Военная хитрость


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
VFLBKLVWRU\
$XWKRU,QIR
eZ^bfbjGbdheZ_\bqEh[h\
h_ggZyobljhklv
:gghlZpbyba^Zl_evkl\ZDgb]Zihk\ys_gZfZehbamq_gghcijh[e_f_\h_ggh]hbkdmkkl\Z\h_gghc
obljhklbJZkkfZljb\Z_lky__bkihevah\Zgb_\\hcgZo[bl\ZobkjZ`_gbyok^j_\ghklb^hgZrbo
^g_cGZdhgdj_lguobklhjbq_kdboijbf_jZojZkdju\Zxlkyk_dj_lu^hklb`_gbyih[_^uk
gZbf_gvrbfbaZljZlZfbkbe\j_f_gbbkj_^kl\IhdZau\Z_lkymgb\_jkZevgh_agZq_gb_oZjZdl_jguo
^ey\h_gghcobljhklbijbgpbih\f_lh^h\bijb_fh\^eyj_r_gbyhkh[hkeh`guobhl\_lkl\_gguo
mijZ\e_gq_kdboijh[e_f\kblmZpbyoih\ur_ggh]hjbkdZIjb\h^ylkyba\e_q_gbybaljm^h\
�l_hj_lbdh\\h_gghcgZmdbb\b^guo\h_gZqZevgbdh\eykemrZl_e_c\h_gghmq_[guoaZ\_^_gbc
dhfZg^gh]hkhklZ\Z\hbgkdboqZkl_cmq_guobki_pbZebklh\bkke_^mxsboijh[e_fumijZ\e_gby
^eyjmdh\h^bl_e_cijbgbfZxsbohl\_lkl\_ggu_j_r_gby\]hkm^Zjkl\_gghiheblbq_kdhc
nbgZgkh\hcb^_eh\hckn_jZoIj_^klZ\ey_lbgl_j_k^eyrbjhdbodjm]h\qblZl_e_c
Eh[h\eZ^bfbjGbdheZ_\bq
h_ggZyobljhklv
Ba\ukdZau\Zgbch\hcg_b\h_gghcobljhklb
Qlh[ugbk^_eZe\jZ]\jZ]mbeb`_g_gZ\bklgbdg_gZ\bklgbdmeh`ghgZijZ\e_ggZyfukevfh`_l
k^_eZlv_s_om^r__
Emqr__baemqr_]hihdhjblvgm`gmxZjfbxg_kjZ`ZykvIhwlhfmkZfZyemqrZy\hcgZ
jZa[blvaZfukeuijhlb\gbdZgZke_^mxs_ff_kl_jZa[blv_]hkhxaugZke_^mxs_ff_kl_
jZa[blv_]h\hckdZKZfh_om^r__hkZ`^Zlvdj_ihklb
Bkdmkkl\h]_g_jZeZ^he`ghaZdexqZlvky\lhfqlh[u^_j`Zlvijhlb\gbdZ\iheghfg_\_^_gbb
hlghkbl_evghf_klZkjZ`_gby
IhjZ`_gbyy\eyxlkyke_^kl\b_fkh[kl\_gguohrb[hdZih[_^uj_amevlZlhfhrb[hdg_ijbyl_ey
\hcg_g_lihklhygghcnhjfubkdmkkl\h\hcgukhklhbl\h[fZg_
�eygZqZevgbdZZjfbbgZb[he__kms_kl\_ggufy\ey_lkyihgylvieZgk\h_]hijhlb\gbdZ
Dlhkh\_jr_gghagZ_lk\hbbg_ijbyl_evkdb_kbeuj_^dh[u\Z_lih[b\Z_f
KijylZlvqZklvk\hbokbebgZg_klbijhlb\gbdmkhdjmrbl_evgucb\g_aZigucm^Zjdhlhjuc\k_]^Z
^hklZ\bll_[_\_jgmxih[_^m
Z`ghbghcjZajZkimklblvkemoObljhklvwlZqZklhijb\h^beZdmki_om
JZa]Z^ZggucaZfuk_e^Z_lih[_^mlhfmijhlb\dh]hhggZijZ\e_g
AZkZ^Zdhlhjmxlug_kmf_e\h\j_fyjZkkfhlj_lvfh`_lih]m[blv\k_\hckdhghhgZ[_a\j_^gZ
_keblujZa]Z^Ze__aZjZg__
;hckyh[fZgZ;m^vhkfhljbl_evg__[hckyg_ijbyl_eyfuke_gghbijbgbfZc\k_g_h[oh^bfu_
f_ju
KZfh_ihe_agh_wlh\k_]^ZlZblvk\hb^_eZbfukeb
EmqrbcaZfuk_ewlhlhldhlhjuckdjulhlg_ijbyl_ey
Bah[j_lZl_evghklvdhg_qghihq_lgZ\h\kydhf^_e_gh\\h_gghfhgZijbghkbl\_ebdmxkeZ\m
IZq_\k_]hg_aZ[u\Zc^_eZjZlgh]h^Z[ug_m]hlh\blvk_[_km^v[uBfi_jbbbaZglbckdhc
hcgZ\k_]^Z[ueZi_j\ufba\k_obkdmkkl\
Hiul[_adjblbq_kdhchp_gdbg_bf__lk_jv_agh]hagZq_gbyFme?\]_gbyKZ\hckdh]hk^_eZ\rbck
gbfihoh^h\g_k^_eZekyhlwlh]h[he__hk\_^hfe_gguf\\h_gghfbkdmkkl\_
G_ijbyl_evfhcdhfiZkihg_fmyb^he`_gjZkkqblu\Zlvk\hb^\b`_gby
Gbdh]^Zg_ZlZdh\ZlvknjhglZlmihabpbxdhlhjmxfh`ghh[hclbkneZg]Z
Mf_gy\k_]hh^bgih\ZjghaZlhklhribhgh\
GZ\hcg_gm`gumf_gb_bkqZklv_
;_ak\_lbevgbdZbklhjbblZdlbdZihl_fdb
Gbdh]^Zg_ij_abjZcl_\Zr_]hg_ijbyl_eydZdh\[uhggb[uebohjhrhmagZ\Zcl__]hhjm`b_
h[jZa^_ckl\h\ZlvbfbkjZ`Zlvkyk\hbkbeub_]hkeZ[hklb
Bamq_gb_\jZ]Zk^_eZ_ll_[y\_ebdbfihedh\h^p_fGbdZdhc[ZlZebb\dZ[bg_l_b]jZlvg_fh`gh
Mf_cihevah\Zlvkyf_klghklvxmijZ\eyckqZklv_f
AgZgb_kbeubg_agZgb_keZ[hklbijhlb\gbdZijb\h^bldiZgbd_agZgb_`_keZ[hklbbg_agZgb_
kbeuijb\h^bld[_ki_qghklb
Dlhbkim]Zglhlih[_`^_g\iheh\bgm;m^vijhahjeb\hklhjh`_gbf_cp_evhij_^_e_ggmx
HiZkghklbemqr_b^lbgZ\klj_qmq_fh`b^ZlvgZf_kl_
GZ\hcg_^_gv]b^hjh]b`bagvq_eh\_q_kdZy_s_^hjh`_Z\j_fy^hjh`_\k_]h
H^gZfbgmlZj_rZ_lbkoh^[ZlZebbh^bgqZkbkoh^dZfiZgbbh^bg^_gvkm^v[mkljZgu
;ukljhlZb\g_aZighklvaZf_gyxlqbkehgZlbkdbm^Zjuj_rZxl[bl\m
Dlhm^b\belhlih[_^be
Lh]hqlhaZ^mfZgh\fh_c]heh\_g_^he`gZagZlv^Z`_fhyreyiZ
?keb[ufhbieZguagZeZfhyih^mrdZy[ugZg_cg_kiZe
Ohjhrbcihedh\h^_pklhbliheh\bguZjfbb
FhcieZgdZfiZgbbwlhkjZ`_gb_\kyfhyiheblbdZmki_o
Yij_^\b`maZjZg__lhqlhfh`_lijhbahclbbg_]_gbcfg_hldju\Z_lwlhZjZafure_gb_
h[^mfu\Zgb_
Gbdh]^Zg_ke_^m_lh[gZ`Zlvk\h_chi_jZpbhgghcebgbbwlhZa[mdZ\h_ggh]h^_eZ
LZcgZ\hcgu\lZcg_khh[s_gbc
BklbggZyfm^jhklvihedh\h^pZkhklhbl\mf_gbbj_rZlvky
Emqr__kj_^kl\hgbgZqlhg_j_rblvkywlhkh[jZlv\h_gguckh\_l
Mims_ggucfhf_glg_\_jg_lky\h\_dbj_fygZ\hcg_p_gblkyihk_dmg^Zf
F_`^mkjZ`_gb_f\ub]jZggufbijhb]jZggufbfi_jbb
GZ\hcg_\k_ijhklhghwlZijhklhlZljm^gh^Z_lky
K\_^_gbyhijhlb\gbd_khklZ\eyxlhkgh\m\k_op_e_cb^_ckl\bcgZ\hcg_
\hcg_dZdb\bkdmkkl\_g_lh[sboghjfLZeZglg_fh`_l[ulvaZf_g_gijZ\beZfb
;hevrb_mki_obgZ\hcg_g_fh]ml[ulv^hklb]gmlu[_a[hevrh]hjbkdZ
_ebdb_bklhjbq_kdb_biheblbq_kdb_\hijhku Zke_^h\Zl_evghbkm^v[ZdZ`^h]hgZjh^Z\f
j_rZxlkyg_bgZq_dZddjh\vxb`_e_ahf
DZd[uohjhrbgb[uebkZfbihk_[_ieZgugZklhysmxp_gmijb^Z_lbflhevdhbkiheg_gb_
BamqZxl\_ebdb_h[jZapu\h_ggh]h^_eZg_^eylh]hqlh[ubf[md\Zevghih^jZ`Zlvgh^eylh]h
HklZgh\blvkyfukevxgZlhfhlq_]haZ\bkblkm^v[Zlukyq]heh\Zbgh]^Zbdh_qlhih\Z`g__
gbdh]^Zg_f_rZ_l
DZdb_p_ebihklZ\blvdZdb_dhf[bgZpbbbafukeblv^Z[u^hklb`_gb_boihemqbehkve_]q_b
h[hrehkv^_r_\e_^_ehmfZ
Q_fiha`_\u^Z^bl_aZ]eygmlv\\ZrbdZjlug_ijbyl_exl_femqr_
Gbdh]^Zg_^mfZchlhfqlh[uhl[blvkyghg_ij_f_gghhlhfqlh[uih[blv
G_lZimeykljZrgZdhlhjZy\ue_l_eZZdhlhjZy\kl\he_kb^bl
hcgZrZofZlgZyb]jZklhclhevdhfZe_gvdhcjZagbp_cqlh\rZofZlZogZ^dZ`^ufrZ]hf
fh`gh^mfZlvkdhevdhm]h^ghb_s_klhcjZagbp_cqlhdhgv\k_]^Zkbevg__i_rdbb^\_i_rdb
\k_]^Zkbevg__h^ghcZgZ\hcg_h^bg[ZlZevhgbgh]^Zkbevg__^b\babbZbgh]^ZkeZ[__jhlu
Lhevdhl_hi_jZlb\gu_aZ]Z^dbbf_xlmki_odhlhju_g_fh]ml[ulv\h\j_fyjZa]Z^Zgu
g_ijbyl_e_f
KZfufhiZkgufy\ey_lkyjmlbg_jkl\hm\e_q_gb_dZdhcgb[m^vhij_^_e_gghcko_fhcbdZdbf
gb[m^vhij_^_e_gguff_lh^hf
F_lh^ubijb_fuh[fZgZ\jZ]Zg_fh]ml[ulvrZ[ehggufb\kydbcrZ[ehg[m^_ljZa]Z^Zg
g_aZighklv^hklb]Z_lky]eZ\gufh[jZahfh[fZghfijhlb\gbdZGbdh]^Zg_ke_^m_lkqblZlv
ijhlb\gbdZ]emiufbmkihdZb\Zlvk_[yqlhhgg_kfh`_ljZa]Z^ZlvgZrbogZf_j_gbcbh[fZgmlv
gZk
AgZf_gblucjmkkdbcfZl_fZlbdHkljh]jZ^kdbcml\_j`^ZeIjZ\beZ\fZl_fZlbd_kms_kl\mxl
lhevdh^ey[_a^Zjghkl_cAgZf_gblucihedh\h^_pijbgpFhjbpKZdkhgkdbc]h\hjbek_gZmdb
bf_xlijZ\beZebrvh^gZ\hcgZg_bf__lijZ\beFh`_l[ulv\\h_gghf^_e_dZdb\bkdmkkl\_
ijZ\beZlhevdhf_rZxl"
G_dhiv_fih[b\ZxlZmeh\dhc
Mf[_a^h]Z^db]jhrZg_klhbl
Mf_klvmfgh]bo^Zeh\dhklvg_m\kydh]h
KgZqZeZ\a\_kvihlhf^_jaZc
GZiZ^ZclZf]^_\jZ]g_`^_l
;_c\jZ]Zh]g_f^ZrludhfZih[_`^Zcobljhklvx
Ij_fm^jhklvh^gZZobljhkl_cfgh]h
Ih[_`^Z_lg_lhldlhi_j_kbeblZlhldlhi_j_^mfZ_l
i_j_^bfm`_kl\Zobljhklv
Ij_^bkeh\b_
QblZl_evg_khfg_gghh[jZlbe\gbfZgb_gZ\ukdZau\Zgby\u^Zxsbokyebqghkl_chagZq_gbb
\h_gghcobljhklb\^hklb`_gbbih[_^ubkfh]k^_eZlvh^ghagZqguc\u\h^hgZijbf_gyeZkv\h
\k_\j_f_gZDZdb\k_`b\h_\ijbjh^_q_eh\_dgZ^_e_gkihkh[ghklvxijbl\hjylvky
ba\hjZqb\Zlvkyh[fZgu\ZlvH^gZdh\hlebqb_hl[h]hfheZbeboZf_e_hgZhg\ukljZb\Zek\hx
&#x;�obljhklv\]heh\_ObljhklvgZoh^bffu\keh\Zj_Zeymf_gv_bkdmkkl\h
mfkl\_ggZyeh\dhklvba\hjhleb\hklvlhgdhklvbhkljhlZkhh[jZ`_gbcmf_gv_^hklb]Zlvk\h_c
�p_ebg_j_^dhh[fZghfemdZ\kl\hdh\Zjkl\hH[fZg`_ihZexeh`v\u^Z\Z_fZyaZbklbgm
obljhklv
gZf_j_gbyb^msbcg_ijyfufbh[fZggufbimlyfbd^hklb`_gbxq_]hgb[m^vihgylb_h[fZg\
�wlhfkeh\Zj_ljZdlm_lkydZdeh`gh_ij_^klZ\e_gb_hq_fgb[m^vaZ[em`^_gb_jm]b_keh\Zjbb
wgpbdehi_^bbihykgyxlH[fZgkhklhbl\khh[s_gbbeh`guok\_^_gbchiheh`_gbb^_eZbeb\
ba\jZs_gbbbklbgguonZdlh\h[fZgmfure_ggh_\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_dh]heb[himl_f
khh[s_gby_fmaZ\_^hfheh`guok\_^_gbcbebkhdjulbyhlg_]h^_ckl\bl_evghklb
Ke_^h\Zl_evghobljhklvwlh^_ckl\by\p_eyoh[fZgZbihemq_gbyhij_^_e_gghc\u]h^u
iheg__kl_kl\_gghqlhobljhklvbkihdhg\_dZh[gZjm`b\ZeZkv\ex[hckn_j_q_eh\_q_kdhc
^_yl_evghklb\ih\k_^g_\ghcb^_eh\hc`bagb\wdhghfbd_biheblbd_\[ulmbex[\b\h_gghc
kj_^_lZd`_gZoh^bebkvex^bklj_fb\rb_ky^h[blvkyih[_^u\\hcg_[bl\_kihfhsvxobljhklb
Kh\j_f_g_fihy\behkvihgylb_\h_ggZyobljhklv?_kmsghklvxy\ey_lky\g_aZighklvdZdbo
eb[h\h_gguo^_ckl\bc^hklb]gmlZykdjulghklvxboih^]hlh\dbb\\_^_gb_fijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghwlbo^_ckl\bcKe_^h\Zl_evghih^\h_gghcobljhklvxfu[m^_f
ihgbfZlvl_hjbxbijZdlbdmkdjulghklbb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
Bklhjby\h_ggh]hbkdmkkl\Zhl^j_\g_crbo\j_f_g^hgZrbo^g_ck\b^_l_evkl\m_lhlhfhkh[hf
agZq_gbbdhlhjh_bf_eZ\h_ggZyobljhklv\\hcgZo\k_o\j_f_gbgZjh^h\hhjm`_ggZy[hjv[Z
wlhklhedgh\_gb_klhjhg\h]eZ\_\hckdklhylex^bbhlbomf_gbybhiulZ\hfgh]hfaZ\bkyloh^b
bkoh^\h_gguo^_ckl\bcKwlhclhqdbaj_gbykjZ`_gb_gZihe_[hyy\ey_lkybkjZ`_gb_fmfh\
=h\hjykeh\ZfbKmgvpauk_\hcguhkgh\ZgugZobljhklb
Obljhklv\\hcg_\k_]^ZjZkp_gb\ZeZkvdZdjZpbhgZevgucbg_h[oh^bfuc\b^^_yl_evghklblZddZd
hgZ\uklmiZeZdZddhwnnbpb_glkbeul_m\_ebqb\ZeZkbembebfhsvm^Zqeb\h]hoblj_pZHldZahl
bkihevah\Zgbyobljhklb\\hcg_ih^ju\Zekh[kl\_ggmxkbemIhwlhfmdh]^Z\k_^jm]b_we_f_glu
kbeu\\hcg_[uebjZ\guobljhklviha\heyeZwdhghfbqg__bkihevah\Zlvk\hb\hafh`ghklb
^hklb]Zy[he__[ukljhcih[_^ukgZbf_gvrbfbaZljZlZfbb`_jl\ZfbkemqZ_g_jZ\_gkl\Z
khi_jgbdh\obljhklvihfh]ZeZ[he__keZ[hcklhjhg_dhfi_gkbjh\Zlvdhebq_kl\_ggh_beb^jm]h_
hlklZ\Zgb_Ihwlhcijbqbg_klhjhgZgZoh^b\rZyky\g_\u]h^ghfiheh`_gbbqZklhihemqZeZ[he__
fhsgucklbfmedbkihevah\Zgbxobljhklb\kljZl_]bbblZdlbd_
u^Zxsb_kyihedh\h^puih[_`^ZebihlhfmqlhijbijhqbojZ\guomkeh\byoij_\hkoh^beb
ijhlb\gbdZ\]b[dhklbmfZbl\_j^hklb\hebl\hjq_kdbbkihevah\Zebijbgpbiu\h_ggh]hbkdmkkl\Z
mfgh`Zybownn_dlb\ghklv\^Zgghcdhgdj_lghch[klZgh\d_Ihf_j_\hafh`ghklbhgbaZklZ\eyeb
jZ[hlZlvgZk_[y^Z`_g_[eZ]hijbylgu_nZdlhjugZ\yau\Zeb\jZ]mk\hcieZg^_ckl\bcgZghkbeb
_fm\g_aZigu_m^ZjukkZfhcg_h`b^ZgghcbgZb[he__qm\kl\bl_evghc^eyg_]hklhjhguHgbg_
kqblZebj_rZxsbfnZdlhjhfmki_oZh^gmlhevdhkbemkZfZihk_[_hgZ_s_g_hij_^_ey_l
oZjZdl_jZbbkoh^Z[hjv[u_^vgZ\yaZlvk\hx\hex^hklbqvih[_^uf_gvrbfbkbeZfbgZ^
ij_\hkoh^ysbfijhlb\gbdhf\hafh`ghebrvlh]^Zdh]^Zl\hjq_kdbbmf_ehbkihevamxlky
^hklb`_gby\h_ggh]hbkdmkkl\Zdh]^Zgh\u_kj_^kl\Zbijb_fu\hhjm`_gghc[hjv[ugZ^_`gh
kdjuluhlijhlb\gbdZbhg\\_^_g\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghaZfukeh\gZebqbykbeb]hlh\ghklb
d^_ckl\byf
g_khfg_gghc\Z`ghklb\h_gghcobljhklb^ey^hklb`_gbymki_oZ\[hxkjZ`_gbbbeb\hcg_
aZdexq_gZdZdgZfij_^klZ\ey_lkyZdlmZevghklvijh[e_fub^eyk_]h^gyrg_]h^gy
:dlmZevghklvjZkkfZljb\Z_fhcl_fu\ul_dZ_llZd`_balhcijhklhcbklbguqlhdkh`Ze_gbx
h^gb\h_ggu_bebiheblbq_kdh_eb^_jubf_xlkdehgghklvdobljhklbZ^jm]b_g_lwlhck\yab
fh`ghmkeurZlvqlhg_evayh[mqblvobljhklbdZdg_\hafh`ghh[mqblvdh]heb[hhjb]bgZevghc
`b\hibkbiheg_\hafh`ghqlhbf_gghlZdbh[klhbl^_ehkh[mq_gb_f\h_gghcobljhklbGh
gbdlhg_fh`_lml\_j`^Zlvqlhg_evaygZmqblvq_eh\_dZhlebqZlvhjb]bgZevgmx`b\hibkvhl
ih^^_edbQ_eh\_ddZdba\_klghhq_gvqZklhhdZau\Z_lky\aZimlZgguob^\mkfuke_gguo
kblmZpbyo\uoh^blvbadhlhjuodZdijZ\behkeh`ghb[he_ag_ggh?kebwlhkemqZ_lkyijb
ghjfZevguoh[klhyl_evkl\Zolh\_jhylghklvlh]hqlhhgjZaj_rblijh[e_fudZq_kl\_gg__b
[uklj__^hklZlhqgh\ukhdZGmZ\keh`guomkeh\byo"NbevljmybgnhjfZpbxebqghklv^he`gZ
\u^_eblvbag__lhqlh_cgm`ghbgZqlhhgZkihkh[gZZ_kebihlj_[m_lkylhhl^_eblva_jgZ
bklbguhlie_\_eh[fZgZDZdihdZaZebklhjbq_kdbchiulkhklhevkeh`ghcaZ^Zq_cfh`_l
kijZ\blvkylhevdhq_eh\_dfha]dhlhjh]hih^]hlh\e_gbgZlj_gbjh\Zg\]b[dhklb\hkijbylby
hdjm`Zxs_c^_ckl\bl_evghklbKlZlvlZdhcebqghklvx\\h_gghch[eZklbfh`gh_kebk_jv_agh
bamqZlvbklhjbx\h_ggh]hbkdmkkl\Zb[h[h_\ZyijZdlbdZdZdijZ\behh]jZgbq_gZ\h\j_f_gb
:g]ebckdbcehj^Debg]lhgihk_lb\\]h^m:Km\hjh\ZibkZeh^ghfmbak\hboagZdhfuo
K_cqZk\uoh`mybamq_gg_cr_c\h_gghcZdZ^_fbb]^_[uebjZkkm`^_gbyh\h_gghfbkdmkkl\_h
=Zggb[Ze_P_aZj_aZf_qZgbygZhrb[dbLxjj_gZijbgpZ?\]_gbyhgZr_fFZev[jmd_hrlud_b
ijbiju\_jghohlbl_agZlv]^_wlZZdZ^_fbybdlhijhn_kkhj"M]Z^Zcl_yh[_^Zem
Km\hjh\ZKm\hjh\klZeKm\hjh\uf\hfgh]hfihlhfmqlhagZeh\h_gghf^_e_[hevr_^jm]bo
kh\j_f_gguomkeh\byoZjfbb\_^msbo]hkm^Zjkl\fbjZklhylgZihjh]_dZq_kl\_ggh]hkdZqdZ\
ijbf_g_gbb\h_gghcobljhklbHg\ua\Zg\i_j\mxhq_j_^vjZajZ[hldhcb\g_^j_gb_fgh\_cr_c
dhkfbq_kdhcZ\bZpbhgghcdhfivxl_jghcb^jm]hcl_ogbdbfgh]hdjZlgh\hajhkrbfb
\hafh`ghklyfb\i_j_^Zq_bijb_f_bgnhjfZpbbhafh`gh[m^msZyobljhklvihlj_[m_ljZ[hlu
ij_bfms_kl\_gghki_pbZebklh\ihwe_dljhgbd_bWFH^gZdhwnn_dlb\ghklvbojZ[hluih
ieZgbjh\Zgbx\h_gghcobljhklbgZkemqZc\hcgug_fh`_l[ulv\ukhdhc[_a^hkdhgZevgh]hagZgby
[h]Zl_cr_]hbklhjbq_kdh]hhiulZ
GZdhg_pZdlmZevghklvjZkkfZljb\Z_fhcijh[e_fuhij_^_ey_lkyg_^hklZlhqghc__
jZajZ[hlZgghklvxhl_q_kl\_ggufbbkke_^h\Zl_eyfbG_ihkj_^kl\_gghh\h_gghcobljhklbb
�kf_dZed_ibkZebL:m[jh\ZBDjxdh\NBK_eb\Zgh\;udh\kdbc;K_j]__\bo
jZ[hlZojZkkfZljb\Zebkvebrv[h_\u_wibah^ubahiulZ_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcgubeb
ijbf_juba\hcgijhreh]hDZdboeb[hl_hj_lbq_kdboh[h[s_gbcg_ijh\h^behkvf_kl_kl_f
ijh[e_fu\h_gghcobljhklbgZoh^bebhljZ`_gb_\ljm^ZoihfZkdbjh\d_hi_jZlb\ghcfZkdbjh\d_b
\g_aZighklbgbo^h\hevghih^jh[ghbaeZ]Zebkvkihkh[ukdjulghklbbh[fZgZ ^_abgnhjfZpbb\f
l_dZdjZalh]hqlhkhklZ\ey_lk_j^p_\bgm\h_gghcobljhklb
hijhku\g_aZighklbZ\f_kl_kgbfbbijbf_g_gby\h_gghcobljhklb^ey__^hklb`_gby
jZkkfZljb\ZebkvlZd`_\i_jbh^bq_kdboba^Zgbyo\qZklghklb\h_gghcfukebh_gghf
\_klgbd_bh_gghbklhjbq_kdhf`mjgZe_ihke_^g_fg_lhevdhhibku\Zebkvihmqbl_evgu_
wibah^ughb^_eZeZkvihiuldZ^Zlvhij_^_e_gb_\g_aZighklbkdjulghklbfZkdbjh\dbb
hi_jZlb\ghcfZkdbjh\dbjZkdjulvkihkh[u^hklb`_gby\g_aZighklbijb_fufZkdbjh\dbbl^
H^gZdh\ih^Z\eyxs_fqbke_klZl_ckh\_jr_gghg_ZgZebabjh\ZeZkv\h_ggZyobljhklvdZd
dZl_]hjby\h_ggh]hbkdmkkl\ZHgZdZd[u^Z`_b]ghjbjh\ZeZkv
_ebdh[jblZgbbb^jm]bo]hkm^Zjkl\Zobkke_^h\Zgby\h_gghcobljhklb\_^mlky\lj_o
gZijZ\e_gbyohi_j\uobamqZxlky]em[bggu_ikboheh]bq_kdb_hkgh\uobljhklb\hh[s_b
\h_gghcobljhklb\qZklghklbh\lhjuoZgZebabjm_lkyf_`\b^h\hch[fZg\ijbjh^_lj_lvbo
bkke_^mxlkyfgh]b_kemqZb\h_gghcobljhklbGZwlml_fmgZibkZgh[hevrh_dhebq_kl\hljm^h\
��eyijbf_jZfh`ghijb\_klbjZ[hlmR_j\bgJhgZev^Z`b;ZjlhghebIhgbfZgb_
kljZl_]bq_kdh]h\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_kemqZy
KZfkh[hcgZijZrb\Z_lky\u\h^ohlyfgh]b_hl_q_kl\_ggu_\h_ggu_bkke_^h\Zl_ebbaZljZ]b\Zeb\
k\hboljm^Zol_fm\h_gghcobljhklbh^gZdhihimeyjgu_[jhrxjubklZlvbbeexkljbjmxsb_
hl^_evgu_ijbf_ju\hbgkdhckf_dZedbgZoh^qb\hklbb\h_gghcobljhklbg_fh]mlm^h\e_l\hjblv
\hajhkrbcbgl_j_k\h_ggh]hqblZl_eydwlhcijh[e_f_Qlh[u\dZdhclhf_j_ebd\b^bjh\Zlv
^bk[ZeZgk\bkke_^h\Zgbyo\h_gghcobljhklbjhkkbckdbfbbbghkljZggufbmq_gufb
ij_^ijbgbfZ_lkyhq_j_^gZyihiuldZjZkdjulvijh[e_fmghl_i_jvm`_[he__m]em[e_gghk
ZgZebahfkh\j_f_gguo\a]ey^h\gZ\h_ggmxobljhklvkijb\e_q_gb_fgh\uonZdlh\bfZl_jbZeh\
hkh[_gghihehdZevguf\hcgZfmr_^r_]hklhe_lby
AZ^Z^bfky\hijhkhfdZdh\u`_mkeh\bykihkh[kl\mxsb_jZa\blbxbkdmkkl\Zobljhklb"i_j\mx
hq_j_^vg_h[oh^bfhqlh[uq_eh\_doblj_pfh]\b^_lvkh[ulbyklhqdbaj_gbyijhlb\gbdZWlh
lj_[m_l_kl_kl\_gghohjhr_]hagZgby_]hdmevlmjuyaudZfure_gbyh[jZaZ^_ckl\bcljZ^bpbcb
lih_ggucq_eh\_d^he`_gdlhfm`_hlebqghagZlv\k_kbevgu_bkeZ[u_klhjhgu\h_gghc
�fZrbguijhlb\gbdZZwlh]hijZdlbq_kdbg_\hafh`gh^hklbqv[_aagZgby\h_gghcbklhjbbZe__
JZajZ[Zlu\ZyijbfZgdmbebobljmxmeh\dmoblj_p^he`_g[ulvijZdlbqgufbbf_lv[h]Zlh_
\hh[jZ`_gb_h[eZ^Zlv]b[dbfmfhfmfhfdhlhjucjZ[hlZ_ljZkqe_gyym\b^_ggh_beb
mkeurZggh_ZlZd`_b^_bdhgp_ipbbbebkeh\ZgZkhklZ\eyxsb_bodhfihg_gluZaZl_f
dhf[bgbjh\ZlvbokZfufjZaebqgufh[jZahfHg^he`_gmf_lvij_h^he_\Zlvh[uqguch[jZa
fure_gbyrZ[ehguhlf_lZlvaZ]hlh\dbgZ\yau\Z_fu__fmb^_bLZdb_dZq_kl\Zq_eh\_dhkh[_ggh
\h_gghcijhn_kkbbg_fh`_lihemqblvkfhehdhffZl_jbHg^he`_gijhclbrdhem\h_gghc
kem`[uijbh[j_klbhiulbh\eZ^_lvg_h[oh^bfufbagZgbyfb\lhfqbke_b\h_ggh
bklhjbq_kdbfb
GZijbf_jZobabklhjbbijhreuobkh\j_f_gguo\hcgdZ`^ucdlhaZbgl_j_kh\Zg\^hklb`_gbb
\ukhlijhn_kkbhgZebafZm\b^blqlhmf_gb_ijbf_gylv\h_ggmxobljhklvaZ\bkblhlmjh\gyh[sbo
b\h_gguoagZgbcdhfZg^bjh\b\h_gZqZevgbdh\bol\hjq_kdh]hfure_gbyhlmf_gbyij_^\b^_lv
oh^kh[ulbcbhj]Zgbah\Zlv^_ckl\byk\hbo\hckdhlagZgbyijhlb\gbdZb_]hkj_^kl\[hjv[uhl
mf_gbybkdmkghijbf_gylvhjm`b_[h_\mxl_ogbdmijb_fubkihkh[u\_^_gby[hyhi_jZpbb
mqblu\Zlvf_klhb\j_fy^_ckl\bc
iheg_ihgylghqlhgZdhie_ggucklhe_lbyfbhiulijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\\hcgZo
y\ey_lkybklhjbq_kdhcp_gghklvxblj_[m_l\gbfZl_evgh]hbamq_gby
Ij_^ijbgylh_\^ZgghcjZ[hl_bkke_^h\Zgb_gZfZl_jbZe_\hcgijhreh]hiha\hey_lhij_^_eblv
agZq_gb_\h_gghcobljhklb^ey^hklb`_gbyih[_^u
Qlh[uqblZl_evihemqbeq_ldh_ij_^klZ\e_gb_hjZa\blbbl_hjbbbijZdlbdb\h_gghcobljhklbhl__
aZjh`^_gby^hgZklhys_]h\j_f_gbdgb]ZjZa[blZgZljb]eZ\uI_j\Zy]eZ\ZgZau\Z_lkyBklhdb
\h_gghcobljhklbg_cjZkkfZljb\Z_lkyhiulijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\\hcgZo^j_\g_]h
fbjh\hc\hcgubEhdZevgu_\hcgubdhgnebdlugZa\Zgb_dhlhjuo]h\hjblkZfhaZk_[y
dgb]_^_eZ_lkyihiuldZiheg__jZkdjulv\k_klhjhgu\h_gghcobljhklbGZkdhevdhwlhm^Zehkv
km^blvqblZl_exMZ\lhjZg_lij_l_gabbgZ[_kkihjghklv\k_okm`^_gbch^gZdhbfihklZ\e_gZ
ijh[e_fZbk^_eZgZhq_j_^gZyihiuldZh[jZlblvgZg__\gbfZgb_hij_^_eblvjhevf_klhbagZq_gb_
\h_gghcobljhklb\jZa\b\Zxs_fky\h_gghfbkdmkkl\_\uy\blvhkh[_gghklb__nhjfbkihkh[h\
GZaj_eZg_h[oh^bfhklvih^gylv[h]Zl_crbcbklhjbq_kdbcieZklkhe^ZlkdhcgZoh^qb\hklbb
kf_dZedbh[gZjh^h\Zlvh]jhfguchiulkhe^Zlkdboobljhkl_cg_ihkj_^kl\_ggh\[hxGm`gh
ijh^he`blvbkke_^h\Zgb_l_fu\wlhfgZijZ\e_gbbb^_eZlv\k_\hafh`gh_qlh[u\g_^jblv
ihemq_ggu_j_amevlZlu\[h_\mxijZdlbdmGZwlhmdZau\Z_lbwlh]hlj_[m_lhiulijhr_^r_cb
gZklhys_c[h_\hc^_ckl\bl_evghklb
Bklhdb\h_gghcobljhklb
Fukebbkm`^_gby
h_ggZyobljhklv\k_]^Z[ueZh[t_dlhf\gbfZgby\h_gghcl_hjbbbijZdlbdbIhedh\h^q_kdbc
hiulgZdhie_gguc\[bl\ZobkjZ`_gbyo\k_o\j_f_gbgZjh^h\ijbklZevghbamqZekybh[h[sZeky
GZhkgh\_^hklb`_gbc\h[eZklb\h_gghcgZmdbjZa\blby\hhjm`_gbybl_ogbdbaZjh`^Zebkvb
ihemqZebjZkijhkljZg_gb_gh\u_nhjfukihkh[ubijb_fu\h_gghcobljhklb
Ijh[e_fZ\h_gghcobljhklbba^j_\e_aZgbfZeZmfuihedh\h^p_\fukebl_e_cmq_guo
bkke_^h\Zl_e_c
��j_\gbcfukebl_ev`ZffZiZ^Z 9\_d^hgw\flZdhp_gb\Zeobljhklv\\hcg_Qlh[ugbk^_eZe
\jZ]\jZ]mbeb`_g_gZ\bklgbdg_gZ\bklgbdmeh`ghgZijZ\e_ggZyfukevfh`_lk^_eZlv_s_
om^r__
=j_q_kdbcbklhjbdNmdb^b^ ]h^u^hgw\fkqblZeqlhkZfufemqrbf\h_gZqZevgbdhf
y\ey_lkylhldlhbf__lkihkh[ghklvd\h_gghcobljhklb
JbfkdbcZ^\hdZlbjblhjIhebwg ,,\_d\f\ljm^_h_ggu_obljhklbhibkZe^hlZdgZau\Z_fuo
kljZl_]_fl_ijbf_jh\\h_gghcobljhklbJbfeygbgNjhglbg\k\h_fq_luj_olhfghfljm^_
�jZa[bjZekljZl_]_fuH^gbfba\ujZabl_e_c\a]ey^h\j_\g_]hJbfZgZ\h_ggh_bkdmkkl\h[ue
l_hj_lbdbbklhjbdZ\lhjljZdlZlZh\h_gghf^_e__]_pbc 9\_d\fqbke_\ukdZaZgguobffuke_c
\klj_qZxlkylZdb_g_emqr_ebh^he_lvg_ijbyl_eyobljhklvxG_h`b^Zgghklv\g_aZighklv
\uau\Z_lmijhlb\gbdZkljZobiZgbdm
�Kj_^bjZaghh[jZaghcebl_jZlmjuj_\g_]hDblZyhkh[h_f_klhaZgbfZxlljm^uih\h_gghfm
bkdmkkl\mbij_`^_\k_]hK_fbdgb`v_ij_^klZ\eyxs__kh[hcba[jZggu_\h_ggu_ljZdlZlu
]eZ\gu_badhlhjuoKmgvpaubMpauhaZ]eZ\e_ggu_lZdihbf_gb^j_\gboihedh\h^p_\
Hl_q_kl\_ggu_dhff_glZlhju\qZklghklbGBDhgjZ^gZa\Zebwlbkhqbg_gbyljZdlZlZfbh
\h_gghfbkdmkkl\_Ih^bo\ebygb_fkha^ZgZ\kyihke_^mxsZy\h_gghl_hj_lbq_kdZyebl_jZlmjZ
�j_\g_]hDblZyBamq_gb_mihfygmluoljZdlZlh\\DblZ_bYihgbb^hihke_^g_]h\j_f_gby\eyehkv
h[yaZl_evguf^eyihemq_gby\ukr_]h\h_ggh]hh[jZah\Zgby
LjZdlZlKmgvpauij_^klZ\ey_lhkh[mxp_gghklvihkdhevdm\a]ey^uZ\lhjZgZ\h_ggmxobljhklv
^hreb^hgZk\\b^_[he__bebf_g__p_ehklghckbkl_fuihimeyjghfbaeh`_gbbjmkkdbo
dhff_glZlhjh\kmlv\a]ey^h\dblZckdh]hihedh\h^pZ\u]ey^blke_^mxsbfh[jZahf
KmgvpaukqblZ_lhklhjh`ghklvbobljhklv\ukrbfbijbgpbiZfb\h_ggh]h^_eZbih^l\_j`^Z_l
jZkkqblu\Zeb[m^_lebwlh\u]h^ghb_kebh[klhyl_evkl\ZkdeZ^u\Zebkvg_[eZ]hijbylgh
\u`b^Zeb^jm]h]hkemqZykhagZ\ZyqlhihjZ`_gbyy\eyxlkyke_^kl\b_fkh[kl\_gguohrb[hdZ
ih[_^uj_amevlZlhfhrb[hdg_ijbyl_eyG_bsbl_kfbjblv\Zr_]hijhlb\gbdZp_ghx[bl\b
ih[_^ihykgy_lKmgvpauihfgbl_qlhemqr__\jZ]ohjhr_]hb[u\ZxlkemqZbdh]^Z
\ukrbcmki_oijb[eb`Z_l\ZkdihahjmbihjZ`_gbxKlZjZcl_kvih[_^blvg_^Z\ZykjZ`_gby
_ebdb_ihedh\h^pu^hklb]Zxlmki_oZjZkdju\ZylZcgmxb]jmijhlb\gbdZjZajmrZy_]hieZgu
ihk_eyyjZaeZ^\_]h\hckd_ihklhyggh^_j`Z_]h\\ha[m`^_gghfkhklhygbbhlgbfZy\hafh`ghklv
ij_^ijbgylvqlheb[h\u]h^gh_bihemqZlvih^dj_ie_gbyBkdmkkl\h]_g_jZeZ^he`ghaZdexqZlvky
\lhfqlh[u^_j`Zlvijhlb\gbdZ\iheghfg_\_^_gbbhlghkbl_evghf_klZkjZ`_gbybqlh[ukdjulv
hlg_]hh[_ki_qb\Z_fu_imgdlu?kebhg\lhfmki__lbkmf__lkdjulvf_evqZcrb_f_jhijbylbylh
hghdZ`_lkyg_lhevdhbkdmkguf]_g_jZehfghbg_h[udgh\_ggufq_eh\_dhf
?kebg_h[oh^bfhijbgbfZlv\h\gbfZgb_]_h]jZnbq_kdb_mkeh\bykqblZ_lKmgvpaulhklhev`_
\Z`ghmf_lvba\e_dZlv\u]h^mbbah[klhyl_evkl\\j_f_gbbh[klZgh\dbG_dhlhju_
g_agZqbl_evgu_h[klhyl_evkl\ZqZklhh[_ki_qb\Zxlih[_^mMf_lvmeh\blv\j_fyfhf_gl
\hkihevah\Zlvky\u]h^Zfbh[klZgh\db^eygZqZeZ\_^_gbybhdhgqZgby[hywlhagZqbl^Zlv[hc
k\h_\j_f_gghDh]^Zkhegp_k\_lbl\]eZaZijhlb\gbdmdh]^Zkbevguc\_l_j^m_l_fm\ebph_keb
kh_^bg_gb_jZaebqguohljy^h\_]hZjfbbg_khklhyehkv_kebh`b^Z_fu_bfih^dj_ie_gbyg_
ijb[uebdh]^Zijhlb\gbdgm`^Z_lky\hl^uo_dh]^Zbfg_ijbgylhf_jh[_ki_q_gbydh]^Zhg
kljZ^Z_lhl`Z`^ub]heh^Zdh]^Zdlhgb[m^vba_]hklZjrbo]_g_jZeh\hlebqZxsbcky
\u^Zxsbfbky^h[e_klyfbhlkmlkl\m_lbebaZ[he_eZlZdmcl_[_adhe_[Zgbc
lhjmxqZklvi_j\hc]eZ\uk\h_]hljZdlZlZKmgvpaugZqbgZ_lkml\_j`^_gbyhcgZwlhimlv
h[fZgZFgh]hqbke_ggu_dhff_glZlhjuljZdlZlZih^jh[ghjZatykgyxldZdihgbfZebiheh`_gby
Kmgvpauh\h_gghcobljhklb_]hihke_^h\Zl_ebBo\ukdZau\Zgbyg_[_augl_j_kguhlg_dhlhju_
bagbo
PZh=mg\hcg_g_lihklhygghcnhjfubkdmkkl\h\hcgukhklhbl\h[fZg_
FwcYhqwgv;_ah[fZgZg_\hafh`ghijbf_gblvlZdlbq_kdbcfZg_\jZ[_alZdlbq_kdh]hfZg_\jZ
g_\hafh`ghkijZ\blvkykijhlb\gbdhf
ZgQ`wH[fZgwlhkj_^kl\h^h[blvkyih[_^ugZ^ijhlb\gbdhf
Q`ZgXchkgh\m\hcguiheZ]Zxl]mfZgghklvbkijZ\_^eb\hklvgh^eylh]hqlh[uh^_j`Zlv
ih[_^mg_ij_f_gghgm`_gh[fZg
k_wlbdhff_glZjbby\eyxlkyke_^kl\b_fij_^eZ]Z_fuoKmgvpauke_^mxsboijb_fh\bijZ\be
h[fZgZijhlb\gbdZ
�?keblubfh`_rvqlhgb[m^v^_eZc\b^qlhg_fh`_rvjm]bfbkeh\ZfbkhojZgyc\lZcg_\k_
k\hb\h_ggu_ijb]hlh\e_gbykhklhygb_\hhjm`_gbyblil_ijhy\eycijbagZdbk\h_cfgbfhc
keZ[hklb^eylh]hqlh[uiheg__b[uklj__jZa]jhfblvijhlb\gbdZ
�?keblubihevam_rvkyq_fgb[m^vihdZau\Zc_fmijhlb\gbdm@[m^lhluwlbfg_ihevam_rvky
Wlhlijb_fij_^iheZ]Z_lmf_gb_kdju\Zlvk\hb^_ckl\bybebijb[_]gm\ddZdhfmgb[m^vkj_^kl\m
qlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\^Zevg_cr_fij_^klZ\blvk\hcihklmihd\^jm]hfk\_l_
Ohly[ulub[ue[ebadhihdZau\Zc[m^lhlu^Ze_dhohly[ulub[ue^Ze_dhihdZau\Zc[m^lh
�lu[ebadhH^bgbadhff_glZlhjh\m0\jZkdju\Z_lwlmfukevlZd?kebohq_rvgZiZklv
�ijhlb\gbdZ\^Ze_dhff_kl_ihdZ`b[m^lhluih^oh^brv[ebadhdg_fmjm]hcdhff_glZjbc
KhjZcy?kebluohq_rvgZiZklvgZ[ebadh_dl_[_]hkm^Zjkl\hk^_eZc\b^qlhgZiZ^Z_rvgZ
^Ze_dh_hll_[y]hkm^Zjkl\h_kebohq_rv^_ckl\h\Zlv\^Ze_dhf]hkm^Zjkl\_k^_eZc\b^qlh
^_ckl\m_rv\[ebadhf]hkm^Zjkl\_
AZfZgb\Zc_]h\u]h^hcWlhagZqblaZfZgblvijhlb\gbdZdZdhcgb[m^vg_agZqbl_evghc
kljZl_]bq_kdhcbeblZdlbq_kdhcmklmidhcbl_fkZfuf^h[blvky[hevrbo\u]h^^eyk_[y
Ijb\_^b_]h\jZkkljhckl\hb[_jb_]hIjb_ffh`_lh[_ki_qb\Zlvkyp_eufjy^hff_jhijbylbc
ih^_ahj]ZgbaZpbbeZ]_jyijhlb\gbdZgZijbf_j\ua\Zlvg_^h\hevkl\h\heg_gb_\_]hklZg_beb
\g_klbiZgbdm\jy^uijhlb\gbdZ\h\j_fykZfh]h[hy
?kebmg_]h\k_ihegh[m^vgZ]hlh\_Ih\b^bfhfmfukevKmgvpauk\h^blkydke_^mxs_fm
_keblu\b^brvqlhmijhlb\gbdZbZjfbyfgh]hqbke_ggZyb\hhjm`_gb_ij_\hkoh^gh_b\umqdZ
khe^ZlgZbemqrZyg_evaygZiZ^ZlvgZg_]hijyfhbihdZau\Zlv_fmk\hbogZf_j_gbcGZh[hjhl
gm`ghk^_eZlv\b^qlhkhagZ_rv\kx[_kihe_aghklvgZiZ^_gbygZg_]hbijbl\hjghaZgylv
h[hjhgbl_evgh_iheh`_gb_Wlbffh`ghmkuiblv[^bl_evghklvijhlb\gbdZjZkk_ylv_]h
ih^haj_gbyL_f\j_f_g_fih^ijbdjulb_fiZkkb\ghklbgZ^e_`bl^_eZlv\k_^eyg_h`b^Zggh]h
gZiZ^_gby
?kebhgkbe_gmdehgyckyhlg_]h?kebijhlb\gbdkbevg__l_[yba[_]Zcj_rbl_evgh]h
klhedgh\_gbykgbfbeb_kebihabpbyijhlb\gbdZkbevghmdj_ie_gZg_gZiZ^Zcijyfhh[oh^b_]h
ua\Z\\g_f]g_\ijb\_^b_]h\khklhygb_jZkkljhckl\Z[he__rbjhdhfkfuke_ijZ\beh
fh`gh\ujZablvlZdijb\_^bijhlb\gbdZ\yjhklv\u\_^b_]hbak_[yaZklZ\vihl_jylv
oeZ^ghdjh\b_bj_rblvkygZg_h[^mfZggu_bjbkdh\Zggu_ihklmidbbwlbfkehfb_]hl_aZklZ\v
ihclbgZg_gm`gu_`_jl\uih^hj\b_]hkbeukehfb_]h^mo_]hwg_j]bx_]h[h_kihkh[ghklv
Ijbgy\kfbj_gguc\b^\uah\b\g_fkZfhfg_gb_WlhhagZqZ_lkfbj_ggufbkeh\Zfbb
ihklmidZfb^h[_ckylh]hqlh[uijhlb\gbdijhgbdkym\_j_gghklvx\l\h_ffbjhex[bbb
h^gh\j_f_gghqj_af_jghcm\_j_gghklvx\kh[kl\_gguokbeZoqlh[uklZe[_ki_qgufbwlbf
\hkihevah\Z\rbkvgZiZ^ZcgZg_]h
?keb_]hkbeuk\_`bmlhfb_]hWlhijZ\behfh`_lhagZqZlv_kebmijhlb\gbdZk\_`b_kbeu
bafhlZc_]hjZaebqgufbfZg_\jZfbbdh]^Zhgh[_kkbeblmgbqlh`v_]h
?kebmg_]h^jm`bgujZat_^bgbl_ihklZjZckyihk_ylvjZa^hj\kZfhfeZ]_j_ijhlb\gbdZ
hlhj\Zlvhlg_]hkhxagbdh\i_j_kkhjblv_]h\h_gZqZevgbdh\bli
GZiZ^ZcgZg_]hdh]^Zhgg_]hlh\Bf__lky\\b^mfZl_jbZevgZyg_ih^]hlh\e_gghklvijhlb\gbdZ
uklmiZcdh]^Zhgg_h`b^Z_lDhff_glZjbbdwlhfmiheh`_gbxg_lj_[mxlky
G_ljm^gh\b^_lvqlhhibku\Zywlbijb_fuKmgvpauklj_fbekyho\Zlblv\k_klhjhgu[hjv[uk
g_ijbyl_e_fKwlhclhqdbaj_gbyGBDhgjZ^jZa^_ebebogZiylv]jmii
Ijb_fufZkdbjh\db
Z\fFZkdbjh\dZdZ`ms_ckyk\h_xkeZ[hklvx
[\fFZkdbjh\dZeh`gufb^_ckl\byfb
\\fFZkdbjh\dZjZkklhygb_f
]\fFZkdbjh\dZeh`ghch[hjhghc
Ijb_fuij_^hklhjh`ghklb
[\fH[_kkbeb\Zgb_ij_\hkoh^ys_]hijhlb\gbdZ
Bkihevah\Zgb_g_^hklZldh\bebhrb[hdijhlb\gbdZ
Z\fBkihevah\Zgb__]hh[s_cg_ih^]hlh\e_gghklb
[\fBkihevah\Zgb_hkeZ[e_gbymg_]h[^bl_evghklb
\\fBkihevah\Zgb__]hg_hklhjh`ghklb
ha^_ckl\b_gZijhlb\gbdZbagmljb
Z\fg_k_gb_jZkkljhckl\Z\_]hjy^u
[\fg_k_gb_jZkkljhckl\Z\_]heZ]_jv
ha^_ckl\b_gZikboheh]bxijhlb\gbdZ
Z\fGZlZedb\Zgb__]hgZg_h[^mfZggu_b]b[_evgu_^eyg_]hihklmidb
[\fMkuie_gb__]h[^bl_evghklb
LZdh\uij_^\Zjbl_evgu_jZkq_luihedh\h^pZBkdexqbl_evgh_agZq_gb_^eyihgbfZgby_]h
\a]ey^h\bf__lnjZaZb^msZyk_cqZk`_\ke_^aZi_j_qbke_gb_fmdZaZgguo\ur_ljbgZ^pZlb
ijb_fh\Kmgvpau]h\hjblk_wlhh[_ki_qb\Z_l\hbl_exih[_^mh^gZdhgZi_j_^ij_ih^Zlv
gbq_]hg_evayAZwlhcnjZahckdju\Z_lkyfukevqlhmdZau\Z_fufbbfijb_fZfbihedh\h^_p
fh`_l^h[blvkyih[_^ughaZjZg__kdZaZlv_fmdZdhcijb_fdh]^ZbdZdijbf_gblvg_\hafh`gh
H^bgbadhff_glZlhjh\ihwlhfmih\h^mibkZek_j_rZ_lky\aZ\bkbfhklbhlijhlb\gbdZ
khhl\_lkl\_gghbaf_g_gbyfiml_fh\eZ^_gby^he`gufDZd`_fh`ghgZi_j_^qlhgb[m^v
]h\hjblv"
Bkdmkkl\hihedh\h^pZdZdjZabaZdexqZ_lky\mf_gbb^_ckl\h\Zlvkhh[jZamykvkh[klZgh\dhc
gZoh^blv\k_gh\u_kj_^kl\Zbkihkh[u[hjv[uijbf_gbl_evghdmkeh\byf\j_f_gbf_klZb
kblmZpbb\p_ehf
GZ\hcg_g_lg_baf_gghch[klZgh\dbdZdm\h^ug_lg_baf_gghcnhjfu]h\hjblPZh=mg
Ihevamykvihimeyjguf\DblZ_bYihgbb\ujZ`_gb_ffh`ghlZdknhjfmebjh\Zlvp_gljZevgmx
b^_x\k_c^hdljbguKmgvpauhcgZwlhlukyqZbaf_g_gbcb^_kylvlukyqij_\jZs_gbc
G_kdhevdhih^jm]hfmih^hr_edjZkkfhlj_gbx\h_gghcobljhklbMpauJZkkm`^_gbyhg_cfu
h[gZjm`b\Z_f\hfgh]bo]eZ\Zo_]hljZdlZlZLZd\]eZ\_H[hp_gd_ijhlb\gbdZ^ZxlkylZdb_
j_dhf_g^Zpbb
DgyavMohmkijhkbeDh]^Zh[yaZl_evghgZ^e_`blgZiZ^ZlvgZijhlb\gbdZ"
MpaugZwlhhl\_lbe_^y\hcgmg_h[oh^bfhlhqghagZlv\q_fkbevgu_bkeZ[u_klhjhgu
ijhlb\gbdZbgZijZ\blvkylm^Z]^_mg_]hhiZkgh_f_klh
GZ^e_`blgZiZ^Zlvlh]^Zdh]^Zijhlb\gbdlhevdhqlhijb[ueba^Ze_dZb_]hjy^u_s_g_ijbreb
\ihjy^hd
GZ^e_`blgZiZ^Zlvlh]^Zdh]^Zijhlb\gbdaZgyl_^hcbg_ijbgye_s_f_jij_^hklhjh`ghklb
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zhglhjhiblkybki_rbl
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zijhlb\gbdbaebrg_mk_j^kl\m_l
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zhg_s_g_mki_e\hkihevah\Zlvky\u]h^Zfbf_klghklb
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zhghrb[rbkv\h\j_f_gbg_khh[jZam_lkykgbf
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zihedh\h^_phlhj\Zghlk\hbodhfZg^bjh\bkhe^Zl
GZ^e_`blgZiZ^Zlvdh]^Zhgij_bkiheg_gkljZoZ
M^aukdZaZeKZfh_\Z`gh_\\hcg_wlhh[yaZl_evghij_`^_\k_]hjZa]Z^Zlvihedh\h^pZ
ijhlb\gbdZb\uykgblv_]hkihkh[ghklb?kebijbf_gylvijhlb\g_]hlZdlbdm\aZ\bkbfhklbhl_]h
khklhygbyfh`ghbf_lvmki_o[_ahkh[hcljZlukbe
?kebhg]emib\_jblex^yfgZ^e_`blaZ\e_qv_]hh[fZghf
?kebhgdhjuklhex[b\bg_[_j_`_lk\h_cj_imlZpbbgZ^e_`blih^dmiblv_]hkhdjh\bsZfb
?kebhge_]hdgZ\kydb_i_j_f_gubg_bf__ll\_j^h]hieZgZgZ^e_`blmlhfb\_]h^h\_klb^h
bag_fh`_gby
?keb\ukrb_mg_]h[h]Zlub\ukhdhf_jguZgbarb_[_^gubjhismlgZ^e_`bljZat_^bgblvbo
?keb_]hihklmidbij_bkiheg_gudhe_[Zgbc_keb_]h\hckdhg_agZ_lgZqlhhi_j_lvkygZ^e_`bl
gZ]gZlvgZg_]hkljZobh[jZlblv\[_]kl\h
?keb_]h\hbguhlghkylkydk\h_fmihedh\h^pmij_g_[j_`bl_evghbklj_fylky^hfhcgZ^e_`bl
aZdjulvbfjh\gmx^hjh]mbhldjulv]hjbklmx\klj_lblvbob\aylvbl^
�j_\gb_]j_db Dk_ghnhglKhdjZl=_jh^hlNmdb^b^b^j\fbjbfeyg_ Iheb[bcP_aZjvLZpbl
_]_pbc:jjbZgb^j\f\bklhjbq_kdboljm^Zomq_[gbdZof_fmZjZonbehkhnkdboljZdlZlZo
hklZ\bebihlhfdZfaZf_qZl_evgu_fukebg_lhevdhhnhjfZevghcklhjhg_\h_ggh]h^_eZghbh
\_qguo\hijhkZo\h_gghcikboheh]bb
Hp_gb\Zyklhjhguijbf_g_gby\h_gghcobljhklbkj_^g_\_dh\uo\h_gZqZevgbdh\NWg]_evk
aZf_lbeqlhij_^\h^bl_eb\hckdn_h^Zevgh]hi_jbh^ZaZqZklmx\h_\Zeb[_a\kydbo\h_gguo
obljhkl_cbmobsj_gbcAZqZklmxghg_\k_]^Z;hevrh_agZq_gb_\h_gghcobljhklbijb^Z\Ze
ba\_klgucnbehkhnbiheblbdwihobhajh`^_gbyGbddhehFZdbZ\_eeb jm[_`;9;9,\_dh\\f
k\h_cdgb]_H\h_gghfbkdmkkl\_hgkijbkmsbf_fmmf_gb_fhij_^_ey_limlb_]h[m^ms_]h
jZa\blbyih^gbfZyijbwlhf\hijhkhjheb\h_gghcobljhklb\\hhjm`_gghc[hjv[_
?keb\uohlbl_\h\j_fy[hyijb\_klbg_ijbyl_evkdb_\hckdZ\aZf_rZl_evkl\hlhgZ^hijb^mfZlv
qlhgb[m^vkihkh[gh_mkljZrblvijhlb\gbdZgZijbf_jjZkijhkljZgblv\_klvhijb[u\rbo
ih^dj_ie_gbyobebh[fZgmlv_]h\b^bfhklvxbo
\fHq_gv\Z`ghbghcjZajZkimklblv\h\j_fy[hykemoh]b[_ebg_ijbyl_evkdh]hihedh\h^pZbebh
[_]kl\_qZklb_]h\hckdZobljhklvwlZqZklhijb\h^beZdmki_om
\fE_]q_\k_]hm^Z_lkylhqlh\jZ]kqblZ_l^eyl_[yg_\hafh`gufbm^Zj[hevr_cqZklvx
h[jmrb\Z_lkygZex^_c\lmfbgmlmdh]^Zhgb\k_]hf_gvr_hg_f^mfZxl
\f?kebluohq_rv\u^_eblvg_aZf_lgh^ey\jZ]ZqZklvk\h_]h\hckdZ^eyihfhsbkhxagbdmg_
khdjZsZcjZaf_jh\eZ]_jyhklZ\vgZf_kl_\k_agZf_gZbij_`gb_jy^uiZeZlhdg_mf_gvrZcqbkeZ
h]g_cbqZkh\uolhqghlZd`__kebluihemqbrvih^dj_ie_gb_baZohq_rvwlhkdjulvg_jZkrbjyc
eZ]_jvb[hkZfh_ihe_agh_wlh\k_]^ZlZblvk\hb^_eZbfukeb
\f;u\Z_lhq_gvihe_aghhaZ^Zqblvg_ijbyl_eydZdbfgb[m^vg_ij_^\b^_gguf^\b`_gb_fA^_kv
\hafh`ghh^ghba^\mobeb[jhkblv\ZlZdmqZklvk\hbo\hckdhllygm\gZg__g_ijbyl_evkdb_kbeu
bwlbf\uk\h[h^blvhklZevgu_bebbah[j_klbqlhgb[m^vkh\k_fg_h`b^Zggh_^Z[um^b\blv\jZ]Z
g_\b^Zggufaj_ebs_fgZim]Zlv_]hbijbgm^blvd[_a^_ckl\bx
G_[m^mqb\h_ggufFZdbZ\_eeb\k\h_fljZdlZl_^ZeZgZebajZa\blby\h_ggh]hbkdmkkl\Zhkh[h
\u^_eb\ijb_fuh[fZgZijhlb\gbdZEmqrbcaZfuk_eibkZehgwlhlhldhlhjuckdjulhl
g_ijbyl_ey?keb\h\j_fy[hyijhbahc^_lkh[ulb_dhlhjh_fh`_lbkim]Zlvex^_clhhq_gv\Z`gh
baf_ggbdkhh[sZxsbchl\hboieZgZog_ijbyl_exlhgZ^hihklZjZlvkyba\e_qvihevamba_]h
\_jhehfkl\Zkhh[sb\_fmh\ufure_gghfaZfuke_bkdju\Zywlbf^_ckl\bl_evgucbebkdZaZlvh
g_kms_kl\mxsbohiZk_gbyomfheqZ\hlhfq_]hlu[hbrvkyihgZklhys_fm
h_ggZyobljhklvihfg_gbxFZdbZ\_eeb\hfgh]hfaZ\bkblhlebqguodZq_kl\ihedh\h^pZ;_a
^ZjZbah[j_lZl_evghklbkqblZehggb\h^ghch[eZklb_s_g_[ueh\_ebdboex^_c
bah[j_lZl_evghklvdhg_qghihq_lgZ\h\kydhf^_e_gh\\h_gghfhgZijbghkbl\_ebdmxkeZ\m
hcgZwlh[_kdhg_qgZyp_ivkemqZcghkl_cdZ`^Zybadhlhjuofh`_lih]m[blv\hckdh_keb
ihedh\h^_pg_mf__lbebg_ijb\ud]h\hjblvkkhe^ZlZfbb[hkeh\hjZkk_b\Z_lkljZoaZ`b]Z_l
^mrbmdj_iey_lklhcdhklvjZkdju\Z_lh[fZg
\f?keb`_lujZa[bllhihedh\h^_pij_`^_\k_]h^he`_gkhh[jZablvg_evayebba\e_qvba
ihjZ`_gbydZdmxgb[m^v\u]h^mhkh[_ggh\l_okemqZyodh]^Zohly[uqZklv_]h\hckdZkhojZgbeZ
[h_\mxkbem
\fFgh]b_ihedh\h^puex[ylh[fZgu\Zlvijhlb\gbdZaZfZgb\Zy_]h\aZkZ^udh]^Zwlhfm
kihkh[kl\m_lf_klghklv
\fG_dhlhju_ihedh\h^puaZsbsZykvijhlb\kbevg_cr_]hijhlb\gbdZkly]b\Zeb\k_k\hbkbeugZ
g_[hevrhfijhkljZgkl\_biha\heyebhdjm`blvk_[yZihlhfaZf_lb\keZ[_cr__f_klh
g_ijbyl_evkdhcebgbbgZijZ\eyebgZg_]h]eZ\gucm^Zj
\fQlh[ujZa]Z^ZlvlZcgug_ijbyl_eyg_dhlhju_ihedh\h^pukgZjy`Zebdg_fmihkeh\hlijZ\eyy
kgbfbih^\b^hfkem`bl_e_chiulg_crbo\hbgh\dhlhju_\ukfZljb\Zebmkljhckl\h
g_ijbyl_evkdh]h\hckdZmagZ\Zeb\q_f_]hkbeZbkeZ[hklvbkhh[s_gbyfbk\hbfbh[e_]qZeb
�ih[_^mjm]b_gZjhqghhl^Zeyebhlk_[ydh]hgb[m^vbaijb[eb`_gguodhlhjucijbl\hjgh
i_j_^Z\Zekyg_ijbyl_exZihlhfhldju\Zek\hbfaZfukeuijhlb\gbdZ
G_[hevrh_dhebq_kl\hkh[kl\_gghl_hj_lbq_kdbojZ[hlih\h_gghcobljhklb\hij_^_e_gghcf_j_
dhfi_gkbjh\Zehkvljm^Zfbbklhjbq_kdbfbwlgh]jZnbq_kdbfb]_h]jZnbq_kdbfbbl^Ijbf_jhf
fh`_lkem`blvdgb]ZIeZghDZjibgbBklhjbyFh]heh\
a]ey^ugZ\h_ggmxobljhklv\bklhjbbhl_q_kl\_gghc\h_gghcfukebgZqbgZxlhnhjfeylvky\
kljhcgmxkbkl_fmgZqbgZyk;9,,,\_dZI_lj,ijbf_gbefgh]b_gh\u_kihkh[ubijb_fu
\hhjm`_gghc[hjv[uhgfZkl_jkdbbkihevam_lf_klghklvbih]h^gu_mkeh\byZdlb\ghijbf_gy_l
aZkZ^ugZe_lu^_fhgkljZpbbG_aZmjy^gZy\h_ggZyobljhklvI_ljZ,y\eyeZkvh^ghcbaijbqbg_]h
fgh]boih[_^
OZjZdl_jgh\ukdZau\Zgb_I_ljZ,dZkZxs__kykihkh[h\\h_gguo^_ckl\bc\K_\_jghc\hcg_
bkdZgb_]_g_jZevgh]h[hykmlvhiZkgh\_^bgucqZk\k_gbkijh\_j`_ghlh]h^eyemqr_
a^hjh\h_hlklmie_gb_g_`_eb[_af_jguc]ZaZj^h_ggZyobljhklv\wlhfkemqZ_khklhyeZ\lhf
qlh[uhkeZ[blvr\_^h\aZfZgblvbo\]em[vkljZgubl_f\j_f_g_fhj]Zgbah\Zlvkh[kl\_ggu_kbeu
h_ggZyobljhklv\[h_\uo^_eZoihedh\h^p_\jmkkdhcZjfbbk\yaZgZij_`^_\k_]hkbf_g_f:
Km\hjh\ZH^gZbaklhjhg\h_gghcobljhklb\_]hagZf_gblhcGZmd_ih[_`^Zlv\ujZ`_gZ
ke_^mxsbfh[jZahfG_ijbyl_evgZkg_qZ_lkqblZ_lgZkaZklh\_jklZdhebba^Ze_dZlh\^\mob
lj_oklZob[hevr_^jm]fugZg_]hdZdkg_]gZ]heh\mAZdjm`blkymg_]h]heh\Z:lZdmckq_f
ijbr_e
f_kl_kl_f:Km\hjh\\uklmiZeijhlb\imkluo^_fhgkljZpbcdhlhju_y\eyxlkyg_]h^gufb
Km\hjh\\b^_e\j_rbl_evghf\ha^_ckl\bbgZ\jZ]Z\g_aZighklvxgZiZ^_gbyijb
g_ih^]hlh\e_gghklb_]hdhj]Zgbah\Zgghfmhlihjmbdhg_qgh`_\ih[_^_kfZehcaZljZlhckbeb
g_agZqbl_evgufbihl_jyfbH[wlhfdjZkghj_qb\hk\b^_l_evkl\mxl_]hgZklZ\e_gby]_g_jZemF:
FbehjZ^h\bqmRludb[ukljhlZ\g_aZighklvG_ijbyl_ev^mfZ_lqlhluaZklhaZ^\_klb\_jkl
Zlum^\hcrZ][h]ZlujkdbcgZ]jygv[ukljh\g_aZighG_ijbyl_evih_l]mey_l`^_ll_[ykqbklh]h
iheyZlubaaZ]hjdjmluobaaZe_kh\^j_fmqbogZe_lbgZg_]hdZdkg_]gZ]heh\mjZabl_kgb
[_c]hgbg_^Z\Zchihfgblvkydlhbkim]Zglhlih[_`^_g\iheh\bgmmkljZoZ]eZaZ[hevrb_h^bg
aZ^_kyl_juoihdZ`_lky;m^vijhahjeb\hklhjh`_gbf_cp_evhij_^_e_ggmx
;hevrh_agZq_gb_ihedh\h^_pijb^Z\Zekdjulghklbghqguf^_ckl\byfKm\hjh\kdZylZdlbdZ
\kydbcjZabaf_gyeZkv\khhl\_lkl\bbkdhgdj_lghch[klZgh\dhcijbwlhfbkihevah\Zebkvgh\u_
hjb]bgZevgu_kihkh[ubijb_fudhlhju_\\h^bebijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ihkdhevdm[ueb
ijhlb\hiheh`gu_]hkihkh[Zfbijb_fZfbijhlb\hj_qbebh[s_ijbgylufl_hj_lbq_kdbf
iheh`_gbyfijbf_gy\rbfkyihijb\uqd_
Bgl_j_k_g\wlhck\yabwibah^hibkZgguc\dgb]_KGK_j]__\ZP_gkdh]hK_\ZklhihevkdZy
kljZ^ZDh]^Z\_gkdbc]hndjb]kjZlkijhkbeKm\hjh\ZdZdh\_]hieZg^_ckl\bcijhlb\\hckd
njZgpmah\lhldZdba\_klgh\ueh`begZklhekh\_jr_gghqbklucebkl[mfZ]bkdZaZ\ijbwlhf
hlfhcieZgLh]hqlhaZ^mfZgh\fh_c]heh\_g_^he`gZagZlv^Z`_fhyreyiZ:Dmlmah\
h^gZ`^uaZy\be?keb[ufhbieZguagZeZfhyih^mrdZy[ugZg_cg_kiZe
[h_\hcijZdlbd_n_ev^fZjrZeZFBDmlmah\Zkm\hjh\kdZyGZmdZih[_`^ZlvihemqbeZk\h_
^Zevg_cr__jZa\blb_
H\a]ey^ZoFBDmlmah\ZgZ\h_ggmxobljhklvk\b^_l_evkl\mxl[h_\u_^hdmf_gluhljZ`Zxsb_
_]hihedh\h^q_kdmx^_yl_evghklvLZd\agZf_gblhfkjZ`_gbbih^Jmsmdhf^_eZy\b^qlh
ij_ke_^m_l[_]msbolmjhdDmlmah\hklZ\bek\hb\hckdZgZf_kl_?kebihc^_faZlmjdZfblh
\_jhylgh^hklb]g_fRmfeughihlhfqlhklZg_f^_eZlv"GZ^h[gh[m^_l\ha\jZlblvkydZd\
ijhrehf]h^mb\babjvh[ty\be[uk_[yih[_^bl_e_f=hjZa^hemqr_h[h^jblvfh_]h^jm]Z:of_l
[_ybhghiylvijb^_ldgZf
^hg_k_gbbhlZdgZau\Z_fhfkeh[h^a_ckdhf^_e_FBDmlmah\^hdeZ^u\ZeL_fqlhg_ijbyl_ev
ZlZdh\Zg[ue\jZkiehojZaj_rZ_lkyaZ]Z^dZqlhkgZr_cklhjhgum[bluobjZg_guolhevdh
q_eh\_d
L_fZ\h_gghcobljhklbhkfukeb\ZeZkvfgh]bfb^jm]bfb\h_gZqZevgbdZfbjmkkdhcZjfbb;h_\Zy
^_yl_evghklvijhkeZ\e_gguo]_g_jZeh\k\b^_l_evkl\m_lh[hevrhfagZq_gbbdhlhjh_hgb
ijb^Z\Zeb\h_gghcobljhklbgZihe_[jZgbIhiuldbl_hj_lbq_kdh]hhkfuke_gbyjhebf_klZb
agZq_gby\h_gghcobljhklb\\h_gghfbkdmkkl\_ij_^ijbgbfZebkv\Jhkkbbb\;,;\_d_H[wlhf
k\b^_l_evkl\mxlim[ebdZpbb\l_hj_lbq_kdboba^Zgbyobwgpbdehi_^byolh]h\j_f_gb
Jmkkdbc\h_ggucibkZl_ev:B:klZnv_\\]h^m\jZ[hl_Hkh\j_f_gghf\h_gghfbkdmkkl\_
aZf_lbebkdmkkl\hihy\behkvki_j\ufq_eh\_dhfihlhfmqlhhghdZdke_^kl\b_obljhklb
kjh^gblhevdhmfmHgfh]mihlj_[eylvk\hxobljhklvhlgZiZ^_gbya\_j_c^eyihjZ`_gby
dhlhjuogm`gubgh]^Z[u\Zxl\g_aZighklvm^ZjklueZ[ukljhlZmdjulb_k_[yhlgZiZ^_gbc
aZkZ^Zbli:klZnv_\kqblZeqlhi_j\hgZqZevgZykljZl_]bq_kdZyfukevy\ey_lkyijhy\e_gb_f
mfZbobljhklb=:E__j]_g_jZeijhn_kkhjbgZqZevgbdh_gghcZdZ^_fbb\h_ggucibkZl_ev
gbdZdh_hjm`b_g_fh`_lihkihjblv\k\h_c^_ckl\_gghklbkiZgbdhcdhlhjZyfh`_l\hagbdgmlv
^Z`_hlfbdjhkdhibq_kdhchiZkghklbWlhebg_[bqbdZdh_hjm`b_fh`_l^ZlvlZdhcj_amevlZl"
Hlkx^Z\f\Z`ghklv\ujZ[hldb\k_[_kihkh[ghklbdkihdhcghc\klj_q_g_h`b^Zgghkl_cb\f[blv
ijhlb\gbdZg_h`b^Zgghklyfbbh]jZ^blvk_[yhlgboKj_^kl\hf^eyi_j\h]hkem`Zlkdjulghklvb
[ukljhlZ\hh[s_bkdmkgh_ihevah\Zgb_\j_f_g_f[eb`_\k_]hijb\h^ys__d\g_aZighklbZ^ey
\lhjh]hbkdmkgh_mihlj_[e_gb_j_a_j\Z
dhgp_;,;\_dZhl_q_kl\_ggu_\h_ggu_ki_pbZebklu^Zeb^hklZlhqghq_ldh_hij_^_e_gb_\h_gghc
obljhklbLZd\Wgpbdehi_^bb\h_gguobfhjkdbogZmd]h^Z]h\hjblkyh_ggZy
obljhklv^_ckl\b_ihkj_^kl\hfdhlhjh]hohlbf\\_klb\aZ[em`^_gb_g_ijbyl_eyhlghkbl_evgh
bklbgguogZrbo^_ckl\bch_ggu_obljhklbfh]ml[ulv[_kdhg_qghjZaghh[jZaguqlhaZ\bkblhl
bah[j_lZl_evghklb[hjxsbokyklhjhg
Wgpbdehi_^bq_kdhfkeh\Zj_;jhd]ZmaZb?njhgZqblZ_fh_ggZyobljhklvijbf_gy_lky\l_o
kemqZyodh]^Z`_eZxl\\_klb\aZ[em`^_gb_g_ijbyl_eyl_fbeb^jm]bfiml_fkdju\Zyhlg_]h
bklbggu_gZf_j_gbyiheh`_gbyb^_ckl\by
;hevrhcwgpbdehi_^bbj_dhf_g^h\Zgghc\h_gghmq_[gufaZ\_^_gbyfJhkkbbkdZaZgh
h_ggZyobljhklvkj_^kl\h\\_klbg_ijbyl_ey\h[fZghlghkbl_evghbklbgguogZf_j_gbc
^_ckl\bcbkhklhygby\hckd
h_gghcwgpbdehi_^bb]h^Z\h_ggZyobljhklvhij_^_ey_lkydZd\\_^_gb_l_fbebbguf
kihkh[hfijhlb\gbdZ\h[fZgkp_evx\hkihevah\Zlvkywlbf^ey^hklb`_gbykh[kl\_ggh]hmki_oZ
Obljhklv\hh[s_^hihegy_lhkeZ[ey_lbeb^Z`_iZjZebam_lkbembke_^h\Zl_evghkhklZ\ey_l
we_f_gl\kydhc[hjv[uZ\hhjm`_gghcl_f[he__h_ggh_bkdmkkl\h\k_]^ZijbagZ\Zeh\h_ggmx
obljhklvdZdh^bgbahkgh\guok\hbowe_f_glh\
JmkkdZy\h_ggZyi_jbh^bq_kdZyi_qZlvijhreh]h\_dZhkh[_ggh`mjgZeuh_gguck[hjgbd
:jlbee_jbckdbc`mjgZekbkl_fZlbq_kdbim[ebdh\ZeZklZlvbbkhh[s_gbyh\Z`ghklb\hkiblZgby
mkhe^Zlbhnbp_jh\lZdbodZq_kl\dZdkf_dZedZgZoh^qb\hklvijb\h^beZfgh]hqbke_ggu_
ijbf_juijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\\hcgZo;hevrhcbgl_j_kij_^klZ\eyxllZd`_mq_[gbdbih
�lZdlbd_lh]h\j_f_gbij_`^_\k_]hlZdboZ\lhjh\dZdjZ]hfbjh\Jxklh\Ihqlb\k_mq_[gbdb
\ur_^rb_\k\_l\o]h^Zoijhreh]hklhe_lby]h\hjylhjhebbagZq_gbb\h_gghcobljhklb\
^hklb`_gbb\g_aZighklbKe_^m_laZf_lblvqlhg_kfhljygZhij_^_e_ggmxijhlb\hj_qb\hklv\
km`^_gbyo\h_gZqZevgbdbb\h_ggu_l_hj_lbdb[ueb_^bgu\hp_gd_\Z`ghklbbagZqbfhklb
\h_gghcobljhklb\\h_gghfbkdmkkl\_
G_h[hreb\gbfZgb_f\h_ggmxobljhklvbdeZkkbdbfZjdkbafZe_gbgbafZLZdNWg]_evk\jZ[hl_
J_\hexpbybdhgljj_\hexpby\=_jfZgbbibkZeGZ^haZo\Zlblvijhlb\gbdZ\jZkiehoihdZ_]h
\hckdZ_s_jZajhag_guBE_gbghp_gb\ZyagZq_gb_\h_gghcobljhklbkqblZeqlhgZ^h
klZjZlvkyaZo\Zlblv\jZkiehog_ijbyl_eymeh\blvfhf_glihdZ_]h\hckdZjZa[jhkZgumf_lv
ihevah\Zlvkyg_ih\hjhleb\hklvxg_ijbyl_eybgZiZ^ZlvgZg_]hlZfblh]^Z]^_\k_]hf_g__
h`b^ZxlgZiZ^_gbyB_s_G_[u\Z_l\hcg[_a\h_gguoobljhkl_c
LZdbfh[jZahfgZijhly`_gbbfgh]h\_dh\hcbklhjbbq_eh\_q_kl\Ziheblbq_kdb_^_yl_eb
ihedh\h^punbehkhnu\h_ggu_mq_gu_bibkZl_ebg_lhevdh\uykgbebkmlv\h_gghcobljhklbghb
hij_^_ebeb__nhjfubkihkh[ujhevbf_klh\^hklb`_gbbih[_^ugZ^ijhlb\gbdhf
h_ggZyobljhklvaZjh^beZkv\^Ze_dhfijhrehf?_aZqZldbgZqZebnhjfbjh\Zlvky_s_\
i_j\h[ulghfh[s_kl\_M`_lh]^Z\oh^_f_`ie_f_gguoklhedgh\_gbcbebklhedgh\_gbc\gmljb
ie_f_gbfh]ebijhy\eylvkywe_f_glu\h_gghcobljhklbIhy\e_gb_ba[ulhqgh]hZaZl_fb
ijb[Z\hqgh]hijh^mdlZijb\_ehdfZkkh\ufbhj]Zgbah\Zgguf\hhjm`_ggufklhedgh\_gbyfLh
qlhij_`^_ijbf_gyehkv^eyhohlugZa\_j_c aZkZ^ueh\mrdbbl^\fklZehbkihevah\Zlvky\\hcg_
dhlhjZy\_eZkvjZ^b]jZ[_`Zk^_eZ\rbkvihkeh\ZfNWg]_evkZihklhyggufijhfukehf
JZkkdZau\Z_lh\h_gghcobljhklb\k\hboe_]_g^Zob]j_q_kdZyfbnheh]byLZd\h^ghcbagbo
]h\hjblkyqlh\h\j_fyhq_j_^gh]hk\h_]hihoh^Zfbnbq_kdbc;ZomkjZkiheh`bekyeZ]_j_f\g_dhf
imklugghfbmdjulhff_kl_JZa\_^qbdbkhh[sbebqlh\[ebabgZoh^blkyeZ]_jv[he__kbevgh]h
ijhlb\gbdZ;ZomkZho\ZlbekljZoghh^bgba_]hijb[eb`_gguoIZgihdjh\bl_eviZklmr_kl\Z
hohlubju[heh\kl\Zg_jZkl_jyekybhl^ZejZkihjy`_gb_qlh[ukgZklmie_gb_fl_fghlu\hckdZ
;ZomkZih^gyebkbevgucrmfdhlhjucih\lhjy_fucwohfe_kh\kdZebms_ebcm[_^be[u
ijhlb\gbdZ\lhfqlhgZg_]hb^_lfh]mqbc\jZ]G_ijbyl_eyho\Zlbem`Zkbhgh[jZlbeky\
[_]kl\h
H^gbfbajZggbomihfbgZgbchijbf_g_gbb\h_gghcobljhklb\^j_\ghklb[uehhibkZgb_=hf_jhf
Ljhygkdhc\hcgu\k_j_^bg_;,,,\_dZ^hgwqZklghklbhgjZkkdZau\Z_lhaZkZ^Zo\dhlhjuoih
_]hkeh\Zf[hevr_\k_]hijhy\ey_lky^h[e_klv\hbgh\WlZ\hcgZ^ebeZkvhdhehe_lb
aZdhgqbeZkvihke_lh]hdZd]j_dbobljhklvxh\eZ^_ebLjh_cHgb^_fhgkljbjh\Zebkgylb_hkZ^u
]hjh^ZZl_f\j_f_g_fkdjuluc\gmljbh]jhfgh]hba]hlh\e_ggh]hki_pbZevgh^eywlh]h
^_j_\yggh]hdhgy]j_q_kdbchljy^ijhgbd\Ljhxi_j_[bekljZ`mhldjueghqvx\hjhlZ]hjh^Zb
\imklbek\h_\hckdhLjhygkdbcdhgvkl_oihjklZehebp_l\hj_gb_fdh\Zjkl\Zbh[fZgZih
hlghr_gbxdijhlb\gbdm
Ex[hiulguf^hdmf_glhf^eybamqZxsbo\h_ggmxbklhjbxy\ey_lky_lobcaZ\_lkh^_j`Zsbc
fgh]hijbf_jh\^_ckl\bckijbf_g_gb_fobljhklbH^bgbagZb[he__ba\_klguowlhhkZ^Z
B_jbohgZbajZbevlygZfbih^ij_^\h^bl_evkl\hfBbkmkZGZ\bgZdhlhjZyihij_^Zgbxhlghkblky
ijbf_jghdlhfm`_i_jbh^mqlhbLjhygkdZy\hcgZ
Lh]^ZkdZaZe=hkih^vBbkmkmIhc^bl_\hdjm]]hjh^Z\k_kihkh[gu_d\hcg_bh[oh^bl_]hjh^
h^gZ`^u\^_gvbwlh^_eZcl_r_klv^g_cBk_fvk\ys_ggbdh\imklvg_kmlk_fvljm[x[be_cguo
ij_^dh\q_]hfZ\k_^vfhc^_gvh[hc^bl_\hdjm]]hjh^Zk_fvjZabk\ys_ggbdbimklvljm[yl
ljm[ZfbDh]^ZaZljm[ylx[be_cgu_ljm[udh]^Zmkeurbl_a\mdljm[ulh]^Z\_kvgZjh^imklv
\hkdebdg_l]jhfdbf]hehkhfbkl_gZ]hjh^Zh[jmrblky^hk\h_]hhkgh\ZgbyBbkmk\uihegbe\k_
\lhqghklbdZdkdZaZe_fm=hkih^vbh[jmrbeZkvkl_gZ]hjh^Z^hk\h_]hhkgh\ZgbybgZjh^ihr_e
\]hjh^dZ`^uckhk\h_cklhjhgub\ayeb]hjh^
�himkdZywe_f_glbghkdZaZgbydhlhjucijbkmlkl\m_l\;b[ebbb\qZklghklb\_lohfaZ\_l_
dZdh\h`_jZamfgh_h[tykg_gb_lh]hqlhijhbahreh"Kms_kl\m_lfgh]h\_jkbcgZqbgZyhl
\ha^_ckl\byjblfbqgh]hrZ]ZhkZ`^Zxsboh[oh^ysbo]hjh^k_fvjZaih^jy^ qlhlhgZih^h[b_
wnn_dlZ\hagbdZxs_]hijboh^v[_\gh]mgZfhklm\f^hwnn_dlZ\ha^_ckl\byljm[bdjbdZ
bajZbevlygkdhcZjfbb\hafh`ghlZd`_qlh\lhlkZfucfhf_gldh]^ZbajZbevlyg_[ueb]hlh\u
b^lbgZrlmjfkl_gu]hjh^ZjZajmrbeha_fe_ljyk_gb_H^gZdhbf__lky]hjZa^h[he__ijhklh_b
[he__ijZ\^hih^h[gh_h[tykg_gb_
h[uqghklbwlhcijhp_kkbbgZqZe_hgbfh]ebj_rblvqlhZlZdZg_fbgm_fZaZl_fhgb\b^bfh
ijbrebd\u\h^mqlhwlhk\h_]hjh^Zj_eb]bhaguch[jy^ex[hfkemqZ_ihke_iylbbebr_klb
^g_cwlh]hij_^klZ\e_gbymgbo^he`gh[ueh\hagbdgmlveh`gh_qm\kl\h[_ahiZkghklbb\hafh`gh
m`_g_\k_aZsblgbdbaZgbfZebk\hbihabpbbgZdj_ihklguo\ZeZoBajZbevlyg_`_m\b^_\qlhbo
p_ev^hklb]gmlZ\g_aZighbaf_gbebk\hcfZjrjml\ah[jZebkvgZdj_ihklgu_\Zeubebijh[beb\
gbo[j_rbbgZ]eZaZobamfe_gguoaZsblgbdh\\hj\Zebkv\]hjh^WlZmeh\dZ\gmr_gbyijhlb\gbdm
qm\kl\Zeh`ghc[_ahiZkghklbohjhrhbkijh[h\ZggZybgZ^_`gZylZdlbdZdhlhjmxg_h^ghdjZlgh
ijbf_gyeb\bklhjbb
AZo\Zlb\B_jbohgBbkmkGZ\bgj_rbeb^lb\Bm^_ckdb_]hjugZf_j_\ZykvjZa[blvoZgZg__\\
]Zjgbahg_=Zcbbokhxagbdh\\g_[hevrhf]hjh^__nbevHgagZeqlhijyfZyZlZdZgZ=Zc
hdhgqblkyg_m^Zq_cbhglZd`_agZeqlhZjfbboZgZg__\b`bl_e_c_nbey[ueb[hevr__]hZjfbb
ihwlhfmke_^m_ljZa^_eblvbobjZa[blvihqZklyf
Hgijbgyej_r_gb_gZiZklvgZ=Zckk_\_jZaZl_fkbfmebjh\ZlvihjZ`_gb_bhlklmie_gb_
ihgm`^Zy]Zjgbahg=Zydij_ke_^h\Zgbxlh`_kZfh_\j_fyhgkieZgbjh\ZejZaf_s_gb_
agZqbl_evgh]hqbkeZ\hbgh\gZihabpbbjZkiheh`_gghcdx]mhl]hjh^ZAZl_fhgbij_^ijbgyeb
\g_aZigmxZlZdm\oh^_dhlhjhc[hevrbgkl\haZsblgbdh\[ueb\ufZg_gu\k_\_jghfgZijZ\e_gbb
BBbkmkb\_kvBajZbev[m^lhihjZ`_ggu_bfbih[_`Zebdimklug_:hgbdebdgmeb\_kvgZjh^
dhlhjuc[ue\]hjh^_qlh[uij_ke_^h\Zlvbo=Z_b_nbe_g_hklZehkvgbh^gh]hq_eh\_dZ
dhlhjucg_ih]gZeky[uaZBajZbe_fB]hjh^k\hchgbhklZ\bebhl\hj_ggufKb^_\rb_\aZkZ^_
lhlqZk\klZebkf_klZk\h_]hbih[_`ZebbaZ`]eb]hjh^h]g_fwlhlfhf_glBbkmkhklZgh\be
k\hb\hckdZbhgbih\_jgmebkvdij_ke_^h\Zl_eyfebphfBf_yihaZ^bk_[y]hjysbc]hjh^bl_i_jv
m`_iheghklvxhdjm`_ggu_bajZbevlygZfboZgZg_bh[jZlbebkv\[_]kl\hWlh[uehdeZkkbq_kdh_
ijbf_g_gb_m\_jldbmeh\dbbobljhklb
Ijhy\e_gb_\h_gghcobljhklb\^Z\gb_\j_f_gZk\h^behkvij_bfms_kl\_gghdg_keh`gufijb_fZf
bkihkh[Zf^eyq_]hg_lj_[h\Zehkv[hevrbofZl_jbZevguoaZljZlb^ebl_evgh]h\j_f_gbBgh]^Z
^hklZlhqgh[uehhkms_kl\blvh[fZggh_^_ckl\b_gZijbf_jmkljhblvaZkZ^mbwlbfh[_ki_qblv
mki_okjZ`_gbyWnn_dl\g_aZighklbdZdijZ\beh[uedjZldh\j_f_ggufhghdZau\Ze\ebygb_\
hkgh\ghfgZj_amevlZluh^gh]hkjZ`_gbybg_khijh\h`^Zeky[hevrbfbfZl_jbZevgufbihl_jyfb
Ihf_j_jZa\blbyijhba\h^bl_evguokbebihy\e_gbygh\uokj_^kl\\hhjm`_gghc[hjv[uagZq_gb_
\h_gghcobljhklb^ey^hklb`_gbyih[_^u\hajZklZehBklhjbq_kdb_ijbf_jugZ]ey^gh
k\b^_l_evkl\mxlhlhfqlh[eZ]h^Zjybkdmkkl\m\h_gghcobljhklbm^Z\Zehkvih[_^blv^Z`_
ij_\hkoh^ys__ihqbke_gghklb\hckdhb\ub]jZlvkjZ`_gb_
bklhjbb\hcgih`Zemcg_[uehihedh\h^pZdhlhjucgbiulZeky[uobljhklvx^h[blvkyih[_^u
gZ^ijhlb\gbdhfZijhlb\h[hjkl\mxsb_klhjhgugbijb[_]Zeb[udjZaebqgh]hjh^Zmobsj_gbyf
bmeh\dZf\\h^ysbf\aZ[em`^_gb_^jm]^jm]Zhlghkbl_evghbklbgguogZf_j_gbc;_akdjulghklb
ih^]hlh\db^_ckl\bcb[_a\\_^_gbyg_ijbyl_ey\aZ[em`^_gb_g_fh`_l[ulv\g_aZighklb:[_a
\g_aZiguoklj_fbl_evguobj_rbl_evguo^_ckl\bc\hckdg_[u\Z_lbih[_^u
Ij_^klZ\eyxlbgl_j_k^_ckl\byo_llh\ ie_f_gZgZk_ey\rb_FZemx:abx\fijhlb\_]bi_lkdh]h
\hckdZnZjZhgZJZfk_kZ,,\[hxih^DZ^_r_f\]h^m^hgw?]bi_lkdh_\hckdh\uklmibehba
�ih]jZgbqghcdj_ihklb`ZjZKi_pbZevgh\u^_e_gguchljy^^hghkbeqlhijhlb\gbdZgb]^_g_lGZ
aZy\b\rboqlhhgbihkeZgu\h`^yfb^\moie_f_gg_`_eZxsbo\h_\ZlvgZklhjhg_o_llh\Ih
k\_^_gbyfi_j_[_`qbdh\\hckdho_llh\bbokhxagbdh\gZoh^behkv\jZchg_]hjh^ZLmgbigZ
jZkklhygbbdfhlDZ^_rZIhdZaZgbyi_j_[_`qbdh\ih^l\_j^beb^hg_k_gbyjZa\_^u\Zl_evgh]h
hljy^Z
GZkZfhf`_^_e_o_llukdjulghjZkiheh`bebkvdk_\_jmhlDZ^_rZO_llkdbcpZjvFm\ZlZeem
aZf_lb\^\b`_gb__]bilygdDZ^_rmi_j_ijZ\bek\h_\hckdhgZijZ\uc[_j_]j_dbHjhglbgZqZe
^\b`_gb_dx]mWlh[uekdjulgucneZg]h\ucfZjr\p_eyo\g_aZigh]hgZiZ^_gbygZ_]bi_lkdh_
\hckdh\h\j_fyihoh^Zblh]_ihl_jb_]bilyg[uebklhev\_ebdbqlhJZfk_k,,ohlyb\ugm^be
o_llh\mdjulvky\]hjh^_g_j_rbekyrlmjfh\ZlvlZdmxkbevgmxdj_ihklvdZdDZ^_rb
\ha\jZlbeky\?]bi_l^_ckl\byoo_llh\aZkem`b\Z_l\gbfZgbykhq_lZgb_kihkh[h\\\_^_gby\
aZ[em`^_gb_ ^_abgnhjfZpbyq_j_ai_j_[_`qbdh\\fbkdjulghklb bkdmkgZyfZkdbjh\dZijb
kh\_jr_gbbneZg]h\h]hfZjrZ\f
AZf_lgucke_^\\hcgZojZ[h\eZ^_evq_kdbo]hkm^Zjkl\hklZ\beb^j_\gb_kdbnuie_f_gZg_dh]^Z
gZk_ey\rb_K_\_jgh_Ijbq_jghfhjv_Bof_lh^u\_^_gby[hyb\h_ggZyobljhklvijbghkbebbf
g_fZehih[_^;hchgbgZqbgZebh[uqgh^_ckl\byfb^ZevgboaZkZ^h[oh^Zfbijhlb\gbdZbeb
eh`gufhlklmie_gb_fkg_h`b^Zggufi_j_oh^hf\dhgljZlZdbIjbmki_rghfbkoh^_[hykdbnu
ij_ke_^h\Zebijhlb\gbdZ^hihegh]h_]hmgbqlh`_gbyIhl_ji_\ihjZ`_gb_hgbg_hldZau\Zebkvhl
[hjv[ubijh^he`Zeb__^hl_oihjihdZg_^h[b\Zebkvi_j_ehfZ\k\hxihevambebg_[ueb
jZa[blugZ]heh\m
]h^m^hgwi_jkb^kdh_\hckdhnhjkbjh\Zehj_dmHd_bjZa[behh^bgbai_j_^h\uokdbnkdbo
hljy^h\KdbnkdZypZjbpZLhfbjbkijbdZaZeZk\h_fm\hckdmg_f_^e_gghhlklmiblvqlh[uaZ\e_qv
\jZ]Z\]em[vk\h_cl_jjblhjbbblZfmgbqlh`blv_]hH[h^j_ggu_m^Zq_ci_jkuij_ke_^h\Zeb
kdbnh\b[uebaZ\e_q_gu\ms_ev_aZjZg__\u[jZggh_\dZq_kl\_eh\mrdb
wlhfms_ev_[uehbklj_[e_gh\k_i_jkb^kdh_\hckdhZbopZjvDbjm[bl
Ijbf_gyeb\h_ggmxobljhklvkdbnub\\hcg_aZk\hxg_aZ\bkbfhklvijhlb\h]jhfgh]h
�i_jkb^kdh]h\hckdZpZjyZjby,iulZ\r_]hkyaZo\Zlblv[h]Zlh_K_\_jgh_Ijbq_jghfhjv_
Kdbnkdb_\h`^bgZkh\_l_ijbgyebj_r_gb_^Zlvhlihji_jkZfKwlhcp_evx[uegZf_q_gieZg
\_^_gby\hcgu\j_rZxsbc[hcg_\klmiZlvbhlklmiZlvihl_jjblhjbbl_okdbnkdboie_f_g
dhlhju_hldZaZebkv\h_\Zlvki_jkZfbl_dhlhju_ihkeh\Zf=_jh^hlZ^h[jh\hevghg_ih`_eZeb
\_klb\hcgmki_jkZfb^he`gu[ueb\h_\Zlvohlvihg_\he_GZ\klj_qmg_ijbyl_exkdbnu\ukeZeb
hljy^baemqrbo\kZ^gbdh\dhlhjucgZiZegZi_jkh\ZaZl_fhlklmibe\gZijZ\e_gbbj_dbLZgZbk
� hg\fI_jkug_ij_ju\ghij_ke_^my_]hhdZaZebkv\[_aex^guokl_iyobf_yihaZ^bk_[y
himklhr_gguclueQlh[ugZklb]gmlvbjZa[blvkdbnh\i_jkukh\_jrbeb[hevrhcfZg_\j
[ukljuf\u^\b`_gb_fkgZqZeZgZk_\_jZaZl_fgZaZiZ^H^gZdhhljy^ukdbnh\[hcg_ijbgyebb
�\k_\j_fy^_j`Zebkvhli_jkb^kdh]h\hckdZgZm^Ze_gbbh^gh]h^gyimlbGZdhg_pZjbc\hckdZ
dhlhjh]hmlhfbebkvgZijZ\bedkdbnkdhfmpZjxB^ZgnbjkmihkeZbij_^eh`bebebkjZ`Zlvkybeb
ihdhjblvkyPZjvhl\_lbeqlhjZgvr_\j_f_gbkdbnu\[hcg_\klmiyljZawlhbfg_\u]h^gh
AZ^_j`dZgZqm`hcl_jjblhjbbebrvmom^rZeZkljZl_]bq_kdh_iheh`_gb_i_jkb^kdh]h\hckdZ
Ihke_bagmjbl_evgh]hihoh^Zihg_ky[hevrb_ihl_jbi_jku\ugm`^_gu[ueb\ha\jZlblvky\
ij_^_euk\h_ckljZgu
Hkh[_gghdjmiguf[uehihjZ`_gb_hl]j_dh\\FZjZnhgkdhc[bl\_ ]h^^hgw\f
hckdZi_jkh\\ukZ^bebkvg_ih^Ze_dmhlf_kl_qdZFZjZnhggZg_[hevrhcjZ\gbg_klbkgmlhc
�f_`^m]hjZfbbfhj_fGZ\klj_qmlukyqghfm\hckdmZjbyklukyqZfbi_ohlbgp_\ihki_rbe
ZnbgkdbckljZl_]FbevlbZ^HgohjhrhagZelZdlbdmi_jkh\bihklZ\bek\hb\hckdZhdhehZnbgkdhc
^hjh]b\madhf\uoh^_baFZjZnhgkdhc^hebgu=j_q_kdb_]hieblu\hbgukly`_eufbdhivyfbb
sblZfbkhfdgmlufkljh_f nZeZg]hc\fi_j_]hjh^bebdbehf_ljh\h_ijhkljZgkl\hf_`^m]hjgufb
kdehgZfbihdjulufb^_j_\vyfbbdmklZjgbdhfFbevlbZ^ijbdZaZe\Zeblv^_j_\vy\i_j_^bijZ\h]h
be_\h]hneZg]h\LZd[uebmkljh_guaZk_dbgbomdjueZkve_]dZyi_ohlZ\hbgukemdZfb
^jhlbdZfbbijZsZfb
AZgy\lZdmxihabpbxFbevlbZ^ebrbei_jkh\bo]eZ\gh]hij_bfms_kl\Z^_ckl\bcdhggbpu
�gZiZ^Z\r_cgZneZg]bbkfbgZ\r_cboQlh[um^ZjblvihneZg]Zf]j_dh\dhggbp_Zjbyijbrehkv
[uijh[bjZlvkyihdjmqZfbaZ\ZeZfG_fh]eZdhggbpZmqZkl\h\Zlvb\ZlZd_knjhglZgZmadhf
f_kl__^\Zmf_sZeZkvi_ohlZi_jkh\
Ljb^gybljbghqbklhyebi_jkub]j_db^jm]ijhlb\^jm]Z=j_dbg_ohl_ebf_gylv\u]h^gmx
ihabpbxdlhfm`_dgbfgZihfhsvki_rbebkiZjlZgpuI_jkugZ^_yebkv\ufZgblvijhlb\gbdZgZ
jZ\gbgm]^_fh]eZ^_ckl\h\ZlvdhggbpZJZkkm^b\qlhijboh^kiZjlZgp_\lhevdhmkbebl
ijhlb\gbdZhgbgZqZebgZklmie_gb_Dh]^Zi_jkuijb[ebabebkvd]j_dZfbgZqZebhkuiZlvbo
]jZ^hfklj_ebdZfg_cFbevlbZ^ijbdZaZek\hbf\hbgZfgZqZlvZlZdm
KhfdgmlZyfZkkZ]j_dh\^\bgmeZkv\i_j_^I_j\Zyr_j_g]Zkh_^bgb\sblu[ueZdZd[ukl_ghcaZ
dhlhjhcrebijb]hlh\b\rbkvdm^Zjm^ebggufbdhivyfb\lhjZyr_j_g]Zlj_lvyq_l\_jlZy
KgZqZeZ\hbgureb[ukljufrZ]hfaZl_fih[_`Zebqlh[ukdhj__fbgh\Zlvf_klhihjZ`Z_fh_
klj_eZfbbgZ[jZlvbg_jpbx^eym^ZjZ
M^ZjhdZaZekyfhsgufI_j\u_jy^ui_jkh\[uebk[bluH^gZdhih^lygm\k\_`b_kbeuhgb
gZqZebl_kgblv]j_dh\K_j_^bgZ]j_q_kdhcnZeZg]bijh]gmeZkvwlhlfhf_glneZg]b]j_q_kdh]h
kljhy\u^\bgmebkv\i_j_^bk`Zebijhlb\gbdZdZdde_sbI_jkuih[_`Zebdk\hbfdhjZ[eyf
I_jkuihl_jyeb^hq_eh\_dm[blufbIhl_jb]j_dh\khklZ\bebf_g__\hbgh\
Ijb_fu\h_gghcobljhklbg_jZabkihevah\Zebkv\I_ehihgg_kkdhc\hcg_ ]h^u^hgw\f
LZd\[hxgZhkljh\_KnZdl_jby\]h^m^hgwBnbdjZlihedh\h^_pZnbgyg^he`_g[ue
ijh\_klb\hckdhq_j_af_klZdhgljhebjm_fu_eZd_^_fhgygZfbDh^ghcklhjhg_ijhoh^Z
�ijbfudZeb]hju^jm]mxhfu\Zehfhj_h`^Z\rbkvdh]^Z\u^Zeky^_gvoheh^g__h[uqgh]h
BnbdjZl\u[jZegZb[he__dj_idbo\hbgh\bijbdZaZebfkdjulghijh[jZlvky\^hevkZfh]h[_j_]Z
fhjyZaZl_f\g_aZighm^ZjblvklueZbmgbqlh`blvaZklZ\uijhlb\gbdZ
Mki_rghijbf_gye\h_ggmxobljhklv\[h_\uo^_ckl\byopZjvFZd_^hgbbNbebii,,\hcg_k
Nb\Zfbb:nbgZfb ]h^^hgw\fhg^_fhgkljZlb\gufb^_ckl\byfbbeh`gufibkvfhfkmf_e
hl\e_qv\gbfZgb_ijhlb\gbdZhlf_klZ]hlh\ys_]hkygZklmie_gbybmkuiblv_]h[^bl_evghklv
Nhjkbjh\ZgguffZjr_fghqvxNbebiii_j_r_eq_j_ai_j_\ZebhdZaZeky\luem]j_dh\
G_ijbyl_ev[ue\ugm`^_ghlklmiblvhkihevah\Z\rbkvwlbfNbebiikh\_jrbegh\ucfZg_\j
ih\_jgmek\hxZjfbxh[jZlghbq_j_ag_aZsbs_ggucl_i_jvi_j_\Zekgh\Zh[jmrbekygZ\jZ]Z
j_amevlZl_wlh]hkjZ`_gbyFZd_^hgbymklZgh\beZ]hkih^kl\hgZ^=j_pb_c
:jfbb^j_\gbofgh]h\j_f_gbijh\h^beb\ihoh^ZoQZklhimlv\hckdZfij_]jZ`^Zebj_dbaZeb\u
bkdZlvjZaebqgu_kihkh[ugZ\_^_gbyi_j_ijZ\bkihevamyijbwlhfijb_fu\\_^_gbyijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_H^bgbaijbf_jh\[hcgZj_d_=b^Zki\]h^m^hgw
:jfbybg^mkh\ih^dhfZg^h\Zgb_fpZjyIhjZij_]jZ`^Zyimlb\lhj`_gby\k\hxkljZgm
jZkiheh`beZkveZ]_j_fgZe_\hf[_j_]mj_db=b^ZkiGZijhlb\hiheh`ghf[_j_]mkhkj_^hlhqbeZkv
fZd_^hgkdZyZjfby:e_dkZg^jFZd_^hgkdbcijbdZaZei_j_\_albkmobfiml_fkj_dbBg^km^Z
�jZah[jZ\boihqZklyfey\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh\j_f_gbbf_klZ
i_j_ijZ\uhljy^dhggbpug_h^ghdjZlgh\jZaguoimgdlZo^_fhgkljbjh\Zeihiuldmnhjkbjh\Zgby
j_dbIjhlb\gbdm[_`^ZykvdZ`^ucjZa\lhfqlhlj_\h]Zeh`gZy\ha\jZsZeky\k\hceZ]_jv
kdhj_hgi_j_klZej_Z]bjh\ZlvgZ^_ckl\byfZd_^hgkdhcdhggbpu
:e_dkZg^jFZd_^hgkdbc\u[jZef_klh^eyj_Zevgh]hnhjkbjh\Zgbyjy^hfk[hevrbfe_kbkluf
hkljh\hfdhlhjucohjhrhkdju\Zei_j_ijZ\m\hckde_km[uebkh[jZgukm^Zbijb]hlh\e_gu
rdmjugZ[blu_khehfhcQZklvkbefZd_^hgp_\jZkiheh`b\rbkvgZijhlb\bg^mkh\eZ]_j_f
^_fhgkljZlb\gufb^_ckl\byfbkdh\ZeZgZwlhfmqZkld_bo\hckdZGhqvx\hkihevah\Z\rbkv
kbevghc]jhahcfZd_^hgkdZyZjfbygZkm^ZobrdmjZonhjkbjh\ZeZj_dm
=Zggb[Ze\Imgbq_kdbo\hcgZoDZjnZ]_gZkJbfhf\k_]^Zklj_fbeky^ZlvkjZ`_gb_\\u]h^guo^ey
k_[ymkeh\byoLZd\[hxgZj_d_Lj_[[bb ]h^^hgw\fijbg_[hevrhfqbke_gghfij_\hkoh^kl\_
gZ^jbfeygZfb lukijhlb\luk\fdZjnZ]_gkdZyZjfbygZkqblu\ZeZ\k\hbojy^Zo\^\Zk
iheh\bghcjZaZ[hevr_dhggbpu lukijhlb\luk\fghwlhij_bfms_kl\hfh`gh[ueh
bkihevah\Zlvlhevdh\[hxgZhldjulhcf_klghklbIhwlhfm=Zggb[Zej_rbe^_fhgkljZlb\gufb
^_ckl\byfbaZklZ\blvijhlb\gbdZ\uclbbamdj_ie_ggh]heZ]_jygZjZ\gbgmba^_kv^Zlv_fm
kjZ`_gb_Hljy^ZfdZjnZ]_gkdhcZjfbb[uehijbdZaZghhimklhrZlvk_e_gby\hdjm]jbfkdh]heZ]_jy
bijhba\_klbjy^gZ[_]h\gZkhxagbdh\jbfeygZghfZgh\:ghfZguh[jZlbebkvaZihfhsvxd
jbfkdbfdhgkmeZfdhlhju_\u^_ebebbfkbevguchljy^Jbfeyg_jZa[bebg_kdhevdhg_[hevrbo
dZjnZ]_gkdbohljy^h\Wlbih[_^u\\_eb\aZ[em`^_gb_jbfeyg\k_eb\\gbom\_j_gghklv\k\hbo
kbeZoK_gZlihlj_[h\Zehlk\hbodhgkmeh\[he__j_rbl_evguo^_ckl\bc
Gmfb^bckdZydhggbpZ=Zggb[ZeZi_j_c^yj_dmLj_[[bx\ureZdeZ]_jxijhlb\gbdZJbfeyg_
^\bgm\gZ\klj_qmk\hxdhggbpmbe_]dmxi_ohlmZlZdh\ZebdZjnZ]_gygh[jZlb\bo\[_]kl\h
�_fhgkljZpbyhlklmie_gby=Zggb[Zemm^ZeZkvoh^_ij_ke_^h\ZgbyjbfeygZfbhlklmiZ\r_c\
[_kihjy^d_dhggbpu=Zggb[Ze\ukeZeih^dj_ie_gb_g_[hevrhchljy^e_]dhci_ohludhlhjuc
lZd`_[uejZa[blWlhl\lhjbqgucmki_olhedgmejbfeyggZ\u\h^baeZ]_jy\k_]h\hckdZ\p_eyo
ihegh]hjZa]jhfZdZjnZ]_gygDh]^Zjbfkdb_e_]bhguhdZaZebkvgZjZ\gbg_aZ\yaZeky[hcmj_db
Lj_[[bbbgbpbZlb\mdhlhjh]h^_j`Ze\k\hbojmdZo=Zggb[ZeJbfeyg_ihl_ji_ebihjZ`_gb_
K\hcmki_odZjnZ]_gyg_lsZl_evghih^]hlh\bebaZklZ\b\jbfeygih\_jblv\e_]dmxih[_^mHgb
\ua\ZebjbfkdmxZjfbxgZ[hc\\u]h^guo^eyk_[ymkeh\byomf_ehbkihevah\Z\hkh[_gghklb
f_klghklb
Ijbf_qZl_evguf\wlhfhlghr_gbby\ey_lkybkjZ`_gb_mLjZabf_gkdh]hha_jZ ]h^^hgw\f
ko_fZ\f=Zggb[ZemagZ\qlhjbfkdZyZjfby^\b`_lkyih_]hke_^Zfj_rbe\hkihevah\Z\rbkv
�mkeh\byfbf_klghklbmkljhblvaZkZ^mhjh]Zihdhlhjhc\u^\b]Zekyijhlb\gbdijhoh^beZ\
madhfijhf_`mld_f_`^m]hjZfbb[_j_]hfha_jZ=Zggb[ZejZkiheh`bek\hb\hckdZ\f_klZo]^_
^hjh]ZjZkrbjyeZkv[eb`Zcr_c^hebg_hgkhkj_^hlhqbe]Zeeh\Z\ke_^mxs_cklZekZfk
^he`gu[uebhllm^ZihjZ`ZlvjbfeygAZkZ^_[eZ]hijbylkl\h\ZelmfZgJbfeyg_gZjZkk\_l_
^\bgmebkv\^hev[_j_]Z\ihoh^ghfihjy^d_g_ijbgy\g_h[oh^bfuof_jij_^hklhjh`ghklb
Ijhc^yfbfhaZkZ^ujbfkdZyZjfby\lygmeZkv\^_nbe_LjZabf_gkdh]hha_jZ=Zggb[Ze^\bgme
bkiZgkdmxbZnjbdZgkdmxi_ohlmijhlb\]heh\ujbfkdhcdhehggu=Zeevkdb_\hckdZbdhggbpZ
klj_fbl_evghm^Zjbeb\hneZg]blueZ[Ze_Zjkdb_klj_edbbe_]dZyi_ohlZZlZdh\Zebk\_jom
Jbfeygho\ZlbeZiZgbdZ\k]mklb\r_fkylmfZg_ih^m^ZjZfbdZjnZ]_gyg\k_i_j_f_rZehkv
j_amevlZl_lj_oqZkh\h]h[hyjbfkdb_\hckdZ[uebjZa]jhfe_guIh]b[eh[he__lukjbfeyg
hklZevgu_[ueb\aylu\ie_g
h_ggmxobljhklvg_h^ghdjZlghijbf_gyebbjbfkdb_ihedh\h^puH^bgbaijbf_jh\ijb\h^bl\
k\hbo:ggZeZojbfkdbcbklhjbdDhjg_ebcLZpbl]h^mgw[e_klys_cih[_^hc^h[ulhc
[eZ]h^Zjyijbf_g_gbx\h_gghcobljhklb[ueZaZ\_jr_gZ\hcgZ\:njbd_kgmfb^bcp_f
�LZdnZjbgZlhfheZ[_eeZdhfZg^h\Z\rbcjbfkdbfb\hckdZfbjZa[bek\hbkbeugZq_luj_
�dhehggubkha^Zedh]hjlue_]dh\hhjm`_gguo\hbgh\hwlh]hly`_eh\hhjm`_ggh_\hckdh
gZklmiZeh\h^ghfgZijZ\e_gbbDZdlhevdh[uehihemq_ghba\_klb_qlhgmfb^bcpujZkiheh`bebkv
\jZchg_:\a_yg_f_^e_gghbk\_ebqZcr_cihki_rghklvxlm^Zmklj_fbebkvdh]hjlu
e_]dh\hhjm`_gguo\hbgh\bih^jZa^_e_gbydhggbpuGbl_gb^jm]b_g_[uebhk\_^hfe_guhlhf
dm^Zbo\_^mlGmfb^bcpujZkkqblu\ZygZg_ijbklmighklvhdjm`Z\rboboeZ]_jv]hjijhy\beb
ihegmx[_ki_qghklvB_^\ZaZ[j_a`bejZkk\_ldZdih^a\mdbljm[kyjhklgufdjbdhfjbfeyg_
[jhkbebkvgZihemkhggh]hijhlb\gbdZdhgbdhlhjh]h[uebklj_gh`_gubeb[jh^bebgZm^Ze_gguo
iZkl[bsZoMjbfeygkhfdgmluckljhci_ohlbgp_\ijZ\bevghjZkklZ\e_ggu_hljy^u\kZ^gbdh\
\k_ij_^mkfhlj_gh^eykjZ`_gbygZijhlb\mgbhq_fg_ih^haj_\Z\rbo\jZ]h\gbhjm`bygb
ihjy^dZgbieZgZ^_ckl\bcbboo\ZlZxllZsZlm[b\ZxldZdh\_pLZdnZjbgZlqlh[uba[_`Zlv
ie_gZ[jhkbekygZf_qbjbfeyg
JZaghh[jZab_fnhjfbkihkh[h\\h_gghcobljhklbkhijh\h`^Zehkv\hkklZgb_KiZjlZdZ
ijh^he`Z\r__kyk beb\fih]h^^hgw]h^mjbfkdbck_gZlihgye^_ckl\bl_evgmx
hiZkghklv\hkklZgbyjZ[h\bj_rbemgbqlh`blv\hkklZ\rboGhm^Zehkvwlhebrvq_j_a^\Z]h^Z
;ukljhfmjZa]jhfmZjfbbjZ[h\ihf_rZeihedh\h^q_kdbclZeZglKiZjlZdZ_]hmf_gb_\lhfqbke_
b[eZ]h^Zjyijbf_g_gbx\h_gghcobljhklbijhlb\hklhylvij_\hkoh^ysbfkbeZfjbfkdh]h\hckdZ
H[bah[j_lZl_evghklbKiZjlZdZibkZebfgh]b_bkke_^h\Zl_eb\hkklZgbyhlg_dhlhju_wibah^u
ijbf_g_gbybf\h_gghcobljhklb
Hljy^KiZjlZdZmdj_ibeky\ljm^gh^hklmighfjZchg_gZkdehgZo_am\byJbfeyg_\h]eZ\_
dhlhjuo[ueij_lhj dhfZg^mxsbc\hckdZfb\fDeh^bch[gZjm`b\hljy^aZgyeb_^bgkl\_gguc
kimkdk]hjuKiZjlZdihiZ\dZaZehkv[u\[_a\uoh^gh_iheh`_gb_j_rbeihclbgZobljhklvBa
\bgh]jZ^guoeha[uebkie_l_gue_klgbpuihdhlhjufghqvx\hkklZ\rb_kimklbebkvkhkdZeb
ihevamykv[_ki_qghklvxjbfeyg\g_aZighklueZZlZdh\Zebbo
�jm]hcwibah^Dh]^Zij_lhjZjbgbcij_]jZ^beimlvZjfbb\hkklZ\rbogZf_j_\Zykv^Zlv
kjZ`_gb_KiZjlZdi_j_^\hjhlZfbk\h_]heZ]_jy\[beklhe[ubijb\yaZedgbfljmiu\hbgh\\
iheghf\hhjm`_gbblZdqlh^eykfhljysboba^Zebhgbij_^klZ\eyeb\b^\h_gghckljZ`bZih
\k_fmeZ]_jx\_e_ejZaeh`blvh]gbH[fZgm\\jZ]ZlZdhcobljhklvxhgih^ihdjh\hfghqghc
lbrbgum\_ek\hb\hckdZ
khkj_^hlhq_ggu_gZ;jmllbckdhfihemhkljh\_Q_j_a\_kvi_j_r__d[ue\udhiZg[hevrhcjh\
\^hevdhlhjh]hgZkuiZg\ukhdbc\Zeh[hjhgy\rbckyg_kdhevdbfbe_]bhgZfbH^gZdhwlhg_
mkljZrbehih\klZgp_\KiZjlZdb\^ZgghfkemqZ_ijb[_]d\h_gghcobljhklbJZkklZ\b\\k\h_f
eZ]_j_qmq_eZ\hhjm`_gguo\hbgh\bijbdZaZ\jZa\_klb\kx^mdhkljuhgih^ihdjh\hfkg_`ghc
\vx`ghcghqb\u\_e\hckdZbaeZ]_jyAZkuiZ\qZklvj\Z^_j_\vyfbba_fe_cZjfbyjZ[h\kdjulgh
i_j_ijZ\beZkvq_j_ag_]hijhj\ZeZmdj_ie_ggmxebgbxjbfeygbgZg_keZbfihjZ`_gb_
hafh`ghKiZjlZdih`_jl\h\ZeqZklvxdhggbpuqlh[uaZihegblvl_eZfbm[bluo`b\hlguojh\
?s_h^gmobljhklvKiZjlZdaZ^mfZehkms_kl\blv\k\h_fihke_^g_fkjZ`_gbbIhgbfZyqlhrZgku
gZmki_ogZhldjulhcf_klghklbmg_]hg_\ukhdb_KiZjlZdj_rbebkihevah\Zlvikboheh]bq_kdbc
nZdlhj\h\j_fy[hym[blvDjZkkZbwlbf\ua\ZlvaZf_rZl_evkl\h\jbfkdhcZjfbbhklZ\r_cky[_a
ihedh\h^pZIh\b^bfhfmKiZjlZd\kZfhfgZqZe_[hy\h]eZ\_gZb[he__kbevgh]hbohjhrh
\hhjm`_ggh]hhljy^Z\hj\Zeky\jy^ujbfeygbihiulZeky^h[jZlvky^hDjZkkZLZdkh[kl\_gghb
jZkkdZau\Z_lIemlZjoHgmklj_fbekygZkZfh]hDjZkkZghbaaZfZkkukjZ`ZxsbokybjZg_guo
_fmg_m^Zehkv^h[jZlvky^hg_]hHljy^\_jhylghkebrdhf^Ze_dhhlhj\Zekyhlk\hbohkgh\guo
kbeb[uehdjm`_gKiZjlZdih]b[Jy^u\hkklZ\rboho\ZlbeZiZgbdZ:iibZg]h\hjblqlhihke_
]b[_ebKiZjlZdZhklZevgh__]h\hckdhijbr_^r__\iheguc[_kihjy^hd[uehbajm[e_ghLZdbf
h[jZahfKiZjlZdklZe`_jl\hckh[kl\_gghcobljhklb
KjZ`_gb_ijbNZjkZe_ ]h^^hgw\f\u^Zxs_]hkyjbfkdh]hihedh\h^pZP_aZjy\]jZ`^Zgkdhc
�\hcg_ijhlb\Ihfi_ylZd`_oZjZdl_jghbkihevah\Zgb_fijb_fh\\h_gghcobljhklbey
ih^^_j`Zgbyk\h_cfZehqbke_gghcdhggbpuP_aZjvijb\e_dki_pbZevghih^]hlh\e_gguod
kh\f_klguf^_ckl\byfkg_cfheh^uoe_]bhg_jh\
AZf_lb\khkj_^hlhq_gb_dhggbpuIhfi_yijhlb\k\h_]hijZ\h]hdjueZhgijbdZaZek\h_cdhggbp_\
kemqZ_\klj_qbkg_ijbyl_e_fmdehgyykvhlm^ZjZhloh^blvgZaZ^b\uklZ\bei_ji_g^bdmeyjgh
h[s_fmnjhglmr_klvemqrbodh]hjlbalj_lv_cebgbbaZijZ\ufneZg]hfi_ohluHklZlhdlj_lv_c
ebgbbP_aZjvhklZ\be\\b^_h[s_]hj_a_j\ZkqblZyqlh_xaZdZe_ggZy\[hyoi_ohlZp_gljZ
ihkljh_ggZy\^\_ebgbbdh]hjlm^_j`blkyijhlb\lj_oebgbcIhfi_yDhggbpZIhfi_yij_ke_^my
dhggbpmP_aZjyih^klZ\beZk\hcneZg]dh]hjlZfklhy\rbfaZijZ\ufneZg]hfP_aZjyDh]hjlu
P_aZjyZlZdh\Zebg_ijbyl_evkdmxdhggbpmbkfy\__ho\Zlbebe_\h_djuehi_ohluIhfi_yH[sbc
j_a_j\P_aZjygZg_kihke_^gbcm^Zjqlhbj_rbehbkoh^kjZ`_gby
Hjb]bgZevgu_ijb_fubbah[j_lZl_evghklvijbf_gyebkv\bm^_ckdhc\hcg_ ]h^u\fijb
h[hjhg_dj_ihkl_cBhlhiZlubB_jmkZebfZ
Dh]^Zjbfeyg_hkZ`^Z\rb_BhlhiZlm\ha\_eb\Zeihqlb^hmjh\gyam[ph\dj_ihklghckl_gu
Bhkbnjmdh\h^b\rbchkZ`^_ggufbkh[jZe\]hjh^_dZf_gsbdh\bijbdZaZebfgZjZklblv
�dj_ihklgmxkl_gmeyaZsblujZ[hlZ\rbogZkl_g_[uebmklZgh\e_guklhe[ubgZgbogZlygmlu
k\_`b_\heh\vbrdmjudhlhju_aZ^_j`b\ZebdZfgb[jhkZ_fu_f_lZl_evgufbfZrbgZfb
ijhlb\gbdZg_hiZkgufbklZgh\bebkvb]hjysb_]heh\gbiZ^Z\rb_gZfhdju_rdmjubklj_eu
kdhevab\rb_ihboih\_joghklb
�Lh]^Zijhlb\gbdj_rbeihklZ\blvlZjZgeylh]hqlh[umf_gvrblv_]hjZajmrbl_evgmxkbem
BhkbnijbdZaZegZ[b\Zlvf_rdbfydbghcbhimkdZlvbodZ`^ucjZagZlhf_klhdm^Zijbp_eb\Zeky
lZjZgF_rdbbaf_gyebgZijZ\e_gb_m^ZjZlZjZgZbhkeZ[eyeb_]hDjhf_lh]hh[hjhgy\rb_ky
g_m^_j`Z\rbkvgZgh]ZoiZ^Zeb\gbaIjhlb\gbd\ugm`^_g[ueij_djZlblvrlmjf
Ijbh[hjhg_B_jmkZebfZh[hjhgy\rb_kykhhjm^bebih^a_fgucoh^ddj_ie_gbyfhkZ^guofZrbg
g_ijbyl_eyijbg_keblm^Zkmob_^jh\Zh[fZaZggu_kfhehcbih^h`]ebboDh]^Zdj_ie_gby
aZ]hj_ebkvhkZ^gu_fZrbgujbfeygjmogmeb
\hcgZon_h^Zevgh]hi_jbh^Zjh`^Zebkvk\hbnhjfubkihkh[u\h_gghcobljhklb
AZkem`b\Zxl\gbfZgby\h_ggu_^_ckl\byfhg]hehlZlZjkdboie_f_gdhlhju_rbjhdhijbf_gyeb
lZdb_ijb_fudZdaZfZgb\Zgb_ijhlb\gbdZ\eh\mrdmmkljhckl\haZkZ^kdjulgh_khkj_^hlhq_gb_k
ihke_^mxsbfklj_fbl_evgufgZiZ^_gb_fkjZaguogZijZ\e_gbcH[wlboijb_fZo\h_gghc
obljhklbibkZeIeZghDZjibgb\mihfygmlhcdgb]_BklhjbyFh]heh\Ijbf_gyebhgbdh\Zjkl\h
b\_jhehfkl\hLZd\aehkqZklghc[bl\_gZj_d_DZedZ \ffhg]hehlZlZjuhdjm`bebeZ]_jvdgyay
FklbkeZ\ZDb_\kdh]hLjb^gy^jm`bgZdb_\kdh]hdgyayhljZ`ZeZZlZdbg_ijbyl_eyIhg_ky
[hevrb_ihl_jbbih\_jb\h[_sZgbyfijhlb\gbdZ[_kij_iylkl\_gghijhimklblv\hckdZdDb_\m
FklbkeZ\keh`behjm`b_Fhg]hehlZlZjuih^ehgZjmrbebh[_sZgb_bmgbqlh`beb\k_oie_gguo
Bklhjby]hkm^Zjkl\ZJhkkbckdh]hojZgblfgh`_kl\hijbf_jh\ih[_^jmkkdh]hb[jZlkdbo_fm
gZjh^h\\\hcgZobkjZ`_gbyo\hkeZ\mHl_q_kl\Zbihfgblbf_gZaZf_qZl_evguojmkkdbo
ihedh\h^p_\k\hbffm`_kl\hfb\h_gghcobljhklvxkihkh[kl\h\Z\rbowlbfih[_^Zf
Ij_`^_\k_]hke_^m_l\kihfgblvihmqbl_evgu_ijb_fu\hhjm`_gghc[hjv[ugZrboij_^dh\
^j_\gbokeZ\yg\hcgZohgbbkihevah\ZeblZdb_ijb_fu\h_gghcobljhklbdZd^_fhgkljZpby
hlklmie_gbybeb[_]kl\ZaZfZgb\Zgb_g_ijbyl_evkdh]h\hckdZgZ\u]h^gu_^eyk_[yihabpbb
mkljhckl\haZkZ^
baZglbckdbcbfi_jZlhjFZ\jbdbc\k\h_fljZdlZl_h\h_gghfbkdmkkl\_KljZl_]bdhgibr_lh
keZ\ygZoKjZ`Zlvkykhk\hbfb\jZ]Zfbhgbex[yl\f_klZoihjhkrbo]mklufe_khf\l_kgbgZo
gZh[ju\Zok\u]h^hc^eyk_[yihevamxlkyaZkZ^Zfb\g_aZigufbZlZdZfbobljhklyfbb^g_fb
ghqvxbah[j_lZyfgh]hjZaghh[jZaguokihkh[h\HiulguhgblZd`_b\i_j_ijZ\_q_j_aj_db
ij_\hkoh^y\wlhfhlghr_gbb\k_oex^_cFm`_kl\_ggh\u^_j`b\Zxlhgbij_[u\Zgb_\\h^_lZd
qlhqZklhg_dhlhju_baqbkeZhklZ\rboky^hfZ[m^mqbaZklb]gmlu\g_aZigufgZiZ^_gb_f
ih]jm`Zxlky\imqbgm\h^Ijbwlhfhgb^_j`Zl\hjlmki_pbZevghba]hlh\e_ggu_[hevrb_
\u^he[e_ggu_\gmljbdZfurb^hoh^ysb_^hih\_joghklb\h^uZkZfbe_`ZgZ\agbqvgZ^g_
j_db\f^urZlkihfhsvxboB^Ze__QZklhg_khfmx^h[uqmhgb[jhkZxldZd[uih^\ebygb_f
aZf_rZl_evkl\Zb[_]ml\e_kZZaZl_fdh]^ZgZklmiZxsb_[jhkZxlkygZ^h[uqmhgb[_aljm^Z
ih^gbfZxlkybgZghkylg_ijbyl_ex\j_^
IjbagZ\Zyij_\hkoh^kl\hkeZ\yg\\h_gguoobljhklyo\baZglbckdb_\h_gZqZevgbdbi_j_gbfZebbo
ijb_fuE_lhibk_pjZkkdZau\Z_lqlhh^gZ`^u\h\j_fy[h_\uo^_ckl\bcijhlb\]hlh\ ]_jfZgkdbo
ie_f_g\fgZihfhsvd_ebaZjbxijb[uebFZjlbgbZe_jbZgijb\_^ykkh[hc\kZ^gbdh\
;hevrbgkl\hbagbo[ueb]mggukeZ\yg_bZglu
H[jZ^h\Zgguc_ebaZjbc\ukeZedmdj_ie_gbyfg_ijbyl_eyhljy^\\kZ^gbdh\\h]eZ\_kh
k\hbfl_ehojZgbl_e_fihbf_gbLjhyg^eyaZfZgb\Zgby]hlh\Ih^gy\rbkvgZohef\kZ^gbdb
klZjZebkvijb\e_qvdk_[_\gbfZgb_g_ijbyl_eybh[klj_eb\Zeb_]hKlj_eubolhqghihiZ^Zeb\
p_evGZdhg_pbajZkoh^h\Z\aZiZkklj_e\kZ^gbdbih\_jgmebgZaZ^ij_ke_^m_fu_]hlZfbDh]^Z
hgb^h[jZebkv^hkl_gJbfZki_pbZevghijbklZ\e_ggu_dwlhfmex^bklZebimkdZlv\h\jZ]h\ba
]hlh\ih]b[ehg_f_gvr_lukyqb
�Z`_^_ckl\my\g_ijb\uqghc^eyk_[yh[klZgh\d_keZ\ygkdb_ie_f_gZijbf_gyebijb_fu
g_h[uqgu_b^eyjbfeygb^ey]hlh\:\lhjKljZl_]bdhgZhkh[_gghih^q_jdb\ZehiZkghklv
[hjv[uijhlb\keZ\ygb^bfhbgZk\h_fbgZqm`hfhiul_hgm[_^bekyqlh\h_\ZlvkhkeZ\ygZfb
g_lZdlhijhklhZih[_^blvbol_f[he__HgibkZeqlhkjZ`Zlvky\hldjulmxijhlb\
fm`_kl\_gguoojZ[juobhl\Z`guokeZ\ygkdbogZjh^h\hq_gvhiZkghihwlhfmemqr_^_ckl\h\Zlv
bkdmkghihkj_^kl\hflZcguomobsj_gbcobljhklbbh[fZgZZg_y\ghhldjulhckbehc
IjbhkZ^_\baZglbckdh]h]hjh^ZLhi_j[hevrZyqZklv\hckdZkeZ\ygijb[ebabeZkvd]hjh^mkdjulgh
baZlZbeZkv\hdj_klghklyoG_[hevrhchljy^ih^hr_ed\hjhlZfbgZqZehkuiZlvklj_eZfbkljZ`m
=Zjgbahgdj_ihklbgZ^_ykve_]dhih[_^blvg_ijbyl_ey\uklmibeba\hjhlghlmlhljy^klZe
hloh^blvm\e_dZy_]haZkh[hcGZoh^b\rb_ky\aZkZ^_\hbguhlj_aZ\]Zjgbahghldj_ihklb
mgbqlh`beb_]hb[_ahkh[h]hljm^Z\ayeb]hjh^
KemqZehkvqlhgZ\jZ]Zmdju\r_]hky\e_kmkeZ\yg_\uimkdZeb]heh^guoiq_ebadheh^bkimkly
g_dhlhjh_\j_fygZiZ^ZebgZg_]h
Mf_eh_ijbf_g_gb_jZaghh[jZaguoijb_fh\\h_gghcobljhklboZjZdl_jgZyq_jlZ\h_ggh]h
bkdmkkl\Zkj_^g_\_dh\hcJmkbhq_fk\b^_l_evkl\mxlfgh]hqbke_ggu_nZdlukh^_j`Zsb_ky\
e_lhibkyoDijbf_jmK\ylhkeZ\\k\hboihoh^Zoijhlb\oZaZjb^jm]bo\hklhqguogZjh^ghkl_cb
ie_f_gbkihevah\ZelZdhcijb_fdZdhih\_s_gb_ijhlb\gbdZhk\hbogZf_j_gbyoIhkueZrZd
kljZgZf]eZ]heyohqmgZ\ublbWlbfdgyav^h[b\Zekylh]hqlhijhlb\gbdaZjZg__
khkj_^hlhqb\Ze\h^ghff_kl_k\hbkbeuij_^hklZ\eyyK\ylhkeZ\m\hafh`ghklvjZa[blvboH^gZdh
ijb_ffh]lhevdhgZ\j_^blv\[hjv[_ijhlb\bkdmr_gguo\baZglbckdbo\h_gZqZevgbdh\b
iheblbdh\ihwlhfm\;ZedZgkdboihoh^Zohgg_ijbf_gyeky
Beb_s_h^ghk\b^_l_evkl\he_lhBaykeZ\^b\ghbkobljbeeZ^vb=j_[ph\\gbog_[ueh
\b^gh\b^g_ebkvlhevdh\_keZb[heZ^vb[uebihdjulu^hkdZfb;hcpuklhyebgZ\_jom\[jhg_b
klj_eyebZdhjfqbo[ueh^\h_h^bggZghkmZ^jm]hcgZdhjf_dm^Zohl_eblm^Zbrebg_
h[hjZqb\ZyeZ^_c
h_ggZyobljhklvrbjhdhijbf_gyeZkv\\hcgZoDb_\kdhcJmkbkdhq_\gbdZfb\,;;,,\_dZo
Ohjhrhba\_kl_gbklhjbq_kdbcnZdldZdi_q_g_`kdbcdgyavDmjyih^kl_j_]bm[beK\ylhkeZ\Zm
^g_ijh\kdboihjh]h\dh]^Zlhl\ha\jZsZekybahq_j_^gh]h;ZedZgkdh]hihoh^ZKf_gy\rb_^jm]
^jm]Zi_q_g_]blhjdbiheh\pug_jZaaZklb]Zebjmkkdb_\hckdZ\jZkiehogZghkybf[hevrb_
ihl_jbLZdbxey]h^ZoZg;hgyd]eZ\Zemdhfhjkdboiheh\p_\m[_^b\rbkvqlh\hckdZ
�jmkkdbodgya_cmrebgZe_\uc[_j_]g_ijZijb^_dDu_\m\g_aZimbfZeh\]jZ^g_\t_oZrZ
k\hxhq_j_^vg_fZehobljhklb\[hjv[_kdhq_\gbdZfbijhy\eyebbdb_\kdb_dgyavyHkh[_ggh
ij_mki_e\wlhfeZ^bfbjFhghfZoLZd\]h^mjmkkdZyjZlvkhklhy\rZybadhggbpub
i_ohluqZklbqghi_j_\habfhcgZkZgyoih^\h^bl_evkl\hfeZ^bfbjZFhghfZoZ\uklmibeZ\kl_iv
dZdgbdh]^ZjZgh\dhgp_n_\jZeyqlhhdZaZehkv^eyiheh\p_\iheghcg_h`b^Zgghklvxk_j_^bg_
�fZjlZkh\_jrb\aZ^gydbehf_ljh\uci_j_oh^hgZ\ureZgZhg;ue\ayl[_a[hy]hjh^
RmjmdZgvklhebpZiheh\p_\ZfZjlZgZg_k_ghihjZ`_gb_bo]eZ\gufkbeZf
agZf_gblhfE_^h\hfih[hbs_ \f:e_dkZg^jG_\kdbcohjhrhagZylZdlbdm^_ckl\bc
eb\hgkdbojupZj_cj_rbeboih[_^blvobljhklvx
dZ`^uc\h^bghqdmb\ex[hcfhf_glbakljZoZbeb\ih]hg_aZ^h[uq_cfh]ebhklZ\blvihe_[hy
hckdhjupZj_c\klmiZy\kjZ`_gb_ijbf_gyehhkh[uckljhcbf_\rbc\b^debgZbebljZi_pbb
gZau\Z_fuc\jmkkdboe_lhibkyok\bgv_cI_rb_ihjy^dbij_^gZagZqZebkv^eyih^^_j`db
jupZj_cAZ^ZqZdebgZk\h^beZkvdjZa^jh[e_gbxp_gljZevghcgZb[he__kbevghcqZklb
g_ijbyl_evkdh]h\hckdZIjbf_gyylZdh_ihkljh_gb_dj_klhghkpug_jZagZghkbebihjZ`_gb_
jZajhag_ggufhljy^Zfeb\h\eZl]Zeh\wklh\Ghjmkkdb_gZrebkj_^kl\h[hjv[ukaZdh\Zgghc\
[jhgxk\bgv_cIjbf_jhfy\ey_lkyagZf_gblZy[bl\ZgZev^mQm^kdh]hha_jZ
H[uqguc^eylh]h\j_f_gb[h_\hckljhcjmkkdbo\hckdkhklhyebakbevgh]hp_gljZ]^_klhye
[hevrhcihed q_eh\fb^\mof_g__kbevguoneZg]h\ djueu\fWlhihkljh_gb_g_[ueh
gZbemqrbf\[hjv[_khk\bgv_cdj_klhghkp_\^Zbeb\hgkdb_jupZjbagZebhlZdhfihkljh_gbb
jmkkdbo:e_dkZg^jG_\kdbcihr_egZobljhklvHgihkljhbe\hckdZmkZfh]hmadh]hf_klZL_ieh]h
ha_jZdhlhjh_kh_^bgy_lQm^kdh_bIkdh\kdh_ha_jZA^_kv[uebl_ieu_dexqbb:e_dkZg^j
gZ^_yekyqlhe_^g_\u^_j`blly`_euodhggbdh\Djhf_lh]hgZwlhljZahgkhkj_^hlhqbehkgh\gu_
kbeugZneZg]ZoZkeZ[hck_j_^bg_ijbdZaZehloh^blvgZe_^ha_jZIhedbhgjZkiheh`bemdjmlh]h
\hklhqgh]h[_j_]ZQm^kdh]hha_jZbmhkljh\ZhjhgbcDZf_gvijhlb\mklvyj_db@_eqZBa[jZggZy
ihabpby[ueZ\u]h^gZ_s_bl_fqlh\jZ]^\b]Z\rbckyihhldjulhfmev^m[ueebr_g
\hafh`ghklbhij_^_eblvjZkiheh`_gb_qbke_gghklvbkhklZ\jmkkdbo\hckd
Zij_ey]h^Z\kyfZkkZg_f_pdbojupZj_cmklj_fbeZkvgZ^jm`bgu:e_dkZg^jZK_j_^bgZ
jmkkdbo\hckddZdb[uehaZ^mfZghklZeZhloh^blvgZe_^Dj_klhghkpuihkqblZ\[bl\m
\ub]jZgghc[jhkbebkvij_ke_^h\Zlvhloh^ysboh^gZdh[uebg_h`b^ZgghZlZdh\ZgukneZg]h\
hkgh\gufbkbeZfbjmkkdbobhdjm`_guEmqgbdbkkZfhklj_eZfb\g_kebihegh_jZkkljhckl\h\
jy^uklheib\rbokygZev^mjupZj_cE_^g_\u^_j`Zeboly`_klbbklZeijh\Zeb\Zlvkyeb\hgkdh_
\hbgkl\hgZqZehlhgmlvEbrvg_dhlhjufm^Zehkv\uj\Zlvkybahdjm`_gbyb[_`ZlvJmkkdZy
�dhggbpZij_ke_^h\ZeZbodf^hKm[hebqkdh]h[_j_]Zjm`bgu:e_dkZg^jZh^_j`Zebihegmx
ih[_^m
GZqZehhldjulhc[hjv[_aZhk\h[h`^_gb_Jmkbhlfhg]hehlZlZjkdh]hb]Ziheh`be\_ebdbcdgyav
�fhkdh\kdbcfbljbcdhlhjuc\keh`ghc\gmlj_gg_cb\g_rg_ch[klZgh\d_^h[b\Zekyh[t_^bg_gby
�Jmkkdh]h]hkm^Zjkl\ZHldZaZ\rbkvieZlblv^ZgvdgyavfbljbcB\Zgh\bqgZ\e_dgZJmkvihoh^u
AhehlhcHj^uI_j\ucbagboih^jmdh\h^kl\hffmjau;_]bqZe_lhf]h^Z[uekhj\Zgih[_^hc
h[t_^bg_gguokbedgyayfhkdh\kdh]hjyaZgp_\beblh\kdhjmkkdhc^jm`bgu:g^j_yHev]_j^h\bqZ
gZj_d_h`_
FZfZcklZ\oZghfAhehlhcHj^uj_rbegh\ufihoh^hfgZJmkvmdj_iblvihrZlgm\rmxky\eZklv
fhg]hehlZlZjgZ^jmkkdbfgZjh^hf
E_lhf]h^Z\Fhkd\_jZkijhkljZgbeZkv\_klvhgh\hf]jhaghfgZr_kl\bbDwlhfm\j_f_gb
\hckdZoZgZFZfZyi_j_ijZ\bebkvq_j_ahe]mbkhkj_^hlhqbebkvhkgh\gufbkbeZfbmmklvyj_db
hjhg_`H`b^Zyih^oh^Z\hckdk\hbokhxagbdh\FZfZcf_^e_gghijh^\b]Zeky\gZijZ\e_gbbd
�hgm
�GZkha\Zgghf\Fhkd\_kh\_l_fbljbcbaeh`bek\hcieZgg_^himklblvkh_^bg_gby
g_ijbyl_evkdh]h\hckdZjZa[blv_]hihqZklyfgZqZ\kfhg]hehlZlZj
&#xhc;&#xkd;&#xZ;�hckdZfbljbykhkj_^hlhqbebkv\Dhehfg_gh_s_jZgvr_gZ\klj_qmFZfZx[uegZijZ\e_g
^jm]bfijboh^bebba\_klbyhijh^\b`_gbb\jZ`_kdbo\hckdIjbdZaZ\\h_\h^__evyfbgh\m
�kh[bjZlvhlklZ\rbofbljbcnhjkbjh\ZgguffZjr_fgbh^gh]h^gyg_^Z\Zy\hckdZfgZhl^uo
�ijhr_ejZkklhygb_hlHdb^hhgZk\ur_df\l_q_gb_k_fbkmlhd
k_gly[jyf_`^mmklv_fG_ijy^\ubk_e_gb_fLZlbgdZjmkkdb_\hckdZgZ\_ebi_j_ijZ\ub
&#xg;&#xhq;&#xv;&#xgZ;&#x;&#xk;&#x_g;&#xly;&#x[j;&#xy;&#xhg;&#xi_;&#xj_;&#xij;&#xZ; e; k;&#xv;&#xgZ;&#xi;&#xjZ;&#xuc;&#x[;&#x_j;&#x_];�hlukdZeb[jh^ughqvgZk_gly[jyhgbi_j_ijZ\bebkvgZijZ\uc[_j_]hgZ?s_\h\j_fy
�i_j_ijZ\u\_ebdhfmdgyaxklZehba\_klghqlhijhlb\gbdjZa\_^Zeh\uoh^_jmkkdbodhgmbqlh
\hckdZFZfZyki_rZldj_d_kp_evx\hkij_iylkl\h\Zlvboi_j_ijZ\_wlh^Z\Zeh\hafh`ghklv
�\ub]jZlv\j_fy^eyih^oh^Z\hckdeblh\kdh]hdgyayY]Zcehfbljbcmqblu\Zywlhmkdhjbe
�i_j_ijZ\mq_j_ahgbjZkiheh`bekygZDmebdh\hfihe_LZdbfh[jZahfaZ^_j`ZlvjmkkdbogZ
i_j_ijZ\_FZfZxg_m^ZehkvbghqvgZk_gly[jyijhlb\gbdbijh\_ebgZDmebdh\hfihe_
jZkiheh`b\rbkv\[h_\uoihjy^dZo^jm]ijhlb\^jm]Z
;h_\hcihjy^hdjmkkdbo\hckd ko_fZ\f[ueihkljh_gklZdbfjZkq_lhfqlh[uaZklZ\blvlZlZj
gZklmiZlvnjhglZevghbihf_rZlvbf\\_klb\[hch^gh\j_f_ggh\k_\hckdZ\ugm^b\FZfZy
jZa^jh[blvk\hbkbeuj_amevlZl_qbke_ggh_ij_\hkoh^kl\hlZlZjgZdhlhjh_jZkkqblu\ZeFZfZc
g_ku]jZehk\h_cjheb
�Jmkkdb_\hckdZjZkiheh`bebkvgZDmebdh\hfihe_h]jZgbq_gghfkk_\_jZj_dZfbhgbG_ijy^\Zk
aZiZ^Zb\hklhdZboijblhdZfbbh\jZ]Zfbi_j_^b\klZei_j_^h\hcihedaZgbf[hevrhc
ihedbai_ohlubdhggbpugZneZg]ZojZkiheh`bebkvihedbijZ\hcbe_\hcjmdbDjhf_lh]h
g_ihkj_^kl\_gghaZe_\ufneZg]hf[hevrh]hihedZ[uejZkiheh`_gqZklgucj_a_j\AZe_\uf
�neZg]hf\k_]h[h_\h]hihjy^dZ\e_kmkdjulghjZkiheh`bekyaZkZ^gucihed h[sbcj_a_j\\fh
�lh]hdZdijbgylvj_r_gb_fbljbc\_ejZa\_^dmijhlb\gbdZgZ[ex^ZyaZ_]hk[hjZfbb
^\b`_gb_fj_amevlZl_hgjZkihagZeaZfuk_eFZfZybijhlb\hihklZ\be_fmk\hc
�JZkiheh`b\\hckdZgZihabpbbdgyavfbljbckh]eZkghjupZjkdhcljZ^bpbbm[uedklhjh`_\hfm
ihedmqlh[ugZqZlv[bl\mIh[m^behdgyayhlijZ\blvkydklhjh`_\hfmihedmb^jm]h_
h[klhyl_evkl\hDh]^ZdqZkZfjZkk_yekylmfZgihdju\Z\rbcDmebdh\hihe_jmkkdb_\hbgu
m\b^_ebfZfZ_\uiheqbsZdhlhju_gZ^\b]ZebkvgZjmkkdb_ihedbA^_kvfgh]bogh\h[jZgp_\
ho\Zlbebg_m\_j_gghklvbkljZoZg_dhlhju_klZebiylblvkybgZ[_]bh[jZlbrZkyLh]^Zlh
�fbljbcB\Zgh\bqb\ha]eZ\beZlZdmklhjh`_\h]hihedZQmlv_ihedh\h^pZih^kdZaZeh_fmqlh
bkoh^[bl\u[m^_laZ\bk_lvhllh]hm^Zklkyeb_fm\hh^mr_\blv^jh]gm\rbog_[u\Zevp_\b
h^gh\j_f_gghk[blvi_j\ucgZklmiZl_evgucihju\\jZ]Z
DgyavZlZdh\Ze\jZ`_kdbcZ\Zg]Zj^\h]eZ\_hljy^Zhl[hjghcdhggbpuaZdh\Zgghc\[jhgx;hc[ue
�djh\hijheblgufDh]^Zfbljbc\u[jZekybak_qbgZ_]hre_f_b^hki_oZo\b^g_ehkvfgh`_kl\h
�\fylbgLZdqlh]_jh_fi_j\hcko\ZldbklZlZjZfb[ueg_I_j_k\_lZ\_ebdbcdgyavfbljbc
B\Zgh\bqQlhdZkZ_lkyih_^bgdZI_j_k\_lZkL_fbjfmjahclh\iheg_\hafh`ghqlhwlh\k_]h
ebrve_]_g^Z\_jgh]hkZfh\b^pZb`_[_ihetdZmeZ^bfbjZ:g^j__\bqZgZibkZ\r_]h
KdZaZgb_hFZfZ_\hfih[hbs_q_j_ae_lihke_[bl\ugZl_jjblhjbblh]h`_eZ^bfbjZ
�:g^j__\bqZ^\hxjh^gh]h[jZlZfbljby
Ihke_[hyklhjh`_\h]hbi_j_^h\h]hihedh\\kjZ`_gb_\klmibe[hevrhcihedLZlZjugZ`bfZebgZ
p_gljbgZijZ\ucneZg][h_\h]hihjy^dZjmkkdbo;hevrhcihedbihedijZ\hcjmdbmklhyebLh]^Z
g_hkeZ[eyym^Zjuihp_gljmlZlZjui_j_rebj_dmKfhedZbZlZdh\Zebihede_\hcjmdb;hc
�neZg][hevrh]hihedZJmkkdZyjZlvg_kfhljygZlhqlh[ueZhlj_aZgZhli_j_ijZ\q_j_ahg
hdZau\ZeZmihjg_cr__khijhlb\e_gb_
;h_\hcihjy^hdlZlZjkdhcdhggbpu\kbemj_ev_nZf_klghklbbmihjkl\ZjmkkdhcjZlbjZkkljhbeky
Ho\Zlu\Zye_\ucneZg]lZlZjkdZydhggbpZih^klZ\beZk\hcluebneZg]ih^m^ZjaZkZ^gh]hihedZ
jmkkdboG_h`b^Z\rZyihy\e_gbyk\_`bokbejmkkdbohj^ugkdZydhggbpZijbreZ\kfyl_gb_
GZklmibei_j_ehfIhke_i_j_oh^Z\gZklmie_gb_[hevrh]hihedZbihedZe_\hcjmdbfhg]heh
lZlZjkdZydhggbpZh[jZlbeZkv\[_]kl\hM\ugZfkgh\ZJmkvh[fZgmeZkeZ[_crb_ex^bkgZfb
kjZ`ZebkvZkbevgu_\k_khojZgbebkv
��fbljbcihke_wlhcih[_^uijha\ZgguchgkdbfihdZaZe\kjZ`_gbbgZDmebdh\hfihe_k\h_
g_aZmjy^gh_\h_ggh_bkdmkkl\hbobljhklv\hkgh\_dhlhjuo[uebk\h_\j_f_ggZyjZa\_^dZmf_eh_
kdjulgh_jZkiheh`_gb_kbevgh]hj_a_j\Z\g_aZighklvbj_rbl_evghklv^_ckl\bc
Ijb[ebabl_evgh\wlb`_]h^ugh\kh\_jr_ggh^jm]boihoZjZdl_jmbihl_jyfkjZ`_gbyo
jZa\b\Zehkvbkdmkkl\hijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\AZiZ^ghcbP_gljZevghc?\jhi_Bgl_j_kgh
keh`behkvgZijbf_jkjZ`_gb_ijbFZj]Zjl_g_ ghy[jv]h^Z\f\dhlhjhfr\_cpZjkdZyi_ohlZ
jZa[beZ\^_kyl_jhij_\hkoh^ys__\hckdh]_jph]Z:\kljbckdh]hKlhedgh\_gb_ijhbahreh
klj_fbl_evghGZ]eZ\gmxdhehggmZ\kljbcp_\g_h`b^Zgghh[jmrbeky]jZ^dZfg_cb[j_\_g
k[jZku\Z_fuok]hjg_[hevrbfhljy^hfr\_cpZjp_\gZoh^b\rbfky\aZkZ^_=_jph]^\bgmek\hbo
jupZj_cijhlb\wlhc]hjkldbkf_evqZdh\gh[ueg_h`b^ZgghZlZdh\ZgkneZg]Z]eZ\gufbkbeZfb
r\_cpZjp_\HdhehlukjupZj_cih]b[ehhklZevgu_h[jZlbebkv\[_]kl\h
G_h[udgh\_ggh_^eykj_^g_\_dh\vyy\e_gb_ijhbahreh\[bl\_Zg]ebqZgbnjZgpmah\ijbDj_kkb\
]h^m:g]ebckdbcdhjhevW^mZj^,,,bf_yhdhehlukjupZj_cbluki_ohlbgp_\
ij_bfms_kl\_gghemqgbdh\[e_klys_\ub]jZekjZ`_gb_mlukjupZj_cIjbf_g_ggZybf
\h_ggZyobljhklv\ha\_^_ggZyihkms_kl\m\jZg]\ukhqZcr_]hbkdmkkl\Zijhy\beZkv\hi_j\uo\
^ebl_evghfmdehg_gbbhlkjZ`_gbyqlhkha^ZehmnjZgpmah\eh`gh_\i_qZle_gb_hkeZ[hklb
Zg]ebckdh]h\hckdZh\lhjuo[uehbkdmkgh\u[jZghf_klh^eyjZa\_jlu\ZgbyZjfbbIhabpby
jZkiheZ]ZeZkvgZohef_bbf_eZlmhkh[_gghklvqlhg_ij_]jZ`^ZeZimlb^\b`_gbyZijhe_]ZeZ\
dhkhfgZijZ\e_gbbg_ih^Ze_dmhlg_]hH[jZs_ggucdijhlb\gbdmijZ\ucneZg]ihabpbb[ue
ijbdjuljhkrbf\gbame_khfbdjmlufh[ju\hf\ukhlNjZgpmakdhcZjfbbqlh[uhj]Zgbah\Zggh
\klmiblv\[hclj_[h\Zehkvh^gh\j_f_gghkjZa\_jlu\Zgb_faZoh^blvijZ\ufie_qhf\i_j_^qlh
[uehljm^guf^_ehf^eyfZeh^bkpbiebgbjh\ZgguojupZj_clj_lvboW^mZj^,,,ki_rbek\hbo
jupZj_ckf_rZ\bokemqgbdZfbWlbfhgih\ukbe[h_\mx\hafh`ghklvihke_^gbolZddZdl_i_jvb
jupZjbfh]eb\_klbklj_ev[mihZlZdmxs_cdhggbp_GZdhg_p\oh^_kjZ`_gbyZg]ebqZg_
ijb^_j`b\Zebkvkm]m[hh[hjhgbl_evguo^_ckl\bchljZab\bebjZajhag_gguoZlZdNjZgpmau
ihl_jyebjupZj_c
kjZ`_gbbijbAZfi_ \fr\_cpZjpu\ukeZeb^Ze_dh\i_j_^mkbe_ggucZ\Zg]Zj^dhlhjuc[ue
ijbgylZ\kljbcpZfbaZ]eZ\gu_kbeuIhdZki_r_ggu_jupZjbkjZ`ZebkvkZ\Zg]Zj^hf]eZ\gu_
r\_cpZjkdb_kbeukdjulghi_j_kljhbebkvbaihoh^ghcdhehggubi_j_[beb\k_ojupZj_c
Ijbf_ju\h_gghcobljhklbhibku\Zxlky\hfgh]bobklhjbq_kdbo^hdmf_glZodZkZxsboky
aZ\h_\Zl_evguoihoh^h\kj_^g_ZabZlkdh]hihedh\h^pZ;,9\_dZLbfmjZhlqlhhgkZfibr_l\
:\lh[bh]jZnbbZfbjOmkZcg^Zedeyl\mgbdh]^Zg_\jZ`^h\Zlvkhfghx:fbjOmkZcghq_gv
^hebg_]^_ij_^iheZ]ZeZkvgZrZ\klj_qZZfbjOmkZcgihaZ[hlbekyijb]hlh\blvaZkZ^m^ey
f_gy^\Zhljy^Z\hbgh\qlh[uaZo\Zlblvf_gy\ie_g_kebylm^Zijb^mY^h]Z^Zekyqlhb
deyl\Zbijb]eZr_gb_g_[hevr_dZdobljhklvk_]hklhjhgu
YqmyeobljhklvZfbjZOmkZcgZb\klmibe\^hebgmklj_fyklZfb\kZ^gbdh\Yba^ZebaZf_lbe
ZfbjZOmkZcgZdhlhjuc^\b]Zekyfg_gZ\klj_qmbhklZgh\bekyLZcghihklZ\e_ggu_OmkZcghf
Zfbjubhljy^u\hbgh\gZiZebgZf_gykdjulu_^eyfh_caZsblu\hbgu[jhkbebkvlh]^Zk^\mo
klhjhgb\klmibeb\[hck\jZ]Zfb
Hjb]bgZevgufb[uebijb_fu[h_\uo^_ckl\bcq_rkdhcZjfbbih^jmdh\h^kl\hfgZpbhgZevgh]h
]_jhyYgZ@b`dbgZjm[_`_;,9;9\_dh\Qbke_gghklv_]h\hckdZ^hoh^beZ^hlukDZ`^u_
q_eh\_dbf_eb[h_\hc\ha\gZqZe_ijhklmxq_l\_jhqgmxih\hadmZaZl_fbki_pbZevgh
ihkljh_ggmxih\hadmkhsblZfbbp_iyfb^eykdj_ie_gby\hah\f_`^mkh[hcIjbklhedgh\_gbbk
g_ijbyl_e_fbaih\hahdhq_gv[ukljhkljhbekylZdgZau\Z_fuc\Z]_g[mj]\\b^_q_luj_om]hevgbdZ
ehrZ^b\uijy]ZebkvZih\hadbk\yau\Zebkvp_iyfbgmljb\Z]_g[mj]Zbag_[h_\uoih\hahdbgh]^Z
mkljZb\ZeZkv\lhjZyaZsblgZyebgbyIjbgZebqbb\j_f_gb\Z]_g[mj]mkbeb\ZebkgZjm`bj\hf
G_dhlhju_ih\hadb[uebhkgZs_guimrdZfbDhggu_jupZjb^_ckl\h\Z\rb_ijhlb\YgZ@b`db
gbq_]hg_fh]ebij_^ijbgylvijhlb\\Z]_g[mj]Z=mkblu\klj_qZebboimr_qgufaZeihfaZl_fk
\hah\hl[b\ZebZlZdbrlmjfmxsboDh]^Zihke_^gb_mklZ\Zebb\u^uoZebkvihagZdmihedh\h^pZ
aZfZkdbjh\Zggu_k^\moklhjhg\Z]_g[mj]Z\uoh^u[ukljhjZa]hjZ`b\Zebkvhl[hjgZyqZklvi_ohlu
bdhggbpZmklj_feyebkvq_j_agbogZneZg]bjupZj_cbmgbqlh`Zebbo
Fgh]b_]h^u\Z]_g[mj][ueg_khdjmrbfH^gZdh\k_`_obljhklvjupZj_c\uklmib\rboijhlb\
ih\klZgp_\ihfh]eZbfkijZ\blvkyk]mkblZfbH^gZ`^uijbl\hjguf[_]kl\hfjupZjb\ufZgbeb
lZ[hjblh\ba\Z]_g[mj]ZbaaZkZ^ugZg_kebm^ZjuihneZg]ZfbaZklZ\b\hlklmiZlvgZie_qZo
lZ[hjblh\\hj\Zebkv\\Z]_g[mj]baZo\Zlbeb_]h
�GZJmkb\wlb]h^ufZkl_jhfh[fZgguo^_ckl\bc[uejmkkdbcdgyavS_gyihedh\h^_ppZjy
B\ZgZ,,,oh^_\hcgukEbl\hc]h^h\\h]eZ\_[hevrhcjZlbhg\h_gghcobljhklvx
\ub]jZekjZ`_gb_gZj_d__^jhr_bxey]h^ZjmkkdZybeblh\kdZyjZlb\urebgZ
ijhlb\hiheh`gu_[_j_]Zih]jZgbqghcj_qdb_^jhrbLZddZdh[Z\hckdZ[uebjZa^_e_gujmkehf
j_dblhkh^ghcb^jm]hcklhjhguklZebbkdZlvf_klZi_j_ijZ\uJZgvr_^jm]boi_j_ijZ\bekygZ
eblh\kdbc[_j_]g_[hevrhcdhgguchljy^kem`beuolZlZjdhlhjuc^he`_g[ueku]jZlvjhev
ijbfZgdbbaZ\e_qveblh\p_\gZk\hc[_j_]LZlZjukihklZ\e_gghcaZ^Zq_ckijZ\bebkvIhrmf_\
ghg_\klmiZy\[hckhkgh\gufbkbeZfbijhlb\gbdZhgbkjZamj_lbjh\Zebkv
hckdhdgyayHkljh`kdh]h[jhkbehkvaZgbf\ih]hgxbi_j_ijZ\behkvgZjmkkdbc[_j_]_^jhrb
�Wlh]hb^h[b\ZekyS_gydhlhjucbf_yf_gvr_kbebkihevah\Zeij_bfms_kl\Zk\h_]h[_j_]Z
^eykdjulgh]hbojZaf_s_gbyKjZ`_gb_f_`^m]eZ\gufbkbeZfbkhklhyehkvgZFblvdh\hfihe_
H[Z\hckdZ[bebkvkjZ\gufh`_klhq_gb_fh^gZdh[eZ]h^Zjy\g_aZighfm\klmie_gbx\[hc
aZkZ^gh]hihedZm^Zjb\r_]h\gm`gucfhf_gl\hneZg]ijhlb\gbdmfhkdh\kdb_\h_\h^uh^_j`Zeb
[e_klysmxih[_^meblh\kdh_\hckdh[uehjZa[blhbihqlb\k_\h_\h^u\f_kl_kdgya_f
Hkljh`kdbfihiZeb\ie_g
Mfgufj_rbl_evgufihedh\h^p_faZj_dhf_g^h\Zek_[y\hk\h[h^bl_evghc\hcg_mdjZbgkdh]hb
[_ehjmkkdh]hgZjh^h\]h^h\]_lfZgMdjZbgu;h]^ZgOf_evgbpdbcK_]hbf_g_fk\yaZgh
kbeijhlb\gbdZhdjm`_gb_bmgbqlh`_gb_boihqZklyf;h]^ZgOf_evgbpdbcij_djZkghihgbfZe
agZq_gb_obljhklb^eyh[_ki_q_gby\g_aZigh]hm^ZjZihijhlb\gbdmbg_h^ghdjZlghihevah\Zeky_x
\oh^_\hcgu
Ih^Dhjkmg_ffZy]h^Z ko_fZ\f;h]^ZgOf_evgbpdbcklukyqguf\hckdhfih^hr_ed
mdj_ie_gghfmeZ]_jxlukyqgh]h\hckdZihevkdbo]_lfZgh\Ihlhpdh]hbDZebgh\kdh]h
JZkiheh`b\k\hbihedbihemf_kyp_fgZ\ha\ur_gbbi_j_^eZ]_j_fhgklZe^_fhgkljbjh\Zlv
ih^]hlh\dmdZlZd_H^gh\j_f_ggh\lueiheydZf[uegZijZ\e_glukyqguchljy^ih^
dhfZg^h\Zgb_fFZdkbfZDjb\hghkZAZgy\e_kbklmx[Zedmwlhlhljy^jZkklZ\beihh[_bfklhjhgZf
^hjh]baZkZ^gu_hljy^uZjlbee_jbxmkljhbeaZk_dbbi_j_dhiZej\hf^hjh]m
M\_jb\rbkv\ij_\hkoh^kl\_ijhlb\hklhysbokbeiheydbfZyihdbgmebmdj_ie_gguceZ]_jvb
klZebhlklmiZlvd;h]mkeZ\mklmib\\jhsmhgb[ueb\klj_q_guh]g_fZjlbee_jbbDjb\hghkZb
^jm`ghc\g_aZighcZlZdhc_]hhljy^ZkneZg]h\ZdZaZdZfb;h]^ZgZOf_evgbpdh]hknjhglZ
j_amevlZl_\hckdhIhlhpdh]hbDZebgh\kdh]h[uehjZa]jhfe_ghkZfb]_lfZgu\aylu\ie_g
k_gly[jy]h^Zijhbahreh[hevrh_kjZ`_gb_ih^Ibey\pZfbIhevkdh_\hckdh
jZkiheh`behkv\mdj_ie_gghfeZ]_j_Ihke_klj_fbl_evghcZlZdb;h]^ZgOf_evgbpdbcgZqZe
ij_^gZf_j_ggh_hlklmie_gb_klj_fykv\ufZgblvijhlb\gbdZbaeZ]_jyIh^^Z\rbkvgZwlmmeh\dm
ijhlb\gbdi_j_r_edij_ke_^h\ZgbxOf_evgbpdbcaZjZg__\u^_e_ggufbbkdjulgh
jZkiheh`_ggufbihedZfbgZg_kkbevgucm^Zj\hneZg]b[h_\h]hihjy^dZiheydh\KjZ`_gb_
ijh^he`Zehkv^h\_q_jZIhl_jy\[hevrh_dhebq_kl\hm[blufbihevkdb_\hckdZ\ugm`^_gu[ueb
hlklmiblv;h]^ZgOf_evgbpdbchj]Zgbah\Zeboij_ke_^h\Zgb_aZ\_jr_gb_ihevkdh_\hckdh
ihiZehih^m^ZjbaaZkZ^ukbevgh]hhljy^ZDjb\hghkZj_amevlZl_wlh]hm^ZjZbm^ZjZklueZ
iheydb[uebihqlbiheghklvxmgbqlh`_guOf_evgbpdbcaZo\Zlbe[hevrhch[hahjm^bc
ijhlb\gbdZ_]hagZf_gZfgh]h^jm]h]hbfms_kl\Z
Mf_ehbkihevah\Ze;h]^ZgOf_evgbpdbcblZdhckihkh[\\_^_gby\aZ[em`^_gb_dZd
�^_abgnhjfZpbyOf_evgbpdbckb^blgZg_ijbklmighfhkljh\_;mpd_gZau\Z_fhfg_ijh\kdbf
^hghkbeh^bgihevkdbcihedh\gbd]_lfZgmIhlhpdhfmHgkbevghmdj_iey_lkyiZebkZ^hfb
j\Zfbijh\bZglZ\bah[bebbOf_evgbpdbcjZkimklbekemoqlhhlijZ\bekygZ;mpdbchkljh\gZ
kZfhf`_^_e_hg[hevrmxqZklv\j_f_gb[ue\K_qbbjZat_a`Zyih\kx^mkdheZqb\Zek\hx
Zjfbx
Ijbrlmjf_\jZ`_kdbomdj_ie_gbcih^Ev\h\hfbAZfhklv_fdZaZdbOf_evgbpdh]hijhy\eyeb
g_fZemxobljhklvLhhgbkhhjm`Zeb\ukhdb_rlmjfh\u_[ZrgblZdgZau\Z_fu_]meyc
]hjh^ugblhjuebih^dhiubaZdeZ^u\Zebihjhoh\u_fbguih^g_ijbyl_evkdb_mdj_ie_gbybeb
h[_kdmjZ`b\Zeb\jZ]Zl_fqlhmkZ`b\ZebgZdhg_clukyqbkhehf_gguoqmq_eh[eZq_gguo\h^_`^u
lmj_pdbo\hbgh\
Mf_ehbkihevah\Zeb\h_ggmxobljhklvbkhjZlgbdbOf_evgbpdh]hLZdihedh\gbd;h]mgaZsbsZy
hliheydh\bggbpmj_rbe^hijb[ulbyih^fh]baZ\e_qvg_ijbyl_ey\eh\mrdmHklZ\b\\
\bggbpdhffhgZkluj_g_[hevrhc]Zjgbahghgk\hckdhf^\bgmekygZ\klj_qmiheydZf
Klhedgh\_gb_ijhbahrehgZj_d_ihdjulhcev^hfDZaZdbdZd[ug_\u^_j`Z\m^ZjZijhlb\gbdZ
klZebhlklmiZlvZaZl_fih[_`ZebIheydbkmexexdZgv_fdbgmebkv\ke_^aZgbfbg_h[jZlb\
\gbfZgbygZjZa[jhkZggmxihev^m\hfgh]bof_klZo]jyagmxkhehfmGh_^\ZhgbklmiZebgZwlm
fgh`_kl\hijhjm[_cbdh]^ZhgbaZlygmebkvlhgdhcdhjdhcev^ZjZkihjy^beky\p_eyofZkdbjh\db
ijbdjulvbokhehfhc
bxg_]h^Z\ke_^kl\b_baf_gudjufkdh]hoZgZdZaZqv_\hckdhihiZeh\ly`_eh_iheh`_gb_
Hdjm`_ggu_iheqbsZfblZlZjbiheydh\dZaZdbklZebhlklmiZlvGhba^_kvijbreZgZ\ujmqdm
obljhklv;h]^ZgOf_evgbpdbckh_^bgb\ljhcghcjy^l_e_]p_iyfbihf_klbegZl_e_]bi_ohlmb
Zjlbee_jbx\k_j_^bg_ihklZ\bedhggbpmb\lZdhf[h_\hfihjy^d_klZeijh[b\Zlvkybahdjm`_gby
GZ_fgZyijmkkdZyi_ohlZiheZ]ZykvgZk\hbiZgpbjbmklj_fbeZkvgZrlmjfwlhc^\b`ms_cky
dj_ihklbghp_ebdhfih]b[eZ
Abfhc]h^ZihevkdZyZjfbybkh_^bgb\rb_kykg_xlZlZjkdb_iheqbsZih^hrebd]hjh^m
MfZgvG_bklhsbfZy\h_ggZybah[j_lZl_evghklvihedh\gbdZ;h]mgZijhy\beZkvba^_kvhgijbdZaZe
h[eb\Zlvhdjm`Z\rbc]hjh^\Ze\h^hcihh[jZah\Z\r_fmkyev^mihevkdb_khe^Zlukdhevabebb
kdZlu\Zebkv\gbaL_f\j_f_g_fOf_evgbpdbcklukyqgufhljy^hf\hbgh\ihr_egZ\ujmqdm
MfZgbH^gZdhijhlb\gbdbf_\rbcqbke_ggh_ij_\hkoh^kl\hgZg_kkbevgucm^Zjb_^\Zg_
jZa]jhfbeboIheh`_gb_kiZklhl`_;h]mgagZyqlhihevkdhlZlZjkdb_\hckdZ^\bgmebkv
gZ\klj_qmOf_evgbpdhfmhgkdjulgh\uklmibebaMfZgbihr_eke_^hfaZgbfbb\kZfuc
djblbq_kdbcfhf_gl\g_aZighm^ZjbeklueZ\ua\Z\kljZrgmxiZgbdm\h\jZ`_kdhfklZg_
wlh\j_fy\AZiZ^ghc?\jhi_fZkl_jhfh[fZgguo^_ckl\bcb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
[uenjZgpmakdbcfZjrZeLxj_gg;hc^eyg_]hy\eyekydjZcgbfkj_^kl\hf^eyjZa]jhfZ
g_ijbyl_eyhg[he__iheZ]ZekygZ\h_ggmxobljhklvIhdZaZl_evgZ\wlhfhlghr_gbbabfgyy
dZfiZgby]h^Z\\hcg_k=heeZg^b_cIhemqb\ih^dj_ie_gby^hluki_ohlubluk
dZ\Ze_jbbhgjZa^_ebek\hxZjfbxgZg_kdhevdhdhehggqlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_b
^\bgmekyd;_evnhjmjZkijhkljZgyykemoqlh^\b`_gb_wlhbf__lp_evxaZgylb_gh\uod\Zjlbjb
hqbs_gb_f_klghklbhlg_[hevrbohljy^h\^_ckl\h\Z\rbogZimlyokhh[s_gby_]hZjfbbkdhj_
�Lxj_ggh\eZ^_\Z_l]hjh^hf;ZddZjZeyhl\e_q_gby\gbfZgbyijhlb\gbdZhg\ukueZ_lhljy^ud
jZaebqgufijhoh^Zfq_j_ah]_auDh]^ZZ\Zg]Zj^Lxj_ggZ^hklb];_evnhjZhgj_adhih\_jgmegZ
Fxev]Zma_gjZa[b\ZygZk\h_fimlbihqZklyfg_ijbyl_evkdb_kbeub^msb_gZkh_^bg_gb_^jm]k
^jm]hf
Ijb_fu\h_gghcobljhklbijbkmlkl\h\Zebb\[h_\uo^_ckl\byoZ\kljbckdh]hihedh\h^pZ?\]_gby
KZ\hckdh]hIjbhk\h[h`^_gbbLmjbgZ\]h^mhgkdjulghh[hr_eijZ\ucneZg]njZgpmakdhc
Zjfbbl_q_gb_^g_c_]hZjfbyijhreZ\_jklbmki_eZmij_^blvnjZgpmah\\l_kgbg_
KljZ^_eeuNjZgpmakdZyklhjhgZgZh[oh^?\]_gbyKZ\hckdh]hhl\_lbeZaZgylb_fjy^ZneZg]h\uo
ihabpbcghnjZgpmakdhfmaZkehgmg_hklZ\Zehkvgbq_]h^jm]h]hdZdke_^h\Zlvihk_\_jghfm[_j_]m
j_dbIh\ke_^aZZ\kljbcpZfb?\]_gbcKZ\hckdbckf_eh^\bgmekyf_`^maZgylufbnjZgpmaZfbb
m^Ze_ggufbgZ[hevrh_jZkklhygb_dj_ihklyfb:e_dkZg^jbybLhjlhgZNjZgpmau`^Zeb_]hm
LmjbgZbomdj_ie_gby[uebkbevg__\k_dlhjZoh[jZs_gguodx]mb\hklhdmbkeZ[__\lueh\hf
�^eynjZgpmah\gZijZ\e_gbbdk_\_jhaZiZ^mhlLmjbgZf_`^mj_dZfbhjZbKlmjZ?\]_gbc
KZ\hckdbcaZ\_jrbek\hcihoh^j_rbl_evgufkjZ`_gb_fg_aZighi_j_ijZ\b\rbkvq_j_aIhhg
�\j_aZeky\jZchgf_`^mj_dZfbhjZbKlmjZ\jZkiheh`_gb_njZgpmakdhcihabpbbIhemqbehkv
kjZ`_gb_ki_j_\_jgmlufnjhglhf
JZkkfhlj_gguchiul\hcg^j_\ghklbbkj_^g_\_dh\vy]h\hjblhlhfqlh\lhcbebbghcnhjf_
[ueijh^mfZg\hijhkdZdh[fZgmlv\\_klb\aZ[em`^_gb_g_ijbyl_ey_kebg_[uehkZfhcb^_b
h[fZgZ\aZfuke_lhlZdh_kjZ`_gb_g_ijbghkbehmki_oZh_ggZyobljhklvg_jh`^ZeZkvba
gbq_]h__hkgh\_e_`Zebg_lhevdhijbjh^guclZeZglihedh\h^pZghbagZgb_\h_ggh]h^_eZZ
lZd`_[h_\hcb`bag_gguchiul
G_dhlhju_ijbf_juba\h_gghcbklhjbbJhkkbbijb\_^_ggu_\^Zgghcdgb]_y\eyxlkyebrvfZehc
qZklbp_c\_ebdh]hijhreh]hjmkkdhcZjfbbghbhgbk\b^_l_evkl\mxlhagZq_gbb\h_gghcobljhklb
\\hcgZoihaZsbl_Hl_q_kl\Z;_j_`gh_hlghr_gb_dbklhjbb[_amkeh\ghij_^iheZ]Z_l
^Zevg_cr__bamq_gb_\h_ggh]hhiulZgZrboij_^dh\
\hcgZoJhkkbckdhcbfi_jbb
hcgujZkkfZljb\Z_fh]hi_jbh^ZoZjZdl_jguagZqbl_evgufm\_ebq_gb_ffZkrlZ[h\\h_gguo
�^_ckl\bckgZqZeZfZkkh\uoZaZl_fbfgh]hfbeebhgguoZjfbceyJhkkbbb__\hhjm`_gguo
kbewlh[uebGZj\ZbIhelZ\Zih[_^uI:Jmfygp_\Z:Km\hjh\Zbijbkh_^bg_gb_DjufZ
Hl_q_kl\_ggZy\hcgZ]h^ZbDjufkdZy\hcgZ]h^h\wlhihdhj_gb_AZiZ^gh]h
DZ\dZaZbKj_^g_c:abb^h[e_klv]_jh_\Rbidbbihahjjmkkdhyihgkdhc\hcgu]h^h\
�kjZ`_gbyI_j\hcfbjh\hcb=jZ`^Zgkdhc\hcgeyhklZevgh]hfbjZwlh[ueh\j_fy
j_\hexpbhgguoZaZl_fbaZo\Zlgbq_kdbo\hcgNjZgpbbbGZihe_hgZhklhqghc\hcgukJhkkb_c
K_^ZgkdhcdZlZkljhnub=jZ`^Zgkdhc\hcgu\KR:\hcguZg]ebqZgk[mjZfb\X`ghc:njbd_b
blZevygp_\\Wnbhibb;ZedZgkdbo\hcgI_j\hcfbjh\hc\hcgub\h_gghcbgl_j\_gpbb\
Kh\_lkdhcJhkkbbB_keb\gZqZe_i_jbh^Z\hxxsb_h[oh^bebkv]eZ^dhkl\hevgufboheh^guf
hjm`b_flh\_]hdhgp_ihey[bl\mlx`beblZgdbiyluchd_ZgklZeZj_ghc\ha^mrguo[h_\
\bglh\dbime_f_lub^Zevgh[hcgZyZjlbee_jbykh\_jr_gghbaf_gbeboZjZdl_j[h_\uo^_ckl\bc
iheg__kl_kl\_gghqlh\f_kl_kbaf_g_gb_ffZkrlZ[h\kihkh[h\bnhjf\h_gguo^_ckl\bc
f_gyebkvnhjfukihkh[ubijb_fuijbf_g_gby\gbo\h_gghcobljhklbH[jZlbfky]eZ\guf
h[jZahfdhl_q_kl\_gghcbklhjbbg_aZ[u\Zy\lh`_\j_fyqlhkms_kl\h\Zebg_ijbyl_evkhk\h_c
obljhklvx
;hevrh_agZq_gb_wlhcdZl_]hjbb\h_ggh]hbkdmkkl\ZdZdm`_hlf_qZehkvijb^Z\ZeI_lj,AZ^Zq_c
\h_ggh]hbkdmkkl\ZhgkqblZemf_gb_^Zlvijhlb\gbdmj_rbl_evgh_kjZ`_gb_ke_]dbfljm^hfb
�fZehcdjh\vxh[b\ZykvhldhfZg^bjh\bgbpbZlb\uj_rbl_evghklbbhl\Z]bhg]h\hjbe
mklZ\Zoihjy^dbibkZguZ\j_fybkemqZ_\g_lZihk_fmg_ke_^m_l^_j`ZlvkymklZ\Zydhke_ihc
kl_gu
oh^_K_\_jghc\hcgu\p_eyokhojZg_gbylZcguhgij_^eh`be`bl_e_cih]jZgbqghcihehku
i_j_k_eblv\]em[vkljZgu
Keh[h^kdbobgha_fp_\dZ`^h]hgZjh^Zf_`kh[hxi_j_ihjmqblvZihdhfihjmdbg_[m^_llhlqZk
\ukeZlvd]hjh^m:joZg]_evkdmbhllhevgZdhjZ[eyoZ_`_ebbafZkl_jh\uoihdhfihjmdbg_
[m^_lihkeZlv\DZaZgv]h\hjbehkv\pZjkdhfmdZa_
Ijbih^]hlh\d_dIhelZ\kdhfmkjZ`_gbxbxgy]h^Z\h_gguckh\_lijbgyej_r_gb_qlh[u
kghqbqbkeZ\hckdh[ueh]hlh\hd[ZlZebbGh\iylhfqZkmmljZbxgyI_lj,magZeh
ij_^Zl_evkl\_mgl_jhnbp_jZK_f_gh\kdh]hihedZg_fpZihijhbkoh`^_gbxLh]^Zkgh\Z[ue
kha\Zg\h_gguckh\_lgZdhlhjhfijbgyebj_r_gb_h[baf_g_gbb^bkihabpbb\hckdIj_^iheZ]Zy
qlhbaf_ggbdmdZ`_lr\_^ZfgZlhqlhgh\h[jZgpuh^_lu\k_ju_dZnlZgubr\_^uijbfmlf_ju
Gh\]hjh^kdbcihedh^bgbaemqrbok\hboihedh\\k_ju_Wlhlijb_fku]jZek\hxjhev\
bkoh^_[hy
gbfZl_evghke_^b\rbcaZoh^hfkjZ`_gbyI_lj,ihemqbek\_^_gbyqlh\e_kmmdju\Z_lky
hlhj\Z\rZykyhl]eZ\guokber\_^kdZydhehggZJhkkZAgZy\hafh`ghklbk\h_cdhggbpuhg
ijbdZaZeF_grbdh\mkiylvxdZ\Ze_jbckdbfbihedZfbbiylvx[ZlZevhgZfbi_ohlukdjulgh
\u^\bgmlvkygZg_klb\g_aZigucm^Zjbmgbqlh`blv\jZ`_kdmxdhehggmZ;hmjmijbgylv
dhfZg^h\Zgb_gZ^hklZevghcdhggbp_cbgZqZlvhloh^dijZ\hfmneZg]mmdj_ie_ggh]heZ]_jy
Hloh^jmkkdhcdhggbpu[ueijbgylr\_^ZfbaZ\ugm`^_ggh_hlklmie_gb_R\_^kdbcdhjhevDZje
�;,,j_rbeg_f_^e_gghgZklmiZlvZevg_crbcoh^kh[ulbcihdZaZeqlhobljhklvI_ljZm^ZeZkv
DZje;,,k\hbfb]eZ\gufbkbeZfbijh\_eg_kdhevdhZlZdgZj_^mlugh\k_hgb[uebhl[bluLh]^Z
hgijbdZaZek\hbf\hckdZfijhclbf_`^mj_^mlZfbR\_^uijhj\ZebkvaZj_^mlubklZebf_^e_ggh
ijh^\b]Zlvky\i_j_^JmkkdZydhggbpZeh`gufhloh^hfaZfZgb\ZeZboih^m^ZjZjlbee_jbb
jZkiheh`_gghc\mdj_ie_gbyoIh^gylZydhggbp_ciuevbh[eZdZ^ufZhlg_ij_ju\ghc
Zjlbee_jbckdhcklj_ev[uaZdju\Zebhlr\_^h\wlbmdj_ie_gbyBoijZ\ucneZg]ihqlb\iehlgmx
ih^hr_edjmkkdhcZjlbee_jbbdhlhjZy\g_aZighhldjueZihboebg_cgufihjy^dZfmjZ]Zgguc
h]hgvdZjl_qvxIjhlb\gbdg_kyihl_jb\iZgbd_hlhr_e
�hklhcgufijh^he`Zl_e_fi_ljh\kdboljZ^bpbcklZe]_g_jZen_ev^fZjrZeIKKZeludh\oh^_
K_fbe_lg_c\hcgu[eZ]h^Zjyijhy\e_gghcbf\h_gghcobljhklbjmkkdb_\hckdZ \fbxey
]h^Zh^_j`Zebm[_^bl_evgmxih[_^mgZ^\hckdZfbNjb^jboZ,,mIZevpb]ZAZfuk_eihedh\h^pZ
khklhye\lhfqlh[uba[_`ZlvkjZ`_gbykijmkkdhcZjfb_cgZaZgbfZ_fuo_xkbevguoihabpbyo
h[hclbijhlb\gbdZkk_\_jZbaZgylvgZoh^b\r__ky\_]hluemk_ehIZevpb]J_rZykvgZ\_kvfZ
jbkdh\ZggucneZg]h\ucfZg_\jIKKZeludh\jZkkqblu\Zeij_`^_\k_]hgZkdjulghklv_]h
hkms_kl\e_gbybihegmxg_h`b^Zgghklv^ey\jZ]ZDZdbij_^iheZ]ZehkvijmkkZdbh[gZjm`beb
fZg_\jlhevdhgZ^jm]hc^_gvmljhfl_bxeyJmkkdZyZjfbyihkms_kl\m[_kij_iylkl\_ggh
aZgyeZih^IZevpb]hf\u]h^gmx\h\k_ohlghr_gbyoihabpbxkimlZ\h^gh\j_f_ggh\k_ieZgu
ijhlb\gbdZbaZeh`b\djZ_m]hevgucdZf_gvih[_^ujmkkdbo\hckdwlhf`_kjZ`_gbbIK
KZeludh\\i_j\u_ijbf_gbeklj_ev[mZjlbee_jbckdhc[ZlZj_bq_j_a]heh\uk\hbo\hckd
?s_h^gmih[_^mgZ^ijmkkdhcZjfb_ckijbf_g_gb_f\h_gghcobljhklbihedh\h^_ph^_j`Ze\
kjZ`_gbbijbDmg_jk^hjn_bxey Z\]mklZ\f]h^Z ko_fZ\fdhfZg^myjmkkdhZ\kljbckdbfb
\hckdZfbhlebqb_hlmklhy\rbokyijZ\beihkljh_gbyebg_cgh]h[h_\h]hihjy^dZIKKZeludh\
kha^ZeaZijZ\ufneZg]hfk\h_cZjfbbhq_gvkbevgucih^\b`gucj_a_j\[eZ]h^Zjyq_fmklZe
\hafh`_gfZg_\j\^hevnjhglZ
ljZ^bpbhggmxko_fmebg_cghclZdlbdb[ue\g_k_glZdbfh[jZahfgh\ucwe_f_glhq_fg_
ih^haj_\Zeijhlb\gbd
AgZqbl_evgmxjhev\wlhfkjZ`_gbbku]jZeZZjlbee_jbyKdjulgh[ueZhkms_kl\e_gZ
i_j_]jmiibjh\dZ__kp_gljZbijZ\h]hdjueZde_\hfmneZg]mHjm^byijbwlhfi_j_f_sZebkvgZ
dhgghcly]_\g_aZighhldju\Zebh]hgvb\_eb_]hq_j_a]heh\uk\hbo\hckd
KjZ`_gb_ijbDmg_jk^hjn_aZdhgqb\r__kyihegufjZa]jhfhfijmkkdhcZjfbbihdZaZehgZkdhevdh
wnn_dlb\gug_klZg^Zjlgu_kihkh[u\_^_gby[h_\uo^_ckl\bc_kebdlhfm`_hgbgZ^_`ghkdjulu
hlijhlb\gbdZ
i_j\uoijb\klj_q_kijhlb\gbdhfhgklj_fbekykjZam`_ZlZdh\Zlv_]hkljh]hkhh[jZamykvk
�h[klZgh\dhcWlh[uehgh\uf^eyjmkkdbo\hckdbg_h`b^Zgguf^eyijhlb\gbdZ_eh\lhfqlh
\k_ij_^r_kl\_ggbdbJmfygp_\ZhibjZykvgZklhcdhklvjmkkdh]hkhe^ZlZgZqbgZebj_rZxs__
kjZ`_gb_kZdlb\ghh[hjhgbl_evguo^_ckl\bcZaZl_fi_j_oh^beb\gZklmie_gb_LZd[ueh\
E_^h\hfih[hbs_gZihe_Dmebdh\hf\IhelZ\kdhc[bl\_\kjZ`_gbyoijbIZevpb]_b
�Dmg_jk^hjn__ckl\by[m^ms_]h]_g_jZen_ev^fZjrZeZ[uebijhgbdgmlu^mohfj_rbl_evgh]h
gZklmie_gbym`_\[hxijb=jhk?]_jk^hjn_\]h^mDhfZg^myi_ohlghc[jb]Z^hc
gZoh^b\r_cky\j_a_j\_I:Jmfygp_\\djblbq_kdbcfhf_glkjZ`_gbyihkh[kl\_gghc
bgbpbZlb\_ZlZdh\Zeijmkkdb_\hckdZ\hneZg]bg_hljZabfufrludh\ufm^Zjhfh[jZlbebo\
[_]kl\h
Hkh[_gghyjdh_]hkihkh[ghklv^_ckl\h\Zlvobljhbg_h`b^Zggh^eyijhlb\gbdZijhy\beZkv\
dZfiZgbb]h^Z\oh^_jmkkdhlmj_pdhc\hcgu]h^h\Kdjulgh_kha^Zgb_j_a_j\Z
\hckdbZjlbee_jbbbbofZg_\j\^hevnjhglZbf_ebj_rZxs__agZq_gb_\kjZ`_gbbijbj_d_DZ]me
lukyqgh_jmkkdh_\hckdhih^dhfZg^h\Zgb_f]_g_jZeZI:Jmfygp_\Zh^_j`Zehih[_^mgZ^
lukyqguf\hckdhflmjhd
h_ggZyobljhklvI:Jmfygp_\ZaZdexqZeZkv\ke_^mxs_fhij_dbmklhy\rbfkyrZ[ehgZf
ebg_cghclZdlbdbhgknhjfbjh\Ze_]_jkdb_[ZlZevhgudhlhju_e_]dhi_j_^\b]Zykvbh[eZ^Zy
[hevrbfbh]g_\ufb\hafh`ghklyfbkfh]ebk^_j`ZlvgZlbkdagZqbl_evghcqZklbg_ijbyl_evkdhc
dhggbpu^Z\Zy\hafh`ghklvijh^\b]Zlvkydjmigufi_ohlgufdZj_
Mki_rgh[uebkihevah\Zgih^\b`gucZjlbee_jbckdbcj_a_j\u^\b`_gb__]h\oh^_kjZ`_gby\
i_j\ucwr_ehgZaZl_fi_j_[jhkdZ\^hevnjhglZ\i_j\u_hkms_kl\eyebkv\mkeh\byo
gZklmiZl_evgh]h[hyG_dhlhju_we_f_glugh\h]h[ueb\g_k_guJmfygp_\ufb\kihkh[u
i_j_^\b`_gbybjZa\_jlu\Zgby\[h_\hcihjy^hdFZjrkh\_jrZekyg_kdhevdbfbihoh^gufb
dhehggZfbdZ`^Zybadhlhjuokhhl\_lkl\h\ZeZqZklb[m^ms_]h[h_\h]hihjy^dZlZdhf`_khklZ\_
\hckdZjZa[b\Zeb[b\mZdi_j_^kjZ`_gb_fwlhh[e_]qZehboihkljh_gb_i_j_^[h_f
k_wlhh[_ki_qbehJmfygp_\mmki_og_kfhljygZqbke_gguci_j_\_klmjhdIhdZaZl_evghqlh
ih[_^Z\kjZ`_gbbijbj_d_DZ]me[ueZh^_j`ZgZjmkkdhcZjfb_cfZehcdjh\vx?_ihl_jb
khklZ\eyebg_fgh]bf[he__q_eh\_dGh\ucijbgpbi\jhavb^lb\f_kl_^jZlvkygZb[he__
yjdh[ueijh^_fhgkljbjh\ZgI:Jmfygp_\uf\kjZ`_gbbmJy[hcFh]beudhgp_fZy]h^Z
gZoh^ykvkhk\h_cZjfb_c\Ohlbg_hgmklZgh\beqlh]eZ\gu_kbeulmjhd]hlh\ylkydi_j_ijZ\_gZ
�k_\_jguc[_j_]mgZy\jZchg_BkZdqb^eygZklmie_gbyijhlb\jmkkdbo\hckdQlh[uba[_`Zlv
ihjZ`_gbyhl^_evguoqZkl_ck\h_cZjfbbhgg_f_^e_gghijbdZaZei_j_^h\hfmdhjimkmJ_igbgZ
aZgbfZ\r_]hFhe^Z\bxhloh^blvgZk_\_jdmjhqbsmJy[ZyFh]beZLm^Z`_gZ\klj_qm
ijhlb\gbdmhgklZe\u^\b]Zlvk\hb]eZ\gu_kbeubaOhlbgZBofZjrfZg_\jhkms_kl\eyekyk_fvx
hl^_evgufbdhehggZfb]hlh\ufbd[ukljhfmi_j_kljh_gbx\[h_\hcihjy^hdKhkj_^hlhq_gb_
Zjfbbdf_klm\klj_qbkijhlb\gbdhfijhba\h^behkv^\b`_gb_fkjZaguogZijZ\e_gbcG_kfhljygZ
[hevrh_jZkklhygb_ ]eZ\gu_kbeuijhreb[he__df\fbljm^ghklbkhk\yavxJmfygp_\^hklb]
[hevrhckh]eZkh\Zgghklb^_ckl\bchl^_evguodhjimkh\ih\j_f_gbbf_klmZlZd`_kdjulghklbbo
khkj_^hlhq_gby;uegZebphbhij_^_e_ggucih^\ho^eyijhlb\gbdZLmjdb\b^_ebebrvhloh^
dhjimkZJ_igbgZjZkp_gb\ZywlhdZdkeZ[hklvjmkkdbo\hckdlh`_\j_fyhgbihqlbgbq_]hg_
^eyg_ijbyl_eyiheghcg_h`b^Zgghklvx?s_[hevrZyg_h`b^Zgghklvboh`b^ZeZgZihe_
kjZ`_gbydh]^ZZjfbyJmfygp_\ZgZg_keZh^gh\j_f_ggu_m^Zjuq_lujvfy]jmiiZfb hljy^Zfb\fk
k_\_jZk_\_jhaZiZ^Zbk_\_jh\hklhdZIjbf_g_gb_gh\h]hlZdlbq_kdh]hijb_fZ
dhgp_gljbq_kdhcZlZdbhdZaZehkv^eyijhlb\gbdZg_ijbylgufkxjijbahfdhlhjucbijb\_ebod
ihjZ`_gbx
Bkihevah\Zgb_\h_gghcobljhklbgZb[he__l_kghk\yaZghkbf_gZfb\_ebdbojmkkdboihedh\h^p_\
:Km\hjh\ZbFBDmlmah\Z
h[hjhg_=bjkh\Z\]h^mijhlb\lukyqgh]hhljy^Zlmjhd:Km\hjh\klukyqguf
hljy^hfkha^Zemijhlb\gbdZij_^klZ\e_gb_hkeZ[hklbp_gljZk\h_ch[hjhgu\ua\Ze_]hgZZlZdm
aZl_f\klj_lbeknjhglZkbevgufi_j_dj_klgufh]g_fbjZa[be\g_aZigufdhgljm^Zjhfkh[hbo
neZg]h\
dZfiZgbb]h^Z\kjZ`_gbyoijbNhdrZgZobJufgbd_ihy\e_gb_jmkkdbo\hckd
jmdh\h^bfuoKm\hjh\ufhdZau\Zehkviheghcg_h`b^Zgghklvx^eylmjhdi_j\hfkemqZ_
lukyqguchljy^Km\hjh\Z\uklmib\rbcbxeyba;ujeZ^ZgZihfhsvkhxagbdZfZ\kljbcpZf
ij_h^he_eaZqZkh\df;ukljhhp_gb\h[klZgh\dmm`_gZke_^mxsbc^_gvKm\hjh\ij_^eh`be
kf_eucieZggZklmie_gbyb\ihke_^mxs_f_]hhkms_kl\beQlh[ukdjulvhlijhlb\gbdZ^h
j_rZxs_]hfhf_glZihy\e_gb_gZihe_[hyjmkkdbo\hckdbhr_ehfblv_]h\Z\Zg]Zj^_dhehggu
[uebihklZ\e_guZ\kljbcpuObljhklvm^ZeZkvblmj_pdb_\hckdZ[uebaZklb]gmlu\jZkieho
Ijb]_jhbq_kdhfrlmjf_BafZbeZ\]h^m:Km\hjh\bkihevah\Zep_eucdhfie_dkijb_fh\
\h_gghcobljhklbHp_gb\j_Zevgh_khhlghr_gb_kbebmqly\hafh`ghklvmihjgh]hkhijhlb\e_gby
ohjhrh\hhjm`_ggh]hbfZl_jbZevghh[_ki_q_ggh]hijhlb\gbdZKm\hjh\qj_a\uqZcghk_jv_agh
hlg_kkydkhklZ\e_gbxieZgZrlmjfZb^_lZevghijh^mfZe_]hhj]ZgbaZpbxB^_yrlmjfZ
aZdexqZeZkv\ke_^mxs_fh^gh\j_f_ggufbdhgp_gljbjh\Zggufbm^ZjZfbkg_kdhevdbo
gZijZ\e_gbc\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZbaZklZ\b\
jZah[sblvk\hbkbeuih\k_fmnjhglmebd\b^bjh\Zlv_]hij_bfms_kl\h\qbke_gghklb=eZ\guc`_
m^ZjgZghkbeZaZiZ^gZy]jmiiZ]_g_jZeZIKIhl_fdbgZ\h\aZbfh^_ckl\bbkdhehgghcFZjdh\Z
&#xki;&#xhf;&#xh];&#xZl;&#x_e;&#xvg;&#xuc;&#xm;&#x^Z;&#xj;&#xhk;&#xms;&#x_k;&#xl;y;; m;&#xlm; h;&#x;
&#xZb;h;&#x^_; k;&#xlm;&#xy;&#xk;&#xdh;&#xeh;&#xgg;&#xhc;&#x:;&#xjk;&#x_g;&#xv_;&#xZ;&#x;kihfh]Zl_evgucm^Zjhkms_kl\eyeDmlmah\\aZbfh^_ckl\mykdhehgghc:jk_gv_\Z_ckl\by
hklZevguodhehggghkbeb^_fhgkljZpbhgghkdh\u\ZxsbcoZjZdl_j
�ey\uiheg_gbywlh]hieZgZKm\hjh\uf[ueZijh\_^_gZkdjulgZyih^]hlh\dZ\hckd^eyrlmjfZ
kljhbebkvhkZ^gu_[ZlZj_bjZkkqblZggu_gZ\\_^_gb_ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hydh[u
]hlh\ys_cky^ebl_evghchkZ^_\j_fyhl\j_f_gbih^Z\Zebkvmkeh\e_ggu_kb]gZeuqlh[ug_^Zlv
ijhlb\gbdmjZa]Z^ZlvboagZq_gb_bkdjulvgZqZehrlmjfZAZdhgqb\ih^]hlh\dmKm\hjh\gZijZ\be
lmjdZfmevlbfZlmfhk^Zq_dj_ihklbIhemqb\hldZajmkkdb_gZqZebg_ij_ju\guc\l_q_gb_^\mo
^g_ch[klj_edj_ihklb\iehlv^hgZqZeZrlmjfZDh]^Z\hckdZihrebgZrlmjfZjlbee_jby
ijh^he`ZeZklj_ev[mohehklufb\uklj_eZfb
hckdZghqvx[_armfZaZgyebbkoh^gu_iheh`_gby^eyrlmjfZg_[m^mqbh[gZjm`_ggufb
ijhlb\gbdhfg_aZigucrlmjfBafZbeZgZqZekyaZ^\ZqZkZ^hjZkk\_lZG_ijbklmigZydZd
kqblZehkv\lh\j_fydj_ihklviZeZBamfey_lkhhlghr_gb_ihl_jvd
kjZ`_gbbijbGh\b\]h^m ko_fZ\f\h\j_fyBlZevygkdh]hihoh^Z:Km\hjh\kp_evx
\ufZgblvnjZgpmah\gZjZ\gbgmhl\_ek\hbi_j_^h\u_qZklbhlaZgylh]hbfbjZchgZNhjihklu
\^_ehkg_[hevrbfblhdfhhljy^ZfbklZjZxlkyaZo\Zlu\Zlvie_gguohlklmiZxlkijb[eb`_gb_f
ij_\hkoh^guokbe_]hbg_^he`guh`b^ZlvgbdZdboih^dj_ie_gbchlZjfbbb[hfugZf_j_gu
aZfZgblv_]h\jZ\gbgmmdZau\Ze:Km\hjh\\^bkihabpbbIhkdhevdmnjZgpmauaZgyeb
�h[hjhgbl_evgu_ihabpbbhgijbgyej_r_gb_ZlZdh\Zlv_fhgkljbjmyydh[u]eZ\gucm^Zjih
e_\hfmneZg]mnjZgpmah\Z\kihfh]Zl_evguc^eyhl\e_q_gbyg_ijbyl_evkdboj_a_j\h\ihbo
p_gljmjmkkdbcihedh\h^_p\g_aZighgZg_k]eZ\gucm^ZjihhkeZ[e_gghfmijZ\hfmneZg]m
njZgpmah\k\uoh^hfbf\luehlj_aZyijhlb\gbdmimlbhloh^ZHiZkZykvhdjm`_gbynjZgpmakdZy
ZjfbyhlklmibeZ
[hyoaZh\eZ^_gb_K_g=hlZj^hfbQ_jlh\uffhklhf\h\j_fyR\_cpZjkdh]hihoh^ZKm\hjh\Z\
]h^mkdjulghklv^_ckl\bc\hckd^hklb]ZeZkvbkihevah\Zgb_f]mklh]hlmfZgZbkh[ex^_gb_f
lbrbgu]em[hdbfbh[oh^Zfbkihke_^mxsbfbm^ZjZfb\hneZg]blueijhlb\gbdmG_ky[hevrb_
ihl_jbhlg_h`b^Zgguom^Zjh\njZgpmau\ugm`^_gu[uebhloh^blvmklmiZy^hjh]m\hckdZf
Km\hjh\Z
;e_klysb_ijbf_ju\h_gghcobljhklb^Z_lihedh\h^q_kdZy^_yl_evghklvFBDmlmah\ZHp_gb\Zy
_]h\u^Zxsb_kykihkh[ghklb:Km\hjh\]h\hjbeObl_jobl_jmf_gmf_g_]h^Z`_
Jb[Zkg_h[fZg_lDmlmah\ihbklbg_[uebkdmr_g\\h_gghfbkdmkkl\_A^_kv:Km\hjh\bf_e\
\b^mlmobljhklvihedh\h^pZdhlhjZyhkgh\u\Z_lkygZ]em[hdhfihgbfZgbbijbjh^u\hcgu
kjZ`_gbyb[hygZkihkh[ghklbijZ\bevghhp_gb\Zlvh[klZgh\dmb^_ckl\h\ZlvZ^_d\Zlgh_c
Bklhjby^Z_lg_fZehijbf_jh\bkihevah\Zgbyjmkkdbfihedh\h^p_f\h_gghcobljhklbdZfiZgbb
]h^ZDmlmah\g_h^ghdjZlghklZ\be\lmibdGZihe_hgZLZdnjZgpmakdbcbfi_jZlhjihke_jy^Z
�[_amki_rguoihiulhdh[hclbjmkkdmxZjfbxbijb`Zlv__dmgZxgZ_]hijZ\hf[_j_]mi_j_\_e
qZklvkbe dhjimkFhjlv_\fgZe_\uc[_j_]qlh[u\klZlvgZimlbjmkkdbodPgZcfmDmlmah\`_\
[hxm:frl_llbgZhl[jhkbeij_ke_^h\Z\rb__]h\hckdZFxjZlZ[ukljhi_j_ijZ\be\kxZjfbxgZ
e_\uc[_j_]b\ahj\ZeaZkh[hcfhklBkihevamy\u]h^gmxh[klZgh\dmhg^\bgmek\hb\hckdZ
gZ\klj_qmdhjimkmFhjlv_b\kjZ`_gbbijbDj_fk_hdly[jy ghy[jy\fgZ]heh\m_]hjZa]jhfbe
�GZihe_hghklZ\ZekygZijZ\hf[_j_]mmgZy[_kkbevgufk\b^_l_e_fDj_fkdh]hih[hbsZdZdhg
kZfgZa\Zewlh[_kkeZ\gh_^eyg_]hkjZ`_gb_
DeZkkbq_kdbcijbf_jjZamfgh]hZagZqblbobljh]hieZgbjh\Zgbyb\_^_gbykjZ`_gbyihegh_
hdjm`_gb_qbke_gghij_\hkoh^ys_]hijhlb\gbdZ\[hxijbKeh[h^a__hk_gvx]h^Z ko_fZ\f\
i_jbh^jmkkdhlmj_pdhc\hcgu]h^h\
Bf_yaZ^Zqm\dhjhldbckjhdjZa]jhfblvlmj_pdb_\hckdZbaZdexqblv\u]h^guc^eyJhkkbbfbj
gZdZgmg_j_rZxs_cko\ZldbkGZihe_hghfDmlmah\k^_eZe]eZ\gucjZkq_lgZfZg_\jKeh`gh_b
ihgZqZemfZehdhfmihgylh_fZg_\jbjh\Zgb_khq_lZ\r__kyk\h_gghcobljhklvxkkZfuoi_j\uo
rZ]h\[uehijhgbdgmlhb^__cgZklmie_gbyIj_`^_\k_]hDmlmah\j_rbe\ufZgblvlmj_pdmx
ZjfbxbaRmfeub\h\e_qv__\kjZ`_gb_gZhldjulhcf_klghklbDZdbjZkkqblu\Zejmkkdbc
ihedh\h^_pdhfZg^mxsbclmj_pdhcZjfb_cg_mklhyei_j_^kh[eZaghfijb`ZlvfZehqbke_ggmx
�dmlmah\kdmxZjfbxdmgZxbmgbqlh`blv__H^gZdh_fmwlhg_m^ZehkvkjZ`_gbbih^kl_gZfb
JmsmdZ lukjmkkdboijhlb\luk\hckd\jZ]Z\fbxgy bxey\flmjdb[uebjZa[blu
AZfuk_eDmlmah\ZiheghklvxhijZ\^ZekyGhhgihr_e\k\h_c\h_gghcobljhklb^Zevr_gZ_s_
[he__kf_eucbjbkdh\ZggucfZg_\jHldZaZ\rbkvij_ke_^h\Zlv[_`Z\rmxlmj_pdmxZjfbxhgg_
�\hckdZaZmgZc
Lmj_pdbc\babjvj_rb\qlhwlhhgklZeih[_^bl_e_f\JmsmdkdhfkjZ`_gbbmkbebek\hxZjfbx
�^hlukq_eh\_db^\bgmeky\ke_^aZjmkkdbfbaZmgZcluk\hckd[uebhklZ\e_gugZijZ\hf
�[_j_]mih^Jmsmdhf^eyh[_ki_q_gbylueZK^_eZ\mgZcjm[_`hff_`^mk\h_cblmj_pdhcZjfb_c
Dmlmah\h[hkljbeh[klZgh\dm:of_liZrZ\ha]eZ\ey\rbclmj_pdmxZjfbx\ugm`^_g[uedZd
\b^bfjZa^\hblvk\hbkbeuDmlmah\`_[ehdbjh\Zelmj_pdb_\hckdZgZaZgylhfbfbieZp^Zjf_b
ijbklmibedbomgbqlh`_gbx
�IhabpbyjmkkdhcZjfbb[ueZihkljh_gZlZdqlhh[Z__neZg]ZijbfudZebdmgZxIjhlb\gbdk
kmrb[uehdjm`_gkh\k_oklhjhgk\yavmg_]hkeZ]_j_fmJmsmdZhklZ\ZeZkvlhevdhihi_j_ijZ\Zf
�q_j_amgZcIhgbfhgbklZehloh^blvG_ijbyl_evkdZaZghh[h^ghfba[h_\\^hg_k_gbbF
BDmlmah\Zm^Zqghh[fZgmlucbij_l_ji_\rbcgZ\k_oimgdlZo`_klhdh_ihjZ`_gb_h[jZlbeky
\[_kihjy^d_\mdj_ie_gbyk\hbihl_jy\h^gbfbm[blufb[he__q_eh\_ddhbo\k_ohklZ\begZ
f_kl_kjZ`_gby
Qlh[uaZ\_jrblvhdjm`_gb_lmj_pdbo\hckdhljy^FZjdh\Zg_aZf_lgh^eyijhlb\gbdZihdbgme
eZ]_jvIZeZldbg_kgbfZebkvqlh[ulmj_pdb_eZamlqbdbgbq_]hg_aZih^hajbebHljy^ij_^ijbgye
�i_j_ijZ\mgZijZ\uc[_j_]mgZy\dfx]haZiZ^g__JmsmdZI_ohlZbZjlbee_jbyi_j_ijZ\bebkv
gZiZjhfZobeh^dZoZdhggbpZ\ieZ\vDmljmi_j_ijZ\Z[ueZaZdhgq_gZbhljy^gZijZ\bekyd
JmsmdmIjh^\b]Zykvg_aZf_lghihijZ\hfm[_j_]mhgih^hr_edkZfhfmlmj_pdhfmeZ]_jx
\g_aZigufm^ZjhfjZa[belukyqgmxlmj_pdmxdhggbpm\hj\Zeky\eZ]_jvbaZ\_jrbehdjm`_gb_
hkgh\ghc]jmiibjh\dblmjhdAZfuk_ejmkkdh]hihedh\h^pZiha\hebemgbqlh`blvbebie_gblv
lmj_pdmxZjfbxagZqbl_evghf_gvrbfbkbeZfb
AZ^\Z]h^Z^hHl_q_kl\_gghc\hcgu]h^Z]jZg^bhagucieZgaZfZgb\ZgbyZjfbbGZihe_hgZ
\]em[vJhkkbbjZajZ[hlZelh]^Zrgbc\h_ggucfbgbkljF;;ZjdeZc^_LheebBkoh^ybalh]hqlhk
]jhfZ^ghcZjfb_cGZihe_hgZg_evay[ueh\_klb^Z`_h[hjhgbl_evghc\hcguhgij_^eh`be
aZ\e_drbg_ijbyl_ey\g_^jZkZfh]hhl_q_kl\ZaZklZ\blv_]hp_ghxdjh\bijbh[j_lZlvdZ`^uc
rZ]dZ`^h_kj_^kl\hdih^dj_ie_gbxb^Z`_dkms_kl\h\Zgbxk\h_fmZgZdhg_pbklhsb\kbeu
_]hkf_gvrbfkdhevdh\hafh`ghijheblb_fk\h_cdjh\bgZg_klb_fmm^Zjj_rbl_evg_crbc
h_ggu_^_ckl\bygZqZebkvbf_gghlZddZdwlhij_^klZ\eye;ZjdeZc^_LheebH^gZdhjmkkdh_
h[s_kl\hg_m^h\e_l\hjbehlZdh_jZa\blb_kh[ulbc]eZ\ghdhfZg^mxsbfjmkkdbfb\hckdZfb[ue
gZagZq_gFBDmlmah\
oh^_Hl_q_kl\_gghc\hcgujmkkdbfihedh\h^p_f[ueZ[e_klys_\hiehs_gZ\h_ggZyobljhklvijb
hj]ZgbaZpbbbijh\_^_gbbagZf_gblh]hLZjmlbgkdh]hfZg_\jZIeZgwlhchi_jZpbbDmlmah\
khojZgye\]em[hqZcr_clZcg_Hij_^klhysbo^_ckl\byog_agZeb^Z`_[ebadhklhy\rb_dg_fm
hnbp_jub]_g_jZeui_j_ibkd_bijbhl^Zq_ijbdZaZgbcn_ev^fZjrZedZkZekyebrvkZfuo
g_h[oh^bfuoklhjhgieZgZb^_eZe\k_qlh[uijhlb\gbdhklZ\Zeky\g_\_^_gbbhlghkbl_evgh
gZf_j_gbcjmkkdbo\hckdKh\_jrZyfZg_\j\hckdZhkms_kl\beb[hevrmxqZklvfZjrZ\ghqgh_
\j_fy
�\b]Zykv^\mfydhehggZfbihijhk_ehqguf^hjh]Zfij_bfms_kl\_ggh\ghqgh_\j_fy\hckdZ
kljh`Zcr_kh[ex^Zeb^bkpbiebgmGbh^bgq_eh\_d[m^vlh]_g_jZehnbp_jbebijhklhckhe^Zl
g_bf_eijZ\Zdm^Zeb[hhlemqZlvkyHloh^]eZ\guokbeijbdju\ZekykbevgufZjv_j]Zj^hf\aZ^Zqm
\\_^_gb_ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_^eyq_]hqZklv\hckdZjv_j]Zj^Z^he`gZ[ueZkh\_jrZlvfZjr\
eh`ghfgZijZ\e_gbbm\e_dZyaZkh[hcg_ijbyl_evkdb_hljy^uLZddhfZg^h\Z\r_fmZjv_j]Zj^hf
]_g_jZemFbehjZ^h\bqm[uehijbdZaZghgZijZ\blvdZaZdh\ihJyaZgkdhc^hjh]_^eynZevrb\h]h
^\b`_gbyj_amevlZl_lukyqgh_jmkkdh_\hckdhbkq_aehgZ]eZaZomgbq_]hg_ih^haj_\Z\r_]h
ijhlb\gbdZGZihe_hg\ihke_^mxs_f\ugm`^_g[ueijbagZlvDmlmah\f_gykbevghih^\_ek\hbf
neZg]h\uffZjr_f
�Zevg_crbfjZa\blb_f]em[hdhijh^mfZggh]hieZgZDmlmah\ZklZehij_ke_^h\Zgb_\hckd
GZihe_hgZKlj_fykvkdjulvimlvk\h_]hhloh^ZGZihe_hgi_j_\_eZjfbxgZgh\mxDZem`kdmx
^hjh]mijbdju\wlhlfZg_\j\ukuedhcqZklb\hckddhjhgh\mH^gh\j_f_ggh\p_eyo
^_abgnhjfZpbb\LZjmlbgkdbceZ]_jvdDmlmah\m[uehgZijZ\e_ghgZqZevgbdhfnjZgpmakdh]h
rlZ[ZfZjrZehf;_jlv_ibkvfhgZibkZggh_ydh[u\Fhkd\_ibkvf_GZihe_hg\u^\b]Zemkeh\by
fbjZbijhkbeDmlmah\Zijbgylvf_ju^eylh]hqlh[u\hcgZijbh[j_eZnhjfu\khhl\_lkl\bbk
mklZgh\e_ggufbijZ\beZfbWlZobljhklvGZihe_hgZ[ueZgZijZ\e_gZgZkha^Zgb_[eZ]hijbylguo
mkeh\bc^eyk\h_cZjfbbb\u\h^Z__balmibdZ\dhlhjhfhgZhdZaZeZkvkemqZ_mki_oZ
gZf_q_ggucieZg^Z\Ze\hafh`ghklvnjZgpmakdhcklhjhg_agZqbl_evghmemqrblviheh`_gb_k\h_c
ZjfbbAZo\Zlb\^hklZlhqgu_aZiZkuijh^h\hevkl\byhgZfh]eZ[uijh^he`Zlv^\b`_gb_gZ
Kfhe_gkdq_j_aieh^hjh^gu_bg_jZahj_ggu_\hcghcjZchguGh^eywlh]hlj_[h\Zehkvh^ghhq_gv
\Z`gh_mkeh\b_dZdfh`gh^hevr_^_j`Zlvjmkkdbo\g_\_^_gbbiehlv^hijb[ulby\;hjh\kd
GZihe_hgij_^iheZ]Zeqlhwlh_fmm^ZehkvH^gZdhdZdba\_klghobljhklvGZihe_hgZ[ueZ
jZa]Z^ZgZbDmlmah\mij_^benjZgpmah\
Hl_q_kl\_gghc\hcg_]h^Z[hevrbfbkdmkkl\hfhlebqZebkv^_ckl\by\hckdh\h]hZlZfZgZ
�hgkdh]hdZaZqv_]h\hckdZFBIeZlh\ZHgimkdZe\oh^fgh`_kl\hobljuomeh\hdgZdhlhju_
ihiZ^Zebkv^Z`_GZihe_hgb_]hfZjrZeuG_jZahgijbf_gyek\hxagZf_gblmxrib]h\dmqlh
hagZqZeh\k_klhjhgg__ij_ke_^h\Zgb_qZklhmkljZb\Zefgbfu_i_j_ijZ\uq_j_aj_dbijb\e_dZyd
gbf\gbfZgb_g_ijbyl_ey^_eZeaZkZ^ub\p_eyo\\_^_gby_]h\aZ[em`^_gb_jZa\h^bedhkljugZ
hdj_klguo\ukhlZoaZklZ\eyy^mfZlvqlha^_kvg_hljy^Zp_eZyZjfby
Mki_rghijbf_gyeIeZlh\ljZ^bpbhggucdZaZqbcijb_fgZau\Z_fuc\_gl_jv ko_fZ\fM
f_kl_qdZFbjIeZlh\mkljhbeg_ijbyl_exaZkZ^mDZaZqbcihedKukh_\ZkdjulghaZgyef_kl_qdh
\i_j_^bgZ^hjh]_\DZj_ebqbklZeZaZklZ\hckhlgyke_\ZbkijZ\Zhl^hjh]b^\_khlgb:lZfZg
jZkkqblZeqlhkijb[eb`_gb_fg_ijbyl_eyaZklZ\ZaZgbfZ\rZy^hjh]mij_^ijbf_leh`gh_
hlklmie_gb_blZdbfh[jZahfm\e_q_laZkh[hcijhlb\gbdZZaZl_fmf_kl_qdZFbjjZa\_jg_lkyb
\f_kl_kihedhfKukh_\Zm^ZjblknjhglZkhlgb`_gZoh^ysb_ky\aZkZ^_m^Zjyl\hneZg]
^hg_k_gbbh[bkoh^_wlh]h[hyIeZlh\ibkZeqlhihedbg_ijbyl_eyihl_jyebhdhehq_eh\_d
GZoh^qb\ucbj_rbl_evgucdZaZqbcZlZfZg_s_g_jZahlebqZeky\jZaebqguo[hyobkjZ`_gbyo
LZd[uehbijb\aylbbohjhrhmdj_ie_ggh]hnjZgpmakdh]h]hjh^ZGZfxjIh^klmib\dGZfxjm
n_\jZey]h^ZIeZlh\\ukeZe\]hjh^iZjeZf_gl_jZkij_^eh`_gb_fdhf_g^Zglmk^Zlvky
Ihke_^h\Zehl\_lJ_dZh[Z]jblkydjh\vxZ]hjh^Zg_k^ZfOjZ[jhklvbj_rbl_evghklvnjZgpmah\
\k_fba\_klguDZaZdbhl\_lbebkbevgufh]g_fZjlbee_jbbGhqvxIeZlh\ijbdZaZejZa\h^blv\
jZaguof_klZoh]gbqlh[ukha^Zlv\b^bfhklv[m^lhdg_fm[_kij_klZgghih^oh^ylgh\u_
ih^dj_ie_gbyWlhc`_ghqvxdZaZdb\ayeb]hjh^rlmjfhfIhke_iZ^_gbyGZfxjZaZo\Zq_gguc\
dZaZdbrlmjfh\Zeb]hjh^"Bdh]^Z_fmh[tykgbeb\q_f^_ehh[_kdmjZ`_ggucnjZgpmakdZaZeY
^he`_g[ulvjZkklj_eygaZfhxhiehrghklv
h_ggZyobljhklvrbjhdhbkihevah\ZeZkvb\oh^_jmkkdhlmj_pdhc\hcgu]h^h\LZd
[eZ]h^Zjykdjulghklbb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\bxg_]h^Z[ueZ[e_klys_
�hkms_kl\e_gZi_j_ijZ\Z]eZ\guokbejmkkdhcZjfbbq_j_amgZc\jZchg_Abfgbpu
�eyhdhgqZl_evgh]h\u[hjZf_klZnhjkbjh\Zgbyjmkkdh_dhfZg^h\Zgb_lZcghijh\h^beh
j_dh]ghkpbjh\dmMki_oi_j_ijZ\uihfg_gbxdhfZg^h\ZgbyaZ\bk_ehl\g_aZighklbkdhlhjhc
hgZ[m^_lijhba\_^_gZ^eyq_]hj_rbeb^_fhgkljbjh\Zlvih^]hlh\dmdi_j_ijZ\_\jZaebqguo
f_klZoBklbggh_f_klhi_j_ijZ\uhklZ\Zehkvk_dj_lhf^Z`_^eyqbgh\]eZ\ghcd\Zjlbjub[ueh
�khh[s_ghlhevdhgZqZevgbdmci_ohlghc^b\babb]_g_jZemFBjZ]hfbjh\m[ZlZevhgu
dhlhjh]h\f_kl_kcklj_edh\hc[jb]Z^hc^he`gu[uebgZqZlvi_j_ijZ\mDhjimkZf^Z\Zebkv
^_fhgkljZlb\gheh`gu_gZijZ\e_gby^ey\u^\b`_gbybij_^ibku\Zehkvijh\_klbp_eucjy^
hl\e_dZxsbo^_ckl\bc=eZ\ghc^_fhgkljZpb_c[ueZ^_ckl\bl_evgZyi_j_ijZ\Zgb`g_^mgZckdh]h
hljy^Zm=ZeZpZ
MHevl_gbpulZd`_ihdZau\Zebkvijb]hlh\e_gbydi_j_ijZ\_[uebihklZ\e_gu[ZlZj_b
aZ]hlh\eyebkveh^dbDjhf_lh]hkbxgygZqZekyh[klj_ebahjm^bchkZ^guo[ZlZj_cJmsmdZZk
bxgyh[klj_eGbdhiheZijh^he`Z\rbckyljb^gyH[klj_ehfwlbo]hjh^h\j_rZeZkvlZd`_
aZ^ZqZh[_ki_q_gbyneZg]h\i_j_ijZ\eyxsboky\hckd
&#xk_;&#x_j;&#xhi;&#xjb;&#xyl;&#xby;&#xi;&#xh;&#xih;&#x^];&#xhl;&#xh; _;&#xn;&#xhj;&#xkb;&#xjh;&#xZg;&#xby;�k_f_jhijbylbyihih^]hlh\d_nhjkbjh\ZgbymgZyijh\h^bebkvkmq_lhfkhojZg_gbylZcgu
BghkljZgguodhjj_kihg^_glh\\Zjfbbh[yaZebg_khh[sZlvgbdZdbok\_^_gbchjZkiheh`_gbbb
qbke_gghklb\hckdZjZ\ghbgbdZdboij_^iheh`_gbchlghkbl_evghij_^klhysbo^_ckl\bc[ueh
k^_eZghij_^mij_`^_gb_qlh\kemqZ_g_bkiheg_gbywlh]hmkeh\byhgb[m^ml\ukeZgubaZjfbb
Qlh[uhl\e_qv\gbfZgb_lmjhdhlgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZ\ghqvgZbxgy\jZchg_=ZeZpZb
�;jZbeh\ZgZqZenhjkbjh\Zgb_mgZygb`g_^mgZckdbchljy^ cZjf_ckdbcdhjimk\f]_g_jZeZ:?
Pbff_jfZgZH^gh\j_f_gghjZkijhkljZgyekykemoqlhi_j_ijZ\Z]eZ\guokbekhklhblkym
NeZfmg^uDhfZg^bjm]hdhjimkZ]_g_jZemGIDjb^_g_jmijbdZaZebgZqZlvi_j_ijZ\mijhlb\
^_j_\gbKydb mGbdhiheZ\fbxgy\_q_jhfRlZ[]eZ\ghdhfZg^mxs_]hij_^gZf_j_ggh
i_j_f_klbeky\klhjhgmhl^_ckl\bl_evgh]hf_klZnhjkbjh\ZgbyhckdZih^hrebdAbfgbp_ebrv\
ghqvgZbxgylsZl_evghkh[ex^ZyfZkdbjh\dmJZchgkhkj_^hlhq_gbyhojZgyekydZaZdZfb
Ijhlb\gbd[ue^_ahjb_glbjh\ZgIhk_lb\rbcKbklh\h ]hjh^jZkiheh`_ggucijhlb\Abfgbpu\f
]eZ\ghdhfZg^mxsbclmj_pdhcZjfb_c:[^meD_jbfiZrZihdZaZ\gZeZ^hgvaZy\behdjm`Zxs_c
�_]hk\bl_Kdhj__lmlmf_gy\ujZklml\hehkuq_fjmkkdb_a^_kvi_j_ijZ\ylkyq_j_amgZc
Dhjj_kihg^_gl]Za_luGh\h_\j_fy;mj_gbgibkZe\^g_\gbd_I_j_ijZ\ZmKbklh\Z[ueZ
ijb\_^_gZ\bkiheg_gb_klhev\g_aZighqlh__k\b^_l_eyfbhdZaZebkvebrv\hckdZ[u\rb_\^_e_
�G_lhevdhlmjdbg_h`b^Zeb__a^_kvghbgbdlhg_h`b^ZeZ`_^ey\ukrboebp\Zjfbb]h\hjyl
hgZ[ueZkxjijbahf^Z`_dhjj_kihg^_glugZwlhljZa[uebh[fZgmlubijha_\Zeb]eZ\gmx
i_j_ijZ\m
�jm]bfyjdbfijbf_jhf\h_gghcobljhklb\\hcg_kLmjpb_cy\bekyghqghcrlmjfDZjkZ\
]h^m ko_fZ\fh_ggu_Z\lhjbl_lukqblZebDZjkg_ijbklmighcdj_ihklvxLZdnjZgpmakdbc
�]_g_jZe^_DmjkbgZoh^b\rbckyijbDZ\dZakdhcZjfbbaZy\bedhfZg^mxs_fm]_g_jZemB
g_lgbdZdboq_eh\_q_kdbokbeZrb\hckdZlZdohjhrbqlhhgbihc^mlgZwlbg_ijbklmigu_kdZeu
gh\uiheh`bl_bo\k_o^h_^bgh]hbg_\havf_l_gbh^gh]hnhjlZ
gZqZe_ij_^iheZ]Zehkvrlmjfh\ZlvDZjkgZjZkk\_l_H^gZdhrlmjf\k\_leh_\j_fy[uekhijy`_g
k[hevrbfbihl_jyfbLh]^Z[uehj_r_ghrlmjfh\Zlvdj_ihklvghqvxKhhl\_lkl\_gghwlhfmb
ijh\h^beZkvih^]hlh\dZ\hckdki_pbZevguobgkljmdpbyobaeZ]Zebkvhkh[_gghklb[hy\ghqguo
mkeh\byoHkh[h_\gbfZgb_m^_eyehkvkhojZg_gbx\h_gghclZcguQlh[umkuiblv[^bl_evghklv
ijhlb\gbdZb\\_klb_]h\aZ[em`^_gb_[uebknhjfbjh\Zguhkh[u_dhfZg^udhlhju_ihghqZf
gZiZ^ZebgZZ\Zgihklulmj_pdbo\hckdbih^gbfZeblj_\h]m\]Zjgbahg_Lmjdbk\udebkvkgZ[_]Zfb
jmkkdbobh]jZgbqb\Zebkvebrvklj_ev[hc^_`mjguodhfZg^
RlmjfgZf_qZeky\ghqvgZghy[jyiylvxdhehggZfbh^gh\j_f_gghKhkh[hclsZl_evghklvx
h[_ki_qb\ZeZkvkdjulghklvkhkj_^hlhq_gby\hckd;uehdZl_]hjbq_kdbaZij_s_ghjZa`b]Zlvdhklju
ih^Z\ZlvdZdb_eb[ha\mdh\u_bebk\_lh\u_kb]gZeuKhe^ZlZf^_gvbqZkrlmjfZg_khh[sZebkv
Qlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_jZkijhkljZgbebkemoqlhrlmjfdj_ihklbijhbahc^_l
mljhfghy[jyIh\_jb\wlhfmlmj_pdb_khe^Zlume_]ebkvkiZlvqlh[umljhf[ulv]hlh\ufbd
hljZ`_gbxrlmjfZ
Ih^ihdjh\hfl_fghludhehggu[_krmfgh\uklmibebbajZchgh\khkj_^hlhq_gbyDjZkk\_lm
�hkgh\gu_nhjludj_ihklbDZjkgZijZ\hf[_j_]mj_db[uebm`_\jmdZojmkkdboZevg_cr__
khijhlb\e_gb_klZeh[_kihe_agufdhf_g^Zgldj_ihklb=mk_cgiZrZ[_`Ze[jhkb\k\hb\hckdZgZ
ijhba\hekm^v[u=ZjgbahgDZjkZiulZekyijh[blvkygZWja_jmfghihl_ji_eg_m^Zqmbkeh`be
hjm`b_iZr_c^hhnbp_jh\blukkhe^Zlk^Zebkv\ie_gIhl_jblmjhdkhklZ\beb
q_eh\_dm[blufbbjZg_gufbJmkkdb_ihl_jyebhdhehm[blufbbijbf_jgh
jZg_gufb
jmkkdhyihgkdhc\hcg_]h^h\g_kfhljygZihjZ`_gb_\g_cJhkkbbjmkkdb_\hckdZ\
p_ehfkjZ`ZebkvojZ[jh;_a^Zjghklv\h_ggh]hjmdh\h^kl\ZijbagZebkZf[u\rbc
]eZ\ghdhfZg^mxsbc]_g_jZe:GDmjhiZldbgihqlb[_ahrb[hqghfh`ghkdZaZlvqlh]eZ\guf
k\hckl\hfgZr_]h\ukr_]hdhfZg^gh]hwe_f_glZhkh[_ggh\i_j\uci_jbh^dZfiZgbb[ueh
hlkmlkl\b_bgbpbZlb\u
Jmkkdb_hnbp_jubkhe^Zlu\oh^_[h_\gZghkbebqm\kl\bl_evgucmjhgijhlb\gbdmijhy\eyyijb
wlhfgZoh^qb\hklvbkf_dZedmH[hjhgyydj_ihklvIhjl:jlmj\ghqguo[hyoijbhljZ`_gbbZlZd
jmkkdb_mki_rghijbf_gyebijh`_dlhju [h_\u_nhgZjb\fYihgpuijb[eb`Z\rb_kydjmkkdbf
ihabpbyfgZjZkklhygb_f\g_aZighihiZ^Zeb\emqbijh`_dlhjh\Hke_ie_ggu_yjdbf
k\_lhfb^_fhjZebah\Zggu_dbg`Zevgufh]g_fhgbh[jZsZebkv\[_]kl\h
A^_kv`_\Ihjl:jlmj_\mkeh\byohkZ^ujmkkdbfbmf_evpZfb[uekha^Zgbmki_rghijbf_gyeky\
[hyogh\uc\b^Zjlbee_jbckdh]h\hhjm`_gbyfbghf_l:\lhjZfbbah[j_l_gby[ueZ]jmiiZ
jmkkdbohnbp_jh\\h]eZ\_kdZiblZghfEG=h[ylh[eb`g_f[hxbkihevah\Zebkv]jZgZlu
[hf[hqdb\fba]hlh\ey\rb_kybaklj_eyguo]bevafZehdZeb[_jguohjm^bc:jlbee_jbklu\k\hx
hq_j_^v\i_j\u_\_ebklj_ev[mkaZdjuluoh]g_\uoihabpbc
aZdexqbl_evguohi_jZpbyogZijbf_j\kjZ`_gbbgZj_d_RZowrbjhdh_jZkijhkljZg_gb_
ihemqbebghqgu_ZlZdbk\g_aZigufrludh\ufm^Zjhfbebkijbf_g_gb_fjmqguo]jZgZlLZdb_
^_ckl\byiha\heyeb[_krmfghk[ebablvkykijhlb\gbdhf\g_klb\_]hjy^uiZgbdmbl_fkZfuf
_q_jhfk_gly[jy]hlh\ykvdghqghcZlZd_gZWg^hgbmemaZgylmxyihgpZfbFhjrZgkdbcihed
b^\Z[ZlZevhgZAZjZckdh]hihedZkdjulghjZa\_jgmebkv\[h_\hcihjy^hdIjbwlhf\i_j_^b
jZkiheh`bebkvq_luj_[ZlZevhgZb\j_a_j\_^\ZGZqZlZy\qZkZZlZdZhdZaZeZkv^eyyihgp_\
g_h`b^ZgghcHr_ehfe_ggu_rludh\ufm^Zjhfhgbg_fh]ebm^_j`Zlvky\ihk_ed_
Nhjfubkihkh[u\h_gghcobljhklbihemqbebk\h_^Zevg_cr__jZa\blb_\i_jbh^I_j\hcfbjh\hc
\hcgu_^_gb_[h_\uo^_ckl\bcgZlukyq_dbehf_ljh\uonjhglZokijbf_g_gb_ffgh]hqbke_gghc
l_ogbdbb\hhjm`_gbyijb\_ehZjfbb\hxxsbo]hkm^Zjkl\dihabpbhgghc\hcg_hckdZ
aZju\Zebkv\a_fexhldjuluoneZg]h\g_klZehh[jZah\ZeZkvkiehrgZyebgbyh[hjhguH[hjhgZ
klZeZgZkusZlvkyjZaebqgufbbg`_g_jgufbkhhjm`_gbyfbbaZ]jZ`^_gbyfbfgh]hqbke_ggufb
h]g_\ufblhqdZfboh^Zfbkhh[s_gby\hckdZmdju\Zebkv\]em[hdboljZgr_yok_wlhaZklZ\eyeh
bkdZlvgh\u_nhjfu\_^_gby[h_\uo^_ckl\bcG_h[oh^bfZ[ueZjZajZ[hldZlZdbonjhglZevguo
m^Zjh\dhlhju_iha\heyeb[uijhju\Zlvihabpbhggmxh[hjhgmH^gZdhfgh]hqbke_ggu_ihiuldb
]_jfZgkdhcnjZgpmakdhcbZg]ebckdhcZjfbc\]h^Zoijhj\Zlvihabpbhggmxh[hjhgm
mki_oZg_bf_eb
Ih^]hlh\dZdijhju\mgZqbgZeZkvdZdijZ\behkkhkj_^hlhq_gbygZmadhfmqZkld_njhglZ[hevrh]h
dhebq_kl\ZZjlbee_jbb:jlih^]hlh\dZ^ebeZkv\l_q_gb_g_kdhevdbo^g_cH[hjhgZijhlb\gbdZ
gZ^_`ghih^Z\eyeZkvghl_fg_f_g__h[hjhgyxsZykyklhjhgZdZd\oh^_khkj_^hlhq_gbym^Zjghc
]jmiibjh\dblZdb\i_jbh^Zjlbee_jbckdhcih^]hlh\dbbf_eZ\hafh`ghklvgZjZsb\Zlvk\hbkbeu
gZmqZkld_ijhju\Zih^ly]b\Zlvk\hbj_a_j\ubl_fkZfufk\h^blvgZg_l\k_mkbebygZklmiZxs_c
klhjhgugZghky_cagZqbl_evgucmjhg\`b\hckbe_b[h_\hcl_ogbd_\h^\kjZ`_gb_gh\uokbe
hdZau\Zeky[_aj_amevlZlguflZddZdh[hjhgyxsZykyklhjhgZmki_\ZeZg_cljZebah\Zlvbo
gZjZsb\Zyk\hbkbeuBajZkoh^h\Z\h]jhfgh_dhebq_kl\h[h_ijbiZkh\ihg_kyagZqbl_evgu_ihl_jb
bg_^h[b\rbkvmki_oZklhjhguij_djZsZebZdlb\gu_[h_\u_^_ckl\by
J_r_gb_aZ^Zqbijhju\Zkbevghch[hjhgug_h[oh^bfh[uehbkdZlv\\h_gghcobljhklb
=hjebpdbcijhju\ fZy]h^Z\fjmkkdh]hnjhglZZ\kljh]_jfZgkdbfb\hckdZfby\ey_lky
h^gbfbaijbf_jh\lZdbo^_ckl\bchi_j\uogZklmiZl_evgZyhi_jZpbyk\yau\ZeZkvkijhju\hf
njhglZf_`^m_jog_cbkehcbih^gh`b_f;_kdb^h\Zg_k^_ckl\byfbijhlb\h^gh]hbeb^\mo
neZg]h\dZdwlhbf_ehf_klhjZgvr_h\lhjuo[uehbkihevah\Zghly`_eh_iheh`_gb_jmkkdbo
\hckddhlhju_ijbjZklygmlhfnjhgl_bf_eb[hevrhcg_dhfie_dlbbkiulu\Zebhkljucg_^hklZlhd
\[h_ijbiZkZolj_lvbokha^Zgb_m^Zjghc]jmiibjh\dbijh\h^behkvkhkljh`Zcrbfbf_jZfb
kdjulghklbI_j_\hadZ\hckdkAZiZ^gh]hnjhglZ\=Zebpbxhkms_kl\eyeZkvhdjm`gufiml_f
=_jfZgkdb_hnbp_juijh\h^bebj_dh]ghkpbjh\dbi_j_h^_\rbkv\Z\kljbckdmxnhjfm
q_l\_jluokp_evx^_abgnhjfZpbbg_fpuij_^ijbgyebgZklmie_gb_\jZchg_BijZ]^_hgb\
i_j\ucjZa\[hevrhffZkrlZ[_ijbf_gbebm^mrZxsb_]Zau?kl_kl\_gghqlhwlhlnZdlaZkehgbe
kh[hcfgh]b_^jm]b_[he__\Z`gu_kh[ulbyGZdhg_pih^]hlh\dZhi_jZpbbaZgyeZdhjhldh_
\j_fy\k_]hkmlhd;ukljZybkdjulZyih^]hlh\dZhi_jZpbb\uebeZkv\kbevguc\g_aZiguc
m^ZjGh^hklb]gmlvwlh]hijhlb\gbdmihfh]eZ[_ki_qghklvjmkkdh]hdhfZg^h\Zgbydhlhjh__s_
Zij_eyjZkiheZ]Zeh^hklZlhqgufbk\_^_gbyfbqlh[uaZjZg__ijbgylvg_h[oh^bfu_dhgljf_ju
JmkkdZyZjfbyg_hklZeZkv\^he]mih^]hlh\b\bhkms_kl\b\ijhju\h[hjhguijhlb\gbdZ\hckdZfb
X]hAZiZ^gh]hnjhglZih^dhfZg^h\Zgb_f]_g_jZeZ::;jmkbeh\Z\bxg_]h^Z ko_fZ\f
gZklmie_gb_fgZg_kdhevdbo\lhjhkl_i_gguoL_fkZfufijhlb\gbd\\h^beky\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evghgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZ?keb[ym^Zjbe\h^ghff_kl_\kihfbgZe
\ihke_^kl\bb;jmkbeh\lhihemqbeky[ulZdhc`_g_mki_odZdmB\Zgh\Z\]h^mbmW\_jlZ
bDmjhiZldbgZ\]h^mghy^_ckl\h\Zeihk\h_fmrbjhdbfnjhglhfWlhfhyf_lh^Zijb
dhlhjhcgbdlhg_agZ_l]^_gZklhys__gZklmie_gb_b]^_^_fhgkljZpby
GZX]hAZiZ^ghfnjhgl_ih^jmdh\h^kl\hf;jmkbeh\Z\djZlqZcrb_kjhdb[ueZijh\_^_gZ
g_\b^ZggZyjZg__\jmkkdhcZjfbbih^]hlh\dZdgZklmie_gbxaZdexqZ\rZyky\lsZl_evghf
bamq_gbbdhfZg^gufkhklZ\hff_klghklbgZdhlhjhcij_^klhyehgZklmiZlvbg`_g_jghcih^]hlh\d_
mqZkldh\ijhju\Z\ujZ[hld_^_lZevgh]hieZgZ^_ckl\bcZjlbee_jbbZlZd`_\h[mq_gbb\hckd
l_ogbq_kdbfijb_fZfZlZdb
ZjfbyobdhjimkZonjhglij_^klhys_]hgZklmie_gbyjZa[bebgZmqZkldbGZdZ`^ucmqZklhd
gZagZqZekyhnbp_j=_g_jZevgh]hrlZ[Z\h[yaZgghklbdhlhjh]h\oh^behk\h^blvijh\_jylvb
gZghkblvgZdZjlm\k_qlhh[gZjm`b\ZeZ\hckdh\ZyjZa\_^dZi_j\u_\rbjhdbofZkrlZ[Zo[ueZ
ijhba\_^_gZZwjhnhlhkt_fdZihabpbcijhlb\gbdZj_amevlZl_ihy\beZkv\hafh`ghklvlhqgh
gZg_klbgZdZjluZlZdm_fucbkf_`gu_mqZkldbihabpbcZ\kljbcp_\kh\k_fbime_f_lgufb
]g_a^ZfbKo_fuZlZdm_fuomqZkldh\ihemqbe\_kvdhfZg^guckhklZ\\iehlv^hdhfZg^bjh\jhl
H[hjhgZijhlb\gbdZ[ueZfhsghcGZ\k_fijhly`_gbbnjhglZijhlygmebkv^\_ljbmdj_ie_ggu_
ihehkugZjZkklhygbbdf^jm]hl^jm]ZDZ`^ZyihehkZ]em[bghc^hdf\dexqZeZ\k_[y^\_
ljbebgbbhdhih\ihegh]hijhnbey;uebkhhjm`_gufgh]hqbke_ggu_[ebg^Z`bm[_`bsZebkvb
ghju]g_a^Z^eyime_f_lh\[hcgbpudhaujvdbijhjuluoh^ukhh[s_gby^eyk\yabklueZfb
hdhiZobf_ehkvfgh]hime_f_lh\ljZgr_cguoimr_d[hf[hf_lh\bh]jhfgucaZiZk[h_ijbiZkh\
I_j_^dZ`^hcmdj_ie_gghcihehkhcijhoh^behijh\hehqgh_aZ]jZ`^_gb_khklhy\r__bajy^Z
dhev_\Bgh]^ZlZdboaZ]jZ`^_gbc[uehg_kdhevdh\rZ]Zo^jm]hl^jm]ZG_dhlhju_jy^u
hie_lZebkvlZdhclheklhcijh\hehdhcqlh__g_\hafh`gh[uehj_aZlv^Z`_ki_pbZevgufb
gh`gbpZfbdh_]^_ihijh\hehd_ijhimkdZekywe_dljbq_kdbclhd\ukhdh]hgZijy`_gbyhfgh]bo
f_klZoi_j_^aZ]jZ`^_gbyfbZ\kljbcpuaZeh`bebkZfh\aju\Zxsb_kynm]Zku
Qbke_gghklvZ\kljh]_jfZgkdbo\hckdhij_^_eyeZkv\lukrludh\ijhlb\lukjmkkdbo
J_a_j\h\\]em[bg_g_[uehBf_y\p_ehff_gvr__dhebq_kl\hZjlbee_jbbijhlb\gbdij_\hkoh^be
jmkkdboihdhebq_kl\mly`_euohjm^bcbime_f_lh\
AZfuk_e]_g_jZeZ;jmkbeh\ZgZijhju\hljZ`_g\_]h^bj_dlb\_yijbdZaZeg_\h^ghcZ\h\k_o
Zjfbyo\\_j_ggh]hfg_njhglZih^]hlh\blvihh^ghfmm^ZjghfmmqZkldmZdjhf_lh]h\g_dhlhjuo
dhjimkZo\u[jZlvdZ`^hfmk\hcm^ZjgucmqZklhdbgZ\k_owlbomqZkldZog_f_^e_gghgZqZlv
a_feygu_jZ[hlu^eyk[eb`_gbykijhlb\gbdhf;eZ]h^ZjywlhfmgZ\\_j_gghffg_njhgl_
ijhlb\gbdm\b^bllZdb_a_feygu_jZ[hlu\f_klZob^Z`_i_j_[_`qbdbg_[m^ml\khklhygbb
khh[sZlvijhlb\gbdmgbq_]hbgh]hdZdlhqlhgZ^ZgghfmqZkld_ih^]hlh\ey_lkyZlZdZLZdbf
h[jZahfijhlb\gbdebr_g\hafh`ghklbkly]b\Zlvdh^ghfmf_klm\k_k\hbkbeubg_fh`_lagZlv
]^_[m^_l_fmgZghkblvky]eZ\gucm^Zj
IhghqZf\aZjZg__gZf_q_gguof_klZokZi_jujuebmdjulbymdj_ieyebbo[j_\gZfbf_rdZfbk
i_kdhfDjZkk\_lm\k_jZ[hluij_djZsZebkvbgZ[ex^Zl_ebg_fh]ebh[gZjm`blvaZfZkdbjh\Zggu_
^_jghfb\_l\yfbhjm^bcgu_[ebg^Z`bHjm^by`_hklZ\Zebkv\luem\e_kZoebrv\ihke_^gxx
ihfh]ebZ\kljbckdhfmdhfZg^h\Zgbx\uy\blvbklbggh_iheh`_gb_^_e
luemh[mqZebkv\hckdZ;uebihkljh_gumqZkldbihabpbcih^h[gu_Z\kljbckdbfA^_kvi_ohlZb
Zjlbee_jbylj_gbjh\Zebkv\l_ogbd_kh\f_klguo^_ckl\bcijbijhju\_Khe^Zlh[mqZebf_lZgbx
jmqguo]jZgZlij_h^he_gbxijh\hehqguoaZ]jZ`^_gbcaZo\ZlmbaZdj_ie_gbxmqZkldh\ihabpbc
AZkem`b\Z_l\gbfZgbyjZajZ[hlZggucih^ihedh\gbdhfDbj__fkihkh[ih^]hlh\dbh]gyZjlbee_jbb
HgaZdexqZeky\lhfqlhdZ`^ZyZjlbee_jbckdZy[ZlZj_ybhl^_evgu_hjm^byihemqZebdhhj^bgZlu
�aZjZg__\uy\e_gguop_e_cbaZ[eZ]h\j_f_ggh]hlh\bebihgbf^Zggu_ey\\_^_gbyijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_[uebkieZgbjh\Zgui_j_ghkuh]gygZ\lhjmxebgbxihabpbcZlZd`_eh`gu_iZmau
h[uqghij_^r_kl\mxsb_gZqZemZlZdbj_amevlZl_\l_q_gb_qZkh\hcZjlbee_jbckdhc
ih^]hlh\dbjmkkdZyZjlbee_jbyiheghklvxih^Z\beZh]hgvijhlb\gbdZbjZajmrbeZ_]hmdj_ie_ggu_
ihabpbbqlhiha\hebehZlZdmxsbfihqlb[_aihl_jvijhj\Zlv\jZ`_kdmxh[hjhgm
G_evaykdZaZlvqlhZ\kljh]_jfZgpuhklZ\Zebkv\iheghfg_\_^_gbbh]hlh\ys_fkyjmkkdhf
gZklmie_gbbh[sboq_jlZobf[ueZba\_klgZi_j_]jmiibjh\dZjmkkdbobf_ebkvk\_^_gbybh^g_
gZklmie_gbyGhbodhfZg^h\Zgb_m[_`^_ggh_\g_[h_kihkh[ghklbjmkkdbo\hckdihke_ihjZ`_gby
]h^Zb]ghjbjh\ZehgZaj_\Z\rmxm]jham;he__lh]h[m^mqbm\_j_gguf\fhsbk\hbo
mdj_ie_gbchghhlijZ\behgZblZevygkdbcnjhgl\uk\h[h^b\rb_ky^b\babbgZf_j_\Zykv
jZa]jhfblvlZfblZevygkdmxZjfbxIhwlhfmihkeh\ZfgZqZevgbdZ]_jfZgkdh]h]_g_jZevgh]h
rlZ[Z]_g_jZeZWNZevd_goZcgZfhsgh_bmki_rgh_gZklmie_gb_jmkkdboihjZabehZ\kljh
]_jfZgkdbokljZl_]h\dZd]jhfkj_^bykgh]hg_[Z
I_j\hcfbjh\hc\hcg_ihemqbeZkms_kl\_ggh_jZa\blb_h[hagZqb\rZyky\\hcgZo\lhjhc
q_l\_jlb;,;gZqZeZ;;\_dZl_g^_gpbyg_h`b^Zggh]h^eyijhlb\gbdZijbf_g_gbybf_\r_]hky
bebkh\_jr_gghgh\h]h\hhjm`_gbyIjbf_jhffh`_lkem`blvijh\_^_ggZyZg]ebqZgZfbb
njZgpmaZfbgZklmiZl_evgZyhi_jZpbygZKhff_kbxeyihghy[jy]h^Zhi_j\uo
gZklmie_gbxij_^r_kl\h\ZeZ^g_\gZyZjlbee_jbckdZyih^]hlh\dZj_amevlZl_qm^h\bsguo
fZkkkgZjy^h\[jhr_gguogZ]_jfZgkdb_mdj_ie_ggu_ebgbbibkZeNZevd_goZcg\k_
ij_iylkl\by\i_j_^bbkq_aebkh\_jr_gghhdhiu\[hevrbgkl\_kemqZ_\[uebkjZ\g_guka_fe_c
Ebrvhl^_evgu_hkh[_gghijhqgu_ihkljhcdb\u^_j`Zeb[_r_guc]jZ^kgZjy^h\GZqZ\rZyky
bxeyZlZdZih^^_j`b\ZeZkvh]g_\uf\ZehfGZdhg_pk_gly[jy\ZlZd_ij_^ijbgylhcc
Zg]ebckdhcZjfb_c\i_j\u_[uebijbf_g_gulZgdbG_kfhljygZg_[hevrhclZdlbq_kdbcmki_o
hgbihdZaZebk_[ydZdi_jki_dlb\gh_gh\h_fh]mq__kj_^kl\h\_^_gby\hcguk_klhyeb
ihjZ`_ggu_dZd[m^lhihl_jy\\hafh`ghklv^\b]Zlvkykhh[sZeZ]_jfZgkdZy]Za_lZ
H]jhfgu_qm^h\bsZf_^e_gghijb[eb`Zebkvdgbf]j_fyijbojZfu\ZybdZqZykvgh\k_\j_fy
ijh^\b]Zykv\i_j_^Gbqlhbog_aZ^_j`b\ZehDlhlh\i_j\hcebgbbhdhih\kdZaZeqlhy\beky
^vy\hebwlbkeh\ZjZag_kebkvihhdhiZfkh]jhfghc[ukljhlhcLZdh\[uewnn_dl\g_aZigh]h
ijbf_g_gbygh\h]hhjm`by
I_j\Zyfbjh\Zy\hcgZy\beZkvdheu[_evxfgh]bogh\uokihkh[h\[h_\h]hijbf_g_gby\hckdb
\hhjm`_gbyagZqbl_evgZyqZklvdhlhjuoihemqbeZjZa\blb_\ihke_^mxsb_]h^uIjhbkoh^behwlh
b\oh^_=jZ`^Zgkdhc\hcgub\h_gghcbgl_j\_gpbb\Kh\_lkdhcJhkkbb
Hlebqbl_evghcq_jlhc[h_\uo^_ckl\bc=jZ`^Zgkdhc\hcgu\Jhkkbby\eyehkvbkihevah\Zgb_
jZaebqguoijb_fh\\h_gghcobljhklb\lZdlbq_kdhfa\_g_qlhg_j_^dhhdZau\ZehagZqbl_evgh_
\h_gZqZevgbdh\fheh^hcDjZkghc:jfbb\[hyok[_eh]\Zj^_cpZfbbbgl_j\_glZfbijhy\eyeb^ey
^hklb`_gbyih[_^ubgbpbZlb\mgZoh^qb\hklvbkf_dZedmHiul=jZ`^Zgkdhc\hcgurbjhdh
bkihevah\Zeky^eykh\_jr_gkl\h\ZgbylZdlbdbhi_jZlb\gh]hbkdmkkl\Z\DjZkghc:jfbbgZr_e
hljZ`_gb_\fheh^hckh\_lkdhc\h_gghcgZmd_
DjZkgu_dhfZg^bjuijhy\eyebg_^x`bggu_kihkh[ghklb\\u[hj_ijb_fh\[hjv[uk\jZ]Zfb
Kh\_lkdhcj_kim[ebdbIjbwlhf^_ckl\bybohlebqZebkvkf_ehklvxj_rbl_evghklvxb
bgbpbZlb\hcKZfufhiZkgufkqblZeFNjmga_y\ey_lkyjmlbg_jkl\hm\e_q_gb_dZdhc
gb[m^vhij_^_e_gghcko_fhcbdZdbfgb[m^vhij_^_e_gguff_lh^hfIjbf_g_gb_gh\uoijb_fh\
\hhjm`_gghc[hjv[uklZeh\hafh`guf[eZ]h^Zjymf_ehfmhkms_kl\e_gbxkdjulghklbih^]hlh\db
[h_\uo^_ckl\bcdZdh^ghcbanhjf\h_gghcobljhklb
]h^m\oh^_[h_\qZklbcklj_edh\hc^b\babbih^dhfZg^h\Zgb_fD;exo_jZ[he__
kmlhdhl[b\Zebfgh]hqbke_ggu_ZlZdbijhlb\gbdZgZmqZkld_`_e_aghc^hjh]bDjZkghmnbfkd
DZaZgvdjblbq_kdbcfhf_glkjZ`_gby;exo_jkdjulghgZijZ\be\lue\jZ]Z]jmiim
fhlhpbdebklh\kmklZgh\e_ggufbgZfhlhpbdeZoime_f_lZfbH[klj_eb\Zyg_ijbyl_ey]jmiiZgZ
iheghfoh^mijhj\ZeZ_]hh[hjhgmb\hj\ZeZkv\DjZkghmnbfkdIjb_fwlhlhdZaZekygZklhevdh
g_h[uqguf^eylh]h\j_f_gbqlh[_eh]\Zj^_cpujZkl_jyebkvbhklZ\beb]hjh^
Ijbih^]hlh\d_drlmjfmI_j_dhiZ\hdly[j_]h^ZD;exo_jdhfZg^h\Z\rbcc
klj_edh\hc^b\bab_cjZajZ[hlZeg_h[uqguc^eymkeh\bc=jZ`^Zgkdhc\hcgu[h_\hcihjy^hd
ihkljh_gbyrlmjfmxsbodhehggI_j\ZydhehggZkhklhy\rZybakZi_jh\ih^ju\gbdh\
]jZgZlhf_lqbdh\bklj_edh\^he`gZ[ueZjZajmrblvij_iylkl\bybijh^_eZlvijhoh^u\
ijh\hehqguoaZ]jZ`^_gbyoke_^aZg_c\klZrZ]Zoke_^h\ZeZhkgh\gZyp_ivrlmjfmxs_ci_ohlu
kaZ^Zq_cmihjghijhju\Zlvky\i_j_^Ihke_^mxsb_dhehggu^he`gu[uebhdhgqZl_evgh
ebd\b^bjh\Zlvkhijhlb\eyxs_]hkyijhlb\gbdZ
Iha`_ijbrlmjf_hehqZ_\db\n_\jZe_]h^ZD;exo_jmki_rghih\lhjbewlhlijb_f
y\b\rbckyklhevg_h`b^Zgguf^eyijhlb\gbdZDhfZg^bjmk\h^ghcklj_edh\hc[jb]Z^uhg
ijbdZaZekdjulgh\]em[hdhclZcg_knhjfbjh\Zlvrlmjfh\u_\a\h^udhlhju_k\_klb\
rlmjfh\u_dhehggubf_xsb_aZ^Zq_cijhju\aZ]jZ`^_gbcRlmjfh\u_dhehggukgZ[^blv
]jZgZlZfbgh`gbpZfbdhrdZfbblhihjZfb
GZb[he__mdj_ie_ggufmijhlb\gbdZ[uek_\_jgucmqZklhdhehqZ_\kdboihabpbck\yabkwlbf
;exo_jj_rbegZg_klbm^Zjkx]Z]^_mdj_ie_gbyg_[uebaZdhgq_guh^gh\j_f_gghhggZijZ\be
h[oh^gmxdhehggm\g_ijbyl_evkdbcluejZ`_kdb_[jhg_ih_a^ZhklZgh\bebrlmjfihabpbc
;exo_jj_rbehl\e_qv\gbfZgb_ijhlb\gbdZhldju\hl\_lgucZjlbee_jbckdbch]hgvbgZijZ\b\
_fmgZ\klj_qmk\hc[jhg_ih_a^:lZdZ\hah[gh\beZkvbh^gh\j_f_gghh[oh^ysZydhehggZ\ureZ\
lue\jZ]Z;_eh]\Zj^_cpu^jh]gmebb\[_kihjy^d_[_`ZebLZdaZdhgqbehkvkjZ`_gb_aZ
&#xhe;&#xhq;&#xZ_;
&#xm;&#xj;&#x_r; r;&#x__;&#xko;&#xh^;&#x[;&#xhj;&#xv[;&#xu;&#xaZ;&#xm;&#xkl;&#xZg;&#xh;_;&#xgb;&#x_;&#xKh;&#x_l;&#xkd;&#xhc;&#x;Z;&#xkl; ;&#xgZ;�hehqZ_\dmj_rb\r__bkoh^[hjv[uaZmklZgh\e_gb_Kh\_lkdhc\eZklbgZZevg_fhklhd_
Ohjhrhba\_klgufijbf_jhfkdjulghklbih^]hlh\dbdhgljZlZdby\ey_lkykf_gZ[jb]Z^hc=B
Dhlh\kdh]h\]h^mbgl_jgZpbhgZevgh]hihedZaZgbfZ\r_]hh[hjhgmihj_d_A^\b`Ihed
^_j`Zekybaihke_^gbokbe[hcr_eihqlbg_ij_ju\ghH[hjhgbl_evgZyebgbyijhoh^beZih
�hldjulhfmihexh`^Z\rbkviheghcl_fghludhlh\pug_[hevrbfb]jmiiZfbiheadhf
i_j_[jZebkv\hdhiuaZf_gyybgl_jgZpbhgZebklh\G_^h`b^ZykvjZkk\_lZihedi_j_r_e\
Ijbf_qZl_e_glZd`_mki_rgucj_c^dZ\Ze_jbckdhc[jb]Z^uDhlh\kdh]h\[hyoijhlb\GG
X^_gbqZih^I_ljh]jZ^hf\]h^mHij_^_eb\mya\bfu_f_klZijhlb\gbdZDhlh\kdbc\u[jZe
gZb[he__m^h[gucfZjrjml^eykdjulgh]h^\b`_gby\h\jZ`_kdbclueGhqvxijhc^yih]em[hdhc
ehsbg_gbd_fg_aZf_q_ggufbdjZkgu_dZ\Ze_jbklu[_krmfghkgyebihe_\u_dZjZmeub
g_h`b^Zggh^ey\jZ]Zklj_fbl_evghZlZdh\Zeb_]hWlhlj_c^iha\hebeqZklyfDjZkghc:jfbb
gZqZlvgZklmie_gb_ih\k_fmnjhglmbmki_rghijh^\bgmlvky\i_j_^
DhfZg^bjuDjZkghc:jfbbmf_ehbkihevah\ZebagZgb_lZdlbdbijhlb\gbdZLZd\[hyo]h
�dhggh]hdhjimkZI@eh[ukhc^hgkdhc^b\bab_c[_euodhf[jb]Db[dZehmqlyij_^u^msb_
^_ckl\by\jZ`_kdhcZ\bZpbb\_e[h_\u_^_ckl\bylZdbfh[jZahfqlhihedbijhlb\gbdZhdZaZebkv\
ihehk_^\b`_gbygZrbo\hckd:\bZpbyijbgyeZboaZdjZkguobih^\_j]eZ[hf[Zj^bjh\d_
Bgl_j_kgu_ijb_fu\h_gghcobljhklbbkihevah\ZedhfZg^ZjfBIM[hj_\bqH^bgbagbo
aZdexqZeky\ke_^mxs_fLsZl_evghaZfZkdbjh\Z\fZehdZeb[_jgu_imrdbjZkklZ\e_ggu_\^hev
[_j_]Z\fh^gZhl^jm]hc_]hZjlbee_jbklu\klj_qZeb\jZ`_kdb_dZghg_jdbh]g_fh^gh]hba
hjm^bcihdZijhlb\gbd_]hbkdZeklj_eyeh^jm]h_hjm^b_Zij_`g__i_j_f_sZehkvgZgh\mx
ihabpbxLZdq_j_^mykvf_`^mkh[hchjm^byhklZ\Zebkvg_mya\bfufb
Bah[j_lZl_evghklv[ueZoZjZdl_jghcq_jlhc[h_\uo^_ckl\bcdZ\Ze_jbbGZijbf_jqZklbc
�DhgghcZjfbb\kjZ`_gbbmDZjih\hc;Zedbm^Zqghbkihevah\ZeblZdhcijb_f\b]ZykvgZ\klj_qm
[_eh]\Zj^_ckdhcdhgghceZ\_djZkghZjf_cpukdjueb\gmljbk\h_]h[h_\h]hihjy^dZp_ivlZqZghdk
�ime_f_lZfb\_eZ\u[ukljhk[eb`Zebkv^jm]k^jm]hfGh\hlihkb]gZemdjZkgZydhggbpZ
jZahfdgmeZkvbi_j_^ijhlb\gbdhfhdZaZehkvime_f_lguolZqZghd;_eh]\Zj^_ckdZydhggbpZ
[ueZkf_l_gZk\bgph\uf^h`^_f
Ihmqbl_e_gj_c^cklj_edh\hc^b\babbkh\_jr_gguc\lue\hckd:DheqZdZ\]h^mih
�aZfukemdhfZg^ZjfZFGLmoZq_\kdh]hb\baby^he`gZ[ueZijhclbih^hebg_]hjghcj_db
XjxaZgvG_ij_^iheZ]Zy\hafh`ghklbijh^\b`_gbywlboqZkl_cih^hebg_dhlhjZykqblZeZkv
g_ijhoh^bfhcdhfZg^h\Zgb_[_euo^Z`_g_khqehgm`guf\uklZ\blvlZfklhjh`_\h_hojZg_gb_
GZwlhfbkljhbekyjZkq_lLmoZq_\kdh]hm^ZjblvlZf]^_g_`^mlGh^eywlh]hke_^h\Zeh\^hev
]hjghcj_dbijhclb[_a^hjh]ihqlbdbehf_ljh\ucimlvMki_o^_ckl\bcp_ebdhfaZ\bk_ehl
kdjulghklbi_j_^\b`_gbyihlhfmqlhh[gZjm`b\fZg_\jijhlb\gbdfh][_aljm^Zmgbqlh`blv\kx
^b\babx\madhfms_ev_j_qghc^hebguIhy\e_gb_\hckd\k\h_fluem[uehgZklhevdh
g_h`b^Zgguf^eydheqZdh\p_\qlhhgbijbgyebboaZk\hbokhk_^_cijh\h^ysboihe_\u_mq_gby
KhfdgmlufbdhehggZfbdjZkghZjf_cpu\iehlgmxih^hrebdfZjrbjmxs_fmgZkljh_\uoaZgylbyo
ihedm[_euob[_a\uklj_eh\\ayeb\jZ]Z\rludb
jZchg_I_jfbmf_ehkjZ`Zekycklj_edh\ucihedcklj_edh\hc^b\babbgZq^b\Z=;
Wco_IhedaZo\ZlbeklZgpbxE_\rbghbhlj_aZeimlvhlklmie_gby[_eh]\Zj^_cpZfijbdZa_
J_\\h_gkh\_lZJ_kim[ebdbhgZ]jZ`^_gbbihedZIhq_lgufj_\hexpbhggufDjZkgufagZf_g_flZd
hibku\Zebkv^_ckl\byihedZghqvgZbxey]h^Z[ZlZevhgihedZ^hklZ\g_kdhevdheh^hd
[_krmfghi_j_ijZ\bekyq_j_aj_dmQmkh\mxbh[h]gm\i_j\mx\ukhlmhklZ\b\__mk_[y\luem
hojZgy_fmx[ZlZevhghfm^ZjbegZklE_\rbgh:lZdZijhba\h^beZkvqZklvxihedZgZeh^dZoZ
^jm]Zykbevgufjm`_cgufbime_f_lgufh]g_fg_h`b^Zgguf^eyijhlb\gbdZgZ\_eZiZgbdm\
i_j_^h\uoqZklyo_]hdhlhju_b[uebqZklvxaZo\Zq_gu\ie_gZ[hevr_xqZklvxi_j_[blu
bgZie_qZohklZevguo[_]msbo[_eh]\Zj^_cp_\aZ[jZebkvgZ\ukhlmaZklE_\rbghaZgyeb__
aZklZ\b\ijhlb\gbdZhlklmiblv
^jm]hfkemqZ_gZq^b\=;Wco_kdjulghih^]hlh\bebijbf_gbegh\uchjb]bgZevguckihkh[
�ij_ke_^h\Zgby\jZ]Zi_j_dZlZfbeyi_j_[jhkdbbkihevah\Zebkvih^\h^u\aylu_mgZk_e_gby
�\_[jb]Z^ui_j\h]hwr_ehgZ\uihegb\[h_\mxaZ^Zqm^gymklmiZebk\h_f_klh[jb]Z^Zf\lhjh]h
wr_ehgZbjZkiheZ]ZebkvgZghqe_]Ihke_hl^uoZhgbgZ^jm]hc^_gvgZih^\h^Zoi_j_[jZku\Zebkv
\i_j_^bijh^he`Zebij_ke_^h\Zgb_bafhlZggh]hijhlb\gbdZLZdbfh[jZahfgZklmie_gb_
jZa\b\Zehkv[_ahklZgh\hqgh\jZ]g_bf_ei_j_^urdb
DhfZg^h\Zgb_DjZkghc:jfbb[hevrh_\gbfZgb_m^_eyeh\hijhkZf[^bl_evghklbbkhojZg_gby
lZcguH[wlhfk\b^_l_evkl\mxl^hdmf_glu\j_f_g=jZ`^Zgkdhc\hcgu
GZijbf_j\^bj_dlb\_=eZ\gh]hdhfZg^h\Zgbyhlbxgy]h^Zhih^]hlh\d_dZdlb\guf
^_ckl\byf\I_ljh]jZ^kdhfjZchg_hlf_qZ_lkyIhke_^gb_k\_^_gbyh]jmiibjh\d_b
i_j_^\b`_gbyo\hckdijhlb\gbdZij_^iheh`bl_evgh^himkdZxlgZf_j_gb_k_]hklhjhgu[he__
djmigh]hkhkj_^hlhq_gbyqZkl_cIjhlb\gbdm\k\hxhq_j_^vfh`_l[ulvklZehba\_klghhgZrbo
khkj_^hlhq_gbyo\lhf`_gZijZ\e_gbb\b^mbaeh`_ggh]hij_^eZ]Z_lky
GZklhcqb\hkbkl_fZlbq_kdbke_^blvaZ\k_fbi_j_^\b`_gbyfb\hckdijhlb\gbdZmkbe_gghb
rbjhdhijbf_gyy\k_\hafh`gu_kj_^kl\ZjZa\_^dblsZl_evghboijh\_jyykp_evxgZbkdhj_cr_]h
\uy\e_gbyieZgZij_^klhysbo^_ckl\bcijhlb\gbdZ
Ih^l\_j^blv\k_frlZ[ZfdZl_]hjbq_kdh_lj_[h\Zgb_kh[ex^_gb_[_amkeh\ghck_dj_lghklb
\k_ogZrboi_j_^\b`_gbcbk_dj_lghklb\k_ohi_jZlb\guojZkihjy`_gbc
mdZaZgbbhih^]hlh\d_dhi_jZpbbihhk\h[h`^_gbx:joZg]_evkdZhln_\jZey]h^Z
]h\hjblkyHi_jZpbyih^:joZg]_evkdhf^he`gZ[ulvijh\_^_gZ\[eb`Zcr__\j_fykdjulghb
\g_aZighihq_fmgbdhfmg_^he`gh[ulvba\_klghdjhf_\ZkgZqZevgbdZ^b\babbb
khhl\_lkl\mxsbodhfbkkZjh\hgZagZq_gbbDZfurbgkdhc^b\babb
Ijh\_^_ggZyX`ghc]jmiihc\hckdih^dhfZg^h\Zgb_fFNjmga_agZf_gblZy;m]mjmkeZgkdZy
hi_jZpby]h^Ziheh`beZgZqZehj_rbl_evghfmjZa]jhfmDheqZdZijbdZa_ih\hckdZf
X`ghc]jmiiuNjmga_lj_[h\Zeg_ij_ju\gh\_klbjZa\_^dmg_l_jyykhijbdhkgh\_gbyk
ijhlb\gbdhf^eyihemq_gby\hafh`gh[he__lhqguok\_^_gbchjZkiheh`_gbb_]hqZkl_c
Kdjulghijh\h^yi_j_]jmiibjh\dm\hckd^eygZg_k_gbydhgljm^ZjZNjmga_lj_[h\Ze^_eZlv\k_
\hafh`gh_qlh[umgZklmiZxs_]hijhlb\gbdZkha^Z\Zehkv\i_qZle_gb_hydh[ugZjZklZxs_f
mki_o_
;eZ]h^Zjyi_j_o\Zq_ggufjZa\_^dhchi_jZlb\gufijbdZaZf[_euoklZeZba\_klgZ^bkehdZpbybo
\hckdbh[gZjm`_gjZaju\h[jZah\Z\rbckyf_`^mfbfdhjimkZfbj_amevlZl_jh^bekyieZg
\debg_gbyf_`^mwlbfbdhjimkZfbbm^ZjZ\lue[_euoh^bgbakZfuoj_rZxsbofhf_glh\
ih^]hlh\dbhi_jZpbbgZklhjhgmijhlb\gbdZi_j_r_edhf[jb]:\beh\aZo\Zlb\kkh[hc\Z`g_crb_
hi_jZlb\gu_^hdmf_glu
wlbomkeh\byoNjmga_j_rZ_lgZqZlvhi_jZpbxgZq_luj_^gyjZgvr_i_j_obljb\dheqZdh\p_\
dhlhju_iheZ]Zebba\e_qv\u]h^mbaihemq_gguohlij_^Zl_eyqj_a\uqZcgh\Z`guok\_^_gbc
;m]mjmkeZgkdZyhi_jZpby[eZ]h^Zjy\h_gghcobljhklbFNjmga_m\_gqZeZkvmki_ohf
Ijbih^]hlh\d_fgh]bo[h_\bhi_jZpbcZlZd`_\oh^_gbo\hckdZDjZkghc:jfbbmf_eh
FZkdbjh\dZhkms_kl\eyeZkv]eZ\gufh[jZahfbkdmkgufbkihevah\Zgb_f_kl_kl\_gguomdjulbc
f_klguofZl_jbZeh\^_jgZdjZr_ghcjh]h`bju[heh\guok_l_cabfhc\^_ehreb[_eu_oZeZlub
l^LZdabfhc]h^Z[hcpu^\mo[jb]Z^dhfZg^ZjfZBIM[hj_\bqZaZdmlZ\rbkv\[_eu_
ijhklugbg_aZf_lghih^djZebkvdihabpbyfdhjgbeh\kdhc^b\babbbrludh\hcZlZdhcijhj\Zeb__
njhglD;exo_jijbrlmjf_hehqZ_\db\p_glj_[h_\h]hihjy^dZki_pbZevghjZaf_klbe]jmiim
jZa\_^qbdh\h^_luo\[_eu_oZeZlu
Bg`_g_jgu_qZklblZd`_ijh\h^bebki_pbZevgu_fZkdbjh\hqgu_f_jhijbylbyGZijbf_j\
]h^mih^I_ljh]jZ^hffZkdbjh\hqgZyjhlZh[_ki_qb\ZeZkdjulghklvi_j_^\b`_gby\hckdih
&#xu[;&#xhj;&#x]k;&#xdh;&#xfm;&#xr;&#xhk;&#xk_;&#xm;&#xkl;&#xZg;&#xh; b;&#xi;&#xh^;
&#xjZ;&#xkg;&#xhc;&#x=;&#xhj; h; ;&#xly;&#x`_;u;&#xo;&#xhj;&#xm^; c;&#x;u[hj]kdhfmrhkk_bmklZgh\dbih^DjZkghc=hjdhcly`_euohjm^bcey^hklb`_gby\g_aZighklb
nhjkbjh\Zgb_j_dijh\h^behkvh[uqgh\g_kdhevdboimgdlZogZrbjhdhfnjhgl_kmkljhckl\hf
^_fhgkljZlb\guoeh`guoi_j_ijZ\ijZdlbdh\Zebkvghqgu_i_j_ijZ\uQlh[ukdjulvf_klZ
[m^ms_ci_j_ijZ\uijbf_gyeZkvfZkdbjh\dZih^]hlh\bl_evguojZ[hlAZ]hlh\dmi_j_ijZ\hqguo
kj_^kl\kZi_juhkms_kl\eyebh[uqgh\e_kmghqvxZd[_j_]mbo^hklZ\eyebgZjmdZobebih^\h^Zo
ih^ijbdjulb_fl_fghlubeb^ufh\Ijbf_jhffh`_lkem`blvih^]hlh\dZdnhjkbjh\Zgbxj_db
;_j_abgu\bxe_]h^ZF_klZi_j_ijZ\[ueb\u[jZguklZdbfjZkq_lhfqlh[u\[ebab\e_km
fh`gh[uehkdjulghba]hlh\blv^\Zrlmjfh\uofhklZ^hklZlhqghc^ebguJZghmljhfbo[ukljh
ih^g_kebdj_d_gZijZ\bebdijhlb\hiheh`ghfm[_j_]m]^_kZi_jZfm^Zehkvg_aZf_lgh^ey
ijhlb\gbdZboaZdj_iblvI_j_^h\u_i_ohlgu_ih^jZa^_e_gbyi_j_ijZ\bebkvihfhklZfq_j_aj_dmb
jbgmebkv\ZlZdmbf_gghgZlhfmqZkld_]^_g_ijbyl_evbog_h`b^Ze
Bgl_j_kgub^jm]b_ijb_fuh[fZgZijhlb\gbdZb\\_^_gby_]h\aZ[em`^_gb_[hyoih^H^_kkhc\
]h^mdhlh\pumagZ\iZjhevjZkiheh`_gb_aZkehgh\baZklZ\aZq_oebebagZf_gZkgyebe_glub
a\_a^hqdbbgZ^_\ih]hgu[_kij_iylkl\_ggh^\bgmebkv\lue[_euo
���b\babyih^gZqZehf==ZygZoh^ykvgZfZjr_\klj_lbeZkvkqZklyfb]hhgkdh]hdhjimkZ
[_euoF_klghklv^ey[hy[ueZg_[eZ]hijbylgZyZlZdh\Zlvijhlb\gbdZhagZqZehih]m[blv^b\babx
hkihevah\Z\rbkvl_fqlhdhggbdb^b\babb[ueb\lZdbo`_[mjdZodZdb_ghkbeb\fDm[Zgkdhf
dhjimk_[_euo=Zcij_^eh`be[u\r_fmihedh\gbdmpZjkdhcZjfbbJ_\bpdhfmgZ^_lvih]hgub
\uklmiblv\jhebh^gh]hbadhfZg^bjh\qZkl_c]hDm[Zgkdh]hdhjimkZObljhklvm^ZeZkv]Z_\p_\
�ijbgyebaZk\hboIjhimklb\fbfhk_[y]eZ\gu_kbeu]hhgkdh]hdhjimkZ=ZcjZa\_jgme[jb]Z^m
bneZg]h\hcZlZdhcjZa]jhfbeg_ijbyl_evkdbcZjv_j]Zj^Klj_fbl_evghklvZlZdbhr_ehfbeZ
[_eh]\Zj^_cp_\bihke_dhjhldhcko\Zldbhgbkeh`bebhjm`b_
DeZkkbq_kdbfh[jZaphf^_fhgkljZpbb^_ckl\bcy\ey_lky[hcih^klZgbp_cG_\bgghfukkdZyijhlb\
�\hckd:B_gbdbgZ ko_fZ\fG_bf_yrZgkh\gZih[_^m\hldjulhf[hxkij_\hkoh^ysbfbih
�qbke_gghklbhl[hjgufbhnbp_jkdbfbqZklyfbgZq^b\I@eh[Zj_rZ_lh[fZgmlv[_euokha^Z\
\i_qZle_gb_qlh[_a[hyhklZ\ey_lG_\bgghfukkdmxHgijbdZaZei_ohlghfmihedmgZ\b^mm
[_eh]\Zj^_cp_\hklZ\blvihabpbbi_j_^klZgbp_cbhlklmiblvkdjulghaZdj_ib\rbkvh^gZdhgZ
hdjZbgguomebpZoDZ\Ze_jbckdbcihedihemqbeijbdZaZgb_hlhclbbmdjulvkyaZ\ha\ur_gghklvx
gZe_\hfneZg]_blZd`_gbq_fg_\u^Z\Zlvk_[y:jlbee_jbckdbc^b\babhgaZgyekdjulu_ihabpbb
b^he`_g[ueihdhfZg^_\udZlblvhjm^bygZijyfmxgZ\h^dmb\mihjjZkklj_eb\Zlvg_ijbyl_ey
&#xh_;&#xgg;&#xZy;&#xo;&#xbl;&#xjh;&#xkl;&#xv;&#x@e;&#xh[;&#xu;&#xm^;&#xZe;&#xZk;&#xv;�h_ggZyobljhklv@eh[um^ZeZkv_gbdbgpu[m^mqbm\_j_guqlhdjZkgu_[_a[hyhklZ\beb
G_\bgghfukkdmx\urebd`_e_agh^hjh`ghcklZgpbbbg_\klj_lb\gbdZdh]hkhijhlb\e_gbyk
\g_aZigucjm`_cghime_f_lgucbZjlbee_jbckdbch]hgv;_eh]\Zj^_cpuih\_jgmebgZaZ^wlh
\j_fybaaZkZ^uihgbfhldjuebh]hgvime_f_lqbdbGZ\ujmqdmk\hbfjbgmeZkvdhggbpZ]_g_jZeZ
RdmjhGhbhgZ[ueZhijhdbgmlZdZ\Ze_jbckdbfihedhf\g_aZighihy\b\rbfkybaaZmdjulbygZ
e_\hfneZg]_
;u\rbcgZqZevgbdrlZ[ZRdmjh]_g_jZeKeZs_\\k\hbo\hkihfbgZgbyoibr_lqlhihjZ`_gb_
�ih^G_\bgghfukkdhcih\_j]ehklZ\dm_gbdbgZ\kfyl_gb_
Mf_ehihevah\Zeky^_fhgkljZpbhggufbijb_fZfb=BDhlh\kdbcH^ghcbayjdbokljZgbp\
bklhjbx=jZ`^Zgkdhc\hcgu\hreh\aylb_H^_kkudh]^ZdZ\Ze_jbckdb_ihedbDhlh\kdh]hg_
^h`b^Zykvih^oh^Zi_ohlujZa]jhfbebij_\hkoh^ysb_ihqbke_gghklbb\hhjm`_gbxkbeu
h[hjhgy\rboky^_gbdbgp_\AZfuk_e[uelZdhc\\yaZlvky\aZly`ghc[hcgZih^klmiZod]hjh^mb
\ugm^b\[_euoij_^ijbgylvdhgljZlZdm^_fhgkljbjh\Zlvh^gbfwkdZ^jhghfiZgbq_kdh_[_]kl\h
LZdbkemqbehkv^_gbdbgpu[jhkbebkv\^h]hgdmwkdZ^jhgmbhdZaZebkv\eh\mrd_ij_^hklZ\b\
dhlh\pZf\hafh`ghklvhkms_kl\blvneZg]h\ucm^Zj
;eZ]h^Zjym^Zqghc^_fhgkljZpbb^_ckl\bcqZklbcklj_edh\hc^b\babbih^dhfZg^h\Zgb_fBI
M[hj_\bqZbf_ebmki_o\[hyoih^K_e_pdhcb=hjh^_pdhcG_ij_ju\gh[_kihdhyg_ijbyl_eyb
�kha^Z\Zy\i_qZle_gb_ijh^he`Zxs_]hkygZklmie_gbygZijZ\hf[_j_]m\bguM[hj_\bq\ugm^be
_]hi_j_[jhkblvqZklvkbeke_\h]h[_j_]ZgZijZ\ucL_f\j_f_g_fZdlb\babjh\Z\^_ckl\bygZ
e_\hf[_j_]mklj_edh\Zy^b\babyklZeZklj_fbl_evghjZa\b\ZlvgZklmie_gb_ihh[hbf[_j_]Zf
�\bguh^gh\j_f_ggh
;hevrh_agZq_gb_\f_jhijbylbyoih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bf_eZ^_abgnhjfZpby
�ey__hkms_kl\e_gbybkihevah\ZebkvjZaebqgu_kihkh[ueh`gu_i_j_^Zqbihkj_^kl\Zfk\yab
ijhlb\gbdZhl^ZqZeh`guoijbdZah\bjZkihjy`_gbcjZkijhkljZg_gb_eh`guokemoh\b^j
]h^mih^DZklhjghcKF;m^_gguck\yaZ\rbkvihl_e_]jZnmkdhfZg^h\Zgb_f
[_eh]\Zj^_ckdbo\hckdbaZijhkb\ihfhsbydh[u^eyaZsbluhldjZkghcdZ\Ze_jbbZaZl_f^\Z`^u
ih\lhjb\wlhlijb_faZo\Zlbeljb[jhg_ih_a^Z
]h^m\_^y[hbaZ:qbgkddhfZg^bjc[jb]Z^uBD=jyagh\mf_ehbkihevah\Ze
khojZgb\rb_kyebgbbk\yabdhlhjufbihevah\Zebkv[_eh]\Zj^_cpu?fmm^Zehkv^Zlvhlbf_gb
dhfZg^mxs_]hc[_ehcZjfb_cjy^ijbdZaZgbcdheqZdh\kdbfrlZ[Zfbkhjb_glbjh\Zlvky\
iheh`_gbbijhlb\gbdZj_amevlZl_:qbgkd[ue\aylihqlb[_aihl_jv
Mf_ehbkihevah\Zebkv\jy^_kemqZ_\ih^]hlh\dZbhl^ZqZeh`guoijbdZah\
]h^m\_^y[hbaZhjhg_` ko_fZ\fKF;m^_ggucba^Zeeh`gucijbdZahih^]hlh\d_
m^ZjZgZhjhg_`kx]h\hklhdZl_e_\ufneZg]hfk\h_]hdhggh]hdhjimkZIjbdZa[ue
i_j_o\Zq_g[_eufbbijbgylaZ^_ckl\bl_evgucj_amevlZl_hgbba[jZebg_\_jgucieZg^_ckl\bc
ihg_keb[hevrb_ihl_jb [uebiheghklvxjZa]jhfe_guDm[ZgkdZydZaZqvy^b\babybi_ohlguc
ihed\fb\ugm`^_gu[uebihki_rghaZgylvh[hjhgmihaZiZ^ghfm[_j_]mj_dbhjhg_`=hjh^[ue
\ayl^_ckl\bydhjimkZ;m^_ggh]hh[_ki_qbeb\u]h^gu_mkeh\by^eygZklmie_gbycZjfbbb
�\uoh^Z__gZjm[_`hgZ
[hyoijhlb\\jZg]_e_\kdbo\hckd`_eZymdj_iblvm[_`^_gb_ijhlb\gbdZqlhlZdZy\h^gZy
�ij_]jZ^ZdZdg_ijg_ij_h^hebfZ^eyDjZkghc:jfbbBIM[hj_\bq\uimklbeg_kdhevdh
eh`guoijbdZah\Bagboke_^h\ZehqlhdhfZg^h\Zgb_cZjfbbkqblZ_lmqZklhdijZ\h[_j_`ghc
ih^l\_j`^_gby^_abgnhjfZpbb[ueZhkms_kl\e_gZeh`gZyi_j_]jmiibjh\dZ\hckdL_f\j_f_g_f
�djZkghZjf_ckdb_qZklbnhjkbjh\Zebg_ijb\ureb\lue\jZg]_e_\p_\\K_\_jghcLZ\jbb
�m]jh`Zybokhh[s_gbxkDjufhf_ckl\byM[hj_\bqZ\ugm^beb[_euoj_adhbaf_gblvoZjZdl_j
[h_\uo^_ckl\bcbi_j_clbhlgZklmie_gbydh[hjhg_
;e_klysbfijbf_jhf\h_gghcobljhklby\ey_lkyI_j_dhikdhQhg]ZjkdZyhi_jZpbydhlhjZy[ueZ
ijh\_^_gZ\hckdZfbX`gh]hnjhglZih^dhfZg^h\Zgb_fFNjmga_\p_eyohdhgqZl_evgh]h
jZa]jhfZIGjZg]_ey
ihke_^kl\bb\k\hbo\hkihfbgZgbyoIZfylbI_j_dhiZbQhg]ZjZFNjmga_ibkZe
I_j_dhikdbcbQhg]Zjkdbci_j_r_cdbbkh_^bgyxsbcbox`guc[_j_]Kb\ZrZij_^klZ\eyeb
kh[hch^gmh[smxk_lvaZ[eZ]h\j_f_ggh\ha\_^_gguomdj_ie_gguoihabpbcmkbe_gguo
_kl_kl\_ggufbbbkdmkkl\_ggufbij_iylkl\byfbbaZ]jZ`^_gbyfbGZqZlu_ihkljhcdhc_s_\
��i_jbh^h[jh\hevq_kdhcZjfbb_gbdbgZihabpbbwlb[uebkhkh[_gguf\gbfZgb_fbaZ[hlhc
mkh\_jr_gkl\h\ZgujZg]_e_fkhhjm`_gbbboijbgbfZebmqZklb_dZdjmkkdb_lZdih^Zgguf
gZr_cjZa\_^dbbnjZgpmakdb_\h_ggu_bg`_g_ju;_lhgbjh\Zggu_hjm^bcgu_ihabpbb
aZ]jZ`^_gby\g_kdhevdhjy^h\neZgdbjmxsb_ihkljhcdbbhdhiujZkiheh`_ggu_\l_kghc
h]g_\hck\yab\k_wlh\h^ghch[s_ckbkl_f_kha^Zehmdj_ie_ggmxihehkmg_^hklmigmx
dZaZehkv[u^eyZlZdbhldjulhckbehc
GZI_j_dhikdhfi_j_r_cd_gZrbqZklbcZjfbbh\eZ^_ebkgZe_lZ^\mfymdj_ie_ggufb
ebgbyfbh[hjhgub]I_j_dhigh^Zevr_ijh^\bgmlvkyg_kfh]ebbaZ^_j`Zebkvi_j_^lj_lv_c
gZb[he__kbevghmdj_ie_gghcebgb_clZdgZau\Z_fh]hLmj_pdh]h\ZeZ
GZQhg]Zj_fuh\eZ^_\\k_fbmdj_ie_gbyfbQhg]Zjkdh]hihemhkljh\Zklhyeb\iehlgmxm
\ahj\Zggh]hKZevdh\kdh]h`_e_agh^hjh`gh]hfhklZbkh``_ggh]hQhg]Zjkdh]h
BE_gbg\gbfZl_evghke_^beaZoh^hf[hjv[ukjZg]_e_fAgZyqlh\aylvI_j_dhiljm^ghhg
hdly[jy]h^Zl_e_]jZnbjh\ZeFNjmga_=hlh\vl_kvh[klhyl_evg__ijh\_jvl_
bamq_gueb\k_i_j_oh^u\[jh^^ey\aylbyDjufZWlhgZlhedgmehNjmga_gZfukevnhjkbjh\Zlv
Kb\ZrkdbcaZeb\bm^Zjblv\luei_j_dhikdbfmdj_ie_gbyfjZg]_eyHkh[hmqblu\Zehkvlh
h[klhyl_evkl\hqlh\h^Z\Kb\Zr_ijbaZiZ^ghf\_lj_moh^beZ\\hklhqgmxqZklvbhldju\ZeZimlv
^eynhjkbjh\ZgbyaZeb\Z\[jh^\gZijZ\e_gbbgZiehohmdj_ie_ggucEblh\kdbcihemhkljh\qlh\
k\hxhq_j_^vh[_ki_qb\Zehm^Zjihluemi_j_dhikdbomdj_ie_gbc
Ijhju\i_j_dhikdbomdj_ie_gbcgZEblh\kdhfihemhkljh\_\haeZ]ZekygZ^\_[jb]Z^uc
klj_edh\hc^b\babbD;exo_jZyZjfby^he`gZ[ueZgZg_klbkbevgucm^Zjih\k_c
i_j_dhikdhc]jmiibjh\d_[_eh]\Zj^_cp_\Qlh[uh[e_]qblv^_ckl\byk\hbo\hckdFNjmga_\kx
Z\bZpbxnjhglZgZijZ\begZqhg]Zjkdh_gZijZ\e_gb_H^gh\j_f_ggh]hlh\b\rb_kym^ZjugZ
g_kdhevdbogZijZ\e_gbyoaZklZ\bebijhlb\gbdZjZkkj_^hlhqblvk\hbkbeugZrbjhdhfnjhgl_b
k\yaZeb_]h^_ckl\by
ghqvgZghy[jygZqZehkvgZklmie_gb_\hckdX`gh]hnjhglZke_^kl\b_mf_eh]hbkdjulgh]h
\u[hjZgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZih[_^Z[ueZ^hklb]gmlZ
Ba^hg_k_gbcihklmib\rboaZghqvbaZ^_gv[uehykghdZdijZ\bevghihklmibebfuj_rb\rbkv
b^lbgZrlmjf[_a\kydboijh\hehq_db^Z`_g_^h`^Z\rbkvijb[ulbyhlklZ\r_ckaZ^bly`_ehc
Zjlbee_jbb\kihfbgZeNjmga_Ijhlb\gbdkh\_jr_gghg_h`b^ZelZdh]h[ukljh]hm^ZjZk
\hckdaZf_gyygZi_j_dhikdhfgZijZ\e_gbbkbevghihlj_iZggu_qZklbk\hbocbc^b\babc
]hZjf_ckdh]hdhjimkZ^jha^h\pZfbfZjdh\pZfbbdhjgbeh\pZfbbakhklZ\Zk\h_]hemqr_]h]h
Zjf_ckdh]hdhjimkZj_amevlZl_qZklvihabpbcaZgbfZeZkv_s_ij_`gbfb]ZjgbahgZfbZqZklv
gh\ufb_s_g_mki_\rbfb^Z`_hagZdhfblvkykf_klghklvx
u[hjgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZq_j_aKb\ZrgZEblh\kdbcihemhkljh\iheghklvxk_[yhijZ\^Ze
;ueZ^hklb]gmlZhi_jZlb\gZy\g_aZighklvH[hjhgy\rb_Eblh\kdbcihemhkljh\ih^jZa^_e_gby
Dm[Zgkdhc[jb]Z^uh[gZjm`bebi_j_oh^\hckdcZjfbbq_j_aijheb\lhevdhlh]^Zdh]^ZdjZkgu_
[hcpuih^hreb\iehlgmxdh[hjhgbl_evgufihabpbyf[_euo
I_j_oh^q_j_aKb\Zr\u\_e]eZ\gu_kbeum^Zjghc]jmiibjh\db\luei_j_dhikdhcmdj_ie_gghc
�ihabpbb_fhjZebah\Zggucijhlb\gbdgZqZeihki_rgh_hlklmie_gb_bhl\h^hklZldh\^b\babb\
q_jghfhjkdb_ihjluH^gZdhhj]Zgbah\Zggh]hhloh^Zg_ihemqbehkvih\k_f_klghgZ[ex^Zehkv
iZgbq_kdh_[_]kl\hIGjZg]_evkg_dhlhjufbqZklyfbhlieue\Lmjpbx
LZdbfh[jZahf=jZ`^ZgkdZy\hcgZ\Kh\_lkdhcJhkkbbagZqbl_evghh[h]ZlbeZfbjh\hchiul
ijbf_g_gby\h_gghcobljhklb
k_\u^Zxsb_kyih[_^u[ueb^hklb]gmludZdihdZaZehiulbklhjbb[eZ]h^Zjyijbf_g_gbx
jZaghh[jZaguokihkh[h\kdjulghklbbh[fZgZIh[_`^_ggZyklhjhgZeb[hg_fh]eZjZa]Z^Zlvdhag_c
ijhlb\gbdZeb[h__obljhklvhdZau\ZeZkvf_g__wnn_dlb\ghceb[hhgZ__\h\k_g_ijbf_gyeZ
Ljhygpuijhy\beb[_ki_qghklvbaZlZsbeb\]hjh^^_j_\yggh]hdhgygZ[blh]hZo_cpZfb
kiZjlZgpug_magZebqlhWiZfbghg^mkbebeh[uqghkeZ[uce_\ucneZg]nZeZg]bk\ys_gguf
hljy^hfihkljh_gguf\r_j_g]JZa]jhfe_ggu_kiZjlZgpuihlhfaZy\bebqlhWiZfbghg^
jZa[bebog_ihijZ\beZfDjZkkk^_eZ\obljucoh^aZi_jKiZjlZdZgZ;jmllbckdhfihemhkljh\_
ghlhlgZr_e\uoh^badZaZehkv[u[_agZ^_`ghckblmZpbbbobljhklvxij_h^he_emdj_ie_ggmx
ebgbxjbfeygGZihe_hgfZg_\jhfh^gh]hbak\hbodhjimkh\iulZekyhdjm`blvZjfbxDmlmah\Zgh
dhgljfZg_\jhfbjZajmr_gb_ffhklZjmkkdbcihedh\h^_phdZaZekyebphfdebpmkdhjimkhfFhjlv_
bjZa[be_]hbl^
Mki_oaZ^mfZgghcobljhklbihqlb\k_]^ZaZ\bk_ehlihedh\h^pZ_]hlZeZglZhkljh]hmfZagZgby
\h_ggh]h^_eZA^_kvke_^m_laZf_lblvqlhihy\e_gb_gh\uokihkh[u\hhjm`_gghc[hjv[u^Z`_
jh`^_gb_gh\uoijbgpbih\\h_ggh]hbkdmkkl\Zbf_ebk\hbfbklhdhfm^Zqghijbf_g_ggmxgZihe_
[hy\h_ggmxobljhklvNWg]_evkdZdba\_klghibkZeqlhWiZfbghg^i_j\ufhldjue\_ebdbc
lZdlbq_kdbcijbgpbidhlhjuc\iehlv^hgZrbo^g_chij_^_ey_lbkoh^ihqlb\k_oj_rZxsbo
kjZ`_gbcg_jZ\ghf_jgh_jZkij_^_e_gb_\hckdihnjhglm\p_eyokhkj_^hlhq_gbykbe^ey]eZ\gh]h
m^ZjZgZj_rZxs_fmqZkld_H\u^mfd_WiZfbghg^Zfh`ghkdZaZlvblZdH^gZdhfh`gh
ij_^klZ\blvb^jm]h_ihedh\h^_p\dhgdj_lghfkjZ`_gbbijhklhh[fZgmeijhlb\gbdZihklZ\b\gZ
e_\hfneZg]_nZeZg]bq_eh\_dg_\Z\r_j_g]Ihlhfwlhlijb_fklZebbkihevah\Zlv\k_
ihedh\h^pubhgklZehkgh\gufijbgpbihf\h_ggh]hbkdmkkl\Z
KjZ`_gbyb[bl\u[uebg_lhevdh\hhjm`_ggufklhedgh\_gb_f\jZ`^mxsboZjfbcghb
ijhlb\h[hjkl\hfbgl_ee_dlh\h_ggZyobljhklvy\eyeZkvieh^hfl\hjq_kl\Zihedh\h^pZbeb
\h_gZqZevgbdZBf_gghihwlhfm\jy^ml_odlhk[hevrbfmki_ohfijbf_gye\h_ggmxobljhklv
klhylWiZfbghg^b:e_dkZg^jFZd_^hgkdbc=Zggb[ZebXebcP_aZjv:e_dkZg^jG_\kdbcb
��W^mZj^,,,fbljbchgkdhcbYg@b`dZJmfygp_\bKm\hjh\GZihe_hgbDmlmah\;jmkbeh\b
Hkgh\gufbnhjfZfb\h_gghcobljhklby\eyebkvkdjulghklvbh[fZgIjbwlhfdZ`^Zyba
gZa\Zgguonhjfg_kms_kl\h\ZeZhl^_evghQlh[ugZ\_jgydZkdjulvk\hb\hckdZbaZfukeu
ihedh\h^puijb[_]Zebdh[fZgguf^_ckl\byfKiZjlZdqlh[uijhj\Zlvmdj_ie_gbyjbfeyg
aZibjZ\rb_;jmllbckdbcihemhkljh\g_lhevdhbkihevah\Zeghqvbf_l_evqlh[ukdjulvk\hb
\hckdZghbh[hagZqbeqmq_eZfbbdhkljZfb`bag_^_yl_evghklvk\h_]heZ]_jy
Kdjulghklv^hklb]ZeZkvijbf_g_gb_flZdbokihkh[h\dZdfZkdbjh\dZkhojZg_gb_\lZcg_aZfukeZ
\hcgubeb[bl\uhjb]bgZevgh_bkihevah\Zgb_f_klghklbbih]h^guomkeh\bcDZ`^ucbawlbo
kihkh[h\jZa\b\ZekykjZa\blb_f\h_ggh]hbkdmkkl\Zb\h_ggh]h^_eZFZkdbjh\dZ\jZ`^h\Z\rbo
^jm]k^jm]hfi_j\h[ulguoie_f_gqZs_\k_]haZdexqZeZkv\lhfqlh[ukijylZlvky\]ms_e_kZgZ
^g_h\jZ]Zbeb\dZdhcgb[m^vi_s_j_bhllm^ZgZiZklvgZijhlb\gbdZiheg_ihgylghqlh\h
\jZ`^_[ghfie_f_gbg_^he`gu[uebagZlv]^_mkljhbebaZkZ^mbog_^jm]bFZkdbjh\dZ\hckdb
h[t_dlh\\]h^uI_j\hcfbjh\hc\hcguij_^klZ\eyeZkh[hckeh`gucdhfie_dkf_jhijbylbc
dhlhjuc\dexqZebkha^Zgb_bkdmkkl\_gguofZkhdbghqgu_i_j_^\b`_gbybaZdjulb_\k_odZgZeh\
ml_qdbbgnhjfZpbbh]hlh\ysboky^_ckl\byobbkihevah\Zgb_ijbjh^guomdjulbcb[ukljhlm
ih^]hlh\dbhi_jZpbbbfgh]h_^jm]h_GZjy^mkwlbfijh\h^bebkvhl\e_dZxsb_^_ckl\bygZ^jm]bo
gZijZ\e_gbyo
�eyh[fZgZijhlb\gbdZimkdZebkv\^_ehijbfblb\gZyeh`vb^_abgnhjfZpbyaZfZgb\Zgb_b
eh`gucfZg_\jihdZag_kms_kl\mxs_]hhldjh\_gguc[e_nih^klZ\dZZ]_glZbl^Ijbwlhf
bklbggu_gZf_j_gbyeb[hlsZl_evghkdju\Zebkveb[hih^Z\Zebkv\hij_^_e_gguo^haZoZ\hckdZ
fZkdbjh\ZebkvDZdbkdjulghklvkihkh[uh[fZgZijhlb\gbdZij_l_ji_\Zebbaf_g_gby\
khhl\_lkl\bbkbaf_g_gbyfbg_lhevdh\h_ggh]h^_eZghbfhjZevghwlbq_kdboijbgpbih\
h[s_kl\Z
Ba\_dZ\\_d\k_[hevr__agZq_gb_ijbh[j_lZeZ\h_ggZyobljhklv^ey^hklb`_gby\g_aZighklbb
g_h`b^Zgguo^eyijhlb\gbdZkihkh[h\ijbf_g_gbykbebkj_^kl\k_qlhohjhrhkdju\Zehkvhl
ijhlb\gbdZb^_eZehkvg_ihijZ\beZf\\h^beh_]h\aZ[em`^_gb_bklZ\beh\lmibd
GZdZgmg_b\oh^_lhjhcfbjh\hc\hcgu
Km`^_gbybl_hjby
Ih[_^Z\JhkkbbkhpbZebklbq_kdhcj_\hexpbbhldjueZgh\ucwlZig_lhevdh\ijZdlbq_kdhf
ijbf_g_gbb\h_gghcobljhklbghb\l_hj_lbq_kdhfhkfuke_gbb__f_klZbjhebdZddZl_]hjbb
\h_ggh]hbkdmkkl\ZOZjZdl_jghqlhm`_\i_j\uo\h_gghl_hj_lbq_kdboim[ebdZpbyokh\_lkdh]h
\j_f_gbh[jZsZehkv\gbfZgb_gZ\Z`gmxjhev\h_gghcobljhklb\^hklb`_gbbmki_oZ\[hx
FZl_jbZe^eylZdboim[ebdZpbc^Z\ZebbkjZ`_gby=jZ`^Zgkdhc\hcgu
;hevrh_agZq_gb_\h_gghcobljhklb\fZg_\j_gghc\hcg_ijb^Z\ZeFGLmoZq_\kdbcOZjZdl_j
[hjv[ukha^Z\Ze^eywlh]h\k_mkeh\byQZklhijbf_gyebkvghqgu_ZlZdb]em[hdb_j_c^uh[oh^uk
ihke_^mxsbf\g_aZigufm^Zjhf\lueijhlb\gbdmklj_fbl_evgu_gZiZ^_gbydhggbpu\k_wlb
\b^u[h_\uo^_ckl\bc^Z\Zeb[hevrhcwnn_dlQ_fbkdmkg__\hckdZ\^_e_mgbqlh`_gby
\hhjm`_gguokbe\jZ]ZkqblZeFGLmoZq_\kdbcl_fwdhghfg__[m^_l\_^_gb_\hcgu
AZf_klbl_evij_^k_^Zl_eyJKKKDZf_g_\g_h^ghdjZlghih^q_jdb\Ze\k\hbo\uklmie_gbyo
agZq_gb_kdjulghklbLZdZgZebabjmyblh]bfZg_\jh\\hckdFhkdh\kdh]h\h_ggh]hhdjm]Zhg
]h\hjbeDjZkgZyklhjhgZgZfZkdbjh\dmh[jZsZ_lbkdexqbl_evgh_\gbfZgb_^\b]Z_lkyihghqZfb
qlh[ubobkihevah\Zlv\mkeh\byo^_ckl\bl_evghc[hjv[u
L_f_\h_gghcobljhklb[ueihk\ys_gjy^klZl_c\`mjgZe_h_gguc\_klgbd:\lhjklZlvb
IhgbfZgb_kh\j_f_ggh]h[hy^Z_loZjZdl_jbklbdmh^ghcbanhjf\h_gghcobljhklbKj_^kl\Zfb
^ey\g_aZigh]hm^ZjZ^he`gukem`blvkdjulghklvl_fZkdbjh\Zgb_gZf_j_gbyhl\e_q_gb_
\gbfZgbyijhlb\gbdZklZlv_JZa\blb_lZdlbdbb\g_aZighklv]h\hjblkyqlhlZdlbq_kdh_
bkdmkkl\h\agZqbl_evghckl_i_gbl_i_jvkhklhbl\lhfqlh[uh[_ki_qblv[ukljhlhcbobljhklvx
gZbemqr__bkihevah\Zgb_k\hbol_ogbq_kdbokj_^kl\
GZb[he__iheghihgylb_\h_gghcobljhklb[ueh\ujZ`_gh\jZ[hl_::K\_qbgZKljZl_]by
h_ggZyobljhklvkljZl_]_fZijhgbdZ_l\k_hi_jZlb\gh_bkdmkkl\hy\ey_lkylZdbf`_
kms_kl\_gguf_]hwe_f_glhfdZdbf^eylZdlbdby\ey_lkyihgylb_hkbe_h__hj]Zgbah\Zgghfb
jZpbhgZevghfbkihevah\Zgbb\[h_\uomkeh\byoLhevdhl_hi_jZlb\gu_aZ]Z^dbbf_xlmki_o
dhlhju_g_fh]ml[ulv\h\j_fyjZa]Z^Zgug_ijbyl_e_f
_]h^u\uoh^yli_j\u_mklZ\ubgZklZ\e_gbyDjZkghc:jfbb\dhlhjuogZoh^blhljZ`_gb_
l_fZ\h_gghcobljhklbLZd\hj_f_gghfihe_\hfmklZ\_JDD:]h^Z]h\hjblky
gZf_q_ggZy]jmiibjh\dZ fZg_\j\f^he`gZ\uihegylvkyk\_ebqZcr_ckdjulghklvxy\eyykv^ey
�ijhlb\gbdZiheghcg_h`b^Zgghklvxeyh[_ki_q_gby\g_aZighklbgZ^e_`blZ\f\hafh`gh^hevr_
khojZgylv\lZcg_dhg_qgmxp_ev\k_o^_ckl\bcijhba\h^bfuoijbih^]hlh\d_gZklmie_gby
�hklhjh`g__ihevah\Zlvkykj_^kl\Zfbk\yabeykhojZg_gbyi_j_]jmiibjh\hd\lZcg_
i_j_^\b`_gby\hckd^he`gukh\_jrZlvky\mkeh\byogZb[he__aZljm^gyxsboijhlb\gbdm
gZ[ex^_gb_]eZ\gufh[jZahfk\ha^moZ^eyq_]h^he`gu[ulvbkihevah\Zgughqv^h`^eb\u_b
lmfZggu_^gb
G_h[oh^bfhklvijh\_^_gbyf_jhijbylbcihh[fZgmijhlb\gbdZih^q_jdb\ZeZkv\hj_f_gghf
gZklZ\e_gbbih\hckdh\hcfZkdbjh\d_JDD:]h^ZH^gbfkhdjulb_fg_evayh[fZgmlv
ijhlb\gbdZG_h[oh^bfhihwlhfmg_h]jZgbqb\Zykvkhdjulb_fkha^Z\Zlvmijhlb\gbdZeh`gu_
\i_qZle_gbyhgZrbo^_ckl\byobgZf_j_gbyo=eZ\gufbkihkh[Zfb^eykha^Zgbymijhlb\gbdZ
`_eZl_evgh]hgZfeh`gh]hij_^klZ\e_gbyy\eyxlky\fjZkimkdZgb_eh`guok\_^_gbc\f
kh\_jr_gb_eh`guo^_ckl\bcb\fkha^Zgb_eh`guoh[t_dlh\
Ihe_\hfmklZ\_JDD:]h^ZqblZ_f\k_^_ckl\by\hckd^he`gukh\_jrZlvkyk\_ebqZcr_c
kdjulghklvxg_aZighklv^hklb]Z_lkylZd`_g_h`b^Zgguf^eyijhlb\gbdZijbf_g_gb_fgh\uo
kj_^kl\[hjv[ubgh\uoijb_fh\[hy
ihke_^mxsbomklZ\ZobgZklZ\e_gbyoDjZkghc:jfbb\hijhkhagZq_gbb\g_aZighklb\
kh\j_f_gghc\hcg_klZ\beky_s_rbj_LZdgZijbf_j\Bgkljmdpbbih]em[hdhfm[hxhlfZjlZ
]h^ZmdZau\Zehkvqlhgh\u_kj_^kl\ZblZdlbdZ]em[hdh]h[hykms_kl\_gghih\urZxl
agZq_gb_\g_aZighklb[h_\uo^_ckl\bcqbke_hkgh\^hklb`_gby\g_aZighklbgZau\Zebkv
kdjulgh_khkj_^hlhq_gb_\hckd\i_j\mxhq_j_^vlZgdh\uofZkkf_oZgbq_kdboqZkl_cZ\bZb
f_o^_kZglh\kdjulgZyih^]hlh\dZd\_^_gbxfZkkbjh\Zggh]hZjlbee_jbckdh]hh]gy\\_^_gb_
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ijbf_g_gb_^ufh\bl_ogbq_kdhcfZkdbjh\dbbkihevah\Zgb_ghqgh]h
\j_f_gb
_]h^ul_jfbg\h_ggZyobljhklvihkl_i_gghkoh^blkhkljZgbpki_pbZevghcebl_jZlmjuaZlh
l_jfbgfZkdbjh\dZgZqbgZ_l\[bjZlv\k_[ykfuke\h_gghcobljhklbLZd\FZehcKh\_lkdhc
ijbf_gy_fuo\hckdZfbqlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_kdjulv^_ckl\bl_evgh_k\h_
jZkiheh`_gb_qbke_gghklvbijhqbkha^Zlvmijhlb\gbdZeh`gh_ij_^klZ\e_gb_
j_f_ggucihe_\hcmklZ\JDD:]h^Zkh^_j`bllZdh_hij_^_e_gb_fZkdbjh\dbFZkdbjh\dhc
gZau\Z_lkykh\hdmighklv\k_okj_^kl\\h_ggh]hh[fZgZHgZkem`blZ\f^eykhdjulbyhlijhlb\gbdZ
gZrbo^_ckl\bcbgZf_j_gbc iZkkb\gZyfZkdbjh\dZ\f[\f^ey\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evghij_^ijbgbfZ_fuobebkh\_jrZ_fuogZfb^_ckl\bc Zdlb\gZyfZkdbjh\dZ\fDZd
\b^ghbawlboiheh`_gbch[fZgijhlb\gbdZa^_kvhlh`^_kl\ey_lkykfZkdbjh\dhc
hajhkbgl_j_kdwlhcijh[e_f_\h_gguoki_pbZebklh\jZa\blbb\h_gghfZkdbjh\hqgh]h^_eZ\
DjZkghc:jfbbaZf_lgmxjhevku]jZeZukrZyrdheZ\h_gghcfZkdbjh\dbhkgh\ZggZy\]h^m
\Fhkd\_RdheZbf_eZk\hci_qZlguchj]Zg?_^_yl_evghklv\gZmqghfhlghr_gbb[ueZk\yaZgZk
bkke_^h\Zgb_fhiulZI_j\hcfbjh\hc\hcgu\h[eZklbijbf_g_gbyfZkdbjh\dbbhj]ZgbaZpbb
fZkdbjh\hqguojZ[hlWlhlhiul[ueh[h[s_g\jy^_gZklZ\e_gbcih\h_gghcfZkdbjh\d_
\ur_^rbo\]h^m
\h_gghmq_[guoaZ\_^_gbyobgZjZaebqguodmjkZodhfkhklZ\ZDjZkghc:jfbb\h_ggZy
fZkdbjh\dZbamqZeZkvdZdhl^_evgZy^bkpbiebgZij_ih^Z\Zl_eyfb[uebdZdijZ\behhnbp_ju
bf_\rb_hiulfZkdbjh\hqghcjZ[hlu\\hckdZo
JZajZ[hldb\wlhch[eZklbijh\h^b\rb_ky\qZklghklb\ukr_crdhe_^Zeb\hafh`ghklv\
]h^m\uimklblvki_pbZevgh_gZklZ\e_gb_Hkgh\gu_lj_[h\Zgby_]h[uebijh\_j_gugZmq_gbb
FZkdbjh\hqgucfZg_\j
ke_^aZwlbfaZkjZ\gbl_evghdhjhldbci_jbh^\ur_ejy^jZ[hlkh\_lkdboZ\lhjh\ihk\ys_gguo
fZkdbjh\d_hkgh\ghfwlh[uebbkke_^h\Zgbyihijh[e_fZfkdjulghklbb\\_^_gby\
&#xl;&#xjm;&#x^Z;&#xo;&#x:;�aZ[em`^_gb_ljm^Zo:b^_gdhIL_ieh\Zb^jm]boki_pbZebklh\ih^jh[ghhibku\Zebkv
fgh]hqbke_ggu_ijb_fuijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\[h_\uomkeh\byokZfu_jZaebqgu_nhjfu
bkihkh[ufZkdbjh\db
dhgp_ogZqZe_o]h^h\dZdba\_klghaZ\_jrZ_lkyijhp_kk\u^_e_gbyhi_jZlb\gh]h
bkdmkkl\Z\dZq_kl\_khklZ\ghcqZklbkh\_lkdh]h\h_ggh]hbkdmkkl\ZHi_jZlb\gh_bkdmkkl\h
hnhjfb\rbkv\kZfhklhyl_evgmxl_hjbxho\Zlu\Zehhj]ZgbaZpbx\hhjm`_gghc[hjv[ub
jmdh\h^kl\h_xgZl_Zlj_\h_gguo^_ckl\bch[uqgh\jZfdZonjhglZ Zjfbb\f\p_eyo\uiheg_gby
aZ^ZqihklZ\e_gguokljZl_]b_cIhy\eyxlky\h_gghgZmqgu_ljm^uGZjnhehf__\Z:=hem[_\Z
F_ebdh\ZLjbZg^Znbeeh\Z=Bkk_jkhgZihk\ys_ggu_l_hjbbhi_jZpbb
L_jfbghi_jZlb\gh_bkdmkkl\hij_^eh`_gguc\]h^m::K\_qbguf\_]h^uijhqgh
aZgbfZ_lf_klh\\h_gghcgZmd_OZjZdl_jghqlh\wlb`_]h^uZ\lhju\h_gghgZmqguoim[ebdZpbc
]h\hjyh\h_gghcobljhklbhij_^_eyxl__dZdhi_jZlb\gmxfZkdbjh\dmL_jfbghi_jZlb\gZy
fZkdbjh\dZ\i_j\u_ihy\beky\]h^m\klZlv_GZjnhehf__\ZHi_jZlb\gZy\g_aZighklvb
fZkdbjh\dZhim[ebdh\Zgghc\`mjgZe_hcgZbj_\hexpby:\lhjih^jh[ghjZkkfZljb\Z_l
keZ]Z_fu_\h_gghcobljhklbkdjulghklvb\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_ij_^klZ\eyybodhfihg_glZfb
hi_jZlb\ghcfZkdbjh\db
ihke_^mxs_fl_jfbghi_jZlb\gZyfZkdbjh\dZrbjhdhbkihevam_lky\\h_gghci_qZlbb\h_ggh
l_hj_lbq_kdboljm^Zo\ur_^r_ci_j_^\hcghcBgkljmdpbbihhi_jZlb\ghcfZkdbjh\d_[ueb
hij_^_e_guhkgh\gu_kihkh[u^hklb`_gby\g_aZighklbKj_^bgbokdjulghklvih^]hlh\db
h`b^Z_l\f[ukljhlZbj_rbl_evghklvih^]hlh\dbb\_^_gbyhi_jZpbbm^Zqgh_bkihevah\Zgb_
hi_jZlb\ghcfZkdbjh\dbIjbijh\_^_gbbihke_^g_cij_^mkfZljb\ZekyihdZaijhlb\gbdmeh`guo
f_jhijbylbcijbh^gh\j_f_gghfiheghfkhdjulbb^_ckl\bl_evguo
K_jv_agh_\gbfZgb_\h_gghcobljhklbb\g_aZighklbm^_eyehkv^hlhjhcfbjh\hc\hcgu\Zjfbyo
hkgh\guodZiblZebklbq_kdbo]hkm^Zjkl\=_jfZgkdZykljZl_]byfhegb_ghkghc\hcgu
[ebpdjb]\fij_^iheZ]ZeZg_lhevdhh[_ki_q_gb_kljZl_]bq_kdhc\g_aZighklbghb\_jhehfkl\h
ihijZgb_ghjff_`^mgZjh^gh]hijZ\Zbkihevah\Zgb_ij_klmiguof_lh^h\\_^_gby\hcgu
=_jfZgkdbfmklZ\hfh`^_gb_\hckd]h^Z^eyh[fZgZijhlb\gbdZij_^mkfZljb\Zehkv
k^_j`b\Zxs__\_^_gb_[hyZ^_fhgkljZlb\gu_[hb^he`gu[ueb\\h^blvijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_
:g]ebbbKR:jZajZ[Zlu\ZeZkvkljZl_]byg_ijyfuo^_ckl\bcH^gZbai_j\uojZ[hlihwlhc
kljZl_]bb\ureZ\]h^mih^gZa\Zgb_fJ_rZxsb_\hcguijhreh]h\hcg_p_evg_ijyfuo
^_ckl\bckhklhyeZ\lhfqlh[uhkeZ[blvkhijhlb\e_gb_ijhlb\gbdZij_`^_q_fiulZlvky
ij_h^he_lv_]hWlhihfg_gbx;;Eb^^_e=ZjlZemqr_\k_]h^hklb]Z_lky\ufZgb\Zgb_f
ijhlb\ghcklhjhgubaaZgbfZ_fuo_xh[hjhgbl_evguoihabpbcKmlv`_g_ijyfuo^_ckl\bc
\ujZ`ZeZkv\kljZl_]bq_kdhf^_\ba_HaZ^Zqb\Zc\\h^b\aZ[em`^_gb_baZo\Zlu\Zc\jZkieho
klihe_\h]hmklZ\ZyihgkdhcZjfbb]h\hjbehkvg_aZighklvihhlghr_gbxdijhlb\gbdm^Z_l
\hafh`ghklv^h[blvkygZ^gbfih[_^uG_h[oh^bfhmqblu\Zyiheh`_gb_ijhlb\gbdZkf_euf
aZfukehfg_ih^jZ`Z_fhcbah[j_lZl_evghklvxb[ukljuffZg_\jhfh[_ki_qblvh\eZ^_gb_Gm`gh
\g_aZighh[jmrblvkyfZdkbfmfhfkbegZijhlb\gbdZg_^Z\_fm\hafh`ghklbijbgylvdhgljf_ju
h_ggZyobljhklvohlyhgZijyfhbg_gZau\ZeZkv\mklZ\_y\eyeZkvhkgh\gufijbgpbihf
jmdh\h^kl\Z[h_fLj_[h\Zehkvg_ij_ju\ghm^_j`b\Zybh[_ki_qb\ZyaZkh[hcbgbpbZlb\m
\ugm^blvijhlb\gbdZijbgylvg_h`b^Zggucj_rbl_evguc[hc\g_ij_^\b^_gghf^eyg_]hf_kl_b\
g_hij_^_e_ggh_^eyg_]h\j_fyblZdbfh[jZahf^hklb]gmlvk\h_cp_eb
Hiulijbh[j_l_ggucDjZkghc:jfb_cki_j\uo^g_cgZqZ\r_cky_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcgu
\g_kykghklv\hij_^_e_gb_ihgylbc\h_ggZyobljhklvbfZkdbjh\dZ
FZkdbjh\dZihemqbeZdhgdj_lgh_lhedh\Zgb_dZdkhklZ\gZyqZklvdhfie_dkZf_jhijbylbcih
\h_gghcobljhklbH[wlhfk\b^_l_evkl\mxlfgh]hqbke_ggu_ba^Zgbyki_pbZevghcebl_jZlmjuhl
g_dhlhju_bagboFZkdbjh\dZ[hcpZFZkdbjh\dZ[hcpZabfhcFZkdbjh\dZkgZci_jZ
FZkdbjh\dZihe_\uoihabpbc\kl_ighcf_klghklbFZkdbjh\dZlZgdh\FZkdbjh\dZh]g_\uo
ihabpbcZjlbee_jbbb^j=eZ\gh_\h_gghbg`_g_jgh_mijZ\e_gb_\uimklbeh\]h^u\hcgu
Jmdh\h^kl\hihabfg_cfZkdbjh\d_fgh]hqbke_ggu_iZfyldb
FZkdbjh\dZlueh\uokhhjm`_gbcklZgh\blkyki_j\uo^g_c\hcguh[s_]hkm^Zjkl\_gguf^_ehfd
dhlhjhfmijb\e_dZ_lkyrbjhdbcdjm]ohayckl\_ggbdh\Zjobl_dlhjh\bg`_g_jh\b^jm]bo
ki_pbZebklh\ba^Zgghf=eZ\gufZjobl_dlmjgufmijZ\e_gb_fKijZ\hqgbd_fZkdbjh\sbdZ
]h\hjblkyihwlhfmih\h^mhlebqb_hlih^\b`guob\h_gguoh[t_dlh\ijhfure_ggu_
khhjm`_gbyh[eZ^Zxlh]jhfgufbjZaf_jZfbihwlhfmijbbofZkdbjh\d_klj_fylky\\_klb
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_baf_gyy\g_rgbc\b^h[t_dlZbkha^Z\Zyeh`gu_p_ebbhjb_glbju
DmklZjgZy^hfhjhs_ggZyfZkdbjh\dZ\uiheg_ggZy[_amq_lZhkgh\guoaZdhgh\\hkijbylbynhjfu
bp\_lZ[_ahk\h_gby\k_]hgZdhie_ggh]hl_hjb_cbijZdlbdhchiulZfZkdbjh\dbfh`_lg_lhevdh
ijhlb\gbdmgZoh`^_gb_\Z`gh]hh[t_dlZ
QlhdZkZ_lky\h_gghcobljhklblhbwlZijh[e_fZki_j\uo^g_c\hcgumqblu\ZeZkv\ukrbf
\h_ggufjmdh\h^kl\hf^bj_dlb\_gZqZevgbdZ=_g_jZevgh]hrlZ[Zhlk_gly[jy]h^Z
hlf_qZehkvgZijbf_jqlhkemqZbijbf_g_gby\h_gghcobljhklbkp_evxgZ\yaZlvijhlb\gbdm
eh`gh_ij_^klZ\e_gb_hgZr_c]jmiibjh\d_bgZf_j_gbyo_^bgbqguHiulijbf_g_gby\h_gghc
obljhklb\]h^u\hcgu[uemql_gijbkhklZ\e_gbbmklZ\h\bgZklZ\e_gbcku]jZ\rbo\Z`gmxjhev\
ih[_^_gZ^\jZ]hf
ijh_dl_Ihe_\h]hmklZ\Z]h^ZbGZklZ\e_gbbihijhju\mihabpbhgghch[hjhgu]h^Z
kh^_j`Zebkvkmq_lhf[h_\h]hhiulZDjZkghc:jfbbhkgh\gu_iheh`_gbyihkdjulghcih^]hlh\d_
[h_\uo^_ckl\bcb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_Ih^q_jdb\Zehkvqlh\blh]_ijh\_^_gby
p_eh]hjy^Zf_jhijbylbcihihdZameh`guoh[t_dlh\b^_ckl\bc\hckdZlZd`_ihkhdjulbx
^_ckl\bl_evguobjZkijhkljZg_gbxeh`guok\_^_gbcfh`ghh[fZgmlv\jZ]ZbaZklZ\blv_]h
ijbgylvg_ijZ\bevgh_j_r_gb_qlhg_khfg_ggh[m^_lkihkh[kl\h\Zlvmki_omhi_jZpbbIjb
h^bgZdh\uokbeZobijhqbojZ\guomkeh\byoih[_^bllhldlhkmf__li_j_obljblvijhlb\gbdZ
WlZfukevijhke_`b\Z_lky\\ukdZau\Zgbyofgh]bokh\_lkdbo\h_gZqZevgbdh\IhdZaZl_evgZhp_gdZ
\h_gghcobljhklb^ZggZyFZjrZehfKh\_lkdh]hKhxaZ=D@mdh\ufgZgZmqghcdhgn_j_gpbb\
^_dZ[j_]h^Zihk\ys_gghcZjrZ\kdhIhagZgkdhchi_jZpbbukdZaZggu_bffukeb
hkgh\u\ZebkvgZ[h_\hfhiul_ihwlhfmp_e_khh[jZaghijb\_klbboihqlbiheghklvx
Ih[_^ZkZfZihk_[_g_ijboh^bl__gZ^haZ\h_\Zlv
�ey^hklb`_gbyih[_^uhldhfZg^bjZlj_[m_lky\k_klhjhggbcmq_l\k_onZdlhjh\\ebyxsbogZ
bkoh^[hyGZijhly`_gbb\k_c\hcgu^eyihemq_gbymki_oZyh[jZsZehkh[h_\gbfZgb_gZ
ke_^mxsb_\hijhkudhlhju_kqblZx]eZ\gufb
Ij_`^_\k_]hhldhfZg^bjZlj_[m_lkyhlebqgh_agZgb_ijhlb\gbdZijZ\bevgZyhp_gdZ_]hieZgZ
^_ckl\bckbekj_^kl\b\hafh`ghkl_cagZgb__]hkeZ[uobkbevguoklhjhgagZgb_lh]hgZqlh
ijhlb\gbdkihkh[_gbgZqlhg_kihkh[_ggZq_f_]hfh`ghihcfZlv
�eylh]hqlh[u\hckdh\u_gZqZevgbdbijZ\bevghhp_gb\Zebijhlb\gbdZagZeb_]hohjhrhhgb
qZs_^he`gu\klj_qZlvkykhk\hbfbih^qbg_ggufbbihfh]ZlvbfjZa[bjZlvky\ijhlb\gbd_Y
ih^q_jdgmekeh\hijZ\bevghihlhfmqlhg_dhlhju_dhfZg^bjubgh]^Zi_j_hp_gb\Zebkbeub
\hafh`ghklb\jZ]ZqlhlZd`_hiZkghWlbdhfZg^bjug_mf_ebjZa]Z^u\ZlvfZg_\jZijhlb\gbdZ
ij_^ijbgylh]hbfkp_evxh[fZgZ
g_aZighklv^hklb]Z_lky]eZ\gufh[jZahfh[fZghfijhlb\gbdZGbdh]^Zg_ke_^m_lkqblZlv
ijhlb\gbdZ]emiufbmkihdZb\Zlvk_[yqlhhgg_kfh`_ljZa]Z^ZlvgZrbogZf_j_gbcbh[fZgmlv
gZkjZ]lZd`_klj_fblkydh[fZgmIhiZ^ZlvkygZm^hqdmijhlb\gbdZg_evayGZ^hijh^mfZlv
\k_^_lZebqlh[ug_lhevdhg_ihiZklvgZm^hqdmijhlb\gbdZghbh[fZgmlv_]h
:lZdmgZ^hgZqbgZlv\h\j_fyZjlbee_jbckdhcih^]hlh\dbbdZ`^ucjZa\gh\h_\j_fyWlh
aZljm^gblijhlb\gbdmjZa]Z^ZlvgZraZfuk_ebhdZaZlvijhlb\h^_ckl\b_
F_`^ml_frZ[ehg\wlhf^_e__s_g_bkdhj_g_g:jlbee_jbkluk\hbfi_j_ghkhfh]gy\]em[bgm
^Zxlykgh_h[hagZq_gb_gZqZeZZlZdbGZ^h^h[b\ZlvkylZdh]hbkdmkkl\Zqlh[u[jhkhdi_ohlub
lZgdh\gZrlmjf[ueohjhrhaZfZkdbjh\ZgGZ^wlbf^he`gujZ[hlZlv\k_jh^Z\hckd
GZrbo\hbgh\gm`ghmqblvklj_fbl_evguf^_jadbfbkf_euf^_ckl\byfqlh[uhgb\k_]^Zb\h
Bgl_j_kghhlf_lblvqlh\hijhkh\h_gghcobljhklb\hagbdb\oh^_L_]_jZgkdhcdhgn_j_gpbb
jmdh\h^bl_e_clj_okhxaguo^_j`Z\I_j_\h^qbdkh\_lkdhc^_e_]Zpbb;_j_`dh\\kihfbgZ_lqlh
gZij_^eh`_gb_MQ_jqbeeyijh^mfZlvkdjulghklvijb]hlh\e_gbydhi_jZpbbH\_jehj^B
KlZebgih^_ebekyhiulhfkh\_lkdhcklhjhguHgjZkkdZaZeqlhfu\lZdbokemqZyoh[fZgu\Z_f
ijhlb\gbdZkljhyfZd_lulZgdh\kZfhe_lh\kha^Z\Zyeh`gu_Zwjh^jhfuAZl_fijbihfhsb
ljZdlhjh\wlbfZd_luijb\h^ylky\^\b`_gb_ZjZa\_^dZijhlb\gbdZ^hghkblk\h_fmdhfZg^h\Zgbx
h[wlboi_j_^\b`_gbyobg_fpu^mfZxlqlhbf_ggh\wlhff_kl_]hlh\blkym^Zjjy^_f_kl
kha^Z_lky^hiylb\hkvfblukyqfZd_lh\lZgdh\^h^\molukyqfZd_lh\kZfhe_lh\[hevrh_
dhebq_kl\heh`guoZwjh^jhfh\Djhf_lh]hijhlb\gbdZh[fZgu\ZxlijbihfhsbjZ^bhl_o
jZchgZo]^_g_ij_^iheZ]Z_lkygZklmie_gb_ijhba\h^blkyi_j_debqdZf_`^mjZ^bhklZgpbyfb?_
aZk_dZ_lijhlb\gbdbmg_]hkha^Z_lky\i_qZle_gb_qlha^_kvgZoh^ylkydjmigu_\hckdh\u_
kh_^bg_gbyKZfhe_luijhlb\gbdZbghcjZa^_gvbghqv[hf[ylwlbf_klghklbdhlhju_\
^_ckl\bl_evghklbkh\_jr_gghimklulh`_\j_fylZf]^_^_ckl\bl_evgh]hlh\blkygZklmie_gb_
pZjblihegh_kihdhckl\b_k_i_j_\hadbijhba\h^ylkyghqvx
Ih^]hlh\dZ=_jfZgbbd\hcg_
Obljhklv\i_jbh^jZahjm`_gby ]h^u\fKih]h^=_jfZgby[ueZ
^_fhgkljZlb\ghjZahjm`_gZAZl_f\yg\Zj_]h^Zi_j_fbjb_aZ\_jrbehkvih^ibkZgb_f
_jkZevkdh]hfbjgh]h^h]h\hjZHnbpbZevgu_h]jZgbq_gby\h_ggh]hihl_gpbZeZ=_jfZgbb[ueb
kmjh\uIjZ\uc[_j_]J_cgZ[ue^_fbeblZjbah\ZgKljZl_]bq_kdbcDbevkdbcdZgZebg_kdhevdhj_d
ijbagZguhldjulufb^eyf_`^mgZjh^gh]hihevah\Zgbyk_dhehgbbdhgnbkdh\ZguDmkdb
�g_f_pdhcl_jjblhjbbhlhrebNjZgpbb;_ev]bbbIhevr_KZZjZgpb]bF_f_ev[uebi_j_^Zgu
ih^gZ[ex^_gb_Eb]bGZpbcDjhf_lh]h=_jfZgbxh[yaZeb\uieZqb\Zlvh]jhfgu_j_iZjZpbb
fej^^heeZjh\
k_h[sZy\hbgkdZyih\bgghklv\=_jfZgbbhlf_gyeZkvZjfbyh]jZgbqb\ZeZkvluk
�\h_gghkem`Zsbo lukhnbp_jh\blukkhe^Zl\feyij_^hl\jZs_gbynhjfbjh\Zgbyj_a_j\Z
hnbp_ju^he`gu[uebkem`blve_lkhe^Zlue_l:jfbbaZij_sZehkvbf_lvgZ\hhjm`_gbb
lZgdb\h_ggmxZ\bZpbxly`_emxZjlbee_jbxhljZ\eyxsb_]Zau=_g_jZevgucrlZ[[ue
jZkims_g\h_ggu_mqbebsZbZdZ^_fbbaZdjuluZjfbbaZij_sZehkvbf_lvhj]ZgbaZpbhggh
rlZlgmxkljmdlmjm\ur_dhjimkZ
h_gghfhjkdhcnehlh]jZgbqb\Zekydhebq_kl\hf\lukfhjydh\ lukhnbp_jh\bluk
q_eh\_djy^h\h]hbklZjrbgkdh]hkhklZ\Z\f_]hkhklZ\[ueb\dexq_gulhevdhmklZj_eu_dhjZ[eb
km^Z\h^hbaf_s_gb_f[hevr_lukkljhblvaZij_sZehkvG_evay[uehbf_lvfhjkdmxZ\bZpbx
ih^\h^gu_eh^dbEx[h_ijhba\h^kl\hbebijbh[j_l_gb_hjm`by[uehaZij_s_ghlhqghlZd`_dZd
bihkuedZ\h_gguofbkkbcaZjm[_`J_]mebjh\Zgbxih^e_`ZeZ^Z`_ihebpbygZpbhgZevgu_
ihebp_ckdb_kbeuh]jZgbqb\Zebkvlukq_eh\_dkem`blvbfgZ^e_`Zehih`bag_gghqlh[u
ij_^hl\jZlblvkZfm\hafh`ghklvkha^Zgbyj_a_j\Zihebp_ckdbokbeiml_fjhlZpbb
&#xui;&#xhe;&#xg_;&#xgb;&#x_;&#xZ;&#x`g;&#xuo;&#xi;&#xhe;&#xh`;&#x_g; c;�uiheg_gb_\Z`guoiheh`_gbch]h\hjZihjZahjm`_gbx=_jfZgb_cdZdihl_ji_\r_cihjZ`_gb_
ohlybg_kh\k_fihdhj_gghc\fgZpb_c^he`gh[uehdhgljhebjh\Zlvkyf_`^mgZjh^guf
�khh[s_kl\hfeywlhcp_eb\k_gly[j_]h^Z[ueZkha^ZgZf_`^mgZjh^gZyDhgljhevgZy
dhfbkkbyih^ij_^k_^Zl_evkl\hf]_g_jZeZRZjeyGhee_DhfbkkbykhklhyeZbaij_^klZ\bl_e_c
lZd`_ihemqZeZmdZaZgbyihijh\_^_gbxwlhcjZ[hlu\f\ki_pbZevghkha^Zggmxkhxagbq_kdmx
dhgn_j_gpbxihkeh\dhlhjZyg_j_]meyjghkhau\ZeZkv\hNjZgpbbgZqZe_dhfbkkbygZkqblu\ZeZ
hnbp_jZWlZblZdm`_\gmrbl_evgZypbnjZ[ueZm\_ebq_gZ\]h^m^hhnbp_jh\b
q_eh\_djy^h\h]hkhklZ\ZDhfbkkby\p_ehfjZ[hlZeZZdlb\ghGZijbf_jk\ur_dhgljhevguo
bgki_dpbc[uehijh\_^_ghlhevdh\l_q_gb_r_klbg_^_ev\k_gly[j_hdly[j_]h^Z
DhgljhevgZydhfbkkbyjZaf_sZeZkv\jhkdhrghc[_jebgkdhc]hklbgbp_:^ehgrlZ[d\Zjlbj_
[uehg_kdhevdhihedh\gbdh\\lhfqbke_njZgpmakdbo[jblZgkdbo[_ev]bckdbcbyihgkdbc
Ljbih^qbg_gguobfih^jZa^_e_gbyhl\_qZebaZhkms_kl\e_gb_dhgljheyaZ\hhjm`_gbyfbebqguf
khklZ\hfbnhjlbnbdZpbhggufbkhhjm`_gbyfbWlbih^jZa^_e_gbyijh\h^bebjZ[hlmq_j_a
jZchggu_dhfZg^ujZkij_^_e_ggu_ih\k_c=_jfZgbbDZ`^ZyjZchggZydhfZg^Zbf_eZ
hij_^_e_ggh_dhebq_kl\hq_eh\_dih\hhjm`_gbyfihebqghfmkhklZ\mbih
nhjlbnbdZpbhggufkhhjm`_gbyfWlh[ueZijhklZyhj]ZgbaZpbhggZykljmdlmjZnmgdpbhgZevgh
ohjhrhkhhl\_lkl\h\Z\rZyk\h_cfbkkbb
DhgljhevgZydhfbkkbykh\_jrbeZ[hevrmxkljZl_]bq_kdmxbiheblbq_kdmxhrb[dm\kZfhfgZqZe_
k\h_cjZ[hluIjhkq_l^hims_gguc]_g_jZeZfbGhee_Fhj]Zghfbbodhee_]Zfbkhklhye\lhf
qlhdhfbkkbyihlj_[h\ZeZqlh[ug_fpukha^Zebkh[kl\_ggucdhfbl_lihdhhj^bgZpbbijhp_kkZ
jZahjm`_gbydhlhjuc[u\aZbfh^_ckl\h\ZekDhgljhevghcdhfbkkb_cWlh[ueZeh\mrdZ
kha^ZggZykZfhcdhfbkkb_c\dhlhjmxhgZ`_kZfZbihiZeZJmdh\h^kl\hj_cok\_jZ[uehg_lhevdh
hr_ehfe_ghghbh[jZ^h\ZghHghij_^iheZ]ZehqlhDhgljhevgZydhfbkkbyijhg_k_lkyih
=_jfZgbbkZfhklhyl_evghckbehc[_a`Zehklghdhgnbkdh\u\Zymgbqlh`Zy\hhjm`_ggu_kbeub
gZdZau\ZyaZex[h_gZjmr_gb___ijbdZah\f_klhwlh]hj_cok\_jihijhkbebkh]eZkblvkyk
jZahjm`_gq_kdbfb\h_ggufbij_^ibkZgbyfbbij_^hklZ\beb_fmkh\_jr_gghg_h`b^Zggmx
\hafh`ghklvgZagZqblvlhqlhk_]hlhqdbaj_gbyy\behkv[udhfbl_lhfij_iylkl\bc
khhl\_lkl\bbkwlbffbgbkl_jkl\hh[hjhgu=_jfZgbbh[jZah\ZehZjf_ckdmxdhfbkkbxfbjZ
jmdh\h^bl_e_fdhlhjhc[uegZagZq_gijmkkdbc]_g_jZenhgDjZfhgg_bklh\ucijhlb\gbd
_jkZevkdh]h^bdlZlZM`_gZi_j\hfkh\f_klghfaZk_^ZgbbkDhgljhevghcdhfbkkb_cyg\Zjy
]h^ZDjZfhgijh^_fhgkljbjh\Zek\h_fg_gb_hlhfqlh\aZbfh^_ckl\b_hagZqZ_lg_
khljm^gbq_kl\ZZgZijhlb\wlhkbeh\u_b]jukp_evxkha^Zgbyij_iylkl\bcjZahjm`_gbx
Dexqhfdi_j_\hhjm`_gbx=_jfZgbby\eyeZkv\h_ggZybg^mkljbyZdexqhfdg_f_pdhc\h_gghc
ijhfure_gghklb]b]ZglkdZybg^mkljbZevgZybfi_jbyDjmiiZKhxagbdbiheghklvx
hkhagZxsb___j_rZxsmxjhevhl^ZebijbdZah[mgbqlh`_gbbebgbcihijhba\h^kl\mly`_eh]h
\hhjm`_gbyJZaj_r_ggh_ijhba\h^kl\hhjm`by[uehj_adhh]jZgbq_ghbDhgljhevgZydhfbkkby
hkms_kl\eyeZaZgbfkljh]bcgZ^ahjDjmiim\]h^m[uehjZaj_r_gh\uimkdZlvh^bg
_^bgkl\_gguclbiimrdbblhevdhq_luj__^bgbpu\]h^Ijhba\h^kl\h^ey\h_gghfhjkdh]hnehlZ
[jhgbjh\Zgguoebklh\ih^t_fgbdh\^eyih^Zqb[h_ijbiZkh\hjm^bcguoeZn_lh\bimr_d[ueh
aZf_g_ghijhba\h^kl\hfaZiZkguoqZkl_c^eymklZj_\Zxsbo[h_\uodhjZ[e_c
�eylh]hqlh[u\u`blv\h_gghcbg^mkljbb=_jfZgbbb\qZklghklbDjmiimijbrehkvklZlv
jZaghklhjhgg_c\\_^yfbjgu_ebgbbdhlhju_ijhba\h^bebrbjhdbcZkkhjlbf_gllh\Zjh\hl
^_lkdbodheykhd^hibrmsbofZrbghdhlfhlhjhee_jh\bhilbq_kdbobgkljmf_glh\^hlZdbo
ly`_euofZrbgdZdwdkdZ\Zlhjuk_evkdhohayckl\_ggh_h[hjm^h\Zgb_behdhfhlb\u
^_nbpblZGZb[he__d\Zebnbpbjh\Zggu_bh[e_q_ggu_^h\_jb_fbg`_g_jubjZ[hqb_Wkk_gZ
kdjulghkh^_j`Zebkvbeb[uebi_j_\_^_gugZ\lhjhkl_i_ggu_aZ\h^uih\k_c=_jfZgbbbih\k_fm
fbjm]hlh\u_dlhfm^gxdh]^ZDjmii\gh\v\_jg_lkydijhba\h^kl\mhjm`by
Wlb^_ckl\by[uebh^h[j_gubijZ\bl_evkl\hfbj_cok\_jhfLZdbfh[jZahfkjZam`_ihke_
i_j_fbjbydhfZg^mxsbcZjfb_c]_g_jZenhgK_dlijbagZeqlhkms_kl\m_llhevdhh^bgimlvk
ihfhsvxdhlhjh]hfukmf__fh[_ki_qblv\hhjm`_gb_[hevrh]hdhebq_kl\Zkhe^Zl bwlhgm`gh
^_eZlv\fih^oh^ysbfbf_jZfbkdjulghklb\f_kl_kijhfure_ggbdZfbgZpbb
EbqgZybgbpbZlb\Zh[t_^bgyeZkvkhkljh`ghcih^^_j`dhcijZ\bl_evkl\ZihkiZk_gbxagZf_gblh]h
Z\bZaZ\h^ZNhdd_jZ?]h\_ebdhe_iguc[bieZgN_^bgkl\_ggucba\k_cdZl_]hjbbh[hjm^h\Zgby
=_jfZgbb[uemdZaZghl^_evgh\_jkZevkdhf^h]h\hj_dZdih^e_`Zsbcmgbqlh`_gbxH^gZdh
ij_^mij_`^_ggucaZjZg__LhgbNhdd_jg_f_^e_gghgZqZe^mfZlvhkiZk_gbbk\h_]hkhklhygbyb
aZ\h^Z?]hieZgij_^mkfZljb\Zekdjulguci_j_\h^boba=_jfZgbb\_]hjh^gmx=heeZg^bx
�_gv]b ihqlbq_l\_jlvl_dms_cgZebqghklbNhdd_jZ\f[ueblZcgh\u\_a_gu^\mfyiZjlbyfb
h^gZfhj_f^jm]Zyih_a^hf\f\klZjhfq_fh^Zg_kijylZgghfkj_^b[Z]Z`Z
ijb\be_]bjh\ZgguobghkljZgguo^biehfZlh\H^gZdhkiZk_gb_h[j_q_ggh]hZ\bZaZ\h^Z\R\_jbg_
\k_\_jghc=_jfZgbb[uehkeh`g_crbf^_ehfblj_[h\Zehhij_^_e_gghcobljhklb
�eylh]hqlh[ukhojZgblvhkgh\mk\h_]hijhba\h^kl\Zh[fZgmlvbgki_dlhjh\Dhgljhevghc
dhfbkkbbNhdd_jebqghhj]Zgbah\Zekdjulguc^_fhglZ`bmdjulb_[he__iheh\bguk\h_]h
aZ\h^kdh]hbfms_kl\Z\fgh]hqbke_gguohl^Ze_gguokZjZyoih^\ZeZodhgxrgyob]ZjZ`Zo
jZa[jhkZgguo\k_evkdhcf_klghklbQZklvkZfhe_lh\qZkl_cbh[hjm^h\Zgby[ueZhklZ\e_gZ^ey
hldjulh]hh[haj_gbybgki_dpbbkhxagbdh\kl_fqlh[uhgZh[gZjm`beZ\k_wlhihijb[ulbbgZ
aZ\h^Bgki_dlbjmxsb_hnbp_julZdbg_ihgyebqlhboh[obljbeb
Ke_^mxs_cijh[e_fhc^eyNhdd_jZklZe\u\halZdh]h[hevrh]hdhebq_kl\Zh[hjm^h\Zgbyba
�=_jfZgbbey\uiheg_gbywlhcaZ^Zqblj_[h\Zebkvebp_gabbgZ\u\habljZgkihjlgu_kj_^kl\Z
MijZ\eyxsbcwdkihjlgufhl^_ehfNA__dZpihk_lbefbgbkl_jkl\hlhj]h\eb\;_jebg_LZfhg
hldjulhaZy\beqlh_kebwlhijhfure_ggh_b\h_ggh_h[hjm^h\Zgb_ZlZd`_\h_ggZyZ\bZpby[m^ml
i_j_f_s_gu\=heeZg^bxlhhgb[m^mlgZoh^blvky\g_cljZevghckljZg_b[m^mlkiZk_gu^ey
[m^ms_]hDlhfm`_=_jfZgbyihemqblklhevg_h[oh^bfh__cebp_gabhggh_\hagZ]jZ`^_gb_
khxagbdb[m^mlh[fZgmluZboieZgujZkkljh_guHnbpbZevgu_ebpZfbgbkl_jkl\Z_kl_kl\_ggh
^Zebkh]eZkb_\u^Z\jZaj_r_gb_gZ\u\hah[hjm^h\Zgbyklhbfhklvxihqlb\ihefbeebhgZ
^heeZjh\
Ko_fZi_j_\hadb[ueZij_^eh`_gZjZajZ[hlZgZbijh\_^_gZ\`bagv]eZ\hcljZgkihjlgh]hhl^_eZ
Nhdd_jZbev]_evfhf=Zghf?fmm^Zehkvhkms_kl\blvwlhij_^ijbylb_obljhklvxq_j_a
]hkm^Zjkl\_ggmx`_e_agh^hjh`gmxk_lvkihfhsvxijbau\h\diZljbhlbafmgZihfbgZgbyh
ijhreuoh^he`_gbyob\[hevr_ckl_i_gbijyfuo\aylhdHdhehh^ghcr_klhc\k_]hkijylZggh]h
h[hjm^h\Zgby[uehkdjulghih]jm`_gh\]jmah\bdb^h\_j_ggufbjZ[hqbfbNhdd_jZb^hklZ\e_gh\
h`b^Zxsb_`_e_agh^hjh`gu_aZnjZolh\Zggu_\Z]hgu
K=Zghfih_a^hlijZ\bekykaZiZkghc\_ldbR\_jbgZ\k\h_dbehf_ljh\h_iml_r_kl\by\
=heeZg^bx=Zgba^_kvihr_egZobljhklvkhklZ\_gZkqblu\Zehkvjh\gh\Z]hgh\lZdZy
^ebgZwr_ehgZ[ueZij_^eh`_gZg_f_pdbfblZfh`_ggufbhnbpbZevgufbebpZfbdhlhjuohg
wr_ehgkjZam`_\=heeZg^bx:h[hkgmxlwlhl_fqlhimlbijb]jZgbqgh]h]hjh^ZAZevp[_j]_gZ
fh]mlijbgylvlhevdh\Z]hgh\k\_jo^ebggucih_a^=ZgZ[ehdbjh\Ze[uhkgh\ghcimlv;ueb
ijbgylu^jm]b_f_juij_^hklhjh`ghklb^eylh]hqlh[uba[_`ZlvaZ^_j`_d_kebdZdhcgb[m^v
g_m_fguc`_e_agh^hjh`gbdbeblZfh`_ggbdaZohq_lhkfhlj_lvkhklZ\Dh]^Zih_a^ih^oh^bed
klZgpbbAZevp[_j]_gih]jZgbqghfmiZljmexqlh[u_]hhl\e_qv[uehi_j_^Zghkhh[s_gb_qlh
aZl_\Z_lkyihiuldZdhgljZ[Zg^gh]hijh\haZ]jmaZghgZklZgpbb[eb`_d]jZgbp_Khh[s_gb_[ueh
\_jgufgh_]hhj]Zgbah\Ze=Zg^eylh]hqlh[uh[fZgmlvlZfh`_ggbdh\bih]jZgbqgbdh\Wlh
ijhklh_hl\e_q_gb_kjZ[hlZehbih_a^[_kij_iylkl\_gghi_j_k_d]jZgbpm
ihke_^mxsb_iylvg_^_ev_s_iylv`_e_agh^hjh`guokhklZ\h\kdjulghi_j_\_aeb]jma
�khklhysbcbakijylZggh]hh[hjm^h\ZgbyNhdd_jZjZ]hp_ggu_jZah[jZggu_nxa_ey`bkZfhe_lh\
�[uebih]jm`_gugZhldjuluoieZlnhjfihke_^g_]hkhklZ\Zhwlh]hNhdd_jg_hkf_eb\Zeky
b^lbgZjbkdbhlijZ\eylvhklh\ukZfhe_lh\KZfhe_lu[uebaZfZkdbjh\Zguih^f_lZeehehfijb
ihfhsbhdjZr_gguo^hkhdbf_lZeebq_kdboljm[bgZdjulu[j_a_glhfgZ[j_a_gl_[uebihf_ldb
F_lZeehehf:\bZaZ\h^Nhdd_jZbR\_jbgBihke_^gbc]jmalZd`_ijhr_eg_aZf_q_gguf
kyhi_jZpbygZqbgZykhklZ^bbieZgbjh\ZgbybdhgqZy^hklZ\dhcaZgyeZf_g__k_fbg_^_ev=Zgm
m^Zehkvijh\_albkdjulghdhgljZ[Zg^gufiml_fhdheh`_e_agh^hjh`guo\Z]hgh\\dhlhjuo
gZoh^behkvihjZabl_evgh_dhebq_kl\h]jmaZkZfhe_lh\ \dexqZyaZij_s_ggu_N\fk\ur_
^\b]Zl_e_cbagZqbl_evgh_dhebq_kl\h^jm]bofZl_jbZeh\klhbfhklvxhdhehfeg^heeZjh\
LZdbfh[jZahfLhgbNhdd_jobljhklvxkiZk^hklZlhqgh_dhebq_kl\hkj_^kl\bh[hjm^h\Zgby^ey
lh]hqlh[u\gh\vhldjulv^_eh\=heeZg^bbih^\u\_kdhc9OLHJWXLJHQIDEULHN19b[ulv]hlh\uf
b]jZlvagZqbl_evgmxjhev\mkbebyo=_jfZgbbh[hclb_jkZevkdbc^h]h\hjb\hhjm`blvky\gh\v
o]h^Zo=_jfZgby\u]ey^_eZbwlh^_ckl\bl_evgh[uehlZdagZqbl_evghjZahjm`_gghcGh_keb
[md\Z_jkZey[he__bebf_g__kh[ex^ZeZkvlhp_evg_lIhl_gpbZe^ey[ukljh]h
i_j_\hhjm`_gby=_jfZgbbkms_kl\h\ZebjhklhqghlZd`_dZdbklj_fe_gb_di_j_\hhjm`_gbx
Klj_fe_gb_\gh\v\hhjm`blvkyy\eyehkvk\yamxs_cgblvxf_`^miheblbdZfb=_jfZgbb\h_ggufb
bijhfure_ggbdZfbDZdiheblbdbeb^_juijZ\bl_evkl\Zg_]h^h\Zebihih\h^mh]jZgbq_gbybo
\eZklbDZd\h_ggu_\ukrb_hnbp_juj_cok\_jZf_qlZebh^hklZlhqghkbevghcZjfbb^ey
ih^^_j`db\g_rg_ciheblbdb=_jfZgbbDZdijhfure_ggbdb]eZ\udhgp_jgh\DjmiiZKlbgg_kZb
B=NZj[_gZe_e_yebgZ^_`^mh[hevrboijb[ueyo:wlbqbklhijhn_kkbhgZevgu_mklj_fe_gbyb
p_eb^hihegyebkvg_lZdbfm`_fZeufdZq_kl\hfiZljbhlbafhf
Jmdh\h^bl_ebj_cok\_jZbdZiblZguijhfure_gghklbbf_ebjZaebqgu_fhlb\u\k\hbo
mklj_fe_gbyom\b^_lv\gh\v\hhjm`_ggh_]hkm^Zjkl\hgZpbxH^gblZdb_dZd]_g_jZenhgK_dl
gZ]g_lZebfg_gb_h[hiZkghklbZ]j_kkbbkhklhjhgu\hklhqgh]hkhk_^Z=_jfZgbbIhevrb
�jm]b_lZdb_dZdijhfure_ggbd=mklZ\Djmiinhg;he_g]em[hdhi_j_`b\Zeb^h]h\hjdhlhjuc
dZdhgbkqblZeb[uejZkkqblZggZlhqlh[u^_j`ZlvgZjh^=_jfZgbb\\_qghfjZ[kl\_Lj_lvb
jZkkfZljb\Zeb\hhjm`_gb_dZdijb[uebgZpbhgZevgmx]hj^hklvkj_^kl\h^ey\ha\jZs_gby
mljZq_gguog_f_pdboa_f_ev \hafh`gh^Z`_dhehgbc\fZlZd`_dZd\gh\vihy\b\rmxky
\hafh`ghklvihemqblv\ebygb_\=_jfZgbbb\fbj_GhdZdbfb[ugb[uebfhlb\uwlboex^_c\k_
hgbjZa^_eyebehamg]\h_ggZyk\h[h^Z :HKUIUHLKHLW\f\dZq_kl\_bgkljmf_glZ^eykha^Zgbykbevghc
]_jfZgkdhcZjfbbWlhh[s__`_eZgb_\]h^Zo[ukljhijb\_ehdl_kghfmk_dj_lghfm
[uehgZklhevdhkbevgufqlhaZ]emrZehebqgmx\jZ`^m kms_kl\h\Z\rmxgZijbf_jf_`^m
oheh^gufZjbklhdjZlhfK_dlhfbijhklhex^bghfKlj_kfZgghf\fbg_ijbfbjbfmx[hjv[m
[xjhdjZlbb \qZklghklbijh^he`bl_evgh_kbeh\h_khi_jgbq_kl\hf_`^mj_cok\_jhfb
fbgbkl_jkl\hfbghkljZgguo^_e\f
G_h[oh^bfhhlf_lblvblhqlhbgbpbZlhju_jkZevkdh]h^h]h\hjZb_]hb^_heh]blZd`_bf_eb
h]jhfgh_`_eZgb_\b^_lv^Zbbf_lvkbevgmxohjhrh\hhjm`_ggmx=_jfZgbxb\kyq_kdb
ihl\hjkl\h\ZebwlhfmMgbo[uek\hcjZkq_lk\hyobljhklv
AZi_jbh^hfjZahjm`_gby=_jfZgbb]h^h\ihke_^h\Zei_jbh^h[oh^Ziheh`_gbyh
jZahjm`_gbb ]h^u\fH[s_kl\_gghklv?\jhiu^ZbfbjZ[ueZ\\_^_gZ\aZ[em`^_gb_l_f
qlh\=_jfZgbbjZ[hlZeZ[hevrZyf_`^mgZjh^gZyDhgljhevgZydhfbkkbykhxagbdh\k__ijZ\hf
bgki_dpbcgZf_klZo;ueZkha^ZgZ\b^bfhklvqlh\k_\hijhkujZahjm`_gbyb\hhjm`_gby
gZoh^ylkyih^dhgljhe_f
Jmdh\h^bej_cok\_jhf\lh\j_fye_lgbc]_g_jZeihedh\gbdOZgknhgK_dlK_dl[uegZkljh_g
gZlhqlh[uh[hclbh]jZgbq_gbymklZgh\e_ggu_^h]h\hjhfex[uf\hafh`gufkihkh[hf
P_gljZevguchj]ZgmijZ\e_gbybfi_jkdhcZjfbb]_g_jZevgucrlZ[[uejZkims_gih
_jkZevkdhfm^h]h\hjm kl\fbg_fh][ulv\hkklZgh\e_ggb\dZdhcnhjf_=_g_jZenhgK_dl
mf_ehh[hr_ewlhlj_[h\Zgb_ih^\b^hfkha^ZgbydZgp_eyjbb\hckd 7UXSSHQDPW\faZgbfZxs_cky
ydh[uhj]ZgbaZpbhggufb\hijhkZfbj_cok\_jZDZgp_eyjbybf_eZq_luj_hl^_eZL hi_jZpbb\fL
 hj]ZgbaZpby\fL bghkljZggu_Zjfbb\fbL h[mq_gb_\fKj_^bhnbp_jh\dhlhju_ihemqbeb
[hevrhchiulrlZ[ghcjZ[hlu\wlhfaZfZkdbjh\Zgghf]_g_jZevghfrlZ[_[ueb_jg_jnhg
;ehf[_j] iha^g__\h_ggucfbgbklj\fihedh\gbdNj_co_jnhgNjbq iha^g__]eZ\ghdhfZg^mxsbc
kmohimlgufb\hckdZfb\fihedh\gbdZevl_jnhg;jZmobq lh`_\fbihedh\gbdbev]_evfD_cl_ev
\ihke_^kl\bb]eZ\Z\_joh\gh]hdhfZg^h\Zgbym=ble_jZ\f
Lj_[h\Zgbyd\_j[h\d_gZbe_lgxxkem`[m ^eyhnbp_jh\bjy^h\h]hkhklZ\Z
khhl\_lkl\_ggh\fhagZqZebqlhZjfby^h]h^Zg_fh]eZ^Z`_gZqZlvnhjfbjh\Zgb_h[mq_ggh]h
j_a_j\ZZ_kebbfh]eZlhlhevdhkhe^ZlZfb\\hajZkl_k\ur_e_lbhnbp_jZfbk\ur_
H^gZdhj_cok\_jmh[fZggufiml_fm^Zehkv[ukljhknhjfbjh\Zlvg_[hevrhcj_a_j\iml_f
ijb\e_q_gbygZdhjhldbckjhdhij_^_e_ggh]hdhebq_kl\Zgh\h[jZgp_\\lZdgZau\Z_fu_
=HLWIUHLZLOOLJH
Kdjulgh_jZkrbj_gb_dhkgmehkvbihebpbb?_kbeuhq_gv[ukljhij_\ukbebmjh\_gvluk
q_eh\_ddhlhjuc[uehij_^_e_gkhxagbdZfbIhebpby\\_eZlZd`_ihem\h_ggh_h[mq_gb_b
knhjfbjh\ZeZh[mq_ggucj_a_j\\ay\gZ\hhjm`_gb_hiulj_cok\_jh\kdhciheblbdb\_j[h\dbgZ
e_lohlyihmkeh\byf^h]h\hjZkem`[Z\ihebpbb^he`gZ[ulvih`bag_gghc;he__lh]hm^Zehkv
kdjulghkhkj_^hlhqblv\dZaZjfZolukq_eh\_ddhlhju_nZdlbq_kdb[ueb]hlh\ufbd^_ckl\byf
ih^jZa^_e_gbyfbe_]dhci_ohluKhxagbdb[uebhk\_^hfe_guh[h\k_owlbof_jZob\ujZ`ZebgZ
i_j_]h\hjZok\h_\yeh_nhjfZevgh_g_^h\hevkl\hb^ywlhijZ\bl_evkl\h=_jfZgbb\ub]ju\Zehb
a^_kvobljhklvximl_faZly]b\Zgbyi_j_]h\hjh\
J_cok\_jm[uehjZaj_r_ghbf_lvjZa\_^dmb_jkZevkdbc^h]h\hjhldjulhg_aZij_sZe__ke_^aZ
h[s_c^_fh[bebaZpb_cjZa\_^hl^_e[uekhdjZs_g^hjZa\_^u\Zl_evghc]jmiiuIhedh\gbd
GbdheZb__jmdh\h^bl_ev[uehlijZ\e_ggZi_gkbxb\]h^m_]hkf_gbe\_l_jZgjZa\_^db
�rlZ[hf \nhjf_DZgp_eyjbb\hckd\f[ueZlZd`_lsZl_evghkdjulZih^^jm]hc\u\_kdhcey
\\_^_gbykhxagbdh\\aZ[em`^_gb_hgZklZeZgZau\Zlvky$EZHEUDEWHLOXQJ hl^_eh[hjhgu\fbeb
dhjhq_Z[\_j
djhohlghfZ[\_j_=_fiiZkem`behlhevdhq_luj_hnbp_jZgZqZe_hg\_ejZa\_^dm\Jhkkbbb
Ihevr_aZl_fijh^he`bejZa\b\Zlvribhgkdmxk_lvijhlb\ij_^iheZ]Z_fuo]eZ\guoijhlb\gbdh\
=_jfZgbbNjZgpbbbJhkkbb
Ohly_jkZevkdbc^h]h\hjjZaj_rZehljy^Zfk\yabj_cok\_jZbf_lvih^jZa^_e_gbyjZ^bhi_j_o\ZlZ
DhgljhevgZydhfbkkbyaZij_lbeZijh\h^blvdZdmxeb[hdjbilhZgZeblbq_kdmxjZ[hlmL_fg_f_g__
\gZqZe_]h^Ze_lgbce_cl_gZglWjbo;mr_goZ]_gjZ[hlZ\rbc\h\j_fyI_j\hcfbjh\hc
\hcgu\kem`[_jZ^bhi_j_o\ZlZihkh[kl\_gghcbgbpbZlb\_kdjulghh[jZah\Zeg_[hevrh_
jZa\_^u\Zl_evgh_ih^jZa^_e_gb_jZ^bhi_j_o\ZlZK\h_ih^jZa^_e_gb_hggZa\Ze^h[jh\hevgZy
kem`[Zhp_gdb 9RORQWHHU(YDOXDWLRQ2IILFH\fbkihdhcghjZaf_klbe_]hgZNjb^jborljZkk_gZqZe_
hghaZgbfZehkvi_j_\h^hfg_aZrbnjh\Zgguol_dklh\i_j_o\Zq_gguobanjZgpmakdboZg]ebckdbo
Zf_jbdZgkdbobjmkkdbobklhqgbdh\ZlZd`_khh[s_gbcij_kkubjZ^bhGhdfZxihke_lh]hdZd
;mr_goZ]_ggZ[jZeg_kdhevdhi_j\uodjbilheh]h\ih^jZa^_e_gb_ij_^hklZ\behjmdh\h^kl\m
g_kdhevdhjZkrbnjh\Zgguok\_^_gbchJhkkbbn_\jZe_]h^Z_]hih^jZa^_e_gb_ba
q_eh\_d\hreh\Z[\_jdZdP_gljrbnjh\Zgbykdjulghi_j__oZ\\a^Zgb_rlZ[d\ZjlbjuZjfbbgZ
;_g^_evrljZkk_AZl_fqlh[u\h\j_fyba[_`Zlvijh\_jdbbgki_dlhjh\Dhgljhevghcdhfbkkbb
�P_gljrbnjh\Zgby\gh\vkdjulghi_j__oZel_i_jvm`_\[ebae_`Zcrbc=jxg\Zev^ey\\_^_gby\
aZ[em`^_gb_ex[hiulguoa^_kvhgjZaf_klbekyih^\u\_kdhc=jmiiZ]Za_lgh]hi_j_\h^Zb
bamq_gby
]h^mj_cok\_jhl^Zek_dj_lgucijbdZahjZkrbj_gbb^_yl_evghklbkem`[ui_j_o\ZlZb
\haeh`be\uiheg_gb_wlhcaZ^ZqbgZP_gljrbnjh\ZgbyDdhgpm]h^ZP_glj[uelZcgh
jZkrbj_g^hq_eh\_dbjZ^bklh\h[kem`b\Zxsbor_klvihklh\jZ^bhi_j_o\ZlZbq_luj_
ijb_fguomkljhckl\Zdhlhju_jZ[hlZebdjm]ehkmlhqgh
J_cok\_jmdjhf_lh]hm^ZehkvkhojZgblvqZklvkhe^Zliml_flZcgh]hhkgZs_gbybnbgZgkbjh\Zgby
g_kdhevdboqZklguohojZgguokljmdlmjihy\b\rboky\[hevrhfdhebq_kl\_\iheblbq_kdb
g_kihdhcgu_\j_f_gZijbkhdjZs_gbbZjfbbWlb]jmiiu[uebe_]dh\hhjm`_gughl_fg_f_g__
hgb[uebkhe^ZlZfbK_dlg_^_eZejZaebqbyf_`^mhojZggbdZfbbkhe^ZlZfbj_cok\_jZ
LZcgZyi_j_[jhkdZ[hevrh]hdhebq_kl\Zhjm`bykgZjy`_gbyb[h_ijbiZkh\baj_cok\_jZ
ihem\h_ggufnhjfbjh\ZgbyfklZeZ\hafh`ghcbaaZ^ebl_evgh]hf_kyqgh]hjZaju\Zf_`^ml_f
\j_f_g_fdh]^Z[ueh[ty\e_glukyqgucebfbl^eyZjfbbih_jkZevkdhfm^h]h\hjmb
hdhgqZl_evghc^Zlhc_]h\uiheg_gby_joh\guckh\_lkhxagbdh\gZf_j_\Zekyij_^hklZ\blv
j_cok\_jmlhevdhljbf_kypZ ^he_lZ]h^Z\f^eykhdjZs_gby\hckd^hlukq_eh\_db
ebd\b^Zpbbbaebrg_]h\hhjm`_gbyb\h_ggh]hbfms_kl\Zghg_f_pdZyklhjhgZ\h\j_fy
i_j_]h\hjh\ihreZgZobljhklvaZy\b\qlhlZdZyihki_rghklvqj_\ZlZ]jZ`^Zgkdhc\hcghc\
dhlhjhc[_ahjm`gZy_cfZjkdZyj_kim[ebdZfh`_l[ulve_]dhmgbqlh`_gZ
h_ggZy^_e_]Zpby_ebdh[jblZgbbkh]eZkbeZkvkwlbf^h\h^hfbm[_^beZ\wlhfg_mklmiqb\mx
NjZgpbxIhwlhfm\hdhgqZl_evghf\ZjbZgl__jkZevkdh]h^h]h\hjZj_cok\_jm[uehjZaj_r_gh
ijh\h^blv^_fh[bebaZpbxihkl_i_gghkhojZgyylukyqguckhklZ\^hZij_ey]h^Z kl
kl\fmklZgZ\eb\Zxs_c^_gvfZjlZ]h^ZhdhgqZl_evghc^ZlhckhdjZs_gbyj_cok\_jhf
�k\hbo\hckd^hihjh]Zlukq_eh\_deyjZaj_r_gbywlhc^be_ffu_joh\guckh\_ln_\jZey
]h^Zijh^ebehdhgqZl_evguckjhd^hZij_ey^eylukyqgh]hihjh]Zb^hbxey^ey
lukyqgh]hJ_amevlZl\k_owlboljxdh\mkljZb\Zeg_fp_\h`b^Z_fuckjhdkhdjZs_gbyZjfbb
^hlukq_eh\_d e_lh]h^Z\f[uehleh`_g^hke_^mxs_]he_lZJ_cok\_jg_aZf_^ebl_evgh
\hkihevah\Zekyij_^hklZ\e_gghc\hafh`ghklvx^eykdjulghci_j_[jhkdb\hhjm`_gby\
ihem\h_ggu_nhjfbjh\Zgby
KhxagbdbhldZaZeb\ijhkv[_=_jfZgbbkhojZgblv_^bgkl\_ggmx^_ckl\mxsmxZ\bZwkdZ^jbebxb
\hk_fvZwjh^jhfh\bihlj_[h\ZebjZknhjfbjh\Zlvk_fvihebp_ckdboiZljmevguoZ\bZwkdZ^jbebc
kha^Zgguo\a_feyo\]h^m
DZca_jh\kdbce_lZxsbcdhjimk[uejZkims_g\]h^mihfgbfhkljh]hfmijbdZam]_g_jZeZ
nhgK_dlZghK_dlgbdh]^Zbg_^mfZe_]hjZkimkdZlvhglhevdhgZ^_`ghkdjuedhjimkkijylZe^h
lh]h\j_f_gbdhlhjh_[m^_l[_ahiZkghb[eZ]hijbylgh^ey_x\hajh`^_gby
hi_j\uo^eywlh]hg_h[oh^bfh[uehkhojZgblvj_a_j\ih^]hlh\e_gguoibehlh\wdbiZ`_cb
gZa_fguokem`[KZfj_cok\_j\gmljbk_[ymdjue[u\rboZjf_ckdbob\h_gghfhjkdbo
hnbp_jh\ibehlh\lhjufZdlhfwlh]h]jyagh]h^_eZ[uehkhojZg_gb_`bag_kihkh[ghc
Z\bZijhfure_gghklbZlZd`_ijh^he`_gb__x\h_gguogZmqghbkke_^h\Zl_evkdbobhiulgh
dhgkljmdlhjkdbojZ[hl
K_dlij_^mkfhlj_ebwlh\_]hk_dj_lguc]_g_jZevgucrlZ[\oh^bebrlZ[Z\bZpbb ih^\b^hf
Zjf_ckdhcdhfZg^ghcbgki_dpbbrdhe\hhjm`_gby\f?]h\ha]eZ\eyedZiblZg \ihke_^kl\bb]_g_jZe\f
=_evfmlbev[_j]lhlkZfuchnbp_jZ\bZpbbdhlhjucjZajZ[hlZeijbdZaK_dlZhjhkimkd_
e_lZxs_]hdhjimkZ
FhjZlhjbcgZijhba\h^kl\hkZfhe_lh\bmdZaZgbyDhgljhevghcdhfbkkbcij_^mkfZljb\Zeb
aZdjulb_g_f_pdbokZfhe_lhkljhbl_evguodhfiZgbcbaZ\h^h\ihijhba\h^kl\m
Z\bZ^\b]Zl_e_cIhke_hlf_gufhjZlhjby\]h^m\=_jfZgbbhklZ\Zehkvlhevdhq_luj_
�Z\bZdhfiZgbbXgd_jkO_cgd_ev:ev[Zljhkbhjgv_]h^m^hdlhj:^hevnJhj[Zo
\;_jebg_hldjueqZklguc[Zgd^eyijZ\bl_evkl\_gguokm[kb^bcNbebZewlh]h[ZgdZjZaf_klbeky\
Dhi_g]Z]_g_ki_pbZevgh^eylh]hqlh[uh[hclbDhgljhevgmxdhfbkkbx\h[eZklbnbgZgkbjh\Zgby
Z\bZkljh_gby
G_f_pdb_Z\bZijhfure_ggbdbbZ\bZdhgkljmdlhjukh^h[j_gb_f\hkijbgyebk_dj_lgu_ijbdZau
j_cok\_jZjZkkfZljb\ZybodZdj_amevlZl[bl\umfh\ZlZd`_dZdjZaj_r_gb_gZihemq_gb_
ijb[ue_cH^gbfbagbo[ue:^hevnJhj[Zo^jm]bfWjgklO_cgd_evLZdO_cgd_eviha`_
\kihfbgZeqlh\uihegyy\]h^mijbdZahkha^Zgbbk\h_]hi_j\h]h\h_ggh]hkZfhe_lZhg[ue
\h\e_q_g\qj_a\uqZcghjbkdh\Zggmxobljmxb]jm\ijyldbkDhgljhevghcdhfbkkb_ckhxagbdh\
Y\ugm`^_gijbagZlvqlhwlh[ueZb]jZij_^gZagZq_ggZy\[hevr_ckl_i_gb^eyq_eh\_dZ
�dhlhjhfm^Zgh[uehijZ\hgZobljhklvbjbkdeylZcghcjZajZ[hldbgh\h]hjZa\_^u\Zl_evgh]h
�kZfhe_lZGb_]h[he__iha^gbo\h_gguoijhlhlbih\O_cgd_evZj_g^h\ZefZkl_jkdb_aZ
ij_^_eZfbk\h_]haZ\h^Z\Zjg_fxg^_Bgki_dlhjuDhgljhevghcdhfbkkbbkhxagbdh\h[gZjm`beb
wlhlZg]Zjghhg[ue\k_]^ZimkluflZddZdaZg_kdhevdhqZkh\^hdZ`^hcbgki_dpbb\k_kZfhe_lu
bqZklb]jmabebgZ]jmah\bdbbhl\habeb\ihlZcgu_f_klZgZoh^ysb_ky\kl_ibbebkj_^b
h\j_fynjZgdh]_jfZgkdh]hdjbabkZ\Jmj_\]h^mg_f_pdh_ijZ\bl_evkl\h\k_jv_a
jZkkfZljb\Zeh\hafh`ghklv\h_ggh]hhlihjZ]jhays_cNjZgpbbhddmiZpb_cJmjZIhwlhfm
k_dj_lgucrlZ[Z\bZpbbj_cok\_jZhl^Zek_dj_lgucijbdZahih^]hlh\d_khlgb[h_\uokZfhe_lh\k
ijh]_jfZgkdhcZ\bZnbjfuNhdd_jZ\=heeZg^bbGhdlhfm\j_f_gbdh]^Zhgb[ueb]hlh\u^ey
^hklZ\dbdjbabkijhr_eNhdd_jijh^Zeiheh\bgmwlbokZfhe_lh\JmfugbbZ^jm]b_kZfhe_lh\
\]h^m[uebhlijZ\e_gugZk_dj_lgmxg_f_pdmx\h_ggh\ha^mrgmx[Zam
JmjkdbcdjbabkgZlhedgme\h_gghfhjkdh_mijZ\e_gb_fbgbkl_jkl\Zh[hjhgugZfukevaZdZaZlv
�kZfhe_lh\fhjkdhcZ\bZpbb^eynehlZ_lZebkZfhe_lh\[uebkdjulghkijh_dlbjh\Zgubk^_eZgu
gZaZ\h^_O_cgd_ey\Zjg_fxg^_aZl_fkdjulgh`_hlijZ\e_gu\R\_pbx^eyk[hjdbLZf`_gZ
gbo[uebmklZgh\e_gu^\b]Zl_ebZg]ebckdh]hijhba\h^kl\ZB]e,;KZfhe_luO_[ueb
bkiulZgu\ihe_l_ijbq_fkhihagZ\Zl_evgufbagZdZfbR\_pbbAZl_fbomiZdh\Zeb\[hevrb_
ysbdbb^hklZ\beb\ihjlh\mxkdeZ^kdmxnbjfm\Klhd]hevf_\eZ^_evp_fdhlhjhcy\eyeky
[u\rbcdhfZg^mxsbcg_f_pdbfnehlhf;xd_jDjm]aZfdgmekyF_`^ml_fobljhklvklZgh\beZkv
bebm`_[ueZf_`]hkm^Zjkl\_gghc
gZqZe_]h^Z\=_jfZgbbihy\bebkvg_f_pdb_dhff_jq_kdb_Z\bZebgbbdhlhju_fhghihevgh
dhgljhebjh\Zebkv]hkm^Zjkl\_gghcdhfiZgb_cExnl]ZgaZKih^kdZadbK_dlZj_cok\_jkdjulgh
gZqZeih^dexqZlvkyd^_eZfdhfiZgbbbf_y\\b^m\h_ggmxklhjhgm^_eZh_ggucibehlWjoZj^
FbeoklZemijZ\eyxsbf^bj_dlhjhfdhfiZgbbjZ[hlZy\l_kghfdhglZdl_kj_cok\_jhfkdhj_hg
knhjfbjh\Zeg_[hevrhchljy^\h_gguoe_lqbdh\ZlZd`_\dexqbe\h[smxijh]jZffmh[mq_gby
ibehlh\Exnl]Zgau\h_ggmxih^]hlh\dm
KZfu_kljh]b_h]jZgbq_gby\iheh`_gbyo_jkZevkdh]h^h]h\hjZ\hlghr_gbbkZfhe_lh\[ueb
i_j_kfhlj_gu\IZjb`kdhfiZdl_]h^ZKhojZgyyZ[khexlgucaZij_lgZ\h_ggmxZ\bZpbxhg
\k_`_jZaj_rZeg_f_pdhcZ\bZijhfure_gghklbkljhblvih^kljh]bfdhgljhe_fh]jZgbq_ggh_
dhebq_kl\hkZfhe_lh\khhl\_lkl\mxsboZ\bZpbhggufij_^klZ\e_gbyfhkms_kl\mxsbolbiZo
[h_\uokZfhe_lh\bkihevam_fuobkdexqbl_evgh^eyZ\bZpbhgguokhj_\gh\ZgbcbmklZgh\e_gby
j_dhj^h\G_khfg_gghwlhjZa\yau\Zehjmdbj_cok\_jmlZddZdiZdliha\heyehldjulh
jZajZ[Zlu\Zlvkljhblvbbkiulu\ZlvkZfu_kh\j_f_ggu_kZfhe_lu?kl_kl\_gghg_h[oh^bfh[ueh
lsZl_evghkdju\Zlvhq_\b^gu_jZajZ[hldb\\h_gguop_eyobijbagZdbij_^iheZ]Z_fh]h\h_ggh]h
bkihevah\ZgbykZfhe_lh\qlhb^_eZehkvlsZl_evgufh[jZahf
Obljhklv^Z\ZeZk\hbieh^uF_kk_jrfbllihkljhbek\hckihjlb\gucfhghieZg%Idhlhjuc
klZeg_ihkj_^kl\_ggufij_^r_kl\_ggbdhfkZfhe_lZlhjhcfbjh\hc\hcgu%IXgd_jk
ihkljhbebijh^Ze[hevrh_dhebq_kl\hk\hbolj_ofhlhjguokZfhe_lh\Xdhlhjuc\
^_ckl\bl_evghklbaZ^mfu\ZekydZd[hf[Zj^bjh\sbdghklZeljZgkihjlgufkZfhe_lhfO_cgd_ev
ij_^klZ\bek\hckdhjhklghcbbaysgucO_dZdq_luj_of_klgucihqlh\uckZfhe_lohly
ijh_dlbjh\ZekyhgdZd^\mof_klgucjZa\_^u\Zl_evghrlmjfh\hckZfhe_lij_^r_kl\_ggbdkj_^g_]h
[hf[Zj^bjh\sbdZO_
IhiZjb`kdhfmiZdlmj_cok\_jmbnehlmm`_jZaj_rZehkvbf_lvihg_kdhevdmhnbp_jh\
h[eZ^Zxsboe_lgufbgZ\udZfb^eykem`[u\dZq_kl\_e_lqbdh\Fbgbkl_jkl\hh[hjhgu
g_aZf_^ebl_evgh\hkihevah\Zehkvij_^hklZ\e_gghc\hafh`ghklvxqlh[um\_ebqblvrlZluZ\bZpbb
iml_fkha^Zgbykihjlb\guodem[h\b]jZ`^Zgkdboe_lguordhe
bf_eh\Z`gucih[hqgucwnn_dlmg_fp_\ihy\beZkv\hafh`ghklvhldjulhh[mqZlv[hevrh_
dhebq_kl\hibehlh\
:aue_lgh]h^_eZklZebihklb]Zlv[hevrh_dhebq_kl\hfheh^uoex^_cdhlhju_h[t_^bgyebkv
\klmiZy\ieZg_jgu_dem[ubaZdZgqb\Zebihy\eyxsb_ky]jZ`^Zgkdb_e_lgu_rdheuIhf_gvr_c
f_j_r_klvbawlbordhey\eyebkv\h_ggufbmq_[gufbp_gljZfbjmdh\h^bfufbj_cok\_jhfk_
h[mq_ggu_ibehlubkemrZl_eb[uebaZl_fh[t_^bg_gu\lZdgZau\Z_fu_h[s_kl\_ggu_beb
j_deZfgu_wkdZ^jbevbdhlhju_gZ^_e_hdZau\ZebihfhsvgZmq_gbyoj_cok\_jZ^Z\Zy
p_e_mdZaZgby\_^yjZa\_^dmbih^^_j`b\Zyk\yavWlbj_deZfgu_wkdZ^jbevbklZebihkmlbi_j\ufb
ih^jZa^_e_gbyfbgh\uo\h_ggh\ha^mrguokbe=_jfZgbbD]h^mj_cok\_jbf_e\k\h_f
jZkihjy`_gbbm`_hdhehiheghklvxih^]hlh\e_gguoe_lqbdh\]hlh\uodjmdh\h^kl\m
\ha^mrgufbrlZ[Zfbbj_]meyjgufbnhjfbjh\Zgbyfbdhlhju_\kdhj_[uebh[jZah\ZguQlhwlh
[uehkhklhjhgukhxagbdh\[_ki_qghklvbebk\h_]hjh^Zobljhklvk^Ze_dhb^msbfb
ihke_^kl\byfb"Km^blvqblZl_ex
NehlmlZd`_m^Zehkvh[hclbohlyb\f_gvr_fh[t_f_aZij_lu_jkZevkdh]h^h]h\hjZNehl
gZfgh]hjZkrbjbeebfbl\lukfhjydh\bkdjulghknhjfbjh\Zej_a_j\ijba\Z\gZdhjhldbc
kjhd^h[jh\hevp_\bijb^Z\\h_gghfhjkdbfhj]ZgbaZpbyf^eykdjulghklb\b^]jZ`^ZgkdboHg
lZd`_kha^Zek_dj_lgu_Zjk_gZeubbkihevah\ZeaZij_s_ggh_hjm`b_H[oh^iheh`_gbc^h]h\hjZ
aZdexqZekykgZqZeZ\h^mjZqb\ZgbbaZdhgh^Zl_e_c\h\j_fy_`_]h^ghc[hjv[u\j_coklZ]_ih
ih\h^m[x^`_lZ^eynehlZIjbf_gy_fu_meh\db[uebkZfufbjZaghh[jZagufb\iehlv^h
ih\ur_gbyp_ggZ\k_\b^uh[hjm^h\ZgbyLZdhch[fZg[ue\hafh`_glhevdh\j_amevlZl_k]h\hjZ
\_cfZjkdbodZgpe_jh\fbgbkljh\h[hjhgubdexq_\uoijZ\bl_evkl\_gguoqbgh\gbdh\
Ihy\b\rb_kynbgZgkh\u_baebrdb[uebaZl_fbkihevah\Zgu^eynbgZgkbjh\Zgby
fgh]hqbke_gguog_aZdhgguo\h_gghfhjkdboijh_dlh\
=heeZg^by[ueZ]eZ\ghc[Zahc^eylZcghcjZajZ[hldbg_f_pdhcih^\h^ghceh^dblbiZ8\gZqZe_
o]h^h\JZ[hluk_dj_lghhkms_kl\eyebkvgZ\kihfh]Zl_evghcdjmiih\kdhc\_jnbOY6\=ZZ]_
bijh\h^bebkvkh\f_klghkDjmighfnhgK_dlhfbZ^fbjZehf;_gdhfdhfZg^mxsbfg_f_pdbf
nehlhfgZqZe_DjmiilZcghgZijZ\be\=heeZg^bxfhjkdbodhgkljmdlhjh\bbg`_g_jh\\
khijh\h`^_gbb^\mog_f_pdbohnbp_jh\AZl_f^eylh]hqlh[ugZqZlvijhba\h^kl\heh^hdOY6
ijh^Zehq_jl_`bih^\h^guoeh^hdYihgbbBkiZgbbNbgeyg^bbLmjpbbbkZfhc=heeZg^bb
Djhf_lh]hg_kdhevdh\h_gghfhjkdbohnbp_jh\bbg`_g_jh\kdjulghq_j_a=ZZ]mhlijZ\bebkv\
wlbkljZgu^eygZ[ex^_gbyaZkljhbl_evkl\hfNbgeyg^bblZcghgZqZehkvkljhbl_evkl\heh^hd
ijhlhlbih\g_f_pdbolhgguokm[fZjbg hl8^h8\fdhlhju_ihlhfrbjhdhbkihevah\Zebkv
\h\j_fylhjhcfbjh\hc\hcguH^gh\j_f_gghOY6\klmibeZ\k_dj_lgu_i_j_]h\hjuk
bkiZgkdbf^bdlZlhjhfIjbfh^_Jb\_jhchkljhbl_evkl\_\DZ^bk_lhgghcih^\h^ghceh^db
klZ\r_cijhlhlbihfneZ]fZgkdboeh^hd8b8Djhf_lh]hBkiZgbyLmjpbybNbgeyg^by
gZjmrZy_jkZevkdbc^h]h\hjjZaj_rbebg_f_pdbfdhfZg^bjZfbwdbiZ`Zfijh\h^blvoh^h\u_
fhjkdb_bkiulZgbyWlhdZd[uehijbagZghiha^g__iha\hebehh[mqblvkdjulgh\h_gghfhjkdhc
g_f_pdbci_jkhgZe[_a^biehfZlbq_kdbohkeh`g_gbc^eyj_coZ
JZ[hlugZ\_jnyoNbgeyg^bb=heeZg^bbbBkiZgbbbf_eb[hevr__agZq_gb_^ey[m^ms_]h
ih^\h^gh]hnehlZ=_jfZgbbD]h^mihkljh_ggu_dhjimkZbqZklbg_f_g__q_fih^\h^guo
ijbdZaZhgZqZe_k[hjdb
�Nehlmdjhf_lh]hm^Zehkvijbh[j_klb[h_\uofhjkdbokZfhe_lh\))ey\\_^_gby
h[s_kl\_gghklb\aZ[em`^_gb_hgbkh^_j`Zebkvbh[kem`b\ZebkvqZklghcZ\bZpbhgghc
ljZgkihjlghcdhfiZgb_c:wjhEhc^ \ihke_^kl\bbK_\_j\f\Dbe_bGh^_jgbblZcgh
bkihevah\Zebkvnehlhf^eymq_[guoklj_ev[mq_gbcihfZkdbjh\d_[mdkbjh\Zgbyp_e_cbh[mq_gby
e_lqbdh\Ihke_^gb_bawlboklZjuokZfhe_lh\hklZ\ZebkvgZ\hhjm`_gbb^h]h^ZG_kdhevdh
[u\rboe_lqbdh\fhjkdhcZ\bZpbbmqZklgbdh\I_j\hcfbjh\hc\hcgudhlhju_\k__s_kem`beb
gZnehl_gZqbgZyk]h^Zihemqbeb\hafh`ghklvijhclbdmjki_j_ih^]hlh\db\h[klZgh\d_
kljh`Zcr_ck_dj_lghklb\Z\bZkihjlb\ghcdhfiZgbb\Zjg_fxg^_
_jkZevkdbc^h]h\hj kl\faZij_sZebf_lvlZgdbb[jhg_ljZgkihjl_ju aZbkdexq_gb_fl_oqlh
bkihevah\Zebkvihebpb_c\fIhwlhfmj_cok\_jobljbeb^ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_h[s_kl\_gghklb
bkihevah\ZegZfZg_\jZofZd_lulZgdh\d[hevrhfmm^b\e_gbxaZjm[_`ghcij_kkudhlhjZy^Z\ZeZ
nhlh]jZnbbbhibkZgbywlbodZjlhgguob[j_a_glh\uofmey`_cGhj_Zevghklv[ueZf_g__
dhfbqghclZddZdj_cok\_jbg_f_pdZyijhfure_gghklv\k_wlh\j_fy[uebaZgylukdjulghc
jZajZ[hldhcbkljhbl_evkl\hflZgdh\b[jhg_ljZgkihjl_jh\G_[hevrh_dhebq_kl\hihke_^gbo
dhlhjh_jZaj_rZehkvbf_lvg_f_pdhcihebpbb[uehg_kdhevdbolbih\gh\k_h^bgZdh\hc
mklZj_\r_c\fdhgkljmdpbbAZl_f;mehgkdh_kh]eZr_gb_hlbxey]h^ZjZaj_rbehihebpbb
m\_ebqblvdhebq_kl\h[jhg_ljZgkihjl_jh\^h_^bgbpZj_cok\_jmbf_lv
[jhg_ljZgkihjl_jh\ih_^bgbp^eydZ`^h]hfhlhjbah\Zggh]hljZgkihjlgh]h[ZlZevhgZ
ijbibkZggh]hddZ`^hcba^b\babcJZajZ[hldZfZrbg^he`gZ[ueZh^h[jylvkyDhgljhevghc
dhfbkkb_cZijhba\h^kl\hih^\_j]Zlvky__bgki_dpbbWlhhagZqZehqlhklZju_fh^_eb
[jhg_ljZgkihjl_jh\fh`gh[uehaZf_gylvgh\ufbGmZ\iheblbq_kdhfhlghr_gbbg_fpu
nZdlbq_kdbh[fZgu\ZebDhgljhevgmxdhfbkkbx\iehlv^h__ebd\b^Zpbb\gZqZe_]h^Z
K_dl[ueijb\_j`_gp_ffh[bevguonhjfbjh\Zgbcghhl^Z\Zeij_^ihql_gb_dZ\Ze_jbbZg_
[jhg_kbeZf^ey^hklb`_gbywlhcfh[bevghklbH^gZdhih_]hmdZaZgbx_s_\]h^mdZgp_eyjby
\hckdkdjulghhj]Zgbah\ZeZg_[hevrhcki_pbZevguchl^_e^eybamq_gby[jhg_lZgdh\hcl_ogbdbb
\hhjm`_gbyD]h^mbgki_dpbyfhlhjbah\Zgguo\hckd\ujhkrZybawlh]hki_phljy^Zm`_
mijZ\eyeZ\k_fbfhlhjbah\ZggufbqZklyfb\dexqZylZcghkha^Zggu_lZgdh\u_kbeu
�J_amevlZlhfbgbpbZlb\ghcjZ[hlukdjulghijh^_eZgghc`ha_nhfhevf_jhf_^bgkl\_gguf
g_f_pdbfdhgkljmdlhjhfbba]hlh\bl_e_flZgdh\\h\j_fylhjhcfbjh\hc\hcguZlZd`_
dhgkljmdlhjZfbDjmiiZy\behkvlhqlhkh\j_f_gguclZgd[uejZajZ[hlZgdZdibkZeiha^g__\
k\hbof_fmZjZoDjmiim`_\]h^mlhf`_]h^mg_f_pdbcbg`_g_jihbf_gbDgbidZfigZqZe
jZ[hlZlv\+HHUHVZDIIHQDPWkp_evxdhhj^bgZpbb^_yl_evghklbjZaebqguoijhfure_gguonbjf
aZgbfZxsbokyk_dj_lgufbhiulghdhgkljmdlhjkdbfbjZajZ[hldZfb[jhg_kbe
WlbjZajZ[hldbiha\hebeb\kdhj_ijbklmiblvdijhba\h^kl\mgh\h]hlZgdZihe_\u_bkiulZgby
dhlhjh]hijh\h^bebkv\Jhkkbb\h[klZgh\d_kljh]hck_dj_lghklbIheb]hghf[ueba[jZglZgdh\uc
p_gljih^DZaZgvxG_f_pdb_l_ogbdbihklhygghgZoh^bebkv\DZaZgbgZqbgZyk]h^ZLZfgZ
jZaebqghcf_klghklbb\jZaghh[jZaguoih]h^guomkeh\byo[uehbkiulZghg_kdhevdhfh^_e_c
lZgdh\b[jhg_ljZgkihjl_jh\
]h^mg_f_pdhcijhfure_gghklb[uebhl^Zguk_dj_lgu_jZkihjy`_gbyhijhba\h^kl\_
aZ[em`^_gb_Nhj^bHii_ev[uebbkdexq_gudZdihl_gpbZevgu_ijhba\h^bl_eblZddZdkqblZehkv
qlhboZf_jbdZgkdb_nbebZeugZoh^ysb_ky\=_jfZgbb^_eZxlbokebrdhfhldjulufb^ey
\uiheg_gbyklhev^_ebdZlgh]hij_^ijbylbyDijhba\h^kl\mlZgdh\ih^hrebk_jv_agufh[jZahfb
kdhjhfgh]b_bakha^Zgguobijhba\_^_gguoh[jZaph\[uebkdjulghi_j_ijZ\e_gu\DZaZgv^ey
k_dj_lguobkiulZgbc
�I_j\uf[ueZcfe_j;_gp\]h^mkhk\hbflZdgZau\Z_fufly`_eufljZdlhjhfIh^
gZa\Zgb_fk_evkdhohayckl\_gghcfZrbgukdju\Zekyly`_euclZgdJZajZ[hlZggucN_j^bgZg^hf
Ihjr_flZgdbf_e[Zrgxkffhjm^b_fKe_^mxsbfb[uebJ_cgf_lZeebDjmii\
]h^mkhk\hbfbe_]dbfbljZdlhjZfb9.\_khflkffimrdhcb[Zrg_cr\_^kdh]hlbiZ
wlhl`_i_jbh^[uebkdjulghkha^ZgubbkiulZgug_kdhevdhfh^_e_c[jhg_ljZgkihjl_jh\
�Zcfe_j;_gp;xkkbg]bFZ]bjmkihy\bebkv\i_j\u_gZiheb]hg_\]h^mFZnn_c\
ke_^mxs_f]h^m;F\]h^m Djmiig_mqZkl\h\Ze\wlbojZ[hlZo^h]h^Z\fR\_pbyb
__Zjfbykdjulghkhljm^gbqZebkg_f_pdbfk_dj_lguf]_g_jZevgufrlZ[hfih\k_f\hijhkZf
jZajZ[hldbbijhba\h^kl\ZlZgdh\lZd`_dZdbihjZajZ[hld_kZfhe_lh\
Ihke_lh]hdZdR\_pby^hdZaZeZqlhfh`_l[ulvgZ^_`gufb[_ahiZkgufiZjlg_jhf^eyg_f_pdh]h
i_j_\hhjm`_gbyDjmiiijbh[j_ea^_kv\lhjmxih^klZ\gmxdhfiZgbx\^hiheg_gb_dk\h_fm
nbebZemihijhba\h^kl\mimr_d;hnhjkGh\ucdjmiih\kdbcnbebZe[ueklZjhc
fZrbghkljhbl_evghcnbjfhc:;EZg^k\_jdZjZkiheh`_gghc\EZg^kdjhg_ gZx]_R\_pbb\fLZf
`_Djmii\]h^m\uimklbek\hci_j\uchiulguclZgd:_]hi_j\uck_jbcguclZgde_]dbc/
\_khflbffimrdhc[ueijhba\_^_g\]h^mbihklmibegZ\hhjm`_gb_r\_^kdhc
Zjfbb\fKZfEZg^k\_jdlZd`_\uimklbegh\uclZgdbg_kdhevdhfh^_e_c
[jhg_ljZgkihjl_jh\bklZeij_\hkoh^blv\kxr\_^kdmxlZgdh\mxijhfure_gghklvWlbfh^_eb
lZgdh\b[jhg_ljZgkihjl_jh\bf_eboZjZdl_jbklbdbdhlhju_iha^g__ihy\bebkv\lZgdZo
=_jfZgbby\gh_^hdZaZl_evkl\hlZcgh]hg_f_pdhr\_^kdh]hkhljm^gbq_kl\Z
QZklvDhgljhevghcdhfbkkbbij_djZlbeZk\h_lZdgZau\Z_fh_^ebl_evgh_gZ[ex^_gb_aZ
jZ[hlZfbDjmiiZ\fZjl_]h^Zblh]^Z`_hdhgqZl_evghihdbgmeZWkk_gFbgbkl_jkl\h
bghkljZgguo^_e=_jfZgbb\k_gZklhcqb\__lj_[h\Zehij_djZs_gbyjZ[hluDhfbkkbbgZ\k_c
l_jjblhjbbkljZguGZdZgmg_i_j_]h\hjh\ihwlhfm\hijhkmhghmkljhbehjhkdhrgucijb_f^ey
njZgpmakdh]hbZg]ebckdh]hfbgbkljh\bghkljZgguo^_e:jbklb^Z;jbZgZbHklbgZQ_f[_je_gZ
H[Zhgb\ukhdhhp_gbebhdZaZggh_bf\gbfZgb_
Ohlyhgb\gZqZe_^_eZeb\b^qlhjZa^jZ`_gukhh[s_gbyfbjZa\_^dbb\h_gguokh\_lgbdh\h
gZjmr_gbb=_jfZgb_cfgh]boiheh`_gbc^h]h\hjZhjZahjm`_gbbh^gZdh;jbZgaZy\beqlhhgg_
gZf_j_gijhy\eylv[_kihdhckl\hihih\h^mlZdbog_agZqbl_evguo^_lZe_cZ[m^_lh[jZsZlv
\gbfZgb_lhevdhgZ[hevrb_ijh[e_fuFbgbkl_jkl\hbghkljZgguo^_e=_jfZgbbgZf_j_ggh
aZly]b\Zehwlbi_j_]h\hju^eylh]hqlh[u^h[blvkydZdfh`gh[hevrbomklmihdWlZobljhklv
m^ZeZkvKljZl_]byaZly]b\Zgbym\_gqZeZkvmki_ohfk_gly[jy;jbZgbQ_f[_je_gijbgyeb
j_r_gb_iheghklvxij_djZlblv^_yl_evghklvDhgljhevghcdhfbkkbb\ke_^mxs_ff_kyp_g_kfhljy
gZ^hdeZ^uboihkeh\hlhfqlh=_jfZgbyg_\uihegy_lh[yaZl_evkl\ihjZahjm`_gbxQlhwlh
[ueh"Qvbbgkljmdpbb\uihegyeb;jbZgbQ_f[_je_g"Dhg_qgh`_k\hboijZ\bl_evkl\beb^_jh\
]hkm^Zjkl\
�ihdbgmeZ=_jfZgbxey\\_^_gbyfbjh\hch[s_kl\_gghklb\aZ[em`^_gb_\^_fhgkljZlb\gh
ih^jh[ghf^hdeZ^_dhfbkkbb^_eZeky\u\h^hlhfqlh=_jfZgbyg_jZahjm`beZkvbgbdh]^Zg_
bf_eZgZf_j_gbcdjZahjm`_gbxbqlh\l_q_gb_k_fbe_l^_eZeZ\k_\hafh`gh_qlh[u\\_klb\
aZ[em`^_gb_bihf_rZlvdhfbkkbbgZagZq_gghc^eyhkms_kl\e_gbydhgljheyaZ__jZahjm`_gb_f
?kl_kl\_gghwlhl^hdeZ^[uegZf_j_gghijhb]ghjbjh\ZgbaZ[ulIhq_fm"WlhklZg_lihgylguf
iha`_
Khxagbdbbgh]^ZkZfb^_fhgkljbjh\Zeblhqlhbfm^Zehkvh[gZjm`blvmeh\dbg_fp_\fZ_
]h^Zkimklyf_kyp_\ihke_lh]hdZdDjmiik^_eZei_j\u_rZ]bdlZcghfmijhba\h^kl\m
\hhjm`_gbyhnbp_juZf_jbdZgkdhcjZa\_^db\j_amevlZl_bamq_gbyiZl_glh\nbjfuijbrebd
\u\h^mqlhbagboij_^gZagZqZxlky^eyijhba\h^kl\Zkj_^kl\mijZ\e_gbyZjlbee_jb_c^ey
we_dljbq_kdboZiiZjZlh\mijZ\e_gbyh]g_f^ey\aju\Zl_e_cbkgZjy^h\^eyihe_\hc
Zjlbee_jbbb^eyly`_euo`_e_agh^hjh`guoimr_dG_kfhljygZlhqlhh[wlhf[ueh
^heh`_ghfbgbkljmh[hjhguKR:bkhh[s_ghij_kk_gZwlb\hibxsb_nZdludZd[ug_h[jZlbeb
\gbfZgbyBoijhklhh[hrebfheqZgb_fhlbhl\_lgZl_\hijhkudhlhju_aZ^Z\Zebkv\ur_
?kebqe_gZfDhgljhevghcdhfbkkbbbgh]^Zbm^Z\ZehkvhlukdZlvk\b^_l_evkl\ZgZjmr_gby
g_f_pdhcijhfure_gghklvxmkeh\bc_jkZevkdh]h^h]h\hjZlhbghkljZgguf`mjgZebklZf
gbdh]^Z=mklZ\Djmiih[tykgbewlhke_^mxsbfh[jZahfbghkljZggu_dhjj_kihg^_glu\\h^bebkv
\aZ[em`^_gb_h^gbfki_pbZevghih^]hlh\e_ggufq_eh\_dhf?keb[uhgbkh[jZebk\hb
bg^b\b^mZevgu_kdm^gu_bklhqgbdblhfh]eb[uh[jZlblv\gbfZgb_gZg_dhlhju_ih^hajbl_evgu_
fhf_gluGZijbf_jbf^_fhgkljbjh\ZebgZaZ\h^ZojZaebqgu_djmigu_qZklbghgbdh]^Zg_
ihdZau\Zebhij_^_e_gguo^_lZe_c;he__lh]hl_dlhijbghkbekkh[hcdZf_ju\ihke_^kl\bb
h[gZjm`b\Zebqlhboie_gdbaZk\_q_guObljhklvaZdexqZeZkv\lhfqlhihke_ihk_s_gbydZdh]h
eb[haZ\h^ZDjmiiZ`mjgZebklh\ex[_aghijb]eZrZebgZh[_^HgmkljZb\Zeky\klheh\hc]^_[ueh
k^_eZgh\k_qlh[uihjZablv`mjgZebklh\k_j^_qghklvxijb_fZGhihdZ`mjgZebkluh[_^Zeb
hlkgylZyie_gdZ\bonhlhbdbghdZf_jZoaZk\_qb\ZeZkvEx^bbakem`[u[_ahiZkghklbDjmiiZ
ij_^ijbgbfZebwlbwdkljZhj^bgZjgu_f_juij_^hklhjh`ghklbbaaZhiZk_gbyqlhnhlh]jZnbbbeb
dbghdZ^jufh]ebkemqZcghkh^_j`Zlvq_jl_`bqlhlhlZdh_baq_]hwdki_jlufh]eb[uihgylvbo
^_ckl\bl_evgh_ij_^gZagZq_gb_HiZk_gbcqlhihk_lbl_ebm\b^ylg_qlhqlhfh]ehboijb\_klb\
aZf_rZl_evkl\hg_[uehk_ihk_s_gbyieZgbjh\ZebkvlZdqlh[uba[_`Zlvih^h[gh]h
DhgljhevgZydhfbkkbyihevah\ZeZkvijZ\hfbgki_dpbb\dexqZy\g_aZigu_bgki_dpbbZlZd`_
jZkiheZ]ZeZd\Zebnbpbjh\Zggufi_jkhgZehf^eyijh\_^_gbywlhcjZ[hluH^gZdhZ[\_j ZlZd`_
ex^bbakem`[u[_ahiZkghklbDjmiiZ\f\g_^jbebkv\Dhgljhevgmxdhfbkkbxb^h\hevghhi_jZlb\gh
bgnhjfbjh\Zebhg_h[ty\e_gguobgki_dpbyolZdqlhdhfijhf_lbjmxsb_fZl_jbZeub[mfZ]bdZd
ijZ\behmki_\ZebkijylZlvHq_gvj_^dhg_f_pdhcdhgljjZa\_^d_g_m^Z\Zehkvij_^mij_^blvh
g_h`b^Zgguobgki_dpbyoH^gZ`^ugZijbf_jbgki_dlhjuDhgljhevghcdhfbkkbbgZg_kebih
gZklhys_fm\g_aZiguc\bablgZZ\bZaZ\h^Jhj[ZoZ;m^mqbg_\khklhygbbm[jZlv
wdki_jbf_glZevguclj_ofhlhjgucljZgkihjl l_[hf[Zj^bjh\sbd\fJheZg^gZdhlhjhf[ueb
mklZgh\e_guime_f_lugZ^hihegbl_evguodhgl_cg_jZoih^^\b]Zl_eyfbjZ[hqb_mki_ebebrv
\udZlblv_]h\p_gljZg]ZjZbijbdjulviuevgufbq_oeZfb^hkdZfbe_klgbpZfbbjZaebqgufb
^_lZeyfblZdqlhhg\u]ey^_e]jm^hcg_gm`gh]hh[hjm^h\ZgbyDhg_qgh`_bgki_dlhjuijhreb
Dh_qlhbawlbojZah[eZq_gbcfgh]hqbke_gguogZjmr_gbc_jkZevkdh]h^h]h\hjZ\k_`_ihy\behkv
\i_qZlbK_jv_aghcihiuldhcij_^mij_^blv[jblZgkdmxh[s_kl\_gghklvh[m]jha_g_f_pdh]h
i_j_\hhjm`_gby[ueZ[hevrZyklZlvy him[ebdh\ZggZykhnbpbZevgh]hjZaj_r_gby\f[jb]Z^gh]h
]_g_jZeZFhj]ZgZ\dhgp_]h^ZkjZam`_ihke__]hhlklZ\dbbaDhgljhevghcdhfbkkbbGh__
ijhb]ghjbjh\Zeb
G_dhlhju_bgki_dlhjuDhgljhevghcdhfbkkbb[uebg_[he__q_f\j_f_ggufb
g_d\Zebnbpbjh\Zggufbkem`ZsbfbZg_dhlhju_baZg]ebqZgijhy\bebehyevghklvdg_fpZfb
\kyq_kdbih^^_j`b\Zebi_j_\hhjm`_gb_=_jfZgbb\dZq_kl\_ijhlb\h\_kZNjZgpbbbJhkkbbLZd
h^bgbahlt_a`ZxsboZg]ebckdbo\ukrbo\h_gghfhjkdbobgki_dlhjh\dhfZg^hjN_grhmaZy\be
e_cl_gZglmJ_gd_gmk\h_fmg_f_pdhfmiZjlg_jmGZklZeh\j_fyjZkklZ\Zlvkyfuh[Z\uby
jZ^uqlhfum_a`Z_fZrZaZ^ZqZ[ueZg_baijbylguolhqghlZd`_dZdbfhyYohqmmdZaZlvgZ
h^bgfhf_glug_^he`gu[uebqm\kl\h\Zlvqlhfu\_jbf\k_fmlhfmqlh\u]h\hjbebgZfGb
h^ghbakeh\kdZaZgguo\Zfbg_[uehijZ\^b\ufgh\ulZd^Z\ZebbgnhjfZpbxqlhgZfgbq_]hg_
hklZ\ZehkvdZd\_jblv\ZfYohqm\Zkih[eZ]h^ZjblvaZwlh
M^ZeZkvebbgki_dpbyih\hhjm`_gbyf"HklZebkvebg_aZf_q_ggufbDhgljhevghcdhfbkkb_c
fgh]hqbke_ggu_gZjmr_gby"Dhg_qgh`_g_lF_fmZju[jb]Z^gh]h]_g_jZeZFhj]ZgZ\l_q_gb_
q_luj_oe_ljZ[hlZ\r_]h\dhfbkkbbk\b^_l_evkl\mxlqlhfgh]h_[uehaZf_q_ghihdjZcg_cf_j_
g_dhlhjufbqe_gZfbdhfbkkbbNjZgpmakdZy\h_ggZyjZa\_^dZlZd`_g_h^ghdjZlghkhh[sZeZh
fgh]bogZjmr_gbyo\ijhq_fdZdbZg]ebckdZy\qZklghklbba=heeZg^bbh_ggucZllZr_\wlhc
kljZg_:DL_fi_jebkmf_eihdmkdZfkh[jZlvh[smxdZjlbgmgZjmr_gbc_jkZevkdh]h^h]h\hjZ
\h\j_fyk\h_]hq_luj_oe_lg_]hij_[u\Zgby \fgZimgdl_i_j_o\ZlZ\=ZZ]_
Ihl\hjkl\hg_fh`_l[ulvhlg_k_ghgZkq_lDhgljhevghcdhfbkkbb_s_f_gvr_gZkq_l
jZa\_^u\Zl_evguokem`[Zkdhj__\k_]hh[tykgy_lkyobljhklvxkhklhjhgukhxaguoijZ\bl_evkl\
klhysboaZdhfbkkb_cdhlhjuf[ueh\u]h^gh\k_lhqlh^_eZehkv\=_jfZgbbMbgklhgQ_jqbeev
iha^g__ijhdhff_glbjh\ZewlhlZdKbevgh_^Z\e_gb_hl\_j]ZehkvihdZgZjmr_gbyhklZ\Zebkv
g_agZqbl_evgufbb_]hiulZebkvba[_`Zlvdh]^Zhgbijbh[j_lZebk_jv_agu_ijhihjpbb
EZmj_ZlGh[_e_\kdhcij_fbbNbebiiGhwev;_cd_jhibku\Zywlhli_jbh^ijbr_ed\u\h^mqlh
g_kbkl_fZbgki_dpbcihl_ji_eZg_m^Zqm\=_jfZgbbZijhklhihke_]h^ZbojZ[hlZ
ij_^gZf_j_gghgbd_fg_mijZ\eyeZkv
Kdjulgh_i_j_\hhjm`_gb_ \fF_`^mgZjh^gZyDhgljhevgZydhfbkkbyihdbgmeZ=_jfZgbx
\gZqZe_]h^ZZdhgn_j_gpbyihkeh\gZijZ\beZk\hcihke_^gbc^hdeZ^\Kh\_lEb]bGZpbc
bxey^Zevg_cr_fKh\_lEb]bklZe_^bgkl\_ggufhj]Zghfmiheghfhq_ggufgZ\h^blvkijZ\dbh
]_jfZgkdhfjZahjm`_gbb
H^gZdhEb]ZGZpbcfh]eZlhevdhgZ\h^blvkijZ\dbbih^Z\Zlv`Zeh[ug_fpuobljbebbe_]dh
aZly]b\Zebj_r_gb_ex[uo\hijhkh\ijbihfhsb^ebl_evguo^bkdmkkbcbi_j_]h\hjh\;_a
bgki_dlhjh\DhgljhevghcdhfbkkbbEb]Z[ueZke_iZZ[_aih^^_j`dbijhklh[_kihfhsgZ
Ij_djZs_gb_jZ[hluDhgljhevghcdhfbkkbbg_hagZqZehh^gZdhqlh=_jfZgbyg_f_^e_gghgZqZeZ
i_j_\hhjm`_gb_Iheblbq_kdbcdebfZl_s_g_[eZ]hijbylkl\h\ZewlhfmWlhlhevdhhagZqZehqlh
hkms_kl\eyyjZajZ[hldbbkiulZgbybh[mq_gb_fh`gh[uehh[oh^blvkyb[_ahkh[hckdjulghklb
Ij_^gZf_j_gghhldZaZ\rbkvhlk\hboijZ\gZijh\_^_gb_bgki_dpbcbijh\_jhdkhxagbdblZdbf
kms_kl\h\Z\rbo\f_`\h_gguci_jbh^G_f_pdZydhgljjZa\_^dZbkem`[Z[_ahiZkghklbfh]ebe_]dh
kijZ\eylvkykgbfb^_abgnhjfZpbyjZamfgZykf_kvhnbpbZevghce`bblhgdbojhkkdZag_c
h[uqgh[ueZ^hklZlhqghc^ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_bghkljZgghcij_kkub^biehfZlbq_kdh]h
dhjimkZ
Djmii\wlhlfhf_gli_j_`b\Zei_jbh^lZdgZau\Z_fh]hq_jgh]hijhba\h^kl\ZGZ_]h
ij_^ijbylbyom\_ebqb\Zehkvijhba\h^kl\hZ\lhfZlbq_kdboimr_dlhji_^guoZiiZjZlh\
i_jbkdhih\[jhgbjh\Zggh]hebklZkj_^kl\^bklZgpbhggh]hdhgljheydhjZ[_evguoimr_dbijhkluo
jZd_lKq_jl_`ghc^hkdbkhr_eijhlhlbiagZf_gblhcffimrdb:::Lf_fmZjZo]h\hjblkyh
lhfqlhba\k_oimr_ddhlhju_bkihevah\Zebkv\]h^ZogZb[he__\Z`gu_[ueb
iheghklvxjZajZ[hlZgu\]h^mLh`_kZfh_[uehbklZgdZfbdhlhju_[uebjZajZ[hlZgu\
fZgZqZebijhba\h^blv\]h^m:jlbee_jbckdb_bkiulZl_evgu_iheb]hguklZeb
aZ]jm`Zlvkyk]h^Z:Djmiiijbh[j_elhggucij_kkijb]h^guclhevdh^ey
ijhba\h^kl\Z]b]Zglkdbohjm^bck_rehkeh\ghihjZajZ[hlZgghfmd_flhieZgmDhfmlh\k_wlh
[ueh\u]h^gh
yg\Zjy]h^Zij_ab^_gl=bg^_g[mj]gZagZqbe:^hevnZ=ble_jZdZgpe_jhf=_jfZgbbDlh
lZdhc=ble_jhldm^Zhg\ayekydlh_]h]hlh\benbgZgkbjh\Zebih^^_j`b\ZeZlZd`_
obljhkie_l_gbydhlhju_ijb\_eb_]hd\eZklbg_y\eyxlkyij_^f_lhfbkke_^h\Zgby\^Zgghf
ljm^_a]ey^u=ble_jZhlghkbl_evghf_klbaZlZdgZau\Z_fuc_jkZevkdbc^bdlZl[uebohjhrh
ba\_klgu_]h[eb`Zcr_fmhdjm`_gbxLboh_mklgh_kh]eZkb_ijbrehgZkf_gmkdZg^Zevguf
dhgljZdlZff_`^mijZ\bl_evkl\_ggufbqbgh\gbdZfbbdhfiZgbyfbijhba\h^ysbfb\hhjm`_gby
h`b^Zgbbh]jhfguoaZdZah\m\_ebqb\Zehkvijhba\h^kl\hklZeb[ukljh\hajZklZehgZdhie_gb_
kljZl_]bq_kdbof_lZeeh\\dexqZybfihjl[jZabevkdhcpbjdhgh\hcjm^ubkihevam_fhclhevdh^ey
ijhba\h^kl\Zhjm^bcghcklZeb
Dlhfm\j_f_gbhlghr_gbyf_`^m=_jfZgb_cbJhkkb_cj_adhmom^rbebkvWlhklbfmebjh\Zehkv
aZiZ^ghciheblbdhcWdki_jbf_glZevgu_\h_ggh\ha^mrgu_bmq_[gu_[Zau\JhkkbbaZdju\Zebkv
Fmkkhebgb`_ijb]eZkbeg_f_pdboe_lqbdh\h[mqZlvky\khklZ\_KBlZebb\lh\j_fykZfuo
djmiguo\fbj_gZb[he__kh\j_f_gguobwnn_dlb\guo
DZdfuihfgbfi_j\Zy]jmiiZhl[hjguoibehlh\m`_jZ[hlZeZ\Exnl]Zga_]h^mhgb
kdjulghi_j_[jZebkv\BlZebx\u^Z\Zyk_[yaZkhe^ZlbaX`gh]hLbjheyb[ueb^hklZ\e_gugZ
g_kdhevdhZwjh^jhfh\blZevygkdboKLZfhgboh^beb\blZevygkdhcnhjf_b[ueb
aZj_]bkljbjh\ZgudZddmjkZglu\h_gghcZ\bZpbb
H[mq_gb_[uehbgl_gkb\gufb\dexqZeh\k_[yrlmjfh\u_m^Zjuhi_jZpbbih^^_j`db
ijh\h^bfu_kh\f_klghkblZevygkdhcZjfb_cIhhdhgqZgbbdmjkZihe]h^Zkimklyhk_gvx
]h^ZZkuihemqb\rb_ij_djZkgmxih^]hlh\dm\_jgmebkv\=_jfZgbx\dZq_kl\_dhff_jq_kdbo
e_lqbdh\Exnl]ZgaugZqZe_]h^Z\k_hgb[uebaZg_k_gu\dZ^jh\uckibkhdKZ]h^
kimkly[hevrbgkl\hbagboaZqbke_guhnbp_jZfb\exnl\Znn_lh`_kZfh_\j_fy\=_jfZgbb
bgl_gkb\ghkha^Z\Zebkv\h_ggh\ha^mrgu_[Zau
k_h[sZy\hbgkdZyih\bgghklv\kljZg_[ueZaZij_s_gZ_jkZevkdbf^h]h\hjhfh^gZdh\g_f
gbq_]hg_]h\hjbehkvhgZpbhgZevghljm^h\hcih\bgghklbihkdhevdmlZdh\hcijhklhg_
kms_kl\h\ZehFh`gh[uehobljblvb\]h^m=ble_j\\_egZpbhgZevgmxljm^h\mxih\bgghklv
hj]ZgbaZpbbk`_kldhc^bkpbiebghckljh_\hcih^]hlh\dhckehiZlZfb\jmdZo\f_klhjm`_c
:jf_ckdbcj_a_j\[uelZd`_aZij_s_gh^gZdh\bxe_]h^Z=ble_jihjmqbej_cok\_jm\aylv
ih^\h_ggmxxjbk^bdpbxh[s_kl\_ggmxihem\h_ggmxhj]ZgbaZpbxKlZeo_efbgZpbklkdb_
hj]ZgbaZpbbK:bKKIhkms_kl\mj_cok\_jgZqZehldjulhh[mqZlvlukqe_gh\K:\dZq_kl\_
Zjf_ckdh]hj_a_j\Z
Zij_e_]h^Z\ha^mrghljZgkihjlgZydhfbkkbyj_coZ[ueZij_h[jZah\ZgZ\fbgbkl_jkl\h
\ha^mrgh]hljZgkihjlZZ=_jfZg=_jbg]gZagZq_gfbgbkljhf\ha^mrgh]hljZgkihjlZg_rg_wlh
[ueZqbklh]jZ`^ZgkdZy^he`ghklvh^gZdhZjfbygZqZeZi_j_^Z\Zlv_fmk\hbk_dj_lgu_
Z\bZpbhggu_qZklb
IZjb`kdbc\ha^mrguciZdl \fhkeZ[beiheh`_gby_jkZevkdh]h^h]h\hjZjZaj_rb\=_jfZgbb
bf_lvih^jZa^_e_gby\ha^mrghcihebpbbbijhlb\h\ha^mrghch[hjhgu=_jbg]\hkihevah\Zeky
wlbf^eykha^ZgbyKhxaZIH=_jfZgbbdhlhjuciha\heye_fmdhgljhebjh\Zlva_gblgmx
Zjlbee_jbxb]jZ`^Zgkdmxh[hjhgm
=ble_johl_e_s_[hevr_ce`bdhlhjZymkbebeZ[uh[s_kl\_ggmxih^^_j`dm_]hieZgh\
i_j_\hhjm`_gbybh^gh\j_f_gghkem`beZ[uhijZ\^Zgb_fi_j_^fbjhf\lhfqlh=_jfZgby
gm`^Z_lky\m\_ebq_gbb\hhjm`_gbcohlybh[hjhgbl_evguo^eyk\h_caZsblu=_jbg]\gmrZe
_fmfukevhg_\hafh`ghklbaZsblblv=_jfZgbx[_aZ\bZpbb=_[[_evkfbgbkljijhiZ]Zg^uihr_e
_s_^Zevr_khqbgb\ih^oh^ysmx[hevrmxeh`v\ha^mrgucwd\b\Ze_gl]ble_jh\kdh]hih`ZjZ
j_coklZ]Z
bxgy]h^ZhnbpbZevgZygZpbklkdZy]Za_lZNhevdbr_j[bh[Zo_j\ureZkaZ]heh\dhf
BghkljZggu_kZfhe_lugZ^;_jebghfI_j_^h\ZyklZlvyaZgbfZ\rZy\kxkljZgbpmjZkkdZau\ZeZ
^jZfZlbq_kdmxkdZadmhlhfdZdgZdZgmg_g_kdhevdhg_hihagZgguobghkljZgguo
[hf[Zj^bjh\sbdh\gZjmrbeb\ha^mrgh_ijhkljZgkl\h=_jfZgbb^he_l_eb^h;_jebgZk[jZku\Zeb
gZ^]hjh^hfhkdhj[bl_evgu_ebklh\dbZaZl_fme_l_ebgZ\hklhdIh^jZamf_\ZehkvqlhkZfhe_lu
ijbgZ^e_`ZebKh\_lkdhcJhkkbbKlZlvymdZau\ZeZgZlhqlhi_j_o\Zl[ueg_\hafh`_glZddZdm
\ha^mrghcihebpbbg_lkZfhe_lh\=_jbg]^_fhgkljbjmyg_\bgghklvh[jZlbekyk`Zeh[hc\
Zg]ebckdh_ihkhevkl\hihih\h^m[_aaZsblghklb=_jfZgbbijhlb\\ha^mrguoihe_lh\bihijhkbe
qlh[u_ebdh[jblZgbyij_^hklZ\beZ_cwdkihjlgu_ebp_gabbgZ^\b]Zl_eb^eyg_[hevrh]h
dhebq_kl\Zihebp_ckdbokZfhe_lh\_ebdh[jblZgbydZd[m^lh`^ZeZwlhcijhkv[uj_amevlZl_
:fkljhg]Kb^ebihklZ\bek\ur_^\b]Zl_e_cba:g]ebbDgZqZem]h^Zk_dj_lgu_\h_ggh
\ha^mrgu_kbeu=_jfZgbbbf_eb\k\h_fkhklZ\_ih^jZa^_e_gbyb[Zabjh\ZebkvgZ
�Zwjh^jhfZoih\k_ckljZg_ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_h[s_kl\_gghklb\k_hgbbf_eb]jZ`^Zgkdb_
gZa\Zgby
yg\Zj_]h^Z=ble_jm^b\be\_kvfbj^_fhgkljZlb\ghih^ibkZ\kIhevr_ce_lgbciZdlh
g_gZiZ^_gbbK_dj_lgh_iheh`_gb_wlh]hiZdlZh[yau\ZehdZ`^mxklhjhgmg_aZgbfZlvky
ribhgZ`_fgZl_jjblhjbb^jm]^jm]ZJmdh\h^bl_evZ[\_jZIZlpb]kh[jZ\jmdh\h^ysbckhklZ\
k\h_]hmijZ\e_gby^eyhp_gdbwlh]hk_dj_lgh]hiheh`_gbykdZaZe\aZdexq_gb_g_fgbq_]hg_
kdZaZghhlhfqlhfuk\_jlu\Z_fk\hxjZ[hlmIhwlhfmihe_lugZ^Ihevr_cjZa\_^u\Zl_evguo
kZfhe_lh\ijh^he`Zebkvg_aZf_q_ggufb^hhdly[jy]h^Z:\kdhj_\Z[\_j_[uehkha^Zgh
g_[hevrh_Z\bZpbhggh_ih^jZa^_e_gb_\ha^mrghcjZa\_^db\khklZ\_kZfhe_lh\kdjulh_ih^
Ohel_gZm\;_jebgRlZZd_gIhkdhevdmwdbiZ`bkZfhe_lh\bf_ebh]jhfguchiulihe_lh\gZ^
Ihevr_cbf[uehmdZaZghgZijZ\blvh[t_dlb\uk\hbodZf_jgZihl_gpbZevgu_p_ebexnl\Znn_D
dhgpm]h^ZhgbgZqZebZwjhnhlhkt_fdmKh\_lkdh]hKhxaZ^he_lZygZk\hbokZfhe_lZo^h
DjhgrlZ^lZE_gbg]jZ^ZIkdh\ZbFbgkdZQlh[u\\_klbh[s_kl\_gghklv\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evgh]eZ\gh]hgZijZ\e_gbyjZa\_^u\Zl_evghc^_yl_evghklbijh\h^behkv^_fhgkljZlb\gh_
Z\bZnhlh]jZnbjh\Zgb_mdj_ie_gguoih]jZgbqguojZchgh\NjZgpbbbQ_ohkeh\Zdbb
hhjm`_ggufkbeZf[ueZij_^hklZ\e_gZihegZykZfhklhyl_evghklv_jfZolmbFK[ueh
ij_^eh`_ghkhklZ\blvk\hbkh[kl\_ggu_[x^`_luZijZ\bl_evkl\h[jZehgZk_[y\kx
hl\_lkl\_gghklvaZnbgZgkbjh\Zgb_;uejZaf_s_gaZdZagZkljhbl_evkl\hr_klbih^\h^guoeh^hd
DhgkljmdlhjubfZkl_jZjZ[hlZ\rb_gZ]heeZg^kdbo\_j\yo\ha\jZlbebkv^hfhc;uebbkiulZgu
kdhjhklj_evgu_]Zm[bpugZqZehkvijhba\h^kl\h[jhgbjh\Zggh]hebklZhjm^bc]eZ\gh]hdZeb[jZ
^ey[h_\uodhjZ[e_cdhlhju_m`_[uebaZeh`_gu
Zij_ey]h^Z=ble_jhl^Zek_dj_lgucijbdZahi_j_\hhjm`_gbbbkha^ZeP_gljZevgh_[xjhih
i_j_\hhjm`_gbx=_jfZgbbdhlhjh_dhhj^bgbjh\Zehwlm^_yl_evghklvWlhkbevghmijhqbeh_]h
k\yabkg_f_pdbfbijhfure_ggbdZfbKdjulghklvb\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_hklZ\Zebkv
lj_[h\Zgb_f^gyIh^nZgnZju]_[[_evkh\kdhc^_abgnhjfZpbbbijhiZ]Zg^uihih\h^mijh]jZffu
h[s_kl\_gguojZ[hl=ble_jZklhbfhklvxfej^fZjhdfej^fZjhd\u^_ey_fuogZ
\hhjm`_gb_hklZebkvg_aZf_q_ggufb
Wlbh]jhfguc^_gv]bmf_ehkdju\ZebkvijbihfhsblsZl_evghjZajZ[hlZgghcnbgZgkh\hc
obljhklbijb^mfZgghcfbgbkljhfwdhghfbdb=ZevfZjhfRZolhfHkgh\gufljxdhfklZjh]h
dhe^mgZdZd_]hgZau\Zeb[ueZ\u^ZqZijhfure_ggbdZfki_pbZevguojZkibkhddhlhju_
ijbgbfZebkv\;_jebg_ih^klZ\ghcdhjihjZpb_cF_lZeemj]br_Nhjrmg]k]_gk_evrZnl
ij_^klZ\eyxs_cq_luj_qZklguodhgp_jgZb^\Zfbgbkl_jkl\Zdhlhju_\k\hxhq_j_^v
ih^^_j`b\Zebkv]hkm^Zjkl\_gghcdZaghcLZddZdp_gljZevguc[Zgdkh\j_f_g_fi_j_mqblu\Ze\k_
^he]h\u_jZkibkdb\uieZludj_^blhjZfijhba\h^bebkv[_a_^bghcfZjdbdhlhjZy[u
i_j_qbkeyeZkvgZkq_lGZqbgZyk]hb^h]h^ZrZolh\kdb_^he]h\u_jZkibkdbkhklZ\beb
fej^fZjhdqlhkhklZ\behhl^h\b\k_o\h_gguojZkoh^h\\lhlj_rZxsbci_jbh^
wlh`_\j_fy=ble_jjZaf_klbemDjmiiZaZdZagZijhba\h^kl\hi_j\hckhlgbgh\uoe_]dbolZgdh\
dhlhju_^he`gu[ueb[ulv]hlh\udfZjlm]h^Zb_s_gZ\ke_^mxs_f]h^mG_f_pdb_
bg`_g_jubfZkl_jZkihdhcghjZ[hlZ\rb_mEZg^k\_jdZ\R\_pbb[uebhlha\Zgubh[jZlgh
i_j_\_a_gu\=_jfZgbxGZk\_l[ueb\ulZs_gukijylZggu_q_jl_`bdjmiih\kdZyebgbyk[hjdb
]jmah\bdh\\DjZ\_[ueZi_j_h[hjm^h\ZgZblZfgZqZehkvijhba\h^kl\hlZgdh\Dhdly[jx
]h^Z[uebknhjfbjh\ZgulZgdh\u_^b\babbhq_fg_aZf_^ebl_evghkhh[sbebZ]_glu\h_gguo
jZa\_^hdHlha\Z\ba=_jfZgbbk\hbo\h_gguobgki_dlhjh\\gZqZe_]h^ZkhxagbdbkZfb
ij_^gZf_j_gghaZdjuebk\hcemqrbcbklhqgbdbgnhjfZpbbhg_f_pdbo\h_gguoijb]hlh\e_gbyo
DhjimkbghkljZgghcij_kkukljm^hffh`gh[uehgZa\Zlvh[jZaphfZ]j_kkb\gh]h
jZa\_^u\Zl_evgh]h`mjgZebafZF_`^mgZjh^guc^_eh\hcfbj^Z\ZefZehbgnhjfZpbblZddZd
\h_ggZyijhfure_gghklv=_jfZgbbh]jZgbqb\ZeZk\hboaZjm[_`guoiZjlg_jh\ij_^mij_`^_gbyfb
ijbdhglZdlZokdhfiZgbyfbgZoh^ysbfbkyih^g_f_pdbfdhgljhe_f dZd\=heeZg^bbbR\_pbb\f
bebkl_fbdhlhju_ihemqZeb\u]h^mhlijh^he`bl_evghck_dj_lghklb dZd\BkiZgbbNbgeyg^bb
iZjlg_ju\ijhfure_gghklbbijZ\bl_evkl\_aZjZg__ij_^mkfhlj_ebf_juk_dj_lghklbbf_yhiulk
gZqZeZo]h^h\
Khxagbdbb^jm]b_aZbgl_j_kh\Zggu_ijZ\bl_evkl\Zihkms_kl\mbf_eblhevdh^\ZbklhqgbdZ
bgnhjfZpbbh]_jfZgkdhfhjm`bbg_f_pdb_hnbpbZevgu_aZy\e_gbybk\hbkh[kl\_ggu_
jZa\_^kem`[uGhdZdmdZau\Zxljmdh\h^bl_eb]hkm^Zjkl\bojZa\_^u\Zl_evgu_hj]ZgbaZpbb
f_`\h_ggh]hi_jbh^Z[uebg_fgh]hqbke_ggufbbfZehnbgZgkbjm_fufbNjZgpmauml\_j`^Zxl
h^gZdhqlhjZkiheZ]ZebkZfhcemqr_cjZa\_^dhcb__^_yl_evghklv[ueZgZp_e_gZgZ=_jfZgbx
;jblZgkdb_jZa\_^kem`[u[ueb^hklZlhqgh\ukhdhijhn_kkbhgZevgufbghboZ]_glh\[uehhq_gv
fZehgZl_jjblhjbb=_jfZgbb:f_jbdZgpu`_ml\_j`^ZxlqlhihemqZebbgnhjfZpbxlhevdhhl
\h_gguoZllZr_b^biehfZlh\dhlhjufaZj_^dbfbkdexq_gb_fg_^hklZ\ZehjZa\_^u\Zl_evghc
ih^]hlh\dbIheydbbf_eb\k\h_fjZkihjy`_gbbp_gljZebah\ZggmxjZa\_^u\Zl_evgmxkem`[m
i_j\mx\fbj_\fgh__^_yl_evghklv[ueZgZijZ\e_gZgZJhkkbxblhevdhihlhfgZ=_jfZgbx
Q_rkdZy\h_ggZyjZa\_^dZgZkqblu\ZeZlhevdhq_eh\_d__[x^`_lkhklZ\eyeluk^heeZjh\\
]h^bhgZg_\_eZihklhygghcjZa\_^u\Zl_evghc^_yl_evghklb\=_jfZgbbkbemwlh]h\gZrb^gb
ml\_j`^Z_lkyqlhfhe^Z`_dh]^Z\hagbdZebih^haj_gby\hlghr_gbb^_yl_evghklb=_jfZgbb \
j_amevlZl_kemoh\^hdeZ^h\bebml_qdbbgnhjfZpbb\flhjZaebqgu_jZa\_^u\Zl_evgu_bribhgkdb_
kem`[u\j_^dbokemqZyofh]ebgZqZlvbgl_gkb\gu_ihbkdbg_h[oh^bfu_^eyih^l\_j`^_gbywlbo
ih^haj_gbcL_f[he__qlhiheblbq_kdb_kbeudhlhju_hgbij_^klZ\eyebg_hq_gvlh[ueb\wlhf
aZbgl_j_kh\Zgu
Kmoh^hfbgki_dpbbkhxagbdh\ bij_djZs_gb_fbo\g_aZiguoijh\_jhd\fg_fpZfm`_g_[ueh
g_h[oh^bfhklbjZ[hlZlvih^]em[hdbfijbdjulb_fbijylZlvieZgub^hdmf_glu=jbnZ
k_dj_lghijhklZ\ey\r_]hkygZ[mfZ]Zoh[uqgh[ueh^hklZlhqghqlh[um[_j_qvbohl
ex[hiulguo]eZaGZijbf_jihke_]h^Zfbgbkl_jkl\hh[hjhguj_coZij_djZlbehim[ebdh\Zlv
kibkdbhnbp_jh\gZoh^ysbokygZ\h_gghckem`[_hlebqb_hlZg]ebqZgnjZgpmah\bZf_jbdZgp_\
g_fpuklZebjZkkfZljb\ZlvwlbkibkdbdZdk_dj_lgmxbgnhjfZpbxBwlh[uehkboklhjhgu
hijZ\^ZgghlZddZd\wlbokibkdZokh^_j`Zehkv^\ZnZdlZdhlhju_g_fpuohl_ebkdjulvi_j\uc
qlh[uebij_\ur_guohlybg_gZfgh]hebfblumklZgh\e_ggu_^eyhnbp_jh\ lukj_cok\_j
luknehl\f\lhjhcqlh[ukljhjZkl_ldhebq_kl\hhnbp_jh\ihemqb\rboe_lgmx
ih^]hlh\dm
=h\hjylqlhnjZgpmakdZy\h_ggZyjZa\_^dZiulZeZkvijh\_jblvlhqghklvwlhcbgnhjfZpbbh^gZdh
_cg_m^Zehkvwlhk^_eZlvbaaZhlkmlkl\bykibkdZhnbp_jh\
H^gZdhbgh]^Z\uiZ^Zebbm^ZqbGZijbf_jnjZgpmakdh_lhjh_[xjh\j_amevlZl_\gbfZl_evgh]h
bamq_gby[x^`_lh\g_f_pdh]hijZ\bl_evkl\Zkfh]eh\uykgblvqlhj_cok\_jmbnehlmjZaj_rZehkv
ljZlblv]hjZa^h[hevr_q_fbf\u^_eyehkvkj_^kl\ijZ\bl_evkl\hfP_gghcbgnhjfZpb_c^eywlh]h
�y\bebkvhim[ebdh\Zggu_l_dkluj_q_c^_imlZlh\hiihabpbb\h\j_fy^_[Zlh\\j_coklZ]_jm]b_
nZdlugZjmr_gby_jkZevkdh]h^h]h\hjZlZdb_dZdh[mq_gb_e_lqbdh\\BlZebb[uebqZklbqgh
ba\_klgu[jblZgkdhcbnjZgpmakdhcjZa\_^u\Zl_evgufkem`[Zfbhgbk\h_\j_f_gghkhh[sZebh[
wlhfk\hbfijZ\bl_evkl\ZfH^gZdhkZfbijZ\bl_evkl\Zij_^ihqblZeb^_j`Zlv[hevrmxqZklv
bgnhjfZpbb\k_dj_l_lZddZdboih\b^bfhfmmkljZb\ZehlZdh_iheh`_gb_^_e
k_dj_lghfnjZgpmakdhf^hdeZ^_khh[sZehkvbhkdjulguodjZldhkjhqguoijbau\Zo\j_cok\_jh
rlZ[_ dZgp_eyjby\hckd\fh\h_gbabjh\Zgghcihebpbb\dZaZjfZoh[mq_gbbbhkgZs_gbb
jZaebqguoihem\h_gguonhjfbjh\ZgbclZcghfhkgZs_gbbaZij_s_ggufb\b^Zfbhjm`by
�h[mq_gbbe_lqbdh\\BlZebbbkms_kl\h\Zgbbq_jgh]hexnl\Znn_hdeZ^lZd`_kh^_j`Zeko_fm
kdjulhcijhfure_gghcfh[bebaZpbbG_kfhljygZlZdmx\k_h[t_fexsmxb^hklh\_jgmx
bgnhjfZpbxj_Zdpbbihq_fmlhg_ihke_^h\Zeh\hah[eZ^Zebiheblbq_kdb_khh[jZ`_gby
NjZgpmakdZyklhjhgZihdZdbflhijbqbgZflZdgbq_]hbg_k^_eZeZ\ijhq_fdZdb^jm]b_
]hkm^Zjkl\Zqlh[u\hkij_iylkl\h\Zlv\hhjm`_gbx=_jfZgbbbebohly[uijb^Zlvh]eZkd_wlm
bgnhjfZpbxbk_gly[jy]h^Z=_jfZgby[ueZ^hims_gZ\Eb]mGZpbc
Hldjulh_i_j_\hhjm`_gb_bh[fZg \f_kghc]h^Z=ble_jh[gZ]e_\rbc\j_amevlZl_
ihimklbl_evkl\Zkhklhjhgukhxagbdh\ijbgyeiheblbq_kdh_j_r_gb_\h^ghklhjhgg_fihjy^d_
Zggmebjh\Zlv_jkZevkdbc^h]h\hjbhldjulhaZy\beh\hhjm`_gbb=_jfZgbbkm[[hlmfZjlZ
�]h^Z\]h^h\sbgmgyiZfylb=_jfZgbbnxj_jih^ibkZe^_dj_lh\k_h[s_c\hbgkdhc
ih\bgghklbbaZy\behgZf_j_gbbm\_ebqblvkms_kl\mxsmxlukyqgmxZjfbxkhklhysmxba
�^b\babc^h^b\babc\dhebq_kl\_lukq_eh\_d\Zf_kypZkimklyhgk_dj_lghba^ZeaZdhgh[
h[hjhg_j_coZkhhl\_lkl\bbkwlbfaZdhghfj_cok\_jaZf_gyeky\_jfZolhfdZgp_eyjby\hckd
\ureZbaih^ihevybhnbpbZevghklZeZgZau\Zlvky]_g_jZevgufrlZ[hfBfi_jkdbcnehl[ue
i_j_bf_gh\Zg\\h_ggucnehlZfbgbkl_jkl\hh[hjhguklZeh\h_gguffbgbkl_jkl\hfKbeu
h[hjhgul_i_jvhldjulhklZebfZrbghc\hcgu
]h^mZ[\_jh\kdb_ih^jZa^_e_gbyZwjhnhlhkt_fdb[uebi_j_^ZgubaZ[\_jZ\]_g_jZevguc
rlZ[exnl\Znn_\dZq_kl\_wkdZ^jbevbki_pbZevgh]hgZagZq_gbyjZa\_^u\Zl_evgh]hhl^_eZWlZ
wkdZ^jbevy[ukljh\ujhkeZ^hjZaf_jh\iheghcwkdZ^jbevb kZfhe_lh\\f[ueZhkgZs_gZb
mdhfie_dlh\ZgZkh\j_f_ggufbnhlhdZf_jZfbrlZlhfh[jZ[hldbnhlh^ZgguoblsZl_evgh
ih^h[jZggufbwdbiZ`Zfb?clZd`_[ueZij_^hklZ\e_gZ\hafh`ghklv\u[hjZfh^_e_ckZfhe_lh\b
h^ghfhlhjgucO_[ebp\kdhj_[ueaZf_g_gkZfhe_lhfO_dhlhjucO_cgd_evij_^klZ\be
dZdkZfuc[ukljuc\fbj_iZkkZ`bjkdbckZfhe_lBf_ywdbiZ`baq_luj_oq_eh\_dwlZ
^\mofhlhjgZyfZrbgZh[eZ^ZeZ^Zevghklvxihe_lZlukfbevbihlhehd\luknmlh\
:dlb\babjh\Zebkvihe_lugZ^Jhkkb_cQ_ohkeh\Zdb_cNjZgpb_cb:g]eb_c\gZjmr_gb_^h]h\hjh\
h\ha^mrghfijhkljZgkl\_kwlbfbkljZgZfbJmdh\h^kl\h=_jfZgbbobljbehJZa\_^u\Zl_evgu_
kZfhe_lukh\_jrZebihe_ludZddhff_jq_kdb_Ze_lqbdb[uebh^_lu\rlZlkdh_GZ^
]jZ`^Zgkdbfbh[t_dlZfbgZijbf_j]hjh^Zfbhgbe_lZebgZh[uqguo\ukhlZoaZy\eyyqlh
bkiulu\Zxlgh\u_\hafh`gu_dhff_jq_kdb_ljZkkuZgZ^\h_ggufbh[t_dlZfbgZ
fZdkbfZevghc\ukhl_qlh[uba[_`Zlvh[gZjm`_gbybebijbh[gZjm`_gbb iha\mdmbeb
j_\_jkb\ghfmke_^m\fhij_^_e_gbyijbgZ^e_`ghklbkZfhe_lZj_amevlZl_dh]^Zh^bgO_
ihl_ji_eZ\ZjbxgZ^l_jjblhjb_cKKKJgZrZkljZgZg_\ujZabeZ^Z`_ijhl_klZ\b^bfh_]h
]jZ`^ZgkdZyh[hehqdZ\\_eZdhfi_l_glgu_hj]Zgu\aZ[em`^_gb_
]h^[uehlf_q_ggh\hcnZahc\g_f_pdhc^_abgnhjfZpbhgghijhiZ]Zg^bklkdhciheblbd_
GZqZekygh\uc\blhdh[fZgZFbnaZdexqZeky\lhfqlhexnl\Znn_ihy\beZkvgZk\_lbagbq_]h\
j_amevlZl_h^ghc\hebnxj_jZb]_gby=_jbg]Zg_f_pdhcijhfure_gghklbbbg`_g_jh\;he__q_f
e_lkdjulguok_dj_lguoijb]hlh\e_gbc jZajZ[hldZijhlhlbiubkiulZgbygZ[hjh[mq_gb_
e_lqbdh\\f[uebhnbpbZevghaZ[uluObljhklvkhklhyeZ\^_abgnhjfZpbhgghfij_m\_ebq_gbb
mklhcqb\h]hijh]j_kkZLZdbfh[jZahfm`_m]jh`Zxs_hldjulhijbagZ\Zehkvkms_kl\h\Zgb_
exnl\Znn_bZjfbboh^ihrehaZim]b\Zgb_
L_i_jvdh]^Zhkms_kl\h\ZgbbZjfbbbexnl\Znn_[uehhldjulhaZy\e_gh_^bgkl\_gguf
hiZk_gb_f=_jfZgbbbl_odlhiha\heye_cgZjmrZlv_jkZevkdbc^h]h\hjZaZl_f\uclbbag_]hb
\hhjm`blvky[uehlhqlhfh]ml[ulv\kdjulup_evbij_^gZagZq_gb_wlbobgkljmf_glh\
]ble_jh\kdhc\g_rg_ciheblbdbIjhiZ]Zg^bklu\_jfZolZ^_abgnhjfbjmyh[s_kl\_gghklvbfbj
gZau\Zeb]h^dZdi_j\uc]h^dh]^Zhg[m^_l]hlh\d\_^_gbx\hcguDZd\b^bfb]jZ
ijh^he`ZeZkv
Lhevdhl_i_jvwlZobljZyb]jZ^he`gZ[ueZkdju\Zlvih^]hlh\dmd\hcg_
Iheblbq_kdZyobljhklvnxj_jZkhklhy\rZy\i_j_dexq_gbbhlhklhjh`gh]hkhdjulbyk\hbo
aZfukeh\d\\_^_gbx\aZ[em`^_gb_gZ^biehfZlbq_kdhcZj_g_[ueZkdhhj^bgbjh\ZgZkh\k_fb
kljmdlmjZfb\eZklb\dexqZy^he`ghklguoebplZdbogZijbf_jdZd=_jbg]Ihke_^gbc\
qZklghklbiZjZee_evghk^biehfZlb_cijh\h^be__\hldjuluoaZy\e_gbyoi_j_^h[s_kl\_gghklvx
LhqghlZd`_dZd=ble_jbkihevah\Ze\dZq_kl\_k\h_]h^_abgnhjfZpbhggh]hdZgZeZWglhgbB^_gZ
fbgbkljZbghkljZgguo^_e_ebdh[jblZgbb=_jbg]bkihevah\Ze`mjgZebklZMhj^ZIjZckZ\
�dZq_kl\_k\h_]hIjZcky\eyekyk\h[h^gufdhjj_kihg^_glhfehg^hgkdhc_cebF_ck
ijbgZ^e_`Z\r_cehj^mJhl_jf_jmu[hj=_jbg]Z[uem^Zq_glZddZdIjZckZb_]h]Za_lm
mkljZb\ZegZpbklkdbcj_`bfBhgim[ebdh\Ze\kx^_abgnhjfZpbxdhlhjhck]hlh\ghklvx
kgZ[`Zeb_]hg_f_pdb_eb^_jun_\jZe_]h^Z=_jbg]aZy\be\bgl_j\vxIjZckmh[fZgu\Zy
qblZl_e_cqlh=_jfZgbyjZkiheZ]Z_llhevdhkZfhe_lZfbfgh]b_badhlhjuoZ[khexlgh
g_ijb]h^gu^ey\h_gguop_e_cHg^h[Z\beqlhZ\bZpbhggZyijhfure_gghklvgZklhevdhkeZ[Zqlh
ihlj_[m_lkyihdjZcg_cf_j_]h^Zij_`^_q_fihy\blky\hafh`ghklvkljhbl_evkl\ZK
dhlhju_dZdhgm\_jbeIjZckZ[m^mlbkihevah\Zlvky\qbklhh[hjhgbl_evguop_eyoGhm`_
f_kyp_\kimklyfZjlZ]h^Z=_jbg]ijb]eZkbeIjZckZqlh[ukhh[sblv_fmk_gkZpbhggmx
gh\hklvh[ty\b\hkms_kl\h\Zgbbexnl\Znn_lhl`_^_gv=_jbg]\ua\ZeZg]ebckdh]hb
njZgpmakdh]h\h_ggh\ha^mrguoZllZr_qlh[ukhh[sblvbfwlmgh\hklvhnbpbZevgh
Iheguf[e_nhf[uebbaZ\_j_gby=ble_jZijb_]hebqguo\klj_qZokWglhgbB^_ghfn_\jZe_
]h^Zijbi_j\hc\klj_q_B^_gZkg_f_pdbfdZgpe_jhf=ble_jml\_j`^Zeqlh=_jfZgby
[_ahjm`gZ\\ha^mo_qlhhgZg_bf__lZ]j_kkb\guogZf_j_gbcbmg__g_lg_h[oh^bfhklb\
gZklmiZl_evghfhjm`bbbqlhhgZ]hlh\ZhldZaZlvkyhl\k_o\h_gguokZfhe_lh\_keb^jm]b_kljZgu
k^_eZxllh`_kZfh_bl^\lhf`_jh^_Hgh[_sZekhdjZlblvexnl\Znn_^h\b]hdhebq_kl\Z
kZfhe_lh\khk_^gbokljZgh^gh\j_f_gghg_ij_\urZy\b]hdhebq_kl\ZkZfhe_lh\njZgpmakdhc
\h_gghcZ\bZpbb^Z\Zekh]eZkb_bf_lvkZfhe_luk[ebadbfjZ^bmkhf^_ckl\bybhldZaZlvkyhl
[hf[Zj^bjh\sbdh\:aZl_ff_kyp_\kimklyfZjlZ]h^Z\k_]hq_j_a^g_cihke_lh]h
dZd=_jbg]hldjulhaZy\behkms_kl\h\Zgbbexnl\Znn_nxj_jijhbgnhjfbjh\ZeB^_gZqlh
&#xK;�exnl\Znn_^hklb]ebiZjbl_lZkdhjhe_\kdbfbKeylh]hqlh[uijh^_fhgkljbjh\Zlvwlhhg
ij_^klZ\belZ[ebpmihdhlhjhc\uoh^behqlhkbeu[jblZgkdhcZ\bZpbbkhklZ\eyxlfZrbg
\dexqZyj_a_j\AgZyqlh\^_ckl\bl_evghklbyebgbyh[hjhgudhjhe_\kdboK_ebdh[jblZgbb
khklZ\ey_lkZfhe_lZb\kihfh]Zl_evguofZrbgfbgbkl_jkl\hbghkljZgguo^_e
_ebdh[jblZgbbihbgl_j_kh\ZehkvmFbgbkl_jkl\ZZ\bZpbb=_jfZgbbdZdh\lhqguckfuke
Fbgbkl_jkl\hbghkljZgguo^_ejZkp_gbehwlhdZd\b_ij_\hkoh^kl\hg_fp_\Wlh[ueZgh\Zy
obljhklvklj_fe_gb_ihdZaZlvk\hx\h_ggmxkbemgZfgh]h[hevr_cq_fhgZ_klvgZkZfhf^_e_
Ihwlhfm\k_kZfh_emqr__qlhfh]ehijb\e_qvfbjh\h_\gbfZgb_^_fhgkljbjh\Zehkvihy\eyykv\
beexkljbjh\Zgguo`mjgZeZogZ]jZg^bhaguogZpbklkdbofblbg]Zo\Gxjg[_j]_GZ
f_`^mgZjh^guo\uklZ\dZo\]h^Zoij_^klZ\eyebkvfh^_ebkZfhe_lh\km\_ebq_gghc
fhsghklvx]h^Zo[ueblsZl_evghih^]hlh\e_gubijh\_^_gu\babluZg]ebckdbo
njZgpmakdbobZf_jbdZgkdbowdki_jlh\Bf^_fhgkljbjh\Zebkvl_ogbq_kdb_^hklb`_gby=_jfZgbb
k_\h_ggu_ZllZr_bba[jZggu_aZjm[_`gu_ij_^klZ\bl_eb[uebijb]eZr_gugZi_j\u_
rbjhdhfZkrlZ[gu_fZg_\ju]h^ZFZg_\jub\bablu]hlh\bebkvlZdqlh[ukha^Zehkv
\i_qZle_gb_agZqbl_evgh[hevr_]hq_fm^ZehkvihdZaZlvE_]bhgDhg^hjkjZ`Z\rbcky\
BkiZgbb\]h^Zo[uerbjhdhjZaj_deZfbjh\Zgkp_evx^hdZaZlv\ukhdb_dZq_kl\Z
g_f_pdbo^h[jh\hevp_\b\hhjm`_gby
Gh\uc\_jfZolbfgbfZy_]hkbeZij_^klZ\eyebkh[hc]jZg^bhagmxfbklbnbdZpbxdhlhjZy
ij_djZkghkem`beZp_eyf=ble_jZ?_^Ze_dhb^ms_cp_evx[ueh\ha\jZs_gb_ijb]jZgbqguo
jZchgh\ihl_jygguo=_jfZgb_cih_jkZevkdhfm^h]h\hjmAZljbkiheh\bghc]h^Z kgZqZeZ
]hb^hhdhgqZl_evghcdhgnjhglZpbb\k_gly[j_]h^Z\fbf_gghobljhklvxnxj_jmm^Zehkv
hkms_kl\blvk\hbj_\Zgrbklkdb_ieZgu
I_j\hcp_evx=ble_jZ[ueZJ_cgkdZy^_fbeblZjbah\ZggZy[mn_jgZyahgZfZjlZ]h^Z\
gZjmr_gb__jkZevkdh]hbEhddZjgkdh]h^h]h\hjh\\_jfZol\g_aZighhddmibjh\ZeJ_cgkdmxa_fex
Wlh[uehhkms_kl\e_ghh^ghc_^bgkl\_gghci_ohlghc^b\bab_cdhlhjZydlhfm`_bf_eZkljh]bc
ijbdZahlklmiblvijb\b^_i_j\h]hnjZgpmakdh]hZjf_ckdh]hiZljmeyLZdhcwdkljZhj^bgZjguc
ijbdZa[Zabjh\Zekybkdexqbl_evghgZobljhklbZg_gZljmkhklb=ble_j^_fhgkljZlb\gh]jhabe
hlijZ\blv^hihegbl_evguo^b\babc\J_cgkdmxa_fex\lh\j_fydZd[h_\u_kbeu\_jfZolZ
khklZ\eyeb\k_]hlh[jb]Z^uijhlb\njZgpmakdbo^b\babc
Ohly\_jfZoljZaf_klbe\wlhc[mn_jghcahg_lhevdh^b\babhgb[ZlZevhgZgZkqblu\Z\rb_
lukq_eh\_d[jblZgkdZyjZa\_^dZgZg_keZgZdZjlmJ_cgkdhca_febkmdZaZgb_f[h_\uoihjy^dh\
g_fp_\^b\babbklukkhe^ZlG_\_jhylghgho\Ze_gZynjZgpmakdZyjZa\_^dZkqblZeZqlhkbeu
g_fp_\gZJ_cgkdhca_fe_khklZ\eyeblukq_eh\_dLZdhrb[blvkyfh`gheb[hih^\ebygb_f
h[fZgZg_fp_\ dZd]h\hjblkymkljZoZ]eZaZ\_ebdb\feb[h^eyhijZ\^Zgbykh[kl\_ggh]h
[_a^_ckl\byG_bkdexq_ghqlh\k_wlbnZglZklbq_kdb_^Zggu_[uebij_^gZf_j_gghceh`vxb
obljhklvxbf_\r_cdhg_qghcp_evxmkbe_gb_=_jfZgbbIhimlghj_rZeZkvaZ^ZqZ\\_^_gby
h[s_kl\_gghklb\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghbklbggh]hiheh`_gby^_e
j_amevlZl_njZgpmauijhklhhlklmibebboZjfbyhldZaZeZkvb^lb\i_j_^gZg_fp_\^hl_oihj
ihdZ\f_kl_kgbfbg_gZqgml^\b`_gb_Zg]ebqZg__ebdh[jblZgbyhldZaZeZkvWlh[ueZ
ihjZabl_evgZyih[_^Zg_fp_\DZdiha^g__ebp_f_jghijbagZ\Ze=ble_jgZfgZ^h[uehm[bjZlvky
kih^`Zlufo\hklhff_`^mgh]lZddZdgZoh^ysboky\gZr_fjZkihjy`_gbb\h_gguoj_kmjkh\g_
o\ZlZeh^Z`_^eykdjhfgh]hkhijhlb\e_gbyb^bfhlZdZykblmZpbydh]hlhhq_gvmkljZb\ZeZb
^Z`_ihhsjyeZkv
Bgl_j_kgu_kh[ulbyijhbkoh^bebbkZ\bZpb_c]h^Zoexnl\Znn_[ueb]hlh\ud
fZkkh\hfm\hhjm`_gbxBo[x^`_l[ukljh\ujhkkfeg^heeZjh\\nbgZgkh\hf]h^m^h
]h^mexnl\Znn_ihemqbebfeg^heeZjh\baki_pbZevgh]hq_jgh]hnhg^ZnbgZgkbjm_fh]hk
ihfhsvx[Zgdghlk_dj_lghijh^ZgguoJ_cok[ZgdmWlZko_fZij_^gZagZq_ggZy^eyim[ebqguo
kemrZgbc\j_coklZ]_[ueZbah[j_l_gb_fij_ab^_glZJ_cok[ZgdZRZolZHggZf_jb\ZekykhojZgblv
wlbk^_edb\lZcg_qlh[uba[_`Zlvbgneypbb\=_jfZgbbbihl_jb^h\_jbydj_cokfZjd_aZ
]jZgbp_c
Fbgbkl_jkl\hZ\bZpbb=_jbg]ZhkhagZ\Zehqlhwnn_dlb\gh_fZkkh\h_ijhba\h^kl\hkZfhe_lh\
ihlj_[m_lhl[hjZg_kdhevdbofh^_e_cbal_oqlhijhoh^bebe_lgu_bkiulZgbydZq_kl\_kj_^g_]h
[hf[Zj^bjh\sbdZhgh\u[jZehO_Wjg_klZO_cgd_eydhlhjuckh\_jrbek\hci_j\ucihe_l
n_\jZey]h^ZDZdb_]hij_^r_kl\_ggbdO_wlh[ue[hf[Zj^bjh\sbdaZdZfmnebjh\Zgguc
ih^]jZ`^ZgkdbcljZgkihjlguckZfhe_lwlhf\b^_O_\f_sZeiZkkZ`bjh\ki_j_^bb
kaZ^bF_`^mgbfbgZoh^beZkvimklZydZ[bgZdhlhjmxExnl]ZgaZ^_fhgkljZlb\ghij_^klZ\eyeZ
dZdihf_s_gb_^eydmj_gby^_ckl\bl_evghklbwlh[ue[hf[h\uchlk_dGZqZehkvijhba\h^kl\h
ghi_j\u_kZfhe_lh\\_ebk_[yg_mdex`_\ihe_l_b[uebhl\_j]gmluexnl\Znn_ O_cgd_ev
iha`_\u]h^ghijh^ZeboQZgDZcrb\fkdhj_ihy\beZkvmemqr_ggZyfh^_evijbgylZyexnl\Znn_
b\[ukljhfl_fi_gZqZehkv__k_jbcgh_ijhba\h^kl\h
=jZ`^ZgkdbcljZgkihjlguc\ZjbZglO_^_fhgkljbjh\Zekyim[ebd_gZZwjh^jhf_L_fi_evohn\
yg\Zj_]h^ZWlhlkZfhe_lihklmibegZ\hhjm`_gb_\k_dj_lgmxwkdZ^jbevxZwjhnhlhkt_fdb
exnl\Znn_^eyaZf_guO_
Fbgbkl_jkl\hZ\bZpbbj_rbehijbgylvO_\dZq_kl\_hkgh\gh]hkj_^g_]h[hf[Zj^bjh\sbdZb
k^_eZehaZy\dmgZ_]hfZkkh\h_ijhba\h^kl\hDlhfm`_fbgbkl_jkl\hkhh[sbehWjgklmO_cgd_ex
hk\h_f`_eZgbbihkljhblvhl^_evgucaZ\h^dhlhjuc[uijhba\h^bebkdexqbl_evghO_k
m^b\bl_evgufb^eylh]h\j_f_gbl_fiZfbkZfhe_lh\\f_kypHr_ehfe_ggucO_cgd_ev
gZqZe[uehmibjZlvky^mfZyhlhch]jhfghcp_g_dhlhjmx_fmijb^_lkyieZlblvaZkljhbl_evkl\h
aZ\h^Zgh_]haZ\_jbebqlhexnl\Znn_[_j_lgZk_[y\k_jZkoh^u;ue\u^\bgmljy^mkeh\bcaZ\h^
^he`_g[ulvmevljZkh\j_f_ggufkjZa[jhkZggufbp_oZfb^eylh]hqlh[umf_gvrblvmya\bfhklv
hl\jZ`_kdbo\ha^mrguogZe_lh\bf_lvkh[kl\_ggh_[hf[hm[_`bs_bk\hxih`ZjgmxhojZgm
Dh]^ZO_cgd_evaZf_lbeqlhjZa[jhkZgghklvp_oh\kgbablwnn_dlb\ghklvijhba\h^kl\ZZagZqblb
^hoh^u_fmijhklhhl\_lbebG_[_kihdhcl_kvh[wlhfwlhg_\Zrb^_gv]bO_cgd_evkh]eZkbeky
b\hae_HjZgb_g[mj]Z[ueZgZc^_gZih^oh^ysZyiehsZ^dZJZajZ[hldZijh_dlZ[ueZaZdhgq_gZ\
gZqZe_Zij_ey]h^ZZkljhbl_evkl\hgZqZehkvfZy
Jh\ghq_j_a]h^fZy]h^Zi_j\uc[hf[Zj^bjh\sbdO_ihkljh_gguc\HjZgb_g[mj]_
khr_ekebgbbk[hjdbijb\_lkl\m_fuc\ha]eZkZfblukyqjZ[hqbob]hkl_c^Zevg_cr_f
HjZgb_g[mj]klZef_klhfim[ebqguo^_fhgkljZlb\guoihdZah\gh\hcZ\bZpbhgghcl_ogbdb
Exnl\Znn_bkihevah\Zeb_]hqlh[um^b\blvbeb\\_klb\aZ[em`^_gb_bghkljZgguo]hkl_c
�ObljhklvkhklhyeZ\Z[khexlghchldjulhklbg_fp_\_fhgkljZlb\gu_ihe_luihdZagh\hcl_ogbdb
\ha\_ebqb\Zeb=_jfZgbxihdZau\Zy\hafh`ghklb]hkm^Zjkl\Zb_]h\h_gghcfZrbguDh]hlhwlh
aZim]b\ZehZdlhlhm[_`^ZekyqlhljZlblkyg_ajy
=_jbg]kjZaj_r_gby=ble_jZ\hkihevah\Zeky\hafh`ghklvx^eylh]hqlh[uihdZaZlvk\hx
�Z\bZpbx\h\j_fy,9f_`^mgZjh^guo\h_gguoZ\bZpbhgguokhj_\gh\Zgbc\x[_g^hjn_ Pxjbo
R\_cpZjby\f\ihke_^gxxg_^_exbxey]h^ZIjbkmlkl\mxsb_kj_^bdhlhjuogZoh^bebkv
\ha^mrghcfhsb
G_[hevrhcjZa\_^u\Zl_evguckZfhe_lNv_ke_jZKlhjqijhg_kkykhkdhjhklvxfbev\qZkwlh
[uehiulguch[jZa_p;ueihdZaZgklj_fbl_evgucbklj_[bl_evO_cgd_eyO_dhlhjuch^gZdh
dlhfm\j_f_gbm`_[uehl\_j]gmlexnl\Znn_
=jmiiZbaiylbf_kk_jrfbllh\0He_]dhaZgyeZi_j\h_\lhjh_blj_lv_f_klh\
fbevghc]hgd_[ueZi_j\hc\fbevghc]hgd_ihhdjm`ghklbbi_j\hc\khj_\gh\Zgbyoih
�gZ[hjm\ukhlubibdbjh\Zgbx\mofhlhjguckj_^gbc[hf[Zj^bjh\sbd\ub]jZekhj_\gh\Zgb_
ihdZaZ\kdhjhklvfbev\qZkqlhgZfbevij_\urZehkdhjhklvij_^klZ\e_gguobklj_[bl_e_c
g_g_f_pdh]hijhba\h^kl\ZKha^Zehkv\i_qZle_gb_qlhwlhl[hf[Zj^bjh\sbdg_^hklb]Z_f
Hr_ehfe_ggu_njZgpmakdb_Zg]ebckdb_b^jm]b_h[haj_\Zl_ebg_agZebqlhboh[fZgu\Zxlqlh
wlhl[hf[Zj^bjh\sbd[ue_^bgkl\_gghcfh^_evxk^_eZgghc\jmqgmxbbf_em\_ebq_ggmx
fhsghklv^\b]Zl_eyZj_Zevghijhba\h^bfu_fh^_eb\uimkdZebkvkf_g__fhsgufb^\b]Zl_eyfb
bihdZau\ZebkdhjhklvgZfbev\qZkf_gvr_
Fbgbkl_jkl\hZ\bZpbbijh\_ehk_jbxbkiulZl_evguohp_ghqguoihe_lh\\LjZ\_fxg^_\hdly[j_
]h^Z^eyhij_^_e_gbyfh^_ebbklj_[bl_eydhlhjZy^he`gZ[ueZ[ulvaZims_gZ\fZkkh\h_
ijhba\h^kl\hIh[_^bl_e_fklZekZfhe_lbeebF_kk_jrfbllZ%Idhlhjuc[uehq_gvijhkl\
k[hjd_GhwlhlnZdllhevdhih^kl_]gmeWjgklZO_cgd_ey hgkqblZeF_kk_jrfbllZ\ukdhqdhc\f
\klZlvaZq_jl_`gmx^hkdmb\_jgmlvk_[_eb^_jkl\hj_amevlZl_ihy\bekykZfhe_lO_Hg
bf_eh^gmlj_lv^_lZe_cbiheh\bgmaZde_ihddhlhju_[uebm_]hij_^r_kl\_ggbdZO_
i_j\u_wlhlkZfhe_l[uehijh[h\Zg\ihe_l_yg\Zjy]h^ZZbxgygZg_f[uemklZgh\e_g
gh\ucfbjh\hcj_dhj^kdhjhklbfbev\qZkqlh[uehgZfbev\qZk[hevr_j_dhj^Z
ijbgZ^e_`Z\r_]hBlZebb
k_]Za_lu?\jhiudjbqZebh\ha^mrghfljbmfn_=_jfZgbbG_dhlhju_\gbfZl_evgu_qblZl_eb
g_khfg_ggh[ueb\klj_\h`_guihih\h^mlh]hqlh\ij_kkj_eba_fbgbkl_jkl\ZijhiZ]Zg^u
=_[[_evkZwlZwdki_jbf_glZevgZyfh^_evh[ty\eyeZkvk_jbcghcfh^bnbdZpb_c^Z\ghhl\_j]gmlh]h
O_bebO_8dhlhjZy\^_ckl\bl_evghklbkms_kl\h\ZeZihdZlhevdh\\hh[jZ`_gbb
=_[[_evkZFbklbnbdZpbyijh^he`ZeZkv
Hlebqghc\hafh`ghklvx^ey=ble_jZihdZaZlvihdZ_s_beexahjgmx]_jfZgkdmxfhsvy\beZkv
=jZ`^ZgkdZy\hcgZ\BkiZgbb]h^h\HgZiha\hebeZexnl\Znn_ZjfbbbnehlmgZdhiblv
hiul[h_\uo^_ckl\bcbbkiulZlv\[hyogh\h_\hhjm`_gb_Djhf_lh]hlZddZd=_jfZgby\g_keZ
g_fZeuc\deZ^\ih[_^mNjZgdhfbjklZejZkp_gb\Zlv__dZdhkgh\gmx\h_ggmxkbem
j_amevlZl_f_kyp_\[h_\exnl\Znn_b\_jfZolihemqbeblukih^]hlh\e_gguo[h_\uo
e_lqbdh\qe_gh\wdbiZ`_ckZfhe_lh\lZgdbklh\ba_gblqbdh\HgbbkiulZebjy^gh\uokbkl_f
hjm`by\qZklghklbbklj_[bl_ev0Hibdbjmxsbc[hf[Zj^bjh\sbdXbff
ijhlb\hlZgdh\ha_gblgmximrdmk_wlbkbkl_fuklZebhkgh\gufhjm`b_fijb[eb`Zxs_cky
fbjh\hc\hcguG_fpulZd`_ihijh[h\Zebijbf_gblvgh\u_\b^ulZdlbdb\ha^mrghgZa_fgmx
ih^^_j`dmbdh\jh\h_[hf[hf_lZgb_DhfZg^gh_a\_ghihemqbeh[h_\hchiullhlkZfuc[h_\hc
hiuldhlhjucljb]h^Zkimkly[ueijbf_g_gijhlb\]hjh^h\:g]ebbbNjZgpbb
IhdZ\BkiZgbbkg_f_pdhcihfhsvxijh^he`ZeZkv=jZ`^ZgkdZy\hcgZ=ble_jij_^ijbgye
^Zevg_crb_rZ]bihaZo\Zlma_f_evdZ`^hflZdhfkemqZ_khxagu_]hkm^Zjkl\ZjZkiheZ]Zeb
bgl_j_kudZd[uaZ]bighlbabjh\Zggu_g_f_pdhcijhiZ]Zg^hcdhlhjZyihklhygghij_m\_ebqb\ZeZ
fhsv\_jfZolZbexnl\Znn_g_ij_^ijbgyebgbdZdbo^_ckl\bcAZlhwlh^_eZe=ble_jfZjl_
]h^ZhgZgg_dkbjh\Ze:\kljbxk_gly[j_gZ\klj_q_\Fxgo_g_NjZgpbyb_ebdh[jblZgby
hl^Zeb=_jfZgbbijb]jZgbqgucjZchgQ_ohkeh\Zdbb
Fxgo_giha`_ij_ih^ghkbebdZdg_m^ZqmZg]ehnjZgpmakdh]hoeZ^ghdjh\bybke_^kl\b_ijh\ZeZbo
jZa\_^dbWlhdhg_qgh`_[ue[e_nh[fZg=ble_j`_g_[e_nh\ZeHg^_ckl\bl_evghgZf_jb\Zeky
\lhj]gmlvky\Q_ohkeh\ZdbxbagZeqlhwlh_fmm^Zklky;e_nh\Ze\_jfZol\\h^yh[s_kl\_gghklv\
aZ[em`^_gb_lZddZdihqlbgZ\_jgydZg_fh]\uklmiblvijhlb\Q_ohkeh\ZdbbbNjZgpbbg_]h\hjy
m`_h_ebdh[jblZgbbbKKKJNjZgpmakdh_lhjh_[xjhkqblZehqlhm=_jfZgbbbf__lky
^b\babc b\j_a_j\_\flh]^ZdZdgZkZfhf^_e_m\_jfZolZ[uehlhevdh^b\babb b\j_a_j\_\f
MNjZgpbb[ueh b\j_a_j\_\fZmq_oh\ \j_a_j\_\fohjhrhh[mq_gguo^b\babcLZdbf
h[jZahfihemqZ_lkyqlhnjZgpmakdZyjZa\_^dZij_^gZf_j_ggh^_abgnhjfbjh\ZeZk\h_
ijZ\bl_evkl\hh\h_gghfij_\hkoh^kl\_=_jfZgbb\lh\j_fydZdkhxagbdbbf_eb^\hcgh_
ij_\hkoh^kl\h\dhebq_kl\_^b\babcLZdb_`_ijhkq_lu^himklbebjZa\_^dbkhxagbdh\\
hlghr_gbbexnl\Znn_[jhg_lZgdh\uokbebfh[bebaZpbhgguo\hafh`ghkl_c=_jfZgbbKhxagbdb
ij_ih^ghkbebk_[yfbjm`_jl\Zfbkbeubobljhklb=ble_jZ^_ckl\bl_evghklbaZiZ^gu_
^_fhdjZlbbkZfbhl^Z\Zeb=ble_jm\hhjm`_gb_l_ogbdmgZdhg_pwdhghfbdmhddmibjh\Zgguobf
Q_ohkeh\Zdbb:\kljbbZ\ihke_^mxs_fb\k_ohklZevguo_\jhi_ckdbo]hkm^Zjkl\Wlhm`_[ueZ
obljhklv[he__djmigh]hfZkrlZ[Zk^Ze_dhb^msbfbihke_^kl\byfb
Fh`ghijb\_klbijbf_jlh]hdZdg_fpuijh\h^bebk\hbdZfiZgbbih^_abgnhjfZpbbbkihevamy
\babluwdki_jlh\dhlhju_mk_[y^hfZjZkijhkljZgyebkdZadbhfhsbbg_mya\bfhklb=_jfZgbb
Hkgh\ghcp_evxwlh]h[uehmkljZr_gb_Z\]mkl_]h^Zdh]^Zq_ohkeh\Zpdbcdjbabk_s_
lhevdhih^h]j_\Zeky=ble_jhf=_jfZg=_jbg]ijb]eZkbejmdh\h^bl_e_cnjZgpmakdboKk
bgki_dpbhgguf\bablhf=_g_jZe@ha_nxee_f_gZqZevgbdrlZ[ZZ\bZpbb^Zekh]eZkb_b\ayek
kh[hcg_kdhevdhq_eh\_d?]h]b^]_g_jZeFbevoihdZaZexee_f_[hevrb_bij_djZkgh
�h[hjm^h\Zggu_dZaZjfuexnl\Znn_Hg\habe_]h\;_jebg_[jblphkfZljb\Zlv^ebggu_jy^u
gh\uokZfhe_lh\0Hjy^hfkbklj_[bl_eyfbklhyebgZ\uly`dmjhkeu_ibehlu
xee_f_b_]hkhljm^gbdh\ijh\_ebihmevljZkh\j_f_gghfmaZ\h^m\HjZgb_g[mj]_FbevoM^_lb
kZfO_cgd_evHgm\b^_e^_kyldbkj_^gbo[hf[Zj^bjh\sbdh\gZebgbbk[hjdb[_amij_qgu_
[hf[hm[_`bsZaZjulu_]em[hdh\a_fex\dhlhjuo\k_[ueh\iheghc]hlh\ghklb\dexqZy^Z`_
^_kylvaZlhq_gguodZjZg^Zr_cgZdZ`^hfklhe_Hgbm\b^_ebdZdO_jZ[hlZ_lgZh^ghf
^\b]Zl_e_AZl_fM^_lijb]eZkbexee_f_\k\hcebqguckZfhe_lhkfhlj_lvl_jjblhjbxaZ\h^Z
k\_jomDh]^ZM^_lkgbabekdhjhklvkZfhe_lZ^hfbgbfZevghc wlhlfhf_glhgaZjZg__lsZl_evgh
ijh^mfZekFbevohfbO_cgd_e_f\ffbfhkhk\bklhfgZiheghckdhjhklbijhg_kkyO_H[Z
kZfhe_lZijba_febebkvbg_fpuih^\_ebhr_ehfe_gguonjZgpmakdbo\babl_jh\dgh\_gvdhfmO_
8Fbevoh[tykgbeqlhwlhlkZfhe_l h^bgbalj_oihkljh_gguokZfhe_lh\O_\fy\ey_lky
kZfhcihke_^g_cfh^_evxbklj_[bl_eyexnl\Znn_KdZ`bl_M^_lkijhkbeFbevokdhevdh
\j_f_gbihlj_[m_lky^eygZqZeZk_jbcgh]hijhba\h^kl\Z"M^_lhl\_lbelhjZyebgbym`_
]hlh\ZZlj_lvy\hc^_l\kljhc\l_q_gb_^\mog_^_evObljhklvm^ZeZkvnjZgpmau[ueb\rhd_
Iha`_xee_f_ijbagZekyqlhhgihljyk_gl_fqlhm\b^_emexnl\Znn_bfjZqghij_^kdZaZeqlh
njZgpmakdh]hkZfhe_lZ
NjZgpmakdZy^_e_]Zpby\_jgmeZkv\IZjb`kihjZ`_gq_kdbfgZkljh_gb_fbaZy\beZqlhexnl\Znn_
g_ih[_^bfu?kl_kl\_gghih^h[gu_aZy\e_gby\ebyebgZgZkljh_gbyb\khk_^gbo]hkm^Zjkl\Zo
H^gh\j_f_ggh=_jfZgbyp_e_mklj_fe_gghbg_[_amki_oZ\ebyeZgZfbjh\h_h[s_kl\_ggh_fg_gb_
q_j_aZf_jbdZgp_\dZq_kl\_bgnhjfZlhjZ\uklmiZeihedh\gbdQZjeva:Ebg^[_j]dhlhjuc
gZqbgZyk]h^Zihk_sZe=_jfZgbxihaZ^ZgbxZf_jbdZgkdhc\h_gghcjZa\_^dbEbg^[_j][ue
gZagZq_gZf_jbdZgkdbf\h_ggufZllZr_ki_pbZevgh^eylh]hqlh[u^Z\Zlv[he__ih^jh[gmxb
ijZ\^b\mxbgnhjfZpbxhexnl\Znn_Khk\h_cklhjhguqbguexnl\Znn_hlkZfh]h=_jbg]Z^h
FbevoZbM^_lZihdZaZebk_[yjZ^mrgufbohay_\ZfbGZklhevdhjZ^mrgufbqlhEbg^[_j]
klZeijhiZ]Zg^bjh\Zlv\KR:\k_bonZevrb\u_pbnjuhijhba\h^kl\_[m^msb_ieZgudhlhju_
lZdbg_[uebij_l\hj_gu\`bagvgZkZ`^Zyfukevhlhfqlhexnl\Znn_m`_\]h^my\eyxlky
kZfufbfhsgufb\h_ggh\ha^mrgufbkbeZfb\fbj_
h\j_fyk\h_]h\lhjh]h\bablZ\j_co\hdly[j_]h^ZEbg^[_j]khh[sbeqlhexnl\Znn_
bf__l\k\h_fjZkihjy`_gbb[hevrhc\ha^mrgucnehl\dhebq_kl\_lukkZfhe_lh\ badhlhjuo
lukkhklZ\eyxl^_ckl\mxsb_[hf[Zj^bjh\sbdb\fb\uimkdZ_lhl^hfZrbg\f_kyp k
h[t_fhfijhba\h^kl\ZlukfZrbg\]h^\fHghlf_lbeqlhwlZklZlbklbdZ^_eZ_lexnl\Znn_
kbevg__q_f\k_\h_ggh\ha^mrgu_kbeu^jm]bo_\jhi_ckdbokljZg\f_kl_\ayluo
IjZ\^Z`_aZdexqZeZkv\lhfqlh\lh\j_fy\exnl\Znn_gZkqblu\ZehkvkZfhe_lh\ ba
dhlhjuohklZ\eyeb[hf[Zj^bjh\sbdb\fb\h\j_fyfxgo_gkdh]hdjbabkZexnl\Znn_j_Zevgh
fh]ebfh[bebah\ZlvlhevdhkZfhe_lh\i_j\hcebgbb \dexqZy[hf[Zj^bjh\sbdh\b
bklj_[bl_e_c\fuimkdkZfhe_lh\khklZ\eyef_g__fZrbg\f_kyp
Eh`gZybgnhjfZpbyEbg^[_j]ZihklmibeZgZdZgmg_Fxgo_gkdhc\klj_qb\KR:_ebdh[jblZgbx
bNjZgpbxb[ueZkZfufk_jv_agufh[jZahf\hkijbgylZh[s_kl\_gghklvxDh]^ZaZg_^_ex^h
Fxgo_gZij_fv_jfbgbklj_ebdh[jblZgbbG_\beQ_f[_je_ghlijZ\beky\=_jfZgbxhgijbk_[_
bf_edjZldh_kh^_j`Zgb_^hdeZ^ZEbg^[_j]ZGmZ^\_g_^_ebkimklyihke_Fxgo_gkdh]hk]h\hjZ
[eZ]h^Zjguc=_jbg]gZ]jZ^beZf_jbdZgpZDj_klhf]_jfZgkdh]hhjeZ
l_q_gb_fZjlZ]h^Z\_jfZolhddmibjh\ZehklZ\rmxkyqZklvQ_ohkeh\Zdbb[_a\kydh]h
khijhlb\e_gbyQmlviha`_ihjlh\uc]hjh^F_f_ev ijbgZ^e_`Z\rbcEbl\_\f[ueijhklh
&#xxg;&#x_;&#xg_;&#xfp;&#xu;&#xhd;&#xdm;&#xib;&#xjh;&#xZ;b;�Zgg_dkbjh\Zgg_f_pdbfnehlhfbxg_g_fpuhddmibjh\ZebZgpb] g_f_pdb_kbeu[uebkdjulu
ih^\b^hff_klgh]h^h[jh\hevq_kdh]hK\h[h^gh]hdhjimkZ\f
mljZk_gly[jy]h^Z\_jfZol\g_aZigh\lhj]kygZl_jjblhjbxIhevrbG_kfhljygZ
kms_kl\mxsb_nhjfZevghZg]ehnjZgpmakdb_^h]h\hjgu_h[yaZl_evkl\Zi_j_^Ihevr_c=ble_j
agZeqlhNjZgpbybhkh[_ggh_ebdh[jblZgbyhklZgmlky[_amqZklgufblhqghlZd`_dZdb\
\hijhk_kQ_ohkeh\Zdb_ck\h_cj_qbijhbag_k_gghc\mljZ\j_coklZ]_dhlhjZyh^gh\j_f_ggh
i_j_^Z\ZeZkvihjZ^bh^ey\k_]hfbjZnxj_jaZy\be;hevr_e_ly[ueaZgylkljhbl_evkl\hf
\hhjm`_gguokbe=_jfZgbbh\j_fywlh]hi_jbh^Z[he__fej^j_cokfZjhd[uehbajZkoh^h\Zgh
gZkljhbl_evkl\hk_]h^gyrg_]h\_jfZolZgZrb\hhjm`_ggu_kbeuy\eyxlkykZfufbhkgZs_ggufb
\hhjm`_ggufbkbeZfb\fbj_bhgbij_\hkoh^ylg_f_pdmxZjfbx]h^ZFhym\_j_gghklv\
gbogbdh]^Zg_[m^_lihdhe_[bfZ
AZy\e_gb_=ble_jZhfej^j_cokfZjhd[uehkbevgufij_m\_ebq_gb_fgZf_j_gghceh`vx^ey
GZa\ZggZykmffZg_[ueZiheghklvxnbdlb\ghc\^_ckl\bl_evghklbwlh[uebijb[ebabl_evgh\k_
jZkoh^uijZ\bl_evkl\ZaZwlhli_jbh^badhlhjuolhevdhhdhehfej^j_cokfZjhdihrehgZ
\hhjm`_gb_H^bgg_f_pdbcwdhghfbklihke_\h_ggh]hi_jbh^Zhlf_qZeH[s_kl\_ggu_\a]ey^ugZ
jZaf_ju\hhjm`_gby[uebkbevghij_m\_ebq_guG_f_pdh_ijZ\bl_evkl\h\lh\j_fygbq_]hg_
^_eZehqlh[uhijh\_j]gmlvwlb\a]ey^ugZijhlb\hgby\eyebkvg_h[oh^bfhcijhiZ]Zg^hc
kha^Z\Zybeexabx\h_gghcfhsbdhlhjhc\^_ckl\bl_evghklbg_fh]eh[ulv\lZdbofZkrlZ[Zo
Obljhklv=ble_jZaZdhgqbeZkv\lhj`_gb_f\Ihevrm\k_gly[j_]h^Zdh]^Ziheydbj_rbeb
khijhlb\eylvkyZihke_^\mo^g_c^_fhgkljZlb\ghcg_j_rbl_evghklb_ebdh[jblZgbybNjZgpby
nhjfZevgh\klmibeb\\hcgmL_fg_f_g__obljhklv_s_ijh^he`ZeZb]jZlvk\hxjhevlZddZd
fh]ms_kl\_ggu_njZgdh[jblZgkdb_kbeuh]jZgbqb\Zebkvlhevdhf_edbfb[meZ\hqgufbmdheZfb
G_\_jhylghghhgbdZd[u\k__s_^mfZebb^_eZeb\b^qlhfh]mliheZ^blvk=ble_jhf\h\j_fy
f_kyqgh]hi_jbh^Zdhlhjuc[uegZa\ZgkljZgghc\hcghc_jfZol`_ihemqbe\k\h_
jZkihjy`_gb_wlbkZfu_f_kyp_\^eym\_ebq_gby\h_gghcfhsbk]hjZa^h[hevrbfbl_fiZfbq_f
_ebdh[jblZgbybebNjZgpby
&#xZ;&#xij;&#x_e;&#x_;&#x;&#x;&#x];&#xh^;&#xZ;&#x=b;&#xle;&#x_j;&#x;&#xlh;&#xj];&#xky;&#x;�Zij_e_]h^Z=ble_j\lhj]ky\ZgbxbGhj\_]bxZ\ke_^mxs_ff_kyp_\k_fbkbeZfb\h
NjZgpbxIhohjhg_gu[ueb\k_beexabb\hlghr_gbbgZf_j_gbcZlZd`_beexabb\hlghr_gbb
fhsb\_jfZolZdhlhjZygZkZfhf^_e_\hajhkeZ\j_amevlZl_aZo\ZlZgZa\Zgguo]hkm^Zjkl\kbo
wdhghfbq_kdbfb\hafh`ghklyfbD\h_gghcfhsb=_jfZgbb[ueZijbkh\hdmie_gZ\h_ggZyfhsv
\k_c?\jhiug_\wlhfebaZdexqZeZkvqvylh[he__bahsj_ggZyobljhklvqZklvxdhlhjhc[ueZ
obljhklv=ble_jZ"
=_jfZghkh\_lkdh_khljm^gbq_kl\h \fH[sZydZjlbgZ\hajh`^_gby]_jfZgkdhc\h_gghc
fhsbg_fh`_l[ulviheghc[_ajZkkfhlj_gbykh\_lkdh]_jfZgkdh]hkhljm^gbq_kl\Z\\h_gghc
h[eZklb
DZdba\_klgh\j_amevlZl_I_j\hcfbjh\hc\hcgu=_jfZgbybJhkkbyhklZebkv[_akhxagbdh\
?kl_kl\_ggh]hkm^Zjkl\ZhdZaZ\rb_ky\lZdhfiheh`_gbb\he_cg_\he_cijbly]b\Zxlky^jm]d
^jm]mklZgh\ylkyiZjlg_jZfbb^Z`_khxagbdZfbLZdh\Zeh]bdZ`bagbhldhlhjhcgbdm^Zg_
kijylZlvkyF_`^mKh\_lkdhcJhkkb_cb=_jfZgb_caZ\yaZebkvl_kg_crb_hlghr_gby\iehlv^h
\h_gghl_ogbq_kdh]hkhljm^gbq_kl\ZDhfmwlh[ueh\u]h^ghdlhkha^ZelZdmxkblmZpbxbdZdbf
fbjh\ufkbeZfwlh[uehgZjmdm\hijhkhkh[ucGh\_^vdlhlhkihkh[kl\h\Ze\hhjm`_gbx
=_jfZgbbbhij_^_e_ggufijhp_kkZf\Kh\_lkdhcJhkkbbG_kfhljygZ_jkZevkdbc^h]h\hj
=_jfZgbx\hhjm`Zebij_^gZf_j_gghg_aZf_qZyqlhhgZ^_eZ_lbohjhrhnbgZgkbjmy__
\h_ggu_ijh]jZffu
F_`^mb]h^Zfb ^hijboh^Zd\eZklb=ble_jZ\ff_`^mJ_cok\_jhfbDjZkghc:jfb_c
bf_ehf_klhl_kgh_k_dj_lgh_khljm^gbq_kl\hkdjulh_ih^fZjdhcdhff_jq_kdbohlghr_gbc
GZqZ\rbkvhklhjh`ghkahg^bjh\Zgbyihq\u\]h^mwlhkhljm^gbq_kl\hagZqbl_evgh
mdj_ibehkv\]h^m_s_^hjmkkdh]_jfZgkdh]hJZiZeevkdh]h^h]h\hjZ]h^ZKh\_lkdbc
Khxa^Z\Ze\hafh`ghklv=_jfZgbbh[oh^blvaZij_lu_jkZevkdh]h^h]h\hjZ\hlghr_gbb
Zjlbee_jbklh\lZgdbklh\jZa\blbyZ\bZpbb\h_gghfhjkdh]hbobfbq_kdh]h\hhjm`_gby
ij_^hklZ\eyy_cmq_[ghwdki_jbf_glZevgu_p_gljugZkh\_lkdhcl_jjblhjbb\h[f_ggZg_f_pdb_
l_ogheh]bb\h_gguowdki_jlh\bkh\_lgbdh\gZ\h_gguoaZ\h^ZoH[_klhjhgukh[ex^Zeb
baaZgZjmr_gby_jkZevkdh]h^h]h\hjZZJhkkbyba[_`Zlvf_`^mgZjh^guohkeh`g_gbc
HnbpbZevgu_kh\_lkdh]_jfZgkdb_hlghr_gby[uebmklZgh\e_gu\]h^mihke_ih^ibkZgby\
Zij_e_lhj]h\h]hkh]eZr_gby
GZqZebkvi_j_]h\hjuihwdhghfbq_kdhfmb\h_gghl_ogbq_kdhfmkhljm^gbq_kl\mgZqZe_
]h^Z[u\rb_khxagbdbkha\Zeb\=_gm_dhgn_j_gpbx^eyh[km`^_gby\hijhkh\\h_ggh]h^he]Z
=_jfZgbbbklZlmkZKh\_lkdhcJhkkbbWlZdhgn_j_gpby^_fhgkljZlb\gh^bkdjbfbgbjh\ZeZh[Z
]hkm^Zjkl\ZG_fpubjmkkdb_\ugm`^_gu[uebihdbgmlv=_gmxbkjhqghkha\Zlvk\hx
�^\mklhjhggxxdhgn_j_gpbx\JZiZee_ R\_cpZjby\fh]h\hjaZdexq_gguc\JZiZee_\Zij_e_gZ
ijZ\h\hchkgh\_hij_^_ebe^jm`_kdb_iheblbq_kdb_bwdhghfbq_kdb_hlghr_gby^\mo]hkm^Zjkl\
Wlhlhim[ebdh\Zgguc^h]h\hj\g_rg_y\eyekh[hc^hdmf_glkihdhcghc[hevrhciheblbdbb
Zdlb\gh]hkhljm^gbq_kl\ZH^gZdhbghkljZggZyi_qZlvbijZ\bl_evkl\Z^jm]bo_\jhi_ckdbo
]hkm^Zjkl\hldjulh]h\hjbebh\hafh`guok_dj_lguoiheblbq_kdbobeb\h_gguoklZlvyo^h]h\hjZ
Kh\_lkdbcgZjdhfbghkljZgguo^_eQbq_jbghijh\_j]wlbml\_j`^_gby\ghl_njZgpmakdhfm
fbgbkljmbghkljZgguo^_eaZy\b\\kZfhcdZl_]hjbq_kdhcnhjf_qlhJZiZeevkdbc^h]h\hjg_
kh^_j`blgb_^bgh]hk_dj_lgh]hiheh`_gby\h_ggh]hbebiheblbq_kdh]hbqlhkh\_lkdh_
ijZ\bl_evkl\hg_y\ey_lkykljZghcqvb^_ckl\bygZijZ\e_guijhlb\bgl_j_kh\NjZgpbbbebex[hc
^jm]hckljZgu
K_dj_lgZyhj]ZgbaZpby=_jfZgbbih\h_gghfmkhljm^gbq_kl\mkJhkkb_cgZoh^beZkv\fbgbkl_jkl\_
j_cok\_jZbdZgp_eyjbb\hckdWlb^\_hj]ZgbaZpbbbf_ebhlghr_gb_dlj_fj_cok\_jh\kdbf[ZaZf
\Jhkkbbmq_[ghfmZ\bZpbhgghfmp_gljmkha^Zgghfm\]h^mk_\_jg__hjhg_`Z\Ebi_pd_
rdhe_obfbq_kdh]hhjm`byhldjulhc\beb]h^Zo\LhfdZ \ufure_ggh_gZa\Zgb_]
LhjkdZhdhehKZjZlh\Z\fblZgdh\hcrdhe_\DZaZgbkha^Zgghc\]h^mK\yavih^^_j`b\ZeZkv
q_j_aihkhevkl\h=_jfZgbbbki_pbZevgh_mqj_`^_gb_j_cok\_jZ\Fhkd\_P_gljZevFhkdZm =
FH\f
I_j\u_ki_pbZebklubh[hjm^h\Zgb_[uebkdjulghi_j_ijZ\e_gugZjmkkdbokm^ZobaRl_llbgZb
^jm]bog_f_pdboihjlh\gZ;Zelbd_\E_gbg]jZ^I_jkhgZej_cok\_jZ[ue\rlZlkdhch^_`^_k
nZevrb\ufbiZkihjlZfbbih^\ufure_ggufbbf_gZfbLjZgablh[_ki_qb\Zeb^\_dhff_jq_kdb_
lhj]h\u_dhfiZgbbdhlhju_\^_ckl\bl_evghklby\eyebkvmqj_`^_gbyfbj_cok\_jZh_ggh_
kgZjy`_gb_dhlhjh_g_fh]eh[ulvgZ^_`ghkdjulhbebaZdZfmnebjh\Zghkdjulghi_j_\habehkv
;Zelbckdbffhj_fihghqZfbeb\lmfZg_i_j_h^_lufbhnbp_jZfbj_cok\_jZgZg_[hevrbofhjkdbo
km^ZoIhke_dhfZg^bjh\dbg_f_pdb_\h_gghkem`Zsb_\ha\jZsZebkvjmkkdbfbkm^Zfbba
E_gbg]jZ^ZihDbevkdhfmdZgZemihghqZfdZdrlZlkdb_iZkkZ`bju
DhgkibjZpby[ueZgZklhevdhwnn_dlb\ghcqlhihke_]h^Z^Z`_m^Zehkvh[uqgufiml_fba
Ebi_pdZ\u\_albZ\bZpbhggu_^\b]Zl_ebijhba\_^_ggu_\_ebdh[jblZgbbh[jZlghgZaZ\h^
ba]hlh\bl_ev^eydZiblZevgh]hj_fhglZZaZl_f\ha\jZlblv\JhkkbxWlh[uebkbevgu_
�^\b]Zl_ebnbjfuGZiv_EZchgmklZgh\e_ggu_gZkZfhe_lZoNhdd_jkbkZfhe_lZo
�O_cgd_evOk[Zabjh\Z\rboky\Ebi_pd_Dh]^Zih^hreh\j_fy^eybodZiblZevgh]hj_fhglZ
dZ`^uc^\b]Zl_ev[uemiZdh\ZgbhijZ\e_gq_j_a=heeZg^bxgZZg]ebckdbcaZ\h^Ihke_j_fhglZ
^\b]Zl_eb[ueb^hklZ\e_guh[jZlgh\Ebi_pdl_f`_kZfuffZjrjmlhfNbjfZijhklhihkqblZeZ
bebk^_eZeZ\b^\fqlhjZ[hlZ\uihegy_lky^ey]heeZg^p_\dhlhju_y\eyebkvj_]meyjgufb
ki_pbZevguci_jkhgZeZg]ebckdb_^\b]Zl_ebj_fhglbjh\Zebkvg_ihkj_^kl\_ggh\fZkl_jkdbo\
Ebi_pd_
G_dhlhjh_dhebq_kl\hg_f_pdbohnbp_jh\\lhfqbke_b\ukrbogZijbf_jihedh\gbdbD_cl_evb
nhg;jZmobqbadZgp_eyjbb\hckdijhoh^yih^]hlh\dmihk_sZeb\h_ggu_aZ\h^ubmq_[gh
bkiulZl_evgu_p_glju\Ebi_pd_DZaZgbbLjhkd_Wlb\ukrb_qbgu xgd_jkdb_ZjbklhdjZlub
dhgk_j\Zlhju^eyijhklh]hq_eh\_dZ\fiml_r_kl\h\Zeb\rlZlkdhfih^\b^hf^_e_]Zpbbg_f_pdbo
jZ[hqbodhffmgbklh\
Mq_[gucZ\bZpbhggucp_glj[uehldjul\]h^mgZZwjh^jhf_ih^Ebi_pdhfjZkiheh`_gghf\
dfx]haZiZ^g__Fhkd\ubk_\_jg__hjhg_`ZKih]h^kf_rZgguc\h_ggucb
]jZ`^ZgkdbckhklZ\p_gljZgZkqblu\Zehdhehg_fp_\badhlhjuojmdh\h^beb\h_ggufb
mq_[gufbdmjkZfbIhke_]h^ZrlZl[uem\_ebq_g^hq_eh\_d^eyhk\h_gbyjZkrbj_gghc
ijh]jZfful_ogbq_kdbobkiulZgbcZ\bZl_ogbdbbh[hjm^h\ZgbyKh^_j`Zgb_p_gljZih^Ebi_pdhf
h[oh^behkv\fegfZjhd luknmglh\kl_jebg]h\\f\]h^kmffZlsZl_evghkdju\ZeZkv\
[x^`_l_j_cok\_jZ
Djhf_[hevrh]hdhebq_kl\Zg_f_pdbohiulguoh[jZaph\kZfhe_lh\ijhoh^b\rbobkiulZgbyih^
Ebi_pdhfa^_kv\]h^mgZoh^behkv[h_\uokZfhe_lZdhebq_kl\hdhlhjuo[uehm\_ebq_gh
^h_^bgbp\]h^mk_hgb[uebijhba\_^_gu\=_jfZgbb=heeZg^bbbR\_pbbbg_bf_eb
hihagZ\Zl_evguoagZdh\DmjkZgluijb_a`Zebba=_jfZgbbbijhoh^bebij_^\Zjbl_evguc
r_klbf_kyqgucl_hj_lbq_kdbcdmjkh[mq_gbyihlZdlbd_bjZ^bhk\yabIhke_wlh]hhgb]h^bamqZeb
gZ\b]Zpbxbf_kyp_\jZ^bhk\yavklj_ev[ub[hf[hf_lZgb_ZlZd`_g_^_ebe_lgh_^_eh
Djhf_wlh]hhgbijh\h^bebkh\f_klgu_lj_gbjh\dbkDjZkghc:jfb_cbKDfhf_glmaZdjulby
rdheu\]h^mhgZih^]hlh\beZe_lqbdh\k\ur_ki_pbZebklh\e_lguowdbiZ`_cb
l_ogbdh\ \[hevrbgkl\_k\h_fhnbp_jh\\fbhdhehq_eh\_d\ukhdhd\Zebnbpbjh\Zggh]h
Z^fbgbkljZlb\gh]hbh[mqZxs_]hi_jkhgZeZHdhehhnbp_jh\e_lqbdh\ijhreblZd`_
^hihegbl_evgucki_pbZebabjh\ZggucdmjkZjlbee_jbckdbogZ[ex^Zl_e_c
Ohlykh\_lkdh]_jfZgkdh_\h_ggh_khljm^gbq_kl\h[ueh^hklZlhqghbgl_gkb\gufb
ijh^he`bl_evgufh[hbf]hkm^Zjkl\Zf\l_q_gb_\k_]hi_jbh^Zm^Zehkvg_\_jhylgh_hgb
khojZgbeb_]h\Z[khexlghck_dj_lghklbDh]^Z`_\k_wlh\kdjuehkvhgbkfh]ebba[_`Zlv
ihke_^kl\bc
G_kfhljygZ\k_g_\_jhylgu_kemobhk_dj_lguoiheblbq_kdbob\h_gguoiheh`_gbyoJZiZeevkdh]h
^h]h\hjZZlZd`_hl^_evgu_im[ebdZpbbij_kkuih^jh[gZybklhjbyjmkkdh]_jfZgkdh]h
�khljm^gbq_kl\Z\i_j\u_[ueZih\_^ZgZfbjm^_dZ[jy]h^Z\]Za_l_FZgq_kl_j]Zj^bZg\Z
^gykimklyNhj\_jlkhnbpbZevgZy]Za_lZkhpbZe^_fhdjZlbq_kdhciZjlbb=_jfZgbb
i_j_i_qZlZeZwlhlfZl_jbZekgZ[^b\_]h^hihegbl_evgufb^_lZeyfb^_dZ[jy\IjZ\^_[ueZ
him[ebdh\ZgZi_j_^h\bpZZ\Ba\_klbyoklZlvyDJZ^_dZgboijbagZ\Zehkvkms_kl\h\Zgb_\
Kh\_lkdhfKhxa_aZ\h^h\ihkljh_gguo=_jfZgb_cghhljbpZeZkvdZdZyeb[hkh\_lkdZy\h_ggZy
ihfhsvj_cok\_jmIhke_^mxsb_h[km`^_gby\j_coklZ]_\b]h^Zo[uebknhdmkbjh\Zgu
gZh[\bg_gbyokhpbZe^_fhdjZlh\bq_klguoijbagZgbyoijZ\bl_evkl\Zh\h_gghijhfure_gghf
khxa_GZdhg_p\bxg_]h^ZZg]ebckdbc`mjgZebklK_kbeF_e\beeba^Zedgb]m\dhlhjhc
kh^_j`Zeky^_lZevguchlq_lh[wlbokh[ulbyo
kh\_lkdh]hobfbdZ]_g_jZeZGBiZlv_\ZZlZd`_g_f_pdb_Zjob\uaZo\Zq_ggu_ihke_lhjhc
fbjh\hc\hcguih^l\_j`^Zxlih^ebgghklvwlbokh[ulbcdhlhju_dh]^Zlh\hkijbgbfZebkvk
[hevrbfkd_ilbpbafhf
H^gZdhke_^m_lmdZaZlvqlhbf_ggh=ble_j\gZqZe_k\h_]h^bdlZlhjkl\ZjZkdjue\k_fZl_jbZeu
dZkZxsb_kyk\ya_cf_`^mDjZkghc:jfb_cbj_cok\_jhfH^gZdh\lh`_\j_fyhgfheqZehl_o
dlhihfh]Ze_fm\hhjm`Zlv=_jfZgbxdlh\\h^beh[s_kl\_gghklv\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh_]h
bklbgguogZf_j_gbcbmf_ehijbdju\Zel_odlhijb\_e_]hd\eZklb
k_j_^bg_]h^ZihijbdZam=ble_jZmq_[gu_dmjkub[Zau\Jhkkbb[uebaZdjuluZg_fgh]b_
hklZ\rb_kyk\yabij_j\Zguihke_ih^ibkZgbyghy[jy]h^Z]_jfZghyihgkdh]h
Zglbdhfbgl_jgh\kdh]hiZdlZk_]hk_dj_lgufbklZlvyfbgZijZ\e_ggufbijhlb\JhkkbbDhfmlh
hq_\b^gh\k_wlh[ueh\u]h^gh:\wlb`_]h^uKR:ijh^he`ZebihklZ\eylv\hxxs_ckDblZ_f
Yihgbb dhlhjmxdklZlbkqblZebk\hbfihl_gpbZevgufijhlb\gbdhf\f\hhjm`_gb_b\h_ggmx
l_ogbdm;he__lh]hjmdh\h^kl\hFNKR:iheZ]Zehqlhg_lhevdhiha\hebl_evghghb
`_eZl_evghijh^Z\Zlv\h_ggh_kgZjy`_gb_YihgbbLZdh\ufb[ueb^_ckl\bybihhlghr_gbxd
=_jfZgbbIjhlb\dh]h`_\hhjm`ZebwlbkljZgu"Hl\_lgZijZrb\Z_lkyh^ghagZqguc
hlghr_gbb:g]ebbaZy\eyehkvqlh_kebKR:b_ebdh[jblZgby^hklb]gmliheghcb^_glbqghklb
k\hboiheblbq_kdbobwdhghfbq_kdbobgl_j_kh\hgbaZ\eZ^_xlihegufjmdh\h^kl\hf\fbj_
Obljhklvijbkha^Zgbb\h_gghfhjkdbokbe=_jfZgbbDhgkljmdlhjudZdijZ\behklj_fylky
kljhblvdhjZ[ebdhlhju_[ueb[ufhsg__dhjZ[e_cijhlb\gbdZghk^jm]hcklhjhguhgb
ijbagZxlqlhihklmiZylZd\ugm`^Zxlijhlb\gbdZ\k\hxhq_j_^vmkdhjylvkha^Zgb__s_
�[hevrbodhjZ[e_cZ`_fhsgu_]hkm^Zjkl\ZqZklhkljZ^Zxlhlwdhghfbq_kdbojZkoh^h\gZ]hgdm
\hhjm`_gbcb[hevrbgkl\h^h]h\hjh\ihh]jZgbq_gbx\h_gghfhjkdbokbeij_^klZ\eyxlkh[hc
ieh^mkbebch]jZgbqblvklhev^hjh]hklhys__khj_\gh\Zgb_H^gbfba\hafh`guoj_r_gbcwlhc
^be_ffuy\ey_lkyobljhklvl_ijh_dlbjh\Zgb_bkljhbl_evkl\hg_h[oh^bfuodeZkkh\[h_\uo
dhjZ[e_cghkdjulgh\lZcg_hlijhlb\gbdZdlhfm`_\\h^y_]h\aZ[em`^_gb_
Wlh[uehhq_gvljm^guf^_ehfHkh[_gghljm^gh[uehkdjulvjZaf_ju]eZ\guo\hhjm`_gbc
dhjZ[e_clh`_\j_fy[uehkjZ\gbl_evghe_]dh^_j`Zlv\lZcg_\h^hbaf_s_gb_LhggZ`bfhsv
km^gZhij_^_eyebkvih_]hjZaf_jZf ^ebgZljZ\_jahkZ^dZ\flbimb\hhjm`_gbx qlhhij_^_eblv
�ljm^gh\febgmbljZ\_jafh`gh[uehhij_^_eblvihZwjhnhlhkgbfdZfZklhevg_h[uqgu_
baf_g_gby^Z\Zebibsm^eyih^haj_gbcHkZ^dZb\hhjm`_gb_\uy\eyebkvijbihfhsbnbabq_kdh]h
hkfhljZ Zd\ZeZg]bklhfbebihnhlhkgbfdmkm^gZgZieZ\m\fbeb\j_amevlZl_^hklmiZdq_jl_`Zf
q_j_aribhgZ`\fIhwlhfm\[hevrbgkl\_kemqZ_\\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_\hlghr_gbblhggZ`Z
dZkZehkvbebhkZ^dbkm^h\beb_]h\hhjm`_gby
\h_gghfhjkdhfkljhbl_evkl\_h[uqgufy\e_gb_fkqblZebkvg_agZqbl_evgu_hldehg_gby\\_k_
hlebqgu_hli_j\hgZqZevghcdhgkljmdpbbijbq_f[_a\kydh]hgZf_j_gby\\_klbdh]heb[h\
aZ[em`^_gb_Hldehg_gby\lhggZ`_fh]ebkhklZ\eylv\bH^gZdhpbnjZ\bbeb
k\_johkgZs_gghklvkm^gZy\eyebkvk_jv_agufbihdZaZl_eyfbgZf_j_ggh]hh[fZgZbijbqbghc^ey
lj_\h]blZddZdwlhijb^Z\ZehdhjZ[exagZqbl_evgh__kebg_j_rZxs__ij_bfms_kl\hi_j_^
dhjZ[eyfbijhlb\gbdZlh]h`_deZkkZ
k_hkgh\gu_fhjkdb_^_j`Z\u\kyq_kdbkdju\ZeblhggZ`k\hbo[h_\uodhjZ[e_cf_`^m^\mfy
kibkhdDh]^Z_cjZaj_rbebaZf_gylv\ukem`b\rb_kjhddhjZ[ebkh]eZkghmklZgh\e_gghfmkibkdm
bokem`[ublhggZ`ZhgZgZqZeZobljblvgZqZ\ke_]dh]hdj_ck_jZWf^_gdhlhjucij_\ukbe
jZaj_r_ggucij_^_e\lukLZd`_ihklmibebbkihke_^mxsbfbe_]dbfbdj_ck_jZfbGZ^_e_\k_
g_f_pdb_[h_\u_dhjZ[ebihkljh_ggu_\gZqZe_o]h^h\ij_\urZeb^himklbfu_ij_^_eu
Ke_^mxs_c\b]jm\klmibeZYihgbyk__ly`_eufbdj_ck_jZfbdeZkkZ:lZ]hdhlhju_
ij_\hkoh^bebmklZgh\e_ggh_\h^hbaf_s_gb_\lgZ\bQ_luj_lZdbodhjZ[ey[uebaZeh`_gu
\]h^m\kZfhfgZqZe_ihiulhdYihgbbfh^_jgbabjh\Zlvk\hcnehlH^gh\j_f_gghKljZgZ
\hkoh^ys_]hkhegpZ^_eZeZ\b^qlh__FKgZoh^ylky\jZfdZoZrbg]lhgkdh]h^h]h\hjZiylb
^_j`Z\]h^Z
�=_jfZgbyihklmibeZlhqghlZd`_dh]^Z\]h^mi_j\u_ljbdhjZ[eydeZkkZhcqeZg^[ueb
aZeh`_gu\Dbe_Kijh_dlbjh\Zgguc\]h^mbh^h[j_gguc\fwlhldeZkkdhjZ[e_c
hnbpbZevghkh[ex^Zeebfbl_jkZevkdh]h^h]h\hjZ lukl\fgh[uehg[ukljhoh^g__q_f^jm]b_
dhjZ[ebb[hevr_hkgZs_gZjlbee_jb_cq_fdj_ck_jZHnbpbZevgh_]hgZau\ZebIZgp_jrbnn_
[jhgbjh\ZggZyfZl_jby\fqlh[uhgkhhl\_lkl\h\Zel_dklm_jkZevkdh]h^h]h\hjZgh\gZjh^__]h
gZau\ZebdZjfZggucdhjZ[evLhggZ`_]hkhklZ\eyelqlhgZ\bij_\urZeh_]h
mklZgh\e_ggh_bh[ty\e_ggh_\h^hbaf_s_gb_
:^fbjZel_ckl\h_ebdh[jblZgbbijbgyehg_f_pdb_aZ\_j_gby\lhfqlhwlbdZjfZggu_dhjZ[eb
g_ij_\urZxl^h]h\hjgucebfbl\luklGhlZddZd\^_ckl\bl_evghklbhgb[uebgZfgh]h
ly`_e__lhwlh\_ehdg_^hhp_gd_:^fbjZel_ckl\hfbofhsb\h^beh\aZ[em`^_gb_bdhk\_ggh_
ij_^iheh`_gb_qlhg_\hafh`ghjZaf_klblvfZkkb\gu_^xcfh\u_imrdbh]jhfgh_dhebq_kl\h
[h_ijbiZkh\fhsgu_^\b]Zl_ebbdj_idmx[jhgx\dhjimk_dhjZ[eybf_xs_]h\_kf_gvrbcq_f
�ly`_eucdj_ck_jDh]^ZdhjZ[exdeZkkZhcqeZg^:^fbjZe]jZnRi__m^Zehkv\g_aZighk\_klb
\gbqvx[hck]jmiihcZg]ebckdbodhjZ[e_ckhklhysbobah^gh]hly`_eh]hb^\moe_]dbodj_ck_jh\
h[s__\h^hbaf_s_gb_l\f\h\j_fykjZ`_gbygZJb\_jie_cl\^_dZ[j_]h^Z
:^fbjZel_ckl\hihjZabehkvfhsbwlh]hdhjZ[eyghlZdbg_kfh]eh\uykgblv_]hj_ZevguclhggZ`
=_jfZgby\gh\vihreZgZobljhklv\bxg_]h^Zdh]^Z=ble_jh^h[jbekljhbl_evkl\h^\mo
dhjZ[e_cdeZkkZRZjgohjkllh\j_fyhgbaZ^mfu\ZebkvdZddhjZ[eb\h^hbaf_s_gb_fhl^h
luklH^gZdh=ble_jebqghijbdZaZedhfZg^mxs_fmFKZ^fbjZemJ_^_jm\\_klbijhlb\gbdh\
\aZ[em`^_gb_bdlhfm`_ijbgylvf_juqlh[ukdjulvqlhhgbgZluklij_\urZxl
mklZgh\e_ggu__jkZevkdbf^h]h\hjhfebfbluGZke_^mxsbc]h^dh]^Z[uehih^ibkZghZg]eh
]_jfZgkdh_kh]eZr_gb_ih\h_gghfhjkdbfkbeZfmklZgZ\eb\Zxs__ghjfhc\h^hbaf_s_gb_\
luklm=ble_jZhdZaZebkvjZa\yaZgujmdbbhgijbagZegZklhysbclhggZ`\luk
^_ckl\bl_evghklb`_RZjgohjkl\lh\j_fybf_e\h^hbaf_s_gb_lgZ\b[hevr_
h[ty\e_ggh]h
]h^m[ueaZeh`_gi_j\ucbaq_luj_oly`_euog_f_pdbodj_ck_jh\:^fbjZe=bii_j
H[ty\e_ggucdZdbf_xsbc\h^hbaf_s_gb_lukl\^_ckl\bl_evghklbhgbf_ell_gZ
\b[hevr_Kl_i_gvh[fZgZ[ueZkjZ\gbfZlhevdhkm`_mihfygmlufyihgkdbf:lZ]hb
ij_\urZeZkvlhevdh]jhfZ^gufyihgkdbf[h_\ufdhjZ[e_fdeZkkZYfZlhdhlhjucbf_e
\h^hbaf_s_gb_lgZ\b[hevr_h[ty\e_ggh]h lukl\f
]h^mZrbg]lhgkdbc^h]h\hjihh]jZgbq_gbx\h_gghfhjkdbokbebkl_dbg_f_^e_ggh[ue
NjZgpb_c=_jfZgbybKKKJijbkh_^bgbebkvdg_fmiha`_Lhgdhklvgh\h]h^h]h\hjZ
aZdexqZeZkv\lhfqlhhgkhojZgye\Zrbg]lhgkdh_\h^hbaf_s_gb_\ij_^_eZolukl^ey
[h_\uodhjZ[e_cghhij_^_eye^hihegbl_evgucjZaju\\lhggZ`_lZdbfh[jZahfqlhgbh^bg
dhjZ[evg_fh][ulvihkljh_gk\h^hbaf_s_gb_fhl^hluklWlhiheh`_gb_[uehy\gh
jZkkqblZghgZlhqlh[u[ehdbjh\Zlv^Zevg_cr__kljhbl_evkl\h=_jfZgb_clukyq_lhgguo
�dZjfZgguodhjZ[e_cdeZkkZhcqeZg^^_ckl\bl_evghklb`_g_fpulZcghm`_i_j_dexqbebkv
gZkljhbl_evkl\h[he__djmiguodhjZ[e_cdeZkkZRZjgohjklbieZgbjh\ZebjZa\_jgmlv
iheghfZkrlZ[gh_kljhbl_evkl\hdhjZ[e_cdeZkkZ;bkfZjdL_ogbq_kdbwlh\k_[uehaZdhggh
ObljhklvaZdexqZeZkv\lhfqlhg_[ueZmaZdhg_gZihiuldZ=_jfZgbbkdjulvlhlnZdlqlh__
q_luj_ly`_euodj_ck_jZdeZkkZ=bii_jaZeh`_gguo\]h^m[uebjZkkqblZgugZlhqlh[u
gZ\bij_\ukblvgZf_qZ_fuclhggZ`\lukl
bxey]h^ZgZ\_jnyo;ehofbhkk\=Zf[mj]_[ueaZeh`_g[hevrhc[h_\hcdhjZ[ev
;bkfZjdIjbkimkd_gZ\h^mq_j_aq_luj_]h^Zbh^bgf_kyphdZaZehkvqlhhgbf__l
\h^hbaf_s_gb_lemqr__\fbj_\hhjm`_gb_by\ey_lkyh^gbfba^\mokZfuodjmiguo\fbj_
dhjZ[e_cObljhklvihfh]eZ=_jfZgbbbgZk_cjZa_ebdh[jblZgbyg_bf_eZih^h[gh]hdhjZ[ey
_s_q_luj_f_kypZ^hlh]h\j_f_gbihdZg_[uekims_ggZ\h^mlukyq_lhggucDhjhev=_hj]
9H[_klhjhgue]Zebh\h^hbaf_s_gbbk\hbodhjZ[e_cg_fpugZZZg]ebqZg_gZ\bk_wlh
^Zeh;bkfZjdmj_rZxsbcaZiZkijhqghklb\fZ_]h^Zhg\ur_eih[_^bl_e_fba[hykh
klZjufbiehohhkgZs_ggufebgdhjhfOm^bdhjZ[e_flh]h`_deZkkZqlhbDhjhev=_hj]9
IjbgpMwevkdbch[s__\h^hbaf_s_gb_dhlhjuokhklZ\eyehl
_kv\h_ggucnehl=_jfZgbbkhklZ\eyeebrv\bh[s_]hlhggZ`Zdhjhe_\kdh]hnehlZ
_ebdh[jblZgbb:g]ebckdb_mqZklgbdbi_j_]h\hjh\\h\j_fyih^ibkZgbyZg]eh]_jfZgkdh]h
^h]h\hjZih\h_gghfhjkdbfkbeZfiheZ]Zebqlh\bcebfblh[_ki_qbldhjhe_\kdhfmnehlm
ij_\hkoh^kl\hgZ^FN=_jfZgbbH^gZdh=_jfZgbykljhy[hevrb_dhjZ[eb ^\Zbebljb\f
wnn_dlb\ghh[oh^beZij_^iheZ]Z_fu_\u]h^u^h]h\hjZ^ey_ebdh[jblZgbbG_fpuba^_kv
ijh\_ebZg]ebqZgObljhklvm^ZeZkv
^_gvaZdeZ^db;bkfZjdZg_f_pdh_ihkhevkl\h\Ehg^hg_^h\_jbl_evghijhbgnhjfbjh\Zeh
Zg]ebckdh_fbgbkl_jkl\hbghkljZgguo^_eqlhwlhldhjZ[ev[m^_lnmlZ^ebghcnmlh\
rbjbghcb[m^_l\hhjm`_g^xcfh\ufbhjm^byfbWlb^Zggu_[ueb^h\hevghijZ\^hih^h[gufb
ghjZaf_jukm^gZdZaZebkvagZqbl_evgh[hevrbfbq_ffh`gh[uehh`b^Zlvbkoh^ybaaZy\e_ggh]h
lhggZ`Z\luklH^gZdhg_fpuijb\h^bebb^jm]b_oZjZdl_jbklbdbnmlh\hkZ^dZ
^xcfh\^eykZfh]hly`_eh]h\hhjm`_gbyfhsghklvlukehrZ^bguokbebkdhjhklvmaeh\
&#xk_;&#xi;&#xhk;&#xe_;&#x^g;&#xb_;&#xp;&#xbn;&#xju;&#x[;&#xue;&#xgZ;&#xf_;&#xj_;&#xgg;&#xh;&#xij;&#x_m;&#xf_;&#xgv;&#xr_;&#xgu;&#x;�k_ihke_^gb_pbnju[uebgZf_j_gghij_mf_gvr_gu_abgnhjfZpbym^ZeZkvDlhfm`_
gZqZevgbdmijZ\e_gby\h_gghfhjkdh]hkljhbl_evkl\Zh[fZgu\Zyijhklhijhdhff_glbjh\Zeqlh
f_edZyhkZ^dZdhfi_gkbjm_lky[hevrbfrbjhdbfljZ\_jahfkm^gZHl^_eieZgbjh\Zgby
:^fbjZel_ckl\Z\\_^_gguc\aZ[em`^_gb_^h[Z\bedwlhfmkm`^_gbxke_^mxs__GZklhysbc
ijh_dlg_f_pdbodhjZ[e_cihdZau\Z_lqlh=_jfZgby[hevr_klj_fblkyd;Zelbckdhfmfhjxk__
f_edh\h^gufbih^oh^Zfbq_fwlh[uehjZgvr_LZdbfh[jZahfZg]ebqZg_[uebh[fZgmlubeb
ij_^gZf_j_gghhrb[hqghhij_^_ebebp_evx;bkfZjdZkh\_lkdbcnehlZg_Zg]ebckdbck_
fh`_l[ulv\_^vreZ[hevrZyb]jZdhlhjZyg_fh]eZh[hclbkv[_a[hevrhcobljhklb
Hg\a\_kbe\u\h^uk\h_]hij_^r_kl\_ggbdZhlhfqlhdhfZg^mxsbcg_f_pdbfnehlhfZ^fbjZe
J_^_joblj_pZ\kdhj_mg_]hkZfh]hihy\bebkvkhfg_gby\hlghr_gbbbkdj_gghklbJ_^_jZ
k\h_f_`_]h^ghf^hdeZ^_LjZm[jb^`k^_eZe\u\h^qlhZg]eh]_jfZgkdh_kh]eZr_gb_ih\h_ggh
fhjkdbfkbeZfy\ey_lkyh^ghcbaobljhkl_coZjZdl_jbamxs_chlghr_gb_=_jfZgbbk__[u\rbfb
\jZ]Zfbihke_I_j\hcfbjh\hc\hcgu
�hdeZ^[uegZijZ\e_gihkemdhlhjucihq_fmlhg_lhevdhijhb]ghjbjh\Ze_]hghbg_\dexqbe
khh[s_gb_\k\hc^hdeZ^fbgbkljmbghkljZgguo^_eQ_f[_je_gmH^gZdhdhibbihegh]h^hdeZ^Z
LjZm[jb^`Z[uebgZijZ\e_gugZqZevgbdm\h_gghfhjkdhcjZa\_^dbdhlhjucbjZkijhkljZgbe_]h
^eydhff_glZjb_\
�hdeZ^LjZm[jb^`Z[uelsZl_evghijhZgZebabjh\Zgg_f_pdbfhl^_ehf\h_gghfhjkdhcjZa\_^db
dhlhjuclZd`_ijb^_j`b\Zekywlh]h\_jgh]hghg_ihimeyjgh]hfg_gbyqlhgZpbklue]mlbk^_eZe
aZijhkhoZjZdl_jbklbdZo;bkfZjdZH^gZdh\\ukrbobgklZgpbyokqblZebbgZq_baZ]emrbeb
bf_xsb_kykhfg_gbyh[_kdmjZ`b\ZxsbfaZdexq_gb_fGZr_cijbgpbibZevghc]ZjZglb_cijhlb\
lZdbogZjmr_gbc^h]h\hjguoh[yaZl_evkl\y\ey_lkyl\_j^Zy\_jZklhjhgZfih^ibkZ\rbf^h]h\hj
�G_[he__bg_f_g__ZbmijZ\eyxsbc\h_gghfhjkdbfkljhbl_evkl\hf_ebdh[jblZgbbhklZeky
[eZ]h^mrgufmdZaZ\ebrvgZke_^mxs__Ijb\_^_gguopbnjg_^hklZlhqgh^eylh]hqlh[u
ijbclbdaZdexq_gbxqlhklZg^Zjlgh_\h^hbaf_s_gb_\lukl[uehgZf_j_gghij_m\_ebq_gh
ijh_dlbjh\sbdh\ ;bkfZjdZ\fg_evay\bgblv_keb\h^hbaf_s_gb_ihhdhgqZgbbkljhbl_evkl\Z
khklZ\behlukllZdZypbnjZ[hevr_khhl\_lkl\m_lh[ty\e_gguf^ebg_bljZ\_jamq_fluk
l
kdhj_ihke_\\h^Z\kljhc;bkfZjdZn_\jZey]h^ZZg]ebckdbc\bp_dhgkme\=Zf[mj]_
khh[sbe\h_gghfhjkdhfmZllZr_LjZm[jb^`mqlhdhjZ[evdZ`_lky]hjZa^h[hevrbfq_f^he`_g
[ulvG_kfhljygZlhqlhwlZbgnhjfZpbyebrvlj_[h\ZeZih^l\_j`^_gbyk^_eZghgbq_]hg_[ueh
bklZju_nZevrb\u_hp_gdbhklZebkvg_hkihjbfufb^hl_oihjihdZkh\_lkdbc]eZ\gucrlZ[FN
g_h[gZjh^h\Zek\hbjZa\_^u\Zl_evgu_^Zggu_Bf_gghlh]^Ze_lkimklyihke_aZdeZ^db
;bkfZjdZbf_kyp_\kimklyihke__]hihlhie_gbylZcgZ_]h\ukhdhchkZ^db[ueZgZdhg_p
jZkdjulZ;bkfZjdbf_ehkZ^dmg_nmlh\dZd[uehh[ty\e_ghZlh_klvhkZ^dm
b^_glbqgmxdhjZ[eyfdeZkkZDhjhev=_hj]9Lhevdhlh]^Z:^fbjZel_ckl\hgZdhg_pijbagZeh
qlhaZwlbfbebrgbfbnmlZfb^ebgubljZ\_jaZkdju\ZekygZfgh]h[hevr_hkgZs_ggucdhjZ[evb
qlhhghh[wlhfagZeh
JZkkfZljb\ZybklhjbxlZcgh]hi_j_\hhjm`_gby=_jfZgbbfh`ghk^_eZlvg_kdhevdh\u\h^h\
iheblbq_kdb_eb^_ju]hkm^Zjkl\g_h[jZsZeb\gbfZgbygZbgnhjfZpbxdhlhjZyihdZdbflh
ijbqbgZfbf_eZg_m^h[guc^eygboiheblbq_kdbckfuke
mqZklgbdbi_j_]h\hjh\aZdexqZyljm^gu_\jh^_[u\aZbfh\u]h^gu_kh]eZr_gby
^_fhgkljbjh\Zebk\hx\_jm\wlbkh]eZr_gby
kh]eZr_gbyh[h]jZgbq_gbb\hhjm`_gbcg_ij_^mkfZljb\ZebZ\lhfZlbq_kdbokZgdpbcd
gZjmrbl_eyfqlhagZqbl_evghkihkh[kl\h\Zehbog_kh[ex^_gbx
jZa\_^u\Zl_evgu_kem`[ugZoh^bebkvih^ij_^gZf_j_gghkbevgufiheblbq_kdbf^Z\e_gb_fb
khh[sZeb bebihdjZcg_cf_j_ih^l\_j`^Zeb\f^Zggu_\u]h^gu_bodeb_glmj_bkdju\Zeb
^Zggu_g_\u]h^gu__c
\k_]hlh]hqlhijhbkoh^behk\hhjm`_gb_f=_jfZgbbgm`ghbkdZlv\wlhfbm`dhg_qgh\l_o
dhfmwlh[ueh\u]h^gh
IeZgub^_ckl\bynZrbklkdh]h[ehdZ
DZdk\b^_l_evkl\mxl^hdmf_glubfgh]hqbke_ggu_ebl_jZlmjgu_bklhqgbdbhkgh\hc\h_gghc
^hdljbgukljZgnZrbklkdh]h[ehdZ[ueZ\h_ggZyobljhklvb\g_aZigh_gZg_k_gb_fhsgh]h
kljZl_]bq_kdh]hm^ZjZm`_\kZfhfgZqZe_\hcguF_jhijbylbyfbihh[_ki_q_gbxkdjulghklbb
\\_^_gb_f\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghih^]hlh\dblZdh]hm^ZjZaZgbfZehkvg_lhevdh\h_ggh_
jmdh\h^kl\hghb^jm]b_]hkm^Zjkl\_ggu_hj]ZguZ`gZyjhev\wlhfijbgZ^e_`ZeZiheblbq_kdhc
^biehfZlbq_kdhcbbghc^_abgnhjfZpbb
NZrbklkdZy=_jfZgbylsZl_evgh]hlh\beZkvdh\k_fk\hbfaZo\Zlgbq_kdbfihoh^ZfDZdhgZ
]hlh\beZkvdlh__\hhjm`ZedZd__\hhjm`ZebdZd_ckihkh[kl\h\Zeb\hhjm`blvkyfum`_agZ_fba
ij_^u^ms_]hjZa^_eZIjbgy\djmdh\h^kl\ml_hjbxlhlZevghc\hcgubk^_eZ\hkgh\ghcmihj\
kljZl_]bq_kdboieZgZogZ\h_ggmxobljhklvb\g_aZighklvgZiZ^_gbyiheblbq_kdb_b\h_ggu_
djm]b=_jfZgbbklj_fbebkvkdjulvk\hbdh\Zjgu_iheblbq_kdb_p_ebbaZfukeu^_ahjb_glbjh\Zlv
fbjh\mxh[s_kl\_gghklvbgZjh^u]hkm^Zjkl\gZf_q_gguoklZlv`_jl\ZfbZ]j_kkbbDlhfm`__c\
wlhfihfh]ZebbaZbgl_j_kh\Zggu_djm]bg_dhlhjuo]hkm^Zjkl\
h[s_ckbkl_f_f_jhijbylbcnZrbklkdh_jmdh\h^kl\hhkh[ucmihj^_eZehgZkhojZg_gb_\lZcg_
kZfh]hnZdlZ]hlh\ys_ckyZ]j_kkbb\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghf_jhijbylbcih__
ih^]hlh\d_\qZklghklbkljZl_]bq_kdh]hjZa\_jlu\Zgby\hhjm`_gguokbegZijZ\e_gbc]eZ\guo
m^Zjh\b\j_f_gbgZiZ^_gby
Hkh[h_agZq_gb_ijb^Z\Zehkv\hijhkZf\h_gghcobljhklbhq_f\_kvfZdjZkghj_qb\h]h\hjbl
�\lhj`_gb_g_f_pdbo\hckd\IhevrmZgbxbGhj\_]bxZaZl_fq_j_aExdk_f[mj];_ev]bxb
=heeZg^bx\hNjZgpbx
LZdih^ijbdjulb_f^_fhgkljZlb\ghc^biehfZlbq_kdhcrmfbobg_f_pdhnZrbklkdh_
dhfZg^h\Zgb_]hlh\behaZjZg__kieZgbjh\Zggh_\lhj`_gb_\Ihevrm
Ihevkdh_ijZ\bl_evkl\hgZ[ex^Zykhkj_^hlhq_gb_g_f_pdbo\hckdmk\hbo]jZgbp\klZehi_j_^
^be_ffhcjZa\_jlu\Zlvk\hb\hhjm`_ggu_kbeubeb`_ih\j_f_gblvkfh[bebaZpb_c^h
aZ\_jr_gby^biehfZlbq_kdboi_j_]h\hjh\IhdZihevkdb_jmdh\h^bl_ebdhe_[Zebkvg_f_pdb_
dZ^jh\u_^b\babb\i_jbh^kihZ\]mklZ]h^Z[uebi_j_^bkehpbjh\Zgubap_gljZevguo
jZchgh\=_jfZgbbgZmq_[gu_iheb]hguih^ijbdjulb_f^g_cijZa^gh\Zgbyc]h^h\sbgu[bl\u
ih^LZgg_g[_j]hfJZa\_jgmlu_^hrlZlh\\h_ggh]h\j_f_gbi_ohlgu_kh_^bg_gbykdhgpZbxgy
khkj_^hlhqb\ZebkvgZ\hklhqghc]jZgbp_ijhlb\Ihevrbih^ij_^eh]hfkljhbl_evkl\Z
nhjlbnbdZpbhgguokhhjm`_gbcbih]jZgbqguomdj_ie_gbcBa\hkihfbgZgbc=m^_jbZgZba\_klgh
gZijbf_jqlh\gh\vknhjfbjh\ZggucbfrlZ[]hZjf_ckdh]h \ihke_^kl\bblZgdh\h]h\fdhjimkZ
ghkbegZa\Zgb_nhjlbnbdZpbhggh]hrlZ[ZIhf_jZgbbLZgdh\u_bfhlhjbah\Zggu_^b\babb[ueb
klygmlu\p_gljZevgmxqZklv=_jfZgbb^eyhk_ggbofZg_\jh\IhdZihevkdb_jmdh\h^bl_eb
dhe_[Zebkv]ble_jh\puaZ\_jrb\jZa\_jlu\Zgb_bkhkj_^hlhq_gb_k\hbokbeb\u[jZ\ih^oh^ysbc
fhf_glh[jmrbeb\g_aZigucbfhsgucm^ZjgZk\hx`_jl\m
ljm^ZoaZiZ^guo\h_gguol_hj_lbdh\hf_lh^Zog_f_pdh]hdhfZg^h\Zgbyibr_lkyIjb
\lhj`_gbb\Ihevrm[eZ]hijbylguffhf_glhf[ueZ[eZ]hijbylgZyiheblbq_kdZyh[klZgh\dZK
k_]ble_jh\kdb_`_jl\u\b^yiheblbq_kdb_b\h_ggu_ijb]hlh\e_gby=_jfZgbbaZjZg__agZebh
\hafh`ghklbgZiZ^_gbyDq_fm=ble_jklj_fbekylZdwlhd\g_aZighklb\h\j_f_gbb\
ijhkljZgkl\_Iheghklvxbkihevamy[eZ]hijbylgucfhf_gl=ble_jijb\h^be\^_ckl\b_\k_kbeu
\h_ggh]hihl_gpbZeZijbwlhfhg\hfgh]hfjZkkqblu\ZegZ^_ahj]ZgbaZpbxkfyl_gb_b
^_fhjZebaZpbx\jy^Zok\h_]hijhlb\gbdZkp_evx^hklb`_gby^_r_\hcb[ukljhcih[_^u
G_qlhih^h[gh_ij_^r_kl\h\Zehb\lhj`_gbx\hNjZgpbx
=ble_jh\pu_s_^h\hcgukIhevr_cgZqZebrmfgmx^_fhgkljZlb\gmxdZfiZgbxaZ\_qgmx
]_jfZghnjZgpmakdmx^jm`[mijh\h^y__ih^agZdhfh[t_^bg_gbymkbebcijhlb\m]jhau
dhffmgbafZh\j_fy]_jfZghihevkdhc\hcgurmf\hdjm]\_qghc^jm`[ug_kdhevdhihmlboZ
aZl_f\hah[gh\bekyHkh[mxkbemhgijbh[j_eihke_lh]hdZd]ble_jh\kdZy\_jomrdZijbgyeZ
hdhgqZl_evgh_j_r_gb_h\lhj`_gbb\hNjZgpbxp_eyo^_ahjb_glZpbbnjZgpmakdh]hb
Zg]ebckdh]hijZ\bl_evkl\=ble_j\k\hboj_qZo\j_coklZ]_k_gly[jybhdly[jy]h^Z
aZy\beqlh=_jfZgbyg_bf__lgbdZdboij_l_gabcdNjZgpbbZhl:g]ebb`^_llhevdh\ha\jZs_gby
[u\rbog_f_pdbodhehgbcIjbf_jgh\wlhl`_i_jbh^ihjZaebqgufdZgZeZf^_fhgkljZlb\gh
ih^^_j`b\ZebkvZdlb\gu_dhglZdlukZg]ebckdbfbbnjZgpmakdbfbklhjhggbdZfb^jm`[uk
=_jfZgb_cbkihevamydhlhju_]ble_jh\kdb_wfbkkZjumihjgh\g_^jyebb^_xh\hafh`ghklb
ihq_lgh]hfbjZf_`^m=_jfZgb_cbNjZgpb_c
Ikboheh]bq_kdh_gZklmie_gb_]ble_jh\kdh]hjmdh\h^kl\Z[uehjZkijhkljZg_ghbgZnjZgpmakdmx
Zjfbxij_`^_\k_]hgZ\hckdZjZa\_jgmlu_gZi_j_^h\uoihabpbyofgh]hqbke_gguog_f_pdh
nZrbklkdboijhiZ]Zg^bklkdboehamg]Zo\ebklh\dZoijbau\Zod[jZlZgbxi_j_^Z\Z\rbokyih
jZ^bhgZ\k_eZ^ujZkibku\Zehkvg_`_eZgb_=_jfZgbb\h_\ZlvkNjZgpb_cBgZ^hkdZaZlv
[hevrZyeh`vhklj_fe_gbb=ble_jZ`blv\^jm`[_knjZgpmaZfb\hauf_eZk\h_^_ckl\b_
dgb]_FZcgdZfin=ble_jhldjulhijbagZeeh`vkZfuffh]mqbfkj_^kl\hfiheblbq_kdh]h
\ha^_ckl\bygZfZkku[hevrbojZaf_jZoe`baZy\eye=ble_j\k_]^ZaZdexqZ_lky
ba\_klgucnZdlhj\ha[m`^Zxsbc^h\_jb_RbjhdZyfZkkZgZjh^Z\]em[hqZcr_chkgh\_k\h_]h
k_j^pZijbijbfblb\ghcijhklhl_k\h_]h^moZe_]q_klZgh\blky`_jl\hc[hevrhce`bq_fe`b
fZe_gvdhc_^vkZfZwlZfZkkZbgh]^Zdhg_qghe`_l\fZehfghhgZkebrdhf[umklu^beZkv
[hevrhce`b=_jfZgkdh_dhfZg^h\Zgb_\hkihevah\Z\rbkvjZkl_jygghklvxbg_m\_j_gghklvx
pZjb\rbfb\hNjZgpbbihkl_i_gghbkdjulghgZdZieb\ZehgZaZiZ^guo]jZgbpZo=_jfZgbbkbeub
kj_^kl\Z^eygZg_k_gbyj_rZxs_]hm^ZjZ_kghc]h^Zhghm`_[uehl\_j^hm\_j_ghqlh
dhfie_dkf_jhijbylbcihiheblbq_kdhcb\h_gghc^_abgnhjfZpbbih^]hlh\beihq\m^ey
^hklb`_gby\g_aZighklbijh\_^_gbyaZo\Zlgbq_kdhchi_jZpbb
Bgl_j_kghqlhihke_lh]hdZdieZgZ]j_kkbbijhlb\NjZgpbbq_j_a;_ev]bxihiZe\jmdbZg]eh
njZgpmakdh]hdhfZg^h\Zgbyg_fpuj_rbebij_^ijbgylv]em[hdbcjZkk_dZxsbcm^Zjq_j_a
:j^_gguExdk_f[mj]gZK_^Zgb^Ze__gZk_\_jhaZiZ^kihke_^mxsbfih\hjhlhfgZDZe_bf_y
p_evxhlk_qvbijb`Zlvdfhjxk_\_jgmx]jmiibjh\dmkhxaguo\hckdKdjulb_bklbggh]h
gZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZijbh[j_eh^eyg_f_pdhnZrbklkdh]hdhfZg^h\ZgbyagZq_gb_
dexq_\hcaZ^Zqbhlmki_rgh]hj_r_gbydhlhjhcaZ\bk_emki_o\k_cdZfiZgbb^eyq_]h[ue
jZajZ[hlZgbijh\_^_g\`bagvp_eucdhfie_dkf_jhijbylbchkms_kl\ey\rbokyih_^bghfmieZgm
bih^_^bgufjmdh\h^kl\hf=eZ\gZyp_evkhklhyeZ\lhfqlh[uml\_j^blvZg]ehnjZgpmakdh_
kljZl_]bq_kdh]hieZgZ=_jfZgbb
�eykdjulby]eZ\ghckljZl_]bq_kdhc]jmiibjh\db ]jmiiuZjfbc:\fdhlhjZy^he`gZ[ueZ
gZklmiZlvgZ\gh\vba[jZgghfgZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZb\\_^_gbynjZgpmah\\aZ[em`^_gb_
jZchgukhkj_^hlhq_gbyfgh]bokh_^bg_gbc]jmiiugZagZqZebkvaZij_^_eZfb__jZa]jZgbqbl_evguo
�ebgbc\lhfqbke_\ihehk_gZklmie_gby]jmiiuZjfbc;b\babbij_^gZagZq_ggu_^ey
gZklmie_gby\i_j\hfwr_ehg_jZkiheZ]ZebkvgZagZqbl_evghfm^Ze_gbbhl]jZgbpu df\f
Bkoh^gu_jZchgu^eygZklmie_gbyaZgbfZebkv\ghqvgZdZgmg_^gygZklmie_gby
�eymdj_ie_gby\_jukhxagh]hdhfZg^h\Zgby\lhqlhm^Zj[m^_lgZg_k_gkk_\_jZbkihevah\Zebkv
kZfu_jZaghh[jZagu_^_abgnhjfZpbhggu_kj_^kl\Zbijb_fuLZdkj_^b^biehfZlbq_kdbo
jZ[hlgbdh\g_cljZevguob^jm`_kl\_gguonZrbklkdhc=_jfZgbbkljZgjZkijhkljZgyehkvfg_gb_h
g_ij_oh^ys_fagZq_gbbb^_c:Rebnn_gZ m^ZjaZoh^ysbfneZg]hf\fhlhfqlhhgbgbdh]^Zg_
mklZj_xlbl^Ihl_e_nhggufebgbyfdhlhju_dZd[uehaZ\_^hfhba\_klghbkihevah\Zebkv
njZgpmaZfb^eyih^kemrb\Zgby\_ebkvg_hklhjh`gu_jZa]h\hjuhkhkj_^hlhq_gbbg_f_pdbo
\hckdijhlb\=heeZg^bbb;_ev]bbjy^_k_dj_lguo^hdmf_glh\\lhfqbke_bhkh[hc\Z`ghklb
ijb\h^beZkvb^_ykhkj_^hlhq_gby]eZ\guomkbebcg_f_pdbo\hckdgZk_\_jghfkljZl_]bq_kdhf
neZg]_lZdhf`_^mo_[uebkhklZ\e_guijbdZahi_j_oh^_g_f_pdhnZrbklkdbo\hckd\
gZklmie_gb_h[ty\e_gguc\h\k_oqZklyoaZg_kdhevdhqZkh\^hgZqZeZhi_jZpbbbk\h^dZh[h_\uo
^_ckl\byohim[ebdh\ZggZy\i_qZlbbi_j_^ZggZyihjZ^bhdbkoh^mi_j\h]h^gygZklmie_gbyBa
wlbo^hdmf_glh\fh`gh[uehk^_eZlv\u\h^qlhg_f_pdhnZrbklkdZyZjfbygZghkbl]eZ\gucm^Zj
gZk_\_j
Ihmqbl_evgucijbf_jijbf_g_gby\h_gghcobljhklbijh^_fhgkljbjh\ZeJhff_evkhk\hbf
ZnjbdZgkdbfdhjimkhfukZ^b\rbkv\Ljbiheb\dhgp_fZjlZ]h^ZhggZg_ki_j\u_m^Zju
kbeZfb_^\Z^hklb]Z\rbfbh^ghc^b\babbKlj_fbl_evgufbghqgufbfZjrZfb\hneZg]b\lue
Zg]ebqZghgjZa[beboi_j_^h\u_qZklbZaZl_fijhba\_^y^_fhgkljZlb\gucfZg_\jgZhdjm`_gb_
\ugm^be]eZ\gu_kbeuZg]ebqZgdZiblmebjh\ZlvmWevF_dbebg_aZighklvgZklmie_gbyJhff_ey
_s_[he__mkbebeZwnn_dl_]hm^Zjh\AZ^\_g_^_ebhgba]gZeihqlb\k_Zg]ebckdb_\hckdZba
Dbj_gZbdbWnn_dl\g_aZighklbh[_ki_qb\Zekydjhf_lh]hl_fqlh\=_jfZgbbbg_f_pdhcZjfbb
ijbgbfZebkvkljh`Zcrb_f_judij_^hl\jZs_gbxml_qdbbgnhjfZpbbhaZfukeZobieZgZo
hi_jZpbc
Bahsj_ggufb[ueb^_ckl\byfbeblZjbklkdhcYihgbbihkdjulghklbb\\_^_gbx\aZ[em`^_gb_
gZdZgmg_jZa\yau\Zgby\hcgu\[Zkk_cg_Lboh]hhd_ZgZ
_jhehfkl\hyihgkdbofbeblZjbklh\[uehohjhrhba\_klgh_s_aZ^he]h^hlhjhcfbjh\hc\hcgu
]h^mYihgby\hkihevah\Z\rbkvj_dhf_g^Zpb_cZf_jbdZgkdh]h\h_ggh]hl_hj_lbdZFwowgZ
gZqbgZlv\hcgm\g_aZigufm^ZjhfihkeZ[hfmf_klmijhlb\gbdZg_h`b^Zgguf^eyJhkkbb
gZiZ^_gb_fgZqZeZijhlb\g__\hcgmKlhev`_dh\Zjguf[ueh__gZiZ^_gb_gZDblZc\b
]h^Zo
IjbgbfZyhdhgqZl_evgh_j_r_gb_h\klmie_gbb\\hcgm\^_dZ[j_]h^ZlZcgucbfi_jZlhjkdbc
kh\_lYihgbbih^l\_j^beqlh\h_ggu_^_ckl\by^he`gugZqZlvky\g_aZigh[_aij_^\Zjbl_evgh]h
h[ty\e_gby\hcgu
Khkj_^hlhq_gb_bjZa\_jlu\Zgb_kmohimlguo\hckd\h_gghfhjkdh]hnehlZbZ\bZpbb^ey
^_abgnhjfZpbhgguo^biehfZlbq_kdboi_j_]h\hjh\kijZ\bl_evkl\hfKR:Hgbijh^he`Zebkv\
l_q_gb_ihem]h^Z^hgZiZ^_gbygZI_jeOZj[hjIjbwlhfyihgkdh_ijZ\bl_evkl\h\kyq_kdb
klZjZehkvkha^Zlvmjmdh\h^kl\ZKR:\b^bfhklv]em[hdhcaZbgl_j_kh\Zgghklb\jZaj_r_gbb
ijhlb\hj_qbc^biehfZlbq_kdbfiml_fLZd\dhgp_ghy[jy\l_e_]jZff_yihgkdhfmihkem\
Zrbg]lhg_mdZau\Zehkvg_`_eZl_evghqlh[uukha^Zeb\i_qZle_gb_[m^lhi_j_]h\hju
ij_djZs_guAZy\bl_lhevdhqlhuh`b^Z_l_bgkljmdpbcYihgkdZyghlZnhjfZevgh
ij_djZsZ\rZy^biehfZlbq_kdb_i_j_]h\hju[ueZ\jmq_gZijZ\bl_evkl\mKR:aZfbgml^h
gZiZ^_gbygZI_jeOZj[hj
�ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghk\hbokljZl_]bq_kdboaZfukeh\\[Zkk_cg_Lboh]hhd_ZgZ
Yihgbybkihevah\ZeZjZa\_jlu\Zgb_k\hbo\hhjm`_gguokbegZqm`bol_jjblhjbyo\
FZgvq`mjbbDblZ_bBg^hdblZ_LZd[he__q_f^\mdjZlgh_m\_ebq_gb_qbke_gghklb
^bkehpbjh\Z\r_cky\FZgvq`mjbbD\ZglmgkdhcZjfbb k^h^b\babc\f^Z\ZehihgylvKR:b
:g]ebbqlh]hlh\blkygZiZ^_gb_gZKKKJ\[eb`Zcr__\j_fyKha^Zgbxeh`guoij_^klZ\e_gbch
gZf_j_gbbgZiZklvgZKh\_lkdbcKhxakem`beZb^hihegbl_evgZyfh[bebaZpbyijh\_^_ggZy
Yihgb_cihke_\lhj`_gbyg_f_pdhnZrbklkdbo\hckdgZl_jjblhjbxKKKJ
Ih^\ebygb_fZdlb\ghciheblbdh^biehfZlbq_kdhc^_abgnhjfZpbbbf_jhijbylbcihkdjulghklb
hi_jZlb\ghkljZl_]bq_kdh]hoZjZdl_jZZf_jbdZgpubZg]ebqZg_m\_jh\Zeb\lh Zfh`_lk^_eZeb
\b^\fqlhYihgbyjZa\y`_l\hcgm\i_j\mxhq_j_^vijhlb\Kh\_lkdh]hKhxaZ
�hdly[jy]h^ZZg]ebckdbc]eZ\ghdhfZg^mxsbcgZZevg_fhklhd_bdhfZg^mxsbc\h_ggh
fhjkdhc[Zahc\DblZ_^hghkbeb\Ehg^hgqlhYihgby\gZklhys__\j_fykhkj_^hlhqb\Z_lk\hb
kbeuijhlb\Jhkkbbbg_fh`_l\g_aZighbaf_gblvwlmhjb_glZpbxgZijZ\b\]eZ\gu_kbeugZx]
fuih^q_jdb\Z_fqlhk_cqZkYihgbyf_gvr_\k_]hohl_eZ[u\h_gghcdZfiZgbbgZx]_
Ij_^iheh`_gb_hlhfqlhYihgbyg_gZqg_l\h_gguo^_ckl\bcgZx]_l_f[he__h^gh\j_f_ggh
�ijhlb\:g]ebbbKR:hij_^_eyeh\kxiheblbdmwlbokljZggZZevg_fhklhd_
DZdb\lhj`_gb_g_f_pdhnZrbklkdbo\hckd\hNjZgpbxi_j\u_m^Zjuyihgkdbo\hhjm`_gguokbe
ihI_jeOZj[hjmNbebiibgZfFZeZc_hdZaZebkvg_h`b^Zggufb^eyaZiZ^guo^_j`Z\
fbeblZjbklkdhcYihgbbhkh[h_\gbfZgb_m^_eyehkvkhojZg_gbx\lZcg_kZfh]hkh^_j`Zgby
aZfukeh\bieZgh\ZlZd`_f_klZb\j_f_gbgZg_k_gbyi_j\uom^Zjh\
Qlh[ubkdexqblvml_qdm^Zgguohk\hboZ]j_kkb\guoaZfukeZoyihgkdh_ijZ\bl_evkl\hj_adh
h]jZgbqbeh^biehfZlbq_kdmxi_j_ibkdmih\hijhkZfk\yaZggufkih^]hlh\dhc\hcgubdjZcg_
kdm^ghbgnhjfbjh\Zehkhxagbdh\hk\hbogZf_j_gbyoIj_^_evghh]jZgbqb\Zekydjm]ebp
ijb\e_dZ\rbokydjZajZ[hld_ieZgbjmxsbo^hdmf_glh\LZdhieZg_gZiZ^_gbygZI_jeOZj[hj
�agZeblhevdhZ^fbjZeYfZfhlhb_s_h^bg^\Zhnbp_jZZ`_gZqZevgbdfhjkdh]h]_g_jZevgh]h
rlZ[Z\i_j\u_magZeh[wlhfieZg_ebrv\hdly[j_]h^ZIeZgZ]j_kkbbb^ZlZgZiZ^_gby
YihgbbgZ\eZ^_gbyKR::g]ebbb=heeZg^bbhklZ\Zebkvg_ba\_klgufbijZ\bl_evkl\Zf=_jfZgbb
bBlZebb^hfhf_glZm^ZjZyihgkdhcZ\bZpbbihI_jeOZj[hjm
GZiZ^_gb_gZI_jeOZj[hj\^_dZ[j_]h^Z ko_fZ\fy\ey_lkydeZkkbq_kdbfijbf_jhf
dh\Zjkl\Zb\_jhehfkl\ZIhaZfukemyihgkdh]hdhfZg^h\Zgbym^ZjghfmZ\bZghkghfmkh_^bg_gbxb
ih^\h^gufeh^dZfij_^klhyehkdjulgh\u^\bgmlvkygZ[eb`Zcrb_ih^klmiud=Z\Zckdbfhkljh\Zf
bkihemq_gb_fijbdZaZ\g_aZigufm^Zjhf\u\_klbbakljhyLbohhd_ZgkdbcnehlKR:
:\bZghkgh_kh_^bg_gb_ih^dhfZg^h\Zgb_fZ^fbjZeZGZ]mfhghy[jy\urehbaaZeb\ZOblhdZiim
hkljh\ZBlmjmi Dmjbevkdb_hkljh\Z\fbkh[ex^Zyihegh_jZ^bhfheqZgb_gZijZ\behkvdhkljh\m
HZomq_j_ak_\_jgu_\h^uLboh]hhd_ZgZ]^_km^hoh^kl\h[uehf_g__bgl_gkb\gufI_j_^h\hc
hljy^nehlZ ih^\h^guoeh^hd\fdlhfm\j_f_gbm`_aZ\_jrbekdjulgh_jZa\_jlu\Zgb_baZgye
ihabpbbm=Z\Zckdbohkljh\h\
Ghqvx^_dZ[jykh_^bg_gb_ihemqbehihjZ^bhmkeh\guckb]gZehkoh^bl_gZ]hjmGbblZdZ
hagZqZ\rbcqlh^_dZ[jygZagZqZ_lky^g_f;G_\klj_lb\gZk\h_fimlbgbh^gh]hkm^gZ
yihgkdh_Z\bZghkgh_kh_^bg_gb_dmljm^_dZ[jykdjulgh\ureh\jZchggZg_k_gbym^ZjZ
I_jeOZj[hj_\wlh\hkdj_kgh_mljhgZoh^behkvdhjZ[ey\lhfqbke_ebgdhjh\dj_ck_jh\
wkfbgp_\;he__lj_lbebqgh]hkhklZ\Zihemqbehm\hevg_gb_gZ[_j_]KZfhe_lugZZwjh^jhfZo
klhyebjh\gufbjy^Zfbdjuehddjuemij_^klZ\eyykh[hcm^h[gmxfbr_gv^eyyihgkdhcZ\bZpbb
ha^mrgZyjZa\_^dZjZchgZdk_\_jmhlHZomg_\_eZkvqlhiha\hebehyihgkdhfmkh_^bg_gbx
g_aZf_q_ggufih^hclbdhkljh\mIjhlb\h\ha^mrgZyh[hjhgZ=Z\Zc_\hdZaZeZkvg_]hlh\hcd
hljZ`_gbxgZiZ^_gby
_q_jhf^_dZ[jyyihgkdb_ih^\h^gbdbaZgyebihabpbbgZ[eb`Zcrboih^klmiZod]Z\ZgbI_je
OZj[hjZbgZqZebkimkdgZ\h^mdZjebdh\uoih^\h^guoeh^hdwlmghqvh^gmbaih^\h^guoeh^hd
�h[gZjm`beZf_jbdZgkdbc^hahjgucljZevsbdhahjgucwkfbg_pkh\f_klghkiZljmevguf
]b^jhkZfhe_lhfmgbqlh`be__kdhj_wlhldhjZ[evihlhibe_s_h^gmeh^dmH^gZdh\k_wlhg_
gZklhjh`behZf_jbdZgkdh_dhfZg^h\Zgb_hghg_khqehgm`gufijbgylvf_juih\ur_gby[h_\hc
]hlh\ghklb
F_`^ml_fyihgkdh_Z\bZghkgh_kh_^bg_gb_ihegufoh^hfgZijZ\eyehkvdhkljh\mHZomqZkh\
^_dZ[jydh]^ZhghgZoh^behkvgZjZkklhygbbfbevdk_\_jmhlI_jeOZj[hjZkZ\bZghkp_\
ih^gyebkvkZfhe_lui_j\hc\heguqZkh\fbgmlhgb\g_aZighh[jmrbeblhji_^ub[hf[ugZ
Zf_jbdZgkdb_dhjZ[eb\]Z\ZgbbgZZwjh^jhfugZhkljh\_HZomL_f\j_f_g_fkyihgkdbo
Z\bZghkp_\\ae_l_eZ\lhjZy\hegZkZfhe_lh\bhdhehqZkh\mljZhgbgZqZebZlZdmWlhlm^Zj[ue
\klj_q_gm`_[he__iehlgufa_gblgufh]g_fbyihgpuihl_jyebkZfhe_lh\
Ihke_ZlZdbkZfhe_lu^_fhgkljZlb\ghmoh^beb\jZaguogZijZ\e_gbyoihwlhfmZf_jbdZgkdh_
dhfZg^h\Zgb_g_kfh]ehhij_^_eblvlhqgh_f_klhgZoh`^_gb_\jZ`_kdboZ\bZghkp_\
blh]_^\mom^Zjh\yihgkdhcZ\bZpbbihI_jeOZj[hjm[uebmgbqlh`_gubeb\u\_^_gubakljhy
ebg_cgu_dhjZ[ebe_]dbodj_ck_jh\wkfbg_pbkZfhe_lZEx^kdb_ihl_jbkhklZ\beb
q_eh\_d\lhfqbke_hdhehm[blufb
LZdbfh[jZahfg_kfhljygZh]jhfgmxijhly`_gghklvi_j_oh^Z df\fb^ebl_evguckjhd
\u^\b`_gby\bkoh^gucjZchg^eyZlZdb kmlhd\fyihgkdhcklhjhg_m^Zehkvh[fZgmlv
Zf_jbdZgp_\b^hklbqv\g_aZighklbfZkkbjh\Zggh]hZ\bZpbhggh]hm^ZjZ
Ih^]hlZ\eb\Zy\hcgmijhlb\Kh\_lkdh]hKhxaZ]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_^_eZeh[hevrmxklZ\dm
gZdh\Zjkl\hb\_jhehfkl\hbij_^ijbgbfZeh\k_f_judlhfmqlh[ukdjulvk\hbgZf_j_gbyb
\\_klbKh\_lkdh_ijZ\bl_evkl\hb=_g_jZevgucrlZ[\aZ[em`^_gb_
Ih^]hlh\dZdZ]j_kkbbijhlb\KKKJgZqZeZkvaZ^he]h^h__jZa\yau\Zgbyf_oZgbafiheblbq_kdhc
kljZl_]bq_kdhcbhi_jZlb\ghcobljhklbaZjZ[hlZegZihegucoh^dh]^Z]ble_jh\kdh_jmdh\h^kl\h
ihhsjy_fh_aZiZ^gufbkljZgZfbmdhlhjuo[uebk\hbp_ebbk\hyobljhklvijbgyeh
ij_^klZ\bl_eyfbkh\_lkdboijZ\bl_evkl\_gguomqj_`^_gbc\kn_j_lhj]h\hwdhghfbq_kdbo
hlghr_gbc
LZd\n_\jZe_]h^Zb\yg\Zj_]h^Zf_`^mKKKJb=_jfZgb_c[uebaZdexq_gulhj]h\u_
kh]eZr_gbydhlhjufbij_^mkfZljb\Zeky\u\habaKKKJ\=_jfZgbxkujvyZba=_jfZgbb\gZrm
kljZgmijhfure_gguoba^_ebcWlbkh]eZr_gbyrbjhdhj_deZfbjh\Zebkv\=_jfZgbbdZd
ijbf_jkhljm^gbq_kl\Zf_`^m^\mfykljZgZfbghgZ^_e_g_f_pdb_ijhfure_ggu_nbjfu
ihemqbebmdZaZgb_lhjfhablv\uiheg_gb_gZrboaZdZah\Z\jy^_kemqZ_\\hh[s_hldZau\Zlvkyhl
gbo
Fgh]b_nbjfu\hij_dbjZg__^hklb]gmlhc^h]h\hj_gghklb\kyq_kdbij_iylkl\h\ZebhagZdhfe_gbx
kh\_lkdboij_^klZ\bl_e_ckl_ogbq_kdbfbgh\bgdZfb
Wdhghfbq_kdZy^_e_]Zpbyihk_lb\rZy=_jfZgbxhk_gvx]h^Z^eyhagZdhfe_gbykg_dhlhjufb
hljZkeyfbg_f_pdhcijhfure_gghklblZdbg_ihemqbeZ^hklmiZdjy^mijb[hjh\klZgdh\b
h[jZaph\\h_gghcl_ogbdbgh\h]hlbiZf_kl_kl_fg_aZ^he]h^h\hcgudh]^Zm`_[ueZih^ibkZgZ
^bj_dlb\Z ieZg;Zj[ZjhkkZ\fgZf[uebijh^ZgukZfhe_luF_kk_jrfbllO_cgd_ev
�Xgd_jkhjgv_l_kZfhe_lugh\_crbolbih\KZfnZdlih^h[gh]h^h\_jby
^he`_g[ueijh^_fhgkljbjh\Zlv^jm`_kl\_ggh_hlghr_gb_=_jfZgbbdKKKJ
G_[m^_lebrgbfgZihfgblvblhqlhih^ibkZ\\_q_jhf^_dZ[jy]h^ZieZg;Zj[ZjhkkZ
=ble_j^_dZ[jyex[_aghjZa]h\Zjb\Zekkh\_lkdbfihkehfgZijb_f_aZ\_jyy_]hqlh=_jfZgby
g_bf__lgbdZdboij_l_gabcdKh\_lkdhfmijZ\bl_evkl\mF_`^ml_fkljZl_]bq_kdh_khkj_^hlhq_gb_
bjZa\_jlu\Zgb_g_f_pdhnZrbklkdhcZjfbbgZ[bjZehl_fiu
JZa\_jlu\Zgb_g_f_pdbo\hckd^eygZiZ^_gbygZKh\_lkdbcKhxadZdklZehba\_klghbaijhlhdheZ
k_dj_lgh]hkh\_sZgbym=ble_jZhln_\jZey]h^Zijh\h^behkvih^\b^hfih^]hlh\dbd
hi_jZpbbFhjkdhce_\ \lhj`_gb_gZ;jblZgkdb_hkljh\Z\fbqZklbqghhi_jZpbbFZjblZ
gZiZ^_gb_gZ=j_pbx\f?s_aZ^he]h^hwlh]hkh\_sZgby\bxe_]h^Zihke_ba]gZgbyZg]ebqZg
�baxgd_jdZrlZ[]jmiiuZjfbc;rlZ[ulj_oihe_\uoZjfbcbhdheh^b\babc[ueb
i_j_[jhr_gugZl_jjblhjbxhddmibjh\ZgghcIhevrbih^ij_^eh]hfjZkkj_^hlhq_gbykbe
kdhgp_gljbjh\Zgguo\hNjZgpbbkf_gubi_j_nhjfbjh\Zgby\hckdmkbe_gbyh[hjhguihqlb
kh\_jr_gghg_ijbdjulhc\hklhqghc]jZgbpuIjbwlhfrlZ[ug_dhlhjuohi_jZlb\guo
h[t_^bg_gbcbf_ebe_]_g^mjZ[hqborlZ[h\kljhbl_evghchj]ZgbaZpbbLh^lZ
yg\Zj_]h^ZgZqZeZkvi_j_[jhkdZcZjfbb ^b\babc\f\Jmfugbx\ua\ZggZyydh[u
\ukZ^dhcZg]ebqZg\=j_pbbHlghkbl_evghwlhci_j_[jhkdbgZqZevgbd]_g_jZevgh]hrlZ[Z
kmohimlguo\hckd=_jfZgbbgZlhf`_kh\_sZgbbmnxj_jZaZy\beP_evxgZr_]hfZjrZ[m^_l
Jmfugbyebrv\ihke_^gbcfhf_glfuk^_eZ_fih\hjhldjmkkdhc]jZgbp_fZy]h^Z\hckdZ
\hklhqghcIjmkkbbbqZklbqgh\Ihevr_[uebmkbe_gulhevdhi_ohlgufb^b\babyfbhkgh\gZy
`_fZkkZlZgdh\uobfhlhjbah\Zgguo^b\babcgZi_j_[jhkdmdhlhjuolj_[h\Zehkvf_gvr_\j_f_gb
hklZ\ZeZkvgZaZiZ^_b\p_gljZevguojZchgZo=_jfZgbbj_a_j\u]eZ\gh]hdhfZg^h\Zgby
�aZ^_j`b\Zebkv\]em[bg_ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghkhkj_^hlhq_gby]eZ\guo
]jmiibjh\hd\jZchgZoD_gb]k[_j]ZbZjrZ\uijbgbfZebkvf_judihdZameh`ghcdhgp_gljZpbc
\hckd\x`ghcqZklbIhevrb\Q_ohkeh\Zdbbb:\kljbbLZdh_khkj_^hlhq_gb_\hckdgZ\hklhd_g_
^he`gh[ueh^ZlvKh\_lkdhfmKhxamih\h^ZaZih^hajblvqlhijhlb\g_]h]hlh\blkygZklmie_gb_
i_ohlguo^b\babcijba\Zgguokha^Zlv\i_qZle_gb_ih^]hlh\dbd\ukZ^d_\:g]ebx^hiheg_gb_
dwlhfm\_kghc]h^Zg_fpurbjhdhjZkijhkljZgyebkemobh]hlh\ys_fky\lhj`_gbbgZ
;jblZgkdb_hkljh\Zba^Z\Zehkv[hevrh_dhebq_kl\hnZevrb\uoijbdZah\ihi_j_[jhkd_\hckdgZ
aZiZ^ebqguckhklZ\[ueijhbgkljmdlbjh\ZghlhfdZdke_^m_l^_ckl\h\Zlvijb\lhj`_gbb
=ble_jh\kdh_jmdh\h^kl\hijb^_j`b\Zehkvlh]h\a]ey^Zqlhiheghklvxkdjulvih^]hlh\dm
Z]j_kkbb\_jhylghg_m^Zklkybihwlhfmg_h[oh^bfh^_ahjb_glbjh\Zlvg_ijbyl_eyihdjZcg_cf_j_
\hlghr_gbbf_klZ\j_f_gbbkihkh[ZgZiZ^_gby\ua\Zlvmg_]hdhe_[Zgby\ijbgylbbbeb
mlhqg_gbbhi_jZlb\ghkljZl_]bq_kdboj_r_gbchj]ZgbaZpbb^_abgnhjfZpbbbkihevah\Zebkv
ij_^m[_`^_gbybhrb[dbijhlb\hklhys_cklhjhgudhlhju_gZijZ\eyeb[u^_ckl\bylZddZdwlh
[ueh\u]h^ghgZiZ^Zxs_cklhjhg_Dhgdj_lgu_nhjfubf_lh^uijh\_^_gby^_abgnhjfZpbhgguo
f_jhijbylbcaZ\bk_ebhlj_ZevghkdeZ^u\Zxs_cky\h_gghiheblbq_kdhch[klZgh\dbbh[s_]h
aZfukeZgZiZ^_gby
ieZg_;Zj[ZjhkkZmdZau\ZehkvgZg_h[oh^bfhklvh[jZlblvhkh[h_\gbfZgb_gZlhqlh[ug_
[uehjZa]Z^ZghgZf_j_gb_gZiZklvgZKKKJkhhl\_lkl\bbkwlbfrlZ[m\_joh\gh]h
]eZ\ghdhfZg^h\Zgby\_jfZolZ HD\f[ue^Zgjy^jZkihjy`_gbchijh\_^_gbbf_jhijbylbcih
kdjulghklbih^]hlh\dbd\hcg_b\\_^_gbxijhlb\hklhys_cklhjhgu\aZ[em`^_gb_n_\jZe_
]h^ZrlZ[ba^Ze^bj_dlb\m\dhlhjhc ZlZd`_\ihke_^mxsbo^hiheg_gbyodg_c\f[uebhij_^_e_gu
p_ebf_jhijbylbybihke_^h\Zl_evghklvboijh\_^_gby
Hi_jZlb\ghkljZl_]bq_kdmxobljhklv]_jfZgkdh]hdhfZg^h\Zgbymkeh\ghfh`ghih^jZa^_eblvgZ
^\_nZauI_j\ZygZqZeZkv\bxe_]h^Zi_j_]jmiibjh\dhckaZiZ^ZgZ\hklhd\hckd]jmiiu
Zjfbc; rlZ[Z]jmiiulj_omijZ\e_gbcZjfbc^\_gZ^pZlbrlZ[h\dhjimkh\bljb^pZlb
^b\babc\flhjZynZaZho\ZlbeZ\j_fykn_\jZeyihbxgv]h^Zdh]^Zijhoh^beZ
i_j_^bkehdZpbyd]jZgbpZfKKKJ]jmiiZjfbc:bP
wlhli_jbh^]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_m^_eyehkZfh_ijbklZevgh_\gbfZgb_\hijhkZf
kdjulghklb:^ey\\_^_gbykh\_lkdhcklhjhgu\aZ[em`^_gb_[uebki_pbZevghjZajZ[hlZgu
djmigu_f_jhijbylbykj_^bdhlhjuoh[jZsZxlgZk_[y\gbfZgb_eh`gu_hi_jZpbbg_f_pdh
nZrbklkdbo\hckdgZijbf_jhi_jZpbbBaZ[_eeZ aZo\Zl=b[jZelZjZ\f:llbeZ hddmiZpby
X`ghcNjZgpbb\f=Zjimg \lhj`_gb_\:g]ebxkl_jjblhjbbGhj\_]bb\f
qZklghklbihieZgmhi_jZpbb=ZjimggZl_jjblhjbbGhj\_]bb^_ckl\bl_evgh
khkj_^hlhqb\Zebkvg_f_pdhnZrbklkdb_\hckdZghg_^ey\lhj`_gby\:g]ebxZ^eyij_^klhys_]h
gZklmie_gbygZkh\_lkdh_AZiheyjv_
LZdbhklZ\rb_kygZ[mfZ]_hi_jZpbbBaZ[_eeZb:llbeZij_^gZagZqZebkv^ey^_abgnhjfZpbbb
^_fhgkljZpbbydh[ug_h[uqZcgh]hbgl_j_kZnZrbklkdhc=_jfZgbbdx]haZiZ^ghcqZklb?\jhiuZ
\^_ckl\bl_evghklb^eyhl\e_q_gby\gbfZgbyhli_j_[jhkdbg_f_pdhnZrbklkdbo\hckdgZ\hklhd
Ijb]hlh\e_gby^ey\lhj`_gby\:g]ebxlZd`_^he`gu[uebhl\e_qv\gbfZgb_kh\_lkdh]h
jmdh\h^kl\Zhlkhkj_^hlhq_gby\hckdgZ\hklhd_m]jZgbpKKKJk_gly[jy]h^ZgZ
kh\_sZgbbihZg]ebckdhcijh[e_f_=ble_jijbgyej_r_gb_i_j_g_klbkjhdb^_kZglghchi_jZpbbZ
hdly[jyijbdZaZeijbhklZgh\blv\k_ijb]hlh\e_gbyd\lhj`_gbxgZ;jblZgkdb_hkljh\Zlh`_
\j_fy\^bj_dlb\_hlf_qZehkvqlh^hgZqZeZi_j_]jmiibjh\db^eyhi_jZpbb;Zj[ZjhkkZ
ke_^m_lih\ukblvwnn_dlb\ghklv^_ckl\bc\ha^mrguobfhjkdbokbeg_lhevdh^eylh]hqlh[u
]h^m\lhj`_gb_gZ;jblZgkdb_hkljh\Z
n_\jZey]h^ZgZqZevgbdrlZ[ZHD]_g_jZen_ev^fZjrZeD_cl_ev\ki_pbZevghc^bj_dlb\_
ihlj_[h\Zemkbeblvm`_keh`b\r__ky\i_qZle_gb_hij_^klhys_f\lhj`_gbb\:g]ebxZ
jZa\_jlu\Zgb_\hckdihieZgm;Zj[ZjhkkZbah[jZ`ZlvdZddjmig_crbc\bklhjbb\hcg
hl\e_dZxsbcfZg_\jdhlhjuckem`bl^eykdjulbyihke_^gboijb]hlh\e_gbcd\lhj`_gbx\
:g]ebx
k_f_jhijbylbyih^]hlh\bl_evgh]hi_jbh^Zijh\h^bebkvkdjulghDjZajZ[hld_hi_jZlb\guo
^hdmf_glh\[ue^hims_gij_^_evghmadbcdjm]ebpk_^hdmf_glubf_eb]jbnKh\_jr_ggh
k_dj_lgh=hkm^Zjkl\_gghc\Z`ghklbKhkj_^hlhq_gb_bkljZl_]bq_kdh_jZa\_jlu\Zgb_m^Zjguo
]jmiibjh\hdgZ\hklhd_ijh\h^bebkvklsZl_evgufkh[ex^_gb_ffZkdbjh\db
IhgbfZyqlhg_\hafh`ghiheghklvxkdjulvkhkj_^hlhq_gb_fgh]hlukyqghc]jmiibjh\dbk
[hevrbfdhebq_kl\hf[h_\hcl_ogbdb\[ebabkh\_lkdbo]jZgbp]ble_jh\kdh_jmdh\h^kl\h
ij_^ijbgyehjy^hl\e_dZxsborZ]h\iheblbq_kdh]hb\h_ggh]hoZjZdl_jZ
mihfygmlhc\ur_^bj_dlb\_hln_\jZey]h^Z]h\hjbehkvP_ev^_abgnhjfZpbb
aZdexqZ_lky\lhfqlh[ukdjulvih^]hlh\dmdhi_jZpbb;Zj[ZjhkkZWlZ]eZ\gZyp_evb^he`gZ
�e_qv\hkgh\m\k_of_jhijbylbcih^_abgnhjfZpbbijhlb\gbdZbj_dlb\Zij_^mkfZljb\ZeZ
ijh\_^_gb_f_jhijbylbc\^\ZwlZiZI_j\ucwlZi^hk_j_^bguZij_ey]h^ZaZdexqZeky\
kdjulbb\k_o\h_gguoijb]hlh\e_gbcg_k\yaZgguokfZkkh\hci_j_]jmiibjh\dhc\hckdh\uo
h[t_^bg_gbc\lhjhckk_j_^bguZij_eyihbxgv]h^Z\khdjulbbg_ihkj_^kl\_ggh]h
khkj_^hlhq_gbyi_ohlguoblZgdh\uo^b\babcZjlbee_jbckdbobZ\bZpbhgguokh_^bg_gbcm]jZgbp
KKKJp_eyohl\e_q_gby\gbfZgbyhlih^]hlh\dbdZ]j_kkbbijhlb\KKKJ]ble_jh\kdh_
dhfZg^h\Zgb_\gmrZehebqghfmkhklZ\mqlh\hckdZhl\h^ylky\luegZhl^uo^hhij_^_e_ggh]h
\j_f_gbG_h[oh^bfhdZdfh`gh^hevr_^_j`Zlv\aZ[em`^_gbbhlghkbl_evgh^_ckl\bl_evguo
ieZgh\^Z`_l_\hckdZdhlhju_ij_^gZagZq_gu^ey^_ckl\bcg_ihkj_^kl\_gghgZ\hklhd_
hlf_qZehkv\^bj_dlb\_
k\hbomdZaZgbyohlfZjlZ]h^ZD_cl_evj_dhf_g^h\Zeij_^klZ\eylvjZa\_jlu\Zgb_
\_jfZolZgZ\hklhd_bdZdh[hjhgbl_evgu_f_jhijbylbyihh[_ki_q_gbxlueZ=_jfZgbbgZ\j_fy
\ukZ^db\:g]ebxbhi_jZpbcgZ;ZedZgZo
RbjhdhjZkijhkljZgyebkv^_abgnhjfbjmxsb_k\_^_gbyhih^]hlh\d_Z\bZ^_kZglguodhjimkh\
�ij_^gZagZq_gguo^ey\ukZ^db\lueh\uojZchgZo:g]ebbeyijb^ZgbywlbfkemoZf^hklh\_jghklb
\\hckdZ[uebijba\Zgu\uimkdgbdb\ukrbomq_[guoaZ\_^_gbcki_pbZebklui_j_\h^qbdb
Zg]ebckdh]hyaudZih^]hlh\e_gudZjlujZaebqguojZchgh\_ebdh[jblZgbbba^Zgu
fgh]hqbke_ggu_g_f_pdhZg]ebckdb_jZa]h\hjgbdbkeh\ZjbkijZ\hqgbdb
\hckdZo\_jfZolZjZkijhkljZgyebkvlZd`_kemobhlhfqlhkhkj_^hlhq_gb_^b\babcm]jZgbp
KKKJhkms_kl\ey_lkyihkh]eZr_gbxkkh\_lkdbfjmdh\h^kl\hfdhlhjh_ydh[u^Zeh^h[jhgZ
ijhimkdg_f_pdbo\hckdq_j_ak\hxl_jjblhjbx^eygZklmie_gbygZBg^bxb^jm]b_Zg]ebckdb_
dhehgbb
G_khfg_gghkbevguf^_abgnhjfZpbhggufbhl\e_dZxsbffZg_\jhf]ble_jh\kdhc\_jomrdb
y\beky\uoh^\fhj_\fZ_]h^Zgh\h]hfhsgh]hebg_cgh]hdhjZ[ey;bkfZjdbly`_eh]h
dj_ck_jZIjbgpWc]_gIhkms_kl\mhgbhl^Z\ZebkvgZjZkl_jaZgb_Zg]ebckdhfmnehlm=b[_ev
kh[ulbyijhbkoh^ylgZaZiZ^_
GZ^hkdZaZlvqlh\]_jfZgkdhcZjfbbkms_kl\h\Zep_eucZiiZjZl^eyijh\_^_gbyf_jhijbylbcih
hi_jZlb\ghkljZl_]bq_kdhc\h_gghcobljhklbih^qbgy\rbckyrlZ[m\_joh\gh]h
]eZ\ghdhfZg^h\Zgby\_jfZolZG_ihkj_^kl\_gghwlbfb\hijhkZfbaZgbfZekylZdgZau\Z_fuchl^_e
h[hjhgukljZguy\ey\rbcky\_^msbfhl^_ehfrlZ[ZWlhlhl^_ehl\_qZeaZkh]eZkh\Zgb_ieZgh\
\h_gghcobljhklbdhfZg^h\Zgbc\b^h\\hhjm`_gguokbehkh[_gghihkdjulbxi_j_[jhkdb\hckdk
f_jhijbylbyfbjZa\_^u\Zl_evgh]hoZjZdl_jZ\_joh\gh]h]eZ\ghdhfZg^h\ZgbyDjhf_lh]hhl^_e
bf_eijZ\hih^h]h\hj_gghklbkhrlZ[Zfb\b^h\\hhjm`_gguokbebgZqZevgbdhfjZa\_^dbb
dhgljjZa\_^db^Z\ZlvmdZaZgbyihmlhqg_gbxaZfukeZbijbf_g_gbxl_obebbguokihkh[h\
\h_gghcobljhklb\aZ\bkbfhklbhldhgdj_lghkdeZ^u\Zxs_ckyh[klZgh\db
Hj]ZgbaZpbxjZkijhkljZg_gby^_abgnhjfZpbhgguok\_^_gbc\ha]eZ\eyegZqZevgbdjZa\_^dbb
�dhgljjZa\_^db\_joh\gh]h]eZ\ghdhfZg^h\Zgbyeyi_j_^Zqb^_abgnhjfZpbbbkihevah\Zebkv
kljh]hhij_^_e_ggu_dZgZeuk\yablhevdhih_]hmdZaZgbxGZg_]h\haeZ]Zehkvjmdh\h^kl\h
jZkijhkljZg_gb_fkemoh\q_j_ag_f_pdbo\h_gguoZllZr_\g_cljZevguokljZgZob\h_gguoZllZr_
wlbo]hkm^Zjkl\\;_jebg_
;hevrh_agZq_gb_]_jfZgkdh_dhfZg^h\Zgb_ijb^Z\Zeh\\_^_gbx\aZ[em`^_gb_bk\hbokhxagbdh\
qlh[udZdfh`gh^hevr_^_j`Zlvbo\g_\_^_gbbhlghkbl_evghbklbgguoieZgh\_g]jbyg_[m^_l
ihk\ys_gZ\gZrbieZguhlf_qZegZqZevgbd]_g_jZevgh]hrlZ[Zkmohimlguo\hckd=_jfZgbb
=Zev^_j\k\h_f^g_\gbd_bxgy]h^ZKeh\ZdbblZd`_ihdZqlhg_ke_^m_lkhh[sZlv
gbdZdbok\_^_gbch[hi_jZpbb
Ijbih^]hlh\d_i_j_]h\hjh\kNbgeyg^b_c_g]jb_cJmfugb_c^ey\\_^_gbybo\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evghf_klZbgZqZeZ[h_\uo^_ckl\bcihieZgm;Zj[ZjhkkZ[uehmdZaZghqlh
aZieZgbjh\Zggu_djmigu_hi_jZpbb\_jfZolZgZaZiZ^_lj_[mxlih^]hlh\dbh[hjhgbl_evguo
jm[_`_cgZ\hklhd_Ihwlhfmp_evi_j_]h\hjh\aZdexqZeZkvydh[u\lhfqlh[uihlj_[h\Zlvhl
gZa\Zgguo]hkm^Zjkl\g_f_^e_ggh]hijh\_^_gbyf_jhijbylbch[hjhgbl_evgh]hoZjZdl_jZ_g]jbb
[m^_lebrvmdZaZghqlhm\_ebq_gb_qbke_gghklbjmkkdbo\hckdgZ__]jZgbp_ihlj_[m_ljy^Z
h[hjhgbl_evguof_jhijbylbck__klhjhguih^q_jdb\Ze=Zev^_jNbgeyg^bbh[tykgyehkvqlh
=_jfZgby\ugm`^_gZijbgylvdhgljf_jugZkemqZcgZiZ^_gbyKKKJZlZd`_\p_eyoijbdjulby
lueZijb\ukZ^d_\:g]ebx
Khkj_^hlhq_gb_bjZa\_jlu\Zgb_m^Zjguo]jmiibjh\hdg_f_pdhnZrbklkdbo\hckdhkms_kl\eyehkv
kdjulghfZy\ijb]jZgbqguojZchgZogZoh^behkvi_ohlgu_^b\babbHkgh\gZyfZkkZ
lZgdh\uofhlhjbah\Zgguokh_^bg_gbcZjlbee_jbybZ\bZpby_s_hklZ\Zebkv\f_klZoihklhygghc
^bkehdZpbbL_fkZfufij_^iheZ]Zehkv\\_klbkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh
]hlh\ys_]hky\lhj`_gby\KKKJKwlhc`_p_evxgZoh^ysb_kygZaZiZ^_b\Ghj\_]bbi_ohlgu_
kh_^bg_gby[uebijba\Zgu^_fhgkljbjh\Zlvih^]hlh\dm^_kZglghchi_jZpbbijhlb\:g]ebb
FZkkh\Zyi_j_]jmiibjh\dZ\hckdij_^gZagZq_gguo^ey\_jhehfgh]hgZiZ^_gbygZKh\_lkdbcKhxa
gZqZeZkvlhevdhihke_fZyBahiZk_gbyqlhw\ZdmZpbygZk_e_gbyijb]jZgbqguokKKKJjZchgh\
\kdjh_lgZklmiZl_evgu_aZfukeu\_jfZolZ[uehj_r_ghhlg__hldZaZlvky
=ble_jh\kdhfmiheblbq_kdhfmb\h_gghfmjmdh\h^kl\m\g_dhlhjhckl_i_gbm^Zehkvijh\_klb\
`bagvki_pbZevghjZajZ[hlZggucdhfie_dkf_jhijbylbcih\h_gghcobljhklbbkdjulvaZfuk_eb
:g]ebbbKR:
Kh\_lkdh_ijZ\bl_evkl\hg_fh]ehg_hsmsZlvm]jhaubkoh^b\r_chlnZrbklkdhc=_jfZgbb
Fgh]hqbke_ggu_nZdluk\b^_l_evkl\h\Zebhlhfqlh=ble_jgZijZ\ey_l\k_k\hbmkbebygZlh
qlh[ujZa\yaZlv\hcgmijhlb\Kh\_lkdh]hKhxaZJZa\_^dhc[uehmklZgh\e_ghjZa\_jlu\Zgb_
djmiguokbegZ]jZgbp_kKKKJ=_g_jZevgucrlZ[kbkl_fZlbq_kdb^hdeZ^u\ZeijZ\bl_evkl\mg_
lhevdhhkhkj_^hlhq_gbbg_f_pdhnZrbklkdbo\hckd\[ebabkh\_lkdbo]jZgbpghbh[bomkbe_gghc
jZa\_^d_\_^ms_ckygZjy^_mqZkldh\gZr_cl_jjblhjbbwlhck\yabijbgbfZebkvf_juih
mdj_ie_gbxh[hjhghkihkh[ghklbkljZguh^gZdh^hims_ggu_ijhkq_luhlghkbl_evghkjhdh\
jZa\yau\ZgbynZrbklkdhc=_jfZgb_c\hcgug_iha\hebebj_Zebah\Zlvboiheghklvx
j_amevlZl_\g_aZigh]hgZiZ^_gbygZKh\_lkdbcKhxag_f_pdhnZrbklkdhcZjfbbm^Zehkv
aZo\ZlblvgZg_dhlhjh_\j_fybgbpbZlb\m
F_juijbgylu_kh\_lkdbfjmdh\h^kl\hfiha\hebeb[ukljhijh\_klbfh[bebaZpbxi_j_kljhblv
wdhghfbdmkljZgugZ\h_gguceZ^hajhkr__khijhlb\e_gb_kh\_lkdbo\hckd\u^\b`_gb_ba
\gmlj_ggbojZchgh\kljZgukljZl_]bq_kdboj_a_j\h\kha^Zgb_]em[hdhwr_ehgbjh\Zgguoj_a_j\guo
njhglh\gZgZijZ\e_gbbm^Zjh\g_f_pdbo\hckdihkl_i_gghk\_ebgZg_ll_ij_bfms_kl\Zdhlhjuo
]ble_jh\pu^hklb]ebk\h_c\h_gghcobljhklvxZ\j_amevlZl_bk\hbf\g_aZiguf\lhj`_gb_f
gZqZe_\hcgudh]^Z=_jfZgby\eZ^_eZkljZl_]bq_kdhcbgbpbZlb\hcZkh\_lkdb_\hckdZ
\ugm`^_gu[uebhloh^blv\_^yly`_eu_h[hjhgbl_evgu_[hb]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_qZklh
bkihevah\Zeh^b\_jkbbb^jm]b_ijh\hdZpbhggu_dh\Zjgu_ihk\h_ckmlbf_lh^u\_^_gby[h_\uo
^_ckl\bchaeZ]ZehkvwlhgZki_pbZevgu_hljy^ub^b\_jkbhggu_qZklbgZijbf_jihed
;jZg^_g[mj]DgZqZemgZiZ^_gbygZKKKJih^jZa^_e_gbywlh]hihedZ[uebkhkj_^hlhq_gugZ
\Z`g_crbogZijZ\e_gbyolZdc[ZlZevhg\jZchg_I_j_fureyh^gZjhlZm]jZgbpu
hklhqghcIjmkkbb^jm]ZymKm\Zehd_s_h^gZjhlZmJh\Zgb_fb Nbgeyg^by\fk_wlbqZklb
bih^jZa^_e_gbykgZqZehf[h_\uo^_ckl\bcihfbfhaZ^Zqkm]m[h^b\_jkbhggh]hoZjZdl_jZ^he`gu
[uebjZkimkdZlvkemobbk_ylviZgbdm\\hckdZobkj_^bfbjgh]hgZk_e_gbyG_kdhevdhiha`_gZ
kh\_lkdh]_jfZgkdbcnjhgl[uehi_j_[jhr_gh_s_iylv^b\_jkbhgguoih^jZa^_e_gbcdhlhju_
dhfie_dlh\Zebkvbaij_^Zl_e_cLZd[uebkha^Zgu[ZlZevhgubaaZiZ^ghmdjZbgkdbogZpbhgZebklh\
GZolb]Zevbawklhgkdboj_Zdpbhg_jh\WjgZbadZ\dZakdbo[_ehwfb]jZglh\;_j]fZgg
p_eyoh[fZgZ]ble_jh\pubkihevah\ZebkZfu_dh\Zjgu_ijb_fubkihkh[uLZdaZg_kdhevdh
^g_c^hgZiZ^_gbygZKh\_lkdbcKhxah^bgklj_edh\uc\a\h^ci_ohlghc^b\babbi_j_h^_luc\
nhjfmg_f_pdhcih]jZgbqghclZfh`_gghchojZgu\_ejZa\_^dmkh\_lkdhch[hjhgub\h_gguo
khhjm`_gbc\ihehk_^b\babbG_ihkj_^kl\_gghi_j_^gZiZ^_gb_fwlbfgbfu_lZfh`_ggu_
qbgh\gbdbmgbqlh`bebgbq_]hg_ih^haj_\Z\rbokh\_lkdboih]jZgbqgbdh\bl_fkZfufh[e_]qbeb
ke_^h\Z\rbfaZgbfb[ZlZevhgZfijh^\b`_gb_ihkh\_lkdhcl_jjblhjbbBebgZijbf_jdh]^Zy
jhlZ[jZg^_g[mj]kdh]hihedZ^_ckl\h\Z\rZygZgZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZ]jmiiuZjfbcK_\_j
��n_ev^fZjrZeZE__[ZihemqbeZaZ^Zqmh\eZ^_lvfhklhfq_j_aAZiZ^gmx\bgm\]hjh^_Zm]Z\ibek
^b\_jkZglubah[jZ`ZyjZg_guokh\_lkdbokhe^Zlijhrebq_j_afhklgZiZebklueZgZhojZgy\rbo
_]hqZkh\uobaZo\Zlbebfhkl
wlhli_jbh^rbjhdhijZdlbdh\ZeZkvkdjulgZy\u[jhkdZfgh]hqbke_gguo^b\_jkbhgguohljy^h\b
]jmii\luekh\_lkdbo\hckdBf_ebf_klhkemqZbdh]^Z^_ckl\byg_f_pdboiZjZrxlbklh\
\u[jhkblvg_[hevrhc^_kZglZ\lhfZlqbdh\\luecklj_edh\hc^b\babbaZgbfZ\r_ch[hjhgm\
�df\hklhqg__?evgb_kZglgbdZfm^Zehkv\ua\ZlviZgbdm\lueh\uoih^jZa^_e_gbyo^b\babb
Ihemqb\^hg_k_gb_h\uoh^_g_fp_\\luedhfZg^h\Zgb_ihkqblZeh^b\babxhdjm`_gghcbhl^Zeh
ijbdZagZhloh^j_amevlZl_]jmii_nZrbklkdbo^b\_jkZglh\m^Zehkv[_a[hyaZgylv]hjh^?evgy
dhlhjuc\ihke_^kl\bb[ue\l_q_gb_^\mof_kyp_\Zj_ghch`_klhq_gguo[h_\
IjZdlbdh\ZehkvlZd`_aZ[jZku\Zgb_\lue^b\_jkbhgguoih^jZa^_e_gbci_j_h^_luo\nhjfm
kh\_lkdbo\h_gghkem`ZsboBgkljmdpbbihhj]ZgbaZpbbgZklmie_gby\k_gly[j_]h^Z
dhfZg^mxsbccZjfb_c]_g_jZee_cl_gZglBBFZke_ggbdh\hlf_qZeqlhi_j_h^_lu_\
kh\_lkdmxnhjfm^b\_jkZgluijhgbdZxl\[h_\u_ihjy^dbgZrboih^jZa^_e_gbcbih^Z\Zy
dhfZg^ugZjmkkdhfyaud_gZijZ\eyxlboih^h]hgvk\hboime_f_lh\bebih^m^Zju
dhgljZlZdmxsboj_a_j\h\
lh`_\j_fyfgh]hqbke_ggu_nZdluk\b^_l_evkl\mxlqlhlZf]^_ohjhrh[ueZhj]Zgbah\ZgZ
hojZgZlueZwlbnZrbklkdb_hljy^u\h\j_fyh[gZjm`b\Zebkvbmgbqlh`ZebkvLZd\i_j\u_`_^gb
\hcgu^b\_jkbhgguc\a\h^ihedZ;jZg^_g[mj]\u[jhr_ggucgZiZjZrxlZo^eyaZo\ZlZ^\mo
fhklh\`_e_agh^hjh`ghcebgbbFheh^_qghEb^Z[ueiheghklvxmgbqlh`_g
h_ggZyobljhklvijbf_gyeZkvijhlb\gbdhf\l_q_gb_\k_c\hcgu\kljZl_]bq_kdhfhi_jZlb\ghfb
lZdlbq_kdhffZkrlZ[Zo
E_lhf]h^Z]hlh\y]_g_jZevgh_gZklmie_gb_gZx`ghfdjue_kh\_lkdh]_jfZgkdh]hnjhglZ
]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_h^gh\j_f_gghjZajZ[Zlu\Zeheh`gmxhi_jZpbxDj_fevObljhklvx
y\eyehkv\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_kh\_lkdh]hdhfZg^h\Zgby\hlghr_gbbg_f_pdboieZgh\gZ
e_lgxxdZfiZgbx]h^Z
Hi_jZpbyDj_fev[ueZjZajZ[hlZgZihmdZaZgbxHDb=ble_jZrlZ[hf]jmiiuZjfbcP_glj
ijbdZa_hgZklmie_gbbgZFhkd\mih^ibkZgghffZy]eZ\ghdhfZg^mxsbfn_ev^fZjrZehf
Dex]_bgZqZevgbdhfrlZ[Z]_g_jZehf_e_jhf\hckdZf]jmiiuZjfbcP_gljklZ\beZkvaZ^ZqZ
jZa]jhfblv\jZ`_kdb_\hckdZgZoh^ysb_ky\jZchg_aZiZ^g__bx`g__klhebpuijhlb\gbdZ
ijhqghh\eZ^_lvl_jjblhjb_c\hdjm]Fhkd\uhdjm`b\]hjh^bl_fkZfufebrblvijhlb\gbdZ
�\hafh`ghklbhi_jZlb\gh]hbkihevah\Zgbywlh]hjZchgZey^hklb`_gbywlhcp_eb\ijbdZa_
klZ\bebkvdhgdj_lgu_aZ^ZqbcclZgdh\ufccZjfbyfbfmZjf_ckdhfmdhjimkm
GZqZehhi_jZpbbDj_fevkh\iZ^Zehih\j_f_gbkhi_jZpb_c;eZmgZx`ghfdjue_njhglZ
Ijhlb\gbdhf[uehk^_eZgh\k_\dexqZyjZ^bh^_abgnhjfZpbxqlh[uieZghi_jZpbbDj_fevklZe
ba\_kl_gdhfZg^h\ZgbxDjZkghc:jfbbdZdhclhf_j_wlZobljhklvm^ZeZkv\jZ]mqZklghklb
bxgyk_\_jg__heqZgkdZ[uek[bl\jZ`_kdbckZfhe_lGZ_]h[hjlmdjhf_e_lqbdZgZoh^bebkv
^\Zhnbp_jZIjbh^ghfbagbogZqZevgbd_hi_jZlb\gh]hhl^_e_gbyclZgdh\hc^b\babb
fZchj_J_co_e_ih]b[r_f\i_j_klj_ed_[ueijbdZafmlZgdh\hfmdhjimkmgZhi_jZpbx;eZm
bhjb_glbjh\dZhaZ^ZqZoclZgdh\hcZjfbb]hZjf_ckdh]hdhjimkZbc\_g]_jkdhcZjfbb
DhfZg^h\Zgb_X]hAZiZ^gh]hnjhglZbKlZ\dZ=Dijh\_ebg_dhlhju_f_jhijbylbyihmkbe_gbx
h[hjhguH^gZdhhgbhdZaZebkviheh\bgqZlufbbg_aZ\_jr_ggufbH[tykgy_lkywlhl_fqlhKlZ\dZ
\k__s_[ueZm\_j_gZqlhhkgh\gu_kh[ulbygZqgmljZa\_jlu\ZlvkygZ\hjhg_`kdhfgZijZ\e_gbb
DZkZykvaZo\Zq_gguo^hdmf_glh\ijhlb\gbdZBKlZebg\jZa]h\hj_ihijyfhfmijh\h^mkKD
Lbfhr_gdhaZf_lbeqlhi_j_o\Zq_ggucijbdZa\kdju\Z_lh^bgm]hehdhi_jZlb\gh]hieZgZ
hq_\b^ghh[tykgy_lkybhl\_lKlZebgZgZijhkv[mLbfhr_gdhgZijZ\blv\jZchgDhjhqZbaj_a_j\Z
KlZ\dbklj_edh\mx^b\babx?keb[u^b\babbijh^Z\ZebkvgZjugd_y[udmibe^eyZk
^b\babcZbodkh`Ze_gbxg_ijh^Zxl
We_f_glhf\\h^ysbf\aZ[em`^_gb_y\eyehkvlZd`_^_fhgkljZlb\gh_gZoh`^_gb_]eZ\guokbe
\jZ]Z\jZchg_HjeZEbrv\l_q_gb_^\moghq_cbbxgyhgb[uebi_j_]jmiibjh\ZgudDmjkdm
bSb]jZf
oh^_e_lg_]hgZklmie_gby]h^Zijhlb\gbdobljhklvx^_ahjb_glbjh\Zekh\_lkdh_
dhfZg^h\Zgb_hlghkbl_evghkbegZklmiZ\rbogZKlZebg]jZ^Ijhc^y^_fhgkljZlb\ghih
dZkZl_evghcdjm[_`mh[hjhgui_j_^h\uohljy^h\cZjfbbylZgdh\ZyZjfbyijhlb\gbdZmreZ
gZx]hklZ\b\h^gZdhm[bluobie_gguok^hdmf_glZfbAZl_fm`_klZeZih^oh^blvyihe_\Zy
ZjfbyLZdbfh[jZahfkeh`behkvfg_gb_qlhgZKlZebg]jZ^gZklmiZxl^\_ZjfbbH^gZdhgZ^h
�hlf_lblvqlhwlZobljhklvkdhj__gZ\j_^beZijhlb\gbdmq_fihfh]eZ_eh\lhfqlhkh\_lkdh_
dhfZg^h\Zgb_kjhqghmkbebehjZchgKlZebg]jZ^Z\hckdZfbl_q_gb_dhjhldh]h\j_f_gba^_kv
h[jZah\ZeZkv^hklZlhqghkbevgZy]jmiibjh\dZm]jh`Z\rZyneZ]mbluemg_f_pdbo\hckd
gZklmiZ\rbogZx]Qlh[ukgylvwlmm]jhamgZklZebg]jZ^kdh_gZijZ\e_gb_[ueZih\_jgmlZ\k_lZ
`_ylZgdh\ZyZjfby
Ih[_^ZDjZkghc:jfbbih^KlZebg]jZ^hfiheh`beZgZqZehdhj_gghfmi_j_ehfm\oh^__ebdhc
Hl_q_kl\_gghc\hcguIhiuldb]ble_jh\kdh]hdhfZg^h\Zgby\uj\ZlvbgbpbZlb\m\_kghc]h^Z
ih^OZjvdh\hfaZl_f\[bl\_ih^Dmjkdhfg_m\_gqZebkvmki_ohfG_f_pdhnZrbklkdZyZjfby
\ugm`^_gZ[ueZgZ\k_fkh\_lkdh]_jfZgkdhfnjhgl_i_j_clbdkljZl_]bq_kdhch[hjhg_AZfukeub
obljhklb]ble_jh\p_\\kdju\Zebkvbbfijhlb\hihklZ\eyekygZdhie_ggucaZljb]h^Z\hcguhiul
LZdijbih^]hlh\d_gZklmie_gby\[bl\_ih^Dmjkdhfg_f_pdh_dhfZg^h\Zgb_\kyq_kdbklj_fbehkv
�\\_klbkh\_lkdmxklhjhgm\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghf_klZb\j_f_gbgZg_k_gbym^ZjZeywlh]h
^_fhgkljZlb\ghijh\h^bebkvdjmigu_i_j_^\b`_gby\k_og_aZgyluo\gZqZe_gZklmie_gby
�fhlhjbah\Zgguoih^jZa^_e_gbc\gZijZ\e_gbbhg[ZkkZ]^_ij_^ijbgbfZebkveh`gu_
ijb]hlh\e_gbydgZklmie_gbx;uebba]hlh\e_gufZd_lulZgdh\dhlhju_i_j_\habebkvlm^Z`_ih
`_e_aguf^hjh]Zf
Qlh[u\\_klb\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh\j_f_gbgZqZeZgZklmie_gbybihdZaZlvqlhg_f_pdh_
dhfZg^h\Zgb_aZgylh^jm]bfbijh[e_fZfbdhfZg^mxsbc]jmiihcZjfbcX]FZgrl_cgbxey
]h^Z\ue_l_e\;moZj_kl^ey\jmq_gby:glhg_kdmgZ]jZ^gh]hagZdZaZdjufkdmxdZfiZgbxh
q_frbjhdhi_j_^Z\ZehkvihjZ^bhbkhh[sZehkv\]Za_lZo_q_jhfhgkdjulgh\ha\jZlbeky\rlZ[
KlZ\dZ^_eZeZkvbgZijbf_g_gb_ly`_euolZgdh\lb]jbkZfhoh^guohjm^bcn_j^bgZg^
gZebqb_bkhkj_^hlhq_gb_dhlhjuolsZl_evghkdju\Zehkv
H^gZdh\k_wlbobljhklb\jZ]Zmki_oZg_bf_ebG_f_pdbf]_g_jZeZfg_m^Zehkv^hklb]gmlvk\h_c
p_ebkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_agZehbhf_kl_bh\j_f_gbgZklmie_gby;he__lh]h]ble_jh\kdb_
\hckdZkZfbkh\_jr_gghg_h`b^ZgghhdZaZebkvih^fhsgufbm^ZjZfbZjlbee_jbckdhc
dhgljih^]hlh\dbi_j_^nZdlhfijbf_g_gbygh\uoijhlb\hlZgdh\uokj_^kl\[hjv[u
ijhlb\hlZgdh\uohjm^bcijhlb\hlZgdh\uoZ\bZpbhgguo[hf[kZfhoh^guoZjlbee_jbckdbo
mklZgh\hd\f]em[hdhwr_ehgbjh\Zgghcbohjhrhih^]hlh\e_gghc\bg`_g_jghfhlghr_gbbh[hjhgu
JZkiheh`_ggu_\]em[bg_kljZl_]bq_kdb_j_a_j\u Kl_ighcnjhgl\fh[gZjm`_gug_[uebk_wlhb
g_h`b^Zggufb^eyijhlb\gbdZ
Hij_^_e_ggucbgl_j_kij_^klZ\ey_lijbf_g_gb_]_jfZgkdbfdhfZg^h\Zgb_f\h_gghcobljhklb
ijhlb\Zg]ehZf_jbdZgkdbo\hckd\:j^_ggkdhcgZklmiZl_evghchi_jZpbb\^_dZ[j_]h^Z
G_fpu\^ZgghfkemqZ_g_bf_ebgbdZdh]hij_bfms_kl\Z\kbeZobkj_^kl\Zoh^gZdh]ble_jh\kdh_
dhfZg^h\Zgb_\k_]^Zih^q_jdb\Zehqlhmki_ohi_jZpbbaZ\bkbl]eZ\gufh[jZahfhlkl_i_gb
\g_aZighklbm^ZjZihwlhfm\j_fybf_klhgZklmie_gby^he`gu[ulv\u[jZgulZdqlh[uh[fZgmlv
ijhlb\gbdZ
I_j_^gZklmie_gb_fdZdwlh[u\Zehm`_g_jZaijh\h^bekydhfie_dkf_jhijbylbcih\h_gghc
obljhklbIj_`^_\k_]hwlh[ueZrbjhdhfZkrlZ[gZy^_abgnhjfZpby:dlb\ghjZkijhkljZgyebkv
kemobhlhfqlh\_jfZolg_jZkiheZ]Z_l^hklZlhqgufbkbeZfb^eygZklmiZl_evguo^_ckl\bcgZ
aZiZ^_ijbdZa_gZqZevgbdZrlZ[ZHD]_g_jZen_ev^fZjrZeZD_cl_eyhlhdly[jy]h^Z
]h\hjbehkvhqbklhh[hjhgbl_evghfoZjZdl_j_\hafh`guo[h_\uo^_ckl\bcH^gh\j_f_ggh
ijb^Z\Zehkv\Z`gh_agZq_gb_khojZg_gbx\lZcg_aZfukeZbieZgZij_^klhys_]hdhgljgZklmie_gby
\:j^_ggZo
�ey\\_^_gbyZg]ehZf_jbdZgkdh]hdhfZg^h\Zgby\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghdhgp_gljZpbbk\hbo
\hckdg_fpubkihevah\ZebbfblZpbxb^_fhgkljZpbxLZd\jZchg_D_evgZ[uejZa\_jgmleh`guc
Zjf_ckdbcrlZ[bbfblbjh\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_lZgdh\hcZjfbb
Ihfbfhi_j_qbke_gguof_jhijbylbcdhfZg^h\Zgb_f\_jfZolZ[ueZaZ^mfZgZbhkms_kl\e_gZ
hi_jZpby=jZcnKf_rZggZy[jb]Z^Zg_f_pdbokhe^Zlbhnbp_jh\\eZ^_xsboZg]ebckdbf
yaudhfbi_j_h^_luo\Zf_jbdZgkdmxnhjfm^he`gZ[ueZk_yiZgbdmb^_ahj]ZgbamymijZ\e_gb_
ijhgbdgmlv\]em[hdbclueZf_jbdZgkdbo\hckdaZo\Zlblvfhkluq_j_aFZZkbh[_ki_qblv
[_kij_iylkl\_ggh_^\b`_gb_k\hbo\hckd
�hkZfh]hgZqZeZ:j^_ggkdhchi_jZpbbZf_jbdZgpukqblZebqlh\hafh`gh_g_f_pdh_
dhgljgZklmie_gb_]hlh\blkyebrvdZdhl\_lgZyf_jZgZbogZklmie_gb_ZgZeh]bqghfaZ[em`^_gbb
gZoh^behkvbZg]ebckdh_dhfZg^h\Zgb_
LZdbfh[jZahf\h_gghcobljhklvx[ueZ^hklb]gmlZ\g_aZighklvijhju\ZZf_jbdZgkdh]hnjhglZ\
:j^_ggZoKhxagbdb^hjh]haZieZlbebaZg_^hhp_gdm\h_gghcobljhklbijhlb\gbdZ
h_ggmxobljhklvrbjhdhbkihevah\Zeg_f_pdbc]_g_jZen_ev^fZjrZeJhff_ev\:njbd_\
]h^ZohckdZJhff_eygZi_j\hfwlZi_\hcgu\:njbd_ ^hkjZ`_gbyijbWev:eZf_cg_\f
\h_gghcobljhklvx]hlh\bebbgZghkbeb\g_aZigu_m^Zjuihij_\hkoh^ysbfkbeZfZg]ebqZg
m^Zqghmoh^bebhlij_ke_^h\Zgbyij_^ijbgbfZyeh\db_fZg_\ju
Ki_j\uo^g_c\klmie_gby\:njbdmwnn_dlb\ghbkihevah\Zebkveh\mrdb^eyZg]ebckdbolZgdh\
dhlhju_ij_^klZ\eyebkh[hc\dhiZggu_\a_fex[ZlZj_bffa_gblguoimr_dij_\jZs_gguo\
ijhlb\hlZgdh\u_Wlhh[klhyl_evkl\hbf_eh\_kvfZkms_kl\_ggh_agZq_gb_ihkdhevdm[u\rb_\
gZebqbbffbffijhlb\hlZgdh\u_imrdbhdZaZebkvg_wnn_dlb\guZkgZjy^ua_gblguo
imr_dfh]ebijh[blv[jhgxZg]ebckdbolZgdh\k^Zevg_]hjZkklhygby lukyj^h\\fj_amevlZl_
Zg]ebqZg_l_jyebihqlb\dZ`^hfkjZ`_gbbhdhehiheh\bguk\hbo[h_\uofZrbgGZijbf_jaZljb
^gyhi_jZpbb;_llewdkZg]ebqZg_ebrbebkvlZgdZZg_fpu\k_]h
Jhff_evZdlb\ghbkihevah\Ze\gZklmie_gbbh[uqgu_ijhlb\hlZgdh\u_imrdb\h\aZbfh^_ckl\bbk
lZgdZfbAZfZkdbjh\Zggu_imrdbjZkiheZ]Zebkvi_j_^[h_\ufbihjy^dZfbg_f_pdbolZgdh\b
\_^mllhevdhlZgdbWlhihjh`^ZehmZg]ebqZgg_\_jb_\kbemkh[kl\_ggh]hhjm`by
�_ckl\h\Z\rb_\:njbd_\hckdZih^dhfZg^h\Zgb_fJhff_eyg_h^bgjZa^hdZau\Zebk\h_
ij_\hkoh^kl\h^Z`_\g_[eZ]hijbylghc^eyk_[yh[klZgh\d_qlhbf_ehh]jhfgh_\ha^_ckl\b_gZ
fhjZevgh_khklhygb_Zg]ebckdbo\hckd
yg\Zj_]h^ZobljucJhff_evg_[hevrbfbkbeZfb^\bgmeky\gZijZ\e_gbb;_g]Zab
^_fhgkljbjmyijbwlhfgZklmie_gb_gZ\hklhddF_qbeb:g]ebckdh_dhfZg^h\Zgb_ki_rgh
i_j_[jhkbehih^dj_ie_gb_\jZchgF_qbebhldju\l_fkZfuf^eyJhff_eyihjl;_g]Zab
bxg_ih^hc^ydmkbe_gghh[hjhgy_fhfmZg]ebqZgZfbihjlmLh[jmdh[hklZ\e_gbbdhlhjh]hih
keh\ZfQ_jqbeeyg_fh]eh[ulvbj_qbJhff_evkdjulghh[hr_e_]haZo\ZlbeZwjh^jhfm
=Zf[mlZb[ehdbjh\ZehqZ]bh[hjhguAZl_fhgih\_jgmeh[jZlghbih\_egZklmie_gb_gZLh[jmd
:g]ebqZg_iheZ]ZyqlhJhff_evijhr_egZ\hklhdgbdZdg_h`b^Zebm^ZjZj_amevlZl_
lukyqguc]ZjgbahgLh[jmdZij_djZlbekhijhlb\e_gb_bk^Zeky
hi_jZpbyob[hyoDjZkghc:jfbb
Bamq_gb_bh[h[s_gb_hiulZ_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcgu\k_]^Z[uehbhklZ_lkyij_^f_lhf
\gbfZgbyhl_q_kl\_gghc\h_gghcgZmdbbh[jZs_gb_dwlhfmhiulmijZ\hf_jghg_lhevdh^ey
bklhjbdh\
]h^u\hcgugbgZh^bg^_gvg_ij_djZsZehkvijhlb\h[hjkl\h\kn_j_\h_gghcfukebb\h_ggh
l_hj_lbq_kdb_iheh`_gby\hiehsZebkv\ijZdlbd_\hhjm`_gghc[hjv[uL\hjq_kdbcoZjZdl_j
kh\_lkdh]h\h_ggh]hbkdmkkl\ZgZr_e\ujZ`_gb_\Zdlb\guobj_rbl_evguo^_ckl\byoKlZ\db
_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^h\ZgbydhfZg^mxsbonjhglZfbbZjfbyfbZlZd`_rlZ[h\\bo
bgbpbZlb\_kihkh[ghklbmf_ehbkihevah\ZlvjZaebqgu_nhjfubkihkh[ukljZl_]bq_kdhcb
hi_jZlb\ghc\h_gghcobljhklb^ey^hklb`_gby\g_aZighklbgZoh^blvgh\u_imlb^eyj_r_gby
\hagbdZxsboaZ^Zqmf_ehbkihevah\Zlvijhkq_lu\jZ]ZbgZ\yau\Zlv_fmk\hx\hexijbf_gyy
g_h`b^Zggu_^_ckl\bybijb_fu
Nhjfubkihkh[u\h_gghcobljhklbihemqbebk\h_^Zevg_cr__jZa\blb_dZd\kljZl_]bq_kdhfb
hi_jZlb\ghflZdb\lZdlbq_kdhffZkrlZ[_hcgZihdZaZeZqlh\h_ggZyobljhklvgZihe_[hy[ueZ
ijbkmsZdZddhfZg^mxs_fmlZdbjy^h\hfmkhe^Zlm\boklj_fe_gbbdZdfh`gh[uklj__bk
f_gvrbfbihl_jyfb\uihegblvihklZ\e_ggmx[h_\mxaZ^Zqm
DjZkgZy:jfbymki_rghijh\_eZ[hevrh_dhebq_kl\hh[hjhgbl_evguobgZklmiZl_evguohi_jZpbc
kljZl_]bq_kdh]hbhi_jZlb\gh]hfZkrlZ[ZDZ`^ZybagbohlebqZeZkvg_lhevdhp_eyfbdhebq_kl\hf
ijb\e_dZ_fuokbebkj_^kl\jZafZohfbl^ghbqlhkZfh_]eZ\gh_j_amevlZlb\ghklvx
Bkke_^h\Zgb_\h_gguo^_ckl\bcbf_gghkwlhcklhjhguihdZau\Z_lqlhgZb[he__j_amevlZlb\gufb
[uebl_hi_jZpbb\dhlhjuom^Z\Zehkvh[fZgmlvi_j_obljblvijhlb\gbdZHldZau\Zykvhl
rZ[ehgguoaZfukeh\b^_ckl\bcdhfZg^mxsb_bborlZ[ugZoh^bebgh\u_nhjfubf_lh^u
[h_\uo^_ckl\bcdhlhju_gZb[he__iheghhl\_qZebihklZ\e_ggufp_eyfbkeh`b\r_cky
h[klZgh\d_Ghbg_lhevdhwlbfKlj_fykv^hklbqv\g_aZighklbhgbijbf_gyeb\h_ggmxobljhklv
gZ^_`ghkdju\Zebih^]hlh\dmrlZ[h\b\hckddij_^klhysbf[hyfbhi_jZpbyf\\h^beb
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghk\hbo\hckdaZfukeh\^_ckl\bc\hhjm`_gby
iheg__kl_kl\_gghqlh\h_ggZyobljhklvgZb[hevrbcj_amevlZlijbghkbeZijbih^]hlh\d_b
ijh\_^_gbbf_jhijbylbckljZl_]bq_kdh]hfZkrlZ[Z
h[fZgmlvkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_gZg_klbk\hc\g_aZigucbg_h`b^Zgguc^eyfgh]bogZrbo
dhfZg^mxsbobdhfZg^bjh\m^ZjH^gZdhg_h`b^Zggufhg[ueg_^ey\k_omjh\g_cdhfZg^h\Zgby
GZjdhfh[hjhgub=_g_jZevgucrlZ[agZebhijb]hlh\e_gbyoijhlb\gbdZihqlb\k_Hgb`__s_\
fZ_]h^ZjZajZ[hlZebg_kdhevdh\ZjbZglh\hljZ`_gby\hafh`gh]h\g_aZigh]hm^ZjZg_fp_\\
lhfqbke_blhldhlhjucij_^mkfZljb\ZegZg_k_gb_ihjZa\_jlu\Zxsbfky]_jfZgkdbf\hckdZfgZ
hddmibjh\Zgguobfbl_jjblhjbyo\g_aZigh]hmij_`^Zxs_]hm^ZjZH^gZdhwlhlijh_dlieZgZ
\ukrbfjmdh\h^kl\hfKKKJg_jZkkfZljb\Zeky
Fh`gh\iheg_ij_^iheh`blvqlhKh\_lkdbcKhxag_bf_\rbc\lh\j_fykhxagbdh\\lhfqbke_b
^eyhlihjZ=_jfZgbbhiZkZekyg_ijhklhhklZlvkyh^bg[_agboghbhdZaZlvkyh^bggZh^bgk
h[t_^bg_gghcdhZebpb_cbfi_jbZebklbq_kdbo]hkm^Zjkl\Fum`_jZkkfZljb\Zebijbf_judZd
\hhjm`ZeZkv=_jfZgbydZdhgZaZo\ZlbeZjy^]hkm^Zjkl\bdlh_c\wlhfihl\hjkl\h\Ze
F_`^mgZjh^gZyh[klZgh\dZhklZ\ZeZkv^hklZlhqghaZimlZgghc=_jfZgbyb__khxagbdb[ueb
\hhjm`_gu^ham[h\bbf_ebk\_`bchiul\_^_gbykh\j_f_gghc\hcguDhfm[ueh\_jblv":g]ebyb
NjZgpbyijbih^^_j`d_KR:\h\j_fykh\_lkdhnbgkdhc\hcguiulZebkvhj]Zgbah\Zlv
h[t_^bg_gguc\h_ggucihoh^ijhlb\KKKJkmqZklb_f=_jfZgbbIeZgbjh\ZehkvgZg_klbm^ZjgZ
E_gbg]jZ^bFmjfZgkdmgbqlh`blvg_nlygu_ijhfukeugZDZ\dZa_AZiZ^gu_]hkm^Zjkl\Z
ebp_f_jbebijbagZ\ZyijZ\hf_jgufb^_ckl\by=_jfZgbbihhddmiZpbbjy^Z]hkm^Zjkl\?\jhiu
lh`_\j_fyhgbg_ijbagZ\Zebl_jjblhjbZevguoijbh[j_l_gbcKh\_lkdh]hKhxaZ\Ijb[Zelbd_b
Ihevr_=_kkkb^_egZ;jblZgkdbohkljh\Zobgbdlhg_agZehq_fkgbf[_k_^mxlZg]ebckdb_
ehj^uKR:^_fhgkljbjh\Zebqlhhgb\klhjhg_hl\hcgu\lh`_\j_fyg_ij_djZsZeb\h_ggu_
ihklZ\dbYihgbbb=_jfZgbb^Z`_m\_ebqbebboG_bkdexqZehkvqlh\k_hgbfh]eb\kemqZ_
g_h[oh^bfhklbh[t_^bgblvkyk]ble_jh\kdhcdhZebpb_cijhlb\kijh\hpbjh\Zggh]hZ]j_kkhjZ
KKKJ
wlbomkeh\byo\b^bfh\u]h^g__[uehhdZaZlvky`_jl\hcZ]j_kkbbijb\e_qvdk_[_\gbfZgb_b
khqm\kl\b_fbjh\hch[s_kl\_gghklbZ[eZ]h^Zjywlhfmijbh[j_klbkhxagbdh\\ebp_l_o`_KR:
b_ebdh[jblZgbbFh`_l[ulv\wlhfdZdjZabaZdexqZeZkvfm^jhklvbobljhklvjmdh\h^kl\Z
KKKJhdjm]wlh]hb^ml[hevrb_kihjughkysb_ihjhc^_abgnhjfZpbhgghijhiZ]Zg^bklkdbc
oZjZdl_jb^bfhwlhdhfmlh\u]h^gh\b^bfhbwlhqvylhobljhklvGhdhevb^mlkihjuagZqbl
bklbgZ\hklhj`_kl\m_l@bagvihdZ`_lhgZfm^j__
GZq_fkh[kl\_gghbdZdkljhbekyIeZgh[hjhgu]hkm^Zjkl\_gghc]jZgbpu]"Kh]eZkgh
ieZgm\hckdZijb]jZgbqguohdjm]h\^he`gu[ueb\_klbZdlb\gmxh[hjhgmijhju\Zxsb_ky
]jmiibjh\dbijhlb\gbdZg_f_^e_gghmgbqlh`Zlvbkihevamy\k_qlh_klv\lhfqbke_b
f_oZgbabjh\Zggu_dhjimkZBebrvihke_wlh]h[ulv]hlh\ufbihmdZaZgbx=eZ\gh]h
DhfZg^h\ZgbygZg_klbklj_fbl_evgu_m^Zju^eyjZa]jhfZijhlb\gbdZi_j_g_k_gby[h_\uo
^_ckl\bcgZ_]hl_jjblhjbxLZdbfh[jZahf[m^mqb`_jl\hcZ]j_kkbbkljZgZfh]eZijbh[j_ly
khxagbdh\\ebp_]hkm^Zjkl\\_^msbo\hcgmk=_jfZgb_chljZablvgZiZ^_gb_Zdlb\ghch[hjhghc
mgbqlh`blv]jmiibjh\dbijhlb\gbdZb\i_jki_dlb\_ihemqblv\hafh`ghklvi_j_g_klb[h_\u_
^_ckl\by\hklhqgmxbX]hhklhqgmxZlhb\P_gljZevgmx?\jhim
ihke_^kl\bb\k_ijhbahrehihwlhfmieZgmKKKJhljZabely`_e_crbcm^Zjg_f_pdbo\hckdbbo
khxagbdh\ijbh[j_e^habfu]h^Zkhxagbdh\\ebp_:g]ebbb:f_jbdbba]gZeaZo\Zlqbdh\kh
=_jfZgbbIjZ\^ZaZiZ^gu_khxagbdbKKKJ\lhc\hcg_bf_ebk\hbkh[kl\_ggu_bgl_j_kubp_eb
\kyq_kdblhjfhabebihklZ\dbihe_g^ebambaZly]b\Zebhldjulb_\lhjh]hnjhglZ\?\jhi_bl^M
gbo[ueZk\hyobljhklvbkihevamydhlhjmxhgb^h[b\Zebkv^eyk_[yhij_^_e_gguo\u]h^wlbo
^_ckl\byokhxagbdh\[ueZh^gZbaijbqbglh]hqlhlZd^he]hKh\_lkdhfmKhxamijbrehkvh^ghfm
\h_\ZlvknZrbklZfbbg_klbh]jhfgu_ihl_jbHgkZfklhcdhklvxbfm`_kl\hfk\hboex^_c
kf_ehklvxbojZ[jhklvxk\hbokhe^Zlfm^jhklvxk\hboihedh\h^p_\bih[_^be\jZ`_kdb_iheqbsZ
bhlklhyeg_aZ\bkbfhklvJh^bguDhg_qgh`_\k_hgbdZ`^ucgZk\h_fmjh\g_ijbf_gyeb^ey
jZa]jhfZijhlb\gbdZb\h_ggmxobljhklvdhlhjZyijbmfgh`ZeZbokbeub\hafh`ghklb\[h_\uo
^_ckl\byoijhlb\obljh]hbdh\Zjgh]h\jZ]Z:^_eZehkvwlhijbf_jghlZd
KgZqZehf\hcgufZkkbjh\Zggh_ijbf_g_gb_ijhlb\gbdhfZ\bZpbbihlj_[h\Zehijbgylvf_juih
h[_ki_q_gbxkdjulghklb\hckdb\Z`guoh[t_dlh\dZd\lZdlbq_kdhflZdb\hi_jZlb\ghfb
kljZl_]bq_kdhfluemKlZ\dZ_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^h\Zgbyh[yaZeZdhfZg^bjh\\k_okl_i_g_c
m^_eylvf_jhijbylbyfkdjulghklbhkh[h_\gbfZgb_hcgZaZklZ\beZihaZ[hlblvkyhfZkdbjh\d_g_
lhevdh\hckdghbhkh[h\Z`guogZjh^ghohayckl\_gguoh[t_dlh\\luem
Ihj_r_gbx=hkm^Zjkl\_ggh]hDhfbl_lZH[hjhgu\gZqZe_bxey]h^Z\klhebp_[ueZkha^ZgZ
ki_pbZevgZykem`[ZgZdhlhjmx\haeZ]Zehkvj_r_gb_aZ^Zqkdjulghklbb\i_j\mxhq_j_^v
ijh\_^_gb_fZkdbjh\dbgZb[he__\Z`guoh[t_dlh\]hjh^Z Dj_feyP_gljZevgh]hl_e_]jZnZ
h[hjhgguoaZ\h^h\ij_^ijbylbc\h^hijh\h^guoklZgpbcg_nl_ojZgbebsfhklh\b^jm]bo
h[t_dlh\\f
Ih^h[gu_aZ^Zqbj_rZebkvb\^jm]bo]hjh^ZoLZd\hkZ`^_gghfE_gbg]jZ^_[ueZijh\_^_gZ
fZkdbjh\dZKfhevgh]h]^_jZaf_sZekyrlZ[njhglZ]eZ\ghc\h^hijh\h^ghcklZgpbb\hdaZeh\
\h_gguodhjZ[e_cklhy\rbogZG_\_b^jm]boh[t_dlh\Bg`_g_jgu_\hckdZE_gbg]jZ^kdh]h
njhglZmki_rghhkms_kl\bebfZkdbjh\dmbf_xs_]hkljZl_]bq_kdh_agZq_gb_`_e_agh^hjh`gh]h
fhklZq_j_aj_dmheoh\\heoh\kljh_p_eyo\\_^_gby\jZ`_kdhcZ\bZpbb\aZ[em`^_gb_[ue
h[hjm^h\Zgeh`guc`_e_agh^hjh`gucfhklkih^t_a^Zfbdg_fmhlhkgh\ghcfZ]bkljZebZ
^_ckl\bl_evgucdZfmnebjh\Zgih^jZajmr_ggucheoh\kdZy]b^jhklZgpbylZd`_[ueZgZ^_`gh
kdjulZfZkdbjh\hqgufbk_lyfbkgZrblufbgZgbo^_dhjZlb\gufbwe_f_glZfbdhlhju_
g_magZ\Z_fhf_gyeb\b^a^ZgbyG_kfhljygZbgl_gkb\gu_\ha^mrgu_gZe_lu\jZ]Zgbfhklgb
]b^jhklZgpbyg_ihkljZ^Zeb
Ihmqbl_evgufijbf_jhfm^Zqgh]hijbf_g_gby\h_gghcobljhklbfh`_lkem`blvw\ZdmZpbyH^_kku
ijh\_^_ggZy\i_jbh^kk_gly[jy j_r_gb_KlZ\db=D\fihhdly[jy]h^Z hdhgqZgb_
w\ZdmZpbb\fG_aZf_lgh^eyijhlb\gbdZihfhjx[ueh\u\_a_ghijhfure_ggh_h[hjm^h\Zgb_
fZl_jbZevgu_p_gghklb^_kyldblukyqex^_cl_q_gb_i_j\uo\hkvfb^g_ckihdhcgh\u\habebkv
lZd`_lueh\u_qZklbrlZ[umqj_`^_gbyfZl_jbZevgZyqZklvZjlbee_jbblZgdbZ\lhfZrbguD
hdly[jy\h[hjhgbl_evghfjZchg_hklZehkvfbgbfZevgh_dhebq_kl\h\hckdL_fg_f_g__hgb
ijhqghm^_j`b\Zebjm[_`aZgyluc_s_\gZqZe_k_gly[jylhl^_gv\H^_kkdbcihjlih^
�ijbdjulb_f[h_\uodhjZ[e_cQ_jghfhjkdh]hnehlZijb[uebljZgkihjlug_fgZgbo]jmabeb
fZl_jbZevgmxqZklv[h_ijbiZkuQlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bihdZaZlvZdlb\ghklv
\hckdZjlbee_jbyh[hjhgbl_evgh]hjZchgZZ\bZpbybdhjZ[ebnehlZijhba\_ebjy^fhsguo
h]g_\uom^Zjh\KgZklmie_gb_fl_fghluebqguckhklZ\ih^ijbdjulb_fZjv_j]Zj^h\
qZkZfmljZihkZ^dZ[ueZaZdhgq_gZjZ`_kdh_dhfZg^h\Zgb_g_kfh]ehmklZgh\blvmoh^gZrbo
qZkl_cl_q_gb_i_j\hciheh\bgu^gy\jZ]\k__s_ijh^he`ZeZjlbee_jbckdbch[klj_eb
[hf[Zj^bjh\dmk\ha^moZi_j_^g_]hdjZyh[hjhgbl_evgh]hjm[_`ZohlygZrbo\hckd\]hjh^_m`_g_
[ueh
i_j\hfi_jbh^_\hcgulsZl_evghijh^mfZggu_f_jhijbylbyb\h_ggZyobljhklviha\hebeb
kh\_lkdhfmdhfZg^h\Zgbxh[_ki_qblvmki_oij_^ijbgylh]h\^_dZ[j_]dhgljgZklmie_gbyih^
Fhkd\hcj_amevlZl_[uebjZa]jhfe_guhl[hjgu_qZklbg_f_pdhnZrbklkdbobkgylZ
g_ihkj_^kl\_ggZym]jhaZFhkd\_ ko_fZ\f
KljZl_]bq_kdZy\g_aZighklv\dhgljgZklmie_gbb[ueZ^hklb]gmlZ\h_gghcobljhklvxkdjulgufb
i_j_]jmiibjh\dhcbkhkj_^hlhq_gb_fdjmiguokljZl_]bq_kdboj_a_j\h\ZlZd`_m^Zqguf\u[hjhf
�gZijZ\e_gbc]eZ\guom^Zjh\eyhljZ`_gbygZklmie_gbyg_f_pdhnZrbklkdbo\hckdb
ihke_^mxs_]hi_j_oh^Z\dhgljgZklmie_gb__joh\gh_=eZ\ghdhfZg^h\Zgb_kdjulgh
i_j_]jmiibjh\ZehgZfhkdh\kdh_gZijZ\e_gb_hdheh^b\babcu^\b`_gb_j_a_j\guokh_^bg_gbc
debgbbnjhglZijhbkoh^beh\hkgh\ghfghqvx\g_[eZ]hijbylgmxih]h^mdh]^ZZ\bZpby
ijhlb\gbdZg_fh]eZ\_klbjZa\_^dmKhkj_^hlhq_gb_\hckdijh\h^behkv\e_kZobgZk_e_gguo
imgdlZo
Djhf_lh]hh^gbfbawe_f_glh\\h_gghcobljhklby\bekynZdlhj\j_f_gbG_ihkj_^kl\_ggZy
ih^]hlh\dZdhgljgZklmie_gbygZqZeZkvebrv\dhgp_ghy[jyhckdZDZebgbgkdh]hnjhglZi_j_reb
\gZklmie_gb_^_dZ[jyAZiZ^gh]h]hLZdbfh[jZahfdhgljgZklmie_gb_gZqZehkv[_aiZmau
qlh\\h^behijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bhgebrbeky\hafh`ghklbkha^Zlvh[hjhgbl_evgmx
]jmiibjh\dmk\hbo\hckd
h_ggZyobljhklv\kljZl_]bq_kdhffZkrlZ[_\iheg_m^ZeZkvbijb\_eZdlhfmqlh
dhgljgZklmie_gb_kh\_lkdbo\hckdy\behkviheghcg_h`b^Zgghklvx^eyijhlb\gbdZ
K\b^_l_evkl\hflhfmkem`blbijbagZgb_]_jfZgkdh]h\h_ggh]hbklhjbdZDJ_cg]Zj^ZLhqlh
g_f_pdh_dhfZg^h\Zgb_[uehaZklb]gmlh\jZkiehok\b^_l_evkl\m_lhohjhrhm^Z\r_fkyjmkkdbf
jZa\_jlu\Zgbbk\hbokbe
Qlh[ug_^Zlv\jZ]mi_j_^urdbKlZ\dZ=Dj_rbeZihqlbkjZam`_ihke_aZ\_jr_gby
dhgljgZklmie_gbyi_j_clb\h[s__gZklmie_gb_qlh[uaZklZ\blvijhlb\gbdZbajZkoh^h\Zlvk\hb
j_a_j\u_s_^h\_kgu
H[sb_blh]b[bl\uih^Fhkd\hc[ueb\^hogh\eyxsbfb^eykh\_lkdhcklhjhgubm^jmqZxsbfb
^eyijhlb\gbdZg_f_pdb_\hckdZihl_jyeb\h[s_ckeh`ghklb[he__ihemfbeebhgZq_eh\_d
lZgdh\hjm^bc[he__lukZ\lhfh[be_cfgh]h^jm]hcl_ogbdbb[uebhl[jhr_guhl
Fhkd\ugZaZiZ^gZdf
n_\jZey]h^ZDjZkgZy:jfbyaZ\_jrbeZmgbqlh`_gb_hdjm`_gghc\jZchg_KlZebg]jZ^Zc
Zjfbb]_g_jZen_ev^fZjrZeZNIZmexkZL_fkZfuf[uehih[_^hghkghaZ\_jr_gh
dhgljgZklmie_gb_gZqZlh_ghy[jy]h^ZMki_owlh]hdhgljgZklmie_gby[ue^hklb]gml
[eZ]h^Zjyjhklml_ogbq_kdhchkgZs_gghklb\hckd\hajhkr_fmmjh\gx[h_\h]hfZkl_jkl\Z\hckdb
ihedh\h^q_kdh]hbkdmkkl\ZdhfZg^gh]hkhklZ\Z
h_ggZyobljhklvdhfZg^mxsbobdhfZg^bjh\\wlhfdhgljgZklmie_gbboZjZdl_jgZl\hjq_kdbf
jZaghh[jZab_fb\ukhdhcbkihegbl_evkdhc^bkpbiebghcG_dhlhju_nhjfubijb_fu\h_gghc
KlZ\dZ=DieZgbjmydhgljgZklmie_gb_ijbgyeZ\k_f_juqlh[u\\_klb]ble_jh\kdh_
�dhfZg^h\Zgb_\aZ[em`^_gb__abgnhjfZpb_cbhl\e_dZxsbfb^_ckl\byfb[uehihdZaZghqlh
kh\_lkdZyklhjhgZg_jZkiheZ]Z_lkbeZfb^eydjmigh]hgZklmie_gbygZx]haZiZ^ghfgZijZ\e_gbb
Ihba^Zgghc\hdly[j_]h^Z^bj_dlb\_KlZ\db=D\hckdZ^he`gu[ueb^_fhgkljZlb\gh
ijh\h^blvmkbe_ggh_kljhbl_evkl\hh[hjhgbl_evguojm[_`_c]hlh\blvgZk_e_ggu_imgdlud
djm]h\hch[hjhg_h[hjm^h\Zlvi_j_^gbcdjZcbg`_g_jgufbaZ]jZ`^_gbyfbbij_iylkl\byfb
Djhf_lh]h\hnjhglh\hcZjf_ckdhcb^b\babhgghci_qZlbihf_sZebkvfZl_jbZeuh[^bl_evghklb
bkhojZg_gbblZcguhg_h[oh^bfhklbkh\_jr_gkl\h\Zgbyh[hjhgbl_evguojm[_`_chklhcdhc
h[hjhg_im[ebdh\Z\rbokyfZl_jbZeZogZau\Zebkv\ufure_ggu_nZfbebbdhfZg^bjh\
dhg_qghfkq_l_g_f_pdh_jmdh\h^kl\h[ueh\\_^_gh\aZ[em`^_gb_hq_fk\b^_l_evkl\m_lhp_gdZ
]_g_jZevgufrlZ[hfkmohimlguo\hckd=_jfZgbbiheh`_gbykh\_lkdbo\hckdih^KlZebg]jZ^hfaZ
�g_^_ex^hi_j_oh^Z\dhgljgZklmie_gb_eyjZa\_jlu\Zgbyrbjhdbohi_jZpbcijhlb\gbdih
\b^bfhfmg_jZkiheZ]Z_l^hklZlhqgufdhebq_kl\hfkbe
Bkdexqbl_evgmxjhev\^hklb`_gbbmki_oZku]jZeZkljZl_]bq_kdZykdjulghklvAZ^ZqZkhklhyeZ\
lhfqlh[ukhojZgblv\lZcg_hl\jZ`_kdhcjZa\_^dbkhkj_^hlhq_gb_djmiguokbebkj_^kl\^ey
�ijh\_^_gbykljZl_]bq_kdhchi_jZpbb\mkeh\byohldjulhckl_ighcf_klghklbeywlh]hKlZ\dhc
=D[ueijh\_^_gjy^f_jhijbylbcFZjrZe:FZkbe_\kdbc\kihfbgZ_lKlZebg\\_ej_`bf
kljh`Zcr_ck_dj_lghklbgZ\kxgZqZevgmxih^]hlh\dmhi_jZpbbGZf\dZl_]hjbq_kdhcnhjf_[ueh
ij_^eh`_ghgbdhfmgbq_]hg_khh[sZlvhg_c^Z`_qe_gZf=DHKlZebgij_^mij_^beqlhdhfm
gm`ghhgkZfkdZ`_lhih^]hlh\d_hi_jZpbbFuk=D@mdh\uffh]eb^h\_klb^hdhfZg^mxsbo
njhglZfbebrvlhqlhg_ihkj_^kl\_gghdZkZehkvdZ`^h]hbagbobgbkeh\Z[hevr_IheZ]Zx
qlhih^h[gZyf_jZhklhjh`ghklb\l_omkeh\byo[ueZiheghklvxhijZ\^ZgZ
hlqlh]h\hjbehkv\^bj_dlb\_KlZ\dbdhfZg^mxs_fmKlZebg]jZ^kdbfnjhglhf]_g_jZe
ihedh\gbdm:B?j_f_gdh
KlZ\dZ_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^h\ZgbydZl_]hjbq_kdbaZij_sZ_lZf\ij_^vi_j_kueZlvrbnjhf
dZdb_[ulhgb[uehkhh[jZ`_gbyihieZgmhi_jZpbbba^Z\ZlvbjZkkueZlvijbdZauihij_^klhysbf
^_ckl\byfk_ieZguhi_jZpbbihlj_[h\ZgbyfKlZ\dbgZijZ\eylvlhevdhgZibkZggufbhljmdbbk
hl\_lkl\_ggufbkihegbl_e_fIjbdZaugZij_^klhysmxhi_jZpbxdhfZg^mxsbfZjfbyfb^Z\Zlv
lhevdhebqghihdZjl_
M^Zjgu_]jmiibjh\db[uebknhjfbjh\Zgu\l_q_gb_kmlhdLhevdhgZKlZebg]jZ^kdhfnjhgl_
kdjulgh[uehi_j_ijZ\e_ghq_j_ahe]mk\ur_lukq_eh\_dlZgdh\hjm^bcluk
Z\lhfh[be_c[he__luklhgg[h_ijbiZkh\b[hevrh_dhebq_kl\h^jm]bofZl_jbZevguokj_^kl\
Kh[ex^_gb_\hckdZfbbrlZ[Zfbkljh]h]hj_`bfZkdjulghklbgZijhly`_gbb\k_]hi_jbh^Z
ih^]hlh\dbhi_jZpbb^hklb]ehk\h_cp_ebG_f_pdbc]_g_jZevgucrlZ[dZdhlf_qZehkv\ur_
hkgh\u\ZykvgZ^ZgguojZa\_^dbk^_eZehrb[hqguc\u\h^qlhgZKlZebg]jZ^kdhfgZijZ\e_gbb
gZklmiZl_evguohi_jZpbckh\_lkdbo\hckdg_h`b^Z_lky
Ihke_\hcgu[u\rbcgZqZevgbdrlZ[Zhi_jZlb\gh]hjmdh\h^kl\Z\_joh\gh]h]eZ\ghdhfZg^h\Zgby
\_jfZolZ]_g_jZeCh^evijbagZeqlhhgbg_kfh]ebjZkdjulvkhkj_^hlhq_gbykh\_lkdbo\hckd
k_\_jhaZiZ^g__KlZebg]jZ^ZFuZ[khexlghg_bf_ebij_^klZ\e_gbyhkbe_jmkkdbo\hckd\wlhf
jZchg_JZgvr_a^_kvgbq_]hg_[uehb\g_aZigh[uegZg_k_gm^Zj[hevrhckbeubf_\rbc
g_aZighklbm^Zjh\kh\_lkdbo\hckdkihkh[kl\h\ZebjZaghh[jZab_nhjfbkihkh[h\\h_gghc
obljhklb kdjulghklv^_fhgkljZpbybfblZpby^_abgnhjfZpby\flsZl_evgZym\yadZbof_`^mkh[hc
bkj_r_gb_fgZhi_jZpbxMki_o[bl\uih^KlZebg]jZ^hfk\b^_l_evkl\m_lhlhfqlhg_kfhljygZ
^ebl_evguci_jbh^ih^]hlh\dblZdbohi_jZpbck\yaZgguokijb\e_q_gb_fagZqbl_evguokbeb
kj_^kl\g_kdhevdbonjhglh\\mkeh\byohldjulhcf_klghklbkihqlbihegufhlkmlkl\b_f
_kl_kl\_gguofZkhd[eZ]h^Zjy\h_gghcobljhklbfh`gh^hklbqv\g_aZighklbdZdih\j_f_gb
gZqZeZlZdbkhdjmrbl_evghklbm^ZjZ
IjbjZa\blbbdhgljgZklmie_gby Kj_^g_^hgkdZygZklmiZl_evgZyhi_jZpby^_dZ[jy]\f
ijhju\m\jZ`_kdhch[hjhguij_^r_kl\h\ZeZjZa\_^dZ[h_fijh\_^_ggZyaZ^\h_kmlhd^hgZqZeZ
hi_jZpbbOhlyjZa\_^dZ[h_fijh\h^beZkvbjZgvr_a^_kvi_j_^g_cklZ\bebkv[he__dhgdj_lgu_
aZ^ZqbH[wlhf]h\hjbehkv\jZkihjy`_gbb_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^mxs_]hX]hAZiZ^ghfmb
hjhg_`kdhfmnjhglZf\gZqZe_^_dZ[jy]h^ZLZddZdg_fpuagZxlhgZrboF
\aju\Zxsbo\_kvi_j_^gbcdjZch[hjhguhgbmk\hbebihwlhfmlZdlbdmke_^mxsmxhklZ\eyxlgZ
i_j_^g_fdjZ_lhevdhhojZg_gb_ZkZfi_j_^gbcdjZch[hjhguhlghkyl\]em[bgmgZdfWlhc
lZdlbd_g_fp_\fu^he`guijhlb\hihklZ\blvk\hxdhgljlZdlbdmZhgZaZdexqZ_lky\lhfqlhgZf
gm`ghjZgvr_q_fi_j_clb\gZklmie_gb_^_eZlv[h_\mxjZa\_^dmkp_evx\kdjulbyi_j_^g_]hdjZy
h[hjhgubgZ^h\hqlh[ulhgbklZeh^h[jZlvky^hi_j_^g_]hdjZyh[hjhguijhlb\gbdZIjh\_klb
jy^Zdlb\guojZa\_^hd\aylvie_gguobq_j_agbo\k_magZlvkl_fqlh[ugZijZkghg_
bajZkoh^h\Zlv[h_ijbiZkuJZa\_^dmijh\_klb[h_fhl^_evgufb[ZlZevhgZfbaZ^\Z^gy^hgZqZeZ
hi_jZpbb
Ijhj\Zlvijhqgmxh[hjhgmb^hklb]gmlvj_rbl_evguoj_amevlZlh\h^ghc^Z`_hq_gvkbevghc
m^Zjghc]jmiibjh\dhc[uehljm^ghIjhlb\gbdg_k\yaZggucZdlb\gufb^_ckl\byfbgZ^jm]bo
gZijZ\e_gbyofh]bkihevamyj_a_j\u[ukljhgZjZsb\Zlvk\hbkbeu\jZchg_ijhju\ZKh\_lkdh_
dhfZg^h\Zgb_mqblu\Zywlhih^]hlh\behbhkms_kl\behijhju\gZr_klbm^Ze_gguo^jm]hl^jm]Z
gZijZ\e_gbyoWlhkdh\u\Zeh^_ckl\by\jZ]ZZgZebqb_\khklZ\_m^Zjguo]jmiibjh\hd[hevrh]h
dhebq_kl\ZlZgdh\uof_oZgbabjh\ZgguobdZ\Ze_jbckdbodhjimkh\^Z\Zeh\hafh`ghklvijh\_klb
gZklmie_gb_\\ukhdhfl_fi_
h\lhjhfi_jbh^_\hcgu[_amkeh\gh\u^Zxsbfkyijbf_jhf\h_gghcobljhklb\kljZl_]bq_kdhf
fZkrlZ[_y\beZkvih^]hlh\dZ\k_ce_lg_hk_gg_cdZfiZgbb]h^Z?_d\bglwkk_gpb_cy\behkv
j_r_gb_KlZ\db=Di_j_clbdij_^gZf_j_gghch[hjhg_gZDmjkdhc^m]_kdjulghih^]hlZ\eb\Zy
h^gh\j_f_gghdhgljgZklmie_gb_IZmaZdhlhjmxkmf_eh\u^_j`Zlvkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_
ebrbehijhlb\gbdZk\h[h^u^_ckl\bc=hlh\yhi_jZpbxPblZ^_ev]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_\
lh`_\j_fy[uehhaZ[hq_ghiheh`_gb_fk\hbo\hckdgZ^jm]bomqZkldZokh\_lkdh]_jfZgkdh]h
njhglZwlhck\yabg_dhlhju_bklhjbdb\AZiZ^ghc=_jfZgbbk_lh\ZebgZ=ble_jZhg^_kdZlv
]em[hdhhrb[Zekyohl_eijbdjulv\k_
h\lhjhfi_jbh^_\hcgu\h_ggZyobljhklvmki_rghijbf_gyeZkvb\h[hjhgbl_evguohi_jZpbyo
njhglh\wlhfieZg_\u^_ey_lkyaZfuk_edhfZg^mxs_]h\hckdZfbhjhg_`kdh]hnjhglZ]_g_jZeZ
ZjfbbGNZlmlbgZGZp_e_ggucgZZdlb\gu_gZklmiZl_evgu_^_ckl\byhgihkljhbeh[hjhgm
lZdbfh[jZahfqlh[ugZg_klbijhlb\gbdmihjZ`_gb_\]em[bg_k\h_ch[hjhgudhgljm^Zjhf
kbevgh]h\lhjh]hwr_ehgZbj_a_j\h\JZa\_jgm\hkgh\gu_kbeu\dbehf_ljh\hcihehk_gZ
]\Zj^_ckdmxZjfbxiehlghklbkbebkj_^kl\mdhlhjhc[uebgb`_q_fmkhk_^gbocbc
]\Zj^_ckdhcZjfbcWlh\iheg_khhl\_lkl\h\ZehaZfukemh[hjhgbl_evghchi_jZpbbkh]eZkgh
dhlhjhfmgZklmiZxsb_\jZ`_kdb_\hckdZaZfZgb\Zebkv\]em[bgmh[hjhguIjhlb\gbdbafhlZgguc
\[hyoaZihabpbxmkbe_ggh]h[h_\h]hhojZg_gbyb]eZ\gmxihehkmh[hjhgu^h[b\Zeky
dhgljm^Zjhf\lhjh]hwr_ehgZ ylZgdh\ZybyZjfbb\fbj_a_j\Z cbc]\Zj^_ckdb_lZgdh\u_
dhjimkZ\f
oh^_hi_jZpbbdh]^ZklZehykghqlhkieZgbjh\Zggucdhgljm^ZjdjZcg_g_\u]h^_gijhlb\
lZgdh\hc]jmiibjh\dbijhlb\gbdZGNZlmlbgihr_egZ^jm]mxobljhklvhgihklZ\be\h[hjhgm
gZ\lhjhcihehk_xlZgdh\mxZjfbxb^\ZlZgdh\uodhjimkZijhlb\hihklZ\b\lZdbfh[jZahf
lZgdh\hfmlZjZgmijhlb\gbdZ[jhg_\hcaZkehg
�_ckl\_ggufijb_fhfy\beZkvZjlbee_jbckdZydhgljih^]hlh\dZijh\_^_ggZygZP_gljZevghf
njhgl_\lhc`_Dmjkdhch[hjhgbl_evghchi_jZpbbFZjrZeDDJhdhkkh\kdbc\ihke_^kl\bb
ibkZe
ghqvgZbxey\ihehk_cbcZjfbc[uebaZo\Zq_gug_f_pdb_kZi_jujZafbgbjh\Z\rb_
fbggu_iheyHgbihdZaZebgZklmie_gb_gZagZq_ghgZljbqZkZmljZg_f_pdb_\hckdZm`_aZgyeb
bkoh^gh_iheh`_gb_
�hwlh]hkjhdZhklZ\Zehkvqmlv[he__qZkZ_jblvbebg_\_jblvihdZaZgbyfie_gguo"?kebhgb
]h\hjylijZ\^mgZ^hm`_gZqbgZlvaZieZgbjh\ZggmxgZfbZjlbee_jbckdmxdhgljih^]hlh\dmgZ
dhlhjmx\u^_eyehkv^hiheh\bgu[h_\h]hdhfie_dlZkgZjy^h\bfbg
j_f_gbgZaZijhkKlZ\dbg_[uehh[klZgh\dZkdeZ^u\ZeZkvlZdqlhijhf_^e_gb_fh]ehijb\_klbd
ly`_eufihke_^kl\byfIjbkmlkl\h\Z\rbcijbwlhfij_^klZ\bl_evKlZ\db=D@mdh\dhlhjuc
ijb[uedgZfgZdZgmg_\_q_jhf^h\_jbej_r_gb_wlh]h\hijhkZfg_
YkqblZxqlhhgk^_eZeijZ\bevghWlhiha\hebehfg_g_f_^e_ggh^ZlvjZkihjy`_gb_
dhfZg^mxs_fmZjlbee_jb_cnjhglZh[hldjulbbh]gy
qZkZfbgmlbxey]jhfhjm^bcjZahj\Zeij_^jZkk\_lgmxlbrbgmpZjb\rmxgZ^kl_ivxgZ^
ihabpbyfbh[_boklhjhggZh[rbjghfmqZkld_njhglZx`g__HjeZ
GZrZZjlbee_jbyhldjueZh]hgv\ihehk_cbqZklbqghcZjfbc]^_h`b^Zeky]eZ\gucm^Zj
ijhlb\gbdZdZdhdZaZehkv\k_]haZ^_kylvfbgml^hgZqZeZ_]hZjlih^]hlh\db
GZba]hlh\b\rb_kydgZklmie_gbx\jZ`_kdb_\hckdZgZbo[ZlZj_bh[jmrbekyh]hgvk\ur_
hjm^bcfbghf_lh\bj_Zdlb\guomklZgh\hdFj_amevlZl_ijhlb\gbdihg_k[hevrb_
ihl_jbhkh[_ggh\Zjlbee_jbbgZjmrbeZkv_]hkbkl_fZmijZ\e_gby\hckdZfb
G_f_pdhnZrbklkdb_\hckdZ[uebaZklb]gmlu\jZkiehoIjhlb\gbdj_rbeqlhkh\_lkdZyklhjhgZ
kZfZi_j_reZ\gZklmie_gb_Wlh_kl_kl\_gghkimlZeh_]hieZgu\g_kehjZkl_jygghklv\jy^u
g_f_pdbokhe^ZljZ]mihlj_[h\Zehkvhdheh^\moqZkh\qlh[uijb\_klb\ihjy^hdk\hb\hckdZ
Lhevdh\qZkZfbgmlhgkfh]gZqZlvZjlbee_jbckdmxih^]hlh\dmGZqZeZkvhgZhkeZ[e_ggufb
kbeZfbbg_hj]Zgbah\Zggh
Ijbih^]hlh\d_dhgljgZklmie_gbyijbf_gyebkv^jm]b_nhjfubkihkh[u\h_gghcobljhklbh
i_j\uo[uebbkihevah\Zguhi_jZlb\gu_ijhkq_ludhfZg^h\Zgby]jmiiuZjfbcX]?s_mljhf
bxeyn_ev^fZjrZeFZgrl_cgo\Zkleb\haZy\be=ble_jmqlhhgjZa]jhfbekh\_lkdb_\hckdZ
ijbdju\Z\rb_Dmjkdkx]Zbqlhhgbm`_g_kihkh[gug_lhevdhgZklmiZlvghbh[hjhgylvky
]jmiiuD_finiylvlZgdh\uobh^gmfhlhjbah\Zggmx^b\babbwlbomkeh\byoKlZ\dZ=D
ihlj_[h\ZeZhl\h_gguokh\_lh\hjhg_`kdh]hKl_igh]hbX]hAZiZ^gh]hnjhglh\[uklj_cr_]h
i_j_oh^Z\gZklmie_gb_Ih^]hlh\e_ggZy\k`Zlu_kjhdb aZ^g_c\fhi_jZpbygZqZeZkvagZqbl_evgh
jZgvr_q_fh`b^Zeijhlb\gbdIjbih^]hlh\d_;_e]hjh^kdhOZjvdh\kdhcgZklmiZl_evghchi_jZpbb
ko_fZ\fdhfZg^h\Zgb_hjhg_`kdh]hnjhglZijh\_ehbki_pbZevgmxhi_jZpbxih\\_^_gbx
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bfblbjmy\jZchg_Km^`Zih^]hlh\dmgZklmie_gby\gZijZ\e_gbb
;_eh\h^Zhjh`[ZOhjhrhijh^mfZggu_bijh\_^_ggu_f_jhijbylbyihkha^Zgbxeh`gh]h
gZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZ\ugm^bebijhlb\gbdZmkbeblvwlhgZijZ\e_gb_i_ohlghcblZgdh\hc
^b\babyfbZlZd`_ih^\_j]gmlvZ\bZpbhggufm^ZjZfeh`gu_jZchgukhkj_^hlhq_gby\hckd
H^gZdhk^_eZ\\u\h^h\hafh`ghklbgZklmie_gbykh\_lkdbo\hckdgZijZ\hfdjue_hjhg_`kdh]h
njhglZg_f_pdhnZrbklkdh_dhfZg^h\Zgb_]eZ\gufgZijZ\e_gb_f\k_`_kqblZehgZijZ\e_gb_
=jZc\hjhg;h]h^moh\b^_j`Zeha^_kvhkgh\gmx]jmiibjh\dmk\hbo\hckd
Hkh[h]h\gbfZgbyaZkem`b\Z_lijbf_g_gb_\h_gghcobljhklb\abfg_\_k_gg_cdZfiZgbb]h^Z
Abfhc]h^Z]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_kqblZyqlhkh\_lkdb_\hckdZg_jZa\_jgml[h_\u_
�^_ckl\bykjZam`_ihke_[bl\uaZg_ijl_f[he__\mkeh\byoabfgbohll_i_e_cb\_k_gg_c
jZkimlbpug_ih^]hlh\beh^he`gufh[jZahf\hckdZbh[hjhgbl_evgu_jm[_`bdhljZ`_gbx
gZklmie_gbyDjZkghc:jfbbGZwlhbjZkkqblu\Zehkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_hckdZq_luj_o
MdjZbgkdbonjhglh\\l_q_gb_yg\ZjyZij_ey]h^ZjZa]jhfbebkbevgmx]jmiibjh\dm\jZ]ZgZ
IjZ\h[_j_`ghcMdjZbg_bhl[jhkbeb__hklZldbgZdf
P_eucgZ[hjobljhkl_c[ueijbf_g_gijbih^]hlh\d_b\oh^_DjufkdhcgZklmiZl_evghchi_jZpbb
Ijbhp_gd_aZfukeZI_j_dhikdhK_\Zklhihevkdhchi_jZpbbh[jZsZ_lgZk_[y\gbfZgb_j_r_gb_
dhfZg^mxs_]hfMdjZbgkdbfnjhglhf]_g_jZeZNBLhe[mobgZgZg_klb\g_aZiguc]eZ\gucm^Zj
\ihehk_cZjfbbkieZp^Zjfh\aZKb\ZrhfWlZZjfbykgZ[`ZeZkvlhevdhih^\mfi_j_ijZ\Zf
dhlhju_gZoh^bebkvih^\ha^_ckl\b_fZ\bZpbbbZjlbee_jbbijhlb\gbdZF_`^ml_fwlh[ueh
[_amkeh\ghijZ\bevgh_bkf_eh_j_r_gb_hi_j\uoijhlb\gbdgZqlhbjZkkqblu\Ze
dhfZg^mxsbcnjhglhfg_h`b^Zea^_kv]eZ\gh]hm^ZjZh\lhjuom^Zjhlkx^Z\u\h^begZrb
\hckdZ\luemdj_ie_gbc\jZ]ZgZI_j_dhikdhfi_j_r_cd_biha\heyebf[ukljh\uj\ZlvkygZ
ijhklhjuDjufZBf_ggh\ihehk_cZjfbbdhfZg^mxsbcnjhglhfj_rbe\\_klbclZgdh\uc
dhjimkg_kfhljygZ[hevrb_ljm^ghklb_]hi_j_ijZ\uq_j_aKb\ZrBgl_j_k_gbkihkh[kdjulby
lZgdh\h]hdhjimkZkhklZ\ey\r_]hih^\b`gmx]jmiimnjhglZ\kl_ighcf_klghklbQlh[uh[fZgmlv
ijhlb\gbdZgZ\k_cl_jjblhjbbk_\_jg__I_j_dhiZbKb\ZrZ[uehhljulh[hevrh_dhebq_kl\h
lZgdh\uohdhih\aZfZkdbjh\Zgguok_lyfbbih^jmqguffZl_jbZehfbdhjimkijhklhaZl_jyeky\
wlhcfZkk_hdhih\LZdbfh[jZahfijhlb\gbd[ue\\_^_g\aZ[em`^_gb_g_lhevdhhf_kl_
jZkiheh`_gbylZgdh\h]hdhjimkZghbh_]hijbkmlkl\bbgZebgbbnjhglZ
AZkem`b\Z_l\gbfZgby\h_ggZyobljhklvkljZl_]bq_kdh]hagZq_gbyijbih^]hlh\d_\hckdZfb
;_ehjmkkdhchi_jZpbbe_lhf]h^ZLj_[h\Zehkvi_j_]jmiibjh\Zlviylvh[s_\hckdh\uo^\_
lZgdh\u_bh^gm\ha^mrgmxZjfbbG_dhlhju_Zjfbbi_j_[jZku\Zebkvih`_e_aghc^hjh]_gZ
jZkklhygb_dfkDjufkdh]hb^jm]bokljZl_]bq_kdbogZijZ\e_gbcgZ;_ehjmkkdh_Djhf_
lh]hKlZ\dZ=Di_j_^ZeZnjhglZfbak\h_]hj_a_j\ZiylvlZgdh\uo^\Zf_oZgbabjh\Zgguoq_luj_
�dZ\Ze_jbckdbodhjimkZb^jm]b_kh_^bg_gbybqZklbjh^h\\hckdeylh]hqlh[ukdjulv
^_ckl\byKlZ\db=D=_g_jZevgh]hrlZ[ZgZjdhfZlh\dZ`^h]hhl^_evgh]hh[t_^bg_gby
kh_^bg_gbybqZklb
FZjrZeKh\_lkdh]hKhxaZ:FZkbe_\kdbcibkZe\k\hbo\hkihfbgZgbyo;hevrboljm^h\b
\gbfZgby=_g_jZevgh]hrlZ[Zbp_gljZevguomijZ\e_gbcGZjdhfZlh\h[hjhguiml_ckhh[s_gby
ihlj_[h\Zebf_juk\yaZggu_kij_^klhy\r_ci_j_]jmiibjh\dhc\hckdbki_j_[jhkdhc\k_]h
g_h[oh^bfh]h^ey;_ehjmkkdhchi_jZpbbba]em[bgukljZgukywlZdhehkkZevgZyjZ[hlZ^he`gZ
[ueZijh\h^blvky\h[klZgh\d_kljh]hck_dj_lghklbqlh[ukdjulvhl\jZ]Zh]jhfgucdhfie_dk
ih^]hlh\bl_evguojZ[hl^eyij_^klhy\r_ce_lg_chi_jZpbb
I_j_]jmiibjh\dZkbebf;_ehjmkkdbfbnjhglZfb\uoh^\hckd\bkoh^gh_iheh`_gb_Z
lZd`_\u]jmadZijb[u\rbowr_ehgh\ijhba\h^bebkvdZdijZ\behlhevdhghqvx^g_\gh_\j_fy
jZaj_rZehkvbkihevah\Zlvg_[he__fZrbggZebgbbnjhglZij_^_eZowlh]hebfblZ
\u^Z\Zebkvki_pbZevgu_ijhimkdZIjbihy\e_gbbh^bghqguokZfhe_lh\ijhlb\gbdZgZijZ\e_gb_
^\b`_gby\u^\b]Zxsboky\bkoh^gu_jZchgudhehggf_gyehkvgZh[jZlgh_LZgdbb
fhlhjbah\Zggu_kh_^bg_gby^hgZqZeZgZklmie_gby[uebkhkj_^hlhq_gu\dfb[he__hl
ebgbbnjhglZ
&#xui;&#xhe;&#xg_;&#xgb;&#x_;&#xh; k; Z;b;&#xZk; b;&#xjh;&#xhq;&#xgu;&#xo;&#xf_;&#xjh;&#xij;&#xby;&#xlb;&#xls;&#xZl;&#x_e;&#xvg;&#xh;&#xdh;&#xgl;&#xjh;ë&#xjh;&#xZ;h;&#xkv;&#x;uiheg_gb_\hckdZfbfZkdbjh\hqguof_jhijbylbclsZl_evghdhgljhebjh\Zehkveywlh]h
ijb\e_dZebkvhnbp_jurlZ[h\njhglh\Zjfbcbdhjimkh\dhlhju_\u_a`ZebgZfZjrjmlu
^\b`_gby\hckdijh\h^bebh[e_ludhehggjZchgh\^g_\gh]hhl^uoZb`_e_agh^hjh`guo
gZijZ\e_gbcHkh[h_agZq_gb_ijb^Z\Zehkvkh[ex^_gbxrlZ[Zfbb\hckdZfbj_`bfZ
jZ^bhfheqZgby
I_jbh^bq_kdZyijh\_jdZwlbof_jhijbylbchkms_kl\eyeZkvij_^klZ\bl_eyfbKlZ\db=Db
=_g_jZevgh]hrlZ[Z:FZkbe_\kdbchp_gb\Zyj_amevlZlu;_ehjmkkdhchi_jZpbbdZd
ij_^klZ\bl_evKlZ\dbijbf;_ehjmkkdhfnjhgl_ibkZeIjh\_jdhc[uehmklZgh\e_ghqlh
dhfZg^h\Zgb_rlZ[biheblmijZ\e_gb_njhglZm^_eyxlk_jv_agh_\gbfZgb_fZkdbjh\d_
ijb[u\Z\rbogZnjhglh[s_\hckdh\uolZgdh\uoZjlbee_jbckdbokh_^bg_gbcHnbp_jurlZ[Z
njhglZ\klj_qZebgZklZgpbyo\u]jmadb\hckdZbkhijh\h`^Zebbo\mdZaZggu_^eygbojZchgu
khkj_^hlhq_gbykljh`Zcr_lj_[myf_jfZkdbjh\db
GZf;_ehjmkkdhfnjhgl_lZd`_ijh\h^bebkvdjmigu_f_jhijbylbyihkdjulghklbb\\_^_gbx
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_FZjrZeKh\_lkdh]hKhxaZDDJhdhkkh\kdbc\kihfbgZeGZf_kl_
hljZ[Zlu\Zehkv\k_qlh[uehk\yaZghkij_^klhy\rbfgZklmie_gb_fmijZ\e_gb_\hckdZfbb\
gZqZe_b\oh^_hi_jZpbbfZkdbjh\dZ^\b`_gbygZrbo\hckdih^\hal_ogbdbb[h_ijbiZkh\\u[hj
bh[hjm^h\Zgb_fZjrjmlh\b^hjh]ZlZd`_\kyq_kdb_obljhklbdhlhju_[u\\_ebijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghgZrbogZf_j_gbc
HlrlZ[h\\k_okl_i_g_cfulj_[h\Zebihklhyggh]hdhgljheyka_febbk\ha^moZaZlsZl_evghc
fZkdbjh\dhc\k_]hqlh^_eZehkv\\hckdZonjhglZG_fpufh]ebm\b^_lvlhevdhlhqlhfuohl_eb
bfihdZaZlvQZklbkhkj_^hlhqb\Zebkvbi_j_]jmiibjh\u\ZebkvghqvxZ^g_fhlnjhglZ\luereb
`_e_agh^hjh`gu_wr_ehgukfZd_lZfblZgdh\bhjm^bchfgh]bof_klZogZ\h^bebeh`gu_
i_j_ijZ\uijhdeZ^u\Zeb^ey\b^bfhklb^hjh]bGZ\lhjhkl_i_gguojm[_`Zokhkj_^hlhqb\Zehkv
fgh]hhjm^bchgbijhba\h^bebg_kdhevdhh]g_\uogZe_lh\ZaZl_fbom\habeb\luehklZ\eyygZ
eh`guoh]g_\uoihabpbyofZd_lu
q_eh\_dZ\flZgdbklZfbqZklbqghhnbp_jZf^jm]bojh^h\\hckdaZij_sZehkvihy\eylvkygZ
i_j_^g_fdjZ_\k\h_cnhjf_
H^gZdhke_^h\Zehg_lhevdhkdjulghkhkj_^hlhqblv\hckdZbl_ogbdmgZgZijZ\e_gbyo]eZ\guo
m^Zjh\ghlZd`_bg_^Zlvijhlb\gbdmi_j_[jhkblvhi_jZlb\gu_j_a_j\uk^jm]bomqZkldh\
kh\_lkdh]_jfZgkdh]hnjhglZkihfbgZyh[wlbokh[ulbyo]_g_jZeZjfbbKFRl_f_gdhibkZe
qlhm`_fZydhfZg^mxs_fmfMdjZbgkdbfnjhglhf[uehhl^Zghke_^mxs__jZkihjy`_gb_
p_eyo^_abgnhjfZpbbijhlb\gbdZgZ\Zk\haeZ]Z_lkyijh\_^_gb_f_jhijbylbcihhi_jZlb\ghc
fZkdbjh\d_G_h[oh^bfhihdZaZlvaZijZ\ufneZg]hfnjhglZkhkj_^hlhq_gb_\hkvfb^_\ylb
klj_edh\uo^b\babcmkbe_gguolZgdZfbbZjlbee_jb_cEh`gucjZchgkhkj_^hlhq_gbyke_^m_l
h`b\blvihdZaZ\^\b`_gb_bjZkiheh`_gb_hl^_evguo]jmiiex^_cfZrbglZgdh\hjm^bcb
h[hjm^h\Zgb_jZchgZ\f_klZojZaf_s_gbyfZd_lh\lZgdh\bZjlbee_jbb\uklZ\blvhjm^byA:
h[hagZqb\h^gh\j_f_gghIH\k_]hjZchgZmklZgh\dhckj_^kl\A:biZljmebjh\Zgb_f
bklj_[bl_e_c
:gZeh]bqgZy^bj_dlb\ZihreZbgZcIjb[ZelbckdbcnjhglFZkdbjh\hqgu_jZ[hluhg^he`_g
[uehkms_kl\eylv\hklhqg__j_dbQ_j_oZ
Ijhlb\gbdkjZamdexgmegZwlb^\_ijbfZgdb
K\h_]hjh^Z^_abgnhjfZpb_cy\eyehkvlZd`_hklZ\e_gb_gZx]haZiZ^ghfgZijZ\e_gbblZgdh\uo
ZjfbcJZa\_^dZijhlb\gbdZke_^beZaZgZfb\h[ZbihkdhevdmwlbZjfbbg_ljh]Zebkvkf_klZ
^_eZeZ\u\h^qlh\_jhylg__\k_]hfuij_^ijbf_fgZklmie_gb_bf_ggha^_kv
Ijbgylu[uebf_jubdh[_ki_q_gbxlZcgugZrbogZf_j_gbcDg_ihkj_^kl\_gghcjZajZ[hld_
ieZgZe_lg_cdZfiZgbb\p_ehfb;_ehjmkkdhchi_jZpbb\qZklghklbijb\e_dZekyhq_gvmadbcdjm]
ebpiheghfh[t_f_wlbieZguagZebebrviylvq_eh\_daZf_klbl_ev_joh\gh]h
=eZ\ghdhfZg^mxs_]hgZqZevgbd=_grlZ[Zb_]hi_j\ucaZf_klbl_evgZqZevgbdHi_jZlb\gh]h
mijZ\e_gbybh^bgba_]haZf_klbl_e_ckydZyi_j_ibkdZgZk_ckq_lZjZ\ghbi_j_]h\hjuih
l_e_nhgmbebl_e_]jZnmdZl_]hjbq_kdbaZij_sZebkvbaZwlbfhkms_kl\eyekykljh`Zcrbc
dhgljhev\hckdZojZa\_jgmebkvjZ[hluihkh\_jr_gkl\h\Zgbxh[hjhguNjhglh\u_Zjf_ckdb_
b^b\babhggu_]Za_luim[ebdh\ZebfZl_jbZeulhevdhihh[hjhgbl_evghcl_fZlbd_kymklgZy
Z]blZpby[ueZgZp_e_gZgZijhqgh_m^_j`Zgb_aZgbfZ_fuoihabpbc
_kvwlhldhfie_dkf_jhi_jZlb\ghcfZkdbjh\db\dhg_qghfkq_l_hijZ\^Zek_[yBklhjby
k\b^_l_evkl\m_lqlhijhlb\gbd[ue\\_^_g\]em[hdh_aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghbklbgguogZrbo
gZf_j_gbcDLbii_evkdbjo\lh\j_fydhfZg^h\Z\rbccg_f_pdhcZjfb_cibkZe\ihke_^kl\bb
qlh]_g_jZeFh^_ev\ha]eZ\ey\rbcnjhgl\=Zebpbbg_^himkdZe\hafh`ghklbgZklmie_gby
jmkkdbogb]^_djhf_dZdgZ_]hmqZkld_B\ukr__]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_\iheg_kgbf
kh]eZrZehkv
Z\]mkl_]h^Z\YkkdhDbrbg_\kdhcgZklmiZl_evghchi_jZpbb\hckd]hb]hMdjZbgkdbo
njhglh\ ko_fZ\flZd`_rbjhdhijbf_gyeZkv\h_ggZyobljhklvijh\h^bebkvf_jhijbylbyih
\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
IeZghf]hMdjZbgkdh]hnjhglZ dhfZg^mxsbc]_g_jZeZjfbbJYFZebgh\kdbc\f
ij_^mkfZljb\Zehkvkdjulvih^]hlh\dmgZklmie_gby\p_glj_ \ihehkZocbcZjfbc\fb
bfblbjh\Zlvkhkj_^hlhq_gb_m^Zjghc]jmiibjh\db\khklZ\_lZgdh\hcZjfbbgZijZ\hfdjue_
�eykdjulbyi_j_]jmiibjh\dbbjZchgh\khkj_^hlhq_gby\hckdgZgZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZ
njhglh\u_kZi_ju\l_q_gb_iylb^g_cmklZgh\bebdf\_jlbdZevguobd\f
]hjbahglZevguofZkhdbdZfmnebjh\Zebf_klghklvgZiehsZ^bd\fH^gh\j_f_ggh\^_kylb
jZchgZobfblbjh\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_]jmiibjh\db\hckdeh`guojZchgZoybg`_g_jgh
kZi_jgZy[jb]Z^ZbyfZkdbjh\hqgZyjhlZmklZgh\bebfZd_lh\lZgdh\^hfZd_lh\hjm^bc
bfbghf_lh\
H[wnn_dlb\ghklbijh\_^_gguof_jhijbylbck\b^_l_evkl\m_llhlnZdlqlhaZi_jbh^ih^]hlh\db
hi_jZpbb\jZ`_kdZyZ\bZpbygbjZamg_[hf[beZqZklbbkh_^bg_gby]hMdjZbgkdh]hnjhglZgZ
gZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZIjhlb\gbdmm^ZehkvmklZgh\blvwlhgZijZ\e_gb_nZdlbq_kdbebrvaZ
^_gv^hgZqZeZhi_jZpbbdh]^Zm`_g_\hafh`gh[uehij_^ijbgylvdhgljf_ju
AZfukehfdhfZg^mxs_]hfMdjZbgkdbfnjhglhf]_g_jZeZZjfbbNBLhe[mobgZlZd`_
ij_^mkfZljb\Zehkvkdjulvkhkj_^hlhq_gb_m^Zjghc]jmiibjh\db\p_glj_ihehkunjhglZbihdZaZlv
eh`gmx]jmiibjh\dm\khklZ\_klj_edh\h]hbf_oZgbabjh\Zggh]hdhjimkh\bZjlbee_jbckdhc
^b\babbgZijZ\hfdjue_njhglZ gZdbrbg_\kdhfgZijZ\e_gbb\f
HlhfdZdihdZau\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_\hckd\eh`guojZchgZoibr_lFZjrZeKh\_lkdh]hKhxaZ
KK;bjxah\\lh\j_fygZqZevgbdrlZ[Z]hMdjZbgkdh]hnjhglZ
Fubfblbjh\Zebb^_fhgkljbjh\Zebkhkj_^hlhq_gb_f_oZgbabjh\Zggh]hdhjimkZ\jZchg_
JbfZjh\dbklj_edh\h]hdhjimkZ\DZjfZgh\hZjlbee_jbckdhc^b\babb\jZchg_
=jb]hjbhihevLZreud
k_[uehk^_eZghhq_gvlhgdhBgl_gkb\ghnmgdpbhgbjh\Zeb`_e_agh^hjh`gu_klZgpbbgZ
dhlhjuoydh[uijh\h^beZkvjZa]jmadZ\hckdBajZchgZj_Zevgh]hkhkj_^hlhq_gbygZrbo\hckdih
�^hjh]ZfrebfZrbgulZgdbi_j_^\b]ZeZkvi_ohlZ_eZehkvwlhij_bfms_kl\_gghi_j_^
gZklmie_gb_f\_q_jgbokmf_j_dqlh[ukha^Zlv\b^bfhklvkhkj_^hlhq_gby\hckd\l_fgh_\j_fy:
nZdlbq_kdbghqvx\hckdZ\ha\jZsZebkvh[jZlghGZf_kl_eh`gh]hkhkj_^hlhq_gbyihij_`g_fm
hklZ\Zebkvlhevdhh^bgaZiZkgucihedbg`_g_jgZy[jb]Z^Zb^\Zbg`_g_jghkljhbl_evguo
[ZlZevhgZHgbmkbe_gghbfblbjh\Zebb^_fhgkljbjh\ZebjZkiheh`_gb_\gh\vijb[u\rbo
kh_^bg_gbc^ufbebihoh^gufbdmogyfbgZijhkfZljb\Z_fuomqZkldZomklZgZ\eb\ZebkvfZd_lu
lZgdh\Bhllm^Z`_ki_pbZevgh\u^_e_ggu_jZ^bhklZgpbb[m^lh[ug_\agZqZc\gZjmr_gb_ijZ\be
ihkueZeb\wnbjgbq_]hg_agZqZsb_kb]gZeu
^h\_jr_gb_dh\k_fmeh`gucjZchgkhkj_^hlhq_gby\hckd[uegZ^_`ghijbdjula_gblghc
Zjlbee_jb_cbZ\bZpb_cIjbihy\e_gbb\jZ`_kdbo\ha^mrguojZa\_^qbdh\ihgbfhldju\Zeky
ihbklbg_[_r_guch]hgvka_febbog_f_^e_gghZlZdh\u\ZebgZrbbklj_[bl_eb
L_fkZfufij_ke_^h\ZeZkv^\hydZyp_evkha^Zlv\b^bfhklvmkbe_ggh]hijbdjulbynZdlbq_kdbg_
kms_kl\mxs_cdjmighc]jmiibjh\db\hckdbg_^himklblvqlh[u\jZ`_kdZyjZa\_^dZjZkdjueZ
^_ckl\bl_evgh_iheh`_gb_\wlhfjZchg_ZagZqblbgZr^_ckl\bl_evgucaZfuk_e
^Zevg_cr_ffubf_eb\hafh`ghklvm[_^blvkyqlh\k_wlbf_ju\h_gghcobljhklbiheghklvxk_[y
hijZ\^ZebIjhlb\gbdg_lhevdh\fhf_glijhju\Z_]hh[hjhgugh^Z`_gZ\lhjhc^_gvgZr_]h
�gZklmie_gbyijh^he`Zeh`b^Zlv]eZ\gh]hm^ZjZgZdbrbg_\kdhfgZijZ\e_gbb_ckl\byk
DbpdZgkdh]hieZp^ZjfZhgkqblZehl\e_dZxsbfbLhevdhddhgpm\lhjh]h^gyh`_klhq_gguo[h_\
\jZ]ihgye\_kvljZ]bafk\h_]hiheh`_gby
i_j_]jmiibjh\dm\hckd
�LZdbfh[jZahf\h_ggZyobljhklvku]jZeZj_rZxsmxjhev\YkkdhDbrbg_\kdhchi_jZpbb\Z
njhglZmki_rghhkms_kl\beb^_fhgkljZpbxbbfblZpbxkhkj_^hlhq_gby\hckdbih^]hlh\dbd
ijhju\mdjmiguokbe\gZijZ\e_gbbgZDbrbg_\L_fkZfufhgbkdh\ZebgZwlhfeh`ghf
gZijZ\e_gbb]eZ\gu_kbeug_f_pdhc]jmiiuZjfbcX`gZyMdjZbgZdhlhju_kebrdhfiha^gh
h[gZjm`bebm]jhamkneZg]h\g_mki_ebhj]Zgbah\ZgghhlhclbbhdZaZebkv\dhevp_hdjm`_gby
G_f_pdh_dhfZg^h\Zgb_ih\_jbehqlhkh\_lkdb_\hckdZgZg_kmlm^Zjbf_ggh\jZchg_Dbrbg_\ZZ
g_\dZdhfeb[h^jm]hff_kl_
]h^Zo]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_gZ^_yehkvgZg_ba[_`gucjZkdheZglb]ble_jh\kdhc
dhZebpbbbkwlhcp_evxklj_fbehkvmihjghch[hjhghcaZ^_j`Zlv^Zevg_cr__ijh^\b`_gb_
kh\_lkdbo\hckdb\ub]jZlv\j_fyBkihevamy\u]h^gu_mkeh\byf_klghklb]ble_jh\pugZ\k_o
gZijZ\e_gbyokha^Zebkbevghmdj_ie_ggmx]em[hdhwr_ehgbjh\Zggmxh[hjhgmkjZa\blhckbkl_fhc
ljZgr_coh^h\khh[s_gbyijhlb\hlZgdh\uobijhlb\hi_ohlguoaZ]jZ`^_gbc
Ijhju\lZdhch[hjhgulj_[h\Zekha^Zgbyfhsguom^Zjguo]jmiibjh\hdj_rZxs_]hij_\hkoh^kl\Z
\kbeZobkj_^kl\ZoGZb[hevrbo`_j_amevlZlh\ijbgZbf_gvrboihl_jyofh`gh[ueh^h[blvky
lhevdh^hklb]gm\\g_aZighklbm^Zjh\GZebqb_\jmdZo_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^h\Zgby
kljZl_]bq_kdhcbgbpbZlb\ubdjmiguokljZl_]bq_kdboj_a_j\h\h[_ki_qb\Zehk\h[h^m\u[hjZ
\j_f_gbf_klZgZg_k_gbym^Zjh\bhij_^_e_gb_l_o]jmiibjh\hdijhlb\gbdZdhlhju_ih^e_`Zeb
mgbqlh`_gbx
Ij_^ijbgylZy\]h^ZokdjulgZyih^]hlh\dZdjmiguokljZl_]bq_kdbohi_jZpbcdhlhju_
ke_^h\Zebh^gZaZ^jm]hcgZjZaebqguogZijZ\e_gbyojZa^_e_gguoh]jhfgufbijhkljZgkl\Zfbb
hkms_kl\eyebkvg_kdhevdbfbnjhglZfby\beZkvg_h`b^Zgghklvx^ey]ble_jh\kdh]hdhfZg^h\Zgby
\h^bfh_\aZ[em`^_gb_\kljZl_]bq_kdhffZkrlZ[_bg_agZy]^_h`b^Zlvhq_j_^guom^Zjh\hgh
\ugm`^_gh[uehijhba\h^blvdjmigu_kljZl_]bq_kdb_i_j_]jmiibjh\db[jhkZyk\hbj_a_j\uk
h^gh]hmqZkldZnjhglZgZ^jm]hcGhwlhg_kiZkZehiheh`_gbyki_rd_i_j_[jZku\Z_fu_d
m]jh`Zxs_fmmqZkldmnjhglZj_a_j\u[uebiehohkdjulubh[uqghhiZa^u\ZebM^ZjuDjZkghc
:jfbbhdZau\Zebkv\g_aZigufbih\j_f_gbbf_klm
;hevrhcbgl_j_k\wlhfhlghr_gbbij_^klZ\ey_lih^]hlh\dZbkehH^_jkdhchi_jZpbb
dhfZg^h\Zgb_f]hMdjZbgkdh]hb]h;_ehjmkkdh]hnjhglh\\dhgp_gZqZe_]h^Z
Ij_^klhyehih^]hlh\blvbhkms_kl\blvijhju\u\jZ`_kdhch[hjhgukh]jZgbq_gguoihiehsZ^b
ieZp^Zjfh\gZdhlhjuog_h[oh^bfh[uehkhkj_^hlhqblvbmdjulv[hevrh_dhebq_kl\hl_ogbdb
\hhjm`_gbyb\hckd
IhaZfukemdhfZg^mxs_]hfMdjZbgkdbfnjhglhfBKDhg_\Zij_^klhyehkdjulgh
khkj_^hlhqblvm^Zjgmx]jmiibjh\dmnjhglZgZKZg^hfbjkdhfieZp^Zjf_kh^gh\j_f_gghc
^_fhgkljZpb_cih^]hlh\dbgZklmie_gbygZdjZdh\kdhfgZijZ\e_gbb
p_eyokhojZg_gbylZcgudjZajZ[hld_hi_jZpbbijb\e_dZekykljh]hh]jZgbq_ggucdjm]
�^he`ghklguoebpdhlhjufklZ\bebkvaZ^Zqblhevdh\qZklbbodZkZxs_ckyhdmf_glu
hljZ[Zlu\Zebkv\h^ghfwda_fieyj_AZij_s_gu[uebjZa]h\hjuhih^]hlh\d_dhi_jZpbb
Njhglh\Zyi_qZlvim[ebdh\ZeZklZlvbh[hjhgbl_evgh]hoZjZdl_jZ\hckdZjZkkueZebkviZfyldb
kh^_j`Zsb_mdZaZgbyihkljhbl_evkl\mh[hjhgbl_evguokhhjm`_gbc
lsZl_evghcfZkdbjh\dhcbkh[ex^_gb_fijb[u\rbfb\hckdZfb^bkpbiebgukdjulghklbdZdijb
\u^\b`_gbblZdb\jZchg_khkj_^hlhq_gbyDhfZg^h\ZgbxqZkl_c\u^\b]ZxsbokygZieZp^Zjf
ko_fufZjrjmlh\\jmqZebkvebrvaZiylvkmlhd^hgZqZeZ^\b`_gbyKhkj_^hlhq_gb_\hckdgZ
ieZp^Zjf_hkms_kl\eyehkvghqvxijbkljh`Zcr_fkh[ex^_gbbf_jk\_lhba\mdhfZkdbjh\db
�_ckl\h\ZebimgdlugZa_fgh]hb\ha^mrgh]hdhgljheyaZkh[ex^_gb_ffZkdbjh\dbb^bkpbiebgu
fZjrZ
H^gh\j_f_gghijh\h^bebkvf_jhijbylbyih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ihehk_c
Zjfbb dhfZg^mxsbc]_g_jZeihedh\gbdI:Dmjhqdbg\f^_fhgkljbjh\Zehkvbbfblbjh\Zehkv
�kha^Zgb_eh`ghc]jmiibjh\db\khklZ\_lZgdh\hcZjfbbblZgdh\h]hdhjimkZey\uiheg_gbywlbo
f_jhijbylbc[uebki_pbZevgh\u^_e_guklj_edh\uobbg`_g_jguo[ZlZevhgZlZgdh\ZyjhlZ
mklZgh\db3&Zjlbee_jbckdbo^b\babhgZyhl^_evgZyfZkdbjh\hqgZyjhlZa_gblgu_[ZlZj_b
p_eyo^_fhgkljZpbbc]\Zj^_ckdbclZgdh\ucdhjimk dhfZg^bj]_g_jZee_cl_gZglII
�Ihem[hyjh\\f^g_\guffZjr_f\ur_e\jZchgeh`gh]hkhkj_^hlhq_gby\b`_gb_lZgdh\[ueh
aZnbdkbjh\Zgh]ble_jh\kdhcZ\bZjZa\_^dhcQ_j_akmldb\ghqgh_\j_fydhjimkm[uegZieZp^Zjf
KjZamihke_moh^ZlZgdh\\eh`ghfjZchg_[uebjZkklZ\e_gufZd_luDgZqZemgZklmie_gby[ueh
\uklZ\e_ghjZa[hjguofZd_lh\lZgdh\L[he__fZd_lh\hjm^bcbfbghf_lh\hdheh
fZd_lh\Z\lhfh[be_c
Ijh\h^bebkvlZd`_f_jhijbylbyihh`b\e_gbxeh`guojZchgh\a\mdhmklZgh\dbljZgkebjh\Zeb
rmflZgdh\uo^\b]Zl_e_cj_fhgll_ogbdbki_pbZevgh\u^_e_ggu_]jmiiujZ[hlhck\hbo
jZ^bhklZgpbc^_fhgkljbjh\Zebk\yavk\ur_klhysbfrlZ[hf
;uehij_^mkfhlj_ghijh\_^_gb_eh`guoZlZdi_ohlublZgdh\bf_xsbop_evxhl\e_qv\gbfZgb_
ijhlb\gbdZhlgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZZlZd`_\kdjulvkbkl_fmh]gy\jZ`_kdhch[hjhgu
Mf_ehijh\h^bebkvf_jhijbylbyih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bgZf;_ehjmkkdhf
njhgl_ih^dhfZg^h\Zgb_f=D@mdh\ZKh]eZkghjZajZ[hlZgghfmieZgmdhfZg^bju]hb]h
]\Zj^_ckdh]hlZgdh\uodhjimkh\gZijZ\bebdhfZg^mxs_fmc]\Zj^_ckdhclZgdh\hcZjfb_c
�]_g_jZemKB;h]^Zgh\mjZ^bh]jZffmAZ^ZqmgZZgpb]ihemqbe]hjxq_]ho\ZlblWlZ
^_abgnhjfZpby^hklb]eZp_ebIjhlb\gbdih\_jb\_ckgyek\hbqZklbbajZchgZQZjgdm\hklZ\b\
_]hihqlbg_ijbdjulufbgZijZ\bebogZmkbe_gb_^Zgpb]kdh]hgZijZ\e_gby
�eykhojZg_gby\lZcg_ih^]hlh\dbgZklmie_gbyaZ^ZqbklZ\bebkv\hckdZfg_ihkj_^kl\_gghi_j_^
gZklmie_gb_fdhjimkmaZiylvkmlhd^b\babbi_j\h]hwr_ehgZbihedZf mklgh\faZljh_kmlhd
^b\babb\lhjh]hwr_ehgZ[ZlZevhgZfbjhlZfi_j\h]hwr_ehgZaZ^\h_kmlhd^hgZqZeZ
gZklmie_gby
G_^himkdZekyih^\ha[h_ijbiZkh\g_ihkj_^kl\_gghdi_j_^g_fmdjZxLZddhfZg^mxsbcc
m^ZjghcZjfb_c]_g_jZeihedh\gbdGW;_jaZjbglj_[h\Zeqlh[u[h_ijbiZkug_ih^\habebkv
�[eb`_dfeykdjulby\u^\b`_gby\hckdgZeh[h\mxqZklvb[hjlZlZgdh\klZ\bebkvsbluba
^hkhddhlhju_agZqbl_evghijb]emrZebrmf
B\k_`_^Z`_ijbijh\_^_gbb\k_owlbof_jhijbylbciheghklvxkdjulvih^]hlh\dmdgZklmie_gbx
g_m^ZehkvG_f_pdhnZrbklkdh_dhfZg^h\Zgb_magZehh]hlh\ys_fkygZklmie_gbbaZljbq_luj_
^gy^h_]hgZqZeZh^gZdhh^gh]hagZgby[ueh_s_g_^hklZlhqghmg_]hg_[ueh^Zgguohkbe_
m^ZjZkh\_lkdbo\hckddjhf_lh]haZhklZ\r__ky\j_fym`_g_\hafh`gh[uehij_^ijbgylv
Ihkdhevdmijhlb\gbdagZyihij_^r_kl\mxs_fmhiulm^_ckl\bygZr_cZjlbee_jbbfh]
aZ[eZ]h\j_f_gghhl\_klbk\hb\hckdZgZ\lhjmxihabpbxdhfZg^h\Zgb_njhglZj_rbeh
i_j_obljblv_]hbijh\_klbZjlbee_jbckdmxih^]hlh\dmZlZdbg_\k\_leh_\j_fydq_fmijb\ud
ijhlb\gbdZ\ij_^jZkk\_lgu_kmf_jdbfbgmlgufh]g_\ufgZe_lhf\k_cZjlbee_jbbnjhglZ
ihke_dhlhjh]hi_j_^h\uf[ZlZevhgZfi_j_clb\ZlZdmFhsguch]g_\hcgZe_laZklZeijhlb\gbdZ
\jZkiehog_^Z\_fmhl\_klbebqguckhklZ\\mdjulbybgZg_kh]jhfgucmjhgIhke_^h\Z\rZy
aZl_fZlZdZbf_eZmki_o
AZkem`b\Z_l\gbfZgby\oh^_bkehH^_jkdhchi_jZpbbk\h_h[jZaghklvj_r_gbyfZjrZeZBK
Dhg_\Zihhk\h[h`^_gbxKbe_akdh]hijhfure_ggh]hjZchgZKZg^hfbjkdhKbe_akdZyhi_jZpby
ko_fZ\fdhgp_yg\Zjyh[klZgh\dZ[ueZlZdh\Zqlh\hckdZ]hMdjZbgkdh]hnjhglZbf_eb
j_Zevgmx\hafh`ghklviheghklvxhdjm`blvkbe_akdmx]jmiibjh\dmGhdhfZg^mxsbcnjhglhf
ijbgyej_r_gb_hdjm`Zyijhlb\gbdZhklZ\blvijhoh^f_`^mc]\Zj^_ckdhclZgdh\hcbc
Zjfbyfbrbjbghcdfbj_rbl_evgufbm^ZjZfbhklZevguokbecbc]\Zj^_ckdhclZgdh\hc
ZjfbckneZg]h\bcZjfbbknjhglZ\ugm^blv]ble_jh\p_\mclbbaijhfure_ggh]hjZchgZWlhl
ieZg[ue[e_klys_hkms_kl\e_gObljhklvm^ZeZkvJ_rbl_evgh_gZklmie_gb_gZrbo\hckdk
\hklhdZk_\_jZbaZiZ^ZaZklZ\behijhlb\gbdZihki_rghhklZ\blv]eZ\gu_]hjh^ZKbe_abbbhlhclb
\x]haZiZ^ghfgZijZ\e_gbb
ihke_^kl\bbh[tykgyyijbqbgulZdh]hj_r_gbyBKDhg_\]h\hjbeqlhKbe_akdbc
ijhfure_ggucjZchgij_^klZ\ey_lkh[hckiehrghch]jhfgucfZkkb\ijhfure_gguoij_^ijbylbc
;hbgZhdjm`_gb_bmgbqlh`_gb_nZrbklkdbo\hckd\gmljbjZchgZijb\_eb[ud[hevrbf
jZajmr_gbyfp_gg_crboaZ\h^h\jm^gbdh\brZol
;u\ZxlgZ\hcg_iheh`_gbykqblZeBKDhg_\dh]^Zij_^klZ\eyxlky\hafh`ghklb
wnn_dlb\gh]haZ\_jr_gbyklhqdbaj_gbynjhglZlhcbebbghchi_jZpbbghwlhfh`_lg_
khhl\_lkl\h\Zlvh[sbfbgl_j_kZfBhgb\^ZgghfkemqZ_ijh^bdlh\Zebkhhl\_lkl\mxs__j_r_gb_
hi_jZpbb
Ijbih^]hlh\d_;_jebgkdhchi_jZpbb\_kghc]h^Zg_kfhljygZagZqbl_evgh_ij_\hkoh^kl\h\
kbeZobkj_^kl\ZolZd`_ijh\h^bebkvf_jhijbylbyihkdjulghklbb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_GZijbf_j[uehl^Zgeh`gucijbdZah[m[ulbbba]h;_ehjmkkdh]hnjhglZFZjrZeZ
Kh\_lkdh]hKhxaZ=D@mdh\Zbh\klmie_gbb\dhfZg^h\Zgb_\hckdZfbnjhglZ]_g_jZeZZjfbb
�Khdheh\kdh]hjZkiheh`_gb_ijhlb\gbdZih^[jZku\Zebkv^hdmf_gluk\b^_l_evkl\mxsb_h
i_j_oh^_\hckddh[hjhg_ibkvfZhnbp_jh\\dhlhjuo\ujZ`Zehkvg_^h\hevkl\hi_j_oh^hfd
iZkkb\guf^_ckl\byfKebqgufkhklZ\hfijh\h^beZkvjZatykgbl_evgZyjZ[hlZhg_h[oh^bfhklb
�mdj_ieylvaZgbfZ_fu_jm[_`b^ey^ebl_evghch[hjhgueykdjulby\u\h^ZlZgdh\gZbkoh^gu_
ihabpbbijZdlbdh\Zehkvbkihevah\Zgb_^ufh\uoaZ\_k\_ekymkbe_gguch]hgvbaime_f_lh\b
fbghf_lh\
Ihkdhevdmiheghklvxkdjulvih^]hlh\dmdgZklmie_gbxlj_onjhglh\g_ij_^klZ\eyehkv
\hafh`gufkh\_lkdh_dhfZg^h\Zgb_baukdb\Zehgh\u_ijb_fu\\_^_gbyijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_LZdijh\_^_ggZymkbe_ggufb[ZlZevhgZfbZaZl_fhklZgh\e_ggZyjZa\_^dZ[h_fgZ
rbjhdhfnjhgl_[ueZijbgylZijhlb\gbdhfaZg_m^Z\r__kygZklmie_gb_b\\_eZ_]h\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evgh\j_f_gbgZqZeZ;_jebgkdhchi_jZpbb
k\hbojZa\_^hljy^h\bZij_eyg_gZqZebgZklmie_gby\\_ehgZr_dhfZg^h\Zgb_\
�aZ[em`^_gb_Dh]^ZfhcgZqZevgbdrlZ[Zihedh\gbdnhgmn\bg]hlfh_]hbf_gbkdZaZeZij_ey
gZqZevgbdmrlZ[Z]hlZgdh\h]hdhjimkZqlhg_evayijhba\h^blvaZf_gmcfhlhjbah\Zgghc
^b\babb^b\bab_cFxgo_[_j]gZdZgmg_jmkkdh]hgZklmie_gbyihke_^gbchl\_lbe?kebjmkkdb_
k_]h^gyg_gZqZebgZklmie_gb_agZqblhgbij_^ijbfml_]hlhevdhq_j_ag_kdhevdh^g_cLZdh_`_
fg_gb_[uehbm^jm]bo\ukrbohnbp_jh\cZjfbb
FhsgZyfbgmlgZyZjlbee_jbckdZyih^]hlh\dZZlZdbbihke_^h\Z\rZyaZg_cghqgZyZlZdZlZgdh\
bi_ohlukijbf_g_gb_fijh`_dlhjh\y\bebkv^eyg_fp_\iheghcg_h`b^Zgghklvxqlh
iha\hebehkh\_lkdbf\hckdZfijhj\Zlvi_j\mx]eZ\gmxihehkm\jZ`_kdhch[hjhgu
gbfZgbyaZkem`b\Z_lijbf_g_gb_\h_gghcobljhklbijbjZa]jhf_D\ZglmgkdhcZjfbb\Z\]mkl_
k_gly[j_]h^Z ko_fZ\fKlZ\dZ_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^h\Zgbyihlj_[h\ZeZkljh`Zcr_c
�kdjulghklbih^]hlh\dbhi_jZpbbgZZevg_fhklhd_bf_jih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
FZjrZeKh\_lkdh]hKhxaZD:F_j_pdh\ibkZe
DZaZehkv[ukhojZgblv\lZcg_jZa\_jlu\Zgb_ihemlhjZfbeebhgghcZjfbb\^hev^ebgg_cr_c
]jZgbpu[ueh^_ehfg_\hafh`gufB\k_`_yihgp_\fuihqlb\kx^maZklZeb\jZkieho\hh[s_
lhhgb^mfZebhij_^klhysbohi_jZpbyobmkbe_ggh]hlh\bebkvdgbfh^gZdhdhgdj_lgZy^ZlZ
gZqZeZ[h_\hklZeZkv^eygboaZk_fvxi_qZlyfb
F_`^mijhqbfg_ihke_^gxxjhev\wlhfku]jZeZ^_abgnhjfZpbyijhlb\gbdZDh]^Zybfhb
�[m^msb_khkem`b\puihfmZevg_\hklhqghfmnjhglm_oZebgZ\hklhd[uebijbgylu\k_f_jud
lhfmqlh[ubagZr_]hdmjv_jkdh]hih_a^Zdhlhjhfm[ueijb^Zg\b^h[uqgh]hkhklZ\Zghf_jg_
ijhkhqbebkvgZjm`mebrgb_k\_^_gbyg_hlijZ\eyebkvg_gm`gu_ibkvfZgZklZgpbyo_s_^h
ijb[ulbyih_a^Z\u\_rb\ZeZkvlZ[ebqdZk_[be_luijh^ZguRlZ[gufhnbp_jZfykhh[sbe
qlh_^_f^hGh\hkb[bjkdZDh]^Zijb_oZeb\Gh\hkb[bjkdkdZaZeqlh_^_f^hDjZkghyjkdZihlhf
^hBjdmlkdZBjdmlkd_gZa\ZeOZ[Zjh\kdZm`lhevdh\OZ[Zjh\kd_khh[sbehdhg_qghc
hklZgh\d_Dh]^Zih^ihedh\gbdKmkeh\\h\j_fyhklZgh\dbih_a^Z\Hfkd_l_e_]jZnbjh\Ze`_g_\
YjhkeZ\evhlhf]^_bf_gghgZoh^bekyhg\lhlfhf_glwlhklZehij_^f_lhfjZa[hjZgZiZjlbcghf
kh[jZgbbL_e_]jZffmfudhg_qghi_j_o\Zlbebb[hevr_lZdb_kemqZbg_ih\lhjyebkvGZfg_
[ueZrlZlkdZyh^_`^ZBybkhljm^gbdbIhe_\h]hmijZ\e_gbynjhglZbf_gh\Zebkv
\h_gghkem`Zsbfb\a\ZgbyogZg_kdhevdhjZg]h\gb`_^_ckl\bl_evguob_kebijboh^behkv
gZ^_\Zebkhhl\_lkl\mxsb_ih]hguZihjhci_j_h^_\Zebkv\rlZlkdh_ieZlv_g_lhevdhgZ\j_fy
`_e_agh^hjh`guoi_j__a^h\
F_gyl_i_jva\Zeb]_g_jZeihedh\gbdhfFZdkbfh\ufqe_gZh_ggh]hkh\_lZRludh\Z
RhjbgufgZqZevgbdZrlZ[ZDjmlbdh\ZDbk_e_\uf
:\h\j_fyfh_c\klj_qb\OZ[Zjh\kd_kF:ImjdZ_\ufwlhlklZjuckhkem`b\_phlebqgh
agZ\rbcd_fy[uem\b^_\gZfg_ih]hgu]_g_jZeihedh\gbdZbihdZaZ\gZgbokhqm\kl\_ggh
kijhkbeDbjbee:nZgZkv_\bqqlhkemqbehkv"Ymkf_ogmekyhl\_lb\qlh\k_^_kdZlv[u\Z_lgZ
k\_l_bjZkdjuem^hklh\_j_gb_aZih^ibkvx_joh\gh]h=eZ\ghdhfZg^mxs_]hBa^hdmf_glZ
\ul_dZehqlhi_j_^ImjdZ_\ufklhblFZdkbfh\Lml]_g_jZedhg_qgh^h]Z^Zekyhijhbkoh^ys_fb
ihlhfm`_gbhq_fg_kijZrb\Zel_f[he__qlh\kdhj_\klj_lbekykdhfZg^mxsbfAZ[ZcdZevkdbf
njhglhf]_g_jZeihedh\gbdhfFhjhah\uf fZjrZehfJYFZebgh\kdbf\fgZqZevgbdhfrlZ[Zlh]h
aZf_klbl_e_fgZjdhfZh[hjhgu]_g_jZeihedh\gbdhfZkbev_\uf fZjrZehf:FZkbe_\kdbf\f
QlhdZkZ_lkyyihgp_\lhhgbmagZebhjy^_gh\uo\hbgkdbogZagZq_gbcmgZkghlZdbg_jZa]Z^Zeb
hq_fk\b^_l_evkl\h\ZebgZ^hijhkZobo]_g_jZeu\fdZdb_ebpZkdju\Zebkvih^qm`bfbnZfbebyfb
Ik_\^hgbfFZdkbfh\[ue\aylihlhfmqlh\Ijbfhjv_^_ckl\bl_evgh[ue]_g_jZeFZdkbfh\
dhlhjucdhfZg^h\Zeh^ghcbaZjfbcYjZkkqblu\Zeqlhyihgpuj_rZl[m^lhbf_gghh_]h
i_j__a^Zokf_klZgZf_klhb_]hjZkihjy`_gbyob^_lj_qvbg_klZgmlhkljhj_Z]bjh\ZlvgZ
khhl\_lkl\mxsb_^hg_k_gbyk\hboeZamlqbdh\\gZebqbbdhlhjuofug_khfg_\ZebkvB\kZfhf
^_e_ie_ggu_yihgkdb_]_g_jZeubgl_j_kh\Zebkv\h\j_fy^hijhkh\lhlebwlhagZdhfucbf
�]_g_jZeFZdkbfh\dhfZg^m_l\hckdZfb]hZevg_\hklhqgh]hnjhglZ
GZ^hkdZaZlvqlhwlhlijb_f\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bkihevah\Zeky_joh\guf
=eZ\ghdhfZg^h\Zgb_fbjZgvr_LZd\KlZebg]jZ^kdhchi_jZpbb=D@mdh\[ueDhgklZglbgh\uf
GNZlmlbgN_^hjh\uf:B?j_f_gdhB\Zgh\uf:FZkbe_\kdbcFboZceh\ufB
KlZebgZkbev_\ufDmjkdhc[bl\_=D@mdh\bf_eik_\^hgbfXjv_\BKlZebg
B\Zgh\DDJhdhkkh\kdbcDhklbgDhjkmgvR_\q_gdh\kdhchi_jZpbbBKDhg_\ghkbe
ik_\^hgbfKl_ibgGNZlmlbgGbdheZ_\;_ehjmkkdhchi_jZpbb;Z]jZlbhgmB
�KlZebgZik_\^hgbf[ueK_f_gh\mBQ_jgyoh\kdh]hQ_jgh\
DjZajZ[hld_ieZgh\hi_jZpbbnjhglh\ZjfbcbLbohhd_Zgkdh]hnehlZijb\e_dZehkvh]jZgbq_ggh_
dhebq_kl\hebp
Khkj_^hlhq_gb_i_j_]jmiibjh\dZbjZa\_jlu\Zgb_\hckd\bkoh^ghfiheh`_gbbijhoh^bebijb
kljh`Zcr_fkh[ex^_gbbkdjulghklb
�eyh[_ki_q_gbykdjulghklbkljZl_]bq_kdbo`_e_agh^hjh`guoi_j_\hahdkem`[ZHKHijbgyeZ
ke_^mxsb_f_ju[uehij_^_evghh]jZgbq_ghdhebq_kl\hebp^hims_gguod\uiheg_gbx
p_gljZebah\Zgguo\h_gguoi_j_\hahdZlZd`_djZajZ[hld_^hdmf_glh\k\yaZgguokgbfbklZgpbb
\u]jmadbbh[kem`b\Zgbywr_ehgh\aZgmf_jh\u\Zebkvi_j_^ZqZk\h^hdh^\b`_gbbwr_ehgh\
dhgljhebjh\ZeZkvhnbp_jZfbHKHZl_e_nhggu_i_j_]h\hjuihwlbf\hijhkZfaZij_sZebkvgZ
�ih]jZgbqguomqZkldZoZevg_]hhklhdZqZklv\hbgkdbowr_ehgh\ijhimkdZeZkvq_j_amaeh\u_
klZgpbbkoh^mbeb\l_fgh_\j_fyZgZIjbfhjkdhc`_e_aghc^hjh]_[ebadhjZkiheh`_gghcd
]jZgbp_bjZa]jmadZwr_ehgh\ijh\h^beZkvghqvx
p_eyo\\_^_gbyyihgp_\\aZ[em`^_gb_\k_f_jhijbylbyk\yaZggu_ki_j_^\b`_gb_f\hckd
ijh\h^bebkv\mq_[ghfihjy^d_
LZd\u^\b`_gb_\hckdcZjfbbd]hkm^Zjkl\_gghc]jZgbp_ijh\h^behkvgZhkgh\ZgbbieZgZ
mq_gbcyZjfbyhk\h[h`^ZeZihehkmgZklmie_gby^eycZjfbbbi_j_]jmiibjh\u\ZeZk\hbkbeu
lZd`_ihmq_[ghc^bj_dlb\_
Ih]jZgbqgu_\hckdZihij_`g_fmg_kebkem`[mgZk\hbomqZkldZo\h^behijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_blhqlhgZk_e_gb_baih]jZgbqghcahgug_\uk_eyehkvbfbjgZy`bagv_]hgbq_fg_
gZjmrZeZkv]ZjgbahgguojZchgZoijh^he`ZebjZ[hlZlvki_pbZevgu_k_ghdhkgu_dhfZg^u
dhlhju_aZgbfZebkvm[hjdhck_gZgZ\k_ogZ[ex^Z_fuoijhlb\gbdhfmqZkldZo^_fhgkljbjmy
h[uqgmx^eywlh]h\j_f_gb]h^Z`bagv]ZjgbahgZHnbp_jkdbckhklZ\\i_jbh^hlimkdh\
gZijZ\eyeky\f_klgu_kZgZlhjbbb^hfZhl^uoZ
Ihkdhevdmi_j_^\b`_gb_\hckddebgbb]hkm^Zjkl\_gghc]jZgbpuijhbkoh^behih^\b^hfmq_gbc
kh[ex^Zebk\_lh\mxfZkdbjh\dm\dfhl]hkm^Zjkl\_gghc]jZgbpuZ\lhljZgkihjl^\b]Zeky[_a
�k\_lZGZhl^uob^g_\dbhklZgZ\eb\Zebkv\e_kZobehsbgZo\kl_iguojZchgZoZmjbbb
Fhg]hebblZgdbZ\lhfZrbguhjm^bymdju\Zebkv\ki_pbZevghhlju\Z_fuodhleh\ZgZo
ijbdjuluok\_jomfZkdbjh\hqgufbbebf_klgufbfZl_jbZeZfb
Kh[ex^_gb_\hckdZfbfZkdbjh\dbdhgljhebjh\Zebki_pbZevgh\u^_e_ggu_]jmiiuhnbp_jh\
rlZ[h\njhglh\bZjfbc
i_jbh^ih^]hlh\dbhi_jZpbbjZ[hlZeblhevdhjZ^bhklZgpbbjZg__gZoh^b\rbokya^_kvqZkl_cb
kh_^bg_gbcDhfZg^mxsb_njhglZfbbZjfbyfbklj_fbebkv^hklb]gmlviheghckdjulghklb
^_ckl\bc
Djhf_lh]h\dZ`^hfnjhgl_[uejZajZ[hlZgki_pbZevgucieZgeh`guo`_e_agh^hjh`guob
Z\lhfh[bevguoi_j_\hahd\hckdh[hjm^h\Zebkveh`gu_jZchgukhkj_^hlhq_gby^hev^hjh]
ijhkfZljb\Z_fuokl_jjblhjbbijhlb\gbdZmklZgZ\eb\Zebkv\_jlbdZevgu_b]hjbahglZevgu_fZkdb
Lhevdh\ihehk_cZjfbbgZgZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZ[uehmklZgh\e_ghdf\_jlbdZevguo
fZkhdb]hjbahglZevguo
AZ[ZcdZev__kl_kl\_gguofZkhdihkms_kl\mg_lihwlhfmrbjhdhijbf_gyeZkvfZkdbjh\dZ
lZ[_evgufbbf_klgufbfZl_jbZeZfb\hckdZolhevdhAZ[ZcdZevkdh]hnjhglZ[uehbajZkoh^h\Zgh
fZkdbjh\hqguok_l_ck_lhd^eyklj_edZihdjulbc^eylZgdh\fZkdbjh\hqguo
dh\jh\jZchgZokhkj_^hlhq_gby\hckd^Zevg_\hklhqguonjhglh\\[hevrhckl_i_gb
bkihevah\Zebkv_kl_kl\_ggu_fZkdb e_kZdmklZjgbdbh\jZ]bbli\fZfZkdbjh\hqgu_jZ[hlu
aZdexqZebkv\hkgh\ghf\aZdjulbbijhkfZljb\Z_fuoijhlb\gbdhfmqZkldh\f_klghklbb^hjh]
\_jlbdZevgufbb]hjbahglZevgufbfZkdZfb
LZdbfh[jZahfijb_fu\h_gghcobljhklb\hi_jZpbbihjZa]jhfmD\ZglmgkdhcZjfbbkhklZ\eyeb
dhfie_dkf_jhijbylbcijh\_^_gguodhfZg^h\Zgb_fb\hckdZfbb\dhg_qghfkq_l_ku]jZebk\hx
\Z`gmxjhev
DhfZg^mxsbccyihgkdhcZjfb_cKbfb^amGhjbpmgwiha^g__ijbagZ\ZekygZklmie_gb_
\gmrbl_evguokbejmkkdbohdZaZehkv^eygZkkh\_jr_gghg_h`b^Zgguf
h_ggZyobljhklvrbjhdhijbf_gyeZkv\Zjf_ckdbohi_jZpbyoOZjZdl_jghqlhbkihevah\Zgb_
\h_gghcobljhklbklZgh\behkvh[uqguf^_ehfb^Z`_h[yaZl_evgufdhfihg_glhfhi_jZpbbihf_j_
gZdhie_gbydhfZg^mxsbfbbrlZ[ZfbZjfbc[h_\h]hhiulZIj_`^_\k_]hkh\_jr_gkl\h\Zebkv
kihkh[ukdjulbyih^]hlh\dbhi_jZpbbb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
HagZqbfhklbdhlhjmxbf_eZ\h_ggZyobljhklv\hi_jZpbyo_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcgufh]ml
k\b^_l_evkl\h\ZlvmdZaZgbyihih^]hlh\d_bhj]ZgbaZpbbgZklmiZl_evguo[h_\uo^_ckl\bc^Zggu_
=D@mdh\ufihke_jZa]jhfZg_f_pdhnZrbklkdbo\hckdih^Fhkd\hc
gbo]h\hjbehkvqlhlZf]^_gZrbfb\hckdZfbijbf_gyeZkvkdjulgZyih^]hlh\dZb\\_^_gb_
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\k_]^Z[ue[e_klysbcmki_obgZh[hjhllZf]^_\jZ]mm^Z\Zehkv
jZkdjulvgZrbaZfukeufuqZklhg_keb[hevrb_ihl_jbbg_^h[b\Zebkvmki_oZIjbhj]ZgbaZpbb
gZklmie_gbyih^q_jdb\Ze=D@mdh\dZ`^ucdhfZg^bj^he`_gbf_lvijh^mfZggucieZgh[fZgZ
ijhlb\gbdZF_lh^ubijb_fuh[fZgZ\jZ]Zg_fh]ml[ulvrZ[ehggufb\kydbcrZ[ehg[m^_l
jZa]Z^ZgDhfZg^bju^he`guijhy\eylvbah[j_lZl_evghklv\k_fbkbeZfbklj_fblvkykdjulvk\hb
kj_^kl\ZbmqZklhdm^ZjZIh^oh^\hckdaZgylb_bkoh^gh]hiheh`_gbybojZa\_jlu\Zgb_^he`gu
m^_eylvkykdjulghfm\u^\b`_gbxbjZa\_jlu\ZgbxZjlbee_jbbhkh[_gghfbghf_lh\b
ih^jZa^_e_gbcj_Zdlb\ghcZjlbee_jbbIZkkb\gu_f_jhijbylbyihkdjulghklb]hlh\ys_]hky
gZklmie_gby]h\hjbehkv\mdZaZgbyodZ`^ucjZa^he`gu^hihegylvkyZdlb\gufb^_ckl\byfbih
\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_GZmqZkld_]^_]hlh\blkygZklmie_gb_^he`gh
^_fhgkljbjh\Zlvky^\b`_gb_hl^_evguo\hckdh\uoqZkl_cknjhglZ\lueGZmqZkldZonjhglZ
m^Ze_gguohljZchgZ]^_gZf_qZ_lkym^Zjg_h[oh^bfh^_fhgkljbjh\Zlveh`gucih^oh^\hckd
mkbeb\ZlvjZ^bhh[f_gkhhjm`Zlveh`gu_[ZlZj_bfZd_luZ\lhfh[be_cijhdeZ^u\Zlvdhe_b^hjh]
hj]Zgbah\u\ZlvihbkdbjZa\_^qbdh\bfblbjh\Zlvkhkj_^hlhq_gb_lZgdh\bmkbeb\ZlvjZ[hlm
jZa\_^u\Zl_evghcZ\bZpbb
h_ggZyobljhklv\hi_jZlb\ghfa\_g_ohjhrhijhy\beZkvgZijbf_j\J`_\kdhKuq_\kdhc
gZklmiZl_evghchi_jZpbbAZiZ^gh]h dhfZg^mxsbc]_g_jZeZjfbb=D@mdh\\fbDZebgbgkdh]h
dhfZg^mxsbc]_g_jZeihedh\gbdBKDhg_\\fnjhglh\e_lhf]h^Z\dhlhjhcieZgh[fZgZ
ijhlb\gbdZ[uejZajZ[hlZgdhfZg^mxsbfbh[hbfbnjhglZfb ko_fZ\f
j_amevlZl_hi_jZpbbij_^mkfZljb\ZehkvjZa]jhfblvnZrbklkdmx]jmiibjh\dm\jZchg_Am[ph\Zb
h\eZ^_lvwlbfjZchghfZ\^Zevg_cr_fjZa\b\ZygZklmie_gb_\aylvJ`_\
Dhi_jZpbbijb\e_dZebkvyZjfbbAZiZ^gh]hbybyZjfbbDZebgbgkdh]hnjhglh\
ijbq_fybyZjfbb^he`gu[uebgZklmiZlvihkoh^ysbfkygZijZ\e_gbyfbh\eZ^_lv
Am[ph\hfZyZjfbybf_eZaZ^Zqmhl\e_qvgZk_[ykbeuijhlb\gbdZbh[_ki_qb\Zlve_\h_djueh
m^Zjghc]jmiibjh\dbAZiZ^gh]hnjhglZ
�eywlh]hij_^mkfZljb\Zehkviheghklvxkdjulvih^]hlh\dmgZklmie_gbycbcZjfbc
ihdZaZlvih^]hlh\dmbijh\_klb^_fhgkljZlb\gh_gZklmie_gb_cZjfbb\gZijZ\e_gbbyavfu
bfblbjh\Zlvih^]hlh\dmgZklmie_gby\ihehk_bcZjfbc
j_amevlZl_wlbof_jhijbylbc\jZ`_kdZyjZa\_^dZ[ueZhl\e_q_gZgZjZkdjulb_eh`ghc
]jmiibjh\dbZgZklmie_gb_cbcZjfbchdZaZehkv^eyijhlb\gbdZg_h`b^Zgguf
AgZqbl_evgh\hajhkijbih^]hlh\d_dhi_jZpbbm^_evguc\_kkhhl\_lkl\mxsbobg`_g_jguo
f_jhijbylbcLZdgZe_\hfdjue_AZiZ^gh]hnjhglZbfblbjh\Zehkvkha^Zgb_kbevghc]jmiibjh\db
\hckdkl_fqlh[u\\_klbg_fp_\\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghgZijZ\e_gbygZklmie_gby
�j`_\kdh]heyihdZaZkhkj_^hlhq_gby\hckdgZeh`ghfgZijZ\e_gbbijb\e_dZebkv
fZkdbjh\hqgu_bklj_edh\u_jhluZ\lhfh[beyblZgdh\a_gblghime_f_lgZymklZgh\dZ
jZ^bhklZgpbcKZi_juba]hlh\bebfZd_lZlZgdh\Z\lhfh[be_chjm^bcZ\lhpbkl_jgihoh^guo
dmohgv
=jmiiufZkdbjh\sbdh\bfblbjh\Zeb\u^\b`_gb_lZgdh\uobfhlhklj_edh\uodhehgg\jZchgu
eh`gh]hkhkj_^hlhq_gbybgZoh`^_gb_lZf\hckdl_q_gb_ghqbhgbjZkklZ\eyebgZhij_^_e_gguo
fZjrjmlZofZd_lulZgdh\bZ\lhfh[be_cLZdZybfijh\babjh\ZggZydhehggZ^\b]ZeZkv^hl_o
ihjihdZ__g_h[gZjm`b\Ze\jZ`_kdbckZfhe_lIhke_wlh]hfZl_jbZevgZyqZklvk\_jlu\ZeZkvb
i_j_[jZku\ZeZkvgZgh\u_fZjrjmlubmqZkldbQlh[uijb\e_qv\gbfZgb_\ha^mrghcjZa\_^db
ijhlb\gbdZdeh`gufjZchgZf^_fhgkljbjh\ZeZkvbo`bag_^_yl_evghklvkihfhsvxlZgdh\b
Z\lhfh[be_c[mdkbjh\ZebfZd_lu[h_\uofZrbghklZ\eyygZ]jmgl_ke_^u]mk_gbpbdhe_k
jZa\h^bebghqvxdhkljuIjbgZe_lZo]ble_jh\kdhcZ\bZpbbkhijh\h`^Z\rboky[hf[_`dhc
^_`mjgu_dhfZg^u[mluedZfbk]hjxq_ckf_kvxbfblbjh\Zeb\aju\ubih`Zju\f_klZo
kZfhe_lZf
Ijh\_^_ggu_f_jhijbylby^Zebiheh`bl_evgu_j_amevlZlujZ]fgh]hdjZlgh[hf[beeh`gu_
jZchguh[klj_eb\Zebobaime_f_lh\iulZykvjZkk_ylvbih^Z\blvkhkj_^hlhqb\Zxsb_ky\hckdZ
Ghqlh[uehhkh[_ggh\Z`ghijhlb\gbdmkbebeh[hjhgbl_evgu_jZ[hlugZwlhfgZijZ\e_gbbb
i_j_[jhkbelm^Z^h^\mo^b\babc
�Abfhc]h^Zijbih^]hlh\d_\hckdhgkdh]hnjhglZ dhfZg^mxsbc]_g_jZee_cl_gZglDD
Jhdhkkh\kdbc\fdebd\b^Zpbbhdjm`_ggh]hih^KlZebg]jZ^hfijhlb\gbdZ ko_fZ\f
ij_^mkfZljb\Zehkvkdjulv\ihehk_cZjfbbm^Zjgmx]jmiibjh\dmZkhkj_^hlhq_gb_djmiguo
�lZgdh\uokbebfblbjh\Zlv\ihehk_cZjfbb\jZchg_Dhlem[Zgbeywlh]hijb\e_dZehkv
[hevrh_dhebq_kl\hbg`_g_jguoqZkl_cJZchgujZkiheh`_gbyZjlbee_jbbbZjf_ckdh]h
Zjlbee_jbckdh]hkdeZ^Z\ihehk_cZjfbbfZkdbjh\Zebcbcbg`_g_jghkZi_jgu_
[ZlZevhgub^\_jhlu]hbg`_g_jghkZi_jgh]h[ZlZevhgZjZchgukhkj_^hlhq_gbylZgdh\c
bcbg`_g_jghkZi_jgu_[ZlZevhgujZchg_Dhlem[Zgbbfblbjh\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_
lZgdh\h]hdhjimkZbiylbZjlbee_jbckdboihedh\FZd_lulZgdh\bhjm^bcba]hlh\eyebkvc
fZkdbjh\hqghcjhlhc\dfhlf_klZbomklZgh\dbbi_j_\habebkvlm^ZgZZ\lhfh[beyo
A_fe_jhcgu_jZ[hlubh`b\e_gb_jZchgZhkms_kl\eyebih^jZa^_e_gby]hbg`_g_jgh
fbggh]h[ZlZevhgZbyfZkdbjh\hqgZyjhlZ
G_f_pdhnZrbklkdh_dhfZg^h\Zgb_\\_^_ggh_\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghgZijZ\e_gby
ij_^klhys_]hm^ZjZkh\_lkdbo\hckdgZqZehmkbeb\Zlvijhlb\hlZgdh\mxh[hjhgmi_j_^njhglhf
cZjfbbi_j_o\Zq_gghcg_f_pdhcjZ^bh]jZff_khh[sZehkvhkhkj_^hlhq_gbbdjmiguokbe
kh\_lkdbo\hckd\jZchg_Dhlem[ZgbGZwlhfgZijZ\e_gbb]ble_jh\pu^_j`Zebk\hbj_a_j\u
Hi_jZlb\gZyobljhklv^ZeZ`_eZ_fu_j_amevlZluhdjm`_ggZy]jmiibjh\dZ[ueZg_h`b^Zgguf
^eygbom^ZjhfjZkk_q_gZgZ^\h_bebd\b^bjh\ZgZ
Ijbih^]hlh\d_\]h^mHjeh\kdhcgZklmiZl_evghchi_jZpbb\Dmjkdhc[bl\_\hckdZc
]\Zj^_ckdhcZjfbb]_g_jZee_cl_gZglZB;;Z]jZfygZg_kfhljygZlhqlh\l_q_gb_^\mof_kyp_\
hgbgZoh^bebkv\kn_j_ihklhyggh]hgZ[ex^_gby\jZ]Zkmf_ebkdjulghih^]hlh\blvgZklmie_gb_b
gZg_klbihg_fmfhsgucm^ZjhckdZ\u^\b]Zebkv\bkoh^gu_jZchgulhevdhghqvxlZgdb
Z\lhfh[bebbly]Zqbkh\_jrZebfZjrkih]Zr_ggufbnZjZfbrmf^\b]Zl_e_caZ]emrZeky
h]g_\ufbgZe_lZfbihi_j_^g_fmdjZxbihe_lZfbk\hbokZfhe_lh\gZfZeuo\ukhlZoQlh[u\\_klb
\jZ]Z\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh\j_f_gbi_j_oh^Z\gZklmie_gb_ihmdZaZgbxfZjrZeZ=D
@mdh\ZZlZdmi_ohlublZgdh\ieZgbjh\ZehkvgZqZlvg_dZdh[uqghihke_Zjlbee_jbckdhc
ih^]hlh\dbZlZdbZ\oh^___IjbwlhfieZghfh]g_\h]hihjZ`_gbyij_^mkfZljb\Zebkvfhsguc
fbgmlguch]g_\hcgZe_lfbgmlgZyiZmaZZaZl_fhdhehqZkZdhgljhevijbklj_edZbh]hgvgZ
ihjZ`_gb_Ihke_aZeiZdZlxr[ueijh\_^_gfbgmlguch]g_\hcgZe_lb\ke_^aZh]g_\uf
\Zehfihreb\ZlZdmgZrb\hckdZIjhlb\gbd[ueaZklb]gml\jZkieho
:dlb\ghijbf_gyebkv\hckdZfbjZaebqgu_kihkh[u\h_gghcobljhklbijbijh\_^_gbbDb_\kdhc
gZklmiZl_evghchi_jZpbbhk_gvx]h^Zoh^_i_j_]jmiibjh\dbc]\Zj^_ckdhclZgdh\hc
��Zjfbb]_g_jZee_cl_gZglZIKJu[Zedh ko_fZ\fgZ\hklhqguc[_j_]g_ijZbaZl_fq_j_a_kgm
�\gh\vgZaZiZ^guc[_j_]g_ijZgZ[mdjbgkdhfieZp^Zjf_[uebhklZ\e_gufZd_lulZgdh\b
�Zjlbee_jbbbfblbjh\Z\rb_khkj_^hlhq_gb_qZkl_clZgdh\hcZjfbbey[hevr_cm[_^bl_evghklb
lZgdb\u^_e_ggu_^eyihiheg_gbyZjfbbgZijZ\eyebkvgZExl_`kdbcieZp^Zjf\jZchg
khkj_^hlhq_gbyc]\Zj^_ckdhclZgdh\hcZjfbb
IhijbdZamdhfZg^mxs_]hfMdjZbgkdbfnjhglhf]_g_jZeZZjfbbGNZlmlbgZhklZ\rb_kygZ
;mdjbgkdhfieZp^Zjf_qZklbijh\h^bebZdlb\gu_^_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byqlh[uhl\e_qvgZk_[y
dZdfh`gh[hevr_kbeijhlb\gbdZKi_pbZevgh\u^_e_ggu_jZ^bhklZgpbbklj_edh\uoqZkl_c
^_fhgkljbjh\ZebjZ[hlmrlZ[h\lZgdh\hcZjfbbbdhjimkh\
;u\rbcdhfZg^mxsbcZjfb_cfZjrZe[jhg_lZgdh\uo\hckdIKJu[Zedh\kihfbgZep_eyo
kdjulghklbhloh^ZlZgdh\h]hkh_^bg_gbyk;mdjbgkdh]hieZp^ZjfZ[uebijbgyluf_ju
lsZl_evghcfZkdbjh\dbGZieZp^Zjf_[uebhklZ\e_guDIkh_^bg_gbybg_kdhevdhjZ^bhklZgpbc
k_hgbijh^he`Zebk\hxh[uqgmxjZ[hlm^_abgnhjfbjmyijhlb\gbdZf_klhkgyluok
aZgbfZ_fuoihabpbclZgdh\ihkljhbebfZd_luba^_j_\Zba_febGZh]g_\uoihabpbyo[ueb
�k^_eZgufZd_luhjm^bc\b`_gb_lZgdh\bZ\lhfZrbgjZaj_rZehkvlhevdh\ghqgh_\j_fyk
khojZg_gb_fk\_lhfZkdbjh\dbKljh]ZyfZkdbjh\dZijhba\h^beZkv\jZchg_gh\h]h
khkj_^hlhq_gbyIjbgylufbf_jZfbfuh[fZgmebijhlb\gbdZaZklZ\b\_]hZ\bZpbx\l_q_gb_
g_^_eb[hf[blvgZrbhklZ\e_ggu_ihabpbb
FZkl_jhfh[fZgZijhlb\gbdZ[ue]_g_jZe:=hj[Zlh\ghy[j_]h^Z[eZ]h^Zjy\h_gghc
obljhklbyZjfbydhlhjhchg\lh\j_fydhfZg^h\Zemki_rghnhjkbjh\ZeZj_dmKh`
gbfZl_evghgZ[ex^ZyaZih\_^_gb_fijhlb\gbdZhgh[gZjm`bewe_f_glZjguck_]hklhjhgu
h[fZgaZfbgml^hl_fghluhgihdZau\Zeh^bgblhl`_[ZlZevhg^\b]Zy_]h\hdjm]\ukhldb
;uek^_eZg\u\h^qlhkbemijhlb\gbdZgZijhlb\hiheh`ghf[_j_]mfZehbqlh_klvrZgk
nhjkbjh\Zlv\h^gmxij_]jZ^m:=hj[Zlh\ihijhkbedhfZg^mxs_]h\hckdZfbnjhglZDD
Jhdhkkh\kdh]hmf_gvrblvihehkmcZjfbb\_jgm\ihehkdm\dfh[jZlghcZjfbbObljhklv
aZdexqZeZkv\lhfqlh[udhfZg^mxsbccZjfb_c\u\_e^\_k\hbo^b\babbgZaZgbfZ_fuc
Zjfb_cieZp^Zjfg_kh[ex^Zy`_kldbof_jihkdjulghklbIjhlb\gbdihkqblZ_lqlhkh\_lkdb_
\hckdZmkbeb\Zxl]jmiibjh\dmgZieZp^Zjf_qlh[uijh^he`blvkg_]hgZklmie_gb_wlh\j_fy
g_aZf_lgh^eyijhlb\gbdZ\u\_klbkieZp^ZjfZ\k_ljb^b\babbcZjfbbAZl_fhklZ\b\\h[hjhg_
ihj_d_Kh`^\ZihedZhklZevgu_kbeuZjfbb[jhkblv\gZklmie_gb_kg_[hevrh]hihjZaf_jm o
�df\fieZp^ZjfZkp_evx\uoh^Zdg_ijmghqvi_j_^gZklmie_gb_fgZieZp^Zjf_]mklh
aZjhkr_fb\gydhf[uebkhkj_^hlhq_guihedbi_j\uowr_ehgh\q_luj_oklj_edh\uo^b\babc
Qlh[umkdhjblvkhkj_^hlhq_gb_gZieZp^Zjf_hkgh\guokbegZaZ[eZ]h\j_f_gghaZ[bluok\Zyo
[uebihkljh_gu^hihegbl_evgh^\ZfhklZZlZd`_gZ\_^_gurlmjfh\u_fhklbdbbaaZ]hlh\e_gguo
^_lZe_cMqblu\Zyljm^ghklbki_j_[jhkdhcgZ\ukhdbc[_j_]Zjlbee_jbb[uehj_r_ghgZijZ\blv
ki_pbZevghih^]hlh\e_ggu_Zjlbee_jbckdb_jZkq_lukhnbp_jZfbqlh[uiheghklvxbkihevah\Zlv
aZo\Zq_ggu_m\jZ]Zhjm^bybfbghf_lu
GZklmie_gb_Zjfbbij_^ijbgylh_ghy[jyhdZaZehkv^eyijhlb\gbdZiheghcg_h`b^ZgghklvxAZ
^_gvgZklmie_gby[ueaZo\Zq_gieZp^Zjf\dfihnjhglmbdf]em[bghc
Ijbih^]hlh\d_Gh\hjhkkbckdhchi_jZpbbhk_gvx]h^Z ko_fZ\fhkgh\gZyjhev\dhlhjhc
hl\h^beZkvcZjfbbDGE_k_eb^a_\h\aZbfh^_ckl\bbkfhjkdbf^_kZglhfQ_jghfhjkdh]h
nehlZ\bp_Z^fbjZeZE:eZ^bfbjkdh]h[uemki_rghj_r_gp_eucdhfie_dkf_jhijbylbcih
kdjulbxhlijhlb\gbdZkhkj_^hlhq_gby^_kZglghc]jmiibjh\dbb\\_^_gbx_]h\aZ[em`^_gb_
aZij_s_gZi_j_ibkdZk\yaZggZyk]hlh\b\r_ckyhi_jZpb_c
RlZ[hf^ey^_abgnhjfZpbbijhlb\gbdZ[ueZba^ZgZeh`gZy^bj_dlb\Zhih^]hlh\d_b\ukZ^d_
^_kZglZ\jZchg_X`ghcHa_j_cdbbijbgyluf_juqlh[uijhlb\gbdmklZehba\_klgh__
kh^_j`Zgb_:\bZpbynehlZgZghkbeZ[hf[h\u_m^Zjuihh[t_dlZf[_j_]h\hch[hjhguijhlb\gbdZ\
jZchg_X`ghcHa_j_cdb
ukZ^dm^_kZglZieZgbjh\Zehkvhkms_kl\blv\ghqgh_\j_fy\P_f_kkdhc[mol_Ki_pbZevgh
\u^_e_ggu_kZfhe_lu^he`gu[uebaZ]emrblvrmf^\b]Zl_e_c^_kZglguodZl_jh\
Ijhlb\gbd\ghqv^_kZglbjh\ZgbyZdlb\ghhk\_sZejZd_lZfbbijh`_dlhjZfbjZchgX`ghc
Ha_j_cdbgbdZdg_h`b^Zyihy\e_gbykh\_lkdbo\hckd\Gh\hjhkkbckd_
Ijbih^]hlh\d_DhjkmgvR_\q_gdh\kdhchi_jZpbbabfhc]h^Z ko_fZ\fdhfZg^mxsbcf
MdjZbgkdbfnjhglhf]_g_jZeZjfbbBKDhg_\j_rbekdjulghkhkj_^hlhqblvm^Zjgmx
]jmiibjh\dm\gZijZ\e_gbbE_[_^bgRiheZc]\Zj^_ckdhclZgdh\hcZjfbb]_g_jZee_cl_gZglZI
:Jhlfbkljh\Z[ueZihklZ\e_gZaZ^ZqZbfblbjmyih^]hlh\dmgZklmie_gbybajZchgZaZiZ^g__
Dbjh\h]jZ^Zkdjulghhkms_kl\blvi_j_]jmiibjh\dmZjfbb\jZchgDZf_gdb
Qlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\ihehk_c]\Zj^_ckdhcZjfbbihke_moh^ZlZgdh\uo
qZkl_c[uehkha^Zgheh`guojZchgh\khkj_^hlhq_gbylZgdh\beh`guojZchgh\khkj_^hlhq_gby
�Zjlbee_jbbeywlh]h\eh`guojZchgZomklZgZ\eb\ZebkvfZd_lulZgdh\hjm^bcih^]hlZ\eb\Zebkv
Zjlbee_jbckdb_ihabpbbkljhbebkveh`gu_kdeZ^u]hjxq_]hZjlkdeZ^u\uklZ\eyebkvqmq_eZ
Kh]eZkghml\_j`^_gghfmieZgmjZ^bhklZgpbyklj_edh\h]hdhjimkZ^_fhgkljbjh\ZeZjZ[hlm
Zjf_ckdhcjZ^bhklZgpbbZjZ^bhklZgpbbrlZ[h\klj_edh\uo^b\babcbihedh\jZkiheh`_gguo\
wlhfjZchg_jZ[hlmrlZ[h\lZgdh\uodhjimkh\b[jb]Z^Ki_pbZevgh\u^_e_ggu_qZklb
^_fhgkljbjh\Zebih^]hlh\dmdgZklmie_gbxih^\b`gu_]jhfdh]h\hjysb_mklZgh\db\eh`guo
lZgdh\uojZchgZoljZgkebjh\ZebrmfulZgdh\uo^\b]Zl_e_cijhdeZ^u\ZebkvlZgdh\u_b
Z\lhfh[bevgu_dhe_bDhqmxsb_hjm^by^_fhgkljbjh\Zeb\eh`guojZchgZokhkj_^hlhq_gb_b
ijbklj_edmZjlbee_jbb\gh\vijb[u\ZxsboZjlqZkl_cHlhfgZkdhevdhmf_ehjZ[hlZeb
Zjlbee_jbkluk\b^_l_evkl\m_llhlnZdlqlh\i_jbh^kihyg\Zjy]ble_jh\kdZyZjlbee_jby
\uimklbeZiheh`gufh]g_\ufihabpbyfhdhehkgZjy^h\bfbgijbq_f\jZ`_kdbfh]g_f[ueb
jZa[blu^\_[ZlZj_bGZgZijZ\e_gbbeh`gh]hm^ZjZijh\h^bebkvmkbe_ggu_jZa\_^u\Zl_evgu_
ihbkdb
I_j_qbke_ggu_f_jhijbylbyiha\hebeb\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghf_klZb
gZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZnjhglZaZklZ\beb_]h\l_q_gb_^\mo^g_cihke_gZqZeZDhjkmgv
R_\q_gdh\kdhchi_jZpbb^_j`Zlvk\hbj_a_j\u q_luj_lZgdh\u_^b\babb\fgZdbjh\h]jZ^kdhf
gZijZ\e_gbb
AZkem`b\Zxl\gbfZgby\h_ggZyobljhklvbkihkh[uh[_ki_q_gbykdjulghklbb\\_^_gbyijhlb\gbdZ
\aZ[em`^_gb_ijh\_^_ggu_\bl_[kdhchi_jZpbbe_lhf]h^ZcZjfb_c=eZ\gZyp_ev
k\h^beZkvdlhfmqlh[uijbdh\Zlv\gbfZgb_ijhlb\gbdZg_ihkj_^kl\_gghdjZchgmbl_[kdZ
kha^Zlv\i_qZle_gb_qlh]eZ\gucm^Zj[m^_lgZghkblvkygZmadhfmqZkld_njhglZ\gZijZ\e_gbb
]hjh^ZDhfZg^mxsbccZjfb_c]_g_jZee_cl_gZgl:I;_eh[hjh^h\klj_fbeky\h_gghc
obljhklvxm[_^blvg_ijbyl_ey\lhfqlhgZrb\hckdZdZdbijhrehcabfhc[m^mlgZklmiZlvgZ
&#xbl;&#x_[;&#xkd;&#xk;&#xk;&#x_;&#x_j;&#xh;&#xhk;&#xlh;&#xdZ;&#x;&#x^;&#xhe;&#xv; Z;&#xiZ;&#x^g;&#xhc;�bl_[kdkk_\_jh\hklhdZ\^hevAZiZ^ghc\bgubqlhh[oh^bl_[kdh]hmdj_ie_ggh]hjZchgZ
H^gZdh^hklb`_gb_ihklZ\e_gghcp_ebh[fZgmlvg_fp_\^eyZjfbbij_^klZ\eyeh[hevrmx
�ljm^ghklvebl_evgZyklZ[bebaZpbynjhglZh[e_]qZeZijhlb\gbdmhij_^_e_gb_l_obebbguo
baf_g_gbc\ihkljh_gbbh[hjhgucZjfbbHkh[_gghwlhhlghkbehkvdi_j_]jmiibjh\d_\hckd
Zjfbb\^hevnjhglZke_\h]hneZg]ZgZijZ\ucbkhkj_^hlhq_gbxbogZmqZkld_ijhju\ZQlh[u
kdjulvih^]hlh\dmdgZklmie_gbxbij_`^_\k_]hkhkj_^hlhq_gb_kbebkj_^kl\gZ\u[jZgghf
gZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZdhfZg^h\Zgb_Zjfbbbkihevah\Zeh\h_ggmxobljhklvl\hjq_kdb
ijbf_gyygZdhie_gguc\ij_^r_kl\mxs_fi_jbh^_hiul
DhgljhevgZ^kh[ex^_gb_fkdjulghklbih^]hlh\db[ue\haeh`_ggZhnbp_jh\rlZ[h\kh_^bg_gbcb
qZkl_cZjfbbk_^hdmf_gluhoh^_ih^]hlh\dbdgZklmie_gbxibkZebkvhljmdbb^h\h^bebkv^h
bkihegbl_e_clhevdh\qZklbbodZkZxs_ckyI_j_]h\hjuih\hijhkZfih^]hlh\dbdgZklmie_gbx
ihl_ogbq_kdbfkj_^kl\Zfk\yabaZij_sZebkv
Bg`_g_jgZyih^]hlh\dZbkoh^gh]hjZchgZ^eygZklmie_gbyZjfbbhkh[_gghgZ__ijZ\hfneZg]_
ijh\h^beZkvih^\b^hfmkbe_gbyh[hjhguGZ\j_fyj_dh]ghkpbjh\hdgZmqZkld_ijhju\ZZjfbb
]_g_jZeubhnbp_jui_j_h^_\Zebkv\nhjfmjy^h\uo
H^gh\j_f_gghgZe_\hfneZg]_Zjfbb^_fhgkljbjh\Zebkveh`gu_i_j_]jmiibjh\db\hckdb
j_dh]ghkpbjh\dbkhkj_^hlhq_gb_\hckdrmfZfbljZdlhjh\lZgdh\bZ\lhfh[be_cZlZd`_
ih\urZeZkvbgl_gkb\ghklvZjlbee_jbckdh]hh]gylh`_\j_fyjZkoh^kgZjy^h\bfbggZ
ij_^iheZ]Z_fhf^eygZklmie_gbymqZkld_[uekgb`_g^h\b
hckdZfjZkiheZ]Z\rbfkygZi_j_^g_fdjZ_h[hjhguijbdZau\Zehkv\k_fbbf_xsbfbky
a_gblgufbkj_^kl\Zfbh[klj_eb\Zlvihy\eyxsb_kygZ^gbfbkZfhe_luijhlb\gbdZZl_fdlh
gZoh^beky\jZchgZokhkj_^hlhq_gbyhldju\Zlvh]hgvlhevdhihdjmiguf]jmiiZfZ\bZpbb
Ihe_lugZ^ihehkhcZjfbb[uebjZaj_r_gulhevdhaZ^\Z^gy^hgZklmie_gbyblh^eykZfhe_lh\
\gh\vijb[u\ZxsboZ\bZpbhgguoqZkl_cbgZlZdmx]em[bgmdhlhjZy\kemqZ_\ugm`^_gghc
ihkZ^dbiha\heyeZ[ubfijba_feylvkygZk\h_cl_jjblhjbb
Hkh[h_\gbfZgb_h[jZsZehkvgZfZdkbfZevgh_h]jZgbq_gb_i_j_^\b`_gbc\ihehk_Zjfbb\^g_\gh_
\j_fy\k_i_j_^\b`_gby\hckdbljZgkihjlZhkms_kl\eyebkv\ghqgh_\j_fyihkljh]h
hij_^_e_gguffZjrjmlZfDhebq_kl\hljZgkihjlZbkihevam_fh]h\^g_\gh_\j_fykljh]h
ebfblbjh\ZehkvGZhl^_evguoijhkfZljb\Z_fuomqZkldZofZjrjmlh\mklZgZ\eb\Zebkv
\_jlbdZevgu_fZkdb
DhgljhevaZkh[ex^_gb_ffZkdbjh\db\hckdZfbhkms_kl\eyekyki_pbZevgh\u^_e_ggufb
kZfhe_lZfbIhK[jZku\Zgb_fki_pbZevguo\ufi_eh\hgbij_^mij_`^Zeb\hckdZhl_obebbguo
gZjmr_gbyofZkdbjh\db
:jf_ckdZyb\hckdh\Zyi_qZlv\p_eyo^_abgnhjfZpbbhk\_sZeZ\hkgh\ghfh[hjhgbl_evgmx
l_fZlbdmLZdZjf_ckdZy]Za_lZAZsblgbdHl_q_kl\Z\aZf_ld_Mdj_iey_fh[hjhgmbmqbfky
�ibkZeZ_eZyh[hjhgmg_ijbklmighc^ey\jZ]Z\khhl\_lkl\bbkbg`_g_jgufblj_[h\Zgbyfbb
fZkdbjh\dhc[hcpui_j_\uihegyxlghjfuhlju\dbljZgr_chdhih\ke_^mxs_f\uimkd_]Za_lZ
khh[sZeZqlhih^jZa^_e_gbygZoh^ykv\h[hjhg_ih\k_^g_\ghmdj_ieyxlk\hcjm[_`ahjdhg_kml
kem`[m
Z`gufmkeh\b_f\h[_ki_q_gbbkdjulghklby\beZkvohjhrZyhj]ZgbaZpbydhf_g^Zglkdhckem`[u\
ZjfbbdhlhjZyg_lhevdhh[_ki_qb\ZeZih^^_j`Zgb_hij_^_e_ggh]hj_`bfZghbklZeZgZ^_`guf
ihklubf_\rb_f_`^mkh[hcl_e_nhggmxk\yavDjhf_lh]h[ueZgZeZ`_gZk\yavf_`^mrlZ[Zfb
^hjh`guo kljhbl_evguo\fqZkl_c^hjh`ghdhf_g^ZglkdbfbjhlZfbbdhgljhevghijhimkdgufb
imgdlZfb
ieZg_hi_jZpbbcZjfbbij_^mkfZljb\ZehkvlZd`_ijbf_g_gb_\oh^_gZklmie_gby^ufh\
Ih^jZa^_e_gbyi_ohlublZgdh\jZkq_luijhlb\hlZgdh\uohjm^bch[_ki_qb\Zebkv^ufh\ufb
]jZgZlZfbDjhf_lh]hkha^Z\Zebkvki_pbZevgu_]jmiiudhlhju_ke_^h\ZebgZZ\lhfh[beyoaZ
gZklmiZxsbfbqZklyfbb[ueb]hlh\ud^ufhimkdmgZmdZaZgguobfjm[_`ZoQlh[ukdjulv
gZijbf_jfZg_\jklj_edh\h]hihedZihhdjm`_gbxbmgbqlh`_gbxijhlb\gbdZgZlZdgZau\Z_fhf
qbklbgkdhf\uklmi_ihj_r_gbxdhfZg^mxs_]hcZjfb_c[ueih^]hlh\e_g^ufhimkdgZjm[_`_
�;_eZym[jh\dZ\ukk_]h^_ckl\h\ZehhqZ]ZaZ^ufe_gby
Ijbf_jhfkdjulghcih^]hlh\dbgZklmie_gbyy\eyxlkylZd`_^_ckl\bycZjfbb]_g_jZe
e_cl_gZglZIK\bjb^h\Zijbijhju\_[ehdZ^uE_gbg]jZ^Z\gZqZe_]h^Z
Hkh[h_\gbfZgb_dhfZg^mxsbfm^_eyehkvkhojZg_gbx\kljh`Zcr_clZcg_aZfukeZbieZgZ
ij_^klhysbo^_ckl\bcDjZajZ[hld_[h_\uo^hdmf_glh\ijb\e_dZekykljh]hh]jZgbq_ggucdjm]
ebpdhlhjufaZij_sZehkv\_^_gb_i_j_]h\hjh\k\yaZgguokbokh^_j`Zgb_f^hdmf_glu
\uihegyebkv\h^ghfwda_fieyj_blhevdhhljmdbDjhf_lh]h^eyh[_ki_q_gbykdjulghklb
ih^]hlh\dbgZklmie_gbyb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ij_^mkfZljb\ZehkvaZij_lblv
i_j_^\b`_gb_\hckdZjlbee_jbbbih^jZa^_e_gbclueZ\^g_\gh_\j_fyhkms_kl\eylvi_j_\hadb
\hckdq_j_aE_gbg]jZ^g_[hevrbfbdhehggZfbbjZagufbfZjrjmlZfbkhojZgylvij_`gbcj_`bf
jZ[hlujZ^bhklZgpbcbaZij_lblv\gh\vijb[u\ZxsbfqZklyfihevah\ZlvkyjZ^bhk\yavxijh\h^blv
jZa\_^dm[h_fkbeZfbh[hjhgy\rbokyjZg__qZkl_c\_klbZjlbee_jbckdmxijbklj_edmgZrbjhdhf
njhgl_blhevdhhl^_evgufbhjm^byfblsZl_evghfZkdbjh\ZlvjZchgukhkj_^hlhq_gby\hckd
H\j_f_gbgZklmie_gbybZjlbee_jbckdhcih^]hlh\dbZlZdbdhfZg^bjZfkh_^bg_gbcbqZkl_c[ueh
khh[s_ghlhevdhaZkmldb^hbogZqZeZ
Kdjulgh_ijh\_^_gb_\k_oih^]hlh\bl_evguof_jhijbylbcZlZd`_f_juih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_h[_ki_qbeb\g_aZighklvgZklmie_gbyBaihdZaZgbcie_gguoZlZd`_baaZo\Zq_gguo
^hdmf_glh\[uehmklZgh\e_ghqlhg_fpuebrv^h]Z^u\ZebkvhgZf_j_gbyokh\_lkdhcklhjhgugh
g_agZeb]^_bdh]^ZgZqg_lkygZklmie_gb_
H[jZsZ_lgZk_[y\gbfZgb_hjb]bgZevgh_j_r_gb_dhfZg^mxs_]hcZjfb_c]_g_jZee_cl_gZglZ
IB;Zlh\Zih\\h^m\ijhju\lZgdh\q_j_a[hehlbklmxf_klghklv\;h[jmckdhchi_jZpbbe_lhf
]h^Z ko_fZ\f
KbevghaZ[hehq_ggucmqZklhdi_j_^k\h_ch[hjhghc]ble_jh\pukqblZebg_ij_h^hebfufIhwlhfm
hkgh\gu_kbeug_f_pdhnZrbklkdh_dhfZg^h\Zgb_khkj_^hlhqbeh\IZjbqZo]^_\f_kl_ki_ohlhc
fh]ebijhclbblZgdb
Kh\_lkdbcdhfZg^ZjfjZkkm^beihbghfmDZd\uykgbehkvf_klgu_`bl_ebijhoh^bebq_j_a[hehlh
\fhdjhklmiZok\h_h[jZaguoeu`Zokie_l_gguobaehauLh]^Zb[uehijbgylhkf_eh_b
hjb]bgZevgh_j_r_gb_]eZ\gucm^Zjih\jZ`_kdhch[hjhg_gZg_klbq_j_a[hehlh
�eyijhoh`^_gbyfZrbgblZgdh\j_rbebkdjulghijheh`blv^_j_\yggmx^hjh]m]ZlvGZ
jZkklhygbb^\mokiheh\bghcf_ljh\^jm]hl^jm]Zijyfh\[hehlhmdeZ^u\Zebkvlheklu_
r_klbf_ljh\u_[j_\gZihi_j_qbguGZwlbihi_j_qbgugZljblhqdbhihjumdeZ^u\Zebkv
dhe_khhl[hcgufb[jmkvyfb
AZ]hlZ\eb\Zlv[j_\gZ^eyi_j_ijZ\uijboh^behkvgZagZqbl_evghfm^Ze_gbbhlf_klZ
�ijhdeZ^u\Zgby]Zlbijbq_f\jZaguof_klZo_eZehkvwlh^eylh]hqlh[uijhlb\gbdg_keurZe
klmdZlhihjh\bqlh[u[hevrb_\ujm[dbie_rbgug_ijb\e_dZeb\gbfZgb__]h\ha^mrghcjZa\_^db
JZ[hluihijhdeZ^d_]Zlb\uihegyebkvkZi_jguf[ZlZevhghf^b\babb\u^_e_gguf_fm\ihfhsv
klj_edh\uf[ZlZevhghfbkhlg_cih\hahqguokh[jZgguokh\k_oqZkl_c
;eZ]h^Zjyij_^_evghchklhjh`ghklbbkdmkghcfZkdbjh\d_\ukhqZcr_c^bkpbiebg_ijhdeZ^dZ]Zlb
[ueZaZ\_jr_gZ\iheghclZcg_hl\jZ]Z[hehlhgZf_ljh\^hjh]b[uehmeh`_gh[he__
dm[hf_ljh\e_kZl_i_j_g_k_ghgZkh[kl\_gguoie_qZok\ur_lhgg]jmah\HklZ\Zehkv
kdj_iblv[j_\gZ]Zlbf_lZeebq_kdbfbkdh[ZfbwlmjZ[hlmj_rbeb\uihegblvkgZqZehf
Zjlih^]hlh\db
IjhdeZ^dZ]Zlb[ueZaZ\_jr_gZghqvxbxgyZ\qZkh\mljZ]hgZqZehkvgZklmie_gb_
M^Zjkh\_lkdbo\hckdkwlh]hgZijZ\e_gbyy\beky^ey\jZ]Ziheghcg_h`b^Zgghklvx?]hh[hjhgZ
[ueZijhj\ZgZgZdfihnjhglmb^hdf\]em[bgm
h_ggZyobljhklv\]h^u_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcguijbf_gyeZkvb\lZdlbq_kdhfa\_g_j_rZy
aZ^Zqbih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghbklbgguogZf_j_gbc\hckdb
kdjulghklbih^]hlh\dbbod[h_\uf^_ckl\byf\p_eyo^hklb`_gbyih[_^u\[hxkgZbf_gvr_c
aZljZlhckbekj_^kl\b\j_f_gb
Hiulk\b^_l_evkl\m_lqlh\Z`g_crbfnZdlhjhfh[_ki_q_gbykdjulghklbih^]hlh\db[h_\uo
^_ckl\bc[ueZohjhrhijh^mfZggZyhj]ZgbaZlhjkdZyjZ[hlZdhfZg^bjh\brlZ[h\qlh[ug_
^himklblvml_qdbbgnhjfZpbbqZklghklb\kh_^bg_gbyobqZklyoaZij_sZehkvhl^Z\ZlvdZdb_
eb[hibkvf_ggu_jZkihjy`_gbyhlghkbl_evghih^]hlh\dbd[h_\uf^_ckl\byfaZ^Zqb^h
g_ihkj_^kl\_gguobkihegbl_e_c^h\h^bebkvmklghblhevdh\qZklbbodZkZxs_cky^hdmf_glu
hljZ[Zlu\ZebkvdZdijZ\behkZfu_g_h[oh^bfu_b\h^ghfwda_fieyj_ibkZebbohljmdb
gZqZevgbdrlZ[ZbebgZqZevgbdhi_jZlb\gh]hhl^_e_gbybhklZ\eyeb\rlZ[_DZdbkdexq_gb_
hl^_evgu_^hdmf_glugZijZ\eyebkv\ih^qbg_ggu_rlZ[ukhnbp_jZfbijbmkbe_gghchojZg_b
ijhq_klvbobf_ebijZ\hlhevdhl_dhfmhgbZ^j_kh\ZebkvQZklhwlb^hdmf_glujZajZ[Zlu\Zebkv
ih^\b^hfmq_[guo lZdhnhjfeyebkvgZijbf_j[h_\u_^hdmf_gluihedh\\c]hjghklj_edh\hc
^b\babb]_g_jZefZchjZ::=j_qdbgZi_j_^gZklmie_gb_fgZGh\hjhkkbckdhk_gvx]h^Z\f
OZjZdl_jgufijbf_jhfkdjulghklbih^]hlh\dbdgZklmie_gbxy\ey_lkymqZklb_cklj_edh\hc
^b\babbih^dhfZg^h\Zgb_fihedh\gbdZ:GAZ`b]Zeh\Z\dhgljm^Zj_cZjfbbKlZebg]jZ^kdh]h
njhglZ\gZijZ\e_gbbgZomlhjI_j_eZah\kdbc\Z\]mkl_]h^ZKha^Zgb_m^Zjghc]jmiibjh\db
�jZa\_jlu\Zgb_Zjlbee_jbbih^]hlh\dZbnhjkbjh\Zgb_hgZijh\h^behkvlhevdhghqvxk_
i_j_]h\hju\lhfqbke_bl_e_nhggu_k\yaZggu_kij_^klhysbfb[h_\ufb^_ckl\byfb[ueb
aZij_s_guGZg_k_gb_dhgljm^ZjZieZgbjh\ZehkvgZjZkk\_l_[_aZjlbee_jbckdhcih^]hlh\db
j_amevlZl_gZqZehgZklmie_gbyhdZaZehkv^eyijhlb\gbdZg_h`b^Zggufbhgkfh]hj]Zgbah\Zlv
khijhlb\e_gb_lhevdhihke_lh]hdZdqZklb^b\babb\debgbebkv\_]hh[hjhgmgZf_ljh\
qZklyofgh]bo^b\babcijbgbfZebkvf_juihkhojZg_gbxlZcguebqgufkhklZ\hfih^jZa^_e_gbc
k\yabGZijbf_j\cklj_edh\hc^b\babb]_g_jZefZchjZG=Eys_gdh\i_jbh^ih^]hlh\db
hklhqghIjmkkdhchi_jZpbb\yg\Zj_]h^Z\k_fjZ^bklZfijb[u\ZxsbogZi_j_^h\mxqZkl_c
hi_qZlu\ZebkvDZl_]hjbq_kdb\hkij_sZebkvl_e_nhggu_i_j_]h\hjudZkZxsb_kyih^]hlh\db
gZklmie_gbygZjmrbl_ebijZ\bei_j_]h\hjh\ijb\e_dZebkvdkljh]hchl\_lkl\_gghklb
AZqZklmx\p_eyoh[_ki_q_gbykdjulghklbih^]hlh\dbbkoh^gh]hjZchgZ^eygZklmie_gby
ijboh^behkvhldZau\Zlvkyhlbg`_g_jguojZ[hlihhlju\d_oh^h\khh[s_gbybljZgr_c
g_h[oh^bfuo^eyk[eb`_gbykh[hjhghcijhlb\gbdZ
LZd[uehgZijbf_j\yg\Zj_]h^Zijbih^]hlh\d_gZklmie_gby\jZchg_;h[jmckdZqZklyfb
cklj_edh\hc^b\babb]_g_jZefZchjZF:?grbgZ
f_kl_kl_faZkem`b\Z_l\gbfZgby\h_ggZyobljhklvijbih^]hlh\d_bkoh^gh]hjZchgZc
klj_edh\hc^b\bab_cih^dhfZg^h\Zgb_fihedh\gbdZFN;mdrlugh\bqZ\hi_jZpbbih
hk\h[h`^_gbx]hjh^ZG_\_ev\hdly[j_]h^ZMki_oij_^klhys_]hijhju\Z\hfgh]hfaZ\bk_e
hl\g_aZighklbb[ukljhluk[eb`_gbyk\jZ]hfZ^hklbqvwlh]hfh`gh[uehfZdkbfZevgh
ijb[ebab\bkoh^gucjZchggZklmie_gbydh[t_dlZfZlZdbH[hjm^h\Zeb_]h\hckdZaZgbfZ\rb_
ihabpbbgZi_j_^g_fdjZ_f_ljZohlijhlb\gbdZhljuebljZgr_xihegh]hijhnbey^ey
klj_edh\uojhli_j\h]hwr_ehgZ\]em[bg__s_^\_^ey\lhjuowr_ehgh\klj_edh\uoihedh\\k_
ljbljZgr_bkh_^bgyebkvf_`^mkh[hcoh^Zfbkhh[s_gbyJZ[hlu\_ebkvlhevdhihghqZf
ujulu_ljZgr_bb[jmkl\_juaZdju\Zebkv]hjbahglZevgufbfZkdbjh\hqgufbsblZfbbk_lyfb
lZdqlh[u\ha^mrgZyjZa\_^dZbgZ[ex^Zl_ebijhlb\gbdZg_kfh]ebboh[gZjm`blvk_
i_j_]jmiibjh\dbbi_j_^\b`_gbyqZkl_cbih^jZa^_e_gbcijh\h^bebkvebrv\l_fgh_\j_fykmlhd
JZ[hlZjZ^bhklZgpbcjZaj_rZeZkvlhevdhgZijb_fIjbgylu_f_jukihkh[kl\h\Zeb^hklb`_gbx
\g_aZighklbZlZdbbmki_rghfmijhju\m\jZ`_kdhch[hjhgu
Hkh[h_f_klhaZgbfZebijb_fu\h_gghcobljhklbijbhj]ZgbaZpbbnhjkbjh\Zgby\h^guoij_]jZ^
�Yjdbfijbf_jhflhfmkem`blnhjkbjh\Zgb_\ghy[j_]h^Zg_ijZih^AZihjh`v_fqZklyfb
�c]\Zj^_ckdhc]_g_jZefZchjZIFhgZoh\Zbc]_g_jZefZchjZ:F=hehkdhklj_edh\uo
^b\babc ko_fZ\f
AZijh^he`bl_evgh_\j_fy]ble_jh\pukha^Zeb\jZchg_AZihjh`vykbevgmxbohjhrhjZa\blmx\
bg`_g_jghfhlghr_gbbh[hjhgmBkihevamy\ukhlubgZk_e_ggu_imgdlujZkiheh`_ggu_gZ
�ijZ\hf[_j_]mg_ijZijhlb\gbdh[hjm^h\Zejy^fhsguohihjguoimgdlh\bmaeh\khijhlb\e_gby
I_j_^gbcdjZcijhoh^beg_ihkj_^kl\_gghih\ukhdhfmijZ\hfm[_j_]mGZi_kqZguohlf_eyo
ijbfudZ\rbod[_j_]mjZkiheZ]Zehkv[h_\h_hojZg_gb_mkbeb\Z_fh_\ghqgh_\j_fyiZljmeyfbb
k_dj_lZfb
X`g__AZihjh`vygZj_d_bf_ehkv^h\hevgh[hevrh_dhebq_kl\hhkljh\h\qlhh[e_]qZeh
nhjkbjh\Zgb_E_\uc[_j_]a^_kv[ueihdjulj_^dhe_kv_fbdmklZjgbdhfkha^Z\Z\rbf
[eZ]hijbylgu_mkeh\by^eyg_aZf_lgh]h\uoh^Z\hckddj_d_
�Ihke_lsZl_evghchp_gdbh[klZgh\db[uehijbgylhj_r_gb_gZnhjkbjh\Zgb_g_ijZx`g__
AZihjh`vybkoh^guojZchgZo\l_q_gb_g_kdhevdbo^g_cebqguckhklZ\kdjulghlj_gbjh\Zeky\
ihkZ^d_gZi_j_ijZ\hqgu_kj_^kl\Zb\ukZ^d_k_i_j_ijZ\hqgu_kj_^kl\ZaZ\hk_fvqZkh\^h
gZqZeZnhjkbjh\Zgby[uebkhkj_^hlhq_gu\aZjZg__h[hjm^h\ZgguojZchgZo\f_ljZohl
mj_aZ\h^u
Khkj_^hlhq_gb_kbebkj_^kl\dgZf_q_ggufmqZkldZfnhjkbjh\Zgbyhkms_kl\eyehkvghqvxk
kh[ex^_gb_fkljh`Zcrbof_jk\_lhba\mdhfZkdbjh\dbL_ogbdZbebqguckhklZ\kh\_jrZ\rb_
aZ[em`^_gb_bfblbjh\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_kbebkj_^kl\gZmqZkld_k_\_jg__AZihjh`vyLZf`_
^_fhgkljbjh\ZehkvZdlb\gh_ijh\_^_gb_jZa\_^db\lhfqbke_b\ha^mrghcihehkZoc
]_g_jZefZchjZ=KA^Zgh\bqZbc]_g_jZefZchjZ=::nZgZkv_\Zklj_edh\uo^b\babc
gZf_qZehkvg_ihkj_^kl\_gghi_j_^nhjkbjh\Zgb_fb\oh^_g_]hihklZ\blv^ufh\u_aZ\_ku
H^gh\j_f_gghijh\h^bebkv^_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byihih^]hlh\d_dnhjkbjh\Zgbxj_dbgZ
rbjhdhfnjhgl_:jlbee_jbygZghkbeZm^Zjuihh[hjhg_ijhlb\gbdZk_\_jg__AZihjh`vyZ
ki_pbZevgh\u^_e_ggu_ih^jZa^_e_gby\g_kdhevdbojZchgZogZqZebbfblZpbxih^]hlh\dbd
�nhjkbjh\Zgbxg_ijZIjbgylu_f_ju^hklb]ebihklZ\e_gguop_e_c^_ckl\bl_evgu_mqZkldb
nhjkbjh\Zgby[uebgZ^_`ghkdjulub\gbfZgb_]ble_jh\p_\hlwlbomqZkldh\hl\e_q_gh
Nhjkbjh\Zgb_j_dbi_j_^h\ufbihedZfby\behkviheghcg_h`b^Zgghklvx^eyijhlb\gbdZ
jZ`_kdh_dhfZg^h\Zgb_ihgyehqlhkh\_lkdb_\hckdZgZqZebnhjkbjh\Zgb_ebrvihke_lh]hdZd
[hevrbgkl\hklj_edh\uo[ZlZevhgh\i_j\h]hwr_ehgZ\ukZ^behkvgZijZ\uc[_j_]bj_rbl_evghc
ZlZdhc\u[beh]ble_jh\p_\baijb[j_`guomdj_ie_gbc
IjZdlbdZ[h_\uo^_ckl\bck\b^_l_evkl\h\ZeZqlhmki_okdjulghklb\hfgh]hfaZ\bk_ehlmf_eh]h
bkihevah\Zgby\j_f_gbkmlhdf_klghklbbf_l_hjheh]bq_kdbomkeh\bcLZd\h\j_fykbevghc
f_l_eb\ghqvgZyg\Zjy]h^Zcklj_edh\ucihedmkbe_gguceu`guf[ZlZevhghf[_a
Zjlbee_jbckdhcih^]hlh\dbb[_akhijh\h`^_gbylZgdh\\g_aZighcZlZdhcijhj\Zeh[hjhgm
ijhlb\gbdZbh\eZ^_eieZp^ZjfhfgZk_\_jghf[_j_]mha_jZBevf_gv
oh^_;_j_ag_]h\ZlhKgb]bj_\kdhchi_jZpbb\hckd]hMdjZbgkdh]hnjhglZyklj_edh\Zy
^b\baby]_g_jZefZchjZ:BEbkbpugZij_ke_^myhklZldbjZa]jhfe_gguoqZkl_cijhlb\gbdZ
fZjlZ]h^Z\ureZdj_d_X`guc;m]\jZchg_gZk_e_ggh]himgdlZLjhbpdh_qZkh\mljZ
hgZihemqbeZaZ^Zqm\ghqvgZfZjlZnhjkbjh\ZlvX`guc;m]
Ih^ZggufjZa\_^db[uehba\_klghqlhX`guc;m]\wlhfjZchg_bf__lrbjbgmf_ljh\
kdhjhklvl_q_gby^hf_ljZ\k_dmg^mE_\uc[_j_]j_dbgZf_ljh\\ur_ijZ\h]hqlh
^Z\Zehhij_^_e_ggh_ij_bfms_kl\hqZklyf\hj]ZgbaZpbbgZ[ex^_gbybh[e_]qZehbamq_gb_
oZjZdl_jZ\jZ`_kdhch[hjhgu;uehijbgylhj_r_gb_ihedmkdjulghkhkj_^hlhqblvkyb
ih^]hlh\blv^\ZimgdlZi_j_ijZ\uaZl_f\ke_^aZjZa\_^u\Zl_evghcjhlhckh[ex^Zylbrbgm
ij_h^he_lvj_dmb\g_aZigufm^Zjhfh\eZ^_lv:g^j__\dhcWj^_e_\Z
ObljhklvaZdexqZeZkv\lhfqlh[ubkihevah\Zlviehob_ih]h^gu_mkeh\byI_j_ijZ\Zijhoh^beZ\
keh`guomkeh\byo_q_jhffZjlZgZqZekykg_`guc[mjZgdhlhjucijh^he`Zeky\kxghqvIh^
_]hijbdjulb_fkqZkh\hkms_kl\eyeZkvihkZ^dZ\eh^dbDqZkZfghqbfZjlZi_j_^h\u_
qZklb\g_aZighnhjkbjh\Zebj_dmbklZeb\u^\b]Zlvkyd:g^j__\d_Wj^_e_\Zuc^ydx]h
\hklhqghchdjZbg_ihk_edZhgbgZlhedgmebkvgZijh\hehqgu_aZ]jZ`^_gbyi_j_^g_f_pdbfb
ihabpbyfbLZddZd]ble_jh\pugbdZdg_h`b^Z\rb_ihy\e_gbygZrbo\hckdghqvx^Z_s_\lZdmx
g_gZklgmxih]h^mhklZ\b\ljZgr_bmdjuebkv\^hfZogZrbkZi_ju[ukljhijh^_eZebijhoh^ub
[hcpu\g_aZigh\hj\Zebkv\gZk_e_ggucimgdl
fZjl_]h^ZqZklbc]\Zj^_ckdhcklj_edh\hc^b\babb]_g_jZefZchjZ:DbjkZgh\Z
�\urebdZgpb]kdh=^ugvkdhfmmdj_ie_gghfmjZchgmdexq_\hcihabpb_cdhlhjh]hy\eyeZkv
\ukhlZ?_h[hjhgyebi_ohlguc[ZlZevhg_jg_jbk\h^gZyjhlZci_ohlghcg_f_pdhc
^b\babbkg_kdhevdbfblZgdZfbb[jhg_ljZgkihjl_jZfbKaZo\Zlhf\ukhlugZrb\hckdZihemqbeb
Klj_oklhjhg\ukhlmhihyku\Zeb^\_kiehrgu_ljZgr_bh[hjm^h\Zggu_^ahlZfbZ
jZkiheZ]Z\rb_kyaZgbfb[jhg_ljZgkihjl_jubkihevah\Zebkv\dZq_kl\_ih^\b`guoh]g_\uolhq_d
H\eZ^_lv\ukhlhc[uehijbdZaZghfm]\Zj^_ckdhfmklj_edh\hfmihedmmkbe_gghfmkZfhoh^gh
Zjlbee_jbckdbfihedhfKMb^\mfyZjlbee_jbckdbfb^b\babhgZfbIhke_g_m^ZqguoZlZd
dhfZg^bjihedZj_rbekdjulgh\u^\bgmlvrlmjfh\hchljy^b\g_aZigufm^ZjhfkneZg]Z\h
\aZbfh^_ckl\bbk]eZ\gufbkbeZfbihedZgZklmiZ\rbfbknjhglZh\eZ^_lvwlbf\Z`gufmaehf
h[hjhgu
Rlmjfh\hchljy^khklZ\eyeZjhlZZ\lhfZlqbdh\e_cl_gZglZDh\Ze_\Zmkbe_ggZyklj_edh\uf
\a\h^hfkZi_jgufhl^_e_gb_fb[ZlZj__ckZfhoh^ghZjlbee_jbckdbomklZgh\hdIh^]hlh\dZb
hj]ZgbaZpby[hyijh\h^bebkv\k\_leh_\j_fyQlh[uh[fZgmlvijhlb\gbdZZlZdmgZf_qZehkv
ijh\_klbkgZklmie_gb_fkmf_j_d[_aij_^\Zjbl_evgh]hh]g_\h]hgZe_lZIjbhij_^_e_gbb\j_f_gb
ZlZdbmqblu\Zehkvlhqlh\ijhr_^rb_^\Z^gy[hcgZqbgZeky^g_f\ke_^aZh]g_\ufgZe_lhf
Zjlbee_jbbZd\_q_jmaZlboZe
Kijb[eb`_gb_fkmf_j_ddZdb\ij_^r_kl\mxsb_^gb[hcij_djZlbekyRlmjfh\hchljy^aZgye
bkoh^gh_iheh`_gb_;_a\uklj_eh\ih^ijbdjulb_ff_edh]hdmklZjgbdZ\hbgu[_krmfgh
mklj_fbebkvdihabpbyf\jZ]ZQ_j_afbgml\jZkiheh`_gbbijhlb\gbdZihkeurZebkvqZklu_
jZaju\u]jZgZldjbdbmjZbZ\lhfZlgu_hq_j_^bcklj_edh\uc[ZlZevhgbkihevamymki_o
rlmjfh\h]hhljy^Z\hj\ZekygZk_\_jhaZiZ^gu_kdZlu\ukhlu
=_g_jZe=KA^Zgh\bqdhfZg^h\Z\rbc\]h^u\hcgucklj_edh\hc^b\bab_c\dgb]_B^_f\
gZklmie_gb_ijb\h^blihmqbl_evgucijbf_jHgibr_lqlh^ey\\_^_gbyg_fp_\\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evghf_klb\j_f_gbgZklmie_gbyijbrehkvijbf_gblvjy^^_ahjb_glbjmxsbo\jZ]Z
fZg_\jh\[hcpulhaZgbfZebeh`gu_iheh`_gby^eyZlZdbx`g__LhfZdh\dblh^_fhgkljbjh\Zeb
i_j_^\b`_gb_\ijhlb\hiheh`gmxklhjhgmlhklZ\beb^ufh\u_aZ\_ku^Ze_dhhl[m^ms_]hf_klZ
gZklmie_gby
LmfZggufkujufmljhfyg\Zjy[ZlZevhgu[_krmfghih^gyebkv\ZlZdmIjhlb\gbdaZf_lbe
kh\_lkdbo\hbgh\dh]^Zl_[ueb\k_]h\klZf_ljZohl_]hihabpbc
]h^u\hcguijbf_gyebkvkZfu_jZaghh[jZagu_ijb_fu\h_gghcobljhklb^eyhl\e_q_gby
\gbfZgbyijhlb\gbdZhlbklbgguogZf_j_gbckh\_lkdbo\hckd
bxg_]h^Z[ZlZevhgm]\Zj^bbdZiblZgZ=e_[h\Z[ueZihklZ\e_gZaZ^ZqZh\eZ^_lv\ukhlhc
ij_^klZ\ey\r_ckbevguchihjgucimgdlk_klhjhgg_hp_gb\khhlghr_gb_kbeoZjZdl_jh[hjhgub
f_klghklvdhfZg^bj[ZlZevhgZijbr_ed\u\h^mqlh\uihegblvaZ^Zqmkfh`_lebrv\lhfkemqZ_
_kebm^Zklkyh[fZgmlvijhlb\gbdZHgj_rbeobljhklvxaZklZ\blvg_fp_\h[hjhgy\rbo\ukhlm
klygmlv[hevrmxqZklvkbehihjgh]himgdlZgZmqZklhdijhlb\k\h_ci_j\hc ijZ\hneZg]h\hc\fjhlu
ihke_q_]h^\mfyhklZevgufbjhlZfbklj_fbl_evghZlZdh\ZlvbaZo\Zlblvhihjgucimgdl
DhfZg^bjmi_j\hcjhlu[uehijbdZaZghkha^Z\Zlv\b^bfhklvih^]hlh\dbdgZklmie_gbxgh^_eZlv
wlhlZdqlh[ug_\ua\Zlvmijhlb\gbdZgbfZe_cr_]hih^haj_gbyhlghkbl_evgheh`ghklb
ijh\h^bfuof_jhijbylbclh`_\j_fy\lhjZyblj_lvyjhlu^he`gu[ueb\_klbih^]hlh\dmd
ZlZd_Z[khexlghkdjulghBf^Z`_g_jZaj_rZehkv^_eZlvijhoh^u\ijh\hehqguoaZ]jZ`^_gbyo
\jZ]Zhgb^he`gu[uebh]jZgbqblvkyebrvhklhjh`gufkgylb_ffbg\g_h[oh^bfuof_klZo
H[gZjm`b\^_yl_evgmxih^]hlh\dmZlZdbgZk\hce_\ucneZg]]ble_jh\pug_f_^e_gghi_j_[jhkbeb
gZagZq_ggucqZkZjlbee_jbyhldjueZh]hgvihi_j_^g_fmdjZx\jZ`_kdhch[hjhgui_j_^njhglhf
i_j\hcjhluIh^ijbdjulb_fwlh]hh]gyjhlZklZeZ\u^\b]Zlvkydjm[_`mZlZdbL_f\j_f_g_f
[hcpu\lhjhcblj_lv_cjhlkdju\Zykv\\ukhdhcljZ\_[_krmfghih^iheaebdijh\hehqghfm
aZ]jZ`^_gbxihkb]gZemih^gyebkv\ZlZdmb\hj\ZebkvgZ\ukhlmg_aZigZyZlZdZk^Zggh]h
gZijZ\e_gbyijb\_eZijhlb\gbdZ\aZf_rZl_evkl\hdhjhldhf[hx[hevrZyqZklv_]h]ZjgbahgZ
[ueZmgbqlh`_gZ
GZb[he__qZklh\h_ggZyobljhklvijbghkbeZmki_oijb^_ckl\byo\]hjZok_gly[j_]h^Z\
DZjiZlZoij_ke_^h\Z\rbcijhlb\gbdZ[ZlZevhg]\Zj^bbdZiblZgZA_feydh\kdh]h[uehklZgh\e_g
i_j_^[_aufygghc\ukhlhcaZjZg__ih^]hlh\e_gghcdh[hjhg_Ijhlb\gbd\_ekbevguch]hgvg_
iha\hey\rbcaZe_]rbf[hcpZfih^gylv]heh\mYkghqlhh\eZ^_lv\ukhlhcgZebqgufbkbeZfb[ueh
\_kvfZljm^ghLh]^ZdhfZg^bjihr_egZobljhklv
:lZdh\Zlv\ukhlmk\hklhdZ]^_[ZlZevhg\klj_lbegZb[he__mihjgh_khijhlb\e_gb_g_bf_eh
kfukeZDhfZg^bj[ZlZevhgZijbdZaZeh^ghcklj_edh\hcjhl_hklZlvkygZf_kl_bZdlb\gufb
�^_ckl\byfbhl\e_qvgZk_[y\k_\gbfZgb_\jZ]Zjm]ZyjhlZih^dhfZg^h\Zgb_f]\Zj^bbklZjr_]h
e_cl_gZglZ:[meZ^a_^he`gZ[ueZ\f_kl_kijb^Zgghc_cime_f_lghcjhlhcbkihevamykdeZ^db
f_klghklbb]mklhcdmklZjgbd\u^\bgmlvky\ehsbgmkdjulgh\uclbdx`gufkdZlZf\ukhlub
\g_aZighZlZdh\Zlv\jZ]Z\hneZg]Lj_lvxjhlmdZiblZgA_feydh\kdbchklZ\be\j_a_j\_H[_
klj_edh\u_jhlumki_rghkijZ\bebkvkhk\h_caZ^Zq_cIjhlb\gbdm\e_q_gguc[h_fki_j\hc
jhlhcg_aZf_lbedZd_fm\hneZg]\ureZ^jm]ZyjhlZH[hjhgZ[ueZgZjmr_gZb]ble_jh\pZfg_
hklZ\Zehkvgbq_]h^jm]h]hdZdhklZ\blvk\hbihabpbb
�eyh[fZgZijhlb\gbdZqZklhijbf_gyebkvhl\e_dZxsb_^_ckl\byjZchg_^_j_\gb=em[hdh_ba
ihdZaZgbcf_klguo`bl_e_ckdju\Z\rboky\e_kmm^ZehkvmklZgh\blvqlhijhlb\gbdkbehx^h
jhlukg_kdhevdbfbhjm^byfbbfbghf_lZfbaZgyeh[hjhgmihx`ghcbx]h\hklhqghchdjZbgZf
^_j_\gbIhemqb\aZ^Zqmh\eZ^_lv^_j_\g_cdhfZg^bj[ZlZevhgZdZiblZgH[rZjh\ijbgyej_r_gb_
kdjulghe_khf\u\_klbklj_edh\u_jhlugZhimrdmijhlb\aZiZ^ghchdjZbgu^_j_\gbhklZ\b\gZ
f_kl_\k_kj_^kl\Zmkbe_gbybihke_fbgmlgh]hZjlbee_jbckdhime_f_lgh]hh[klj_eZihabpbc
\jZ]ZknjhglZ\g_aZighZlZdh\Zlv_]h\hneZg]blue
Gbq_fg_\u^Z\k\h_]hi_j_^\b`_gbyihe_kmklj_edh\u_ih^jZa^_e_gby[ukljh^hklb]eb
bkoh^gh]hiheh`_gb_bjZa\_jgmebkv^eyZlZdbDZiblZgH[rZjh\ihl_e_nhgmhl^ZeijbdZa
Zjlbee_jbbhldjulvh]hgvih\jZ`_kdbfhdhiZfIjhlb\gbdij_^iheh`b\qlhwlhlh]hgv
ij_^r_kl\m_lZlZd_knjhglZih^]hlh\bekyd__hljZ`_gbxKlj_fbl_evguf[jhkdhfkaZiZ^Z
[hcpuij_h^he_ebhldjulh_ijhkljZgkl\_b\hj\Zebkv\^_j_\gxWlh^eyg_fp_\[uehiheghc
g_h`b^Zgghklvx
Zij_e_]h^Zyklj_edh\Zy^b\baby]_g_jZefZchjZG:DjhihlbgZkoh^mnhjkbjh\ZeZ
H^_jbaZo\ZlbeZieZp^Zjf^hdfihnjhglmb^hdf\]em[bgmH^gZdhjZkrbjblv_]hkjZamg_
m^ZehkvIjhlb\gbdbf_ykbevguchihjgucimgdl\f_kl_qd_Lmgkdbjofhsgufh]g_fZjlbee_jbb
blZgdh\khj\ZeZlZdmkh\_lkdboih^jZa^_e_gbcHihjgucimgdlh[hjhgye[ZlZevhgi_ohlu
mkbe_gguck_fvx\hk_fvxhjm^byfbbiylvxlZgdZfblZgdbbkihevah\ZebkvdZdih^\b`gu_
h]g_\u_lhqdbk_a^Zgby[uebijbkihkh[e_guddjm]h\hch[hjhg_gZhl^_evguomqZkldZobf_ebkv
ijh\hehqgu_bfbggu_aZ]jZ`^_gby
lZgdZfbDhfZg^bjwlhcjhluhp_gb\h[klZgh\dmj_rbeihclbgZobljhklvJhlmhgjZa[begZ^\_
]jmiiuI_j\Zy\a\h^Z\lhfZlqbdh\bljblZgdZ^he`gZ[ueZ^_fhgkljZlb\ghgZklmiZlvgZ
k_\_jgmxqZklvgZk_e_ggh]himgdlZh\eZ^_lv_xbhl\e_qvgZk_[y[hevrmxqZklvkbebkj_^kl\
\jZ]Z\lhjZyhkgh\gZy^\Z\a\h^Zbq_luj_lZgdZihemqbeZaZ^Zqmkdjulgh\uclb\lue
ijhlb\gbdmbZlZdh\Zlvkx]Z
Ihke_dhjhldh]hh]g_\h]hgZe_lZgZjZkk\_l_h[_]jmiiui_j_reb\ZlZdmI_j\Zy]jmiiZ
\hj\Z\rbkv\gZk_e_ggucimgdlklZeZijh^\b]Zlvky\i_j_^hl\h_\u\Zy^hfaZ^hfhfbhl\e_dZy
g_fp_\gZk_[ywlh\j_fy\lhjZy]jmiiZ\hj\ZeZkvgZx`gmxhdjZbgmLmgkdbjoZG_h`b^Zggh_
ihy\e_gb_lZgdh\kZ\lhfZlqbdZfbmk_[y\luemhdhgqZl_evgh^_fhjZebah\Zeh]ble_jh\p_\b
kehfbehbokhijhlb\e_gb_
oh^_[h_\uo^_ckl\bcmki_rghijbf_gyebkvlZdb_ijb_fu\h_gghcobljhklbdZdj_c^ubaZkZ^u
Mf_ehbkihevah\ZeZwlbijb_fuylZgdh\Zy[jb]Z^Zih^dhfZg^h\Zgb_fihedh\gbdZF?
DZlmdh\Z[hyoih^Fp_gkdhf\hdly[j_]h^Z^_ckl\mybaaZkZ^bgZghky\g_aZigu_m^Zjuih
\jZ]m[jb]Z^ZL\u\_eZbakljhynZrbklkdbolZgdh\bfgh]h^jm]hc[h_\hcl_ogbdbihl_jy\
ijbwlhf\k_]hg_kdhevdh[h_\uofZrbg
Ijbf_gyebkvlZgdh\u_j_c^ubaZkZ^u\KlZebg]jZ^kdhc[bl\_ijbij_ke_^h\ZgbbhlklmiZxs_]h
ijhlb\gbdZwlhfhlghr_gbboZjZdl_jgu^_ckl\by]h]\Zj^_ckdh]hhl^_evgh]hlZgdh\h]hihedZ
x`g__klZgpbb_r_gkdZy\]h^m ko_fZ\f
^_dZ[j_gZwlhfmqZkld_njhglZkh\_lkdb_\hckdZijhj\Zeb]eZ\gmxihehkmh[hjhguijhlb\gbdZ
;hykvhdjm`_gby\jZ]ih^ijbdjulb_fZjv_j]Zj^h\gZqZehloh^Kha^Z\Zebkv[eZ]hijbylgu_
mkeh\by^ey_]hij_ke_^h\ZgbyGhgZr_dhfZg^h\Zgb_j_rbehjZa]jhfblv_]h]eZ\gu_kbeu
j_c^h\ufb^_ckl\byfbbaZkZ^ZfbgZimlyohloh^ZKwlhcp_evxfmlZgdh\hfmihedm[ueZ
ihklZ\e_gZaZ^ZqZklj_fbl_evguffZjr_fkdjulghh[hclbijhlb\gbdZi_j_o\Zlblv_]hhkgh\gu_
imlbhloh^ZaZ^_j`ZlvhlklmiZxsb_kk_\_jZ\jZ`_kdb_dhehggubg_^himklblvih^oh^Z_]h
j_a_j\h\kx]ZQlh[u^hklbqvkdjulghklbfZjrihedZieZgbjh\Zehkvhkms_kl\blvghqvx\klhjhg_
hlimlbhloh^Z]ble_jh\p_\
^_dZ[jykgZklmie_gb_fkmf_j_dihed\uklmibe^ey\uiheg_gby[h_\hcaZ^ZqbBkihevamy
jZaju\ubijhf_`mldb\h[hjhg_ijhlb\gbdZq_j_admklZjgbdbbi_j_e_kdbihedkdjulgh\ur_e\
lueu_]hhloh^ysboih^jZa^_e_gbcKgZklmie_gb_fl_fghlu^\b`_gb_hkms_kl\eyehkvk
\dexq_ggufbnZjZfbG_fpug_fh]ebh`b^ZlvlZdhc^_jahklbbijbgyeblZgdbaZk\hbkdhj_
[ueZh[gZjm`_gZhloh^ysZykk_\_jZdhehggZZ\lhfh[be_cb]m`_\h]hljZgkihjlZjZklygm\rZykygZ
dfj_amevlZl_\g_aZigh]hm^ZjZihedZdhehggZ[ueZjZkqe_g_gZb^_ahj]Zgbah\ZgZH]g_fb
]mk_gbpZfblZgdh\[ueZmgbqlh`_gZ[hevrZyqZklv`b\hckbeubl_ogbdb\jZ]Z
Hiul[h_\ihdZaZeqlh^Z`_h^bglZgd\aZkZ^_fh`_lhdZaZlvky]jhaghckbehcZ\]mkl_]h^Z
wdbiZ`lZgdZLih^dhfZg^h\Zgb_ffeZ^r_]he_cl_gZglZHkvdbgZihemqbeaZ^Zqmi_j_djulv
lZgdhhiZkgh_gZijZ\e_gb_Ih^ihdjh\hfl_fghluwdbiZ`aZgyeihabpbx\aZkZ^_gZdjZx
kdhr_ggh]hiheyaZfZkdbjh\Z\lZgdkghiZfbj`bih^dhigmGZjZkk\_l_ba^_j_\gb\klhjhgmihey
^\bgmehkvg_f_pdbolZgdh\k^_kZglhfgZ[jhg_I_j\uf`_kgZjy^hfwdbiZ`HkvdbgZih^`_]
nZrbklkdbclZgdaZl_f\lhjhclj_lbcjZ]ihkqblZ\qlhi_j_^gbfdjmigu_kbeuklZe
iylblvkygZaZ^Ljb^pZlvq_l\_jdZ\hkihevah\Z\rbkviZmahcmdjueZkv\e_kmQ_j_ag_kdhevdh
i_j_iZoZ\h]jhfgh_ihe_ghm^Zjboijbr_ekyihimklhfmf_klmIha`_\uykgbehkvqlhkh\_lkdbf
lZgdbklZfm^Zehkvih^[blvgh\u_lhggu_dhjhe_\kdb_lb]ju\h^y\[hcgh\h_k_dj_lgh_
hjm`b_g_fpu]hlh\bebkvdh\kydbfg_h`b^Zgghklyfghm^ZjbaaZkZ^uh^gh]hlZgdZhdZaZekyy\gh
g_ij_^\b^_gguf
Mki_rghbkihevah\ZeZkv\h_ggZyobljhklvb\h[hjhgbl_evguo[hyo
ghy[j_]h^ZdhfZg^bjcklj_edh\hc^b\babbihedh\gbdBIhehkmobgijbdZaZe
h[hjm^h\Zlv\ihehk_h[hjhgu^b\babbihabpbx[h_\h]hhojZg_gby\df\i_j_^bhkgh\ghc
ihabpbbkl_fqlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghhq_jlZgbci_j_^g_]hdjZy
H[hjm^h\Zggmxihabpbx[h_\h]hhojZg_gbyaZgyemkbe_ggucklj_edh\uc[ZlZevhgG_h^ghdjZlgu_
ihiuldb]ble_jh\p_\k[blv[h_\h_hojZg_gb_b\uclbdi_j_^g_fmdjZxhkgh\ghcihabpbbh[hjhgu
^b\babbmki_oZg_bf_eb
_kghc]h^Z\jZchg_KlZjhcJmkkudhfZg^bjchl^_evghcklj_edh\hc[jb]Z^ui_j_^
gZqZehf\jZ`_kdh]hgZklmie_gbykdjulghhl\_ek\hbih^jZa^_e_gbyki_j_^g_]hdjZygZ
f_ljh\\]em[bgme_kZhklZ\b\gZhimrd_qZklv[hcph\^eyh[hagZq_gbyeh`gh]hi_j_^g_]hdjZy
ko_fZ\fIjhlb\gbdijh\_eZjlbee_jbckdmxbZ\bZpbhggmxh[jZ[hldmi_j_^g_]hdjZyh[hjhgub
i_j_r_e\ZlZdmDh]^ZnZrbklkdZyi_ohlZ\lygmeZkv\e_khgZ[ueZ\klj_q_gZh]g_fklj_edh\h]h
hjm`bybfbghf_lh\kh[hboneZg]h\bknjhglZZaZl_fdhgljZlZdh\ZgZIhl_jy\^hkhe^Zlb
hnbp_jh\m[blufbbjZg_gufbijhlb\gbdhlhr_e\bkoh^gh_iheh`_gb_
^_dZ[j_]h^Zih^KlZebg]jZ^hf\jZchg_omlhjZ_jog_Dmlkdbci_j_^mqZkldhfh[hjhgu
]hhl^_evgh]hlZgdh\h]hihedZih^ihedh\gbdZ:keZgh\Zihy\behkvg_kdhevdh^_kyldh\g_f_pdbo
lZgdh\Ih^ihedh\gbd:keZgh\\ukeZegZ\klj_qmnZrbklZflZgdh\uc\a\h^AZfuk_e[uelZdh\
\a\h^aZ\yau\Z_l[hcaZklZ\eyy]ble_jh\p_\jZa\_jgmlvky\[h_\hcihjy^hdbgZklmiZlv\
gZijZ\e_gbb]^_ihjm[_`m\\b^_ih^dh\ukdjulghaZgyebh[hjhgm]eZ\gu_kbeuihedZIhl_jy\\
aZ\yaZ\r_fky[hxk_fvlZgdh\\jZ]hlhr_ekdhj_dhfZg^bjihedZ\gh\vi_j_obljbej\Z\rbokyd
g_fm\lueg_fp_\lhevdhgZwlhljZa\ukeZebfgZ\klj_qmlZgdh\mxjhlmBkgh\Zijhlb\gbdihg_k
[hevrb_ihl_jb
oh^_[h_\^eymlhqg_gbykhklZ\Zijhlb\hklhys_c]jmiibjh\dbgZmqZkldZonjhglZqZklh
ij_^ijbgbfZekyghqghcihbkd^eyaZo\ZlZdhgljhevguoie_gguodZdwlh[uehgZijbf_jk^_eZgh
e_lhf]h^Z\jZchg_I_j_e_kv_ ko_fZ\f
Ijh\h^b\rb_ky^hwlh]hihbkdbmki_oZg_bf_eblZddZd]ble_jh\pulsZl_evghhojZgyebk\hc
i_j_^gbcdjZcg_ij_ju\ghijhklj_eb\Zy_]hjm`_cghime_f_lgufh]g_fZghqvxhk\_sZy
jZd_lZfbMqblu\ZywlhdhfZg^bjjhludhlhjhcij_^klhyeh\uihegblvwlmaZ^Zqmj_rbekdjulgh
ijhgbdgmlvq_j_ai_j_^gbcdjZc\jZ]Zbkihevamyljm^ghijhoh^bfh_[hehlhgZklud_^\mo
g_ijbyl_evkdbohihjguoimgdlh\AZo\Zlie_ggh]hieZgbjh\Zeky\hihjghfimgdl_I_j_e_kv_
ih^]hlh\e_gghfddjm]h\hch[hjhg_Ihj_r_gbxdhfZg^bjZjhlu^\Z\a\h^Z\g_aZighcZlZdhc
^he`gu[uebk[blvijhlb\gbdZaZo\Zlblvie_gguobhlhclbihij_`g_fmfZjrjmlmgZk\hx
klhjhgmLj_lbc\a\h^^he`_g[uek\hbfh]g_f\hkij_lblvih^oh^g_fp_\kh\lhjhcebgbb
�h[hjhgueyh[_ki_q_gby^_ckl\bcklj_edh\hcjhluj_r_gb_fdhfZg^bjZihedZgZkhk_^g_f
mqZkld_njhglZ^he`gu[uebijh\h^blvky^_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byMki_oihbkdZ[ueij_^j_r_g
Ijbf_jghlZ`_h[klZgh\dZkeh`beZkv\Z\]mkl_]h^Z\ihehk_h[hjhguc]\Zj^_ckdhc
^b\babbkdjulghhl\_ek\hbqZklb\]em[bgmgZdf]^_kha^Zegh\uci_j_^gbcdjZc]eZ\ghc
ihehkuh[hjhguZgZij_`gboihabpbyokp_evx\\_klb]ble_jh\p_\\aZ[em`^_gb_hklZ\be[h_\h_
hojZg_gb_Ijhlb\gbdijh\_eZjlbee_jbckdmxih^]hlh\dmihg_aZgyluf\hckdZfbihabpbyfb_]h
ZlZdZ[ueZ[_amki_rghc
]h^u\hcgubah[j_lZl_evgufb[ueb^_ckl\by\hckdh\uojZa\_^qbdh\Boohjhrhhj]Zgbah\Zggu_
ihbkdbbaZkZ^udZdghqvxlZdb^g_fijbghkbeb^he`gucj_amevlZl
hklhqg__^_j_\gbHkbgh\dZjZa\_^qbdbmklZgh\bebqlhdZ`^mxghqvijhlb\gbd\uklZ\ey_l
hojZg_gb_Zmljhfkf_gy_l_]hlhevdhiZjgufihklhfkjmqgufime_f_lhfAZf_lbebjZa\_^qbdbb
lhqlhf_ljZo\r_klb^_kylbhlhdhiZ\jZ`_kdh]hihklZ_klvg_[hevrhcjh\Kmq_lhf\k_]hwlh]hb
[ueaZ^mfZgieZgaZo\ZlZyaudZGhqvx]jmiiZjZa\_^qbdh\[_krmfghih^iheaeZdhj\mb
aZlZbeZkv\g_fMljhfq_j_aqZkihke_kf_guhojZg_gby[hcpu\g_aZighZlZdh\ZebihklbaZo\Zlb\
\ie_g]ble_jh\p_\[ukljhhlhrebIe_ggu_^Zebp_ggu_ihdZaZgbyihboijbagZgbxgbdlhg_
fh]ij_^iheZ]Zlvqlhjmkkdb_^g_fhl\Z`ZlkygZih^h[gu_^_ckl\byihwlhfmmkbe_ggh_[h_\h_
hojZg_gb_\uklZ\eyehkvlhevdhgZghqv
?s_h^bgkemqZcba[h_\hcijZdlbdbGZh^ghfbamqZkldh\h[hjhgu]em[hdbch\jZ]jZa^_eye
i_j_^gbcdjZcgZrbo\hckdbijhlb\gbdZIjhgbdgmlv^eyaZo\ZlZyaudZ\jZkiheh`_gb_\jZ]Z
a^_kvgbdZdg_m^Z\ZehkvGZ[ex^ZyaZ]ble_jh\pZfbjZa\_^qbdbmklZgh\bebqlhhgb[_jml
iblv_\mx\h^mbaijhl_dZxs_]hih^gmh\jZ]ZjmqvyBaaZbkdexqbl_evgh]hkoh^kl\Z
ijhlb\hiheh`guokdehgh\h\jZ]Z\dZq_kl\_hjb_glbjZgZk\h_fkdehg_]ble_jh\pumklZgh\beb
ohjhrh\b^bfmxghqvxjh]ZldmWlhh[klhyl_evkl\hbj_rbebbkihevah\ZlvjZa\_^qbdb^eyaZo\ZlZ
ie_ggh]h
GZ^jm]hc^_gvdh]^Zkl_fg_ehjZa\_^qbdbmkljhbeb\h\jZ]_aZkZ^miheghqvmjmqvyihy\beky
\jZ`_kdbckhe^ZlGZihegb\\h^hcg_kdhevdhl_jfhkh\hgkh[jZeky\h[jZlgucimlvH^gZdh
jh]ZldmdhlhjZy^he`gZ[ueZ[ulvgZ_]himlbhgg_h[gZjm`beb\gh\v\ha\jZlbekydjmqvx
M\b^_\jh]ZldmgZijhlb\hiheh`ghcklhjhg_ __i_j_klZ\bebgZrbjZa\_^qbdb\fg_f_pm\_j_ggh
aZrZ]ZegZgZrmklhjhgm]^__]hm`_ih^`b^Zeb
]h^u\hcguhkh[hcobljhklvxhlebqZebkvkgZci_juihfbfhmf_gbyf_ldhklj_eylv[_krmfgh
i_j_^\b]ZlvkyfZkdbjh\Zlvkyijbf_gyykvdf_klghklbbfg_h[oh^bfh[ueh_s_mf_gb_h[fZgmlv
i_j_obljblvg_ijbyl_eyFh`ghkdZaZlvqlhlZdh_mf_gb_[uehijbkms_\hbgZf\k_ojh^h\\hckd
\k_hgbijhy\eyeb]b[dhklv\j_r_gbyobgbpbZlb\m\^_ckl\byo\u^mfdmbobljhklv\
ijhlb\h[hjkl\_kkbevgufbdh\Zjgufijhlb\gbdhf
H\h_gghfbkdmkkl\_Zg]ehZf_jbdZgkdbo\hckd
Ihmqbl_evguchiulijbf_g_gby\h_gghcobljhklbfugZoh^bf\hi_jZpbyob[hyoZg]ebckdbob
Zf_jbdZgkdbo\hckdBkoh^ybal_hjbbg_ijyfuo^_ckl\bcZg]ehZf_jbdZgkdh_\h_ggh_
dhfZg^h\Zgb_g_lhevdhij_^ibku\ZehrlZ[Zf\h[yaZl_evghfihjy^d_ieZgbjh\Zlvf_jhijbylbyih
kdjulghklbb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ghb^h[b\ZehkvjZaghh[jZabybhjb]bgZevghklb
bkihevam_fuo\wlbop_eyokihkh[h\bijb_fh\
F_jhijbylbyih^_abgnhjfZpbbb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\i_jbh^ih^]hlh\db
hi_jZpbcZg]ehZf_jbdZgkdbo\hckd\dexqZebjZkijhkljZg_gb_eh`guokemoh\bkhh[s_gbc
�ij_kkuba]hlh\e_gb_eh`guo^hdmf_glh\_fhgkljZpbyeh`guo^_ckl\bcijh\h^beZkv\_^_gb_f
fZd_lh\dhjZ[e_clZgdh\kZfhe_lh\b^jm]hc\h_gghcl_ogbdbIjh\h^bebkvhgbaZ[eZ]h\j_f_ggh
kbkl_fZlbq_kdbdZdijZ\behdhfie_dkghih_^bghfmieZgmk_f_jhijbylbyieZgbjh\Zebkv
h[uqgh\ihe_\hcZjfbbb\ur_H[wlhf]h\hjblbhiuldhgdj_lguohi_jZpbcJZkkfhljbf
g_dhlhju_bagbo
H^bgbayjdboijbf_jh\\h_gghcobljhklbwlhij_ke_^h\Zgb_mp_e_\rbo\hckdblZevygkdhc
Zjfbb=jZpbZgb\K_\_jghc:njbd_Ihke_aZo\ZlZZg]ebqZgZfbLh[jmdZ yg\Zjy]\fboy
[jhg_lZgdh\Zy^b\babyk^_eZeZ[jhkhdq_j_aimklugxb\ureZdfhjkdhfmih[_j_`vxx`g__
;_g]ZabI_j_^h\u_ih^jZa^_e_gby^b\babbaZqZkh\ijhrebdfihljm^ghijhoh^bfhcb
g_agZdhfhcf_klghklbij_]jZ^b\imlvhloh^ysbfqZklyf=jZpbZgbIh^g_ij_ju\gufbm^ZjZfb
^jm]hc]jmiiuijhlb\gbd\ugm`^_g[uekeh`blvhjm`b_H[_]jmiiuZg]ebckdbo\hckd\f_kl_
gZkqblu\Zeb\k_]hebrvlukq_eh\_dgh[eZ]h^Zjyg_h`b^Zgghfm^eyijhlb\gbdZ\uoh^mgZimlb
_]hhloh^Zb^_jahklbhgbie_gbeblukblZevygkdbokhe^Zlbhnbp_jh\IjZ\^Zijb[ulb_\
:njbdmdhjimkZJhff_eyijb\_eh\dhg_qghfkq_l_dhloh^mZg]ebckdbo\hckddWev:eZf_cgmB
l_fg_f_g__\wlhfjZchg_[ueZih^]hlh\e_gZbijh\_^_gZh^gZbamki_rguohi_jZpbcZg]ebckdhc
Zjfbb\dhlhjhc[ueZm^Zqghijbf_g_gZ\h_ggZyobljhklv
Hk_gvx]h^ZdhfZg^h\Zgb_c[jblZgkdhcZjfbbieZgbjh\ZehgZg_klb]eZ\gucm^ZjgZ
ijbfhjkdhfgZijZ\e_gbbkbeZfb^\mo[jhg_lZgdh\uo^b\babch^gZbadhlhjuojZkiheZ]ZeZkv\
luem\df\hklhqg__Wev:eZf_cgZZ^jm]ZygZe_\hfneZg]_Zjfbb\Eb\bckdhcimklug_
ko_fZ\fmkeh\byoimklugghcf_klghklbkqblZehkvg_\hafh`gufkdjulvhlijhlb\gbdZ
\u^\b`_gb_lZdbodjmiguokbeIhwlhfmdhfZg^mxsbfZjfb_c]_g_jZehf;Fhgl]hf_jb[ueh
ijbgylhj_r_gb_\p_eyo\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ijbklmiblvd^_fhgkljZpbbb
bfblZpbbkhkj_^hlhq_gbylZgdh\gZijbfhjkdhfgZijZ\e_gbbaZg_kdhevdhg_^_ev^hgZqZeZ
�hi_jZpbb_ckl\byihbfblZpbbmfure_gghijh\h^bebkvg_[j_`ghqlh[u^Zlv\hafh`ghklv
jZa\_^d_ijhlb\gbdZmklZgh\blvboeh`gh_gZagZq_gb_
^_ckl\bl_evghklb`_\k_[jhg_lZgdh\u_qZklb[uebkhkj_^hlhq_gubaZfZkdbjh\Zgu\lj_o
jZchgZo]^_hgbgZoh^bebkv\iehlv^h^gyij_^r_kl\h\Z\r_]hgZklmie_gbxwlbojZchgZolZgdb
jZkiheZ]ZebkvlZdqlh[u\ha^mrgu_jZa\_^qbdbfh]ebm[_^blvky\lhfqlhZg]ebckdb_lZgdh\u_
qZklb[m^ml\u^\b]Zlvky\x`ghfgZijZ\e_gbbGZdZgmg_gZklmie_gbyghqvxlZgdb[ueb
i_j_[jhr_gu\bkoh^gucjZchgZgZbof_kl_ihklZ\e_gufZd_lu
bkoh^ghfjZchg_gZdZgmg_gZklmie_gbygZoh^bebkvZ\lhljZgkihjlgu_qZklbGhqvxi_j_^
gZklmie_gb_fZ\lhfh[beb[ueb\u\_^_gu\lueZbof_klhaZgyeblZgdbdhlhju_fZkdbjh\Zebkv
ih^h[uqgu_]jmah\bdb:jlbee_jbyij_^gZagZqZ\rZyky^eyh]g_\h]hh[_ki_q_gby]eZ\ghcm^Zjghc
]jmiibjh\dblZd`_dZfmnebjh\ZeZkvih^kdhie_gb_Z\lhfh[be_cAZg_kdhevdh^g_c^hgZqZeZ
gZklmie_gbyZ\lhfh[bebi_j_f_klbebkvdebgbbnjhglZ^_gvgZklmie_gby\hckdZijhlb\gbdZ
hdZaZebkvih^fZkkbjh\Zggufh[klj_ehf:jlbee_jbckdZyih^]hlh\dZbh]g_\h_khijh\h`^_gb_
ZlZdbZg]ebqZghdZaZebkv^eygboiheghcg_h`b^Zgghklvx
GZk_\_jghfneZg]_\jZchgZo`_e_agh^hjh`guoklZgpbcbfblbjh\ZebkvkdeZ^uHgbih^\_j]Zebkv
gZe_lZf]ble_jh\kdhcZ\bZpbbGZklhysb_`_kdeZ^u[uebaZfZkdbjh\Zgu]hjxq__kdeZ^bjh\Zehkv
\ljZgr_yoi_j_^i_j_^gbfdjZ_fg_ijbyl_evkdhch[hjhgu
GZx`ghfneZg]_[uebihklZ\e_gufgh]hqbke_ggu_fZd_luZjlbee_jbckdbohjm^bc
ijhlb\gbdZ\lhfqlhgZklmie_gb_ieZgbjm_lkygZx`ghfneZg]_M`_\oh^_kjZ`_gbyg_fpZf
^ZebihgylvqlhZjlbee_jbb\wlhfjZchg_g_lZi_j_^l_fdZdbo\hckdZihrebgZrlmjf
fZd_luhjm^bcaZf_gbebgZklhysbfbh]hgvdhlhjuo\g_k\jy^ugZklmiZ\rboiZgbdm
�eymki_rgh]hijh\_^_gby\k_of_jhijbylbcihkdjulghklbebqguckhklZ\khxagbdh\h[mqZeb
hiulgu_bgkljmdlhjuHgbihdZau\ZebdZ`^hfmwdbiZ`mbjZkq_lm\dZdhff_kl_ke_^m_lklZ\blv
lZgdbebhjm^b_bdZd_]hemqr_aZfZkdbjh\ZlvMklZgh\dmfZd_lh\hkms_kl\eyebki_pbZevgu_
ih^jZa^_e_gbyhgb`_h`b\eyebbo
Wlbfbf_jZfbp_ev\h_gghcobljhklb[ueZ^hklb]gmlZl_j_ZevgucoZjZdl_jijb]hlh\e_gbcgZ
k_\_j_m^Zehkvkdjulv
LZdbfh[jZahfijhlb\gbd[ue\\_^_g\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghgZijZ\e_gby]eZ\gh]hm^ZjZb
\j_f_gbgZqZeZgZklmie_gbyWJhff_evijh^he`Ze^_j`Zlvk\hb]eZ\gu_kbeu\imklug_gZ
ijZ\hfneZg]_:g]ebqZg_`_\ghqvi_j_^gZklmie_gb_fi_j_[jhkbebh[_[jhg_lZgdh\u_^b\babb
dZdbij_^mkfZljb\ZehkvieZghfgZijbfhjkdh_gZijZ\e_gb_\eh`gucjZchgkhkj_^hlhq_gbyb
gZke_^mxsbc^_gvih^ihdjh\hfghqbb^ufh\uoaZ\_ki_j_reb\gZklmie_gb_g_aZighklv[ueZ
^hklb]gmlZbhi_jZpbyZg]ebqZgaZdhgqbeZkvmki_rgh
Ihl_ji_\ihjZ`_gb_ih^Wev:eZf_cghfWJhff_evl_fg_f_g__kmf_ehl\_klbk\hb\hckdZgZ
dfdLmgbkm:g]ebckdh_dhfZg^h\Zgb_ihl_ji_\g_m^Zqm\ihiuldZoiml_fneZg]h\uo
h[oh^h\hlk_qvJhff_eyhldhg_qgh]himgdlZhlklmie_gbyk^_eZeh\u\h^hg_h[oh^bfhklb
ijbf_g_gbyg_h^gh]h\hfgh]hfhq_\b^gh]hijb_fZ\h_gghcobljhklbZp_eh]hdhfie_dkZ
ijb_fh\
Ijbf_jhffh`_lkem`blvijbf_g_gb_\h_gghcobljhklbkhxagbdZfbijbgZklmie_gbb\jZchg_
LmgbkZ\Zij_e_fZ_]h^ZI_j_^gZqZehfaZ\_jrZxs_]hwlZiZgZklmie_gby]_g_jZe
khxagbq_kdbo\hckd;:e_dkZg^_jkdjulghi_j_]jmiibjh\Zek\hb\hckdZdk_\_jghfmneZg]m
h[hjhgug_f_pdbo\hckdH^gh\j_f_ggh[uehkms_kl\e_gohjhrhjZajZ[hlZggucieZg
^_abgnhjfZpbbijhlb\gbdZIj_ke_^h\ZeZkvp_evkdjulvi_j_]jmiibjh\dm\hckdbkha^Zlvm
ijhlb\gbdZ\i_qZle_gb_qlhhq_j_^gh_gZklmie_gb_ijhlb\gbdZgZqg_lkygZx`ghfneZg]_Wnn_dl
\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_mkbebeky[eZ]h^ZjylhfmqlhgZx`ghfneZg]_ijh^he`ZeZ
hklZ\ZlvkygZb[he__[h_kihkh[gZyyZjfbyFhgl]hf_jbH[fZgm^Zekyb]_g_jZe:jgbfdhlhjuc
dhfZg^h\Zeg_f_pdbfb\hckdZfbijh^he`Ze^_j`ZlvgZx`ghfneZg]_hkgh\gu_kbeuk\h_cZjfbb
Ij_^ijbgylh_kjZkk\_lhffZygZklmie_gb_khxagbdh\ijb\_ehdiheghfmjZa]jhfmijhlb\gbdZb
ie_g_gbxk\ur_q_l\_jlbfbeebhgZq_eh\_d
&#xK;&#xbp;¾¼&#xkd;&#xhc;&#xh;&#xi_;&#xjZ;&#xpb;&#xi;&#xjh;&#x_;&#x^_;&#xgg;&#xhc;&#xi;&#xh^;&#xh;&#x[s; f;&#xj;&#xmd;&#xhh;&#x^k;&#xl;&#xhf;&#xZ;_;&#xjb; Z;&#xgk; h;&#x]h;&#x];&#x_g;&#x_j;&#xZe;&#xZ;Kbpbebckdhchi_jZpbbijh\_^_gghcih^h[sbfjmdh\h^kl\hfZf_jbdZgkdh]h]_g_jZeZ
Wca_goZmwjZ\bxe_Z\]mkl_]h^ZZg]ehZf_jbdZgkdh_dhfZg^h\Zgb_klj_fbehkvkdjulvhl
ijhlb\gbdZh[t_dlhi_jZpbbZlZd`_\j_fy__gZqZeZ[h_\hckhklZ\bkihkh[u[h_\uo^_ckl\bc
\hckdk\yabkwlbfkhxagbdbijh\_ebki_pbZevgmxhi_jZpbxFbgkfblkp_evx\\_klb
nZrbklkdh_dhfZg^h\Zgb_\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghbklbgguojZchgh\\ukZ^db\hckd\[Zkk_cg_
Kj_^ba_fgh]hfhjy
IjZ\^hih^h[ghklvlZdh]h\lhj`_gbyg_\uau\ZeZkhfg_gbclZddZdgZhkljh\_KZj^bgby
gZoh^bebkvg_[hevrb_]Zjgbahgug_f_pdbo\hckdkemqZ_aZo\ZlZZwjh^jhfh\gZKZj^bgbbbgZ
khk_^g_fkg_chkljh\_DhjkbdZkha^Z\Zebkv\u]h^gu_mkeh\by^ey[Zabjh\ZgbyZf_jbdZgkdhc
aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghkhklZ\Zkbe\lhj`_gbyrlZ[cZf_jbdZgkdhcZjfbbih^
�dhfZg^h\Zgb_f]_g_jZeZ`IZllhgZjZa\_jgmlhc\jZchg_HjZgZ :e`bj\fgZ[Za_]h
[jhg_lZgdh\h]hdhjimkZ\k__s_ijh^he`Zebf_gh\ZlvkyrlZ[hfwlh]hdhjimkZ:g]ebckdZy`_y
Zjfbyih^dhfZg^h\Zgb_f]_g_jZeZ;Fhgl]hf_jbklZeZ\j_f_gghgZau\ZlvkycZjfb_c
AZ^_gv^h\ukZ^db^_kZglh\gZKbpbebxhi_jZlb\gZy]jmiiZZg]ehZf_jbdZgkdbo\h_gghfhjkdbo
kbeijh\_eZ^_fhgkljZlb\gucihoh^baaZiZ^ghcqZklbKj_^ba_fgh]hfhjy\klhjhgm=j_pbb
NZdlbq_kdb`_wlZ]jmiiZfbgmyhkljh\FZevlZkgZklmie_gb_fl_fghlu\ghqvi_j_^hi_jZpb_c
ih^hreZdih[_j_`vxKbpbebb]^_h[_ki_qb\ZeZ\ukZ^dmfhjkdh]h^_kZglZ
Mki_omKbpbebckdhc^_kZglghchi_jZpbb\g_fZehckl_i_gbkihkh[kl\h\ZehlZd`_ke_^mxs__Ih
^ZggufZg]ebckdhcjZa\_^db]ble_jh\kdh_dhfZg^h\Zgb_iheZ]Zehqlh[he__\_jhylgZ\ukZ^dZ
khxagbdh\\KZj^bgbbZg_\KbpbebbkKZj^bgbbe_]dh^h[jZlvky^hDhjkbdbbhgZfh]eZ[u
ihkem`blvieZp^Zjfhf^ey\lhj`_gby\hNjZgpbxbebBlZebxlh`_\j_fy[ueZ\hafh`gZ
\ukZ^dZkhxagbdh\\=j_pbbIjZ\hlmwlhclhqdbaj_gbyih^l\_j^bebihemq_ggu_hlgZpbklkdbo
Z]_glh\\BkiZgbb^hdmf_glugZc^_ggu_\h^_`^_Zg]ebckdh]hhnbp_jZl_ehdhlhjh]hydh[u
ijb[behdbkiZgkdhfm[_j_]mKj_^bwlbo^hdmf_glh\hdZaZehkvibkvfhaZf_klbl_eygZqZevgbdZ
]_g_jZevgh]hrlZ[Z]_g_jZee_cl_gZglZGZy]_g_jZem;:e_dkZg^_jm ih]b[rbchnbp_j\b^bfh
^he`_g[uei_j_^Zlv_]hZ^j_kZlm\fibkvf_mihfbgZehkvhg_^Z\gbohnbpbZevguol_e_]jZffZo
dZkZxsbokyij_^klhysbohi_jZpbcDhff_glZjbbZ\lhjZdibkvfmk\b^_l_evkl\h\Zebhlhfqlh
khxagbdbgZf_j_\Zxlky\ukZ^blvky\KZj^bgbbb=j_pbbohlyiulZxlkym[_^blvg_f_pdh_
dhfZg^h\Zgb_\lhf[m^lhp_evxbo^_ckl\bcy\ey_lkyKbpbebyIbkvfh[uehqZklvxobljhmfgh]h
ieZgZjZajZ[hlZggh]hZg]ebckdhcjZa\_^dhckp_evx\\_klbg_fp_\\aZ[em`^_gb_IeZg[ue
gZklhevdhohjhrhhkms_kl\e_gqlhmjmdh\h^bl_e_cg_f_pdhcjZa\_^dbg_aZjh^behkvbl_gb
khfg_gbyhlghkbl_evghih^ebgghklb^hdmf_glh\
?s_[hevr_]hjZafZoZ^hklb]ebf_jhijbylbyihkdjulghklbb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
\GhjfZg^kdhc^_kZglghchi_jZpbbZg]ehZf_jbdZgkdbo\hckdijh\_^_gghc\bxg_bxe_
]h^Zby\ey\r_ckyqZklvxieZgZH\_jehj^ hi_jZpbyG_ilmg\f
IjbieZgbjh\Zgbbbih^]hlh\d_wlhcdjmighchi_jZpbbkmqZklb_fq_luj_oihe_\uoZjfbc[he__
lukkZfhe_lh\bluk[h_\uodhjZ[e_cbkm^h\khxagh_dhfZg^h\Zgb_g_fh]ehjZkkqblu\Zlv
gZ^hklb`_gb_iheghc\g_aZighklbh^gZdhhghijbgbfZeh^eywlh]hhij_^_e_ggu_f_ju
IeZg^_abgnhjfZpbbijh\_^_gghc\k\yabkwlhchi_jZpb_cibr_ln_ev^fZjrZe;
Fhgl]hf_jbkhklZ\eyeqZklvh[sboho\Zlu\Z\rbo\k__\jhi_ckdb_l_Zljukh]eZkh\Zgguo
f_jhijbylbckhxagbdh\ih^_abgnhjfZpbbijhlb\gbdZ;uehykghqlhmlZblv\k_ijb]hlh\e_gbyd
\lhj`_gbxijh\h^b\rb_ky\Kh_^bg_gghfDhjhe_\kl\_g_\hafh`ghIhf_j_ijb[eb`_gby^gy
\lhj`_gbykhkj_^hlhq_gb_km^h\bieZ\kj_^kl\\ihjlZoX`ghc:g]ebb\k_jZ\gh[ujZkdjueh
gZrbgZf_j_gbygZg_klbm^Zjq_j_aEZFZgr
IhwlhfmieZg^_abgnhjfZpbbbf_ek\h_cp_evx\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evgh
jZchgZ\lhj`_gbybm[_^blv_]h\lhfqlhfu[m^_f]hlh\ud\lhj`_gbxg_jZgvr_q_fq_j_a
�r_klvg_^_evihke_nZdlbq_kdbgZf_q_gghc^ZluhgZklmie_gby^gy\lhj`_gbyieZg
^_abgnhjfZpbbij_^mkfZljb\Ze\gmr_gb_ijhlb\gbdmfukebqlh\ukZ^dZ[m^_lijh\_^_gZgZ
ih[_j_`v_IZ^_DZe_mfukZ=jbgwIhke_^gy\lhj`_gbygZrZaZ^ZqZaZdexqZeZkv\lhfqlh[u
^b\_jkbhggh]hoZjZdl_jZbbf__lp_evxhllygmlvg_f_pdbcj_a_j\bajZchgZIZ^_DZe_bba
;_ev]bbZ]eZ\gucm^Zj[m^_lgZg_k_g\jZchg_IZ^_DZe_
IeZghf\h_gghcobljhklbij_^mkfZljb\Zehkvrbjhdh_bkihevah\Zgb_eh`guoh[t_dlh\bfZd_lh\
^ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_jZa\_^hj]Zgh\ijhlb\gbdZ^h[u\Zxsbo^Zggu_\bamZevgufkihkh[hf
lh\j_fydZdkbeu\lhj`_gbykhkj_^hlhqb\ZebkvgZx]haZiZ^_:g]ebb\^hevIZ^_DZe_
kha^Z\Zebkveh`gu_jZchgujZkiheh`_gby\hckdb^_kZglguokj_^kl\GZjZg__g_
bkihevah\Z\rbokyZwjh^jhfZojZkklZ\eyebkvnZg_jgu_fZd_luieZg_jh\rbjhdb_[molu[ueb
ij_\jZs_gu\jZchgukhkj_^hlhq_gbyfZd_lh\^_kZglghi_j_ijZ\hqguokj_^kl\\uiheg_gguoba
gZ^m\ghcj_abguiehlh\gZdhlhju_gZly]b\Zeky[j_a_glGZ^_kZglguokj_^kl\ZomklZgZ\eb\Zebkv
fb]Zxsb_nhgZjbbfblbjh\Z\rb_gZjmr_gb_k\_lhfZkdbjh\dblZdqlh^Z`_gZ[ex^Zl_eb
ihevah\Z\rb_ky[bghdeyfbg_kfh]eb[uaZih^hajblvqlhi_j_^gbfbfZd_luDjhf_eh`guo
^_kZglghi_j_ijZ\hqguokj_^kl\\jZchg[uebaZ\_a_gugZ^m\gu_j_abgh\u_fZd_ludhlhju_ihke_
gZiheg_gbybo\ha^mohf\u]ey^_ebdZdlZgdb]jmah\bdbbhjm^by
ha^mrgufgZ[ex^Zl_eyfg_f_pdboK[ueZij_^hklZ\e_gZ\hafh`ghklv\l_q_gb_^gy
gZ[ex^Zlv^\b`_gb_\hckd\jZchgujZkiheh`_gbyeh`guo^_kZglguokj_^kl\H^gZdhih^
ijbdjulb_fl_fghlu\hckdZ\u\h^bebkvqlh[ugZke_^mxsbc^_gv\gh\vkh\_jrZlvfZjr\wlb
�jZchgueyg_fp_\wlh\u]ey^_ehdZdkhkj_^hlhq_gb_ebqgh]hkhklZ\Z\imgdlZoihkZ^db
WlblsZl_evghih^]hlh\e_ggu_^_fhgkljZpbbbbfblZpby[uebjZkkqblZgugZlhqlh[u\\_klb\
aZ[em`^_gb_g_f_pdh_dhfZg^h\Zgb_baZklZ\blv_]hih\_jblv\lhqlhgZx]h\hklhd_:g]ebb
kms_kl\m_ldjmigZy]jmiibjh\dZ\hckdkhxagbdh\\_jhylghij_^gZagZq_ggZy^eygZklmie_gby
q_j_aIZ^_DZe_WlZbgnhjfZpbyihklhygghih^l\_j`^Z\rZyky\bamZevgufgZ[ex^_gb_fijhreZ
ihjZa\_^dZgZeZfijhlb\gbdZ
KZfbihk_[_^_fhgkljZpbybbfblZpbygbdh]^Z[ug_kfh]ebm[_^blvijhlb\gbdZ\lhfqlhwlb
qZklbkms_kl\mxlRlZ[eh`guokbe\lhj`_gbybfblbjh\Zekyb^_fhgkljbjh\Zekykihfhsvx
eh`ghcjZ^bhk_lbJZ^bhi_j_]h\hjubagZklhys_]hrlZ[Z\Ihjlkfml_j_ljZgkebjh\Zebkvih
ijh\h^ghcebgbbk\yabbaZl_fi_j_^Z\Zebkvbaeh`gh]hrlZ[Z\D_gl_
hkgh\m\k_oieZgh\^_abgnhjfZpbb[uehiheh`_ghbkdmkgh_khq_lZgb_^_ckl\bl_evguob
eh`guoghijZ\^hih^h[guof_jhijbylbcihih^]hlh\d_^_kZglguohi_jZpbcij_^klZ\e_gguo
lZdbfh[jZahfqlh[u\\_klbijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_gZlhedgmlv_]hgZg_\_jgu_\u\h^ub
aZklZ\blvjZkiueblvk\hbkbeubkj_^kl\ZgZh[rbjghfih[_j_`v_k_\_jhaZiZ^ghcqZklbNjZgpbb
DZdb\hfgh]bo^jm]bohi_jZpbyoeh`gu_^hdmf_glu^ey^_abgnhjfZpbb gZijbf_jijbdZau
dZjluebqgu_ibkvfZ\fijhlb\gbdmih^[jZku\Zebkvbebhj]Zgbah\u\ZeZkvml_qdZihf_s_gguo\
gbok_dj_lguok\_^_gbcKemobjZkijhkljZgyebkvh[uqghq_j_akeh\hhohleb\uohnbp_jh\b
khe^Zlq_j_a\h_gghie_gguoi_j_[_`qbdh\dhjj_kihg^_glh\ZlZd`_q_j_af_klgh_gZk_e_gb_
Hl^_evgu_^_abgnhjfZpbhggu_khh[s_gbyki_pbZevghim[ebdh\Zebkv\ij_kk_bebi_j_^Z\Zebkvih
jZ^bhGZb[he__qZklhwlbkihkh[u^_abgnhjfZpbbijbf_gyebkv^eylh]hqlh[u^h\_klb^h
ijhlb\gbdZk\_^_gbyheh`guojZchgZogZijZ\e_gbyobkjhdZogZqZeZ[h_\uo^_ckl\bcbeb
i_j_[jhkdZo\hckdkh^gh]hl_ZljZ\h_gguo^_ckl\bcgZ^jm]hc\p_eyohl\e_q_gby_]h\gbfZgbyhl
^_ckl\bl_evguo
�_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byijh\h^bebkvrlZlgufbbebki_pbZevgh\u^_e_ggufbkbeZfbb
\u^_eyebkvdjhf_lh]hki_pbZevgu_bg`_g_jgu_qZklbbih^jZa^_e_gbyk\yabhkgZs_ggu_
g_h[oh^bfufbl_ogbq_kdbfbkj_^kl\Zfb
qZklghklb\i_jbh^ih^]hlh\dbhi_jZpbbihieZgmH\_jehj^\x]h\hklhqguoihjlZo:g]ebb
bfblbjh\Zehkvb^_fhgkljbjh\Zehkvkhkj_^hlhq_gb_ljZgkihjlguokj_^kl\b\hckd
ij_^gZagZq_gguoydh[u^ey\ukZ^db^_kZglZgZih[_j_`v_IZ^_DZe_IeZgf_jhijbylbc
hi_jZpbyDZ\_j[ueihkljh_ggZ^_abgnhjfZpbbba\_klguokhxagbdZfZ]_glh\ijhlb\gbdZ
hj]ZgbaZpbbjZ[hlueh`guojZ^bhk_l_cbjZkijhkljZg_gbbkemoh\hkha^Zgbbeh`gh]hnjhglZ
\lhj`_gbyP_evxwlbof_jhijbylbc[uehaZklZ\blvg_fp_\ih\_jblvqlhgZ\hklhqghfih[_j_`v_
:g]ebbkhkj_^hlhq_gZ]jmiiZZjfbcihegh]hkhklZ\Z^eyijh\_^_gby\lhj`_gbyq_j_aIZ^_DZe_
RlZ[jmdh\h^b\rbcwlhchi_jZpb_cihemqbegZa\Zgb_rlZ[ZcZf_jbdZgkdhc]jmiiuZjfbc
�jhebdhfZg^mxs_]hwlhcijbajZqghc]jmiihc\uklmibe]_g_jZee_cl_gZgl`IZllhgq_cijb_a^\
�:g]ebx[uerbjhdhjZaj_deZfbjh\Zg?]heh`gucrlZ[[uejZaf_s_g\[ebabm\jZFZd_lu
^_kZglguokm^h\gZqZebihy\eylvky\[hevrhfdhebq_kl\_gZj_dZoL_fa_bF_^mwcKhlgbfZd_lh\
lZgdh\[uebjZaf_s_gulZf]^_]_jfZgkdb_kZfhe_lufh]ebbonhlh]jZnbjh\Zlv
Ihke_lh]hdZdZg]ebckdb_\hckdZjZkd\Zjlbjh\Zggu_a^_kv[uebi_j_\_^_gu^eyihke_^mxs_c
hlijZ\db\GhjfZg^bxbaeZ]_jguodmohgv\k_lZd`_ijh^he`Zeih^gbfZlvky^ufZih
l_jjblhjbbjZat_a`Zeb]jmah\u_Z\lhfZrbguhklhqghc:g]ebb[ueblZd`_hklZ\e_gu^jm]b_
eZ]_jynZdlbq_kdbimklu_iZeZlhqgu_]hjh^dbijhy\ey\rb_^hklZlhqgu_ijbagZdb`bagb
qlh[uhdZaZlvkyaZnbdkbjh\Zggufbijb\ukhlguoZwjhnhlhkt_fdZo
=jmiiZZjfbcIZllhgZijbdh\ZeZx]_jfZgkdmxZjfbxdjZchgmIZ^_DZe_ihkdhevdm\ukr__
]_jfZgkdh_dhfZg^h\Zgb_[uehm[_`^_ghqlh\ex[hc^_gva^_kvfh`_l\ukZ^blvkyy]jmiiZ
Zjfbc
�ebl_evgucwnn_dl\h_gghcobljhklbqZklbqghh[tykgy_lkyhp_gdhch[klZgh\dbk^_eZgghc
g_f_pdhcjZa\_^dhcZqZklbqghl_fqlhf_jhijbylbyih\h_gghcobljhklbg_h[hj\Zebkvj_adhZ
gZh[hjhlijh^he`Zebkv^heh]bq_kdh]haZ\_jr_gbyg_^Z\Zyijhlb\gbdmihqm\kl\h\Zlvqlhhg[ue
\\_^_g\aZ[em`^_gb_F_jhijbylbyih\h_gghcobljhklblj_[h\Zebihkl_i_ggh]hi_j_oh^Zhl
h^gh]hwlZiZ^_ckl\bcd^jm]hfmqlh[ukhojZgblveh]bq_kdmxk\yavkij_^r_kl\h\Z\rbfbb
ihke_^mxsbfb[h_\ufb^_ckl\byfb
i_jbh^i_j_oh^Z^_kZglZq_j_aijheb\EZFZgrb\ukZ^db_]hrlmjfh\h]hwr_ehgZgZih[_j_`v_
GhjfZg^bb\ghqvgZbxgy[ueZhj]Zgbah\ZgZ^_fhgkljZpbyih^]hlh\dbd\ukZ^d_fhjkdh]h
^_kZglZ\jZchgZoDZe_b;mehgvoh^_wlhchi_jZpbbki_pbZevghh[hjm^h\Zggu_[h_\u_dhjZ[eb
bkZfhe_lu ^hkhlgbl_ob^jm]bo\f^_ckl\myi_j_^g_ijbyl_evkdbfnjhglhf\l_q_gb_q_luj_o
qZkh\mki_rgh^_fhgkljbjh\ZebjZ[hlmdhjZ[_evguobkZfhe_lguojZ^bhbjZ^bhehdZpbhgguo
klZgpbcm[_`^Zyg_fp_\\lhfqlhkhxagbdb\hl\hl\ukZ^ylkygZih[_j_`v_\jZchg_DZe_
^hiheg_gb_dwlhfmkZfhe_luh^ghc[hf[Zj^bjh\hqghcwkdZ^jbevbe_lZygZfZehc\ukhl_gZ^
fhj_fk[jZku\Zeb\[hevrhfdhebq_kl\_f_lZeebabjh\Zggu_e_glu\hkijbgbfZ\rb_kygZ
bg^bdZlhjZog_f_pdbojZ^bhehdZpbhgguoklZgpbcdZddhjZ[ebDhjZ[eb`_kha^Z\Zeb\i_qZle_gb_
hkh\f_klguokZ\bZpb_c^_ckl\byol_fqlh\uimkdZeb\\ha^mogZ^jZchghfk\h_]hjZkiheh`_gby
jZd_lubkgZjy^ugZqbg_ggu_lhc`_f_lZeebabjh\Zgghce_glhcG_dhlhju_dZl_jZbf_eb
f_lZeebq_kdb_hljZ`Zl_ebWlZobljhklv\\h^beZg_fp_\\aZ[em`^_gb_hlghkbl_evghdZdf_klZ
GZki_pbZevguokm^ZobkZfhe_lZolZd`_[uehmklZgh\e_gh[hevrh_dhebq_kl\hklZgpbc
jZ^bhl_ogbq_kdboihf_odhlhju_\\h^bebg_fp_\\aZ[em`^_gb_aZljm^gyebbkihevah\Zgb_k\hbo
kj_^kl\IHbh[e_]qZebl_fkZfuf[h_\u_^_ckl\byZg]ehZf_jbdZgkdhcZ\bZpbb
GZdZgmg_\ukZ^db\GhjfZg^bbh^gbfbaf_jhijbylbcih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
y\beZkvhi_jZpbyih^gZa\Zgb_fLblZgbddh]^Z[ueZhkms_kl\e_gZ\u[jhkdZfZd_lh\
iZjZrxlbklh\ihh[_klhjhguj_Zevgh]hjZchgZ\lhj`_gbyGZwlbofZd_lZobf_ebkva\mdh\u_
�kj_^kl\ZbbfblZlhjuklj_ev[udhlhju_kjZ[Zlu\Zebijbijb[eb`_gbbda_fe_eykha^Zgby
ihf_ojZ^bhehdZlhjZfkZfhe_luk[jZku\Zebf_edhgZj_aZggmxnhev]mFZd_luijbijba_fe_gbb
^he`gu[uebkZfhebd\b^bjh\ZlvkylZdqlh[uihbkdh\u_]jmiiugZoh^beblhevdhimklu_
iZjZrxlu
G_fZeh_agZq_gb_\GhjfZg^kdhchi_jZpbbijb^Z\ZehkvbkdjulghklbhckdZij_^gZagZq_ggu_
^ey^_kZglZjZaf_sZebkvi_j_^hi_jZpb_c\h[g_k_gguodhexq_cijh\hehdhceZ]_jyoHdhehluk
khljm^gbdh\dhgljjZa\_^db\_ebijbklZevgh_gZ[ex^_gb_aZ\hckdZfbqlh[ug_^himklblv
jZa]eZr_gbylZcgubij_k_dZlvbaebrgxx[heleb\hklvkyi_j_ibkdZebqgh]hkhklZ\Z[ueZ
aZ^_j`ZgZ^hhkh[h]hjZkihjy`_gbyDhjj_kihg^_glh\]Za_lZddj_^blh\Zgguoijbwdki_^bpbhgguo
kbeZojZahkeZebihdhjZ[eyfdm^Zhgb[uebijbibkZgu^eyihemq_gbybgnhjfZpbbZaZl_f
hlijZ\beb\Ehg^hgWlbqj_a\uqZcgu_f_juij_^hklhjh`ghklb^Zebj_amevlZlGb\h^ghf
^hdmf_gl_g_fp_\g_bf__lkygbdZdbomdZaZgbcgZlhqlhlZcgZh^g_bqZk_gZqZeZhi_jZpbbklZeZ
bfba\_klgZ
Df_jhijbylbyfih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\GhjfZg^kdhchi_jZpbbijhy\eyebgl_j_k
Zg]ebckdbcij_fv_jfbgbkljMQ_jqbeevIhke_\hcguhgibkZeGZrZhkgh\gZyobljhklv
�aZdexqZeZkv\lhfqlh[uk^_eZlv\b^qlhfugZf_j_gu\ukZ^blvkyq_j_am\jkdbcijheb\
Bkihevah\ZebkvlZdb_hq_\b^gu_kj_^kl\ZdZdbfblZpbykhkj_^hlhq_gby\hckd\D_gl_bKmkk_dk_
kha^Zgb_\ihjlZogZx]h\hklhd_:g]ebbp_euonehlh\dhjZ[e_cfZd_lh\^_kZglgu_mq_gbygZ
ijbe_]ZxsbomqZkldZoih[_j_`vymkbe_ggZyjZ[hlZjZ^bhi_j_^Zlqbdh\l_of_klZo]^_fug_
kh[bjZebkv\ukZ^blvkyijhba\h^beZkv[he__mkbe_ggZyjZa\_^dZq_flZf]^_gZf_qZebijhba\_klb
\ukZ^dmk_wlh^Zehij_djZkgu_j_amevlZlu=_jfZgkdh_\_joh\gh_dhfZg^h\Zgb_l\_j^h\_jbeh
l_f^Zggufdhlhju_fuex[_aghij_^hklZ\eyeb\_]hjZkihjy`_gb_
j_amevlZl_^_fhgkljZlb\guobfblZpbhgguob^_abgnhjfZpbhgguo^_ckl\bckhxagbdh\
ijh\h^b\rbokydZd^hgZqZeZlZdb\oh^_\uiheg_gbyieZgZH\_jehj^g_f_pdh_dhfZg^h\Zgb_
[uehgZklhevdh\\_^_gh\aZ[em`^_gb_bm\_j_gh\gZg_k_gbb]eZ\gh]hm^ZjZZg]ehZf_jbdZgkdbfb
\hckdZfb\gZijZ\e_gbbDZe_IZjb`qlhkhqeh^_ckl\bl_evgmx\ukZ^dmfhjkdh]hb\ha^mrgh]h
^_kZglh\\GhjfZg^bbaZhl\e_dZxsmxhi_jZpbxH[wlhfemqr_\k_]hk\b^_l_evkl\mxl
\ukdZau\ZgbykZfbo]ble_jh\p_\GZijbf_jZ^fbjZeJm]_hlghkbl_evghih^]hlh\dbkhxagbdZfb
hi_jZpbbihieZgmH\_jehj^ibr_ldhehkkZevgu_ijb]hlh\e_gbyg_hklZebkvg_aZf_q_ggufb
g_f_pdhcklhjhghcH^gZdhij_^iheh`_gbyhlghkbl_evghkjhdh\bimgdlZ\ukZ^db^hihke_^g_]h
fhf_glZkbevghhlebqZebkv^jm]hl^jm]ZKqblZeZkv_s_\hafh`ghc^Z`_\ukZ^dZ\Ghj\_]bb
G_ijZ\bevgZyhp_gdZh[klZgh\dbijb\_eZdlhfmqlh]_jfZgkdh_dhfZg^h\Zgb_\l_q_gb_ihqlb
ihemlhjZf_kyp_\^_j`Zehk\hxgZb[he__[h_kihkh[gmxxZjfbx\dexqZ\rmxihelhjZ^_kyldZ
^b\babc\[_a^_ckl\bbgZih[_j_`v_IZ^_DZe_dk_\_jmhlK_gu
dZl_]hjbq_kdbaZij_s_ghbaufZlv[_ajZaj_r_gbyHDbakhklZ\ZcZjfbbdZdb_[ulhgb[ueh
kbeu^eybkihevah\Zgbybo\jZchg_[h_\uo^_ckl\bc=ble_j\k__s_g_fh]ba[Z\blvkyhl
hiZk_gbyqlhhkgh\ghcm^Zjijhlb\gbdZihke_^m_l\k_lZdbgZ^jm]hfmqZkld_ih[_j_`vyIhwlhfm
hghldehgbe\k_ijhkv[uhkeZ[blvh[hjhgmih[_j_`vyEZFZgrZ
h_ggZyobljhklvijb\ukZ^d_\hckd[ueZ_s_b\lhfqlhhkgh\gu_kbeukhxagbdh\
^_kZglbjh\Zebkv\^g_\gh_\j_fybg_ihkj_^kl\_ggh\]Z\Zgvdjmigh]hihjlZqlhjZg__\fhjkdbo
^_kZglguohi_jZpbyoKR:g_ijZdlbdh\ZehkvWlh[ueh[hevrhcg_h`b^Zgghklvx^eyg_fp_\b
ijb\_ehdmki_omZf_jbdZgp_\
i_jbh^f_`^mI_j\hcblhjhcfbjh\ufb\hcgZfb\a]ey^ugZ\h_ggmxobljhklvdZddZl_]hjbx
\h_ggh]hbkdmkkl\ZhljZ`Zebkv\l_hjbyog_ijyfuo^_ckl\bchi_jZlb\ghcfZkdbjh\db
\g_aZighklbj_amevlZl_\gbfZgb_dhfZg^gh]hkhklZ\Zg_Zdp_glbjh\ZehkvgZ\h_gghcobljhklb
gZijbf_g_gbbkZfuownn_dlb\guokihkh[h\kdjulghklbb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
hlghkbl_evghbklbgguoaZfukeh\bieZgh\hi_jZpbbbeb[hyh_ggmxobljhklvdZd[uaZ[ueb
H^gZdhijZdlbdZih^]hlh\dbb\_^_gby\hcgu\p_ehf__dZfiZgbchi_jZpbcb[h_\ihdZaZeZqlh
\h_ggZyobljhklvg_lhevdhg_ihl_jyeZk\h_]hagZq_gbyghb\ureZgZ]hkm^Zjkl\_ggucmjh\_gv
G_[uehkljZgudhlhjZy[ug_bkihevah\ZeZbebg_iulZeZkvbkihevah\Zlv__^eyk\h_c\u]h^u
hhjm`_gb_=_jfZgbbbgZp_eb\Zgb___gZKh\_lkdbcKhxa\lhj`_gb_\_jfZolZ\IhevrmjZa]jhf
Zg]ehnjZgpmakdbo\hckd\]h^mgZiZ^_gb_=_jfZgbbgZKKKJI_jeOZj[hj ko_fZ\f
aZly]b\Zgb_khldjulb_f\lhjh]hnjhglZ\?\jhi_\k_wlhZlZd`_fgh]h_^jm]h_y\eyehkv
�ijhy\e_gb_f\h_gghcobljhklbbf_gghgZ]hkm^Zjkl\_gghfmjh\g_jm]h]hbg_fh]eh[ulvb[h
kdjulb_]hlh\ysbokydjmighfZkrlZ[guo^_ckl\bcb^_abgnhjfZpbyj_Zevgh]hbebihl_gpbZevgh]h
ijhlb\gbdZfh]eh[ulvhkms_kl\e_ghlhevdhihlsZl_evghjZajZ[hlZgghfmieZgmhkms_kl\e_gb_
dhlhjh]h\iheghfh[t_f_[uehihkbevghlhevdhijZ\bl_evkl\mk_]hj_kmjkZfbb\hafh`ghklyfbih
kh]eZkh\Zgbx\k_of_jhijbylbckdjulbyb\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
lh`_\j_fy\h_ggZyobljhklvy\eyeZkvg_ij_f_ggufZljb[mlhfkljZl_]bbhi_jZlb\gh]h
bkdmkkl\ZblZdlbdbIjbwlhfy\guci_j_\_kih^hklb`_gbx\u]h^bf_eZ\h_ggZyobljhklv
kljZl_]bq_kdZylZddZdijb__jZajZ[hld_bhkms_kl\e_gbbe_]q_[uehkdhhj^bgbjh\Zlv\k_
f_jhijbylbyihkdjulbxbh[fZgmijhlb\gbdZ?_nhjfubkihkh[ufZehq_fhlebqZebkvhl\j_f_g
I_j\hcfbjh\hc\hcguf_kl_kl_fg_kjZ\g_ggh[he__fZkrlZ[gufbbahsj_ggufb
^he]hkjhqgufbklZebkihkh[uh[fZgZijhlb\gbdZ
Ijbih^]hlh\d_bijh\_^_gbbnjhglh\uobZjf_ckdbohi_jZpbchkgh\gufbkihkh[Zfbkdjulghklbb
h[fZgZijhlb\gbdZhklZ\ZebkvkhojZg_gb_\lZcg_aZfukeZhi_jZpbbfZkdbjh\dZ\hckd
^_fhgkljZlb\gu_^_ckl\bybfblZpbyg_klZg^Zjlgu_^_ckl\by\hckdg_h[uqgh_bkihevah\Zgb_
\hhjm`_gbyb[h_\hcl_ogbdbmkeh\bcf_klghklbbih]h^u\j_f_gbi_j_oh^Z\gZklmie_gb_bl^
Ijbwlhfj_Zevgu_j_amevlZlufh]eh^Zlvijbf_g_gb_^Z`_h^ghcnhjfu\h_gghcobljhklb
gZijbf_jkdjulbyH^gZdhgZb[hevrbcwnn_dl^hklb]Zekyijbdhfie_dkghfijbf_g_gbbjZaguo
nhjfbfgh]bokihkh[h\\h_gghcobljhklb
LZdlbq_kdZyobljhklv\]h^ulhjhcfbjh\hc\hcgubf_eZih^qbg_ggh_agZq_gb_DhfZg^bj
kh_^bg_gbybqZklbfh]ihclbgZobljhklvlhevdh\ij_^_eZoihklZ\e_gghc_fmaZ^Zqbblhevdh
lh]^Zdh]^Z_]hbgbpbZlb\Zg_reZ\jZaj_akobljhklvx\ur_klhys_]hdhfZg^bjZDjhf_lh]h
Hl_q_kl\_gghc\hcgufh]ijbf_gblv\h_ggmxobljhklv\i_jbh^ih^]hlh\dbgZklmie_gbylZddZd
\hckdZm^Zjguo]jmiibjh\hdaZgbfZebbkoh^gh_iheh`_gb_ebrvgZdZgmg_gZklmie_gbyk\yabk
wlbflZdlbq_kdZy\h_ggZyobljhklvfh]eZijhy\eylvky\iheghcf_j_ebrv\oh^_gZklmie_gby
;hevrmx\hafh`ghklvijbf_gblv\h_ggmxobljhklv\h\k_i_jbh^uih^]hlh\dbb\_^_gby[hy
dhfZg^bjukh_^bg_gbcbqZkl_cbf_eb\h[hjhg_
]h^ulhjhcfbjh\hc\hcguhkh[h_f_klh\h[fZg_ijhlb\gbdZaZgbfZebgh\u_kihkh[u
ijbf_g_gbybf_\r_]hkygZ\hhjm`_gbbklhjhg\hhjm`_gbyb[h_\hcl_ogbdbDZdba\_klgh
ijbgpbibZevghgh\h]hhjm`by\wlhli_jbh^g_ihklmiZehN:MbN:MZlZd`_Zlhfgu_[hf[u
\kq_lg_b^ml:jlbee_jbckdb_kbkl_fulZgdbkZfhe_luklj_edh\h_hjm`b_ebrv
kh\_jr_gkl\h\ZebkvKe_^h\Zl_evghm^b\blvijhlb\gbdZfh`gh[ueh]eZ\gufh[jZahfg_h[uqguf
ijbf_g_gb_fm`_ba\_klgh]hhjm`byLZdgZklmie_gb_fhsghclZgdh\hc]jmiiu=_jfZgbb^Z_s_
\:j^_ggZoy\behkvZdlhf\h_gghcobljhklbdhlhjZyihklZ\beZZg]ehnjZgpmakdb_\hckdZgZdjZc
dZlZkljhnuKh\_lkdb_\hckdZlZd`_g_jZaijb[_]Zebdg_h[uqghfmijbf_g_gbxZjlbee_jbb
lZgdh\Z\bZpbbb\h[hjhg_b\gZklmie_gbb
EhdZevgu_\hcgubdhgnebdlu
JZa\blb_\a]ey^h\bkm`^_gbc
Ihke_hdhgqZgby\hcgugZdhie_gguchiulbkihevah\Zgbynhjfbkihkh[h\\h_gghcobljhklbd
kh`Ze_gbxg_[ue^hklZlhqghh[h[s_gbkbkl_fZlbabjh\Zgbijh[e_fZ\h_gghcobljhklbg_
ihemqbeZk\h_]hl_hj_lbq_kdh]hjZa\blbyhij_^_e_gbbihgylbcgZqbgZyko]h^h\kgh\Z
gZ[ex^ZeZkvimlZgbpZih^\h_gghcobljhklvxhl^_evgu_Z\lhjuklZebih^jZamf_\ZlvlZdlbq_kdb_
ijb_fu\h_gghckf_dZedbbgZoh^qb\hklbl_jfbgfZkdbjh\dZhiylvljZdlh\Zeky\k_h[t_fexs_
GZwlbk_jv_agu_mims_gbydhlhju_hljZabebkvgZ[h_\hcih^]hlh\d_\hckdmdZau\ZeFZjrZe
Kh\_lkdh]hKhxaZ=D@mdh\ijbih^\_^_gbbblh]h\mq_gbc\;_ehjmkkdhf\h_gghfhdjm]_\
]h^mHg]h\hjbeqlhdhfZg^h\Zgb_rlZ[ub\hckdZgZqbgZxlmljZqb\ZlvgZ\udb\hj]ZgbaZpbbb
hkms_kl\e_gbbf_jhijbylbcihh[fZgmijhlb\gbdZbh[_ki_q_gbx\g_aZighklbFZjrZelj_[h\Ze
qlh[udhfZg^bju\k_okl_i_g_ckZfbmqbebkvbmqbeb\hckdZbkdmkkl\mkdjulguokhkj_^hlhq_gbc
fZkdbjh\d_ijb]hlh\e_gbcd[h_\uf^_ckl\byfkljh`Zcr_c^bkpbiebg_bihjy^dm\bkihevah\Zgbb
jZ^bhk\yabkhojZg_gbx[^bl_evghklbHgm[_^bl_evgh^hdZau\Zeqlh[_awlbog_ij_f_gguo
mkeh\bcmki_rgu_dZdh[hjhgbl_evgu_lZdbgZklmiZl_evgu_hi_jZpbbih^]hlh\blvbijh\_klb
g_\hafh`gh
Dkh`Ze_gbxihq_fmlhg_kqblZehkvgm`gufih^gbfZlvbl_hj_lbq_kdbjZa\b\Zlvijh[e_fm
ijbf_g_gby\\hhjm`_gghc[hjv[_\h_gghcobljhklbMihj\hkgh\ghf^_eZekygZijbf_g_gb_kbeu
fZkkuZlhbrZ[ehgZhijhkg_k^\bgmekykf_jl\hclhqdb^Z`_khim[ebdh\Zgb_fdjblbq_kdbo
fZl_jbZeh\ih^Zgghcl_f_Dlhfm`_b[h_\u_^_ckl\bydhlhju_\_eZykh\_lkdZyZjfbyijhlb\
Zn]Zgkdbofh^`Zo_^h\ihdZaZebg_h[oh^bfhklvl_hj_lbq_kdh]hh[h[s_gbyijbh[j_l_ggh]hhiulZ
rbjhdh]h\g_^j_gbywlh]hhiulZ\[h_\mxih^]hlh\dm\hckd\h[mq_gb_\k_odZl_]hjbc
\h_gghkem`Zsbo
Lhqlhkh\_lkdZy\h_ggZyl_hjbyg_aZgbfZeZkvijh[e_fZfb\h_gghcobljhklbkh\k_fg_hagZqZeh
qlhhgbg_bkke_^h\ZebkvaZij_^_eZfbgZr_ckljZguIjh[e_fZ\h_gghcobljhklb\k_]^Zbf_eZ
i_j\hkl_i_ggh_agZq_gb_^ey\_^msboaZjm[_`guo\h_gguol_hj_lbdh\hijhku\\_^_gby
kljZgbpZo\h_gghci_qZlbkem`bebbkem`Zlij_^f_lhfhldjuluobaZdjuluo^bkdmkkbckljZgZo
G:LHijh^he`Z_lkyl_hj_lbq_kdZyjZajZ[hldZijh[e_fk\yaZgguok^hklb`_gb_f\g_aZighklb
ijbf_g_gbykbebkj_^kl\q_j_a\h_ggmxobljhklvIjbq_fwlbbkke_^h\Zgbybf_xlkm]m[h
ijZdlbq_kdmxgZijZ\e_gghklvl_boj_amevlZluZdlb\gh\g_^jyxlky\ijZdlbdm[h_\hcb
hi_jZlb\ghcih^]hlh\db\hckdbrlZ[h\[_jmlkyaZhkgh\mijbjZajZ[hld_gh\uogZklZ\e_gbcb
mklZ\h\bkihevamxlky\kha^Zgbbkh\j_f_gguoh[jZaph\hjm`bybl_ogbq_kdbokj_^kl\
Bkke_^h\Zgb_ijbjh^u\h_gghcobljhklbbghkljZggu_ki_pbZebklugZqbgZebkbamq_gbyg_dhlhjuo
hkh[_gghkl_cih\_^_gbyex^_cl_kikboheh]bbJZkkfZljb\Zebkv\aZbfhhlghr_gbyf_`^m
h[fZgsbdZfbbh[fZgmlufbbamqZehkvbkdmkkl\haZklZ\blvex^_c\b^_lv\_sbqm`bfb]eZaZfb
ZgZebabjh\ZebkvaZ[em`^_gbyrZjeZlZgkl\hh^mjZqb\Zgb_eh`vbijhq;uek^_eZg\u\h^
obljhklvwlhh^gZbanhjf\hkijbylbyZbf_gghg_\_jgh_\hkijbylb_:jZaobljhklvwlh
dZl_]hjbyg_\_jgh]h\hkijbylbyhgZy\ey_lkyikboheh]bq_kdbfnZdlhjhfZ\k_obljhklb
�ijhbkoh^yl\fha]mh[fZgu\Zxs_]hbh[fZgu\Z_fh]hq_eh\_dZ_ehh[klhbllZdqlhgZkg_
h[fZgu\Zxl^jm]b_fulhevdhh[fZgu\Z_fkZfbk_[yOblj_plhevdhaZ^mfu\Z_lbiulZ_lky
gZ\yaZlvgZfk\hxobljhklvH^gZdhqlh[u[ulvh[fZgmlufgZ^h\hkijbgylvlmeh`gmxdZjlbgm
^_ckl\bl_evghklbdhlhjmxijb^mfu\Z_lbijh_dlbjm_loblj_p
AgZqbl_evgh_f_klh\bkke_^h\ZgbyoaZgbfZebkhpbZevghikboheh]bq_kdb_ijh[e_fuobljhklb
Kg_f_gvr_cbgl_gkb\ghklvx\_ehkvbamq_gb_f_`\b^h\h]hh[fZgZ\ijbjh^_Fbfbdjbykb]gZeu
ij_^mij_`^_gbyh[hiZkghklbhdjZkdZm`b\hlguoh[fZgbbeexaby\ijbjh^_bl^^Z\Zebibsm
^eyjZajZ[hldbgZb[he___kl_kl\_gguoijb_fh\h[fZgZkhdjulbyfZkdbjh\db\\h_gghch[eZklb
H^gZdhhkgh\gZyfZkkZgZmqguojZ[hl[ueZihk\ys_gZbkke_^h\Zgbx\\_^_gbyijhlb\gbdZ\
aZ[em`^_gb_kp_evx\g_aZigh]hgZiZ^_gbyBgl_j_kdijh[e_f_\h_gghcobljhklbdZd\b^ghba
aZjm[_`ghci_qZlbagZqbl_evgh\hajhk\_]h^uK\b^_l_evkl\hflhfmy\eyxlkyki_pbZevgu_
gZmqgu_kbfihabmfubdhgn_j_gpbbaZiZ^guo\h_gguol_hj_lbdh\ZlZd`_\uoh^ysZyaZjm[_`hf
fgh]hqbke_ggZyki_pbZevgZyebl_jZlmjZihwlhcl_f_LZdZ\lhjdgb]bBgkljmf_glZjbckdjulby
:IjZca]h\hjblh\h_gghcobljhklbdZdh[hkgh\ghfnZdlhj_ih[_^ukihkh[ghfhdZaZlv
j_rZxs__\ebygb_gZbkoh^\hcguIh_]hfg_gbx[eZ]h^Zjymf_ehchj]ZgbaZpbbfZkdbjh\db
fh`ghij_^hl\jZlblvfZkkh\u_ihl_jbb^hklbqv\g_aZighklbljm^_;Ze_y\_^_gb_\
aZ[em`^_gb_kdjulghklvb\g_aZighklv\\hcg_^Z_lkyhij_^_e_gb_nhjfZfbkihkh[Zf
kljZl_]bq_kdhcbhi_jZlb\ghc\h_gghcobljhklbZdgb]ZOZjjbkZIjb_fudhgljh[fZgZ\
kljZl_]bq_kdhffZkrlZ[_kh^_j`blZgZeba[h_\h]hhiulZlhjhcfbjh\hc\hcgudhj_ckdhc
\v_lgZfkdhcbZjZ[hbajZbevkdbo\hcgDjhf_lh]h\g_cih^ulh`b\Zxlkyj_amevlZlubkke_^h\Zgby
ihhij_^_e_gbxh[t_fZj_kmjkh\\h_gghcobljhklbg_h[oh^bfuo^ey^hklb`_gby\g_aZigh]h
mij_`^_gby\gZg_k_gbbi_j\h]hm^ZjZihijhlb\gbdm:\lhjug_dhlhjuo^jm]bodgb]ba^Z\Z_fuo
aZjm[_`hfjZa[bjZxlfgh]hqbke_ggu_ijb_fuijbf_g_gby\h_gghcobljhklb\hi_jZlb\ghfb
kljZl_]bq_kdhffZkrlZ[Zo\oh^_lhjhcfbjh\hc\hcguZlZd`_f_lh^ukhdjulbym^Zjguo
]jmiibjh\hd QDjbdsZgdh_ggZyobljhklv\h\lhjhcfbjh\hc\hcg_dhee_dlb\gZyfhgh]jZnby
h_ggZyobljhklvbkljZl_]bq_kdZy\g_aZighklvb^j\f
Km^yihfZl_jbZeZfaZjm[_`ghci_qZlbih^oh^[hevrbgkl\Zl_hj_lbdh\dljZdlh\d_\hijhkh\
\h_gghcobljhklbb__jheb\\h_gghfbkdmkkl\_oZjZdl_jbam_lkyke_^mxsbfh[jZahf
kha^Zgbymijhlb\gbdZhrb[hqguoij_^klZ\e_gbcbebdZdfbgbfmfg_hij_^_e_gghklb
hlghkbl_evghbklbgguogZf_j_gbc\j_f_gbbfZkrlZ[h\Zdlb\guo^_ckl\bc
h\lhjuo\h_ggZyobljhklvbkihevam_lky\[hevrbgkl\_kemqZ_\^ey^hklb`_gby\g_aZighklb
lj_lvbokljZl_]byg_ijyfuo^_ckl\bcbf_xsZy\k\h_chkgh\_\h_ggmxobljhklv
ij_^iheZ]Z_lkha^Zgb_kp_evxihke_^mxs_]hbkihevah\Zgby\k\hbobgl_j_kZoiylhcdhehggu\
kljZgZodhlhju_gZoh^ylky\kibkd_\jZ`^_[guo
DZkZykvp_e_c\h_gghcobljhklbaZjm[_`gu_ki_pbZebkluhklZgh\bebkvgZ^\mohkgh\guo
\ZjbZglZoI_j\ucaZdexqZeky\lhfqlhp_evxobljhklby\eyehkvh^ghaZklZ\blvijhlb\gbdZ
ijbgylvij_^iheZ]Z_fu_bgZ\yaZggu__fmgZfb^_ckl\bybeb`_aZklZ\blv[_a^_ckl\h\Zlvbba\e_qv
bawlh]hihevamBkoh^bebbalh]hqlhhlkmlkl\b_bgnhjfZpbbbaZf_rZl_evkl\hdhlhju_
_kl_kl\_ggufh[jZahf\hagbdZxlgZihe_[hykha^Zxl[eZ]hijbylgu_mkeh\by^eygZf_j_ggh]h
ij_^hklZ\e_gbyk[b\Zxs_cklhedmbgnhjfZpbbdhlhjZyfh`_lh[hkljblvbmom^rblviheh`_gb_
ijhlb\gbdZ
�jm]b_bkke_^h\Zl_ebkqblZxlqlhex[Zyobljhklvij_ke_^m_lljbp_ebG_ihkj_^kl\_ggZyp_ev
klbfmeypbyijhlb\gbdZdg_ijZ\bevguf^_ckl\byfijhf_`mlhqgZyih[m`^_gb_ijhlb\gbdZd
\u]h^guf^eygZk^_ckl\byfbhdhgqZl_evgZyba\e_qv\u]h^mhl^_ckl\bcijhlb\gbdZIjbwlhf
ih^q_jdb\ZehkvqlhobljhklbqZklhijbibku\Zxlmki_odh]^Z^hklb]gmlZi_j\Zyp_evH^gZdh^ey
lh]hqlh[uhp_gblv^_ckl\bl_evgh_\ha^_ckl\b_obljhklbgZihke_^h\Zl_evghklvkh[ulbc__mki_o
^he`_ghp_gb\Zlvkylj_lv_cp_evx\u]h^hc
ihke_\h_gguojZajZ[hldZo[uebhij_^_e_gulZd`_ijbgpbiuobljhklbjy^_jZ[hlbohlghkbeb
dnZdlhjZfdhlhju_h[_ki_qb\Zxlmki_oobljhklb
DZdh\u`_ijbgpbiudhlhju_aZjm[_`gu_ki_pbZebkluj_dhf_g^h\Zebbf_lv\\b^mijbex[hf
jZkkfhlj_gbbobljhklb"hi_j\uokqblZebhgbhi_jZpbyobljhklblj_[m_l\_kvfZlsZl_evghc
p_gljZebah\Zgghcih^]hlh\dbdhhj^bgZpbbbdhgljheyG_kdhhj^bgbjh\Zggu_ko_fuobljhklb
fh]ml\ua\Zlvkfyl_gb_\\hckdZoMihfbgZeky\k\yabkwlbfkemqZcdh]^Z\h\j_fy\v_lgZfkdhc
\hcguZf_jbdZgkdb_bx`gh\v_lgZfkdb_dhfZg^bju^mfZyqlhjZ[hlZxlihh[s_fmieZgmb
aZfukem\lh\j_fybf_eb[he__^_kyldZih^jZa^_e_gbcdhlhju_\_ebh[fZggu_hi_jZpbb
h[hkh[e_gghWlhg_ba[_`ghijb\_ehdlhfmqlhhgbg_lhevdhklZebf_rZlv^jm]^jm]mghbklZeb
^_ckl\h\Zlv^jm]ijhlb\^jm]ZohlyqZklhhgbwlh]hkZfbg_hkhagZ\Zeb
h\lhjuoobljhklvwlh]em[hdZyblsZl_evgZyih^]hlh\dZMki_o\ex[hchi_jZpbbobljhklb
ij_^iheZ]Z_l^_lZevgh_hij_^_e_gb___p_e_cb^_ckl\bcH[uqghwlhlj_[m_lijh\_^_gby
lsZl_evghcb^he]hcl\hjq_kdhcjZ[hluAZfuk_ebko_fZobljhklb^he`gu[ulvijh^mfZgu^h
fZe_cr_c^_lZeb\dexqZyjZkq_lj_Zdpbbijhlb\gbdZgZdZ`^mxnZamwlhcko_fu
lj_lvboobljhklvgbdh]^Zg_^he`gZdZaZlvkyg_mf_klghcbebg_eh]bqghcbih\hafh`ghklb
^he`gZkhhl\_lkl\h\Zlvh[jZapmkh[ulbcdhlhjuoh`b^Z_lijhlb\gbdDh]^Zwlhk^_eZlv
g_\hafh`gh\jZ`_kdhfmdhfZg^h\Zgbxih^[jZku\Z_lkyeh`gZybgnhjfZpbydhlhjZyijb\e_dZeZ
[u_]h\gbfZgb_b\ugm`^ZeZ[uj_Z]bjh\ZlvgZg__
q_l\_jluoeh`gZybgnhjfZpby^he`gZ[ulvij_^klZ\e_gZijhlb\gbdmq_j_adZdfh`gh[hevr__
dhebq_kl\h_]hbgnhjfZpbhgguobklhqgbdh\Ih^l\_j`^_gbybawlbofgh]hqbke_gguobklhqgbdh\
g_^he`gukha^Z\Zlvmijhlb\gbdZkebrdhfykgmxbihegmxdZjlbgmh[klZgh\dbkl_fqlh[ug_
ko\ZlblvgZ`b\dmAZfuk_eobljhklb^he`_g[ulv]b[dbfkemqZ_g_m^Zqbobljhklbbeblhevdh
qZklbqgh]h__mki_oZ\Z`ghqlh[uoblj_p[uekihkh[_ghldZaZlvkyhlwlhcobljhklbbebmlhqgblv
__[_ajZkdjulby__^_ckl\bl_evghcp_eb
IjbwlhfZdp_glbjh\Zehkv\gbfZgb_gZ\j_f_gguo]jZgbpZoieZgZobljhklbdhlhjuckhklhbl\lhf
qlhijhlb\gbdm^he`gh[ulvij_^hklZ\e_gh^hklZlhqgh_dhebq_kl\h\j_f_gb^eyj_Z]bjh\ZgbygZ
obljhklvbfbgbfZevgh_^ey__ZgZebaZkl_fqlh[uhgg_kmf_ejZah[jZlvky\g_cb__p_eyo
�Ke_^mxsbcijbgpbiobljhklbwlhh[_ki_q_gb_lZcguZ`__kebobljhklvij_^iheZ]Z_l
i_j_^ZqmbgnhjfZpbbijhlb\gbdm^he`gZl_fg_f_g__kh[ex^ZlvkylZcgZBgnhjfZpby^he`gZ
ih^[jZku\Zlvkyijhlb\gbdmlZdbfh[jZahfqlh[u\b^bfh_hlkmlkl\b_lZcgug_\uau\Zeh[umg_]h
ih^haj_gbc\h^ysZy\aZ[em`^_gb_p_evbgnhjfZpbb^he`gZ[ulvmlZ_gZhlijhlb\gbdZ?keb
g_kh[ex^Z_lkyiheg_crZykdjulghklv]h\hjbl=nhg=jbnn_g[_j]\k_ieZguobljhklb
h[j_q_gugZijh\ZekkZfh]hgZqZeZH[fZgu\Zgb_k\hbokh[kl\_gguo\hckd\hbfy
k_dj_lghklb^h[Z\ey_lhgy\ey_lkyh[uqgufih[hqgufijh^mdlhfobljhklb
BgZdhg_pg_h[oh^bfZ[^bl_evghklvh]jZgbq_gb_^hklmiZdieZgbjh\Zgbx[h_\uo^_ckl\bcb
obljhklb^himkdZlvdgbfebrvl_odhlhju_\h[yaZl_evghfihjy^d_^he`guagZlv\kxdZjlbgm
ij_^klhysbokh[ulbcLhldhfmg_h[oh^bfhagZlv\q_faZdexqZ_lkyhi_jZpbyobljhklbqZklh
klZgh\blkyij_^f_lhfijbklZevgh]h\gbfZgbybebex[hiulkl\Zhdjm`Zxsbolh`_\j_fy
ih^q_jdb\Zehkvqlhk_dj_lghklvfh`_l\\_klb\aZ[em`^_gb_^jma_c\lZdhc`_kl_i_gbdZdb
ijhlb\gbdZWlhg_h[oh^bfhagZlvbg_lhevdhmqblu\Zlvghbmf_lvwlbfihevah\Zlvky
I_j_qbke_ggu_ijbgpbiuihk\h_ckmlbg_jZkoh^ylkyknhjfmehc^ey^hklb`_gbymki_oZdhlhjmx
ij_^eh`bebjZajZ[hlqbdZfobljhklbg_aZ\bkbfh^jm]hl^jm]Zh^bgbahnbp_jh\wdki_^bpbhgguo
kbekhxagbdh\bg_f_pdbc]_g_jZe=Zgknhg=jbnn_g[_j]WlZnhjfmeZij_^klZ\ey_lke_^mxsb_
ihe_agu_kh\_lui_j\uck_dj_lghklvhj]ZgbaZpbybdhhj^bgZpby\lhjhcijZ\^hih^h[ghklvb
ih^l\_j`^_gb_lj_lbcijbkihkh[ey_fhklvq_l\_jluckh\_lij_^jZkiheh`_gghklvijhlb\gbdZ
biylucnZdlhju\kljZl_]bq_kdhch[klZgh\d_
H^gZdhgZb[hevrmxijZdlbq_kdmxp_gghklvij_^klZ\eyxlh[h[s_ggu_ki_pbZebklZfb\h_gghc
obljhklbkihkh[uiha\heyxsb_hkms_kl\blvhi_jZpbxobljhklb
AZjm[_`gu_l_hj_lbdbij_^eh`bebp_eucjy^kihkh[h\obljhklbdhlhju_h[jZamxlhkgh\mieZgh\
obljhklbGZb[he__hq_\b^gucwlhklbfmebjh\Zgb_m\_j_gghklbijhlb\gbdZ\lhfqlhbf[m^_l
ijbgyl\^_ckl\bl_evghklbgZb[he__\_jgucimlv^hklb`_gbyp_ebkhl\e_q_gb_f_]h\gbfZgbyhl
Zevl_jgZlb\gh]himlb
�jm]bfkihkh[hfy\ey_lkyIjbfZgdZHg\dexqZ_l\k_[yij_^klZ\e_gb_ijhlb\gbdmlh]hqlh_fm
dZ`_lkyb^_Zevghc\hafh`ghklvxdhlhjmxhgfh`_lbkihevah\Zlvlh]^ZdZdgZkZfhf^_e_hg
aZfZgb\Z_lky\eh\mrdmMihfbgZxlky\k\yabkwlbfijbf_jubkihevah\Zgbywlh]hkihkh[ZLZd
=_jph]MbevyfGhjfZg^kdbc\ub]jZe[bl\mijb=Zklbg]_iml_feh`gh]hhlklmie_gby_]h
dZ\Ze_jbckdhc^b\babbdhlhjh_\ufZgb\Zehi_rbokhe^Zl=Zjhev^Zkhk\hbog_mya\bfuoihabpbc\
KvxeZdJb^`\gbagZhldjulmxf_klghklv]^_khe^ZlughjfZg^pufh]ebkjZ`Zlvkykgbfb]hjZa^h
�wnn_dlb\g__jm]hcijbf_jh\j_fylhjhcfbjh\hc\hcgu\X]hhklhqghc:abbbgZ
Lbohhd_Zgkdbohkljh\Zoyihgpubkihevah\Zebf_jl\uobebjZg_guoZg]ebckdbobZf_jbdZgkdbo
khe^Zl\dZq_kl\_ijbfZgdbjZkiheZ]ZybolZdbfh[jZahfqlh[uhgb[ueb\b^gubolh\ZjbsZfqlh
Ih\lhjyxsbckyijhp_kk_s_h^bgkihkh[obljhklbP_evwlh]hkihkh[Zmkuiblv
[^bl_evghklvijhlb\gbdZb\gmrblv_fmeh`gh_qm\kl\h[_ahiZkghklbIjbf_jlhfmmki_rguc
i_j_oh^q_j_aKmwpdbcdZgZe_]bilyg\\hcg_]h^ZIhl_ji_\ly`_eh_ihjZ`_gb_hlbajZbevlyg
\b]h^Zo_]bilyg_j_rbebqlhdexqhfdih[_^_?]bilZ\]h^mfh`_l[ulvlhevdh
obljhklv=eZ\gufij_iylkl\b_faZljm^gyxsbf_]bilygZfgZklmie_gb_gZhddmibjh\ZggucKbgZc
[ueKmwpdbcdZgZegZoh^b\rbckyih^ihklhyggufgZ[ex^_gb_fbajZbevlygkijhlb\hiheh`gh]h
[_j_]ZGZqbgZykhk_gb]h^Z\ih^]hlh\d__]bi_lkdbo\hckd[hevrh_\gbfZgb_m^_eyehkv
ij_h^he_gbx\h^guoij_iylkl\bc;uehijh\_^_ghihjy^dZmq_gbc\dhlhjuohljZ[Zlu\Zebkv
\hijhkuij_h^he_gby\h^guoij_]jZ^h\j_fywlbomq_gbci_j_\habehkvh]jhfgh_dhebq_kl\h
ihglhggh]hh[hjm^h\Zgbybijh\h^bebkvjZ[hluihih^]hlh\d_ihdZluoih^oh^h\ddjhfd_\h^u
dhgp_dZ`^h]hmq_gby[ueh\b^ghqlhihglhggh_h[hjm^h\Zgb_m\hablkyghg_[hevrZy_]hqZklv
g_aZf_q_ggZybajZbevlygZfbhklZ\eyeZkvmdju\ZeZkv\\ujuluo\i_kd_dZihgbjZob
fZkdbjh\ZeZkvIml_fihklhygguoih\lhj_gbcmq_gbc_]bilygZfm^Zehkvmkuiblv[^bl_evghklv
bajZbevlyg\\_klbbo\aZ[em`^_gb_\gmrblvbfqlh\k_wlhy\ey_lky[_ah[b^gufbmq_gbyfb
?]bi_lkdh_gZklmie_gb_\hdly[j_]h^Z[uehZ[khexlgh\g_aZigufbZ[khexlghg_h`b^Zgguf
^eybajZbevlyg
�\hcghc[e_ny\ey_lkydZdkqblZxlki_pbZebklu\_kvfZjbkdh\Zggufkihkh[hflZddZdhg
ij_^iheZ]Z_ljZkdjulb_ijZ\^uijhlb\gbdmdhlhjucm`_h`b^Z_lobljhklb[m^mqbm[_`^_gguf
qlhg_ih\_jbl\g__k\yabkwlbfmdZau\Z_lkyqlh^\hcghc[e_ng_y\ey_lky\_jgufkihkh[hf
obljhklbbrZgkmki_oZkhklZ\ey_lebrv\bL_fg_f_g__]h\hjblkyh[bklhjbq_kdboijbf_jZo
dhlhju_ih^l\_j`^Zxlqlhh^gZblZ`_obljhklvfh`_lijbf_gylvky[he__h^gh]hjZaZIjhlb\gbd
fh`_ljZkihagZlvobljhklvghlZddZdhgkdehg_gg_ih\_jblv\lhqlhlZ`_kZfZyobljhklv
jZau]ju\Z_lkykgbf_s_jZalhhg\hlghr_gbbwlh]hfh`_laZ[em`^Zlvky
?s_h^bgkihkh[g_ij_^gZf_j_ggZyhrb[dZHgaZdexqZ_lky\lhfqlhijhlb\gbdZaZklZ\eyxl
ih\_jblv\lhqlhp_ggZybgnhjfZpbyihiZeZ\_]hjmdb\j_amevlZl_ijhfZoZhrb[dboZeZlghklb
bebg_wnn_dlb\ghckdjulghklbkhklhjhguijhlb\gbdZ
Djhf_wlh]hkms_kl\m_lkihkh[ih^gZa\Zgb_fhkdhehdg_m^Zqghckm^v[uG_ijbyl_ey
aZklZ\eyxl^mfZlvqlhhgihemqbe`bag_ggh\Z`gmxbgnhjfZpbxkh\_jr_gghkemqZcgh\
j_amevlZl_kl_q_gbyh[klhyl_evkl\gZ^dhlhjufbg_\eZkl_g_]hijhlb\gbdMihfbgZ_lkybklhjby
ijhbkr_^rZy\h\j_fylhjhcfbjh\hc\hcgukl_ehfh^_lh]h\nhjfmdhjhe_\kdh]hfhjkdh]h
i_ohlbgpZkihjln_e_fijbkl_]gmlufdjmd_ohjhrhba\_klgZyih^gZa\Zgb_fq_eh\_ddhlhjh]h
gbdh]^Zg_[uehWlZobljhklvm^ZeZkvbm[_^beZg_fp_\\lhfqlhg_h[oh^bfhmdj_ieylv
I_ehihg_kkdbcihemhkljh\bKZj^bgbx]hlh\ykvdhljZ`_gbx\lhj`_gbykhxagbdh\\X`gmx
?\jhim
Khxagbdbf_`^ml_f\ukZ^bebkvgZKbpbebbBaaZ\gbfZgbykhxagbdh\d^_lZeyf\wlhc\_kvfZ
jbkdh\Zgghchi_jZpbbobljhklbg_fpu^_ckl\bl_evgh[uebm[_`^_gu\lhfqlhkhxagbdbih\he_
kemqZymljZlbeb\_kvfZp_ggu_^hdmf_gludlhfm`_g_agZebbolhqghckm^v[u
Wnn_dlb\gufkihkh[hfobljhklbdZdkqblZxlgZAZiZ^_y\ey_lkyaZf_s_gb_dhlhjucihhsjy_l
ijhlb\gbdZijbagZ\Zlvqlheb[hdZdeh`gh_bijh^he`Zlv\_jblv\lhqlhhghhklZ_lkyeh`guf
^Z`_ihke_lh]hdZdhghkdjulgh[uehaZf_g_ghgZklhysbfbgZh[hjhlLZdhckihkh[gZb[he__
JZkkfZljb\ZxlkyblZdb_bklhjbq_kdb_ijbf_judZdi_j_h^_\Zgb_\nhjfmijhlb\gbdZk\hbo
�khe^Zl_eZ_lkygZihfbgZgb_qlhlZdZyobljhklvijhlb\hj_qbllj_[h\Zgbyf@_g_\kdhc
dhgn_j_gpbbbgZau\Z_lkydh\Zjkl\hfBa\_klghqlhg_fpufgh]hdjZlghbkihevah\Zebwlhlkihkh[
\h\j_fylhjhcfbjh\hc\hcgu
Kihkh[uobljhklbdZdkqblZxlaZjm[_`gu_bkke_^h\Zl_ebfh]ml[ulvlZd`_jZa^_e_gugZ
�dZl_]hjbbkh]eZkghhj]ZgZfqm\kl\_fhgkljZpbybfblZpbydZfmney`bfZkdbjh\dZwlh
\bamZevgZyobljhklvKj_^bgZb[he__ba\_klguoijbf_jh\\bamZevghcobljhklb\h\j_fylhjhc
fbjh\hc\hcguy\beZkvi_j_^_edZieZ\mqbo[ZanehlZlZdbfh[jZahfqlh[uhgbgZihfbgZeb[h_\u_
dhjZ[ebb^_fhgkljbjh\Zebbo^_yl_evghklvZlZd`_kljhbl_evkl\hfZd_lh\^_kZglguodhjZ[e_c
dhlhju_klZ\bebkvgZydhjv\aZeb\Zo]Z\ZgyobdZgZeZogZ\hklhqghfih[_j_`v_:g]ebb^h
�\ukZ^db\?\jhimbbfblbjh\Zebkbeu\ukZ^db^_kZglh\ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_fh]mllZd`_
bkihevah\Zlvkykj_^kl\Za\mdZWlhlkihkh[bkihevam_lkyobsgbdZfb\`b\hlghffbj_^ey
aZ\e_q_gbyk\hbo`_jl\\eh\mrdmghhgfh`_l[ulvbkihevah\Zgb\h\j_fy\hcguGZijbf_j\
]h^m\h\j_fy\ukZ^db^_kZglZkhxagbdZfbgZGhjfZg^kdh_ih[_j_`v_k[jZku\Zebkvk
kZfhe_lh\l_ogbq_kdb_ijbkihkh[e_gbybfblbjmxsb_a\mdb[hyHgbku]jZebk\hxjhev\
hl\e_q_gbblZdlbq_kdboj_a_j\h\hliey`ZHfZoZbl_fkZfufkihkh[kl\h\ZebZf_jbdZgkdbf
\hckdZfijh^\bgmlvky\]em[vl_jjblhjbbbaZo\Zlblvijhqgu_ihabpbbFh`_llZd`_
bkihevah\Zlvkyqm\kl\hh[hgygbybhkyaZgbyOhjhrbfijbf_jhfwlh]hy\ey_lkyhi_jZpby\Wev
:ef_cg_hdly[jy]h^Z\dhlhjhcbkihevah\ZeZkvobljhklvm[_^b\rZy]_g_jZeZnhg
Rlmff_dhlhjucdhfZg^h\ZeZnjbdZgkdbfdhjimkhf\hlkmlkl\b_Jhff_eyhl\_klb\hckdZlZd
g_h[oh^bfu_\i_j_^h\hfjZchg_Kihkh[obljhklbaZdexqZeky\lhfqlhg_kdhevdhfhlhjguo
dZl_jh\lygmebgZ[mdkbj_km^ZgZdhlhjuogZoh^bebkv^ufh\u_mklZgh\dba\mdh\u_
ijbkihkh[e_gbybdZgbkljudhlhju_ijbih^`h]_ba^Z\ZebaZiZob]hjyq_]hf_lZeeZ^ba_evguo
^\b]Zl_e_cbhjm^bcgh]hh]gyGZ[_j_]m`_mijhlb\gbdZkha^Z\Zehkv\i_qZle_gb_qlhgZ
ih[_j_`v_mg_]h\luemijhbkoh^bl\ukZ^dZ^_kZglguokbe
�_eZ_lkykh\_jr_gghh[hkgh\Zgguc\u\h^\\h_gghfbkdmkkl\_fh]mlijbf_gylvkyjZaebqgu_b
fgh]hh[jZagu_nhjfukihkh[ubijb_fuobljhklbBogm`ghagZlvmf_lvijbf_gylvbg_lhevdh
ijhlb\hklhylvobljhklbijhlb\gbdZghbbkihevah\Zlv\k\hbobgl_j_kZoWlhb[m^_lhagZqZlv
\eZ^_gb_bkdmkkl\hfobljhklb
AZjm[_`gu_Z\lhju\k\hbojZ[hlZoZdp_glbjmxl\gbfZgb_gZrbjhdhfijbf_g_gbb\h_gghc
obljhklbgZgZqZevghfwlZi_\hcguhkh[_ggh\bgl_j_kZogZg_k_gbyi_j\uom^Zjh\f_kl_kl_f
\h_ggZyobljhklv^he`gZ[ulvkhklZ\ghcqZklvxaZfukeZgZhi_jZpbxF_jhijbylbydhlhju_fh]ml
h[_ki_qblv__hkms_kl\e_gb_\oh^ylh[uqgh\ijbeh`_gbydhi_jZlb\ghfmieZgmgZijbf_jih
h[_ki_q_gbx[_ahiZkghklbijh\h^bfhchi_jZpbbHgbij_^mkfhlj_gu\khhl\_lkl\mxsbomklZ\Zo
gZklZ\e_gbyobl^Djhf_lh]hdhfZg^bjurlZ[ub\hckdZ^he`gu[ulvh[mq_guih^]hlh\e_gud
bkihevah\ZgbxjZaebqgh]hjh^ZkemqZcghkl_cijhkq_lh\ijhlb\gbdZZlZd`_[eZ]hijbylguo^ey
k_[ymkeh\bcf_klghklbih]h^ub\j_f_gbkmlhd
IjbieZgbjh\Zgbbhi_jZpbbj_dhf_g^m_lkymqblu\ZlvnZdlhju\ha^_ckl\mxsb_gZ\_jhylghklv
^hklb`_gbyobljhklbH[jZsZ_lky\gbfZgb_gZl_bagbodhlhju_oZjZdl_jbamxlkblmZpbx
klhysmxi_j_^bkihegbl_e_fbl_dhlhju_bkihegbl_ebijb\ghkyl\wlmkblmZpbx\kbem
g_aZ\bkbfhbeb\khq_lZgbb^jm]k^jm]hfIjbwlhfljm^ghmklZgh\blvZijbhjbdZdb_bagbo
y\eyxlky[he__\Z`gufbZdZdb_f_g__
KqblZ_lkyqlh[u\ZxlkblmZpbb\dhlhjuo\k_ihklZ\e_ghgZdZjlmbg_khfg_gghhgbhdZau\Zxl
\ebygb_gZ`_eZgb_ijbf_gblvobljhklvDh]^Zhlj_amevlZlh\aZ\bkblfgh]h_ijhlb\gbdbkdehggu
bkihevah\ZlvdZ`^mx\hafh`ghklvdZ`^h_ij_bfms_kl\h^ey^hklb`_gbyih[_^ubebba[_`Zgby
ihjZ`_gby@_eZgb_bkihevah\Zlvobljhklvfh`_l[ulvhkh[_gghg_ij_h^hebfuf_kebebpZ
ijbgbfZxsb_j_r_gbyg_iheghklvxm\_j_gu\bkoh^_kblmZpbbbaaZbokh[kl\_gguo\h_gguo
keZ[hkl_c@_eZydhfi_gkbjh\ZlvbohgbihiulZxlkykihfhsvxobljhkl_caZklZ\blvijhlb\gbdZ
hkeZ[blvk\hx[^bl_evghklvaZ[em`^Zlvky\hlghr_gbbk\h_cfhsbbebkdhgp_gljbjh\Zlvk\hb
kbeugZg_\_jguogZijZ\e_gbyo
�Z`_[m^mqbhilbfbklbqghgZkljh_gguf\hlghr_gbbbkoh^ZkblmZpbboblj_pfh`_lkhojZgblvb
k[_j_qvk\hbkbeubkj_^kl\Zijb\e_qv\hafh`ghklvkgbablvaZljZluijbihfhsbbkihevah\Zgby
obljhklb@_eZgb_ba[_`Zlvij_^klZ\e_gbyhk_[_dZdh[Z]j_kkhj_aZklZ\eyehfgh]boijhlb\gbdh\
ih^[jZku\ZlvbgnhjfZpbxhlhfqlhbf_gghbo`_jl\Z\^_ckl\bl_evghklbk^_eZeZi_j\uc
\uklj_eLZd`_eZgb_ba[_`Zlvq_eh\_q_kdbobfZl_jbZevguoihl_jvijb\_ehZg]ebqZgdieZgm
obljhklb\]h^ZihaZsbl_k\hbo[hf[Zj^bjh\sbdh\ZlZdmxsboI_g_fxg^_;m^mqb
m\_j_ggufb\lhfqlhg_f_pdbcjZd_lgucaZ\h^[m^_lmgbqlh`_gZg]ebqZg_iulZebkvmf_gvrblv
k\hbkh[kl\_ggu_ihl_jbBfm^Zehkvhl\e_qvg_f_pdb_bklj_[bl_ebhlihlhdh\k\hbo
[hf[Zj^bjh\sbdh\m[_^b\IHijhlb\gbdZqlhhkgh\ghcp_evx[ue;_jebg
KblmZpbboZjZdl_jbamxsb_kyg_hij_^_e_gghklvxlZd`_fh]mlaZklZ\blvijbf_gblvobljhklvIjb
lZdboh[klhyl_evkl\Zoijhlb\gbdbqZklhiulZxlky\\h^blv\aZ[em`^_gb_bebkha^ZlvimlZgbpm^ey
lh]hqlh[ukhojZgylvijZ\h\u[hjZbijh\_jblvj_ZdpbxgZZevl_jgZlb\gu_^_ckl\byIjhlb\gbd
g_j_rb\rbcgZiZ^Zlveb_fmbebg_gZiZ^Zlvfh`_lgZijbf_jbf_lv`_eZgb_[ulv]hlh\ufd
wlbf^_ckl\byf
Fh]mlkms_kl\h\Zlvbklbebobljhklb\Zjvbjmxsb_kyhldmevlmjuddmevlmj_dhlhju_
hij_^_eyxljZaebqby\lhfdh]^ZdZdmxbdZdlhlbebbghcijhlb\gbdbkihevam_lobljhklv
BamqZydmevlmjgu_ghjfufh`ghhdZau\Z_lkygZmqblvkyij_^kdZau\ZlvdZdijhlb\gbd[m^_l
bkihevah\Zlvobljhklv\\h_gghfbkdmkkl\_=_j[_jl=he^oZf_jl_hj_lbdobljhklb\fZkrlZ[_
]hkm^Zjkl\ml\_j`^Z_lqlhobljhklvfh`_l[ulv[he__h[uqgZ\]hkm^Zjkl\Zo]^_iheblbq_kdb_
eb^_jub]jZxlkbevgmxp_gljZevgmxjhev\ijbgylbb\h_gguoj_r_gbcIheblbdZbebijb\e_dZ_l
ebpkdehgguodobljhklbbeb\ugm`^Z_lg_dhlhjuod\u[hjmobljhklbdZq_kl\_g_[_kkihjgh]h
\u\h^Zbak\h_]hh[s_]hZj]mf_glZhg^h[Z\ey_lqlhl_g^_gpbydbkihevah\Zgbxobljhklb\
hkgh\ghfij_\Zebjm_l\^bdlZlhjkdbobZ\lhjblZjguoj_`bfZo
ObljhklvgZb[he__wnn_dlb\gZlh]^Zdh]^Z]hkm^Zjkl\hkh^_j`blZiiZjZl^eyieZgbjh\Zgbyb
hj]ZgbaZpbbobljhklbbebdh]^Z__\h_ggu_hlklZb\Zxlijh\h^ylbebihdjZcg_cf_j_h[km`^Zxl
\a]ey^uihbkihevah\ZgbxobljhklbBgZh[hjhlkljZgug_bf_xsb_lZdh]hZiiZjZlZb\a]ey^h\
bebiha\heb\rb_bf^_]jZ^bjh\Zlv^he`guij_h^he_lvwlm^_]jZ^Zpbximl_fbo\hajh`^_gbyb
h`b\e_gby kblmZpbyoZjZdl_jgZy^eyjZggboihiulhdkljZl_]bq_kdhcobljhklb:f_jbdb\hlhjhc
fbjh\hc\hcg_\f
BgZdhg_pibrmlbghkljZggu_ki_pbZebklubf_xlkyebqghklbkdehggu_dijbf_g_gbxobljhklb
hlebqZxlky^jm]hl^jm]Z\wlhfhlghr_gbbH^gbeb^_juihemqZxlgZkeZ`^_gb_hlijbf_g_gby
obljhklb^jm]b_fbjylkykg_c\lh\j_fydZdlj_lvbij_iylkl\mxl_cIhq_fmwlhlZdijhbkoh^bl
^hkboihj_s_g_bkke_^h\ZghI_jkhgZevgh_hlghr_gb_dobljhklbfh`ghhij_^_eblvlhevdh
jZkkfZljb\Zy[h_\hchiull_obebbguo^_yl_e_cL_bagbodhlhju_iheZ]ZebkvgZobljhklv\
ijhrehf\_jhylghijb[_]gmldg_c_s_jZaGZihfgbfqlhJma\_evl[ue[hevrbfoblj_phf\
f_`^mgZjh^ghciheblbd_bf_`^mgZjh^ghf[bag_k_ZQ_jqbeev[uekljZklgufklhjhggbdhf
�obljhklb\h\j_fyI_j\hcfbjh\hc\hcgubihhsjye__b^\Z^pZlve_lkimklym]eZkFZdZjlmj
gZijbf_jg_kdhevdhjZabkihevah\Zeobljhklv\lbohhd_ZgkdhcdZfiZgbbb\gh\vijbf_gbe__gZ
Bgqhg_Ba\k_]hwlh]h^_eZ_lky\u\h^qlhke_^myihe_aghfmkh\_lmagZcijhlb\gbdZiheblbdbb
]hkm^Zjkl\_ggu_^_yl_eb^he`guohjhrhbamqZlvbagZlvhiulijhlb\gbdZ\ijbf_g_gbbobljhklb
;hevrh_\gbfZgb_m^_ey_lkyjZajZ[hld_l_hj_lbq_kdboiheh`_gbcdZkZxsbokydZdjheb\h_gghc
obljhklb\^hklb`_gbbhij_^_e_gguop_e_clZdbkZfhc\g_aZighklbZ`gh_f_klhihfg_gbx
aZjm[_`guoki_pbZebklh\aZgbfZ_l\ujZ[hldZ_^bgh]hihgbfZgbykmlbbagZq_gbylh]hb^jm]h]h
H^gZdhg_evaykdZaZlvqlhwlb\hijhkuljZdlmxlkyh^ghagZqghihg_dhlhjufbagbobf_xlkyb
jZagh]eZkby
LZdh^gZ]jmiiZ\h_gguol_hj_lbdh\bij_^klZ\bl_e_cdhfZg^h\ZgbyKkljZgG:LHkqblZ_lqlh
\h_ggZyobljhklvb__ihke_^kl\b_\g_aZighklv\hafh`guebrv\lZdlbq_kdhffZkrlZ[_Z
ihwlhfm\kljZl_]bq_kdhfieZgbjh\Zgbbgm`ghbkoh^blvbalh]hqlh\h_ggZyfhsv^he`gZ[ulv
�^hklZlhqgZ^ey^hklb`_gbyih[_^u[_amq_lZnZdlhjZ\g_aZighklbjm]Zy]jmiiZ^_deZjbjm_l
kdhj__emdZ\bl\fk\hxijb\_j`_gghklvnZdlhjm\g_aZighklbgZkeh\ZoZgZijZdlbd_ij_^ihqblZ_l
_caZiZkijhqghklb\kbeZobkj_^kl\ZoGZdhg_plj_lvbaZy\eyxlhp_e_khh[jZaghklb
ieZgbjh\Zgby\k_ohi_jZpbcbhkh[_gghgZqZevguokh[yaZl_evgufmq_lhfg_h[oh^bfhklb
^hklb`_gby\g_aZighklb\h_gghcobljhklvxIhbofg_gbx\g_aZighklv^he`gZ^hklb]Zlvkyg_
lhevdhijh\_^_gb_fki_pbZevguof_jhijbylbc\h_gghcobljhklbghbj_rbl_evgufb^_ckl\byfb
\hckd\ul_dZxsbfbbaaZfukeZgZhi_jZpbx
P_ev\h_gghcobljhklb\h_ggufbl_hj_lbdZfbhij_^_ey_lkydZdkha^Zgb_mkeh\bc\g_aZighklbijb
dhlhjuoijhlb\gbdhdZ`_lkyg_\khklhygbbijbgylvwnn_dlb\gu_f_juihhljZ`_gbxm^ZjZIjb
wlhfih^q_jdb\Z_lkyqlhp_evg_lhevdh\lhfqlh[uaZklZlvijhlb\gbdZ\jZkiehoghb\lhf
qlh[uhgkebrdhfiha^ghhij_^_ebebklbggu_gZf_j_gbybg_kfh]ijhlb\h^_ckl\h\Zlvbf
�^he`gufh[jZahf\i_jki_dlb\_jm]bfbkeh\Zfbijhlb\gbdfh`_lh`b^Zlvm^ZjZghhdZau\Z_lky
g_\khklhygbbijbgylvwnn_dlb\gu_f_ju^ey_]hhljZ`_gby
IhjZaghfmbgl_jij_lbjm_lkybjhev\g_aZighklbH^gbZ\lhjukqblZxlqlh\hi_jZlb\ghfb
lZdlbq_kdhffZkrlZ[Zo\g_aZighklvfh`_lj_rblvbkoh^[hy hi_jZpbb\f^jm]b_hl\h^yl_cjhev
hkgh\gh]hkj_^kl\Z^hklb`_gbyp_eb\hcguIjbwlhf\k__^bgu\ljZdlh\d_\g_aZighklbdZd
nZdlhjZkihkh[gh]hbaf_gblvkhhlghr_gb_kbe^Zlv\hafh`ghklvaZo\ZlblvbgbpbZlb\m\\_^_gbb
gZklmiZl_evguo^_ckl\bcgZjmrblvp_ehklghklvb[h_kihkh[ghklv\hckdijhlb\gbdZ
KljZl_]bq_kdZy\g_aZighklv]h\hjblky\h^ghcbaim[ebdZpbcfh`_le_]dhklZlvj_rZxsbf
nZdlhjhf\dhgnebdl_f_`^m^\mfy]hkm^Zjkl\ZfbjZkiheZ]ZxsbfbjZ\gufbj_kmjkZfblZddZd
]hkm^Zjkl\hdhlhjh_gZqZehi_j\uf\k_]^ZhdZ`_lkyi_j\ufihijhba\h^kl\mbijbf_g_gbx
kj_^kl\ihjZ`_gby\\hcg_
[ukljhlZ[h_\uo^_ckl\bcDZdml\_j`^Z_lEb^^_e=Zjlp_ev\h_gghcobljhklb\kljZl_]bbkhklhbl
\lhfqlh[umf_gvrblv\hafh`ghklvkhijhlb\e_gbyijhlb\gbdZbkihevamylZdb_we_f_gludZd
�^\b`_gb_b\g_aZighklvH[Zwlbwe_f_glZ]h\hjblhg\ebyxl^jm]gZ^jm]Z\b`_gb_
kha^Z_l\g_aZighklvZ\g_aZighklv^Z_lklbfme^\b`_gbx
KqblZ_lkyqlh^ey^hklb`_gby\g_aZighklb[hevrh_agZq_gb_bf__l\h_ggZyobljhklv
bkihevah\ZgbynZdlhjZ\j_f_gbGZhkgh\_hiulZlhjhcfbjh\hc\hcguih^[eZ]hijbylguf
fhf_glhf^eygZiZ^_gby\h_ggu_l_hj_lbdbih^jZamf_\ZxllZdmxiheblbq_kdmxb\h_ggmx
h[klZgh\dmdh]^Z\eZ]_j_\_jhylgh]hijhlb\gbdZg_liheblbq_kdh]h_^bgkl\Zbhgg_jZkkqblu\Z_l
gZih^^_j`dmk\hbokhxagbdh\dh]^Z_]h\hhjm`_ggu_kbeumklmiZxl\[h_\hc]hlh\ghklb
hkh[_ggh\l_fiZobdhebq_kl\_jZa\_jlu\Z_fuokh_^bg_gbcb\\hafh`ghklyoi_j_[jhkdbbogZ
\_jhylgu_l_Zlju\h_gguo^_ckl\bcdh]^Z_]hZ\bZpbyg_jZkiheZ]Z_lij_\hkoh^kl\hf\\ha^mo_
bebdh]^Z_]h\hhjm`_ggu_kbeugZoh^ylky\klZ^bbj_hj]ZgbaZpbbbi_j_\hhjm`_gbyMf_gb_
kha^Z\Zlvbebkihkh[kl\h\Zlvkha^ZgbxlZdhch[klZgh\db\eZ]_j_\_jhylgh]hijhlb\gbdZkqblZ_lky
\_johf\h_gghcobljhklb
IjbagZ_lkylZd`_djZcg_g_h[oh^bfufhldZaZlvkyhlrZ[ehgguo^_ckl\bc\[hxbhi_jZpbb
Dhgp_ipbbhkgh\u\Z\rb_kygZl\_j^hmklZgh\e_gguorZ[ehgguohi_jZpbyo^he`gu[ulv
bkdhj_g_gu]^_[uhgbgb\klj_qZebkvG_h[oh^bfhklj_fblvkyd]b[dhklbb^_cb^_ckl\bc\h\k_o
bgklZgpbyoKqblZ_lkyqlhex[ZyaZ^ZqZbex[Zyh[klZgh\dZlj_[mxlk\hbohkh[uob
hjb]bgZevguoj_r_gbcZ^_lZevghjZajZ[hlZggu_ba\_klgu_ijhlb\gbdmihe_\u_b[h_\u_mklZ\u
dkh[ex^_gbxdhlhjuo\ex[hch[klZgh\d_klj_fylkydhfZg^bjubborlZ[uebrZxlih^qZk
\hafh`ghklb^hklbqv\g_aZighklb
Kh]eZkgh\a]ey^Zf\h_gguol_hj_lbdh\KR:\g_aZighklv^hklb]Z_lky]eZ\gufh[jZahf[eZ]h^Zjy
\h_gghcobljhklbl_kdjulghklb^_ckl\bcb\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
KqblZ_lkyqlhkdjulghklvdZdh^gZbanhjf\h_gghcobljhklby\ey_lkyhkgh\hc^eykha^Zgby
\g_aZighklbIjbwlhfih^q_jdb\Z_lkyqlhkdjulghklv^hklb]Z_lkykljh`ZcrbfkhojZg_gb_f
]hkm^Zjkl\_gghc\h_gghclZcgu[^bl_evghklvxfZkdbjh\dhc\ukhdhch[mq_gghklvx\hckdb
dhfZg^bjh\mf_gbxihevah\Zlvky\j_f_ggufbih]h^gufbbijbjh^gufbmkeh\byfb^ey
kdjulghklbLjZ^bpbhggZy\h_ggZyiheblbdZhlfh[bebah\Zgbykbebkj_^kl\ihke_gZqZeZ
\hcguibr_lZf_jbdZgkdbc]_g_jZeKfbllZd`_mklZj_eZdZdmklZj_edhggucljZgkihjlb
l_dlh_s_jZkkqblu\ZxlgZwlh[_agZ^_`ghhlklZebG_ljm^ghaZf_lblvqlhh^gZbahkgh\guo
nhjf\h_gghcobljhklbkdjulghklv\uklmiZ_l\^ZgghfkemqZ_dZdkihkh[^hklb`_gby
\g_aZighklbWlh\iheg_\ibku\Z_lky\aZdhgu^bZe_dlbdbdhlhjZyij_^iheZ]Z_llZdb_i_j_oh^u
Ihkdhevdmkdjulvfh[bebaZpbxex^kdboj_kmjkh\bwdhghfbdb\kh\j_f_gguomkeh\byohq_gv
ljm^ghZijh\_^_gb_hldjulhcfh[bebaZpbbhagZqZeh[uhldZahl^hklb`_gby\g_aZighklb
gZiZ^_gbyb\ul_dZxsbobawlh]hij_bfms_kl\klZ\blkyaZ^ZqZbf_lv\fbjgh_\j_fy
khhl\_lkl\mxsbfh[jZahfh[mq_ggu_bhkgZs_ggu_\hhjm`_ggu_kbeudhlhju_g_kfhljygZ
\hafh`gh_qbke_ggh_ij_\hkoh^kl\hijhlb\gbdZfh]eb[uki_j\uo^g_c\hcgu\_klbZdlb\gu_
[h_\u_^_ckl\byb^h[blvkyih[_^u:f_jbdZgkdbc]_g_jZeL_cehjihwlhfmih\h^mibkZeL_
we_f_glukbedhlhju_ij_^gZagZq_gu]eZ\gufh[jZahf^ey\k_h[s_c\hcgu^he`gu[ulvlZd
hj]Zgbah\Zgu\hhjm`_guh[mq_gubjZa\_jgmluqlh[uhgbfh]ebgZg_klbi_j\ucm^Zjih\hckdZf
wlhfdZdfh`ghf_gvr_g_khfg_gghi_j\hkl_i_ggZ
Ihfg_gbxblZevygkdbo\h_gguoki_pbZebklh\^eylh]hqlh[u^hklbqv\g_aZighklbgZiZ^_gbyb
ijh\_klbhi_jZpbx\dhjhldb_kjhdbp_e_khh[jZaghkdjulghih^]hlh\blvbgZqZlvgZklmie_gb_k
p_evxmgbqlh`_gby\hckdijbdjulbyijhlb\gbdZbh\eZ^_gbykljZl_]bq_kdbfbh[t_dlZfbij_`^_
q_fijhlb\gbdijbklmibldhj]ZgbaZpbbh[hjhgu _kebg_h[oh^bfhlhke_^m_lgZklmiZlv^Z`_g_
aZdhgqb\fh[bebaZpbbk\hbo\hckd\fWlhc`_lhqdbaj_gbyijb^_j`b\Zeky\k\h_\j_fy
n_ev^fZjrZeFhgl]hf_jbHgaZy\eyeG_h[oh^bfu_kbeu^ey\g_aZigh]hm^ZjZ\f_kl_kh\k_fb
kj_^kl\Zfbdhlhju_lj_[mxlky^eyh[_ki_q_gby^_ckl\bcwlbokbe^he`gu[ulv\gZebqbb\
fbjgh_\j_fy?fm\lhjbl`mjgZeFbeblwjbj_\xGZb[he__\_jgucimlvdmki_omwlh
ijbdbgmlvkyfbjguf\lZcg_khkj_^hlhqblvkbeubkj_^kl\ZbgZg_klbm^Zj[_aij_^mij_`^_gby
QlhdZkZ_lkyh[_ki_q_gbykdjulghklblhihfg_gbxZf_jbdZgkdbol_hj_lbdh\i_j\hhq_j_^ghc
aZ^Zq_ckqblZ_lkykdjulvih^]hlh\dm\h_gguo^_ckl\bc\i_j\mxhq_j_^vboaZfuk_e khklZ\kbeb
kj_^kl\gZijZ\e_gb_]eZ\gh]hm^ZjZlhqgh_\j_fygZqZeZbjZafZohi_jZpbb\fg_^Zlvijhlb\gbdm
\j_f_gbgZijbgylb_j_rbl_evguodhgljf_jihkju\m\g_aZigh]hgZiZ^_gbyIjbwlhf
ih^q_jdb\Zxlkyg_ij_eh`gu_lj_[h\Zgbykdjulghklbih^]hlh\db[h_\uo^_ckl\bcg_^he`_g
mqZkl\h\Zlv\ieZgbjh\Zgbblhldlhg_bf__ldwlhfmg_ihkj_^kl\_ggh]hhlghr_gbygbdlhg_
^he`_gagZlv[hevr_lh]hqlhhlg_]hlj_[m_lky^eybkiheg_gbyk\hboh[yaZgghkl_cmqZklgbdh\
[h_\uo^_ckl\bcke_^m_lagZdhfblvkieZghf\qZklbbodZkZxs_ckyebrv\kZfucihke_^gbc
fhf_glLZcgmaZfukeZke_^m_lkhojZgylvg_lhevdhhlijhlb\gbdZghbhlk\hbo\hckdb\hckd
khxagbdh\
;hevrb_\hafh`ghklb\^hklb`_gbbkdjulghklbhkh[_ggh\lZdlbq_kdhfa\_g_lZbl\k_[_ih
fg_gbxaZiZ^guo\h_gguol_hj_lbdh\ijZ\bevgh_bkihevah\Zgb_\j_f_gbkmlhdbih]h^guo
mkeh\bc
GhqvlmfZgkg_]hiZ^f_l_evmf_gvrZxl\b^bfhklvmemqrZxlkdjulghklvIhwlhfm\hckdZ
^he`gu[ulvh[mq_gu\_^_gbx[h_\ij_bfms_kl\_gghghqvxb\iehomxih]h^mLZd\mkeh\byo
l_fghlubh]jZgbq_gghc\b^bfhklbbf__lky\hafh`ghklvkdjulghijhba\_klbg_h[oh^bfu_
i_j_]jmiibjh\dbbkhkj_^hlhq_gb_\hckdkf_gvrbfbihl_jyfb
L_fghlZibr_lEb^^_e=Zjly\ey_lkyemqrbfkj_^kl\hf^eyh[_ki_q_gby\g_aZighklbb
emqr_caZsblhcq_fex[Zy[jhgyHgZh[_ki_qb\Z_lkdjulghklvdZdijbi_j_]jmiibjh\dZob
aZgylbbjZchgZkhkj_^hlhq_gbybebbkoh^gh]hiheh`_gbylZdbih\j_f_gbbgZijZ\e_gbx
gZg_k_gby]eZ\gh]hm^ZjZLZdh]h`_fg_gbyijb^_j`b\Zebkv\ihke_\h_gguci_jbh^ki_pbZebklu
Zf_jbdZgkdhcZjfbbGZrZlZdlbdZkqblZebhgbgbdh]^Zg_^he`gZ[ulvkl_j_hlbighc
Ihke_k_jbb^g_\guoZlZdghqgh_gZklmie_gb_lZgdh\fh`_l[ulv\g_aZigufm^ZjhfbhdZ`_l
[hevrh_ikboheh]bq_kdh_\ha^_ckl\b_gZijhlb\gbdZ
h_ggu_l_hj_lbdbKR:bG:LHhkh[h_agZq_gb_\ijh[e_f_^hklb`_gby\g_aZighklbijb^Zxl
\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_jZkkfZljb\Zy_]hdZd\Z`g_crbckihkh[ihk_ylviZgbdmb
iZjZebah\Zlv\hexdhfZg^h\Zgbyijhlb\gbdZLZklhjhgZkqblZxlZf_jbdZgpudhlhjZyi_j_^
ebphfhiZkghklbkhojZgy_l[hevr_oeZ^ghdjh\byh[_ki_qb\Z_lk_[_[hevrmx[_ahiZkghklvih
kjZ\g_gbxklhcdhlhjZyl_jy_lkZfhh[eZ^Zgb_bl_jiblihjZ`_gb_Kha^Zgb_hiZkguob
g_h`b^Zgguo^eyijhlb\gbdZkblmZpbc[uklj__q_fhgkfh`_lgZgboj_Z]bjh\ZlvkhklZ\ey_lkmlv
\h_gghfbkdmkkl\_
Ih\a]ey^ZfdhfZg^h\ZgbyKR:bG:LHf_jhijbylbyih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
ijh\h^ylky]eZ\gufh[jZahf^eyjZkkj_^hlhq_gby_]h\gbfZgbykbebkj_^kl\hl\e_q_gby_]hhl
jZkiheh`_gby]eZ\ghc]jmiibjh\dbk\hbo\hckdboieZgh\gZf_j_gbcb^_ckl\bckha^Zgby
ij_\hkoh^kl\Z\kbeZobkj_^kl\Zob[eZ]hijbylguomkeh\bc^ey\uiheg_gbybfb]eZ\ghcaZ^Zqbk
fbgbfZevgufbihl_jyfbb\djZlqZcrbckjhdZlZd`_qlh[uihklZ\blvk\hb\hckdZ\[he__
\u]h^gh_iheh`_gb_ihhlghr_gbxd\hckdZfijhlb\gbdZ
dZq_kl\_hkgh\guobh[yaZl_evguomkeh\bcmki_oZlZdhchi_jZpbb\h_gghcobljhklbdZd\\_^_gb_
ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\u^\b]Zxlkyke_^mxsb_ijZ\^hih^h[ghklvkljh]h_khojZg_gb_lZcgu
bq_ldZydhhj^bgZpbyijh\h^bfuof_jhijbylbcHkh[_ggh\u^_ey_lkyagZq_gb_ijZ\^hih^h[ghklb
gZdhlhjhc[ZabjmxlkybhldhlhjhcaZ\bkyl\k_hklZevgu_we_f_gluFu^he`gu^hkdhgZevgh
agZlvijhlb\gbdZbmf_lvbamqZlvdhgdj_lgmxkblmZpbxk_]hihabpbckfhlj_lvgZg___]h
]eZaZfb]h\hjblky\h^ghcbaim[ebdZpbcFu^he`guihgbfZlv_]h^hdljbgmb
ZgZebabjh\Zlv_]hijhreu_^_ckl\byLhevdh\wlhfkemqZ_fukfh`_fjZah[jZlvbijh\_klblZdmx
hi_jZpbxih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_\oh^_dhlhjhcmg_]hg_[m^_lkhfg_gbc
hlghkbl_evgh__bklbgghklb
KhklZ\ghcqZklvx\\_^_gby\aZ[em`^_gb_kqblZ_lky^_fhgkljZpbyih^dhlhjhckh^ghcklhjhgu
ihgbfZ_lkyihdZaijhlb\gbdmnmgdpbhgbjh\Zgbyeh`guoh[t_dlh\Zk^jm]hc^_fhgkljZlb\gu_
^_ckl\by\hckd
Ihj_amevlZlZfbkke_^h\Zgbcijh\_^_gguo\KR:^_eZ_lky\u\h^hlhfqlhjhev
^_fhgkljZlb\guo^_ckl\bc[m^_lg_mdehggh\hajZklZlv[m^ms_f^ey\\_^_gby\aZ[em`^_gb_
kqblZxlZf_jbdZgkdb_ki_pbZebkluihlj_[m_lkyijb\e_q_gb_j_Zevguo\hckdbkbeijh\_^_gb_
^_ckl\bl_evguo[h_\uo^_ckl\bcbhi_jZpbc
\_^_gb_ijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_^hklb]Z_lkyhkms_kl\e_gb_fhl\e_dZxsbo^_fhgkljZlb\guo
^_ckl\bch[rbjghc^_abgnhjfZpb_cbbkdmkghcbfblZpb_cIjh\h^ylkyhgb\_^bghfdhfie_dk_
ih_^bghfmaZfukem[_ajZkdjulbybklbgguoieZgh\[h_\uo^_ckl\bc\hckd
�_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byihfg_gbxaZiZ^guoki_pbZebklh\^he`guijh\h^blvky
kbkl_fZlbq_kdbqlh[uaZklZ\blvijhlb\gbdZijbgylvboaZbklbggu_[h_\u_^_ckl\bybeb
gZf_j_gbyKbeubkj_^kl\Z\u^_e_ggu_^eylZdbo^_ckl\bcfh]mlkh\_jrZlveh`gu_
i_j_f_s_gbyZlZdbb^jm]b_^_ckl\bygZk\h_cklhjhg_bebijhgbdZlvgZl_jjblhjbxijhlb\gbdZb
gZghkblvlZfm^Zjuih\lhjhkl_i_ggufh[t_dlZfkaZ^Zq_chl\e_qv_]h\gbfZgb_hlbklbgguo
�p_e_ceywlh]hfh]ml^_fhgkljbjh\ZlvkygZijbf_jeh`gu_i_j_\hadbbi_j_]jmiibjh\db\hckd
fZg_\jZjlbee_jb_ckha^Zgb_eh`guoi_j_ijZ\eh`guojZ^bhk_l_cbjZ^bhehdZpbhgguoklZgpbc
�_abgnhjfZpbykhklhbl\lhfqlh[u^h\_klb^hijhlb\gbdZeh`gu_k\_^_gbyhk\h_faZfuke_
hkh[_gghh]jmiibjh\d_kbe\j_f_gbbgZijZ\e_gbb]eZ\gh]hm^ZjZ\fbl_fkZfufhl\e_qvhlk\hbo
�^_ckl\bl_evguogZf_j_gbc_abgnhjfZpbyj_Zebam_lky\hkgh\ghf\\b^_e_]_g^uIhfg_gbx
Zf_jbdZgkdboki_pbZebklh\ijhlb\gbd^he`_gh[jZlblv\gbfZgb_gZ^_abgnhjfZpbxbih\_jblv
�_ceywlh]hg_h[oh^bfhqlh[u^_abgnhjfZpbydZkZeZkvk_jv_aguob\Z`guo\hijhkh\b[ueZ
�i_j_f_rZgZkijZ\^hchimkdZ_lky^h\bijZ\^b\hcbgnhjfZpbb
kyjZ[hlZihhj]ZgbaZpbb^_abgnhjfZpbblsZl_evghieZgbjm_lkyieZg_ih^_abgnhjfZpbb
^_abgnhjfZpbbhl\ebygby^jm]bobklhqgbdh\blhqgh_hij_^_e_gb_lh]hijbgyeebh[t_dl
ij_^gZagZq_ggmx^eyg_]h^_abgnhjfZpbxb^_ckl\m_lebhg\gm`ghf^eygZkgZijZ\e_gbb
Z`guffhf_glhf\ijh\_^_gbbf_jhijbylbcih^_abgnhjfZpbbaZiZ^gu_ki_pbZebklukqblZxl
k\yavf_`^maZ^ZqZfbhi_jZpbbih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bh[_ki_q_gb_f
k_dj_lghklb:[khexlgZylZcgZihfg_gbxjy^ZZ\lhjh\kdhj__p_evddhlhjhcgm`ghklj_fblvky\
oh^_ih^]hlh\dbbijh\_^_gbyhi_jZpbb
Ml\_j`^_gby\dhlhjuoij_^kdZau\Z_lkyg_ba[_`gucijh\Zehi_jZpbb\j_amevlZl_ex[hcml_qdb
bgnhjfZpbbg_ih^l\_j`^Zxlkyijb\gbfZl_evghfbamq_gbb[hevrh]hdhebq_kl\Zbklhjbq_kdbo
ijbf_jh\LZdjZkkfhlj_\hkgh\gu_ijbf_juhi_jZpbcih\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_
Zf_jbdZgkdbcki_pbZebkl;ZjlhgMwcebk^_eZe\u\h^qlh\\bkemqZ_\mdZaZggu_hi_jZpbb[ueb
mki_rgufb;he__lh]h\\bmki_rguohi_jZpbcbf_eZf_klhml_qdZbgnhjfZpbbH^gZdhml_qdZ
g_h[yaZl_evghhagZqZeZkju\hi_jZpbbihkdhevdmkh[ex^ZeZkv__ijZ\^hih^h[ghklv
Ih^bfblZpb_cbghkljZggu_ki_pbZebkluihgbfZxl]eZ\gufh[jZahfkha^Zgb_[hevrh]h
dhebq_kl\Zeh`guoh[t_dlh\^eyh[fZgZijhlb\gbdZqlhihbofg_gbx^he`ghmkbeb\Zlv
g_hij_^_e_gghklvh[klZgh\dbj_f_gZ^_j_\ygguohjm^bcbfZd_lh\lZgdh\ijhreb
[_a\ha\jZlghbbfblZpby\kh\j_f_gghc\hcg_ihlj_[m_lrbjhdh]hbkihevah\ZgbykZfhc
kh\_jr_gghcl_ogheh]bbki_pbZevguoeZ[hjZlhjbyokljZgG:LH\_^mlkyZdlb\gu_jZ[hluih
kha^ZgbxZ[khexlghgh\h]hihdhe_gbykj_^kl\bfblZpbbijZdlbq_kdb\k_ohkgh\guo\b^h\
\hhjm`_gbyb[h_\hcl_ogbdbZjlbee_jbckdbokbkl_flZgdh\a_gblguojZd_lguodhfie_dkh\
kZfhe_lh\bl^Ijbwlhfgh\u_kj_^kl\ZbfblZpbbihfg_gbxbojZajZ[hlqbdh\[m^mlb^_glbqgu
iha\mdh\uf\bamZevgufjZ^bhbaemqZxsbfbl_ieh\ufoZjZdl_jbklbdZfj_Zevgufh[t_dlZf
Ijbf_g_gb_wlbokj_^kl\h[_ki_qbldZdij_^iheZ]Z_lkykgb`_gb_^hklh\_jghklb^h[u\Z_fhc
ijhlb\gbdhfjZa\_^u\Zl_evghcbgnhjfZpbbkhdjZlblwnn_dlb\ghklv_]hm^Zjh\dZdh[uqghflZdb
\ukhdhlhqgufhjm`b_f
\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_m^_ey_lkylZd`_i_j\hkl_i_ggh_\gbfZgb_b\]_jfZgkdhc
ZjfbbHkgh\gu_iheh`_gbyih\\_^_gbx\aZ[em`^_gb_baeh`_gu\mklZ\guo^hdmf_glZo
[mg^_k\_jZG_f_pdb_ki_pbZebklukqblZxlqlh]eZ\guf\wlhf^_e_y\ey_lkykha^Zgb_m
ijhlb\gbdZhrb[hqgh]hfg_gbyhkbeZof_klhgZoh`^_gbbb^_yl_evghklb\hckdb\hckdh\uo
�h[t_dlh\hklb]Z_lkywlZp_evihbofg_gbxij_`^_\k_]hgZ\yau\Zgb_fijhlb\gbdmg_iheguo
bebg_\_jguo^Zgguoh[h_\hch[klZgh\d_^eyijbgylbybfgZwlhchkgh\_g_ijZ\bevgh]hj_r_gby
Z`g_crbfblj_[h\ZgbyfbdieZgbjh\Zgbxbj_ZebaZpbb\k_]hdhfie_dkZf_jhijbylbcih
\\_^_gbxijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_ihfg_gbxbghkljZgguo\h_gguol_hj_lbdh\y\eyxlkyagZgb_
lh]hgZkdhevdh\hkijbbfqb\ijhlb\gbdd\\_^_gbx_]h\aZ[em`^_gb_bij_^\b^_gb_\wlhck\yab
_]hhl\_lguo^_ckl\bcZlZd`_mykg_gb_dhfZg^bjZfbbrlZ[Zfbp_e_c\\_^_gby\aZ[em`^_gb_b
ijh]ghabjh\Zgb_\hafh`guo^_ckl\bcijhlb\gbdZ\kemqZ_^hklb`_gbywlbop_e_c
AZiZ^gu_\h_ggu_ki_pbZebklumdZau\Zxlqlh\k_aZljZlugZijh\_^_gb_f_jhijbylbcih\h_gghc
obljhklbkba[uldhfdhfi_gkbjmxlky^hklb]gmlhc\g_aZighklvxZ\j_amevlZl_\u]h^hcl_
^hklb`_gb_fmki_oZgZbf_gvr_caZljZlhckbekj_^kl\b\j_f_gb
g_aZighklvg_klbobcgh_y\e_gb_Zj_amevlZlij_^gZf_j_gghcl\hjq_kdhc^_yl_evghklb
dhfZg^h\ZgbybrlZ[h\hkgh\ZgghcgZagZgbbh[klZgh\dbijhlb\gbdZmq_l_ih^]hlh\dbk\hbo
^hklb]Z_lky\h_gghcobljhklvxdhlhjmxg_h[oh^bfhagZlvbmf_lvijbf_gylv
h_ggZyobljhklvih\a]ey^ZfbghkljZgguo\h_gguoki_pbZebklh\^he`gZhljZ`Zlvky\
ki_pbZevghfieZg_WlhlieZgfh`_l\dexqZlv\k_[yke_^mxsb_hkgh\gu_imgdlup_ev
kdjulghklbb\\_^_gby\aZ[em`^_gb_ZlZd`_kihkh[^hklb`_gbyh`b^Z_fZyj_Zdpbykhklhjhgu
ijhlb\gbdZgZ\h_ggmxobljhklvdhgdj_lgu_aZ^Zqbihkdjulghklbb\\_^_gbx\aZ[em`^_gb_\
h[eZklbkhojZg_gby\h_gghclZcgufZkdbjh\db^bkpbiebgukdjulghklb^_fhgkljZlb\guo
^_ckl\bc^_abgnhjfZpbbbbfblZpbb
Hkh[h\Z`ghmqblu\Zlvihfg_gbxgZlh\kdboki_pbZebklh\gZpbhgZevgu_hkh[_gghklb
ijhlb\gbdZ_]h\h_ggmxikboheh]bxFu^he`gu[ulvkihkh[guihklZ\blvk_[ygZf_klh
ijhlb\gbdZhp_gblvh[klZgh\dm_]h\a]ey^hfml\_j`^Z_l`mjgZe:jfb^eywlh]hgm`ghg_
lhevdhagZgb_\hafh`ghkl_c_]hjZa\_^hj]Zgh\ghbkj_^kl\k\yabkbkl_fu^h[u\ZgbybgnhjfZpbb
G_h[oh^bfhlZd`_agZlv_]hgZpbhgZevgu_hkh[_gghklbikboheh]bx^hdljbgmbmqblu\Zlv_]h
bklhjbq_kdbchiulGZrZ\_jkbygZ\yau\Z_fZyijhlb\gbdm^he`gZ[ulveh]bqghchl\_qZlv
oZjZdl_jm_]hfure_gbybjZa\blbyh[klZgh\dbijhlb\ghfkemqZ_hgihcf_lqlh_]hiulZxlky
\\_klb\aZ[em`^_gb_k_]^ZgZ^hbkoh^blvbalh]hqlhbf__rv^_ehkhiulgufmfgufbobljuf
ijhlb\gbdhfh[eZ^Zxsbfh]jhfgufb\hafh`ghklyfb^ey\uy\e_gbygZrbobklbgguogZf_j_gbc
�eymki_rgh]h\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_djZcg_\Z`gufy\ey_lkykhojZg_gb_lZcgu
?kebZ[khexlgZykhojZgghklvlZcgug_h[_ki_q_gZrZgkugZ\\_^_gb_\aZ[em`^_gb_j_adh
kgb`ZxlkybiZ^Zxl^hgmeyG_h[oh^bfhijbf_gylvijb_fu\h_gghcobljhklbgZ\k_omjh\gyo
dhfZg^h\ZgbyrlZ[h\b\hckdjZ^bkhojZg_gbylZcguml\_j`^ZxlZf_jbdZgkdb_ki_pbZebklu
B^Ze__G_h[oh^bfhjZaebqZlv^\ZlbiZkhojZg_gbylZcgui_j\uckdjulghklvkZfh]hnZdlZ
\h_gghcobljhklb\lhjhckhojZg_gb_\lZcg_bklbgguoaZfukeh\k\h_]hdhfZg^h\Zgby
\hhjm`_gguokbeZoKR:\h_ggZyobljhklvmf_gb_kha^Z\Zlvkhhlghr_gb_kbe\k\hxihevam
q_j_ah[fZgijhlb\gbdZmf_gb_kha^Z\Zlv\g_aZighklvklZ\ylky\kem`_[gmxh[yaZgghklv
dhfZg^mxsbfbdhfZg^bjZf\k_okl_i_g_cb\h\k_o\b^Zohi_jZpbbb[hy
h_ggu_ki_pbZebkluaZjm[_`hfg_^_eZxlk_dj_lZbalh]hqlhaZklhcgZmjh\g_klZjuo
ij_^klZ\e_gbchkj_^kl\Zobkihkh[Zo\_^_gby\hcgub[h_\uo^_ckl\bcij_^klZ\ey_l[hevrmx
�m]jhamlhfmdlhg_^hhp_gb\Z_lwlhiheh`_gb_himkdZxsbclZdmxg_^hhp_gdmfh`_lhdZaZlvky
aZklb]gmluf\jZkiehoGh\u_mkeh\bylj_[mxlgh\uol\hjq_kdboijb_fh\hcgugbdh]^Zg_
\ub]ju\ZxlkymklZj_\rbfbf_lh^ZfblZdh\hfg_gb_aZiZ^guo\h_gguol_hj_lbdh\Hloh^hl
ko_fu\fukeyob^_ckl\byomfkl\_ggZyb^_eh\Zyba\hjhleb\hklv\h_ggZyobljhklv\hll_
fhf_gludhlhju_kihkh[kl\mxl^hklb`_gbx\g_aZighklbAZklb]gmlv\jZkiehofh`ghlhevdh
\g_aZighklvxZ\g_aZighklvfh`ghkha^Zlvlhevdh\h_gghcobljhklvxmf_eufijbf_g_gb_f__
nhjfbkihkh[h\G_ij_ju\gh_baf_g_gb_kihkh[h\\_^_gby\hcgb[h_\uo^_ckl\bcijhgbaZggh_
\h_gghcobljhklvx\k_]^Z[uehwnn_dlb\gufkj_^kl\hf^hklb`_gbymki_oZIhaZy\e_gbx
\h_gguoki_pbZebklh\lZdlbq_kdh_bkljZl_]bq_kdh_gh\Zlhjkl\hlZd`_\Z`gh^eyih[_^udZd
hjm`b_\[hx
\hcgZoaZjm[_`guo]hkm^Zjkl\
h\lhjhciheh\bg_;;\_dZj_^dbc]h^gZA_fe_h[oh^beky[_aehdZevghc\hcgubeb\hhjm`_ggh]h
dhgnebdlZLhevdhaZihke_\h_gguoe_l kih]h^\fijhbahrehk\ur_\hcgb
kZfuojZaebqguoijbjh^ghdebfZlbq_kdbomkeh\byoH^gZdhgbh^gZ\hcgZg_h[hreZkv[_a
ijbf_g_gbyklhjhgZfb\h_gghcobljhklbH[jZlbfkyddhgdj_lguf\hcgZf
GZ:abZlkdhfdhglbg_gl_ijhbkoh^bebgZb[he__h`_klhq_ggu_bijh^he`bl_evgu_\hcgugbo
kZfh_g_ihkj_^kl\_ggh_mqZklb_ijbgbfZebfgh]b_dZiblZebklbq_kdb_]hkm^Zjkl\Zbbo\hckdZ\
lhfqbke_ih^neZ]hfHHGgh\h]eZ\_kKh_^bg_ggufbRlZlZfb:f_jbdbk\yabkwlbfhiul
ZabZlkdboehdZevguo\hcg]^_dZ`^Zybaklhjhghl\h^beZ[hevrmxjheviheblbq_kdhcb\h_gghc
obljhklbZdlmZe_gbihk_c^_gv
M`_i_j\ZydjmigZyehdZevgZy\hcgZgZDhj_ckdhfihemhkljh\_gZqZeZkvkijbf_g_gby\h_gghc
&#xoh;&#x`^;&#x_g;&#xb_;&#x;&#xX;&#x`g;&#xmx;
&#xhj;&#x_x;&#xh;&#xck;
&#xDG;�obljhklboh`^_gb_\X`gmxDhj_x\hckdDGJbxgy]h^Zm\_gqZehkvmki_ohf\
[hevr_ckl_i_gbbaaZijbf_g_gghcdhj_ckdhcGZjh^ghcZjfb_c DG:\f\h_gghcobljhklb
l_q_gb_g_dhlhjh]h\j_f_gbhgZijh\h^beZk_jbxgZe_lh\bfbgb\lhj`_gbcOhlywlbgZe_lub
gZjZsb\Zgb_kbeK_\_jghcDhj_b[uebh[gZjm`_gubojZkkfZljb\ZebdZdh[uqgu_
Ijbf_jhfm^Zqghijbf_g_gghcDG:\h_gghcobljhklby\ey_lkyhdjm`_gb_bmgbqlh`_gb_c
Zf_jbdZgkdhci_ohlghc^b\babb\oh^_Lwq`hgkdhchi_jZpbb bxey]h^Z\fBkihevamy
]hjgucj_ev_nf_klghklbbghqgu_mkeh\bydhj_ckdb_\hckdZkdjulgh\urebgZlueu
h[hjhgy\rbokyZf_jbdZgkdboqZkl_cbhdjm`bebboKijbf_g_gb_f\h_gghcobljhklbdhj_ckdb_
\hckdZnhjkbjh\Zebfgh]hqbke_ggu_\h^gu_ij_]jZ^uWlhijhbkoh^behh[uqghghqvxgZ
ih^jmqguokj_^kl\Zo iehlZoeh^dZobli\f\[jh^ZlZd`_ih\hkklZgh\e_gguffhklZfbgh]^Zih
^Zf[Zf
DhfZg^h\Zgb_DG:m^Zqghbkihevah\Zeh^eykdjulghklb^_ckl\bcnZdlhj\j_f_gbLZdmljhf
ghy[jy]h^ZyZf_jbdZgkdZyZjfbyk\hbfijZ\ufneZg]hfi_j_reZ\gZklmie_gb_kaZ^Zq_c
h\eZ^_lv;md^bghfbObqohghfAZkmldb_cm^Zehkvijh^\bgmlvkygZdfbh\eZ^_lvjm[_`hf
x`g__L_qhgZMgkZgZGh^Zevr_gZklmiZlvhgbg_kfh]ebIha^gh\_q_jhfghy[jyDG:
�kh\f_klghkqZklyfbdblZckdbogZjh^guo^h[jh\hevp_\ DG\fi_j_reZ\dhgljgZklmie_gb_
h^gh\j_f_gghgZaZiZ^ghfb\hklhqghfmqZkldZonjhglZObljhklvaZdexqZeZkv\lhfqlh
Zf_jbdZgpuijb\udebdgZqZem[h_\uo^_ckl\bckmljZbeb^g_fZ\\_q_jg__\j_fywlhhdZaZehkv
kh\_jr_gghg_h`b^ZggufAZghqvbi_j\uc^_gv[h_\[ueZmgbqlh`_gZ[hevrZyqZklv]h
ebkugfZgh\kdh]hdhjimkZ
dhgp_]h^Zdhj_ckdb_\hckdZklZebijbf_gylvgh\mxlZdlbdm[hjv[ukkZfhe_lZfb
ijhlb\gbdZdZ`^hfihedmkdjulghkha^Z\Zebkv]jmiiuklj_edh\hohlgbdh\aZkZfhe_lZfb
Hgbkhklhyebba[hcph\\hhjm`_gguoh^gbf^\mfyjmqgufbime_f_lZfbklZgdh\uf
ime_f_lhf^\mfylj_fyijhlb\hlZgdh\ufbjm`vyfba_gblgufdjmighdZeb[_jgufime_f_lhfbeb
hjm^b_ffZehdZeb[_jghca_gblghcZjlbee_jbb=jmiiuh[uqghjZkiheZ]Zebkv\fhl
ijbdju\Z_fh]hh[t_dlZohjhrhfZkdbjh\Zebkvb\_ebh]hgvihgbadhe_lysbfkZfhe_lZf
ijhlb\gbdZQlh[uaZfZgblvkZfhe_luijhlb\gbdZih^i_j_dj_klguch]hgvg_kdhevdbo]jmii
^_fhgkljbjh\Zehkv^\b`_gb_ih^hjh]_Z\lhljZgkihjlZIZ^db_gZe_]dmx^h[uqmZf_jbdZgkdb_
ibehlukgb`Zebkv^h[j_xs_]hihe_lZbihiZ^Zebih^h]hgvdhj_ckdboklj_edh\hohlgbdh\aZ
kZfhe_lZfb
h_ggZyobljhklvijbf_gyeZkv\hckdZfbDG:b\h[hjhg_ihabpbhgguci_jbh^\hcguqlh[u
kgbablvihl_jbhlm^Zjh\Z\bZpbbijhlb\gbdZh[hjhgZklZeZh[hjm^h\Zlvkylhgg_eyfbKbkl_fZ
hdZaZeZkvgZb[he__hl\_qZxs_c]hjgufmkeh\byfIhl_jb\hckdkhdjZlbebkvihqlbgZ\b
Ijbf_gyeb\\hcg_\Dhj__\h_ggmxobljhklvbZf_jbdZgkdb_\hckdZIjbwlhfbkihevah\Zekyhiul
\\_^_gbyijhlb\gbdZ\aZ[em`^_gb_bkdjulghcih^]hlh\db\hckdihemq_ggucZf_jbdZgkdbfb
\hckdZfb\KbpbebckdhcGhjfZg^kdhcb^jm]bo^_kZglguohi_jZpbyo\oh^_lhjhcfbjh\hc
\hcguqZklghklbhg[uebkihevah\Zgijb\ukZ^d_fhjkdh]h^_kZglZ\jZchg_BgqohgZ\k_gly[j_
]h^Z ko_fZ\f
DhfZg^h\Zgb_KR:i_j_^hi_jZpb_cjZajZ[hlZehp_eucdhfie_dkf_jhijbylbcihkdjulghc
ih^]hlh\d_ih]jmad_b^hklZ\d_\hckdfhj_f\aZ^ZggucjZchgDjZajZ[hld_ieZgZ^_kZglghc
hi_jZpbbijb\e_dZekyh]jZgbq_ggucdjm]ebpbajmdh\h^ys_]hkhklZ\Zoh^_ih^]hlh\db
Zf_jbdZgkdh_dhfZg^h\Zgb_rbjhdhbkihevah\ZehjZaebqgu_l_ogbq_kdb_kj_^kl\ZfZkdbjh\db\
lhfqbke_jZ^bhfZkdbjh\dmh]jZgbqbehjZ^bhi_j_^Zqbbl_e_nhggu_jZa]h\hjuijh\_eh
f_jhijbylbyihkhojZg_gbx\h_gghclZcgukhdjZlbeh^hfbgbfmfZkem`_[gmxi_j_ibkdmGZ
ijhly`_gbb\k_]hi_j_oh^Z^_kZglZfhj_fgZdhjZ[eyokh[ex^ZehkvjZ^bhfheqZgb_
�eylh]hqlh[u^_ahjb_glbjh\Zlv_joh\gh_dhfZg^h\Zgb_DG:\hlghr_gbbjZchgZ\ukZ^db[ueb
kieZgbjh\Zgubhkms_kl\e_gum^ZjuZ\bZghkghcZ\bZpbbg_lhevdhihjZchgmBgqohgZghb
x`g__ihDmgkZgmbk_\_jg__GZfiohbIo_gvygmlh`_\j_fyrlZ[hfdhfZg^mxs_]hFK
�&#xhk;&#xlh;&#xd_;&#x; p;&#x_;&#xZ^;b;&#xjZ;Z;�KR:gZZevg_fhklhd_\bp_Z^fbjZeZ`hcy\Lhdbh[uehj_r_ghijhba\_klbj_c^\
gZijZ\e_gbbDmgkZgZkp_evx^_fhgkljZpbb\ukZ^db^_kZglZk_gly[jyjhlZih^dhfZg^h\Zgb_f
ihedh\gbdZWey[ueZ^hklZ\e_gZ\gZagZq_ggh_f_klhZg]ebckdbfnj_]ZlhfMZclkwg^;_c
Kh\_jrb\j_c^gZijb[j_`gmxihehkm\jZchg_DmgkZgZhgZ\_jgmeZkvgZdhjZ[evihl_jy\
q_eh\_dZhlime_f_lgh]hh]gy
Hl\e_dZxsb_^_ckl\byZf_jbdZgpuhkms_kl\bebbgZ\hklhqghfih[_j_`v_Dhj_bLZdk_gly[jy
Zf_jbdZgkdbcebg_cgucdhjZ[evFbkkmjblhevdhqlhijb[u\rbcbaKR:ZlZd`_dj_ck_j
O_e_gZbwkdZ^j_gguofbghghkpZih^\_j]ebh[klj_emihjlKZfqohdk_gly[jy\^_gv
\ukZ^db^_kZglZ\Bgqohg_mijb[j_`gh]h]hjh^ZQoZgkZ^hgjZkiheh`_ggh]hf_`^mBhg^hdhfb
IohoZghf^ey^_ckl\bc\luemDG:[ue\ukZ`_ghljy^x`ghdhj_ckdbo\hckdHgihg_k[hevrb_
ihl_jbb_]hhklZldbih^ijbdjulb_fh]gydj_ck_jZO_e_gZ[ueb\aylugZ[hjl^_kZglbjh\Z\rbo
_]hkm^h\
LZdbfh[jZahfZf_jbdZgkdh_dhfZg^h\Zgb_ih`_jl\h\Zehhij_^_e_ggufqbkehfx`ghdhj_ckdbo
khe^Zlqlh[uk^_eZlvijZ\^hih^h[gufbhl\e_dZxsb_^_ckl\byIhkj_^kl\hf^_fhgkljZlb\guob
eh`guo^_kZglh\Zf_jbdZgkdhfmdhfZg^h\Zgbxm^Zehkvhl\e_qv\gbfZgb_bkbeuDG:hljZchgZ
BgqohgZ
h_ggZyobljhklv[ueZijbf_g_gZb\dhgljgZklmie_gbbZf_jbdZgkdbo\hckdkImkZgkdh]h
�ieZp^ZjfZeykhojZg_gby\lZcg_ieZgZdhgljgZklmie_gbyijbf_gyebkvl_`_ijb_fuqlhbijb
ih^]hlh\d_fhjkdh]h^_kZglZDjhf_lh]h\u^\b`_gb_\hckd\bkoh^gu_jZchgu^eygZklmie_gby
�hkms_kl\eyehkvij_bfms_kl\_gghghqvxg_fkhojZgyekymklhy\rbckyj_`bfi_j_^\b`_gbc
Ohjhrh[ueZhj]Zgbah\ZgZdhf_g^ZglkdZykem`[Zbkem`[Zj_]mebjh\Zgbydhlhju_kljh]h
�dhgljhebjh\Zebi_j_^\b`_gby\hckdey^hklb`_gbykdjulghklbl_ogbdZ[h_ijbiZkub^jm]b_
fZl_jbZevgu_kj_^kl\Z[uebaZdhiZgu\a_fexIjbwlhfbg`_g_jgu_jZ[hluijh\h^bebkvlhevdh
l_fb\hckdZfbdhlhju_gZoh^bebkvgZieZp^Zjf_^ebl_evgh_\j_fyj_amevlZl_
dhgljgZklmie_gbyZaZl_fbmki_rgh_]hijh\_klb
oh^_\hcgu\hv_lgZf_\o]h^Zoki_pbZevgufb^bj_dlb\ZfbbieZgZfb\h_gghcobljhklb
Zf_jbdZgkdh]hdhfZg^h\Zgbyij_^mkfZljb\Zebkvf_jhijbylbyih^_abgnhjfZpbb^_fhgkljZpbb
bfblZpbbbihkdjulghklbRbjhdhbkihevah\Zebkvhl\e_dZxsb_^_ckl\bydhlhju_ih[m`^Zeb
ih^jZa^_e_gbyGNHX\uoh^blvbak\hbohlghkbl_evgh[_ahiZkguo[Zah\uoeZ]_j_cbgZiZ^ZlvgZ
Zf_jbdZgkdh_bebkZc]hgkdh_ih^jZa^_e_gb_i_j_r_^r__ydh[udh[hjhg_\wlh\j_fy^jm]h_
kdjulghjZkiheh`_ggh_ih^jZa^_e_gb_ZjfbbKR:\g_aZighZlZdh\Zeh\v_lgZfp_\h]g_fhlk_dZeh
bohlk\h_]heZ]_jybmgbqlh`ZehIjbf_gyekyblZdhcijb_fdZdijyfh_ihiZ^Zgb_ijbdhlhjhf
ih^jZa^_e_gby^_fhgkljZlb\ghZlZdh\Zeb\jZaguogZijZ\e_gbyoZaZl_f\g_aZighf_gyydmjk
^\b`_gbyaZfudZebdhevph\hdjm]hij_^_e_ggh]hjZchgZbaZ\yau\Zeb[hckgZoh^ysbfbky\g_f
kbeZfb
Ih^]hlh\dZgh\uokj_^kl\ihjZ`_gbybnhjf[h_\uo^_ckl\bcZf_jbdZgkdbfdhfZg^h\Zgb_f
gZ^e_`Zsbfh[jZahfkdju\ZeZkvLZdkdjulgh[uebih^]hlh\e_gub\g_aZighijbf_g_gu^\_
wkdZ^juj_qguoZfnb[bcguokbe^_evl_F_dhg]ZkboihfhsvxZf_jbdZgpu[ukljhijhgbdZeb
\]em[v^`mg]e_cbg_^himkdZebbkihevah\Zgbywlhcj_dbiZljbhlbq_kdbfbkbeZfb^eygZe_lZgZ
lueuZf_jbdZgkdbobkZc]hgkdbo\hckd
LZd`_\i_j\u_\hv_lgZf_[uebhkms_kl\e_guZwjhfh[bevgu_hi_jZpbbkmlvdhlhjuo
aZdexqZeZkv\[ukljhcbkdjulghci_j_[jhkd_\gm`gucjZchggZ\_jlhe_lZoi_ohlguob^jm]bo
qZkl_c^ey\_^_gby[h_\uo^_ckl\bcLZdb_hi_jZpbbijhlb\iZljbhlbq_kdbokbev_lgZfZ
hkms_kl\eyeZki_pbZevghkha^ZggZy\KR:\]h^mZwjhfh[bevgZy^b\babyIhke_mki_rgh
ijh\_^_gghcZwjhfh[bevghchi_jZpbb\lm`_ahgm^_ckl\bckdjulghaZ[jZku\Zebkv^b\_jkbhggh
jZa\_^u\Zl_evgu_]jmiiuWlb]jmiiui_j_^\b]Zykvlhevdhghqvx^g_f\_ebjZ^bhgZ[ex^_gb_b
mkljZb\ZebaZkZ^ugZiZ^ZebgZih^jZa^_e_gbyiZljbhlbq_kdbokbegZijZ\ey\rboky\ahgm[h_\uo
^_ckl\bc
;_amkeh\ghdjmighcZdpb_c\h_gghcobljhklby\behkv\lhj`_gb_Zf_jbdZgkdbo\hckd\]h^m\
DZf[h^`mbEZhkqlh[ui_j_j_aZlvdhffmgbdZpbbiZljbhlbq_kdbokbemgbqlh`blv[Zau
iZljbhlh\gZjmrblv\aZbfh^_ckl\b_qZkl_cGZjh^guo\hhjm`_gguokbehk\h[h`^_gby GKH\f
X`gh]hv_lgZfZkiZljbhlbq_kdbfbkbeZfbDZf[h^`bbEZhkZlhj`_gb_]hlh\behkvk
kh[ex^_gb_f\k_o\hafh`guof_jkdjulghklbIeZghi_jZpbbij_^mkfZljb\Ze\g_aZigh_b
klj_fbl_evgh_gZklmie_gb_gZklhebpmDZf[h^`bIghfi_gvOhlyh^ghkh[ulb_gZklhjh`beh
iZljbhlh\lj_o]hkm^Zjkl\dh]^Z\_kghc]h^Z\DZf[h^`_[uebgkibjbjh\Zg]hkm^Zjkl\_gguc
i_j_\hjhlbd\eZklbijbrehijhZf_jbdZgkdh_ijZ\bl_evkl\hh^gZdhijZdlbq_kdborZ]h\ih
ij_^hl\jZs_gbx\lhj`_gbyij_^ijbgylhg_[ueh
AZ^\Z^gy^hgZklmie_gbyZf_jbdZgkdb_\hckdZaZgyebbkoh^gh_iheh`_gb_\dfhl]jZgbpuBf
m^Zehkvkdjulvih^]hlh\dm\lhj`_gbyihwlhfmhghhdZaZehkv^eyiZljbhlbq_kdbokbe
g_h`b^Zgguf
h_ggZyobljhklvZdlb\ghijbf_gyeZkvbGKHXqZklghklbg_h`b^Zggufb^eyZf_jbdZgp_\
y\bebkvbokljZl_]bq_kdb_gZklmiZl_evgu_hi_jZpbbHgbij_^klZ\eyebkh[hckh\hdmighklv
kdjulghih^]hlh\e_gguo[h_\uo^_ckl\bcjZkkj_^hlhq_gguoihnjhglmb\]em[bgmhi_jZlb\guo
]jmiibjh\hdkhklhysbobahl^_evguokh_^bg_gbcbqZkl_cj_]meyjguo\hckd^_kyldh\qZkl_cb
gZ\uiheg_gb__^bghchi_jZlb\ghcaZ^ZqbIjbf_jhffh`_lkem`blvlj_lv_kljZl_]bq_kdh_
gZklmie_gb_ij_^ijbgylh_\hckdZfbGKH\_kghc]h^ZHghgZqZehkv\ghqvgZfZjlZgZ
lj_ohkgh\guogZijZ\e_gbyo \k_\_jghcqZklbX`gh]hv_lgZfZ\p_glj_b\jZchg_KZc]hgZ\fgZ
njhgl_k\ur_df
Ijbih^]hlh\d_gZklmiZl_evguo[h_\bhi_jZpbcmf_ehmqblu\Zebkvki_pbnbq_kdb_mkeh\by
�\v_lgZfkdh]hLfZdkbfZevghbkihevah\Zeky^eyhj]ZgbaZpbbb\_^_gby\g_aZiguo^_ckl\bc
i_jbh^^h`^_c fZchdly[jv\fdh]^Zijbf_g_gb_ijhlb\gbdhfZ\bZpbb[uehaZljm^g_ghZlZd`_
l_fgh_\j_fykmlhdIjbwlhf]eZ\gu_m^ZjugZghkbebkvdZdijZ\behihkZc]hgkdbf\hckdZf
bf_\rbfgbadmx[h_kihkh[ghklvH[uqghkh_^bg_gbyGKH^h[b\Zebkvmki_oZWlh\ugm`^Zeh
ijhlb\gbdZkgbfZlvk\hbj_a_j\uk^jm]bogZijZ\e_gbcb[jhkZlvbogZm]jh`Z_fucmqZklhdwlhc
h[klZgh\d_qlh[ufZdkbfZevghh[hkljblvh[klZgh\dmbk[blvijhlb\gbdZklhedmdhfZg^h\Zgb_
GKHj_adhZdlb\babjh\Zeh^_ckl\byk\hbo\hckdbiZjlbaZggZlhfgZijZ\e_gbbhldm^Z[ueb
i_j_[jhr_gukbeu\jZ]ZLZdih\lhjyehkv\l_q_gb_\k_chi_jZpbbg_h^ghdjZlghLZdZyobljhklv
aZklZ\eyeZijhlb\gbdZf_lZlvkygZh]jhfghfnjhgl_bah^gh]hjZchgZ\^jm]hcqlh[uaZdjulv
[j_rbb^jh[blvk\hbj_a_j\uEbqguckhklZ\_]h\hckdbafZlu\Zekynbabq_kdbbfhjZevgh
&#xH;�GZk_\_j_Bg^hdblZyIH_fhdjZlbq_kdhcj_kim[ebdbv_lgZfijbrehkvijhy\eylvfgh]h
bah[j_lZl_evghklbb\h_gghcobljhklbqlh[uijhlb\hklhylvfZkkbjh\Zggufm^ZjZfZf_jbdZgkdhc
Z\bZpbb
KKR:ijb^_ckl\byoihh[t_dlZfijbdjulufa_gblgufbjZd_lgufbih^jZa^_e_gbyfb^ey
�\\_^_gbybo\aZ[em`^_gb_ijbf_gyeb^_fhgkljZlb\gu_^_ckl\byeywlh]h\jZchg[hf[hf_lZgby
\ukueZebkvki_pbZevgu_kZfhe_lukha^Z\Z\rb_Zdlb\gu_ihf_objZ[hl_JEKh[gZjm`_gbyb
gZ\_^_gbyAZl_fdh[t_dlmgZkj_^gbo\ukhlZogZijZ\eyebkvhl\e_dZxsb_]jmiiu ^\Zq_luj_
kZfhe_lZ\fdhlhju_g_\oh^y\ahgmihjZ`_gbya_gblguokj_^kl\j_adhf_gyebdmjkb\ukhlmb
moh^bebbaih^h[klj_eZwlhlfhf_glk^jm]bogZijZ\e_gbcgZ\ukhlZof_ljh\dh[t_dlm
\uoh^bebm^Zjgu_]jmiiuhkms_kl\ey\rb_[hf[Zj^bjh\dm
v_lgZfkdb_a_gblqbdb^eyijbdjulbyk\hbo\hckdbh[t_dlh\hl\ha^mrgh]hgZiZ^_gbyijbf_gyeb
a_gblghjZd_lgu_bZjlbee_jbckdb_dhfie_dku\dZq_kl\_dhqmxsbob^_ckl\mxsbobaaZkZ^
Ih^\b`gu_ih^jZa^_e_gbybdhfie_dkukihkh[gu_d[ukljhfmjZa\_jlu\Zgbxbdklj_ev[_\
^\b`_gbbbebkdhjhldbohklZgh\hdihke_dZ`^hcklj_ev[ukdjulghi_j_f_sZebkvgZgh\mx
ihabpbxA_gblgu_ih^jZa^_e_gby^_ckl\mxsb_baaZkZ^ijbf_gyebkv^eyihjZ`_gbykZfhe_lh\
ijbgZe_lZokg_ijbdjuluobebkeZ[hijbdjuluogZijZ\e_gbcZlZd`_ijbihe_l_bogZij_^_evgh
fZeuo\ukhlZoAZkZ^umkljZb\Zebkv\jZaju\Zof_`^mahgZfbihjZ`_gbckhk_^gboa_gblguo
qZkl_cbih^jZa^_e_gbcIhabpbb^eywlh]h\u[bjZebkvkmq_lhfj_ev_nZf_klghklbIh\ur_gb_
wnn_dlb\ghklb^hklb]Zehkv\u^_e_gb_f\aZkZ^mih^jZa^_e_gbchkgZs_gguojZaghlbigufb
a_gblgufbdhfie_dkZfb
G_dhlhju_kihkh[u\h_gghcobljhklbdhlhju_ijbf_gyebkvZf_jbdZgpZfb\hv_lgZf_
hkgh\u\ZebkvgZijbf_g_gbbkh\_jr_gghgh\h]hhjm`byA^_kvbkiulu\Zebkvgh\u_j_Zdlb\gu_
k\_joa\mdh\u_bklj_[bl_ebgh\u_lbiu[jhgbjh\Zgguo\_jlhe_lh\ZlZd`_imr_dime_f_lh\
j_Zdlb\guo]jZgZlhf_lh\jZd_ldeZkkZ\ha^moa_fey\lhfqbke_RjZcd^eymgbqlh`_gbyJEK
rZjbdh\u_[hf[ue_cab^h]abgh\_crZyjZ^bhwe_dljhggZyZiiZjZlmjZg_aZighijbf_gyehkv
Gh\hcobljhklvxy\behkv\_^_gb_\Zj\Zjkdhcijbjh^ghcbebdZd___s_gZau\Zeb
]_h]jZnbq_kdhc\hcgudh]^Z\ihiuldZobaf_gblvijbjh^gu_mkeh\bygZghkbebkvjZd_lgu_b
[hf[h\u_m^ZjuihiehlbgZfb^Zf[Zfqlhijb\h^behd[hevrbfgZ\h^g_gbyf\jZaebqguo
�jZchgZoJ
DZd\b^bfkihkh[u\h_gghcobljhklbaZdhjhldbcbklhjbq_kdbckjhd\urebgZkh\_jr_gghgh\uc
l_ogheh]bq_kdbcmjh\_gvWlhhagZqZehqlh^eyijhlb\h^_ckl\by\h_gghcobljhklbhkgh\ZgghcgZ
gh\uobgh\_crbokj_^kl\Zo[hjv[u[uebg_h[oh^bfu_s_[he__kh\_jr_ggu_kj_^kl\ZZlZd`_
hjb]bgZevgu_ijb_fuboijbf_g_gby
AZkem`b\Z_l\gbfZgbyijbf_g_gb_klhjhgZfb\h_gghcobljhklb\\hcgZogZ:njbdZgkdhf
dhglbg_gl_\qZklghklb\:e`bj_ \fb:g]he_ \f
oh^_gZpbhgZevghhk\h[h^bl_evghc[hjv[uZe`bjkdh]hgZjh^Zijhlb\njZgpmakdbo
dhehgbaZlhjh\\h_ggZyobljhklv[ueZg_ij_f_ggufZljb[mlhf[hevrbgkl\Zhi_jZpbcb[h_\GZ
i_j\uoihjZoZe`bjkdb_ih\klZgpu^_ckl\h\Zebf_edbfb]jmiiZfbIh^ihdjh\hfghqbbeb
mdju\Zykvj_ev_nhff_klghklb\u^\bgm\rZykydf_klmjZkiheh`_gbynjZgpmakdh]h]ZjgbahgZbeb
gZfZjrjmlke_^h\Zgbydhg\hylZdZy]jmiiZ\g_aZighgZiZ^ZeZgZijhlb\gbdZgZghky_fm
hsmlbfu_ihl_jbLZdhcobljhklbkihkh[kl\h\Zehhlebqgh_agZgb_bbkihevah\Zgb_f_klghklbZ
lZd`_ijbf_g_gb_njZgpmaZfblZdlbdbiZmlbgZKmlvwlhclZdlbdbaZdexqZeZkv\ih\k_f_klghf
hdjm`_gbb\hkklZ\rbog_agZqbl_evgufbkbeZfbObljhklbnjZgpmah\ijhlb\h^_ckl\h\ZeZobljhklv
ih\klZgp_\
GhbnjZgpmakdh_dhfZg^h\Zgb_m^Zqghbkihevah\Zehhrb[dbjmdh\h^kl\Z:jfbbgZpbhgZevgh]h
hk\h[h`^_gby:e`bjZ :GH:\fdhlhjh_g_k\h_\j_f_gghi_j_rehd^_ckl\byfj_]meyjgufbkbeZfb
h[t_^bgb\iZjlbaZgkdb_hljy^ub]jmiiu\[ZlZevhgubihedbNjZgpmakdZyZjfbyihemqb\
agZqbl_evgh_dhebq_kl\h[h_\hcl_ogbdbb\hhjm`_gbyklZeZijbf_gylvlZdlbdmd\Z^jZlh\
Kmsghklv__aZdexqZeZkv\ihke_^h\Zl_evghfkdjulghfkhkj_^hlhq_gbbdjmiguokbe\
hij_^_e_gghfjZchg_kp_evxgZg_k_gby\g_aZigh]hm^ZjZihnhjfbjh\Zgbyf:GH:bhqbs_gbyhl
gbol_jjblhjbbwlh`_\j_fynjZgpmauhkms_kl\beb_s_h^gmobljhklvaZ\_jrb\
kljhbl_evkl\hh[hjhgbl_evghcebgbbgZ]jZgbpZokFZjhddhbLmgbkhfh[s_cijhly`_gghklvx
dfIhke_wlh]hnjZgpmakdb_\hckdZ\g_aZighbaf_gbeblZdlbdmi_j_c^y\k_fbkbeZfb\
gZklmie_gb_hl]jZgbp:e`bjZkFZjhddhbLmgbkhfdp_gljmkljZgu:GH:ihg_keZkms_kl\_ggu_
ihl_jbihl_jy\khdly[jyihghy[jv]h^Zlukq_eh\_dlh]^ZdZdaZq_luj_
ij_^u^msbo]h^Zihl_jbkhklZ\beblukq_eh\_d
Wlhh[klhyl_evkl\h\ugm^beh:GH:\gh\vi_j_clbdf_lh^ZfiZjlbaZgkdhc\hcguZlZd`_
ih^dexqblvdhk\h[h^bl_evghcghg_\hhjm`_gghc[hjv[_rbjhdb_fZkkugZk_e_gbyWlh[ue
obljuciheblbq_kdbcoh^Bf_gghhgijbg_k\dhg_qghfkq_l_ih[_^mZe`bjkdhfmgZjh^mb
kha^Zgb_g_aZ\bkbfh]h]hkm^Zjkl\Z
:g]he_\i