studentam

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет

Кафедра загальної хімії та харчових технологійЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
ТА
ХІМІЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи для спеціальності 6.091711


Дніпропетровськ
РВВ ДНУ
2005
Розглянуті методи та техніка виконання лабораторних робіт з загальної хімії, вивчаються властивості біогенних елементів та їх найважливіших сполук. Надані завдання для самостійної роботи з дисципліни "Загальна та біонеорганічна хімія".
Для студентів спеціальності „Харчова технологія та інженерія” хімічного факультету та для студентів біолого-екологічного факультету


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
ВИЗНАЧЕННЯ МАСИ ЦИНКУ МЕТОДОМ ВИТІСНЕННЯ
Прилад для визначення маси цинку складається з бюретки та лійки, що закріплені на штативі й сполучені одне з одним за допомогою гумової трубки. До бюретки на пробці приєднана пробірка, що має у верхній частині невелике заглиблення. Бюретка й лійка заповнені водою. Перед дослідом слід перевірити герметичність приладу. Для цього підніміть лійку вгору, і якщо впродовж 1(2 хв рівень води в бюретці не підіймається, то можна вважати прилад герметичним. У протилежному разі необхідно ущільнити пробки на сполученнях. Виставте на однаковій висоті рівні води в бюретці та пробірці й закріпіть їх у такому положенні. Запишіть положення рівня води в бюретці з точністю до 0,05 мл. Не забудьте при цьому, що для правильного відліку показів бюретки око спостерігача повинно знаходитись на одному рівні з нижнім меніском рідини в бюретці.
У пробірку налийте 3(4 мл розбавленої хлоридної кислоти так, щоб не змочити розчином заглиблення у верхній частині пробірки (якщо це трапилося, протріть його насухо фільтрувальним папером). Одержіть у лаборанта наважку металу.
Пробірку з кислотою нахиліть і обережно (слідкуючи за тим, щоб шматочки металу не потрапили в кислоту) помістіть наважку металу в заглиблення на стінці пробірки. Тримаючи пробірку в нахиленому положенні, міцно закрийте її пробкою приладу, а потім за допомогою струшування змийте шматочки металу в кислоту. Спостерігайте виділення водню й витіснення води з бюретки до лійки. Після закінчення реакції слід зачекати, доки газ матиме кімнатну температуру й рівень рідини в бюретці стане постійним. Після цього приведіть воду в бюретці й лійці до одного рівня, тим самим створивши в бюретці тиск, що дорівнює атмосферному.. Запишіть висоту рівня води в бюретці, а також температуру й тиск за барометром.
За даними досліду розрахуйте масу цинку, що прореагувала з хлоридною кислотою. При цьому необхідно врахувати, що водень, який виділяється під час реакції містить домішки водяної пари. Тому тиск газу в системі дорівнює сумі парціальних тисків водню і насиченою водяної пари
Р = р(Н2) + р(Н2О).
В табл.1 наведені значення парціального тиску насиченої водяної пари при різних температурах. При розрахунках маси чи об’єму водню за газовими законами використовують значення р(Н2).
Обчисліть масу цинку двома способами (за масою водню і за його об’ємом).

Таблиця 1. Тиск насиченої водяної пари при різних температурах
T,(C
р(H2O), кПа
t,(C
р(H2O), кПа
t,(C
р(H2O), кПа

15
1,693
20
2,319
25
3,132

16
1,799
21
2,452
26
3,332

17
1,919
22
2,612
27
3,532

18
2,039
23
2,786
28
3,745

19
2,173
24
2,959Запишіть дані досліду та результати розрахунків в табл.2.

Таблиця 2. Результати експерименту
а1, мл
а2, мл
Т,К
Р, кПа
р(Н2О),
кПа
р(Н2),
кПа
V, л
V0, л
mексп(Zn),
г
mтеор(Zn),
г
(
(,
%Умовні позначення:
а1
положення рівня води в бюретці перед дослідом;

a2
положення рівня води в бюретці після досліду;

Т
температура;

Р
атмосферний тиск (виміряний барометром);

р(Н2О)
тиск насиченої водяної пари при температурі досліду;

р(Н2)
парціальний тиск водню (Р ( р(Н2О));

V
об’єм водню, що виділився ((a2(a1)(10(3);

V0
об’єм водню за нормальних умов;

mексп(Zn)
маса цинку за результатами досліду;

mтеор(Zn)
теоретична маса цинку (надає викладач);

(
абсолютна похибка, визначається як абсолютна різниця між масами теоретичною і практичною (mтеор(Zn)(mексп(Zn));


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
Запропоновані завдання розкривають та ілюструють теоретичні знання, розвивають навички хімічного експерименту. Кожному студенту запропоновується свій варіант завдання. Перш ніж виконувати експериментальну частину роботи уважно прочитайте завдання та складіть детальний план проведення дослідів.
Реакції виконуйте в пробірках, реактиви додавайте обережно, в кількості декількох крапель. Кожну наступну реакцію виконуйте після перенесення частини реакційної суміші в іншу пробірку. Для вивчення властивостей малорозчинних сполук після утворення осадів дайте суміші відстоятися, злийте обережно розчин і розділіть осад на декілька проб. Уважно спостерігайте та фіксуйте в лабораторному журналі ефекти, які супроводжують перебіг кожного досліду. Складіть рівняння виконаних хімічних реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах.
Варіант 1
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться розчини: натрій хлориду, натрій гідроксиду, хлоридної кислоти. Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:
13 EMBED Equation.3 1415Б
Cu13 EMBED Equation.3 1415A 13 EMBED Equation.3 1415В 13 EMBED Equation.3 1415Г
13 EMBED Equation.3 1415Д
Варіант 2
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться розчини: натрій хлориду, амоній хлориду, натрій карбонату. Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:
мідь ( купрум (ІІ) оксид ( купрум (ІІ) хлорид ( купрум (ІІ) гідроксид ( купрум (ІІ) сульфат ( купрум (ІІ) хлорид ( аргентум хлорид.
Варіант 3
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться розчини: ферум (ІІ) сульфат, алюміній сульфат, ферум (ІІІ) хлорид. Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:
залізо ( ферум (ІІ) хлорид ( ферум (ІІ) гідроксид ( ферум (ІІІ) гідроксид( ферум (ІІІ) оксид ( ферум (ІІІ) сульфат ( ферум (ІІІ) хлорид.
Варіант 4
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться кристалічні солі: натрій сульфат, натрій хлорид, натрій йодид. Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:
цинк сульфат(цинк хлорид
цинк(цинк хлорид(цинк гідроксид
натрій тетрагідроксосульфат
Варіант 5
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться розчини солей: натрій сульфат, натрій сульфід, натрій сульфіт. Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:

Na[Pb(OH)4]
Pb ( Pb(NO3)2 ( Pb(OH)2
Pb(NO3)213 EMBED Equation.3 1415А
+Al (
Б
Варіант 6
1.Дослідним шляхом доведіть, в яких пробірках містяться розчини : нітратної кислоти, натрій гідроксиду, сульфатної кислоти.Визначте за характерними реакціями, в якій з пробірок міститься яка речовина. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній та іонній формах.
2.Здійсніть перетворення речовин:

AlCl3 ( AgCl Al(NO3)3
Al ( Al2(SO4)3 ( Al(OH)
Na[Al(OH)4]

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЛУГУ СИЛЬНОЮ КИСЛОТОЮ
Експериментальне визначення теплових ефектів хімічних процесів виконують у калориметрі, що складається з двох склянок (100 і 250 мл), вставлених одна в одну. Калориметр накривають кришкою з отворами для мішалки й термометра.
Зважте внутрішню склянку калориметра. Налийте в неї 50 мл відміряного мірною колбою 1М розчину хлоридної кислоти. Помістіть склянку з кислотою в зовнішню склянку калориметра й виміряйте температуру кислоти з точністю до 0,05(С. У склянку місткістю 100 мл відміряйте за допомогою мірної колби 50 мл 1М розчину натрій гідроксиду і також визначте його температуру. Перенесіть розчин за допомогою лійки в калориметр, перемішуючи при цьому його вміст. Спостерігайте, якою буде максимальна температура , що її показує термометр після злиття розчинів.
Дані досліду запишіть у журнал за формою:
Хлоридна кислота
Натрій гідроксид
Температура

концентрація,
моль/л
об’єм,
мл
концентрація,
моль/л
об’єм,
мл
початкова
кінцева
Обчисліть, яка кількість теплоти виділилася внаслідок реакції, за формулою:
Q = (mрCр + mскCск)((t; (t = tкінц – tпоч,
де tпоч і tкінц – початкова і кінцева температури в калориметричній склянці; mск і mр – маси склянки й рідини в ній відповідно; Сск і Ср – питомі теплоємності скла й рідини відповідно.
У розрахунках припускається, що густина розчину дорівнює 1 г/см3; його питома теплоємність дорівнює теплоємності води, тобто 4,184 Дж/г(К; питома теплоємність скла – 0,753 Дж/г(К.
Обчисліть теплоту нейтралізації у розрахунку на 1 моль кислоти. Визначте відносну похибку досліду, якщо відомо, що під час нейтралізації одного моля сильної одноосновної кислоти лугом виділяється 57,36 кДж тепла.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4
ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЙ РЕАГУЮЧИХ РЕЧОВИН НА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ НАТРІЙ ТІОСУЛЬФАТУ І СУЛЬФАТНОЇ КИСЛОТИ
Внаслідок взаємодії сульфатної кислоти з натрій тіосульфатом виділяється сірка у вигляді муті. Напишіть рівняння реакції, що відбуваються. Час від початку реакції до появи перших слідів муті залежить від концентрацій реагуючих речовин.
Три бюретки заповніть по черзі: першу – водою, другу – розчином натрій тіосульфату, третю – розчином сульфатної кислоти. В чотири пронумеровані пробірки налийте вказані у таблиці кількості розчину тіосульфату і води. В інші чотири пробірки відміряйте бюреткою по 4 мл розчину сульфатної кислоти.
Улийте в першу пробірку відміряну кількість сульфатної кислоти, швидко перемішайте і визначте за секундоміром час від моменту злиття розчинів до появи муті у пробірці. Швидкість реакції визначте як величину, обернено пропорційну знайденому часові. Дані досліду запишіть в таблицю:
Номер пробірки
Об’єм, мл
Концентрація
(відносна)
Час (с)
Швидкість реакції


розчину
Na2S2O3
води
1
6
0
12
4
2
2/33
3
3
1/24
2
4
1/3Аналогічно проведіть досліди з іншими пробірками. Залежність між зміною концентрації розчину і швидкістю реакції зобразіть графічно. На осі абсцис відкладіть величину концентрації розчину, на осі ординат – величину швидкості реакції. Яка лінія відповідає знайденій залежності?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ
1.Визначення масової частки розчину за його відносною густиною
Візьміть у лаборанта склянку з розчином, масову частку якого потрібно Визначте. Ознайомтесь з ареометром і з’ясуйте “ціну” позначки. На око можна оцінити 1/3 малої позначки, тобто за допомогою ареометра можна Визначте відносну густину з точністю до 0,003 г/см3.
Налийте в циліндр приблизно 250 мл розчину (20°С) і обережно опустіть в нього ареометр. Зніміть і запишіть покази ареометра (слідкуйте, щоб під час спостереження ареометр не дотикався стінок циліндра).
Підніміть ареометр на 1-2 см, знов опустіть його в розчин і ще раз визначте його покази. Розчин вилийте до склянки. Ареометр помийте.
Користуючись таблицею, знайдіть, яка масова частка відповідає знайденій густині розчину. Якщо в таблиці відсутнє знайдене значення густини, потрібно скористатись методом інтерполяції – встановленням проміжної величини за двома крайніми.
Наприклад: для розчину калій нітрату відносна густина 1,083 відсутня, але в таблиці є значення величин – менша (1,076) і більша (1,090). Обчислюють різницю між значеннями та масовими частками розчинів:

1,090 – 14%
1,076 – 12%

0,014 – 2,0%

Знаходять різницю між величиною густини, визначеною ареометром, і меншою табличною: 1,083 – 1,076 = 0,007
Складають пропорцію:

0,014 – 2%
0,007 – х%
13 EMBED Equation.3 1415

Знайдене число додають до меншої табличної величини масової частки 12% + 1% = 13% - що відповідає концентрації випробуваного розчину.
2.Приготування розчину із наважки твердої речовини і води
Приготуйте 250 (100) мл розчину з масовою часткою натрій сульфату 10% із кристалогідрату Na2SO4
·10H2O та води.
Спочатку необхідно Обчисліть, скільки грамів кристалогідрату і мілілітрів води треба взяти для приготування розчину.
Відповідну наважку кристалогідрату спочатку розчиняють у невеликій кількості води у склянці, а потім переливають у мірну колбу на 250 (100) мл і доливають дистильованою водою до мітки. Виміряють за допомогою ареометра густину розчину і порівнюють з табличною величиною.
Замість натрій сульфату можна приготувати розчини з масовими частками солей 10%, виходячи з MgSO4
·7H2O (густина розчину 1,103 г/см3) або CuSO4
·5H2O (густина розчину 1,107 г/см3)
3.Приготування розчину сульфатної кислоти з заданою масовою часткою із більш концентрованої сульфатної кислоти та води
Виміряйте ареометром густину даної сульфатної кислоти. За таблицею визначте її масову частку. Обчисліть, яку кількість цієї кислоти потрібно взяти для приготування 100 мл 0,2 н розчину сульфатної кислоти.
Мірну колбу заповніть приблизно до половини дистильованою водою і налийте в неї розрахований об’єм кислоти. Охолодіть колбу під струменем проточної води до кімнатної температури, оскільки розчинення кислоти супроводжується виділенням тепла. Долийте дистильованої води в колбу до мітки. Закрийте колбу пробкою і ретельно збовтайте її вміст.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
1.Зміщення рівноваги в напрямку утворення малодисоційованих і газоподібних речовин
А.До 1 мл розчину натрій ацетату додайте 1 мл розбавленої сульфатної кислоти. Зверніть увагу на появу запаху.
Б.До 1 мл розчину амоній хлориду додайте такий же об’єм розчину натрій (калій ) гідроксиду. Зверніть увагу на появу запаху. Вміст пробірки нагрійте й піднесіть до отвору змочену рожеву лакмусову смужку. Що спостерігаєте?
В.До 1 мл розчину натрій карбонату додайте 1 мл розчину хлоридної кислоти. Що спостерігаєте?
Г.До 1 мл розчину натрій гідроксиду додайте одну-дві краплини метилоранжу, а потім по краплині підливайте розбавлений розчин хлоридної кислоти, доки не утвориться оранжево-жовте забарвлення. Повторіть дослід, змінивши розчин натрій гідроксиду на розчин аміаку.
2.Вплив однойменних іонів на ступінь дисоціації слабкого електроліту
А.До 1 мл розчину оцтової кислоти (0,1-0,2 н) додайте одну-дві краплини метилоранжу, а потім кілька кристаликів натрій ацетату й збовтайте.
Б.До 1 мл розчину аміаку (0,1-0,2 н) додайте одну краплю фенолфталеїну, а потім кілька кристаликів амоній хлориду й збовтайте.
Встановіть в обох дослідах, які явища ви спостерігали. У якому напрямку зміщується рівновага дисоціації слабкого електроліту?
В.Налийте у дві пробірки по 1 мл 2 н розчину аміаку й додайте в одну з них трохи амоній хлориду. В обидві пробірки налийте по 1 мл магній хлориду. Поясніть різницю в поведінці йону Mg2+ у першому та другому розчинах.
3.Утворення малорозчинних сполук
А.У різні пробірки налийте відповідно по 1 мл хлоридної кислоти, натрій хлориду, кальцій хлориду, амоній хлориду та калій хлорату і в кожну з пробірок додайте по одній-дві краплі аргентум нітрату. Поясніть, що відбувається в кожній з пробірок.
Б.У різні пробірки налийте по 1 мл розчинів сульфатної кислоти, натрій сульфату, магній сульфату, купрум сульфату та натрій тіосульфату (розбавленого) і додайте в кожну пробірку по 1-2 краплі розчину барій нітрату або хлориду. Чи однакові явища спостерігаються в пробірках? У яких випадках і чому не відбувається утворення осаду? Які висновки можна зробити, виходячи з цих дослідів?
В.У три пробірки налийте по 1 мл розчину плюмбум (ІІ) ацетату чи нітрату. У першу пробірку долийте такий же об’єм розчину калій іолилу, у другу – калій хромату, а в третю – натрій сульфіду. Що спостерігаєте?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7
КИСЛОТНО-ОСНОВНА РІВНОВАГА У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ СОЛЕЙ. ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ
1.Забарвлення кислотно-основних індикаторів у різних середовищах
У три пробірки налийте дистильованої води й додайте в кожну кілька краплин лакмусу. Потім у першу долийте розбавлену сульфатну або хлоридну кислоту, у другу – розчин лугу, третя слугуватиме для порівняння. Визначте забарвлення рідини в кожній з пробірок. Проведіть аналогічні досліди з фенолфталеїном та метилоранжем. Заповніть таблицю:
Індикатор
Середовище
Забарвлення


Лакмус
Нейтральне
Кисле
ЛужнеФенолфталеїн
Нейтральне
Кисле
ЛужнеМетилоранж
Нейтральне
Кисле
Лужне


2.Солі, утворені сильними основами й сильними кислотами
У різні пробірки налийте розчини натрій хлориду, барій хлориду, натрій сульфату, калій нітрату. Визначте характер середовища в пробірках за допомогою універсального індикаторного паперу. Чи містять розчини взятих для досліду солей надлишок іонів Н+ або ОН
·? Чи відбувається гідроліз таких солей?
3.Солі, утворені сильними кислотами й слабкими основами
А.За допомогою універсального індикаторного паперу визначте рН 0,1 М розчинів натрій ацетату, натрій карбонату, натрій сульфіду. Напишіть рівняння реакцій гідролізу в скороченому іонно-молекулярному вигляді.
Б.За допомогою універсального індикаторного паперу визначте рН 0,1 М розчинів Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4. Поясніть явища, що ви спостерігаєте, виходячи зі значень констант різних ступенів дисоціації фосфатної кислоти. За якими ступенями проходить гідроліз Na3PO4?


4.Солі, утворені сильними кислотами й слабкими основами
А.За допомогою універсального індикаторного паперу визначте рН 0,1 М розчинів амоній хлориду, амоній сульфату, цинк сульфату.
Б.У циліндр з водою додайте кілька краплин стибій (ІІІ) хлориду або бісмут (ІІІ) хлориду. Що спостерігаєте? Складіть рівняння реакції гідролізу стихій (ІІІ) хлориду чи вісмут (ІІІ) хлориду.Майте на увазі, що при цьому утворюється малорозчинний основний хлорид SbOCl (BsOCl).
5.Дослідження факторів, що мають вплив на ступінь гідролізу солей
А.Налийте в одну пробірку 0,1 М розчин натрій карбонату, а в другу – розчин натрій сульфіту тієї ж концентрації. Додайте в обидві пробірки по 1-2 краплі фенолфталеїну й порівняйте інтенсивність забарвлення розчинів. Не проводячи обчислень, визначте, у якому з розчинів відносно більший: 1)ступінь гідролізу; 2)концентрація гідроксид-іонів; 3)значення рН? Який аніон – СО32
· чи SO32
· гідролізується сильніше?
В.У пробірку з розчином натрій ацетату додайте по 1-2 краплі фенолфталеїну. Розподіліть вміст пробірки на дві частини. Одну з пробірок залиште для порівняння, а іншу сильно нагрійте на водяній бані. Як змінюється забарвлення при нагріванні? Як впливає зміна температури на ступінь гідролізу?
6.Взаємне підсилення гідролізу при взаємодії розчинів солей
А.Налийте в пробірку 1 мл розчину хром (ІІІ) хлориду або сульфату і додавайте по краплях розчин натрій карбонату до утворення осаду.
Б.Проведіть аналогічний дослід з розчинами амоній сульфату або хлориду та алюміній сульфатом. За допомогою яких реакцій можна довести, що утворені малорозчинні сполуки – це хром (ІІІ) гідроксид і алюміній гідроксид?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8
ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ
Усі рівняння окисно-відновних реакцій повинні бути записані в іонній та молекулярній формах.
1.Окисники – аніони вищих оксигеновмісних кислот
А.До розчину калій перманганату, підкисленого розбавленою сульфатною кислотою, долийте розчин натрій (калій) сульфіду. Чому відбувається знебарвлення розчину?
Б.До розчину калій біхромату, підкисленого розбавленою сульфатною кислотою, долийте розчин калій сульфіту. Як зміниться забарвлення розчину?
В.На декілька кристаликів калій хлорату подійте концентрованою хлоридною кислотою (1 мл) (дослід проводити у витяжній шафі!). До отвору пробірки піднесіть папірець, змочений розчином калій йодиду. Що спостерігаєте? Який газ утворюється в результаті реакції?
Г.На невелику кількість металічної міді подійте концентрованою нітратною кислотою (тяга!). Що відбувається? Про що свідчить забарвлення утвореного розчину? Який газ виділяється?
2.Окисники – катіони металів у вищому степені окислення
До розчину ферум (ІІІ) хлориду додайте такий же об’єм розчину калій йодиду. Що утворюється? Доведіть утворення йоду реакцією з крохмалем: для цього кілька краплин реакційної суміші додайте в пробірку з розчином крохмалю.
3.Окисники – прості речовини
А.До хлорної води додайте розчин калій броміду. В отриманий розчин долийте 1 мл карбон (IV) хлориду й збовтайте. Що спостерігаєте? Для порівняння до кількох мілілітрів бромної води додайте 1 мл карбон (IV) хлориду й збовтайте.
Б.До розчину калій іодиду додайте бромну воду. Екстрагуйте йод, що виділився, карбон (IV) хлоридом (зверніть увагу на забарвлення).
4.Відновники – аніони нижчих оксигеновмісних кислот
До розчину натрій нітриту долийте підкислений сульфатною кислотою розчин калій біхромату. Як змінюється забарвлення розчину? Яка побічна реакція при цьому відбувається?
5.Відновники – аніони безоксигенових кислот
А.Подійте концентрованою хлоридною кислотою на декілька кристаликів калій перманганату. Який газ виділяється? Піднесіть до отвору пробірки змочений розчином калій йодиду папір.
Б.На кристалічний калій іодид подійте концентрованою сульфатною кислотою. Як довести утворення йодиду в результаті реакції?
6.Відновники – катіони металів у нижчому ступені окиснення
А.Розчин ферум (ІІ) сульфату (приготувати із сухої солі) додайте до підкисленого розбавленою сульфатною кислотою розчину калій перманганату. Чому відбувається знебарвлення перманганату?
Б.До бромної води долийте розчин станум (ІІ) хлориду. Про що свідчить знебарвлення бромної води?
7.Відновники – прості речовини
А.Кілька гранул металічного алюмінію вкиньте до розбавленого розчину лугу. Який газ виділяється?
Б.Металічний цинк помістіть у розчин плюмбум (ІІ) ацетату. Що спостерігаєте?
8.Сполуки, що виявляють окисно-відновну амфотерність
А.(Тяга!) У дві пробірки налийте розчин натрій нітриту, підкислений розбавленою сульфатною кислотою. До однієї додайте розчин калій перманганату, до іншої – розчин калій іодиду. Про що свідчить знебарвлення калій перманганату? У що перетворюється калій іодид (реакція з крохмалем)?
Б.На гідроген пероксид подійте в одному разі розчином калій перманганату (підкисленим розбавленою сульфатною кислотою), а в іншому – розчином калій іодиду. Що спостерігаєте? Який газ виділяється в першому досліді?


9.Вплив характеру середовища на проходження окисно-відновних реакцій
У три пробірки налийте розчин калій перманганату. У першій пробірці розчин підкисліть розбавленою сульфатною кислотою, у другу додайте концентрований розчин калій гідроксиду (30%), а в третій – розчин розбавте водою до такого ж об’єму. До всіх пробірок додайте натрій сульфіт. Враховуючи, що солі мангану (ІІ) в розчині практично безбарвні, аніон MnO42
·, а MnO2 – бурий осад, зробіть висновок щодо перетворень перманганат-іону залежно від середовища. Обчисліть окисно-відновні еквіваленти калій перманганату і натрій сульфіту.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9
ГІДРОГЕН, ОКСИГЕН
1.Отримання водню
А. Дія металу на кислоту. В пробірку покладіть декілька гранул цинку, додайте 2 мл 4 н. розчину сульфатної кислоти і закрийте отвір пробірки пробкою з газовідвідною трубкою. Перевірте водень на чистоту. Для цього на кінець трубки надіньте пробірку, яку через кожні 2 хв знімайте і, не перевертаючи, підносьте до полум’я. Чистий водень горить спокійно, змішаний з киснем дає слабкий вибух.
Якщо водень, що виділяється, чистий, то підпаліть його запаленою скибкою (в присутності лаборанта) біля отвору газовідвідної трубки. Над пламенем водню потримайте холодну скляну лійку. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.
Б. Дія металу на луг. Покладіть в пробірку декілька шматочків алюмінію і долийте 2 мл 2 н. розчину натрій гідроксиду. Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
В. Дія металу на воду. Заповніть пробірку вщент водою. Закрийте отвір пальцем, занурте в кристалізатор з водою і в такому стані закріпіть в лапці штативу. Загорніть шматочок металічного кальцію в марлю і швидко за допомогою пінцету внесіть метал в пробірку. Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
2.Отримання кисню
Прожарте в окремих пробірках манган (IV) оксид, калій нітрат, калій перманганат. Що спостерігаєте? Визначте за допомогою скіпки, чи виділяється кисень. Напишіть рівняння реакцій.
3.Термічний розклад гідроген пероксиду
Налийте в пробірку 1(2 мл розчину гідроген пероксиду, злегка підігрійте. Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
4.Окисні властивості гідроген пероксиду.
А.В пробірку з розчином калій іодиду додайте рівний об’єм розбавленої сульфатної кислоти, потім прилийте 1(2 мл гідроген пероксиду. Яка речовина виділилась? Напишіть рівняння реакції.
Б.До 2 мл розчину плюмбум нітрату долийте рівний об’єм розчину калій сульфіду, нагрійте до кипіння. Дайте осаду відстоятись, злийте з нього розчин. До чорного осаду прилийте 3 мл 3% розчину гідроген пероксиду, підігрійте. Як змінився колір осаду? Напишіть рівняння реакцій.
5.Відновні властивості гідроген пероксиду
А.В пробірку налийте розчин калій перманганату, підкисленого сульфатною кислотою, додайте розчин гідроген пероксиду. Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
Б.До 1(2 мл розчину аргентум нітрату в пробірці додайте 1 мл розчину лугу і 1–2 мл розчину гідроген пероксиду. Спостерігайте утворення чорного осаду (якого?) і виділення газу (якого?). Напишіть рівняння реакції.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10
ПІДГРУПА ГАЛОГЕНІВ
1.Отримання хлору
А.В окремі пробірки внесіть по одному мікрошпателю манган (IV) оксиду, плюмбум (IV) оксиду, калій біхромату і калій перманганату. В кожну із них прилийте по 2–3 мл концентрованої хлоридної кислоти. Ті пробірки, де реакція відбувається повільно, обережно підігрійте. Зверніть увагу на колір газу, що утворюється і випробуйте його дію папірцем, змоченим розчином калій іодиду. Напишіть рівняння реакцій.
Б.Змішайте в пробірці по одному мікрошпателю натрій хлориду і манган (IV) оксиду, після чого змочіть суміш 1–2 мл концентрованої сульфатної кислоти (обережно!) і підігрійте. Як діє отриманий газ на папірець, змочений розчином калій іодиду? Напишіть рівняння реакції.
2.Отримання брому
А.В пробірці змішайте декілька кристалів калій броміду з невеликою кількістю манган (IV) оксиду, додайте 1–2 мл концентрованої сульфатної кислоти і обережно підігрійте. Спостерігайте виділення брому. Напишіть рівняння реакції.
Б.До 2–3 мл розчину калій броміду долийте по краплям хлорну воду. Спостерігайте зміну забарвлення розчину. Напишіть рівняння реакції. Потім до розчину додайте бензол, збовтайте, дайте розчину відстоятись. Зверніть увагу на забарвлення органічного шару.
3.Отримання йоду
А.В пробірці змішайте декілька кристалів іодиду з невеликою кількістю манган (IV) оксиду, долийте 1–2 мл концентрованої сульфатної кислоти і підігрійте. Спостерігайте утворення фіолетової пари йоду. Напишіть рівняння реакції.
Б.До розчину калій іодиду прилийте по краплям хлорну воду. Доведіть присутність іоду в розчині за допомогою крохмального клейстеру. Напишіть рівняння реакції.
4.Властивості йоду
В суху пробірку всипте декілька кристалів іоду і обережно нагрійте. Спостерігайте утворення фіолетової пари йоду (сублімація) і осідання його (десублімація) на холодних стінках пробірки. Після охолодження долийте в пробірку 2–3 мл дистильованої води і збовтайте. Вода забарвлюється в світло-жовтий колір. Як розчиняється йод у воді?
Додайте в пробірку декілька кристалів калій іодиду. Як і чому змінюється при цьому розчинність іоду?
5.Отримання гідроген хлориду і хлоридної кислоти
А.В пробірку насипте 2–3 г натрій хлориду і додайте до ј об’єму пробірки концентрованої сульфатної кислоти (обережно!). Вставте в пробірку пробку з газовідвідною трубкою і закріпіть її в лапці штатива. Кінець газовідвідної трубки опустіть на дно сухої пробірки. Закрийте отвір пробірки ватою. Поруч поставте чашку з водою.
Підігрійте пробірку. Коли над ватою з’явиться білий туман, припиніть нагрівати, витягніть вату і закрийте отвір пробірки пробкою. Переверніть пробірку, занурте закритий кінець в чашку з водою і витягніть пробку. Спостерігайте, як вода піднімається в пробірці. Поясніть це явище.
Знову закрийте пробірку під водою пальцем, витягніть з води. Випробуйте розчин індикаторним папером. Напишіть рівняння реакції.
Б.В окремих пробірках випробуйте дію хлоридної кислоти на метали: цинк, алюміній, мідь. Які метали розчиняються? Напишіть рівняння реакцій.
В.Випробуйте в окремих пробірках дію йонів аргентуму і кальцію на розчини фториду, хлориду, броміду, йодиду. Визначте колір кожного осаду. Напишіть рівняння реакцій.
6.Відновні властивості галогенід-іонів
А.В окремі пробірки покладіть невеликі кількості калій броміду і калій іодиду. В кожну додайте по 2–3 мл концентрованої сульфатної кислоти. Зверніть увагу на колір і запах продуктів обох реакцій. Напишіть рівняння реакцій.
Порівняйте продукти цих реакцій з продуктом реакцій в досліді 5А. Порівняйте відновні властивості гідроген хлориду, гідроген броміду і гідроген іодиду.
Б.В дві пробірки налийте по 2–4 мл: в одну – калій броміду, в другу – калій іодиду. До кожного розчину прилийте по 1 мл бензолу і 2–3 мл розчину ферум (ІІІ) хлориду. Збовтайте розчини. В якій пробірці відбулося відновлення ферум (ІІІ) хлориду? Напишіть рівняння реакції.
7.Властивості хлорної води
А.Налийте в пробірку 2–3 мл хлорної води, визначте колір і запах (обережно!) розчину. Які речовини присутні в хлорній воді? Додайте по краплям розчин калій гідроксиду. Як пояснити зникнення забарвлення і запаху хлорної води?
Додайте в пробірку розчин сульфатної кислоти (2 н.) до кислої реакції середовища. Чи змінився запах розчину? Напишіть рівняння реакцій. Як впливає луг та кислота на зміщення рівноваги між хлором та водою?
Б.До 2–3 мл розчину манган (ІІ) сульфату долийте рівний об’єм хлорної води і 3 мл розчину лугу. Який склад і колір утвореного осаду? Напишіть рівняння реакції.

8.Властивості білильного вапна (кальцій гіпохлориту–хлориду)
А.Випробуйте дію (тяга!) концентрованої хлоридної кислоти на сухе білильне вапно. За запахом (обережно!) визначте, який газ утворюється в реакції. Напишіть рівняння реакції.
Б.Розчин індиго змішайте з рівним об’ємом розчину сульфатної кислоти (2н.) і додайте трохи твердого вапна. Що спостерігаєте?
В.Налийте в пробірку 2 мл розчину плюмбум нітрату і додайте хлорного вапна. Пробірку нагрійте. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.
8.Властивості калій хлорату (V)
А.В пробірку покладіть кілька кристалів калій хлорату (V), додайте кілька крапель концентрованої хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.
Б.В порцеляновій чашці змішайте невеликі кількості калій хлорату (V) і манган (IV) оксиду. Суміш перенесіть в суху пробірку, закріпіть її в штативі, підігрійте. Випробуйте газ, що виділяється тухнучою скіпкою. Як поводить себе калій хлорат (V) при прожарюванні у відсутності MnO2? Напишіть рівняння реакцій.
В.Розітріть калій хлорат (V) в ступці (обережно!). Порошок змішайте з рівною кількістю цукрової пудри і суміш всипте в порцелянову чашку. Чашку поставте у витяжну шафу і додайте з піпетки 1–2 краплі концентрованої сульфатної кислоти. Що відбувається? Напишіть рівняння реакції.
9. Властивості калій іодату (V)
Налийте в пробірку 2(3 мл розчину калій іодиду, підкисліть сульфатною кислотою, додайте кілька крапель розчину калій іодату (V). Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11
СУЛЬФУР
1.Відновні властивості сірки
(Тяга!) В пробірку покладіть невелику кількість порошку сірки і долийте 1–2 мл концентрованої нітратної кислоти. Нагрійте суміш до кипіння. Дайте розчину охолонути, профільтруйте. До фільтрату додайте розчин барій хлориду. Про наявність якого йона в розчині свідчить утворений білий осад? Напишіть рівняння реакцій.

2.Відновні властивості сульфідної кислоти
В дві пробірки налийте сірководневу воду. В одну додайте розчин калій перманганату, в другу – калій біхромату, підкислених розбавленою сульфатною кислотою. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.

3.Одержання сульфідів металів
Налийте в пробірки по 1–2 мл розчинів солей: купруму (ІІ), феруму (ІІ), стибію (ІІІ), бісмуту (ІІІ), плюмбуму (ІІ), цинку, мангану (ІІ), кадмію, кальцію, натрію і до кожного з них додайте сірководневої води. Що спостерігаєте? Визначте, в яких пробірках утворились осади і якого вони кольору. Напишіть рівняння реакцій.
На розчин солей, що не дали осад, подійте розчином амоній сульфіду. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.
Дайте класифікацію сульфідів, розділивши їх на три групи:
а)катіони, які осаджуються гідроген сульфідом;
б)катіони, які не осаджуються гідроген сульфідом, але осаджуються амоній сульфідом;
в)катіони, які не осаджуються амоній сульфідом.
Користуючись довідниковими даними, розрахуйте розчинність відповідних сульфідів.

4.Отримання сульфур (IV) оксиду
В колбу газового приладу покладіть 6,3 г кристалічного натрій сульфіту. В крапельну лійку залийте вдвічі більший (по відношенню до теоретичного) об’єм 40% розчину сульфатної кислоти. Газовідвідну трубку занурте в колбу з 75 мл дистильованої води. Сульфатну кислоту приливайте по краплям. Після того як вся кислота буде долита, кран лійки закрийте і колбу трохи підігрійте до припинення виділення пухирців газу. Витягніть газовідвідну трубку, приберіть вогонь. Колбу з розчином сульфітної кислоти закрийте пробкою. Напишіть рівняння реакції.

5.Рівновага в розчині сульфітної кислоти
Влийте в пробірку 2–3 мл розчину сульфур (IV) оксиду і додайте 2–3 краплі метилоранжу. Про що свідчить забарвлення індикатора? Чим є розчин сульфур (IV) оксиду в воді? Прокип’ятіть розчин. Що відбувається? Чому? Напишіть рівняння реакцій.
6.Відновні властивості сульфітної кислоти
А.До 2–3 мл бромної води прилийте сульфітну кислоту до знебарвлення розчину. Напишіть рівняння реакції.

Б.Налийте в одну пробірку 1 мл розчину калій перманганату, а в другу – калій біхромату і підкисліть обидва розчини розбавленою сульфатною кислотою. В кожну пробірку додайте сульфітну кислоту до зміни забарвлення. Напишіть рівняння реакцій.

7.Окисні властивості сульфітної кислоти
До 2–3 мл розчину сульфітної кислоти додайте свіжої сірководневої води. Чому розчин скаламутнів? Напишіть рівняння реакції.

8.Відмінність сульфіт-іона від сульфат-іона
В дві пробірки налийте по 2 мл розчину барій хлориду. В одну пробірку додайте свіжовиготовлений розчин натрій сульфіту, а в другу – розчин натрій сульфату. Який вид осадів в обох пробірках? Додайте в обидві пробірки хлоридну кислоту (конц.). Що відбувається? Напишіть рівняння реакцій.

9.Властивості сульфатної кислоти
А.Тепловий ефект розчинення сульфатної кислоти. Налийте половину пробірки води і визначте її температуру. Влийте в воду піпеткою 3 мл концентрованої сульфатної кислоти. Обережно перемішайте розчин. Визначте температуру. Що спостерігаєте?

Б.Дія концентрованої сульфатної кислоти на органічні речовини. Скляною паличкою, змоченою в концентрованій сульфатній кислоті, напишіть що набудь на папері. Папір злегка підігрійте над електричною плиткою. Що спостерігаєте? Поясніть цей дослід.

В.Окисні властивості сульфатної кислоти. Випробуйте дію розбавленої та концентрованої сульфатної кислоти на мідь і цинк. Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12
СПОЛУКИ НІТРОГЕНУ
1.Отримання аміаку
Приблизно рівні кількості подрібнених амоній хлориду та гашеного вапна добре перемішайте в порцеляновій ступці. Зверніть увагу на запах суміші. Перенесіть суміш в суху пробірку і нагрійте. До отвору пробірки піднесіть вологий індикаторний папір. Чому і як змінюється колір індикаторного паперу? Напишіть рівняння реакції.

2.Рівновага в розчині аміаку
Розлийте розбавлений (2н.) розчин аміаку в чотири пробірки. Додайте в кожну з них по 3–4 краплі розчину фенолфталеїну. Розчин в першій пробірці прокип’ятіть. В другу пробірку всипте амоній хлорид і збовтайте розчин, в третю – кілька крапель 2 н. хлоридної кислоти. Четверту пробірку залиште для порівняння. Поясніть вплив температури, додавання амоній хлориду і хлоридної кислоти на рівновагу:
NH3 + H2O ( NH3(H2O ( NH4+ + OH(

3.Визначення амонійних солей
До 1 мл розчину амоній хлориду або сульфату додайте рівний об’єм розчину калій гідроксиду, нагрійте до кипіння. Доведіть утворення і виділення аміаку. Напишіть рівняння реакції.

4.Утворення амоній хлориду
В стакан на 500 мл налийте трохи концентрованої хлоридної кислоти. Обертайте стакан так, щоб дно і стінки його були змочені кислотою. Надлишок кислоти вилийте. Налийте в тигель трохи концентрованого розчину аміаку, накрийте його стаканом з хлоридною кислотою. Чим є “білий дим”? Напишіть рівняння реакції.

5.Відновні властивості аміаку
До бромної води долийте розчин аміаку. Розчин знебарвлюється і виділяється газ (який?). У надлишку аміаку утворюється “білий дим”. Аналогічний дослід проведіть з йодною водою. Напишіть рівняння реакцій.

6.Відношення солей амонію до нагрівання
А.В суху пробірку покладіть невелику кількість амоній хлориду і нагрійте. На холодних стінках пробірки утворюється білий наліт. Напишіть рівняння реакцій.

Б.Проведіть такий самий дослід з амоній карбонатом. Зверніть увагу на запах солі до нагрівання.

В.Покладіть в суху пробірку небагато подрібненого амоній сульфата і нагрійте. Зверніть увагу на запах газу. Піднесіть до отвору пробірки вологий індикаторний папір. Що спостерігаєте? Речовину в пробірці розчиніть у воді і випробуйте індикатором. Напишіть рівняння реакцій.

Г.В суху пробірку покладіть невелику кількість амоній дигідрогенфосфату і нагрійте. Обережно визначте запах газу, що виділяється. До отвору пробірки піднесіть вологий індикаторний папір. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.

Д.Покладіть в суху пробірку 1–2 кристалика амоній біхромату і нагрійте до початку розкладу. Напишіть рівняння реакції. Які ще солі амонію розкладаються як амоній біхромат? Чим пояснюється різний характер розкладу солей амонію під час нагрівання?

7.Отримання нітроген (І) оксиду і його властивості
Помістіть в пробірку 1(2 г амоній нітрату і обережно нагрійте. Піднесіть до отвору пробірки тліючу скіпку. Що відбувається? Закрийте пробірку пробкою з хлоркальцієвою трубкою і знову нагрійте. Піднесіть скіпку до верхнього отвору хлоркальцієвої трубки. Яке призначення кальцій хлориду? Напишіть рівняння реакцій.

8.Отримання нітроген (ІІ) оксиду і його властивості
Покладіть в колбу газового приладу небагато мідних ошурок і прилийте 10(20 мл розбавленої нітратної кислоти, підігрійте. Чим пояснити появу забарвленого газу в колбі? Що відбувається при зіткненні нітроген (ІІ) оксиду з повітрям? Напишіть рівняння реакцій.

9. Нітроген (IV) оксид і його властивості
А.В пробірку з газовідвідною трубкою покладіть трохи мідних ошурок і прилийте 1–2 мл концентрованої нітратної кислоти. Газ, що виділяється пропустіть через пробірку з дистильованою водою. Розчин розділіть на три частини для подальших дослідів. Випробуйте отриманий розчин індикаторним папером.

Б.До дуже розбавленого розчину калій перманганату прилийте розчин нітроген (IV) оксиду. Про що свідчить знебарвлення розчину? Напишіть рівняння реакції.

В.Прокип’ятіть залишену частину розчину нітроген (IV) оксиду в воді. Що відбувається при нагріванні? Після охолодження випробуйте розчин індикатором. Подійте цим розчином на розбавлений розчин калій перманганату. Чому розчин не виявляє відновних властивостей? Напишіть рівняння реакції.

10.Отримання нітритної кислоти і її розклад
А.До 1–2 мл насиченого розчину калій нітриту додайте трохи 2н. сульфатної кислоти. Спостерігайте появу в розчині блакитного забарвлення нітритної кислоти і бурого газу над розчином.

Б.До розчину натрій нітриту прилийте розбавлену оцтову кислоту. Який газ виділяється? Написати рівняння реакції.

11.Окисні властивості нітритів
До 1–2 мл розчину калій іодиду, підкисленого розбавленою сульфатною кислотою, додайте розчин натрій або калій нітриту. Поясніть появу бурого забарвлення розчину. Напишіть рівняння реакції.

12.Відновні властивості нітритів
Подійте в пробірках на підкислені сульфатною кислотою розчини калій перманганату та калій біхромату розчином калій або натрій нітриту. Визначте зміну забарвлення розчинів. Напишіть рівняння реакцій.

13.Окисні властивості нітратної кислоти
А.Подійте в окремих пробірках на мідні ошурки і металічне олово розбавленою та концентрованою нітратною кислотою Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.

Б.В пробірку налийте 1–2 мл свіже виготовленої сірководневої води, долийте концентровану нітратну кислоту. Який газ виділяється? Чим пояснити появу муті? Напишіть рівняння реакції.

В.В пробірку покладіть трохи сірки, налийте концентрованої нітратної кислоти і прокип’ятіть. Доведіть реакцією з барій хлоридом утворення сульфат-іонів. Напишіть рівняння реакції.

14.Відношення нітратів до нагрівання
В пробірку покладіть декілька кристалів калій нітрату і нагрійте до розплавлення солі. Внесіть в пробірку тліючу скіпку і зробіть висновок щодо газу, який виділяється. Пробірку охолодіть і додайте до залишку 2–3 мл дистильованої води. Випробуйте отриманий розчин реакцією з підкисленим розчином калій перманганату. Про що свідчить зміна забарвлення розчину? Напишіть рівняння реакцій.

15.Окисні властивості нітратів
В порцелянову чашку насипте невелику кількість калій або натрій нітрату, нагрійте до розплавлення солі і, не припиняючи нагрівання, киньте в розплав (дуже обережно!) сірку та вугілля. Що відбувається? Напишіть рівняння реакції.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №13
ФОСФОР
1.Властивості ортофосфат-іонів
А.В дві пробірки налийте 1–2 мл розчину натрій ортофосфату (V); в одну з них додайте розчин аргентум нітрату, в другу – яєчного білку. Що спостерігаєте?
Б.Індикаторним папером визначить рН розчинів одно-, двох- і тризаміщених ортофосфатів (V). Поясніть, чому розчини цих солей мають різні значення рН.
В.До розчину натрій ортофосфату (V) в окремих пробірках долийте розчини барій хлориду і плюмбум ацетату. На одержані осади подійте оцтовою кислотою. Що утворюється? Напишіть рівняння реакцій.
Г.В окремі пробірки налийте по 1 – 2 мл розчинів солей феруму (ІІ) і (ІІІ), алюмінію, хрому (ІІІ), нікелю, кобальту, мангану (ІІ) і додайте в кожну пробірку розчин натрій гідрогенфосфату (V). Визначте кольори утворених середніх ортофосфатів (V).
Д.В дві пробірки налийте по 1 мл розчину натрій гідрогенфосфату (V). В одну пробірку додайте 5–7 мл молібденової рідини (42 г амоній молібдату розчиняють в суміші 70 мл 25% розчину аміаку і 140 мл води; розчин обережно вливають в суміш 250 мл нітратної кислоти ((=1,4 г/см3) і 500 мл води, а потім розбавляють водою до 1 літра) і підігрійте; спостерігайте утворення жовтого кристалічного осаду. Реакція осадження відбувається за таким рівнянням
Na2HPO4+12(NH4)2MoO4+23HNO3((NH4)3H4[P(Mo2O7)6]+21NH4NO3+
+2NaNO3+10H2O
В другу пробірку налийте розчин магнезіальної суміші. Що відбувається?
Е.В три пробірки налийте розчин кальцій хлориду; в одну додайте аміак і розчин натрій гідрогенфосфату (V), в другу – тільки розчин гідрогенфосфату, в третю – розчин натрій дигідрогенфосфату. Поясніть вплив середовища на перебіг реакцій. Випробуйте відношення осадів до оцтової і хлоридної кислот. Напишіть рівняння реакцій.
2.Вивчення відновних властивостей кислот і солей фосфору в нижчих ступенях окиснення
А.В дві пробірки налийте по 1–2 мл 0,1М розчину фосфатної (ІІІ) кислоти або її солі. В одну пробірку додайте декілька крапель розчину натрій карбонату до слабокислої реакції і декілька крапель розчину аргентум нітрату. В другу пробірку налийте розчин калій перманганату. Про що свідчить його знебарвлення? Напишіть рівняння реакцій.
Б.В дві пробірки налийте розчин натрій фосфату (І). В першу пробірку додайте розчин аргентум нітрату, в другу – підкислений сульфатною кислотою розчин калій перманганату. Зробіть висновок про відновні властивості натрій фосфату (І). Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14
КАРБОН, СИЛІЦІЙ
1.Отримання вугілля з цукру
В ступці подрібніть 2–3 г цукру і покладіть у тигель, нагрійте. Спостерігайте спочатку розплавлення, а потім обвуглювання цукру. Обвуглену масу прожарте і охолодіть. Вугілля використайте для подальших дослідів.
2.Відновні властивості вугілля
В пробірку покладіть невелику кількість подрібненого вугілля, додайте концентровану сульфатну кислоту і нагрійте (обережно!). Що відбувається? Напишіть рівняння реакції.
3.Адсорбційні властивості вугілля
В конусоподібні колби налийте по 50 мл води і додайте по декілька крапель розчинів лакмусу та індиго. Підготовлені розчини пропустіть через колонку з активованим вугіллям. Що спостерігаєте?
4.Карбон (IV) оксид і його властивості
А.Наповніть три сухі стакани вуглекислим газом. Запаліть вату, змочену етиловим спиртом і загасіть полум’я вуглекислим газом, виливаючи його із стакану. В другий стакан внесіть стрічку палаючого магнію. В третій – ложку з запаленим червоним фосфором. Що відбувається?
Б.Пропускайте вуглекислий газ через дистильовану воду протягом 3–5 хв. Що відбувається при взаємодії карбон (IV) оксиду з водою? За допомогою індикаторного паперу визначить рН середовища. Напишіть рівняння реакції.
5.Отримання і властивості солей карбонатної кислоти
А.Налийте в пробірку 2–3 мл розчину калій гідроксиду (2н.) і пропускайте в нього карбон (IV) оксид до нейтральної реакції (індикаторний папір). Потім нагрійте одержаний розчин. Який газ виділяється? Знову визначте реакцію середовища. Напишіть рівняння реакцій.
Б.В пробірку з вапняною водою пропускайте карбон (IV) оксид до утворення осаду і далі до його розчинення. Поясніть, чому кальцій карбонат розчиняється в воді, насиченій вуглекислим газом. Напишіть рівняння реакцій. Залиште розчин для подальшого досліду.
В.Розчин кальцій гідрогенкарбонату (дослід 5Б) розлийте в дві пробірки. В одну з них додайте вапняну воду, в другій – розчин прокип’ятіть. Що відбувається? Напишіть рівняння реакцій.
Г.В дві пробірки налийте по 2–3 мл розчину натрій карбонату. В першу пробірку додайте соль барію, в другу – соль аргентуму. Визначте колір утворених осадів. До осаду барій карбонату додайте оцтову кислоту. Пробірку з осадом аргентум карбонату злегка нагрійте. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.
Д.За допомогою індикаторного паперу визначте рН 0,1М розчинів натрій карбонату та натрій гідрогенкарбонату і зіставте їх з розрахованими значеннями. Напишіть рівняння гідролізу цих солей.
Е.В пробірки налийте розчини солей: а)кальцію, барію; б)магнію, кобальту, нікелю, купруму (ІІ), цинку, плюмбуму (ІІ); в)алюмінію, хрому (ІІІ), феруму (ІІІ) і прилийте до них розчин натрій карбонату. Спостерігайте забарвлення осадів: а)карбонатів; б)гідроксокарбонатів; в)гідроксидів. Напишіть рівняння реакцій.
6.Силікатна кислота та її солі
А.В дві пробірки налийте по 3 мл розчину натрій силікату. В першу пробірку додайте рівний об’єм розбавленої хлоридної кислоти і перемішайте розчин скляною паличкою. Спостерігайте утворення драглистого осаду силікатної кислоти. В другу пробірку додайте вдвічі більший об’єм концентрованої хлоридної кислоти і сильно збовтайте. Чи утворюється осад? Нагрійте пробірку до кипіння і спостерігайте перетворення золю силікатної кислоти на гель.
Б.В пробірку з розчином натрій силікату пропустіть струм карбон (IV) оксиду із апарата Кипа. Відзначить утворення гелю силікатної кислоти. Порівняйте константи іонізацій карбонатної та силікатної кислот, зробіть висновок щодо напрямку перебігу реакції.
В.До розчину натрій силікату додайте дистильовану воду і 1–2 краплі фенолфталеїну. Що спостерігаєте? Поясніть механізм перебігу гідролізу.
Г.В пробірку з розчином натрій силікату додайте рівний об’єм амоній хлориду. Яка речовина утворює осад? Напишіть рівняння реакції.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №15
БОР
1.Отримання борної кислоти
В пробірку з 3–4 мл гарячого насиченого розчину бури Na2B4O7 додайте 1–2 мл концентрованої сульфатної кислоти (обережно!). Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.
2.Властивості борної кислоти
А.Розклад борної кислоти. В тигель покладіть декілька кристалів борної кислоти і нагрівайте її. Потримайте над тиглем синій кобальтовий папір. Як змінився його колір? Нагрійте тигель сильніше до припинення виділення пари води та утворення борного ангідриду.
Б.Дослідження розчинності і кислотних властивостей борної кислоти. Невелику кількість кристалів борної кислоти внесіть в пробірку і долийте 5–6 мл води, розмішайте скляною паличкою і відмітьте погану розчинність H3BO3 в холодній воді. Нагрійте пробірку на невеликому полум’ї. Як змінюється розчинність при нагріванні? Після охолодження визначте рН розчину борної кислоти.
В пробірку з розчином борної кислоти додайте магнієві ошурки. Напишіть рівняння реакції взаємодії борної кислоти з магнієм, якщо утворюється магній метаборат.
3.Солі борних кислот
А.Гідроліз натрій тетраборату. За допомогою універсального індикаторного паперу визначте рН 0,5М розчину бури. Напишіть рівняння гідролізу. Як можна посилити гідроліз бури?
Б.Отримання малорозчинних метаборатів барію та аргентуму. В дві пробірки з насиченим розчином натрій тетраборату прилийте: в першу – розчин солі барію (якщо осад не утворюється, додайте 2 краплі аміаку), в другу – солі аргентуму. Визначте колір і характер осадів. Напишіть рівняння реакцій.
4.Реакція визначення борної кислоти
В порцелянову чашку налийте розчин борної кислоти, випаруйте на водяній лазні майже до сухого стану, додайте невелику кількість етилового спирту і підпаліть пару, що виділилась. Чим зумовлений колір полум’я? Напишіть рівняння реакцій.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №16
НЕПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ І ТА ІІ ГРУП. АЛЮМІНІЙ
1.Взаємодія лужних металів з повітрям і водою (груповий дослід)
Витягніть пінцетом із банки з вазеліном шматочок металічного літію, покладіть його на фільтрувальний папір і скальпелем зробіть надріз. Зверніть увагу на те, що згодом блиск метала зникає. Відріжте шматочок металу і киньте його в кристалізатор з водою. Аналогічні досліди зробіть з натрієм і калієм. Водний розчин випробуйте фенолфталеїном. Напишіть рівняння реакцій.
2. Взаємодія натрію з киснем
Шматочок натрію висушіть фільтрувальним папером від гасу і покладіть в тигель. Нагрійте тигель (тяга!). Натрій з киснем утворює при згорянні натрій пероксид. Напишіть рівняння реакцій. Збережіть натрій пероксид для подальших дослідів.
3. Окисні властивості натрій пероксиду
Перенесіть отриманий в досліді 2 натрій пероксид в пробірку і додайте до неї розбавлений розчин сульфатної кислоти та розчин калій йодиду. Напишіть рівняння реакцій.
4. Відкриття іонів лужних металів за забарвленням полум’я.
Потримайте деякий час ніхромовий дріт в хлоридній кислоті, змочіть його в розчині солі літію і внесіть в безкольорове полум’я. Аналогічно зробіть з солями натрію і калію, кожен очищуйте дріт в кислоті. Солі натрію випробуйте в останню чергу. Запишіть, в який колір забарвлюють полум’я солі літію, калію, натрію.
5. Гідроліз солей
За допомогою універсального індикаторного паперу визначте рН 0,1М розчинів натрій нітрату, сульфіду, калій хлориду і карбонату. Напишіть рівняння реакцій.
6.Властивості металічного магнію
А. В окремі пробірки покладіть по шматочку магнію і долийте по 1-2 мл розчинів кислот – хлоридної, сульфатної, оцтової, нітратної. Напишіть рівняння реакцій.
Б. Невелику стрічку магнію візьміть тигельними щипцями і підпаліть її над порцеляновою чашкою. До отриманої речовини долийте декілька крапель дистильованої води, або соляної кислоти і обережно понюхайте газ, що виділяється. З якими складовими частинами повітря реагує магній? Напишіть рівняння реакцій.
7. Отримання і властивості магній гідроксиду
На розчин солі магнію подійте розчином лугу. Розділіть отриманий гідроксид на три частини і додайте до однієї розчин кислоти, до другої – лугу, до третьої – амоній хлориду. Напишіть рівняння реакцій.
8. Взаємодія кальцію з водою
В пробірку залийте дистильовану воду і покладіть маленький шматочок металічного кальцію. Спостерігайте виділення газу. Якщо реакція відбувається повільно, пробірку підігрійте. Додайте в розчин 1-2 краплі фенолфталеїну. Про що свідчить забарвлення розчину? Напишіть рівняння реакцій.
9. Взаємодія кальцію з кислотою
Кальцієві ошурки покладіть в пробірку з розчином хлоридної кислоти. Напишіть рівняння реакції взаємодії кальцію з кислотою.
10. Кальцій карбонат і гідрогенкарбонат
А. Отримання кальцій карбонату і гідрогенкарбонату. В пробірку (до 1/2 об’єму) налийте вапняну воду і пропускайте в ней вуглекислий газ. Спостерігайте появу осаду кальцій карбонату. Продовжуйте пропускати вуглекислий газ до розчинення осаду, яке пов’язане з утворенням кислої солі. Як називається вода, що містить таку сіль? Напишіть рівняння реакцій.
Б. Усунення карбонатної жорсткості води. Розділіть отриманий в досліді 10А розчин на дві пробірки. В одній прокип’ятіть розчин до утворення осаду кальцій карбонату. В другу пробірку додайте розчин натрій гідроксиду і спостерігайте утворення осаду кальцій карбонату. Напишіть рівняння реакцій.
11. Аналітична реакція виявлення іона кальцію
В дві пробірки налийте по 2-3 мл розчинів солей кальцію та барію. В кожну пробірку додайте по декілька кристаликів амоній хлориду. Збовтайте пробірки і до кожного розчину додайте 3-5 крапель розчину калій гексацианоферату (ІІ). Розчини трохи підігрійте і дайте охолонути.
Спостерігайте виділення осаду потрійної солі CaKNH4[Fe(CN)6]. Чи утворює осад сіль барію? Напишіть рівняння реакцій.
12. Дія кислот на алюміній
В три пробірки покладіть по шматочку металічного алюмінію і додайте в одну з них 3-4 мл розчину хлоридної кислоти (2 н.), в другу – сульфатної кислоти (2 н.), в третю – концентрованої сульфатної кислоти. Порівняйте активність взаємодії алюмінію з хлоридною і сульфатною кислотами на холоду. Нагрійте пробірки з розбавленими кислотами. Обережно нагрійте пробірку з концентрованою кислотою. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.
13. Взаємодія алюмінію з лугом
В дві пробірки покладіть по 2 шматочки алюмінію і додайте в одну пробірку 2 мл 2 н. хлоридної кислоти, в другу – розчину натрій гідроксиду. В якій з пробірок алюміній розчиняється швидше? Відповідь обґрунтуйте виходячи зі значень електродних потенціалів алюмінію і водню в розчинах з різним значенням рН. Напишіть рівняння реакцій.
14. Отримання алюміній гідроксиду і дослідження його властивостей
До розчину алюміній хлориду додайте по краплям розчин лугу до утворення осаду. Розчин з осадом розділіть на чотири пробірки. В одну додайте розбавлену кислоту, в другу – надлишок лугу, в третю – розчин амоній хлориду, в четверту – розчин аміаку. Відмітьте, в яких пробірках осади розчинились. Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №17
МАНГАН
1. Отримання і властивості манган (ІІ) гідроксиду
Обмінною взаємодією отримайте Mn(OH)2. Відмітьте колір осаду. Розділіть осад на чотири частини. Випробуйте відношення осаду до кислот і лугів. Одну з частин осаду залиште на повітрі. Що спостерігаєте? Другу частину обробіть бромною водою. Що утворюється при цьому? Напишіть рівняння реакцій.
2. Отримання манган (ІІ) сульфіду
До розчину солі мангану (ІІ) прилийте розчин натрій сульфіду. Яка речовина випадає в осад? Як змінюється колір осаду при перебуванні на повітрі? Напишіть рівняння реакцій.
3. Окиснення солей мангану (ІІ)
А. До невеликої кількості плюмбум (IV) оксиду додайте 1-2 мл концентрованої нітратної кислоти і декілька крапель розчину манган (ІІ) сульфату. Суміш обережно нагрійте до кипіння. Який колір розчину над осадом? Напишіть рівняння реакції.
Б. До розчину солі мангану (ІІ) додайте 2 краплі розчину аргентум нітрату (каталізатор) і 1-2 мл розбавленої нітратної кислоти. Додайте декілька кристалів амоній персульфату і нагрійте. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакції.
4. Окисні властивості манган (IV) оксиду
Невелику кількість манган (IV) оксиду підкисліть сульфатною кислотою і додайте розчин ферум (ІІ) сульфату. По закінченні реакції переконайтесь в присутності в розчині іонів ферум (ІІІ) (реакція з жовтою кров’яною сіллю). Напишіть рівняння реакцій.
5. Окисні властивості калій манганату (VII)
А. До розчину калій манганату (VII) додайте 2-3 мл розчину лугу і розчин глюкози. Як змінюється колір розчину? Напишіть рівняння реакції.
Б. В дві пробірки налийте розчин калій манганату (VII) і додайте лр нього розчини: 1) калій сульфіду; 2) калій йодиду. Підігрійте. Як змінилось забарвлення розчинів? Що випадає в осад? Напишіть рівняння реакцій.
В. В три пробірки налийте розчин калій манганату (VII), підкисліть сульфатною кислотою і додайте по декілька кристалів: 1) ферум (ІІ) сульфату, 2) калій нітриту, 3) натрій сульфіту. Як змінилось забарвлення розчину? Напишіть рівняння реакцій. Як впливає середовище на характер відновлення манганатів (VII) в розчинах?
Г. В три пробірки налийте розчин калій манганату (VII), першу - підкисліть сульфатною кислотою, другу – додайте розчин лугу, третю – розчин розбавте рівним об’ємом води і в кожну пробірку додайте по декілька кристалів натрій сульфіту. Як змінилось забарвлення розчину? Напишіть рівняння реакцій. Як впливає середовище на характер відновлення манганатів (VII) в розчинах?
Д. До розчину манган (ІІ) сульфату додавайте по краплям розчин калій манганату (VII). Що спостерігаєте? Визначте рН середовища. Напишіть рівняння реакції

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №18
ФЕРУМ, КОБАЛЬТ
1. Відношення заліза та кобальта до кислот
Випробуйте дію на металічне залізо і кобальт кислот: розбавлених хлоридної, нітратної, сульфатної – розбавленої та концентрованої. Перевірте, в яких випадках утворились солі феруму (ІІІ) (амоній роданідом). Написати рівняння реакцій.
2. Отримання і властивості гідроксидів феруму і кобальту
А. Ферум (ІІ) гідроксид. Приготуйте воду, що не містить кисень. На цій воді зробіть розчин солі Мора, підкисліть його сульфатною кислотою і покладіть залізні ошурки (навіщо?). Отримайте з цього розчину ферум (ІІ) гідроксид. Який колір осаду? Що відбувається з ним на повітрі? Напишіть рівняння реакції.
Б. Ферум (ІІІ) гідроксид. Отримайте ферум (ІІІ) гідроксид і випробуйте його відношення до кислот і надлишку лугу. Напишіть рівняння реакцій.
В. Кобальт (ІІ) гідроксид. Отримайте кобальт (ІІ) гідроксид. Який колір осаду? Додайте надлишок лугу і нагрійти. Як змінився колір осаду? Залиште осад на повітрі. Через деякий час відбувається окиснення Со(ОН)2 киснем повітря. Напишіть рівняння реакцій.
Г. Кобальт (ІІІ) гідроксид. В дві пробірки з розчинами солей кобальту (ІІ) додайте: в одну – бромну воду, в другу – розчин гідроген пероксиду, а потім в обидві додайте розчин калій гідроксиду. Спостерігайте утворення чорних осадів кобольт (ІІІ) гідроксиду. Напишіть рівняння реакцій.
3. Властивості солей феруму (ІІ)
А. В дві пробірки налийте розчин солі Мора, випробуйте його індикатором. Додайте до одного розчин натрій карбонату, а до другого - натрій сульфату. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.
Б. В дві пробірки налийте розчин солі Мора, підкисліть його сульфатною кислотою. Додайте до одного розчин калій манганату (VII), а до другого – калій біхромата. Напишіть рівняння реакцій.
4. Властивості солей феруму (ІІІ)
А. Визначить рН розчину ферум (ІІІ) хлориду. Яка з солей FeCl2 чи FeCl3 сильніше гідролізована в розчині? Напишіть рівняння реакцій.
Б. До розчину ферум (ІІІ) хлориду додайте розчин натрій карбонату. Який склад утвореного осаду. Напишіть рівняння реакції.
В. В дві пробірки налийте розчин ферум (ІІІ) хлориду. Додайте в одну розчин натрій сульфіду, а в другу – калій йодиду. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.5. Властивості солей кобальта (ІІ)
А. Покладіть в пробірку декілька кристалів безводного кобальт (ІІ) хлориду і зсочить водою. Як змінюється колір? Додайте концентровану хлоридну кислоту. Який тепер колір розчину?
Б. До розчину солей кобальта (ІІ) додайте сірководневу воду і розчин натрій сульфіду. Приведіть значення ДР сульфідів. Напишіть рівняння реакцій.
6. Якісні реакції на іони феруму (ІІ) і феруму (ІІІ)
А. До розчину солі Мора прилийте розчин красної кров’яної солі K3[Fe(CN)6]. Що утворюється? Напишіть рівняння реакції.
Б. В дві пробірки налийте розчин ферум (ІІІ) хлориду. Додайте в одну розчин амоній роданіду, в другу – жовтої кров’яної солі K4[Fe(CN)6]. Що відбувається? Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19
КУПРУМ
1. Купрум (І) йодид
До розчину купрум (ІІ) сульфату додайте 1-2 мл води і прилийте розчин калій йодиду. Частину отриманої суміші відлийте в другу пробірку і додайте хлороформ, збовтайте. Відмітьте виділення йоду. Щоб звільнитись від йоду, який маскує осад купрум (І) йодиду, додайте в першу пробірку декілька крапель розчину крохмалю і розчин тіосульфату до зникнення синього забарвлення. Уникайте надлишку тіосульфату, бо він розчиняє і купрум (І) йодид. Напишіть рівняння реакцій.
2. Отримання купрум (ІІ) оксиду
До невеликої кількості гарячого розчину калій гідроксиду прилийте гарячий розчин купрум сульфату. Суміш нагрівайте ще протягом 10-15 хв. Що спостерігаєте? Осад розділіть на чотири пробірки і перевірте його відношення до кислот та калій гідроксиду. Напишіть рівняння реакцій.
3. Отримання і властивості купрум (ІІ) гідроксиду
До розчину купрум (ІІ) сульфату додайте 0,5 мл гліцерину, щоб не виникло зневоднення купрум (ІІ) гідрокисду. Повільно приливайте розчин калій гідроксиду. Осад промийте водою, відфільтруйте, розкладіть в ряд пробірок і випробуйте відношення його до розчинів кислот, лугу і концентрованого аміаку. Одну пробірку з Cu(OH)2 нагрійте. Напишіть рівняння реакцій.
4. Гідроліз купрум (ІІ) сульфату
До розчину курум (ІІ) сульфату додайте розчин натрій карбонату. Зверніть увагу на виділення бульбальшок газу. Який склад осаду? Чому в реакції не утворюється курум (ІІ) карбонат? Напишіть рівняння реакції.
5. Отримання купрум гексацианоферату (ІІ)
До розчину купрум (ІІ) сульфату додайте декілька крапель жовтої кров’яної солі. Випадає червоно-коричневий осад купрум гексацианоферату (ІІ). Випробуйте відношення осаду до концентрованого розчину аміаку і розбавленої нітратної кислоти. Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 20
ЦИНК
1. Взаємодія цинку з кислотами та лугами
А. В дві пробірки внесіть по невеликій кількості цинкового пилу. В одну додайте розчин сульфатної кислоти, а в другу – декілька крапель концентрованої сульфатної кислоти (під тягою). Пробірки підігрійте на водяній бані. Напишіть рівняння реакцій.
Б. Проведіть аналогічний дослід, замінивши сульфатну кислоту на нітратну. Напишіть рівняння реакцій.
В. В пробірку з цинком додайте розчин калій гідроксиду. Що спостерігаєте? Який газ виділяється? Напишіть рівняння реакції.
2. Отримання цинк гідроксиду
До розчину солі цинка прилийте спочатку невелику кількість калій гідроксиду, а потім – надлишок. Що спостерігаєте? Які властивості гідроксиду ілюструють ці реакції? Напишіть рівняння реакцій.
Проведіть аналогічний дослід, змінивши розчин калій гідроксиду на розчин аміаку. Чому цинк гідроксид розчиняється в надлишку аміаку? Напишіть рівняння реакції.
3. Взаємодія цинк гідроксида з кислотами
Отримайте цинк гідроксид, як в досл.2. Додайте до нього розчин хлоридної кислоти. Що спостерігаєте? Напишіть рівняння реакцій.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 21
МОЛІБДЕН
1. Одержання та властивості молібденової кислоти
Налийте в пробірку розчин амоній або натрій молібдату, підігрійте його і додавайте невеликими порціями розведену (1:1) нітратну кислоту до утворення білого осаду молібденовой кислоти. Розділіть утворений осад з розчином на дві пробірки. В одну додайте надлишок нітратної кислоти, а в другу – розчин калій гідроксиду. Напишіть рівняння реакцій.
2. Одержання малорозчинних солей молібденової кислоти
У дві пробірки з насиченим розчином молі молібденової кислоти внесіть в такій же кількості розчини солей кальцію та плюмбуму. Відмітьте колір осадів, що утворилися. Напишіть рівняння реакцій.
3. Відновлення молібдату (VI) до молібдату (ІІІ)
Налийте в пробірку декілька крапель розчину амоній молібдату, додайте таку ж кількість концентрованої хлоридної кислоти і вкиньте шматочок цинку. Спостерігайте за забарвленням розчину (колір переходить спочатку в синій, потім – в зелений, і далі, – в бурий).
Повторіть дослід, замінивши цинк на розчин цинк хлориду (додавати по краплинах).

ЗАВДАННЯ 1
Атомно-молекулярна теорія. Будова атому. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва. Хімічний зв'язок. Основні закономірності перебігу хімічних реакцій
Обчисліть кількість речовини (н.у.): а) азоту масою 14 г; б) кисню масою 48 г; в) заліза масою 112 г; г) фосфору масою 31 г.
Визначте молекулярну масу газу, якщо 5 г його при н.у. займають об'єм 4 л.
Газова суміш містить 200 мл кисню, 40 дм3 аміаку та 0,5 дм3 азоту (н.у.). Обчисліть: а) масу суміші; б) масові частки газів у суміші (%).
Відносна густина газу за воднем становить 17. Знайдіть масу 1,00 л (н.у.) цього газу та розрахуйте його відносну густину за повітрям.
1 л суміші, що містить карбон монооксид та карбон диоксид (н.у.), має масу 1,43 г. Визначте об'ємні частки газів у суміші (%).
При 170С та 104 кПа газ займає об'єм 480 л. Приведіть об'єм газу до н.у.
При 70С та 100 кПа газ займає об'єм 600 м3. Визначте об'єм газу при -130С та 80 кПа.
Тиск газу в закритому балоні при 120С дорівнює 100 кПа.. Визначте, яким стане тиск при зміні температури до 300С.
Визначте, на скільки градусів треба нагріти газ, що знаходиться в закритому балоні при температурі 00С, щоб тиск його збільшився вдвічі.
Дані 10 г натрій гідроксиду та 10 г ферум (ІІІ) сульфату. Визначте, в скільки разів число молекул натрій гідроксиду в даній масі більше числа молекул ферум (ІІІ) сульфату.
Визначте, скільки молей атомів Нітрогену міститься в 16 г амоній нітрату.
Суміш газів містить 6,02
·1022 молекул азоту та 3,01
·1023 молекул карбон діоксиду (н.у.). Обчисліть: а) масу суміші; б) об'єм суміші.
Визначте масу однієї молекули гідроген пероксиду.
Визначте двома способами об'єм 10 г водню при температурі 170С та тиску 506,5 кПа.
Маса 2 л (н.у.) озону становить 4,286 г. Визначте його молярну масу та відносну густину за повітрям.
Визначте температуру, при якій маса 1 л карбон (ІV) оксиду буде дорівнювати 1 г, якщо тиск дорівнює 152 кПа, а температура -270С.
Газова суміш містить нітроген (ІІ) оксид та карбон (ІV) оксид. Обчисліть об'ємний вміст газів в суміші, якщо їх парціальні тиски дорівнюють відповідно 36,3 та 670,4 кПа.
Змішали 4 г метану та 24 г кисню. Визначте склад газової суміші в об'ємних відсотках.
В закритому балоні об'ємом 5,6 л знаходиться при 00С суміш, що містить 2,2 г карбон (ІV) оксиду, 4 г кисню та 1,2 г метану. Визначте: а) загальний тиск газової суміші; б) парціальний тиск кожного з газів; в) процентний склад суміші за об'ємом.
В балон об'ємом 56 л міститься суміш, що складається з 4 моль метану, 3 моль водню та 0,5 моль карбон (ІІ) оксиду. Визначте: а) загальний тиск газової суміші; б) парціальний тиск кожного з газів; в) процентний склад суміші за об'ємом; г) процентний склад суміші за масою.
250 мл водню зібрали над водою при 260С і тиску 98,7 кПа. Тиск насиченої пари води при цій температурі складає 3,4 кПа.. Розрахуйте об'єм водню при н.у. та його масу.
0,2 г металу витіснили з кислоти 197 мл водню, що зібрані над водою при 200С і тиску 104 кПа. Тиск насиченої пари води при даній температурі складає 2,32 кПа. Визначте молярну масу еквіваленту металу.
Визначте кількість молів кисню та азоту, що міститься в 1 л повітря при 220С та 100 кПа.
Визначте молярну масу ацетону, якщо маса 500 мл його пари при 870С і тиску 96 кПа дорівнює 0,93 г.
Газометр об'ємом 20 л наповнений газом. Густина цього газу за повітрям 0,40, тиск 103,3 кПа, температура 170С. Обчисліть масу газу.
В закритому балоні знаходиться 160 г кисню під тиском 121,6 кПа при 120С. Визначте масу карбон (ІV) оксиду в об'ємі балону, якщо газ знаходиться під тиском 202,6 кПа та температурі 370С.
Арсен утворює два оксиди, один з яких містить 65,2% (за масою) елемента, а другий – 75,7%. Визначте молярні маси еквівалентів Арсену в обох випадках.
0,376 г алюмінію при взаємодії з кислотою витіснили 0,468 л водню (н.у.). Визначте еквівалентний об'єм водню, якщо молярна маса еквіваленту алюмінію дорівнює 8,99 г/моль.
Обчисліть молярну масу еквіваленту металу та Сульфуру, якщо 3,24 г металу утворюють 3,38 г оксиду та 3,72 г сульфіду.
Для розчинення 16,8 г металу потрібно 14,7 г сульфатної кислоти. Визначте молярну масу еквіваленту металу та об'єм водню, що виділився (н.у).
Десять біметалами (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo) відіграють важливу роль у життєвих процесах. Охарактеризуйте електронну будову атомів цих елементів.
Атому якого з елементів відповідає кожна з наведених електронних формул:
а) 1s22s22p63s23p6;
б) 1s22s22p63s23p63d104s2;

в) 1s22s22p63s23p63d74s2;
г) 1s22s22p2.

Електронна будова атому 1s22s22p63s23p3. Вкажіть:
а) тип елементів, до якого належить атом;

б) номер періоду, в якому він міститься;

в) максимальний та мінімальний валентні стани атома.

Визначте, в якому випадку наведені нижче електронні формули атомів відповідають різним елементам, а в якому – атомам одного й того ж елемента в основному та збудженому станах:
а) 1s22s22p3;
б) 1s22s22p63s23p1;

в) 1s22s22p63s23p63d104s24р5;
г) 1s22s22p63s23p63d104s24р34d2.

Назвіть елемент та складіть електронну формулу його атому та йону, якщо атом елементу має на 7 електронів більше, ніж іон натрію.
Доведіть, скільки значень магнітного квантового числа можливо для електронів енергетичного підрівня, орбітальне квантове число якого а)l=2; б)l=3.
Серед наведених нижче електронних конфігурацій вкажіть неможливі та доведіть причину, за якою їх існування неможливе: а) 1p3; б) 3p6; в) 3s2; г) 2d1; д) 5f4; е) 2p1; є) 3p8; ж) 4d12; з) 5f12.
Доведіть, скільки вакантних d-орбіталей мають збуджені атоми а) Cl; б) V; в) Mn; г) Fe.
Визначте максимальне число електронів на енергетичних рівнях з головним квантовим числом 4, 5, 6 та 7.
Доведіть, який підрівень в атомах заповнюється раніше: 4d чи 5s; 6s чи 5p; 4f чи 5d.
Доведіть, скільки непарних електронів містять не збуджені атоми B; S; As; Cr; Hg; Eu.
Напишіть електронні формули таких йонів: Fe2+; Se2-; Cl-; Al3+; Mn2+.
Виходячи з електронної структури, встановте хімічні властивості елементів з порядковими номерами 7, 17, 20, 26, 42.
Доведіть, чи можуть електрони йону Са2+ розташовуватись на таких атомних орбіталях: а) 3s; б) 3d; в) 4р.
За електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня визначте, який це елемент: а) 3s23p4; б) 4s24р6; в) 2s22p1; г) 5s25p3; д) 6s26p2; е) 5s25p5; є) 3d64s2; ж) 3d54s1.
Опишіть форму орбіталі та електронні хмари, стан яких характеризується такими квантовими числами: n=3, l=0, m=0; n=3, l=1, m=0, ±1; n=3, l=2, m=0, ±1, ±2.
Доведіть, які з іонів мають структуру, ізоелектронну атому Аргону: K+; Zn2+; S2-; Fe3+; Cl-.
Доведіть, в якій послідовності заповнюються підрівні, для яких сума головного та орбітального квантових чисел дорівнює 1, 2, 3, 4.
Назвіть елементи 4-го періоду, атоми яких мають більше число непарних d-електронів та напишіть електронно-графічну структуру їх d-підрівня.
Виходячи з електронної теорії будови атомів доведіть, атоми яких елементів другого періоду не проявляють валентності, яка дорівнює номеру групи.
Поясніть, чому атоми Флуору та Хлору, маючи аналогічну електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного рівня, проявляють різні валентні стани. Вкажіть, які саме.
Поясніть, який з атомів має найвищий потенціал іонізації: Mg, Ag, Sb, Br, C, Se.
Поясніть, в якого з атомів найвища спорідненість до електрону: F, Сd, Mo, Al, Xe, Cl.
Поясніть, в якого з атомів найбільший радіус в основному стані: С, Si, Ge, Cr, Sn, Pb.
Розмістіть наведені нижче атоми в порядку зростання їх електронегативностей: а) F, Sn, O, Te, K, N; б) Pb, Br, I, F, S, P.
Порівняйте електронно-графічні конфігурації йонів Fe2+ та Fe3+. Який з іонів має найбільш стійку енергетичну конфігурацію і чому?
Поясніть особливості електронних конфігурацій атомів Купруму та Хрому. Скільки 3d- та 4s-електронів містять атоми цих елементів в основному стані?
Визначте електронні аналоги серед елементів VI групи періодичної системи елементів. Поясніть, які елементи цієї групи не відносять до повних електронних аналогів. Напишіть в загальному вигляді електронні конфігурації валентних рівнів повних електронних аналогів VI групи.
Наведіть електронні конфігурації елементів, для яких електронна структура не відповідає правилу: "На зовнішньому електронному рівні не може бути більше електронів, ніж число, що відповідає номеру групи". Чи буде ця аномалія в електронній структурі цих елементів змінювати їх хімічні властивості?
Для атомів р-елементів IV групи можливі три стани, що описуються схемами:
а)

(
(
(
б)

((


в)

(
((


((


((


Який зі станів та чому характеризується більш низькою енергією та відповідає основному та збудженому станам атомів?
Поясніть, чим обумовлена різниця властивостей елементів ІІ періоду від властивостей їх електронних аналогів в наступних періодах.
Визначте загальні закономірності зміни фізичних та хімічних властивостей простих речовин, які утворюють елементи головних підгруп періодичної системи елементів : а) за періодом; б) за групою.
Поясніть, як змінюються кислотно-основні та окисно-відновні властивості вищих оксидів та гідроксидів елементів з ростом протонного числа: а) за періодом; б) за групою.
Поясніть залежність кислотно-основних властивостей оксидів та гідроксидів елементів від їх ступеня окиснення. Які гідроксиди називають амфотерними?
Виходячи з електронної будови атомів, визначте, чому в елемента VІІ періоду Мангану, на відміну від галогенів, переважно металічні властивості.
Визначте причини діагональної схожості елементів в періодичній системі. Порівняти властивості Берилію, Магнію та Алюмінію.
На прикладі елементів IV групи головної підгрупи періодичної системи елементів, поясніть фізичну сутність явища вторинної періодичності властивостей елементів.
Поясніть зміну радіусів атомів та йонів: а) за періодом; б) за групою. Як відрізняються між собою атоми металів, неметалів та інертних газів?
Дайте визначення потенціалу іонізації атому. Поясніть зміну цієї характеристики: а) за періодом; б) за групою.
Дайте визначення енергії спорідненості до електрону. Поясніть зміну цієї характеристики: а) за періодом; б) за групою.
Дайте визначення електронегативності. Поясніть зміну цієї характеристики: а) за періодом; б) за групою.
Поясніть зміну основних властивостей в ряду гідроксидів Al(OH)3 – Mg(OH)2 – NaOH.
Виходячи з будови атомів елементів, поясніть, в якого елементу – Фосфору чи Стибію – сильніше виражені неметалічні властивості. Яка зі сполук цих елементів з Гідрогеном має більш сильні відновні властивості?
Виходячи з будови атомів елементів, поясніть, в якого елементу – Ванадію чи Арсену – сильніше виражені металічні властивості. Який з цих елементів утворює газоподібну сполуку з Гідрогеном?
На прикладі елементів VI та VII груп періодичної системи елементів, поясніть в яких ступенях окиснення d-елементи мають схожі властивості з р-елементвами.
Елемент утворює з Гідрогеном газоподібну сполуку, масова частка Гідрогену в якій 12,5%. Назвіть невідомий елемент, якщо відомо, що його вищий солетворний оксид має формулу ЕО2.
При взаємодії невідомого металу масою 2 г з водою виділилось 1,12 л (н.у.) водню. Метал належить до ІІ групи періодичної системи хімічних елементів. Визначте метал та поясніть, з якими сполуками взаємодіє його оксид.
Елементи А та В належать до одного періоду і утворюють сполуку А2В3. Елемент А утворює сполуку з Оксисеном, в якій масова частка Оксигену становить 47%. Масова частка Гідрогену в сполуці з елементом В – 5,9%. ц Визначте і елементи та поясніть, до якого типу, відносно будови атома, вони відносяться.
Елемент побічної підгрупи має вищий оксид ЕО3. Визначте цей елемент, напишіть електронну конфігурацію його атому. Поясніть, чи утворює він газоподібну сполуку з Гідрогеном?
Визначте молекулярну формулу гідроксиду, якщо відомо, що відносна молекулярна маса цієї сполуки становить 121, а елемент, що входить до його складу, належить до ІІІ групи періодичної системи.
Елементи А та В належать до одного періоду. Один з них реагує з водою, утворюючи сполуку, яка при взаємодії з вищим оксидом іншого елементу утворює сполуку АВО4, масова частка Оксигену в якій становить 52,25%. Визначте невідомі елементи А і В.
Визначте елемент ІІ групи, при розчиненні 1 моль атомів якого в воді утворюється гідроксид, масою 171 г. Напишіть електронну конфігурацію його атому.
Один з елементів, які передбачив Д.І.Менделєєв, утворює оксид, масова частка Оксигену в якому становить 30,5%. Сполука даного елементу з Гідрогеном має склад ЕН4. Визначте невідомий елемент Е, складіть формулу його гідроксиду, вкажіть його характер.
Вищий оксид елемента має загальну формулу ЕО3. Елемент утворює летку водневу сполуку, густина якої за повітрям дорівнює 2,793. Визначте елемент, напишіть електронну конфігурацію його атому.
Кислота має формулу Н2ЕО3, в якій кислотоутворюючий елемент знаходиться у вищому ступені окиснення. Елемент розташований в IV періоді і належить до р-елементів. Назвіть кислоту, складіть формулу оксиду, що відповідає наведеній кислоти та напишіть електронну конфігурацію атому елементу.
Вищий оксид елементу має загальну формулу ЕО2. Елемент утворює летку водневу сполуку, густина якої за повітрям дорівнює 0,552. Визначте елемент та напишіть електронну конфігурацію його атому.
Визначте елемент та написати електронну конфігурацію його атому, якщо відомо, що валентність його за воднем дорівнює одиниці, а формула вищого оксиду – Е2О7. Всі його електрони розміщуються на трьох енергетичних рівнях.
Вищий оксид елемента, який знаходиться в V групі періодичної системи елементів, має відносну молекулярну масу 142. Визначте невідомий елемент, напишіть електронно-графічну конфігурацію його атому, вкажіть можливі ступені окиснення, складіть формули оксидів та гідроксидів та вкажіть їх характер.
Елементи А і В належать до однієї групи періодичної системи елементів, але мають різні ступені окиснення (+2 та +6 відповідно). Відомі дві сполуки, які утворюють між собою елементи А і В: ВА2 та ВА3. Масова частка елементу А в сполуці ВА2 становить 50%. Визначте елементи А та В. Наведіть приклади сполуки, в якій елемент А має ступінь окиснення +2.
При нагріванні 5,2 г гідроксиду елемента, що належить до ІІІ групи періодичної системи елементів, одержали воду кількістю речовини, достатньою для повного розчинення кальцій оксиду масою 5,6 г. Визначте невідомий елемент, вкажіть характер його оксиду.
Охарактеризуйте типи хімічного зв'язку та поясніть різницю в механізмах їх утворення.
Дайте визначення гібридизації валентних орбіталей. Яку просторову будову мають молекули типа АВn, якщо зв'язок в них здійснюється в результаті sp-, sp2- та sp3-гібридизації орбіталей атомів.
Поясніть механізм утворення ковалентного полярного зв'язку. Що є кількісною мірою полярності ковалентного зв'язку? Виходячи зі значень електронегативностей елементів визначте, який із зв'язків H
·I, I
· Cl, Br
·F найбільш полярний.
Покажіть, які орбіталі і як приймають участь в утворенні хімічного зв'язку в молекулах: а) Li2; б) LiF; в) F2. Напишіть графічні формули цих молекул та поясніть, який тип хімічного зв'язку вони мають.
Поясніть утворення ковалентного зв'язку за донорно-акцепторним механізмом. Як утворилися зв'язки в іонах NH4+ та BF4-?
Поясніть, скільки електронів беруть участь в утворенні зв'язків у молекулах: Cl2O7, CO2, NH3, SiF4, OF2, B2O3. Який тип хімічного зв'язку присутній в даних молекулах?
Визначте, чи можлива взаємодія між наступними молекулами та йонами: а) бор трифторид та аміак; б) карбон тетрафторид та аміак; в) бор трифторид та фторид-іон; г) алюміній гідроксид та гідроксид-іон. Який механізм використовується в випадку взаємодії частинок?
Поясніть механізм утворення таких молекул та йонів: а) йону гідроксонію (Н3О+); б) алюміній хлориду; в) йону фосфонію (РН4+); г) силану (SiH4); д) сульфур (VI) оксиду; е) калій оксиду.
Поясніть механізм утворення таких молекул: а) бор трифториду; б) дігідроген сульфіду; в) кальцій хлориду; г) сульфур тетрафториду; д) гідразину (N2H4); е) оксиген дифториду.
Визначте, як змінюється міцність зв'язку в ряду HF – HCl – HBr – HI та вкажіть причини цих змін.
Визначте тип хімічного зв'язку та напишіть електронні схеми утворення молекул фтору, азоту, кисню, карбон діоксиду, гідроген хлориду.
Охарактеризуйте тип хімічного зв'язку в сполуках CaH2, SiH4, NH3, H2S, HI. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, визначте, який з наведених зв'язків є більш полярним.
Дайте обґрунтовану відповідь про те, в якій із наведених сполук зв'язок елемент-хлор має йонну природу: CCl4, Cl2O, MgCl2, HCl, ICl7, CsCl.
Охарактеризуйте тип хімічного зв'язку в сполуках KCl, CaCl2, AlCl3, FeCl3. Користуючись даними таблиці відносних електронегативностей, визначте, який з наведених зв'язків характеризується найменшим ступенем йонності.
Визначте тип хімічного зв'язку в сполуках Mg2Si, XeO4, CF4, H2S, MgH2. До якого з елементів зміщені спільні електронні пари в наведених сполуках?
Використовуючи метод валентних зв'язків (МВЗ), опишіть просторову конфігурацію молекул PCl5, PCl3, POCl3.
Визначте просторову конфігурацію молекул СН4, NH3, Н2О. Порівняйте значення валентних кутів молекул і поясніть характер їх зміни в ряду СН4 (109,50)
· NH3 (107,30)
· Н2О (104,50).
Поясніть, як практично Визначте тип гібридизації центрального атому. Використовуючи метод валентних зв'язків (МВЗ), опишіть просторову конфігурацію молекул NH3, Н2О, NF3, СН4, C2H2, C6H6, BF3.
Визначте, чи однакова просторова конфігурація молекул води та дігідроген сульфіду. Опишіть геометрію цих молекул, поясніть зміну валентного кута в них.
Визначте просторову конфігурацію молекул NOCl, COCl2, NF3, OF2. Вкажіть, які з цих молекул мають дипольний момент.
Використовуючи метод валентних зв'язків (МВЗ), опишіть просторову конфігурацію молекул карбон (IV) оксиду та сульфур (IV) оксиду. В якому випадку має місце гібридизація атомних орбіталей?
Поясніть, чому при переході від стронцій фториду до стронцій йодиду, температура плавлення галогенідів зменшується.
Поясніть, як і чому змінюються кислотні властивості в ряду HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4.
Поясніть, чому розчин гідроген фториду є менш сильною кислотою, ніж розчин гідроген хлориду.
Поясніть, як і чому змінюється величина кута в вершинах пірамідальних молекул ЕН3 при переході від РН3 до SbH3.
Поясніть моделі будови молекул бор трифториду та аміаку. Визначте, яка з молекул має дипольний момент.
Дайте визначення водневому зв'язку. Поясніть, між якими молекулами можуть утворюватись водневі зв'язки: HF, HI, H2O, H2Te, NH3, PH3, CH4, SiH4.
Поясніть, яка з кислот є більш сильно і чому: а) HNO2 чи HNO3; б) H2CO3 чи H2SiO3; в) H2S чи H2Se.
Використовуючи поняття про поляризацію йонів, поясніть різницю в дисоціації в водних розчинах солей барій хлориду та меркурій (ІІ) хлориду.
Використовуючи МВЗ, опишіть електронну будову молекул СО та CN. Яка з молекул має більш кратний зв'язок?
Виходячи з теплового ефекту реакції
3CaO(к) + P2O5(к) = Ca3(PO4)2(к);

·H0=-739 кДж,

визначте стандартну ентальпію утворення (
·H0298)
Визначте ентальпію утворення озону з молекулярного кисню, виходячи з теплот реакції окиснення As2O3 киснем і озоном:
As2O3(к) + О2(г) = As2O5(к);

·H0=-271 кДж;

As2O3(к) + 13 EMBED Equation.3 1415О3(г) = As2O5(к);

·H0=-365 кДж.

Виходячи з теплового ефекту реакції, розрахуйте ентальпію утворення кальцій карбіду СаС2:
СаО(к) + 3С(гр.) = СаС2 + СО(г);

·H0= 460 кДж;

Виходячи з реакцій
KClO3(к) = KCl(к) + 13 EMBED Equation.3 1415O2(г);

·H0=-49,4 кДж;

KClO4(к) = KCl(к) + 2O2(г);

·H0= 33 кДж;

розрахуйте
·Н0 реакції
4KClO3(к) = 3KClO4(к) + KCl(к).

Виходячи з
·H0298 утворення Н2О(г) та наступних даних
FeO(к) + CO(г) = Fe(к) + CO2(г)

·H0=-18,2 кДж;

2CO(г) + O2(г) = 2CO2(г)

·H0=-566 кДж

розрахуйте
·H0298 реакції
FeO(к) + Н2(г) = Fe(к) + Н2О(г).

Визначте, використовуючи довідкові дані, зміну ентропії реакцій за стандартних умов:
а) MgO(к) + H2(г) = Mg(к) + H2O(ж);


б) C(гр.) + CO2(г) = 2CO(г);


в) FeO(к) + CO(г) = Fe(к) + CO2(г).


Визначте зміну ентропії в ході хімічної реакції
2H2S(г) + 3O2(г) = 3SO2(г) + 2H2O(р)


в стандартних умовах. Чи ймовірне протікання даної реакції при 298К?
Визначте зміну стандартної ентропії в реакціях та можливість їх перебігу при 298К:
а) 2HF(г) + O3(г) = H2O(р) + F2(г) + O2(г);


б) H2(г) + Se(к) = H2Se(г);


в) 2NH3(г) + 13 EMBED Equation.3 1415O2(г) = 2NO(г) + 3 H2O(р)


Визначте зміну стандартної ентропії в реакціях та можливість їх перебігу при 298К:
а) 2СО(г) = СО2(г) + С(гр.);


б) NH4NO3(к) = N2O(г) + 2H2O(г);


в) NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(к);


г) SO2(г) + 2H2S(г) = 3S(к) + 2H2O(р).


Не проводячи розрахунків, визначте, в яких хімічних реакціях
·S0298 буде позитивною, негативною, або дорівнює нулю:
а) 2NH3(г) = N2(г) + 3H2(г);


б) CO2(к) = CO2(г) ;


в) CaO(к) + CO2(г) = CaCO3(к);


г) 4Fe(к) + 3O2(г) = 2Fe2O3(к);


д) N2O4(г) = 2NO2(г);


е) 2H2(г) + O2(г) = 2H2O(р).


Визначте
·G0298 реакцій та можливість їх перебігу при 298К:
а) N2O(г) + NO(г) = N2(г) + NO2(г);


б) 2HF(г) + 13 EMBED Equation.3 1415O2(г) = F2(г) + H2O(р);


в) O3(г) + H2O(р) = 2O2(г) + H2O(р).


Визначте, яка з наведених реакцій термодинамічно ймовірніша при стандартних умовах:
2H2S(г) + 3O2(г) = 2H2O(г) + 2SO2(г)


чи


2H2S(г) + O2(г) = 2H2O(г) + 2S(к).


Визначте температуру розкладання наступних речовин:
а) NH4NO3(к) = N2O(г) + 2H2O(г);


б) (NH4)2CO3(к) = 2NH3(г) + CO2(г) + H2O(г)


Визначте значення температур, при перевищенні яких почнеться розкладання сульфатів лужноземельних металів за схемою:
2MeSO4(к) = 2MeO(к) + 2SO2(г) + O2(г).


(
·H0298 та
·S0298 від температури не залежать).
Обчисліть
·G0298 для реакції СаСО3(к) = СаО(к) + СО2(г) при температурах 25, 500 та 15000С. (
·H0298 та
·S0298 від температури не залежать).
Визначте, в скільки разів зміниться швидкість хімічної реакції
2А(г) + В(г) А2В(г),


якщо концентрацію речовини А збільшити вдвічі, а концентрацію речовини В зменшити вдвічі.
В системі
CO(г) + Cl2(г) COCl2(г)


концентрацію карбон (ІІ) оксиду збільшили з 1,2 моль/л до 1,5 моль/л, а хлору – з 1,2 моль/л до 2 моль/л. Визначте, в скільки разів при цьому збільшилась швидкість реакції.
Визначте вихідні концентрації речовин А та В для реакції
3А(г) + В(г) 2С(г) + D(г),
якщо через деякий час після початку реакції концентрації речовин складали: [А]=0,03 моль/л, [В]=0,01 моль/л, [С]=0,008 моль/л.
Поясніть, як зміниться стан рівноваги в наведених реакціях при підвищенні тиску:
а) H2(г) + Cl2(г) ( 2HCl(г);
г) 2CO(г) + O2(г) ( 2CO2(г);

б) CaCO3(к) ( CaO(к) + CO2(г);
д) N2(г) + O2(г) ( 2NO(г);

в) PCl3(г) + Cl2(г) ( PCl(г)5;
е) CO(г) + H2O(г) (CO2(г) + H2(г).

Поясніть, як зміниться стан рівноваги в наведених реакціях при збільшенні температури:
а) 2SO2(г) + O2(г) ( 2SO3(г);
·H<0;
в) СО2(г) + С(гр.) ( 2СО(г) ;
·H>0;

б) N2(г) + O2(г) ( 2NO(г);
·H>0;
г) 2NO2(г) ( N2O4(г);
·H<0.

Дві реакції перебігають при 250С з однаковою швидкістю. Температурні коефіцієнти швидкості дорівнюють 2,0 – для першої реакції та 2,5 – для другої реакції. Визначте відношення швидкостей цих реакцій при 950С.
Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції збільшилась в 2,25 разу. Температурний коефіцієнт швидкості дорівнює 1,5.
Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру в системі, щоб швидкість реакції збільшилась в: а) 81 раз (
·=3); б) 243 рази (
·=3); в) 64 рази (
·=4).
Визначте, чому дорівнює температурний коефіцієнт швидкості реакції, якщо при підвищенні температури на 30 градусів, швидкість реакції збільшується в 15,6 рази.
При 1500С деяка реакція закінчується за 16 хв. Враховуючи, що температурний коефіцієнт швидкості реакції дорівнює 2,5, визначте, через який час закінчиться ця реакція, якщо її проводити при : а) 2000С; б) 800С.
Вихідні концентрації азоту та водню в суміші для одержання аміаку становили відповідно 4 та 10 моль/л. У момент рівноваги прореагувало 25% азоту.Обчисліть: а) рівноважні концентрації азоту, водню та аміаку; б) константу рівноваги.
За деякої температури рівновага в системі
2NO2(г) ( 2NO(г) + O2(г)


встановилася при таких концентраціях: [NO2]=0,006 моль/л; [NO]=0,024 моль/л. Обчисліть вихідну концентрацію NO2 та константу рівноваги реакції.
Реакція між речовинами А та В відбувається за рівнянням:
А(г) + В(г) ( С(г) + 2D(г).


Змішали по 1 моль речовин А, B, C та D. Після встановлення рівноваги в суміші виявили 1,8 моль речовини С. Визначте значення константи рівноваги.
Реакція відбувається за рівнянням
А(г) + 2В(г) ( 2D(г).


Початкова концентрація речовин А та В становить відповідно 2 моль/л та 1,8 моль/л. Через деякий час концентрація речовини А зменшилась на 20%.Обчисліть: а) концентрацію речовини В; б) в скільки разів зменшилась швидкість прямої реакції; в) константу рівноваги реакції.
Вихідні концентрації NO та Cl2 в системі
NO(г) + Cl2(г) ( NOCl2(г)


становлять відповідно 0,5 моль/л та 0,2 моль/л. Обчисліть константу рівноваги реакції, якщо в момент встановлення рівноваги прореагує 20% нітроген монооксиду.

ЗАВДАННЯ 2
Розчини. Реакції в розчинах електролітів. Гідроліз солей. Добуток розчинності. Водневий показник. Окисно-відновні реакції. Комплексні сполуки
Визначте молярну та нормальну концентрації 20%-ного розчину кальцій хлориду ((=1,178 г/см3).
Визначте масу гідроген хлориду, який міститься в 2,0 л хлоридної кислоти ((=1,108 г/см3) з масовою часткою речовини 22%.
Визначте об'єми розчину сульфатної кислоти ((=1,84 г/см3) та води, які потрібно змішати, щоб приготувати 10 л розчину кислоти з густиною 1,42 г/см3.
Змішали 200 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% ((=1,173 г/см3) і 500 мл розчину цієї ж речовини з масовою часткою 40% ((=1,408 г/см3). Визначте масову частку (%) лугу в одержаному розчині.
При частковому випаровуванні 800 г розчину калій хлориду з масовою часткою солі 30% виділили 200 мл води. Визначте масову частку (%) солі в одержаному розчині.
Обчисліть, яку масу хлоридної кислоти ((=0,30) необхідно добавити до 400 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 0,15, щоб одержати розчин з масовою часткою речовини 0,2.
Визначте масову частку (%) купрум (ІІ) сульфату в розчині, одержаному при розчиненні 25 г мідного купоросу в 300 г розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою солі 0,2.
Визначте, який об'єм 0,5М розчину калій гідроксиду потрібно використати для приготування 0,1М розчину лугу об'ємом 200 мл.
Визначте маси мідного купоросу та води для одержання розчину купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою солі 0,2.
Визначте, які об'єми води та 2М розчину сульфатної кислоти потрібно для приготування 1200 мл 1,5М розчину кислоти.
Обчисліть масову частку сульфатної кислоти, що утворена з 950 г води та 50 мл 48%-ного розчину H2SO4 ((=1,38 г/см3).
Обчисліть об'єм 0,1н. розчину сульфатної кислоти, який можна отримати з 70 мл 50%-ного її розчину ((=1,40 г/см3).
Визначте молярну та нормальну концентрації наступних розчинів:
а) 27,1%-ного розчину амоній хлориду ((=1,075 г/см3);
б) 6,91%-ного розчину барій гідроксид дигідрату((=1,04 г/см3).
Визначте масову частку розчиненої речовини в розчинах:
а) 4,85н. нітратної кислоти ((=1,16 г/см3);
б) 3,07н. натрій карбонату ((=1,15 г/см3).
Визначте, скільки мл 20%-ного розчину хлоридної кислоти ((=1,1 г/см3) необхідно додати до 4 л 0,6н. хлоридної кислоти для отримання однонормального розчину її.
Обчисліть, скільки мл 40%-ного розчину фосфатної кислоти ((=1,25 г/см3) необхідно для приготування
а) 400 мл 0,25М розчину Н3РО4;
б) 3 л 0,15н. розчину Н3РО4.
Визначте об'єм 10%-ного розчину натрій карбонату ((=1,105 г/см3), який потрібний для приготування 5 л 2%-ного його розчину ((=1,02 г/см3).
Визначте масу натрій нітрату, який треба додати до 160 г розчину цієї солі з масовою часткою розчиненої речовини 10%, щоб отримати розчин цієї солі з масовою часткою речовини 20%.
У 300 мл хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20% ((=1,1 г/см3) розчинили 11,2 л (н.у.) гідроген хлориду. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в отриманому розчині.
Через 150 г розчину сульфідної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 5% пропустили 2,24 л (н.у.) дігідроген сульфіду. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в отриманому розчині.
Визначте об'єм 3М розчину натрій хлориду ((=1,12 г/см3), який потрібно долити до води масою 200 г, щоб добути розчин з масовою часткою солі 10%.
Визначте масу магній сульфату з масовою часткою солі 10% ((=1,103 г/см3), який необхідний для приготування 300 мл 0,5М розчину.
Визначте нормальну концентрацію розчину, що отриманий при змішуванні 3 л 0,1М розчину фосфатної кислоти з 2 л її розчину з масовою часткою Н3РО4 9% ((=1,05 г/см3).
Визначте масу барій хлорид дигідрату, який викристалізується при охолодженні 794 г насиченого при 1000С розчину барій хлориду до 100С, якщо розчинність його дорівнює 58,8 г при 1000С та 35,7 г при 100С.
Розчинність магній хлориду при 300С складає 56 г безводної солі на 100 г води. Визначте масу води, яку потрібно випарити з насиченого розчину при цій температурі, щоб викристалізувалось 10 г магній хлорид дигідрату.
Розчинність аргентум нітрату в 100 г води при 400С складає 322 г, а при 100С – 173 г. Яка маса солі викристалізується, якщо з 30 г розчину, насиченого при 400С випарити 2 г води і розчин охолодити до 100С.
Розчинність безводного натрій карбонату в 100 г води при 500С складає 47 г, а при 150С – 16 г. Визначте масу солі, що викристалізується при охолодженні 220 г розчину, насиченого при 500С, якщо відомо, що кристалогідрат відповідає формулі Na2CO3·10H2O.
З 64,3 г насиченого при 150С водного розчину барій хлориду шляхом випарювання одержали 20,545 барій хлорид дигідрату. Визначте розчинність барій хлориду в грамах на 100 г води при даній температурі.
Визначте масу літій хлорид моногідрату, яка викристалізується при охолодженні 143,3 г насиченого при 800С розчину до температури 100С. Розчинність літій хлориду при температурах 800С та 100С становить відповідно 115 г і 72 г на 100 г води.
Визначте масу насиченого при 700С розчину магній сульфату, з якого при охолодженні до 200С викристалізується 200 г магній сульфат дигідрату. Розчинність солі на 100 г води при 700С становить 59 г, а при 200С – 44,5 г.
*а) AgNO3 + FeCl3 ;
е) MgCl2;

б) Pb(CH3COO)2 + K2S ;
є) Na2SO4;

в) SrSO4 + BaCl2 ;
ж) K2CO3;

г) CaCl2 + Na3PO4 ;
з) Al2S3;

д) NH4Cl + NaOH ;
и) HCOOK.

*а) Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 ;
е) Na2CO3;

б) Na3PO4 + HCl ;
є) AlBr3;

в) K2CO3 + H2SO4 ;
ж) KCl;

г) HClO + NaOH ;
з) (NH4)2CO3;

д) NH4OH + HCN ;
и) NaCN.

*а) Na3PO4 + HClO ;
е) CaCl2;

б) FeCl2 + NH4OH ;
є) K3PO4;

в) Cr(OH)3 + HCl ;
ж) Cr2(SO4)3;

г) NaHS + H2SO4 ;
з) NaNO3;

д) AgNO3 + K2S ;
и) CH3COONH4.

*а) NaClO + H2SO4 ;
е) NaI;

б) CrCl3 + NaOH ;
є) Cr2(CO3)3;

в) KHSO3 + KOH ;
ж) Na2S;

г) Fe(OH)3 + HNO3 ;
з) Fe(NO3)3;

д) CaCO3 + HCl ;
и) KClO.

*а) H2SO4 + NaOH ;
е) FeCl3;

б) (NH4)3PO4 + H2SO4 ;
є)NaBr;

в) Cu(SO4)2 + KOH ;
ж) Al2(SO4)3;

г) AgNO3 + NaBr ;
з) Na2SO3;

д) ZnSO4 + Na2CO3 ;
и) MgSO4.

*а) Ca(OH)2 + HCl ;
е) LiNO2;

б) NH4Cl + Ba(OH)2 ;
є) NiSO4;

в) Na2SO3 + H2SO4 ;
ж) NaI;

г) AlI3 + AgNO3 ;
з) Cr2S3;

д) KHCO3 + HNO3 ;
и) K2CO3.

*а) (NH4)2SO4 + KOH ;
е) Cr2(SO3)3;

б) NiSO4 + Na2S ;
є) CH3COONa;

в) Pb(NO3)2 + MgI2 ;
ж) CoBr2;

г) CdS + HCl ;
з) KNO3;

д) Zn(NO3)2 + NaOH ;
и) NH4Cl.

*а) SnCl2 + Na2S ;
е) ZnCl2;

б) (NH4)2CO3 + H2SO4 ;
є) NaCl;

в) FeSO4 + NaOH ;
ж) NH4CN;

г) Na2SiO3 + H2SO4 ;
з) K2S;

д) H3PO4 + KOH ;
и) Na2SO3.

*а) Cr2(SO4)3 + (NH4)3PO4 ;
е) Al2(SO3)3;

б) CH3COONa + HCl ;
є) KNO3;

в) AlBr3 + AgNO3 ;
ж) Na3PO4;

г) FeCl3 + H3PO4 ;
з) Mn(NO3)2;

д) Ba(HCO3)2 + H2SO4 ;
и) CuCl2.

*а) FeI2 + Na2CO3 ;
е) ZnCl2;

б) Mn(NO3)2 + H3PO4 ;
є) KI;

в) (CH3COO)2Zn + NaOH ;
ж) NaCN;

г) HgCl2 + K2S ;
з) K2SO3;

д) (NH4)2SO3 + H2SO4 ;
и) ZnSO4.

*а) CoBr2 + NaOH ;
е) Ca(CN)2;

б) Cu(NO3)2 + H2S ;
є) MgSO4;

в) (CH3COO)2Ca + NaF ;
ж) Li2CO3;

г) Na2CO3 + HI ;
з) KBrO;

д) NiSO4 + Na2SiO3 ;
и) (CH3COO)2Fe.
*а) CdSO4 + (NH4)2CO3 ;
е) MnCl2;

б) Cr(OH)3 + HNO3 ;
є) Ca(NO3)2;

в) NaI + Pb(NO3)2 ;
ж) NH4CNS;

г) MgCO3 + H2SO4 ;
з) K2SiO3;

д) CH3COOH + Ba(OH)2 ;
и) Na3AsO4.

*а) NH4OH + HBr ;
е) CuSO4;

б) Fe(NO3)3 + Ca(OH)2 ;
є) KNO3;

в) ZnS + HCl ;
ж) FeBr2;

г) BaBr2 + Al2(SO4)3 ;
з) BaCl2;

д) CoI2 + HgSO4 ;
и) Cr2(SO4)3.

*а) CaSO4 + K3PO4 ;
е) CH3COONH4;

б) Fe2(SO4)3 + NaOH ;
є) Na2SO3;

в) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 ;
ж) Mg(NO3)2;

г) AgNO3 + NiCl2 ;
з) KCl;

д) MgCO3 + HBr ;
и) Ca(ClO)2.

*а) HF + KOH ;
е) KCN;

б) NiNO3 + H2S ;
є) Sr(NO3)2;

в) KHS + H2SO4 ;
ж) FeSO4;

г) NH4Cl + Ca(OH)2 ;
з) Na2SO4;

д) NaClO + HNO3 ;
и) K2Se.


Визначте концентрацію йонів Н+ в водних розчинах, у яких концентрація гідроген-катіонів (в моль/л) складає: а) 10-4; б) 3,2·10-6; в) 7,4·10-11.
Визначте концентрацію йонів HSe- і Se2- в 0,2М розчині селенідної кислоти.
Визначте ступінь дисоціації та концентрацію катіонів Н+ в 1М розчинах кислот: а) HCl; б) HCN.
Визначте концентрацію Н+ в 1%-ному розчині оцтової кислоти ((=1 г/см3).
Визначте, в скільки разів зменшиться концентрація йонів HS-, якщо до 1 л 0,1М розчину сульфідної кислоти додати 0,1 моль хлоридної кислоти.
Визначте концентрацію йонів H+; HSe- та Se2- у 0,7М розчині селенідної кислоти.
Визначте концентрацію йонів Н+; НСО3- та СО32- у 2·10-3М розчині карбонатної кислоти.
Визначте, в скільки разів концентрація катіонів Н+ в розчині мурашиної кислоти більша за розчин оцтової кислоти тієї ж концентрації.
Визначте концентрацію Н+ в 0,1М розчині ціанідної кислоти. Скільки грамів іонів CN- міститься в 0,6 л такого розчину?
_________________________________________________________________
*В завданнях 31-45 напишіть рівняння реакцій в молекулярно-іонній формі для реакцій обміну (а-д) та гідролізу (е-и).
Визначте концентрацію йонів HSe- та Se2- у 0,1М розчині селенідної кислоти, яка містить 0,1 моль/л хлоридної кислоти.
Визначте концентрацію йонів NH4+ в 2М розчині амоній гідроксиду, що містить, крім того, 0,1 моль/л калій гідроксиду.
Обчисліть, скільки грамів натрій форміату слід додати до 0,4М розчину НСООН для того, щоб концентрація гідроген-катіонів в розчині дорівнювала 1·10-3 моль/л.
Визначте концентрацію йонів Н2РО4-; НРО42- та РО43- в 0,4М розчині фосфатної кислоти.
Визначте ступінь дисоціації та концентрацію гідроген-йонів в 0,05М розчині нітратної (ІІІ) кислоти.
Визначте концентрацію гідроген-катіонів та ступінь дисоціації в 1,5%-ному розчині оцтової кислоти ((=1 г/см3), до 1 л якого додали 0,82 г натрій ацетату.
Визначте добуток розчинності (ДР) BaCrO4, якщо насичений розчин містить 1,5·10-5 моль солі в 1 л розчину.
В 6 л насиченого розчину плюмбум (ІІ) сульфату міститься 0,186 г Pb2+-іонів. Визначте ДР(PbSO4).
Визначте розчинність аргентум фосфату в моль/л та г/л.
Виходячи з ДР кальцій карбонату, обчисліть масу СаСО3, що міститься в 100 мл його насиченого розчину.
Визначте об'єм води, який потрібний для розчинення при 250С 1 г барій сульфату.
Визначте, чи випаде осад аргентум хлориду, якщо до 50 мл 0,001н. розчину хлоридної кислоти додали 450 мл 0,0001н. розчину аргентум нітрату.
Визначте, чи випаде осад плюмбум (ІІ) хлориду, якщо до 0,1н. розчину Pb(NO3)2 додати рівний об'єм 0,4н. розчину NaCl.
Визначте, чи випаде осад аргентум сульфату, якщо до 0,02М розчину AgNO3 додати рівний об'єм 1н. сульфатної кислоти.
Визначте розчинність кальцій сульфату в г/л.
Обчисліть концентрації йонів Ag+ та S2- в насиченому розчині аргентум сульфіду.
Обчисліть концентрації йонів Са2+ та РО43- в насиченому розчині кальцій фосфату, якщо ДР(Са3(РО4)2) при 250С дорівнює 1·10-25.
Визначте розчинність аргентум хромату в моль/л та г/л.
Визначте розчинність полюмбум (ІІ) фосфату в моль/л та г/л.
Визначте ДР(AgIO3), якщо в 1 л насиченого при кімнатній температурі розчину аргентум йодату(V) міститься 0,044 г солі.
Визначте, в якому об'ємі насиченого розчину кальцій карбонату міститься 1 г солі.
Обчисліть рН розчину, якщо концентрація йонів ОН- дорівнює (моль/л): а) 2,52·10-5; б) 1,78·10-7; в) 4·10-6.
Визначте рН розчину нітратної кислоти з масовою часткою HNO3 50% ((=1 г/см3).
Визначте рН та рОН розчинів, в яких концентрація гідроген-катіонів (моль/л) дорівнює: а) 10-5; б) 2·10-7; в) 7,7·10-3.
Визначте рН 0,005М розчину кальцій гідроксиду.
Визначте масу натрій гідроксиду, яку містить розчин об'ємом 5 л з рН=5.
Визначте рН та рОН розчинів, в яких концентрація гідроксид-іонів (моль/л) дорівнює: а) 6,5·10-6; б) 1,4·10-2; в) 9·10-3.
Визначте рН розчинів слабких електролітів: а) 0,02М амоній гідроксиду; б) 0,1М ціанідної кислоти; в) 0,05н. мурашиної кислоти; г) 0,01М оцтової кислоти.
Визначте концентрації Н+ та ОН- в розчині, рН якого дорівнює 6,2.
Визначте рН розчину, в 1 л якого міститься 0,1 г натрій гідроксиду. Дисоціацію лугу вважати повною.
Визначте константу і ступінь гідролізу та рН 0,1М розчину калій гідрогенфосфату.
Визначте константу і ступінь гідролізу та рН 0,05М розчину натрій сульфіду.
Визначте константу і ступінь гідролізу солі в розчині та константу дисоціації амоній гідроксиду, якщо рН 0,1М розчину амоній хлориду становить 5,1.
Визначте константу і ступінь гідролізу солі в розчині та константу дисоціації мурашиної кислоти, якщо рН 0,1М розчину натрій форміату становить 8,3.
Визначте константу і ступінь гідролізу солі в розчині та константу дисоціації хлоратної (І) кислоти, якщо рН 0,1М розчину натрій хлорату (І) становить 10,1.
Визначте константу і ступінь гідролізу та рН 0,01М розчину натрій сульфіту.
*а) KMnO4 + MnSO4 + H2O MnO2 + K2SO4 + H2SO4;

б) C + HNO3 CO2 + NO2 + H2O;

в) K2Cr2O7 + HBr Br2 + KBr + CrBr3 + H2O;

г) Cl2 + KOH KClO3 + KCl + H2O;

д) KNO2 + KI + H2SO4 NO + I2 + K2SO4 + H2O.

*а) KMnO4 + NaBr + H2SO4 MnSO4 + Br2 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O;

б) SO2 + Br2 + H2O H2SO4 + HBr;

в) CrCl3 + NaClO + NaOH Na2CrO4 + NaCl + H2O;

г) Si + KOH + H2O K2SiO3 + H2;

д) Ca + HNO3 Ca(NO3)2 + N2O + H2O.

*а) KMnO4 + K2SO3 + KOH K2MnO4 + K2SO4 + H2O;

б) NO2 + H2O HNO3 + HNO2;

в) Na2SnO2 + Cl2 + NaOH + H2O Na2[Sn(OH)6] + NaCl;

г) K2Cr2O7 + CO + H2SO4 Cr2(SO4)3 + CO2 + K2SO4 + H2O;

д) Sn + HNO3 + H2O H2SnO3 + NO.*а) K2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O;

б) MnO2 + KBr + H2SO4 Br2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O;

в) I2 + Ba(OH)2 Ba(IO3)2 + BaI2 + H2O;

г) N2H4 N2 + NH3;

д) SnCl2 + HgCl2 + HCl Hg + H2[SnCl6].

*а) Cr(NO3)3 + PbO2 + HNO3 H2Cr2O7 + NO2 + Pb(NO3)2 + H2O;

б) S + Cl2 + H2O HCl + H2SO4;

в) KMnO4 + K2S + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + S + H2O;

г) MnO2 + O2 + KOH K2MnO4 + H2O;

д) Zn + HNO3 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

*а) K2Cr2O7 + NaSO3 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O;

б) PH3 + KMnO4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + H2O;

в) ClO2 + Ba(OH)2 Ba(ClO2)2 + Ba(ClO3)2 + H2O;

г) K2[Sn(OH)4] + Bi(NO3)3 + KOH K2[Sn(OH)6] + Bi + KNO3;

д) K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + O2 + K2SO4 + H2O.

*а) KMnO4 + K2HPO3 + KOH K2MnO4 + K3PO4 + H2O;

б) K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O;

в) HClO4 + SO2 + H2O H2SO4 + HCl;

г) KBrO KBrO3 + KBr;

д) S + NaOH Na2SO3 + Na2S + H2O.

*а) Mn(OH)2 + Cl2 + KOH MnO2 + KCl + H2O;

б) CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2SO4 +NO + H2O;

в) KMnO4 + Na3AsO3 + H2O MnO2 + Na2AsO4 + KOH;

г) HClO3 HClO4 + ClO2 + H2O;

д) K2Cr2O7 + (NH4)2S + H2SO4 S+ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + (NH4)2SO4 + H2O.

*а) SO2 + H2AsO4 + H2O H2AsO3 + H2SO4;

б) MnO2 + KI + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O;

в) MnSO4 + KClO3 + KOH K2MnO4 + KCl + K2SO4 + H2O;

г) Na2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + NaNO3 + H2O;

д) P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO.

*а) Cr2O3 + Br2 + NaOH Na2CrO4 + NaBr + H2O;

б) HNO2 HNO3 + NO + H2O;

в) KMnO4 + HCl MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O;

г) K2Cr2O7 + Al + H2SO4 Cr2(SO4)3 + Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O;

д) P + HClO3 + H2O H3PO4 + HCl.

*а) KMnO4 + KI + H2O MnO2 + I2 + KOH;

б) Au + H2SeO4 Au2(SeO4)3 + SeO2 + H2O;

в) K[Cr(OH)4] + Br2 + KOH K2CrO4 + KBr + H2O;

г) Cl2 + KOH KClO + KCl + H2O;

д) MnSO4 + PbO2 + H2SO4 HMnO4 + PbSO4 + H2O.*а) Ni(OH)3 + HCl NiCl2 + Cl2 +H2O;

б) Mo + HNO3 + HF H2[MoF8] + NO2 + H2O;

в) KMnO4 + K2HPO3 + KOH K2MnO4 + K3PO4 + H2O;

г) Fe(HCO3)2 + O2 + H2O Fe(OH)3 + CO;

д) K2[Sn(OH)4] + Br2 + KOH K2[Sn(OH)6] + KBr.

*а) FeSO4 + KClO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + KCl + H2O;

б) SbSI + Cl2 + KOH K[Sb(OH)6] + K2SO4 + KIO3 + KCl + H2O;

в) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O;

г) Ca(OH)2 + Br2 Ca(BrO3)2 + CaBr2 + H2O;

д) Na2MnO4 +H2O NaMnO4 + MnO2 + NaOH.

*а) K2MnO4 + KI + H2SO4 I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O;

б) K2Cr2O7 + H3PO3 + H2SO4 H3PO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O;

в) H2O2 +KMnO4 + H2O Mn(OH)4 + O2 + KOH;

г) Hg + HNO3 Hg2(NO3)2 + NO + H2O;

д) Br2 + NaOH NaBrO3 + NaBr + H2O.

*а) KMnO4 + K2SO3 + H2O K2SO4 + MnO2 + KOH;

б) CoCl2 + NaNO2 + HCl CoCl3 + NO + H2O;

в) Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O;

г) MnO2 + KClO3 + KOH K2MnO4 + KCl + H2O;

д) Al + NaOH + H2O Na [Al(OH)4] + H2.Визначте, скільки грамів калій йодиду можна окиснити за допомогою 100 мл 0,25н. розчину калій біхромату в кислому середовищі.
Визначте масу дігідроген сульфіду, який можна окиснити до вільної сірки 1 г йоду.
Визначте об'єм (н.у.) сульфур (IV) оксиду, який було окиснено хлорною водою, якщо після додавання до одержаного розчину надлишку барій нітрату одержали 4,6 г осаду.
Визначте масу ферум (ІІ) сульфату, яку можна окиснити в кислому середовищі за допомогою 20 мл 0,1н. розчину калій манганату (VII).
Визначте масу калій біхромату та об'єм хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 39% ((=1,2 г/см3), які потрібно взяти для того, щоб за допомогою одержаного в цій реакції хлору, окиснити 0,1 моль ферум (ІІ) хлориду до ферум (ІІІ) хлориду.
Визначте масу осаду манган (IV) оксиду, який утвориться з манган (ІІ) сульфату при обробці його в лужному середовищі гідроген пероксидом масою 17 г.
Визначте масу йоду та об'єм нітроген (ІІ) оксиду (н.у.), які утворилися при додаванні 30 мл 0,2н. розчину калій нітрату (ІІІ) до надлишку підкисленого розчину калій йодиду.

*В завданнях 91-105 методом іонно-електронного балансу розставте коефіцієнти в окисно-відновних реакціях

Визначте нормальну концентрацію 1М розчину калій нітрату (ІІІ): а) як відновника, якщо KNO2 окиснюється до KNO3; б) як окисника, якщо KNO2 відновлюється до NO.
Визначте об'єм 0,08н. розчину йоду, який можна відновити додаванням 40 мл розчину сульфатної (IV) кислоти, що містить 4% сульфур (IV) оксиду.
Визначте масову частку Н2О2 в розчині, якщо з підкисленого розчину калій йодиду розчином гідроген пероксиду масою 0,8 г виділяється 0,3 г йоду.
Обчисліть, яким об'ємом нормального розчину калій біхромату можна замінити в реакції окиснення 1 л 5%-ного розчину тієї ж солі ((=1,04 г/см3).
Визначте, скільки мілілітрів 6%-ного розчину калій бромату (V) ((=1,04 г/см3) потрібно для окиснення в кислому середовищі 50 мл 0,75Ь розчину ферум (ІІ) сульфату (KBrO3 відновлюється до KBr).
Обчисліть об'єм хлору (00С; 104 кПа), який потрібний для взаємодії з 10 л 3,75%-ного розчину барій гідроксиду ((=1,04 г/см3).
Визначте об'єм концентрованої сульфатної кислоти ((=1,84 г/см3), що містить 98% H2SO4, який теоретично необхідний для переводу в розчин 10 г міді. Який об'єм сульфур (IV) оксиду (н.у.) при цьому виділиться?
Для повного знебарвлення 20 мл 0,02М розчину калій манганату (VII) в кислому середовищі потрібен рівний об'єм розчину гідроген пероксиду. Визначте полярність розчину гідроген пероксиду. Який об'єм кисню (н.у.) при цьому виділиться?
*а) K2[Pt(OH)5Cl];
в) [Cu(NH3)2(CNS)2]

б) [Cr(NH3)4(NO2)2]Cl;

г) Na2[PdI4].

*а) (NH4)3[RhCl6];
в) [Pt(NH3)2Cl4];

б) [Co(NH3)5H2O]Cl3;

г) [Co(NH3)6][Fe(CN)6].

*а) [Pd(NH3)2(NO2)2];
в) [Cr(H2O)4Cl2]NO3;

б) K4[Fe(CN)6];

г) K[Rh(OH)Cl5].

*а) K[Au(CN)3Br];
в) [Cr(H2O)3(NH3)3]Cl3;

б) Na3[Ag(S2O3)2];

г) [Rh(NH3)3(NO2)3].

*а) Ba[Cr(NH3)2(CNS)4]2;
в) K[Au(CN)2Br2];

б) [Ni(NH3)6]Cl2;

г) K3[Cr(C2O4)2(OH)2].

*а) [Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl2;
в) [Cr(NH3)4(CNS)2][Cr(NH3)2(CNS)4];

б) Na3[IrCl2(NO2)4]

г) K2[PtBr(NO2)5].

*а) K[Ag(CN)2];
в) [Cr(H2O)4PO4];

б) [Co(NH3)5Br]SO4;

г) [Co(NH3)5Cl]Cl2.

*а) [Ag(NH3)2]Cl;
в) [Pd(NH2OH)2Cl2];

б) H2[MoF8];

г) [Cu(NH3)4]SO4.

*а) (NH4)2[Fe(SO4)2];
в) [Ag(NH3)2]NO3;

б) Ba[Cu(CN)3(CNS)];

г) [Co(NH3)6][Cr(CN)6].

*а) K3[Fe(CN)6];
в) K6[Pt(SO3)4];

б) [Pt(NH3)2Cl2]Cl2;

г) [Cr(NH3)6][Co(NO2)6].

*а) H3[MoCl9];
в) Na2[Sn(OH)6];

б) [Mn(H2O)6](NO3)2;

г) Tl[TlCl4].

*а) (NH4)3[GaF6];
в) [Mn2(CO)10];

б) H2[Zr(C2O4)3];

г) Li[AuCl4].

*а) K3[Al(OH)6];
в) Mg[BeF3(OH)];

б) [Cr(NH3)4PO4];

г) [Co(NH3)6]Br.

*а) Na2[Cu(OH)4];
в) [Co(NH3)4CO3]2SO4;

б) H2[SiF6];

г) [Cr(H2O)4Br]NO3.

*а) [As(NH3)4]Cl3;
в) K[Rh(OH)5Br];

б) [Cr(H2O)6][CrF6];
г) [Co(H2O)3F3].З розчину комплексної солі PtCl6·6NH3 аргентум нітрат осаджує весь хлор у вигляді аргентум хлориду, а з розчину PtCl4·3NH3 – лише ј частину хлору, що входить до його складу. Написати координаційні формули цих солей, Визначте координаційне число платини в кожному з них.
Визначте концентрацію йонів Cd2+ в 0,1М розчині тетраамінкадмій (ІІ) сульфату.
Визначте, чи буде випадати осад аргентум хлориду при змішуванні рівних об'ємів 0,02н. розчинів калій хлориду та діамінаргентум нітрату.
Визначте концентрацію йонів Ag+ в 0,01н. розчині калій діцианоаргентату.
До розчину, який містить 0,2335 г комплексної солі CoCl3·4NH3, додали в достатній кількості розчин аргентум нітрату. Маса аргентум хлориду, що випав в осад, склала 0,1435 г. Визначте координаційну формулу солі.
Визначте концентрацію йонів Ag+ в 0,1М розчині діамінаргентум нітрату, який містить крім того 1 моль/л аміаку.
Визначте, при якій концентрації йонів S2- почнеться утворення осаду кадмій (ІІ) сульфіду з 0,05М розчину калій тетрацианокадміату (ІІ), що містить крім того 0,1 моль калій цианіду в 1 л розчину.
Визначте, чи утвориться осад аргентум йодиду, якщо до 1 л 0,01М розчину калій діцианоаргентату, що містить 0,02 моль калій ціаніду, додати 1·10-3 моль калій йодиду.

*В завданнях 121-135 обчисліть ступінь окиснення центральних іонів-комплексоутворювачів, заряд комплексних іонів. Напишіть рівняння електролітичної дисоціації. Назвіть комплексні сполуки
Визначте, чи буде випадати осад купрум (ІІ) сульфіду при додаванні до 200 мл 0,01М розчину калій тетрацианокупрату (ІІ) 300 мл розчину калій сульфіду.
Визначте, при якій концентрації йонів хлору почнеться випадіння аргентум хлориду з 0,1М розчину діамінаргентум нітрату, який містить 1 моль аміаку в 1 л розчину.
Емпірична формула солі CrCl3·5H2O. Виходячи з того, що координаційне число хрому дорівнює 6, Визначте, який об'єм 0,1н. розчину аргентум нітрату потрібний для осадження зовнішньо зв'язаного хлору, що міститься в 200 мл 0,01М розчину комплексної солі. Вважати, що вся вода, яка входить до складу солі, входить до внутрішньої сфери.
Визначте, при якій концентрації йонів S2- почнеться утворення осаду меркурій (ІІ) сульфіду з 0,01М розчину калій тетрабромомеркурату (ІІ), що містить крім того 0,1 моль калій броміду в 1 л розчину.
Обчисліть масу срібла, що знаходиться у вигляді йонів у 0,3 л 0,1М розчину натрій дітіосульфатоаргентату, якщо він містить крім того 0,5 моля натрій тіосульфату.
Визначте, скільки молей аміаку повинно міститися в 1 л 0,1М розчину діамінаргентум нітрату, щоб при додаванні 1,5 г калій хлориду до 1 л розчину не випав осад аргентум хлориду.
Відомі дві комплексні солі кобальту, що відповідають одній і тій же емпіричній формулі CoBrSO4·5NH3. Одна з комплексних солей утворює осад з барій хлоридом, але не утворює осад з аргентум нітратом, а друга – навпаки. Напишіть координаційні формули солей та рівняння їх дисоціації на йони.


ЗАВДАННЯ 3
Неметали
Поясніть, чому Д.І.Менделєєв розміщував Гідроген у першій та в сьомій групах періодичної системи?
Назвіть основні способи добування водню в промислових умовах та в лабораторії. Напишіть рівняння відповідних хімічних рівнянь.
Які ступені окиснення характерні для Гідрогену в його сполуках? Чи може Гідроген бути двовалентним? Наведіть приклади.
Наведіть класифікацію бінарних водневих сполук. Які типи хімічного зв’язку утворює Гідроген у цих сполуках?
З якими складними речовинами взаємодіє водень? Оксиди яких металів можна відновлювати за його допомогою?
Чому для атомів галогенів більше характерні непарні ступені окиснення?
Як і чому змінюється окиснювальна здатність галогенів у ряду F – At? Чи можуть галогени у вільному стані бути відновниками в хімічних реакціях?
З якими простими та складними речовинами можуть взаємодіяти галогени? Напишіть рівняння хімічних реакцій.
Як і чому змінюється сила гідрогенгалогенідних кислот від HF до HI?
Як і чому змінюється відновна здатність у ряду HF
· HI? Наведіть приклади, які ілюструють ці зміни.
Чому при добуванні гідроген броміду та гідроген йодиду у лабораторії діють ортофосфатною кислотою, а не концентрованою сульфатною кислотою?
Напишіть електронні формули Флуору, Хлору, Брому та поясніть:
а) що спільного та що відмінного в електронній будові атомів галогенів? б) який найвищий та найнижчий ступені окиснення проявляють галогени в сполуках?
За допомогою яких реакцій можна здійснити такі перетворення:
CaOCl2(Cl2
Cl2(HCl(Cl2
KClO3(KClO4(HClO4(Cl2O7.
Напишіть рівняння хімічних реакцій:
а)KMnO4 + KI + H2SO4 (;
б)NaCl + H2SO4(конц) (;
в)KClO3 + HCl(конц) (;
г)NaI + H2SO4(конц) (;
д)K2Cr2O7 + HCl(конц) (;
е)PbO2 + HBr (.
Напишіть рівняння хімічних реакцій:
а)NaF + H2SO4(конц) (;
б)MnO2 + KBr + H2SO4 (;
в)NaBr + H2SO4(конц) (;
г)CaOCl2 + HCl (;
д)MnO2 + HCl (;
е)KBr + Cl2 (.
.З мірної колби об’ємом 1 л відібрали 10 мл розчину аргентум нітрату та додали розчин натрій хлориду у надлишку (до припинення утворення білого осаду та ще трохи). Маса утвореного осаду склала 0,143 г. Обчисліть молярну концентрацію аргентум нітрату у вихідному розчині.
Який об’єм гідроген хлориду (н.у.) необхідно розчинити в 1 м3 води для добування розчину хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 8% з густиною 1,038 г/см3? Обчисліть молярну концентрацію гідроген хлориду у розчині.
Який об’єм розчину натрій гідроксиду (
·=1,285 г/см3) з масовою часткою лугу 26% (враховуючи 30%-надлишок) потрібно взяти для реакції з кремнієм, щоб одержаного газу вистачило для добування кальцій гідриду масою 4,2 г?
Газ, одержаний при розчиненні кальцій гідриду у воді, пропустили над розжареним ферум (ІІ) оксидом. Маса оксиду при цьому зменшилась на 25 г. Обчисліть масу кальцій гідриду, який витратили на реакцію.
Який об’єм водню (н.у.) потрібно використати для відновлення металів із суміші їхніх оксидів (NiO та CuO) масою 20,7 г? Відомо, що кількості речовин оксидів у вихідній суміші відносились як 2:1.
На відновлення суміші ферум (ІІІ) оксиду та цинк оксиду масою 40,1 г витратили 0,7 моль водню. Визначте масовий склад вихідної суміші.
Продукт, одержаний при взаємодії 10 л водню (н.у.) та 28 г хлору, розчинили у воді об’ємом 200 мл. Розрахуйте масову частку речовини в одержаному розчині.
У воді об’ємом 0,5 л розчинили 0,4 г калій хлориду, 15 г натрій хлориду та 1,8 г магній хлориду. Скільки грамів хлорид-іонів міститься у 100 мл води?
Який об’єм хлору (н.у.) потрібно використати для витіснення йоду з калій іодиду, що мітиться в розчині солі масою 0,5 кг з масовою часткою калій іодиду 4%?
У склянку, в якій містилось 300 г хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20%, помістили цинкову пластинку. Коли її вийняли, то виявилось. Що її маса зменшилась на 9,75 г. Яка масова частка кислоти в одержаному розчині?
Визначте масу піролюзиту, масова частка манган (IV) оксиду в якому становить 80%, та об’єм хлоридної кислоти ((=0,2; (=1,1 г/см3), які потрібно використати для добування хлору масою 14,2 кг. Вихід продукту становить 85%.
Які маси червоного фосфору та калій хлорату (V) були використані для добування фосфор (V) оксиду, якщо відомо, що при розчиненні цього оксиду у 200 г розчину ортофосфатної кислоти ((=10%) масова частка кислоти збільшилась на 4%.
Хлор, одержаний при повному електролізі 400 мл 2М розчину натрій хлориду, пропустили крізь гарячий розчин натрій гідроксиду об’ємом 600 мл (
·=1,225 г/см3) з масовою часткою лугу 20%. Розрахуйте масові частки речовин в одержаному розчині.
У хлоридну кислоту, одержану при розчиненні 1,64 моль гідроген хлориду у 240,14 мл води, помістили цинкову пластинку. Через деякий час її вийняли. Виявилось, що її маса зменшилась на 13 г. Розрахуйте масові частки речовин в одержаному розчині.
При взаємодії надлишку хлоридної кислоти з сумішшю цинку та цинк карбонату масою 63 г утворилось 13,44 л (н.у.) газів. Визначте: а)масову частку цинку у вихідній суміші; б)масу осаду, який утвориться при пропусканні одержаної газової суміші крізь баритову воду об’ємом 300 мл з концентрацією лугу 1,5 моль/л.
Газ, одержаний при термічному розкладі калій нітрату масою 60,6 г, змішали з газом, одержаним при дії надлишку розчину натрій гідроксиду на цинк масою 97,5 г. Суміш привели до умов реакції. Визначте масу одержаного продукту.
Який об’єм займе при температурі 20(С і тиску 120 кПа кисень, що виділиться при повному розкладі гідроген пероксиду, який міститься у 250 г розчину з масовою часткою речовини 3%?
Крізь розчин калій гідроксиду об’ємом 250 мл з молярною концентрацією лугу 1 моль/л пропустили 5,6 л сульфур (IV) оксиду (н.у.). Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?
Суміш натрій сульфату, натрій нітрату иа натрій хлориду масою 103,2 г розчинили у воді. До розчину долили надлишок розчину барій нітрату. При цьому випало 69,9 г осаду, який відділили. До фільтрату долили надлишок розчину аргентум нітрату. Утворився осад масою 86,1 г. Обчисліть масові частки солей у вихідній суміші.
Яку масу натрій сульфат декагідрату потрібно добавити до 250 мл розчину натрій сульфату з масовою часткою речовини 5% ((=1,01 г/см3), щоб подвоїти масову частку солі?
Газ, одержаний при обпалюванні 1,92 кг піриту, окиснили в контактному апараті киснем. Масова частка домішок у піриті становила 15%. Продукт реакції окиснення розчинили у 21,2 кг розчину сульфатної кислоти з масовою часткою речовини 60%. До одержаного розчину додали надлишок розчину барій нітрату. Визначте масу осаду, що при цьому утворився.
Газ, одержаний при взаємодії 12,6 г натрій сульфіту з хлоридною кислотою масою 600 г з масовою часткою гідроген сульфіду 20%, ввели в реакцію з іншим газом, одержаним при взаємодії 176 г ферум (ІІ) сульфіду з надлишком хлоридної кислоти. Розрахуйте масу жовтої твердої речовини, що утворилась у результаті реакції.
При взаємодії гідроген сульфіду із сульфур (IV) оксидом утворився осад масою 51,2 г. Який об’єм гідроген сульфіду прореагував (н.у.)? Визначте об’єм розчину сульфатної кислоти ((=90%; (=1,825 г/см3), що витратиться на розчинення одержаного осаду.
Розрахуйте масу барій хлорид дигідрату та об’єм води, які необхідно використати для виготовлення розчину барій хлориду з масовою часткою солі 40%, необхідного для осадження всіх сульфат-іонів у розчині, одержаному при розчиненні 40 г сульфур (VI) оксиду у 200 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою кислоти 20%.
При взаємодії газу, який утворився при дії надлишку хлоридної кислоти на натрій гідрогенсульфіт, з іншим газом, який добули при дії надлишку хлоридної кислоти на ферум (ІІ) сульфід, одержали осад масою 144 г. Розрахуйте маси солей, використаних на добування відповідних газів.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
S(H2S(SO2(SO3(KHSO4(K2SO4.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
S(K2S(MgS(Mg(HS)2(MgS(H2S.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
K2SO3(SO2(S(H2SO4(NaHSO4(Na2SO4.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Fe(FeS(H2S(ZnS.
(
SO2 ( S.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
гідроген сульфід(натрій сульфід(натрій гідрогенсульфід(натрій сульфід(купрум (ІІ) сульфід(сульфур (IV) оксид(барій сульфіт.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
цинк гідрогенсульфат(цинк сульфат(цинк(цинк сульфід( сульфур (IV) оксид( сульфур (VІ) оксид(сульфатна кислота(алюміній сульфат.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
SO2(CaSO3(CaSO4
(
NaHSO3(SO2(H2SO3(H2SO4(Fe2(SO4)3.
Напишіть шість рівнянь реакцій між наведеними речовинами та продуктами їх взаємодії: сульфатна кислота, магній карбонат, натрій гідроксид, сірка, силіцій (IV) оксид.
Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
сірка13 EMBED Equation.3 1415А(гідроген сульфід(сульфур (IV) оксид(сульфітна кислота13 EMBED Equation.3 1415D(калій сульфат(барій сульфат.
Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
S13 EMBED Equation.3 1415A13 EMBED Equation.3 1415D13 EMBED Equation.3 1415H2SO413 EMBED Equation.3 1415M13 EMBED Equation.3 1415E13 EMBED Equation.3 1415BaSO4.
Складіть електронні формули атомів Оксигену та Сульфуру. Які ступені окиснення проявляють ці елементи в сполуках? Наведіть відповідні приклади.
Назвіть найважливіші способи добування кисню в лабораторії. Складіть рівняння відповідних реакцій, вказавши умови їх проведення.
Що спільного і що відмінного в будові та властивостях води та гідроген пероксиду? Чи відрізняються валентні кути в молекулах Н2О та Н2О2?
Чи можливе утворення гідроген пероксиду за стандартних умов: а)з водню та кисню; б)з кисню та рідкої води; в)з озону та рідкої води? Відповідь дайте на підставі термодинамічних розрахунків.
Охарактеризуйте кислотно-основну природу гідроген пероксиду, наведіть приклади відповідних хімічний перетворень.
Охарактеризуйте відношення сірки до води, кислот, лугів. Складіть рівняння відповідних реакцій.
Як впливає на стан рівноваги реакції 2SO2(газ)+O2(газ) ( 2SO3(газ):
а) підвищення тиску при сталій температурі; б) підвищення температури при сталому тиску?
Навести рівняння реакцій, що характеризують властивості: а) як кислоти; б) як окисника; в) як дегідратуючого агента; г) як кислоти, здатної витісняти інші кислоти з їх солей.
Чому барій сульфіт розчиняється у хлоридній кислоті, а барій сульфат не розчиняється?
Як реагує сульфатна кислота з металами? Напишіть рівняння реакцій кислоти (розведеної, концентрованої) з магнієм, залізом, міддю. Чи впливає температура на ці перетворення? Якщо так, то як саме?
Складіть електронну формулу атома Нітрогену. Які ступені окиснення та валентності проявляє Нітроген в сполуках. Наведіть відповідні приклади.
Покажіть як утворюється хімічний зв’язок в молекулі азоту. Які властивості азоту зумовлює цей зв’язок? Порівняйте хімічну активність азоту з киснем і хлором.
Як впливає підвищення тиску та температури на рівновагу реакції:
2N2 + O2 ( 2N2O; (H=181 кДж?
При яких умовах ця реакція відбувається у повітрі? Які ще є способи активації молекул азоту, крім нагрівання?
Для реакції
N2 + 3H2 ( 2NH3; (H=-92,38 кДж
поясніть вплив таких факторів: а)підвищення температури при сталому тиску; б)підвищення тиску при сталій температурі; в)внесення каталізатору. За яких умов проводять цю реакцію в промисловості?
Аміак може вступати в реакції приєднання з утворенням ще одного ковалентного зв’язку між атомом Нітрогену та приєднаною частинкою. Які особливості будови молекули аміаку обумовлюють такі його хімічні властивості?
Опишіть процеси, які відбуваються при розчиненні аміаку у воді. Як впливає на рівновагу, що встановлюється при цьому: а) нагрівання розчину; б) додавання кислоти; в) додавання лугу; г) додавання амоній хлориду?
З якими з перерахованих нижче речовин взаємодіє нітратна кислота: карбон (IV) оксид, кальцій оксид, сульфатна кислота, ферум (ІІІ) гідроксид, натрій карбонат? Напишіть рівняння можливих реакцій у молекулярному та йонному вигляді.
Які хімічні властивості аміаку? Чи бере аміак участь в окисно-відновних реакціях та реакціях комплексоутворення? Наведіть приклади.
Як впливає нагрівання на солі амонію? Від чого залежить їхнє термічне розкладання? Наведіть приклади та сформулюйте відповідні закономірності.
У чому полягає подібність та відмінність хімічних властивостей аміаку та гідразину?
Газ, одержаний при взаємодії 0,2 моль амоній хлориду з надлишком розчину натрій гідроксиду, поглинули розчином сульфатної кислоти масою 20 г з масовою часткою речовини 49%. Яка сіль при цьому утворюється та яка її маса?
Газ, одержаний при взаємодії 0,2 моль амоній хлориду з надлишком розчину натрій гідроксиду, поглинувся розчином ортофосфатної кислоти масою 200 г з масовою часткою кислоти 9,8%. Яка сіль при цьому утворилась і яка її маса?
Який об’єм розчину нітратної кислоти ((=20%; (=1,119 г/см3) потрібно взяти для розчинення 4 г міді?
Визначте рН розчину амоній хлориду з молярною концентрацією 0,1 моль/л.
Визначте рН розчину амоній гідроксиду з концентрацією 0,02 моль/л.
Суміш амоній нітрату та амоній нітриту піддали повному термічному розкладу. На відновлення одержаної газової суміші об’ємом 44,8 л (н.у.) витратили весь водень, одержаний при повному електролізі води масою 9 г. Визначте масовий склад вихідної суміші.
Визначте масу калій хлорату, який необхідно використати для добування кисню, необхідного для повного спалювання аміаку, одержаного з розчину амоній сульфату масою 36 г, масова частка солі в якому 13,5%, та 20 г гашеного вапна, масова частка домішок в якому 13,2%.
Розчин, одержаний при пропусканні нітроген (IV) оксиду кількістю речовини 4 моль крізь розчин натрій гідроксиду із вмістом лугу 6 моль, випарували. Твердий залишок прожарили до постійної маси. Розрахуйте: а) об’єм газу, що виділився при прожарюванні твердого залишку (н.у.); б) масовий склад твердого залишку.
Газ, одержаний при каталітичному окисненні 1,6 моль аміаку, повністю окиснили киснем повітря. Продукт реакції розчинили у присутності кисню в 1,2 дм3 води. Розрахуйте масову частку речовини, що буде міститись в одержаному розчині.
На розчинення суміші міді та купрум (ІІ) оксиду масою 7,2 г витрачено 23,6 г нітратної кислоти з масовою часткою речовини 80,08%. Обчисліть масові частки міді та купрум (ІІ) оксиду в суміші.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
HNO3(Cu(NO3)2(NO2(HNO3(NH4NO3(NH3(NO.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
NH4NO3(N2(NH3(NO(NO2(HNO3(NaNO3.
Закінчіть рівняння реакцій:
а) Mg + N2(;
б) NO2 + O2 + H2O(;
в) NH3 + O2(;
г) C + HNO3(конц) (;
д) N2H6SO4 + KMnO4 + H2SO4(;
е) NH2OH + FeCl3(.
Закінчіть рівняння реакцій:
а) Mg3N2 + H2O(;
б) N2H4 + H2SO4(;
в) N2H4 + CuCl2 + NaOH(;
г) S + HNO3(конц) (;
д) KMnO4 + NO2 + H2O(;
е) NaNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4(.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
азот(аміак( нітроген (ІІ) оксид(? (нітратна кислота(нітроген (ІІ) оксид(нітроген (IV) оксид(калій нітрат(калій нітрат (ІІІ).
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
аміак(азот(алюміній нітрид(аміак(нітроген (ІІ) оксид
(
амоній гідроксид(амоній фосфат(амоній гідрогенфосфат(магній
фосфат
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
азот(літій нітрид(аміак(амоній хлорид
(
аміак(амоній карбонат(амоній гідрогенкарбонат(аміак.
Напишіть вісім рівнянь реакцій між наведеними речовинами та продуктами їх взаємодії: аміак, кисень, йодидна кислота, вода, алюміній нітрид.
Напишіть рівняння реакцій, за якими маючи лише чилійську селітру, воду, алюміній нітрид і повітря можна добути нітратну кислоту трьома способами.
Напишіть рівняння реакцій, за якими маючи лише аміак, нітратну кислоту, воду та амоній нітрит, можна добути азот трьома способами. Вкажіть умови, які необхідні для перебігу кожної реакції.
Визначте ступінь гідролізу натрій ортофосфату в 0,1М розчині солі.
Скільки грамів ортофосфат-іонів міститься в 1 л насиченого розчину аргентум ортофосфату?
Розчинність аргентум ортофосфату становить 1,97(10
·4 г на 100 г води. Визначте добуток розчинності солі.
Визначте масу розчину ортофосфатної кислоти ((=25%), яку можна одержати, використовуючи фосфорит масою 20 кг. Масова частка кальцій ортофосфату у фосфориті становить 93%.
Яка сіль утворюється, якщо до розчину, який містить 4,9 г ортофосфатної кислоти, додали калій гідроксид масою 2,8 г? Визначте масу одержаної солі.
Скільки фосфориту, що містить 87% кальцій фосфату, необхідно взяти для добування 1 кг фосфору? Вихід продукту 80% по відношенню до теоретично можливого.
Який об’єм розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 24% ((=1,217 г/см3) потрібний для повної нейтралізації фосфатної кислоти, отриманої з 65 г кальцій ортофосфату, що містить 5% домішок?
Яку масу фосфор (V) оксиду необхідно додати до розчину ортофосфатної кислоти з масовою часткою речовини 29%, щоб утворилося 500 г розчину з масовою часткою речовини 40%?
Фосфор (V) оксид, що утворився при спалюванні фосфору в кисні, розчинили в 100 мл розчину ортофосфатної кислоти ((=85%;
·=1,7 г/см3). При цьому масова частка кислоти зросла на 7%. Яку кількість фосфору спалили?
На фосфор, одержаний з 34,444 г кальцій фосфату, масова частка домішок в якому становила 10%, подіяли надлишком концентрованої нітратної кислоти. Одержаний розчин повністю нейтралізували аміаком. Визначте об’єм розчину барій хлориду ((=20%;
·=1,22 г/см3), який необхідно використати для повного осадження утворених в розчині фосфат-іонів.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
P(Ca3P2(PH3(P2O5(K3PO4(Ca3(PO4)2(Ca(H2PO4)2.
Закінчіть рівняння хімічних реакцій:
а) PH3 + O2(;
б) Ca3(PO4)2 + C + SiO2(;
в) P4 + Ba(OH)2 + H2O(;
г) P2H4 + KMnO4 + H2SO4(;
д) Na2HPO3 + KMnO4 + H2SO4(;
е) H3PO3 + Mg(.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Сa3(PO4)2(P(Ca3P3(PH3(P2O5(Ca3(PO4)2(Ca(H2PO4)2.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
P(P2O5(HPO3(H3PO4(K3PO4
(
Na2HPO4(Na3PO4Ag3PO4.
Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
P13 EMBED Equation.3 1415X(Y(NH4H2PO4((NH4)3PO4(NH3(NH4I(AgI
(
Ca3(PO4)2(P(PCl3.
Визначте невідому речовину і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
А(PCl5(H3PO4(K3PO4(KH2PO4(Na3PO4
(
Mg3P2(PH3(P2O5(Na3PO4.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише гідроген пероксид, фосфорит, пісок, вуглець та повітря, можна добути:
а) амоній гідрогенфосфат; б) амоній дигідрогенфосфат.
Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Mg(D13 EMBED Equation.3 1415PH313 EMBED Equation.3 1415A13 EMBED Equation.3 1415E.
+HNO3(розв)


Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
P(P2O5(HPO3(H3PO4(Ca3(PO4)2(P(PH3
(
Ag3PO4.
Закінчіть рівняння хімічних реакцій:
а) PH3 + H2O2(;
б) Ba3P2 + H2O(;
в) H3PO2 + FeCl3 + H2O(;
г) P2H4 + KMnO4 + H2SO4(;
д) PCl3 + H2O(;
е) P + HNO3 + H2O(.
Які основні відмінності хімічних властивостей азоту та фосфору? Як їх можна Пояснііть?
Чому білий фосфор на відміну від червоного має кращу розчинність у різних розчинниках та вищу хімічну активність?
Наведіть приклади хімічних реакцій, в яких фосфор є окисником, відновником, зазнає диспропорціонування.
Як добути фосфін, виходячи із: а)фосфору; б)кальцій фосфіду? Напишіть рівняння реакцій.
Як і за яких умов можна добути солі фосфонію? Чи можна приготувати водні розчини цих солей? Відповіді проілюструйте рівняннями хімічних реакцій.
Як із фосфору добути гіпофосфітну кислоту? Напишіть рівняння відповідних реакцій. Яка будова молекули та основність кислоти? Охарактеризуйте участь сполуки в окисно-відновних перетвореннях.
Напишіть рівняння реакцій гідролізу NaH2PO4, Na2HPO4 та Na3PO4. Порівняйте інтенсивність гідролізу цих солей і дайте необхідні пояснення. Дайте оцінку середовища водного розчину кожного з наведених фосфатів. Які йонні рівноваги визначають рН розчину кожної солі?
Напишіть електронну формулу атома Фосфору. Виходячи з електронної будови атома, поясніть ступені окиснення Фосфору в його сполуках.
Алюміній фосфід здатний реагувати як з водою, так і з водними розчинами кислот та лугів. Напишіть кілька хімічних рівнянь.
Яке координаційне число характерне для Фосфору в його оксигеновмісних сполуках? Як приклади використайте кислоти Фосфору з різними ступенями окиснення елемента.
З якими простими сполуками реагує бор? Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.
Напишіть рівняння гідролізу бор флуориду та бор хлориду. З чим пов’язане різне відношення цих сполук до води?
Які кислоти характерні для Бору? Які солі борних кислот найчастіше використовують у лабораторії?
.Що відбувається при нагріванні ортоборатної кислоти? Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.
Закінчіть рівняння хімічних реакцій:
а) H3BO3 + NaOH(;
б) Si + HNO3 + HF(;
в) B + H2O2 + KOH(;
г) CH4 + NH3 + O2(;
д) H3BO3 + H2SO4 + C2H5OH(;
е) K2CO3 + C + NH3(.
Закінчіть рівняння хімічних реакцій:
а) KMnO4 + H2SO4 + CO(;
б) AgCN13 EMBED Equation.3 1415;
в) B + HNO3(;
г) SiH4 + H2O(;
д) B2O3 + C + N2(;
е) HCOOK + KMnO4 + H2SO4(.
Які існують алотропні видозміни вуглецю? Чим зумовлюються відмінності фізико-хімічних властивостей цих речовин? Яка алотропна модифікація вуглецю є найстійкішою за стандартних умов?
Напишіть формулу електронної будови атома Карбону у не збудженому та збудженому станах. Яки типи гібридизації характерні для Карбону?
Як добувають карбон (IV) оксид у лабораторії та промисловості?
Напишіть рівняння хімічних реакцій, які відбуваються при добуванні соди за аміачним способом. Чому таким способом не добувають калій гідрогенкарбонат?
Напишіть реакції взаємодії карбон (IV) оксиду з недостатньою та надлишковою кількістю лугу в розчині.
Як добувають ціановодневу кислоту та її солі? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
З якими простими і складними речовинами реагує кремній? Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій.
Напишіть реакції гідролізу флуориду та хлориду Силіцію. Дайте пояснення різній взаємодії цих речовин з водою.
Чому скло розчиняється в плавиковій кислоті та які реакції при цьому відбуваються?
Визначити рН та рОН 0,01М розчину карбонатної кислоти (враховувати дисоціацію за першою стадією).
Визначте рН 0,1М розчину ортоборатної кислоти у воді.
Визначте рН 0,1М розчину ціановодневої кислоти.
Визначте ступінь гідролізу 0,01М розчину калій ціаніду, якщо концентрація вільних ціанід-іонів дорівнює 5(10
·4 моль/л.
Визначте рН 0,1М водного розчину натрій карбонату.
Обчисліть, в якій кількості води можна розчинити 1 г плюмбум (ІІ) карбонату?
Визначте ступінь гідролізу та рН водного розчину калій ціаніду з масовою часткою речовини 0,5% ((=1 г/см3).
Визначте розчинність (г/л) AgSCN.
Обчисліть об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 34% (
·=1,37 г/см3), що піде на розчинення кремнію, утвореного під час сплавляння 4,2 г магнію та 14,4 г силіцій (IV) оксиду.
При взаємодії 65,4 г суміші натрій карбонату та натрій гідроген карбонату зі стехіометричною кількістю гідроген хлориду, яка містилась в розчині з масовою часткою HCl 20% (((=1,1 г/см3), виділилось 15,68 л газу (н.у.). Визначте масовий склад вихідної суміші. Який об’єм хлоридної кислоти витратили на реакцію?
Який об’єм карбон (IV) оксиду при температурі 20(С і тиску 104 кПа витратили на взаємодію з 200 мл розчину натрій гідроксиду ((=32%; (=1,349 г/см3), якщо одержали середню сіль?
Суміш масою 31,6 г містить вуглець, кремній та магній карбонат. Визначте масовий склад суміші, якщо відомо, що при дії на неї надлишком розчину калій гідроксиду виділилось 17,92 л (н.у.) газу, а при дії на таку ж масу цієї суміші надлишком хлоридної кислоти утворилось 0,2 моль газу.
При розкладанні магній карбонату виділився карбон (IV) оксид, який пропустили через надлишок вапняної води. При цьому утворився осад масою 2,5 г. Визначте масу магній карбонату, що взяли для реакції.
Через надлишок вапняної води пропустили карбон (IV) оксид об’ємом 4,48 л (н.у.). Утворений осад відокремили та прожарили. Визначте масу твердого залишку після прожарювання.
Кремній, одержаний із силіцій (IV) оксиду масою 30 г за реакцією відновлення карбон (ІІ) оксидом, сплавили з магнієм. До продукту реакції долили хлоридну кислоту (у надлишку). Визначте об’єм газу (н.у.), який виділиться при цьому. Напишіть рівняння всіх зазначених реакцій.

ЗАВДАННЯ 4
Метали
Користуючись рядом стандартних електродних потенціалів, визначте, чи може залізо реагувати з водними розчинами таких речовин: а)1M BaCl2; б)1M HCl; в)1M CuSO4; г)1M AlCl3; д)1M Pb(NO3)2? Напишіть рівняння реакцій в молекулярній, іонній і скороченій іонній формах.
Користуючись рядом стандартних електродних потенціалів, визначте, які метали можуть бути заміщені міддю в розчинах солей? Напишіть рівняння двох таких реакцій заміщення.
Чи може металічний марганець реагувати з водними розчинами таких електролітів: а)1M NaNO3; б)1M H2SO4; в)1M AuCl3; г)1M MgSO4; д)1M MnSO4? Для відповіді використовуйте ряд стандартних електродних потенціалів. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній, іонній і скороченій іонній формах.
Титанова руда містить рутил TiO2 (масова частка 12%). Розрахуйте масу титана, який може бути отриманий із зразка такої руди масою 200 кг.
Визначте масові частки мінералу магнетиту Fe3O4 в залізній руді, якщо із зразка цієї руди масою 500 г одержали залізо масою 200 г.
Мідна руда містить мінерал малахіт (CuOH)2CO3 (масова частка 7%). Визначте масу міді, яка може бути отримана із зразка такої руди масою 300 г.
Вольфрам одержують, відновлюючи вольфрам (VI) оксид воднем. Визначте об’єм водню (н.у), який потрібний для відновлення концентрату вольфрамової руди масою 200 кг (масова частка WO3 в концентраті становить 92,8%).
Для одержання нікелю використовують реакцію відновлення нікель (ІІ) оксиду вуглецем. Визначте масу вугілля, який потрібно взяти для одержання нікелю масою 295 г, якщо масова частка вуглецю у вугіллі становить 92%. Врахуйте, що для реакції потрібний двократний надлишок вуглуцю.
Із мідної руди масою 8 т одержали технічний метал масою 325 кг (масова частка міді 98,46%). Визначте масову частку халькозину Cu2S в руді, якщо інших купрумвмісних компонентів в ній немає.
Розрахуйте масову частку Купруму і її рудах, одна з яких містить мінерал халькопірит CuFeS2 (масова частка 6%), а інша – мінерал ковелін CuS (масова частка 4,5%). Визначте масу міді, яку можна виділити із зразка кожної руди масою 100 кг.
Натрій одержують електролізом розплаву натрій хлориду, а для одержання чистого заліза використовують електроліз водного розчину ферум (ІІ) сульфату. Напишіть рівняння реакцій, що перебігають при цих процесах.
Напишіть рівняння електролізу водного розчину сульфатної кислоти з інертними електродами. Чи змінюється при цьому концентрація сульфатної кислоти? Якщо так, то яким чином і чому?
Напишіть рівняння реакцій, що перебігають при пропусканні постійного електричного струму через водний розчин цинк хлориду (електроди виготовлені із інертного матеріалу).
Складіть рівняння реакцій, що перебігають під час електролізу розплаву алюміній хлориду.
Які реакції будуть перебігати, якщо в розчин купрум (ІІ) хлориду занурити графітові електроди і пропустити постійний електричний струм?
Напишіть рівняння реакцій, що перебігають під час електролізу водного розчину калій сульфату з інертними електродами.
Які продукти утворюються під час електролізу водного розчину аргентум нітрату з інертними електродами. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
Складіть рівняння процесів, що перебігають при електролізі водних розчинів хлоридної кислоти та барій гідроксиду (електроди інертні).
Які речовини можна одержати, проводячи електроліз водного розчину калій хлориду з інертними електродами? Напишіть рівняння реакцій.
Напишіть рівняння процесів, які будуть перебігати під час електролізу з платиновими електродами розплаву і розчину калій гідроксиду.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Mg(Mg2+((Al3+(Al.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Ag(Ag+((Au3+(Au.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Cu(Cu2+((Ag+(Ag.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Zn(Zn2+((Au3+(Au.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Zn(Zn2+((Cu2+(Cu.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Mg(Mg2+((Ag+(Ag.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Fe(Fe2+((Hg+(Hg.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Al(Al3+((Sn2+(Sn.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Mn(Mn2+((Au3+(Au.
Знайдіть е.р.с. гальванічного елементу, утвореного нормальними електродами Cr(Cr3+((Cu2+(Cu.
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень:
Ca(Ca(OH)2(CaCO3(CaO(CaCl2(Ca.
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень:
ВaO(Ba3(PO4)2
Ba(OH)2(Ba(NO3)2(NaNO313 EMBED Equation.3 1415?
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень;
NaCl(Na(NaH(NaOH(Al(OH)3
(
Na2SO4.
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень:
Na(Na2O2(Na2O(NaOH(Cu(OH)2
(
NaAlO2
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень:
Na( Na2O2(NaOH(Na2SiO3(NaCl(Na.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити перетворення металічного натрію в питну соду. Вкажіть умови, які необхідні для перебігу реакцій.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише калій карбонат, кальцій, воду та хлоридну кислоту, можна добути калій гідроксид кількома способами. Вкажіть умови, які необхідні для перебігу реакцій.
Запропонуйте рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ланцюг перетворень:
МgCl2(Mg(MgSO4([Mg(OH)]2SO4(Mg(OH)2(MgO.
Напишіть шість рівнянь реакцій між наведеними речовинами, які містяться в розчинах, та продуктах їх взаємодії: барій нітрат, кальцій хлорид, кальцій гідроксид, сульфатна кислота.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна добути барій гідроксид із барій нітрату трьома способами.
Унаслідок взаємодії лужного металу масою 4,6 г з йодом утворився йодид масою 30 г. Визначити метал.
В результаті взаємодії 9,2 г лужного металу з водою виділилось 0,2 моль водню. Визначити метал.
Лужноземельний метал масою 10 г окиснили хлором. При цьому одержали 27,75 г його хлориду. Визначте метал.
Лужноземельний метал масою 25 г окиснили киснем повітря. Добутий оксид розчинили у воді. Утворилось 46,25 г гідроксиду. Який метал використали?
В сполуці лужноземельного металу з Гідрогеном масова частка металу становить 95,24%. Визначте формулу сполуки.
Окисненням лужного металу масою 70 г одержали 150 г його оксиду. Визначте метал.
Молярна маса оксиду одновалентного металу на 22 одиниці більша від молярної маси його йодиду. Що це за метал?
Масова частка лужноземельного металу в його броміді становить 46,13%. Визначте формулу броміду.
Нітрат лужного металу масою 42,5 г повністю розклали при нагріванні. При цьому утворилось 5,6 л (н.у.) газу. Визначте формулу солі.
Для розчинення 28,2 г оксиду металу, розміщеного в І-А групі періодичної системи елементів, використали розчин сульфатної кислоти, в якому містилось 0,3 моль кислоти. Визначте невідомий метал.
Порівняйте будову атома та йона Калію.
В якого з лужних металів – Літію, Натрію чи Калію металічні властивості виражені найяскравіше? Чим це пояснюється? Наведіть графічну схему розміщення електронів за енергетичними рівнями та підрівнями атому Натрію.
Який тип хімічного зв’язку між атомами у складних сполуках лужних металів? Які фізичні властивості цих сполук пояснюються таким типом хімічного зв’язку?
Порівняйте будову атома та йона Натрію.
Що спільного в будові електронних оболонок таких часток: Ca2+; Ar0; S2-? Відповідь поясніть.
Які хімічні елементи належать до лужноземельних металів? Напишіть будову атома Кальцію.
Охарактеризуйте зміну розчинності у воді та кислотно-основної природи гідроксидів елементів у ряду В
·Ra. Дайте пояснення такій зміні властивостей.
Охарактеризуйте здатність катіонів s-елементів ІІ групи до гідролізу. Як можна пояснити відмінність у відповідних властивостях катіонів?
Охарактеризуйте поширеність s-елементів ІІ групи в природі. Назвіть декілька найважливіших мінералів кожного елемента та вкажіть їхній хімічний склад.
Порівняйте властивості калію і кальцію: густину, твердість, тепло- та електропровідність, хімічну активність.
Cкладіть електронні формули атомів Алюмінію у збудженому й незбудженому станах. Поясніть ступінь окиснення Алюмінію.
Як одержати алюміній хлорид чотирма способами? Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.
Как довести хімічний склад: а) алюміній хлориду; б) алюміній сульфату?
Напишіть рівняння реакцій між алюмінієм і такими речовинами: а) бромом; б) сіркою; в) розведеною сульфатною кислотою; г) розчином натрій гідроксиду.
Складіть рівняння реакції, в якій алюміній відновлює Йони Купруму (ІІ) у водному розчині. Вкажіть перехід електронів.
Виходячи з електронної будови атомів, користуючись періодичною системою, поясніть, як змінюються властивості елементів в ряді: Na–Mg–Al.
Складіть рівняння реакцій, в яких алюміній відновлює: а) галогени; б) залізо; в) іони Гідрогену; г) Сульфур.
До розчину алюміній сульфату потрохи доливали розчин натрій гідроксиду (до надлишку). Що спостерігалось? Складіть рівняння відповідних реакцій.
Чи можна зберігати в алюмінієвому посуді воду, луги, продукти молочнокислого бродіння? Відповідь поясніть.
Доведіть амфотерність оксиду та гідроксиду алюмінію. Напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій.
Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:
Na[Al(OH)4]
Al2O3(Al2(SO4)3(Al(OH)3(
AlCl3
Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:
AlCl313 EMBED Equation.3 1415Х13 EMBED Equation.3 1415У.
Запишіть рівняння реакцій у молекулярній та йонній формі. Вкажіть речовини Х і У.
Здійсніть перетворення:
AlH3(Al(OH)3(Al2(SO4)3(AlCl3
(
Na[Al(OH)4].
Здійсніть перетворення:
Al(AlCl3(Al(NO3)3(Al(OH)3(Al2O3(NaAlO2.
Здійсніть перетворення:
Al( Al2(SO4)3(AlCl3(Al(OH)3( Na[Al(OH)4].
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
алюміній(алюміній сульфат(алюміній гідроксид(алюміній оксид(натрій метаалюмінат(алюміній гідроксид сульфат.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише хром (ІІІ) оксид, алюміній та воду, можна добути кількома способами алюміній оксид. Вкажіть умови, які необхідні для перебігу кожної реакції.
Здійсніть перетворення:
AlBr3(Al(AlN3(Al(OH)3(Al2O3(Al.
Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Al13 EMBED Equation.3 1415A13 EMBED Equation.3 1415E13 EMBED Equation.3 1415D13 EMBED Equation.3 1415A13 EMBED Equation.3 1415M13 EMBED Equation.3 1415D.
Визначте невідому складну речовину Е і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Al(NO3)3(Al(OH)3(K[Al(OH)4] (AlCl3(Al(NO3)3(E(AlCl3.
Суміш ошурок міді та алюмінію масою 10 г піддали дії розведеної сульфатної кислоти. При цьому утворилось 6,72 л газу (н.у.). Визначте масові частки металів у суміші.
Амальгаму алюмінію (сплав алюмінію з ртуттю) масою 0,7 г обробили надлишком розведеної сульфатної кислоти і одержали 3,42 г солі. Визначте масові частки компонентів сплаву.
Суміш алюмінію і міді масою 5 г обробили надлишком хлоридної кислоти. У результаті реакції виділилось 2,8 л газу (н.у.). Обчисліть масові частки кожного із металів у суміші.
У результаті розчинення 5,5 г суміші алюмінію і заліза в розведеній сульфатній кислоті виділилось 0,2 моль газу. Розрахуйте масові частки кожного із металів у суміші.
На суміш алюмінію та магнію масою 10,2 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. Одержали 11,2 л газу (н.у.). Визначте масові частки металів у вихідній суміші.
На суміш алюмінію та міді масою 47,2 г подіяли надлишком розчину лугу. Твердий залишок відфільтрували і розчинили в концентрованій нітратній кислоті. При цьому виділилось 0,8 моль газу. Розрахуйте масову частку алюмінію у вихідній суміші.
Визначте масову частку алюмінію, що міститься в суміші з міддю, якщо при дії на 120 г цієї суміші надлишком хлоридної кислоти виділилось 16,8 л водню (н.у.).
Суміш магнію та алюмінію масою 20 г помістили в надлишок водного розчину натрій гідроксиду. Виділилось 1,008 л водню (н.у.). Визначте масову частку алюмінію в суміші.
На суміш алюмінію та міді масою 12 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. При цьому виділився газ, який повністю використали на відновлення хром (ІІІ) оксиду масою 15,2 г. Обчисліть масову частку алюмінію у вихідній суміші.
При розчиненні суміші алюмінію та магнію масою 5,34 г у розведеній сульфатній кислоті виділилось 5,624 л водню при температурі 25(С. Обчисліть масові частки металів у вихідній суміші.
Складіть рівняння окисно-відновної реакції між натрій нітритом та калій манганатом (VII) в нейтральному, кислому та лужному середовищі.
Для окиснення розчину калій йодиду в сульфатнокислому розчині витрачено розчин калій дихромату масою 200 г (масова частка солі в розчині дорівнює 8,82%). Визначте масу утвореного йоду.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
a) Cr(CrCl3(Cr(OH)3(Cr2(SO4)3;
б) CrO3(Na2CrO4(Na2Cr2O7(Cr2(SO4)3.
Закінчіть рівняння окисно-відновних реакцій, розставте коефіцієнт методом іонно-електронного балансу:
а) CrO3 + NH3 (;
б) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 (;
в) Cr2(SO4)3 + Br2 + KOH (;
г) NaI + K2Cr2O7 + H2SO4 (;
д) SnCl2 + K2Cr2O7 + HCl (.
Напишіть в молекулярній, іонній та скороченій іонній формах рівняння реакцій між хром (ІІІ) оксидом і такими речовинами: сульфатною кислотою; хлоридною кислотою; калій гідроксидом.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
a) (NH4)2Cr2O7(Cr2O3(Cr(CrSO4;
б) Cr2(SO4)3(K2Cr2O7(K2CrO4(BaCrO4.
До водного розчину хром (ІІІ) хлориду долили розчин калій сульфіду. При цьому утворився сіро-синій осад. Поясніть явище, що спостерігається. Наведіть необхідні рівняння реакцій.
Хром (VI) оксид масою 2 г розчинили у воді масою 500 г. Визначте масову частку ароматної (VI) кислоти в утвореному розчині.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
a) MnSO4(Mn(MnCl2(Mn(OH)2(Mn(NO3)2;
б) KMnO4(MnO2(MnCl2(Mn.
Закінчіть рівняння окисно-відновних реакцій, розставте коефіцієнт методом іонно-електронного балансу:
а) NaNO2 + KMnO4 + KOH (;
б) MnCl2 + KClO3 + KOH (;
в) HCl + KMnO4 (;
г) Mg + KMnO4 + H2SO4 (;
д) Na2S + KMnO4 + H2SO4 (.
Визначте масу калій манганату (VII), який потрібно взяти для окиснення калій сульфіту масою 7,9 г в нейтральному середовищі.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
MnO2(MnCl2(MnS
Mn2O7(KMnO4(
MnSO4(Mn(NO3)2(HMnO4.
Напишіть рівняння реакцій, які підтверджують основний характер манган (ІІ) оксиду, амфотерний – манган (IV) оксиду та кислотний манган (VII) оксиду.
Марганець одержують відновленням кремнієм манган (ІІІ) оксиду. Технічний оксид масою 20 кг (масова частка домішок дорівнює 5,2%) відновили до металу. Визначте масу утвореного марганцю.
Використовуючи таблиці значень стандартних електродних потенціалів, поясніть, в якому середовищі – кислому, нейтральному чи лужному – калій манганат (VII) буде сильнішим окисником. До яких ступенів окиснення відновлюватиметься Манган у кожному з цих випадків?
Напишіть рівняння реакцій, які потрібно провести для здійснення таких перетворень:
FeSO4(Fe(FeCl2(Fe(OH)2(Fe(OH)3(FeCl3(FeCl2.
Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
а) Fe(FeSO4(Fe2(SO4)3(Fe(OH)3(Fe(NO3)4;
б) Fe3O4(Fe(FeCl2(FeCl3.
Залізо масою 7 г прореагувало з хлором (хлор у надлишку). Утворений хлорид розчинили у воді масою 200 г. Визначте масову частку солі в утвореному розчині.
Які із наведених нижче речовин будуть реагувати з ферум (II) сульфатом: а) гідроген сульфід; б) гідроген хлорид; в) магній; г) олово; д) барій хлорид; е) натрій хлорид; ж) купрум (ІІ) хлорид; з) калій манганат (VII) у сульфатнокислому розчині; и) натрій гідроксид.
Як змінюються властивості сполук Феруму з підвищенням ступеню окиснення Феруму? Підтвердьте відповідь рівняннями реакцій. Які сполуки більш стійкі? Чому?
Як одержати ферум (ІІІ) гідроксид та підтвердити його амфотерний характер?
Напишіть рівняння якісних реакцій на йони двовалентних Феруму та Кобальту.
Напишіть рівняння реакцій одержання Е2О3 та Е(ОН)3 (Е – Fe, Co).
Поясніть, чому водні розчини солей феруму (ІІІ) мають буре забарвлення та як зменшити інтенсивність його забарвлення.
Залізо масою 5,6 г помістили у склянку з хлоридною кислотою, у якій містилась стехіометрична кількість НCl. До одержаного розчину долили надлишок розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 40% і густиною 1,4 г/см3. Склянку залишили на повітрі. Осад, що випав, із часом змінив своє забарвлення на буре і зник. Напишіть рівняння реакцій, які відбулися і обчисліть об’єм розчину натрій гідроксиду, що витратився на реакцію з осадом.
Залізо масою 12,2 г сплавили із сіркою масою 6,4 г. До одержаного продукту додали надлишок хлоридної кислоти. Газ, що виділився, пропустили через розчин купрум (ІІ) хлориду ((=15%) масою 200 г. Визначте масу осаду, який утворився.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише залізо, воду, калій оксид і сульфатну кислоту, можна добути ферум (ІІІ) гідроксид кількома способами.
Напишіть шість рівнянь реакцій між наведеними речовинами та продуктами їх взаємодії: гідроген хлорид, залізо, вода, калій гідроксид.
Який об’єм повітря (н.у.) витратиться на окиснення ферум (ІІ) гідроксиду, одержаного при дії розчину калій гідроксиду на розчин ферум (ІІ) хлориду масою 200 з масовою часткою солі 15%?
Визначте об’єм розчину сульфатної кислоти ((=1,14 г/см3, (=20%), який використали для добування водню, необхідного для відновлення залізної окалини масою 104,4 г.
Як пояснити, що на повітрі вироби з міді зеленіють, а з срібла – чорніють? Наведіть рівняння хімічних реакцій.
Поясніть, в яких кислотах можна розчинити мідь та срібло?
Поясніть, чому мідь та срібло розчиняються у водних розчинах калій ціаніду? Напишіть рівняння хімічних реакцій.
Як одержати оксиди типу Е2О (Е – Cu, Ag) та які їх властивості? Чи відомі гідроксиди. що відповідають цим оксидам?
Охарактеризуйте хімічні властивості міді та срібла. З якими простими речовинами можуть реагувати ці метали? Напишіть рівняння хімічних реакцій.
Напишіть рівняння реакцій взаємодії цинку з розведеною і концентрованою сульфатною кислотою та водним розчином натрій гідроксиду.
Чи залежить склад продуктів реакції ртуті з розведеною нітратною кислотою від відносних кількостей реагентів? Якщо так, то як саме і чому? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
128.Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише цинк нітрат, барій, воду та хлоридну кислоту, можна добути цинк гідроксид кількома способами. Вкажіть умови, необхідні для перебігу реакцій.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише цинк сульфат, манган (IV) оксид і хлоридну кислоту, можна добути цинк хлорид.
Напишіть рівняння реакцій, за якими, маючи лише цинк карбонат, воду та вуглець, можна добути цинк кількома способами.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
ZnCl2(Zn(ZnS(ZnO(Zn(NO3)2(ZnO(Na2[Zn(OH)4].
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
ZnO(Zn(NO3)2(Zn(K2[Zn(OH)4](ZnCl2(Zn(OH)2(Zn(NO3)2].
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Zn(NO3)2(ZnSO4(ZnO(Zn(K2[Zn(OH)4](Zn(NO3)2(Zn.
Визначте невідому речовину і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
ZnS(A(Zn(OH)2(Na2ZnO2(Zn(OH)213 EMBED Equation.3 1415A(ZnCl2.
(
ZnCl2
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
CuS(CuO(Cu(Cu(NO3)2(CuO(CuCl2(Cu.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Cu2O(CuCl(CuSO4(CuO(Cu(NO3)2(Cu(OH)2(CuO.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
CuСl2 (CuO(CuSO4(CuCl2(Cu(OH)Cl(Cu(OH)2(CuO.
Визначте невідому речовину і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
CuSO4(CuO13 EMBED Equation.3 1415X13 EMBED Equation.3 1415CuCl2(Cu(NO3)2(CuO(Cu.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
а) AgNO3(AgBr(Na3[Ag(S2O3)2];
б) AgNO3(Ag(Ag2O([Ag(NH3)2]OH.
Напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
Ag2O(Ag(AgNO3(AgCl([Ag(NH3)2]Cl
(
Ca(NO3)2.
Газ, одержаний при взаємодії міді з концентрованою сульфатною кислотою, пропустили крізь надлишок розчину калій гідроксиду. Одержали 2,5 л розчину, 1 мл якого містить 0,0015 моль солі. Обчисліть масу міді, яка прореагувала.
До розчину, що містить 8,84 г цинк хлориду, прилили розчин, в якому міститься 6,5 г натрій гідроксиду. Розрахуйте масу осаду, який утворився.
Цинк нітрат масою 141,75 г піддали повному термічному розкладу. Газову суміш, що утворилась, розчинили у воді об’ємом 450 мл. Розрахуйте масову частку речовини в утвореному розчині.
Еквімолярну суміш срібла та міді масою 25,8 г повністю розчинили в концентрованій сульфатній кислоті. Який об’єм газу (н.у.) виділився при цьому?
Зразок металічної міді масою 1,28 г прожарили на повітрі і продукт реакції чорного кольору розчинили в хлоридній кислоті ((=3,65%, (=1,02 г/см3), у якій містилася стехіометрична кількість гідроген хлориду. Визначте об’єм використаної хлоридної кислоти та масову частку солі в утвореному розчині.
Яку масу мідного купоросу і води потрібно взяти для приготування 40 кг розчину з масовою часткою купрум (ІІ) сульфату 20%?
Визначте масу цинку та об’єм розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 25% (
·=1,28 г/см3), які потрібно взяти для утворення водню, кількістю достатньою для відновлення нітробензолу до аніліну.
У результаті розчинення 3 г сплаву міді зі сріблом у концентрованій нітратній кислоті добули 7,24 г нітратів. Визначте масові частки металів у сплаві.
Невідомий метал масою 13 г повністю розчинили у надлишку дуже розведеного розчину нітратної кислоти без виділення газу. В результаті обробки добутого розчину надлишком лугу і легкого нагрівання виділилось 1,12 л (н.у.) газу. З’ясуйте, який метал розчинили в розчині нітратної кислоти.
На розчинення суміші цинку та цинк оксиду витрачено 132,8 мл розчину кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 20% ((=1,1 г/см3). Із газу, що при цьому утворився, після спалювання одержали 3,6 г води. Визначте масову частку цинку та цинк оксиду у вихідній суміші.
Варіанти завдань

Варіант
Номер завдання

1
1
16
31
46
61
76
91
106
121
136

2
2
17
32
47
62
77
92
107
122
137

3
3
18
33
48
63
78
93
108
123
138

4
4
19
34
49
64
79
94
109
124
139

5
5
20
35
50
65
80
95
110
125
140

6
6
21
36
51
66
81
96
111
126
141

7
7
22
37
52
67
82
97
112
127
142

8
8
23
38
53
68
83
98
113
128
143

9
9
24
39
54
69
84
99
114
129
144

10
10
25
40
55
70
85
100
115
130
145

11
11
26
41
56
71
86
101
116
131
146

12
12
27
42
57
72
87
102
117
132
147

13
13
28
43
58
73
88
103
118
133
148

14
14
29
44
59
74
89
104
119
134
149

15
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150

16
2
16
32
48
64
80
96
112
128
144

17
4
19
31
47
63
79
95
111
127
143

18
6
21
34
50
66
82
98
114
130
146

19
8
17
36
52
68
84
100
116
132
148

20
10
20
35
51
67
83
99
115
131
147

21
12
18
39
55
71
87
103
119
135
137

22
14
23
41
57
73
89
105
107
123
139

23
1
26
40
56
72
88
104
120
122
138

24
3
22
33
49
65
81
97
113
129
145

25
5
29
37
53
69
85
101
117
133
149

26
7
30
42
58
74
86
102
118
134
150

27
9
27
38
54
70
76
92
108
124
140

28
11
25
45
59
75
78
94
109
121
136

29
13
28
43
60
62
90
93
110
125
141

30
15
24
39
46
61
77
91
106
126
142

31
5
18
44
52
66
82
98
113
124
144

32
12
22
32
55
62
85
92
109
130
141

33
1
16
42
47
71
77
101
118
123
146

34
9
30
45
58
64
89
97
112
133
149

35
4
27
34
51
74
81
99
117
127
150

36
10
17
41
54
68
88
91
110
135
140

37
7
20
31
46
61
83
104
116
122
147

38
2
21
39
53
72
80
96
107
129
137

39
15
19
36
49
75
86
102
114
131
139

40
13
23
43
56
67
76
105
120
126
142

41
8
25
37
59
69
90
95
108
132
148

42
14
28
33
50
63
87
93
119
121
136

43
6
29
40
48
73
78
100
111
128
143

44
3
24
35
57
70
84
103
115
125
145

45
11
26
38
60
65
79
94
106
134
138

46
3
16
33
47
61
76
102
117
133
137

47
10
22
45
56
68
81
91
107
127
150

48
8
29
31
54
75
85
105
112
131
142

49
1
18
39
51
62
90
104
109
135
146

50
12
23
43
60
73
88
99
120
124
144
ЗМІСТ

Стор.

Лабораторна робота №1 "Визначення маси цинку методом витіснення"
3

Лабораторна робота №2 "Класи неорганічних сполук"
4

Лабораторна робота №3 "Визначення теплоти нейтралізації лугу сильною кислотою"
6

Лабораторна робота №4 "Швидкість хімічної реакції. Вплив концентрацій реагуючих речовин на швидкість реакції натрій тіосульфату і сульфатної кислоти"

7

Лабораторна робота №5 "Загальні властивості розчинів"
7

Лабораторна робота №6 "Реакції в розчинах електролітів"
9

Лабораторна робота №7 " Кислотно-основна рівновага у водних розчинах солей.
10

Лабораторна робота №8 "Окисно-відновні реакції"
11

Лабораторна робота №9 "Гідроген, Оксиген"
13

Лабораторна робота № 10 "Підгрупа галогенів"
14

Лабораторна робота №11 "Сульфур"
16

Лабораторна робота №12 "Сполуки Нітрогену"
18

Лабораторна робота №13 "Фосфор"
20

Лабораторна робота №14 "Карбон, Силіцій"
21

Лабораторна робота №15 "Бор"
23

Лабораторна робота №16 "Неперехідні метали І та ІІ груп. Алюміній"
24

Лабораторна робота №17 "Манган"
26

Лабораторна робота №18 "Ферум, Кобальт"
27

Лабораторна робота №19 "Купрум"
28

Лабораторна робота №20 "Цинк"
29

Лабораторна робота №21 "Молібден"
29


Завдання 1 "Атомно-молекулярна теорія. Будова атому. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І.Менделєєва. Хімічний зв'язок. Основні закономірності перебігу хімічних реакцій"

30

Завдання 2 "Розчини. Реакції в розчинах електролітів. Гідроліз солей. Добуток розчинності. Водневий показник. Окисно-відновні реакції. Комплексні сполуки"

40

Завдання 3 "Неметали"
51

Завдання 4 "Метали"
63

Варіанти завдань

72
Темплан 2006, поз.

Загальна хімія та
хімія біогенних елементів
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи для спеціальності 6.091711

Укладачі: канд. хім. наук, доц. Н.В.Стець
старш. викл. Л.В.Борщевич
канд. хім. наук, доц. В.А.ПолонськийРедактор
Коректор

Підписано до друку . Формат 60х84/16. Папір друкарський
Друк плоский. Ум. друк. арк. . Ум. фарбо-відб. . Обл.-вид. арк.
Тираж 100 пр. Зам. № .
РВВ ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.
Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050.13PAGE 15


13PAGE 142015
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 92796
    Размер файла: 667 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий