П.12. СЛОВНИК наркотики

Міністерство освіти й науки України
Львівський інститут економіки й туризму


Павлишин М.Л.ЕКСПЕРТИЗА
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
І ПРЕКУРСОРІВ


СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
для самостійної роботи студентів спец. 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі»Львів
2010
ББК 67.9 (4 УКР) я2
Н 29

Укладач: Павлишин М.Л., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки й туризму

Рецензент: д.т.н. Доманцевич Н.І. професор кафедри експертизи товарів та послуг Львівської комерційної академії

Відповідальна за випуск: доц. Павлишин М.Л., завідувач кафедри менеджменту, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки й туризму
Рекомендовано до друку кафедрою менеджменту, товарознавства та експертизи товарів. Протокол №6 від 2 березня 2009 р.

Н 29
Павлишин М.Л. Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Словник термінів для самостійної роботи студентів спец. 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі». – Львів: ЛІЕТ, 2010. - 49 с.


У словнику містять довідкові дані про види наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також їх характеристики


ББК 67.9 (4 УКР) я2
© Павлишин М.Л.,
2010

ЗМІСТстор.


Передмова ..............................................................................
3


Вступ .....................................................................................
4

1.
Характеристика груп наркотичних речовин і лікарських засобів ....................................................................................
5

2.
Класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ..........................................................

9

3.
Словник наркотичних засобів .............................................
13

4.
Словник психотропних речовин .........................................
29

5.
Словник прекурсорів ...........................................................
43

6.
Основні завдання, які вирішуються експертизами ...........
47


Перелік використаних джерел ............................................
49
ПЕРЕДМОВАПідготовлене видання за характером є довідковим посібником для співробітників правоохоронних органів, у якому запропоновано словник наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Укладання словника викликане необхідністю упорядкування термінів, які використовуються у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, а також надання стислої характеристики різним видам наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів.
За структурою словник-довідник складається з декількох частин, в яких визначаються в алфавітному порядку найбільш загальні поняття (терміни), види наркотичних засобів різного походження, психотропних речовин та прекурсорів. Надано типові переліки питань, які вирішуються судовими експертизами. Важливе місце в роботі посідають нормативно-правові акти, які регламентують обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Додається також «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, який складається з чотирьох таблиць (таблиці І, II, III, IV), кожна з них охоплює список № 1, список № 2, а таблиця І ще й список № 3. Причому під час надання характеристики наркотичним засобам, психотропним речовинам та прекурсорам у словнику-довіднику зазначається їх розташування у певній таблиці та списку.
Окремі статті словника-довідника мають ілюстрації. Наприкінці роботи читачу запроповані літературні джерела з даної проблематики.
Словник термінів розрахований на оперативно-розшукових працівників, дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів, експертів.


ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУП НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН І ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

АМФЕТАМІНИ це велика група речовин, похідних фенілалкіламіну. Деякі їх представники застосовувались або застосовуються у медичній практиці як лікарські засоби зі стимулюючим ефектом (амфетамін, метамфетамін тощо), входять до складу засобів для схуднення, у тому числі в різноманітні чаї. Виготовляються в промислових масштабах для виготовлення кольорових кіно-фотоматеріалів. До нелегального продажу поступають найчастіше за все у вигляді таблеток різноманітного кольору й форми з нанесеними логотипами, які вказують на діючу речовину (або суміш речовин) і дозу. Стимулюючий та ейфорійний ефекти речовин цієї групи призводять до їх немедичного застосування.
Характерною особливістю амфетамінів є те, що до них швидко розвивається „толерантність”. Прийом великих доз препаратів цієї групи може викликати агресивність і загрозу антисоціальної поведінки, особливо при внутрішньовенному введенні. Психічна залежність до них виникає дуже швидко і може бути сильною. Ця група речовин особливо популярна серед молоді.
Останнім часом в Україні загрозливих масштабів набуває нелегальне виробництво амфетамінів із медикаментів, що містять псевдоефедрин та фенілпропаноламін (колдакт, колдфлю, ефект, гріпекс тощо).

АНАЛГЕТИКИ це група речовин, які застосовуються з метою послаблення болю різного ступеня, не порушуючи свідомості. Є наркотичні та ненаркотичні різновиди аналгетиків.

АНТИДЕПРЕСАНТИ це група засобів, які застосовуються при депресивних (пригнічених) станах, що характеризуються апатією, нудьгою, психічною і руховою загальмованістю. Важка ступінь психічної депресії може стати причиною суїциду. Найбільш ефективними лікарськими засобами є трициклічні антидепресанти. При передозуванні вони викликають збудження і галюцинації, що і є причиною зловживань ними.

БАРБІТУРАТИ це група лікарських речовин, похідних барбітурової кислоти, що мають снодійну, протисудомну і наркотичну дію, зумовлену пригнічуючим впливом на центральну нервову систему.
Залежно від характеру порушення сну для отримання снодійного або заспокійливого ефекту застосовують препарати із такими строками дії:
з подовженим (барбітал, фенобарбітал, барбітал-натрій),
середнім (циклобарбітал, барбаміл, етаміналнатрій),
коротким (гексобарбітал).
Барбітурати випускаються у вигляді кислотних форм і їх натрієвих солей. Усі вони являють собою білі кристалічні речовини без запаху, гіркого смаку. Барбітурати приймають усередину в порошках і таблетках, а також внутрішньом'язово, внутрішньовенно (головним чином для наркозу) і через пряму кишку. Особи, що зловживають барбітуратами, віддають перевагу барбітуратам короткої або середньої дії, а саме: пентобарбіталу (нембутал) і секобарбіталу (амітал). Барбітурати викликають схильність до суїциду.
Ветеринари застосовують пентобарбітал як знеболюючий засіб і засіб для ефтаназії (безболісний відхід із життя).

БЕНЗОДІАЗЕПІНИ це велика група нових лікарських засобів, похідних 1,4 - та 2,3 - бензодіазепіну, які широко застосовуються як транквілізатори, снодійні та міорелаксантні засоби в медичній практиці. В разі зловживання бензодіазепінами може виникнути психічна залежність.

ГАЛЮЦИНОГЕНИ (психодислептики) це речовини, які викликають розлади сприйняття у вигляді відчуттів чи образів, що мимовільно виникають без реального подразника й набувають для хворого об'єктивної реальності. Галюцинації свідчать про наявність грубого розладу психіки. Вони можуть бути зорові, слухові, тактильні, нюхові та смакові. Загальною рисою галюциногенів, що відрізняє їх від інших видів наркотичних речовин, є їх властивість змінювати сприйняття, настрій, характер мислення людини, порушують сприйняття в формі зорових і слухових галюцинацій.
До галюциногенів, які найбільш широко застосовуються, належать: диетиламід лізергінової кислоти (ЛСД), фенциклідин, препарати коноплі, кетамін, циклодол, псилобіцин і мескалін.
Під впливом одних засобів, наприклад, коноплі, виникають галюцинації з пригніченням рухової активності, а під дією інших (ЛСД) галюцинації зі станом збудження. При цьому втрачається психічна та фізична повноцінність особистості.

ГІПНОТИЧНІ ЗАСОБИ це депресанти центральної нервової системи, що викликають сон. До них належать барбітурати, метаквалон і хлоралгідрат. По суті багато які наркотики є як седативними, так і гіпнотичними засобами.

ДЕПРЕСАНТИ це засоби, що заспокійливо діють на центральну нервову систему, загальмовують при цьому життєво важливі, в тому числі рефлекторні функції. Спричиняють стан заспокоєння та розслаблення. При відповідному дозуванні вони використовуються в медицині як седативні засоби, що викликають сон. Барбітурати, аналогічні сполуки та малі транквілізатори є депресантами ЦНС. Опійні аналгетики також діють на центральну нервову систему як депресанти.

ОПІАТИ це алкалоїди опію, що отримують з опію-сирцю (морфін, кодеїн тощо), який, в свою чергу, добувають з опійного маку. Опій-сирец шляхом багатоступеневого перероблення перетворюється на морфін-основу та його солі, які при подальшому хімічному обробленні (ацетилюванні) можуть бути перетворені на ацетилуваний опій та героїн.

ОПІОЇДИ це засоби, що вибірково взаємодіють з опіоїдними рецепторами. За своїм клінічним виявленням вони є наркотичними анальгетиками, які спричиняють ейфорію в поєднанні із заспокоєнням. До них належать як природні алкалоїди опію та їх похідні (опіати), так і синтетичні речовини інших груп, наприклад, метадон, декстропропоксіфен, трамал (сінтрадон, маброн, трамадол) та їх комбінації з іншими препаратами (залдіар).

ПСИХОСЕДАТИВНІ ЗАСОБИ це лікарські засоби, що заспокоюють порушену психічну діяльність з явищами перекрученого психічного й рухового збудження. В терапевтичних дозах призводять до психічного та рухового заспокоєння, не пригнічують свідомість і не викликають сон.
Психоседативні засоби поділяються на 2 групи:
1) нейролептики, що мають сильну психоседативну й антипсихотичну дію. Основними представниками нейролептиків є похідні фенотиазину. Останнім часом зловживання препаратами цієї групи зустрічаються досить рідко;
2) транквілізатори, що мають помірну й легку психоседативну дію. Створюючи заспокоєння та байдужість до конфліктних ситуацій, вони викликають загрозу виникнення наркотичної залежності. Найчастіше зловживають транквілізаторами з групи бензодіазепінів.

ПСИХОСТИМУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ це різні за структурою медикаменти та речовини, які зменшують психічну депресію, почуття втомленості, сонливості й підвищують розумову працездатність (амфетаміни).

СНОДІЙНІ ЗАСОБИ це речовини або їх суміші, що викликають стан сну шляхом послаблення процесів збудження кори головного мозку та підсилення процесів гальмування, які частково обмежують збудження. При тривалому прийомі снодійних засобів виникає звикання до них. Найбільш виражене звикання відмічається при застосуванні барбітуратів. У малих дозах снодійні препарати проявляють седативну дію.

СЕДАТИВНІ (ЗАСПОКІЙЛИВІ) ЗАСОБИ це лікарські препарати і речовини, що знижують підвищену подразливість. Застосовуються при різноманітних станах підвищеної подразливості, істерії, явищах підвищеної збудливості, невитриманості у висловлюваннях і діях.

СТИМУЛЯТОРИ це засоби, які стимулюють й активізують діяльність центральної нервової системи (амфетамін і кокаїн). Деякі з цих лікарських засобів використовуються в законних лікарських цілях, наприклад, для притуплення апетиту, регулювання ваги та лікування депресій (психостимулятори).

КЛАСИФІКАЦІЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ


ТАБЛЕТКИ це тверді дозовані лікарські форми, які отримують шляхом пресування порошкоподібних, кристалічних або гранульованих матеріалів на однопуансонному або ротаційному таблетковому пресі.
Однопуансонний таблетковий прес, як правило, використовується в підпільному виробництві наркотичних засобів, оскільки він менший, простіший в експлуатації та дешевший.
Таблетки відрізняються за формою, розміром і кольором.
КАПСУЛИ дози твердих речовин, які містяться в розчинній оболонці з твердого або м'якого желатину. Звичайно, вони штучно забарвлюються. Тверді капсули, як правило, складаються з двох частин, що вставляються одна в одну. М'які капсули еластичні і можуть бути круглої, довгастої або овальної форми.

ПІЛЮЛІ невеликі дозовані лікарські форми у вигляді кульок, які отримуються шляхом розкатування фармацевтичного матеріалу в циліндричну паличку та її ділення на окремі дози. Пілюлі, що були колись широко розповсюдженим різновидом фармацевтичних препаратів, значною мірою замінені таблетками та капсулами.

ЕКСТРАКТИ концентровані вилучення лікарських речовин з рослинної сировини, які отримують шляхом дистиляції або перколяції.

НАСТОЙКИ спиртові екстракти лікарських речовин з рослинної сировини.

СИРОПИ суміш лікарських засобів з концентрованим водним розчином цукру.

ПРЕПАРАТИ це суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, які включені до Переліку контрольованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Наркотичні засоби та психотропні речовини, які є предметом контрабанди, класифікуються за такими ознаками:
вид вихідної сировини, походження й речовини, які входять до їх складу;
атомно-морфологічні елементи, аморфний стан і форма;
спосіб виготовлення;
механізм дії на організм людини (фізичний та психічний вплив);
потенціал зловживання та наркотична пристрасть;
терапевтичним використанням і способом застосування;
загальний хімічний склад.
І. За видом вихідної сировини наркотичні засоби поділяються:
1. Із рослини роду Cannabis (коноплі) одержують такі НЗ:
подрібнена рослина,
марихуана,
гашиш,
гашишна олія.
2. Із рослини маку снодійного одержують такі НЗ:
макова соломка,
опій,
екстракційний опій,
омнопон,
алкалоїди опію (морфін, кодеїн, тебаїн).
3. Із листя коки одержують такі НЗ:
подрібнене листя,
вільна основа кокаїну,
гідрохлорид кокаїну,
крек-кокаїн.
4. Із кактуса ангалонійного одержують мескалін.
5. Із грибів (гісилоциб, мухомор, маточні ріжки тощо) одержують псилоцибін, псилоцин, галюциногенові препарати.

ІІ. За походженням та речовинами, які входять до їх складу НЗ поділяються:
1. Натуральні (природні):
опій, отриманий безпосередньо з рослини Рараvег Sоmniferum L.
екстрагований опій,
морфін, кодеїн, тебаїн, отримані з опію.
2. Напівсинтетичні:
ацетильований опій,
героїн (диацетилморфін),
ЛСД (диетиламід лізергінової кислоти),
первітин (метамфетамін)
ефедрон,
гідроморфон (диморфон)
оксикодон (дигідрон)
еторфін тощо.
3. Синтетичні сильнодіючі:
барбітурати (алобарбітал, амобарбітал, барбітал, бутобарбітал, вінілбітал, метил фенобарбітал, пентобарбітал, секбутабарбітал, секобарбітал, фенобарбітал, циклобарбітал)
бензодіазепіни 33 речовини (галазепам, діазепам, етазолам, лоразепам, медазепам, піназепам, тетразепам, флуразепам тощо),
амфетаміни (МДМА, МДА, МДЕА, ДОБ, МБДБ, ДОМ, ТМА, РМА),
аналоги опійних алкалоїдів (промедол, фентаніл, пентазоцин, метадон (долофін), петидин (демерол, меперидип).

ІІІ. За атомно-морфологічними елементами, аморфним станом і формою:
атомно-морфологічні частинки рослин,
дрібний порошок,
пресовані шматки,
рідини,
тверда, в’язка або тягуча маса,
таблетки, капсули, пілюлі, екстракти, настойки
тютюн чи сигарети

ІV. За способом виготовлення:
подрібнення,
пресування,
екстрагування,
упарювання,
хімічне синтезування.

V. За механізмом дії на організм людини (фізичні й психоактивні засоби):
Загальні хімічні та фармакологічні властивості наркотичного засобу визначають його вплив на організм.
1. Психоактивні засоби поділяються на такі категорії:
наркотики (натуральні, напівсинтетичні та синтетичні);
контрольовані речовини-аналоги (наркотики-аналоги);
органічні розчинники та леткі препарати.
2. За впливом на свідомість і центральну нервову систему психоактивні НЗ поділяються на 3 групи:
анальгетики,
антидепресанти,
депресанти (барбітурати, бензодіазепіни),
галюциногени (психодислептики або психоделіки) (ЛСД, долофін, меперидин тощо)
психоседативні засоби (нейролептики й транквілізатори),
засоби психостимулюючі, гіпнотичні, снодійні та седативні (заспокійливі),
стимулятори (з рослини кока, амфетаміни, їх аналоги).
3. Психоделіки також поділяються на:
малі психоделіки (марихуана та її похідні);
великі психоделіки (ЛСД, мескалін, псилоцибін).
VІ. Більшість наркотичних речовин наведених у табл.1 містяться в різних частинах рослини:
1) стеблах– конопля, ефедра хвощова;
2) плодах – коробочки маку опійного;
3) в кущі – кокаїновий;
4) грибах – мухомор, псилоциб, паразитичний грибок злакових культур (маточні ріжки).
Таблиця 1
Наркотичні рослини світу та їх фізіологічноактивні речовини
№ з/п
Назва рослини
Назва наркотичних речовин

1
Кокаїновий кущ
Кокаїн, екгонін

2
Кактус ангалоній
Мескалін

3
Гармала
Гармін

4
Баністерія
Аналог гарміну

5
Дурман
Скополамін

6
Скополія
Скополамін

7
Гриб Псилоциб
Псилоцибін, псилоцин

8
Мухомор
Галюциногени

9
Кат
Катин, катинон

10
Мак опійний
Морфін, кодеїн, тебаїн

11
Коноплі
Тетрагідроканнабінол, каннабінол, каннабідіол

12
Ефедра хвощова
Ефедрин, псевдоефедрин

13
Маточні ріжки (паразитичний грибок злакових культур)
Лізергінова кислота (використовується для виготовлення ЛСД)


VІІ. За потенціалом зловживання й наркоманійною пристрастю:
наркотичне сп’яніння,
початкова стадія пристрасті - ейфорія,
сильна психічна залежність і абстенція - незворотній етап порушення всіх функцій мозку, виникнення змін в крові, легенях, печінці, серці,
летальні випадки від передозування.
VІІІ. За терапевтичним використанням і способом застосування:
1) Використовуються в якості ліків:
для відновлення сил, зняття болю й депресій, регулювання ваги, заспокоєння,
2) Використовуються як наркотичні засоби:
для зміни свідомості,
для релігійних обрядів,
для отримання задоволення
3) Форми застосування:
паління сигарет,
вдихання носом,
внутрішньовенні ін’єкції,
ковтання таблеток,
домішуються до напоїв і кулінарних страв.

VІХ. за загальним хімічним складом розрізняють групи:
Речовини, що містять фенольні ядра та їх похідні:
ОН
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
2. Похідні піридину :
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
3. Амфетаміни:
NН2 NН-СН3
СН-СН-СН3 СН-СН-СН3
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
4. Барбітурати - похідні барбітурової кислоти:
О N - Н


О О


СЛОВНИК НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ (наркотики) рослини, сировина і речовини природні й синтетичні, кваліфіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші рослини, сировина і речовини, які є небезпечними для здоров'я населення у разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України

А
Алілпродин (лат. Аllуlрrоdin), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 - аліл -1 – метил – 4 – феніл – 4 - пропіоноксипіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Алфентаніл (лат. Аlfentanyl), таблиця 2, список 1, хімічна назва  N - [1 -[2- (4- етил - 4, 5- дигідро - 5- оксо- 1H- тетразол- 1- ил)- етил] - 4 - (метоксиметил) - 4- піперидиніл]  N  фенілпропанамід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. Застосовується в медицині у вигляді ін'єкційного розчину.
Альфамепродин  (лат. Аlphаmерrоdіn), таблиця 2, список 1, хімічна назва
·- 3- етил- 1- метил – 4 – феніл - 4 - пропіоноксипіперидин. Синтетичний нарко-тичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Альфаметадол (лат. Аlphаmеthаdоl), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· – 6 – диметиламінo  4,4 – дифеніл – 3 - гептанол. Синтетичний наркотичний анальгетик, метаболіт ацетилметадолу. Кристалічна речовина порошок від білого до світло-коричневого кольору. Застосовується в медицині.
Альфа-метилтіофентаніл  (лат. Аlphа-mеthуltуоfеntanyl), таблиця 1, список 1, хімічна назва N- [1- [1- метил – 2 - (2 - тієніл) етил] – 4 - піперидил] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. В незаконному обігу зустрічається як замінник героїну. Медичного застосування не має.
Альфа-метилфентаніл  (лат. Аlphа-mеthуlfentanyl), таблиця 1, список 1, хімічна назва N - [1- (
· - метилфенетил) – 4 - піперидил] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. В незаконному обігу зустрічається як замінник героїну. Медичного застосування не має.
Альфапродин  (лат. Аlphарrоdіn), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· - 1,3 - диметил - 4 – феніл – 4 - пропіоноксипіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині у вигляді ін'єкційних розчинів.
Альфацетилметадол  (лат. Аlphасеtуlmеthаdоl), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· – 3 – ацетокси – 6 – диметиламіно - 4,4 - дифенілгептан. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог метадону. Має декілька ізомерів:
· -цетилметадон і
· - цетилметадон. Порошок білого кольору. Застосовується при лікуванні наркоманії.
Анілеридин  (лат. Аnіlеrіdіn), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1 - пара – амінофенетил – 4 – фенілпіперидин – 4 - карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині у вигляді таблеток й ін'єкційних формах.
Ацетил-альфаметилфентаніл (лат. Асetyl-аlphаmеthуl-fеntаnyl), таблиця 1, список 1, хімічна назва N - [1 - (
· - метилфенетил) – 4 - піперидил] - ацетанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. В медицині не застосовується.
Ацетилдигідрокодеїн (лат. Асеtyldihydrocodeine), таблиця 2, список 1, хімічна назва  6 – ацетокси  3 – метокси – N – метил - 4,5 - епоксиморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Ацетилметадол (лат. Асеtуlmеthаdоl), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 – ацетокси – 6 – диметиламінo - 4,4 - дифенілгептан. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог метадону з більш тривалою дією. Застосовується в медицині.
Ацеторфін (лат. Асеtоrphine), таблиця 1, список 1, хімічна назва  3 – о – ацетилтетрагідро -7а - (1-гідрокси-1-метилбутил) - 6,14 - ендоетаноорипавін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Надзвичайно активна речовина. Вимагає особливої обережності та запобігання потраплянню препарату на слизові оболонки. В медицині не застосовується.

Б
Безитрамід  (лат. Веzitramide), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1 -  (3 - ціано - 3,3 - дифенілпропіл) - 4 - (2 - оксо - 3 -пропіоніл) -1 - бензимідазолініл -піперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик, що використовується у медицині. Порошок білого кольору. Застосовується у вигляді ін'єкційного розчину та лікарських форм для перорального прийому.
Бензетидин  (лат. Веnzethidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1 - (2- бензилоксиетил) – 4 – фенілпіперидин -4- карбонової кис-лоти. Синтетичний наркотичний анальгетик, що використовується в медицині. Порошок білого кольору. Застосовується у вигляді ін'єкційного розчину та лікарських форм для перорального прийому.
Бета-гідрокси-3-метилфентаніл  (лат. Веtа-hуdrоху – 3 mеthylphentanyl), таблиця 1,список 1, хімічна назва  N - [1- (b - гідроксифенетил) - 3- метил – 4 -  піперидил] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. Порошок білого кольору. В медицині не застосовується.
Бета-гідроксифентаніл  ( лат. Веtа-hуdrохуfеntаnуl), таблиця 1, список 1, хімічна назва  N - [1- (b - гідроксифенетил) – 4 - піперидил]-пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог фентанілу. Порошок білого кольору. В медицині не застосовується.
Бетамепродин  (лат. Веtаmeprodine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 
· – 3 – етил – 1 – метил – 4 – феніл 4 - пропіоноксипіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Порошок білого кольору. Застосовується у медицині.
Бетаметадол (лат. Веtаmethadol), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· – 6 – диметиламіно – 4 – 4 – дифеніл – 3 - гептанол. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог метадону. Порошок білого кольору. Застосовується у вигляді ін'єкційного розчину та лікарських форм для перорального прийому.
Бетапродин (лат. Веtарrоdine), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· – 1,3 – диметил – 4 феніл – 4 - пропіоноксипіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Порошкоподібна речовина білого кольору. Застосовується в медицині.
Бетацетилметадол (лат. Веtасеtуlmethadol), таблиця 2, список 1, хімічна назва -
· – 3 – ацетокси – 6 – диметиламінo - 4,4 - дифенілгептан. Синтетична речовина, похіднa метадону. Існують шість його ізомерів, які є наркотичними речовинами. Застосовується в медицині при лікуванні наркоманії.
Бупренорфін  (лат. Вuprenorphin), таблиця 2, список 1, хімічна назва 21 – циклопропіл – 7 
· - [(S) -1 – гідрокси- 1, 2, 2 - триметилпропіл] - 6, 14 – ендо-етилен - 6, 7, 8, 14 - тетрагідроорипавін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Порошок різних кольорів від білого до коричнюватого, залежно від ступеня очищення. Застосовується у вигляді ін'єкційних розчинів або сублінгвальних таблеток «Subutех» та «Еднок» з бупренорфіном гідрохлоридом для лікування наркоманії.

Г
Героїн (лат. Неrоіn), таблиця 1, список 1, хімічна назва діацетилморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик, похідне морфіну. Опіоїд. Порошок різних кольорів від білого до коричневого. Вживається наркоманами внутрішньовенно, підшкірно, перорально, інтранозально.
Жаргонна назва «Гера». Практично завжди у порошку присутні різноманітні активні додатки, кількість яких становить від 1-2 до 10-15 найменувань одночасно. Якщо героїн використовують у вигляді основи, то він має назву «героїн-2», і для переведення його в розчин додають до нього органічні кислоті (наприклад, лимонну). «Героїн - 3» - це суміш героїну гідрохлориду з деякими сильнодіючими алкалоїдами (стрихнін, скополамін, хінін, кофеїн). «Героїн - 4» це очищений хлорид героїну з високим вмістом діючої речовини (до 90%), має жаргонні назви «сніг», «турецький мед». У медицині не застосовується.
Гідрокодон (лат. Ніdrосоdопе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 4,5-епокси- 3- метокси - 17- метилморфінан- 6 - он. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Використовується у медицині як знеболюючий та протикашлевий засіб. Порошок білого або світло-жовтого кольору. Застосовується у вигляді таблетованих лікарських форм для перорального вживання.
Гідроксипетидин (лат. Нуdrохурethidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва дигідрокодеїнон. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Гідроморфінол (лат. Нуdromorphinol), таблиця 2, список 1, хімічна назва 14 - гідроксидигідроморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Гідроморфон (лат. Нуdrоmоrрhinol), таблиця 2, список 1, хімічна назвадигідроморфінон. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується у медицині як знеболювальне та як протикашлевий засіб. Білий кристалічний порошок, чутливий до світла.

Д
Дезоморфін (лат. Desomorphine), таблиця 1, список 1, хімічна назвадигідродезоксиморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. У медицині не застосовується.
Декстроморамід (лат. Dехtrоmоrаmіdе), таблиця 2, список 1, хімічна назва- (+) – 4 - [2- метил- 4- оксо- 3,3 – дифеніл – 4 - (1 - піролідиніл) - бутил] морфо-лін. Синтетичний наркотичний анальгетик у 5 разів сильніший за морфін. Застосовується в медицині у вигляді ін'єкційних розчинів або таблеток.
Декстропропоксифен - (лат. Dехtrорrорохурhеn), таблиця 2, список 1, хімічна назва
· - (+) - 4-диметиламіно - 1,2 – дифеніл – 3 – метил – 2 – бутанолпро-піонат. Синтетичний наркотичний анальгетик. За структурою аналог метадону. Застосовується в медицині як знеболюючий засіб, а також у терапії опіатної наркоманії. Застосовується у вигляді таблеток з відповідними солями діючої речовини або може комбінуватися з аспірином, парацетамолом та діцикломіном (наприклад, таблетки «Спазмолекс» на вітчизняному фармацевтичному ринку).
Дигідроеторфін (лат. Dihydrоеtоrрhine), таблиця 1, список 1, хімічна назва - 7,8 – дигідро – 7 
· - [1- (R)- гідрокси- 1- метилбутил] - 6,14 - ендоетанотетрагідро-орипавін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд.
Дигідрокодеїн (лат. Dihydrоcodeine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 4,5 – епоси – 6 – гідрокси – 3 – метокси – N - метилморфінан. Синтетичний нар-котичний анальгетик. Опіоїд. Білий кристалічний порошок. Застосовується у вигляді таблеток i капсул.
Дигідроморфін  (лат. Dihydrоmorphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва - 7,8 - дигідроморфін. Наркотичний анальгетик. Метаболіт дигідрокодеїну. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Дименоксадол (естоцин) (лат. Dimenoxadol), таблиця 2, список 1, хімічна назва  2- диметиламіноетил – 1 – eтокси - 1,1- дифенілацетат. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині як знеболюючий та протикашлевий засіб.
Димепгептанол  (лат. Dimepheptanol), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6 – диметиламінo - 4,4 – дифеніл – 3 - гeптанол. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Диметилтіамбутен (лат. Dimethylthiambutene), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 – диметиламінo - 1,1 – ди - (2 - тієніл) – 1 - бутен. Синтетичний нар-котичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Дипіпанон (лат. Dipipanone), таблиця 2, список 1, хімічна назва 4,4 – дифеніл – 6 – піперидин – 3 - гептанон. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Дифеноксилат (лат. Diphenoxylate), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1 - (3 – ціано - 3,3 - дифеніл - пропіл) – 4 – фенілпіперидип – 4 -карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик. Протидиарейний засіб. Високі терапевтичні дози мають характерну опіатну дію. Застосовується в медицині у вигляді таблеток або розчину, що вміщають дифеноксилат гідрохлоріду. До фармацевтичних препаратів завжди додаються субтерапевтичні концентрації атропіну сульфату для запобігання їх немедичному застосуванню.
Дифеноксин (лат. Difenoxin), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1 - (3-ціано - 3,3 - дифенілпропіл) – 4 - фенілізопекотинова кислота. Синтетичний наркотичний анальгетик. Метаболіт дифеноксилата.
Діампромід (лат. Diapromide), таблиця 2, список 1, хімічна назва N - [2-(метилфенетиламіно) пропіл] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний апальгетик. Застосовується в медицині.
Діетилтіамбутен (лат. Diethilthiambutene), таблиця 2, список 1, хімічна назва  3 – діетиламіно - 1,1 – ди - (2- тієніл) – 1 - бутен. Синтетичний нарко-тичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Діоксафетил бутират (лат. Dioxaphetyl butyrate), таблиця 2, список 1, хімічна назва етил – 4 – морфоліно - 2,2 - дифенілбутират. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Дротебанол (лат. Drotebanol), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3,4 – диметокси – 17 – метилморфінан – 6 b, 14 - діол. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. У медицині застосовується як протикашлевий засіб.

Е
Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені на екгонін і кокаїн - (Ecgonine its esters and derivatives of ecgonine, which are convertible to ecgonine and cocaine), таблиця 2, список 1, хімічна назва тропін-2 - карбонова кислота. Стимулятор. Прекурсор i метаболіт кокаїну. Отримується шляхом гідролізу кокаїну та інших алкалоїдів коки.
Етилметилтіамбутен (лат. Еthylmethylthiambutene), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 – етилметиламіно - 1,1 – ди - (2 - тієніл) – 1 - бутен. Синте-тичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Етилморфін  (лат. Еthylmorphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 - етилморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик з протикашлевою дією. Опіоїд. Застосовується в медицині у вигляді таблеток, мазей або розчину, що містить етилморфіну гідрохлориду. Білий кристалічний порошок без запаху, гіркий на смак.
Етоксеридин (лат. Еtoxeridine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1 - [2 - (2 - гідроксиетокси) - етил] - 4 – фенілпіперидин – 4 - карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Етонітазен (лат. Еtonizene), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1 – діетиламіноетил – 2 – параетоксибензил – 5 - нітробензимідазол. Синтетичний наркотичний анальгетик. За активністю перевищує морфін у 1000-1500 разів. Застосовується в медицині.
Еторфін (лат. Еtorphine), таблиця 1, список 1, хімічна назва 7,8 - дигідро-7
· - (1- (R) - гідроксиетилбутил) - 6,14 - ендоетанотeтрагідроорипавін. Синте-тичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується у ветеринарії для іммобілізації крупних тварин. Наркотичний потенціал оцінюється у 400-1000 разів вище за морфін.

І
Ізометадон (лат. Isomethadone), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6 - диметиламіно – 5 – метил – 4,4 – дифеніл – 3 - гексанон. Синтетичний нарко-тичний анальгетик, побічний продукт синтезу метадону. В медицині не застосовується.

К
Канабіс (марихуана), смола канабісу (гашиш), екстракти і настойки канабіс, таблиця 1, список 1.
Канабіс  (лат. Саnnаbis), вершечки однорічної трав'янистої рослини коноплі з квітами чи плодами (за винятком насіння та листя, якщо вони не супроводжуються верхівками). Використовується як сировина для отримання наркотичних речовин (марихуана, гашиш, гашишна олія або олія канабісу).

Марихуана  (лат. Маrіhuаnа), приготована суміш висушених або невисушених пoдрібнених верхівок з листям будь-яких сортів коноплі. Може бути присутня домішка насіння зеленого або світло-коричневого кольору. Жаргонні назви «травичка», «дурь», «хумар», «план», «божа травичка», «сіно».

Гашиш (лат. Наshish), смола канабісу, яку одержують у різні способи з подальшим пресуванням у невеликі таблетки або кульки. Має кольори від світло-зеленого до темно-коричневого. Жаргонні назви «план», «анаша», «дурь», «драп», «каніфоль», «клевер».


Гашишна олія або олія канабісу (лат. Наshіsh оіl), екстракт марихуани або гашишу. Зустрічається у вигляді розчину зеленого кольору або грузлої олії темно-зеленого кольору і застосовується шляхом паління після нанесення на рослинні об'єкти, наприклад, табак. Також можливе отримання екстракту марихуани або гашишу в молоці. До гашишної олії належать продукти, які отримуються шляхом підсмажування марихуани або гашишу на рослинній олії чи на будь-якому тваринному жирі. Жаргонна назва «хімка». Перелічені речовини містять у собі фізіологічно активні природні речовини канабіноїди, один з яких тетрагідроканабінол (та його наступні ізомери й їх стереохімічні варіанти) належить до таблиці 1, список 2. Його присутність у цих речовинах дозволяє відносити їх до контрольованих речовин. У марихуані 0,5-5%, у гашиші 5-10%, у гашишній олії 10-30%.


Кетобемідон  (лат. Кеtobеmіdоnе), таблиця 1, список 1, хімічна назва 4 –метагідроксифеніл – 1 – метил – 4 - пропіонілпіперидин. Синтетичний нарко-тичний анальгетик.
Клонітазен (лат. Сlоnіtаzеnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 2 - пара-хлорбензил – 1 – діетиламіноетил – 5 - нітробензимідазол. Синтетичний нарко-тичний анальгетик. Застосовується в медицині. Значно перебільшує анальгетичну активність морфіну.
Кодеїн (лат. Соdеіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3 - метилморфін. Наркотичний анальгетик. Протикашлевий засіб. Опіоїд. Білий кристалічний порошок без запаху. Фармацевтична промисловість випускає порошок білого кольору кодеїну фосфат. За фармакологічними властивостями близький до морфіну. Входить до складу складних лікарських препаратів: «Кодтерпін», «Седалгін», «Пенталгін», таблеток від кашлю. Жаргонні назви «катюха», «кода».


Кодоксим (лат. Соdохіmе), таблиця 2, список 1, хімічна назва дигідрокодеїнон – 6 - карбоксиметилоксим. Наркотичний анальгетик. Опіоїд. Протикашлевий засіб. Похідне морфіну та кодеїну. Застосовується в медицині.

Кокаїн (лат. Сосаіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва метиловий ефір бензоїлекгоніну. Найбільш активний стимулятор з тих, що зустрічаються у природі. Є основним алкалоїдом кокаїнового куща. В незаконному обігу зустрічається у вигляді кокаїнової пасти, креку, інших різновидів. Порошок білого кольору, паста білого, кремового або бежевого кольору. Жаргонні назви «кока», «кокс», «кокос», «марафет», «крек», «джамба».


Кокаїновий кущ, кока-лист  (лат. Еrуthrохуlоn соса), кока-лист (лат. Соса lеаf), таблиця 1, список 1, лист кокаїнового куща за винятком листя, з якого видалено весь екгонін, кокаїн та інші алкалоїди екгоніну.


Л
Левометорфан (лат. Levomethorphan), таблиця 2, список 1, хімічна назва (-) – 3 – метокси – N - метилморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик, аналог кодеїну. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Левоморамід (лат. Levomoramide), таблиця 2, список 1, хімічна назва (-) – 4 - [2- метил- 4- оксо- 3,3- дифеніл- 4- (1 - піролідиніл) - бутил] - морфолін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Леворфанол (лат. Levorphanol), таблиця 2, список 1, хімічна назва (-) – 3 – гідрокси – N - метилморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Левофенацилморфан (лат. Levophenacylmorphan), таблиця 2, список 1, хімічна назва (-) – 3 – гідрокси – N - фенацилморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині.

М
Макова солома, концентрат макової соломи (лат. Poppy straw), таблиця 1, список 1. Усі частини маку, цілі чи подрібнені, висушені або не висушені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду маку снотворного, зібрані в будь-який спосіб, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи. Колір від яскраво-коричневого до темно-зеленого і від яскраво-жовтого до коричневого. Вживання пероральне. Жаргонні назви «кукнар», «кокнар», «солома».


Екстракт макової соломи засіб, одержаний з макової соломи. Зовнішній вигляд від твердих безформних грудок до грузлої маси або рідини. Колір грудок і маси від темно-коричневого до чорного. Колір рідини від коричневого до темно-коричневого. Зберігається в поліетиленових відрізках. Жаргонні назви «ханка», «химка», «тер'як», «черняшка».
Ханка засохлий сік опійного маку у вигляді темно-коричневої липкої маси з різким специфічним запахом. Зазначені наркотичні засоби вживають переважно шляхом внутрішньовенних ін'єкцій.

Метадон (фенадон) (лат. Меtаdоnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6 - (диметиламіно) - 4,4 – дифеніл – 3 - гептанон. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині у вигляді таблеток або ін'єкційного розчину як препарат для замісної терапії при лікуванні опіатної наркоманії. Жаргонна назва «конячка».
Метадону проміжний продукт (лат. Меtаdоnе іntermediate), таблиця 2, список 1, хімічна назва 4 – ціано – 2 – диметиламінo - 4,4 - дифенілбутан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Прекурсор метадону.
Метазоцин (лат. Меtаzосіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 2 – гідрокси - 2, 5, 9 – три метил - 6, 7 - бензоморфан. Синтетичний наркотич-ний анальгетик. Застосовується в медицині.
Метилдезорфін (лат. Меthyldesorphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва – 6 – метил – 
· – 6 - дезоксиморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Похідне морфіну. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Метилдигідроморфін (лат. Меtyldihydromorphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва  6- метилдигідроморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Похідне морфіну. Опіоїд. Застосовується в медицині.
3-метилтіофентаніл (лат. 3 - Меthуlhiорhеntаnуl), таблиця 1, список 1, хімічна назва N - [3 – метил – 1 - [2 - (2- тієніл) етил] – 4 - піперидил] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик. Похідне фентанілу. Медичного застосування не має.
3-метилфентаніл (лат. 3 - Меthylphentanyl), таблиця 1, список 1, хімічна назва  N - (3- метил- 1- фенетил- 4- піперидил] - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик. Аналог фентанілу. Медичного застосування не має. Один з найбільш активних фентанілів, що зустрічаються у незаконному обігу. Являє собою суміш цис- та транс-ізомерів. Цис-ізомер у 5500 разів активніший за морфін. Транс-ізомер за активністю приблизно рівнозначний героїну.

Меткатинон (ефедрон) (лат. Ерhedron), таблиця 1, список 1, хімічна назва  2- (метиламіно) - 1- фенілпропан - 1-он. Наркотик, виготовляється кустарно окисленням ефедрину (див. прекурсори) калія перманганатом. Прозора, іноді каламутна рідина від світло-жовтого до коричневого кольору. Колір залежить від способу виготовлення та вихідної сировини. Наркоманами застосовується у вигляді ін'єкцій. Жаргонні назви «джеф», «мулька».
Метопон (лат. Меtороn), таблиця 2, список 1, хімічна назва   5 - метилдигідроморфінон. Синтетичний наркотичний анальгетик. За анальгетичною активністю приблизно втричі активніший за морфін.
Мірофін (лат. Муrорhіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва міристил-бензилморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик пролонгованої дії, похідне морфіну.
Мораміду проміжний продукт (лат. Моrаmide іntеrmedіаtе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 2 – метил – 3 – морфоліно - 1,1 – дифенілпропанкар-бонова кислота. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Морферидин (лат. Моrpheridine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1 (2 - морфоліноетил) - 4 – фенілпіперидин – 4 - карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Морфін (лат. Моrphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3,6 – дигідрокси – N – метил - 4,5 – епоксиморфінен - 7. Наркотичний анальгетик. Основний діючий алкалоїд опію. Метаболіт кодеїну, героїну та фолкодину. В медицині застосовується як знеболюючий засіб. Порошок білого кольору. Форма випуску морфін гідрохлорид у таблетках або розчин в ампулах безкольорового чи злегка жовтуватого кольору. Жаргонні назви «морфій», «морфі», «марфута», «марія», «мар'янка».


Морфін метобромід, інші азотисті похідні морфіну (лат. Моrрhіnе methylbromide), таблиця 2, список 1, хімічна назва морфін метилбромід. Наркотичний анальгетик.
Морфін - N - оксид (лат. Моrрhіhе – N - охуd), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3,6 – дигідрокси – N – метил - 4,5 – епоксиморфінен – 7 – N - оксид. Метаболіт. Виробляється організмом людини при вживанні морфіну.
МППП (десметилпродин) (лат. МРРР), таблиця 1, список 1, хімічна назва  1- метил – 4 - феніл- 4- піперидинол пропіонат (ефір). Синтетичний наркотичний анальгетик. Аналог петидину із значно меншою тривалістю дії. В медицині не застосовується. Незаконно виготовлений препарат може містити надзвичайно активний нейротоксичний побічний продукт, який є причиною розвитку в наркомана невиліковної хвороби Паркінсона після однократного прийому наркотика.

Н
Нікодикодин (лат. Nіkоdіkоdine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6 - нікотинілдигідрокодеїн. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд.
Нікокодин (лат. Nikоkоdіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6 - нікотинілкодеїн. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд.
Нікоморфін  (лат. Nikоmоrphіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва  3,6  динікотинілморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд.
Норациметадол (лат. Nоrасуmеtаdоl), таблиця 2, список 1, хімічна назва (+) (-) – 
· – ацетокси – 6 – метиламіно - 4,4 - дифенілгептан. Синтетичний нарко-тичний анальгетик. Фармакологічний активний метаболіт ациметадола.
Норкодеїн (лат. Nоrkodeine), таблиця 2, список 1, хімічна назва N - деметилкодеїн. Наркотичний анальгетик. Метаболіт кодеїна. Компонент опію. Опіоїд.
Норлеворфанол (лат. Norlevorphanol), таблиця 2, список 1, хімічна назва (-) - 3 - гідроксиморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд. Метаболіт лефорванолу.
Норметадон (лат. Normethadone), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6- диметиламіно - 4,4- дифеніл – 3 – гексанон. Синтетичний наркотичний анальгетик, протикашлевий засіб. Метаболіт метадону.
Норморфін (лат. Normorphine), таблиця 2, список 1, хімічна назва деметилморфін. Наркотичний анальгетик. Мінорний компонент опію. Продукт метаболізму героїну, кодеїну та морфіну. В чистому вигляді не зустрічається. Опіоїд.
Норпіпанон (лат. Norpipanone), таблиця 2, список 1, хімічна назва 4,4 –дифеніл – 6 - (1- піперидил) – 3 - гексанон. Синтетичний наркотичний анальге-тик.

O
Оксикодон (лат. Охусоdone), таблиця 2, список 1, хімічна назва 14 -  гідроксидигідрокодеїнон. Синтетичний наркотичний анальгетик, який отримують з тебаїну. Опіоїд. При підшкіряному введенні ефективність дорівнює морфіну, при парентеральному значно вище.
Оксиморфон (лат. Охуmorphone), таблиця 2, список 1, хімічна назва   14 - гідроксидигідроморфінон. Синтетичний наркотичний анальгетик, який отримують з тебаїну. Метаболіт оксикодону. Опіоїд. Застосовується в медицині.
Омнопон  (лат. Оmnopone), таблиця 2, список 1, неогаленовий препарат. Вміщує очищені алкалоїди опію у вигляді солянокислих солей. Суміш алкалоїдів опіуму. Наркотичний анальгетик. Опіоїд. Випускається у вигляді порошку від кремового до коричнево-жовтого кольору та ампульного розчину. Розчиняється у воді, важко розчиняється у спирті. Розчини безбарвні або коричневато-жовті. Водний розчин під час збовтування піниться. Дія аналогічна морфіну. Відрізняється від морфіну спазмолітичними властивостями.

Опій (лат. Оріum), таблиця 1, список 1, зсілий сік опійного або олійного маку з недозрілих маківок бурого кольору з характерним запахом. Зустрічається у вигляді грудок, кульок, плиток, частіше за все у вигляді смолоподібної речовини коричневого кольору різних відтінків. Зустрічається також у вигляді розчинів. Природний наркотичний анальгетик. Жаргонні назви «карахан», «опіюха», «сімпляк», «теряк», «хімка», «хімканка», «гаян».


Ацетильований опій  напівсинтетичний наркотичний засіб. Виготов-ляється в результаті ацетилювання опію або екстракту макової соломи. Містить у своєму складі моноацетилморфін, диацетилморфін, ацетилкодеін або їх суміш. Рідина темно-коричневого, коричневого або жовтого кольору, що має характерний запах. Вилучається здебільшого з медичних шприців. Жаргонна назва «султига».

Екстракційний опій наркотичний засіб, який отримують з макової соломки в будь-який спосіб шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів водою або органічними розчинниками. Може зустрічатися в рідкому, смолоподібному або твердому стані. Колір переважно коричневий. Екстракційний опій, який одержують екстракцією водою, має характерний запах сухофруктів.


П

Пара-фторфентаніл (лат. Раrа - ftоrрhеntаnуl), таблиця 1, список 1, хімічна назва 4 – фтор – N - (1 – фенетил - 4- піперидил) - пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик. Аналог фентанілу. Медичного застосування не має.
Пентазоцин (лат. Pentazocine), таблиця 2, список 1, хімічна назва (2R*, 6R*, 11R*) - 1,2,3,4,5,6 – гексагідро - 6,11 – диметил – 3 - (3- метил- 2- бутеніл)- 2,6 – метано – 3 – бензазоцин – 8 - ол. Синтетичний опіоїд із групи бензомoр-фана. Містить визначену кількість протидіючої речовини для нейтралізації впливів, схожих з морфіном, у випадку, якщо таблетки розчиняються і потім приймаються всередину. Форма випуску: розчин для ін'єкцій, таблетки з ацетилсаліциловою кислотою або з налоксоном.
Пепап (лат. Рерар), таблиця 1, список 1, хімічна назва 1- фенетил- 4-феніл- 4- піперидинол ацетат (ефір). Синтетичний наркотичний анальгетик. Аналог петидину з меншoю тривалістю дії. Медичного застосування не має. Розповсюджується як синтетичний героїн у вигляді порошку, що має колір від білого кристалічного до коричневого гранульованого.
Петидин (лат. Реthidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір1- метил - 4- фенілпіперидин - 4- карбонової кислоти. Синтетичний нарко-тичний анальгетик. Опіоїд. Застосовується в медицині у вигляді гідрохлориду в таблетках та сиропах, а також у розчинах.
Петидину проміжний продукт А (лат. Реthidine іntеrmediate А), таблиця 2, список 1, хімічна назва  4- ціано – 1- метил – 4- фенілпіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Прекурсор петидину.
Петидину проміжний продукт В (лат. Реthidine іntеrmediate В), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір - 4- фенілпіперидин – 4 - карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Петидину проміжний продукт С (лат. Реthidine іntеrmediate С), таблиця 2, список 1, хімічна назва  1- метил – 4 – фенілпіперидин – 4- карбонова кислота. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Пімінодин (лат. Ріminodine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 4- феніл – 1- (3- феніламінопропіл) піперидин – 4- карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Піритрамід  (лат. Ріritramid), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1- (3-  ціано - 3,3 - дифенілпропіл) – 4- (1- піперидил) піперидино – 4- карбоксіамід. Син-тетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині в ампульному розчині.
Прогептазин (лат. Рroheptazine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1,3- диметил – 4– феніл – 4- пропіонілоксіазациклогептан. Синтетичний нарко-тичний анальгетик.
Проперидин (лат. Рrореrіdinе), таблиця 2, список 1, хімічна назва ізопропіловий ефір 1 - метил – 4- фенілпіперидин – 4 - карбонової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик.
Пропірам (лат. Рrоріrаm), таблиця 2, список 1, хімічна назва N- (1- метил – 2- піперидилетил) – N – 2- придилпропіонамід. Синтетичний наркотич- ний анальгетик.

Р
Рацеметорфан (лат. Racemethorphan), таблиця 2, список 1, хімічна назва (+) (-) – 3- метокси – N - метилморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Опіоїд.
Рацеморамід (лат. Racemoramide), таблиця 2, список 1, хімічна назва (+) (-) - 4- [2- метил – 4- оксо - 3,3 – дифеніл – 4- (1- піролідиніл) бутил]  мор-фолін. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Рацеморфан (лат. Racemorpham), таблиця 2, список 1, хімічна назва (+) (-) – 3 – гідрокси – N - метилморфінан. L-ізомер (леворфанол) синтетич-ний наркотичний анальгетик, який в 4-5 разів активніший за морфін. D-ізомер (декстрофан) позбавлений наркотичної активності. Опіоїд.
Реміфентаніл  (лат. Remiphentanyl), таблиця 1, список 1, хімічна назва  1- (2 - метоксикарбонілетил) – 4 - (фенілпропіоніламіно) піперидин – 4- карбоксиме-тиловий ефір. Синтетичний наркотичний анальгетик.

С
Суфентаніл (лат. Sufentanil), таблиця 2, список 1, хімічна назва N - [4 -  (метоксиметил) – 1 - [2 - (2- тієніл)  етил] – 4- піперидил]  пропіонанілід. Син-тетичний наркотичний анальгетик короткої дії. Приблизно у 5-7 разів ефективніший за фентаніл у 500-800 разів активніший за морфін. Застосовується в медицині.

Т
Тебаїн (лат. Тhebaine), табиця 2, список 1, хімічна назва 3,6 – диметокси – N – метил - 4,5- епоксиморфінадієн - 6,8. Один з основних алка-лоїдів опію. За хімічною будовою подібний до морфіну і кодеїну. Шляхом хімічного синтезу може бути перетворений на лікарські засоби, що мають наркотичну анальгегичну активність (кодеїн, гідрокодон, оксікодон, бупренорфін та інші). Білий кристалічний порошок. Медичного застосування в Україні не має.
Тебакон (лат. Тhebacon), таблиця 2, список 1, хімічна назва ацетилдигідрокодеїнон. Синтетичний наркотичний анальгетик. Медичного застосування не має.
Тилідин (лат. Тilidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва (+) (-) – етил – транс - 2- (диметиламіно) – 1- феніл – 3- циклогексене – 1- карбоксилат. Синте-тичний наркотичний анальгетик, подібний до трамадолу та промедолу. В медицині використовується у вигляді розчину, свічок, ампул.
Тіофентаніл (лат. Тhіорhеntаnуl), таблиця 1, список 1, хімічна назва N -  [1- [2- (2- тієніл) етил] – 4- піперидил] пропіонанілід. Похідне фентанілу. Син-тетичний наркотичний анальгетик. Медичного застосування не має.
Тримеперидин (промедол) (лат. Тrimeperidin (рrоmеdоl), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1, 2, 5 - триметил – 4- феніл – 4- пропіоноксипіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Лікарський засіб, що за фармакологічними властивостями близький до морфіну. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді порошку, таблеток, ін'єкційного розчину.

Ф
Фенадоксон (лат. Рhеnаdохоnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва 6- морфоліно - 4,4– дифеніл – 3- гептанон. За хімічною будовою близький до метадону. Синтетичний наркотичний анальгетичний лікарський засіб.
Феназоцин (лат. Рhеnаzocine), таблиця 2, список 1, хімічна назва 2- гідрокси - 5,9 – диметил – 2- фенетил - 6,7 - бензоморфан. Синтетичний нар-котичний аналгетик. Застосовується в медицині.
Фенампромід (лат. Рhеnampromide), таблиця 2, список 1, хімічна назва N - (1- метил – 2- піперидилетил) пропіонанілід. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Феноморфан (лат. Рhеnomorphan), таблиця 2, список 1, хімічна назва 3- гідрокси – N - фенетилморфінан. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.
Феноперидин  (лат. Рhеnoperidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1- (3- гідрокси – 3 - фенілпропіл) – 4 – фенілпіперидин – 4 – карбо-нової кислоти. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині.

Фентаніл (лат. Рhеntаnуl), таблиця 2, список 1, хімічна назва 1 – фенетил – 4 – N - пропіоніланілінопіперидин. Синтетичний наркотичний анальгетик. Застосовується в медицині. Використовується в комбінаціях з іншими ліками як анальгетик підсилювач. Тривале вживання призводить до наркотичної залежності. Наркоманами найчастіше використовується для внутрішньовенного введення, але може вживатися шляхом паління або інтраназально. Білий кристалічний порошок. У медицині використовують ампули з розчином фентанілу цитрату.
Фолькодин (лат. Рhоlсоdіnе), таблиця 2, список 1, хімічна назва морфолінілетилморфін. Синтетичний наркотичний анальгетик з протикашлевим ефектом. Застосовується в медицині. Опіоїд. Широко поширений в Європі. У медицині використовується у вигляді таблеток, капсул, сиропу.
Фуретидин (лат. Рurethidine), таблиця 2, список 1, хімічна назва етиловий ефір 1- (2- тетрагідрофурфурилоксіетил) - 4- фенілпіперидин – 4- карбонової кис-лоти. Синтетичний наркотичний лікарський анальгетик.
СЛОВНИК ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ будь-які природні або синтетичні речовини та матеріали, кваліфіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші рослини, сировина і речовини, які являють собою небезпеку для здоров'я населення в разі зловживання ними та віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України

А
Алобарбітал (лат. Аllobarbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5,5 - діалілбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний психотропний лікарський засіб, що пригнічує ЦНС. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді порошків, таблеток.
Альпразолам (лат. Аlрrаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 8- хлор – 1- метил – 6- феніл - 4Н – s – тріазоло [4,3- 
·] - 1,4 - бензодіазепін. Похід-не бензодіазепіну. Синтетичний психотропний лікарський засіб транквілізатор ЦНС. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Амінорекс (лат. Аmіnоrех), таблиця 3, список 2, хімічна назва 2- аміно – 5- феніл – 2- оксазолін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Стимулятор ЦНС, аноректик (засіб для зниження апетиту). Зустрічається у незаконному обігу наркотиків, у тому числі для синтезу в підпільних лабораторіях. Наркоманами вживається орально, інтраназально та інгаляційно (палінням).
Амобарбітал (лат. Аmobarbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5- етил – 5- (3- метилбутил) барбітурова кислота. Похідне барбітурової кислоти. Синтетичний психотропний лікарський засіб з седативною та снодійною дією. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток, порошків, ампул.
Амфепрамон  (лат. Аmfepramon), таблиця 3, список 2, хімічна назва 1- феніл – 2- діетиламіно – 1- пропанон. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Стимулятор ЦНС. Застосовується для зменшення апетиту. Входить до складу їстівних добавок iз загальною назвою «Тайські таблетки». Порошок жовтуватого кольору. В медицині застосовується у вигляді таблеток, драже або капсул.

Амфетамін (лат. Аmfetamin), таблиця 2, список 2, хімічна назва (+) (-) –
·- метилфенетиламін. Метаболіт фенетелину, фепронексу та метамфетаміну. Синтетичний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС та симпатомитетик. Застосовується для пригнічення апетиту. Вживання амфетаміну швидко призводить до психічної залежності, іноді навіть швидше, ніж від інших наркотиків. Входить до складу афіну (антидоту). Основа амфетаміна олієподібна важко летюча рідина, його солі кристалічні порошки білого, кремового, рожевого або світло-коричневого кольору. Застосовувався в медицині у вигляді таблеток «Фенамін».


Б
Барбітал (лат. Ваrbіtаl), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5,5- діетилбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний психотропний лікарський засіб зі заспокійливою та снодійною дією. При довготривалому застосуванні можливе формування залежності. Білий кристалічний порошок. Застосовується в медицині у вигляді порошків, таблеток.
Бензфетамін (лат. Веnzерhеtаmіnе), таблиця 3, список 2, хімічна назва (+) – N – бензил - N,  
· - диметилфенетиламін. Синтетичний засіб з психот-ропною дією. Стимулятор ЦНС.
Броламфетамін (ДОБ, DОВ) (лат. Вrоmаmрhеtаmіn (DОВ), таблиця 1, список 2, хімічна назва (+) (-) - 4- бромо- 2,5- диметокси- 
· – метилфенетил-амін. Похідне амфетаміну. Синтетичний засіб зі психотропною дією. Галюциноген.
Бромазепам  (лат. Вrоmаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – бром - 1,3 – дигідро - 5- (2- піридил) – 2H - 1,4 – бензодіазепін – 2-он. Бензодіа-зепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Жовтий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Бротізолам (лат. Вrоtіzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 2 – бром – 4- (о- хлорофеніл) - 9- метил – 6H - тієно [3,2 - f] – s - триазоло [4,3 - 
·] - 1,4- діазепін. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Буталбітал (лат. Вutalbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5- аліл – 5- ізобутилбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний психотропний лікарський засіб із заспокійливою та снодійною дією. При довготривалому застосуванні можливе формування залежності. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Бутобарбітал (лат. Вutobarbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5- бутил – 5- етилбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний психотропний лікарський засіб зі заспокійливою та снодійною дією. При довготривалому застосуванні можливе формування залежності. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.

В
Вінілбітал (лат. Vinylbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва  5 - (1-метилбутил) – 5 - вінілбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний психотропний лікарський засіб зі заспокійливою та снодійною дією. При довготривалому застосуванні можливе формування залежності. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.

Г
Галазепам (лат. Наlаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7- хлор - 1,3- дигідро – 5 – феніл – 1- (2, 2, 2- трифторетил) - 2Н - 1,4- бензодіазепін – 2-он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. У медицині застосовується у вигляді таблеток, драже.
Галоксазолам (лат. Наlохаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  10- бром – 11 b - (о- фторфеніл) - 2, 3, 7, 11 b - тетрагідрооксазоло [3,2 - d] - 1,4 – бензодіазепін – 6 (5Н)- он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. У медицині застосовується у вигляді таблеток, драже.
N- гідрокси - МДА (N- гідроксиметилен, діоксіамфетамін)  (лат. N– hуdrоху MDA ), таблиця 1, список 2, хімічна назва (+) (-) – N - [
·- метил- 3,4- (метилендіокси) фенетил] - гідроксиламін. Аналог амфетаміну та МДА. Синтетичний психотропний засіб. Галюциноген. Стимулятор ЦНС.
Глютетимід (лат. Glutetimid), таблиця 2, список 2, хімічна назва 2- етил – 2- фенілглютарімід. Синтетичний лікарський засіб зі заспокійливою та снодійною дією. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.

Д
Дексамфетамін (лат. Dехаmрhеtаmіnе), таблиця 2, список 2, хімічна назва  (+) – 
·- метилфенетиламін. Синтетичний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Застосовується для пригнічення апетиту.
Делоразепам (лат. Delorazepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7- хлор – 5- (о - хлорфеніл) - 1,3 – дигідро – 2H - 1,4 – бензодіазепін – 2- он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток, драже.
ДЕТ (діетилтриптамін) (лат. Diethyltriptamin), таблиця 1, список 2, хімічна назва 3- [2- (діетиламіно) етил] індол. Синтетичний психотропний засіб.
Діазепам (лат. Diazepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7- хлор - 1,3- дигідро – 1- метил – 5- феніл - 2Н - 1,4 – бензодіазепін – 2- он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Використовується при невротичних станах. Білий або білий із слабким жовтуватим відтінком дрібнокристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді драже, таблеток або розчину в ампулах.
ДМА (2,5 - диметоксіамфетамін)  (лат. Dimetoxyamphetamine), таблиця 1, список 2, хімічна назва  (+) (-) - 2,5 – диметокси - 
·- метилфенетиламін. Синтетичний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Аналог амфетаміну.
ДМГП  (лат. Dimetilheptilpirano), таблиця 1, список 2, хімічна назва   3- (1,2- диметилгептил) - 7,8,9,10 – тетрагідро - 6,6,9 – триметил – 6H– дибензо - [b,d] – піран - 1- ол. Синтетичний канабіпоїд. Психотропний засіб з галюциногенною дією. Використовується як гіпотензивний засіб.
ДМТ (диметилтриптамін)  (лат. Dimethyltryptamine), таблиця 1, список 2, хімічна назва  3- [2- (диметиламіно) етил] - індол. Синтетичний особливо психотропний засіб. Галюциноген короткої дії, структурно близький до серотоніну. Як наркотик застосовується нанесеним на листя тютюну, марихуани або інших рослин для подальшого паління або у вигляді ін'єкцій. Може використовуватися у вигляді чаю та рослинних зборів під назвою ауахуаска або ахуаска.
ДОЕТ (2,5 – диметокси – 4- етиламфетамін)  (лат. Dіmеtоху – еthуlарhеtа-mіn), таблиця 1, список 2, хімічна назва  (+) (-) – 4- етил - 2,5 – диметокси - 
· - фенетиламін. Синтетичний психотропний засіб.
Дронабінол ( (-) – транс – 
· - 9- тетрагідроканабінол)  (лат. Dronabinol), таблиця 2, список 2, хімічна назва  (6аR, 10аR) 6а, 7, 8, 10 а - тетрагідро- 6, 6, 9 – триметил – 3- пентил – 6H – дибензо [b,d] – піран -1-ол. Активний ком-понент наркотичних засобів коноплі. Психотропний лікарській засіб, галюциноген та стимулятор ЦНС. Наркомани зловживають ним ентерально або палять. Використовується для поліпшення апетиту та настрою у невиліковних онкологічно хворих і хворих на СНІД. У медицині застосовується у вигляді капсул або таблеток.

Е
Естазолам)  (лат. Еstаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 8 - хлор – 6 – феніл - 4Н – s – триазоло [4,3 - 
·]  1,4 - бензодіазепін. Бепзодіазепін. Синте-тичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор зі снодійною дією. Білий або білий із блідо-жовтуватим відтінком кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Етил лофлазепат  (лат. Ethyl loflazepate), таблиця 3, список 2, хімічна назва – етил – 7 – хлор – 5 - (о - фторфеніл) - 2,3 – дигідро – 2 – оксо - 1Н - 1,4 – бензоді-азепін – 3 - карбоксилат. Бепзодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС.
Етиламфетамін (лат. Ethylamphetamin), таблиця 3, список 2, хімічна назва N – етил – 
· - метилфенілетиламін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Стимулятор ЦНС. Аналог амфетаміну, препарат з анорексигенною дією.
N - етилтенамфетамін (МДЕ, N – етил - МДА) (лат. N - Ethyltenamphetamin (MDЕ, N – ethyl - МDА)), таблиця 1, список 2, хімічна назва (+) (-) – N – етил – 
· – метил - 3,4 - (метилендіокси) фенетиламін. Синтетичний психотропний засіб, галюциноген. Синтезується незаконно з метою немедичного застосування. Використовується у вигляді таблеток з логотипами та без них, капсул та порошків, що містять солі гідрохлориду. Може містити в собі інші галюциногени, наприклад, МДА або МДМА, а також лікарські препарати, такі як кофеїн або ефедрин. Низькі дози викликають стимулювання ЦНС, ейфорію.
Етинамат  (лат. Еthinamate), таблиця 3, список 2, хімічна назва  1 - етинилциклогексанол карбамат. Синтетичний психотропний лікарський засіб.
Етициклідин (ФГЦ)  (лат. Еticyclidine), таблиця 1, список 2, хімічна назва N – етил – 1 - фенілциклогексиламін. Синтетичний психотропний засіб. Має аналгетичну дію. Аналог фенциклідіну. Медичного значення не має.
Етриптамін  (лат. Еtriptamin), таблиця 1, список 2, хімічна назва  3 - (2 - амінобутил) індол. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Галюциноген. У США використовувався для лікування депресії. В теперішній час виключений з обігу.
Етхлорвінол  (лат. Еthchlorvynol), таблиця 3, список 2, хімічна назва  1 – хлор – 3 – етил – 1 – пентан – 4 – ін – 3 - ол. Синтетичний психотропний лікарський засіб.

З
Золпідем (INN)  (лат. Zо1ріdem), таблиця 3, список 2, хімічна назва  N, N, 6 – триметил – 2 – p – толилімідазо [1, 2 - 
·] пирідин – 3 - ацетамід. Синте-тичний психотропний лікарський засіб. Снодійне. Випускається в таблетках.

К
Камазепам  (лат. Саmаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – хлор - 1,3 – дигідро – 3 – гідрокси – 1 – метил – 5 – феніл - 2Н - 1,4 – бензодіa-зепін – 2 - он диметилкарбамат (ефір). Синтетичний психотропний лікарський засіб.
Катин ((+)  норпсевдоефедрин)  (лат. Саtіn nоrрsеudоерhеdrіn), таблиця 3, список 2, хімічна назва  (+) - (R) – 
· - [(R) – 1 - аміноетил] бензиловий спирт. Алкалоїд, що отримують з листя та молодих пагонів вічнозеленого куща кат їстівний. Відомий також як абіссінський, африканський або арабський чай. Метаболіт псевдоефедрину. Психотропна речовина. Стимулятор ЦНС та бронхорозширюючий засіб. Засіб для зниження апетиту. Прекурсор у синтезі похідних амфетаміну.
Катинон  (лат. Саtіnon), таблиця 1, список 2, хімічна назва (-) – (S) – 2 - амінопропіофенон. Кустарно отримується синтетичним шляхом з фенілпропаноламіну (прекурсору, що входить до складу лікарських засобів для лікування застуди та грипу «Колдакт», «Ефект» та ін.). У природі міститься в листях та молодих пагонах вічнозеленого куща кат. Психотропна речовина та стимулятор ЦНС.
Кетазолам  (лат. Кеtаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  11 – хлор - 8, 12 b – дигідро - 2, 8 – диметил – 12 b – феніл – 4 H - [1, 3] – оксазино - [3, 2 - d] - 1, 4 – бензодіазепін - 4, 7 (6 H) - діон. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією.
Клобазам  (лат. Сlоbаzаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор – 1 – метил – 5 – феніл – 1 H - 1, 5 – бензодіазепін - 2, 4 (3 H, 5 H) - діон. Бензодіа-зепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Клоксазолам  (лат. Сlохаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  10 – хлор – 11 b - (о - хлорфеніл) - 2, 3, 7, 11 b – тeтрагідрооксазоло - [3, 2 - d] - 1, 4 – бепзодіазепін – 6 (5 H) - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. В медицині застосовується у вигляді таблеток, драже.
Клоназепам  (лат. Сlоnаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5 - (о - хлорфеніл) - 1, 3 – дигідро 7 – нітро – 2 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіа-зепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор. Має протисудомну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Клоразепат  (лат. Сlоrаzераt), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 2, 3 – дигідро – 2 – оксо – 5 – феніл – 1 H - 1, 4 – бензодіазепін – 3 - карбонова кислота. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією.
Клотіазепам  (лат. Сlоtiazepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва  5 - (о - хлорфеніл) – 7 – етил - 1, 3 – дигідро – 1 – метил – 2 Н – тієно [2, 3 - e] - 1, 4 – діазепін – 2 - он. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією.

Л
Левамфетамін  (лат. Lеvаmрhеtаmіn), таблиця 2, список 2, хімічна назва   (-) - (R) – 
· - метилфенетиламін. Синтетична психотропна речовина. Має анальгетичну дію.
Левометамфетамін  (лат. Lеvоmеtаmрhеtаmіn), таблиця 2, список 2, хімічна назва (-) - N, 
· – диметилфенетиламін. Синтетична небезпечна психотропна речовина.
Лефетамін  (лат. Lefetamin), таблиця 3, список 2, хімічна назва (-) - N, N – диметил - 1, 2 - дифенілетиламін. Синтетичний лікарський засіб із психотропною дією.
(+) (-) - лізергiд (ЛСД, ЛСД - 25)  (лат. Lіsеrgidе, LSD, LSD - 25), таблиця І, список 2, хімічна назва  9, 10 – дидегідро – N, N – діетил – 6 – метилерголін – 8 b - лізергінової кислоти. Синтетичний психотропний засіб, який має галюциногенний ефект у дуже малих дозах. Кристалічна речовина білого або кремового кольору, не має ні смаку, ні запаху. Для зручності реалізації та вживання ЛСД нерідко просочують аркуші перфорованого паперу («марки»). Вживають перорально (через рот). Основний побічний ефект непередбачувані галюцинації, які постійно повторюються через деякий час (тижні, місяці) після останнього прийому препарату. Крім того, зловживання ЛСД викликає порушення зору і свідомості. Спричиняє підвищену агресивність, яка доходить до шаленства. Жаргонні назви «марочка», «кислота», «трім».
Лопразолам  (лат. Lорrаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  6 - (о - хлорфеніл) - 2, 4 – дигідро – 2 [ (4 – метил - 1 - піперазиніл) метилен] – 8 – нітро -1 H – імідазо - [1, 2 - 
·] - 1, 4 – бензодіазепін – 1 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Лоразепам (лат. Lоrаzepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – хлор – 5 - (о - хлорфеніл) - 1, 3 – дигідро – 3 – гідрокси – 2 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Лорметазепам (лат. Lоrmеtаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва   7 – хлор – 5 - (о - хлорфеніл) - 1, 3 – дигідро – 3 – гідрокси – 1 – метил – 2 H - 1,4–  бензодіазепін - 2- он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. В медицині застосовується у вигляді таблеток.

М
Мазиндол  (лат. Маzіndоl), таблиця 3, список 2, хімічна назва  5 - (n- хлорфeніл) - 2, 5 – дигідро – 3 H – імідазо - [2, 1 - 
·] – ізоіндол – 5 - ол. Синтетич-ний психотропний лікарський засіб. Стимулятор ЦНС з анорексигенною дією. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
МДМА (3, 4  метилендіоксиметамфетамін)  (лат. МDМА methylendioxy- metamphetamine), таблиця 1, список 2, хімічна назва (+) (-) - N, 
· – диметил - 3, 4 - (метилендіокси) фенетиламін. Синтетична небезпечна психотропна речовина. Належить до аналогічних амфетамінам сполук. Має як галюциногенні, так і амфетаміноподібні властивості. Стимулятор ЦНС та психотомиметик. За кордоном застосовується у психіатрії. В незаконному обігу наркотиків розповсюджується у вигляді порошків, таблеток з логотипом або капсул. До препарату додаються інші стимулятори та галюциногени: кофеїн, ефедрин, МДЕА, МДА, дектрометорфан, фенілпропаноламін. Хронічне зловживання призводить до подібного на шизофренію психозу, який характеризується параноєю, стурбованістю власними справами, слуховими і зоровими галюцинаціями. Часто спостерігається насильницька поведінка.
Медазепам  (лат. Меdаzeраm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 2, 3 – дигідро – 1 – метил – 5 – феніл – 1 Н - 1, 4 - бензодіазепін. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Має заспокійливу дію та знімає емоційну напругу без снодійного ефекту. Підсилює дію алкоголю, транквілізаторів, антидепресантів, снодійних та анальгетичних засобів. Випускається в таблетках.
Мезокарб  (лат. Меzосаrb), таблиця 3, список 2, хімічна назва  3 - (2- толіл)  - N (фенілкарбамоїл) сиднонімін. Синтетичний лікарський засіб. Має сильну психостимулюючу дію. Білий iз жовтувато-зеленим відтінком кристалічний порошок. Випускається в таблетках.
Меклоквалон  (лат. Месloquаlоnе), таблиця 2, список 2, хімічна назва 3 - (о - хлорфеніл) – 2 – метил – 4 (3 H) - хіназолінон. Синтетичний психотропний лікарський снодійний засіб.
Мепробамат  (лат. Мерrоbаmаtum), таблиця 3, список 2, хімічна назва 2 - метил – 2 – пропіл - 1, 3 - пропандіол дикарбамат. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Мескалін  (лат. Меsсаlіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва 3, 4, 5 - триметоксифенетиламін. Один із алкалоїдів кактуса пейот (Lорhорhога wіllіаmsii), який росте у Північній Мексиці. Вичавки із кактуса рідина зеленого кольору. Чистий мескалін безколірна олійна речовина, що поглинає вуглекислий газ з повітря й утворює кристалічну сіль карбонат мескаліну. Солі мескаліну порошок білого кольору. Мають потужну психотропну активність. У незаконному обігу зустрічаються желатинові капсули з товченими сухими кактусами, що містять до 8% мескаліну, а також деяку кількість його аналогів. Наркоманами вживається ін'єкційно та пероральне (через рот). Ефект від разової дози спостерігається протягом 12 годин.
Метаквалон (лат. Меthaqualonе), таблиця 2, список 2, хімічна назва  2 – метил – 3 - (о- толіл) – 4 (3 H) – хіназолінон. Похідне хіназоліну. Синтетична психотронна речовина з седативною та снодійною дією. Заборонена для медичного застосування. Виготовляється у вигляді таблеток або порошку білого кольору. В деякий країнах Європи іноді зустрічається в суміші з димедролом під назвою «Маndraх». Вживається перорально (через рот).
Метамфетамін (лат. Меthamphetaminе), таблиця 2, список 2, хімічна назва (+) - (S) - N, 
· - диметилфенетиламін. Синтетичний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. За кордоном застосовується в лікуванні ожиріння. Кустарно виготовлений метамфетамін (із лікарських препаратів, які мають в своєму складі ефедрин, псевдоефедрин або з трави ефедри) являє собою прозору або злегка мутну рідину. Рідина може бути безколірною, жовтою або коричневого кольору.
За кордоном з'явився первитин у вигляді безколірної кришталевої речовини, подібної на шматки льоду («айс»), випаровування якого вдихають ротом, зігріваючи речовину. В незаконному обігу зустрічається у вигляді порошку, рідини або таблеток з логотипами. Він часто буває в суміші з іншими наркотичними засобами або медичними препаратами, наприклад, ефедрином або кофеїном. Свого часу метамфетамін застосовувався у медицині препарат «Первітін».
Метамфетамін-рацемат (лат. Меthаmphetamine-racemate), таблиця 2, список 2, хімічна назва  (+) (-) - N, 
· - диметилфенетиламін. Синтетичний психот-ропний засіб. Стимулятор ЦНС.
4-метиламінорекс  (лат. 4 - methilaminorex), таблиця 1, список 2, хімічна назва  (+) (-) – сis – 2 – аміно – 4 – метил – 5 – феніл – 2 - оксазолін. Синтетич-ний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Медичного застосування не має. Наркоманами застосовується перорально (через рот), інтраназально, інгаляційно (паління). Відомі випадки немедичного використання сумішей з ЛСД, фенобарбіталом та ін.
Метил фенобарбітал  (лат. Меthylphenobarbital), таблиця 3, список 2, хімічна назва  5 – етил – 1 – метил – 5 - фенілбарбітурова кислота. Барбітурат. Синте-тичний лікарський психотропний засіб.
Метилфенідат  (лат. Меthylphenidate), таблиця 2, список 2, хімічна назва метил – 
· – феніл – 2 - піперидинацетат. Синтетичний психотропний лікарський засіб.
Метиприлон (лат. Меthylprylon) таблиця 3, список 2, хімічна назва 3, 3 – діетил – 5 – метил - 2, 4 - піперидиндіон. Синтетичний психотропний лікарський засіб.
Мефенорекс (лат. Мерhеnоrех), таблиця 3, список 2, хімічна назва N - (3 - хлорпропіл) – 
· – метилфенетиламін. Синтетичний психотропний лікарській засіб. Стимулятор.
Мідазолам (лат. Міdаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 8 – хлор – 6 - (о - фторфеніл) – 1 – метил – 4 Н – імідазо - [1, 5 – 
·] - 1, 4 - бeнзодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб, що діє на ЦНС. Має снотворну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток та ін'єкційних розчинів.
Мефентермін (метилфентермін)  (лат. Мерhеntermin (mеthуlрhеntermіn)), таблиця 3, список 2, хімічна назва  N – метил – 
·, 
· - диметилфенілетиламін. Синтетичний психотропний засіб.
4 – МТА  (лат. 4 - МТА), таблиця 1, список 2, хімічна назва  
· – метил – 4 – метилтіофeнетиламін. Синтетичний психотропний засіб.
ММДА (5 – метокси - 3, 4 - метилендіоксіамфетамін) (лат. ММDА, metоху- mеthylendioxyamphetamine), таблиця 1, список 2, хімічна назва 2 – метокси – 
· – метил - 4, 5 - (метилендіокси) фенетиламін. Синтетичний психотропний засіб. Стимулятор, галюциноген. Належить до психотомиметиків амфетамінового ряду. Хімічні та фармакологічні властивості близькі до МДА, амфетаміну та мескаліну. Шляхи введення до організму: через рот, внутрішньовенно, інтраназально. В незаконному обігу зустрічається в таблетках з логотипом.

Н
Німетазепам (лат. Nіmеtаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 1, 3 – дигідро – 1 – метил – 7 – нітро – 5 – феніл – 2 Н - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб, що діє на ЦНС. Має снодійну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Нітразепам  (лат. Nitrazepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва 1, 3 – дигідро – 7 – нітро – 5 – феніл – 2 Н - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бeнзодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор із снотворною дією. Світло-жовтий або світло-жовтий із зеленуватим відтінком кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Нордазепам  (лат. Nordazepam), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 1, 3 – дигідро – 5 – феніл – 2 Н - 1, 4 – бeнзодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор із снодійною дією. В медицині застосовується у вигляді таблеток.

О
Оксазепам  (лат. Охаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 1, 3 – дигідро – 3 – гідрокси – 5 – феніл – 2 Н - 1, 4 – бензодіазeпін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор. Пригнічує ЦНС. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Оксазолам  (лат. Охаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  10 – хлор - 2, 3, 7, 11 b – тетрагідро – 2 – метил – 11 b – фенілоксазоло - [3, 2 -
·] [1, 4] – бензодіазепін – 6 (5 H ) - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Транквілізатор. Білий кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Оксібутират (G/GНВ)  (лат. Охіbutirat), таблиця 3, список 2, хімічна назва  
· - оксимасляна кислота. Синтетичний психотропний лікарський засіб. Застосовується у вигляді солей оксібутирата як анестетик i снодійний засіб. При частому вживанні виникає пристрасть до препарату. Порошок білого кольору. В медицині застосовується в ін'єкційних розчинах натрієвої або калієвої солі оксібутирату.

П
Парагексил (лат. Раrаheхуl), таблиця 1, список 2, хімічна назва  3 – гексил - 7, 8, 9, 10 – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил – 6 H – дибензо - [b, d] – піран– 1 - ол. Психотропна речовина. Психотомиметик, галюциноген. Синтетичний аналог тетрагідроканнабінолу.
Пемолін (лат. Реmоlіn), таблиця 3, список 2, хімічна назва  2 – аміно – 5 – феніл – 2 – оксазолін – 4 - он. Синтетичний лікарський засіб iз психотропною дією.
Пeнтобарбітал (етамінал натрію) (лат. Реntоbаrbіtаl (еthаmіnаl nаtrіum sаlt)), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5 – етил – 5 - (1 - метилбутил) барбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний лікарський засіб із психотропною дією. Вживається як у чистому вигляді, так і у комбінації з іншими препаратами. Білий кристалічний порошок без запаху. В медицині застосовується у вигляді таблеток, ампул, свічок. Жаргонні назви «атом», «етил», «незабудка».
Піназeпам  (лат. Ріnаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 1, 3 – дигідро – 5 – феніл – 1 - (2 - пропініл) – 2 Н - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією. Білий кристалічний порошок без запаху. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Піпрадрол  (лат. Рірrаdrol), таблиця 3, список 2, хімічна назва  1, 1 – дифеніл – 1 - (2 - піперидил) метанол. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією. Стимулятор ЦНС.
Піровалерон (лат. Ріrоvаlеrоn), таблиця 3, список 2, хімічна назва 4 – метил – 2 - (1 - піролідиніл) валерофенон. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією.
ПМА (параметокcіамфетамін)  (лат. РМА), таблиця 1, список 2, хімічна назва  p –метокси – 
· - метилфенетиламін. Синтетична психотропна речовина. Галюциноген, що за своєю активністю у п'ять разів перевищує активність мескаліну.
Празепам  (лат. Рrаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – хлор - 1 - (циклонромілметил) 1, 3 дигідро – 5 – феніл – 2 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - оп. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією. Білий кристалічний порошок без запаху. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Псилоцибін  (лат. Рsilocybine), таблиця 1, список 2, хімічна назва  3 - [2 - (диметиламіно) етил] – індол – 4 – іл дигідрофосфат. Похідний індолу. Галюциноген, що міститься в грибах роду Рsіlоsіbum. Поширений серед інших грибів-галюциногенів. Може синтезуватися хімічним шляхом. Психотропна речовина з галюциногенним ефектом. За силою дії посідає проміжне місце між мескаліном і ЛСД. У чистому вигляді біла кристалічна речовина.
Псилоцин  (лат. Рsіlосіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва  3 - [2 - (диметиламіно) етил] – індол – 4 - ол. Похідний індолу. Галюциноген, що міститься в грибах роду Рsіlоsіbum. Може бути синтезований хімічним шляхом. Психотропна речовина з галюциногенним ефектом. За своєю дією близький до ЛСД. У чистому вигляді порошкоподібна речовина білого кольору.

Р
Роліциклідин (РНР, РСРY)  (лат. Rоlісусlіdіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва  1 - (1 - фенілпиклогексил) піролідин. Психотропна речовина. Анальгетик. Аналог фенциклідіну. Медичного значення не має. У незаконному обігу іноді реалізується під назвою фенциклідін або синтетичний героїн. Буває у вигляді порошку та таблеток.

С
Секбутабарбітал  (лат. Sесbutаbаrbіtаl) таблиця 2, список 2, хімічна назва   5 – sес – бутил – 5 - етилбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією. Білий кристалічний порошок без запаху.
Секобарбітал  (лат. Sесоbаrbіtаl), таблиця 2, список 2, хімічна назва  5 – аліл – 5 - (1 - метилбутил) барбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний лікарський засіб зі психотропною дією. Білий кристалічній порошок без запаху.
2С – В  (лат. 2 С - В), таблиця 2, список 2, хімічна назва  4 – бромо - 2, 5 - диметоксифенетиламін. Похідне фенілетиламіну. Синтетичний психотропний засіб з галюциногенною дією. Аналог мескаліну і ДОБ. Викликає підсилення візуального, слухового сприйняття, сексуального бажання.
СТП (ДОМ) (лат. SТР, DОМ), таблиця 1, список 2, хімічна назва  2, 5 -  диметокси - 
·, 4 - диметилфенетиламін. Похідне амфетаміну. Синтетична психотропна речовина з галюциногенним ефектом.

Т
Темазепам (лат. Теmаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор - 1, 3 – дигідро – 3 – гідрокси – 1 – метил – 5 – феніл – 2 H - 1, 4 – бензодіазeпін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний психотропний лікарський засіб, що діє на ЦНС. Снодійне. Білий кристалічній порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Тенамфетамін (МДА) (лат. Thеnаmfetаmіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва
· – метил - 3, 4 - (метилендіокси) фенетиламін. Похідне амфетаміну. Синтетична психотропна речовина.
Теноциклідин (ТСР)  (лат. Тenосусlіdіne), таблиця 1, список 2, хімічна назва  1 - [1 - (2 - тієніл) циклогексил] піперидин. Синтетична психотропна речовина з галюциногенним ефектом. Аналог фенциклідіну. При хронічному вживанні швидко розвиваються толерантність та звикання. Медичного значення не має. Розповсюджується у вигляді порошку або таблеток. Колір залежить від ступеня очищення та наповнювача в таблетках: від білого до світло-коричневого кольору. Вживається шляхом паління або вдихання.
Тетрагідроканнабінол ТГК (наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти) (лат. Тetrahydrосаnnаbіnоl all isomers), таблиця 1, список 2, хімічна назва  7, 8, 9, 10 – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил – 3 – пентил – 6 H – дибензо [b, d] – піран – 1 - ол; (9 
· R, 10 
· R) - 8, 9, 10, 10 
· – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил – 3 – пентил – 6 H – дибензо - [b, d] – піран – 1 - ол; (6 
· R, 9 R, 10 
· R) – 6 
·, 9, 10, 10 
· – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил – 3 – пентил – 6 H – дибензо - [b,d] – піран - 1 - oл; (6 
· R, 10 
· R) – 6 
·, 7, 10, 10 
· – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил – 3 – пентил – 6 Н – дибензо - [b,d] – піран – 1 - ол; 6 
·, 7, 8, 9 – тетрагідро - 6, 6, 9 – триметил -  3 – пентил – 6 H – дибензо [b, d] – піран – 1 - ол; (6 
· R, 10 
· R) – 6 
·, 7, 8, 9, 10 10 
· – гексагідро - 6, 6 – диметил – 9 – метилен – 3 – пентил – 6 H – дибензо [b,d]   піран – 1 - ол. Активний компонент наркотичних засобів коноплі. Психотропна речовина з галюциногeнним ефектом. Стимулятор ЦНС. Вважається, що фізична залежність від ТГК не формується. Вживається ентерально або шляхом паління. У медицині за кордоном застосовується для поліпшення апетиту та настрою у невиліковних онкологічних хворих i хворих на СНІД у вигляді капсул або таблеток (МАRINOL).
ТМА (3, 4, 5 - триметоксіамфетамін)  (лат. ТМА, 3, 4, 5  tгіmеthохуаmрhе-tаmіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва (+) (-) - 3, 4, 5 – триметокси – 
· -метилфенетиламін. Похідне амфетаміну. Синтетична психотропна речовина з галюциногенним ефектом. Стимулятор ЦНС. Належить до психотомиметиків амфетамінового ряду. Медичного значення не має.
Тетразепам (лат. Теtrаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – хлор – 5 - (циклогексен – 1 - іл) - 1, 3 – дигідро – 1 – метил – 2 H - 1, 4 -  бензоді-азепін – 2 - он. Бензадіазепін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Білий порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Тофізопам (грандаксин)  (лат. Торhіzораm), таблиця З, список 2, хімічна назва  1 - (3, 4 - диметоксифеніл) – 4 – метил – 5 – етил - 7, 8 – диметокси – 5 H - 2, 3 - бензодіазепін. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Білий порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Тріазолам  (лат. Тгіаzоlаm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  8 – хлор – 6 - (о - хлорфеніл) – 1 – метил – 4 H - s – триазоло - [4, 3 - 
·] - 1, 4 - бензодіазепін. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропний засіб, що діє на ЦHС. Має снодійну дію. В медицині застосовується в вигляді таблеток.

Ф
Феназепам  (лат. Рhеnаzeраmum), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – бром – 5 - (2 - хлорфеніл) - 2, 3 – дигідро – 1 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропній засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Для підсилення ефекту може вживатися разом з алкогольними напоями або в комбінації з іншими наркотиками в протизаконних діях. Білий або білий із кремовим відтінком кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Фендиметразин  (лат. Рhеndіmеtгаzіn), таблиця 3, список 2, хімічна назва (+) - (2S, 3S) - 3, 4 – диметил – 2 - фенілморфолін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Стимулятор фенілетіламінового ряду. Має анорексигенну та симпатоми-метичну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Фенетилін  (лат. Рhеnеtіlіn), таблиця 2, список 2, хімічна назва  7 - [2 - [ (
· - метилфенетил) аміно] - етил] - теофілін. Синтетичний психотропний засіб.
Фeнкамфамін  (лат. Fеnсаmfamin), таблиця 2, список 2, хімічна назва  N – етил – 3 – феніл – 2 - норборнанамін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. У медицині застосовується в вигляді таблеток.
Фенметразин  (лат. Рhеnmеtгаzіnе), таблиця 2, список 2, хімічна назва  3 – метил – 2 - фенілморфолін. Синтетичний лікарський небезпечний психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Має анорексигенну дію.
Фенобарбітал (лат. Рhеnоbаrbіtаlum), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5 – етил – 5 - фенілбарбітурова кислота. Барбітурат. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Має протисудомну дію. Для підсилення ефекту може вживатися разом з алкогольними напоями або в комбінації з іншими наркотиками в протизаконних діях. Білий кристалічний порошок гіркого смаку, без запаху. Слабко розчиняється у воді, легко розчиняється у спирті. В медицині застосовується у вигляді порошків i таблеток.
Фенпропорекс  (лат. Fеnрrороrех), таблиця 3, список 2, хімічна назва   (+) (-) – N – 2 - ціанетиламфетамін. Аналог амфетаміну. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Має анорексигенну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток.
Фентермін (лат. Рhеntеrmіn), таблиця 3, список 2, хімічна назва  
·, 
· - диметилфенілетиліамін. Метаболіт менфентерміну. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Стимулятор ЦНС. Має психотомиметичну дію. Широко застосовується за кордоном як засіб для пригнічення апетиту. Входить до складу харчових добавок, що мають загальну назву «Тайські таблетки».
Фенциклідин  (лат. Рhеnсусlіdіnе), таблиця 1, список 2, хімічна назва 1- (1- фенілциклогексил) піперидин. Синтетичний засіб. Має особливо небезпечну психотропну дію.
Флудіазепам (лат. Fludiаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор – 5 - (о - фторфеніл) - 1, 3 - дигідро- 1 – метил – 2 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. У медицині застосовується у вигляді таблеток.
Флунітразепам (лат. Flunіtгаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 5 - (о- фторфеніл) - 1, 3 – дигідро – 1 – метил – 7 – нітро – 2 Н - 1, 4 – бензодіа-зепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропній засіб, що діє на ЦНС. Снодійне. Світло-жовтий або світло-жовтий із зеленуватим відтінком кристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток та ін'єкційних розчинів.
Флуразепам (лат. Fluгаzераm), таблиця 3, список 2, хімічна назва 7 – хлор – 1 - [2 - (діетиламіно) - етил] – 5 (о - фторфеніл)  1, 3 – дигідро – 2 H - 1, 4 – бензодіазепін – 2 - он. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропній засіб, що діє на ЦНС. Має снодійну дію. В медицині застосовується у вигляді таблеток та ін'єкційних розчинів.

X
Хлордіазепоксид  (лат. Сhlогdіаzерохіdе), таблиця 3, список 2, хімічна назва  7 – хлор – 2 - (метиламіно) – 5 – феніл – 3 H - 1, 4 – бензодіазепін – 4 - оксид. Бензодіазепін. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Транквілізатор, що діє на ЦНС. Білий або світло-жовтий дрібнокристалічний порошок. У медицині застосовується у вигляді таблеток і капсул, укритих оболонкою.

Ц
Циклобарбітал (лат. Сусlоbагbіtаlum), таблиця 3, список 2, хімічна назва  5 - (1 – циклогексен – 1 - іл) – 5 – етил барбітурова  кислота. Барбітурат. Синтетичний лікарський психотропний засіб. Має снодійну дію. Білий кристалічний порошок помірно гіркого смаку. В медицині застосовується у вигляді таблеток під назвою «Реладорм» (лат. Rеlаdоrm) по 0,1 г циклобарбіталу та 0,01 г диазепаму.
Ціпeпрол  (лат. Сурерrоl), таблиця 2, список 2, хімічна назва
· - (
· - метоксибензил) – 4 - (b - метоксифенетил) – 1 - піперазинетанол. Синтетичний лікарський засіб, має небезпечну психотропну дію. Анальгетик, засіб проти кашлю.
СЛОВНИК ПРЕКУРСОРІВ

ПРЕКУРСОРИ  речовини та їх солі, класифіковані у міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також хімічні речовини та їх солі, що використовуються з такою метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України

А
Ангідрид оцтової кислоти  таблиця 4, список 2, хімічна назва  оцтовий ангідрид. Безбарвна рухлива рідина з різким запахом, який нагадує оцтову кислоту. Розчиняється в бензолі, ефірі, хлороформі та інших звичайних розчинниках. Хімічний реактив.
Антранілова кислота таблиця 4, список 2, хімічна назва  2 - амінобензойна кислота. Безбарвний або світло-жовтий кристалічний порошок. Слаборозчинний у воді, розчинний в ефірі, етилацетаті. Легко розчиняється в лугах і мінеральних кислотах з утворенням солей. Хімічний реактив.
N - ацетилантранілова кислота таблиця 4, список 1, хімічна назва 2-ацетиламінобензойна кислота. Білий або сіруватий кристалічний порошок, солодкуватий на смак. Погано розчиняється в воді, краще в спирті, ефірі, бензолі, оцтовій кислоті, лугах і мінеральних кислотах. Хімічний реактив.
Ацетон  таблиця 4, список 2, хімічна назва  2 - пропанон. Безбарвна рухлива рідина з характерним запахом. Добре розчиняється в воді та інших органічних розчинниках. Хімічний реактив.

Е
Ергометрин  таблиця 4, список 1, хімічна назва  
· – пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9, 10 – дидегідро – N - [(S) – 2 – гідрокси – 1 -метилетил] – 6 – метилерголін – 8 – 
· – карбоксіамід малеат. Основа сольвато-вані безбарвні кристали. Легко розчиняється в спиртах, етилацетаті, ацетоні, слабо у воді та хлороформі. Лікарський засіб.
Ерготамін  таблиця 4, список 1, хімічна назва  ерготаман - 3, 6, 18 - трион, 12 – гідрокси – 2 – метил – 5 - (фенілметил) - (5 
·), [R - (R*, R*)] - 2, 3 – дигідрок-сибутандіоат. Основа сольватовані безбарвні кристали, досить гігроскопічні, вільно розчиняється в хлороформі, піридині і льодовій оцтовій кислоті. Розчиняється в етилацетаті, частково в бензолі і етанолі. Не розчиняється у воді і петролейному ефірі. Лікарський засіб.
Етиловий ефір таблиця 4, список 2, хімічна назва діетиловий ефір. Безбарвна прозора, дуже рухлива, летюча рідина. Легко займається. Має своєрідний солодкуватий запах, пекучий смак. Розчиняється в спирті, бензолі, жирних кислотах. Помірно розчиняється у воді. Хімічний реактив.
Ефедрин таблиця 4, список 1, хімічна назва  [R - (R*, S*)] – 
· [1 -(метиламінo) етил] - фенілметанол; 1 – феніл – 2 - (метиламіно) - пропанол. Безбарвні гольчаті кристали або білий кристалічний порошок без запаху, гіркого смаку. Легко розчиняється в воді та 95% спирті. Практично не розчиняється в ефірі. Лікарський засіб.

І
Ізосафрол  таблиця 4, список 1, хімічна назва  3, 4 – метилендіокси - (1 - пропеніл) бензол. Безбарвна маслоподібна рідина із запахом анісу. Не розчиняється у воді. Добре розчиняється в спирті, ефірі, бензолі. Лікарський засіб. Хімічний реактив.

К
Калію перманганат  таблиця 4, список 2, хімічна назва  калій марганцевокислий. Червоно-фіолетові, майже чорні з металевим блиском кристали ромбічної системи. Розчиняється у воді. Розчин має інтенсивно фіолетовий колір. Розчиняється також у метіловому спирті, ацетоні та оцтовій кислоті. Хімічний реактив.

Л
Лізергінова кислота таблиця 4, список 1, хімічна назва 9, 10 - дидегідро- 6- метилерголін -8 - 
· - карбонова кислота. Безбарвна кристалічна, високоплавка речовина. Слабо розчиняється у воді та нейтральних розчинниках. Добре розчиняється в кислотах і лугах. Хімічний реактив.

М
Метилетилкетон  таблиця 4, список 2, хімічна назва  2 - бутанон. Безбарвна прозора рідина із запахом ацетону. Розчиняється у воді та більшості органічних розчинників. Хімічний реактив.
3, 4 – метилендіоксифеніл – 2 - пропанон (3, 4 – МДФ – 2 П)  таблиця 4, список 2, хімічна назва  3, 4 – метилендіокси (пропіл – 2 - он) бензол. Безбарвна або блідо-жовта рідина зі слабим запахом анісу. Добре розчиняється в більшості органічних розчинників. Не розчиняється у воді. Хімічний реактив.

П
Піперидин  таблиця 4, список 2, хімічна назва  гексагідропіридин; пентаметиленімін. Безбарвна рідина з різким неприємним амінним запахом. Легко розчиняється в воді та більшості органічних розчинників. Хімічний реактив.
Піперональ  таблиця 4, список 1, хімічна назва  3, 4 - (метиленділкси) бензальдегід; геліотропін. Безбарвні блискучі голчасті легкоплавкі кристали з характерним квітковим запахом геліотропу. Розчиняється в спирті, ефірі та бензолі. Слабо розчиняється в холодній воді. Хімічний реактив.
Псевдоефедрін  таблиця 4, список 1, хімічна назва  [S - (R*, R*)] – 
· - [1 - (метиламіно) етил] - фенілметанол; 1 – феніл – 2 - (метиламіно) пропанол. Кристалічна речовина. Частково розчиняється в воді, легко в спирті та ефірі. Лікарський засіб.

С
Сапрол  таблиця 4, список 1, хімічна назва  3, 4 - метилендіоксиалілбензол. Безбарвна високо кипляча речовина з приємним запахом. Не розчиняється у воді. Розчиняється в спирті, хлороформі, ацетоні, ефірі. Хімічний реактив.
Сірчана кислота таблиця 4, список 2, хімічна назва  сульфатна кислота. Безбарвна маслоподібна рідина без запаху. Добре імітується з водою та ефіром з виділенням великої кількості тепла. Хімічний реактив.
Соляна кислота таблиця 4, список 2, хімічна назва  хлористоводнева кислота. Безбарвна прозора летюча рідина, своєрідного запаху, кислого смаку. Змішується з водою і спиртом у всіх співвідношеннях. Утворює розчини сильно кислої реакції. Хімічний реактив.

Т
Толуол  таблиця 4, список 2, хімічна назва  метилбензол. Безбарвна рухлива рідина з характерним запахом. Сильно переломлює світло. Легко займається і горить полум'ям, яке задимлюється. Змішується в усіх співвідношеннях з вуглеводнями, ефірами, ацетоном, етанолом. Не розчиняється у воді. Хімічний реактив.

Ф
Феніл ацетон  таблиця 4, список 1, хімічна назва  1 – феніл – 2 - пропанон; метилбензилкетон. Безбарвна або жовтуватого кольору рідина з характерним запахом. Хімічний реактив.
Фенілоцтова кислота  таблиця 4, список 2, хімічна назва  
· - толуїлова кислота. Безбарвні блискучі голчасті кристали з різким неприємним запахом. Добре розчиняється в спирті, ефірі та інших органічних розчинниках, а також у гарячій воді, погано в холодній воді. Хімічний реактив.
Фенілпропаноламін (ФПА, норефедрин)  таблиця 4, список 1 хімічна назва  (±) – 2 – аміно – 1 – фенілпропанол - 1. Кристалічна речовина з характерним запахом бензойної кислоти. Лікарський засіб.
Рис. 1. Зовнішній вигляд прекурсорів
Примітки:
ацетон, 6 - ефедрин,
антранілова кислота, 7 - соляна кислота,
перманганат калія, 8 - сірчана кислота,
феніацетилова кислота, 9 - ангідрид оцтової кислоти,
толуол, 10 - етиловий ефір


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗАМИ

СУДОВИМИ Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Яка природа поданої на дослідження речовини і чи є вона наркотичним засобом, психотропною речовиною або прекурсором, яка її вага?
Якщо подана на дослідження речовина належить до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, то до якої групи вона належить?
Який зміст наркотичних або психотропно активних компонентів у речовині, поданій на дослідження?
Чи є сліди наркотичних засобів або психотропних речовин на поданих на дослідження об'єктах? Якщо так, то на яких саме?
Чи містять подані на дослідження тютюнові вироби наркотичні засоби? Якщо так, то які саме?
Чи є в залишках викуреного тютюнового виробу або попелу наркотичні засоби? Якщо так, то які саме?
Чи виготовлені подані на дослідження наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори за єдиною технологією?
Чи мають подані на дослідження наркотичні засоби загальну родову (групову) належність за використаною для їх одержання сировиною?
Чи не складали єдиної маси подані на дослідження зразки наркотичних засобів або психотропних речовин?
Який технологічний процес використано для одержання поданих на дослідження наркотичних засобів та психотропних речовин?
Чи може бути використана як сировина для кустарного виробництва наркотичних засобів подана на дослідження рослинна маса (рослини)?
Чи є подана на дослідження рослинна маса відходами від кустарного виробництва наркотичних засобів?
Чи може бути використана подана на дослідження речовина для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин?

Біологічна експертиза
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Яка природа даного об'єкта? Якщо він біологічного походження, то яка його таксономічна належність?
Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) мікрооб'єкти (частки) біологічного походження? Якщо є, то яка їх таксономічна належність?
Чи має дана маса (наприклад, наркотичний засіб у пакеті, вилучений у гр. А.) та зразки, вилучені в іншому місці (наприклад, у кишені), спільну родову (групову) належність?
Чи належить дана рослина (подрібнені частки рослини) до таких, що містять наркотичні речовини? Якщо так, то яка її таксономічна належність?
Чи складали раніше дані зразки наркотичних засобів одну масу?
Чи мають дані зразки наркотичних засобів спільну родову (групову) належність (за способом виготовлення, місцем вирощування тощо)?

Агротехнічна експертиза
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Чи мають дані посіви культур, що містять наркотики, дикиіі або культурний характер, виходячи з розташування рослин, відсіапеи між кущами, доглянутості, щільності посівів, висоти кущів, відсотками зайнятої під рослинами площі присадибної ділянки іа інших чинників?
В якій фазі вегетації знаходяться рослини, виявлені на даній ділянці?
Який очікується врожай?

Судово-ботанічна експертиза
Орієнтований перелік вирішуваних питань:
Чи є дана рослина (частини рослини) наркомісткою? Якщо так, то до якого виду вона належить?
Чи аналогічні дані рослини зразкам рослин, вилучених з місця посіву?
Де знаходиться зона зростання даної рослини?
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000.
Белкин Р.С. Криминалистика: Устный словарь - справочник. М: Юристы, 1999.
Буряк В.Ю., Геваза Ю.І., Замошець О.П. Експертиза наркотичних речовин: Навчальний посібник. К.: В-во КНТЕУ, 2004.
Васільєва В.О., Ємченко І.В. Експертиза наркотичних та вибухонебезпеч-них речовин. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 304 с.
Законодавство України про обіг наркотиків. Збірник нормативно-правових актів (станом на 1.01.2005 р.) / Кондратьєв Я.Ю., Джужа О.М., Никифорчук Д.Й. та ін. К.: КНТ, 2005. – 428 с.
Законодавство України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Збірник нормативно-правових актів (станом на 1.01.2010 р.) / М.Л. Павлишин, М.В. Рудавська. – Львів: ЛІЕТ, 2010. – 175 с.
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. – Вена, 1988. – 126 с.
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 р. № 530 – V.
Закон України «Про лікарські засоби” від 4.04.1996 р. № 123/96 – ВР.
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР.
Кримінальний кодекс України / ВВР, 2001. - №25-26.
Кодекс України про адміністративні правопорушення / ВВР УРСР, 1984. - №8073-Х.
 Митний кодекс України / ВВР, 2002. - №92-ІV.
 Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2 т. 14-е изд. М.: ООО Изд-во «Новая Волна», 2001.
 Минко А.И., Линский И.В. Наркология в вопросах и ответах. Справочник практикующего врача. X.: Торсинг, 2003.
 Науменко А.В., Скибинський А.Г., Волощук В.А. Виявлення та попередження злочинів і правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, працівниками органів внутрішніх справ.  К.: ДП «Друкарня МВС України», 2004.
 Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2003.
Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: [наук.-практ. пос.] / За ред. А.П. Закалюка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 296 с.
Павлишин М.Л., Дольнікова Л.В. Експертиза наркотичних, отруйно- і вибухонебезпечних речовин. Методичні матеріали до інтегрованої лекції на тему: «Класифікація наркотично-отруйних речовин» для студентів спец. «Товарознавство та експертиза в митній справі» ОКР «Спеціаліст» / М.Л.Павлишин, Л.В. Дольнікова. – Львів: ЛІЕТ, 2010. - 12 с.
 Петюнін Г.П., Полях А.М., Шепітько В.Ю. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: Словник - довідник для працівників правоохоронних органів / Серія «Слідча та експертна практика».  Х.: Право, 2006. -
Постанова КМУ від 6.05.2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речових і прекурсорів».
 Распространенные наркотические средства: Учебное пособие / Савенко В.Г, Сергеев А.Н., Полуэктов С.С. и др.  М.: ЗКЦ МВД России, 1992.
 Симонов Е.А., Найденова Л.Ф., Ворнаков С.А. Наркотические средства и психотропные вещества, контролируемые на территории РФ.  М.: Экономика, 2003.
 Судова експертиза: Нормативно-правове регулювання та наукові коментарі / Шепітько В.Ю., Цимбал М.Л., Сімакова-Єфремян Е.Б. та ін. - X.: ТОВ «Одіссей», 2004.
 Тринус Ф.П. Фармако - терапевтический справочник.  К.: Здоровья, 1988.
 Удод А.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх розпізнавання. К.: РВВ МВС України, 1997.
 Шаповалова В.А., Шаповалов В.В. Справочник по правовой и судебной фармации.  Х.: Торсинг, 1997.
 Шепітько В.Ю. Криміналістика: Словник термінів.  К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2004.
 Экперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М: КноРус, Право и закон, 2003. 

13PAGE 15


13PAGE 145015марихуана,
гашиш,
опій,
морфін, тебаїн, папаверин

нікотин,
анабазинЗаголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 6051614
    Размер файла: 654 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий