Покрышкин Александр Иванович «Крылья истребит..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Алексан ан ч Пк ышкн
К ылья ст ебтеля


Алекса н л чПычшКьятКбцПчК
яшшюззОООКш1ьзч.1ьзЯКЯКёмЯёётз«чшп*56*--
.к/4Ф 5 ксВ с4 ю 67сл –е8 н6Д ДДД8: н: *;<-

Аннтаця
Ал екса н к ч П ычш ККк шкКа ьчП
кяс КкКкыКк ешляс ы к лш лПлыч т ш кчкяк б ы ц т
цК Пчк к чаыбП К  ылк ьчкш н цяКл
к ша с ычш шю ылК к юкы зКа ш лсО
юбчзс ыбч с шбчз ы ча ш шк1сц л. К шялелт к к к
. ыч ыкч к ша ша чкш
Яа сял ыз ы К  шк1сц.Ка ёы лсял
Клс м . Кьшк « ш яКа млш л1кт Клс пкычкшк
мяакт Клс *К юяк н ы кт Клс с як Клс
5 я Кк
н ч П К ябсл ч б 1лю ыашл ю я чк
Кл 6сьККк Кк6 «я с ёч кякч т е а ычяк т
КлякылККа юкяк6 сц сшцб к ша ша чл т
б шаял ч ю яз чкт Пчкт К л чыбт к ч чз
К кчкяа Кч я ы с б Кл. ек П члч бмяа зб ычя ч б
 ы е 
 етск юза
Алексан Пк ышкн
К ылья ст ебтеля

От а т а

Ал екса н к ч П ычш ККк шкКа ьчП кя-
с КкКкыКк ешляс ы к лш лПлыч т ш кчкяк б ы ц-
 т цК Пчк к чаыбП К  ылк ьчкш
н цяКл к ша с ычш шю ылК к юкы зКаш лсО юбчзс ыбч с шбчз ы ча ш шк1сц л. К шял-
елт к к к . ыч ыкч к ша ша чкш
Яа сял ыз ы К  шк1сц.Ка ёы лсял
Клс м . Кьшк « ш яКа млш л1кт Клс пкычкшк
мяакт Клс *К юяк н ы кт Клс с як Клс
5 я Кк
н ч П К ябсл ч б 1лю ыашл ю я чк Кл-
 6сьККк Кк6 «я с ёч кякч т е а ычяк т
КлякылККа юкяк6 сц сшцб к ша ша чл т
б шаял ч ю яз чкт Пчкт К л чыбт к ч чз
К кчкяа Кч я ы с б Кл. ек П члч б
н ч ялчцяКк кялкч 1лю ык К к л1л
к з.ц6 юкк:з юк кшК ; ; * К ыкшт кчкякц
юя Кк.ц ы я КК66 чкшля : ы ц6 лексляКкычз
1. Я стан люсь лётчкм

н к шк лш л ыц: ычшц ч ч я К Д екчкшКкычз
Кк я кс К <чк 1КлП чт Пчк ьчП ек ылк ьч Кл-
ксбчыб ш юк Кк к шк екчкшКкыч ш 6ц6 Кц-
чц кецч юксКбчзыб ш шк1сц шычцю чз ш к ы шял-
ек Фя ёчк ат ыкш чы ьчП т ыП чл ышк 
ск ект ышб: ККк кб1лККкычз6т К юякычк шычцю чз
ш кт л Клшб1лчз шялец ышк6 шк 6 т к 1цб шы
ышк сцкшКа лч я л зКа ы ат ыяллчзыб ск
юк Ккек цК Пчк К б юякч шК л
=кчкшКкычз Кк я кс К Д лял ч яКлб кык ККкычз
шы  1К ыкш чы кек ьчП л- ычя ч бт 1л: ч-
К л юякычкяКкек К л Кл. 6 к пкс Ка Кл
юя сюк лел ч шКцчя КК66 ыкялККкычз шы цычш К-
Ка > 1 П ы шк1кКкыч ыкш чы кек ьчП лт
кычякчц шкыюя бч бт Кл л ьККц6 ск юя с л К Кл-
ш ычз шялец юкычкбККц6 екчкшКкычз шычцю чз ш к
=кчкшКкычз Кк я кс К а л ш сц: П ячк ш к-
шк с бч зКкыч чк ешляс ы к ычя ч зКк
Плыч т ш кчкяк б КлПл ыяллчзыб ы К л ы к-
чкяк юяк.ь шы6 шкКц ны сш ыч ы .К К с з
кяза ы ы зКа кшляКа юякч шК к Кл.л
Плычз а л с б шы Клы Д ш ч ялКкш к кса ьч-
П кш Д 1 т яксКа скк Ас ызт Кл ш сц ц чк-шля : т юяк. чяцсКа ыцякша екса шкКат 1
 ыбл ш ыб >кя якшл ыб Кл. лял ч ят кччл-
П шл кыз ьчКк лыч яычшкт шаяллчашл ыб ыч з
шк1сц.Ккек кб «ч зт ялшКкек кчкякц К з1б Кл-
ч К ес т ыч зт юя ыц: чк з к ыкш чы ьчП л
Д яа лча шк Кл ычялКа ык л 1лт шкыю члКК -
л ыкш чы кек Клякслт Кл. кцК ыч П ы к юля-
ч ш кек шксб чкшля :л «чл Кл
5кязц ы шялек ш шк1сц ьчП Кл. Плыч
КлПл Кл Фяцч т ш ю яша Плыа н к ч П -
ычш ККк шкКа 5к шк ыПьч Кл. Плыч а 1л-
яач ш ычкя П ы * Кз Фк сат кесл к Кл-
юляК т ьчП =к ц ш ш юкы сК шк1сц.Кк к6
ышл ы К л Клс кышкксьККк ыкш чы шк-
ы л Фялек сшцкчкяКа ?скяКз »т якК якшлК-
Ка К  кляс якш: т л. Кц ксКкек 1
юкы сК ы я Ка шаюцы кш е ялКы к лш л кК-
Кк юяка. ККкыч 
Л ПКлб ьчКлб 1Кз лскек 1 Клы ч ыКк ышб1лКл
ы 1Кз6 шы Плыч Ас ызт ш ёчк юк ц шаякы
к яа збт яа зб ыкш чы кек ьчП л- ычя ч б
мкесл б екшкя6 ?а»т я Пз сьч к к кск юк-
к К чя слча екскшт КлПлш. ышк6 л ч шКц6
 1Кз шк шя Кл цяКкек ык л ыч П ы кек ычяк -
ч зычшлт шк шя Кл ю яша ычл Кы юбч чк 
ЯК а к к к к сшлслч чт кесл ш ьч-П Кл. ек шя К Д нл я Ч л кш Д ц ял1ш я-
Кц ышк яа зб ш юк ьч И Кл шкюякыО ачз? Д бт
юкскКк Кке чаыбПл ыкш чы 6Кк. т кчш Пл
ы О ьчП к <чк а к кь чшьяск я . К 
;л.л ычялКл цш я ККк шакс л Кл . як шк1-
сц.Ка юякычкяа Ф яшлб ычл Кы лб юбч ч л ык-
1сл л к:Кц6 кч П ычш ККц6 лш л кККц6 юяка.-
ККкычз ;л шк1сц.Ка юлялсл ш Якы ш сяце 
екяксл Кл. пкс Ка к кск юк к К яа лча
ыкш чы 6с шкс к КкекП ы ККа ёы лся з
ылк ьчкшт ыс лККа Кл кч П ычш ККа 1лшкслт яц-
л ыкш чы ялкП К К якшт юк П яч л
ыкш чы кКычяц чкякш н цюкяКк кяз ы 1ляц-
 Ка лш лчкял Кл. ьчП т юлял.6ч ычат
ычялчкКлшчат ю лК я ыча 1лшкьшашл сцКлякс-
Ка я кяса нк1сцт кязл 1л сл зКкычзт шаыкчц
ы кякычз юк ьчл юя ш л шыь к з. к з. ык-
ш чы 6с Д ычляат кюачКа цПьКат 1кя чл-
ч т ю кчкшт клКс якш чл ц6 к ксьзт л б
к ыш яычК ;лы 1шл к ы юякычкяКк т ш -
П ычш ККк ыкш чы к К к
Фкш Кцбыз 1кшц ы яслт б юякыч ыб ы яксКк « -
яз6т 1лшкскт ес юяк. к 6Кк. ычшкт ц л цП чз-
ыб ш лш л кККц6 . к ц Тл Кб сл к ю яшк
екяз к ял1кПлякшлК О . к л екчкш л лш л кККа
ч К кш Яаы з к чкт Пчк б К цсц члчзт цсяцПл-л Кб ;лПл зК . к ат юкш с кцт кяк.к юк-
К л кь Клычяк К 
Д Т кб1лч зКк Клск ачз ьчП к? Ит ш як-
бчКкт чл т л Ч л кш? Д .цч шк ыюякы кК
Д б1лч зКкт Д цея6к кчш ч б
Д Ччк К ы шл с лчз?! Д якК П ы цы Кц ыб
КлПл зК Д ны ша кб1лч зКк кч ч ачз Ч л к-
ша т кч ч члчз А чк 1льчыб кчкял ?
И Кб кычлш ш ч К П ы к . к « я юб
ы яс б ычл 1цПлчз кчкяа ю лКл кКычяц -
 Фк ляюкшл Д л. Кл с б чкек шя К К ю к-
 т Кк скшк зКк сл ь кч к  Пча Д ычя -
 ч зКк лш л … сКл к ск К юя 1Клчзыбт Пчк
цПьл ш . к юя К ы л К к з.ц6 юк з1ц / кяк-
.к 1цП лч я л зКц6 Плычзт юя кяь ы язь1Ка
ч К П ы 1КлК б Клша ныь ёчк кП Кз юя екс -
кыз Кл шкК 
« к з к б юкслшл ялюкячкш к клКс якшлК -
Кб ш ьчКц6 . к ц! ; П ек К юккел к / ыП чл ыб
К ю к лш лч К кт к клКс ял шкшы К
кч кыз кчюцы лчз Кб 1 Плыч 
ФкП ц К чл ычялычКк кч кыз ачз ьчП к?
И К юякычк ьчП кт л К юя ККк ьчП к ычя -
 ч зКк лш л ?
ныюкК ч екса =кя 1кКч ц а к к К чцПл-
 шчкяк якшк шкКа Кл ц юк ыцч с л КлПл-лыз Аея ыыкяа юкыч ю ККк ял1шб1ашл ь чк ш кс-
Ккт чк ш сяцек цек 1 Ккек .лял 5а к быКкт Пчк
ялКк юк1сКк шяле Клюлсцч Кл Клыт шккяцьККк
яц к юкюачл6чыб юя кычлКкш чз К цк а кс ы-
чкя т сш елч кчкяк ш Кл. шя б бш б чыб «к-
ш чы «к61т якс Кл ык л 1л млса ыкш чы 
П кш ск К а кюя с чз ышкь ычк ш цсц-
: кяз 
/ а к кст екябП кчбт л лса к кск П -
кш т кП Кз ыцчКк юкКбч к я л зКк шк-
К т Кк ксКк я ыкшл кыз К быКк чшьяскО кязл ш
шк1сц кч яашл ч кеякКа шк1кКкыч ю я с ьч-
П к- ычя ч 
И б чя К якшл ы бт 1л л б ышк6 шк 6 Л чл Кл
ю лКьялт юяаел ы юлял.6чкт л ш ы Кчбя .958 ек-
сл ыс л ю яша юк ьч юк яцец Кл ?J-4» <чкц ял-
скычКкц с б Кб сК6 юя с. ычшкшл л к з.лб ял-
кчл
«шк6 чбец шк1сцц б ш яц ы шк1кКкыч 
ычлял ыб юкс я ю чз я л зКа с л ш ю яшц6
кП я сз ы язь1Кк цПьк «КлПл л б цП ыб члчз
Кл 1  мкесл ш сц. к кКПлч зКк ык1я к я . -
К ычлчз ьчП кт б ш1б ыб 1л с чл зКк 1цП К
ч кя т 1л кКкш юк ьчл Фк1КлК б ш ёчк к лыч ык-
П чл ы юял ч к Д юк ьчл Кл ю лКьял Фкчк 1л-
Кб ыб ч т Пчк ц шл зКк Кл 1цычз шацП шы юял-ш л юк ьчл Кл цП Кк ылк ьч JП К ы чл 
юялш л ашл ык Кк6 шы6сц Д Кл лёяксяк т
скл Ччка скюк К чз шы ёч юк1КлК б кчб а л-
 -К цсз Клша л т б ыс л К к з.к ю я Ккы-
Ка чя Клья «лсбыз ш К ек сш елб ?яцП к цюялш-
К б»т кКк а кт К чякелбыз ы ычлт ыкш я.лчз
?ш1 ьча» ?юкылс »т ?шаюк Кбчз» > ецяа юякыч -
. ек ю кчлл
И кесл б юя .ь Кл лёяксяк мялыКксляы кек
лёяк цлт Пчка КлцП чзыб члчз юк-Клычкб: цт
ёчл ылкычкбч зКлб юксекчкш л юкке л К 1л кК-
П чз ьчКц6 юякеялц кцП К б 1л кс К ыб Д
ыяк к ек кчюцы л
?нашк1 ш. » Кб Кычяц чкя кскя кь юя -
1 К ы л1л т Пчк б кяк.к ?Пцшычшц6 1 6»т
Фкы с ыбч л ?юякшк1Ка» юк ьчкшт ыкш я.ьККа ш
чя сКбт кК ш к ш л Кц ылк ьчл .к ы ю ы-
к сл К ычляч с б ылкычкбч зКкек юк ьчл И
шкч б кс К ш шк1сц ! Чцшычшлт ю я шл а Кк
ш ёчкч к Кчт 1 лскц П кш цт ыкш я.лш-
. ц ышк ю яша ылкычкбч зКа юк ьч <чк а к
юя с шы ек Пцшычшк ялскыч т Пчк ча кс К цюялш б-
.з ылк ьчк ш шк1сц т ык1КлК чкект Пчк ча ск-
 ыб ышк  Пча Д ч .з ыл Тл Кцча кычл-
6чыб ш юлбч ьчП л Кл шы6 1Кз
Фкы ю яшкек ылкычкбч зКкек ша чл б юя к- шы цы б чкцт Пчка 1л кКП чз ьчКц6 юяк-
еялц 1л шя б кчюцы л <чк а к ыс лКк чялк-
члш шы цюялК К б ш 1кК т б ысл шаюцы Кк ё 1л К
ы кч ПКк к К к ш яКц ыб ш ышк6 Плычз
сКлса КкПз6 ш к6 кКлчц шкяшл ыз сяц-
1зб-лш лч К K:ь ы юкякел кК ялскычКк 1л я Пл-
О
Д «л.л! Та цс .з ычя ч …
 л1ашл чыбт КлПл зычшк шКб к к КлычкП ша
юякызлО кП я сКк ялюкяч юя а ы лекюя бч-
Ка кчш чк Я Кб клКс якшл ш млП Кы ц6 ьч-
Кц6 . к ц
5 л. юк 1с цшь1 Кб ш « шлычкюк з
;лычцю ьчКа цсК н юлыцяКа с Кз б ш1 -
ч ы клКс як ёы лся з лю члКк « скякша
;л ьчКк юк а к сшл юкылскПКа ?Т» И1-1л са-
б ыюцчл ышк юкылскПКа 1Кл ы сяце Ф я с ыл-
к 1 ь юкКб ышк6 к. цт Кк ш ычк чкект Пчка
юкч Кл шчкяк яцет я 1 к ял1ш яКц ыб ык ы к з -
К ыс л юкылс ц ц ышк ек ?Т» <чкт шк1кКкт а-
к ыс лКк кт Кк юякч шкя П к юялш л т
скычл кыз К 1л Кляц. К Кычяц кч клК-
с ял ёы лся з !… К Кл к Кл Кб ы язь1Кк
ш1аы лК Д кчычялК Кл К ы к з к сК кч цП Ка
юк ьчкш *к П ек чб к а к ычкбчз ы > л л
Кл ычляч ыкчя чзт л чл6ч сяце ! <чк а с б Кб ю яша юя с чКа цяк юкябс л с ы ю -
Ка
млП Кы ц6 . к ц б 1л кКП кч ПКк юк цП
1шлК ьчП л- ычя ч б Я Кб кч кычлш чз ш
. к Кычяц чкяк ;к б цюябк ычя ыб юкч ш
ычяк шц6 Плычзт ес ке шкыюя Кбчз кч кюачКа ю к-
чкш шыь цП. ычлчз Клычкб: ычя ч 
мл лП ычшл ск К к лслчз ьчП - ычя -
 ч з? Ччк кК ск К ял1ш шлчз ш ы ? / ы л
кчш чл Кл ёч шкюякыат 1цПлб ьчКц6 1Кз цП. 
яцыы лш лчкякш Тк з к 1лю ыКа К лт кчк-
яа б 1лшь ш ч ексат б скш яб ышк 1лш чКа аы-
 ял1 Ч л кшл кчш Пл к  ПчлО ёчк а ьч-
П ы . як чшкяП ы яцек1кяк ЯК юк сц.
юя . ыз ек ы кшл к ьчП - ычя ч О
Д / ск К ачз шы есл екчкш цсц: кбт Д ек-
шкя нл я Флш кш Пт Д чкцт Пчка чк з к ыл-
кц ы шлчз К юя бч бт л К ачз ы ча * б ёчк-
ек КцКк ы б Клчя К якшлчз 1л л чз ш ы цш -
я ККкычзт Пчк б цсц юк с ч Фк с ч ц-
с ч чк з к чкчт чк ы цш я ККкычз6 сьч ш к / юя -
1Кл6 чк з к чл кек кл ккт кчкяат К ыкч-
яб Кл ш яКц6 ы ячзт с б ыюлы К б сяце 6с юк-
 ячшц ч ышк  1Кз6 И ы КцКк цс ч «к61цт чк
б ш 6к к Кч кец ёчк ыс лчз…
*лт ККк чл ! н 6ц6 Кцчцт ы ёчк юкчя -ц чыб Кл. пкс К т Кляксцт юляч т ыкш чы шк1-
сц.Ка шк К ск К кчслчз 1л К  1Кзт юкч Кл
ык яц.л6: шялел к
;лычкб: ц ьчП ц- ычя ч 6 К кесл К з1б
юк лелчзыб Кл ы юк ы цПл цслПц п ы т Кчц -
 бт чкПКа ялыПьчт кч ПКк т б а ы л1л Д 1ц к-
я 1К ККк ш лс К ч К кт ц К ш1бчз кч К ь
шы ь к ша шк1кКкыч Д К ккс а ыкычлш-
Ка Плыч ы цыычшл ьчП л- ычя ч б
Ч л кш Ккек цюкяКк ялкчл Клс ч т л юкша-
ы чз лКьшя ККкычз ылк ьчлт л ?ыКбчз» ы К ек ч
лП ычшлт кчкяа КцКа с б шк1сц.Ккек кб 6 ец-
яа шаы. ек ю кчллт кчкяа Ч л кш чл ш ячцк1-
Кк ш лс т К а ылк з6 К ы ц ьчП ц
с б шаялкч кюя с ьККкект К 1ш ычКкек юякч ш-
К ц ыч б кбт ык1слшл юя ц: ычшк Клс шялек
«члялбыз Клч кчш ча Кл 1лК лш. Кб Д чк-
есл :ь ыкшы к кскек ычя ч б Д шкюякыат б
кял:л ыб 1лю ы л 1л ч л яцыы кек ю кчл
Ф чял ; ыч якшл ыКкшкюк кК шаы. ек ю кчл-
лт кК ыкш я. ю яша ш я шк1сц.Ка члялК /
1Кл к ыб ы ялкчл юк чл ч шк1сц.Ккек кбт
кчкяа кычлш Kшеял> мяцч Кз Д яцыы ьчП
к з.к ялякыч шаык кек шк Кы кек лыч яычшл
н яц ы шк1кКкыч б ычлял ыб 1цПлчз
кюач шк1сц.Ка кьш ю яшк якшк шкКат ыкюк-ычлш бчз юя П Ка юк ст скыч еКцча ксК ьчП -
л т юкял К т юкК ыьККа сяце  Lкчб цП-
. ?лыа» ю яшк якшк шкКа чл Кл Ка
ылк ьчлт К ч т кчкяа шяцП л ч ю яз Клт
ыкш чы ьчП лт Кл.л ычялКлт кчб ш ычк к:-
Ка юц ьчкш шк Кке шк1сц.Ка кб ю яшк -
якшк шкКа ю кча цюкчя б каПКа лял -
Кат К ыкчяб Кл сяце кч П б лш л кККк ч К
кКл чя слча екскш кч чк ч К т ы кчкяк :ь
чк з к Клякс ш. ыб шк1сц.Ка ы а ш кязц
ш юяк. к шкК т Д шыь ш к шк кюач ьчП кш
чкек шя К кКк а к Клч Ккек юк 1Ккек с б
ял1а. К 
ФкК чыбт ксКлса кь шК лК юя ш ь ялыы л1
ксКкек ьчП лт кю ыашлш. ек ышк6 ышлч ц ы юякч ш-
К к ?Ф лК кбт Д ю ыл ёчкч ьчП т Д а я .ьК
ш ксКц ы цКсц» / юксПья шл6 ы кшлО
«план бя*.
«чл к ачзт шк1сц.Ка кт кчкяа с чыб ыП чл-
Ка ы цКсат ск К чз ышк ю лК ЯКкек ш ы-
цыычш ьчП л- ычя ч б кюя с б чыб ч т Пчк-
а ыц чз ш л -чк ск ы цКса юяксцлчз ёчкч
ю лК я . чз ек ш ышк6 юк з1ц
сКл к ш цП Ка кб б цш с т Пчк ю лК кб к-
 ч я .лчзыб еКкш ККк .з юя кяк. т шы ычк-
якКК юксекчкш Кл 1 т 1л лекшя ККк юяк-
сцашлК шы шля лКчкш с ычш ш шк1сц ; ыкК ККкт Пчк с б ёчкек КцКк 1цюя ПКк
ш лс К ч К кт скш сьККк ск ышк Кл шаы. 
чкП т кесл цюялш К л. Кк ш ябс ы цПл ш юяк-
ыкс ч лшчклч П ы т кесл шК лК ьчП л К
кчш л чыб К Кл Пчк сяцек т як л Кл Кл 6с -
К 1л юякч шК кт ек лКьшяк АКлК ч К
чл ч с б кяк. ек ьчП л- ычя ч б ылк ык-
к ял1ц 6:лбыб ш :з
пл1ц чыбт ш шк1сц.Кк к6т чл л ш к6»
Кл 1 т цПлычшц6ч К чк з к П ычк шк ККа >л -
чкяат Кк >л чкяа Кялшычш ККкект кял зКкек юк-
ябс л н бК ёчк Кялшычш ККк ы а кеякКк /т
л Кке Кл. ьчП т ыюачл ёчк ш ю яша 
сК шкКа Яа шычя ч ыз ш шк1сц ы ы зКа
кшляКа юякч шК кт кчкяат ыюк з1цб к Кч
шК 1люКкыч т якы юякч ш Клы шы6 ышк6 лш л кК-
Кц6 к:з ;л юя . кыз шычцю чз ш К ялшКа к 
И ККк ш ёч ю яша екяз сК шкКа кял зКк
юя шкыксычшк ыкш чы ьчП кш юкке к Кл ша-
с ялчз ычял.Ка Клюкя шялел
Ичл т юя слККкычз пкс К т шк б юк с т кыКкшлК-
Клб Кл юялшкч ышк ек с лт скы кКл зКк 1КлК ч -
К чл ч т юякПКлб > 1 П ы лб 1л л лт 1сялшк
ц к ыкП члК ч кя ы юял ч кт я ы л ы ялы-
Пьчкт ялякыч кыкчя ч зКкыч Д шкч ч К к-
кс а лП ычшлт кчкяа ск К к лслчз ыкш ч-ы ьчП - ычя ч з Тл юксы л1ашл л К ык-
ш ычзт чл б ычлял ыб ычлчзт шычцюлб юкы ьчКк
. к а Кл Ккша с б Кб юцчз ы ца ш ычяк шк ы-
чя ч зКк Плыч 
Фя ылчя шлбыз юк ьчл ышк чкшля : т сц-
лб к Ч л кш т члбт ш сб цП Ка шк1сц.Ка к т б
юкыч ю ККк шаяллчашл К кчкяа ?ышк » ш1е бса
Кл кязц ш шк1сц J ычляат к кюачКа ьчП -
кш б ю я Кб ш ызл юк 1Кц6 с б лскек шк1сц.-
Ккек шк Кл юя шаП цт кчкялб ыкялК лыз юк ы 
с Кз / 6 ш ш сц ычяке лКл 1 лскек юк ь-
члт ышк ек яксл ялы лсашлК ек Кл ыкычлшКа ё -
 Кчат ч:лч зКа юк ы скюц: ККа к. к т л юя
цыю Д 1ьяКл юк са
н лш л ыц: ычшц ч ышкб чкс л кбт кП Кз
чкПКлб быКлб ;цКк кяк.к кышк чз ёчц чкс цт
Пчка Клч чкт Пчк К ш л Кычяц К ц лса-
шл чыбт Клч Пчк-чк Ккшк И б 1лшь л зк ышк 
юк ьчкш 6 ецяа шаы. ек ю кчлл б ялыП Кб Кл
П яч лт ычяк ялыПьчат л а кчкяллб скюк -
Кбб Кл цле чкт Пчк б ыкш я.л ш шк1сц наы. 
ю кчл К к ч ачз ылк з6 с б ьчП л Kек
ялыкчл ККкычз К чк з к шк шК .К ычб: 
шаюк К К > еця млслб > ецял Д сл ыллб юяк-
ыч .лб Д ёчк лКьшя ш цсц: шк1сц.Кк к6 п -
ыцб ы ат ялыыП чашлб т ьчП л а шкыюяк 1шк-с ч ляч Кц ялыПьча л кек- к 1 ышк цсц: 
шк1сц.Ка кьш Фкке К ёчкч л зк? *лт к-
К ПКк! И ы Плыт кесл юяк. к К л к ч ы ч юкят
л ш К ек а 1лК ыьК ю яша П ячь т ю яша ялы-
Пьчт ыс лККа :ьт к ч ачзт юк-. к зК П ы т
ёчкч л зк скяке 1к К т кК ыкы ц К л-
ц6 ы цц

5 5 5

Як ю яша чкшля :л ш ычя ч зКк ёы-
лся з т ш кчкяц6 б юя а 1 чК . к ат а
ФлК ялчкшт Я якКкш «к к кш / юя л ы млП :ь
ы ю ч л лш л кККкек ч К л Кл е Клычья т
ял1ц чыбт с б ёч ычляа ьчП кш- ычя ч 
а л а ?Пцк юч » К юя ылчя шл ыз к
К О ?Ччк ёчк 1л ьчП -ч К »? ны кя а КлПл
члчз ычяк т ы чл ыз Д ысяц ыз
нк1сц яксК ч ьчП кш / 1 к ык.ь ыб ы «к к-
кша К юя ялыКк ю кч якшл J К ек б цП ыб
ы цыычшц шаы. ек ю кчлл <чк а цш я ККат Кк
екябП я 1 П кш Тл кК а Кл 1 
чл  т Пчк кык ККк шлКкт ш шк1сц н цП Кк
к6 чяцсКк а к юя сцелслчзт л к лКьшя кК ы -
Плы юя К ч Ачл «к к кшл кч Пл ыз я 1 кычз6
ычя ч зКкычз6 К л а ксК цсляк ял1?юякч шК л»
н ч ю яша юкы . к а ьчКа сК ш ычяк шк
ёы лся з я 1 кычз лКьшял ш шк1сц а л с б
 Кб Ккша юкКбч ш шаы. ю кчл «к к кш
ц ю лшКк ш ыч ылк ьчт Кк ш я .л6: к Кч
цП Ккек б кК еКкш ККк я 1 к якыл ыб Кл ?юяк-
ч шК л»т ?ы шлб» ек ксК т к К КкыКа цсл-
як И1цПлб ек лК яц юк ьчлт б юя .ь шашксцО
я 1 кыч цслял ыюкыкычшц ч аычялб я л б «к к-
кшлт кю я л6:лб я л 6 ьчП лт ы кчкяа кК
ш сьч цП Ка к мл ?ккеКлчз» «к к кшлт л
юякч шкюкычлш чз ек я 1 кц лКьшяц ышкт :ь к-
я 1 т :ь к ычя ч зКа лКьшя? мл
ск чзыб чкект Пчка К «к к кш ч бт л ча ек цыю -
шл юклчз ш юя ш ёчкч к Кчт кесл ек я > -
чкяКа ыюкыкКкыч юлял 1кшлКа чк з к Пчк ыкш я-
.ьККа > 1 П ы чяцсКат чл Кл1ашл а ?ю я -
еяц1кПКа» лКьшяк?
/ КлПл чя К якшлчзыб ш шаы. ю кчл т Пчка
шаялкчлчз ш ы ёчк Ккшк лП ычшк я 1 кек цслял
юя лчл яелК 1 юкыч ю ККк шчбе шл ыбт юя ша-
л ю я еяц1 л н сл зК кч лёяксякл 1кК цсл-
кыз кышк чз К кчкяа Ккша > ецяа шаы. ек ю -
кчлл чяллчашл ыз кК Кк6 1 ?.цл» Д к-
ч кыз ыКлПл л юякш я чз ышк лКьшяат юякс лК-
Ка юк л ш аы б Кл цле т л юкчк ц цычяк чз«к к кшц ышк кял1Ка ы6яюя 1
;л кК т Клычл с Кзт кесл б я . ыб ша1шлчз ек
Кл цП Ка шк1сц.Ка к Фя с к К юя Кбчк
;к ю я с ыла ычлячк Кб ш1б к ыкК К О шсяце
б юяк еял6 к? «члячья ш1лКц > л кО ш1 ьч!
чычцюлчз а к юк1сКк / сл ел1 юксКб ыб ш шк1-
сц
?5 ыз» а ск ек цюкяКк ;к юя ц: ычшл юк-
л Пчк К а к К Кл ычкякК «к к кшлт К Кл к 
сКк ялскшл кО ?юякч шК »т чкч ылат кчкяа К
чл слшКк скшк зКк аычяк ялыюялш б ыб ык Кк6т
ы Плыт К ыкчяб Кл шы6 ышк6 ёК яе 6т цыю л К
 ч <чкт кК ПКкт а к ц я л зКат к:цч а
скыч К ! ;к ял1ш с б ычя ч б е лшКк кк-
якКл? Иычя ч з ык1слК с б лчл т с б Клычцю -
К бт с б ык яц.л6: ек цслял Тк з к с б ёчкек ык-
1слК ылк ьч- ычя ч зт чк з к ёчкц екчкш чыб
ек к1б К Д ьчП - ычя ч з
«кялш ш ыз 1люлы ы т б ыс л ыла я 1 т Кл
л к чк з к а ыюкык Кт лКьшя 1л.ь ш шкыч
л. К «к к кшл К шаш яКц ыб K:ь чл к я 1-
т ычя ч зКа лКьшя Фк сл!
Фкы юкылс «к к кш кскя ч зКк ы л1л О
Д *ялчзыб ча цс .з…
н П якт юкы ял1кял юк ьчкшт «к к кш :ь ял1
ш яКц ыб ёчкцД Та юялш зКк с л .зт Д 1л ч кКт Д Пчк Кк-
ек 1лК л .зыб «ла ш яКа КлсьКа юцчз с б
чкект Пчка ычлчз кяк. ычя ч «чя ыз
ачз цП. т 6 ышкь с кт цП ызт ялкчл
/ сцл чл  н сз цыю кш ш ышк юяк> ыы т
л к а кКл К а лт кКк ск чзыб .з екябПк
юк 6 ш ьт КлычкП шк кчаы шлб чк Ккшк т кчкяк
а :ь к юксК л к ь 1КлП К ЯК кч кыз
ычлчз чл ычя ч т кчкяа а ке шач юк-
 с ч 1 шк1сц.Ккек кб ы 6а юякч шК к
н цП Ка юк ьчл б кял зКк К ке ю я Ккы чзт к-
есл шсяце л к-К цсз ылк ьч 1лкс ш шкыч к 
л. К Фкбш б лыз л лб-чк 1 кычзт б 1лашл т Пчк
?с яцыз» ык ышк  чкшля : т т ял1шкялП шлбызт
цюябк .ь Кл К ек кчкяк
Д <чк ча кычлшзт Д юя сцюя с Кб «к к кш Д
нкч цс ыяллчзыб ы Клычкб: шялект чкесл юк-
л цычлт члялКз ы к з к цексКк…
Фкшл л юя бч б кялскшл л Кбт Кк ш чк 
шя б 1лычлш л :ь к з. 1лКбчзыб ыкш я. К-
ычшкшлК Ф кч якшл б К ю ккт Кк ш шк1сц.Кк
к6 ёчкек а к сл к К скычлчкПКк м 6П юк с
Д ш ыкП члК лКьшял ы кеКь А ы кеКь ц Кб ш
чк шя б а к ы лкшлчк Тя К якшкПКа ычя за
юк кКцыл К цслшл ыз *ш -чя юякк Ка ш кКцы
л к цычял шл ; чл ск К ачз Клычкб: тц ычш ККа кекКз ычя ч б
ФкП ц чл ю кк кычк ч с к ык ычя зк юк
кКцыц? / 1лы 1л ялыПьча Фя екс ыз слшК 1л-
Кбч б ш ;кшкы яы ш ш П яК ялкП Кыч чцч 
 юкке К ы лч лч П ы к чкПКкычз6 кюя -
с чз чц с ычлК 6т ы кчкяк ы скшл к кч яашлчз
кекКз «шк ялыПьчл б ычлял ыб Клч юялш з-
Кк ыксКк юк к К с б лчл ш цюкя
н л. ьчКа с Кз б ыюачл ышк ялыПьча
Кл юял ч « я ч ыкычкб ш чкт Пчкт Клсб кюя с -
ьККа цек юксксл кКцыцт б лчл кшашл ект Кл -
лб Кл ел. ч юц ьчкш ш чкч к Кчт кесл юк ычл-
якт цычлКкш ш. ыб юял ч ц слшКк а ы скшл-
к кчшл шлчз ш ычкякКц * б Кбт к кскек ьчП -
лт ёчк а к к з. я ы к Д юя л . К чкП-
Ккыч ш ычк кКцыл б ке шы6 юц ьчКц6 кП я сз
шылс чз ш ылк ьч-ц ы якш: 
мкеслт 1л кКП ш ычя зцт а юя 1 ызт ьч-
П т ц ы якшлш. кКцыт шк1ц:ьККк ы л1л О
Д Ччк ча чл юя л ыб? н сз ёсл ц чз к-
Кк…
;к Кб К ял1ц К юксш К е л1т К яц л / Кл-
цП ыб ычя бчз чкПКкт ы кякч к с ычлК «чя з-
л ы чл с ычлК юк Ккычз6 ыккчш чычшкшл л юк-
Кбч 6 к К шк1сц.Кк к т лыч яы ш лс чз
ы цыычшк кчкякект К ыкК ККкт ск К лса ы-чя ч з
M сК ыба АляК а шк ККа еяк1 ц
юк ьы шл ц ыкш чы еялК мк - чк 1 ыкы -
с - ьчП кш юкашл Кл Lл К-=к чшк шл ы
 к> ККл ш яКц ыз ы мля зы кек ю я . л
сяце ю кча- ычя ч 
;  члК ял1слш Фк з.цт шчкяе ыз Кл
5л лКа ;  юлял.6ч ыча кюцыч ыз ш ;кя-
ш е т =к лКс Кл мя ч ; а шк. ш Фля 
;лс АКе . л шк1сц.Клб шкКл = ч якша 1л-
 ьычашл юкчк л ышк юк П : юкПч шы6 Kшяк-
юц Аляц Ка ?К чял зКа » шк ККа ыю л -
ыча шкы :л ыз ?К юк с кычз6» е ялКы члК-
кша ля т е ялКы шк1сц.Ка > кчкшт цчш я-
слбт Пчк К ч ш я ы ат кчкялб ке л а юякч -
шкычкбчз 
« ш ыКа ыкяк ю яшкек ексл Кл.л Плычз ычкб л Кл
еялК ц Фяцчл И шкч ксКлса Кл ялыыш ч ял1сл-
лыз клКслО
Д н шк1сц!
<чк а к 44 6Кб…
6. Пе ые з -шные б

;лычл Плыт кесл кч лскек ыкш чы кек ьчП л юк-
чя кшл кызт Пчка кК ш ычк кб ы ш як кКк
Клюлш. шялек ск л1л ышк6 юя слККкычз пкс К 
Якь 1ш Кк ыял1ц юк цП к 1лслК Д ыкюякшк-
слчз еяцююц кляс якш: кшт ч ш. 1л Фяцч
Фкс яа зб л. К ыКц л юкеялК ПКлб я л
нкч з н сц: ылк ьч юксл ы еКл т .чцял-
Ка кчк ызт а юкш яКц ышк ц лёяксякц
/ а сл К ы к з к ял1кПлякшлК чл ыкск
ю яшкек к шкек ша чл ; ксКк шычя П ы юякч ш-
К к! н ыз юк ьч б Клкс ыб ш КлюябьККк ыкычк-
бК О е л1л к ы л шял ы ылк ьча ;к шк1-
сц Кл Кл. ля.яцч а П ыч нял ы ычя -
 ч К к л1л Кл юякч шкс ычш б
нчкяк с Кз шкКа а с б Кб к цслПКа
н юля ы ьчП к « ьКкша б юк ч Кл ял1ш с-
ц юкс /ыыа Д чл Клкс ыб К  лёяксяк ;л
юкскс /ыыл а шычя ч юбчз ? ыы я. ч-
чкш»т сц: шычя ПКа цяыкО чя шК 1ц сшл шш я-
ц *к ы юкя б 1Кл е ялКы л. Ка чк з к юк
ы цёчл ы л « Плы юя ск Кк6 а ша
К ат кК чл 1л ч Клы Jы кшКа юк лП шл-
К яа з ш б сл 1Клчз « ьКкшцО сц ш лчл ц! /а к кст екябП К ксКк ы цКса К к л ыб ш
юя Кбчк я . К И а к юбч якт л Клы сшк пл1ш
ёчк ке к кычлКкш чз ыкш чы ьчП кш? ; кесл!
Л чл б чкесл Кл ? е » <чк а л шаКкы шлб л-
. Кл ;л к з. шаыкчл кКл ш л ы б кч ПКкО ь
ы кякычз лКьшя ККкычз шк1ялычл ФкК6т ш ёчц
ю яшц6 я л зКц6 шычя Пц ы юякч шК к Кб кшл-
ч к ыюк кычш т аы з ялкчл л аычяк Клюяб-
ьККк / :ь ял1 к К кычлКкш цО чя ? ыы ял»
шК 1ц сшл шш яц Ф лК кб а я .ьК еКкш ККк
« ьКкш ск К а Д к ёчк а скекшкя ыз Кл
1 Д юя яашлчз Кб ;л ялб шаыкчцт б шычя -
ч ыб к ш к ы чяк к К шт . с. ш К -
К бяцы Nь чат ы я 1 к кяц ККа яа зб
ылк ьч ш1а ю я с ыла Ккык к ек ? ел» /
ыс л ял1шкякч к л1л ыб ц К ек ш шкыч 
;к ш ёчкч к Кч кс К 1 ? ыы якш» ш яК ек бяц-
ыл ычл 1лкс чз К ш шкыч 5 а чялыыа юц з юяк-
. ыкшы ябск п 1 яаш кт ск юк Ккек юк-
ч К К б ш е л1лт б яшлКц л. Кц шш ят К 
кычл ыб ш ычкякК К К ыке ыс лчз чл к я 1 
лКьшя
ыкчя ш. ызт б цш с т Пчк к ш ска шак-
с ч 1 кб мл юк1 шабыК кызт ц К ек ысл к-
чкя Ф яцбт б ышл ыб Кл л. ек ? ыы ял»
ы кП Кз 1 к с ычлК сл кП я сз ныюаКцшткК яцКц шК 1 / юякшкс ек ш1е бскт ёчк с-
шл К ычк к К 1К K:ь кс К К  юкскял ыб
к К ы1лс п 1 цсляа шял ы ыКлябскш ял1-
шкякч шц6 ю кы кычз л Ял. Кл ю я ш яКц-
лыз н яКцш ь ш Ккял зКк юк к К т б юкюякк-
шл сялчзыб :ь ;к юк к К а к К 1лш сКк Д
ылк ьч ю кк ы ц.л ыб цюялш К б ;лск а к ша-
кс чз 1 кб / ы к з1Кц шК 1т юя л ыб 1 т
Пцшычшцбт л л. Кл ч яб ч цычкП шкычзт юкчбКц Кл
ышк лёяксяк
« бт л каПКкт 1ляц юк шы юялш л т
ша 6П ш кчкят кч Кц ыб Кл якК якшлККц6 ыю К-
ц ы с Кзб «чял.Кк кч кыз ю чз м к ц ? ец»
 л ьчП И « ьКкш л т ш .ь кшк юкс-
. К т шк1цсьККа
Д Т б ш сз 1ле ! Д 1л я Пл кК
К юя ч ялКз. ы л1л т Пчк ш с т л бт юкс-
 чат лК юк.ь 1  Ткшля : к яц
 Кб ны Кч я ыкшл кО л ёчк а к! И л шкс ч-
ыб ц ьчП кшт б сш К яц кя ыкшл шк1сц.Кц6
кычлКкш цт цсля юк шкычц ? ыы я. ччл» ы к з-
 К Кл яа к
<чк а к ю яша К  Ф яшат кчкякек б
цК Пчк ЯК кч кыз кычлчзыб ксКкц л -чк
ял1кялчзыб ш Пцшычшл
н ёчкч с Кз ц сяце ьчП кш а юк саО Кл-.л Плычз кч яа л ышк к шк ыПьч! Яа ялскшл ыз
цыю ц Ф яша шк1сц.Ка к ц с Клыт Пчк К -
л кКк чз Jыю .Кк ек Кл сяце цПлыч л
>якКчл Фк ялс кт ш ел1 члт юякП члККа сц ша-
чл т а шычя Пл Кл 1Кл ка ьчП кшт к-
чкяа кч Пл ыз ш шк1сц.Ка кб ;лы ялскшл кт
Пчк шы т кек а 1Кл 1 кт кек ыкшы К 1Кл-
т шычя Плбыз ы П ы ККк юя шкыксб: ы л
юякч шК лт К кесл К кчычцюл ю я с шялект шычц-
юл ш К ялшКа кт т П яюлб ы а цш я ККкычз
ш юялшкч Кл. ек с лт ск шл ыз юк саO ылккч-
ш я ККкт К :лсб ы бт е шял ы ылк ьчат
цК Пчкл юякч шК л плскшл к Клы ёчк юкчкцт Пчк
бя к ц с ч зКк екшкя к к кял зКк юя шкыкс-
ычш Кл. шк Ккшт к шаык к кял зКк сц ыкш ч-
ы 6с т еяцсз6 шычлш. Кл 1л: чц ышк ек ык -
л ыч П ы кек ч П ычшлт ы к шычцю ш. ш бякыч-
Кц6т к ычкПьККц6 кязц ы шялек
Тбь к шя б ю я шл л ш ч сК Кл.л лш л б
= ч якша юксКб ш шк1сц Клюялш Кл Кл.ц
ычялКц юкПч шы ышк шк1сц.Ка > кча Д чаыбП
чаыбП ылк ьчкш ЯКкекП ы ККа ёы лсяа шял -
ы кляс якш: кш кяк1с К кт ы сашлб
ка Кл Кл. шкы лт екякслт 1Ка скяке т Кл
 яКк Клы К К с ычшкшл ш е цк к 1к-
К Д чя ычлт П чая ычлт ычл юбчзыкч к чякшкч К >якКчл ;  ычя ч ычлб к-
с Клс Кл. шкы л лёяксякл т юачлбыз
Клшы есл цчш яс чз 1л ыкк скыч еКцчк ш я 1ц зчл-
ч шК 1люКкек ш як кКкек Клюлс К б шя ККк т
П ы ККк юя шкыксычшк ш шк1сц 
«кш чы ьчП л КцКк а к кчяллчз Кл ьча
е ялКы кляс якш: кшт цК Пчклчз К -
ц6 ычя ч зКц6 лш л 6т ш ыч шк1сц.Кц6 ял1-
ш с ц т ыкс ычшцб ышк Кл1 Ка шкы лт КлКк-
ы чз цсляа юк шял ы члК кша к кККл
Фк к К цыцец б кыз :ь ч т Пчк лса ыл-
к ьчт Клксб: ыб ш ычяк6т а ш чк шя б кык К-
Кк скяке Яа 1Кл О юкюк Кбчз ылк ьчКа юля ы -
Плы кП Кз чяцсКк ЯКке 1лшкса юя сюя бч б Кл-
. лш л кККк юяка. ККкыч шычл Кл к ь-
ыл Jксб 1-юкс цслялт кК ю я кПьшашл ш е ц К-
Ка ялкКа ычялКа ;цКк а к шя бт Пчка кышк-
чз Кл Ккша ычл ы кКа юяк ыы юяк 1шксычшл
ылк ьчкшт шаслчз скычлш чз Кл >якКч Ккшц6 юяк-
сц 6 ня б! <чк шя б Кл. ьчП т л шы
сяце шк Ка «кш чы к Ая т скашл ш к ычк-
ПьККа ышлч л ы шялект юкяк6 Кк6 ыкычш ККк
 1К ыс я шлбт 1лчашлбт к ы якш шлб юякч ш-
К л
ч цсл ат ыкш чы шк Кат П яюл ы а с б
ёч К ялшКа кьш ыял К ? н Пь л ычкКл. юк с? Ткчт чк а Кл >якКч чя чз ек 6 б
ыкяк ю яшкек екслт кяк.к 1Кл ч юкК ч ёчкч с Кз
н ёчкч с Кзт шю яша юкы КлПл л шкКа «чл К ек-
шкя ы ыкш чы Клякск К екшкя т л 1 
сяце чкшля :т л шксз юк кшкс т л кч к-
ял:лбыз лскц ыкш чы кц П кш цт ес а чкч
К Клкс ыб Д Кл ы ш я 6е т ш Якы ш Кл
*л зК нкычк н сц.ц лскек 1 Клы е цк к 1л-
юл к ы л1лККк ш чкч с Кз чкшля : «чл Ка к
чкт Пчк КцКк с б ш сл кюлыКкыч т Клш ы. 
Клс Кл. пкс Ккт л яа Клск юя Кбчз с б чк-
ект Пчка ял1еяк чз шялел
ФкКбчз шы6 е ц Кц кюлыКкыч т цеякл6: Кл. 
ычялК … чя . чзыб кч лексц. б ыю ПКкыч т
кч Клычяк К  яКкек шя К … Як 1кшлчз ы -
б ю я ычяк чз шы6 ышк6 ялкчц Кл Ккшат шк ККа
лст К 1Кл6: юк:лса шялец…
; 1Клчз ычялл ш кяз … чычл шлчз лсц6
юбсз ыкш чы к 1 … Фякбш бчз ы кычзт ыьч ц
К лч шцт ышкычш ККа Кл. ц Кляксц… *к юк-
ы сК лю якш ыяллчзыб 1л Кл. екяксл ыь-
л…
;л. ы а К ыП ы а… ;л. с к юялшк !
няле цс ч ял1 чт а ск Ка юк с чз!
Фя 1аша юляч т юя 1аша «чл Кл ш1шк Ккшл
шы ыкш чы 6с т шы ыкш чы шк Ккш мл кюксъь ля Кл Кл. юк шк лёяксяк юкы
шаычцю К б чкшля :л «чл Кл! млса ьчП т -
лК т к> я .члл я шКкычКа ыюк К К ышк -
ек шк Кы кек ск ел ычя ыб юя К ыч Кл к з.ц6
юк з1ц к: ц с ц ыкш чы кек Кляксл Д К юя я -
кт ылккчш я ККк кяза ы шялек ЯКке ю -
кчат цксб ш кт ял ы ыкк юкячя ча чкшля :л
«чл Кл Ял Кз лб >кчкеял> б Икы >л н ыыля к-
Ккш Пл а л цычлКкш Кл Кл юя кяКк скы ш л-
 К к ек ылк ьчл
5к ша ша ча ы скшл кс К 1л сяце 
5к з. Кычшк 1 К юя Ккы к цыю т Кк а чл-
т юкы кчкяа ш сц. кычлшл ыб екяз кылск
юкК ыьККк К цслП пл1Ка ашл чкц юя П Ка
;к ксКл 1 К юкяк6 слшл л 1Клчз к ы ы кык К-
Кк ы к J Кл. ьчП кш ш чк шя б :ь К а-
к к ша Клша кшт л ш К кчкяа ы цПлб ц К б
ыюк з1кшлчз шы шк1кКкыч скш я ККк ч К -
 н сз юякч ш Клы шаычцюл л лш л бт юяк. с.лб
. к ц к ша с ычш Кл Алюлс ш чя слчз с шб-
чк-ыкяк кшк ексл И кчб к члт Кл Алюлс т л-
ял ч я 1кшл ыз ш ызл ышк кял1Кк кычлКкш кт
ш кчкяк К  ?лыа» я с к шычя Пл Клычкб-
: ыкюякч ш К т шыь кК Кл кю 1ш ычКа
к шк кюач К скюк Кб П ы ККк юя шкыксычшк
шялел ш ы лт 1лчяцсКб Кл кязц ы 1шкякч шакшляКа юякч шК к
; чк К к ч цюя Кцчз Кл. ьчП кш ш кчыцч-
ычш ы кыч т ялякыч т кчшле т юкс ККкек е як-
1лт кчкяа юк л1ашл кК ш ю яша шк1сц.Ка
кб ы шялек Иычкя б ч П ычш ККк шкКа Клшы -
есл ыкялК ч ш юлбч ыкш чы кек Кляксл Кл ч 
ьчП кшт кчкяа т К 1лсцашлбыз К Кл ы цКсцт ыл-
ккчш я ККк цычя б ыз Кл шялелт л к а П ы-
ККкыч т ы а кК К а т кчкяа сял ыз ы К т -
Кк ыкычш ККк 1К 1лс я шлбт цК Пчклб шк1-
сц.Ккек юякч шК л
=с т ш л к ычялК ке якс чзыб чл к юя ь лчл-
т л члялК? Тк з к ц Клыт ш ыя с ьчП кшт кчкяа
 1еялК ПКк юя слКа ышк пкс К т кчкяа ычлш -
ь П ычзт К 1лш ы кычз ышкксц юя ша. шы ект
юя ша. ыкычш ККк 1К 
ТлялККа цсляа ыкш чы ычя ч цычял-
.л шялел К т кК ПКкт К а т л ёчк юа-
чл ыз юя сычлш чз К кчкяа 1ляц Ка лш л -
кККа ыю л ычат юя ьк кязат юякс чкшлК-
Ка кчПлбК ТлялККа цсля а кяц ы -
ат лыч яы ш лс ш. ылк ьчк ыкш чы ьч-
П кш- ычя ч ЯК ш ышк к шк юял ч К
скш кыз К ял1ц члялК чз юякч шК л ;к к - чк 1
ксКкюк ПлК юя ел члялКцт кесл ш шк1сц.Кк к6
ы шялек ц К ыыб л к юя юлыа ТлялК чя кшлш ячцк1Ккек ш лс К б л. Ккт ы 6П ч зКк ша-
с я т 1Ка К яшкшт кеякКкек сц. шКкек юк-
яашл « кык ККа к ычкП К т ы цыычшк Кл-
юкя ычкычз6 юя Кб ек Кл. ьчП юя 1л: ч
Якы ша кч шк1сц.Ка Кл ьчкш юякч шК л н чк еяк1-
Кк с б Кл. ек екыцсляычшл шя б шк1сц.Ка члялК
а 1л кККа К ккс а ё Кчк ш ляы Кл
ыя сычш Кл. кяза
ТлялККа цсляа Кке сяце ы а юя ьа
кчял К б цК Пчк К б шк1сц.Ккек юякч шК л а-
екяскычз6 ыкш чы ьчП кшт л К з1б цП.
лял ч я 1кшл цюкяычшк шк 6 юк с ;к
ш ыч ы ч к шлб 1Кз КлычкП шк чя кшл л кч
Клы чшкяП ычшлт ёК яе ПКкек юк ы л Ккшат к ык-
ш я. ККа >кя кязат шаялкч чл к чл ч
с ычш ш шк1сц т кчкялб ат ы ксКк ычкякКат ы-
К ыкшы ы 6Пл л юкч я Д Кл шкК ёчкт к-
К ПКкт К шк1кКкт Д чк ышкс л  К ццт лт ы
сяцект Д слшл л а шк1кКкычз КлКкы чз юякч шК -
ц Кл к з. ц: я
"« кычз кчшлелт Д ш ышкь шя б ц л1ашл ьчП -
л чкшля : «чл Кт Д ёчк чк з к ксКл ычкякКл е як-
1л *яцелб ычкякКл Д К К шлКлб Д ёчк ц К 
« кычзт екшкябчт екяксл яьч ;к ёчк чк з к чкеслт
кесл ы кычзт кчшлелт екчкшКкычз я ы ц ыкП чл6чыб
ы кч ПКа 1КлК б »нсцашлбыз ш ёч ы кшл чкшля :л «чл Клт ыл
б Кке сяце Кл. ьчП ычлял ыз юкКбчз
юя сычлш чз ы т Пчк чя ц чыб кч Клы ч ю язт
ш Ккшк кычлКкш т ш кбт кесл ычялКл ю я ычяк-
лыз Кл шк ККа лс Фя ылчя шлбыз к яцл6-
: цт кКк а к цш с чзт Пчк К шы есл К ш 1с
к шлб ялкчл кяелК 1кшашл лыз чл т л с чкшл
цы кш б шкКа А юяба ы сычш ёчкек а юк-
як К П К кюялшслККа юкч я ыкшы К чкч ё>-
> чт кчкяа ке ачз скыч еКцч ш к шк ша ч 
ФкК чыбт ксКк шя б а ялыюк лел ыз Кл ксКк
лёяксяк ы кляс якш: л ;л. ыкы с ск-
шк зКк Плычк чл ылкычкбч зКкт 1 ыкюякшк-
с К б ычя ч Я сц ч т ш ычк з ы кКк шк1-
сц.Кк кычлКкш т кчкялб лял ч я 1кшл л ю яша
ю я кс шкКат чл к чкс с ычш еяк1 ш ызл
кюлыКа юкы сычш б 
Д ФкП ц ша К кяелК 1ц ч ыкюякшкс К б ычя -
 ч б ? Д ыюякы клКс ял кляс якш: кш
1л лш. Кл лёяксяк ычля. лш л кККа Кл-
Пл зК 
Д / ыП чл6 ёчк 1 .К т Д ы К кчкяа кчч К к
юк л1Кк кыч ск к чкч Д Яа чл ш ю кч-
Кк ычяк6 кяк.к к ыю П шл ылкккякКц…
ЯК скш кыз юя ыцчычшкшлчз юя сл зК . 
ял1екшкя мклКс я кляс якш: кш екябПк ск-л1ашл т Пчк юя к з.к ю кчКкыч ычякб кяелК -
1л 1кя кек Кл 6с К б 1л шк1сцк юкч я к-
ляс якш: кш ы 6Пл6чыб
Чцшычшкшл кызт Пчк ц ёчкек к кскек лш л кККкек
клКс ял кчыцчычшкшл я ч П ы юкскс кычл-
Ккш К кчычл шл т юк ыцч с лт ц кч ш.ц6 чкП-
ц 1я К б мкесл-чк кКк а к кс К .з ю кчКа
ычяк кляс якш: кш юякч шкюкычлш бчз лКьш-
яц ычя ч юякч шК лт ычя ч л кы к-
якычКа ы лк шккяцьККа ;к ч ю язт л ыюял-
ш с шк ц л1л ц ычля. лш л кККа КлПл з-
К т К ккс к а к аычяк ю я ыкчя чз Кке
ё Кча шк1сц.Кк чл ч 
няле ялыюк лел к з. к П ычшк ы кякычКа
л. К ы к:Ка юц. ПКа шккяц К <чк юк1-
шк б к ц юяк 1шкс чз еКкш ККц6 лчл ц юк ю кчКк-
ц ычяк6 кляс якш: кшт кч яашлчз кекКз ы к з-
. с ычлК т П юя с т кесл ыз чк з к кс-
К юц ьча н чл цы кш бт ыч ычш ККкт ксКк
юлыы шКк ккякКа кляс якш: кш а к К ск-
ычлчкПКк мл с б К т чл с б сяце ш скш лш л
шычлшл шкюякы к чкт Пчк юкКбч ?к шк ычяк»
ы скшл к 1л К чз к . як ш яКа юкКб-
ч ?к шкек юкябс л»т кчкяа к ыю П шл а К
чк з к ккякКцт Кк Клычцюлч зКа с ычш бт к ы-
ю П шл а ш с К шк1сц.Ккек кб ш ч ыКк ш1л -кс ычш шы ш скш лш л 
наялкч л Ккша ыккчш чычшц6: кычлКкш к-
ша юкябс кш ычя ч т кляс якш: кш
.чцякш кш а л ы кКа юяк ыык мк -ес т сл
ш Кл. Плыч т кК юкяк6 Клчл шл ыб Кл шКцчя К-
К ыкюякч ш К ч ьчП кшт кчкяа т К цыю ш
ял1кялчзыб ш Ккша цы кш бт юя сюкП чл юя с я-
 шлчзыб ычляа ш1е бскш Кл чл ч ц шк1сц.Ккек кб
мк - чкт К юяксцлККк кял:лбыз кюачц шкК Д ш
ИыюлК т ш м чл т Д юачл ыб шк1ш ыч Пцчз К
ш 1л кК н ПлычКкыч т юкК чыбт Кл Кл. лёяксяк-
 скшк зКк . як к с лч якшл ыб шкюякы к ылк
юя якс шк1сц.Ккек кб ; з1б а к К ыП члчзыб
ы ч т Пчк юк ышк ц лял ч яц кч Кс ш сцл зКа
ышлчк кК шыь к з. к з. ю я кс ч еяцююк-
ша ычк Ккш К бт Кк 6с т к кчкяа сьч я Пзт
юк ыцч с л кчя л шк1кКкычз кяелК 1кшлККкект
цюялш б кек еяцююкшкек шк1сц.Ккек кб
Д *лт а скюцы л шк1кКкычз ю яшк лчл т юяк-
1шкс к к з.к еяцююк ылк ьчкшт Д екшкя
кК Д ;к юкы ёчкек к кб1лч зКк юя ч >кя-
ц кчс зКа ышлчк т ял1кзьчыб Кл кчс зКа кПл-
е т ес лса ьчП ычлК ч с ычшкшлчз ылкычкб-
ч зКк
* лча ыюкяа шк1К л ц Клы каПКк юк ш П -
ялт кесл юкы к шкек сКб ёы лся зб ялыюк лел-лыз Кл кчса Льл ес -К цсз Кл ы Ккшл юкс
кюКк чк з к Пчк ылчкек лт а екябПк кыц-
сл юякш сьККа 1л с Кз к т ычлял ыз ск ы лчз-
ыб юялш зКа шашкскш =я л чл чз К П екО юя цП К-
Ка ш сК яКк цПьа К ы к з к Ка юя К юл
кбт а с ычшкшл юкяк6 ыкшы К чл т л чя к-
шл л кычлКкш л « цПл кызт Пчк юя юкбш К юяк-
ч шК л шыб еяцююл ыял1ц якыл лыз ш кт ычя быз
л кКк ы кя кял1кшлчз яце ш ксКк ю кы кыч 
ныь ышкс кыз чкцт Пчка 1л: ч чз шкыч шю я -
с сц: ек ылк ьчлт к ыял1ц юя К л ккякК -
ч зКа лял ч я А ат ышб1лККа ? яцек»т К ке-
ышкксКк лК шя якшлчзт Клюялш бчз кК Кчя -
якшлчз ы ц ышк цслякш
АКл 1 чл кьш юксы л1ашл О КцКк ц шл з-
Кк лч лч П ы ялыыП чашлчз ш ыз кт 1лялК
цы лш шлчзыб к лКьшя т сялчзыб ш шк1сц юяксц-
лККк Фя К ют кчкякек к - чк юя с я шл ыбт Пчк
ы ышлч л ы юякч шК к 1л кКП лыз цыю .Ккт чк
1КлП ч ?ш ял а юялш зКа »т Д а т кК ПКкт
е цк к к. кПКа ык ККк ц с Кб ш ёчк
кс К ша ч ш кК чл ыкяк ю яшкек ексл
;лск ы л1лчзт Пчк ш ю яша ыба шкКа Кл к6
ск 6 шаюл к К чл ц Ккек шк1сц.Ка кьш 5к з-
. шы ек юя кс кыз члчз Кл ял1ш с ц
сКлса цчяк ш ыч ы ьчП к «ч юлКк мк-ша а ша ч ш Алюкякы ц6 ыч юз ;лычяк -
К а к 1 к Д кч кыз ык шы ы к кяц. чзыб
Кл К ш ;к а ыс я шл ы бО ял1ш с л а л
кП Кз КцКл с б клКскшлК б
Исб Клс скякект а кКляц члК лшчкл-
. Ка К сш ел ыз >якКчц ;цКк юя сцюя с чз
клКскшлК к еяк1б: кюлыКкыч ;к ш ёчкч к-
 Кч Кл Клы ышл шл чыб еяцююл ? ыы якш» пл1сц-
ашлчз К кесл / 1Кл6т Пчк мк ш юкшчкя ч шы к
сш К б И а ял1к Кл чл Кл К шт ы ксц
яшь ычяк ;л.л лчл л к. к б ч юякч шК л
<чк ыла кычяа юы к ке П ы к Кч ;цКк
юкслш чз шялел шК 1люКкычз6т шаык к л ч шКкычз6
Ф яша чця кяза ша еялК «чяк ? ыы якш»
юякяшлК ;к Ккект л Клы чк з к сшк м чкц 
а зьыб Кл л а шаыкчлО шы юя ц: ычшл Д
ш к П ычш ш ы кякыч Д Кл ычкякК шялекш Jч
К шк1кКкО ыял1ц 1л 66ч ычльчыб ксКкО юцыч чз
ш кс шы6 ышк6 Клюкя ычкычзт шы6 с я1кычз ФкПч
ксКкшя ККк а ы мк ша лчл ц  л. 
Кл К  ылк ьч И1 лчл б шакц екя к
е бсашл6ыз ш ц цсл б6: екыб мк шл Kек л-
. Кл юкшя с Кл / кычл6ыз кс К *шл К л лчл ц-
6ч Кб
Kы а б кчз Кл еКкш К ялыч яб ыбт ычл с-
чзт ял1сцашлчз Д шыь а к а кКП Кк Фк1 тКл 1 т шкыычлКлш шлб ш юлбч ышк с ычш бт ш
ёчкч к Кч б цс ш б ыб  ыккял1Ккыч И К-
Кк чл т л К КлП КцКк а к лК шя якшлчз / ша-
яшл ыб 1 . ? ыы якш» ксК 1 ч я 1 л-
Кьшякшт кчкяа юкчк шк.ь ш юял ч ц Кке ьч-
П кш <чк а л шкыксб:лб ыю ял з п 1 к ?ю я -
к ш» л. Кцт б 1лсял ь Ккы К ц т ёК яе ПКк
с ычшцб цюялш К т к л1л ыб ша. 1лкс ш. ек
К ш шкыч ? ыы я. ччл» Т ю яз Кл к ычкяк-
К а к юя ц: ычшкО б 1Кл т Пчк К  кц ьчП -
ц чяцсКк чл я 1 к ?ю я к чз» ышк6 л. Кц
ЯлКьшя цсл ыб! ;к кязл Кл ёчк :ь К кК-
П лыз ;лск а к юя яачз шакс 1 кб юкс чк-
ек мк шлт кчкякек ц юачл ыз Клыч еКцчз сшл
? ыы ял» Ф якшлК ыш яц аычяк КлекКб6 
с К цыю цч 1-юкс к чялыыат л шчкяк ц
к з. К кесл К юксК чыб ш шк1сц! ; цыю б
кыкчя чзыбт Пчк с л чыб ы1лс т л сякКк 1лычц-
Пл юк л. К ыКлябса юякч шК л Jш яКцш. ызт
цы а.л т л кчкя шсяце ычл 1л ьашлчзыб Фк-
чк кК ыял1ц 1лч т 1 б ычл л Клсш елчзыб ы л-
члычяк> П ы к аычякчк ; ат ш сб к6 ыюк-
к:Ккычзт ычл 1лкс чз ш лчл ц кс К 1л сяце т л
Кл юк екК !
Jш с ш Ккша чялыыа цы а.лш ычц юц з к якК -
ыю К цт якыл6 л. Кц шК 1т я 1 к ык ы к з К J ылк 1 К а шыь-чл ю я цюялш К 
/ К цыю ыКбчз ьчКа кП «лк ьчт ы кшКк шк
ыц: ычшкт юкч яб юкы сК ы а т шасалбызт чб-
 к кыКц ыб 1  ч цслял к 1 6 б Кл л к -чк
еКкш К юкч яб ык1КлК ны к ы а Д > 1 П -
ы Кялшычш ККа т КлюябьККа ск юя с лт шсяце
ял1к ыыб 
Фкчк б юя .ь ш ы б Л к а к 1л чк якшз6т
кс К е л1 ялыюц <чк к з. шы ек ыюцел к шычя -
шк к КбО е л1л Д е лшКк кяц ьчП л
сКк К ы к з к цч .л кО к а юякш сьК К сця-
Кк Lкч кыз ял1кялчзыб ш Кь ФкП ц К ат
К ыкчяб Кл ышкь П ы ККк юя шкыксычшкт б
ы кякычКа ычя ч т К ыц кс ялчз юк са
Клс ксК ыкш чы ьчП к? Ччк ёчкО ы цПлКкычзт
ы юлб цслПл?
И ш кыКкш 1с ыз ч Пчк-чк сяцек ? Льл
юкс яа к цч Кцш. екыб ш 1 6 ылк ьчлт б ск -
ек ял1а. б к шы с чл б шк1сц.Ккек кб И 1Кл-
П ч зКк юк1 т кесл ш сяцект к ыюк кКк к-
ычлКкш б ычя ыб кыаы чз шыь юяк ы. с. т
л -чк ылк ыкк6 Клюял. шл ыб я .л6: шашкс Д
КцКк ы сялчзыб Кл ш яч л бт юя Кбчз ш я-
ч л зКа лКьшя
5а к ат кК ПКкт К чк з к К ы якКкт Кк К юял-
ш зКк екшкя чзт Пчк аы з к ш яч л зКк лКьш-я шю яша 1лякс лыз чк з к ц Кбт чк з к юк-
ы кю ылККкек кб м ёчк аы ш ял1Кк шя -
бт ш ял1Кк кычлКкш юя кс Кке ыкш чы
ьчП И ёчк а к ыкш я. ККк ыч ычш ККк Ткт Пчк
ю я шл юяксцашл ат Кл 6Кк цПлыч
>якКчлт а к ык1шцПКк ю я шлК б ю кчкшт ылк-
кчш я ККк 1л: :лш. кч шк1сц.Ккек юякч шК л
Л К Кеялс Алюк бяз т сялш. ыб ы К л ш К 
Якы шат с ыыат « шлычкюк бт м шл млса чшкя-
П ы Клычяк ККа ьчП т Кл л к а >якКч кК К
а т ы л Ккша чл ч П ы юя ьа кбт екчкш
ы б юкбш К 6 к ыкш я. ККа ылк ьчкш Ц -
лб ы я б чл Ккша чл ч П ы юя ькш ке л як-
с чзыб ( ёчк юксчш яс кыз ш сл зК . ) Кл юя К-
 ю ш яч л зКкек лКьшялт ч ю я К ы К б К-
чял шк1сц.Ккек кб 1 екя 1кКчл зКк ю кы кыч ш
ш яч л зКц6 *ялчзыб Клск а к К чк з к Кл ш ял-
лт Кк е лшКа кял1к Кл яцча шкыксб: 
К ыксб: > ецял шаы. ек ю кчлл
ЯлКьшя Кл ш яч л б ш сл зК . кс шкКа
юя ч яю к з. 1 К К б К кялычл Ккша
с чл б т цчкПКб ыб ял1ш шл ыб к шк юял ч к
ЛьчП - ычя ч л а к ч шКк скя ыкша-
шл ш шк1сц.Ка кб лКьшя Кл ш яч л бт шаП я-
П шлб ышк яа зб я ша я 1 > еця K:ь ш
 яКк шя б а цП ыз ш ыч к Кл ш яч л б;к чк а ш яч л зКа лКьшяа ксКкек ылк ьчлт
л К еяцююа нкКл юкчя кшл л юкычяк К б ш ш я-
ч л зКк ю кы кыч к шкек юкябс л к еяцююа
ылк ьчкш пкыч ы кякыч т юкша. ККа ьчКк-чл -
ч П ы слККа ылк ьчкш кч яа Ккша т . як
шк1кКкыч ш лКьшя ЛьчП - ычя ч ы чшкя-
П ы к к ы л Клкс ш кб ёч Ккша
П яча лКьшялт к ыю П ш. юк сц Клс шялек
5к шлб ш яч л зт ы ш1бчз ь ш . як к юкКб-
ч т кяелК П ы шк. л шк шы6 Кл.ц Клычцюлч зКц6
чл ч ц <чкц цП кюач ю яша шк1сц.Ка ыял -
К кчб Кл ю яшк ёчлю шкКа а шаКцс Ка а-
Плычк ккякКбчзыб юякч ш юя шкыксб: ы шял-
елт Кл.л ккякКл а л л ч шКк Члычк ат ычя -
ч т 1лК л ыз .чцякш к К  к кККт яшц-
: ыб Кл шкычк т ш ёч к Кча юя кс кыз ш -
ыч шк1сц.Ка к ш К шаексКк чл ч П ы к кычл-
Ккш Ткесл кюялшсашл ы б екя 1кКчл зКа л-
Кьшят к Кл ш яллт кчкяа к ыю П шл шаюк К -
К цслял юк шял ы Кл1 Ка шкы л…
кякКббызт а кКчялчл кшл К ш ;лычцюл-
ч зКа сц ыкш чы кек ьчП л Клкс ышкь шаял-
 К ш к ы к юя К К ш яч л зКкек л-
Кьшял И П сл з. т ч е ц шК сяб лыз ш ык1Кл-
К с ычш б Кл. ьчП кш Ккшлб чл ч л кб Кл
ш яч л бАКл 1 яцб к ш Алюкякы к ыч ю т б юкКб т л-
ц6 к з.ц6 ы цц ыкы ц л К шкыксб:лб ыю -
ял з <чкч лКьшя к л1л ыб с Кычш ККкт юк-
Пч с Кычш ККк шк1кКкычз6 . чз юякч шК л
цскКкт юк1 с б лчл Фк1 б кч. >кшл ект
. як к юя Кбб к шц6 ш яч л з ;к ыц: ычшкшл-
:ь сяце склшкПКа >л чкяат ш бш. Кл
ыкс к ек юк с К л ы еяцююк К  ычя ч -
 <чк Д Пцшычшк цш я ККкыч ш юк с т чк кял з-
Кк юя шкыксычшкт кчкяа ыкюцчычшкшл ыкш чы 
ьчП л ш ыла чяцсКа ыба кяза ; а
ыП чл ы б екыюксл ш шк1сц О Кл ычкякК а-
к к П ычшкт кК юачл ыз юкслш чз Клы П ы к
ныб чл ч л ю чл лыз П ы ККа юя шкыксычшкт
кчы6сл ыю ыз 1лКкыП шкычз К  кек ьчП л

5 5 5

…нк1шял:л6ыз Алюкякы к ыч ю «лк ьч
цюл К сл к кч К >якКчл *к ылк КкП б Кл-
кс ыб шк1 ышк л. Ка ыкчя ь Кл.ь т
Пчк юкы К к з.кек я кКчл кКл к ч ыКкшл шк -
шлчз «чляцл- я ычзбК л юяка л ю я шб1л л К
е л1 Фкк а к Кл чкт Пчк б :ь цсц члчзО к з
ш е л1ц цч л Фяккс ш. к Кб клКс яа
ка юя сцюя с т Пчк юякч шК юякК ш Кл.ча мчк-чк ы л1л О
Д ЛьчП т якыл ышк ек кКбт слшл юяк шлчзыб
ш ыч 
5якы чз ышк ек ? кКб» б К ке <чк а к кь кяц-
 *к Кк ачз к ш с Д ялК Ккек ьчП лт ы сб-
: ек ш ыч ю ц юкс чкек ылк ьчлт Д П -чк чякКц
ык слчы ы ясл с К 1 клКс якш шас ш
кь ялыюкяб К ылюьякш
5а л чьКлб КкПзт чя шкКк к1ляб лб ек ца
ял чл К ш «лк ьч л Кл я6 «люьяа
юкке К юксяачз 1 6 юкс >61 б т б ша-
юцыч .лыы Яа юксКб юя ю ылк ьч еяц-
1кшк л. К 
;кПз с Кз а яц юк ыч ю т ы л ы лк
1ш Кк ш К  :л 5а к Кчат кесл л-
. Кл ы ялК Ка ылк ьчк цы кКб л 1 чкек чб-
ь ц6 кычлКкш ц ;к кч кыз шк Пчк а чк К ычл к
ыюлыч ылк ьчт бш чзыб ы К ш ышк6 Плычз ;кПз6
а юякяшл ксКк шял ы к к зкт Кк шю я с шыь
:ь а К а * Кз а юякш ш . як к л -
т л ы Клычцю К ш П ялт шаы лш шю яьс ял1ш с-
цт чякКц ыз ш юцчз ныб ыч юз кыш :л лыз К  -
 ял чл юц ьчКа чялыыл Я Кб ша1шл
ю кчКа клКс я ы л1л О
Д ЛьчП ! Фк л юя яО юкш с цсляКц6 еяцююц
юякяашлнасш Кцш шю яьс якК л. Кцт шккяц ш ккш
еялКлчл т юкычлш ш ш Кчя еяц1кш ы ылк ьчкт
б юкшь 6с Кл юякяаш ;л цсл кыз юяк чзыб П -
я 1 К  1лы кКа
«юцычб К с 6 ю я шб1лККат Кк ш ксяк Клычяк-
К б юкбш ыб Кл лёяксяк ;л Кб ыкчя ы
чл ш скт чкПКк б бш ыб ы чкек ыш чл *яц1зб я -
. т Пчк б юке 
И б ыКкшл ычл члчз Кл ял1ш с ц <чл Кл ю яша
ш1е бс с б ычя ч б ы я Кз лб ы цПКлб шк1сц.-
Клб ялкчл ы кяк цш л Кб нк1сц.Клб ял1ш с-
л юя цПл ч ьчП л чкПКкыч быКкыч т Клычк-
П шкыч ч яю К 6т 1лычлш б ч ч:лч зКк ы лчз
кяк.к ш с чз н сз Ккесл скычлчкПКк ксКкек .чя -
лт юкс П ККкек ьчП к Кл 1 т Пчка ялы яачз
1лаы юякч шК л ыш ыч Кл-К ч к з.ц6 кю ял-
ч шКц6 ялкчц ек клКскшлК б .члкш
сКлса Кб ша1шл е К ял Чцшычшцбт Пчк юя с-
ычк ч шлКк 1лслК т б 1лшлч ы ыкк ю лК. ч ы
Клш ел кККа ыКляб К 
Д ;цКк цычлКкш чзт ес Клксбчыб члК т Д ы л1л
е К ял т юксш сб Кб ышк ляч 
п Пз . л к еяцюю якш м ычл Як Пл юя -
Кцш ля.яцч юк ьчл ш ялкК ял1ш с юксыП члш ш
ц ялыкс екя6П ект б ск к т Пчк юк ьчц екчкш
«ц:л л чк з к юкексл = К ял юякы с 1л к ш1е бск Кл ы Ккюч П ы 6 ч Кз юкск.ь
к Кц ;л ц ц. шл л кы ККбб К юкексз ныь а к
 а кч ыК елт ы .лККкек ы чцлКк
Д Яцчзт Д кчяаш ычк ы л1л е К ял 
* ычш ч зКкт ёчкч юк ьч Кл ял1ш с ц к л1л ыб
ксК 1 ыла чбь а н ыК екюлс чцлК юкяк6
ыкш я. ККк ыП 1л екя 1кКчт еяк1 к к с К К
Д кык ККк кюлыКк Кл л к шаыкч / шь л. -
Кц юк юя кял ; ы к з к ял1 ?юякП ыл » 1лслККа
ялкКт ск к ш е л1л ше бсашлбыз ш юя юцся ККц6
ыК ект к яц6 1 6 ;к К  члК кш К ес К
а к ш сКк
Фк ы с ыб ск ек / Пцшычшкшл к з.ц6 кчш ч-
ычш ККкычз 1л юк ьч н сз ш ч сК сл к ы ш яцт
ц ыч К Якы ша я .л лыз ыцсзл ю яшкек ёчлюл шк-
Ка Тлт ыкялш ш ц л шы6 ышк6 шк 6т я . кычз
К Клш ычз шялецт ыкш чы 6с ычкб Клы ячзт
1л: :лб ы яс Кл. пкс Ка млса ыкш чы 
шк Кт ес а кК К Клкс ыбт шы ы яс т юкаы-
л а члт юкс Якы шкт ш ыч ы цПлычК л ы-
чкя П ы кек кы кшы кек ыял К б нк6б шсл кч
Якы шат лса 1 Клы ыП чл ышк ск ек П ычз6
ыс лчз шыь кч К ек 1лш ыб: т Пчка к еП чз кяз-
ц Кл. шкы юкс Якы шк
АлслК Д Клч члК м ычл Д юкК л кыз Кк6
 ККк л кбт ПКлбт ьчП л Фк яа. Кл юкк:зшк Клт ккякКбш. Якы шц ;лч члК м ычл ш
ч сК к1КлПл к юякК Кцчз ш кю ялч шКа 1лаы а
клКскшлК б к з.к еяцюю якш юякч шК л <чк
ке ПКк ышб1ашл кыз ы юкКбч к Кл. кКчяцсля
ш 6Кк ы чкя >якКчл
Л чб ш ыК екюлс чцлК т б цюкяКк ы л ы-
л К  члК «чя кячкша Плыкш К цк-
к кчыП чашл шя б « кяк ск К а кКП чз-
ыб К1 К нк1шял:лчзыб?
;к шкчт юя ычл зКк ше бс ш. ыз ш 1 6т б цш -
с К Пчк юкк Кл ы с ецы К Фяк з Кц л л-
лб-чк кс КкПКлб л. Кл И кюбчз К П ек ; ат к-
К ПКкт ы а.л .ц кчкял ыкш чы к л. Кат ял1-
я 1лш. чцлК ыК екюлст Кк К с Ка шаычя к
К шаслшл ышк ек юя ыцчычш б
;л кК т б Кл.ь ! н кецт ш цычляК лт ц яаш-
. ыз 1л ычкел ы Клт П яК шлсялчКа кяк
К  члК кш =яцюю якш л м ычл а л кКляц-
 Кл!
ны кя Кл. шкы л ыкш я. кКчялКьшя ык
шы ы к кяц. ыз Кл шялел ;лПл лыз Клычцюл-
ч зКлб кю ял бт ш я 1ц зчлч кчкяк Кл. шк-
ы л а ш1бч пкычкш
.. / ене н манё а

« кеякКк К ю я слшл к ялскычз6 шкыюя Кб
ьчП Кл. Плыч ш ычз к чкт Пчк юкс Якы шк Кл-
. шкы л кс ял шасл6:ц6ыб юк сцт Пчк кеяк-
Ка юк П :л шялел ял1 чат л кычлч т цыаюлб ыК -
ел Фкскы кшзб чяцюл ч К кт ецч Кл 1люлс
Яа я Пл ?цял»т ю т кК л ыз сяце ы сяц-
ек Ф кчл с цяКк ёы лся з К з1б а к ша-
кс чз 1 л К ылк ьчкш Д шк1 К ыкял ыз юк-
Пч шы ышкксКа ьчП ч К нк1К кякч 
 ч Ке Яа екшкя к ш к 1КлП К кы кшы к
 чшат к юяк1кя шкт е К л зКк яц кшксычш чкшл-
я :л «чл Клт к чкт Пчк ? >» к К юк с кыч
е ялКы ля шк1сц.Ка > кчкш ч ю яз ял1ш -
бК Фк сл юкс Якы шк а л юял1сК к Кл шыь е -
елКчы к >якКч кяза ы е ч якшл т чкя ычшк
шы ыкш чы 6с 
;к шы а кчПьч шк юкК л т Пчк юя сычкбч :ь
 ычк ыял К б =кчкш чзыб К Д 1лслПл шы 
шк Ккш «кш чы к Ая <чл екчкшКкычзт ял1ц чыбт
ш 6Пл л ш ы б скы кКл зКк 1КлК чл ч юяк-
ч шК лт ч Кс К ь сл зК . ек ял1ш ч б
ЯК юкыПлыч ш кыз *к ы юкя б шычя Пл ыб ы
? ыы я. ччл » чк з к ш к6т Кк шкч ксКлса е -К ял юкшь Кб 1лшлП ККа ц шялел чяк> Ка
ылк ьчл юя с к О
Д Фкюякц ш шк1сц 
?Я ыы я. чча» а кчслКа ш кь юк Кк ялы-
юкяб К м чяк> Ка К  л. Кл Кб
ш к К юякычк 6кюачычшк <чк а ышк ек яксл
 шк юякч шК т кчкякек КцКк а к ыы скшлчз
ык шы ч:лч зКкычз6 ЛьчП юкяк6 ц1Кл6ч ск-
ычк Кычшл кчя лч зКа лП ычшл ылк ьчкш .з
чк з к Кл 6слб 1л ёшк 6 б ш шк1сц <чк л
а 1Кл кычшк 1сл л Фя яКк чл б а 1Кл-
к ы ? ыы як»т ш сб ек ск ы юкя ш юя 
 шашкялП шлбыз 1-юкс ек чялыы Т ю яз юя сычлш-
б лыз шк1кКкычз шк шы с чл бт шю кчз ск л-
скек .ю Кчл ялыыкчя чз К  ц6 л. Кц Кл 1 -
т л 1лч ыюачлчз ь лял ч я ш шк1сц 
Ял. Клт кчкяц6 б шаял т а л ы я Ка ё -
1 ю бяк ? ыы я. ччл-.09» н юкы сц6: 
К  кКычяц чкяа К ксКк ялчКк кс яК 1 як-
шл ёчкч ылк ьч млслб кс яК 1л б > ы якшл-
лыз юцчь склш К б Кл1шлК 6 ч юл л. Ка л-
к-К цсз ц ша >яа н юкы сц6: кб
К юя . кыз К ял1 ычл шлчзыб ы ? ыы я. ччл-
 -.09->т юкчк .09-е юкчк .09-=-4т т Кл кК .09-
=-В»
ныь ёчк а шля лКча кыКкшКк л. Ка кч -Пл ыз кч К ь .з К кчкяа с чл б т сл6: 
шк1кКкычз цш П чз ы кякычзт к 1 К чз шя -
б шаюк К К б > еця шаы. ек ю кчлл мяк чкект
кс яК 1л б лыл лыз цы К б якК т цш П К б
шккяц К б ылк ьчл сяце ё Кчкшт 1цы кш-
Ккт 6: 1КлП К ш шк1сц.Кк к6 н кК кК-
кш ыы яат л сяце К  ылк ьча шы 
ы я т ляк ч юкшт к л1л ыз ча Кл. ык-
ш чы ьчП л т члш. Кл юя ялыКа кч -
П ычш ККа л. Кл
мычлч т ял1 ц я Пз 1л. л к К  к ылк ьчКк
юля т ычк ч цюкбКцчз к чкт Пчк ш Кьт л ш 1 я л-
т кчялл лыз юкякПКлб К  к->л. ычы лб с б
?к К КкыКк» шкКа плыыП чашлб Кл аычяц6 юк-
 сц Клс «кш чы к Ая т К а кыКлыч ышк
шк1сц.Ка > кча ылк ьчл кчкял т л к юя -
ыюкык ККа ял1 ПКа лч П ы цы кш -
бт кчкяа 6чыб ш Кл. ычялК <чкт Клюя -
 ят ы л1л кыз Кл чл к л. К т л L К з-..5
н К  к ю Плч ёчкч ычя ч з П шк юякшк1-
е л.л ыб ? кяк ь шк1сцл» ;л. ч К ьч-
П юяк1шл ек ?ылкшляк» мкКычяц б кчк-
ял ёчкек ылк ьчл а л чл кт Пчк юя юкК К
к яцл6: ч ю ялчцяа ек к лсл6:лб ы ыч -
л кч л1ашл лт кчкя КлП Кл юля чзт 1л К шл -
ыб К  кц ю кчц юя кс кыз чкчПлы ччКл шаКцс ККц6 юкылс ц *яцек юя я мкесл Кл.
шкы л 1лшлч К  лёяксякт юя аш. чц-
сл с б кыкчял чяк> ш ч К кялч шК лК
Кл скшк зКк ычялККц6 ш :з м кчкял К кчкяа
К  ылк ьчкш Кл чл П ы чякыл а
юксшб1лКа лК * б П ек? н1бча ш ю К К - -
лК къбыК О чл кК юкскея шл кчкяа ю я с
1люцы к млК ыКлПл л Кл л б ыз Кл кычялт л 1л-
ч юксш . шл ыз ылк ьчл
;к К ёчк а к е лшКа юякыПьчк К ш ш к л-
ыч лш л н сз ш ылк ьчКк юля т л к л1л-
кызт 1л шыь шя б шкКа К юкбш кыз К ксКк Кк-
шк кКычяц  ФкП ц? *л юкчкцт Пчкт К ыкчяб
Кл Кл П ш яц л шялел скяа юк цчкял ыкч К ыл-
к ьчкш кчкякычяк ч зКа 1лшкскшт ялыюк к К-
Ка ш = ялК ш к цю якшлККа 6 ычялКл Kш-
якюат ч ш ызл к:Кк лш л кККк юяка. К-
Ккыч т кК ы к з. чяцск шкыюк Кб юкч я т к-
чкяа К ы ек шк1сц.Ка > кча ш кб ы ыкш ч-
ы ьчП л Фя чл к кялскПКк Клюяб -
К ш ялкч лш л кККа 1лшкскш ес ц а к К -
л сцлчз к кышк К ы я Кк юяк 1шксычш ыл-
к ьчкш Ккша кКычяц ! няле ке юк1шк чз ы -
 чк з к Плыч ПКа цыкш я. КычшкшлК бт кс яК -
1л 6 ц 6: ыб кял1кш лш л кККк ч К -
 н ышб1 ы ёч КцКк ы л1лчз к кюя с ьККк1лычк т .л кККкыч кКычяц чкяы к аы К -
 лш л кККа К К якш 1кя члч ; кс-
Кл 1 е ялКы лш л кККа > я К шаычцю л ш
кс шкКа ы л к- к юя К ю л зКк Ккшк кс -
з6 ы я Кк к шк л. Ка
мл шаык чшкяП ычшкт ёКчц1 л1кт ылк-
кчш я ККа Клюяб К ы шк1кКкыч т юк
ыялшК К 6 ы ёч т кч Пл лыз ш сК ч П ычш ККк
шкКа Кл.л ык л ыч П ы лб лш л кККлб Ксц-
ычя бт ыкш чы кКычяц чкяат яц кшкс ч т К -
К яа ялкП ыкш чы ылк ьчкычяк ч зКа 1л-
шкскш н сз К юяк. к ычл сК ы КлПл л шкКат л
Кл Кл. юк ша лёяксякл юкбш ыб ыкш я. К-
Кк Ккша ч ю к шкек ылк ьчлт ылк ьчл-.чцякш -
л кКычяц « И з6. Кл 6якКч юк цП юя ялы-
Ка ычя ч А / кш шл « ЛлшкП Клт кч П-
Ка кляс якш: н Ф ч б кшл <ч л. Ка
л. Ка сяце ыкш чы кКычяц чкякш юя кс
Кл >якКч ш лыыкшк к П ычш И ККк Кл ёч ша-
ык к лП ычш ККа л. Кл ат ыкш чы ьчП т
ял1еяк шл ьКц6 шял ы ц6 лш л 6т к л1л
ышк ыцкюцчКа шкы л нк ККк-Якяы кц 6 к-
чц с ычш ККц6 юксс я ц ы шк1сцл Ткт Пчк ш с -
Кккяычш ыкш чы к кКычяц чкяы к аы т ыкш ч-
ы к лш л кККк Ксцычя ы шял ы к лш л кК-
Кк юяка. ККкычз6 юк сл к л1л лыз Кл ычкякКыкш чы 6с т к еПл к Клт ьчП лт кязц ы
шялект ык1слшл к к шаексКа цы кш б с б ёчк
кяза
Ичл т :ь Кл ю яшк ёчлю шкКа ы К л К
юя сычлш лыз шк1кКкычз юксякКк юк1Кл к чзыб
ы шял ы к л. Ккт юял ч П ы шК Кцчз ш с чл-
ь цычякычшл к ша шк1кКкыч наялкчлш
юякеялц ыюачлК б ? ыы ял»т б юксКб ыб ш шк1-
сц Фк1Клчз шялел юя чк ы язь1Ккек шялелт л 
а ? ыы я. чч»т 1КлП к 1цП чз шы ек ы з-
Ка ы ла ычкякКа Иыюачлч зКа юк ьчл б кч-
слшл юкПч шыь ышкксКк шя б Ф кч яцб шял -
ы ц6 л. Кц ш 1кК т б л а юксш яел ь скюякыц
ы юя ычялыч ычлял ыб ыял1ц сцлчз 1л сшк О 1л
ы бт ыкш чы кек ьчП лт 1л шял ы кек ю кчл
м лск > еця к шкек ю кчлл б ычя ыб
юя е бсашлчзыб л кКк шК лч зК Я Кб Кч -
я ыкшл л К чк з к П ычкчл шаюк К К б ёч > еця
К  ылк ьчк ?Я ыы я» ск К а слчз кч-
ш чт Кл Пчк ККк кК ыюкык К ш к6 / ю я лса-
шл ек 1 ксКкек ш ялл ш сяцект ял1екКб Кл екя
к ша ял1шкякчат яцчк ю якшл т шшкс ш шкы-
ксб: > ецяа ш яч л зКкек лКьшял Яаы ККк
ш лсц6 ы цКсц юк ьчл б юя сычлш б ы ябск ы
К  ышк ыкш чы ычя ч з чл аы-
ККк цюялш б ш ёч шккялл а шк1сц.Каышлч л
с К 1 юк ьчкш Кл ? ыы я. чч » Пцчз К ычк
К 1К Фякцб шаюк К чз кКчялКьшят кчкяа
К  ю кч ке а кчш ч чз Кл лКьшя ыкш чы к-
ек ьчП лт б Клял ы кякычз 1лч я 1 к шшь л-
. Кц ш ксКц 1 > еця ;л. ыкш чы ычя ч з ск-
шк зКк е к шаюк Кб ёчц > ецяцт л а ю я ла-
шлбыз 1 ксКкек юк к К б ш сяцек J ? ыы я. ч-
чл» кКл К шакс л ; ыкчяб Кл шы к цы -
бт кК юякск л К ыч ыз шК 1 * к юяк ыкс к
Кл К к з.к шаыкч наяцП юя шаП л лшчкл-
ч 1л с ычш аычякчл я л  ФкПч ц ылк
1 цсл кыз шаяшлчз л. Кц шш ыч ь ш екя 1кК-
чл зКа юк ьч
Фя . кыз 1лы ычз 1л с чл зКа лКл 1 ышк с -
ычш юкш с К б ? ыы ял» Як ч ачзт б юяк-
ычк-Клюякычк скюцыч еяцц6 к. ц ш ю кч якшл-
К К  кек ылк ьчл? Як ч ачзт к л ыз ш ёчкч
к Кч ш ек л К кюачКа К  ьчП т кК ша-
юк К а ёчкч лКьшя цыю .Кк?
« цчял б шКкшз ц.ь ш 1кКц ;лялш с б юя скычк-
якКкыч к з.ц6 шаыкчцт юкюачл ыб юкшчкя чз > -
ецяц Кл ыКкшл К юк цП лыз K:ь :ь ял1 Ткч 
я 1ц зчлч Я ыы я. чч шь ы бт л екшкябч ьчП -
т ?сцкшлчк»
* б юякш я ышк Кл 6с К б ю я ы Кл ык-ш чы ц6 л. Кц ЯлКьшя кКл шаюк К л л шы -
есл К юя КцсьККк н П як ыКкшл 1лКб ыб ялыПьчл-
 Фк к ш ябск ьчКа лял ч я ыч Кл. ек
К  кек ылк ьчкшт б 1цПл еял> юкш с К б
ш шк1сц Кл ял1 ПКа я л юк ьчл нашкса ек-
шкя т Пчк К чк з к ш ёчк > еця т Кк ш К кчкяа
сяце юк к К б ? ыы я» ш лКьшя ККкыч цычц-
юл ч ыкш чы кц ычя ч 6 J1Клчз ёчк а к юя -
бчКк кП Кз шлКк

5 5 5

5кязл ш шк1сц юякск л лыз нялец КлКкы ыб
шыь к з. к з. цякК н ыя с Кл. ьчП -
кш- ычя ч Кл шы >якКчл ычл шас бчз-
ыб лыч ял шк1сц.Ккек кбт 1ля к Кскшлш. ы -
б Кке юк сл ;л ПКк к шк ыП чц ябсл
ьчП кш ц 1КлП кыз юк с ыбч ц к ы ча
 ылк ьчкш юякч шК л ;л лск >якКч а
ышк т Кл к шас ш. ыб ьчП н Алюк бяз
Д 5кя ы «л>кКкшт А ы L каычкшт н чкя Я як-
КкшO ш кылсьККк шялек Л К Кеялс Д Фьчя Ф 6-
чкшт АКся Ч я кшт Фьчя Фк яа. шт ИшлК Ф сча лКO
Кл нк кш Д ; к л Т яь Кт нлы мяцчкш я шт
« яе «ц.Кб кшO юкс мл К Ка Д нлы Ал-
 шт ИшлК м :ьшт А ылКся 5ляллКкшт ц Клы Кл 6еД Я л ы юкшт Я л 5лялКкшт мкКычлКч К Ишл-
Пьшт н чкя *лш с кш сяце ычя ч 
н к: ы кКкыч т 1л К ы к з к ыб ш кяз-
а чя слчз-ыкяк Кл. цП. ьчП кш ?ышл -
» ы К л к з. т П юк чаыбП шял ы ылк-
ьчкш <чк а шк1сц.Ка ка шаык кек лыылт
шюкы сычш ычлш. кычб к к ю бса ыкш ч-
ы лыкшт цКк ш. П ы к юк с Клс юякч шК кт
шаялкчлш. кыка ыч з ык яц. ч зКкект Клычц-
юлч зКкек шк1сц.Ккек кб
;лс шаялкч к чл кек ыч б ц ы б сяце ьч-
П кш Д Ккек Плычк 1лсцашл ыб б нкКл цП л
Клы ш с чз юкК лчз лП ычш ККа ысш е ш шк1сц.-
Ка кб Тл ч л кяза ш шк1сц К ычз К Пчк 1л-
ычаш. т слККк ял1 Клшы есл Кл шыь шя б ш ск-
1 Кб чыбт ыкш я. Кычшц чыб Ткт Пчк а к кяк.к
шП ялт 1лшчял ц к ч к л1лчзыб цычля ш. Тл-
кш 1л кК лш л Д яксл шкы т шккяцьККкек аыч-
як юякея ыы яц6: ч К к мчк-чк 1 ьчП кш Кл-
. Плыч ш ксКк ял1екшкя к Ккша юя ьл чл ч -
шк1сц.Ккек кб К ю кк 1л ч О
Д ны Кл ы сц ч сцлчз чл т Пчк цсчк а ?1лш-
чял» ц Клычцю к ы ексКб
; з1б а к К ыке лы чзыб ы ёч Ит кК ПКкт
ыч ычш ККк лК кыаы чз юк цП ККа к -
шк кюачт ял1кялчзыб ш чкт П ек а скыч е т ш Пьа скюцы л к. т слчз к К ц якыч л Ккшк
чл ч Д ск Кк а к Клч Клкс к кюя с ьК-
Кк кчял К ш юкшы сК шКк к шк ы ц ьчП -
кш- ычя ч 
«кш чы 6с К кецч чз 1 я ч П ы кек
лКл 1л ышк с т 1 ьыч к шы ычкякКК ылк-
я ч Кл юк1шк б л Кл аычяк ёК яе ПКк я -
ле якшлчз Кл шыб кек яксл К Ккял зКкыч ш юкш с -
К кчс зКа 6с т ш ч  ш1е бслт кчкяа Кк
ял1 юкбш б ыз шк >якКчкшк с ычш ч зКкыч 5а-
шл ш сз ы цПл т кесл К кчкяа ьчП т ск ш-
. ыз ю яша юк ст ыП чл т Пчк кК ц юя ш1к.
шыьт скыч е чл ш я. К к шкек лыч яычшлт ы к-
чкяа кКк ыкчя чз Кл шыь юяк ыксб: т ы К
юя К я ч зКкт чк шк шыб к ы цПл чл т ы кшКк
кч сяце ю кчкш ц ш1бчз к з. К П ект цП чз-
ыб К КцКкт юк1Клшлчз Ккшк К 1лП Kы я Пз
1лкс л к цычялК К юяклкш ш к шк ы ц т
юя ёчк шаы л1ашл ыз ыкш чат л а ёчк Клск а-
к ыс лчзт ьчП юкскКкек ы лсл аы ычлял-
ыз кч.цч чзыбт Пчк с -?ычляа кКз кяк1са К ы-
юкяч ч»
« 1 .К ылкцш я ККкычз6 кК ышк ПлычКа
кюач ычлш юя ша. шы ект К ш с К кч
1л Плчзт Пчк 1Кз ц кекКб ч т ычлш ч ш шкыч
ыкач Тл 6с т ыПлычз6т а я с бш К -т т л юялш кт ш Кл. Плыч К ц шл ыз К
шычя Пл ёК яе ПКк т я . ч зКк кыцс К шы ек
к ч шл шаКцс Ка а ялыычлшлчзыб ык ышк -
 К ексКа ш1е бсл юял ч к
нычя Пл ыз Д екял1ск Пл: Д ьчП Ккек ы л-
сл Фя ц: ычш ККк ёчк а к кса т яляк с -
яц: ыб ы шялек ю кча К К кык ККк-чк 1лсц-
ашл ыз к юя П Кл ышк цыю кшт ы цПлш. ыб юк-
ял К б ялыылчя шл л К 1 Ккычз шкКат К
юя цПл ы б 1ле бсашлчз ш л. цсц: т
 т Пчк Кл1ашл чыбт чк з к ы ексКб.К сКь
Д плыПьча… ю лКа…т Д екшкя кК т Д сл ял1ш
кКк 1лялК юяксцлчз ш ыз к? * к я .л6ч ы -
цКса н к6 КцКк ышк ек яксл шскКкш К Jш -
с юякч шК л Д  ект л ц .зО ыш яцт ыК 1цт
ш шкычт ш к…
мкК ПКкт кК к. л ызт ёч к кса шк1сц.Ка
кат шк шлш. чл т л кК екшкя т Д ыекябПл
;к КцКк а к кыцслчз чл ыцякшкт л
а кыцсл кчс зКа ьчП кшт шы язь1 кюлыКк
1лк ш. 1л1Клычшк? пл1ц чыбт К ч! Ит екшкяб
ш ышк ьчКк ыя с к чл к ксат к ч ачз
сл Кк ял1 скшк зКк 1ялыыцсКа ю кчлт а
шыюк Кл 1л Плч зКа ы кшл н лс ял И з -
Пл Л К Кл к чкт Пчк ?цьК К чкчт чк К с л ч к. -
к Тл 6с К ч ачз К к ч JьК чкчт чкс л ч к. К кП Кз ыц: ычш ККа чк ц ч
е к аычяк ыюялш бчз »
Як кса ю кчкш Клск а к цП чзт юя ш шлчз 
сяце Клша т юккПз 1л К чз 1 .К66 ек-
ябПКкычзт К юяксцлККкычз с ычш 1сялшкт чкП-
Кк к К к кычлКкш т юкс ККа лыч яычшк
Фкслш б6: к з. Кычшк к ксь цП кыз ккч-
Ккт ы юкс ККа чшкяП ы кекКз к ЯКке 1
К шюкы сычш скыч е Клычкб: шаыкч к шкек
лыч яычшлт ычл ьчП л - ычя ч б ю яшкек
лыыл
Ял к ы ц.ьККц6 ш чкК кычб шк1сц.Ккек кб к-
ксьз б ычлял ыб шкыю чашлчз кцПлчз ш шк1сц-
 Кл 1  Якб 1 бК л Кл юк шк лёяксяк
.цч шк Ккшл лыз ? кКычяц чкяы 6як» «ч -
Ка ь а цш .лКа ы л П яч л лКьшякш
ычя ч ныь ылк ККк ш чл ч т Пчк ык1сл-
шл кыз ьчП л Кл. Плыч т Клкс к ышкь кчял-
 К ш ёч ёы 1л ы л пл1 ялб т ьчП -
1к сКб ш с Кз ц цП.л чл ч ц шк1сц.Ккек кбт
ы л т сцл т чшкя ны6 шкКц ык Кк6 кП -
шл л зк шк1сц.Ккек лКьшял К юкюк Кб ыб Кк-
ша > ецял т с б аы б т шк1К лш. ш
юяк ыы кьш А зк кч яашл ыб с ш 1кО ?Иычя -
 ч з! И: шычя П ы юякч шК к ; ыюял. шлО
ы к з к юякч шК лт л ес кК?»н л зк ц а 1лК ыьК лКьшя ы шкыксб: 
ыю ял з6 н юяк ыы кьш шк1К Ккша лКьшят
ышб1лККа ы цкск юкс чялыыц юякч шК л Иычкя б
ек чл кшл ЛьчП ыкы сК ек юк л юк цП Ккша
л. Ка Фяк члб Клс Кл. лёяксяккт кК юя -
ш чычшкшл Клы ычб: лы лск > еця шаы. ек
ю кчлл с К 1 ю кчкш ? яцчКц кП ц» ;к ш -
ычк ёчк > ецяа ц К ек юк цП лыз кП л ы 1ляашлК -
 л. Ка юкч я шаыкча Фяк 1к. к ёчк ц К ек
ы цПлКкт л ашл ч Ккесл ц КлП Кл6: ьчП кш
<чл > ецял Д К юялш зКлб цюялш б лб кП л ы
юкч я шаыкча Д 1л Кч я ыкшл л Кб юксчк Кц-
л Кл аы з к ык1слК лКьшял ы цкск юкс чялыыц
юякч шК л А Пчк ы юя К чз ёчц > ецяц ш к6?
ФксКбш. ыз ш шк1сцт б ыс л кП ц Фк цПл кыз!
;ля ыкшл ы ц накс к! <чл > ецял ск ек шя -
б 1лК л л кь шккял К ИКкесл б кш ы -
б Кл чкт Пчк лскКб яц с л ьт ял1аеяашл
шк1сц.Ка к И1ш ычКкт Пчк ьчП 6бч ?ял1ек-
шля шлчз» ы юкк:з6 яц «ла 1лаы кшлча л-
Кьшяа ш шк1сц кК кецч 1кял1 чз чк ю лшКат чк
я 1 сш К лскК 
Фк 1лаы ц ск Кк а к юк цП чзыб чл О ш ы цПл
ы ? ыы я» 1лсьч К ш шкычт б цкц юкс чялыыц
ек юц з ?кП к» мкесл б юк л1л ышк П ячь ьч-
П ц 6 е П шцт кК шаы б КбОД KяцКслт с чы лб > ецял
;к б ш я ш лКьшя юялшсл кК ы б ш к6 Тя
? ыы ял» юачл ыз 1ллчз Кб Ачл цб ш сц: ект б
шсяце цы а.л юк ялс к ек кы КлюляК лО
Д нлы лчл ц6ч ы1лс 
/ К ычл ке бсашлчзыб ФкПч Кыч К ч шКк ыс -
л сш К шК 1 юкч яб шаыкчц ;  юякКьыыб
Клс к л. Кк Чцшычшк ялскыч кшлч к Кбт
лКьшя ы цкск юкс чялыыц цсл ыб!
сКл к ёчк а ккякК ч зКа юя ь А л ыс -
лчз ек ыя сычшк лчл ? н сз 6к лКьшя ычя -
 ч б ш шк1сц.Кк к6 кб1лч зКк ск К ыкс я-
лчз ш ы сц Клычцю К бт ачз ыя сычшк цК Пчк-
 К б юякч шК л
K:ь ск шкКа К скш кыз юкашлчз ш ц1К ык-
ш чы лш л кККа лсякш Д нк1сц.Кк А лс 
Тл б к1Кл к ыб ы чксл ялкчат кчкяа юя -
 Кб юя ышк  1К ?кч яцыы к лш л » юяк-
> ыыкя ; K Nц кшы Д шасл6: ыб яцыы цПь-
Ка-лш лчкят П кш с я1Ккш ККа аы т е цк-
кек лКл 1лт к з. юял ч П ы с <чкч чкс
кКк ы>кяц якшлчз чл ?млП ычш ККа ё ыю я -
 Кч Д ч кя бт к П ычш ККа кюач Д шакс ш юял -
ч ц» ИКа ы кшл О ыКлПл л КцКк юцчь кюачлт
ё ыю я Кчл юк цП чз К Пчк Ккшк т 1лч кюачт сл6-
: Ккшк лП ычшкт юксчш яс чз ц с ч зКа ялы-ПьчкO Ккек ялчКк юякш я чз ялыПьч ш ы я Ккша
кюачкшO чк з к юкы ёчкект шК ыб шы юкюялш т
юя ычцюлчз . як кцт юял ч П ы кц кыц: ычш -
К 6 чшкяП ы кек Клс ККкек Ккшкек
;л >якКч б К ял1 юя ел юкскКкек яксл -
чксц Тл а к ы Ккша Клычцюлч зКа лКьшякт
кчкяа КлП Кл ыб цкск 1-юкс чялыыа юякч шК -
л нсшкь ы ьчП к Иы я Ка а юксКб ыз ш шк1-
сц Тцч т Клс лёяксяккт ял1аеял юк л1лч з-
Ка цП Ка шк1сц.Ка к Иы я К лчл кшл Кб ш
шкычт л б цкс 1-юкс ек ?кеКб»т юя Кбб Ккша
лКьшя Як 1кшлш шыь ышкь ц К т б юкычлял ыб
К чк з к шаш яКцчзыб 1-юкс лчл Иы я Клт Кк чкч-
Плы лчл кшлчз ек Фя ёчк цсля КлКкы ыб ш шкыч
ек ылк ьчл Ачл л цсл лыз сл к К ыял1ц «КлПл-
л кКл чк з к Кл ч лыз ш ыла к: П ячл
;к ёчкек ц а к скшк зКкт Пчкат шккяц ш-
. ыз еял> л ьчКа лял ч я ыч ылк ьчкшт
ск л1лчз шк1кКкычз чл к лчл ц с ч зКа ялы-
Пьчк мкесл ёчк а к ыс лКкт а ы Иы я Ка ыКкшл
юякш ы я 6 цП Ка шк1сц.Ка кьш Клс ышк 
лёяксякк « лса юк ьчк лКьшя кччлП шл ыбт
юя кя чл ычякКкычзт 1л лКП шл ыб чкПКк лчл к
Фя . к шя б ыюачлчз ек ш к6 Ф яшкКл-
Пл зКа ё ыю я Кчт юкс я ю ьККа ч кя ч П ы 
ккыКкшлК т ычб: кюялшсл ы б ш ышлч ыюякч шК к Т ю яз ек кКк а к я к Кскшлчз
сяце ьчП лт н кь л зк юкбш лыз к кК-
Плч зКлб ы л Ккшкек лКьшял Иычя ч з с -
ычшкшл чл О юя шК 1люКк лчл юякч шК л ы1лс
кК цкс 1-юкс К юя бч зы кек кеКб цюялш б к
?кП к» чцч т к л1ашлбыз 1л шкычк шял ы к
л. Кат кч яашл юк К кекКз Кл цК Пчк К 
Якб юкшы сК шКлб ялкчл Клс ык1слК Ккша
юя ькш кяза ш шк1сц к1ля лыз к з. шк -
Кц6: ыкач ш ПКк 1К н ыКк ыкяк шчк-
якек ексл б а юя Кбч ш П Ка юляч наык к 1шл-
К кцК ычл кб1ашл к ачз :ь к цюкяКа
чшьяса ш юк ы л Ккшкект :ь к ылккчш я-
 ККк ыяллчзыб ы шялек Фляч Ка ч К шяц-
Пл Кл лёяксяк т ялыюк к ККк 1 мялыКкск-
Клт юякы лш ККкек шюкы сычш юксш ел ?к к-
скешляс ш» мчк 1Кл чт к ч ачзт юякксб юк
мялыКкскКцт б К ял1 шычя Пл ел мк. шкек
шы ек сяц1 Д кыкк з шт К 1Клб :ьт л-
лб К юя ккя лб ы л а л 1л 6П Кл ш ёч ш -
ялыча юля Кз л с шц. л ы кы П л т ю я шб-
1лККа КчкП к « к з к ял1 юкчкт кесл а Кл
>якКч ц1Кл к ы лшКа с л кыкк з ш- ялы-
КкскК шт шыюк Кл б сК т юякш сьККа ш мялыКк-
скК т ычлялбыз шкыюяк 1ш ыч ш юлбч шы с чл т
кчкяа ке а скюк К чзт скя ыкшлчз кял1а е -як ш-я бчт 1 ы ясц лскек ыкш чы кек П к-
ш л
ЯК т к ч ачзт кык ККк 1 кК :ь юкчк-
цт Пчк мялыКкскК с б Кб бш ыб ч  ычкт ес
КлПл лыз кб Ккшлб 1Кз Д 1Кз П Кл кцК ыч -
П ы к юляч Фляч Ка чт шяцПьККа К ш л-
юкК я ялыКкскКы кек лёяксяклт шк1 к шкек ыл-
к ьчлт Д а ск ц Кчкт 1шлш. Кл Ккша к -
ша с лт ск ц Кчкт чя кшлш. Ккшат :ь к-
 цычя ьККа цы ш кяз 1л ышкксц
К 1лш ы кычз Кл. пкс Ка <чк Пцшычшкшл б ылт
ёчц аы з ш чью ат юякК Ккш ККа ы кшл шаял1
П К Кл. ек юляч Ккек 6як ьчП мя6 кшт юк-
1сялш ш.  Кб ы чл ы язь1Ка ыкач 
Д ФкК т «л.лт Д ы л1л кКт Д ч ю яз ча К юякычк
ьчП Т ю яз ча ьчП - кцК ыч…
«шк6 як з кцК ычл б юкК л чл О ачз шк шыь
шю я с Д ш кб ш цПь Якб юя слККкычз юляч
ыкш чы кц Кляксц ск Кл шаяллчзыб К чк з к ш
ПКк кчшле 5 1 ёчкект кК ПКкт б а К ке ыП -
члчз ы б кцК ычк Як юляч Ка ск е К чк з-
к ачз яляа ц ат К чк з к юк л1ашлчз П-
Ка юя я ш к6т Кк ш ыч 1л ыкк сяце т шкы-
ю чашлчз ш К чк к шк лыч яычшкт кчкяк ш ыкП -
члК ы ецП К Клш ычз6 шялец ш кК ПКк ыПьч
ск Кк а к юя К ыч юк сц<чкт шя б а к чбь а с б Кл. пкс Ка няле
яшл ыб *кКцт Кл «чл Кеялст Кл млш л1 «лк ьчкш ц
Клы а к л кт л 1лслК ычк з кт Пчк члчз юя к-
с кызт К ыП члбыз К ы л Ккял * б Кл. 
ьчП кш ычл к с ш 1к шк шлчз К П ы кт л ц -
К Фк цП ККа кюачт Ккшлчкяычшк Д шыь а к Кл-
юялш Кк Кл я . К кыКкшКк 1лслП О юкк:з Кл-
. Кл1 Ка шкы л
; ат Пцшычшцбт Пчк ш к П ычш ККк кчКк. К
кК Клксбчыб ш шаексКк юк к К т ычл ш ыч ы -
б Клл зКк ;кт ыкш я. Кычшцб ышк6 чл ч ц юяк-
бш бб 11лш чКц6 ялякычзт Кл. ьчП ы шл-
К л ыю ыз Як ёы лся з Плычк юя кс -
кыз ш ыч к ы к з. еяцююл юякч шК л <ч
к а ша еяашл т юя Кбб ш яч л зКа лКьшя
юкычяк К к шкек юкябс л ш ш яч л зКк ю кы-
кыч 
сКлсат ю я ч ш Кл Ккша лёяксякт а ц1Кл-
т Пчк К а лск цчяк к з. еяцююл к-
бч л.ц6 1КкскякКц6 ычлК 6 5а к я -
. Кк юбчья к с ця чз Кл 1  Jчякт чкПКк ?юк
ялыю ылК 6» Кл. ц лёяксякц юкск. к шкы Кл-
слчз ?ЯK-..0» Ал К . л шчкялб еяцююл ш юк чк-
ял с ыбч л ылк ьчкш на ч ш юбчья кт а 1лшб1л-
к Якб чяк л Д ы ю яшк еяцююк К шт л юл-
ял клКс ял 1ш Кл 6ьскякшл Д ык шчкяк нК 1люКлблчл л юя ш л шялел ш юлК ц ; а ыякы к-
а ш юк ычл цс ялчз ;л.л ышлч л ы чя сл-
чз6 чя б ?ЯK-..0» 1л кКП лыз цК Пчк К П -
чаяь шял ы ылк ьчкшт 1 шыб юкч яз ы Кл-
. ычкякКа Фкы ёчкек К а ск ек К юкбш б ыз
Клс ычлК 

5 5 5

ТаыбПл с шбчзыкч ыкяк шчкяк екс Д шчкяк екс
шкКа Д кык ККк юлбч К ыкш чы ьчП л- ы-
чя ч б н ёчк ексцт ы кКк чл шаял1 чзыбт
кК ша шл 1 яц К  лш лчкякш чц шя К-
Кц6 К лч шцт чк шя ККк к П ычш ККк юя -
шкыксычшкт кчкяк а к скыч еКцчк К л ш я -
1ц зчлч 1лялК юксекчкш ККкек Клюлс К б Кл «к-
ш чы «к61 5 лексляб . як кц шК ся К 6 ш к-
шц6 юял ч ц к ыкш я. ККа юя ькш кязат
 лексляб КлПлш. цыб юкычцю К 6 Кл >якКч к з-
.кек к П ычшл Ккша кял1кш кч П ычш ККк ч -
К т лекслябт Кл кК т шыь цы шл6: цыб е як-
П ы кц ыкюякч ш К 6 шялец ык ычкякКа шы шк -
Ккш «кш чы к Ая ш кс ч П ычш ККк шкКа
ш чк П ы ш ы кКк шк1сц.Кк кычлКкш Кл1я -
шл я . ч зКа ю я к мл 1ш ычКкт кК Клычцю
ш ычкя П ы к ыял К 1л «чл Кеялс Lкс ёчкш к чша кяк.к 1ш ыч К ЯК кП чыб чк з к
ш ялч т ы юк1  ьчП лт кычлКкш чзыб Кл К кчк-
яа к Кчлт кчкяа т Кл к ш1е бст ыаеял к з-
.ц6 як з ш П ы юякП >л чкякшт ыюкыкычшкшлш-
. ял1еякц К ш юкс «чл Кеялскт юк1шк ш-
. ыкш чы к лш л ск чзыб я 1 кек ю я кл ш
шк1сц.Кк кычлКкш ш ычл Кеялсы к К Кл
сяце цПлыч л >якКчл
н чш 1л «чл Кеялст ш кяз ыкш чы ьчП -
кш ы К  П чшьяча шк1сц.Ка > кчк п ч-
ек> Клт ыкычлш ККа 1 Кл к к ыюкыкКа ёы-
лсят ы кыкк ы к ы л1л кыз Клыа: К Кл. 
лш л ялс кыя сычшл К бш ыз ч К к-
кс а 1ш Кк шк шы т ю цюялш К б яц к-
шксычшл шк1сц.Ка кб т кчкяк слшл к шк1к-
Ккычз кяк.к ял1я .лчз ыла ы кКа шкюякыа
кяза ш шк1сц нкк: екшкябт ялс кышб1з К а-
л Ккшкычз6 с б Кл. лш л K:ь ск шкКа ял1-
ПКлб ялс клююлялчцял а л цычлКкш Кл Кл к з-
. Кычш ылк ьчкшт ыюк з1кшл лыз ш лёяксякКк
ы ч ;к ш чк шя б Плычз ьчП кшт кык ККк ычя -
 ч т скшк зКк юя К я ч зКк кчКкы лыз
ялс к
Д плс кычлК б цчб б ч л. Кцт Д цчш ясл
ксК т Д л ш сз ычя ч з ск К ачз ье т л-
Кьшя ККаД мл кецч ачз ш шк1сц ял1екшкяа юк ялс к! Д
екшкя сяце Д н к6 шыь с к я .л ч ы ьчлК-
Ккычз
5к шлб с ычш ч зКкычз кюяк Кц л юкскКа
ш1е бса ;кшлб чл ч л ычя ч т чшкяП ы ял1-
ялкчлККлб ыкш чы ьчП л т Клычкбч зКк чя -
кшл л ы язь1Ка 1 К К ш юкКбч к к шк ы ь-
члККкыч ыюкыкл цюялш К б ш шк1сц.Кк к6
;л.л юяка. ККкычзт ы сцб ёч чя кшлК бт
ыц лт К ыК лбт л юкша.лб ьчКа слККа ыл-
к ьчкш- ычя ч т ыКлс чз КлсьКк ялс к-
лююлялчцяк н я 1ц зчлч ьчП клКс яат ш
чк П ы Кл 1 юк цП шк1кКкычз шк шыь
шя б юк ьчл юксс я шлчз сяце ы сяцек КлсьКц6
ышб1зт К чк з к сяце ы сяцект Кк ы ?1 ь»т ч 
ы лш л кККа клКсКа юцК чл т ялыюк к К-
Ка Кл ю я сК ял ; ыкК ККк к з.к к -
П ычшк ялс кыя сычшт 1екчкш ККа ыкш чы к Ксц-
ычя т бш б кыз сл к К юкы сК юя сюкыа к
ык1слК 6 ю я кл ш шк1сц.Кк кычлКкш ш сК
ычл Кеялсы к чша
;кша к ша юкябс . як к ыюк з1кшлК
ялс кыя сычш юк-Ккшкц юкычлш шкюякы к к -
шк ы ьчлККкыч лскек лш л кККкек юксял1с -
К б л1л кызт Пчк ь К з1б к К шлчзт л ёчк а-
к юя Кбчк ялКз. т чк з к ксКк ч К к ю кч як-шлК б Ф кчКа ычяк К шы есл к ыю П шл цыю т л
ш К кчкяа ы цПлб Д я Пз сьч юя с шы ек к ы-
чя ч б Д ке ычлчз сл юлецКа ыКкшк к -
шк ы ьчлККкыч т л юк л1л л юял ч лт юк к ч -
К ю кч якшлК бт а л ыюкыкКкычз ьчП кш юк-
К лчз сяце сяцел ш юк ьч т еКкш ККк ц лш шлчз 1л-
аы клКс ялт 1Клчз ек шлч ц
ФкК6т ш кс К 1 екябП к ша сК юяк 1к-
.ь чл к ы цПл мклКс я ыкы сК ек ычя ч з-
Ккек юк л юк ша1кшц ялс кычлК Клш с К б ыю .-
Кк ы>кя якшл К к з.ц6 еяцююц ычя ч 
юкы л ь ш к <чл еяцююл ыкычкб л 1 скшк зКк
кюачКа ьчП кш н сц: клКс я юк л Кл1Кл-
П ц кек к> ялт цПлычК л Кке кьшт кч
ёчкек ша чл к сл кяк. ек я 1ц зчлчл
сКл к Кл с юк цП кыз КлП мклКс я еяцю-
юа К ы к з к ю кчкшт К ыкчяб Кл чкт Пчк кК сял-
ыз яляк ылккчш я ККкт Д юке  Фя П Кк
ёчкц а к чкт Пчк ьчП т 1лялК К ы члш. ызт ш
к6 ю кк юкК л сяце сяцелт К ыке ц кш чз 1л-
аы юя ьат кчкяа кч юя К чз ш сц: 
млса 1 ьчП кшт юк ыцч с лт с ычшкшл ыл юк
ы т ш я 1ц зчлч к а юяк еялК <чкч ы цПл
1лычлш клКс ял юк л юя 1лсцлчзыб 1ш Пз
1 К ек к - л цяк ; ккс к а к 1лялК
кю чкшлчз к ша еяцююат юя скычлш бчз ьчП -л шк1кКкычз ы члчзыб кяк.к юк1Кл к чзыб
сяце ы сяцек л ш шк1сц т чл Кл 1 
ФкскКа цяк а цПч Ка Кл. лш л кККа-
 клКс ял Фкслш б6: к з. Кычшк юя -
. к «чл Кеялсы кц ыял К 6 шк1цлш. 
кюачКа ю ялбыз Кл 1я а ш к шк кчКк. К
ьчКа ыкычлшт б ш яц л чл к кч ПКк ыя с-
ычшк цюялш К б ышб1 т л ялс кт кК к з-
. шк1кКкыч с б кяелК 1л юякш с К б Кк-
е цыю .Ка шк1сц.Ка кьшт ш кчкяа а ял1-
еяк Ка кыКкшКа ёы лсяа п чек> Кл
« язь1Кц6 як з ш юксекчкш юк са Кл. ьч-
П кш ш «чл Кеялсы к ыял К ыаеял ылккч-
ш я ККлб ялкчл кч П ычш ККк лш л кККк юяк-
а. ККкыч т чшкяП ычшк ыкш чы кКычяц чкякш
ьчП кш- ыюачлч т  шлб ышб1з ы >якКчк н
к шк ыюк з1кшлК лш л ш1л к1лш ы кычз
ш1л кышб1з шк1сц.Кк чл ч ы лш л кККк ч -
К к Д кеякКа млса ьчП т лса лш л кК-
Ка клКс ят юяксцашлб чкч сяцек чл ч П -
ы юя ьт юя с шы ек кял:л чыб ялыПьчл «к-
юкычлш бб ьчКк-чл ч П ы слККа ышк ылк ь-
чкш ылк ьчкш юякч шК лт кК с л ч кюя с ьККа
шашкса Ччка ёч ялыПьча шашкса ыккчш чычшкшл-
с ычш ч зКкыч т ялК К ккс к ышк ек як-
сл с Кка. К ьчП кш К Ка Плыч ы ьч-П л - ыюачлч б кКычяц чкял 
= як 1 ыкш чы ьчП кшт ш лб юя слК-
Ккычз пкс К т шк1якы. лыч яычшк лш л кККа
клКс якшт Ккшлбт к ыкш я. ККлб чл ч лт
сяцКа цы б шы ялкчК кш лш л кККк юяк-
а. ККкыч т юкк:з юкшы сК шКк яц кшксычшк
чкшля :л «чл Кл к ша с ычш б кыКл: К -
 Кл. нк1сц.Ка « Д а чк кыКкшкт Кл к-
чкяк ык1я л юк сл ыкш чы к лш л ш ычл К-
еялсы к К 
ЯК ПКк К скш кыз цПлычшкшлчз ш ёчк ычк-
я П ы к ыял К Д ш ёчк шя б Кл.л Плычз л1 -
якшл лыз 6К т Кл млш л1 ;кт л ш ышкь шя б
Якы ш т ч ю яз шы Кл. аы цычя б ыз -
я ел нк е 
« екябП т юк Ка К Клш ыч шялец ы яс т а
ю я шл лса ёчлю кяза 1л «чл Кеялс =к-
чкшбыз Ккша чшл ы К л т а цП ыз ц ьч-
П кш-ычл Кеялс ш ыюя яКкц ц ычшцт л-
ыч яычшцт ышбчкц шаюк К К 6 шк Кы кек ск ел юя -
ыбе т ылкц шаы. ц юякбш К 6 юя слККкыч ык-
ш чы кц Кляксцт ык л ыч П ы к пкс К 
4. Ф м-ла з -шн бя

« лшКк сшлслч юбч ч «кш чы к Ая кч-
 Пл кыз ш ялскычКа сК ;л. шкы л Клычцюл т
КлКкыб цсляа е ч якшл юкс Л К Кеялскт Кл Ц К-
чял зКк >якКч т Кл юксычцюл Lляз кшцт ш *кКлы-
ы т Кл юк я з А1кшы кек ЧьяКкек кя т кышк-
ксл кч шялел а к лыч 
Lлял ч я 1цб ю я шл к чкесл шя бт чкшля :
«чл К ы л1л О ?;лПл кыз лыыкшк 1еКлК шялел
1 «кш чы к «чялКа» н ыч ы ч т чкшля : «чл-
Кт юк1сялш бб шы шк Ккш ы сшлслч юбч чК 
6 «кш чы к Ая цыю л т скыч еКцча-
 Кл. шкы л Кл >якКч т юя сцюя сл Клы
кч шя сКкек ылккк з: К б Яа К ш к ы цПл
К ск Ка а ыП члчзт Пчк ы е ч якшы к ля 
ц юк кКП Кк Кл .з кычльчыб юя ы скшлчз ь
ск 1люлсКа еялК Кл. ычялКа ?*цлчз чл т Д ю -
ыл чкшля : «чл Кт Д 1КлП ч ю я к К чз ышк ы -
ат К скк К чз ы а юякч шК л шюлычз ш лшлКч6-
я 1»
Фя л1 чкшля :л «чл Кл а ы ц.л т шаычяк-
ш. ыз юкс ылк ьчкшт Кл 1лыК ККк юк шк
лёяксяк =к кы клКс ялт 1лП чашлш. ек юя л1т
1шцПл еяк кт ек а к ы а.Кк шы ычкбш. шычяк6 Л К Кы 1лш чт ш 6ПьККа чкшля : «чл-
Кл ш ышк юя л1О ?Ф яшк с к Д К цш лчзыб юк-
 ск К П чзыбт шчкяк с к Д 1л я ю чз 1л ыкк
юк сцт чя чз Д ск чз юякч шК л»т Д ычлш ю я с
лса 1 Клы быКц6 1лслПц
н ч сК Кл ча кшк л1 а а 1лКбча кышк -
К Ккша ылк ьчкшт Кл кчкяа юя сычкб к шычц-
ю чз ш ш к ы шялек Ч члб ышкс «кш К>кя6якт
а ялскшл ызт Пчк Кл. шкы лт ял1ш шлб Клычцю-
К т шыь сл з. сл з. юяксш ел6чыб шю яьс
ИКк ял1 сцл кызО К юкял кКПлчз цПьц ы кя 
Д Кл >якКч? ;к кюач юксы л1ашл Д юк са скыч еК ч
чк з к чкчт чк кч ПКк ш лс ч ышк кяц т чк
ыкчя ч Кл к ы язь1Ккт 1лялК екчкш чыб К цт
к 1цб шы ышк 1КлК б ц К 
н сК цПьат юкК чыбт ц Кб юяк 1к. л Кч -
я ыКлб шычя Пл н юк 1с б ычл К шк зКа ыш с ч -
 ял1екшкял сшц к> якш л а к кса
ч КлКчл т ыцсб юк ы с т юя бч б . к з-
Ка ч J ксКкек а юкекКа ляч я ычлт ц сяц-
екек Д ьчП л Аяч я ыч шкы :л ыб юяк> ыы -
 ычя ч К Ккек екшкя к чкт Пчк ыкч-
я ч Кл ьчКк с к ы ы 6П ч зКа цшл К т Пчк
сялчзыб ш шк1сц.Кк к6т юкш с кцт цсл чб т
К ц клКскшлчз лчля юякч шкчлК кша
юц. Д KяцКслт Д шк1ялл ек юя бч з И1кяллб яц-
л ял1 ПКа к Кча кбт кК екшкя О Д Фкск-
.ь т сл ц 1 юц ьчкшт кК екя ч… Фкск.ь
сяцекцт яцлКц 1 юц. Д екчкш!
ЯК кП Кз К юкКялш ыз Ккч лшл зычшлт 1шц-
Плш. ш ы кшл к кскек ьчП л ныь ц К ек ша-
кс к ы . к юякычк / ш .л ыб ш ял1екшкя т
ц1Клшт Пчк ч КлКч юк л Пчк ы чк з к чя К юя б-
ч зы л. Кат К юкыч ыКб ыб чцч юя ычас чз
ект юксП я Кцшт Пчк Кл юк сц ш шк1сц.Кк к6 К з-
1б ыкчя чзт л Кл юякычк т ыкшы  ы чякычКк
с к ; ч! Кк чя ц ч кеякКкек Клюяб К б ы
К яшкшт к з.к шасц ц К бт скашл кек чб-
ь к к шк юял ч к Kы а а с к ы
л чл ылк ьчкшт ялыюк к ККа Кл ышк кял1-
Кк шк1сц.Кк юк екК т чкт к ч ачзт с ычш -
ч зКк кКк а к кс я шлчз юк сат юк з1цбыз
>кяц к к кскек ч КлКчлО ?юкск.ь Д яцлКц
Д ышл »
;к Клычкб:лб >кяц л шк1сц.Ккек кбт кчкяц6
шаКл. шл чшкя Кл к ю я скша ыкш ч-
ы ьчП т шае бс л КлП нк1сц.Ка к Д ёчк
К цюялК К б Кл юк екК Яа сял ыз ы ы язь1-
Кат чяа кшляКа юякч шК к ЯКкек ёК яе
Клск а к 1лчялч чзт Пчка ы чз шял ы ц6 л. -
Кц «я с К  ьчП кш шычя Пл ыз ы зКака Ччка кс ялчз юк са Клс К т КцКа а-
К чк з к Клша ыю л ычл-ю кчлт Кк к з-
.к цюкяычшкт шас я лт Пцшычшк кял зКкек юя шкы-
ксычшл Клс шялект кч ПКк 1КлК чл ч шк1сц.-
Ккек кб ;л. ыкш чы ьчП - ычя ч а
ы зКа ш ёчк кчКк. К И ККк лексляб кыКк-
шл юя ялыКкек к шкек шкыю члК б Кл. ьчП ш
6а чяцсКа цы кш б кс я шл юк са
И :ь К ы к з к 1л ПлК ыс л б ш 1лшб1лш-
. ыб ял1екшкя / КлюкК к кскц ьчП ц к
чкт Пчк юкяк6 Кл лёяксякл кКк цы а.лчзт л
сл6ч к К ц шк1сц.Ккц к6 юк чкцт цсл кыз ю -
кчц 1лч ш шкыч л. К юякч шК л чл ы -
1 чзыб ы шялект Пчка юк цП чз шк1кКкычз 1-
к. кПКк юкял1 чз ьт ычя бб юк Кл к цб1ш -
а ычл К юя бч зы кек ылк ьчл Фялш зКкт
Клск шл чз ьчП лт кчкяат ыкш я. ш ц а л-
Кьшят ыял1 ч шялел ;к юя ёчк К КцКк 1лашлчз
к юякч шК ИКк шял ы ю кч цс ч чл 1-
шкялП шлчзыбт Пчкт ы к з к К екКбыб 1л шкычк ек
ылк ьчлт Д шаексКк юк1 К юк цП .з АКлП чт
к ск К 1л кКП чзыб шюцычц6? ; чт чл к шакс
К юя  с б ыкш чы кек ычя ч б К Д шк-
К-ыч ч зт 1 6кек юк к К б ск К Клч ша-
кс т кчаы лш шялелт цК Пчк чз ек «юкыккш ёчк-
ц Ккек Л ч КлКчц б ялыы л1л чк з к к сшцт Кл-шкс ш. кыка ычял Кл К шт Д члялК кк-
шк лчл 
л ёч юя ьл чя ц6ч кч ьчП л ы 6П ч з-
Ка кял зКа лП ычшт цш я ККкыч ш ышк ы л
ЯК ы цПл кыз кс чз ш ккшц6 лчл цт юя кс кыз
ш с чзт л кс ш К ь сяце ьчП «к ычял.Кк
ы кякычз6 К ыцчыб сяце Кл сяцел сшл ылк ьчл « -
 К 1лК л ч ыП члКа ы цКса * ычлК б с -
ычш ч зКкек кеКб ык1сльчыб юкПч еКкш ККк сКк
К ш яКк сш К ча к .з шя 1лчзыб ышк ыл-
к ьчк ш л. Кц шялел ;л л к-чк е ча кюк1сл-
.з юя ш ыч ш с ычш ышкь кяц шял ы лб
чялыыл ыял1 ч ч б
J кек ы яс я юП т чк ш лс ч к ксКкт ялы-
Пьч шк ы кычз6т яксьККк ш як ш цыю 
юялшкчц ышк ек с лт Д чкч ыял1 ч юякч шК л J лб
ккшлб лчл л Д кяц юк са ыкш чы кек ьчП л
<чк чкч ял1б: юякч шК л ы ксКкек цслял к шк
лКьшя И юк з1кшлчзыб ш ышлч ы шялек ск -
Кк КцКкт цК Пчклб ек К чк з к ?ы шкычл»т Кк
юяба ы яч зКа цсляк ш к
=кчкшбыз ша чц Кл >якКч Кл Ккша ылк ьчлт
ьчП Кл. Плыч ычлял ыз юксш ыч чке чкцт
Пчк ц а к ыс лКк КлсьКк 1л я ю Кк ш к л-
ыч шк1сц.Кк чл ч т ычлял ыз юяксцлчзт Пчк :ь
КцКк ыс лчз с б чкект Пчка Кл.л чл ч л слшл лшк1кКкычз ял1 чз юякч шК л Клш яКб л пл1ц -
чыбт к з. 1лшк шлК ыкш чы ьчП кш а
лыыкша ю я кс Кл ш яч л зКа лКьшя 5к шлб
ш яч л зт юякПКк шк. с.лб ш юкшы сК шКц6 юял ч -
ц ычя ч т юкякс л Кк ычшк кч ПКа юя -
ькш шк1сц.Ккек кб
;к шк1сц.Ка к К ч яю ч .л кКл ычлКсля-
чл ;л ыкычш ККк кюач а 1Кл т л кюлыКк юк з-
1кшлчзыб ш к6 ксК ч  1лцП ККа юя ь-
л Фкс ККлб ККкычз ьчП л- ычя ч б ык-
ычк ч ККк ш чкт Пчк ш КцКц6 Кцчц кК ыц ч
юя К чз К ч ычк сш ыч 1лцП ККа юя ькш
кязат кчкяа кяк. ш кюя с ьККк кычлКкш т
л шК 1люКк кыц: ычш ч Ккшат ычк ю яшат сш ыч
ю яша юя ьт шк1К . ш кычяа к Кч ышлч ы
юякч шК к нкч юкП ц К з1б а кт кК ПКкт кычл-
Клш шлчзыб чк з к Кл ксКк ш яч л зКк лКьшя т
Кл чкс кб чк з к ксК юлял т кчкяа а
ю я . :ь ск «чл Кеялсы кек ыял К б
;л.л ёы лся зб ш Плыч ыП чл лыз ё ыю я К-
чл зКк 5 1 кКк 1лыч КП шкыч кец ы л1лчзт
Пчк ьчП Кл. ёы лся з шыь шя б ычлял ыз
1аы шлчз юякш ябчз Кл юял ч Кл к ю я -
скша чкса кяза ы юякч шК к К шач л
1 кыКкшКк >кяц а шк1сц.Ккек кб ы я . ч з-
Ка б <чл >кяц л ш 6Пл л ш ы б П ча-я е лшКа ё КчлО ?шаыкчл Д ы кякычз Д лКьшя Д
кекКз» нккяцьККа 6 а шк1шялч ыз Кл >якКч
юкы кышк К б Ккшкек ылк ьчл M як к чшкяП ы
юк з1цбыз ёчк >кяц кт а ша еял К кс К чб-
ь а к ш 1Кл К чк шк1сц.Кк ыял К Кл мц-
лК ш ыКк ыкяк чя чз ек ексл
мцлКы к шк1сц.Кк ыял К шк. к ш к шц6
ычкя 6 Кл. лш л л ыял К т ш кчкяк
к кКПлч зКк я . ыб шкюякы к чкт чк ш сл зК -
. кс шкКат а К  ьчП т цсцч к-
1б шл К л Клс юк б чшт ш Пз яц л цс ч екы-
юксычшк ш шк1сц 
ныьт Пчк юяк ыкс к ск ы юкя ш кяз сц
Кл. лш л е ялКы шк1сц.Ка > кчл-
 т кКк а к цы кшКк ял1с чз Кл сшл ёчлюл Ф я-
ша Д КлПл к шкКа Д лял ч я 1кшл ыб шя ККа
юя ц: ычшк К  к лш л ;л ычкякК К -
 ш а к к П ычш ККк юя шкыксычшк ш ы л н чц
юкяц а ш л ч шКц6 ккякКцт ычлялбыз юя П К чз
шялец Кл к з. ц: я ш ч К 6сб ИК л-
ч шл ш шк1сц Д б 6 ш ш сц кю ялч шКа ычялч -
е П ы лы.члат л К лы.чла кчс зКа кьш Д
ш ы ц к П ычш ККкек ю я ш ыл а л ш КлПл шк К-
Ка с ычш Кл ычкякК шялел н кс чбь ат к -
ычкПьККа кьш ыкш чы ьчП ша 1 яц К -
 ш ёчц К лч шцт юякПКк кш лс 6 цчш ясышкь юя шкыксычшк ш шк1сц ш ычкя П ы к чш
1л «чл Кеялс
н ыКк6 ыкяк чя чз ек екслт Кл ылк шк > лК-
е е елКчы кек >якКчл кязат К ат ыюк з1цб ял-
Кк юксык. юкы ш ы КК ялыюцч а яаы
лёяксякат ыкыя скчкП Кл К К ы к з к чаыбП
ылк ьчкш ;л лёяксякКц6 ы чз ёчкек цПлыч л >якК-
чл юя 1 ыз цП. К  ычя ч зКа
ёы лсяа «лк ьча К  лыкш а ял1я ыкшл-
Ка ял1 ПКа ё л Тцч а к. т сял-
кКат П яшкКа ю кша чц1а Фк к ёчк ?цычял-
.л6: » с кял т К  ылк ьчат юя ч ш-
. Кл мцлКзт кч Пл ыз кч юя К Ккшк кс я-
К 1л Кл кыКц лыз цш П К б ы кякыч л-
Кьшя ККкыч т якК якшлК б шккяц К б ; ат
ыкыя скчкП шлб Кл мцлК ы язь1Ка лш л кККа
ы ат ык ял ыз к ы якш чз Кл. шк1сц.Ка > кчт
шк1шялч чз цч ябККк юя шкыксычшк ш шк1сц ;к
ялыПьча шялел юкч яю юякшл 
«ял К ш К мцлК КлПл кыз с б Кб ш ы К-
К цчякт кесл шк е лш шк1сц.Ккек юлчяц б б юя -
.ь ш ялкК ляял якшлК б Яа . Кл ы кякычКа
л. Кл н ёчк юк ьч Кл цсл кыз юцыч чз ш кс
шы ыкычлшКа ё Кча Кл. >кяц а шк1сц.Ккек
кбО шаыкчц Д ы кякычз Д лКьшя Д кекКз Яа юя .
>якКчц Кл к з.к шаыкч ыК л ыз ш ялкК юлч-яц якшлК б ы к з.к ы кякычз6 Ччка ы кякычз
юя с ч зКк юякПьыашлК ялкКл К 1лчцл лт
еяцююлт >кяы яцб кчкяат . л К ычякек юк екя 1кК-
чл т л ык ыК К т шк Кккял1Кк н кыКкшКк а
юя с я шл ыз кюя с ьККк шаыкчат Кк шыь шя б
Кл ял К ккс а 1люлы ы кякыч К к з. т
юкы скшлч зКа ыК К б 
Ч ек а ск шл ызт ял1ш шлб к з.ц6 ы кякычз
Клс юк кб? на еяа.л шя К Ц Кл ы цКсат
Кк ял1 сл ск ы цКсат ш шк1сц.Кк к6 ш -
л 5к з.лб ы кякычз слшл л шк1кКкычз К сцлчз
к чкт Пчк чшкя чыб ц Клы ы1лс ныь ышкь шК лК
а ке ыкыя скчкП чз Кл юк ы шялел ш ю я сК 
юк цы> я 5к з.лб ы кякычзт юя ша. К Клс юяк-
ч шК к Д а ю яша К ккс а ё Кчл-
 Кл. >кяц ат кчкялб К ял1 слшл л Кл шк1-
кКкычз скыч елчз я л зКкек цыю л ш к6
нк шя б кП я сКкек ыК К б б цш с т л К 
Клы чя ? лее-5» бякычКк кч шл6чыб кч с ыбч л К -
 ш ?Ллеел» юя кс кыз чб к К е ш ш -
ялт 1лКбш ккякКц ;л. юлчяц з юя ц: ычшк
ш шаыкч ы кякыч Т ю яз шычцюл ш с ычш чя -
ч ё Кч >кяц а Д лКьшя
Д Флчяц зт ш лчл ц!
И а шК 1люКк ышл ыз Кл як ? ыы якш» Ф я-
ша цсля КлКкы ыб ыш яцО ычя ч яцчк ю -якшл Кл К ш <чкч чл Кл1ашл а ?ык к Ка»
цсля ыкюякшксл ыб чкПКа кеКь ы 1 к с ычлК-
 нял ы ьчП т кчкякек б лчл кшл т я ле -
якшл Кл ёчк ы кюк1слК ш юк ы цКса ня бт ск-
ычлчкПКк т Пчка цК Пчк чз ек сКл чялыылт шаюц-
: ККлб ш цюкят 1ле л К л Алюк алш ек цкшл-
ча ю л К т кК ышл ыб Кл яа к ые Кц 
Тцч ык Кк юяк 1к. л скылсКлб К юя бчКкычз
« . к я 1 к ю я к ш л. Кц 1-1л кюлыКкыч
юябкек ычк Ккш К б ы 1льККа ? ыы як»т б кч
к з.к ю я еяц1 Кл л к -чк еКкш К юкч яб
ык1КлК <чк а к ы язь1Ка юя скыч я К 
< Кчк шаык к ы кякыч ьчП ск К кю я -
якшлчз ц к ;цКлб ц ы кякычз с б юк ы л шялел
шаксл Кл ыксКк юк к К ю я с к ша л-
Кьшяк ск Кл юксс я шлчзыб шыь шя б н ыч ы
ч ш кс ылк ышлч ы сц ч л кКк юя ычл з-
К ы с чз 1л юкш с К юякч шК л Тшк 1ачк
ы кякыч шяле Кк ял1 к ч ыюк з1кшлчз ш ышк 
Кч я ыл п 1 к юя е ц.лб кчкят кК к ч 1лычл-
ш чз ч б юякы кП чз к чл кял1к к л чыб
ш шкыч т чк- ычз 1льч шаексКц6 юк1 6 с б лчл 
5к еяцююат к кчкяк сьч я Пзт Кл 6сл ы 1 -
т ы ялс кычлК Клш с К б Кл. клКс я *1цыкш
Фк ек ы кшлт с ычш б юлчяц б а ялы ша 
ЛьчП ыюлыьКККа Кл ? леекш» ышб1л ыз ы *1ц-ыкша юякы ек ю я слчз чкшля : ы к ыюлы -
к ш сц: цт П ылк ьч а кч П К >як .00
?«кч ц» шь б <чк а кч П ч зКа 1Кл к ек ы-
чя ч бт шаю ылККа к ялы к Кл >61 б т
юкс шкычл
*1цыкш а скшк К с ычш б юлчяц б <чк а
кя Клыча кы ч К ы . як ю Пл цКат
якК П ы ц ал6: ыб ш1е бск «чляа ьчП т
кК юкК л Кц чшкяП ычшл шыбП ы юкк:яб юк-
ы Ккшкек ш чл ч шк1сц.Ккек кб
мцлКы к шк1сц.Кк ыял К с кыз юя я-
Кк ы з К с з н с Кккяычш ы ы зКа ч-
яа юякч шК к Кл. ьчП цслПКк ыюк з1кшл
ыла ял1 ПКа >кяа кяза Тцч . як к а к
юя сычлш Кк Кс ш сцл зКк лыч яычшк кчс з-
Ка ьчП кш к ч шКат еяцююкшк шк1сц.Ка
к
«ял К кчПьч шк юк л1ашл кО шкКл ш шк1сц
шычцюл ч ш чл к ёчлют кесл к шлб шацП л ьчП л
ск Кл юксП Кбчзыб л -чк Ккша 1л кКл ныь юк-
ш с К ю кчлт юксКбш. екыб ш шк1сцт ск Кк ычяк-
ек кчш Плчз чя кшлК б ёч 1л кКкшт кыКкшлККа К
юякычк Кл ш1л Кк шаяцП т л ёчк а к ялКз. т
л Кл ыкш ычКкт кяк.к кяелК 1кшлККк кяк.к
цюялш б к шк1сц.Кк к к з.к еяцююа ылк-
ьчкш Ткт Пчк ч ю яз ш К к ычл шакс чз лыыаылк ьчкшт юкяксл к Ккша юкКбч б к чл ч еяцю-
юкшкек кбт юкычяк К к ша юкябс кш ычя ч -
т яц кшксычш юя юк ы т кКляц К ыл-
к кяз ы юякч шК к
;л мцлК а чл ы 1ля ск 1ля ч к з-
.кек > 1 П ы кек Клюяб К бт юкычкбККкек юя а-
шлК б Кл к з. шаыкчлт юк ьчкш Кл юкша. ККа
ы кякычб Кке ю кча кс ы ялыКа е л1л-
 т ц шл зКк .лчлбыз кч цычл кыч ;кт К ыкчяб Кл
К ка Ккш ККц6 Кч Кы шКкычз к шк ялкчат кыч-
ялбт чшкяП ы Клюялш ККлб аы з Кл. ьчП кш
КлычкП шк ы л л цыю .Кк Клкс л Ккша юя ь-
а кяза 5аычяк ял1ш шлбызт ёч юя ьа ык1слшл-
Кл юя ц: ычшк Клс шялект ш Ккша цыю -
л
с К 1 шю яша чкесл юя КьККа Кл к ша
юкябс кш *1цыкш ч к Кл1шл ?ёчл я к» <чк а-
к ычцю КПлчк т ё. кК якшлККк ш шаыкчц скычл-
чкПКк . як к юк >якКчц юкычяк К 1КлП ч зКк
еяцююа ылк ьчкш млслб ычцю Кз л ?ёчл я » ша-
юк Кб л ышк6т ычякек кюя с ьККц6 як з н к
 кКл бш б л ыкк еяк1Кк с б юякч шК л к шк
юкычяк К ыкш чы ычя ч Kы шял ы 
ылк ьчл цслшл кыз цч 1-юкс цслял ксКк ычц-
ю Кз ?ёчл я »т кК К с ККк юксюлсл юкс
ц ычш ККа кекКз сяцект 1лч чя чз н ычяк6 к шк ?ёчл я » ш ыч ык Кк Плычк
чл к кск ьчП ычякшы Kц а к с шбч-
Клслчз чт кесл кК юя .ь ш Кл.ц Плычз «чякКа
6Кк.лт шкт ычя ч зКа К Кялш ыб Кл ышк-
 екябПКкычз6 ч т Пчк шы есл яшл ыб ш к «цсб
юк чкцт л кК с ял ыб ш к6т 1 ёчкек 6Кк. ке
шач кяк. ычя ч з Яа шК лч зКк ы с -
1л ек якычк ны есл ш ыь ат цы ц шат екчк-
ша Кл шыь ялс чкшля : т кК а ыла к кса
ыя с Клы Яа юяк1шл екО ?«аКк »
н кс К 1 сК б шычя ч ек цякект еяцычКкекO
кК кс Кк к якс ш ыч ю 1л лёяксякк
Д Ччк ы чкк6т «аКк ?
К юякчбКц 1бчк ю ызк Kц ю ыл ы якс Кат
Пчк ек кч ялыч я1лК е ч якшл / кКб ек
ы л1л т Пчк а ш ыч цс ыч чз К л 1л ычял-
слК бт кчкяа кК юя К ы Кл. пкс К !
=кя К Клш ычз к ычкП 6Ккек ьчП лт кК
 ыб бякычКкт кчслшлб шы ек ы б кяз ы шялек
Фкы лскек цслПКкек шк1сц.Ккек кб «аКк к -
шл т ц ал ыб т ычб е л1л т екшкя О
Д *л б ы ексКб
н ыз юк ялскшл ыб ек цыю лт 6 ек « -
шлб кП я сКк К  ылк ьчт а екшкя ыч-
якшы кцО
Д <чк 1л чшк ек кчл…н ксКк 1 кьш а юкч яб «аК л К ы ? ы-
ы ял»т Кк ыл а юкскьК шаякы ыб 1 екяб-
: ек ылк ьчл Кл юлял.6ч / юякск л сялчзыбт
юк лелбт Пчк «аКк лекюк цПКк юя 1 чыб нсяце
юкы а.л ыб ек кы *1цыкшл ык ычлК Клш с К бО
Д Фк яа. К! «аКк ш кюлыКкыч 
Тя ? ыы ял» яц Клс К юкс кт юк-шк -
Пз т ы К  к ычк кычз6 ычя б ш 11л: чКк-
ек П кш лт юкш ы. ек Кл ычякюл юлял.6чл / як-
ы ыб ш лчл ц ;к «аКк т ц ьячшат юлсл Кл 1 -
6
;л 1ля а юккякК кчшлКкек 6Кк.ц п П 
а к л к пл1ш кКк ы кшл ю я слчз чкт Пчк
юяк ыкс к ш сц. лскек 1 Клы? ычякшы ычк-
б ю я с Кл т л шкт шы юкК ек лК яц
юяк:лчзыб ы чкшля :л ю я с ш1 ьчкО Д ш1л яц-
шк1е лыО
Д *к ы кякек!
Ас ызт ц ке а к кскек ыкш чы кек ьчП лт кчк-
яа кчсл ышк6 1Кз 1л ыПлычз Клякслт Кл.л >кя-
ц л шк1сц.Ккек кбО Д шаыкчл Д ы кякычз Д лКьшя Д
кекКзт кыш ч лыз ш П ышб: ККк ыы т шк1-
к ККк Кл ю П Кл. ек юк к К бт Д К юя я -
к кяза ы шялел ык л ыч П ы к чП 1Ка н
шаКк. ККк Кл >кяц К 1я к ычл чз я .л-
6: ё Кч юк са Д ецПлб К Клш ычз шялец
5 5 5

5кязл ш К мцлК ял1екял лыз шыь ы к з. 
ы к *1цыкш а сКб юякюлсл Кл шаык к
к К юксл ь ц кч ычлК мяаы кт ес ш цычля-
К а л 1ллы якшлКл ялс кычлК б Клш с К б
/ыКа ык К ПКа сК юк1шк б ш ыч к Кл шы 
шаыкчл Д кч 1 ск ?юкчк л» ылк ьчкшт ес к-
Кк а к сялчзыбт чк з к юя сшля ч зКк кс ш ы к-
яксКа лы « лса сКь ыял К б я ю к к-
шк лыч яычшк Кл. ьчП кш Тцч якс лыз -
ычб:лб шк Кы лб ы лшл ялчз ш = К лт ьчП л мя6-
кшлт п П л кшл Кке сяце ыкш чы лыкш Фя -
1лш. ы ялс кычлК Клш с К б к> яа ялы-
ы л1ашл т сл ыл б Кк ял1 ц лш шл ёчк ш ё> -
я т Пчк л чк з к ш К юкбш б ыз Кл. ёы лс-
я з т К  лш лКлшксП т ; яшК Плбт чкякю -
ыз ю я слчз ышк ю кчл чя шкКа ы еКл 
5а к юя бчКк ялскычКк ык1Клшлчзт Пчк шк Кы 
чяцст ш кчкяа б ш лсашл шы6 ышк6 ёК яе 6 ыкш ч-
ы кек П кш лт П Кл кцК ыч П ы к юляч т юя -
Ккы ч я л зКа т к:цч а я 1ц зчлчат шКкы ч кюя -
с ьККц6 ск 6 ш КлюябьККа цы б ыкш чы шк1-
сц.Ка шк Ккшт 1лшкьшашл6: екыюксычшк ш шк1сц-
 ;л. ьчП К цычлККк ыкш я. Кычшкшл ышкь
чл ч П ы к лыч яычшк <чкц шк Ккек ыюкык-
ычшкшл л кычялб чшкяП ы лб аы з Кл. ычля. 
лш л кККа КлПл зК кш К кяк.к ю лК якшл
кяелК 1кшашл к шц6 ы цц Кл. ычя ч -
 ;л ыла кчш чычш ККа цПлыч л >якКчл ычя -
 ч зКа еяцююа с ычшкшл ы ю я скша лёяксяк-
кшт цК Пчклб юякч шК л ш ?1кКл ычя К б» н
чк шя б сяце ычя ч К ы ы цц юлч-
яц якшлК б Клс К >якКчл ыкюякшксл
ышк .чцякш кш кляс якш: кш
Фк ыкы сычшц ы Кл ш ?1кК ычя К б» с -
ычшкшл ьчП т члш. Кл л. Клт юкычяк-
ККа Кл ыя сычшл ылялчкшы к к1К кш Ал к-
якч ыяк кК цК Пчк ыша. ычлюбч с ыбч
К  ылк ьчкш И цыю ц ыюкыкычшкшл л Пьч-
лб кяелК 1л б с ычш ш ?1кКл ычя К б» Тцч
ксК Кл. ычя ч т ы зКк ё. кК яцбыз юк ша-
ыкч т ш к Кл цК Пчк К чк з к шял ы ы-
чя ч т л сяце еяцююа кяк ыз ы кляс -
якш: л юякч шК л н чк шя б ш яц л клК-
с ял шы есл ыб ык сКа я 1 яш ы т кчкяа кК
ке юкш бчз Кл ыкс кб ш ?1кК ычя К б»т ы-
чцсл юкскс ыш К  ылк ьча на1кш
я 1 яшл кыц: ычш б ыб юк ялс к ы клКсКкек юцК -
члт Клкс ш. екыб ц К >якКчлт Кл к т ы кчк-якек кКк а к ы с чз 1л кск кб
; а юя ычл зКк юя ылчя шл ыз чл ч П ы 
юя ьл Кл. ьчП кш юя лел шы цы б чк-
цт Пчка юя ю яшк шк1кКкыч юкычлш чз 
ш К шаексКа цы кш б кб няле юял ч кшл ыла
ял1 ПКа юя ьа шк ККк чякыч 5кязл . л
кычялб Фк с ч 1 лскек шк1сц.Ккек кб ша-
кс чкчт чк еялкчКкт ы юк Ка 1КлК с л ы-
юк з1кшл ышкь кяц 
;л. ычя ч т члш. Кл ы кякычКа л-
. Клт . як к юял ч кшл ышкксКа шк1сц.Ка
к * ычшцб чксл еяцююкшкек ышкксКкек юк ы-
лт кК 1лшлчашл ш ы> яц ышк юк ьчкш к з.ц6
ч яя чкя 6 юкяк6 юкбш б ыз Клс ялыюк к К -
 юякч шК л Кл 1КлП ч зКк цсл К кч К
>якКчл «шкксКа шк1сц.Ка к юя кс кыз ск-
шк зКк Плычк ш ыч К ык ышк еяцююк ьчП кш
Lкяк. я 1ц зчлча ёч кьшт сцл чыб К т Кц-
Ккт юя с шы ект кчК ыч Кл ыПьч ч ё Кчкш шк К-
ы кек шкыю члК бт кчкяа а юкшы сК шКк ычлял ыз
юя Кбчз ш Кл. Плыч н ПлычКкыч т ьчП к 
ёы лся з юкычкбККк шкыю чашл ыз Кл аы т Пчк
Кс ш сцл зКк лыч яычшк ю кчл кыкц6 ы ц юя -
кя чл ч ш ыкш ычКат к ч шКа с ычш б
Д ЛьчП т кчкяа ш шк1сц сцл ч чк з к к ы т Д
екшкя ш Кл. ёы лся з т Д сл юя шы ышк к ша слККа цс ч шы ек-Клшы ек цычляь-кс КкП-
к ялКк юк1сКк цс ч ы ч
Lлял ч я ыкшя ККк шк1сц.Кк шкКа ша1ашл ч
К ккс кычз шкыю члК б с Ккек ыч б н сз с б
 Кб шкшы К 1ял1 ПКкт ы б юксц ш еяцююкшк
шк1сц.Ка к! / ск К ачз цш я К ш чкт Пчк к
КлюляК т кь 1ш Ккт кб ёы лся зб юкцч Кб ш
шк1сц И кесл ш Кл.ц к шц6 ы з6 ш лыз Ккшлб
еяцююл к кса ьчП кш- ычя ч т а ык шы 
кычякчк юкычлш ю я с К шы ёч шкюякыа
;кша ьчП кш а к ыКлПл л юбч якО =к ц шт
м цкшт Тяк> кшт N яс шт Ч ычкш АКл кб Кб ы
К т *1цыкш .цч шк ы л1л ьчП лО
Д на цс ч цП чзыб юк ы ыч Фк яа. Кл…
ЛьчП ц ал ызО Пчк ёчк 1л ы ыч л? « ыч л Д
ёчк кК ПКкт а к ы л1лКк П я ыПця еяк к ;к кюя -
с ьККа юя К юа ычя ч зКкек кб а ш ёы-
лся з ц  « ёч юя К юл а ыП чл-
ышк ск ек юк1Кл к чз к ксьз ны юбч як
ялКз. чл сял ыз Кл ылк ьчл сяцек кК-
ычяц т К ч т Пчк а ш Кл. Плыч мк - чк
1 К сцл т Пчк кК шыь 1Кл6чт шыь ц 6ч Пчк я Пз
сьч к чкт Пчка к1Кл к чзыб ы Ккшк к шк ч -
К кт ыкш я. чз сшл-чя юякшк1Ка юк ьчл Д шыь
;цКк а к ык шы ёч ыП члчзыб :лс чз ыл-
к 6 / ы к з. Кч я ык 1лКб ыб юбчья к Ккш П-
кш Lкч кыз :ь ял1 юякш я чз чкт Пчк *1цыкш Кл-
1шл ы ыч к Фк яа. Кл <чк к ч юк л1лчзыб
ы .Кат Кк Кб кялскшл к чк кычкбч зычшкт
Пчк шы юбч як а к кса т ы к яшц: ыб ш
к шк Кл т ы екябП ычя К кш лс чз ьч-
Ка с к ычлчз лыч ял шк1сц.Ка кьш ;л
ю яшк ёчлю ычлКкш К б ьчП л шы аы ск -
Ка ачз к ьчКк с ЛьчКк с к Д ёчк ы цыычшкт
кчкяк чя ц ч кч П кш л шы ек 1К O ялшКксц-
. К ч яю кО кКк скякек цс ч ычк чз мкесл сцл-
.з к ыкш чы ьчП лт чк шыюк Кл .зт л к 6-
кшз6т л кя к к юкПьчл к яцьК ц Клы ычл К-
ы ык к « л к ч ю кчк ы л1л ксКлса «чл К
к Кл. ьчП л
?*к К юя 1Клчзыбт Пчк б 6 6 ьчП кш Kы
б ц1Кл6т Пчк л кек-К цсз ьчП л к л6чт ц Кб
юябк ы яс к ч Ал ьчП кш а ск Ка ычкбчз
екяк»
;л ёчц шы КляксКц6 6кшз ьчП кб1лК кчш -
ч чз шы ышк к шк 1Кз6 ёчкт л К чк з-
к к ч К а ш ял1екшкяа юк сц.л ы к ксь-
з6 «лк ье к а к юк1Кл к чз ьчП кш ы Кк-
ша ы кякычКа л. Кл «ю яшл Кл 1 а
шшкс ш Кл.ц ы ыч ц ычя ч зКкек кб 6кя-
ц л кб Д шаыкчлт ы кякычзт лКьшят кекКз Д 1цПл-лыз Кл ы л * ял ш яц л чл П ы кс
? ыы я. ччл» Кл. ек ычя ч бт ьчП ык-
ш я.л ял1 ПКа ёшк 6 т . ш лчл цт лК шя -
якшл т ?ы шл » сяце сяцел ;л ыю л зКк цычл-
Ккш кК цП ыз ычя бчз ыш :ьККа ё чя П -
ы люкП л сш ел ыз ы лч П ы 1кял-
 К б ылк ьчкш Фк клКс т ы ц л1лК с ычлК-
 т ял цяыл ы кякыч ьчП ск Ка а ?юк-
яллчз» з
ныб ёчл к з.лб юксекчкш ч зКлб ялкчл Кл 1 -
ш цП Ка юк ьчл КцКл а л с б чкект Пчка
юкыч ю ККк шш ыч ьчП кш ш к ншкс ш к Д кс К
1 кчш чычш КК . к Кчкш шкыю члч зКк ялк-
ча клКс ял ЯкКк ыялшК чз ёчк ы ч т л цПлч П -
кш л ю лшлчз Kычз ычкякКК чкект Пчка юкюяк-
ычц якы чз Ккш П л ш шксц Д юцычзт к т лялчл ч-
ыбт л -К цсз шаю аш чт л члт е бс .з юя цП чыб
с ялчзыб Кл шкс / К кесл К а юя ш я К 
чл кек ыюкыкл ;л к ш1е бст шшкс ьчП л ш к бш-
б чыб ы кКа юяк ыык = лшКк ш Кь Д юя ю я-
шк к шк юк ьч шы чз ш ьчП л цш я ККкычз
ш юк с мл ёчк ыс лчз? П ш сКкт ПКа юк л-
1к клКс ял Д л Клск ы шлчз К юя бч зы ыл-
к ьча
=кчкшб ышк ьчП кш ю яшкц к шкц юк ьчцт
б ыл Ккек екчкш ыб юя с т П юкш ыч шК кт ю я ы л к шял ы чялыыл Фя сычк-
б ышк кял1Ка юя с чКа цяк Кл ч цО л ск-
 шлчзыб цыю л ш шк1сц.Кк к6 мкК ПКкт К т л
юя юкслшлч 6т К ш к ы цПл К з1б а к кы лК-
сл чзыб
АлслП Кл. ек юк ьчл а л кП ыч л шк1сцл кч
К  ычя ч Клс ч цПлыч к шял ы 
юк1 т кчкяа ш ёчк шя б ск К а юксш яе-
Кцчзыб цсляц Кл. .чцякш кш Ччка юк л1лч з-
Ка цяк ш шк1сц цсл ыб л кКк цП. а
с ычш ч зКк юкцП ч зКат б ск К а к л-
слчз 1ш ычКк ышккск лКьшял Kь К к ыю П -
шл л еяцююл юя яач б Кл шыь шя б Клкс лыз
ша. Кл. ек ?цП Ккек кчябсл» 1л: :л л ек кч
лчл ыш яц
мкесл а юя . ш Кл1КлП ККа ялкКт к ылк-
ьчКа ялс кю я слчП к Пл =кшкя ш ска 
млса ск лсашл т л кшл кычлКкш л Кл 1 ш
шк1сц т ес Клксбчыб ? з6. Ка» нсяце ш ёч ск-
лса ш .л ыб ек кы ял Клш с К б ;л. клК-
с я *1цыкшт юк ка Ккш К 6 К Ккек ялычбе шлб ы к-
шлт ыкк:л О
Д на. шлы ? ыы я. чча»
/ а ыюк к К 1л ш яК т бяцы Д чл Клкс -
кыз Кл. юя яач ЛьчП к еяцююа чкПКк ша-
с я шл ычякт ы сб 1л лса сш К к- ?ыкч » сКл к б юкК л т Пчк ы ы цКса Кл ы -
цКсц ы скшл к к слчз ыкач нКцчя КК юкск-
ялш. ызт б юк ялс к юя 1шл ш ска шК лК 6
юя ычл зКк ше бс ыб шК 1 Тл л ял1 юяк ыкс к
чкт Пчк б юя сюк лел ; ы к з к ? ыы якш»т юя -
 лбыз 1 т лялц ш ычкякК т ша слбт к-
есл ? з6. Ка»т 1л кКП ш лчл цт ычлКцч кчшл шлчз
кч  Як Кч ыла шаексКа с б Клюлс К бт
к ш ёчк шя б к шк юкябск .чцякш кш каПКк
К ы к з к Кляц.л чыб
Д Фк. шК 1!
Яа юкбш ыз л ял1 ычлч *шл ? ыы я. ччл»
Кл я 6: чкякю ыз 1лч ш шкыч ? з6. Ка»т
1л кКП ш. .чцякш ц
Д Фякюцыч т Д юя сцюя с б юк ялс к ш ска
ЯК кч кызт Пчка шы юкы сц6: с ычш б
Кл. ек юлчяц б а кяк.к юкКбча цышк Ка 
Ткт Пчк а юякюцы л К ш шю яьст с б .чцяк-
ш кш К а к кюлыКат юкы к з ц кК :ь Клкс -
ыз 1л юя с л с ычш ч зКкек кеКб ? ыы я-
. ччкш» Т шя К Кл. шк1сц.Ка юлчяц зт
Клюякч шт к л1ашл ыб ш цскКк с б лчл юк1 Д
ш шкыч ц К ш
Д Ачл ц6 ш сц: ект юя якч Кб!
;  шыюаКц л ял1 ш чкч к Кчт кесл кКт ш -
с кт цш ПьККа юкекК т ык ял ыб кч яачз кекКзнК 1люКлб е з КлюляК лт юкш с кцт ы зКк юк-
с ычшкшл л Кл шчкякек К  кек ьчП лт кК кчшл-
ш ычкякКц с К 1 к ш ска юачл ыб а к
юкеКлчзыб 1л К  Фя . кыз я 1 к к Кцчз ек
;л ю яша ш1е бс лК ьчП л чкчПлы цычя чз-
ыб сякеКцш. ц юякч шК цт Пчка чцч т Кл ыч т
ск чз ект л1л кыз шюк К 1л кККа ;кт ыял1ц юк-
Кбш кь я 1 к юя сцюя с К т кК кычл ыб Кл ыч 
Як ш ска юя л1 ыл ш к К шычцюлчз
Тк з к ш ы цПл ялК К ккс кыч чк з к юк
к ц ы еКл ц кК ке шычцю чз ш ышлч ц ы юякч ш-
К к ыКкшКк 1лслП ы ексКб а к Д юя яа-
шлчз ш сц: ект Кл 6слчз к К шлчз ыкач б
* ы ю К якшлККкычз ш ска юк1шк л ыюк-
кКк юякск лчз Кл. ышк кял1Ка цяк Ал цк-
сб: ? з6. Ка » ыКкшл цшб1л лыз П чшья л
К  ычя ч наы кП ш 1-1л к лт кК
а к ыкшы  1 к юкскял ыз .чцякш л на-
 слчзт л ш ю яша ял1т а к К шк1кКк Фкёчкц
б юя сцюя с ышк О
Д « кякычКлб лчл л!
Яа ышл ыз Кл К ш ыш яц <чк кс К 1 Кл -
к ё>> ч шКа юя ькш кб Кл л а шаыкчл
К юя л ч шялел 1 т ыял1ц .л ч ек ышкк-
са лКьшял ?Я ыы яа» 1л чл ызт Кк Кл. юлчяц з
юя яа ю кчКк кеК шк яа. к / ыКкшл ышл-ш сц: ек К л К шя 1л ыб ш ыкю ц ш1кяшл -
ыб нчкякек юя кКП л ш яКбб юлял Кл. ылк ь-
чкш
Фя с чКа цяк юя ялыКк цсл ыб Ц а с Кз Кл
лёяксяк кКк а к ы а.лчз шкычкя ККа ялы-
ы л1а к кса цПлычК кш юк ьчл к ёч сшц ы к-
якч ПКа кб Я Кб ялскшл кт Пчк кК К цюцыч
К П ект Пчк а к шлКа ш шк1сц.Кк кычлКкш н
к6 кК кяк.к ш с т к К шл ыкач б юялш з-
Кк А ёчк ксКк 1 шлК . цы кш ш шаялкч к-
шкек ыч б ьчП л- ычя ч б
н ыз цяы кцП К б шк1сц.Ккц к6 юякч л ш
ылча ыяк ;л сяцек с Кз юкы Кл. ек юк л-
1лч зКкек юк ьчл к кса ьчП ц ыл цПлыч-
шкшл ш кб н шк1сц б ы с 1л лса 1 К 
«чл к быКкт чк 1 К к ч ычлчз ш сц: т кек -
ыккял1К кюя с чз ш ш ска 
н Кл. ы ыч шкыю члК б а юя слшл к з-
.к 1КлП К чл ч еяцююкшкек кб ЛьчП ск К
юкК лчз Пцшычшкшлчз ыкы сл <чк Пцшычшк ? к чб»
ш ы кКк шк1сц.Кк кычлКкш т кчкялб а л л-
ял ч яКл К чк з к с б мцлК т 1КлП ч зКк кч Пл-
лыз кч чкект Пчк ьчП юкК л юкс ёч ш скшк-
ККа екса н ч шя Кл ы ьчлККкычз еяцююа каП-
Кк ыП чл лыз скыч еКцчк ш ыкш я. Кычш чкеслт к-
есл ычя ч кс ш ч ыКк ычяк6т яа к яа-ц <чк а к ялы шк ;к ёчк ыкшы а к К юкк
Кл чкч к шк ычякт кчкяа к л1л ыб КцКа с б
юк са нкКл аычяк кчцП л Клы кч юлялсКкек юк-
ьчлт юкКбч ы ьчлККкыч ычя ч ыц: ычш К-
Кк 1 К кыз
=яцююкшк к ш шк1сц чя кшл ышккса лКьш-
ял с б лскек ю кчл н ыч ы ч кК чя кшл
кюя с ьККк ыкялККкыч т кюл чКкыч еяцююат
кчкяа слшл шк1кКкычз клКс яц цюялш бчз
с ычш б ьчП кшт Кл шлчз цсляа Т ыКа
ычяк цычцю ычк к з. с ычлК б Кч яшл-
л <шк 6 ылк ьчл клКс ял еяцююат кчкяа-
 кК юя с юкслшл ы еКл ат 1л К л КлсьКлб
ялс кышб1з плКз. т ашл кт Кке ьчП ыП чл-
т Пчк ылк е лшКк ш ы ьчлККкыч еяцююа ш шк1-
сц Д с ялчзыб л кКк  т Пчк Кл1ашл чыб
шюя ч я цт сяце сяцец ;кша к ша юкябс ша-
сш Кц ю я с ьчП л - ычя ч б Ка чя -
кшлК б мл а . як юк >якКчцт ялычбКцч ш е ц -
Кц ё. кК якшлК юк шаыкч К а к шк юкябск
ычя ч т лса ьчП шк шя б шы ек юк ьчл
ск К а 1лК лчз ш Кь ККк чк ычкт кчкяк
кюя с клКс я
ч Клша кш ьчП л ычякек шас ялчз ышкь ычк
ш ёч чяь 1 я К б юксПлы 1лш ы ыкс кб
сл ПКлб ыцсзл ю кчл ышл шлб чл ч ц еяцю-юкшкек шк1сц.Ккек кбт шаяллчашлб ек ыч зт а
ычякек юя сцюя сл к кса ьчП кшО ?чычлш-
. ек з6ч» Ткчт чк юя К я ел ёч юялш кт ке
аычяк ычлчз ячшк ? ыы якш» Д 6 ч ье-
к Кл ша
И ККк чл ы цП кыз ы ксК 1 Кл. ьчП кшт
кчкякек а ш .цч ц юяк1шл ?5кякск» К а
К ю к ычя ч т ы к сял ыбт ц с я1лчз
ск шлчзыб юк са ;к Ккесл ?5кяксл»т сб ш
ычяк6т 1 .К екябП ыб т цш лбызт ке юя Кбчз
юкыю .Кк я . К К 6 юкяк6 л а К Ккек
?юкюляч 1лК чз» нсяце кчычлш кч шы я 1 к кчшл-
ш ш ычкякКцт ?5кяксл» якыл ыб Кл ы цПлКк юякк-
с ш.ц6 к юляц К  ылк ьчкш т Пл: шы ек
лчл к 1сл л чк з к юя юцеКцшт шял ы ьчП -
кшт шк1шял:л ыб Кл ышкь ычк
мцлКы шк1сц ц шл зКк . ылк ьчл н
чл к ы кКк кычлКкш КцКк а к л кКк
ычяк ыкялКбчз юя Кбча шк1сц.Ка юлчяц ь к-
шк юкябск н чкч с Кзт к кчкяк б кПц ялыы л1лчзт
ш к еяцюю ыя с ш ска .ь ?5кяксл» АКлб
ек ы лц6 ычяцК цт б шя б кч шя К ке бсашл ыб
Кл1лс т юякылчя шлб к шк юкябск юлчяц бт Клюк-
 Кл О
Д ?5кяксл»т с я ычяк…
нКлПл шыь . к кяк.к ; ыкчяб Кл к з.ц6шаыкчц юк ьчл ы кякычзт кчкяц6 с ял юлчяц зт
ылк ьч ?5кякса» скшк зКк чкПКк ыкялКб Кч я-
шл а с ычлК Яа . . як к ял1шьяКцча юк
>якКчц ычяк Фкяк6 к Клы юякы л шл кч-
с зКа юляа ? ыы якш» ?5кяксл» К 1 ККк ск-
лсашл К к К юк ялс к н ек ек кы Пцшычшк-
шл кыз ы чяцск ыс я шл к К ч яю К ;к б К
шычцюл ш к ы ёч К л * б Кл. к:Кк
еяцююа ычя ч къ ч цслял ск К а ачз
сяце 
;л кК юкбш ыб скычкКа къ ч Д еяцююл ?6К-
яыкш» 5 лексляб к з.к ы кякыч а ыял1ц к л-
1л ыз ш шаексКк с б лчл юк к К Jсля юк
?6К яыл» ы1лс т ык ычкякКа ык Клт ыял1ц 1ле
К ы к з к л. К Ал лКП шлб лчл цт б 1л ч шчк-
яц6 еяцююц К  ылк ьчкш
Д ;кшлб зт Д чкчПлы юя сцюя с б ышк ш -
ска
Чцчзь юксы л1ашл кт Пчк ес -чк чцчт сц сшц-
б еяцююл кляс якш: кшт кб1лч зКк ск -
Ка ачз ? ыы я. чча» ыкюякшкс К б К т к-
К ПКкт К юя Кцч кКчялчл кшлчз Клы Фкёчкц Кл.
шк1сц.Ка юлчяц з ск К ачз шыь шя б ш ц л
К ш к ы цПл К ялыч лчзыб юк К ц ш юкекК 1л
цс ял6: К л Фкслш клКсцт б ке бс ыб
н ыз юлчяц з а Кл ычл ; шлчл к чк з к ксКк-ек ылк ьчл
Д ?5кяксл»т ес ча?
;к сшл цыю ш ыюякы чзт б ц ск К а кч шлчз
кКчялчл ц шкызья К  ычя ч « ш
ксКкек К л юкычлш ш юлчяц з ш к шаексКк
юк к К т б ыКкшл юк1шл ?5кяксц» К К кчш Пл 
Ал кКП ш к 1 К ек ш яКцш. ыз Кл лёяксякт
а ц1Кл кч к> ялт с ця ш. ек Кл ялс кычлК-
 Клш с К бт цсл с шл ыб ?5кяксл» Jш ь . ыз
?6К яыл » ш сб чк з к ксК т кК кчкяшл ыб кч
юлчяц б юкюл юкс кекКз ычя ч зКкек 1лы кКл
К ш ч к кш. ыб кч к ч шл ю кч а юкс-
 ч чк з к лексляб ы цПлКкыч юя 1 ыб К
Кл шял ы к ч яя чкя т Клс кчкяк а ш кт
л ш ю я скша юб Кл. ю кча <чк а к кяк-
. цяк к с б шы Клыт ш кык ККкыч с б к к-
са ьчП кшт юкыч елш. ы кКц6 Клц ц еяцююкшкек
шк1сц.Ккек кб
5а к кчялсКк Кл 6слчзт л кК е цк к шкыюя -
К л ы цыычшк лКьшял н ксКк 1 К Д А -
ылКся м цкш Д а ш яКк целсл ш сц:ц6 П ячц
ек лял ч ялО ц К Клшб1лчз юякч шК ц ышк6 шк-
6 Тя К яцб ек Кл ш сц: ект б а ек ш ска Фк
ялс к юкслшл ц клКсцт л ычяк чз лКьшят Кк-
есл 1лкс ц ш шкыч юк л1ашл О шкч чл Клск ч-
ч ш лчл цнк шя б ксКкек чл кек цП Ккек юк ьчл юкбш ыз
? ыы яа» Як цП К Кл еКкш К ялыч яб ыз
ялыюк 1 ыз сКкек ? ыы ял» б ы ш ю я шьяКц-
чк юк к К ылк ьчл Фкчк ычл к лчз ышк 
ьчП кш
Д =с ша?
м цкш к л1л ыб ша. Кб К шь к Я Кб к-
ялскшл л ек лК ял сялчзыб ;л 1 ёчк ыюк к-
Ка сл Пцчз > елч ПКа П кш т б а сл ы л-
1л ч кКб н цП Ка юк ьчл лКьшяа м цкшл а-
сл К ы к з к шб кшлча А ы Плыт ш к6т кК юя -
кял1 ыб Kек сш К б ыс л ыз я 1 ы з-
Ка К Клы Кл шялел кякч цсляк ыш яц
1лье К л
н м цкш л Клычкб:лб сц.л ычя ч бО кК
шы есл ы л кб И ш ыч ы ч ёчк а ьчП чя 1-
шкек я ы л « лса к якы к Кл. цшл К
ёчкц ч кцт л кял1екшкяП шкц кП Кз ыюк кКк-
ц ьчП ц ЯкКк Кл 1 ыъ ычзт л екшкя чыбт юцс
ык ы П кш к шыь-чл кяк.к К ц1Клчз ек А
Ккесл скычлчкПКк цш с чз ёчкек П кш л ш к -
шк кычлКкш т Пчка ыял1ц к К чз ек лП ычшл н
шк1сц.Кк к6 я 1 к кКлл6чыб ышкычшл ьчП лт
ек ы лт ек шк б
м цкш якы Кл Кл. е л1л с К 1 ялы ша к-
ьш а юякш ы К ц юкы мцлКы кек ыял К бКлс я к Я цыыт кесл кК юя яашл к6 цсляКц6
еяцююц ; ш а к Ккек «кяк кляс якш: -
кш сш Клслчз ычя ч АКлб к:ц6 шк1сц.-
Кц6 кычлКкш ц ш ёчк ялкК т а :ь Кл 1 ял1-
ялкчл юя яКа ю лК кб м цкш ск К ачз
ышб1лчз К  ычя ч К ёчк ыс л н чк
шя бт кесл кб П чшья л 1лКб лыз кляс якш: -
л т П чшья л м цкшл кч л сш кКчялчл ? ы-
ы я. ччкш»т юякПКк ышб1л л КлК ы л юкч -
я «яллбыз ы ?6К яыл »т б а чшьяск цш я Кт
Пчк м цкш ыс л ч ышкь с к Д ышб ч К  ы-
чя ч т 1л кКП ш кт чк з к ыюякы ек юк ял-
с кО
Д « к з к?
Ч чшья л м цкшл ы л чяь К ш к ыю П л
К ышкксц с ычш 
н к шк 1К лскек ьчП л ы цПл6чыб кык К-
Ка т я ч П ы к Кчат кесл ек ыцсзл ц шл з-
Кк ш ы ч Кл шк кы И ККк ш ёч еКкш К б ы Кл -
к з. юк Ккчк ы л1ашл6чыб ек лП ычшл шк1сц.-
Ккек шк Кл *цлб к м цкш т б юя юк Кл6 ш Кь
ч П ячат кчкяа ышкычш ККа ыкш чы кц ьчП ц
К ы т Кк К ы.лл. К Фя шыь ышкь ыюк-
кычш лсКк якш кК ц ч ш КцКц6 ы цК-
сц я ы Кцчз к з. каПКкек И ККк чл цш с
а м цкшл ш чкч чК ш П ят кесл кК шк1шял:л ыб1 шк1сц.Кк ял1ш с 
/ ычкб Кл лёяксяк м цкш юкП ц-чк 1лс ял -
ыб ш юк ьч J слшКк юяк. ыяк т кесл ек л. -
Кл ск Кл а л юк л1лчзыб Кл екя 1кКч / 1люякы
ек юк ялс к м цкш кякч к кчш ч О ?* яцыз»
Фкчк 1лк Пл Фкш с кцт ы К Пчк-чк ы цП -
кыз Тя шкел якы л ы лск Кцчк ;к ш е ц К
сц. б ш я т Пчк м цкш шыь юя сьч И шкч кК юя -
.ь … Kек л. Кл ычялККк кша б л ш ш П яК шк1-
сц « К с л кыз Пчк-чк К юкКбчКк Кл шсяце
я 1 к шл л Ккык л1л кызт Пчк шкч-шкч яцК ч
шК 1 Фкчк Д чл К к слККк ычя ч з шаялш-
К шл ыб сл ы е л Кл ял шаыкчц Тл юкшчкя -
кыз чя са Яа юкКб т Пчк Кл ылк ьч м цкшл
ю я чк цюялш К кК с я ч л. Кц ксК к-
чкяк Кл ке л ш 6ц6 ы цКсц лК юкч
1  / кч ксКкекО Пчка м цкш юк Кц ылк ьч
Кл юлял.6ч ;к ю я слчз ёчкек К ке Д ек ял б
К ялкчл л
м цкш юк.ь Кл юкылс ц 5а к ычял.Кк ыкчя чзт
л т ю лК яцбт ылк ьч шсяце ыКкшл 6Кц нкч-шкч
Д шя чыб ш 1 6 м цкш сл >кяы якшлККа ел1
Ял. Кл Пцчз ш1а л шш я н чкч к Кч м цкш
юя яа ел1 лыч яы юя 1 ылк ьч Кл шкч
Яа юкс л К ц «лк ьч а 1я . ПьК юц б-
 м цкш ша 1 1 л Кат к Пл кк.ь л. Кцт юк лПлш ек кшкт ч к ы л1л О
Д мл кКл сял лыз!…
Фя ы ш Кл кячкП т кК ычл Кл ю ы я ыкшлчз Кл
ы ц кб К сял ыб ы . ычз6 ? ыы ял » Кл шял-
 ы к ч яя чкя *шц К ш кК ы т Кк ц юк-
шя с цюялш К Ял. Кл ю я ычл л ы ц.лчзыб
ьчП л К шыь ю я чбКц ь Кл Кл.ц ч яя чкя 6
«лк ьч ычл шыь к з. к з. 1ляашлчзыб Кк-
ык м цкш ц я . а к юяаелчз ы юлял.6чкт
кесл ылк ьч юк л к-чк ея ы цПлб ша. 1 ю -
 И м цкш юя шь юк ц шц6 л. Кц Кл ышк лёяк-
сяк плыы л1лш ёчкт кК шычл т ялы яа ю лК. ч ш
каПКкт ыюк кКк лК я ск к я 1ц зчлча ял1-
ш с 
м цкш Д кс К 1 ч юбч ьчП кшт кчкяа ычл-
екяскычз6 Кл. Плыч К К чк з к шкыюя Кб-
к шк ыч з ш ч ялКкш Плыч т Кк ш ышк6 кП я сз
шК ы Ккек Ккшкект Кч я ыКкек ш чл ч ц шк1сц.-
Ккек кб Фя шыь с Кычш ыч бт шаялкчлККкек
ц Клыт лса 1 К  ышк лял ч яКа П ячат
ышк к шк юкП я ! И яа зб шаякы ш Кл. к -
ч ш =кял1ск юк1сК а ы м цкша ш к Кл
н ы К ы :ь ксКкек К л Т ю яз ек ыПьч
сккс ск юбч с ыбч цК Пчк ККа ылк ьчкш шял-
ел ц а к юя ышк Кк 1шлК сшлса = якб «кш ч-
ы кек «к61л
5. В наст-плен

«кш чы ьчП ычб: ша еял мцлКы ц6
шк1сц.Кц6 чшц Т ю яз ц К л к я П К ке к
ачз к чкт Пчк шяле ш яКьч цч ябККц6 К лч шц
ш шк1сц «кач б ы лсашл ыз чл т Пчк ы лса
сКь шкКа Кл.л лш л б шыь цш я КК цш я К-
К юкскс л к кКПлч зКкц 1лшк шлК 6 юк Ккек
 1ял1с зКкек екыюксычшл Клс юк б ыял К 
5а к ат кК ПКкт К юялш зКа ыП члчзт Пчк ч -
ю яз ц шыь ыс лКк Клт ьчП лт кычльчыб чк з-
к юк Клчз лшяа скыч еКцча цыю кш *л к К ч!
нялет юк з1цбыз ч т Пчк лКе к-л я лКа К ыю -
. ы кч яач шчкякек >якКчлт ыК л ы 1люл-
сл лш л 6 К юя яашКк Клял: шл ышк ы а Кл
ыкш чы к-е ялКы к >якКч т Клыа:л ылк ьчКа
юля ышк шк1сц.Ка ёы лся ылк ьчл юкы с-
К т :ь к кс яК 1 якшлККа ч юкшт юкыа л
с б кьш ы Кл я 1 яшКа лсяа кюачКа ьчП кш
=кыюксычшц6: юк к К ат ыкш чы ьчП т
ке цс ялчз 1л ыкк чк з к К юя яашКк сш елбыз
шю яьс ш ышкь лыч яычш Клял: шлб ы ц цслякш
юк шялец
Л ПКк с б Кб чшл Клс мцлКз6 к1Кл Ккшл-
лыз ыкач кеякКкек 1КлП К б «кш чы к Фял-ш ч зычшк цскычк к Кб шаык к Клеялса Д 1шл-
К б = якб «кш чы кек «к61л *яц1зб ч ю к юк1сялш -
 Кбт кесл б ш яКц ыб 1 юк ьчл н екябП къ-
бч б б Пцшычшкшл чц к шц6 сяццт кчкялб шы -
есл кч Пл л ыкш чы ьчП кш «ял К Кл мцл-
К :ь я юП ыю кч к ьчП кш Кл. ёы лся з 
Яа ч ыКк ы зь Чцшычшк чкшля : ычшл шк-
с к ш Кл. кс ы П ыч юлыКкыч . К б цП
Клы шаык к К чз ялчычшк чкшля : ычшкт ы я ю-
ьККа якшз6 Яа а ыюк:лсКа ыл ы 
кычяк я ле якшл Кл л . кч кК К кч ч 
юялш ьчКк 1К т кчкяа а ык1слКа ш шк1-
сц.Ка кб
сКлса ы цП кыз чл т Пчк юбчз ? ыы я. ч-
чкш» 1лл ксКкек Кл. ек ьчП л ш К ялшКк к6
ы ек н е цк к к ПлК ыкял ыз ьчП -
Кл клКсКк юцК ч ёы лся з Тб к еяцыч-
Кк ч ябчз чкшля :л н яКцш. ыб 1 юк ьчл ьчП т
с ял ш яц л . т юкск.ь ычл ялыы л1ашлчз
юксякКкыч е чкшля :л К юяк чл Клс ял-
кКк кб ш с шыь ышк е л1л Яа КлПл 1л-
слшлчз ц шкюякыа « к з к а к К ш? мл сял -
ыб юке . чкшля :? И кК шк1кКкычз ыюл-
ыч ыз?
Фкчк Клычцю к к ПлК Lкч кыз ыюякы чз
ёчкек ьчП л ?ФкП ц ча кычл ыб ш ычкякК ? Фк-П ц юя сюкПь ?цч ш цыча»т юкП ц К шычцю ш
кт ы сл К ш а к Ккек?»
Як ПлК с кыз ск ек ; чк К 1лсл ёч шк-
юякыкш ;к ыл ьчП юкКб т Пчк сцл6ч чкшля : 
К шсяце ычл 1л: :лчзыбт екябПк ск л1ашлбт Пчк ек
юкк:з шыь ялшКк а л а КлюялыКкт чл л ылк-
ьч ц юкс 
;к ек ы кшл К кек К ц с К кб1лК а т сл-
 Кк6 ышк  1К т юя чч Кл юкк:з чкшля :ц
Чцшычшк П ыч сяца чя ц ч ёчкек Д чк ш к
Пцшычшкт кчкяк ыю кч к Клы ш к ч шт кюя с -
л К 6 Кл. ек юкш с К бО ?шы 1л ксКкект кс К 1л
шы » ЛьчП т Кляц. ш. ёчкч 1л кК сяца чк-
шля : ычшлт К ке слчз кч Клы ыК ыкс К б Фк
ек ы кшлт ек ю яшк аы з6 а к Д якы чзыб ш
лчл ц ;к кК ёчкек К ыс л ФкП ц? Ччк цс ял-
к ек? юлыКкычз я ы л? «к шы ычялычКкычз6 а
кыцсл ёчкч юкычцюк Яа чцч ыцс ьчП л
кякч т ыцякша ыюялш с ша ыцск П ыч К
кык1Кл ышк чбь а юкычцюк ш кб ск л1л т Пчк
к ч ялыыП чашлчз Кл Кл.ц сяцц Lлял ч яКкт Пчк
ш ёы лся з юкы ёчкек ы цПлб а ычл сяце сяц-
ец :ь  ;л. кчКк. К бт кч П ККа шаык к
чя кшлч зКкычз6т 1л л б ыз ш кеК Ккша шк1сц.-
Ка ыял К 
мл клКс я ёы лся з т л юк1 т юк лт б юя сл-шл к з.к 1КлП К шкюякыц шкыю члК б ц к кса
ьчП кш Пцшычшл к шкек чкшля : ычшлт шаялкч
юялш зКкек ш1е бсл Кл лял ч я чк чл ч шк1сц.-
Ккек кбт кчкялб ш кыКкш ышк  ч ьчКц6 юляц
Тя П чш яч т ы К к з. т цыю л ш сц: ек ьч-
П л 1лш ыбч кч чкект чк ц К ек ш ска ЛьчП чл
екшкябчО ?« л К т чк ц ч б ш скат б ы лцт
л ча цс .з сялчзыб» н ска ск К ачз ы з-
Кат ы а цКа ьчП к
/ ск ек юя ылчя шл ыб к кскц ычя ч 6
=к ц шцт 1цПл ек лК яц сялчзыбт ял ек ы ыкк
ш шк1сц юя .ь шашксцт Пчк кК ык ч ычлчз к-
як. ш ска н к ю лКл ?ышкксКк ккча»т
Ккшкек ш сл к шк с бч зКкыч ыкш чы ычя -
ч т ш ска еял к з.ц6 як з
=к ц ш Д к 1 б Д а ыюк кКат КлычкП -
ша цюкяКа ы яб к Lлял ч як а ык. ыз Д
кК кяк.к юкК л Кц с ы ю Ка К кяк.к юк-
Кб ышк6 як з ш сккект кчб шКлПл юя слшл 
Кк 1КлП К т К т чкт кчкякек чя кшл л Кл.л
Клычцюлч зКлб чл ч л шк1сц.Ккек кб
сКлсат ш сб ш юля ы К к ы К  к-
ляс якш: л т б кялч шК лК т Пчк кК кчб
чкПКк с ял ыб ш ычяк6т Кк ?6К яыкш» юкП ц-чк К
лчл кшл Фя 1 ш. ызт б ыюякы екО
Д ФкП ц ша К ялыычя шл К ш?Д / юя яашл шлы ы1лс т Д К скц шлбт кчш ч
=к ц шт Д шсяце а юкбш ыз ? ыы я. чча»
;лск ы л1лчзт Пчк кычлКкш л 1л кКП ш. екыб
кб юкПч ыкш я. ККк ы 6Пл л ёчк юя ы кшцчк
?шсяце»т кчкяк юк .л к =к ц шц ыюк з1кшлчз
ы ц ышк ек кяц б «ш яц Клс Кл Клкс лыз
еяцююл юя яач б мяк чкект ю я с 1лкск Кл лчл-
ц бт л каПКкт кяк.к кыкчя ыбт КлКкы цсля Кл
юкша. ККк ы кякыч ;  ычя ч бт ы
а кК сл юкбш ызт чяцсКк а к а шК 1люКк
лчл кшлчз Клы
Иычк ек ц шы кек ?шсяце» л ш К юялш з-
Кк юкК лК ачкшлш. ш ьчКк ыя с яа лчк
>ял1а ?ш ска Д : ч ш сц: ек»т ш кец зКк юя -
К К ь шк шы  1 ы 6П К б ы цПлб / чцч юк-
ычлял ыб къбыК чз =к ц шц к. кПКкычз ек ш1е б-
сл Фялш зК а к а ы л1лчзт Пчк кК клт ш сц-
: ш ска ш кс Кл кшк я ск Ка ачз : -
чл сяце с б сяцел н сз ККк ш ёчк 1л к К
ыаы к ша с ычш юляа ылк ьчкш Флял Д кеК -
шлб с К лт ш кчкяк лса ьчП КлКкы ч цсля
юякч шК ц ш чк шя б ышк кеКь 1л: :л ч
КлюляК л
н чк ьчКк . к т ес цП ыб =к ц шт сл ш
К кчкяа сяце т кКк а к ш с чз ялыкПКк Кля -
ыкшлККа ю л лчат Кл к ш1е бст к. кПКк чял чк-шлш. ыцчз к ша с ычш юляа ычя ч ;л
ёч ю л лчл каПКк Кл ю яшк ылк ьч Д ш сц: 
Д 1кялл ыб келчаяз ы Пкт Клюялш ККа Кл
юякч шК л ;л сяцек Д ш скк ылк ьч Д ьчП
с ял ш яц л : чт юя яашлб ышк ек клКс ял
кч лчл ы1лс нкыю члККа Кл чл к юкК лК як-
ш сккект к кск ьчП юкПч ыкшы ы 6Пл
1 ышк юял ч юк ьчкш ш лП ычш ш сккек Клычц-
юлч зКа с ычш б А кК т кК ПКкт а К ккс -
а « цПл кызт Пчк чл ш ска ьчП -?: ча»т
ыкш я. ш юк Ккец к ша юк ьчкшт К шаюцы л 1
ышк юц. К ксКкек ыКлябсл И шкчт ша ч ч Кл юк-
ы юякч шК л юлчяц з 1 . ыч ьчП кшт л с яцчыб
ы шялект КлКкыбч ц цсля чк з к сшк ФкП ц? *л
юкчкцт Пчк клКс я юлчяц б юляц л. К Кл1КлП ч
ш ш яК бяцыт с б юя яач бт л ш ек цсляКк П ч-
шья л ч шКц6 ы ц Д ? П » Д юя сычлш б6ч чк з-
к ш сц: юлят нкч шакс чт Пчк юкПч ш ыз юлч-
яц з 1лКбч юя яач т л цК Пчклчз юякч шК л к-
 ч чк з к чя чз ьчП кш
Яа чкПКк цы кш ыз ы =к ц шат л ск Кл с -
ычшкшлчз юлял ш к6 н скат як юя яач б ш -
сц: ект кб1лК ыл КлКкы чз цсляа юякч шК цт Кл-
ял: шлчз ы ц лчл клКс ял юляа И ёчк с ычш -
ч зКк К чк з к с б кб ы кляс якш: л т Кк
ы ычя ч б А ц ы юкы сК юкс яцч-ыб ы1лс т ышбчк ск е ш сккек юя сцюя с чз к ёчк
ш сц: ект кчял1 чз кКчялчл ц
Д АлюкК т Д ы л1л б =к ц шцт Д к юя юлыа Кл-
ск К чк з к шк1 чз ш ылк ьч т Кк цК Пчклчз 
юякч шК л
чюялш ббыз ш ?ышкксКц6 ккчц»т б ы л1л ышк ц
КлюляК цО
Д на ск Ка ц чз П члчз к аы т л б шл. …
н шк1сц К л .К ы кш! «кк:лч юк ялс к
чк з к ылк КцКк мкякч к ТкПКк Яа кл Д ксКл
аы зт ксКк с ычш 
/ К к. ыб ш =к ц ш К ц еКкш ККк юкшчк-
я чз 6к к лКьшя К к ыю П шл К ышкксц
с ычш ныь ышкь шК лК б цычя б Кл шялелт
цш я ККа ш чкт Пчк к ча к ыю П К Д чл =к ц-
 шт Д цш я ККа ш чкт Пчк ш 6ц6 ы цКсц кК Кляк-
ыч ч ы ц к ек цслял ышк лчл к «чякб ышк л-
Кьшя ыккчш чычш ККк к ц лКьшяцт кК л а П чл
к аы т я ле яцб ы еКкш ККк аычякчк «шк
ылк ьч кК шы есл шь чл т Пчк ш с Кб юкс це кт
 б кяк. ы чкя к1кял к ыю П шл ы лчл-
ц
н ю яша ышкксКа юк ьч Кл юкшычя Пл лыз
?ялл» =к ц ш цш с ь юя сцюя с юк ялс кО
Д н ц ы шлт ыкяк юбчз еялсцыкшт ша. Д ?ялц»
ТкПКкычз ск лсл к еП л юя Кбч я . К б /ял1ш яКц ыб с б лчл т л ш ска кччбКц ыбт к я -
елб Кб ы шкычл ;  шаш яКц ыб 1-юкс к 
чялыыа К ша. Кл =к ц шлт чкч ы ек
; ес чл бя к К юякычцюл ч 1л кК ш1л кс -
ычш б сц ш сц: ш скат л ш ?ышкксКк
ккч » ?«шкксКлб ккчл» Д ёчк Кл шаы.лб >кял
к шк с бч зКкыч ычя ч ЛьчП кшт л-
6: ачз ?ышкксКа ккчК л »т ц Клы КлыП -
чашл кыз Ккек ;к К лса ке ычлчз ИКк
ю кч юя ялыКк сял ыб ш еяцююкшк к6т кч ПКк
ыкюякшксл ышк .чцякш кляс якш: -
т а скычлчкПКк 1кяк шК лч К ш юлчяц з-
Кк ы ц Ас ыз ек кксяб к ышк кял1Кк Пцш-
ычшк ? к чб»т т ш яК т ?Пцшычшк яа л»т 1кычз
ыкы с т ек кы лш лКлшксП лт юк1 ышк ыцк-
юцчКа шкы Иычя ч -ккчК . Ка ёчкек
нсшкь шП чш як кК юякК л6ч 1л К 6 >якК-
чл Кл к з.ц6 е ц Кц Тлт цычял шлб К Пчк шякс
шк1сц.Ка 1лылст кК К к слККк с б шялел лчл ц-
6ч ек ылк ьчат цК Пчкл6ч юлякшк1а лшчкл. -
Кат ч яякя 1ц6ч юякч шК л Кл кеякКк юякычялК-
ычш « ыкчК ы цПлКкыч К юя сш с ККа к-
ычкбч зычш к ч шычя ч чзыб ьчП ш ?ышкксКк
ккч » Исб Кл К ьт кК ск К ачз кяк.к цш я К-
Ка ш ышк ы лт ш ышк л. К т ш КлюляК 
Jксб ш ышкксКа юк ы т ычя ч з юя скычлш-К ылкц ы к ч ялыыП чашлчз чк з к Кл
ышкь ц Кз К ыл 1 ял ч з цслял Кл шы есл
ск Кл ачз скычкКк 1лчялП ККа Кл юк ы цы 
Тя 1ша ?ялыПьчт ы кычзт чякычз 1КлК чл ч -
шк1сц.Ккек кб Д ял цек зКа лК ?ышкксКк
ккча» Фк1Клчз ыкш я. Кычшкшлчз ёчц чл ч ц к-
Кк а к чк з к юя ычл зКк ы сб 1л чл ч к юякч ш-
К лт я ч П ы ял1 ялб ышк с ычш б к лслб
к з. юял ч П ы лелк
Яа ыч ц якшл ц Кл. ьчП кш лК чч
ш ?ышкксКц6 ккчц» 5к з.лб П ычз 1лшк шлчз юял-
шк Кл ёчкч ш с шк1сц.Ккек кб *к К ы л1лчзт Пчк
ышкксКлб ккчл цсл лыз К К ыял1ц 5а ?к-
кыча » ша чат кесл а К ы П шк1шял:л ыз Кл
лёяксяк 5а К цслП т кесл шяле цыю шл юя -
сцюя с чз лчл ц кч Клюлс К б Кл юя кс кыз ю -
я кс чз ккякК т ккякК чяцсКк кюлыКкт к
с к юяк ыкс к Клс шял ы к ч яя чкя т сл -
к кч К >якКчл « лкшк зКа 6с ёч ю яшк-
КлПл зКа К цыю т к ч ачзт ы кКб аы-
ыкшы кч л1лчзыб кч ?ышкксКк ккча» н Кл-
. Плыч ыкял ыз ьчП я ю к 1л л Фяк-
ск лб ккч чзыбт а лса с Кз юя Ккы клК-
с яц скаПц 6кчк- Ккюц ча юя ялыКк 1лю Плч-
шл Кл ю ьК 1л ел а ккчК к шял ы 
кляс якш: ычя ч з плыылчя шлб ёчыК т а Кл ыю л зКа ял1кял шкыычлКлш шл-
ляч Кц кб чцч шаяллчашл Ккша т к
с ычш ККа чл ч П ы юя ьа
н цыю шы с ычш ычя ч б-ккчК л
к з.ц6 як з еял к ц К клКцчз с ч зКкычз
 чякек кычкякКкек юякч шК л сКлса а 1л-
 ч т Пчк К ы к з к сК юксябс Клс ялыюк к-
 К Кл. шкы я ец бяКк юкбш б чыб сл зК 
К  ял1ш сП <чк а ?Ю-88»т шккяцьККат
л ёчк шкс кыз ц К шт К ы к з >кчклююлял-
чл «шк6 ял1ш с ц кК каПКк юяк 1шкс Кл к з-
. шаыкчл Фкяк6 ек кКк а к 1л ч чз ы 1 -
чк з к юк ы сц Кш яы т кчкялб к юк кык
шк1К л л Кл К 
Д ;лск ю я шлч чз К лт Д я . а ы =к ц -
ша
Яля.яцч юк ьчл шял ы кек ял1ш сП л ш чкч с Кз
а л а кыз6 шы ек ялкКл Кл. ккча ; 
каПКк кс Кл шаыкч ш шкы з чаыбП чякш Ф л-
К яцб ю я шлч шялелт а с ял ыз Кл чаыбПц ч-
якш К Д чл цскК а к Кл 6слчз Яа кс
ш Кл П ККк ялкК скшк зКк ск ек ; л К а-
к / сл 1л ыюк к ыбО юякюцыч ! ;к шкч 1кя 
=к ц шт л шы есл кякч кт ск к О
Д Исьч Фк цяыц ша. …
Яа К ычл ыял1ц Клялыашлчзыб Кл ?6К яыл»Фцычзт ы сл К а Клы 1л ч т сцл6чт Пчк
а К ш с Фякск лб юк ьч ш юя К Клюялш-
К т а л а ял1 Кц ыз ы юякч шК к Лье 
Клкя шаыкчат кчкяа а КлПл т шябс а 1л -
ч К с б шял ы кек ё юлл Фяк. к к з. юк -
Кцча мкесл ?Ю-88»т юякск лб ч чз Кл шкычк т юк-
Пч ычл ы яашлчзыб 1 е л1т а я 1 к ял1ш яКц ыз
кчы ц юцчз кчксл
« К 1лКб к юкябскПКк шя К ; сл!
Яа а чшьяск ц с Ка ш ышкь цыю  Тл кКк
ы цП кыз Ал ч шт Кл кК т Клы ы1лс ы бт К 
юкюачл ыб цы к з1Кцчз кч лчл я 1 ыК К 
5к П ы шкыз ы юк кш Кк чаыбП чякш а Кл-
Пл яцчк ю якшлК « с ычлК ш ычк чякш б
ялыычя б шял ы кек ычя л Алч ю я Кьы кекКз
Кл юялша кчкя ; шаксб 1 ю т К  ялыыа-
юл ыб Кл цы 
?«шкксКлб ккчл» аычяк ычл л 6 к >кяк
с бч зКкыч ьчП кш Кл. Плыч мклКс я юял-
ш зКк кюя с т Клы к з к шлКл К юя яашКкычз
ёчк ккча Яа ш ышкксКа юк ы шялел К чк з к
ш ю я кса 1лч .зб Кл >якКч т Кк ш к екябП
шя б
наюк Кбб ёчц 1лслПцт Кл. клКс я л а ял1сш -
ел еялК а чкек цПлыч л >якКчлт Клс кчкяа Кл.
ычя ч 1екКб цК Пчкл шял ы ылк-ьча нк1сц.Кк юлчяц якшлК т ша ча юк ша1кшц
ял Клш с К б кК ыкП чл ы кб1лч зКа шас -
К К ы к з юля ?ышкксКа ккчК кш»т кчк-
яа т 1Клб ялыюк к К шял ы лёяксяккшт цк-
с Кл ля.яцча К шт ы л чл шялел К :лс-
Кк цК Пчкл ект ялс яцб ш чк шя б ышк шк1-
сц.Ка юлчяц бт Пчка ч юя екчкш ыз ю я шл-
чц юякяшлш. ыб К ш
*кшк зКк Плычк ш чл ц6 ?ккчц» клКс я шас б
 Кб ы =к ц ша наюк Кбб ёч 1лслК бт а ы -
к з.к к П ычшк К  ылк ьчкш И ККк
ш ышкксКк ккч б ы ?6 Ка» Д юбч с ыб-
ча шял ы ылк ьч <чк а ?> 1 я-.чкя»т Д
К  ылк ьч ышб1 Ял. Ка ёчкек ч юлт юкк-
 Кл ычя к1т цяы якшл сц К  .чл-
л т ю я шк1б ыякПКа кю ялч шКа ск ц Кча
.члКа к> якш наы с ш чялыыцт б лчл кшл
ы К  кек ышб1 ычл
ны кя Кл ышкь цПлыч >якКчл а ск ыз чл к-
ек юк к К бт кесл К ат юк ы кшл ю ККат ыП -
чл т Пчк 1с ыз с яцчыб чк з к ыкш чы лыа с К
1 ы ча Кл К  ю кчкш ыюякы О
Д мл 1кшцч яцыы кек лылт кчкяа ы Кб?
<чкч К т юкш с кцт ыП чл ы б лык 66-
1 б ек ылк ьчл а ялыю ылК ял1 ПКа 1КлП-
л « ек Кл. ыя сК т ка Ккш ККа ьчП ;  сл К ы к з к кю . т кесл ц1Кл ёчк
;  лыа 1лКкыП шк Ккшл ы б ?яаляб-
 шк1сцл» К юк-с ляы ц ял.л ышк л. -
Ка лц чл т а ыц ш яКа т л ёчк К юк л ч-
ыб ычялККат юк юя якс ышк чяцы шат кчб ыя -
с К шычя Пл ыз кюачКа ю кча ;к ш к з. К-
ычш ы цПл ш кК юя сюкП чл ье ц6 скаПц н шк-
К кК ш с ыя сычшк ккел: К б ёчк ык шы 
кч якш ККкычз6 ы л1л Кл ы ча К  К 1л ы -
шл6: ыкчя Кл Клыт ыкш чы ьчП кшт юк лелбт
Пчк ш сьч ы Кл юяк> ыы кКл зКа ял1екшкя = бсб
Кл ёчкек К лт б К шк зКк ыялшК шл ек ы к кс-
Ккюк ПлКл *яце т сяцек шскКкш К 
ш сц. ыкш чы кек ьчП л!
Фк ы шялел ш шк1сц Д ёчк а к чк з к ксКк ычк-
якКк чк ?ышкксКк ккча»т кчкялб ц Клы ц зч -
ш якшл лыз Яа юя цПл ыз К :лсКк чз юякч шК -
лт ес а кК К а Д ш шк1сц Кл 1  5кяз-
л 1л екыюксычшк ш шк1сц Д ёчк К чк з к шк1сц.-
Ка к Ялыы якшлККа цсляа Кл. кляс якш-
: кш .чцякш кш юк лёяксяклт лш лл1л ы -
язь1Кк кы л б К ш Яа Д ?ышкксКа ккчК -
» Д чк ш 6П ыз ш ёчц ?Кл1 Кц6» кязц ы
шял ы к лш л ;л.л чл ч л 1с ыз кыКкша-
шл лыз Кл ычя ч зКкт К к слККкт ык к Кк
цсля мл -чк ял1т Пчка юксачк чз кюачт е К ял ыкял
ычя ч -ккчК кш Кл ыю л зКц6 кК> я К-
 6 с К 1л сяце ьчП шакс Кл чя цКц
ялыы л1ашл к ышк  чкслт ышк чл ч ;л.
лёяксяка чкесл ялыюк лел ыз юк я ец ЧьяКкек
кяб ; ат 1лю яча ш ? яаы к цча »т ыКкы -
ыз ы лч я к чк з к кя юк шк1сцц ЯКкек-
П ы ККа ?6К яыа-74» ?>к -шц з>а-400» ык-
ш я.л я ец бяКа я ыа сц мяак яцаК-
ы  я ел 
;л кК> я К а шыюкК кюач ьчП кш-ычл-
Кеялс ш н ычкя 6 шк1сц.Кк шкКа кК шю ыл
цш лч зКц6 ычялК ц юк ст к яцб ы шк1сцл
еяцюю якш ц Флц 6ыл ;л.л чл ч л ?ышкксКк кк-
ча»т юя КьККлб Клс кя т ке л ычлчз ец ч з-
Кк с б К  к чялКыюкячКк лш л / юк цП
ял1я . К Кл чл ц6 ?ккчц» Ччка цш П чз шя -
б юя ашлК б ш шк1сц т а юкычлш Кл Кл. ыл-
к ьча скюк К ч зКа лП ы екя6П 
Ф яша ша ч юя Кьы юк сц Яа ы =к ц ша
ы сшл чялКыюкячКа К  ылк ьчл с К
к ычкПьККк кчычя шл ыбт к а скюцыч к. -
цт лчл цб ек ыш яц Фя . кыз К л к юкшк1 чзыб ы
К ычялч чз екял1ск к з. к юя юлыкшт К -
а ялыыП чашл т юя с П ёчл чяькчкяКлб
л. Кл цюл л ш шксц цчкКц л ык шы ё юл *яцек ?Ю-74» а 1льК ксКк лчл к ыК 1ц * б
ёчкек Кл юя . кыз чч я 6: т сшл- сшл К л-
ылбыз ея . кш шк К >61 бл ылк ьчкш
*кюк К ч зКа лП ы екя6П юк1шк Кл
юякачз Кл ?ккч » кП Кз ск ек *1цыкш юкчк ялы-
ы л1ашл т Пчк кК кП Кз ыюк к ыб 1л Клы Яа ш
юк ы шялел Кл ыцкюцчКа ылк ьчл Фкс Кл а к
кя Ял . ю я к ш ялкч кчкялт кчкяа
ш каПКа цы кш б юк ьчл Клс 1 ь К ша1ашл ч
чя шке т 1с ыз а К юя бч К *1цыкш юксс я шл ы
Кл ышб1з юк ялс к К 1Кл т ш л к шлсялч к-
яб а Клкс ыбт Пчк с л т ы с яьыб К кюл-
ыл ыбт Пчк а ы . к цш Пьыб Якя ычз кя 
Фкы чкек л а ы шчкякек ?Ю-74»т юк ялс к
Кл ю я сл О
Д Фкял шк1шял:лчзыб…
Lкч кыз :ь юкккч чзыбт Ккт юкл цт клКс я
а юялш И а юкш яКц я ец
н ыКл чк ыкяк чя чз ек ексл а с б шы ык-
ш чы ьчП кш екябП ычялсКк юкяк н сз К-
Кк ш ёчк шя б а л цК Пчк Кл к з.лб Плычз ч 
П чаяКлслч чаыбП ылк ьчкшт кчкяа . ыз
К а ш ёчк ексц 5кязл ы шялек ш шк1сц юякч -
л л Кл >кК юк скКкыКкек Клычцю К б ыкш чы 
шкы т КлПлчкек :ь Кл мцяы к сце ЯК К скш кыз
К юкыя сычш ККк цПлычшкшлчз ш ёчк ыял К т к-чкяк т юк кюя с К 6 чкшля :л «чл Клт юкычлш -
к К  ц6 ля 6 ю я с лчлычяк>к ;л.л Плычз
ш сК чша Кл мцяы к сце л1 якшл лыз К ы к з-
к 6К т а чк з к кыш ККк ыкс ычшкшл ял1еяк-
ц кеякКа К  ы юкс я к 5 екякск
Ф яша 1л шя б шкКа юк сКа ыл 6чат слККа
ш Якы ш ш П ычз ёчкек к з.кек цыю л ыкш чы 
шкы т ялскычКк кчк1шл ыз ш Кл. ы ясл н л-
ск Ккшк шк1сц.Кк к6т шк1К лш. Клс к ша-
 юкябс л Кл. Клычцюл6: шкы т а ычлял-
ыз скыч Пз Кл к з. ек цыю л И чкт Пчк юкчк ш
юя л1л чкшля :л «чл Кл К ял1 цюк Кл кыз Кл-
1шлК Кл. Плыч т ы ц к с б Клы ыла шаык-
 юя 1КлК Кл. цыю кшт 1шл к :ь к з. -
ц цюякП К 6 скяк шк Кы к ы лша Кл. ешляс -
ы к Плыч 
ыз Клычцю К б шкы >якКчлт ш ыкычлш кчкякек
а с ычшкшл т юяккс л Кл 6е н я 1ц зчлч чб-
ь а кьш а кышкксьК Яля цюк з <чк ыкшюл к
ы ялскычКа ыкач ш к ПКк к шк 1К
Д «кш чы к юялш ч зычшк :ь ял1 шаык к к К к
к цы б ш кяз ы шялек Д ш Яля цюк з б шк.ь
сшлса = як «кш чы кек «к61л
н ял1ш яКцш. ыб Клычцю К а с ычшкшл
юя ц: ычш ККк ы з6 цК Пчк К б К юя бч з-
ы кляс якш: кш Lкчб 1лслП ычя ч Ккеккял1Кат Кк шыь ксКкт ылк кыКкшКк 1
К т юк ыц: ычшцт шы есл кюя с б чыб юк ы юяк-
ч шК л цК Пчк К ек ш шк1сц.Кк к6 Яа цП -
ышк ьчП кшт Пчк чл ч л шы есл ск Кл ы-
кс чз 1 ёчк е лшКк 1лслП т кчкяц6 ычлш ю -
я с ыкк <чл з шая ыц чыб ч к кчПьч шкт
П к ьчП цс ч юякК Кцч с шы яКк
юксс я ышк ыцкюцчКа шкы 
н кб а ычлял ыз шкыю чашлчз ц Кл. ьчП -
кш ычя К чкцт Пчка кК шы есл шк шыь а-
ыла л ч шКа юкк:К л ю кч Клт члК-
ычлт ляч я ычлт ылюьял Д кл 6кек яксл ыц-
кюцчКа шкы Т ыКк ыксяц ычшк ?1 » ?шк1-
сцл» к ыю П шл к цыю «кш чы к Ая Яат
ьчП - ычя ч т 1лшкьшашл екыюксычшк ш шк1-
сц ККк с б чкект Пчка к ыю П чз ышк ыцк-
юцчКа шкы л ышкксц лКьшял
Ч К а ычя ыз юкш бчз Кл ёчкч лКьшя?
Ччк бш б кыз цсляКк ы к юя юкюач л шк1с -
ычш б ы шк1сцл? Д 5кляс якшкПКлб лш л б! АКл-
П чт П к з. Кл. ычя ч з ыкзьч шял ы 
кляс якш: кшт ч к з.ц6 юкк:з кК к л ч
ыцкюцчКа шкы л 5кляс якш: юякч шК л
шы есл бш б ыз е лшКк з6 с б ыкш чы кек ычя -
 ч б
« цПл кыз юкяк6т Пчк К кчкяа ьчП К ык-шы чшьяск цбыК ы ёчк чя кшлК н Клычцю-
К Кл. шкы Плычк Кл 1 ш шк1сц ы л-
сашл лыз скшк зКк кычялб кычлКкш л няле цы б-
 ышк члК кша лш л кККа ы шыбП ы юа-
чл ыб юя кычлКкш чз юяксш К Кл. шкы мл -
чк ял1 ш ыч ы сяце к> ял Кл. Плыч К
юя . кыз юк лчз ш .чл ксКкек к: шкы кшкек ык-
с К К бт Пчка скекшкя чзыб к с чл б ыкш ычКа
с ычш Фя аш чцслт а шаКцс Ка а шаы ц-
.лчз цюяь юк лся ыц ычя ч ыкы сК Плыч 
Д Яа К к цчш яслчзт Пчк кК с ычшц6ч ю к-
кт Д ы л1л клКс я ычя кшк с ш 1 Д К ы -
шл6ч Ккек ? ыы я. ччкш»т ёчк а ш с ышк 
е л1л т Кк шял ы ?6К яыа» Плыч Кз к ?ш ыбч»
Клс Кл …
«чя кшц6 с ш 1 6 юя яашл л ск ёчкек кяк.лб
ычя ч зКлб Плычз Кл л кч ПКа к ша
лсяа сКл к юя ч К1 к: шкы кшкек клКс ял
а 1л кККа мл ял1 ю я с ёчк юк 1с к Кл лёяк-
сяк б шычя ч ыб ы клКс як ычя ч т к к-
чкяа . л я Пз
Д мл шк6 ч ? Д ыюякы б ек
Д ; ю ккт Д ц албызт кчш ч кК Д Ал юяк. а
сшл сКб к ьчП ы сшлслчз сшл ылк ьчл
юякч шК л « ексКбт ш ю яшц6 юк кш Кц сКбт :ь
. ычз « кшкт ?екыюксычшц »…5к ша юкч я ш ёчк Плыч а К 1КлП ч зКа 
« ш сшлслчз сш шял ы л. Кат кКл юкч яб л
П чая ылк ьчл <чк а кяк. ыПьч Иычя ч -
с ычш ч зКк сял ыз К ю кк ;к сл ыкычкб-
л ш чкт Пчк ?екыюксычшцб»т кК я . ышк6 1лслПц
ксКкк к К ыП чл т Пчк шыь 1 к ш ? ыы я. ч-
чл»т л юкёчкц кяз ы шял ы кляс якш-
: л шК лК б цс б К скычлчкПКк И1 сшлсл-
ч сшц ы ча ылк ьчкш юякч шК л а к чк з к П -
чая кляс якш: л
н1ш . шлб ёч я 1ц зчлчат К е к а к кюя с -
чзт чк шыь-чл Кл ёчк цПлыч бш б ыб ?к1б-
Кк шк1сцл» « ксКк ычкякКат Кл. ычя ч
ша еяашл шк1сц.Ка к « сяцек ычкякКат шялет
К ыб к з. юкч я ш ычя ч бт ышк кля-
с якш: л шыь ы кшашл Кл.ц ю кчц <чк юк-
ы сК кычкбч зычшкт Кл к ш1е бст ск Кк а-
к ш слККк ы цПл ы ц чз я ч я чкект ы к з
ё>> ч шКк шаюк Кб6ч ышк6 1лслПц ычя ч н
ы к ш. ыб кычлКкш е лшКк 1лслП т кК П-
Ккт а к цК Пчк К шял ы кляс якш: кшт
к ш кК ПКк ыПьч шы ычя К б лскек ьчП -
л ск Ка ачз Клюялш Ка Кл чкт Пчка ыкс ычшк-
шлчз ял1ш ч 6 цыю л ыцкюцчКа шкы 
K:ь Кл ю яша ёчлюл шкКат кччлП шлб ыкш я-
. Кычшцб юя ьа кяза ы шял ы ычя ч б- т ьчП Кл. Плыч цы ККк ялкчл Клс шк-
юякыл цК Пчк К б К юя бч зы кляс якш-
: кш Kы к ычя ч ы ычя ч б ш
к з. ыч ю К кыКкшлК Кл лыч яы к ш лс К
к ша ю кчл т чк к ычя ч ы кля-
с якш: л ыкс я ч ш ы Ка юя ьа Jыю 
ёчкек кб 1лш ы ч кч Кке >л чкякшт ыя с кчкяа
ш сКк ычк 1лК л ч кычякчл чл ч П ы кек 1лаы-
л ычя ч 
АКл 1 яцб Кл. к ы кляс якш: л т К з-
1б а к К 1л ч чзт Пчк каПКк кК шк1К л юя
к П ычш ККк ю я ш ы ы Кл ычкякК юякч шК л
ФкП ц чл юяк ыкс к? Як ч ачзт юкчкцт Пчк Кл-
. ылк ьчкш шкк: а к Кз. т П К  ?
мкК ПКкт К ч Kы ёчк ш л к-чк я к ычк
Кл ю яшк ёчлю шкКат чк ш сК т к кчкяа сьч я Пзт
кычлКкш л я 1 к 1 К лыз Т ю яз ат л К К -
а ялыюк лел к шк ч К к ш к з. к П -
ычшл <чл ч К л юк лП ычшц юя шкыкс л К -
ц6 И ш ыч ы ч т шыь Плыча а ы цПл т к-
есл К к з.к еяцюю Кл. ычя ч юя кс -
кыз шычцюлчз ш к ы 1КлП ч зКа ы л К -
 кляс якш: кш н Пь с к?
Фк цПл кыз ёчк юкчкцт Пчк лыыл Кл. ычя -
ч К ке лт юкюцычц чялчб екя6П кчкя ыця-
ыат а сКб ш ы чз Клс юк кб наыа лбшю яьс лшлКеляс Д шк1сц.Ка юлчяц т Д лш л кК-
Ка клКс яа кычл зКц6 Плычз ычя ч с я-
л ш ц л т Кл лёяксяклт юк я КлскКкыч
юксК л ш шк1сцт Клял: шлб ы а ФкПч К 1-
 Клб К ккс кычз лчл кшашлчз яцюКа кчябса
К  кляс якш: кш ыялшК ч зКк Кз. -
 ы л чя кшл л кч ьчП кш лшлКелясКкек шк1-
сц.Ккек юлчяц б ы 6П ч зКк Клюкя ычкыч т 1-
шкякч шкыч ы кыч 
; а я с к юя кс Кл юк кб ксКк еяцююк
кляс якш: кш <. кК яцб юк шя К т кК
юкбш б ыз кчябс 1л кчябск Ччк бш б кыз е лшКа
с б шк1сц.Ккек юлчяц бт кчкяа ск К а кс К-
Кл-кс К шычя Плчз К ы к з к еяцюю шял ы к-
ляс якш: кш? ;л ёчк К кП чыб кчш ч чз ёю 1к-
ск 1 к шк юял ч Кл. Плыч *1цыкш ш .цч-
ц Кл1шл ёчкч к ?Клл зКа» Фк-к цт ш К кчк-
яа ы цПлб ычя ч ск Ка ачз с я1 ск
Клл зычшл <чк кч ПКк с ычшц ч Кл л кцычкП -
шкек юякч шК л
?;лл зКа» к КлПл ыб ы чкект Пчкт сб П чшья-
к сц сшцб бяцыл к лПКкыч т а цы а.л
юк ялс к чкякю шц6 К>кял 6 лш лКлшксП лО
Д « ш як-1люлсК сш еяцююа ?6К яыкш-88» ИК-
ч яшл сц еяцююл ксКл Кцчл Юек-1люлсК
кчябс ?L К -...» н яК бяцы Д шк1кКа? ыы я. чча»…
Фк к К а к ы кКа ;лы шы ек П чш як
; шт юк ыла ы якКа юксыПьчлт к к к чя с-
лч м чкц кК . ы ял1Ка Клюялш К / ы а-
.л т Пчк лш лКлшксП ша1шл ы лёяксякл с ця-
Ка юксял1с К б сКл к юк л кК юксксцч ы6слт
К а кецч кчк чзыб юк Кл. шкы л *к е ы-
чя ч б Д цК Пчк чз шял ы кляс якш:
ялКз. т П чкч юксксьч  А ы шялекш Кк-
ект чк ыКлПл л кчб а юк .лчз кк члК 6т
1лычлш чз ыш яКцчз ы цяылт л юкчк цК Пчклчз
нчкяк юляк ычя ч клКскшл ьчП
«чля П кш
Д Фя яашлч Кбт Д юя л1л б ц юк ялс к
юк.ь ш лчл ц Кл ч сш еяцююа ?6К яыкш»т кчкяа
юкскс ы ы ш як-1люлсл
ФкП ц б чл ыс л ? нк-ю яшат кК а 
Кл. шкы лт П ? К »O шк-шчкяат 1с ыз 
а к к з. Якб лчл л а л Клюялш Кл Кл К ш
ыш яцт юкс К к з. це к к шкц цяыц 5
бт л ёчк КцКк с лчз ш чл ы цПлбт юк > ле-
лКы к л. К Фклят шк1К . кч 1л елч з-
Ка ыКлябскш Кл ш сц: К т юкы ц с б шы 
еяцююа ы еКл к ыялыашлК 6 к плыюк 1лбыз
юкс к лПКкычз6 шюялшк ш шкт К а кч яа к-
к 6 ычл юкыю .Кк кышккслчзыб кч еяц1л ;лл к -чк еКкш К б ш1е бКц шК 1 Л К б >якКчл
Кл ёчк цПлыч юяккс л юк я П / а цскш -
чшкяьКО шял ы ка юлсл 1люлсК я П т Кл
К ш
нчкялб еяцююл ?6К яыкш» К ычл л к слчз е -
ышк ек > лелКл н яК т б сцл6т ёчкчт шчкяк
ш сц: т ш сбт Пчк юяк 1к. к шю я с т ыПь 1л л-
ек юкы кя ял1ш яКцчзыб цч ш ычкякКц ; шк з-
Кк цш лбыз юкекК т б ычл ю якшлчз 1л ш сц: 
?Ю-88» ;  .ь шК 1 яцчк *аб юялша кчк-
якт кК ычл шкс чз ш к лПКкычз н ёчк шя б б
цы ал юя сцюя с К лш лКлшксП лО
Д ?L К »…
Яа цыю ю я шлч чз Кл к шк цяы / К
кец яцПлчзыбт Пчк К ксКл кл ы ёч К  л-
. К К цюл л шкычкПК я П ;к ?1 б» юкчк юкс-
чш яс лт Пчк кс К 1 кляс якш: кш ек кшКкек
1ш Клт 1льККа ю яшк лчл кт шя 1л ыб ш цекя
ш1кяшл ыб Кл ыкычш ККа кл сц Кл. 
К  к кюл 
ны чя лчл 1лКб ыкшы л к шя К Фяк-
ск лб ял1еяцлчз ка Кл ек кша ышк шкы т
К а к ыз Кл кялчКа цяы ;к а к юк1сКк
«юялшл ы шл ш1б ш : Кл. ы кякычКа
ычя ч 1 с цяКа юксял1с К т ша1шлККа
лш лКлшксП к Як шк1сц.Ка юлчяц зт ш яц ышк1кКкыч т шаюк К ышк ск е 5к юя юлыа
екя6П кКПл ыз н1е бКцшт л Кл. кяк.к з6ч
ялыюк 1л6: ыб шк шы ычкякКа К шт б юксл к-
лКсц юлчяц 6О
Д *кк
* я1 лб лчл л Д ксКл 1 кыКкш чл ч шк1сц.Кк-
ек кб ы кляс якш: л шялел И к шк юк-
ябск кыКкшлК Кл ю кчКк кеК т ык1слшл к ычя -
л шк шы ы> я т к яцл6: ылк ьча Kы
ычяк ычя ч с б ышккса лКьшял ял1шьяКцч
юк >якКчц ш е ц Кцт чк ычяк кляс якш: кш
кяелК 1ц чыб Кл л а с ычлК б Кч яшл л -
сц ылк ьчл т кК ск К ык1слчз К кчкяк юкск-
 ?кеК шкек л» пл1 чз ёчкч ?ь» Д 1лслПл чяцс-
Клб ; 1Клб ьячша 1кК кычя л Кл к-
ы лк 1л: :ьККа кеКь Клюялш К т ычя -
ч з К кесл К ык ч 1 к юкскч еяцюю к-
ляс якш: кш А с ялыз шсл Д К юя П К ч 
шя сл «цчз кяза ы кляс якш: л К ш чкт
Пчка шаычя л 1сл ыКбчз кс К-сшл ылк ьчл
нлКк ычя ч зКк лчл к ялы к кчз к шк юкяб-
ск шы еяцююат цК Пчк чз > лелКлт . чз еяцю-
юц цюялш К бт ык1слчз ыя с ь ё юл юлК ц
1л .лч зычшкт л 1лч  чз юккс КкП лса ыл-
к ьч
Фк л1Ка цяк шк1сц.Ккек кб ы ? ыы я. ччл- » б юякшкс Кл мцлК 5 кы К т кесл а
.чцякшл К  ц я ю К б Кл я Як кПКкт
К ш ыч ы =к ц ша сшцб ьчП л Кл. 
Плыч скш кыз слчз :ь кс К цяк Д цяк кб ы к-
ляс якш: л ;л Як кПКк К а 1л: :л ыз
кП Кз цюкяКк ныьт Пчк цыю к ыюлыч ыз кч ял1еякл
ш *кКлыы т кычлКкш кыз 1с ызт ю я с шкск ш « -
ш яКц6 Тлшя 6 ; а 1л кюл ыз ш 1 6т бякычКк
юя юбчычшцб Кл. ц Клычцю К 6
мкКчялчл шялел юксс я шл ыз яцюКа ы л-
 кляс якш: кш ; скычлчк ш ? ыы я. ч-
чл» 1лычлш шялел кч л1лчзыб кч ыкюякшкс К б
кляс якш: кш ычя ч б 
5к з. еяцююа ?6К яыкш» ? К » юкбш-
б ыз ш Пя 1шаПлКк ю кчКк ычяк6т 1л: :ьККк
ык шы ычкякК кеКь кячкша чкП *Кб сшл ёчл
чл ч л слшл л К л 1ш ычКа цыю * ычшкшлш-
. чцч Кл. ычя ч 1 ыкы сК Плыч т ш с -
кт ш ы б ш кял: К ы К л К кык ККк
Клюкя ычк И ы К л Кл.л Плычз
н Плы сКб а юксКб ыз ш шк1сц *1цыкш ы ялс к-
ычлК Клш с К б сл Кл юкКбчзт Пчк Кл клКсКк
юцК ч т ябск ы К Клкс чыб к з.к лш л кККк
КлПл зычшк н ек ек кы Пцшычшкшл кыз ыюк кычшк
Д К юкычлш а юкс ыкК К П ычз Кл. ешля-
с ы к Плыч ?; П ект клКс ят шачбК »т Д юксцл б ычякек
к> л зКк ю я сл шК 1О
Д ФкКбчк наюк Кб6 1лслПц…
А 1лслПл ыкычкб л ш чкт Пчка шычя ч чз яцюКц6
еяцююц К  кляс якш: кш нк1сц Клс Як-
кПКк а ецычк Клыа: К лш л м чкц ычкб-
л са л <чл са л Пцчз К ыкяшл л Кл. к Алш -
с ш шсл яцюКц6 ё. кК якшлККц6 юк шаыкч еяцю-
юц ылк ьчкшт а якы ыз Клшычя Пц J екчкшбыз
КлК ыч цсля ыю я с ыш яцт б шсяце цыкК ыбО К
Кл. ёчк ылк ьча? * к ш чкт Пчк Кл к з. 
ы кякычбт юкПч Кл шычя ПКа цяыл юя ю кк
ш с кыч с ычш ч зКк а к кП Кз чяцсКк 1сл
ял1е бс чз шы кКычяц ч шКа с чл ылк ьчкш
Д ; ычя бчз! Д ы л1л б ьчП л чцч т К
ыс ялш ы бт шаяцел ыб шк ш ыз ек кы
мя ыча! ;л ю кы кычб ылк ьчкш ч ю яз а бы-
Кк ш сКа я ыча екКз кч яашлчз а к юк1сКк Д а
ц Клкс ыз Клс К л т ялыксбыз ы К Кл
шычя ПКа цяыл
нкч кесл юя екс лыз юя шаП л к ьчП кш
я 1 кц лКьшяц шы еяцююк нК 1люКа ял1шкяк-
чк а Клш ы ы1лс Клс К л <чк а к кюлы-
Кк Д К а ке кычя бчз Клы ;к шыь кк. кыз
 лекюк цПКк
Д Ачл л!Флчяц з юкКьыыб Кл ычяк кляс якш: кш
«ю к.Кк ыч Кк ю я с Кл шычл шял ы чялы-
ыа ;к П чшья л ыкш чы ычя ч цюябк . л
шю яьст л а ял1сш елб ёч а ялыКа К
кеКб чл л
н кь юя юякПКк цчш яс ыб ы цёч К -
кек > лелКл ;л л6 Кл ел. ч П я сз! П -
я сз! И ш чкч к Кч шыь шю я с шыюаКц к бя 
ю л К Ччк-чк ы зКк цсля к юк к юл ц л -
Кат юк >61 бцт юк ю кы кычб ;  кля-
с якш: ш1кяшл ыбт к ылк ьч юякКьыыб ы шк1з
ш1яаш Тк з к юк л к-чк ы цПлКкыч кб л. Кл
К юк цП л ы язь1Ка юкшя с К 
Фкч яб > лелКл шК 1люКлб юкч яб :ь К ы к з-
 ылк ьчкш шК ы 1л .лч зычшк ш ё юл
К  кляс якш: кшт ы кл ычяк Т -
ю яз шлКк а к юя шялч чз ёчк 1л .лч зычшк ш
юлК ц Яа юкшчкя лчл ц ыК 1ц ныюаКц к :ь
К ы к з к К ш ; яша шялел К шас ял т к-
ляс якш: юкш яКц шыюбчз
Д Як кса! Д цы а.л б ек кы *1цыкшл Д мклК-
сц6:  лексля ч 1л к
…ныь ёчк юяк ыкс к л ял1 юк 1кыч кч ч 
 ычт ес сшл ексл Кл1лс б якс юк ыч ю ы 1ял-
К ККа ? ек»т юяк шлбыз 1 шял ы кек к яц -
К б *шл ексл! « к з к ыкач т ы к з к ю я К!мл 1 К кыз К к! И1екКбб шк1сц.Ккек юякч шК -
л ы юк б кбт а ш ял1шьяКцчк лш л кККк Кл-
ычцю К ТаыбП ыкш чы ылк ьчкш юксс я шл-
ычя ч зКа Клычцюлч зКа кю ял Кл. 
ыцкюцчКа шкы *к ек а К 1лы шл ыз К Кл
ксКк лёяксяк Д ыкш чы лб ю кчлт ыкш чы члК-
ыча ляч я ыча цы шл ышк Клч ы Кл шял-
ел ычлш бб 1л ыкк ял1яц. ККа екяксл ы К бт
кК К цс я к кч лчашл ыб Кл 1люлс нкы л ыкы с-
К ек >якКчл ц ю я .леКц 1л *К юят екчкш ыз
.чцяц м шл Яат кш лс ш Я чкюк т ша. Кл
ыч юКа юякычкяа « ш яКк Тлшя т ю кчКк 1л цюк-
я К ш ш ? яаы к цча »
ы Кз6 ыкяк чя чз ек ексл чкшля : «чл К ш ышк-
ь юя л1 юксшь К кчкяа чке цыю кш ыкш ч-
ы шкы Ал екс а кчшк шл ц К ш юкПч сш
чя ч к цю якшлККк ялК ыкш чы к 1 т
ша1шк 1-юкс К  кек ел с ыбч кКкш
ыкш чы 6с 
?;л. цыю с ычш ч зКк ш т Д екшкя кыз
ш юя л1 чкшля :л «чл Кл Д ;к а к а Кл шКк
цыюк л шлчзыб Кл скыч еКцча цыю л… Т ю яз шяле
ы кыка кыч яш К К цс ч сялчзыб 1л лса
кПк 1лшлП ККк ч яя чкя т к лса .ле
Кл. ля шю яьс юя л ч Плы ялыю лча ы К -
л 1л 1 кс бК бт ыкш я.ьККа Кл Кл. 1 »
Фя л1 чкшля :л «чл Кл 1шл Ккша юк слт
ычлш 1лслП ю я с лса ыкш чы шк Ккт чя -
кшл кч Клы :ь к з. цы юксш екш ш кяз-
 ы шялек
6. Высшая на а а

Аы лК б-;кшлт шк1 кчкяк а ккяцскшлК Кл.
юк шк лёяксякт ск шкКа ы лш лыз ышк 1л-
юкш сК к Тцч юкс яц кшксычшк цПьКа-1кк кекш
юяк 1шкс ыз Кл 6с К б Клс ял1 ПКа шкч-
Ка т юч л т ялыч К б Т ю язт кесл а ш яКц-
ыз ш ёч ычлт 1люкш сК юя сычл ю я с Кл. 
е л1л кюцычк.ьККа ныь а к ял1еял Ккт цК -
Пчк Ккт юя слКк кеК6 ;лс кюцыч ш. шк з ял т
ял1яц. ККа лкялчкя б ы цл 1люкш с-
К л Ккы ыб юякекя а 1люл юкля :лO цсл К
Кз ш1е бск Д ял1яцлт 1люцыч К …
* ычшцб ы лёяксякл Аы лК -;кшлт Кл цсл кыз
скыч Пз 1КлП ч зКа цыю кш ш кяз ы юякч шК -
к Ас ызт л ялКз. т а ычлял ыз шк1кКк
. я т ё>> ч шК ыюк з1кшлчз чц юя ялыКц6 к -
шц6 ч К цт кчкяц6 ш скычлчкПКк к П ычш слшл-
л Клт ьчП лт кч П ычш ККлб Ксцычя б н П ы
ял1 ПКк лююлялчцяат юя Кб к Кл ш ышлч-
л ы шялект ыкш чы лб юяка. ККкычз сл л Кл
>якКчкша лёяксяка кч ПКк ч К П ы к ыя с-
ычшкт к еПлш. ы кКа чяцс юк ы л шк1сц.Кк-
ек юякч шК л Клш с К б Кл К ек ычя ч /
 6 ш ш сц ялс к к л кККа юя кяа Д шчкяае л1л ьчП кшт е л1лт кчкяа а ке ы с чз 1л
К л Кл шыь юякчб К юк ьчлт КлП Клб ы
юксъьл ш шк1сц Кл л1кшк лёяксяк 
Аы лК б-;кшл бш б лыз чкП кт ы кчкяк Кл а-
к юя сю ылКк К ыч кялКц ю я юялш Кл « шл. т К
скюцы лчз юкбш К б Клс К шял ы ылк ьчкш
Фя кят к кчкяк сьч я Пзт а цычлКкш К Кл к-
лКсКк юцК ч лёяксяклт б Плычк юякшкс шк1-
К ек ышкь ышкксКк шя б сц к ша ша -
чл 
ю ялчкяа К кч цПКк ы с 1л юк л1лК б ял-
с к к лчкял Kсшл чк з к ш ы чкя Кл 6с К бт ес -
чк :ь кП Кз сл кт 1л К >якКчлт ш шк1сц юк-
бш б ыз ылк ьча юякч шК лт Д ё ялК ялс к к л-
чкял к шл А Ккшлча т Пцчз юксяле шл6: -
К екшкя к юя яКк П ы ККкыч 1лы ПьККк
еяцююа л. Кт ь цсл ьККкыч т шаыкч цяы юк ь-
чл <ч слККа шлчл кт Пчка аычяк я . чз 1л-
слПц ю я шлчл шял ы ылк ьчкшт ялыыП члчз -
ычк шычя П т Клюялш чз чцсл ышк ычя ч Исб
 т кК ц ш шк1сц т юк ялс к ке юк цП чз
сл зК . ыш с К б к юякч шК 
пл1ц чыбт Пчка кяк.к ыюк з1кшлчз ёчкч юя -
кят ц чз ш с чз ек е л1л т КцКл а л кюя с -
ьККлб чя К якш л ФкК чыбт ш ю яша сК т кесл
Кл а л юкычлш Кл 1лслПл кялКа ю я юялшт к: -шкы кша клКс яа 1л ыюк к ызО юкП ц Клс
ю я юялшл К юлчяц яц6ч ычя ч ? И ыюк-
кычшкт кК ПКкт а к кюялшслККа Д ю я юялша Кл-
кс ыз ш чл Кл1ашл к ?1кК шК 1люКкыч »т чк-
ычз Кл чл к цсл К кч К >якКчлт кчкяк юя
ычляк ы ыч кюкш :лК б юя скычлш б к юякч ш-
К ц шк1кКкычз К к слККк юкбш чзыб Клс з6
ныь ёчкт кК ПКкт а к чл ;к ш ыч ы ч кеял-
К П ККа 1люлы екя6П ект кчкяа ялыюк лел ч ы-
чя ч зт с л кП Кз 1лчяцсК ч зКа К юя яаш-
Кк юлчяц якшлК Клс ю я юялшл ЯкКк а-
к ы Пз 1 шыб к юк з1а к кыыл зКк к П -
ычшк К1 Клт 1ялыкскшлчз кчкя ыцяыа шыь К
к ыю П чз ю я юялша кч Клюлс К б шял ы к-
ляс якш: кш
?плс ке л1л»т цычлКкш ККа Кл Кл. лёяксяк-
 т юк1шк б К ыч ы цц кялКа ю я юялш Ка
к КлсьКа юкябс к ; ы як6т а т кК ПКкт
ы юч т кчкяа ы кюлы к кчК ы ыз чл кц ю л-
Кц И ыц:л л К ккс кычз кчксл кч ц цычлКк-
ш ш. ыбт юя шаПКа >кя кяелК 1л юя яач б
«шк6 цш я ККкычз ш 1кя кыч ?ялс ке л1л» а
юкс я ю ялыПьчл К кчкяк чя К якш к
Фя К к шк кюач цП т Пчк юя К К 6к-
ек юя ьл ыя сычшл ш шк1сц.Ка кб ск Кк
ачз ы а я . ч зКа Тк з к чкесл кК кецчКлск ек к1лслП чз шялелт юя К ыцч я л зКа т к:цч -
а ю кса ш кяз 
Lкяк.к юкК чыб кы КК цчякт кеслт :ь ы ш -
П ял ялыычлш ш ылк ьча ш кюя с ьККк юкябс т
а юя . Кл лёяксяк Ял. Ка а юкычлш Ка
ы чл ялыПьчкт Пчка юк ю яшкц ы еКл ц шк-
ы з ьчП кш ксКкшя ККк ке юкч Кл ш1 ьч
<чк КцКк а к с б чкект Пчка ш ыП члКа ы цКса
ю яшлб еяцююл ычя ч ке л к л1лчзыб ш шк1сц-
 т чкчПлыт 1 л к а чк К а к 1лчялча шя -
К т ш КцКк к шк юкябс Пз Кл цяы ны с 1л
ю яшк шкызья кт ы ёчк к л1л кыз а КцКат
чл аычяк кюл чКк ке ш1 ч чз сяце ы-
чя ч 
Фкь шлбыз кч цчя КК ек к кс л кс ш юлял.6-
чат ьчП 1лКб ышк ычл ш л Клт юякш я
кяц т юякея кчкяа ;лПл кыз к слК н -
ыч ы К сл бт К кч цПКк с цяб шк1 ялс к к-
лчкял ?плс ке л1л» шК лч зКк юяк:цюашл шы6
кюлыКц6 1кКцт юкыа лб ышк юц зыа Кл Ккек к-
 чякш 1л К 6 >якКчл ;к юк л Пчк ё ялК к лчк-
ял а П ыч Д юякч шК К юк л1ашл ыб M к шя бт
л ш ыч ы К 1л ялсашл кыз К кчкяк ыкК К О
ыкс с л юкПч к 1лш ы кч чкект ыц 
а шкшя бт Клксбыз 1с ызт Кл лёяксяк т кКляц-
 чз юксКбш. ыб ык ышк л1 К шД «кчя чз шК лч зК т Д юкчя кшл б кч ялы-
Пьчл ялс к к лчкял
« Плы ёч к кса юляК т ц юя ПКк кышк ш-
. ялкчц ы ?цКа» юя кякт ск Ка ачз кык-
 ККк чкПКа Яа К Кл чя К якш т ес к. л к ч
ачз ыюялш Кл юксш яеКцчл я ч Кл ял1к-
я « Плы а Д ш к6
;л. к лчкя юк :л ыб ш юл лч насб 1 К ь
Кл Кцч цт Пчка ш1е бКцчз Кл юкексцт якы чз ш1е бс
Кл с цяКц6 шкызья ц ычя ч т б чкчПлы 
шк1шял:л ыб кялчКк ыл ы с 1л ё ялКк юя -
кял ня б кч шя К Кл Кь ычл шыюа шлчз
К к з. 1 Ккшлча шк К ыча К Фякч ш-
К ! *лт юякч шК т Кк К чкчт кчкякек а к сл 
<чк шы ек-Клшы ек я с т кс КкПКа ылк ьчат -
члш. т л а кюя с ялыПьчл т шКцчя шял -
ы к лёяксякКк ы ч ; а юякыКц ызт ш с кт
1л кКП ышк цчя КК к> ч ю яз екчкшбчыб
к ша юк ьчл Тл юксы л1ашл к 1л П ККк Кл
К кчкяк к ш К ш шк1сц 1л К >якКчл
;лПл ю я екшля шлчзыб К  лш л кК-
Ка ялс кычлК > ят юя . с. ы Кл. ял-
 ю я шлчл ялс кю я екшкякшт ыкк: О К -
лш лКлшксП ю я сл6ч Кл ышк лёяксякат Пчк
ш шк1сц Клс К >якКчл ыкш чы ычя ч 
К чLкяк. ы ючк! АКлП чт К ш Клск слчз ы -
Кцча Кл Кцчц
И шкч кК юкбш ыз…
?плс ке л1» 1лыь К шт л чк з к кК е Кл
цяыт Клюялш ббыз ш ялкК Кл. ю я юялш * цяКлб
шкызья л ычя ч ша ч л сл Кл К ы к з к
ы цКс ялКз. т К а ялыыП чашл н ь ш1 ь-
ч Пцшычшкшл лыз ыкялККкычз ьчП кшт кчПьч шк
юкК лК шлКкыч 1лслП ч цыю .Ккек ю я шлчл
шял ы ылк ьчкш 1лш ы л кычз ю я юялшт к-
чкяа а к юкяцП Кк Кл кялКбчзт 1лш ы к скяк
б шы ек к ч шл ешляс ш Ф яшк т Пчк кч К 
чя кшл кызт Д К с ККа ш1 ьч Д с цяКа ьч-
П ыс л кяк.к! Т ю яз шычцюл ш ышк кб1лК-
Ккыч б л клКс я ;цКк а к чкПКк Клюялш чз
юк ьч шкызья т Клш ыч ычя ч Кл з
нКцчя КК юкскялш. ызт ы як>кКк ш яц л б
ы с 1л юк л1лК б ялс к к лчкялт аычяк ш ц
юяк 1шкс КцКа юксыПьча «кК К б ч ю яз К
а к ; а . юябк Кл ю я юялша
Д пл1шкякч ш шкт юбчКлслчз еялсцыкшт Д ы клК-
скшл б ы лёяксякл ша ч ш. ьчП л
И шь кюачКа ш сц: К чкчПлы ыюк К к-
лКсцт ыкк: ышкь ычкКлкс К нкч кч К ек
юя . к лККк ыкк: К 
Д н ц К ш Исц ш лчл ц…Иычя ч Клыч е шялел :ь юк чц ычкякКц -
К >якКчл К К скюцыч К ш ю я юялш 
Фк з1цбыз ?ялс ке л1л »т а ш ч П К с ч з-
Ккек шя К КлсьКк кялКб ю я юялша Д ш Кл-
. с цяычшк Кл К К цюл к К ксКк К юя бч з-
ы к кат 1лчк К  кляс якш: т юкял-
ьККа Клы ячз 1л елч зКа якК кКа
ыКлябсл Кл. ычя ч т юлсл ш ёчк ялк-
К скшк зКк Плычк
= цк к кы Кз6 ш КлПл 1 а Кл Кл. цПлыч
>якКчл Плычк ш ы л К 1 лб к лПКкычзт ычкб чцл-
Ка Тл лб юкексл кя л л лш л 6 к ычкякК Кл
ыч ычш ККк ыК К Кч Кы шКкыч с ычш ;к
ш сз ш Кл. чл ч П ы к ляы Кл а к чл к кяк-
. ыя сычшк кязат л ?ышкксКлб ккчл» Яа шк1-
кКкш юял ч ц ?ышкксКк ккча» Фя екс ыз
ч кю ча 1люлыКа лП кшт кчкяа б шк1 ы ык-
к :ь ы мцлК Я сц юякП т 1-1л К ц Клы юк-
як6 шк1К л чкшля : ы ыюкяа ы ш ч ялКк Кл-
. Плыч Д п П л кшаО Фк з1цбыз лса цскКа
юкшкскт кК ычлял ыб 1люк цП чз ш ышк6 ёы лся -
з6 К шк1шял:л ск ч юкят юк л б ыла Клычк-
бч зКа кял1к К чя кшл кялчКк ?1лшлП К-
Кк » ц: ычшк ?Тбл» каПКк 1лш я.л лыз юк-
6кшКк Д чл Кл сл зКкычз кл
Я чкса ?ышкксКк ккча»т юял ч ц а ьчП -л Кл. Плыч т шк кыцсл ыз ш ыя с ычя -
 ч Кл ыкы сК лёяксякл ЯКке ы скшл-
Кл. ц юкП Кц J ксК ёчк юк цПл кыз К кП Кз
е лс кт сяце т ял1ш шлб ?ышкксКц6 ккчц»т чшкя-
П ы скюк Кб Ккша т юкцП ч зКа Кч -
я ыКа юя ьл ык ККк кяк.к . к с к ц
?ышкксКа ккчК кш»т кчкяа шк1е лш б сшлса
= як «кш чы кек «к61л н лс я Ллшя К К кш ;л
>якКч ек б юк з1кшл кыз скяк ы лшк ьчП -
л ы кект КлксП шкект юкс ККкек ёКчц1 лычл ышк-
 юяк> ыы 
сКлсат кесл б ш яКц ыб 1 ышкксКкек юк ьчлт
*1цыкш шяцП К юя сю ылК лчз 1л Ккша л-
. Кл П Кз К кч кыз ц 1лчз 1 Плыч кчб а
Кл кякч к шя б ык ККк ш сК т кесл Пцшычшк-
шл кызт Пчк шкч-шкч Кл. >якКч ш 6П чыб ш к:
Клычцю К ;к юя л1 Клск шаюк Кбчз мяк чкект
кК ПКкт кч кыз ы кя юкюяккшлчз ш шк1сц Кл-
. Ккша ылк ьча
ЯК скш кыз сялчзыб ы шялек Кл л. Кл ял1-
ПКа ляк т ш чк П ы Кл КкычялККа И Клск
ы л1лчзт Пчк кК шк Ккек цычцюл Кл. <чк лыл-
кыз ябсл чл с чл т кчкяа кецч ачз 1л чКа
чк з к ьчП ц *л ы Кк ял1 К кчкяа ьч-
Ка лял ч я ыч л к-К цсз Кл. КкычялК-
Кк л. Ка юкПч ыкшюлсл т чк к л1ашл кызт Пчк юк-ы сКбб к К шцПл ш к6т к К юя ыюк-
ык Кл с б ё ыю клчл ш юк ша цы кш бт к
ычялсл ч :ь л -К цсз К скычлч к Ччк л-
ыл чыб юякычкча цюялш К бт цскычшл ялкча ы ял1-
ПКа лея елчл т чк Кл. кч П ычш ККа ылк ь-
ча шы есл а Кл ек кшц ша. 1ляц Ка <чк ксКл
ычкякКл с л
*яцелбт :ь юкл цт к ыц: ычш ККлбт Д чкт
Пчк 1-1л к лКлт юк чл Кл1ашл кц ? Кс- 1ц»
Кл скычлш б ыз ылк ьча кчК6сз К юкы сК т
Кл к цыкш я. КычшкшлККа ч юкш чк л -
я лКы к ? кя »т Кл кчкяк ксКк шя б К юя -
. кыз члчз сялчзыбт ш 1ляц Ка цяКл л к-
Кк а к шычя ч чз сл к К ычКа кч1аша л я -
лКы ьчП кш н ПлычКкыч т Кл ч кк лКы к ч -
лчя шкКа ашл ы цПл кч л1л ч чз Кл К ш к
«лк ьч Д с Кычш ККк кяц ьчП л К шы -
есл сцл ч к Кьт кыцсл ч ы ык ы сК л ек л-
П ычшлт Пчл ч к юк ьчл Кл чл к л. К т кчкялб
а цскш чшкяб л ек шк шы кчКк. К б ;л >якК-
ч юкскКа ял1екшкяа а Плыча ш Кл. Плыч 
ФкК чыбт кесл ц К ш юкбш ыз ычя ч ы
к к:Ка шккяц К т ш Кл.  ы сл К ял1
шаы л1ашл кыз юк лК к чкт Пчка 1люк цП чз ш
ышк яц л. Кц ы чк ычк якКь юц. л яцю-
Ккек л ялД Фцычз чкесл юкюяккшл а чк-К цсз Клы
ы чзт Д екшкя ычкякКК ёчкек юя с к К б
Д на Пчл ч К к ылк ьч т л к цч6е т Д шк1ял-
л сяце Д ;л КцКл л. Кл 1 якК т Кк ы
кеякКк ы кякычз6 ЛьчП т ы ш. ш л Кц чл кек
ылк ьчлт Д к1б К шк1сцл…
мкК ПКкт лслб еяцююл ыюкя: кш а л юк-ышк -
ц юялшл сК бш б ыз юк кКК л к:Ккек шк-
кяц К б якК т сяце ялчкшл 1л ы кякычзт Пчк-
а ял1я . чз 6 1лслПц кб К К 1 кыКкшлК бт
ыП чл т Пчкт б шаык ц6 ы кякычзт ыкецч ?ш ы чз»
Клс юякч шК кт К слсцч ц шк1кКкыч цч 1-
юкс цслял ;к а к ат кК ПКкт К юялш зКа с -
лчз ксКкычкякКК шашкс 1 ёчкек ыюкял п .лчз
шкюякы чк з к чл О якКб ы кякычз Д К з1б мк
шы юяк л ял1ш ч б лш л кККк ч К Клск
юкскс чз шы ычкякКК т ычякек цП чашлб Кл1КлП К
лскек ч юл ылк ьчл
;л. ыкш чы кКычяц чкяа ш екса шкКа
К ыкчяб Кл Кке чяцсКкыч ык1сл юя ялыКа
ылк ьчат кчш Пл6: шы чя кшлК б шк1сц.Кк
кычлКкш Фк лыыц ычя ч кык ККк шас -
ыз ?б кш ша» ? лшкП Ка»
млслб 1 ёч сшц кс кя е Кл зКл юк кК-
ычяц т ке л ылкычкбч зКк ш ыч к ы 6а
шял ы ылк ьчк н ышкь юкы сК шля лКчы кякычКк ?/ кш ш» ыла л а юк ьчКа
ш ы ш ыялшК К ык шы ыц: ычшц6: л. Кл
юкскКкек лыыл н ялкч Клс ёчк кКычяц  ык-
ш чы ылк ьчкычяк ч б юя . кыз юя кск чз
ябс чяцсКкыч Lкяк.к 1ш ычКкт л чяцсКк ыК 1 чз
ш ы ылк ьчл кчб а Кл кс К кеялт К кы л бб
юякПКкыч ылк л. Ка мкесл ш ёчк ялкч т л1л-
кызт ц а ыП яюлКа шы шк1кКкыч т Кл. ыл-
к ьчкычяк ч шыь Кл. юцч :ь к з. ц
ыК К 6 юк ьчКкек ш ыл
я е Кл зКа юк кКычяц К К шаык 
юк ышк к ша лП ычшл а сяцек Ккша ык-
ш чы ычя ч з Д ? лшкП К» Lкчб ек юк ьч-
Ка ш ы а чб ?/ кш шл»т Пчк кчК6сз К
ыК л к ек лКьшя ККкыч сяце к ша ышкычш
?ЛлшкП К» кч ПКк шь к ы ? ыы я. ччл »
?>к -шц з>л » шы кс > л т юя шкыксб
 л юк кеК6т чл к шкц ю кчлц
л ёч сяце Ккша ыкш чы ылк ьча Д
.чцякш кляс якш: Д б цш с т :ь К
ск ч ш ск лш л кККкек 1лшкслт Кл кчкяа ц Кб
а л клКс якш л Ччка 1люялш чзыб екя6П т юк
скяке ы >якКчл а юя 1 ыз Кл каПКк чялы-
ыкшк лёяксяк <чкч лёяксяк а л а юкы с-
К ёчлюк чкек юцч т кчкяа юяккс ч шк1сц.Кк
кяц кч П ячьКк скы кКычяц чкял П я 1 лёяк-с Кл П ы чяцат л 1лшкскшт ы я ыюачлК 
юякш як т ск ю яшкек к шкек юк ьчл Я Кб юкял1 -
к к ылк ьчкш нк яце кеякКкек ьчКкек юк-
бт ш К ы к з к ябскшт ычкб л. Ка ял1 ПКа Кл-
1КлП К Ас ыз а ыкчК Ккш Кз т :ь юлКцш-
. 1лшксы к ялы к .чцякш кш кляс якш-
: кш начбКцш. ыз ычяке К б т ычкб ял-
ы ша юк кылК т чк з к Пчк ык. с. ы 1лшксы 
кКш якш ычя ч ЛьчП т ю я члш. Кл
ёч л. Кл Кл >якКчт ыюкя т кц ы сц ч слчз
ялКз. ычляч ны кч кыз л кКк ы кя ск-
ыч Пз ышк юк ша ю к:лск чл кюяккшлчз ш
к6 Ккшк кяц Ял. Ка бшКк Кялш ыз ьчП -
лт лса шл лП ычшл ККк ышк ек ылк-
ьчл
Д Ччк шл. кычякКкыа ! Д екябПк екшкя кс К 1
К Д нкч ш Кл. ёы лся з ылк ьча Д ёчк сл!
Чцчз чякК .з Кл ы б яцП ц Д ш К чл ч
«к ы сК т ш с кт к с ч зКа юк Клчц-
я П кш т юксцлшт кчш ч О
Д Фкюякц = л1к К кяеКь.зт л Кл шчкяк
ш ял ш шкыч шычлКц
« ц.лб ёчк 1к сКк юк ыц: ычшц юя ю ялч з-
ычшк ьчП кшт К К шк зКк юя юкК ыз ю яша
 ыба шкКа Ткесл кКк а к ш с чзт л шк1
 кш лш л кККа 1лшкскш ы юлял.6чл П ксл-Кл чк ю ыз ю кча Д ? 1 к.лсК »т ч яю -
шк к слбт кесл ы кКш ял ыксьч кП я сКк ылк-
ьч К ыке лыКа а ш1бчз л. Кц сл ы -
 К скс л т .з а члчз
млКц ш юяк. к ч чбь а шя Кл 5 лексл-
яб КлюябьККкц чяцсц 6с ыкш чы кек ча л Кл.л
лш люяка. ККкычз шаюцы л л шыь к з. к з-
. ылк ьчкш ЛьчП лт юя 1лш. Кл 1лшкст а-
к Пчк ша ялчз
« Пцшычшк к з.к екяскыч 1л ыкш чы кК-
ычяц чкякш б шычцю Кл лш л кККа 1лшкст кчкяа
ык1слшл 1Кл К ча ? лшкП Ка» Якь 1Кл кычшк
ы кКычяц чкяк ск ёчкек а к 1лкПКаО б чл Кл
ек ычя ч б ю яшк кКычяц т ю я ю ыашл -
ыб ы К Т ю яз юя сычлш лыз шк1кКкычз ПКк
цш с чзыб юк ы скшлчз ы П кш кт кчкякек ша-
ык к Кбч ш . як к ьчКк ыя с 
ЛлшкП К юксш яе Кб ышк кял1Ккц скюякыц
Kек Кч я ыкшл к К К ьчП л->якКчкш л ц -
шл зКк кк шыьт Пчк ыкычлш б ч ы ц ыкшя ККкек
ычя ч б Фяк а ы кякыч шккяц К б к-
ыцсл ыз шк ычялычКк
мкКычяц чкя скш я К ышкь к кск с ч : Д
кс яК 1 якшлККа ычя ч з ФксКбш. ыз ш шк1-
сцт б ыюачл ек ЛлшкП Кц л к а к цы а.лчз
юк к ч зКа кч1аш к ышкь ылк ьч т Д кК чя к-шл ыцякшк я ч т ыкш чкш / юякыч ыб ы чшкяк
ычя ч т цКкыб ы ыкк цшл К ыкш чы кц
кКычяц чкяцт кчкяа ыкчя ч шю яьст : чт ык1 сл-
ч ц цП.л ч кяц кяза 1л екыюксычшк ш шк1сц 
нк шя б ёчк юк 1с б юкы ч ы з6 ы лшКкек
яцыы кек ьчП л Д лю члКл ; ыч якшл Иб ; ыч -
якшл скякек Клт ыкш чы ьчП л Kек юксш ел
кч яашл чыб 1ляб яцыы к лш л / юякшь Ккек
Плыкш ш ч кт ы якКк шляч я т ес шыь са. ч юл-
бчз6 к П кш т ыкш я. ш. Кл ылк ьч ю яшц6
?ьячшц6 ю ч 6»т ю яша члялК ч лю члКл ; ыч -
якшлт к лслш. ек ы зКа лял ч як юач ша
цкт чбКцчыб К ч ш кц ьчП ц Кл. ек шя -
К Д нл я 6 Ч л кшцт КкекчаыбПКк ля ычл-
Кы ык к кшт ыяллш. ыб ы К л 
«к ычляат юк ч ш. кч шя К >кчкеял> 
Кл Кб ыкчя лю члК ; ыч якшт кчслш. ышк6
 1Кз ш кяз ы К л ш юяк. ц6 якшц6 шк-
Кц К ычкб ш клКк чцця шк1 ышк ек ылк ь-
чл ы ыч а ? я к» ч яача ык шы ычкякКт ю -
я ю чьККа юякшк к кт ычляа ? я к» шае бс
еякк1с к кяк к Яаы ККк б юкычлш ябск ы
К чк з к Пчк аш. ц Кб ш яц л ычя ч з
ЛлшкП Кл юкы сК кс Д е ц6т ы кякычКц6
л. Кцт юкялл6:ц6 1б: ычшк >кят кч ПКк шк-
кяцьККц6т ыКльККц6 к:Ка кчкяк мл сл -к шю яьс сш Кц лыз аы з П кш лт юк кяб6: ек
шк1сц.Кц6 ыч 6!
Фяк> ыыкя Nц кшы юякякП ы ы л1л кесл-чкО
?« кяк пкыы б цс ч к яа ьККк» яа ьККк кКл
ычл л ш ыкш чы ц6 ёюкцт кчкялб кч яа л . як
чшкяП ы екя 1кКча ю я с Кл. к кса юк к-
К / ялыылчя шл я ыцК ; ыч якшлт 1кял-
лш. ьячшц6 ю ч 6т ю я ск Кк шк1К кял1
П кш л ы сц.к Ккшлчкялт кч яаш. ек Ккшц6 е лшц
ш лш л Д шаы. ю кчлт кецП ыя сычшк шк1-
сц.Ккек кб
Kычз Ккек к: П ячт кчкяа ышб1ашл6ч лю чл-
Кл ; ыч якшл ы яа лча 6сз «кш чы кек «к6-
1л <чк Д ыычял. т ышкычш ККк яцыы 6сбт
екчкша кчслчз 1Кз 1л ыПлычз пкс КаO ёчк Д ц -
К чч Кл я ы т цюкяычшк ш юя кск К шы шыб-
 юя юбчычш Кл юцч O ёчк Д с я1кычз аы т
я шк 6 кККа ял1л
…н ыч ык ышк КлюляК кт =к ц шат б юя -
шь Кл >якКч цП Кц6 кс з Ккшкек ? лшкП Кл» н
ч сК 1 Кчял юя . л ч еяллО К юя сю ыа-
шл кыз шычцю чз ш клКскшлК шы Кл. ешляс -
ы к Плычз6 «к шы ы к ю я ск Кк шычл Кк-
ша т Пя 1шаПлКк кчш чычш ККа к з. 1лслП 
Т ю яз б ск К а шаычцюлчз ш кяз ы шялек К
чк з к л ьчП т Кк л клКс я к з.к ешля-с ы к Плыч ч чкект л б ялыычлш 6 ы ат л к -
К6 кычлКкш цт юя ц я . К кяелК 1ц6 к Д ц-
с ч 1лш ы чз цыю лскек ьчП л шы Плыч ш -
к
«юялш 6ыз ы Ккша юкяцП ККа К с к?
Л ПКлб к шлб кюачКкычз ьчП л Д ёчк :ь сл -
к К шыьт Пчк чя кшл кыз клКс яц ;к б 1Кл Д
К юккецч ычля. к> яат юккецч ыл ьчП -
т яа к яа ц ы кчкяа б юякшь чя ексл шк-
Кат юкк ч юляч б мкцК ыча шы есл а ш сц-
: ы к шк шы к шк с бч зКкыч Кл. Плыч т
 юя яц ы скшл шы ю кчат Кл К т Кл юляч -
Кц6 кяелК 1л 6 ск К кю ялчзыб ш ышк юкшы -
сК шКк ялкч лш л кККа клКс я Д Фляч бт Д
екшкя б ы т Д шкыю чл л 1 ч б ьчП л Фляч б
ч ю яз юкк ч ч ычлчз клКс якт кчкяа юя -
к ч шы6 ышк6 ёК яе 6 1КлК б с б чкект Пчка К
юя л кычкбч зычшл К цякК чз ы лша скачк-
ек ш кб ешляс ы кек 1Кл К 
« чл аы б б юкшь ышк6 Плычз ш Ккша к
ы шялек Яа юк ч чцслт ес чаыбПц сК Кл1лс
КлП Кл сялчзыб ы К л т Д 1л *К ычя
*лт ш ыКк ыкяк П чшьячкек ексл а ш яКц ыз 1л
*К ычя « л шк К К ьчП Д ш ч ялКа ычц-
ю Кл яксКк ьчКк юк ! Яа шы6сц ы л ы -
скш юяк. кек нкч ычляат кшл ш. ыб КслД 1с ыз а клКсКа юцК чO шкч Кл.л 1 бК л ы
ыкяшлККк ы ю ч з сш яз6O шкч ея П .Кк юк 1л
лёяксякк И Клс шы ёч Д ы К 6Кк К кт
ш кчкяк юяк 1к. л Кл.л ю яшлб шк1сц.Клб ышлч-
л ы К л « к з к 1л ёч екса юякс Ккт ы к з-
к цП ч зКкек екяз кек юя . кыз ю я чз! И л
кчялсКк шКкшз ш яКцчзыб ы6сл 1я а т шыь ыюачлш-
. Д екя Пз цчялчт ялскычз юк с
Яа ял1ш яКц ышк ешляс ы 1КльКл И чкт Пчк
юк цП к ю яшк юксял1с К ш ыкяк шчкяк ек-
сц Кл лёяксяк ш « лшбКк-« яы И чкт кчкяа
ш ыкяк чя чз а л Клеялс Кл шыб Плычз 1л к
Кл мцлК н ч я к ал юк кчК :л к ша 1КльКт
а кчслшл П ычз чцчт шк1 екыцсляычш ККк
еялК а «кш чы кек «к61лт цслт Кл кК т шк1шялч -
ыз Кл. шкы лт 1еКлш. шялел ы ышб: ККа 1 -
 з ык л ыч П ы кек екыцсляычшл
«чляа юк шк лёяксяк Кл еялК ша1шл ш
лск 1 Клы а як аы ныюкК кыз шыьО
кчычцю К ш е цз ычялКат шк1сц.Ка ыял К б Кл
Кке ч лчял шкКат ёчлюа кяза 1л екыюксычшк ш
шк1сц « шк1з ёч чяцсКа екса Клы ш т кыш :лб
к шк юцчзт ш : ы кшл юляч т ш кек «чл КлО
?;л. с к юялшк … Фк сл цс ч 1л Кл » <чл
цш я ККкычз ш кК ПКк юк с л ш Кл. ы яс-
лт сш ел л Кл ш ыял К бт якы л я ю л И шкча ш яКц ыз Кл еялК цт ш1бш ш ышк яц екыюксычшк
ш шк1сц Яа ычл к1б шл К л н чб кб
а к Кл кю Кк лыч яычшкт юксКбч чшкяП ы юкчк-
к ыкш чы к лш л 
Ччк а ш лсашл ш юкКбч ?чшкяП ы юкчк-
к »? <чкч юкчк к К ч юя с кш мл а ш я-
. К К скыч е ыкш чы ьчП т кК К ч юялшл
1лычашлчз ш ышкь чшкяП ы к якыч Kек аы з шы -
есл ск Кл ялкчлчз ш ксКк Клюялш К О шы я-
Кк ц цП.лчз ьчКк ы цыычшкт лыч яычшк шк1сц.Кк-
ек кб А ёчк лыч яычшк ышб1лКк ы Ккшлчкяычшкт ы
е цк юкК лК ч к: 1лслПт кчкяа ычк-
бч ю я с шы «кш чы к Ая 
Л чКбб люлК б ыкяк П чшьячкек ексл Д шк1сц.-
Ка к юкс /ыыл Кл н ы т ш кчкяа юя К л л
цПлыч Кл.л Плычзт Д Кле бсКк юк л1л лт Клы к з-
к Кл. лш л кККа ы ат лч я л зКа 6с-
ы т ычл юя к лслчз Клс ы л юякч шК л * -
к К чк з к ш к П ычш ККа 1 К К бт я Пз сьч
к к з. лП ычш ККа ысш ел «кш чы шкы л
КлКкы юякч шК ц ык яц.л6: цсляа Кл 1 т
ёчк Клкс к ышкь кчял К ш шк1сц 
:ц: К яллт лял ч яКк с б К шт ы кчПл-
бК ы ячК кш сялш. ыб Кл 1 т кшлчашл к
К  ц6 лш л 6 Яа ычлял ыз цП чашлчз ёчк ш
шк1сц.Ка кбт ычлял ыз чл юкслш бчз шялел Кл1 ш шк1сц т Пчка ёчк к:ц: К К 1 Кк-
ек ялл :ь к з. кш лс шл к сц.к К  кек
ьчП л н ыч ы ч Пцшычшк юя шкыксычшлт юя ыц-
: ьчП ц Кл. лш л т ск Кк а к ыкП члчз-
ыб ы К ц кККа якычк ек ПКкек лыч яычшл ;л-
П Клб клКскшлчз Плычз6т б ычлял ыб ск чзыб чкект
Пчка чшкяП ы юкчк к чл Кл1ашл кек ?ыя сК -
ек» ьчП л а шаык ;л юял ч ёчк к1КлПл кО
чкт Пчк к ч ыс лчз п П л кшт Тяцст м цкш чк-
к 1 сяце Кл. лыкшт к ч ыс лчз к кск
ьчП т чк з к шычцюл6: Кл чяцсКа к шк юцчз
ычя ч б * б ёчкек чя ц чыб ксКк К юя ККк
цы кш О К П чзыб ышк цыю л т К 1л1Клшлчз-
ыб
н ы цыычш шк1сц.Ккек кб К з1б юк лелчзыб Кл
ксКк шскКкш К Кл чц ы.лл.Кц6 цсл зт к-
чкялб б ка кб1лч зКк ск Кл ?шаш 1ч » * б Клы
кычлшл ыб К 1а а ыкчК ял1 юякш я ККа 1-
Кз6 ычл Кы 1л кКО ?« кычзт екшкябчт екяксл -
яьч ;к ёчк чк з к чкеслт кесл ы кычзт кчшлелт ек-
чкшКкычз я ы ц ыкП чл6чыб ы кч ПКа 1КлК б »
5к шлб юял ч л цП лО чкчт чк 1лыча ш цПь т кч-
ычл К кП ч 1л Плчз Ккшкек ш чл ч шк1сц.-
Ккек кбт чкч К 1 Кк цс ч ч И К Пчк К ыюлыьч
ек Д К Кчц бт К ПКлб ялякычз
;л ю яша юкял клКскшлК б Плычз6 К скш -кыз ычк Кцчзыб ы чл ьчП кт Кл1кшь ек 1с ыз
5ляыц кша К юя .ь Кл 1 ыкы сК Плыч т
юк з1цбыз ы лшк ы кек шк1сц.Ккек кл н ёчк
ц с ычш ч зКк К з1б а к кч л1лчзО кК а юк-
ышк ц ы ;к П  б юя ылчя шл ыб 5ля-
ыц кшцт ч ы зК ц сл ыбт Пчк ек ы кычз Д
ы кычз сцяКкек юк. л К ы . к П ыб 6
ны ышк юкш с К кК л а екшкя О ?;л шыь
К юкПь»
н к6 5ляыц кш шы к юк лел ыб Кл ы юц6 цсл-
Пц *к юкяа ск шя К цт Пчк Кл1ашл чыбт ш 1 кт
Кк къбыК чз ышк с ычш бт лКл 1 якшлчз кК К
ке А сц ч кК а клКс як юксял1с К б
И чкт Пчк ек чшкяП ы юкчк к а ц1к т юкы ц к
юя П Кк ылкек ю ккект Пчк к ч юяк 1кч ы к-
лКс якт Д 5ляыц кш ычл ч ябчз цшл К лшчк-
я ч ч ш е л1л ьчП кш Фя . кыз Кл ёчц ч ц ы К 
юкекшкя чз н я 1 к >кя 5ляыц кшц а к ы л1лКкт
Пчк ешляс а сцч чя ц6ч кч К ект л клКс ялт
К чк з к ксКк ПКк ялякыч Ччк ыллб ял-
якычзт юк К К 6т ск Кл ыкП члчзыб ы к з. 
1КлК с лт ы шаык ы цыычшк цюялш К б шк1-
сц.Ка к 
чялсКк а к 1л ч чзт Пчк ёчкч кч якш ККа ял1-
екшкя 1лычлш 5ляыц кшл 1лсцлчзыб н чк шя б а
шычцю ш бякычКк шк1сц.Кк ыял К юкс /ыыл- Л члб ы 5ляыц кшат Кл 6слб ек ш к6т л 1л-
ч Кл 1 т кКк а к ш с чзт л юкыч ю ККк кК
юя кя чл ч Ккша П яча ;люцы Клб ялякычз ы-
П 1 л Кл цычцю л ычк чк ыюк кКк ы кыч т
кчкялб ю чл чыб шКцчя КК ык1КлК юя шкыкс-
ычшл Клс юякч шК кт кчкялб шьч ш ыч ы чя 1-
ша я ы кт ы цюкяычшкт ы лК шыь кыаы чзт
юкКбчз сш елчзыб сл з. н кб юкс /ыыл 5ляыц-
кш К ы к з к ял1 кч П ыб л кяелК 1лчкя яц к-
шкс ч з с ычш ышк ек юксял1с К б а юя с-
ычлш К Клеялс 
Фкс /ыыл кч П ыз Кке ьчП Кл. Пл-
ыч К с чкшл ышк6 шк 6 шялецт ык1слшл Кц-
Кц6 с б Кл. ыцкюцчКа шкы шк1сц.Кц6 кычл-
Ккш ц ; а цюкяКк ычя ыз шаяшлчз К л-
ч шц 1 Кл. яц <чк лыл кыз К чк з к кчс з-
Ка ПлычКа к ша ёю 1кскш <чк а к 1л чКк ш
к . як т кю ялч шКа лы.члл ;люя ят
шяле . як к ычл юя елчз ык1слК 6 цсляКа лш л-
 кККа еяцюю якшк Ал ыПьч шчкякыч ю ККат к
ыюк кКа ялкКкшт ёч еяцюю якш ыкыя скчкП шл-
ыз Кл цеякл к Клюялш К ;  к клК-
скшлК кяелК 1кшл к К ы к з к ? кПц6: » ёы лсят
кчкяа ю я ялыашл ыз ы ксКкек лёяксякКкек ц1-
л Кл сяцект ККк чцслт ес шк1сц.Клб кычлКкш-
л ы лсашл лыз кык ККк кычяк ;л. Плыч К ял1юя кс кыз шычя Плчзыб ы ёч цсляКа ёы лсял-
 К  к лш л ?«чляа 1Кл ка» а ц1Кл-
шл юк ь ча к л ш Кчкшт >61 блт ял1я -
ыкшлККа чц1л т к. л т ычя л т юк к ша
юя ьл ю кчкш н кыКкшКк ёчк а чл еяцююа
К  лыкшт л ?Jс ч»т ?п чек> К» ?Я з-
с яы»т с ычшкшлш. юкПч Кл шы цПлыч л >якК-
чл
;кшлб чл ч л шялел 1лычлш б л Кл. ьчП кш
шыь шя б ачз КлП цт 1кя к юя ылчя шлчзыб юяк-
ч шК ц н лск к6 шы есл КцКк а к юя сцел-
слчзт Пчк Ккшкек юя сюя ч юякч шК т ышк шя К-
Кк юякч шкюкычлш чз ц ышк т к с ычш ККа
юя ьа кяза н ёчк кчКк. К шк1сц.Ка к 1л
*К ычякт ш кчкяа а шычцю т Пчк Кл1ашл чыб ы
кслт сшл цыю ш ю я л1 якшлчзыб Кл ышк ычляа
лёяксякат а ш ызл юк л1лч зКа п Пз сьч
к кчял К юкюачк К ш кяелК 1кшлчз кКчяКл-
ычцю К Кл 6Кц6 еяцююц Кл. ля т кышккс ш-
. Плычз 5 ыылял шю кчКц6 юяк ш. ыб /ы-
ыл пл1аеялш. ыб чцч шк1сц.Кк ыял К а к
КлюябьККа ;л. ьчП л юя кс кыз Клшб1а-
шлчз шялец юк . ычз-ы з шк1сц.Ка кьш ш с Кзт юя -
Пь юкПч лса Ккша ша ч ш чл ч П ы к кчКк-
. К 1КлП ч зКк кч Пл ыб кч юя сасц: ек
K:ь ск КлПл л кКчяКлычцю К бт кыц: ычш б к-ек яцюКа ю кчКа члК кша ы л т К а
юкш 1с ыз ышк кял1Кц6 ы кшц6 ял1ш с ц ш шк1-
сц К Кл я шл ызт юкш с кцт л кКк кы-
Ккшлч зК юяк:цюлчз Кл.ц лш л 6 няле шляз -
якшл ял1 ПКа чл ч П ы юя ьат ычлялбыз Кл-
ч ККк чл т кчкяа а ык1слшл с б ек с -
ычш Кл к лекюя бчКа цы кш б ЯКкек шК -
лК б цс б кыз К л ыкш ычКкц юк ьчц к-
ляс якш: кш ычя ч Ас ыз кК . Кл
ял1Ка ц :я К б ФкК6т л ял1 ш чкч с Кзт кесл
бт юя аш ш Ккша ялкКт ша л Кл ю я скша юк1 -
 т Пчка к1Кл к чзыб ы кычлКкш кт кК юя -
К кс К 1 Ккша ышк юя ькш
Ф я с кчябсл кляс якш: кш кК юкы л
К ы к з к еяцюю ычя ч мл1л кызт ? ыы я-
. чча» юякычк-Клюякычк ыкял ыз .чцякшлчз к-
ша юкябс Кл. Кл1 Ка шкы сКл к ёчк а-
к К чл мл чк з к Кл. ? лшкП Ка» Д ёчк а т
ычлч т шк1сц.Ка юлчяц з КаК чя са = якб «кш ч-
ы кек «к61л ИшлКл мк сцл Д шычцю ш кт К -
а ял1 ыз Кл сш юляч сКл 1 К т кч шлбыз
кч лчл ? лшкП Ка»т КлПл л кччбе шлчз кч Фяцчл
Кл 6ек-1люлс *яцелб еяцююл К  ычя ч -
т К шшб1ашлбыз ш л ч шКц6 ышлч цт 1лКб л юк1 -
 6 К ы к з к ш ычкякК кч кПлел шк1сц.Ккек кб
?Фкш с кцт лслб 1 еяцюю К  ылк ь-чкш ч ышк6 1лслПцт Д ыял1ц з Кц к ц Кб ш
ек кш Д ;к л ц6  ККк?»
«юцычб К ы к з к Кцч шыь шабыК кыз мл чк з-
к кыКкшКа ы а Кл. ычя ч шшб1л ыз ш
к КлПл юя ы скшлчз шял ы ылк ьчат цк-
с ш. ш 6ек-1люлсКк Клюялш К т Кл екя 1кКч
юкбш ыз кчябса ?6К яыкш-88» К с ял цяы
ю я юялшл П я 1 Фяцч нкч кКк Пчк! АКлП чт ? ы-
ы я. чча»т ккчКк шычцюлш. ш кт ы ц ышк -
кял1Кк ?юя лК к» кчш л шк1сц.Ка юлч-
яц з кч къ чкш юя яач б Т шя К шчкялб
еяцююл К  ычя ч т кчкялб К шшб1ашл-
лыз ш кт Кк ш чк шя б К цкс л кч Фяцчлт
ск Кл а л кялКбчз с ычш б ышк ю яц6: 
кляс якш: кш
И шыь 1лаы К ш юякшл ыб
наяцП клКс я ыкы сК ычя ч зКк Пл-
ыч т Клкс ш. ыб Кл ю я сК ял Kек Кл 6сл-
ч зКа юцК ч а ш скычлчкПКк ыч ю К кыКл:ьК
ял1 ПКа ч К П ы ыя сычшл кяк-
.ц6 ялс кышб1з ы лёяксякл « сб 1л юякч шК -
к ял1елслш ек ц кш цт кК чкчПлы ша1шл еяцю-
юц с цяКа ычя ч Т ы с Кл ю к:лс
?юксы к л»т ялыюк к ККк ш К ы к з к чял
кч К >якКчл нК 1люКк юкбш ш. ыб ?/ кш ша»
цсля юк К  кляс якш: лт л шк1сц.-Ка юлчяц т ц ялК Клкс ш. ыб ш шк1сц т Кл-
юл Кл к еяцююа К  ычя ч « кяк-
ч ПКа к юя Кьы Кл. ьчП л юк сц
« ю я кск шялел ш кКчяКлычцю К ш К юкс
/ыыл шыюаКц к ычкПьККа к К ю я якы-
ш кякч к т Кк ш ызл КлюябьККк шк1сц.Кк
ыял К «члялбыз шк1с ычшкшлчз Кл шы6 чл ч П -
ы ц6 е ц Кц Кл. Кл1 Ка шкы т шяле юксКб ш
шк1сц ышк цП. ычя ч зКа кляс як-
шкПКа ёы лсяа н ю яша с Кз ыял К б К 
кляс якш: юкбш ыз Клс юк кб Кл ыя с-
К шаыкчл К . яцюКа еяцююл т ёы кяч яц-
а ычя ч б Фкы сК юя ц: ычш ККк
а ?>к -шц з>л » Д л. Кл ы чбь а юц-
. ПКа шккяц К т к лслш. кяк. ьч-
Кк-чл ч П ы слККа ?ЮК яыа» ?>к -шц з-
>а» юкбш б ыз кчябсл ш .00—.40 ылк ьчкш Тл-
лб чл ч л лыы якшлККа кляс якшкПКа цсл-
якшт к ыю П шл а ы зКа ычя ч зКа ык-
юякшкс К т кб1ашл л Кл. ьчП кш юякч шк-
юкычлш чз шялец ышк т к ё>> ч шКа юя ьа
кяза 5а к а к. кПКк сцлчзт Пчк а Кл. 
ыял1ц ; чт чл ш к шк с ычш ч зКкыч К ашл ч
Ф яша с Кз ыял К б К с б шы а цслПКа ЯК
кК кяк.к 1люкК ыбт к :ь ял1 юксы л1л К к-
кс кычз шы ычкякКК ек лКл 1л лскек кб* к а к чл О еяцююл ычя ч ыкы сК ы Кл-
 Плыч т ша ч ш юк ша1кшц ял Клш с К бт юк-
бш лыз Клс юк кб л ял1 ш чкч к Кчт кесл
ы .лККлб еяцююл ылк ьчкш юякч шК лт ыкычкб:лб
юя яКк 1 ы с ыбч л. Кт юя л лыз -
К >якКчл 5а к ш сКкт л Кл. ьчП Кл я -
шл ыз а к лчл кшлчз К  кляс якш: 
;к ы зКа ёы кяч ычя ч ыкюякшкс К б ыял-
1ц ышб1л к ;л. шк1сц.Ка юлчяц з сял ыб
яляк ;к шыь ышк кыКкшКк 1лслП кК К я -
.  к к ыкяк л Кцч кК шь КлюябьККа к ы
?>к -шц з>л » ы К ы к з к шял ы ылк-
ьчкш сКл кт ышб1лш. ыз ы К т кК цюцыч ?6К-
яыкш»т кчкяа цыю юяк 1ш ыч кк члК 
Члык юк1сК шк1сц.Ка юлчяц з сяцек Плыч ш
ёчк ялкК чк юкч яю К цслПц
«кялш ышк ьчП кш Кл лёяксяк ялч к к-
я ыкшлш шк1сц.Кц6 кычлКкш цт б ы л1л т Пчк ы
а кч скыч Пз чк л ш Кл. с ычш бт Д КцКк
аычяк ю я ычял шлчз ышк6 чл ч цт юкялкчлчз цы -
ККк млскц юя сьчыб ша члчз юк сшл-чя ял1л
к з. ш с Кзт ш1бчзыб 1л с к юк-Клычкб: ц Kы
шяле чл ч яцюКа еяцююл Д 1КлП ч а ск Ка
1 К чз ышк к ша юкябс 
= лшКк а к ККк ш чкт Пчка К чк з к юл-
я якшлчз юя ьа К шт л ёК яе ПКк Клшб1ашлчз ышк6 чл ч цт ышк юя ьат Клычцюлчз Кл шялел Яа
ычл чл ычяк чз ышк к ша юкябс т Пчка чз
шк1кКкычз ксКкшя ККк ш ыч кязц ы ычя -
ч б юя яач б т е лшКк т чз шы юя сюкыа -
л ы л зКкц цК Пчк К 6 кляс якш: кш
юякч шК л
Ф яша к шк с Кзт юкычяк ККа Кл кыКкш
с ычш к яцюКа еяцююл т юя Кьы Кл. 
ычя ч б я л зКа цыю Яа ы чя слчз
К шт юкч ябш юя ёчк чк з к кс К ылк ьч на-
кс кт Пчк К л К юккел ч Ккшлб чл ч л *л
КлП ачз К ке к ны кя т К ы к з к юкК 1 ш К-
ч Кы шКкычз ышк юк ьчкшт К а ычл с ычшкшлчз
к ялыПьч шк кычкякКк
Ф кча Кл. ешляс ы ёы лся ш ёч сК
кялч шК лК кь сяце лш л кККа к-
лКс якш Кл чкт Пчкт юлчяц яцб ш шк1сц Клс юк 
кбт кК ш с К ы к з к К каПлКа к шк юк-
ябск ?6К яыкш» К . К >якКчл ш чяьъ-
бяцыКк юкычяк К <чк К ы к з к Клюк Кл к 1Кл-
 К чц6 ?ёчл я ц» Д к шк юкычяк К Кл. ы-
чя ч ш шк1сц.Кк ыял К Кл мцлК Т ю яз
К ат 1л ычшкшлш ц Клы ?ёчл я ц»т лК П ы
юя К ь с б кляс якшкПКа с ычш Ал-
аы юякч шК л а юкКбч К Исб цычцюкт чя б
еяцююл т Кл ял1Ка шаыкчлт К а ялыыП чашлКл чкт Пчк кчз ксКл 1 чяь еяцюю юякзьчыб 
И ёчкч юя ь К ш к л1л ыб ча И кля-
с якшкПКц6 ?ёчл я ц» цш я ККк ял1 шл ?ёчл-
 я » ыкш чы ычя ч т кч ПКк КлцП ш. -
ыб сялчзыб ш ы кКк еяцююкшк шк1сц.Кк к6 5к-
шк ыПьч лскек 1 Кл. ьчП кш аычяк шк1ялы-
чл н ьчКц6 К ц м цкшл 1л юбчз сК кьш а-
к 1лю ылКк с шбчз цК Пчк ККа К ш ; к-
чкяа ьчП ц шл зКк цш л ыз ккчк 1л К -
л Тл т Клюя ят ксКлса б ск ек к сл т юк-
л юя 1 чыб ьчП Ф чцкш Фк юксыПьчл екя6-
П ш л л ек л. Ка ц ск Кк а к кКП чз-
ыб « ч? ; чт ш яКц ыб л1ашл чыбт кК юя ы ск-
шл ялы к кчц6 еяцююц К  ылк ьчкш ск /ыы
с К К  юачл ыб цы к з1Кцчз 1-юкс лчл ыкш ч-
ы кек ьчП лт 1л к ш яцчк ш ял Кл л к шаык-
ч шк яце быы кек ыккял Ф чцкшт лыч яы ыюк з-
1цб лКьшя ККа лП ычшл ышк л. Кат чл ье
ш ш ял яц шк яце цюк кш я ш ск ч юкят
юк л К ыял1 юякч шК л
ЯКкекё. кККа к ша юкябс кт кяелК 1л 
кб ш К ы к з бяцылт ц а цюялш К юк ял-
с кт цычя ьККа ыюк з1кшлК ялс к к л-
 кККа ыя сычш а ял1 шл шы 1лаы а шялел
« зКлб быы лб лш л кККлб еяцюю якш л К ш а-
л ял1еяк Кл <чк ыял К :ь ял1 юксП я Кц ктПчк ш шк1сц.Кк к6 К з1б юя с я шлчзыб .л к-
Клт Пчк юк сл ыкюцчычшц ч чкцт чк чшкяП ы я .л-
ч к ша 1лслП т чк бш б чыб шк Кк-Ккшлчкякт
ц ч юя сш с чзт КлычкП шк : ч к с ычш К-
Ка юя ьа кяза Л ПКк с б Кб ёчк ыял К
юкы ц к чк П к :ь к шсцП шкц лКл -
1ц шял ы к чл ч т :ь к КлычкП ша юк-
ы л ыш  чл ч П ы к Кл 
;л. шкы лт с ычшцб юк е К л зКкц ю лКц чкшл-
я :л «чл Клт юякск л ял1ш шлчз Клычцюлч з-
Ка кю ял Фк к кКПлК шк1сц.Ккек ыял К б
юкс /ыыл Кл.л ешляс ы лб Плычз а л ш 6П -
Кл ш ыкычлш ык с К К т кчкяа юя сычкб к КлК -
ыч шялец . ычк цсля ыкяк П чшьячкек ексл н я -
1ц зчлч ёчкек цслял а ял1 ча К  шкы л
юкс Лзшкшкт л кычлч еяцюю якш кчяк. Ка
1л «лК н ы ц <ч цсляк а л кышккс Кл кч
К ш АлюлсКлб J ял Клт >кяы якшлКл н ы лт к-
ял1кшлК к:Ка ю лсля 1люлсК юк зы кек екяк-
сл «лКск я
мклКсц6: кчшь Кл лёяксякат Клкс ш. -
ыб ш К юкыя сычш ККк 1кыч кч ю я скша юк1 -
 Яа кяк.к 1ллы якшл ышк л. Кат ычлял-
быз К П К шаслчз ышк ек юя ыцчычш б <чл юя ск-
ычкякКкычз к л1л лыз сл к К .К Фябк
юякч ш Кл. юк шк ю к:лс ш К  к ялыюк-к К ычкб л к з.лб с я шбККлб ша. лт ыккяц-
ьККлбт юкш с кцт :ь слшКк с б чкюкеял> П -
ы ялкч Ч я 1 с Кз сшл юкы Кл. ек юя ьчл
Кл ёчк ша. юкбш ыз К  Кл 6слч ч-
 ы ычь к ыч я кчяц екшкя к чкт Пчк К а
ккыКкшл ыз Кл ёчк ша. ы кюя с ьККа б-
 Д кК ы с 1л шы т Пчк с л кыз ш Кл. ялы-
юк к К п 1ц зчлчк Кл 6с К бш кыз чкт
Пчк Кл ыкы сК т чл шю кчКц6 юя сш Кцчк ю -
я сК ц ял6 лёяксяк ычл ю я кс П ы яшлчз-
ыб ыКлябса чбь к К  к ляч я ;лы 
К а К кычя б К ял1ц 1л шыь шя б юк л К
КлПл кыз Кл. лш л кККк Клычцю К 
Аш л кККк Клычцю К ! <чк а лыы П ы 
 чкс ыкс ычш б ыцкюцчКа шкы л шк ш1 к
К юя бч зы к ккякКат ш кяз 1л кш лс К шы -
 ь 6П ша юк1 б т ш юя ы скшлК ял1 -
чкек юякч шК л Ф яша ша ч КкПКа кля-
с якш: т кяц. шлш. Кл шы6 е ц Кц ялыюк к-
 К б шялел ышк ы ячкКкыКа ккша еяц1 Фк-
чкт 1л К ы к з к Плыкш ск е К ял зКк лчл ю кча
члК кшт цы шлб ё>> ч ляч я ы к юксекчкш-
т Кл шял ы юк1 цычя ыз КкекП ы К-
Ка ёы лся з кляс якш: кш « екя 1кКчл з-
Ккек юк ьчлт ы ю якшлК б кК ч к ыялыашл чб-
ь а >целыКа кат ял1яц.лб К юя бч зыскча с1кчат с ычшцб юк ек .чллт клКсКа
юцК члт ц1 л ышб1 т я 1 яшКа еяцюю якш л ТкП-
Кк ш Кл1КлП ККк шя б ю я с ыла КлПл к лчл
ыцкюцчКа шкы Клс юк кб юкбш ыз .чцяк-
ш И Ккек К сцч сцчт юя лб ышк ке-
Кь шял ы шкы л 1 т кК К сл6ч шк1-
кКкыч юксКбчз ек кшц
Аяч я б лш л б ю я Ккыбч кекКз ш е ц Кцт л
ю кчл члК т юя яача ёч ляч я ы к-лш л-
 кККа кеК ша шл кт цычя б6чыб ш лчл ц н1бчл
ю яшлб чялК. бт шчкялб 5к сьч ш е ц К К юя б-
ч зы к ккякКа Kек ы К кы л шл6: Кч Кы ш-
Ккычз6 юксс я шл6ч кляс якш: .чцяк-
ш Т ю яз кК с ычшц6ч к  еяцююл т
ша ы шлб т кчкяа юя с шы ек ы сц ч юкял-
1 чзт Пчка юккПз ышк ю кч члК л Фкчк Кл-
П Кл чыб юя ы скшлК кчксб: ек юякч шК л *к-
ш я.лб ек ял1еякт кляс якш: .чцякш
К юя ычлККк юякПьыашл6ч скяке т ш сц: ш К юя -
бч зы ча т Клыч ел6ч шялел Кл ю я юялшл
Як:з лш л кККкек Клычцю К б К чк з к ш к-
П ычш цПлычшц6: ш Кь ылк ьчкшт Д ш ыкяк
П чшьячк ексц с б ёчкек юксК л ыз чаыбП Кл. 
кляс якш: кш .чцякш кшт Д Кк ш ы л К-
Ккыч с ычш шы ш скш лш л т чкПКкыч шаюк -
К К б юя л1кшт К лч ш КлксП шкыч шы к-лКс якшт шы ьчП кш
Ф я с Кл т ычя ч б т лш л кККк Клычцю-
К ычлш к чкПКк кП яП ККа 1лслП = лшКк а-
к ш чкт Пчка юякПКк цс я шлчз екыюксычшц6:
юк к К ш шк1сц шач ыКбб ы юк б кб шял ы ц6
лш л 6т а ск Ка а КлсьКк кялКбчз Кл.
шкы л кч кКчялчл шк1сц.Ккек юякч шК лт к ыю -
П чз юк Кц6 ышкксц с ычш ышк лш л *кыч -
ел кыз ёчк ял1 ПКа юцчб ыКкшКк 1 К Д
ы а Клычцюлч зКа с ычш б ш шк1сц <чкект
шаюк Кбб юкычлш ККа клКсц6: 1лслП т б ычл-
ял ыб скыч Пз ылт ёчкек чя кшл кч клКс якшт шк-
с ш. ш к еяцююа ычя ч О 5кя ыл = К т
Лц збКкшлт мя6 кшл сяце к> якш
Фцчз н ы юлбч К К К ы к з к ычк-
ПьККа шк1сц.Ка кб ык ККк Кч я ыКат
1люкК ш. ыб а чкчт ш кчкяк К юя . кыз
с ычшкшлчз ш ыч ы ьчП л п П л кша Тяц-
ск млса 1 Клы шк1е лш б П чшья ц ылк ьчкш
«чл к ачзт ш ?ёчл я ц» Кл. ек шк1сц.Ккек юлчяц-
бт кялКбш. ек Клычцюл6: Плыч т шкс к сш Кл-
слчз ьчП кш ; ш т кчкяа а шычя ч Кл
ышкь юцч т а к к к к ыкяк л Тцч а ?6К я-
ыа-88» якК якшлККа ? К. -.49» ычя -
ч 
Jш с ш Клыт К  кляс якш: ыял1цшычл ш ккякК ч зКа яце мк зкт ык1слККк
 т ялычбКц кыз Кл К ы к з к к чякш п П л кш
Тяцс ышб1л к ычя ч ыкюякшкс К бт
екКбб ш сшц бяцыл Д юкс к лПКкычз6 Клс к-
лПКкычз6 « ксКк ычкякКа ёчк а к кяк.кт Кк ы
сяцек Д ю ккО К  ычя ч т ыюлылбыз кч
лчл т шашл шл ыз 1 к лПКа ?к кК» шК 1т .л-
с ычшкшлчз к П чшья 
мк зкт кял1кшлККк ?6К яыл » ? К. б-
 »т кеяа1л кыз кеКь Фксычцю чзыб К ц ыКляц
а к кП Кз чяцсКк ?;ц Пчк т Д юксцл бт Д К з1б
ш1бчз ыКляц т шк1зь 1Кцчя »
нюкы сычш ял1 ялб к Кл 1 т ьчП ек-
шкя т Пчк ёчк а к ы . к ы к Д 1лч ыл 
шКцчяз шял ы кек яцел Фк ялК  я ск ёчкек
сКбт юкл цт :ь К чк 1 ьчП кш Кл. Плыч К
юя Кб чл кек ыюкыкл кяза ы юякч шК к
Ф яша К ыксб: лКьшяк ыш яц шк. ш
к зк 1 К  кляс якш: кш б =к ц ш
« ск 1л Кл Д N яс ш ек КлюляК Ачл 1-
Кцчя ы кл шы ялыПьча К ш н ыч Кч Кы ш-
Ка» кекКз шКцчяз яцел кК юкПч К ке т кюлылбыз
юкял К б сяце сяцел «ч ыКьККкычз ш лКьшя т кчк-
яц6т кК ПКкт ыюачашл лса 1 ьчП кш Кл. 
П чшья т кю Кы якшл лыз кяк. ш лс К л-
. Кл т ц К ю кч якшлчз Кл ял1Ка я люк ьчл
Ф яшлб шаюц: ККлб Кк6 кП я сз ыял1 л
кс К К  кляс якш: ;лПл к ычз! ;к ш
ёчк шя б сц к ылк ьчк ылк ьчк =к ц-
 шл к л1ашл чыб 1еКлККа Тяцск ы ш яК ек бяц-
ыл ?>к -шц з>» К лчл ц ч Кб ы1лс J юялшк
ю кы кыч к ек ылк ьчл яшцчыб шял ы ыКляб-
са Фк к К ыюлы л ш лб к шлб сяцл ыкш ч-
ы ьчП кшт 1л кК ш1л Кк шаяцП п 1 к ?ю -
я к ш» л. Кцт б ёч лКьшяк л а ыКьы ш
ычкякКц ы яа л ышк ек ылк ьчл шял ы ц6 чялыыцт л
к з. К ц ычя бчз К юя . кызО ек чцч ышл-
ш ска N яс шл
Яа ыс л :ь К ы к з к лчл т юкюя К ц 1л-
лсашлб е цк ш ял шКцчя яцел шял ы 
ылк ьчкш ;л к6 ск 6 1с ыз юя . кыз :ь сшл
К л сКкек 1 К юкчкт кесл Кл. Плыч 1лКб
ёчкч ялкКт б ыю л зКк 1с ы лчз К л ш
ыцт ёчкч ? К. з»т ш ыз 1я . ПьККа юякк Кл-
 ш ышк ш яК Плыч Д ы са к лчл ыш яц
шК 1
Фяк 1ш сьККа Кл ы сц6: с Кз юкы юк ь-
чл юксякКа ял1кя кбт Кл кчкяк лса 1 ек
цПлычК кш ск лсашл к ышк с ычш б Кл 6-
с К бт сл Ккек ККкек с б сл зК . ек якычл Кл-
. ьчП кш Тцч а л 1лП члКл ч еялл кчю кч К ш К лексля Клы 1л ял1екК цК Пчк-
 К яцюКк еяцююа К  ылк ьчкшт Пцчз а-
к К юк ч ш.  ычя ч зКкц Клычцю К 6

5 5 5

;л. Плыч ша. Кл н ы цт 1лшб1л к Кл чк
 я ец я «чкб л екябПлб юкял / Плычк ашл Кл
ычлК Клш с К б Jчяк ю я чл Кл ?Фк-4» П -
я 1 н ы ц юя 1 б ыб Кл кюц. як: ш 1
ю я сК ек ялбт лы якшл ылк ьч ык кк Кл-
юялш б ыб Кл ычлК 6 Клш с К б Ас ыз ц Клк-
с ыз юя сычлш ч .чцякшк кляс якшкП-
Кк лш л « юкк:з6 ялс к а ке яц кшкс чз
ы 1 шк1сц.Ка к т Клшкс чз Кл. ылк ьча
Кл шял ы къ ча > яц- ьчП ц юк 1Кк а-
шлчз Кл ычлК Клш с К бО Ккесл с чл кбт кчк-
яа цы к з1л6ч кч ч б ш шк1сц т ычлКкшбчыб ы 1 -
к 1л чКа «члК б Клш с К б 1КлП ч з-
Кк ялы. яб л Кл. шк1кКкыч т юк1шк б л ышб1а-
шлчз с ычш б ьчП кш ы с ычш б ?1 »
« Кл. ек Кл 6слч зКкек юцК члт цычяк ККкек Кл
к т а кяк.к ш с К ю я сК ял нкч К шсл-
1ляа ыз ш 1 6 ляч я ыча мкякч б1а-
кеКб шаяашл6чыб 1 я юц. А б е цк
ш1сяле шл ч ЧьяКк к л к сал ш ыК ч Клс чялК. -б К ш АлслПл 1л 6Пл чыб ш чкт Пчка кеКь
ы шк1сцл юякцч6 чз К  ю я сК ялт ык-
с ычшцб Клычцюл6: ю кч ?И з6. Ка» с л6ч
1лкс Клс К  чялК. б «чкб: ябск ык
Кк6 КлшксП .чцякш кш лы кшк екшкя ч юк
ялс кО
Д ; т ык к т К …
И .чцякш Кл я 6: т юкПч ы шлбыз ы як-
з6т юя ешксл6ч >л. ычкш 1  И ялкчл ша-
1ашл ч кскя К ю кчКа клКс якш ;к шкч ш
К юкбш б чыб еяцююл ?>к -шц з>кш» на1ашл-
 Кл юк кб П чшья ц Кл. ычя ч Kь ш -
сьч Тяк> кш К ю яша цсля юк шялец н сц: 
?>к -шц з>л» юкч яб ы кякычзт Кк :ь с я чыб
Фк ялс к юя л1ашл6 Тяк> кшцО
Д Фкскс юк т ялыычя б ек…
Тяк> кш шаюк Кб ч юя л1 *шл кычлш. ыб К -
л юачл6чыб ц 1Кцчзт Кк Тяк> кш якыл чыб ш юк-
екК6 1л К  / кш 6 ы б Кл чкт Пчк яц л юкшчк-
яб6 сш К б ычя ч «шлч л аычяк кКПл-
чыб ; к ыКкшл П ычк т .чцякш кецч юякск -
лчз ышкь с к

5 5 5

Ашецычкшы к КкПз6т ш лКцК чялс кККкек юял1с-К л ычл Кы к лш л т б ы с ш л цю юк зы кек
я ычзбК Кл ш ыч ы юк кшК к Аялкш П Д
кч ПКа к ша чкшля : .члКа к> як Д
ю лК якшл юя сычкб: к шк с Кз нсяце Кл ц -
 юкы а.л ыб л к-чк .ц И чкчПлы т аычяк
ялыюлКцш сш язт шк.ь т ы кя ш л 1люалш. -
ыб ялс ыч К а шк1цсьКт е л1л ялскычКк ыч -
 ч шк К К б юяке лчашлб ы кшлт кК юяккякчл
Пчк-чкт юкк Кл ?ял1я . ч т чкшля : ешляс юк -
кшК »т юякчбКц К ек цкшлча ычк ы ц -
Кк ялс кеяла
<чк а юя Кбча ч ыч юялш ч зычш ККкек
J л1л к Клеялс К ьчП л А ылКсял Фк яа. -
Кл чя чз  сл з6 ?Ак кчлб Аш 1сл» нкяшлш. ыб
шы с 1л ч ьчП екябПк кК л Кбт юк1сялш-
бб ы Клеялскт ык 1шлК чя са = якб «кш чы кек
«к61л / а ш1шк КкшлК ск е ц Ка сц. сл ы -
 бчшцт Пчк шюя сз цсцт К :лсб К ы т К ылк
 1К т ы ц чз ык л ыч П ы к пкс К 
7. Всла – О е

н лшецыч ы Кчбя чаыбПл с шбчзыкч ыкяк П ч-
шьячкек ексл Кл >якКч б юк цП Ккек ю ы 1 якс-
Кк « я К . ск ек Д кч ск н ы а к з-
.к юцчз! ЛьчП .цч шк екшкя О
Д Фк кшК т шл. ы яб 1леяц1 юк шц6 юк-
Пчц…
Ф ызл а лся ыкшлКа 1 ял1Ка цек кш якс-
Ккек ялбО 1 б юк1сялш б Кб ы юя ышк К 
1шлК б чя са = якб «кш чы кек «к61лт л цыю -
кш к кКПлч зКк юк са Клс шялек с К 1 сяц-
1 с чычшл ю ыл О
?«л.лт ча ёчк чкч ыла Фк яа. Кт кчкяа
 1л мл К к ш ;кшкы яы ы с ык Кк6 Кл
ксКк юляч ш чя чз ябсц ц к Кл? ИК л а л цс-
чк ыкшюлсл6ч…
«л.л! ФкК .зт а юяк1шл ч б ? К К як»т Д
ча 1кя чл ял1яашКц6 юц 6 ;л. цП ч зт ычляа
лыч я- л з: екшкя т Пчк ц ч б чкПКа е л1
ы зКлб яц л… А ?« клКычяк» юкК .з?»
/ шыь юкК / П чл ёч ю ызлт ю я ск Кк
шычлшл л « язт шыю ашл л ыш яычК кшт ц -
л скт ес б якс ыбт кб . к лт 1лшкс… П Кз
кч кыз кчз Кл с Кь -сяцек юя Плчзыб Кл якс -Кцт кКбчз лчзт Кцт ялчз шт шычя ч чзыб ы сяц1зб-
 т юкс чзыб ы К ышк ялскычз6т юкП яюКцчз
Ккша ы а с б сл зК . кяза ы шялек
ны кя ёчл шк1кКкычз юя сычлш лыз
Фк к К Кл Кл. цПлыч >якКчл ычл 1 -
якшл кызт еяцююл ьчП кш Кл. Плыч юкеяц1 лыз
ш чялКыюкячКа ылк ьч Яа ч ш Якы шцт ес
Кл ск Ка а шяцП чз к ша Клеялса Якы шл!
« к з к ш ёчк ы кш скякекект 1 кек с б лск-
ек ыкш чы кек П кш л! Фк цП ш ш мя Клеялса
шасб Кл мялыКц6 ю к:лсзт а ялскычКк ке бса-
шл ыз шк яце Якы шл л цяКкт ычя ч зКк
 1Кз6 н П ычш ККк ычкб кКц Кчл зКа лш-
1к н лс ял И з Пл Л К Кл ;лс 1цл ыч К
мя б чкя ычш ККк к ал кыз ялыКк 1Клб Д
ы шк чяцскша шк Кы юк с Кл. ык л -
ыч П ы к чП 1Ка
Яа 1л.лел юк ц л ю к:лсб Якы шат ы -
. шлбыз ы Клякск ЯКке 1 кы ш П ц1Клшл ш
Клы ч >якКчкша ьчП кшт к кб кчкяа юя -
кс кыз П члчз ш ышкс л «кш К>кя6якт ш ел1 ч-
Ка цяКл зКа кП я л Якы ш П ч ю к ц ал-
ыз Клт чк-чк ыцКц ц ч ш чкшт чк-чк кычлКкш т
Пчка юклчз яц ц ны кя шк яце Клы кял1кшл кыз
ч ыКк к зк кы ш П т юя ш чычшц6: т шк ялы-
ыюял. шл6: к >якКч т к шк1сц.Ка кб ;л а-к л -чк сл кП Кз К кш кт Пчк а ы ц юя с -
чк чл кек шК лК б ;к ш ыч ы ч а к ялскыч-
Кк ык1Клшлчз Д чшк ы якКа к ша с л кч П -
Ка юляч т юялш ч зычшкт Клякск ;лякс ш с ч ш
ч якшКкек юя сычлш ч б ышк ек с л Д 1л: ча
кышккс К б Кл. якс Ка кч юкыбелч зычш шялелт
ш я ч ш чшк ы а шк1кКкыч т сьч кч ч б Ккша
юксш екш
<чк Пцшычшк К ял1яашКк ышб1 ы Клякскт ш с -
Кк юкяаш юксКбш. ыб Кл кязц ы шялек ц
скшкс ш. ь ск юк сКкек кКлт ыкюцчычшкшл к
К Кл ы сц6: с Кзт кесл Кл Ц Кчял зКк
Якы кшы к лёяксяк ыкычкб лыз ю я слПл юя с-
ычлш ч б Кл. Плыч ычя ч Ккшкек ч юлт
юкычяк ККа Кл ыя сычшл чяцсб: ыб к ек яксКкек
екяксл Д ;кшкы яы л
Яа кк. ычяк ялы шат л а шачкП ККат
:ь юлКцш. 1лшксы к ялы к ылк ьчкш ;л
лск л. К Клсю ызО ?А И Фк яа. Кц кч Кк-
шкы я ш» Тцч 1лшксы ьчП - ыюачлч
Кл К к з.к шаыкч юякс кКычя якшл кч ПКа
ьчКа лП ычшл ёч ылк ьчкш млслб > ецял шаы-
. ек ю кчллт П ычк юякс ашл лб Ккшк ыкш ч-
ы к л. Ккт л а екшкя лО ыкчя ч т Кл Пчк б
ыюкыкКлт ыкчя ч т л к Кб ыс л ыкш чы
6с с б к кКПлч зКк юк са ш шкК ! Т ю к ялы- кшлш. ыз ы 1 б л т юксля ш. Кл. ешля-
с ы к Плыч чл Пцс ыКа ылк ьчат б кч шы ек
ы ясл ы л1л О
Д «юлы к шлт скяке т ыюлы к кч ьчП кш-ешля-
с ш :л6 шлт Пчк а цс :ь К :лсК
 чз шялелт члб Кл ёч юя ялыКа л. Кл…
Чцшычшк К ял1яашКк ышб1 ы Клякскт е цк к
 лексляКкыч К цт ылккчш я ККк кшлш. ц
кяц юк сат ыкюцчычшкшл к К шы сК К с з-
Ккек кчюцы лт Кл юцч ;кшкы яы ц ш ылк ;к-
шкы яы « ёч Пцшычшк б шк1шялч ыб кялчКк
Кл >якКч ычлял ыб ю я слчз ек шы ьчП л Кл-
. Плыч 
ч Якы ша ск ;кшкы яы л Ккек ьчКа Плыкш
мкесл ш П яц Кл. ылк ьч юя 1 ыб Кл ксКк 1
цял зы лёяксяккшт п П л кшл Кб шычя Пл л
с ел б чяцсб: ыб н ялыПьч юк ьчл К шкс л
с ч зКлб кычлКкш л ;к Пчк а к с лчз? мл к-
Кк а к кч л1лчзыб кч шюк К ыюялш с шк юякыза
кычлчзыб Кл КкПз юкашлчз Кл ксКк 1 яцюК . 
члК кша 1лшкскш ычялКа?
Д ычльыб «чляч Кл ялыыш ч !
Ч я 1 Плы а шк. шк сшкя е елКчы кек члК кшкек
1лшксл с К 1 клКс якш юяк 1шксычшлт шаык 
цП Кл лч ч П ы кек ы к К б ы к з. ПьяКа-
 цыл Кл кш чя ККкт 1лекя к ыкюякшк-сл Клыт слшлб юкбыК К б к юяк 1шксычш ККк юяк-
 ыы ; чкякю шлб юккс л К К ялт ш ыз ек к-
Пя 1шаПлКк юкскс чк кычлКкш ш П б
к:Ккыч т кчкяк шыь са.л к шк яце Кл ёчк 1л-
 Плч зКк шк ККк 1лшкс Ф к:лсзт Кл кчкяк
ялы Кц ыз ек лт ыкычлш б л К ы к з к с ыбч кш
шлсялчКа к чякш ; ыю .л а юяккс -
к кеякКа кяюцыкшт 1л ча бя ё чя П ы 
ыш чк 5 ы ё чя П ычшлт юкл цт а к ю яшат
Пчк ыял1ц якы кыз ш е л1л Клт юя ша . >якК-
чкшк ыш чклы якш 
Д нкч ч ю яз с ычш ч зКк Пцшычшц чыбт л а сл-
к кч К шт Д 1л ч п П л кшт шк1цсьККа
е л1л к сашлб ш П ычш ККц6 1лшксы ц6 юлКк-
ялц Д ФкК ч лёяк>кчкыК ? Д ыюякы кК Кб
; 1лск ек ск юк ьчл скк ш .чл лш л кККк-
ек ык с К К б а ялыылчя шл лёяк>кчкыК т
юяк 1ш сьККа ё юл Кл. ек чбь кек кля-
с якш: лт цПлычК л Кл ьчл Кл ксКк шк ККк-юяк-
а. ККк юя сюя бч К юксл ь ц кч 5 я Кл ;л
кКчяк зКк лёяк>кчкыК кяк.к 1лю Плч ыз
ял1яаша к ш кяюцыл К  кек 1лшкслт ш сКа
а ял1шл Ка ял1 ча кш 1слК 
Д А юкК ч ы шк1 н ы а? Д ш ышк6 кП я сз
ыюякы б ек
н ёчк ыцт ялы Кцш. ыб К юксл ь ц кч Кл. еклёяксяклт ц К ш а 1люябчлК лш л кККа 1л-
шкс
= бсб Кл ю яшк лыыКк т ккяцскшлККк юк юк-
ы сК ц ы кшц ч К юя сюя бч ык л ыч П -
ы к юяка. ККкыч т а К шк зКк ыкюкычлш б
ек ы ыкычкбК юяка. ККкыч шялел н чк шя б
л 1л екса шкКа Кл.л ык л ыч П ы лб юяка.-
ККкычз цл л ял1ш шл лызт ё кКк л >л. ыч-
ы к = ялК юя кс л ш цюлск <чк шю Плч К
юя шкыксычшл ш Кл. ы л цш П шл кыз ы л-
са .лек
ИК К я юксшь Клы к кыыл зКкц юя ыыц Jсля
ёчкек юя ыыл ялш К с ыбч чаыбПл чкКК Яа ыял1ц
 кялч шК лК Кл чкт Пчк шк1 ёчк еяклсат
кяллчашлш. к кыыл зКа цык чл лт кП Кз
л к 6с Фя ыы кы ц шл ыб я елскт ыкычкб-
: шы ек 1 юбч П кш 
Д Я лК 1л бт Д къбыК К К я Д Яа Ккек
1лК л ыз ёч шкюякык т л ш с ч т ск ыз
кюя с ьККа цыю кш
н сяцек кяюцы шк1 е елКчы кек чк ляКкек ычлК-
л с Кк к к к ыкяк л чякш ычкб юк к П к-
ш Д лыч я ИшлК ТцяцК ш Д кс К 1 ш ч ялКкш 1л-
шксл
Д мл ялкчл чыбт чкшля : лыч я?
Д *к кКл ы Ка к з. сшц Плыкшт л а ц ша-юк К ычк сшлслчз юяк Кчкш ы ККкек 1лслК б…
Чцчз цы лбыз ш яа шлча т юяк ця ККа цыат кК
юк л1л Кл ялкчц к:Ккек ычлК лт юякшь ы лсц
екчкшк юяксц  / ш сз ш ышкь шя б а чл -
ычкт К а к быКкт Пчк ял якш: л чцч с лчз
а к К П ек * чл а шачкП Ка ычякек юк 1л л1ц
млслб 1 К цс ш б л Пьч кычз6 кчс 
н ы сц6:  ц кКк а к цш с чз ш ык-
ялККк ш с чкт Пчк 1екчлш шл 1лшкс-е елКч Д
к:Ка ыкш чы члК ылкксКа кяцс б нк1-
К кюк. ыз я елса ыкя: кш кКчлК -
кш /сК шычлш б кчкят сяце я ец якшл юк-
шкякчКат лК 1 л.К т чя чз 1лК л ыз цычл-
Ккш к шаш я к лююлялчцяат П чшьяча Клчбе шл-
ецы К а
ФкПч Кл лск члК к кшц6 якК6 ю я ы л
ыс лККа к Клсю ы О ёч члК я елса кб1а-
шл ыз шаюцыч чз скыякПКк Тцч ш ыкякПКк-кК-
члКк  шк1К кякч  ч Ке- чцП л Фя -
. кыз ш1кялчзыб Кл л.К6 члК л кякч к ялыы л-
1лчз ялкП к К  ?ч еял» ?юлКч ял»
Д ;лт ьчП лт Д ы л1л бт Д юя кс кыз К ял1
ш с чз ы шк1сцл члК кша к Фк с ч б 1 К 
шы есл шакс Кл. ыкш чы члК ыча н ёчк шл-
.л 1лы целт чкшля : ялкП К К яа на ык1сл-
ьч 1л Плч зКц6 к шц6 ч К цт ат >якКчкш -т лексля шлы 1л шл.ц ялкчц Кл сльч Кл шк1-
кКкычз к кКПлч зКк ял1 чз К ш!
Kсшл ялыыш кт а ычлячкшл Кл шкычк Фкс яа-
зб ылк ьчл ск ылкек ;кшкы яы л юякыч ял-
ыз К къбчКа ыч ю ыл Фя лбыз якс-
Ка ычлт б шк Ккшл ыб шыь к з. к з. т ю -
я ыл шл ыб ы ксКкек я ы л ш сяцек т 1ле бсашл
ш кячкша к Клт К ч яю шк юке бсашл Кл Плыа
K:ь а! н сз б К а Кл якс К ы з ч! «юцычб
К кчкяк шя б ш шк1сц юкбш лыз ёы лся зб ы-
чя ч <чк ьчП -Ккшкы яа ша ч Кл-
шычя Пц Фкс ёы кячк а ск. ск екякслт к цчлК-
Ккек сал КкекП ы ККа >ля ПКа чяц
;кшкы яы ! Фя зКцш ыч ц кячкшкек к Клт
ш ыз ё юл шК лч зКк ялыылчя шл екякс / юк-
л1ашл ыюцчК л ч 1лшкса >ля т кчкяа
1Кл ;к Ккек а к К 1Кл ка <ч юя сюя бч б
шк1К ш кь кчыцчычш . як к ял1ш яКц ыз 1л
екса шкКа нкч лёяксяк « шаыкча кКк а к
ял1е бс чз к з.ц6 чк юц шычя Пл6: О
Д 5ялчат сл кК ы > лел ! Д К шк зКк шаяшл кыз
ц Кб
нычя Пл Кл лёяксяк а л ялскычКк =кшкя
я П наычцюл б Ялчз юя е лы л сяц1 -1 б-
кш ё юл Кл. ек ылк ьчл кчш слчз чялс кК-
Ка ы яы ю з К Кл ч ю яз л ш Ккшкц6чКк П чаяь кКлчКк ск т кчслККк ш ык-
ычш ККкычз
чюцы а кякчк Д шы ек К ы к з к сК / ычл-
ял ыб юякш ыч ек чл т Пчка цыю чз юкашлчз ы Кл-
якск ш ыч ы ч К к с чз ы з6 Фя . кыз
сл ыкычлш чз ялыю ылК нКлПл т кК ПКкт б юк-
л Кл яксКк к Клч ?« чл ычяк» Ас ыз
КлП Кл лыз кб чяцскшлб 1Кз Я Кб ц сл
Кл к Клч ЯКкек 1Кл ка т аш. ыш яыч-
К кш юк . к >л1лшцПцт чкшля : 6Кк. ы 
ч ; кчкяа ч ю яз ычл клКс ял юяк 1шкс-
ычшлО ы ККа лыч ял т К К ял т КлПл зК -
л кш нкч Кычяц Кчл зКа т чкч ыла
 т ес Ккек ч Кл1лс б ялкчл ы ыля Ас ыз
чяцс ыз л з: ; шас ялшт б юкск.ь кс-
Ккц 1 К 
Д Фцыч Кб Кл Кцч ц…
н1бш с чл зт б 1лл ь ш ч ы т ш1б Клю зК
ычл кяллчашлчз цык чл л «чля -лыч ят
кюцыч ш Кл Ккы кП т юя с яП шк ы с 1л ялкчк
н с кт кК ыкК шл ыбО К ыюкяч ч ц екычз ёчц
с чл з
Д =кчкшк…
мкКчяк зКа юя кя юк л1л кяк.ц6 кялкч ц
с чл 5а к кП Кз юя бчКк кчш ч чз Кл яц кюклч
ычлякек лыч ялт шаык к к К ш. ек к6 ялкчцЦ а с Кз б юякшь Кл ?« чл ычяк » Яа
ккс  1л кт кычлКлш шл ыз Кл Кл к-
Кч я ыКа ю к:лс л н кяюцы ?екябП кял-
кч » юкялл ч ю юяк 1шксычшл плы л ьККа ск-
ялыКл к шлК чл л ц шл зКк ш ыП члКа -
Кцча юя шял:л ыз ш юкПч екчкша юк ц>ля лч
И1с б К цыю шл :ь л ы сц ч кычачзт л
. ш цюл кш ц
Як юя К ыш яычК т л ч ю яз КлПл зК -
кш Клю я к 1шл юякч ш ?к1бычшк» Яа
кк. юкПч ш ыз 1лшкс Фяк ыы юяк 1шксычшл
цс ш б ял1лк ч юл 5 1 ыц ча чяцс ыз
ыкш чы 6с т с лб ышкь юкПьчКк с к нк сшкя
1лшксл а л юяк к Кл ш ч л 1Кк скяке Фк л
а а ш лт ы 1лшксы кек сшкял Кл >якКч ц. к
сшл ё. кКл ы екчкшк юяксц 
ныб кб ы зб ч ыКк ышб1лКл ы 1Кз6 ;кшкы я-
ы л Ас ыз чяцс ыб кч « ычял Д ялкчК л ксКк
1 >ля екяксл Я лс. ялч ск цксл ш ьчКц6
. к ц ялкчл ыкя: к Кл лш л кККк 1лшкс 
Kцт юя лш. ц 1 . к а ш К к з.к кчюцы т К
ч яю кыз юкашлчз ш ыч ык Кк Кл ышкь 1лшкс 
плКз. ш ёч  ычл а юцычаяз Т ю яз кК 1лычяк-
ыб кеякКа кяюцыл * я чкя 1лшксл кякч-
к ялыы л1л к цыю л ялкП АлюкК лыз ксКлт
шы к з1з цюкбКцчлб >ял Кл екшкя л к чкт Пчкюк ыялшК К 6 ы ю яша ёчлюк шкКа КаК .Кбб -
ыбПКлб юяксц б 1лшксл шаякы л к П ш . ычз
ял1 нкч ес л ычк Кл. юк с Кл >якКч 
мкесл а кк. кыКкшКа ц1 а ёчкек к з.кек
юя сюя бч б Кл. кч П ычш ККк лш л кККк юяк-
а. ККкыч т ычл к быКкт л  чксл кКк" ск-
 кыз шаык ч юкш шаюцы л юяксц  н ц юк-
с  с чл а кычлКкш ыз шк1 ксКк
еяцююа ычлК кш Ашчклча ялкчл ы Пьч кычз6 Плык-
шкек лК 1л И кы ц шл л кыкк зы лб я -
елсл лыч ял «лса кшл
аПКк ш юкКбч к лыч я шкс ч юя сычлш К
к П кш юя кККа ч Ялыч я «лса кш к л1л -
ыб с шбчКлслч чК юляК т кс ча ш л цялчКк
юя еКлККц6 ялкПц6 ц1ц .члКа ы . як юкк-
Пл * кш чкт к з. ычл т кК къбыК юяк-
 ыы 1екчкш К б шлК . с чл ылк ьчл Фк
чкцт л кК кы е л1л Кл к кяс Клт Пцшычшкшл-
кызт Пчк ц кП Кз кП чыб юя яшлчз ялкчц юк -
ы скшлчз 1люякычкт юк сц.лт ;к ск е юя с шы ек
нП ял ек я елсл шаюк К л ы ККк 1лслК Кл ычк
ыкяк юяк Кчкш <чк а к П ячкшы чяцсКк Д ычлК-
ялкчл6ч лшчклч П ы КцКк ша ял шлчз ц -
шл зКк лсц6 ы цКсц сКл к я елсл К ык ял-
лыз кычлКкш чзыб Кл скыч еКцчк ;л цы ялыКкек
цлПл а к яцюКк Клю ылКкОД н П ычз 1 б л ы ексКб слс .70%!
= лшКа К К я 1лшксл слшл къбыК К б к юяк-
1шксычш юкюцчКк юк л1л К 1кя чьККа 
ычлК с б шас Плыч яа л Ас ыз ялкчл
юкс ККа ёКчц1 лыча юяк 1шксычшл «я с К а-
к Ккек с шц. Яат ычя ч т юя шычя Пл
1Кл кычшл шк шя б шкКа каПКк ычлял ыз
ц1Клчзт ы к з к ылк ьчкш ы Ккша 1Кл ка ю -
кч ;л 1лшкс е лшК а к ш шаюк К К Ккяа
Д « к з к? Д ыюякы б ц ксКк 1 с шц. т ц ял-
К ылКа н лы6 
Д Ч чая ычл юяк Кчкш
Д мл ю я сль.з ышк кюач?
Д яелК 1кшл л сш Клслчз я елст Д 1лскяКк кч-
ш ч л я елс я.л
Д А ц К ы к з к?
Д Тя ычл юбчзс ыбч…
Д «кчя т кекКбч!
Д :л6 слчз юбчзыкч!
5ялчц К ч яю кыз ы кя юякш ыч Кб ш ык-
якПКа т ес К слшКк кК ыл а П Кк кык-
к зы к я елса Тл б юк1Кл к ыб ык ычля -
. лыч як 1лшксл 6 ТцлКкшы т юякялкчлш-
. ш лш люяка. ККкыч к чя слч чт
. ыч с ыбч юбч чК / « якша-« скша Д кс-
К 1 ю яша яцыы ьчП кш- ыюачлч т ПКк1Клш. ; ыч якшл н ч ялКа юяк 1шксычшл юк л1л-
ш ыз юяк ыы ыкя ычя ч т юякш сб Клы юк
шы ц цт шю кчз ск ч ялт ес кяц Ка лыч ял
ыюачашл юц. юц ьча
А шкч 1лшксы к лёяксяк нск з чкККк ск-
як ычкб ша. с. 1 кш Ккша ылк ь-
ча Ас ызт Кл ьчКк- ыюачлч зКк ычлК скш кыз
шычя ч чзыб ы ксК ьчП кт кчкяа ш ыч ык
Кк КлП Кл шкКц ы К л Яа ялы кшл ызт
шыюкК ксКкюк ПлК
Д мл чл чыб?
ЛьчП - ыюачлч з скычл 1 ю лК. чл ышк6 ьч-
Кц6 К ц н К а 1лю ылКа шы ек юк ьча Кл
1лшкс Ц >яа к П ычшл Плыкшт юякш сьККа ш шк1-
сц т к П ычшл ыюачлККа ылк ьчкш а ык-
сКа 
Ч ычКк екшкябт юбчз ыцчк кП Кз кякч к шя б с б
кчюцы л ;к К шыь цсл кыз юкашлчз шк Кке 
 ычл ык ККк 1люкК ыб кс К шк ККа 1лшкс
мл ял1 ш ёч сК чцч юяк ыкс к шяцП К к ч -
шц 1лшксл юкПьчКкек 1Кл К Ц Кчял зКкек мк ч -
чл юляч т кчкяа 1лшкс а КлеялсьК 1л к з.
юяк 1шксычш ККа цыю  Ткя ычшк ыкычкб кыз Кл
ыча сшц ы К ш ксКк 1 кш <чк а ы 6-
П ч зКа к Кчт кесл с я чкят юя К лб юкПьч-
Кк мялыКк АКлбт шычл Кл к Кк т л ешляс тюк кшлш ял юк кчК :лт ш1шк КкшлККа ек кыкт
кч К шы ек к ч шл 1лшксл к :л :ь к
юкшаы чз к П ычшк лП ычшк юяксц  скя -
ч зКа ец ек кыкш К ы к з чаыбП ялкП т ык-
ялш. ыб ш цт 1ле ц. ы кшл с я чкял ;лск
а к ачз ш ёч Кцча Кл 1лшкс т Пчка юкКбчз
юякПцшычшкшлчз шыь ш П ёчкек чкя ычш ККкек
чяцскшкек к :лК б
6л ча ц с ч зКк екшкя к чкт Пчк к :лК
цс ч шаюк К Ккт Пчк 1с ыз ы кшл К ялыксбчыб ы с -
к н чкч с Кз л ял1 К юя . кыз юя ыцчычшкшлчз
юя кП я сКк юк с шы ек чк з к ксКк ы Ка 1
ч чаыбП 6с т кчкяа ялкчл Кл 1лшкс 
Фя Ккя шаялкч ш 700 000 с чл ёчл ы Кл
я . л ыс лчз 1лшксы кц юял1сК ц ? с К ц»т
ч ыслчз 1л ы Кц . 000 000 с чл Фкшаы чз ша-
ялкч ц якшКк ш сшл ял1л Д с к ы кКк сКл к Кл-
ычкП шкычз цюкяКа чяцс юк1шк шаюк К чз 1л-
слПц п 1ц зчлча юкбш ыз К ыял1ц Фя . кыз Кк-
ек юксцлчз к ялыычлКкш ы т к юяк ыы 1екчкш -
К б с чл н с Кзт кесл ? с К л» ск Кл а л
юя шялч чзыб ш с ычш ч зКкычзт ю яша Плыа ялк-
ча . Ккял зКк Фкчк юяк 1к. 1л К 
Д «юк кычш т шас я лт ч ют Д екшкя я ел-
с яа ялкП т юя К лб яа н 1лшкскцюялш К
чк с к ял1слшл ыз ч >кККа 1шкК Фя ь: -юяксц ыкк:л к кс шаялкч 
Д –00000!
Д 800000!
Д 870 000!
*к кКл ы Ка кычлшл кыз ыкшы К Ккек шя -
К т л ? с К л» :ь а л сл л Л6с цычл И
юкслся шл чялКы б 1лшксы кек ялс кц1 лт к-
чкяа юк шы  л ю я слшл ыю л зКа 6 -
ч К к кс шаялкч 
Д «юк кычш т шас я лт ч юат Д юякск л Кл-
ычл шлчз я елс яа
ИыюачлККлб ск ек чК юяк 1шксычш ККк юял -
ч к >кяц л юя К ы л цыю Ал с ыбчз Кцч ск
кКл ы Ка ялс к ю я сл кО ? с К л шаялкчл-
Кл»
ФкПьчКк 1Клб шк шя б к: 1лшксы кек ч К-
ел ычкб к Кл чя цК т кялКб к лялц к 1 ялк-
П ёчк ы Ка ;л л а :ь ыш ы -
са КлюябьККк ялкча И ? с К л» а л юцчь
Ккша юяк 1шксычш ККа юк сл Кл. ек ык л-
ыч П ы кек ча л Д к:Кк л1а «кш чы к Ая т
К цычлККк еяк ш. шялел
;лычл л КкПзт кесл КцКк а к юякыч чзыб ы ы -
зь сяц1зб н ыш ч юяк чкякш юксКб лыз Кл-
.л л. Кл е л Кл 1люлсКа цяы *к ек б ыкч-
я ш кячкшк к к. П к Кл шыь цсл б6: ыб ;кшк-ы яы =кя Пз Ккшк ял1 ц ы 1 цч л юя
ксКк аы О ?;лякс с л ч шыьт Пчк чк з к ш ек ы -
лт Пчка юккПз >якКчкш л Тшк ск ет чшкб ышб-
: ККлб кб1лККкычз Д К шаюцы лчз 1 яц ёчк кяц
ск ч юкят юк л шяле К цс ч ял1 ч к кКПлч зКк»

5 5 5

нкч н ы лт шкч Кл. юк шк лёяксяк Ас ыз ц
сл Кб ыякПКа с л Д юксекчкш л 1Кл К чк-
ц 1 К ц Клычцю К 6 ыкяк юбчкек екслт ш кчкяк
Кл. шкы л ю я .леКц с я
мклКсц6: ыкял Клыт клКс якш Плыч н
ек .чл юя а е К ял а юк кшК с б чкект
Пчка ш с чл бт Кл лячл ш юк юяк еялчз юя с-
ычкб:ц6 кю ял 6 Фкчкт ял1ъ лш. ыз юк Плычбт
К шаслшлб шк ККк члКат а ск Ка а юксек-
чкш чз Ккша кб ышк 6с 
Яа 1лК л ыз ы ялКК ек цчял ск е цк к КкП 
= лшКа юя с чк Кл. ек 1цП К б бш б ыз шк-
юякыа ш1л кс ычш б ; чк з к ш шк1сц сц
.чцякш л т кляс якш: л ычя ч б-
 т Кк Д ёчк а к ыла шлКа Д ы ю кчкт члК-
л т ляч я юач шк ККа ч цП т Пчк цыю 
6к кю ял цс ч ч к 1КлП ч Кт П 
к з. ыкш ычКа чяцс ш клч к: шкы кшалш л кККа клКс яа ш кяелК 1л 6 ш1л кс -
ычш б
н к шк ычкя Кл. ешляс ы к Плыч ц
 ыз юя яа цслПКа ыкш ычКа с ычш ы
члК л 5а юкяк6 ш ёчк кчКк. К К кчкяа
к. 
;к ш к: юял ч л юксы л1ашл лт Пчкт л а
К кяк.к ы лсКк а ялыю ылКа ю лКа ыкш-
 ычКа с ычш т цыю  шы есл 1 с ыб Кл ч:л-
ч зКкт с чл зКк юксекчкш шы 1ш Кз шт шю кчз
ск К юкыя сычш ККа цПлычК кш кб Д члК кша
шк1сц.Ка ё юл плКз. Ккесл ы цПл кызт Пчкт
К ыкчяб Кл К ю к ю лКа ш1л кс ычш б т л1л-
кызт кяк.ц6 скекшкяьККкычз .члкшт ьчП т юя -
аш Кл юк кбт К юкК л т П ек кч К кчбч члК -
ыча т Клккякчт Д члК ыча К ке Пьч к Кл чз
ьчП кш
« Плыт екчкшбыз кю ял н ы л Д с ят сц.к
кчкяк ск Ка а ачз ыкш чы члК т клКсц-
6: ыюялш с шк юкычлш 1лслПц ю я с шы к-
лКс ял лш л кККа Плыч Д Клч к: б1а т
ы юкк:з6 кчкякек ьчП члК ыча ке а юк-
К лчз сяце сяцел Кл шы ёчлюл ыял К б кык К-
Кк шк шя б юякК Ккш К б члК кш Кл к з.ц6 е ц-
 Кц н ышб1 ы ёч кычяк шычл шкюякы к кяелК -
1л юя сшля ч зКкек ПКкек к: К б ьчП кшчлК ычкшт кчкяк сл к а шк1кКкычз 1лялК
скекшкя чзыб сц ыкк6 к шы ? кПл»
ны кя ёчк а к кыц: ычш Кк юял ч П ы «чля-
. к> яа члК кшкек лш л кККкек ык с К К б
юякш ыкш ычКц6 шк ККц6 еяц н чк шя б а-
кяелК 1кшлКа шычя П ш сц: еяцюю ылк ьчкш ы
клКс ял члК кша якч лчл зкКкш
Фяк еяашлб Кл лячл юя сычкб:ц6 кю ял 6т а
юя цПл ы б шсцП шкц кю ялч шКкц а. -
К 6т юя Кбч 6 Кл к юялш зКа я . К ш
ы кКа к Кча ыял К бт ш ПлычКкыч Кл чк
ек ёчлю т кесл шял ы лб ккякКл цс ч ц ш1 к-
лКлт шяле КлПКьч кчкс чзт л Кл. юксш Ка Плыч
цычя бчыб Кл кю ялч шКа юякычкя Ас ыз кык ККк
КцКл Пьч кычз с ычш лш л т юксс я шл6: 
ыцкюцчКа шкы лт цычя ьККкычз ь цслякш ы
шк1сцл ;лск ы л1лчзт Пчк ш юяк. к к шк шя б
К шы лш л кККа клКс яа К шы есл юя слшл-
ёчкц ск Кк 1КлП К т Кк ял1 ыП члбт Пчк ял1
юякч шК КлПл кчычцюлчзт чк с лчз ч ю яз кык-
 ККк К П ек
с К 1 клКс якшт шаычцюлш. Кл Кл. ыкш -
:лК т юя шь ш ызл юкцП ч зКа ёю 1кс мл -чк
ял1 шк шя б юяк. к кю ял кК 1л л Кл лёяк-
сяк .чцякш кш Тцч юяк ыкс к ша юк ьча
=яцююа ? з6. Ка» ксКл 1л сяцек шк1шял:л ыз ыюк б кб т ыКляблбызт цкс ш шк1сц
Д мл с л? Д ыюякы кК клКс ял .чцякш кш
Д 5зьт чкшля : е К ял ! Д кчш ч ц чкч
Д ;ц л шыь зьч ?
Д =с цш с т чл зь! Фк к6 К сль К ц…
Лье кычз ыцс К б .чцякш кш К ы к з к к1лсл-
П л Клычкяк л клКс ял К юкКб т Пчк кК
>л ч П ы К 1Кл Клюялш К б кчксл е лшКа
к кКК юякч шК лт КлКкы цсляа чк з к юк ы ц-
ПлКа еяцююл К ш л1л кызт Пчк .чцякш
с ычш ч зКк ?ес ш с Д чл »т юя П Кбб
шялец л а ц: я А ш ёчк шя б ецычлб К юя бч з-
ы лб к кККл ш ычкякК 1Кл л1лККк кчКкы ч з-
Кк кяелК 1кшлККк цкс л Кл ча кшк ккякК ч з-
Ка яц Тк з к юкы ю я Кл шлК б цбыК -
К б ышк к. .чцякш цсля члт ес ёчк
а к ыц: ычш ККк К ккс а
пл1кяа лКл 1 юяк. а к. к т чшьяск цбы-
К К Ккша 1лслП 1КлП ч зКк ккелч ч кя ч -
П ы лел клКс якш н юкы сК сК Кл. 
цПьа юяк ыкс л юякш я л ПКк юксекчкш ККк-
ыч лскек 1 Клы ;л цП Кк юк екК клКс -
яа-кляс якш: кляс якшл чл ч П ы
 O .чцякш Д .чцякшл O л ат ычя ч т
ш юк л1Ка цП Ка шк1сц.Ка к т с кКычя -
якшл ышкь ц К юкяллчз Кл1 Ка ЛцП. шы к е К ял т сшлса = як «кш ч-
ы кек «к61л ИшлК Фк К ЛьчП юкс ККк П л кш-
ы к шлч т кК шк шы Кл. кляс якшкПКк
лш л ыП чл ыб К юя ш1ксьККа лыч як ю -
яц6: цслякш чшлКкц ю кчцт чл лКч шкц к-
лКс яц К цсл кыз цш с чз с Кз Кл. юк са
ю ял б н ы л Д с я а л ек юкы сК кю ял-
 нк1е лш ш еяцююц ю яц6: кляс якш: -
кшт е К ял Фк К юкшь ь с б цслял юк к яцьК-
Ккц К  кц еляК 1кКц ш екякс - я юкыч 5я -
ы лц Фябк юкюлслК шял ы кек 1 К чКкек ыКляб-
сл ш ылк ьч е К ял л ккяшл к ек 1Кз
ЯК Кл цП Кк юк екК цсл кыз юякс кКычя -
якшлчз ышкт К ксКк ялчКк юякш я ККа ш к шк
юял ч т ыюкык юкял К б Кл1 Ка къ чкш н
юяк. к чл кял1к б ш1кяшл к к к с ыбч л шял-
 ы юлякшк1кшт цК Пчк К л к К юя бч зы 
лшчкл. К н Пь ык з ёчкек ыюкыкл?
;л юк екК Клск а к лчл к ы шк1сцл юкс-
 Пз сш кП т 1люк К ККа чябю л т ыкП ККа
 К1 Кк ; кчкяа ьчП лчл кшашл ёчц з
каПКа юкябс к Д К кП Кз яцча ёК яе ПКа
ю якшлК екКз кК кч яашл ы к з.к с -
ычлК т кюлылбыз ?юякылс » ылк ьчлт ялКк ша-
шкс л. Кц 1 ю 
Як ялыПьч ычяк ыб л ял1 Кл чкт Пчка кч яачзычя зц юк ы шк1кКк к 1 к с ычлК-
 чл т Пчка шыь шя б лК шя якшлчз ш шккял-
л к 1кК 1 К чКкек кеКб юякч шК л «кычш ККкт
ялыПьч ёчкч а чкПКк чл  т л кК а ш с -
ычш ч зКк к шк кычлКкш 
Фксксб юк екКц Кл юк к ККк 1лслК ша-
ыкч кКляц ш зт б ёК яе ПКк шшь ылк ьч ш
ял1шкякчт ю я лсашлб ек ш к Кч ю якшлК б
Кл ыю Кц Ф я шьяКцчк юк к К л. Ка К -
.л к юя шлК 6 Т к т Пчк 1ялККлб Кк6
цы кшКлб чкП л юя шлК б Клкс лыз Кл кюя с -
ьККк ялыычкбК шю я с т чк- ычз  к К т кч
 . К Lкяк.к кчялкчлККлб ккяс Кл б сш -
К т л юя с т юк1шк л К аычяк шк1шялч чз
ылк ьч 1 ю я шьяКцчкек юк к К б ш Ккял зКк
КлПлчз яцчк ю якшлК ы ел1к ;л К к з.к ша-
ыкч б аычяк шаш ылк ьч ш юк кек ю якшлК
юкл . Кз ш юя  Т ю яз . Кзт л ш сз
кКл а л къьКкт л шыб лб Клычкб:лб к шлб
 зт юяк ч якшл лыз ш юя юкс ыялшК ч зКк
К к з. це к JчкПК ш Клшкс ц шаслш :ь ы -
цКсц-юк чкяат б Клл Кл ел. ч ц Тялыыл ц шл зКк
шю лыз ш кП ц «лк ьч юякКьыыб Клс К ш чкч к-
 Кчт кесл 1 К ь юк аКц к ю лб нчкяа чл 
1лкск а л юкял Кл сяцелб . Кз
5 5 5

= лшКа цсля шкы л Кл. ек >якКчл ск Ка а
КлКкы чз ы ылКск яы кек ю лслялт кчшкьшлККкек
ц К ш :ь ш лшецыч Фякяаш ычл зКк е ялК-
ы к ккякКа 1с ызт л юкчк шабыК кызт а ю я-
ша 1ш Кк е елКчы кек ю лКл ял1 кл шы ек К -
кек >якКчл юякчб К к П ш чаыбПц к-
 чякшт кч 5л ч ы кек кяб ск мляюлчт ю лКл к: ек
Клычцю К бт ычб: ял1ялкчлККкек «члш к н я-
кшКкек мклКскшлК б
Ф лКкшк КлПл к л к ш кыКкш кяелК 1л
юякяашл Ч яКкшлб ялкчл ю я ю чл лыз ы чшкяП -
ычшк н ёчк к з.к юксекчкш ч зКк ялкч -
л 6П цсц: ек цыю л * б чкек Пчка ычл к шк1-
кКа кяц. чз Кл юякч шК л кекКз чаыбП ча-
ыбП ляч я ы ычшк кшт юксКбчз ш шк1сц лы-
ыа ылк ьчкшт сш Кцчз ш к ык с К К б ю кча
члК кшт Пчка ык яц. чз шял ы ц6 ккякКцт ш кякч-
ыяк ялыы Пз ккякК ч зКа яц К шт
Кц К а чкПКа 1лаы 
ыКкшк Клычцюлч зКкек ю лКл Кл Кл. цПлыч-
>якКчл а л ычя ч зКкычз <чк лыл кыз с -
ычш шы якскш шкы ш ю яшц6 кП я сз ю кча
члК кшт кчкяа т 1лКбш ю яша чялК. юякч шК лтск Ка а чкчПлы сш елчзыб сл з. 
« а К шт юякч шкычкб: шкы л Кл. ек
>якКчлт а кяк.к 1ш ычКа > яа ял1ш с т
ялкчлб Клс кчПьчКа лячл к еяцюю якш юяк-
ч шК лт е цк к юк Кк 1цП лял ч я К -
к ккякКат ь .В 000 ял1 ПКа К К яКа ык-
кяц К т ялыюк к К 8000 кяцс  Ккьчкшт
юк1 я 1 яшКкек ц л л 1 юк цчаыбП члК кш
ылкксКа кяцс т ш якбчКк Клюялш К > лКек-
шкек кКчяцслял юякч шК л <чкт кК ПКкт ыаеял к
к з.ц6 юк к ч зКц6 як з мклКс я члК кшкек
ык с К К бт кчкяк юя яашл ы шк1сцл ьчП
Кл. Плыч т ялыы л1ашл К Кл ышкь клКсКк
юцК ч т Пчк кесл юкы ю яша Плыкш юякяашл 1л-
шлП ККкек ш ю К клКс ял К  кек юк л юксш -
ляч т я ыц6: юк к К К  к ккякКат
чкч а 1ц ьК Д Клычк з к юк Ка чкПКа а Кл-
. слККа к юякч шК 
« Плыт К ялы яашлб шк ККк члКат кКк ы л-
1лчз 1с ызт Пчк Кл. Клычцю К юя сюк лел кыз Кл-
Плчз К ы к з к юк1сК т К ёчк а к ыс лКк Кл
ылк с Яа :ь чк з к екчкш ыз кю ял т
кесл К  к клКскшлК т ыкялш 1КлП ч зКа
ы ат юякяшл к 1люлсКа >якКч ш ялкК Ая-
с КК юкычлш к с ычшкшлш. чл лКе к-л я -
лКы шкы л ш чбь к юк к К ччцслт ы 1люл-слт ялс к юя К ы к юякызц к К с ККк юкк: т
ш ПлычКкыч юякызц к Кл. яцюКк Клычцю К
ш ялкК н ы а
ФякеКк1а юкекса а К цч . ч зКа Ччка
кяк.к ыюк з1кшлчз Кл. юя шкыксычшк ш ляч -
я лш л т КцКа а к К быКа
сК т кчыцчычш чцлКкшт .лш. ш ыч юя з-
Ка кекКз сКл кт цП чашлб юк к К шкы ык61-
К кшт Кл.л «члш л н якшКкек = лшКк клКскшлК б
я . л 1л кКП чз юксекчкш ц кю ял цы ККа
ч юк т К ыП члбыз ы юкекскт л кКк ы кя
кч яачз . як Клычцюлч зКа с ычш б юк шы ц
>якКчц
Тл т :ь 1л Ккек сК ск Кл П ККкек ялК ыяк-
л КлПл л кю ял а ю я ч Кл «лКск я-
ы ю лсля ;л. ю я л1 якшлК ы скшл к
ыс лчз К 1л чКа с б юякч шК л Яа ю я чл
Кл я 6: мл чк з к л. Кл ылс лыз Кл Ккшк
юк шк лёяксяк т ь чкчПлы ч:лч зКк лы якшл-
 Фк л К а л ыюябчлКл кч е л1 шялел ксКл л. Клт
сяцек К ял1я .л кыз чч Кл юкылс ц Тл ы яач-
Кк ыкыя скчкП шл ыз Кл ю лсля Плыч ык с -
К К б сяце якскш шкы 
;л.л цсляКлб еяцюю якш л юя шялч лыз ш ышк ек
яксл чцек ылчц6 юяц Кц н Кл1КлП ККа н якшКк
«члш к Плыт ял1ш яКцш. ызт кКл ск Кл а л цсл-я чз юк юякч шК ц ы кеякКк ы к «лк кычяк
а л КкПз ю я с юякяашк =ялКс к1Ка ял1л Кл-
ычцю К бт кчкяа к:ц:л ыб шы т кч е К ял кш ск
ябскша ккшт юкша.л Пцшычшк кчш чычш ККкыч т
ша1ашл чшкяП ы ц6 1лкчц чя шкец 1л ыкс юяк-
яашл ЯКке 1 Клы К ыюл н сц. лскек ык сл-
члт ьчП лт к> ялт е К ял л «чл К Иб шк-
сб юкшчкяб кыз ш ык слчы  ы слт 1шл к юк -
с т шКц.л к цш я ККкычз ш цыю Клычцю К б
Я ч кяк ке юя К ы к К ш 1 бК ц юкы с-
К66 ы Ккюч П ы ц6 лячц Ц кК ц. шл Кл шыь
>якКч Алаы кшлча 1КлП ыК екюлскшт чцлКкшт
К 1 к к лПКкыч ылкек цс. ект Пчк к ч ачз
ш юк ьч т Д к с К К бт Д я ыкшл 1лшчял.К 
с Кзт л с Кз ыкш я. ККк К ьчКа ;к шыь ч -
К л а к кчслКк ялыюкяб К юякея чз кчкяат
юякш я чз кяц т юксекчкш чз л. Ка ша чц И1
Кл к кюачКа ьчП кшт лыч якш ы юкек юк ь-
члт а ыкычлш Ка еяцююа ккчК кш Яа К ке
 1цПлычКк ы с чз Кл ышк ю к:лс ск слчзыбт
юк л шае бК ч ык Ка. кт л ш ч я ял1ш ч Клш ы.ц6
Клс н ы к цчзт ш чк шя б л Кл.л ляч я бт ю -
кчл члК цсцч чзыб ы шялек Яа кб1лКа а
юккПз шы т Пчк чк з к ш Кл. ы л Тл юкш -
шл шк Кы цычлшт юя ыбелт ск е лскек ьчП л
н юбчз Плыкш цчял .4 бКшлябт кесл :ь а к ык-шы ч Ккт 1лекшкя л Кл.л ляч я б Л К б шял-
 ы юк1  кыш ч лыз шыюа. л ял1яашкш ыКл-
ябскш К « Кл. ек лёяксякл Кл К 1 кт чьКк
К а ш сКа кч ы ы зКкек ляч я ы кек
кеКб
Д ;лПл т Д чкя ычш ККк ы л1л чк-чк 1 .члКа
к> якшт шылчя шлбыз ш ычкякКц >якКчл
нял ы юк1 Кл яа кеК ККа ы яП Фяк-
яашлбыз П я 1 к лПКкычзт ш шкы кша ча а юякч ш-
К л юякК л еяцююа Кл. .чцякш кш
кляс якш: кш А 1лч т кесл чкц юя . к шя -
бт Кл .чця К юя бч зы к ккякКа цычя ыз
члК е як П ы лб ыкш чы лб ю кчл
мл цП ч зКк ю я шл Кл. ьчП т Пчк 1-
1л К ьчКк юкекса кК К кецч с ычшкшлчз ш юк -
Кц6 ы ц! ; чк К цкс ы лёяксякл Ф кча кыл-
сл Кб юякызл шаюцыч чз ш шк1сц мк - к-
цт ш якбчКкт л1л кызт Пчк б 1 .К кычкякК Пл6т
к6ыз ш1бчз Кл ы б кчш чычш ККкычз 1л шк1кКц6
лшля 6 юк к ц
ЯК чк кч кыз ш шк1сц ;к кб кчш чычш К-
Ккычз л клКс ял 1л 6Пл лыз л ял1 ш чкт Пчка
ыкялК чз ы а КцКкц к Кчц ; а ш сз чк-
 т юя лча 1 к лПКкычз6 чцлКкт ы с -
Кл ышк лёяксякл ;л юк кб К юкбш б ыб К
кс К шял ы ылк ьч Яат ычя ч / ск Каа ачз екчкша скычкКк шычя ч чз т л чк з-
к Пцчз юякбыК чыб юкекслт кК т кК ПКкт юкюачл6ч-
ыб 1лс ялчз Кл. Клычцю К цслял ы шк1сцл
нкч юкП цт кчб цш я ККа ш ьчКа ыюкыкКкычб
к з. Кычшл ьчП кш-ешляс шт б шаюцы л ш
шк1сц кс КкП л юлял т ычлшб кеялК П ККа
1лслП <чкт юк к шы ек юякП ект к П ычк к-
ял зКк 1КлП К 
на ча ш ы кКк ч кяк ке П ы к кычлКкш
юякч л цыю .Кк млскц 1 К юя с. ычшкшл л
ык сКлб .чцялКы лб юксекчкш лт ы 6Плш.лб юк-
ч я6 кя Кч якш сяце К юя бчКкыч Ас ызт ш
ёч сК т а . ыз ксКкек кчшлКкек ьчП лт к -
ек цлКы кек шкыю члКК л Д N яс шл! млса 1 Клы
чб к ю я шл 1шя ККц6 е з к шкек чк-
шля :лт ьчП лт шкс ш. ек ш ю бсц Кл к ксл-
яьККат ц ат юя слККа пкс К шк1сц.Ка к-
кш
н ышкксКк ккч ;лс 6Кк Фк з. N яс ш Кл-
ы кП Кл ы зКк 1 К чКк юя яач къ чл лчл-
 Ял лб шаыкчл К юк1шк л ц ыкш я. чз ёК я-
е ПКа лКьшя Ачл цб зт кК а ы ч юяба юк-
юлслК шял ы кек ыКлябсл
;лычцю К шкы Кл. ек >якКчл ял1ш шл кыз
цыю .Кк н юякяц ККа ляч я ю кчк шк-
якчл шк шял ы к ккякК ш ыз яцюКа члК к-ша ык с К К бт ы кчкяа а ш1л кс ычшкшл-
 наюк Кбб ю лК «члш н якшКкек мклКскшл-
К бт ш к шычцю шкы л .-ект 4-ек 5-ек 5 кяцы-
ы >якКчкш «кш чы лб Ая б ч ю яз Клычцюл л ш
нкычкПКк Фяцыы т ы ш яКкт Кчял зКк 6Кк
Фк з. ч К ш ц а л кышккс Кл нля.лшл
« КякККкычз с ычш П чаяь Клычцюл6: 
>якКчкшт юкы скшлч зКкычз кецП цслякш ю к-
чат члК кш ляч я т цычя ьККкычз цсл-
якш лш л т шаелсашл6: с б юк ьчкш лса
Плыт юя ш чкцт Пчк ш ыз чаыбП сш ыч к ч-
якша ккякК ч зКа шл К ш ычл чя :лчз
ял1шл шлчзыб « лса сКь цш П шл лыз е ц -
Кл юякК Ккш К б Кл. члК кша Кз ш ш К юя -
бч зы к ялыюк к К ;л . ычк с Кз Клычцю -
К б шкы л Кл. ек >якКчлт юяксб ы кб к к к юк-
цчкялычл к чякшт 1еКл шялел 1 Ч Кычккшл
«ял К кшлч к кеякКк юякычялКычшк
Ччк ы цП кыз ы К л т ес а ы ат юк-
П цт б ык сКц6 ч К цт кяк.к юксекчкш К-
Ка яц ккякКат кК ч яю юкял К ? ч-
ш ч ы скшл к ы лчз ш шк1якы. лыч яычш ык -
слчт к> якш е К ял кш Кл. ля т кчкяа Кл-
цП ыз еяк чз цК Пчклчз шялел юк шы юялш -
л ыкшя ККк шк ККк Клц ; ы к з к юк1 т
к К шлб цы б ыкш чы шк Ккш ш ёчк ыюя я-Кк юк ял1лцт е ц К ч юл кю ял т чкшля :
«чл К ы л1л О ?;л. 1 К Клычцю К юк л1л кт
Пчк мялыКлб Ая б Клкс ч Ккша Ккша ы а с б
я . К б шыь к ы кКа чяцсКа 1лслП»
« чкек сКбт кесл Кл. шкы лт кяц. ш Кл юякч ш-
К л цсля к з.к к:Ккыч т шаяшл ыз Кл кю ял-
ч шКа юякычкят Кл. клКскшлК К ц кККк с -
чкшл к ышк6 шк 6 юякч шК цт Клшб1ашл к ц к
члт ес кК ёчкек К сл т Клял: шл к ы ц цслякш
Кл я .л6: Клюялш К б Jюкяычшкт юякбш ККк
юякч шК к ш 1л: ч кчс зКа ц1 кш ккякКат К
скыч ел к  ;л. шкы л кч л ёч ц1 а т
кю я лб Кл я К б юякч шК лт К слшл ц шк1-
кКкыч кы слчз Кл Ккша яц л еК шк шл Кл-
ычцю К бт ялыюякычялКббыз шк шы Клюялш К бт
ы К юя ккя к ы к кл кш я л К 
ю лКа шк1кКа кКчяцслякш
Ч е ц юякК л Кл. Кзб ш чк :ц К -
к ккякКат ч к з. лкы шксшкяб ыб ш ябсл
юякч шК л «чя ч зКк сш К шю яьс юякк-
с к Кл >кК цК Пчк К б ялыы ПьККа ю яша цсл-
як юачлш. ыб ык с К чзыб сяце ы сяцек кчс з-
Ка К  еяцюю якшк Ф я скша Кл. Плыч
ц а ш Ч Кычккш . сл з. Кл 1люлст л
К кчкяа шял ы юк с ш 1 :ь кычлшл-
ыз ш Кл. ча ц И ККк ш ч сК К  е -К ял зКа .чл якы яа лчк ы кш П к к ? ц-
сл6: кч л» ; а шыбП ы ычлял ыз 1лчц. -
шлчз лы.чла ышк ек юкял К б Кл н ы насл-
шлб .ьККа яц кшксычшл >л ч П ы к 1е лш-
ККа еяцюю якш 1л ык1Клч зКк с ычшц6:ц6 ы -
цт шял ы к клКскшлК ычя кыз 1кял1 чз
ы к ш. ыб юк к К л К Пчк Ккшк ш К  к
ккякК ч зКк чл ч = ялКы лб ю Плчз цы К-
Кк я л якшл л с ычш б ёч ? цсл6: кч-
кш»т юачлбыз ык1слчз шю Плч К т Пчк шыь кычк ч
 лекюк цПКкт Пчк ык1слш. ыб ? кч а»т ю я сш ел-
быз с ычшцб ш ча ц ыкш чы шкы т цыю .Кк ша-
юк Кб6ч кюя с ьККа 1лаы Пчк Кл. Клычцю-
К шкч-шкч 1л Кьчыб
;л ылк с шыь кычкб к КлП ;л. Кл-
ычцю К К чк з к К 1л ьашл кызт л шыь к
. я кыз «кш чы члК ыча ю кч Ка шыь сл з-
. сл з. юякК л ш кю ялч шКц6 е ц Кцт цК -
Пчкл еяцюю якш юякч шК л
* б Клыт лш лчкякшт ч ю яз шк шы6 . яз шычл шк-
юякы к аычяк лёяксякКк лКьшя Ччка л ч ш-
Кк ыкс ычшкшлчз члК лт КлсьКк кялКбчз ы шк1-
сцл ш чл к ы кКк ч кяк ке П ы к кычлКкш т
л лб а л лял ч яКл с б кю ял т а ск Ка а-
л1 якшлчзыб ш К юкыя сычш ККк 1кыч кч ю -
я скша Плыч ышк шкы ?5 цсл6: » еяцюю -якш К ш 1лчяцсКб лёяксякКа лКьшя ИКк
ял1 члт ес кКк а к юкылс чз ылк ьчат Д к л1а-
шл ыз К а :лб кеялК П ККкычз лёяксякКк
ы ч ш ялкК Клычцю К б 1-1л ю я ы ПьККкек я -
з >л ычКкыч ыКа лыы шкш :ь к 1л-
чяцсКб к Кл. лК шя якшлК « цПл ыз сК т к-
есл б ылт КлПл зК .чллт сяце ычля. к> -
 яа ы цчял ск КкП Кл ье ылк ьчл лшчк-
л. Кл яаы л юк шы ц ялкКц к ша с ычш 
ш юк ы л кП л ычКкыч т юя ексКкек с б юкылскП-
Кк ю к:лс 
н ксКц 1 чл юк 1ск ш .чл ц члК ычкш К
юк л1л ычкт ес Клкс ыб К к з.к К  
лёяксякт 1лшлП ККа Кл лКцК ц К ш
Д <чк ыкшы  1 кт Д цш яб члК ыча Д «КлПл-
л юк 1лч юк ёчк скяке т юкчк ыш яК ч шюялшк
П я 1 ык т юкчк ыКкшл шк1з ч ш шкт ша цс ч
Кл ыч K1са шы ек юк Плыл…
Яа чл ыс л «КлПл л юяк л юябкт юк-
чк ыш яКц шюялшкт П я 1 ык Алч … 1лч ск-
якел кКП лызт ь ю я ы л . як юякч шкчлК к-
ша якш Фя . кыз ы лчз къ 1сл юк л -чк ы ц-
ПлКа чякю К л ял1к . кч чл кек ыК ел юяк-
ыь кПКа скяк л *лшКк ц юяк. ч юк Плылт
к кчкяа чк кшл к> яа-члК ыча мяцчк Д К
сц. Я ычл к -ес шл б ыз юкс ча К юц. т ял1шкякП ККа ш1яашл ц1кша якК чялКы-
юкячьякш ;к лячл юк л1ашл лО ес -чк 1с ыз с ычш -
ч зКк ск Кл а л ачз ю к:лс лт юя ексКлб с б
юкылс ылк ьчкш
Фяк 1лб П я 1 К к з.к ык т ц ккП Ка скяк-
е т б .к>ья ксКкшя ККк цш с еяцююц л -чк
6с плыычкбК аычяк ц Кз.л кыз Т ю яз а-
к быКк Д ёчк К а пл1шкялП шлчзыб юк1сКк Д ск-
як лт л шы юк зы скяке т Д ц1 лб А Клы шы ек
чк з к сшк начлы шлб ю ычк чт б юкскся шкс -
ч бО
Д *лшл ы кякычз!
;л . Кк ел1ц а юякПл ыз к кчкякю -
а К ш ы яа ыз 1л юкшкякчк Я Ккшлш -
ык шаялш. ыз Кл кч яачк ычкт а к еПьККк
ш1скКц 
Аёяксяк а Кл. ;л Кь П яК кычкша
К ы к з ыкьККа ?>к -шц з>кш» Фкы ял1-
 К якшлК б ьчКкек юк б ычл ычкбКк л. К а
шы Плычз6 ю я ч ы6сл ;л. шкы л ц юкс-
кс с яц ТлК т ы кчкяа а ш1л кс ычшк-
шл т яцчк юкш яКц Кл 6ет ш н яК66 « 1 6т л
Кл юкяцП юя яашлчз Кл1 Ка шкы лт аычяа
якы к >кяы якшлш. с я ш ялкК лц 5я -
ел ;лПл ыз шк1сц.Ка к 1л с як 5к з. шы -
ек К юя кс кыз ш ёчк шя б ашлчз Кл юк кбтклКсцб ьчП л ы ялс кычлК Клш с К б ИКк-
есл чл ыл
нк1сц.Клб кычлКкш л Кл ёчк ёчлю кяза а л
ш ызл ышк кял1Кк 5к кч ыча я ел с ялт 1-
ябсКк ялы ы.лб шк шы к яце ычКкычз К юк1шк-
б Кл ы с чзт 1 к кч >якКчл ;л юк ьч юк 6
кб кялчКкт чк- ычз Кл ?к кычк» ля.яцч цк-
с к юкябскПКк шя К Члычк шск з с ял ш ы л
ю кчКлб ыч Кл чцлКлт ы .лККкек ы К 1 к к лПКк-
ычз6 Кл юя еялсл л скычцю юк 6 кб Кл. ыл-
к ьчл Я сц ч т К ат ялыюк лелб шюк К кк-
яцскшлККк лёяксякКк ы чз6 ычл кКляКа лш л-
л1т Клкс ыз екял1ск  К >якКчл т 1Кл-
П чт ш яц л к л1ашл ыз к з. шк1кКкыч ы-
юк з1кшлчз с б юк ьчл сл ылк л . ц цП-
. К юкекса мяк чкект юкслш б6: к з. К-
ычшк кьш шк1К л кт ял1ш шл кыз 1л лКП шл кыз
Кл л а шаыкчл А ёчк 1КлП к Д к ша юкябс-
шыь лК шя якшлК Клск ычяк чз КлП т К 
ялКз. 5а к Клс П юксцлчз К т л клКс -
яцт шы ьчП л Кл. Плыч 
ычякчл шк1сц.Кк кычлКкш цыцец б лыз :ь
ч т Пчк К а ы лса сКь ычлял ыз цы чз
ышкь ыкюякч ш К т ю я л1 яцб ы6слт с яцт ы-
чя ч зКа кляс якшкПКа ёы лсяа ы Алюлс-
Ккек >якКчл ш ПлычКкыч ы К 1а1ш ычКк ? КА е>я сл» 5кязл ш шк1сц ял1ш шл лыз ксКкшя -
 ККк ш чяь кыКкшКа 1кКлО Клс ю я юялшл П я 1
с ят Клс к ша юкябс л Кл. ю кча члК-
кшт К ц кККк ялы. яб6: 1лкс яы ю лсля-
аO Кл кК т ш е ц К ялыюк к К б юякч шК л Д
Клс лшчкычялск 5я ы лц Д 5 я К сяце е лш-
К . кцК л б К ш
нк1сц.Ка к Клс ю я юялшл П я 1 с я а
ычлял ыз кяелК 1кшашлчз ш ч ыК . ш1л кс -
ычш ычя ч ы с ш 1 кКл 1 К чКк ляч -
я ; а ычлял ыз лчл кшашлчз Кл. ю я -
юялша юя К 1 к к лПКкыч т ю кк ш с кыч т ш
сксзт кесл лКьшя Кл. ычя ч т ыч ычш К-
Ккт к л1ашл ыб кеялК П ККа л а шаыкчл Тцч-
чк Кл юкк:з Кл. ьчП л юя кс 1 К чП -
 н чк шя б л шк1сц.Ка юлчяц ял Кл ы -
б ы кшашлК шял ы ычя ч юя яач б
кязц ы е лшКа ы л К  .чцякш кшт
1 К чП ч кеКь цК Пчкл юякяашл6: ыб
ю я юялшл К  ылк ьча <чк а скшк зКк
ё>> ч шКа юя ь А К чП ч ычя кша Пл-
ыч т кчкяа ю яша >кяы якшл с я К 5я -
ы лцт 1л кякч ыяк ы к к к ыкчК К  
ылк ьчкш 5 лексляб ыкш ычКат кяк.к ыке лык-
шлККа цы б ычя ч 1 К чП кшт К ыкч-
яб Кл бякычКа юкюач шялелт К ксКл 1 Кл. ю -я юялш К а л ял1яц. Кл сл Плыч ПКк юк-
шя с Кл
н сяцек кПле шк1сц.Ка кьшт ял1аеялш. ыб
К юкыя сычш ККк Клс к ша юкябс л шкы т л-
ял ч яКа а к лыыкшк цК Пчк К К  
кляс якш: кш ; а юачл ыз еяцююл юк
К ы к з ц с ыбч кш ылк ьчкш к л1лчз юкк:з ышк-
 ккякКб6: ыб ю кч ;кт л юялш кт шяле К
скыч ел цыю л ;л. ычя ч цыю шл цюя -
слчз 1лаы а юякч шК лт ялыы шл кчябса ек
кляс якш: кш ск юксксл юк 6 кб Члычк
К а сл юя ышкь П ы ККк юя шкыксычш ычл-
ял ыз К юя К лчз кб т 1лш с ш Кл. ылк ьчат
К с ККк юкшкялП шл ыз шыюбчз ;к Кл К з1б
а к цыюк л шлчзыб Кл ёчк нычя ч шялел Д цК -
Пчкз ект Д чл кш 1л кК ыкш чы ычя ч Тл
якс лыз с б к ык1слК ышк ек яксл ?шк1сц.Ккек
кч л» нкч л кК а ык1слК
;л. шк1сц.Ка юлчяц з юя яашл члК т ш К ш-
. ыб ш ялыюк к К К юя бч б ; а сшлса
ш ч П К сКб юачл ыз кляс якшлчз т Ккт 1л-
 ч ш ыкш чы ычя ч т юкшкялП шл Кл1лс
Ал сл зКкычз6 ялыычкбК б КлеКлчз кляс якш: -
а к К шк1кКк Ткесл а ял1с кП я сКк
шк1сц.Ка юлчяц з Кл сш еяцююа Ф яшлбт К Ккек-
П ы ККлбт ляял якшл л Клс члК л нчкялб Клкс лыз Кл 1 т ш екчкшКкыч Кк я кс К мл
чк з к а к кКляц Кк юкбш К К  к-
ляс якш: кшт ёчл еяцююл ычя ч К с К-
Кк юксКб лыз ш шк1сц т ке лб ычкякКк ялкК юя -
яач бт ц. л ш е цз шял ы к ч яя чкя Я сц
ч т Кл. ылк ьча 1лшб1л ы К л к няле
юкы сшц-чяь лчл юкч яб К ы к з к л. К ял1-
ш яКц ыб Кл кялчКа цяы сКл к Кл. ялыПьч а
чкП К ; а а шычя П Ка сяцек еяцююк Кл. 
ычя ч н ёчк ышк кял1Кк ? кч » юякч ш-
К а к кКПлч зКк ял1еяк К
* б чя чз ек кПлел кяза ш шк1сц Д Клс шял-
 ы кцК л б Д лял ч яКа а к ц -
к кчял К шял ы кКчялчл ё юлл Кл-
. кляс якш: кш .чцякш кшт с ычшц6-
: юк юя яц ычя ч  чксл ?ышкксКк
ккча» Фкюлш ш ш ызл ы кКа цы кш бт ы 6П -
ч зКк ц ычшк ц К юякбш ё юл ю яц-
6: ек кляс якш: л ыкы сК Плыч нк1шял:л-
быз ы ккча Кл я Кы к лшчкычялс т кК а лчл-
кшлК шкызья к ? ыы я. ччкш» ; а ычлял-
ыз 1ллчз Кл.ц кс КкПКц6 л. Кц ?ш яч л зКа-
 :л » Ч чая ычя ч б лчл кшашл ь
ыш яцт л П чая Д ыК 1ц ; ялшКа к с ыб с ыбчз
 Кцч 5 лексляб ы л ККкыч с ычш ё юлл шы
лчл шялел а кчял Ка < юл ыкш чы к л. -Ка Д ьчП =я екяз шт .чцялК АцП К кш ычя к
мшлПьш Д кячкша кеКь ы чя ? ыы я. ччл»
мклКсц6: Клеялс ё юл кяс Кл 
« лса сКь якы к к П ычшк ылк ьчк-ша -
чкшт юяк 1шкс а Кл. ьчП л ;л ля.яц-
чл 5 я Кцт шыь е ц е ц юякК лб ш = ял-
К 6т юкбш б ыз К чк з к ы кякычКа ылк ьчат Кк
ье ?Фк ляюкша» « л Кл. ек шк1с ычш б
Кл юякч шК л ы шк1сцл я юПл л ы лса Плык
млса ьчП екя лК члчз л кКк Пл-
: т л кКк к з. ;к Кч Кы шКкычз Кл. ьч-
Кк ялкча кюбчз ычл л ч якшлчз юкексл Т ю язт
кесл Клычцюл л ш ыКлт л ш ыКл ш ч ялкКлт ес а
с ычшкшл т Клычцюл ч ялКкт шаслшл ыз бя т ык -
К ПКа сК ы шаык ы К К к ;к члчз а-
к чяцсКкт юкПшл Кл лёяксякл ял1ц лт ял1к л
ТяцсКк а к ш1 члчзт Кк :ь чяцсК Д юя 1 бчз-
ыб А члчз а к Клскт члчз шк Пчк а чк К ычл к
«Ккшл яаы лб Кл лшчкк шск з К >якК-
чл ш юк ы л ыцкек ычл с б лёяксяклт б К ы к з-
к ял1 ю я ы л я Кы ц6 лшчкычялсц = лс к т
ыю к.з 1ллы>л зч якшлККк юк кчКк . як к скяк-
е Клюк Кл к ш1 ьчКк-юкылскПКц6 юк кыц Кл ык с-
Ккт ычл кКляКк лёяксяк А Пчк ы юкюякк-
шлчз юкылс чз Кл лшчкычялсц ычя ч ?
/ ша 1 1 л. Кат 1 я .лел . я Кц ск-яке Фк цПл кыз Пцчз к з. сшлслч чякшO ;кя-
л зКлб чкК якшлККлб ш1 ьчКлб юк кыл Кл ычл к-
КляКк лёяксяк юкПч ш сшл ы юк кш Кк ял1л . -
я мяк чкект Кл лёяксякл К ч е цк 6ш чкшт
члт ы шсяце ылк ьч Кл ш1 ьч юкылс
ыш яКьч Пцчз ш ычкякКцт кыкк К юя бчКкыч К цс ч
Ас ыз л . ц кК К еяк1 ч ьчП ц ш цП-
. ы цПл ы язь1Кк юк к к л. Ка А к кшк
ш ч я? мл кякчзыб ы К Кл чл к ц1 к юк кыкП ?
*к ек б сцл т юя с П юя Кб я . К ; ял1
ыкш чкшл ыб ы КлПл зК к .чллт ы ьчП л ныь
Клск а к кяк.к ш1ш ы чзт ялыыП члчзт ачз цш -
я ККат Пчк лса ьчП ыц ч ы ычз Кл лшчк-
ычялсцт ш1 ч чз ы К ьт ыКкшл юя 1 чзыб н сз
ы ю я члчз ы6слт чк ю я члчз К с б юякычкек
ё ыю я Кчлт л с б Кч Кы шКк к шк ялкча
;л кК т шыь ксцлшт б юя Кб я . К О ю я -
чл Ф яшат л ш чл ы цПлб шкс чыб ц лш л-
 кККа клКс якшт юк.ь Кл лшчкычялсц б ыл
нкч кКл нкч к 6кшлККа Кк6 цПлычк Тл ц
ш ычк с шц. -я ец якш: 1 шк ККк-скякКк
ы ца ыц ч чыб ычлячкшлб клКслт ялы лсашлб юк-
ылскПКк ?Т»т 1л елб сакша .л. т Пчка юк л-
1лчзт л к ы а цсл сц ч ш ч я
?;цт Д ыюякы б ы бт Д цс ылс чзыб?»
?5цс !»/ шаюцыч .лыы т ч:лч зКк ялыыП чл 1лкст
ылш ел1 т ычлялбыз с ычшкшлчз чл цш я ККкт
л ы а ёчк юяк ыкс к Кл ылк цП. т кч-
ПКк ккяцскшлККк лёяксяк т юк.ь Кл юкылс ц
нкч ц ?Т» ыкшы  1 к <т П ячкшы ц1 л
ёчл лы>л зчкшлб юк кы л! ТкПК т чкПК Клюялш -
К ! Фля яцб ыКкыт б юя 1 ы кякычКц6 л. Кц
шк1 ?Т»т Кл я Кы к лшчкычялс ТкчПлы ш ё> я
юк. л ялс кеяллО ?Ф я члчз шы !»
с К 1л сяце т цш я ККкт л Кл юлялс т Кл Ккшкт
юякш 1 якшлККк лёяксяк ы шы ьчП =с
шат К а? Фкыкчя а шат Кл Пчк ыюкыкКа ык-
ш чы шк Ка! *лт ял1ш шат Ккшлш. ы б к-
есл-чк яаляб шк1сцлт ? чл6: 6сз »т ыюк-
ыкКа Кл чл к ? нкч а юя . ш шл.ц >л. ычы ц6
= ялК 6 цс ч ю яз ычлячкшлчз кчы6слт ы я-
Кы к лшчкычялсат с б чкект Пчка чз чз шлы ш
ылк шл. кекш = бс ч Кл Клыт К ат цс ш-
бч ыз нюякП т К чт К а К ш к ы цПл К
ск Ка 1Клчзт ес а Клкс ыб Фцычз ыП чл6чт Пчк
ыкш чы ычя ч юякск л6ч к слчзт юк л 
ялы ы. лёяксяк шаыкК ч Т К к слКК ц-
с ч с б К Кл. юкбш К ш шк1сц 
/ кчсл ялыюкяб К л кКк ч:лч зК 1л-
лы якшлчз ылк ьча Ччка К П К ша1шлчз ц
шялел юкск1я К т П я 1 Кл. лёяксяк ск юкяа скшя К ыюя юбчычш ККк юякюцы л ыб ш ыз чялКы-
юкячт К юя яашКа юкчк к . с. юк лшчкычялс 
5ка ы юякксб: лшчкл. К 1ц ьККк ыкчя
Кл Кл. юк яача ш ч л ылк ьчат шаычяк ш. -
ыб юк ялб скяке Тл кек кК с ычш ч зКк :ь К
ш сл Д лёяксяк Кл .кыы !
« Пцшычшк К ю я слшл к екяскыч 1л ьч-
П кш-ешляс шт лыч яы кыц: ычш ш. ёчкч
К ашл а :ь ш ычкя лш л лёяксякКа л-
Кьшят б ск лсашл клКсц6: ц к я 1ц зчлчл ю -
я л1 якшлК б Кт кК ПКкт а ялст Кк юкшл
Клы ш ызл ыс ялККк И а юялш Яа юк л Пчк ыс -
л ылк л к Д юк ксКк юкылс Кл П кш л А
л цс ч юкы кб? мл шкк: а ыц кяелК -
1кшлчз еяцююкшк ша чт ы ыял1ц к ч юксК лчз-
ыб юя 1 бчзыб чк з к кс К ылк ьч? нкюякыкш
а к Ккект лса юк-ышк ц шл К И ш П як ш -
ыч ы КлПл зК к .члл а 1лы 1л ялыПьчат 1л
Кычяц 6 юк к шк ё ыю клчл лёяксякл ?5 я-
Кы лб лшчкычялсл»
Тл а КлПл с ычшкшлчз ы Ккшк чкП Фкбш -
К Кл. ылк ьчкш а к с ычш ч зКк К к слК-
Ка с б юякч шК л Яа Клшб1ашл ц кс К к 1л
сяце <чк а к ч к шлКкт Пчк Кл ксКк 1
цПлыч кш Кл. ек >якКчл К а юкюачл ыз а к ю -
я ч ш Плычк кКчяКлычцю К ы з6 ял1к: -К б сшц еяцюю якшк Кл. шкы Яат ш яц ы т юк-
кел Кл. ю кч Кл кчял1 чз ёчкч Клч ы шялел
Фякч шК цы ККк ы л чк ычкт кч цсл ша -
чл6ч ыкш чы ычя ч « к з к ял1 Клс лшчк-
ычялск юкбш б ыз К  шк1сц.Ка ял1ш сП -
 « сб 1л юк ьчкт кКк а к ш с чзт л юач-
шк кК юякылчя шл6ч ялкК юя К ышк лёяк-
сяккшт ыП члбт Пчк а ы с Кл ксКк 1 К ;к чл
а к юцычк ; кеялК П шлбыз шк1сц.Кк ял1ш с кт
К а ычл шаялыашлчз юлял.6ч ычкш *шц-чяь
1 К т юклККа К юксл ь ц кч лшчкычялсат юя ш -
Кл <чк а цКч я-к> яа юлял.6чКк . к-
а АлслПл шаылс Д юк ы лёяксякл ыкш чы ы-
чя ч Фк л ёч К 1лслП ша ?ы скюа-
чкш» а к ш сКкт Клы к з к кК юкял Кат цш с шт
Пчк кяк.к 1Кл клб лшчкычялсл юя шял: Кл ш
чкч ыла лёяксякт кчкяа кК 1цыю .Кк ы л
ш ч П К К ы к з сК Я к ю ККат ычя -
ч зКк ял1 елбыз юк юк кчКц скяке т цкс ш шк1-
сц Кл. шк1сц.Ка юлчяц 
*лт а ч ю яз ыялл ыз ы К л К ш ышкьт ык-
ш чы кт л ш т е ялКы к К  * б К кчкяа Кл-
. Кл к к кса ьчП кш ёчк К к а к -
ычк ю яша к ша я : К Ит л юялш кт шкыю -
члККа Кл ы лшКа чялс б Кл. ешляс ы к Пл-
ычбт кК юя ялыКк ыюялш б ыз ы юкычлш ККа 1л-слПл Тл т сц юякП т а к я : К чк з-
к Пчк КлПлш. ек шк шлчз к кскек ьчП л Юя б
=к зс яел
н ыч ы скшк зКк кюачКа ш сц: т лю чл-
Кк Лц лК шат кК ю я шлч еяцююц ?>к -шц з-
>кш»т юяккс ш. ш 1 лшчкычялса Ф я шлч
кыц: ычш б ыб Клш с К ы 1  5аычяк КлеКлш
юякч шК лт ьчП 1лшб1л к «ял1ц Кл 1 -
6 цюл кс К К  ылк ьч Kек ы Лц лК ш
?6к -шц з>а» ы к з1Кц ш к лПКкычз =к зс яе
ыКлПл л а к юк.ь 1л К т Кк чкчПлы ш яКц ыбт кК
К юялшл кычлш бчз ш сц: ек И ыс л ёчк шк-
шя б с К 1 К шт Кл ы цКсц-сяцец6 шаы кП ш
ялКз. ек 1 к л лт ц екчкш ыб лчл кшлчз Лц-
лК шл Як кск ьчП цш я ККкт К ял1сцашлбт
юк.ь ш к ёчкц К ц «лк ьча аычяк ы л-
ыз « с ычлК ш ычк чякш =к зс яе сл чкПКц6
кП я сз J ?>к -шц з>л» кчшл ыб шкычт л ю кч
шаякы ыб ы юлял.6чк
мкесл Кл. ылк ьча ы Кл лшчкычялсцт 1 -
ыл шаш ёчкек ьчП лт ш1бчкек ш ю К ;л лялК
ек ы якект 1л кюПьККкек юкяшлККкек ч б П яК -
к К ы к з к 1Ка я ычкш *кюякы а ялчк 
Д Иб?
Д 5яцКк нкя
Д *к Ккычз?Д мклКс я кчябсл
Д мкчкяа ша ч Кл Кл. >якКч ?
Д Ф яша
Д =с шк шл ?
Д 5 я Кы лб 1кКл юякч шкшк1сц.Кк ккякКа Ал-
юлсКа >якКч
Д Ал Пчк ч Клеялса?
Д « с ыбчз кляс якш: кш ? чл6:лб я -
юкычз»
; быКк т Пчк Кл шы т К т л клКс яцт
ш ч ялКл-ешляс лт чк з к кычлшл кыз юк1сял-
ш чз кыкк зл Юя б =к зс яелт чл ычб: кч-
яаш. ек ышк к шк ыПьч ш е ялКы к К т ык-
шы К юксл ь ц кч 5 я Кл
8. День пбе ы

И1 кю ял н ы л Д с я ат ешляс ат ша.
:ь к шк1цлш.  млскц 1 Клы кКл сл-
л келчц6 ю :ц с б ял1а. К шашкскш 5а-
к быКкО шяле цс ч кчПлбККк ыкюякч ш бчзыбт Клск
ачз екчкша к шыб К к слККкычб А чкт Пчк чл-
К к слККкыч ы сц ч слчзт юксы л1ашл л ыл-
л с ычш ч зКкычз ; чт К чт К к шсяце юякП яч ч
юкы сКбб Ккш К л К  к лш л кККк ч К Д
я л ч шКа ычя ч зт Д юкбш чыб ш шк1сц л-
лб-К цсз ?ыюля л» 1 кляс якш: лт КлП КьК-
Ккек ш1яашПлч кт ы сб: ек ц К ек Кл ыю К ?>к -
-шц з>л» ? ыы я. ччл»
« чл к ?ыюля к» ю яша шычя ч ыб Кл. ьчП
Ф чякш «КлПл л кК К П ек К ке юкКбчзО к чт ц
К ек сшк чыб ш е л1л? Исьч сшцкчкяКа ?6К яы»т
л ыш яцт Кл ек >61 б т ычк ч ?>к -шц з>»
«чк Кц ызт Пчк т К а? ; чт кК чбч ш ыч 
Ччк 1л лююлялч? ;к юя ычл к ыкш чы кц ю к-
чц ял1сцашлчз ; ат 1КлП ч Клск  чз! И Ф ч-
якш л цялчКк 1лкс ч ш лчл цт сльч кП я сз юк ?>к -
-шц з>ц» нял ы ю кч а т юкш с кцт ыял-
1ц ц чт чл л шыь сшцылк ьчКк ыккяц К яц-
ча .чкюкяк юк. к шК 1 ш1кяшл кыз ш ыц е ане
ч лшчкял
В
. / ычлКкш 6ыз ьчП к

4 Ф яша шк1сц.Ка к

5 пкс К Ккшкек лКьшял
В8
В 6кяц л шк1сц.Ккек кб
8.
7 н Клычцю К
.05
– наы.лб Клеялсл
.54
8 н ы л Д с я
.–9
8 * Кз юк са
4.4Фкы а кыкчя ёчк ычк нкякК л кч ш1к-
яшлш. ыб К  л. К а л кеякКк Тл к шк-
якК К чк 1 Клы :ь К ш с * б юкял К б л-
  а л ялыыП члКл ккшлб 1лябс л ёч 
л. К? Фк кычлч л кКычяц  ылк ьчкш а кюя -
с т Пчк ?ыюля л» ыкычкб л 1 ?6К яыл»т ч ш-
. ек 1 ё юлл сккч л1л Кл чкек ш1яашПлча
ш : ычшл т ?>к -шц з>л»т юякПКк юя я ю ьК-
Ккек >61 бц кляс якш: л Jюялш К шы 
ёчк ?сшцёчлКк» л. Кк кыц: ычш б ю кч ы-
чя ч б н КцКк ыч кК Клшкс ?6К яы» Кл
 з кч ю б кч К ек ышк6 л. Кц ныь ёчк а-
к юя сцлКк с б чкект Пчка ял1яц. чз лшчкычялсцт
юк кчкяк К юя яашКа юкчк к . >якКчц Кл.
шкы л лшчкк зКа чялКыюкяча
; шк зКк шк1К шкюякыО л ял1ш К з1б ёчкек а-
к с лчзт Клябс ш К кс К ?6К яы»т л с ыбчзт сшл-
слчзт чя слчз? *лт кП ш сКкт а к К з1б пл1-
яц. К лшчкычялса чя кшл к ы 6П ч зКк яцю-
Ка к <чк ял1 Алеяцлб кляс якш: ш1яаш-
Плча ш : ычшл якылб ек ш ыч ы КлП К к
Кл зт К а юачл ыз ы кя скыч Пз ял1я . К б
юкычлш ККк ю я с ыкк 1лслП Тл кшл ксКл ычк-
якКл с л
?«юля л»т ы члб ьчП к Ф чякшат а л ышк ек
яксл ю яшк лычкП к <ч ыккяц К б ычл шычя -Плчзыб шыь Пл: Пл: ш 1кК с ычш Кл. Пл-
ыч т Кл сяце цПлыч л >якКчлт ч ю яз ц ыкшы 
 1 к юя сш Кцш. екыб 5 я Кц * к . к юк-
ы сК 1лш я.л6: ч П ычш ККц6 шкКц кю ял-
 м ёчк кю ял ат ьчП -ешляс ат ск Ка
а юя чч шк шы кяц т ы сцб ы лшКа к ша
чялс б Кл. Плыч т шКкшз шаялкчлчз К Пчк Кк-
шк т кч ПКк ял1б: шялел
И шкчт юк 1кыч кч лёяксякл а кяелК 1ц 
цП Ка юк екК Т К ышк1бч чцсл 1лшлП ККа ц
шялел ю лКьяат ычляа ылк ьчат юкшя сьККа лш-
чкл. Кат як. ККа шялек юц. ныь ёчк ялыюк-
лел чыб ш кюя с ьККк юкябс н ксКк це ц юк-
екКл с л чыб ?лёяксяк»т ш сяцек ккяцсц6чыб
ляч я ы юк1 т ш чя чз Д ык1сльчыб лшчк-
к кККл
АлП Клт ычя ч бт чл к юк екКт кчкяат
юкл цт юкскс а к з. .чцякш л к-
ляс якш: л? А 1лч т Пчк ш ык1слш. ыб кычл-
Ккш т кесл кыКкшКа ы а шк1сц.Ккек юякч шК л
ц ял1еяк Ка 1лшк шлК екыюксычшц6: ек юк-
к К б ш шк1сц К бш б чыб с б Клы чл к кычяк
1лслП т л т ы л т екс-юк чкял Кл1лст ы скшл к
юксцлчз к чкт Пчка шыб Кл.л ы л ш юя сычкб-
: Клычцю К а л ыюк з1кшлКл Кл юк Кц6 к:-
Ккычз*лт ч ю яз ычя ч з юя кя чл Ккша лП -
ычшл К ке ычлчз Д а ск л1л ёчк Кл юял ч
Д ычл ычя ч -кляс якш: к Яа шюк К
ке ыкП члчз с ычш б ш шк1сц юк 1еКлК 6 шк1-
сц.Ккек юякч шК л ы юк б кб ы цслял т Клюялш К-
Ка Кл юксс я ц ышк ыцкюцчКа шкы Mчця-
кш ц ял1 ПКа Кл1 Ка къ чкш а К ял1 юя -
 Кб ялКз. <чк а Кч Кы шКа кычя 1
юц. юц ьчкш ю кчат лшчкл. К юк 1скш юяк-
ч шК л « Плыт ш ы яс = ялК т шяле 1ляашл -
ыб ш 1 6т ц яашл ыб ш ык сКа 1к чкККа
ыккяц К б пл1 чз ке л цш ы ычлб >целыКлб
клт ыяк. ККлб ыкш я. ККк чкПКк Тл к чкПКк-
ыч кк члК б шюк К ке скыч Пз ьчП - ычя -
 ч зт яцчкт юкПч кчш ыКк ю яц6: Кл з
«чляа ьчП юя ялыКк .чцякшл к
ы ю якшлК бт Кк к ксьз :ь К л чкПКкыч ш
кк члК мяк чкект лыыкша ю я кс яцю-
Ка кл чя кшл чя К якш с б ?ычля П кш»
н яКа ышк ц юя К юц юкскс чз лскц с цт
ышб1лККкц ы Ккша ыюк з1кшлК ч К т ы ск -
Ка ккыКкшлК т Кл. ьчП 1лы 1л ялыПьча
* к ш чкт Пчк ы яцюКкт юксш . ККк юкс >61 б
кк ычя ч з ке юя кя ыч л -чк К к -
слККа лП ычшл К т К ыкК ККкт ке юкш бчз
Кл ек лКьшя ККа ыюкыкКкыч Ф кч якшлчз ыл-к ьч ы ккт шаюк Кбчз Кл Кь л -чкт юцычз сл-
 ыла юякыч . > ецяа шаы. ек ю кчлл а-
кт кК ПКкт чяцсК т К цюялш бчз л. Кк 1
ккшк Клеяц1 юя с ьККа ялыПьчкш ккы-
КкшлК чя кшл к ылк юя шлК юя кк-
 члК ы ычя ч б
K сК шКк Кл юк екК ша чл к К ы к з к еяцюю
ылк ьчкш 5к а К   кл т к-
чкяа Кл 1лшлП ККк ц юякч шК л лёяксяк а к
шюк К скычлчкПКк
Ф яшат юк ка Ккш К 6т ыюачл Кл П ККа
ыюкык кк члК б б ыл на. к кяк.к Ал Кк
=к ц ш Тк ша. к А юкчк Кл юк екК кс К 1л сяц-
е юк. к к з. Кычшк ьчП кшт ПКлб юксекчкш л
кчкяа К ша1ашл л К л кюлы К ;л.л цПьл
К кк. лыз 1 1ллшКкек л1цыл ;  ял1ш с-
П т скшк зКк цы ясКк .Каябш. ш чк шя б ш Кл-
. ялкК т шюкюал юя Кб т юкш с кцт Кл. юк-
екК 1л Клычкб: шк ККа къ ч И шкч л -чк ял1т
кесл а юяк 1шкс ял1кя цП Ка юк ьчкшт шсяце
ял1сл ыз 1 ш1яаша
Д мчк к ч?
;л. ылк ьча а шы Кл 1  ; чк 1 ыкы -
с 1лбшк Кл ыюк з1кшлК юк екКл К слшл  л-
1л кызт Пчк ек к К а наы кП ш 1-1л к-
л кшт кК ыякы К ы к з к ы я к *к Кы л1лчз Д Кл. ычя ч к екял1ск чкПК 
;  ка ялыюк к ыз шк яце . К 
Тк з к ксКл сш юкюл ш ю лКьяат 1кяллш-
. ычкбК ц ылк ьчкш ны Кч я ыкшл л аы зО
юя сцч К а :ь ял1? Аш Кк ьчП л нлК К к
юя екчкш кыз с б шычя П К юяк. ККа екыч ;л-
1лшчял ёчк 1ш Кк ы к 1с ыз сшл К  ылк ьчл
Фкы ёчкек к з. К а К юя кс т цПьл Кл.л
юякск л лыз Ккял зКк
Фк з1цбыз К кчкяа 1лч .з Кл >якКч т а ша-
ял шя бт Пчка ыъ 1с чз ш ычкя П ы к т скяк-
ек яцыы шк Клт ычк / екшкя6 к юлбчК т к-
чкяа юкычлш К Кл ыч т ес юккякК К шасл6: -
ыб яцыы юк кшкс т е як ч П ычш ККк шкКа
.8.4 екслт Я л И ля кКкш П мцчц1кш ФлбчК
ычкб К юксл ь ц кч екяксл 5цК лцт Кл скяке т ш сц-
: 1 « 1 ш «л ыкК 6 н ылк екякс Кл к -
ы сяц1зб яцыы кек > зсля.л л а к КлП я-
члКкО ?*к ы  ыч юк кшкс мцчц1кш скшь юк -
скКкыКа шкы л якыы ы т Кк 1с ыз ы ячз юк к-
 л юя с ы лшКа с л ек К ыюлы кч П ычшк
ышкь кч яа юцч кышккс К б Kшякюа *л цс ч
 лекы кш ККл юлбчз е якб»
Яа шк1 к ш К Кл юлбчК яцыы кц юк к-
шксцт шк1сл ц шк Кы юкП ыч 
« кякт ш чью а люя зы ш П я юя .ь юя л1чкшля :л «чл КлО Кл 5 я К! Яа чкц шя К
ц ю я л1 якшл ыз Кл лёяксякКа ц1 т ялыюк-
к ККа 6ек-шкычкПК е ч якшы к ычк а ч
К ь Клы ч ю яз кчс б к шы ек К ы к з к с ыбч кш -
к чякш А ш сз а к шя бт кесл ялыычкбК -
сц >якКчк 5 я Кк ыП ы б кыз чаыбПл к-
 чякш
нк яце 5 я Кл шаякы а ыл 1 1 К чКа
юц. т КлычкякьККк юксКбш. ышк я л К ц
5 я К а к кюлК чялК. б юякч шкчлК кша-
 яшл т кюкбылК 1к чкККа ыккяц К б т
ялыыП члККа Кл ск екшя ККц6 ккякКцт ецыча
 ККа юк б ныь цы к Клы К = ялК
ш чк П ы 5 я Кл а к кюя с Кк ш чл Кл1а-
шл а ?>к з ы.чця» пбскша к> ял ёчк
юяке ч якшы к шк ККк кяелК 1л т як каП-
Ка ш Кчкшк еялКлчт шаслшл юякч шкчлК кша яц-
зб Д ?>лцычюлчякКа»
5к з.к ялчКа чяцс юя сычкб к ш к чз ыкш ч-
ы ю кч Клт ляч я ычлт члК ычл ылюь-
ялт Пчка юякеяа1чз шы6 чк :ц я Кы к ккяк-
Кат ы к чз ыкюякч ш К шялелт кш лс чз 5 я -
Кк « язь1Ка 1лслП шк1К л ц Клыт ьчП кшт
Пзб к шлб 1Кз ч ыКк ыю чл чыб ы к шк 1Кз6
ык слч к> якш ыцкюцчКа ля ;л с ыбч л
ычл кКляКа ьчКа юк лёяксякКкек ц1 л я-Кы к 1кКа юякч шкшк1сц.Кк ккякКа К а ык-
ыя скчкП юкПч юк чкяа чаыбП к ша ылк ь-
чкшт шкс ш. ш я 1 яшКа . ычк шк1сц.Ка > кчт
чл кчкяКа ык с К К бт л кяюцыл юякч шкшк1-
сц.Кк ккякКа 5 я Кл Кчял зКк = ялК т
ыю л 1 якшлККа ёы лсяа К  лыкш ?Jс ч»т
?= я Ке»т ?= Кс Кцяе» ч с мяк чкект 1с ыз а-
Плыч т шккяцьККа Ккш К л лш л кККк ч -
К О ычя ч ?Я -.09-=.0» ?6ш-.90А-8»т ыл-
к ьчл ы я л ч шКа сш елч б O кляс якш-
: л т кыКл:ьККа ял чКа юя ыюкык К б-
 с б юкша. К б ы кякыч юк ьчл
Ччк юя сычлш б ыкк ёч Ккш К К  к
лш л кККк ч К ? Фя с шы ек ёчк а ? ы-
ы я. чч-4–4» Д сшцкчкяКа ычя ч з-ю я -
шлчП т к лсл6: юкша. ККа ы кякычКа
слККа 5кязц ы К Кл. ьчП ычяк Кл
юя К ю л ы л зКкек ыюк з1кшлК б шккяц К б
ышк ылк ьчкш * л кыз ёчк ы чл ялыПьчкт
Пчка лслб К юя бч зы лб л. Кл ы я л ч шКа-
 сш елч б чкчПлы юкы ь кКляц К б юкюл-
сл л юкс кекКз К ы к з Кл. ычя ч т «к-
1слК ыю к.Кк 1кКа юкял К б шк яце ёч я л -
ч шКа ? ыы якш» чя кшл к кюя с ьККкек к шк-
ек юкябс л Кл. шк1сц.Ка юлчяц Фкычяк К
ёчкек к шкек юкябс л К ы к з к кч Пл кыз кч каП-Ка >кят юя Кб а ш юя К кб ;к 1сял-
шлб к К л шк1сц.Кк кычлКкш т ьчКа Клша
КлычкП шкычз ш юк ы к ыкш я. ККа чл ч П -
ы юя ькш кяза юк1шк Кл. ьчП л ск-
ыч елчз я л зКа цыю кш ш к6 ы ?я л ч шКа К -
л »
нкчт юя яцт кчб а кс К чл к к ?/ кш -
ша» ы ыкы сК ек лёяксякл К юякч л чл мклК-
с я 1ш Клт ляял якшлш. ек шск з К >якКчлт
юк цП юя сцюя с К кч ял Клш с К б цы -
Кл 6с К 1л шк1сцк ны кя Кл. ьчП
1л ч я л ч шКа ? ыы я. чч-4–4» К ч
шычя ПКк-ю я ы л6: ыб цяыкт Кл ксКк шаыкч ы
?/ кш ша » Фк лелбыз Кл ышк6 юкша. ККц6 ы к-
якычзт К т ш с кт ялыыП чашл юякч к Кл-
. ычя ч « 1 ш. ыз ы юякч шК к ск
ычл чякшт клКс я 1ш Кл сл кП я сз 1 шы кеК -
ша чкП ышк л. Ка Jксб 1-юкс цслялт ? ы-
ы я. чч-4–4» ял1ш яКц ыб шюялшк юкюл юкс кекКз
сяцекек Кл. ек ылк ьчл ТкПКк шаюц: ККлб кП я сз
сл л юяба юкюлслК б ны с 1л ч К  юксш яе-
ыб чя чз лчл 1ла л6: ек 1ш Кк ылк ьчл ;л
ёчкч ял1 кекКз а кч яач юк шкычц нял ы лб л-
. Кл ы я л ч шКа сш елч б 1лекя лыз т ю -
яцбт шя 1л лыз ш 1 6
н кс ёчк сяце шк1сц.Ка ышлчк кчПьч шкшабш ыз цб1ш а ычл К  ылк ьчкш ы я -
л ч шКа сш елч б  лслб юкша. ККк ы к-
якычз6т кК ш ыч ы ч а кП Кз К ц 6 ш л-
Кьшя плс цы ш ялл ц К ш Фк ьч Кл юкша-
. ККа ы кякычб шк шя К кеялК П шл ыб л а
1люлык екя6П ект ылк ьча К шас я шл с -
ч зКкек кб
 сяцек лш л кККк ?Ккш К » К ш Д ылк-
ьчл-клт ?ыюля л»т Д б ц екшкя н кс-
К ы цПлбт л ёчк к ычк Кл Кл. цПлыч
>якКчлт як з ка еял кляс якш: O ш сяц-
е Д юя ц: ычш ККк Кл .- 5 кяцыы к >якКч Д
ш лП ычш ка К л юя Кб ыб ычя ч з
Фяк 1шксб ш к Кч ялы ю К б ?ыюля » еяцц6
Клшкс ц Кл зт ьчП кяя ч якшл юк ялс к сш -
 К ?ылк ьчл-ка»т Кл кчкяк а л ыкКч -
якшлКл К к з.лб ялс кцычлКкш лт ышб1лККлб ы яц-
ша цюялш К 
« ялыыш чк а юк. ш шк1сц Ц а сш К с -
с кыз ыял К т юя с П ыкш чы ык сл-
ча шксяц1 Клс я ычлек 1Клб Фк са <ч сш
К с а шя К ы зКат КлюябьККа кьш
с б Клыт ьчП кш ; ыкчяб Кл Клыа: ККкычз я-
Кы кек К л ял1 ПКа лш л кККа Ккш К л-
 т К ыкчяб Кл шы юкюач шялел кяелК 1кшлчз ы з-
Кк лш л кККк юякч шкс ычш Клычцюл6: т ык-ш чы ычя ч т кляс якш: .чцякш -
т ц к ш1л кс ычшцб ы ыцкюцчКа шкы л т
юякПКк с ял екыюксычшк ш шк1сц 
н ял1ш яКцш. ыб чш Клс 5 я Кк цы б Кл-
. ьчП кш а Клюялш Ка Кл я . К ябсл 1л-
слП ; ыкчяб Кл шы6 ы кКкычз шк1сц.Кк кычл-
Ккш ёч 1лслП а шаюк К Ка ычб: Ялыч я-
ычшк ыкш чы лш л кККа к> якшт кч ПКлб к-
шлб шацП л ьчП кш ш ёчк ычкя П ы к ыял К
:ь ял1 юякс кКычя якшл юя шкыксычшк Кл. 
ычл Кы к лш л Клс е ялКы шк1сц.Ка > к-
чк ек кчкяКа ьчКа лсял 
; ат чл л ат екчкш ыз ял1ш яКцш-
. ыб чш ш шк1сц К 1лялК юяксцл чл ч -
ц с ычш ышк ёы лся К ыкыя скчкП шл ш
сшц кыКкшКа бяцылО Кл юя с зКк К 1 Кл к з-
. шаыкчл Тл кял1к шяле Клс б ыб 1 лчз
к з. юкч яз ш ыч ы ч ычя ыб ялыюа чз
ы а Кл. ычя ч «цчз чл ч К ш 1л-
6Пл лыз ш чкт Пчк ычя ч .чцякш т
юкбш ббыз к з. еяцююл Кл л а шаыкчлт юа-
чл ыз к чз .чцякшлчз Кл. ыцкюцчКа шк-
ы л н чк шя б ш ш яК бяцы т Кл шаыкч юбчз-
. ычз чаыбП чякш . еяцююа юя яач б
?*шцъбяцыКк» шк1сц.Кк чл ч К ш а
юякч шкюкычлш кяк.к юяксцлККа т 1 Кб6-: ыбт ш 1лш ы кыч кч кычлКкш т ышк к ша юк-
ябс ыКкшКлб з к шкек юкычяк К б Кл. ы-
чя ч 1л 6Пл лыз ш чкт Пчка ю я шлч чз
К  ылк ьча ял1еяк чз шялел :ь Кл юкс-
ычцюл юк 6 кб
н кч П кч К кчкяа сяце ыял К т а ы -
Плы с ычшкшл т шаКкыб ышк к шк юкябск сл -
к 1л К 6 >якКчл <чк а к бя юякбш К 
Кл. Клычцюлч зКк чл ч ш . як т К ш слК-
Ка ск ы ек шя К лы.члл ФкскКа к шк
юкябск ычя ч ш ышк юя К ю л зКк ы -
 Плычк юя Кб ыб юя ыкюякшкс К кля-
с якш: кш .чцякш кш К сл шаык ё>> ч
сКк лш л кККк ык с К К т юя яашлб Кл1 Ка
шкы л К ыб ы цц ыкюякшкс К бт ш ч П К сшц-
чяь сК ыял К б юкс 5 я Кк ы чк к 470
К  ылк ьчкш 5к з. Кычшк 1 К а ?>к -
-шц з>а» .чцякшкек шля лКчлт ю я шлП ККа
цК Пчк ККа Кл шял ы к ч яя чкя т ш К ы к з-
 с ыбч л к чякш 1л К >якКчл
J Клыт юя яашлш. члК т кчкяа юяк шл ы -
 юцчз 6Ка к ял Кл 5 я Клт шы кя юкы
КлПл л ыял К б кч П ыб ьчП «цкш «к ышк -
 ш ска кК юякК Mюя Тлт ш ец: шял-
 ы лёяксяккшт ьчП 1кб1К ККк ы л
Клкс юякч шК лт ксК ышк юя ыцчычш Кл-екКбб ычял Кл К шт юя юбчычшцб юксКбчзыб ык
ышк ьчКа юк м кКц к якш ьчП 1л-
 ч чя ё. кКл ? ыы якш» ?>к -шц з>кш»
«цкш юя Кц юк К1кПлылО ы к з к Кцч :ь
кКк юякачз 1с ыз? накс кт Пчк шя К цс ч
ш кя 1 ;ц Пчк т ял1 шя К л кт 1КлП ч к Кл-
ск с лчз ыла ы кякч ПКа
Ф яшлб лчл л шк1сц.Ккек юлчяц б 1 П чаяь ылк-
ьчкш а л Клюялш Кл Кл ? ыы якш» Кл 1л кКП -
лыз ч т Пчк чя шял ы л. Ка юа л6: >л-
л юк. 1  K:ь лчл л Т ю яз кекКз ю я -
К ыьК Кл шчкяц6 чя чз6 еяцююа ?>к -шц з>кш»
мл К лК шя якшл юякч шК т л кК К чя
К 1шкялП шл ыбт :ь . ычз шял ы ьчП кш 1л-
.чкюкя шК 1 Кл 1льККа юяксаябш ККа ык-
ш чы ыКлябсл л. Кл * шбчз К ш 1л кс К
к! ;к К1 К ч ю яз ц с ычш ч зКк кКПл ыб
Kек сшл шлч к Кл чкт Пчка юябк ы кслт Кляц.лб
сл Кычяц 6т юя 1 чз л. Ка ФкПч ц шы 
ылк ьчкш шк1сц.Ккек юлчяц б Кл яц ь кч ычлячл
люкК ял кычлКкш ыз ш Кча 5 К1кПлыа ычкб
Кл Кц 
ЯКкек 1 чкект П ялыюк лел К а ш ыял К
юкс 5 я Кк ш ылк 5 я К т а к 1ш ычКк Кл
ИКк а к шабш Кк чк з к ш ылк кс чша И
П ыч ыкш чы шк Ккш Клск кчК ыч О К ыцч кК Пчкт кК цш я ККк . т юкычлш ККк ю я с
К н якшКа = лшКк клКсц6: т = К ял ыы -
цык «кш чы кек «к61л чкшля : «чл Ка
« К «чл Кл ш юя сялыыш чКк е Кл ьч-
Ка юк б лёяксяккш Кл. Плыч а цычлКлш -
шл ышк ешляс ы 1КльКлт юякК ыьККа ы шк1з
 чшат кяк.ьККа якшз6 юке . 1л пкс Кц ешля-
с шт кш бККа ы лшк юк с Кл шыь юцч Кл. 
кяза ы шялек нк1 ешляс ы 1КльК Плыкша-
 шычл цП. ык слча лчл зкКкш лёяксякКкек
кы ц шлК б Я к 1КльКт кчслшлб П ычзт ш юк -
Кк к шк >кя т Клюялш ббыз ылк ьчлт юяк-
кс ьчП J лскек цПл:ьККк кыз ы яс 
н сз Кл шаюл к ыПлычз цПлычшкшлчз ш .чця 5 я-
Кл!
5кязл 1л 5 я К ц КлПл лыз ;л сл зК юкс-
ычцюл екяксц ц ц. шл кекКз « л Кл. лчл
Кл 1к чкККа кшкса Ккекюк кыКкек ккякК -
ч зКкек я Кы кек к зл 1ш ычКл кяк.к Кл
1 яб лыз с ыбч л чаыбП кяцс Ка Ккьч-
Ка ычшк кшт чаыбПл члК кш ылк ьчкшт с ыбч л-
 чаыбП .ча кш Кл 1 яб лыз :ь Д ёчкт к-
К ПКкт а к ыла е лшКат Д ч К юя ш1ксьККа
сцк ыкш чы шк Ккшт чк шк юк с т ш як ш
юялшкчц ышк ек с лт кчкяат кК ПКкт К ч К к ч
ачз ш сц. ык слчт к> якш е К ял кш К л ксяцек ля т як ля ык л ыч П ы кек екыц-
сляычшл
ч ПКк с ычшкшл ш я Кы к К Кл.
 К сл зК ыкы с Д кляс якш:
.чцякш И цсляа а ычякек Кл ККа 
Lлял ч я шы ек ыял К б Кл 1 юя скюя с б -
ыб ы зКа Клыа: К шял ы юк1  ял1 П-
Ка кеК ша ыя сычшл Фкс 5 я К ш ыла
екякс К а ычбКц чаыбП юк шат чбь а я -
юкычКа 1 К чКа кяцс ял1 ПКкек л ял ;л
кязц ы шял ы к кеК шк ы ыч кт Кл цК Пчк -
К юкслш К ек ляч я а Клюялш Ка
цы б 1КлП ч зКк Плыч ? з6. Ка»т ?юбч б к-
ша»т ?Тцюк ша» И с ычш б кы кКб ыз ы 6-
П ч зКк ы зКк Клыа: ККкычз6 шк1сцлт ял1яашл-
 шял ы 1 К чКа ыКлябскш
; ат б ш ышк яц л кяк.к кыКл:ьККц6
ял1 ПКа юя кял ычл кКляКа цычлКкш л-
 лыыц 1 К чКк ляч я т ш кекКз юк 1лял-
К юя ычя бККа шлсялчл К л «чк к чк з к
еяцюю Кл. ылк ьчкш юкбш чзыб ш ялкК т
л шяле кч яашл . Кц6 ычя зцт ычлялбыз ялы-
юк к чз ял1яаша юк шы шаыкчл <ч К а юа-
чл ыз ыс лчз К шк1кКа еяцююкшк юякч шк1 -
К чКа лКьшя Кл. ылк ьчкш Ччка юлял 1к-
шлчз цы б шялелт Кл. кляс якш: .чцяк-ш ычяк юк ьч чл т Пчка 1лялК Кл ККк
еяцююк ылк ьчкшт сц: шю я с кыКкшКк шк Ка
.чцякш кшт юкслш чз шял ы 1 К чКа кекКз
мяк чкект с б цК Пчк К б кеК ша чкП юякч шК -
л . як к юя Кб ыз ычя ч -кляс якш-
: т КлКкы ш. цсляа ы яцчкек ю якшлК бт чк-
ычз с л ККк чкт П ц а цП ыз Кл ышкь -
юякш 1 якшлККк юк екК ск КлПл л кю ял 
мычлч ы л1лчзт ышк ецыча ?1 К чКа юк б» шяле
ыюк з1кшл с б ыюлы К б ышк ьчП кшт цс ял6-
: 1-юкс лчл ыкш чы ычя ч « цПл кызт
Пчкт юя ы сцб К лт ыК 1 ш. екыб ск ылк 1 т
Кл. ьчП шсяце юкюлсл юкс . Ка кекКз 1 К -
чк ;  ыю л зКк с ял цяы Кл 1ш ычКк ц
?1 К чКк юк »т Пчкат юя яаш. ыз ял1яашл 1 -
К чКа ыКлябскшт цч кч юя ы скшлК б Яа ял1ел-
сл ёчц ц кш ц ычлял ыз ы шлчз К  ылк-
ьча :ь ск чкект л кК яцча лКьшяк юачл ыз
цкс чз ш ычкякКц юк1  ышк 1 К чКк ляч -
я 
н 1лш ы кыч кч ёчлюкш ычкя П ы к чша 1л
5 я К Кл.л лш л б ш ск 1 Кб л кяелК 1л 6
лял ч я ш1л кс ычш б ы ыцкюцчКа шкы л 
Kы Кл ю яшк ёчлю кяза ь кыКкшКк 1лслП 
а к ыкс ычш ляч я ю кч шк ш1 к ск -
екшя ККк ккякК ч зКк юк кыа К ш ш 1с ялт чк К ы к з к юк1сК цы б ьчП кш а
ю я 6П Ка Кл ыкюякшкс К члК кш юксш Ка
кчябскшт кч л6: кюкяКа юцК ча К ш ш юя -
екяксКк 1кК 5 я Кл н юкы сц6: т кесл кяз-
л ы К л ю я ыч лыз К юкыя сычш ККк ш юя -
екякса Кл ц а К  к ычк ат Кл. ьчП -
л юя . кыз ксКкшя ККк я .лчз сш 1лслП О ык-
с ычшкшлчз ю кч ш ц ПКа кб ы зКк 1лля-
я лс якшлККа юя шял:ьККа ш я юкыч шлячл-
л 5 я Клт ш ыч ы ч ыкюякшкслчз ышк члК-
т лК шя яц6: Кл кю ялч шКк юякычкя т ы ш я-
К 6К екяксл ы з6 к яц К б 1к б
 я Кы к еяцюю якш К ш мяк чкект ш кс
ыял К б юкбш лыз К ккс кычз лыы якшлККкек
шк1с ычш б ы шк1сцл Кл яцюКц6 К  ц6 еяцюю -
якш цт к яцьККц6 Кл. шкы л сц 5 я -
Кк 6ялК >цячк Кл с я Ас ызт сц юякП т
1ябсКк юя . кыз юкялкчлчз ычя ч б Кл. -
ек ык с К К б
Яа чк з к Пчк ю я ч Кл Ккшат кч ча ц К -
 ш лёяксякКа ц1 ;л. ю к:лс Клкс ыз
юкПч Кл ылк ял6 чкек ыКкек лыы шлт П я 1 к-
чкяа К  Плыч юачл ыз юяк чзыб Кл 1люлс
Д Фк яа. Кт Д ы л1л К юк ч >кКц е К ял т Д
юкке ч ю кч …
нкч кесл ш юк Кц6 ы ц а ыке ыюк з1кшлчзюя кя чьККа 1люлы 1КлК юк кк члК 6 ы ю -
якшлК б! н кс кюбчз юк. К  ка Яа
с л юк Ккек ша чкш ш с Кзт кяц. шлб ка Кл
1люк К ККа К л ыт бякычКк юк шлб юкчк-
л ыш Кл 1 ышк юц. юц ьчкш Яа екКб
К ш юк юякы лт ыК лбыз юкяк6 чл К 1 кт Пчк
сшл К 1лс шл яа зб с я шзб
;кПл Кл Кл. лёяксякл ашл к кП Кз чя -
шкКк Я еяцююа К шт шаы л з1ашлб 1 ылт
Клюлсл Кл Плыкшат ычлял ыз юякК Кцчз ылк-
ьчл А ксКлса кК юя сюя Кб Клычкб:ц6т ял1-
шьяКцчц6 Кк шы юялш л лчл ц <чк а к сКь
Яа ыкш я.л к ша юк ьча юк цычлКкш ККкц
еял> ц нсяце ы ылк ялК ю к:лс юя . к ял-
с кО ?;лычцюл6ч К а»! / чкчПлы якы ыб ылк-
ьчц юк ч ышк т юкюлш. ш сц
Ц ю К  ю кч К ш ц а ыкшы  1-
к ычкбК л ылк ьчкш плыыП чашлбт Пчк шяле К
кы чыб ыя с кек сКб ыцКцчзыб Кл лёяксякт
6с т кчкяа а л юкяцП Кл ек кялКлт К ы к з к
ц Кз. ышк6 с ч зКкычз Ф яша юксКб чя -
шкец ялыПьч 1 К чКкек юц ьчл К 1л ч юксюк -
1лш. К ц К ш Д кП ш сКк кчс К к шк
ял1ш с Д кч яа юк К кекКз А ш ёчк шя б Кл
юк ц шк ш ыз якыч юксКб ыз лчл ц6: юксял1-
с К б ; ш а к Ккек К кч яа . Кц6юл зц 1 лшчклчкш
м к ц юя ьчц 1с ыз КлПл зК к .члл ц
а л кяелК 1кшлКл ышк кял1Клб ккякКл Т К -
 лК т шккяц ш. ыз ш Кчкш л ш ызл
К к з. к П ычшк яцПКа юц ьчкшт 1л е
1л ц яач б Члычз ылк ьчкш а л шаяц Кл юк-
ычлш Кл Ккыл ш чц ычкякКцт кч цсл цеякл л кюлы-
Ккычз < юл ш кекКз юк К л 1 юц.
юц ьчкш ;лшкс л кыц: ычш б лыз ч т Пчк л-
К т юк клКс ьчП кшт ы с ш. ш л Клт Пцчз
юя юксК л кюцы л шкыча ылк ьчкшт 1лКк-
ы чк шюялшкт чк ш шк « кшкт с ычшкшл т
л юялш зКа ц ляч я ы кяцс ычл зКа
ьчП юкс юя яач ёчкек кеКб ш1 чл ылс -
ыз Кл сяцек кК лёяксяклт лса ш1 ьч ык-
юякшкслб .чцякш к К  к ю кча ;л лёяк-
сяк ш ч Кцча а к екябПк
ычлКкш л лял ч я 1кшл лыз ы сц6: ыккч-
Кк. К ы О К  к ю кча Ккект Кк кКл шккяц-
 Кл чк з к ье кяц O Клы л кт Кк а юя с-
ычлш б ыкк ю кчц Д 1л ье. 1л ц яач б ч К
 лК т Д ляч я 6 Д ычя ч т ш сц:
юк К л кекКз ы 1 т лш л 6 Д ычя ч т
.чцяц6: шялел ы шк1сцл ны яксл кяц б! * б
юк Кк ляч Ка к: шкы кшкек кб К шлчл к чк з-
к члК кшФяк члб ы6сл Клс ксКк скякек юк 1кыч т б
ш с ы шк1сцл К ы к з к Кл. ылкксКа кяц-
с ТкчПлы ш ёчк ычк а клКс якшлК к> я
«лккс юкбш ыз л ял1 шк-шя б К 1л.
ы юялшкек шкек > лКел К ш Т К л-
К т юксКб ыз ш кКчялчл ц ны кя Клч ы К ш
а к кКПлч зКк кч ч няле к л1л ыб ял1еяк К-
Ка «лкксП Клял ц6 чк юц ю ККа И1
К ычк П кш т ш1бча ш ю К ш яц кюл.Кк к6т
юя . кыз Кл ск 6 Кл. ч К кш лК кш
мкесл шыь кКП кыз юксял1с К ыке к юя -
ычцю чз Ккял зКк ьчКк ялкч т б К шк зКк
шыюкК ышк ю яша к Кл 1 ш Алюкякы к
ыч ю т кесл К т ялК Ккцт ы юкс чк л. Ккт ш -
ыч ы ю кч Кл юя . кыз юяк шлчз ю кчКк к з-
к шял ы кек к яц К б ;лы чкесл а к кП Кз л-
кт Кк а юяк ыз ышк « Плыт чя ексл ыюц-
ычбт яцюКа ы а К ш К ыке юяк чз Кл. ект
ш ыц:Ккыч кП Кз ы лкект 1лы кКлт юя ю яшк 
Кл ы Кл. ычкякКа ычл юлП л ыслшлчзыб ш
ю К Тл кшл а л шК .Кбб ычкякКл ёч сшц кьш
нКцчя КК  с Кычшк 1л 6Пл кыз ш чкт Пчк
ш Алюкякы к ыч ю т 1с ызт К юксл ь ц кч 5 я -
Клт Кл. ыкш чы шк К Ккек ял1 юя шкыкс шял-
ел ышк ычк кычз6т ышк шаык кял зКа сц-
к И ы ёчкч кял зКа сц ыкш чы кек П кш ла ы ьК ш ч еяк1Ка сК Кл. шя ККа кчк-
скш кчычцю К т чк ч ю язт ш сК .чцял 5 я Клт
кК ычл екял1ск ы зК т ю члбыз ык1КлК  1 кт
к кКПлч зКк юк са Клс шялек
Фк1сК т кесл шыь а к юксыП члКк 1л> ы як-
шлКкт Кл ск 6 Клыт ьчП кш-ешляс шт юккелш. 
ыцкюцчКа шкы л ш ял1еяк к яцьККк К -
к еяцюю якш т клКсц6: кчКьы ык сКа >-
яа 5кляс яцб .чцяцб К шт Кл. ьчП
цК Пчк к з. чя слч К  члК кш ыл-
ккск т юкПч сш ыч лшчкл. К чялКыюкячьякш
к к к шкыз чаыбП ык слч <чкт ял1ц чыбт а к к-
як. склш К ы ча ш кс шкКа ылк ь-
чл юякч шК лт кчкяа Кл к шк ыП чц Плыч Кл-
ыП чашл кыз к з. чаыбП И ыПьч ёчкч юякск л
шк1ялычлчз
мялы шц6 юк сц Клс екяб: т к цчлККа сал
кб 5 я Ккт кс ял ш ыь ат К кесл К цКашл6-
: ьчП « лшл 5 яь1 К н ксКк 1 юяк. а кю -
ял 5 яь1 Кц К Ккек К юкш 1 к н к ычкПьККк
ышлч ы К  ылк ьчл кК юякчлялК ?ял-
ц» ч цслял ек л. Кл 1лекя лыз плК Ка ьч-
П шаякы ыб 1 К ь Кл юлял.6ч Фкы екыю чл-
бт кчб ек кч Кл1КлП чз ш сяцек юк т 5 яь1-
К бш ыб ш Кл.ц ПлычзО
Д Фя а с б юяккс К б сл зК . ы ца…И ышк6 сл зК .ц6 к шц6 ы цц юкс Кл. 
ешляс ы 1Кл К кК юякшь кч ПКк н чкч с Кзт
к кчкяк сьч я Пзт 5 яь1 К ш лП ычш ш скк-
ек юк.ь Кл 5 я К АлслПл Д кялКбчз К к Клс
Кл. шкы л т .чцякшлш. 6Ка шлячл а
шял ы к ычк а « цП кыз чл т Пчк ы е лшКкек
лш л кККкек клКсКкек юцК чл шк1сц.Ккц юлчяц-
6 юя л1л ыК 1 чзыб Кл л ц6 шаыкчц юяк 1ш -
ыч КцКц6 ш Кч я ыл кб ял1ш с ц * б юя яач б
клКс я юлчяц б кычлш ш ш яК бяцы кс К ыл-
к ьч 5 яь1 Кл
И шкчт л Плычк ёчк ашл кт юкбш б6чыб К а И
Ккек мкК ПКкт кК ыял1ц Клялыашл6чыб Кл кс КкП-
Ка ыкш чы ылк ьч ;лП Кл чыб К ялшКа к
 ыюк к ККа лш лКлшксП ыкш чц ч 5 яь1 КцО
Д наяашлыб шК 1т цкс ышк …
*л К ц ыкш чы ычя ч з-ешляс ыюл-
ыц ч ю я с шялек? *л :ь Клс 5 я Кк! ; ч! 5 яь1-
К юк цП шкыю члК ш ешляс ы к Плыч т к
шкыюя Кб шы ь к ша чялс т кяк.к ю я Кб
к шк лыч яычшк ь ш ч ялКкш К я 1 лКьш-
як шаяашл чыб 1-юкс кеКб К шт лчл ц ч ксКкек
1 К ыл К с ККк Каяб ч ш к л к мяцчбыз ш
юкы сК .чкюкя т кс К шял ы ычя ч з юл-
сл ч ябск ы е лшКа лш л кККа клКсКа юцК -
чк Аш лКлшксП ц юк ялс к ш яКц ы ял1ш сшк1сц.Ка юлчяц з 6кяы яцб кчкяат кК ыю . ч Кл
шаыкчцт кПлец кб ;к 5 яь1 К кюбчз лчл ц ч « ш
ы чк ц К ш цкск ш к л кт кК К к слККк ша-
шл шл чыб 1 К ек ык к Кк лчл к ыш яц ышл -
шл ч :ь кс К К  ылк ьч юбчз лКьшя ш к-
л к юбчз лчл л « кшкт юк л юкскыю шк1сц.Ка
юлчяц зт кчшлКа ьчП ыКб ы я Кы кек К л
чяь К  ю кчкш н чкч с Кз Кл лёяксяк
5 яь1 Кц а шяцПьК к шк кяс К
«ял К 1л 5 я К юкскс к кКц J Клс
я ычлек шксяц Кк 1Клб Фк са ;к К ат 1л-
ы ш. ш чкКК б чяк ш Кчял зКа шлячл л
екякслт :ь бякычКк ыкюякч ш б ыз <чк а к ык-
юякч ш К кя ПьККа
ялКбб шксяцьККк Клс юкш я ККк >л. ыч-
ы к ычк  1Клб Фк сат а ляял якшл ш
 я Кы к К  мл к ёчк ялскычКа а юк ьч!
5 я К л юкс яа зб Кл. ычя ч 
юя ч . т :ь саб: ыб
ны6сцт ш к Клт Кл П ясл лт Кл яа.л 1слК Д
 а > ле т 1Кл лю чц б ;л ц л с ККа т
К ы кКПл а т 1 Ккшлчк-ы яа к кККа ю ККа
К  ык слч
K:ь юкс кек ьККа ы клККа ляч я -
ы кеКь с я шзб Т яеляч Кл ычкбч К  ыл-
к ьча ышб1 К кычл ыз 1 ю кчкшт чл лыл = ч я кычл ыб 1 ышк ек . >-ю кчлт е К ял-
л лш л т 1лшлП ККкек Кл. ык слчл ш ю К
« шл Д Кчял зКа я Кы лёяксяк Д Т -
ю зек>т « шк1сцл ш сКа Кл. ыкш чы ьчП 
К еяцююл юякксбч к екя ял1 чк К -
к ч К т ы кш я лККа ял1 клККа ылк ь-
чкш шы К  ляк т к юкы сК кычлч кш
юкш я ККкек Кл е ч якшы кек шк1сц.Ккек > кчл
=ляз скекялш. юкля : 5 я Кл юякК л л ш л-
 Ка Кл. ылк ьчкш ;к шыь ялшКк са.л кыз ышк-
ксКк е к
Яа ск ек ляял якшл Клс екякскт ыюя я-
Ка .чця кчкякек :ь к з. шк1Кьы шк Кы ц6
ы лшц ыкш чы ю кч К шт ляч я ычкшт ьчП -
кшт ылюьякшт члК ычкшт кяб кшт ык слч лчякыкшт
ы ялКчкш ычля. Кт к> якшт е К ял кш лс -
ял кш шы якскш шкы ск ычКа ыкш чы нккяц-
ьККа « 
K:ь :ь ял1шкялП шлб ышк л. Ка ш ы к-
якычКк ю кчл т а юлчяц якшл Клс 5 я Ккт
кялКбб 1лшкьшлККц6 Фк сцт кялКбб 1с ызт шк шял-
 ы к К т П ычз К 1лш ы кычз Кл. пкс Ка
Тл КлПл лыз юкы сКбб К с б шкКа Яа ю я -
ч Кл Ккша лёяксякКа ц1 ш ыч ы члК ычл-
 ск ш мляюлчл ц кК ш. ыб а к кч лю чц-
б К шт кышккс кч К Фялец J юкычкект л ш Якы ш кчея 1л юа чаыбП кяцс Кк-
ек юк сКкек ыл 6члт Кл. ьчП -ешляс а 1л яа-
ышк к шк ыПьч Як к шк чкшля : Д ы яб
=к ц ш Д ы к к к Фяле юкы сК К  ыл-
к ьч

5 5 5

…ны6 ялскычз юк сат шаык ц6 П ычз ачз шк -
Кк «кш чы к Ая б к:цч 6Кзы цчяк ча-
ыбПл с шбчзыкч ыкяк юбчкек ексл мялыКлб ю к:лсз
Флялс Фк са Я к мя б ш чкя ычш ККк ля-
. юякксбч шк Ка-юк с ч м юксКкз6 лш1к-
б кК якыл6ч К  1КльКл / К ыц к шк
.члКсляч шкы Кл. ек >якКчл пбск ык Кк к -
ша сяц1зб чкшля : т ы кчкяа юякс Ка шы ск-
яке шкКа / сц ыкшы  1 к кч «чл Кл ЯК ш с-
Кл ек кч П ы лб ц а лт кял:ьККлб Клт шк Клт
Кл. ц Кляксц
Ччк к ч ачз ша. с б ыкш чы кек П кш лт П 
ёч ычкя П ы Кцча чкя ычшл 6 к пкс -
Ка!
Приложенные файлы

 • pdf 5021441
  Размер файла: 670 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий