Вади серця

Вади серця.
1. 259
Дитина 7 років скаржиться на виникнення задишки при фізичному навантаженні, швидку втомлюваність. Об'єктивно: межи серця дещо розширенні вправо. Аускультативно: у другому міжребер'ї зліва вислуховується грубий систолічний шум, ослаблення ІІ тону над легеневим стовбуром, І тон на верхівці посилений. Рентгенологічно: гіпертрофія правого шлуночка і збіднення легеневого малюнку на ЕхоКс: наявність звуження в вихідному відділі правого шлуночка; тонкий струмінь крові крізь легеневий стовбур у місці звуження. Був встановлений діагноз: стеноз легеневої артерії. Яке найбільш доцільне лікування?
A * Оперативне лікування.
B Зменшення фізичного навантаження
C Антибіотикотерапія
D Призначення глюкокортикостероїдів
E Призначення серцевих глікозидів.

2. 260
У хлопчика 4 років в анамнезі: повторні пневмонії, часті гострі респіраторно-вірусні захворювання. Об'єктивно: задишка при фізичному навантаженні, незначна втомлюваність. Систолічний шум з епіцентром у ІV міжребер'ї зліва. Ліва відносна тупість по середньоключичній лінії. Згідно з даних інструментальних методів дослідження: електрокардіографії, ехокардіоскопії був встановлений наступний діагноз: дефект міжшлуночкової перетинки, стадія субкомпенсації. Який основний метод лікування?
A *Оперативне лікування
B Фітотерапія
C Лікування не потребує.
D Консервативне лікування
E Призначити індометацин

3. 261
У хворого 17 років, під час огляду визначається значна гіпертрофія плечового поясу у порівнянні з нижніми кінцівками. АТ на руках 160/100 мм.рт.ст.., Ат на ногах 100/60 мм.рт.ст. Аускультативно акцент ІІ тону над аортою, вислуховується грубий систолічний шум на груднині, який проводиться в між- лопатковий простір І на судини шиї. Під час доплерографії було виявлено коарктацію аорти. Яка лікувальна тактика найбільш доцільна у даного хворого?
A *Хірургічне лікування
B Гіпотензивна терапія
C Призначити діуретики
D Фітотерапія
E Призначити серцеві глікозиди

4. 264
Дівчинка 12 років звернулася до лікарні зі скаргами на швидку втомлюваність при фізичному навантаженні, серцебиття, біль в області серця; періодичний ашель. Шкіряні покрови бліді Відмічається ціаноз губ. Межі серця розширені. Вислуховується мілкий систолічний шум над легеневою артерією. Попередній діагноз?
A *Дефект міжсептальної перетинки
B Відкрита артеріальна протока
C Мітральний стеноз
D Дефект міжшлункової перетинки
E Стеноз легеневої артерії

5. 265
Хвора Ж. 36 років страждає ревматизмом з дитинства. Звернулася зі скаргами на задишку, кашель, серцебиття, порушення ритму серцевої діяльності. При огляді акроцианоз, рум'янець на щоках. Вислуховується дисистолічний шум що ляскає, І тон і після ІІ тону – додатковий тон відкриття митрального клапана. Ваш діагноз?
A *Стеноз мітрального клапану
B Стеноз уст'я аорти
C Недостатність мітрального клапану.
D Недостатність тристулкового клапану.
E Стеноз тристулкового клапану

6. 293
До лікаря звернувся пацієнт 8 років зі скаргами на задишку при фізичному навантаженні, помірний біль у правому підребер'ї. Хворіє біля 3 років. При УЗД виявлений дефект міжшлуночкової перетинки до 1 см2 та суттєве збільшення печінки. Який фактор є найбільш ймовірною причиною гепатомегалії у даного хворого?
A * Хронічна правошлуночкова недостатність
B Супутній вірусний гепатит
C Вроджена аномалія печінки
D Хронічна лівошлуночкова недостатність
E Синдром Бадда-Кіарі

7. 294
У дитини 8 місяців поставлений діагноз коарктації аорти I типу по О.В.Покровському. Артеріальний тиск 150/90 мм рт. ст., часті напади гострої серцевої недостатності, пневмонії. Яка лікувальна тактика?
A * Оперативне лікування у віці до одного року
B Консервативне лікування
C Оперативне лікування в 8-15 років
D Оперативне лікування у віці від 6 до 12 років
E Оперативне лікування в 20 років

8. 296
До кардіохірургічного відділення госпіталізовано дитину 13 років зі скаргами на задуху та болі в ділянці серця. При огляді грудної клітини виявлені "серцевий горб" та набухання і пульсацію вен шиї. Пальпаторно в проекції легеневої артерії систоличне тремтіння. Аускультативно: над серцем в ІІ-ІІІ міжребер'ях - грубий систоличний шум, значне посилення І тону та послаблення ІІ тону над легеневою артерією. Вкажіть найбільш ймовірну вроджену ваду серця.
A * Стеноз легеневої артерії
B Дефект міжпередсердної перетинки
C Дефект міжшлуночкової перетинки
D Комбінова вада мітрального клапану
E Тетрада Фалло
******************************************************************
9. 66
Батьки скаржаться на підвищену стомлюваність дитини 3 років. Аускультативно над легеневою артерією систолічний шум та мезадіастолічний шум у 5-му міжребер'ї зправа. При рентгенологічному дослідженні посилення судинного малюнку легенів, розширення правої половини серця. ЕКГ – ознаки гіпертрофії правого шлуночка та діастолічного перенавантаження лівого шлуночка. Явищ легеневої гіпертензії немає. Про який кардіальний порок можна думати?
A * Передсердний септальний дефект.
B Дефект міжшлуночкової перетинки.
C Відкрита артеріальна протока.
D Тетрада Фалло.
E Коарктація аорти.

10. 81
Пацієнт 19 років звернувся зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, похолодання ніг, швидку втомлюваність нижніх кінцівок. Вказані жалоби наявні із раннього дитинства. Об’єктивно: задовільний стан, атлетичний склад верхньої половини тулуба, гіпотрофія нижніх кінцівок. АТ 200/110, пульс на артеріях нижніх кінцівок значно послаблений. Яка патогномонічна ознака може бути виявлена у хворого при рентгенологічному дослідженні грудей?
A * Узурація ребер.
B Переломи ребер.
C Переломи хребта.
D Інфільтрація нижніх долей легень.
E Осередкова деструкція легеневої паренхіми з обох боків.

11. 83
Хвора 63 років пред'являє скарги на болі в області серця, задишку. З анамнезу відомо, що 2 місяці назад перенесла гострий інфаркт міокарда. При огляді грудної клітки відзначається наявність патологічної прекардиальної пульсації в IV межреберье ліворуч від грудини. На ЕКГ – стійкий підйом інтервалу S-T і негативний зубець T у грудних відведеннях. При рентгенологічному дослідженні – зміна конфігурації тіні серця за рахунок мешковидного випинання зліва. Який діагноз найбільш ймовірний?
A * Постінфарктна аневризма серця.
B Повторний гострий інфаркт міокарда.
C Стеноз мітрального клапана.
D Стеноз аортального клапана.
E Недостатність мітрального клапана.

12. 84
Хворий 65 років тиждень тому переніс гострий інфаркт міокарда, загальний стан погіршився, турбує задишка у спокої, виражена слабкість. Об'єктивно: набряки нижніх кінцівок, асцит. Границі серця розширені, парадоксальна перикардіальна пульсація на 2 см латеральніше від верхівкового поштовху ліворуч. Який найбільш ймовірний діагноз?
A * Гостра аневризма серця
B Повторний інфаркт міокарда
C Гострий перикардит
D Кардіосклеротична аневризма серця
E Тромбоемболія легеневої артерії.

13. 197
Дитину Г., 3-ох років турбує задишка, втомлюваність, головна біль. Відмічається синюшність шкіри. Аускультативно грубий столічний шум у ІІ-му міжребір'ї зліва; ослаблення ІІ тону над легеневою артерією. На ЕКГ – відхилення електричної вісі серця вправо, перенавантаження правих відділів серця. На рентгенограмі – легеневе поле збільшеної прозорості. Тінь серця розширена і має вигляд “дерев'яного черевика” Ваш діагноз?
A *Тетрада Фалло
B Транспозиція аорти
C Стеноз “Легеневої артерії”
D Аортальний стеноз
E Мітральний стеноз

14. 198
Хвора Ю., 38 років звернулась до кардіологічного відділення із скаргами на постійну задишку підвищену втомлюваність, біль в області серця, періодичні запалення легенів. Вислуховується систолічний шум у ІІ міжребер'ї зліва із захопленням сістоли та діастоли; ІІ тон підсилення. Систолічний артеріальний тиск підвищений діастомічно - знижений. ЕКГ – гіпертрофія лівого шлуночка. Р-графія – тінь серця роширена, легеневий малюнок підсилений. Ваш діагноз?
A *Відкрита артеріальна протока
B Тетрада Фалло
C Мітральний стеноз
D Дефект міжшлункової перетинки
E Стеноз легеневої артерії

15. 199
Хвора К. 29 років відмічає швидку стомлюваність, задишку під час фізичного навантаження, серцебиття, коліки в області серця. Шкірні покрови бліді, помірний ціаноз губ. Границі серця розширені вліво; верхівковий поштовх підсилений. Вислуховується м'який дмухаючий систолічний шум у ІІ міжребер'ї зліва. ІІ тон підсилений та роздвоєний, акцент ІІ тону. АТ- у нормі. ЕКГ - правограма, неповна блокада правої ніжки пучка Гіса. Ваш діагноз?
A *Дефект міжпередсердної перетинки
B Дефект між шлункової перетинки
C Коарктація аорти
D Стеноз “Легеневої артерії”
E Тетрада Фало

16. 200
Чоловік М., 47 років звернувся із скаргами на задишку у покої, біль в області серця, серцебиття. Границі серця збільшені вліво. Вислуховується грубий систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва, проводиться у ліву підлопаточну область та на сонні артерії; ІІ тон над легеневою артерією ослаблений. ЕКГ – ритм синусовий, електрична вісь серця зміщена вліво, гіпертрофія правого шлуночка. Р-графія – розширення легеневої артерії; легеневий малюнок здібнений. Ваш діагноз?
A *Стеноз легеневої артерії
B Мітральний стеноз
C Коарктація аорти
D Відкрита артеріальна протока
E Дефект міжпередсердної перетинки

17. 201
Хворий М. 37 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, втомлюваність, серцебиття, іноді запаморочення, непритомність. Шкірні покрови помірно ціанотичні. Границі серця розміщені вправо; вислуховується грубий систолічний шум у V міжребір'ї зліва, усилення ІІ тону над легеневою артерію. Артеріальний тиск у нормі. На рентгенограмі серце збільшено більше вправо; талія згладжена, відмічається вибухання дуги легеневої артерії. Ваш діагноз?
A *Дефект міжшлункової перетинки
B Дефект міжпредсердної перетинки
C Тетрада Фалло
D Відкрита артеріальна протока
E Коарктація аорти
******************************************************************
18. 77 337
Хворого 15-ти років, турбує головний біль, носові кровотечі, відчуття похолодання нижніх кінцівок. Об-но: м’язи плечового поясу добре розвинуті, нижні кінцівки гіпотрофовані. Пульсація на артеріях ступні та стегновій різко ослаблена. АТ – 150/90 мм.рт ст. на руках, 90/60 мм рт.ст. на ногах. Над сонними артеріями – систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Коарктація аорти
B Аневризма аорти
C Аортальний стеноз
D Аортальна недостатність
E Коарктація легеневої артерії

19. 78 342
Дівчинка 8-ми місяців, народилася недоношеною. Відмічається задишка, тахікардія, гепатоспленомегалія, відставання в фізичному розвитку, ціаноз кінцівок. Визначається парастернальний серцевий горб, в ІІ міжребер’ї зліва вислуховується систолодіастолічний шум, АТ – 90/0 мм рт.ст. Про яке захворювання слід думати?
A *Відкрита артеріальна протока
B Коарктація аорти
C Стеноз аортального клапана
D Стеноз легеневої артерії
E Незарощення міжшлуночкової перетинки

20. 99 437
Хлопчик 8 років у фізичному розвитку не відстає від ровесників. З народження над серцем вислухується шум. Шкіра та видимі слизові звичайного кольору. АТ 100/70 мм рт.ст.. над легеневою артерією вислухується систоло-діастолічний шум, акцент 2 тону. На ЕКГ – признаки перевантаження лівих відділів серця. При рентгеноскопії відмічається посилення легеневого рисунку, затемнення серця звичайної форми. Ваш діагноз?
A *Дефект міжпредсерцевої перетинки
B Стеноз легеневої артерії
C Коарктація аорти
D Тетрада Фалло
E Відкрита артеріальна протока


Гнійні захворювання легень та плеври.
1. 44
Хворий К, 58 років. Скарги на наростаючий головний біль, осиплість голосу, запаморочення. Об’єктивно: загальний стан важкий, свідомість спутана, набряк обличчя, ціаноз. Вени шиї та грудної стінки розширені та набухші, тахіпноє. АТ 90/50 мм.рт.ст. Тони серця приглушені, тахікардія, рентгенологічно об’ємне утворення в правій легені, збільшення медіастинальних лімфовузлів. Імовірний діагноз?
A * Са правої легені, синдром верхньої порожнистої вени
B Тромбоемболія легеневої артерії.
C Са правої легені, Mt в головний мозок.
D Гострий інфаркт міокарду.
E Са правої легені, гепато-лієнальний синдром.

2. 47
Хворий А., 62 років, скарги на різку біль справа в грудній клітці, кашель та задуху. Об’єктивно: свідомість сплутана, АТ 80/50 мм.рт.ст. Тахікардія, тони серця приглушені. Дихання часте, в правій легені перкуторно тимпанічний звук, шуми не вислуховуються. При кашлі виділяється мокрота із домішками крові, цитологічно-клітини карциноми. Імовірний діагноз?
A *Спонтанний пневмоторакс при раку легень
B Гострий інфаркт міокарда
C Тромбемболія легеневої артерії
D Профузна легенева кровотеча при раку легень
E Гострий ателектаз легені

3. 54
Хвора Б. скаржиться на різкий біль у лівій половині грудної клітки, що виник раптово після перенесеної пневмонії, задуху, загальну слабість, підвищення t0 тіла до 38,60 С. R-скопічно: затемнення нижніх відділів лівого гемітораксу з горизонтальним рівнем та наявність округлої тіні з рівнем рідини в верхній долі лівої легені. Про яке ускладнення слід думати?
A Емпієма плеври
B Ателектаз нижньої долі лівої легені
C Перикардит
D Защемлена стравохідна кила
E Бульозна емфізема ускладнена пневмотораксом

4. 56
На 6-ту добу після правобічної лобектомії у хворого з’явились явища інтоксикації, задишка. По дренажам за добу виділилось до 700 мл гнійного ексудату, що при відстоюванні поділяється на 2 шари. Рентгенологічно: гомогенне затемнення нижніх відділів плевральної порожнини з горизонтальним рівнем. Про яке ускладнення слід думати?
A Післяопераційна емпієма плеври
B Плеврит
C Піддіафрагмальний абсцес
D Неспроможність кукси бронха
E Пневмоторакс

5. 70
У післяопераційного хворого, якому 6 днів тому поведено видалення нижньої долі лівої легені в зв’язку з бактеріальною деструкцією і розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 35 в хвилину, раО2 знизився до 70мм. рт. ст., появився кашель, виділення великої кількості харкотиння. При аускультації правої і лівої легень - маса різнокаліберних хрипів, різко ослаблене дихання. Яка ступінь дихальної недостатності у цього хворого?
A *II ступінь.
B III ступінь.
C I ступінь.
D 0 ступінь.
E IV ступінь

6. 76
На рентгенограмі ОГП пацієнта 52 рокiв виявлена округла тінь середньої інтенсивності з чіткими горбистими контурами розміром 2х2,5 см у V-му легеневому сегменті зліва. Навколишня легенева тканина незмінена. Інших патологічних змін органів грудної порожнини немає. Пацієнт ні на що не скаржиться. Який найбільш імовірний діагноз?
A * Периферичний рак легень.
B Інфільтративний туберкульоз.
C Абсцесс легень.
D Осумкований плеврит.
E Повітроносна киста.

7. 147
В стаціонар поступила хвора 28 років. Вважає себе хворою на протязі 12 років. При обстеженні виставлено діагноз бронхоектатична хвороба з ураженням нижньої долі лівої легені. Яка тактика лікування хворої?
A Нижня лобектомія зліва
B Лівобічна пульмонектомія
C Антибіотикотерапія
D Активне дренування лівої плевральної порожнини
E Бронхо-легеневий лаваж

8. 151
Чоловік 27 років, доставлений швидкою допомогою. З анамнезу – 4 години тому виник гострий біль в грудній клітці зліва, після чого почала наростати задишка. Об’єктивно: ціаноз обличчя, частота дихання – 30 за 1 хв., розширення міжреберних проміжків зліва, при аускультації легень – дихання зліва відсутнє, перкуторно – коробковий звук зліва. Який метод обстеження слід застосовувати у даного хворого для підтвердження діагнозу?
A Рентгенографія органів грудної клітки.
B Електрокардіографія
C Комп’ютерна томографія головного мозку
D Негайна фібробронхоскопія
E Ультразвукове обстеження

9. 157
Чоловік 55 років, звернувся зі скаргами на виражену задишку, біль в правій половині грудної клітки, кашель з виділенням невеликої кількості гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 39,40. З анамнезу – захворів 2 тижні тому, коли виник кашель, підвищення температури до 38,50, задишка. хворий за медичною допомогою не звертався. З часом скарги наростали, стан погіршився. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, частота дихання до 26 за 1 хв. пульс – ритмічний, 120 за 1 хв., АТ 100/60 мм.рт.ст. При аускультації легень – справа дихання різко ослаблене в нижніх відділах з множинними вологими хрипами, зліва – задовільне, перкуторно в нижніх відділах справа – притуплення перкуторного звуку. Який метод обстеження необхідно провести для діагностики патології у даного хворого?
A Рентгенографія органів грудної клітки та пункція плевральної порожнини.
B Електрокардіографія
C Фібробронхоскопія
D Фіброезофагоскопія
E Ультразвукове обстеження

10. 185
Хворому К., 34 років, вироблена плевральна пункція. Отриманий гнійний ексудат. Клітинний склад характеризується великою кількістю нейтрофільних лейкоцитів (більше 85\% усіх клітин, абсолютне число нейтрофільних лейкоцитів >100.000 в мм3), низьким рівнем глюкози=1,6 ммоль/л, відсутністю фібриногену, високим вмістом ЛДГ=5,9 ммоль/л, РН<7,2. У ексудаті виявлені стрептокок, стафілокок, анаеробні бактерії. Встановите діагноз хворому.
A Емпієма плеври.
B Хілоторакс.
C ТЭЛА.
D Синдром Мейгса.
E Псевдохілезний плеврит.

11. 222
Чоловік 48 років зі скаргами на біль в правій половині грудної клітини, задишку, лихоманку з пропасницею. Хворіє 4 дні. Пульс 116 уд/хв. Температура тіла 37,5 – 39,90С. Над правою половиною грудної клітини аускультативно дихання різко ослаблене в верхніх відділах та відсутнє в нижніх, перкуторно знизу до рівня 8 ребра тупий звук. На рентгенограмі визначається рідина в правій плевральній порожнині. Діагноз?
A * Гнійний плеврит
B Гнійний медіастініт
C Гнійний перикардит
D Гемоторакс
E Ексудативний плеврит

12. 233
Хворий 32 років, часто хворіє простудними захворюваннями, але навіть у періоди ремісії зберігається кашель з виділенням харкотіння, яке більше всього відходить зранку. В періоди загострення кількість харкотиння збільшується, кашель посилюється, підвищується температура тіла. В легенях вислуховується різнокаліберні хрипи, які найкраще прослуховуються в лежачому положенні хворого. Харкотиння слизово-гнійне до 120 мл на добу. На бронхограмах – розширення бронхів і сліпе їх закінчення. Який найбільш вірогідний діагноз?
A Бронхоектатична хвороба
B Хронічний абсцес легені
C Хронічний бронхіт
D Метапневмонічний пневмосклероз
E Абсцедуюча пневмонія

13. 290
Хвора, 48 років страждає на протязі 14 років хронічною пневмонією. На протязі доби відмічається значне виділення гнійного мокротиння. При рентгенологічному дослідженні органів грудної клітини встановлений діагноз деформуючого трахеобронхиту, а також запідозрена бронхоектатична хвороба. Який вид дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
A * Рентген-контрастне дослідження бронхів
B Рентгенографія органів грудної клітини з томографією
C Рентгенкомпьютерна томографія
D Фібробронхоскопія
E Спірографія

14. 362
У дитини 3-х років з пневмонією на 5-й день захворювання поступово погіршав загальний стан, посилилася задишка, наросли явища ціанозу. Справа в нижніх відділах при перкуссии тупість, дихання не вислуховується, у верхніх - жорстке дихання з множиною хрипів. На рентгенограмі - гомогенне затемнення справа, середостіння зміщене вліво. Яке ускладнення пневмонії розвинулося у цієї дитини?
A *Правосторонній плеврит
B Ателектаз легені
C Правосторонній пневмоторакс
D Абсцедирование
E Гнійний медіастиніт

15. 363
У новонародженого з народження відмічений загальний ціаноз, задишка, напади асфіксії. Аускультативно ліворуч різке послаблення дихання. При рентгенографії ліворуч виявлено різке підвищення прозорості легеневого поля, трикутну тінь в нижнемедиальном сегменті, зміщення середостіння управо. Який діагноз можна поставити цій дитині?
A *Природжена пайова (лобарна) емфізема
B Напружений пневмоторакс
C Ателектаз легені
D Діафрагмальна грижа
E Напружена кіста легені

16. 364
У пацієнта що знаходиться на лікуванні з приводу лівобічної деструктивної пневмонії різко погіршав загальний стан, наросла задишка, ціаноз. Ліва половина не бере участь в акті дихання, при аускультації дихання не вислуховується. Ретгенологически - затемнення до рівня 5 ребер з горизонтальним рівнем, над ним просвітлення, середостіння зміщене управо. Ваша лікувальна тактика?
A *Дренування плевральної порожнини
B Відкрита торакотомія
C Інтубація трахеї
D Інфузійна і антибактеріальна терапія
E Екстрена бронхоскопія

17. 365
Дитина 2-х років захворіла гостро, виражені явища інтоксикації, гектическая лихоманка, дихальна недостатність. На оглядовій рентгенограмі легенів на тлі помірної інфільтрації відзначаються різнокаліберні комірчасті просвітлення. Найбільш вірогідний діагноз?
A *Мелкоочаговая множинна стафілококова деструкція легенів
B внутрішньолегенева деструкція
C Бульозна форма стафілококової деструкції легенів
D Абсцес легенів
E Двосторонній плеврит

18. 396
Чоловік 57 років, скаржиться на помірний кашель, двічі відмічав прожилки крові в мокроті. На рентгенограмах легенів у верхній долі ліворуч округла освіта діаметром до 4,0 см неправильної форми з порожниною в центрі. У надключичній області справа щільний лімфовузол діаметром до 8 мм. Які діагностичні заходи потрібні в даному випадку?
A *Біопсія надключичного лімфовузла і цитологическое дослідження мокроти;
B Повторні дослідження мокроти на БК;
C Спостереження протягом 2-х тижнів з наступним рентгенконтролем;
D Проба Манту і дослідження мокроти на БК;
E Комп'ютерна томографія органів грудної клітки
******************************************************************
19. 1
Хворий К., 27 р., скаржиться на гострий біль у грудній клітці зліва, який посилюється при кашлю і глибокому диханні, сухий надсадний кашель, гарячку до 37,50С. При огляді виявлено відставання лівої половини грудної клітки в акті дихання. При перкусії над легенями ясний легеневий звук. При аускультації зліва чути шум тертя плеври, що не змінюється після кашлю. На Ro-грамі – зменшення рухливості лівого купола діафрагми. Який попередній діагноз?
A *Лівобічний сухий плеврит
B Лівобічна міжреберна невралгія
C Стенокардія
D Сухий перикардит
E Ексудативний плеврит

20. 25
Хворий П., 62 р. поступив у клініку із скаргами на кашель, кровохаркання, задуху, болі в правій половині грудної клітки. Рентгенологічно на прямій рентгенограмі справа у верхній долі - затемнення 3х3 см з розпадом. Який додатковий метод обстеження слід призначити хворому для підтвердження діагнозу?
A Комп’ютерна томографія
B Бронхоскопія
C Цитологічне дослідження харкотиння
D Діагностична торакотомія
E Спірографія

21. 31
Хворий скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, задуху, кашель з виділенням значної кількості гнійної мокроти. Об-но: ціаноз шкіри, ЧСС 116 за 1 хв., t тіла – 39,8°С, права половина грудної клітки відстає в акті дихання,
притуплення перкуторного звуку та ослаблення дихання справа. Рентгенологічно – гомогенне затемнення правого гемітораксу. Ваш діагноз?
A Емпієма плеври
B Абсцес правої легені
C Правобічний пневмоторакс
D Бронхоектатична хвороба
E Правобічний ексудативний плеврит

22. 33
Після перенесеної ГРВІ у хворої посилився біль у грудній клітці зліва, з’явився кашель з виділенням великої кількості гнійної мокроти Об-но: дихання в нижніх відділах грудної клітки зліва ослаблене, притуплення перкуторного звуку, ЧСС 106 за 1 хв., t тіла – 38°С, рентгенологічно визначається гомогенне затемнення нижньої долі лівої легені. Ваш діагноз?
A Абсцес лівої легені
B Емпієма плеври
C Лівобічний пневмоторакс
D Бронхоектатична хвороба
E Лівобічний ексудативний плеврит

23. 77
Хворий Т., 52 років, надійшов до клініки зі скаргами на кашель з відходженням значної кількості слизувато-гнійного характеру, задишку при фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,80С, загальну слабкість. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану на протязі останніх 5 діб. Об'єктивно: звертають на себе увагу пальці у виді “барабанних паличок”, нігті у виді “годинних скелець”. При перкусії грудної клітки в нижніх відділах праворуч – укорочений легеневий звук. Аускультативно там же вислуховуються средньопухирчасті вологі хрипи. При бронхографії в нижній долі правої легені визначаються множинні циліндричні розширення бронхів. Ваш діагноз?
A * Бронхоектатична хвороба в стадії загострення.
B Правобічна нижньодолева пневмонія.
C Хронічний бронхіт у стадії загострення.
D Туберкульоз легень.
E Абсцес нижньої долі правої легені.

24. 97
У хворого В., 60 років, що звернулося до лікаря із скаргами на надсадний кашель протягом декількох місяців, кровохаркання, що повторюється, слабкість, втрату ваги, рентгенологічно в нижній долі правої легені виявлена ділянка затемнення до 4 см в діаметрі, середній інтенсивності з нечіткими тяжистими контурами. СОЭ - 52 мм в годині. Проба Манту з 2ТЕ - негативна. Поставте найбільш вірогідний діагноз.
A * Рак нижньої долі правої легені
B Туберкулема нижньої долі правої легені
C Аспергиллема нижньої долі правої легені
D Нижнедолевая пневмонія справа
E Інфільтративний туберкульоз нижньої долі правої легені

25. 174
Хворий 59 років скаржиться на кашель скаржиться на кашель з виділенням слизисто-гнійного харкотиння біля 260мл на добу, задишку, загальну слабість. Протягом 20 років хворіє бронхітом, з приводу чого лікується стціонарно 2-3 рази на рік. Акроціаноз. Задишка в спокої. Фаланги пальців по типу “барабанних паличок” При аускультації вологі різнокаліберні хрипи над нижніми долями з обох сторін. Попередній діагноз?
A Бронхоектатична хвороба
B Позалікарняна пневмонія
C Хронічний бронхіт
D Хронічний абсцесс
E Нагноєна кіста легені

26. 239
У хворого М., 15 років кашель з гнійним харкотинням вранці до 400мл., задишка. Хворіе з дитинства. При огляді: Грудна клітина симетрична, права половина відстає в акті дихання. Перкуторно справа – вкорочення перкуторного звуку. При аускультації – велика кількість вологих хрипів справа. t - 380С, Ps - 84, дихання - 22?. Була запідозрена бронхоектатична хвороба. Яка лікувальна тактика?
A * Хірургічне лікування в плановому порядку.
B Екстренна операція.
C Консервативне лікування.
D Санаторно-курортне лікування з
E Постуральний дренаж
*****************************************************************
27. 6 18
У хворого 62-х років, що палить і часто хворіє “пневмоніями”, при оглядовій рентгенографії грудей в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до корня легені і зміщення тіні серця та середостіння в бік ураження. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Центральний рак легені
B Абсцес легені
C Кіста легені
D Периферичний рак легені
E Ателектаз легені

28. 14 50
Хворий 38 років, госпіталізований зі скаргами на кашель з виділенням гнійного харкотиння (до 60-80 мл за добу), підвищення температури тіла до 390 С. Захворювання пов’язує з переохолодженням. Пульс - 96 за 1 хв, ритмічний. Артеріальний тиск - 110 та 60 мм рт.ст. При огляді відставання правої половини в диханні. ЧД - 30 за 1 хв. Перкуторно локальне притуплення біля кута лопатки. Аускультативно - вологі різнокаліберні хрипи, амфоричне дихання. Який з попередніх діагнозів найбільш ймовірний?
A *Гострий абсцес легені.
B Гострий бронхіт.
C Хронічний бронхіт.
D Вогнищева пневмонія.
E Емпієма плеври.

29. 18 57
У хворого підозрюється центральний рак легені. Який метод дослідження найбільш інформативний для верифікації та локалізації первинної пухлини при даній патології?
A *Бронхоскопія з біопсією
B Бронхографія
C Комп’ютерна томографія
D Оглядова рентгенографія
E Поліпозиційна рентгенографія

30. 19 59
Після перенесеної простуди хворий госпіталізований через 4 дні зі скаргами на кашель з виділенням поодиноких плювків слизуватого харкотиння. Через 2 дні одноразово виділилось біля 250 мл гнійного харкотиння з прожилками крові. Стан середньої важкості. ЧД - 28-30 за хв., пульс - 96 за хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Дихання над лівою легенею везикулярне, над правою – ослаблене, вологі різнокаліберні хрипи над н/часткою та амфоричне дихання біля кута лопатки. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Гострий абсцес легені
B Ексудативний плеврит
C Гостра вогнищева пневмонія
D Емпієма плеври
E Піопневмоторакс

31. 20 60
Хворий 24 років, переведений у торакальне відділення із загального хірургічного стаціонару з гострою посттравматичною емпіємою плеври. На рентгенограмі справа видно горизонтальний широкий рівень рідини. Який метод лікування необхідно призначити?
A *Пункція та дренування плевральної порожнини
B Декортикація плеври
C Пневмонектомія
D Торакопластика
E Лобектомія

32. 21 77
Хворий 42 років, лікується з приводу гострого абсцесу середньої долі правої легені в стадії дренування. У хворого раптово виник сильний біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об’єктивно: ЧДР - 28/хв., ціаноз, участь додаткових м’язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт в верхніх відділах. Аускультативно визначається різко ослаблене везикулярне дихання з середньо та крупнопузирчастими хрипами. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло у хворого?
A *Правобічний тотальний піопневмоторакс
B Правобічний частковий піопневмоторакс
C Правобічна емпієма плеври
D Правобічний ексудативний плеврит .
E Правобічний гемоторакс

33. 24 104
Хвора 21 року, відмічає кашель з гнійною мокротою, часті підйоми температури тіла після щонайменшого охолоджування, нерідко набряки під очима, хворіє 10 років. Загальний стан задовільний. Бліда. Відмічається пастозність обличчя і гомілок. При обстеженні поставлений діагноз: бронхоектатична хвороба з ізольованим ураженням гратчастими бронхоектазами нижньої долі правої легені. Якого ускладнення бронхоектатичної хвороби слід побоюватися в даному випадку?
А *Амілоідозу внутрішніх органів
B Легеневої кровотечі
С Емпієми, піопневмотораксу
D Гангрени легені
E Рака легені

34. 25 147
У хворого 32 років, який лікувався у стаціонарі з діагнозом: гострий абсцес правої легені, після кашлю раптово з’явилися важке дихання, ціаноз, біль у правій половині грудної клітки. Яке ускладнення найбільш вірогідне?
A *Піопневмоторакс
B Інфаркт-пневмонія
C Інфаркт міокарда
D Перфорація стравоходу
E Ексудативний плеврит

35. 27 159
Хворий 40 років, скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння до 50-70 мл за добу, задишку при незначному фізичному напруженні. PS- 92/хв, АТ -110/60 мм.рт.ст. Об’єктивно: відставання правої половини грудної клітки в диханні. При перкусії: легеневий звук. Аускультативно справа: вологі різнокаліберні хрипи над верхнею долею. Зліва патології не виявлено. На рентгенограмі ОГК виявлено виражену інфільтрацію верхньої долі правої легені з мілкими множинними порожнинами в центрі розміром 0,4-0,8 см в діаметрі. Який найбільш вірогідний попередній діагноз?
A *Абсцедивна пневмонія
B Нагноєна кіста
C Гангренозний абсцес легені
D Гостра вогнищева пневмонія
E Гострий абсцес легені

36. 47 241
У скотаря два місяці кашель з густою мокротою, підвищення температури тіла до 37,6-37,80 щоденно, слабкість, задишка при навантаженнях. При рентгенологічному дослідженні: у верхній частині правої легені знайдена округла тінь з рівними, круглими, чіткими контурами без перифокального запалення легеневої тканини. При дослідженні мокроти знайдені нитки фібрину, хітину. Позитивна реакція Каццоні. Сформулюйте попередній діагноз.
А *Ехінококк правої легені
B Абсцес правої легені
С Кавернозний туберкульоз правої легені
D Рак правої легені
E Кіста правої легені

37. 48 244
На оглядовій рентгенограмі легень визначається інтенсивне однорідне затемнення, що відповідає положенню нижньої долі лівої легені. На боковій рентгенограмі особливо чітко видно, що ушкоджена вся доля, причому вона зменшена, а її передній контур різкий і випрямлений. Серце дещо зміщене вліво і до заду. Яким захворюванням обумовлена вказана рентгенологічна картина?
A *Ателектаз нижньої долі лівої легені.
B Лівобічний ексудативний плеврит.
C Крупозна пневмонія.
D Периферичний рак лівої легені.
E Ехінокок лівої легені.

38. 49 245
На рентгенограмі органів грудної клітки справа на рівні 4 ребра відмічається інтенсивна негомогенна з нечіткими контурами тінь великих розмірів. В центрі вказаної тіні визначається горизонтальний рівень та просвітлення легеневої тканини над ним. Якому захворюванню відповідає дана рентгенологічна картина?
A *Абсцес правої легені.
B Периферичний рак.
C Туберкулома правої легені.
D Бульозна хвороба.
E Правобічний пневмоторакс.

39. 59 280
Хвора 47 років, скаржиться на кашель з відділенням гнійного харкотиння, біль в нижній ділянці лівої половини грудної клітки, періодичне підвищення температури тіла. Хворіє біля 10 років. Дистальні фаланги пальців у вигляді барабанних паличок. Яке обстеження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?
A *Бронхографія.
B Бронхоскопія.
C Оглядова рентгенограма легенів.
D Пункція плевральної порожнини.
E Бактеріологічне дослідження харкотиння.

40. 70 326
Хворий В. 67 р., скарги на задишку, біль у грудях, слабкість. Хворіє 5 міс. Об-но: t - 37,30С, пульс 96/хв. Над правою легенею голосове тремтіння не визначається, перкуторний звук тупий, дихання відсутнє. В харкотинні - домішок крові дифузно змішаний зі слизом. Найбільш вірогідний діагноз ?
A *Рак легень
B Великовогнищева пневмонія
C Бронхоектатична хвороба
D Вогнищевий туберкульоз легень
E Ексудативний плеврит

41. 72 331
Хвора Г. 29 років, впродовж 2-х місяців скаржиться на болі в лівій половині грудної клітини, кашель, задишку, t тіла – 39,60С. Об-но: ліва половина грудної клітини відстає в акті дихання, ослаблення везикулярного дихання та укорочення перкуторного звуку зліва. Ro-логічно визначається округла тінь у нижній долі лівої легені. Ваш попередній діагноз?
A *Абсцес легені
B Гнійний плеврит
C Рак легені
D Емпієма плеври
E Хронічна пневмонія

42. 73 332
Хвора 52-х років, скаржиться на біль у правій половині грудної клітини, задишку, кашель з великою кількістю пінистого харкотиння з неприємним запахом у вигляді ”м’ясних помиїв„. Об’єктивно: стан тяжкий, ціаноз, ЧДР – 31 /хв., при перкусії вкорочений перкуторний звук над правою легенею, аускультативно – різнокаліберні вологі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Гангрена легені
B Абсцес легені
C Емпієма плеври
D Бронхоектатична хвороба
E Хронічна пневмонія

43. 74 333
Хворого Г. 30 років, впродовж 5 років турбують кашель з виділенням густої мокроти до 200 мл/добу, біль в кінцівках. Об-но: ліва половина грудної клітини відстає в акті дихання, укорочення перкуторного звуку, аускультативно – різнокаліберні вологі хрипи, пальці у вигляді “барабанних паличок”, нігті у формі “часових скелець”. Ваш попередній діагноз?
A *Бронхоектатична хвороба
B Абсцес легені
C Гангрена легені
D Хронічна пневмонія
E Емпієма плеври

44. 75 334
Хвора Г. 27 років, впродовж 6 місяців лікувалась у хірургічному відділенні з приводу емпієми плеври. Проводились неодноразові пункції плевральної порожнини, антибактеріальна терапія. Стан хворої поступово погіршувався, досягти повного розправлення легені не вдалось. Ваша тактика?
A *Виконання декортикації легені
B Заміна антибіотиків
C Налагодження постійного активного дренажу
D Виконання пульмонектомії
E Додати до лікування гіпербаричну оксигенацію

45. 100 442
У хворого після 2-х місяців лікування гострої емпієми залишається по задньо-боковій поверхні лівої плевральної порожнини осумкована порожнина 10х13 см. Стінка вісцеральної поверхні осумкованої порожнини тонка. Через дренаж при санації відходить фібрин в невеликій кількості. Яка тактика в лікуванні хворого.
A *Декортикація плеври
B Торакопластика лівої половини грудної клітини
C Санація осумкованої порожнини протеолітичними ферментами.
D Санація осумкованої порожнини антисептичним розчином.
E Резекція долі легенів рядом з осумкованою порожниною.
******************************************************************
46. 21
У дитини 3-х років з проявами дихальної недостатності при аускультації вислуховуються вологі хрипи в нижніх відділах справа. На рентгенограмі відмічено зміщення середостіння вправо та наявність трикутної тіні в нижніх відділах справа. Який можливий діагноз у дитини?
A * Кістозна гіпоплазія нижньої долі правої легені
B Вроджена лобарна емфізема верхньої долі лівої легені
C Абсцес нижньої долі правої легені
D Ателектаз верхньої долі правої легені
E Вроджена емфізема верхньої долі правої легені

47. 36
Хворий 50 років після загального охолодження в стані алкогольного сп'яніння надійшов в лікарню на 9 день після початку захворювання. Скарги на підвищення температури тіла до 38,5гр., різку слабкість, задишку, біль в ділянці правої лопатки при диханні, сухий кашель. Частість дихання - 28/хв. тахикардія - до 100/хв, ознаки інтоксикації. В зоні правої лопатки притуплення перкуторного тону, бронхіальне дихання, поодинокі дрібнопузирчаті та крепітуючі хрипи. Рентгенологічно - масивна запальна інфільтрація в середньому легеневому полі. Через три доби на фоні лікування, що проводилось, виник напад кашлю з виділенням 200мл гнійної мокроти, після чого температура тіла знизилась до субфебрільної, стан полегшав. На рівні кута лопатки виявлено на фоні інфільтрації легені округле просвітлення з горізонтальним рівнем.
A * Гострий абсцес легені.
B Киста легені.
C Рак легені з розпадом.
D Бронхоектазії.
E Обмежена емпієма плевральної порожнини

48. 133
У хворого 35 років після переохолодження піднялась температура до 40 С, з’явилися болі в лівій половині грудної клітини, сухий кашель. Температура тривала 10 днів, не зважаючи на інтенсивну терапію. Ввечері при кашлі хворий викашляв 800 мл густої гнійної мокроти. Збільшувалась задуха. При обстеженні у хворого акроціаноз, дихання поверхове (27 в 1 хвилину). Пульс 110 ударів в 1 хвилину, АД 95/60 мм.рт.ст. Аускультативно справа до VI ребра дихання амфоричне, хрипи не вислухуються. Перкуторно до V ребра коробковий звук. Рентгенограма: правосторонній гідро пневмоторакс. Колапс легенів 1 ст. Яке ускладнення виникло у хворого.
A * Піопневмоторакс.
B Прорив гострого абсцесу в бронх.
C Гемопневмоторакс.
D Прорив бронхогенної кісти.
E Гострий пневмоторакс.

49. 134
Хворий 54 років скаржиться на лихоманку,кашель з виділенням гнійної мокроти до 50 мл за день. Хворіє півтора місяці. Об”активно: ціаноз губ, блідий, задуха в спокої, Перкуторно зліва від IV ребра вниз тупий звук, вверх – коробковий. Дихання нижче V ребра не прослуховується. Рентгенограма: правосторонній гідро пневмоторакс. Колапс легенів I ст. Який метод лікування буде доцільним?
A *Торакоцентез
B Торакоскопія
C Бронхоскопія
D Пунція плевральної порожнини
E Внутрішньотрахеальне введення лікарських речовин

50. 138
У хворого з лівобічною нижньодольовою пневмонією посилився біль в грудній клітці, підвищилась температура. При аускультації нижче кута лопатки дихання різко послаблене, перкуторно – тупість. На обзорній рентгенограмі гомогена тінь у н/третині поля легень. Про яке ускладнення може йти мова?
A * Емпіема плеври
B Піопневмоторакс
C Абсцес легені
D Інфаркт міокарда
E Піддіафрагмальний абсцес

51. 205
Хворий 45 років, доставлений у клініку у тяжкому стані. До госпіталізації хворів на протязі 3-х тижнів пневмонією. Об?єктивно: шкіра та слизові темно-землистого кольору, t- 380 С, задишка у спокої, дихання зліва різко ослаблено. Відмічається кашель з рясним харкотанням. Рентгенологічно - затемнення лівого геміторакса. Який діагноз наймовірний ?
A *Емпієма плеври.
B Бронхіт.
C Пухлина легені
D Пневмонія.
E Пневмоторакс.

52. 352
Хвора 32 років перенесла видалення нижньої частки лівої легені з приводу бронхоектатичної хвороби. Через декілька днів з`явився біль в лівій половині грудної клітки, задишка, температура тіла до 38°С. При пункції плевральної порожнини отримано гній. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворої?
A *Емпієма плеври
B Плеврит
C Гемоторакс
D Пневмоторакс
E Пневмонія

53. 361
Чоловік 43 років хворіє на хронічний абсцес правої легені. Біля двох годин тому відмітив різкий раптовий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Доставлений в стаціонар машиною швидкої допомоги. Стан важкий. Вимушене сидяче положення. Ціаноз шкірних покривів. ЧД - 44/хв., PS - 108/хв, АТ - 90/55 мм рт.ст. Відставання правої половини в диханні. Перкуторно: притуплені легеневі звуки від ІV ребра донизу. Аускультативно: дихальні шуми над правою легенею не вислуховуються. Яка найбільш імовірна патологія?
A *Піопневмоторакс
B Ателектаз легені
C Гідроторакс
D Пневмоторакс
E Гангрена легені

54. 393
Хворому на двосторонній гідроторакс неодноразово проводили плевральні пункції з обох сторін. Після чергової пункції погіршення стану, лихоманка, болі у грудях. Наступного дня лікуючим терапевтом під час плевральної пункції зправа одержано гній. Який механізм виникнення правосторонньої гострої емпієми?
A * Контактно-аспіраційний.
B Лімфогенний.
C Гематогенний.
D Імплантаційний.
E Повітряний.
******************2011***************************************************************

55. 21
У дитини 3-х років з проявами дихальної недостатності при аускультації вислуховуються вологі хрипи в нижніх відділах справа. На рентгенограмі відмічено зміщення середостіння вправо та наявність трикутної тіні в нижніх відділах справа. Який можливий діагноз у дитини?
A * Кістозна гіпоплазія нижньої долі правої легені
B Вроджена лобарна емфізема верхньої долі лівої легені
C Абсцес нижньої долі правої легені
D Ателектаз верхньої долі правої легені
E Вроджена емфізема верхньої долі правої легені

56. 36
Хворий, 50 років, після загального охолодження в стані алкогольного сп'яніння, надійшов в лікарню на 9 день після початку захворювання. Скарги на підвищення температури тіла до 38,5., різку слабкість, задишку, біль в ділянці правої лопатки при диханні, сухий кашель. Частота дихання - 28/хв. тахікардія - до 100/хв, ознаки інтоксикації. В зоні правої лопатки притуплення перкуторного тону, бронхіальне дихання, поодинокі дрібнопузирчаті та крепітуючі хрипи. Рентгенологічно - масивна запальна інфільтрація в середньому легеневому полі. Через три доби на фоні лікування, що проводилось, виник напад кашлю з виділенням 200мл гнійної мокроти, після чого температура тіла знизилась до субфебрильної, стан поліпшився. На рівні кута лопатки виявлено, на фоні інфільтрації легені, округле просвітлення з горизонтальним рівнем. Діагноз?
A * Гострий абсцес легені.
B Кіста легені.
C Рак легені з розпадом.
D Бронхоектазії.
E Обмежена емпієма плевральної порожнини.

57. 84
Хвора, 56 років, під час їжі смаженого гороху розмовляла і закашлялась. Безперервний кашель зменшився через 2-і години, однак періодично нападоподібно спостерігався 1 добу. На 2-ій добі з’явився біль у правій половині грудної порожнини, виникла дихальна недостатність. При аускультації не вислуховується дихання правою легенею. Яке ускладнення виникло?
A * Ателектаз легені
B Емфізема легені
C Нижньодольова пневмонія
D Медіастиніт
E Бронхектазія

58. 85
Чоловік, 61 року, розмовляв під час їжі зернят гарбуза і закашлявся. Безперервний кашель змінився через 2 години періодичним. На видиху під час кашлю на відстані вислуховується “хлопання”. При аускультації легеневе дихання вислуховується з обох сторін. На рентгенограмі органів грудної порожнини патологічних змін не виявлено. Де локалізується балотуюче стороннє тіло?
A * В трахеї
B В шлуночках гортані
C В правому бронху
D В лівому бронху
E В гортаноглотці

59. 89
Дитина поступила в стаціонар з рентгеноконтрастним інородним тілом правого проміжного бронху. Ввечері під час сильного кашлю у дитини розвивиється ціаноз, брадіпноє, руховий неспокій. Аускультативно зліва дихання не прослуховується. Підозра на обтурацію лівого бронха мігруючим інородним тілом. Які заходи невідкладної допомоги можна рекомендувати?
A * Невідкладна санаційна бронхоскопія
B Плевральна пункція
C Дренування плевральної порожнини
D Постуральний дренаж
E Мікротрахеостомія

60. 112
У дитини 1 року з бактеріальною пневмонією на 10 добу рентгенологічно в нижній частці правої легені діагностовано субкортікальних абсцес розміром до 4 см в діаметрі з перифокальною інфільтрацією. Виберіть метод лікування абсцесу легені без дренування його в бронх.
A * Пункція і катетеризація порожнини абсцесу.
B Бронхоскопічний лаваж.
C Радикальна операція.
D Консервативне лікування.
E Окклюзія часткового бронха.

61. 133
У хворого, 35 років, після переохолодження піднялась температура до 40 С, з”явилися болі в лівій половині грудної клітки, сухий кашель. Температура тривала 10 днів, не зважаючи на інтенсивну терапію. Ввечері при кашлі хворий викашляв 800 мл густої гнійної мокроти. Збільшувалась задуха. При обстеженні у хворого акроціаноз, дихання поверхове (27 в 1 хвилину). Пульс 110 ударів в 1 хвилину, АД 95/60 мм.рт.ст. Аускультативно справа до VI ребра дихання амфоричне, хрипи не вислухуються. Перкуторно до V ребра коробковий звук. Рентгенограма: правосторонній гідро пневмоторакс. Колапс легенів 1 ст. Яке ускладнення виникло у хворого.
A * Піопневмоторакс.
B Прорив гострого абсцесу в бронх.
C Гемопневмоторакс.
D Прорив бронхогенної кісти.
E Гострий пневмоторакс.

62. 134
Хворий, 54 років, скаржиться на лихоманку,кашель з виділенням гнійної мокроти до 50 мл за день. Хворіє півтора місяці. Об’активно: ціаноз губ, блідий, задуха в спокої, перкуторно зліва від IV ребра вниз тупий звук, вверх – коробковий. Дихання нижче V ребра не прослуховується. Рентгенограма: правосторонній гідропневмоторакс. Колапс легенів I ст. Який метод лікування буде доцільним?
A *Торакоцентез
B Торакоскопія
C Бронхоскопія
D Пунція плевральної порожнини
E Внутрішньотрахеальне введення лікарських речовин

63. 138
У хворого з лівобічною нижньодольовою пневмонією посилився біль в грудній клітці, підвищилась температура. При аускультації нижче кута лопатки дихання різко послаблене, перкуторно – тупість. На обзорній рентгенограмі гомогена тінь у н/третині поля легень. Про яке ускладнення може йти мова?
A * Емпієма плеври
B Піопневмоторакс
C Абсцес легені
D Інфаркт міокарда
E Піддіафрагмальний абсцес

64. 205
Хворий, 45 років, доставлений у клініку у тяжкому стані. До госпіталізації хворів протягом 3-х тижнів пневмонією. Об’єктивно: шкіра та слизові темно-землистого кольору, t 38* С, задишка у спокої, дихання зліва різко ослаблено. Відмічається кашель з рясним харкотинням. Рентгенологічно - затемнення лівого геміторакса. Який діагноз найімовірніший?
A *Емпієма плеври.
B Бронхіт.
C Пухлина легені
D Пневмонія.
E Пневмоторакс.

65. 221
До лікаря звернувся чоловік, 49 років, зі скаргами на болі в колінних суглобах, сухий кашель. Раніше не хворів. Хронічний курець. При обстеженні: деформації суглобів немає. ШОЕ – 48 мм/год. Проби на ревматизм позитивні. На рентгенограмах – в прикореневій зоні тяжистість, в середній долі правої легені кругле неоднорідне затемнення з променистими контурами. Найбільш вірогідний діагноз.
A *Рак легені з артропатією
B Ехінокок легені в комбінації з ревматичним артритом
C Туберкульоз легені з ураженням суглобів
D Абсцесс легені. Ревматоїдний артрит
E Вогнищева пневмонія. Ревматоїдний артрит

66. 313
Хворий, 30 років, скаржиться на нездужання, задишку, підвищення температури до 39 С. Хворіє п'ять днів. Дихання не прослуховується над всією поверхнею правої легені. На рентгенограмі грудної клітки справа рівень рідини, що досягає ІІ ребра. Поставте діагноз.
A * Гостра тотальна емпієма плеври справа
B Гострий абсцес правої легені
C Гангрена правої легені
D Тромбоемболія легеневої артеріі
E Гостра тотальна пневмонія справа

67. 352
Хвора, 32 років, перенесла видалення нижньої частки лівої легені з приводу бронхоектатичної хвороби. Через декілька днів з`явився біль в лівій половині грудної клітки, задишка, температура тіла до 38°С. При пункції плевральної порожнини отримано гній. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворої?
A Емпієма плеври
B Плеврит
C Гемоторакс
D Пневмоторакс
E Пневмонія

68. 361
Чоловік, 43 років, хворіє на хронічний абсцес правої легені. Біля двох годин тому відмітив різкий раптовий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Доставлений в стаціонар машиною швидкої допомоги. Стан важкий. Вимушене сидяче положення. Ціаноз шкірних покривів. ЧД - 44/хв., PS - 108/хв, АТ - 90/55 мм рт.ст. Відставання правої половини в диханні. Перкуторно: притуплені легеневі звуки від ІV ребра донизу. Аускультативно: дихальні шуми над правою легенею не вислуховуються. Яка найбільш імовірна патологія?
A Піопневмоторакс
B Ателектаз легені
C Гідроторакс
D Пневмоторакс
E Гангрена легені

69. 393
Хворому на двосторонній гідроторакс неодноразово проводили плевральні пункції з обох сторін. Після чергової пункції погіршення стану, лихоманка, болі у грудях. Наступного дня лікуючим терапевтом під час плевральної пункції справа одержано гній. Який механізм виникнення правосторонньої гострої емпієми?
A * Контактно-аспіраційний.
B Лімфогенний.
C Гематогенний.
D Імплантаційний.
E Повітряний.

70. 316
Хвора, 47 років, скаржиться на кашель з відділенням гнійного харкотіння, біль в нижній ділянці лівої половини грудної клітки, періодичне підвищення температури тіла. Хворіє біля 10 років. Дистальні фаланги пальців у вигляді барабаних паличок. Яке обстеження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?
A * Бронхографія.
B Бронхоскопія.
C Оглядова рентгенограма легенів.
D Пункція плевральної порожнини.
E Бактеріологічне дослідження харкотіння.

71. 349
У пацієнта, який знаходиться на лікуванні з приводу лівосторонньої деструктивної пневмонії різко погіршився загальний стан, наросла задишка, ціаноз. Ліва половина не бере участі в акті дихання, при аускультації дихання не вислуховується. Ретгенологічно - затемнення до рівня 5 ребра з горизонтальним рівнем, над ним просвітлення, середостіння зміщено праворуч. Ваша лікувальна тактика?
A * Дренування плевральної порожнини
B Відкрита торакотомия
C Інтубація трахеї
D Інфузійна і антибактеріальна терапія
E Екстрена бронхоскопія

72. 357
Хворому В., 27 років, з двостороннім гідротораксом неодноразово проводили плевральні пункції з обох сторін. Після чергової пункції –погіршення стану, лихоманка, болі у грудях. Наступного дня під час плевральної пункції справа одержано гній. Встановлено діагноз – правостороння гостра емпієма плеври. Який механізм виникнення даного ускладнення ?
A Контактно-аспіраційний.
B Лімфогенний.
C Гематогенний.
D Імплантаційний.
E Повітряний.

73. 370
Хворий К., 41 р., доставлений в тяжкому стані зі скаргами на задуху, кашель з відходженням гнійного мокротиння, підвищення температури до 39,5С. Хворіє протягом 3 тижнів. Дільнічий терапевт 2 тижні тому встановив діагноз - гостра правобічна пневмонія. Відчув погіршення стану останні 3 доби – зростала задуха, слабкість, відсутність апетиту. За даними рентгенографії органів грудної клітки: округла тінь в нижній долі правої легені з горизонтальним рівнем, правий синус чітко не візуалізується. Який ймовірний діагноз можна поставити?
A Абсцес правої легені.
B Гостра плевропневмонія.
C Емпієма плеври справа.
D Ателектаз правої легені.
E Ексудативний плеврит.

74. 377
Пацієнтка, 63 років, звернулась до терапевта зі скаргами на постійний кашель, відходження мокротиння з прожилками крові, задишку при незначному фізичному навантаженні, періодичний біль в правій половині грудної клітки. Протягом останнього часу схудла на 11 кг. При огляді: шкіра бліда; права половина грудної клітки дещо відстає в акті дихання. Аускультативно справа дихання ослаблене, з поодинокими сухими хрипами. В загальному аналізі крові Нв 87г/л , ШОЕ 35 мм/год. Інші показники крові без особливостей. На рентгенограмі ОГП: біля кореня легень виявлена тінь 3х3 см, неправильної форми. Яке дослідження найбільш інформативне для верифікації діагнозу?
A Фібробронхоскопія з біопсією
B Флюрографія органів грудної порожнини
C МРТ грудної клітки
D Фіброезофагоскопію
E Визначення в крові вмісту раково-ембріонального антигену

75. 168
Хворий 42 років лікується з приводу гострого абсцесу середньої долі правої легені в стадії дренування . У хворого раптово виник сильний біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об'єктивно: ЧДР -28/хв., ціаноз, участь додаткових м'язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт в верхніх відділах. Аускультативно визначається різко ослаблене везикулярне дихання з середньо та крупнопузирчастими хрипами. Яке найбільш вірогідне ускладнення виникло у хворого?
A Правобічний тотальний піопневмоторакс
B Правобічний частковий піопневмоторакс
C Правобічна емпієма плеври
D Правобічний ексудативний плеврит .
E Правобічний гемоторакс

76. 173
У дитини 3,5 років діагностована двостороння вірусно бактеріальна пневмонія. Останні 4 дні стан погіршився. Наросли задишка і блідість, фебрильна температура. Відмовляється від їжі. Об'єктивно: права половина грудної клітини вибухає, міжреберні проміжки згладжені. Перкуторно праворуч - тупий звук, дихання не прослуховується. Межі серця зміщені вліво. У крові гіперлейкоцитоз, нейтрофільний зсув, токсична зернистість лейкоцитів. Який найбільш імовірний діагноз?
A Двостороння вірусно-бактеріальна пневмонія піоторакс праворуч
B Релаксація правого купола діафрагми
C Туберкульоз легень, Правосторнній плеврит
D Ателектаз правої легені
E Пухлина правої легені

77. 174
Дитина 5 років отримує комплексну терапію з приводу двосторонньої вірусно-бактеріальної пневмонії. На останній рентгенограмі поряд з зменшенням інфільтрації легеневих полів відзначена поява дрібних порожнин, містять рідину. Під час їжі дитина закашлявся, став різко неспокійним, наросла задишка. Об'єктивно: ціаноз слизових, вибухне лівої половини грудної клітини. Перкуторно ліворуч у верхівки легені - тимпаніт, від ІІІ ребра донизу - притуплення, дихання не прослуховується. Межі серця зміщені вправо. Який найбільш ймовірний діагноз?
A Двостороння вірусно-бакткеріальная пневмонія пиопневмоторакс ліворуч
B Сторонній предмет лівого бронха
C Защемлена діафрагмальна грижа зліва
D Напружена кіста лівої легені
E Лобарная емфізема ліворуч

78. 187
Дитина знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової деструкції правої легені. Раптово з’явились гострі болі у правій половині грудної клітки, задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно справа внизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносної серцевої тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш ймовірно виникло у дитини?
A * Піопневмоторакс справа
B Емпієма плеври
C Спонтанний пневмоторакс
D Ексудативний плеврит
E Абсцес правої легені.

79. 193
На рентгенограмі легень визначається ущільнення і різке зменшення верхньої долі правої легені. Середня і нижня доля правої легені різко пневмотизовані. Корінь правої легені підтягнутий до ущільненої долі. У верхньому і середньому відділах лівого легеневого поля множинні вогнищеві тіні. В прикореневій ділянці лівого легеневого поля чітко контуруються 2 поряд розміщені кільцевидні тіні з досить товстими і нерівними стінками. Якому захворюванню відповідає вказана рентгенологічна картина?
A * Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.
B Ателектаз верхньої долі правої легені.
C Пневмонія з абсцедуванням.
D Периферичний рак.
E Рак Пенкоста.

80. 198
У хворої 53 років діагностован гострий абсцес легені.З анамнезу виявлено, що 2 тижня тому вона була виписана у задовільному стані із терапевтичного стаціонару, де знаходилась з приводу гострої нижньодольової пневмонії. Назвіть найбільш імовірний шлях виникнення абсцесу легені у хворої.
A *Бронхіальна обструкція
B Гематогенний шлях інфікування
C Емболічний шлях інфікування
D Лімфогенний шлях інфікування
E Травматичний шлях інфікування

Захворювання діафрагми.
1. 61 293
Хворий скаржиться на печію та постійний біль за грудиною. При нахилі після прийому їжі виникає зригування. При рентгенологічному дослідженні виявлено - ковзна кардіофундальна кила стравохідного отвору діафрагми з розміщенням кардії та дна шлунку на 8 см вище діафрагми. При езофагоскопії є ознаки рефлюксезофагіту. Яку тактику Ви виберете для лікування цього хворого?
A *Операція в хірургічному стаціонарі
B Консервативне лікування в поліклініці
C Консервативне лікування в терапевтичному стаціонарі
D Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі
E Санаторно-курортне лікування

Гнійні захворювання м’яких тканин.
1. 15
Хвора 46 років надійшла в клініку з приводу відкритого перелому лівого стегна в середній третині, при надходженні оперована – накістковий остеосинтез пластиною. На 4 день після операції скаржиться на болі в рані, підвищення температури вище 39 градусів. Які заходи необхідно прийняти в цьому випадку?
A Розпустити шви, дренувати рану і призначити антибіотики.
B Призначити антибіотики широкого спектра дії і гормональні препарати.
C Внутрішньокістково ввести антибіотики, місцево гіпотермію.
D Обколоти рану антибіотиками, призначити спазмолітики й аналгетики
E Видалити металевий фіксатор, призначити сульфаніламіди.

2. 16
Хворий 32 років в автоаварії одержав відкритий перелом кісток правої гомілки в середній третині з великим ушкодженням м’яких тканин. Зроблена хірургічна обробка при надходженні, надалі тяжкий післяопераційний перебіг, з розвитком загальної слабкості, пітливості, підвищення температури тіла до 38-390 С, почервоніння рани, гноєтечею. Який метод лікування показано в даному випадку?
A Хірургічний метод лікування з накладанням апарату зовнішньої фіксації
B Інтенсивна антибіотикотерапія
C Інтенсивна дезінтоксикаційна терапія
D Комплексне консервативне лікування
E Дренування

3. 21
Хворий М., проводив ремонт огорожі та травмував дротом лікоть правої руки. Через 3 дні з(явився набряк, гіперемія, обмеження об’єму рухів та сильна болючість, місцеве та загальне підвищення температури. Об-но: правий лікоть збільшений в розмірах, шкіра над ним набрякла, гіперемована. При пальпації різкий біль, флюктуація. Рухи обмежені. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, ущільнені, болючі. Ваш діагноз?
A *Бурсит
B Бешиха
C Гідраденіт
D Абсцес
E Лімфаденіт

4. 24
Хворий 57 років, звернувся до хірурга зі скаргами на біль, гіперемію, набряк, печіння в ділянці правої гомілки, утруднення при ходінні, підвищення температури тіла до 38,20С. Хворіє 5 днів, виникнення захворювання пов'язує з травматизацією кінцівки на дачі. Локально: права гомілка збільшена в об'ємі, різко гіперемована, зона гіперемії неправильної форми з чіткими контурами 23х12 см. Місцева гіпертермія. Який імовірний діагноз ?
A *Бешиха правої гомілки
B Флегмона правої гомілки
C Лімфостаз правої гомілки
D Тромбофлебіт правої гомілки
E Лімфангоїт правої гомілки

5. 63
Хворий П., 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до 400С, загальну кволість, головний біль, біль і спастичне скорочення м’язів в ділянці рани на гомілці. П’ять діб по тому, під час обробки землі отримав рану. За медичною допомогою не звертався. Про яку ранову інфекцію можна подумати?
A *Правець
B Сибірка
C Анаеробну
D Змішану
E Грам-негативну

6. 64
Хворий П., 45 років під час сільськогосподарських робіт отримав рану в ділянці правої гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував протягом останніх 20 років. Яку Ви будете проводити профілактику правця?
A *Екстрену. Неспецифічну (первинна хірургічна обробка рани). Специфічну (активно-пасивна імунізація).
B Планову, шляхом введення правцевого анатоксину.
C Виконати первинну хірургічну обробку рани.
D Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки.
E Специфічну – активно-пасивну імунізацію.

7. 69
При обстеженні колотої рани лівої гомілки лікар виявив значний набряк тканин, шкіра мармурового кольору, рана суха, при пальпації ділянки ураження крепітація. Про яке ускладнення перебігу ранового процесу колотої рани Ви можете подумати?
A *Розвиток анаеробної газової інфекції
B Нагноєння рани
C Емфізема
D Правець
E Тромбофлебіт

8. 86
У хворого після операції з приводу остеомієліта правого стегна, ускладненого Міжм’язовою флегмоною перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Терміново проведене лікування первинного вогнища: ревізія рани, обробка її протеолітичними ферментами, видалення некротичних тканин, рана щільно ушита, проведена гіпербарична оксигенація. Які дії цього лікування первинного вогнища виконані неправильно?
A *Ушивання рани
B Хірургічна обробка рани
C Використання протеолітичних ферментів
D Гіпербарична оксигенація
E Видалення некротичних тканин

9. 121
Хлопчик у віці 15 років звернувся до лікаря зі скаргою на високу температуру 39,5-400 С і місцеву біль у метаепіфізі н/3 стегнової кістки, набряк ураженого сегмента кістки, локальна гіперемія і захисна антологічна контрактура. Травми не визнає. На R- граммі н/3 стегнової кістки зона деструкції, секвестри. В аналізі крові лейкоцитів 15000.
A *Гематогенний остеомієліт
B Tbc н/3 стегна
C Хвороба Педжета
D Остиогенна саркома
E Мієломна хвороба

10. 138
До лікаря хірургічного відділення звернувся хворий, 42 років, зі скаргами на біль, значний свербіж, гіперемію І пальця правої кісті. Із анамнезу відомо, що тиждень тому наколов палець риб'ячою кісткою. При огляді на І пальці правої кісті визначається болюча, свербляча, рожево – червоного кольору пляма з різкими межами, що здіймається понад оточуючою шкірою. Над усією поверхнею легенів вислуховується везикулярне дихання, хрипів немає. Діяльність серця ритмічна, тони ясні. ЧСС – 76 уд. за хв., АТ – 130/90 мм. рт. ст., Т – 36,70 С. Який імовірний діагноз?
A * Еризипелоід
B Рожа
C Гострий лімфангіт
D Гострий панарицій
E Пароніхія

11. 139
Молода людина, 33 років, поступила в приймальне виділення ЦРЛ зі скаргами на наявність болючого інфільтрату по задній поверхні шиї, підвищення температури тіла до 38,40С, озноб, загальну слабкість. З анамнезу: хворіє цукровим діабетом на протязі 5 років. При огляді по задній поверхні шиї визначається інфільтрат, який здіймається над поверхнею шкіри. Шкіра над інфільтратом напружена, синьо – багрового кольору в центрі. На поверхні інфільтрату визначається декілька гнійно – некротичних пустул, які в центрі зливаються між собою з утворенням великого некрозу шкіри. Стоншена ділянка некрозу проривається в декількох місцях с утворенням отворів (симптом „сита”), з яких виділяється гній. Інфільтрат щільний на дотик, різко болючий, зі значним набряком тканин навколо нього. Про яке захворювання повинен подумати лікар насамперед?
A * Карбункул
B Фурункул
C Флегмона
D Карбункул при сибірці
E Абсцес

12. 140
Жінка, 1952 р.н., звернулась до лікаря поліклініки зі скаргами на почервоніння, обмежену припухлість, біль в правій поперековій ділянці, підвищення температури до 37,90С. На протязі декількох днів хвору турбує загальна слабкість, недомагання, втрата апетиту, головний біль. На огляді в правій поперековій ділянці визначається припухлість та гіперемія шкіри. При пальпації цього утворення симптом флуктуації – позитивний. Із анамнезу: подібні симптоми з'явились через 3 дні після того, як хвора випадково уколола себе на вулиці гілкою в поперековій ділянці. Який найбільш вірогідний діагноз у жінки?
A * Гострий абсцес поперекової ділянки
B Флегмона поперекової ділянки
C Гематома
D Карбункул
E Фурункул

13. 207
Жінка 53 років. Скарги на біль в правій сідничній ділянці. Хворіє на протязі двох діб, отримувала внутрішньом’язові ін’єкції шість днів тому. Пульс 88 уд/хв. Температура тіла 38,90 С. Права сіднична ділянка в верхньому зовнішньому квадранті має гіперемію, щільний набряк, який розповсюджується на глибші тканини, гіпертермію, біль, через який не може сидіти на цій ділянці. Вогнище діаметром 12 см. Діагноз ?
A * Флегмона
B Бешиха
C Гематома
D Карбункул
E Фурункул

14. 208
Чоловік 36 років зі скаргами на біль в лівій сідничній ділянці, через який не може сидіти. Хворіє 4 доби, напередодні отримував внутрішньом’язові ін’єкції. Пульс 90 уд/хв. Температура тіла 38,80С з добовими коливаннями 1,50. Ліва сіднична ділянка в верхньому зовнішньому квадранті має вогнище діаметром 8 см з гіперемією, гіпертермією, болем, цільним набряком з помітним пом'якшенням в центрі. Діагноз?
A * Абсцес
B Флегмона
C Бешиха
D Карбункул
E Фурункул

15. 209
Чоловік 43 років зі скаргами на біль в лівій поперековій ділянці, через який не може нахилитись. Хворіє 3 доби. Пульс 96 уд/хв. Температура тіла 38,30 С з добовими коливаннями 1,50. Ліва поперекова ділянка має вогнище діаметром 6 см з гіперемією, гіпертермією, болем, цільним набряком з помітним пом'якшенням в центрі, де шкіра має шість отворів з яких під час пальпації надходить густий гній. Діагноз ?
A * Карбункул
B Фурункул
C Флегмона
D Абсцес
E Гангрена

16. 210
Жінка 53 років зі скаргами на біль в правій поперековій ділянці, через який не може нахилятись. Хворіє 4 доби. Пульс 88 уд/хв. Температура тіла 38,10 С. Права поперекова ділянка має вогнище в формі конуса діаметром 3 см з гіперемією, гіпертермією, болем, щільним набряком. В центральній частині на вершині конуса гнійна пробка білого кольору діаметром 3 мм. Діагноз ?
A * Фурункул
B Карбункул
C Абсцес
D Флегмона
E Гангрена

17. 211
Жінка 56 років зі скаргами на пекучий біль в правій гомілці, через який не може ходити, пропасницю. Хворіє 3 дні, за цей час стан погіршився. Пульс 98 уд/хв. Температура тіла 39,30С. На правій гомілці в середній та нижній третині яскрава гіперемія, набряк шкіри, гіпертермія, пекучий біль. Вогнище має чіткі ламані контури у вигляді “географічної карти”. Діфагноз ?
A * Бешиха
B Флегмона
C Тромбофлебіт
D Гангрена
E Капілярний лімфангіт

18. 212
Чоловік 65 років зі скаргами на сильний біль та набряк у лівій нозі. Отримав колоту рану лівої гомілки 16 годин тому. Пульс 120 уд/хв. АТ 90/60 мм рт. ст. Чоловік в тяжкому стані, ейфоричний, шкіра бліда. Рана розміром 5 мм з бідним сукровичним виділенням, Ліва нога до середньої третини стегна значно набрякла, шкіра з мармуровим забарвленням, гаряча, в м'яких тканинах крепітація. Діагноз?
A * Газова гангрена
B Флегмона
C Бешиха
D Гострий флеботромбоз
E Гострий тромбофлебіт

19. 214
Жінка 28 років зі скаргами на біль в лівій пахвовій ділянці. Хворіє 5 діб, спочатку виникла цільна болюча кулька під шкірою. Пульс 84 уд/хв. Температура тіла 380С. В лівій пахвовій ділянці випинання розміром 2 см, шкіра над ним темно-червоного забарвлення витончена, під час пальпації надходить густий білий гній. Діагноз?
A * Гідраденіт
B Фурункул
C Карбункул
D Флегмона
E Лімфаденіт

20. 215
Чоловік 74 років зі скаргами на біль в лівій стопі та темне забарвлення першого пальця. Хворіє на протязі 6 днів. Пульс 84 уд/хв. Температура тіла 37,80 С. Ліва стопа нагадує “курячу лапку” за рахунок зменшення об'єму м'яких тканин, шкіра темно-червоного забарвлення. Перший палець чорного кольору, з-під нігтя бідні темні виділення. Пульсація пад периферичними артеріями кінцівки відсутня. Діагноз?
A * Гангрена
B Флегмона
C Панарицій
D Бешиха
E Еризипелоїд

21. 216
Чоловік 34 років зі скаргами на біль та набряк в лівій китиці. Три дні тому проколов долоню колючкою з дерева. Пульс 96 уд/хв. Температура тіла 38,40 С. Права китиця набрякла переважно на тильній поверхні, шкіра гаряча, червона. На долоні в ділянці підвищення першого пальця ранка розміром 2 мм з бідним виділенням. Пальпаторно максимальний біль в ділянці рани. Діагноз?
A * Флегмона
B Панарицій
C Абсцес
D Бешиха
E Газова гангрена

22. 358
Хворої при обробленні свинини травмував I палець лівої кисті. Через добу відмітив підвищення температури тіла, розпираючий біль в пальці. Контури пальця згладжені за рахунок набряку, активні рухи обмежені, хворобливі, шкіра гиперемирована на усьому протязі, пальпація безболісна. Сформулюйте попередній діагноз.
A *Эризипелоид
B Пандактилит
C Екзема
D Пароніхія
E Піодермія

23. 360
Через 4 діб після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна стан хворого несподівано став прогресивно погіршуватися. Скарги на розпираючий біль в рані середньої третини стегна, біль наростає в останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,20С. Пульс 102 в хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору, ще учора життєздатні м'язи - вибухають в рану, вареного виду, тьмяні, з сіро-брудним нальотом, при захопленні пінцетом - розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані стегна?
A *Анаеробна інфекція рани
B Дифтерія рани
C Аеробна грам-негативна інфекція рани
D Гнильна інфекція рани
E Аеробна грам-позитивна інфекція

******************************************************************
24. 21
Хворий 34 років звернувся на приймальне відділення зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,50С, біль в прямій кишці і в області лівої сідниці, який підсилюється під час дефекації. На протязі 6 років хворіє на хронічну анальну тріщину. При огляді хворого на лівій сідниці, біля анальної ділянки визначається ділянка набряку та гіперемії 5 х 3 см з флюктуацією в центрі. Лейкоцити крові: 14,5 х 109/л; паличкоядерні – 14%. Яка лікувальна тактика є найбільш адекватною?
A Розкриття та дренування гнійника.
B Електрофорез.
C УВЧ
D Консервативне лікування.
E Амбулаторне спостереження.

25. 30
Хворий М., 30 років, звернувся до сімейного лікаря через 2 міс після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. При огляді стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?
A *Післятравматичний остеомієліт
B Гематогенний остеомієліт
C Нагноєння рани
D Післятравматична флегмона
E Лігатурна нориця

26. 48
На прийом до хірурга звернувся хворий Д. 27 років. На спині виявлено болючий інфільтрат, шкіра над ним напружена в центрі інфільтрату синьо-червоного кольору, по перефірії бліда. На поверхні декілька великих пустул, що зливаються з зоною некрозу шкіри. Ваш діагноз?
A * карбункул
B Абсцес
C Флегмона
D Гідроаденіт
E Бешиха

********************************************************************
27. 10 40
У хворого 32 років, який переніс апендектомію з приводу гангренозного апендициту, на 6 добу після операції при ректальному дослідженні виявлена клініка тазового абсцесу. Вкажіть оптимальний спосіб розкриття тазового абсцесу у хворого
A *Через пряму кишку
B Через післяопераційну рану
C Сакральним доступом
D Через передню черевну стінку
E Через затульний отвір

28. 15 51
Хворий 35-ти років, скаржиться на високу температуру тіла, болі у верхньо-зовнішньому квандранті правої сідниці, які з’явилися після ін’єкції. Хворіє 3 доби. В місці ін’єкції - гіперемія шкіри, болючий інфільтрат з розм’якшенням в центрі. Встановлений діагноз: Після ін’єкційний абсцес правої сідниці. Подальша тактика хірурга?
А *Розтин абсцесу, санація і дренування порожнини
B Госпіталізація хворого, призначення антибіотиків, УВЧ
С Пункція абсцесу, видалення гною з подальшим введенням антисептиків
D Нізькоінтенсивне лазерне випромінювання по 10-15 хв на праву сідницю
E Жарознижуючі препарати, масаж і сухе тепло на праву сідницю

29. 16 52
Хворий 62 років, скаржиться на наявність випинання в лівій паховій ділянці, яке поступово збільшувалось. Об’єктивно: в лівій паховій ділянці випинання розміром 5-6 см, щільне, еластичне, болюче, в черевну порожнину не вправляється, шкіра над ним не змінена, зовнішнє пахове кільце пропускає кінчик пальця. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Паховий лімфаденіт
B Вправима лівобічна пахова грижа
C Лівобічна защемлена пахова грижа
D Невправима лівобічна пахова грижа
E Пухлинне утворення

30. 26 155
Хвора 44 років, скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк в ділянці лівої гомілки, загальне нездужання, озноб, підвищення температури тіла до 390 С.Початок захворювання пов’язує з подряпиною шкіри лівої гомілки 2 дні тому. Об’єктивно: в середній третині лівої гомілки є гіперемія шкіри, яскрава, з чіткими межами, які підвищені над незміненою шкірою; визначається помірний набряк м’яких тканин, їхня болючість при пальпації; в центрі гіперемованої шкіри - струп 2х0,2 см, який покриває поверхневу ранку. Яке ускладнення мікротравми лівої гомілки є у хворої?
A *Бешиха – рожа
B Гострий гнійний остеомієліт
C Флегмона
D Еризипілоїд
E Гострий тромбофлебіт глибоких вен

31. 28 165
Хворий Б. 28 років, скаржиться на високу температуру 38-390 С, загальну слабкість, головний біль. У середній третині лівої гомілки на місці незначного пошкодження шкіри відмічається набряклість та почервоніння шкіри з чіткими контурами. Про яке захворювання слід гадати в першу чергу?
A *Бешиха
B Гострий тромбофлебіт
C Облітеруючий ендартеріїт
D Флегмона гомілки
E Лімфангоїт

32. 33 181
Хворий скаржиться на наявність болючогої утворення в області пахвової западини. Захворів гостро 4 дні тому. Через 2 дні підвищилася температура тіла до 380С, вузол збільшився в розмірі, болі посилилися, з’явилася слабкість, головний біль. Об’єктивно: в правій пахвовій западині пальпуються крупні вузли грушовидної форми, спаяні з шкірою, вибухаючі у вигляді сосків. Визначається флюктуація. Шкіра над вузлами синьо-червона, набрякла, гаряча при пальпації. Який най вірогідніший діагноз?
А *Гидраденіт
B Фурункул
С Третинний сифіліс
D Туберкульоз шкіри
E Карбункул

33. 34 182
Хворий скаржиться на болючу припухлість в області підборіддя, загальне нездужання, головний біль. В цій ділянці виявлений гостро запальний конусовидної форми щільний вузол. Шкіра над ним напружена, червона. В центрі вузла є язва з прямовисними краями і некротичним стрижнем зеленувато-брудного кольору. Підщелепні лімфатичні вузли справа збільшені і болісні. Який най вірогідніший діагноз?
А *Фурункул
B Туберкульоз
С Карбункул
D Третинний сифіліс (гумозний)
E Глибока тріхофітія

34. 37 199
Хворий на 5-ту добу після операції з приводу пошкодження товстої кишки скаржиться на розпираючий біль у післяопераційній рані, слабкість, сонливість, головний біль, підвищення температури до 400С. Навколо рани припухлість, крепітація газу. Виділення із рани скудні темно-сірого кольору з гнилістним запахом. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Анаеробна клостридіальна ранева інфекція
B Абсцес
C Нагноєння післяопераційної рани
D Бешиха
E Флегмона

35. 41 219
У хворої 60 років, на 4 добу після ін’єкції в лівій сідниці з’явилася біль і ущільнення тканин. Температура тіла 37,90 С. Об’єктивно: в верхньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці шкіра червоного кольору, гаряча на дотик, при пальпації визначається інфільтрат 6х6 см, болючий, в центрі розм’якшення. Що слід зробити для визначення наявності абсцесу?
A *Пункцію
B Біопсію
C Ультразвукове дослідження
D Рентгенографію
E Зробити загальний аналіз крові

36. 42 222
В клініку госпіталізовано хворого з діагнозом: анаеробна газова гангрена стегна. Який антисептик обов’язково повинен бути використаний при обробці інструментів після перев’язки?
A *6% розчин перекису водню
B Розчин фурациліну
C 5% розчин йоду
D 0,02% розчин декаметоксину
E 0,1% розчин марганцевокислого калію

37. 50 249
У хворого Ф. 42 років, на 5 день після падіння на бите скло в ділянці підвищення першого пальця правої верхньої кінцівки з’явилася припухлість, почервоніння, місцеве підвищення температури шкіри.Вказана ділянка болюча при рухах і пальпації, характеризується явищами флюктуації. Яке лікування слід застосувати?
A *Розкриття флегмони, дренування, антибактеріальна терапія
B Загальна антибактеріальна терапія
C УВЧ-терапія
D Пункція ділянки нагноєння з введенням протеолітичних ферментів
E Напівспиртові компреси і антибіотикотерапія

38. 53 256
Чоловік 45 років, під час сільськогосподарських робіт поранив ногу. Через 3 години звернувся до хірургічного відділення. На передньо –внутрішній поверхні правої гомілки виявлена рана 3х8 см. з нерівними краями ,на дні рани видно пошкоджені фасція та м’яз. Рана значно забруднена землею, помірна кровотеча. Появу якого ускладнення слід побоюватись у першу чергу?
A *Анаеробна інфекція
B Рання вторинна кровотеча
C Сепсис
D Нагноєння рани
E Пізня вторинна кровотеча

39. 55 264
На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,20С, наявність набряку в області верхньої губи. При огляді: верхня губа різко набрякла, у центрі набряку – конусовидне вздуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз: фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису водню і наклав пов’язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба рекомендувати хворому?
A *Лікування в хірургічному стаціонарі
B Лікування амбулаторне
C Лікування на дому
D Лікування в реанімації
E -

40. 56 265
Хірургом оглянутий хворий 42-х років. Діагноз: фурункул правого передпліччя, гнійно-некротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов’язку з яким препаратом треба покласти в фазі гідратації?
A *Гіпертонічний розчин
B Мазь Вишневського
C Іхтіолову мазь
D Розчин хлораміну
E Розчин димексиду

41. 81 366
У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого протягом останніх 7 років в ділянці колишнього перелому з’являється гостре запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з дрібними фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця закривається. Про яке ускладнення перелому можна думати?
A *Хронічний остеомієліт
B Туберкульоз кісток
C Флегмона м’яких тканин
D Хибниій суглоб
E Трофічна виразка

42. 82 368
На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 380C, пахвинні лімфатичні вузли збільшились, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?
A *Лімфаденіт
B Лімфангаїт
C Флегмона
D Правець
E Бешиха

43. 84 370
Хворий І. 50 років, звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла до 390С, пульсуючий біль та припухлість правої кисті. Напередодні уколов кисть риб’ячою кісткою. При огляді відмічається набряк і різкий біль в долоні та в ділянці підвищення І пальця кисті. Окрім цього відзначається набряк м’яких тканин тилу кисті, почервоніння шкіри та різкий біль при рухах пальців. Яке захворювання у пацієнта?
A *Флегмона правої кисті
B Карбункул кисті
C Бешиха кисті
D Сухожильний панарицій І пальця кисті
E Стороннє тіло кисті

44. 89 383
Хворий 56 років, на 4 добу після вогнепального ушкодження правого стегна скаржиться на інтенсивний розпираючий біль в області рани, прогресуючий набряк тканин. Об’єктивно: стан хворого тяжкий, температура тіла 39,60С, пульс 126 за 1 хв., шкіра бліда. Навколо рани значний набряк і напруження тканин, які мають ціанотичний колір. Там відмічається крепітація. Пов’язка скудно промокає серозно-геморагічною рідиною. Яке ускладнення виникло?
A *Газова гангрена стегна.
B Оклюзія стегнової артерії
C Тромбоз стегнової вени
D Флегмона стегна
E Бешиха стегна

45. 97 433
Хворий 42 років, був направлений з поліклініки в хірургічне відділення лікарні з діагнозом “карбункул поперекової ділянки”. Об’єктивно: в поперековій ділянці визначається запальний інфільтрат багряного кольору, розміром 8х8 см. На поверхні інфільтрату є кілька отворів з густим зеленувато-сірим гнійним виділенням. Яким повинен бути обсяг операції?
A *Висічення карбункула
B Розтинання карбункула
C Дренування карбункула
D Обколювання карбункула
E Обколювання новокаїном з антибіотиком

46. 101 444
У хворого 42 років, протягом тижня відмічаються пропасниця, підвищення температури до 380С, головний біль, відсутність апетиту та загальна інтоксикація. В міжлопаточній ділянці шкіра багряно-синього кольору, визначається поширений інфільтрат розміром 8х9 см, у центрі його зона некрозу розміром 4х5 см і кілька отворів з гнійним виділенням. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Карбункул
B Флегмона
C Фурункул
D Абсцес
E Бешиха

47. 112 496
Хворий 30-ти років, звернувся до сімейного лікаря через 2 міс після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. При огляді стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі – деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді?
A *Післятравматичний остеомієліт
B Гематогенний остеомієліт
C Нагноєння рани
D Післятравматична флегмона
E Лігатурна нориця
***************************************************************
48. 1
В хірургічному відділенні на лікуванні знаходилась хвора К 65 років з приводу флегмони сідничної ділянки. При мікробіологічному дослідженні рани збудником хірургічної інфекції виявлені неклостридіальні анаероби – протей та бактероїди. Вкажіть найбільш важливий фактор застосований в лікуванні цієї інфекції:
A *Радикальне висічення уражених тканин.
B Розсічення гнійника.
C Промивання гнійної порожнини антисептиками.
D Антибактеріальна терапія.
E Призначення протигангренозної виворотки.

49. 119
Через 4 діб після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна стан хворого несподівано став прогресивно погіршуватися. Скарги на розпираючий біль в рані з/3 стегна, біль наростає в останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,20. Пульс 102 в хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору, ще учора життєздатні м'язи - вибухають в рану, вареного виду, тьмяні, з сіро-брудним нальотом, при захопленні пінцетом - розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані стегна?
A *Анаеробна інфекція рани
B Аеробна грам-негативна інфекція рани
C Гнильна інфекція рани
D Аеробна грам-позитивна інфекція.
E Дифтерія рани

50. 137
Хвора 35 років, пред”являє скарги на болі в правій сідничній зоні, гіпертермію, до 39С. Два тижні тому була зроблена ін”єкція реопіріну в праву сідницю. Об”активно – у верхньозовнішньому квадранті правої сідниці визначається пухлиновидне утворення розмірами 4х5 см., різко болюче. При пальпації визначається флуктуація. Шкіра над утворенням гаряча на дотик, гіперемована. Поставте діагноз?
A *Постін’єкційний абсцес
B Постін”єкційний інфільтрат
C Пухлина сідниці
D Гнійна копчикова кіста
E Гострий парапроктит

51. 237
Хвора П., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення із скаргами на болі в правій сідниці, температуру до 390 С. Із анамнезу відомо, що 9 діб тому з метою знеболювання в зону правої сідниці була виконана внутрішньом’язова ін’єкція анальгіну. Об’єктивно: в верхньо-зовнішньому квадранті правої сідниці визначається болючий інфільтрат 5 на 4 см., шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик. Поставте правильний діагноз.
A *Післяінєкційний абсцесс правої сідниці.
B Рожисте запалення правої сідниці.
C Карбункул правої сідниці.
D Абсцедуючий фурункул правої сідниці.
E Гематома правої сідниці.


52. 245
У хворої через 10 діб після внутрішньо м'язової ін'єкції визначається хвороблива запальна освіта з флюктуацией в області верхненаружного квадранта правої сідниці, температура тіла до 380 С вечірньої пори протягом останніх трьох діб. Назвіть найбільш вірогідний діагноз.
A * Постін'єкційний абсцес сідниці
B Гематома сідниці
C Бешихове запалення
D Гнійний натечник
E Постін'єкційний інфільтрат сідниці


53. 319
Хворий Ю., 43 років на протязі 10 років хворіє цукровим діабетом, тип ІІ, важка форма. Скаржиться на біль, появу пухлиноподібного утворення в міжлопатковій ділянці розмірами до 5 см в діаметрі з явищами вираженої гіперемії, набряку. В центрі 5 гнійних верхівок в діаметрі до 0,2-0,3 см. Пальпаторно різка болючість. Яке захворювання у даного хворого?
A * Карбункул
B Абсцесс
C Флегмона
D Фурункул
E Лімфангоїт


54. 362
Хворий 31 року звернувся із скаргами на підвищення температури до 38°С, біль у поперековій області, припухлість, під час огляду у правій поперековій області знайдено болючий інфільтрат розміром 5х6см, шкіра над ним багрового кольору, у центрі багато гнійно-некротичних нориць, з яких виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Карбункул поперекової області
B Абсцес поперекової області
C Бешиха
D Паранефрит
E Ниркова коліка

****************2011*************************************************
55. 137
Хвора, 35 років, скаржиться на болі в правій сідничній зоні, гіпертермію, до 39С. Два тижні тому була зроблена ін”єкція реопірину в праву сідницю. Об”активно – у верхньозовнішньому квадранті правої сідниці визначається пухлиноподібне утворення розмірами 4х5 см., різко болюче. При пальпації визначається флуктуація.Шкіра над утворенням гаряча на дотик, гіперемована. Поставте діагноз?
A *Постін’єкційний абсцес
B Постін”єкційний інфільтрат
C Пухлина сідниці
D Гнійна копчикова кіста
E Гострий парапроктит

56. 237
Хвора П., 25 років, госпіталізована в хірургічне відділення із скаргами на болі в правій сідниці, температуру до 39С. Із анамнезу відомо, що 9 діб тому з метою знеболювання в зону правої сідниці була виконана внутрішньом”язова ін”єкція анальгіну. Об”єктивно: в верхньо-зовнішньому квадранті правої сідниці визначається болючий інфільтрат 5 на 4 см., шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик. Поставте правильний діагноз.
A *Післяін’єкційний абсцесс правої сідниці.
B Рожисте запалення правої сідниці.
C Карбункул правої сідниці.
D Абсцедуючий фурункул правої сідниці.
E Гематома правої сідниці.

57. 245
У хворої через 10 діб після внутрішньом'язової ін'єкції визначається хворобливе запальне освіту з флюктуацією в області верхненаружного квадранта правої сідниці, температура тіла до 38 градусів у вечірній час протягом останніх трьох діб. Назвіть найбільш імовірний діагноз.
A * Постін'єкційних абсцес сідниці
B Гематома сідниці
C Бешиха
D Гнійний натечнік
E Постін'єкційних інфільтрат сідниці

58. 261
У дитини, 9 років, появився біль у верхній третині правої гомілки, підвищилась температура до 39 градусів, не може стати на ногу. В анамнезі мав травму гомілки та переніс ангіну. З яким захворюванням Ви, найбіш імовірно, маєте справу?
A * Гострий гематогенний остеомієліт
B Перелом кістки
C Гострий ревматизм
D Туберкулезний остеоміеліт
E Злоякісна пухлина

59. 271
У поліклініку на прийом прийшов хворий С., 36 років, який працює м'ясником, зі скаргами на "фурункул" на правому передпліччі. На правому передпліччі визначається некротична виразка діаметром 5 мм з рясним серозним виділенням і утисненим центром, оточена вираженим запальним обідком і віночком з везикул, що розташовуються на ущільненому підставі. Виражений набряк м'яких навколишніх тканин. Це утворення безболісне. Що у хворого?
A * Сібіреязвенний карбункул
B Бульозна форма бешихи
C Дифтерія рани
D Інфікована рана
E Флегмона передпліччя

60. 303
В клініку дитячої хірургії доставлено хлопчика 12 років зі скаргами на наявність двох фістул у нижній третині лівого стегна , підвищення температури тіла , загальну слабкість. 6 місяців тому переніс гострий гематогенний остеомієліт лівої стегнової кістки. На рентгенограмі лівого стегна-тотальний секвестр стегнової кістки розмірами 12х3 см.Попередній діагноз?
A *Вторинний хронічний остеомієліт;
B Патологічний перелом стегнової кістки
C Туберкульоз;
D Саркома Юінга;
E Остеоїд-остеома;

61. 319
Хворий Ю., 43 років, на протязі 10 років хворіє цукровим діабетом, тип ІІ, важка форма. Скаржиться на біль, появу пухлиноподібного утворення в міжлопатковій ділянці розмірами до 5 см в діаметрі з явищами вираженої гіперемії, набряку. В центрі 5 гнійних верхівок в діаметрі до 0,2-0,3 см. Пальпаторно різка болючість. Яке захворювання у даного хворого?
A * Карбункул
B Абсцесс
C Флегмона
D Фурункул
E Лімфангоїт

62. 362
Хворий 31 року звернувся із скаргами на підвищення температури до 38°С, біль у поперековій області, припухлість, під час огляду у правій поперековій ділянці виявлено болючий інфільтрат розміром 5х6см, шкіра над ним багрового кольору, у центрі багато гнійно-некротичних нориць, з яких виділяється гній. Який найбільш імовірний діагноз?
A Карбункул поперекової області
B Абсцес поперекової області
C Бешиха
D Паранефрит
E Ниркова коліка

63. 368
Хворий 48 років госпіталізований у хірургічне відділення на 3-й день з рвано-розчавленою раною правої гомілки. Стан хворого важкий, температура 38,9 C, виражений набряк тканин гомілки, шкіра фіолетово-синюшного кольору, крепітація навколо рани, з якої виділяється сукровична темна рідина. Яка інфекція може викликати такий стан?
A Анаеробна клостридіальна
B Дифтерія рани
C Грам-негативна мікрофлора
D Кокова мікрофлора
E Анаеробна неклостридіальна

64. 369
Хворий, 18 років, захворів гостро 3 тижні тому. Різко підвищилась температура, з’явились сильні болі в лівій гомілці. На рентгенограмах цієї ділянки множинні вогнища деструкції неправильної геометричної форми з нерівними контурами. В ділянках деструкції визначаються щільні тіні секвестрів. Навколо уражених відділів кістки смужки звапнення відшарованої надкісниці. Який найбільш вірогідний діагноз?
A Гострий гематогенний остеомієліт кісток лівої гомілки
B Туберкульозне ураження кісток лівої гомілки
C Саркома лівої великогомілкової кістки
D Фіброзна остеодистрофія кісток лівої гомілки
E Метастатичне ураження кісток лівої гомілки

65. 396
На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38 C, пахвинні лімфатичні вузли збільшились, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?
A * Лімфаденіт
B Лімфангоїт
C Флегмона
D Правець
E Бешиха
******************************2012************************

66. 333
Хворому із поширеним післяін’єкційним абсцесом правої сідниці лікар-хірург провів спочатку пункцію , а потім оперативне розкриття абсцесу з випорожненням гнійного вмісту та налагодженням постійного промивання порожнини розчинами антисептиків, введенням протеолітичних ферментів. Призначив антибіотики широкого спектру дії та імуно-корегуючу терапію. Яка із виконаних та призначених дій хірурга є провідним компонентом профілактики сепсису?
A *Хірургічне розкриття абсцесу
B Пункція абсцесу
C Місцеве застосування протеолітичних ферментів
D Призначення антибіотикотерапії
E Призначення медикаментозної імунокорекції

********************************2013***************

67. 188
Хворому 29 років проведена первинна хірургічна обробка розчавленої рани верхньої третини лівого стегна. Через 2 дні стан хворого погіршився при огляді рана з незначними виділеннями, м’язи сіруватого кольору, кінцівка набрякла, шкіра холодна вкрита синюшними плямами, при пальпації визначається крепітація. Свідомість запаморочена. Температура тіла 40,3оС. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Анаеробна газова гангрена
B Флегмона стегна
C Правець
D Бешиха
E Артеріальний тромбоз

68. 189
Хворий К.,28 років, звернувся до хірурга поліклініки зі скаргами на біль, наявність набряку та гіперемії лівої половини обличчя, слабкість, підвищення температури тіла до 39оС. Хворіє три доби. При огляді: запальний інфільтрат лівої носо-губної складки розміром 4х4 см з некротичним стрижнем в центрі, різкий набряк лівої половини обличчя, помірно виражене напруження потиличних м’язів. Яке оптимальне лікування необхідно призначити хворому?
A * Госпіталізація, антибіотики, антикоагулянти, щадячий режим
B Антибіотики, операція під загальним знеболенням
C Вологі висихаючі пов’язки з антисептиками, аспірін
D Фізіотерапевтичне лікування, імуномодулятори
E Антибіотики, ангіопротектори, щоденні перев’язки

69. 191
Хлопчика 13 років стали турбувати болі у верхній третині лівого стегна, підвищилася температура тіла до 39оС. Була відзначена припухлість стегна в вірніше третини і згладженість пахової складки. Кінцівку в напівзігнутому положенні. Активні і пасивні рухи неможливі через різких болів. Найбільш вірогідний діагноз?
A * Гострий гематогенний остеомієліт.
B Гострий коксит.
C Міжм'язової флегмона.
D Остеосаркома.
E Абсцес Броді.

70. 200
В поліклініку звернувся хворий з карбункулом верхньої губи. Температура тіла 39оС. Виражений набряк верхньої губи, вік. Як повинен поступити хірург з цим хворим?
A *Госпіталізувати у хірургічне відділення
B Амбулаторно призначити курс антибіоти_ко_терапії
C Розкрити карбункул, лікувати амбулаторно
D Призначити фізіотерапевтичні процедури і зігріваючі компреси
E Розкрити карбункул і призначити антибіотики

Гнійні захворювання пальців та кисті.
1. 23
Хворий В., 30 років, звернувся до хірурга зі скаргами на біль і припухлість в проксимальному міжфаланговому суглобі ІІ пальця правої кисті. 4 дні тому вколов палець риб’ячою кісткою. Об-но: ІІ палець правої кисті набрякший, гіперемований більше в проекції міжфалангового суглобу, різка болючисть при дотику та рухах. Об’єм рухів обмежений. Позитивний с-м флюктуації. Якому діагнозу відповідає дана клінічна картина?
A * Суглобовий панарицій
B Фурункул пальця
C Ерзипелоїд пальця
D Кістковий панарицій
E Підшкірний панарицій

2. 66
У хворого 19 років після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової фаланги ІІ пальця з(явились незначний біль та пухир заповнений гноєм. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Ваш діагноз?
A *Шкірний панарицій
B Бешиха
C Лімфангіт
D Фурункул
E Кістковий панарицій

3. 67
Хворий скаржиться на сіпаючий біль в основній фаланзі І пальця лівої кисті, який не дає йому спати. Фаланга набрякла, на долонній поверхні незначне почервоніння, тут же при натискуванні зондом максимальна болючість. Захворювання пов’язує з колотою мікротравмою. Яка форма панарицію?
A *Підшкірна
B Шкірна
C Сухожилкові
D Кісткова
E Пандактиліт

4. 68
Хворий скаржиться на нестерпний біль в ІІІ пальці кисті, який виник на другу добу після проколу пальця голкою. Палець зігнутий, набряклий. При спробі розігнути палець, або при натискуванні зондом в проекції сухожилка біль різко посилюється. Температура тіла 390С. Ваш діагноз?
A *Сухожилковий панарицій
B Остеомієліт фаланги
C Суглобовий панарицій
D Пандактиліт
E Флегмона кисті

5. 73
Хвора 40 років проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 10 днів за медичною допомогою не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на пульсуючий біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. Загальний стан задовільний. Рентгенологічно визначається: остеопороз та крайова деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів. Який найбільш вірогідний клініко-рентгенологічний висновок?
A * Кістковий панарицій
B Сирінгомієлітична остеопатія
C Остеогенна саркома
D Деформуючий артроз
E Перелом Буша

6. 213
Чоловік 37 років зі скаргами на сіпаючий біль та набряк у другому пальці правої руки. Хворіє 3 дні після того, як вколов палець голкою, минулу ніч не спав через біль. Пульс 84 уд/хв. Температура тіла 37,90 С. Хворий палець має значний набряк, гіперемований, гарячий, не згинається, болить. Біль найбільш сильний в ділянці вколу голкою в проекції середньої фаланги по долонній поверхні. Діагноз?
A * Панарицій
B Абсцес
C Флегмона
D Бешиха
E Еризипелоїд

7. 356
Хворий скаржиться на біль в другому пальці правої кисті. Хворіє два дні. Ніч не спав. Мікротравми для хворого звичайне явище. У області середньої фаланги по бічній поверхні є запальний інфільтрат до 2 см в діаметрі, щільний, гіперемійований, різко хворобливий. Рухи в міжфалангових суглобах збережені. Ваша тактика.
A *Операція
B Антибактеріальна терапія
C Содові ванни
D Компреси з димексидом
E Пункція інфільтрату

8. 357
Хворий 10 днів тому травмував I палець лівої кисті, амбулаторно долонно-бічним розрізом був розкритий підшкірний панарицій. Процес не дозволився, з'явилася затримка відокремлюваного, посилився набряк, з'явився гнійний свищ. Ретгенологически - плямистий остеопороз. Сформулюйте попередній діагноз.
A *Кістковий панарицій
B Эризипелоид
C Сухожильний панарицій
D Гнійний тендовагініт
E Хронічний фаланговый остеомієліт

9. 359
Хвора після виконання манікюру відмітила біль в III пальці правої кисті. При огляді: стан задовільний, температура тіла 370С, на бічній поверхні нігтьової фаланги пальця в місці проекції нігтьового валика припухлість і гіперемія шкіри зі вступом з під нігтьового валика мізерної кількості гною. Сформулюйте попередній діагноз
A *Пароніхія
B Фурункул
C Панарицій підшкірний
D Панарицій піднігтьовий
E Эризипелоид

*******************************************************************
10. 19
У хворого 35 років після пошкодження долоні дротом, на 5-у добу з’явилися сильні болі в кисті. Рухі пальцями обмеженні та болючі. Температура до 380С. Об-но: набряк в ділянці 1-го пальця та по променевому краю тильної і долонної поверхні кисті, згладженість долонної шкірної складки. При пальпації різка біль, напруження тканин, флюктуація. Виберіть правильний діагноз.
A * Флегмона тенара
B Флегмона гіпотенара
C Комісуральна флегмона
D Перехресна флегмона
E Флегмона долонного простору

11. 186
Хворий К., 19 р., скаржиться на біль та набряк 2 пальця лівої руки. 3 доби тому голкою проколов палець. Біль появилась на другий день на місці уколу, а також набряк та гіперемія шкіри пальця. Ваш діагноз?
A * Підшкірний панарицій
B Пароніхія
C Шкірний панарицій
D Підньогтевий панарицій
E Еризипелоїд

**************************************************************
12. 38 201
Хвора 17 років, скаржиться на біль і набряк 2 пальця правої руки. 3 доби тому зробила манікюр. Біль з’явилась на другий день. Об’єктивно: навколоногтьовий валик набряклий, гіперемований, нависає над ногтьовою пластинкою, болючий при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Пароніхія
B Підшкірний панарицій
C Шкірний панарицій
D Піднігтьовий панарицій
E Еризипілоїд

13. 51 250
Хворий 28 років, що 2 дні тому поранив дистальну фалангу вказівного пальця правої руки голкою, скаржиться на різкий біль пульсуючого характеру і набряк у ділянці цієї фаланги та виражене порушення рухомості пальця. Через болі останньої ночі заснути не міг. Хворий тримає вказаний палець дещо зігнутим; дистальна фаланга його гіперемована, значно збільшена в об’ємі. Зондом чітко виявляється точка максимальної болючості. Температура тіла 36,90 С. Яким повинно бути місцеве лікування?
A *Вскриття і дренування нагнійного процесу пальця
B Вскриття і дренування гнійника після місцевої інфільтративної анестезії
C Обколювання ураженої ділянки антибіотиками з новокаїном
D Застосування напівспиртових компресів
E Резекція дистальної фаланги пальця.

14. 54 263
Хвора Г. 32 років, скаржиться на збільшення другого пальця лівої кисті в обсязі, підвищення температури до 37,50С. При огляді встановлено: палець знеформлений, не згинається, шкіра синюшного кольору, маються нориці, з яких витікає гній. На рентгенограмі видно остеопороз кісток та суглобів. З якою формою панариція ми маємо справу?
A *Пандактиліт
B Кістковий
C Суглобовий
D Сухожилковий
E Кістково-суглобовий

15. 79 359
3 дні назад у чоловіка з-під нігтьової пластинки видалено стороннє тіло. Через 2 дні з’явився різкий пульсуючий біль в кінці нігтьової фаланги, особливо при надавлюванні, гіперемія нігтьового валика, піднялась температура тіла до 37,50С, змінився колір нігтьової пластинки. Ваш діагноз?
A *Піднігтьовий панарицій.
B Бешиха.
C Пароніхія.
D Еризипелоїд.
E Абсцес.

16. 85 371
Хвора П. 45 років, звернулась до лікарні через 12 діб після початку захворювання зі скаргами на біль та припухлість І пальця лівої кисті. При обстеженні відмічено підвищення температури тіла до 38,90С. Нігтьова фаланга І пальця колбоподібно потовщена, синьо-багряного кольору. Під нігтьовою пластинкою та місцями під епідермісом видно гній. Під час пальпації відмічається різкий біль. На Ro-грамі пальця видні деструктивні зміни в кістці нігтьової фаланги. Який вид панарицію у хворої?
A *Кістковий
B Шкіряний
C Підшкірний
D Сухожильний
E Суглобовий

17. 104 467
Хворий 30-ти років, скаржиться на біль в нігтьовій ділянці дистальної фаланги великого пальця правої кисті, що посилюється при рухах. Зі слів хворого тиждень тому хворий вколовся скалкою. Через тиждень з’явилось почервоніння, припухлість та біль смикаючого характеру. Останню ніч хворий не спав, відмічав підйом температури до 37,80С. При огляді великий палець правої кисті збільшений в розмірах за рахунок припухлості в нігтьовій ділянці дистальної фаланги великого пальця правої кисті, гіперемія навколо нігтя, виражена болючість при пальпації. Ваш імовірний діагноз?
A *Пароніхія
B Кістковий панарицій
C Сухожильний панарицій
D Пандактиліт
E Еризипелоїд

18. 108 472
До хірурга поліклініки звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на пульсуючий біль та набряк I пальця правої кісті. Під час огляду виявлено: рівномірний набряк пальця, згладжені між фалангові борозни. Дослідження ґудзиковим зондом різко болюче по ходу сухожилків згиначів. Уражений палець знаходиться в стані згинання. Який діагноз у хворого?
A *Сухожильний панарицій
B Підшкірний панарицій
C Пандактиліт
D Суглобний панарицій
E Кістковий панарицій

19. 109 474
Хворий 68-ми років, скаржиться на різкий біль у правій ступні, набряк пальців та потемніння шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє 15 років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло у хворого?
A *Гангрена IV пальця правої стопи
B Панарицій
C Гематома
D Бешиха
E Перелом IV пальця правої стопи

20. 110 478
У хворого 19-ти років, після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової фаланги ІІ пальця з’явився незначний біль та пухир заповнений гноєм. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Шкірний панарицій
B Бешиха
C Лімфангіт
D Фурункул
E Кістковий панарицій

******************2011*****************************************
******************2012**************************************
21. 314
Хворий К., 26 років, скаржиться на болі в правій кисті протягом 4 днів. Болі з'явилися в місці мозолів на долонній поверхні біля основ II і III пальців. У подальшому
почав наростати набряк і припухлість тилу кисті. II і III пальці напівзігнуті в
міжфалангових суглобах, кисть має вигляд "граблів". Ваш діагноз.
A * Флегмона другого межпальцевого простору правої кисті.
B Аденофлегмона правої кисті.
C Подмозольний абсцес правої кисті.
D U-подібна флегмона правої кисті.
E Тендовагініт.
************************2013*****************************

22. 199
Больной К. жалуется на дёргающие, пульсирующие боли в ІІІ пальце правой кисти. Начало заболевания связывает с наколом гвоздём. При исследовании пальца кожа гиперемирована, напряжена, пальпация пуговчатым зондом выявляет зону наибольшей болезненности. Предварительный диагноз:
A *Подкожный панариций
B Пандактилит
C Костный панариций
D Паронихия
E Суставной панариций

Захворювання молочної залози.
1. 20
У хворої О., 19 років, через 3 тижні після родів з’явився біль в правій молочній залозі, температура тіла досягала 390С і вище, виникали багаторазові лихоманки. Права молочна залоза збільшена в розмірах, шкіра гіперемована, відмічається розширення підшкірних вен, на сосках тріщини, підпахвинні лімфатичні вузли збільшені, болючі при пальпації. Інфільтрат не пальпується. Хірург запідозрив ретромамарний мастіт. При пункції отримано гній. Показана операція. Який доступ вибере хірург?
A *Напівовальний по нижньому краю молочної залози
B Напівовальний над верхнім краєм молочної залози
C Радіарний в нижній половині молочної залози
D Напівовальний навколо ареоли соска молочної залози
E Радіарний у верхніх квадрантах молочної залози

2. 25
Хвора 22 років, звернулася до хірурга зі скаргами на інтенсивний біль в лівій молочній залозі, набряк, гіперемію, наявність пухлиноподібного утворення, підвищення температури до 38,20С. Хворіє на протязі тижня. Об-но: у верхньо-зовнішньому квадранті лівої молочної залози пухлиноподібне утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, малорухоме з набряком та гіперемією навколо, з розм’ягченням та флюктуацією в центрі. Який імовірний діагноз?
A * Інтрамаммарний мастит
B Фіброзно-кистозна мастопатія
C Субареолярний мастит
D Апостематозний мастит
E Ретромаммарний мастит

3. 45
Хвора М, 48 років, скаржиться на спрагу, різку загальну слабкість та блювоту. Об’єктивно: хвора загальмована, наявні брадикардія, гіпотонія, поліурія. Концентрація кальцію в крові 3,1ммоль/л. При обстеженні: мамографія – в лівій молочній залозі утворення із наявністю кальцинатів із збільшеними пахвинними лімфовузлами; Рентгенографія поперекового відділу хребта – деструкція тіл L1-4 хребців. Імовірний діагноз?
A *Рак лівої молочної залози. Mts ураження кісток та підвищеного остеолізу
B Синдром розпаду пухлини
C Синдром метастатичної компресії спинного мозку
D Тромбоемболія легеневої артерії
E Інфаркт нирки

4. 75
При профілактичному огляді у пацієнтки А., 35 років, у лівій молочній залозі пальпується об’ємне утворення діаметром 2 см. На мамограмі в верхньо-внутрішньому квадранті виявлено округлу тінь з чіткими рівними контурами, розмірами 2х2 см, з великими глибчастими вапняними включеннями. Навколо тіні простежується вузька смуга прояснення. Шкіра не змінена. Ваш висновок.
A *Фіброаденома лівої молочної залози
B Рак лівої молочної залози
C Внутрішньопротоковий рак лівої молочної залози
D Ліпома лівої молочної залози
E Кістозна форма мастопатії

5. 217
Жінка 26 років, яка годує грудьми немовля, скаржиться на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури тіла до 390 С. Хворіє 2 дні. Пульс 98 уд/хв. Ліва молочна залоза збільшена за рахунок набряку, в верхньо-зовнішньому квадранті ділянка гіперемії з гіпертермією та різким болем розмірами 8 х 6 см без чітких контурів, годування неможливе через біль. Діагноз?
A * Мастит
B Карбункул
C Капілярний лімфангіт
D Флегмона
E Бешиха

6. 354
Хвора через 3 тижні після народження дитини відчула біль в правій молочній залозі, де з'явилася припухлість. Температура 39,50С, був озноб. Через добу з'явилася гіперемія і набряк шкіри залози. Пальпаторно в цьому місці визначається щільний болючий дифузний інфільтрат до 6 см в діаметрі. Сформулюйте попередній діагноз
А *Гострий лактаційний мастит
B Гострий специфічний мастит
С Флегмона правої молочної залози
D Гострий не лактаційний мастит
E Хронічний неспецифічний мастит

7. 355
Жінка два місяці тому народила доношену дитину. Три дні тому з'явилися болі в лівій молочній залозі, температура тіла 38,50С, спрага, загальна слабкість. Ліва молочна залоза збільшена в порівнянні з правої, щільна на дотик, болюча при пальпації. Шкіра навкруги соска різко гіперемована, на сосці визначається тріщина до 0,5 см завдовжки, пахвові лімфовузли зліва збільшені. Сформулюйте попередній діагноз.
А *Гострий лактаційний мастит
B Фіброаденома лівої молочної залози
С Фіброзна мастопатія лівої молочної залози
D Аденокарцинома лівої молочної залози
E Гострий лімфаденіт пахвової області

8. 372
У хворої В. 31 року, при профілактичному огляді в лівій молочній залозі виявлений щільно-еластичний, округлий, безболісний, вільно рухомий пухлинний вузол до 1,5 см в діаметрі, який дещо збільшується в час місячних. Симптом Керніга (долоні) позитивний. Лімфовузли не збільшені. При пункції утворення рідини не отримано. Ваш попередній діагноз?
А *Фіброаденома лівої молочної залози
B Рак лівої молочної залози
С Мастопатія лівої молочної залози
D Кіста лівої молочної залози
E Абсцес лівої молочної залози

9. 373
Хвора О. 57 років, звернулася зі скаргами на кров’яні виділення з соска лівої молочної залози впродовж півтора року. При огляді сосок лівої молочної залози мацерований, при натисканні виділяється крапля рідини з домішкою крові. При дослідженні пахвових лімфовузлів виявлені 2 вузла від 2 до 1,5 см в діаметрі щільні, безболісні. При повторній дуктографії виявлений симптом “ампутації” сецернуючої протоки. Ваш попередній діагноз?
А *Внутрішньопротоковий рак лівої молочної залози.
B Внутрішньопротокова папілома лівої молочної залози
С Саркома лівої молочної залози
D Мастопатія лівої молочної залози
E Фіброаденома лівої молочної залози

10. 385
Жінка 30 років, скаржиться на наявність утворення в області правої молочної залози, яке знайшла 3 роки тому. Пальпаторно у верхньо-зовнішньому квадранті визначається утворення до 3 см в діаметрі, з чіткими контурами, щільне, рухоме, безболісне. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Яке дослідження найбільш інформативне для підтвердження діагнозу?
А * Пункційна біопсія
B Томографія
С Безконтрастна мамографія
D УЗІ молочної залози
E Контрастна мамографія

11. 387
Хвора А., 41 року, скаржиться на мізерні сукровичні виділення з соска правої молочної залози. В пахвових областях по одному щільному безболісному лімфовузлу до 1,5 см. Молочні залози м'які. Сосок правої молочної залози дещо потовщений, з щільними скориночками, ерозирований. Яке захворювання молочної залози можна припустити?
А * Рак Педжета
B Туберкульоз
З Сифіліс
D Екзема
E Внутрішньопротокова папілома

12. 394
Жінка 38 років, звернулася зі скаргами на наявність пухлини в лівій молочній залозі. При огляді, в лівій молочній залозі, на межі верхніх квадрантів наявне утворення діаметром до 5,0 см, щільне, горбисте, без чітких меж. Позитивний симптом лимонної скоринки, Кеніга і симптом майданчика. В пахвової області зліва одиничний щільний лімфовузол діаметром до 1,0 см. Який найвірогідніший діагноз?
А *Рак молочної залози
B Фіброаденома
С Вузлова мастопатія
D Кіста молочної залози
E Ліпома в області молочної залози
******************************************************************
13. 18
Хвора 21 року, скаржиться на наявність болючого утворення в лівій молочній залозі, набряк, підвищення температури до 37,40С. Годує груддю 2,5 місяці. Хворіє тиждень. Об-но: в верхньо-медіальному квадранті лівої молочної залози пухлиноподібне утворення до 4 см в діаметрі, щільне, болюче при пальпації, малорухоме з набряком та слабкою гіперемією навколо. Інтраопераційно: інфільтрат з багатьма гнійно-некротичними утвореннями 3-6 мм в діаметрі. Діагноз?
A * Апостематозний мастит
B Фіброаденома
C Інтестиціальний мастит
D Фіброзно-кистозна мастопатія
E Рак молочної залози

14. 119
Хвора через 3 тижні після пологів, на фоні грудного вигодовування дитини відмітила підвищення температури тіла до 40о, озноби, біль в правій молочній залозі, виділення молока з гноєм. Загальний стан середньої тяжкості, у верхньо-внутрішньому квадранті правої молочної залози щільний болючий запальний інфільтрат 14х8х7 см, шкіра над ним гіперемована, місцева гіпертермія, флюктуація в центрі. Сформулюйте попередній діагноз.
А *Гострий лактаційний мастит
B Лактаційна флегмона молочної залози
З Лактостаз
D Молочна лихоманка
E Галактоцеле

15. 120
У жінки 4 дні тому підвисилась температури тіла до 37,7о, з’явились болі у правій молочній залозі. При огляді – шкіра правої молочної залози в області верхніх квадрантів гіперемована, набрякла, при пальпації визначається інфільтрат в області зовнішнього і внутрішнього верхніх квадрантів, соски не змінені. В правій пахвовій западині пальпується збільшений болючий лімфовузол. Сформулюйте попередній діагноз.
А *Гострий правосторонній мастит.
B Вузлова мастопатія.
З Рожа.
D Інфільтративний рак молочної залози.
E Правосторонній гидраденіт.
****************************************************************
16. 23 96
У хворої діагностований лівобічний лактаційний мастит. Зважаючи на погіршення стану - госпіталізована. Об’єктивно: ліва молочна залоза збільшена в об’ємі, напружена, болісна при пальпації. В нижньому зовнішньому квадранті промацується інфільтрат розмірами 4х5х6 см, з симптомами флюктуації в центрі. Якій з перерахованих розрізів необхідно провести в даному випадку?
А *Радіальний
B Подовжній
С Напівовальний по Бардінгеру
D Комбінований
E Періареолярний

17. 30 178
Хвора 67 років, звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини в лівій молочній залозі. Об’єктивно: у верхньому внутрішньому квадранті молочної залози є утворення діаметром 2,0 см, щільне, горбисте, безболісне при пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найвірогідніший діагноз?
А *Рак
B Фіброаденома
С Кіста
D Мастопатія
E Ліпома

18. 31 179
Хвора 43 років, звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини в правій молочній залозі. Об’єктивно: у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози пухлина діаметром 2,5 см, щільна, горбиста, з втяжінням шкіри над нею, без чітких меж. В правій пахвовій області одиничний щільний лімфовузол до 1 см. Який імовірний діагноз?
А *Рак
B Фіброаденома
С Кіста
D Вузлова форма мастопатії
E Ліпома

19. 32 180
Хвора 37 років, звернулася зі скаргами на наявність пухлини в лівій молочній залозі. Об’єктивно: в лівій молочній залозі, на межі верхніх квадрантів є утворення діаметром до 5 см, щільне, горбисте, без чітких меж. Позитивний симптом лимонної скоринки, Кеніга та симптом майданчика. В пахвовій області зліва одиничний щільний лімфовузол діаметром до 1 см. Який найвірогідніший діагноз?
А *Рак молочної залози
B Фіброаденома
С Вузлова мастопатія
D Кіста молочної залози
E Ліпома в області молочної залози

20. 83 369
Породілля на 10-ту добу скаржиться на підвищення температури тіла до390С, лихоманку протягом останніх 3-х діб. При огляді права молочна залоза набрякла, гіперемована, болюча. Пальпується інфільтрат в верхне-зовнішньому квадраті з флюктуацією, болючий. Вибрати метод лікування.
A *Хірургічний
B Антибактеріальна терапія
C Ультразвук на молочну залозу
D Евакуація молока
E Подавлення лактації

21. 86 374
На профілактичний огляд до хірурга звернулася жінка 55 років, яка на протязі останніх 15 років знаходиться під наглядом терапевта з приводу гіпертонічної хвороби та хронічного холециститу. Ріст 158 см, маса тіла 96 кг. При огляді у нижньо-зовнішньому квадранті правої молочної залози виявлено ущільнення близько 2 см в діаметрі, з нечіткими контурами. Про яке захворювання слід подумати насамперед?
A *Рак молочної залози
B Фіброаденома молочної залози
C Кіста молочної залози
D Ліпома молочної залози
E Хронічний мастит

22. 87 375
До лікаря звернулася жінка 60 років зі скаргами на біль у верхньо-зовнішньому квадранті лівої молочної залози. В анамнезі 4 роки тому травма молочної залози. При огляді та пальпації змін в молочних залозах не виявлено. Який метод обстеження має найбільше діагностичне значення?
A *Маммографія
B УЗД молочних залоз
C Пункційна біопсія
D Аналіз крові на маркери раку молочної залози
E Комп’ютерна томографія молочних залоз

23. 91 394
У дівчини 18 років, в правій молочній залозі під ареолою пальпується щільний рухомий вузол до 1 см в діаметрі, з чіткими контурами, не фіксований до оточуючих тканин. Виявила самостійно раптово під час прийняття душу. Попередній діагноз?
A *Фіброаденома молочної залози
B Кіста молочної залози
C Рак молочної залози
D Ліпома молочної залози
E Внутрішньо-протокова папілома молочної залози

24. 92 397
Хвора 30 років, на 5 добу після фізіологічних пологів стала скаржитись на нагрубання лівої молочної залози, біль, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла до 380С. При об’єктивному обстеженні: ліва молочна залоза збільшена у розмірі, шкіра червоного кольору, в верхньо-зовнішньому квадранті з ціанозом, там пальпується без чітких меж інфільтрат, різко болісний. Зціджування молока не приносить полегшення. Встановити діагноз захворювання.
A *Гострий інфільтративний мастит
B Інфікована кіста молочної залози
C Лактостаз
D Бешиха
E Рак молочної залози

25. 95 424
Хвора 29 років, скаржиться на наявність сукровичних виділень з соска протягом 1,5 місяців. Молочні залози однакових розмірів, не деформовані. При пальпації пухлини не визначається. Периферичні лімфовузли не збільшені. З соска правої молочної залози кров’яні виділення. Виставлений попередній діагноз – внутрішньопротокова папілома. Які додаткові методи обстеження найбільш специфічні в даному випадку?
А *Цитологічне дослідження виділень з соска
B Мамографія
С Ультразвукове дослідження молочних залоз;
D Комп’ютерна томографія грудної клітки і її органів.
E Лімфографія пахвового колектора.

26. 96 425
Хвора А. 51 року, скаржиться на наявність безболісного ущільнення в правій молочній залозі, яке помітила 2 тижні тому. Периферичні лімфовузли без особливостей. На межі верхніх квадрантів щільно-еластичної консистенції утворення 2хЗ см, з шкірою не пов’язане, з горбистою поверхнею. Діагноз?
А *Рак молочної залози
B Кіста молочної залози;
С Вузлова мастопатія;
D Фіброаденома
E Мастит.

27. 102 461
На 8-му добу після пологів у породіллі відмічено: температура тіла – 380С, біль в молочній залозі, пальпується болючий інфільтрат, з розм’якшенням в центрі, шкіра над ним гіперемована. Який передбачуваний діагноз?
A *Гнійний мастит
B Лактостаз
C Серозний мастит
D Дифузна мастопатія
E Флегмонозний мастит
***************************************************************
28. 69
Хвора Т., 24 років, скаржиться на сильний біль в правій молочній залозі, що постійно посилюється, підвищення температури тіла до 39,30 С, озноб. Об’єктивно: права молочна залоза напружена, шкіра гіперемована, особливо в ділянці зовнішньо-нижнього квадранту, з наявністю флюктуації. В аналізі крові – підвищений лейкоцитоз, лейкоцитарний зсув формули вліво, прискорення ШОЕ. З анамнезу - перші строкові пологи 3 тижні тому. Імовірний діагноз?
A * Гострий гнійний лактаційний мастит.
B Туберкульоз молочної залози.
C Кіста молочної залози.
D Фіброаденома молочної залози.
E Ліпома молочної залози.

29. 106
Хвора М., 32 років, хворіє на протязі 5 діб. Скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 38,7?С, головний біль, нездужання, біль в ділянці правої молочної залози. Із анамнезу: пологи 1 місяць тому. Об?єктивно: права молочна залоза випинається вперед, кольор шкіри залози не змінений. При пальпації визначається розлита болюча припухлість в ділянці залози та навкруги, при зміщенні залози – біль посилюється. Визначається правосторонній пахвовий лімфаденіт. Яка локалізація маститу у хворої ?
A * Ретромамарний мастит
B Інтрамамарний мастит
C Параареолярний мастит
D Премамарний мастит
E Підшкірний мастит

30. 120
Жінка два місяці тому народила доношену дитину. Три дні тому з'явилися болі в лівій молочній залозі, Температура тіла 38,5 град., спрага, загальна слабкість. Ліва молочна залоза збільшена в порівнянні з правою, щільна на дотик, хвороблива при пальпації. Шкіра навколо соска різко гиперемирована, на сосці визначається тріщина до 0,5 см завдовжки, пахвові лімфовузли ліворуч збільшені. Сформулюйте попередній діагноз:
A *Гострий лактаційний мастит.
B Фіброаденома лівої молочної залози.
C Фіброзна мастопатия лівої молочної залози.
D Аденокарцинома лівої молочної залози.
E Гострий лімфаденіт пахвової області.

31. 145
У годуючої жінки 25 років після пологів через 3 тижні підвищилась температура до 390 С. Ліва молочна залоза набрякла, різко болюча, шкіра гіперемована, гаряча на дотик. Ваш діагноз?
A *Лактаційний мастит
B Пухлина молочної залози
C Мастопатія
D Кіста молочної залози
E Мастодінія

32. 174
Хвора К., 29 років, годувала дитину грудьми протягом 3 тижнів. Після чого з'явилися ущільнення, біль в області правої молочної залози, гіпертемія до 38*С. При огляді виставлен діагноз гострий мастит. Що явилось основним пусковим механізмом його розвитку?
A *Застій молока.
B Внутрішньоутробна інфекція
C Госпітальна інфекція
D Травма молочних залоз
E Перехід на штучне вигодовування

33. 181
Хвора 28 років, поступила зі скаргами на болюче ущільнення у правій молочній залозі, загальну слабість, підвищення температури до 38,50 С, втрату апетиту. Два тижні тому виписана з пологового відділення. В центрі ущільнення визначається розм’якшення, шкіра над ним набула синюшно-багряного забарвлення, зі соска виділяється гній. Діагноз?
A *Гострий гнійний мастит
B Гострий серозний мастит
C Гіпертрофія молочних залоз
D Дифузна мастопатія
E Ліпома молочної залози


34. 182
Хвора 26 років, поступила зі скаргами на біль та збільшення лівої молочної залози, головний біль, підвищення температури тіла до 38(С. Минув місяць, як хвора мала нормальні пологи, виписана на 7-у добу у задовільному стані, немовля здорове. При огляді: ліва молочна залоза більша за праву, болюча, зі соска виділяється молоко. Діагноз?
A *Гострий серозний мастит
B Дифузна мастопатія
C Ліпома молочної залози
D Гіпертрофія молочної залози
E Гострий гнійний мастит


35. 183
Хвора 32-х років, поступила у край важкому стані зі скаргами на біль, набряк та почорніння шкіри на лівій молочній залозі, загальну слабість, запаморочення, підвищення темпеатури тіла до 39-400 С, що розвинулася на третій тиждень після пологів та після масажу молочної залози з метою зменшити застій молока. Діагноз?
A *Гострий гангренозний мастит
B Гострий гнійний мастит
C Бешиха
D Гострий серозний мастит
E Рак молочної залози

36. 198
Хвора В.,21 року, скаржиться на набряк правої молочної залози, підвищення температури тіла до 40?С. Захворювання почалось 2 доби тому з остуди. Залоза збільшена в розмірах, болюча. В верхньо- зовнішньому квадранті її пальпується затвердіння без чіткої межі,шкіра над ним гіперемована.В аналізах крові Л-12,0 х 10 9/л, РОЕ-18 мм\год. Ваш диагноз?
A *Серозний мастит
B Гострий застій молока
C Пухлина молочної залози
D Ретромаммарний абсцесс
E Гангренозний мастит

37. 199
Хвора Р.,19 років,поступила до клініки в важкому стані.Температура тіла - 40-410С, пульс -120-130 ударів за 1 хв. Ліва молочна залоза збільшена,шкіра її пастозна, гіперемована з пухирями, наповненними геморрагічним вмістом з ділянками некрозу.В аналізах крові високий лейкоцитоз зі зміщенням формули вліво, в сечі - білок. Хворіє 10 діб. Ваш діагноз?
A *Гангренозний мастит
B Ретромаммарний абсцес
C Серозний мастит
D Інфільтративний мастит
E Гнійний мастит


38. 200
Хвора К.,23 років,кормяча мати,першородка. Поступила в клініку зі скаргами на набряк та збільшення лівої молочної залози,слабкість, розбитість та знач-ну біль в залозі. Хворіє 7 діб.При пальпаціі різко бо-лючий інфільтрат у наружному квадранті залози, шкіра над ним гіперемована, в центрі флюктуація. Ваш діагноз?
A *Гнійний поверхневий мастит
B Гострий застій молока
C Серозний мастит
D Інфільтративний мастит
E Гангренозний мастит


39. 217
Хвора 43 років скаржиться на наявність новоутвору, болі в правій грудній залозі, підвищення t тіла до 37,2С. Об'єктивно: права грудна залоза набрякша, гіперемо- вана, сосок втягнений. Пальпується нечіткий болючий інфільтрат, що займає нижні квадранти. Найбільш вірогідний діагноз та клінічна форма захворювання?
A * Рак правої грудної залози. Набряково- інфільтративна форма.
B Правосторонній гострий мастит.
C Хронічний мастит зправа.
D Передменструальний синдром
E Туберкульоз правої грудної залози.


40. 238
Жінка 36 років звернулася до лікаря із скаргами на збільшення правої молочної залози. При огляді: права молочна залоза збільшена в розмірах, ущільнена; сосок з ареолою пастозны і набряклі, мають вигляд "лимонної кірочки". У правій пахвовій області пальпується лімфовузол до 1,5 см в діаметрі, щільній консистенції, малорухомий. Ваш діагноз ?
A * Набрякло-інфільтративний рак молочної залози
B Рак Педжета
C Бешихово-подібний рак молочної залози
D Гострий мастит
E Дифузна мастопатия


41. 255
Хвора 80 років самостійно виявила в правій молочній залозі рухоме, безболісне утворення, щільної консистенції. Шкіра над ним не змінена. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Про який характер захворювання слід в першу чергу подумати.
A *Рак правої молочної залози
B Мастит правої молочної залози
C Фіброаденома правої молочної залози
D Туберкульоз правої молочної залози
E Кіста правої молочної залози

42. 356
Хвора 28 рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на тупий бiль в правiй молочнiй залозi, набряк та почуття важкостi i дискомфорту, особливо перед мiсячними. Хворiє 3 мiсяцi. Патологiчних видiлень iз залози немає, ареола не змiнена. Пальпаторно в зовнiшньо-верхньому квадрантi визначається пухлина 3х3 см, досить рухома, помiрно болiсна та щiльна. Шкiра над нею не змiнена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз ?
A *Фiброаденома молочної залози
B Дифузна мастопатiя
C Рак молочної залози
D Хвороба Педжета
E Вогнищева фiброзно-кистозна мастопатiя

***************************************************
43. 15
Хворій 56 років проведена радикальна мастектомія. Заключна гістологічна відповідь: низькодиференційований рак молочної залози, метастази у пахвові лімфовузли. Подальша тактика ведення хворої?
A * Ад`ювантна хіміорадіотерапія з гормонотерапією
B Ад`ювантна хіміорадіотерапія з імунотерапією
C Ад`ювантна хіміотерапія з гормонотерапією
D Післяопераційний курс променевої терапії
E Гормонотерапія

44. 69
Хвора Т., 24 років, скаржиться на сильний біль в правій молочній залозі, що постійно посилюється, підвищення температури тіла до 39,30 С, озноб. Об’єктивно: права молочна залоза напружена, шкіра гіперемована, особливо в ділянці зовнішньо-нижнього квадранту, з наявністю флюктуації. В аналізі крові – підвищений лейкоцитоз, лейкоцитарний зсув формули вліво, прискорення ШОЕ. З анамнезу - перші строкові пологи 3 тижні тому. Імовірний діагноз?
A * Гострий гнійний лактаційний мастит.
B Туберкульоз молочної залози.
C Кіста молочної залози.
D Фіброаденома молочної залози.
E Ліпома молочної залози.

45. 106
Хвора М-ва, 32 років, хворіє на протязі 5 діб. Скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 38,7С, головний біль, нездужання, біль в ділянці правої молочної залози. Із анамнезу: пологи 1 місяць тому. Об’єктивно: права молочна залоза випинається вперед, колір шкіри залози не змінений. При пальпації визначається розлита болюча припухлість в ділянці залози та навкруги, при зміщенні залози – біль посилюється. Визначається правосторонній пахвовий лімфаденіт. Яка локалізація маститу у хворої?
A * Ретромамарний мастит
B Інтрамамарний мастит
C Параареолярний мастит
D Премамарний мастит
E Підшкірний мастит

Захворювання середостіння.
1. 55
Після пневмодилятації стриктури стравоходу у хворого Г. з’явився різкий біль за грудниною, що посилюється при відхиленні голови дозаду та ковтанні. Об-но: визначається розширення шийних вен, перебої в роботі серця, явища гнійної інтоксикації, олігоурія, емфізема верхньої половини грудної клітки. Про яке захворювання слід думати?
A Гнійний медіастеніт
B Тромбоз верхньої порожнистої вени
C Емпієма плеври
D Гострий інфаркт міокарда
E Спонтанний пневмоторакс

2. 165
У хворої 32 років через 6 годин після фіброфагогастроскопії появилась висока температура тіла до 390С, болі за грудиною, сухість в роті, напростає задишка. При обстеженні виявлено позитивний симптом Романова-Герке та підшкірну емфізему в надключичному просторі злів. Ваш попередній діагноз?
A *Гострий медіастеніт
B Пневмонія
C Гострий абсцесс легені
D Емпієма плеври
E Піопневмоторакс

3. 252
Хворий Д., 49 років, звернувся до лікаря зі скаргами на утруднене ковтання іжі, осиплість голосу, схуднення. Вказані симптоми турбують хворого протягом останніх 3 місяців, поступово прогресують. При огляді: хворий виснажений, наявні збільшені надключичні лімфовузли. Під час езофагоскопії патології стравоходу не виявлено. Яке з перелічених досліджень є найдоцільнішим в даному випадку?
A *Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини, середостіння.
B Рентгенографія легень
C Поліпозиційна рентгеноскопія стравоходу
D Радіоізотопне дослідження органів грудної порожнини, середостіння
E Ультразвукове дослідження органів середостіння

4. 258
Хворий Н.,27 років, поступив до тора кального відділення зі скаргами на підвищення температурі тіла до 40оС, біль при ковтанні, тахікардію, задуху в спокої, осиплість голосу. Напередодні проводилась езофагоскопія; об'єктивно: стан тяжкий, Ps110/хв., АТ 100/60 мм.рт.ст.., ЧДР 27/хв., емфізема шиї. При рентгеноконтрастному досліджені визначається розширення тіні межестіння, наявність, затьоків контрасту із стравоходу на шиї. Був встановлений діагноз: гострий гнійний медіастиніт. Яку тактику повинен вибрати хірург?
A * Негайна операція після проведення підготовки на протязі 2-2,5 год.
B Динамічне спостереження в стаціонарі
C Консервативне лікування
D Планова операція
E Накладання гастростоми та антибактеріальна терапія

5. 328
У хворого 60 років на оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини справа паратрахеально виявлено однорідне утворення розмірами до 7 см в діаметрі. Контури з боку правої легені зливаються з тінню середостіння. Скарги на покашлювання вранці. Аналіз крові та сечі в нормі. Яке обстеження потрібно зробити для встановлення остаточного діагнозу?
A Трансбронхеальна пункція утворення
B УЗД
C КТ
D МРТ
E Бронхографія
******************************************************************
6. 40
Хворий А. 40 років, доставлений в приймальне відділення зі скаргами на різкий біль за грудиною, одноразову блювоту. Відомо, що за 2 години перед поступленням з метою самогубства випив 200 мл. Кислоти. Через 2 доби стан хворого погіршився температура 39,00C посилився біль за грудиною. Аналіз крові: Л - 10*109 /л, зсув лейкоцитарної формули вліво. Rtg контур середостіння не чіткий. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Медіастиніт
B Інфаркт міокарда
C Перикардит
D Абсцес легені
E Аневризма аорти

7. 79
Пацієнт К., 38 років, звернувся зі скаргами на біль за грудиною, підвищення температури тіла до 38,70С, утруднення ковтання. Скарги з’явилисяч приблизно 48 годин тому, на тлі щойно перенесеної ангіни. При перкусії грудної клітки та рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини відзначається розширення границь середостіння. Який діагноз у хворого?
A * Медіастиніт.
B Двостороння прикоренева пневмонія.
C Гострий трахеїт.
D Дивертикул грудного відділу стравоходу.
E Перикардит.

8. 175
Турбують біль за грудиною, задишка. Вимушене сидяче положення. Ціаноз верхньої половини тіла. Виражений венозний малюнок передньої поверхні грудної клітки. На оглядовій рентгенограмі ОГК (пряма проекція) наявність округлої тіні в правій прикореневій ділянці, розширення тіні середостіння. При флебоманометрії ЦВТ – 300 мм.вод.ст.
A Пухлина переднього середостіння
B Ендобронхіальний рак легені
C Ексудативний плеврит
D Ексудативний перикардит
E Піопневмоторакс

9. 233
У хворого, 30 років, через 3 доби після розкриття флегмони шиї з’явилися скарги на задишку, гарячку, болі за грудиною, що посилюювались при закиданні голови назад. Стан хворого прогресивно погіршувався. При рентгенологічному обстеженні виявлено розширення тіні середостіння й зниження прозорості його відділів. Яке ускладнення розвинулося в даного хворого ?
A *Гострий гнійний медіастиніт
B Заглотковий абсцес .
C Гнійний тиреоїдит .
D Ексудативний перикардит
E Інфекційний ендокардит
****************************************************************
10. 44 226
У хворої 44 років, після езофагоскопії та біопсії на наступний день з’явилась емфізема обох надключичних ділянок, болі при ковтанні і за грудиною, ціаноз. Температура підвищилась до 390 С. В крові: лейкоц. - 16х109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення заднього середостіння на рівні біфуркації трахеї. Поставлено діагноз розриву стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно вибрати?
A *Оперативне: дренування середостіння, накладання гастростоми
B Спостереження
C Консервативне антибактеріальне лікування
D Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу
E Оперативне: накладання гастростоми

11. 64 303
Хворий 42 років, поступив через 3 години після травми з вираженою підшкірною емфіземою верхньої половини туловища, задишкою, тахікардією, пульс-120 уд. за хв. Рентгенологічно пневмотораксу не виявлено, значно розширене середостіння в обидві сторони. Яка невідкладна допомога?
A *Дренування переднього середостіння
B Пункція плевральної порожнини
C Дренування плевральної порожнини
D Торакоскопія
E Торакотомія

12. 113 497
Хворий А. 40 років, доставлений в приймальне відділення зі скаргами на різкий біль за грудиною, одноразову блювоту. Відомо, що за 2 години перед поступленням з метою самогубства випив 200 мл. Кислоти. Через 2 доби стан хворого погіршився температура 390 С, посилився біль за грудиною. Аналіз крові: Л. 18х109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. Rо- контур середостіння не чіткий. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Медіастиніт
B Інфаркт міокарда
C Перикардит
D Абсцес легені
E Аневризма аорти
*****************************************************************
13. 116
Пострадавший оперирован по поводу проникающего колото-резанного ранения живота с повреждением желудка и диафрагмы. При лапаротомии раны желудка и диафрагмы ушиты. Четвертые сутки после операции. Общее состояние крайне тяжелое. Заторможен. Ткани шеи, лица - отечные, при пальпации определяется крепитация. Пульс 136 уд. в мин, выражена одышка, вены головы набухшие. Рентгенологически: тень средостения расширена. На ее фоне мелкие пузырьки газа, легочные поля обычной воздушности и объема. Ваш предварительный диагноз:
A *Гнойный медиастинит
B Несостоятельность швов раны желудка
C Острая пневмония слева
D Острый перикардит
E Тромбоэмболия легочной артерии


14. 192
Хворий, 30 років, поступив до клініки зі скаргами на задишку, гарячку, болі за грудиною, які посилюються при закиданні голови назад. 3 дні назад хворому проведена екстракція сьомого зуба нижньої щелепи справа і розкрита флегмона дна порожнини рота. Незважаючи на це, стан хворого прогресивно погіршувався. При рентгенологічному обстеженні в клініці виявлено розширення тіні середостіння й зниження прозорості його відділів. Яке захворювання розвинулося в даного хворого ?
A*Гострий гнійний медіастиніт
B Ексудативний перикардит
C Інфекційний ендокардит
D Заглотковий абсцес
E Гнійний тиреоїдит


15. 204
Хворий 32 років, доставлений у стаціонар у тяжкому стані із скаргами на різкий розпираючий біль за грудиною, з ірадіацією у спину. Шкіра та слизові бліді, t–38,80С. Відмічається підшкірна емфізема м'яких тканин шиї, одутловатість обличчя. Напередодні їв рибу. При рентгенографії знайдено розширенна тіні межистіння. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Медіастиніт.
B Інфаркт міокарду.
C Абсцес легені.
D Пневмоторакс.
E Пневмонія.
*****************2011*********************************

16. 116
Постраждалий оперований з приводу проникаючого колото-різаного поранення живота з пошкодженням шлунку і діафрагми. При лапаротомії рани шлунка і діафрагми вшиті. Четверту добу після операції. Загальний стан вкрай тяжкий. Загальмований. Тканини шиї, обличчя - набряклі, при пальпації визначається крепітація. Пульс 136 уд. на хв, виражена задишка, вени голови набряклі. Рентгенологічно: тінь середостіння розширена, на її фоні виявляються дрібні бульбашки газу,легеневі поля звичайної легкості та об'єму. Ваш попередній діагноз:
A * Гнійний медіастиніт
B Неспроможність швів рани шлунка
C Гостра пневмонія зліва
D Гострий перикардит
E Тромбоемболія легеневої артерії

17. 192
Хворий, 30 років, поступив до клініки зі скаргами на задишку, гарячку, болі за грудиною, які посилюються при закиданні голови назад. 3 дні назад хворому проведена екстракція сьомого зуба нижньої щелепи справа і розкрита флегмона дна порожнини рота. Незважаючи на це, стан хворого прогресивно погіршувався. При рентгенологічному обстеженні в клініці виявлено розширення тіні середостіння й зниження прозорості його відділів. Яке захворювання розвинулося у даного хворого ?
A *Гострий гнійний медіастиніт
B Ексудативний перикардит
C Інфекційний ендокардит
D Заглотковий абсцес
E Гнійний тиреоїдит

18. 204
Хворий, 32 років, доставлений до стаціонару у тяжкому стані із скаргами на різкий розпираючий біль за грудиною, з ірадіацією у спину. Шкіра та слизові бліді, t –38,80С. Відмічається підшкірна емфізема м'яких тканин шиї, одутловатість обличчя. Напередодні їв рибу. При рентгенографії знайдено розширення тіні межистіння. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Медіастиніт.
B Інфаркт міокарду.
C Абсцес легені.
D Пневмоторакс.
E Пневмонія.
**********************2012******************************

19. 341
Після пневмодилятації стриктури стравоходу, у хворого Г., з’явився різкий біль за грудиною, що посилюється при відхиленні голови назад та ковтанні. Об-но: визначається розширення шийних вен, перебої в роботі серця, явища гнійної інтоксикації, олігурія, емфізема верхньої половини грудної клітки. Про яке захворювання слід думати?
A Гнійний медіастиніт
B Тромбоз верхньої порожнистої вени
C Емпієма плеври
D Гострий інфаркт міокарда
E Спонтанний пневмоторакс

20. 358
У хворого М., 34 років, виникли біль за грудиною, лихоманка, тахікардія після чергового сеансу бужування, який проводили у зв'язку з наявністю післяопікового стенозу стравоходу. Рентгенологічно – горизонтальний рівень рідини позаду стравоходу. Сформулюйте найбільш вірогідний діагноз:
A Гострий задній медіастиніт.
B Дивертикул стравоходу.
C Гострий передній медіастиніт.
D Гостра емпієма плеври.
E Параезофагальна грижа.

21. 379
У пацієнта, 18 років. протягом 2 місяців спостерігаються субфебрилітет, нічна пітливість, загальна слабкість. В крові маркерів вірусних гепатитів та HIV-інфекції не виявлено. При проведенні оглядової рентгенографії органів грудної порожнини виявлено розширення середостіння за рахунок медіастінальних лімфовузлів. Інші групи лімфатичних вузлів не збільшені. Яке обстеження найбільш інформативне для встановлення природи процесу?
A Медіастиноскопія з біопсією
B Лімфосцинтіграфія
C Мультидетекторна КТ органів грудної порожнини
D Фібробронхоскопія з біопсією
E МРТ органів грудної порожнини

22. 383
Під час обіду хворий подавився рибної кісткою Увечері з'явився інтенсивний ниючий біль за грудиною, Т-39, 7 з ознобами. Об-но: стан тяжкий. Ковтання не порушено. ЧДД-22 в хв., В легенях везикулярне дихання. Тони ритмічні, 118 за хв. Rо-ОГК: плевро-діафрагмальний синус вільний. Розширена тінь середостіння. Ваш попередній діагноз?
A * Медіастиніт
B Гострий езофагіт
C Сторонній предмет стравоходу
D Дивертикулит стравоходу
E Пептична виразка стравоходу
**********************2013***************************

23. 169
Хворій 44 років була проведена езофагоскопія з приводу непрохідності стравоходу. Езафагоскопія проходила без ускладнюючих моментів, проте на наступний день у хворої з'явилась емфізема обох надключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною, ціаноз. Температура підвищилась до 39°С. В крові: лейкоцити - 16х109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення в задньому середостінні на рівні біфуркації трахеї. Був поставлений діагноз розриву стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно вибрати?
A Консервативне антибактеріальне лікування
B Спостереження
C Оперативне - розкрити і дренувати медіастиніт
D Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу
E Оперативне -накладання гастростоми

Захворювання стравоходу.
1. 61
Хворий 65 років скаржиться на затруднення при ковтанні, болі за грудиною, підвищене слиновиділення, зригування, слабість, зниження працездатності. Хворіє 3 місяці. Об’єктивно: блідий, зниженого живлення. Рентгенологічно: деформація та нерівність контурів слизової, ригідність стінки стравоходу. Гемоглобін - 90 г/л, КП 0,7. Який найбільш імовірний діагноз?
A * Рак стравоходу.
B Рубцеві стриктури стравоходу.
C Ахалазія кардії.
D Грижа стравохідного отвору діафрагми.
E Дифузний езофагоспазм.

2. 87
Хворий 35 років звернувся до лікаря зі скаргами на дисфагію, печію та біль за грудиною, які виникли 5 діб тому назад, після випадкового прийому 10\% розчину оцту. До це вважав себе здоровою людиною. При огляді ротової порожнини виявлено гіперемію та набряк слизової оболонки ротоглотки, без виразок та фібрину. При пальпації живота – незначна болючість в епігастральній ділянці. Температура тіла 37,60С, лейкоцити 12*109/л, паличкоядерні 15\%. Для уточнення діагнозу необхідно:
A *Езофагогастроскопія
B Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини
C Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
D Рентгенконтрастне обстеження стравоходу та шлунка
E Комп’ютерна томографія органів черевної порожнини

3. 101
У хворої М., 53 років, при езофагоскопії встановлен рак середньої третини стравоходу, взята біопсія. На слідуючий день у хворої з`явилась емфізема обох підключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною, цианоз. Положеня хворої полусидяче. Температура підвищилась до 390 С, загальний аналіз крові: Э.-3,6*1012 /л, Нв -106 г/л, Лейк. -18,8*109 /л, П -16\%, ШОЕ - 24 мм/год. На рентгенограмі розширення тені середостіння. При надавлюванні на грудину болі підсилюються. Яке дослідження найбільш доцільно для уточнення диагнозу?
A * Рентгенографію стравоходу з контрастом
B Рентгенографію органів грудної порожнини у прямої проекції
C Рентгенографію органів грудної порожнини у бокової проекції
D Пункцію плевральної порожнини
E Езофагоскопію

4. 115
Хворий К. 37 років скаржиться на пекучий біль за грудиною, який посилюється в горизонтальному положенні і супроводжується печією, відрижкою. При огляді шкіра та слизові оболонки звичайного кольору. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м’який, помірно болісний в епігастральній ділянці. Стілець та діурез не порушені. Яку патологію можна запідозрити у хворого?
A *Рефлюкс – езофагіт
B Виразкова хвороба шлунка
C Стенокардія
D Міжреберна невралгія
E Дискінезія жовчовивідних шліхів

5. 158
Чоловік 54 років, звернувся зі скаргами на порушення проходження їжі, блювоти під час їди, біль за грудиною з іррадіацією в грудний відділ хребта, похудіння до 15 кг. за 2 місяці. На момент поступлення у хворого виникла блювота з темною кров'ю. При оглядовій рентгенографії органів грудної клітки виявлено розширення нижньо?заднього середостіння, при рентген контрастному обстеженні стравоходу звуження на протязі 15см із зазубреним внутрішнім контуром. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?
A Рак стравоходу
B Ахалазія стравоходу
C Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу
D Розшаровуючи аневризма аорти
E Виразка шлунку

6. 163
Хворий, 48 років, скаржиться на біль при ковтанні та утруднене проходження твердої їжі на протязі останніх двох місяців. Хворий перейшов на рідку та напіврідку їжу, за останню неділю с трудом проходить напіврідка їжа. Загальний стан хворого задовільний, зниженого харчування, апетит збережений, є острах вживання їжі. Ваш попередній діагноз?
A * Рак стравоходу
B Стриктура стравоходу
C Стороннє тіло стравоходу
D Варикозне розширення вен стравоходу
E Ахалазія стравоходу

7. 166
У хворої 72 років з важкою супутньою патологією під час ургентної фіброезофагогастроскопії було пошкоджено стінку стравоходу. Стали прогресивно наростати явища гострої дихальної недостатності і виник колапс лівої легені. Яку допомогу надати хворій
A *Дренування плевральної порожнини за Бюллау, дренування середостіння, антибактеріальна терапія
B Дренування плевральної порожнини за Бюллау, антибактеріальна терапія
C Лівобічна торакотомія, ушивання рани середостіння і стравоходу
D Лівобічна торакотомія з ушиванням рани стравоходу
E Ендоскопічне ушивання рани стравоходу, дренування

8. 167
Хворий 45 років поступив у відділення зі скаргами на блювоту з прожилками крові, похудіння. При езофагофіброскопії в абдомінальному відділі виявлено розростання слизової у вигляді цвітної капусти, слизова в цьому відділі контактно кровоточить. Сформулюйте Ваш попередній діагноз?
A *Пухлина стравоходу
B Стравохід Баррета
C Абдомінальний езофагіт
D Дивертикул стравоходу
E Ахалазія кардії

9. 184
У хворої 45 років скарги на дисфагію, болі при ковтанні, в області шиї ліворуч, підвищення Т-тіла до 390 вечірньої пори. Задишку. З анамнезу відомо, що дисфагія з'явилася після вживання риби. По медичну допомогу звернулася тільки через 2 діб, коли підвищилася температура тіла і стали наростати симптоми дисфагії. При ренгенологическом обстеженні грудної клітки діагностовано розширення тіні середостіння вліво, емфізема середостіння. Яке захворювання слід припускати:
A чужорідне тіло шийного відділу стравоходу (риб'яча кістка) з перфорацією стравоходу і розвитком медіастиніту;
B езофагіт;
C загрудинний зоб;
D чужорідне тіло шийного відділу стравоходу;
E левостороняя плевропневмонія;

10. 231
Хворий 37 років скаржиться на біль за грудиною, в епігастрії, порушення проходження їжі, регургітацію і блювання через 3-4 години після прийняття їжі. Біль за грудиною, відчуття розширення. Хворії понад 4 років. Захворювання пов’язуює з психічною травмою. Об’єктивно: хворий блідий, зниженого харчування. Температура тіла в межах норми. При рентгенконтрастному дослідженні встановлено розширення стравоходу із звуженням дистального відділу – “хвіст миші”. Встановити діагноз.
A Ахолазія стравоходу
B Рак стравоходу
C Грижа стравоходу
D Рубцевий стеноз стравоходу
E Опік стравоходу

11. 269
До лікаря звернувся хворий Д., 48 років зі скаргами на печію, болі за грудиною. Виконано езофагоскопію, біопсію. Висновок патоморфологічного дослідження – кишкова метаплазія багатошарового плоского епітелію в абдомінальному та нижньогрудному відділах стравоходу. Яке захворювання найчастіше розвивається на подібному фоні?
A *Рак стравоходу.
B Дивертикул стравоходу.
C Ахалазія стравоходу.
D Стріктура стравоходу.
E Езофагіт.

12. 283
Хворий. 56 років, астенічної конституції звернувся до онколога зі скаргами на боль за грудиною. Порушення проходження твердої їжі, повишенне слюновіделення, відрижку тухлим яйцем, похудав на 20 кг. Який симптом з перерахованих вище є основним клінічнім проявом раку страховоду?
A * Дісфагія
B Гіперсаливація
C Загальна слабкість
D Загрудинни болі
E Зменшення ваги

13. 322
Хворий 78 років близько півроку скаржиться на затруднения при проходженні їжи, різке схуднення. Останній місяць страва проходить вільно, але з'явилася хрипкість голосу, а потім потужний кашель під час приймання їжі, особливо рідкої, підвищилась температура тіла. Госпиталізований в тяжкому стані. При рентгеноскопії грудної клітки діагностована нижньодольова пневмонія. Попередній діагноз?
A рак стравоходу, стравохідно - бронхіальна нориця
B гипостатична пневмонія
C рак легень з метастазами у лімфовузли середостіння
D рак стравоходу з росповсюдженням на зворотний нерв
E Абсцедуюча нижньочасточкова пневмонія

14. 366
У новонародженого 3-ої доби годування майже завжди супроводжується виникненням задишки, нападоподібним кашлем, ціанозом, пінистими виділеннями з рота. Після їди при аускультації кількість вологих крупнопузырчатых хрипів в легенях збільшується. Годування через зонд не супроводжується кашлем і наростаючим ціанозом. Який діагноз можна поставити цій дитині?
A *Стравохідно-трахеальний свищ
B Атрезія стравоходу
C Атрезія хоан
D Діафрагмальна грижа
E Незарощення твердого піднебіння
******************************************************************
15. 64
Хворий С., 64 роки, чол. скаржиться на забруднення проходження твердої їжі при ковтанні, яке став відмічати 4 місяці назад. В анамнезі захворювань не відмічено. Курить на протязі 30 років, алкоголь вживав часто. Об’єктивно: пониженого живлення. Живіт м’який, не болючий, печінка не збільшена. Загальний аналіз крові без змін. ЛОР – огляд: без патології. Який попередній діагноз?
A * Рак стравоходу
B Ахалазія стравоходу.
C Хвороба Гантера (рубцевий медіастініт).
D Лейкоплакія стравоходу.
E Пухлина середостіння.

16. 144
Хворий А. 48 років скаржиться на болючість і утруднення проходження їжі, яке турбує близько місяця. Став вживати напів рідку їжу. Неприємні відчуття припинилися, але незабаром став відмічати, що і ця їжа не проходить. Стан задовільний, але боїться вживати їжу. При клінічному обстеженні патології не виявлено. Ваш попередній діагноз?
A Рак стравоходу
B Варикозне розширення вен стравоходу
C Стриктура стравоходу
D Інородне тіло
E Стравохід „Баррета”

17. 156
Хворий 56 років надійшов зі скаргами на прогресуючу дисфагию [останнім часом може приймати тільки рідку їжу], болю за грудиною постійного характеру, втрату у вазі до 15 кг за останні 4 місяці, загальну слабкість. При огляді: пацієнт зниженого харчування, кошные покриви бліді, із землистим відтінком. При рентгеноскопії: у середній третині стравоходу є великих розмірів, неправильної форми дефект наповнення з депо барія в центрі, що викликає стійке звуження просвіту органа. Ваш діагноз?
A Рак стравоходу
B Ахалазія кардії
C Стравоход Баррета
D Дивертикул стравоходу
E Лейоміома ставоходу

18. 157
Хворий 35 років звернувся зі скаргами на періодично виникаючу дисфагию, що турбує біля двох років, повільно наростаючи. Останнім часом з'явився біль за грудиною при ковтанні щільної їжі, печія. Втрату у вазі заперечує. При рентгеноскопії стравоходу в середній його третині виявлений невеликий [до 2 см] овальної форми дефект наповнення із гладкою стінкою й чітким контуром, розташований интрамурально, помірно звужуючий просвіт. Перистальтика стравоходу не порушена. Ваш діагноз?
A Лейоміома стравоходу
B Рак стравоходу
C Дивертикул стравоходу
D Инородное тело стравоходу
E Стравоход Баррета

19. 172
У хворої 52 років впродовж трьох місяців турбують дизфагія, біль при ковтанні, охриплість голосу , зригування їжею, загальна слабість, прогресуюче похудання. Об’єктивно: Хвора зниженого живлення. Пальпуються збільшені шийні надключичні лімфатичні вузли. Пульс – 80 за 1 хв. АТ – 115/75 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони ослаблені. Живіт м’який , безболючий. ЕГДС: наявність локальної ригідності передньої стінки стравоходу, відмічається виразковий дефект з нерівними краями. Про яку патологію можна думати?
A Новоутворення стравоходу
B Поліп стравоходу
C Езофагіт
D Кардіоспазм
E Ерозивний бульбіт

20. 173
У хворого 32 років впродовж декількох місяців турбують біль за грудиною, дизфагія. Об’єктивно:периферичні лімфатичні вузли не пальпуються. Пульс 78 за 1 хв. АТ – 120/75 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна , тони чисті.Язик обкладений білим нальотом . Живіт м’який, безболючий.Печінка не пальпується. На ЕКГ - патологічних змін не виявлено. При рентгеноскопії шлунково- кишкового тракту в середній треті стравоходу виявлено дефект наповнення округлої форми діаметром до 2 см з рівними краями. Складки стравоходу еластичні, перистальтика збережена. Про яку патологію можна думати?
A Поліп стравоходу
B Рак стравоходу
C Стенокардія
D Ерозивний езофагіт
E Дизкінезія стравоходу

21. 176
Турбують біль за грудиною, затруднене проходження твердої їжі, схуднення, головокружіння. Хворіє протягом 3 місяців. Останні 2 дні рвота після прийому рідкої їжі, неможливе проходження рідкої іжї. На ЕГДС різке звуження стравоходу, ригідність стінок, слизова різко гіперемійована, контактна. Попередній діагноз?
A Рак н/грудного відділу стравоходу
B Рубцева стриктура стравоходу
C Ковзна грижа стравохідного отвору діафрагми
D Параезофагальна (фундальна) грижа стравохідного отвору діафрагми
E Рефлюкс-езофагіт

22. 182
Хворий Н., 63 роки, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність, загальну слабкість, посилене слиновиділення, схуднення протягом останніх 3 місяців. Під час ковтання твердої їжі виникає дискомфорт, відчуття "налипання" її на стінки стравоходу. Лікар оглянув хворого, виписав напрямок на лабораторні та інструментальні дослідження. Який попередній діагноз (шифр діагноза) слід вказати на бланку напрямку?
A *Рак стравоходу
B Кила стравохідного отвору діафрагми
C Ахалазія кардії
D Стравохід Барета
E Дивертикул стравоходу

23. 204
Хвора скаржиться на печіння за грудиною, що супроводжується болючим синдромом. Біль віддає у спину, посилюється в положенні лежачи і на лівій стороні, зникає після прийому лужних вод. Біль з'являється після прийому жирної та гострої їжі, при переїданні. Гіперстенік. Вважає себе хворою протягом двох місяців. Сформулюйте попередній діагноз.
A * Рефлюкс-езофагіт
B Ахалазія кардії
C Халазія кардії
D Дивертикул стравоходу
E Параезофагеальна діафрагмальна грижа

24. 232
У хворої М., 53 років, на слідуючий день після езофагоскопії з`явилась емфізема обох підключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною. Температура підвищилась до 390С. Загальний аналіз крові: Лейк. -18,8*109 /л, П -16%, ШОЕ - 24 мм/год. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітини - розширення тіні середостіння. Яке дослідження найбільш доцільно виконати для уточнення діагнозу?
A * Рентгенографію стравоходу з контрастом
B Рентгенографію органів грудної порожнини у прямої проекції
C Рентгенографію органів грудної порожнини у бокової проекції
D Пункцію плевральної порожнини
E Фіброезофагоскопію
******************************************************************
25. 7 24
Хворий 58 років, скаржиться на утруднене проходження твердої їжі по стравоходу, “кашель під час їжі”. Вважає себе хворим в протягом чотирьох місяців. В надключичних областях по одному щільному лімфовузлу до 0,7 см в діаметрі. Який діагноз найбільш вірогідний в даному випадку?
А *Рак стравоходу
B Лімфогранулематоз
С Трахеїт
D Езофагіт
E Пухлина середостіння

26. 8 28
Пацієнт 48-ми років, через 1,5 години після бужування стравоходу з причини рубцевої стриктури, відчув різку біль в животі. Раніше хворів виразковою хворобою 12-ти палої кишки. При огляді: живіт різко напружений, болючий; Ps- 110/хв. Болюче ковтання слини. Блідість шкірних покривів. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Перфорація абдомінального відділу стравоходу
B Гострий інфаркт міокарда
C Защемлення діафрагмальної грижі
D Перфорація виразки 12-ти палої кишки
E Тромбоз мезентеріальних судин

27. 13 47
Хворий 62 років, скаржиться на біль за грудиною, погане проходження твердої і рідкої їжі, неприємний запах з роту, підвищене виділення слини, схуднення на 15 кг за 2 місяці. Апетит збережений. Об’єктивно: риси обличчя загострені. Шкіра бліда з землистим відтінком, тургор її знижений. Печінка не збільшена. Hb крові - 86 г/л. Реакція Грегерсена позитивна. Яка патологія зумовила дану клінічну картину?
A *Рак стравоходу.
B Доброякісна пухлина стравоходу.
C Рубцеве звуження стравоходу.
D Ахалазія стравоходу.
E Хронічний неспецифічний езофагіт.

28. 17 56
Хвора 36 років, госпіталізована зі скаргами на гострі болі за грудиною, які виникли після випадкового проковтування риб’ячої кістки. При езофагогастроскопії виявити стороннє тіло не вдалося. Біль підсилився, локалізувався між лопатками. Через добу підвищилась температура тіла, погіршився стан, підсилилась дисфагія. Яке ускладнення має місце?
A *Перфорація стравоходу з розвитком медіастиніту
B Кровотеча стравоходу
C Обтурація стравоходу
D Ателектаз легені
E Аспіраційна пневмонія

29. 22 78
Хворій 44 років, була проведена езофагоскопія з приводу непрохідності стравоходу. Езафагоскопія проходила без ускладнюючих моментів, проте на наступний день у хворої з’явилась емфізема обох надключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною, ціаноз. Температура підвищилась до 390С. В крові: лейкоцити - 16х10 9/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення в задньому середостінні на рівні біфуркації трахеї. Був поставлений діагноз розриву стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно вибрати?
A *Консервативне антибактеріальне лікування
B Спостереження
C Оперативне - розкрити і дренувати медіастиніт
D Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу
E Оперативне - накладання гастростоми

30. 29 168
Хворий М. 30 років, скаржиться на жар, свербіж та виражений біль за грудиною при проковтуванні їжі, блювання з домішками крові. За день перед цим випадково випив невідому пекучу рідину. Яка лікарська тактика в даному випадку?
A *Невідкладна госпіталізація в хірургічне відділення
B Амбулаторне лікування з використанням голоду, кровозупинних засобів
C Невідкладна госпіталізація в гастроентерологічне відділення
D Невідкладна госпіталізація в кардіологічне відділення
E Амбулаторне лікування з використанням голоду, антацидів, антибіотиків, кровозупинних засобів

31. 35 187
Хворий скаржиться на відчуття печіння в епігастральній області і за грудиною, що супроводжується больовим синдромом. Біль іррадіїрує в спину, посилюється в положенні лежачи і на лівому боку, купірується прийомом лужних вод. Нерідко відмічається відрижка повітрям. Вищеперелічені скарги впродовж останніх 2-х років після операції з приводу грижі стравохідного отвору діафрагми. Який попередній діагноз?
А *Рефлюкс-езофагіт
B Ахалазія кардії
С Рак стравоходу
D Дивертикул стравоходу
E Грижа стравохідного отвору діафрагми

32. 39 214
У 60-річного чоловіка розвинулась дисфагія, яка швидко прогресує протягомі декількох тижнів. Відмічена втрата ваги, анемія. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Рак стравоходу
B Стороннє тіло стравоходу
C Ахалазія кардії
D Дивертикул стравоходу
E Кила стравохідного отвору діафрагми

33. 46 231
Хвора 32-х років, звернулась зі скаргами на періодичні перешкоди у проходженні їжі по стравоходу, а також біль за грудиною після їди, нудоту, іноді блювання. При рентгенологічному обстеженні: помірне розширення стравоходу, звуження дистальної його частини по типу “мишиного хвоста”, короткочасна затримка барію в нижній третині стравоходу. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Ахалазія кардії
B Опік стравоходу, стриктура
C Рак стравоходу
D Дивертикул стравоходу
E Рак вихідного відділу шлунка

34. 62 296
У приймальне відділення доставлено хвору 22 років, яка із метою суїциду випила невідому хімічну речовину. Пацієнтка скаржиться на біль за грудиною, блювоту, загальну слабість. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові бліді, АТ – 90/60 мм рт ст., пульс – 95 уд/хв., в блювотних масах слиз із домішками крові. Що в першу чергу повинен зробити хірург?
A *Промити шлунок водою
B Призначити спазмолітики
C Провести інфузійну терапію
D Призначити гемостатичну терапію
E Дати таблетки активованого вугілля
******************************************************************
35. 52
У хворого Г. 48 років після вживання 700 мл горілки та великої кількості їжі з’явилася нестримне блювання, інтенсивний біль за грудиною та в епігастральній ділянці з ірадіацією у хребет, задишка. Втратив свідомість. ЧД 28 на хвилину. Пульс 54 на хвилину. АТ 80/50 мм рт. ст. Підшкірна крепітація в ділянці шиї, ціаноз обличчя. Тони серця послаблені. Дихання везикулярне з обох сторін. Напруга м’язів в епігастральній ділянці. Чим може бути обумовлений стан хворого?
A * Розрив стравоходу
B Гострий інфаркт міокарду
C Пневмоторакс
D Розшаровуючи аневризма аорти
E Тромбоемболія легеневої артерії

36. 374
Хворий скаржиться на періодичне утруднення при ковтанні, загрудинні болі, відрижку, відрижки. При рентгенографії на рівні перетину стравоходу з біфуркацією трахеї виявлено випинання неправильної форми до 2 см в діаметрі і затримкою контрастної речовини більше 2 хвилин у поєднанні з шаруватістю вмісту. Який попередній діагноз?
A * Дивертикул стравоходу
B Ахалазія кардії
C Езофагоспазм
D Пептична виразка стравоходу
E Чужорідне тіло стравоходу

***********2011********************************************************
37. 19
У новонародженої дитини під час первинного огляду в пологовому залі відмічено, що зонд у шлунок не проходить. При оглядовому рентгенобстеженні у вертикальному положенні з контрастним зондом відмічено, що зонд завертається у “сліпому” кінці стравоходу, в шлунку та кишечнику газу немає. Який діагноз треба поставити цій дитині?
A * Безнорична форма атрезії стравоходу
B Атрезія стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею
C Вроджений стеноз стравоходу
D Атрезія стравоходу з верхньою та нижньою трахеостравохідною норицею
E Ізольована трахео-стравохідна нориця

38. 52
У хворого Г., 48 років, після вживання 700 мл горілки та великої кількості їжі з’явилася нестримне блювання, інтенсивний біль за грудиною та в епігастральній ділянці з іррадіацією у хребет, задишка. Втратив свідомість. ЧД 28 на хвилину. Пульс 54 на хвилину. АТ 80/50 мм рт. ст. Підшкірна крепітація в ділянці шиї, ціаноз обличчя. Тони серця послаблені. Дихання везикулярне з обох сторін. Напруга м’язів в епігастральній ділянці. Чим може бути обумовлений стан хворого?
A * Розрив стравоходу
B Гострий інфаркт міокарду
C Пневмоторакс
D Розшаровуючи аневризма аорти
E Тромбоемболія легеневої артерії

39. 146
Хворий, 56 років, через 5 років після перенесеного хімічного опіку нижньої третини Стравоходу, відмітив значне похудіння, втрату апетиту, загальну слабість, помірно виражені явища дисфагії, періодично кал темного кольору. Яке дослідження треба провести для визначення патології?
A Фіброезофагогастроскопія з біопсією
B Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини
C Оглядова рентгеноскопія грудної порожнини
D Лапароскопія
E Торакоскопія

40. 213
До лікаря звернулася жінка, 52 років, зі скаргами на появу больових відчуттів за грудиною і зупинку щільної їжі при проходженні по стравоходу, підвищене виділення слини. Виписаний 0,1\% розчин атропіну перед їжею. Всі явища зникли. Ваші дії:
A *Направити на езофагоскопію
B Виписати до роботи
C Призначити контрольний огляд через 1 місяць
D Продовжити лікування спазмолітиками
E Направити на ЕКГ

41. 258
У дитини, з перших хвилин після народження, з рота та носа рясно виділяється спінена слина, зростає задуха, ціаноз. Живіт запавший але піддутий у епігастральній ділянці. При зондуванні шлунку – зонд зупинився. З якою вадою розвитку Ви маєте справу?
A * Атрезія стравоходу з норицею до дихальних шляхів
B Атрезія хоан
C Атрезія тонкої кишки.
D Атрезія стравоходу
E Атрезія товстої кишки

42. 270
У новонародженої дитини безпосередньо після пологів з'явилась велика кількість слизу у ротовій порожині і ротогорлі.Під час першого годування відмічалося атонічне блювання незміненим молоком.Спроба ввести зонд у шлунок виявилась безуспішною.Про який діагноз можна думати?
A *Атрезія стравоходу
B Пологова травма
C Ахалазія стравоходу
D Хвороба Гірширунга
E Пілороспазм

43. 359
В приймальне відділення лікарні звернувся хворий 62 років зі скаргами на напади кашлю при прийомі рідкої їжі. Два місяці тому хворому встановлено діагноз – рак верхньої третини стравоходу. Одержував променеву терапію. Про яке ускладнення може йти мова?
A Стравохідно-трахеальна нориця
B Стеноз трахеї
C Медіастиніт
D Дуоденостеноз
E Двостороння пневмонія.

****************************2012**********************

44. 373
Хворий Д., 72 років, скаржиться на дискомфорт за грудиною при проходженні твердої їжі, зригування їжею при нахилах тулуба, схуднення, кволість, зниження апетиту, періодично випорожнення дьогтьоподібного характеру, схуднення на 12 кг протягом останнього року. Об-но: зниженого харчування. Шкіра із землистим відтінком. Серце і легені без особливостей, живіт чутливий в епігастрії, печінка і селезінка не пальпується. Нв-84 г/л, ШОЕ-32 мм/год. Найбільш ймовірний діагноз?
A * Рак стравоходу.
B Кила стравохідного отвору діафрагми.
C Езофагоспазм.
D Ахалазія кардії.
E Аневризма аорти.

*******************************2013*********************
45. 169
Хворій 44 років була проведена езофагоскопія з приводу непрохідності стравоходу. Езафагоскопія проходила без ускладнюючих моментів, проте на наступний день у хворої з'явилась емфізема обох надключичних ділянок, болі при ковтанні за грудиною, ціаноз. Температура підвищилась до 39°С. В крові: лейкоцити - 16х109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення в задньому середостінні на рівні біфуркації трахеї. Був поставлений діагноз розриву стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно вибрати?
A Консервативне антибактеріальне лікування
B Спостереження
C Оперативне - розкрити і дренувати медіастиніт
D Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу
E Оперативне -накладання гастростоми

Інфаркт міокарду
1. 152
У чоловіка 56 років на 5–й тиждень після перенесеного інфаркту міокарду виник гострий біль в ділянці серця, виражена задишка. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, виражений ціаноз обличчя, набухання і пульсація шийних вен, пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній артерії – ритмічний, 130 за 1 хв., АТ 60/20 мм.рт.ст. При аускультації серця – тони різко ослаблені, при перкусії – розширення меж серця в обидві сторони. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?
A Розрив аневризми серця з тампонадою.
B Бронхіальна астма
C Повторний інфаркт міокарду
D Лівобічний пневмоторакс
E Фібриляція шлуночків

2. 153
У чоловіка 56 років на 5–й тиждень після перенесеного інфаркту міокарду виник гострий біль в ділянці серця, виражена задишка. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, виражений ціаноз обличчя, набухання і пульсація шийних вен, пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній артерії – ритмічний, 130 за 1 хв., АТ 60/20 мм.рт.ст. При аускультації серця – тони різко ослаблені, при перкусії – розширення меж серця в обидві сторони. Яка тактика лікування даного хворого?
A Пункція перікарду і негайна торакотомія.
B Інгаляція кисню
C Пункція плевральної порожнини зліва
D Консервативне лікування, інфузія адрено–міметиків
E Дренування плевральної порожнини
****************************************************************
3. 71 329
Хворий 65-ти років, тиждень тому переніс гострий інфаркт міокарду, загальний стан погіршився, турбують задишка в спокої, виражена слабкість, наявність набряків та асциту. Границі серця розширені, відзначається парадоксальна перикардиальна пульсація латеральніше від верхівкового поштовху зліва. Поставте правильний діагноз.
A *Гостра аневризма серця
B Хронічна аневризма серця
C Гострий перикардит
D Кардіосклеротична аневризма серця
E Ревматична аневризма серця

Критичні стани.
1. 6
На місці ДТП чоловік О., 45 років, без свідомості, шкірні покриви синюшні, пульс на сонних артеріях не визначається, самостійно перестав дихати за кілька хвилин до приїзду медиків, зіниці широкі, реакція на світло відсутня. Зі слів сторонніх, ДТП сталася 15-20 хвилин тому, весь час у О. Спомтерігалося нерівномірне дихання. Який прогноз виникнення необоротних змін кори мозку у пацієнта?
A * менше, ніж 4-5 хвилин
B через 4-5 хвилин
C через 5-6 хвилин
D через 6-7 хвилин
E більше, ніж через 7 хвилин

2. 7
У коридорі лікарні хворому А., 55 років, раптово стало погано, негайно оглянутий лікарем. При огляді: шкірні покриви бліді, самостійне дихання відсутнє, пульсу на сонних артеріях немає, зіниці не розширені. З якого заходу необхідно почати реанімацію, щоб відновити серцеву діяльність?
A * прекардіальний удар
B дихання “рот до роту”
C зовнішній масаж серця
D налагодження прохідності дихальних шляхів
E дефібриляція

3. 8
У хворої В., 82 р., виникли зупинка серця та дихання, в анамнезі тривала серцева недостатність, на 5 хвилину серцево-легеневої реанімації, яка почата вчасно, відновлення серцевої діяльності не зареєстровано. Який прогноз при подальшій реанімації щодо відновлення серцевої діяльності?
A *Повністю відновити неможливо
B Повне видужування
C Можливе відновлення синусового ритму
D Відновлення ритмічних скорочень з окремими екстрасистолами
E Повне видужування з наступним погіршенням

4. 13
Хворий, 40 років, отримав автодорожну політравму: закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом лівого бедра з ушкодженням бедреної артерії. Бригада швидкої допомоги прибула через 10-12 хв. після травми. Хворий без свідомості. Пульс ниткоподібний 116 за 1 хв. АТ – 60/40 мм. З чого слід розпочинати реанімаційні міроприємства?
A *зупинити кровотечу
B Ввести адреналін в\в
C Провести дефібриляцію
D Ввести в\в рефортан
E Зняти ЕКГ

5. 14
Хворого, 30 років, госпіталізовано у відділення інтенсивної терапії з діагнозом: множинні укуси бджіл. Шкіра бліда, покрита холодним потом. Пульс прощупується тільки на сонних артеріях 110 за 1 хв., дихання 24 за 1 хв., ритмічне, ослаблене. Який препарат необхідно ввести першочергово?
A *адреналіну гідрохлорид в\в
B Преднізолон в\в
C Адреналіну гідрохлорид в\м
D Допамін в\в
E Тавегіл в\в

6. 19
Хворий П., 32 років доставлений на приймальне відділення із скаргами на загальну слабість, головокружіння, шум у вухах, холодний піт, незначний біль в правому підребір’ї, які з’явились 6 годин назад. Була блювота “кавовою гущею”. В анамнезі виразка цибулини дванадцятипалої кишки. Пульс 110 в 1 хв., систолічний тиск 80 мм рт. ст., кількість еритроцитів 2,5*1012г/л, рівень гемоглобіну 90 г/л, гематокріт 20\%. Який стан важкості кровотечі у даного хворого ?
A *Середній
B Помірний
C Важкий
D Агональний
E Преагональний

7. 51
Хворий 22 років, госпіталізований в клініку з приводу гострого деструктивного апендициту. З анамнезу відомо, що хворий страждає на гемофілію А. Хворому показане оперативне лікування у невідкладному порядку. Яка тактика ведення хворого?
A В/в введення кріопреціпітату з послідуючим оперативним лікуванням
B Консультація гематолога, оперативне лікування
C Оперативне лікування хворого з послідуючою консультацією гематолога
D Оперативне лікування хворого з одночасним введенням гемостатичних препаратів
E Проводити консервативне лікування хворого

8. 52
Хворий О., 19 р. Госпіталізований в клініку з приводу виразкової хвороби ДПК ускладненої кровотечею. З анамнезу відомо, що у хворого має тромбоцитопенічна пурпура. Загальний стан хворого середнього ступеня важкості, Ер. 3.0 т/л, Нв – 98г/л, тромбоцити 95г/л. Оберіть метод лікування кровотечі?
A Переливання тромбоцитарної маси
B Проведення гемостатичної терапії
C Оперативне лікування з приводу виразкової хвороби
D Переливання антигемофільної плазми
E Призначення препаратів заліза

9. 70
У післяопераційного хворого, якому 6 днів тому поведено видалення нижньої долі лівої легені в зв’язку з бактеріальною деструкцією і розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 35 в хвилину, раО2 знизився до 70мм. рт. ст., появився кашель, виділення великої кількості харкотиння. При аускультації правої і лівої легень - маса різнокаліберних хрипів, різко ослаблене дихання. Яка ступінь дихальної недостатності у цього хворого?
A *II ступінь.
B III ступінь.
C I ступінь.
D 0 ступінь.
E IV ступінь

10. 71
У післяопераційного хворого, якому 6 днів тому поведено видалення нижньої долі лівої легені в зв’язку з бактеріальною деструкцією і розвитком пневмотораксу, наросла задишка до 48 в хвилину, раО2 знизився до 50мм. рт. ст., раСО2 підвищився до 65мм. рт. ст., появився кашель, виділення великої кількості харкотиння, загальний ціаноз шкіри, гіпотонія 60/20 мм. рт. ст. При аускультації правої і лівої легень - маса різнокаліберних хрипів, різко ослаблене дихання. Який об’єм невідкладної допомоги потрібно надати хворому першочергово для ліквідації дихальної недостатності?
A *Провести інкубацію трахеї з ШВЛ.
B Провести лаваж трахеобронхіального дерева
C Киснева терапія .
D Положення ортопноє.
E Серцево-легенева реанімація.

11. 72
Двоє студентів побачили на вулиці хворого, в якого відсутнє самостійне дихання, свідомість, пульс на сонній артерії, розширення зіниць. Як трактується стан хворого?
A * Клінічна смерть.
B Важкий.
C Середньої важкості.
D Біологічна смерть.
E Агонія.

12. 175
Хворий 27 років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії після перенесеної гострої зупинки кровообігу, внаслідок утоплення у прісній воді. Об'єктивно: шкіра обличчя набрякла, помірний ціаноз, свідомість збережена, дихання спонтанне з частотою 26 вд/хв., А/Т 110/80, пульс 92 уд/хв..
A *Набряк легень
B Пневмонія
C Набряк мозку
D Гостра ниркова недостатність
E Серцево судинна недостатність

13. 254
Постраждалий, чоловік 35 років, отримав травму внаслідок ДТП. Перша допомога була надана на місці події [само-і взаємодопомога] і через 30 хвилин, на попутній машині постраждалий був доставлений в найближчу лікарську амбулаторію [етап першої лікарської допомоги] Після огляду лікарем був встановлений діагноз: Відкритий перелом правого стегна. Закритий перелом лівого передпліччя. ЧМТ – струс головного мозку. Шок II ст.. Медична допомога на даному етапі?
A Трансфузійна терапія шоку.
B Первинна хірургічна обробка рани.
C Симптоматична терапія
D Знеболювання [ наркотичні препарати, новокаїнові блокади]
E Введення антибіотиків.

14. 266
Хворий Ч. 56 років звернувся зі скаргами на слабкість, запаморочення. Відзначається блідість шкірних покривів. 1 місяць тому оперований з приводу травми черевної порожнини з внутрішньочеревною кровотечею. Нв- 84 г/л; Ер- 2,4 т/г; L- 6,7; Нт- 0,3. Стілець звичайного фарбування. У лейкоцитарній формулі з'явилися юні форми. Ваш діагноз?
A *Постгеморагічна анемія.
B Шлунково-кишкова кровотеча.
C Гемолітична жовтяниця.
D Хронічна ниркова недостатність.
E Хронічний лейкоз.

15. 292
Хворого 30 років, що хворіє на виразкову хворобу тривалий час, місяць тому після вживання алкоголю раптово виникла блювота по типу „кавової гущі”, з’явилась загальна слабкість, яка спостерігається по теперішній час. Об’єктивно: шкіра бліда, пульс – 80 за 1 хв., АТ – 110/65 мм.рт.ст. Per rectum - на рукавичці кал звичайного кольору. В аналізі крові: Hb – 100 г/л, ер – 3,5*1012/л, гематокрит – 32\%. Чим пояснити стан хворого?
A * Постгеморагічна анемія
B Рак шлунку
C Виразка шлунку
D Туберкульоз
E Тривала кровотеча

16. 361
Хворий доставлений із загальним охолодженням тіла. Об'єктивно: хворий блідий, дихання поверхневе. АД 100/60 мм рт.ст., пульс 60 уд. у хв. При пальпації живота, грудям - патологічних знаків немає. Температура тіла 34,80С. Запах алкоголю з рота. Ваші рекомендації при наданні допомоги?
A *Тепла ванна + в/у вступ теплих розчинів.
B Зігрівання тіла грілками
C Форсований діурез
D Розтирання снігом і алкоголем
E Протишокова терапія

17. 401
У хворого 70 років після ампутації нижньої кінцівки з приводу атеросклеротичної гангрени стопи на фоні миготливої аритмії на третій день після операції раптово виник гострий загрудинний біль, задишка. Шкіра холодна, волога, ціаноз верхньої половини грудної клітки і шиї за типом „комірця Стокса”, тахікардія, падіння артеріального тиску. Про яке ускладнення можна думати в першу чергу?
A Тромбоемболія легеневої артерії
B Інфаркт міокарда
C Напад бронхіальної астми
D Стороннє тіло в дихальних шляхах
E Гостре порушення мозкового кровообігу
******************************************************************
18. 42
Хворий І. 63 роки поступив в приймальне відділення зі скаргами на слабість, запаморочення, блювоту масами темного кольору, чорний стілець. Ендоскопічно діагностовано кровоточиву виразку. Який стан найбільш ймовірно розвинеться у хворого.
A * Постгеморагічна анемія
B Серцева недостатність
C Перитоніт
D Гостра ниркова недостатність
E Сепсис

19. 49
В хірургічне відділення поступив хворий в стані септичного шоку. О-но: різко виражена гіпертермія, ЧД 25/хв., пульс 110/хв., ЧСС 110/хв., АТ 105/70 мм.рт.ст., знижена артеріовенозна різниця по кисню. Хворий занепокоєний. Діурез адекватний. Яка фаза септичного шоку у хворого
A * гіпердинамічна
B Період “холодної гіпотензії”
C Фаза незворотного шоку
D Фаза зворотнього шоку
E

20. 54
Під час виробничих зборів, у літню пору при великій кількості присутніх, в малому за розмірами і погано провітрюваному приміщенні, хвора Г. відчула раптове потемніння в очах, загальну слабість, головокружіння, нудоту, появу холодного поту, різке побіління шкіри. Який патологічний стан можливий у хворої?
A *Непритомність
B Шок
C Колапс
D Кома
E Психоемоційний стрес

21. 55
У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеремію від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?
A * Септичний шок
B Блискавичний сепсис
C Септикопіємія
D Хронічний сепсис
E септицимія

22. 151
В хірургічне відділення надійшов хворий 35 років, який тривалий час страджає варазковою хворобою 12-палої кишки, зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення при спробі встати з ліжка, помірну спрагу, випорожнення типу мелени. Хворіє другу добу. Об'єктивно: шкірні покрови та слизові оболонки бліді, сухі. АТ 110/70 мм рт.ст. Живіт м’який, передня черевна стінка бере участь у диханні. ФГДС: на передньої стінці луковиці 12-палої кишки виразка розміром до 1 см, дно її покрито фібрином. Аналіз крові: Ер 2,6 х 1012/л, Нb 100 г/л, Ht 0,29. Який ступень крововтрати у хворого?
A Крововтрата ІІ ступеню
B Крововтрата І ступеню
C Крововтрата ІІІ ступеню
D Крововтрата IV ступеню
E Крововтрата відсутня

23. 190
Хвора 65 років доставлена в лікарню чоловіком . Стан хворої важкий. Артеріальний тиск 80/46 мм рт.ст. Пульс слабкий 90 уд. за хвилину . З’ясовано, що хворіє сечокамяною хворобою декілька років. Захворювання почалося з болей в поперековій ділянці зліва. Температура тіла З5,90С. У лікаря виникла підозра про бактеріотоксичний шок. З яких заходів повинно починатися виведення хворого із бактеріотоксичного шоку?
A *Відновлення обєму циркулюючої крові
B Боротьба з метаболічним ацидозом
C Виключення ДВЗ – синдрому
D Корекція електролітних порушень
E Зменшення азотемії
******************************************************************
24. 2 4
У постраждалого в стані травматичного шоку артеріальний тиск 70 мм рт ст.., ЧСС 140 ударів за хвилину. Вкажіть приблизний об’єм крововтрати за шоковим індексом:
A *30%
B 20%
C 40%
D 50%
E 60%

25. 3 7
Хвора 19 років, поступила о 12-й годині в хірургічне відділення з діагнозом “ гнійний мастит”. З 10 років страждає на цукровий діабет. О 8-й годині ранку зробила ін’єкцію 32 ОД. аморфного та 40 ОД. кристалічного цинк – інсуліну. При огляді хворої: відсутність свідомості, шкіряні покрови вологі, тахікардія приблизно 116 в 1 хв. Діагноз:
A *Гіпоглікемічна кома
B Екламптична кома
C Гіперглікемічна кома
D Інсульт
E Енцефаліт

26. 4 8
Хвора 19 років, поступила о 12-й годині в хірургічне відділення з діагнозом “ гнійний мастит”. З 10 років страждає на цукровий діабет. О 8-й годині ранку зробила ін’єкцію 32 ОД. аморфного та 40 ОД. кристалічного цинк – інсуліну. При огляді хворої звертає на себе увагу відсутність свідомості, шкіряні покрови вологі, тахікардія приблизно 116 за 1 хв. Ваші першочергові дії:
A *Негайно ввести 40% розчин глюкози
B Дослідити рівень глюкози в крові та сечі
C Визвати на консультацію невропатолога
D Зробити загальний аналіз крові та сечі
E Ввести інсулін підшкірно

27. 5 17
У хворого після операції з приводу проривної виразки шлунка, термінальної фази розлитого перитоніту, ендотоксичного шоку в післяопераційному періоді проводиться штучна вентиляція легень з інгаляцією 60% киснем. Гази крові: РаО2 = 70-78 мм рт.ст., гіпоксемія не зменшується, ЦВТ - 150-180 мм вод.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. (на фоні застосування великих доз дофаміну). На R-грамі дифузна інфільтрація легень. Яка причина стійкої артеріальної гіпоксемії?
A *Респіраторний дистрес-синдром
B Двостороння пневмонія
C Пневмоторакс
D Синдром Мендельсона
E Набряк легень

28. 9 29
Хворій, що має ІІ групу крові помилково перелили кров ІІІ групи. Якими можливими ускладненнями це загрожує?
A *Гемотрансфузійний шок.
B Тромбоемболія
C Пневмонія.
D Гострий міокардит.
E Гостра серцево-судинна недостатність.

29. 11 41
Хворій 58 років, в ургентному порядку виконана холецистектомія, дренування черевної порожнини. В післяопераційному періоді призначався гепарин, відмічено появу геморрагічного синдрому. Назвіть препарат, який треба застосувати для усунення побічної дії гепарину
A *1% розчин протаміну сульфату
B 10% розчин хлориду кальцію
C 1% розчин хлориду кальцію
D 1% розчин вікасолу
E 5% розчин амінокапронової кислоти

30. 40 218
В цілях швидкого поповнення крововтрати хворому перелито 1000 мл одногрупної резус-сумісної донорської крові, консервованої цитратом натрію. Під кінець гемотрансфузії у хворого виникли збудження, блідість шкіри, тахікардія, судоми м’язів. Про яке ускладнення можна думати в першу чергу?
A *Цитратна інтоксикація
B Цитратний шок
C Алергічна реакція
D Анафілактичний шок
E Пірогенна реакція

31. 67 314
З метою швидкого поповнення крововтрати хворій перелито 1050 мл серологічно-сумісної донорської крові, консервованої цитратом натрію. Наприкінці гемотрансфузії у хворої виник неспокій, блідість шкірних покривів, тахікардія, АТ знизився до 60/40 мм рт. ст., з’явилися судоми м’язів. Яке ускладнення виникло у хворої?
A *Цитратний шок
B Гемотрансфузійний шок
C Тромбемболія легеневих артерій
D Анафілактичний шок.
E Пірогенна реакція.

32. 90 389
Хворий 52 років, з виразковою хворобою 12-палої кишки, ускладненою кровотечею. АТ – 120/80 мм рт ст, пульс – 90 за 1 хв., Нb – 100 г/л, еритроцити – 3,7х1012/л, Ht – 32, діурез – 40 мл/год. Який ступінь важкості крововтрати у хворого?
A *Середній ступінь
B Крововтрата відсутня
C Легкий ступінь
D Важкий ступінь
E Вкрай важкий ступінь.

33. 103 463
У хворого 65 років, який тривалий час хворіє на тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, раптово з’явилася задишка, кашель з виділенням мокротиння і домішками крові, біль за грудиною з іррадіацією в правій бік. Пульс 100 ударів за хв, АТ 90/50 мм.рт.ст. ЦВТ -300 мм вод. ст. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Тромбоемболія легеневої артерії
B Гострий перикардит
C Гостра пневмонія
D Інфаркт міокарда.
E Гостра серцево-судинна недостатність

34. 106 470
В хірургічну клініку поступив хворий 40 років з травматичним відривом правої гомілки. Тимчасова зупинка кровотечі була зроблена лікарем швидкої допомоги. Стан хворого важкий. Пульс 110 ударів за хвилину, артеріальний тиск 100 мм рт. ст. Шкіра та слизові оболонки бліді. Які клінічні та лабораторні методи треба використати для достовірної оцінки ваги крововтрати?
A *Об’єм циркулюючої крові.
B Показник гематокриту.
C Частота пульсу.
D Показник центрального венозного тиску.
E Систолічний артеріальний тиск.

35. 107 471
У хворого 35 років, під час трансфузії 400 мл еритроцитарної маси з’явилися загальний неспокій, короткочасне збудження, біль за грудиною, у попереку, задишка, ціаноз, тахікардія 110 за 1 хв., артеріальний тиск знизився до 90 / 40 мм. рт.ст. Діагноз?
A *Гемотрансфузійний шок
B Синдром масивних гемотрансфузій
C Тромбоемболія легеневої артерії
D Цитратна інтоксикація
E Алергічна реакція
*****************************************************************
36. 7
Через декілька хвилин після внутрішньом'язового введення антибіотика хвора втратила свідомість. З’явилась гіперемія шкіри. АТ – 40/0 мм. рт. ст., ЧСС – 140 за хв., пульс ниткоподібний. Діагноз?
A *Анафілактичний шок
B Клінічна смерть
C Інсульт
D Гіпоглікемічна кома
E Гіперглікемічна кома

37. 9
Хвора Р. 52 років госпіталізована в клініку в тяжкому стані із скаргами на біль у черевній порожнині, слабкість, запаморочення. Одну годину назад одержала удар кінським копитом в ліву половину живота, свідомість не втрачала. Відмічається блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс 120 уд. за хв., Ат. 80 на 40 мм рт.ст. Живіт при пальпації напружений, болісний зліва від пупка. Симптом Щьоткіна-Блюмберга позитивний. Сеча без змін. Загальний аналіз крові: ер.- 2,8х1012 /л, Нb-90 г/л. Про яке пошкодження треба думати в першу чергу?
A *Розрив селезінки. Внутрішня кровотеча.
B Субкапсулярний розрив селезінки
C Розрив товстої кишки. Каловий перитоніт
D Пошкодження нирки
E Закрита травма черевної порожнини без пошкодження внутрішніх органів

38. 37
Здоровий до того чоловік 32 років під час фізичних вправ зненацька почув нехватку дихання, слабкість, біль в правій половині грудей з віддачею в праве плече, задишку, почуття нехватки повітря, серцебиття. Стан тяжкий, тахікардія до 100/хв. Дихання 28/хв., права половина грудної клітини відстає при диханні. Перкуторно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не чутні. Температура тіла - нормальна. Ваш діагноз?
A *Спонтаний пневмоторакс.
B Інфаркт міокарду.
C Абсцес легені.
D Емпієма плевральної порожнини.
E Медіастиніт.

39. 38
Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патологїї - гіпертонічної хвороби 11ст.. ІХС. атеросклеротичного атеросклерозу, варикозного поширення вен нижніх кінцівок. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Ваш діагноз.
A *Тромбоемболія легеневої артерії
B Інфаркт міокароду
C Набряк легенів
D Гостре порушення мозкового кровообігу
E Тромбоз мезентеріальних судин

40. 46
У хворого 40 років раптово з’явився біль у лівій половині груді, задуха. Об-но: Стан середньої важкості, пульс - 110 уд. в 1 хв, АТ 90/60 мм рт. ст., дихання зліва не вислуховується., при рентгенографії грудної клітини - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому?
A *Пасивне дренування плевральної порожнини.
B Покій, розсмоктуюча терапія
C Антибатеріальгна терапія
D Оперативне лікування
E Активне дренування плевральної порожнини.

41. 66
У хворого 32 років ранком раптово на фоні повного здоров(я виник сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишка. Об*єктивно: ЧДД 30 за хв., ціаноз, участь допоміжних м(язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над лівою легенею спостерігається тимпаніт, відсутність дихальних шумів, ослаблення голосового тремтіння. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Спонтанний пневмоторакс.
B Піопневмоторакс.
C Ателектаз легені.
D Ексудативний плеврит.
E Посттравматичний пневмоторакс.

42. 126
Дівчина, 9 років, що страждає на адісонову хворобу, тиждень не приймала преднізолон. Раптово втратила свідомість. Об’єктивно:шкіра бліда, гіперпігементована, пульс 120 за 1 хв., малий, АТ 40/20 мм. рт. ст., тони серця приглушені. На ЕКГ знижений вольтаж зубців. В аналізі крові – анемія, еозінофілія, 17- ОКС – 120 ммоль/л, Na+ - 110 ммоль/л, Cl- - 80 ммоль/л, К+ - 7,0 ммоль/л. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *гостра надниркова недостатність
B астенічний синдром
C мікседематозний обморок
D коллапс
E ситуаційний обморок

43. 168
У хворого 23 років під час чхання з'явився різький біль у грудях та клініка гострої дихальної недостатності. Доставлений через 3 години. Стан важкий. Шкірні покриви землистого відтінку, губи цианотичні. Дихання часте, 36 за хвилину. Праворуч дихання не прослуховується, перкуторно тимпаніт. Пульс 110 за хвилину. АТ 120/85 мм рт. ст. Гематокрит 0,46/л. Ваш діагноз?
A * Спонтанний пневмоторакс
B Деструктивна пневмонія
C Тромбоемболія легеневої артерії
D Приступ бронхіальної астми
E Аспірація інородного тіла

44. 171
Через 5 хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції пеніциліну хворий втратив свідомість, покрився холодним потом. Об’єктивно: шкіра бліда. Артеріальний тиск – 60/20 мм рт.ст. Пульс малий, м’який, 126 на хвилину. Який діагноз найбільш вірогідний?
A * Анафілактичний шок
B Тромбоемболія легеневої артерії
C Кардіогенний шок
D Пневмоторакс
E Колапс


45 .206
Хворий К., 19 років доставлений з діагнозом “Травма груді” із скаргами на неможливість вдоху та видиху. Хворий блідий. АТ 90/50 мм.рт.с. Аускультативно - зліва дихання не вислуховується. Рентгенологічно: органи середостіння зміщені вправо, ателектаз лівої легені. Ваш діагноз?
A *Напружений пневмоторакс.
B Перелом ребер.
C Забиття грудної клітки.
D Забиття серця.
E Гемоторакс.


46. 232
У хворого 45 років з постгеморагічною анемією (дві доби тому переніс операцію в зв’язку із закритою травмою черевної порожнини і розривом печінки) незабаром після переливання еритроцитарної маси з’явилася біль в грудях, кровохаркання і пропасниця. Яка найбільш наймовірна причина гемотрансфузійного ускладнення?
A *Тромбоемболія легеневої артерії
B Несумісність крові по груповим факторам системи АВО
C Несумісність крові по резус-фактору
D Анафілактичний шок
E Недоброякісність донорської крові

47. 265
Хвора 68 років прооперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патологїї - гіпертонічної хвороби IIст., ІХС. атеросклеротичного атеросклерозу. правобічної стегнової кили. варикозного поширення вен нижніх кінцівок. Перші 3 дні післяопераційного періоду сприятливі. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Діагноз?
A *Тромбоемболія легеневої артерії
B Інфаркт міокароду
C Набряк легенів
D Гостре порушення мозкового кровообігу
E Тромбоз мезентеріальних судин


48. 363
Хвора 28 років оперована з приводу тиреотоксичного зобу. Через 12 годин у хворої піднялась температура до 39°С, виникла тахікардія до 160 уд./хв., піднявся тиск до 180/110 мм рт.ст. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло у хворої?
A *Тиреотоксична криза
B Пневмонія
C Недостатність паращитовидних залоз
D Пошкодження зворотного нерва
E Гіпертонічна криза

**********************************************
49. 6
У хворого внаслідок гострої лівошлуночкової серцевої недостатності виник набряк легень. Які інгаляції показані в даному випадку разом з оксигенотерапією?
A *Інгаляція парів спирту
B Інгаляція настою ромашки
C Інгаляція соди
D Інгаляція настою прополісу
E Ультразвукові інгаляції

50. 7
Через декілька хвилин після внутрішньом'язового введення антибіотика хвора втратила свідомість. З’явилась гіперемія шкіри. АТ – 40/0 мм. рт. ст., ЧСС – 140 за хв., пульс ниткоподібний. Діагноз?
A *Анафілактичний шок
B Клінічна смерть
C Інсульт
D Гіпоглікемічна кома
E Гіперглікемічна кома

51. 38
Хвора, 68 років, проперована з приводу гострого холециститу при наявності супутньої патологїї - гіпертонічної хвороби II ст. ІХС, атеросклеротичного атеросклерозу. варикозного розширення вен нижніх кінцівок. На 4 добу виявились ознаки гіпостатичної пневмонії. На 6 добу раптово розвинулось падіння серцевої діяльності з цианозом верхньої половини тіла та втратою свідомості. Пульс 140/ хв.. АТ - 60 мм рт.ст. Екстрені реанімаційні засоби виявились безуспішними. Ваш діагноз.
A *Тромбоемболія легеневої артерії
B Інфаркт міокароду
C Набряк легенів
D Гостре порушення мозкового кровообігу
E Тромбоз мезентеріальних судин

52. 41
У хворої М., 45 років, заплановано проведення планової холецистектомії. Під час вводного наркозу 1\% розчином тіопенталу натрію у звичайній дозі раптово виникло погіршення стану: з’явилися болі за грудиною, затруднене дихання. Об’єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя та шиї, зіниці помірно розширені, реакція на світло відсутня, ЧД до 35 на 1хв, над легенями сухі свистячі хрипи, АТ 80/40 мм. рт. ст, П. – нитковидний, до 110 на 1хв. Що стало причиною такого стану?
A *Анафілактична реакція
B Тромбоемболія легеневої артерії
C Ідіосинкразія
D Передозування препарату
E Сенсибілізація.

53. 103
У хворого, 63 років, на 5-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. ЧСС 120 за 1 хв. Верхня половина тулуба, шия та обличчя багряно-ціанотичні, кашель, різкий біль за грудиною. АТ 100/60 мм.рт.ст., ЦВТ - 340 мм.вод.ст. На ЕКГ інверсія зубця Т. Яке ускладнення розвинулось у хворого?
A * Тромбоемболія легеневої артерії
B Повторна кровотеча
C Гостра недостатність коронарних артерій
D Гострий інфаркт міокарда
E Гіповолемічний шок

Перикардити.
1. 108
У хворої К., 40 років скарги на стиснення у ділянці серця, слабкість, акроціаноз, розширення підшкірних вен, асцит, набряки ніг, пульсацію вен шиї. ЦВТ 200 мм вод. ст., пульс слабкого наповнення – 100 уд/хв., тони серця приглушені, шуму немає. Рентгенологічно – маленьке із чіткими контурами серце, вапняні відкладення у порожнині перикарду. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Стискаючий перикардит
B Випітний перикардит
C Міокардит
D Мітральний стеноз
E Лівобічна пневмонія
**
2. 26
Хворий К. 45 років, тиждень тому переніс операцію на серці, загальний стан погіршився, турбують задуха в спокої, біль за грудиною з ірадіацією в шию, виражена слабкість, гектична температура. Об-но: границі серця розширені, відзначається ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно - шум тертя перикарду. Поставте правильний діагноз.
A Гострий перикардит
B Гостра аневризма серця
C Інфаркт міокарду
D Гостра міогенна дилятація серця
E Тромбоемболія легеневої артерії
******************************************************************
3. 78
Пацієнт Д., 34 років, звернувся зі скаргами на болі в області серця, задишку, відзначає утруднення ковтання, підвищення температури тіла до 37,80С. Вважає себе хворим протягом 7 днів, ці скарги з'явилися на тлі ГРВІ. Об'єктивно: відзначається вибухання міжреберних проміжків в області серця, верхівковий поштовх ослаблений. Аускультативно – тони серця глухі, вислухується шум тертя перикарда. Перкуторно відзначається розширення границь абсолютної тупості серця. При рентгенологічному дослідженні органів грудної порожнини – розширення тіні серця, зниження пульсації серця. На ЕКГ – зсув інтервалу S-T і деформація зубця Т. Який діагноз у хворого?
A * Гострий перикардит.
B Інфаркт міокарда.
C ТЕЛА.
D ІХС.
E Медіастиніт.

4. 82
Хворий 40 років госпіталізований зі скаргами на задишку, тяжкість в правому підребер’ї, набряки на нижніх кінцівках, збільшення живота. Хворіє 1 місяць. Об’єктивно – стан відносно задовільний. Вени шиї напружені, пульсують. Живіт збільшений, перкуторно – тупий звук. Печінка збільшена на 4-5 см. На ногах – набряки. АТ – 110/70 мм.рт.ст., центральний венозний тиск – 240 мм.вод.ст., ЕКГ – зниження вольтажу зубців. При рентгенологічному обстеженні грудей – серце звичайного розміру, амплітуда пульсації зменшена, наявні вогнища кальцифікації в перикарді. Ваш діагноз?
A * Констриктивний перикардит.
B Гострий ексудативний перикардит.
C Мітральна хвороба серця.
D Недостатність аортального клапана.
E Синдром верхньої порожнистої вени.

5. 202
Хвора Н., 28 років звернулась зі скаргами на значну задишку під час незначного фізичного навантаження, запаморочення, вимушене положення тіла [напівсидячи], субфебрильну температуру. Стан хворої поступове погіршав 1,5 місяці тому після захворювання на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Дихання жорстке, вислуховується сухі хрипи. Тони серця значно приглушені, ритмічні АТ- 110/7- мл. рт. ст.. На рентгенограмі тінь серця різко розширена в обидва боки, талія згладжена. Ваш діагноз?
A *Тампонада перікарду
B Мітральний стеноз
C Недостатність мітрального клапану
D Стеноз “Легеневої артерії”
E Коарктація аорти
******************************************************************
6. 60 287
Хворий 66-ти років, лікується з приводу ексудативного перикардиту ревматичного походження. Стан хворого різко погіршився, розвинулась тахікардія, артеріальний тиск знизився до 90/70 мм рт. ст., набрякли вени на шиї та кінцівках, венозний тиск - 220 мм вод. ст. Збільшилась печінка, стала болючою. Який лікувальний засіб необхідний для полегшення стану хворого?
A *Пункція перикарду
B Призначення сечогонних препаратів
C Перикардектомія
D Призначення дофаміну та антибіотиків
E Протиревматичне лікування

7. 63 297
Хвора 54-х років, госпіталізована до стаціонару з вираженим акроціанозом, набухшими шийними венами, збільшеною печінкою, асцитом. Межі серця поширені. Тони серця не вислуховуються, верхівковий поштовх не визначається. АТ- 100/50 мм рт. ст. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлена збільшена тінь серця у вигляді трапеції. Яким патологічним станом можна пояснити вказані симптоми у хворої?
A *Тампонадою серця
B Ексудативним плевритом
C Комбінованою вадою серця
D Гострою серцевою недостатністю
E Грижею стравохідного отвору діафрагми
*****************************************************************
8. 45
Хворий К. 45 років, тиждень тому переніс операцію на серці, загальний стан погіршився, турбують задуха в спокої, біль за грудиною з іррадіацією в шию, виражена слабкість, гектична температура. Границі серця розширені, відзначається ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно - шум тертя перикарду. ЦВТ - 180 мм водн. ст. Поставте правильний діагноз.
A *Гострий перикардит
B Гостра аневризма серця
C Інфаркт міокарду
D Гостра міогенна дилятація серця
E Тромбоемболія легеневої артерії

9. 117
Хвора 34 років, захворіла гостро. Скарги на слабкість, млявість, відчуття тиску в грудях, ускладнене дихання. У хворої парадоксальний пульс, переповнювання вен шиї. Ваш попередній діагноз:
A *Гострий перикардит.
B Гостра пневмонія.
C Туберкульозний лоббит.
D Пухлина легені.
E Інфаркт міокарду

********************************************
10. 45
Хворий К., 45 років, тиждень тому переніс операцію на серці, загальний стан погіршився, турбують задуха в спокої, біль за грудиною з іррадіацією в шию, виражена слабкість, гектична температура. Границі серця розширені, відзначається ослаблення верхівкового поштовху. Аускультативно - шум тертя перикарду. ЦВТ - 180 мм водн. ст. Поставте правильний діагноз.
A Гострий перикардит
B Гостра аневризма серця
C Інфаркт міокарду
D Гостра міогенна дилятація серця
E Тромбоемболія легеневої артерії

Рани та ранова інфекція.
1
В хірургічному відділенні на лікуванні знаходилась хвора К. 65 років з приводу флегмони сідничної ділянки. При мікробіологічному дослідженні рани, збудником хірургічної інфекції виявлені неклостридіальні анаероби – протей та бактероїди. Вкажіть найбільш важливий фактор застосований в лікуванні цієї інфекції:
A Радикальне висічення уражених тканин.
B Розсічення гнійника.
C Промивання гнійної порожнини антисептиками.
D Антибактеріальна терапія.
E Призначення протигангренозної сироватки.

2
Хворий К. 56 років, слюсар за професією, під час виконання ремонтних робіт в депо отримав незначне поранення м”ягких тканин на передній поверхні грудної клітки. Звернувся за допомогою до хірурга. Хворому надана допомога, яка включала специфічну профілактику правця:
A Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сироватки
B Застосування антибактеріальних препаратів.
C Ретельна первинна хірургічна обробка рани.
D Промивання рани розчинами антисептиків.
E Висічення травмованих тканин.

3
Хворий Л. 35 років садівник за професією, отримав рвану рану лівого стегна при виконанні земельних робіт. При огляді рана має нерівні, зазубрені, розчавлені краї з крововиливами в них і навколишні тканини. У глибині рани є згортки крові, шматочки одягу та землі. Хворому проведена неспецифічна профілактика правця:
A *Ретельна первинна хірургічна обробка рани, з висіченням некротично змінених тканин.
B Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сиворотки
C Застосування антибактеріальних препаратів.
D Промивання рани розчинами антисептиків.
E Дренування рани

5
Хворий Д. 34 років на виробництві отримав пошкодження м”ягких тканин правого стегна. На передній поверхні стегна рвана рана розміром 6 Х 5 см, краї рани нерівні, зазубрені в глибині рани згортки крові з під яких продовжується витікання венозної крові. Хворому надана перша медична допомога. Який найбільш оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі доцільно застосувати в цьому випадку:
A *Накладання тугої пов”язки.
B Іммобілізація кінцівки шиною.
C Накласти джгут на кінцівку вище місця поранення.
D Накласти джгут на кінцівку нижче місця поранення.
E Пальцеве притиснення стегнової артерії в паховій ділянці.

6. 119
Через 4 доби після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна стан хворого раптово почав прогресивно погіршуватися. Скарги на розпираючий біль в рані с / 3 стегна, біль наростає в останні 12 годин. Набряк шкіри та підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,2 С. Пульс 102 на хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору, ще вчора життєздатні м'язи - вибухають в рану, вареного виду, тьмяні, з сіро-брудним нальотом, при захопленні пінцетом - розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані стегна?
A * Анаеробна інфекція рани
B Аеробна грам-негативна інфекція рани
C Гнильна інфекція рани
D Аеробна грам-позитивна інфекція.
E Дифтерія рани

7. 188
Хворий, 24 років, отримав колоту травму нижче пупартової звязки, що супроводжувалась інтенсивною артеріальною кровотечею. Найкращим методом тимчасової зупинки кровотечі у хворого буде:
A *Тиснуча пов’язка
B Накладання джгута Есмарха
C Максимальне згинання кінцівки
D Спроба перетиснути судину затискачем
E Зашивання рани

8. 286
Хворий, 25 років, звернувся в травмпункт з приводу різаної рани правої кісті, планово прищеплений проти правця. Який захід неспецифичної профілактики проти правця необхідно почати?
A * Первинна хірургічна обробка рани
B Профілактичне призначення антибіотиків
C Введення правцевого анатоксину
D Введення ПСС
E Введення протиправцевого імуноглобулину

9. 287
Хворий, 29 років, поступив зі скаргами на наявність різано-рваної рани н/3 правого стегна, через 8 годин з моменту травми. Назвіть головний засіб профілактики гнійно-септичних ускладнень в цьому випадку?
A *Первинна хірургічна обробка рани
B Введення протигангренозної сироватки
C Імуностимулююча терапія
D Призначення антибіотиків
E Введення правцевого анатоксину

10. 326
В поліклініку звернувся будівельник 42 років, після поранення стопи цвяхом ранком цього ж дня. Рану промив водою. При огляді стан задовільний. Три роки тому прищеплений від правця. Ліва стопа незначно набрякла, на підошві колота рана. З метою запобігання можливого розвитку правця, насамперед потрібно:
A В/м ввести 0,5 мл правцевого анатоксину
B В/м ввести 1 мл правцевого анатоксину, 3000 МО протиправцевої сироватки
C В/м ввести 3000 МО протиправцевої сироватки
D Обробити рану мильним розчином
E Призначити курс антибіотикотерапії


Синдрос системної запальної відповіді.
1. 84
У хворого М., 43 років, після операції з приводу остеомієліта лівого стегна на 6 добу перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Незважаючи на комплексну терапію сепсису на 9 добу залишається висока температура до 400С, частота пульсу 110 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові к-ть лейкоцитів 16х109/л, к-ть паличкоядерних – 16\%. Яка фаза клінічного перебігу триває?
A *Катаболічна
B Анаболічна
C Реабілітаційна
D Функціональна
E Напруження

2. 85
У хворої Н, 35 років, на 5 добу після оперативного втручання з приводу гнійного парапроктиту загальний стан погіршився: зросла температура тіла до 400С, частота пульсу 100 уд/хв, частота дихання 23/хв., АТ 90/50 мм рт.ст. В аналізі крові к-ть лейкоцитів 18х109/л, к-ть паличкоядерних – 16\%. Місцево: прогресують некротичні зміни тканин. Про яке ускладнення слід поміркувати?
A *Сепсис
B Нагноювання рани
C Газова гангрена
D Тазовий перитоніт
E Флегмона тазової клітковини

3. 86
У хворого після операції з приводу остеомієліта правого стегна, ускладненого міжм'язовою флегмоною перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. Терміново проведене лікування первинного вогнища: ревізія рани, обробка її протеолітичними ферментами, видалення некротичних тканин, рана щільно ушита, проведена гіпербарична оксигенація. Які дії цього лікування первинного вогнища виконані неправильно?
A *Ушивання рани
B Хірургічна обробка рани
C Використання протеолітичних ферментів
D Гіпербарична оксигенація
E Видалення некротичних тканин

4. 183
У хворого 25 років спостерігався гострий гангренозно-перфоративный апендицит, який із-за пізнього звернення по медичну допомогу ускладнився дифузно-розлитим перитонітом, був оперований - серединна лапаротомія, апендектомія, санація і дренування черевної порожнини. Потім у хворого сформувався передній правосторонній піддіафрагмальний абсцес, який був розкритий по Клермону. Знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні лікарні, відзначаються підйоми Т тіла вечірньої пори до 390. У уранішні години до 37,50, зберігаються симптоми інтоксикації, поліорганній недостатності.При дослідженні посіву крові висіяний золотистий стафилоккок. Про яке ускладнення слід припускати:
A сепсисі;
B уповільненому перитоніті;
C двосторонньої пневмонії;
D рецидиві піддіафрагмального абсцесу;
E пієлонефриті;

5. 253
У хворого Н., 47 р. на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перітоніту з’явилось підвищення температури тіла до 39°С, анемія, лейкоцитоз, гіпопротеінемія, спленомегалія, токсична енцефалопатія. Яке ускладнення має розвиток у цій ситуації?
A Загальна гнійна інфекція [сепсіс].
B Гостра печінкова недостатність.
C Гостра ниркова недостатність
D Гострий менінгіт
E Внутрибрюшинна кровотеча

6. 256
У хворої К., 29 р. після операції з приводу флегмонозного маститу на протязі трьох днів залишається високою температура тіла [ на рівні 39-40°С], відмічається озноб, Слабість, прливний піт, тахикардія >90 уд. в хв., частота дихання >20 в хв., гемоглобін 86 г/л кількість лейкоцитів 18*109/л, кількість палочкоядерних нейтрофилів 24\%, ШОЕ-34 мм/г. Має місто лімфангіт та регіонарний лімфаденіт на боці ураження. Як характеризувати стан хворої?
A Загальна гнійна інфекція [сепсіс].
B Гостра ниркова недостатність.
C Гостра печінкова недостатність.
D Інтоксикаційна енцефалопатія.
E ДВЗ - синдром
*****************************************************************
7. 55
У хворої С. 37 років на 10 день після розкриття флегмони лівого стегна різко погіршився загальний стан. З’явилася жовтяниця склер та шкіри, прогресуюча анемія зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Репаративні і регенеративні процеси в рані сповільнені. Дослідження крові на бактеремію від’ємні. Яке ускладнення виникло у хворої?
A * Септичний шок
B Блискавичний сепсис
C Септикопіємія
D Хронічний сепсис
E септицимія

8. 107
Хворий Г. 31 року оперований з приводу флегмони гомілки. У післяопераційному періоді стан хворого погіршав - температура тіла підвищилася до 390 З, частота дихальних рухів 25 в хвилину. При аускультації в легенях різнокаліберні хрипи. Турбують болі в рані, слабкість, запаморочення. Частота сердечних скорочень - 102 в хвилину. У аналізі крові більше 10\% незрілих лейкоцитів. Чим обумовлено погіршення стану?
A *Розвитком сепсису.
B Розвитком дихальної недостатності.
C Розвитком серцево-судинної недостатності.
D Прогресом запалення в рані
E Пневмонією.

9. 108
У хворої 26 років після операції з приводу гнійного лактаційного маститу післяопераційний період ускладнився пневмонією, артеріальною гіпотонією, анурією. Загальний стан важкий, температура тіла 38,50С. Діагностований сепсис. На підставі яких ознак діагностований сепсис?
A *Поліорганна недостатність
B Артеріальна гіпотонія.
C Підвищення температури тіла.
D Наявність гнійного осередку інфекції
E Анурія.

10. 153
У хворого 56 років на третю добу після операції розкриття гнійного парапроктитау відзначене підвищення t0 до 38,60 С, лихоманка, різка слабість, поява гнійників на шкірі спини. При огляді: стан хворого важкий, він загальмований, частота подихів – 26 у хвилину, PS 112 у хвилину, АТ 100/60 мм.рт.ст. На шкірі спини виявлено кілька фурункулів у стадії абсцедувания. Печінка + 3 см, селезінка 18х10 см. Ан. крові: Hb 92 г/л, Ер 2,4* 1012/л, Л 18,0*109/л, ШОЕ 36 мм/год. Глюкоза крові 8,2 ммоль/л.Ваш діагноз?
A Хірургічний сепсис, септикопіемія.
B Анаеробна інфекция
C Цукровий діабет
D Фурункульоз
E ВІЛ-інфекція

11. 154
Хворий 71 року надійшов у хірургічний стаціонар з апендикулярним інфільтратом на 5-у добу від початку захворювання зі скаргами на помірні болі в животі й прогресуюче наростання лихоманки: у день надходження t0 39,90С. Лейкоцитоз при надходженні 18,6*109/л. АТ 130/90 мм рт.ст. Призначені антибіотики, інфузійнна терапія, холод на живіт, антипіретики. Рано ранком на другий день при огляді хворого виявлений важкий колапс, хворий різко загальмований, шкірні покриви бліді, цианотичні, холодні. ЧДР 28 за хвил., PS 104, слабкий, АТ 80/50 мм рт.ст. Сечі за 10 годин перебування в стаціонарі немає. Яке ускладнення виникло у хворого?
A Септичний шок
B Апендикулярний абсцес
C Перитоніт
D Плевропневмонія
E Внутришньочеревна кровотеча

12. 167
Хворий 47 років, вчитель, звернувся зі скаргами на лихоманку, озноб, виражену слабкість, появу геморагічної висипки на руках., через тиждень після екстракції зуба. Об-но: блідість шкіри, петехії на шкірі, слизових; систолічний шум на верхівці; спленомегалія, м’яка, чутлива при пальпації. Гемограма: анемія, лейкоцитоз, прискорення ШОЕ. Ваш попередній діагноз?
A Сепсис
B Хвороба Аддісона-Бірмера
C Перніциозна анемія
D Анемія Міньковского-Шофара
E Апластична анемія

13. 185
Хворий К., 37 р., отримав опік 60% поверхні тіла, опікова хвороба в стадії септикотоксемії, температура тіла до 39°С, загальна слабкість, важкість дихання, загострення рис обличчя. АТ=90\50 мм рт ст., Пульс – 98 уд. на 1 хв. Про яке ускладнення слід подумати?
A * Сепсис
B Пневмонія
C Бешиха
D Лімфангоіт
E Анаеробна инфекція
******************************************************************
14. 52 253
У хворого 30 років, з глибокими опіками до 30% поверхні тіла через 30 днів визначається постійна лихоманка, відсутність апетиту, нічні потіння. Опікова поверхня в’яло гранулює. Визначте стадію опікової хвороби.
A *Септикотоксемія
B Первинний опіковий шок
C Вторинний опіковий шок
D Гостра опікова токсемія
E Реконвалесценція

15. 68 317
Хворий 40 років, був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 380 С, з’явились явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів в крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і виповнювалась грануляціями з’явились гнилісні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
A *Сепсис
B Гнилісна флегмона
C Бешихове запалення
D Алергічна реакція
E Еризипелоїд

16. 69 318
У хворого, який лікувався в амбулаторних умовах з приводу фурункулу стан різко погіршився: з’явився головний біль, пропасниця, на шкірі геморрагічні висипання. Про яке ускладнення фурункулу слід думати в даному випадку ? Тактика лікаря ?
A *Сепсис. Негайна госпіталізація
B Фурункульоз. Негайна госпіталізація
C Лімфаденіт. Призначити антибіотикотерапію
D Бешихове запалення. Змінити антибіотик
E Алергічна реакція. Відмінити антибіотикотерапію

17. 80 365
У потерпілого опікова травма 15% поверхні тіла II-III ст. На 20 добу після травми у хворого різке підвищення температури тіла, загальна слабкість, часте везикулярне дихання, загострення рис обличчя, АТ – 90/50 мм рт.ст., пульс 112 уд. за хв. Про яке ускладнення можна думати?
A *Сепсис
B Пневмонія
C Гостра інтоксикація
D Гнійний бронхіт
E Анаеробна інфекція

18. 88 378
Хворому із поширеним післяін’єкційним абсцесом правої сідниці лікар-хірург провів спочатку пункцію , а потім оперативне розкриття абсцесу з випорожненням гнійного вмісту та налагодженням постійного промивання порожнини розчинами антисептиків, введенням протеолітичних ферментів. Призначив антибіотики широкого спектру дії та імунокорегуючу терапію. Яка із виконаних та призначених дій хірурга є провідним компонентом профілактики сепсису?
A *Хірургічне розкриття абсцесу
B Пункція абсцесу
C Місцеве застосування протеолітичних ферментів
D Призначення антибіотикотерапії
E Призначення медикаментозної імунокорекції

19. 105 468
Хворий 53 років, поступив в клініку з районної лікарні, де 5 днів тому лінійним розрізом був розкритий карбункул спини. В післяопераційному періоді стан залишався важким. Констатовано тахіпноє, тахікардія, лейкоцитоз, гіпертермія. При бактеріологічному обстеженні крові виділений гемолітичний стрептокок. Ваш діагноз?
A *Сепсис
B Карбункул спини в стадії абцедування
C Токсикорезорбтивна гарячка
D Синдром системної запальної відповіді
E Септичний шок
***************************************************************
20. 54
У хворого 35 років на 8 добу після хірургічної обробки гнійного осередку рана очистилась від гнійно-некротичного вмісту, з’явились грануляції. Проте, на фоні антибактеріальної терапії температура тіла тримається на рівні 38,5-39,5 градусів С, озноби, пітливість, ейфорія, частота пульсу 120 в хвилину. Про яке ускладнення місцевого гнійно-запального процесу можна думати?
A * Сепсис
B Гнійно-резорбтивна лихоманка
C Тромбофлебіт
D Менінгіт
E Запалення легень


21. 55
Хворий на протязі 5 діб скаржиться на загальну слабкість, озноби, пітливість, тахікардію, постійну температуру тіла на рівні 38-39 градусів С. В анамнезі за 10 днів до цього на ступні була інфікована ранка, яка самостійно очистилась і загоїлась. Про яке захворювання перш за все необхідно подумати?
A * Сепсис
B Правець
C Лімфаденіт
D Грип
E СНІД

22. 107
У хворого після операції з приводу флегмони лівого стегна перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. На 7-му добу виражені симптоми загальної запальної реакції, в крові ознаки токсичної анемії, прогресуюча гіпопротеінемія, рівень білірубіну 40 мкмоль/л, АСТ і АЛТ у 2,5 рази вище норми. Зберігається олігурія (700 мл сечі за добу). Визначіть фазу клінічного перебігу сепсису.
A * Катаболічна
B Напружена
C Анаболічна
D Реабілітаційна
E Змішана

23. 108
У хворої на 4-у добу після оперативного втручання з приводу гнійного маститу загальний стан погіршився, зросла температура до 400С, частота пульсу 110 пошт.за хв., частота дихання 24 за 1 хв. Артеріальний тиск 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 18х109/л, кількість паличкоядерних форм 19%. Про яке ускладнення слід поміркувати?
A * Сепсис
B Нагноювання рани
C Газова гангрена
D Перитоніт
E Гостре респираторне захворювання

24. 175
Хворий К. 35 років надійшов у клініку з явищами хірургічного сепсису, джерелом якого ймовірно був великий карбункул лопаткової області. При обстеженні виявлені вторинні гнійні вогнища в печінці і правій легені. Укажіть фазу хірургічного сепсису.
A *Септикопіемія
B Септицемія
C Токсемія
D Гнійно-резорбтивна лихоманка
E Термінальна


25. 287
Хворий 29 років, поступив зі скаргами на наявність різано-рваної рани н/3 правого стегна, через 8 годин з моменту травми. Назвіть головний засіб профілактики гнійно-септичних ускладнень в цьому випадку?
A *Первинна хірургічна обробка рани
B Введення протигангренозної сироватки
C Імуностимулююча терапія
D Призначення антибіотиків
E Введення правцевого анатоксину

**********2011*********************************
26. 54
У хворого, 35 років, на 8 добу після хірургічної обробки гнійного осередку рана очистилась від гнійно-некротичного вмісту, з’явились грануляції. Проте, на фоні антибактеріальної терапії температура тіла тримається на рівні 38,5-39,5 градусів С, озноби, пітливість, ейфорія, частота пульсу 120 в хвилину. Про яке ускладнення місцевого гнійно-запального процесу можна думати?
A * Сепсис
B Гнійно-резорбтивна лихоманка
C Тромбофлебіт
D Менінгіт
E Запалення легень

27. 55
Хворий, протягом 5 діб скаржиться на загальну слабкість, озноби, пітливість, тахікардію, постійну температуру тіла на рівні 38-39 градусів С. В анамнезі за 10 днів до цього на ступні була інфікована ранка, яка самостійно очистилась і загоїлась. Про яке захворювання перш за все необхідно подумати?
A * Сепсис
B Правець
C Лімфаденіт
D Грип
E СНІД

28. 56
У хворого, оперованого з приводу гострого парапроктиту, протягом 5 діб на фоні антибактеріальної та детоксикуючої терапії, при позитивній динаміці місцевого перебігу захворювання, спостерігаються озноби, гіпертермія, тахікардія, ейфорія. Лікар запідозрив, що у хворого розвинувся сепсис. Яке дослідження може підтвердити діагноз?
A * Висів крові на наявність збудника
B Рентгенографія легень
C Ультразвукове дослідження печінки
D Визначення ступеню мікробної контамінації рани
E Визначення рівня молекул середньої маси

29. 107
У хворого після операції з приводу флегмони лівого стегна перебіг захворювання ускладнився розвитком сепсису. На 7-му добу виражені симптоми загальної запальної реакції, в крові ознаки токсичної анемії, прогресуюча гіпопротеїнемія, рівень білірубіну 40 мкмоль/л, АСТ і АЛТ у 2,5 рази вище норми. Зберігається олігурія (700 мл сечі за добу). Визначіть фазу клінічного перебігу сепсису.
A * Катаболічна
B Напружена
C Анаболічна
D Реабілітаційна
E Змішана

30. 108
У хворої, на 4-у добу після оперативного втручання з приводу гнійного маститу, загальний стан погіршився, зросла температура до 40С, частота пульсу 110 пошт.за хв., частота дихання 24 за 1 хв. Артеріальний тиск 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові кількість лейкоцитів 18х109/л, кількість паличкоядерних форм 19\%. Про яке ускладнення слід поміркувати?
A * Сепсис
B Нагноювання рани
C Газова гангрена
D Перитоніт
E Гостре респіраторне захворювання

31. 175
Хворий К, 35 років, надійшов у клініку з явищами хірургічного сепсису, джерелом якого ймовірно був великий карбункул лопаткової області. При обстеженні виявлені вторинні гнійні вогнища в печінці і правій легені. Укажіть фазу хірургічного сепсису.
A *Септикопіємія
B Септицемія
C Токсемія
D Гнійно-резорбтивна лихоманка
E Термінальна
*********************2012*****************************

32. 325
Хворий, 40 років, був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 38 С, з’явились явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів в крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і виповнювалась грануляціями, з’явились гнильні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого?
A * Сепсис
B Гнильна флегмона
C Бешихове запалення
D Алергічна реакція
E Ерізипелоїд

Травми грудної клітки.
1.Потерпілий 25 р. у автопригоді. Турбує біль в грудній клітці, задишка. Об-но: стан тяжкий, Ps 120 за хв., АТ 90/70 мм рт.ст. Патологічна рухомість уламків ІІІ-V ребер справа. Перкуторно над легенею справа – коробочний звук, дихання справа не вислуховується. Яке обстеження в першу чергу Ви призначите?
A Рентгенографію органів грудної клітки.
B Бронхоскопію.
C Пункцію плевральної порожнини.
D УЗД органів грудної клітки.
E Торакоскопію.

2. Хворий 25 років доставлений в торакальне відділення з діагнозом: закрита травма грудної клітини, перелом IY, V, VI ребер зправа. На оглядовій рентгенограмі виявлено рівень рідини в плевральній порожнині зправа до IV ребра. При пункції отримано кров із згортками. Яка тактика ведення хворого?
A Невідкладна торакотомія
B Плевральна пункція
C Торакоцентез та дренування плевральної порожнини
D Гемостатична терапія
E Торакоскопія

3. Хворий К. 34 років госпіталізований у важкому стані, з пораненням лівої половини грудної клітини. Стан хворого тяжкий, шкірні покрови бліді, обличчя синюшно-багряного кольору, набухають шийні вени. Перкуторно відзначається розширення меж серця, при аускультації глухість серцевих тонів. Ваш діагноз?
A Поранення серця з розвитком тампонади.
B Поранення лівої легені з розвитком гемотораксу.
C Поранення лівої легені з розвитком пневмотораксу.
D Поранення лівої легені з розвитком пнемо-гемотораксу.
E Поранення грудної клітки з кровотечею з міжреберної артерії.

4. Хворий А. доставлений без свідомості. Об-но: шкіра та слизові бліді, ціанотичні, дихання справа різко ослаблене, в нижніх відділах не вислуховується, на рівні 6 ребра по передній пахвовій лінії раньовий отвір з помірною кровотечею та проходженням повітря на вдосі. Рентгенологічно: куля в плевральній порожнині. Яка лікувальна тактика?
A Термінова торакотомія
B Торакоскопія з видаленням кулі
C Переведення клапаного пневмоторакса в відкритий
D Дренування плевральної порожнини
E Туга пов’язка на рану

5. Пацієнт С., 19 років, доставлений до приймального відділення через 20 хвилин після ножового поранення лівої половини грудної клітки. Свідомість загальмована, пульс 96 у хв., АТ 80/60 мм.рт.ст., розширені вени шиї, різко ослаблений верхівковий поштовх, наявне розширення границь серця. Про яке ускладнення поранення йде мова?
A * Тампонада серця
B Масивний гемоторакс
C Відкритий пневмоторакс
D Закритий пневмоторакс
E Клапанний пневмоторакс

6. Чоловік 36 років, впав з висоти 2–х метрів на правий бік грудної клітки, після чого виник біль в грудній клітці справа, задишка. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, виражена блідість шкірних покриві, пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній артерії – ритмічний, 130 за 1 хв., АТ 60/20 мм.рт.ст. При аускультації легень – справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва – задовільне, при перкусії – тупий звук на всьому протязі правої легені. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?
A Тотальний правобічний гемоторакс.
B Травматичний пульмоніт
C Правобічний пневмоторакс
D Розрив правого бронху
E Розрив діафрагми

7. Чоловік 40 років, доставлений швидкою допомогою після дорожньо–транспортної пригоди зі скаргами на виражену задишку, біль в правій половині грудної клітки та грудини, кашель з невеликою кількістю яскравої пінистої крові. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, виражена підшкірна емфізема грудної стінки, шиї та обличчя. пульс – ритмічний, 110 за 1 хв., АТ 90/60 мм.рт.ст. При аускультації легень – справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва – задовільне. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?
A Розрив правого головного бронху.
B Травматичний пульмоніт
C Правобічний пневмоторакс
D Правобічний тотальний гемоторакс
E Розрив діафрагми

8. Чоловік 40 років, доставлений швидкою допомогою після дорожньо–транспортної пригоди зі скаргами на виражену задишку, біль в правій половині грудної клітки та грудини, кашель з невеликою кількістю яскравої пінистої крові. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, виражена підшкірна емфізема грудної стінки, шиї та обличчя. пульс – ритмічний, 110 за 1 хв., АТ 90/60 мм.рт.ст. При аускультації легень – справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва – задовільне. Який метод обстеження необхідно провести для діагностики патології у даного хворого?
A Рентгенографія органів грудної клітки та фібробронхоскопія.
B Електрокардіографія
C Комп’ютерна томографія головного мозку
D Фіброезофагоскопія
E Ультразвукове обстеження

9. Чоловік 34 років зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітини, задишку. Захворів раптово 40 хвилин тому після того, як отримав удар в лівий бік. Частота дихання 32 на хв. Пульс 86 уд/хв. АТ 120/80 мм. рт.ст. Під час дихальних рухів ліва половина грудної клітини відстає. Перкуторно над лівою половиною грудної клітини тімпаніт, аускультативно дихання різко ослаблене. Діагноз?
A * Пневмоторакс
B Гемоторакс
C Пневмогемоторакс
D Гемоперікард
E Гідроторакс

10. Чоловік 40 років зі скаргами на запаморочення, біль в лівій половині грудної клітини, задишку. Захворів 1 годину тому після удару лівим боком об край столу. Пульс 122 уд/хв. Частота дихання 38 на хв. АТ 90/60 мм рт. ст. Ліва половина грудної клітини відстає під час дихання, перкуторно над її нижньою частиною до рівня 8 міжребір(я визначається тупий звук, вище - тімпаніт, аускультативно дихання різко ослаблене. Діагноз?
A * Гемопневмоторакс
B Пневмоторакс
C Гемоторакс
D Гемоперікард
E Піопневмоторакс

11. Чоловік 53 років зі скаргами на запаморочення, біль в правій половині грудної клітини, задишку. Захворів 2 голини тому після удару правим боком об підвіконня. Пульс 112 уд/хв. Частота дихання 32 на хв. АТ 90/50 мм рт.ст. Під час дихання права половина грудної клітини відстає, перкуторно в нижніх відділах тупий звук до 8 міжребір(я, вище притуплений легеневий звук, аускультативно дихання вислуховується тільки у верхніх відділах. Діагноз?
A * Гемоторакс
B Пневмоторакс
C Гемопневмоторакс
D Гідроторакс
E Гемоперікард

12. Хворий 35 років, отримав пошкодження правої половини грудної клітки під час ДТП. При огляді: ЧДР 28-30 за 1 хв., дихання поверхневе, обмеження дихальної екскурсії грудної клітин, акроцианоз. Пульс 110 уд на 1 хв., АТ – 90/60 мм рт ст. Аускультативно: дихання над правою легенею не прослуховується. На рентгенограмі грудної клітини: переломи VІ – VII ребер справа, у правій плевральній порожнині горизонтальний рівень рідини на рівні V ребра та вільне повітря, зміщення тіні середостіння вліво. Яку першу медичну допомогу необхідно надати постраждалому?
A Пункція плевральної порожнини
B Введення антибіотиків
C Вагосимпатична блокада
D Переведення хворого на ШВЛ
E Термінова торакототомія

13. В хірургічне відділення доставлений хворий 38 років з ножовим пораненням грудної клітки. Стан хворого важкий. Свідомість сплутана, шкіра бліда, тони серця глухі. Пульс 120 за 1 хв., АТ-70/40 мм рт. ст., ЧДР-32 за 1 хв. На передній поверхні грудної клітки в ІІІ міжребер'ї зліва по парастернальній лінії колото-різана рана довжиною 3 см. прикрита згортком крові. Перкуторно границі серцевої тупості розширені. Яке ускладнення має місце ?
A Перикардіальна тампонада
B Травматичний шок
C Тромбоемболія легеневої артерії
D Гостре порушення мозкового кровообігу
E Гострий інфаркт міокарда

14. Хворий надійшов із крапковою раною грудної клітки в проекції серця. Стан хворого важкий, скаржиться на задишку, тенденція до гіпотонії, тони серця глухі. Границі серця при перкусії розширені вліво. При оглядовій рентгенографії органів грудної порожнини - розширення тіні серця вліво, зниження амплітуди коливань контуру серця. За даними електрокардіографії - зниження вольтажу комплексу QRS. Встановіть діагноз?
A * Перикардіальна тампонада
B Пневмонія
C Інфаркт міокарда
D Пневмоторакс
E Гемоторакс

15.Хворий К. 25 років, з ножовим пораненням в грудну клітку зліва. Об-но: пульс 120 за 1 хв. визначається тільки на сонних артеріях, слабкого наповнення, АТ 50/20 мм рт. ст. задуха, аускультативно серцеві тони глухі, дихання з обох боків везикулярне ослаблене. Поставте правильний діагноз.
A Ножове поранення серця
B Ножове поранення правої легені
C Ножове поранення лівої легені
D Різана рані грудної стінки
E Лівобічний гемоторакс

16. Хвора 37 років, доставлена клініку через 50 хв. після отримання ножового поранення, рана розташована в ділянці серця. Об-но: хвора бліда, різко загальмована, АТ 60/20 мм рт. ст., межі серця розширені, аускультативно – серцеві тони глухі. Ваші дії?
A Невідкладна торакотомія з видаленням гемоперикарду і ушиванням рани серця.
B Проведення інтенсивної протишокової терапії
C Проведення інтенсивної протишокової терапії з послідуючим оперативним втручанням
D Проведення протишокової терапії з одночасним виконанням торакоскопії
E Рентгенографія грудної клітини

17. Хворий, доставлений після ДТП, скаржиться на біль у грудній клітці зліва, кашель, кровохаркання, задуху. Об-но: підшкірна емфізема, ціаноз шкіри, ЧСС 98 за 1 хв., аускультативно дихання ослаблене зліва, пошкодження реберного каркасу не виявлено, рентгенологічно спостерігається смужка повітря вздовж трахеї, лівобічний пневмоторакс. Ваш діагноз?
A Розрив лівого головного бронха
B Розрив стравоходу
C Абсцес легені з перфорацією
D Розрив лівого купола діафрагми
E Піопневмоторакс

18. У хворого 40 років раптово з’явився біль у лівій половині груді, задуха. Об-но: стан середнього ступеня тяжкості, пульс - 110 уд. за 1 хв, АТ 90/60 мм рт. ст., дихання зліва не вислуховується. При рентгенографії грудної клітини - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому?
A Пасивне дренування плевральної порожнини.
B Покій, розсмоктуюча терапія
C Плевральні пункції
D Оперативне лікування
E Активне дренування плевральної порожнини.

19. Хворий 32 років поступив у хірургічне відділення через 6 годин з моменту захворювання з діагнозом: спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомогою пасивного дренування плевральної порожнини впродовж 3 діб ефекту не дало. Яке дослідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування?
A Торакоскопія
B Бронхографія
C Оглядова рентгенографія грудної клітини
D Бронхоскопія
E УЗД

20. Хворий В., 40 років, скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, задуху, кашель, головокружіння. Годину тому упав з мотоцикла та ударився правою частиною грудної клітки. Об-но: шкіра та видимі слизові бліді, АТ-90/60 мм рт. ст., Ps 100 за 1 хв., у грудній клітці справа дихання ослаблене, перкуторно – тупість в нижніх відділах. Ваш попередній діагноз?
A Правобічний гемоторакс
B Правобічний закритий пневмоторакс
C Перелом ребер справа
D Правобічний напружений пневмоторакс
E Правобічний піопневмоторакс

21. Хворий С., 27 років, надійшов до клініки у тяжкому стані, через 50 хвилин після отримання проникаючого поранення грудної клітки ліворуч. Об'єктивно: свідомість - ступор, шкіра бліда, акроцианоз. Пульс 120 ударів за хвилину, слабкого наповнення і напруги. А/Д – 80/40 мм.рт.ст. Серцеві тони глухі, границі різко розширені. У III міжребер'ї по парастернальній лінії зліва є колото-різана рана. На оглядовій рентгенограмі грудей визначається розширення тіні і згладженість талії серця, гемоторакс зліва до V ребра. Чим, в першу чергу, обумовлена тяжкість стану хворого?
A * Тампонадою серця.
B Гострою серцевою недостатністю.
C Порушенням серцевого ритму.
D Крововтратою.
E Гемотораксом та гострою дихальною недостатністю.

22. Хворий 26 років при хуліганському нападі одержав ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений у прийомне відділення у важкому стані. При огляді: свідомість спутана, шкірні покриви бліді, акроцианоз. Помітне набрякання яремних вен. Подих по обидва боки везикулярне, хрипів немає. ЧДР 36 за хв. Границі серця значно розширені, тони грухие, ритмічні. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 140 за хв. АТ 80/60 мм рт. ст. На шкірі грудної клітки ліворуч в ІV межреберье по середнеключічної лінії є колото-різана ранка до 3 см, незначно кровоточить. Ваш діагноз?
A Перикардіальна тампонада
B Пошкодження міжшлуночкової перетинки
C Гемопнеамоторакс ліворуч
D Повітряна емболія легеневої артерії
E Відрив сосочкових м'язів двостулкового клапана

23.Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з місця ДТП із закритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У хворого діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:
A *В 2-му міжребер’ї по середньоключичній лінії
B В 6-му міжребер’ї по задньопахвинній лінії
C В 7-му міжребер’ї по лопатковій лінії
D В проекції плеврального синуса
E В місці найбільшої тупості визначеної при перкусії

24. На 4 добу після ушивання перфоративної виразки шлунку у хворого, який страждає емфіземою легень, розвився спонтанний пневмоторакс. Найбільш вигідним місцем дренування плевральної порожнини для усунення пневмотораксу є:
A *Друге міжребер’я по середній ключичній лінії.
B Восьме міжребер’я по задній аксилярній лінії.
C Сьоме міжребер’я по передній аксилярній лінії.
D Шосте міжребер’я по передній пахвинній лінії.
E П'яте міжребер’я по середній ключичній лінії.

25. Під час огляду потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається ціаноз, утруднене дихання. Стан хворого тяжкий, права половина грудної клітини відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені справа, під час перкусії коробковий звук, відсутнє дихання під час аускультації. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Клапанний пневмоторакс
B Відкритий пневмоторакс
C Пневмоперитонеум
D Гострий гнійний плевріт
E Тотальний гемоторакс справа

26. У хворого 32 років, ранком раптово на фоні повного здоров’я виник сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишка. Об’єктивно: ЧДР - 30/хв, ціаноз, участь допоміжних м’язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над лівою легенею спостерігається тимпаніт, відсутність дихальних шумів, ослаблення голосового тремтіння. Який найбільш імовірний діагноз?
A *Спонтанний пневмоторакс
B Піопневмоторакс
C Ателектаз легені
D Ексудативний плеврит
E Посттравматичний пневмоторакс

27. Для проведення інтенсивної інфузійної терапії у хворого з гострою дихальною недостатністю проведена катетеризація підключичної вени за Сельдінгером. Після введення 600 мл інфузійного середовища стан хворого різко погіршився, збільшилось тахіпное з 26 до 40/хв. Зменшився ДО з 400 мл до 250 мл. Під час аускультації дихання з права різко ослаблене. Перкуторно - тупість. Яке ускладнення виникло?
A *Гідроторакс
B Набряк легенів
C Набряк мозку
D Тромбоемболія легеневої артерії
E Гостра серцева недостатність

28.Хворий 32-х років, годину тому госпіталізований до хірургічного відділення після ДТП. Стан прогресивно погіршується: наростає дихальна недостатність, відмічаються порушення серцевої діяльності. На основі клінико-рентгенологічних даних виявлено зміщення органів середостіння. Який процес визвав це ускладнення?
A *Клапанний пневмоторакс
B Відкритий пневмоторакс
C Закритий пневмоторакс
D Підшкірна емфізема
E Медіастеніт

29. Хвора 35 років, поступила у хірургічне відділення через 2 доби після травми з діагнозом: лівосторонній гемоторакс. Відмічається помірна анемія. При рентгенологічному обстеженні виявлено наявність рідини в лівій плевральній порожнині до рівня VІІ ребра. Який вид лікування найбільш доцільний?
A *Пункція плевральної порожнини
B Торакотомія
C Фізіотерапія
D Давлюча пов’язка
E Дренування плевральної порожнини

30. Хворий С. 25 років, поступив після травми грудної клітки. При клінічному та рентгенологічному обстеженні встановлено діагноз “напружений пневмоторакс зліва”. Яка невідкладна допомога?
A *Дренування плевральної порожнини
B Внутрівенні інфузії
C Оксигемотерапія
D Інтубація
E Аналгетики


32. Хворий 35 років, надійшов в районну лікарню через тиждень після дорожньо-транспортної пригоди з клінікою згорненого гемотораксу. Яка доцільна лікувальна тактика у плані профілактики розвитку гострої емпієми плеври у хворого?
A *Хірургічне усунення згорненого гемотораксу
B Лікування плевральними пункціями
C Комплексна консервативна терапія
D Дренування плевральної порожнини пасивним дренажем
E Дренування плевральної порожнини активним дренажем

33. Хвора 23 років, доставлена в клініку після автодорожної травми. Стан хворої тяжкий, в свідомості, шкірні покрови бліді, Ps – 100, АТ – 90/60 мм.рт.ст. ,ЧДР – 29 /хв., з права дихання не вислуховується, визначається виражена підшкірна емфізема. Рентгенологічно – права легеня колабована, зламані V-VI ребра з права. Ваша тактика?
A *Дренування плевральної порожнини
B Термінова торакотомія з ушиванням пошкодженої легені
C Виконання бронхоскопії
D Виконання міжреберної спирт-новокаїнової блокади
E Проведення протишокової терапії

34. Хворого 40 років, доставлено до лікарні після закритої травми грудної клітки. При огляді: права половина грудної клітки відстає при диханні. Пальпаторно – різка болючість в проекції V, VI, VII ребер по передній пахвовій лінії, підшкірна емфізема правих відділів тулубу. Перкуторно над правими відділами грудної клітки – тимпаніт. Аускультативно: зправа дихання не проводиться, зліва – везикулярне. Якої хірургічної допомоги потребує хворий ?
A *Дренування правої плевральної порожнини.
B Дренування підшкірної емфіземи.
C Каркасна стабілізація переломів ребер.
D Негайна торакотомія.
E Туге бинтування грудної клітки.

35. У потерпілого 33 років, з травмою грудної клітки на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки виявлене інтенсивне гомогенне затемнення нижнього легеневого поля справа за лінією Демуазо. При діагностичній плевральній пункції отримана кров. Що необхідно виконати для визначення подальшої хірургічної тактики ?
A *Пробу Ревілуа-Грегуара.
B Торакоскопію.
C Динамічне спостереження в хірургічному стаціонарі.
D Динамічне рентгенологічне спостереження.
E Комп’ютерну томографію плевральної порожнини.

36. Хвора за 2 доби потому впала вдома з висоти 1,5 м. Скаржиться на сильний біль в лівій частині грудної клітини, задишку. При рентгенографії грудної клітини виявлений гідропневмоторакс зліва, з рівнем рідини до 7-го ребра і колапсом легені на 1/3. Переломи 6-7 ребер по лопаточній лінії. При пункції грудної клітини одержано серозно-геморагічну рідину. Яка тактика лікування хворої?
A *Торакоцентез зліва в 7-му міжреберному проміжку
B Торакоцентез в 2-му міжреберному проміжку
C Повторні пункції плевральної порожнини.
D Інкубація трахеї з штучною вентиляцією легенів.
E Спирт-новокаїнова блокада місця перелому.

37.У хворої 72-х років, з важкою супутньою патологією, під час ургентної фіброезофагогастроскопії, було пошкоджено стінку стравоходу. Стали прогресивно наростати явища гострої дихальної недостатності та виник колапс лівої легені. Яку допомогу надати хворій?
A *Дренування плевральної порожнини за Бюллау, дренування середостіння, антибактеріальна терапія
B Дренування плевральної порожнини за Бюллау, антибактеріальна терапія
C Лівобічна торакотомія, ушивання рани середостіння і стравоходу
D Лівобічна торакотомія з ушиванням рани стравоходу
E Ендоскопічне ушивання рани стравоходу, дренування

38. Хворий К. 56 років слюсар за професією під час виконання ремонтних робіт в депо отримав незначне поранення м”ягких тканин на передній поверхні грудної клітини. Звернувся за допомогою до хірурга. Хворому надана допомога, яка включала специфічну профілактику правця:
A Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сиворотки
B Застосування антибактеріальних препаратів.
C Ретельна первинна хірургічна обробка рани.
D Промивання рани розчинами антисептиків.
E Висічення травмованих тканин.

39. Хворий К. доставлений в хірургічне відділення з місця дорожнью-транспортної пригоди із закритою травмою грудної клітини та переломом ребер зправа. У хворого діагностований напружений правосторонній пневмоторакс. Хворому терміново показано:
A *Дренування плевральної порожнини
B Трахеостомія
C Штучна вентиляція легень
D Інтубація трахеї
E Торакотомія.

40. Хворий 36 років, близько 3 годин назад отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітини. Доставлений в важкому стані: ейфорія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130 уд. /хв. АТ –80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітини 2 см., розташована зліва по парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні ?
A * Невідкладна торакотомія.
B Комплекс реанімаційних заходів.
C Плевральна пункція.
D Пункція перикарду.
E Переливання крові.

41. Доставлений хворий через 1 година після автомобільної катастрофи із скаргами на болі в правій половині грудної клітки, ускладнене дихання. Об'єктивно: на грудях справа є поверхневе садно, пальпаторно визначається вікончастий перелом IV і V ребер справа. Аускультативно - дихання справа не прослуховується. Перкуторний - в нижніх відділах до V ребра притуплювання. АД 100/70 мм рт.ст., пульс 106 уд. у хв.
A *Перелом ребер, вневмогемоторакс.
B Удар грудей, перелом ребер.
C Удар грудей, ушкодження легені.
D Удар грудей, перелом ребер, підшкірна гематома.
E Удар грудей, перелом ребер, струс легені.

42. У хворого після падіння з дерева з’явився біль в правій половині грудної клітки, задуха, підшкірна емфізема. При аускультації – справа різко послаблене дихання, при перкусії – тимпаніт. При яке ускладнення закритої травми необхідно думати?
A *Закритий пневмоторакс
B Відкритий пневмоторакс
C Гемоторакс
D Перелом ребер
E Розрив діафрагми


43. У хворого 38 років після ножового поранення лівої половину грудної клітки виявлено поступлення пінистої рідини з рани, тимпаніт і різке послаблення дихання зліва. АТ 80/40 мм. рт. ст. Пульс 120 за 1 хв., Нв – 20 г/л. Рентгенологічно – колабована ліва легеня, горизонтальний рівень рідини на рівні третього ребра. Яку лікувальну тактику вибрати?
A *Екстрена торакотомія
B Відсрочена торакотомія
C Дренувати ліву плевральну порожнину
D Накласти оклюзійну пов’язку на рану
E Консервативна терапія

44. У хворого після автодорожної аварії появився біль у ділянці серця, затруднене дихання, неспокій, тони серця приглушені, не пальпується верхівковий поштовх серця. Межі серця розширені, тахікардія, набухання шийних вен. Рентгенографія органів грудної клітки – розширення тіні серця. Який діагноз?
A *Гемоперикард.
B Забій серця.
C Гемопневмоторакс.
D Перелом ребер.
E Емфізема середостіння.


45. Пацієнт доставлений бригадою швидкої медичної допомоги з місця події до лікарні в шоковому стані. Свідомість затьмарена, блідість, роздуті шийні вени, дихання прослуховується з обох боків, ЧСС - 120/хв, АТ = 60/40 mmHg, АТ підтримується інфузією адреноміметичних засобів. При огляді - колота рана по лівому краю грудини без ознак зовнішньої кровотечі. У хворого найбільш імовірно має місце:
A *Тампонада серця
B Напружений пневмоторакс
C Внутрішньоплевральна кровотеча
D Крупновогнищевий забій міокарда
E Больовий шок


46. Хворий 36 років, близько 3 годин назад отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітини. Доставлений в важкому стані: ейфорія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130 уд. /хв. АТ –80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітини 2 см., розташована зліва по парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні ?
A * Невідкладна торакотомія.
B Плевральна пункція.
C Пункція перикарду.
D Переливання крові.
E Комплекс реанімаційних заходів.


47. У хворого із встановленим діагнозом закрита травма грудної клітки зліва, малий гемоторакс. Під час пункції плевральної порожнини зліва, вилучено 100 мл крові. Проба Рувілуа-Грегуара негативна. Яка подальша тактика лікування хворого?
A * Повторні пункції плевральної порожнини та антиінфекційна терапія
B Дренування плевральної порожнини за Бюлау
C Рентгенографія грудної клітки та динамічне спостереження
D Торакотомія зліва
E Антиінфекційна терапія та дихальна гімнастика

48. У хворого 38 років в результаті нанесеного удару тупим предметом по лівій половині грудної клітки виявлено перелом Х ребра зліва зі зміщенням відламків, пристінковий пневмоторакс. Хворий блідий, відмічає болі в лівому підребір”ї. АТ 80/40 мм. рт. ст. Пульс 138 за 1 хв., слабого наповнення і напруження. При УЗД обстеженні виявлено рідину в лівій половині живота. Виявлено розрив селезінки. Яку вибрати лікувальну тактику.
A * Дренувати ліву плевральну порожнину і зробити лапаротомію.
B Негайно виконати верхньо-серединну лапаротомію і потім дренувати ліву плевральну порожнину.
C Зробити негайно лапаротомію і спирт-новокаїнову блокаду Х ребра.
D Провести протишокові заходи і після підвищення артеріального тиску зробити лапаротомію.
E Зробити лівобічну торакотомію, а потім зразу же лапаротомію.


49. Потерпілий 25 р. у автопригоді. Турбує біль в грудній клітці, задишка. Об-но: стан тяжкий, Ps 120 за хв., АТ 90/70 мм рт.ст. Патологічна рухомість уламків ІІІ-V ребер справа. Перкуторно над легенею справа – коробочний звук, дихання справа не вислуховується. Яке обстеження в першу чергу Ви призначите?
A *Рентгенографію органів грудної клітки.
B Бронхоскопію.
C Пункцію плевральної порожнини.
D УЗД органів грудної клітки.
E Торакоскопію.

50. Хворий К. доставлений в хірургічне відділення з місця дорожньо-транспортної пригоди із закритою травмою грудної клітки та переломом ребер справа. У хворого діагностований напружений правосторонній пневмоторакс. Хворому терміново показано:
A *Дренування плевральної порожнини
B Трахеостомія
C Штучна вентиляція легень
D Інтубація трахеї
E Торакотомія.

51. Хворий 36 років, близько 3 годин тому отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений у важкому стані: ейфорія, шкірні покрови бліді. Тони серця глухі, тахікардія 130 уд. /хв. АТ –80/70 мм рт. ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітки 2 см., розташована зліва по парастернальній лінії на рівні ІІІ міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні ?
A * Невідкладна торакотомія.
B Комплекс реанімаційних заходів.
C Плевральна пункція.
D Пункція перикарду.
E Переливання крові.

52. Здоровий до того чоловік 32 років, під час фізичних вправ зненацька відчув нехватку дихання, слабкість, біль в правій половині грудей з віддачею в праве плече, задишку, почуття нехватки повітря, серцебиття. Стан тяжкий, тахікардія до 100/хв. Дихання 28/хв., права половина грудної клітки відстає при диханні. Перкуторно справа високий тимпаніт, дихальні шуми не чутні. Температура тіла - нормальна. Ваш діагноз?
A *Спонтаний пневмоторакс.
B Інфаркт міокарду.
C Абсцес легені.
D Емпієма плевральної порожнини.
E Медіастиніт.

53. У хворого 40 років, раптово з’явився біль у лівій половині груді, задуха. Об-но: Стан середньої важкості, пульс - 110 уд. в 1 хв, АТ 90/60 мм рт. ст., дихання зліва не вислуховується., при рентгенографії грудної клітки - колапс лівої легені до 1/2. Яке лікування потрібно призначити хворому?
A Пасивне дренування плевральної порожнини.
B спокій, розсмоктуюча терапія
C Антибатеріальгна терапія
D Оперативне лікування
E Активне дренування плевральної порожнини.

54. Хворий 32 років поступив у хірургічне відділення через 6 годин з моменту захворювання з діагнозом: спонтанний пневмоторакс. Лікування за допомогою пасивного дренування плевральної порожнини протягом 3 діб ефекту не дало. Яке дослідження найбільш достовірно дозволить виявити причину відсутності ефекту від лікування?
A *Торакоскопія
B Бронхографія
C Фізикальні методи дослідження
D Бронхоскопія
E УЗД

55. У хворого, 32 років, ранком раптово на фоні повного здоров’я виник сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишка. Об’єктивно: ЧДД 30 за хв., ціаноз, участь допоміжних м’язів в акті дихання, асиметрія грудної клітки. Над лівою легенею спостерігається тимпаніт, відсутність дихальних шумів, ослаблення голосового тремтіння. Який найбільш імовірний діагноз?
A Спонтанний пневмоторакс.
B Піопневмоторакс.
C Ателектаз легені.
D Ексудативний плеврит.
E Посттравматичний пневмоторакс.


Приложенные файлы

  • doc 85514
    Размер файла: 690 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий