МСС 3. Вязкая среда


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ВЯЗКАЯ
ЖИДКОСТЬ
.
,

,
.
.
-
(6.9.1)ikikik
.
xt
=
(8.1.1)


(
ikik
xxx

υυυ
Kδσδ
−=−=kik


(8.1.1)


,


-


:(8.1.4)
(8.1.3)
(8.1.4)


-


.


0

-:
.
υυ
Δ∇−=∇
(8.1.5)
116

(8.1.3)
(8.1.4)
,

-
(7.1.2),


.
,


(6.3.5)(6.7.10)
,
.
.
,0
−=
=
ρρ
(8.1.6)
(8.1.5), (8.1.6)
(
xTq


.
,
.
Граничные
начальные
условия
,
.


,.,


,

,
.
,

,
u
,:
,-


,
,
.
ikk
,
.
,

,
.
21
υυ
,


,
,


1


2
-

,
111
kik

k


1
117
.

,


2


1,
.
,

()()
k
2
1
2

:
σσ
−=
¦¦¦¦
−=
22
11
,
kik
kik,


,


0
,0
kikik
kik
nP
σį
(8.1.7)

,
.,
,
.


.


.


,

(
)
-


.
,
.

.

,

(


.


,


.
Вихревое
движение
вязкой
жидкости
.,
.υυ
(7.1.1),

(8.1.5):
υυ
υυ
−∇=∇
υυ
Δ
−∇=−
νε

0
ωυ
:
118
ωυω
Δ=×
t
. (8.1.8)
υω


(8.1.8)


.

,

tr
zz
yx
, ,0

tr
MM

.7.4.3

,
(8.1.8)


,:
ǔν
Δ=
. (8.1.9):
zzz
trrrrr
. (8.1.10)().
(
,).

,


,
(
. 7.4.3),

,
.

.


:

(

)
,


(8.1.10)
:
4
,
0
r
z
tr
(8.1.11)
(8.1.11)

(8.1.10).
(8.1.11)
,.

0
,
r


,

,

,
119


t
.

t

.

,


,
,


,

(
),


(


)-


.
.


.
.


.


.
.

E
2


:
tt
³³
. (8.2.1)

:
ttt
22
ǑǏǏ
ǑǏǑ
==
. (8.2.2)
,
,
.
const
-,
0
ki
xx
ǑǑ
ǑǏǑ
−
−=
. (8.2.3)
(8.2.3),


:
22
ǑǑ
ǑǏǑ
kk
ki
xx
xx
120
22
=−
xx
PP
xx
ki
(8.2.4)
iki
xx
~~
σσǑ

(8.2.4)
(8.2.3)
(8.2.1)
:
xt
iki
σǑ
−=


(8.2.5)


-


.


(8.2.5)


(

)
(
,,(8.2.5)

.
(8.2.5)


:
−=
(8.2.6):
=
xx
ǑǑ
ησ

(8.2.6):
xx
−=
ǑǑ
. (8.2.7)
-,

(8.2.7)
,.
ОЧНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
ТОКСА

-
-
(8.1.5)

.


,


υυ
,

.,


,
.
0
,
.
,.
,
,
(
. 7.4.3),
,

,


.-
.


,
.
υυ

.

,

.,


,

,


:

,.
,
.

,


,
,

,

.
,.
,,,,
,


.

,
,

.,


,
.
122
Течение
Куэтта

.8.1
0,0
,
,0 ,0
==
===
zy
xx
ǑǑǑǑ
(8.3.1)
, ,
constTconst


(8.1.5)

(8.1.5)

−=
zyxx
zyx
ǑǑǑ
−=
zyxx
zyx
ǑǑǑ
ǑǑ
123
−=
zyxx
zyx
ǑǑǑ
.0
=
zyx

υυ

(8.3.1),

,

(8.3.2)


:
.00 ,0
,0
,
≡==
yx
(8.3.3)
(8.3.3)
,.
2-
3-

(8.3.3)
,

,

,(8.3.3).
,

-


,


.
:
,
PxconstPconst
⋅=
. (8.3.4)
.
(8.3.4)
,


(
o±∞


.,
.

,


(8.3.4)


.

(8.3.4),baya
==
,
,0
. (8.3.5)
:
uhy
, ,0 ,0


,
:
uy
)(
. (8.3.6)
124
.

,
.

.8.2.

,

.


.
. 8.2ikikik

(
. 5.3.1)
,,
,
zxzyxyxxx
xkik
nnn
σσσσσσ
=
.
,


)0 ,1 ,0(
nn
x


:
.
xy
Pn
xyxy
yxy
σσį
σσ
=
==−==
(8.3.7)
,

kk
,
,
0 ,1- ,0(
nn
.
zxzyxyxxx
nnn
σσσσ
=

:
.
hy
ησσσ
−=−=−=−=,


,


.
,

,
,0 ,1 ,0 ,
===
=
xzyzyyyxyx
nnnnnn
σσσσ
125
yy
−=
−==
ǑǑ
σσ
. (8.3.8)


,(
.8.3),


,
,


.
,


,


,


,


,
,


.
,


1-2

n
n
n
2
3
4
(
)

. 8.3
0.0,1(
nn


:
,
zyzyyyxyxkyk
nnnn
σσσσσ
==
,
zxzyxyxxx
nnn
σσσσ
=

:
,
Pn
yx
xxx
==
−=
−=−=
σση
ησσ


,

,


3-4

(
.
. 8.3) ,.

.8.3
,


x

.
,
.


,.
y
,.


(8.3.7),.


.
126,,.8.4).
,
-


..

y
xx
/2
/2

(
,
).


,

2,


. 8.4
,


-


(8.3.1),


(8.3.2)

,


:
00 ,0
,0
,
≡==
yx
. (8.3.10)


.

,


==,

:
bayy
ay
==
,


:
,
42
,0
242
0)( ,
hA
bab
hA
−==o±==
±=

,:
)(
127
dPh
yy
−−=
−=
42
42
)(
. (8.3.11)
(8.3.11)

(
.8.4)

.

(8.3.11)

:
dPh
yy
42
−=
−==
,
−===
ǑǑ
dPh
. (8.3.12)

.


dPdx

,
.
.

,kxk
±=
±=
±=
±=
±=
=⋅=
σσ

:
dPh
−=
±=
±=
. (8.3.13)
,,
+
.


,),

:
dPh
hQ
dPh
hSQ
xx
ǑǏ
ǑǑ
,
−==
−==⋅=
. (8.3.14)
Цилиндрическое
течение
Пуазейля
,


,
.


.
-
,,


:
128
−−
−=−⋅
22
.1
rrrrz
rr
rz
rrt
ǑǑ
ǑǑ
−−
−=−

22
.2
rrrrz
rr
rrz
rrt
φφ
ǑǑ
φǏ
ǑǑǑ
ǑǑǑ
,
(8.3.15)
.3
22

−=

rrz
rr
rrt
ǑǑ
ǑǑ
.4
=
rz
rr
,
,
.5
−
−=
rr
ǑǑ
ησ
.
,
,
,
−=
=
−=
=
zr
rz
ǑǑ
ησ
ησ
,

.


z


.


2,
,

r
,-


:
. , ,0
, ,0 ,0
constT
zz
===
===
ǑǑǑǑ
(8.3.16)

(8.3.16)

(8.3.15)
:
00 ,
,0
,0
==
rrrz
PP
ǑǑ
. (8.3.17)
129

==


:
brar
=
)(,

a


b:
,0 ,
rr
−===

b,
:
rrr
22
)(
−−=
. (8.3.18)


.
υυ
−===
2 ,
84
−=
−=
drdrr
φǑ

.:
QQ
rQ
ǑА
,
−==
−==

,

z
1 ,0 ,
−===
==
zzzz
zrzrkzk
nnnnnnn
MM
σσσσσ

(8.3.15),
:
zr
rr
rr
rz
−=
−=
−=−=
Kσσ

,

z
:
21
PPr
zrzrF
−=
Δ=Δ=Δ
πσπ
130,S

S
,

.
,.
.

.
Определение
коэффициента
вязкости
методом
потока
.


,

,.

.8.5)

,2

3.


,
.
.
-


,


dPdzPl

4
. 8.5


ЭЖЖЭ


-,

.
131

-

.

Q
. 8.6
G
RT
G
V

P

22
211
,
VP
GVP

RTdt
RTdt
=
−=
,dPP
==−

P
PPP
dPdz


,

Pl

l

,
2121
VVVVV
(8.3.21)

:
132
ePP
,
Δ=Δ
. (8.3.22)

,,,

,
,

.
Движение
жидкости
двумя(
. 8.7)..

,
()()
. , ,
,0
,0 ,0
rPPr
zr
==
=====
ǑǑǑǑ
φφ

(8.3.15)


,

.00 .4
,00 .3
,0
.2
.1
=−
−=−
rrrr
ǑǑǑ

,


,
.
. 8.7


(8.3.24)


:
=
. (8.3.25)
:
22
11
, ;
,
RrR
Rr
ǔǑ
ǔǑ
133

a
b
(8.3.25):
222
111
,
aRR
aRR
=
=

:
112
22
11
,
RR
RR
RR
RR
ǔǔ
ǔǔ
. (8.3.26)

),

ǔǑ
.
.


,


.


,,
.

R

rR
11
ǔǑ,
,


,
,

,
.
,


,


,
,,


,
.

,,


,.
22
ǔАǑА
Rr
==*

,
,:
ǔАǏǑ
−=*−=

,

.
.(8.3.24)
³³
−
=
rabradr
22
ln2


:
rRPPǔǑ
134
rrPP
22
)(
RrPrP
=
. (8.3.26

r
)
ǏǏ

:
)(
)(
22
)( ,
rr
rP
ePrPrdr
RTP
−−
⋅=
³³
. (8.3.26,
MFRSRRR
1111
===
MMM
σπσ
Rr
rr
−=
ǑǑ
ησ


(8.3.25)
,

σKK
=−=−
211
πKZZ
. (8.3.27)
,.


,
(
. 8.8).

1,
2,

(8.3.27)
.

.
,
.
.


,
Рис
. 8.8
ОБТЕКАНИЕ
ШАРА
ПОТОКОМ
ВЯЗКОЙ
ЖИДКОСТИ


-υυ
Δ∇−=∇
. (8.4.1).


u,.

:
,
,
=|
|Δ|∇
νǏ
υυ
υυ

,

υυ


.
(Re).
,

,

1

(8.4.1)

:
. (8.4.2)

rot

:
.
.
. (8.4.3)
,
.
.
u
=


,

.
:
0 ,0
,0
u
div
div
div
.
.ro
.
.


:
. (8.4.4)

122
rf
nunA
=×⋅=
,
. (8.4.5)

. 8.9

r


f
r
.
.
rf
∇=
n
. (8.4.6),

uuu
frotffrot

,0
ro
rot(f
] . (8.4.7)
(8.4.6), (8.4.7),

(8.4.5):
>]>]
uuunA
frotf
=⋅∇=×
. (8.4.8)

(8.4.8)
(8.4.4)
:
frotrotrot
. (8.4.9)
0 ,

(8.4.9)

(8.4.8)

ffrot
. (8.4.10)i
(8.4.10)

:
123
()()
mmnnk
mmnn
xxxxx
xxx
⋅ΔΔ∇=
∂∂
∂∂
∂∂
∂∂
=⋅∇ΔΔ


u

(8.4.10)
∇ΔΔ
,
. (8.4.12)

.(8.4.12)

:
0
2
d
dr
r
d
dr
f

,
:
=Δ−=Δ
,
. (8.4.13)

(-)

2

.

:
,

,2
,
arfbar
arf
=−=
(8.4.14)
d

.
.

,.
,
:
)()
uu
uu
fdiv
frotrot
frot
×∇
. (8.4.15)

-

,
,
(8.4.14),


(8.4.15)


:
2
ff
uuu
=Δ⋅=Δ
124
nu
uu
uu
−===∇=
ff
fdivffdiv
(8.4.15):
()()
nru
ru
ru
ru
nuu
−⋅
−=
−∇⋅
⋅∇
−=
−⋅∇=
−⋅∇=∇
42
fdiv
(8.4.15)

r:
unnunnuu
−=
,
. (8.4.16)

a

b:
.0 ,
rr

nnu

(8.4.16):
u
,0
1
00
=−−
u
n
.0
00
=−

:
y

u
s
. 8.10
,
bra
==
. (8.4.17)
,


(
. 8.10)


,(8.4.16)
(8.4.17)

:
.
1sin
coscos3
1coscos
−−=
−=
ru
uu
uu
ru
θυ

125
.sin
1 ,cos
Ǒθ
−−−=
−=


ǑǑ
,
,

.

,


,(8.4.19)

uuuAu
frotrot
frot
=
(8.4.19)

fdiv
frotrot
=∇
. (8.4.20)(8.4.12)
,
fdiv
fdivP
=∇
. (8.4.21)

fdivPP
, (8.4.22)

ffdivffdiv
=∇=
uu
uu
.
.
di


Pf
PP
u


(8.4.13)

(8.4.17)


a

∇=
⋅∇=
rPr
PP
32
nu
⋅−=
PP
. (8.4.23)r.
:
⋅⋅−=
PP
. (8.4.24)

126

(7.6.12)(7.6.39):
)cos41(
),sin41(
−=
−=
PP
PP

F
,

-

,:
n
F
³³³
=
==
rrrr
krk
dSnnndSndS
)(
φφθθ
σσσ
σσ

φθ
nnn
,
0 ,sin
90cos ,cos
−==
θθ
. (8.4.26)


Fu
F
(8.4.25, 26)

PdS
rr
rrrr
θσįθσį
θσθσ
θθ
(cos
cos

0cos
23

−=
rr
rr
rr
rr
ησ


,


(8.3.14)
(8.4.18)

rr
:
Θ−=
−
==
rrr
rr
rr
ǑǑ
θθ
P
(8.4.24)
PF
⋅=
−=
127

,

1urF
ηА
. (8.4.28)
(8.4.28)


..

,
.


.
.
-

υυ


:
Re ,Re
16
ηА
ur
urF


,.
(


)
.
.,

,


1Re
.
,16
urFurF

CGS

.

,


1
1

1
/

1

.


,


1,0
1Ǐην
1011
==
128,

10
.
3.1


10
10

10
10

10
10

10

10
10


5.15.0 ,
<<.
⋅=

A
,


C
-


.

Приложенные файлы

  • pdf 3970709
    Размер файла: 678 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий