвитку суспільства.
Мрії можуть бути реальними, дієвими та нереальними, безплідними. Дієвість мрії – потрібна умова втілення задумів людини, спрямованих на реальне перетворення дійсності. Такі мрії в певному розумінні є рушійною силою дій та вчинків людини, надають їй більшої цілеспрямованості в житті, допомагають боротися з труднощами, протистояти несприятливим впливам.
Мрії можуть бути пустопорожніми, безплідними, “маніловськими”. Тоді вони дезорієнтують людину, позбавляють її бачення реальних життєвих перспектив, штовхають на шлях примарного задоволення своїх мрійницьких уподобань, роблять нездатною протистояти негараздам реального буття. Позитивний вплив на життя людини чинить лише активна, творча мрія, яка збагачує життя людини, робить його яскравішим і цікавішим.
42. Загальна характеристика емоційно-вольових процесів
1.4.1. Емоції та почуття
Усе наша життя – процес раціонального оволодіння знаннями, фактами, теоріями. Але ми хочемо себе оточити предметами і людьми, що нам подобаються, до яких ми прив’язані емоційно. Досвід показує, що навчання через переживання нерідко буває ефективнішим, ніж просте засвоєння фактів. Ми не просто реагуємо на ті чи інші подразники середовища, ми пізнаємо їх через відчуття і сприймання, орієнтуючись на значення для нас цих подразників і почуваючи при цьому задоволеність або незадоволеність, що і сприяє подальшим діям.
Людина, пізнаючи навколишній світ, певним чином ставиться до пізнаваних предметів і явищ – із замилуванням, гнівом, радістю, сумом. Це можливо насамперед завдяки емоційним процесам.
Емоційні процеси – специфічна форма психічного відображення суб’єктивного ставлення людини до предметів або явищ у формі безпосереднього переживання (приємного чи неприємного). Емоційні процеси роблять світ психічних явищ більш насиченим, більш різноманітним і більш своєрідним. 
Функції емоцій: сигнальна, регулювальна, комунікативна.
За допомогою емоцій людина взнає, наскільки значимі пізнавані нею предмети або явища для задоволення її потреб. Чим більше значення мають пізнавані об’єкти, тим більш глибокі переживання людини. Таким чином, емоції виконують сигнальну функцію.
Крім того, стійкі переживання певним чином змінюють поведінку людини, направляють і підтримують її, що дозволяє говорити про регулювальну функцію емоцій.
Виділяють також комунікативну функцію емоцій. Зовнішні прояви емоцій у міміці, пантоміміці дозволяють інформувати інших людей про своє ставлення до предметів і явищ дійсності.
Емоції і почуття, які є формами переживання людиною свого ставлення до дійсності, формами прояву (актуалізації) емоційних процесів, органічно пов’язані між собою. Але за своїм змістом і формою переживання вони не тотожні.
Емоція – це особливий клас психічних явищ, що відображає у формі безпосереднього, швидкоплинного переживання важливість для життєдіяльності індивіда певних явищ і ситуацій, що діють на нього.
Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю – це прості емоції.  Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони – результат усвідомлення об’єкта, що зумовив їх появу, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад, переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу.
Почуття – вищий рівень розвитку емоцій, специфічно людські, узагальнені, стійкі переживання ставлення до предметів, явищ та потреб, що мають мотиваційну, напрямну значимість.
У залежності від спрямованості виділяють такі види почуттів:
моральні – переживання людиною її ставлення до інших людей і до суспільства в цілому;
інтелектуальні – виражають ставлення особистості до процесу пізнання;
естетичні – почуття краси, що виявляються при сприйнятті творів мистецтва, явищ дійсності;
практичні  – переживання людиною її ставлення до трудової, навчальної й інших видів діяльності.
Емоційність є вродженою, але почуття розвиваються протягом життя людини, у процесі розвитку її особистості.
Основні поняття і ключові слова: емоційні процеси, емоції, функції емоцій, почуття, види почуттів.

1.4.2. Воля. Розвиток волі
В історії психології тема волі формулювалась як проблема свободи волі – здатності чи нездатності людини діяти незалежно від життєвих обставин, і довкола неї точилася гостра боротьба між представниками детермінізму та індетермінізму. Перші вважали волю причиново зумовленим явищем (Гоббс, Спіноза), другі – самочинним актом, джерелом людської активності (Платон, Фіхте, Шопенгауер).
У ХХ столітті інтерес до проблеми волі помітно зменшився, а такі психологічні теорії, як біхевіоризм, психоаналіз, когнітивна психологія цим поняттям практично не користуються.
Питання природи феномену волі в сучасній психології залишається досить проблематичним. Про це свідчить, зокрема, те, що в сучасних підручниках із психології питання волі або не розглядається взагалі, або його розглядають як явище діяльності.
 
Дискусії щодо проблеми волі точаться навколо таких питань, як специфіка і природа волі, співвідношення в ній морального, інтелектуального, емоційного, питання змісту волі, її мотивів, цілей. Чіткого формулювання поняття волі досі немає.
Вольові процеси – психічні процеси як свідомої, так несвідомої цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення  поставлених цілей.
Воля – внутрішня активність особистості, пов’язана з вибором мотивів, цілепокладанням, прагненням до досягнення мети, зусиллям до подолання перешкод, мобілізацією внутрішньої напруженості, здатністю регулювати спонукання, можливістю приймати рішення та гальмувати поведінкові реакції.
Воля виконує спонукальну функцію, зумовлюючи активність людини, ігальмівну, що виявляється в стримуванні небажаних проявів активності.
Воля виявляється в таких вольових якостях особистості, якцілеспрямованість (уміння людини підкоряти свої дії поставленим цілям),наполегливість (уміння людини мобілізувати свої можливості для тривалої боротьби з труднощами), витримка (уміння гальмувати дії, почуття, думки, що перешкоджають здійсненню прийнятого рішення), рішучість (уміння приймати і запроваджувати в життя швидкі й обґрунтовані рішення),дисциплінованість (свідоме підпорядкування своєї поведінки загальноприйнятим нормам, установленому порядку), самостійність (уміння не піддаватися впливам різних факторів, що відволікають від досягнення мети, діяти на основі своїх поглядів і переконань), ретельність (уміння виконувати свої зобов’язання в термін) і ін.
Розвиток (самовиховання) волі можливий при дотриманні ряду умов:
систематичне тренування у подоланні труднощів, починаючи з порівняно незначних труднощів у повсякденному житті (режим дня, заняття спортом тощо);
обов’язкове здійснення прийнятих рішень;
постановка привабливої, особистісно значимої і соціально корисної мети;
виділення і проходження ряду етапів на шляху до поставленої мети.
43. Здібності в системі психічних властивостей.
Важливою характеристикою особистості є її здібності – індивідуально-психологічні особливості людини, що виявляються в діяльності і є умовою її успішного виконання.
Здібності тісно пов’язані зі знаннями, уміннями і навичками людини, забезпечуючи їх швидке надбання, закріплення й ефективне застосування на практиці.
Природною основою формування здібностей є задатки – вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів почуттів і руху.
Задатки є необхідною, але не достатньою умовою розвитку здібностей. Якщо, наприклад, людина розумово неповноцінна, то, не зважаючи на найсприятливіші умови, вона, на жаль, навряд чи досягне висот думки. З іншого боку, наявність задатків ще не означає, що вони розів’ються в здібності.
В даний час установлено, що генотип визначає тільки потенційні можливості людини, а середовище і виховання – наскільки ці можливості будуть реалізовані. Варто також врахувати, що і самі задатки багатозначні, й у залежності від діяльності, якою буде займатись людина, можуть розвитися дещо різні здібності. Так, при доброму слуху і почутті ритму одна людина стане композитором, інша – диригентом, третя – виконавцем, а четверта – музичним критиком.
Виділяють такі види здібностей:
– природні,що формуються на базі вроджених задатків при наявності елементарного життєвого досвіду через механізми навчання типу умовно-рефлекторних зв’язків;
– специфічні,що формуються й забезпечують розвиток у соціальному середовищі, серед них виділяють загальні і спеціальні здібності.
Загальні здібності визначають успіхи людини у будь-яких видах діяльності. Про наявність загальних здібностей судять, насамперед, за рівнем розвитку розумових якостей – гнучкості, критичності, самостійності, широти мислення і т.п.
Сукупність усіх розумових здібностей, що забезпечують людині можливість вирішувати різноманітні задачі, звичайно називають інтелектом.
Специфічні розходження в обдарованості виявляються, насамперед, у спрямованості інтересів до тієї або іншої сфери людської діяльності, виявляючись у спеціальних здібностях, що допомагають досягти високих результатів у певній області діяльності (математичній, технічній, художній, спортивній і т.д.). Ці здібності можуть доповнювати і збагачувати одна одну, але кожна з них має власну структуру, у якій розрізняють провідні і допоміжні властивості.
Крім загальних і спеціальних здібностей виділяють:
теоретичні (визначають схильність людини до абстрактно-логічного мислення) і практичні (зумовлюють успіх у конкретно-практичних діях);
репродуктивні, що забезпечують здатність засвоювати знання, уміння, навички і механічно відтворювати їх, та творчі, що пов’язані з процесом створення нових оригінальних ідей, здобутків матеріальної і духовної культури;
 спілкування, взаємодія з людьми, що забезпечують можливість входження в контакт із різними людьми, викликати їх позитивне ставлення до себе.
Можна розрізняти здібності і за рівнем їх розвитку. Високий рівень розвитку називають талантом, надвисокий – геніальністю.
44. Загальна будова та розвиток мотиваційної сфери людини.
 Термін “мотивація” являє собою більш широке поняття, ніж термін “мотив”. Слово “мотивація” використовується в сучасній психології у двоякому смислі: воно позначає систему чинників, що детермінують поведінку (сюди входять, зокрема, потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення і багато чого іншого), та характеристику процесу, що стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні. Ми будемо використовувати поняття “мотивація” переважно в першому значенні, хоча в деяких випадках, коли це необхідно (і застережено), будемо звертатися і до другого його значення.Мотивацію, таким чином, можна визначити як сукупність причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її початок, спрямованість і активність.   Мотиваційного пояснення вимагають такі сторони поведінки: її виникнення, тривалість і сталість, спрямованість і припинення після досягнення поставленої мети, переднастроювання на майбутні події, підвищення ефективності, розумність або смислова цілісність окремо взятого поведінкового акту. Крім того, на рівні пізнавальних процесів мотиваційному поясненню підлягають вибірковість, емоційно-специфічне забарвлення.   Уявлення про мотивацію виникає при спробі пояснення, а не опису поведінки. Це - пошук відповідей на питання типу “чому?”, “навіщо?”, “з якою метою?”, “який сенс?”. Виявлення й опис причин стійких змін поведінки і є відповіддю на питання про мотивацію вчинків, з яких вона складається.   Будь-яка форма поведінки може бути пояснена як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. У першому випадку вихідним і кінцевим пунктами пояснення є психологічні властивості суб'єкта поведінки, а в другому - зовнішні умови та обставини його діяльності. У першому випадку говорять про мотиви, потреби, цілі, наміри, інтереси тощо, а в другому - про стимули, що виходять із ситуації, що склалася. Іноді всі психологічні чинники, які наче зсередини визначають поведінку людини, називають особистісними диспозиціями. Тоді, відповідно, говорять про диспозиційну і ситуаційну мотивації як аналоги внутрішньої і зовнішньої детермінації поведінки.   Диспозиційна і ситуаційна мотивації не є незалежними. Диспозиції можуть актуалізуватися під впливом певної ситуації, і, навпаки, активізація певних диспозицій (мотивів, потреб) призводить до зміни ситуації, точніше її сприйняття суб'єктом. Його увага в такому випадку стає вибірковою, а сам суб'єкт упереджено сприймає й оцінює ситуацію, виходячи з актуальних інтересів і потреб. Тому практично будь-яку дію людини варто розглядати як подвійно детерміновану: диспозійно і ситуаційно.   Поведінка особистості в ситуаціях, що здаються однаковими, уявляється досить різноманітною, і цю різноманітність важко пояснити, апелюючи тільки до ситуації. Встановлено, наприклад, що навіть на ті самі питання людина відповідає по-різному залежно від того, де і як ці питання їй ставляться. У зв'язку з цим є сенс визначати ситуацію не фізично, а психологічно, так, як вона уявляється суб'єкту в його сприйнятті і переживаннях, тобто так, як людина розуміє й оцінює її.   Відомий німецький психолог К. Левін показав, що кожна людина характерним для неї способом сприймає й оцінює ту саму ситуацію, і у різних людей ці оцінки не збігаються. Крім того, та сама людина залежно від того, в якому стані вона перебуває, ту ж саму ситуацію може сприймати по-різному. Це особливо характерно для інтелектуально розвинутих людей, що мають великий життєвий досвід і здатні з будь-якої ситуації вилучити для себе багато корисного, бачити її під різними кутами зору і діяти в ній різними способами.   Мотив, на відміну від мотивації, - це те, що належить самому суб'єкту поведінки, є її стійкою особистісною властивістю, що зсередини спонукає до певних дій. Мотив також можна визначити як поняття, що в узагальненому вигляді є безліччю диспозицій.   З усіх можливих диспозицій найбільш важливою є поняття потреби. її викликає стан потреби людини або тварини у певних умовах, яких їм бракує для нормального існування і розвитку. Потреба як стан особистості завжди пов'язана з наявністю в людини почуття незадоволеності, тобто з дефіцитом того, що потрібно (звідси назва “потреба”) організму (особистості).   Дуже істотною характеристикою, особливо коли мова йде про особистість, є предметний зміст потреби, тобто сукупність тих обсягів матеріальної і духовної культури, за допомогою яких дана потреба може бути задоволена. Друге після потреби зі своїм мотиваційним значенням - поняття мети.   Метою називають той безпосередньо усвідомлюваний результат, на який у даний момент спрямована дія, пов'язана з діяльністю, що задовольняє актуалізовану потребу. Якщо всю сферу усвідомлюваного людиною в складній мотиваційній динаміці її поведінки уявити у вигляді своєрідної арени, на якій розгортається барвистий і багатогранний спектакль її життя, і припустити, що найбільш яскраво в даний момент на ній освітлене те місце, що повинне приковувати до себе найбільшу увагу глядача (самого суб'єкта), то це й буде мета. Психологічно метою є той мотиваційно-спонукальний зміст свідомості, що сприймається людиною як безпосередній і найближчий очікуваний результат її діяльності.   Розглянуті мотиваційні утворення - диспозиції (мотиви), потреби і цілі - основні складові мотиваційної сфери людини. Співвідношення між ними і загальною структурою мотиваційної сфери подано на рис. 14.
Диспозиції (мотиви)

Рис. 14. Загальна будова мотиваційної сфери людини
   Крім мотивів, потреб і цілей, як спонукачі людської поведінки розглядаються також інтереси, завдання, бажання і наміри. Інтересом називають особливий мотиваційний стан пізнавального характеру, що, як правило, прямо не пов'язаний з якоюсь однією, актуальною в даний момент часу потребою. Інтерес може викликати будь-яка несподівана подія, що мимоволі привернула увагу, будь-який новий предмет, що з'явився в полі зору, будь-який окремий слуховий або інший подразник, що виник випадково.   Інтересу відповідає особливий вид діяльності, яка називається орієнтовно-дослідною. Чим вище на еволюційних сходинах стоїть організм, тим більше часу займає в нього даний вид діяльності і тим досконаліші її методи і засоби. Вищий рівень розвитку такої діяльності наявний тільки в людини, - це наукові і художньо-творчі дослідження.   Завдання як окремий ситуаційно-мотиваційний чинник виникає тоді, коли в ході виконання дії, спрямованої на досягнення певної мети, організм наштовхується на перешкоду, яку необхідно подолати, щоб рухатися далі. Те ж саме завдання може виникати в процесі виконання найрізноманітніших дій, і тому також неспецифічне для потреб, як і інтерес.   Бажання й наміри - це миттєво виникаючі і такі, що досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, які відповідають змінюваним умовам виконання дії.   Інтереси, завдання, бажання та наміри хоча і входять у систему мотиваційних чинників, беруть участь у мотивації поведінки, проте виконують в ній не стільки спонукальну, скільки інструментальну роль. Вони більше відповідальні за стиль, а не за спрямованість поведінки. Мотивація поведінки людини може бути свідомою і несвідомою. Це означає, що одні потреби і цілі, що керують поведінкою людини, нею усвідомлюються, інші - ні. Багато психологічних проблем одержують своє вирішення, як тільки ми відмовляємося від уявлення про те, що люди завжди усвідомлюють мотиви своїх дій, вчинків, думок і почуттів. Насправді їхні істинні мотиви не обов'язково такі, якими вони здаються.
45. Темперамент. Історія концепту і типологія.
Екстраверсія та інтроверсія
Поняття “інтроверсія” та “екстраверсія” запропоновані швейцарським психологом К. Юнгом. В основі поділу, запропонованого ним, лежить уявлення про те, що в житті людини є дві групи явищ – явища зовнішнього життя і внутрішнього. Як в тому, так і в іншому відбуваються певні події – тобто те, що змінює життя, що є значущим для людини.
Властивості “інтроверсії” та “екстраверсії” є також важливою складовою дослідження та аналізу темпераменту особистості.
Екстраверти (від лат. коренів “екстра” – “назовні”, “верто” – “направляю” – спрямовані назовні) – особистості, які спрямовані назовні, вони в силу організації своїх нервових процесів потребують постійного стимулювання з боку зовнішнього середовища. Їм притаманне прагнення до нових вражень. Такі люди потребують товариства, вони невимушені в поведінці, імпульсивні, безтурботні, балакучі. Їх почуття, емоції не завжди піддаються контролю. Вважається, що екстравертам властиві товариськість, імпульсивність, гнучкість поведінки, значна ініціативність (але незначна наполегливість) та висока соціальна адаптованість. Екстраверти, зазвичай, наділені зовнішньою чарівністю, прямолінійні в судженнях, орієнтуються переважно на зовнішню оцінку. Добре виконують роботу, яка вимагає негайних рішень.
Інтроверти(від лат. коренів “інтро” – “всередину”, “верто” – “направляю” – спрямовані всередину) – особистості, які спрямовані всередину. Їм не потрібне значне зовнішнє стимулювання, і ця властивість формує специфіку їх поведінки. Людина-інтроверт менш контактна, їй притаманні нетовариськість, замкненість, друзів у неї небагато, але вона вірна їм надовго. Інтроверт уникає галасливих компаній, повільний, поважний, планує свої дії та вчинки, досить добре контролює емоції.
Інтровертам притаманна соціальна пасивність (за досить великої наполегливості), схильність до самоаналізу і складності щодо соціальної адаптації. Інтроверти краще справляються з монотонною роботою, вони обережні, охайні, педантичні.
Амбавертам притаманні риси екстра- та інтроверсії.
“Чистих” екстравертів та інтровертів практично не буває, але всі ми займаємо в діапазоні між ними певну позицію, ближчу до того чи іншого полюса.
Емоційні реакції людини можна розрізняти, виходячи, зокрема, з того, наскільки в них врівноважені чи, навпаки, не врівноважені процеси збудження та гальмування. Врівноважена людина здатна контролювати свої емоційні вияви, володіти ними. Саме це і визначає рівень емоційної стабільності людини.
Варто зазначити, що мова йде не про саму емоційність або неемоційність і не про здатність виявляти чи приховувати емоції, а саме про рівень контролюза емоційними виявами. Виходячи з цього, люди поділяються на емоційно стабільних і емоційно нестабільних. Емоційна нестабільність є причиною багатьох проблем особи, і тому є сенс виміру її рівня у людини.
На нейрофізіологічному рівні емоційна стабільність чи нестабільність людини зумовлюються динамікою процесів збудження-гальмування в півкулях головного мозку. Процеси збудження і гальмування можуть бути більш чи менш врівноважені – тоді ми говоримо про ту чи іншу міру емоційної стабільності. Вони  можуть  бути не врівноважені. При  цьому може переважати або процес збудження, або  процес гальмування. І те, і інше притаманне людині емоційно нестабільній.
У емоційно нестабільних людей-екстравертів переважає процес збудження. У людей-інтровертів, емоційно нестабільних, найчастіше переважає гальмування.
В поведінці емоційна стабільність-нестабільність виявляється таким чином: у емоційно стабільної людини емоційна реакція за силою  і тривалістю відповідає фактору, що викликав дану емоційну реакцію. Коли причина, що викликала дану емоційну реакцію, вичерпала себе, емоція згасає, людина повертається до рівноваги.
У емоційно нестабільної людини реакція часто не відповідає подразникові за характером. Скажімо, потрапивши в дорожньо-транспортну пригоду, така людина просто кидає кермо, замість того, щоб рятувати своє життя.
Таким чином, емоційно стабільні особистості – це люди, які не схильні до занепокоєності, стійкі щодо зовнішніх впливів, вони викликають довіру, схильні до лідерства. Емоційно нестабільні люди чутливі, занадто емоційні, тривожні, схильні хворобливо переживати невдачі та засмучуватися через дрібниці.
Далі, емоційна реакція емоційно нестабільної людини часто носить парадоксальний характер: на сильні подразники виникає слабка реакція і навпаки. У людини емоційно стабільної, навпаки, емоційна реакція за силою відповідає значущості події, що її обумовила, на значні події особистість реагує дуже емоційно, на незначні – слабкою емоційною реакцією. У емоційно нестабільної людини реакція триває і після того, як подразник, що її викликав, вичерпав себе. У людини емоційно стабільної емоційна реакція відповідає за тривалістю ситуації і згасає, коли вона вичерпана.
Дослідження рівня екстраверсії – інтроверсії та емоційної стабільності – нестабільності дає можливість в першому наближенні визначити тип темпераменту і деякі риси людей, що належать до кожного з чотирьох типів темпераменту. Звичайно це можливо, якщо у людини домінує певний тип темпераменту.
Темперамент
Темперамент – сукупність індивідуально-психологічних характеристик, що виявляються у силі, швидкості та врівноваженості нервових процесів.
Вчення про темперамент виникло у давнину. Давньогрецький лікар Гіппократ (V ст. до н.е.), а потім римський лікар Гален (II ст. до н.е.), спостерігаючи індивідуальні особливості поведінки людини, зробили спробу описати і пояснити ці особливості. Гіппократ вважав, що в тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовч і чорна жовч. Домінування однієї з них і визначає темперамент людини.
Назви темпераментів походять від назв рідин: холеричний темперамент – походить від латинського слова chole (жовч), сангвінічний – від sanquis (кров), флегматичний – від phlegma (слиз), меланхолічний – від melas chole (чорна жовч). Назви темпераментів збереглися до наших днів.
В подальшому велику роль в розвитку теорії темпераменту відіграв І. Павлов. Він дослідив властивості нервової діяльності і показав, що вроджене співвідношення властивостей нервової системи “сила”, “врівноваженість”, “рухливість” і характеризує те, що називають темпераментом.
“Чистий” сангвінік має сильний, врівноважений, рухливий тип нервовоїсистеми, швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як правило, неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи у роботі. У зв’язку з цим не може успішно виконувати справи, що вимагають рівної затрати сил, тривалої і методичної напруги, посидючості, сталості уваги, терпіння. За відсутності серйозних цілей, глибоких думок, творчої діяльності виробляються поверховість і мінливість.
Холерикмає сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється підвищеною збудливістю. Йому властиві різкість і поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань. Внаслідок неврівноваженості, захопившись справою, схильний діяти з усіх сил, виснажуватись більше, ніж слід, але часто будь-яка дрібниця може звести все нанівець. Маючи позитивні суспільні інтереси, така людина виявляє темперамент у ініціативності, енергійності, принциповості. Але за їх відсутності холеричний темперамент часто виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, нездатності до самоконтролю за напружених обставин.
Флегматик має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему. характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, міміці і мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. Він наполегливий та впертий “працівник життя”, він рідко “зривається”, не схильний до афектів, розрахувавши власні сили, доводить справу до кінця, рівний у відносинах, в міру товариський, не любить говорити зайвого, економить сили. Залежно від умов в одних випадках флегматик може характеризуватись “позитивними” рисами –  витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, в інших –  млявістю, байдужістю до оточуючого, лінощами, бідністю і слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій.
Меланхолік вирізняється загальною слабкістю нервової системи. Умеланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і сталість почуттів при слабкому їх вираженні. Йому важко довго на чомусь зосереджуватись.
Особливістю цього типу є швидкий розвиток позамежногогальмування під дією навіть помірних за силою подразників. Сильні впливи часто викликають у меланхоліка тривалу гальмівну реакцію (опускаються руки). Йому властиві стриманість та приглушеність моторики і мови, сором’язливість і боязкість, нерішучість. В нормальних умовах меланхолік –  людина глибока, змістовна, може бути хорошим працівником, успішно вирішувати життєві завдання. За несприятливих умов може перетворитись на замкнену, боязку, тривожну, раниму людину, схильну до важких внутрішніх переживань таких життєвих обставин, які на те не заслуговують. Такі люди намагаються ізолювати себе від життя зйого хвилюванням, уникають товариства, бояться будь-якої відповідальності.
Отже, головними властивостями нервових процесів – збудження і гальмування – є:
 сила;
 врівноваженість;
 рухливість.
Сила – показник працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому, здатність нервової системи тривалий час витримувати сильні подразники.
Холеричний, сангвінічний, флегматичний темпераменти відносять до сильного типу нервової системи (сильного темпераменту), меланхолічний – до слабкого типу нервової системи (слабкого темпераменту).
Урівноваженість– показник співвідношення (балансу) процесів збудження і гальмування.
У сангвінічного і флегматичного темпераментів процеси збудження і гальмування рівні за силою (збалансовані) (рис. 4).
Холеричний темперамент – процес збудження домінує над процесом гальмування (рис. 5).
Меланхолічний темперамент – процес гальмування домінує над процесом збудження (рис. 6).

Рухливість – показник швидкості зміни процесів збудження і гальмування.
Холеричний, сангвінічний темпераменти – рухливі.
Флегматичний темперамент – інертний.
Меланхолічний темперамент – рухливий або інертний.
Комбінація співвідношення властивостей нервової системи характеризує тип нервової системи, який і визначає тип темпераменту (таблиця 2).

Таблиця 2 – Співвідношення властивостей і типів нервової системи

Основні поняття і ключові слова: екстраверсія, інтроверсія, екстраверти, інтроверти, амбаверти, емоційна стабільність (нестабільність), темперамент, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік, сила, врівноваженість, рухливість.
Темперамент - это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и поведения. Под динамикой понимают темп, ритм, продолжительность, интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных процессов, а также некоторые внешние особенности поведения человека - подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций и т. д. Темперамент характеризует динамичность личности, но не характеризует ее убеждений, взглядов, интересов, не является показателем ценности или малоценности личности, не определяет ее возможности (не следует смешивать свойства темперамента со свойствами характера или способностями). Можно выделить следующие основные компоненты, определяющие темперамент.
1.Общая активность психической деятельности и поведения человека выражается в различной степени стремления активно действовать, осваивать и преобразовывать окружающую действительность, проявлять себя в разнообразной деятельности. Выражение общей активности у различных людей различно.
Можно отметить две крайности: с одной стороны, вялость, инертность, пассивность, а с другой - большая энергия, активность, страстность и стремительность в деятельности. Между этими двумя полюсами располагаются представители различных темпераментов.
2. Двигательная, или моторная, активность показывает состояние активности двигательного и речедвигательного аппарата. Выражается в быстроте, силе, резкости, интенсивности мышечных движений и речи человека, его внешней подвижности ( или, наоборот, сдержанности ) , говорливости ( или молчаливости ).
3. Эмоциональная активность выражается в эмоциональной впечатлительности ( восприимчивость и чуткость к эмоциональным воздействиям ) , импульсивности, эмоциональной подвижности (быстрота смены эмоциональных состояний, начала и прекращение их). Темперамент проявляется в деятельности, поведении и поступках человека и имеет внешнее выражение. По внешним устойчивым признакам можно до известной степени судить о некоторых свойствах темперамента.
Типология Э. Кречмера
Главным идеологом конституциональной типологии был немецкий психиатр Э. Кречмер. Он обратил внимание, что каждому из двух видов заболеваний — маниакально-депрессивному (циркулярному) психозу и шизофрении — соответствует определенный тип телосложения. Это позволило ему утверждать, что тип телосложения определяет психические особенности людей и их предрасположенность к соответствующим психическим заболеваниям. Произведя множество измерений различных его частей, автор выделил четыре конституциональных типа.
1. Лептосоматик. Обладает цилиндрической формой туловища, хрупкого телосложения, высокого роста, грудная клетка плоская, вытянутое лицо яйцеобразной формы (анфас). Длинный тонкий нос и неразвитая нижняя челюсть образуют так называемый угловой профиль. Плечи у лептосоматика узкие, нижние конечности длинные, кости и мышцы тонкие. Индивидов с крайней выраженностью этих особенностей Э. Кречмер называл астениками.
2. Пикник. Ему свойственны чрезмерная тучность, малый или средний рост, расплывшееся туловище, большой живот, круглая голова на короткой шее. Относительно большие периметры тела (головы, груди и живота) при узких плечах придают телу бочкообразную форму. Люди этого типа склонны к сутулости.
3. Атлетик. Имеет хорошую мускулатуру, крепкое телосложение, высокий или средний рост, широкий плечевой пояс и узкие бедра, отчего фронтальный вид тела образует трапецию. Жировая прослойка не выражена. Лицо в форме вытянутого яйца, нижняя челюсть хорошо развита.
4. Диспластик. Его строение бесформенное, неправильное. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерным ростом).
Выделенные типы не зависят от роста человека и его худобы. Речь идет о пропорциях, а не об абсолютных размерах тела. Могут быть толстые лептосоматики, тщедушные атлетики и худые пикники.
Большинство больных шизофренией, по мнению Э. Кречмера, составляют лептосоматики, хотя встречаются и атлетики. Пикники же образуют наибольшую группу среди больных циклофренией (маниакально-депрессивным психозом). Атлетики, которые менее других предрасположены к психическим заболеваниям, обнаруживают некоторую склонность к эпилепсии.
Э. Кречмер предположил, что и у здоровых людей наблюдается подобная зависимость между телосложением и психикой. По утверждению автора, они носят в себе зародыш психических заболеваний, в определенной степени будучи предрасположенными к таковым. У людей с тем или иным типом телосложения возникают психические свойства, сходные с теми, которые характерны для соответствующих психических заболеваний, хотя и в менее выраженной форме. Так, например, здоровый человек с лептосоматическим телосложением обладает свойствами, напоминающими поведение шизофреника; пикник в своем поведении проявляет черты, типичные для маниакально-депрессивного психоза. Атлетика же характеризуют некоторые психические свойства, напоминающие поведение больных эпилепсией.
В зависимости от склонности к разным эмоциональным реакциям Э. Кречмер выделил две большие группы людей. Эмоциональная жизнь одних характеризуется диадетической шкалой (т. е. свойственные им настроения можно представить в виде шкалы, полюсы которой — «веселый — печальный»). У представителей этой группы циклотимический тип темперамента.
Эмоциональная жизнь других людей характеризуется психэстетической шкалой («чувствительный — эмоционально тупой, невозбудимый). Эти люди обладают шизотимическим темпераментом.
Шизотимик (это название происходит от «шизофрении») имеет лептосомати-ческое или астеническое телосложение. При расстройстве психики обнаруживает предрасположенность к шизофрении. Замкнут, склонен к колебаниям эмоций — от раздраженности до сухости, упрям, малоподатлив к изменению установок и взглядов. С трудом приспосабливается к окружению, склонен к абстракции.
Циклотимик (название связано с циркулярным, или маниакально-депрессивным, психозом) — противоположность шизотимика. Имеет пикническое телосложение. При нарушении психики обнаруживает предрасположенность к маниакально-депрессивному психозу. Эмоции колеблются между радостью и печалью. Легко контактирует с окружением, реалистичен во взглядах. Э. Кречмер выделял также вискозный (смешанный) тип.
Зависимость между типом телосложения и некоторыми психическими свойствами или, в крайних случаях, психическими заболеваниями Э. Кречмер объяснял тем, что как тип строения тела, так и темперамент имеют одну и ту же причину: они обусловлены деятельностью эндокринных желез и связанным с ней химическим составом крови, — таким образом, химические свойства зависят во многом от определенных особенностей гормональной системы.
Типология Шелдона
В телосложении У.Г.Шелдон различает эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный тип, а компоненты темперамента - висцеро - сомато - и церебротония.
Эндоморф (пищеварительный тип) характеризуется округлостью, пухлостью, наличием большого живота, жира на плечах и бедрах, круглой головой, неразвитыми мышцами. Аналог Пикника по Кречмеру. У эндоморфа выражена висцеротония как тип темперамента.
Мезоморф (мышечный тип) – с широкими плечами и грудной клеткой, крепкими руками и ногами, массивной головой. Аналог Атлетика по Кречмеру. У мезоморфа выражена соматотония как тип темперамента.
Эктоморф (мозговой тип) – с вытянутым лицом, с высоким лбом, длинными конечностями, узкой грудной клеткой и животом, отсутствием подкожного жира. Аналог Астеника по Кречмеру. У эктоморфа выражена церебротония как тип темперамента.
Церебротония достигает своего максимального выражения в шизоидном типе характера, соматотония находит свой максимум в психопатическом, а висцеротония максимально связана с маниакально-депрессивным типом.
Многие из этих черт отражают сверхчувствительный характер данного темперамента (физиологическую сверхреактивность, сверхвнимательность, тревожность, сопротивление привычкам и непредсказуемость установки), в то время как другие связаны с торможением и стремлением отгородиться от людей такими способами, как сдержанность в движениях, скрытность, социофобия, подавление способности к общению.
Шелдон и Кречмер
Теория характера Э.Кречмера и типы темпераментов по У.Г.Шелдону очень похожи. Эндоморф - аналог Астеника, Эктоморф - аналог Пикника, Мезоморф - аналог Атлетика.
Фізіологічні основи темпераменту та його структура.
І.П.Павлов та його співробітники, вивчаючи умовно-рефлексні реакції собак, звернули увагу на індивідуальні відмінності в їхній поведінці, що проявляються насамперед у швидкості й точності утворення умовних реакцій, їхній інтенсивності. В результаті тривалих досліджень було встановлено, що в основі індивідуальних відмінностей лежать фізіологічні властивості нервових процесів:
• сила збудження і гальмування;
• рухливість цих процесів;
• врівноваженість збудження і гальмування.
Послідовники й учні І.П.Павлова зазначили, що найбільш значимим відкриттям І.П.Павлова було не вчення про темперамент чи другу сигнальну систему, а відкриття ним загальних властивостей нервових процесів - збудження і гальмування.
1. Сила нервових процесів визначає працездатність нервової системи. Відсили збудливого і гальмівного процесу залежить працездатність клітин кори великих півкуль, їх витривалість. Сила нервових процесів виявляється насамперед у функціональній витривалості, тобто здатності витримувати тривалі або короткочасні ,але сильні збудження.
Оточуючий світ постійно спричиняє нашій нервовій системі багаточислені впливи; часто потрібно довго виконувати важку роботу, в житті зустрічаються подразники великої сили, що вимагають значного нервового напруження. Від сили збудження і гальмування залежить яке навантаження може витримати нервова система.
2. Врівноваженість нервових процесів - це баланс між процесами збудження і гальмування. Не завжди сила збудливого і гальмівного процесів відповідають одна одній. Нерідко гальмівний процес відстає по силі від процесу збудження, і тоді збудження великої сили не може повністю врівноважитись гальмуванням. Протилежною властивістю є неврівноваженість нервових процесів.
3. Рухливість процесів збудження і гальмування - швидкість зміни збудження і гальмування. Оточуючий світ постійно змінюється і ці зміни часто бувають різкими і несподіваними. Нервові процеси повинні "встигати" за ними. Рухливість нервових процесів виявляється в здатності змінювати поведінку залежно від умов, швидко переходити від однієї дії до іншої, від пасивного до активного стану чи навпаки. Протилежною рухливості є інертність нервових процесів. Нервова система інертніша тоді, коли потребує більше часу чи зусиль для переходу від одного процесу до іншого.
Але, як показали дослідження Павлова, особливості вищої нервової діяльності обумовлені не однією із властивостей, а завжди їх сукупністю, поєднанням у певних співвідношеннях. Три властивості нервової системи можуть створювати різні поєднання. Таким чином , Павловим була створена класифікація основних типів вищої нервової діяльності (ВНД).В залежності від сили нервових процесів Павлов поділив собак на сильних і слабких.
1. Слабкі тварини складають один тип. У представників такого типу слабкими є обидва процеси -- збудження і гальмування. Такі собаки метушливі, безперервно оглядаються, або навпаки, завмирають у якійсь позі. Тривалі або сильні подразники викликають у них швидке виснаження. Тварини слабкого типу розрізняються між собою й іншими властивостями нервової системи (крім сили), але на тлі загальної слабкості нервових процесів ці відмінності не мають істотного значення.
Отже, слабка, чутлива, легко гальмівна нервова система є типом ВНД - слабким.
2. Сильний тип поділяється на врівноважений і неврівноважений.
Сильна неврівноважена нервова система виражається в швидкій зміні настрою, поведінки: дуже сильний збудливий процес і відносно слабке гальмування. Оскільки збудливий процес не врівноважується гальмівним, то при дуже великому нервовому навантаженні часто буває нервовий зрив. Індивід з таким поєднанням властивостей нервової системи відноситься до нестримного типу (за визначенням І.П.Павлова).
3. Сильні врівноважені, в свою чергу поділяються на рухливий та інертний типи - в залежності від того, швидко чи повільно відбувається зміна нервових процесів.
Таким чином, три властивості нервової системи в класифікації І.П.Павлова в різних поєднаннях дали чотири типи ВНД.
Порівнюючи типи нервової системи з традиційною, класичною типологією Гіппократа - Галена, російський фізіолог співвідносить тип ВНД з типом темпераменту таким чином:
1) слабка нервова система - слабкий тип - меланхолік;
2) сильна, неврівноважена нервова система - нестримний тип - холерик;
3) сильна врівноважена рухлива нервова система - живий (жвавий) тип - сангвінік;
4) сильна врівноважена інертна система - інертний, спокійний тип - флегматик.
Отже, той чи інший тип ВНД складає фізіологічну основу темпераменту. ТИП
сильний слабкий (меланхолік)
врівноважений неврівноважений (нестримний) холерик
рухливий інертний (жвавий) (інертний) сангвінік флегматик
Вчення Павлова про індивідуальні відмінності динамічної сторони психіки дало поштовх до подальших досліджень в цій галузі. Наприкінці 50-х років 20 ст. були проведені лабораторні дослідження під керівництвом Б.М.Теплова, В.Д.Небиліцина, В.С.Мерліна, які доповнили типологію І.П.Павлова новими елементами. Було розроблено багато прийомів дослідження нервової системи людини, які дали змогу глибше зрозуміти роль індивідуальних особливостей темпераменту в діяльності людини, визначити додаткові властивості нервових процесів. В даний час в психології розрізняють наступні властивості темпераменту:
1) лабільність - швидкість виникнення та протікання збудження і гальмування;
2) сенситивність ( підвищена чутливість) - визначається тим, яка сила впливу необхідна, щоб викликати в людини реакцію. (Якщо у однієї людини ступінь незадоволення потреби не помічається, то в іншого - та ж сама ступінь викликає страждання - другий має більшу сенситивність)
3) реактивність (емоційність) - сила емоційної реакції на зовнішні та внутрішні подразники; інтенсивність реагування індивіда на зміни ситуації життя. Основний показник - час, що минає від події до початку відповідної поведінки. Високо реактивні особи імпульсивні, низько реактивні - розважливі і помірковані.
4) Активність (резистентність) - характеризується тим, наскільки людина активна під час подолання перешкод, здатна чинити опір несприятливим умовам, що гальмують діяльність. Найбільш яскраво ця якість темпераменту виявляється у протидії опору стресу, у відсутності зниження функціонального рівня діяльності при сильному нервовому напруженні. Загалом активність і реактивність перебувають в обернено пропорційному співвідношенні - чим більш активною є людина, тим вона менш реактивна.
5) Темп реакцій - протікання психічних процесів та реакцій; Показником є швидкість переробки інформації, що впливає органи чуттів, час розв'язання мислитель них задач, протікання мнемічних процесів.
6) Пластичність - ригідність. Перша властивість характеризується гнучкістю, легкістю пристосування до нових умов. Людина з ригідними властивостями важко пристосовується, характеризується інертністю, нечутливістю до зміни умов.
7) Екстраверсія - інтроверсія характеризує спрямованість особистості на довкілля або на себе. Екстраверт - спрямований на оточуючих людей, предмети, події. Інтроверт - фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та думках, схильність до самоаналізу, замкненість.
8) Емоційна збудливість - характеризується тим, якої сили потрібен вплив, щоб викликати емоційну реакцію. Вказує на швидкість виникнення і перебігу реакцій. Емоційно нестійкі, збудливі люди відгукуються навіть на слабкі впливи оточуючого середовища, тоді як емоційно стійкі - тільки на сильні.
Взаємозв’язок темпераменту з психічними процесами
Темперамент є основою багатьох особистісних характеристик людини і, насамперед, характеру. Проте темперамент слід відрізняти від характеру - сукупності найбільш стійких, істотних особливостей особистості. Характер виявляється в поведінці людини, в її ставленні до світу й себе. Люди однакового темпераменту можуть бути добрими і жорстокими, працьовитими і ледачими, акуратними і неохайними. Темперамент обумовлює лише динаміку психічного реагування. Від темпераменту залежать такі особистісні риси, як вразливість, емоційність, імпульсивність і тривожність.
Вразливість - це сила впливу на людину різних стимулів, період їх збереження в пам'яті та сила реакцій на них. Вразлива людина довше пам'ятає впливи на неї, довше зберігає реакцію на впливи й, окрім того, сила реакції в неї значно більше.
Емоційність - це швидкість і глибина емоційної реакції людини на ті чи інші події. Для емоційної людини велике значення має все, що відбувається з нею і довкола неї. У неї набагато сильніше, ніж у неемоційної людини, виражені тілесні реакції, зв'язані з емоціями. Емоційна людина майже не буває спокійною, постійно перебуває під владою будь-яких емоцій, у стані підвищеного збудження або, навпаки, пригніченості.
Імпульсивність - виявляється в нестриманості реакцій, у їхній спонтанності та прояві ще до того, як людина встигає обміркувати ситуацію, що склалася, і прийняти розумне рішення відносно того, як у ній діяти. Імпульсивна людина спочатку реагує, а потім думає, чи правильно вона вчинила, нерідко шкодуючи про передчасні та неправильні реакції.
Тривожність - підвищена схильність людини переживати занепокоєння в будь-яких ситуаціях життя, у тому числі й тоді, коли причин для цього немає. Тривожна людина відрізняється від малотривожної тим, що в неї занадто часто виникають зв'язані з занепокоєнням емоційні переживання: острах, побоювання, страхи. Їй здається, що багато чого з того, що її оточує, несе в собі погрозу для її власного «Я». Тривожна людина боїться усього: незнайомих людей, телефонних дзвінків, іспитів, офіційних установ, публічних виступів. Поняття тривожності близько до поняття нейротизму (Г. Айзенк). Невротики схильні до депресивних станів навіть у звичайних ситуаціях життя.
Своєрідне поєднання зазначених якостей особистості створює індивідуальний тип темпераменту, і тому характеристика темпераменту має включати опис як динамічних, так і змістовних сторін особистості. Ті прояви темпераменту, що в результаті стають особистісними якостями, залежать від навчання і виховання, культури, звичаїв, традицій і багатьох інших чинників.
На думку Г. Айзенка, стійкі особистісні риси людини розподіляються по двох основних параметрах: інтроверсія-екстраверсія (спрямованість на свій внутрішній світ або спрямованість назовні) і стабільність-нестабільність (рівень нейротизму).
Типові екстраверти орієнтовані на світ зовнішніх об'єктів, через що особистісна значущість явищ суб'єктивного світу у них часто є приниженою. Для екстравертів характерними є імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, товариськість, соціальна адаптованість. Звичайно вони рухливі, відкриті в емоційних проявах люди з хорошими організаторськими здібностями. Екстраверти, як правило, орієнтуються на зовнішню оцінку, і тому можуть добре складати іспити. Вони прагнуть до нових вражень, поступливі, добре справляються з роботою, що вимагає швидкого прийняття рішень.
Для типових інтровертів характерною є фіксація інтересів особистості на явищах власного суб'єктивного світу, які мають найвищу цінність для них. Інтроверти схильні до самоаналізу, нетовариські, замкнені, часто соціально пасивні. Вони, як правило, більш обережні, охайні, педантичні, краще навчаються в школі та вищому навчальному закладі, краще справляються з одноманітною роботою. Соціальна адаптація інтровертів часто проходить з ускладненнями.
Особливості темпераменту впливають на характер активності особистості: на працездатність, пристосовуваність до нових умов, комунікабельність. І тому вони мають враховуватися представниками тих професій, які передбачають роботу з людьми: керівниками, викладачами, вихователями тощо.
46. Характер: типологія та формування в онтогенезі.
Характер – індивідуальне співвідношення найбільш стійких, суттєвих властивостей особистості, які проявляються в поведінці людини:
а) у певних її стосунках:
– з собою (критичність, вимогливість, самооцінка тощо);
– з іншими людьми (індивідуалізм, колективізм, альтруїзм, егоїзм, доброта, жорстокість, ввічливість, грубість тощо);
б) у ставленні її до:
– праці (працелюбство, лінь, акуратність, неакуратність, відповідальність, безвідповідальність, організованість тощо);
–  об’єктів навколишнього світу (працелюбство, лінь, акуратність, відповідальність, організованість тощо);
В характері відображаються вольові (дисциплінованість, рішучість, готовність долати перешкоди тощо), емоційні (стриманість, грубість тощо) та інші якості особистості.
Характер – це сплав уроджених якостей нервової системи з набутими в житті індивідуальними властивостями.
Характер формується в процесі соціалізації людини в умовах включення її в різні соціальні спільноти. Від ступеня сприятливості сформованих у них міжособистісних відносин багато в чому залежить формування тих чи іншихрис характеру індивіда – стійких форм поведінки в зв’язку з конкретними, типовими для даного виду  поведінки ситуаціями. У нетипових ситуаціях людина може виявити і невластиві їй зразки поведінки: ввічлива – брутальність, скромна – розв’язність і т.п.
Відомо багато теорій, що намагаються пов’язати прояв характеру з особливостями зовнішнього вигляду людини, її статури, почерку і т.д., але найбільш повне уявлення про людину можна одержати з її вчинків (свідомих, навмисних дій, у яких вона затверджує своє ставлення до інших людей, до самого себе, до світу в цілому).
Саме у вчинках як актах поведінки виявляється характер, у них же він і формується. Добрим і чесним можна стати, тільки роблячи добрі і чесні вчинки. Віддавна відома приказка: “Посієш учинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю”.
Таким чином, становлення характеру, що відбувається в результаті навчання і виховання людини, обумовлене об’єктивними обставинами її життєвого шляху, але самі ці обставини можуть змінюватися під впливом учинків людини. У результаті вона здатна піднятися над своїм характером, змінити його, стати творцем самої себе в процесі самовиховання.
Типові риси характеру за своєю інтенсивністю виявляються порізному, індивідуально. У деяких людей окремі риси їхнього характеру виявляються наскільки яскраво та своєрідно, що це робить їх оригінальними. Але коли  риси характеру розвинені і проявляються надміру, виникають так звані акцентуації характеру.
Основні поняття і ключові слова: характер, риси характеру.
В психологии понятие «характер» означает совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в деятельности и проявляющихся в типичных для данного человека способах деятельности и формах поведения.
Главная особенность характера как психического феномена состоит в том, что характер всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности и людям. Например, основные черты характера могут обнаруживаться в особенностях деятельности, которой человек предпочитает заниматься. Одни люди предпочитают наиболее сложные и трудные виды деятельности, для них доставляет удовольствие искать и преодолевать препятствия; другие выбирают более простые занятия. Для одних существенно то, с какими результатами они выполнили ту или иную работу, удалось ли им при этом превзойти других, а для остальных это может быть безразличным, и они довольствуются тем, что справились с работой не хуже других, добившись посредственного качества. Поэтому когда определяют характер человека, то говорят не о том, что такой-то человек проявил смелость, правдивость, откровенность, а что этот человек смелый, правдивый, откровенный, т. е. названные характеристики поступков человека приписываются самому человеку. Однако характерными можно считать не все особенности человека, а только существенные и устойчивые. Например, даже очень веселые люди могут испытывать чувство грусти, но от этого они не станут нытиками и пессимистами.
Характер является прижизненным образованием и может трансформироваться в течение всей жизни. Формирование характера самым тесным образом связано с мыслями, чувствами и побуждениями человека. Поэтому по мере того как формируется определенный уклад жизни человека, формируется и его характер. Следовательно, образ жизни, общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства играют важную роль в формировании характера.
Формирование характера происходит в различных но своим особенностям и уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и др.). В зависимости от того, какая группа является для личности референтной и какие ценности поддерживает и культивирует эта группа, у человека развиваются соответствующие черты характера. Под чертами характера понимают психические свойства человека, определяющие его поведение в типичных обстоятельствах. Например, смелость или трусость проявляются в ситуации опасности, общительность или замкнутость — в ситуации общения и т. д. Существует достаточно много классификаций черт характера. В отечественной психологической литературе чаще всего встречаются два подхода. В одном случае все черты характера связывают с психическими процессами и поэтому выделяют волевые, эмоциональные и интеллектуальные черты. При этом к волевым чертам характера относят решительность, настойчивость, самообладание, самостоятельность, активность, организованность и др. К эмоциональным чертам характера относят порывистость, впечатлительность, горячность, инертность, безразличие, отзывчивость и др. К интеллектуальным чертам относят глубокомыслие, сообразительность, находчивость, любознательность и др.
В другом случае черты характера рассматриваются в соответствии с направленностью личности. Причем содержание направленности личности проявляется в отношении к людям, деятельности, окружающему миру и себе. Например, отношение человека к окружающему миру может проявляться или в наличии определенных убеждений, или в беспринципности. Эта категория черт характеризует жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и духовные потребности, интересы, убеждения, идеалы и т. д. Направленность личности определяет цели, жизненные планы человека, степень его жизненной активности. В сформировавшемся характере ведущим компонентом является система убеждений. Убежденность определяет долгосрочную направленность поведения человека, его непреклонность в достижении поставленных целей, уверенность в справедливости и важности дела, которое он выполняет.
Другой группой черт характера являются те, которые характеризуют отношение человека к деятельности. При этом имеется в виду не только отношение человека к конкретному виду выполняемой работы, но и деятельности вообще. Главное условие образования характера — наличие жизненных целей. Бесхарактерному человеку свойственно отсутствие или разбросанность целей. Черты характера, связанные с отношением к деятельности, находят свое выражение и в устойчивых интересах человека.
Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию характера
Попытки исследовать характер предпринимались еще в незапамятные времена. Было сформировано самостоятельное учение о характере — характерология, которое имеет длительную историю своего развития. Важнейшими проблемами этого учения на протяжении веков были выявление типов характера и их определение по внешним проявлениям с целью прогнозирования поведения человека в различных ситуациях.
Типология характеров, как правило, строится на существовании определенных типических черт. Типическими называются черты и проявления характера, которые являются общими и показательными для некоторой группы людей. Соответственно под типом характера следует понимать выражение в индивидуальном характере черт, общих для некоторой группы людей.
Следует также отметить, что все типологии человеческих характеров, как правило, исходят из ряда общих идей.
1. Характер человека формируется в онтогенезе относительно рано и на протяжении остальной жизни проявляет себя как более или менее устойчивое личностное образование.
2. Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются случайными.
3. Большая часть людей в соответствии со своими основными чертами характера может быть разделена на типовые группы.
Необходимо отметить, что попытки создания типологий характера не всегда основывались на научных методах.
Одной из таких попыток является объяснение характера и поступков человека датой его рождения. Разнообразные способы предсказания судьбы и характера человека, построенные на этом принципе, получили название гороскопов. Другая подобная попытка заключалась в стремлении связать характер человека с его именем.
Значительное влияние на исследования характера оказала физиогномика (от греч. рпухгк — природа, §потоп — знающий) — учение о связи между внешним обликом человека и его принадлежностью к определенному типу личности. Главная идея данного учения строится на предположении о том, что по внешним признакам могут быть установлены психологические характеристики человека, принадлежащего к тому или иному типу. Наиболее известной стала физиогномическая система И. К. Лафатера, считавшего основным путем познания человеческого характера изучение строения головы, конфигурации черепа, мимики и т. д.
В качестве отдельного направления характерологии можно выделить подход, основанный на определении индивидуальных особенностей человека по его позе и положению тела. По мнению некоторых психологов, в позе человека раскрывается его характер: как он стоит, как идет, как сидит и даже в какой позе засыпает.
Не менее знаменитую и богатую историю, чем физиогномика, имеет хиромантия. Хиромантия — это система предсказания черт характера человека и его судьбы по кожному рельефу ладоней. Научная психология отвергает хиромантию, однако изучение пальцевых узоров в связи с наследственностью дало толчок к возникновению новой отрасли знания — дерматоглифики. Причем возникновение данного направление было предопределено научными поисками. Так, в процессе исследований было обнаружено, что формирование рисунка ладоней каждого человека, как и развитие мозга, происходит на третьем-четвертом месяце внутриутробного развития и обусловлено одним и тем же влиянием генного набора родителей или хромосомными отклонениями плода. Поэтому пальцевые узоры следует рассматривать скорее как анатомическую или физиологическую особенность организма, а дерматоглифика может быть поставлена в один ряд с конституциональным направлением характерологии, ярким представителем которого является Э. Кречмер.
Кречмер выделил и описал четыре наиболее часто встречающихся типа строения тела, или конституции, человека. В соответствии с типом телосложения он выделил три основных типа темперамента. Помимо этого он предпринимал попытки объяснить поведение человека, связав его с типом телосложения. В результате им был сделан вывод о том, что тип тела каким-то образом связан со склонностью к психическим заболеваниям. Например, маниакально-депрессивным психозом чаще всего болеют люди с крайне выраженными чертами пикника. К шизофреническим заболеваниям более склонны астеники и атлетики. Хотя у Креч-мера не было научно обоснованных доказательств высказанной им идеи, практический опыт показывает, что определенная связь между типом характера и телосложением существует, например у людей с определенным типом строения тела отмечаются акцентуации соответствующих черт характера.
47. Філософсько-психологічні концепції особистості.
Філософсько-психологічна концепція (С. Л. Рубінштейн)
Будучи піонером у використанні онтологічного підходу у вітчизняних, психології, Рубінштейн вперше включає людину в структуру його буття не як рядоположний з ін рівнями буття елемент, а як активний, що перетворює буття суб'єкт.
Пізнання і діяльність розглядаються як різноякісні модальності відносини людини зі світом, крім яких виділяється також ставлення - не тільки до буття, але і до ін суб'єкту. Коли об'єктом впливу стає ін людини, необхідно подолати її відчуженість, негативну незалежність, викликати його до самостійного буття, в якому здійснюється його власну сутність, знаходимо через іншого.
На відміну від більшості гносеологічно орієнтованих концепцій свідомості, які зводять його до відбиття, Рубінштейн розглядає свідомість як вираження відношення суб'єкта до світу, як можливість його самовизначення. Психіка, свідомість не самодостатні, не існують в собі, а належать особистості Зв'язок свідомості та діяльності стає особистісно опосередкованої. У світі свідомості як в зовсім особливому вимірі особистості здатна виходити за свої межі. Що володіє свідомістю особистість особливим чином будує свої відносини зі світом.
Простежуючи єдність свідомості і діяльності, Рубінштейн показав, що свідомість як вищий психічний процес є способом особистісної регуляції що складаються в діяльності відносин. Свідомість здійснює щонайменше три взаємообумовлених функції: регуляцію психічних процесів, регуляцію відносин, регуляцію діяльності і всього життя суб'єкта.
У розробленій Рубінштейном структурі особистості представлені психологічної модальності діяльності - потреби, здібності, спрямованість.
В "Основах загальної психології "особистості визначається через триєдність - що людина хоче (спрямованість як мотиваційно-потребностная сфера), що він може (здібності, дарування) і що він є (характер). Ці модальності утворюють ціле, не заданий самого початку, не зафіксоване, не статичне: у життєдіяльності людини виявляє свою спрямованість, реалізує дарування, формує характер.
Умови життя людини, життєві обставини не є чимось постійним, статичним, почилих. Концепція суб'єкта привносить перш за все ідею активного, що будує умови свого життя і свої відносини до буття людини Умови життя стають розв'язуваних задач, що стимулюють людину до їх вирішення.
Особистість розглядається в діяльності, в якій вона проявляється, формується, зазнаючи різноманітні зміни якої визначається і скріплюється цілісність її структури. Діяльність додає єдність не тільки внутрішньої структурі особистості, а й цілісність, системність зв'язків особистості з світом. Особистість не розчиняється в діяльності, через неї вона змінює світ, вибудовуючи свої відносини з ним, ін людьми, життям як такої.
Особистість доцільно розглядати не тільки як суб'єкта діяльності, але і як суб'єкта життєвого шляху і як стійкий психічний склад людини. Вона самостійно організовує своє життя, несе за неї відповідальність, стаючи все більш виборчої та унікальною.
самосвідомості не є прямим самоставлення, не опосередкованим усіма життєвими проявами суб'єкта. Розуміння його як основи ідентичності, тотожності многообразно проявляється суб'єкта - це розуміння самосвідомості як рефлексії активності суб'єкта, рефлексії його діяльнісних можливостей, практичних досягнень.
Самосвідомість виникає в ході розвитку свідомості особистості, у міру того, як вона реально стає самостійним суб'єктом. Етапи розвитку самосвідомості є етапами виокремлення особистості з безпосередніх зв'язків з навколишнім світом, оволодіння цими зв'язками і відносинами через дії. Людина усвідомлює свою самостійність лише через стосунки з оточуючими людьми, приходячи до самосвідомості через пізнання інших людей. Самосвідомість - не тільки рефлексія себе, але й переосмислення свого життя.
Масштаб особистості, масштаб її діянь і масштаб життя знаходяться в різному співвідношенні один з одним в житті кожної конкретної людини. Життя - особливий вимір особистості, то, в ніж особистість об'єктивує свою сутність. Особистість як суб'єкт життя пов'язує клубок з усіх ниток - вікової, подієвої, продуктів творчості, соціальних досягнень - своїм власним унікальним вузлом, визначаючи якість свого життя.
Кожна особистість по-різному реалізує себе в тому чи іншому віці. Одна стає зрілою трохи Чи не в дитинстві, інша залишається інфантильною і в старості. Одна залежить від ланцюга зовнішніх подій, інша творить і охороняє свій внутрішній світ, ідучи в події внутрішні, здійснюючи себе в них. Третя організовує, спрямовує і прискорює зовнішні події, реалізуючи в них свій внутрішній світ.
На життєвому шляху бувають такі вузлові моменти і поворотні етапи, коли прийняття того чи іншого рішення на більш-менш тривалий період визначає подальшу траєкторію розвитку. На такому поворотному етапі особистість може перевести свою життя в інше русло, круто змінивши її спрямування.
Людина є не лише суб'єктом діяльності і пізнання, а й суб'єктом життєдіяльності. Життєдіяльність - не просто сума пізнання, діяльності та спілкування. Суб'єкт пізнає, діє, спілкується в певних співвідношеннях, пропорціях, з певною мірою активності. Він знаходить у житті місце і час для праці, пізнання, комунікації.
Життя є для людини проблемою. Життєві суперечності створюються співвідношенням добра і зла, смерті і безсмертя, необхідності і свободи. Особливість людини як суб'єкта життя полягає в його здатності вирішувати життєві суперечності, змінювати співвідношення добра і зла, навіть смерті і безсмертя.
Тільки те життя є справжньою, яка здійснюється, будується людиною. У всіх інших випадках, навіть якщо фізичне існування продовжується, воно не є життям. А тому - не трагічна і смерть, забирає таке життя.
Відповідальність, або серйозне ставлення до життя, включає уявлення про її незворотності, про те, що її детермінація здійснюється тут і тепер цим конкретним вчинком, що здійснюються людиною. Відповідальність стосується не тільки всього скоєного, але і всього упущеного. Нездатність реалізувати свої можливості, свою сутність є заперечення себе як суб'єкта життя.
48. Концепція діяльності в психології.
Основна, суто зовнішня відмінність живої матерії від неживої, вищих форм життя від нижчих, більш розвитнутих живих істот від менш розвинутих полягає у тому, що перелічені першими значно більш рухливі та активні, ніж другі. Життя у всіх своїх формах пов’язане з рухами, і з його розвитком рухова активність набуває все більш досконалі форми. Людина здатна створювати собі умови та мешкати в будь-якому середовищі і в будь-якій точці земної кулі (а востанні роки і поза Землею). Жодна жива істота не здатна зрівнятися з нею у різномаїтті, розповсюдженні та формах активності.
Діяльність можна визначити як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання та творче перероблення оточуючого світу, включая саму себе та умови свого існування. В діяльності людина створює предмети матеріальної та духовної культури, перетворює свої здібності, зберігає та вдосконадює природу, будує суспільство, створює те, що без її активності не існувало б в природі. Творчий характер людської діяльності виявляється в тому, що завдяки їй вона виходить за межі своєї природної обмеженності, тобто перевершує свої ж генотипно обумовлені можливості. Внаслідок продуктивного, творчого характеру своєї діяльності людина створює знакові системи, знаряддя впливу на себе та природу. Користуючись цими знаряддями, вона побудувала сучасне суспільство, міста, машини, з їх допомогою винайшла нові предмети для користування, матеріальу та духовну культуру і, зрештою, перетворила саму себе. Історичний прогрес, що мав місце за останні декілька десятків тисяч років, зобов’язаний своїм походженням саме діяльності, а не удосконалюванню біологічної природи людини.
Діяльність людини має такі характеристики: мотив, мету, предмет, структуру і засоби. Мотивом діяльності зветься те, заради чого вона здійснюється. Як мотив зазвичай виступає конкретна потреба, яка в ході та за допомогою даної діяльності задовільняється.
Мотиви людської діяльності можуть бути найрізноманітнішими: органічними, функціональними, матеріальними, соціальними, духовними. Метою діяльностівиступає її продукт. Він може бути реальним фізичним предметом, створюваним людиною, певними знаннями, уміннями, навичками, набутими протягом діяльності, творчим результатом (думка, ідея, теорія, твір мистецтва).
Предметом діяльності зветься те, з чим вона безпосередньо має справу. Так, для прикладу, предметом пізнавальної діяльності є всяка інформація, предметом навчальної діяльності - знання, уміння, навички, предметом трудової діяльності - створюваний матеріальний продукт.
Діяльність має певну структуру. У ній як правило видіяляють дії та операції як основні складові діяльності. Дією називають частину діяльності, яка має цілком самостійну, усвідомлену людиною мету. Операція - це спосіб здійснення дії. Характер операції залежить від умов виконання дії, від наявних у людини умінь та навичок, від наявності інструментів і засобів виконання дії.
Мотивація діяльності упродовж її розвитку не залишається незмінною. З віком у міру розвитку людини відбувається зміна мотивації її діяльності. Якщо людина змінюється як особистість, то мотиви її діяльності перетворюються. Прогресивний розвиток людини характеризується просуванням мотивів в бік їх усе більшого одухотворення (від органічних до матеріальних, від матеріальних до соціальних, від соціальних до творчих, від творчих до моральних).
У сучасної людини є безліч різноманітних видів діяльності, кількість яких приблизно відповідає кількості наявних потреб. Щоб подати та описати усі ці види діяльності, необхідно перерахувати найбільш важливі для даної людини потреби.
Види діяльності відповідають загальним потребам, які можна виявити практично у всіх без винятку людей, а точніше - видам соціальної людської активності, до яких неминуче включається кожна людина в процесі індивідуального розвитку. Це - спілкування, гра, навчання та праця. Такі основні види людської діяльності.
Спілкування - це вид діяльності, спрямований на обмін інформацією між людьми, що спілкуються. Воно також прагне мети встановлення взаєморозуміння, гарних людських та ділових стосунків, здійснення допомоги та навчально-виховного впливу людей одне на одного.
Гра - це такий вид діяльності, результатом якого не є виробництво якогось матеріального чи ідеального продукту (за винятком ділових та конструкторських ігор дорослих та дітей). Існують декілька типів ігор: індивідуальні та групові, предметні та сюжетні, рольові та ігри з правилами. Відносини між людьми під час гри мають штучний характер в тому розумінні, що оточенням вони не сприймаються серйозно, не складають підставу для висновків про людину.
Навчання - вид діяльності, метою якого є набуття людиною знань, умінь та навичок. Навчання може бути організованим (у спеціальних освітніх закладах) і неорганізованим, що відбувається попутно у інших видах діяльності, як їх додатковий результат. У дорослих людей навчання може набувати характеру самоосвіти. Особливості навчальної діяльності полягають у тім, що вона безпосередньо послуговує засобом психологічного розвитку індивіда.
Праця - займає особливе місце у системі людської діяльності. саме завдяки праці людина побудувала сучасне суспільство, створила предмети матеріальної та духовної культури, перетворила умови свого життя таким чином, що відкрила для себе перспективи подальшого, практично необмеженого розвитку.
Автоматизовані, свідомо, напівсвідомо та несвідомо контрольовані компоненти діяльності звуться відповідно уміннями, навичками та звичками.
Уміння - це елементи діяльності, які дозволяють будь-що робити з високою якістю (наприклад, точно і правильно виконувати якусь дію, операцію, серію дій чи операцій). Уміння зазвичай включають до свого складу автоматично виконувані складові, що звуться навичками, та в цілому являють собою свідомо контрольовані частини діяльності, хоча б основних проміжних пунктах та остаточній меті.
Навички - це цілком автоматизовані, інстинктивноподібні компоненти умінь, які реалізуються на рівні несвідомого контролю. Якщо під дією розуміти частину діяльності, яка має чітко поставлену свідому мету, то навичкою теж можна назвати автоматизований компонент дії.
Розвиток і удосконалення діяльності можна розуміти як перехід компонентів окремих умінь, дій та операцій на рівень навичок.
Уміння на відмінну від навичок утворюються в результаті координації навичок, їх об’єднання у системи за допомогою дій, що перебувають під свідомим контролем. Через регуляцію таких дій здійснюється оптимальне керування уміннями.