ПЛАНУВАННЯ 5-йрік життя і репертуар


Місяць вересень
5 -й рік життя молодший дошкільний вік

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія
вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою


Завдання розвитку:

вчити рухатись у різних напрямках зали відповідно до характеру музики
вчити орієнтуватись у просторі

розвивати музичне сприймання , пам’ять, увагу, уяву

формувати почуття музичного ритму, культури виконання рухів

Форма активності
пізнавальна, соціально-моральна
фізична, емоційно-ціннісна
Фізична
фізична, художньо-естетична

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
розсудливість
працелюбність, людяність
відповідальність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: „ Осінь ”, з циклу «Пори року»
Автор: А. Вівальді (оркестр)

ознайомлення з твором

Назва:„Осінь ” з циклу «Пори року»
Автор: А. Вівальді (оркестр)
звернути увагу малюків на зв’язок змісту музики з її характером
Назва: „Осінь ”, з циклу «Пори року»
Автор: А. Вівальді (оркестр)
вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати рухами
Назва:„Осінь ”з циклу «Пори року»
Автор: А. Вівальді (оркестр)
закріплення, використання форми оповідання, загадки

Завдання розвитку:

розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця, зацікавлено ставитись до довкілля, виділяти красиве, яскраве
підтримувати емоційний відгук на музику, визначати емоційний настрій


сприяти збільшенню запасу музичних вражень, вчити передавати свої почуття художнім словом

розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів, насолоджуватись музикою

Форма активності
пізнавальна
емоційно-ціннісна

Мовленнєв
художньо-естетична

Становлення базової якості особистості
спостережливість
людяність
Розсудливість

креативність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
« Півню мій», укр.нар. поспівка
формувати правильне звукоутворення
« Півню мій», укр.нар. поспівка

вчити співати природним голосом, без напруження
« Півню мій», укр.нар. поспівка

розвивати співочі інтонації
« Півню мій», укр.нар. поспівка

сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
охороняти, берегти дитячий співочий і мовний голос
формувати уміння слухати і чути красоту звучання голосу
стимулювати бажання підспівувати дорослому
розвивати чистоту інтонування мелодії

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру


Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади

Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
формувати вміння слухати і чути красоту звучання. Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
розвивати вміння підспівувати дорослому. Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
розвивати чистоту інтонування голосом, вербалізувати різні ігрові ролі


розвивати виконавські Здібності. Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власнимиФорма активності
пізнавальна
емоційно-ціннісна

Мовленнєва

художньо-естетична


базової якості особистості
спостережливість
розсудливість
Креативність
працелюбність

Співи:
Освітнє завдання:


Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру


Завдання розвитку:

формувати вміння слухати і чути красоту звучання. Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати моральні уявлення
розвивати вміння підспівувати дорослому
Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій

Форма активності


Соціально-моральна
емоційно-ціннісна

Становлення базової якості особистості


спостережливість
самолюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики

Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи

Завдання розвитку:

розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу,уяву
допомогти дитині побачити себе серед дітей, відійти від “зграйки”

вчити рухатись у різних напрямках. Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Вчити виражати почуття у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активности
Фізична,
фізична
Фізична
Емоційно-ціннісна

Становлення базової якості особистості
пізнавальна
самостійність
Відповідальність
Самовладання


№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Танцювальна вправа з брязкальцями ” угор.нар мелодія
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: „ Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „ Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „ Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити володіти культурою виконання основних рухів

Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись

Форма активності
Фізична
пізнавальна
Фізична
Креативна

Становлення базової якості особистості:
самостійність
розсудливість
Самовладання
креативність

Слухання музики

Освітнє завдання

Назва:„Марш дерев’яних солдатиків”
Автор: П.Чайковський
ознайомлення з твором


Назва:„Марш дерев’яних солдатиків”
Автор: П.Чайковський
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Назва:„Марш дерев’яних солдатиків”
Автор: П.Чайковський
вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики рухами
Назва:„Марш дерев’яних солдатиків”
Автор: П.Чайковський
виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику

Завдання розвитку:

розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця
підтримувати емоційний відгук на музику Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець)
сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Втілювати у рухах, життєві враження від спілкування з довкіллям
збільшені запасу музичних вражень. Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності
Пізнавальна
Художньо-естетичний
Фізична
мовленнєва

Становлення базової якості особистості
працелюбність
розсудливість
спостережливість
Самовладання, самостійність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
« Півню мій», укр.нар. поспівка
формувати правильне звукоутворення

Вправа: “Печу-печу хлібчик”
вчити співати природним голосом, без напруження
Вправа: “Печу-печу хлібчик”
розвивати співочі інтонації,

Вправа: “Печу-печу хлібчик”
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку:
Імпровізувати образ

Відчувати задоволення від власної творчості
Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись
Вчити володіти культурою виконання

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна

спів без супроводу. Співати
самостійно, природним голосом.

Завдання розвитку
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів надавати їм певної виразності
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції
Відчувати задоволення від
власної творчості

Форма активності
фізична
Пізнавальна
Емоційно-ціннісна
креативна

базової якості особистості
відповідальність
розсудливість
Самовладання
Самостійність, креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
Робота над диханням, вчити разом починати і закінчувати пісню


Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
розвивати чистоту інтонування голосом
Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “Осінь – радісна пора ”
Автор: І. Кишко, Л. Компанієць
робота над повнотою
звучання,
правильно відтворювати
мелодію
починати після вступу

Завдання розвитку:Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Втілювати у співах життєві враження від спілкування з довкіллям
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити співпереживати
персонажам,
музичним образам, визначати їх
емоційний настрій

Форма активності
Художньо-естетична
фізична
Пізнавальна
Емоційно-ціннісна

Становлення базової якості особистості
розсудливість
спостережливість
Розсудливість
відповідальність

Музично -
ритмічні
рухи
Освітнє завдання:

Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Жуки ”
Автор: обр. Л.Вишкарьова
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів

Завдання розвитку:

Вчити володіти культурою виконання основних рухів

Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Втілювати у рухах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям


Форма активності
фізична
Емоційно-ціннісна
пізнавальна
Фізична

Становлення базової якості особистості
самовладання
працелюбність
спостережливість
самостійність

Місяць жовтень Група №_______5-й рік життя молодший дошкільний вік
№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Назва: „Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці
Назва: „Вертушка ”
Автор: К. Стеценка
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику

Завдання розвитку:

Вчити розкуто граційно рухатись
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю
Намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок та засобів гри
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою,

Форма активності
фізична
Художньо-естетична
креативна
пізнавальна

Становлення базової якості особистості:
розсудливість
людяність
креативність
спостережливість

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва:„Марш дерев’яних солдатиків”
Автор: П.Чайковськийе
закріпити назву твору
Назва: “Кури та півні ”
Автор: К. Сен-Санс

Знайомство з твором
Назва: “Кури та півні ”
Автор: К. Сен-Санс
вчити відчувати характер, , емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Кури та півні ”
Автор: К. Сен-Санс
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору

Завдання розвитку:

розвивати вміння відчувати і визначати загальний характер і настрій контрастних частин. Насолоджуватись мелодійною музикою.
розвивати вміння уважно слухати твір від початку до кінця. Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва
сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
розвивати вміння відчувати і визначати загальний характер і настрій контрастних частин. Вчити передавати свої почуття художнім словом.

Форма активності
Культурно-естетична,
пізнавальна
Емоційно-ціннісна
мовленнєва

Становлення базової якості особистості
розсудливість
працелюбність
самовладання
спостережливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: “Печу-печу хлібчик”

формувати правильне звукоутворення
Вправа: “Печу-печу хлібчик”

вчити співати природним голосом, без напруження
«Равлик-павлик»,
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,
«Равлик-павлик»,
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Вчити володіти навичками зображення позитивного образу.

Втілювати у співах, музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити володіти культурою виконання співу

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку:


Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
Вчити співпереживати музичним образам, визначати їх емоційний настрій
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю
Вчити дотримуватись норм та етикету відображати у співіморальні уявлення

Форма активності
пізнавальна
Емоційно-ціннісна
Художньо-естетична
Соціально-моральна

Становлення базової якості особистості
спостережливість
самовладання
розсудливість
Людяність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Дощик ”
Автор:А.Філіпенко, Т. Волгіна
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення тексту
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська

повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Втілювати у співах, рухах, музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Охороняти й берегти співочий і мовний голос

Форма активності
Художньо-естетична
фізична
пізнавальна
Соціально-моральна

Становлення базової якості особистості
людяність
самостійність
працелюбність
самовладання

Музично -
ритмічні
рухи
Освітнє завдання:

Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику,
Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Таночок осіннього листячка”
Автор: А.Філіпенко, Т.Волгіна відпрацювати і закріпити елементи таночка

Завдання розвитку:

Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати у рухах моральні уявлення
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Формувати почуття музичного ритму

Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики.

Форма активності
Соціально-моральна
Емоційно-ціннісна
фізична
креативна

Становлення базової якості особистості
Самостійність, самовладання
відповідальність
працелюбність
креативність№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів , показ і пояснення рухів
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія
вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія
вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці

Завдання розвитку:

Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати у грі моральні уявлення
Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись


Форма активності
фізична
Емоційно-ціннісна
Соціально-моральна
креативна

Становлення базової якості особистості:
самовладання
розсудливість
відповідальність
Самостійність, креативність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Кури та півні ”
Автор: К. Сен-Санс
розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва: “Кури та півні ”
Автор: К. Сен-Санс
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Менует ”
Автор: Л. Боккеріні
Знайомство з твором

Назва: “Менует ”
Автор: Л. Боккеріні
вчити відчувати характер

Завдання розвитку:

сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичного твору, збільшені запасу музичних вражень
сприяти збільшенню запасу музичних вражень. Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом.
розвивати вміння уважно слухати т відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин вір від початку до кінця,
розвивати вміння відчуватиі визначати загальний характер і настрій контрастних частин

Форма активності
Становлення базової якості особистості
Соціально-моральна
мовленнєва
пізнавальна
Емоційно-ціннісна


людяність
креативність
працелюбність
відповідальність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Равлик-павлик»,
муз. В. Верховинця
формувати правильне звукоутворення
«Равлик-павлик»,
муз. В. Верховинця
вчити співати природним голосом, без напруження
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, вчити починати після вступу
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Неслухняний дощик ”
Автор: Р. Неронов
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами

Завдання розвитку
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Форма активності
фізична
Емоційно-ціннісна
Соціально-моральна
креативна

базової якості особистості
самовладання
людяність
самостійність
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції

Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
Розвивати виконавські здібності

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати короткі розпірки і пісні, відповідні звучанню голосу дитини

Форма активності
пізнавальна
Емоційно-ціннісна
фізична
Соціально-моральна

Становлення базової якості особистості
працелюбність
людяність
самовладання
самолюбність

Музично -
ритмічні
рухи
Освітнє завдання:

Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику,

Завдання розвитку:

Вчити танцювати парами
та у колі
Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву.

Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активности
Соціально-моральна
фізична
Емоційно-ціннісна
креативна

Становлення базової якості особистості
людяність
розсудливість
самовладання
самостійність


МІСЯЦЬ : ЛИСТОПАД
ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва:„Ігрова вправа з хусточками ”угор.нар.мелодія

працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: «Весело потанцюємо»
Автор: М.Степаненка
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: «Весело потанцюємо»
Автор: М.Степаненка

звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: «Весело потанцюємо»
Автор: М.Степаненка
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити проявляти вигадку та фантазію, намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок та засобів гри
Підтримувати емоційний відгук на музику
Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
Вчити розкуто граційно рухатись

Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування, відтворювати моральні уявлення


Форма активності

Креативна
Емоційно-ціннісна
фізична
Соціально-моральна

Становлення базової якості особистості:
креативність
спостережливість
розсудливість
людяність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Менует ”
Автор: Л. Боккеріні
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Назва: “Менует ”
Автор: Л. Боккеріні вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Менует ”
Автор: Л. Боккеріні вчити пізнавати твір, відчувати характер, закріплення, використання форми оповідання, загадки
Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
Знайомство з твором

Завдання розвитку:

Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець).
Насолоджуватись мелодійною музикою
Вчити дотримуватись норм та етикету спілкування,
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче


Форма активності

Художньо-естетична
Соціально-моральна

Мовленнєва
Художньо-естетична
пізнавальна

Становлення базової якості особистості
розсудливість
справедливість
відповідальність
спостережливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
формувати правильне звукоутворення

«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
вчити співати природним голосом, без напруження

«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,


«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання


Завдання розвитку
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого

Завдання розвитку
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності. Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець)
Підтримувати емоційний відгук на музику.
Сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичних творів.
Охороняти й берегти співочий і мовний голос

Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
Розвивати виконавські здібності


Форма активності
Художньо-естетична
Соціально-моральна
Емоційно-ціннісна
фізична

базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
самовладання
працелюбність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Осінь чарівна в гості прийшла ”
Автор: Н. Рубальська
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор:В.Гвоздій
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор:В.Гвоздій
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:Вчити володіти культурою виконання.
Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Розвивати вміння уважно слухати музичний твір , відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин

Форма активності
фізична
креативна
Художньо-естетична
пізнавальна

Становлення базової якості особистості
спостережливість
Самостійність, креативність
спостережливість
самовладання

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
закріпити елементи танцю, домагатись ритмічності
Назва: “Танець парами ”
Автор: обр. Т.Попатенко
закріплення рухів, виконувати самостійно

Завдання розвитку:

Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву.

Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Розвивати виконавські здібності
Вчити відтворювати образні рухи

Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих рухах загальний характер музики, динаміку.

Форма активности
фізична
Художньо-естетична
фізична
креативна

Становлення базової якості особистості
працелюбність
спостережливість
самолюбність
креативність

№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: «Весело потанцюємо»
Автор: М.Степаненка
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: «Весела вправа»
Автор: А. Лазаренка
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ
Назва: «Весела вправа»
Автор: А. Лазаренка
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: «Весела вправа»
Автор: А. Лазаренка
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити розкуто граційно рухатись
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення .Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики.
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активності

Креативна
Пізнавальна
фізична
Художньо-естетична

Становлення базової якості особистості:
креативність
спостережливість
самостійність
самолюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики
Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
Програмовий зміст: виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
Програмовий зміст: розвивати вміння вслуховуватись у музику


Завдання розвитку:

Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті
Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись
Імпровізувати образ

Вчити співпереживати музичним образам, визначати емоційний настрій
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності
Становлення базової якості особистості
Художньо-естетична
креативна
Емоційно-ціннісна
мовленнєва


людяність
креативність
самолюбність
розсудливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
формувати правильне звукоутворення

Вправа: “Водичка
вчити співати природним голосом, без напруження

Вправа: “Водичка”
розвивати співочі інтонації,


Вправа: “Водичка”
сприяти виробленню наспівності звучання


Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “ Осінь”
Автор: Н. Вересокіна
спів без супроводу. Співати самостійно, підгрупами природним голосом.

Завдання розвитку
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
Розвивати виконавські здібності
Вчити володіти культурою виконання
Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
читати тексти пісень наспівно у повільному темпі
Відчувати задоволення від власної творчості
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Форма активності
фізична
фізична
мовленнєва
креативна

базової якості особистості
відповідальність
працелюбність
самовладання
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор: В.Гвоздій
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор: В. Гвоздій
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор: В.Гвоздій
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор: В.Гвоздій
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
Розвивати виконавські здібності

Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу
Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям

Форма активності
Соціально-моральна
фізична
Художньо-естетична
фізична

Становлення базової якості особистості
самовладання
працелюбність
самолюбність
спостережливість

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва:“Новорічний хоровод ”
Автор:А.Філіпенко,Т.Волгіна
продовжити вчити сприймати музику. Відтворювати рухи

Завдання розвитку:

Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою. Вчити здійснювати елементарний аналіз творів.
Розвивати засоби музичного руху, музичне сприймання, пам’ять, увагу, уяву. Формувати почуття музичного ритму

Вчити танцювати парами дотримуватись норм та етикету спілкування Вчити водити хороводи

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
Вчити розкуто граційно рухатись

Форма активности
пізнавальна
фізична
Соціально-моральна
фізична

Становлення базової якості особистості
спостережливість
працелюбність
самолюбність
розсудливість
МІСЯЦЬ ГРУДЕНЬ ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: «Весела вправа»
Автор: А. Лазаренка
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: „Зміни ведучого ”
Автор: М. Раухвергер
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „Зміни ведучого ”
Автор: М. Раухвергер звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „Зміни ведучого ”
Автор: М. Раухвергер продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухам

Завдання розвитку:

Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності. Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня, марш, танець)
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою,

Вчити володіти елементарним танцювальними рухами
Вчити розкуто граційно рухатись
Вчити виражати форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності
Художньо-естетична
пізнавальна
фізична
Емоційно-ціннісна

Становлення базової якості особистості:
самолюбність
самовладання
спостережливість
відповідальність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Курка ”(клавесин)
Автор: Ж.Ф.Рамо
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
Знайомство з твором
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
вчити відчувати характер, передати рухами
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору

Завдання розвитку:

Вчити співпереживати персонажам, музичним образам, визначати їх емоційний настрій
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати загальний характер
Вчити відтворювати образні рухи

Вчити передавати свої почуття, фантазії художнім словом

Форма активності
Емоційно-ціннісна
пізнавальна
фізична
мовленнєва

Становлення базової якості особистості
самостійність
спостережливість
самолюбність
креативність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: “Водичка”
формувати правильне звукоутворення
Вправа: “Бім-бом”
вчити співати природним голосом, без напруження
Вправа: “Бім-бом”
розвивати співочі інтонації,
Вправа: “Бім-бом”
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення
поетичного тексту
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин, елементарний жанр
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям. Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Охороняти й берегти співочий і мовний голос.
Без напруги співати. Допомогти дитині побачити себе серед дітей у великій залі

Форма активності
пізнавальна
Художньо-естетична
фізична
Соціально-моральна

Становлення базової якості особистості
спостережливість
людяність
працелюбність
самолюбність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор:В.Гвоздій
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “ Ялинка зелененька ”
Автор:В.Гвоздій
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
знайомство з піснею, слухання, пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
виконавські здібності
Вчити відтворювати характер пісні
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
Визначати елементарний жанр. Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів , надавати їм певної виразності


Форма активності
Фізична, емоційно-ціннісна
креативна
пізнавальна
Емоційно-ціннісна

Становлення базової якості особистості
працелюбність
креативність
спостережливість
розсудливість

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна:
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Новорічний хоровод ”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
продовжити вчити сприймати різнохарактерну
музику. Закріпити танок
Назва: ”Сніжинки ”
Автор: Т. Ломова
ознайомитись з музикою, пояснити й показати рухи

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
Вчити розкуто граційно рухатись
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану,
почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись. Імпровізувати образ, відчувати задоволення від власної творчості
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин

Форма активности
Фізична, емоційно-ціннісна
Художньо-естетична
креативна
пізнавальна

Становлення базової якості особистості
відповідальність
працелюбність
креативність
самостійність


№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Зміни ведучого ”
Автор: М. Раухвергер
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: «М’ячики»
Автор: М. Сатуліна
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: «М’ячики»
Автор: М. Сатуліна
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: «М’ячики»
Автор: М. Сатуліна
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Формувати почуття музичного ритму
Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, визначати характер і настрій контрастних частин
Визначати елементарний жанр
Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення.
Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики
Насолоджуватись танцем, естетичним дійством
втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активності

фізична
пізнавальна
фізична
Художньо-естетична

Становлення базової якості особистості:
працелюбність
спостережливість
відповідальність
креативність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
вчити відчувати характер, запропонувати відображати в рухах
Назва: “Гра в солдатики ”
Автор: В. Ребіков із циклу «Іграшки на ялинці» (ф-но)
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору

Завдання розвитку:

Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності, розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня. марш, танець)
Насолоджуватись мелодійною музикою
Підтримувати емоційний відгук на музику. Сприяти виникненню потреби у прослуховуванні музичних творів, збільшені запасу музичних вражень

Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів
вчити коментувати свої дії, вербалізувати музичні образи


Форма активності

Художньо-естетична

Емоційно-ціннісна
креативна
мовленнєва

Становлення базової якості особистості
відповідальність
працелюбність
креативність
самостійність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: “Бім-бом”
формувати правильне звукоутворення
Вправа: “”Кицю, кицю – няв”
вчити співати природним голосом, без напруження
Вправа: “”Кицю, кицю – няв”
розвивати співочі інтонації,
Вправа: “”Кицю, кицю – няв
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Завдання розвитку
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Зима ”
Автор: Н.Веросокіна
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню в ансамблі


Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити володіти культурою виконання співу. Втілювати враження від спілкування з предметним довкілля
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні, читати тексти пісень наспівно у повільному темпі
Відчувати задоволення від власної творчості
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Форма активності
фізична
фізична
мовленнєва
креативна

базової якості особистості
працелюбність
відповідальність
самовладання
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
читати тексти пісень наспівно у повільному темпі
Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати пісні, відповідні звучанню голосу дитини
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,.
Розвивати виконавські здібності
Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу

Форма активності
Фізична, мовленнєва
Соціально-моральне
фізична
Художньо-естетична

Становлення базової якості особистості
самовладання
відповідальність
працелюбнічть
креативність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: ”Сніжинки ”
Автор: Т. Ломова
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: ”Сніжинки ”
Автор: Т. Ломова
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: ”Сніжинки ”
Автор: Т. Ломова
закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах
Назва: ”Сніжинки ”
Автор: Т. Ломова
закріплення рухів, виконувати самостійно

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
Вчити розкуто граційно рухатись
Насолоджуватись виразним танцем, естетичним виконанням
Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики, розвивати засоби музичного сприймання
Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активности
фізична
Художньо-естетична
фізична
креативна

Становлення базової якості особистості
відповідальність
працелюбність
самолюбність
Самостійність, креативність
ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ СІЧЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „ Ми сніжиночки ”
Автор: Т. Ломова
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „ Ми сніжиночки ”
Автор: Т. Ломова звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „ Ми сніжиночки ”
Автор: Т. Ломова продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Назва: „ Ми сніжиночки ”
Автор: Т. Ломова вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою

Завдання розвитку:

Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції
Формувати почуття музичного ритму.
Вчити володіти культурою виконання основних рухів

Форма активності

ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ФІЗИЧНА

Становлення базової якості особистості:
розсудливість
самолюбність
відповідальність
самовладання

Слухання музики
Освітнє завдання

пригадати раніше вивчені твори, емоційно відгукуватись на музику

Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
Знайомство з твором
Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику
Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору

Завдання розвитку:

Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю.
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті.
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його характер і настрій контрастних частин
Визначати елементарний жанр .
Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
справедливість
справедливість
розсудливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: «Півню мій»
формувати правильне звукоутворення
Вправа: «Півню мій»
вчити співати природним голосом, без напруження
Вправа: «Півню мій»
розвивати співочі інтонації,
Вправа: «Півню мій»
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
Знайомити з тембрами різних дитячих музичних інструментів і засобами звуковидобуття
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності Розрізняти своєрідність музичних жанрів (пісня., марш, танець).
Формувати почуття музичного ритму
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати.

Форма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
працелюбність
відповідальність

Співи:
Освітнє завдання:Назва:“Ось ялинонька прийшла ”
Автор: А,Філіпенко
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва:“Ось ялинонька
прийшла»
Автор: А.Філіпенко
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
читати тексти пісень наспівно у повільному темпі
Відчувати задоволення від власної творчості
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активності
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
працелюбність
самостійність
спостережливість
креативність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Прощатися - вітатися ”
Автор: обр.Г.Теплицького
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва:“Прощатися вітатися”
Автор: обр.Г.Теплицького
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва:“Прощатися- вітатися обр.Г.Теплицького
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Прощатися - вітатися ”обр.Г.Теплицького
продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи

Завдання розвитку:

Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
Вчити володіти елемента танцювальними рухами,
розкуто граційно рухатись
Вчити співпереживати персонажам, музичним образам
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активности
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
самовладання
працелюбність
людяність
самолюбність
№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „ Ми сніжиночки ”
Автор: Т. Ломова
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити розкуто граційно рухатись, орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики Формувати почуття музичного ритму
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ФІЗИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
самостійність
спостережливість
працелюбність
відповідальність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
виховувати вміння емоційно відгукуватись на музики
Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва: «Щедрівочка щедрувала»,
Автор: укр.нар.пісня
пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Музична шкатулка ”
Автор: С. Майкапар
Знайомство з твором

Завдання розвитку:

Вчити ідентифікувати почуття автора з власними
Підтримувати емоційний відгук на музику
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за ї привабливістю
Вчити проявляти вигадку та фантазію
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин

Форма активності

ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
самостійність
креативність
спостережливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: «Півню мій»
формувати правильне звукоутворення
«Вийди, вийди , сонечко»
укр.нар. поспівка
вчити співати природним голосом, без напруження
«Вийди, вийди , сонечко»
укр.нар. поспівка розвивати співочі інтонації,
«Вийди, вийди , сонечко»
укр.нар. поспівка сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “ Падав сніг на поріг ”
Автор: В. Коваленко,
Т. Мезенцева спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом, по підгрупам

Завдання розвитку
Втілювати у співах музикуванні життєві враження від спілкування з предметним довкіллям.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Розвивати виконавські здібності
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Форма активності
ФІЗИЧНА
ФІЗИЧНА
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА

базової якості особистості
самостійність
працелюбність
розсудливість
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:
Підтримувати емоційний відгук на музику

Виявляти елементарну здатність творчо перевтілюватись
Відчувати задоволення від власної творчості
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом.
Розвивати виконавські здібності
Втілювати у співах життєві враження від спілкування з предметним довкіллям

Форма активності
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
КРЕАТИВНА
ФІЗИЧНА
ФІЗИЧНА

Становлення базової якості особистості
самолюбність
креативність
працелюбність
самостійність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва“Прощатися - вітатися ”
Автор: обр.Г.Теплицького
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва:“Прощатися - вітатися ”
Автор: обр.Г.Теплицького
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин
Розвивати виконавські здібності
Вчити відтворювати образні рухи

Форма активности
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА

Становлення базової якості особистості
самолюбність
самовладання
спостережливість
працелюбністьГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці
Назва: «Дудочка»
Автор: Т. Ломова
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарн. танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись.
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності
Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Формувати почуття музичного ритму
Визначати елементарний жанр загальний характер і настрій твору


Форма активності

ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ФІЗИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА

Становлення базової якості особистості:
самовладання
креативність
розсудливість
спостережливість

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Музична шкатулка ”
Автор: С. Майкапар
виховувати вміння емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Музична шкатулка ”
Автор: С. Майкапар
розвивати вміння вслуховуватись у музику


Назва: “Музична шкатулка ”
Автор: С. Майкапар
вчити пізнавати твір, відчувати характер, запропонувати передати характер музики рухами
Назва: “Музична шкатулка ”
Автор: С. Майкапар
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору

Завдання розвитку:

Вчити слухати тембр різних інструментів, диференціювати звучання різних голосів
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Намагатись урізноманітнити сюжет, творчо використовувати можливості іграшок
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом


Форма активності

ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
самолюбність
креативнісь
спостережливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Вийди, вийди , сонечко»
укр.нар. поспівка формувати правильне звукоутворення
«Вийди, вийди , сонечко»
укр.нар. поспівка вчити співати природним голосом, без напруження
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко,Т.Волгіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір , відчувати й визначати загальний характер і настрій контрастних частин
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом,
Розвивати виконавські здібності

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співатиФорма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
людяність
працелюбність
самолюбність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: ”Ялинка ”
Автор: Н. Вересокіна
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу

Форма активності
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
працелюбність
креативність
спостережливість
самолюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей

Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи
Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Запрошення ”
Автор: обр. Г.Теплицького
відпрацювати і закріпити елементи таночка

Завдання розвитку:

Вчити володіти навичками зображення позитивного та негативного образів
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності
Вчити володіти танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Вчити намагатись бути приємним, стримувати негативні емоції

Форма активности
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості
відповідальність
спостережливість
креативність
працелюбність
№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
вчити починати і закінчувати вправу разом з музикою
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
вчити змінювати рухи відповідно до змін у музиці

Завдання розвитку:

Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах
Вчити рухатись у різних напрямках відповідно до характеру музики
Насолоджуватись виразним танцем, естетичним дійством

Форма активності

ФІЗИЧНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості:
розсудливість
спостережливість
відповідальність
самовладання

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “ Марш зайченят ”
Автор: А.Жилінський
Знайомство з твором
Назва: “ Марш зайченят ”
Автор: А.Жилінський
вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику
Назва: “ Марш зайченят ”
Автор: А.Жилінський привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Назва: “ Марш зайченят ”
Автор: А.Жилінський розвивати вміння вслуховуватись у музикуЗавдання розвитку:

Розвивати вміння уважно слухати музичний твір відчувати й визначати його загальний характер
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану у танцювальних рухах, надавати їм виразності
вчити коментувати свої дії, вербалізувати різні ігрові ролі
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності


Форма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості:
розсудливість
самолюбність
спостережливість
креативність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
Вправа: Розспів 3
формувати правильне звукоутворення
Вправа: Розспів 3
вчити співати природним голосом, без напруження
Вправа: Розспів 4
розвивати співочі інтонації,
Вправа: Розспів 4
Програмовий зміст: сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Завдання розвитку
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію,
починати після вступу

Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна робота над диханням
у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: ”Подарунок мамі”
Автор: А.Філіпенко, Т. Волгіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами


Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні

Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому


Форма активності
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА

базової якості особистості
працелюбність
відповідальність
самостійність
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:Відчувати задоволення від власної творчості
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити володіти культурою виконання співу
Втілювати у співах життєві враження
Формувати уміння слухати й чути красу звучання власного голосу

Форма активності
КРЕАТИВНА
ФІЗИЧНА
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
самостійність
креативність
відповідальність
працелюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи

Завдання розвитку:

Визначати елементарний жанр
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активности
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
самовладання
відповідальність


ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ БЕРЕЗЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва:«Маленькі танцюристи»
Автор: укр.нар.мелодія
( обр.Ф.Теплицького)
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу

Назва: „Зайці і ведмідь”
Автор: Т. Попатенко ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „Зайці і ведмідь”
Автор: Т. Попатенко звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „Зайці і ведмідь”
Автор: Т. Попатенко продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
самолюбність
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “ Марш зайченят ”
Автор: А.Жилінський розвивати вміння вслуховуватись у музику

Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
Знайомство з твором
Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику
Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
самостійність
спостережливість
креативність
розсудливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
формувати правильне звукоутворення
«Кикю, кицю, няв»,
муз. В. Верховинця
вчити співати природним голосом, без напруження
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру


Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати

Форма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
розсудливість
людяність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без
крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “ Любимо бабусю ”
Автор: Ю.та І. Білокінь
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна
знайомство з піснею, слухання , пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
відповідальність
креативність
спостережливість
працелюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
вчити починати і закінчувати рухи разом з музикою

Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах
Назва: “Веселі музики ”
Автор: А.Філіпенко
закріплення рухів, виконувати самостійно

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством

Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Розвивати виконавські здібності вчити відтворювати образні рухи
Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активности
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
КРЕАТИВНА

Становлення базової якості особистості
креативність
відповідальність
працелюбність
креативність


№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Зайці і ведмідь”
Автор: Т. Попатенко ) працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: „Лисиця ”
Автор:О.Тілічеєва
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „Лисиця ”
Автор:О.Тілічеєва
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „Лисиця ”
Автор:О.Тілічеєва
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
креативність
спостережливість
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
емоційно відгукуватись на музику
Назва:“Колискова ”(голос, ф-но)
Автор: Р. Паульс
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Пісня лисички ”
Автор: М. Лисенко з дитячої опери «Коза-дереза»
Знайомство з твором

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір

Форма активності
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА
ПІЗНАВАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
самостійність
креативність
розсудливість
спостережливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
формувати правильне звукоутворення
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
вчити співати природним голосом, без напруження
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
розвивати співочі інтонації,
«Равлик-павлик»
муз. В. Верховинця
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: ”Рученята золоті ”
Автор: Н. Вересокіна
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами

Завдання розвитку
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому

Форма активності


ФІЗИЧНА

СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

МОВЛЕННЄВА

КРЕАТИВНА

Становлення базової якості особистості
працелюбність
відповідальність
самостійність
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними

Форма активності
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
людяність
працелюбність
відповідальність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики

Назва: “Танок з ляльками
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Танок з ляльками
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка продовжити вчити сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи

Завдання розвитку:

Визначати елементарний жанр
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активности
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
самовладання
відповідальність


ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ КВІТЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „Лисиця ”
Автор:О.Тілічеєва
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: „ На лугу ”
Автор: Ю. Слонов
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „ На лугу ”
Автор: Ю. Слонов
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „ На лугу ”
Автор: Ю. Слонов
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
самолюбність
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Пісня лисички ”
Автор: М. Лисенко розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва: “Пісня лисички ”
Автор: М. Лисенко емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Пісня лисички ”
Автор: М. Лисенко вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва: “Пісня лисички ”
Автор: М. Лисенко
закріплення, використання форми оповідання, загадки

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
самостійність
креативність
розсудливість
самостійність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
“Вийди, вийди, сонечко”
формувати правильне звукоутворення
“Вийди, вийди, сонечко”
вчити співати природним голосом, без напруження
“Вийди, вийди, сонечко”
розвивати співочі інтонації,
“Вийди, вийди, сонечко”
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок
Відтворення мелодії

Завдання розвитку
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати

Форма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
розсудливість
людяність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Тане сніг ”
Автор:А.Філіпенко, Т.Волгіна спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами
Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
знайомство з піснею, слухання ,пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні читати тексти пісень наспівно
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір від початку до кінця, відчувати й визначати його загальний характер і настрій контрастних частин
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
відповідальність
креативність
спостережливість
працелюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка
вчити починати і закінчувати разом з музикою

Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка
закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах
Назва: “Танок з ляльками ”
Автор: укр..нар. мелодія обр.
М. Лисенка закріплення рухів, виконувати самостійно

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством

Вчити володіти культурою виконання основних рухів
відтворювати образні рухи
Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активности
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
КРЕАТИВНА

Становлення базової якості особистості
креативність
відповідальність
працелюбність
креативність

№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: „ На лугу ”
Автор: Ю. Слонов
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу

Назва:„ За квітами ”
Автор: І. Кишко ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва:„ За квітами ”
Автор: І. Кишко звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва:„ За квітами ”
Автор: І. Кишко продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
самолюбність
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “Не хотять купити ведмедика ”,
“Купили ведмедика ”
Автор: В. Косено
Знайомство з творомНазва: “Не хотять купити ведмедика ”,
“Купили ведмедика ”
Автор: В. Косено
вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику
Назва: “Не хотять купити ведмедика ”,
“Купили ведмедика ”
Автор: В. Косено
привернути увагу дітей до змісту й характеру твору
Назва: “Не хотять купити ведмедика ”,
“Купили ведмедика ”
Автор: В. Косено
розвивати вміння вслуховуватись у музикуЗавдання розвитку:

Розвивати вміння уважно слухати музичний твір
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче

Форма активності

ПІЗНАВАЛЬНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
креативність
розсудливість
самостійність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
“Вийди, вийди, сонечко”
формувати правильне звукоутворення

“Вийди, вийди, сонечко”
вчити співати природним голосом, без напруження
“Вийди, вийди, сонечко”
розвивати співочі інтонації,
“Вийди, вийди, сонечко”
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Завдання розвитку
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
робота над повнотою
звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу

Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
робота над диханням у пісні,
вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
домагатись чіткішої вимови
слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Півникове горе ”
Автор:Т.Димань, А.Камінчук
спів без супроводу. Співати
самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами


Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні

Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому


Форма активності
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА

базової якості особистості
працелюбність
відповідальність
самостійність
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії
Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу
Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Завдання розвитку:Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними

Форма активності
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
людяність
працелюбність
відповідальність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів
Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
відтворення рухів за вихователем, залучати до танцю малоактивних дітей
Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
сприймати різнохарактерну музику, відтворювати рухи

Завдання розвитку:

Визначати елементарний жанр
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення
Допомогти дитині побачити себе серед дітей, себе у великій залі
Емоційно відгукуватись на прояви естетичного у житті та діяльності

Форма активности
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
самовладання
відповідальність


ГРУПА №_________ 5 -й РІК ЖИТТЯ МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК МІСЯЦЬ ТРАВЕНЬ

№ ЗАНЯТТЯ
1 ЗАНЯТТЯ
2 ЗАНЯТТЯ
3 ЗАНЯТТЯ
4 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва:„ За квітами ”
Автор: І. Кишко
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу
Назва: «Веселі конячки»
Автор: Н.Поталовський
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: «Веселі конячки»
Автор: Н.Поталовський
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: «Веселі конячки»
Автор: Н.Поталовський
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
самолюбність
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва: “ Не хотять купити ведмедика ”,
“Купили ведмедика ”
Автор: В. Косено
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
Знайомство з твором
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
вчити відчувати характер, запропонувати передати його рухами, емоційно відгукуватись на музику
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов

привернути увагу дітей до змісту й характеру твору

Завдання розвитку:

Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Розвивати вміння уважно слухати музичний твір
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності

МОВЛЕННЄВА
ПІЗНАВАЛЬНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
спостережливість
креативність
розсудливість

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Бім-бом» поспівка
формувати правильне звукоутворення

«Бім-бом» поспівка
вчити співати природним голосом, без напруження
«Бім-бом» поспівка
розвивати співочі інтонації,
«Бім-бом» поспівка
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту

Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
розучування пісні, розвивати співочі інтонації, підспівувати мелодію на різні склади
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення мелодії

Завдання розвитку
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати

Форма активності
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

базової якості особистості
спостережливість
самолюбність
розсудливість
людяність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню

Назва: “Весняний хоровод”
Автор: Н.Ткаченко
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом
Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
знайомство з піснею, слухання пояснення основного змісту, та характеру пісні, пояснення поетичного тексту
Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
повторне слухання пісні, уточнення змісту та характеру

Завдання розвитку:Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому
Вчити здійснювати елементарний аналіз творів мистецтва (ритм., інтонація, мелодія), засоби художньої виразності
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом

Форма активності
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
КРЕАТИВНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА

Становлення базової якості особистості
відповідальність
креативність
спостережливість
самолюбність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
вчити починати і закінчувати разом з музикою
Назва: “Танець з ляльками”
Автор: Б.Фільц
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц
ознайомитись з музикою, вчити рухатись згідно характеру музики
Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц розвивати елементарну ритмічність, показ і пояснення рухів

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством

Визначати елементарний жанр
Вчити орієнтуватись у рухах в межах обмеженого простору приміщення

Форма активности
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
ФІЗИЧНА

Становлення базової якості особистості
креативність
відповідальність
спостережливість
самолюбність


№ ЗАНЯТТЯ
5 ЗАНЯТТЯ
6 ЗАНЯТТЯ
7 ЗАНЯТТЯ
8 ЗАНЯТТЯ

ДАТА

Музично-ритмічна вправа
Освітнє завдання:
Назва: «Веселі конячки»
Автор: Н.Поталовський
працювати над елементарною ритмічністю, закріпити вправу

Назва: „Зайчики ”
Автор: Ю. Рожавська
ознайомлення з вправою, вчити дітей сприймати музику, показ і пояснення рухів
Назва: „Зайчики ”
Автор: Ю. Рожавська
звернути увагу на вільне розміщення дітей по залу, повторення рухів
Назва: „Зайчики ”
Автор: Ю. Рожавська
продовжити вчити реагувати на музику відповідними рухами

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Збагачувати уявлення про різні види мистецтва, їх відмінності між собою
вчити коментувати свої дії
Вчити виражати найпростіші форми емоційного стану, почуттів у танцювальних рухах, надавати їм певної виразності

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ПІЗНАВАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНА

Становлення базової якості особистості:
спостережливість
самолюбність
самостійність
працелюбність

Слухання музики
Освітнє завдання

Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
розвивати вміння вслуховуватись у музику
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
емоційно відгукуватись на музику
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
вчити пізнавати твір, закріпити назву твору
Назва:“ Музична табакерка ”
Автор: А. Лядов
закріплення, використання форми оповідання, загадки

Завдання розвитку:

Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче
Імпровізувати образ
Відчувати задоволення від власної творчості
Вчити передавати свої почуття
фантазії художнім словом
Вчити виділяти у предметному довкіллі красиве, яскраве, вражаюче

Форма активності

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
КРЕАТИВНА
МОВЛЕННЄВА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА

Становлення базової якості особистості
самостійність
креативність
розсудливість
самостійність

Вправа для розвитку слуху та голосу
Освітнє завдання:
«Бім-бом» поспівка
формувати правильне звукоутворення

«Бім-бом» поспівка
вчити співати природним голосом, без напруження
«Бім-бом» поспівка
розвивати співочі інтонації,
«Бім-бом» поспівка
сприяти виробленню наспівності звучання

Завдання розвитку
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.
Без напруги співати короткі розпірки і пісні.

Співи:

Освітнє завдання:
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
робота над повнотою звучання, правильно відтворювати мелодію, починати після вступу

Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва:”Тече вода з-під явора”
Автор: А.Філіпенко

спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом. Виконувати пісню підгрупами

Завдання розвитку
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними
вчити чітко артикулювати приголосні і вимовляти голосні

Стимулювати бажання і розвивати вміння підспівувати дорослому


Форма активності
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
МОВЛЕННЄВА
КРЕАТИВНА

базової якості особистості
працелюбність
відповідальність
самостійність
креативність

Співи:
Освітнє завдання:Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
співати природнім голосом наслідувати спів дорослого, закріплення навичок відтворення

Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
домагатись чіткішої вимови слів, співати спокійно, без крику, з дорослим та індивідуально
Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
робота над диханням у пісні, вчити разом починати і закінчувати пісню
Назва: “Лісові грибочки ”
Автор: Н. Рубальська
спів без супроводу. Співати самостійно, природним голосом

Завдання розвитку:Вчити з допомогою дорослого класифікувати предмети довкілля за їх привабливістю

Охороняти й берегти співочий і мовний голос
Без напруги співати
Розвивати чистоту інтонування мелодії голосом, виконавські здібності
Вчити ідентифікувати почуття та вчинки персонажів з власними

Форма активності
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА
ФІЗИЧНА
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНА

Становлення базової якості особистості
розсудливість
людяність
працелюбність
відповідальність

Музично -
ритмічні
рухи Освітнє завдання:

Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц
вчити починати і закінчувати разом з музикою

Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц
відпрацювати і закріпити елементи таночка
Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц
закріпити елементи танцю, домагатись елементарної ритмічності у рухах
Назва: «Полька»
Автор: Б.Фільц
закріплення рухів, виконувати самостійно

Завдання розвитку:

Вчити володіти елементарними танцювальними рухами
розкуто граційно рухатись
Насолоджуватись музикою виразним танцем, естетичним дійством

Вчити володіти культурою виконання основних рухів
Розвивати виконавські здібності вчити відтворювати образні рухи
Виховувати бажання та розвивати вміння втілювати у творчих вільних рухах загальний характер музики, динаміку її образів

Форма активности
ФІЗИЧНА
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА
ФІЗИЧНА
КРЕАТИВНА

Становлення базової якості особистості
креативність
відповідальність
працелюбність
креативність

Орієнтований музичний репертуар
П’ятий рік життя молодший дошкільний вік
Слухання музики
Кучерява Катерина” укр. нар. мелодія, обр. М.Лисенка
“Подоляночка”, укр нар. мелодія (обр. Л.Ревуцького)
“Щедрівочка щедрувала” укр. нар. пісня
Д.Шостокович, “Вальс-жарт” , із першої балетної сюїти (оркестр)
Ф.Шуберт,”Марш”, зб.51 №3(ф-но)
Р.Паулс “Колискова” (голос, фо-но)
В.Косенко “Не хотять купити ведмедика”, “Купили ведмедика”, “Петрушка”
М.Лисенко, “Пісня Лисички”, з дитячої опери “Коза-Дереза”
К.Дебюссі, “Ляльковий кек-уок” (Ф-но)
В.Ребіков, “Лялька в сарафані”, ”Паяц”, “Гра в солдатики”, із циклу “Іграшки на ялинці” (ф-но)
Вівальді “Осень” із циклу “Пори року”
Ж.Ф. Рамо, “Курка” (клавесин)
К.Сенс-Санс “Кури і півні” (ф-но чи оркестр)
М.Глінка “Жайворонок”
П.Чайковський “Пісня жайворонка” із циклу “Пори Року”
М.Красєв “Зозуля”
В.Ребіков “Жаба”
А.Жулинський “Марш зайченят”
А.Лядов “Зайчик”
А.Аренський “Зозуля”
А.Лядов “Сорока”, “Півник”
Р.Шуман “Совеня”
М.Красєв “Синичка”
Л.Боккеріні “Менует” (оркестр)
В.А.Моцарт “Маленька нічна серенада”, 1 ч. (оркестр)
Д.Кабалевський “Труба і барабан”
С.Майкапар “Музикальна шкатулка”
А.Лядов “Музикальна табакерка”

Вправи для розвитку слуху і голосу:
“Півню мій” укр. нар. поспівка
“Бім – бом”, поспівка
“Вийди, вийди, сонечко” обр. Л. Ревуцького
“Равлик –Павлик”, В. Верховинець
“Кицю, кицю – няв!” В. Верховинець;
Пісні:
“Дощик” , А. Філіпенко
“Ялинка зелененька”, В.Гвоздій
“Падав сніг на поріг”, В.Коваленко
“Осінь”, Н.Вересокіна
“Ялинка” , Н.Вересокіна
“Осінь – радісна пора”, І. Кишко
“Тане сніг”, А. Філіпенко
“Ось ялинонька прийшла”, А. Філіпенко
“Подарунок мамі”, А. Філіпенко
“Неслухняний дощик”, Р.Неронов
“Зима”, Н.Вересокіна
“Лісові грибочки”, Н. Рибальська
“Осінь чарівна прийшла”, Н. Рибальська
“Півникове горе”, Т.Димань
“Любимо бабусю”, Ю. Білокінь
“Тече вода з-під явора”, А. Філіпченко
“Рученята золоті”, Н.Вересокіна


Для розвитку музично-рухової творчості:
“Танець з ляльками”. Полька”, Б.Фільц
“Веселі конячки”, Н.Потоловський
“Зайчики”, Ю.Рожавська
“Жуки”, обр. Л.Вишкарьова
“Дудочка”, Т.Ломова
“Ведмідь”, О.Тілічеєва
“Танок осіннього листячка”, А. Філіпенко
“Ми сніжиночки”, Т.Ломова
“Маленькі танцюристи”, укр. нар. мелодія (обр. Ф.Теплицького)
“Зайці і ведмідь”, Т.Попатенко
“Лисиця”, О.Тілічеєва

Ігрові вправи:
“Танцювальна вправ з брязкальцями”, угорська нар. мел.
“Вертушка” К.Стеценко
“Ігрова вправа з хусточками”, угорська нар. мел.
“Весело потанцюємо”, М.Степаненко
“Весела вправа” А.Лазаренко
“Зміни ведучого” М.Раухвергер
“М’ячики”, М.Сатуліна
Етюди:
“Танок осіннього листячка”, А. Філіпенко
“На лугу”, Ю.Слонов
“Дудочка-дуда”

Ігри:
”Діти та метелик” І. Кишко
“За квітами” І.Кишко
“Гра з повітряними кульками” ” І. Кишко
„Лялька захворіла”, М. Затуліна
„Садівник і діти”, Т. Вількорейська
„Хто подзвонить?” Б. Гундер
„Хто скоріше займе стільчик”, естонська нар. мелодія
„Курочки і півник”, рос. нар. мелодія (обр. Г. Фріда)
„Квач”, Й. Гайдн
„Веселі музики”, А. Філіпенко
„Вертушки”, О. Туманян

Танці:
„Сніжинки”, Т. Ломова
„Танець парами”, литовська нар. мелодія (обр. Т. Попатенко)
„Прощатися – вітатися”, чеська нар. мелодія
„Запрошення”, укр.. нар. мелодія (обр. Г. Теплиць кого)
„Танець сніжинок” В.А. Моцарт
„Танок з ляльками”, укр.. нар. мелодія (обр. М. Лисенка)
„Новорічний хоровод”, А. Філіпченко
„Танець з іграшковими ведмедиками”, Г. Фінаровський
„Петрушки”, Н. Вересокіна

Гра га музичних інструментах:
„Бубонці”, О. Тілічеєва
„Музичні дзвоники”, Н. Рибальська
„Екосез”, Ф. Шуберт
„Колядка”, В. Верменич
„Веселі чобітки”, В. Верменич
„Полька”, А.Александрова
„Гречаники” укр. нар

13 PAGE 14115Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 153563
    Размер файла: 676 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий