Maxym Dakhno TS-21(kursak)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Факультет Транспортних систем

Кафедра Транспортних систем і логістики
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни:
« Транспортні системи »
на тему: «Визначення параметрів транспортної системи міських пасажирських перевезень»Виконав: ст. гр. ТС – 21
Дахно М.С. Перевірив: ас. Ковцур К.Г.
2012
ЗМІСТ
Стор.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ...4
ВСТУП..5
1 Складання топологічної схеми міста.6
1.1 Формування транспортних районів...6
1.2 Опис вулично-дорожньої мережі ..9
2 Визначення місткостей транспортних районів.14
2.1 Визначення чисельності населення транспортних районів ...14
2.2 Визначення кількості приїжджаючих у транспортні райони16
та виїжджаючих із них
3 Розрахунок пасажиропотоків на мережі22
4 Корегування пасажиропотоків із урахуванням пропускної спроможності ділянок вулично-дорожньої мережі..24

ВИСНОВОК.28
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...29
ДОДАТОК А.....30
ДОДАТОК В.31
ДОДАТОК С.32
ДОДАТОК D.33
ДОДАТОК Е..34 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Умовні позначення до карти міста:
Позначення Вид забудови Коефіцієнт Кз

одно-двоповерхова 1трьох-п’ятиповерхова 4
п’яти-дев’ятиповерхова 7
дев’яти - дванадцятиповерхова 10,5
дванадцяти-шістнадцятиповерхова 12,5
промислова зона 0ВСТУП
Транспорт це галузь виробництва, яка забезпечує життєво необхідні потреби суспільства у перевезенні вантажів і пасажирів.
Транспорт входить до складу інфраструктури виробництва, обслуговує основні галузі економіки: видобувну та переробну промисловість і сільське господарство. Інфраструктура включає в себе також зв'язок, енергетику, систему матеріально-технічного постачання.
Транспорт як галузь виробництва являє собою сукупність засобів і шляхів сполучення, нормальну діяльність яких забезпечують різні технічні пристрої і споруди.
В системі єдиного народногосподарського комплексу транспорт є важливою галуззю, призначеної для перевезення вантажів і пасажирів. Значення його надзвичайно велике. Без потужного розвитку всіх видів транспорту, широко розгалуженої мережі шляхів сполучення не можуть функціонувати зростаючі масштаби суспільного виробництва, розширення сфер промислового використання природних ресурсів, розвиток економічних і культурних зв'язків, вимоги до обороноздатності країни.
В даній курсовій роботі пропонується розглянути проблемну ситуацію по визначенню перспективного плану роботи пасажирської транспортної системи міста за допомогою моделювання транспортної мережі міста і використання теоретичних способів розрахунку параметрів транспортних систем.
Для вирішення поставлених задач необхідно користуватися результатами сучасних досягнень науки та техніки в області теорії систем та системного аналізу, теорії транспортних процесів і систем, економетрії, математичного моделювання складних і складно організаційних об’єктів і керування складними цілеспрямованими системами.
1 СКЛАДАННЯ ТОПОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МІСТА

Топологічна схема є моделлю транспортної мережі міста і повинна як можна більш відповідати модельованому об'єкту. Топологічна схема повинна описувати всі ділянки вулично-дорожной мережі (ВДМ) і всі транспортні райони (ТР) міста. На вихідній карті міста відбита та ВДМ, по якій можлива організація руху міських маршрутів наземних видів транспорту.

Формування транспортних районів

Транспортні райони повинні бути сформовані таким чином, щоб всі пересування між ними зводилися б до пересувань між їх центрами, а все внутрішньорайонні пересування здійснювалися б пішки. При формуванні ТР слід вважати, що на всіх ділянках ВДМ функціонують міські маршрути і виконувати мікрорайонування за правилами, описаними в теоретичній частині курсу.
Першим етапом при мікрорайонуванні міста є визначення його площі Sг. Для цього необхідно на вихідній мапі нанести олівцем сітку з розмірами клітини 10 Ч 10 мм і визначити кількість клітин, повністю (П) і частково (Ч) покритих територією міста. Потім визначається площа карти Sк.


13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415 (1.1)

13 EMBED Equation.3 1415 (мм2)
Площа міста визначається виходячи з масштабу 1:50000, причому слід враховувати, що цей масштаб лінійний і для перерахунку площ необхідно зводити його в квадрат.

13 EMBED Equation.3 1415 (1.2)

де, 13 EMBED Equation.3 1415- площа схеми,
13 EMBED Equation.3 1415 - масштаб карти


13 EMBED Equation.3 1415 (км2)

За аналогічними формулами будемо шукати площу транспортних районів, тільки будемо рахувати клітинки розміром 2,5*2,5. Результати представимо в таблиці 1.1.
Також нам потрібно знайти коефіцієнт приведення ТР, що визначається по залежності:

13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415 (1.3)

де ki - коефіцієнт приведення для і-го району;
6 – кількість видів забудови;
kпj - коефіцієнт приведення для j -го виду забудови;
Sij - площа j-го виду забудови в і-ому районі міста, км2;
Si - площа і-го району міста, км2.
Приклад розрахунків наведемо для ТР-1:


13 EMBED Equation.3 1415

Розрахунки для інших ТР проводимо аналогічно. Результати розрахунків зводимо у таблицю 1.1.
Таблиця 1.1 – Характеристика транспортних районів

№ района
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S района
К

1
0
0
0,06
0
0,42
0
1,06
5,349057

2
0
0
0,47
0
0,44
0
1,73
5,080925

3
0
0
1,17
0
0,39
0
2,17
6,020737

4
0
0
0,45
0
0,42
0
1,11
7,567568

5
0
0
0,94
0
0,88
0
2
8,79

6
0
0
0,31
0,33
0,11
0
1,1
6,372727

7
0
0
0,58
0,08
0,08
0
1,29
4,573643

8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
0
2,5
3,906
Продовження таблиці 1.1
36
0
0,36
0
0,89
0
0
2,08
5,185096

37
0
0,3
0,27
0,16
0
0
1,65
2,890909

38
0
0,64
0,2
0
0
0
1,5
2,64

39
1,75
0,13
0,14
0
0
0
2,5
1,3

40
0,2
0,47
0
0
0
0
1,92
1,083333

41
2,19
0
0
0
0
0
2,45
0,893878

42
0,5
0,25
0
0
0
0
1,03
1,456311

43
2,22
0
0
0
0
0
2,44
0,909836

44
0,7
0,38
0
0
0
0
1,32
1,681818

45
0,2
0,56
0,23
0,16
0
0
1,6
3,58125


·
7,76
15,28
11,54
10,76
4,86
4,39
85,25
 Опис вулично-дорожньої мережі


ВДМ описується довжиною ділянок, що з'єднують суміжні транспортні райони. Довжина ділянок визначається по карті міста за допомогою лінійки або курвіметра. Отримане значення перетворюється в реальну довжину ділянок за допомогою масштабу.

13 EMBED Equation.3 1415 (1.4)

де µ – масштаб міста, (µ = 0,05 ).

Проведемо розрахунки для ланки 1-2:


13 EMBED Equation.3 1415 (км)


Для кожної ділянки визначається час проїзду (tij), хв., по ній,

виходячи з того, що швидкість сполучення приймається рівною
Vс = 20 13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.DSMT4 1415, (1.5)

де tij – час проходження по ділянці i-j, хв.;
lij – довжина ділянки між і-тим та j-тим районами, км.
Приклад розрахунків наведемо для ділянки 1-2:


13 EMBED Equation.3 1415

Для інших ділянок розрахунки проводимо аналогічно. Результати розрахунків наведемо у таблиці 1.3.
Для кожної ділянки визначається тип відповідної їй міської вулиці, характеристика яких наведена у таблиці 1.2. Сумарна довжина ділянок кожного типу повинна відповідати розподіленню, наведеному у таблиці 1.2.
Після цього розраховуємо щільність ВДМ
· і щільність з урахуванням кількості смуг руху
·п по формулам:


13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (1.6)


13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (1.7)

де m – кількість ділянок ВДМ;
nп – кількість смуг в одному напрямі на і-й ділянці.

Розрахуємо щільність ВДМ:


13 EMBED Equation.3 1415

А зараз розрахуємо щільність ВДМ з урахуванням кількості смуг руху:


13 EMBED Equation.3 1415

Таблиця 1.2 – Характеристика вулиць міста
Тип вулиць
Кількість смуг в одному напрямі з розділовою смугою
Пропускна спроможність вулиці в одному напрямі,
Питомий зміст вулиць у загальній довжині ВДМ, %од./год.
пас./год.


Міські магістральні вулиці з розділовою смугою
4
2900
24000
10,16

Міські магістральні вулиці без розділової смуги
3
2400
19000
19,71Продовження таблиці 1.2
Основні міські вулиці
2
1800
12000
59,84

Міські вулиці в районах малоповерхової забудови
1
1000
5000
10,29


Таблиця 1.3 – Характеристика ланок транспортної мережі

Ланка
Довжина, мм
Довжин, км
Час про’їзду
Ланка
Довжин, мм
Довжина, км
Час про’їзду

1-2
45
2,25
6,75
21-25
23
1,15
3,45

1-6
25
1,25
3,75
22-25
33
1,65
4,95

2-3
18
0,9
2,7
23-24
35
1,75
5,25

2-7
30
1,5
4,5
23-30
20
1
3

3-4
29
1,45
4,35
24-25
40
2
6

3-7
35
1,75
5,25
24
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·12-17
40
2
6
32-33
15
0,75
2,25

13-16
30
1,5
4,5
32-37
40
2
6

14-15
30
1,5
4,5
33-38
20
1
3

14-20
35
1,75
5,25
34-39
10
0,5
1,5

14-21
20
1
3
35-36
40
2
6

15-22
25
1,25
3,75
35-40
30
1,5
4,5

15-21
33
1,65
4,95
36-45
30
1,5
4,5Продовження таблиці 1.3
Ланка
Довжина, мм
Довжин, км
Час про’їзду
Ланка
Довжин, мм
Довжина, км
Час про’їзду

16-19
15
0,75
2,25
37-38
35
1,75
5,25

16-20
40
2
6
37-45
20
1
3

17-18
35
1,75
5,25
38-44
20
1
3

17-28
40
2
6
39-40
65
3,25
9,75

18-19
10
0,5
1,5
40-41
20
1
3

18-23
30
1,5
4,5
40-42
40
2
6

18-29
40
2
6
42-43
30
1,5
4,5

19-20
40
2
6
42-45
20
1
3

20-21
35
1,75
5,25
44-45
25
1,25
3,75

20-24
25
1,25
3,75

·
548
27,4


21-22
30
1,5
4,5


У першому розділі, Я розділив місто на райони, склав топологічну схему міста, та описав ВДМ.


2 ВИЗНАЧЕННЯ ЄМНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ РАЙОНІВ

2.1 Визначення чисельності населення


Чисельність населення транспортного району визначається виходячи з його площі і значення середньозваженого коефіцієнта приведення по місту k:


13 EMBED Microsoft 1415 (2.1)

де n – кількість транспортних районів міста.
Наприклад:


13 EMBED Equation.3 1415

Потім визначається величина відносної щільності населення по формулі, чол./км2:


13 EMBED Microsoft 1415 (2.2)

де Nг – чисельність населення міста, задане по варіанту, чол.
( остання цифра моєї залікової книжки – 9, отже Nг=620 тис. чол.)


Визначимо величину відносної щільності населення:


13 EMBED Equation.3 1415

Значення чисельності населення транспортного району розраховується за залежністю, чол. :


13 EMBED Microsoft 1415 (2.3)

Розрахуємо чисельність населення для 1-го району:


13 EMBED Equation.3 1415 (чол.)

Аналогічно для інших 44-ох районів.
Для кожного району розраховуємо щільність населення, чол./км2:


13 EMBED Equation.3 1415 (2.4)

Розрахуємо щільність населення для 1-го району


13 EMBED Equation.3 1415


Аналогічно розрахуємо щільність населення інших районів. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.1.

2.2 Визначення кількості приїжджаючих у транспортні райони і виїжджаючих з них

У даній постановці задачі ємністю ТР по прибуттю є кількість приїжджаючих у район на роботу в першу зміну. Розподіл робочих місць по території міста визначається наявністю промислових зон, у яких працюють у першу зміну 30% населення міста і робочими місцями на іншії території міста, на якій зайнято 10% населення. У такий спосіб загальна кількість працюючих у розглянутий період жителів міста складає 40% населення. Кількість працюючих у промислових зонах пропорційно їхньої площі, кількість працюючих у селітебних зонах пропорційно площі цих зон і щільності населення в них.
Виходячи з цього, для рішення поставлених перед розділом задач спочатку визначаємо загальну кількість працюючих в першу зміну Nр, кількість працюючих у промислових Nрп і селітебних Nрс зонах, чол. :


13 EMBED Microsoft 1415 (2.5)

Проведемо розрахунки:


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Microsoft 1415 (2.6)

Проведемо розрахунки:

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Microsoft 1415 (2.7)

Проведемо розрахунки:


13 EMBED Equation.3 1415

Потім визначаємо щільність працівників у промислових зонах району, тис. чол./км2:
13 EMBED Microsoft 1415, (2.8)
де Si6 – площа 6-го виду забудови промислової зони в і-му районі міста, км2.


13 EMBED Equation.3 1415

Для кожного району визначаємо кількість працюючих у промзонах по залежності тис. чол.


13 EMBED Microsoft 1415 (2.9)

Приклад розрахунку приведемо для 14-го транспортного району:13 EMBED Equation.3 1415

Аналогічно для інших районів.
Визначаємо щільність працівників у селітебних зонах, тис. чол./км2


13 EMBED Microsoft 1415, (2.10)

Проведемо розрахунки:


13 EMBED Equation.3 1415

Для кожного району визначаємо кількість працюючих у селітебних зонах по залежності, тис. чол.


13 EMBED Microsoft 1415 (2.11)

Проведемо розрахунки для 1-го району:


13 EMBED Equation.3 1415

Аналогічно зробити розрахунки для інших районів.Після цього потрібно знайти загальну кількість працюючих у ТР, чол.


13 EMBED Microsoft 1415 (2.12)

Розрахунки проведемо на прикладі 1-го району:


13 EMBED Equation.3 1415

Аналогічно робимо розрахунки для інших районів міста.
Для розрахунку кількості виїзжаючих з кожного району визначається корегуючий коефіцієнт


13 EMBED Microsoft 1415 (2.13)

Проведемо розрахунки:


13 EMBED Equation.3 1415

Кількість виїжджаючих з кожного транспортного району розраховується по залежності, чол.


13 EMBED Microsoft 1415, (2.14)

Розрахунки проведемо для 1-го транспортного району:


13 EMBED Equation.3 1415

Розрахунки для інших транспортних районів проводимо аналогічно. Результати розрахунків зводимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 – Визначення місткості транспортних районів за відправленням
та прибуттям

№ району
Чисельність населення, Ni,чол
Щільність населення,
·і, люд/км2
Численність робітників промислової зони, Npni
Численність робітників селітебної зони, Npci
Загальна кількість працюючих людей, Npi
Кількість виїжджаючих із транспотртного району, Nвi

1
10870
10255,16
0
1087
1087
4348

2
1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·80,726
0
737
737
2949

17
30656
12361,24
0
3066
3066
12262

18
16574
7174,937
0
1657
1657
6630

19
12193
7089,144
0
1219
1219
4877

20
13392
5650,452
34319
1339
35658
5357
Продовження таблиці 2.1
21
1438
1169,018
28387
144
28531
575

22
8129
4300,997
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
620000
325575,8
186000
62000
248000
248000


В цьому розділі, Я визначив к-ть жителів транспортних районів, щільність населення, к-ть працюючих у транспортних районах, а також к-ть приїжджаючих у ці транспортні райони та виїжджаючих з них.
3 РОЗРАХУНОК ПАСАЖИРОПОТОКІВ НА МЕРЕЖІ


У даній курсовій роботі пасажиропотоки розраховуємо виходячи з найкоротшого за часом шляху проходження.
Розрахунок матриці кореспонденцій і відповідних пасажиропотікоків виконується на ЕОМ за допомогою програми MATR_KOR.EXE. Як довжина ланки, при розрахунках використовується час проїзду по ділянці в хвилинах. Ємності районів вводяться в ЕОМ у пасажирах.
Результати розрахунків являють собою:
- матрицю найкоротших відстаней;
- матрицю кореспонденцій;
- матрицю пасажиропотоків на ділянках вулично-дорожной мережі.
На підставі результатів розрахунку визначається необхідна кількість автобусів для організації перевезень пасажирів


13 EMBED Microsoft 1415, (3.1)

де Р - сумарний пасажирооберт за розглянутий період, пас.км;
q - середня місткість автобусів, q = 80 пас;

·д - середній динамічний коефіцієнт заповнення салонів
автобусів,
·д = 0,5;
Vэ - середня експлуатаційна швидкість міських автобусів,
Vэ =(0.9-0.95)· Vc, км/год.;

·н - коефіцієнт використання парку,
·н= 0,7;
Тп – час в наряді, Тп = 8 год.
Проведемо розрахунки


13 EMBED Equation.3 1415

У цьому розділі ми визначили к-ть автобусів, яка буду потрібна для організації перевезень пасажирів в нашому місті.
Результати розрахунків будуть відображені в Додатку В.

4 КОРЕГУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ДІЛЯНОК ВДМ

Отримані значення пасажиропотоків корегуємо для порівняння з пропускною здатністю дороги по залежності, пас/год:


13 EMBED Microsoft 1415, (4.1)

де Fij – пасажиропотік на ділянці з району i в j , отриманий в результаті розрахунку на ЕОМ, пас/год;
13 EMBED Equation.3 1415 - максимальний годинний пасажиропотік на ділянці i - j, пас/год;
Розглянемо цю формулу на прикладі ланки 10-15:


13 EMBED Equation.3 1415

Отримані значення годинного пасажиропотоку порівнюємо з табличними значеннями пропускної здатності ділянок, що приведені в таблиці 1.2. У тому випадку, якщо пропускна здатність нижче пасажиропотікоку час проходження по ділянці корегується в такий спосіб


13 EMBED Microsoft 1415, (4.2)де t'ij - скорегований час руху по ділянці, хв.;
ЕХР - функція, зворотня натуральному логарифмові;
Р - пропускна здатність ділянки, пасс./год.
Проведемо розрахунки на прикладі ланки 10-15:


13 EMBED Equation.3 1415

Аналогічно потрібно провести корегування ланка пропускна спроможність, яких нижче за пасажиропотік на даній ділянці ВДМ.
У курсовій роботі потрібно провести 3 корегування, результати, яких, будуть занесені в таблиці 4.1-4.3.

Таблиця 4.1 – Результати першого корегування

Ланка
Пасажиро-потік
К-ть смуг
Пропучкна способність
Час руху на дорозі
Скорегований пасажиропотік
Скореговане значення руху

24-25
25132
4
24000
6
20105,6
5,10

25-26
29383
4
24000
3,75
23506,4
3,67

14-21
29043
3
19000
3
2323
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Таблиця 4.2 – Результати другого корегування

Ланка
Пасажиро-потік
К-ть смуг
Пропучкна способність
Час руху на дорозі
Скорегований пасажиропотік
Скореговане значення руху

30-31
20154
1
5000
6,75
16123,2
62,44

15-22
13345
2
12000
3,75
10676
3,36

10-15
2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Таблиця 4. – Результати третього корегування

Ланка
Пасажиро-потік
К-ть смуг
Пропучкна способність
Час руху на дорозі
Скорегова-ний пасажироп-отік
Скореговане значення руху

9-14
15691
2
12000
8,25
12552,8
8,64

15-22
15875
2
12000
3,36
12700
3,56

27-26
1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·60
6,33


Після корегування руху вносяться відповідні зміни у вихідні дані, для цього потрібно відкрити за допомогою стандартного утиліта – «Блокнот» файл з вихідними даними і внести зміни, після цього зберегти зміни, і заново провести розрахунки пасажиропотоків за допомогою програми «MATR_KOR». Результати цих розрахунків будуть відображені в додатках(C,D,E).
У цьому розділі ми проводили корегування пасажиропотоків, але 3-ох корегувань недостатньо, оскільки залишилось ще багато проблемних ділянок.
ВИСНОВОК

У даній курсовій роботі, Я справився з усіма поставленими задачами, а саме:
склав топологічну схему міста та описав ВДМ;
розрахував чисельність населення міста та окремих районів, визначив число приїжджаючих та від’їжджаючих із транспортного району;
за допомогою програми «MATR_KOR» були розраховані матриці кореспонденцій та пасажиропотоків, а також була визначена кількість автобусів для організації перевезень в даному місті – 1051;
із урахуванням пропускної спроможності окремих ділянок ВДМ було проведено корегування пасажиропотоків.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 . Афанасьєв Л. Л., Островський Н. Б., Цукерберг С. М. Єдиная транспортная система та автомобильные перевозки. – М.: Транспорт, 1984. -333 с
2. Брайловський Н. О., Грановский В. П. Моделирование транспортных систем. – М.: Транспорт, 1978.
3 . Заблоцький Г. А. Транспорт у місті. Київ: Будівельник, 1986.
4. Лобанов Є. М. Транспортное планирование городов. – М.: Транспорт, 1990.
5. Рихтер К. Ю. Транспортная эконометрия. – М.: Транспорт, 1983.ДОДАТОК А
Графічний матеріалДОДАТОК В
Розрахунок пасажиропотоків на ВДМ до корегування

Maxym Dakhno TS-21

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
МАТРИЦА КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4 83 93 37 75 105 36 44 41 40 151 57 28 54 207 12 71 23 18 571 477 165
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

МАТРИЦА КРАТЧАЙШИХ РАССТОЯНИЙ

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·КОН:ПРЕ: ДЛИ
·КОН:ПРЕ: ДЛИ
·КОН:ПРЕ: ДЛИ
·КОН:ПРЕ: ДЛИ
·КОН:ПРЕ: ДЛИ
·

·ЕЧН:ДП.: НА
·ЕЧН:ДП.: НА
·ЕЧН:ДП.: НА
·ЕЧН:ДП.: НА
·ЕЧН:ДП.: НА
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Номер района отправления 1

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·34 28 40 35 35
41 40 38 42 45 39 43 42 44 44 45 40 45 37 36

Номер района отправления 2
1 2 7 2 2 0 3 2 3 4 3 7 5 4 12
6 7 10 7 2 5 8 7 9 9 4 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Номер района отправления 3
1 2 9 2 3 3 3 3 0 4 3 4 5 4 9
6 7 11 7 3 5 8 7 10 9 4 8 10 5 12
11 6 13 12 11 17 13 7 8 14 8 16 15 10 15
16 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 4
1 2 14 2 3 7 3 4 4 4 4 0 5 4 5
6 7 15 7 3 10 8 9 9 9 4 3 10 5 8
11 6 17 12 11 21 13 7 12 14 9 12 15 10 11
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 5
1 2 18 2 3 12 3 4 9 4 5 5 5 5 0
6 7 19 7 3 14 8 9 13 9 10 8 10 5 3
11 6 22 12 11 25 13 7 16 14 15 11 15 10 6
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 6
1 6 4 2 7 10 3 7 11 4 3 15 5 4 19
6 6 0 7 6 5 8 7 10 9 8 15 10 9 20
11 6 2 12 11 6 13 7 8 14 8 16 15 14 20
16 13 12 17 12 12
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Номер района отправления 7
1 6 9 2 7 5 3 7 5 4 3 10 5 4 14
6 7 5 7 7 0 8 7 5 9 8 10 10 9 14
11 6 8 12 11 11 13 7 2 14 8 11 15 14 15
16 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 8
1 6 14 2 7 9 3 7 10 4 9 9 5 10 13
6 7 10 7 8 5 8 8 0 9 8 5 10 9 10
11 6 12 12 11 16 13 7 7 14 8 6 15 14 11
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 9
1 2 17 2 3 10 3 4 8 4 9 3 5 10 8
6 7 15 7 8 10 8 9 5 9 9 0 10 9 5
11 6 17 12 11 21 13 7 12 14 9 8 15 10 8
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 10
1 2 21 2 3 15 3 4 12 4 5 8 5 10 3
6 7 20 7 8 14 8 9 10 9 10 5 10 10 0
11 6 22 12 11 26 13 7 17 14 15 8 15 10 3
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 11
1 6 6 2 7 12 3 7 13 4 3 17 5 4 22
6 11 2 7 6 8 8 7 12 9 8 17 10 9 22
11 11 0 12 11 4 13 11 6 14 8 18 15 14 23
16 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 12
1 6 10 2 7 16 3 7 17 4 3 21 5 4 25
6 11 6 7 6 11 8 7 16 9 8 21 10 9 26
11 12 4 12 12 0 13 11 10 14 8 22 15 14 26
16 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 13
1 6 11 2 7 7 3 7 8 4 3 12 5 4 16
6 7 8 7 13 2 8 7 7 9 8 12 10 9 17
11 13 6 12 11 10 13 13 0 14 8 13 15 14 17
16 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 14
1 6 20 2 7 15 3 7 16 4 9 12 5 10 11
6 7 16 7 8 11 8 14 6 9 14 8 10 15 8
11 6 18 12 11 22 13 7 13 14 14 0 15 14 5
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 15
1 6 24 2 3 18 3 4 15 4 5 11 5 10 6
6 7 20 7 8 15 8 14 11 9 10 8 10 15 3
11 6 23 12 11 26 13 7 17 14 15 5 15 15 0
16 8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 16
1 6 16 2 7 11 3 7 12 4 9 12 5 10 16
6 7 12 7 13 7 8 16 3 9 8 8 10 9 13
11 13 11 12 11 14 13 16 5 14 8 9 15 14 14
16 16
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 17
1 6 16 2 7 20 3 7 21 4 9 21 5 10 25
6 11 12 7 13 16 8 16 12 9 8 17 10 9 22
11 12 10 12 17 6 13 16 14 14 20 18 15 14 23
16 19
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 18
1 6 20 2 7 15 3 7 16 4 9 15 5 10 20
6 7 16 7 13 11 8 16 7 9 8 12 10 9 17
11 13 14 12 17 11 13 16 8 14 20 13 15 14 17
16 19
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 19
1 6 18 2 7 14 3 7 14 4 9 14 5 10 18
6 7 14 7 13 9 8 16 5 9 8 11 10 9 15
11 13 13 12 17 13 13 16 7 14 20 11 15 14 16
16 19
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 20
1 6 22 2 7 17 3 7 18 4 9 17 5 10 16
6 7 18 7 13 13 8 16 9 9 14 14 10 15 13
11 13 17 12 17 19 13 16 11 14 20 5 15 14 10
16 20
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 21
1 6 23 2 7 18 3 7 19 4 9 15 5 10 11
6 7 19 7 8 14 8 14 9 9 14 11 10 15 8
11 6 21 12 17 24 13 16 16 14 21 3 15 21 5
16 20
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Номер района отправления 22
1 6 27 2 3 21 3 4 19 4 5 14 5 10 10
6 7 23 7 8 18 8 14 14 9 10 11 10 15 7
11 6 26 12 17 29 13 16 20 14 21 8 15 22 4
16 20
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 420867
    Размер файла: 670 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий