робоча програма з л-ри,2010-2011-2012

 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою вивчення української літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є:
підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, „ а через неї до фундаментальних цінностей культури”, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів;
сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному громадянському, морально-етичному, соціальному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;
формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські ідеали й цінності.
Завдання навчального предмета „Українська література” ґрунтуються на аксіологічній, літературознавчій, культурологічній змістових лініях, акцентованих у “Державному стандарті...”:
1. Формування гуманістичного світогляду молодих громадян, розвиток їх духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів, сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти, бачення в українській художній творчості ментальних особливостей українця.
2. Піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної самореалізації в суспільстві.
3. Ознайомлення із визначними творами української художньої літератури; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.
4. Формування читацької культури студентів, розвиток їх естетичних уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної і масової культури.
5. Піднесення престижу національної літератури, виховання її читача й шанувальника; формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.
6. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.
7. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, логічного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументувати власну думку, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.
8. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у практичному житті.
9. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності навчатися.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п
Назва розділів і тем
Всього годин
Ауди-торн.
Самостійн.


І семестр (51 год.)
Література 70-90-х років ХІХ ст.
30
28
2

1
Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст.
2
2


2
І.С.Нечуй-Левицький. „Кайдашева сім’я”
4
4


3
Панас Мирний (П.Рудченко). „Хіба ревуть воли, як ясла повні”(скорочено)
4
4


4
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

5
І. Карпенко – Карий (І.Тобілевич). „Хазяїн”
4
4


6
М.П.Старицький. «Не судилось»
2
2


7
Іван Франко. Поезії. „Гімн”, „Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, „Чого являєшся мені у сні?”, „Декадент”, „Розвивайся ти, високий дубе”. Поема „Мойсей”. Повість „Перехресні стежки” (скорочено) або новела „Сойчине крило”
10
10


8
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Українська література 10-х років ХХ ст.
18
18


9
Література 10-х років ХХ ст. Б.Грінченко. „Каторжна”
2
2


10
М.Коцюбинський. „Intermezzo”, „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя”, „Тіні забутих предків”
6
6


11
Ольга Кобилянська. „Земля” (скорочено)
6
6


12
Василь Стефаник. „Камінний хрест”, „Новина”
4
4


13
Література рідного краю
4
4


14
Підсумкове заняття
1
1

Всього:
53
51
2
ІІ семестр (66 год.)

Українська література 10-х років ХХ ст.
18
17
1

1
Леся Українка. Поезії. „Contra spem spero”, „І все-таки до тебе думка лине...”,”Стояла я і слухала весну...”, „Все, все покинуть до тебе полинуть...”. „Лісова пісня”
8
8


2
Микола Вороний. Поезії. „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”
2
2


3
Олександр Олесь (О.Кандиба). Поезії „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий !..”
2
2


4
В.Винниченко. „Малорос-європеєць”, «Момент»
4
4


5
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Українська література 20-30 х років ХХ ст.
38
36
2

6
Вступ. Поезія. П.Тичина. Поезії „Арфами, арфами...”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”, „Пам’яті тридцяти”
4
4


7
М.Рильський. Поезії. „Молюсь і вірю...” ( або „Коли усе в тумані життєвому...”), „Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»
2
2


8
В.Сосюра. Поезії . „Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”, „Любіть Україну”
2
2


9
Євген Плужник. Поезії. “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...” та інший вірш за вибором викладача.
2
2


10
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

11
Проза. Загальний огляд : Григорій Косинка (Стрілець). „На золотих богів”, „Мати”
4
4


12
М. Хвильовий (М.Фітільов). „Мати”
4
4


13
Ю. Яновський. „Подвійне коло”, „Шаланда в морі”
4
4


14
Валер’ян Підмогильний. „Місто ”(оглядово)
4
4


15
Остап Вишня (П. Губенко) „Моя автобіографія”, „Зенітка”, „Як варити і їсти суп із дикої качки”, „Бенгальський тигр” (або інші два твори із збірки «Мисливські усмішки»)
4
4


16
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

17
Драматургія. М. Куліш. „Мина Мазайло”
4
4


Українська література за межами України
6
3
3

18
Література в Західній Україні (до 1939 р.) (оглядово)
4
2
2

19
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Еміграційна література
8
7
1

20
Євген Маланюк. Загальний огляд творчості . Поезія. “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”
2
2


21
Олег Ольжич. „Господь багатий нас благословив...”, „Захочеш – і будеш” (Із циклу „Незнайомому воякові”)
2
2Олена Теліга. „Сучасникам”, „Радість”, „Пломінний день”
2
2


22
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

23
Підсумкове заняття
3
3

Всього:
73
66
7
ІІІ семестр (32 год.)
Українська література 40-50 х років ХХ ст.
6
6
-

1
Вступ. О.Довженко. „Зачарована Десна”, „Україна в огні” (скорочено)
6
6Українська література за межами України
14
13
1

2
Василь Барка (Очерет). „Жовтий князь” (оглядово)
4
4


3
Іван Багряний. „Тигролови” (скорочено)
4
4


4
Улас Самчук „Марія”
4
4


5
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1


Українська література другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.
12
11
1

6
Вступ. Поети-шістдесятники. В.Симоненко. „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці”, „Є тисячі доріг...”, „Я...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”
4
4


7
Іван Драч. „Крила”, „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”
2
2


8
Микола Вінграновський. „У синьому небі я висіяв ліс...”, „Сеньйорито акаціє, добрий вечір...” та інший вірш за вибором викладача.
2
2


9
Дмитро Павличко. Поезія. „Два кольори”», „Це Ти створив мене таким...”, „Був день, коли ніхто не плаче...”, „Сріблиться дощ...”, „Два кольори”:
2
2


10
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

11
Підсумкове заняття
2
2

Всього:
34
32
2

IV семестр (44 год.)

Українська література другої половини ХХ ст. - початку ХХІ ст.
6
6
-

1
Ліна Костенко. Поезія. „Страшні слова, коли вони мовчать», „Вже почалось, мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все без коректур”), „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”. „Маруся Чурай” (скорочено)
6
6Українська проза
12
11
1

2
Олесь Гончар. „Собор” (скорочено)
6
6


3
Григір Тютюнник. „Зав’язь”, „Три зозулі з поклоном”
4
4


4
Робота над темами визначеними викладачем
2
1
1

Постшістдесятництво
4
4
-

5
В. Стус. Поезії. „Мені зоря сіяла нині вранці...”, „Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”, „О земле втрачена, явися...”
4
4


6
Українська „химерна проза” ХХ ст.
2
2
-

Традиція бароко в ХХ ст.
4
4
-

7
Література „українського бароко” ХХ ст. Валерій Шевчук. „Дім на горі ”(оглядово)
4
4


Українська історична проза
6
5
1

8
П.Загребельний. „Диво” (уривки з розділів)
4
4


9
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Сучасна „молода” українська література
14
10
4

10
Сучасна „молода” українська література
6
4
2

11
Література рідного краю
4
4


12
Робота над визначеними викладачем темами
4
2
2

13
Підсумкове заняття
2
2

Всього:
50
44
6
Загальний обсяг годин:
210
193
17

ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


за
ня
ття
Назва розділу, теми програми.
Тема заняття та її короткий зміст


1 семестр
Всього
год.
Ауди
тор
них
Самост.
Форма провед.
заняття
Навч.- метод.
література та
унаочнення

Дата

1
ВСТУП Українська література в контексті розвитку суспільства ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. : її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Основні риси українського модернізму ТЛ: поняття національного і вселюдського.

1
1

Урок засвоєння нових знань (лекція)
Історія української літератури XIX ст.- К., 1997. - Кн.З.

Хропко П. Українське літературне життя 70-90-х років XIX ст.: (Матеріал до оглядової лекції у 10 класі) // Дивослово. - 1994. - № 3.


2
Література 70-90-х років ХІХ ст. Загальний огляд.
Складні історико-культурні умови розвитку літератури. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм
29


27

1
2
Урок засвоєння нових знань (лекція)
3
4
Іван Нечуй-Левицький.
Загальна характеристика творчості.
Повість „Кайдашева сім’я” : соціально-побутова повість-хроніка, реалізм твору, актуальність проблематики.
Відображення українського менталітету у творі. Традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка; поглиблення поняття про реалізм.
4


4
2
2


Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових знань

1. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т.- К., 1965. - Т.2.
2. Крутікова Н. У світі художньої правди і краси // Нечуй-Левицький І. Твори: У 3 т. - К., 1988. - Т.1.
3. Хропко П. Романи І.Нечуя-Левицького з життя інтелігенції //УМЛШ (Дивослово). - 1988. - № 11.
4. А. Куїнджі, “Українська
ніч” улюблена картина Нечуя-Левицького. 5. Художній фільм „Кайдашева сім’я”.


5


6
Панас Мирний (П.Рудченко).
Загальна характеристика творчості.
Роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (скорочено): перший в українській літературі соціально-психологічний роман; співавторство з І. Біликом; широта подання картин народного життя.
Особливості композиції. Духовно-моральна деградація Чіпки, її причини, типове й екстремальне у долі героя. Проблеми життєвого вибору, обов’язку людини перед собою та іншими, заперечення зла й насильства. Утвердження високого духовного потенціалу народу, втіленого в образах твору.
ТЛ: соціально-психологічний роман.
44
2

2


Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових знань

1. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т.
- К., 1965. - Т.2.
2. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури XIX - поч. XX ст. - К., 1991. 4.
3.Сиваченко М. Корифей української прози. - К., 1967.
4. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного. - К.,1989.7
Робота над визначеними викладачем темами.
2
1
1
Урок узагальнення і систематизації знань
Тематичне оцінювання
8

9Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич). Загальна характеристика творчості.

Комедія „Хазяїн”:сатирична комедія про деградацію людської особистості; мета життя „хазяїна” –„стяжання заради стяжання”; характеристика головного героя з точки зору сучасного читача.

ТЛ: жанри драматичного твору.
44
2

2


Урок засвоєння нових знань

1. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово. - 1995. - № 12.
2. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) // Історія української літератури: XIX ст. - К., 1997. -Кн.З.
3. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу. - К., 1980.


10
Михайло Старицький.
Загальний огляд творчого шляху.
П’єса «Не судилося»: розкриття внутрішніх переживань героїв у зв’язку з життєвими проблемами; проблеми взаємин поколінь та вибору життєвих ідеалів представниками різних соціальних груп.
2
2

Урок засвоєння нових знань
1. Комишанченко М. Михайло Старицький: (Літературний портрет) - К., 1968.
2. Левчик Н., Мороз Л. Михайло Старицький // Історія української літератури XIX ст. - К., 1997. - Кн.З.
3. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Зібр. тв.: У 50 т. - К., 1982. - Т.ЗЗ.


11
12

1314
Іван Франко.
Загальний огляд життя і творчості.
Поезія “Декадент” поетичне кредо
І. Франка.
Лірика збірки “З вершин і низин”: загальне уявлення про зміст, ідейне звучання, композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, незламності життєвого та національного оптимізму (“Гімн” ; віра в майбутнє своєї нації (цикл «Україна» „Розвивайся ти, високий дубе...” та інші поезії циклу за вибором викладача).
Поетична збірка “Зів’яле листя”: автобіографічність збірки; тема кохання у творчості І. Франка; емоційна палітра почуттів ліричного героя; утвердження невмирущості вищих людських поривань, пошуки ідеалу кохання ( “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”).
ТЛ: сонет.

Для додаткового опрацювання за бажанням студента: поезія “Легенда про вічне життя” : драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення.
Філософська поема „Мойсей” (оглядово або скорочено – за вибором викладача): проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті народу. Пролог до поеми заповіт українському народові на шляху державотворення. ТЛ: філософська поезія.


Проза І. Франка. Ідейно-тематичне, жанрове багатство прозових творів І.Франка.
Повість „Перехресні стежки” (оглядово або скорочено – за вибором викладача) – твір про пошуки українською інтелігенцією шляхів національного, соціального та духовного визволення народу.Для вивчення напам’ять.
Зі збірки «Зів’яле листя» (на вибір), «Пролог» до поеми «Мойсей».

10
10
3

2


2
3


Урок засвоєння нових знаньУрок засвоєння нових знань

Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових знань


1. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов'янсь-
кому і світовому контексті: У 5 т. - К., 1987. - Т. 1.
2. Горак Р. "Тричі мені являлася
любов...": Повість-есе. - К., 1987.
3. Гундорова Т. Франко - не Каменяр. - Мельборн, 1996.
4. Іван Франко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: У 3 кн. - К., 1990.
5. Денисюк І. До проблеми новаторства новелістики І.Франка // Укр. літ-знавство. - 1986. - Вип. 46.
6. Зеров М. Франко - поет // Зеров М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т.2;
7. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів'яле листя. - К., 1985.
8. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника. - К., 1986.
9. Погребенник Ф. З вірою в силу духа народного: (Поема І.Франка "Мойсей") //УМЛШ (Дивослово). - 1986. -№ 8.
10. Панченко В. Любов і боротьба адвоката Рафаловича // Дивослово. - 1999. - № 9,10.
11. Гром'як Р. Повість І.Франка "Перехресні стежки" у світлі його праці "Із секретів поетичної творчості" // Укр. літ-знавство. -1969. - Вип. 7.
12. Ільницький М. Все, що мав у житті: Повість Івана Франка «Перехресні стежки» в світлі авторської особистості // Жовтень. – 1986. - №8.
13. Музика М.Лисенка,
С. Людкевича, Б.Лятошинського,
А. Кос-Анатольського до творів І. Франка.
14. Скульптура Мiкеланджело “Мойсей”


15
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1
Урок узагальнення і систематизації знань
Тематичне оцінювання
16
Українська література 10-х років
ХХ ст.
Загальний огляд.
18
18
1


Урок засвоєння нових знань
1. Розсипані перли: Поети "Молодої музи". - К., 1991.
2. Історія української літератури XX століття. - К., 1993. - Кн.1.
3. Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст.: (проблеми естетики і поетики). - К., 1995.
4. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм. - К., 2000.


17
Борис Грінченко. Загальний огляд творчості.
Оповідання “Каторжна”: утвердження прагнення людини до любові, добра; засудження невідповідності між високим призначенням людини та умовами її будення.
1
1

Урок засвоєння нових знань
1. Левчик Н. Борис Грінченко // Історія української літератури XIX ст. - К., 1997. - Кн.З.
2. Погрібний А. Борис Грінченко в літ. процесі кінця XIX - початку XX ст. - К., 1990;
3. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово. - 1994. - № 3.


18

1920
Михайло Коцюбинський.
Загальний огляд творчості.
Психологічна новела „Intermezzo”: жанрові ознаки „поезії у прозі”; автобіографічна основа; проблема пошуку душевної рівноваги творчою особистістю як передумови повноцінного життя; психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини.

Для додаткового опрацювання за
бажанням студента: новели „П’ятизлотник”, „Що записано в книгу життя”.
Зображення психологічного стану героїв, гуманізм новел.

Повість „Тіні забутих предків” (оглядово або скорочено – за вибором викладача): язичницьке світовідчуття наших предків; глибока символічність назви у зв’язку з метою написання повісті; проблематика твору: кохання як найвищий вияв духовної краси, невідповідність між високим призначенням людини й умовами її будення, необхідність гармонійного єднання людини й природи.
Утілення в образах Івана та Марічки народних уявлень про кращі моральні якості українців.

ТЛ: новела, імпресіонізм.
6
6
1
2


3


Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових знань
1. АгеєваВ. Імпресіоністична поетика Михайла Коцюбинського // Слово і час. - 1994. - № 9-10.
2. Історія української літератури: У 2т.- К., 1987. - Т.1. 3. 3.Пахаренко В. ...Над берегами вічної ріки//Дивослово. - 1994. - №7.
4. Кузнецов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію: (На прикладі новели М.Коцюбинського "Intermezzo" // Укр. мова й літ. в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 1999. - № 2.
5. Кузнецов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського. - К., 1989.
6. Кузнецов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості Коцюбинського в школі. - К., 1990.
7. Художній фільм “Тіні забутих предків”.21

2223
Ольга Кобилянська.
Загальний огляд творчості.

Повість „Земля” (скорочено) - психологічне трактування вічних загальнолюдських проблем на українському матеріалі: проблема зв’язку людини із землею; проблема духовної деградації особистості через відступництво від традицій народної моралі; проблема злочину та покарання, відповідальності кожного за власне й чуже життя.
Трагічна історія родини Федорчуків новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.


ТЛ: психологічна характеристика літературного героя.
6
6
1
23


Урок засвоєння нових знань
Урок засвоєння нових знань

1. Гундорова Т. Початок XX ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури XX ст. - К., 1993. - Кн.1.
2. Погребенник Ф. Ольга Кобилянська // Історія української літератури: У 2 т. - К.,1987. - Т.1.
3. Ковальчук О. Письменницька позиція в повісті О.Кобилянськоі "Земля" //Дивослово. - 1993. - № 2.
4. Филипович П. Спустошена ідилія: ("Земля" О.Кобилянської); Ольга Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті. - К., 1991.
5. Художній фільм „Земля”


24

2526
Василь Стефаник.
Загальний огляд творчості.

Новела „Камінний хрест” - психологічна новела про трагедію людини, позбавленої можливості жити і працювати на рідній землі; історична основа твору; драматизм конфлікту.
Новела „Новина” - трагічна доля галицького селянства доведеного до зубожіння й кинутого напризволяще .

ТЛ: експресіонізм.

Для додаткового опрацювання за бажанням студента: Творча співдружність В. Стефаника з Лесем Мартовичем і Марком Черемшиною (“Покутська трійця”).
4
4
1
21


Урок засвоєння нових знань

Урок засвоєння нових знань

1. Гаєвська Л. Василь Стефаник: Поетика стилю // Індивідуальні стилі українських письменників XIX - початку XX ст. - К., 1987.
2. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово: Хрестоматія. - К., 1994.
3. Музичка М. Штрихи до біографії В.Стефаника // Дивослово. 1995. - № 5-6.
4. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. -Львів, 1999.
5. Художній фільм
“Камінний хрест”.Тематичне оцінювання
27
Література рідного краю
Загальне ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до зацікавлень студентів).

4
4

Урок засвоєння нових знань28
Підсумкове заняття
1
1

Урок узагальнення і систематизації знань

Всього:
53
51
2

Викладач:Витяг із робочої навчальної програми
з української літератури
(1 курс, групи ____________; 1 семестр)

Тема №1: «І.Нечуй-Левицький. П.Мирний»
Група
Дата

Тестова перевірка за біографією та творчістю І.Нечуя-Левицького
Письмова робота «Життєвий та творчий шлях П.Мирного»
Ведення зошитаТематичне оцінювання

Тема №2: «І.Карпенко-Карий. М.Старицький. І.Франко»Тестова перевірка якості читання комедії І.Карпенка-Карого «Хазяїн»
Напам’ять поезії І.Франка ( зі збірки «Зів’яле листя» - на вибір; «Пролог» до поеми «Мойсей»)
Літературний диктант (повість І.Франка «Перехресні стежки»)
Ведення зошитаТематичне оцінювання

Тема №3: «М.Коцюбинський. О.Кобилянська. В.Стефаник»Тестова перевірка якості читання повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»
Тематична перевірна робота за творчістю О.Кобилянської та В.Стефаника
Ведення зошитаТематичне оцінювання

ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


за
ня
ття
Назва розділу, теми програми.
Тема заняття та її короткий зміст


2 семестр
Всього
год.
Ауди
тор
них
Самост.
Форма провед.
заняття
Навч.- метод.
література та
унаочнення

Дата


1
Українська література 10-х років ХХ ст.

Леся Українка
Життєвий і творчий шлях.

Поезії: „Contra spem spero!”, „І все-таки до тебе думка лине...”, „Стояла я і слухала весну”, „Все, все покинуть, до тебе полинуть...”

Життєві ідеали та громадянська позиція поетеси у віршах „Contra spem spero!”, „І все-таки до тебе думка лине...”, символічність та романтичність образів, багатство тропіки; утвердження духовної цінності високих почуттів у віршах інтимної лірики „Все, все покинуть, до тебе полинуть...” та „Стояла я і слухала весну...”

Драма-феєрія „Лісова пісня”: фольклорно-мiфологічна основа сюжету; символічність образу Мавки як уособлення духовності й краси; неможливість поєднання високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша; природа і людина у творі; конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі, дійсністю і мрією; роль пейзажів у творі.
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

18

8
2

2


4
17

8
2

2


4
1Урок засвоєння нових
знань
Семінар


Вивчити напам’ять: “Contra spem spero!”; уривок із “Лісової пісні”.

1. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час. - 1991. - № 3.
2. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання // Бойко Ю. Вибр. праці. - К., 1992.
3. Борисюк Т. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Затоплений дзвін" Гергар-та Гауптмана // Слово і час. - 1990. - № 3.
Музика
П. Чайковського,
Ф. Шопена,
Р. Шумана, Бетховена улюблених композиторів Лесі Українки. Живопис
І. Айвазовського,
О. Мурашка, який любила Леся Українка.

Художній фільм „Лісова пісня”


2
Микола Вороний
Загальний огляд творчості поета.
Поезії: „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”: ідейний зміст і художні особливості поезій (мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”), єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна Панна”), узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша (“Інфанта”).

ТЛ: символізм.

2
2

Урок засвоєння нових
знаньДля додаткового опрацювання за бажанням студента: вивчити напам’ять поезію “Блакитна Панна”.
1. Білецький О. Микола Вороний: (критико-біографічний нарис) // Микола Вороний. Поезії. - К., 1929.
2. Вервес Г: Поет повертається на батьківщину // Вороний М. Твори. - К., 1989.
3. Вервес Г. Микола Вороний // Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. - К., 1996.
Вплив французь-кого (Ш. Бодлер,
А.Рембо, П.Верлен) і російського
(К. Бальмонт,
О. Блок, В. Брюсов) символізму на творчість Миколи Вороного.


3
Олександр Олесь (О.Кандиба)
Загальний огляд творчості поета.

Поезії: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий!..”: неоромантичні, символістські тенденції у творчості: музичність, звукова виразність поезій, майстерність у відтворенні настрою і почуття („Чари ночі”), експресивність патріотичних почуттів (“О слово рідне! Орле скутий!..”, „З журбою радість обнялась...”).


2
2

Урок засвоєння нових
знаньВивчити напам’ять «Чари ночі».

1. Єфремов С. На початку нового віку: Олесь // Єфремов С. Історія українського письменства. - К., 1995.
2. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Поезія Олеся і спроба нового її трактування // Зеров М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т. 1.
Перегуки з творчістю
Дж. Байрона,
П. Б. Шеллі,
М. Метерлінка.4
Володимир Винниченко
Загальний огляд життя і творчості, громадської та політичної діяльності. Оповідання ”Малорос-європеєць”- сатира на буржуазну, міщанську сутність українського лібералізму.
Новела "Момент". Поєднання в ній реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо). Особливість композиції. Напруженість сюжету. Образ Панни - втілення ідеї вічної жіночності, краси. Спостереження за внутрішніми відчуттями героя-оповідача.

ТЛ: неореалізм.

4
2


2
4
2


2


Урок засвоєння нових
знань

1. Подан О., Дем'янів-ська Л. Володимир Вин-ниченко: Життя, діяльність, творчість. - К., 1996.
2. Жулинський М. Володимир Винниченко // Слово і доля - К., 2002.
3. Історія української літератури XX століття. - К., 1993, 1998. - Кн.1.
4. Слабошпицький М. Письменник світового масштабу: Штрихи до портрета Володимира Винниченка // УМЛШ (Дивослово). - 1990. -№ 2.
Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О. Толстой,
Г. Уеллс, Р. Бредбері,
С. Лем) і
“Сонячна машина”
В. Винниченка.


5
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Тематичне оцінювання
6
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 2030-х років ХХ ст. Вступ. Загальний огляд: „українське Відродження”- унікальне культурно-соціальне явище 20-х років ХХ ст.; літературний процес (стильові течії, літературні угрупування, ідейно-тематичне спрямування літератури); літературна дискусія та участь у ній ідеологів модернізму та соцреалізму.
Поняття про „розстріляне Відродження” ТЛ: „розстріляне Відродження”.

38

1
36

1
2


Урок засвоєння нових
знань

1. Історія україн-ської літератури XX ст. - К., 1993, 1998.
2. Луцький Ю. Літературна полі-тика в Радянській Україні. 1917-1934. - К., 2000.
3. Костенко Л. Геній в умовах за-блокованої культу-ри // Літ.Україна. - 1991..- 26 верес.
4. Жулинський М. Слово і доля. - К., 2002.

7
Поезія 20-30-х років
Павло Тичина.
Загальний огляд творчості поета.

Поезії: „Арфами, арфами...”, „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”: емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів; оптимістично-трагедійні настрої ліричного героя.
Для додаткового опрацювання за бажанням студента: „О панно Інно...”, „Ви знаєте, як липа шелестить...”: глибокий ліризм, висока художність, психологічна заглибленість поетичних творів.

ТЛ: кларнетизм.


3

3


Урок засвоєння нових
знаньВивчити напам’ять: одну з поезій (за вибором викладача).


1. Загребельний П. Кларнети ніжності // Неложними устами. -К., 1981.
2. Тельнюк С. Молодий я, моло-дий... - К., 1990.
3. Маланюк Є. Павло Тичина. Фра-гмент із ст. "Напровесні" //Літ.Україна. -1992. - 14 трав.
4. Стус В. Феномен доби: (Сходження на Голгофу слави). - К., 1993.
Тв. художників
Ф.Кричевського,
М. Жука, К.Білокур.
Малярські роботи
П.Тичини.
Музичні твори
П. Синиці,
Г. Ляшенка та ін. на слова П. Тичини.


8
М.Рильський.
Загальний огляд творчості поета.

Поезії: “Коли усе в тумані життєвому...”, “Солодкий світ!..”, “Запахла осінь в’ялим тютюном...”, «Слово про рідну матір»: мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, звеличення любові до рідного краю.

ТЛ: філософічність художнього твору.

2
2

Урок засвоєння нових
знаньВивчити напам’ять: одну з поезій (за рекомендацією викладача).
1. Зеров М. Літературний шлях Максима Рильського // Зеров М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т.2.
2. Лавріненко Ю. Лірика і ліричний епос Макси-ма Рильського // Україн-ське слово: Хрестома-тія - К.,1994, 2001.
3. Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського. - К.,1995.
4. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. - Кн V 1910-1941; Кн.2: 1941-1964. - К., 1980, 1993.
Традиції
А. Рембо, П. Верлена у творчості М.Рильського.


9
Володимир Сосюра.
Загальний огляд творчості поета.
Інтимна лірика В Сосюри – одна з центральних ідейно-тематичних ліній творчості поета („Білі акації будуть цвісти”, „Васильки”).
„Любіть Україну” : драматична доля твору; звеличення образу України у вірші.

2
2

Урок засвоєння нових
знань
Вивчити напам’ять: одну з поезій (за рекомендацією викладача).10
Євген Плужник.
Загальний огляд творчості.

Поезії: “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”

ТЛ: поняття про ліричного героя.
2
2

Урок засвоєння нових
знань

Імпресіонізм в українському живописі 10 20-х років XX ст.
(П. Нілус, Д. Бурлюк,
М. Бурачек
О. Мурашко та ін.).


11
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

12
Проза 20-30-х років. Загальний огляд: нові теми, проблеми, часткова ідеологічна заангажованість.
Григорій Косинка .
Оповідання: “На золотих богів”, “Мати”: трагедія українського народу у вирі братовбивчої громадянської війни; гуманістичне звучання творів.
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

1


3
1


3
Урок засвоєння нових
знань1. Косинка Г. Фавст: Оповідання // Прапор. - 1990. -N1.
2. Рильський М. Слово Косинки // Косинка Г.Серце: Новели. -К., 1967.
3. Наєнко М. Григорій Косинка //Українське слово: Хрестоматія. - К., 1994. - Кн.2.
4. Кавун Л. Психологізм як елемент поетики новел Григорія Косинки // УМЛШ(Дивослово). -1993. - № 2.


13
Микола Хвильовий .
Загальний огляд творчості.

Новела „Мати” – психологічний твір про життєвий вибір людини за екстремальних обставин, про недопустимість підміни моральних цінностей псевдо ідеалами, протест проти ідеологічного фанатизму.
4
2

2
4
2

2


Урок засвоєння нових
знань

1. Шерех Ю. Хви-льовий без політики // Березіль. - 1991. - № 9.
2. Плющ Л. Про запахи слів Хвильо-вого // Сучасність. - 1987. - №7-8.
3. Шевчук В. Драма Миколи Хвильового // Слово і час. - 1994. -№ 2.
Художній фільм „Санаторійна зона”.
14
Юрій Яновський.
Загальний огляд творчості.

Новели “Подвійне коло”, “Шаланда в морі” (з роману „Вершники”): історична правда та художні узагальнення; проблеми протиставлення загальнолюдських вартостей класовій ідеології, розпаду роду й родини як трагедії народу.
Для додаткового опрацювання за бажанням студента: прочитати новелу “Дитинство”: фольклорні джерела новели, відображення української звичаєвості у ній; філософський підтекст твору; духовна краса людини як умова гармонізації світу.

ТЛ: роман у новелах.

4
2

2
4
2

2


Урок засвоєння нових
знань

1.Яновський Ю. Чотири шаблі: Романи. Оповідання. - К., 1990.
2. Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського. - К., 1980.
3. Осровський Г. Все, що залишилось. // Віт-чизна. - 1993. - № 3-4.
4. Панченко В. Юрій Яновський: Життя і творчість. - К., 1988
Спорідненість новел
Ю. Яновського з поетикою українського народного епосу


15
Валер’ян Підмогильний.
Загальні зауваження до творчого доробку письменника.
Роман „Місто” (оглядово): мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі; сучасне прочитання твору.
4
2

2
4
2

2


Урок засвоєння нових
знань

1. Підмогильний В. Оповідання.Повість. Романи. - К., 1991.
2. Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер'ян Підмогильний в ідей- но-естетичному контексті української прози першої половини XX ст. - К., 1994.
3. Шевчук В. Полинова зоря Валер'яна Підмо-гильного // УМЛШ (Дивосл.). - 1991. - № 2.
4. Мовчан Р. Проза В. Підмогильного: Доля. Людина. Стиль // Дивосл..- 2000. - № 1; Український модерн. роман: "Місто", "Невеличі // Дивослово. - 2001. - № 2.
Вплив творів Г. Фло-бера, Бальзака на творчість В. П.


16
Остап Вишня (П. Губенко)
Загальний огляд творчості.

Усмішки “Моя автобіографія”, „Зенітка”, „Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Бенгальський тигр”: життєвий оптимізм, любов до природи та людини, м’який гумор як риси індивідуального стилю Остапа Вишні.
Для додаткового опрацювання за бажанням студента: “Отак і пишу”, “Сом”: життєвий оптимізм, любов до природи та людини, м’який гумор як риси індивідуального стилю Остапа Вишні.

ТЛ: усмішка; види комічного.
4
2

24
2

2


Урок засвоєння нових
знань

Гумористичні твори
С. Руданського,
Л. Глiбова,
В. Самійленка.


17
Робота над визначеними викладачем темами
2
1

1

18
Драматургія 20- 30р.р. ХХст. (загальний огляд).
Микола Куліш. Загальний огляд творчості.
П’єса „Мина Мазайло”: гостра сатира на новітніх міщан, що втратили глибинні знання вікових традицій народу, його культури, мови, поваги до них.
4
1

1

2
4
1

1

2


Урок засвоєння нових
знань

Зарубіжний театр 2030-х років
1. Шерех Ю. "Шоста симфонія" Миколи Куліша // Куліш М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т.2.
2. Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // Там само.
3. Панченко В. Арки і шибениці: (Драма-тургія Миколи Ку-ліша). - Кіровоград, 1997; Панченко В. Урок літератури. - Кіровоград, 2000.


19
Українська література за межами України
Література в Західній Україні (до 1939 р.):
Богдан-Ігор А н т о н и ч (1909-1937)
"Автопортрет", "Вишні", "Зелена євангелія", "Дороги", "Різдво" Особливості світобачення. Загальна характеристика творчості (зб."Привітання життя", "Три перстені", "Книга Лева", "Зелена євангелія"), її аполітичність, метафорич-ність, наскрізна життєствердність. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими.
"Автопортрет"-мотив самоусвідом-лення, самопізнання. Поетичне кредо митця. "Вишні" – використання традиційних народнопісенних тропів як сим-волів національної свідомості. Роздуми про джерела своєї творчості. Одухотвореність світосприймання. "Зелена євангелія" - нерозривна єдність природи і людини. Мотив насолоди життям, радості життя. Ідея життєствердження. Пейзаж крізь призму чуттє-вого сприймання ліричного героя. Лемківська кон-кретика як джерело образних асоціацій. "Дороги" - символіка образів поезії. Ліричний гімн молодості, майбутньому, життю. "Різдво" - поєднання язичницьких і християнських мотивів. Роздуми над поезією Антонича.
6

4
3

2
3

2


Урок засвоєння нових
знань


Західна Україна до 1939 року (історія України).

1. Весни розспіваної князь: Слово про Антонича. - К., 1989.
2. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич: Літературний портрет. - К., 1991.
3. Новикова М. Міфосвіт Антонича // Сучасність. - 1992. -№ 9.
4. Жулинський М. Богдан-Ігор Антонич // Слово і доля. - К., 2002; "Хто ж потребує слів твоїх?" // Дивослово. - 1998. -№11.


20
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1


21
Еміграційна література
Організація МУР, „празька поетична школа” української поезії (оглядово)

Євген Маланюк (стисло про письменника).
Поезії: “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”: художнє осмислення життєвих проблем, ностальгічні мотиви, філософічність поезій.

82
72
1
Урок засвоєння нових
знань

Еміграція українців за кордон у 20-40-і роки (історія України)
1. Войчишин Ю. "Ярий крик і біль тужавий...": Поетична особистість Євгена Маланюка. - К., 1993.


22
Олег Ольжич (стисло про письменника).
Поезії: “Господь багатий нас благословив...”, “Захочеш і будеш” (із циклу “Незнаному воякові”).


2
2

Урок засвоєння нових
знань

Відомості про ОУН, Україна в період Другої світової війни (історія України).23
Олена Теліга (стисло про письменницю).
Поезії: “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”: українські національні герої, лицарі духу, виховані за межами України; романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетний патріотизм, висловлені образним словом; моральний заповіт нащадкам.

2
2

Урок засвоєння нових
знань
Вивчити напам’ять: вірш Олега Ольжича або Олени Теліги (за порадою викладача).24
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1
25
Підсумкове заняття
3
3

Урок узагальнення і систематизації знань

Всього годин
73
66
7

Викладач

3 семестр1.
Українська література 40-50-х років ХХ ст.
Загальні зауваження до характеристики літературного процесу
Олександр Довженко.
Загальний огляд творчості.
Кіноповість „Україна в огні”: відобра-ження у творі найтрагічніших сторінок історії вітчизняної війни в Україні; уособлення долі українського народу в образах родини Запорожців; жанрова специфіка твору.
Кіноповість „Зачарована Десна”: автобіографічна основа; особливості оповіді; символічність назви; відображення в головних образах національного менталітету; морально-етичні проблеми твору; жанрова специфіка. ТЛ: кіноповість.
6
6
2
2

2
6
6
2
2

2
-
-

Урок засвоєння нових
знань


1. Довженко і світ: Творчість О.П.Дов-женка в контексті світової культури. - К., 1984.
2. Кошелівець І. Олександр Довжен-ко: Спроба творчої біографії. - Мюнхен, 1980.
3. Дончик В. Олександр Довжен-ко // Історія української літера-тури XX століття. - К., 1994. - Кн.2.
4. Мовчан Р. Олександр Довжен-ко // Мовчан Р. Українська проза XX століття в іменах. - К., 1997.
5. Корогодський Р. Довженко в полоні: Розвідки та есеї про майстра. - К., 2000. 6.Художні та документальні фільми О.Довженка.
2.
Українська література за межами України
І.Багряний (І. Лозов’яга). Загальний огляд творчого шляху.
Роман„Тигролови”(скорочено): проблематика твору, характеристика образів.
ТЛ: поняття про пригодницький роман
14

4
13

4
1


Урок засвоєння нових
знань1. Багряний І. Під знаком Скорпіона: 3 творчої спадщини письменника: Пое-зія, проза, публі-цистика. - К., 1994.
2. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // УМЛШ (Дивослово). - 1993. - № 10.
3. Череватенко Л. Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ //Дніпро. - 1990. - № 12.
4. Художній фільм „Тигролови”


3.
Василь Барка (В.Очерет). Загальний огляд творчості.
Роман “Жовтий князь” (оглядово): історична основа твору, реалістичне змалювання трагедії голодомору, утвердження високого духовного потенціалу українців, їх здатності до саможертовності заради ближнього; гуманістичне звучання твору; образи-символи на означення добра і зла.
4
4

Урок засвоєння нових
знань

1. Барка В. Автобіо-графія // Українське слово: Хрестоматія. - К., 1994. - Кн.2.
2. Жулинський М. Він - із подвижників Бо-жих: Із розмови Ми-коли Жулинського з Василем Баркою // Літ. Україна. - 1998. - 20 серп.
3.Художній фільм „Голод ” (за мотивами роману Василя Барки).4.
Улас Самчук. Роман„Марія” (оглядово або скорочено – за вибором викладача) .
Загальний огляд творчості письменника; активна участь у літературному процесі української діаспори.
„Марія” – перший в українській літературі художній твір про насильницьку колективізацію, про нещадне винищення справжніх трудівників землі, страшний голодомор 1933 року.
4
4

Урок засвоєння нових
знань

1. Історія української літератури XX ст.: У 2 кн. - К., 1993, 1998.
2. Мовчан P. Українська проза XX століття в іменах. - К., 1997.


5.
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Вступ.
Українська література у другій половині ХХ ст. Загальні зауваження до характеристики літературного процесу
12
11
1

Україна у другій половині ХХ ст. (історія України)


6.
Поети-шістдесятники (загальна характеристика культурологічного явища „шістдесятництва”).
Василь Симоненко. Загальний огляд творчості письменника.
Поезії:„Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”(або інші поезії за вибором викладача):
„Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”: вияв щирого патріотизму, синівської любові до Вітчизни як громадянський вибір ліричного героя.
„Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”: краса інтимних почуттів, любовних переживань ліричного героя.

2


2
2


2

Урок засвоєння нових
знань


Вивчити напам’ять:
«Лебеді материн-ства»
1. Історія україн-ської літератури XX століття. - К.,1995. - Кн.2.
2. Жулинський М. Наближення. - К., 1988.
3. Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. - К., 1994


7.
Іван Драч. Загальний огляд творчості письменника.
Поезії: „Балада про соняшник”: поетичний роздум про мистецтво як життєдайну силу, що одухотворює людину, підносить до нових моральних та естетичних вершин; символічність образів соняшника та сонця.
„Балада про вузлики”: висока вартість нетлінних скарбів людської душі щедрості, доброти, чесності, працелюбства.
„Крила”: світоглядне протистояння духовнобагатих особистостей та спустошених щоденними клопотами людей; крила як символ одвічного прагнення людини до краси, високої духовності

ТЛ: балада .
2
2

Урок засвоєння нових
знань

8.
Микола Вінграновський. Загальний огляд творчості.
“У синьому небі я висіяв ліс...”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, “Прилетіли коні ударили в скроні...”, “Чорна райдуга”: вселюдські та національні мотиви крізь призму „інтимного самозосередження”. Збірка інтимної лірики “Цю жінку я люблю”.: вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образні деталі поезії , глибинне почуття любові до світу, до жінки.
2
2

Урок засвоєння нових знань
9.
Дмитро Павличко. Загальний огляд творчості.
Поезії: „Погляд у криницю”: проблеми нації та окремої людини у зрізі часу, у контексті історії.
„Це Ти створив мене таким...”: філософські роздуми ліричного героя про сенс людського життя. „Був день, коли ніхто не плаче...”, „Сріблиться дощ...”: вияв особливих інтимних переживань ліричного героя.
„Два кольори”: мотив материнської любові та синівської вдячності; національний колорит вірша.
2
2

Урок засвоєння нових знаньВивчити напам’ять: „Був день, коли ніхто не плаче...” або „Два кольори”.

Пісні О. Білаша, З. Слободян,
Л. Дичко та ін. на слова Д. Павличка.


10.
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1
11.
Підсумкове заняття
2
2

Урок узагальнення і систематизації знань

Всього годин
34
32
2

Викладач1.

4 семестр (44 год.)
Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (продовження)
Ліна Костенко.
Загальний огляд творчості.
Поезії: „Страшні слова, коли вони мовчать...”: ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.
„Вже почалось, мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все без коректур”) ліричні роздуми про духовні та етичні цінності особистості;
„Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”: оригінальність пейзажного малюнка як вияв особливості авторського стилю; глибокий ліризм твору, „краса і сила” почуття кохання у жіночій інтерпретації.
„Маруся Чурай”(скорочено): історико-фольклорна основа роману у віршах; тематика та проблематика твору; образи Марусі, Івана Іскри, Богдана Хмельницького як утілення найвищих духовних чеснот українців.
ТЛ: роман у віршах.

6

6
2

2
2
Урок засвоєння нових знань
Вивчити напам’ять:
(1 поезія за вибором ) та уривок з роману „Маруся Чурай” (монолог Івана Іскри).1. Брюховецький В. Ліна Костенко. - К., 1990.
2. Фізер І. Шедеври поетичної міфо-історії Ліни Кос-тенко // Сучасність. 1988. -№ 7-8.
3. Симоненко В. Краса без краси-востей // Слово і час. -1990. - № 3
4. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність. - 1990. - № 5.
5. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко //Дивосло-во. - 1994. - № 2.
6. Панченко В. Поезія Ліни Костен-ко. - Кіровоград, 1997; Урок літера-тури. - Кіровоград, 2000.
7.Пісні З. Слобо-дян, О. Богомолець на слова Л. Костен-ко. Пісні Марусі Чурай.

2.
Українська проза ( окремі загальні зауваження до означення культуроло-гічного явища).
Олесь Гончар.
Загальний огляд творчості.
Роман „Собор” (скорочено): собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу й людства; проблематика роману; характеристика образів.

ТЛ: проблемно-філософський роман.
12


6
2
4

11


6
2
4
1Урок засвоєння нових знань1. Гончар О. Чим живемо: на шляхах до українського відродження. - К., 1991; Віриться, Україна перетриває й це... // Слово і час. -1998. - № 4-5; 2.Щоденникові записи // Дніпро. - 1999. - № 7-8; Катарсис. - К., 2000; Із щоденника // Літ.Україна. - 2001. - 11 січ.

3.
Григір Тютюнник Загальний огляд творчості..
Новела „Зав’язь”: символічність назви та подій; внутрішня краса образів юнака та дівчини; відображення
національного менталітету у новелі.
Новела „Три зозулі з поклоном”: „вічна” тема краси кохання; образ „любові всевишньої” як втілення високої духовної цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю; роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї твору; відображення національного менталітету у новелі. ТЛ: художня деталь
2

2
2

2

Урок засвоєння нових знань

1. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника: Спога-ди про письменни-ка. - К., 1988. Твори
Гр. Тютюнника, вивчені у школі.(“Дивак”, “Климко”).


4.
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Тематичний облік знань5.
Постшістдесятництво (окремі загальні зауваження до означення культуроло-гічного явища). Василь Стус. Загальний огляд життя і творчості.
“Мені зоря сіяла нині вранці...”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”, “О земле втрачена, явися...”: автобіографічність лірики; ліричний герой як символ незламного духу, збереження людської гідності; ідейно-тематичний зміст поезій (відчуження особистості від світу через його несприйняття; проблема громадянського та морального вибору людини; стан трагічної самотності й необхідності активної дії; формування себе як Людини, Громадянина, Борця; несприйняття розтлінного духу тоталітарної системи); метафоричні образи України-мрії та України упокореної.
ТЛ: метафора (повторення).
4


2

2
4


2

2
Урок засвоєння нових знань
Вивчити напам’ять вірш В.Стуса “Мені зоря сіяла нині
вранці” або за вибором
1. Не відлюбив свою тривогу ранню: Василь Стус - поет і людина: Спогади, статті, листи, поезії. - К., 1993.
2. Шевельов Ю. Трунок і трутизна // Українське слово: Хрестоматія. - К., 1994, 2001. - Кн.З
3. Поезія
Р. М. Рільке,
Т. Еліота, Г. Лорки,
Б. Пастернака,
М. Цвєтаєвої (за вибором викладача).


6.
Українська „химерна проза” ХХ ст. (окремі загальні зауваження до характеристики даного літературного явища): опозиція до методу соцреалізму; оглядова характеристика творів (за вибором викладача) Є. Гуцала, Ю.Щербака, В.Земляка.
2
2

Урок засвоєння нових знань7.
Традиції бароко в ХХ ст. Література „українського бароко” ХХ ст. ( окремі загальні зауваження до характеристики даного літературного явища) Валерій Шевчук. “Дім на горі” (оглядово): жанрова специфіка твору ; використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили); розгалуженість сюжету; барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як символ захищеності нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви; барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння особистості, блудний син, дорога); притчевість образів, епізодів.
ТЛ: роман-балада, повість-притча.22
22

Урок засвоєння нових знань

Епоха бароко в європейській культурі.
1. Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. К., 1995 Кн. 2
2. Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник. К., 1997.
3. Павлишин М. “Дім на горі” Валерія Шевчука // Україн-ське слово: Хресто-матія української літератури та літературної критики ХХ ст. К., 1994 Кн. 3.

8.
Українська історична проза

П. Загребельний. Загальний огляд творчості.
Історичний роман “Диво” (скорочено: уривки з розділів):
історична основа й художній вимисел у романі “Диво”; глибокий філософський підтекст епіграфа; особливості композиції твору; символічність образу дива; проблематика твору: обов’язок людини щодо свого таланту, природного обдарування; мистецтво як духовний орієнтир людини та інші.; образи Сивоока, Гордія, Бориса як утілення одвічного прагнення людини до свободи, краси, гармонії

ТЛ: історична правда і художній вимисел .
6

2

2
5

2

2
1


Урок засвоєння нових знань1. Загребельний П. Неложними устами. - К., 1981; "Потрібна не залежність розуму" // Літ.Україна. - 1987. - 2 лип.; Думки нарозхрист. - К., 1997.
2. Дончик В. Істина - особистість: (Проза Павла Загребель-ного). - К., 1984.
3. Шпиталь А. Історична проза Павла Загребельного - К., 1986.
4.Художні фільми за творами Павла Загребельного


9.
Робота над визначеними викладачем темами
2
1
1

Тематичний облік знань

10.

Сучасна „молода” українська література
Сучасна „молода” українська література
(окремі загальні зауваження до характеристики літературного явища): особливості літературного процесу кінця ХХ початку ХХІ ст.: нова авторська (письменницька) генерація; постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років; літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегене-рація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.); утворення АУП (Асоціації українських письменників); література елiтарна та масова; сучасні часописи та альманахи.

14
2
10
2
4

Урок засвоєння нових знань.
Лекція

1. Жулинський М. Подих третього тисячоліття. - Луцьк, 2000.
2. Процюк С. Лицарі стилосу та кав'ярень: Есе про дев'яности-ків. -К., 1996.
3. Ткачук М. Літературний процес 90-х років XX століття // Укр. мова та літ. - 2000. - № 22.


11.
Сучасна поезія (окремі загальні зауваження до характеристики літературного явища):
проблематика та тематика сучасної лірики, художні особливості (гра зі словом, образом, “чужим” текстом тощо, наскрізна іронічність); різноманітність стильових тенденцій на прикладах окремих (п’яти – шести в цілому) поетичних творів Ігоря Римарука (“Різдво”, “Зірка”, “Обнови), Юрія Андруховича (“Пісня мандрівного спудея”, “Казкар”, “Балада повернення”), Віктора Неборака ( “Сад”, “Генезис літаючої голови”, “Гра”), Олександра Ірванця (“До французького шансоньє”, “Тінь великого класика”): болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей.
2
2

Урок
літературно-музична композиціяВивчити напам’ять: дві поезії (за вибором студента та за порадою викладача).
1. Білоцерківець Н. БУ-БА-БУ та ін., або Дещо про україн-ський поетичний авангард //Літ. панорама. - 1990. - К., 1990.12.
Сучасна проза (окремі загальні зауваження до характеристики літературного явища): її пошуковість, експериментаторство у відображенні сучасного світу, людини, її відчуттів в ігровому полі авторської уяви; поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору на художньому матеріалі творів Галина Пагутяк (новели “Ранок без вечора”, “Потрапити в сад”, “Душа метелика”( один твір за вибором викладача): узагальнююча картина сучасного світу в новелах; наголос на духовності, упевненість у внутрішніх гуманних потенціях людини; витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори; притчевість, філософічність новелістики письменниці; Оксана Забужко ( “Казка про калинову сопілку”): вічні філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму оновленого міфу про двох сестер, утіленому в українській народній казці “Про вбиту сестру і калинову сопілку”.2

1. Харчук Р. Покоління пост-епохи. Проза //Ди-вослово. - 1998. №1.13.14.


Література рідного краю
Загальне ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до зацікавлень студентів)

Література рідного краю Ознайомлення з творами сучасних письменників-земляків (за порадою викладача).
2
2
2
2

Урок засвоєння нових знань

Часопис «Хортиця»


15.
Робота над визначеними викладачем темами
4
2
2

Тематичний облік знань
16.
Підсумкове заняття
2
2

Урок узагальнення і систематизації знань

Всього годин
50
44
6

Викладач
Види робіт з робочої навчальної програми з української літератури
(1 курс 2 семестр)


Тема № 1: «Л. Українка. М. Вороний. О. Олесь. В. Винниченко»
Група

Тестова перевірка за драмою Л. Українки «Лісова пісня»
Напам'ять поезія "Contra spem spero!"; уривок із "Лісової пісні" Л. Українки.
Напам'ять поезія «Чари ночі» 0. Олеся.
Тематична перевірна робота за життєвим та творчим шляхом М. Вороного, 0. Олеся, В. Винниченка
Ведення зошита


Тематичне оцінювання


Тема № 2: «Поезія 20-30-х pp. Проза 20-30-х pp. Г.Косинка. М. Хвильовий»


Напам'ять поезія «Пам'яті тридцяти» П. Тичини.
Напам'ять поезія за вибором студента М. Рильського.
Напам'ять поезія «Любіть Україну» В. Сосюри.
Тематична перевірна робота за життєвим та творчим шляхом Г. Косинки, М. Хвильового
Ведення зошита


Тематичне оцінювання


Тема № 3: «Проза 20-30-х pp. Ю. Яновський. В. Підмогильний. О. Вишня. М. Куліш»


Тестова перевірка якості читання повісті новел із роману Ю. Яновського
Тестова перевірка якості читання роману В. Підмогильного «Місто»
Тематична перевірна робота за творчістю Ю. Яновського, В. Підмогильного, 0. Вишні, М. Куліша
Ведення зошита


Тематичне оцінювання


Тема № 4: «Б.-І. Антонич, Є Маланюк. О. Ольжич. О. Теліга»


Напам'ять поезія за вибором студента Б.-І. Антонича
Тематична перевірна робота за життєвим та творчим шляхом Б.-І. Антонича,
Є. Маланюка, О. Ольжича, 0. Теліги
Ведення зошита


Тематичне оцінюванняВиди робіт
з української літератури
(2 курс 3 семестр)

Тема № 1: «О. Довженко, І. Багряний»

Група
Дата

Тестова перевірка: О. Довженко «Україна в огні», «Зачарована Десна»
Тестова перевірка: І. Багряний «Тигролови»
Тематична перевірна робота за життєвим та творчим шляхом О. Довженка, І. Багряного
Ведення зошита
Тематичне оцінювання
Тема № 2: «В. Барка, У. Самчук»
Відгук про переглянутий фільм за романом В. Барки «Жовтий князь».
Літературний диктант: У. Самчук «Марія»
Ведення зошита
Тематичне оцінювання
Тема № 3: «Поети-шістдесятники»
Напам’ять поезія В. Симоненка «Лебеді материнства»
Напам’ять поезія Д. Павличка (за вибором студента)
Тематична перевірна робота за темою «Поети-шістдесятники»
Ведення зошита
Тематичне оцінювання


13PAGE 15


13PAGE 142715
 14 $
·
·
·
·
·
·
·
·
·14 "$м Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 1430990
    Размер файла: 677 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий