FIZIOLOGIYa_M2_rozvyazana_1

При лабораторному дослідженні крові пацієнта 33 років виявлено реакцію аглютинації еритроцитів в стандартних сироватках I і II груп. Реакції аглютинації з сироваткою III групи і антирезусною сироваткою не відбулась. Кров якої групи, враховуючи систему СДЕ, можна переливати в разі потреби?
A. I (О) Rh+
B. II (A) Rh-
C. IV (AB) Rh+
D*. III (B) Rh-
E. IV (AB) Rh-
У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, що супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим в організм хворих доцільно вводити розчини, які:
A. Підвищують колоїдно-осмотичний тиск крові
B. Змінюють кислотно-лужний баланс крові
C. Понижують системний артеріальний тиск
D. Понижують центральний венозний тиск
E. Зменшують ОЦК
У чоловіка 45 років через 3 роки після операції видалення шлунка вміст еритроцитів в крові складає 2,01012/л, Hb - 85 г/л, кольоровий показник - 1,27. Порушення всмоктування якого вітаміну викликало зміни еритропоезу?
A. С
B. А
C. B12
D. Р
E. B6
Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?
A. Тромбоцитів
B. Еритроцитів
C. Базофілів
D. Нейтрофілів
E. Макрофагів
Перед забором крові експериментальним щурам, у яких дуже висока ступінь згортання крові, іноді вводять гепарин. З якою метою?
A Зниження антикоагуляції
B Підвищення антикоагуляції
C Підвищення коагуляції
D Підвищення фібринолізу
E Зниження фібринолізу
У молодого чоловіка, який скажився на часті простудні
захворювання, при профілактичному огляді була виявлена лейкопенія. Що могло стати причиною даного порушення?
A. Вплив радіоактивного випромінювання
B. Надмірні фізичні навантаження
C. Нервово-емоційні стреси
D. Гормональні зрушення
E. Зниження адаптивних процесів
При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
A. III (B)
B. II (A)
C.* IV (AB)
D. I (O)
E. Неможливо визначити
При профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:
A. Фізичного навантаження
B. Розумової праці
C. Відпочинку на курорті
D. Значного вживання води
E. Вживання алкоголю
Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:
A. Вагітністю
B. Фізичною працею
C. Втратою крові
D. Стресом
E. Прийомом їжі
При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною цього може бути, що перед дослідженням людина :
A. Не снідала
B. Погано спала
C. Палила тютюн
D. Поснідала
E. Випила 200 мл води
Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною цього?
A. Карбоксигемоглобін.
B. Карбгемоглобін.
C. Метгемоглобін.
D. Дезоксигемоглобін.
E. Оксигемоглобін.
На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище норми. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати ?
A. 0 – 5 мм / годину
B. 10 – 15 мм / годину
C. 40 – 50 мм / годину
D. 5 – 10 мм / годину
E. 3 - 12 мм / годину
Киснева ємкість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:
A. HbF
B. HbA
C. HbH
D. HbS
E. HbP
Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі :
A. Лейкопоетинів
B. Карбгемоглобіну
C. Катехоламінів
D. Еритропоетинів
E. 2,3-дифосфогліцерату
У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?
A. Онкотичний тиск плазми крові
B. Осмотичний тиск
C. РН
D. Щільність крові
E. Гематокритний показник
В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?
A. лейкоцитоз
B. еозинофілія
C. нейтрофілія
D. базофілія
E. моноцитоз
У людини до травми гематокритний показник 40%. Яким він буде через добу після втрати 750 мл крові?
A. 30%
B. 45%
C. 50%
D. 55%
Е. 40%
Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи?
A. Фiбринолiз зменшиться
B. Гемокоагуляцiя зменшиться
C. Гемокоагуляцiя не зміниться
D. Антизсiдальна система активується
E. Гемокоагуляцiя підсилиться
При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?
A. Дефіцитом вітаміну К
B. Дефіцитом заліза
C. Тромбоцитопенiєю
D. Еритропенією
E. Лейкопенією
Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання ?
A. Іони натрію
B. Протромбін
C. Вітамін К
D. Іони кальцію.
E. Фібриноген
Перебування людини в умовах пониженого атмосферного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?
A. Збільшенням секреції еритропоетинів
B. Зменшенням секреції еритропоетинів
C. Збільшенням фільтрації
D. Зменшенням фільтрації
E. Порушенням реабсорбції
Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які можливі зміни в загальному аналізі крові могли бути виявлені ?
A. Лейкопенія
B. Анемія
C. Лейкоцитоз
D. Збільшення ШОЕ
E. Збільшення колірного показника
Жінці 38-ми років після складної хірургічної операції була перелита одногрупна еритроцитарна маса в обсязі 800 мл. Які зміни з боку крові, найбільш вірогідно, будуть відмічатися безпосередньо після переливання?
A. Збільшиться гематокритне число
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться ШОЕ
D. Зменшиться ШОЕ
E. Ретикулоцитоз
Робітник при температурі повітря 35 0С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни пок
азників крові будуть спостерігатися при цьому?
A. Збільшиться гематокритне число
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться колірний показник
D. Зменшиться ШОЕ
E. Збільшиться ШОЕ
В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?
A. К
B. В1
C. РР
D. Н
E. Е
У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?
A. Підвищене руйнування еритроцитів
B. Зниження синтезу еритропоетинів
C. Нестача заліза
D. Нестача вітаміну В12
E. Нестача фолієвої кислоти
Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку з загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?
A. Rh(-) у матері, Rh(+) у плода
B. Rh(-) у матері, Rh(-) у плода
C. Rh(+) у матері, Rh(-) у плода
D. Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода
E.
При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?
A. А (II) бета
B. В (III) альфа
C. А В (IV)
D. O (I) альфа, бета
E. Неможливо визначити
У хворого з хронічним гломерулонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?
A. Еритроцитів.
B. Лейкоцитів.
C. Тромбоцитів
D. Лейкоцитів і тромбоцитів
E. Еритроцитів і лейкоцитів
Принциповою відмінністю класифікації груп крові в системі СДЕ від класифікації в системі АВ0 є:
A. Наявність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
B. Наявність 0-антигену в еритроцитах
C. Відсутність антигенів в мембранах еритроцитів
D. Відсутність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
E. Жодна відповідь не є вірною
У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії є порушення секреції:
A. реніну.
B. еритропоетину.
C. альдостерону.
D. натрійуретичного гормону.
E. АДГ.
У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до
A. другої фази коагуляційного гемостазу.
B. першої фази коагуляційнго гемостазу.
C. судинно-тромбоцитарного гемостазу.
D. фібринолізу.
E. антикоагуляторних властивостей крові.
В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. Еозинофілія.
B. Сповільнення ШОЕ
C. Зменшення гематокритного числа
D. Лейкоцитоз
E. Збільшення кольорового показника
Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задишка, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?
A. Оксігемоглобін
B. Карбоксігемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Дезоксігемоглобін
У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?
A. еритропенія
B. лейкопенія
C. лімфоцитоз
D. тромбоцитопенія
E. зменшення вмісту гемоглобіну
У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку?
A. Онкотичного тиску плазми крові
B. Осмотичного тиску плазми крові.
C. рН.
D. В'язкості.
E. Гематокриту.
Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?
A. Карбоксигемоглобін
B. Карбгемоглобін
C. Дезоксигемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,
A. Збільшення кількості еритроцитів
B. Збільшення вмісту білків в плазмі
C. Втрати води з потом
D. Збільшення онкотичного тиску плазми
E. Збільшення діурезу
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0, альфа-, бета (I), В, альфа- (III), та не виникла - з сироваткою А, бета- (II). Досліджувана кров належить до групи:
A. А, бета (II)
B. В, альфа-(III)
C. О, альфа-, бета-(I)
D. АВ (IV)
E.
У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:
A. Катехоламінів
B. Кортізолу
C. Альдостенору
D. Соматотропіну
E. Вазопресину
Клінічні дослідження крові рекомендується проводити натще вранці. Зміна яких показників крові можливі, якщо здійснити забір крові після вживання їжі?
A. Збільшення кількості еритроцитів.
B. Збільшення кількості лейкоцитів.
С. Збільшення вмісту білків плазми.
D. Зменшення кількості тромбоцитів.
Е. зменшення кількості еритроцитів.
При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах ?
A. В
B. А
C. А та В
D. С
E. D та C
В жінки перед пологами ШОЕ 40 мм/год. Така величина ШОЕ обумовлена тим, що в крові підвищений вміст
A. Альбумінів.
B. Імуноглобулінів.
C. Фібриногену.
D. Еритроцитів.
Е. Ліпопротеїнів.
Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?
A. III (В) Rh+
B. I (О) Rh-
C. II (А) Rh+
D. IV (АВ) Rh-
E. III (В) Rh-

Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити
A. АВ(IV), Rh(-).
B. 0(I), Rh(-).
C. А(II), Rh + ?
D. А(II), Rh(-).
E. АВ(IV), Rh(+).
При тривалому лікуванні голодом у пацієнта зменшилось співвідношення глобулінів і альбумінів в плазмі крові. Що із приведеного буде наслідком цих змін?
A. Зменшення ШОЕ.
B. Збільшення ШОЕ.
С. Збільшенняя гематокріту.
D. Зменшення гематокріту.
Е. Гіперкоагуляція.
Захворювання печінки зазвичай супроводжується підвищеною кровоточивістю. З чим це повязано?
А. Зменшений синтез протромбіну і фібриногену.
В. Зменшений синтез жовчних кислот.
С. Порушений пігментний обмін.
D. Зменшена концентрація кальцію в крові.
Е. Посилений розпад факторів зсідання крові.
Фізіологи встановили, що кількість еритроцитів у крові залежить від функціонального стану червоного кісткового мозку і тривалості життя еритроцита. Який термін “життя” еритроцита в периферичній крові в середньому?
A 120 діб
B 70 діб
C 50 діб
D 150 діб
E 220 діб
Під час пожежі людина отруїлася чадним газом. Які зміни в крові при цьому відбулися?
A Утворення метгемоглобіну
B Утворення карбоксигемоглобіну
C Утворення карбгемоглобіну
D Утворення редукованого гемоглобіну
E Розвинувся ацидоз
При аналізі крові, взятої у трупа судовим лікарем було встановлено отруєння ціанідами. Що стало причиною смерті загиблого?
A Утворення метгемоглобіну
B Утворення карбоксигемоглобіну
C Утворення карбгемоглобіну
D Утворення редукованого гемоглобіну
E Зміна рН крові
Відомо, що основною функцією еритроцитів є транспорт кисню від легень до клітин усіх тканин організму. Яка сполука еритроцита забезпечує цей процес?
A Альбуміни
B Глобуліни
C Гемоглобін
D Ферменти
E АТФ
Одним із важливих клінічних досліджень крові є визначення лейкоцитарної формули. Що відображає цей показник?
A Процентне співвідношення різних форм лейкоцитів
B Загальну кількість лейкоцитів
C Процентне співвідношення грануло- й агранулоцитів
D Відсоток лімфоцитів по відношенню до загальної кількості білих кровяних тілець
E Процентне співвідношення гранулоцитів
У клініці інколи після видалення пілоричної частини шлунка розвивається анемія (малокрів’я). Що є причиною розвитку цієї хвороби в даному випадку?
A Порушення всмоктування вітаміну D
B Порушення всмоктування вітаміну С
C Відсутність внутрішнього фактора Кастла
D Порушення всмоктування заліза в шлунку
E Порушення функцій кісткового мозку
Еритропоез знаходиться під контролем як нервової системи, так і гуморальних факторів - еритропоетинів. Який з внутрішніх органів приймає найбільшу участь у цьому контролі?
A Нирки
B Легені
C Печінка
D Шлунково-кишковий тракт
E Підшлункова залоза
При переливанні цитратної крові пацієнту після травми лікар не врахував того, що така кров не згортається й кровотеча не припиняється. Чого не врахував лікар?
A К+
B Відсутність у такій крові Са+2
C Na+
D Mg+2
E Fe+2
Хворий жаліється на тривалу кровотечу навіть при незначному травматичному пошкоджені. Лабораторний аналіз крові показав порушення складу крові. Яких клітин це стосується?
A Тромбоцитів
B Еритроцитів
C Нейтрофілів
D Лімфоцитів
E Моноцитів
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на спрагу. Що може стимулювати спрагу?
A Збільшення осмолярності плазми
B Збільшення об’єму плазми
C Зменшення осмолярності плазми
D Зменшення концентрації глюкози в плазмі крові
E Ін’єкція вазопресину в гіпоталамус
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?
A Лейкопенію
B Анемію
C Гіпоальбумінемію
D Перерозподільний лейкоцитоз
E Зсув лейкоцитарної формули вліво
Хворий Н. протягом 15 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни в лейкоцитарній формулі може знайти лікар у даного пацієнта?
A Еозинофілію
B Базофілію
C Лейкоцитоз
D Лейкопенію
E Зсув лейкоцитарної формули вліво
У звичайних умовах кров у судинному руслі знаходиться у рідкому стані. Це забезпечується:
A Усіма перерахованими факторами.
B Наявністю на стінці судин тонкого шару фібрину.
C Синтезом ендотеліоцитами простацикліну.
D Однаковим зарядом стінки судин та формених елементів крові.
E Гладкою поверхнею ендотелію судин.
В загальному аналізі крові пацієнта Н., 12 років, виявили збільшену кількість еозинофілів (12%). Вкажіть, при якому стані це спостерігається?
A Аскаридоз.
B Загальний інтоксикаційний синдром.
C Пневмонія.
D Імунодефіцитний стан.
E Гостра респіраторна вірусна інфекція.
У юнака 20 років, який розпочав систематично тренуватися з легкої атлетики, при аналізі крові у стані спокою виявили: кількість еритроцитів - 5,51012/л, ретикулоцитів 12% від загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну - 160 г/л, колірний показник - 1,03. Такі показники крові свідчать про стимуляцію еритропоезу внаслідок виникнення при тренуваннях безпосередньо:
A Гіперкапнії
B Фізичного навантаження
C Гіпоксемії
D Гіпервентиляції.
E Гіперглікемії
В крові після ушкодження судин мікроциркуляторного русла збільшився вміст тромбоксану А2, що призвело до зменшення часу кровотечі внаслідок прискорення гемостазу під час розвитку, перш за все:
A Прискорення агрегації тромбоцитів
B Адгезії тромбоцитів
C Збільшення вмісту в крові тромбоцитів
D Гемокоагуляції
E Ретракції тромба
Кров налили у пробірку і визначили, що час її зсідання становить 6 хв. Після утворення тромбу пробірку поставили до термостата і через добу виявили, що відбулося руйнування тромбу внаслідок активації безпосередньо:
A Кінінів
B Калікреїну
C Плазмінів
D Гепарину
E Антитромбінів
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові становить 5,4 л, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
A Втрати води з потом
B Збільшення кількості еритроцитів
C Збільшення вмісту білків в плазмі
D Збільшення об’єму циркулюючої крові
E Збільшення діурезу
У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), А (ІІ) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи В (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи
A В (ІІІ)
B 0 (І)
C А(ІІ)
D АВ (IV)
E
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (ІІІ) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (ІІ). Досліджувана кров належить до групи:
A 0 (І)
*B А (ІІ)
C В (ІІІ)
D АВ (IV)
E
У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), А( (ІІ), В (ІІІ), Досліджувана кров належить до групи:
A 0 (І)
B А(ІІ)
C В(ІІІ)
D АВ (IV)
E
У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:
A Швидкості осідання еритроцитів
B Зсідання крові
C Утворення антикоагулянтів
D Утворення еритропоетинів
E Онкотичного тиску крові
У здорової людини вміст еритроцитів у крові 5,65х1012/л. Причиною цього може бути те, що досліджувана людина:
A Мешкає у високогір’ї
B Працює шахтарем
C Вагітна жінка
D Є дорослою
E Дитина дошкільного віку
При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові у 2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?
A 10 – 15 мм/ год.
B 2 - 12 мм/ год.
C 40 – 50 мм / год.
D 5 – 10 мм/ год.
E 0 – 5 мм/ год.
При дослідженні факторів групової належності крові вивчали кров ІІІ групи у новонародженої дитини і у підлітка. Чим відрізнялась кров немовляти?
A відсутності аглютинінів у плазмі крові
B відсутністю аглютиногенів на мембрані еритроцитів
C низькім вмістом аглютинінів у плазми крові
D наявністю аглютиногенів на мембрані еритроцитів
E наявністю аглютиногенів в іншій системі
При обстеженні хворого чоловіка, що потрапив до лікарні, аналіз крові показав підвищення ШОЕ. Чим зумовлені ці зміни?
A запальним процесом
B стресом
C вживанням їжі
D тяжкою фізичної працею
E втратою крові
В обстежуваного визначили кількість гемоглобіну, який становив 150 г/л. Яка величина кисневої ємкості крові?
A КЄК - 12 мл
B КЄК - 25 мл
C КЄК - 10 мл
D Киснева ємкість крові - 20 мл у 100мл крові.
E КЄК - 15 мл
Для передження зсідання крові при визначенні ШОЕ кров змішують з цитратом натрію. Які іони зв’язує цей реактив?
A Кальцію
B Калію
C Магнію
D Хлору
E Натрію
Дитині 5 років. Яку фізіологічну особливість аналізу крові ви відмітите?
A Кількість нейтрофілів більше, ніж лімфоцитів
B Еритропенія
C Кількість нейтрофілів і лімфоцитів однакова.
D Тромбоцитоз
E Кількість лімфоцитів більша, ніж нейтрофілів
Які зміни в периферійній крові відбуваються у людей похилого віку:
A Збільшується кількість зрілих клітин, зникають паличкоядерні нейтрофіли,
зменшується кількість еозинофілів
B Збільшується кількість еозинофілів
C З’являються ретикулоцити
D Збільшується кількість тромбоцитів
E Збільшується кількість лімфоцитів і моноцитів
Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
A. Зменшення утворення фібрину
B. Зменшення утворення тромбіну
C. Збільшення синтезу фібриногену
D. Посилення фібринолізу
E. Збільшення утворення тромбопластину
У хворого 70-ти років атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найбільш імовірно, пов'язаний з:
A. Адгезією тромбоцитів
B. Перетворенням фібриногену в фібрин
C. Зниженням синтезу гепарину
D. Перетворенням протромбіну в тромбін
E. Активацією протромбінази
Жiнка 25 рокiв надiйшла в клiнiку з дiагнозом: третя вагiтнiсть, 18 тижнiв. Загроза перериву вагiтностi. Яка комбінація Rh-факторів у батьків та плода може бути причиною перерива вагітності?
Rh-фактор у матерi Rh-фактор у батька Rh-фактор у плода
A. -- -- --
B. -- + +
C. + -- --
D. + -- +
E. + + +
У лікарню поступив хлопчик 9 років з набряками. Зниження концентрації яких білків крові є причиною цього явища?
A. Альбумінів.
B. Протамінів.
C. Глобулінів.
D. Гемоглобіну.
E. Гістонів.
У жінки в період пологів виникло передчасне відшарування плаценти і розгорнулась картина шоку. При заборі крові з вени для лабораторного аналізу кров зсідається в шприці. Діагностовано гострий ДВЗ - синдром. Який патогенетичний механізм є ініціатором порушення гемостазу в даному випадку?
A. Підвищення агрегації тромбоцитів
B. Активація симпато - адреналової системи
C. Каскадна активація плазмових факторів зсідання крові
D. Надходження тканинного тромбопластину із зруйнованих тканин
E. Пригнічення антизсідальної системи
У спортсмена-альпінiста перед тренувальними зборами в горах у кровi знаходилось еритроцитiв 4,5х1012/л. Як змiниться кiлькiсть еритроцитiв на висотi 2500 метрiв над рiвнем моря?
A. Абсолютний еритроцитоз.
B. Абсолютна еритропенiя.
C. Вiдносна еритропенiя.
D. Вiдносний еритроцитоз.
E. Не зміниться.
У хворого з нирковою недостатністю порушується синтез гемопоетину, що продукується в нирках. Розвиток яких формених елементів крові порушується ?
A. Гранулоцитів.
B. Еритроцитів.
C. Тромбоцитів.
D. В-лімфоцитів
E. Т-лімфоцитів
При вивченні мазка крові у пацієнта 40 років було встановлено, що відхилень від норми немає. Які з перелічених клітин були присутні в мазку?
A. Ретикулоцити.
B. Мієлоцити.
C. Базофільні еритробласти.
D. Оксифільні еритробласти.
E. Мегакаріоцити.
Хвора звернулась в клініку зі скаргами на слабкість, задишку, швидку стомлюваність, запаморочення. В крові: ер. - 1,8 10^12/л; Hb - 80 г/л; к.п. - 1,5; лейк. - 3,2 10^9/л. У мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мегалобласти, мегалоцити. Який найбільш вірогідний діагноз?
A Постгеморагічна анемія
B. Гострий лейкоз
C Залізодефіцитна анемія
D. В_12-дефіцитна анемія
E. Iмуногемолітична анемія
Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?
A. III (В) Rh+
B III (В) Rh-
C. IV (АВ) Rh-
D II (А) Rh+
E. I (О) Rh-
Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?
A Тромбоцитів
B Макрофагів
C. Базофілів
D. Нейтрофілів
E. Еритроцитів
При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
A IV (AB)
B II (A)
C. III (B)
D. Неможливо визначити
E. I (O)
Пацієнт відвідав лікаря-стоматолога з метою екстракції зуба. Після видалення зуба кровотеча з лунки не припинялася на протязі 15 хв. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на хронічний активний гепатит. Яка можлива причина подовження часу кровотечі?
A. Зниження вмісу фібрингену в крові
B. Тромбоцитопенія
C. Гіпокальціємія
D. Підвищення активності антикоагулянтної системи
E. Зниження вмісту альбумінів в крові
У водолазів при швидкому підйомі із глибини на поверхню існує імовірність розвитку декомпресійної хвороби, що може призвести до смерті внаслідок газової емболії. Який газ при цьому виділяється?
A. О2
B. CО2
C. N2
D. СО
E. NО2
Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в кровоносній системі будуть у неї?
A Збільшення кількості гемоглобіну
B Збільшення діаметра кровоносних судин
C. Зниження кількості лейкоцитів
D. Збільшення кількості лейкоцитів
E. Порідшання пульсу
Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
A. Мозочка
B Рухової кори
C. Вестибулярних ядер
D Базальних гангліїв
E. Чорної субстанції
Визначення груп крові за допомогою моноклональних тест-реагентів у пацієнта виявило позитивну реакцію аглютинації з реагентами анти-А і анти- В та негативну з анти-D. Якої групи кров цього пацієнта ?
A. ІІ (А) Rh +
B. ІV(АВ) Rh -
C. ІІІ (В) Rh -
D. ІV(АВ) Rh +
?E. І (0) Rh +
У хворого гострий інфекційний процес, що супроводжується гарячкою. Температура тіла становить 39,5єС. В який бік зміститься крива дисоціації оксигемоглобіну внаслідок підвищення температури?
A. Вправо.
B. Уліво
C. Уверх
D. Униз
E. Не зміниться
При медогляді хлопчика 5 років виявили значне підвищення числа еозинофілів в одиниці об'єму крові. Що із вказаного може бути причиною еозинофілії?
A. Ожиріння
B. Гіподинамія
C. Гіпотермія
D. Глистні інвазії
Е. Фізичне навантаження
Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в кровоносній системі будуть у неї?
А. Збільшення кількості гемоглобіну
В. Збільшення кількості лейкоцитів
С. Зниження кількості лейкоцитів
D. Порідшання пульсу
Е. Збільшення діаметра кровоносних судин
У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трасплантату розвинулась реакція відторгнення. Які основні ефекторні клітини беруть участь в даній імунологічній реакції?
A. Т-лімфоцити-цитотоксичні
В. В-лімфоцити
C. Плазмоцити
D. Т-лімфоцити-супресори
Е. Т-лімфоцити-хелпери
При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з перелічених клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?
A.Плазматичні
В. Т-хелпери
С. Т-кілери
D. Т-супресори
Е. Плазмобласти
При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та III груп і не викликала сироватка II групи. Які аглютиногени є в цих еритроцитах?
A. В
B. А
С. С
D. А та В
Е. Аглютиногенів немає
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?
A. Т-лімфоцити
В. Базофіли
С. Еритроцити
D. В-лімфоцити
E. Еозинофіли
До клініки доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок автодорожної травми. Пульс 110 уд/хв., частота дихання - 22 за 2 хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Яка зміна крові із перелічених буде найбільш характерною через 1 годину після крововтрати?
A. Гіпохромія еритроцитів
B. Гіпопротеїнемія
C. Еритропенія
D. Гіповолемія
E. Лейкопенія
У препаратах подані зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, що формує різноманітні структури (лімфатичні вузлики, дольки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціювання лімфоцитів?
A. Гемолімфатичні вузли
B. Селезінка
C. Тимус
D. Лімфатичні вузли
Е. Мигдалик
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?
A. А
B.B
С. А та В
D.С
Е. D та С
В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Які найбільш вірогідні зміни зі сторони крові відбудуться?
А. Зменшення гематокритного числа
В. Лейкоцитоз
С. Еритроцитоз
D. Збільшення гематокритного числа
Е. Лейкопенія
У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилось гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів та очей: гіперемія, набряк, слизове виділення. Який вид лейкоцитозу буде найбільш характерним при цьому?
A. Еозинофілія
В. Нейтрофілія
С. Базофілія
D. Моноцитоз
Е. Лімфоцитоз
При обстеженні хворого з гемофілією виявлено зміну певних показників крові. Яка з перерахованих ознак відповідає цьому захворюванню?
A. Сповільнення зсідання крові
В. Афібриногенемія
С. Тромбоцитопенія
D. Еозинофілія
Е. Еритроцитоз
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала сироватка III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?
A. С
B. А та В
C. В
D. D та С
Е. А
Принциповою відмінністю класифікації груп крові в системі АВ0 від класифікації в системі СДЕ є:
A. Наявність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
B. Відсутність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
C. Наявність 0-антигену в еритроцитах
D. Відсутність антигенів в мембранах еритроцитів
E. Жодна відповідь не є вірною
Клінічні дослідження крові рекомендується проводити натщесерце і зранку. Які зміни компонентів крові можливі, якщо провести забір крові після прийому їжі?
A. Збільшення білків плазми
B. Зниження числа тромбоцитів
C. Збільшення числа еритроцитів
D. Збільшення числа лейкоцитів
Е. Зниження числа еритроцитів
У хворих з непрохідністю жовчовивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:
A. K
B. А
C. Каротину
D. D
Е. Е
Дослідження групової належності крові за допомогою цоліклонів виявило ракцію аглютинації із цоліклоном анти-В і її відсутність із цоліклоном анти-А. Яка група крові у пацієнта?
?A. I (0)
B. III (В)
C. II (А)
D. IV (АВ)
E. III (В) або IV (АВ)
Людина втратила біля 1 л крові. Основними органами із нижчеперерахованих, що ввійдуть до функціональної системи, яка буде стабілізувати об’єм крові є наступні:
A. Нирки, серце, судини
B. Печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт
C. Легені, печінка, серце
D. Серце, судини, печінка
E. Легені, судини, нирки
Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливості пиття, що викликало виражене відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного показника крові стала першопричиною цього?
A. Онкотичного плазми
B. Гемактокриту
C. Осмотичного тиску плазми
D. Рівня глюкози
E. Величини рН
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце і зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після прийому їжі?
A. Збільшення кількості лейкоцитів
B. Зниження кількості еритроцитів
C. Зниження кількості тромбоцитів
D. Збільшення кількості еритроцитів
У хворого з захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
A. Другої фази коагуляційного гемостазу
B. Першої фази коагуляційного гемостазу
C. Антикоагулянтних властивостей крові
D. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
E. Фібринолізу
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
B. Посилення леикопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
C. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
D. Уповільнення руйнування лейкоцитів
E. Посилення лейкопоезу
Під час визначення групової належності крові за системою АБ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп, та не викликала сироватка ІІІ групи. Кров якої групи досліджується?
A. Неможливо визначити
B. АВ (IV)
C. А (II)
·
D.В (III)
·
E. 0 (І)
· та
·
До приймального відділення доставлено жінку 38-ми років з матковою кровотечею, що триває другу добу. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. Зменшення гематокритного показника
B. Лейкоцитоз
C. Уповільнення ШОЕ
D. Збільшення колірного показника
E. Еозинофілія
Встановлено, що аглютинація еритроцитів крові реципієнта викликали стандартні сироватки І та ІІ груп і не викликали - сироватка ІІІ групи і антирезусна сироватка. Кров якої групи за системами АВ0 і резус можна переливати реципієнту?
A. В,
· (III), Rh-
B. АВ (IV), Rh-
C. 0,
·,
· (I), Rh+
D. A,
· (II), Rh-
E. AB (IV), Rh+
Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
A. Еритропоез
B.Лімфопоез
C. Мегакаріоцитопоез
D. Моноцитопоез
E. Гранулоцитопоез
У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові - зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею якого вітаміну обумовлені ці зміни?
A. Вітамін К
B. Вітамін С
C. Вітамін А
D. Вітамін D
E. Вітамін E
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати в аналізі крові цієї хворої?
A. Еозинопенія
B. Еозинофілія
C. Лімфоцитоз
D. Зсув формули вліво
E. Лімфопенія
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
B. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
C. Посилення лейкопоезу
D. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
E. Уповільнення руйнування лейкоцитів
Пацієнт страждає на геморагічний синдром, що проявляється частими носовими кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутрішньошкірними та внутрішньосуглобовими крововиливами. Після лабораторного обстеження було діагностовано гемофілію В. Дефіцит якого фактора згортання крові обумовлює дане захворювання?
A. VIII
B. VII
C. XI
D. IX
E. V
128. У жінки з III (В), Rh- групою крові народилась дитина з ІІ (А) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою AB0 та резус-належність можливі у батька?
A. II (A), Rh+
B. I (0), Rh+
C. III (B), Rh+
D. I (0), Rh-
E. II (A), Rh-
У юнака 16-ти років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К. Це може призвести до порушення:
A.Зсідання крові
B. Утворення антикоагулянтів
C. Утворення еритропоетинів
D. Осмотичного тиску крові
E. Швидкості зсідання еритроцитів

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення
A. Волокна Пуркін’є
B. Ніжки пучка Гіса
C. Атріовентрикулярний вузол
D. Синоатріальний вузол
E. Пучок Гіса
У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0.25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження
А. Від передсердь до шлуночків.
В. По лівій ніжці пучка Гіса.
С. По правій ніжці пучка Гіса.
D. По волокнах Пуркін’є.
Е. По міокарду шлуночків.
У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
A. Печінки
B. Головного мозку
C. Скелетних м’язів
D. Нирки
E. Шлунково-кишкового тракту
У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це повязано?
А. Ангіотензину ІІ.
В. Кортизолу.
С. Альдостерону.
D. Вазопресину.
Е. Дофаміну.
На ізольованому серці ввчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
A. В пучку Гіса.
B. В волокнах Пуркін’є.
C. В атріовентрикулярному вузлі.
D. В міокарді передсердь.
Е. В міокарді шлуночків.
На ізольованому серці ввчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
A. В пучку Гіса.
B. В волокнах Пуркін’є.
C. В атріовентрикулярному вузлі.
D. В міокарді передсердь.
Е. В міокарді шлуночків.
При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
A. Тривалості інтервалу R-R
B. Амплітуди зубців
C. Напрямку зубців
D. Тривалості зубців
E. Тривалості комплексу QRST
7. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
A. Хлорид калію
B. Хлорид кальцію
C. Хлорид натрію
D. Бікарбонат натрію
E. Сульфат магнію
Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:
A. інтервалу РQ.
B. комплексу QRST.
C. зубця Т.
D. зубця Р.
E. 2нтервалу RR.
В експерименті встановлено, що при подразненні посилюючого нерва Павлова можна помітити збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора повязаний цей результат?
A. Ацетилхоліну.
B. Нормадреналіну.
С. Серотоніну.
D. Дофаміну.
Е. ГАМК.
В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?
A. Артеріоли
B. Артерії
C. Аорта
D. Вени
E. Капіляри
У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?
A. Розширення артеріол
B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.
E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.
В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
A. Са++ -канали
B. К+ -канали.
C. Сl-- -канали
D. Мg++ - канали.
E. Li+ - канали
У хворого напад тахікардії.Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. Альфа-адренорецептори
B. М-холінорецептори
C. Н-холінорецептори
D. Бета-адренорецептори
E. М- та Н-холінорецептори
У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?
A. Реніну
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Вазопресину
E. Катехоламінів
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. Катехоламіни
B. Симпатичні безумовні рефлекси
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні умовні рефлекси
E. Парасимпатичні умовні рефлекси
16. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синусовий вузол
C. Пучок Гіса
D. Ліва ніжка Гіса
E. Права ніжка Гіса
При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:
A. Кількості функціонуючих капілярів.
B. Вязкості крові.
C. Хвилинного обєму крові.
D. Вмісту іонів в плазмі крові.
Е. Обєму циркулюючої крові.
При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація
А. Симпатоадреналової системи.
В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва.
С. Функції щитовидної залози.
D. Функції ори наднирників.
Е. Функції гіпофіза.
Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?
A. Симпатичних безумовних.
B. Парасимпатичних умовних.
C. Парасимпатичних безумовних.
D. Симпатичних умовних.
Е. Периферичних.
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
A. Синоатріальний вузол
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін’є
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
A. Деполяризації.
B. Збудження
C. Реполяризації
D. Скорочення
E. Розслаблення
При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
A. Ацетилхолін
B. Адреналін
C. Норадреналін
D. Тироксин
E. Атріопептид
23. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. 3,75 л
B. 5 л
C. 2,5 л
D. 2,0 л
E. 1,5 л
24. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
A. Вазопресин
B. Адреналін
C. Ангіотензин-ІІ
D. Норадреналін
E. Серотонін
Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. Безумовні симпатичні рефлекси
B. Умовні симпатичні рефлекси
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Катехоламіни
E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
A. Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення частоти скорочень
C. Зменшення сили скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зупинка серця в систолі
У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища ?
A. Посилення роботи серця
B. Зменшення еластичності судин.
C. Зменшення об"єму циркулюючої крові
D. Зниження тонусу судин у м'язах.
E. Збільшення опору судин
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі це відповідає?
A. Ізометричного скорочення.
B. Асинхронного скорочення.
C. Протодіастолічний період.
D. Швидкого наповнення.
E. Повільного наповнення.
У хворого високий артеріальний тиск внаслідок підвищеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори:
A. бета-адренорецепторів
B. альфа- та бета-адренорецепторів
C. альфа-адренорецепторів
D. М-холінорецепторів
E. Н1-рецепторів
У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:
A. Інтервалу Р-Q
B. Зубця Р
C. Іінтервалу R-R
D. Комплексу QRS
E. Сегмента S-T
У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм
A. Правий шлуночок
B. Лівий шлуночок
C. Аорта
D. Легенева артерія
E. Передсердя
В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. Гіпоксемія
B. Гіперкапнія
C. Гіперосмія
D. Гіпоосмія
E. Гіповолемія
При реєстрації ЕКГ хворого з гіперфункцією щитовидної залози зареєстровано збільшення частоти серцевих скорочень. Вкорочення якого компоненту ЕКГ про це свідчить?
А. Інтервалу R-R
B. Сегменту P-Q
C. Інтервалу P-Q
D. Інтервалу P-T
E. Комплексу QRS
У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження
A. Швидкості кровоточу.
B. Серцевого викиду.
C. Еластичності судинної стінки.
D. Частоти серцевих скорочень.
Е. Артеріального тиску.
В експерименті на тварині видалення ділянки кори півкуль мозку призвело до згасання раніше вироблених умовних рефлексів на світлові подразнення. Яка ділянка кори була видалена?
А. Потилична кора.
В. Пре центральна закрутка.
С. Постцентральна закрутка.
D. Лімбічна кора.
Е. Скронева частка.
В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлори1стого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?
A. Зменшення сили скорочень
B. Збільшення частоти скорочень.
C. Зменшення частоти скорочень
D. Збільшення частоти та сили скорочень
E. Зменшення частоти та сили скорочень
У хворого виявлено: тахікардія, збільшення основного обміну і температури тіла, схуднення, підвищення збудливості. Збільшена секреція гормонів якої (яких) залози є причиною цих явищ?
A. щитовидної
B. надниркових
C. прищитовидних
D. статевих
E. нейрогіпофіза
У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:
A. деполяризації та реполяризації
B. реполяризації
C. деполяризації
D. скорочення
E. розслаблення
Підвищення активності симпато-адреналової системи та зростання при цьому вмісту катехоламінів у крові супроводжується розширенням коронарних судин, тому що в них переважають:
A. Я1 - адренорецептори
B. Я2 - адренорецептори
C.
·1 - адренорецептори
D.
·2 - адренорецептори
E. М – холінорецептори
Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?
A. Зменшення сили скорочення
B. Збільшення частоти скорочень
C. Збільшення сили скорочень
D. Збільшення частоти і сили скорочень
E. Зупинка серця в діастолі
У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:
A. Деполяризації та реполяризації
B. Деполяризації
C. Реполяризації
D. Скорочення
E. Розслаблення
При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:
A. Зменшення ЧСС
B. Зниження діастолічного артеріального тиску
C. Збільшення ЧСС
D. Зменшення тонусу судин
E. Зменшення загального периферичного опору
У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує :
A. Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
B. Одночасність скорочення обох передсердь
C. Одночасність скорочення обох шлуночків
D. Достатню силу скорочення передсердь
E. Достатню силу скорочення шлуночків
В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:
A. Збільшення систолічного об'єму
B. Звуження судин
C. Збільшення частоти скорочень серця
D. Збільшення хвилинного об'єму крові
E. Розширення судин
Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.
A. Лівий шлуночок.
B. Правий шлуночок.
C. Праве передсердя.
D. Ліве передсердя.
E.
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?
A. Атріовентрикулярний вузол.
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса.
D. Ніжки пучка Гіса.
E. Волокна Пуркін'є.
Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
A. Довгастий мозок.
B. Спинний мозок.
C. Середній мозок.
D. Проміжний мозок.
E. Кора великих півкуль.
У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якого гормону зумовила підвищений тиск?
A. Реніну
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Еритропоетину
E. Вазопресину
У тварини подразнюється електричними імпульсами симпатичний нерв, який інервує судини шкіри. Яка буде реакція судин?
A. Реакція відсутня.
B. Артерії розширяться.
C. Артерії і вени звужуються.
D. Артерії і вени розширяться.
Е. вени розширяться.
У спортсмена після інтенсивного тренування відмічалось значне зниження тонусу судин в ділянці працюючих мязів. Що призвело до такого ефекту?
А. Метаболіти.
В. Ренін-ангеотензін.
С. Гістамін.
D. Натрійуретичний гормон.
Е. Серотонін.
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :
A. шлуночків
B. Сино-атріального вузла
C. Атріовентрикулярного вузла
D. Пучка Гіса
E. Волокон Пуркін”є
В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін'є
При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?
A. 60 скорочень за хвилину
B. 50 скорочень за хвилину
C. 80 скорочень за хвилину
D. 70 скорочень за хвилину
E. 90 скорочень за хвилину
При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
E. 100
У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Сфігмографія
B. Електрокардіографія
C. Фонокардіографія
D. Флебографія
E. Векторкардіографія
У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Електрокардіографія
B. Сфігмографія
C. Фонокардіографія
D. Флебографія
E. Зондування судин
У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:
A. Q
B. Т
C. R
D. S
E. P
Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольованому серц ссавця?
A. Центральні рефлекси
B. Місцеві рефлекси
C. Закон серця Франка-Старлінга
D. Ефект Анрепа
E. Драбина Боудича
У пацієнта виявлено порушення серцевого ритму. Для відновлення ритму лікар призначив хворому антагоністи кальцію. Як чином іони кальцію впливають на міокард?
A. Зменшують силу і частоту серцевих скорочень
B. Активують симпатичний відділ автономної нервової системи
C. Збільшують силу і частоту серцевих скорочень
D. Активують парасимпатичний відділ автономної нервової системи
E. Пригнічують симпатичний відділ автономної нервової системи
При аналізі ЕКГ виявлено, що зубець Р у стандартних відведеннях від’ємний, комплекс QRS та зубець Т без особливостей, а ЧСС становить 45 уд. за хвилину. Водієм ритму у пацієнта є:
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гісса
D. Волокна Пуркіньє
E. Ектопічне вогнище збудження
В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:
A. Адреналіну
B. Вазопресину
C. Норадреналіну
D. Реніну
E. Натрійуретичного гормону
В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають:
A. Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
B. Малу довжину
C. Малий діаметр
D. Малий гідростатичний тиск
E. Найтоншу стінку
Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині концентрації хлориду кальцію?
A. Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Зменшення частоти скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Збільшення частоти і сили скорочень
У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?
A. Укорочення інтервалу R – R
B. Подовження інтервалу R – R
C. Розширення комплексу QRS
D. Подовження інтервалу P – Q
E. Подовження сегменту Q–T
У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?
A. В артеріальні судини
B. У венозні судини
C. У міжплевральний простір
D. У черевну порожнину
E. У лімфатичні судини
Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?
A. Венозний застій
B. Дилятація артеріол
C. Підвищена проникність капілярів
D. Зниження рівня білків плазми
E. Високий рівень гістаміну
У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:
A. Сино-атріальним вузлом
B. Пучком Гіса
C. Ніжками пучка Гіса
D. Атріовентрикулярним вузлом
E. Волокнами Пуркін'є
У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску ?
A. Зросте переважно діастолічний
B. Зросте переважно систолічний
C. Тиск не зміниться
D. Зменшиться переважно діастолічний
E. Зменшиться переважно систолічний
У практично здорових осіб помірне фізичне навантаження спричиняє зростання систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. Чим обумовлені такі зміни ?
A. Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної кислоти
B. Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові
C. Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок
D. Зростанням об’єму циркулюючої крові
E. Зростанням сили і частоти серцевих скорочень
В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску
A. Зростає систолічний та пульсовий тиск
B. Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску
C. Зростає лише діастолічний тиск
D. Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного
E. Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного
У пацієнта зроблено пересадку серця. Які нервові механізми регуляції (рефлекси) зумовлюють пристосувальні зміни його діяльності?
A. Симпатичні умовні
B. Симпатичні безумовні
C. Місцеві
D. Парасимпатичні умовні
E. Парасимпатичні безумовні
Внаслідок крововтрати в людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску ?
A. Зменшиться систолічний та діастолічний тиск
B. Зменшиться лише систолічний тиск
C. Зменшиться лише діастолічний тиск
D. Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного
E. Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного
У хворого стійке підвищення артеріального тиску. При клінічному обстеженні встановлено хронічне захворювання нирок з порушенням ниркового кровообігу. Активація яких механізмів регуляції спричиняє підвищення артеріального тиску?
A. Симпатична нервова система
B. Вазопресин
C. Натрійуретичного гормону
D. Ренін-ангіотензинова система
E. Симпато-адреналова система
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
A. З клітин до міжклітинної рідини
B. З міжклітинної рідини до капілярів
C. З міжклітинної рідини до клітин
D. З капілярів до міжклітинної рідини
E. Змін руху води не буде
У лікарню доставлено пацієнта, який втратив біля 500 мл крові. При обстеженні встановлено, що суттєве зменшення ОЦК у нього відсутнє. Підсилена секреція якого з наведених гормонів є причиною цього?
A. Адреналіну
B. Альдостерону
C. Норадреналін
D. Тироксину
E. Кортизол
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
A. збільшується фільтрація і реабсорбція
B. зменшується фільтрація і реабсорбція
C. зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
D. збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
E. обмін не змінюється
У пацієнта синусова тахікардія. Для відновлення ритму лікар призначив хворому препарати калію та рекомендував споживання продуктів, багатих на калій. Який механізм дії калію на серце?
A. Знижує пейсмекерну активність синусового вузла
B. Підвищує пейсмекерну активність синусового вузла
C. Активує симпатичний відділ автономної нервової системи
D. Активує парасимпатичний відділ автономної нервової системи
E. Пригнічує симпатичний відділ автономної нервової системи
Зменшення тиску в каротидному синусі спричиняє наступні ефекти:
A Падіння венозного тиску
B Зростання частоти серцевих скорочень
C Рефлекторну брадикардію
D Рефлекторне гіперпноє
E Рефлекторне зростання венозного тиску
Походження інтервалу ТР на ЕКГ:
A Розповсюдження збудження по передсердю
B Розповсюдження збудження від передсердя до шлуночків
C Розповсюдження збудження по шлуночках
D Електрична діастола серця
E Електрична систола серця
У хворого виявлено зниження АТ внаслідок постійного подразнення пухлиною анатомічного депрессорного судинно-нервового центру. Де знаходиться даний центр?
A Довгастий мозок
B Таламус
C Середній мозок
D Мозочок
E Червоне ядро
Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну?
A Зменшення сили скорочень.
B Збільшення сили скорочень.
C Збільшення частоти і сили скорочень.
D Зупинка серця в діастолі.
E Збільшення частоти скорочень.
Після аналізу записаної у дитини віком 1 рік ЕКГ встановлено, що у всіх серцевих циклах тривалість інтервалів R-R є однаковою та складає 0,40 с. Якою є частота серцевих скорочень (ЧСС) і чи відповідає це фізіологічній нормі?
A 150 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 120 за хв.
B 150 за хв. Так, відповідає.
C 200 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 150 за хв.
D 200 за хв. Ні, не відповідає. У дитини першого року життя нормальною є ЧСС до 120 за хв.
E 120 за хв. Так, відповідає.
У хворого Н., вдалось зупинити напад тахікардії почерговим натисканням на очні яблука. Який із приведених нижче рефлексів лежить в основі виявлених змін?
A Рефлекс Гольца.
B Рефлекс Бейнбріджа.
C Рефлекс Герінга.
D Рефлекс Ашнера.
E Рефлекс Бернара.
У пацієнта, 23 років, на ЕКГ встановлено синдром раннього збудження шлуночків. Це може бути спричинено проведенням збудження від сино-атріального вузла до шлуночків в обхід передсердно-шлуночкового вузла. По якому пучку передається збудження у цьому разі?
A Кента.
B Бахмана.
C Вакенбаха.
D Тореля.
E Гіса.
Дівчина 16 років, при швидкому переході із горизонтального положення у вертикальне знепритомніла. Що з нижче наведеного спричинило виникнення непритомності:
A Збільшення венозного повернення крові до серця.
B Зменшення венозного повернення крові до серця.
C Підвищення венозного тиску.
D Зниження онкотичного тиску плазми крові.
E Підвищення артеріального тиску.
З метою проведення операції на “сухому серці” використовують високі концентрації KCl. Що з перечисленного може викликати зупинку серця при гіперкаліемії?
A Гіперполяризація мембрани кардіоміоцитів
B Зменшення амплітуди потенціалу дії.
C Збільшення тривалості плато фази реполяризації кардіоцитів
D Зменшення тривалості деполяризації кардіоміоцитів
E Пригнічення калій- натрієвої помпи
У хворого в наслідок переливання великої кількості цитратної крові відбулася зупинка діяльності серця. Вкажіть можливий механізм одержаних змін?
A недостача іонів кальцію в крові
B надлишок в крові заліза
C зниження вмісту фібриногену в крові
D надлишок еритроцитів
E зменшення густини крові
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Р позитивні, їх амплітуда 0,1mV (норма-0,05-0,25mV), тривалість - 0,1с (норма - 0,07-0,10с). Вірним є висновок, що у передсердях нормально відбувається процес:
A Реполяризації
B Збудження
C Деполяризації
D Скорочення
E Розслаблення
Під час бійки у мужчини виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який з зазначених механізмів спричинив зупинку серця?
A Парасимпатичні рефлекси
B Симпатичні рефлекси
C Рефлекси
D Симпатоадреналова система
E Периферичні рефлекси
У юнака 20 років лінійна швидкість руху крові в аорті становить 20 см/с. Якою буде величина цього показника у порожнистих венах?
A 15 см/с
B 20 см/с
C 25 см/с
D 10 см/с
E 30 см/с
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найбільшим?
A Кишечник
B Серце
C Головний мозок
D Нирки
E Наднирники
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим?
A Серце
B Шкіра
C Кишечник
D Скелетні м’язи
E Печінка
У людини системний артеріальний тиск дорівнює 120/65 мм рт.ст. Вигнання крові в аорту починається, якщо тиск у лівому шлуночку більший, ніж:
A 10 мм рт.ст.
B 90 мм рт.ст.
C 65 мм рт.ст.
D 100 мм рт.ст.
E 120 мм рт.ст.
Під час хірургічного втручання на тонкій кишці у людини можлива рефлекторна зупинка серця. Які рецептори в міокарді необхідно заблокувати, щоб попередити зупинку?
A М-холінорецептори
B Н-холінорецептори
C Пуринові рецептори
D альфа -адренорецептори
E бета -адренорецептори
Під час бійки у мужчини виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку?
A Атріовентрикулярний вузол
B Провідна система шлуночків серця
C Робочий міокард передсердь
D Синоатріальний вузол
E Робочий міокард шлуночків
У хворого має місце недостатнє кровопостачання нирок, що призвело до розвитку пресорної реакції. Посилений вплив на артеріальні судини якої біологічно активної речовини спричинив зміну їх стану?
A Ангіотензин ІІ
B Ангіотензиноген
C Ренін
D Катехоламіни
E Норадреналін
На перехід з горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим елементом?
A Системне звуження венозних судин ємкості
B Системне розширення артеріальних судин опору
C Зменшення об’єму циркулюючої крові
D Зменшення частоти серцевих скорочень
E Зменшення насосної функції серця
У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артеріальний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?
A Умовні парасимпатичні
B Умовні симпатичні
C Умовні симпатичні та парасимпатичні
D Безумовні парасимпатичні
E Безумовні симпатичні
Введення експериментальній тварині адреналіну спричиняє системне звуження артеріальних та венозних судин, тому що:
A В них переважають альфа-адренорецептори
B Вони мають добру симпатичну інервацію
C В них переважають бета-адренорецептори
D В них однакова кількість альфа - та бета-адренорецепторів
E Вони мають високий базальний тонус
У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120 разів на хвилину. Якою при цьому є тривалість серцевого циклу?
A 0,7 с
B 0, 8 с
C 0,5 с
D 0, 9 с
E 1,0 с
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився:
A Вхід іонів кальцію
B Вихід іонів кальцію
C Вихід іонів калію
D Вхід іонів калію
E Вхід іонів кальцію та калію
В експерименті подразнюють гілочки блукаючого нерва, які іннервують серце. Це призвело до зменшення частоти серцевих скорочень, тому що через мембрану клітин водія ритму серця збільшився:
A Вхід іонів калію
B Вхід іонів кальцію
C Вихід іонів кальцію
D Вихід іонів калію
E Вихід іонів кальцію та калію
В експерименті подразнюють гілочки лівого блукаючого нерва, які іннервують серце. Це призвело до того, що припинилося проведення збудження від передсердь до шлуночків. Електрофізіологічні зміни у яких структурах серця є причиною цього?
A Атріовентрикулярний вузол
B Пучок Гіса
C Синоатріальний вузол
D Шлуночки
E Передсердя
Який із перелічених факторів найкраще забезпечив би розширення системних артеріол в організмі людини?
A гістамін;
B ендотелін;
C вазопресин;
D норадреналін;
E жоден з перелічених.
Солдат втрачає свідомість на посту частіше в жарку, ніж прохолодну погоду. Чому?
A Переважають судинозвужувальні рефлекторні реакції
B Зменшується секреція реніну
C Зменшується секреція вазопресину
D Переважають судинорозширювальні рефлекторні реакції
E Підвищується секреція тироксину
На ЕКГ хворого знайдено нормальну амплітуду та тривалість зубців комплексу QRS. Амплітуда ж зубця Т складала 0,6мВ, а тривалість 0,24с. Який процес віддзеркалює зубець Т?
A Реполяризацію шлуночків
B Деполяризацію передсердь
C Деполяризацію міжшлуночкової перетинки
D Деполяризацію передньобокових відділів шлуночку
E Деполяризацію задньобокових відділів шлуночку
У хворого хлопчика 12 років на рентгенограмі помічено збільшення серця. Яким методом, найімовірніше, можна оцінити розмір порожнин серця?
A Фонокардіографія
B Ехокардіографія
C Сфігмографія
D Електрокардіографія
E Реографія
В експерименті через ізольоване серце жаби, яке скорочувалося, пропустили різні речовини. При дії одного з них серце зупинилося у діастолі. Який розчин, найімовірніше, викликав зупинку серця?
A 5% KCl
B 5% CaCl2
C 5% глюкоза
D 0,9% NaCl
E 0,5% NaCl
Хворому чоловіку 60 років робили крапельне введення фізіологічного розчину і вимірювали артеріальний тиск. Він суттєво не змінювався. Яка властивість гладеньких м’язів судин, найімовірніше, запобігає підвищенню артеріального тиску?
A Пластичність
B Скоротливість
C Автоматія
D Збудливість
E Провідність
В експерименті на білому щурі була здійснена денервація гладеньких м’язів судини. Але активність цих м’язів повністю не зникла. За рахунок якої фізіологічної властивості гладеньких м’язів існує ця активність?
A Провідності
B Збудливості
C Автоматії
D Скоротливості
E Пластичності
У відділенні функціональної діагностики кардіологічного центру у чоловіка 53-х років проведено дослідження стану функції клапанного апарату серця. В якому стані в нормі повинні знаходитися тристулкові клапани серця в період загальної паузи?
A Відчиненому
B Зачиненому
C Правий відчинений, лівий зачинений
D Правий зачинений, лівий відчинений
E
Перед експериментатором постає завдання – збільшити просвіт судин. За допомогою якої речовини можна вирішити поставлене завдання?
A Вазопресину
B Адреналіну
C Серотоніну
D Ацетилхоліну
E Атропіну
Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що явилося наслідком:
A Зниження системного тиску
B Підвищення системного тиску
C Зниження гематокриту
D Підвищення гематокриту
E Зниження діурезу
При вивченні збудливості серця жаби було використано такий ритм подразнень, що міокард скорочувався при підпороговому стимулі. Цей стимул попадав в період:
A Відносної рефрактерності
B Абсолютної рефрактерності
C Субнормальної збудливості
D Супернормальної збудливості
E Нормальної збудливості
При введенні великої дози гістаміну у кота різко знизився артеріальний тиск внаслідок:
A Розширення судин мікроциркуляторного русла
B Звуження периферичних судин
C Підвищення ЧСС
D Зниження ЧСС
E Зниження ЧСС і сили
При дослідженні фаз серцевого циклу собаці вводили у лівий шлуночок зонд та виміряли тиск. В яку фазу серцевого циклу тиск буде найбільшим?
A В фазу повільного вигнання крові
B В фазу швидкого вигнання крові
C В фазу ізометричного скорочення
D В фазу асинхронного скорочення
E В фазу швидкого заповнення
При дослідженні фаз серцевого циклу собаці вводили у лівий шлуночок зонд та виміряли тиск. В яку фазу серцевого циклу тиск буде найменшим?
A В фазу швидкого заповнення
B В фазу швидкого вигнання крові
C В фазу повільного вигнання крові
D В фазу ізометричного скорочення
E В фазу асинхронного скорочення
Під час досліджень ЕКГ у хворого було визначено розщеплення зубця R на електрокардіограмі. З порушенням яких функцій пов’язана вказана зміна на ЕКГ?
A проведення збудження через АВ вузол
B розповсюдження збудження по передсердям
C реполярізація передсердь
D розповсюдження збудження по шлуночкам
E нема ніяких порушень
Під час обстежень у хворого було виявлено екстрасистолію, що супроводжувалась компенсаторною паузою. Яка властивість серця забезпечує цю більш ніж звичайну паузу між скороченнями?
A рефрактерність
B скоротливість
C автоматія
D провідність
E пластичність
Тиреоїдні гормони здійснюють множинні впливи на серце, які аналогічні до впливу катехоламінів, та проявляються у:
A Всіх перерахованих ефектах.
B Збільшенні кількості і спорідненості альфа-адренергічних рецепторів у серці.
C Збільшенні рівня альфа-ВЛМ ізоформи міозину.
D Прямому активуванні міозину.
E Посиленні чутливості міокарду до катехоламінів.
Шлуночкова екстрасистола характеризується:
A Додатковим скороченням передсердь.
B Додатковим скороченням правого шлуночка і компенсаторною паузою.
C Додатковим скороченням шлуночків і компенсаторною паузою.
D Додатковим скороченням лівого шлуночка і компенсаторною паузою.
E Всіма перерахованими факторами.
Рефлекс, який регулює об’єм циркулюючої крові і захищає серцево-судинну систему від переповнення за рахунок регуляції діурезу, виникає завдяки механорецепторам лівого передсердя називається:
A Генрі-Гауера.
B Анрепа.
C Бейнбріджа.
D Китаєва.
E Черніговського.
На ЕКГ у ІІ стандартному відведенні, що вказує на сповільнення проведення збудження від СА вузла до АВ вузла?
A Зміна конфігурації та зменшення амплітуди зубців Q і S.
B Подовження інтервалу Q – S.
C Від’ємний зубець Т.
D Зміщення сегмента S – T.
E Подовження інтервалу P – Q.
Плато потенціалу дії на початку періоду викиду крові з шлуночків відповідає:
A Сегменту S–T.
B Сегменту Р–Q.
C Комплексу QRS.
D Зубцю P.
E Інтервалу P–R.
Під час систоли шлуночків серцевий м’яз не відповідає на додаткове подразнення, тому що знаходиться у фазі:
A. Абсолютної рефрактерності
B. Відносної рефрактерності
C. Підвищеної збудливості
D. Субноральної збудливості
E. Жодна з відповідей невірна
У хворого К., 60 років під час реєстрації сфігмограми було встановлено значне зменшення дикротичного зубця. Від якого фактора залежить поява цього зубця?
A Відкриття клапанів аорти
B Закриття мітрального клапану
C Закриття клапанів аорти
D Відкриття мітрального клапану
E Відкриття клапанів легеневої артерії
Подразнення яких рецепторів зумовлює розвиток рефлексу Бейнбріджа?
A Хеморецепторів дуги аорти
B Механорецепторів порожнистих вен
C Механорецепторів дуги аорти
D Хеморецепторів каротидного синуса
E Механорецепторів каротидного синуса
У клініці для зняття приступу пароксизмальної тахікардії використовують рефлекс Ашнера. Як виконується цей рефлекс?
A Шляхом натискання на очні яблука
B Здійснення форсованого видиху при закритому носі
C Нанесення удару по грудині
D Нанесення удару по передній черевній стінці
E Шляхом натискування на каротидні тільця
Після аналізу записаної у новонародженої дитини ЕКГ встановлено, що у всіх серцевих циклах тривалість інтервалів R-R є однаковою та складає 0,50 с. Якою є частота серцевих скорочень (ЧСС) і чи відповідає це фізіологічній нормі?
A 150 за хв. Так, відповідає.
B 120 за хв. Ні, не відповідає. У новонародженої дитини нормальною є ЧСС 140 за хв.
C 100 за хв. Ні, не відповідає. У новонародженої дитини нормальною є ЧСС 120 за хв.
D 100 за хв. Ні, не відповідає. У новонародженої дитини нормальною є ЧСС 140 за хв.
E 120 за хв. Так, відповідає.
При виникненні ПД кардіоміоцитів змінюється їхня збудливість. Як називається фаза зміни збудливості, під час якої серце не реагує на подразники будь якої сили?
A Абсолютна рефрактерність
B Фаза субнормальності
C Фаза екзальтації
D Відносна рефрактерність
E Фаза нормальної збудливості
Серцевий цикл має декілька періодів та фаз. В яку із них відбувається максимальне підвищення тиску у порожнинах шлуночків?
A Фаза ізометричного напруження
B Фаза асинхронного скорочення
C Фаза швидкого вигнання
D Фаза повільного вигнання
E Фаза ізометричного розслаблення
При обстеженні серця у хворого діагностована аритмія та встановлена затримка проведення збудження у ділянці атріовентрикулярного вузла. Яка нормальна величина атріо-вентрикулярної затримки?
A 0,06 – 0,1 сек.
B 0,12 – 0,20 сек.
C 0,2 – 0,3 сек.
D 0,02 – 0,03 сек.
E 0,15 – 0,35 сек.
Відомо, що в серці є наявність кількох вогнищ автоматії. Який із них генерує ритм у здорової людини?
A Атріо – вентрикулярний.
B Сино - атріальний
C Пучок Гіса
D Ніжки Гіса
E Волокна Пуркін’є
У хворого з недостатністю аортальних клапанів (неповне закриття клапанів під час систоли серця) збільшується діастолічний об’єм лівого шлуночка внаслідок повернення крові із аорти. Як при цьому зміниться сила скорочень серця і за рахунок якого механізму регуляції?
A Збільшиться; гетерометричний
B Зменшиться; гомеометричний
C Зменшиться; гетерометричний
D Збільшиться; гомеометричний
E Не зміниться
Приблизно до якої величини падає тиск в лівому шлуночку під час діастоли ?
A 120 мм рт.ст.
B 100 мм рт.ст.
C 80 мм рт.ст.
D 0 мм рт.ст.
E 40 мм рт.ст.
Зменшення еластичності аорти веде до
A збільшення пульсового тиску
B збільшення середнього артеріального тиску
C падінню середнього тиску
D збільшення діастолічного і середнього артеріального тиску
E зменшення пульсового тиску
У хворого в результаті переливання великої кількості цитратної крові відбулася зупинка діяльності серця. Причиною цього стало::
A зменшення концентрації Са2+ в плазмі крові
B збільшення концентрації Na+ в плазмі
C зменшення концентрації К+ в плазмі
D збільшення концентрації Са2+ в плазмі
E збільшення концентрації Na+ в плазмі
Швидкість руху паперу при запису ЕКГ 50мм/с. Інтервал RR -40мм. Розрахуйте тривалість серцевого циклу.
A 0,85 с
B 0,9 с
C 0,75 с
D 0,8 с
E 0,7 с
У людини зменшена частота серцевих скорочень, посилена секреторна та моторна функція шлунку і кишечника, звужені зіниці. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:
A Парасимпатичної
B Симпатичної
C Мета симпатичної
D Симпато-адреналової
У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість в роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій:
A Симпатичної
B Парасимпатичної
C Метасимпатичної
D Ваго-інсулярної
E Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової

У кішки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
A Зменшення частоти серцевих скорочень
B Збільшення частоти серцевих скорочень
C Розширення зіниць
D Збільшення частоти дихання
E Розширення бронхів
До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?
A. Активація дофамінових рецепторів
B. Активація серотонінових рецепторів
C. Активація
·1-адренорецепторів
D. Блокада М-холінорецепторів
E. Активація
·-адренорецепторів
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит?
A.Шлуночок
B. Волокна Пуркін'є
C. Сино-атріальний вузол
D. Атріовентрикулярний вузол
E. Пучок Гіса
При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
A. Амплітуди зубців
B. Тривалості зубців
C. Напрямку зубців
D. Тривалості інтервалу R-R
E. Тривалості комплексу QRST
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?
A. Синоатріальний вузол
B. Ніжки пучка Гіса
C. Пучок Гіса
D. Волокна Пуркін'є
E. Атріовентрикулярний вузол
У пацієнта тривалість інтервалу P-Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:
A. Атріо-вентрикулярним вузлом
B. Волокнами Пуркін'є
C. Сино-атріальним вузлом
D. Ніжками пучка Гіса
E. Пучком Гіса
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва. При Цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
A. Зменшення частоти скорочень
B. Збільшення швидкості атріовентрикулярного проведення
C. Збільшення сили скорочень
D. Збільшення збудливості міокарда
E. Збільшення частоти та сили скорочень
Визначте пульсовий і середньо-динамічний артеріальний тиск (мм рт.ст.) у обстежуваного, якщо виміряний у нього артеріальний тиск становить 130/70 мм рт.ст.:
A. 60, 80
B. 60, 90
C. 50, 90
D. 60, 100
E. 50, 70
У лікарню швидкої допомоги поступив чоловік 63 років з явищами колапсу. Для лікування гіпотензії лікар обрав норадреналін, що був успішно введений внутрішньовенно. Який механізм дії цього засобу?
A. Активація альфа1-адренорецепторів.
B. Активація альфа2-адренорецепторів.
C. Активація бета-адренорецепторів.
D. Активація дофаминових рецепторів.
E. Блокада м-холінорецепторів.
Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин додаткової кількості хлористого кальцію?
A Зупинка серця в діастолі
B. Збільшення частоти скорочень
C Збільшення сили скорочень
D. Збільшення частоти і сили скорочень
E. Зменшення сили скорочення
Одним із самих небезпечних моментів в патогенезі некрозу міокарда є подальше наростання зон некрозу, дистрофії та ішемії. Важлива роль в цьому належить підвищенню споживання міокардом кисню. Які речовини сприяють даному процесу?
A. Катехоламіни
B Холестерин
C. Iони хлору
D Ацетилхолін
E. Аденозин
При вивченні біоптату шкіри у складі дерми виявлено судини, які містять товстий шар гладких м'язових клітин у середній оболонці. Як називаються ці судини?
A Артеріоло-венулярні анастомози
B. Капіляри
C. Артерії м'язового типу
D Артеріоли
E. Венули
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
A. Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
B. Обмін не змінюється
C. Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
D. Зменшуються фільтрація та реабсорбція
E. Збільшуються фільтрація та реабсорбція
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Передсердя
C. Пучок Гіса
D. Шлуночок
E. Синоатріальний вузол
Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об'єм крові в досліджуваного становить 10 л/хв. Який об'єм крові проходить у нього за хвилину через судини легень?
A. 10 л/хв
B. 6 л/хв
C. 4 л/хв
D. 5 л/хв
E. 7 л/хв
При аналізі ЕКГ встановлено: ритм синусовий, правильний, інтервал R-R = 0,6 сек, розташування і тривалість інших інтервалів, а також зубців і сегментів не змінена. Яка властивість серця порушена при цьому?
A. Провідність
B. Збудливість
C. Автоматизм
D. Скоротність
У спортсмена на старті перед змаганнями відзначається підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?
A. Кори великих півкуль
В. Довгастого мозку
C. Середнього мозку
D. Проміжного мозку
Е. Гіпоталамусу
У хворого напад тахікардії був припинений натисканням на очні яблука (рефлекс Даніні-Ашнера). В основі зниження частоти серцевих скорочень при цьому лежить посилення впливу на синотріальний вузол:
A. Блукаючих нервів
В. Симпатичних нервів
С. Автономної нервової системи
D. Симпато-адреналової системи
E. Катехоламінів
У піддослідної тварини під час експерименту подразнюють периферичний відрізок блукаючого нерва. Які з наведених змін будуть спостерігатися при цьому?
A. Збільшення частоти серцевих скорочень
B. Збільшення частоти дихання
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Розширення бронхів
E. Розширення зіниць
У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників насосної функції серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?
A. Зросте переважно діастолічний
B. Зменшиться переважно діастолічний
C. Зменшиться переважно систолічний
D. Зросте переважно систолічний
E. Тиск не зміниться
Під час операційного втручання сталося рефлекторне посилення впливу блукаючого нерва на серце. Що при цьому може виникнути?
A. Збільшення провідності атріовентрикулярного вузла
B. Збільшення збудливості міокарда
C. Збільшення частоти серцевих скорочень
D. Зупинка серця
E. Посилення скорочень міокарда
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
A. Зменшення частоти скорочень
В. Збільшення сили скорочень
С. Збільшення атріовентрикулярного проведення
D. Збільшення збудливості міокарда
Е. Збільшення частоти та сили скорочень
Хворому чоловіку 75-ти років, у якого частота серцевих скорочень була 40/хвилину, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього частота серцевих скорочень зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор?
A. Волокна пучка Гіса
B. Ніжки Гіса
C. Атріовентрикулярний вузол
D. Синоатріальний вузол
E. Волокна Пуркін'є
У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
А. Безумовні симпатичні рефлекси
В. -
С. Умовні симпатичні рефлекси
D. Умовні парасимпатичні рефлекси
Е. Безумовні парасимпатичні рефлекси
У людини зареєстрована електрокардіограма зі зниженою амплітудою зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?
А. Поширення збудження по шлуночках
В. Поширення збудження від передсердь до шлуночків
С. Електричну систолу серця
D. Електричну діастолу серця
Е. Поширення збудження по передсердях
Після фізичного навантаження підвищився артеріальний тиск крові. Чому?
A. Збільшилась кількість гемоглобіну
B. Збільшився вміст води в плазмі крові
C. Збільшився хвилинний об'єм кровообігу
D. Збільшився вміст іонів калію в плазмі крові
E. Збільшилась кількість функціонуючих капілярів
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у людини 30 років досягла 112 на хв. Який відділ провідної системи серця є відповідальним за цю зміну?
А. Синоатріальний вузол
В. Волокна Пуркін'є
С. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
Е. Атріовентрикулярний вузол
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
A. Збільшення атріовентрикулярного проведення
B. Зменшення частоти скорочень
C. Збільшення збудливості міокарда
D. Збільшення частоти та сили скорочень
E. Збільшення сили скорочень
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину?
A. Синоатріальний вузол
B. Пучок Гіса
C. Передсердя
D. Шлуночок
E. Атріовентрикулярний вузол
У студента перед іспитом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?
A. Вкорочення інтервалу R-R
B. Подовження комплексу QRS
C. Подовження сегменту Q-T
D. Подовження інтервалу R-R
E. Вкорочення інтервалу P-Q
хворого з серцевою недостатністювиникла аритмія, під час якої частота скорочень передсердь була 70, а шлуночків - 35/хв. Порушення якої функції провідної системи серця спостерігалося у хворого?
A. Автоматизм
B. Збудливість
C. Скоротливість
D. Провідність
E. Збудливість та провідність
У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця. Зонд знаходится у лівому шлуночку. Під час якої фази (періоду) серцевого циклу буде зареєстровано збільшення тиску від 8 до 70 мм рт.ст.?
A.Фаза ізометричного скорочення
B. Фаза повільного вигнання
C. Фаза асинхронного скорочення
D. Період вигнання
E. Фаза швидкого вигнання
На мікропрепараті серця розрізняються клітини прямокутної форми, розмірами від 50 до 120 мкм, з центрально розташованим ядром, розвиненими міофібрилами, зв'язані між собою вставними дисками. Яку функцію виконують ці клітини?
A. Регенераторна
B. Ендокринна
C. Скорочення серця
D. Захисна
E. Проведення імпульсів
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. Н-холінорецептори
B.
·-адренорецептори
C. М-холінорецептори
D. М- та Н-холінорецептори
E.
·-адренорецептори

В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням ?
A. Зменшиться частота дихання
B. Дихання не змінюється
C. Зростає частота дихання
D. Зростає глибина дихання
E. Дихання припиняється
У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в цій камер?
A. Збільшиться глибина і частота дихання
B. Зменшиться глибина і частота дихання
C. Зменшиться глибина і зросте частота дихання
D. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
E. Залишиться без змін
Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви користуєтесь?
A. Життєва ємкість легень
B. Ємкість вдиху.
C. Функціональна залишкова ємкість.
D. Загальна ємкість легень.
E. Резервний об"єм вдиху.
Людина постійно проживає високо в горах. Які зміни показників крові можна у нього виявити?
A. Зменшення вмісту гемоглобіну.
B. Зменшення кількості ретикулоцитів.
C. Збільшення кількості еритроцитів.
D. Зменшення кольорового показника.
Е. Лейкопенія.
У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?
A. Схильність альвеол до спадання.
B. Зменшення опору дихальних шляхів.
C. Зменшення роботи дихальних м'язів.
D. Збільшення вентиляції легень.
E. Гіпероксемія.
Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна вентиляція АВ дорівнює:
A. 3000 мл
B. 6000 мл
C. 4000 мл
D. 5000 мл
E. 8000 мл
Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
A. Гіпертермія
B. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
C. Алкалоз
D. Гіпокапнія
E. Гіпоксемія
У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?
A. Задній мозок
B. Гіпоталамус
C. Довгастий мозок
D. Кора великих півкуль
E. Мозочок
9. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
A. Не зміниться
B. Припиниться
C. Стане більш рідким
D. Стане більш глибоким
E. Стане більш частим
У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?
A. Зменшиться глибина
B. Збільшиться глибина
C. Збільшиться глибина і частота
D. Зменшиться частота
E. Збільшиться частота
У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде використання для зняття нападу активаторів:
A. бета-адренорецепторів
B. альфа-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. Н-холінорецепторів
E. М-холінорецепторів
Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться характер дихання?
A. Зупиниться
B. Стане поверховим та рідким
C. Стане глибоким та частішим
D. Стане поверховим та частішим
E. Стане глибоким та рідким
Недоношені діти часто гинуть після народження так як не можуть зробити перший вдих. Вкажіть безпосередню причину смерті недоношених дітей, нездатних самостійно дихати?
А. Дефіцит сурфактанту.
В. Пневмоторакс.
С. Низька збудливість центральних хеморецепторів.
D. Понижена збудливість периферичних хеморецепторів.
Е. Недостатній розвиток дихальних мязів.
В результаті нещасного випадку відбулася обтюрація трахеї. Який етап дихання буде порушений першим?
A. Газообмін між альвеолами і кровю.
B. Транспорт кисню і вуглекислого газу.
C. Газообмін в тканинах.
D. Вентиляція легень.
Е. Тканинне дихання.
У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?
A. Припиниться
B. Стане поверхневим і рідким
C. Стане глибоким і частим
D. Стане поверхневим і частим
E. Стане глибоким і рідким
При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення :
A. Хвилинного об'єму дихання
B. Життєвої ємності легень
C. Резервного об'єму вдиху
D. Резервного об'єму видиху
E. Залишкового об'єму
У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?
A. Дихати в режимі гіповентиляції
B. Робити швидкий вдих та повільний видих
C. Дихати поверхнево
D. Дихати в режимі гіпервентиляції
E. Дихати з низькою частотою
18. Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:
A. Іритантних рецепторів
B. Юкстакапілярних рецепторів
C. Хеморецепторів легень
D. Терморецепторів легень
E. Больових рецепторів
При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?
A. Цетральних хеморецепторів
B. Хеморецепторів дуги аорти
C. Іритантних
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Механорецепторів легень
У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?
A. Іритантних
B. Цетральних хеморецепторів
C. Хеморецепторів дуги аорти
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Механорецепторів легень
У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:
A. Реніну
B. Урокінази
C. Простагландинів
D. Еритропоетину
E. Вітаміну Д3
Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупинка дихання. Які зміни у крові це зумовлюють?
A. Зменшення напруги СО2.
B. Зменшення рН.
C. Збільшення напруги СО2.
D. Зменшення напруги О2.
E. Збільшення напруги СО2 і О2.
У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. Життєва ємкість легенів
B. Резервний об'єм вдиху
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Загальна ємкість легенів
24. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:
A. Дифузійної здатності легень
B. Кисневої ємкості крові
C. Хвилинного об'єму дихання
D. Альвеолярної вентиляції легень
E. Резервного об'єму видиху
У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г/л. Чому у неї дорівнює киснева ємкість крові?
A. 100 мл/л
B. 150 мл/л
C. 134 мл/л
D. 168 мл/л
E. 180 мл/л
Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?
A. Карбоксигемоглобін
B. Дезоксигемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін
27. У тварини видалили каротидні тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?
A. Гіпоксемія
B. Фізичне навантаження
C. Гіперкапнія
D. Ацидоз
E. Збільшення температури ядра тіла
Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом та на його початку. Де розташовані ці нейрони ?
A. Проміжний мозок
B. Середній мозок
C. Спинний мозок
D. Довгастий мозок
E. Кора головного мозку
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
A. М-холінорецептори
B. Н-холінорецептори
C. альфа- та бета- адренорецептори
D. альфа-адренорецептори
E. бета-адренорецептори
Велика група людей тривалий час знаходиться в закритому приміщенні невеликого об'єму. Це призвело до розвитку у них гіпервентиляції внаслідок таких змін повітря:
A. Збільшення вмісту вуглекислого газу
B. Зменшення вмісту кисню
C. Збільшення вмісту водяної пари
D. Збільшення температури
E. -
При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдосі. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?
A. Хвилинний об'єм дихання
B. Хвилинну альвеолярну вентиляцію
C. Коефіцієнт легеневої вентиляції
D. Життєву ємність легень
E. Функціональну залишкову ємність легень
Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
A. Функціональна залишкова ємкість легень
B. Залишковий об'єм
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Життєва ємність легень
Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?
A. Життєва ємність легень
B. Загальна ємність легень
C. Ємкість вдиху
D. Функціональна залишкова ємність легень
E. Дихальний об'єм
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?
A. Залишковий об'єм
B. Функціональна залишкова ємність легень
C. Ємність вдиху
D. Резервний об'єм видиху
E. Альвеолярний об'єм
Внаслідок фізичного навантаження киснева ємкість крові у людини збільшилась зі 180 до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному н
·авантаженні збільшується:
A. Хвилинний об'єм дихання
B. Дифузійна здатність легень
C. Вміст кисню в альвеолах
D. Спорідненість гемоглобіну до кисню
E. Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів приймають участь у такому видосі?
A. Живота
B. Діафрагма
C. Драбинчасті
D. Грудинноключичнососкові
E. Трапецієвидні

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Звуження дихальних шляхів
B. Поверхневе дихання
C. Рідке дихання
D. Негативний внутрішньоплевральний тиск
E. Зменшення хвилинного об'єму дихання
При підйомі в гори у людини збільшується частота дихання і прискорюється серцебиття. Яка причина таких змін?
A. Зниження парціального тиску О2
B. Підвищення парціального тиску СО2
C. Підвищення рН крові
D. Збільшення концентрації азоту в повітрі
E. Підвищення вологості повітря
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?
A. Спокійний видих
B. Спокійний вдих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
E. -
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?
A. Форсований видих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Спокійний вдих
E. -
Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см рт.ст. під час:
A. Паузи між вдихом і видихом
B. Спокійного вдиху
C. Спокійного видиху
D. Форсованого вдиху
E. Форсованого видиху
Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:
A. Ретикулярною формацією
B. Мозочком
C. Корою великих півкуль
D. Пневмотаксичним центром
E. Червоними ядрами
При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Що є причиною цього?
A. Вентиляція переважає над перфузією
B. Перфузія переважає над вентиляцією
C. Перфузія і вентиляція врівноважені
D. Вентиляція відсутня
E.
При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?
A. Еритропоетину
B. Реніну
C. Кортизолу
D. Адреналіну
E. Тестостерону
Після крововтрати у людини вміст гемоглобіну в крові становить 60 г/л. Стан її важкий. Порушення якої з функцій крові, перш за все, є причиною важкого стану пацієнта?
A. Трофічної
B. Екскреторної
C. Дихальної
D. Терморегуляторної
E. Захисної
У результаті травми в ділянці потилиці людина перестала дихати. Що могло стати причиною апноє?
A Ушкодження довгастого мозку
B Ушкодження мозочка
C Poзpив мозку між середнім i довгастим
D Розрив спинного мозку нижче 3 –го сегмента
E Травматичний шок
Перед пірнанням під воду ті, хто виловлює перлини роблять декілька глибоких вдихів та видихів. Що забезпечують ці рухи?
A Максимально можливе виведення СО2 з організму
B Забезпечення організму запасом кисню
C Адаптацію організму до тимчасового припинення дихання
D Збільшення кровотоку в малому колі кpoвooбiry
E Збільшення дифузійної здатності легень
У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?
A Близько 10-ої години ранку
B Близько 6-ої години ранку
C Близько 12-ої години дня
D Близько 18-ої години вечора
E Близько 24-ої години ночі
Чи змінюється дихання під час сну?
A Можливі короткочасні епізоди апное
B Не змінюється
C Виникає дихання Куссмауля
D Виникає апнейстичне дихання
E Виникає гаспінг-дихання
Лікар-неонатолог, обстежуючи немовля, виявив, що співвідношення між частотою дихання та частотою пульсу становить 1:4. Яким є нормальне співвідношення цих показників?
A 1:4-4,5
B 1:5-5,5
C 1:2-2,5
D 1:6-6,5
E 1:8-8,5
Як вплине на процес виділення вуглекислого газу з крові дихання чистим киснем?
A Виділення вуглекислого газу з крові збільшується
B Виділення вуглекислого газу з крові зменшується
C Виділення вуглекислого газу не змінюється
D Спочатку збільшиться, а потім зменшиться
E Спочатку зменшиться, а потім збільшиться
Дифузія СО2 в легенях здійснюється відповідно градієнта парціального тиску і парціальної напруги по обидві сторони легеневої мембрани, який рівний:
A 60 мм рт.ст.
B 6 мм рт.ст.
C 9 мм рт.ст.
D 30 мм рт.ст.
E 20 мм рт.ст.
У хворого виявлено порушення легеневої вентиляції по обструктивному типу. Яку методику можна використати для підтвердження діагнозу
A Бронхоскопію
B Спірографію
C Рентгенографію
D Тест Теффно
E Визначення резерву дихання
В експерименті подразнювали пневмотаксичний центр варолієвого мосту. Це викликано:
A Лімітує тривалість вдиху.
B Подовження видиху.
C Лімітує видих.
D Подовження вдиху.
E Не викликає змін.
Під час експерименту на собаці подразнювали центральні хеморецептори. Як змінювалося дихання при цьому?
A Посилювався вдих і видих.
B Послаблювався вдих і видих.
C Послаблювався вдих, посилювався видих.
D Посилювався вдих, послаблювався видих.
E Змін в диханні не відмічалось.
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
A Дихальний об’єм
B Життєва ємкість легень
C Функціональна залишкова ємкість
D Ємкість вдиху
E Хвилинний об’єм дихання
У хворого нормальна величина дифузійної здатності легень, але знижена дифузія газів у легенях. Зменшення якого з наведених чинників є причиною цього:
A Площа поверхні, через яку відбувається дифузія
B Градієнт тисків газів в альвеолах та крові
C Товщина альвеолокапілярної мембрани
D Коефіцієнт дифузії
E Швидкість кровотоку в капілярах
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні цито-рецептори доцільно заблокувати для цього?
A М-холінорецептори
B H-холінорецептори
C альфа-адренорецептори
D бета-адренорецептори
E альфа- и бета-адренорецептори
Адаптація системи дихання до умов високогір’я залучає всі з наведених механізмів, крім:
A Зменшення кількості капілярів
B Збільшення альвеолярної вентиляції
C Збільшення дифузної здатності
D Збільшення кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну
E Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну
Пацієнту, що страждає бронхітом, потрібно провести спірометрію. Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою цієї методики?
A Дихальний об’єм
B Резервний об’єм вдиху
C Залишковий об'єм
D Резервний об’єм видиху
E Життєву ємність легенів
В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?
A. Розслаблення дихальних м’язів
B. Тромбоутворення
C. Зупинка серця
D. Розлади мозкового кровообігу
E. Приступи судом
При обстеженні пацієнта виникла необхідність з’ясувати ефективінсть легеневої вентиляції. Який показник для цього потрібно обчислити?
A. МВЛ
B. ХОД
C. КЛВ
D. АВЛ
E. ЖЄЛ
В експерименті на собаці викликали рефлекс Герінга-Брейєра. Було помічено, що подразнення певних рецепторів легень гальмує вдих. Що це за рецептори?
A Рецептори розтягнення
B Іритантні
C Плевральні
D М’язові веретена
E Юкстамедулярні рецептори
При фізичному навантаженні під час форсованого дихання людина мимоволі переходить на дихання через рот, тому що це призводить до:
A Зниження аеродинамічного опору
B Підвищення аеродинамічного опору
C Зниження еластичного опору
D Зниження поверхневого натягу
E Зниження сил гравітації
Зміна об’єму легень при спокійному диханні викликає збудження рецепторів:
A Розтягу.
B Юкстаальвеолярних.
C Іритантних.
D Хеморецепторів.
E Юкстакапілярних.
Гіперпное після довільної затримки дихання виникає внаслідок:
A Підвищення в крові напруги СО2.
B Підвищення в крові напруги О2.
C Зниження в крові напруги О2.
D Зниження в крові напруги СО2.
E Немає правильної відповіді.
В експерименті визначали зміни тиску у плевральній щілині під час вдиху. В нормі при вдиху тиск:
A стає нижчим -7,5мм вод.ст.
B Стає вищим 17мм вод. ст.
C Стає вищим 27мм вод.ст.
D Стає нижчим 17мм вод.ст.
E Не змінюється
Дихання через рот змінює аеродинамічний опір:
A Знижує на 50-60%.
B Підвищує на 30-40%.
C Підвищує на 10-15%
D Знижує на 40-50%.
E Знижує на 30-40%
У хворого з бронхіальною астмою звужені бронхи. Які дихальні м’язи в цьому випадку будуть забезпечувати спокійний вдих:
A Основні і допоміжні інспіраторні
B Лише основні інспіраторні м’язи
C Лише експіраторні м’язи
D Основні і допоміжні експіраторні м’язи
E Основні експіраторні і інспіраторні м’язи
У передчасно народженої дитини були виявлені ділянки ателектазу. Чим це можна пояснити:
A Знижена концентрація сурфактантів
B Збільшений в’язкий опір
C Недорозвинені грудні м’язи
D Знижена сила поверхневого натягу
E Збільшена концентрація сурфактантів
У досліді Фредеріка з перехрестним кровопостачанням у одної собаки перетискають трахею, в результаті чого у другої виникає
A гіпопноє
B періодичне дихання
C еупноє
D гіперпноє
E асфіксія
На прохання лікаря хворий після спокійного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які мязи із перечисленних нижче приймають участь в такому видосі?
A Живота
B Зовнішні міжреберні
C Діафрагма
D Трапецієвидні
E Внутрішні міжхрящеві
Групі хворих з дихальною недостатністю рекомендовані заняття дихальною гімнастикою. Які показники зовнішнього дихання Ви будете використовувати для оцінки ефективності лікувальної гімнастики? Виберіть найбільш правильну і повну відповідь.
A Частота дихання, життєва ємність легень, обєм форсованого видиху
B Частота дихання
C Дані пневмотахометрії
D Життєва ємність легень
E Резервний обєм вдиху і видиху
Які рецептори необхідно заблокувати у пацієнта з нападом спазму бронхів, для того щоб зменшити вплив блукаючих нервів на мускулатуру бронхів?
A Н-холінорецептори
B Альфа-адренорецептори
C М-холінорецептори
D Бета-адренорецептори
E Альфа- і бета-адренорецептори
У хворого з черепномозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку являється найбільш вірогідною причиною цього стану?
A Спинного мозку
B Середнього мозку
C Довгастого мозку
D Мозочка
E Проміжного мозку
Інспіраторні нейрони дихального центру довгастого мозку :
A посилають імпульси до інспіраторних мязів під час вдиху
B не реагують на подразнення больових рецепторів
C розташовані в середньому мозку
D не реагують на імпульси, які надходять від кори великих півкуль мозку
E посилають регулярні імпульси до експіраторних мязів під час спокійного видиху
У собаки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок перерізаного симпатичного нерва. Які з наведених симптомів будуть спостерігатися при цьому?
A Зменшення сили серцевих скорочень
B Розширення бронхів
C Звуження зіниць
D Зменшення частоти серцевих скорочень
E Посилення моторики шлунку і кишківника
При профілактичних оглядах шахтарів відмічається збереження на протязі певного часу функціональної здатності дихальної системи. Які структури безпосередньо сприяють очищенню легень?
A. Сурфактанти легень
B. Механорецептори легень
C. Периферичні хеморецептори
D. Епітелій верхніх дихальних шляхів
E. Юкстамедулярні рецептори
79. У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
A. Рестриктивний
B. Рефлекторний
C. Обструктивний
D. Апнеїстичний
E. Дисрегуляційний
Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
A. Зупинкою серця
B. Розладом тонусу судин
C. Розвитком проносу
D. Зупинкою дихання
E. Розвитком блювання
В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з обох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
A. Стане глибоким і рідким
B. Стане поверхневим та рідким
C. Стане поверхневим та частим
D. Стане глибоким і частим
E. Дихання не зміниться
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
A. Парціальний тиск кисню в повітрі
B. Рівень вологості
C. Рівень ультрафіолетового опромінення
D. Сила земного тяжіння
E. Температура
У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. Загальна ємність легень
B. Резервний об'єм видиху
C.Життєва ємність легень
D. Резервний об'єм вдиху
E. Дихальний об'єм
Хворий надійшов до відділення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи повітроносних шляхів, зміна стану яких, в основному, спричинила даний напад:
A.Кінцеві бронхіоли
B. Респіраторний відділ
C. Бронхи малого калібру
D. Бронхи середнього калібру
E. Бронхи великого калібру
У хворого 40-ка років ознаки: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2- 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
A. Газовий ацидоз
B. Газовий алкалоз
C. Видільний ацидоз
D. Негазовий алкалоз
E. Негазовий ацидоз
У чоловiка 76 рокiв знайдено значне збiльшення залишкового об'єму легень. Яке з захворювань може викликати цю зміну?
A. Емфiзема.
B. Плеврит.
C. Бронхiт.
D. Пневмонiя.
E. Туберкульоз легень.
У хворого на емфізему було досліджено функціональний стан дихальної системи. Вкажіть, що є характерним для цього стану.
A. Збільшення життєвої ємкості легень.
B. Збільшення резервного об'єму вдиху.
C. Зменшення загальної ємкості легень.
D. Зменшення резервного об'єму вдиху.
E. Збільшення залишкового об'єму.
Пiд час аускультацiї хворого попрохали глибоко дихати. Пiсля 10 дихальних рухiв хворий вiдчув запаморочення. Це викликано:
A. респiраторним алкалозом.
B. зниженням концентрацiї гемоглобiну.
C. пiдвищенням буферної ємностi кровi.
D. респiраторним ацидозом.
E. зниженням кiлькостi еритроцитiв.
У дослiдного внутришньолегеневий тиск 758мм рт.cт, тиск в мiжплевральнiй щiлинi 730 мм рт.ст. Яка це стадiя (фаза) дихання?
A. Глибокий вдих.
B. Глибокий видих.
C. Нормальний вдих.
D. Нормальний видих.
E. Пауза мiж вдихом i видихом.
У недоношених новонароджених часто спостерігається синдром дихальної недостатності. Яка найбільш вірогідна причина цього?
A Незрілість альвеол легень в зв'язку з нестачею сурфактанта
B. Ковтання біляплідних вод
C. Внутріутробна гіперкапнія
D Недосконалість нервової регуляції дихального акту
E. Внутріутробна асфіксія
При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми біля 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?
A. Гортані вище голосових зв'язок
B Лівого головного бронха
C. Трахеї
D Гортані нижче голосових зв'язок
E. Правого головного бронха
В результаті нещасного випадку виникла обтурація трахеї легені. Який етап дихання порушиться першим?
A. Тканинне дихання
B. Газообмін в легенях
C Вентиляція легень
D Газообмін в тканинах
E. Транспорт кисню і вуглекислого газу
Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
A. Функціональна залишкова ємність легень
B. Життєва ємність легень
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Залишковий об'єм
Юнак 15 років пірнав на мілководді. Внаслідок удару голови об дно виникло пошкодження шийного відділу хребта та центрів діафрагмальних нервів з обох боків. Як змінилося при цьому дихання?
A. Стало повільним і глибоким
B. Зупинилося
C. Не змінилося
D. Стало поверхневим і швидким
Е. Стало повільним і поверхневим
У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання яких активаторів для зняття нападу буде фізіологічне обгрунтованим?
A.
·-адренорецепторів
В. М-холінорецепторів
С. Н-холінорецепторів
D.
·- та
·-адренорецепторів
Е.
·-адренорецепторів
На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу подано легеню недоношеної дитини. Виявлено злипання стінки альвеол через відсутність сурфактанту. Порушення функції яких клітин стінки альвеоли зумовлюють дану картину?
А. Альвеолоцитів II типу
В. Альвеолярних макрофагів
С. Фібробластів
D. Секреторних клітин
Е. Альвеолоцитів І типу
В приймальне відділення доставлена дитина 1,5 року з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задишка, судоми. Який патогенетичний механізм лежить в основі цих симптомів?
A. Утворення карбоксигемоглобіну
B. Утворення карбгемоглобіну
C. Утворення оксигемоглобіну
D. Утворення метгемоглобіну
Е. Утворення редукованого гемоглобіну
Малюк попросив Вас надути повітряну кульку якомога дужче за один видих. Яким об'ємом повітря Ви скористаєтесь?
A. Життєвою ємністю легень
В. Функціональною залишковою ємністю
C. Ємністю вдиху
D. Резервним об'ємом вдиху
Е. Загальною ємністю легень
Втомлений водій відпочивав у машині з працюючим двигуном, що привело до отруєння чадним газом. Яка сполука утворилася в крові чоловіка, що викликала такі важкі наслідки?
A. Карбоксигемоглобін
B. Метгемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Дезоксигемоглобін
E. Фетгемоглобін
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 25 см вод.ст.?
A. Спокійний вдих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
Е. -
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
A. Суттєво не зміниться
B. Зупиниться
C. Стане більш рідким
D. Стане більш глибоким
E. Стане більш частим
У молодої жінки раптово виник кашель та спазм бронхів, коли вона увійшла в приміщення з високою концентрацією сигаретного диму. Які рецептори викликали даний захисний рефлекс?
A. Механорецептори легень
B. Ірритантні рецептори
C. Центральні хеморецептори
D. Юкстамедулярні рецептори
E. Рецептори плеври
Хворий на бронхіальну астму прийняв неселективний Я-адреноміметик (препарат, який стимулює Я1- і Я2-адренорецептори). Які зміни, окрім розширення бронхів, слід очікувати в діяльності інших органів?
A. Посилення роботи серця
B. Зниження артеріального тиску
C. Посилення перистальтики кишечника
D. Пригнічення роботи серця
E. Жодна відповідь не є вірною

У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Звуження дихальних шляхів
B. Поверхневе дихання
C. Рідке дихання
D. Негативний внутрішньоплевральний тиск
E. Зменшення хвилинного об'єму дихання
При підйомі в гори у людини збільшується частота дихання і прискорюється серцебиття. Яка причина таких змін?
A. Зниження парціального тиску О2
B. Підвищення парціального тиску СО2
C. Підвищення рН крові
D. Збільшення концентрації азоту в повітрі
E. Підвищення вологості повітря
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?
A. Спокійний видих
B. Спокійний вдих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
E. -
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?
A. Форсований видих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Спокійний вдих
E. -
Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см рт.ст. під час:
A. Паузи між вдихом і видихом
B. Спокійного вдиху
C. Спокійного видиху
D. Форсованого вдиху
E. Форсованого видиху
Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:
A. Ретикулярною формацією
B. Мозочком
C. Корою великих півкуль
D. Пневмотаксичним центром
E. Червоними ядрами
При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Що є причиною цього?
A. Вентиляція переважає над перфузією
B. Перфузія переважає над вентиляцією
C. Перфузія і вентиляція врівноважені
D. Вентиляція відсутня
E.
При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?
A. Еритропоетину
B. Реніну
C. Кортизолу
D. Адреналіну
E. Тестостерону
Після крововтрати у людини вміст гемоглобіну в крові становить 60 г/л. Стан її важкий. Порушення якої з функцій крові, перш за все, є причиною важкого стану пацієнта?
A. Трофічної
B. Екскреторної
C. Дихальної
D. Терморегуляторної
E. Захисної
У результаті травми в ділянці потилиці людина перестала дихати. Що могло стати причиною апноє?
A Ушкодження довгастого мозку
B Ушкодження мозочка
C Poзpив мозку між середнім i довгастим
D Розрив спинного мозку нижче 3 –го сегмента
E Травматичний шок
Перед пірнанням під воду ті, хто виловлює перлини роблять декілька глибоких вдихів та видихів. Що забезпечують ці рухи?
A Максимально можливе виведення СО2 з організму
B Забезпечення організму запасом кисню
C Адаптацію організму до тимчасового припинення дихання
D Збільшення кровотоку в малому колі кpoвooбiry
E Збільшення дифузійної здатності легень
У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?
A Близько 10-ої години ранку
B Близько 6-ої години ранку
C Близько 12-ої години дня
D Близько 18-ої години вечора
E Близько 24-ої години ночі
Чи змінюється дихання під час сну?
A Можливі короткочасні епізоди апное
B Не змінюється
C Виникає дихання Куссмауля
D Виникає апнейстичне дихання
E Виникає гаспінг-дихання
Лікар-неонатолог, обстежуючи немовля, виявив, що співвідношення між частотою дихання та частотою пульсу становить 1:4. Яким є нормальне співвідношення цих показників?
A 1:4-4,5
B 1:5-5,5
C 1:2-2,5
D 1:6-6,5
E 1:8-8,5
Як вплине на процес виділення вуглекислого газу з крові дихання чистим киснем?
A Виділення вуглекислого газу з крові збільшується
B Виділення вуглекислого газу з крові зменшується
C Виділення вуглекислого газу не змінюється
D Спочатку збільшиться, а потім зменшиться
E Спочатку зменшиться, а потім збільшиться
Дифузія СО2 в легенях здійснюється відповідно градієнта парціального тиску і парціальної напруги по обидві сторони легеневої мембрани, який рівний:
A 60 мм рт.ст.
B 6 мм рт.ст.
C 9 мм рт.ст.
D 30 мм рт.ст.
E 20 мм рт.ст.
У хворого виявлено порушення легеневої вентиляції по обструктивному типу. Яку методику можна використати для підтвердження діагнозу
A Бронхоскопію
B Спірографію
C Рентгенографію
D Тест Теффно
E Визначення резерву дихання
В експерименті подразнювали пневмотаксичний центр варолієвого мосту. Це викликано:
A Лімітує тривалість вдиху.
B Подовження видиху.
C Лімітує видих.
D Подовження вдиху.
E Не викликає змін.
Під час експерименту на собаці подразнювали центральні хеморецептори. Як змінювалося дихання при цьому?
A Посилювався вдих і видих.
B Послаблювався вдих і видих.
C Послаблювався вдих, посилювався видих.
D Посилювався вдих, послаблювався видих.
E Змін в диханні не відмічалось.
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання:
A Дихальний об’єм
B Життєва ємкість легень
C Функціональна залишкова ємкість
D Ємкість вдиху
E Хвилинний об’єм дихання
У хворого нормальна величина дифузійної здатності легень, але знижена дифузія газів у легенях. Зменшення якого з наведених чинників є причиною цього:
A Площа поверхні, через яку відбувається дифузія
B Градієнт тисків газів в альвеолах та крові
C Товщина альвеолокапілярної мембрани
D Коефіцієнт дифузії
E Швидкість кровотоку в капілярах
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні цито-рецептори доцільно заблокувати для цього?
A М-холінорецептори
B H-холінорецептори
C альфа-адренорецептори
D бета-адренорецептори
E альфа- и бета-адренорецептори
Адаптація системи дихання до умов високогір’я залучає всі з наведених механізмів, крім:
A Зменшення кількості капілярів
B Збільшення альвеолярної вентиляції
C Збільшення дифузної здатності
D Збільшення кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну
E Зсув кривої дисоціації оксигемоглобіну
Пацієнту, що страждає бронхітом, потрібно провести спірометрію. Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою цієї методики?
A Дихальний об’єм
B Резервний об’єм вдиху
C Залишковий об'єм
D Резервний об’єм видиху
E Життєву ємність легенів
В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар при їх застосуванні?
A. Розслаблення дихальних м’язів
B. Тромбоутворення
C. Зупинка серця
D. Розлади мозкового кровообігу
E. Приступи судом
При обстеженні пацієнта виникла необхідність з’ясувати ефективінсть легеневої вентиляції. Який показник для цього потрібно обчислити?
A. МВЛ
B. ХОД
C. КЛВ
D. АВЛ
E. ЖЄЛ
В експерименті на собаці викликали рефлекс Герінга-Брейєра. Було помічено, що подразнення певних рецепторів легень гальмує вдих. Що це за рецептори?
A Рецептори розтягнення
B Іритантні
C Плевральні
D М’язові веретена
E Юкстамедулярні рецептори
При фізичному навантаженні під час форсованого дихання людина мимоволі переходить на дихання через рот, тому що це призводить до:
A Зниження аеродинамічного опору
B Підвищення аеродинамічного опору
C Зниження еластичного опору
D Зниження поверхневого натягу
E Зниження сил гравітації
Зміна об’єму легень при спокійному диханні викликає збудження рецепторів:
A Розтягу.
B Юкстаальвеолярних.
C Іритантних.
D Хеморецепторів.
E Юкстакапілярних.
Гіперпное після довільної затримки дихання виникає внаслідок:
A Підвищення в крові напруги СО2.
B Підвищення в крові напруги О2.
C Зниження в крові напруги О2.
D Зниження в крові напруги СО2.
E Немає правильної відповіді.
В експерименті визначали зміни тиску у плевральній щілині під час вдиху. В нормі при вдиху тиск:
A стає нижчим -7,5мм вод.ст.
B Стає вищим 17мм вод. ст.
C Стає вищим 27мм вод.ст.
D Стає нижчим 17мм вод.ст.
E Не змінюється
Дихання через рот змінює аеродинамічний опір:
A Знижує на 50-60%.
B Підвищує на 30-40%.
C Підвищує на 10-15%
D Знижує на 40-50%.
E Знижує на 30-40%
У хворого з бронхіальною астмою звужені бронхи. Які дихальні м’язи в цьому випадку будуть забезпечувати спокійний вдих:
A Основні і допоміжні інспіраторні
B Лише основні інспіраторні м’язи
C Лише експіраторні м’язи
D Основні і допоміжні експіраторні м’язи
E Основні експіраторні і інспіраторні м’язи
У передчасно народженої дитини були виявлені ділянки ателектазу. Чим це можна пояснити:
A Знижена концентрація сурфактантів
B Збільшений в’язкий опір
C Недорозвинені грудні м’язи
D Знижена сила поверхневого натягу
E Збільшена концентрація сурфактантів
У досліді Фредеріка з перехрестним кровопостачанням у одної собаки перетискають трахею, в результаті чого у другої виникає
A гіпопноє
B періодичне дихання
C еупноє
D гіперпноє
E асфіксія
На прохання лікаря хворий після спокійного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які мязи із перечисленних нижче приймають участь в такому видосі?
A Живота
B Зовнішні міжреберні
C Діафрагма
D Трапецієвидні
E Внутрішні міжхрящеві
Групі хворих з дихальною недостатністю рекомендовані заняття дихальною гімнастикою. Які показники зовнішнього дихання Ви будете використовувати для оцінки ефективності лікувальної гімнастики? Виберіть найбільш правильну і повну відповідь.
A Частота дихання, життєва ємність легень, обєм форсованого видиху
B Частота дихання
C Дані пневмотахометрії
D Життєва ємність легень
E Резервний обєм вдиху і видиху
Які рецептори необхідно заблокувати у пацієнта з нападом спазму бронхів, для того щоб зменшити вплив блукаючих нервів на мускулатуру бронхів?
A Н-холінорецептори
B Альфа-адренорецептори
C М-холінорецептори
D Бета-адренорецептори
E Альфа- і бета-адренорецептори
У хворого з черепномозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку являється найбільш вірогідною причиною цього стану?
A Спинного мозку
B Середнього мозку
C Довгастого мозку
D Мозочка
E Проміжного мозку
Інспіраторні нейрони дихального центру довгастого мозку :
A посилають імпульси до інспіраторних мязів під час вдиху
B не реагують на подразнення больових рецепторів
C розташовані в середньому мозку
D не реагують на імпульси, які надходять від кори великих півкуль мозку
E посилають регулярні імпульси до експіраторних мязів під час спокійного видиху
У собаки під час експерименту подразнюють периферичний відрізок перерізаного симпатичного нерва. Які з наведених симптомів будуть спостерігатися при цьому?
A Зменшення сили серцевих скорочень
B Розширення бронхів
C Звуження зіниць
D Зменшення частоти серцевих скорочень
E Посилення моторики шлунку і кишківника
При профілактичних оглядах шахтарів відмічається збереження на протязі певного часу функціональної здатності дихальної системи. Які структури безпосередньо сприяють очищенню легень?
A. Сурфактанти легень
B. Механорецептори легень
C. Периферичні хеморецептори
D. Епітелій верхніх дихальних шляхів
E. Юкстамедулярні рецептори
79. У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?
A. Рестриктивний
B. Рефлекторний
C. Обструктивний
D. Апнеїстичний
E. Дисрегуляційний
Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:
A. Зупинкою серця
B. Розладом тонусу судин
C. Розвитком проносу
D. Зупинкою дихання
E. Розвитком блювання
В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з обох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?
A. Стане глибоким і рідким
B. Стане поверхневим та рідким
C. Стане поверхневим та частим
D. Стане глибоким і частим
E. Дихання не зміниться
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?
A. Парціальний тиск кисню в повітрі
B. Рівень вологості
C. Рівень ультрафіолетового опромінення
D. Сила земного тяжіння
E. Температура
У людини збільшена вентиляція легень внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. Загальна ємність легень
B. Резервний об'єм видиху
C.Життєва ємність легень
D. Резервний об'єм вдиху
E. Дихальний об'єм
Хворий надійшов до відділення з нападом задухи, зумовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділи повітроносних шляхів, зміна стану яких, в основному, спричинила даний напад:
A.Кінцеві бронхіоли
B. Респіраторний відділ
C. Бронхи малого калібру
D. Бронхи середнього калібру
E. Бронхи великого калібру
У хворого 40-ка років ознаки: запаморочення, задишка, тахікардія, рН крові - 7,50, pCO2- 30 мм рт.ст., зсув буферних основ +4 ммоль/л. Яке порушення кислотно-основного стану має місце?
A. Газовий ацидоз
B. Газовий алкалоз
C. Видільний ацидоз
D. Негазовий алкалоз
E. Негазовий ацидоз
У чоловiка 76 рокiв знайдено значне збiльшення залишкового об'єму легень. Яке з захворювань може викликати цю зміну?
A. Емфiзема.
B. Плеврит.
C. Бронхiт.
D. Пневмонiя.
E. Туберкульоз легень.
У хворого на емфізему було досліджено функціональний стан дихальної системи. Вкажіть, що є характерним для цього стану.
A. Збільшення життєвої ємкості легень.
B. Збільшення резервного об'єму вдиху.
C. Зменшення загальної ємкості легень.
D. Зменшення резервного об'єму вдиху.
E. Збільшення залишкового об'єму.
Пiд час аускультацiї хворого попрохали глибоко дихати. Пiсля 10 дихальних рухiв хворий вiдчув запаморочення. Це викликано:
A. респiраторним алкалозом.
B. зниженням концентрацiї гемоглобiну.
C. пiдвищенням буферної ємностi кровi.
D. респiраторним ацидозом.
E. зниженням кiлькостi еритроцитiв.
У дослiдного внутришньолегеневий тиск 758мм рт.cт, тиск в мiжплевральнiй щiлинi 730 мм рт.ст. Яка це стадiя (фаза) дихання?
A. Глибокий вдих.
B. Глибокий видих.
C. Нормальний вдих.
D. Нормальний видих.
E. Пауза мiж вдихом i видихом.
У недоношених новонароджених часто спостерігається синдром дихальної недостатності. Яка найбільш вірогідна причина цього?
A Незрілість альвеол легень в зв'язку з нестачею сурфактанта
B. Ковтання біляплідних вод
C. Внутріутробна гіперкапнія
D Недосконалість нервової регуляції дихального акту
E. Внутріутробна асфіксія
При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми біля 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?
A. Гортані вище голосових зв'язок
B Лівого головного бронха
C. Трахеї
D Гортані нижче голосових зв'язок
E. Правого головного бронха
В результаті нещасного випадку виникла обтурація трахеї легені. Який етап дихання порушиться першим?
A. Тканинне дихання
B. Газообмін в легенях
C Вентиляція легень
D Газообмін в тканинах
E. Транспорт кисню і вуглекислого газу
Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
A. Функціональна залишкова ємність легень
B. Життєва ємність легень
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Залишковий об'єм
Юнак 15 років пірнав на мілководді. Внаслідок удару голови об дно виникло пошкодження шийного відділу хребта та центрів діафрагмальних нервів з обох боків. Як змінилося при цьому дихання?
A. Стало повільним і глибоким
B. Зупинилося
C. Не змінилося
D. Стало поверхневим і швидким
Е. Стало повільним і поверхневим
У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання яких активаторів для зняття нападу буде фізіологічне обгрунтованим?
A.
·-адренорецепторів
В. М-холінорецепторів
С. Н-холінорецепторів
D.
·- та
·-адренорецепторів
Е.
·-адренорецепторів
На електронній мікрофотографії біопсійного матеріалу подано легеню недоношеної дитини. Виявлено злипання стінки альвеол через відсутність сурфактанту. Порушення функції яких клітин стінки альвеоли зумовлюють дану картину?
А. Альвеолоцитів II типу
В. Альвеолярних макрофагів
С. Фібробластів
D. Секреторних клітин
Е. Альвеолоцитів І типу
В приймальне відділення доставлена дитина 1,5 року з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задишка, судоми. Який патогенетичний механізм лежить в основі цих симптомів?
A. Утворення карбоксигемоглобіну
B. Утворення карбгемоглобіну
C. Утворення оксигемоглобіну
D. Утворення метгемоглобіну
Е. Утворення редукованого гемоглобіну
Малюк попросив Вас надути повітряну кульку якомога дужче за один видих. Яким об'ємом повітря Ви скористаєтесь?
A. Життєвою ємністю легень
В. Функціональною залишковою ємністю
C. Ємністю вдиху
D. Резервним об'ємом вдиху
Е. Загальною ємністю легень
Втомлений водій відпочивав у машині з працюючим двигуном, що привело до отруєння чадним газом. Яка сполука утворилася в крові чоловіка, що викликала такі важкі наслідки?
A. Карбоксигемоглобін
B. Метгемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Дезоксигемоглобін
E. Фетгемоглобін
У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 25 см вод.ст.?
A. Спокійний вдих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
Е. -
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
A. Суттєво не зміниться
B. Зупиниться
C. Стане більш рідким
D. Стане більш глибоким
E. Стане більш частим
У молодої жінки раптово виник кашель та спазм бронхів, коли вона увійшла в приміщення з високою концентрацією сигаретного диму. Які рецептори викликали даний захисний рефлекс?
A. Механорецептори легень
B. Ірритантні рецептори
C. Центральні хеморецептори
D. Юкстамедулярні рецептори
E. Рецептори плеври
Хворий на бронхіальну астму прийняв неселективний Я-адреноміметик (препарат, який стимулює Я1- і Я2-адренорецептори). Які зміни, окрім розширення бронхів, слід очікувати в діяльності інших органів?
A. Посилення роботи серця
B. Зниження артеріального тиску
C. Посилення перистальтики кишечника
D. Пригнічення роботи серця
E. Жодна відповідь не є вірною

У хворого 23-х років, виявили порушення в складі слини: значне зниження основного травного ферменту слини. Який це фермент?
A альфа-амілаза
B Ліпаза
C Фосфатаза
D РНКаза
E Муцин
Енергетична недостатність живлення веде до порушення всмоктування моносахаридів в ШКТ. Який механізм транспорту при цьому порушується?
A Полегшена дифузія
B Первинно-активний транспорт
C Проста диффузія
D Фільтрація
E Піноцитоз
Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію. Який переважний механізм стимуляції шлункової секреції у цьому випадку?
A. Подразнення смакових рецепторів
B. Подразнення механорецепторів шлунка
C. Стимуляція вироблення гастрину G-клітинами
D. Подразнення механорецепторів ротової порожнини
Е. Стимуляція вироблення секретину в 12-палій кишці
У пацієнта, який чітко виконував рекомендації по дотриманню певної дієти протягом 10 днів, було проведене дослідження величини дихального коефіцієнту. Встановлено, що він дорівнює 1. Якої дієти дотримувався пацієнт?
A. З переважним вмістом вуглеводів
B. З переважним вмістом білків і вуглеводів
C. З переважним вмістом білків іжирів
D. З переважним вмістом жирів і вуглеводів
E Змішаної
Хворому, що знаходиться в гастроентерологічному відділенні, призначена гістамінова проба. З якою метою даному хворому вводять гістамін?
А. Для дослідження секреторної функції шлунка
В. Для стимуляції перетравлювання ліпідів в кишечнику
С. Для активації обмеженого протеолізу в кишечнику
D. Для оцінки активності протеолітичних ферментів підшлункової залози
Е. Для вивчення азотистого балансу
Під час гістологічного дослідження біопсійного матеріалу шлунка виявили малу кількість чи повну відсутність парієтальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?
A. Дно
B.Пілоричний відділ
C. Кардіальний відділ
D. -
E. Тіло
Виділення хімотрипсиногену ацинозними клітинами підшлункової залози:
A знижується після ваготомії;
B знижується після додавання в їжу інгібітора трипсину;
C стимулюється глюкозою їжі;
D знижується при впаданні панкреатичної протоки у ободову кишку;
E збільшується лише у кишковій фазі травлення.
Виділення якого з гормонів пригнічується низьким рівнем рН в порожнині 12-палої кишки шлунково-кишкового каналу:
A Гастрин
B Гастроінтестинальний пептид
C Соматостатин
D Секретин
E Холецистокінін
Під час обстеження чоловіка 50 років виявлено порушення евакуації хімуса зі шлунка в дванадцятипалу кишку. Який гормон, що утворюється у слизовій оболонці тонкої кишки, зміг би прискорити цей процес?
A Мотилін
B Холецистокінін
C Секретин
D Нейротензин
E Ентероглюкагон
Експериментальним шляхом вдалося збільшити гідростатичний тиск у кишках тварин. Чи вплине цей процес на всмоктування у травному каналі і за рахунок якого механізму?
A Прискориться за рахунок фільтрації
B Уповільниться за рахунок активного транспорту
C Не зміниться
D Прискориться за рахунок активного транспорту
E Уповільниться за рахунок дифузії
У жінки 50 років із порушенням функції тонкої кишки виявили обезводнення організму, що, як з’ясувалось, було спричинене порушенням всмоктування води у верхніх відділах тонкої кишки?
A Проста дифузія
B Полегшена дифузія
C Осмос
D Первинний активний транспорт
E Вторинний активний транспорт
Під час обстеження жінки 45 років виявили недостатню секрецію ферменту ентерокінази. Порушення якої травної функції може викликати цей процес?
A Гідроліз білків
B Гідроліз вуглеводів
C Гідроліз жирів
D Всмоктування вітамінів
E Всмоктування жирів
У хворого чоловіка 70 років суттєво загальмований акт дефекації. Збудливість яких структур ЦНС треба підвищити для усунення цього гальмування?
A Гіпоталамуса
B Крижового відділу спинного мозку
C Грудного відділу спинного мозку
D Довгастого мозку
E Кори головного мозку
При підвищенні тонусу блукаючих нервів після прийому їжі тонус м’язів кардіального відділу шлунку знижується, порушується перистальтика стравоходу і вміст шлунку може бути закинутим в стравохід. Це викликає наступне неприємне відчуття:
A печія
B Відрижка
C Аерофагія
D Блювота
E Нудота
При дослідженні секреторної функції шлунка зондовим методом хворому вводять підшкірно розчин гістаміна. Для стимуляції якої функції шлунка це необхідно?
A Виділення соку з низьким рН і бідного пепсином
B Виділення соку з низьким рН і багатого гастриксином
C Виділення соку з високим рН і бідного гастриксином
D Виділення соку з високим рН і багатого пепсином
E Виділення соку з низьким рН і багатого ліпазою
Після гастроскопії лікар звернув увагу хворого на порушення слизового бар’єру шлунку порекомендував не вживати з їжею:
A Всі відповіді вірні
B Алкоголь
C Солоних продуктів
D Маринованих продуктів
E Копчених продуктів
В регуляції кишкової секреції ведуче значення має:
A Симпатичні збуджуючі
B Симпатичні гальмівні
C Локальні механізми
D Парасимпатичні збуджуючі
E Парасимпатичні гальмівні
В експерименті на щурі перетин еферентних гілок Vagus, що іннервують ШКТ, більш за все відобразиться на:
A Секреції шлункового соку
B Жуванні
C Слиновиділенні
D Секреції кишкового соку
E Моториці кишки
В експерименті на собаці з фістулою шлунка, після формування харчового умовного рефлексу була відсутня секреція “запального” шлункового соку на умовний подразник, що могло бути пов’язано з перетином:
A Аферентної гілки n.vagus
B Еферентної гілки n. vagus
C Аферентної гілки n. acialis
D Еферентної гілки n. acialis
E Еферентної гілки n. trigeminus
Як впливають простагландини класу Е2 на шлункову секрецію?
A Інгібують секрецію соляної кислоти.
B Стимулюють секрецію соляної кислоти.
C Сповільнюють дію ацетилхоліну.
D Стимулюють виділення гастрину.
E Стимулюють виділення гістаміну.
Умовний слиновидільний рефлекс на дзвінок зникає при:
A Викликанні рефлексу без підкріплення їжею
B Пошкодженні пірамідного шляху
C Відшаруванні сітківки
D Пошкодженні спинного мозку на рівні L2-L4
E Пошкодженні чотириголового м’яза стегна
При проведенні оперативного втручання у пацієнта було пошкоджено правий блукаючий нерв. Як зміниться скоротлива активність стінки жовчного міхура і тонус сфінктерів біліарної системи внаслідок цього?
A Тонус сфінктерів підвищиться, а скоротлива активність зменшиться.
B Тонус сфінктерів і скоротлива активність посиляться.
C Тонус сфінктерів і скоротлива активність зменшаться.
D Тонус сфінктерів зменшиться, а скоротлива активність посилиться.
E Тонус сфінктерів не зміниться, а скоротлива активність зменшиться.
Проводять дуоденальне зондування. Що із наведеного доцільно ввести людині під шкіру, щоб суттєво збільшити надходження до дванадцятипалої кишки жовчі?
A Гастрин.
B Секретин.
C Холецистокінін-панкреозимін.
D Нейротензин.
E Соматостатин.
У людини схильність до розвитку карієса. Причиною цього може бути недостатній вміст у слині наступного компонента:
A Лізоцим
B Альфа-амілаза
C Мальтоза
D Слиз
E Хлориду натрію
Після відкривання роту відбувається його рефлекторне закривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?
A Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
B Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
C Смакові рецептори
D Рецептори періодонту
E Механорецептори слизової ротової порожнини
Після закривання роту і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс?
A Рецептори періодонту
B Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу
C Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу
D Смакові рецептори
E Механорецептори слизової ротової порожнини
У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов'язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту:
A. Пепсин
B. Ліпаза
C. Амілаза
D. Трипсин
E. Дипептидаза
При лабораторному дослідженні у хворого виявили стеаторею. Вкажіть фермент, недостатність дії якого призвела до виникнення цього симптому:
A. Ліпаза
B. Пепсин
C. Лактаза
D. Амілаза
E. Хімотрипсин
У деяких людей внаслідок вживання в їжу молока часто спостерігається здуття живота, спазми, болі та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після споживання всього однієї склянки молока. Яким компонентом молока це зумовлено?
A. Лактозою.
B. Глюкозою.
C. Мальтозою.
D. Сахарозою.
E. Фруктозою.
У жінки 56 років при проведенні рН-дослідження шлункового сока виявлена тотальна гіперацид- ність. З порушенням фукції яких клітин епітелія шлунку це найбільш вірогідно може бути пов'язане ?
A. Шийних мукоцитів
B. Паріетальних екзокриноцитів
C. Додаткових мукоцитів
D. Головних екзокриноцитів
E. Ендокриноцитів
У хворого розвинувся дизбактерiоз кишечника. Синтез якого вiтамiну при цьому порушено?
A. вiтамін К.
B. вiтамін В.
C. вiтамін С.
D. вiтамін Д.
E. вiтамін А.
Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів в шлунково-кишковому тракті і збільшення кількості нейтрального жиру в калі?
A. Панкреатичної ліпази
B Кишкової ліпази
C. Печінкової ліпази
D Ентерокінази
E. Шлункової ліпази
Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту, млявість, з часом з'явилися ознаки стеатореї. В крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача:
A Тригліцеридів
B. Хіломікронів
C. Жовчних кислот
D Жирних кислот
E. Фосфоліпідів
При обстеженні хворого, що страждає на гострий панкреатит, в крові виявлено підвищений вміст хіломікронів. Активність якого фермента різко знижена при даній патології?
A. Ліпопротеїнліпази
B. Ліпази підшлункової залози
С. Панкреатичної фосфоліпази
D. Тканинної тригліцеридліпази
Е. Тканинної дигліцеридліпази
На гістологічному зрізі дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, при електронній мікроскопії в цих клітинах визначається складна система внутрішньоклітинних канальців. Що продукують ці клітини?
A. Пепсиноген
B. Слиз
C. Серотонін
D. Соляну кислоту
Е. Гастрин
При окисленні органічних речовин в організмі утворюється ендогенна вода, яка в умовах "сухого голодування" частково компенсує водну недостатність. Яка з наведених речовин при окисленні дає найбільшу кількість води (на одиницю маси цієї речовини)?
A. Гліцерин
В. Білки
С.Глікоген
D. Глюкоза
E. Жири
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовило її розвиток?
A. Натрієві рецептори гіпоталамусу
B. Осморецептори гіпоталамусу
C. Осморецептори печінки
D. Глюкорецептори гіпоталамусу
E. Барорецептори дуги аорти
За обідом людина з'їла солоного оселедця і картоплю з солоним огірком. Через деякий час у неї виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів зумовила це відчуття?
A. Осморецептори гіпоталамусу
B. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
C. Осморецептори печінки
D. Волюморецептори гіпоталамусу
E. Барорецептори дуги аорти
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Фізичне навантаження
B. Підвищення зовнішньої температури
C. Розумова праця
D. Прийом їжі
E. Перехід від сну до бадьорості
У юнака під час фізичного навантаження хвилинне споживання кисню та хвилинне виділення вуглекислого газу дорівнюють 1000 мл. Які субстрати окислюються в клітинах його організму?
A. Білки
B. Жири
C. Вуглеводи та жири
D. Вуглеводи
E. Вуглеводи та білки
У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33. Який розчин доцільно ввести внутрішньовенно для корекції кислотно-лужного стану пацієнту?
A..бікарбонату натрію
B. хлориду натрію
C. глюкози
D. хлориду калію
E. хлориду кальцію
У собаки втрата 0,5 л крові компенсувалась внутрішньовенним введенням збалансованого сольового розчину з глюкозою. Це супроводжувалось збільшенням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Найбільш ймовірною причиною збільшення ШКФ у тварини є:
A. Зростання системного артеріального тиску.
B. Зменшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі
C. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
D. Збільшення проникності ниркового фільтру.
E. Збільшення ефективного ниркового кровотоку
Людина знаходиться в середовищі з температурою 38 градусів С, відносною вологістю повітря 50%. Які шляхи тепловіддачі зумовлюють підтримку постійної температури ядра тіла за цих умов?
A. Випаровування
B. Радіація
C. Теплопроведення
D. Конвекція
E. Конвекція і теплопроведення
8. Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем, складають більше 5000 ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для відновлення таких витрат енергії?
A. Рідина.
B. Білки.
C. Жири.
D. Вуглеводи.
E. Вітаміни.
У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якого гормону є причиною цього?
A. Вазопресин
B. Інсулін
C. Глюкагон
D. Кортизол
E. Окситоцин
Звуження приносної артеріоли ниркового тільця викликало зменшення діурезу. Причиною являється зниження:
A. Реабсорбції води.
B. Ефективного фільтраційного тиску.
С. реабсорбції глюкози.
D. Реабсорбції іонів.
Е. Секреції сечовини.
При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?
A. Вазопресин
B. Натрійуретичний фактор
C. Альдостерон
D. Кортизол
E. Ренін
У хворого на цукровий діабет виникло ускладенення – гіперглікемічна кома, яка як відомо, супроводжуєтся вираженим ацидозом. Окрім буферних систем крові, для повернення до норми pH необхідною є нормальна функція, в першу чергу, наступного органу(ів):
A. Печінки
B. Серця
C. Нирок
D. Органів травлення
E. Органів дихання
Після здачі крові у студента виникло відчуття спраги Збільшення секреції якої біологічно активної речовини сприяє цьому?
A. Ангіотензин
B. Альдостерон
C. Еритропоетини
D. Адреналін
E. Норадреналін
Трансплантована нирка реагує на больові подразнення з зупинкою сечовиділення. Чим зумовлена ця реакція?
A. Зниження секреції АДГ
B. Впливом парасимпатичної нервової системи
C. Впливом симпатичної нервової системи
D. Збільшення секреції АДГ
E. Зниженням секреції АКТГ
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення системного артеріального тиску
C. Збільшення проникності ниркового фільтру
D. Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.
E. Збільшення ниркового плазмотоку
Якщо температура повітря складає 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок
A. Радіації
B. Випаровування поту
C. Конвекції
D. Теплопроведення
E. Радіаційної конвекції
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
A. Теплорадіація
B. Теплопроведення
C. Конвекція
D. Випаровування
E. Перспірація
Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40 % нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?
A. Тімус.
B. Підшлункова залоза.
C. Епіфіз.
D. Щитовидна залоза.
E. Наднирники.
При зниженні концентрації натрію в плазмі крові в нирках посилюється його реабсорбція. Який основний механізм регуляції стимулює вказаний процес?
А. Альдостерон.
В. Симпатичні рефлекси.
С. Парасимпатичні рефлекси.
D. Натрійуретичний гормон.
Е. Паратгормон.
У пацієнта 20 років за добу виділяється 20 літрів сечі з низькою питомою вагою. Найбільш вірогідною причиною цього являється дефіцит в організмі
А. Вазопресину.
В. Альдостерону.
С. Натрійуретичного гормону.
D. реніну.
Е. Паратгормону.
При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
A. Надмірна кількість води
B. Надмірна кількість вуглеводів
C. Недостатня кількість білків
D. Недостатня кількість жирів
E. Недостатня кількість жирів і білків
У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:
A. Щитовидної залози.
B. Підшлункової залози.
C. Нейрогіпофізу.
D. Кіркової речовини наднирників.
E. Статевих залоз.
У виробничому приміщенні температура повітря - 36 0С, відносна вологість повітря – 80\%, Переважно яким шляхом віддається тепло організмом людини за цих умов?
A. Випаровування поту
B. Теплопроведення
C. Радіація
D. Конвекція
E. -
При обстеженні пацієнта виявили, що дихальний коефіцієнт у нього становить 1.0. Якої дієти додержувався пацієнт?
A. З переважним вмістом білків і жирів.
B. Вуглеводневої.
С. З переважним вмістом жирів і вуглеводів.
D. Змішану.
Е. З переважним вмістом білків і вуглеводів.
У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Секрецію вазопресину стимулює збільшення:
A. Осмостичного тиску плазми
B. Концентрації натрію
C. Об'єму циркулюючої крові
D. Онкотичного тиску плазми
E. Концентрації калію
В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є зменшення:
A. Швидкості клубочкової фільтрації
B. Секреції іонів калію
C. Реабсорбції іонів натрію
D. Ниркового кровотоку
E. Секреції сечовини
У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини шляхом:
A. Конвекції
B. Теплопроведення
C. Кондукції
D. Радіації
E. Випаровування
У пацієнта протягом доби спостерігалась гіпотензія (АТ – 85/50 мм рт ст), яка супроводжувалась зменшенням діурезу. Яка найбільш вірогідна причина олігоурії?
A. Зниження гідростатичного тиску крові
B. Підвищення онкотичного тиску крові
C. Збільшення канальцевої реабсорбції
D. Зменшення канальцевої реабсорбції
E. Зменшення канальцевої секреції
У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові й онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?
A. зменшення діурезу
B. збільшення об’єму крові
C. зменшення ШОЕ
D. набряки
E. збільшення щільності крові
З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?
A. білків
B. жирів
C. вуглеводів
D. вітамінів
E. мінеральних речовин
У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це безпосередньо пов'язано ?
A. Вазопресин
B. Альдостерон
C. Натрійуретичний
D. Паратгормон
E. Тиреокальціотонін

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?
A. Інсуліну
B. Паратгормону
C. Тироксину
D. Соматотропного
E. Пролактину
При лабораторному обстеженні чоловіка віком 54 роки було встановлено, що його кліренс інуліну 120 мл/хв. Це означає, що в нього нормальна (-ий):
A. Швидкість клубочкової фільтрації
B. Канальцева реабсорбція
C. Канальцева секреція
D. Нирковий кровотік
E. Нирковий плазмотік
У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?
A. Середній
B. Кінцевий
C. Задній
D. Проміжний
E. Спинний
Експериментальне руйнування супраоптичних ядер гіпоталамуса у тварин викликає значне збільшення добового діурезу. Який із механізмів сечоутворення при цьому порушується?
A. Реабсорбція води в дистальному сегменті нефрона
B. Реабсорбція води в проксимальному відділі нефрона
C. Клубочкова фільтрація
D. Реабсорбція води в низхідному коліні петлі Генле
E. Канальцева секреція
У хворого виявлено в сечі високомолекулярні білки. Причиною цього може бути порушення:
A. Проникності ниркового фільтру
B. Величини ефективного фільтраційного тиску
C. Процесів секреції
D. Реабсорбції білків
E. Поворотно-протипотокової системи
В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це можна пояснити?
A. Альдостерону
B. Реніну
C. Натрійуретичного гормону
D. Ангіотензину
E. Вазопресину
У хворого виявлено порушення внутрішньониркового кровообігу і системного ОЦК. Секреція якого фактора нирок зміниться?
A. Реніну
B. Еритропоетинів
C. Простагландинів
D. Кініногену
E. Лейкотрієнів
Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів вплинув на функцію
A. Антидіуретичний
B. Адреналін
C. Соматостатин
D. Окситоцин
E. АКТГ
Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства при температурі повітря 36 0 С, відносній його вологості - 70%?
A. Випаровування поту
B.
C. Радіація
D. Конвекція
E. Проведення
У дитини 14 років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Голодування
B. Ріст організму
C. Зниження вмісту білка у їжі
D. Значні фізичні навантаження
E. Емоційне напруження
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:
A. Теплопроведення
B. Конвекції
C. Тепловипромінювання
D. Випаровування поту
E.
У жінки після масивної кровотечі припинилося сечоутворення. Що з наведеного є причиною анурії?
A. Зниження гідростатичного тиску крові у капілярах ниркового тільця
B. Збільшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі Шумлянського-Боумена
C. Збільшення онкотичного тиску крові
D. Порушення проникності ниркового фільтру
E. Зниження онкотичного тиску крові
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін ?
A. Сон
B. Відпочинок
C. Легка робота
D. Нервове напруження
E. Спокій
При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного перевищує належну величину на 8 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у досліджуваного:
A. Відбуваються нормально
B. Помірно підвищені
C. Помірно пригнічені
D. Суттєво пригнічені
E. Суттєво підвищені
При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у досліджуваного:
A. Помірно підвищені
B. Помірно пригнічені
C. Суттєво пригнічені
D. Відбуваються нормально
E. Суттєво підвищені
У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?
A. 3-4 години ранку
B. 7-8 годин ранку
C. 10-12 годин дня
D. 14-16 годин дня
E. 17-18 годин вечора
У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?
A. 7-8 годин ранку
B. 10-12 годин дня
C. 17-18 годин вечора
D. 14-16 годин дня
E. 3-4 години ранку
Через 3 години після прийому їжі енерговитрати у людини збільшилися на 30\%. Яку саме їжу споживала людина?
A. Білкову
B. Вуглеводну
C. Жирову
D. Білково-вуглеводну
E. Вуглеводно-жирову
При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
A. 1,25
B. 0,8
C. 0,9
D. 0,84
E. 1,0
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
A. Вуглеводи
B. Білки
C. Жири
D. Білки і вуглеводи
E. Вуглеводи та жири
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:
A. Білки
B. Вуглеводи
C. Жири
D. Білки і вуглеводи
E. Вуглеводи та жири
При дослідженні нового низькомолекулярного препарату Х було виявлено, що його кліренс вищій, ніж кліренс інуліну. Яким є механізм виведення препарату нирками?
A. Фільтрація і секреція
B. Фільтрація
C. Секреція
D. Фільтрація і реабсорбція
E. Секреція і реабсорбція
Досліджують процеси тепловіддачі у роздягненої людини при кімнатній температурі. З’ясовано, що за таких умов найбільша кількість тепла віддається шляхом:
A. Теплопроведення
B. Конвекції
C. Випаровування
D. Теплорадіації
E. -
Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40( С, вологість повітря – 60\%. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:
A. Випаровування поту
B. Конвекції
C. Радіації
D. Проведення
E. -
При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5( нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує
A. Радіації
B. Проведення
C. Конвекції
D. Випаровування
E. -
У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:
A. Конвекції
B. Радіації
C. Теплопроведення
D. Випаровування
E. -
У сечі знайдено велику кількість білка, еритроцитів. Причиною цього може бути збільшення:
A. Проникності ниркового фільтру
B. Ефективного фільтраційного тиску
C. Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
D. Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
E. Онкотичного тиску плазми крові
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма -125±25 мл/хв). Причиною цього може бути збільшення:
A. Ефективного фільтраційного тиску
B. Онкотичного тиску плазми крові
C. Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
D. Ниркового кровотоку
E. Проникності ниркового фільтру
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 180 мл/хв (норма -125±25 мл/хв).Причиною цього може бути зменшення:
A. Онкотичного тиску плазми крові
B. Ефективного фільтраційного тиску
C. Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
D. Ниркового кровотоку
E. Проникності ниркового фільтру
У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?
A. Кортикотропін
B. Вазопресин
C. Натрійуретичний
D. Кортизол
E. Паратгормон
Експериментальне звуження ниркової артерії у кроля призвело до збільшення системного артеріального тиску. Причиною гіпертензії є збільшення концентрації у плазмі крові:
A. Реніну
B. Еритропоетину
C. Простагландинів
D. Вазопресин
E. Медулін
У жінки 35 років при обстеженні виявили підвищення основного обміну. Надлишок якого з нижче наведених гормонів вірогідніше всього зумовив цей стан?
A. Соматотропін
B. Інсуліну
C. Трийодтироніну
D. Кортизолї
E. Глюкагон
В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження ниркового фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини внаслідок цього?
A. Білків.
B. Глюкози.
C. Амінокислот.
D. Іонів Nа.
E. Іонів Са.
У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?
A. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Nа
B. Зниження канальцевої реабсорбції білка
C. Зниження реабсорбції глюкози
D. Зниження канальцевої реабсорбції води
E. Збільшення клубочкової фільтрації
Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:
A. Підсолену воду
B. Газовану воду
C. Молоко
D. Натуральні соки
E. Квас
Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути.калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче збільшити масу тіла
A. 11 000 – 12 000 кДж/д
B. 12 000 – 13 000 кДж/д
C. 10 500 - 11 500 кДж/д
D. 10 000 – 11 000 кДж/д
E. 9 000 – 10 000 кДж/д
Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?
A. 12 000 – 13 000 кДж/д
B. 10 500 - 11 500 кДж/д
C. 10 000 – 11 000 кДж/д
D. 9 000 – 10 000 кДж/д
E. 8 000 – 9 000 кДж/д
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:
A. Зменшення діурезу
B. Глюкозурія
C. Зменшення реабсорбції глюкози
D. Зменшення секреції вазопресину
E. Зменшення секреції альдостерону
У пацієнта встановлено порушення синтезу альдостерону. В якому відділі нефрона порушиться процес сечоутворення?
A Збірна трубочка
B Проксимальний звивистий каналець
C Тонка частина петлі Генле
D Товста частина петлі Генле
E Клубочок
У нічний час величина діурезу істотно зменшується. Який основний фізіологічний механізм цього явища?
A Перерозподіл іонів натрію в крові
B Зменшення синтезу сечовини
C Підсилення утворення метаболітів
D Падіння тиску фільтрації в нефроні
E Підвищення тонусу нервових центрів гіпоталамуса
Повільне наповнення шлунка, чи сечового міхура в межах фізіологічної норми не викликає підвищення тиску в цих органах. Яка фізіологічна властивість гладких м’язів лежить в основі цього явища?
A Пластичність.
B Автоматія.
C Збудливість.
D Скоротливість.
E Рефрактерність.
Під час клінічного обстеження в загальному аналізі сечі жінки О., 44 років, виявлено глюкозу. Вкажіть мінімальний рівень глюкози в крові, коли виникає глюкозурія (нирковий поріг для глюкози).
A 60-64 ммоль/л.
B 4,44-6,66 ммоль/л.
C 14-18 ммоль/л.
D 3,35-3,75 ммоль/л.
E 8-10 ммоль/л.
В якому сегменті ниркового канальця при дегідратації у здорової людини реєструють найвищу осмолярність рідини?
A Тонка висхідна частина петлі Генле;
B Проксимальний каналець;
C Дистальний каналець;
D Щільна пляма;
E Кортикальна збірна трубочка.
Неорганічні іони Н+ секретуються:
A вставними клітинами збірної трубочки;
B клітинами тонкої низхідної частини петлі Генле;
C головними клітинами збірної трубочки;
D у відповідь на дію уродилатину;
E головними клітинами дистального канальця.
Яким чином здійснюється екскреція калію?
A регулюється ангіотензином ІІ і норадреналіном в проксимальному канальці;
B підвищується під впливом альдостерону;
C підвищується при зниженні рівня калію у плазмі;
D в основному регулюється симпатичними нервовими волокнами нирок;
E не регулюється жодним з перелічених чинників.
Вкажіть, в якому саме сегменті ниркових канальців відбувається секреція органічних кислот та основ?
A проксимальні канальці;
B тонка низхідна частина петлі Генле мозкової речовини;
C товста висхідна частина петлі Генле мозкової речовини;
D дистальний звивистий каналець;
E збірна трубочка мозкового шару нирки.
Під час фізичного навантаження разом з потовиділенням в крові судин шкіри підвищується рівень брадикініну, який забезпечує при цьому:
A Підвищення тепловіддачі радіацією
B Підвищення тепловіддачі конвекцією
C Підвищення тепловіддачі проведенням
D Зниження тепловіддачі радіацією
E Зниження теплопродукції
В лабораторії функціональної діагностики нефрологічного центру вивчали проникливість дистальних звитих канальців та збиральних трубок для води. Який гуморальний фактор здатний збільшувати проникливість вищенаведених елементів нирки?
A Ренін
B Альдостерон
C Натрійуретичний пептид
D Антидіуретичний гормон
E Гістамін
У хворого пневмонією гіповентиляція легень, впливаючи на нирки, супроводжувалась, перш за все:
A Секрецією Н+ в нирках
B Секрецією НСО3- в нирках
C Секрецією К+ в нирках
D Реабсорбцією Н+ в нирках
E Реабсорбцією К+ в нирках
У жінки 35 років, яка на протязі 3 місяців обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності, з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?
A Білків.
B Вітамінів.
C Жирів.
D Вуглеводів.
E Мікроелементів.
Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мікроклімату: температура повітря + 35 С, температура загорожі + 25 С, відносна вологість 95 %, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Який найбільш вірогідний шлях тепловіддачі в цих умовах.
A Кондукція.
B Конвекція.
C Випаровування поту.
D Радіація.
E Усі шляхи.
При дослідженні функціонального стану нирок застосовують навантажувальну пробу з глюкозою. Визначають той рівень глюкози у крові, коли концентрація її в сечі стає пропорційною кількості цієї речовини в крові. Який механізм сечоутворення досліджують таким чином?
A Систему реабсорбції
B Поворотно-противопотокову систему
C Систему фільтрації
D Систему секреції
E Систему концентрації
У клініці визначають ефективність ниркового кровообігу можна визначити за швидкістю виведення такої речовини, від якої кров шляхом фільтрації та секреції цілком звільнюється при одноразовому проходженні через нирки. Що це за речовина?
A Глюкоза
B Парааміногіпурова кислота
C Органічні сполуки
D Білки
E Інулін
Відомо, що при тривалому голодуванні у людей розвиваються набряки. Від зміни якого фактора залежить поява набряків у цих умовах?
A Зменшення онкотичного тиску крові
B Збільшення онкотичного тиску крові
C Зменшення гідростатичного тиску крові
D Збільшення гідростатичного тиску крові
E Зменшення онкотичного тиску тканинної рідини
У пацієнта під час повного голодування виявлено, що вміст білків у плазмі крові складав 35г/л. Які симптоми виникнуть при цьому?
A Зменшення гематокриту
B Зменшення об’єму крові
C Збільшення гематокриту
D Набряки на обличчі та кінцівках
E Збільшення об’єму циркулюючої крові
У хворого спостерігається активізація процесу сечоутворення. Як це відобразиться на виведенні сечовини з організму і чому?
A Збільшиться, так як не встигає реабсорбуватися
B Зменшиться, за рахунок підвищення реабсорбції
C Збільшиться, за рахунок посилення її фільтрації
D Зменшиться, за рахунок посилення її фільтрації
E Збільшиться, за рахунок підвищення секреції
Лікар-дієтолог складає добовий харчовий раціон для жінки 40 років першої професійної групи. Яка добова потреба енергії для цієї робітниці?
A 2200 ккал
B 2500ккал
C 2000ккал
D 15000 ккал
E 900 ккал
рН артеріальної крові - 7,4; первинної сечі – 7,4; кінцевої сечі – 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону однієї з речовин:
A Іонів калію
B Йоду
C Іонів водню
D Сечовини
E Креатиніну
При дослідженні виділення нирками низькомолекулярної речовини виявили, що її кліренс більший за кліренс інуліну. Які процеси в нефроні зумовлюють виділення цієї речовини:
A Клубочкова фільтрація й канальцева секреція
B Секреція в петлі Генне
C Секреція в збиральних трубочках
D Клубочкова фільтрація
E Секреція в канальцях
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. Який шлях тепловіддачі у воді значно ефективніший?
A.Теплопроведення
B. Випаровування поту
C. Тепловипромінювання
D. -
E. Конвекція
У хворого 37-ми років з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?
A.Ушкодження клубочкового фільтра
B. Емболія ниркової артерії
C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
D. Збільшення тиску канальцевої рідини
E. Зменшення ниркового кровотоку
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
A. З міжклітинної рідини до клітин
B. З капілярів до міжклітинної рідини
C.З клітин до міжклітинної рідини
D. Змін руху води не буде
E. З міжклітинної рідини до капілярів
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі?
A. Гіперкаліємія
B. Дегідратація організму
C. Гіпернатріємія
D. Гіпокаліємія
E. Гіпонатріємія
До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу:
A. Альбумінів
B. Ліпопротеїнів
C. Глобулінів
D. Гемоглобіну
E. Глікопротеїнів
Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу?
A.Низької щільності
B. Холестерин
C. Хіломікрони
D. Проміжної щільності
E. Високої щільності
У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?
A. Зниження онкотичного тиску крові
B. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
C. Падіння артеріального тиску
D. Підвищення проникності судин
E. Вторинний гіперальдостеронізм

Карольі Дьорді: фізіологія 595-659

595. У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?
A. Зниження онкотичного тиску крові
B. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
C. Падіння артеріального тиску
D. Підвищення проникності судин
E. Вторинний гіперальдостеронізм
596. В експерименті досліджують обмін глюкози в нирках. Встановлено, що вона майже повністю реабсорбується із первинної сечі. Це здійснюється за рахунок :
A. Вторинного активного транспорту
B. Первинного активного транспорту
C. Ендоцитозу
D. Екзоцитозу
E. Дифузій
597. Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
A. Зменшення альдостерону
B. Зменшення вазопресину
C. Збільшення альдостерону
D. Зменшення натріиуретичного фактора
E. Збільшення вазопресину
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?
A. Легка робота
B. Відпочинок
C. Спокій
D. Сон
E. Нервове напруження
Робітники парникового господарства працюють в умовах несприятливого мікроклімату: температура повітря +37°С, відносна вологість 90%, швидкість руху повітря 0,2 м/с. Яким шляхом здійснюється тепловіддача за цих умов?
A. Випаровування
B. Усі зазначені шляхи
C. Радіація
D. Теплопроведення
E. Конвекція
Швидкість клубочкової фільтрації у чоловіка нормальна, концентрація глюкози в крові –4,5 ммоль/л, глюкозурія, діурез збільшений. Ймовірною причиною зазначених змін є порушення функції:
A Проксимальних канальців
B Ниркових тілець
C Низхідного відділу петлі Генле
D Висхідного відділу петлі Генле
E Дистальних канальців
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації на стандартну площу поверхні тіла знижена на 15%, канальцева реабсорбція води нормальна. Ймовірною причиною цього може бути зменшення:
A Онкотичного тиску крові
B Площі фільтрації
?C Онкотичного тиску сечі
D Канальцевої секреції води
E Канальцевої реабсорбції води
У людини вміст глюкози в крові 15 мМоль/л. Наслідком цього буде збільшення:
A Добового діурезу
B Секреції креатині ну
C Секреції глюкози
D Ефективного фільтраційного тиску
E Швидкості клубочкової фільтрації
У жінки після масивної кровотечі припинилося утворення та виділення сечі (анурія). Що є причиною анурії?
A Порушення проникності ниркового фільтру
B Збільшення гідростатичного тиску сечі в капсулі нефрону
C Збільшення онкотичного тиску крові
D Зменшення ефективного фільтраційного тиску
E Зменшення онкотичного тиску плазми крові
В експерименті блокували фермент натрій-калієву АТФ-азу, наслідком чого стало збільшення діурезу завдяки зменшенню ізоосмотичної реабсорбції води переважно в:
A Проксимальних канальцях
B Низхідному сегменті петлі Генне
C Висхідному сегменті петлі Генне
D Дистальних канальцях
E Збиральних трубочках
Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки
A. Мають найбільшу специфічно-динамічну дію
B. Мають низьку калорійність
C. Довго затримуються у шлунку
D. Швидко викликають насичення.
E. Погано всмоктуються.
В експерименті на тварині зруйнували супраоптичні ядра гіпоталамуса, що призвело до збільшення добового діурезу. Який з процесів у нирках при цьому порушується найбільше?
A Реабсорбція води в дистальних канальцях та збиральних трубочках
B Секреція осмотичноактивних речовин
C Реабсорбція води у петлі Генне
D Реабсорбція води в проксимальних канальцях
E Клубочкова фільтрація
Після споживання солоної їжі значно зменшилася кількість сечі. Збільшена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу?
A Альдостерон
B Натрійуретичний
C Ангіотензин-ІІ
D Вазопресин
E Ренін
У хворого в сечі виявлено глюкозу. Яка найбільш ймовірна причина глюкозурії?
A. Ушкодження гломерулярного фільтра
B. Порушення реабсорбції глюкози у проксимальному звивистому канальці
C. Збільшення вмісту глюкози у крові вище порогового
D. Порушення реабсорбції глюкози у дистальному звивистому канальці
E. Збільшення секреції глюкози через клітини канальців
У хворого скарги на стійке підвищення артеріального тиску та набряки. При обстежені встановлено звуження ниркової артерії. Активація якої системи спричинила виникнення гіпертензії?
A Ренін-ангіотензинова
B Гіпоталамо-гіпофізарна
C Симпато-адреналова
D Парасимпатична
E Симпатична
Людина відчуває спрагу, осмотична концентрація сечі становить 950 мосм/л, а плазми крові – 320 мосм/л. Виникнення спраги є наслідком, перш за все
A Гіперосмії
B Гіпоосмії
C Поліурії
D Гіпоглікемії
E Гіперволюмії
У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції гормону:
A Альдостерон
B Адреналін
C Вазопресину
D Ренін
E Натрійуретичний
У пацієнта виявили, що осмотична концентрація плазми крові становить 350 мосм/л, а кінцевої сечі – 1200 мосм/л. Це є наслідком нестачі в організмі найімовірніше:
A Води
B Вазопресину
C Інсуліну
D Альдостерону
E ПНУФ
Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,001. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:
A Вазопресину
B Альдостерону
C Ангіотензину ІІ
D Реніну
E Простагландинів
У донора після здачі крові виникло відчуття спраги. Дія якого з гормонів безпосередньо на супраоптичні ядра гіпоталамуса призвела до цього:
A Окситоцин
B Адреналін
C Вазопресин
D Ангіотензин-ІІ
E Адренокортикотропні
У людини після переохолодження у сечі виявили еритроцити на все поле зору. Такий стан є результатом ураження:
A. Гломерулярного фільтра
B. Проксимального звивистого канальця
C. Петлі Генле
D. Дистального звивистого канальця
E. Збірних трубочок
Між фізіологічними і функціональними гомеостатичними системами людини існує певна схожість. Вона полягає в тому, що обидві включають один і той же блок. Який саме?
A. Всі відповіді вірні
B. Керуючий пристрій (нервовий центр або їх сукупність)
C. Вихідні канали (нерви та гормони)
D. Виконавчі органи (ефектори)
E. Канали зворотнього зв’язку
При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС- 92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла - 39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки?
A. Теплопродукція перевищує тепловіддачу
B. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі
C. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі
D. Теплопродукція нижче за тепловіддачу
E. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції
Людина порапила у крижану воду і швидко загинула в результаті різкого переохолодження. Це відбулося тому, що в даному випадку оргазнізм найбільше втрачає тепло шляхом:
A. Теплопроведення
B. Радіації
C. Конвекції
D. Теплопроведення і радіації
E. Жодна відповідь не є вірною
Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості - 70%?
A. Випаровування рідини
B. Конвекція
C. Теплопроведення
D. -
E. Теплорадіація
Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
A. Натрієві рецептори гіпоталамуса
B. Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
C. Осморецептори печінки
D. Барорецептори дуги аорти
E. Осморецептори гіпоталамусу
У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pCO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?
A. Ацидоз газовий, компенсований
B. Ацидоз метаболічний, компенсований
C. Алкалоз газовий, декомпенсований
D. Алкалоз газовий, компенсований
E. Ацидоз метаболічний, декомпенсований
Людина вийшла з кондиціонованого приміщення назовні, де немає вітру, температура повітря +38oC, вологість 64%. За рахунок якого механізму буде здійснюватися віддача тепла організмом за цих умов?
A. Випаровування поту
B. Конвекція
C. Теплорадіація
D. Теплопроведення
E. Кондукція
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому зростає найбільше?
A. Випромінювання та теплопроведення
B. Випромінювання
C. Теплопроведення
D. Конвекція
E. Випаровування поту
9-рiчному хлопчику, який потрапив в ополонку, як першу допомогу призначили вану з температурою 40o С. Ця процедура спрямована на:
A. рiвновагу тепловiддачi i теплоутворення.
B. зменшення тепловiддачi.
C. збiльшення теплоутворення.
D. зменшення теплоутворення.
E. збiльшення тепловiддачi.
У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлено набряки, АТ - 210/100 мм. рт.ст., частота серцевих скорочень - 85 за 1 хвилину, межі серця розширені. Що є провідним механізмом в розвитку артеріальної гіпертензії?
A. Активація ренін - ангіотензин - альдостеронової системи
B. Гіперфункція серця
C. Підвищення активності симпато - адреналової системи
D. Збільшення об'єму циркулюючої крові
E. Збільшення виділення вазопресину
У хворого вiдмiчено полiурiю, полiдипсiю, вмiст цукру в кровi (4,46 ммоль/л). Цукор в сечi вiдсутнiй. Якою буде питома вага сечi ?
A. Вiд 1,005 до 1,010.
B. Вище 1,010.
C. Нижче 1,005.
D. Вище 1,030.
E. Коливання в рiзних межах.
Людина знаходилась протягом 5 годин у гарячому цеху з температурою повітря 34oС.
Який механізм є провідним для підтримування температурного гомеостазу?
A.Збільшення випаровування при посиленні потовиділення
B. Значне зменшення енергетичного обміну
C. Збільшення теплопроведення
D. Збільшення тепловипромінювання
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80\% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35oС?
A. Потовиділення
B -
C. Конвекція
D Радіація
E. Теплопровідність
120, У пацієнта 18 років при лабораторному обстеженні виявлено наявність глюкози в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найвірогіднішою причиною цього є порушення:
A Канальцевої секреції
B. Секреції глюкокортикоїдів
C. Канальцевої реабсорбції
D Секреції інсуліну
E. Клубочкової фільтрації
Чоловік протягом 2-х діб був позбавлений можливості пити, що призвело до підвищення осмотичного тиску крові. В цьому випадку динамічна сукупність різних органів, які об’єднані для нормалізації порушеної константи носитиме назву:
A. Функціональна система
B. Фізіологічна система
C. Динамічна система органів
D. Об’єднання виконавчих органів
E. Правильні відповіді А і В.
У пацієнта з захворюванням нирок, що супроводжується ішемією паренхіми, відмічається високий рівень артеріального тиску. Який провідний фактор є причиною підвищення AT у даного хворого?
A. Надлишок антидіуретичного гормону
B. Надлишок ангіотензину II
С. Збільшення серцевого викиду
D. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
Е. Гіперкатехолемія
При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?
A. Недостатня кількість білків
В. Надмірна кількість води
C. Надмірна кількість вуглеводів
D. Недостатня кількість жирів
Е. Недостатня кількість жирів і білків
При дослідженні сечі у хворого виявлена протеїнурія (5 г/л) за рахунок низькомолекулярних білків, гематурія зі вилуженими еритроцитами. Порушення якої функції нирок відображають ці показники?
A. Підвищення проникливості клубочків
В. Підвищення секреції канальців
С. Зміна екскреції клубочків
D. Зниження реабсорбції канальців
E. Позаниркові порушення
У чоловіка 44 років після опіків виникла спрага. Імпульсація від яких рецепторів найбільшою мірою спричиняє розвиток спраги у зазначених умовах?
A.Осморецепторів
В. Больових рецепторів
С. Температурних рецепторів
D. Дотикових рецепторів
Е. Хеморецепторів
В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. Гіповолюмія
B. Гіперосмія
C. Гіпоксемія
D. Гіпоосмія
E. Гіперкапнія
Лікування дитини, хворої на рахіт, за допомогою вітаміну D3 не дало позитивного результату. Яка найбільш імовірна причина неефективності лікування?
А. Порушення гідроксилювання вітаміну D3
В. Порушення транспорту вітаміну D3 білками крові
С. Недостатність ліпідів у їжі
D. Підвищене використання вітаміну D3 мікрофлорою кишечника
Е. Порушення включення вітаміну D3 до ферменту
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С?
A. Потовиділення
В. Радіація
С. Конвекція
D.-
E. Теплопровідність
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?
А. Осморецепторів гіпоталамусу
В. Натрієвих рецепторів гіпоталамусу
С. Барорецепторів дуги аорти
D. Осморецепторів печінки
Е. Глюкорецепторів гіпоталамусу
Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Якими властивостями білків це пояснюється?
A. Тривалою затримкою у шлунку
B. Поганим всмоктуванням
C. Швидко викликають насичення
D. Наявністю найбільшої специфічно-динамічної дії
E. Низькою калорійністю
У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Що є найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах?
A. Зниження онкотичного тиску плазми крові
В. Збільшення коефіцієнта фільтрації
C. Збільшення ниркового плазмотоку
D. Збільшення проникності ниркового фільтру
Е. Підвищення системного артеріального тиску
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
A. Теплорадіація
B. Конвекція
С. Теплопроведення
D. Випаровування
Е. Перспірація
У хворого має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розм м'яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку?
A. Осмотичного тиску плазми крові
B. В'язкості
C. Онкотичного тиску плазми крові
D. Гематокриту
Е. рН
У водія, який потрапив у ДТП, отримав травму та знаходиться у стані шоку, спостерігається зменшення добової кількості сечі до 300 мл. Який основний патогенетичний фактор цієї зміни діурезу?
A. Падіння артеріального тиску
B. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
C. Вторинний гіперальдостеронізм
D. Підвищення проникності судин
E. Зниження онкотичного тиску крові
Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії?
A. Ренін-ангіотензинова
B. Парасимпатична
C. Симпато-адреналова
D. Калікреїн-кінінова
E. Гіпоталамо-гіпофізарна
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно спрацьовує при перебуванні людини в умовах 80% вологості повітря та температурі навколишнього середовища +35°С?
А. Випаровування
В.-
C. Теплопроведення
D. Радіація
E. Конвекція
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Розумова праця
B. Фізичне навантаження
C. Перехід від сну до бадьорості
D. Підвищення зовнішньої температури
E. Прийом їжі
У хворого, який тривалий час гарячкував, почалося зниження температури тіла. Основним органами, які входитимуть до складу функціональної системи, що забезпечить цей процес будуть наступні:
A. Судини, шкіра
B. Нирки, скелетні м’язи
C. Органи травлення і дихання
D. Серце, органи травлення
E. Нирки, органи травлення
У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу?
A. Вазопресин
B. Кортикотропіну
C. Натрійуретичний
D. Кортизол
E. Паратгормон
Під час обстеження чоловіка 45 років, який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?
A. Недостатня кількість жирів
B. Недостатня кількість вітамінів
C. Надлишкова кількість вуглеводів
D.Недостатня кількість білків
E. Надлишкова кількість води
В умовах експерименту у кролика перев'язали ниркову артерію, що через 2 тижні призвело до суттєвого збільшення артеріального тиску. У результаті збільшення секреції якої біологічно активної речовини це відбулося?
A. Ренін
B. Вазопресин
C. Адреналін
D. Норадреналін
E. Натрійуретичний гормон
Який механізм тепловіддачі найбільш ефективно реалізується під час перебування людини при температурі навколишнього середовища +35°С та 80% вологості повітря?
A. Випаровування
B. Теплопроведення
С. -
D. Радіація
E. Конвекція
У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що є основною причиною зниження ШКФ у даному випадку?
A. Обтурація сечовивідних шляхів
B. Тромбоз ниркових артерій
C. Зменшення кількості функціонуючих нефронів
D. Ішемія нирок
E. Тубулопатія
У холодну погоду з вітром люди замерзають швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер, вперш за все, збільшує віддачу тепла шляхом:
A. Конвекції
В. -
C. Теплопроведення
D. Радіації
E. Випаровування
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії?
A. Зниження канальцевої реабсорбції води
B. Збільшення швидкості клубочкової фільтрації
C. Зниження канальцевої реабсорбції білку
D. Зниження реабсорбції глюкози
E. Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції -10 ммоль/л). Наслідком цього буде:
A. Зменшення секреції альдостерону
B.Глюкозурія
C. Зменшення діурезу
D. Зменшення секреції вазопресину
E. Зменшення реабсорбції глюкози
У хворого 58-ми років з гострою серцевою недостатністю спостерігається зменшення добової кількості сечі - олігурія. Який механізм цього явища?
A. Зниження клубочкової фільтрації
B. Зниження проникності ниркового фільтру
C. Зниження онкотичного тиску крові
D. Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах
E. Зниження кількості функціонуючих клубочків
У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Са через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес?
A. РР
B. K
C.B12
D. D3
Е. С
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма - 125 ± 25 мл/хв). Збільшення якого показника може бути причиною цього?
A. Онкотичний тиск плазми крові
B. Нирковий кровотік
C. Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків
D. Проникність ниркового фільтру
E. Ефективний фільтраційний тиск
У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефі-цієнта. Результат: ДК=1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт?
A.З переважним вмістом вуглеводів
B. З переважним вмістом білків та жирів
C. Змішана
D. З переважним вмістом жирів та вуглеводів
E. З переважним вмістом білків та вуглеводів
Тривале перебування в умовах спеки викликало в людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток?
A. Осморецептори печінки
B. Глюкорецептори гіпоталамуса
C. Барорецептори дуги аорти
D. Натрієві рецептори гіпоталамуса
E. Осморецептори гіпоталамуса


Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 121751
    Размер файла: 658 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий