Baza_dlya_farm_Modul_gigiena-33(1)

1. ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ.
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНИХ НАУК ТА ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. СТРУКТУРА СЄС, САНІТАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

1. Дати визначення „гігієни”?
A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі
B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок
C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини,що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи
*D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.
E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

2. Що таке „екологія”?
A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі
*B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок
C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи
D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.
E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

3. Що таке екологія людини?
A. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі
B. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок
*C. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи
D. Це наука, що вивчає закони впливу на організм людей соціальних, природних і штучних чинників навколишнього середовища, а також внутрішнього середовища для виявлення закономірностей позитивного і негативного їх впливу на організм, здійснює на цій підставі наукове розроблення запобіжних і оздоровчих заходів.
E. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі та суспільстві

4. Що таке навколишнє середовище?
A. Сукупність сил і явищ природи
B.Діяльність людини
*C. Сукупність всіх матеріальних тіл, сил та явищ природи, її речовина і простір, вся діяльність людини, що виявляють вплив на людину та її господарство
D. Склад компонентів природи
E. Сукупність всіх матеріальних тіл

5. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Перший закон полягає в тому:
A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище
B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ
C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства
*D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.
Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

6. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Другий закон полягає в:
*A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище
B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ
C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства
D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.
Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

7. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Третій закон полягає в:
A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище
*B.Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ
C. позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства
D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.
Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

8. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. Четвертий закон полягає в:
A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище
B .Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ
*C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства
D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.
Е. Негативному впливу забрудненого природного середовища на здоров’я людини

9. Опрацювання дійових заходів щодо запобігання захворюванням вимагає правильного розуміння законів взаємодії соціальних, природних і біологічних умов та їх впливу на здоров’я. П ятий закон полягає в:
A. Негативному впливу діяльності людей на навколишнє середовище
B. Негативному впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ
C. Позитивному впливу на навколишнє середовище людського суспільства
D. Що порушення здоров’я людини може виникнути лише за наявності трьох причин – джерела шкідливості, чинника його передачі та сприйнятливого організму.
*Е. Негативному впливу забрудненого природного навколишнього середовища на здоров’я людини

10. З метою дослідження навколишнього середовища обирають методи?
A. Натурного експерименту
*B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи
C. Епідеміологічний метод
D. Метод експериментального дослідження
E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

11. З метою вивчення впливу навколишнього середовища на організм і здоров’я людини обирають методи:
A. Натурного експерименту
B. Метод санітарного обстеження з наступним санітарним описом та інструментально-лабораторні методи
C. Епідеміологічний метод
*D. Методи експериментального дослідження та методи натурального спостереження
E. Натурного експерименту та санітарного обстеження

12. Провідним методом гігієнічних досліджень є епідеміологічний. Одним із способів реалізації цього методу є:
A. Санітарна експертиза
*B. Санітарно-статистичні дослідження
C. Санітарне обстеження
D. Санітарне спостереження
E. Лабораторний гігієнічний експеримент

13. Що таке гігієнічний норматив?
*A. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним або безпечним з точки зору збереження нормальної життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь
B. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я дорослої людини
C. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є оптимальним для здоров’я чутливих осіб
D. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для здоров’я людей
E. Чітко визначений діапазон параметрів чинника навколишнього середовища, який є небезпечним для життєдіяльності і здоров’я людини, людської популяції і майбутніх поколінь

14. Що таке санітарія?
A. Наука, яка вивчає санітарні правила та норми
*B. Практичне застосування обгрунтованих гігієгічною наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій, спрямованих на поліпшення умов праці, побуту, відпочинку і зміцнення здоров’я населення
C. Це міждисциплінарна галузь знань, наука про структуру багаторівневих систем у природі, суспільстві та їх взаємозв’ язок
D. Це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-біологічні аспекти гармонізації взаємовідносин суспільства та природи
E. Наука, яка вивчає навколишнє середовище

15. В залежності від об’єктів, на яких проводяться санітарні заходи розрізняють наступні види санітарії:
A. Коммунальну
B. Виробничу
*C. Житлово-комунальну, виробничу, харчову та шкільну
D. Шкільну
E.Харчову
16. Вкажіть основні відділи у структурі СЕС:
A. Санітарно-гігієнічний та епідеміологічний
B. Санітарно-гігієнічний та дезінфекційний
C. Організаційний та санітарно-гігієнічний
*D. Санітарно-гігієнічний, епідеміологічний, дезінфекційний
E. Організаційний та епідеміологічний

17. Назвіть засновника сучасної експериментальної гігієни:
A. О.С.Прауснітц
B. А.Фойчт
C. Ф.Естерлен
D. М.Рубнер
*E.М.Петенкофер

18. Які хвороби вперше були описані в 1700 році професором клінічної медицини Падуанського університету Бернандіно Рамаціні:
A. Інфекційні хвороби
*B. Професійні хвороби
C. Хвороби, що пов’язані з вживанням харчових продуктів
D. Хвороби, що пов’язані з вживанням неякісної води
E.Дитячі хвороби

19. Німецький лікар Кристоф Гуфеланд виклав у 1796 році в праці „Макробіотика, або мистецтво продовження життя” виклав правила:
A. Стосовно режиму харчування
B. Стосовно режиму праці
C. Стосовно профілактики професійних захворювань
D. Стосовно профілактики кишкових інфекцій
*E.Стосовно особистої гігієни

20. В якій країні світу вперше були видані закони про обстеження стану фабрик, про заборону праці дітей та підлітків:
A. Росії
B. Італії
C. Україні
*D. Англії
E. Франції

21. Назвіть першого в Україні гігієніста-академіка, автора української медичної термінології, української номенклатури хвороб і причин смерті, автора книги „Їжа та здоров’я людини”:
*A. О.В.Корчак-Чепурківський
B. В.Д.Орлов
C. П.І.Барабанник
D. Р.Д.Габович
E. К.Е.Добровольський

22. Першу кафедру гігієни Петербурзької медико-хірургічної академії очолив професор, який заснував журнал „Здоров’я”, створив гігієнічну лабораторію для експериментальних досліджень:
A. Г.В.Хлопін
B. Л.В.Громашевський
C. І.І.Мечніков
*D. О.П.Доброславін
E. І.М.Сєченов

23.Один із блискучих організаторів санітарної служби, видатний учений у галузі комунальної гігієни, організатор та засновник в Україні журнала „Профілактична медицина”, основоположник створення санітарно-епідеміологічних станцій був:
*A. О.М.Марзєєв
B. Л.В.Громашевський
C. І.І.Мечніков
D. О.П.Доброславін
E. І.М.Сєченов

24.Здібний і талановитий організатор, високоерудований учений, який визначив закономірності залежності токсичності отрутохімікатів від їх хімічної структури, опрацював гігієнічну класифікацію пестицидів і наукові основи гігієнічної оцінки нових препаратів:
A. О.М.Марзєєв
B. Л.В.Громашевський
*C. Л.І.Медвідь
D. О.П.Доброславін
E. І.М.Сєченов

25. Визначте, що розуміють під широкою системою державних, громадських та медичних заходів, що направлені на збереження та зміцнення здоров’я людей, на виховання здорового молодого покоління, на підвищення працездатності та продовження активного життя:
A. Гігієну
*B. Профілактику
C. Санітарію
D. Епідеміологію
E. Екологія

26. Заходи щодо попередження захворювань у здорових людей або загострень, ускладнень та рецидивів у хворих бувають:
A. Суспільними
B. Особистими
C. Комплексними
D. Вибірковими
*E. Суспільними та особистими

27. Заходи, які забезпечують право людини на працю, житло, відпочинок, безкоштовне навчання, лікування, пенсійне забезпечення, які дозволяють людині гармонійно розвиватися фізично та духовно, зберігати здоров’я та працездатність вирішує:
*A. Суспільна профілактика
B. Особиста профілактика
C. Комплексна профілактика
D. Вибіркова профілактика
E. Суспільна та особиста профілактика

28. Боротьба з перевантаженням нервової та інших систем, порушеннями режиму праці, відпочинку, харчування, гіподінамією, вживанням алкоголю та тютюнопалінням об’єднує заходи:
A. Суспільної профілактики
*B. Особистої профілактики
C. Комплексної профілактики
D. Вибіркової профілактики
E. Суспільної та особистої профілактики

29. Однією з найстаріших гігієнічних кафедр в Україні була кафедра загальної гігієни в Київському медичному інституті. З 1841 р. вона надійшла до складу 10 основних кафедр медичного факультету КУ. Ідея створення кафедри належала:
*A. М.І.Пирогову
B. В.Д.Орлову
C. П.І.Барабаннику
D. Р.Д.Габовичу
E. К.Е.Добровольському

30. Організатором медично-санітарної служби в Україні в 1917 р. був:
A. М.І.Пирогов
B. В.Д.Орлов
C. О.М.Сисін
D. Р.Д.Габовичу
*E. Б.І. Матюшенко

31. Спрямованість роботи лікаря-гігієніста в нашій країні нині визначається законом, що регламентує діяльність державної санепідслужби, а саме:
*A. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 23.12.1997 р.
B. ст. 43 Конституції України
C. Кодекс законів про охорону праці (КЗнП, 1992)
D. Держстандарт 12.0.003-74
E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

32. Вкажіть основний звіт у діяльності державної санепідслужби:
*A. «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоровя людини»
B. Тижневий звіт «Про забруднення атмосферного повітря»
C. Квартальний звіт «Про забруднення атмосферного повітря та води»
D. Річний звіт «Про забруднення атмосферного повітря та продуктів харчування»
E. Річний звіт «Про забруднення промислової зони та зон відпочинку населення»

33. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.315/О:
*А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства
C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

34. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.393/О:
А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
*B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства
C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

35. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.342/О:
А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства
*C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

36. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.391/О:
А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства
C. Акт відбору проб харчових продуктів
*D. Протокол про порушення санітарних норм
Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

37. Діяльність посадової особи державної санепідслужби чітко регламентована певними нормативно-правовими актами. Вкажіть, про що йдеться мова в Ф.360/О:
А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
B. Акт перевірки дотримання санітарного законодавства
C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
*Е.Журнал реєстрації харчових отруєнь

38. Як називається державна статистична форма звіту СЕС, яка складається із 24 таблиць і є обов’язкою для всіх установ державної санепідслужби?
А. Акт санітарно-епідемічного обстеження об’єкту
B. «Звіт про дотримання санітарного законодавства»
C. «Звіт відбору проб харчових продуктів»
D. Протокол про порушення санітарних норм
*Е. «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоровя людини»

39. Як називається метод роботи санітарних лікарів, який використовується щодо порушників санітарного законодавства, коли інші методи роботи неефективні, і передбачує співпрацю з органами прокуратури та має чітко визначені законодавчі межі.
A. Метод навчання
*B. Метод примусу
C. Метод санітарного опису
D. Метод реєстрації порушень
Е. Всі перелічені

40. У діяльністі посадові особи державної санепідслужби використовують директивні та інструктивні матеріали Міністерства охорони здоров’я України. Вкажіть, про що йдеться мова у Наказі № 64 від 14.04.95.
*А. «Про затвердження Інструкціі про порядок накладення штрафів за порушення санітарного законодавства»
B. «Про затвердження Інструкціі про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності»
C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
Е. Журнал реєстрації харчових отруєнь

41. У діяльністі посадові особи державної санепідслужби використовують директивні та інструктивні матеріали Міністерства охорони здоров’я України. Вкажіть, про що йдеться мова у Наказі № 66 від 14.04.95.
А. «Про затвердження Інструкціі про порядок накладення штрафів за порушення санітарного законодавства»
*B. «Про затвердження Інструкціі про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності»
C. Акт відбору проб харчових продуктів
D. Протокол про порушення санітарних норм
Е.Журнал реєстрації харчових отруєнь

42. Які напрямки діяльності санітарно-епідеміологічної служби визначає Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 23.12.1997 р.
A. Здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду та державний облік інфекційних та професійних захворювань
B. Визначення заходів з профілактики захворювань, спричинених шкідливими впливом навколишнього середовища та визначення показників здоров’я населення
C. Визначення показників здоров’я населення та чинників середовища, що шкідливо впливають на здоров’я населення та державний облік професійних захворювань і отруєнь
D. Державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь
*Е. Всі перелічені напрямки

43. Розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням санітарного законодавства і накладати адміністративні стягнення мають право:
A. Головний державний санітарний лікар України та його заступники
B. Головні державні санітарні лікарі областей та їх заступники
C. Головні державні санітарні лікарі міст, районів та їх заступники
D. Головні державні санітарні лікарі басейнів, портів та лінійних дільниць на водному транспорті
*Е. Всі перелічені

44. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з порушенням санітарного законодавства, може бути опротестована прокурором. В який термін повинна розглядатися скарга і протест прокурора на постанову?
A. В 3-денний термін від дня надходження
*B. В 10-денний термін від дня надходження
C. В 31-денний термін від дня надходження
D. В 14-денний термін від дня надходження
Е. В 7-денний термін від дня надходження

45. Для вирішення завдань гігієни та санітарії розроблені комплекси специфічних методів. Вкажіть їх?
A. Епідеміологічний метод
B. Метод санітарного обстеження
C. Метод санітарної експертизи та гігієнічного експерименту
D. Метод санітарної освіти, гігієнічного виховання та навчання
*Е. Всі перелічені

46. Що таке методологія?
A. Це вчення про метод наукового дослідження
B. Це шляхи та засоби наукового пізнання дійсності
C. Це шляхи та засоби пізнання теоретичної та практичної діяльності
D. Це встановлення істини
*Е. Все перелічене

47. Що таке метод?
A. Це спосіб пізнання дійсності
B. Це спосіб пізнання явищ природи
C. Це спосіб пізнання закономірностей
D. Це спосіб пізнання законів
*Е. Все перелічене

48. Що таке методика?
A. Сукупність або система конкретних засобів
B. Сукупність прийомів доцільного виконання якого-небудь завдання
C. Сукупність прийомів доцільного виконання наукового дослідження
D. Складова частина предметної методології
*Е. Все перелічене

49. Скільки розрізняють специфічних для гігієни методів дослідження?
A. Існує 10 специфічних для гігієни методів дослідження
B. Існує 3 специфічних для гігієни методів дослідження
*C. Існує 5 специфічних для гігієни методів дослідження
D. Існує 7 специфічних для гігієни методів дослідження
Е. Існує 15 специфічних для гігієни методів дослідження

50. Що таке філософське (загальнопатологічне) поняття здоров’я?
*A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
B. Здоров’я групи людей, популяції, населення
C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, нівалідністю певної групи населення
D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти
Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

51. Що таке індивідуальне теоретичне здоров’я?
A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
B. Здоров’я окремої людини
C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення
*D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти
Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

52. Що таке «популяційне» поняття здоров’я?
A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
B. Здоров’я окремої людини
*C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення
D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти
Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

53. Що таке індивідуальне фактичне здоров’я?
A. Інтервал, в межах якого кількісні коливання психофізіологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функціонального оптимуму
B. Здоров’я окремої людини
C. Умовне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю та частотою преморбідних станів, інвалідністю певної групи населення
D. Стан повного соціального, біологічного та психічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем організму врівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти
*Е. Стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої соціальні та біологічні функції

54. Вкажіть, які групи показників можуть бути використані для характеристики здоров’я?
A. Медичні показники та показники психічного благополуччя
B. Показники соціального та психічного благополуччя
C. Показники психічного благополуччя
D. Медичні показники та показники соціального благополуччя
*Е. Медичні показники, показники соціального та психічного благополуччя

55. Які показники слід віднести до групи медичних показників?
A. Показники захворюваності
B. Показники смертності
C. Показники фізичного розвитку
D. Показники інвалідності
*Е. Все перелічене

56. Які показники слід віднести до групи показників соціального благополуччя?
A. Демографічна ситуація
B. Стан навколишнього середовища
C. Спосіб життя та рівень медичної допомоги
D. Соціально-гігієнічні показники
*Е. Все перелічене

57. Які показники слід віднести до групи показників соціального благополуччя?
A. Демографічна ситуація
B. Стан навколишнього середовища
C. Спосіб життя та рівень медичної допомоги
D. Соціально-гігієнічні показники
*Е. Все перелічене

58. Які показники слід віднести до групи показників психічного благополуччя?
A. Захворюваність на психічні хвороби та психологічний мікроклімат
B. Частота виникнення невротичних станів та психологічний мікроклімат
*C. Захворюваність на психічні хвороби, частоту виникнення невротичних станів та психологічний мікроклімат
D. Соціально-гігієнічні показники
Е. Спосіб життя та рівень медичної допомоги

ТЕМА № 2. ГІГІЄНА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРІ, ВОЛОГОСТІ, АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ, НАПРЯМКУ І ШВИДКОСТІ РУХУ ПОВІТРЯ.

1. Прикарпатський регіон характеризується постійно високою (більше 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при низьких температурах повітря потерпіле населення від стихійного лиха розміщене в тимчасових укриттях буде відчувати збільшення віддачі тепла шляхом:
А. Радіації
В. Кондукції
*С. Конвекції
D. Випромінювання
Е. Випаровування
2. Студенту необхідно виміряти швидкість руху повітря в учбовій лабораторії. Яким пристроєм він повинен скористатися?
*А. Кататермометром
В. Психрометром Ассмана
С. Волосяним гігрометром
D. Психрометр Августа
Е. Анемометром

3. Які величини можливих коливань атмосферного тиску вище або нижче нормального над рівнем моря?
А. 40 -60 мм.рт.ст
В. 200 -300 мм.рт.ст
* С. 20 – 25 мм.рт.ст
D. 5 - 10 мм.рт.ст
Е. 1 - 3 мм.рт.ст

4. При експертній оцінці нового технологічного обладнання встановлено, що мікроклімат виробничого приміщення буде характеризуватися наступними показниками: середня температура повітря +28оС, радіаційна температура + 29оС, відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря 3,0 м/с. Укажіть основний шлях тепловіддачі за таких умов виробничого середовища:
*A.Випаровування
B.Конвекція
C.Кондукція
D.Випромінювання
E.Випромінювання та конвекція

5. При виконанні практичної частини роботи студенти скористались психрометром Августа. Який параметр повітряного середовища вони виміряли?
А. Температуру повітряного середовища
В. Швидкість руху повітря
С. Атмосферний тиск
* D. Абсолютна вологість
Е. Відносна вологість

6. В одному із класів Запорізької школи, на 4 уроці були визначені наступні показники мікроклімату: t повітря 28оС, відносна вологість 82%, швидкість руху повітря 0,1м/с. Даний вид мікроклімату по його дії на організм людини можна оцінити, як:
А. Охолоджуючий
В. Змінний
С. Вологий
*D. Нагрівний
Е. Комфортний

7. Для визначення середньої температури повітря в навчальній кімнаті студент здійснив виміри за допомогою термометра в 3-х точках приміщення на висоті 1,5 м. Чи правильно було проведене дослідження?
A. Так
*B. Ні, необхідно проводити вимірювання в 6 точках на двох рівнях від підлоги (0,2 і 1,5 м) по діагоналі
C. Ні, в 5 точках (0,2 і 1,5 м) за допомогою термографа по горизонталі.
D. Ні, в 5 точках по діагоналі.
E. Ні, в 5 точках по вертикалі за допомогою термографа.

8. Які типи погоди за медичною класифікацією Г.П.Федорова виділяють?
*А. оптимальний , подразнювальний , гострий
В. I, II, III, IV
С. Вельми сприятливий, сприятливий, погода , що потребує посиленого медичного контролю , погода , що потребує сурового медичного контролю
D. Нагрівний,змінний. вологий
E. Комфортний,дискомфортний

9. Допустиме значення відносної вологості повітря в жилих приміщеннях складає:
* А. Не менш 30 і не більш 60%
В. Не менш 30%
С. Не більш 60%
D. Не нормується
E. Не більш 40%

10. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО 0,75%. Температура повітря в приміщенні в літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.
A. Підвищена вологість повітря
B. Гіпоксія
*C. Недостатня освітленість робочого місця
D. Гіподинамія
E. Підвищена температура повітря

11. Які типи погоди за медичною класифікацією Г.І.Григор’єва виділяють?
А. оптимальний , подразнювальний , гострий
В. I, II, III, IV
*С. вельми сприятливий, сприятливий, погода , що потребує посиленого медичного контролю , погода , що потребує сурового медичного контролю
D.Нагрівний,змінний,вологий
E.Комфортний, дискомфортний

12. Для яких цілей потрібен психрометр Ассмана та Августа?
А. Для визначення максимальної вологості повітря
В. Для визначення швидкості руху повітря.
С. Для визначення охолоджуючої здатності повітря.
* D. Для визначення абсолютної вологості повітря.
Е. Для визначення відносної вологості повітря.

13. При експертній оцінці нового технологічного обладнання встановлено, що мікроклімат виробничого приміщення характеризується наступними параметрами: температура повітря +38оС, відносна вологість 98%, швидкість руху повітря 0 м/с, радіаційна температура + 180С. Яким шляхом переважно відбувається тепловіддача організмом людини в зазначених умовах?
*A.Випромінюванням
B.Кондукцією
C.Конвекцією
D.Випаровуванням
E.Конвекцією та випаровуванням

14. З Гідрометцентру надійшло повідомлення про погіршення погодних умов в регіоні, з погіршенням циклонічної діяльності в атмосфері. При якому типі погодних умов раціонально проводити негайну профілактику серед метеочутливих хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні?
А. Циклоні
* В. Фронтальному типі
С. Оклюзивному типі
D.Біотропно- інверсивному типі
Е. Антициклоні

15.Які допустимі величини швидкості руху повітря в побутових приміщеннях?
А. 1 -3 м/с
В. 0,5 – 0,8 м/с
*С. 0,1 – 0,2 м/с
D. 1,1- 1,5 м/с
Е. 0,01 – 0,05 м/с

16. На якому принципі побудовано визначення швидкості руху повітря крильчастим анемометром?
А. На принципі визначення нагріваючої здатності повітря від 33 до 44 або 35 до 380С.
*В. На принципі визначення числа обертів крильчатки за одиницю часу з наступним визначенням швидкості руху за графіком
С. На принципі визначення часу охолодження пристрою від 40 до 33 або 38 до 350С.
D. На принципі визначення об’єму пропущеного повітря через крильчатку пристрою
Е. На принципі визначення часу охолодження пристрою від 39 до 34 або 38 до 350С

17. 12 квітня 2005 року в місті Запоріжжі була перемінна хмарність і короткочасні опади, атмосферний тиск 755 мм.рт.ст. , вітер 8,05 м/с, добовий перепад температур -170С, атмосферний тиск – 15 мм.рт.ст. До якого медичного типу відноситься дана погода?
*А. Клінічний гострий тип погоди
В. Сприятливий
С. Дуже сприятливий
D. Суворого медичного контролю
Е. Гострий

18. На сталеплавильному заводі виплавку сталі проводять у мартенівських печах або конвекторах. Температура всередині печей коливається від 1600 до 2500 С в залежності від типу печі та етапу технологічного процесу. Робітники, які працюють біля таких печей зазнають впливу перегріваючого мікроклімату. За рахунок порушення переважно якого механізму тепловіддачі у даному випадку спостерігається перегрівання організму?
А. Випаровування
В. Конвекція
С. Кондукція
*D. Проведення
Е.Радіація

19.З метою вивчення дії на організм людини, нам необхідно організувати систематичний нагляд за температурою повітря на протязі трьох діб. Виберіть пристрій який необхідний для цієї мети.
* А. Термограф
В. Анемометр
С. Психрометр Августа
D. Спиртовий термометр
Е. Психрометр Ассмана

20. Мікроклімат термічної ділянки на заводі Запоріжсталь характеризується наступними параметрами: t повітря 42 0С, відносна вологість повітря 65%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура 100-120 0С. З цими умовами праці найбільш вірогідна може бути зв`язано:
А. Зниження працездатності
В. Місцева гіпертермія
*С. Загальна гіпертермія з явищами теплового удару
D. Розвиток кардіосклерозу
Е. Порушення видільної функції нирок

21. Для визначення середньої температури повітря в навчальній кімнаті студент здійснив виміри за допомогою термометра в 3-х точках приміщення на висоті 1,5 м. Чи правильно було проведене дослідження?
A. Так
*B. Ні, необхідно проводити вимірювання в 6 точках на двох рівнях від підлоги (0,2 і 1,5 м) по діагоналі.
C.Ні, в 5 точках (0,2 і 1,5 м) за допомогою термографа по горизонталі.
D. Ні, в 5 точках по діагоналі.
E.Ні, в 5 точках по вертикалі за допомогою термографа

22. У читальному залі бібліотеки, що розташована на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, КПО=0,75%. Температура повітря в приміщенні в літній період 220С, відносна вологість 60%. Школярі, які щодня працюють у бібліотеці скаржаться на підвищену втому, головний біль. Вкажіть, який фактор середовища може викликати такі скарги у школярів.
A. Підвищена вологість повітря
B. Гіпоксія
*C. Недостатня освітленість робочого місця
D. Гіподинамія
E.Підвищена температура повітря

23.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо температура повітря-20 0С, відносна вологість-45%,швидкість руху повітря-0,15 м/c:
А. Інтермітуючий
В. Нагріваючий
C. Охолоджуючий
*D. Оптимальний
Е. Подразнюючий

24.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо температура повітря 37 градусів, відносна вологість 88%, швидкість руху повітря 0,05 м/c:
А. Комфортний
*В. Нагріваючий
С. Охолоджуючий
D. Інтермітуючий
Е. Подразнюючий

25.Назвіть прилад для вимірювання температури повітря:
*А. Термометр пристінний
В. Барограф
С. Гігрометр
D. Медичний термометр
Е. Кататермометр

26.Прилад для визначення відносної вологості повітря в приміщенні?
А. Електротермометр
В. Аспіратор
*С. Психрометр
D. Барометр
Е. Медичний термометр

27.У чому полягає принцип психрометрії повітря?
А. В дослідженні вмісту в повітрі кількості аеронів за допомогою іонатора
*В. В різниці температур сухого і вологого термометрів в психрометрі
С. У вимірюванні різниці барометричного тиску в ранішній і вечірній час доби
D. У вимірюванні температури повітря в трьох точках приміщення і розрахунок середньої величини
Е. У визначенні часу охолодження кататермометра з 38 до35 0С

28.Прилад для вимірювання атмосферного тиску:
А. Кататермометр
В. Психрометр
С. Анемометр
*D. Барометр
Е. Актинометр

29.Метод анемометрії використовується для визначення:
*А. Швидкості руху повітря більше 1м/c
В. Швидкості руху повітря менше 1м/с
С. Відносної вологості
D. Середньої температури повітря
Е. Абсолютної вологості

30.Які данні потрібні для розрахунку швидкості руху повітря методом кататермометрії?
А. Об’єм приміщення
В. Тиск повітря
С. Вологість повітря
*D. Час охолодження кататермометру
Е. Середню швидкість руху повітря

31.Гігієнічні нормативи температури повітря в жилому приміщенні(в градусах):
А. 16-18
В. 16
С. 18-20
*D. 20-22
Е. 22-24

32.Гігієнічні нормативи відносної вологості повітря в приміщенні(%):
А. 20-28
В. 20-40
С. 30-90
*D. 30-60
Е. 60-80

33.Гігієнічні нормативи швидкості руху повітря в приміщенні(м/c):
А. 0,05-0,1
*В. 0,1-0,2
С. 0,1-0,5
D. 0,2-0,3
Е. 0,5-1

34. При гігієнічному обстеженні навчальної лабораторії виміряний світовий коефіцієнт,площа підлоги,об’єм приміщення,швидкість руху повітря у вентиляційному отворі і його площа,температура повітря. Які параметри потрібні для розрахунку кратності обміну повітря?
А.Світовий коефіцієнт,об’єм приміщення,температура повітря
В.Необхідні дослідження не проведені
С.Площа палати і світловий коефіцієнт
D.Температура повітря,швидкість його руху у вентиляційному отворі
*Е.Об’єм приміщення,швидкість руху повітря у вентиляційному отворі і його площа

35.Охарактеризуйте вид мікроклімату, якщо: температура повітря 10 градусів,відносна вологість 92%,швидкість руху повітря 5,0 м/c:
*А. Охолоджуючий
В. Нагріваючий
С. Подразнюючий
D. Оптимальний
Е Перегріваючий

36.Відносна вологість повітря - це:
А. Різниця абсолютної і максимальної вологості
В. Відношення максимальної вологості до абсолютної в
С. Сума абсолютної і максимальної вологості
D. Добуток абсолютної вологості на максимальну
*Е. Відношення абсолютної вологості до максимальної в %

37.Для визначення відносної вологості необхідно:
А. Термометр
В. Термограф
*С. Гігрометр
D. Барограф
Е. Кататермометр

38.Для визначення і запису показників температури повітря в динаміці потрібно:
А. Термометр
*В. Термограф
С. Психрометр
D. Кататермометр
Е. Барограф

39. З метою вивчення дії на організм людини, нам необхідно організувати систематичний нагляд за атмосферним тиском повітря на протязі трьох діб. Виберіть пристрій який необхідний для цієї мети.
* А. Барограф
В. Анемометр
С. Психрометр Августа
D. Спиртовий термометр
Е. Психрометр Ассмана

40.При виконанні практичної частини роботи студенти скористались волосяним. гігрометром. Який параметр повітряного середовища вони виміряли?
А. Температуру повітряного середовища
В. Швидкість руху повітря
С. Атмосферний тиск
D. Абсолютна вологість
* Е. Відносна вологість

41. Вкажіть групи заходів, що спрямовані на усунення несприятливого впливу на організм прохолодного або перегріваючого мікроклімату:
А. Розробка нормативних параметрів мікроклімату
В. Приведення параметрів мікроклімату приміщення до рівня нормативних величин
С. Підбір одягу, загартовування, раціональний режим харчування, роботи і відпочинку
D.Медичний відбір і медичні огляди працюючих в умовах несприятливого мікроклімату
* E. Всі перераховані

42. Що таке мікроклімат?
А. Температура, освітлення, вентиляція, повітрообмін у замкнутому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості
*В. Фізичні властивості повітряного середовища й рівень інфрачервоного випромінювання навколишніх предметів у замкнутому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості
С. Повітрообмін у відкритому просторі або на обмеженій території відкритої місцевості
D Фізичні властивості повітряного середовища й рівень інфрачервоного випромінювання навколишніх предметів у замкнутому просторі
Е.Немає правильної відповіді

43. Вкажіть фізичні властивості повітряного середовища:
*А. Температура ,тиск,іонізація,радіоактивність ,швидкість руху ,.напрямок руху ,вологість
В. Вологість швидкість руху ,.напрямок руху
С. Швидкість руху ,.напрямок руху ,тиск,іонізація
D. Тиск,іонізація,радіоактивність
E. Немає правильної відповіді

44.Які можливі шляхи тепловіддачі організму людини?
А. Інфрачервоним випромінюванням
В. Кондукцією
С. Конвекцією
D.Випаровуванням поту
*Е. Всі відповіді вірні

45.Який вид вологості повітря відображує пружність (парціальний тиск) водяних пар, що перебувають в даний момент часу за даної температури в повітряному середовищі?
А. Відносну
В. Максимальну
* С. Абсолютну
D. Загальну
Е. Мінімальну

46.У яких одиницях виражається абсолютна вологість повітря?
А.У відсотках
В.У мг/мЗ
С.У ммолях
D. У відсотках,
*Е. У мм.рт.ст.

47. Який вид вологості повітря нормується в гігієні?
* А.Відносна
В.Максимальна
С.Абсолютна
D. Загальна
Е.Мінімальна

48.Яким терміном виражають пружність водяних парів при повному насиченні повітря вологою й при даній температурі?
*А. Максимальною вологістю
В. Відносною вологістю
С. Абсолютною вологістю
D .Загальну
Е. Мінімальну

49.Для яких цілей служать психрометри Ассмана й Августа?
А. Для визначення максимальної вологості повітря
В. Для визначення швидкості руху повітря
С.Для визначення охолоджуючої здатності повітря
* D .Для визначення абсолютної вологості повітря
Е. Для визначення нагріваючої здатності повітря

50.У чому полягає принцип роботи психрометрів?
А. У визначенні швидкості охолодження вологого термометра
В. У визначенні охолоджуючої здатності повітря
С. У визначенні часу висихання вологого термометра
* D. У визначенні температури повітря по сухому й "вологому" термометрах.
Е. У визначенні охолоджуючої здатності повітря.

ТЕМА № 3.
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО БЛАГОУСТРОЮ АПТЕК.ОЦІНКА ОСВІТЛЕННЯ.

1. Види природного освітлення:
*А. Верхнє, бокове, змішане
В. Комбіноване, місцеве
С. Загальне, бокове
D. Верхнє, комбіноване
Е. Місцеве, бокове

2. Яка мінімально допустима величина освітлення робочої поверхні, при якій проявляється максимальна гострота зору?
А. 500лк для ламп розжарювання та 200лк для люмінесцентних ламп
В. 300лк для ламп розжарювання та 100лк для люмінесцентних ламп
С. 350лк для ламп розжарювання та 250лк для люмінесцентних ламп
Д. 100лк для ламп розжарювання та 350лк для люмінесцентних ламп
*Е. 150лк для ламп розжарювання та 300лк для люмінесцентних ламп

3. На якій висоті від підлоги в приміщеннях тривалого перебування людей освітлення вважають за норму?
*А. На висоті 0,8м від підлоги
В. На висоті 1м від підлоги
С. На висоті 0,5м від підлоги
D. На висоті 0,3м від підлоги
Е. На висоті 1,5м від підлоги

4. Рівень штучного освітлення житлових та громадських приміщень визначається методом:
А. Визначення КЕО
В. Визначення питомої потужності
С. Визначення об’єктивної люксометрії
D. Прямим та непрямим методом
*Е. Визначення об’єктивної люксметрії та методом «Ватт»

5. Як називається кут, який утворений горизонтальною лінією від робочого місця до нижнього краю вікна та лінією від робочого місця до верхнього краю вікна?
А. Кут заглиблення
В. Кут отвору
С. Захисний кут
*Д. Кут падіння
Е. Кут затінення

6. Види штучного освітлення:
А. Загальне, місцеве
В. Бокове, верхнє
С. Змішане, бокове
*D. Місцеве, комбіноване, загальне
Е. Комбіноване, бокове

7. Яка величина коефіцієнта заглиблення для навчальних приміщень?
*А. Не більше ніж 2
В. Не більше ніж 3
С. Не менше ніж 4
D. Не більше ніж 5
Е. Не менше ніж 1

8. За гігієнічними нормативами яка повинна бути глибина лікарняної палати?
А. Не менше ніж 5м
*В. Не більше ніж 6м
С. Не менше ніж 4м
D. Не більше ніж 3м
Е. Не менше ніж 2м

9. Основним обліково-оперативним документом, який складається при санітарному обстеженні об’єкту являється:
*А. Акт санітарного обстеження
В. Паспорт об’єкту
С. Протокол про санітарне порушення
Д. Карта поточного санітарного нагляду
Е. Карта запобіжного санітарного нагляду

10. Для житлових кімнат освітлення вважається достатнім, якщо СК дорівнює 1:6 – 1:8. Що показує це відношення?
А. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі робочої поверхні
В. Відношення площі робочої поверхні до площі полу
С. Відношення площі вікна до площі полу
*D. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі полу
Е. Відношення рівня внутрішнього освітлення до зовнішнього

11. Вкажіть метод визначення інтенсивності штучного освітлення:
А. Актинометрія
*В. Фотометрія
С. Кататермометрія
D. Гігрометрія
Е. Термометрія

12. Вкажіть норму КЕО для класної кімнати:
А. 1:4 – 1:5
*В. 1,25 – 1,5%
С. 0,5 – 1%
D. 300 – 500лк
Е. 250 – 400лк

13. Недоліком люмінесцентних ламп є:
*А. Стробоскопічний ефект (миготіння рухомих предметів)
В. Наявність наближеного до денного світла спектру
С. Спотворення кольорового відчуття
D. Засліплюючи дія прямих променів
Е. Зміщення спектру в жовто – червону сторону

14. Які світильники, з гігієнічної точки зору вважаються найкращими?
А. Прямого світла
В. Направлено – розсіяного світла
С. Розсіяного світла
*D. Напіврозсіяного та напіввідбитого
Е. Відбито – розсіяного

15. За яким параметром оцінюється рівень природного освітлення в приміщенні?
*А. Коефіцієнтом природного освітлення
В. Світловим коефіцієнтом
С. Освітленістю в люксах
Д. Кутом падіння
Е. Кутом отвору

16. Яким прибором визначають поверхневу щільність світового потоку?
А. Актинометром
*В. Люксметром
С. Яркометром
D. Люменометром
Е. Психрометром Ассмана

17. Яка гігієнічна величина кута падіння світового потоку на робочу поверхню?
А. Не менше 20°
*В. Не менше 27°
С. Не більше 27°
D. Не менше 50°
Е.Не більше 40°

18. Яка гігієнічна величина кута отвору?
А. Не менше 10°
В. Не менше 27°
С. Не більше 35°
*D. Не менше 5°
Е.Не більше 20°

19. Згідно норм природного освітлення для учбових класів КПО та СК дорівнює:
*А. КПО 1,25 – 1,5%, СК 1/4 – 1/5
В. КПО 1,15 – 2%, СК 1/3 – 1/6
С. КПО 1,20 – 2,5%, СК 1/2 – 1/4
D. КПО 1,30 – 3,5%, СК 1/4 – 1/7
Е. КПО 1,35– 4%, СК 1/2 – 1/3

20. Які норми штучного освітлення для операційних та операційного поля?
*А. Не більше 400лк, не менше 3000лк
В. Не більше 300лк, не менше 4000лк
С. Не менше 500лк, не більше 6000лк
D. Не більше 300лк, не менше 3000лк
Е. Не менше 600лк, не більше 5000лк

21. Як називається кут, який визначає величину ділянки небосхилу, безпосередньо освітлює робочу поверхню всередині приміщення?
А.Кут падіння
*В. Кут отвору
С. Кут заглиблення
D. Захисний кут
Е. Кут заломлювання

22. Недоліком якого показника являється неврахування факторів затемнення зовні та всередині приміщення, конфігурації і розміщення вікон, глибини приміщення?
*A. Світловий коефіцієнт (СК)
B. Коефіцієнт природної освітленості (КПО)
C. Кут падіння
D. Кут отвору
E. Кут заглиблення приміщення

23. Відношення відстані від вікна до протилежної стіни в метрах, до висоти верхнього краю вікна над підлогою в метрах називається:
A. Коефіцієнт заглиблення приміщення
B. Кут затінення
C. Світловий коефіцієнт (СК)
*D. Кут заглиблення приміщення
E. Коефіцієнт природної освітленості (КПО)

24. Виражене у відсотках відношення освітленості горизонтальної поверхні робочого місця в приміщенні до виміряної одночасно освітленості розсіяним світлом горизонтальної поверхні під відкритим небосхилом називається:
*A. Коефіцієнт природної освітленості (КПО)
B. Світловий коефіцієнт (СК)
C. Кут заглиблення приміщення
D. Захисний кут
E. Кут падіння

25. Згідно норм природного освітлення для житлових кімнат КПО дорівнює:
A. КПО 4,0%
*B. КПО 1,0%
C. КПО 5,0%
D. КПО 3,0%
E. КПО 2,0%

26. Згідно норм природного освітлення для житлових кімнат СК дорівнює:
*A. СК 1/5 – 1/6
B. СК 1/3 – 1/6
C. СК 1/2 – 1/4
D. СК 1/6 – 1/8
E. СК 1/2 – 1/3

27. Згідно норм природного освітлення для лікарняних палат КПО дорівнює:
A КПО - 4,0%.
B. КПО - 2,0%
C. КПО - 2,5%
D. КПО - 3,0%
*E. КПО – 0,5%

28. Згідно норм природного освітлення для лікарняних кімнат СК дорівнює:
*A. СК 1/6 - 1/8
B. СК 1/2 – 1/3
C. СК 1/5 – 1/6
D. СК 1/4 – 1/5
E. СК 1/3 – 1/4

29. Згідно норм природного освітлення для операційних КПО дорівнює:
A. КПО - 3,5%
*B. КПО - 2,0%
C. КПО - 2,5%
D. КПО – 3,0%
E. КПО - 4,0%

30. Згідно норм природного освітлення для операційних СК дорівнює:
A. СК 1/4 – 1/7
B. СК 1/3 – 1/4
C. СК 1/2 – 1/4
*D. СК 1/2 – 1/3
E. СК 1/6 – 1/8

31. За гігієнічними нормативами тривалість інсоляції житлових, навчальних та подібних за призначенням приміщень повинна бути:
A. Не меншою 2 годин
*B. Не меншою 3 годин
C. Не меншою 5 годин
D. Не меншою 4 годин
E. Не меншою 1 години

32. Потік променевої енергії, який зумовлює світлове відчуття і характеризує потужність світлового випромінювання:
*A. Світловий потік
B. Тілесний кут
C. Люкс
D. Люмен
E. Кандела

33. Одиницею світлового потоку являється:
A. Кандела
B. Світловий потік
C. Тілесний кут
*D. Люмен
E. Люкс

34. Світловий потік, який випромінюється точковим джерелом у тілесному куті в один стерадіан за сили світла, що дорівнює одній канделі називається:
A. Світловий потік
B. Тілесний кут
C. Люкс
D. Кандела
*E. Люмен

35. Сила світла, характеризує щільність світлового потоку, що вимірюється співвідношенням світлового потоку й тілесного кута - стерадіана. Одиницею сили світла є:
A. Світловий потік
B. Тілесний кут
*C. Кандела
D. Люкc
E. Кут падіння

36. Поверхнева щільність світлового потоку, який падає на поверхню і дорівнює відношенню світлового потоку, що падає на елемент поверхні, до площі поверхні, яка освітлюється називається:
A Тілесний кут
B. Люкс
*C. Освітлюваність
D. Кандела
E. Світловий потік

37. Освітлюваність поверхні площею 1м2 при світловому потоці випромінювання, яка падає на нього, що дорівнює 1лм називається:
A. Кут отвору
*B. Люкс
C. Тілесний кут
D. Кандела
E. Світловий потік


ТЕМА № 4.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СО2 ТА ОКИСНЮВАНОСТІ ПОВІТРЯ ЯК ПОКАЗНИКІВ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ. ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІТРЯНИЙ КУБ, НЕОБХІДНИЙ ТА ФАКТИЧНИЙ ОБ'ЄМ І КРАТНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ЇХ НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ.

1.При розслідуванні випадку масового отруєння у автомеханіків, які проводили випробування дизельних двигунів у боксі майстерні, де була зіпсована витяжна вентиляція, наприкінці робочого дня з’явились симптоми: головний біль, нудота, блювання, шум у вухах, лабільність пульсу. Об’єктивно виявлено, що шкіра та слизові оболонки мають вишнево-червоний колір. Який токсичний чинник став причиною масового отруєння автомеханіків?
А. Сірковуглець
В. Діоксид вуглецю
С. Діоксид сірки
D. Оксид азоту
*Е. Оксид вуглецю

2. При експертній оцінці технологічного обладнання встановлено: на промисловому виробництві в результаті технологічного процесу утворюється пил дисперсністю понад 10 мкм, забруднене повітря виводиться вентиляційною системою. Вкажіть найбільш ефективний пристрій, що запобігає потраплянню викидів до атмосферного повітря з вентиляційної системи.
*A.Мультициклон
B.Рукавний фільтр
C. Циклон
D.Скрубер
E. Електрофільтр

3. Непрямим показником забруднення повітря житлових приміщень є:
*A. Вміст діоксиду вуглецю
B. Специфічний запах забруднюючих речовин
C. Запах сірковуглецю
D. Вміст серотоніну
E. Відносна вологість

4. Проектом передбачено устаткування ігрових кімнат дитячого дошкільного закладу панельно-променистим опалюванням , припливною вентиляцією, штучним освітленням лампами розжарювання, централізованим водопостачанням і каналізацією. Яка помилка допущена при проектуванні дитячої установи?
А. Устаткування централізованого водопостачання.
B. Устаткування панельно-променистого опалювання
C. Устаткування штучного освітлення лампами розжарювання
*D. Устаткування припливної вентиляції
E. Устаткування каналізації

5. Чому під час перегляду телепередач з інформацією за учбовою програмою рекомендується максимально забезпечити доступ свіжого повітря в приміщення класу?
A. Для нормалізації хімічного складу повітря
*B. Для нормалізації хімічного складу повітря, іонного складу повітря і мікроклімату
C. Для нормалізації іонного складу повітря
D. Для нормалізації температури і відносної вологості
E. Для нормалізації швидкості руху повітря

6. Сильно забруднене повітря житлових і громадських приміщень характеризує окиснюваність на рівні:
A. Окиснюваність понад 6 мг/м3
B. Окиснюваність до 8 мг/м3
C. Окиснюваність понад 10 мг/м3
D. Окиснюваність понад 15 мг/м3
*E. Окиснюваність 20 і більше мг/м3

7. За рахунок яких чинників здійснюється природна вентиляція?
A. Різниці температур і вологості в приміщенні і за його межами;
B. Різниці швидкості руху повітря в приміщенні і за його межами;
C. Наявності джерел радіаційної температури в приміщенні
D. Різниці тиску повітря в приміщенні та за його межами
*E. Різниці температур в приміщенні і за його межами, а також за рахунок посиленого тиску зовнішнього повітря на стіни при вітрі

8. При оцінці вентиляції рентгенівського кабінету була встановлена кратність повітрообміну - 5 разів за годину. Зробіть оцінку ефективність вентиляції:
*A. Кратність повітрообміну в 2 рази нижче необхідної
B. Відповідає гігієнічним вимогам
C. У 5 разів вище необхідної
D. У рентгенівському кабінеті не регламентується
E. Вентиляційна система в рентгенівському кабінеті повинна бути відсутньою

9. Який спосіб обміну повітря в кабінеті обчислювальної техніки відповідає гігієнічним вимогам:
*A. Припливно-витяжна вентиляція
B. Використання побутових кондиціонерів
C. Природна канальна вентиляція
D. Аерація
E. Витяжна вентиляція

10. Повітря житлових і громадських приміщень вважається чистим, якщо окиснюваність повітря:
А. Не перевищує 2-4 мг/м3
*B. Не перевищує 4-6 мг/м3
C. Не перевищує 6-8 мг/м3
D. Не перевищує 8-10 мг/м3
E. Не перевищує 10-15 мг/м3

11. Який з методів визначення концентрації СО2 в повітрі є найбільш поширеним та простим:
А. Суботіна – Нагорського
В. Реберга – Винокурові
*С. Лунге – Цеккендорфа у модифікації Прохорова
D. Інтерферометричний
Е. Калмикова

12. Яка граничнодопустима концентрація (ГДК) СО2 в житлових приміщеннях?
А. Граничнодопустима концентрація СО2 0,03-0,04 %
*В.Граничнодопустима концентрація СО2 0,07-0,1%
С. Граничнодопустима концентрація СО2 0,1-0,2 %
D. Граничнодопустима концентрація СО2 0,5-1%
Е. Граничнодопустима концентрація СО2 1-2%

13. Під час проведення експертної оцінки технологічного обладнання встановлено: на промисловому виробництві в результаті технологічного процесу утворюється та накопичується СО2 у виробничих приміщеннях. Яка концентрація СО2 є граничнодопустима в даному випадку?
А. Граничнодопустима концентрація СО2 0,07-0,1%
В. Граничнодопустима концентрація СО2 0,1-0,2 %
*С. Граничнодопустима концентрація СО2 1-1,5%
D. Граничнодопустима концентрація СО2 2-3%
Е. Граничнодопустима концентрація СО2 3-5%

14. Під час проведення експертної оцінки ефективності вентиляційної системи в учбовому приміщенні були виміряні наступні показники: площа кімнати 40 м2, висота 3м, площа вентиляційного отвору 0,1м2. Який показник також необхідно знати для розрахунку фактичної кратності вентиляції?
А. Кількість чоловік, які знаходяться у приміщенні
В. Концентрація СО2 у приміщенні
С. ГДК СО2 в учбових приміщеннях
*D. Швидкість руху повітря у вентиляційному отворі
Е. Відносну вологість повітря у приміщенні

15. При гігієнічному обстеженні учбової лабораторії були виміряні наступні показники: світловий коефіцієнт, площа підлоги, об'єм приміщення, швидкість руху повітря у вентиляційному отворі і його площа, температура повітря. Які параметри необхідні для розрахунку кратності повітрообміну?
А. Світловий коефіцієнт, об'єм приміщення і температура повітря
В. Необхідні дослідження не були проведені
С. Площа підлоги і світловий коефіцієнт
Д. Температура повітря і швидкість його руху у вентиляційного отвору
*Е. Об'єм приміщення, швидкість руху повітря у вентиляційного отвору і його площа

16. Під час проведення гігієнічного обстеження учбової лабораторії були виміряні наступні показники: об'єм приміщення, швидкість руху повітря у вентиляційному отворі та площа отвору, концентрація СО2, О2, середня температура повітря. Що з переліченого є санітарним показником ефективності вентиляції приміщення?
А. Повітрообмін приміщення
В. Швидкість руху повітря
С. Температура повітря;
*D. Вміст СО2 в повітрі;
Е. Вміст О2 в повітрі.

17. Під час санітарно-гігієнічного обстеження СТО в повітрі робочої зони було зафіксовано перевищення граничнодопустимої концентрації СО2. У робітників були виявлені наступні скарги: зниження розумової діяльності, головний біль, запаморочення. При якій концентрації СО2 виникають ці симптоми?
А. При концентрації СО2 2%
В. При концентрації СО2 5%
*С.При концентрації СО2 6%
D. При концентрації СО2 8%
Е. При концентрації СО2 10%

18. Яка вентиляція повинна бути передбачена в операційній гнійно-септичного хірургічного відділення для попередження забруднення повітря?
А. Припливна
В. Витяжна
*С. Припливно-витяжна з переважанням притоки
D. Припливно-витяжна з переважанням витяжки
Е. Припливно-витяжна з рівною притокою і витяжкою

19. Під час планового санітарно-гігієнічного обстеження терапевтичного відділення міської лікарні був проведений аналізу якості повітря в лікарняних палатах. Встановлені наступні концентрації СО2 : в палаті № 1 – 0,12%, в палаті №2 – 0,2%, в палаті № 3 – 0,07%, в палаті № 4 – 0,15%. В якій з палат концентрації СО2 відповідає гігієнічній нормі?
А. В палаті № 1
В. В палаті № 2
*С. В палаті № 3
D. В палаті №4
Е. В усіх палатах

20. Під час планового санітарно-гігієнічного обстеження хірургічного відділення міської лікарні був проведений аналіз якості повітря в лікарняних палатах. Встановлені наступні показники окиснюваності повітря: в палаті №1 –4 мг/м3, в палаті №2 – 5 мг/м3, в палаті №3 - 6 мг/м3 , в палаті №4 –7 мг/м3. В якій з палат цей показник не відповідає гігієнічній нормі?
А. В палаті № 1
В. В палаті № 2
С. В палаті № 3
*D. В палаті №4
Е. В усіх палатах

21. Газозварник працює з великогабаритними конструкціями. Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони перевищує ГДК в 3 рази. Які заходи щодо поліпшення умов праці є першочерговими?
А. Забезпечення достатньої аерації
В. Місцева припливна вентиляція
С. Скорочення часу робочої зміни
*D. Місцева витяжна вентиляція
Е. Загальнобмінна припливна -витяжна вентиляція

22. Студенту 3 курсу під час практичного заняття запропонували виміряти фактичний об’єм вентиляції. Яким приладом повинен був скористатися студент?
А. Психрометром
*В. Анемометром
С. Актинометром
D. Кататермометром
Е. Люксметром

23. Під час проведення гігієнічного обстеження учбової лабораторії були виміряні наступні показники: площа приміщення, площа вентиляційного отвору, швидкість руху повітря в приміщенні, концентрація СО2, температура повітря. Кількість чоловік у приміщенні 15. Який показник вентиляції можливо розрахувати за наведеними даними?
*А. Необхідний об’єм вентиляції
В. Фактичний об’єм вентиляції
С. Необхідну кратність вентиляції
D. Фактичну кратність вентиляції
Е. Жоден з показників не можливо розрахувати

24. На практичному занятті студенти повинні були оцінити ефективність вентиляції. Ними були виміряні наступні показники: площа приміщення, висота приміщення, площа вентиляційного отвору, швидкість руху повітря в приміщенні, температура повітря в приміщенні. Кількість студентів в групі 14 чоловік. Який з показників вентиляції вони не зможуть розрахувати за цими даними?
А. Необхідний об’єм вентиляції та необхідну кратність вентиляції
*В. Фактичний об’єм вентиляції та фактичну кратність вентиляції
С. Необхідну кратність вентиляції
D. Необхідний об’єм вентиляції
Е. Жоден з показників не можливо розрахувати

25. При гігієнічному обстеженні учбової лабораторії були виміряні та розраховані наступні показники: площа приміщення - 30м2, висота - 3м, необхідний об’єм вентиляції – 560 м3/ч, фактичний об’єм вентиляції -650 м3/ч. Якою буде необхідна кратність вентиляції?
А. Необхідна кратність вентиляції 5 р/годину
*В.Необхідна кратність вентиляції 6 р/годину
С.Необхідна кратність вентиляції 7 р/годину
D. Необхідна кратність вентиляції 8 р/годину
Е. Необхідна кратність вентиляції 9 р/годину

26. При гігієнічному обстеженні учбової лабораторії були виміряні та розраховані наступні показники: площа приміщення - 30м2, висота - 3м, необхідний об’єм вентиляції – 560 м3/ч, фактичний об’єм вентиляції -650 м3/ч. Якою буде фактична кратність вентиляції?
А. Фактична кратність вентиляції 5 р/годину
В. Фактична кратність вентиляції 6 р/годину
*С. Фактична кратність вентиляції 7 р/годину
D. Фактична кратність вентиляції8 р/годину
Е. Фактична кратність вентиляції 9 р/годину

27. На яких фільтрах обов’язково повинне очищатися повітря, що подається в операційні, наркозні, реанімаційні, післяопераційні палати?
А. Химічних
*В. Бактеріологичних
С. Механічних
D. Всі відповіді не вірні
Е. Відповіді А-С вірні

28. Які види вентиляції ви знаєте?:
А. Протягове провітрювання
В. Фрамужна
*С. Природна і штучна
D. Аерація та інфільтрація
Е Внутрішньостінна

29. Яким приладом слід скористатися для визначення кількості припливного повітря в приміщенні?
А. Кататермометр
В. Манометр
*С. Анемометр
D. Психрометр
Е. Актинометр

30. Які параметри необхідно визначити в приміщенні для розрахунку кількості повітря, що поступає в приміщення ?
*А. Площа вентиляційного отвору
В. Швидкість руху повітря в приміщенні
С. Температура повітря
D. Атмосферний тиск
Е. Об'єм приміщення

31.Гігієнічне значення вірно організованого повітрообміну в приміщеннях житлових і суспільних будівель полягає в:
А. Профілактиці повітряно-краплинних інфекцій
В. Усуненні забруднення повітря
С. Попередженні підвищення вологості
*D. У всіх перерахованих чинниках
Е. В жодному з перерахованих чинників

32. Системи штучної (механічної) вентиляції в приміщенні:
А. Аерація
В. Одноразова
*С. Місцева
D. Двократна вентиляція
Е. Інфільтрація

33. Які параметри необхідно визначити в приміщенні, щоб розрахувати для нього необхідну кратність повітрообміну?
А. Швидкість руху повітря
В. Площу приміщення
*С. Кількість людей в приміщенні
D. Вологість повітря
Е. Вміст кисню в повітрі

34. Які параметри необхідно визначити в приміщенні, щоб розрахувати для нього необхідну кратність повітрообміну?
А. Площу приміщення
В. Температуру приміщення
С. Швидкість руху повітря
*D. Об'єм приміщення
Е. Кількість вентиляційних отворів

35. Необхідна кратність повітрообміну дозволяє визначити (оцінити):
А. Ефективність інсоляції
*В. Необхідну кратність повітрообміну, при якій, при даній кількості людей і об'ємі приміщення, вміст СО2 не перевищує допустиму концентрацію
С. Співвідношення повітря, що поступає і видаляється з приміщення
D. Тип мікроклімату даного приміщення
Е. Температурно-вологісний режим приміщення

36. Основне фізіологічні значення вуглекислого газу:
А. Розчинник кисню в атмосфері
*В. Подразник дихального центру
С. Участь у формуванні кисневого ефекту
D. Участь в пластичних процесах рослин
Е. Показник достатності повітря в житлі

37. Гігієнічний норматив кратності повітрообміну в житлових приміщеннях, учбових класах, дитячих установах:
*А. Кратність повітрообміну 1 - 1,5 об'єму/годину
В. Кратність повітрообміну 2 - 5 об'єму/ годину
С. Кратність повітрообміну 5 раз/годину
D. Кратність повітрообміну 3 - 4 рази/ годину
Е. Кратність повітрообміну 1,5 - 3 рази/ годину

38. Яка концентрація вуглекислого газу ще не викликає ніяких помітних відхилень в самопочутті людини, та її працездатності?
А. Біля 0,07-0,1%
В. Біля 1-2%
*С. Біля 2-2,5%
Д. Біля 2,5-4%
Е. Біля 4-5%

39. Яка концентрація вуглекислого газу викликає миттєву смерть із-за паралічу дихання?
*А. Біля 15-20%
В. Біля 10-13%
С. Біля 7-8%
Д. Біля 4-5%
Е. Біля 2-2,5 %

40. Яка концентрація вуглекислого газу може призвести до швидкої смерті?
А. Біля 15-20%
*В. Біля 10-13%
С. Біля 7-8%
Д. Біля 4-5%
Е. Біля 2-2,5 %

41. Під час санітарно-гігієнічного обстеження СТО в повітрі робочої зони було зафіксовано перевищення граничнодопустимої концентрації СО2. У робітників були виявлені наступні зміни: підвищення інтенсивності дихання, серцевої діяльності, зниження працездатності. При якій концентрації СО2 виникають ці симптоми?
А. Біля 15-20%
В. Біля 10-13%
*С. Біля 7-8%
Д. Біля 4-5%
Е. Біля 2-2,5 %

42. За допомогою якого розчину визначають концентрацію вуглекислого газу за методом Лунге – Цеккендорфа у модифікації Прохорова?
А. Вуглекислого калію
*В. Вуглекислого натрію
С. Вуглекислого літію
Д. Вуглекислого кальцію
Е. Не має правильної відповіді

43. У персоналу фізіотерапевтичного кабінету під кінець робочої зміни з’явилися скарги на відчуття подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, запаморочення, посилене виділення слини та потовиділення, втому. З яким з нижче перерахованих факторів може бути пов’язане виникнення цих симптомів?
*А. Озон
В. Кисень
С. Діоксид вуглецю
Д. Азот
Е. Окислюванність

44. Який продукт повного і неповного спалювання природного газу в побутових умовах є домінуючим за токсичними властивостями компонентом?
*А. Оксид вуглецю
В. Кисень
С. Діоксид вуглецю
Д. Оксид азоту
Е. Сірчистий газ

45. На вулиці М. у мешканців газифікованих квартир будинку №35 були виявленні скарги на головний біль різної локалізації, ослаблення пам’яті, лабільність настрою, швидку втому тощо. З хронічною інтоксикацією яким газом це може бути пов’язане?
А. Окислами азоту
В. Озоном
С. Діоксидом вуглецю
*Д. Оксидом вуглецю
Е. Сірчистим газом

46. Що треба знати працівникам виробництв, на яких має місце накопичення вуглекислого газу в повітрі виробничого середовища?
А. СО2 важче за повітря в 3 рази
В. СО2 легше за повітря в 3 рази
*С. СО2 важче за повітря в 1,5 рази
Д. СО2 легше за повітря в 1,5 рази
Е. Вага СО2 дорівнює вазі повітря

47. В повітря зачинених приміщень вуглекислий газ накопичується:
А. Рівномірно в приміщенні
В. В верхній частині приміщення
*С. В нижній частині приміщення
Д. В середніх частинах приміщення
Е. СО2 має здатності до накопичення

48. Яка концентрація вуглекислого газу ще може бути допустима в повітрі бомбо- газосховищ, а також в інших критичних умовах?
А. До 1%
*В. До 2%
С. До 3%
Д. До 4%
Е. До 5%

49. Що таке окислюванність повітря?
*А. Кількість атомарного кисню в мг, яка необхідна для окислення органічних забруднювачів в 1 м3 повітря
В. Кількість атомарного кисню в г, яка необхідна для окислення органічних забруднювачів в 1 м3 повітря
С. Кількість атомарного кисню в мг, яка необхідна для окислення органічних забруднювачів в 1 мл3 повітря
Д. Кількість атомарного кисню в г, яка необхідна для окислення органічних забруднювачів в 1 мг3 повітря
Е. Кількість атомарного кисню в ОВ, яка необхідна для окислення органічних забруднювачів в 1 мг3 повітря

50. Під час планового санітарно-гігієнічного обстеження терапевтичного відділення обласної лікарні був проведений аналіз якості повітря в лікарняних палатах. Встановлені наступні показники СО2 та окиснюваності повітря: в палаті №1 – СО2 0,3% , окислюваність 1 мг/м3, в палаті №2 – СО2 0,2%, окислюваність 3 мг/м3, в палаті №3 – 0,1% та 5 мг/м3, в палаті №4 –0,7% та 7 мг/м3. В якій з палат цей показник не відповідає гігієнічній нормі?
А. В палаті № 1
В. В палаті № 2
*С. В палаті № 3
D. В палаті №4
Е. В усіх палатах

51. Мінімальний об’єм вентиляції на одну людину у навчальних приміщеннях повинен складати:
А. Об’єм вентиляції повинен складати 10 м3/год
В. Об’єм вентиляції повинен складати 20 м3/год
*С. Об’єм вентиляції повинен складати 30 м3/год
Д. Об’єм вентиляції повинен складати 40 м3/год
Е. Об’єм вентиляції повинен складати 50 м3/год

52. Мінімальний об’єм вентиляції на одну людину у приміщеннях побутового призначення повинен складати:
А. Об’єм вентиляції повинен складати 10 м3/год
*В.Об’єм вентиляції повинен складати 20 м3/год
С. Об’єм вентиляції повинен складати 30 м3/год
Д. Об’єм вентиляції повинен складати 40 м3/год
Е. Об’єм вентиляції повинен складати 50 м3/год

ТЕМА № 5.
ГІГІЄНА ВОДИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННИХ МІСЦЬ.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ.
1.Гігієнічні нормативи прозорої питної води:
А. Не більше 20 см;
*В. Не менше 30 см;
С. Не більше 1,5 мг/дм3;
Д. Не більше 2 мг/дм3;
Е. Не менше 20?.

2.Гігієнічний норматив мутності питної води:
А. Не менше 30 см;
В. Не більше 20 см;
С. Не більше 40°;
*В. Не більше 1,5 мг/дм3;
С. Не більше 2 мг/дм3.

3.Гігієнічний норматив інтенсивного запаху питної водопровідної води – не більше:
А. 1 бал;
В. 7 мг-екв/дм3;
С. 1000 мг/дм3;
Д. 20°;
*Е. 2 бали.

4.Гігієнічний норматив інтенсивного смаку питної водопровідної води – не більше:
А. 1 бал;
*В. 2 бали;
С. 1000 мг/дм3;
Д. 20°;
Е. 7 мг-екв/дм3.

5.Гігієнічний норматив активної реакції питної води:
А. Не більше 7,0;
В. 6,5 – 8,0;
*С. 6,5 – 9,0;
Д .6,0 – 9,0;
Е. 7,5 – 9,5.

6.Що може бути причиною зміни активної реакції природної води?
А. Забруднення радіоактивними речовинами;
*В. Накопичення у воді гумінових речовин;
С. Зміни сонячної активності;
Д. Зміни температури води;
Е. Зміни погоди.

7.Що може бути причиною зміни активної реакції природної води?
А. Зміни температури води;
В. Забруднення радіоактивними речовинами;
С. Зміни сонячної активності;
Д. Зміни погоди;
*Е. Забруднення стічними водами.

8.Сухий залишок води це?
А. Кількість нерозчинних, зважуваних у воді органічних речовин в 1л води;
*В. Кількість розчинних солей, які містяться в 1л води (мг/дм3) ;
С. Кількість бікарбонатів і карбонатів, що випадають в осад при кип’ятінні;
Д. Кількість зважуваних у воді речовин неорганічної природи;
Е. Кількість розчинних у воді солей кальцію і магнію.

9.Допустимий вміст сухого залишку в питній воді:
А. Не більше 10000 мг/дм3;
В. 6,5-9,0 мг/дм3;
С. Не більше 7мг+екв/дм3;
*Д. Не більше 1000 мг/дм3;
Е. Не більше 500 мг/дм3.

10. Чим обумовлена жорсткість води?
А. Вмістом у воді заліза і міді;
В. Мутністю води;
*С. Вмістом у воді солей кальцію і магнію;
Д. Вмістом у воді сполучення фосфору і сірки;
Е. Вмістом у воді солей цинку і свинцю.

11. Гігієнічний норматив жорсткості питної водопровідної води:
А.Не більше 3 мг-екв/дм; 3
*В.Не більше 7 мг-екв/дм3;
С.14мг-екв/дм3;
Д.Не менше 7мг-екв/дм3;
Е.7-14 мг-екв/дм3.

12. Фізіологічно-гігієнічне значення підвищеної жорсткості питної води
А. Цінне джерело кальцію, зокрема, для тканин зубів;
*В Є схильним чинником для розвитку нирковокам’яної хвороби, остеохондрозу;
С. Змінює присмак і запах їжі;
Е. Підвищує проникливість капілярів;
Д. Мало придатна для санітарної обробки тіла тому, що формує з милом нерозчинні сполуки, які затрудняють процеси миття.

13. Санітарно-гігієнічне значення підвищеного складу хлоридів у питній воді:
А. Надають запах;
В. Підвищують мутність;
С. Надають гіркий присмак;
Д. Збільшують кольоровість, змінюють рН;
*Е. Є відносним показником забруднення води органічними речовинами тваринного походження.

14. Фізіологічно-гігієнічне значення підвищеного вмісту хлоридів у питній воді:
А. Надають запах;
В. Підвищують мутність;
*С. Надають солоний присмак;
Д. Збільшують кольоровість, змінюють рН;
Е. Надають гіркий присмак.

15. Фізіологічно-гігієнічне значення підвищеного вмісту хлоридів у питній воді:
*А. Несприятливо впливають на шлункову секрецію;
В. Покращують смак;
С. Змінюють рН води;
Д. Збільшується кольоровість;
Е. Надають запах.

16. Гігієнічний норматив хлоридів у питній воді:
А. 0,7 – 1,5 г/дм3;
В. Не більше 500 мг/дм3;
С. Не більше 45 мг/дм3;
*Д. Не більше 350 мг/дм3;
Е. 1000 мг/дм3.

17. Фізіологічно-гігієнічне значення підвищеного вмісту сульфатів у питній воді:
А. Здатність до появи набряків;
В. Вказує на забруднення води пестицидами;
С. Збільшення кольоровості, зміна рН води;
*Д. Надають воді гірко-солоний присмак;
Е. Збільшення проникності капілярів

18. Гігієнічний норматив сульфатів у питній воді – не більше мг/дм3:
А. 700;
*В. 500;
С. 900;
Д. 800;
Е. 350.

19. В чому полягає фізіологічне значення води?
А. Вода може стати причиною захворювань внаслідок надлишку або недостатності в ній мінеральних речовин, забруднення отруйними і радіоактивними речовинами;
В. Вода грає велику роль в розповсюдженні інфекційних захворювань;
С.Вода використовується для санітарної обробки тіла людини;
Д. Вода використовується для прибирання приміщень, прання, приготування їжі;
*Е. Вода необхідна для введення в кров поживних речовин, в розчиненому вигляді, видалення кінцевих продуктів обміну, для терморегуляції.

20. В чому заключається епідеміологічне значення води?
А. Вода може стати причиною захворювань внаслідокнадлишку або недостачі в ній мінеральних речовин, забруднення отруйними і радіоактивними речовинами;
*В. Вода грає велику роль в розповсюдженні інфекційних захворювань;
С. Вода використовується для санітарної обробки тіла людини;
Д. Вода використовується для прибирання приміщень, прання, приготування їжі;
Е. Вода необхідна для введення в кров поживних речовин в розчиненому вигляді, видалення кінцевих продуктів обміну, для терморегуляції.

21. В чому заключається санітарно-гігієнічне значення води?
А. Вода необхідна організму для введення в кров поживних речовин в розчиненому вигляді;
В.Вода необхідна організму для видалення кінцевих продуктів обміну для терморегуляції;
*С. Вода використовується для прибирання приміщень, прання, приготування їжі санітарної обробки тіла людини;
Д. Вода може стати причиною захворювань внаслідок надлишку або недостатності в ній мікроорганізмів;
Е. Вода грає велику роль в розповсюдженні інфекційних захворювань.

22. В чому заключається санітарно-гігієнічне значення води?
А. Вода необхідна організму для введення в кров поживних речовин;
В. Вода необхідна для санітарної обробки тіла людини, виведення шлаків з організму і терморегуляції;
С. Вода необхідна для приготування їжі і травлення у всіх відділах шлунково-кишкового тракту;
*Д. Вода може стати причиною захворювань внаслідок надлишку або недостатності в ній мінеральних речовин, забруднення отрутохімікатами і радіоактивними речовинами;
Е. Вода грає велику роль в розповсюдженні інфекційних захворювань.

23. Фізіологічна потреба людини в питній воді залежить від:
*А. Інтенсивності фізичного навантаження;
В. Інтенсивності розумової роботи;
С. Характеру харчування;
Д. Вміст вуглекислоти в повітрі;
Е. Якості води.

24. Фізіологічна потреба людини в питній воді залежить від:
А. Вміст кисню у воді;
В. Інтенсивності розумової роботи;
С. Характеру харчування;
*Д. Температури повітря;
Е. Якості води.

25. Джерело, за рахунок якого покривається добова потреба організму людини у воді:
А. Тільки введенням води (напоїв);
*В. Вживання рідини (вода, напої, перші блюда);
С. Вода, що міститься у повітрі, що вдихається;
Д. Вода, що поглинається шкірою;
Е. Вода, що поглинається слизовими оболонками затмосферного повітря.

26. Джерело, за рахунок якого покривається добова потреба організму людини у воді:
А. Потреба компенсується тільки введенням води (напоїв);
В. Вода, що поглинається шкірою;
С. Вода, що міститься в атмосферному повітрі, яке вдихається;
*Д. Питна вода, напої, їжа;
Е. Вода, що поглинається слизовими оболонками з атмосферного повітря.

27. Фізіолого-гігієнічне значення нітратів в питній воді:
А.При недостатньому потраплянні в організм сприяють розвитку карбоксигемоглобінемії;
В. При надмірному потраплянні в організм сприяють розвитку флюорозу;
*С. При надмірному потраплянні в організм сприяють розвитку метгемоглобінемії;
Д. Змінює смак і кольоровість води;
Е. При недостатньому потраплянні в організм призводить до білкового голодування.

28.Гігієнічний норматив вмісту нітратів в питній воді (мг/л) - не більш як:
А. 10;
В. 20;
С. 30;
Д. 40;
*Е. 45.

29. Бактеріологічний показник забруднення води:
А. Число яєць гельмінтів в 1 дм3;
*В. Мікробне число;
С. Титр анаеробів ;
Д. Число личинок мух в 1 дм3;
Е. Санітарне число.

30. Бактеріологічний показник забруднення води:
А. Число яєць гельмінтів в 1 дм3 ;
В. Число лялечок мух в 1дм3;
С. Титр анаеробів;
*Д. Колі-індекс;
Е. Санітарне число.

31. Бактеріологічний показник забруднення води:
*А. Колі-титр;
В. Санітарне число;
С. Титр анаеробів ;
Д. Число яєць гельмінтів в 1 дм3;
Е. Число личинок мух в 1дм3.

32. Мікробне число це:
А. Кількість кишкових паличок в 1 л води;
В. Кількість мікроорганізмів, виявлених в 1 л води;
*С. Кількість колоній, що зростають при посіві 1 мл води, на м'ясо-пептонному агарі після вирощування при температурі 37°С через 24години;
Д. Кількість колоній кишкової палички що зростають через 24 години при посіві 1 мл на м'ясо-пептонний агар;
Е. Найменша кількість досліджуваної води, в якій виявляється кишкова паличка.

33. Колі-тітр - це:
*А. Найменша кількість досліджуваної води, в якій виявляється кишкова паличка;
В. Кількість кишкових паличок в 1 л води;
С. Кількість колоній кишкових паличок, що зростаютьпри посіві 1 мл води на м'ясо-пептонному агарі після вирощування при температурі 37°С через 24 години;
Д. Кількість мікроорганізмів, виявлених в 1 л води;
Е. Найбільша кількість досліджуваної води, в якій виявляється одна кишкова паличка.

34. Колі-індекс це:
А. Кількість кишкових паличок в 1 мл води;
В. Кількість мікроорганізмів в 1 мл води;
С. Найменша кількість води, в якій виявляється кишкова паличка;
*Д. Кількість кишкових паличок в 1 л води;
Е. Найбільша кількість води, в якій виявляється кишкова паличка.

35. Хімічний показник забруднення води органічними речовинами:
А. Солі свинцю;
В. Загальна жорсткість;
*С. Амонійні солі;
Д. Карбонати ;
Е. Сірководень.

36. Хімічний показник забруднення води органічними речовинами:
*А. Нітрати;
В. Сірководень;
С. Карбонати;
Д. Фосфати;
Е. Сухий залишок.

37. Хімічний показник забруднення води органічними речовинами:
А. Бікарбонати;
В. Сірководень;
С. Карбонати;
*Д. Нітрити;
Е. Сухий залишок.

38. Яка вода повинна відповідати гігієнічним вимогам ГОСТу «Вода питна»:
А. Будь-яка питна вода;
*В. Вода питна водопровідна;
С. Вода промислово-господарського використання;
Д. Колодязна вода;
Е. Вода джерел господарсько-питного водопостачання.

39. Дайте гігієнічний висновок якості води питної водопровідної, IV-го кліматичного району, якщо: рН - 10, сухий залишок - 2000 мг/л, сульфати – 400мг/л, вміст фтору – 0,6мг/л, вміст йоду – 100мкг/л:
А. рН перевищує допустиму величину;
В. Хлориди і сульфати не відповідають допустимій величині;
*С. Вміст сухого залишку не відповідає ГОСТу;
Д. Вміст йоду нижчий за допустиму величину;
Е. Сухий залишок і рН перевищують допустимі величини.

40. Вода питна водопровідна, II-го кліматичного району: рН - 9, сухий залишок - 1600мг/л, хлориди - 300мг/л, сульфати – 400мг/л, вміст фтору - 0.6мг/л, вміст йоду - 100мкг/л. Оцініть якість води:
А. рН перевищує допустиму величину;
В. Хлориди і сульфати не відповідають допустимій величині;
*С. Вміст сухого залишку не відповідає ГОСТу;
Д. Вміст йоду нижчий за допустиму величину;
Е. Сухий залишок і рН перевищують допустимі величини.

41. Вода питна водопровідна, III - го кліматичного району: рН-6,5-8,5, загальна жорсткість - 6 мг-екв/л, сульфати – 600мг/л, вміст фтору - 1,2 мг/л, хлориди - 250мг/л, сухий залишок-1000мг/л, нітрати - 55 мг/л. Оцініть якість води:
*А. Вміст нітратів і сульфатів вище допустимого;
В. Вміст фтору перевищує допустиму величину;
С. Загальна жорсткість перевищує допустиму величину;
Д. Вміст сухого залишку вищий за допустиму величину;
Е. Вміст хлоридів не відповідає допустимій величині.

42. Вода питна водопровідна, I-го кліматичного району: хлориди - 400мг/л, сульфати 200мг/л, вміст фтору - 2 мг/л, сухий залишок - 300 мг/л, кольоровість - 10 С°, загальна жорсткість – 3 мг-екв/л. Оцініть якість води:
А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна» за всіма показниками;
В. Сухий залишок менше допустимої величини;
С. Вміст сульфатів не відповідає нормованій величині;
*Д. Вміст хлоридів і фтору перевищує допустиму величину;
Е. Загальна жорсткість не відповідає нормованій величині.

43. Вода питна водопровідна II-го кліматичного району: вміст хлоридів - 250мг/л, сульфатів – 400мг/л, нітратів - 40 мг/л, вміст фтору - 1,2 мг/л, кольоровість - 15 С, сухий залишок - 1000 мг/л, загальна жорсткість – 12 мг-екв/л. Оцініть якість води:
А. Вміст нітратів нижче допустимого;
В. Вміст фтору вище нормованої величини;
С. Вміст хлоридів вище нормованої величини;
*Д. Загальна жорсткість вище за допустиму норму;
Е. Вміст сульфатів вищий за допустиму норму.

45. Вода питна водопровідна II-го кліматичного району: вміст хлоридів – 250мг/л, сульфатів – 400мг/л, нітратів – 50мг/л, вміст фтору - 0,2мг/л, кольоровість - 15°, сухий залишок - 1000мг/л, загальна жорсткість – 12 мг-екв/л. Оцініть якість води:
*А. Вміст нітратів вище, а фтору нижче допустимого;
В. Вміст фтору вище нормованої величини;
С. Вміст хлоридів вище нормованої величини;
Д. Загальна жорсткість нижче за допустиму норму;
Е. Вміст сульфатів вищий за допустиму норму.

46. Вода питна водопровідна I-го кліматичного району: вміст хлоридів – 500мг/л, сульфатів - 350мг/л, нітратів - 45мг/л, фтору - 1,5мг/л, запах - 2 бали, привкус - 1 бал, загальна жорсткість – 14 мг-екв/л. Оцініть якість води:
А. Вміст фтору перевищує допустиму величину;
В. Вміст хлоридів нижчий за допустиму величину;
С. Органолептичні властивості не відповідають нормативам;
*Д. Загальна жорсткість і вміст хлоридів вище за допустиму величину;
Е. Вміст нітратів вищий за допустиму величину.

47. Вода питна водопровідна I-го кліматичного району: вміст хлоридів – 500мг/л, сульфатів - 350 мг/л, нітратів – 45мг/л, фтору - 1,5мг/л, запах - 2 бали, привкус - 1 бал, загальна жорсткість – 6 мг-екв/л. Оцініть якість води:
А. Вміст фтору перевищує допустиму величину;
*В. Вміст хлоридів перевищує допустиму величину;
С. Органолептичні властивості не відповідають нормативам;
Д. Загальна жорсткість нижче за допустиму величину;
Е. Вміст нітратів вищий за допустиму величину.

48. Визначте поняття «біогеохімічна провінція»:
А. Географічна місцевість, значно віддалена від води;
*В. Географічна місцевість, якій притаманні нестача або надлишок хімічних сполук у ґрунті, воді, живих організмах;
С. Географічна місцевість, розташована вище 1000м над рівнем моря;
Д. Місцевість, що містить хімічні сполуки у ґрунті, в кількості, яка перевищує 10мг/кг;
Е. Географічна місцевість, яка містить хімічні речовини у воді, в кількості менше ніж 10 мкг на кг ґрунту.

49.Фізіолого-гігієнічне значення фтору в питній воді:
*А.У оптимальних концентраціях (0,7-1,5мг/дм) володіє проти каріозною ефективністю;
В. Надлишкові концентрації сприяють розвитку нирковокам’яної і жовчнокам’яної хвороб;
С. Надлишкові концентрації порушують водно-сольовий обмін, посилюють шлункову секрецію;
Д. Недостатні концентрації викликають ендемічний зоб;
Е. Недостатні концентрації викликають флюороз.

50. Фізіолого-гігієнічне значення фтору в питній воді:
А. Надмірні концентрації сприяють розвитку карієсу в немолодому віці;
В. Надмірні концентрації сприяють розвитку нирковокам’яної, жовчнокам’яної хвороби;
С. Надмірні концентрації порушують водно-сольовий обмін, підсилюють шлункову секрецію;
Д. Недостатні концентрації викликають ендемічний зоб;
*Е. Надмірні концентрації викликають системне генералізоване захворювання кісткової тканини, пов'язане з порушеннями процесу мінералізації кісток.

51. Надмірне надходження фтору в організм може бути причиною:
А. Карієсу;
В. Базедової хвороби;
С. Атрофії м'язів;
*Д. Флюорозу;
Е. Сухості шкіри і дерматозу.

52. Основним джерелом надходження фтору в організм являється:
А. Повітря;
*В. Вода;
С. Їжа тваринна;
Д. Ендогенний синтез;
Е. Рослинна їжА

53. Профілактика флюорозу:
А. Фторування питної води;
*В. Дефторування питної води;
С. Додавання фтористого натрію в кухонну сіль;
Д. Йодування кухонної солі;
Е. Дейодування питної води.

53. Вода питна водопровідна I-го кліматичного району. Оцініть якість питної води: загальна жорсткість – 5 мг-экв/л, сухий залишок – 800мг/л, хлориди -200 мг/л:
*А. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»;
В. Вода не відповідає ГОСТу «Вода питна»;
С. Вагальна жорсткість нижча за норму;
Д. Сухий залишок нижче за норму;
Е. Вміст хлоридів нижчий за норму.

54. Вода питна водопровідна II-го кліматичного району.Оцініть якість питної води: вміст фтору - 1,5 мг/л, органолептичні властивості відповідають ГОСТу «Вода питна» рН - в межах 6,5 - 8,5; сухий залишок – 1000 мг/л, хлориди 300мг/л, сульфати – 400 мг/л:
А. Вода не відповідає ГОСТу «Вода питна»;
*В. Вода відповідає ГОСТу «Вода питна»;
С. рН перевищує допустимі величини;
Д. Вміст фтору перевищує допустиме;
Е. Вміст фтору недостатній.

55. Вода водопровідна в III-му кліматичному районі: рН - 6,5-8,5; вміст фтору - 1,7 мг/л, сухий залишок - 700мг/л, загальнажорсткість – 7 мг/л, сульфати – 500 мг/л. Оцініть якістьпитної води:
А. Вода відповідає за всіма показниками ГОСТу «Вода питна»;
*В. Вміст фтору перевищує допустиму величину;
С. Вміст фтору нижчий за допустиму величину;
Д. рН нижче допустимого;
Е. Вміст сульфатів нижчий за допустиму величину.

ТЕМА №6.
ГІГІЄНА ВОДИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННИХ МІСЦЬ.
МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ.

1. Поняття про освітлення води:
А. Усунення запаху і присмаку;
В. Усунення радіоактивних речовин;
С. Усунення кольоровості;
Д. Усунення патогенної мікрофлори;
*Е. Усунення каламутності.

2. Поняття про очищення води (освітлення):
*А. Поліпшення органолептичних властивостей;
В. Усунення токсичних речовин;
С. Усунення надлишку солей;
Д. Усунення мікрофлори;
Е. Усунення радіоактивних речовин.

3. Поняття про очищення води (освітлення):
А. Усунення токсичних речовин;
В. Усунення надлишку солей;
С. Усунення патогенних мікроорганізмів;
Д. Звільнення від радіоактивних речовин;
*Е. Звільнення від зважених частинок.

4. Поняття про знезараження води:
А. Звільнення води від отруйних домішок;
*В. Звільнення води від патогенних мікробів і вірусів;
С. Звільнення води від радіоактивних речовин;
Д. Звільнення води від зважених речовин;
Е. Поліпшення органолептичних властивостей.

5. Методи освітлення води:
*А. Фзичні (механічні);
В. Знебарвлення, знешкодження;
С. Гігієнічні, біохімічні;
Д. Санітарні, епідеміологічні;
Е. Подвійне хлорування.

6. Методи освітлення води:
А. Біофізичні, змішані;
В. Знебарвлення, знешкодження;
С. Санітарні, гігієнічні;
*Д. Хімічні, комбіновані;
Е. Хлорування, перехлорування.

7. Фізичний метод освітлення води:
А. Коагуляція;
*В. Фільтрування;
С. Застосування УФО;
Д. Озонування;
Е. Кип'ятіння.

8. Хімічний метод очищення (освітлення) води:
*А. Коагуляція;
В. Хлорування;
С. Застосування гамма- випромінювання;
Д. Озонування;
Е. Кип'ятіння.

9. Сутність процесу коагуляції (методу очищення води):
А. Утворення біологічно активних речовин, які згубно діють на мікробну клітину;
*В. Взаємодія коагулянту з лужними резервами води (електролітами) з утворенням гідроокисів, що адсорбують зважені частинки;
С. Утворення молекул хлорнуватистої кислоти, що зупиняє ріст мікробних клітин;
Д. Утворення безлічі бульбашок газу, що утворюються при додаванні коагулянту у воду і випадінні в осад зважених частинок;
Е. Утворення комплексних сполучень у вигляді пластівців, що не реагують з роданідами.

10. В якості коагулянту для освітлення води застосовують:
А. Т рьохвалентне залізо;
В. Мідний купорос;
С. Сірчанокисле срібло;
Д. Хлорнуватисте залізо;
*Е. Сірчанокислий алюміній.

11 Яка умова необхідна, щоб відбулася коагуляція?
*А. Оптимальна доза коагулянту;
В. Максимальна доза коагулянту;
С. Температура води не вище 12?С;
Д. Попереднє відстоювання води;
Е. Попереднє знезараження води.

15. Доза коагулянту, яка необхідна для очищення води залежить:
А. Від кількості солей калію і марганцю у воді;
В. Тільки від бактерійного забруднення води;
С. Від того, який час ми маємо в своєму розпорядженні для очищення води;
*Д. Від ступеню забруднення і рН води;
Е. Від вмісту радіоактивних речовин у воді.

16. Методи знезараження води:
А. Бактеріологічний, біохімічний;
*В. Хімічні, фізичні;
С. Коагуляція, хлорування;
Д. Фільтрація, відстоювання;
Е. Фізіологічні, епідеміологічні.

17. Фізичні методи знезараження води:
А. Відстоювання, перманганування;
В. Фільтрування, озонування;
С. Іонами срібла, кип'ячення;
*Д. Ультразвуком, УФ променями;
Е. СВЧ- полем, заморожуванням.

18. Фізичні методи знезараження води:
А. Фільтрування, відстоювання;
*В. Кип'ятіння, СВЧ- полем;
С. Гамма- променями, озонування;
Д. Відстоювання, іонами срібла;
Е. Озонування, опріснення.

19. Хімічні методи знезараження води:
А. УФ-променями, кип'ячення;
*В. Хлорування, озонування;
С. Озонування, рентгенівськими променями;
Д. Магнітним полем, йодування;
Е. СВЧ- полемо, ультразвуком.

20. Хімічні методи знезараження води:
А. УФ- променями, ультразвуком;
*В. Пермангануваня, перекисом водню;
С. Кип'ятіння, заморожування;
Д. Сірководнем, опріснення;
Е. Іонами срібла, рентгенівськими променями.

21. Способи хлорування води:
А. Хлорування з подвійним озонуванням;
*В. Звичайними дозами хлору, хлорування з преамонізацією;
С. Потрійне хлорування;
Д. Хлорування з пермангануванням і амонізацією;
Е. Х лорування з попереднім йодуванням.

22. Способи хлорування води:
*А. Подвійне хлорування, перехлорування;
В. Потрійне хлорування, переозонування;
С. Пермангануванняз попереднім хлоруванням;
Д. Хлорування з попереднім озонуванням;
Е. Хлорування з препермангануванням.

23. Вільний активний хлор у воді, який викликає бактерицидну дію, представлений концентрацією:
А. Соляної кислоти, сірчанокислого алюмінію;
*В Ххлорнуватистої кислоти, гіпохлорид - іонів;
С. Гіпосульфат - іонів, хлорнуватистого марганцю;
Д. Атомарного кисню, пари йоду;
Е. Атомарного хлору, хлорного заліза.

24. Поняття про хлорпоглинання води:
А. Кількість вільного хлору, яке після знезараження води повинно складати 0,3-0,5 мг/дм3;
*В. Кількість активного хлору, що вступає у взаємодію з легкими речовинами, що окислюються;
С. Кількість активного хлору в мг, необхідна для знезараження 1л води;
Д. Кількість вільного хлору, яка після знезараження води повинна складати 0,6-1 мг/л;
Е. Кількість активного хлору в мг, необхідно для знезараження води, що не пройшла очищення.

25. Поняття про залишковий вільний хлор:
А. Кількість активного хлору в мг, необхідна для знезараження 1л води;
В. Кількість активного хлору, яка витрачається на безпосередню бактерицидну дію;
С. Кількість активного хлору, яка може виявиться у воді після її надмірного хлорування;
*Д. Кількість активного хлору, яка повинна залишатися в питній воді після її хлорування звичайними дозами;
Е.Кількість активного хлору, яка поглинається зваженими речовинами і мікроорганізмами при хлоруванні води.

26. Для чого необхідний залишковий хлор у воді після її звичайного хлорування?
А. Для бактерицидної дії при зберіганні води;
В. Для поліпшення органолептичних властивостей води;
С. Для спороцидногоефекту при хлоруванні води;
*Д. Для гарантії повного знезараження;
Е. Наявність залишкового хлору не обов'язкова.

27. Кількість залишкового вільного хлору в прохлорованій водопровідній воді згідно ГОСТу «Вода питна» (мг/л):
А. 0,1-0,2;
В. 0,2-0,3;
С. 0,6-1,0;
Д. Не менше 1,0;
*Е. 0,3-0,5.

28. Поняття про хлорпотребу води:
А. Кількість активного хлору, яка витрачається на безпосередню бактерицидну дію;
*В. Кількість активного хлору в мг, яка необхідна для знезараження 1 л води;
С. Кількість активного хлору, яка може виявлятися у воді після її надмірного хлорування;
Д. Кількість активного хлору, яка повинна залишатися в питній воді після її хлорування звичайнимидозами;
Е. Кількість активного хлору, яка поглинається зваженими речовинами при хлоруванні води.

29. Поняття про подвійне хлорування води:
А. При цьому методі спочатку у воду вводять аміак, а через 0,5-2 хв.- хлор;
В. Метод, при якому використовується хлоруміни і озон;
С. Подача хлору у воду перед відстійниками і аміаку - після фільтрів;
*Д. Подача хлору у воду перший раз перед відстійником, другий раз - після фільтрів;
Е. Подача хлору у воду перший раз перед фільтрами, другий раз - після фільтрів.

30. Поняття про перехлорування води:
А. Метод, при якому у воду вводять 3-5 мг/м3 активного хлору;
*В. Метод хлорування, при якому у воду вводять великі дози хлору (10-20 мг/дм3);
С. Метод, при якому у воду вводятьаміак, а потім через 0,5-2 хв. -хлор;
Д. Метод, при якому воду хлорують двічі звичайними дозами;
Е. Метод, при якому воду хлорують двічі: перший раз - газоподібним хлором, другий - ДТСГК.

31. Переваги методу хлорування води з преамонізацією:
А. Що утворюються при цьому хлорфеноли не утворюють хлорорганічних речовин;
*В. Може бути застосований для попередження неприємного запаху води, що містить феноли;
С. Спрощується техніка хлорування в порівнянні із звичайним хлоруванням;
Д. Може з успіхом застосовуватися при хлоруванні води, що містить аміак і його похідні;
Е. Можливо знезаражувати каламутну воду.

32. Переваги методу хлорування води з преамонізацією:
А. Утворюючи при цьому хлорфеноли не утворюють хлорорганічних речовин;
В. Може бути застосований для попередження зеленуватого кольору води, що містить феноли;
С. Спрощується техніка хлорування в порівнянні із звичайним хлоруванням;
*Д. Може з успіхом застосовуватися при хлоруванні води, що містить фенол і його похідні;
Е. Можливо знезаражувати каламутну воду.

33. Переваги методу перехлорування води?
А. Можливість знезаражувати солону воду;
*В. Можливість знезаражувати каламутну і забарвлену воду;
С. Необхідність дехлорування води;
Д. Не утворюються хлорорганічні речовини;
Е. Поліпшується прозорість і кольоровість води.

34. Переваги методу озонування знезараження води:
А. Не потрібно заздалегідь освітлювати воду;
*В. Велика надійність в порівнянні з хлоруванням;
С. Збільшується рН води;
Д. Спрощення техніки знезараження;
Е. Економічно вигідніший метод.

35. Спеціальні методи поліпшення якості води:
А. Подвійне хлорування, озонування, обробка СВЧ- полемо;
В. Коагуляція, йодування, опромінювання гамма- променями;
*С. Дезодорація, знезалізнення, опріснення;
Д. Знезараження, знешкодження, обробка ультразвуком;
Е. Преамонізація, перехлорування, коагуляція.

36. Спеціальні методи поліпшення якості води:
*А. Фторування, дефторування;
В. Хлорування з преамонізацією;
С. Коагуляція з подальшою фільтрацією;
Д. Подвійне хлорування;
Е. Перехлорування, дехлорування.

37. Спеціальні методи поліпшення якості води:
А. Хлорування з преамонізацією
В. Коагуляція з подальшою фільтрацією;
С. Подвійне хлорування;
*Д. Опріснення, дезактивація;
Е. Перехлорування, дехлорування.

38. У питній воді з артезіанської свердловини встановлена концітрація фтору 3 мг/л.Виберіть метод для корекції даного показника.
А. Показник не потребує корекції;
В. Необхідно провести фторування;
*С. Необхідно провести дефторування;
Д. Необхідно провести опріснення;
Е. Необхідно провести дезактивацію.

39.При використанні води з шахтного колодязя населення відмічало в’язкий присмак.При пранні на ньому виявлявся жовтуватий відтінок.Чому вода набула таких властивостей?
А. Підвищена кількість хлоридів;
*В. Підвищена кількість заліза;
С. Підвищена кількість сульфатів;
Д. Підвищена кількість нітратів;
Е. Підвищена кількість гумінових речовин.

40.Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що прозорість складає 35 см; кольоровість 20 С; каламутність 0,5 мг/л; запах і присмак – 2 бали; загльна жорсткість 3,5 мг-екв/л; вміст фтору 1,0 мг/л; окислюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс 7; мікробне число 350. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
А. Пом'якшення;
В. Дезодорацію;
С. Дефторування;
*Д. Знезараження;
Е. Освітлення.

41.Під час експертної оцінки нового джерела центрального водопостачання населення проведено лабораторний аналіз питної води з артезіанської свердловини. Визначені такі показники її якості: каламутність 10,0 мг/дм3; запах і присмак – 2 бали; фтор – 0,7 мг/дм3; індекс БГКП (колі-індекс) 2; мікробне число 100. Який гігієнічний захід із перерахованих необхідно провести для поліпшення якості води?
А. Дефторування;
В. Дезодорація;
С. Пом’якшення;
Д. Знезаражування;
*Е. Очищення.

42.При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість 20 С; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; заліза – 1,0 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250мг/дм3; нітрати – 80 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
А. Знезалізнення;
В. Дезодорацію;
С. Опріснення;
Д. Знефторювання;
*Е. Денітрифікація.

43.Під час лабораторного аналізу питної води із артезіанської свердловини установлено, що прозорість складає 50 см; кольоровість – 20 С; каламутність – 0,5 мг/л; запах і присмак 1 бал; загальна жорсткість 5,5 мг-екв/л; вміст фтору – 1,5 мг/л; окиснюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс – 2; мікробне число – 200. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
А. Пом'якшення;
*В. Хлорування;
С. Дефторування;
Д. Коагуляція;
Е. Опріснення.

44.При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість – 20 С; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; заліза 1,0 мг/л; хлоридів – 400 мг/дм3; сульфати – 500мг/дм3; нітрати – 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
*А. Знезалізнення;
В. Дезодорацію;
С. Опріснення;
Д .Знефторювання;
Е. Денітрифікація.

45.Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що прозорість складє 47 см; кольоровість – 20 С; каламутність – 0,5 мг/л; запах і присмак – 2 бали; загальна жорсткість – 3,5 мг-екв/л; вміст фтору 1,0 мг/л; окислюваність – 0,7 мг/л; колі-індекс – 35; мікробне число – 700. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
А. Пом'якшення;
В. Дезодорацію;
С. Дефторування;
*Д. Знезараження;
Е. Освітлення.

46.При лабораторному дослідженні питної води з централізованого джерела встановлено наступні показники лабораторного аналізу води: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість – 20 С; каламутність – 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,08 мг/л; заліза – 0,1 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250 мг/дм3; нітрати 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води
*А. Фторування;
В. Дезодорацію;
С. Опріснення;
Д. Знефторювання;
Е. Денітрифікація.

47.Результати лабораторного аналізу питної води, що була відібрана з розподільної водопровідної мережі міста вказали на високий рівень забруднення води за бактеріологічними показниками (загальне мікробне число-350, колі-титр-25). Що найбільш вірогідно могло зумовити зниження якості питної води?
*А. Порушення герметичності водопровідної мережі;
В. Застій води в мережі;
С. Матеріал водопровідних труб;
Д. Застарілі, коррозовані труби;
Е. Замулена мережа, що давно не промивалась.

48.При профілактічному огляді населення одного з міст України у 25% мешканців виявлені ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених – генералізований остеосклероз з кальціфікацією міжхребетних зв’язок. Яка найбільш вірогідна причина виникнення флюорозу?
А. Недостнє надходження фтору в організм з чаєм;
В. Недостатній вміст фтору у грунті і воді;
*С. Надмірний вміст фтору у воді;
Д. Надмірний вміст фосфору в рослинних продуктах;
Е. Недостатній вміст фтору в тваринних продуктах.

49.При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя, розташованого у селищі міського типу, встановлені наступні показники сольового складу води: хлориди – 140мг/дм3, сульфати – 246мг/дм3, фтор – 1,0 мг/дм3, нітрати – 90 мг/дм3, йод – 3,5 мг/дм3. Яке ендемічне захворювання може виникнути у споживачів питної води даного колодязя?
А. Гафська хвороба;
*В. Водонітратна метгемоглобінемія;
С. Ендемічний карієс;
Д. Ендемічний зоб;
Е. Ендемічний флюороз.

50.Для поліпшення якості питної води на головних спорудах водопроводу прийшли до висновку про необхідність проводити її знезараження сучасними методами, що максимально запезбечують її високу епідеміологічну безпеку, зважаючи на застарілу і не досить надійну водопроводну мережу. Запропонуйте найбільш обгрунтований метод її знезараження.
*А. Хлорування;
В. Кип’ятіння;
С. Озонування;
Д. УФ - опромінення;
Е. Коагуляція, відстоювання та фільтрація.

51. Під час лабораторного аналізу питної води із централізованого джерела установлено, що запах становить - 4 бали; прозорість складає - 40 см; кольоровість - 20 С; каламутність - 1 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 7,0 мг-екв/л; вміст фтору – 0,8 мг/л; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
А. Пом’якшення;
*В. Дезодорацію;
С. Дефторування;
Д. Знезараження;
Е. Освітлення.

52. При лабораторному дослідженні питної води з шахтного колодязя встановлено: запах та присмак – 2 бали; прозорість складає 40 см; кольоровість 20 С; каламутність 1,0 мг/л; рН – 7,0; загальна жорсткість – 5,0 мг-екв/л; вміст фтору - 0,8 мг/л; заліза – 4,0 мг/л; хлоридів – 300 мг/дм3; сульфати – 250 мг/дм3; фтор 1,0 мг/дм3; нітрати – 37 мг/дм3; колі-індекс – 2; мікробне число – 100. Який метод обробки необхідно провести для покращення якості питної води?
*А. Знезалізнення;
В. Дезодорацію;
С. Опріснення;
Д. Знефторювання;
Е. Денітрифікація.


ТЕМА № 7.
ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ РАЦІАНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ.


1. Середня енергетична цінність 1 граму жирів (калорійний коефіцієнт (кал):
А. 4;
В. 6;
С. 7;
Д. 8;
*Д. 9.

2.Вкажіть частину білків від добової калорійності раціону (%)?
А. 13;
В. 11;
С. 13;
*Д. 12;
Е. 15.

3. До якої професійної групи відносяться хірурги?
А. До першої, як і всі медпрацівники;
В. До другої, як і середній і молодший медперсонал;
*С. До третьої (середня щодо важкості праця);
Д. До четвертої (важка фізична праця);
Е. До п'ятої (надзвичайно емоційно напружена праця).

4. Сутність методу непрямої енергометрії:
А. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності по величині життєвої ємкості легенів;
В. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності за спеціальними таблицями;
С. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності з допомогою спеціальних камер;
*Д. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності по величині газообміну;
Е. Обчислення витрат енергії при будь-якій діяльності розрахунковим методом (з врахуванням статі, віку, маси тіла).

5. Специфічно - динамічну дію їжі визначають:
*А. По величині основного обміну;
В. Ваговим методом;
С. Хронометражним методом;
Д. За антропометричними даними за допомогою таблиць;
Е. Не визначають.

6.Частка простих сахарів у їх добовій кількості при раціональному харчуванні (не більш %):
А. 40;
В. 35 ;
С. 45;
Д. 50;
*Е. 20 .

7. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
А. У добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 55 % тваринного білку;
*В. Харчування має бути повноцінним в якісному відношенні;
С. Х добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 30 % рослинного жиру;
Д. Середня вага добового харчового раціону повинна складати 2,5-3 кг;
Е. Харчування повинне задовольняти естетичні і органолептичні вимоги людини.

8.Середня енергетична цінність 1 граму вуглеводів (калорійний коефіцієнт (кал):
А. 6;
В .8;
*С. 4;
Д. 7;
Е. 9.

9. Специфічна динамічна дія їжі складає від величини основного обміну (%):
*А. 10 ;
В.1 2 - 15 ;
С. 5 - 15 ;
Д. 5 - 7 ;
Е. 7 - 15 .

10. Сутність методу прямої енергометрії:
*А. Облік енергії, що виділяється організмом, за допомогою спеціальних камер;
В. Облік енергії, що виділяється організмом, за допомогою спеціальних розрахункових таблиць;
С. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від статі, віку і ваги;
Д. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від професійній діяльності;
Е. Облік енергії, що виділяється організмом, залежно від статі, віку і професії.

11. Якою повинна бути частка тваринного білку у їх добовій кількості при раціональному харчування?
А. 45 - 50;
В. 40;
С. 45;
*Д. 55;
Е. 55 - 60.

12. Яке має бути співвідношення Б: Ж: В: в добовому харчовому раціоні дорослого працездатного населення ?
*А. 1: 1: 4;
В. 1: 1,2: 4,6;
С. 1: 3: 5;
Д. 1: 1,6: 4,2;
Е. 1: 2: 5,8.

13. Надлишок білків (особливо тваринних) в харчовому раціоні небажаний,чому:
А. Надлишок білків приводить до порушення функцій білої крові (зокрема, до порушення фагоцитозу);
*В. В організмі утворюється токсичний аміак і розвивається гнильна мікрофлора у кишечнику;
С. В організмі утворюється токсичний сірководень і розвиваються процеси бродіння в кишечнику;
Д. Надлишок білка трансформується в жири;
Е. Надлишок білка трансформується у вуглеводи, що приводить до розвитку гіперглікемії.

14.Частка рослинних жирів в їх добовій кількості при раціональному харчування (%):
А. 35;
В. 20 - 25;
С. 20;
Д. 25;
*Е. 30.

15. Добові енерговитрати складаються з:
А. Енергії основного обміну і енергії м'язової і розумової діяльності;
*В. Енергії основного обміну, специфічно-динамічної дії їжі і енергії нервово-м'язової діяльності;
С. Енергії основного обміну і енергії, що вивільняється при розпаді в циклі Кребса білків, жирів і вуглеводів;
Д. Енергії основного обміну і енергії специфічно-динамічного дії їжі;
Е. Енергії основного обміну і енергії м’язової і нервово-м'язової діяльності.

16. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
*А. Харчування (їжа) повинна заповнювати енерговитрати;
В. Їжа повинна задовольняти естетичні і органолептичні вимоги людини;
С. Добовий харчовий раціон повинен мати вагу в межах 2,5 - 3 кг;
Д. В добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 55 % тварин білків;
Е. В добовому харчовому раціоні повинно бути не менше 30 % рослинних жирів.

17. Основний обмін залежить від:
А. Маси тіла, росту і кліматичної зони мешкання;
маси тіла, росту і характеру трудової діяльності;
*В. Маси тіла, віку,статі, росту, кліматичної зони мешкання ;
С. Віку, статі і характеру трудової діяльності;
Д. Віку, статі і кліматичної зони мешкання.
Е. Тільки віку.

18. Середня енергетична цінність 1 граму білків (калорійний коефіцієнт (кал):
А. 5;
*В. 4;
С. 6;
Д. 8;
Е. 9.

19. Які патологічні стани розвиваються за відсутності в їжі аскорбінової кислоти ?
А. Світлобоязнь, сльозоточивість, кератит;
В. Аліментарний поліневрит;
С. Гіперкератоз;
Д. Хейлоз (зміни слизистої оболонки в кутах рота);
*Е. Геморагічний діатез.

20. Найбільш оптимальне співвідношення Са і Р в харчовому раціоні:
А. 1:1(Ж) - 1: 1,1(М);
В. 1:1(М) - 1:1,1(Ж);
С. 1:2 (М і Ж);
*Д. 1:1,5 (М і Ж);
Е. 1: 0,5(М) - 1:1(Ж).

21. Величина добової потреби у фосфорі для дорослих (мг):
А. 500;
В. 1000;
*С. 1200;
Д. 600;
Е. 800.

22. Частка тваринних білків в добовій його потребі (%):
А. 40;
В. 45;
С. 30;
*Д. 55;
Е. 35.

23. Оптимальне співвідношення Б: Ж: В: в добовому харчовому раціоні дорослого працездатного населення України:
*А. 1:1:4;
В. 1:1,2: 4,6;
С. 1:0,8: 5;
Д. 1:1: 5,8;
Е. 1:1,6:4,2.

24. Продукти – джерела тіаміну:
А. Зелень, овочі, фрукти і ягоди;
*В. Хлібні вироби з борошна грубого помелу, пивні і хлібопекарські дріжджі;
С. Риб'ячий жир, печінка тваринних і морських риб, вершкове масло;
Д. Молоко, молочні продукти (твердий сир), кисломолочні продукти;
Е. М'ясо і всі м'ясні продукти.

25. Частка вечері при триразовому харчуванні (%):
А. 5,0 - 10,0;
В. 10 - 15;
С. 15 - 20;
*Д. 20 - 25;
Е. 25 - 30.

26. Меню-розкладка - це:
А. Норма харчового постачання на добу, розподілена на сніданок, обід і вечеря;
В. Це набір блюд і напоїв на кожен день тижня із вказівкою їх загальної ваги;
С. Це вага (у грамах) продуктів, які вживає людина протягом доби;
Д. Це калорійність сніданку, обіду і вечері, виражена в % до загальної калорійності раціону;
*Е. Перелік блюд і напоїв із вказівкою їх ваги, необхідних для приготування однієї порції сніданку, обіду і вечері.

27. Частка рослинного жиру в добовій його потребі (%):
А. 15;
*В. 30;
С. 25;
Д. 20;
Е. 35.

28. Скільки відсотків від добової калорійності раціону повинні складати вуглеводи ?
А. 50;
В. 54;
*С. 64;
Д. 74;
Е. 60.

29. Частка обіду при триразовому харчування (%):
А. 30 - 35;
В. 35 - 40;
*С. 40 - 45;
Д. 45 - 50;
Е. 50 - 55.

30. Яка добова норма заліза для дорослих (в залежності):
А. 5 - 10 міліграм (від групи фізичної активності);
*В. 15 - 17 міліграм (від статі);
С. 10 - 20 міліграм (від віку);
Д. 10 - 15 міліграм (від маси тіла);
Е. 15 - 20 міліграм (від кліматичної зони).

31. Продукти – джерела ретинолу:
А. Зелень, овочі, фрукти;
*В. Печінка риб і тварин, яйця, молочні продукти;
С. Морква, абрикоси, томати;
Д. Червоний солодкий перець, хрін, обліпиха;
Е. Волоські горіхи, шипшина, кумис.

32. Скільки відсотків від добової калорійності раціону повинні складати білки?
А. 10;
В. 15;
С. 11;
Д. 13;
*Е. 12.

33. Величина добової потреби у кальції для дорослих?
А. 600 міліграм (Ж) - 800 міліграм (М);
В. 800 міліграм(Ж) - 1200 міліграм(М);
*С. 1100 міліграм (Ж) - 1200 міліграм (М);
Д. 1200 міліграм (М, Ж);
Е. 1100 міліграм (М, Ж).

34. Частка сніданку при триразовому харчуванні (%):
А. 20;
В. 15;
С. 35;
*Д. 30;
Е. 10.

35. Продукти – джерела каротину:
А. Ікра кетова і паюсна;
В. Печінка морських риб і тварин;
*С. Морква, томати, червоний перець;
Д. Овочі, фрукти, ягоди;
Е. Молоко і молочні продукти.

36. Добова оптимальна доза вітаміну С для дорослих (мг):
А. 80 - 90;
В. 50 - 70;
С. 50 - 60;
*Д. 70 - 80;
Е. 100 -120.

37. Біологічна цінність жиру тим вище, чім більше в ньому поліненасиченихжирних кислот. Назвіть їх:
А. Стеаринова, олеїнова;
*В. Ліноленова, арахідонова;
С. Пальмітинова, лінолева;
Д. Арахідонова, стеаринова;
Е. Пальмітинова, арахідонова.

38. Назвіть продукти - джерела аскорбінової кислоти:
*А. Капуста, картопля, обліпиха;
В. Хлібні продукти, дріжджі пивні;
С. Молоко, молочні продукти;
Д. Цибуля, абрикоси, помідори;
Е. Огірки, морква, яйця.

39. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
А. Вага харчового раціону повинна знаходитися в межах 2,5 - 3кг;
В. Харчовий раціон повинен обов'язково містити в своєму наборі молоко, овочі, фрукти;
С. У набір блюд сніданку не рекомендується включати перше блюдо, вечері - м'ясні смажені блюда, каву;
*Д. Раціон має бути повноцінним у якісному відношенні; харчування має бути збалансованим;
Е. У добовому раціоні тваринні білки повинні складати не менше 55% від їх загальної кількості, прості сахари - не більше 40%.

40. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
А. У добовому раціоні на долю рослинних жирів повинно доводитися не менше 30 % їх добової кількості;
*В. Харчування має бути нешкідливим (по хімічному складу) і безпечним у епідемічному відношенні;
С. Вага харчового раціону повинна знаходиться у межах 2,5 (не менше) - 3 (не більш) кілограм;
Д. У набір блюд сніданку не можна включати перші блюда, у набір блюд обіду - два перші (або других) блюда;
Е. У добовому раціоні на долю тваринних білків повинно доводиться не менше 55% їх добової кількості.

41. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
*А. Їжа по своєму хімічному складу повинна відповідати ферментативному статусу організму;
В. У добовий харчовий раціон повинні обов'язково входити молочні продукти, овочі і фрукти;
С. Вага добового раціону повинна знаходитися у діапазоні 2,5 - 3,0 кілограм;
Д. Рослинні жири повинні складати не менше 30%, тваринні білки - не менше 55%, а прості сахари - не більш 40% їх добової кількості;
Е. Енергетична цінність добового раціону розподіляється: 30% - сніданок, 45-50% - обід, 20-25% - вечеря.

42. Яка ознака, крім статі, віку та характеру трудової діяльності являється основним при встановленні фізіологічних норм харчування?
А. Кліматична зона мешкання;
*В. Маса тіла;
С. Об'єм грудної клітки;
Д. Наявність (відсутність) ШКТ-патології;
Е. Національність.

43. Показники, які необхідні для визначення основного обміну людини:
А. Маса тіла, стать;
В. Маса тіла, вік ;
С. Вік,стать, кліматична зона мешкання;
Д. Маса тіла, кліматична зона мешкання;
*Е. Маса тіла, стать, вік, ріст, кліматична зона мешкання.

44. Яка з перерахованих ознак є принципом раціонального харчування?
А. Їжа повинна мати сприятливу органолептику і не викликати насичення;
В. Добовий харчовий раціон повинен мати вагу не більш 3-х кг і не менше 2,5 кг;
С.Кількість тваринних білків повинна складати не менше 55% від добової їх кількості;
Д. Кількість рослинних жирів не має бути меншою, ніж 30% від загальної їх добової кількості;
*Е. Всі хімічні компоненти їжі (Б, Ж, У, вітаміни і мінеральні солі) мають бути збалансованими.

45. Найменш стійкий в процесі зберігання та кулінарної обробки вітамін?
*А. Вітамін «C»;
В. Ретинол;
С. Тіамін;
Д. Рибофлавін;
Е. Кальциферол.

46. Вітаміни класифікуються в залежності:
А. Розчинності в жирах і в спиртах;
*В. Розчинності в жирах і в воді;
С. Розчинності в воді і в спиртах;
Д. Розчинності в спиртах і рідинах організму;
Е. Здатності (нездатності) до синтезу в організмі.

47. Основні джерела тіаміну:
А. Овочі та фрукти;
В. Молоко та молочні продукти;
С. Пивні дріжджі;
*Д. Продукти переробки злаків і бобові;
Е. Яйця.

48. Необхідно визначити добові енерговитрати хронометражно-табличним методом. Що необхідно враховувати при хронометражному спостереженні?
А. Вид діяльності, основний обмін;
В. Час виконання видів діяльності, КФА;
С. Коефіциєнт фізичної активності;
Д. Основний обмін;
*Е. Вид діяльності, час його виконання.

49. Провізор- асистент виконує роботу з коефіциєнтом фізичної активності 1,6. Визначте групу інтенсивності праці.
А. Перша;
*В. Друга;
С. Третя;
Д. Четверта;
Е. П'ята.

50. Необхідно визначити добові енерговитрати студента. Оберіть найбільш простий та точний метод визначення енерговитрат:
*А. Пряма калориметрія;
В. Непряма калориметрія;
С. Хронометражно-табличний метод;
Д. За таблицями Гарріса та Бенедикта;
Е. За КФА з урахуванням основного обміну.

51. Калорійні квоти в раціоні: білків – 11%, жирів – 25%, вуглеводів – 64%. Визначте збалансованість харчових речовин раціону:
А. Раціон не збаласований за всіма харчовими речовинами;
В. Збільшена калорійна квота вуглеводів;
С. Знижена калорійна квота жирів;
Д. Збільшена калорійна квота білків;
*Е. Раціон збалансований за всіма харчовими речовинами.

52. Режим харчування лікаря включає 2 прийоми їжі. Інтервал між прийомами 9 годин. Оцініть режим харчування:
А. Оцінити неможливо, недостатньо показників;
В. Режим харчування нераціональний;
С. Режим харчування раціональний;
Д. Кратність прийому відповідає вимогам;
*Е. Інтервал між прийомами не відповідає нормативам.

53. Калорійність раціону харчування 3780 ккал.8 % від загальної калорійності покривається за рахунок білків, 35 % жирів, 57 % углеводів.Дайте оцінку по раціоналізації харчування:
А. Знизити калорійну квоту вуглеводів, збільшити калорійну квоту білків;
*В. Збільшити калорійну квоту білків, знизити - жирів;
С. Збільшити калорійність раціону;
Д. Знизити калорійну квоту білків та вуглеводів;
Е. Збільшити калорійну квоту жирів, знизити - білків.

54. Для розрахунку добових енергозатрат студента використовували величину основного обміну таенергозатрати на різні види діяльності. Визначите правільність розрахунку:
А. Вірно, враховані всі показники;
В. Невірно, всі показники вибрані не вірно;
*С. Невірно, не врахована специфічна-динамічна дія їжі;
Д. Невірно, не враховані енергозатрати на фізичну активність;
Е. Невірно,не враховані енергозатрати на роботу;

55. Калорійність раціону харчування фасовщика ОАО «Стирол-Фарм» складає 2500 ккал.У раціоні калорійні квоти склали для білків 30 %, для жирів 45 %, для вуглеводів 25 %. Дайте оцінку сбалансованості раціону по калорійним квотам:
А. Сбалансованіпо всім поживним речовинам;
*В. Несбалансованіпо всім поживним речовинам;
С. Знижена калорійна квота білків;
Д. Знижена калорійна квота жирів;
Е. Підвищеннакалорійна квота вуглеводів.

56. У раціоні харчування робітника аптеки міститься 50 мл вітаміну С. Паціент відмічає зниження працездатності, загальну слабкість, припухлість та кровоточивість ясен.Був встановлен діагноз С-гіповітаміноз.Дайте рекомендації по раціоналізації харчування:
А. Збільшити у раціоні кількість мяса та мясних продуктів;
В .Включити до раціону морські продукти;
*С. Вклучити до раціону свіжі овочі та фрукти;
Д. Включити до раціону рибу та рибні продукти;
Е. Збільшити у раціоні вміст свіжої моркви.

57. У режимі харчування 4-х кратний прийом їжі, інтервал між прийомами 5годин.Їжа кожен день приймається у один і тойже час,прийом їжі 30-60 хвилин.Розподіл калорійності: перший завтрак - 20 %, другий завтрак - 15 %, обід - 45 %, вечеря - 20 %.Дайте оцінку харчуванню.
*А. Відповідає фізіолого-гігіеничним вимогам;
В. Великий інтервал між прийомами їжі;
С. Розподіл по прийома невірний;
Д. Час на прийом їжі не достатній.
Е. Великий час прийому їжі.

ТЕМА № 8.
ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ХАРЧУВАННЯ З КАЛОРІЙНОСТІ ТА ПОВНОЦІНОСТІ РАЦІОНІВ.

1. Назвіть метод визначення добових енерговитрат:
А. Анкетно – табличний
В. Функціональної енергометрії
С. Вагової енергометрії
Д. Розрахунково – ваговий
*Е. Хронометражно – табличний

2. Специфічно – динамічна дія харчування складає від обсягу основного обміну (%):
А. СДДХ 5 – 10
*В. СДДХ 10 – 15
С. СДДХ 5 – 15
Д. СДДХ 5 – 7
Е. СДДХ 7 – 15

3. Енергія, обумовлена нервово - м'язовою діяльністю, включає в себе:
*А. Енергію професійної діяльності та енергію всіх видів діяльності (на основі хронограми)
В. Енергію професійної діяльності протягом дня (на основі хронограми)
С. Енергію основного обміну та енергію професійної діяльності
Д. Енергію специфічно – динамічної дії харчів та енергію - м'язової діяльності
Е. Енергію специфічно – динамічної дії харчів та енергію професійної діяльності

4. Основний обмін залежить від:
А. Маси тіла, зросту та кліматологічної зони мешкання
В. Маси тіла, зросту та характеру трудової діяльності
*С. Маси тіла, віку, статі та зросту
Д. Віку, статі та характеру трудової діяльності
Е. Віку, статі та кліматичної зони мешкання

5. Добовий харчовий раціон – це:
*А. Норма харчового забезпечення на добу, яка розподілена при 3 – разовому харчуванні на сніданок, обід та вечерю
В. Кількість страв та напоїв (в г), яка складає добовий прийом харчів
С. Перелік продуктів (в г), необхідних для приготування однієї порції сніданку, обіду, вечері
Д. Відсотковий розподіл калорійності їжі, яка вживається на сніданок, обід, вечерю
Е. Харчування, яке забезпечує кількісні та якісні вимоги до нього протягом доби

6. Для нормального забезпечення пластичних та енергетичних потреб підлітка необхідне постачання організму всіх поживних речовин у певних співвідношеннях. Співвідношення білків, жирів та вуглеводів за масою у раціоні харчування повинно складати:
A. Повинно складати 1 : 1,5 : 4,5
*В. Повинно складати 1 : 1,1 : 4,8
С. Повинно складати 1 : 1,1 : 4,5
D. Повинно складати 1 : 2 : 4,5
Е. Повинно складати 1 : 1,2 : 6

7. Яка кількість добових витрат енергії при раціональному харчуванні повинна бути забезпечена жировою квотою раціону?
А. Повинна бути забезпечена 5-10%.
В. Повинна бути забезпечена 30-35%.
С. Повинна бути забезпечена 35-40%.
Д. Повинна бути забезпечена 40-45%.
*Е. Повинна бути забезпечена 25-30%.

8. Яка кількість добових витрат енергії при раціональному харчуванні повинна бути забезпечена білковою квотою раціону?
*А. Повинна бути забезпечена 11-13%.
В. Повинна бути забезпечена 15-20%.
С. Повинна бути забезпечена 20-25%.
Д. Повинна бути забезпечена 25-30%.
Е. Повинна бути забезпечена 30-35%.

9. Потреба в енергії визначається:
*А. За величиною добових енерговитрат
В. За величиною добової калорійності раціону
С. За величиною добової потреби в білках
Д. За величиною добової потреби в жирах
Е. За величиною добової потреби у вуглеводах

10. Частка простих сахарів в їх добовій кількості при раціональному харчуванні (не більш %):
А. Частка простих сахарів 40
В. Частка простих сахарів 35
С. Частка простих сахарів 45
Д. Частка простих сахарів 50
*Е. Частка простих сахарів 20

11. Правило ізодинамії - це:
А. Заміна одного продукту іншим за умови збереження його ваги
В. Заміна одного продукту іншим за умови рівноцінності в їх складі тваринних білків
С. Заміна одного продукту іншим за умови рівноцінності в їх складі рослинних жирів
Д. Еквівалентність продуктів за їх хімічним складом
*Е. Еквівалентність продуктів за їх енергетичною цінністю

12.Якою повинна бути квота тваринного білка в їх добовій кількості при раціональному харчуванні (%)?
А. Квота тваринного білка 45 - 50
В. Квота тваринного білка 40
С. Квота тваринного білка 45
*Д. Квота тваринного білка 55
Е. Квота тваринного білка 55 - 60

13. Квота рослинних жирів в їх добовій кількості при раціональному харчуванні (%):
А. Квота рослинних жирів 35
В. Квота рослинних жирів 15
С. Квота рослинних жирів 20
Д. Квота рослинних жирів 25
*Е. Квота рослинних жирів 30

14. Добові енерговитрати складаються з:
А. Енергії основного обміну і енергії м'язової і розумової діяльності
*В. Енергії основного обміну, специфічно-динамічної дії їжі і енергії нервово-м'язової діяльності
С. Енергії основного обміну і енергії, що вивільнюється при розпаді в циклі Кребса білків, жирів і вуглеводів
Д. Енергії основного обміну і енергії специфічно-динамічної дії їжі
Е. Енергії основного обміну та енергії нервово-м'язової діяльності

15. Квота вечері при триразовому харчуванні (%):
А. Квота вечері 5,0 - 10,0
В. Квота вечері 10 - 15
С. Квота вечері 15 - 20
*Д. Квота вечері 20 - 25
Е. Квота вечері 25 - 30

16. Квота обіду при триразовому харчуванні (%):
А. Квота обіду 30 - 35
В. Квота обіду 35 - 40
*С. Квота обіду 40 - 45
Д. Квота обіду 45 - 50
Е. Квота обіду 50 - 55

17. Квота сніданку при триразовому харчуванні (%):
А. Квота сніданку 20
В. Квота сніданку 15
С. Квота сніданку 35
*Д. Квота сніданку 30
Е. Квота сніданку 10

18. Яка кількість добових витрат енергії при раціональному харчуванні повинна бути забезпечена вуглеводною квотою раціону?
А. Вуглеводна квота 44 - 50
В. Вуглеводна квота 30-40
С. Вуглеводна квота 40-44
Д. Вуглеводна квота 50-54
*Е. Вуглеводна квота 62-64

19. Основними постачальниками енергії є білки, жири та вуглеводи. Скільки ж енергії в середньому акумулюється організмом при дисиміляції 1г білків?
*А. 4,1 ккал
В. 6,3 ккал
С. 7,1 ккал
Д. 8,1 ккал
Е. 9,3 ккал

20. Основними постачальниками енергії є білки, жири та вуглеводи. Скільки ж енергії в середньому акумулюється організмом при дисиміляції 1г жирів?
А. Біля 4,1ккал
В. Біля 6,3ккал
С. Біля 7,1ккал
Д. Біля 8,1ккал
*Е. Біля 9,3ккал

21. Основними постачальниками енергії є білки, жири та вуглеводи. Скільки ж енергії в середньому акумулюється організмом при дисиміляції 1г вуглеводів?
*А. Біля 4,1ккал
В. Біля 6,3ккал
С. Біля 7,1ккал
Д. Біля 8,1ккал
Е. Біля 9,3ккал

22. При оцінці адекватності харчового раціону жінки 45 років, яка працює диспетчером, було встановлено, що за рахунок білків забезпечено 13% харчового раціону, за рахунок жирів 30%, за рахунок вуглеводів 57%; співвідношення білків, жирів, вуглеводів складає 1:1:4; загальна кількість кальцію 1000мг, фосфору 1200, вітаміну С 60мг. Які недоліки даного раціону?
А. Квота білків не відповідає вимогам раціонального харчування
В. Квота жирів не відповідає вимогам раціонального харчування
С. Співвідношення Б:Ж:В не відповідає вимогам раціонального харчування
*Д. Кількість Са не відповідає добовій потребі
Е. Кількість вітаміну С не відповідає добовій потребі

23. Яким має бути співвідношення кальцію та фосфору при раціональному харчуванні?
А. Співвідношення 1:1-1:2
В. Співвідношення 1:0.9-1,1
С. Співвідношення 1:1-1:3
*Д. Співвідношення 1:1-1:5
Е. Співвідношення 1:1-1:4

24. При оцінці адекватності харчового раціону чоловіка 30 років, який працює слюсарем, було встановлено, що співвідношення білків, жирів, вуглеводів складає 1:2:8; співвідношення кальцію та фосфору 1:5, кількість вітаміну С 80мг, режим харчування чотириразовий, проміжки між прийомами їжі складають 4години. Які недоліки даного раціону?
А. Кратність прийомів їжі не відповідає вимогам раціонального харчування
*В. Співвідношення Б:Ж:В не відповідає вимогам раціонального харчування
С. Співвідношення Са : P не відповідає вимогам раціонального харчування
Д. Проміжки між прийомами їжі не відповідає вимогам раціонального харчування
Е. Кількість вітаміну С не відповідає добовій потребі

25. Яким чином визначають величину енерговитрат людини за методом аліментарної енергометрії?
А. По виділенню тепла з організму
В. По кількості спожитого кисню та виділеної вуглекислоти
С. Вимірюванням частоти і наповнення пульсу
Д. За спеціальними таблицями
*Е. Шляхом лабораторного визначення калорійності добового раціону

26. Які білки найшвидше перетравлюються в організмі людини?
А. М’ясні
В. Білки бобових
С. Зернові
*Д. Яєчні
Е. Білки грибів

27. Які білки найшвидше перетравлюються в організмі людини?
*А. Рибні
В. Білки бобових
С. Зернові
Д. М’ясні
Е. Білки грибів

28. Які компоненти їжі є незамінними пластичними речовинами?
*А. Білки
В. Жири
С. Вуглеводи
Д. Мікроелементи
Е. Вітаміни

29. Які з перелічених амінокислот є ессенціальними?
А. Лізин
В. Метіонін
С. Валін
Д. Треонін
*Е. Всі перераховані

30. Який відсоток від енергетичної цінності добового раціону повинні складати ессенціальні ПМЖК, щоб їх кількість була оптимальною?
А. Біля 2-4%
*В. Біля 4-6%
С. Біля 5-8%
Д. Біля 10-15%
Е. Біля 20-25%

31. Яка кількість води повинна поступати щоденно в організм людини, з урахуванням власно води, напоїв та рідкої частини харчів та блюд (за нормальних умов)?
А. В середньому 0,5-1,0 л
*В. В середньому 1,5-2,0 л
С. В середньому 2,5-3,0 л
Д. В середньому 3-5 л
Е. В середньому 5-10 л

32. Що таке раціональне харчування?
А.Харчування, скориговане з урахуванням несприятливого впливу виробничих чинників
*В. Фізіологічно повноцінне харчування здорових людей
С. Харчування, скориговане з урахуванням чинників ризику неінфекційних мультифакторних захворювань (ГХ, ЦД тощо)
Д. Харчування, в якому широко використовують парафармакологічну дію їжі
Е. Все відповіді вірні

33. Що таке лікувально-профілактичне харчування?
*А. Харчування, скориговане з урахуванням несприятливого впливу виробничих чинників
В. Фізіологічно повноцінне харчування здорових людей
С. Харчування, скориговане з урахуванням чинників ризику неінфекційних мультифакторних захворювань (ГХ, ЦД тощо)
Д. Харчування хворих людей
Е. Все відповіді вірні

34. Що таке дієтичне (лікувальне) харчування?
А. Харчування, скориговане з урахуванням несприятливого впливу виробничих чинників
В. Фізіологічно повноцінне харчування здорових людей
С. Харчування, скориговане з урахуванням чинників ризику неінфекційних мультифакторних захворювань (ГХ, ЦД тощо)
*Д. Харчування хворих людей
Е. Все відповіді вірні

35. Що таке превентивне харчування?
А. Харчування, скориговане з урахуванням несприятливого впливу виробничих чинників
В. Фізіологічно повноцінне харчування здорових людей
*С. Харчування, скориговане з урахуванням чинників ризику неінфекційних мультифакторних захворювань (ГХ, ЦД тощо)
Д. Харчування, в якому широко використовують парафармакологічну дію їжі
Е. Все відповіді вірні

ТЕМА № 9.
ХАРЧОВІ ОТРУЄННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА.

1. Однією з основних ознак харчового токсикозу (інтоксикацій) є:
A. Дуже тривалий «інкубаційний період»
B. Наявність в їжі великої кількості живих мікробів, або токсинів мікроскопічних грибів
C. Хронічна течія - на відміну від токсикоінфекцій
*D.Наявність в харчовому продукті токсинів специфічних збудників (бактерій або грибів)
E.Тільки гостра течія

2. Харчові інтоксикації (токсикози) діляться на:
A.Три групи: 1 - бактеріальні, 2 - мікотоксикози, 3 - міксти|
*B. Дві групи: 1 - бактеріальні, 2 - мікотоксикози
C. Два види: 1 - ботулізм, 2 – стафілококова харчова інтоксикація
D.Два види: 1 - ботулізм, 2 - ерготизм
E. Три види: 1 - ботулізм, 2 - ерготизм, 3 - септична ангіна.

3. Що є причиною придбання отруйних властивостей сирою квасолею?
А. Накопичення алкалоїду соланіну при неправильному зберіганні
В. Накопичення алкалоїду фазину при неправильному зберіганні
*С. Постійний вміст токсичної речовини фазину
D. Накопичення алкалоїду соланіну в пророслій частині квасолі
Е .Накопичення токсичної речовини фазину в пророслій частині квасолі

4. Відмінна особливість в клініці отруєнь мухоморами:
*А. Короткий «інкубаційний період» (1-4 години)
В. Симптоми ураження печінки: жовтяниця, збільшення печінки
С. Симптоми ураження нирок, аж до уремії
D.Класична тріада всіх харчових отруєнь: нудота, блювота (часто неприборкана), пронос
Е. Жовтяничний колір шкіри, підвищення температури тіла (гемолітичні властивості токсинів)

5. Харчові отруєння по ряду ознак схожі на інфекційні захворювання. Назвіть цю ознаку (один з декількох).
*A.Раптовий початок (найчастіше)
B. Зв'язок тільки з їжею
C. Наявність «епідемічного хвоста»
D. Вироблення імунітету
E. Контагіозність

6. Назвіть ознаку, властиву тільки харчовим отруєнням і що відрізняє їх від інфекційних захворювань?
*A. Неконтагіозність;
B. Спалахи харчових отруєнь носять масовий характер;
C. Мають тільки гостру течію;
D. Вражаютьтільки ЖКТ;
E. ВражаютьЖКТ і супроводжуються інтоксикацією.

7. За яких умов бджолиний мед може набувати токсичних властивостей?
A. При тривалому зберіганні (понад 1 рік) мед може накопичувати отруйні для організму речовини (алкалоїди)
*B. При накопиченні нейротропної отрути в результаті збору бджолами нектару з отруйних рослин
C. Токсичні властивості має «дикий» мед (зібраний «дикими» бджолами, наприклад, лісовими)
D. Токсичних властивостей може набувати мед при змішуванні різних його видів (наприклад, суміш липового і гречаного меду)
E. Мед не може бути токсичним для організму людини, оскільки має високі харчові і лікувальні властивості.

8.Основна особливість профілактики ботулізму:
A. Дотримання санітарних правил в консервній промисловості, на рибозаводах, м'ясокомбінатах
B. Застосування полівалентної протиботулінічної сироватки для певних груп робітників;
*C.Застосування полівалентного протиботулінічного анатоксину для певних груп населення
D. Санітарно-просвітницька робота серед населення
E. Заборона лову червоної риби на гачок

9. Принцип, покладений в основу класифікації харчових отруєнь:
A. Принцип єдності організму з місцем існування
B. Принцип єдності організму як біосистеми
*C. Етіологічний і патогенетичний принципи
D. Етіологічний принцип і принцип переваги медичних даних перед гігієнічними
E. Принцип патогенетичний і принцип екстраполяції

10.Який токсин виділяє Staphylococcus aureus:
A. Екзотоксин, який виділяється (і накопичується) тільки за аеробних умов
B. Термолабільний екзотоксин
*C. Ентеротоксин, що має виражені гемолітичні властивості
D. Термостабільний екзотоксин
E. Ентеротоксин, нестійкий до дії високої температури

11.Харчові отруєння це:
A. Захворювання, контагіозність яких обумовлена етіологією
B. Захворювання, що мають слабкий ступінь контагіозності
C. Не контагіозні захворювання
D. Що протікають тільки гостро
*E. Найчастіше гострі захворювання з обов'язковим ураженням ШКТ

12. Причиною виникнення ботулізму є:
A. Подрібнені м'ясні і рибні блюда (холодці, салати, холодець), оскільки в них створюються аеробні умови, необхідні для виділення токсину
*B. Риба гарячого копчення, оскільки в ній створюються анаеробні умови, необхідні для утворення токсину
C. Варені ковбаси, паштети, субпродукти, оскільки в них створюються аеробні умови, необхідні для утворення токсину
D. Сирокопчені ковбаси і окісти, оскільки в них створюються анаеробні умови, необхідні для виділення токсину
E. Продукти, консервовані міцними розчинами кухонної солі, цукру, оцтової кислоти, оскільки ці розчини сприяють виділенню і накопиченню токсину.

13. Чому хлорорганічні отрутохімікати (ДДТ та їх метаболіти) найбільш небезпечні для організму людини?
A. Оскільки вони стійкі до впливу світла, тепла, вологи і тривало зберігаються в грунті
B. Оскільки вони розчинні у воді і здатні вражати практично всі органи і тканини організму
C. Оскільки вони здатні накопичуватися тільки в продуктах тваринного походження (молоко, масло, м'ясо, яйця), що найчастіше вживаються людиною
D. Оскільки вони мають гепатотропний ефект і виключають антитоксичну функцію печінки
*E. Оскільки вони мають мутагенні і ембріотоксичні властивості

14. Проросла і позеленіла картопля набуває отруйних властивостей, так як:
A. Накопичує в процесі неправильного зберігання отруйну речовину фазин;
*B. Накопичує в бульбах і паростках при неправильному зберіганні отруйну речовину соланін;
C. Накопичує в бульбах і особливо в паростках амігдалін;
D. Накопичує в бульбах (паростках) токсин, що має гепатотропну дію;
E. В позеленілій частині бульби і паростках накопичуються мінеральні добрива в концентраціях, небезпечних для організму

15 .Основні симптоми ботулізму:
*A. Гострий гастроентерит, ураження ЦНС (нейропаралітичний та офтальмоплегічний синдроми).
B. Різко виражені явища інтоксикації: головний біль, м'язова біль, слабкість, порушення з боку ССС, на фоні гастроентероколіту
C. На першому місці - симптоми ураження довгастого мозку і черепно-мозкових нервів, потім - прогресуюча м'язова слабкість, тахікардія при нормальній температурі тіла. Порушення ШКТ - лише у частини хворих
D. Гострий гастроентероколіт на фоні ураження зорового нерва і різкого кон'юктивіту
E. Після дуже короткого періоду інкубації (1-2 години)-гострий гастроентероколіт на фоні ураження ЦНС, черепно-мозкових нервів, аж до паралічу дихального і судинного центрів.

16.Скільки клінічних форм має ерготизм:
*A. Три: судомна, гангренозна, змішана;
B. Одну: гангренозна
C. Одну: судомна
D. Три: судомна, гангренозна, ниркова
E. Три: судомна, гангренозна, паренхіматозна

17 .Одна з основних особливостей ботулінічної палички:
A. Здатність в кислому середовищі шлунку виробляти дуже сильний екзотоксин
B. Надзвичайно нестійка в об'єктах зовнішнього середовища
C.Здатність виробляти в харчових продуктах сильний ентеротоксин, що має гемолітичні властивості
*D. Здатність виробляти в харчових продуктах сильний екзотоксин тільки в анаеробних умовах
E. Здатність виробляти в харчових продуктах сильний екзотоксин тільки в аеробних умовах

18 .Які тканини і чому стають отруйними у деяких риб (наприклад, у вусача|) в період нересту?
A. Ікра і молока (статеві залози), оскільки в них утворюються високоактивні біогенні (і токсичні) речовини
B. М'язи, оскільки в них утворюється нейротоксин
*C. Статеві залози і печінка, оскільки в них накопичується токсична речовина, що має паралізуючу дію
D. Статеві залози, оскільки в них накопичуються отруйні речовини, що вражають перш за все ЦНС
E. М'язи і статеві залози, оскільки в них накопичується амигдалін (синильна кислота при його розпаді)

19. Чи (якщо нормується, то як) нормується вміст ріжків і сажки в борошні?
A. Наявність ріжків в борошні не допускається
B. Так: ГДК - не більше 0,05 г/кг
*C. Так: ГДК - не більше ніж 0,05 %
D. Так: ГДК - не більше 1%
E. Так: ГДК - не більше 1 г/кг

20. Заходи профілактики харчового отруєння солями цинку:
*A. Забороняється як приготування, так і зберігання їжі в посуді з оцинкованого заліза (за винятком сухих продуктів і води)
B. Посуд з оцинкованного заліза можна застосовувати для варіння повидла та варення - для інших видів їжі він не придатний
C. Посуд з оцинкованого заліза повинен покриватися зсередини олов'яною полудою
D. Посуд з оцинкованного заліза повинен покриватися глазур'ю
E. Якщо перед вживанням посуд з оцинкованого заліза прокип'ятити 2 рази по одній годині у воді, підкисленій столовим оцтом – можна використовувати без обмежень

21.Відмінна особливість в клініці отруєння мухоморами:
*A. Через 1-4 год відмічається підвищена салівація, нудота, блювання, діарея, міоз, в тяжких випадках – галюцинації.
B. Класична тріада всіх харчових отруєнь: нудота, блювота (часто неприборкана), пронос
C. Симптоми поразки центральної нервової системи: марення, галюцинації, судоми, звуження зіниць
D. Симптоми ураження нирок, аж до уремії
E. Симптоми ураження печінки: жовтяниця, болі в правому підребер'ї

22. Характерна органолептична ознака, що свідчить про забруднення хліба домішками бур'янів:
A. Хліб набуває незвично гіркуватого присмаку
B. Шкоринка такого хліба покривається невеликими круглими плямами яскраво-червоного кольору
C. М'якиш хліба набуває слизистої консистенції - результату дії протеолітичних ферментів бур'янів
*D. Хліб набуває незвично нудотно-солодкого присмаку
E. Шкоринка хліба покривається білими крупинками (застиглий слиз, що виділяється бур'янами)

23. Сальмонельоз виключений з класифікації харчових отруєнь, так як.:
A. Це зоонозна інфекція і м'ясо (молоко) хворих тварин - лише чинник передачі інфекції
B. Доведений ще один шлях передачі сальмонельозу - воздушно- краплинний
C. Доведений ще один шлях передачі сальмонельозу - водний
D. Доведений трансмісивний шлях передачі сальмонельозу, разом з харчовим
*E. Доведений контактно-побутовий шлях передачі сальмонельозу, разом з харчовим

24. Мікробні харчові отруєння за патогенетичною ознакою діляться на:
*A. Токсикоінфекції, мікотоксикози, міксти|
B. Токсикоінфекції, токсикози, отруєння змішаної етіології (міксти);
C. Токсикоінфекції, бактеріальні токсикози, мікотоксикози
D. Токсикоінфекції, ботулізм, стафілококова харчова інтоксикація
E. Бактеріальний токсикоз, мікотоксикози, міксти|

25. Одна з основних властивостей афлатоксинів:
A. Ураження кісткового мозку
B. Гемолітична дія
C. Нейротропна дія
*D. Гепатотоксична дія
E. Ураження кровотворних органів

ТЕМА № 10.
ФІЗІОЛОГІЯ ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ.

1. Трудова діяльність працівника Н. вимагає зосередженості уваги, емоційної напруги. Мають місце зорові і слухомоторні реакції, висока щільність робочого дня. Дану роботу слід оцінити з точки зору:

A. Кількості енерговитрат
B. Фізичної тяжкості
*C. Нервової напруги
D. Потреби кисню
E. Статичної напруги

2. Назвіть показники, необхідні для розрахунку потужності виконаної роботи:
A. Енерговитрати при роботі, частота пульсу
B. Енерговитрати при роботі, середній динамічний тиск
*C. Об'єм виконаної роботи, час виконаної роботи
D. Споживання кисню при роботі, частота пульсу
E. Величина периферичного опору судин, частота пульсу

3. При огляді цеховим лікарем працівників доменного цеху, що мають тривалий стаж роботи, визначені випадки захворювань первинною катарактою. Що з'явилося причиною її виникнення?
*A. Інфрачервоне випромінювання
B. Високий рівень шуму
C. Високий рівень вібрації
D. Ультрафіолетове випромінювання
E. Електромагнітне випромінювання видимого спектру

4. При дихальному коефіцієнті, рівному одиниці, робота виконується за рахунок енергії окислення:
A. Білків
B. Жирів
*C. Вуглеводів
D. Білків і жирів
E. Жирів і вуглеводів

5. Поняття про професійне захворювання:
A. Будь-яке захворювання трудящих промпідприємств
B. Будь-яке захворювання в працездатному віці
C.Захворювання, що виникає під впливом шкідливих чинників навколишнього середовища
*D. Захворювання, що виникло під впливом шкідливості, що має місце в даній профеcії
E. Захворювання, що виникло в результаті аварійної ситуації на виробництві

6. Раціоналізація трудового процесу передбачає:
A. Повну автоматизацію виробництва
B. Збільшення темпу роботи
C. Повну механізацію виробництва
D. Боротьбу з професійними шкідливими чинниками виробничого середовища
*E. Сприятливий ритм роботи

7. Від чого залежить перелік додаткових методів дослідження організму працюючих при проведенні періодичних медичних оглядів?
A. Від статі і віку працюючого
B. Від стану імунного статусу працюючого
C. Від стажу роботи в даній професії
D. Від статі, віку і стажу роботи в даній професії
*E. Від проф. шкідливостей, впливаючих на організм працюючих

8. Прояв тренованості з боку респіраторної системи при періодичному фізичному навантаженні:
*A. Збільшується ЖЕЛ і зменшується частота дихання
B. Зменшується частота дихання, збільшується його глибина
C. Зменшується ЖЕЛ, частішає дихання
D. Зменшується ЖЕЛ, зменшується глибина дихання
E. Частішає дихання, зменшується його глибина

9. У комп'ютерному залі науково-дослідного сектора політехнічного інституту робочі місця лаборантів-операторів розташовані біля передніх панелей моніторів. Під впливом електромагнітних хвиль надвисокої частоти оператори знаходяться цілий робочий день. Особливу небезпеку представляє дія електромагнітних хвиль вказаного діапазону частот великої інтенсивності на:
*A. Зоровий аналізатор
B. Слуховий аналізатор
C. Тактильную чутливість
D. Ольфакторний аналізатор
E. Больову чутливість

10. Періодичність проведення періодичних медичних оглядів робітників:
A. Не рідше 1 разу на 6 місяців;
B. Залежить від стажу роботи в даній професії;
C. Залежить від умов середовища, впливаючих на організм працюючого;
D. Залежить від віку працюючого в даній професії;
*E. Не рідше 1 разу на рік.

11. Яке фізіологічне значення має раціональний ритм роботи
*A. Підвищує працездатність, знижує утомленість
B. Сприяє концентрації уваги
C. Підвищує окислювально-відновні процеси в организмі
D. Сприяє розвитку процесів охоронного гальмування в ЦНС
E. Жоден з вище перерахованих

12. Які показники використовуються для визначення енерговитрат:
*A. Споживання кисню (л/хв.)
B. Коефіцієнт перерахунку л/хв. в кал/хв.
C. Потужність виконаної роботи (вт)
D. Об'єм виконаної роботи (кГм)
E. Частота серцевих скорочень

13. Стомленість - це:
A. Об'єктивний процес, що характеризується зниженням працездатності
B. Об'єктивний процес, пов'язаний із закінченням будь-якого виду роботи
C. Суб'єктивне відчуття, пов'язане із закінченням будь-якого виду роботи
D. Об'єктивне відчуття, що виникає у людини при виконанні не цікавої, нетворчої роботи
*E. Суб'єктивний вираз процесів, що об'єктивно відбуваються в організмі, при стомленні

14. Мета періодичних медоглядів робітників:
A. Виявити наявність хронічних захворювань
B. Визначити рівень фізичного розвитку (відхилення від середніх величин)
C. Визначити рівень опірності організму шкідливим виробничим чинникам
D. Визначити групу здоров'я працюючих
*E. Виявити початкові ознаки зміни стану здоров'я під впливом виробничих шкідливостей

15. Професія, що вимагає високого фізичного навантаження, протипоказана підліткам, які мають:
A. Хронічний тонзиліт з частими загостреннями
B. Функціональні зрушення серцево-судинної системи
C. Значну емоційну лабільність
D. Виражений гіпергідроз, акроцианоз
*E. Низький рівень фізичного розвитку, органічна ураження серця, функціональні вади серцево-судинної системи

16. Прояв тренованості при розумовій роботі:
A. Оптимізація процесів збудження
B. Поліпшення всіх показників діяльності серцево-судинної системи
C. Поліпшення зору
D. Поліпшення всіх показників дихальної і нервово-м'язової систем
*E. Підвищення уваги

17. Мета попередніх медоглядів працiвникiв:
A. Встановити наявність (відсутність) чинників ризику
B. Визначити ступінь резистентності організму
*C. Виявити протипоказання для роботи в даній професії
D. Виявити початкові ознаки будь-якої патології
E. Визначити групу здоров'я

18. Якими ергономічними показниками можна оцінити працю вантажника, який протягом зміни переміщає деталі масою 5 кг кожна з висоти 0,5 м від підлоги?
A. Переважним навантаженням на верхні кінцівки
*B. Максимальною величиною переміщуваного вантажу в кг, кількість підйомів і опускань вантажу за зміну
C. Переважним навантаженням на нижні кінцівки
D. Щільністю робочого часу
E. Емоційним напруженням

19. Зміни в крові при важкій фізичній роботі:
A. Зменшення в'язкості крові
B. Підвищення числа еритроцитів і різке зниження кількості лейкоцитів
C. Зниження кількості еритроцитів
D. Різке зниження рівня гемоглобіну
*E. Підвищення числа еритроцитів і рівня гемоглобіну

20. Періодичні медичні огляди працюючих - це:
A. Медогляди, що проводяться перед виконанням роботи в періодично виникаючих аварійних ситуаціях
B. Медогляди, що проводяться при відборі в певну професію зі встановленою періодичністю
*C. Медогляди, що проводяться протягом всієї професійної діяльності, зі встановленою періодичністю
D. Медогляди на здоровпункті підприємства, що проводяться з певною періодичністю
E. Медогляди, що проводяться під час вступу на роботу з певною періодичністю

21. Поняття хронічне професійне захворювання:
A. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і яке вимагає тривалого стаціонарного лікування
B. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і яке вимагає переведення працюючого на інвалідність
C. Захворювання, що виникає під впливом професійних шкідливостей і що характеризується тривалим розвитком патологічного процесу
*D. Захворювання, що виникає після багатократної і тривалої (більш 1 роки) дії професійних шкідливостей
E. Захворювання, що виникає в результаті тривалої дії професійних шкідливостей і яке професійної реабілітації

22. Працівника промпредпріятія у разі підозри на профзахворювання направляють до спеціалізованої лікувально-профілактичної установи для встановлення остаточного діагнозу. Хто здійснює ці функції:
A. Керівник підприємства
B. Санітарно-епідеміологічна станція
*C. Лікувально-профілактична установа направляє працівника на консультацію до профпатолога міста (області), а останній - до спеціалізованої лікувально-профілактичної установи
D. Цеховий лікар спільно з профпатологом МСЧ направляє працюючого на санітарно-курортне лікування
E. Жоден з перерахованих

23. Класифікація праці по ступеню тяжкості і напруженості:
A. Чотири категорії: 1- праця дуже легка, дуже напружена; 2- праця легка, напружена; 3- праця середньої тяжкості, мало напружений; 4- праця важка, не напружена
*B. Чотири категорії: 1 праця легка, не напружена; 2- праця середньої тяжкості, мало напружений; 3- праця важка, напружена;4-труд дуже важкий, дуже напружений
C. Три категорії: 1- праця легка, мало напружена; 2- праця середньої тяжкості, напружений; 3- праця важка, дуже напружена
D. Чотири категорії: 1- праця дуже легка, не напружена; 2- праця легка, мало напружена; 3- праця середньої тяжкості, напружений; 4- праця дуже важка, дуже напружена
E. Чотири категорії: 1- праця важка, не напружена; 2- праця середньої тяжкості, мало напружений; 3- праця важка, напружена; 4- праця дуже важка, дуже напружена

24. Напруженість праці - це:
A. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації діяльності нервово-м'язового апарату
*B. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку по отриманню і аналізу інформації
C. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації діяльності серцево-судинної системи
D. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку по координації діяльності дихальної системи
E. Навантаження на організм при праці, яка вимагає інтенсивної роботи мозку для координації навантаження на кровоносну систему організму.

25. Основа трудової діяльності людини:
A. Вироблення умовних рефлексів
B. Вироблення і закріплення процесів внутрішнього охоронного гальмування в центральній нервовій системі
C. Вироблення і закріплення процесів робочого збудження в корі головного мозку
*D. Вироблення і закріплення динамічного стереотипу як засоби пристосування
Е. Вироблення і закріплення координованих процесів збудження і гальмування в центральній нервовій системі

26. Підліток П., 16 років, після закінчення 9 класів освоює професію маляра в будівельному професійно-технічному училищі. Лікар підліткового кабінету, куди направлений підліток для вирішення питання щодо його професійної придатності, повинен враховувати:
A. Фізичний розвиток підлітка
B. Санітарну характеристику професії
*C. Санітарну характеристику професії і вимоги до даної професії
D. Функціональні показники організму
E. Ендокринні зміни в організмі

27. Як визначити споживання кисню при роботі?
*A. За допомогою номограми по частоті пульсу
B. За допомогою номограм по величині енерговитрат
C. Розрахунковим способом (по величині пульсу і ЖЕЛ)
D. За допомогою номограм по величині ЖЕЛ
E. Розрахунковим способом (по величині пульсу і енерговитрат)

28. Тяжкість праці - це:
*A. Навантаження на організм при праці, що вимагає м'язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення
B. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все серцево-судинної системи
C. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все ЦНС дихальної системи
D. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все дихальної системи
E. Навантаження на організм при трудовій діяльності, що виявляється у функціональних змінах перш за все периферичної нервової системи

29. Стан яких аналізаторів необхідно оцінювати під час проведення професійного відбору підлітків:
A. Функції пам'яті, уваги, мислення
*B. Зорового, слухового, тактильного, мускульного
C. Властивості основних нервових процесів
D. Слухового, мускульного, зорового
E. Функції мислення, структура особи

30. При дихальному коефіцієнті, рівному 0,8 - робота проводиться за рахунок енергії окислення:
A. Жирів і вуглеводів
B. Білків і жирів
C. Вуглеводів
*D. Білків
E. Жирів

31. Витривалість - це:
*A. Інтегральний показник, що встановлює залежність між максимальною м'язовою силою і часом утримання 3/4 від її величини
B. Інтегральний показник, що встановлює залежність між максимальною м'язовою силою і периферичним опором судин кисті
C. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,75 величини максимальної м'язової сили
D. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,25 величини максимальної м'язової сили
E. Час (сек.) утримання за допомогою динамометра 0,5 величини максимальної м'язової сили

32. Професійна шкідливість - це:
*A. Чинник виробничого середовища, якій впливає на працюючого в процесі праці і має несприятливу дію на організм
B. Шкідливий чинник навколишнього середовища, якій має шкідливу дію на організм працюючого
C. Шкідливий чинник виробничого середовища, що робить шкідливий вплив на організм працюючого
D. Хімічні, фізичні і біологічні чинники навколишнього середовища (в т.ч. і виробничої), які мають несприятливу дію на організм
E. Комплекс чинників виробничого середовища, що приводить в певних умовах до інвалідизації працюючих

33. Які документи повинен підготувати цеховий терапевт при направленні робітника в інститут гігієни праці і профзахворювань для підтвердження (виключення) професійної патології
A. Загальну санітарну оцінку праці в даній професії
B. Перелік несприятливих чинників виробничого середовища
C. Перелік специфічних професійних чинників
*D. Санітарну характеристику детальної професії, дані професійного маршруту, санітарно-гігієнічну характеристику праці
E. Характеристику трудового процесу

34. Прилад для визначення витривалості до статичного м'язового зусилля:
A. Становий динамометр
B. Спірометр
C. Вольтметр
*D. Ручний динамометр
E. Номограма

35. Прояв тренованості серцево-судинної системи при періодичному фізичному навантаженні:
*A. Збільшення ударного об'єму серця і зменшення частоти серцевих скорочень
B. Збільшення ударного об'єму серця і частоти серцевих скорочень
C. Зменшення ударного об'єму серця і почастішання пульсу
D. Підвищення утилізації кисню організмом і збільшення хвилинного об'єму серця
E. Збільшення хвилинного і ударного об'ємів серця, почастішання пульсу

36. Ким заповнюється екстрене повідомлення про одиничний випадок гострого профотруєння (профзахворювання)?
*A. Лікувальною установою
B. Санепідстанцією
C. Керівником робіт
D. Адміністрацією підприємства
E. Профком підприємства

37. Стомлення - це:
A. Суб'єктивне вираження об'єктивних процесів, що відбуваються в організмі, під впливом трудової діяльності
*B. Об'єктивний процес, що характеризується зниженням працездатності
C. Погіршення показників ЦНС під впливом інтенсивної трудової діяльності
D. Погіршення показників серцево-судинної системи під впливом інтенсивної трудової діяльності
E. Погіршення показників нервово-м'язового апарату під впливом інтенсивної трудової діяльності

38. Задача фізіології праці:
A. Нормування шкідливих виробничих чинників
*B. Нормалізація і розробка оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих
C. Профілактика професійних захворювань і отруєнь
D. Боротьба з шумом і вібрацією на виробництві
E. Оптимізація виробничого мікроклімату

39. Попередні медогляди - це:
A. Щоденні (щотижневі) медогляди працюючих на здоровпункті
*B. Медогляди громадян під час вступу на роботу
C. Медогляди, що проводяться перед виконанням роботи в аварійній ситуації
D. Медогляди працюючих (і громадян), що проводяться при небезпеці епідемій (грип і т.п.)
E. Медогляди, що проводяться протягом всієї професійної діяльності

40. Прояв тренованості нервово-м'язового апарату при періодичному фізичному навантаженні:
A. Зниження вмісту креатинфосфорної кислоти в м'язах
B. Збільшення витрати м'язової енергії на одиницю роботи
C. Зменшення маси м'язової тканини
D. Зниження вмісту глікогену і АТФ в м'язах
*E. Підвищення вмісту глікогену і креатинфосфорної кислоти в м'язах

41. На чию адресу висилається екстрене повідомлення про випадок гострого профотруєння (профзахворювання)?
A. Профкому підприємства
*B. Медсанчастини підприємства
C. Санепідстанції
D. Здоровпункту підприємства
E. Відділу охорони праці підприємства

42. Реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження:
A. Збільшення хвилинного і зниження ударного об'єму серця
B. Зниження тонусу судин
C. Значне підвищення діастоли і зниження пульсового тиску
*D. Підвищення артеріального тиску систоли і збільшення пульсового тиску
E. Зниження хвилинного і ударного об'єму серця

43. М'язова сила - це:
A. Показник одноразової максимальної напруги кисті, що стискає динамометр
B. Середня величина з 2-х показань динамометра
*C. Середня величина з 3-х показань динамометра
D. Найбільше з 3-х показань динамометра
E Більший з 2-х показань динамометра

44. Перевтома може привести до:
*A. Зниженню резистентності організму до шкідливих дій зовнішнього середовища
B. Захворюванням шкіри і судин
C. Хворобам крові
D. До збільшення всіх показників серцево-судинної системи
E. До порушення функцій щитовидної залози

45. Перевтома - це:
A. Позамежне гальмування в клітках КГМ, пов'язане з виконанням нецікавої, не творчої роботи
B. Суб'єктивний вираження процесу стомлення (будь-якого ступеня)
*C. Високий ступінь стомлення, що характеризується невідповідністю між витраченою і відновленою енергією
D. Суб'єктивний вираження дуже високого ступеня стомлення
E. Об'єктивний процес, пов'язаний з перенапруженням центральної нервової системи

46. При дихальному коефіцієнті, рівному 0,7 робота виконується за рахунок енергії окислення:
*A. Жирів
B. Білків
C. Вуглеводів
D. Білків і вуглеводів
E. Білків і жирів

47. Мікроклімат термічної ділянки промпідприємства характеризується наступними параметрами: температура повітря робочої зони 420С, відносна вогкість повітря 65%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, радіаційна температура 100-1200С. З даними умовами праці найймовірніше може бути зв'язано:
A. Зниження працездатності
B. Локальна гіпертермія
*C. Загальна гіпертермія з явищами теплового удару
D. Розвиток кардіосклерозу
E. Порушення функції виділення нирок

48. Як співвідносяться стомлення і утомленість за часом?
A. Відчуття утомленості завжди виникає після розвитку стомлення
B. Утомленість завжди передує стомленню
C. Стомлення плавно переходить в утомленість
*D. Утомленість може передувати стомленню при виконанні монотонної нецікавої роботи
E. Утомленість різко змінюється стомленням

49. Дихальний коефіцієнт - це:
A. Процентне відношення виділеної вуглекислоти до об'єму спожитого кисню
*B. Відношення виділеної вуглекислоти до об'єму спожитого кисню
C. Відношення спожитого кисню до об'єму виділеної вуглекислоти
D. Відношення об'ємів спожитого і виділеного кисню
E. Процентне відношення спожитої і виділеної вуглекислоти

50. Концентрація і стійкість уваги оцінюються:
*A. За часом виконання завдання (сeк)
B. В умовних одиницях
C. В Гц
D. У відсотках
E. По кількості оброблених знаків

51. Поняття про гостре професійне отруєння:
A. Профзахворювання, що виникло після дії хімічного шкідливого чинника на протязі не більш 3-х діб
B. Профзахворювання, що виникло після дії хімічної шкідливого чинника на протязі не більш 7-і діб
C. Профзахворювання, що виникло після дії хімічної шкідливого чинника протягом одних діб
D. Профзахворювання, що виникло після дії хімічної шкідливого чинника на протязі не більш 10-і діб
*E. Профзахворювання, що виникло після дії хімічної шкідливого чинника на протязі не більш 1-й робочої зміниТЕМА № 11.
ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА.ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.
1. При проведенні санітарно-епідеміологічної експертизі верстатів для ковальського цеху визначено що рівень шуму від одиниці обладнання потужність якого становить 86 дБА. Які з перелічених заходів є обов’язковими для операторів технологічного обладнання?
*A. Iндивідуальні засоби захисту слухового аналізатора
B. Використання шумопоглинаючих матеріалів на робочому місті
C. Заміна технологічного обладнання
D. Використання дистанційних методів управління обладнанням
E. Відмова від використання даного обладнання

2. При дослідженні функції слухового аналізатору робітника-токаря встановлено, що наприкінці робочої зміни спостерігається підвищення порогу слухової чутливості на 15 дБ. При цьому час відновлення функції слухового аналізатора триває приблизно 40 – 50 хвилин. Укажіть стадію розвитку професійної приглухуватості.
А. Слухова адаптація
*В. Слухова втома
С. Приглухуватість
D. Збудження
Е. Подразнення

3. При аудіометричному дослідженні слухової функції робітниці ткацького цеху встановлено, що наприкінці робочої зміни спостерігається підвищення порогу слухової чутливості на 10 дБ, однак через 5 – 7 хвилин повертається до норми. Укажіть стадію розвитку професійної приглухуватості.
*А. Слухова адаптація
В. Слухова втома
С. Приглухуватість
D. Збудження
Е. Подразнення

4. Робітник 10 років працює у машинобудівному цеху, де здійснюється обробка металів різанням. Рівень шуму у цеху становить 95 – 105 дБА. При періодичному медичному огляді робітника було виявлено стійке зниження слуху. З боку якого органу або системи організму, крім слухового апарату, слід очікувати патологічні зрушення?
А. Серцево-судинної системи
В. Системи виділення
С. Вестибулярного апарату
D. Шлунково-кишкового тракту
*Е. Центральної нервової системи

5. При проведенні поточного санітарного нагляду на робочому місці коваля-штампувальника визначений рівень шуму, що становив 120 дБА. Який найбільш ймовірний ефект дії такого рівня шуму на працюючого?
А. Больове відчуття
*В. Втрата слуху
С. Акустична травма
D. Відчуття дискомфорту
Е. Зниження працездатності

6. У цеху, де працюють штампувальні верстати, створюються рівні шуму, які значно перевищують допустимі. За таких обставин у більшості робітників цеху спостерігається стійке зниження слуху. Назвіть найбільш значущі профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня шуму на даному виробництві.
А. Планувальні заходи
*В. Заходи технологічного характеру
С. Заходи технічного характеру
D. Індивідуальні засоби захисту
Е. Лікувально-профілактичні заходи

7. Робота відбійних молотків, перфораторів, вугледобувних комбайнів супроводжується інтенсивним шумом і значною вібрацією. Параметри частоти і амплітуди вібрації, зазвичай, перевищують допустимі рівні. Розвитку вібраційної хвороби сприяють охолодження, шум, напруження окремих груп м’язів. Лікар якого фаху, крім оториноларинголога, обов’язково приймає участь у щорічних періодичних медичних оглядах робітників, які зазнають впливу підвищених рівнів вібрації?
А. Кардіолог
В. Гінеколог
*С. Невропатолог
D. Ревматолог
Е. Гастроентеролог

8. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло вагою 20 кг. О’єктивно: шкіра кистей має синюшний відтінок, відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації
*В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації
С. Хвороба Рейно
D. Нейроциркуляторна дистонія
Е. Ревматичний поліартрит

9. Який з даних показників звуку (шуму) є фізичним?
А. Гучність
В. Тембр
С. Висота
*Д. Сила
Е. Слухова чутливість

10. Шумз фізичної точки зору - це:
А. Звуки, що тільки заважають
В. Iнтенсивні звукові подразники
С. Звуки, що виникають в обмеженому просторі
*Д. Хаотичні пружні коливання повітрянного середовищя різної частоти, сили, ритму
Е. Багаторазово відображені звуки

11. Частота коливань - це:
А. Послідовність коливань
В. Амплітуда коливань
С. Енергія коливань
Д. Діапазон коливань
*Е. Часова кількість коливань

12. Для оцінки гостроти слуху у тих, що працюють в «шумних приміщеннях» необхідно використовувати:
А. Шумомір
В. Тонометр
*С. Аудіометр
Д. Камертон
Е. Віброметр

13. Що таке «поріг чутності»?
А. Мінімальна амплітуда коливань, що сприймається вухом
В. Мінімальна частота коливань, що сприймається вухом
С. Мінімальний період коливань, що сприймається вухом
*Д . Мінімальна енергія звуку, що сприймається вухом
Е. Мінімальна гучність звуку, що сприймається вухом

14. Фізіологічна характеристика (показник) звуку:
А. Сила (тиск)
*В. Висота
С- Частота
Д- Довжина хвилі
Е- Швидкість

15. Фізіологічний показник (характеристика) звуку:
А. Довжина хвилі
В. Період
С. Частота
*Д . Гучність
Е. Сила (тиск)

16. Специфічний вплив шуму - це вплив на:
А. Центральну нервову систему
В. Вібраційну чутливість
С. Артеріальний тиск
Д. Діяльність залоз внутрішньої секреції
*Е . Слухову чутливість

17. Спектральна характеристика шуму - це:
А. Поєднання звуків з різними рівнями звуку
В. Поєднання звуків з різними рівнями інтенсивності
*С . Розподіл акустичної енергії по частотах
Д. Поєднання найбільш інтенсивних звуків
Е. Поєднання звуків з різним тембром

18. Назвіть основну ознаку невриту слухового нерву:
А. Постійні болі, шум і дзвін у вухах
В. Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні низьких частот (до 350 Гц)
С. Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні середніх частот (350-800 Гц)
*Д . Постійне зниження гостроти слуху в діапазоні 1000-4000 Гц
Е. Повна глухота (відсутність слухової чутливості на всьому діапазоні частот)

19. Що таке звук?
А. Явище, що виникає при різниці температури повітря
В. Явище, що спостерігається при неоднаковому тиску повітря протягом дня
*С. Коливання матеріальних частинок в пружньому середовищі
Д. Явище, що виникає при різних розрядах атмосферного повітря
Е. Явище, що виникає при зіштовхуванні «важких» і «легких» аероіонів

20. Діапазон частот среднечастотного шуму (Гц):
А. Діапазон частот 32-300
*В. Діапазон частот 300-800
С. Діапазон частот 300-500
Д. Діапазон частот 300-1000
Е. Діапазон частот 32-500

21. Ознака стомлення слухового аналізатора:
А. Постійний головний біль
В. Постійне відчуття «закладання» у вухах
С. Відновлення гостроти слуху протягом 3-5 хвилин
Д. Розвиток невриту слухового нерва
*Е . Відновлення слухової чутливості більш, ніж за 5 хвилин

22. Ознака стомлення слухового аналізатора:
А. Розвиток невриту слухового нерва
В. Постійний дзвін і біль у вухах
С. Зниження слухової чутливості в межах 10 дБ на всіх частотах
*Д. Зниження слухової чутливості понад 10 дБ в діапазоні частот 1000-4000 Гц
Е. Зниження слухової чутливості до 10 дБ в діапазоні частот 1000-4000 Гц

23. Що таке поріг больової чутливості при дії шуму (звуку)?
А. Мінімальний період коливань, що викликає больові відчуття
В. Мінімальна частота звуку, що викликає больові відчуття
С. Максимальна амплітуда звукових коливань, що викликає больові відчуття
Д. Максимальна енергія звуку, що викликає больові відчуття
*Е . Мінімальна енергія звуку, що викликає больові відчуття

24. Метод визначення слухової чутливості:
А. Шумометрія
В. Паллестезіометрія
*С. Аудіометрія
Д. Віброметрія
Е. Тонометрія

25. Специфічні ознаки фази адаптації при впливі шуму:
А. Біль, дзвін у вухах і відчуття «закладання»
В. Зниження гостроти слуху більш ніж на 10 дБ (частота 500 Гц)
С. Розвиток глухоти
*Д. Зниження гостроти слуху на 5-10 дБ (частота 1000-4000 Гц)
Е. Зниження гостроти слуху до 50 дБ (частоти 500-1000 Гц)

26. Високочастотний шум - це шум з частотою (Гц):
*А. Понад 800
В. До 300
С. До 500
Д. Понад 500
Е. До 4000

27. Професійна туговухість - це:
А. Шумова хвороба
*В . Неврит слухового нерва
С. Шумова травма
Д. Розрив барабанної перетинки
Е. Глухота

28. У основу відносної одиниці вимірювання інтенсивності звукового тиску (дБ) покладений:
А. Закон Овертона-Майера
*В. Закон Вебера-Фехнера
С. Закон Кирхгофа
Д. Закон Стефана-Больцмана
Е. Закон Вина

29. Загальна дія шуму на організм людини виявляється:
А. Невритом слухового нерва
В. Професійною туговухістю
*С. Шумовою хворобою
Д. Швою травмою
Е. Глухотою

30. Аудіограма - це:
*А. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 125-8000 Гц
В. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 125-500 Гц
С. Графічне зображення гостроти слуху в діапазоні частот 1000-4000 Гц
Д. Графічне зображення порогів чутливості слуху тільки в діапазоні 125-1000 Гц
Е. Графічне зображення порогів чутливості слуху тільки в діапазоні 1000-4000 Гц

31. Види шуму за джерелами його виникнення:
А. Побутовий, тертя, виробничий
В. Транспортний, ударний, виробничий
*С. Ударні, тертя, аеродинамічні
Д. Ударні, неударні, виробничі
Е. Аеродинамічні, виробничі, транспортні

32. Поріг чутності - це:
А. Рівень сили звуку (звукового тиску), який в діапазоні частот 1000-4000 Гц викликає звукове відчуття
В. Будь-який рівень сили звуку (звукового тиску), який незалежно від його частоти, викликає відчуття звуку
С. Мінімальний звуковий тиск (максимальна сила звуку), який сприймається як звук
*Д. Мінімальна сила звуку (мінімальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття звуку
Е. Максимальна сила звуку (максимальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття звуку

33. Больовий поріг це:
А. Будь-яке значення сили звуку, яке викликає відчуття болю
В. Рівень сили звуку, який сприймається вухом як біль
С. Максимальний рівень сили звуку, який сприймається вухом як біль
Д. Максимальна рівень сили звуку (максимальний звуковий тиск), яке сприймається вухом як біль
*Е. Мінімальна сила звуку (мінімальний звуковий тиск), яка викликає в звукосприймаючому апараті відчуття болю

34. Автор (автори) поняття «Шумова хвороба»:
А. Белл
*В. Андрєєва - Галаніна
С. Вебер і Фехнер
Д. Овертон і Майер
Е. Габовіч

35. Шумова хвороба:
А. Iдентична поняттю «Професійна туговухість»
В. Iдентична поняттю «Неврит слухового нерва»
*С. Є специфічна (місцева) і неспецифічна (загальна) дія шуму на організм
Д. Є прояв специфічної (місцевої) дії шуму
Е. Є прояв тільки неспецифічної (загальної) дії шуму на організм

36. Особливості розвитку професійної туговухості:
А. Гострий перебіг, виявляється атрофією кортієвого органу
В. Гострий перебіг, супроводжується розривом барабанної перетинки
С. Хронічний перебіг, виявляється атрофією слухового нерву
*Д. Хронічний перебіг, в розвитку відмічають три стадії
Е. Хронічний перебіг, в розвитку відмічають дві стадії

37. Особливості встановлення діагнозу «професійна туговухість»:
А. Діагноз ставиться на підставі скарг і професійного анамнезу
В. Діагноз ставиться на підставі клінічних даних, стажу роботи і характеристики умов праці робочого
С. Діагноз ставиться на підставі клінічного обстеження внутрішнього вуха
Д. Діагноз ставиться на підставі скарг і клінічного обстеження
*Е. Діагноз ставиться на підставі даних аудіометрії

38. Вирішальне значення в боротьбі з шумом (профілактиці професійної шумової патології) мають:
*А. Iнженерно-технічні і технологічні заходи
В. Лікувально-профілактичні заходи
С. Організаційні заходи
Д. Засоби колективного захисту
Е. Нормування рівня шуму

39. Нормування шуму здійснюється:
А. В абсолютних одиницях (Ра) на середньогеометричних частотах
*В. В дБА (загальний рівень) і в дБ - на середньогеометричних частотах октавних смуг
С. В абсолютних одиницях (нм2) на середньогеометричних частотах октавних смуг
Д. В дБ - загальний рівень шуму
Е. В абсолютних одиницях (Ра) загальний рівень і в дБ на середньогеометричних частотах октавних смуг

40. Один з принципів нормування шуму:
А. ПДУ шуму не залежать від часу доби
В. Необхідність розрізнення мови - не є підставою для зміни встановленого ПДУ шуму
*С. Чим більш виразний високочастотний характер шуму, тим менший допустимий рівень шуму в дБ
Д. Чим більш виразний високочастотний характер шуму, тим вищий допустимий рівень шуму в дБ
Е. Чим менший час дії високочастотного інтенсивного шуму, тим менший його допустимий рівень в дБ

41. Які захворювання травної системи спотерігаються у тих, хто працює в умовах інтенсивного і високочастотного шуму:
А. Гастроентероколіт
В. Виразкова хвороба 12-палої кишки
С. Виразкова хвороба шлунку
*Д. Гіпоацидний гастрит
Е. Гіперацидний гастрит

42. Організаційні заходи боротьби з шумом:
*А. Колективні засоби захисту
В. Зниження шуму засобами звукоізоляції
С. Автоматизація виробництва
Д. Зміна технологічного процесу
Е. Демпфування устаткування (звукоїзолюючі фундаменти)

43 Організаційні заходи боротьби з шумом:
А. Автоматизація і механізація виробництва
В. Демпфування устаткування (звукоїзолюючі фундаменти)
*С. Iндивідуальні засоби захисту (антифони)
Д. Зміна технологічного процесу
Е. Зниження шуму засобами звукоізоляції

44. Основні лікувально-профілактичні заходи боротьби з шумовою патологією:
*А. Проведення попередніх і періодичних медичних оглядів робітників;
В. Диспансеризація хворих професійною туговухістю, з проявом «шумової хвороби»
С. Санаторно-курортне лікування і оздоровлення в профілакторіях
Д. Раціональне харчування
Е. Заходи з підвищення захисних сил (реактивності) організму робітників

45. Метод визначення вібраційної чутливості:
А. Тонометрія
*В. Паллестезіометрія
С. Віброметрія
Д. Актинометрія
Е. Аудіометрія

46. Частота вібраційних коливань - це:
*А. Число коливань за одиницю часу
В. Енергія коливального процесу
С. Число коливань на одиницю площі
Д. Амплітуда коливань в пружньому середовищі
Е. Послідовність коливань в одиницю часу

47. Поріг вібраційної чутливості - це:
А. Мінімальна амплітуда коливань, що сприймається людиною
В. Максимальна частота коливань, що сприймається людиною
С. Мінімальний період коливань, що сприймається людиною
*Д. Мінімальний рівень енергії коливання, що сприймається людиною
Е. Максимальний рівень інтенсивності коливання, що сприймається людиною.

48. Вібрація - це:
А. Коливальний процес в будь-якому середовищі
В. Будь-які коливання, що заважають
С. Коливальний процес, здійснюваний в часі і просторі
*Д. Коливальні рухи, при яких матеріальне тіло періодично проходить положення стійкої рівноваги
Е. Коливальні рухи, при яких матеріальне тіло аперіодично проходить положення стійкої рівноваги

49. Неспецифічний вплив вібрації на організм - це вплив на:
А. Вібраційну чутливість
В. Больову чутливість
С. Тактільну чутливість
*Д. Слухову чутливість
Е. Температурну чутливість

50. Неспецифічний вплив вібрації на організм - це вплив на:
А. Температурну чутливість
В. Тактільну чутливість
Е. Больову чутливість
Д. Вібраційну чутливість
*Е . Внутрішнє вухо

ТЕМА № 12.
ХІМІЧНІ ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОАВИЩА.

1. Максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму чи маси, яка при щоденному впливу протягом необмеженого періоду часу не спричинює тих чи інших хворобливих змін в організмі та несприятливих спадкових змін потомства називається:
A. Зона хронічної дії Zch
B. CL50
C . Limsp
D. Зона гострої дії Zac

·E. ГДК


2. Працівники лабораторії з виготовлення електричних ламп, ламп ПРК-7 та вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металевий присмак у роті, стоматит, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходу, різке зниження серцевої діяльності. Вкажіть причину виникнення даного отруєння.

·A. Ртуть
B. Свинець
C. Марганець
D. Толуол
E. Тетраетилсвинець

3. Медичним оглядом у електрозварника виявлено енцефалопатію, пневмоконіоз, екстрапірамідну недостатність з первинними ушкодженнями ніг – “хода півня”. Яке професійне отруєння виявлено у електрозварника ?
A. Отруєння свинцем

·B. Отруєння марганцем
C. Сидероз
D. Отруєння вуглецю оксидом
E. Антракоз

4. У місті К. планується будівництво цементного заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 10, північно-східний – 12, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 21, південно-західний – 19. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони.
міста.
A. Південно-східне
B. Північно-східне
C. Північно-західне
D.Південне

·E. Північне

5. У токсикологічну лабораторію надійшла синтетична речовина, яку планують використовувати в сільському господарстві в якості пестициду. Який із токсикометричних показників повинен визначатися при остаточному експериментальному обґрунтуванні ГДК речовини у повітрі робочої зони?
A. Доза хронічної дії
B. Порог гострої дії
C. Середньосмертельна доза
D. Середньосмертельна концентрація

·E. Порог хронічної дії

6. Під час експертизи проекту реконструкції вентиляції встановлено, що в робочу зону шліфувальника потрапляє пил. У цеху є загальнообмінна природна і механічна вентиляція, місцева витяжна вентиляція. При шліфовці використовується вологий спосіб обробки матеріалів. Робітники використовують респіратори для захисту органів дихання, дотримуються режиму праці і відпочинку. Який з перерахованих заходів профілактики можна віднести до технологічних?

·A. Вологий спосіб обробки матеріалів
B. Місцева витяжна вентиляція
C. Загальнообмінна природна і механічна вентиляція
D. Застосування респіраторів
E. Режим праці і відпочинку

7. Стан повітряного середовища кабіни трактора залежить від метеорологічних умов, виду робіт, технічного оснащення машини тощо. Залежно від цього концентрація пилу на робочому місці тракториста може досягати 30 – 40 мг/м3 при вмісті вільного кремнію 20 – 28 %. При вивченні дисперсного складу пилових часток встановлено, що в „пиловій формулі” переважають частки з розміром більше 5 мкм. До якого захворювання може привести вдихання такого пилу?
А. Алергічних реакцій
В. Пневмоконіозу

·С. Професійного бронхіту
D. Професійного фаринго-трахеїту
Е. Пневмонії

8. Хворий, який працює в умовах високої запиленості повітря скаржиться на загрудинний біль, задишку при незначному фізичному навантаженні, кашель з мокротинням. Об’єктивно: велика кількість видимих на рентгенограмі вузликів діаметром 2 – 4 мм та виражений інтерстиціальний склероз. Для якої стадії пневмоконіозу характерні такі симптоми?

·А. Другої стадії
В. Першої стадії
С. Третьої стадії
D. Інкубаційного періоду
Е. Преморбідного стану

9. Хворий, який більше 10 років працював на вугільній шахті, знаходиться на стаціонарному лікуванні із скаргами на загрудинний біль, значну задишку навіть при незначному фізичному навантаженні, кашель з виділенням великої кількості мокротинням. Об’єктивно: велика кількість видимих на рентгенограмі вузликів діаметром більше 5 мм, які зливаються у конгломерати, а також широкі ділянки емфізематозно зміненої паренхіми легенів. У крові: гіпопротеїнемія, зниження альбуміно-глобулінового коефіцієнту. Для якої стадії пневмоконіозу характерні такі симптоми?
А. Преморбідного стану
В. Першої стадії
С. Другої стадії
D. Інкубаційного періоду

·Е. Третьої стадії

10. Найбільш тяжким силікатозом є азбестоз, який розвивається у робітників, зайнятих видобутком і переробкою азбесту. Характерними для азбестозу є азбестові тільця, які постійно виявляються при мікроскопічному дослідженні мокротиння. Протягом якого терміну може розвинутися азбестоз у працюючих?

·А.  Від 3 до 10 років
В. До 3-х років
С. Від 10 до 15 років
D. Від 15 до 20 років
Е. Більше 20 років

11. Видобуток корисних копалин підземним способом супроводжується утворенням пилу, максимальна концентрація якого може перевищувати допустиму концентрацію у десятки разів. При цьому вміст вільного діоксиду кремнію в пилових частках досягає 38 % в залежності від мінералогічного складу гірничої маси. До якого виду пневмоконіозу може привести вдихання такого пилу протягом років?
А. Силікатозу
В. Металоконіозу
С. Талькозу
D. Карбоконіозу
*Е. Силікозу

12. У робітника-акумуляторщика, 39 років, раптово з’явилися скарги на слабкість, втрату апетиту, переймоподібні болі в животі без чіткої локалізації, нудоту. Об’єктивно: шкірні покриви сірого кольору, на яснах сірувато-лілова смужка, живіт м’який, різко болючий. У крові – еритроцити з базофільною зернистістю, анемія. У минулому робітник переніс виразкову хворобу шлунка. Трапляються запої по 3 – 4 дні. Який найбільш ймовірний попередній діагноз?
А. Меркурізм (отруєння ртуттю)
В. Гострий апендицит

·С. Сатурнізм (отруєння свинцем)
D. Гострий холецистит
Е. Отруєння марганцем

13. Виконання ремонтних робіт в закритому автомобільному боксі проводилося при працюючому двигуні. Через 30 – 40 хвилин у слюсарів-ремонтників з’явився головний біль в ділянці скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Для якого гострого професійного отруєння характерні зазначені ознаки?
А. Парами бензину

·В. Оксидом вуглецю
С. Тетраетилсвинцем
D. Оксидом азоту
Е. Масляним аерозолем

14. Працівник склодувної майстерні скаржиться на головний біль, роздратованість, послаблення зору – він бачить оточуючі предмети ніби крізь сітку. Об’єктивно: гіперемія склери, потовщення рогівки, зниження прозорості зіниць, гострота зору лівого ока – 0,8, правого – 0,7. Індивідуальними захисними засобами робітник не користується. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Блефароспазм
В. Кон’юнктивіт
С. Кератит

·D. Катаракта
Е. Прогресуюча міопія

15. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 8 – 10 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш ймовірний у працівників даного виробництва:
А. Сидероз

·В. Антракоз
С. Бісиноз
D. Силікоз
Е. Азбестоз

16. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст двоокису кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу з позицій ймовірності виникнення пневмоконіозу?
А. Розчинність
В. Намагнічування
С. Електрозарядженість

·D. Дисперсність
Е. Іонізація

17. При проведенні очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг/м3 (ГДК – 10 мг/м3). Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?

·А. Антракоз
В. Алергічний рино фарингіт
С. Бісиноз
D. Сидероз
Е. Талькоз

18. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?
А. Фіброгенна дія
В. Загальнотоксична дія

·С. Алергенна дія
D. Канцерогенна дія
Е. Мутагенна дія

19. У працівника бензозаправки зі стажем роботи 15 років, що має контакт із етилованим бензином, відзначається зниження пам’яті, брадикардія, відчуття волосся в роті, шкірні парестезії. Інтоксикацію якою речовиною слід припустити у даному випадку?
А. Бензолом
В. Хлоридом свинцю
С. Фосфорорганічною сполукою

·D. Тетраетилсвинцем
Е. Нітробензолом

20. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов’язково у складі бригади?
А. Психіатр 
В. Гінеколог

·С. Невропатолог
D. Дерматолог
Е. Отоларинголог

21. При проведенні періодичного медичного огляду у слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей припоєм, скарг на стан здоров’я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?
А. Оловом
В. Марганцем
С. Ртуттю

·D. Свинцем
Е. Етанолом

22. Одним з поширених професійних захворювань серед працюючих у машинобудуванні є бронхіальна астма. Назвіть речовину, яка може призвести до розвитку професійної бронхіальної астми.
А. Соляна кислота

·В. Каніфоль
С. Заліза оксиди
D. Азоту оксиди
Е. Кремнію діоксид


23. У місті К. планується будівництво цементного заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 10, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 21, південно-західний – 19. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста.
A. Південно-східне

·B. Північно-східне
C . Північно-західне
D. Південне
E. Північне


24. У місті К. планується будівництво металургійного заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 19, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 21, південно-західний – 10. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста.
A. Південно-східне
B. Північно-східне
C. Північно-західне

·D. Південно-західне
E. Північне

25. У місті К. планується будівництво алюмінієвого заводу. Згідно спостережень напрямок вітрів за рік (у відсотках) складає: північний – 12, північно-східний – 19, північно-західний – 25, південний - 13, південно-східний – 10, південно-західний – 21. Наведіть оптимальне розміщення підприємства відносно селітебної зони міста.

·A. Південно-східне
B. Північно-східне
C. Північно-західне
D. Південно-західне
E. Північне

26. Визначте документ, згідно з яким всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділено на 4 групи:
A. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
B. ст. 43 Конституції України
C. Кодекс законів про охорону праці (КЗнП, 1992)

·D. Держстандарт 12.0.003-74
E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

27. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 0,01 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?
A. Малотоксична

·B. Особливо високотоксична
C. Середньотоксична
D. Високотоксична
E. Нетоксична

28. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 0,5 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?
A. Малотоксична
B. Середньотоксична
C. Нетоксична

·D. Високотоксична
E. Особливо високотоксична

29.ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 5 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?
A. Малотоксична
B. Особливо високотоксична

·C. Середньотоксична
D. Високотоксична
E. Нетоксична

30. ГДК деякої хімічної речовини в повітрі дорівнює 15 мг/м3. Вкажіть, до якої категорії токсичних речовин належить ця хімічна речовина?

·A. Малотоксична
B. Середньотоксична
C. Нетоксична
D. Високотоксична
E. Особливо високотоксична

31.На скільки груп захворювань згідно з затвердженим «Списком професійних захворювань» поділені всі професійні захворювання?

·A. На 7 груп
B. На 3 групи
C. На 10 груп
D. На 5 груп
E. На 2 групи

32. До якого методу профілактичних заходів слід віднести навчання санітарним правилам, правилам техники безпеки, використання спецодягу, лікувально-профілактичного харчування та питного режиму:
A. Запобіжний санітарний нагляд
B. Поточний санітарний нагляд
C. Інжерено-технічних засобів
D. Наукова організація праці (НОП)

·E. Санітарно-освітня та профілактична робота

33. До якого методу профілактичних заходів слід віднести розроблення та використання сучасних вентиляційних систем, герметизацію, автоматизацію, механізацію, дистанційне управління та інші?
A. Запобіжний санітарний нагляд
B. Поточний санітарний нагляд

·C. Інжерено-технічних засобів
D. Наукова організація праці (НОП)
E. Санітарно-освітня та профілактична робота

34. Визначте документ, згідно з яким фізична праця ділиться на легку (енерговитрати – до 150 ккал/год), середньої важкості (150-200 ккал/год), важку (200-250 ккал/год) та дуже важку(>250 ккал/год):
A. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

·B. Держстандарт 12.1.005-88.
C. ст. 43 Конституції України

D. ст. 43 Конституції України
E. «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

35. Що таке кумуляція токсичних речовин?
A. Це накопичення речовини в різних частинах організму

·B. Це сумація дії повторних доз небезпечної речовини, коли наступна доза надходить до організму раніше, ніж закінчиться дія попередньої дози
C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней
D. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини
E. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини з наступним накопиченням в різних системах організму

36. Що таке матеріальна кумуляція?

·A. Це участь речовини в підвищенній кількості в розвитку токсичного ефекту
B. Це накопичення речовини в різних частинах організму
C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней
D. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини
E. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини з наступним накопиченням в різних системах організму

37. Що таке функціональна кумуляція?
A. Це накопичення речовини в різних частинах організму
B. Це дія повторних доз надходження небезпечної речовини
C. Це надходження небезпечної речовини до органів-мішеней

·D. Кінцевий токсичний ефект залежить не від поступового накопичення невеликої кількості токсичних сполук, а внаслідок повторюваної дії на окремі клітини організму
E. Це участь речовини в підвищенній кількості в розвитку токсичного ефекту

38. Виберіть речовини серед нижченаведених, яким притаманна матеріальна кумуляція:
A. Фосфорорганічні сполуки

·B.Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків
C. Проізводні карбамінової кислоти
D. Хімічні мутагени
E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

39.Вкажіть на речовини серед нижченаведених, яким притаманна функціональна кумуляція:
A. Фосфорорганічні сполуки
B.Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків
C. Проізводні карбамінової кислоти
D. Хімічні мутагени

·E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

40. Вкажіть на речовини серед нижченаведених, яким притаманна змішана кумуляція:

·A. Фосфорорганічні сполуки та проізводні карбамінової кислоти
B. Фіксація важких металів та миш’яку SH-групами білків
C. Фіксація оксиду вуглецю та цианідів металом гемоглобіну
D. Хімічні мутагени
E. Прямі метгемоглобіноутворювачі

41.Вкажіть першу стадію в розвитку хімічної інтоксикації:

·A. Первинна декомпенсація
B. Фізіологічна адаптація
C. Компенсований патологічний процес
D. Декомпенсована патологія
E. Латентна

42. Вкажіть другу стадію в розвитку хімічної інтоксикації:
A. Первинна декомпенсація

·B. Фізіологічна адаптація
C. Компенсований патологічний процес
D. Декомпенсована патологія
E. Латентна

43. Вкажіть третю стадію в розвитку хімічної інтоксикації:
A. Первинна декомпенсація
B. Фізіологічна адаптація

·C. Компенсований патологічний процес
D. Декомпенсована патологія
E. Латентна

44. Вкажіть четверту стадію в розвитку хімічної інтоксикації:
A. Первинна декомпенсація
B. Фізіологічна адаптація
C. Компенсований патологічний процес

·D. Декомпенсована патологія
E. Латентна

45. Відношення сумарної дози токсичної речовини, що визиває певний ефект в разі багатодрібного надходження щодо дози, яка спричиняє такий же ефект, але в разі одномоментного надходження називається:
A. Порогом гострого впливу
B. Зоной хронічного впливу
C. Летальною дозою

·D. Коефіціентом кумуляції
E. Летальною концентрацією

46. Коефіціент кумуляції деякої токсичної речовини дорівнює 6. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:

·A. Слабкий
B. Середній
C. Значний
D. Дуже значний
E. Легкий

47.Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 4. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:
A. Слабкий

·B. Середній
C. Значний
D. Дуже значний
E. Легкий

48. Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 0,8. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:
A. Слабкий
B. Середній
C. Значний

·D. Дуже значний
E. Легкий

49. Коефіціент кумуляції токсичної речовини дорівнює 2. Визначте ступінь кумуляції цієї речовини:
A. Слабкий
B. Середній

·C. Значний
D. Дуже значний
E. Легкий

50. В повітрі робочої зони концентрація силікозонебезпечного пилу склала 220 мг/м3. Який з профілактичних заходів є найбільш ефективним у даному випадку?

·A. Використання заходів індивідуального захисту
B. Електрофорез грудної клітки
C. Проведення періодичних медичних оглядів
D. Використання лужних інгаляцій
E. Використання промислової пилососної установки

ТЕМА № 13.
ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНІИХ ОТРУЄНЬ.

1. При проведенні періодичного медичного огляду у слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей, скарг на стан здоров’я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові – еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі – підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?
(А. Свинцем
В. Марганцем
С. Ртуттю
D. Оловом
Е. Етанолом

2. Виконання ремонтних робіт в закритому автомобільному боксі проводилося при працюючому двигуні. Через 30 – 40 хвилин у слюсарів-ремонтників з’явився головний біль в ділянці скронь, шум у вухах, нудота, блювання. Для якого гострого професійного отруєння характерні зазначені ознаки?
(А. Оксидом вуглецю
В. Парами бензину
С. Тетраетилсвинцем
D. Оксидом азоту
Е. Масляним аерозолем

3. Працівник склодувної майстерні скаржиться на головний біль, роздратованість, послаблення зору – він бачить оточуючі предмети ніби крізь сітку. Об’єктивно: гіперемія склери, потовщення роговиці, зниження прозорості зіниць, гострота зору лівого ока – 0,8, правого – 0,7. Індивідуальними захисними засобами робітник не користується. Який найбільш імовірний діагноз?
(А. Катаракта
В. Кон’юнктивіт
С. Кератит
D.Блефароспазм
Е. Прогресуюча міопія

4. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 8 – 10 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш ймовірний у працівників даного виробництва:
(А. Антракоз
В. Сидероз
С. Бісиноз
D. Силікоз
Е. Азбестоз

5. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст двоокису кремнію) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка головна фізична властивість аерозолів пилу з позицій ймовірності виникнення пневмоконіозу?
(А. Дисперсність
В. Намагнічування
С. Електрозарядженість
D Розчинність
Е. Іонізація

6. Праця в умовах впливу електромагнітних хвиль може викликати функціональні розлади певних систем організму. Які системи є найбільш вразливими при дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот?
(А. Нервова і серцево-судинна системи
В. Шлунково-кишковий тракт і дихальна система
С. Серцево-судинна і дихальна системи
D. Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін
Е. Нервова система і шлунково-кишковий тракт

7. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Дані професійного анамнезу свідчать про те, що робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло вагою 20 кг. О’єктивно: шкіра кисті має синюшний відтінок, відмічається набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?
(А. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації
В. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації
С. Хвороба Рейно
D. Нейроциркуляторна дистонія
Е. Ревматичний поліартрит

8. При проведенні очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг/м3 (ГДК – 10 мг/м3). Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?
(А. Антракоз
В. Алергічний рино фарингіт
С. Бісиноз
D. Сидероз
Е. Талькоз

9. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?
(А. Алергенна дія
В. Загальнотоксична дія
С. Фіброгенна дія
D. Канцерогенна дія
Е. Мутагенна дія
1
0. У працівника бензозаправки зі стажем роботи 15 років, що має контакт із етилованим бензином, відзначається зниження пам’яті, брадикардія, відчуття волосся в роті, шкірні парестезії. Інтоксикацію якою речовиною слід припустити у даному випадку?
(А. Тетраетилсвинцем
В. Хлоридом свинцю
С. Фосфорорганічною сполукою
D. Бензолом
Е. Нітробензолом

11. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов’язково у складі бригади?
(А. Невропатолог
В. Гінеколог
С. Психіатр
D. Дерматолог
Е. Отоларинголог

12. При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що стало причиною її виникнення?
(А. Інфрачервоне випромінювання
В. Високий рівень шуму
С. Високий рівень вібрації
D. Ультрафіолетове випромінювання
Е. Електромагнітне випромінювання видимого спектру
13. Робітник працює з лазерним випромінювачем, який за ступенем небезпечності випромінювання відноситься до ІV класу. Який спосіб захисту буде найбільш ефективним при даних умовах?
(А. Дистанційне керування лазерною установкою
В. Місцева витяжна вентиляція
С. Закриті захисні окуляри
D. Екранування пучка випромінювання
Е. Захисний одяг

14. Одним з поширених професійних захворювань серед працюючих у машинобудуванні є бронхіальна астма. Назвіть речовину, яка може призвести до розвитку професійної бронхіальної астми.
(А. Каніфоль
В. Соляна кислота
С. Заліза оксиди
D. Азоту оксиди
Е. Кремнію діоксид
15. Атмосферне повітря промислового регіону інтенсивно забруднюється викидами декількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності населення даного регіону показав, що найбільш частим захворюванням є хронічна пневмонія, особливо у дітей. Ця картина захворюваності вірогідніше за все може бути обумовлена промисловим викидом у атмосферу:

(A. Оксиду сірки

B. Сполук кадмію

C. Метилртуті

D. Сполук свинцю

E. Сполук миш’яку16. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату ІІ класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?

(A. Південно- східного

B. Східного

C. Західного

D. Північно-західного

E. Північного


17. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту діоксидом сірки (SO2). Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

(A. Подразнювального

B. Канцерогенного

C. Гепатотоксичного

D. Нефротоксичного

E. Фіброгенного


18. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров`я населення слід очікувати ?

(A. Гострі отруєння

B. Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах

C. Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності

D. Незначні зміни у стані здоров’я за окремими функціональними показниками

E. Зміни у здоров`ї населення виявлятися не будуть


19. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства по виробництву пестицидів, динамічно підвищується рівень вроджених вад розвитку, що виражаються в центральному паралічі, ідіопатії та сліпоті новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища може зумовити розвиток даної патології?

(A. Ртуть

B. Стронцій

C. Кадмій

D. Залізо

E. ХромТЕМА № 14.
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАННЯ, БЛАГОУСТРОЮ ТА ОБЛАДНЕННЯ АПТЕК.

1. Аптека розташована в центрі мікрорайону з підвітряного боку по відношенню до промпідприємства І класу. Санітарно-захисна зона 300м. Поблизу аптеки проходе центральна автомагістраль. Оцініть розміщення аптеки.
*А. Аптека розташована неправильно;
В. Санітарно-захисна зона повинна бути 800м;
С. Аптека розташована правильно;
Д. Аптека повинна розташовуватись поблизу автомагістралі;
Е. Санітарно-захисна зона повинна бути 500м.

2. Виділена земельна ділянка під будівництво аптеки. Розміри ділянки 0,15га. Рівень стояння грунтових вод 0,75м. Дайте гігієнічну оцінку земельної ділянки:
А. Відповідає гігієнічним вимогам за всіма параметрами;
В. Розміри ділянки повинні бути менше 0,15га;
*С. Стояння грунтових вод повинно бути не менше 1,2м від поверхні землі;
Д. Не відповідає гігієнічним вимогам за всіма параметрами;
Е. Стояння грунтових вод повинно бути 0,5м. від поверхні землі.

3. На ділянці аптеки виділені господарська зона, зона будівництва і зелених насаджень. Щільність будівництва є 18%, зелених насаджень 45% всієї території. Дайте гігієнічну оцінку плануванню ділянки:
*А. Не відповідає гігієнічним вимогам за всіма показниками;
В. Щільність будівництва низька;
С. Зона зелених насаджень не повинна перевищувати 50% всієї території;
Д. Допускається 10% площі зелених насаджень;
Е. Допускається щільність будівництва 30%.

4. В аптеці з мінімальною площею приміщень допускається поєднання наступних приміщень:
А. Асистентської зі стерилізаційною;
В. Мийної з фасовочною;
С. Стерилізаційної з кабінетом провізора-аналітика;
Д. Асистенстської з фасовочною;
*Е. Асистенстської з фасовочною і з кабінетом провізора-аналітика.

5. До складу виробничих приміщень входять:
*А. Асистентська, фасовочна, мийна, дистиляційна;
В. Кімната персоналу, складова чистої білизни;
С. Приміщення для занять з персоналом;
Д. Розпаковувальна, кімната чергового фармацевта;
Е. Приміщення для прання спецодягу.

6. До складу допоміжних приміщень входять:
А. Асистентська, фасовочна, мийна, дистиляційна;
В. Кімната персоналу, складова чистої білизни;
С. Приміщення для занять з персоналом;
*Д. Розпаковувальна, кімната чергового фармацевта;
Е. Кімната для прання спецодягу.

7. На ухвалення поступила проектна документація на будівництво аптеки: супроводжувальний лист, паспорт на ділянку, пояснювальна записка, технічні креслення. Чи можливо підготувати висновок на підставі представленої документації?
А. Можливо, представлені всі необхідні документи;
В. Можливо дати на підставі технічних креслень;
С. Можливо дати на підставі пояснювальної записки;
*Д. Неможливо, відсутні генеральний та ситуаційний плани;
Е. Ухвалення проектної документації не проводиться.

8. Аптека розташована в центрі мікрорайону з навітряного боку по відношенню до промислових підприємств І класу. Санітарно-захисна зона 1000м. Оцініть розміщення аптеки.
*А. Аптека розташована правильно;
В. Аптека розташована не правильно;
С. Санітарно-захисна зона повинна бути 500м;
Д. Санітарно-захисна зона повинна бути 100м;
Е. Аптека повинна розташовуватись з підвітряного боку.

9. На ділянці аптеки виділена господарська зона і зона забудівлі по 25%. Мається один в’їзд на територію аптеки. Дайте гігієнічну оцінку планування земельної ділянки:
*А. Планування ділянки не відповідає гігієнічним вимогам;
В. Планування ділянки відповідає гігієнічним вимогам;
С. Щільність забудівлі повинна бути 20% від загальної площі;
Д. Щільність забудівлі повинна бути більше 25% від загальної площі;
Е. Рекомендується три в’їзди на територію аптеки.

10. Виділена земельна ділянка під забудівлю аптеки. Розміри ділянки 0,10га. Ділянка має глинистий грунт, стояння грунтових вод 0,6м. Дайте гігієнічну оцінку земельної ділянки:
А. Ділянка відповідає гігієнічним вимогам за всіма параметрами;
В. Розміри ділянки повинні бути не менше 0,7га;
С. Стояння грунтових вод повинно бути не менше 1м від поверхні землі;
*Д. Земельна ділянка не відповідає гігієнічним вимогам за всіма параметрами;
Е. Стояння грунтових вод повинно бути 1м від поверхні землі.

11. До складу аптечних закладів входять виробничі, санітарно-побутові та адміністративні приміщення. Виберіть виробничі приміщення:
А. Мийна, розфасовувальна;
В. Кабінет завідуючого;
С. Складова для чистої білизни;
*Д. Розпаковувальна;
Е. Кімната чергового фармацевта.

12.До складу аптечних закладів входять виробничі, санітарно-побутові, та адміністративні приміщенні. Виберіть адміністративні приміщення.
А. Миюча, фасувальна;
*В. Кабінет завідуючої;
С. Кладова для чистої білизни;
Д. Розпакувальна;
Е. Кімната чергового фармацевта.

13. На узгодження надійшла проектна документація на будівництво аптеки :супровідний лист,паспорт на ділянку, пояснювальна записка, ситуаційний, генеральний плани, технічні креслення. Чи можливо підготувати висновок на основі представленої документації?
*А. Можливо, представлені всі необхідні документи;
В. Можна дати на основі технічних креслень;
Д. Можна дати на основі пояснювальної записки;
С. Неможна, відсутні генеральні та ситуаційні плани;
Е. Узгодження проектної документації не проводиться.

14. Асептичний блок обладнаний приточно-витяжною вентиляцією, що забезпечує 2-кратний обмін повітря на 1 годину. Оцініть ефективність вентиляції:
А. Вентиляція ефективна;
*В. Вентиляція неефективна(потрібен 10-кратний обмін);
С. Рекомендується кратність: приток -2; витяжка-2;
Д. Рекомендується кратність: приток -2; витяжка-3;
Е. Рекомендується кратність: приток -1; витяжка-2.

15 .В аптеці проводиться сухе прибирання 2 рази на день, волога-1 раз на тиждень з використанням деззасобів. Стеля очищується від пилу 1 раз в 3 місяці. Вікна миються тільки в теплий період року. Оцініть дотримання санітарного режиму:
А. Санітарний режим дотримується , вимоги до санітарного режиму виконуються в повному обсязі;
В. Прибирання приміщення повинно проводитись : вологе-1 раз на 2 дні, сухе - щоденно;
С. Стеля очищається від пилу 1 раз в 2 місяці;
Д. Вікна миються миючими засобами 1 раз в 2 місяці;
*Е. Санітарний режим не дотримується. Прибирання повинно проводитись тільки вологе 2 рази на день, стеля очищається від пилу 1 раз в місяць, віконне скло миється не рідше 1 разу в місяць.

16 .Кратність повітрообміну –це:
*А. Величина, що вказує на те, скільки разів за годину відбувається обмін повітря в приміщенні;
В. Величина, що вказує на те, скільки разів за добу відбувається обмін повітря в приміщенні;
С. Величина, що вказує на те, скільки разів протягом робочого дня відбувається обмін повітря в приміщенні;
Д. Величина, що вказує на те, скільки разів за хвилину відбувається обмін повітря в приміщенні;
Е. Величина, що вказує на те, скільки разів за секунду відбувається обмін повітря в приміщенні.

17. Для знезараження повітря в асептичному блоці використовуються бактерицидні лампи з розрахунку потужності 2-2,5вт/м3, які вмикаються на 2 години за відсутності людей. Оцініть ефективність знезараження:
*А. Знезараження ефективне;
В. Необхідна потужність 3 вт/м3;
С. Достатнє 1 вт/м3;
Д .Необхідна потужність 5 вт/м3;
Е. Необхідна потужність 1,5 вт/м3.

18. Виберіть концентрацію хлораміну Б для обробки підлоги, стін в приміщеннях:
А. 0,2%;
В. 0,5%;
*С. 1%;
Д. 0,1%;
Е. 2%.

19. Показником ефективності природної вентиляції в аптечних закладах являється вміст в повітрі:
А. Кисню;
*В. Вуглекислого газу;
С. Озону;
Д. Чадного газу;
Е. Хлору.

20. Загальнообмінна приточно-витяжна вентиляція в асистентській аптеці повинна бути:
*А. З переважанням витяжки над притоком;
В. З переважанням притоку над витяжкою;
С. З локальною витяжкою;
Д. З місцевим притоком;
Е. З однаковим притоком і витяжкою.

21. Температура повітря 20 С, вологість повітря - 56 %, швидкість руху повітря 0,3 м/с. Дайте гігієнічну оцінку досліджуваним факторам у торговому залі аптеки.
*А. Усі досліджувані фактори у межах рекомендованих норм;
В. Усі досліджувані фактори нижче рекомендованих норм;
С. Температура повітря не відповідає гігієничним вимогам;
Д. Вологість повітря не відповідає гігієничним вимогам;
Е. Швидкість руху повітря не відповідає гігієничним вимогам.

22. У холодну пору рока температура повітря у основних промислових приміщеннях аптеки нижче гігієничних нормативів. Що необхідно для поліпшення температурного режиму у аптекі?
А. Підвищення ефективності роботі системи вентеляції;
*В .Підвищення ефективності роботі системи опалення;
С. Підвищення ефективності роботі системи водозабеспечення;
Д. Підвищіти кількість світильників у приміщенні;
Е. Забеспечити оптимальний режим провітрювання.

23. При дослідженні аптеки встановлено, що вологе приберання приміщень проводиться 2 рази на день,уборка санітарних вузлів проводиться з застосуванням дез.засобів, зміна спецодягу персоналу відбувається 2 рази на тиждень, переодичний медичний контроль працівників пройдений своєчасно.Дайте оцінку дотримання санітарного режиму у аптеці.
*А. Санітарний режим дотримується у повному обсязі;
В. Санітарний режим не дотримується, тому що прибирання загальних приміщень повинно проводиться 3 рази на день;
С. Санітарний режим не дотримується, тому що заміна спецодягу повино проводиться кожен день;
Д. Санітарний режим не дотримується, тому що повине проводитися сухе прибирання, а не вологе;
Е. Зміна спецодягу персоналу повинно проводитися 7 разів на тиждень.

24. При дослідженні рецептурного відделу аптеки встановленні наступні показники природного освітлення: КПО - 1,5 %, світловий коефіциент (СК) - 1:5,коефіциент заглиблення 2,4.Дайте оцінку показникам природного освітлення:
А. Усі показники у нормі;
В. КПО не відповідає гігієнічним вимогам;
С. СК не відповідає гігієнічним вимогам;
*Д. КЗ не відповідає гігієнічним вимогам;
Е. Для оцінки природного освітлення не достатньо показників.

25. Які приміщення повинні входити до складу асептичного блоку?
А. Асистентська.
В. Торгівельній зал.
С. Мийна.
*Д. Стерилізаційна, асептична, прохідний шлюз.
Е. Приміщення для отримання очищенної води.

26. У кімнаті провізора-аналітика температура повітря у зимній період 14 С, відносна вологість - 80%.Приберання проводиться 1 раз у сутки,обладнення та меблі оброблюються 0,1 % розчином хлораміна Б. Дайте оцінку санітарному режиму:
А. Санітарний режим дотримується, тому що показники відповідають гігієнічним вимогам;
*В. Санітарний режим не дотримується, тому що незадовільний температурно-вологий режим, використовується низька концентрація дез.розчина(необхідно використовувати 1 % розчин хлорамину, приберання повинно проводитися 2 рази на день);
С. Санітарний режим задовільний.В промислових приміщеннях аптеки приберання повине проводитися 1 раз на день з використанням 0,2 % розчина хлораміна Б;
Д. Санітарний режим задовільний.Температура повітря у межах норми, концентрація хлораміна достатня.
Е. Санітарний режим задовільний: відносна вологість та якість приберання відповідає гігієнічним вимогам.

ТЕМА № 15.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ НА ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І КАТАСТРОФ МИРНОГО ЧАСУ ТА НА ВОЄНИЙ ЧАС.ГІГІЄНА ПОЛЛЬОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ВІЙСЬК,ФОРМУВАНЬ ТА НАСЕЛЕННЯ.

1. Класифікація надзвичайних ситуацій (катастроф):
А - аварії, війни, соціальні, екологічні
В - виробничі аварії, економічні;
* С - виробничі, транспортні, стихійні, соціальні (специфічні);
Д - стихійні, екологічні, радіаційні;
Е - із звільненням енергії, надзвичайні, глобальні, регіональні.

2.Стихійні катастрофи:
А - глобальні, регіонарні, епізодичні;
В - епідемії, епізоотії, з вивільненням енергії;
С - цунамі, тайфуни, епідемії;
Д - метеорологічні, механічні
* Е - метеорологічні, топологічні, тектонічні.

3.Виробничі катастрофи (аварії, що супроводяться вивільненням) енергії:
А-електричної, теплової, біологічної, фізичної;
В - механічної, фізичної, фізіологічноюї біохімічної;
С - хімічної, біохімічної, електричної, контактної;
*Д - механічної, термічної, радіаційної, хімічної;
Е - біофізичної, електричної, електромагнітної, хімічної.

4.До соціальних (специфічних) катастроф відносяться:
А - вибухи, пожежи, війни, екологічні, епідемії;
*В - голод, тероризм, війни, екологічні, епідемії;
С - виверження вулканів, голод, засуха, повінь;
Д - снігова лавина, війна, тероризм, небувалий мороз;
Е - зсув, обвал, авіакатастрофа, епідемія.

5.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:
*А - нормує чинники зовнішнього середовища по максимально переносимому рівню в короткий термін дії;
В - нормує фізичне навантаження, що приводить до стомлення, визначуваного за функціональними показниками;
С - нормує чинники зовнішнього середовища по пороговому рівню протягом довгого часу;
Д - розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
Е - розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'ї;

6.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:
А - нормує фізичне навантаження, що приводить до стомлення, визначуваного за функціональними показниками;
* В - нормує (допускає) таке фізичне навантаження, після якого ще можливе відновлення сил;
С - розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'я;
Д - розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
Е - нормує чинники зовнішнього середовища по пороговому рівню протягом довгого часу.

7.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:
А - нормує чинники зовнішнього середовища по пороговому рівню протягом довгого часу;
В - розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
С - нормує фізичне навантаження, що приводить до стомлення, визначуваного за функціональними показниками;
*Д - розробляє заходи щодо попередження несприятливих наслідків нервово-емоційного перенапруження.
Е - розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на організм.

8.Відмінність гігієни катастроф (військової гігієни) від загальної гігієни:
А - розробляє заходи захисту, що повністю виключають несприятливі наслідки впливу чинників на здоров'ї;
В - нормує фізичне навантаження, що приводить до стомлення, визначуваного за функціональними показниками;
С - розробляє заходи щодо попередження розвитку нервово-емоційного перенапруження;
Д - нормує чинники зовнішнього середовища по пороговому рівню протягом довгого часу;
*Е - розробляє заходи захисту, що знижують рівень дії до переносимого для виконання необхідного завдання.

9.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
*А - організація і проведення санітарно-епідеміологічної розвідки району, участь в розвідці вододжерел;
В - матеріальне і транспортне забезпечення робіт по наданню медичної допомоги потерпілим;
С - ліквідація біологічного зараження, епідемій, епізоотій;
Д - захист населення району екстремальної ситуації від несприятливої дії шкідливих чинників;
Е - забезпечення готовності до надання спеціалізованій медичної допомоги потерпілим в польових умовах.

10.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - прогнозування масштабів і оцінка обстановки в районі надзвичайної ситуації;
В - організація і проведення медичних заходів в підготовчий період;
С - організація робіт по екстреної медичної допомоги потерпілим безпосередньо в районі катастрофи;
Д - організація робіт по евакуації пострадавших в медичні стаціонари;
*Е - медичне забезпечення всіх видів пересування військ (формувань).

11.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - захист населення району катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників, що поступають в довкілля;
В - організація роботи по ліквідації масових інфекційних захворювань;
С - прогнозування масштабів надзвичайної ситуації, матеріально-технічне забезпечення екстреної медичної допомоги в підготовчий період;
*Д - медичне забезпечення умов праці особового складу формувань;
Е - організація робіт по наданню екстреної медичної допомоги потерпілим .

12.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час).
А - організація і проведення медичних заходів в підготовчий період;
* В - медичне забезпечення розміщення військ в польових умовах;
С - матеріальне і транспортне забезпечення робіт по наданню екстреній медичної допомоги потерпілим ;
Д - прогнозування масштабів і оцінка обстановки в районі надзвичайної ситуації;
Е - забезпечення готовності до надання кваліфікованій медичної допомоги потерпілим в стаціонарі.

13.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - контроль за банно-пральним обслуговуванням і виконанням правил особистої гігієни;
* В - організація роботи по ліквідації епідемій, епізоотій і масових інфекційних захворювань;
С - захист населення району катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників, що поступають в довкілля;
Д - організація робіт по екстреній медичної допомоги потерпілим безпосередньо в районі стихійного лиха;
Е - організація евакуації пострадавших з району аварії, катастрофи, стихійного лиха в медичні стаціонари.

14.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - організація робіт по наданню екстреній медичній допомозі пострадавшим;
В - прогнозування, моделювання масштабів надзвичайної ситуації, проведення медичних заходів в підготовчий період;
С - організація роботи по ліквідації епідемій, епізоотій, вогнищ бактерійного зараження;
*Д - медичний контроль за живленням і медичне забезпечення польового водопостачання;
Е - захист населення району катастрофи від шкідливих чинників довкілля.

15.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - забезпечення готовності до надання спеціалізованої медичної допомоги потерпілим в стаціонарі;
*В - проведення санітарної експертизи води, харчових продуктів, інших об'єктів зовнішнього середовища;
С - прогнозування масштабів і оцінка обстановки в районі надзвичайної ситуації;
Д - матеріальне і транспортне забезпечення робіт по наданню екстреної медичної допомоги потерпілим ;
Е - організація і проведення медичних заходів в підготовчий період.

16.Основні завдання медичної служби по гігієнічному забезпеченню формувань в екстремальних умовах (військ у військовий час):
А - організація роботи по ліквідації епідемій, епізоотій і масових інфекційних захворювань;
В - захист населення району катастрофи від несприятливої дії шкідливих чинників довкілля;
* С - медичний контроль за виконанням санітарних вимог при ліквідації осередків масового ураження, очищенні території катастрофи;
Д - організація робіт по екстреної медичної допомоги потерпілим безпосередньо в районі стихійного лиха;
Е - організація евакуації пострадавших з району аварії в медичні стаціонари.

17.Сили медичної служби військової частин , призначені для гігієнічного забезпечення військ:
*А - особовий склад медичної служби і медичного пункту;
В - епідеміолог, токсиколог, радіолог, санінструктори;
С - фахівці санітарно-протиепідемічного взводу;
Д - фахівці медико-санітарного батальйону;
Е - хімік-дозиметрист, епідеміолог, бактеріолог, гігієніст.

18.Сили медичної служби військового з'єднання (дивізії), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - особовий склад полкового медичного пункту;
* В - особовий склад медичної служби, фахівці СПЕВ МЕДСБ;
С - гігієніст, хімік-дозиметрист, профпатолог;
Д - особовий склад окремої роти польового водопостачання;
Е - особовий склад інженерної, хімічної і медичної служби з'єднання (дивізії).

19.Засоби медичної служби військової частини , призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - військова медична лабораторія з майном і укладаннями;
В - лабораторія гігієнічна (ЛГ);
С - засоби для санитарно-энтомологических досліджень;
Д - засоби для санітарно-бактеріологічних досліджень;
*Е - ДП-5А, ПХР-МВ.
20.Засоби медичної служби військової частини , призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - засоби для санітарно-бактеріологічних досліджень;
В - засоби для санітарно-гельмінтологічних досліджень;
С - лабораторія гігієнічна (ЛГ);
*Д - устаткування і реактиви для визначення залишкового хлору у воді;
Е - військова медична лабораторія з майном і укладаннями.

21.Засоби медичної служби військової частини (полиця), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - гігієнічна лабораторія (ЛГ);
В - ТУФ-200, МАФС-3;
С - ПОУ-1, ПОС, РДВ;
*Д - пігулки для знезараження води;
Е - засоби для санітарно-бактеріологічних досліджень.

22.Засоби медичної служби військової частини (полиця), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - засоби для санітарно-бактеріологічних досліджень;
* В - устаткування і реактиви для визначення вітаміну С в харчових продуктах;
С - гігієнічна лабораторія (ЛГ);
Д - військова медична лабораторія (ВМЛ) з майном і укладаннями;
Е - резервуари для води, польова опріснювальна установка.

23.Засоби медичної служби військової частини (дивізії), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - устаткування і реактиви для визначення залишкового хлору у воді;
В - пігулки для знезараження води;
С - устаткування і реактиви для визначення вітаміну С в харчових продуктах;
*Д - військова медична лабораторія (ВМЛ) з майном і укладаннями;
Е - устаткування і реактиви для визначення вітаміну С в крові.

24.Засоби медичної служби військової частини (дивізії), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - пігулки для знезараження води;
В - пігулки для знешкодження води;
* С - лабораторія гігієнічна (ЛГ);
Д - устаткування і реактиви для визначення залишкового хлору у воді;
Е - устаткування і реактиви для визначення вітаміну С в крові.

25.Засоби медичної служби з'єднання (дивізії), призначені для гігієнічного забезпечення військ:
А - устаткування і реактиви для визначення вітаміну С в харчових продуктах;
В - пігулки для знезараження їжі;
*С - засоби для санітарно-бактеріологічних досліджень;
Д - пігулки для знезараження води;
Е - устаткування і реактиви для визначення залишкового хлору у воді.

26.Види польового розміщення формувань (військ), що беруть участь в ліквідації наслідків катастроф:
А - в казармі, в учбовому центрі, змішане;
В - поквартирное, бівуачне, змішане;
* С - в казармі, у військовому містечку, у військово-технічних спорудах;
Д - в учбовому центрі, бівуачне, змішане;
Е - у військовому містечку, в учбовому центрі.


27.Види польового розміщення формувань (військ), що беруть участь в ліквідації наслідків катастроф:
*А - в учбовому центрі, бівуачне;
В - в казармі, бівуачне;
С - у військовому містечку, в учбовому центрі;
Д - у військово-технічних спорудах, поквартирное;
Е - поквартирное, у військовому містечку.

28.Види польового розміщення формувань (військ), що беруть участь в ліквідації наслідків катастроф:
А - поквартирное, у військовому містечку;
В - у військовому містечку, в учбовому центрі;
С - в казармі, бівуачне;
*Д - поквартирное, бівуачне, змішане;
Е - в казармі, поквартирне.

29.До польового житла з найбільш задовільними умовами проживання відносяться:
А - намети, інвентарні будівлі, що зводяться;
* В - інвентарні будівлі, що зводяться (контейнерні, пересувні, збірно-розбірні);
С - збірно-розбірні будівлі, землянки;
Д - контейнерні будівлі, курені;
Е - снігове укриття, заслін, землянка

30.До польового житла з незадовільними умовами проживання відносяться:
А - будівлі, що інвентарний-зводяться, намети;
* В - намети, землянки;
С - контейнерні будівлі, курені;
Д - збірно-розбірні будівлі, землянки;
Е - заслони, пересувні будівлі (типа вагону).

31.Види землянок:
А - горизонтальні, вбудовані, односхилі;
В - двосхилі, палаткові, підручні;
* С - горизонтальні, напівзаглиблені, заглиблені, косогорные;
Д - заглиблені, глибокі, шахтні;
Е - бурові, шахтні, поверхневі.

32.Види польового житла з умовами проживання на рівні виживання:
А - землянка, перекрита щілина, притулок;
В - намет, землянка, бліндаж;
С - намет, казарма, бліндаж;
*Д - курінь, снігове укриття, заслін;
Е - пересувне житло (типа вагону), намет.

33.При якому вигляді польового розміщення створюються найбільш сприятливі умови в протиепідемічному відношенні?
А - при розміщенні в казармі і бівуаком;
* В - при розміщенні в учбовому центрі і бівуаком;
С - при розміщенні у військовому містечку і змішаному;
Д - при розміщенні у військово-технічних спорудах і в учбовому центрі ;
Е - при розміщенні в казармі і в учбовому центрі;

34.Види польових фортифікаційних споруд:
А - намет, сховище, заслін;
В - землянка, перекрита щілина, курінь;
С - бліндаж, казарма, намет;
Д - сховище, казарма, учбовий центр;
*Е - перекрита щілина, бліндаж, сховище.

35.Види сховищ (за призначенням)
А - невентильовані, батальйонні;
В - вентильовані, роти;
С - з регенерацією повітря, спеціальні;
Д - військові, підсобні;
*Е - військові, спеціальні.

36.Види сховищ (з гігієнічної точки зору):
А - військові, спеціальні, змішані;
В - спеціальні, медичні, загальнопрофільні;
С - невентильовані, герметичні, спеціальні;
*Д - з регенерацією повітря, вентильовані, невентильовані;
Е - вентильовані, невентильовані, медичні.

37.Гігієнічні межі норм температури повітря у військовому сховищі (°С):
А - 18 - 20;
* В - 16 - 30;
С - 20 - 25;
Д - 15 - 25;
Е - 20 - 35.

38.Гігієнічний норматив відносної вологості повітря у сховищі, не більш %:
А - 70;
В - 65;
* С - 80;
Д - 60;
Е - 75.

39.Гігієнічний норматив об'єму вентиляції на 1 людину у сховищах для особового складу формувань (військ), м3/ч:
*А - не менше 2;
В - не менше 3;
С - не менше 4;
Д - не більше 2;
Е - 25 - 30.

40.Гігієнічний норматив повітряного куба на 1 людину у сховищах ( м3):
А - не менше 20;
* В - не менше 30;
С - 25 - 30;
Д - не менше 4;
Е - не менше 2.

41.Гігієнічний норматив вмісту кисню у сховищі для особового складу формувань (військ) %:
А - 20 - 21;
В - 0,03 - 0,04;
* С - 16 - 18;
Д - 3 - 4;
Е - 18 - 20.

42.Гігієнічний норматив вмісту двоокису вуглецю у сховащі для особового складу формувань (військ) при роботі ФВА, не більш %:
А - 0,03;
В - 1;
* С - 0,1;
Д - 2;
Е - 0,04.

43.Гігієнічний норматив вмісту двоокису вуглецю у сховащі для особового складу формування (військ) в умовах повної ізоляції, не більш %:
А - 0,04;
В - 0,1;
С - 1;
Д - 2;
*Е - 3.

44.У притулку для особового складу формування, що бере участь в ліквідації наслідків аварії на об'єкті, створюються наступні умови: вміст кисню в повітрі 15%, вуглекислого газу 3,5%, температура повітря 200 З, швидкість руху повітря біля ФВА 1 м/с, відносна вологість 78 %. Гігієнічний висновок:
А - зниження вмісту кисню і підвищена швидкість руху повітря;
В - зниження вмісту кисню і підвищена концентрація вуглекислого газу;
* С - всі умови відповідають гігієнічним нормам;
Д - всі умови не відповідають гігієнічним нормам;
Е - підвищена швидкість руху повітря і відносна вологість.

45.Категорії надзвичайних ситуацій залежно від числа постерпілих :
А - малі (25-100 постерпілих), середні (101-1000), великі (б.1000);
В - обмежені (100-200 постерпілих ), поширені (понад 200 пострадавших);
С- малі (100-200 постерпілих ), великі (200-500), глобальні (понад 500);
Д - незначні (до 500 постерпілих), значні (501-1000), величезні (більше 1000);
Е - дрібні (10-20 постерпілих ), локальні (21-100), великі (більше 100 пострадавших)

47.Тектонічні катастрофи:
А - землетрус, повінь, виверження вулкана;
В - повінь, зсув, моретрясение;
* С- землетрус, моретрясение, виверження вулкана;
Д - сель, землетрус, зсув;
Е - снігова лавина, сель, зсув.

48.Топологічні катастрофи:
А - повінь, землетрус, зсув, пожежа;
В - лісова пожежа, землетрус, виверження вулкана;
* С - повінь, снігова лавина, зсув, сель;
Д - виверження вулкана, снігова лавина, сель;
Е - зсув, сель, моретрясение, виверження вулкана.

49.Метеорологічні катастрофи:
* А - люті морози, засуха, пожежа;
В - пожежа, снігова буря, сель, повінь;
С- буривши, повінь, землетрус, засуха;
Д - люті морози, засуха, виверження вулкана;
Е - снігова лавина, снігова буря, засуха.

50.Гігієнічні нормативи температури ,відносної вологості повітря, швидкості руху повітря у притулку:
А - 18-20 0С, 40-60%, 0.1-15 м/с;
В - 18-25 0С, 30-60%, 0.1-0.2 м/с;
С - 16-25 0С, 30-70%, 0.2-0.4 м/с;
* Д - 16-27 0С, 30-70%, 0.05-1.0 м/с;
Е - 15-30 0С, 30-55%, 0.5-1.0 м/с.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 104071
    Размер файла: 677 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий