тести ЗП — СМ Elex


1. "Охорона здоров'я"
Порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек визначений:- Наказом МОЗ України N 199 від 8 липня 1996 року [0]- Наказом МОЗ України N 74 від 26 квітня 1995 року [0]- Наказом МОЗ України N 117 від 20 вересня 1994 року [100]- Наказом МОЗ України N 152 від 18 серпня 1995 року [0]- Наказом МОЗ України N 61 від 22 березня 1996 року [0]
Скільки форм рецептурних бланків функціонує сьогодні в практичній діяльності сімейного лікаря?- Два [0]- Чотири [0]- Три [100]- Один [0]- Рецептурні бланки затверджених форм не мають [0]
Які форми рецептурних бланків є діючими в даний час?- Рецептурний бланк N 1 (ф - 1) для виписування лікарських засобів за повну вартість [0]- Рецептурний бланк N 2 (ф - 2) для виписування лікарських засобів безоплатно, з оплатою 50 % і таких, що підлягають предметно-кількісному обліку [0]- Спеціальний рецептурний бланк N 3 (ф - 3) для виписування наркотичних лікарських засобів [0]- Всі вище перераховані форми рецептурних бланків [100]- Рецептурні бланки форми 107/У, 148-1/У-86 [0]
Які лікарські засоби виписуються на бланку рецепту форми N 2 ?- Призначені лікарем пацієнту безоплатно чи на пільгових умовах та ті, що мають одурманюючу властивість [100]- Анаболічні гормони [0]- Медикаменти, що поступають в обмеженій кількості (гостродефіцитні) [0]- Психотропні лікарські засоби [0]- Наркотичні препарати [0]
Які лікарські засоби виписуються на бланку рецепту форми N 3 ?- Лікарські засоби та вироби медичного призначення у відповідності до вимог наказу МОЗ України N 233 від 25 липня 1997 року [0]- Лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку [0]- Наркотичні лікарські засоби та психотропні лікарські препарати [100]- Призначені лікарем пацієнту безоплатно чи на пільгових умовах та ті, що мають одурманюючу властивість [0]- Спирт етиловий [0]
В якому році прийнятий Верховною Радою України закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я"?- 1994 рік [0]- 1991 рік [0]- 1996 рік [0]- 1992 рік [100]- 1998 рік [0]
Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де оговорюється право громадянина на охорону здоров'я:- Стаття 8 [0]- Стаття 34 [0]- Стаття 6 [100]- Стаття 10 [0]- Стаття 7 [0
Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де визначені обов'язки громадян у галузі охорони здоров'я:- Стаття 8 [0]- Стаття 34 [0]- Стаття 6 [0]- Стаття 10 [100]- Стаття 7 [0]
Назвіть статтю Основ законодавства України про охорону здоров'я, де оговорюються обов'язки та права лікуючого лікаря:- Стаття 8 [0]- Стаття 34 [100]- Стаття 6 [0]- Стаття 10 [0]- Стаття 7 [0]
В статті 35 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:- Скерування хворих на лікування за кордон [0]- Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних станах [0]- Лікарську таємницю [0]- Вибір лікаря і лікувального закладу [0]- Види лікувально-профілактичної допомоги [100]
В статті 40 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:- Скерування хворих на лікування за кордон [0]- Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних станах [0]- Лікарську таємницю [100]- Вибір лікаря і лікувального закладу [0]- Види лікувально-профілактичної допомоги [0]
В статті 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:- Скерування хворих на лікування за кордон [0]- Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних станах [0]- Лікарську таємницю [0]- Вибір лікаря і лікувального закладу [100]- Види лікувально-профілактичної допомоги [0]
В статті 37 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:- Скерування хворих на лікування за кордон [0]- Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних станах [100]- Лікарську таємницю [0]- Вибір лікаря і лікувального закладу [0]- Види лікувально-профілактичної допомоги [0]
В статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров'я сказано про:- Скерування хворих на лікування за кордон [100]- Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних станах [0]- Лікарську таємницю [0]- Вибір лікаря і лікувального закладу [0]- Види лікувально-профілактичної допомоги [0]
Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 41 передбачають:- Згоду на медичне втручання [0]- Застосування методів профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів [0]- Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою [0]- Звільнення від роботи на період хвороби [100]- Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами [0]
Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 54 передбачають:- Згоду на медичне втручання [0]- Застосування методів профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів [0]- Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою [0]- Звільнення від роботи на період хвороби [0]- Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами [100]
Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 54 передбачають:- Згоду на медичне втручання [0]- Застосування методів профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів [0]- Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою [0]- Звільнення від роботи на період хвороби [0]- Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами [100]
Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 60 передбачають:- Згоду на медичне втручання [0]- Застосування методів профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів [0]- Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою [100]- Звільнення від роботи на період хвороби [0]- Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами [0]
Основи законодавства України про охорону здоров'я в статті 60 передбачають:- Згоду на медичне втручання [0]- Застосування методів профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів [0]- Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою [100]- Звільнення від роботи на період хвороби [0]- Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами [0]
В якому році прийнятий Верховною Радою Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"?- 1994 рік [100]- 1991 рік [0]- 1996 рік [0]- 1992 рік [0]- 1998 рік [0]
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 26 регламентує:- Профілактичні щеплення [0]- Обов'язкові медичні огляди [100]- Права громадян [0]- Госпіталізацію та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб [0]- Обов'язки громадян [0]
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 28 регламентує:- Профілактичні щеплення [0]- Обов'язкові медичні огляди [0]- Права громадян [0]- Госпіталізацію та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб [100]- Обов'язки громадян [0]
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 5 регламентує:- Профілактичні щеплення [0]- Обов'язкові медичні огляди [0]- Права громадян [0]- Госпіталізацію та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб [0]- Обов'язки громадян [100]
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 27 регламентує:- Профілактичні щеплення [100]- Обов'язкові медичні огляди [0]- Права громадян [0]- Госпіталізацію та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб [0]- Обов'язки громадян [0]
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" статтею 4 регламентує:- Профілактичні щеплення [0]- Обов'язкові медичні огляди [0]- Права громадян [100]- Госпіталізацію та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб [0]- Обов'язки громадян [0]
Яким нормативно-правовим документом в Україні зумовлені професійні обов'язки медичних і фармацевтичних працівників?- Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [100]- Конституцією України [0]- Законом України "Про ліки" [0]- Концепцією реформування системи охорони здоров'я України [0]
В якому нормативно-правовому документі в Україні дані визначення понять "здоров'я", "охорона здоров'я", "заклади охорони здоров`я"?- Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [100]- Конституції України [0]- Законі України "Про ліки" [0]- Концепції реформування системи охорони здоров'я України [0]
Яким нормативно-правовим документом в Україні оговорені професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників?- Конституцією України [0]- Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [100]- Законом України "Про ліки" [0]- Концепцією реформування системи охорони здоров'я України [0]
Яким нормативно-правовим документом в Україні оговорена присяга лікаря України?- Конституцією України [0]- Законом України "Про ліки" [0]- Концепцією реформування системи охорони здоров'я України [0]- Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [100]
В якому нормативно-правовому документі в Україні визначені основні принципи охорони здоров'я?- Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [100]- Конституції України [0]- Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законі України "Про ліки" [0]- Концепції реформування системи охорони здоров'я України [0]
Яким нормативно-правовим документом в Україні визначене право громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування?- Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [0]- Конституцією України [100]- Законом України "Про ліки" [0]- Концепцією реформування системи охорони здоров'я України [0]
В якому нормативно-правовому документі в Україні зазначено, що "... перебудова первинної медико-санітарної допомоги передбачає впровадження принципів сімейної медицини ..."?- Законі України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [0]- Конституції України [0]- Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" [0]- Законі України "Про ліки" [0]- Концепції реформування системи охорони здоров'я України [100]
Яким наказом МОЗ України призупинено надання платних послуг в державних медичних закладах?- Наказ МОЗ України N 359 від 19.12.1997 року [0]- Наказ МОЗ України N 208 від 20.09.1993 року [0]- Наказ МОЗ України N 114 від 22.06.1995 року [0]- Наказ МОЗ України N 350 від 08.12.1998 року [100]- Наказ МОЗ України N 193 від 27.08.1993 року [0]
Лікарська спеціальність "Лікар загальної практики - сімейний лікар" в практичну діяльність закладів охорони здоров`я запроваджена:- Наказом МОЗ України N 359 від 19.12.1997 року [0]- Наказом МОЗ України N 208 від 20.09.1993 року [0]- Наказом МОЗ України N 114 від 22.06.1995 року [0]- Наказом МОЗ України N 350 від 08.12.1998 року [100]- Наказом МОЗ України N 193 від 27.08.1993 року [0]
Яким наказом МОЗ України введені в дію "Тимчасові кваліфікаційні характеристики фахівців з різних лікарських спеціальностей"?- Наказ МОЗ України N 359 від 19.12.1997 року [0]- Наказ МОЗ України N 208 від 20.09.1993 року [100]- Наказ МОЗ України N 114 від 22.06.1995 року [0]- Наказ МОЗ України N 350 від 08.12.1998 року [0]- Наказ МОЗ України N 193 від 27.08.1993 року [0]
Порядок проведення атестації лікарів визначає:- Наказ МОЗ України N 359 від 19.12.1997 року [100]- Наказ МОЗ України N 208 від 20.09.1993 року [0]- Наказ МОЗ України N 114 від 22.06.1995 року [0]- Наказ МОЗ України N 350 від 08.12.1998 року [0]- Наказ МОЗ України N 193 від 27.08.1993 року [0]
Посада "Лікаря загальної практики - сімейного лікаря" затверджена:- Наказом МОЗ України N 359 від 19.12.1997 року [0]- Наказом МОЗ України N 208 від 20.09.1993 року [0]- Наказом МОЗ України N 114 від 22.06.1995 року [100]- Наказом МОЗ України N 350 від 08.12.1998 року [0]- Наказом МОЗ України N 193 від 27.08.1993 року [0]
Охорона здоров'я - це:- Система заходів, спрямованих на забезпечення, збереження і розвиток фізіологічних і психологічних функцій, соціальної активності та оптимальної працездатності людини [100]- Система закладів, які забезпечують охорону здоров'я населення [0]- Система управління охороною здоров'я населення [0]- Система медичного забезпечення [0]- Система первинної медико-санітарної допомоги [0]
Первинна профілактика захворювань включає:- Попередження подальшого розвитку хвороби та ускладнень хвороби [0]- Попередження виникнення захворювань та впливу факторів ризику [100]- Оптимізацію способу життя [0]- Поліпшення соціально-економічних умов [0]- Медико-санітарну допомогу хворим на запальні гострі хвороби [0]
Вторинна профілактика захворювань включає:- Попередження виникнення захворювань та впливу факторів ризику [0]- Оптимізацію способу життя [0]- Поліпшення соціально-економічних умов [0]- Попередження подальшого розвитку та ускладнень хвороби [100]- Медико-санітарну допомогу хворим на запальні гострі хвороби [0]
Зміст профілактичної спрямованості в діяльності системи охорони здоров'я передбачає:- Соціально-економічні заходи, направлені на поліпшення праці та життя населення [0]- Медико-санітарну допомогу хворим на запальні гострі хвороби [0]- Проведення санітарно-гігієнічних, санітарно-технічних заходів та диспансерний нагляд за хворими і окремими групами здорових людей [100]- Вчасну екстрену медичну допомога [0]- Оптимізацію способу життя та поліпшення соціально-економічних умов [0]
Медико-санітарна допомога - це комплекс заходів, спрямованих на:- Допомогу особам із гострими захворюваннями та відкриття нових закладів охорони здоров'я, реабілітацію хворих та інвалідів [0]- Допомогу особам із хронічними захворюваннями та підвищення санітарної культури [0]- Забезпечення санаторно-курортного лікування, підвищення санітарної культури [0]- Запобігання захворюванням та інвалідності, підвищення санітарної культури, реабілітацію хворих та інвалідів, допомогу особам із хронічними захворюваннями та відкриття нових закладів охорони здоров'я [100]- Відкриття нових закладів охорони здоров'я та допомогу особам із хронічними захворюваннями, реабілітацію хворих і інвалідів [0]
Закладами охорони здоров'я є:- Установи, які забезпечують управління охороною здоров'я [0]- Підприємства, установи та організації, які забезпечують різноманітні потреби населення в галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення [100]- Установи, якими надається медична допомога населенню [0]- Соціальні установи для одиноких та перестарілих людей [0]
Органами охорони здоров'я є:- Підприємства, установи та організації, які забезпечують різноманітні потреби населення в галузі охорони здоров'я та медичного забезпечення [0]- Установи, якими надається медична допомога населенню [0]- Установи, які забезпечують управління охороною здоров'я [100]- Соціальні установи для одиноких та перестарілих людей [0]
Право громадян на охорону здоров'я забезпечується:- Створенням розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я, соціальним захистом усіх верств населення та контролем за наданням медичної допомоги громадськими організаціями [0]- Наданням усім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги [0]- Встановленням відповідальності за порушення прав законних інтересів громадян в охороні здоров'я, створенням розгалуженої мережі закладів охорони здоров'я, наданням усім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги [100]- Соціальним захистом усіх верств населення, наданням усім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги [0]- Контролем за наданням медичної допомоги громадськими організаціями, соціальним захистом усіх верств населення [0]
Поняття "здоров'я" з позицій індивідуального теоретичного підходу:- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції [0]- Стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навколишнім середовищем [0]- Стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя людини (одночасно з відсутністю хвороби чи фізичних дефектів) [100]- Умовне статистичне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, захворюваності, фізичного розвитку і інвалідності та частоти донозологічних станів [0]- Інтервал, у межах якого коливання біологічних процесів утримують організм на рівні функціонального оптимуму [0]
Поняття "здоров'я" з точки зору індивідуального практичного підходу:- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції [100]- Стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навколишнім середовищем [0]- Стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя людини (одночасно з відсутністю хвороби чи фізичних дефектів) [0]- Умовне статистичне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, захворюваності, фізичного розвитку і інвалідності та частоти донозологічних станів [0]- Інтервал, у межах якого коливання біологічних процесів утримують організм на рівні функціонального оптимуму [0]
Поняття "здоров'я" з точки зору популяційного підходу:- Стан організму людини, при якому він здатний повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції [0]- Стан організму людини, коли всі його функції врівноважені з навколишнім середовищем [0]- Стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя людини (одночасно з відсутністю хвороби чи фізичних дефектів) [0]- Умовне статистичне поняття, яке досить повно характеризується комплексом демографічних показників, захворюваності, фізичного розвитку і інвалідності та частоти донозологічних станів [100]- Інтервал, у межах якого коливання біологічних процесів утримують організм на рівні функціонального оптимуму [0]
Медичними показниками здоров'я населення є:- Показники соціального добробуту та частоти донозологічних (преморбідних) станів [0]- Показники демографічні, фізичного розвитку, захворюваності, інвалідності та частоти донозоологічних (преморбідних) станів [100]- Показники летальності, способу життя та захворюваності [0]- Показники демографічні, інвалідності, захворюваності [0]- Показники частоти донозологічних (преморбідних) станів, способу життя, фізичного розвитку та летальності [0]
Провідні групи чинників, які негативно впливають на здоров'я населення:- Медико-біологічні фактори, спосіб життя та етнічні [0]- Обсяг та якість медичної допомоги, освіта, стан довкілля та медико-біологічні фактори [0]- Спосіб життя, медико-біологічні фактори, стан довкілля, обсяг та якість медичної допомоги [100]- Обсяг та якість медичної допомоги, медико-біологічні фактори, стан довкілля [0]- Стан довкілля, освіта, етнічні, спосіб життя [0]
Рівень здоров'я населення залежить від способу життя (в %):- 49 - 53 % [100]- 18 - 22 % [0]- 17 - 20 % [0]- 8 - 10 % [0]- 55 - 64 % [0]
Від стану довкілля рівень здоров'я населення залежить (в %):- 49 - 53 % [0]- 18 - 22 % [0]- 17 - 20 % [100]- 8 - 10 % [0]- 55 - 64 % [0]
- 49 - 53 % [0]- 18 - 22 % [100]- 17 - 20 % [0]- 8 - 10 % [0]- 55 - 64 % [0]
Обсяг, якість медичної допомоги та неефективність профілактичних заходів негативно впливають на рівень здоров'я населення (в %):- 49 - 53 % [0]- 18 - 22 % [0]- 17 - 20 % [0]- 8 - 10 % [100]- 55 - 64 % [0]
Що є фактором ризику хвороби чи смерті:- Безпосередня причина хвороби чи смерті [0]- Ендо- або екзогенний додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи смерті [100]- Рівень специфічних антитіл у сироватці крові та артеріальна гіпертензія [0]- Спосіб життя, стан навколишнього середовища [0]- Стан навколишнього середовища, психоемоційна нестійкість [0]
До ендогенних керованих факторів ризику захворювань належать:- Рівень специфічних антитіл у сироватці крові та артеріальна гіпертензія [100]- Спосіб життя, стан навколишнього середовища [0]- Вік [0]- Стать [0]- Спадковість [0]
До екзогенних керованих факторів ризику захворювань належать:- Психоемоційна нестійкість [0]- Клімат, спосіб життя [0]- Спосіб життя, стан навколишнього середовища [100]- Рівень неспецифічних антитіл [0]- Стан навколишнього середовища, рівень неспецифічних антитіл [0]
Скільки існує диспансерних груп спостереження серед населення?- Чотири [0]- Сім [0]- Шість [0]- Три [100]- Дві [0]
Які категорії населення об'єднують в собі групи здоров'я?- Здорових, часто і тривало хворіючих [0]- Практично здорових і тих, що знаходяться під диспансерним лікарським спостереженням [0]- Хворих на гострі захворювання та таких, що вимагають постійного динамічного лікарського спостереження [0]- Хворих на хронічні захворювання в стані субкомпенсації, компенсації та декомпенсації [0]- Здорових, практично здорових та таких, що вимагають постійного динамічного лікарського спостереження [100]
Коефіцієнт життєстійкості населення будь-якої країни визначається з урахуванням:- Середньої тривалості належного життя та показників перинатальної смертності [0]- Відсотка бюджетних витрат на соціальні, економічні та медичні програми та особливостей вікової структури населення [0]- Перинатальної смертності та вікової структури населення [0]- Середньої тривалості належного життя, відсотка бюджетних витрат на соціальні, економічні та медичні програми, якості продуктів харчування, показників смертності немовлят [100]- Смертності немовлят та вікової структури населення [0]
Критичне значення коефіцієнта життєстійкості знаходиться на рівні (у балах):- Одного бала [100]- Двох балів [0]- Трьох балів [0]- Чотирьох балів [0]- П'яти балів [0]
Коефіцієнт життєстійкості на рівні чотирьох балів мають країни:- Угорщина, Румунія [0]- Швеція, Нідерланди [100]- Японія, США [0]- Україна, Німеччина [0]- Канада, Англія [0]
Коефіцієнт життєстійкості на рівні трьох балів мають країни:- Угорщина, Румунія [0]- Швеція, Нідерланди [0]- Японія, США [100]- Україна, Німеччина [0]- Канада, Англія [0]
В Україні коефіцієнт життєстійкості складає (у балах):- Один бал [100]- Два бали [0]- Три бали [0]- Чотири бали [0]- П'ять балів [0]
Назвіть етапи статистичного дослідження:- Вибір об'єкта та одиниці спостереження, розрахунок похідних величин [0]- Складання плану статистичного дослідження та розробка його програми, реєстрація та збирання статистичного матеріалу, розробка та зведення даних, статистичний аналіз отриманих даних [100]- Реєстрація та збирання статистичного матеріалу, формулювання мети дослідження, групування ознак [0]- Розробка та зведення даних, розрахунок похідних величин, визначення форми практичної реалізації результатів дослідження, вибір методів статистичного дослідження [0]- Статистичний аналіз, вибір методу дослідження, шифрування матеріалу [0]
Які питання містить план статистичного дослідження:- Формулювання мети дослідження, групування ознак, вибір об'єкту та одиниці спостереження [0]- Формулювання завдань дослідження, вибір місця та терміну дослідження, вибір ознак, що підлягають реєстрації [0]- Складання макетів таблиць, вибір джерел отримання інформації [0]- Формулювання мети та завдань дослідження, вибір об'єкту, одиниці спостереження та методів статистичного дослідження, вибір місця та терміну дослідження, джерел отримання інформації, визначення форми практичної реалізації результатів дослідження [100]- Визначення форми практичної реалізації результатів дослідження, вибір методів статистичного дослідження [0]
Які є види відносних величин:- Захворюваність, смертність, наочність [0]- Інвалідність, смертність, захворюваність, відносної інтенсивності [0]- Інтенсивності, співвідношення, екстенсивності [0]- Інтенсивності, відносної інтенсивності, екстенсивності, співвідношення, наочності [100]- Співвідношення, інвалідності, інтенсивності, екстенсивності [0]
Що характеризує показник інтенсивності:- Питому вагу, частоту та структуру явища [0]- Рівень і частоту [0]- Розподіл та структуру явища [0]- Частоту, питому вагу, поширеність явища [0]- Поширеність явища, рівень, частоту [100]
Що характеризує показник екстенсивності:- Питому вагу, частоту та структуру явища [0]- Рівень і частоту [0]- Розподіл та структуру явища [100]- Частоту, питому вагу, поширеність явища [0]- Поширеність явища, рівень, частоту [0]
Показник співвідношення характеризується:- Розподілом сукупності на її складові частини [0]- Частотою явища в середовищі, в якому воно відбувається [0]- Відношенням поміж різнорідними величинами [100]- Розподілом та структурою явища [0]- Відношенням кожної із порівнюваних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100% [0]
Показник наочності характеризує:- Розподіл сукупності на її складові частини [0]- Відношення кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, що прийнятий за 1 або за 100% [100]- Частоту явища в середовищі, в якому воно відбувається [0]- Відношення між різнорідними величинами [0]- Розподіл та структуру явища [0]
Вимоги, що ставляться до графічних зображень в статистиці:- Наявність повної назви, правильне обчислення показників, які зображуються [0]- Вибір адекватного виду графіка, наявність повної назви, дотримування масштабності [0]- Наявність повної назви, наявність умовних позначень [0]- Вибір адекватного виду графіка, наявність повної назви, підсумкового рядка з одиницями вимірювання та умовних позначень [100]- Дотримування масштабності, наявність умовних позначень [0]
Які види графіків можна використовувати для зображення інтенсивних показників:- Стовпчикова діаграма [0]- Лінійна діаграма [0]- Картограма [0]- Картодіаграма [0]- Всі вище перераховані [100]
Які види графіків можна використовувати для зображення екстенсивних показників:- Внутрішньостовпчикова діаграма [0]- Секторна діаграма [0]- Картодіаграма [0]- Всі вище перераховані [100]- Стовпчикова чи лінійна діаграма, картограма [0]
Області практичного застосування середніх величин:- Для характеристики організації роботи закладів охорони здоров'я, фізичного розвитку та визначення медико-фізіологічних показників організму [100]- Для характеристики якісних ознак, визначення медико-фізіологічних показників організму [0]- Для характеристики рівня захворюваності та фізичного розвитку [0]- Для визначення медико-фізіологічних показників організму, порівняння абсолютних даних [0]- Для порівняння абсолютних даних та визначення медико-фізіологічних показників організму [0]
Демографія вивчає:- Чисельність та склад населення, природний та механічний рух [100]- Захворюваність населення та механічний рух [0]- Природний рух та механічний рух [0]- Механічний рух, захворюваність населення та інвалідність [0]- Летальність, інвалідність та природний рух [0]
До демографічних належать показники:- Інвалідності, середньої тривалості належного життя [0]- Смертності немовлят, захворюваності [0]- Народжуваності, смертності, природного приросту [0]- Смертності немовлят, загальної смертності, народжуваності, природного приросту [100]- Захворюваності, загальної смертності, народжуваності [0]
До якої вікової категорії належить поняття "смертність немовлят":- 0-2 роки [0]- 0-14 років [0]- До 1 року [100]- 3-14 років [0]- 0-3 роки [0]
Критерії живонародженості відповідно до рекомендацій ВООЗ:- Вдих, термін вагітності не менше 28 тижнів [0]- Серцебиття, довжина тіла не менше 35 см, маса тіла не менше 1000 г [0]- Пульсація пуповини, термін вагітності не менше 28 тижнів [0]- Вдих, серцебиття, пульсація пуповини, будь-які прояви життя незалежно від терміну вагітності [100]- Маса тіла не менше 1000 г, довжина тіла не менше 35 см , будь-які прояви життя незалежно від терміну вагітності [0]
Тип смертності немовлят визначається на підставі:- Рівня ранньої неонатальної смертності [0]- Рівня неонатальної смертності [0]- Питомої ваги ранньої неонатальної смертності в загальній смертності немовлят [0]- Питомої ваги неонатальної смертності в загальній смертності немовлят [100]- Рівня ранньої неонатальної смертності та неонатальної смертності [0]
Смертність немовлят відноситься до типу А, якщо питома вага неонатальної смертності в її структурі складає (в %):- До 30 [0]- 30-49 [0]- 30-49 [100]- 50 і більше [0]
Смертність немовлят відноситься до типу В, якщо питома вага неонатальної смертності в її структурі складає (в %):- До 30 [0]- 30-49 [100]- 30-49 [0]- 50 і більше [0]
Мета вивчення захворюваності населення:- Характеристика стану здоров'я населення, розробка заходів профілактики [0]- Характеристика стану здоров'я населення, планування медичних служб, розробка заходів профілактики та оцінка ефективності проведення оздоровчих заходів [100]- Оцінка рівня санітарної культури населення, планування медичних служб, оцінка стану здоров'я пацієнта [0]- Розробка заходів профілактики [0]- Оцінка ефективності проведення оздоровчих заходів та розробка заходів профілактики [0]
Основні види захворюваності:- Захворюваність на хронічні хвороби [0]- Загальна захворюваність, інфекційна захворюваність, захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, госпіталізована захворюваність, захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [100]- Госпіталізована захворюваність, інфекційна захворюваність, захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність на гострі захворювання, на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність на хвороби системи кровообігу [0]
Основні види захворюваності:- Захворюваність на хронічні хвороби [0]- Загальна захворюваність, інфекційна захворюваність, захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, госпіталізована захворюваність, захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [100]- Госпіталізована захворюваність, інфекційна захворюваність, захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність на гострі захворювання, на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність на хвороби системи кровообігу [0]
Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік "гострих" захворювань?- Звертання по медичну допомогу [100]- Переписи хворих [0]- Медичні огляди [0]- Опитування населення [0]- Причини смерті [0]
Який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік "хронічних" захворювань?- Звертання по медичну допомогу [0]- Переписи хворих [0]- Медичні огляди [100]- Опитування населення [0]- Причини смерті [0]
Скільки класів захворювань включає міжнародна статистична класифікація захворювань, травм та причин смерті:- Сім [0]- Дванадцять [0]- Сімнадцять [100]- Двадцять два [0]- Двадцять сім [0]
Найбільш повна інформація про захворюваність населення при впровадженні страхової та приватної медицини може бути отримана за даними:- Профілактичних оглядів [0]- Про причини смерті [0]- Опитування населення [0]- Спеціальних вибіркових досліджень [100]- Звертань по медичну допомогу [0]
Які рівні загальної захворюваності (поширеності) усіх хвороб за даними звертань по медичну допомогу характерні для населення України (в ():- 300-500 [0]- 500-700 [0]- 800-1000 [0]- 1100-1300 [100]- 1400-1600 [0]
Які рівні первинної захворюваності на усі хвороби за даними звертань по медичну допомогу характерні для населення України (в ():- 300-500 [0]- 600-800 [100]- 800-1000 [0]- 1100-1300 [0]- 1400-1600 [0]
У структурі захворюваності населення в Україні перше місце посідають:- Хвороби органів дихання [100]- Онкологічні захворювання [0]- Хвороби нервової системи [0]- Ендокринні захворювання [0]- Хвороби системи кровообігу [0]
При якому виді захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих:- Загальна захворюваність [0]- Гостра інфекційна захворюваність [0]- Захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності [100]- Госпіталізована захворюваність [0]
При якому виді захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих:- Загальна захворюваність [0]- Гостра інфекційна захворюваність [0]- Захворюваність на найважливіші неепідемічні хвороби [0]- Захворюваність із тимчасовою втратою працездатності [100]- Госпіталізована захворюваність [0]
Обліковий документ для реєстрації і вивчення інфекційної захворюваності:- Медична карта інфекційного хворого [0]- Карта обліку щеплень [0]- Екстрене повідомлення [100]- Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу [0]- Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару [0]
Обліковий документ для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності:- Медична карта стаціонарного хворого [0]- Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару [100]- Епікриз медичної карти стаціонарного хворого [0]- Листок обліку руху хворих [0]- Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу [0]
Обліковий документ для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності:- Медична карта стаціонарного хворого [0]- Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару [100]- Епікриз медичної карти стаціонарного хворого [0]- Листок обліку руху хворих [0]- Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу [0]
Скільки класів захворювань включає міжнародна статистична класифікація захворювань, травм та причин смерті:- Сім [0]- Дванадцять [0]- Сімнадцять [100]- Двадцять два [0]- Двадцять сім [0]
Види лікувально-профілактичної допомоги:- Поліклінічна, санітарно-профілактична [0]- Стаціонарна, санаторно-курортна [0]- Поліклінічна, стаціонарна, санаторно-курортна, швидка [100]- Дезинфекційна, санітарно-профілактична [0]- Швидка [0]
Категорійність стаціонару визначається:- Числом лікарняних ліжок [100]- Числом структурних підрозділів [0]- Числом лікарів [0]- Чисельністю медичного персоналу [0]
Під вторинною лікувально-профілактичною допомогою розуміють:- Направлення хворого для надання спеціалізованої та високо спеціалізованої допомоги [0]- Просту діагностику, гігієнічне виховання населення [0]- Консультацію лікаря загальної практики (сімейного), просту діагностику, направлення хворого для надання спеціалізованої та високо спеціалізованої допомоги [0]- Кваліфіковане консультування, діагностику та лікування лікарями-спеціалістами [100]- Лікування основних найбільш поширених захворювань [0]
Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги повинен здійснюватись:- Невропатологами [0]- Хірургами [0]- Алергологами [0]- Дільничними терапевтами та педіатрами (лікарями загальної практики, сімейними лікарями) [100]- Управлінням охорони здоров'я [0]
Основний обсяг амбулаторно-поліклінічної допомоги повинен здійснюватись:- Невропатологами [0]- Хірургами [0]- Алергологами [0]- Дільничними терапевтами та педіатрами (лікарями загальної практики, сімейними лікарями) [100]- Управлінням охорони здоров'я [0]
Питома вага населення, що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах, складає (в %):- Від 50 до 60 [0]- Від 60 до 70 [0]- Від 70 до 80 [100]- Більше 80 [0]
Види профілактичних оглядів, що здійснюються в лікувально-профілактичних закладах:- Періодичні, цільові [0]- Лікарські, щоквартальні [0]- Щорічні, амбулаторні [0]- Попередні, періодичні, цільові [100]- Попередні, лікарські, щоквартальні [0]
Цільові медичні огляди проводяться для:- Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу [0]- Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. ін.) [100]- Періодичного обстеження певних контингентів працівників [0]
Попередні медичні огляди проводяться для:- Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу [100]- Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. ін.) [0]- Періодичного обстеження певних контингентів працівників [0
Періодичні медичні огляди проводяться для:- Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу [0]- Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. ін.) [0]- Періодичного обстеження певних контингентів працівників [100]
Основним завданням медичної реабілітації є:- Допомога у виборі нової професії [0]- Набуття навичок у користуванні транспортом, побутовими приладами [0]- Адаптація до звичного способу життя [0]- Максимальне відновлення працездатності людини [100]- Лікарсько-трудова експертиза [0
Категорійність стаціонару визначається:- Числом лікарняних ліжок [100]- Числом структурних підрозділів [0]- Числом лікарів [0]- Чисельністю медичного персоналу [0]
Фактори, що впливають на терміни лікування у стаціонарі :- Склад хворих за віком, місцем проживання, важкістю захворювання [0]- Порядок прийому хворих у стаціонар [0]- Обсяг та якість лікувально-профілактичної допомоги на дошпитальному етапі [0]- Своєчасність обстеження і встановлення клінічного діагнозу [100]- Контроль лікувально-діагностичного процесу у стаціонарі [0]
Основні особливості організації медичної допомоги сільському населенню:- Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці, етапність [0]- Значна питома вага долікарської допомоги, відсутність дільничності [0]- Значна питома вага долікарської допомоги та централізація терапевтичної допомоги на І етапі [0]- Централізація терапевтичної допомоги на І етапі [0]- Етапність, значна питома вага долікарської допомоги [100]
Основні особливості організації медичної допомоги сільському населенню:- Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці, етапність [0]- Значна питома вага долікарської допомоги, відсутність дільничності [0]- Значна питома вага долікарської допомоги та централізація терапевтичної допомоги на І етапі [0]- Централізація терапевтичної допомоги на І етапі [0]- Етапність, значна питома вага долікарської допомоги [100]
Заклади, що входять до складу сільської лікарської дільниці:- Центральна районна лікарня [0]- Дільнична лікарня, диспансер [0]- Лікарська амбулаторія, жіноча консультація [0]- Фельдшерсько-акушерські пункти [0]- Дільнична лікарня, лікарська амбулаторія, фельдшерсько-акушерські пункти [100]
Підходи до формування сільської лікарської дільниці:- Чисельність населення, радіус обслуговування [100]- Чисельність населення, тип забудови [0]- Радіус обслуговування, віковий склад населення [0]- Віковий склад населення [0]- Тип забудови [0]
За класифікацією ВООЗ країни, в яких до 5% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:- Стабілізації [0]- Старості [0]- Зрілості [0]- Молодості [100]
За класифікацією ВООЗ країни, в яких 5-15% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:- Стабілізації [0]- Старості [0]- Зрілості [100]- Молодості [0]
За класифікацією ВООЗ країни, в яких більш як 15% населення є старшим за 60 років, відносяться до тих, що знаходяться у стадії демографічної:- Стабілізації [0]- Старості [100]- Зрілості [0]- Молодості [0]
Україна відноситься до країн, де питома вага осіб, старших за 60 років, у структурі населення (%):- 5-9 [0]- 10-14 [0]- 15-19 [0]- 20-25 [100]- 25 і більше [0]
За класифікацією ВООЗ особи 60-74 років належать до:- Довгожителів [0]- Похилого віку [100]- Старечого віку [0]- Старшого віку [0]
За класифікацією ВООЗ особи 75-90 років належать до:- Довгожителів [0]- Похилого віку [0]- Старечого віку [100]- Старшого віку [0]
За класифікацією ВООЗ особи 90 років та старші належать до:- Довгожителів [100]- Похилого віку [0]- Старечого віку [0]- Старшого віку [0]
Перше місце в структурі захворюваності населення похилого та старечого віку займають захворювання:- Органів дихання [0]- Системи кровообігу [100]- Нервової системи та органів чуття [0]- Травми та отруєння [0]- Органів зору [0]
Періодичність відвідування жіночої консультації вагітною жінкою, яка не має ускладнень вагітності:- 1 раз на місяць у другій половині вагітності, 2 рази на місяць у першій половині вагітності [0]- 2 рази на місяць у першій половині вагітності [0]- 1 раз на місяць у першій половині вагітності, 2 рази на місяць у другій половині вагітності, 3-4 рази на місяць після 32 тижнів вагітності [100]- 3-4 рази на місяць у другій половині вагітності та 3-4 рази на місяць після 32 тижнів вагітності [0]- 3-4 рази на місяць після 32 тижнів вагітності [0]
Ризик материнської смертності найбільш значний в вікових групах:- До 20 років [0]- 20-29 років [0]- 30-39 років [100]- 40 років і більше [0
Оцінка ступеня ризику патології у немовлят проводиться за:- Непараметричними критеріями [0]- Відносними величинами [0]- Балами [100]- Критерієм Стьюдента [0]
Який показник діяльності закладів охорони здоров'я належить визначити, використовуючи моделі кінцевих результатів:- Рівень якості лікування (РЯЛ) [0]- Рівень якості диспансеризації (РЯД) [0]- Коефіцієнт досягнення результату (КДР) [100]- Коефіцієнт ефективності (КЕ) [0]
Який із перелічених показників містить медичну, соціальну та економічну ефективність роботи лікувально-профілактичних закладів:- Рівень якості лікування (РЯЛ) [0]- Рівень якості диспансеризації (РЯД) [0]- Коефіцієнт досягнення результату (КДР) [0]- Коефіцієнт ефективності (КЕ) [100]
Хто відповідає за заповнення талона амбулаторного пацієнта:- Лікар [100]- Завідувач відділення поліклініки [0]- Медсестра [0]- Медичний реєстратор [0]- Медстатистик [0]
Що таке випадок поліклінічного обслуговування (ВПО):- Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою [0]- Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою до її реалізації [100]- Прийом лікарем одного пацієнта [0]- Будь-яке відвідування поліклініки [0]- Відвідування у зв'язку з випискою до роботи [0]
Який випадок поліклінічного обслуговування вважається закінченим:- Закінчення огляду лікарем пацієнта [0]- Досягнення мети звертання в поліклініку [100]- Кожне відвідування поліклініки незалежно від досягнутого результату [0]- Закінчення лабораторно-інструментальних досліджень і початок лікування хворого [0]
Який випадок поліклінічного обслуговування вважається первинним:- Перше звертання у календарному місяці [0]- Перше звертання у календарному році [0]- Перше звертання у календарному році з даною метою [100]- Перше звертання у календарному році з діагнозом, зареєстрованим раніше [0]
Що прийняте за основу оцінки діяльності системи охорони здоров'я в ринкових умовах:- Забезпеченість населення лікарняними ліжками [0]- Забезпеченість населення лікарями [0]- Кінцевий результат з урахуванням стану здоров'я населення [100]- Обсяг фінансування на 1 жителя в рік [0]
Для оцінки кінцевих результатів використовують:- Моделі кінцевих результатів (МКР), показники, які характеризують здоров'я населення у розрізі окремих територій [0]- Число ліжко-днів, проведених хворими у стаціонарі, шкалу для оцінки результатів діяльності [0]- Медико-економічні стандарти (МЕС) [0]- Число лабораторно-інструментальних досліджень, стандарти якості [0]- Моделі кінцевих результатів (МКР), медико-економічні стандарти (МЕС), стандарти якості [100]
Для системи контролю якості медичної допомоги застосовують:- Медико-економічні стандарти [100]- Нормативні значення показників [0]- Шкалу для оцінки результатів діяльності [0]- Фактичні значення показників [0]
Хто проводить оцінку кінцевого результату на першому ступені контролю якості медичної допомоги ?- Завідуючий структурним підрозділом [100]- Заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ) по медичній частині [0]- Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу [0]- Головний лікар лікувально-профілактичного закладу [0]- Спеціальна комісія органу охорони здоров'я [0]
Хто проводить оцінку кінцевого результату на другому ступені контролю якості медичної допомоги ?- Завідувач структурного підрозділу [0]- Заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу (ЛЛЗ) по медичній частині [100]- Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу [0]- Головний лікар лікувально-профілактичного закладу [0]- Спеціальна комісія органу охорони здоров'я [0]
Управлінське рішення - це- Спосіб дії на систему [0]- Соціальний акт, який вміщує постановку мети, перелік засобів і методів для її досягнення [0]- Розгорнутий в часі логічний, психологічний, правовий акт, орієнтований на досягнення мети [100]- Форма дії, яка вміщує норми, правила, рекомендації та способи і встановлює службову субординацію [0]- Вибір способу дії і декларація про бажані результати функціонування системи [0]
"Запуск" рішення на виконання означає- Нaявність організованої системи [0]- Компетентність [0]- Нaявність плану реалізації і доорганізація системи [100]- Дієвий контроль [0]- Встановлення субординації у взаємовідносинах [0]
Критеріями якості управлінського рішення є- Своєчасність, обгрунтованість, конкретність, повноважність, регламентованість, гнучкість, мінімум корекції [100]- Конкретність, гнучкість та своєчасність [0]- Доцільність, точність, збалансованість [0]- Інформаційність, ефективність, нормативність, гнучкість, повноважність [0]- Принцип єдиного документа [0]
Чи має рішення колегії (медичної ради) статус документа обов'язкового виконання ?- Ні [100]- Так [0]
Розробка та прийняття управлінського рішення є- Вaжливою частиною діяльності апарату в процесі управління [0]- Методично-обгрунтованою частиною в процесі управління [0]- Творчою частиною діяльності апарату в процесі управління [0]- Всі вище перелічені трактування [100]- Управлінське рішення не має вагомого значення у процесі управління [0]
Прийняття рішень - це- Діяльність, спрямована на вибір найбільш оптимального рішення евристичним або емпіричним шляхом [100]- Документ, що визначає статус системи [0]- Методично-обгрунтована діяльність керівника установи [0]- Творча діяльність трудового колективу [0]- Відношення, що складаються між компонентами при здійсненні процесу управління [0]
Управління - це:- Складний цілеспрямований безперервний процес дії керуючої системи на керований об'єкт з метою досягнення найкращих результатів [100]- Процес впливу на різні види людської діяльності з метою покращення організації медичної допомоги населенню [0]
Найбільш прийнятним визначенням поняття "менеджмент" є:- Мистецтво керувати інтелектуальними, фінансовими та матеріальними ресурсами виробництва в цілях найбільш ефективної службової діяльності [100]- Забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб [0]
Класична наукова школа розглядає менеджмент як управління:- Демографічними процесами [0]- Психологічними процесами [0]- Технологічними процесами [100]- Мікросоціальними групами [0]
Неокласична наукова школа розглядає менеджмент як управління:- Демографічними процесами [0]- Психологічними процесами [100]- Технологічними процесами [0]- Мікросоціальними групами [0]
Чи є медичне страхування частиною соціального страхування:- Ні [0]- Так [100]
Поняття " страхова медицина" - це- Міжгалузевий підхід до вирішення проблем системи охорони здоров'я [0]- Приватна медицина [0]- Державна система громадської охорони здоров'я, що фінансується з декількох джерел [0]- Інструмент раціонального господарювання в системі охорони здоров'я [100]
Поняття "медичне страхування" - це- Система організаційних та фінансових заходів, спрямована на забезпечення діяльності страхової медицини [100]- Спосіб захисту громадян від ризику фінансових витрат, пов'язаних з медичним обслуговуванням [0]- Система, що забезпечує збереження та зміцнення здоров'я населення шляхом економічної відповідальності кожного [0]- Постійно функціонуюча ланка між застрахованим і системою охорони здоров'я [0]- Структура, що контролює якість надання медичної допомоги і здійснює розрахунок за надані медичні послуги [0]
Мета страхової медицини полягає у- Збільшенні асигнувань на існуючу систему охорони здоров'я; [0]- Економічному зацікавленні роботодавців та держави в здоров'ї працюючих і кожного в своєму здоров'ї [0]- Створенні альтерантивних структур медичної допомоги [0]- Удосконаленні управління в системі охорони здоров'я без значних капітальних вкладень і матеріальних затрат [0]- Гaрантуванні громадянам при виникненні страхового випадку права на отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів та фінансування профілактичних заходів [100]
На чому базується страхова медицина ?- Соціальному захисті пацієнта [0]- Переході від галузевого до територіального принципу управління та орієнтації на позабюджетне фінансування [100]- Організаційній впорядкованості системи охорони здоров'я та приведенні її у відповідність ринковим вимогам [0]- Дaстабілізації, ентропічності функціонування системи охорони здоров'я [0]
На яку категорію населення, в першу чергу, розраховано медичне страхування?- Соціально незахищених [0]- Малозабезпечених [0]- Працююче населення [100]- Дітей та матерів [0]- Пенсіонерів та інвалідів [0]
Які документи декларують сьогодні запровадження медичного страхування в Україні?- Конституція України (1996 року) [0]- Концепція реформування системи охорони здоров'я (1996 року) [0]- Указ президента України "Про основні напрямки соціальної політики на 1997 - 2000 роки" від 18 жовтня 1997 року [0]- Основи законодавства України про охорону здоров'я (1992 року) [0]- Усі вищеназвані документи [100]
2. "Пульмонологія"Що протипоказано хворому з різко вираженою легеневою кровотечею, який втратив 600 мл крові за 6 годин?- Хірургічне обстеження [0]- Негайна бронхоскопія [0]- Укладка хворого на неушкоджену сторону [0]- Введення морфію для зупинки кашлю [100]- Електрокардіографічне обстеження [0]
Що необхідно вияснити для встановлення діагнозу у пацієнта похилого віку зі скаргами на кашель, харкотиння із запахом, втрату ваги, на рентгенограмі якого має місце порожнина з рівнем рідини у верхньому сегменті?- Наявність крові в харкотинні [0]- Чи були гострі болі в грудній клітці? [0]- Коли був останній приступ корчів? [100]- Чи були пневмонії в анамнезі? [0]- Наявність туберкульозу в сім'ї [0]
Який симптом не спостерігається при неускладненій хронічній патології органів дихання?- Астматичний статус [0]- Поліцитемія [0]- Гостра лівошлуночкова недостатність [100]- Правошлуночкова недостатність [0]- Кашель [0]
Чи у всіх випадках спостерігається залежність між курінням і розвитком хвороби легень?- Пасивне вдихання цигаркового диму збільшує небезпеку раку [0]- Ризик розвитку раку від куріння прямо пропорційний дозі нікотину [0]- Є відставання в 20 років між початком куріння і раку [100]- У 90 % випадках курців виявляються обструктивні легеневі проби [0]- Куріння прискорює порушення функції легень [0]
До ускладнень пневмонії належать:- Затяжне розсмоктування запального вогнища [100]- Менінгізм [0]- Септицемія [0]- Емпієма плеври [0]- Пневмоторакс [0]
У хворого запідозрено астматичний статус І ступеня, йому призначено вдихання беротеку. Ядуха незначно зменшилась. Яка подальша тактика лікаря?- Скерувати в лікарню [100]- Ввести еуфілін внутрішньовенно і спостерігати [0]- Рекомендувати інгаляцію беротеку або ефедрину [0]- Дати таблетку преднізолону [0]- Адреналін підшкірно [0]
Хронічний бронхіт потрібно лікувати антибіотиками:- В осінньо-зимовий період [0]- Тривало [0]- Якщо харкотиння слизисте [0]- В період виділення гнійного харкотиння [100]- Антибіотики не варто приймати взагалі [0]
Протипокази для застосування глюкокортикоїдів у хворих на хронічний бронхіт:- Прогресуюча дихальна недостатність у період загострення бронхіту [0]- Значний алергічний компонент у патогенезі хронічного бронхіту [0]- Хронічна дихальна недостатність при декомпенсованому легеневому серці [0]- Профілактика пневмонії при гнійному бронхіті [100]- Астматичний статус [0]
При загостренні хронічного катарального ендобронхіту при кількості харкотиння в перші 2-3 дні показані препарати:- Бромгексин [100]- Відхаркуючі препарати рефлекторної дії [0]- Йодистий калій [0]- Інгаляція ацетилцистеїну [0]- Хлористий кальцій [0]
Перечисліть препарати, які неефективні при пероральному застосуванні у хворих на обструктивний бронхіт:- Атропін [100]- Теофедрин [0]- Антастман [0]- Сальбутамол [0]- Ефедрин [0]
Перечисліть препарати, які неефективні при пероральному застосуванні у хворих на обструктивний бронхіт:- Атропін [100]- Теофедрин [0]- Антастман [0]- Сальбутамол [0]- Ефедрин [0]
При загостренні хронічного деструктивно-атрофічного бронхіту з синдромом обструкції через цільне харкотиння можна застосувати:- Бромгексин [100]- Відхаркуючі препарати рефлекторної дії [0]- Йодистий калій [0]- Інгаляції ацетилцистеїну [0]- Апоморфін [0]
Застосування бронхолітиків показано при:- Обструктивному бронхіті [100]- Катаральному бронхіті [0]- Сегментарному бронхіті [0]- Дифузному бронхіті [0]- Бронхоектатичній хворобі [0]
Тривале кровохаркання при сухому кашлі спонукає підозрювати:- Рак бронхів [100]- Кавернозну форму туберкульозу легень [0]- Бронхоектатичну хворобу [0]- Пневмоконіоз [0]- Хронічну пневмонію [0]
У хворого на бронхіальну астму кортикостероїди застосовуються у випадку поєднання астми із захворюваннями:- Загостренням виразкової хвороби [0]- Цукровим діабетом [0]- Загостренням ревматичного процесу [100]- Важким остеопорозом [0]- Артеріальною гіпертензією [0
Ексудативний плеврит може ускладнювати:- Туберкульоз легень [0]- Неспецифічні запальні процеси в легенях [0]- Інфаркт легень [0]- Фіброму яйника [100]- Рак легень [0]
Рідина в плевральній порожнині веде до:- Зміщення органів середостіння у хвору сторону [0]- Посилення дихальних шумів [0]- Високого стояння діафрагми [0]- Втягування міжребер'я при вдиху [0]- Зникнення голосового тремтіння [100]
Основна ознака дихальної недостатності:- Задишка в спокої [100]- Ціаноз [0]- Опущення границь легень [0]- Кашель [0]- Приступи стенокардії [0]
У хворого на необструктивний бронхіт у стадії загострення, крім основних симптомів, на 4-й день захворювання з'явилась ознака, нехарактерна для неускладненого обструктивного бронхіту. Назвіть додатковий симптом серед нижче перечислених:- Затруднений видих [0]- Свистячі хрипи [0]- Кров'янисте харкотиння [100]- Кашель [0]- Задишка при мінімальних фізнавантаженнях [0]
Мужчина 69 років після переохолодження захворів на гострий бронхіт. В І добу хвороби, крім основних симптомів, з'явились прояви, нетипові для гострого неускладненого бронхіту. Назвіть їх серед перерахованих:- Підвищення температури тіла до 37.5 (С [0]- Сухий кашель з невеликою кількістю харкотиння (до 25 мл на добу) [0]- Інспіраторна задишка [0]- Біль у передній частині грудної клітки [0]- Недостатність кровообігу ІІ А-Б ступеня [100]
Тривалість тимчасової непрацездатності при гострому інфекційному бронхіті:- Від 4 до 10 днів [100]- Від 3 до 10 днів [0]- Від 6 до 14 днів [0]- Від 10 до 14 днів [0]- Від 10 до 20 днів [0
Виявлення малих об'ємів рідини або осумкованої рідини в плевральній порожнині здійснюється за допомогою:- Рентгенологічного методу [0]- Бронхоскопічного [0]- Ангіографічного [0]- Ультразвукового методу [100]- Фізикального дослідження [0]
Діагностика ступеня активності хронічного бронхіту базується на:- Клінічних даних [0]- Показниках клінічного аналізу крові [0]- Визначенні рівня сіалових кислот, серомукоїдів, С-реактивного протеїну, даних протеїнограм [0]- Цитологічному дослідженні харкотиння [100]- Ангіографії легень [0]
Основним симптомом гострої пневмонії є:- Ехкімози [0]- Крепітація [100]- Шум тертя плеври [0]- Великоміхурчаті вологі хрипи [0]- Послаблення голосового тремтіння [0]
Основною ознакою клініки гострих пневмоній у алкоголіків є:- Часті кровохаркання [0]- Нагноєння легенів, плевральний випіт [100]- Сповільнений зворотній розвиток [0]- Поліморфізм клінічної картини [0]- Тривалість процесу [0]
Простір Траубе зникає при:- Лівобічному ексудативному плевриті [100]- Емфіземі легень [0]- Гіпертрофії правого шлуночка [0]- Перфорації виразки шлунку [0]- Бронхоектазії [0]
Який характер харкотиння частіше буває при крупозній пневмонії?- Слизисто-в'язке [0]- Гнійне [0]- Іржаве [100]- Слизисто-гнійне [0]- Пінисте [0]
Основними критеріями гострого обструктивного бронхіту є:- Кашель з виділенням харкотиння [0]- Сухі хрипи [0]- Інспіраторна задишка [0]- Відсутність даних про ушкодження паренхіми легень [100]- Болі в грудній клітці [0]
Для бронхіальної обструкції не характерно:- Затруднення видиху [0]- Свистячі хрипи [0]- Кров'янисте харкотиння [100]- Кашель [0]- Гостра дихальна недостатність [0]
45-річний пацієнт захворів гостро. Хворобу пов'язує з переохолодженням. У першу добу захворювання у хворого з'явились нижче перераховані симптоми. Який із приведених симптомів є критерієм ускладненого бронхіту?- Сухий кашель [0]- Свистячі сухі хрипи [0]- Біль у бокових відділах грудної клітки [0]- Відчуття здавлювання за грудиною [0]- Кровохаркання в час приступу кашлю [100]
Для гострого бронхіту, ускладненого бронхопневмонією, характерною ознакою є:- Наявність гнійного харкотиння [0]- Поява "другої" хвилі інтоксикації [0]- Локальне вкорочення перкуторного звуку [0]- Поява хриплого голосу [0]- Поява локальних дрібноміхурцевих вологих хрипів [100]
При загостренні хронічного бронхіту антибактеріальні засоби показані:- Ослабленим хворим похилого віку для профілактики [0]- При інтоксикаційному синдромі [0]- Затяжному характері хвороби [0]- При гнійному харкотинні у хворих [100]- При бронхіальній обструкції [0]
При рестриктивних формах порушення вентиляції найбільше зменшується:- Дихальний об'єм [100]- Життєва ємність легень [0]- Залишковий об'єм дихання [0]- Загальна ємність легень [0]- Функціональна залишкова ємність легень [0]
Частим ускладненням гострої пневмонії є:- Цукровий діабет [0]- Гіпотиреоз [0]- Нефрит [100]- Абсцедування легень [0]- Гнійний плеврит [0]
З якими медикаментами не рекомендують поєднувати антибактеріальні сульфаніламідні препарати?- Антиагрегантами [0]- Антиліпідемічними засобами [0]- Протидіабетичними сульфаніламідними препаратами [100]- Нітратами [0]- Антибіотиками [0]
З якими медикаментами не рекомендують поєднувати антибактеріальні сульфаніламідні препарати?- Антиагрегантами [0]- Антиліпідемічними засобами [0]- Протидіабетичними сульфаніламідними препаратами [100]- Нітратами [0]- Антибіотиками [0]
Найважливішим механізмом еритроцитозу при кисневому голодуванні у хворих на бронхо-легеневі захворювання є:- Викид у кров еритроцитів із кров'яних депо [0]- Перерозподіл маси крові [0]- Згущення крові [0]- Посилення кістково-мозкового еритропоезу [100]- Посилення еритропоетичної функції нирок [0]
Індекс Тифно є показником:- Загальної життєвої ємності легень [0]- Стану альвеолярної вентиляції [0]- Стану бронхіальної прохідності [100]- Ефективності вентиляції [0]- Максимального використання кисню [0]
Для обструктивного бронхіту не характерно:- Кашель з виділенням харкотиння [0]- Відсутність скарг на задишку [100]- Наявність затрудненого дихання [0]- Мала кількість сухого харкотиння [0]- Нормалізація вентиляційної функції легень у стадії ремісії [0]
Хворому на вірусну пневмонію в перший день слід призначити:- Лікувальну фізкультуру [0]- Донорський протигрипозний гамаглобулін [100]- Антибіотики широкого спектру дії [0]- Антагоністи кальцію [0]- Антиагреганти [0]
Хворому на вірусну пневмонію в перший день слід призначити:- Лікувальну фізкультуру [0]- Донорський протигрипозний гамаглобулін [100]- Антибіотики широкого спектру дії [0]- Антагоністи кальцію [0]- Антиагреганти [0]
Збудниками абсцесу легень найчастіше бувають:- Анаеробні мікроорганізми [100]- Стафілококи [0]- Неклостридіальні мікроби [0]- Клостридії [0]- Спірохети [0]
При гіперкапнічній комі найефективнішим заходом є:- Зовнішній масаж серця [0]- Штучна вентиляція легень киснем [0]- Штучна вентиляція легень повітрям [100]- Стимуляція дихального центру [0]- Дегідратація [0]
Фактори, які не мають патогенетичного значення в розвитку бронхоектатичної хвороби:- Хронічні бронхіти [0]- Хронічні синусити [0]- Нерозпізнані або недостатньо ліковані пневмонії [0]- Порушення легеневого кровообігу [100]- Генетично детермінована неповноцінність бронхіального дерева [0]
Для атопічної бронхіальної астми не характерно:- Початок захворювання в дитячому і молодому віці [0]- Приступи астми виникають на фоні хронічних неспецифічних захворювань легень [100]- Позитивний сімейний алергологічний анамнез [0]- Приступи ядухи виникають раптово [0]- Приступи ядухи частіше бувають навесні [0]
До захворювань, ускладнених бронхоспатичним компонентом, з якими слід диференціювати бронхіальну астму, не належить:- Обструктивний бронхіт [0]- Обструктивна емфізема [0]- Гострий бронхіоліт [0]- Пневмонія [100]- Трахеобронхіальна дискінезія [0]
При інфекційно-алергічній бронхіальній астмі найчастіше відсутня сенсибілізація до:- Стрептокока [100]- Стафілокока [0]- Золотистого або гемолітичного стрептокока [0]- Кишкової палички [0]- Протея вульгарного [0]
До препаратів, які впливають на холінергічні механізми порушення бронхіальної прохідності при приступах бронхіальної астми, не належить:- Атропін [0]- Атровент [0]- Апренол [0]- Платифілін [0]- Адреналін [100]
Найважливішим критерієм ефективності терапії астматичного статусу є:- Відновлення бронхіальної провідності [100]- Покращення дренажної функції бронхів [0]- Самостійне виділення харкотиння [0]- Зменшення задишки [0]- Відсутність кашлю [0]
Етіологічним фактором бактеріальних пневмоній не буває:- Пневмокок [0]- Стрептокок [0]- Стафілокок [0]- Гемофільна паличка [0]- Менінгокок [100]
У хворих з інфільтративним процесом у легенях характерно:- Притуплення перкуторного звуку [0]- Посилення бронхофонії [100]- Дзвінкі вологі різнокаліберні хрипи [0]- "Потріскуючі шуми" [0]- Амфоричне дихання [0]
Найхарактерніші зміни в периферичній крові при легеневих нагноєннях:- Нейтрофільний лейкоцитоз [0]- Лейкопенія [0]- Зрушення лейкоцитарної формули вліво [100]- Токсична зернистість лейкоцитів [0]- Лімфопенія [0]
Перкуторно плевральний випіт визначається при мінімальному об'ємі:- 50 мг [0]- 100 мл [0]- 200 мл [100]- 300 мл [0]- Більше 500 мл [0]
До задишки з періодичним диханням належать:- Дихання Куссмауля [0]- Тахіпное [0]- Дихання Чейн-Стокса [100]- Дихання Крокка [0]- Дихання Біота [0]
Фізикальні методи, з допомогою яких можна виявити вогнища ущільнення легеневої тканини у ослаблених і у хворих з тихим і високим голосом:- Порівняльна перкусія [0]- Визначення пальпацією голосового тремтіння [0]- Визначення патологічного бронхіального дихання при аускультації [0]- Бронхофонія [100]- Тиха перкусія [0]
До нормальних форм грудної клітки не належать:- Астенічна [0]- Нормостенічна [0]- Гіперстенічна [0]- Човноподібна [100]- Циліндрична [0]
Еластичні волокна найчастіше зустрічаються при:- Бронхоектазах [0]- Туберкульозі [0]- Гострому абсцесі легень [100]- Гангрені легень [0]- Інфаркті легень [0
Найсуттєвішим показником ремісії при хронічному бронхіті є:- Ступінь інтоксикації [0]- Відсутність фізикальних змін зі сторони органів дихання [100]- Ознаки дихальної недостатності [0]- Помірний кашель з виділенням харкотиння [0]- Порушення працездатності [0]
До препаратів пролонгованої дії належать сульфаніламіди:- Сульфадимезин [100]- Сульфадиметоксин [0]- Сульфідин [0]- Сульфален [0]- Сульфарірідазин [0]
При гострій дихальній недостатності в першу чергу необхідно:- Ввести лобелін [0]- Ввести строфантин [0]- Провести штучну вентиляцію легень [0]- Корекцію кислотно-лужної рівноваги [0]- Здійснити інтубацію трахеї [100]
Найголовніша ознака компенсованої дихальної недостатності:- Помірна задишка в спокої [100]- Помірна вологість шкіри [0]- Відсутність у хворого тахі- або брадикардії [0]- Нормальний центральний венозний тиск [0]- Нормальні цифри артеріального тиску [0]
У початковій стадії декомпенсованого легеневого серця не характерно:- Посилення експіраторної задишки [100]- Наростаюча задишка з поступовою втратою експіраторного характеру [0]- Посилення і продовження тривалості задишки, приступу кашлю [0]- Резистентність задишки до атропіну і белладонни [0]- Прогресуюча втомлюваність і втрата працездатності [0]
При уточненні у легеневого хворого туберкульозу лист непрацездатності видається:- Лікуючим лікарем [0]- Завідуючим відділенням [0]- Лікуючим лікарем разом із завідуючим відділенням [0]- Лікарсько-контрольною комісією (ЛКК) [100]- Заступником головного лікаря з експертизи [0]
Від чого найчастіше наступає смерть при масивній легеневій кровотечі?- Від набряку легень [0]- Від гемічної коми [0]- Від асфіксії [100]- Від аспіраційної пневмонії [0]- Від тромбоемболії легеневої артерії [0]
Від чого найчастіше наступає смерть при масивній легеневій кровотечі?- Від набряку легень [0]- Від гемічної коми [0]- Від асфіксії [100]- Від аспіраційної пневмонії [0]- Від тромбоемболії легеневої артерії [0]
Штучна вентиляція легень не проводиться при:- Відсутності спонтанного дихання [0]- Різкому тахіпное [0]- Грубих порушеннях ритму дихання [0]- Різкому збільшення хвилинного об'єму дихання [100]- Тяжкій тахікардії [0]
Фізичні тренування не слід проводити у легеневих хворих при:- Загостренні хронічних неспецифічних захворювань легень [0]- Дихальній недостатності ІІ ст [0]- Дихальній недостатності ІІІ ст [0]- Декомпенсованому легеневому серці [100]- В період виздоровлення після гострої пневмонії [0]
Найчастішим проявом периферичної вазодилятації при гіперкапнії є:- Тахі-брадикардія [0]- Пітливість [0]- Гіперемія шкірних покривів [0]- Артеріальна гіпертензія [0]- Повний нерівномірний (скакучий) пульс [100]
Для бронхоліту не характерно:- Ослаблене везикулярне дихання [0]- Поодинокі дрібноміхурчаті вологі хрипи [0]- Важка експіраторна задишка [0]- Відсутність ціанозу [100]- Значна інтоксикація [0]
Вторинним гострим бронхітом вважають:- Бронхіт із затяжним перебігом [0]- Після гострої пневмонії [0]- Після інфекційних захворювань [0]- Бронхіти, які ускладнюють інші захворювання [100]- Порохові бронхіти [0]
У виникненні хронічного бронхіту мають значення нижче приведені фактори. Який із них ведучий?- Куріння [0]- Полютанти промислово-виробничого походження [0]- Кліматологічні фактори [0]- Інфекційні фактори [0]- Муковiсцидоз в анамнезі [100]
Найхарактернішою ознакою необструктивного бронхіту в стадії загострення є:- Наявність дихальної недостатності [0]- Симптоми легеневого серця [0]- Наявність кашлю з виділенням харкотиння [100]- Збереження працездатності [0]- Важка інтоксикація [0]
Найважливіший фактор ризику при гострій пневмонії:- Зловживання вуглеводами і жирами [0]- Грип [0]- Перегрівання на сонці [0]- Гіподинамія [0]- Зниження активності імунного статусу [100]
Наявність кровохаркання в молодому віці дає право запідозрити:- Туберкульоз легень [100]- Хронічний бронхіт [0]- Бронхоектатичну хворобу [0]- Саркоїдоз легень [0]- Пухлини бронхів [0]
Головний диференціально-діагностичний симптом сухого плевриту:- Кашель [0]- Зв'язок болю з актом дихання [0]- Задишка [0]- Шум тертя плеври [100]- Болючість трапецевидних м'язів [0]
У хворих на гострий ексудативний плеврит бактеріальної етіології в плевральному випоті домінують клітини крові:- Лімфоцити [0]- Еозинофіли [0]- Нейтрофіли [100]- Еритроцити [0]- Моноцити [0]
Геморагічний плеврит найчастіше зустрічається при захворюваннях і синдромах:- Цинзі [100]- Ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі [0]- Синдромі Дреслера [0]- Ревматизмі [0]- Системному червоному вовчаку [0]
Найчастішою причиною плевриту неінфекційної етіології є:- Геморагічний васкуліт [0]- Мікседема [0]- Синдром Мейгса [0]- Первинна пухлина плеври [100]- Ішемічна хвороба серця [0]
Основним клінічним симптомом ексудативного плевриту є:- Лінія Соколова-Дамуазо при перкусії [100]- Наявність посиленого голосового тремтіння [0]- Свистячі хрипи при аускультації [0]- Крепітація [0]- Стискаючий біль за грудиною [0]
Діагностувати бронхіальну обструкцію біля ліжка хворого допомагає симптом:- Зв'язок задишки з метеорологічними умовами і загостренням бронхо-легеневої інфекції [0]- Експіраторний характер задишки [100]- Тахіпное [0]- Надсадний кашель, який посилює задишку [0]- Свистячі хрипи на фоні експіраторної задишки [0]
Найчастішою причиною периферичного типу дихальної недостатності є:- Атрофія м'язів грудної клітки [0]- Зменшення маси дихальних м'язів [0]- Зниження функції діафрагми [100]- Міастенія [0]- М'язові корчі [0]
Попередній діагноз легеневої гіпертензії у хворого на хронічне легеневе серце можна встановити з допомогою даних:- Фізикального обстеження [0]- Рентгенологічного [0]- Електрокардіологічного [100]- Ультразвукового [0]- Спірографічного обстеження [0]
Симптомом початкової стадії декомпенсації у хворих на легеневе серце є:- Дифузний характер ціанозу [0]- Посилення ціанозу по типу "холодного" акроціанозу [100]- Пульсація шийних вен [0]- Набухання вен шиї постійного характеру [0]- Наростання тахікардії спокою [0]
У 58 % хворих з патологією органів дихання зустрічаються прояви зі сторони серця. Який із них найсуттєвіший?- Задишка, яка посилюється при мінімальному навантаженні [0]- Ангіна гіперціанотична [0]- Миготлива аритмія [0]- Правошлуночковий ритм галопу [0]- Правошлуночкова недостатність кровообігу [100]
Особи, які перенесли гострий обструктивний бронхіт, підлягають огляду пульномолога:- Щомісячно [0]- 1 раз в два місяці [0]- 1 раз в три місяці [0]- 2 рази в рік [100]- 1 раз в рік [0]
На який максимальний час може затримати дихання спортсмен при проведенні проби Штанге?- 30 сек [0]- 50-60 сек [0]- 61-80 сек [0]- 81-100 сек [0]- 120-180 сек [100]
Порівняльна перкусія легень починається із:- Перкусії надлопаткових ділянок [0]- Міжлопаткового простору [0]- Верхівок легень спереду [100]- Підлопаткових ділянок [0]- Надключичних ділянок [0]
У легеневих хворих спіралі Куршмана знаходять при дослідженні:- Сечі [0]- Жовчі [0]- Шлункового соку [0]- Харкотиння [100]- Плеврального випоту [0]
Основна функція легень:- Видільна [0]- Терморегуляційна [0]- Регуляція кислотно-лужної рівноваги організму [0]- Газообмінна [100]- Депонування крові [0]
Ускладнення гострого бронхіту та гострих респіраторних захворювань, які не вимагають ургентної допомоги:- Медикаментозний анафілактичний шок [0]- Інфекційно-токсичний шок [0]- Розвиток гострої пневмонії [100]- Гостра дихальна недостатність [0]- Токсичний набряк легень [0]
Гострий бронхіт аденовірусної природи розпізнається на підставі особливостей катарального синдрому. Який із симптомів найхарактерніший?- Риніт із значною ринореєю [100]- Кашель з виділенням харкотиння [0]- Гіперемія слизової носоглотки і мигдаликів [0]- Кон'юнктивіт [0]- Носові кровотечі [0]
Куріння сприяє розвитку хронічного бронхіту внаслідок негативного впливу оксидантів сигаретного диму на:- Альвеолярні макрофаги [100]- Інгібітор еластази [0]- Альфа-1-антитрипсин [0]- Амінокислотний склад харкотиння [0]- Активність хемотаксичного фактору нейтрофілів [0]
Яка частота дихань в 1 хвилину при тяжкому перебігу пневмонії?- 16-20 [0]- 21-25 [0]- 26-30 [0]- 31-35 [0]- 40-45 [100]
Яка частота пульсу при пневмонії середньої важкості?- 80-90 в 1 хвилину [0]- 90-100 в 1 хвилину [100]- 100-110 в 1 хвилину [0]- 110-120 в 1 хвилину [0]- 120-130 в 1 хвилину [0]
Яке ускладнення найчастіше зустрічається при гострій пневмонії?- Гіпотиреоз [0]- Анемія [0]- Інфекційно-алергічний міокардит [100]- Амілоїдоз [0]- Нецукровий діабет [0]
Який метод введення антибіотиків при абсцесі легень є найдоцільнішим?- Внутрішньом'язовий [0]- Внутрішньовенний [100]- Пероральний [0]- Ректальний [0]- Внутрішньоартеріальний [0]
Найчастішими ускладненнями бронхоектатичної хвороби є:- Інфаркт міокарда [0]- Інфаркт легені [0]- Хронічний гломерулонефрит [0]- Амілоїдоз нирок [100]- Емфізема легень [0]
Консистенція харкотиння при абсцесі легень:- Гомогенна [0]- Двошарова [100]- Без запаху [0]- Піниста [0]- Щільна [0]
При прориві абсцесу в порожнину бронха температура хворого:- Підвищується [0]- Знижується [100]- Гектичного рівня [0]- Інтермітуюча [0]- Фебрильна [0]
Приступ бронхіальної від кардіальної астми відрізняється:- Гострим початком приступу [0]- Напівсидячим положенням в ліжку хворого [0]- Тривалістю перебігу [0]- Затрудненням вдиху [0]- Затрудненням видиху [100]
В час приступу бронхіальної астми в легенях вислуховуються:- Вологі, дзвінкі, дрібноміхурчаті хрипи [0]- Свистячі сухі хрипи [100]- Дуже слабої інтенсивності вологі дрібноміхурчаті хрипи [0]- Великоміхурчаті вологі хрипи [0]- Сухі та вологі хрипи [0]
Найчастішою причиною інфекційного плевриту є:- Скарлатина [0]- Туберкульоз [0]- Бактеріальна інфекція [100]- Туляремія [0]- Кір [0]
Найважливішим профілактичним заходом у попередженні хронічного легеневого серця є:- Пульмонектомія при хронічному абсцесі легень [0]- Санаторно-курортне лікування [0]- Оберігання легеневих хворих від фізичного навантаження [0]- Раціональна терапія гострих і хронічних запальних процесів у легенях [100]- Раціональне працевлаштування пацієнтів [0]
При якому із наведених захворювань є небажаним проведення бронхографії?- При аномалії розвитку бронхів [0]- Бронхо-легеневій кісті [0]- Гострому бронхіті [100]- Злоякісних пухлинах легень [0]- Туберкульозі легень [0]
Як часто хворіючі на гострі респіраторні інфекції повинні бути оглянуті сімейним лікарем?- 1 раз в місяць [0]- 1 раз в 2 місяці [0]- 1 раз в три місяці [100]- 2 рази в рік [0]- 1 раз в рік [0]
До захворювань, з якими необхідно диференціювати бронхіальну астму, не належить:- Спонтанний пневмоторакс [0]- Кардіальна астма [0]- Психогенна ядуха [0]- Вузликовий периартеріїт [0]- Інфаркт-пневмонія [100]
Для початкової стадії пневмококової пневмонії (1-2 доби) не характерно:- Притуплений тимпаніт [0]- Ослаблене дихання [0]- Шум тертя плеври [0]- Дзвінкі вологі хрипи [100]- Крепітація [0]
Затяжному перебігу гострої пневмонії найбільше сприяють:- Грам-негативна флора [0]- Віруси [0]- Орнітоз [0]- Зниження імунореактивності [100]- Стрептококова інфекція [0]
Призначення кортикостероїдів при гострій пневмонії не показані при:- Сповільненому розсмоктуванні інфільтрату [0]- Бронхоспазматичному синдромі [0]- Високому лейкоцитозі крові [100]- Значному алергічному компоненті [0]- У хворих із супутнім захворюванням сполучної тканини [0]
Ехінокок легень слід диференціювати із:- Непаразитарними кістами легень [0]- Пухлинами легень [0]- Ентерогенними бронхогенними кістами [0]- Туберкульомами [0]- Всіма перечисленими хворобами [100]
Найчастішим ускладненням гострих легеневих нагноєнь є:- Кровотеча [0]- Перехід у гангрену легень [0]- Сепсис [0]- Нефрит [100]- Гнійний плеврит [0]
Наслідком гострого абсцесу легень не буває:- Виздоровлення [0]- Перехід у кісту [0]- Перехід у хронічний абсцес [0]- Емпієма плеври [0]- Перехід у туберкульозний процес [100]
Відповіді, вказані нижче, вірні, за винятком:- При ранніх формах периферичного раку легень патологічних проявів немає [0]- Периферичний рак легень перебігає безсимптомно [0]- При профілактичній флюорографії частіше виявляється центральний рак [100]- Рак легень зустрічається частіше у хворих на хронічну пневмонію [0]- Рак легень зустрічається частіше у хворих "курців", ніж у осіб, які не курять [0]
При міліарному туберкульозі легень найчастіше пошкоджуються:- Легені [100]- Печінка [0]- Селезінка [0]- Опірно-м'язовий апарат [0]- Лімфовузли [0]
При ІІ стадії хронічного бронхіту перебіг хвороби не буває:- Латентний [0]- Безперервно-рецидивуючий [0]- Рецидивуючий [0]- Затяжний [100]
Найскладніша рентгенологічна диференціальна діагностика дисемінованого туберкульозу легень у хворих із:- Хронічною пневмонією [0]- Хронічним бронхітом [0]- Саркоїдозом легень [0]- Системними захворюваннями сполучної тканини [0]- Силікозом легень [100]
При циротичному туберкульозі легень найчастіше виявляються:- Кісти [0]- Булли [0]- Бронхоектази [0]- Деформація бронхо-легеневого апарату [100]- Пневмофіброз [0]
Питома вага туберкульозу серед хворих на плеврит досягає:- 10 % [0]- 25 % [0]- 50 % [100]- 75 % [0]- 90 % [0]
Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень не слід диференціювати із:- Хронічним бронхітом [0]- Хронічною пневмонією [0]- Бронхоектатичною хворобою [0]- Раком легень [0]- Саркоїдозом [100]
Хіміотерапія у хворих на туберкульоз легень в середньому застосовується:- Протягом місяця [0]- 3-6 місяців [100]- 9 місяців [0]- 1 рік [0]- Більше року [0]
Усі твердження про легеневу інфекцію у дорослих правильні, крім:- Більшість - це респіраторні інфекційні захворювання без пневмонії [0]- Пневмонії з вираженим, але непродуктивним кашлем [0]- Часті однобічні, зливні, запальні інфільтрати [0]- Еритроміцин усуває патогенну флору, але не змінює перебіг захворювання [100]- Тетрациклін скорочує перебіг хвороби [0]
Основні препарати для раннього лікування астматичного приступу:- Амінофілін [0]- Кортикостероїди (аерозоль) [0]- Адреноміметики (аерозоль) [100]- Кромолін-натрій [0]- Ваголітики [0]
Найчастішою причиною розвитку спонтанного пневмотораксу при легеневих хворобах є:- Хронічні запальні процеси в легенях [0]- Булльозна емфізема [100]- Відрив плевральних спайок [0]- Бронхіальна астма [0]- Хронічний бронхіт [0]
Найсуттєвіша ознака важкого стану при спонтанному пневмотораксі:- Плевро-пульмональний шок [0]- Дихальна недостатність [0]- Гіпоксія і рефлекторні гемодинамічні порушення [100]- Больовий синдром [0]- Зміщення органів середостіння [0]
Типові перкуторні зміни при гострому неускладненому бронхіті:- Не визначаються [100]- Значне притуплення перкуторного звуку [0]- Коробковий відтінок перкуторного звуку [0]- Зникнення простору Траубе [0]- Асиметричність перкуторного звуку [0]
Основна клінічна ознака необструктивного бронхіту:- Кашель з харкотинням [100]- Задишка [0]- Болі в грудях [0]- Кровохаркання [0]- Дифузний ціаноз [0]
Для диференціальної діагностики гострого бронхіту і пневмонії необхідно:- Рентгенологічне обстеження [100]- Спостереження за хворим протягом тижня [0]- Бронхоскопія [0]- Досконала аускультація в динаміці [0]- Визначення кількості лейкоцитів і ШОЕ [0]
Основним клінічним симптомом обструктивного бронхіту є:- Експіраторна задишка [100]- Кашель [0]- Болі в грудях [0]- Ціаноз [0]- Кровохаркання [0]
Особливістю дифтерійного бронхіту є:- Фібринозний характер харкотиння [100]- Позитивний перебіг хвороби [0]- Відсутність підвищення температури тіла, субфебрилітет [0]- Приступи ядухи при вдиханні домашнього пилу [0]- Дихання Куссмауля [0]
Фіналом рецидивуючого бронхіту найчастіше є:- Перибронхіальний склероз [100]- Абсцес легені [0]- Гангрена легені [0]- Емпієма плеври [0]- Центральний рак [0]
Рецидивуючий бронхіт пов'язаний із:- Персистуючою інфекцією та порушенням реактивності хворого [100]- Контактом з кремнієвим пилом [0]- Частими переохолодженнями [0]- Подразненням дихальних шляхів парою хлору [0]- Збільшенням вмісту сіаломуцинів у слизовому харкотинні [0]
Токсичний бронхіт можуть викликати:- Пара азоту, хлору, сірки [100]- Паління, зловживання алкоголем [0]- Туберкульозна інтоксикація [0]- Глистні інвазії [0]- Порох, що містить у собі двооксид кремнію [0]
Основна причина розвитку хронічного бронхіту:- Паління та професійні шкідливості [100]- Гострий бронхіт [0]- Інфекція [0]- Патологія носоглотки [0]- Метеорологічні фактори [0]
При гострому неускладненому бронхіті не рекомендується застосування:- Антибіотиків [100]- Відхаркуючих препаратів [0]- Лужних інгаляцій [0]- Надмірного пиття [0]- Напівліжкового режиму [0]
Хронічний бронхіт треба лікувати антибіотиками:- Під час виділення гнійного харкотиння [100]- В осінньо-зимовий період [0]- Ніколи [0]- При розвитку бронхоспастичних реакцій [0]- Якщо харкотиння слизисте [0]
Хронічний бронхіт найчастіше може бути причиною розвитку:- Хронічного легеневого серця [100]- Муковісцидозу [0]- Гнійного плевриту [0]- Інфаркт-пневмонії [0]- Хвороби Гоше [0]
Показом до проведення бронхоскопії є підозра на:- Новоутворення, бронхолітіаз, бронхоектази [100]- Хвороба Гоше [0]- Синдром Хаммена-Річа [0]- Гостру вірусну пневмонію [0]- Синдром Гудпасчера [0]
Бронхолітіаз - це:- Наявність в просвіті бронхів каменів [100]- Некроз стінки бронхів внаслідок перфорації стороннім тілом [0]- Автоліз стінки бронха при ферментопатіях [0]- Наявність великої кількості невеликих бронхоектазів [0]- Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт [0]
"Світлий" проміжок між аспірацією бензину та гострими проявами пневмонії складає:- Близько доби [0]- 1-2 години [0]- 1-16 годин [100]- 2-3 доби [0]- Симптоматика бензинової пневмонії з'являється миттєво [0]
Невідкладний захід для попередження розвитку пневмонії при аспірації сторонніх предметів:- Антибіотикотерапія [0]- Інтенсивний масаж грудної клітки [0]- Лужні інгаляції [0]- Внутрішньовенне введення еуфіліну, сульфокамфокаїну [0]- Лікувальна бронхоскопія [100]
Інфаркт-пневмонія - це:- Гостра пневмонія, що ускладнена спонтанним пневмотораксом [0]- Ускладнення інфаркту міокарда (синдром Дреслера) [0]- Пневмонія, яка ускладнила травматичне пошкодження легень [0]- Наслідок тромбоемболії легеневої артерії [100]- Шокова легеня [0]
Для пневмококової пневмонії характерно:- Зв'язок з вірусною інфекцією, поліартрит [0]- Мінімальні зміни в даних лабораторного дослідження [0]- Гострий початок, лихоманка, втягування в процес плеври, важкий перебіг [100]- Субфебрильна температура тіла, відсутність змін при фізикальному обстеженні [0]- Ураження нирок, розповсюджений васкуліт [0]
Найчастішим ускладненням пневмококової пневмонії є:- Абсцес легені [100]- Остеомієліт [0]- Емпієма плеври [0]- Пневмоторакс [0]- Тромбоемболії судин малого кола кровообігу [0]
Томографія при пневмонії показана у випадку:- Вірусного генезу захворювання [0]- Правобічної нижньодьолевої пневмонії [0]- Прикореневої пневмонії [0]- Тривалого збереження обмеженого інфільтрату [100]- Тривалої лихоманки [0]
При гнійній пневмонії не показані:- Глюкокортикоїди [100]- Сполучення різних антибактеріальних засобів [0]- Сульфаніламіди [0]- Муколітики [0]- Десенсибілізуючі препарати [0]
З перерахованих препаратів не є муколітиком:- Мукалтін [0]- Ацетилцистеїн [0]- Трипсин [0]- Йодамід [100]- Терпінгідрат [0]
Бактерицидним антибіотиком не вважають:- Тетрациклін [100]- Пеніцилін [0]- Поліміксин [0]- Цефалексин [0]- Канаміцин [0]
До напівсинтетичних пеніцилінів не відноситься:- Метицилін [0]- Оксацилін [0]- Гентаміцин [100]- Карбпеніцилін [0]- Ампіцилін [0]
Ускладненням антибіотикотерапії не вважають:- Синдром Бехчета [100]- Синдром Лайєла [0]- Нефротоксичні реакції [0]- Реакцію бактеріолізу [0]- Суперінфекцію [0]
Для перорального вживання не використовують:- Пеніцилін [100]- Таривід [0]- Ампіцилін [0]- Поліміксин [0]- Доксациклін [0]
При лікуванні тяжкоперебігаючих інфекцій не слід поєднувати:- Бактерицидні та бактеріостатичні антибіотики [100]- Внутрішньовенне і внутрішньом'язове введення антибіотиків [0]- Два антибіотики різних груп [0]- Калієві та натрієві солі бензилпеніциліна [0]- Антибіотики та антигістамінні препарати [0]
Показом до комбінованої антибіотикотерапапії у хворих на пневмонію є:- Важкий перебіг, малочутливість збудників [100]- Печінкова та ниркова недостатність [0]- Легкий перебіг, відсутність інтоксикації [0]- Похилий вік, супутній цукровий діабет [0]- Дитячий вік, схильність до алергічних реакцій [0]
Лікування анафілактичного шоку (першочерговий захід):- Серцеві глікозиди, діуретики [0]- Антигістамінні препарати, периферичні вазодилятатори [0]- Бета-блокатори, антагоністи кальцію [0]- Катехоламіни, глюкокортикоїди [100]- Паранефральна новокаїнова блокада, кровопускання [0]
Основна рання клінічна ознака центрального раку легень:- Кашель [100]- Схуднення [0]- Ціаноз [0]- Задишка [0]- Субфебрильна температура тіла [0]
Характерна ознака запущеного периферичного раку легень:- Зникнення міжреберних проміжків [0]- Набряки на нижніх кінцівках [0]- Інспіраторна задишка [0]- Локалізований біль в грудній клітці [100]- Прискорена ШОЕ [0]
Ускладненням раку легень не буває:- Артралгія [0]- Плеврит [0]- Синдром Рейно [100]- Метастазування [0]- Анемія [0]
Основою діагностики при ендобронхіальному рості пухлини є:- Томографія легень [0]- Оглядова рентгенографія [0]- Реоплетизмографія легень [0]- Бронхографія, бронхоскопія [100]- Спірографія, дослідження газового складу крові [0]
Патогномонічною ознакою раку легень є:- Виявлення пухлинних клітин у харкотинні [100]- Дані томографії [0]- Прискорення ШОЕ, підвищення рівня трансаміназ крові [0]- Кахексія, кровохаркання, артралгія [0]- Дані вентрикулографії [0]
Клініка аденоми бронха визначається:- Інтоксикацією [0]- Ступенем обтурації бронха [100]- Статтю та віком хворого [0]- Інфекційно-запальними змінами в слизовій бронхів [0]- Метастазуванням в печінку та кишківник [0]
Виділення великої кількості слизового, пінистого харкотиння є характерною ознакою:- Туберкульозного плевриту [0]- Бронхоектатичної хвороби [0]- Ангіоми легень [0]- Бронхоальвеолярного раку легень [100]- Хронічного бронхіту в стадії загострення [0]
Карциноїдний синдром зумовлений:- Секрецією серотоніну пухлиною [100]- Інфекцією [0]- Спостерігається при псевдотуберкульозі [0]- Може ускладнювати інфаркт-пневмонію [0]- Спадкове захворювання [0]
Провокувати розвиток мезотеліоми плеври може:- Травма [0]- Пубертатний період [0]- Азбестовий порох [100]- Гострий бронхіт [0]- Хронічна інфекція носоглотки [0]
Симптоматика мезотеліоми плеври:- Кахексія, анорексія, поліартрит [0]- Сухий плеврит, стійкий кашель [0]- Біль при фізичному навантаженні [0]- Біль в грудях, швидкопрогресуючий випітний плеврит, інтоксикація [100]- Надмірне гнійне харкотиння, лихоманка [0]
Саркоїдоз органів дихання - це:- Симптомокомплекс саркоми легень [0]- Доброякісне системне захворювання, з утворенням гранульом [100]- Наслідок метастазування в легені саркоми матки [0]- Легеневі прояви лімфогранульоматозу [0]- Професійне захворювання робітників бавовняної промисловості [0]
Основний метод лікування саркоїдозу органів дихання:- Імунодепресанти, цитостатики [0]- Оперативне лікування [0]- Глюкокортикоїди [100]- Антибіотики [0]- Санаторно-курортне лікування (Крим) [0]
Масивне затемнення із зміщенням органів середостіння в здоровий бік є рентгенологічною ознакою:- Пневмотораксу [0]- Ателектазу легень [0]- Тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії [0]- Сухого плевриту [0]- Випітного плевриту [100]
Для сухого плевриту характерні:- Задишка, ціаноз [0]- Біль в грудній клітці [100]- Кашель з гнійним харкотинням [0]- Набухання шийних вен [0]- Розширення міжреберних проміжків [0]
Симптоматика може повністю бути відсутньою при:- Костальному сухому плевриті [0]- Геморагічному характері ексудату [0]- Нагромадженні в порожнині плеври більше ніж 1.5 л рідини [0]- Віці хворого більше 60 років [0]- Міждолевому або верхівковому сухому плевриті [100]
При сухому плевриті біль:- Не залежить від рухів, кашлю, дихання [0]- Має приступоподібний характер [0]- Зменшується в положенні на здоровому боці [0]- Посилюється при нахилі в здоровий бік, глибокому вдиху, пальпації грудної клітки [100]- Посилюється в нічний час [0]
Серозний ексудат в плевральній порожнині має характеристики:- Питома вага більше 1.010, менше 30 г/л білка, (-) проба Рівальта [0]- Питома вага більше 1.018, 30 г/л білка, (+) проба Рівальта [100]- Позитивна проба Кумбса [0]- Більше 5000 еритроцитів в мл [0]- Гнійний характер (більше 10 000 лейкоцитів) [0]
Наявність транссудату в порожнині плеври свідчить про:- Запалення плеври або паренхіми легень [0]- Онкологічний характер захворювання [0]- Травму легень [0]- Порушення водно-електролітного обміну без запалення плеври [100]- Туберкульоз легень [0]
Серозний ексудат спостерігається при:- Мезотеліомі плеври [0]- Онкологічних захворюваннях органів дихання [0]- Серцевій недостатності, цирозі печінки, нефротичному синдромі [100]- Емпіємі плеври [0]- Туберкульозі плеври [0]
Найчастіше етіологічним фактором в розвитку вторинних плевритів є:- Ендокринні захворювання [0]- Ревматоїдний артрит [0]- Інфекційні захворювання [0]- Травми [0]- Туберкульоз [100]
Основа лікування емпієми плеври:- Глюкокортикоїди [0]- Внутрішньовенне введення ліків [0]- Видалення гнійного вмісту [100]- Іммунодепресанти, цитостатики [0]- Фізіотерапія (масаж, УВЧ, електрофорез) [0]
Основа лікування емпієми плеври:- Глюкокортикоїди [0]- Внутрішньовенне введення ліків [0]- Видалення гнійного вмісту [100]- Іммунодепресанти, цитостатики [0]- Фізіотерапія (масаж, УВЧ, електрофорез) [0]
Для приступу бронхіальної астми характерні:- Інспіраторна задишка, страх смерті [0]- Рідке дихання, подовжений затруднений видих, свистячі хрипи [100]- Вимушене положення на правому боці, болі в грудях, різка слабість [0]- Дихання Чейн-Стокса, брадикардія, непритомний стан [0]- Часте поверхневе дихання, різкий біль в грудях, гіпотонія [0]
Середня ступінь важкості бронхіальної астми:- До 3-х загострень на рік, приступи усуваються внутрішньовенним введенням препаратів [0]- Атопічна форма, постійне вживання інгаляційних препаратів [0]- Вживання глюкокортикоїдів в дозі 4-6 таблеток, емфізема легень [0]- 3-4 загострення на рік, важкі приступи, які усуваються ін'єкціями препаратів [100]- Більше 5 загострень на рік, важкі приступи, які переходять в астматичний статус [0]
Стероїдний препарат для інгаляційного використання:- Астмопент [0]- Беротек [0]- Сальбутамол [0]- Бекотид [100]- Солутан [0]
Основний механізм розвитку астматичного статусу:- Емоційний стрес [0]- Відміна глюкокортикоїдів [0]- Блокада бета-два-адренорецепторів [100]- Загострення хронічного інфекційного процесу в легенях [0]- Гіпоксія мозку [0]
Селективний збудник бета-два-адренорецепторів:- Атровент [0]- Бекотид [0]- Анаприлін [0]- Еуфілін [0]- Сальбутамол [100]
При астматичному статусі показані:- Морфін [0]- Промедол [0]- Глюкокортикоїди [100]- Кордіамін [0]- Кокарбоксилаза [0]
Рентгенологічна картина ателектазу сегменту легені:- Клиновидна тінь, направлена верхівкою до кореня легені [100]- Тотальне затемнення із зміщенням органів середостіння у "хворий" бік [0]- Затемнення із зміщенням органів середостіння у "здоровий" бік [0]- Підвищена прозорість одної легені [0]- Багато дрібновогнищевих затемнень у одній легені [0]
Надмірне виділення гнійного харкотиння може бути ознакою:- Хвороби Хамана-Річа [0]- Ураження легень при системній склеродермії [0]- Хвороби Гудпасчера [0]- Бронхоектазів [100]- Периферичного раку легень [0]
Основний метод лікування бронхоектатичної хвороби:- Нестероїдні протизапальні препарати [0]- Глюкокортикостероїди, імунодепресанти [0]- Кризанол, купреніл [0]- Антибіотики [0]- Оперативне лікування [100]
Для профілактики та лікування шокової легені використовують:- Гепарин, реополіглюкін [100]- Антибіотики [0]- Бета-блокатори [0]- Еуфілін, строфантин [0]- Промедол, дроперидол [0]
Характеристика ураження системи дихання при системній склеродермії:- Пневмоніт, альвеоліт [0]- Хронічний бронхіт як наслідок імунодефіциту [0]- Розвиток бронхоектазів [0]- Дифузний пневмофіброз [100]- Часті абсцедуючі пневмонії [0]
Синдром Мендельсона - це:- Легенева форма муковісцидозу [0]- Бронхіт, поліартрит, ентероколіт [0]- Ураження легень при цукровому діабеті [0]- Пневмонія, яка викликана аспірацією шлункового соку [100]- Травматичний хільозний плеврит [0]
Для синдрому Пікквіка характерно:- Кровохаркання, тромбози, ціаноз [0]- Дифузний пневмофіброз, менорагії, гірсутизм [0]- Ожиріння, задишка, сонливість [100]- Кахексія, кашель, кровохаркання, лейкопенія [0]- Ожиріння, розповсюджений васкуліт, артрит [0]
Для хвороби Хамана-Річа характерно:- Спонтанний пневмоторакс [0]- Кровохаркання [0]- Гнійне харкотиння [0]- Гемоторакс [0]- Задишка, крепітація при аускультації легень [100]
Основа патогенезу хвороби Хамана-Річа:- Збільшення вмісту сіаломуцинів у слизистому секреті [0]- Продукція автоантитіл до епітелію бронхів [0]- Персистуюча мікрофлора [0]- Фіброзуючий альвеоліт [100]- Вірусне ураження плеври [0]
Для синдрому Гудпасчера характерно:- Ураження легень, нирок, анемія [100]- Пульмоніт, плеврит, перикардит [0]- Абсцедуюча пневмонія, поліартрит, кардит [0]- Ураження легень, печінки, лімфаденопатія [0]- Розпад каезозних вогнищ, інтоксикація [0]
Лікування синдрому Гудпасчера:- Гепарин, реополіглюкін [0]- Антибіотики [0]- Хірургічне лікування [0]- Бронхолітики, муколітики [0]- Глюкокортикоїди, імунодепресанти [100]
В етіології муковісцидозу грає роль:- Хронічний кандидоз органів дихання [0]- Вірусна інфекція [0]- Неадекватна антибіотикотерапія [0]- Спадковість [100]- Паління, кремнієвий порох [0]
При яких дифузних захворюваннях сполучної тканини найчастіше зустрічається ексудативний плеврит?- Системному червоному вовчаку (СЧВ) [100]- Вузликовому періартеріїті (ВП) [0]- Деформуючому остеоартрозі (ДОА) [0]- Системній склеродермії (ССД) [0]- Ревматоїдному артриті (РА) [0]
Характер ураження легень при СЧВ:- Вогнищева пневмонія [0]- Пневмоніт [100]- Абсцес легень [0]- Крупозна пневмонія [0]- Цироз легень [0]
На фоні яких захворювань найчастіше розвивається туберкульоз?- ВП [0]- РА [0]- СЧВ [100]- ДОА [0]- Дерматоміозиту [0]
Що сприяє активації чи приєднанню туберкульозу при СЧВ?- Вживання глюкокортикоїдів [100]- Вживання гепатопротекторів [0]- Вживання нестероїдних протизапальних препаратів [0]- Вживання ангіопротекторів [0]- Вживання антибіотиків [0]
Найчастішим ураженням легень при ССД є:- Сегментарна пневмонія [0]- Вогнищева пневмонія [0]- Крупозна пневмонія [0]- Базальний пневмосклероз [100]- Абсцедуюча пневмонія [0]
Чи можуть при ССД розвиватися бронхоектази?- Дуже часто в нижніх долях [0]- Ніколи не розвиваються [0]- Рідко в базальних відділах [100]- Розвиваються з одного боку [0]- Частіше у верхній долі [0]
Який плеврит частіше спостерігається при РА?- Плевритів не буває [0]- Міждолевий [0]- Ексудативний [0]- Осумкований [0]- Сухий, неескудативний [100]
Ураження легень при РА буває частіше у вигляді:- Інтенсивної пневмонії [100]- Ураження не буває [0]- Крупозної пневмонії [0]- Бронхопневмонії [0]- Абсцедуючої пневмонії [0]
Який пневмосклероз може розвиватись при РА?- Вогнищевий [0]- Базальний [0]- Дифузний [100]- Великовогнищевий [0]- Не розвивається [0]
Чи бувають ревматоїдні вузлики в легенях при РА?- Бувають при вісцеральних формах [100]- Ніколи не бувають [0]- Бувають при суглобовій формі РА [0]- Бувають при поєднанні РА та ДОА [0]- При поєднанні РА з ССД [0]
Найефективнішими препаратами в лікуванні інтерстиціальної пневмонії при РА є:- Неспецифічні протизапальні препарати [0]- Глюкокортикоїди [100]- Антибіотики [0]- Сульфаніламіди [0]- Нітрофуранові препарати [0]
Як часто бувають ураження легень при хворобі Бехтєрєва?- Ніколи не бувають [0]- Часто [0]- Бувають в 100 % випадках [0]- Дуже рідко [100]- У 50 % випадків [0]
Фактори, які сприяють легеневій патології при хворобі Бехтєрєва:- Обмеження рухів грудної клітки [100]- Послаблення місцевого імунітету [0]- Немає причин для розвитку легеневої патології [0]- Розвиток сакроілеїту [0]- Ураження шийного відділу хребта [0]
Ураження легень при гранульоматозі Вегенера є:- Легені ніколи не уражаються [0]- Постійною ознакою [100]- Рідке ураження [0]- Іноді уражаються [0]- Казуїстичний випадок [0]
Рентгенологічні зміни в легенях при гранульоматозі Вегенера спостерігаються у:- У 100 % хворих [100]- У 50 % хворих [0]- Не знаходять [0]- У 20 % хворих [0]- У 80 % хворих [0]
Характерні рентгенологічні зміни легень при гранульоматозі Вегенера:- Пневмосклероз [0]- Фіброз [0]- Плеврит [0]- Інфільтрація порожнини, "вузлики" [100]- Немає рентгензмін [0]
Чи характерне ураження легень при хворобі Гордона?- Іноді [0]- Так [0]- Ні [100]- Буває часто [0]- Буває у 50 % хворих [0]
Характерні ураження легень при неспецифічному аортоартеріїті:- Плеврит [0]- Пневмонія [0]- Характерних уражень не буває [100]- Абсцес легені [0]- Бронхоектази [0]
При яких васкулітах, крім вузликового периартеріїту, буває бронхоспастичний синдром:- Еозинофільний гранульоматозний васкуліт [100]- Хвороба Хортона [0]- Хвороба Такаясу [0]- Синдром Рейно [0]- Хвороба Рейно [0]
При якому васкуліті буває геморагічний пневмоніт?- Хвороба Хортона [0]- Еозинофільний гранульоматозний васкуліт [0]- Вузликовий периартеріїт [0]- Синдром Гудпасчера [100]- Хвороба Такаясу [0]
Ознаки ураження судин малого кола кровообігу при системній склеродермії:- Парез капілярів легень [0]- Легенева гіпотензія [0]- Нормальний тиск в легеневих судинах [0]- Підвищення проникності судин [0]- Легенева гіпертензія [100]
Що означає термін "бджолині соти" при системній склеродермії?- Бронхоектази [0]- Дрібносотовий пневмосклероз [0]- Кістовидний пневмосклероз [100]- Вогнищеву пневмонію [0]- Плевропневмонію [0]
Що таке склеродермічна ангіопатія?- Ураження всіх перерахованих нижче судин [100]- Ураження судин серця [0]- Ураження судин легень [0]- Ураження судин нирок [0]- Ураження м'яких тканин та нервової системи [0]
Яке з ДЗСТ необхідно диференціювати з пухлинним процесом?- ДОА [0]- РА [0]- Дерматоміозит [100]- ССД [0]- Ревматизм [0]
Що сприяє ураженню легень при дерматоміозиті?- Гіповентиляція, дисфагія [100]- Активізація туберкульозного процесу [0]- Ураження судин легень [0]- Розвиток еозинофільних інфільтратів [0]- Здавлювання легень плевральним ексудатом [0]
Ураження легень при вузликовому періартеріїті характеризується:- Пневмонітом [0]- Бронхоспастичним синдромом [100]- Вогнищевою пневмонією [0]- Абсцедуючою пневмонією [0]- Бронхоектазами [0]
При яких ДЗСТ спостерігається стійка еозинофілія в крові?- Вузликовому періартеріїті [100]- Ревматизмі [0]- Ревматоїдному артриті [0]- Дерматоміозиті [0]- Хворобі Бехтєрєва [0]
При якому захворюванні може бути прогресуючий фіброз верхівок легень?- СЧВ [0]- ССД [0]- РА [0]- Хворобі Бехтєрєва [100]- ДОА [0]
Вкажіть причини ексудативних плевритів:- Інфекції [0]- Пухлини [0]- ДЗСТ [0]- Тромбоемболія легеневої артерії [0]- Всі перелічені [100]
Вкажіть причину кровохаркання:- Тромбоемболія легеневої артерії [0]- Туберкульоз [0]- Пухлини легень [0]- Ревматизм [0]- Всі перелічені [100]
Які медикаментозні засоби можна вводити внутрішньоплеврально при вовчаковому плевриті?- Глюкокортикоїди [100]- Антибіотики [0]- Сульфаніламіди [0]- Антисептики [0]- Нітрофуранові препарати [0]
Чи можуть у плевральному ексудаті бути LE-клітини?- Можуть при СЧВ [100]- Не бувають ніколи [0]- При туберкульозному плевриті [0]- При плевропневмонії [0]- Бувають при будь-яких плевритах [0]
При яких захворюваннях може розвиватись легеневе серце?- Ревматоїдному артриті [0]- ССД [100]- ДОА [0]- Дерматоміозиті [0]- Дифузному фасциїті [0]
Чим зумовлений розвиток легеневого серця при хворобі Бехтєрєва?- Гіпотонією в малому колі кровообігу [0]- Первинним ураженням альвеол [0]- Обмеженням рухів грудної клітки [100]- Всіма переліченими факторами [0]- Жодним з перелічених факторів [0]
Чим зумовлений розвиток легеневого серця при вузликовому періартеріїті?- Ураженням альвеол [0]- Обмеженням рухів грудної клітки [0]- Гіпертензією в малому колі кровообігу [100]- Всіма перерахованими факторами [0]- Жодним з перерахованих факторів [0]
Чим зумовлений розвиток легеневого серця при ССД?- Ураженням альвеол [0]- Ураженням легеневих судин [0]- Ураженням альвеол і судин [100]- Обмеженням рухів грудної клітки [0]- Легеневе серце при ССД не розвивається [0]
Які суглоби переважно уражаються при саркоїдозі?- Кульшові суглоби [0]- Тільки хребет [0]- Дрібні суглоби кисті і стопи [0]- Колінні і гомілкові [100]- Суглоби при саркоїдозі не ушкоджуються ніколи [0]
На фоні якого захворювання можуть розвиватися артрити?- Саркоїдозу [0]- Хвороб системи крові [0]- Захворювань нервової системи [0]- На фоні всіх перелічених [100]- На фоні цих захворювань артритів не буває [0]
Що таке симптом Каплана?- Сполучення пневмоконіозу з ревматоїдним артритом [0]- Артроз на фоні захворювання легень [0]- Артрит на фоні саркоїдозу [0]- Бронхіт з вузловою еритемою [0]- Артрити реактивні [100]
При яких захворюваннях системи крові може бути бронхоспастичний синдром?- Лімфогранульоматозі [100]- Мієломній хворобі [0]- Мієлолейкозі [0]- При всіх перелічених захворюваннях [0]- При жодній з патологій, вказаних вище [0]
Що вміщує поняття "легеневе серце"?- Дихальна та правошлуночкова недостатність [100]- Дихальна недостатність [0]- Лівошлуночкова недостатність [0]- Гіпертензія в малому колі кровообігу [0]- Бронхоспастичний синдром [0]
Скільки буває варіантів перебігу легеневого серця?- Два [0]- Чотири [0]- Три [100]- П'ять [0]- Варіантів перебігу "легеневого серця" не буває [0]
Скільки є стадій розвитку легеневого серця?- Три [100]- Дві [0]- Чотири [0]- П'ять [0]- Немає стадій розвитку [0]
Найчастіші причини гострого легеневого серця:- ТЕЛА [0]- Пневмоторакс [0]- Астматичний статус [0]- Усі перелічені [100]- Жодна з перелічених причин [0]
Причини розвитку хронічного легеневого серця:- Туберкульоз [0]- Хронічні неспецифічні захворювання легень [0]- Бронхіальна астма [0]- Усі перелічені [100]- Жодна з перелічених [0]
Які порушення гемодинаміки бувають при легеневому серці?- Стійка гіпертензія в малому колі кровообігу [100]- Гіпотонія в судинах малого кола [0]- Зміна гіпотонії на гіпертонію [0]- Немає змін в малому колі кровообігу [0]- Страждають судини великого кола кровообігу [0]
Яка еритремія буває при легеневому серці?- Справжня еритремія [0]- Відносна [0]- Симптоматична [100]- Еритремії не буває [0]- Переміжна при кровохарканні [0]
Коли краще призначати строфантин при легеневому серці?- Тільки при декомпенсації [100]- Завжди всім хворим [0]- Для профілактики розвитку легеневого серця [0]- Ніколи не призначати [0]- При загостренні хронічного бронхіту [0]
Коли і як застосовувати імунокоректори при легеневому серці?- Немає строгих правил [0]- При імунних захворюваннях з ураженням легень [100]- Показані всім хворим [0]- При деякому імунодефіциті [0]- Ніколи не застосовувати [0]
Як краще давати діуретики при легеневому серці?- Швидко, до ознак дегідратації [0]- Масивною діуретичною терапією [0]- Повільним темпом, переривчасто [100]- Один раз на тиждень незалежно від компенсації [0]- Діуретики не давати [0]
Коли призначають глюкокортикостероїди при легеневому серці?- Невеликі дози всім хворим [0]- При стійкому бронхоспазмі [100]- Ніколи не застосовують [0]- На фоні туберкульозного процесу [0]- Короткими курсами при декомпенсації [0]
Коли застосовують гепарин при легеневому серці?- При ТЕЛА [0]- При декомпенсації легеневого серця [0]- При поліцитемії [0]- У всіх перерахованих випадках [100]- У жодному випадку [0]
Які діуретики краще застосовувати при легеневому серці?- Діакарб, фонурит [100]- Гіпотіазид [0]- Верошпірон [0]- Урегіт [0]- Оксодолін [0]
Назвіть найхарактернішу скаргу при розвитку декомпенсованого легеневого серця?- Підвищена втомлюваність [0]- Підсилення кашлю [0]- Резистентність задишки до атропіну [0]- Підвищення температури [0]- Зростання задишки [100]
Основний механізм вазоконстрикції при хронічному легеневому серці:- Альвеолярна гіпоксія [100]- Альвеолярна гіперкапнія [0]- Дія серотоніну [0]- Рефлекс Китаєва [0]- Склероз судин легень [0]
Ціаноз у хворих на легеневе серце розвивається через:- Підвищення рівня оксигемоглобіну [0]- Пониження рівня оксигемоглобіну [100]- Зниження гемоглобіну [0]- Підвищення меланіну [0]- Підвищення каротину [0]
Покази для санаторно-курортного лікування при легеневому серці:- Початкова стадія декомпенсації [100]- Легенево-серцева недостатність ІІ ст [0]- Легенево-серцева недостатність ІІІ ст [0]- Протипоказів немає [0]- Санаторно-курортне лікування абсолютно не показане [0]
Механізм розвитку недостатності трикуспідального клапану при легеневому серці:- Дилятація правого шлуночка [100]- Ураження саме клапану [0]- Недостатності трикуспідального клапану не буває [0]- Приєднання мітральної вади серця [0]- Приєднання аортальної вади серця [0]
Які зміни на ЕКГ бувають при легеневому серці?- Ознаки гіпертрофії правого передсердя [0]- Ознаки гіпертрофії лівих відділів серця [0]- Ознаки гіпертрофії правих відділів серця [100]- Немає ЕКГ змін [0]- Блокада лівої ніжки пучка Гіса [0]
Нормальний систолічний тиск в легеневій артерії:- 15-25 мм рт. ст [100]- 26-40 мм рт. ст [0]- 41-70 мм рт. ст [0]- 75-100 мм рт. ст [0]- 10-15 мм рт. ст [0]
Пряма клінічна ознака гіпертрофії правого шлуночка:- Розлитий серцевий поштовх [0]- Акцент ІІ тону на аорті [0]- Зміщення абсолютної тупості серця вправо [100]- Зміщення абсолютної тупості серця вліво [0]- Западання V, VI міжребер'я на вдисі [0]
Найбільш важлива аускультативна ознака при легеневому серці:- Систолічний шум над верхівкою [0]- Підсилення І тону над трікуспідальним клапаном [0]- Ритм галопу [0]- Підсилення ІІ тону над легеневою артерією [100]- Підсилення ІІ тону над аортою [0]
Класифікація антибактеріальних засобів обґрунтована на нижче приведених критеріях. Який із критеріїв при цьому враховується найменше?- Хімічний склад антибіотиків [0]- Тип дії на мікроорганізми [0]- Побічна дія антибіотиків [0]- Спектру дії [0]- Вплив антибіотиків на температурну реакцію [100]
Який із перерахованих антибіотиків не відноситься до групи пеніцилінів?- Доксациклін [100]- Карбеніцілін [0]- Ампіцилін [0]- Оксацилін [0]- Феноксиметилпеніцилін [0]
Який із нижче перерахованих препаратів не має бактеріостатичної дії?- Бісептол [0]- Тетрациклін [0]- Левоміцетин [0]- Фузидин [100]- Нітрофуран [0]
Всі нижче перераховані механізми мають місце в розвитку стійкості мікробів до антибактеріальних препаратів, але найуніверсальнішим механізмом є:- Переміна рибосомних білків мікробної клітини, які не допускають зв'язування їх з антибіотиками [0]- Інактивація препарату бактеріальними ферментами [100]- Зміни в структурі клітинної мембрани мікробної клітини [0]- Вплив препарату на дихальні системи клітини [0]- Нейтралізація препарату макросомальними ферментами печінки пацієнта [0]
Для якої групи антибіотиків стійкість до антимікробних препаратів зумовлена порушеннями структури клітинної мембрани у резистентних штампів мікробів?- Левоміцетинів [0]- Аміноглікозидів [0]- Макролідів [0]- Тетрациклінів [100]- Полієнів [0]
Стійкість як результат зниження активності зв'язування антибіотика рибосомами резистентних мікробів установлена в нижче перерахованих препаратів. Який із них має властивість найнижчої активності зв'язування з рибосомами мікробів?- Еритроміцин [100]- Олеандоміцин [0]- Лінкоміцин [0]- Ристоміцин [0]- Гризеофульвін [0]
Шляхами виведення антибіотиків із організму є всі нижче перераховані. Яким шляхом антибіотики виводяться найменше?- Клубочкової фільтрації [0]- Канальцевої секреції [0]- Інактивації в результаті метаболізування [0]- Із бронхіальним вмістом [100]- Виведенням із жовчю, калом [0]
При якій патології введення калієвої солі бензилпеніциліну може викликати гіперкаліємію?- Серцевій недостатності [0]- Нирковій недостатності [100]- Хворобі Кона [0]- Ферментопатіях [0]- Судинній недостатності [0]
Яке із нижче приведених тверджень найвірніше по відношенню до пневмонії, викликаної escherichia coli?- Часто формується абсцес легень [0]- Емпієма - рідке ускладнення хвороби [0]- Ефективні при інфікуванні escherichia coli ампіцилін, цефалоспоріни [100]- Малоефективні нітрофурани [0]- Ефективний ріфампіцин [0]
Ефективність гентаміцину у хворих на гострі бронхолегеневі інфекції знижується при всіх нижче перерахованих симптомах. При якому симптомі ефективність препарату найнижча?- При лихоманці [0]- При анемії [0]- При помірному підвищенні рівня солей калію в крові [0]- При підвищенні концентрації сечовини в крові [0]- При наявності лужної реакції сечі [100]
З якими препаратами можна застосувати рівночасно або послідовно гентаміцин?- Макролідами [0]- Іншими аміноглікозидами [0]- Цефазоліном [0]- Фурасемідом [0]- Антигістамінними засобами [100]
Який основний механізм токсичної дії антибактеріальних засобів, які клінічно проявляються симптомами: м'язовою слабкістю, болями в кістках, спрагою, поліурією?- Токсичне пошкодження ниркових канальців [100]- Надмірне виділення з організму калію [0]- Надмірне виділення з сечею кальцію [0]- Надмірне виділення з сечею фосфору [0]- Надмірне виділення з сечею глюкози [0]
Яка з нижченаведених груп антибіотиків найбільше погіршує скоротливу функцію міокарда при серцевій недостатності?- Пеніциліни [0]- Макроліди [0]- Цефалоспорини [0]- Левоміцетин [0]- Аміноглікозиди [100]
Периферичні неврити можуть спостерігатись при лікуванні антибактеріальними препаратами. При лікуванні яким антибіотиком неврити зустрічаються найчастіше?- Макролідами [0]- Сульфаніламідами [0]- Нітрофуранами [0]- Пеніцилінами [0]- Левоміцетином [100]
Які препарати найефективніші при легеневому аспергильозі?- Леворин [0]- Амфотерицин В у поєднанні з ністатином [0]- Ністатин [0]- Амфотерицин В у поєднанні з ріфампіцином [100]- Мікосептин [0]
Який з наступних показників найкраще відображає обструкцію дихальних шляхів?- Дифузійна здатність (ДЗсо) [0]- Залишковий об'єм (ЗО) [0]- Об'єм форсованого видиху за 1 сек. (ОФВ1) [0]- Співвідношення об'єму форсованого видиху за 1 сек. до форсованої життєвої ємності легень (ОФВ1/ФЖЄЛ) [100]- Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) [0]
3. "Кардіологія
Перший серцевий тон посилюється над верхівкою при:- Артеріальній гіпертензії у великому колі кровообігу [0]- Мітральному стенозі [100]- Скороченому інтервалі PQ на ЕКГ [0]- Тиреотоксикозі [0]- Гіпотиреозі [0]
Перший серцевий тон ослаблений над верхівкою при:- Мітральній недостатності [100]- Аортальному стенозі [0]- Блокаді правої ніжки пучка Гіса [0]- Коли інтервал P-Q скорочений [0]- Коли інтервал P-Q подовжений [0]
Збільшення інтенсивності другого тону над легеневою артерією пов'язано з:- Комплексом Ейзенменгера [0]- Відкритою артеріальною протокою [0]- Інфарктом міокарда [0]- Легеневою гіпертензією різного генезу [100]- Гіпертонічною хворобою [0]
Для активного вірусного міокардиту характерно пошкодження:- Стінок коронарних судин [0]- Кардіоміоцитів [100]- Інтерстицію міокарда [0]- Гангліонарного апарату серця [0]- Провідної системи серця [0]
Найчастіше причиною мітральної недостатності є:- Пролапс мітрального клапана [0]- Ревматизм [100]- Інфекційний ендокардит [0]- Тромбендокардит при інфаркті міокарда [0]- Міокардит [0]
Клінічна ознака несприятливого прогнозу у хворих на стеноз аортального клапана:- Стенокардія [0]- Синкопальні стани [0]- Гостра лівошлуночкова недостатність [100]- Шлуночкові аритмії [0]- Блокада лівої ніжки пучка Гіса [0]
Яка вада серця із перечислених зустрічається найчастіше?- Мітральний стеноз [100]- Трикуспідальний стеноз [0]- Аортальний стеноз [0]- Стеноз легеневої артерії [0]- Мітрально-аортально-трикуспідальний стеноз [0]
Грубий систолічний шум, який добре вислуховується у ІІ і ІІІ міжребер'ях зліва, зумовлений:- Легеневою гіпертензією [0]- Стенозом гирла легеневої артерії [100]- Регургітацією крові з легеневої артерії [0]- Стенозом гирла аорти при вертикальному положенні серця [0]- Недостатністю клапанів аорти [0]
Для лікування хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією призначають:- Дігоксин [0]- Корглікон [0]- Атенолол [100]- Целанід [0]- Еуфілін [0]
Які препарати Ви призначите хворому, який 2 місяці тому переніс неускладнений інфаркт міокарда (на час огляду скарги відсутні):- Рибоксин [0]- Еуфілін [0]- Панангін, аспірин [0]- Аспірин, селективні бета-адреноблокатори [100]- Нітрати, рибоксин [0]
Найбільш рання ознака гіпертензивного синдрому у вагітних:- Збільшення маси тіла [0]- Затримка натрію і води [0]- Спазм артеріол сітківки [100]- Гіперглікемія [0]- Олігурія і гіперстенурія [0]
Поясніть суть екстрасистолії:- Своєчасне скорочення серця [0]- Передчасне скорочення серця [100]- Випадання скорочень серця [0]- Скорочення серця із запізненням [0]- Сповільнене скорочення [0]
Вкажіть центри автоматизму, розташовані в системі ніжок пучка Гіса і волокон Пуркіньє:- Центри І порядку [0]- Центри ІІ порядку [0]- Центри ІІІ порядку [0]- Центри І і ІІ порядку [0]- Центри ІІ і ІІІ порядку [100]
При якій ваді серця вислуховується "ляскіт" відкриття мітрального клапану:- Недостатності мітрального клапану з проявами стенозування лівого атріовентрикулярного отвору [0]- Стенозі лівого атріовентрикулярного отвору [100]- Недостатності клапанів аорти з мітралізацією вади [0]- Стенозі гирла аорти з мітралізацією вади [0]- Недостатності трикуспідального клапана [0]
Виберіть найважливіший фізикальний симптом набряку легень:- Третій серцевий тон [0]- Клекочуче дихання, що чути на віддалі [100]- Вологі хрипи на всьому просторі легень [0]- Систолічний шум на верхівці серця [0]- Набряки на ногах [0]
Який найважливіший фактор ризику ішемічної хвороби серця?- Артеріальна гіпертензія [100]- Психоемоційні перевантаження [0]- Куріння [0]- Ожиріння [0]- Гіперфункція щитовидної залози [0]
До характерних порушень гомеостазу при ІХС відносять:- Схильність до підвищення агрегації тромбоцитів [0]- Підвищення функції системи зсідання крові [0]- Пригнічення фібринолізу [0]- Підвищення впливу симпато-адреналової системи [0]- Все перераховане [100]
При яких варіантах блокад виникає неритмічність шлуночкових скорочень?- Блокаді лівої ніжки пучка Гіса з атріовентрикулярною блокадою ІІІ ступеня [0]- Повній атріовентрикулярній блокаді [0]- Блокаді правої ніжки пучка Гіса з атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня [0]- Неповній синоаурикулярній блокаді [100]- Передсердній блокаді у хворих із синдромом слабості синусового вузла [0]
Шум Флінта спричинений:- Дефектом міжшлуночкової перетинки [0]- Незарощенням Боталової протоки [0]- Відривом сосочкового м'язу міокарда [0]- Недостатністю трикуспідального клапана [0]- Наявністю відносного мітрального стенозу [100]
Найчастішою ознакою інфаркту міокарда правого шлуночка є:- Гіпотонія [100]- Набряк легень [0]- Розрив правого шлуночка [0]- Атріовентрикулярні блокади [0]- Трикуспідальна регургітація [0]
Протипоказом для закритої мітральної комісуротомії є:- Кровохаркання [0]- Серцева астма [0]- Задишка [0]- Звапнення стулок клапана і атріовентрикулярного кільця [100]- Брадикардія [0]
Ознаки гіпердигіталізації:- Диспептичні прояви [0]- Блювання [0]- Екстрасистолія [0]- Брадикардія [0]- Все перераховане [100]
Що із приведеного нижче є характерною ЕКГ-ознакою гіпертрофії правого шлуночка?- Відхилення електичної осі серця вліво [0]- Глибокі S у відведеннях V5 і V6 [100]- Вертикальна електрична вісь серця [0]- Високий R у V5 - V6 [0]- Знижений R у V5 - V6 [0]
Найчастіша причина перикардиту:- Туберкульоз [100]- Ревматизм [0]- Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки [0]- Алергічні захворювання [0]- Дифузні захворювання сполучної тканини [0]
Інфекційний ендокардит найчастіше розвивається при:- ІХС [0]- Незарощенні артеріальної протоки [100]- Дефекті міжпередсердної перетинки [0]- Кардіоміопатії [0]- Гіпертонічній хворобі [0]
До найголовніших причин виникнення гіпертонічної хвороби відносять:- Високе нервово-емоційне навантаження [0]- Обтяжену по гіпертонії спадковість [100]- Підвищення артеріального тиску під час вагітності [0]- Гіперреактивність серцево-судинної системи [0]- Виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки [0]
Клінічні ознаки нейроциркуляторної дистонії:- Тахікардія [0]- Вегетативні кризи [0]- Кардіалгія [0]- Астено-невротичний синдром [0]- Все перераховане [100]
Для якого захворювання характерний різкий підйом сегменту ST?- Гострої стадії інфаркту міокарда [100]- Підгострої стадії інфаркту міокарда [0]- Стадії рубцювання інфаркту міокарда [0]- Міокардиту [0]- Інфекційного ендокардиту [0]
Який з препаратів показаний при надшлуночковій пароксизмальній тахікардії на фоні артеріальної гіпертонії?- Каптоприл [0]- Обзидан [0]- Ізоптин [100]- Тразикор [0]- Лідокаїн [0]
Який із перечислених препаратів найчастіше викликає брадикардію?- Обзидан [100]- Резерпін [0]- Допегіт [0]- Корінфар [0]- Апресин [0]
Яка тривалість гострої стадії інфаркту міокарда?- До 3 діб [0]- До 10 діб [0]- До 2-3 тижнів [100]- До 1 місяця [0]- До 3-х місяців [0]
Отруєння серцевими глікозидами переважно зустрічається у пацієнтів з:- Гіпокаліємією [100]- Гіпертиреозом [0]- Хронічним обструктивним захворюванням легенів [0]- Гіпермагнезіємією [0]- Важкою хворобою печінки [0
При тремтінні передсердь з блокадою 2 : 1:- Частота скорочень шлуночків складає 300 за хв [0]- Частота скорочень передсердь складає 300 за хв., а шлуночків - 150 за хв [100]- Частота скорочень шлуночків складає 150 за хв [0]- Однакова частота скорочень передсердь і шлуночків [0]- Частота скорочень шлуночків 300 в хв., а передсердь - 150 за хв [0]
Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерно:- Відсутність змін на електрокардіограмі в динаміці [0]- Позитивна гіпервентиляційна проба [0]- Позитивна проба з калієм [0]- Позитивна динаміка ЕКГ в процесі лікування [0]- Позитивна проба з обзиданом [100]
Електрокардіографічні ознаки недостатності тристулкового клапана:- Гіпертрофія і перевантаження правого шлуночка [100]- Блокада правої ніжки пучка Гіса [0]- Подовження атріовентрикулярної провідності [0]- Гіпертрофія правого передсердя [0]- Блокада лівої ніжки пучка Гіса [0]
Максимальний ефект після прийому хінідину сульфату наступає через:- 20-60 хв [0]- 1-3 год [100]- 3-5 год [0]- 5-7 год [0]- 7-9 год [0]
При якому захворюванні протипоказано вживання хворими великих доз нітратів пролонгованої дії?- Стенозі аортального клапана [100]- Недостатності аортального клапана [0]- Мітральній недостатності [0]- Дилятаційній кардіоміопатії [0]- Гіпертрофічній кардіоміопатії [0]
Найважливіший фактор, який регулює артеріальний тиск:- Опір периферичних судин [100]- Частота шлуночкових скорочень [0]- Серцевий викид [0]- Хвилинний об'єм серця [0]- Шлуночкові скорочення [0]
Ознака кардіогенного шоку при інфаркті міокарда:- Тахікардія [0]- Гостра серцева недостатність [0]- Дизуричний синдром [0]- Олігурія [100]- Тривалий больовий синдром [0]
Ведучим механізмом в патогенезі набряку легень при інфаркті міокарда є недостатність:- Правого шлуночка [0]- Лівого шлуночка [100]- Лівого передсердя [0]- Правого передсердя [0]- Лівого і правого передсердь [0]
Який серцевий глікозид має найбільш виражені кумулятивні властивості:- Дігітоксин [100]- Дігоксин [0]- Строфантин [0]- Корглікон [0]- Адонізид [0]
При атріовентрикулярній блокаді ІІ ст., тип Мобітц І, на ЕКГ реєструється:- Періоди поступового збільшення інтервалу PQ з наступним випаданням шлуночкового комплексу [100]- Інтервал PQ постійний з наступним випаданням шлуночкового комплексу [0]- Подовження тривалості шлуночкового комплексу [0]- Повна компенсаторна пауза [0]- Епізоди випадання цілого серцевого циклу [0]
Хворим із переважно діастолічною недостатністю лівого шлуночка доцільно призначати:- Серцеві глікозиди [0]- Периферичні вазодилятатори [0]- Антагоністи кальцію [100]- Аміназин [0]- Нітрати [0]
Пароксизмальна тахікардія - це:- Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень з частотою 140-250 за 1 хв [100]- Поступове збільшення частоти серцевого ритму до 80-140 за 1 хв [0]- Неприступоподібне збільшення частоти серцевих скорочень 140-250 за 1 хв [0]- Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень 80-100 за 1 хв [0]- Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень 250-400 за 1 хв [0]
Синдром Фредеріка проявляється:- Неповною атріовентрикулярною блокадою ІІ ст. з мигтінням або тремтінням передсердь [0]- Повною атріовентрикулярною блокадою і ідіовентрикулярним ритмом [0]- Повною атріовентрикулярною блокадою з мигтінням або тремтінням передсердь [100]- Атріовентрикулярною блокадою І ст. з миготливою аритмією [0]- Неповною високоступеневою атріовентрикулярною блокадою [0]
На основі яких досліджень можна проводити терапію кардіогенного шоку?- Підрахунку частоти дихань [0]- Визначення екскреції катехоламінів [0]- Визначення центрального венозного тиску [100]- Визначення хвилинного об'єму серця [0]- Полікардіографії [0]
Чим пояснити серйозний прогноз захворювання у хворих із кардіогенним шоком:- Великою площею інфаркту міокарда [100]- Високим периферичним тиском [0]- Гіповолемією [0]- Порушенням мікроциркуляції [0]- Поширеністю пульсової хвилі [0]
У вагітних з вихідною гіпотонією перехід до підвищеного артеріального тиску звичайно є:- Фізіологічною реакцією на вагітність [0]- Ознакою пізнього токсикозу вагітності [100]- Наслідком стискання ниркових артерій вагітною маткою [0]- Ознакою відшарування плаценти [0]- Ознакою синдрому Кона [0]
Протягом якого часу після початку інфаркту міокарда тромболітична терапія найбільш ефективна:- До 6 годин [100]- До 7 годин [0]- До 8 годин [0]- До 9 годин [0]- До 12 годин [0]
Електрокардіографічні ознаки аневризми серця:- Конфігурація ЕКГ змінюється в залежності від стадії інфаркту міокарда [0]- Характер ЕКГ не міняється [0]- На ЕКГ на протязі багатьох років зберігається підйом сегменту ST [100]- Поява на ЕКГ від'ємних зубців Т [0]- Наявність патологічних зубців Q [0]
Які медикаменти при вчасному призначенні суттєво обмежують площу інфаркту міокарда?- Нітрати [0]- Бета-адреноблокатори [0]- Антагоністи кальцію [0]- Активатори фібринолізу [100]- Серцеві глікозиди [0]
Від чого залежить вибір величини розряду дефібрилятора при лікуванні аритмії?- Локалізації інфаркту міокарда [0]- Ваги хворих [0]- Характеру аритмії [100]- Статі хворих [0]- Тривалості аритмії [0]
Який найбільш характерний шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?- Безперервний систоло-діастолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва від грудини [100]- Систолічний шум на аорті з проведенням на сонні артерії [0]- Систоло-діастолічний шум переважно на верхівці серця [0]- Протодіастолічний шум на аорті та в т. Боткіна [0]- Діастолічний шум біля мечоподібного відростку [0]
Назвіть найбільш ефективний периферичний вазодилятатор для лікування високого артеріального тиску:- Нітропрусид натрію [100]- Бензогексоній [0]- Допамін [0]- Фентоламін [0]- Дроперидол [0]
Електрокардіографічні критерії атріовентрикулярної блокади першого ступеня:- Інтервал PQ більше 0.2 сек [100]- Випадання окремих шлуночкових комплексів [0]- За кожною хвилею P іде комплекс QRS [0]- Випадання передсердних комплексів [0]- Випадання передсердних і шлуночкових комплексів [0]
Хворий з неускладненим великовогнищевим інфарктом міокарда повинен перебувати на листку непрацездатності:- До 1 місяця [0]- До 1.5 місяця [0]- До 2 місяців [0]- До 4 місяців [100]- Більше 6 місяців [0]
В нормі амплітуда комплексу QRS у грудних відведеннях не повинна перевищувати:- 10 мм [0]- 15 мм [0]- 20 мм [100]- 25 мм [0]- 30 мм [0]
Атріовентрикулярна блокада - це порушення проведення електричного імпульсу:- По системі передсердь і шлуночків [0]- Від передсердь до шлуночків [0]- Проведення по додаткових аномальних шляхах електричного імпульсу від передсердь до шлуночків [0]- По провідній частині атріовентрикулярного з'єднання [100]- Про провідній системі ніжок пучка Гіса [0]
Що є причиною розвитку кардіогенного шоку?- Гіповолемія [0]- Зниження скоротливої здатності міокарда [100]- Біль [0]- Вазодилятація [0]- Гостра аритмія [0]
Основна клінічна ознака пізнього токсикозу вагітних:- Набряки [0]- Протеїнурія [100]- Креатинемія [0]- Артеріальна гіпертензія [0]- Гіперурикемія [0]
Які медикаменти необхідні для підготовки хворих до планової електроімпульсної терапії?- Гепарин [100]- Антикоагулянти непрямої дії [0]- Серцеві глікозиди [0]- Сечогінні [0]- Нітрати [0]
Які медикаменти необхідно відмінити за 2-3 дні до проведення планової кардіоверсії:- Гепарин [0]- Антикоагулянти непрямої дії [0]- Серцеві глікозиди [100]- Сечогінні [0]- Нітрати [0]
ЕКГ-ознака рубцевої стадії інфаркту міокарда:- Підйом сегменту ST [0]- Від'ємний Т в усіх грудних відведеннях [100]- Патологічний Q [0]- Блокада правої ніжки пучка Гіса [0]- Миготлива аритмія [0]
Побічна дія антагоніста кальцію-корінфару:- Набряки [100]- Брадикардія [0]- Підвищення артеріального тиску [0]- Протеїнурія [0]- Гіперглікемія [0]
Які препарати рекомендуються при високому тиску в легеневих артеріолах з нормальним серцевим викидом?- Нітрати [0]- Капотен [0]- Серцеві глікозиди [0]- Корінфар [100]- Еуфілін [0]
Який із препаратів має властивість розширювати ниркові і мезентеріальні артеріоли?- Норадреналін [0]- Допамін [100]- Мезатон [0]- Кавінтон [0]- Еуфілін [0]
Вкажіть електрокардіографічні ознаки, характерні для синоатріальної блокади:- Відсутність зубця Р [0]- Відсутність зубця R [0]- Відсутність зубця P i QRS [100]- Відсутність комплексу QRS [0]- Подовження інтервалу РР [0]
Скільки є ступенів синоаурикулярної блокади?- Один [0]- Два [0]- Три [100]- Чотири [0]- П'ять [0]
Яка частота серцевих скорочень характерна для непароксизмальної шлуночкової ектахікардії?- 40-50 за хв [0]- 60-130 за хв [100]- 130-200 за хв [0]- 200-250 за хв [0]- Більше 250 за хв [0]
Основними електрокардіографічними ознаками шлуночкової екстрасистолії є:- Передчасна позачергова поява зубця Р і комплексу QRS [0]- Деформація або зміна полярності зубця Р екстрасистоли [0]- Наявність передчасного незміненого шлуночкового комплексу QRS [0]- Розширений комплекс QRS при нормальному інтервалі РР [0]- Значне розширення і деформація екстррсистолічного комплексу і відсутність зубця Р перед комплексом QRS [100]
ЕКГ дані, характерні для злипливого перикардиту:- Підйом сегменту S-T [0]- Розщеплення зубця Р [0]- Неглибокий зубець Q [0]- Від'ємний зубець Т [0]- Вірно все [100]
По якому пучку порушується проведення імпульсу при міжпередсердній блокаді?- Пучок Бахмана [100]- Пучок Венкебаха [0]- Пучок Тореля [0]- Пучок Джеймса [0]- Пучок Кента [0]
Який препарат є засобом вибору при лікуванні шлуночкової тахікардії при інфаркті міокарда?- Хінідин [0]- Новокаїнамід [0]- Лідокаїн [100]- Обзидан [0]- Ритмілен [0]
Препаратом вибору при лікуванні гіпертензії при синдромі Кона є:- Анаприлін [0]- Дексаметазон [0]- Каптоприл [0]- Фуросемід [0]- Верошпірон [100]
Який період серцевого циклу є небажаним для нанесення розряду дефібрилятора?- Вершина зубця Р [0]- Вершина зубця R [0]- Вершина зубця Т [100]- Інтервал PQ [0]- Інтервал QT [0]
До нестабільної стенокардії відносять:- Стенокардію напруги І функціонального класу [0]- Стенокардію ІІ функціонального класу [0]- Стенокардію ІІІ функціонального класу [0]- Стенокардію ІV функціонального класу [0]- Варіантну стенокардію [100]
Вазоренальна гіпертензія у молодих може бути наслідком:- Пієлонефриту [0]- Нефроптозу [0]- Хвороби Такаясу [0]- Фібром'язової дисплазії ниркових артерій [100]
Препарат, який найбільш ефективний при гіперкінетичному гіпертонічному кризі:- Лазікс [0]- Дібазол [0]- Анаприлін [100]- Сульфат магнію [0]- Клофелін [0]
Артеріальна гіпертензія при первинному гіперальдостеронізмі супроводжується:- Гіпокальціємією [0]- Гіпонатріємією [0]- Гіпокаліємією [100]- Гіпохлоремією [0]- Гіпомагніемією [0]
Яка найбільш характерна ознака при огляді спостерігається при недостатності трикуспідального клапана?- Набухання шийних вен з систолічною пульсацією [100]- Значний акроціаноз [0]- Набряки на ногах, асцит [0]- Блідість покривів шкіри [0]- Пульсація артерій на шиї [0]
Що є найбільшим протипоказом для відновлення синусового ритму у хворих на мітральний стеноз з миготливою аритмією?- Рестеноз [0]- Інсульт в анамнезі [0]- Тромбоз лівого передсердя [100]- Серцева недостатність [0]- Екстрасистолія [0]
Узури ребер - це рентгенологічно визначений симптом:- Стенозу легеневої артерії [0]- Відкритої артеріальної протоки [0]- Тетради Фалло [0]- Комплексу Ейзенменгера [0]- Коарктації аорти [100]
Серцеві глікозиди не можна поєднувати з:- Верошпіроном [0]- Препаратами калію [0]- Препаратами кальцію [100]- Лідокаїном [0]- Апресином [0]
Найтиповіші клінічні прояви синдрому Аерца:- Гіпертрофія правого шлуночка [100]- Виражений ціаноз шкірних покривів [0]- Лейкоцитоз [0]- Еритроцитоз [0]- Інспіраторна задишка [0]
Для нейроциркуляторної дистонії найбільш характерні:- Кардіалгії [100]- Серцева недостатність [0]- Нестабільний артеріальний тиск [0]- Систолічний шум на верхівці функціонального характеру [0]
Основний патогенетичний механізм артеріальної гіпертензії при гіперальдостеронізмі:- Підвищення активності ангіотензину [0]- Зміна трансмембранного градієнту для електролітів [0]- Гіперволемія [100]- Первинне нейрогенне підвищення загального периферичного опору судин [0]- Ураження барорецепторів [0]
Який діуретик доцільно застосовувати при гострих атріовентрикулярних блокадах:- Гіпотіазид [100]- Фуросемід [0]- Урегіт [0]- Верошпірон [0]- Новуріт [0]
Які антиагреганти найчастіше застосовують при ішемічній хворобі серця?- Аспірин [100]- Антуран [0]- Трентал [0]- Компламін [0]- Курантил [0]
Післяінфарктний синдром Дреслера характеризується:- Перикардитом [0]- Плевритом [0]- Пневмонітом [0]- Синовіїтом суглобів [0]- Вірно все перераховане [100]
Які зміни характерні для тріади Фалло?- Ознаки перевантаження правих відділів серця [100]- Горизонтальна позиція серця [0]- Вертикальна електрична позиція серця [0]
Тромбоемболія легеневої артерії частіше ускладнює перебіг:- Інфекційного ендокардиту, судинних хвороб [100]- Хронічного бронхіту, бронхоектатичної хвороби [0]- Склеродермії, синдрому Шарпа [0]- Гострого пієлонефриту, нирковокам'яної хвороби [0]- ІХС, гіпертонічної хвороби [0]
Покази до хірургічного закриття незарощеної артеріальної протоки:- Право-лівий скид крові [0]- Септичний ендокардит [0]- Артеріально-венозний скид крові [100]- Серцева недостатність [0]- Відсутність право-лівого скиду крові [0]
При дефекті міжпередсердної перетинки:- Легеневий кровоплин більший, ніж системний [100]- Легеневий кровоплин менший, ніж системний [0]- Легеневий кровоплин дорівнює системному [0]- Системний та легеневий кровоплин збільшуються [0]- Системний та легеневий кровоплин зменшуються [0]
Смерть при коарктації аорти спричинена у більшості випадків:- Розривом аорти [100]- Бактеріальним ендокардитом [0]- Геморагіями в мозок [0]- Серцевою недостатністю [0]- Ревматичними ураженнями серця [0]
Основною скаргою хворих на констриктивний перикардит є:- Задишка при зміні положення тіла [100]- Біль в ділянці серця [0]- Ниркова недостатність [0]- Важкість у правому підребер'ї [0]- Набряки на нижніх кінцівках [0]
При порушенні передсердно-шлуночкової провідності застосовують:- Атропін, ізадрин [100]- Верапаміл, ніфедіпін [0]- Солі калію [0]- Пропранолол, оксипренолол [0]- Аміодарон, орнід [0]
Яка вада серця найчастіше веде до розвитку артеріальної гіпертензії?- Мітральний стеноз [0]- Коарктація аорти [100]- Недостатність аортальних клапанів [0]- Недостатність мітрального клапана [0]- Відкрита артеріальна протока [0]
Препарат, який покращує мікроциркуляцію при кардіогенному шоці:- Фізіологічний розчин [0]- Розчин Рінгера [0]- 5 % розчин глюкози [0]- Реополіглюкін [100]- 10 % розчин глюкози [0]
Найчастіший етіологічний фактор при вторинному інфекційному ендокардиті:- Золотистий стафілокок [100]- Кишкова паличка [0]- Зеленячий стрептокок [0]- Грибкова інфекція [0]- (?гемолітичний стрептокок [0]
Найчастіша ознака інфекційного ендокардиту:- Лихоманка [100]- Втрата ваги [0]- Слабість [0]- Спленомегалія [0]- Анемія [0]
Для нейроциркуляторної дистонії характерні:- Гіпертрофія лівого шлуночка [0]- Серцебиття [0]- Кардіофобія [100]- Гіпертензивна криза [0]- Діастолічний шум на верхівці серця [0]
Найчастіше джерело бактеріємії при інфекційному ендокардиті:- Гостра лакунарна ангіна [0]- Операції в порожнині рота [100]- Операції та інструментальні обстеження органів сечостатевої системи [0]- Малі шкірні інфекції [0]- Дизентерія [0]
Яка з фармакологічних проб використовується з метою диференціальної діагностики стенокардії?- Нітрогліцеринова [100]- Калієва [0]- Обзиданова [0]- Діпіридамолова [0]- Атропінова [0]
При якій стадії гіпертонічної хвороби не дозволяється вагітність?- І стадії [0]- ІІ-ІІІ стадії [100]- І та ІІ стадії [0]- Пограничній гіпертензії [0]- Транзиторній гіпертензії [0]
Каптоприл при тривалому курсовому лікуванні застійної серцевої недостатності призводить до:- Розвантаження серця [0]- Периферичної вазодилятації [0]- Підвищення продукції брадикініну [0]- Зниження активності нейрогуморальних систем, які відповідають за прогресування серцевої недостатності [0]- Все перелічене вірно [100]
Найхарактернішою ознакою коарктації аорти є:- Диспропорція в розвитку м'язів верхнього плечового поясу і м'язів нижніх кінцівок [0]- Високий артеріальний тиск на верхніх кінцівках і значне його зниження на нижніх [100]- Ослаблений або відсутній пульс на нижніх кінцівках [0]- Різкий систолічний шум під правою ключицею і в міжлопатковому просторі [0]- Гіпертрофія правого шлуночка [0]
В якому віці хворого найдоцільніше проводити хірургічну корекцію вродженої вади серця?- Після народження [0]- У шкільному віці [0]- У віці 16-20 років [0]- У віці 3-4 років [100]- У віці 20-30 років [0]
У хворих з синдромом слабості синусового вузла максимального збільшення частоти серцевого ритму можна досягти за допомогою:- Атропіну [100]- Ніфедіпіну [0]- Нікотинової кислоти [0]- Нонахлазину [0]- Рибоксину [0]
Яка величина кута альфа при блокаді задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?- Рівна + 90 град [0]- Більша чи рівна + 120 град [100]- Більша чи рівна + 60 град [0]- Менша чи рівна - 30 град [0]- Менша чи рівна - 60 град [0]
При якому куті альфа необхідно діагностувати повну блокаду передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса?- Меншому чи рівному - 0 град [0]- Меншому чи рівному - 30 град [0]- Меншому чи рівному - 60 град [100]- Більшому чи рівному + 90 град [0]- Більшому чи рівному + 150 град [0]
В лікарню доставлений 55-річний чоловік з гострим інфарктом міокарда передньої стінки. На моніторі виявлено шлуночкову тахікардію. Який препарат підходить для невідкладної інтравенозної терапії?- Прокаїнамід [0]- Хінідин [0]- Дігоксин [0]- Лідокаїн [100]- Обзидан [0]
Який медикамент обов'язково призначається для підготовки хворих до планової електроімпульсної терапії?- Гепарин [100]- Серцеві глікозиди [0]- Сечогінні [0]- Хінідин [0]
Препарати атропінової групи найефективніші при атріовентрикулярній блокаді:- Неповній І-го ступеня [0]- Неповній ІІ-го ступеня проксимального типу [100]- Неповній ІІ-го ступеня дистального типу [0]- ІІІ-го ступеня проксимального типу [0]- ІІІ-го ступеня дистального типу [0]
При лікуванні миготливої аритмії у хворих з синдромом слабкості синусового вузла можна застосовувати:- Атропін [0]- Дигіталіс з холінолітиками [0]- Дигіталіс з ніфедіпіном [100]- Електроімпульсну терапію [0]
Препарати, які посилюють у хворих на гіпертонічну хворобу виведення іонів натрію, калію і води:- Фуросемід [100]- Верошпірон [0]- Міноксиділ [0]- Тріамтерен [0]
Що не входить у поняття кардіоміопатії?- Пораження міокарда нез'ясованої етіології [0]- Наявність кардіомегалії [0]- Наявність недостатності кровообігу [0]- Наявність складних порушень ритму і провідності [0]- Наявність запалення і склерозу [100]
Виберіть правильний приклад діагнозу кардіоміопатії:- Ішемічна кардіоміопатія [0]- Застійна кардіоміопатія [0]- Дилятаційна кардіоміопатія [100]- Уремічна кардіоміопатія [0]- Алкогольна кардіоміопатія [0]
Що характерно для гіпертрофічної кардіоміопатії?- Розширення границь серця [0]- Ознаки недостатності кровообігу [0]- Атріовентрикулярна блокада І-го ступеня [0]- Кардіоторакальний індекс менший як 0.5 [0]- Потовщення стінок лівого шлуночка [100]
На основі яких методів обстеження діагностується гіпертрофічна кардіоміопатія?- Рентгеноскопії [0]- Ехокардіографії [100]- Клінічних проявів [0]- Даних лабораторного обстеження [0]- ЕКГ-дослідження [0]
Який термін не входить в класифікацію кардіоміопатії:- Дилятаційна кардіоміопатія [0]- Гіпертрофічний ідіопатичний субаортальний стеноз [0]- Алкогольна кардіоміопатія [100]- Рестриктивна кардіоміопатія [0]- Ендоміокардіальний фіброз [0]
Лікування розшаровуючої аневризми аорти слід проводити:- Арфонадом [0]- Метилдопою [0]- Октадином [0]- Блокаторами бета-адренергічних рецепторів [0]- Хірургічно [100]
Надрив стінки аорти при розшаруванні аневризми найчастіше спостерігається на рівні:- Коронарних артерій [0]- Черевного відділу аорти [0]- Периферичних судин [0]- Висхідного відділу аорти [100]- Нисхідного відділу аорти [0]
Який із типів гіперліпопротеїдемії згідно класифікації Фредріксона є основним в розвитку ІХС у осіб молодого віку?- І тип [0]- ІІ тип [100]- ІІІ тип [0]- IV тип [0]- V тип [0]
Препаратами вибору при гіперадренергічній формі артеріальної гіпертензії є:- Седативні засоби [0]- Бета-адреноблокатори [100]- Альфа-адреноблокатори [0]- Допегіт [0]- Салуретик [0]
При помірно вираженій ангіотензинзалежній гіпертонії препаратами вибору є:- Капотен [100]- Гемітон [0]- Резерпін [0]- Резерпін + діуретик [0]- Обзидан [0]
Розшаровуюча аневризма аорти виникає у хворих:- Коарктацією аорти [0]- Артеріальною гіпертензією та атеросклерозом [100]- Закритою травмою аортальної стінки [0]- Сифілісом [0]- Ревматизмом [0]
Розрив оболонок аорти найчастіше локалізується у:- Висхідному відділі аорти [100]- Кінцевій частині дуги аорти [0]- Нисхідному відділі аорти [0]- На всьому протязі аорти [0]- Грудному відділі аорти [0]
Першим симптомом розшаровуючої аневризми грудного відділу аорти є:- Анемія [0]- Задишка [0]- Біль [100]- Колапс [0]- Кровохаркання [0]
Дані лабораторних досліджень хворих із розшаровуючою аневризмою аорти характеризуються наявністю в крові:- Анемії [0]- Лейкоцитозу [0]- Збільшенні ШОЕ [0]- Еозинофілії [0]- Нормального рівня трансаміназ [100]
Диференціальну діагностику розшаровуючої аневризми аорти слід проводити в першу чергу з:- Інфарктом міокарда [100]- Тромбоемболією легеневої артерії [0]- Нирковою колікою [0]- Гострим животом [0]- Раком легень [0]
Причиною смерті хворих з розшаровуючою аневризмою аорти є:- Розрив аорти [100]- Перфорація в серцеву сумку [0]- Перфорація в плевральну порожнину [0]- Інфаркт міокарда [0]- Колапс [0]
Зону ішемії при інфаркті міокарда найбільш ефективно обмежує:- Ніфедіпін [0]- Пропранолол [100]- Гідрокортизон [0]- Гепарин [0]- Стрептодеказа [0]
Відновлення кровообігу по коронарній артерії при інфаркті міокарда можливе внаслідок:- Тромболізису [100]- Застосування гепарину [0]- Усунення спазму коронарних судин [0]- Надлишкової продукції АТФ [0]- Застосування нітрогліцерину [0]
Найбільш ефективний тромболізис спостерігається при застосуванні:- Прямих антикоагулянтів [0]- Нітрогліцерину [0]- Тканинного активатора плазміногену [100]- Целіази [0]- Декстранів [0]
Найбільш небезпечне ускладнення, яке може виникнути при довготривалому больовому синдромі внаслідок інфаркту міокарда:- Висока артеріальна гіпертензія [0]- Тромбоемболія [0]- Кардіогенний шок [100]- Набряк легень [0]- Розшарування дуги аорти [0]
Головна ознака появи реперфузії після тромболізису при інфаркті міокарда?- Нормалізація артеріального тиску [0]- Поява порушень ритму серця [100]- Поява геморагічних ускладнень [0]- Зникнення задишки [0]- Тромбоемболічні ускладнення [0]
Інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда найчастіше застосовують при:- Порушенні ритму серця [0]- Формуванні аневризми лівого шлуночка [0]- Супутній ваді серця [0]- Гострій лівошлуночковій недостатності [100]- Стенокардитичних болях [0]
При застосуванні інфузії нітрогліцерину в гострому періоді інфаркту міокарда найбільш ефективним критерієм адекватності терапії є:- Підвищена пітливість [0]- Поява тахікардії [0]- Зникнення болю в грудній клітці [100]- Зниження артеріального тиску на 20 % [0]- Поява болю голови [0]
Найкращим препаратом для знеболення в гострому періоді інфаркту міокарда є:- Анальгін [0]- Морфін [100]- Нітрогліцерин [0]- Морадол [0]- Налоксон [0]
Які препарати в найбільшій мірі зменшують потребу міокарда в кисні при гострому інфаркті міокарда:- Нітрогліцерин [100]- Атенолол [0]- Серцеві глікозиди [0]- Добутамін [0]- Ніфедіпін [0]
Які чинники призводять до розширення зони некрозу при інфаркті міокарда:- Порушення внутрішньошлуночкової провідності [0]- Тахікардія [0]- Тромболітична терапія [0]- Гіпотонія [0]- Підвищення артеріального тиску [100]
Рівень яких ферментів зростає в перші години інфаркту міокарда:- Глютаміндегідрогенази [0]- МВ фракції креатинфосфокінази [100]- 1 фракції лактатдегідрогенази [0]- 5 фракції лактатдегідрогенази [0]- Аспартатамінотрансферази [0]
Які з перечислених захворювань можуть бути причиною значного підвищення рівня креатинфосфокінази в крові:- Гломерулонефрит [100]- Інфаркт нирки [0]- Патологія м'язів [0]- Цироз печінки [0]- Інсульт [0]
Найчастіша локалізація тромбоемболій:- Легенева артерія [100]- Артерії головного мозку [0]- Селезінкова артерія [0]- Ниркові артерії [0]
Найчастіші порушення ритму серця при гострому інфаркті міокарда:- Синусова брадикардія [0]- Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія [0]- Шлуночкова пароксизмальна тахікардія [0]- Шлуночкова екстрасистолія [100]- Прискорений ідіовентрикулярний ритм [0]
Найчастішою причиною смерті при інфаркті міокарда є:- Тромбоемболія легеневої артерії [0]- Розриви серця [0]- Порушення ритму [100]- Атріовентрикулярні блокади [0]- Недостатність кровообігу [0]
Яке лікування найефективніше при тяжкій формі гострого ексудативного перикардиту:- Призначення нестероїдних протизапальних препаратів [0]- Призначення антибіотиків [0]- Призначення кортикостероїдів [0]- Пункція перикардіальної порожнини і внутрішньоперикардіальне введення гідрокортизону [100]- Призначення серцевих глікозидів [0]
В які терміни найчастіше виникає реактивний перикардит при інфаркті міокарда:- 1-2 день захворювання [0]- 1-4 день захворювання [100]- 5-6 день захворювання [0]- 7-9 день захворювання [0]- 10-17 день захворювання [0]
Препаратом вибору при пароксизмальній шлуночковій тахікардії у хворих із синдромом WPW є:- Фіноптин [0]- Дігоксин [0]- Індерал [0]- Хінідин [0]- Новокаїнамід [100]
Препаратом вибору при пароксизмальній надшлуночковій тахікардії є:- Фіноптин [100]- Дігоксин [0]- Індерал [0]- Хінідин [0]- Лідокаїн [0]
Найефективнішим засобом лікування реактивного перикардиту є:- Преднізолон [100]- Бутадіон [0]- Морфін [0]- Гепарин [0]- Анальгін [0]
Який вид кардіогенного шоку є прогностично найнесприятливішим:- Ареактивний [100]- Безбольовий [0]- Справжній [0]- Рефлекторний [0]- Аритмічний [0]
Який медикамент протипоказаний при реактивному перикардиті у хворих на інфаркт міокарда:- Метопролол [0]- Пеніцилін [0]- Гепарин [100]- Діклофенак [0]- Преднізолон [0]
Який медикамент треба призначити при появі ознак перикардиту на третьому тижні інфаркту міокарда:- Гепарин [0]- Преднізолон [100]- Індометацин [0]- Ампіцилін [0]- Аспірин [0]
Який венозний тиск призводить до смерті хворого при ексудативному перикардиті?- 200-250 мм рт. ст [0]- 250-300 мм рт. ст [0]- 300-350 мм рт. ст [0]- 350-400 мм рт. ст [100]- 120-200 мм рт. ст [0]
Яка кількість вільної рідини в перикарді призводить до збільшення розмірів тіні серця при рентгеноскопії:- 100-200 мл [100]- 200-300 мл [0]- 50-100 мл [0]- 20-40 мл [0]- 10-20 мл [0]
Яке лікування найбільш ефективне при хронічному ексудативному перикардиті:- Пункція порожнини перикарда [0]- Катетеризація порожнини перикарда і промивання її антибіотиками [0]- Призначення кортикостероїдів [0]- Субтотальна перикардектомія [100]- Призначення нестероїдних протизапальних препаратів [0]
Введення норадреналіну викликає:- Спазм артерій і вен [100]- Спазм артерій та розширення вен [0]- Розширення артерій і спазм вен [0]- Розширення артерій і вен [0]- Гіпоглікемію [0]
Яке захворювання призводить до стенозу лівого атріовентрикулярного отвору?- Ревматизм [100]- Ревматоїдний артрит [0]- Системний червоний вовчак [0]- Системна склеродермія [0]- Вузликовий периартеріїт [0]
Який шум вислуховується при відкритій артеріальній протоці?- Безперервний систоло-діастолічний шум в ІІ-му міжребер'ї зліва від грудини [100]- Систолічний шум на аорті з проведенням на сонні артерії [0]- Систоло-діастолічний шум переважно на верхівці серця [0]- Протодіастолічний шум на аорті [0]- Діастолічний шум біля мечоподібного відростку [0]
Який з протиаритмічних препаратів показаний хворим з частими шлуночковими екстрасистолами на фоні повної атріовентрикулярної блокади?- Лідокаїн [100]- Кордарон [0]- Обзідан [0]- Строфантин [0]- Коргард [0]
Який з препаратів показаний при злоякісній гіпертонії?- Каптопріл [0]- Празозін [100]- Верапаміл [0]- Резерпін [0]- Метопролол [0]
Які зміни ЕКГ характерні для синдрому LGL?- Скорочення інтервалу P-Q (менше 0.12 сек.) [100]- Поширення комплексу QRS [0]- Подовження інтервалу P-Q [0]- Подовження інтервалу Q-Т [0]- Наявність дельта хвилі [0]
Який із перелічених бета-адреноблокаторів є кардіоселективним?- Бісопролол [0]- Пропранолол [0]- Атенолол [100]- Віскен [0]- Лабеталол [0]
Який з перелічених бета-адреноблокаторів має пролонговану дію та розширює судини нирок?- Коргард [100]- Обзидан [0]- Тразікор [0]- Віскен [0]- Корданум [0]
Який з перелічених препаратів є засобом вибору при передсердній пароксизмальній тахікардії?- Пропранолол [0]- Верапаміл [100]- Тразикор [0]- Віскен [0]- Коргард [0]
Що є характерним для шуму Флінта?- Пресистолічний шум на верхівці серця при недостатності аортального клапану [100]- Пресистолічний шум при мітральному стенозі [0]- Систолічний шум на аорті та великих артеріях [0]- Спадаючий систолічний шум в IV - V міжребер'ї справа від грудини [0]- Протодіастолічний шум на аорті [0]
Які симптоми характерні для стенозу гирла аорти?- Запаморочення, втрата свідомості при фізичному навантаженні [100]- Приступи стенокардії [0]- Серцебиття [0]- Шум та пульсація в голові [0]- Екстрасистолія [0]
При якій ваді серця вислуховується подвійний шум Дюродьє-Виноградова- При недостатності мітрального клапану [0]- При недостатності клапанів аорти [100]- При мітральному стенозі [0]- При стенозі гирла аорти [0]- При недостатності трикуспідального клапану [0]
Приступи Морганьї-Адамса-Стокса з'являються при:- Фібриляції шлуночків [0]- Повній А-В блокаді [100]- Фібриляції передсердь [0]- Пароксизмальній тахікардії [0]- Екстрасистолічній аритмії [0]
Що є характерним для синдрому Ріверо-Корвало?- Систолічний шум з епіцентром в IV-V міжребер'ї справа або зліва від грудини, який посилюється в кінці вдиху [100]- Систолічний шум над верхівкою, який посилюється на висоті видиху [0]- Систолічний шум на аорті з проведенням на сонну артерію [0]- Діастолічний шум на аорті та в т. Боткіна [0]- Діастолічний шум біля мечоподібного відростку [0]
При внутрішньошлуночковій блокаді спостерігається:- Нерегулярна поява зубця Р [0]- Розширення комплексу QRS (більше 0.12 сек.) [100]- Фібриляція передсердь [0]- Повна дисоціація скорочень передсердь і шлуночків [0]- Синусова аритмія [0]
При атріовентрикулярній блокаді ІІІ ступеня застосовують:- Лідокаїн [0]- Ізопротеранол (ізупрел) [100]- Пропранолол [0]- Новокаїнамід [0]- Етмозин [0]
Препарати, які застосовують при зупинці серця:- Кокарбоксилаза [0]- Ізопротеренол [100]- Бікарбонат натрію [0]- Пропранолол [0]- Верапаміл [0]
У пацієнтів з недостатністю клапанів аорти рентгенологічно спостерігається:- Гіпертрофія правого шлуночка [0]- Гіпертрофія лівого передсердя [0]- Гіпертрофія лівого шлуночка [100]- Гіпертрофіія правого передсердя [0]- Розширення всіх камер серця [0]
Відсутність пульсації на нижніх кінцівках спостерігається при:- Синдромі Леріша [0]- Коарктації аорти [100]- Тетраді Фалло [0]- Відкритій артеріальній протоці [0]- Хворобі Толочінова-Роже [0]
Який симптом є характерним для трикуспідального стенозу?- Акроціаноз [0]- Набухання шийних вен [100]- Набряк лиця [0]- Блідість шкірних покривів [0]- Пульсація сонних артерій [0]
При якій ваді серця спостерігається посилення 1 тону?- При недостатності мітрального клапана [0]- При стенозі гирла аорти [0]- При мітральному стенозі [100]- При недостатності клапанів аорти [0]- При недостатності трикуспідального клапану [0]
При якій набутій ваді серця реєструється на ФКГ ромбовидний систолічний шум?- При недостатності клапанів аорти [0]- При мітральному стенозі [0]- При недостатності мітрального клапану [0]- При стенозі гирла аорти [100]- При недостатності трикуспідального клапану [0]
При якій ваді серця спостерігається симптом Мюссе?- При мітральному стенозі [0]- При недостатності мітрального клапану [0]- При стенозі гирла аорти [0]- При недостатності клапанів аорти [100]- При недостатності трикуспідального клапану [0]
Що таке хвороба Толочінова-Роже?- Незарощення артеріальної протоки [0]- Незарощення міжпередсердної перетинки [0]- Звуження легеневої артерії [0]- Незарощення міжшлуночкової перетинки [100]- Коарктація аорти [0]
При якій ваді серця фізичне напруження найчастіше призводить до набряку легень?- При недостатності клапанів аорти [0]- При недостатності мітрального клапану [0]- При мітральному стенозі [100]- При недостатності трикуспідального клапану [0]- При недостатності клапанів легеневої артерії [0]
Що характерно для синдрому Лютембаше?- Звуження легеневої артерії [0]- Незарощення міжшлуночкової перетинки [0]- Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору та незрощення міжпередсердної перетинки [100]- Стеноз гирла аорти і недостатність аортального клапану [0]- Недостатність трикуспідального клапану [0]
Подовження інтервалу P-Q більше 0.2 сек. спостерігається при:- Фібриляції передсердь [0]- Атріовентрикулярній блокаді І ступеня [100]- Синусовій брадикардії [0]- Бігемінії [0]- Альтернуючому пульсі [0]
Не є гіпотензивним препаратом:- Допамін [100]- Празозин [0]- Каптоприл [0]- Пропранолол [0]- Гіпотіазид [0]
Який симптом характерний для недостатності аортального клапану?- Блідість покривів шкіри [0]- Пульсація сонних артерій [100]- Епігастральна пульсація [0]- Акроціаноз [0]- Набухання шийних вен [0]
При якій ваді серця зустрічається різне наповнення пульсу на правій та лівій руці?- При недостатності аортального клапану [0]- При недостатності мітрального клапану [0]- При мітральному стенозі [100]- При недостатності трикуспідального клапану [0]- При стенозі гирла аорти [0]
Що таке рефлекс Китаєва?- Підвищення тиску в лівому передсерді [0]- Рефлекторне звуження легеневих вен [0]- Рефлекторне звуження артеріол легенів [100]- Підвищення тиску в легеневих венах [0]- Підвищення тиску в лівому шлуночку [0]
Яка нормальна площа лівого атріовентрикулярного отвору?- 2-4 кв. см [0]- 6-8 кв. см [0]- 8-10 кв. см [0]- 4-6 кв. см [100]- 1-2 кв. см [0]
При якій ваді серця частіше спостерігається малий пульс- При недостатності мітрального клапану [0]- При стенозі гирла аорти [100]- При недостатності аортального клапану [0]- При недостатності трикуспідального клапану [0]- При недостатності клапанів легеневої артерії [0]
При якій ваді серця вислуховується шум Грехема-Стіла?- При недостатності аортального клапану [0]- При недостатності мітрального клапану [0]- При мітральному стенозі [100]- При стенозі гирла аорти [0]- При недостатності трикуспідального клапану [0]
Який препарат покращує обмінні процеси в міокарді?- Хінідін [0]- Ізоптин [0]- Триметазидин [100]- Аймалін [0]- Дифенін [0]
Які препарати належать до мембраностабілізуючих?- Кордарон [0]- Верапаміл [0]- Тразікор [0]- Хінідин [100]- Аспаркам [0]
Яка основна побічна дія делагілу?- Порушення сну [0]- Стенокардія [0]- Ретинопатія [100]- Запаморочення [0]- Пониження артеріального тиску [0]
Які ускладнення не спостерігаються при інфекційному ендокардиті?- Емболії судин головного мозку [0]- Серцево-судинна недостатність [0]- Ниркова недостатність [0]- Апостематозний нефрит [100]- Гостра печінкова недостатність [0]
Який симптом є характерним для інфекційного ендокардиту?- Тромбоцитопенія [0]- Затяжна гарячка [100]- Еозинофілія [0]- Лейкоцитоз [0]- Лейкопенія [0]
Які мікроби не викликають інфекційний ендокардит?- Зеленячий стрептокок [0]- Стафілококи [0]- Кишкова паличка [0]- Синьогнійна паличка [0]- Дифтерійна паличка [100]
Які зміни на ЕКГ спостерігаються в підгострій стадії інфаркту міокарда?- Зниження сегменту S-T [0]- Підняття сегменту S-T над ізолінією [0]- Поява гігантського зубця Т [0]- Поява негативних зубців Т [100]- Реципрокні зміни сегменту ST і зубця Т [0]
Які зміни ЕКГ характерні для гострої стадії трансмурального інфаркту міокарда?- Реципрокні зміни сегменту ST [100]- Поява зубця Q [0]- Зниження вольтажу зубця R [0]- Вкорочення інтервалу P-Q [0]- Поява коронарного зубця Т [0]- Вкорочення інтервалу Q-T [0]
Які зміни на ЕКГ спостерігаються при перикардиті?- Конкордантне підвищення сегменту S-T над ізолінією [100]- Подовження інтервалу P-Q [0]- Поява зубця Q [0]- Поява негативного зубця Т [0]- Реципрокні зміни сегменту ST [0]
При якому інфаркті міокарда потрібно застосовувати відведення по Слапаках?- При задньобазальному [100]- При задньодіафрагмальному [0]- При задньобоковому [0]- При передньобоковому [0]- При передньоперетинковому [0]
Які середні добові дози бензилпеніциліну не адекватні при інфекційному ендокардиті?- 18-20 мільйонів [0]- 15 мільйонів [0]- 12 мільйонів [0]- 8 мільйонів [0]- 500 тис. одиниць [100]
Яка терапія має вирішальне значення при лікуванні інфекційного ендокардиту?- Дезінтоксикаційна [0]- Протизапальна [0]- Антибактеріальна [100]- Антианемічна [0]- Імуностимулююча [0]
Який колір шкірних покривів обличчя характерний для інфекційного ендокардиту?- Колір "кава з молоком" [100]- Блідий [0]- Іктеричний [0]- Ціанотичний [0]- Рум'янець на щоках [0]
При якому захворюванні спостерігається ендокардит Лібмана-Закса?- Дерматоміозиті [0]- Ревматизмі [0]- Інфекційному ендокардиті [0]- Системному червоному вовчаку [100]- Вузликовому периартеріїті [0]
Яка тривалість типового приступу стенокардії:- Декілька секунд [0]- 2-3 хвилини [100]- Більше години [0]- 15-20 хвилин [0]- Декілька годин [0]
Яке навантаження визначає наявність стенокардії напруження, ІІІ функціонального класу:- Болі при підйомі по сходах на 1 поверх або ходьбі на 100-150 м [100]- Болі при незначному фізичному навантаженні [0]- Болі при підйомі по сходах на 3 поверх або ходьбі на 500-1000 м [0]- При ходьбі далі, ніж на 1000 метрів [0]- Тільки при поєднанні фізичного та емоційного навантаження [0]
У хворого на ІХС зі стенокардією напруження поза приступом на ЕКГ реєструються:- Депресія сегменту S-T менше 2 мм [0]- Негативні зубці Т в І-ІІ грудних відведеннях [0]- Характерних стійких змін немає [100]- Згладжений зубець Т в чотирьох грудних відведеннях [0]- Дифузні зміни в міокарді [0]
Клінічною формою ІХС не числиться:- Стенокардія напруження [0]- Серцева недостатність [0]- Раптова коронарна смерть [0]- Атеросклероз судин головного мозку [100]- Порушення серцевого ритму [0]
Нітрогліцерин можна вважати ефективним, якщо він ліквідує біль через:- 10-20 хвилин [0]- 1-3 хвилини [100]- 15-30 хвилин [0]- 15-30 секунд [0]- На протязі години [0]
Протипокази до застосування препаратів нітрогліцерину:- Глаукома [100]- Подовження інтервалу P-Q більше 0.2 с [0]- Артеріальна гіпертензія [0]- Серцева недостатність [0]- Кровохаркання [0]
Добова доза пропранололу у хворих на стенокардію може коливатися в межах:- 40-360 мг [100]- 10-20 мг [0]- 2-16 мг [0]- 1-3 мг [0]- 15-45 мг [0]
Що не є фактором ризику ІХС:- Порушення ліпідного обміну [0]- Куріння [0]- Артеріальна гіпертензія [0]- Септичні інфекції [100]- Спадкова схильність [0]
Характерною ознакою варіантної стенокардії є:- Реципрокні зміни сегменту S-T на ЕКГ під час приступу [100]- Розвиток приступу тільки при стресах [0]- Розвиток приступу тільки під час холодної погоди [0]- Іррадіація болю в шию та ліве плече [0]- Підсилення болю в лежачому положенні [0]
Препаратом, близьким за механізмом дії до нітратів, є:- Верапаміл [0]- Курантил [0]- Молсідомін [100]- Ніфедіпін [0]- Пропанолол [0]
Ефективність бета-адреноблокаторів у хворих на ІХС зумовлена:- Розширенням коронарних артерій [0]- Зниженням скоротливості міокарда [100]- Зниженням тонусу периферійних артерій [0]- Покращенням мікроциркуляції [0]- Покращенням реологічних властивостей крові [0]
Протипоказом для призначення бета-адреноблокаторів є:- Артеріальна гіпертензія [0]- Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня [100]- Глаукома [0]- Шлуночкова екстрасистолія [0]- Пароксизмальна тахікардія [0]
При інфаркті міокарда передньої стінки лівого шлуночка на ЕКГ спостерігаються зміни у відведеннях:- І, аVL, V2 - V4 [100]- II, III, aVF [0]- II, III, aVF, V1 - V2 [0]- II, III, aVF, V5 - V6 [0]- I, II, V5 - V6 [0]
Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія - це:- Гіпертрофія сосочкових м'язів [0]- Порушення ритму серця у спортсменів [0]- Асиметрична гіпертрофія міжшуночкової перетинки [100]- Дилятація лівого шлуночка [0]- Пролапс мітрального клапана [0]
В діагностиці гіпертрофічної кардіоміопатії найбільш інформативним є:- Ехокардіографія [100]- ЕКГ [0]- Проба з дозованим фізичним навантаженням [0]- Рентгенографія з контрастуванням стравоходу [0]- Полікардіографія [0]
Для діагностики ІХС неінформативна:- Проба з дозованим фізичним навантаженням [0]- Проба з електростимуляцією передсердь [0]- Коронарографія [0]- Проба з хлоридом кальцію [100]- Курантилова проба [0]
При неускладненому інфаркті міокарда не рекомендується застосовувати:- Серцеві глікозиди [100]- Венозні периферійні вазодилятатори [0]- Бета-адреноблокатори [0]- Антагоністи кальцієвих каналів [0]- Тромболітичні препарати [0]
Ознакою трансмурального інфаркту міокарда є:- Інверсія зубців Т [0]- Порушення серцевого ритму [0]- Формування комплексу QS у відповідних відведеннях [100]- Блокада правої ніжки пучка Гіса [0]- Значний больовий синдром [0]
До групи антагоністів кальцієвих каналів належать:- Верапаміл, ніфедіпін, ділтіазем [100]- Пропранолол, окспренолол, піндолол [0]- Ізосорбіддінітрат, молсидомін [0]- Нітропрусид натрію [0]- Міофедрин [0]
Для первинної легеневої гіпертензії характерно:- Набряки нижніх кінцівок [0]- Пароксизмальна тахікардія [0]- Порушення провідності [0]- Задишка та ціаноз [100]- Кашель [0]
При гострому інфаркті міокарда максимальний підйом рівня креатинфосфокінази відбувається:- В кінці першої доби [100]- Через 2-3 години від початку больового синдрому [0]- На 2-3 добу [0]- На 4-6 добу [0]- На 6-8 добу [0]
Медикаменти для лікування глікозидної інтоксикації:- Вітаміни групи "В" [0]- Папаверин [0]- Солі калію [100]- Нікотинова кислота [0]- Бікарбонат натрію [0]
Тривалість інтервалу P-Q в нормі складає:- 0.12-0.22 с [100]- 0.06-0.12 с [0]- 0.1-0.12 с [0]- 0.18-0.28 с [0]- 0.22-0.3 с [0]
Який препарат викликає синдром міжкоронарного обкрадання:- Верапаміл [0]- Молсидомін [0]- Курантил [100]- Кордарон [0]- Тринітролонг [0]
При порушенні атріовентрикулярної провідності застосовують:- Атропін, ізадрин [100]- Верапаміл, ніфедіпін [0]- Солі калію [0]- Пропранолол, окспренолол [0]- Аміодарон, орнід [0]
Які проби застосовуються для діагностики стенокардії?- Курантилова [0]- Дипірідамолова [0]- Ергоновінова [0]- Ізопротеранолова [0]- Всі перелічені [100]
Які ускладнення не викликають бета-адреноблокатори:- Посилення серцевої недостатності [0]- Тахікардія [100]- Загострення синдрому Рейно [0]- Загострення бронхіальної астми [0]- Посилення гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет [0]
Основне місце в фармакотерапії гіпертрофічної кардіоміопатії займають:- Бета-блокатори [100]- Серцеві глікозиди [0]- Неглікозидні інотропні речовини [0]- Антиагреганти [0]- Нестероїдні протизапальні препарати [0]
В клініці дилятаційної кардіоміопатії переважає:- Пароксизмальна тахікардія [0]- Короткочасна втрата свідомості [0]- Гіпертонічні кризи [0]- Прогресуюча серцева недостатність [100]- Субфебрилітет [0]
Для дилятаційної кардіоміопатії властиве:- Різке розширення камер серця [100]- Ідіопатичний субаортальний стеноз [0]- Незарощення міжшлуночкової перетинки [0]- Гіпертрофія лівого передсердя [0]- Гіпертрофія правого шлуночка [0]
Формування аортальної недостатнсті є свідченням:- Системного червоного вовчака [0]- Вузликового периартеріїту [0]- Інфекційного ендокардиту [100]- Гіпертрофічної кардіоміопатії [0]- Міокардиту Абрамова-Фідлера [0]
Який препарат є найефективнішим в лікуванні кардіогенного шоку?- Адреналін [0]- Норадреналін [0]- Допамін [100]- Аміназин [0]- Дроперидол [0]
При легкій формі міокардиту призначаються:- Антикоагулянти, дезагреганти [0]- Імунодепресанти, цитостатики [0]- Нестероїдні протизапальні препарати [100]- Препарати кальцію [0]- Бета-адреностимулятори [0]
При гіпокінетичному типі артеріальної гіпертензії найбільш показаний:- Празозін [100]- Анапрілін [0]- Тразикор [0]- Фіноприн [0]- Нонахлазин [0]
При поєднанні гіпертонії з цукровим діабетом протипоказаний:- Допегіт [0]- Папаверин [0]- Раунатин [0]- Гіпотіазид [100]- Верапаміл [0]
Для призначення гангліоблрокаторів не є протипоказом:- Гіпертонічний криз [100]- Гостре порушення мозкового кровообігу [0]- Виражена ниркова недостатність [0]- Глаукома [0]- Феохромоцитома [0]
Найчастіша аускультативна ознака міокардиту:- Брадикардія [0]- Шум тертя перикарду [0]- Глухість тонів серця [100]- Ритм галопу [0]- Систолічний шум на верхівці [0]
При "пограничній артеріальній гіпертензії" підвищується АТ в межах:- 120/80 - 140/90 мм рт. ст [0]- 140/90 - 160/90 мм рт. ст [100]- 100/60 - 130/80 мм рт. ст [0]- 160/95 - 200/110 мм рт. ст [0]- Вище 200/110 мм рт. ст [0]
Тромбоемболія судин головного мозку найчастіше виникає при:- Мітральному стенозі [100]- Інфаркті міокарда [0]- Склеродермії [0]- Дилятаційній кардіоміопатії [0]- Гіпертонічній хворобі [0]
В клініці тромбоемболії легеневої артерії домінує:- Різка слабість, запаморочення голови [0]- Задишка, ціаноз [100]- Короткочасна втрата свідомості, судоми [0]- Загрудинний біль [0]- Артеріальна гіпертензія [0]
Патогенетичний метод лікування тромбоемболії легеневої артерії:- Периферійні вазодилятатори [0]- Серцеві глікозиди [0]- Стрептокіназа [100]- Антибіотики [0]- Відхаркуючі препарати [0]
Для інфекційного ендокардиту характерні:- Гіпертонічні кризи [0]- Пароксизмальна тахікардія [0]- Кашель з гнійним харкотинням [0]- Лихоманка, геморагії, тромбоемболії [100]- Болі в ділянці серця, втрата свідомості [0]
Ритм "перепілки" характерний для:- Недостатності аортального клапана [0]- Стенозу гирла аорти [0]- Мітрального стенозу [100]- Гіпертрофічної кардіоміопатії [0]- Недостатності мітрального клапана [0]
Артеріальна гіпертензія може бути ознакою:- Ідіопатичного субаортального склерозу [0]- Недостатності аортального клапану [100]- Незарощення міжшлуночкової перетинки [0]- Стенозу гирла аорти [0]- Недостатності мітрального клапану [0]
Не може викликати артеріальну гіпертензію:- Діабетичний гломерулосклероз [0]- Хвороба Іценко-Кушинга [0]- Хвороба Аддісона [100]- Синдром Кона [0]- Феохромоцитома [0]
При феохромоцитомі спостерігається підвищення в крові рівня:- Катехоламінів [100]- Альдостерону [0]- Трансаміназ [0]- Креатиніну [0]- Прямого білірубіну [0]
Який медикамент не належить до гіпотензивних препаратів:- Пропранолол [0]- Празозин [0]- Каптоприл [0]- Допамін [100]- Гіпотіазид [0]
При гіперкінетичному типі артеріальної гіпертензії найбільш показаний:- Ізадрин [0]- Пропранолол [100]- Етацізин [0]- Апресин [0]- Нітропрусид натрію [0]
Який із перерахованих препаратів належить до гангліоблокаторів?- Резерпін [0]- Піроксан [0]- Арфонад [100]- Еуфілін [0]- Дібазол [0]
Для якого захворювання характерні гіперглікемія, гіпокаліємія, протеїнурія, гіперхолестеринемія?- Первинний альдостеронізм [0]- Акромегалія [0]- Хвороба Іценко-Кушинга [100]- Хронічний гломерулонефрит [0]- Гіпертонічна хвороба [0]
Вкажіть причину підвищення артеріального тиску при феохромоцитомі:- Гіперкаліємія [0]- Підвищення концентрації в крові катехоламінів [100]- Гіпернатріємія [0]- Підвищення концентрації мінералокортикоїдів [0]- Гіпокаліємія [0]
При якому синдромі спостерігається підвищений артеріальний тиск і брадикардія?- Підвищення концентрації в крові катехоламінів [0]- Повна атріовентрикулярна блокада [0]- Синусова брадикардія [100]- Синдром Піквіка [0]- Нефротичний синдром [0]
Для якого захворювання характерна тріада: артеріальна гіпертензія, набряки і протеїнурія?- Амилоїдоз нирок [0]- Гострий пієлонефрит [0]- Гіпертонічна хвороба [0]- Пізній токсикоз вагітних [100]- Сечокам'яна хвороба [0]
При якому захворюванні спостерігається підвищення артеріального тиску, ожиріння і сонливість?- Синдром Кона [0]- Синдром Піквіка [100]- Акромегалія [0]- Поліцитемія [0]- Хвороба Крона [0]
Який гіпотензивний препарат найбільш ефективний при гіпертонічному кризі?- Нітропрусид натрію [100]- Раунатін [0]- Девінкан [0]- Апресин [0]- Дібазол [0]
Характерна ознака передсердної пароксизмальної тахікардії з атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня по типу Мобіту ІІ:- Наявність ізолінії між зубцями Р [100]- Двохфазність зубця Р [0]- Наявність хвиль f [0]- Неправильний ритм [0]- Правильний ритм [0]
Який препарат найбільш ефективний при артеріальній гіпертензії:- Резерпін [0]- Еуфілін [0]- Каптоприл [100]- Дібазол [0]- Папаверин [0]
Які медикаменти є засобом вибору при лікуванні кардіогенного шоку у поєднанні з набряком легень?- Допамін, нітрогліцерин [100]- Морфін, лазікс [0]- Строфантин, еуфілін [0]- Аміназин, адреналін [0]- Пентамін, преднізолон [0]
В яких відведеннях при синусовому ритмі зубець Р завжди негативний?- aVR [100]- III, aVR [0]- aVL [0]- aVF [0]- I, II, III [0]
Які ЕКГ-зміни характерні для дилятаційної кардіоміопатії:- Зміщення перехідної зони вправо [0]- Низький вольтаж зубців P у відведеннях І-ІІІ [100]- Миготлива аритмія [0]- Блокада ніжок пучка Гіса [0]- Гіпертрофія лівого шлуночка [0]
Який варіант зміщення сегменту ST характерний для синусової тахікардії?- Косо-висхідне зміщення сегменту ST [100]- Горизонтальне зміщення сегменту ST [0]- Косо-нисхідне зміщення сегменту ST [0]- Підняття сегменту ST над ізоелектричною лінією [0]- Коритоподібне зниження сегменту ST [0]
В яких відведеннях зубці Р негативні при нижньопередсердному ритмі?- В І, ІІ [0]- В ІІ, ІІІ, aVF [100]- B I, aVR [0]- B I, aVL [0]- BV 1-2 [0]
Чим відрізняється ритм коронарного синуса від інших варіантів нижньопередсердного ритму?- Наявністю негативних зубців Р у aVF [0]- Наявністю негативних зубців Р в ІІ, ІІІ відведеннях [0]- Вкороченням P-Q [100]- Наявністю позитивних зубців Р в І, ІІІ відведеннях [0]- Наявністю позитивного зубця Р в aVF [0]
Яка тривалість інтервалу P-Q при атріовентрикулярній блокаді І ступеня?- Більше 0.22 с [100]- Менше 0.22 с [0]- 0.15-0.20 с [0]- 0.10-0.15 с [0]- 0.05-0.10 с [0]
Яка допустима тривалість призначення новокаїнаміду?- 1.5 місяця [0]- 3-4 тижні [100]- 2 місяці [0]- 10-12 днів [0]- 3 місяці [0]
Чим зумовлений патогенез гіпертрофічної кардіоміопатії?- Вроджена патологія [100]- Перенесений міокардит [0]- Токсичне ураження міокарда [0]- Автоімунне захворювання [0]- Специфічне ураження міокарда [0]
До якої групи протиаримічних препаратів належить етмозин?- Антиадренергічних препаратів [0]- Блокаторів кальцієвих каналів [0]- Бета-адреноблокаторів [0]- Мембраностабілізуючих [100]- Препаратів змішаної дії [0]
Основні протипокази до вживання етмозину:- Миготлива аритмія [0]- Синусова тахікардія [0]- Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня [100]- Пароксизмальна тахікардія [0]- Екстрасистолічна аритмія [0]
Шляхи введення лідокаїну:- Перорально [0]- Підшкірно [0]- Перорально [0]- Інтралюмбально [0]- Внутрішньовенно [100]
Які покази до призначення лідокаїну?- Миготлива аритмія [0]- Надшлуночкові форми пароксизмальної тахікардії [0]- Надшлуночкова екстрасистолія [0]- Шлуночкова форма пароксизмальної тахікардії [100]- Передсердно-шлуночкова блокада [0]
Дози лідокаїну для ліквідації пароксизмальної шлуночкової тахікардії:- Внутрішньовенно краплинно - 100 мг [0]- Внутрішньовенно стуминно - 75 мг [0]- Внутрішньовенно, із розрахунку 1 мг/кг ваги хворого [100]- Внутрішньовенно - 300 мг [0]- Внутрішньовенно краплинно - 500 мг [0]
Дози дифеніну при лікуванні аритмій:- 100 мг/добу [0]- 200-1000 мг/добу [100]- 50 мг/добу [0]- 2000 мг/добу [0]- 4000 мг/добу [0]
З якими протиаритмічними препаратами можна поєднувати делагіл?- З кордароном [0]- З хінідином [0]- З дифеніном [0]- З бета-адреноблокаторами [100]- З аймаліном [0]
4. "Ревматологія"
Для рентгендіагностики ранньої стадії ревматоїдного артриту треба призначити рентгенографію:- Хребта [0]- Ілеосакрального зчленування [0]- І п'ястнофалангового суглоба [0]- Колінних суглобів [0]- Суглобів п'ястя і стоп [100]
Результатом довготривалого перебігу ревматоїдного артриту може бути:- Вазопатія [0]- Порушення вуглеводного обміну [0]- Амілоїдоз [100]- Ліпоїдоз [0]- Муковісцидоз [0]
Рентгенологічною ознакою, яка підтверджує діагноз ревматоїдного артриту, є:- Потовщення навколосуглобових м'яких тканин [0]- Періартикулярний остеопороз [0]- Зміни суглобової поверхні [100]- Звуження суглобової щілини [0]- Все перераховане [0]
До ускладнень, які викликаються вживанням глюко-кортикоїдів, належать:- Приєднання вторинної інфекції [0]- М'язова слабість [0]- Діабетичні явища [0]- Пригнічення функції кори наднирникових залоз [0]- Все перераховане [100]
До хвороби Бехтерєва (анкілозуючий спондиліт) найбільш схильні:- Діти [0]- Люди похилого віку [0]- Молоді чоловіки [100]- Жінки в клімактеричному періоді [0]- Молоді дівчата [0]
Які з перерахованих факторів прискорюють деструктивний процес суглобів:- Ожиріння і цукровий діабет [100]- Вогнищева інфекція [0]- Дефіцит вітамінів у продуктах харчування [0]- Наявність у крові ревматоїдного фактора [0]- Імобілізація кінцівки [0]
Характерна клінічна ознака ревматоїдного артриту:- Перикардит [0]- Ранкова скутість суглобів [100]- Остеопороз кісток [0]- Переважне ураження великих суглобів [0]- "Метелик" на щоках [0]
Характерна клінічна ознака подагри:- Скутість в суглобах [0]- Спондиліт [0]- Лейкопенія [0]- Симетричне ураження великих суглобів [0]- Артрит першого плюснофалангового суглоба [100]
З яким захворюванням найчастіше поєднується подагра:- Муколіпоїдозом [0]- Ожирінням [100]- Дистрофією печінки [0]- Цукровим діабетом [0]- Атеросклерозом [0]
Ознака класичного гострого подагричного нападу:- Спондиліт [0]- Лихоманка [0]- Різкі болі в першому плюснофаланговому суглобі [100]- Тромбоцитоз [0]- Лейкоцитоз [0]
Захворювання, з якими найчастіше диференціюють подагру:- Акромегалія [0]- Системний червоний вовчак [0]- Ревматоїдний артрит [100]- Ревматизм [0]- Алергічний поліартрит [0]
Пошкодження нирок, типове для системного червоного вовчака:- Нефросклероз [0]- Пієлонефрит [0]- Нефроз [0]- Люпус-нефрит [100]- Інтерстиціальна нефропатія [0]
Яке ускладнення зустрічається найчастіше при глюко-кортикоїдній терапії:- Артралгії [0]- Висипка на шкірі [0]- Артеріальна гіпертензія [100]- Геморагії [0]- Кашель [0]
Основний клінічний симптом ревматизму:- Остеопороз кісток [0]- Кардит [100]- Міозит [0]- Загальна слабість [0]- Петехіальна висипка [0]
Основний діагностичний критерій ревматизму:- Швидка стомлюваність [0]- Поліартралгія [0]- Ревматичний анамнез [100]- Субфебрилітет [0]- Геморагії [0]
Все перераховане підтверджує діагноз CREST - синдрому, крім:- Підшкірного кальцинозу [0]- Феномену Рейно [0]- Симптому "метелика" [100]- Порушення моторики стравоходу [0]- Склеродактилії і телеангіектазій [0]
Клінічна ознака ревматичного міокардиту:- Акцент ІІ тону на аорті [0]- Систолічний шум на верхівці серця функціонального генезу [100]- Діастолічний шум у V точці [0]- Акцент ІІ тону на легеневій артерії [0]- Синдром "котячого муркотіння" [0]
Яке з наступних положень характерне для LE-клітин:- Поліморфнонуклеарні лейкоцити, які поглинули гематоксилінові тільця [100]- Поліморфнонуклеарні лейкоцити, які поглинули лімфоцити [0]- Моноцити, які поглинули лімфоцити [0]- Моноцити, які утворили розетки з еритроцитами [0]- Гематоксилінові тільця [0]
За допомогою якої процедури найкраще діагностувати хондрокальциноз:- Рентгенографії суглобів [0]- Аспірації синовіальної рідини [100]- Артрографії [0]- Атроскопії [0]- Біопсії кісток [0]
Підвищений рівень креатинфосфокінази у крові можна виявити при:- Інфаркті міокарда [0]- Травматичному пошкодженні м'язів [0]- Міозиті [0]- Прогресуючій м'язовій дистрофії [0]- Всьому перерахованому [100]
50-річний шахтар скаржиться на болі в обидвох колінних суглобах. Які дані необхідні для встановлення діагнозу?- Дані про його умови праці [0]- Наявність чи відсутність ранкової скутості в суглобах [100]- Швидкість осідання еритроцитів [0]- В'язкість синовіальної рідини [0]- Наявність в крові антинуклеарних антитіл [0]
Яка з хвороб постійно загострюється з пошкодженням коліна, але запалення при цьому не характерне?- Ювенільний ревматоїдний артрит [0]- Артрит, зв'язаний з гіпоглобулінемією [0]- Паліндромний ревматизм [0]- Інтермітуючий гідроартроз [100]- Хвороба Педжета [0]
Рентгенологічні ознаки ревматоїдного артриту:- Юкстартикулярні ерозії [0]- Періартикулярний остеопороз [0]- Звуження суглобової щілини [0]- Періостит [0]- Все перераховане [100]
Діагноз подагри можна поставити, визначивши:- Кристали уратів в сечі [0]- Рівень сечової кислоти в крові [100]- Помітно підвищений рівень сечової кислоти в синовіальній рідині [0]- Кристали уратів у лейкоцитах у синовіальній рідині [0]- Все перераховане [0]
Спондиліт може виникнути при:- Виразковому коліті [0]- Псоріазі [0]- Подагрі [0]- Синдромі Рейтера [100]- Ентероколіті [0]
Синдром Шегрена може виникнути разом із:- Склеродермією [0]- Поліміозитом [0]- Системним червоним вовчаком [100]- Ревматоїдним артритом [0]- Ревматизмом [0]
Захворювання, з яким першочергово диференціюють вузликовий періартеріїт:- Системний червоний вовчак [100]- Акромегалія [0]- Хронічний лімфолейкоз [0]- Облітеруючий ендартеріїт [0]- Синдром Такаясу [0]
Клінічна ознака синдрому Фелті:- Поліартрит і лімфоаденопатія [0]- Поліартрит і тромбоцитопенія [0]- Поліартрит і атрофія м'язів [0]- Поліартрит і збільшення селезінки [100]- Поліартрит і збільшення щитовидної залози [0]
Яка основна ознака склеродермії:- Гостра коронарна недостатність [0]- Полісерозит [0]- Артралгії дрібних суглобів [100]- Міозит [0]- Нефросклероз [0]
Найчастіші гематологічні зміни при системному червоному вовчаку:- Анемія [0]- Гіперкоагуляція [0]- Лейкопенія [100]- Лімфопенія [0]- Тромбоцитопенія [0]
Ураження шкіри у хворих на ревматизм:- Ревматичні вузлики [0]- Кільцеподібна і вузлувата еритема [0]- Кропивниця та інші шкірні алергічні прояви [0]- Вірно все перераховане [100]
Найхарактернішою та найбільш постійною ознакою при лабораторному дослідженні у хворих на ревматоїдний артирт є:- Лейкоцитоз [0]- Диспротеїнемія [0]- Збільшення ШОЕ [100]- Зниження вмісту гемоглобіну [0]- Виявлення ревматоїдного фактора [0]
Ревматоїдний фактор при ревматоїдному артриті зустрічається у:- 20-30 % хворих [0]- 2-5 % хворих [0]- 100 % хворих [0]- 80-85 % хворих [100]- 40-50 % хворих [0]
Ускладнення, яке найчастіше зустрічається при мітральному стенозі:- Носові кровотечі [0]- Пневмоторакс [0]- Набряк легень [100]- Кардіальний цироз печінки [0]- Моноартрит [0]
Який лабораторний показник характеризується як гострофазовий при ревматизмі?- Антистрептолізин "0" [0]- Продукти деградації фібриногену [0]- Гіалуронідаза [0]- С-реактивний протеїн [100]- Тимолова проба [0]
Найхарактерніший симптом аортальної недостатності:- Підвищення артеріального тиску [0]- Звучний, ляскаючий І тон на верхівці [0]- Зниження діастолічного артеріального тиску [100]- Систолічний шум на верхівці [0]- Акцент ІІ тону над аортою [0]
З якими захворюваннями найчастіше диференціюють ревматизм?- Бактеріальним ендокардитом [0]- Подагрою [0]- Ревматоїдним поліартритом [100]- Дерматоміозитом [0]- Геморагічним васкулітом [0]
Капілярний пульс (симптом Квінке) характерний для:- Недостатності мітрального клапана [0]- Мітрального стенозу [0]- Аортальної недостатності [100]- Аортального стенозу [0]- Трикуспідальної недостатності [0]
Грубий систолічний шум на аорті, який проводиться на сонні артерії, інколи вислуховується в міжлопатковому просторі, характерний для:- Недостатності мітрального клапана [0]- Мітрального стенозу [0]- Аортальної недостатності [0]- Аортального стенозу [100]- Трикуспідальної недостатності [0]
Основна аускультативна ознака недостатності мітрального клапана:- Систолічний шум в ІІ міжребер'ї справа від грудини [0]- Систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва від грудини [0]- Систолічний шум на верхівці серця, який проводиться в ліву аксилярну ділянку [100]- Діастолічний шум на верхівці серця [0]- Діастолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини [0]
Основна аускультативна ознака мітрального стенозу:- Систолічний шум на верхівці серця [0]- Діастолічний шум на верхівці серця і ляскіт відкриття мітрального клапана [100]- Систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва від грудини [0]- Систолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини [0]- Діастолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини [0]
Після імплантації протеза мітрального клапана антикоагуляційна терапія проводиться протягом:- 2 місяців [0]- 1 року [0]- 10 років [0]- Всього життя [100]- Не проводиться [0]
Механізм виникнення системного червоного вовчака:- Виникає внаслідок продукції антитіл проти мітохондрій клітини [0]- Пов'язаний з антитілами проти нуклеїнових кислот ядра клітини [100]- Немає якого-небудь компонента хвороби імунних комплексів [0]- Первинна хвороба клітин крові [0]- Пов'язаний з гіперпродукцією IgA [0]
Діастолічний (пресистолічний) шум Флінта біля верхівки серця вислуховується при:- Мітральному стенозі [0]- Аортальному стенозі [0]- Недостатності мітрального клапана [0]- Аортальній недостатності [100]- Трикуспідальній недостатності [0]
Пульсація печінки, яка співпадає з пульсом на сонній артерії, - типовий клінічний симптом:- Недостатності мітрального клапана [0]- Мітрального стенозу [0]- Аортальної недостатності [0]- Аортального стенозу [0]- Трикуспідальної недостатності [100]
Автоагресія при системних хворобах сполучної тканини супроводжується:- Гіпопротеїнемією [0]- Гіперальбумінемією [0]- Гіпогамаглобулінемією [0]- Гіпоальфаглобулінемією [0]- Гіпергамаглобулінемією [100]
При системному червоному вовчаку виробляються антитіла до:- Мітохондрій [0]- ДНК [100]- Лізосом [0]- Актоміозину [0]- Тропоміозину [0]
Якими препаратами може бути індукований системний червоний вовчак?- Кордароном, стрептоміцином, гідролазином [0]- Апресином, новокаїнамідом, ізоніазидом [100]- Вольтареном, гідрокортизоном, клонідином [0]- Циклофосфамідом, прокаїнамідом, азатіоприном [0]- Нітропрусидом, гепарином, циметидином [0]
Найбільш ранньою і найбільш постійною рентгенологічною ознакою хвороби Бехтерєва є:- Епіфізарний остеопороз [0]- Округлі, чітко окреслені дефекти кісткової тканини в епіфізах [0]- Двобічний сакроілеїт [100]- Асиметричні ерозії суглобових поверхонь [0]- Зміна нормальної кривизни шийного відділу хребта [0]
З якого препарату найкраще починати патогенетичне лікування системного червоного вовчака?- Індометацину [0]- Пеніциліну [0]- Преднізолону [100]- Метотрексату [0]- Делагілу [0]
З якого препарату найкраще починати лікування хворого на ревматоїдний артрит?- Руманолу [0]- Пеніциліну [0]- Аллопуринолу [0]- Вольтарену [100]- Метотрексату [0]
Для базисної терапії анкілозуючого спондилоартриту найкращим препаратом вважається:- Кризанол [0]- Індометацин [100]- Преднізолон [0]- Циклофосфамід [0]- Пеніцилін [0]
Найбільш інформативний метод в діагностиці синдрому Рейтера:- Визначення ревматоїдного фактора в крові [0]- Рентгенографія колінних суглобів [0]- Виявлення антихламідійних антитіл в крові [100]- Виявлення збудника в синовіальній рідині [0]- Позитивний ефект від антибіотиків [0]
З якого препарату найбільш доцільно розпочати лікування вузликового периартеріїту:- Аспірину у великих дозах [0]- Циклофосфаміду [0]- Пеніциліну [0]- Глюкокортикоїдів [100]- Індометацину [0]
Який із перерахованих імунологічних тестів найбільш специфічний для системного червоного вовчака?- Антитіла до антигену лізосом [0]- Антитіла до РНК [0]- Антитіла до нативної ДНК [100]- Антитіла до мітохондрій [0]- Антитіла до ліпополісахариду [0]
Які зміни в лейкоцитарній формулі спостерігаються при синдромі Фелті?- Лімфопенія [0]- Гранулоцитопенія [100]- Базофілія [0]- Моноцитоз [0]- Еозинофілія [0]
Одним з найбільш серйозних побічних ефектів кріотерапії є:- Розвиток сліпоти [0]- Асептичний некроз кісток [0]- Канцерогенність [0]- Імунокомплексний мембранозний гломерулонефрит [100]- Пієлонефрит [0]
Яке з перерахованих ускладнень найбільш характерне для системного червоного вовчака?- Вторинний інфекційний міокардит [0]- Хронічна ниркова недостатність [100]- Вторинний інфекційний ендокардит [0]- Артрити [0]- Вторинній амілоїдоз [0]
Яка фаза пошкодження сполучної тканини при ревматизмі є зворотньою при своєчасному лікуванні?- Фібриноїдного некрозу [0]- Мукоїдного набухання [100]- Гранульоматозна [0]- Склеротична [0]- Альтеративно-ескудативна [0]
Коли найчастіше формується вада серця при ревматизмі?- При первинному ревмокардиті [0]- При зворотному ревмокардиті [100]- При першій ревматичній атаці [0]- При частих ангінах [0]- Після планової тонзилектомії [0]
Для якого із системних васкулітів характерне переважне ураження легень та нирок за типом геморагічного пневмоніту та гломерулонефриту?- Грануломатозу Вегенера [0]- Хвороби Шенлейн-Геноха [0]- Вузликового периартеріїту [0]- Неспецифічного аортоартеріїту (хвороби Такаясу) [0]- Синдрому Гудпасчера [100]
Гострий ревматичний поліартрит характеризується:- Ранковою скутістю в суглобах [0]- Доброякісністю, симетричністю і зворотністю змін в суглобах [100]- Ескудативним запаленням періартикулярних тканин [0]- Незворотнім пошкодженням дрібних суглобів [0]- Гострим запаленням одного суглоба [0]
Протипоказами до застосування індометацину є:- Бронхіальна астма [0]- Вагітність, лактація, виразковий коліт [100]- Наявність ішемічної хвороби серця [0]- Підвищений рівень простагландинсинтетази в крові [0]- Все перераховане [0]
Похідні саліцилової кислоти можуть викликати:- Тромбоцитопенію, агранулоцитоз [0]- Інтерстиціальний нефрит [0]- Ерозивні гастрити, виразки шлунка і 12-палої кишки, кропивницю, бронхіальну астму [100]- Порушення ліпідного обміну [0]- Цукровий діабет [0]
В якому віці переважає гострий перебіг ревмокардиту?- В молодому [100]- В похилому [0]- Не залежить від віку [0]- В середньому [0]- В молодому і похилому [0]
Хвороба Бехтерєва - це:- Анкілозуючий спондилоартрит [100]- Інфекційно-алергічний поліартрит [0]- Артрит, уретрит, кон'юнктивіт [0]- Ксерофтальмія, ксеростомія, артрит [0]- Артроз, хондрокальциноз [0]
Для якого захворювання не характерний розвиток артриту?- Хронічний гіперацидний гастрит [100]- Неспецифічний виразковий коліт [0]- Захворювання системи крові [0]- Бруцельоз [0]- Саркоїдоз [0]
Для гранульоматозу Вегенера характерно:- Гломерулонефрит, ураження верхніх дихальних шляхів і легень [100]- Міокардит, пульмоніт [0]- Нефрит, полісерозит [0]- Артрит, аденопатія [0]- Гепатолієнальний синдром [0]
Ульнарна девіація кистей рук характерна для:- Ревматоїдного артриту [100]- Системної склеродермії [0]- Подагри [0]- Деформуюючого остеоартрозу [0]- Ревматизму [0]
В етіопатогенезі ревматизму відіграє роль:- Бета-гемолітичний стрептокок групи А [100]- Стафілокок [0]- Пневмокок [0]- Стрептокок [0]- Зеленастий стрептокок [0]
Етіотропна терапія ревматизму:- Пеніцилін [100]- Нестероїдні протизапальні засоби [0]- Делагіл і плаквеніл [0]- Глюкокортикостероїди та імунодепресанти [0]- Тетрациклін і сульфаніламіди [0]
При ревматизмі не призначають:- Тетрациклін [100]- Напівсинтетичні пеніциліни [0]- Пеніцилін [0]- Цефалоспорин [0]- Макроліди [0]
Ревмокардит - це:- Ендоміокардит [100]- Панкардит [0]- Перикардит [0]- Міокардит [0]- Ендокардит з розвитком вад клапанів [0]
Діаностичне значення при дерматоміозиті має:- Клінічний аналіз крові [0]- Рентгенографія суглобів [0]- Біопсія м'яза [100]- Виявлення LE-клітин [0]- Наявність синдрому Рейно [0]
Основні клінічні симптоми ревматизму:- Кардит, поліартрит, хорея [100]- Артроз, кальциноз [0]- Кардіо- , пневмо- , нефросклероз [0]- Артрит, міозит, неврит [0]- Гіпертензія, сечовий синдром [0]
Подагра - хронічне захворювання, пов'язане з:- Відкладенням в суглобових та навколосуглобових тканинах мікрокристалів пірофосфату кальцію [0]- Порушенням сечокислого обміну підвищеним вмістом в крові сечової кислоти і відкладенням в тканинах кристалів натрієвої солі сечової кислоти (уратів) [100]- Відкладенням в сухожиллях кристалів гідроксиапатиту кальцію [0]- Порушенням метаболізму амінокислот тирозину і фенілаланіну [0]- Порушенням обміну залізовмісних пігментів і відкладенням гемосидерину в тканинах і органах [0]
Який клапан серця найчастіше пошкоджується при ревматизмі?- Мітральний [100]- Аортальний [0]- Трикуспідальний [0]- Легеневої артерії [0]- Комбіновані пошкодження клапанів [0]
Особливості артриту при ревматизмі:- Олігоартрит, доброякісний перебіг, летучість [100]- Деформація суглобів [0]- Семетричність пошкодження, довготривалий перебіг [0]- Артрит дрібних суглобів [0]- Поліартрит у поєднанні з міозитом [0]
Загальна симптоматика ревматизму:- Пітливість, носові кровотечі, абдомінальний синдром [100]- Підвищена втома, схуднення [0]- Алопеція, фотосенсибілізація [0]- Дифузні явища, субфебрилітет [0]- Диспепсія, втрата ваги [0]
Найбільш специфічний прояв ревматизму:- Кільцева еритема [100]- Петехіальні висипи [0]- Телеангіектазії [0]- Трофічні порушення шкіри [0]- Гіперкератоз [0]
Патогенетична основа ураження міокарда при ревматизмі:- Схожість антигенного складу гемолітичного стрептокока і міокарда [100]- Васкуліти [0]- Порушення зсідаючої системи крові [0]- Зниження антитілоутворення [0]- Алергічні реакції негайного типу [0]
Переважаючий характер перебігу захворювання в клініці ревматизму:- Затяжний [100]- Гострий [0]- Латентний [0]- Підгострий [0]- Безперервно рецидивуючий [0]
Неврологічна симптоматика при ревматизмі:- Хорея [100]- Поліневрит [0]- Енцефалопатія [0]- Психози [0]- Геміпарез, парестезії [0]
Ведучі прояви вісцеропатії при системній склеродермії:- Кардіо- , пульмо- , нефросклероз [100]- Пневмоніт, полісерозит [0]- Міокардит, нефрит [0]- Гепатит, кардит [0]- Езофагіт, гастрит [0]
Основні периферичні прояви системної склеродермії:- Синдром Рейно, кальциноз, телеангіектазії [100]- Поліміозит, неврит [0]- Поліміалгія, поліміозит, поліартралгія [0]- Поліартрит, підшкірні вузлики, контрактура Дюпюітрена [0]- Кільцева еритема, судинні "зірочки" [0]
Ведучі діагностичні критерії системної склеродермії:- Кардіо- , пульмо- , нефросклероз, шкірні прояви [100]- Алопеція, анулярна еритема [0]- Поліневрит, судинні "зірочки" [0]- Молодий вік, вогнищевий склероз дерми [0]- Анемія, субфебрилітет [0]
Тяжкість перебігу системної склеродермії визначають:- Істинна склеродермічна нирка [100]- Пневмосклероз [0]- Лімфоаденопатія [0]- Полісерозит [0]- Поліневрит, ураження ЦНС [0]
Основні засоби в лікуванні системної склеродермії:- Д-пеніциламін, вазодилататори, дезагреганти [100]- Імунодепресанти [0]- Біостимулятори, вітаміни [0]- Глюкокортикостероїди, препарати золота [0]- Нестероїдні протизапальні засоби [0]
При системній склеродермії максимально покращують трофіку:- Дезагреганти, вазодилататори, солкосерил [100]- Антагоністи кальцієвих каналів [0]- Нітропрепарати, спазмолітики [0]- Румалон, артепарон [0]- Т-активін, тималін [0]
В терапії системної склеродермії не показані:- Румалон [100]- Аспірин [0]- Курантил [0]- Коринфар [0]- Спленін [0]
До дифузних захворювань сполучної тканини належать:- Системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит [100]- Ревматизм, ревматоїдний артрит [0]- Хвороба Рейтера [0]- Вузликовий періартеріїт, синдром Бехчета, синдром Гудпасчера [0]- Хвороба Бехтерєва, хвороба Вегенера [0]
Синдром Шегрена - це:- Ксеростомія, ксерофтальмія, артрит [100]- Артрит, поліміозит, синдром Рейно [0]- Уретрит, кон'юнктивіт, артрит [0]- Алопеція, антацидний гастрит [0]- Езофагіт, гастрит, коліт [0]
Змішане сполучнотканинне захворювання має ризик:- Системної склеродермії, системного червоного вовчака, дерматоміозиту [100]- Ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака [0]- Хвороби Рейно, ревматоїдного артриту [0]- Ревматоїдного артриту [0]- Вузликового периартеріїту, системної склеродермії [0]
Специфічний лабораторний тест при синдромі Шарпа:- Антитіла до розчинного ядерного рибонуклеопротеїду [100]- Ревматоїдний фактор [0]- LE-клітини [0]- Гіпергамаглобулінемія [0]- Еозинофілія, тромбоцитопенія [0]
До системних васкулітів належать:- Синдром Бехчета, синдром Гудпасчера, хвороба Хортона, хвороба Такаясу [100]- Хвороба Рейно [0]- Хвороба Бехчета, хвороба Рейтера [0]- Вузликовий периартеріїт, хвороба Бехтерєва [0]- Хвороба Крона, хвороба Рейтера [0]
Які судини переважно уражуються при вузликовому періартеріїті?- Артерії дрібного і середнього калібру [100]- Мікроциркуляторне русло [0]- Венозне русло [0]- Артерії великого і середнього калібру [0]- Судинне русло уражується тотально [0]
Ведучі клінічні симптоми вузликового періартеріїту:- Абдомінальний синдром, поліневрит, нефропатія [100]- Міокардит, пневмоніт [0]- Іридоцикліт, кон'юнктивіт, геморагії [0]- Полісерозит, серцева недостатність [0]- Субфебрилітет, прогресуюче схуднення [0]
В основі розвитку скутості при сиситемній склеродермії лежить:- Склероз шкірного покриву кистей рук [100]- Периартикулярний набряк тканин [0]- Мікротромбози і синдром Рейно [0]- Кісткові зміни в ділянці суглобів [0]- Анкілози [0]
Ведучі клінічні прояви системного червоного вовчака:- Нефрит, пневмоніт, полісерозит [100]- Артрит, поліміозит, алергічні реакції [0]- Алопеція, поліневрит, ДВЗ-синдром [0]- Міокардит, перикардит [0]- Капіляропатія, тромбози [0]
Тяжкість перебігу і прогноз системного червоного вовчака зумовлені:- Віком, раннім розвитком нефриту, гіпертензією [100]- Ступенем активності процесу [0]- Статтю і віком [0]- Супутніми інфекційно-алергічними процесами [0]- Шкірними ураженнями, кахексією [0]
В пізній стадії остеоартрозу на рентгенограмах можна виявити:- "Пробійники" (округлі, чітко окреслені дефекти кісткової тканини в епіфізах) [0]- Остеофіти в ділянці п'яток [0]- Наявність внутрішньосуглобових вільних тіл [100]- Симптом "квадратизації" хребця [0]- Підвивихи в п'ястково-фалангових суглобах з відхиленням пальців в ульнарний бік [0]
Особливості ураження суглобів при системному червоному вовчаку:- Артралгії або мігруючі артрити [100]- Поліартрит і підшкірні вузлики [0]- Артрози і хондропатії [0]- Кістковидні просвітлення, анкілози [0]- Синовіїти [0]
Ведучі клінічні прояви ревматоїдного артриту (РА):- Вранішня скутість, симетричність ураження дрібних суглобів [100]- Ураження великих суглобів [0]- Набряки суглобів, периартикулярні висипи [0]- Підвищення місцевої температури, периартикулярна гіперемія шкіри [0]- Артралгії у поєднанні з ураженням печінки, нирок, легенів [0]
Рентгенологічні прояви РА:- Остеопороз, звуження суглобової щілини [100]- Потоншення хряща [0]- Анкілоз [0]- Остеосклероз [0]- Множинні піднадкістні переломи [0]
Основні вісцеропатії при РА:- Кардит, сухий плеврит, нефрит (амілоїдоз) [100]- Полісерозит, міокардит [0]- Нефрит з розвитком ниркової недостатності [0]- Кардіо- , пневмо- , нефросклероз [0]- Енцефаліт, менінгіт [0]
Специфічний лабораторний тест при РА:- Ревматоїдний фактор [100]- Лейкоцитоз із зрушенням формули вліво [0]- Гіпергамаглобулінемія [0]- LE-клітини [0]- Гіперкоагуляція [0]
Характерні морфологічні прояви РА:- Синовіїт, ревматоїдні вузлики, продуктивний васкуліт [100]- Розростання кісткової тканини в ділянці суглобів [0]- Вузлики Гебердена і Бушара [0]- Хондрокальциноз [0]- Остеосклероз, васкуліти [0]
Специфічні шкірні прояви РА:- Підшкірні вузлики [100]- Уртикарні висипи [0]- Телеангіектазії [0]- Судинні "зірочки" [0]- Кільцева еритема [0]
Основні діагностичні критерії деформуючого остеоартрозу:- Моно- і олігоартроз, вузлики Гебердена [100]- Анкілоз великих суглобів [0]- Полісерозит, вісцеропатії [0]- Периартикулярний набряк, ураження внутрішніх органів [0]- Фотосенсибілізація, спленомегалія [0]
"Базисні" препарати для лікування деформуючого остеоартрозу:- Хондропротектори [100]- Делагіл, плаквеніл [0]- Д-пеніциламін [0]- Імунодепресанти [0]- Нестероїдні протизапальні препарати [0]
Побічні дії нестероїдних протизапальних препаратів при деформуючому остеоартрозі:- Погіршення метаболізму хряща [100]- Відсутність анальгезуючого ефекту [0]- Диспепсичні явища [0]- Алергічні реакції [0]- Анемія, тромбоцитопенія [0]
Покази для хірургічного лікування деформуючого остеоартрозу:- Виражені порушення функції суглобів [100]- Моно- і олігоартроз [0]- Загроза розвитку анкілозу [0]- Молодий вік [0]- Супутні вісцеропатії [0]
Основні механізми розвитку деформуючого остеортрозу:- Механічні та структурні порушення суглобів [100]- Травматичні [0]- Наслідок запального захворювання [0]- Порушення мікроциркуляції [0]- Природжена патологія опорно-рухового апарату [0]
Немедикаментозні методи в терапії деформуючого остеоартрозу:- Плавання, ЛФК із розвантаженням суглобів [100]- УВЧ, ЗВЧ [0]- Кріотерапія [0]- Біг підтюпцем [0]- Інтенсивна розробка суглобів (активна і пасивна) [0]
Механізм дії глюкокортикостероїдів:- Імунодепресивний [100]- Анальгезуючий [0]- Антипіретичний [0]- Імуномодулюючий [0]- Антиметаболічний [0]
Механізм дії "базисних" препаратів:- Пригнічення утворення імунних комплексів [100]- Зниження біоенергетичного забезпечення [0]- Антиметаболічний ефект [0]- Анальгезуючий і антипіретичний ефект [0]- Покращення трофіки тканин [0]
Покази до екстракорпоральних методів лікування дифузних захворювань сполучної тканини:- Неефективність медикаментозного лікування, гормонозалежні форми [100]- Довготривалий перебіг захворювання [0]- Системний характер ураження [0]- Супутні захворювання [0]- Вісцеропатії з недостатністю функції органів [0]
Найбільш виражений протизапальний ефект має:- Індометацин [100]- Бутадіон [0]- Купреніл [0]- Азатіоприн [0]- Бруфен [0]
Препарат вибору в нестероїдній протизапальній терапії:- Аспірин [100]- Напроксен [0]- Бутадіон [0]- Бруфен [0]- Левамізол [0]
До еферентних методів лікування не належать:- Неселективна гемосорбція [0]- Анти-ДНК-імуносорбція [0]- Внутрішньовенний та пероральний варіанти пульстерапії [100]- Плазмаферез [0]- Ентеросорбція вауленом [0]- Ентеросорбція полісорбом [0]
Покази для призначення глюкокортикоїдів в ревматології:- Високий ступінь активності, прогресуючий перебіг захворювання [100]- Неефективність терапії одним із нестероїдних протизапальних препаратів [0]- Поєднання декількох нозологічних форм [0]- Похилий вік [0]- Необхідність довготривалої терапії [0]
Покази для призначення цитостатиків в ревматології:- Неефективність глюкокортикостероїдів та гормонозалежність хворого [100]- Молодий вік, чоловіча стать [0]- Сезонні загострення захворювання [0]- Формування вади серця на фоні рецидивуючого перебігу [0]- Поєднання декількох нозологічних форм [0]
"Пульстерапія" - це:- Призначення глюкокортикостероїдів внутрішньовенно в дозі більш як 0.5 г на добу 3 доби підряд [100]- Довготривале парентеральне призначення глюкокортикостероїдів [0]- Поєднаний прийом глюкокортикостероїдів [0]- Короткі переривчасті курси глюкокортикостероїдів [0]- Одномоментне внутрішньовенне введення глюкокортикостероїдів [0]
Ускладненням стероїдної терапії не вважають:- Алергічні реакції [100]- Виразки шлунково-кишкового тракту [0]- Остеопороз, остеомаляцію [0]- Цукровий діабет, ожиріння [0]- Артеріальну гіпертензію [0]
Для подолання гормонозалежності необхідно:- Поступова, помірна відміна глюкокортикостероїдів [100]- Різка відміна глюкокортикостероїдів [0]- Перехід до парентерального призначення глюкокортикостероїдів [0]- Поєднувати різні шляхи введеня глюкокортикостероїдів [0]- Довготривале призначення мінімальних доз кортикостероїдів [0]
Для місцевої терапії РА показані глюкокортикостероїди:- Метилпреднізолон, кеналог, урбазон [100]- Гідрокортизон [0]- Преднізолон [0]- Полькортолон [0]- Дексаметазон [0]
В терапії цитостатиками недоцільно:- Внутрішньосуглобове введення препарату [100]- Пульстерапія [0]- Призначення препарату довше, ніж 1 місяць [0]- Поєднання з нестероїдними протизапальними препаратами [0]- Поєднання з глюкокортикостероїдами [0]
До препаратів базисної терапії подагри належить:- Аспірин, індометацин, ібупрофен, вольтарен, піроксикам [0]- Алопуринол, тіопуринол, гепатокаталаза, оротова кислота [100]- Преднізолон, триамцинолон, дексаметазон [0]- Кризанол, синакризин, ауранофін [0]- Метотрексат, циклофосфамід, імуран [0]
При якому неревматичному захворюванні показаний Д-пеніциламін?- Хворобі Вільсона-Коновалова [100]- Хронічному активному гепатиті [0]- Неспецифічному виразковому коліті [0]- Цукровому діабеті [0]- ДВЗ-синдромі [0]
До "базисних" препаратів в ревматології відносяться:- Амінохінолінові засоби, препарати золота, купреніл [100]- Нестероїдні протизапальні препарати [0]- Глюкокортикостероїди [0]- Цитостатики, антиметаболіти [0]- Піразолонові похідні [0]
Цитостатики не призначаються при:- Ревматизмі [100]- Системному червоному вовчаку [0]- Ревматоїдному артриті [0]- Системній склеродермії [0]- Вузликовому периартеріїті [0]
Протипоказані для курсового лікування при недостатності кровообігу:- Піразолонові похідні [100]- Препарати індолоцтової кислоти [0]- Амінохінолінові препарати [0]- Ацетилсаліцилова кислота [0]- Похідні пропіонової кислоти [0]
При вовчаковому нефриті застосовують:- Глюкокортикостероїди, цитостатики [100]- Нестероїдні протизапальні препарати [0]- Препарати золота та амінохінолінові засоби [0]- Симптоматичну терапію [0]- Дезагреганти, вазодилятатори [0]
5. "Гастроентерологія"
В осіб якої групи крові найчастіше зустрічається виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки?- О/І/ [100]- А/ІІ/ [0]- В/ІІІ/ [0]- АВ/IV/ [0]- Не залежить від групи крові [0]
Який збудник є найчастішим етіологічним фактором коліту?- Сальмонела [0]- Стафілокок [0]- Протей [0]- Вірус ЕСНО, Коксакі [0]- Бактеріальної дизентерії [100]
Які прямі ознаки виразки 12-палої кишки при рентгенологічному дослідженні?- Дискінезія цибулини [0]- "Ніша" у цибулині [100]- Спазм пілоруса [0]- Зубчастість контурів слизової оболонки цибулини [0]- Підвищення тонусу і посилення перистальтики 12-палої кишки [0]
Назвіть найчастішу локалізацію виразкового дефекту гастродуоденальної області:- Цибулина 12-палої кишки [100]- Шлунок [0]- Пілоричний канал [0]- Постбульбарний відділ 12-палої кишки [0]- Вірно все [0]
Основна клінічна ознака демпінг-синдрому:- Блювота [0]- Закрепи [0]- Різка слабість після їжі [100]- Печія [0]- Підвищений апетит [0]
Які захворювання шлунку слід вважати передраковими?- Поліпоз [100]- Гіперацидний гастрит [0]- Анацидний гастрит [0]- Виразкова хвороба [0]- Вірно все [0]
Основою діагностики хронічного гастриту є:- Комплекс клінічних даних [0]- Рентгенологічне дослідження [0]- Гістологічні дослідження [100]- Дослідження секреторної функції шлунка [0]- Ендоскопічне дослідження [0]
Виберіть рентгенологічні ознаки, які говорять про малігнізацію виразки шлунка:- Виразковий кратер простягається за стінку шлунка [0]- Шлункові складки радіально сходяться у виразковий кратер [0]- Тверда стінка шлунка навколо виразкового кратеру [100]- Виразковий кратер гладкий і круглий [0]- Шлункові складки згладжені навколо виразкового кратеру [0]
Гіпопротеїнемія спостерігається при наступних захворюваннях, крім:- Стан після гастроектомії [0]- Синдром Менетріє [0]- Портальний цироз печінки [0]- Амілоїдоз [0]- Хронічний панкреатит [100]
Виберіть дію, яка найбільше підходить секретину:- Стимулює секрецію шлункового вмісту [0]- Пригнічує апетит [0]- Стимулює секрецію панкреатичних ферментів [0]- Стимулює секрецію гідрокарбонатів підшлунковою залозою [100]- Стимулює виділення жовчі [0]
Підберіть клінічні прояви виразкового коліту:- Кривавий пронос [100]- Закрепи [0]- Відсутність апетиту [0]- Стеаторея [0]- Креаторея [0]
Підберіть клінічні прояви хвороби Крона:- Постійні проноси [0]- Закрепи [0]- Епізоди стеатореї і креатореї [0]- Анемія [0]- При рентгеноскопії тонкого кишківника виявлено звуження у деяких його відділах [100]
Які твердження вірні щодо хронічного панктреатиту?- Часто буває у алкоголіків [100]- Тимчасова обструкція загального жовчового протока [0]- Частіше буває у жінок [0]- Викликає жировий некроз [0]- Викликає розвиток асциту [0]
Підібрати побічну дію оральних контрацептивів:- Гострий гепатит [0]- Холестатична реакція [100]- Жирова дистрофія печінки [0]- Тромбоз печінкових вен [0]- Гострий панкреатит [0]
При якому захворюванні не зустрічається ахілія?- Жовчокам'яна хвороба [0]- Пухлина підшлункової залози [0]- Пухлина Фатерового сосочка [0]- Вірусний гепатит [0]- Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки [100]
На основі якого дослідження можна поставити діагноз хвороби Гіршпрунга?- Ультразвукового дослідження [0]- Ендоскопічного дослідження [0]- Ректороманоскопічного дослідження [0]- Аналізу калу [0]- Рентгенологічного дослідження [100]
Які симптоми не характерні для хвороби Крона?- Трансмуральне запалення [0]- Фістули [0]- Аномальна дифузна слизова оболонка [100]- Формування стриктур і рубців [0]- Вогнищеві гранульоми [0]
Препарат вибору при псевдомембранозному коліті:- Пеніцилін [0]- Бактисуптил [0]- Ампіцилін [0]- Ванкоміцин [100]- Цефамізин [0]
Який метод найкращий для діагностики пухлини підшлункової залози?- Рентгенологічний [0]- Визначення рівня цукру в крові [0]- Визначення трансаміназ в сироватці крові [0]- Ендоскопія [0]- Комп'ютерна томографія підшлункової залози [100]
Який метод найбільш надійний для діагностики виразкової хвороби?- Рентгенологічний [0]- Дослідження калу на скриту кров [0]- Дослідження шлункової секреції [0]- Фізикальний (пальпація, перкусія) [0]- Ендоскопічний [100]
Коли не слід вживати холінолітичні препарати:- Через 30 хвилин після прийому їжі [0]- Через 1-2 години після прийому їжі [0]- За 30 хвилин до прийому їжі [100]- Тільки на ніч [0]- В часи прийому їжі [0]
При диференційній діагностиці між виразковою хворобою шлунка і раком шлунка найбільш важливим є:- Рентгенологічне дослідження [0]- Дослідження шлункової секреції з гістаміном [0]- Гастродуоденоскопія [100]- Дослідження калу на скриту кров [0]- Цитологічне дослідження промивних вод шлунка [0]
Що є вирішальним у встановлені діагнозу хронічного гепатиту?- Перенесений вірусний гепатит [0]- Дані гістологічного дослідження печінки [100]- Періодичний субфебрилітет, іктеричність, болі в правому підребер'ї [0]- Виявлення в сироватці крові австралійського антигену [0]- Виявлення в сироватці крові альфафетопротеїну [0]
Асцит при цирозі печінки утворюється внаслідок:- Анемії [0]- Гіпоальбумінемії [100]- Гіперспленізму [0]- Всього з перечисленого [0]- Нічого з перечисленого [0]
Причиною печінкової коми у хворого з цирозом печінки може бути:- Зниження синтезу сечовини [100]- Прийом тіазидових діуретиків [0]- Тривалий прийом барбітуратів [0]- Жодна з перечислених [0]- Все з перечисленого [0]
При загрозі печінкової коми в дієті слід обмежити:- Вуглеводи [0]- Білки [100]- Жири [0]- Рідину [0]- Мінеральні солі [0]
Назвіть найчастішу причину ректальної кровотечі:- Інвагінація [0]- Дивертикульоз [100]- Пухлини [0]- Ентерит [0]- Виразкова хвороба [0]
У боротьбі з болем при хронічному панкреатиті можна вживати всі перечислені препарати, крім:- Новокаїну [0]- Атропіну [0]- Баральгіну [0]- Морфіну [100]- Анальгіну [0]
Найбільш цінним лабораторним показником в діагностиці загострення хронічного панкреатиту є:- Лейкоцитоз [0]- Рівень трансаміназ крові [0]- Рівень амілази крові [100]- Рівень лужної фосфатази [0]- Гіперглікемія [0]
Яка їжа попереджує ризик розвитку раку товстого кишківника?- Збагачена жирами [0]- Збагачена клітковиною [100]- Бідна клітковиною [0]- Молочна дієта [0]- Дієта із рослинними жирами [0]
Молода жінка часто прокидається вночі через біль в епігастрії. Який найбільш вірний діагноз?- Рак шлунку [0]- Виразка 12-палої кишки [100]- Дивертикуліт [0]- Холангіт [0]- Хвороба Крона [0]
Рак якого із відділів кишково-шлункового тракту має 40 % виживання після 5 років (врахувуючи можливе лікування)?- Стравохода [0]- Шлунка [100]- Товстого кишківника [0]- Тонкого кишківника [0]- 12-палої кишки [0]
Який препарат найбільш ефективний для лікування печінкової коліки?- Платифілін [0]- Метацин [0]- Но-Шпа [0]- Баральгін [100]- Галідор [0]
Які препарати мають ульцерогенну дію?- Сульфаніламідні препарати [0]- Антагоністи кальцію [0]- Антигістамінні препарати [0]- Глюкокортикоїдні препарати [100]- Гангліоблокатори [0]
Який препарат найбільш активний як репарант при лікуванні виразкової хвороби?- Платифілін [0]- Актовегін [100]- Гастроцепін [0]- Де-Нол [0]- Альмагель [0]
Найчастіша локалізація раку шлунка:- Дно шлунка [0]- Антральний відділ [0]- Кардіальний відділ [0]- Велика кривина [100]- Мала кривина [0]
Базальна секреція - це:- 4 порції шлункового вмісту з 15-хвилинним інтервалом після 1 порції [100]- 1-a порція шлункового вмісту натще" [0]- Всі порції шлункового вмісту до пробного сніданку [0]- 1-ша порція шлункового вмісту [0]- Перші чотири порції шлункового вмісту до пробного сніданку [0]
Вивчення шлункового вмісту не дозволяє дослідити:- Репаративну функцію слизової шлунка [100]- Секреторну функцію [0]- Кислотоутворюючу функцію [0]- Ферментоутворюючу функцію [0]- Слизоутворюючу функцію [0]
Евакуаторно-моторна функція шлунка вивчається:- Вимірюванням залишку пробного сніданку [100]- За кількістю HСl, що вивільнилась за годину [0]- За концентрацією загальної кислотності [0]- За вмістом пепсину [0]- За вмістом мукопротеїнів натще [0]
Ферментоутворююча функція шлунка вивчається:- За вмістом пепсину в секреті та уропепсину в сечі [100]- За кількістю HСl, що вивільнилась за годину [0]- Вимірами залишку пробного сніданку [0]- За рівнем амілази [0]- За часом знебарвлення підфарбованого сніданку [0]
До спеціальних форм хронічного гастриту не належать:- Ерозивний гастрит [100]- Поліпозний гастрит [0]- Ригідний гастрит [0]- Гігантський гастрит [0]- Хвороба Менетріє [0]
При виразковій хворобі 12-палої кишки шлункова секреція:- Підвищена [100]- Знижена [0]- Нормальна [0]- Нестабільна [0]- Залежить від фази процесу [0]
При виразковій хворобі шлунку шлункова секреція частіше:- Знижена [100]- Підвищена [0]- Нормальна [0]- Залежить від супутнього гастриту [0]- Залежить від фази процесу [0]
До непрямих ренгенологічних ознак виразкової хвороби не належить:- Гастроптоз [100]- Порушення тонусу шлунка [0]- Підсилення перистальтики [0]- Пілороспазм [0]- Зміни рельєфу слизової оболонки [0]
Не є прямими ренгенологічними ознаками виразкової хвороби:- Потовщення складок [100]- Запальний вал [0]- Рубцева деформація контурів [0]- "Ніша" [0]- Конвергенція складок слизової до "ніші" [0]
При локалізації виразки в 12-палій кишці рентгенологічно нехарактерно:- Потовщення слизової оболонки [100]- Стаз в 12-палій кишці [0]- Порушення рельєфу слизової оболонки [0]- Рівень секреторної рідини натщесерце [0]- Швидке випорожнення 12-палої кишки [0]
Порушення, що не пов'язані з виразковою хворобою:- Кіста підшлункової залози [100]- Гастрит [0]- Панкреатит [0]- Коліт [0]- Дуоденіт [0]
До ускладнень виразкової хвороби не належать:- Гепатохолецистит [100]- Стенозування воротаря [0]- Кровотеча [0]- Пенетрація в підшлункову залозу [0]- Перфорація [0]
До абсолютних показів для резекції шлунка не належать:- Неефективність консервативного лікування [100]- Пенетрація [0]- Перфорація [0]- Кровотеча [0]- Пухлинне переродження [0]
Хвороба оперованого шлунка, що розвивається безпосередньо після резекції:- Порушення евакуації із шлунка [100]- Синдром привідної петлі [0]- Пептична виразка анастомозу [0]- Підвищення чутливості до інфекції [0]- Метаболічні порушення [0]
Віддалені ускладнення резекції шлунка:- Денпінг-синдром [100]- Гострий панкреатит [0]- Непрохідність привідної петлі [0]- Кровотеча [0]- Порушення евакуації із шлунка [0]
При лікуванні демпінг-синдрому не призначають:- Спазмолітики [100]- Нейролептики, транквілізатори [0]- Антисеротонінові засоби, анаболіки [0]- Ферментативні препарати [0]- Антибіотики широкого спектру [0]
Неспецифічний виразковий коліт - це:- Деструктивно-виразковий процес в слизовій оболонці товстого кишківника [100]- Деструктивно-виразкове ураження сигмовидної та прямої кишки [0]- Дифузне виразкове ураження товстого кишківника [0]- Виразково-некротичний проктосигмоїдид [0]- Важка форма коліту [0]
При неспецифічному виразковому коліті не показані:- Антибіотики [100]- Салазапіридазин [0]- Глюкокортикоїди [0]- Вітаміни та їх аналоги [0]- Ентеросептол, інтестопан [0]
До ускладнень неспецифічного виразкового коліту не належить:- Шлункові кровотечі [100]- Перфорація, гостра токсична дилятація кишківника [0]- Аноректальні фістули, абсцеси [0]- Анальні тріщини, геморой [0]- Злоякісні переродження [0]
Системні прояви, нехарактерні для неспецифічного виразкового коліту:- Пневмоніт, полісерозит [100]- Вузликова еритема, піодермія [0]- Ірит, блефарит, кон'юнктивіт [0]- Афтозний стоматит, глосит [0]- Артрити, флебіти, септицемія [0]
Rg-ознаки неспецифічного виразкового коліту:- Симптоми "водостічної труби" та "бруківки" [100]- Вогнищевість дистрофічних уражень сігми [0]- Ділянки некрозу на фоні дистрофії слизової [0]- Дифузні атрофічні коліти [0]- Проктосигмоїдит, ускладнений абсцесами [0]
Основа лікування при загостренні неспецифічного виразкового коліту:- Глюкокортикостероїди та салазопірідазин [100]- Цитостатики та симптоматична терапія [0]- Гемотрансфузії та білкові препарати [0]- Сульфосалазин або салазопірідазин [0]- Вітаміни та місцева репаративна терапія [0]
5-моментне дуоденальне зондування на відміну від 3-х моментного дозволяє оцінювати:- Функціональний стан жовчевих шляхів [100]- Жовчоутворюючу функцію печінки [0]- Функцію жовчного міхура [0]- Функцію печінкових ходів [0]- Наявність блоку жовчного міхура [0]
За результатами 5-моментного зондування не можна зробити висновок про:- Функціональний стан полігональних клітин печінки [100]- Тонус сфінктера Одді [0]- Об'єм міхурної жовчі [0]- Тонус жовчного міхура [0]- Концентраційну функцію жовчного міхура [0]
Для гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії жовчних шляхів характерно:- Підвищення об'єму та збільшення часу витікання жовчі фази "D" [100]- Збільшення часу витікання жовчі фази "А" [0]- Збільшення об'єму та скорочення часу витікання жовчі фази "А" [0]- Зменшення часу витікання жовчі фази "А" [0]- Збільшення об'єму та збільшення часу витікання жовчі фази "А" [0]
Поява болю при 5-моментному дуоденальному зондуванні характерна для:- Гіпертонічно-гіперкінетичної дискінезії [100]- Калькульозного холециститу [0]- Гіпотонічно-гіпокінетичної дискінезії [0]- Загострення холециститу [0]- Аномалії розвитку жовчних ходів [0]
Не належить до функціональних гіпербілірубінемій:- Хвороба Вільсона-Коновалова [100]- Синдром Жільбера [0]- Синдром Ротора [0]- Синдром Дабіна-Джонсона [0]- Синдром Кріглера-Найяра [0]
Для синдрому Жільбера характерно:- Гіпербілірубінемія за рахунок непрямої фракції без гемолітичної анемії [100]- Гіпербілірубінемія за рахунок прямої фракції [0]- Гіпербілірубінемія за рахунок обох фракцій [0]- Стійке порушення функціональних проб печінки [0]- Підвищення уробіліну та зниження стеркобіліну [0]
При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії жовчних шляхів показані:- Фізпроцедури тонізуючого типу [100]- Електрофорези [0]- УВЧ [0]- Ультразвук [0]- ДВМ-терапія [0]
При гіпотонічно-гіпокінетичній дискінезії протипоказано:- Препарати стимулюючої дії [0]- Препарати седативної дії [0]- Спазмолітики [100]- Гепатопротектори [0]- Холінолітики [0]
В комплексному лікуванні гіперкінетичної дискінезії протипоказано:- Дуоденальні зондування [100]- Седативні засоби [0]- Теплові процедури [0]- Хвойні та радонові ванни [0]- Хвойні мінеральні ванни низької мінералізації [0]
Метод вибору для екстракорпоральної терапії при печінковій недостатності:- Очищення через гетеропечінку [100]- Плазмаферез [0]- Перитонеальний діаліз [0]- Імуносорбція [0]- Гемосорбція [0]
При гіпоацидному гастриті показано:- Настій полину, сік подорожника [100]- Настій хвоща польового [0]- Настій березових бруньок [0]- Відвар кореня дивосилу [0]- Настій ромашки аптечної [0]
При гіперацидному гастриті протипоказано:- Плантаглюцид [100]- Теплий сік білокачанної капусти [0]- Чай: деревій, звіробій, ромашка [0]- Сік алоє, мед, вершкове масло [0]- Відвар кореня живокосту [0]
При загостренні виразкової хвороби не застосовують:- Настій родіоли рожевої [100]- Настій березових бруньок [0]- Відвар кореня живокосту [0]- Відвар кореня синюхи голубої [0]- Картопляний сік [0]
Жовчогінний препарат рослинного походження:- Фламін [100]- Нікодин [0]- Алохол [0]- Оксафенамід [0]- Алантон [0]
Препарати рослинного походження, що застосовуються при лікуванні виразкової хвороби:- Ліквіритон, алантон [100]- Гастрофарм [0]- Белласпон, еленіум [0]- Альмагель [0]- Легалон, карсил [0]
В терапії гіперкінезії жовчних шляхів найбільше значення мають:- Спазмолітики [100]- Стимулюючі нейротропні засоби [0]- Дуоденальні зондування [0]- Лікувальна фізкультура [0]- Фізпроцедури тонізуючого типу [0]
При гіпокінезії жовчних шляхів процедурою вибору є:- Гальванізація, діадинамотерапія [100]- Електрофорез (з новокаїном, магнезією) [0]- Ультразвук, індуктотермія [0]- УВЧ, СВЧ [0]- Магнітотерапія [0]
До холеретиків відносяться:- Фламін [100]- Пітуїтрин [0]- Магнезія [0]- Ліобіл [0]- Сілібор [0]
Холеретики, що мають холекінетичну дію:- Кукурудзяні рильця, листя петрушки [100]- Холензим [0]- Оксафенамід [0]- Фламін [0]- Деревій, ромашка [0]
При колітах із закрепами не показані:- Деревій [100]- Ревінь [0]- Алоє [0]- Олександрійський лист [0]- Жостір [0]
При закрепах та проносах можна призначити:- Корінь щавелю кінського [100]- Кору крушини [0]- Ягоди чорниці [0]- Плоди жостера [0]- Лист сени [0]
На моторику кишківника не впливають:- Лист брусниці [100]- Настій шкірки плодів гранату [0]- Відвар кори дуба [0]- Плоди черемшини [0]- Вільхові шишки [0]
Препарати вибору при вираженому метеоризмі:- Фенхель, кріп [100]- Ромашка, звіробій [0]- Брусниця [0]- Клюква, морошка [0]- Липа [0]
Гепатомегалією не супроводжується:- Виразкова хвороба 12-палої кишки [100]- Вірусний гепатит [0]- Лептоспіроз, токсоплазмоз [0]- Ку-лихоманка, мононуклеоз [0]- Токсичні (та медикаментозні) ураження печінки [0]
Гепатомегалією не супроводжується:- Хронічний обструктивний бронхіт [100]- Лейкози, лімфогрануломатоз, гемолітичні анемії [0]- Системний червоний вовчак [0]- Холецистит, панкреатит [0]- Хронічна недостатність кровообігу [0]
Етіологічними факторами гострих токсико-алергічних гепатитів є:- Тубазид, фтивазид, бутадіон, ПАСК [100]- Еленіум, мепробамат, тіазепам [0]- Нікодин, оксафенамід [0]- Пантокрин, левзея, елеутерокок [0]- Метилпреднізолон, урбазон, кеналог [0]
Захворювання, близькі за своєю природою до дифузних захворювань сполучної тканини:- Хронічний активний гепатит [100]- Хронічний персистуючий гепатит [0]- Гепато-лентикулярна дегенерація печінки [0]- Мікронодулярний цироз печінки [0]- Змішаний цироз печінки [0]
Причини розвитку гострого токсичного гепатиту:- Отруєння солями металів, фосфорорганічними речовинами [100]- Сальмонельоз [0]- Вірусний гепатит [0]- Застосування цитостатиків [0]- Застосування антибіотиків широкого спектру дії [0]
При хронічному персистуючому гепатиті не показано застосування:- Глюкокортикоїдів [100]- Вітамінів [0]- Жовчогінних засобів [0]- Спазмолітиків [0]- Антиоксидантів [0]
Імуномодулюючі засоби в терапії гепатитів:- Т-активін, тималін [100]- Карсил [0]- Метилпреднізолон [0]- Азатіоприн [0]- Задітен [0]
Призначення гідролізатів печінки показано:- При хронічному персистуючому гепатиті [100]- При хронічному холецистоангіохоліті [0]- При хворобі Вільсона-Коновалова [0]- При хронічному активному гепатиті [0]- При змішаному цирозі печінки в активній фазі [0]
Антиоксидантами прямої дії є:- Карсил, сілібор, фламін [100]- Нікотинова кислота [0]- Ліпоєва кислота, нікотинамід [0]- Ретинол (вітамін А) [0]- Есенціале [0]
Механізм дії антиоксидантів прямої дії:- Входять в структуру антиоксидантної системи організму [100]- Регулюють фосфоліпідний склад клітинної мембрани [0]- Стимулюють перекисне окислення ліпідів [0]- Сприяють нагромадженню вільних радикалів [0]- Діють на засвоєння кисню печінкою [0]
Антиоксиданти непрямої дії:- Нікотинова кислота, есенціале [100]- Токоферола ацетат, аевіт [0]- Аскорутин, галаскорбін [0]- Фламін, карсил [0]- Холензим, оксафенамід [0]
Чи може печінка бути зменшеною при цирозі і коли?- Може в кінцевій стадії захворювання [100]- Не може [0]- Так, завжди зменшена [0]- Залежно від наявності набряково-асцитичного синдрому [0]- Залежно тільки від активності процесу [0]
"Найбільш об'єктивне обстеження в діагностиці хронічних захворювань печінки- Біопсія печінки [100]- Ультразвукове дослідження [0]- Гепатографія [0]- Скенування печінки [0]- Ангіографія печінки [0]
"Ускладнення жовчокам'яної хвороби:- Перфорація жовчного міхура [100]- Тромбоз печінкових артерій [0]- Гепатолієнальний синдром [0]- Кахексія [0]- Нутритивна алергія [0]
До абсолютних показів для оперативного лікування жовчокам'яної хвороби не належить:- Декілька камінців у жовчному міхурі [100]- Емпієма жовчного міхура [0]- Підозра на рак [0]- Повторний приступ панкреатиту [0]- Водянка жовчного міхура [0]
У консервативній терапії жовчокам'яної хвороби не застосовують:- Оксафенамід [0]- Фітолізин [0]- Ліобіл [0]- Хенофальк [0]- Цистенал [100
Цирози печінки найчастіше розвиваються при:- Вірусному гепатиті В та дельта [100]- Токсичному гепатиті [0]- Вірусному гепатиті В [0]- Вірусному гепатиті А [0]- Лептоспірозі [0]
До печінковоклітинної недостатності призводить:- Поступлення токсинів з портального в мозковий кровообіг [100]- Цироз ускладнений кровотечею [0]- Лікування діуретиками протягом довгого часу [0]- Багаторазові парацентези [0]- Важкі операції на органах черевної порожнини [0]
До передвісників печінкової коми не належить:- Стійка ейфорія, безсоння [100]- Дрібний тремор кінцівок [0]- Нервово-психічні порушення [0]- Порушення ритму сну, розлади свідомості [0]- Провали пам'яті, порушення артикуляції [0]
Для печінкової коми не характерно:- Тромбоцитоз, гіперфібриногенемія [100]- Анемія [0]- Лейкоцитоз, прискорення ШОЕ [0]- Гіпокаліємія, гіпонатріємія [0]- Підвищення рівня рестазоту, аміаку, білірубіну [0]
Для клініки печінкової коми характерно:- Енцефалопатія, флеппінг-тремор [100]- Жовтяниця, блювота, судоми [0]- Прогресуючий набряково-асцитичний синдром [0]- Часті шлунково-кишкові кровотечі [0]- Тривога, апатія, розлади сну [0]
До печінкової недостатності не призводять:- Клімакс [100]- Інфаркт міокарду [0]- Тромбоемболія легеневої аретрії [0]- Травми [0]- Кровотечі [0]
Схема призначення глюкокортикоїдів при печінковій комі:- Преднізолон в/в струйно 150 мг, а потім по 90 мг кожні 4 години [100]- Преднізолон per os до 90 мг на добу [0]- Преднізолон в/м 30-60 мг 2-3 рази на добу [0]- Метилпреднізолон в/м 500 мг 1 раз на тиждень [0]- Глюкокортикоїди не показані [0]
Для загострення хронічного панкреатиту характерно:- Нудота, пронос, опоясуючий характер болю [100]- Болі в лівій половині живота [0]- Розлитого характеру болі в животі, диспепсія [0]- Анорексія, диспепсія, кахексія [0]- Субфебрилітет, кахексія, закрепи [0]
Найбільш ранні прояви раку підшлункової залози:- Біль, диспепсія [100]- Прискорена ШОЕ, анемія [0]- Пахвинний лімфаденіт, спленомегалія [0]- Шлунково-кишкові кровотечі, асцит [0]- Субфебрилітет, полісерозит [0]
Який тип гастриту асоційований з перніціозною анемією?- Неатрофічний, тип В [0]- Аутоімунний , тип А [100]- Хімічний [0]- Еозинофільний [0]- Радіаційний [0]
Який тип гастриту поєднується з хронічним тироїдитом і тиреотоксикозом?- Еозинофільний [0]- Реактивний рефлюкс - тастрит, тип С [0]- Радіаційний [0]- Аутоімунний, тип А [100]- Неатрофічний, тип В [0]
Для якого типу гастриту найбільш характерним етіологічним фактором є Helicobacter pylori?- Гіперсекреторного, тип В [100]- Аутоімунного, тип А [0]- Реактивного рефлюксу - гастриту, тип С [0]- Еозинофільного [0]- Лімфоцитарного [0]
Вкажіть препарати, які використовуються для боротьби з Helicobacter pylori?- Метаклопрамід, галідор, трихопол [0]- Метацин, фуразолідон, плантаглюцид [0]- Де-нол, метранідазол, антибіотики [100]- Но-шпа, гастроцепін, сульпірид [0]- Нізатидин, омепразол, метацин [0]
Призначення соляної кислоти у фазу загострення хронічного гастриту з секреторною недостатністю- Рекомендується [0]- Протипоказано [100]- Рекомендується в розведеній формі [0]- Рекомендується в таблетовій формі [0]- Рекомендується з антацидами [0]
Вкажіть локалізацію виразки при болях через 30 хвилин після прийому їжі:- Виразка 12-палої кишки [0]- Пілоричний відділ шлунка [0]- Середня третина тіла шлунка [0]- Нижня третина тіла шлунка [0]- Субкардіальний відділ шлунка [100]
Голодні болі, нічні болі найбільш характерні для виразки:- Субкардіального відділу шлунка [0]- Пілоричного відділу шлунка [0]- Середнього відділу шлунка [0]- Нижньої третини тіла шлунка [0]- 12-палої кишки [100]
Болі через 1-2 години після прийому їжі характерні для виразки:- Субкардіального відділу шлунка [0]- Середньої і нижньої третини тіла шлунка [100]- Пілоричного відділу шлунка [0]- 12-палої кишки [0]- Пілоричного відділу шлунка, 12-палої кишки [0]
Біль за мечеподібним відростком характерна при локалізації виразки:- По малій кривизні [0]- Кардіальний відділ шлунка [100]- 12-пала кишка [0]- Пілоричний відділ [0]- Нижня третина тіла шлунка [0]
6. "Нефрологія"
Причиною втринного амілоїдозу найчастіше є:- Ревматоїдний поліартрит [100]- Ревматизм [0]- Деформуючий остеоартроз [0]- Хронічний панкреатит [0]- Подагра [0]
Достовірною ознакою ХНН є:- Підвищення рівня креатиніну в крові [100]- Артеріальна гіпертензія [0]- Гіперкаліемія [0]- Олігурія [0]- Протеїнурія [0]
Дитина хворіє 3 дні, млява, бліда, набряки периорбі-тально. Яка ознака є важливою для встановлення діагнозу?- Контакт з хворим на грип [0]- Захворювання перенесені в минулому [0]- Контакт з хворим на туберкульоз [0]- Скільки сечі виділяє [100]- Алергологічний анамнез [0]
Яке ураження нирок при цукровому діабеті?- Амілоїдоз [0]- Гломерулосклероз [100]- Нефролітіаз [0]- Пієлонефрит [0]- Гломерулонефрит [0]
Яка тактика дільничого лікаря при підозрі на гломерулонефрит?- Призначити вдома антибіотик [0]- Призначити антигістамінний препарат [0]- Терміново госпіталізувати [100]- Направити на консультацію до районного нефролога [0]- Призначити обстеження вдома (аналіз крові, аналіз сечі, аналіз сечі за Аддісом) [0]
Які обстеження необхідно призначити в найближчі дні при підозрі на гломерулонефрит?- Біопсія нирки [0]- Консультація окуліста [0]- Внутрішньовенна урографія [0]- Визначення селективності протеїнурії [0]- Коагулограма [100]
Яка дієта показана хворому на гострий гломерулонефрит (змішана форма)?- Стіл без солі і м'яса [100]- Стіл без солі, але з м'ясом [0]- Загальний стіл без гострих страв [0]- Загальний стіл [0]- Стіл без бульйонів [0]
Антибіотик, що найчастіше призначається хворим на гломерулонефрит?- Олеандоміцин [0]- Пеніцилін [100]- Гентаміцин [0]- Ампіцилін [0]- Тетрациклін [0]
Який препарат входить у комплексну терапію гломерулонефриту?- Супрастин [0]- Курантил [100]- Допегіт [0]- Еуфілін [0]- Резерпін [0]
У дитини діагностовано хронічний гломерулонефрит. Який протизапальний препарат доцільно призначити?- Амідопірин [0]- Преднізолон [100]- Делагіл [0]- Еуфілін [0]- Індометацин [0]
Найчастішим збудником гострого гломерулонефриту є:- Стафілокок [0]- Пневмокок [0]- Стрептокок [100]- Ентеровірус [0]- Кишкова паличка [0]
Які з факторів беруть участь у патогенезі гломерулонефриту?- Імунне запалення базальної мембрани [0]- Відкладення комплексів антиген-антитіло на фільтруючій поверхні клубочка [0]- Утворення капілярних мікротромбів [0]- Жодне з перечисленого [0]- Все перечислене [100]
Який збудник є найчастішою причиною розвитку хронічного пієлонефриту?- Стафілокок [0]- Стрептокок [0]- Кишкова паличка [100]- Ентерокок [0]- Протей [0]
Добовий діурез якого об'єму вважається олігурією?- 1000 мл [0]- 600 мл [0]- 150 мл [0]- 200 мл [0]- 300 мл [100]
Яка найчастіша причина утворення кальцієвих каменів?- Первинний гіперпаратироїдизм [0]- Кальцієвий уролітіаз [0]- Ренальна гіперкальціурія [0]- Ренальний тубулярний ацидоз [100]- Абсорбтивна гіперкальціурія [0]
Добовий діурез у здорової людини:- 800-1000 мл [0]- 2000 мл [0]- 1500 мл [100]- 2500 мл [0]- 3000 мл [0]
Величина клубочкової фільтрації дорослої людини:- 120 мл/хв [100]- 150 мл/хв [0]- 240 мл/хв [0]- 300 мл/хв [0]- 330 мл/хв [0]
У яких межах коливається відносна густина сечі у здорової людини?- 1000-1060 [0]- 1010-1025 [100]- 1007-1014 [0]- 1014-1018 [0]- 1020-1025 [0]
Який процент фільтрату реабсорбується в канальцях у здорової людини?- 48-65 % [0]- 72-75 % [0]- 75-80 % [0]- 96-98 % [100]- 98-100 % [0]
При гіпостенурії відносна густина сечі:- 1020-1010 [0]- 1012-1006 [100]- 1010-1002 [0]- 1005-1007 [0]- 1007-1010 [0]
Для якої форми гломерулонефриту характерні помірна протеїнурія, гематурія, транзиторна гіпертензія?- Гіпертонічної [0]- Нефротичної [0]- Для всіх перечислених [0]- Змішаної [0]- Латентної [100]
Для діагностики гострого пієлонефриту вагітних найбільш безпечним є:- Хромоцистоскопія [0]- Оглядова рентгенограма [0]- Екскреторна урографія [0]- Комп'ютерна томографія [0]- Ультразвукова діагностика [100]
Який збудник є найчастішою причиною розвитку хронічного пієлонефриту?- Стафілокок [0]- Стрептокок [0]- Кишкова паличка [100]- Ентерокок [0]- Протей [0]
Яка кількість лейкоцитів у нормальному секреті передміхурової залози?- До 10 в полі зору [100]- До 15 в полі зору [0]- До 20 в полі зору [0]- До 25 в полі зору [0]- До 30 в полі зору [0]
Допустима кількість лейкоцитів у сечі в здорової людини:- 5-7 в полі зору [0]- 3-4 в полі зору [100]- 1-2 в полі зору [0]- 8-9 в полі зору [0]- 10-12 в полі зору [0]
Які методи найбільш точні для оцінки сумарної діяльності нирок:- Проба Зимницького [0]- Кліренс 131 йод-гіпурану [0]- Кліренс ендогенного креатиніну [100]- Визначення концентрації сечовини в плазмі [0]- Визначення концентрації сечової кислоти в плазмі [0]
Тактика лікаря при виявленні у хворого короткочасної гематурії:- Вважати пацієнта здоровим [0]- Поставити пацієнта на диспансерний облік [0]- Повне термінове обстеження хворого [100]- Чекати повторної появи крові з метою обстеження хворого [0]- Провести ультразвукове обстеження [0]
Допустима кількість еритроцитів у сечі здорової людини:- 0-1 в полі зору [100]- 1-2 в полі зору [0]- 2-3 в полі зору [0]- 3-4 в полі зору [0]- 5-6 в полі зору [0]
Яка кількість білка виділяється з сечею у здорової людини за добу?- Від 10 до 20 мг [0]- Від 30 до 70 мг [0]- Від 50 до 100 мг [0]- Від 50 до 150 мг [100]- Від 60 до 160 мг [0]
Найбільш інформативний метод діагностики пухлин нирок:- Оглядова рентгенограма [0]- Екскреторна урографія [0]- Ретроградна пієлографія [0]- Артеріографія нирок [0]- Комп'ютерна томографія [100]
Який патологічний процес слід запідозрити, якщо у сечі хворого виявлено зернисті циліндри?- Гломерулонефрит [0]- Ниркова недостатність [0]- Підвищена проникливість клубочків [0]- Дегенеративні процеси в клубочках [100]- Пієлонефрит [0]
Першочергові заходи у профілактиці бактеріального шоку:- Призначення антибіотиків [0]- Призначення сульфаніламідних препаратів [0]- Відновлення уродинаміки [100]- Суворе дотримання асептики при інструментальних дослідженнях [0]- Призначення антибактеріальних хіміопрепаратів [0]
Наслідком гострого пієлонефриту є:- Піонефроз [0]- Абсцес нирки [0]- Карбункул нирки [0]- Вторинне зморщування нирки [100]- Нефрогенна гіпертензія [0]
Найчастіша форма гострого пієлонефриту:- Гнійна [0]- Серозна [100]- Фіброзна [0]- Некротична [0]- Гнійно-некротична [0]
Найбільш характерний симптом гострого пієлонефриту?- Бактеріурія [0]- Салурія [0]- Гематурія [0]- Висока температура гектичного характеру, болі в поперековій ділянці [100]- Поліурія [0]
Зміни сечі, найбільш характерні для гострого пієлонефриту:- Протеїнурія [0]- Бактеріурія [0]- Лейкоцитурія [100]- Еритроцитурія [0]- Наявність активних лейкоцитів [0]
Зміни крові найбільш характерні для гострого пієлонефриту:- Лейкоцитоз [0]- Збільшення швидкості осідання еритроцитів [0]- Тромбоцитопенія [0]- Зниження гемоглобіну [0]- Зсув лейкоцитарної формули вліво [100]
Ускладнення хронічного пієлонефриту:- Туберкульоз нирки [0]- Зморщення нирки [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Реноваскулярна гіпертензія [0]- Хронічна ниркова недостатність [100]
Найчастіша причина вторинного гострого пієлонефриту:- Вагітність [0]- Аденома передміхурової залози [0]- Аномалії сечових шляхів [0]- Камені нирок і сечоводів [100]- Стріктура сечовідного каналу [0]
Ранні ознаки бактеріемічного шоку:- Зменшення діурезу [100]- Масивна бактеріурія [0]- Часті лихоманки [0]- Зниження артеріального тиску [0]- Підвищення температури до 39-40 (С [0]
Який симптом найбільш характерний для гострого циститу:- Слабість [100]- Підвищення температури тіла [0]- Швидка втомлюваність [0]- Лейкоцитоз [0]- Безсоння [0]
Який симптом найбільш характерний для гострого циститу:- Слабість [100]- Підвищення температури тіла [0]- Швидка втомлюваність [0]- Лейкоцитоз [0]- Безсоння [0]
Основні лікувальні заходи при хронічних циститах:- Гормонотерапія та імуностимуляція [0]- Активна раціональна антибактеріальна терапія [100]- Призначення спазмолітиків і знеболюючих засобів [0]- Широке застосування знеболюючих засобів [0]- Інстиляції розчинів антибіотиків [0]
Який з препаратів затримує в організмі калій?- Верошпірон [100]- Урегіт [0]- Преднізолон [0]- Фонуріт [0]- Фуросемід [0]
При якій формі гломерулонефриту необхідно призначити преднізолон з перших тижнів хвороби:- Нефротичній [100]- Гематуричній [0]- Змішаній з АТ 170/100 мм рт. ст [0]- Змішаній в сукупності з пієлонефритом [0]- Змішаній з тубуло-інтерстиціальним компонентом [0]
Через 3 години після огляду отримано результат аналізу сечі: білок - 0.09 %- Алергічна рекція [0]- Гломерулонефрит [100]- Спадковий нефрит [0]- Пієлонефрит [0]- Нирковокам'яна хвороба [0]
У диференціальній діагностиці нефропотозу і дистонії найбільш інформативним методом є:- Ниркова артеріографія [100]- Ретроградна уретеропієлографія [0]- Ізотопна ренографія [0]- Екскреторна урографія [0]- Сонографія [0]
Основне ускладнення нефроптозу:- Реноваскулярна гіпертензія [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Кіста нирки [0]- Пієлонефрит [100]- Хронічний уростаз [0]
Яка основна диференційно-діагностична ознака нефроптозу і дистонії нирок:- Ротація нирок [0]- Девіація сечоводу [100]- Пієлоектазія [0]- Однобічність патології [0]- Уретерогідронефроз [0]
Який метод є найбільш ефективним у лікуванні нефроптозу?- Оперативний - нефропексія [100]- Медикаментозний [0]- Фізіотерапевтичні методи [0]- Бальнеологічний [0]- Аутотренінг [0]
Який фактор патогенезу хронічного пієлонефриту при патологічно рухомій нирці є основним?- Місцевий флебостаз [100]- Лімфостаз [0]- Уростаз [0]- Зниження гемодинаміки нирки [0]- Зниження місцевого імунітету [0]
Біль при ниркові коліці найчастіше буває:- Гостра [0]- Тупа [0]- Ниюча [0]- Колюча [0]- Приступоподібна [100]
Основний етіологічний фактор ниркової коліки:- Камінь нирки [0]- Забій нирки [0]- Гострий уростаз [100]- Запалення нирки [0]- Кіста нирки [0]
Покази до операції при двобічних каменях:- Виражений больовий синдром [0]- Кораловидний камінь [0]- Обтураційний камінь [100]- Дрібні інкременти [0]- Множинні дрібні камені [0]
Симптом Пастернацького притаманний:- Нефролітіаз [100]- Туберкульоз нирок [0]- Гломерулонефрит [0]- Амілоїдоз [0]- Полікістоз [0]
Преренальна анурія найчастіше спричинена:- Шоком, колапсом [100]- Крововтратою [0]- Асцитом [0]- Нефроптозом [0]- Тромбозом ниркових артерій [0]
Висока густина сечі спостерігається при:- Цукровому діабеті [100]- Гепатиті [0]- Пневмонії [0]- Бронхіальній астмі [0]- Гіпертонічній хворобі [0]
Для діагностики уролітіазу основний метод:- УЗД [100]- Цистоскопія [0]- Рентгенологічний [0]- Радіоізотопні методи [0]- Визначення солей в сечі [0]
Який з методів належить до радикальго лікування нефролітіазу?- Нефректомія [0]- Екстракорпоральна літотрипсія ударно-хвильова [100]- Нефролітотрипсія [0]- Літоліз [0]- Пієлолітотомія [0]
Основне ускладнення уролітіазу:- Пієлонефрит [100]- Гіпертонія [0]- Нефросклероз [0]- Солі в сечі [0]- Дизурія [0]
Яке з ускладнень сечокам'яної хвороби розвивається найчастіше?- Хронічний пієлонефрит [100]- Гострий пієлонефрит [0]- Нефрогенна гіпертонія [0]- Гідронефроз [0]- Полікістоз [0]
Метафілактика - це:- Попередження виникнення рецидивного уролітіазу [100]- Радикальне лікування уролітіазу [0]- Попередження уролітіазу [0]- Бальнеологічне лікування уролітіазу у дітей [0]- Санаторно-курортне лікування [0]
Лікувальні властивості якої води використовуються при уролітіазі?- "Нарзан" [0]- "Нафтуся" [100]- "Боржомі" [0]- "Єсентуки" [0]- Дистильована вода [0]
До патогенетичних методів лікування уролітіазу належать:- Висхідний літоліз [0]- Низхідний літоліз [100]- Різновидності літотрипсії [0]- Фітотерапія [0]- Хірургічне лікування [0]
Вплив кількості води на перебіг уролітіазу:- Вживання великої кількості води [100]- Вживання малої кількості води [0]- Жаркий клімат [0]- Холодний клімат [0]- Вологий клімат [0]
Які методи є найбільш інформативними для туберкульозу сечових шляхів?- Лабораторні [0]- Імунологічні [0]- Ангіографія [0]- Рентгенологічні [100]- Радіоізотопна ренографія [0]
Сприяючі фактори патогенезу туберкульозу нирок:- Радіаційне ураження [0]- Ослаблення організму [0]- Зниження імунозахисної реакції [100]- Наявність специфічної сенсибілізації [0]- Зниження морфо-функціонального апарату нирки [0]
Які симптоми раннього туберкульозу нирок?- Мутна сеча [100]- Гній у сечі [0]- Приступоподібні болі в нирці [0]- Кров у сечі [0]- Дизурія [0]
Які симптоми пізнього туберкульозу нирок?- Туберкульозна бактеріурія [0]- Асептична лейкоцитурія при кислій реакції сечі [100]- Протеїнурія [0]- Постійні тупі болі в ділянці нирки [0]- Часте сечопускання [0]
Які основні ознаки туберкульозу сечового міхура?- Мікрогематурія [0]- Часте болюче сечопускання вдень [0]- Піурія [0]- Тубуркульозні вузлики на слизовій міхура [100]- Біль в надлобковій ділянці [0]
Туберкульозом нирок називається:- Місцеве, специфічне захворювання [0]- Загальне специфічне інфекційне захворювання [0]- Прояв легеневого туберкульозу [0]- Місцевий прояв загальної специфічної інфекції [100]- Специфічне ускладнення органного захворювання [0]
Методи лікування туберкульозу сечових шляхів, які дають найбільший ефект:- Консервативний [0]- Оперативний [0]- Комбінований [0]- Консервативно-оперативний [100]- Антибактеріальний [0]
Першочергові засоби у консервативному лікуванні туберкульозу верхніх сечових шляхів:- Бальнеолікування [0]- Кліматолікування [0]- Вітамінотерапія [0]- Специфічні антибактеріальні засоби [100]- Імунотерапія [0]
Які з протитуберкульозних препаратів І ряду застосовуються у лікуванні туберкульозу нирок:- Пімідель [0]- Невіграмон [0]- Фурадоніни [0]- Циклосерн [0]- Стрептоміцин [100]
До антитуберкульозних препаратів належать:- Циклосерин [0]- Ванкоміцин [0]- Рифампіцин [100]- Етамбутол [0]- Левоміцетин [0]
У діагностиці туберкульозу нирок найбільш інформативним є метод:- Радіоізотопна ренографія [0]- Рентгенологічний [0]- Бактеріоскопічний [100]- Посів добової сечі на БК [0]- Загальний аналіз крові [0]
Віддалені метастази аденокарциноми нирок найчастіше вражають:- Легені [100]- Кістки [0]- Печінку [0]- Лімфатичні вузли [0]- Головний мозок [0]
Які основні загальні симптоми аденокарциноми нирок?- Лейкопенія, слабість, лімфоцитоз [0]- Лімфоцитоз, анемія, відсутність апетиту [0]- Анемія, слабість, схуднення [100]- Лейкопенія, втрата апетиту, анемізація [0]- Щвидка втомлюваність, лихоманка, анемізація [0]
Основні симптоми аденокарциноми нирок:- Піурія [0]- Місцева гіпертермія [0]- Приступоподібний біль [0]- Пальпування пухлини, біль, гематурія [100]- Артеріальна гіпертензія, нудота [0]
Які методи доцільно використати для діагностики аденокарциноми нирок?- Ехографія, комп'ютерна томографія [100]- Рентгеновазографія [0]- Ізотопні методи [0]- Комп'ютерна томографія [0]- Екскреторна урографія [0]
Які загальні симптоми пухлини Вільмса?- Блідість, гіпертермія [0]- Блідість, дратівливість дитини [0]- Відставання дитини в рості, біль у животі [0]- Дратівливість, слабість, гіпертермія, пальпування пухлини [100]- Біль в животі, нудота [0]
7. "Гематологія"Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферичної крові дорослих чоловіків:- 3.0 ( 106 - 4.5 ( 106 [0]- 3.5 ( 106 - 5.0 ( 106 [0]- 4.5 ( 106 - 5.1 ( 106 [100]- 4.7 ( 106 - 5.3 ( 106 [0]- 4.9 ( 106 - 5.5 ( 106 [0]
Нормальна кількість еритроцитів в 1 мкл периферич-ної крові жінок:- 3.0 ( 106 - 4.0 ( 106 [0]- 3.5 ( 106 - 4.5 ( 106 [0]- 3.7 ( 106 - 4.7 ( 106 [100]- 4.0 ( 106 - 5.0 ( 106 [0]- 4.5 ( 106 - 5.5 ( 106 [0]
Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові у чоловіків (г/л):- 128-160 [0]- 130-162 [0]- 132-164 [100]- 134-166 [0]- 136-168 [0]
Нормальна кількість гемоглобіну в периферичній крові у жінок (г/л):- 110-140 [0]- 115-145 [100]- 120-150 [0]- 125-155 [0]- 130-160 [0]
Нормальний кольоровий показник крові:- 0.8-1.0 [0]- 0.82-1.05 [100]- 0.85-1.08 [0]- 0.87-1.1 [0]- 0.9-1.2 [0]
Нормальна кількість ретикулоцитів у периферичній крові:- 1.6-11.6 % [0]- 1.8-11.8 % [0]- 2.0-12.0 % [100]- 2.2-12.2 % [0]- 2.4-12.4 % [0]
Нормальна кількість лейкоцитів в 1 мкл периферичної крові:- 6.5 ( 103- 7.5 ( 103 [0]- 6.0 ( 103- 8.4 ( 103 [0]- 4.0 ( 103- 8.8 ( 103 [100]- 3.5 ( 103- 9.0 ( 103 [0]- 3.0 ( 103- 9.2 ( 103 [0]
Нормальна кількість сегментоядерних нейтрофілів в периферичній крові:- 45-70 % [100]- 40-60 % [0]- 50-75 % [0]- 35-65 % [0]- 60-80 % [0]
Нормальна кількість еозинофілів в периферичній крові:- 1-3 % [0]- 2-10 % [0]- 0-5 % [100]- 3-8 % [0]- 5-10 % [0]
Нормальна кількість лімфоцитів в периферичній крові:- 20-30 % [0]- 18-40 % [100]- 27-37 % [0]- 25-45 % [0]- 4-10 % [0]
Нормальна кількість моноцитів в периферичній крові:- 1-5 % [0]- 18-40 % [0]- 2-9 % [100]- 0-1 % [0]- 15-20 % [0]
Нормальна кількість тромбоцитів в 1 мкл периферичної крові:- 120 ( 103-260 ( 103 [0]- 140 ( 103-280 ( 103 [0]- 160 ( 103-280 ( 103 [0]- 180 ( 103-320 ( 103 [100]- 200 ( 103-340 ( 103 [0]
Нормальна швидкість осідання еритроцитів у чоловіків:- 1.0-10.0 мм/год [100]- 2.0-12.0 мм/год [0]- 3.0-13.0 мм/год [0]- 4.0-15.0 мм/год [0]- 5.0-16.0 мм/год [0]
Нормальна швидкість осідання еритроцитів у жінок:- 1.0-10.0 мм/год [0]- 2.0-15.0 мм/год [100]- 3.0-16.0 мм/год [0]- 4.0-17.0 мм/год [0]- 5.0-18.0 мм/год [0]
Для перерахунку кольорового показника в середню концентрацію гемоглобіну (в пікограмах) кольоровий показник слід:- Помножити на 2.33 [0]- Поділити на 2.33 [0]- Помножити на 3.33 [100]- Поділити на 3.33 [0]- Помножити на 5.3 [0]
Родоначальна клітина кровотворення:- Лімфобласт [0]- Остеобласт [0]- Поетинчутлива клітина [0]- Ретикулярна клітина [0]- Стовбурова клітина [100]
Які з перерахованих клітин належать до класу поліпотентних клітин-попередників:- Пролімфоцити, промоноцити, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, нормоцити, промегакаріоцити [0]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [0]- Поетинчутливі клітини [0]- Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу [0]- Стовбурові клітини [100]
Які клітини з перерахованих належать до класу частково детермінованих поліпотентних клітин-попередників:- Пролімфоцити, промоноцити, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, пронормоцити, нормоцити, промегакаріоцити [0]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [0]- Поетинчутливі клітини [0]- Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу [100]- Стовбурові клітини [0]
Які клітини з перерахованих належать до класу уніпотентних клітин-попередників:- Стовбурові клітини [0]- Клітини-попередники мієлопоезу [0]- Поетинчутливі клітини [100]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [0]- Всі перераховані [0]
Які клітини з перерахованих належать до класу морфологічно розпізнавальних клітин, які проліферують:- Стовбурові клітини [0]- Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу [0]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [100]- Поетинчутливі клітини [0]- Жодні з перерахованих [0]
Які з перерахованих клітин належать до класу клітин, які дозрівають:- Лімфоцити, моноцити, паличкоядерні і сегментоядерні гранулоцити, еритроцити, мегакаріоцити, тромбоцити [0]- Пролімфоцити, промоноцити, лімфобласти, монобласти [100]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [0]- Поетинчутливі клітини [0]- Всі перераховані [0]
Які клітини з перерахованих належать до класу зрілих клітин:- Лімфоцити, моноцити, паличкоядерні і сегментоядерні гранулоцити, еритроцити, мегакаріоцити, тромбоцити [100]- Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти [0]- Поетинчутливі клітини [0]- Всі перераховані [0]- Жодні з перерахованих [0]
Які компоненти крові містять аглютиногени системи АВО:- Еритроцити [100]- Лейкоцити [0]- Плазма, сироватка [0]- Тромбоцити [0]- Усі перераховані [0]
Які компоненти крові містять аглютиніни системи АВО:- Еритроцити [0]- Лейкоцити [0]- Плазма, сироватка [100]- Тромбоцити [0]- Усі перераховані [0]
Які компоненти крові містять резус-фактор:- Еритроцити [100]- Лейкоцити [0]- Плазма, сироватка [0]- Тромбоцити [0]- Усі перераховані [0]
При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками 0 (І) і А (ІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?- 0 (І) [0]- А (ІІ) [0]- В (ІІІ) [100]- АВ (ІV) [0]- Така реакція неможлива [0]
При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками А (ІІ) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?- 0 (І) [0]- А (ІІ) [0]- В (ІІІ) [0]- АВ (ІV) [0]- Така реакція неможлива [100]
При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками 0 (І) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?- 0 (І) [0]- А(ІІ) [100]- В (ІІІ) [0]- АВ (IV) [0]- Така реакція неможлива [0]
При визначенні групи крові виявилась негативною реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками усіх груп. До якої групи належить досліджувана кров?- 0 (І) [100]- А(ІІ) [0]- В (ІІІ) [0]- АВ (IV) [0]- Така реакція неможлива [0]
При визначенні групи крові виявилась позитивною реакція ізогемаглютинації з стандартними сироватками 0 (І), А (ІІ) і В (ІІІ) груп. До якої групи належить досліджувана кров?- 0 (І) [0]- А(ІІ) [0]- В (ІІІ) [0]- АВ (IV) [100]- Така реакція неможлива [0]
Найчастіша причина гемотрансфузійних ускладнень:- Групова несумісність за системою АВО [100]- Групова несумісність за системою резус-фактора [0]- Групова несумісність з іншими антигенами [0]- Бактеріально забруднена кров [0]- Гемолізована кров [0]
Допустимий максимальний термін зберігання консервованої крові:- 7 днів [0]- 14 днів [0]- 21 день [100]- 28 днів [0]- 35 днів [0]
Допустима максимальна частота здачі крові донором-мужчиною (для профілактики анемії)?- 1-2 рази на рік [0]- 2-3 рази на рік [100]- 3-4 рази на рік [0]- 4-5 раз на рік [0]- 5-6 раз на рік [0]
Допустима максимальна частота здачі крові донором-жінкою (для профілактики анемії)?- 0 [100]- 2-3 рази на рік [0]- 3-4 рази на рік [0]- 4-5 раз на рік [0]- 5-6 раз на рік [0]
Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у дорослих людей?- Гостра постгеморагічна [0]- Хронічна постгеморагічна [100]- Залізодефіцитна гастроентерогенна [0]- Вітамін В12 - фолієводефіцитна [0]- Гемолітична [0]
Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у вагітних?- Постгеморагічна [0]- Залізодефіцитна [100]- Вітамін В12 - фолієводефіцитна [0]- Гіпо- , апластична [0]- Гемолітична [0]
Яка анемія з перерахованих є гіпохромною?- Постгеморагічна [0]- Залізодефіцитна [100]- Вітамін В12 - фолієводефіцитна [0]- Гіпо- , апластична [0]- Гемолітична [0]
Яка анемія з перерахованих є гіперхромною?- Постгеморагічна [0]- Залізодефіцитна [0]- Вітамін В12 - фолієводефіцитна [100]- Гіпо- , апластична [0]- Гемолітична [0]
Яка анемія з перерахованих є мікроцитарною?- Гостра постгеморагічна [0]- Хвороба Адісона-Бірмера [0]- Вітамін В12 - дефіцитна анемія [0]- Гіпо- , апластична [0]- Хвороба Мінковського-Шофара [100]
Яка анемія з перерахованих є макроцитарною?- Апластична [0]- Гіпопластична [0]- Вітамін В12 - фолієводефіцитна [100]- Гемолітична спадкова [0]- Гемолітична набута [0]
Нормальний вміст сироваткового заліза:- 10.4-11.8 мкмоль/л [0]- 12.5-30.4 мкмоль/л [100]- 1.8-5.4 мкмоль/л [0]- 5.4-10.4 мкмоль/л [0]- 20.8-40.8 мкмоль/л [0]
Добова потреба в залізі при вагітності та під час лактації становить:- 20.0-30.0 мг [0]- 30.0-50.0 мг [100]- 70.0-80.0 мг [0]- 80.0-120.0 мг [0]- 100.0-120.0 мг [0]
Який тест є найбільш специфічним для оцінки запасів заліза в організмі:- Тимолова проба [0]- Сулемова проба [0]- Десфераловий тест [100]- Дифеніламінова проба [0]- Кольоровий показник [0]
При якому з перечислених захворювань залізозв'язуюча здатність сироватки крові є нормальною:- Залізодефіцитна анемія [0]- Таласемія [0]- Анемії при хронічних захворюваннях [0]- Сидеробластична анемія [100]- Апластична анемія [0]
При якому з перечислених захворювань рівень еритроцитарного протопорфірина є нормальним:- Залізодефіцитна анемія [0]- Таласемія [0]- Анемії при хронічних захворюваннях [0]- Сидеробластична анемія [100]- Апластична анемія [0]
При якому з перечислених захворювань підвищений рівень гемоглобіну А2:- Спадковий мікросфероцитоз [0]- Серповидно-клітинна анемія [0]- Анемія, зумовлена дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази [0]- Автоімунна гемолітична анемія [0]- Бета-таласемія [100]
Де всмоктується основна частина заліза в організмі?- В стравоході [0]- В шлунку [0]- В 12-палій кишці [0]- В тонкому кишківнику [100]- В товстому кишківнику [0]
Основні прояви, які є характерні для дефіциту заліза в організмі, за винятком:- Койколоніхії [0]- Pica chlorotica [0]- М'язева слабість [0]- Енурез [100]- Загальна слабість [0]
У 32-річної жінки з частими матковими кровотечами при фіброміомі матки розвинулась анемія з Hb - 80 г/л, визначається гіпохромія і мікроцитоз. Найбільш ймовірний діагноз?- Перніціозна анемія [0]- Серповидно-клітинна анемія [0]- Залізодефіцитна анемія [100]- Сидеробластична анемія [0]- Анемія, зумовлена дефіцитом Г-6-ФД [0]
До якої групи анемій відносять анемію при свинцевій інтоксикації?- Анемії, пов'язані з порушенням утворення гемоглобіну [100]- Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК [0]- Анемії, пов'язані з порушенням процесу поділу еритроцитів [0]- Анемії, пов'язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку [0]- Анемії, пов'язані з заміщенням кровотворного процесу кісткового мозку пухлинним процесом [0]
До якої групи анемій відносять анемію при синдромі Гудпасчера?- Анемії, пов'язані з порушенням утворення гемоглобіну [100]- Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК [0]- Анемії, пов'язані з порушенням процесу поділу еритроцитів [0]- Анемії, пов'язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку [0]- Анемії, пов'язані з заміщенням кроветворного процесу кісткового мозку пухлинним процесом [0]
Наявність якого показника є важливою для діагнозу залізодефіцитної анемії?- Зниження гематокриту [0]- Зниження гемоглобіну [0]- Зниження кольорового показника [100]- Зниження кількості лейкоцитів [0]- Зниження кількості ретикулоцитів [0]
Діагноз залізодефіцитної анемії можна встановити за допомогою всіх перерахованих даних, крім:- Відсутність заліза в біоптаті кісткового мозку [0]- Низького рівня феритину сироватки [0]- Знаходження мегалобластів при дослідженні кісткового мозку [100]- Відповіді на терапію препаратами заліза протягом 1 місяця [0]- Гіпохромії і мікроцитозу при специфічних клінічних даних [0]
Найбільш частою причиною В12 -дефіцитних анемій є:- Крововтрати [0]- Глистна інвазія [0]- Атрофія слизової шлунка [100]- Вагітність [0]- Аліментарний фактор [0]
При виявленні якого лабораторного показника діагноз В12 -дефіцитної анемії є безсумнівним?- Підвищення кольорового показника [0]- Зниження кількості еритроцитів [0]- Макроцитоз еритроцитів [0]- Мегалобластоз кісткового мозку [100]- Зниження кількості лейкоцитів [0]
Яка анемія з перерахованих найчастіше зустрічається у дітей?- Постгеморагічна [0]- Вітамін В12-фолієводефіцитна [0]- Гіпо- , апластина [0]- Гемолітична [0]- Залізодефіцитна [100]
Основний клінічний синдром при апластичній анемії:- Запальний [0]- Гепатолієнальний [0]- Геморагічний [100]- Інтоксикації [0]- Імунодефіцитний [0]
Яке дослідження є найбільш суттєвим для діагнозу гіпопластичної анемії?- Дослідження периферичної крові [0]- Стернальна пункція [100]- Проба Кумбса [0]- Визначення осмотичної стійкості еритроцитів [0]- Десфералова проба [0]
Участь тромбоцитів у гемостазі визначається їх функціями, крім:- Ангіотрофічної [0]- Транспортування антитіл [100]- Впливу на зсідання крові та фібриноліз [0]- Здатності утворювати первинний тромб [0]- Здатності підтримувати спазм пошкоджених судин [0]
Як позначаються плазмові фактори зсідання крові за міжнародною номенклатурою:- Хімічними назвами [0]- Арабськими цифрами [0]- Римськими цифрами [100]- Великими буквами латинськог алфавіту [0]- Малими буквами латинського алфавіту [0]
Ознаки внутрішньоклітинного гемолізу всі перераховані, крім:- Збільшення вмісту білірубіну в крові [0]- Ретикулоцитозу [0]- Анемії [0]- Наявності в сечі вільного гемоглобіну [100]- Збільшення вмісту в калі стеркобіліну [0]
З яким із наведених станів найбільш тісно пов'язана тромбоцитопенія, зумовлена помірним руйнуванням тромбоцитів?- Апластична анемія [0]- Комбінована хіміотерапія [0]- Системний червоний вовчак [100]- Гострий лейкоз [0]- Алкоголізм [0]
Всі перераховані стани порушують функції тромбоцитів, крім:- Уремії [0]- Вживання аспірину [0]- Гемофілії А [100]- Хвороби фон Вілебранда [0]- Вживання нестероїдних протизапальних препаратів [0]
На гемоліз вказують всі клінічні прояви, крім:- Підвищення рівня сироваткової ЛДГ [0]- Відсутність або зниження гаптоглобіну сироватки [0]- Підвищення числа ретикулоцитів [0]- Мікроцитозу еритроцитів [100]- Зменшення тривалості життя еритроцитів [0]
При лабораторному обстеженні діагноз тромбоцитарної пурпури підтверджує:- Лейкоцитоз [0]- Анемія [0]- Тромбоцитопенія [100]- Прискорення ШОЕ [0]- Зміни коагулограми [0]
При геморагічному васкуліті типовим варіантом кровоточивості є:- Гематомний [0]- Петехіально-плямистий [0]- Змішаний мікроциркуляторно-гематомний [0]- Ангіоматозний [0]- Васкулітно-пурпурний [100]
Для гемофілії є типовим:- Хвороба з'являється після прийому сульфаніламідних препаратів [0]- Гострий перебіг зі спонтанною ремісією [0]- Хвороба з дитинства [100]- Хвороба виникає після променевої терапії [0]- Хвороба виникає після інфекції [0]
Дефіцит якого фактора лежить в основі гемофілії А?- Другого [0]- Четвертого [0]- Шостого [0]- Восьмого [100]- Десятого [0]
Антигемофільний глобулін А міститься в:- Нативній плазмі [0]- Сухій плазмі [0]- Свіжій нативній плазмі [100]- У сироватці [0]- У всіх перерахованих [0]
Найбільш типовий клінічний симптом гемофілії:- Гемартрози [100]- Екхімози [0]- Крововилив у головний мозок [0]- Кровотечі зі слизових оболонок [0]- Петехії [0]
Для бета-таласемії не характерно:- Зниження кількості еритроцитів і рівня гемоглобіну [0]- "Мішенеподібна" форма еритроцитів [0]- Збільшення кольорового показника [100]- Збільшення вмісту сироваткового заліза [0]- Позитивний десфераловий тест [0]
Для клінічного перебігу еритремії не характерно:- Мієлопроліферативний синдром [0]- Лімфопроліферативний синдром [100]- Плетора [0]- Тромбози [0]- Гепатоспленомегалія [0]
Різке збільшення в лейкоцитарній формулі гранулоцитів і поява невеликої кількості незрілих форм частіше виявляють при:- Хронічному мієлолейкозі [100]- Гострій крововтраті [0]- Гострому запальному процесі [0]- Хронічному лімфолейкозі [0]- Гострому лейкозі [0]
Здовження протромбінового часу не характерне для:- Кровотечі з варикозно розширених вен при цирозі [0]- Менорагії, зумовленої хворобою фон Вілебранда [100]- Лікування антибіотиками широкого спектру [0]- Лікування кумарином з приводу флебіту [0]- Целіакії (спру) [0]
У 23-річної жінки з незначною травмою (гематомою) і менорагією в анамнезі дослідження коагулограми виявило нормальний протромбіновий час, нормальне число тромбоцитів і збільшення часу кровотечі. Ваш діагноз:- Гемофілія А [0]- Дефіцит фактора ІХ [0]- Дефіцит фактора VІІ [0]- Наслідок прийому аспірину [0]- Хвороба фон Вілебранда [100]
Дефіцит якого фактора зсідання крові лежить в основі гемофілії В:- Третього [0]- Восьмого [0]- Шостого [0]- Дванадцятого [0]- Дев'ятого [100]
Як успадковується гемофілія А:- За рецесивним типом, зчепленим з Y-хромосомою [0]- За домінантним типом, зчепленим з Х-хромосомою [0]- За рецесивним типом, зчепленим з Х-хромосомою [100]- За домінантним типом, зчепленим з Y-хромосомою [0]- Спадково не передається [0]
Які суглоби найчастіше уражаються при гемофілії?- Променево-зап'ястні [0]- Плечові [0]- Кульшові [0]- Колінні і гомілково-ступневі [100]- Дрібні суглоби кистей [0]
Де в організмі людини міститься найбільше заліза?- У кістковому мозку [0]- У крові [100]- У м'язах [0]- У печінці [0]- У селезінці [0]
Симптом, найбільше властивий дефіциту заліза:- Ангулярний стоматит [0]- Втрата тактильної чутливості [0]- Підвищена ламкість нігтів [100]- Посивіння волосся [0]- Збочений апетит (pica chlorotica) [0]
Основний метод лікування залізодефіцитної анемії:- Вітамінотерапія [0]- Дієтотерапія (їжа, багата на залізо) [0]- Сольові препарати заліза [100]- Переливання крові [0]- Фітотерапія [0]
Основний спосіб введення препаратів заліза в організм людини:- Пероральний [100]- Підшкірний [0]- Дом'язовий [0]- Довенний [0]- Всі перераховані способи [0]
Основний показ для парентерального введення препаратів заліза:- Ентерит [0]- Неефективність перорального застосування [100]- Парадонтоз [0]- Резекція тонкої кишки [0]- Загострення виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки [0
Найчастіші ускладнення при внутрішньом'язовому застосуванні препаратів залаза:- Алергічні реакції [0]- Болі в ділянці серця [0]- Вторинний гемосидероз [0]- Інфільтрати в місці ін'єкцій [100]- Тахікардія [0]
Оптимальна частота диспансерсного спостереження за хворими на залізодефіцитну анемію:- 1 раз у місяць [0]- 1 раз у 2 місяці [0]- 1 раз у квартал [100]- 1 раз на півроку [0]- 1 раз на рік [0]
Який симптом переважає в клініці вітамін В12 -фолієводефіцитної анемії?- Анемія [100]- Анорексія [0]- Діарея [0]- Стоматит [0]- Фунікулярний мієлоз [0]
Які зміни еритроцитів виявляють при В12 -фолієводефіцитній анемії?- Пойкілоцитоз [0]- Сфероцитоз [0]- Макроцитоз, мегалоцитоз [100]- Мікроцитоз [0]- Ретикулоцитоз [0]
Як змінюється кількість лейкоцитів і лейкоформула при В12 -фолієводефіцитній анемії?- Лейкоцитоз з лімфопенією [0]- Лейкоцитоз з лімфоцитозом [0]- Лейкоцитоз з еозинофілією [0]- Лейкопенія з полісегментоядерними нейтрофілами [100]- Базофільно-еозинофільна асоціація [0]
Яка кількість тромбоцитів характерна для В12 -фолієводефіцитної анемії?- Виражений тромбоцитоз [0]- Помірний тромбоцитоз [0]- Тромбоцитопенія нижче критичного рівня [0]- Тромбоцитопенія вище критичного рівня [100]- Нормальна кількість тромбоцитів [0]
На який день після призначення вітаміну В12 відбувається значне збільшення кількості ретикулоцитів у хворого з В12 -фолієво-дефіцитною анемією?- 1-2 [0]- 3-4 [0]- 5-6 [100]- 7-8 [0]- 9-10 [0]
Який медикамент частіше від інших викликає гіпопластичну анемію?- Вольтарен [0]- Гіпотіазид [0]- Левоміцетин [100]- Мієлосан [0]- Пірабутол [0]
Який симптом характерний для гіпопластичної анемії?- Артропатія [0]- Гепатомегалія [0]- Кровоточивість [100]- Лімфаденопатія [0]- Спленомегалія [0]
Для гіпопластичної анемії не властиво:- Лейкопенія [0]- Тромбоцитопенія [0]- Анемія [0]- Кровоточивість [0]- Стернальгія [100]
Препарати вибору при пангематоцитопенічному синдромі:- Вітаміни [0]- Антибіотики [0]- Анаболічні гормони [0]- Глюкокортикостероїди [100]- Імуномодулятори [0]
Який симптом не характерний для гемолітичного синдрому?- Жовтяниця [0]- Анемія [0]- Плейохромія [0]- Білірубінемія за рахунок переважно прямого білірубіну [100]- Білірубінемія за рахунок переважно непрямого білірубіну [0]
Для хвороби Мінковського-Шофара невластиво:- Сфероцитоз [0]- Генетичне походження хвороби [0]- Знижена осмотична резистентність еритроцитів [0]- Збільшення уробіліну в сечі [0]- Позитивна реакція на жовчні пігменти в сечі [100]
Які зміни в лейкоформулі характерні для агранулоцитозу?- Лімфоцитоз [100]- Моноцитоз [0]- Тромбоцитоз [0]- Нейтрофільоз [0]- Ретикулоцитоз [0]
Типовий клінічний симптом тромбоцитопенічної пурпури:- Гемартрози [0]- Шлункова кровотеча [0]- Петехії [100]- Легенева кровотеча [0]- Папульозно-геморагічна висипка [0]
З якою хворобою найчастіше доводиться диференціювати ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру?- Геморагічним васкулітом [100]- Гемофілією [0]- Гіпофібриногенемією [0]- Променевою хворобою [0]- Хворобою Рандю-Ослера [0]
Найчастіша клінічна форма геморагічного васкуліту:- Змішана [0]- Блискавична [0]- Проста [100]- Суглобова [0]- Черевна [0]
Найчастіша клінічна форма геморагічного васкуліту:- Змішана [0]- Блискавична [0]- Проста [100]- Суглобова [0]- Черевна [0]
Основний препарат для лікування геморагічного діатезу:- Вікасол [0]- Аскорбінова кислота [0]- Гепарин [100]- Хлорид кальцію [0]- Преднізолон [0]
Для хронічного сублейкемічного мієлозу нехарактерне:- Проліферація еритроцитного ростка кровотворення [0]- Пролідерація лімфоїдного ростка кровотворення [100]- Проліферація мієлоїдного ростка кровотворення [0]- Проліферація мегакаріоцитного ростка кровотворення [0]- Звуження кістково-мозкового каналу [0]
Волосатоклітинний лейкоз є формою:- Хронічного мієлолейкозу [0]- Остеомієлосклерозу [0]- Поліцитемії [0]- Хронічного лімфолейкозу [100]- Хвороби Сезарі [0]
Для якого захворювання характерний лейкемічний провал?- Хронічного лімфолейкозу [0]- Мієлофіброзу [0]- Гострого лейкозу [100]- Поліцитемії [0]- Мієломної хвороби [0]
Що є патогенетичним симптомом при хронічному лімфолейкозі?- Анемія [0]- Лейкопенія [0]- Лімфоїдна інфільтрація кісткового мозку [100]- Тромбоцитопенія [0]- Еозинофілія [0]
Який основний показ до проведення лімфоцитоферезу у хворих з хронічним лімфолейкозом?- Гіперлейкоцитоз більше 200 ( 109 /л [100]- Лейкоцитоз 20-100 ( 109 /л [0]- Лейкопенія [0]- Лейкоцитоз більше 50 ( 109 /л [0]- Анемія [0]
Гіперлейкоцитоз з абсолютним лімфоцитозом є проявом:- Гострого лейкозу [0]- Хронічного лімфолейкозу [100]- Туберкульозу [0]- Кашлюка [0]- Агранулоцитозу [0]
Різке збільшення в лейкоцитарній формулі гранулоцитів і поява невеликої кількості незрілих форм характерно для:- Хронічного лімфолейкозу [0]- Хронічного мієлолейкозу [100]- Гострого лейкозу [0]- Гострої крововтрати [0]- Туберкульозу [0]
При якому захворюванні зустрічається найбільш виражена спленомегалія?- Хронічний лімфолейкоз [0]- Хронічний мієлолейкоз [100]- Гострий лейкоз [0]- Лімфогрануломатоз [0]- Гемолітична анемія [0]
При якому захворюванні зустрічається філадельфійська хромосома?- Хронічний лімфолейкоз [0]- Хронічний мієлолейкоз [100]- Гострий лейкоз [0]- Мієлофіброз [0]- Лімфогрануломатоз [0]
Для хронічного мієлолейкозу нехарактерно:- Одноросткова мієлоїдна проліферація кісткового мозку [0]- Наявність філадельфійської хромосоми [0]- Низький вміст лужної фосфатази в нейтрофілах [0]- Плетора [100]- Гепатоспленомегалія [0]
Для якого захворювання крові характерна така картина крові: ер - 3.0 ( 1012 /л, Hb - 79 %, Lе -50 ( 109 /л, е - 1 %, n - 2 %, с - 17 %, лімфоцити - 79 %, моноцити - 1 %, ШОЕ - 60 мл/год, тромбоцити - 100 ( 109 /л, клітини Гумпрехта - 4-5 в п/зору:- Хронічний лімфолейкоз [100]- Лімфогрануломатоз [0]- Хронічний мієлолейкоз [0]- Лімфосаркома [0]- Інфекційний мононуклеоз [0]
Для мієломної хвороби характерне все, крім:- Збільшення в кістковому мозку плазматичних клітин більше 15 % [0]- Деструкції плоских кісток [0]- Різкого підвищення ШОЕ [0]- Гіпопротеїнемії [100]- Наявності в сечі білка Бенс-Джонса [0]
8. "Ендокринологія"У клінічній картині тиротоксикозу переважає:- Серцебиття [100]- Пекучі болі за грудиною [0]- Міопатія [0]- Диспептичні розлади [0]- Сонливість [0]
Які ознаки характерні для тиротоксичної офтальмопатії при дифузному токсичному зобі?- Очні симптоми (Грефе, Мебіуса, Кохера) [100]- Больовий синдром [0]- Відчуття стороннього тіла [0]- Затруднений рух очних яблук [0]- Диплопія [0]
У клінічній картині мікседеми переважають:- Серцево-судинні розлади [100]- Диспептичні явища [0]- Ознаки ниркової недостатності [0]- Ураження периферичної нервової системи [0]- Зміни периферичної крові [0]
Ведучими в клініці дифузного токсичного зобу є зміни зі сторони:- Органів дихання [0]- Шлунково-кишкового тракту [0]- Нервової системи [0]- Серцево-судинної системи [100]- Опорно-рухового апарату [0]
Дифузний токсичний зоб є захворюванням:- Автоімунним [0]- Генетично зумовленим [0]- Автоімунно-генетичної природи [100]- Інфекційним [0]- Інфекційно-алергічним [0]
Покази до хірургічного лікування дифузного токсичного зобу:- Великі розміри зобу із симптомами здавлення трахеї, стравоходу [0]- Важка ступінь (з ускладненням) [0]- Непереносимість антитироїдних препаратів [0]- Відсутність ефекту від консервативної терапії [0]- Все перераховане [100]
Для диференціальної діагностики дифузного токсичного зобу і неврозу використовують:- Трийодтиронін [100]- Йод [0]- Тиротоксин [0]- Тиротропний гормон [0]- Мерказоліл [0]
Базовою терапією гіпотироїдної коми є:- Преднізолон [0]- Плазмозамінники [0]- Тиротоксин [0]- Комбінація тиротоксину з глюкокортикоїдами [100]- Розчин Люголя [0]
Захворювання, які найчастіше приводять до абсолютного дефіциту інсуліну:- Пухлина підшлункової залози [0]- Нецукровий діабет [0]- Цукровий діабет [100]- Ліпоматоз підшлункової залози [0]- Гострий панкреатит [0]
Які ознаки характерні для автоімунної офтальмопатії при дифузному токсичному зобі?- Очні симптоми (Грефе, Мебіуса, Кохера) [0]- Больовий синдром [100]- Міопатія [0]- Екзофтальм [0]- Рух очних яблук у повному об'ємі [0]
Типовим ускладненням ювенільного цукрового діабету є:- Діабетична гангрена [0]- Діабетична нейропатія [0]- Синдром Моріака [100]- Ураження серця [0]- Діабетична ретинопатія [0]
Основні принципи лікування діабетичної коми:- Регідратація [0]- Інсулінотерапія [100]- Усунення кетоацидозу [0]- Корекція порушень білкового обміну [0]- Усунення причинних факторів коми [0]
Основним проявом діабетичної прикоми є:- Анурія [0]- Поліурія [0]- Посилення спраги [100]- Відсутність апетиту [0]- Різка загальна слабість [0]
Діабетична нефропатія характеризується:- Повільним перебігом [100]- Наявністю дифузних явищ [0]- Лихоманкою [0]- Больовим синдромом [0]- Супутнім гломерулонефритом [0]
Хвороба Реклінгаузена (загальний фіброзно-кістозний остеїт) це:- Гіпопаратироїдний синдром [0]- Гіперпаратироїдний синдром [100]- Акромегалія [0]- Гіпогеніталізм [0]- Гіпергеніталізм [0]
Для патологічного клімаксу найбільш характерні зміни зі сторони серцево-судинної системи:- Кардіалгії [0]- Гіпотензія [0]- Гіпертензія [100]- Аритмії [0]- Серцево-судинна недостатність [0]
Тироїдит Хашимото - це:- Вторинний гіпотироідизм [0]- Частіше зустрічається у жінок [100]- Результат запальних реакцій [0]- У сироватці крові хворих підвищений рівень Ig E [0]- Щитовидна залоза не збільшена [0]
Яка кількість кортизолу виробляється за добу у дорослих?- 5-10 мг [0]- 10-20 мг [0]- до 5 г [0]- 15-30 мг [100]- більше 40 мг [0]
У патогенезі хвороби Адісона домінують:- Порушення обміну білків [0]- Порушення обміну жирів [0]- Порушення обміну вуглеводів [0]- Гіперфункція надниркових залоз [0]- Порушення всіх видів обміну речовин [100]
Первинний альдостеронізм - це:- Синдром Кона [100]- Компенсаторна реакція при хронічній серцевій недостатності [0]- Компенсаторна реакція при артеріальній гіпертензії [0]- Компенсаторна реакція при цирозі печінки [0]- Гіперплазія юкстагломерулярного апарату [0]
Найчастіше пошкоджується при цукровому діабеті:- Бронхо-легеневий апарат [0]- Опорно-руховий апарат [0]- Центральна нервова система [0]- Кровотворна система [0]- Нирки [100]
Для хвороби Грейвса характерні:- Вузлуватий зоб [0]- Екзофтальм, зумовлений лімфоцитарною інфільтрацією [100]- Зниження вмісту в крові Т4 [0]- Зниження вмісту в крові Т3 [0]- Підвищення вмісту в крові ТТГ [0]
Які клінічні симптоми характерні для гіпотиреозу?- Волога тепла шкіра [0]- Схуднення [0]- Тахікардія [0]- Гіперфазія, проноси [0]- Сповільнення росту, звуження очних щілин [100]
У клініці феохромоцитоми домінують:- Тахікардія, пітливість, головні болі [100]- Брадикардія, схуднення, запаморочення [0]- Тахікардія, головні болі, сухість шкіри [0]- Слабість, похудіння, тремор тіла [0]- Сонливість, тремор тіла, запаморочення [0]
9. "Імунологія"У сироватці хворих на тиротоксикоз у 80 % випадках є фактор довготривалої тиреїдної стимуляції. Він є:- Антитілом IgM проти колоїдного білка [0]- Антитілом IgG, чиї ланцюги F (ab') riFc здатні викликати виділення тироксину [100]- Антитілом IgG, яке може проходити через плаценту [0]- Стимулятором виділення ТСГ гіпофіза [0]- Здатний збільшувати чутливість рецепторів до ТГС на тироїдних епітеліальних клітинах [0]
Дослідження Т-лімфоцитів показали, що:- 40 % циркулюючих у периферійній крові лімфоцитів є Т-лімфоцити [0]- Т-лімфоцити мають коротший період життя, ніж В-лімфоцити [0]- Хронічний лімфолейкоз є злоякісною проліферацією Т-лімфоцитів [0]- Т-лімфоцити мають на своїй мембрані імуноглобуліни, які важче виявити, ніж на В-лімфоцитах [100]- Функція Т-лімфоцитів легко пригнічується кортикостероїдами [0]
Імунологічна реакція на пухлинно-специфічні антигени ряду злоякісних новоутворень у людини спостерігається у випадках:- Лімфоцити здорових осіб більш цитотоксичні до пухлинних клітин, ніж лімфоцити, пошкоджені пухлиною [0]- Сироватка крові уражених пацієнтів може вбивати культуру власних лімфоцитів пацієнта [0]- Імунні комплекси хворих (пухлинно-специфічні антигени та антитіла до них) можуть блокувати Т-клітинну антипухлинну відповідь [100]- Т-лімфоцити уражених пацієнтів повинні звільняти лімфокіни для активації комплементу і успішної протипухлинної відповіді [0]- Вважається, що імунотерапія вакциною БЦЖ збільшує деструкцію пухлини підвищенням рівня циркулюючих цитотоксичних антитіл [0]
Метилдопа (альдомет) може викликати автоімунну гемолітичну анемію. Це ускладнення пов'язане з:- Появою високих титрів антинуклеарного фактора [0]- Появою позитивного непрямого тесту Кумбса [0]- Появою антитіл, специфічних до локуса Rh [100]- Повільним, але послідовним припиненням гемолітичного трансу [0]- Прикріпленням препарату до мембрани еритроцитів, що утворює імуногенний гепато-білковий кон'югат [0]
Набута гіпогамаглобулінемія пов'язана з вираженим збільшенням частоти і важкості бактерійних інфенкцій. Патогенез цього захворювання може бути пов'язаний із:- Введенням живих вірусних вакцин у перші місяці життя [0]- Патологічною активацією Т-супресорів, які блокують продукцію антитіл В-клітинами [100]- Порушенням диференціації стовбурових клітин кісткового мозку в В-лімфоцити [0]- Порушенням Т-В-лімфоцитарної кооперації в продукції антитіл [0]- Патологічно швидкою втратою рецепторів В-лімфоцитами з наступною недостачею розпізнавання антигенної присутності [0]
Селективна недостатність IgA є найчастішим імунодефі-цитним станом. Дослідження пацієнтів з цим захворюванням показали, що:- У пацієнтів можуть наступити анафілактичні реакції після введення препаратів сироватки крові [100]- Помітне поліпшення настає після регулярних інфузій свіжої плазми [0]- Як правило, зростає секреція як спроба компенсувати брак секреторних антитіл IgA [0]- У хворих зростає продукція IgM [0]- Небагато хворих мають супутні автоімунні порушення [0]
Алергічні реакції на високі дози пеніциліну у пацієнтів виникають:- У 20 % пацієнтів, які отримують препарат вдруге [0]- Можуть бути анафілактичними, якщо в сироватці крові хворого є антитіла до пеніциліну [100]- Якщо в сироватці пацієнта є антипеніцилінові антитіла класу IgM, анафілактичні реакції менш імовірні [0]- Якщо пацієнт не має пухиря і вираженої реакції на інтрадермальне введення пеніциліну, анафілаксія є менш загрозлива [0]- Якщо тривале введення пеніциліну спровокує появу еритроцитарних автоантитіл, лікування може ускладнитись гемолітичною анемією [0]
Імунні комплекси можуть викликати важкі патологічні реакції в судинах, суглобах, базальних мембранах судинної стінки. Основний механізм, який спричиняє пошкодження, полягає:- У продукції цитотоксичних лімфокінів Т-клітинами, запущеними імунними комплексами [0]- У прямій цитотоксичній дії активованих фракцій комплементу С5, С6 і С7 [0]- У надмірному виділенні повільно-реагуючої субстанції анафілаксії, яка підвищує проникність судин [0]- У достатньому виділенні лізованими тромбоцитами вазоактивних амінів [0]- У звільненні лізосомальних ферментів з поліморфонуклеарів [100]
Хлопчик 1-річного віку від народженя має рецидиви інфекцій, зумовлених слабопатогенними збудниками. Є гнійні і грануломатозні ураження шкіри та лімфовузлів. Системи гуморального та клітинного імунітету інтактні. У дитини можна очікувати:- Рецидивуючі пневмококові пневмонії, які не піддаються терапії антибіотиками [0]- Є батько, лейкоцити якого мають порушену здатність захоплювати барвник (нітроголубий тетразолій) [0]- Є лейкоцити з підвищеною здатністю до фагоцитозу каталазопозитивних бактерій [0]- Порушена нормальна продукція пероксиду водню лейкоцитами, які поглинають бактерії [100]- Помітне зниження здатності фагоцитів виробляти молочну кислоту [0]
15-річна дівчина має клінічний синдром, який не відрізняється від вірусного гепатиту. Біопсія печінки виявляє активний цироз і гепатоцелюлярний некроз, пов'язаний з важкою інфільтрацією плазмоцитами і лімфоцитами. Яка з наведених патологій характерна?- Мати дівчини має перніціозну анемію [0]- Виздоровлення настає спонтанно через 6 місяців [0]- Загальний рівень імуноглобулінів перевищує 40 г/л [0]- В сироватці крові дівчини є антимітохондріальні транзиторні антитіла [100]- На початку хвороби, очевидно, були високі титри антитіл до гладких м'язів [0]
Деякі антигени (переважно полісахариди) не стимулюють функцію хелперів. Це особливо важливо при використанні полісахаридних вакцин (таких, як тифозна), тому що:- Для тривалого імунітету необхідна цитотоксична дія Т-клітин до полісахаридних антигенів бактерій [0]- Антитифоїдні IgM мають низьку афінність до антигенів без "допомоги" хелперів [100]- Для адекватної вторинної гуморальної відповіді необхідна продукція IgG [0]- Т-хелпери ініціюють фагоцитоз вакцини завдяки їх специфічним детермінантам [0]- Без участі Т-хелперів гуморальна імунна відповідь схиляється до надмірної продукції антитіл [0]
Які характеристики змішаних кріоглобулінів:- Їх часто знаходять у хворих із системним червоним вовчаком [0]- Кріоглобуліни пов'язані з низьким рівнем комплементу в сироватці крові [0]- Частка IgG відносно більша, ніж IgM [0]- Кріопреципітація відбувається лише при їх наявності [100]- Спостерігається при сироватковій хворобі [0]
Для ангіоневротичного набряку характерно:- Наступає при надмірній продукції IgE [0]- Часто супроводжується важкими спазмами в животі [0]- Пов'язаний з виділенням великої кількості гістаміну [100]- Під час приступу він часто пов'язаний з витратами природних субстратів для С1, С2, С4 [0]- Наступає при участі імуноглобуліну А [0]
Що справедливо стосовно вакцинації вакциною краснухи?- Протипоказана дітям з алергічними реакціями на яєчний альбумін в анамнезі [0]- Дає захист лише після стимуляції інактивованим вірусом продукції антикраснухових IgG [0]- Не слід давати разом з краснуховим імуноглобуліном [0]- Цілком може попередити розвиток хвороби, якщо її дати запідозреній дитині в день контакту [100]- Вакцинація ефективна на ІІ-ІІІ дні після введення вакцини [0]
Чим характеризуються імуноглобуліни?- Молекули імуноглобулінів складаються з постійних і змінних ділянок [0]- Імуноглобуліни можуть активувати комплемент, якщо мають ланцюг Fc [100]- Антиген-зв'язуюча здатність імуноглобулінів обмежена термінальною частиною фракції Fab [0]- Молекулярна маса імуноголобулінів наближається до 160 000 [0]- Об'єднуючись з антигенами, імуноглобуліни утворюють імунні комплекси [0]
Порівняння імунологічних ознак туберкулоїдної та лепроматозної форм прокази показує, що пацієнти з лепроматозною лепрою:- Мають вищі рівні циркулюючих гама-глобулінів [0]- Мають виражену алергію до антигенних детермінант мікобактерій лепри [0]- Мають циркулюючий фактор, який пригнічує синтез лімфоцитарної ДНК [0]- Більш схильні до вузликової еритеми як реакції на лікування [100]- Вірні всі наведені твердження [0]
Що з наступного правильне щодо астми:- Пов'язана з недостатньою функцією альфа-адренорецепторів [0]- Часто пов'язана з РС-інфекцією в ранньому періоді життя [0]- Пацієнти, у яких при приступах рівень РСО2 лишається нормальним, не потребують госпіталізації [0]- Бронхіальна астма пов'язана з підвищеною бронхіальною чутливістю до повільно реагуючої субстанції анафілаксії та брадикініну [100]- Вірно все перечислене [0]
Що з наведеного правильно стосовно спадкової атаксії-телеангіектазії?- Пов'язана з наявністю вроджених телеангіектазій [0]- Пов'язана з нормальним клітинним імунітетом, але вираженим дефіцитом або відсутністю IgA [0]- Синдром передається з Х-хромосомою [0]- Смерть часто настає внаслідок злоякісної лімфоретикулярної пухлини в 10-30 років [100]- Вірно все перечислене [0]
В-лімфоцити характеризуються тим, що:- Це проліферуючі клітини при хронічному лімфолейкозі [0]- Мають поверхневий мембранний рецептор для ланцюга Fc IgG [0]- Період півжиття приблизно 8 днів [0]- Мають рецептори для віруса Епштейн-Бара [0]- Вірно все перечислене [100]
Антитіла, які діють як циркулюючі антикоагулянти, мають наступні характеристики (знайдіть правильну відповідь):- Це IgM [0]- Після введення крові або її препаратів рівень циркулюючих антитіл у крові швидко зростає [0]- Циркулюючі антитіла-антикоагулянти можуть роками бути присутні у зовні здорових жінок після пологів [100]- У пацієнтів з системним червоним вовчаком вони часто спрямовані проти активованого фактора Х [0]- Вірно все перечислене [0]
Всі нижчепереховані твердження вірні, крім:- Головним фактором вірулентності стрептокока є М-антиген, строго типоспецифічний, відповідає за порушення фагоцитарної активності лейкоцитів [0]- Мембранозний М-антиген і цитоплазматичний М-антиген відрізняються один від одного рядом властивостей [0]- До патогенних антигенів стрептокока відносяться: стрепто-лізин-О, гіалуронідаза, стрептокіназа, а також комплексні антигени у вигляді білків міокарда і антигенів стрептокока, цитоантигени серця [0]- Стрептокок при ревматизмі в умовах організму може ревер-суватись в безхмаркову форму, яка нездатна виробляти патогенні антигени [100]- При активованому ревматизмі виявляють антистрептококові антитіла - антистрептолізин-О, антистрептокіназу, антигіалуронідазу, анти-М-антитіла, протикардіальні антитіла, перехресно реагуючі антитіла [0]
При атопічних станах спостерігаються (вірно все, крім):- Пригнічення клітинного імунітету [0]- Підвищена проникність слизових оболонок [0]- Підвищений поріг чутливості базофілів до дії дегранулюючого стимулу [100]- Дегрануляція тучних клітин циклогеназним шляхом [0]- Утворення цитотоксичних речовин [0]
Анафілактична гіперчутливість (гіперчутливість негайного типу) характерна для захворювань (вірно все, крім):- Атопічна бронхіальна астма [0]- Алергічний риніт [0]- Анафілаксія [0]- Сироваткова хвороба [100]- Важкі форми загальної алергії [0]
Цитотоксичність, в патомеханізмі якої приймають участь IgG, IgM, найбільш характерна для захворювань (вірно все, крім):- Імунні гемолітичні анемії [100]- Контактний дерматит [0]- Дифузний токсичний зоб [0]- Системний червоний вовчак [0]- Анафілаксія [0]
До імунологічних захворювань, в патомеханізмі розвитку яких пряму участь приймають імунні комплекси IgM, G, належать (одна відповідь невірна):- Інсулінорезистентний цукровий діабет [100]- Сироваткова хвороба [0]- Системний червоний вовчак [0]- Атопічна бронхіальна астма [0]- Лепра [0]
Захворювання, зумовлене порушеннями клітинного імунітету (гіперчутливістю сповільненого типу) - знайдіть вірну відповідь:- Сироваткова хвороба [0]- Хвороба Гудпащера [0]- Дифузний токсичний зоб [0]- Системний червоний вовчак [0]- Контактний дерматит [100]
При дегрануляції тучних клітин і базофілів наступає (вірно все, крім):- Активація IgE [0]- Активація серинестерази клітинної мембрани [0]- Приплив іонів кальцію до клітини [0]- Утворення здатних до злиття ліпідів [0]- Підвищення рівня внутрішньоклітинного циклічного 3'. 5' - аденозинмонофосфату (ц АМФ) [100]
Імунологічні реакції ІІІ типу зумовлені взаємодією антигенів з антитілами (знайдіть правильну відповідь):- Імуноглобуліном М і А [0]- Імуноглобуліном G [100]- Імуноглобуліном A і G [0]- Імуноглобуліном E [0]- Імуноглобуліном A [0]
Гіперчутливість сповільненого типу (клітинний імунітет) відповідає (одна з відповідей невірна):- За захист організму від багатьох інфекцій [0]- За реакцію "відторгнення" трансплантату [0]- За контроль над розвитком пухлин [0]- За цитотоксичні імунні реакції [100]- За розвиток пухлин [0]
Гіперчутливість сповільненого типу (IV тип імунних реакцій) розвивається при участі біологічно активних факторів (одна відповідь неправильна):- Хемотаксичних факторів [0]- Факторів, які викликають активацію інших клітин [0]- Факторів, які утримують клітини в запальному вогнищі [0]- Повільно реагуючої субстанції [100]- Лімфотоксину [0]
Інтерферон належить до групи біологічно активних факторів (знайти правильну відповідь):- Хемотаксичних факторів [0]- Факторів, які пригнічують міграцію макрофагів [0]- Факторів, які пригнічують активацію лейкоцитів [0]- Змішаної групи факторів [0]- Факторів, які викликають активацію інших клітин [100]
Переходу імунних рекцій IV типу (гіперчутливості сповільненої дії) в ІІІ тип імунних реакцій (імунокомплексний тип) в найбільшій мірі сприяють медіатори (одна із відповідей правильна):- Базофільний калікреїн [0]- Гістамін тучних клітин і базофіли [100]- Анафілатоксин [0]- Плазмін [0]- Фактори хемотаксису [0]
Взаємозв'язок між імунними реакціями і системою згортання крові в найбільшій мірі здійснюється завдяки фактору (одна із відповідей найбільш точна):- Базофільному калікреїну [0]- Анафілатоксину [0]- Плазміну [0]- Фактора ХІІ [100]- Фактора тучних клітин [0]
При реагінових станах спостерігаються:- Дисфункція клітинного імунітету [0]- Підвищена проникність слизових оболонок [100]- Підвищений поріг чутливості базофілів до діїї дегранулюючого стимулу [0]- Дегрануляція тучних клітин циклогеназним шляхом [0]- Скорочення гладкої мускулатури [0]
Основною функцією Т-супресорів є:- Гальмування вироблення антитіл [100]- Забезпечення накопичення клону антитілопродуцентів [0]- Цитотоксична дія на клітини [0]- Регуляція секреції лімфоцитів [0]- Збільшення протипухлинної активності макрофагів [0]
Циклоспорин А - це лікувальний середник, який має:- Цитотоксичну імунодепресивну дію, яка впливає на В-лімфоцити [0]- Цитотоксичну імунодепресивну дію, яка впливає на Т-лімфоцити [0]- Ефективність при лікуванні ревматоїдного артриту і є аналогом циклофосфаміду (енаоксану) [0]- Імунодепресивну дію, інгібуючи, впливає на ефекторні Т-лімфоцити [100]- Імунодепресивну дію, впливаючу на Т-супресори [0]
До алергічних реакцій сповільненого типу відносяться:- Сироваткова хвороба [0]- Кропивниця [0]- Набряк Квінке [0]- Анафілактичний шок [0]- Туберкулінова проба [100]
До алергічних реакцій негайного типу відносяться:- Реакція відторгнення трансплантату [0]- Контактний дерматит [0]- Автоалергічні реакції [0]- Приступи бронхіальної астми [100]- Туберкулінова реакція [0]
Джерелом утворення простагландинів у вогнищі запалення є:- Продукти денатурації цитоплазматичних і ядерних білків [0]- Глікопротеїди клітинних мембран, зруйновані медіаторами запалення [0]- Не зв'язані з клітинними мембранами ефіри жирних кислот [0]- Білки клітинних мембран, які попадають під дію лізосомальних ферментів [0]- Ненасичені жирні кислоти: фосфоліпіди клітинних мембран [100]
Для оцінки В-системи імунітету застосовують метод:- Спонтанних розеток [0]- Визначення концентрації циркулюючих імунних комплексів [0]- Відторгнення алогенного шкірного лоскута [0]- Визначення Т-хелперів [0]- Визначення концентрації імуноглобулінів у сироватці крові [100]
Основна функція макрофагів і мікрофагоцитів:- Пряма індукція антитіл [0]- Участь в індукції імунної відповіді [100]- Продукція фактора переносу [0]- Руйнування пухлинних клітин [0]- Індукція імунологічного паралічу [0]
Вторинну реакцію при альтеративному запаленні викликають головним чином:- Лізосомальні ферменти [100]- Продукти комплементу С3 і С5 [0]- Простагландини [0]- Глікопротеїди клітинних мембран [0]- Лімфокіни [0]
Периферійними органами імунітету є:- Вилочкова залоза (тимус) [0]- Лімфатичні вузли [100]- Підшлункова залоза [0]- Кістковий мозок [0]- Печінка [0]
Відторгнення трансплантату не проходить при:- В-імунодефіциті [0]- Незавершеному фагоцитозі [0]- Т-імунодефіциті [100]- Завершеному фагоцитозі [0]- Гіпогамаглобулінемії [0]
10. "Aлергологія"Причина посилення ядухи у хворого на бронхіальну астму при застосуванні адреналіну:- Надлишкова стимуляція бета-1 адренорецепторів [0]- Надлишкова стимуляція альфа-адренорецепторів [100]- Недостатня доза препарату [0]- Немає причини [0]- Надлишкова стимуляція бета-2 адренорецепторів [0]
У чому полягає механізм дії ізадрину при бронхіальній астмі?- Стимуляція кори наднирників [0]- Інгібіція адренорецепторів [0]- Стимуляція бета-адренорецепторів [100]- Стимуляція альфа-адренорецепторів [0]- Дія на гладку мускулатуру бронхів [0]
Підвищена продукція IgE спостерігається при:- Туберкульозі легень [0]- Хронічному бронхіті [0]- Абсцесі легень [0]- Гострій пневмонії [0]- Атопічній бронхіальній астмі [100]
Гіперчутливість сповільненого типу відмічають при:- Туберкульозі [100]- Анафілаксії [0]- Сінній лихоманці [0]- Феномені Артюса [0]- Сироватковій хворобі [0]
Повноцінними антигенами можуть бути:- Нуклеїнові кислоти [0]- Полісахариди [0]- Білки [100]- Жири [0]- Метали [0]
Центральний орган Т-системи імунітету:- Тимус [100]- Селезінка [0]- Лімфовузли [0]- Кістковий мозок [0]- Печінка [0]
Вкажіть основний показник для застосування задітену:- Обструктивний бронхіт [0]- Стан атопії [0]- Легенево-серцева недостатність [0]- Харчова сенсибілізація [100]- Гепатит [0]
До алергічних реакцій належить:- Синдром Райта [0]- Агаммаглобулінемія [0]- Синдром набутого імунодефіциту [0]- Феномен Артюса [100]- Імунологічна толерантність [0]
Особливість реакції гіперчутливості сповільненого типу:- Розвиток за кілька хвилин [0]- Не зв'язана з антитілами [100]- Характеризується проліферативним запаленням [0]- Зв'язана з ескудативно-серозним запаленням [0]- Переноситься пасивно [0]
Який клас імуноглобулінів є реагінами?- Імуноглобулін А [0]- Імуноглобулін М [0]- Імуноглобулін G [0]- Імуноглобулін Д [0]- Імуноглобулін Е [100]
Яка реакція характеризує бронхіальну астму атопічного генезу?- Сповільнена алергія [0]- Пошкодження імунними комплексами [0]- Реагінового типу [100]- Цитотоксичного типу [0]- Всі види алергічних реакцій [0]
Вкажіть найхарактерніші прояви атопічних захворювань:- Пневмонія [0]- Кон'юнктивіт [0]- Поліартрит [0]- Риніт [0]- Набряк Квінке [100]
При інфекційно-залежній бронхіальній астмі може бути:- Формування атопічних механізмів [0]- Зниження порогу чутливості до атопічних алергенів [100]- Блокада гістамінчутливих рецепторів [0]- Підвищення тонусу симпатоадреналової системи [0]- Формування нестабільного метаболізму клітин-мішеней [0]
Для усунення приступу бронхіальної астми в першу чергу застосовують:- Ефедрин [100]- Еуфілін [0]- Преднізолон [0]- Атропін [0]- Адреналін [0]
Для епідермального токсичного некролізу (синдром Лаєла) найменш типовим є:- Бронхоспазм [100]- Гіпертермія [0]- Еритематозно-папульозні висипання [0]- Прогресуюча м'язова слабість [0]- Везикулярно-ерозивні висипання [0]
Перший тип імунологічно-індукованих захворювань (атопічних) в найменшій мірі спричинений:- Дефіцитом IgA [0]- Гіперактивністю альфа-адренергічної системи [100]- Зниженням популяції Т-лімфоцитів [0]- Підвищеною продукцією IgЕ у відповідь на антигенну стимуляцію [0]- Зниженою реакцією на бета-адренергічну стимуляцію [0]
Бронходилятуючий ефект має:- Анузал [0]- Індерал [0]- Азафен [0]- Парацетамол [0]- Беротек [100]
Найменш типовий симптом для алергічної реакції 1 типу буде:- Зниження артеріального тиску [0]- Кропивниця [0]- Підвищення температури [100]- Тенезми [0]- Бронхоспазм [0]
Вказати медіатор, який у найменшій мірі спричинює клініку алергії негайного типу:- Простагландини [0]- Гепарин [0]- Кініни [0]- Катехоламіни [100]- Гістамін [0]
Вказати найменш типовий медіатор алергічної реакції при анафілактичному шоці:- Адреналін [100]- Гістамін [0]- Серотонін [0]- Гепарин [0]- Лейкотрієни [0]
Вказати нетиповий ефект дії гістаміну на Н1-рецептори:- Скорочення гладких м'язів [0]- Поява свербіння [0]- Збільшення секреції соляної кислоти [100]- Збільшення проникності капілярів [0]- Бронхоспазм [0]
Вказати нетиповий ефект гістаміну на Н2-рецептори:- Збільшення секреції соляної кислоти [0]- Скорочення гладких м'язів [100]- Посилення секреції слинних залоз [0]- Посилення синтезу ц-АМФ [0]- Позитивна інотропна дія [0]
Вказати найменш типовий лабораторний показник при анафілактичному шоці:- Помірна еозинофілія [0]- Значний лейкоцитоз [100]- Лімфопенія [0]- Помірне збільшення густини крові [0]- Помірне збільшення залишкового азоту [0]
Умови, необхідні для виникнення алергічних реакцій:- Специфічні розлади реактивності організму (сенсибілізація): [0]- Контакти з алергеном [100]- Схильність [0]- Зміни конституції [0]- Спадковість [0]
Види (типи) алергічних реакцій при кропивниці:- Негайний [100]- Сповільнений [0]- Сповільнено-негайний [0]- Блискавичний [0]- Прихований [0]
Які з перелічених факторів беруть участь в алергічних реакціях сповільненого типу? Назвіть невірну відповідь:- Шкірно-реактивний [0]- Проникливість [0]- Хематоксичний [0]- Переносу [0]- Мітогенний [0]- Лімфотоксин [0]- Гематоксилін [100]
Які з перечілених реакцій організму належать до алергій негайного типу? Назвіть невірну відповідь:- Анафілактична [0]- Цитотоксична [0]- Феномен Артюса [0]- Алергічна [100]
Які з перелічених імуноглобулінів відносять до реагінів, що переважно беруть участь в алергічних реакціях негайного типу? Назвіть невірну відповідь:- Імуноглобулін Е [0]- Імуноглобулін G [0]- Імуноглобулін М [100]
У патогенезі яких перелічених хвороб провідну роль відіграють імунопатологічні реакції анафілактичного шоку?- Кропивниця [0]- Харчова алергія [0]- Анафілактичний шок [100]- Бронхіальна астма [0]- Алергічний риніт [0]- Подагра [0]
Найбільш характерні клінічні прояви анафілактичного шоку після парентерального введення антибіотика:- Поява нападів кашлю [0]- Ядуха [0]- Набряк обличчя, язика, кінцівок [0]- Виражена пітливість [0]- Падіння артеріального тиску [0]- Все, крім вогнищевої депігментації шкіри [100]- Вогнищева депігментація шкіри [0]
Вказати, до яких алергенів можна проводити внутрішньошкірні проби для визначення сенсибілізації:- Пилкового [0]- Бактеріального [0]- Харчового [0]- До всіх перерахованих [100]- До ні одного з перерахованих [0]
Вказати методи клінічного обстеження хворих алергічними захворюваннями:- Збір анамнезу, огляд, пальпація, аускультація, клінічна лабораторна діагностика [100]- Огляд, перкусія, аускультація [0]- Збір анамнезу, пальпація, аускультація [0]- Збір анамнезу [0]- Жоден з перерахованих [0]
З якими алергенами проводяться кон'юнктивальні провокаційні алергічні тести:- З алергенами, які викликають гіперчутливість негайного типу [100]- З жодним із перерахованих алергенів [0]- З перерахованими та іншими алергенами [0]- З алергенами, які викликають гіперчутливість сповільненого типу [0]
Які основні завдання діагностики алергічних захворювань?- Встановлення діагнозу, етіології, патогенезу захворювань [100]- Диференціальна діагностика з псевдоалергічними захворюваннями [0]- Встановлення патогенезу захворювання [0]- Встановлення етіології захворювання [0]
Чи існує залежність між фазою алергена і вираженістю хибнопозитивних алергічних реакцій?- Так [100]- Ні [0]
Вказати який тип алергічної реакції можна виявити при проведенні скарифікаційних шкірних хвороб:- Імунокомплексний [0]- Цитотоксичний [0]- Клітинний [0]- Реагіновий [100]- Жоден з перерахованих типів [0]
В якій фазі захворювання можна проводити алергічні шкірні проби?- Вираженого загострення [0]- Стійкої ремісії [100]- Нестійкої ремісії [0]- Затихаючого загострення [0]- У жодній з перерахованих фаз протікаючого захворювання [0]
Який метод застосовується для виявлення сенсибілізованих клітин при алергічній діагностиці?- РАСТ [0]- РБТЛ [100]- Е-РУК [0]- ЕАС-РУК [0]- НСТ-тест [0]
Які проби використовуються для визначення гіперчутливості до фізичних факторів?- Підшкірні [0]- Внутрішньошкірні [0]- Теплові аплікації [100]- Інгаляційні [0]
Яким чином вводиться алерген при постановці аплікаційних алергічних проб?- Внутрішньошкірно [0]- Парентерально [0]- Дом'язево [0]- Підшкірно [0]- Нашкірно [100]
11. "Планування сім'ї"Коли жінці, яка вперше збирається приймати комбіновані оральні контрацептиви, слід почати першу упаковку таблеток?- В перший день менструального циклу [0]- В перші 7 днів менструального циклу [100]- Відразу після закінчення менструації [0]- В будь-який зручний для себе час [0]
Якщо жінка забула прийняти дві чи більше активні таблетки, їй слід:- Припинити на час приймати таблетки і відновити прийом, коли в неї почнеться менструація [0]- Викинути пропущені таблетки і продовжити прийом як звичайно [0]- Приймати по 2 таблетки до тих пір, поки вона не ввійде у попередній графік прийому [100]- Перейти на застосування іншого методу контрацепції [0]
Що з перерахованого нижче відноситься до найбільш типових побічних ефектів комбінованих оральних контрацептивів?- Жовтуха і порушення зору [0]- Нудота і болючість молочних залоз [100]- Сильні болі в грудях і задишка [0]- Інфаркт та інсульт [0]
Найвищому ризику розвитку серйозних ускладнень при використанні комбінованих оральних контрацептивів піддаються:- Сексуально активні підлітки [0]- Жінки у віці 25-35 років, які палять [0]- Жінки старші 35 років, які палять [100]- Жінки, які страждають на діабет (без судинних ускладнень і впродовж менше 20 років) [0]
Жінка, яка приймає комбіновані оральні контрацепти-ви, повинна негайно прийти на прийом до лікаря, якщо вона відчуває:- Сильні болі в нижній частині живота або в області тазу [0]- Сильні головні болі, головокружіння, загальну слабкість [0]- Сильні болі в нижніх кінцівках [0]- Все перераховане вище [100]
Найбільш типовий побічний ефект чисто прогестинових контрацептивів - це:- Жовтяниця і порушення функцій печінки [0]- Сильні головні болі (мігрень) [0]- Підвищений артеріальний тиск [0]- Зміни в характері менстуального циклу [100]
Що з перерахованого нижче не є оптимальним часом для першої ін'єкції Депо-провера:- Перші 7 днів менструального циклу [0]- Відразу або впродовж 7 днів після аборту [0]- Перші 6 тижнів після пологів, якщо годує грудьми, але не використовує метод лактаційної аменореї [100]- Через 6 місяців після пологів, якщо слідує метод лактаційної аменореї [0]
Перед тим як зробити жінці ін'єкцію Депо-провера, медпрацівник повинен переконатися, що в неї відсутні:- Недіагностована вагінальна кровотеча [100]- Серцево-судинне захворювання [0]- Захворювання, що передаються статевим шляхом в анамнезі [0]- Емболічні порушення [0]
Ін'єкція Депо-провера робиться:- Кожного місяця [0]- Кожні два місяці [0]- Кожні три місяці [100]- Два рази на рік [0]
Імплантанти Норпланта вшиваються жінці:- В м'язи сідниці [0]- Безпосередньо під шкіру сідниці [0]- В м'язи плеча [0]- Безпосередньо під шкіру плеча [100]
Імплантанти Норпланта застерігають від вагітності впродовж:- 3 років [0]- 5 років [100]- 8 років [0]- 10 років [0]
Одна з переваг Норпланта в порівнянні з Депо-провера - це:- Відсутність будь-якого впливу на менструальний цикл жінки [0]- Негайне відновлення фертильності після видалення капсул [100]- Можливість введення капсул зразу після аборту [0]- Захист від зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом і вірусу імунодефіциту/синдрому набутого імунодефіциту [0]
Що з нижче перерахованого найчастіше є причиною бажання жінки видалити Норплант?- Бажання завагітніти [0]- Інфекція в ділянці введення імплантантів [0]- Видимість капсул [0]- Зміни в менструальному циклі [100]
Коли жінці можна ввести внутрішньоматкові засоби?- Під час менструації [100]- Тільки по закінченню менструації [0]- Через 48 годин, але не пізніше 4-6 тижнів після родів [0]- Зразу після аборту, незалежно від того, наявні чи ні ознаки інфекції органів малого тазу [0]
Внутрішньоматковий засіб типу Сорреr Т 380 А повинен бути видалений і, якщо жінка забажає цього, замінений на новий через:- 3 роки [0]- 5 років [0]- 8 років [0]- 10 років [100]
Як мідьвміщуючі внутрішньоматкові засоби попереджують настання вагітності?- Гальмуючи міграцію сперматозоїдів з піхви в фалопієві труби [100]- Блокуючи фалопієві труби так, що запліднена яйцеклітина не може потрапити в матку [0]- Подавляючи овуляцію [0]- Все перераховане вище [0]
Якщо жінка, в якої стоять внутрішньоматкові засоби, не може нащупати вусиків спіралі після менструації, їй слід:- Не хвилюватися, тому що інколи вони піднімаються в порожнину матки, що, імовірно, й трапилось [0]- Дочекатися наступної менструації і після її закінчення перевірити їх знову, а до цього часу нічого не робити [0]- Перевіряти їх кожний день до тих пір, поки вони не з'являться знову [0]- Негайно показатися лікареві, оскільки внутрішньоматковий засіб міг непомітно випасти і жінка може завагітніти [100]
Внутрішньоматковий засіб не слід використовувати жінкам, які:- Годують грудьми [0]- Мають недавні захворювання, що передаються статевим шляхом або запальні захворювання органів малого тазу [100]- Мають більше 3 дітей [0]- Палять і старші 35 років [0]
Який метод контрацепції є найбільш ефективним?- Норплант [0]- Внутрішньоматковий засіб [0]- Комбіновані оральні контрацептиви [0]- Добровільна хірургічна стерилізація [100]
Що з перерахованого нижче є найважливішим моментом, на який слід звернути особливу увагу під час консультації по добровільній хірургічній стерилізації?- Тільки жінки, як мають 6 і більше дітей, можуть бути стерилізовані [0]- Це нескладна хірургічна операція, яка не вимагає довготривалої госпіталізації [0]- Це постійний (незворотній) метод контрацепції [100]- До проведення процедури необхідно отримати згоду чоловіка [0]
Існує кілька способів проведення добровільної хірургічної стерилізації, включаючи:- Вазектомію і гістеректомію [0]- Лапароскопію (трубну оклюзію) і орхіектомію [0]- Лапароскопію (трубну оклюзію) і гістеректомію [0]- Вазектомію і лапароскопію (трубну оклюзію) [100]
Все перераховане нижче є перевагами вазектомії, за винятком якої характеристики?- Висока ефективність [0]- Негайна ефективність [100]- Нескладна операція [0]- Відсутність віддалених побічних ефектів [0]
Трубна оклюзія рекомендується жінкам:- Які не зовсім впевнені, чи хочуть вони мати ще дітей [0]- В яких ще немає дітей [0]- Стан здоров'я яких робить вагітність небезпечною [100]- Яким чоловік порадив зробити цю операцію [0]
Презерватив є підходящим методом контрацепції для всіх перерахованих нижче категорій людей, за винятком якої категорії?- Чоловіків, які бажають взяти на себе турботу про про контрацепцію [0]- Пар, які мають не часті статеві відносини [0]- Пар, які бажають використовувати метод, не пов'язаний зі статевим актом [100]- Жінок/чоловіків, які мають ризик зараження захворюваннями, що передаються статевим шляхом [0]
Якщо презерватив порвався під час статевого акту, то:- Не потрібно хвилюватися на рахунок вагітності, тому що презрватив все одно затримає більшу частину сперми [0]- Потрібно негайно замінити порваний презерватив на новий [0]- Жінці потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря, який порекомендує їй метод невідкладної контрацепції [100]- Жінка може попередити вагітність, якщо вона зразу ж добре вимиє свої статеві органи [0]
Що є найголовнішою перевагою презервативів?- Негайна ефективність [0]- Відсутність системних побічних ефектів [0]- Низька вартість [0]- Захист від інфекції статевих шляхів та інших захворювань, що передаються статевим шляхом [100]
Наявність яких станів може бути перепоною до використання діафрагми?- Синдром токсичного шоку в анамнезі [0]- Генітальні аномалії [0]- Повторні інфекції сечостатевих шляхів [0]- Все вищеперераховане [100]
Одним з недоліків сперміцидів є:- Можливе свербіння у піхві при використанні [100]- Наявність зв'язаних з естрогеном побічних ефектів [0]- Вплив на грудне годування [0]- Необхідність тазового огляду до початку використання [0]
Як можна діагностувати захворювання, що передаються статевим шляхом при відсутності можливості зробити лабораторне дослідження?- Взявши аналіз крові [0]- Вимірявши артеріальний тиск і температуру пацієнта [0]- Провівши огляд статевих органів і задавши пацієнту ряд питань [100]- Без лабораторних умов діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом неможлива [0]
Ознаками можливого захворювання, що передається статевим шляхом є:- Вагінальні виділення [0]- Генітальні виразки [0]- Біль в нижній частині живота [0]- Все перераховане вище [100]
Як неможливо заразитися вірусом імунодефіциту / синдромом набутого імунодефіциту?- Використовуючи багаторазові голки, які не були простерилізовані [0]- Маючи незахищений статевий контакт з хворим на синдром набутого імунодефіциту [0]- Обіймаючи чи цілуючи хворого на синдром набутого імунодефіциту [100]- Працюючи з забрудненими відходами без захисних рукавиць [0]
Як сексуально активна людина може захистити себе від зараження вірусом імунодефіциту / синдрому набутого імунодефіциту?- Використовуючи презерватив тільки в тих випадках, коли є підозра, що партнер хворий на синдром набутого імунодефіциту [0]- Використовуючи презерватив при кожному статевому контакті [100]- Міняючи партнерів не частіше, ніж один раз на місяць [0]- Маючи не більше двох партнерів одночасно [0]
Шо відноситься до захисних заходів в профілактиці інфекцій?- Миття рук і використання рукавиць [0]- Знезаражування, миття і стерилізація (або глибока дезінфікація) інструментів [0]- Використання антисептичного розчину для обробки шкіри перед ін'єкцією [0]- Все перераховане вище [100]
Знезаражування використаних інструментів, таких як гінекологічні дзеркала або щипці, проводять шляхом замочування їх в:- 0.5 % розчині хлору на 10 хвилин [100]- 0.5 % розчині хлору на 1 годину [0]- 0.1 % розчині хлору на 10 хвилин [0]- 0.1 % розчині хлору на 1 годину [0]
Як потрібно правильно обходитися з використаними одноразовими голками і шприцами?- Після використання на голку надягається ковпачок і тільки після цього шприц з голкою викидається в сміття [0]- Голка спочатку згинається або ламається, щоб попередити можливе поранення нею кого-небудь в майбутньому [0]- Шприц з надітою на нього голкою без ковпачка викадається в непроколювальний контейнер [100]- Голка повинна бути промита водою і знята з шприца до викидання [0]
Забруднені відходи, такі як просочені кров'ю вата чи марля, повинні бути:- Спочатку знезаражені шляхом замочування в розчині хлору, щоб попередити зараження медичних працівників і пацієнтів [0]- Зібрані в спеціальний непротікаючий контейнер або поліетиленовий мішок [100]- Викинуті разом з іншим сміттям [0]- Правильні відповіді 1 і2 [0]
Пацієнти, які пройшли хорошу консультацію під час вибору ними методу планування сім'ї:- Не будуть потребувати додаткової консультації під час використаня вибраного ними методу [0]- Ніколи не змінять вибраний метод контрацепції на інший, тому що він ідеально їм підходить [0]- Будуть більш ефективно використовувати вибраний ними метод [100]- Все одно не зможуть самостійно вибрати метод контрацепції [0]
Кому належить право вибору методу планування сім'ї для пацієнтки?- Медичному працівнику [0]- Їй самій [100]- Членам родини пацієнтки [0]- Всім вищеперерахованим [0]
Проводячи початкове консультування пацієнта по плануванню сім'ї, консультант:- Вирішує, який метод повинен використовувати пацієнт [0]- Консультує тільки в присутності обох партнерів [0]- Дає інформацію про всі існуючі методи [100]- Розповідає тільки про позитивні сторони різних методів [0]
Коли пацієнтка приходить на повторний прийом в клініку після початку використання нею будь-якого методу, медичний працівник повинен зробити з перерахованого нижче, за винятком якого етапу?- Розповісти їй про всі існуючі методи контрацепції [100]- Дізнатися, чи задоволена вона своїм вибором [0]- Запитати, чи є у неї якісь проблеми [0]- Впевнитися, що пацієнтка правильно використовує метод [0]
Годування грудьми не буде ефективним методом контрацепції, якщо:- Дитина спить всю ніч без годування [100]- Мати не дає дитині ніякої їжі чи рідини, крім грудного молока [0]- В матері зберігається аменорея [0]- Дитині виповнилось 5 місяців [0]
Жінки, які палять (більше 20 цигарок в день) старші 35 років можуть без застереження використовувати наступний (-ні) метод (-и) контрацепції:- Комбіновані оральні контрацептиви [0]- Чисто прогестинові контрацептиви [0]- Внутрішньоматкові засоби [0]- п. 1 і п. 2 [100]
В якому режимі слід приймати низькодозовані (30-35 мкг ЕЕ) комбіновані оральні контрацептиви в якості методу невідкладної контрацепції?- 2 таблетки в перші 72 години, потім ще дві 2 таблетки через 12 годин [0]- 4 таблетки в перші 72 години, потім ще дві 4 таблетки через 12 годин [100]- 6 таблеток в перші 72 години, потім ще дві 4 таблетки через 12 годин [0]- 2 таблетки кожні 4 години протягом 24 годин [0]
Кому потрібно рекомендувати природні методи планування сім'ї?- Тільки тим, як ще не народжували [0]- Жінкам, які страждають порушеннями менструального циклу [0]- Жінкам будь-якого репродуктивного віку [100]- Жінкам, як мають двох чи більше статевих партнерів [0]
Які з нижчеперерахованих лікарських засобів знижують контрацептивний ефект чисто прогресинових контрацептивів?- Жаропонижуючі [0]- Знеболюючі [0]- Деякі протисудомні і протитуберкульозні [100]- Вітаміни [0]
12. "Педіатрія"Нормальний рівень гемоглобіну для новонароджених (г/л):- 120-140 [0]- 150-170 [0]- 160-200 [0]- 180-220 [100]- 230-250 [0]
У віці 1 рік в лейкоцитарній формулі повинні переважати:- Лімфоцити [100]- Нейтрофільні гранулоцити [0]- Моноцити [0]- Плазматичні клітини [0]- Повинно бути порівну лімфоцитів та нейтрофілів [0]
В якому віці повинна завершитися епітелізація пупкової ранки?- 5 днів [0]- 10 днів [0]- 20 днів [100]- 30 днів [0]- 3 місяці [0]
Коли найкраще вперше прикладати до грудей здорового новонародженого?- В пологовому залі зразу після народження [100]- Через 2 години після народження [0]- Через 12 годин після народження [0]- На 2 добу життя [0]
Який режим грудного годування оптимальний для дитини перших двох місяців життя?- Кожні дві години [0]- Кожні три години [0]- Кожні три години з нічною перервою на 6 годин [0]- Кожні чотири години [0]- Вільний режим за бажанням дитини [100]
Якщо мама скаржиться, що дитина не наїдається при годуванні грудьми, сімейному лікарю потрібно:- Призначити мамі апілак [0]- Порекомендувати робити довшу нічну перерву в годуванні грудьми, догодовуючи в цей час дитину підсолодженою водою [0]- Перейти на змішане вигодовування [0]- Порекомендувати частіше прикладати дитину до груді [100]- Порекомендувати мамі випивати не менше 2-х літрів чаю з молоком на добу [0]
Найкращий метод лікування залізодефіцитної анемії:- Препарати заліза з мікроелементами всередину [100]- Призначення препаратів заліза парентерально [0]- Вітамін В12 [0]- Препарати заліза та вітамін В12 парентерально [0]
Профілактичний прийом вітаміна Д недоношеній дитині слід призначати:- З 8 дня життя [100]- З 21 дня життя [0]- З першого місяця життя [0]- З третього місяця життя [0]
Показом для відстрочення проведення профілактичних щеплень на першому році у немовлят є:- Рахіт [0]- ГРВІ [0]- Асфіксія під час пологів [0]- Маса тіла при народженні менша 2500 г [0]- Все перераховане [0]- Нічого з перерахованого [100]
Овочеве пюре немовляті слід вводити в раціон:- З 2 місяців [0]- З 3 місяців [0]- З 5 місяців [100]- З 10 місяців [0]- З 12 місяців [0]
При якій жовтяниці періоду новонародженості виникає необхідність проведення замінного переливання крові?- Жовтяниця, пов'язана з грудним вигодовуванням [0]- Гемолітична хвороба новонароджених [100]- Атрезія жовчних шляхів [0]- Вроджений гепатит [0]- Синдром згущення жовчі [0]
Яка фракція білірубіну переважає при кон'югаційних гіпербілірубінеміях?- Пряма [0]- Непряма [100]- Порівну пряма і непряма [0]- Нема підвищення білірубіну [0]
Анемія і ретикулоцитоз характерні для:- Кон'югаційної гіпербілірубінемії [0]- Гемолітичної хвороби новонароджених [100]- Паренхіматозних жовтяниць [0]- Обтураційних жовтяниць [0]- Є варіантом норми [0]
Краніотабес у дитини характерний для:- Рахіту [100]- Гіпотрофії [0]- Ескудативного діатезу [0]- Анемії [0]- Нічого з перерахованого [0]
Аналіз сечі по Сулковичу "від'ємний" характерний для:- Рахіту, рахітогенної тетанії [100]- Є нормою [0]- Гіпотрофії [0]- Анемії [0]- Ексудативного діатезу [0]
Немовля повинно впевнено сидіти:- У 4 місяці [0]- У 7 місяців [100]- У 10 місяців [0]- В 1 рік [0]
Визначення рівня фізичного розвитку дитини раннього віку проводиться згідно:- Помісячного прибування ваги [0]- Центильних таблиць [0]- Сігмальних відхилень [0]- Річного прибування ваги [0]- Всього перерахованого [100]
Першими у немовлят прорізуються наступні молочні зуби:- Верхні різці [0]- Нижні різці [100]- Верхні ікла [0]- Нижні ікла [0]
Навички для дитини 9 місяців:- Вміння їсти з ложки [0]- Вміння пити з горнятка [0]- Вміння сидіти на горшку [0]- Все з перерахованого [100]
Визначити критерії функціонального стану організму:- Частота серцевих скорочень [0]- Частота дихання [0]- Рівень АТ [0]- Все з перерахованого [100]
Що таке перинатальний період?- Пізній антенатальний період [0]- Інтранатальний період [0]- Антенатальний, інтранатальний та ранній неонатальний періоди [100]- Пізній неотанальний період [0]- Всі перераховані [0]
У випадку токсикозу з ексикозом найважливішим та найбільш невідкладним заходом є:- Застосування ентеросорбентів [0]- Призначення есенціале [0]- Проведення регідратаційної терапії [100]- Очисна клізма [0]- Застосування рибоксину [0]
Яка маса тіла здорової доношеної дитини при народженні?- 2500 г [0]- 2800 г [0]- 2800-4000 г [100]- 5000 г [0]- 2100-2400 г [0]
Яка довжина тіла здорової доношеної новонародженої дитини?- 40 см [0]- 48-52 см [100]- 54-56 см [0]- 42-46 см [0]- 60 см [0]
Які критерії недоношеності:- Маса тіла < 2000 г [0]- Маса тіла < 2500 г [0]- Гестаційний вік < 40 тижнів [0]- Довжина тіла < 48 см [0]- Гестаційний вік < 37 тижнів [100]
Для стенозуючого ларингіту не характерно:- Гавкаючий кашель [0]- Афонія [0]- Інспіраторна задишка [0]- Експіраторна задишка [100]- Втяжіння яремної ямки [0]
Бронхіоліт характерний для дітей:- Новонароджених [0]- Раннього віку [100]- Шкільного віку [0]- Пубертатного періоду [0]- Всіх вікових груп [0]
Бронхіальна астма у дітей має наступні клінічні форми, за винятком:- Астматичний кашель [0]- Астматичний бронхіт [0]- Лярингоспазм [100]- Приступи бронхіальної астми [0]- Астматичний статус [0]
Серед вроджених вад серця знижений легеневий кровоплин спостерігається при:- Тетраді Фалло [100]- Коарктації аорти [0]- Дефекті міжшлуночкової перегородки [0]- Відкритій артеріальній протоці [0]
Що характерно для вродженого гепатиту?- Анемія з ретикулоцитозом [0]- Переважно пряма гіпербілірубінемія [100]- Лейкопенія [0]- Еозинофілія [0]- Непряма гіпербілірубінемія [0]
Який із симптомів не є характерним для міокардиту:- Прогресуюча кардіомегалія [0]- Аритмія [0]- Систолічний шум [100]- Серцева недостатність [0]
Вирішальним для діагностики інфекції сечовивідних шляхів є:- Лейкоцитурія [0]- Еритроцити в сечі [0]- Білок в сечі (протеїнурія) [0]- Бактеріурія [100]- Циліндрурія [0]
При фолікулярній ангіні антибіотикотерапію призначають тривалістю на:- 5 днів [0]- 7 днів [0]- 10 днів [100]- 15 днів [0]- 21 день [0]
При наявності блювоти у дитини з 2-х тижневого віку треба виключити:- Пілоростеноз [0]- Пілороспазм [0]- Кишкову непрохідність [0]- Менінгіт [0]- Все перераховане [100]
Яким збудником викликається пухирчатка новонароджених?- Золотистим стафілококом [100]- Стрептококом [0]- Вірусом простого герпесу [0]- Грибами [0]- Кишковою паличкою [0]
Ревакцинація БЦЖ не проводиться, якщо дитина:- Часто хворіє [0]- Має позитивну реакцію Манту [100]- Перехворіла кашлюком [0]- Хворіє атопічним дерматитом [0]- Страждає нічним енурезом [0]
Який протисудомний засіб є препаратом вибору для припинення судомного приступу?- Діазепам [100]- ГОМК [0]- Фенобарбітал [0]- Вальпроат натрія [0]- Хлоралгідрат [0]
Протипоказом до вигодовування груддьми є:- Гіпогалактія [0]- Гостра респіраторна вірусна інфекція у матері [0]- Гостра респіраторна вірусна інфекція у дитини [0]- Мастит [0]- Нічого з перерахованого [100]
Для остеомієліту у новонароджених характерно:- Неспокій [0]- Обмеження пасивних рухів в кінцівці [0]- Обмеження активних рухів в кінцівці [0]- Набряк кінцівки, гіперемія, обмеження пасивних та активних рухів в кінцівках [100]- Судоми [0]
Для отиту у дітей раннього віку характерно:- Неспокій [0]- Підвищення температури [0]- Болючість при натисканні на трагус та відмова від їжі [0]- Все переховане вище [100]- Рідкий кал [0]
В етіології ревматизму мають провідне значення наступні фактори:- Віруси [0]- Мікоплазми [0]- Стафілококова флора [0]- Стрептококова флора [100]- Бактеріально-вірусні інфекції [0]
Які захворювання найчастіше передують початку ревматичного процесу?- Гостра респіраторна вірусна інфекція [0]- Ангіна [100]- Сепсис [0]- Гайморит [0]- Кишкові інфекції [0]
Які антибактеріальні препарати показані в початковому періоді ревматичного процесу?- Цефалоспорини [0]- Бісептол [0]- Тетрациклін [0]- Аміноглікозиди [0]- Пеніцилін [100]
Ознаками гострої серцевої недостатності є всі перераховані симптоми, крім:- Набряки на нижніх кінцівках [0]- Набряки на обличчі [0]- Діастолічний шум на аортальному клапані [100]- Задишка [0]- Тахікардія [0]
При розвитку гострої застійної серцевої недостатності у дитини показані:- Серцеві глікозиди [0]- Сечогінні [0]- Обмеження рідини [0]- Нічого з перерахованого [0]- Все перераховане [100]
13. "Акушерство та гінекологія"При тяжкій блювоті вагітних не може наступати:- Тяжкий ступінь дегідратації [0]- Зростання частоти пульсу до 110-120 [0]- Підвищення температури тіла [0]- Підвищення АТ [100]
Блювоту вагітних не слід диференціювати з:- Захворюванням шлунково-кишкового тракту [0]- Жовчокам'яною хворобою [0]- Апендицитом [0]- Панкреатитом [0]- Міокардитом [100]
Показники для переривання вагітності при надмірній блювоті вагітних:- Підвищення АТ [0]- Пульс 88-92 в 1 хвилину [0]- Жовтий колір шкіри [100]- Відсутність патологічних змін у сечі [0]
При якому терміні вагітності дно матки виступає з-під лона?- 8-10 тижнів [0]- 12-14 тижнів [100]- Після 16 тижнів [0]
При нормальній вагітності в крові відбуваються наступні зміни:- Збільшення концентрації гемоглобіну [0]- Збільшення маси плазми [100]- Зменшення маси еритроцитів [0]
Рутинні лабораторні дослідження під час вагітності:- Визначення діастази в сечі [0]- Визначення елекролітів плазми крові [0]- Визначення групи крові [100]- Визначення жовчних пігментів в сечі [0]
У другій половині вагітності значно збільшується потреба в:- Білку, залізі, кальцію [100]- Воді [0]- Вуглеводах [0]- Жирах [0]
Найбільший об'єм живота у вагітної спостерігається у терміні:- Від 11 до 20 тижнів вагітності [0]- Від 20 до 30 тижнів вагітності [0]- Від 30 до 36 тижнів вагітності [100]- Від 35 до 40 тижнів вагітності [0]
Тиск крові під час вагітності:- Підвищується в І триместрі [0]- Знижується в І триместрі [0]- Підвищується в ІІ триместрі [0]- Знижується в ІІ триместрі [0]
Достовірні ознаки вагітності:- Встановлення активних рухів плода дослідником [0]- Встановлення "шуму" маткових судин [0]- Виявлення скелета плоду на рентгенограмі [100]- Ознака Гегара [0]
Синдром нижньої порожнистої вени у вагітних проявляється:- Гіпертензією при положенні на спині [0]- Гіпотензією при положенні на спині [100]- Збільшенням серцевого викиду [0]- Тахікардією [0]
Де знаходиться дно матки на 32 тижні?- На рівні пупка [0]- Посередині між пупком і лоном [0]- Посередині між пупком і мечеподібним відростком [100]
Фізіологічним при прогресуючій вагітності у ІІІ триместрі є:- Гіперволемія до 32 % [100]- Гематокрит - 0.51 [0]- Гематокрит - 0.25 [0]- Гіперхромія [0]
Протягом якого часу дитина потребує виключно грудного вигодовування?- Перший місяць життя [100]- Протягом 3-х місяців [0]- Перші 4-6 місяців [0]
Під час пологів розрізняють:- Тільки період вигнання [0]- Період розкриття, вигнання, післяпологовий періоди [100]- Тільки післяпологовий період [0]- Тільки ранній післяпологовий період [0]
Симетрична гіпотрофія плода свідчить:- Про його страждання 4-5 тижнів [0]- Про його страждання 6-8 тижнів [0]- Про його страждання 10-12 тижнів [0]- Про його страждання на протязі більшої половини вагітності [100]
Гемолітична хвороба плоду розвивається внаслідок:- Реакції Rh - АТ плода з еритроцитами матері [0]- Гемолізу еритроцитів матері [0]- Реакції А-антигена матері з В-антигеном [0]- Гемолізу еритроцитів плода [100]
Гемолітична хвороба плода може розвинутися, якщо:- Мати Rh -позитивна, батько Rh -негативний [0]- Мати А (ІІ), Rh -позитивна; батько 0 (І), Rh -негативний [0]- Мати Rh -негативна, батько Rh -позитивний [100]- Мати В (ІІІ), Rh -негативна, батько 0 (І), Rh -позитивний [0]
Асиметрична гіпотрофія плода свідчить:- Про його страждання на протязі 4-5 тижнів [100]- Про його страждання на протязі 6-8 тижнів [0]- Про його страждання на протязі 10-12 тижнів [0]- Про його страждання на протязі більшої половини вагітності [0]
При яких варіантах груп крові частота гемолітичної хвороби новонародженого найбільша:- Мати А (ІІ), батько В (ІІІ) [0]- Мати В (ІІІ), батько 0 (І) [0]- Мати 0 (І), батько А (ІІ) [100]- Мати 0 (І), батько В (ІІІ) [0]
Причини АВО-ізосенсибілізації?- Апендектомія у вагітної [0]- Переливання несумісної крові, аборт [100]- Автогемотерапія [0]
У фізіологічне акушерське відділення повинна бути госпіталізована вагітна з:- Довгим безводним періодом [0]- Пієлонефритом [0]- Мертвим плодом [0]- Гіпотонією вагітних [100]
Клінічними ознаками порушеної трубної вагітності є:- Потугоподібний біль у животі [0]- Гострий біль у животі, порушення гемодинаміки [100]- Наростаючі головні болі [0]- Підвищення атреріального тиску [0]
Причиною "гострого живота" може бути:- Трубна вагітність прогресуюча [0]- Перекрут ніжки кісти яйника, розрив труби при позаматковій вагітності, апоплексія яйника [100]- Маткова вагітність прогресуюча, тромбофлебіт судин параметрію [0]- Неповний аборт [0]- Наявність фолікулярної кисти яйника [0]- Цукровий діабет [0]
Післяпологовий період продовжується:- 5-6 днів [0]- 10-11 днів [0]- 6 тижнів [100]- 12 місяців [0]
Післяпологове статеве життя дозволяється:- Після менструації [0]- Після виписки з пологового будинку [0]- Після заживання швів [0]- Після закінчення післяпологового періоду [100]
Зберігання вагітності протипоказано при:- Недостатності кровообігу І ступеня в 32 тижні вагітності [0]- Мітральному стенозі з ознаками легеневої гіпертензії [100]- Міокардіодисрофії [0]- Ревматизмі в неактивну фазу [0]- Недостатності мітрального клапану без порушення кровообігу [0]
Протипоказами для продовження вагітності при гіпертонічній хворобі є:- Гіпертонічний криз [0]- Гіпертонічна хвороба ІІ А стадії [0]- Гіпертонічна хвороба ІІ В стадії [100]- Зниження АТ в ІІ триместрі до нормальних цифр [0]
В обсерваційне акушерське відділення підлягає госпіталізації вагітна з:- Гіпертонічною хворобою [0]- Анемією вагітних [0]- Пієлонефритом [100]- Вадою серця [0]
Зміни в діяльності органів травлення під час вагітності:- Зниження моторної функції шлунка [100]- Підвишення моторної функції шлунка [0]- Зниження кислотності вмісту шлунка [0]- Підвищення моторної функції кишок [0]
Допологовий розрив навколоплідних оболонок може призвести до:- Кровотечі [0]- Продовження другого періоду пологів [0]- Випадання пуповини при потиличному передлежанні [100]- Скорочення третього періоду пологів [0]
Найбільш часта причина септичного шоку під час вагітності:- Цукровий діабет [0]- Пієлонефрит [100]- Гломерулонефрит [0]- Нефропатія вагітних [0]
Як проводити розродження з недостатністю кровообігу з І-ІІ А ст.:- Накладання акушерських щипців в ІІ періоді пологів [100]- Кесарів розтин [0]- Без виключення потужного періоду [0]
Оптимальний термін для виконання міні-аборту за допомогою вакуум-аспірації:- Передімплантаційний період [0]- 2-3 місяці вагітності [0]- 4-6 тижнів вагітності [0]- 6-8 тижнів вагітності [0]- Затримка менструації до 25 днів [100]
При гострому жировому гепатозі вагітних не буває:- Тромбозу судин печінки [0]- Порушення імунного гомеостазу в системі мати-плід [100]- Масивного дифузного ожиріння печінки без некрозу гепатоцитів та запальної інфільтрації [0]- Масивного дифузного ожиріння печінки з некрозом гепатоцитів та запальної інфільтрації [0]
Тератогенною дією не володіють:- Антагоністи фолієвої кислоти [0]- Напівсинтетичні пеніциліни [100]- Вірус краснухи [0]- Іонізуюче випромінювання [0]- Деякі синтетичні прогестини [0]
Кардіопульмональні симптоми у жінок з нормальною вагітністю:- Тахікардія, вкорочення вдиху під час фізичного навантаження [100]- Серцеві шуми, подовження вдиху під час фізичного навантаження [0]- Серцева астма [0]- Набряки нижніх кінцівок [0]
Зміни у вуглеводному обміні при нормальній вагітності:- Нехарактерна тенденція до глюкозурії [0]- Зменшення клубочкової фільтрації цукру [0]- Зростання клубочкової фільтрації цукру, тенденція до глюкозурії [100]- Підвищення чутливості до інсуліну [0]
Під час останнього триместру вагітності спостерігається:- Збільшення дихального об'єму [100]- Зниження гематокриту, збільшення об'єму крові [0]- Зниження основного обміну [0]- Підвищення гематокриту [0]- Зменшення об'єму крові [0]
Зміни зовнішнього дихання при вагітності:- Зменшення функціональної залишкової ємності легень [100]- Життєва ємність легень зменшена [0]- Подовження часу насичення розчинними анестетичними речовинами [0]- Хронічна гіпервентиляція [0]
Достовірні тести маткової вагітності:- Радіоімунне визначення гонадотропіну [0]- Кровотеча після відміни прогестерону [0]- Реакція затримки пасивної гемаглютинації [0]- Тест гіперемії яйників у щурів [0]- Ехографія плідного яйця [100]
Чи сприяє вагітність активізації ревматичного процесу?- Так [0]- Ні [100]- В окремих випадках сприяє [0]
Що є протипоказанням для збереження вагітності?- Активний ревматичний процес (гостре, підгостре протікання) [100]- Після ревмоатаки пройшло більше 6 місяців [0]- Мінімальна активність процесу (І ступінь) [0]- Ревмокардит в анамнезі [0]- Латентна форма ревматизму [0]
Під час вагітності спостерігаються зміни уродинаміки сечових шляхів:- Гіпокінезія, гіпотонія [100]- Гіперкінезія [0]- Гіпертонія [0]
За темпом пологової діяльності розрізняють:- Пологи запізнілі, передчасні [0]- Пологи нормальні [0]- Пологи стрімкі, швидкі, нормальні [100]- Пологи передчасні [0]
Клінічні форми гемолітичної хвороби новонародженого:- Печінкова [0]- Жовтушна, анемічна [100]- Серцева [0]- Легенева [0]
Терміни постнатального введення анти-Д-імуноглобуліну для оптимального впливу:- 24-48 год [0]- 24-72 год [100]- 48-96 год [0]- Через 5 днів [0]- Через 1 місяць [0]
Які антибіотики протипоказані при вагітності?- Цефалоспорини [0]- Пеніциліни [0]- Стрептоміцин, левоміцетин, тетрациклін [100]- Макроліди [0]- Напівсинтетичні препарати групи пеніцилінів [0]
Клініка передлежання плаценти характеризується:- Спонтанним виникненням кровотечі [100]- Кровотечею на фоні гіпертонусу матки [0]- Кровотечею з больовим синдромом [0]- Кровотечею на фоні гіпертензії [0]
При встановленні діагнозу передлежання плаценти показано родорозродження:- Операцією кесаревого розтину у плановому порядку [100]- Операцією кесаревого розтину з початком пологової діяльності [0]- Через природні родові шляхи з амніотомією [0]- Операцією накладання акушерських щипців [0]
Протипокази до введення внутрішньоматкових спіралей:- Аборти в анамнезі [0]- Гостре запалення статевих органів [100]- Розриви шийки матки в пологах [0]- Куріння [0]- Ожиріння [0]
Основні симптоми прееклампсії:- Білок у сечі, набряки [0]- Мерехтіння мушок перед очима, головний біль, біль у підчервній ділянці [100]- Набряки, підвищений артеріальний тиск [0]- Олігурія [0]
Рання і найбільш надійна ознака пізнього гестозу:- Раптове виникнення протеїнурії [0]- Раптове підвищення діастолічного АТ [0]- Раптове підвищення систолічного АТ [0]- Надмірне прибування у вазі [100]- Головний біль [0]
Ознаки прееклампсії:- Головний біль, гіпотонія [0]- Поліурія [0]- Гіперрефлексія [0]- Поліурія [0]- Порушення зору, олігурія [100]
Причиною еклампсії є:- Генералізований спазм артеріол [100]- Дієта насичена білком [0]- Порушення електролітного балансу [0]- Ізоімунізація [0]- Ожиріння [0]
Особливості перебігу поєднаного гестозу:- Поява симптомів гестозу в клініці вагітності [0]- Поява симптомів гестозу в ІІ триместрі вагітності [100]- Поліпшення перебігу соматичного захворювання під час вагітності [0]- Зустрічається рідко [0]
Гестоз не є причиною:- Гіпотрофії плоду [0]- Антенатальної загибелі плоду [0]- Перинатальних втрат дітей [0]- Материнської смертності [0]- Аненцефалії [100]
В патогенезі пізнього гестозу має місце:- Підвищення ОЦК, ДВЗ-синдром [0]- Зниження ОЦК, порушення функції плаценти [100]- Порушення функції плаценти [0]- Порушення акомодації [0]- Підвищення клубочкової фільтрації у нирках [0]
Можливі клінічні форми післяпологового маститу, крім:- Серозного (початкового) [0]- Інфільтративного [0]- Інфільтративно-гнійного [0]- Ретростернального абсцесу [100]
Причиною "гострого живота" може бути:- Розрив шийки матки [0]- Апоплексія яйника [30]- Запальні пухлини маткових труб та яйників після невдалого консервативного лікування [30]- Розрив чи загроза розриву тубооваріального абсцесу [40]- Загострення хронічного аднекситу [0]
Больовий синдром при перекруті ніжки чи порушенні капсули пухлини яйника включає:- Поступове зростання болю [0]- Гострі раптові болі внизу живота, часто з нудотою та блювотою [100]- Інтенсивний раптовий біль у епігастрії [0]- Болі різної інтенсивності та локалізації [0]- Оперізуючі з іррадіацією вліво та за грудину, нудота та блювота [0]
Характерними клінічними ознаками перекруту ніжки пухлини яйника являються:- Біль у нижніх відділах живота, здуття живота, блювота [100]- Нудота [0]- Пронос [0]- Здуття живота, підвищення амілази [0]
Основними клінічними проявами піосальпінксу є:- Значний больовий синдром, позитивні симптоми подразнення очеревини [100]- Блідість шкіри [0]- Маткова кровотеча [0]
Яке захворювання вагітних має наступну симптоматику: анемію, прискорену ШОЕ, субфебрилітет, підвищення лейкоцитів і біктерій у сечі, слиз у сечі, позитивний С-реактивний білок, болі у поперековій області?- Пієлонефрит вагітних [100]- Гестоз [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Гломерулонефрит [0]- Цистіт [0]
Вкажіть сучасні способи переривання вагітності у ранні терміни:- Вакуум-екскохлеація [100]- Інструметальний кюретаж [0]- Гормональний кюретаж [0]- Використання оральних простагландинів [0]- Використання гомеопатичних препаратів [0]
Захворювання, які є протипоказами до вживання оральних контрацептивів?- Пневмонія [0]- Хронічний гастрит [0]- ГРЗ, ревматизм [0]- Варикозне розширення вен нижніх кінцівок [100]
Ведучими клінічними ознаками жовтушної стадії гострого жирового гепатозу вагітних є:- Кровоточивість, жовтяниця, прогресуюче збільшення печінки [100]- Багаторазова блювота [0]- Відчуття печії та болю в епігастральній ділянці [0]- Жовтяниця, набряки нижніх кінцівок [0]
Акушерська тактика при гострому жировому гепатозі вагітних передбачає:- Лікування ДВЗ-синдрому [0]- Продовження вагітності [0]- Дострокове родорозроження незалежно від терміну вагітності [100]
Найбільш ефективні з відомих протизаплідних засобів:- Простагландини [0]- Чоловічі презервативи [0]- Оральні контрацептиви [100]- Метод ритму [0]- ВМС [0]
Через плацентарний бар'єр легко проходять препарати:- Інсулін, етанол [0]- Етанол, гепарин [0]- Гепарин [0]- Антибіотики та наркотики [100]
Добре проходять через плаценту:- Непрямі антикоагулянти [100]- Прямі антикоагулянти [0]- Закис азоту [0]- Гепарин [0]
При доношеній вагітності водний обмін здійснюється між?- Плодом і амніотичною рідиною [0]- Плодом та матір'ю [100]- Плодом і плацентою [0]
З якого боку частіше виникає пієлонефрит у вагітних?- З лівого [0]- З правого [100]- З обох боків [0]
Які функціональні проби печінки не змінюються при нормальній вагітності?- Альдолаза, АЛТ, гама-ГТП, ЛДГ-5 [100]- Загальний білок крові, альбумін, кліренс бромсульфалеїну [0]- Глобуліни, фактори згортання (УП-Х), лужна фосфатаза, загальні ліпіди [0]- Колоїдні проби [0]
В яких випадках показане термінове переривання вагітності?- Встановлення діагнозу гострого дистрофічного жирового гепатозу [100]- Вірусні гепатити в гострій стадії [0]- Вірусні гепатити в період реконвалесценсії [0]- Холестатичний гепатоз вагітних, неважкі форми [0]- Токсичні гепатити [0]
Вагітність проходить на фоні:- Гіпокоагулемії [0]- Прогресуючої гіперкоагулемії, зниженні фібринолітичної активності [100]- Стабільних показників гемокоагуляції [0]- Підвищення фібринолітичної активності [0]- Зниження фібринолітичної активності, гіпокоагуляція [0]
Симптоми, які свідчать про діабетичну фетопатію:- Маловіддя [0]- Гіпотрофія плода [0]- Багатовіддя [100]- Кальциноз плаценти [0
Метод та термін розродження вагітних з тяжкими формами цукрового діабету:- Кесарів розтин в 34 тижні [0]- Через природні статеві шляхи в 38 тижнів [0]- Кесарів розтин в 36 тижнів [100]- Через природні статеві шляхи в 34 тижні [0]- Кесарів розтин в 30 тижнів [0]
Який нормальний рівень глюкози в крові при вагітності?- 4.4-6.6 ммоль/л [0]- 4.0-8.0 ммоль/л [0]- 3.1-5.2 ммоль/л [100]- 3.0-7.0 ммоль/л [0]- 4.5-9.7 ммоль/л [0]
Яка група діуретиків протипоказана вагітним?- Інгібітори карбоангідрази [0]- Сульфаніламідні [0]- Тіазидові [0]- Калій зберігаючі [0]- Ртутні [100]
Викликають аномалії розвитку плода в ранні терміни вагітності наступні інфекції:- Краснуха [100]- Епідемічний паротит [0]- Туберкульоз [0]- Аденовірусна інфекція [0]- Вірусні гепатити [0]
Початок повного розкриття шийки матки вказує на:- Початок 2-го періоду пологів [0]- Кінець 2-го періоду пологів [0]- Кінець латентної фази пологів [0]
При гіпохромній анемії вагітної у новонародженої дитини виникає:- Гіпохромна анемія [0]- Гіпербілірубінемія [0]- Хронічна гіпоксія [100]
Діагноз аменорея може бути поставлений при відсутності менструації протягом не менш як:- 2-х місяців [0]- 4-х місяців [0]- 6 місяців [100]- 12 місяців [0]
Найбільш рання ознака відшарування плаценти:- Зміна форми та консистенції матки [100]- Раптове виділення крові [0]- Мимовільне зміщення пуповини з вагіни назовні [0]- Припинення пульсації пуповини [0]- Збільшення висоти стояння дна матки [0]
Мінімальна вага доношеного новонародженого:- 2500.0 [100]- 3450.0 [0]- 4500.0 [0]- 3200.0 [0]- 2800.0 [0]
Границя фізіологічної крововтрати у ІІІ періоді пологів:- 10 % ОЦК [0]- 500 мл [0]- 0.5 % маси тіла [100]- Відновлення об'єму міжворсинчатого простору + 200 мл [0]
При гіпотиреозі:- Спостерігається аменорея [0]- Мають місце дисфункціональні кровотечі [100]- Менструальний цикл, як правило, не змінюється [0]
Причиною дисфункціональних маткових кровотеч у ювенільному періоді є:- Персистенція або атрезія фолікула [100]- Персистенція жовтого тіла [0]- Пухлина яєчника [0]
Для синдрому Штейна-Левенталя характерним є:- Виникнення його в віці 30-35 років [0]- Підвищений рівень 17-КС у сечі [100]- Рідко буває ожиріння [0]- Гіперполіменорея [0]
Найбільш чутливе прогностичне дослідження, яке дозволяє антенатальне визначення віку плода:- Ультразвукове сканування [100]- Запис КТГ [0]- Оцінка рухів плода [0]- Оцінка дихальних рухів плода [0]- Спектрофотометричне дослідження навколоплідних вод [0]
Після вживання оральних контрацептивів (синтетичних прогестинів) не може мати місце:- Мігрень [0]- Депресія [0]- Зниження лібідо [0]- Збільшення маси тіла [0]- Лихоманка [100]
У випадку встановлення діагнозу повного передлежання плаценти ультразвуковим методом у кінці вагітності раціональне родорозродження:- Плановий кесарів розтин [100]- Кесарів розтин після появи кровотечі [0]- Викликати пологи [0]
Найкраща лікувальна тактика при повному передлежанні плаценти при доношеній вагітності:- Пологи через природні родові шляхи [0]- Кесарів розтин з початком пологової діяльності [0]- Плановий кесарів розтин [100]- Кольпейріз [0]
Помірна маткова кровотеча без пологової діяльності на 33 тижні вагітності (тактика):- Накладання циркулярного шва на матку [0]- Накладання шва по Сценеді [0]- Кесарів розтин [0]- Ретельне обстеження та очікувальна консервативна терапія [100]
На наявність ретроплацентарної гематоми при передчасному відшаруванні плаценти вказують:- Постійні болі у животі, гіпертонус матки, асиметрія матки [100]- Гіпертонус матки, форма матки як пісочний годинник [0]- Брадикардія плода [0]- Гіпертензія [0]
Що не може бути причиною клімактеричних кровотеч?- Неправильний вибір дози гормонального препарату [0]- Індивідуальна реакція на гормональні препарати [0]- Органічна патологія матки і яєчників [0]- Гіперпролактинемія [100]
На який з ендокринних органів знижується навантаження у другій половині вагітності?- Гіпофіз [0]- Наднирники [100]- Підшлункова залоза [0]- Щитовидна залоза [0]
Планове абдомінальне розродження при звуженій мисці І ступеня не показане при:- Великому плоді [0]- Переношеній вагітності [0]- Тазовому передлежанні [0]- Недоношеній вагітності [100]
Гіпопролактинемія:- Завжди супроводжується лактореєю [0]- Завжди супроводжується аменореєю [0]- Завжди супроводжується ановуляцією [0]- Обов'язково постійно виявляють підвищення пролактину в крові [0]- Кожне з тверджень є неправильним [100]
Багатоплідна вагітність супроводжується збільшенням частоти:- Запізнілих пологів [0]- Неправильного положення плодів і акушерських кровотеч [100]- ХПН у матері [0]- Вроджених пневмоній у дітей [0]
Переривання вагітності у ранні терміни не дозволяється при:- Ендокардиті [0]- Гіпертонічній хворобі І ступеня [100]- Нефриті [0]- Мітральному стенозі [0]- Гострому андекситі [0]
Для переривання вагітності у ранні терміни не є медичними протипоказами:- Корева краснуха [0]- Хронічний гломерулонефрит [0]- Гострий цистит [100]- Міхурний занос [0]- Вік вагітної до 16 років [0]
Якої етіології кольпіт найчастіше виникає у вагітних жінок?- Трихомонадний [0]- Алергічний [0]- Серозно-гнійний [0]- Грибковий [100]
14. "Хірургія"Рентгенологічною ознакою виразки шлунка і 12-палої кишки є:- Дефект наповнення [0]- Атонія шлунка [0]- Сповільнена евакуація барію з шлунка [0]- Наявність "ніші" [100]
Метастаз Шніцлера при раку шлунка виявляється:- Рентгенологічно [0]- Ендоскопічно [0]- Лапароскопічно [0]- Пальцевим дослідженням [100]- УЗД [0]
Для діагностики гострого апендициту важливим анамнестичним симптомом є:- Симптом Кохера [100]- Симптом Ровзінга [0]- Симптом Воскресенського [0]- Симптом Менделя [0]
Вкажіть спосіб лікування апендикулярного абсцесу:- Тепловими процедурами [0]- Антибіотиками [0]- Операцією [100]- Холодом [0]
Рак правої половини товстої кишки найчастіше проявляється:- Болями [0]- Закрепами [0]- Проносами [0]- Анемією [100]- Кишковою непрохідністю [0]
Рак лівої половини товстої кишки найчастіше проявляється:- Болями [0]- Закрепами [0]- Проносами [0]- Анемією [0]- Кишковою непрохідністю [100]
У 76-річного хворого з ознаками перенесеного мозкового інсульту діагностовано защемлену пахвинну килу. Виберіть лікувальну тактику:- Вкласти хворого в ліжко і припідняти таз і ноги [0]- Вправити килу [0]- Ввести аналгетики і спазмолітики [0]- Спрямувати в хірургічний стаціонар для операції [100]- Призначити теплу ванну [0]
Протипоказом до оперативного лікування защемленої кили є:- Недавно перенесений інфаркт міокарда [0]- Флегмона мішка кили [0]- Великих розмірів кила [0]- Вагітність другої половини [0]- Жоден із них не є протипоказом [100]
Яка рекомендація буде найвірнішою для 56-річного чоловіка в якого при огляді випадково виявлено пахвинну килу:- Придбати і носити бандаж [0]- Рекомендувати оперативне втручання [100]- Звернутися до лікаря у випадку появи болю в ділянці кили [0]
Яку тактику треба застосувати, якщо защемлена кила самостійно вправилася:- Спрямувати для спостереження в хірургічний стаціонар [100]- Спостерігати в дома [0]- Не придативати ніякого значення [0]
Діагноз апендикулярного інфільтрату ставиться на основі:- Постійного болю і високої температури [0]- Болю в животі і блювання [0]- Високої температури тіла і проносів [0]- Наявного пухлинного утвору в правій здухвинній ділянці [100]- Високого лейкоцитозу і болю в животі [0]
Діагноз апендикулярного інфільтрату ставиться на основі:- Постійного болю і високої температури [0]- Болю в животі і блювання [0]- Високої температури тіла і проносів [0]- Наявного пухлинного утвору в правій здухвинній ділянці [100]- Високого лейкоцитозу і болю в животі [0]
Синдром Меллорі-Вейса це:- Поліпи в шлунку [0]- Атрофія слизової шлунка [0]- Розрив слизової шлунка в ділянці кардії [100]- Ерозії в антральному відділі шлунка [0]- Телеангіоектази в слизовій шлунка [0]
Вкажіть найважливіший спосіб лікування бешихи:- УВЧ [0]- Кварцуванням [0]- Антибіотиками [100]- Операцією [0]- Спокоєм [0]
Для профілактики правця необхідно:- Зробити первинну хірургічну обробку рани [0]- Промити рану антисептиками [0]- Призначити антибіотики [0]- Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку [100]- Санувати і дренувати рану [0]
 хворої трофічна виразка на гомілці впродовж 9 років. Виберіть найдоцільнішу лікувальну тактику:- Призначити препарати для покращення кровообігу [0]- Рекомендувати примочки з антисептиками [0]- Рекомендувати пересадку шкіри [0]- Взяти біопсію [100]- Застосувати мазеві пов'язки [0]
Спонтанний пневмоторакс найчастіше виникає при:- Раку легені [0]- Туберкульозі легень [0]- Абсцесі [0]- Наявність кист легені [100]- Бронхоектатичній хворобі [0]
При фіброзно-кістозній мастопатії у жінки 48 років показано:- Масаж [0]- Спостереження [0]- Гормональні препарати [0]- Теплові процедури [0]- Пункція + цитологічне дослідження [100]
Вкажіть ознаки, на основі яких ставиться діагноз стенозу вихідного відділу шлунка?- Постійний біль в животі [0]- Втрата на вазі [0]- Відсутність апетиту [0]- Електролітні порушення [0]- Рентгеноскопії шлунка [100]- Блювання [0]
Варикозне поширення вен нижніх кінцівок з порушенням трофіки і гемодинаміки доцільно лікувати:- Спокоєм та антикоагулянтами [0]- Еластичним бинтуванням та дезагрегантами [0]- Гелями, мазевими пов'язками [0]- Оперативним втручанням [100]
Вкажіть спосіб лікування виразки малої кривини шлунка виявленої 1.5 року тому:- Дієтою та санаторно-курортним лікуванням [0]- Медикаментами в умовах амбулаторії [0]- Стаціонарне (в гастроентерологічному відділі) [0]- Оперативно [100]
Яке дослідження вважається першочерговим для встановлення діагнозу кровоточивої виразки шлунка?- Аналіз калу на скриту кров [0]- Аналіз шлункового вмісту на характер забарвлення [0]- Гастроскопія [100]- Рентгеноскопія шлунка [0]
Вкажіть рентгенологічну ознаку гострої кишкової непрохідності^- Пневматоз кишок [0]- Високе стояння куполів діафрагми [0]- Наявність чаш Клойбера [100]- Наявність вільного газу в животі [0]
Для зняття спазму сфінктера Одді при гострому панкреатиті найдоцільніше ввести:- Дімедрол + атропін [0]- Промедол + атропін [100]- Морфін + атропін [0]
Які з названих симптомів є характерними для проривної виразки?- Різкий біль, блювання [0]- Різкий біль, здуття живота [0]- Різкий біль, брадикардія [0]- Різкий біль, напруження м'язів черевної стінки [100]- Різкий біль, відсутність перистальтики кишок [0]
Забарвлення калу у вигляді "гнилої вишні" буває при захворюванні:- Шлунка [0]- 12-палої кишки [0]- Тонкої кишки [0]- Товстої кишки [100]
Чи підвищений лейкоцитоз в периферійній крові є характерним для гострого апендициту?- Так [0]- Ні [100]
Основними носіями сказу в природі є:- Собаки [0]- Коти [0]- Щурі [0]- Лисиці [100]- Вовки [0]
кажіть на кардинальний симптом наявності гострої хірургічної патології органів черевної порожнини:- Блювання [0]- Пронос [0]- Біль [100]- Висока температура тіла [0]- Високий лейкоцитоз крові [0]- Здуття живота [0]
Найчастішою причиною шлунково-кишкових кровотеч є:- Цироз печінки [0]- Ерозивний гастрит [0]- Виразковий коліт [0]- Виразка шлунка і 12-палої кишки [100]- Хвороба Рендю-Ослера [0]- Синдром Меллорі-Вейса [0]
Вкажіть, що є найчастішою причиною гострого панктератиту?- Гостра і жирна їжа [0]- Жовчокам'яна хвороба [100]- Травматичні ушкодження підшлункової залози [0]- Надмірне вживання алкоголю [0]
Кисту підшлункової залози треба лікувати:- Консервативно [0]- Оперативно [100]- Лікуванню не підлягає [0]
Що є не характерним для гострої кишкової непрохідності?- Перитоніт [0]- Блювання [0]- Переймистий біль [0]- Чаші Клойбера [0]- Часті позиви на сечовипускання [100]
Для діагностики тонкокишкової непрохідності хворому було дано випити барієву суміш. Через скільки годин барій повинен досягти початкового відділу товстої кишки при відсутності патології?- Через 2-3 години [0]- Через 4-5 годин [100]- Через 6-8 годин [0]- Через 9-12 годин [0]
При синдромі Елісон-Золінгера кислотність в шлунку:- Понижена [0]- Нормальна [0]- Підвищена [0]- Дуже висока [100]
Вкажіть, що є основною причиною проривання виразки шлунка?- Переїдання [0]- Важке фізичне перевантаження [0]- Загострення виразкового процесу [100]- Жоден із факторів не має значення [0]
Вкажіть чи поняття дивертикуліту і дивертикульозу одні і тіж?- Так [0]- Ні [100]
Вкажіть на вид кишкової непрохідності при якій в калі буває кров:- Паралітична [0]- Обтураційна [0]- Змішана [100]
Вкажіть на найдостовірніший спосіб обстеження товстої кишки для встановлення діагнозу раку?- УЗД [0]- Рентгеноскопія [0]- Колоноскопія [100]- Ірігографія [0]- Комп'ютерне обстеження [0]
Вкажіть на найчастішу причину цирозу печінки:- Хронічний гепатит [0]- алкоголізм [100]- Вірусний гепатит [0]- Голодування [0]
У хворої був приступ печінкової коліки після якої відмітила жовті склери і шкіру. Вкажіть вид жовтяниці?- Паренхіматозна [0]- Гемолітична [0]- Обтураційна [100]
Яка із названих ознак е не характерною для початкової стадії гнійного холангіту?- Висока температура тіла [0]- Озноб [0]- Жовтяниця [0]- Позитивні симптоми подразнення очеревини [100]- Лейкоцитоз [0]- Білірубінемія [0]
Відмороження першого ступеня підлягає:- Консервативному лікуванню [100]- Оперативному [0]- Лікуванню не підлягає [0]
Свіжа кров на сформованому калі вказує на наявність:- Гемороя [0]- Раку прямої кишки [0]- Тріщини в анусі [100]- Виразкового коліту [0]
Яка із названих ознак є характрною для механічної тонкокишкової непрохідності?- Різкий переймистий біль і багаторазове блювання [100]- Затримка газів і стільця [0]- Багаторазове блювання [0]- Здуття живота [0]- Швидке зневоднення [0]- Симптом Обухівської лікарні [0]
Для гострого апендициту характерним є:- Постійний біль в правій здухвинній ділянці [0]- Переймистий біль по всьому животі [0]- Біль в правій половині живота, блювання, пронос [0]- Біль в животі, що змінив свою локалізацію, одноразове блювання [100]
Вкажіть на найінформативніше лабораторне обстеження для діагностики вірусного гепатиту:- Визначення білірубіну в сироватці крові [0]- Визначення стеркобіліну [0]- Визначення уробіліну [0]- Визначення ферментів АСТ і АЛТ [100]
У хворого впродовж 20-ти років спостерігається біль у животі, закрепи, здуття живота, слабість. Вкажіть на найчастішу причину:- Неспецифічний виразковий коліт [0]- Поліпоз товстої кишки [0]- Дивертикули товстої кишки [0]- Хвороба Гіршпрунга [100]- Рак товстої кишки [0]
Стеноз вихідного відділу шлунка найчастіше виникає при виразці:- Дна шлунка [0]- Кардії [0]- 12-палої кишки [100]- Пілоричного відділу [0]
Основним способом лікування підшкірного панарицію є:- Призначення теплових процедур [0]- Пов'язки з антисептиками [0]- Антибактеріальна терапія [0]- Оперативне [100]- Електрофорез з антибіотиками, знеболюючі [0]
Найчастішою причиною гострого холестициту є:- Порушене кровопостачання міхура [0]- Лямбії в жовчевих протоках [0]- Камені в міхурі [100]- Хронічний панкреатит [0]
Для зменшення тиску в портальній системі призначають:- Атропін [0]- Дімедрол [0]- Пітуітрин [100]- Дібазол [0]
У хворого забійна рана на стегні з наявною крепітацією тканин навколо рани. Якою інфекцією вона спричинена?- Стафілококовою [0]- Стрептококовою [0]- Дифтерійною паличкою [0]- Анаеробною [100]
У хворого забійна рана на стегні з наявною крепітацією тканин навколо рани. Якою інфекцією вона спричинена?- Стафілококовою [0]- Стрептококовою [0]- Дифтерійною паличкою [0]- Анаеробною [100]
Вкажіть, яке із названих захворювань є найбільш небезпечним для ракового переродження?- Хронічний гастрит [0]- Хронічний холестицит [0]- Хронічний панкреатит [0]- Хронічна виразка шлунка [100]
Вкажіть, який прояв повинен бути насторожуючим для діагностики раку молочної залози:- Набряк молочної залози [0]- Зміна кольору шкіри [0]- Кров'янисті виділення із соска [100]- Анемія [0]- Прискорена ШОЕ [0]
Найчастішою причиною вторинного лімфостазу в нижній кінцівці є:- Гнійничкові захворювання шкіри [0]- Трофічна виразка [0]- Варикозне поширення підшкірних вен [100]- Травматичні ушкодження [0]
Вкажіть на характерне забарвлення калу при кровотечах з виразки шлунка чи 12-палої кишки:- Кал з домішкою слизу малинового кольору [0]- Кал чорного кольору (дьогтеподібний) [100]- На сформованому калі свіжа кров [0]- Колір калу не змінюється [0]
Яку тактику виберете при шлунково-кишковій кровотечі?- Спокій, вікасол, хлористий кальцій в/в, холод на живіт [0]- Спрямувати в хірургічний стаціонар [100]- В/венні інфузії, фіз. розчину, вікасолу, хлористого кальцію, холод на живіт, дієта [0]
Гострий апендицит найчастіше виникає:- У жінок [100]- У чоловіків [0]- У жінок і чоловіків з однаковою частотою [0]
Дихальна недостатність при важких травмах, крововтратах і інтоксикаціях виникає як наслідок:- Анемії [0]- Бронхоспазму [0]- Порушення синтезу сурфактанту [100]- Ателектазу легені [0]
Чи підвищена діастаза в крові є абсолютною ознакою гострого панкреатиту?- Так [100]- Ні [0]
При травмі грудної клітки з вираженою підшкірною емфіземою необхідно:- Зробити насічки шкіри [0]- Туго забинтувати грудну клітку [0]- Зробити пункцію і дренувати плевральні порожнини [100]- Дати аналгетики і спостерігати [0]
15. "Травматологія і ортопедія"У хворого діагностовано відкритий перелом кісток гомілки з кровотечею з рани. Що в першу чергу чергу слід робити?- Накласти транспортну шину [0]- Накласти асептичну пов'язку на рану [0]- Терміново налагодити внутрішньовенну інфузійну терапію [0]- Ввести знеболюючі засоби [0]- Накласти джгут [100]
У хворого діагностовано закритий перелом стегнової кістки. Що в першу чергу слід зробити на місці нещасного випадку?- Накласти транспортну шину Дітерікса [0]- Ввести знеболюючі засоби [100]- Накласти джгут [0]- Налагодити внутрішньовенну інфузію протишокових препаратів [0]- Перенести хворого на ноші і везти у лікарню [0]
Хворого збила автомашина. Що в першу чергу треба робити на місці нещасного випадку?- Налагодити внутрішньовенну інфузію протишокової рідини [0]- Оцінити загальний стан хворого [100]- Ввести знеболюючі засоби [0]- Зайнятись діагностикою ушкоджень [0]- Покласти хворого на ноші і завезти у лікарню [0]
Хворий впав на витягнуту руку. Скаржиться на болі в ділянці плечового суглоба. Рука пасивно звисає, приведена, хворий підтримує її другою рукою. Ваш попередній діагноз?- Закритий перелом діафізу плечової кістки [0]- Закритий перелом хірургічної шийки плечової кістки [100]- Вивих плечової кістки [0]- Забій плечового суглоба [0]- Відкритий перелом великого горбка [0]
Хворий боровся і відчув хрускіт і біль в плечовому суглобі. Рука дещо відве-дена і відхилена назад, рухи активні неможливі, а пасивні дуже болючі і пружинисті. Діагноз?- Розтягнення зв'язок плечового суглоба [0]- Передній вивих плечової кістки [100]- Відрив великого горбка [0]- Задній вивих плечової кістки [0]- Перелом шийки плечової кістки [0]
Хворий впав на руку, відчув хрускіт, різкий біль і неможливість рухати рукою в лікті. Рука у напіврозігнутому положенні, деформована в лікті. Рухи активні неможливі, а пасивні різко болючі і пружинисті. Попередній діагноз?- Надвиростковий перелом плечової кістки [0]- Задній вивих передпліччя [100]- Передній вивих передпліччя [0]- Гемартроз ліктьового суглоба [0]- Перелом вінцевого відростка [0]
У хворого з множинними переломами нижніх кінцівок при поступленні: шкірні покриви бліді, пульс 110-120 уд./хв., артеріальний тиск 90/70 мм рт. ст. Який ступінь шоку?- І [0]- ІІ [100]- ІІІ [0]- IV [0]
У хворого з важкою поєднаною травмою об'єктивно: свідомість відсутня, відсутній пульс на променевих артеріях, збережений на стегнових і сонних, артеріальний тиск не визначається. Який стан хворого?- Передагональний [100]- Агональний [0]- Клінічна смерть [0]- Шок ІІІ ступеня [0]
У потерпілого опіки гарячою смолою обох верхніх кінцівок (10 % тіла). Травма сталась 30 хв. тому. Невідкладні заходи:- Змити смолу бензином, гасом, розчинниками [0]- Накласти мазеву пов'язку і проводити протишокову терапію [0]- Накласти вологу висихаючу пов'язку з розчином фурациліну [0]- Оросити поверхню опіку аерозолями і проводити протишокову терапію [0]- Накласти суху пов'язку, проводити протишокову терапію [100]
Які рекомендації і лікування слід призначити при виявленні у дитини сколіозу І ступеню?- Скерувати на коригуючу лікувальну фізкультуру у спеціалізований кабінет [0]- Скерувати на рентгенографію хребта [0]- Скерувати до ортопеда [100]- Вести спостереження чи сколіоз прогресує [0]- Призначити лікувальну фізкультуру і масаж м'язів у домашніх умовах [0]
Хвора 60 років, вчителька, скаржиться на болі в суглобах. Пальці кистей деформовані, особливо дистальні міжфалангові суглоби, у зв'язку з чим рухи обмежені і болючі. Пальпуються на обох кистях рук вузли Гебердена. Аналіз крові у нормі. Попередній діагноз?- Ревматоїдний артрит [0]- Дегенеративно-дистрофічний поліартрит [100]- Подагра [0]- Бруцельозний поліартрит [0]- Нейродистрофічний процес [0]
При неефективності консервативного лікування, коли слід направити дитину на операцію з причини природженої м'язевої кривошиї?- Через 6 місяців після народження [0]- Через 12 місяців після народження [0]- Через 2 роки після народження [0]- Через 3 роки після народження [100]- Через 5 років після народження [0]
Коли можна робити рентгенографію дитині, щоб уточнити діагноз дисплазії кульшового суглоба?- Відразу, коли запрідозрено дисплазію [0]- У місячному віці [0]- Після трьох місяців [100]- Після шести місяців [0]- Лише після одного року життя дитини [0]
Коли слід починати лікувати природжену клишоногість?- Через тиждень після народження [100]- Через місяць після народження [0]- Через півроку після народження [0]- Через три місяці після народження [0]- Через рік після народження [0]
Коли слід починати лікувати природжену м'язову кривошию?- З перших днів після народження [100]- Через 10 днів після народження [0]- Через 21 день після народження [0]- Через 1 місяць після народження [0]- Через 3 місяці після народження [0]
Мати повернулась додому з пологового будинку з дитиною. Яке обстеження необхідно провести при першому огляді?- Аналіз крові і сечі [0]- Виявити природжені вади опорно-рухового апарату [100]- Виявити аномалії розвитку кінцівок [0]- Виявити природжену клишоногість [0]- Скерувати на рентгенологічне дослідження кульшових суглобів [0]
Виявили у дитини місячного віку дисплазію кульшового суглоба. Ваша тактика?- Скерувати дитину до ортопеда [100]- Виписати стремена Павліка і навчити матір, як ними користуватися [0]- Направити дитину на рентгенологічне дообстеження [0]- Скерувати дитину на ультразвукову діагностику [0]- Для уточнення діагнозу оглянути дитину через місяць [0]
Який симптом найбільш вірогідний, що вказує на дисплазію кульшового суглоба?- Обмеження рухів у кульшовому суглобі [0]- Укорочення нижньої кінцівки [0]- Обмежене розведення ніг в кульшових суглобах [100]- Асиметрія шкірних складок на стегнах [0]- Бічна ротація ноги [0]
На основі яких даних встановите хворобу Лега-Кельве-Пертеса?- Укорочення кінцівки [0]- Кульгання [0]- Болі після навантаження [0]- Лабораторні аналізи крові [0]- Рентгенографічно [100]
Хвора, 77 років, спіткнулась і впала на бік. Встати і підняти ноги не може внаслідок сильних болів у кульшовому суглобі. Нога дещо вкорочена і ротована дозовні, пасивні рухи різко болючі. Ваш попередній діагноз?- Вивих стегнової кістки [0]- Перелом шийки стегнової кістки [100]- Черезвертлюжний перелом стегнової кістки [0]- Забій кульшового суглоба [0]- Відривний перелом малого вертлюга [0]
Хлопчик, 12 років, впав з опорою на праву долоню. Відчув різкий біль в нижній третині передпліччя. Руку підтримує другою рукою. Передпліччя деформоване по типу "багнета" у нижній третині, там же при пальпації різкий біль. Діагноз?- Перелом кісток передпліччя у нижній третині [100]- Епіфізеоліз дистального кінця променевої кістки [0]- Вивих кисті [0]- Гематома в ділянці удару [0]- Перелом променевої кістки з відривом шиловидного відростка ліктьової [0]
Яке лікування будете рекомендувати хворій з диспластичним коксартрозом?- Медикаментозне [0]- Санаторно-курортне [0]- Фізіотерапевтичне в амбулаторних умовах [0]- Механотерапію (розробку рухів) [0]- Оперативне [100]
Яке лікування будете рекомендувати хворому з початковою стадією деформуючого артрозу, який розвивається внаслідок вальгусної деформації колінних суглобів?- Медикаментозну терапію [0]- Фізіо-бальнеотерапію [0]- Санаторно-курортне лікування [0]- Оперативне лікування [100]- Лікування хворий не потребує [0]
Яке лікування слід призначити хворому, 17 років, з причини післярахітичної варусної деформації нижніх кінцівок?- Медикаментозне лікування [0]- Масаж м'язів [0]- Ортопедичне (взуття, коригуючі апарати) [0]- Оперативне лікування [100]- Лікування не потрібне [0]
Яке лікування слід призначити дитині 5 років з лійкоподібною грудною клітиною ІІ ступеня?- Коригуючу гімнастику [0]- Масаж м'язів грудної клітки [0]- Скерувати на консультацію до ортопеда [100]- Скерувати на оперативне лікування [0]- Спостерігати, чи не зменшується деформація в процесі росту дитини [0]
Хворий лікувався з причини перелому кісточок правої ноги 2 роки тому. Пра-цює слюсарем. Скаржиться на болі і обмеження рухів в гомілково-стопному суглобі, як протя-гом останніх 6 місяців посилюються. Суглоб припухлий, рухи обмежені і болючі. Ваш діагноз?- Артрит гомілковостопного суглоба [0]- Післятравматичний артроз [100]- Туберкульозний артрит [0]- Синдром Зудека [0]- Післятравматична плоскостопість [0]
16. "Урологія"
Найбільш характерна ознака пухлин сечового міхура?- Біль у промежині [0]- Макрогематурія [100]- Біль у поперековому відділі [0]- Ознаки пієлонефриту [0]- Дизурія [0]
Найдостовірніші ознаки одержують у діагностиці раку сечового міхура при:- Цистоскопії [100]- Цитологічному дослідженні сечового залишку [0]- Цистографії та її модифікаціях [0]- Тазовій флебографії [0]- Ультразвуковій сканографії сечового міхура [0]
Найкращі результати лікування раку сечового міхура досягаються при:- Оперативному лікуванні [0]- Хіміотерапії [0]- Комбінованому лікуванні [100]- Інстиляції цитостатиків [0]- Кріодеструкції [0]
Найбільш характерний симптом І стадії доброякісної гіперплазії передміхурової залози:- Дизурія ранком [0]- Ніктурія [100]- Запори [0]- Імперативні позиви [0]- Переривчасте сечовипучкання [0]
Найбільш характерний симптом ІІ стадії доброякісної гіперплазії передміхурової залози:- Дизурія, полакурія [100]- Поліурія [0]- Прискорене сечовипускання [0]- Нетримання сечі [0]- Нічне нетримання сечі [0]
Найбільш характерний симптом ІІІ стадії доброякісної гіперплазії передміхурової залози:- Парадоксальна ішурія [100]- Поліурія [0]- Наявність хронічної ниркової недостатності [0]- Хронічна неповна затримка сечовипускання [0]- Ніктурія [0]
Радикальний метод лікування аденоми передміхурової залози:- Сустаноном-250 [0]- Синестролом [0]- Кардурою [0]- Гарбузовим насінням [0]- Операція - аденомектомія [100]
Ознаки раку передміхурової залози при пальцевому ректальному дослідженні:- Наявність розм'ягчень у передміхуровій залозі [0]- Нерівні контури простати [0]- Болючість при пальпації [0]- Рівні контури простати [0]- Щільні ділянки хрящової консистенції без чітких меж [100]
Найефективніший метод лікування раку передміхурової залози:- Променева терапія [0]- Кастрація [0]- Трансуретальна резекція простати [0]- Гормональна терапія [0]- Хірургічне радикальне видалення всієї передміхурової залози і сім'яних міхурців [100]
Фактор, що найбільш часто спричиняє виникнення пухлин яєчка:- Травма [0]- Порушення гормонального обміну [0]- Гіпоплазія і ектопія яєчка [0]- Крипторхізм [0]- Запалення [100]
Локалізація і характер початкової стадії раку статевого прутня:- Папіломи головки і передньої шкірочки [0]- Виразки на тілі головки та внутрішньому миску передньої шкірочки [0]- Тріщини [0]- Ерозії на тілі головки [0]- Ущільнення і гіперемія у вигляді вузлів головки і передньої шкірочки [100]
Найчастіша причини гострої затримки сечопускання у чоловіків:- Камені передміхурової залози [0]- Аденома передміхурової залози [100]- Хронічний простатит [0]- Дивертикул уретри [0]- Контрактура шийки сечового міхура [0]
Протипоказом для катетеризації сечового міхура з метою евакуації сечі є:- Гематурія [0]- Травма уретри [100]- Аденома переміхурової залози [0]- Пухлина сечового міхура [0]- Хронічний цистит [0]
Ранні симптоми ушкоджень нирок та органів черевної порожнини:- Здуття та напруга м'язів черевної порожнини [100]- Затримка газів, стільця, гематурія [0]- Біль і напруга м'язів черевної стінки, затримка газів [0]- Ірадіація болів у здухвинну ділянку, калитку, яєчко, гематурія [0]- Відсутність самостійного сечовипускання [0]
Найбільш характерні ознаки закритих ушкоджень нирок:- Шок, піурія, симптоми подразнення черевної порожнини [0]- Біль, гематурія, шок [100]- Припухлість в поперековому відділі, піурія [0]- Гематурія, піурія, полакіурія [0]- Анурія [0]
Характерні симптоми важких закритих ушкоджень нирки:- Шок, біль, припухлість в поперековому відділі, гематурія [100]- Біль в поперековому відділі з локалізацією вниз, гематурія, піурія, перитоніт [0]- Анурія [0]- Припухлість в області нирки, що розповсюджується до калитки, тампонада сечового міхура, піурія, біль [0]- Гематурія, іноді інтенсивна, зі згортками крові, біль [0]
Найдостовірніші методи діагностики закритого ушкодження нирки:- УЗД, кліренс, рівень креатиніну, сечовини крові, оглядова урографія [0]- Комп'ютерна томографія, хромоцистоскопія, сцинтеграфія [0]- Оглядова урографія [0]- Ретроградна пієлографія, хромоцистоскопія [0]- Ретроградна пієлографія, екскриторна урографія, комп'ютерна томографія [100]
Яке консервативне лікування закритого ушкодження нирки?- Суворий ліжковий режим, гемостатичні та антибактеріальні засоби [100]- Гемотрансфузія [0]- Антибактеріальне лікування, гемостатичні та спазмолітичні засоби [0]- Фізметоди лікування, кардіостимулюючі, сечогінні засоби [0]- Знеболюючі, сечогінні препарати, фізметоди лікування [0]
Найхарактерніші симптоми відкритих ушкоджень нирки:- Шок, піурія [0]- Біль, гематома, піурія [0]- Біль, гематурія, рана в поперековому відділі [100]- Кровотеча з рани [0]- Виділення сечі з рани, анемія, шок [0]
Як основні ознаки позаочеревиного розриву сечового міхура?- Розпираючі болі над лобком, затримка сечовипускання [100]- Затримка сечовипускання, тенезми, метеоризм [0]- Часті позиви на сечовипускання, гематурія, дизурія [0]- Уретрорагія, гостра затримка сечі [0]- Припухлість в поперековому відділі, піурія, анурія [0]
Основні ознаки внутрішньочеревного повного розриву сечового міхура:- Шок, різкий біль у животі, с-м Щоткіна-Блюмберга, порушення сечовипускання [100]- Анурія, блювота, метеоризм [0]- Зростання перитоніту, напруженість м'язів передньої черевної стінки, піурія, гематурія [0]- Біль по всій черевній порожнині, тенезми, метеоризм [0]- Гостра затримка сечовипускання [0]
Яка клініка повного закритого розриву сечівника?- Тенезми, розтягнутий сечовий міхур, гематурія [0]- Шок, гостра затримка сечовипускання [0]- Уретрорагія, гостра затримка сечовипускання, біль в промежині, тенезми [0]- Гематома на промежині, перерозтягнутий сечовий міхур [100]- Гостра затримка сечопускання, гематома над лоном [0]
Найбільш оптимальні терміни для ортопексії при крипторхізмі:- У віці 1-3 років [0]- У віці 3-4 років [0]- У віці 4-5 років [0]- У віці 5-6 років [0]- У віці 6-7 років [100]
Який добовий діурез у здорової людини?- 800-1000 мл [0]- 4000 мл [0]- 1500 мл [100]- 4500 мл [0]- 3000 мл [0]
Яка величина клубочкової фільтрації у дорослої людини?- 120 мл/хв [100]- 159 мл/хв [0]- 248 мл/хв [0]- 305 мл/хв [0]- 375 мл/хв [0]
Яка основна складова частина усіх видів циліндрів?- Еритроцити [0]- Жирові краплі [0]- Епітеліальні клітини [0]- Лейкоцити [0]- Білок Там-Хорсефала [100]
Який відсоток фільтрату реабсорбується в канальцях здорової людини?- 48-65 % [0]- 72-75 % [0]- 75-80 % [0]- 96-98 % [100]- 98-102 % [0]
Олігурією називається добовий діурез:- 1000 мл [0]- 600 мл [0]- 300 мл [100]- 100 мл [0]- 50 мл [0]
Коливання відносної густини сечі у здорової людини:- 1000-1600 [0]- 1010-1025 [100]- 1007-1014 [0]- 1010-1018 [0]- 1020-1025 [0]
Найменш можлива причина гіпотензії?- Зменшення рівня клубочкової фільтрації [100]- Зменшення рівня канальцевої реабсорбції [0]- Блювота [0]- Пневмонія [0]- Підвищена температура [0]
Найменш можлива причина гіпотензії?- Зменшення рівня клубочкової фільтрації [100]- Зменшення рівня канальцевої реабсорбції [0]- Блювота [0]- Пневмонія [0]- Підвищена температура [0]
Найбільш можливою причиною системного ацидозу є:- Дисфункція дистальних відділів канальців [100]- Блювота [0]- Лактоацидоз [0]- Зменшення рівня гломерулярної фільтрації [0]- Нічого з перечисленого [0]
Для якої форми гломерулонефриту характерні помірна протеїнурія, гематурія, транзиторна гіпертензія?- Гіпертонічна форма [0]- Змішана форма [0]- Латентна форма [100]- При всіх перечислених [0]- Нефротична форма [0]
Найчастіше причиною розвитку гострого гломерулонефриту є:- Стафілокок [0]- Пневмокок [0]- Стрептокок [100]- Кишкова паличка [0]- Ентеровірус [0]
Найчастіше причиною розвитку хронічного пієлонефриту є:- Ентерокок [0]- Стрептокок [0]- Кишкова паличка [100]- Стафілокок [0]- Протей [0]
В патогенезі гломерулонефриту приймають участь наступні фактори:- Імунне запалення базальної мембрани [0]- Відкладення комплексів антиген-антитіло на фільтруючій поверхні клубочка [0]- Утворення капілярних мікротромбів [0]- Жодна з перечислених ознак [0]- Всі перечислені ознаки [100]
Найчастіше при гострому гломерулонефриті спостерігається:- Набряки [0]- Болі в поперековій ділянці [0]- Артеріальна гіпертензія [0]- Протеїнурія [100]- Лейкоцитурія [0]
Найбільш інформативний метод дослідження хворого для встановлення діагнозу хронічного гломерулонефриту:- Сцинтиграфія [0]- Ізотопна ренографія [0]- Внутрішньовенна урографія [0]- Дослідження сечі [0]- Пункційна біопсія нирок [100]
При загостренні хронічного гломерулонефриту найбільш характерні:- Набряки [0]- Гематурія [0]- Циліндрурія [0]- Пртеїнурія [0]- Артеріальна гіпертензія [100]
Найчастіше причиною вторинного амілоїдозу є:- Деформуючий остеоартроз [0]- Ревматизм [0]- Подагра [0]- Ревматоїдний поліартрит [100]- Хронічний панкреатит [0]
Найчастіше наслідком амілоїдозу нирок є:- Анемія [0]- Ниркова недостатність [100]- Злоякісна гіпертензія [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Серцева недостатність [0]
Найбільш достовірною ознакою хронічної ниркової недостатності є:- Олігурія [0]- Гіперкаліємія [0]- Підвищення рівня креатиніну в крові [100]- Артеріальна гіпертензія [0]- Протеїнурія [0]
Що є показом для гемодіалізу при хронічній нирковій недостатності?- Прогресуюче падіння гостроти зору [0]- Виражені набряки [0]- Стабільна артеріальна гіпертензія [0]- Підвищення рівня креатиніну в крові [100]- Інфекційні ускладнення [0]
Найбільш характерний симптом циклоспоринової нефротоксичності:- Гіпертензія [100]- Піурія [0]- Протеїнурія [0]- Метаболічний ацидоз [0]- Гіперкальціємія [0]
Гіперкаліємія характерна для всіх наступних захворювань, крім:- Хвороби Аддісона [0]- Хвороби Кушинга [100]- Термінальної хронічної ниркової недостатності [0]- Використання тріамтерену [0]- Використання верошпірону [0]
Найінформативнішим методом встановлення загрози гіперкаліємії є:- Визначення натрію в плазмі крові [0]- ЕКГ [100]- Визначення рН артеріальної крові [0]- Визначення калію в плазмі крові [0]- Нічого з вказаного [0]
Найчастіше викликає гострий гломерулонефрит:- Кмшкова паличка [0]- Вірус [0]- Стрептокок [100]- Стафілокок [0]- Грибок [0]
Яка причина анурії у хворих на гострий гломерулонефрит?- Гіпопротеїнемія [0]- Гарячка [0]- Серцева недостатність [0]- Збільшення канальцевої реабсорбції та зменшення клубочкової фільтрації [100]- Гіпернатріємія [0]
Яка причина гематурії при гострому гломерулонефриті:- Гемоліз еритроцитів [0]- Ураження ниркових канальців [0]- Ураження мезангія [0]- Гіпертензія [0]- Ураження капілярів клубочків [100]
Яка основна причина анемії у хворих на гломерулонефрит?- Гемоліз еритроцитів [0]- Диспротеїнемія [0]- Гематурія [0]- Гіперволемія [100]- Гіповітаміноз [0]
Основа патогенезу гострого гломерулонефриту:- Імунні комплекси [0]- Імунне запалення [0]- Мікротромбоз ниркових судин [0]- Жоден з перелічених факторів [0]- Всі перелічені фактори [100]
Не є характерною ознакою для хронічного гломерулонефриту:- Набряки [0]- Гематурія [0]- Протеїнурія [0]- Болі в поперековій області [100]- Анемія [0]
Не є характерною ознакою для нефротичного синдрому:- Набряки [0]- Гіперхолестеринемія [0]- Протеїнурія [0]- Гостра ниркова недостатність [100]- Гіпопротеїнемія [0]
Найвірогіднішою ознакою хронічної ниркової недостатності є:- Протеїнурія [0]- Гіпернатріємія [0]- Олігурія [0]- Гіпертензія [0]- Підвищення креатиніну крові [100]
Яка найчастіша причина амілоїдозу нирок?- Гіпертензія [0]- Гіперкаліємія [0]- Лейкоцитурія [0]- Анемія [0]- Протеїнурія [100]
Який з перелічених методів діагностики амілоїдозу нирок найточніший?- Загальний аналіз сечі [0]- Загальний аналіз крові [0]- Сцинтиграфія [0]- Реногрфія [0]- Біопсія [100]
Прямим показом до гемодіалізу при хронічній нирковій недостатності є:- Набряки [0]- Анемія [0]- Креатинін крові більше 0.8 ммоль/л [100]- Олігурія [0]- Гіпертензія [0]
В якому органі чи тканинах утворюється креатинін?- Печінка [0]- Нирки [0]- М'язи [100]- Селезінка [0]- Передміхурова залоза [0]
Найефективнішим препаратом при гіперкаліємії є:- Хлорид натрію [0]- Преднізолон [0]- Сульфат магнію [0]- Хлорид кальцію [100]- Індометацин [0]
Найчастішою причиною гострого пієлонефриту є:- Кишкова паличка [100]- Протей [0]- Грибок [0]- Вірус [0]- Мікоплазма [0]
Як шляхи інвазії мікробної флори в нирку?- Гематогенний [0]- Лімфогенний [0]- Висхідний [0]- Жоден з перелічених шляхів [0]- Всі перелічені шляхи [100]
Найчастішим ускладненням при гострому пієлонефриті є:- Еклампсія [0]- Гіпертензія [0]- Гостра печінкова недостатність [0]- Паранефрит [100]- Серцево-судинна недостатність [0]
Для яких захворювань нирок характерна гематурія?- Пієлонефрит [0]- Полікістоз [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Хвороба Берже [100]- Туберкульоз [0]
Яка найвірогідніша ознака туберкульозу нирок?- Альбумінурія [0]- Лейкоцитурія [0]- Бактерії Коха в сечі [100]- Гематурія [0]- Гіпертензія [0]
Нехарактерним для гострого пієлонефриту є:- Лейкоцитурія [0]- Протеїнурія [0]- Набряки [100]- Лейкоцитоз [0]- Збільшення щвидкості осідання еритроцитів [0]
Яка причина гіпостенурії при гострому пієлонефриті?- Гломеруліт [0]- Уретрит [0]- Цистит [0]- Пієліт [0]- Зменшення канальцевої реабсорбції [100]
При яких із перерахованих захворювань нирок буває справжня бактеріурія?- Гломерулонефрит [0]- Амілоїдоз [0]- Пієлонефрит [100]- Полікістоз [0]- Гіпернефрома [0]
У яких випадках призначається лимоннокислий натрій при нефролітіазі?- Трипельфосфатурії [0]- Фосфатурії [0]- Карбонатах сечі [0]- Оксалурії [0]- Уратурії [100]
Найбільш характерна ознака гемангіоми нирки:- Лейкоцитурія [0]- Глюкозурія [0]- Циліндрурія [0]- Гематурія [100]- Протеїнурія [0]
Нефропатії вагітних не притаманні:- Головні болі [0]- Гіпертензія [0]- Набряки [0]- Протеїнурія [0]- Гіперглікемія [100]
Яке найчастіше ураження нирок при вагітності?- Сечокам'яна хвороба [0]- Амілоїдоз [0]- Нефропатія [0]- Туберкульоз нирок [0]- Пієлонефрит [100]
Найчастіше викликає амілоїдоз нирок:- Ревматоїдний артрит [0]- Хронічні гнійні захворювання легень [100]- Пієлонефрит [0]- Подагра [0]- Емфізема легень [0]
У яких випадках сеча має багато піни?- Лейкицитурія [0]- Гематурія [0]- Протеїнурія [100]- Циліндрурія [0]- Наявність солей [0]
При наявності яких камінців сеча буває молочного кольору?- Уратів [0]- Оксалатів [0]- Фосфатів [100]- Білкових камінців [0]- Цистинових камінців [0]
Найбільш характерна ознака нефротичного синдрому:- Набряки [0]- Протеїнурія більше 3.5 г/л [100]- Гіпертензія [0]- Циліндрурія [0]- Гематурія [0]
Основна причина виникнення гіпертонії при гострому гломерулонефриті:- Гіпернатріємія [100]- Диспротеїнурія [0]- Протеїнурія [0]- Гіпопротеїнемія [0]
Яка з перерахованих ознак найбільш притаманна гострому гломерулонефриту?- Набряки [0]- Гіпертензія [0]- Протеїнурія [0]- Лейкоцитурія [0]- Еритроцитурія [100]
Яке найчастіше ускладнення гострого гломерулонефриту:- Інсульт [0]- Гостра серцева недостатність [100]- Анемія [0]- Еклампсія [0]- Гостра ниркова недостатність [0]
Яка з перерахованих ознак найхарактерніша для пізніх стадій хронічного гломерулонефриту?- Гематурія [0]- Набряки [0]- Протеїнурія [0]- Гіпоізостенурія [100]- Гіпертензія [0]
Яка з перерахованих ознак хронічного гломерулонефриту вказує на розвиток хронічної ниркової недостатності?- Гіпертензія [0]- Олігурія [0]- Гіпокаліємія [0]- Протеїнурія [0]- Підвищення креатиніну крові [100]
Яка найхарактерніша ознака для ниркової коліки:- Температура [0]- Біль в поперековій ділянці [100]- Лейкоцитурія [0]- Гематурія [0]- Протеїнурія [0]
Для якого з перерахованих захворювань нирок найбільш характерний позитивний симптом Пастернацького?- Туберкульоз нирок [0]- Гломерулонефрит [0]- Нефролітіаз [100]- Амілоїдоз [0]- Полікістоз [0]
Яке з перерахованих ушкоджень нирок притаманне цукровому діабету?- Амілоїдоз [0]- Гломерулосклероз [100]- Нефролітіаз [0]- Пієлонефрит [0]- Гломерулонефрит [0]
Який з факторів є ознакою розвитку нефропатії у вагітних?- Набряки в першому триместрі [0]- Артеріальний тиск 140/90 мм рт. ст. у першому триместрі [0]- Протеїнурія у першому триместрі [0]- Головний біль [0]- Артеріальний тиск 140-150/90 мм рт. ст. в третьому триместрі [100]
Протеїнурія не може бути наслідком:- Гарячки [0]- Фізичного навантаження [0]- Мієломної хвороби [0]- Гіпертонічного кризу [0]- Екстрасистолії [100]
Гематурія не характерна для:- Інфаркту міокарда [100]- Синдрому Гудпасчера [0]- Туберкульозу нирок [0]- Нефролітіазу [0]- Пухлин нирок [0]
Які з перелічених препаратів не здатні спровокувати нефротичний синдром:- Купреніл та кризанол [0]- Препарати вісмуту та ртуті [0]- Антибіотики [0]- Протиепілептичні засоби [0]- Антагоністи кальцієвих канальців [100]
Критерії ступеня ниркової недостатності:- Артеріальний тиск, набряки [0]- Залишковий азот [0]- Гематурія, протеїнурія [0]- Кальцій та цукор крові [0]- Креатинін, гемоглобін, калій, кальцій та магній крові [100]
Для клініки гострого гломерулонефриту не характерно:- Гарячка та різкий біль в попереку [100]- Артеріальна гіпертонія та ниркова еклампсія [0]- Олігурія, еритроцитурія, протеїнурія [0]- Поліурія, дизурія, макрогематурія [0]- Зниження клубочкової фільтрації [0]
Для хронічного гломерулонефриту не характерно:- Слабкість, блідість [0]- Набряки [0]- Задишка [0]- Ніктурія [0]- Різкий біль в попереку [100]
Що є протипоказом для призначення цитостатиків при гломерулонефриті:- Неефективна гормонотерапія [0]- Синдром Гудпасчера [0]- Висока активність процесу [0]- Вовчаковий нефрит [0]- Термінальна ниркова недостатність [100]
При лікуванні пієлонефритів показані:- Преднізолон [0]- Циклофосфамід [0]- Нітрофурани, еритроміцин [100]- Рибофлавін, коразол [0]- Дипіридамол, азатіоприн [0]
При нирковій кольці не показані:- Діатермія [0]- Грілка [0]- Спазмолітики [0]- Теплі ванни [0]- Преднізолон [100]
Найчастіше викликає утворення камінців у нирках:- Анаприлін [0]- Анальгін [0]- Норсульфазол [100]- Пеніцилін [0]- Курантил [0]
Яка із названих кристалічних сполук міститься в кислій сечі?- Урати [100]- Гемосидерин [0]- Трипельфосфати [0]- Білірубін [0]- Аморфні фосфати [0]
Реакція сечі буде кислою:- При вживанні молока [0]- При вживанні кавунів [0]- При вживанні м'яса [100]- При вживанні яблук [0]- При вживанні картоплі [0]
Висока відносна густина сечі характеризує:- Гіпертонічну хворобу [0]- Гепатит [0]- Цукровий діабет [100]- Пневмонію [0]- Бронхіальну астму [0]
Гематурія, альбумінурія, гіпертонія, набряки, порушення функції нирок характеризують:- Вогнищевий нефрит [0]- Амілоїдоз [0]- Пієлонефрит [0]- Хронічний гломерулонефрит [100]- Нефролітіаз [0]
Розвиток первинно зморщеної нирки викликає:- Туберкульоз нирок [0]- Гломерулонефрит [0]- Гіпертонічна хвороба [100]- Пієлонефрит [0]- Амілоїдоз [0]
Для уремії найхарактерніша:- Висока протеїнемія [0]- Диспепсія [100]- Біль в попереку [0]- Набряки, еритроцитоз [0]
Найчастіше гострою нирковою недостатністю ускладнюється:- Хронічне легеневе серце [0]- Бактеріальний шок [100]- Гострий гломерулонефрит [0]- Гострий міокардит [0]- Гостра пневмонія [0]
Хворому з гострою нирковою недостатністю, спричиненою нефротоксичними речовинами, слід призначити:- Анаболітичні препарати [0]- Тіосульфат натрію [0]- Дикаптол [0]- Глюкокортикоїди [0]- Гемодіаліз [100]
При хронічній нирковій недостатності протипоказаний?- Гепарин [0]- Делагіл [0]- Преднізолон [100]- Вольтарен [0]- Теонікол [0]
Білок Бенс-Джонса в сечі виявляється при:- Хронічному пієлонефриті [0]- Хронічному гломерулонефриті [0]- Мієломній хворобі [100]- Гострому гломерулонефриті [0]- Амілоїдозі нирок [0]
Найчастіше ознакою порушення виведення азотних шлаків нирками є:- Сечова кислота [0]- Креатинін [100]- Електроліти [0]- Холестерин [0]- Залишковий азот [0]
Пробою Реберга-Тареєва визначають:- Клубочкову фільтрацію та реабсорбцію в канальцях [100]- Залишковий азот в крові [0]- Транспорт електролітів [0]- Канальцеву секрецію [0]
Асиметричне ураження нирок зустрічається:- При діабетичному нефроангіосклерозі [0]- При гострому гломерулонефриті [0]- При хронічному пієлонефриті [100]- При хронічному гломерулонефриті [0]- При гіпертонічній хворобі [0]
Вторинне зморщення нирки буває при:- Полікістозі нирок [0]- Хронічному пієлонефриті [100]- Цукровому діабеті [0]- Гострому пієлонефриті [0]- Гіпертонічній хворобі [0]
Покази для лікування нефротичного синдрому глюкокортикоїдами:- При гематуричній формі хронічного гломерулонефриту [0]- При хронічному гломерулонефриті з нирковою недостатністю [0]- При нефротичному синдромі вовчакової природи [100]- При амілоїдозі нирок [0]- При хронічному пієлонефриті [0]
Найбільш інформативгий метод діагностики карбункула нирки:- Урографія [0]- Ретроградна пієлографія [0]- Дослідження клубочкової фільтрації [0]- Біопсія нирки [0]- Ультразвукове дослідження нирок [100]
При хронічному гломерулонефриті з нефротичним синдромом найефективніший:- Діазолін [0]- Вольтарен [0]- Преднізолон [100]- Циклофосфамід [0]- Ампіцилін [0]
Для нефротичного синдрому не характерна:- Гіперхолестеринемія [0]- Набряки [0]- Макрогематурія [100]- Гіпопротеїнемія [0]- Масивна протеїнурія [0]
Яке захворювання може призвести до анурії?- Цукровий діабет [0]- Гострий пієлонефрит [0]- Тромбоз ниркових артерій [100]- Лімфогрануломатоз [0]- Хронічний гепатит [0]
При гострому гломерулонефриті з наявністю вогнища інфекції призначають:- Фуразолідон [0]- Сульфадиметоксин [0]- Мономіцин [0]- Пеніцилін [100]- Тетрациклін [0]
Найхарактерніша ознака папілярного некрозу:- Протеїнурія [0]- Поліурія [0]- Гіпертонія [0]- Гематурія [100]- Циліндрурія [0]
Для червоного вовчака не характерний:- Малосимптомний нефрит [0]- Нефрит з нефротичним синдромом [0]- Амілоїдоз нирок [0]- Люпус-нефрит [0]- Нефролітіаз [100]
Тип хронічного гломерулонефриту, що найчастіше зустрічається у алкоголіків:- Нефротичний [0]- Гематуричний [100]- Латентний [0]- Змішаний [0]- Гіпертонічний [0]
Найхарактерніша електрокардіографічна ознака гіперкаліємії при захворюванні нирок:- Збільшення амплітуди зубця Р [0]- Глибокий широкий зубець Т та високий зубець Р [0]- Високий з гострою вершиною зубець Т та плескатий зубець Р [100]- Синусова тахікардія [0]- Глибокий зубець Q [0]
Найхарактернішою електрокардіографічною ознакою гіпокаліємії при захворюванні нирок є:- Плоский зубець Т та збільшення амплітуди зубця Р [100]- Високий з гострою вершиною зубець Т та плескатий зубець Р [0]- Розширення комплексу QRS [0]- Вкорочення інтервалу Q-T [0]- Синусова брадикардія [0]
При нефропатії вагітних не показаний:- Сульфат магнію [0]- Фуросемід [0]- Стугерон [0]- Преднізолон [100]- Коринфар [0]
На який день після родів зникають ознаки нефропатії вагітних при сприятливому її перебігу?- 2-3 день [100]- 5-6 день [0]- 7-8 день [0]- Через добу [0]- Через 10 днів [0]
Що є прямим показом до переривання вагітності при нефропатії?- Набряки [0]- Протеїнурія [0]- Бактеріурія [0]- Відшарування сітківки [100]- Олігурія [0]
Нехарактерним ускладненням для сечокам'яної хвороби є:- Гідронефроз [0]- Абсцес нирки [0]- Пієлонефрит [0]- Піонефроз [0]- Зміни судин очного дна [100]
У першому триместрі вагітності при пієлонефриті можна застосовувати:- Гентаміцин [0]- Пеніцилін [100]- Поліміксин-Б [0]- Левоміцетин [0]- Канаміцин [0]
Найчастіша причина гострої ниркової недостатності в акушерсткій практиці?- Нефролітіаз [0]- Пізній токсикоз вагітних [100]- Пієлонефрит [0]- Амілоїдоз [0]- Туберкульоз нирки [0]
Вагітність не рекомендується при:- Циститі [0]- Пієлонефриті однобічному [0]- Хронічному гломерулонефриті [100]- Вогнищевому нефриті [0]- Сечокам'яній хворобі [0]
Антидотом йодовмісних засобів є:- Кортізол [0]- Дімедрол [0]- Хлорид калію [0]- Тіосульфат натрію [100]- Гіпотіазид [0]
Де в нирках відбувається секреція реніну?- В клубочках нирок [0]- В інтерстеціальній тканині [0]- В белінієвих трубках [0]- В юкстагломерулярному апараті [100]- В петлі Генле [0]
Депресорний ефект має гормон:- Адреналін [0]- Ангіотензин ІІ [0]- Простагландини А і Е [100]- Преднізолон [0]- Альдостерон [0]
Із організму виділяється нирками шляхом клубочкової фільтрації:- Сечовина [0]- Креатинін [100]- Йод-131-гіпуран [0]- Парааміногіпурова кислота [0]- Індикан [0]
Яке із спадкових захворювань характеризується гематурією, протеїнурією, лейкоцитурією, циліндрурією, туговухістю, нирковою недостатністю?- Хвороба Фарбі [0]- Хвороба Альпорта [100]- Хвороба Фанконі [0]- Хвороба Дауна [0]- Синдром Лоу [0]
Етіологія ниркового діабету?- Гіпокаліємія [0]- Амілоїдоз нирок [0]- Гломерулонефрит [0]- Пієлонефрит [0]- Вроджена ензимопатія [100]
Етіологія ниркової глюкозурії?- Гломерулонефрит [0]- Спадкова ензимопатія [100]- Прийом глюкокортикоїдів [0]- Гіпокаліємія [0]- Нефросклероз [0]
Ураження нирок, нігтів, надколінника, кісток і суглобів характерне для:- Хвороби Дауна [0]- Синдрму "nail patella" [100]- Хвороби Фарбі [0]- Хвороби Альпорта [0]- Хвороби Фанконі [0]
При подагричній нирці призначається:- Пеніцилін [0]- Алопуринол [100]- Вольтарен [0]- Нітроксолін [0]- Преднізолон [0]
Найхарактерніші ознаки інфаркту нирки:- Біль і гематурія [100]- Лихоманка [0]- Циліндрурія [0]- Лейкоцитурія [0]- Протеїнурія [0]
Яка радикальна терапія артеріальної гіпертонії при однобічному хронічному пієлонефриті?- Застосування бета-адреноблокаторів [0]- Застосування діуретиків [100]- Застосування безсольової дієти [0]- Хірургічне лікування [0]
При гіпертонічній хворобі в першу чергу в харчуванні треба зменшити:- Перець, хрін, гірчицю [0]- Кухонну сіль [0]- Сир [100]- Цукор [0]- Воду [0]
При гіпертонічному кризі при гіпокінетичному типу застосовується:- Апресин [0]- Сульфат магнію в/в чи в/м [100]- Анаприлін [0]- Аміназин [0]- Капотен [0]
При якому захворюванні артеріальна гіпертензія перебігає з гіпокаліємією?- Гострий пієлонефрит [0]- Сечокам'яна хвороба [0]- Синдром Кона [100]- Акромегалія [0]- Феохромоцитома [0]
Для лікування гіпертонічного кризу при феохромоцитомі призначається:- Резерпін [0]- Коринфар [0]- Фентоламін [100]- Гемітон [0]- Верошпірон [0]
Протеїнурія не може бути наслідком:- Гіпертонічного кризу [0]- Фізичного навантаження [0]- Мієломної хвороби [0]- Гарячки [0]- Екстрасистолії [100]
Гематурія не характерна для:- Інфаркту міокарда [100]- Уролітіазу [0]- Туберкульозу сечових шляхів [0]- Пухлин сечових шляхів [0]- Синдрому Гудпасчера [0]
Нефротичний синдром не викликають:- Препарати вісмуту і ртуті [0]- Кризанол [0]- Протиепілептичні препарати [0]- Антибіотики [0]- Антагоністи кальцієвих каналів [100]
Для гострої ниркової недостатності характерно:- Олігурія змінюється поліурією в період одужання [0]- Олігурія, анурія [100]- Кількість сечі не міняється [0]- Абсолютна анурія [0]- Поліурія [0]
Ступінь ниркової недостатності визначає:- Калій і глюкоза крові [0]- Залишковий азот, сечовина крові [0]- Артеріальний тиск, набряки, магній крові [0]- Ступінь гематурії, протеїнурії [0]- Креатинін, гемоглобін, кальцій, магній крові [100]
Для клініки гострого гломерулонефриту не характерно:- Субфебрилітет, сильні болі в попереку [100]- Зниження клубочкової фільтрації [0]- Олігурія, еритроцитурія, протеїнурія [0]- Поліурія, дизурія, макрогематурія [0]- Артеріальна гіпертензія, ниркова еклампсія [0]
Для хронічного гломерулонефриту не характерно:- Набряки [0]- Ніктурія [0]- Кволість, блідість, головний біль [0]- Задишка в спокої, анасарка [0]- Болі в попереку [100]
Для призначення цитостатиків при нефритах не є показами:- Висока активність процесу [0]- Синдром Гудпасчера [0]- Неефективність гормонотерапії [0]- Вовчаковий нефрит [0]- Кінцева стадія ниркової недостатності [100]
Для лікування пієлонефритів показані:- Циклофосфамід, кризанол [0]- Індометацин, дипіридамол, азатіоприн [0]- Нітрофурани [100]- Бісептол, преднізолон [0]- Гістоділ, рибофлавін, ністатин [0]
При нирковій кольці не показано:- Теплі ванни [0]- Діатермія, УВЧ, солюкс [0]- Спазмолітики [0]- Грілки, парафін [0]- Голод, місцеве призначення холоду [100]
Який з лікарських засобів, поданиз нижче, має право виписати приватний лікар?- Ліки з одурманюючою дією [0]- Таблетки пахікарпіну гідрохлориду по 0.1 [0]- Спирт етиловий 95 % [0]- Драже фепранолу по 0.025 [0]- Таблетки пахікарпіну гідрохлориду по 0.1 і драже фепранолу по 0.025 [100]
17. "Проктологія"Яка довжина прямої кишки дорослої людини?- 13-15 см [100]- 17-20 см [0]- 22-30 см [0]- 8-10 см [0]- менше 8 см [0]
Яка середня довжина ободової кишки?- 2.5 м [0]- 2.0 м [0]- 1.75 м [0]- 1.2-1.5 м [100]- до 1 м [0]
Як основні функції виконує товста кишка?- Реабсорбційну [0]- Резервуарну [0]- Евакуаторну [0]- Всі перечислені [100]- Ні одну з них [0]
За який, в середньому, час кишечний вміст проходить товсту кишку?- 5-7 год [0]- 8-10 год [0]- 12-18 год [100]- 20-24 год [0]- Більше 24 год [0]
Скільки шарів має стінка товстої кишки?- 2 [0]- 3 [0]- 4 [100]- 5 [0]- 1 [0]
Частий стілець у вигляді поносу є першою ознакою чого?- Геморою [0]- Дивертикульозу [0]- Пухлини товстої кишки [0]- Неспецифічного виразкового коліту [100]- Всі відповіді правильні [0]
Як діагностувати геморой?- Іригоскопічно [0]- Оглядом анальної ділянки [0]- Пальцевим оглядом прямої кишки [0]- Ректороманоскопом [0]- Оглял, пальцеве обстеження та огляд в ректальному дзеркалі [100]
Який основний клінічний симптом анальної тріщини?- Діарея [0]- Запори [0]- Кров'янисті виділення з прямої кишки [0]- Біль та виділення крові під час дефекації [100]- Свербіння в задньому проході [0]
Відсутність стільця протягом 3 діб, з затримкою відходження газів, є ознакою чого?- Хвороби Крона [0]- Дивертикулярної хвороби [0]- Дифузного поліпозу [0]- Мегаколон [0]- Обтуруючої просвіт пухлини товстої кишки [100]
Яку тактику слід застосувати при гострому геморої?- Ургентну операцію [0]- Призначити ректальні свічки [0]- Призначити теплі ванночки [0]- Холодні примочки [0]- Ванночки, компреси, свічки, лазерне опромінення [100]
Яка тактика при гострій анальній тріщині?- Невідкладна операція [0]- Ванночки з перманганатом калію [0]- Зігріваючі компреси [0]- Новокаїнові блокади [0]- Ванночки, компреси, свічки, блокади [100]
З якими захворюваннями слід провести диференціальну діагностику парапроктиту?- Хронічним перебігом хвороби Крона [0]- Епітеліальним куприковим ходом [0]- Остеомієлітом куприка [0]- З остеомієлітом тазових кісток [100]- Ускладненим перебігом геморою [0]
Який основний симптом гострого підшкірного парапроктиту?- Болі в задньому проході [100]- Затримка сечопускання [0]- Запори [0]- Набряк і гіперемія перианальної ділянки [0]- Кров'янисті виділення з прямої кишки [0]
Як діагностувати гострий ішіоректальний парапроктит?- Огляд періанальної зони [0]- Пальцевий огляд прямої кишки [0]- Ректороманоскопія [0]- Пункція інфільтрату [0]- Наявність інфільтрату. Обстеження пальцем та ректальним дзеркалом [100]
Яка клініка пельвіоректального парапроктиту?- Біль в прямій кишці [0]- Утруднена дефекація [0]- Дизуричні явища [0]- Болі в промежині, висока температура, відчуття пухлини [100]- Болі в животі [0]
Який основний метод діагностики дивертикульозу?- Пальцевий огляд прямої кишки [0]- Ректороманоскопія [0]- Колоноскопія [0]- Іригоскопія [100]- Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту [0]
Наявність слизі в калових масах є ознакою чого?- Неспецифічного виразкового коліту [0]- Хворби Крона [0]- Дивертикулярної хвороби [0]- Синдрому подразненої товстої кишки [0]- Всі відповіді правильні [100]
З якими захворюваннями диференціюють дивертикулярну хворобу товстої кишки?- Множинним раковим ураженням товстої кишки [100]- Хворобою Крона товстої кишки [0]- Катаральним колітом [0]- Інвагінацією товстої кишки [0]- Неспецифічним виразковим колітом [0]
Яка тактика при неускладненому дивертикульозі?- Дієтичне харчування, санаторно-курортне лікування [0]- Спазмолітики, місцева протизапальна терапія [0]- Сульфасалазопрепарати, спазмолітики [0]- Антибіотикотерапія [0]- Дієтичне харчування, спазмолітики, сульфасалазопрепарати, фізіопроцедури [100]
Який основний метод діагностики дисбактеріозу?- Аналіз калу на яйця глистів [0]- Копрологія [0]- Аналіз калу на дисбактеріоз [100]- Аналіз калу на приховану кров [0]- Аналіз калу на дисгрупу [0]
В чому суть хвороби Гіршпрунга?- Порушення кровопостачання товстої кишки [0]- Відсутність гангліїв в підслизовому шарі товстої кишки [0]- Відсутність гангліїв в м'язовому шарі товстої кишки [0]- Недорозвиток автономної інервації товстої кишки [0]- Відсутність ауербахівського і майсерівського сплетінь в товстій кишці [100]
Як основні симптоми хвороби Гіршпрунга?- Кров'янисті виділення з прямої кишки [0]- Слизисті виділення з ануса [0]- Діарея [0]- Запори [100]- Запори, болі в животі, постійне здуття живота [0]
З якого методу починати обстеження у хворих з норицею прямої кишки?- Ірігоскопії [0]- Колоноскопії [0]- Пальцевого обстеження [100]- Ректороманоскопії [0]- Фістулографії [0]
Для якого захворювання характерна ендоскопічна ознака "бруківки"?- Хвороба Гіршпрунга [0]- Катаральний коліт [0]- Неспецифічний виразковий коліт [100]- Хвороба Крона товстої кишки [0]- Раку товстої кишки [0]
Основними ознаками зворотньої форми ішемічної хвороби товстої кишки є:- Метеоризм [0]- Болі під час прийому їжі [100]- Закрепи [0]- Діарея [0]- Блювота [0]
Підготовка хворого до ректороманоскопії включає?- Лаваж кишківника [0]- Прийом послаблюючих [0]- Очисна клізма [0]- Дві очисні клізми увечері і 2 клізми зранку [100]- Дві очисні клізми увечері [0]
Як основні клінічні симптоми неспецифічного виразкового коліту?- Нудота, блювота [0]- Відрижка кислим [0]- Діарея [0]- Кров'янисті виділення з прямої кишки [0]- Діарея, слизово-кров'янисті виділення при дефекації. Біль в животі [100]
Який основний метод діагностики виразкового коліту?- Аналіз калу на скриту кров [0]- Ректороманоскопія [0]- Іригоскопія [0]- Колоноскопія [100]- Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту [0]
Яка основна ендоскопічна ознака неспецифічного виразкового коліту?- Наявність барієвих гранульом [0]- Наявність виразок на слизовій [0]- Наявність набряку і гіперемія слизової [0]- Відсутність судинного рисунку [0]- Наявність виразок і контактна кровотеча слизової [100]
Як основні препарати у лікуванні виразкового коліту?- Спазмолітики [0]- Седативні засоби [0]- Антибіотики [0]- Сульфаніламіди [0]- Сульфасалазопрепарати, кортикостероїдні гормони [100]
Яка клініка поліпів товстої кишки?- Болі в животі [0]- Виділення слизу з калом [0]- Випадання поліпа з ануса [0]- Виділення крові з калом [0]- Виділення слизу і крові з калом [100]
Рентгенологічними ознаками неспецифічного виразкового коліту є:- Симптом ампутації товстої кишки [0]- Симптом "пальцевидного вдавлення" [0]- Відсутність рельєфу слизової і гаустрації кишки [100]- Дефект наповнення товстої кишки [0]- Мішкоподібні вип'ячування кишки [0]
Наявність гною в калових масах є ознакою чого?- Пухлини товстої кишки [0]- Хвороби Крона [0]- Хронічної параректальної нориці [0]- Пресекральної кістки [0]- Всі відповіді правильні [100]
Яка клініка раку прямої кишки?- Поява темної крові в калі [0]- Тенезми [0]- Болі в задньому проході [0]- Біль та ускладнена дефекація. Слиз та кров на калі [100]- Запори [0]
Основний метод діагностики раку прямої кишки:- Пальцевий огляд [0]- Аналіз калу на скриту кров [0]- Аноскопія [0]- Ректороманоскопія [100]- Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту [0]
Який основний клінічний симптом раку правої половини товстої кишки?- Диспептичні розлади, кишковий дискомфорт [0]- Порушення прохідності по товстій кишці [0]- Біль у кишці [0]- Анемія, слабість [100]- Пальпування пухлини [0]
Який основний симптом раку лівої половини товстої кишки?- Наявність слизу в калі [0]- Діарея [0]- Кишкова непрохідність [100]- Слиз, кров і гній в калі [0]- Анемія [0]
При яких захворюваннях товстої кишки є домішки крові в калі?- Геморой і анальна тріщина [0]- Виразковий коліт і хвороба Крона [0]- Дивертикулярна хвороба [0]- Ішемічний коліт [0]- Всі відповіді правильні [100]
Зміни нігтєвих фаланг у вигляді "барабанних паличок" характерна для хворих:- Дивертикульозом товстої кишки [0]- Дифузним поліпозом [100]- Неспецифічним виразковим колітом [0]- Раком товстої кишки [0]- Катаральним колітом [0]
У хворого 45 років виявлено рак товстої кишки. Відомо, що його батько і старша сестра померли від цього ж захворювання. Коли необхідно починати обстеження інших членів сім'ї?- Від народження [100]- З 10 років [0]- 20 років [0]- З 30 років [0]- При появі скарг [0]
Яку тактику необхідно обрати при підозрінні на стороннє тіло прямої кишки?- Зробити очисну клізму [0]- Провести пальцевий огляд прямої кишки [100]- Ректороманоскопію [0]- Іригоскопію [0]- Rg-скопію органів шлунково-кишкового тракту [0]
18. "Онкологія"Що означає термін "преінвазальний рак"?- Внутрішньоепітеліальний рак [100]- Мікроінвазивний рак [0]- Рак І стадії [0]
Що характерно для недиференційованорго раку?- Перебігає повільніше [0]- Рідко метастазує [0]- Швидко метастазує [100]
Що означає термін "екзофітний ріст пухлини"?- Ріст пухлини в просвіт органа [0]- Обмежений ріст пухлини, з чіткими контурами [100]- Інфільтративний ріст [0]
Що означає термін "ендофітний ріст пухлини"?- Ріст пухлини в просвіт органа [0]- Обмежений ріст пухлини, з чіткими контурами [0]- Інфільтративний ріст [100]
Найбільш злоякісний вид пухлини:- Аденокарцинома [0]- Плоскоклітинний рак [0]- Недиференційований рак [100]
Найбільш злоякісний вид аденокарциноми:- Папілярна [0]- Тубулярна [0]- Перстневидно-клітинна [100]
Вкажіть злоякісну пухлину сполучної тканини:- Аденокарцинома [0]- Лейоміома [0]- Фібросаркома [100]
Вкажіть доброякісну пухлину сполучної тканини:- Синовіальна саркома [0]- Лімфосаркома [0]- Фіброма [100]
Основний метод радикального лікування злоякісних пухлин:- Хіміотерапія [0]- Хірургічний [100]- Променевий [0]
Який метод лікування злоякісних пухлин найчастіше використовується?- Хірургічний [0]- Променевий [0]- Хіміотерапія [0]- Комбінований [100]
Що означає термін "ІІ клінічна група онкологічного хворого"?- Хворі з І-ІІ стадією захворювання [0]- Хворі, як підлягають променевому лікуванню [0]- Хворі, як підлягають спеціальному лікуванню [100]
Що означає термін "ІІІ клінічна група онкологічного хворого"?- Хворі з ІІІ стадією захворювання [0]- Хворі, як підлягають спеціальному лікуванню [0]- Практично здорові після радикального лікування [100]
Що належить до діагнозу раку в ранній стадії?- Внутрішньоепітеліальний рак [0]- Мікроінвазивний рак [0]- Рак в ІІ стадії [0]- Преінвазивний рак, мікроінвазивний рак, рак в І стадії [100]
Основний фактор ризику онкологічних захворювань:- Гормональні порушення [0]- Шкідливі звички [0]- Попередні захворювання [0]- Вік хворого [100]
Для центрального раку легень характерний:- Синдром круглої тіні в центрі легені [0]- Синдром круглої тіні в ділянці кореня легені [0]- Ендоскопічний синдром плюс тканини в ділянці головного бронха [100]
Яка основна рентгенологічна ознака центрального раку легені, якщо пухлина знаходиться в нижній частці правої легені, росте в просвіт бронха, повністю перекриває його просвіт?- Гіповентиляція нижньої частки легені [0]- Синдром округлої тіні в нижній частці легені [0]- Ателектаз нижньої частки легені [100]
Яка основна рентгенологічна ознака периферійного раку легені?- Синдром сегментального ателектазу [0]- Синдром гіповентиляції [0]- Синдром круглої тіні [100]- Синдром посилення легеневого рисунку [0]
Яке місце займає рак легені у загальній структурі захворюваності населення України злоякісними пухлинами?- 1 місце [100]- 2 місце [0]- 3 місце [0]- 4 місце [0]- 5 місце [0]
За допомогою якого методу лікування можна добитися виздоровлення хворого на рак легені?- Хірургічного [100]- Променевої терапії [0]- Цитостатичної терапії [0]- Гормонотерапії [0]- Імунотерапії [0]
Перекриття просвіту бронха призводить до:- Вікарної емфіземи відповідного сегменту або частки легені [0]- Гіповентиляції відповідного сегменту або частки легені [0]- Ателектазу відповідного сегменту або частки легені [100]
Яка форма раку легені частіше виявляється за допомогою великокадрової флюорографії, проведеної з профілактичною метою?- Рак Пенкоста [0]- Центральний рак легені [0]- Периферичний рак легені [100]
Основний метод діагностики раку молочної залози?- Радіоізотопний [0]- Ультразвуковий [0]- Пункційна біопсія [100]- Маммографія [0]
Найважливіший фактор ризику раку молочної залози?- Географічний [0]- Етнічний [0]- Спадковий [0]- Ендокринний [100]
Найчастіший фактор ризику раку шлунка?- Вживання алкоголю [0]- Куріння [0]- Вживання білкової їжі [0]- Вживання вуглеводної їжі [0]- Вік 50-60 років [100]
Основний шлях метастазування раку шлунка:- Гематогенний [0]- Лімфогенний [100]- Імплантаційний [0]- Періневральний [0]
Прогностично найбільш неспрятлива гістологічна форма раку шлунка?- Високодиференційована аденокарцинома [0]- Папілярна аденокарцинома [0]- Тубулярна аденокарцинома [0]- Недиференційований рак [100]- Персневидна аденокарцинома [0]
Які ознаки малігнізації виразки шлунка?- Інфільтрація слизової довкола виразки [0]- Наявність дисплазії епітелію слизової [0]- Гістологічне підтвердження злоякісного росту [100]
Роль лапароскопії в діагностиці раку шлунку:- Дозволяє виявити пухлину шлунка [0]- Дозволяє виявити проростання пухлини шлунка заочеревинно [0]- Дозволяє встановити метастазування в печінку, по очеревині [100]
Найбільш ефективний метод раннього виявлення раку шлунка:- Огляди осіб, які звертаються в поліклініку з незначними шлунковими симптомами [0]- Ендоскопічне обстеження осіб з передраковими захворюваннями шлунка [0]- Ендоскопічні обстеження осіб у віці 50-60 років [100]
Який гастрит вважається основним передпухлинним захворюванням?- Гіпертрофічний [0]- Дизрегенераторний [100]- Атрофічний [0]
Які поліпи вважаються передраковими?- Аденоматозні [100]- Гіперпластичні [0]- Грануломатозні [0]
Які виразки шлунка частіше малігнізуються?- Дистального вілілу [0]- Проксимального відділу [100]- 12-палої кишки [0]
Що означає термін "дисплазія епітелію шлунка"?- Рак [0]- Передракове порушення проліферації епітелію [100]- Запальні зміни [0]
Злоякісна епітеліальна пухлина шлунка:- Лімфосаркома [0]- Рак [100]- Лейоміома [0]
Злоякісна неепітеліальна пухлина шлунка:- Невринома [0]- Рак [0]- Лімфосаркома [100]
Країна з високим рівнем захворюваності населення раком шлунка:- Росія [100]- США [0]- Канада [0]
Країна з низьким рівнем захворюваності населення раком шлунка:- США [100]- Японія [0]- Україна [0]- Фіндляндія [0]
Питома вага раку шлунка в структурі онкозахворювань в Україні:- 10 % [0]- 20 % [100]- 50 % [0]
Безумовний фактор ризику раку шлунка:- Шкідливі звички [0]- Професія [0]- Вік [100]- Спадковий фактор [0]
Вкажіть форму росту поліповидної пухлини шлунка:- Ендофітна [0]- Екзофітна [100]- Мезофітна [0]
Який відділ шлунка найчастіше уражується пухлинним процесом?- Кардіальний [0]- Середній [0]- Дистальний [100]
Другий етап метастазування раку шлунка:- Перігастральні метастази [0]- Заочеревинні метастази [0]- Ретропілоричні метастази [100]
Що означає термін "метастаз Шніцлера"?- Метастаз у надключичний лімфовузол [0]- Метастаз у пупок [0]- Метастаз в очеревину малого тазу [100]
Що означає рак І стадії?- Преінвазивний рак [0]- Пухлина в межах слизової і підслизової без метастазів у лімфовузли [100]- Пухлина у межах слизової і підслизової з метастазами в один лімфовузол [0]
Що означає символ N2?- Ураження перігастральних лімфовузлів [0]- Ураження заочеревинних лімфовузлів [0]- Ураження 7-15 лімфовузлів [100]
Чим зумовлені періодичні болі при раку шлунка?- Проростанням пухлини в суміжні органи [0]- Локалізацією пухлини у вихідному відділі із стенозом [100]- Запальним процесом [0]
При якій локалізації пухлини відмічається зниження апетиту?- В антральному відділі [0]- В кардіальному відділі [0]- У тілі і дні шлунка [100]
Основний метод діагностики раку шлунка:- Лабораторний [0]- Ендоскопічний [100]- Ультразвуковий [0]
Радикальний метод лікування раку шлунка:- Хіміотерапія [0]- Променеве лікування [0]- Хірургічна операція [100]
Рентгенологічний симптом інфільтративного раку шлунка:- Дефект наповнення [0]- Симптом "ніші" [0]- Потовщення складок, зміна рельєфу слизової [100]
Об'єм операції при інфільтративному раку антрального відділу шлунка:- Субтотальна резекція [0]- Гастроектомія [100]- Резекція 2/3 шлунка [0]
Основний хіміопрепарат для лікування раку шлунка:- Циклофосфан [0]- Метотрексат [0]- 5-фторурацил [100]
Країна з високим рівнем захворюваності населення раком товстого кишківника:- США [100]- Сенегал [0]- Шрі-Ланка [0]
Органотропний хімічний канцероген раку товстого кишківника:- 3-4 бензапірен [0]- Триптофан [100]- Нітрозаміни [0]
Передракове захворювання кишківника:- Коліт [0]- Аденоматозні поліпи [100]- Неепітеліальні пухлини (фіброми, гемангіоми, ліпоми) [0]
Рівень захворюваності раком товстого кишківника в Україні:- 2 на 100 000 населення [0]- 9 на 100 000 населення [100]- 17 на 100 000 населення [0]
Який відділ ободової кишки уражається раком найчастіше?- Сліпа кишка [0]- Висхідна кишка [0]- Сигмоподібна [100]
Найчастіша гістологічна форма раку товстої кишки:- Недиференційований рак [0]- Аденокарцинома [100]- Некласифікований рак [0]
Основний шлях метастазування раку товстої кишки:- Гематогенний [0]- Лімфогенний [100]- По очеревині [0]
Вкажіть І стадію раку товстої кишки:- Т1 N1 M0 [0]- T2 N0 M0 [100]- T0 N1 M0 [0]
Який симптом найчастіше зустрічається при раку лівої половини товстої кишки?- Анемія [0]- Непрохідність [100]- Болі [0]
Яка клінічна форма частіше зустрічається при раку правої половини товстої кишки?- Обтураційна [0]- Анемічна [100]
Які симптоми внутрішньоепітеліального раку шийки матки?- Суб'єктивні [0]- Об'єктивні [0]- Відсутні [100]
Відомий етіологічний фактор раку ендометрію?- Вірус [0]- Дисгормональний стан [100]- Радіація [0]
Симптом, який зустрічається у більшості хворих на рак яєчника?- Метеоризм [0]- Асцит [100]- Анемія [0]- Кров'янисті маткові виділення [0]
Назвіть країну з найвищою смертністю від раку молочної залози?- Англія [100]- Австралія [0]- Чілі [0]- Японія [0]
Назвіть країну з найнижчою смертністю від раку молочної залохи?- США [0]- Японія [100]- Канада [0]
Клінічні ознаки раннього раку молочної залози:- Біль перед менструацією [0]- Виразка [0]- Наявність вузла в молочній залозі [100]- Симптом умбілікації [0]
В якому віці частіше хворіють жінки на рак молочної залози?- 25-45 [0]- 45-65 [100]- 65-85 [0]
19. "Офтальмологія"Яка довжина пердньо-задньої вісі ока новонародженого?- 14 мм [0]- 16 мм [0]- 16.2 мм [100]- 20 мм [0]- 22 мм [0]
В якомі віці анатомічні параметри ока на 95 % відповідають таким же параметрам дорослого?- 2 роки [0]- 3 роки [100]- 5 років [0]- 10 років [0]- 17 років [0]
Для лікування відкритокутової глаукоми призначаються?- Пілокарпін [100]- Госатропін [0]- Вітамінні краплі [0]- Фібринолізин [0]- Антибіотики [0]
Що є при глаукомо-циклітичному кризі?- Мідріаз [0]- Набряк рогівки [0]- Преципітати [0]- Зменшення коефіцієнта легкості відтоку [0]- Все перечислене [100]
З оптичної точки зору найкращий спосіб корекції афакії:- Очковий [0]- Контактні лінзи [0]- Імплантація передньокамерної штучної оптичної лінзи [0]- Імплантація зіничної штучної оптичної лінзи [0]- Імплантація задньокамерної штучної оптичної лінзи [100]
Що являється причиною розвитку бульозної кератопатії (ендотеліально-епітеліальної дистрофії)?- Значна травматизація ендотелію рогівки [100]- Значна травматизація переднього ендотелію рогівки [0]- Тривале нерозсмоктування гіфеми [0]- Розрив сфінктера райдужки [0]- Тромбоз вен сітківки [0]
В чому полягає тактика офтальмолога при появі експульсивної геморагії?- Швидке виконання задньої склеректомії [100]- Накладання швів на рану і евакуація крові із супрахоріодального простору [0]- Виконання евісцерації очного яблока [0]- Виконання енуклеації очного яблока [0]- Накладання швів на рану, введення в порожнину ока антибіотика [0]- Максимальна герметизація, туга пов'язка, тривалий ліжковий режим [0]
При якому захворюванні знижується чутливість рогівки?- Синдром Сьєгрена [0]- Герпетичний деревовидний кератит [0]- Нейропаралітичний кератит [100]- Аденовірусний кератоконьюнктивіт [0]- Післягерпетична кератопатія [0]
Який препарат володіє найбільшою противірусною активністю?- Дексаметазон [0]- Полудан [0]- Ацекловір [100]- Солкосерил [0]- Кефзол [0]
Назвіть клінічні ознаки, характерні для кератоконуса:- Неправильний рогівковий астигматизм високого ступеня [0]- Кільце Флейшера [0]- Помутніння в центрі рогівки [0]- Скривлення офтальмометричних фігур [0]- Стончення оптичного зрізу [100]
Назвіть клінічні ознаки, характерні для туберкульозно-алергічного кератиту?- Зниження чутливості рогівки [0]- Панус [0]- Наявність фліктени [100]- Виділення палочки туберкульозу при посіві [0]- Ефективність десенсибілізуючої терапії [0]
Яка переломлююча сила рогівки?- 20-30 Д [0]- 31-40 Д [0]- 41-50 Д [100]- 51-60 Д [0]- 41-70 Д [0]
Яка стінка орбіти найбільш товста?- Верхня [0]- Нижня [0]- Зовнішня [100]- Внутрішня [0]
Яку небезпеку представляє флегмона орбіти?- Сепсис [0]- Тромбоз кавернозного синуса [100]- Ендофтальміт [0]- Неврит зорового нерва [0]
Назвіть причини пульсуючого екзофтальму?- Артеріо-венозна аневризма після травми [0]- Спонтанний розрив внутрішньої сонної артерії після перенесеної інтоксикації [0]- Після перенесеної хвороби Боткіна [0]- Гемангіома м'язевої воронки [100]
Які доброякісні пухлини орбіти часто зустрічаються у дітей?- Ангіома [100]- Дермоїд [0]- Ліпома [0]- Гліома [0]- Нейрофіброма [0]
Ускладнення ретробульбарної анестезії:- Гематома [100]- Інфекція [0]- Птоз [0]- Енофтальм [0]- Екзофтальм [0]
Яка причина пресбіопії?- Дистрофія війчатого тіла [0]- Потовщення або порушення еластичної капсули кришталика [0]- Втрата еластичності вмісту капсули кришталика [100]- Зсув рефракції в сторону далекозорості [0]- Розрідження склистого тіла [0]
При визначенні працездатності розрізняють:- Тимчасову [0]- Стійку [0]- Повну [0]- Часткову [0]- Всі перечислені [100]
При визначенні працездатності розрізняють:- Тимчасову [0]- Стійку [0]- Повну [0]- Часткову [0]- Всі перечислені [100]
Типічні зміни очного яблука в процесі міопізації:- Посилення переломлюючої сили рогівки [0]- Посилення переломлюючої сили кришталика [0]- Посилення показника переломлення кришталика [0]- Вкорочення очного яблука [0]- Видовження очного яблука [100]
Знайти основний фактор, який визначає посилення переломлюючої сили ока при акомодації:- Збільшення глибини передньої камери [0]- Посилення переломлюючої сили передньої капсули кришталика [100]- Посилення переломлюючої сили задньої капсули кришталика [0]- Потовщення кришталика [0]- Подовження передньо-задньої вісі ока [0]
Чим корегується фізіологічний астегматизм:- Контактні лінзи [0]- Не корегується [100]- Сфероциліндричні лінзи [0]- Циліндро-циліндричні лінзи [0]- Циліндричні лінзи [0]
Тимчасова непрацездатність може бути обумовлена:- Загальним захворюванням [0]- Професіональним захворюванням [0]- Трудовим захворюванням [0]- Побутовою травмою [0]- Всіма перечисленими [100]
Які функції виконує периферичний відділ сітківки?- Орієнтація в просторі [100]- Сприйняття рухів [0]- Сприйняття форми [0]- Сприйняття кольору [0]- Нічний зір [0]
Які зміни поля зору характерні для патології зорової кори?- Нижнє випадіння [0]- Гомонімна геміанопсія із збереженням центрів [100]- Бітемпоральна геміанопсія [0]- Скотома Йенсена [0]- Квадратна гононімна геміанопсія [0]
Які зміни поля зору характерні для псевдоневриту?- Збільшення сліпої плями [0]- Концентричне звуження [0]- Відсутність змін у полі зору [100]- Скотома Бьєрума [0]- Скотома Йенсена [0]
Назвіть захворювання при яких можливе трубчасте поле зору:- Закупорка центральної артерії сітківки [0]- Пігментна дистрофія сітківки [100]- Глаукома [0]- Ретробульбарний неврит [0]- Відшарування сітківки [0]
При пухлинах головного мозку частіше всього наступає:- Ураження зорового шляху [100]- Патологія зіниці [0]- Екзофтальм [0]- Синдром Горнера [0]- Ураження окорухового апарату [0]
Ознаки первинної атрофії зорового нерва:- Чіткі границі зорового нерва [100]- Не чіткі границі зорового нерва [0]- Судини вузькі [0]- Судини широкі [0]- Сірий колір зорового нерва [0]
Яка оболонка ока при контузії часто розриваються?- Склера [0]- Рогівка [0]- Судинна оболонка [100]- Сітківка [0]- Райдужка [0]- Коньюнктива [0]
Яким буде внутріочний тиск при відшаруванні війчатого тіла внаслідок контузії?- У межах норми [0]- Гіпотонія [100]- Гіпертензія [0]- Не змінюється [0]- Спочатку підвищується, потім знижується [0]
Що таке симпатичне запалення?- Ірідоцикліт в оці, після проникаючого поранення [0]- Запалення ока після контузії [0]- Ірідоцикліт у здоровому оці після проникаючого поранення парного ока [100]- Ірідоцикліт в здоровому оці після контузії парного ока [0]- Запалення всіх оболонок ока після проникаючого поранення [0]
Чим нейтралізувати аніліновий барвник?- Борною кислотою [0]- Содовим розчином [0]- Таніном [100]- Левоміцетином [0]- Розчином марганцевокислого калію [0]
"Літаючі мушки" перед оком являються симптомами:- Дистрофічного процесу склистого тіла [0]- Травм [0]- Запального процесу [0]- Вроджених змін [0]- Всього перерахованого [100]
Синдром Сьюгрена (Шегрена) характеризується:- Авітамінозом [0]- Рецидивуючими ірідоциклітами [0]- Недостатньою сльозопродукцією [100]- Затримкою сльозовиділення [0]- Надлишковою сльозопродукцією [0]
Дакріоцистит новонароджених характеризується:- Сльозостоянням [0]- Сльозотечею [0]- Незначним слизо-гнійним виділенням в очній щілині [100]- Значним слизо-гнійним виділенням в очній щілині [0]- Подразненням очного яблука [0]
Хронічний дакріоцистит дорослих необхідно лікувати:- Промивання сльозовивідних шляхів бактеріоцидним розчином [0]- Лікувальним зондуванням сльозоносового шляху [0]- Дакріоцисториностомією [100]- Хірургічною інтубацією облітеруючого сльозоносового протоку [0]- Екстерпацією слізного мішка [0]
Який метод екстракції катаракти протипоказано в дитячому віці?- Екстракапсулярний [0]- Інтракапсулярний [100]- Дисцизія [0]- Лінеарна екстракція [0]- УЗ-факофрагментація [0]
Який засіб із перечислених найбільш проникає у вологу передньої камери після опіку?- Нашатирний сприт [100]- Сірчана кислота [0]- Соляна кислота [0]- Розтоплене олово [0]- Всі перераховані [0]
Який клінічний стан із перерахованих супроводжується емфіземою повік?- Порушення цілості стінки очниці, яка граничить із додатковими пазухами носа [100]- Флегмона орбіти [0]- Розможження повік [0]- Порушення цілості верхньої стінки очниці [0]- Порушення цілості зовнішньої стінки очниці [0]
Назвіть основний етіотропний препарат, який призначається для лікуванні токсоплазмозу:- Хлоридин [100]- ПАСК [0]- Тубазид [0]- Аспірин [0]- Пеніцилін [0]
Болючість при пальпації ока через повіки характерна для:- Іриту [0]- Хоріоідиту [0]- Цикліту [100]- Ретиніту [0]- Невриту зорового нерва [0]
Причиною вродженої глаукоми є:- Гоніодисгенез кута передньої камери [100]- Пігментний блок трабекули [0]- Рубеоз кута передньої камери [0]- Інтрасклеральна ретенція [0]- Ескудат у куті передньої камери [0]
Вроджену глаукому необхідно диференціювати з:- Вродженою дистрофією рогівки [0]- Кератоконусом [100]- Мегалокорнеа [0]- Катарактою [0]- Міопією [0]
Якому захворюванню сітківки характерні зміни типу "перець і сіль"?- Пігментна дегенерація [0]- Токсоплазмоз [0]- Туберкульоз [0]- Сифіліс [100]- Ревматизм [0]
Співвідношення артерій і вен сітківки в нормі складає:- 1 : 1 [0]- 1 : 2 [0]- 2 : 3 [100]- 3 : 4 [0]- 4 : 5 [0]
Для гіпертонічної ангіопатії сітківки характерне співвідношення артерій і вен:- 2 : 3 [0]- 1 : 4 [100]- Розширення артерій [0]- Звуження вен [0]- Венний пульс [0]
Ангіосклероз судин сітківки частіше зустрічається:- При есенціальній гіпертонії [100]- При нирковій артеріальній гіпертонії [0]- При псевдоальбумінуремічному ретиніті [0]- При хворобі Ільса [0]
Чим обумовлений симптом "вишневої кісточки" при емболії центральної артерії сітківки?- Крововиливом в центральну ямку [0]- Розривом сітківки в ділянці центральної ямки [0]- Хоріоідальним кровонаповненням [100]- Набряком внутрішніх шарів сітківки [0]- Кистоутворенням у ділянці жовтої плями [0]
Яка найбільш часта причина оклюзії центральної артерії сітківки?- Дійсна емболія [100]- Низький перфузійний тиск при різкому зниженню артеріального тиску [0]- Локальне ураження артеріальної стінки [0]- Васкуліт [0]- Порушення тонусу судинної стінки [0]
Який патогенетичний фактор є ведучим у розвитку тромбозу центральної вени сітківки або її гілок?- Емболія [0]- Проліферація ендотелія судинної стінки [100]- Порушення тонусу судинної стінки [0]- Звивість судин [0]- Хоріоретиніт [0]
Скільки частин має судинна оболонка?- Одну [0]- Дві [0]- Три [100]- Чотири [0]- П'ять [0]
Скільки шарів має райдужка?- Один [0]- Два [100]- Три [0]- Чотири [0]
Відплив внутріочної рідини проходить через:- Трабекули [0]- Передній відділ судинного тракту [0]- Периваскулярний простір райдужки і війчатого тіла [0]- Периваскулярний простір сітківки диску зорового нерва [0]- Всі перераховані [100]
Волога передньої камери вміщає:- Хлориди [0]- Аскорбінову кислоту [0]- Молочну кислоту [0]- Білки [0]- Всі перераховані [100]
Для термінальної глаукоми характерно:- Звуження поля зору до 15 ( точки фіксації [0]- Концентричне звуження поля зору до 15 ( [0]- Повна відсутність зору або наявність світловідчуття [100]- Повне закриття кута передньої камери [0]- Всі перераховані [0]
Термінальна глаукома включає в себе захворювання, при яких є:- Підвищення внутріочного тиску [0]- Атрофія диску зорового нерва з екскавацією [0]- Звуження периферичного поля зору [0]- Парацентральні скотоми [0]- Всі перераховані [100]
Увеальна вторинна глаукома характеризується:- Гоніосинехіями, задніми синехіями [100]- Мілкою передньою камерою [0]- Бомбажем райдужки [0]- Неправильною формою зіниці [0]- Сегментарною атрофією райдужки [0]
Який симптом є в основі оцінки стабілізації зорової функції при глаукомі:- Гострота зору [0]- Поле зору [100]- Світловідчуття [0]- Кольоровідчуття [0]- Всі перераховані [0]
Якщо виразка рогівки довгий час не піддається лікуванню, то необхідно думати про:- Сифіліс [0]- Тубркульоз [0]- Кератомікози [100]- Бленорею [0]- Дифтерію [0]
В якому відділі зорового аналізатора проходить перетворення енергії нервового імпульсу в зорове відчуття?- В сітківці [0]- В провідниковій системі [0]- В рецепторному і корковому [0]- В корковому [100]- В рецепторному і провідниковому [0]
З якої віддалі нормальне око повинно розрізняти оптотипи першого ряду в таблиці Головіна-Сівцева?- 30 м [0]- 5 м [0]- 50 м [100]- 40 м [0]- 100 м [0]
Якою повинна бути мінімальна сила освітлювальної лампи при дослідженні гостроти зору?- 100 Вт [0]- 200 Вт [0]- 40 Вт [100]- 150 Вт [0]- 60 Вт [0]
Яка зіниця при гострому ірідоцикліті?- Не змінюється [0]- Розширена [0]- Вузька [100]- У вигляді щілини [0]- Овальна [0]
Лікування гострого приступу закритокутової глаукоми включає:- Часте закапування міотиків [100]- Інстиляції кортикостероїдів [0]- Ін'єкції антибіотиків [0]- Фізіотерапевтичні методи [0]- Всі перераховані [0]
Для глаукоми з низьким тиском характерно:- Глаукоматозна екскавація диску зорового нерва [0]- Звуження поля зору [0]- Загальна артеріальна гіпотонія [0]- Атрофія переднього відділу судинного тракту [0]- Всі перераховані [100]
В якому віці формується щільне ядро кришталика?- 10-15 років [0]- 20-30 років [100]- 30-40 років [0]- 40-50 років [0]- 50-55 років [0]
Ретинобластома розвивається з:- Зорового нерву [0]- Хоріоідеї [0]- Оптично діяльної сітківки [100]- Оптично недіяльної сітківки [0]- Плоскої чатини війчатого тіла [0]
Серед етіологічних факторів, обумовлених розвитком атрофії здорового нерву перше місце займають:- Травма [0]- Гіпертонічна хвороба [0]- Інтоксикації [0]- Захворювання центральної нервової системи [100]- Захворювання нирок [0]
Гіпертонічні кератики:- Рецидивують часто [100]- Рецидивують рідко [0]- Не рецидивують [0]- Рецидивують не більше 1-2 разів протягом життя [0]
Які внутрішньоутробні інфекції ведуть до захворювання кришталика?- Токсикоплазмоз [0]- Краснуха [100]- Вірусні гострі інфекції [0]- Вірусний гепатит [0]- Кір [0]
Які причини впливають на появу застійного соска зорового нерву?- Об'ємні процеси головного мозку, ретробульбарні абсцеси [0]- Запальні процеси головного мозку [0]- Лейкози [0]- Міопія висого ступеню [0]- Пухлини і абсцеси мозку, арахноїдити, лейкози [100]
Видавлювання ячменю повік може ускладнюватися:- Абсцесом повіки [0]- Флегмоною повіки [0]- Флегмоною орбіти [0]- Тромбозом кавернозного синусу [100]- Крововиливом в тканини ока [0]
20. "Хвороби вуха, горла, носа"На які частини функціонально розділяють відділи вуха?- Звукопровідну (кондуктивну) та звукосприймальну (перцептивну) [100]- Середнє і зовнішнє вухо [0]- Середнє і внутрішнє вухо, слимак [0]- Вушна раковина, зовнішній слуховий хід, лабіринтні вікна [0]- Барабанна перетинка, лабіринтні вікна [0]
Які відділи відносяться до систем середнього вуха?- Тимпанальна (барабанна) порожнина з ланцюгом слухових кісточок і м'язами (стапедіальний, напружувач барабанної перетинки). соскоподібний паросток і кісткова частина слухової труби [100]- Зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, лабіринтні вікна, слухова труба [0]- Барабанна порожнина, слухові кісточки, слухова труба [0]- Барабанна перетинка, слухові кісточки, слухова труба [0]- Барабанна порожнина, соскоподібний паросток [0]
За допомогою яких інструментів проводиться отоскопія сімейним лікарем?- Ринологічне дзеркало, вушна лійка [0]- Отоскоп або вушна лійка з лобним рефлектором [100]- Спеціальний отологічний мікроскоп або телеендоотоскоп [0]- Ототелескоп [0]- Вушна лійка, набір Гартмана [0]
Огляд яких відділів органу слуху включає отоскопія?- Вушну раковину, завушну ділянку, хрящовий та кістковий відділи слухового ходу, барабанну перетинку [0]- Хрящовий і кістковий відділи зовнішнього слухового ходу, барабанну перетинку [100]- Зовнішній слуховий хід, барабанну перетинку, медіальну стінку барабанної порожнини [0]- Барабанну порожнину, слухові кісточки [0]- Барабанну порожнину, ланцюг слухових кісточок [0]
Назвіть небезпечні локалізацію і тип перфорації барабанної перетинки?- Краєва перфорація в ненатягнутій (розслабленій) частині, яка сприяє розвитку холестеатоми [100]- Краєва перфорація в передньонижньому квадранті натягнутої частини (pars tensa) [0]- Центральна перфорація pars tensa будь-якої локалізації [0]- Краєва перфорація в задньонижньому квадранті [0]- Центральна перфорація в передніх квадрантах [0]
Які функції виконує слухова (євстахієва) труба?- Звукову, дренажну і вентиляційну [0]- Вирівнювання внутрішньобарабанного тиску і газового складу в тимпанальній порожнині (еквіпресорна, аеродинамічна, бароаккомодаційна), евакуаторну (дренажну), захисну [100]- Звукову, захисну, бароаккомодаційну [0]- Дренажну, звукову, захисну [0]- Евакуаторну, вентиляційну, звукову [0]
Які методи і прилади використовуються для визначення функціонального стану слухової труби?- Аудіометрія за допомогою аудіометра або аудіотестера [0]- Об'єктивна аудіометрія, мовна аудіометрія [0]- Тимпанометрія за допомогою імпедансометра, звукова тубоманометрія [100]- Аудіометрія, звукова тубоманометрія [0]- Ототелеендоскопія, аудіометрія [0]
Які ви знаєте сучасні методи обстеження слуху?- Обстеження камертонами, шепітна мова [0]- Тональна і надпорогова аудіометрія, мовна аудіометрія, об'єктивна аудіометрія (для немовлят), іграшкова аудіометрія для дітей, шепітна і розмовна мова [100]- Розмовна мова, імпедансометрія, звукова тубоманометрія [0]- Аудіометрія, тимпанометрія [0]- Імпедансометрія, мовна аудіометрія [0]
Назвіть функції носа:- Нюхова, теплова [0]- Захисна, очищуюча, зігріваюча, зволожуюча, бактерицидна, нюхова, резонаторна [100]- Резонаторна, нюхова, захисна [0]- Захисна, нюхова [0]- Зволожуюча, резонаторна, нюхова [0]
Які з названих методів обстеження носа вам відомі?- Цитологічні, термографія [0]- Зовнішній огляд, пальпація, риноскопія, рентгенологічні, бактеріологічні і гістологічні, мікрориноскопія [100]- Ринопневмонія, визначення нюхової функції носа [0]- Пальпація, передня і задня риноскопія, ольфактометрія [0]- Передня риноскопія, рентгенографія [0]
Що можна бачити при передній риноскопії?- Задні кінці нижніх носових раковин, всі носові раковини, склепіння носоглотки [0]- Дно носа, нижню і середню носові раковини, носову перетинку, загальний, нижній і середній носові проходи, а при патології в них - наявність гною [100]- Носові раковини, хоани, носову перетинка [0]- Носову перетинку, нижні носові мушлі, носові ходи [0]- Вестибулярний відділ носа [0]
Які з названих речовин найчастіше застосовуються для якісного визначення нюху?- Оцтова кислота, ментол, скипидар [0]- 0.5 % розчин оцтової кислоти, винний спирт, настій валеріани, розчин нашатирного спирту [100]- Слабкий розчин солі, цукру [0]- Оцтова кислота, розчин фурациліну [0]- Слабкий розчин нашатирного спирту [0]
Назвіть сучасні методи обстеження функціонального стану носа і приносових пазух?- Передня і задня риноскопія, рентгенографія [0]- Ультразвукова ринометрія, комп'ютерна томографія, евакуаторний тест (мукоциліарний кліренс), цитологічне обстеження слизових виділень з електронною мікроскопією, імунологічне обстеження, оптична риноскопія, ринопневмометрія, обстеження нюху [100]- Оптична риноскопія, комп'ютерна томографія [0]- Рентгенографія, бактеріологічне обстеження, ольфактометрія [0]- Передня риноскопія, евакуаторний тест [0]
Що можна бачити при орофарингоскопії?- Піднебінні мигдалики, голосові складки, аденоїдні розрощення [0]- Піднебінні мигдалики, м'яке і тверде піднебіння, стінку ротоглотки, слизову оболонку щік, ясна, зуби, язик [100]- Піднебінні мигдалики, м'яке і тверде піднебіння [0]- Піднебінні мигдалики [0]- Язик, зуби, піднебінні мигдалики, м'яке піднебіння [0]
Коли, в основному, проводиться пальцеве дослідження носоглотки?- У дітей до 3-х років, у пацієнтів, в яких неможливо виконати задню риноскопію, при новоутвореннях носоглотки з метою визначення їх стану [100]- При гострому фарингіті, тонзиліті [0]- При заглотковому абсцесі, при обмеженні руху в нижньощелепному суглобі [0]- При гострому тонзиліті, паратонзилярному абсцесі [0]- У всіх дітей із відсутністю носового дихання [0]
Які анатомічні ділянки носа і носоглотки пальпуються під час пальцевого дослідження носоглотки?- Глотковий мигдалик (аденоїди), трубні мигдалики, леміш [0]- Глотковий мигдалик, хоани, задні кінці нижніх та середніх носових раковин, склепіння носоглотки, трубні валики [100]- Корінь язика, піднебінні мигдалики [0]- М'яке і тверде піднебіння, склепіння носоглотки [0]- Глотковий мигдалик, піднебінні мигдалики, нижні носові раковини [0]
Які чинники найчастіше сприяють виникненню обмеженого запалення зовнішнього слухового проходу?- Мацерація шкіри зовнішнього слухового проходу при екземі, при гноєтечі з порожнини середнього вуха, порушення цілості шкіри при маніпуляціях, розчухах, латентна форма цукрового діабету, отомікоз, загальний фурункульоз [100]- Неповноцінне харчування, авітамінози, ескудативний діатез, хронічний гепатохолецистит, травми [0]- Отогематома, перихондрит, гострий катаральний середній отит [0]- Отомікоз, гострий ларингіт, паротит [0]- Авітаміноз, патологія шлунка і печінки, хронічний туботимпаніт [0]
Яка клініка фурункула зовнішнього слухового проходу?- Біль голови, підвищення температури тіла, при отоскопії: гіперемія всіх стінок зовнішнього слухового ходу, різке його звуження [0]- Сильний біль у вусі, який підсилюється при жуванні, розмові і іррадіює у вушну та скроньову ділянку, біль голови; при отоскопії: кругле підвищення шкіри (переважно на нижній стінці ходу), яке звужує слуховий хід, вся ділянка на дотик надзвичайно болюча [100]- Відсутність болю у вусі, різке зниження слуху [0]- Біль у вусі, зовнішній ділянці, вушній раковині, почервоніння шкіри вушної раковини [0]- Біль у вусі з іррадіацією в передвушну ділянку, тризм, припухлість верхньощелепового суглобу [0]
Основні принципи лікування фурункула зовнішнього слухового ходу сімейним лікарем:- Під місцевим занечуленням розтин вип'яченої частини зовнішнього слухового ходу, очищення антисептиком або перекисом водню та відсмоктування гною, введення турунди з гіпертонічним розчином в рану, антибіотикотерапія, знеболюючі та десенсибілізуючі препарат [100]- Призначення сульфаніламідів, спиртових турунд у вухо, УВЧ [0]- Турунди з водним розчином антибіотику [0]- Протизапальна терапія, спиртові турунди в зовнішній слуховий прохід, УВЧ-терапія [0]- Турунди в зовнішній слуховий прохід з гіпертонічним розчином, десенсибілізуючий препарат, УВЧ-терапія [0]
Назвіть основні клінічні форми гострого середнього отиту:- Гострий отосальпінгіт, туботимпаніт, гострий катар середнього вуха, гострий гнійний середній отит, латентний середній отит, рецидивуючий середній отит [100]- Мірингіт, тубоотит, дифузний зовнішній отит [0]- Мірингіт, секреторний середній отит, адгезивний середній отит [0]- Хронічні середні адгезивні отити, рецидивуючий середній отит, гострий туботимпаніт [0]- Отосклероз, тимпаносклероз, мірингіт, гострий середній гнійний отит [0]
Які фази (стадії) патологічного процесу виділяють при гострому гнійному середньому отиті (ГГСО)?- Стадія початкового запалення середнього вуха, стадія вираженого гнійного запалення (доперфоративна), стадія перфорації барабанної перетинки, стадія виздоровлення (рубцювання) [100]- Стадія доперфоративна і рубцювання [0]- Стадія вираженого гнійного запалення з перфорацією барабанної перетинки, стадія рубцювання [0]- Стадія доперфоративна і перфоративна [0]- Фаза початкового запалення І стадії, фаза вираженого гнійного запалення [0]
Яка мікрофлора найчастіше виявляється при гострому гнійному середньому отиті(ГГСО)?- Золотистий стафілокок, кишкова паличка, стрептококи [0]- Hаemophylus inflyenza, Str. pneumoniae, Moraxella catharralis [100]- Синьогнійна паличка, кишкова паличка, анаероби [0]- Грибкова флора, золотистий стафілокок [0]- Стептококи, синьогнійна паличка [0]
На яких даних базується діагностика гострого гнійного середнього отиту?- Анамнезу, огляду, пальпації, отоскопії, обстеженні слуху, даних загального аналізу крові, бактеріологічного обстеження виділень [100]- Отоскопії, перкусії завушної ділянки, риноскопії [0]- Отоскопії, рентгенографії сосковидних відростків, результатів комп'ютерної томографії сосковидних відростків [0]- Отоскопії, аудіометрії [0]- Отоскопії, риноскопії, фарингоскопії [0]
Які місцеві суб'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту?- Біль у вусі, відчуття закладання у вусі, шум, зниження слуху, нежить, біль при натискуванні на козелок (у дітей) [100]- Біль у вусі, біль в ділянці сосковидного відростка, біль при натискуванні на козелок [0]- Біль в підщепленій ділянці на боці ураження, біль вушної раковини [0]- Біль у вусі, голові, зниження слуху, приступи головокружіння [0]- Біль голови, шум у голові, вусі, зниження слуху [0]
Які місцеві об'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту першої стадії?- Гіперемія барабанної перетинки різної інтенсивності, набряк. Інфільтрація барабанної перетинки, відсутність світлового рефлексу, зниження слуху, симптоматика гострого або хронічного риніту [100]- Гіперемія і мацерація шкіри зовнішнього слухового проходу, перфо-рація барабанної перетинки, ескудат в зовнішньому слуховому проході [0]- Шийний лімфаденіт на стороні хворого вуха, нависання задньо-верхньої стінки зовнішнього слухового проходу [0]- Барабанна перетинка мутна, не рухома, ретракція в pars flacida [0]- Барабанна перетинка тонка, втягнена, при самопродуванні вигинається частинами [0]
Що включає лікування гострого гнійного середнього отиту в першій фазі?- Парацентез барабанної перетинки при неперфоративному отиті, антибіотикотерапію, десенсибілізуючі препарати, туалет зовнішнього вуха, фізіотерапевтичні методи [0]- Протягом 7-8 днів сульфаніламіди, нестероїдні протизапальні препарати, десенсибілізуюча терапія, загально-зміцнююча терапія, знеболюючі та спиртові краплі у вухо, напівспиртовий компрес на завушну ділянку, судинозвужуючі краплі в ніс [100]- Спиртові краплі у вухо (отінум), дегідратаційна терапія, антибіотикотерапію [0]- Антибіотикотерапія (гентаміцин, стрептоміцин) 6 днів, спиртові вушні краплі [0]- Противірусна терапія, судинозвужуючі краплі в ніс [0]
Які місцеві об'єктивні симптоми гострого гнійного середнього отиту другої стадії (перфоративної)?- Гіперемія, набряк, інфільтрація барабанної перетинки, відсутність світлового рефлексу і перфорація барабанної перетинки, з якої виділяється гній, ескудат в зовнішньому слуховому проході [100]- Мацерація шкіри зовнішнього слухового проходу, симптоматика гострого або хронічного риніту [0]- Шийний лімфаденіт на стороні хворого вуха, нависання задньо-верхньої стінки зовнішнього слухового проходу [0]- Барабанна перетинка мутна, без опізнаваньних контурів, виділень у зовнішньому слуховому ході не відмічається [0]- Виділення у зовнішньому слуховому ході слизово-гнійні з запахом, гіперемія шкіри, інфільтрації, перетинка мутна [0]
Яке лікування може призначити сімейній лікар в перфоративній стадії гострого гнійного середнього отиту?- Антибіотики протягом 10 днів, макроліди або цефалоспорини ІІ-ІІІ покоління, десенсибілізуючі, нестероїдні протизапальні препарати, очистка з аспірацією ексудату із зовнішнього слухового проходу, лікування нежитю [100]- Антибіотики широкого спектру дії протягом 5 днів, знеболюючі, місцеве лікування [0]- Сульфаніламіди, десенсибілізуючі. місцеве лікування [0]- Десенсибілізуючі. противірусні ліки протягом 3-х днів [0]- Спиртові вушні краплі, фізіотерапевтичні процедури [0]
Які можуть бути ускладнення гострого середнього отиту?- Отоантрит, мастоїдит, середній секреторний отит, гостра нейросенсорна приглухуватість, парез лицьового нерва, хронічній середній секреторній отит, хронічний середній гнійний отит [100]- Внутрішньочерепні ускладнення, лабіринтит, отосклероз [0]- Злоякісні новоутвори середнього вуха, отоантрит, мастоїдит [0]- Паротит, дифузний зовнішній отит, тимпаносклероз [0]- Отосклероз, хвороба Меньєра, мастоїдит [0]
Які причини переходу гострого гнійного середнього отиту в хронічний середній секреторний отит (ХССО)?- Малосимптомність, запізніла діагностика, недостатнє лікування, алергічний риніт, хронічний аденоїдит, синусит, зниження загального і місцевого імунологічного статусу, тубарна дисфункція, вроджені вади (розщеплення піднебіння) [100]- Тубарна дисфункція, алергічний риніт, аденоїди [0]- Вроджені вади розвитку, недоношеність, часті ГРВІ, аденоїдит, хронічний тонзиліт, карієс зубів, серцеві вади, авітаміноз [0]- Аденоїди, хронічний тонзиліт, патологія печінки, нирок [0]- Алергічний риніт, параназальні синусити, паротит, фурункульоз [0]
Які симптоми хронічного середнього секреторного отиту?- Періодичні безболісні виділення з вуха (серозні, серозомукозні, ескудат), зниження слуху, отоскопічні: барабанна перетинка без опізнавальних контурів, втягнута, мікроперфорація [100]- Біль у вусі, зниження слуху, гнійні виділення в зовнішньому слуховому проході, які супроводжуються значним підвищенням температури тіла, отоскопічно: перфорована барабанна перетинка з краєвою перфорацією, з якої пульсуючи виділяється гній [0]- Зниження слуху, шум, нежить, отоскопічно: виділень нема, барабанна перетинка без опізнавальних контурів, ретракована, рубцеві зміни [0]- Шум у вусі, раптова втрата слуху, отоскопічно: барабанна перетинка в нормальному стані [0]- Біль у вусі, передвушній ділянці, її припухлість, барабанна перетинка втягнута, зміщений світловий конус [0]
Які можливі ускладнення нелікованого хронічного середнього секреторного отиту?- Перехід в адгезивний середній отит, в хронічний гнійний середній нехолестеатомний отит (мезотимпаніт) або холестеатомний (епітимпаніт), мірингосклероз, ретракційна кишеня [100]- Перехід в адгезивний середній отит, деструкція каналу лицьового нерва [0]- Перехід в лабіринтит, отогенний абсцес, деструкція каналу лицьового нерва [0]- Перехід в хронічний гнійний середній отит, лабіринтит, хвороба Меньєра [0]- Перехід в адгезивний середній отит, редидивуючий середній отит, лабіринтит [0]
Які чинники сприяють розвитку мастоїдиту?- Висока вірурентність мікробів, зниження загального і місцевого імунітету хворого, нераціональне лікування гострого середнього гнійного отиту, дисфункція носа і слухової труби, цукровий діабет [100]- Судинні розлади, ендокринні порушення, алергічна перебудова організму [0]- Травма сосковидного відростка, туберкульоз [0]- Авітаміноз, цукровий діабет, алергічний риніт [0]- Алергічний риніт, параназальний синусит, ГРВІ [0]
Які загальні симптоми мастоїдиту?- Висока температура тіла, загальна слабість, біль у вусі, відчуття повноти в ньому, періодичні виділення з вуха, припухлість і спонтанній біль у соскоподібному відростку, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ крові [100]- Підвищення температури тіла, інтоксикація, шум у вусі, пульсація в ньому, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ крові [0]- Нудота, блювота, запаморочення голови, біль у вусі, нежить, кашель [0]- Біль голови, зниження слуху, припухлість передвушної ділянки, тризм [0]- Біль у вусі, зниження слуху, сметаноподібні виділення в передніх відділах зовнішнього слухового ходу [0]
Які місцеві симптоми мастоїдиту?- Припухлість та гіперемія шкіри соскоподібного відростка, біль при його пальпації, флюктуація, барабанна перетинка сіра, контури її збережені, слух не змінений [0]- Припухлість та гіперемія шкіри соскоподібного відростка, стерті контури сосковидного відростка, відстаюча вперед вушна раковина, барабанна перетинка мідно-червоного кольору, інфільтрована, перфорація, гноєтеча, зниження слуху [100]- Гнійні виділення з вуха, гіперемія та інфільтрація шкіри зовнішнього слухового проходу, барабанна перетинка інфільтрована, слух не змінений, барабанна перетинка без пізнавальних контурів [0]- Виділення з запахом з зовнішнього проходу, гіперемія шкіри, інфільтрація, барабанна перетинка без опізнавальних контурів [0]- Зниження слуху, шум у вусі, отоскопія: барабанна перетинка не змінена [0]
На яких даних базується діагностика мастоїдиту?- Анамнезу, огляду, отоскопії, загального аналізу крові [0]- Огляду, ренгенографії черепа, реовазографії судин головного мозку [0]- Анамнезу, огляду, пальпації, отоскопії, дослідженні слуху, ренгенографії сосковидних відростків за Шюлером або комп'ютерної томографії [100]- Огляду, отоскопії, риноскопії [0]- Анамнезу, отоскопії, аудіометрії [0]
Назвіть атипові форми мастоїдиту:- Верхівково-шийний (Бецольда), зигоматоцит, скваміт, петрозит [100]- Петрозит, отоантрит, антрит, мастоїдит [0]- Антрит, лабіринтит, туботимпаніт [0]- Антрит, отоантрит, паротит [0]- Отоантрит, петрозит, туботимпаніт [0]
Що включає в себе консервативне лікування типового мастоїдиту на початковій стадії?- Парацентез з аспірацією і місцевим лікуванням, антибіотики цефалоспоринового ряду ІІ-ІІІ покоління, десенсибілізуючі препарати, нестероїдні ПЗП (наклофен, індометацин), фізіотерапевтичні методи (УВЧ, НВЧ), назальні спреї: алергодил і ноксспрей [100]- Внутрішньовушний фонофорез антибітика з гідрокортизоном, парацентез барабанної перетинки [0]- Антибіотики, десенсибілізуючі ліки, загальнозміцнюючі [0]- Парацентез, спиртові вушні краплі, УВЧ-терапія [0]- Зігріваючі спиртові компреси, спиртові вушні краплі, сульфаніламідні препарати, судинозвужуючі краплі в ніс [0]
Які безумовні покази до хірургічного лікування мастоїдиту?- Мастоїдит з субперіостальним абсцесом та сильною гноєтечею, мастоїдит з внутрішньочерепними ускладненнями чи підозрою на них (отогенний сепсис) [100]- При неефективності консервативного лікування мастоїдиту протягом 2 днів [0]- При сильних болях в соскоподібному відростку при невпевнено діагностованому мастоїдиті [0]- Отогенний сепсис, зовнішній дифузний отит, алергічні риніти [0]- Тотальна втрата слуху (гостра) без температурної реакції при незміненій барабанній перетинці [0]
Які розрізняють форми хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО)?- Хронічний гнійний середній отит з остеїтом (мезотимпаніт), хронічний гнійний середній холестеатомний отит (епітимпаніт, епімезотимпаніт) [100]- Хронічний сальпінгоотит(євстахіїт, тубоотит, туботимпаніт), середній секреторний отит [0]- Лабіринтит, отосклероз, тимпаносклероз [0]- Хронічний гнійний середній отит з краєвою, центральною перфораціями барабанної перетинки [0]- Отосклероз, мірингосклероз, хронічний туботимпаніт [0]
Які симптоми хворих при хронічному нехолестеатомному середньому отиті з остеїтом (мезотимпаніті)?- Виділення з вуха слизового тягучого ексудату або гнійного сметаноподібного ексудату з неприємним запахом, пониження слуху, отоскопічно: барабанна перетинка мутна, перфорація (краєва або центральна) різної локалізації і розмірів [100]- Виділення з вуха гнійного сметаноподібного ексудату з неприємним запахом , пониження слуху різного ступеня, головні болі , запаморочення (при довгому процесі), отоскопічно: барабанна перетинка мутна, без опізнавальних контурів, без перфорації [0]- Виділення слизу, різкий біль у вусі, пониження слуху; отоскопічно: гіперемія шкіри зовнішнього слухового проходу [0]- Зниження слуху, незначні виділення з зовнішнього слухового ходу, без запаху; отоскопічно-барабанна перетинка мутна [0]- Зниження слуху, виділень нема; отоскопічно-барабанна перетинка стоншена, не рухома [0]
Які симптоми хворих при хронічному гнійному холестеатомному середньому отиті (епітимпаніті)?- Пониження слуху різнго ступеня, болі голови, запаморочення, виділення з вуха гнійного сметаноподібного ексудату з неприєм-ним запахом, лусочки холестеатоми, холестеатомні виділення; отоскопічно: краєва перфорація в шрапнелевій частині [100]- Виділення з вуха слизового, тягучого ексудату, пониження слуху, низькочастотний шум у вусі; отоскопічно: гіперемія барабанної перетинки, барабанна перетинка мутна, рубцеві зміни, ретракція [0]- Зниження слуху, виділень нема; барабанна перетинка не змінена [0]- Головокружіння, періодичне зниження слуху, шум у вусі, барабанна перетинка мутна, без перфорації [0]- Зниження слуху, шум у вусі, виділення слизові без запаху, мірингосклероз; мікроперфорації в pars flacida [0]
Які ускладнення, загрожуючі життю хворого, найчастіше виникають при загостренні хронічного гнійного холестеатомного середнього отиту (епітимпаніту)?- Отогенний менінгіт, абсцес мозку і мозочка, отогенний сепсис (синустромбоз і септикопіємія), лабіринтит [100]- Холестеатома у передніх відділах тимпанальної порожнини, поліп вуха, грануляційно-каріозний процес у соскоподібному паростку [0]- Лабіринтит, мастоїдит з субперіостальним абсцесом або без нього, пошкодження лицевого нерву [0]- Тимпаносклероз, нейросенсорне пониження слуху [0]- Мастоїдит, отогенний сепсис, отосклероз [0]
Яка тактика сімейного лікаря при різких болях у вусі, посиленні гноєтечі з вуха, підвищенні температури тіла, нудоті, блюванні у хворих з хронічним гнійним середнім отитом?- Рекомендувати хворому консультацію отоларинголога [0]- Негайно направити хворого в ЛОР-клініку; антибіотикотерапія, десенсибілізуючі [100]- Призначити хворому антибіотики, дегідратаційну терапію [0]- Призначити заспокійливі (церукал, мотіліум), спиртові краплі у вухо [0]- Направити у реанімаційний відділ [0]
Яке найбільш важке ускладнення можливе при фурункулі зовнішнього носа?- Лімфаденіт підщелепної та шийної ділянок [0]- Тромбоз очної вени та кавернозного синуса, риногенний сепсис [100]- Абсцес перегородки носа, кровотеча з носа [0]- Бешихове запалення [0]- Деформація носа [0]
З якими захворюваннями слід диференціювати фурункул зовнішнього носа?- Бешихою носа, флебітом обличчя [100]- Опіком, обмороженням носа [0]- Періоститом кісток носа та нагноєнням гематоми носа [0]- Кістою входу в ніс, пухлиною носа [0]- Сикозом, екземою зовнішнього носа [0]
Які з названих запальних процесів приносових пазух можуть спостерігатися з дня народження дитини?- Етмоїдити [100]- Сфеноїдит [0]- Фронтит, гайморит [0]- Остеомієліт верхньощелепної кістки [0]- Кіста верхньощелепової пазухи [0]
У дітей до 3-х років запальним процесом вражаються в основному наступні приносові пазухи:- Верхньощелепна, основна [0]- Клітини решітчастого лабіринту і верхньощелепної пазухи: [100]- Лобні і основні пазухи [0]- Основна пазуха [0]- Лобна пазуха [0]
Які з наведених симптомів найбільш характерні для гострого етмоїдиту?- Біль голови, порушення носового дихання і нюху, підвищена температура тіла [0]- Біль голови, частіше в ділянці кореня носа, підвищена температура тіла, порушення носового дихання і нюху, велика кількість слухових гнійних виділень в середньому носовому ході, припухлість верхньої повіки у дітей [100]- Порушення носового дихання, періодичне закладання носа за рахунок набряку носових раковин [0]- Носова кровотеча, біль голови, шум у вусі і голові [0]- Постійна закладеність носа, слизові виділення, приступи астми [0]
З якими захворюваннями слід диференціювати гострий або загострення хронічного етмоїдиту у дітей?- Гострим кон'юнктивітом, гострим нежитем [0]- Алергічним набряком повік, гострим кон'юнктивітом, пухлиною решітчастої кістки, дакріоциститом, хронічним гайморитом, алергічним ринітом [100]- Дакріоциститом, аденоїдними розрощеннями [0]- Абсцесом повік, запаленням сльозового тільця [0]- Пухлинами носоглотки, основної пазухи [0]
Консервативне лікування гострого етмоїдиту наступне:- Судиннозвужуючі краплі в ніс, інгаляції [0]- Протизапальна і десенсибілізуюча терапія, інтерферон (лаферон, віаферон, інтрон), аспірація виділень з носових порожнин, судиннозвужуючі речовини в ніс (в спреях, в краплях або турундах, інгаляціях), імунокорекція, при явищах токсикозу - дезінтоксикація [100]- Десенсибілізуюча терапія, видалення відсмоктувачем виділень з носа, фізіотерапевтичні методи [0]- Антибіотикотерапія (оксацилін), кортикостероїди, краплі в носові ходи з розчином антибіотика і антигістамінних ліків [0]- Не призначати лікування, а негайно відправити в ЛОР-клініку [0]
Які симптоми найбільш характерні для гострого або загострення хронічного фронтиту?- Виділення з носа, біль голови, підвищена температура тіла, болючість при натисканні на задню стінку лобної пазухи, приступи чхання [0]- Біль голови в ділянці лоба , інколи нестерпний, в основному, вранці, підвищена температура тіла, затруднене носове дихання, виділення з носа, на рентгенограмі - затемнення лобної пазухи [100]- Затруднене носове дихання, біль голови в ділянці лоба вранці, підвищена температура [0]- Затруднене носове дихання, зниження нюху, біль в переніссі, надбровній ділянці, на рентгенограмі- приносові пазухи чисті [0]- Біль голови, шум у вусі, періодичні носові кровотечі [0]
Найбільш характерними ознаками гострого гаймориту є:- Затруднене носове дихання, біль голови, підвищена температура тіла [0]- Біль голови, в основному в другій половині дня, відчуття розпирання в ділянці відпо-відної пазухи, підвищена температура тіла, затруднене носове дихання, серозно-гнійні виділення з носа, на рентге-нограмі відмічається затемнення гайморової пазухи або ріве [100]- Приступи чхання з виділенням з носа прозорої рідини, періодичне затруднення носового дихання, болі голови [0]- Біль голови, відсутність носового дихання, риноскопічно-викривлення носової переділки [0]- Приступи чхання, виділення з носа значні слизові, слизова оболонка носа не змінена [0]
Які орбітальні ускладнення можуть бути при гострих або загостренні хронічних синуситів?- Кон'юнктивіт, іридоцикліт [0]- Реактивний набряк повік, періостит орбіти, субперіостальний абсцес орбіти, флегмона орбіти, тромбоз кавернозного синуса [100]- Періостит орбіти, дакріоцистит, набряк тканини орбіти [0]- Свербіж очей, симптоми кон'юнктивіту, іридоцикліту [0]- Нежить постійний, при обстеженні у алерголога виявлено алергічну реакцію на домашні предмети та кліщі [0]
Хірургічне лікування при запальних процесах в приносових пазухах проводиться:- При хронічних синуситах з гіперпластичним (поліпозний процес, кіста) або казеозним процесом в пазусі, при внутрішньочерепних та орбітальних ускладненнях (субперіостальний процес, позабульбовий процес, флегмона орбіти) [100]- При гострих неускладнених синуситах, при алергійних синусопатіях [0]- При орбітальних ускладненнях без патологічних змін приносових пазух [0]- При викривленні носової перегородки, деформації зовнішнього носа [0]- При хронічному цілорічному алергічному риніті без поліпозу носа [0]
Вкажіть сучасну класифікацію алергійних ринітів:- Сезонний алергійний риніт і цілорічний алергійний риніт [100]- Хронічний вазомоторний риніт, алергійний риніт, гіперпластичний риніт [0]- Хронічний риніт, вазомоторний риніт, гострий риніт, алергійний риніт [0]- Вазомоторний риніт, алергійний медикаментозний риніт [0]- Хронічний риніт, хронічний гіперпластичний риніт [0]
Cимптоми алергійного сезонного риніту:- Свербіння ділянки носа та очей, чхання, значна ринорея, в слизових виділеннях виявляється велика кількість еозинофілів, печія в ділянці носа і носоглотки, слухової труби, відчуття закладеності вух [100]- Закладеність носа з гнійними виділеннями, біль в ділянці носа, приносових пазухах, біль голови, печія в горлі [0]- Періодичне чхання, втрата нюху, відсутність носового дихання, слизовогнійні виділення з носа, періодичні носові кровотечі [0]- Закладеність носа, біль голови та в ділянці інфраорбітальній, при пальпації - болючість в місці виходу трійчастого нерва [0]- Симптоми алергійного риніту з народження, відсутність носового дихання правої половини носа, риноскопічно - деформація носового скелету з обтурацією носових ходів [0]
Виберіть правильне лікування сезонного алергійного риніту:- Десенсибілізуючі препарати (димедрол, діазолін), заспокійливі ліки, судиннозвужуючі краплі [0]- Елімінація алергена з наступною специфічною імунотерапією (СІТ) у алерголога [0]- СІТ, десенсибілізуючі препарати (семпрекс, гісманал, лорантадин), в ніс - спрей антигістамінового препарату (алергодил, гістімед) та місцевого кортикостероїду (беконазе, фліксоназе, альдецин, назокорт), препарати кальцію, рутину, псевдоефедрину [100]- Протизапальна терапія, судинозвужуючі краплі в ніс [0]- Заспокійливі препарати, періодично - десенсибілізуючі ліки [0]
Типова локалізація носової кровотечі:- З нижніх носових раковин, дна носа [0]- З кісельбахового сплетіння, на передній частині носової переділки [100]- З етмоїдальної ділянки носової порожнини [0]- З дна носа і нижнього носового ходу [0]- З верхніх відділів носової переділки [0]
Найчастіші причини носової кровотечі:- Травми носа, фурункул носа, СНІД, гіпертонічна хвороба [0]- Гіпертонічна хвороба, вірусна інфекція, травми носа, гемофілія, атрофічний риніт [100]- Сикоз носа, синусит, хронічний риніт [0]- Хронічні параназальні синусити, викривлення носової переділки [0]- Сифіліс носа, фурункул носа [0]
Яку першу кваліфіковану допомогу повинен надати сімейний лікар при носовій кровотечі?- Відправити в ургентний ЛОР-відділ [0]- Ввести кровоспинні препарати (етамзилат, діценон, вікасол, памба), гіпотензивні препарати, очистити носову порожнину від згустків крові і тампонувати змоченими гемостатич-ними ліками марлевими тампонами носову порожнину, скерувати в ургентний ЛОР-відділ [100]- Ввести кровоспинні препарати і відправити в ургентний ЛОР-відділ [0]- Ввести ватний тампон в одну половину носа, притиснути крило носа до переділки, відправити в терапевтичне відділення [0]- Відправити в гематологічний відділ [0]
Які прояви аденоїдних розрощень?- Затруднене носове дихання, носова кровотеча, частий нежить, пониження слуху [0]- Затруднене носове дихання, інколи гугнявість, аденоїдний вираз обличчя, частий нежить, часте запалення середнього вуха і гіпертрофія носоглоткового мигдалика, пониження слуху і пам'яті [100]- Затруднене носове дихання, носова кровотеча, гіпертрофія піднебінного мигдалика [0]- Біль голови, відсутність носового дихання, риноскопічно - викривлення носової переділки [0]- Затруднення носового дихання, риноскопічно - поліпи носа [0]
З якими захворюваннями необхідно диференціювати аденоїдні розрощення?- Доброякісними (ангіофіброми) і злоякісними пухлинами носоглотки, хоаналь-ним або ретроназальним поліпом, абсцесом носоглоткового мигдалика, алергійним ринітом [100]- Викривленням переділки носа, гіпертрофічним ринітом (гіперплазія задніх кінців носових раковин) [0]- Гіпертрофією піднебінних мигдаликів, парафарингіальним абсцесом [0]- Ангіофібромою, паратонзилярним абсцесом [0]- Раком носоглотки, викривленням носової переділки гострим тонзилітом, фарингітом, розщепленням м'якого піднебіння [0]
Показники до аденотомії:- Аденоїди ІІ-ІІІ ст. при різко затрудненому носовому диханні та середніх рецидивуючих секреторних отитах, зниження слуху і деформації лицевого скелету, при ретракційних отитах з тубарною дисфункцією [100]- Аденоїди І-ІІ ст. та часті захворювання верхніх дихальних шляхів, зниження слуху, періодичне затруднене носове дихання [0]- Якщо аденоїди є причиною періодичного зниження слуху, при наявності різкого затруднення носового дихання алергійного генезу, нічного нетримання сечі [0]- Часті ГРВІ, викривлення носової переділки [0]- Часті носові кровотечі, гіпертрофічний риніт [0]
Лакунарну ангіну слід диференціювати від:- Грипу, гострого катару верхніх дихальних шляхів, гострого фарингіту [0]- Дифтерії глотки, сифілісу, туберкульозу, раку, саркоми, некротичних змін в мигда-ликах при скарлатині, кіру, ураження мигдаликів при хворобах крові, грибкових процесах [100]- Грипу, дифтерії глотки, туберкульозу, сифілісу [0]- СНІДу, гострого фарингіту, паратонзилярного абсцесу [0]- Раку мигдалика, кандидозу, сифілісу, стороннього тіла глотки [0]
Які з наведених ускладнень ангін належать до місцевих?- Пери- і паратонзілярний, заглотковий абсцеси, тонзилогенний едіастиніт, гострий шийний гнійний лімфаденіт, хронічний тонзиліт, підщелепний лімфаденіт, флегмона шиї [100]- Набряк гортані, гостре запалення середнього вуха, кровотеча з глотки [0]- Тонзилогенний сепсис, ураження нирок, серця, суглобів [0]- Ревматоїдний артрит, шийний лімфаденіт [0]- Шийний остеохондроз, флегмона шиї, носова кровотеча [0]
Токсична форма дифтерії ротоглотки характеризується:- Гострим початком, температурою тіла 39-40 ( С, багряно-синім кольором піднебінних мигдаликів, покритих біло-сірими плівками, які виходять за межі мигдаликів і важко знімаються, набряком слизової оболонки ротоглотки і підшкірної клітковини [100]- Почервонінням слизової оболонки м'якого піднебіння, припуханням з одного боку, тризмом [0]- Набряком слизової оболонки глотки і підшкірної клітковини верхньої частини шиї, червоно-синім кольором піднебінних мигдаликів, покритих сіро-рожевою плівкою, яка в перший день захворювання легко знімається [0]- Поступово, підгостро починається, без температурної реакції, почервоніння сливої оболонки ротоглотки [0]- Висока температура (40 ( С), біль в горді, тризм, інфільтрація, почервоніння паратонзилярної ділянки ураженої сторони [0]
Дифтерія гортані (справжній круп) характеризується:- Поступовим порушенням голосу, що доходить до афонії, поступовим затрудненням дихання, асфіксією [100]- Затрудненням дихання, періодичним поліпшенням чистоти голосу і дихання [0]- Поліпшенням від протизапальної терапії відхаркуючих засобів, спазмолітиків [0]- Біль голови, глотки, гортані, асфіксія, яка наступила після автокатастрофи [0]- Асфікія, яка наступили після затяжного нелікованого ларинготрахеїту [0]
Ларингеальний стеноз (на грунті сторонннього тіла) характеризується:- В анамнезі - факт попадання стороннього тіла, після чого - приступ кашлю, посиніння, затруднене дихання, афонія, інспіраторна задишка [100]- Кашель, приступи гавкаючого кашлю, хрипкий грубий голос, багато харкотиння, періодично поліпшення голосу [0]- Приступи кашлю, симптоми "гупання", нерухомість гортані при диханні, чистий голос [0]- Притупи кашлю астматичного характеру, особливо в сезон цвітіння тополі або вільхи [0]- Приступи кашлю, нежить, чхання на фоні алергійного риніту [0]
Які симптоми найбільш характерні для паратонзилярного абсцесу?- Затруднене дихання, біль у горлі при ковтанні слини, кашель з віддачею у вухо [0]- Сильні болі в горлі, через що хворий не вживає їжу і не може проковтнути слину, яка витікає з рота, тризм, висока температура, хворого морозить, піднебінний мигдалик збільшений і зміщений, запах з рота, збільшені лімфовузли шиї [100]- Дисфагія з попаданням їжі або води в носоглотку і порожнину носа, вимушене положення голови, болючі і збільшені підщелепні лімфатичні вузли, підвищується ШОЕ [0]- Затруднене ковтання, біль в глотці, гіперемія задньої стінки глотки [0]- Затруднене ковтання, слинотеча, затруднене проходження їжі [0]
Паратонзилярний абсцес слід диференціювати від:- Флегмонозних абсцесів глотки, які виникають при захворюваннях крові, дифтерії, скарлатині, злоякісних пухлинах, абсцесу язикового мигдалика [100]- Флегмони глотки, язика і дна порожнини рота [0]- Гнійних шийних лімфаденітів, медіастиніту, паротиту [0]- Сифілісу ротоглотки, СНІДу, абсцесу кореня язика [0]- Раку мигдалика, паратонзилярного абсцесу, паратонзиліту, раку кореня язика, раку носоглотки [0]
Яка невідкладна допомога хворому з паратонзилітом в стадії абсцедування?- Антибіотикотерапія, анальгетики, вітамінні препарати, полоскання горла розчином фурациліну [0]- Розтин абсцесу з аспірацією гною та промиванням, антибіотикотерапія (фортум, фромілід, рулід), десенсибілізуюча (семпрекс, гісманал, кларитин), дезінтоксикаційна терапія, тепло на шию, полоскання горла (розчинами соди, фурациліну, перекису водню), оприску [100]- Тонзилектомія, особливо при частих абсцесах мигдалика, а також при інших ускладненнях [0]- Фізіотерапевтичне та гомеопатичне лікування [0]- Противірусна терапія, знеболюючі ліки [0]
Які ускладнення при паратонзилярному абсцесі?- Гнійний підщеповий лімфаденіт, медіастиніт, сепсис, паротит, флегмона дна порожнини рота [100]- Шийний лімфаденіт, заглотковий абсцес, нефрит, езофагіт [0]- Ерозійна кровотеча з рота, гострий стеноз гортані, госторий середній отит, абсцес перегородки носа, носова кровотеча [0]- Хронічний тонзиліт, карієс зубів [0]- Медіастиніт, гломерулонефрит, виразкова хвороба шлунка [0]
Які симптоми найбільш характерні для заглоткового абсцесу?- Затруднення дихання, порушення ковтання, гугнявість, значне напухання підщелепових лімфатичних вузлів, висока температура, випинання задньої стінки глотки [100]- Різкий біль у горлі, затруднене ковтання, висока температура, тризм, слинотеча [0]- Болі при ковтанні, діти відмовляються від їжі, вимушене положення голови, гугнявість, висока температура, порушення дихання [0]- Біль голови, глотки, висока температура [0]- Біль в ділянці гортані, в анамнезі - травма гортані [0]
Які з наведених ускладнень заглоткового абсцесу є найбільш небезпечними для життя хворих?- Медіастиніт, ерозивні кровотечі, асфіксія в результаті здавлення дихальних шляхів [100]- Сепсис, глибокі флегмони шиї, гострий середній отит [0]- Ангіна, гострий фарингіт, епіглотит [0]- Ангіна, ерозивна кровотеча, стоматит [0]- Гострий туботимпаніт, гострий тонзиліт [0]
Невідкладне лікування заглоткового абсцесу включає:- Антибіотики у великих дозах, дезінтоксикаційні препарати, відсмоктування гною із абсцесу [0]- Розтин абсцесу через рот, відсмоктування. Попередньо бажано провести пункцію абсцесу з метою запобігання попадання великої кількості гною в дихальні шляхи. Антибіотикотерапія (цефалоспориновий ряд ІІІ-го покоління довенно) [100]- Тепло на шию, полоскання горла 0.1 % розчином фурациліну, УВЧ, сульфаніламіди [0]- УВЧ-терапія, полоскання горла [0]- Десенсибілізуючу терапія, знеболюючі, відправити в реанімаційний відділ [0]
Показання до тонзилектомії:- Гіперплазія піднебінних мигдаликів І-ІІ ст., часті респіраторні інфекції, гемофілія [0]- Рецидивуючі паратонзилярні абсцеси, хронічний тонзиліт з частими ангінами при неефективності консервативного лікування, тонзилектомія в "гострому" періоді при паратонзилярному абсцесі, при тонзилогенній інтоксикації [100]- Гіперплазія щитовидної залози, грибкове ураження піднебінних мигдаликів, підвищення показників антистрептолізину-0 [0]- Фарингомікоз, хронічні фарингіти [0]- Безангінна форма артриту, карієс зубів [0]
Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт (ГСЛТБ) розвивається на фоні:- Бактеріальної інфекції [0]- Вірусної, аденовірусної інфекції [100]- Анаеробної, грибкової інфекції [0]- СНІДі, сифілісі [0]- Туберкульозі, анаеробній інфекції [0]
В якому відділі гортані найбільш виражений запальний процес при ларинготрахеобронхіті?- Вестибулярному [0]- Середньому [0]- Підскладковому [100]- Ротоглотці [0]- Носоглотці [0]
Які симптоми характерні для ларинготрахеобронхіту?- Нормальна температура тіла, вологий кашель, експіраторна задуха, хворі спокійні, в диханні приймає участь допоміжна мускулатура грудної клітки, гіперемовані, набряклі валики в підскладковому просторі [0]- Підвищена температура тіла, гавкаючий сухий кашель, стенотичне дихання, інспіраторна задуха, акроціаноз, хрипкість голосу, різкий неспокій, тахікардія, втягення податливих місць тулуба, набряк слизової в підскладковому просторі [100]- Експіраторна задишка, вологий кашель з великою кількістю харкотиння, афонія [0]- Нежить, ринорея, чхання, хрипкість голосу [0]- Затруднення ковтання, нежить, біль глотки [0]
Яке лікування ларинготрахеобронхіту з І-ІІ ступенем стенозу гортані?- Антибіотики: пеніциліни з клавулановою кислотою або цефалоспорини ІІ-ІІІ покоління, кортикостероїдні препарати (дом'язево), антигістамінні, седативні препарати, інгаляції протинабрякової суміші, інтерферон [100]- Лікування під тентом, інгаляції відвару трав, сульфаніламіди [0]- Відправити в інфекціний відділ [0]- Негайно відправити в реанімаційний відділ [0]- Негайно відправити в ЛОР-відділ [0]
Яке лікування ларинготрахеобронхіту з ІІІ ступенем стенозу гортані?- Антибіотикотерапія інтравенозно, кортикостероїди інтравенозно - "внутрівенна трахеотомія", літичну суміш, гіпосенсибілізуюча і дезінтоксикаційна та дегідратаційна тера-пія, відволікаюча терапія, лікування під тентом, а при неефективності - подовжену інтуб [100]- Лікування під тентом з доступом повітря, насиченим водяною парою до 90 % , інгаляції протинабрякової суміші, дегідратаційна і відволікаюча терапія [0]- Сульфаніламіди, заспокійливі, десинсибілізуюча та загальноукріплююча терапія, інгаляції протинабрякової суміші [0]- Трахеостомія або конікотомія [0]- Термінова подовжена інтубація [0]
Лікування ларинготрахеобронхіту з IV ступенем стенозу гортані складається з?- Невідкладної інтубації, комплексного медикаментозного лікування [0]- Невідкладної інтубації, комплексного медикаментозного лікування, при недостатній ефективності невідкладної трахеотомії [100]- Антибіотиків, гормонів (3-5 мг кортизону на 1 кг ваги тіла) відволікаючої терапії [0]- Трахеостомії [0]- Подовженої інтубації [0]
Які абсолютні покази до трахеотомії ви знаєте?- Гострий стеноз гортані і трахеї з асфіксією (при онкозахворюваннях гортані), алергії, травмі [100]- Субстеноз, зумовлений набряком гортані і трахеї запального чи алергійного генезу [0]- Гострий стеноз гортані і трахеї в стадії субкомпенсації [0]- Балотуюче стороннє тіло трахеї [0]- Рак гортані І-ІІ ст [0]
Яка етіологія гематоми вушної раковини?- Опіки, відмороження вушної раковини, укуси комах [0]- Травми [100]- Стиснення вушної раковини, бешиха [0]- Гемофілія [0]- Капіляротоксикоз [0]
Які головні ознаки отогематоми?- Висока температура тіла, біль у вусі і головний біль, червоний колір шкіри [0]- Нормальна температура тіла, відсутність болю без дотику, синюшно-червоний колір шкіри над округлою припухлістю, флюктуація, травма в анамнезі [100]- Вушна раковина деформована, флюктуація [0]- Біль голови, біль вуха, зниження слуху [0]- Біль у вушній раковині [0]
Що включає в себе лікування отогематоми?- Дезінфекцію шкіри, пункцію отогематоми, відсмоктування і промивання її концентрованим розчином антисептика, протизапальну терапію, розтин отогематоми по нижньому краю, стискуючу пов'язку [100]- Зігріваючий компрес, гемостатичні препарати [0]- Скерувати до косметолога [0]- Скерувати до хірурга [0]- Скерувати в ЛОР-клініку [0]
Яка тактика сімейного лікаря при значному травматичному пошкодженні вушної раковини?- Стерильна пов'язка, протиправцева сироватка, скерування хворого в ЛОР- відділ [100]- Стерильна пов'язка, антибактеріальна терапія [0]- Первинна хірургічна обробка рани, первинний шов на м'які тканини [0]- Негайно відправити в косметологічну лікарню [0]- Відправити в ЛОР-відділ [0]
При живому сторонньому тілі (комахи) зовнішнього слухового ходу проводиться:- Усунення комахи з допомогою пінцета чи шляхом вимивання стороннього тіла [0]- Вливання у вухо олії, умертвіння живого стороннього тіла, вимивання теплою водою [100]- Вливання спирту у вухо, потім промивання [0]- Усунення за допомогою гачка [0]- Скерувати в ЛОР-відділ [0]
При органічних вклинених сторонніх тілах зовнішнього слухового ходу проводяться:- Вливання спиртових крапель, усунення зморщеного стороннього тіла гачком або вимиванням теплою водою за допомогою шприца (100-200 мл) [100]- Вимивання стороннього тіла теплою водою [0]- Видалення стороннього тіла пінцетом [0]- Скерувати в ЛОР-відділ [0]- Скерувати в косметологічну лікарню [0]
Тактика сімейного лікаря при ускладнених вклинених сторонніх тілах в слуховий прохід:- Призначення протизапальної терапії, скерування хворого в ЛОР-стаціонар з метою видалення стороннього тіла [100]- Вимивання стороннього тіла [0]- Спроба видалити стороннє тіло з допомогою гачка, пінцета [0]- Протизапальна терапія [0]- Відправити в реанімаційне відділення [0]
Які основні ознаки травми носа з закритим переломом кісток носа?- Біль, почервоніння шкіри, пухирі [0]- Носова кровотеча, деформація зовнішнього носа, затруднене носове дихання [100]- Носова кровотеча, порушення носового дихання та нюху, гострий нежить [0]- Затруднене носове дихання [0]- Нема симптомів [0]
Чим небезпечне пошкодження верхньої стінки носа?- Практично нічим [0]- Носовою кровотечею, порушенням нюху [0]- Появою ліквореї в результаті травми ситовидної пластинки [100]- Носовою кровотечею, абсцесом носової перегородки [0]- Деформацією зовнішнього носа з остеомієлітом [0]
Методи діагностики закритого перелому кісток носа:- Анамнез, передня риноскопія [0]- Зовнішній огляд, пальпація та ольфактометрія [0]- Зовнішній огляд, пальпація, риноскопія, ренгенографія [100]- Передня риноскопія, ольфактометрія [0]- Зовнішній огляд, передня риноскопія [0]
В який термін можливе вправлення зміщених уламків кісток носа без оперативного втручання?- До 6-8 днів після травми [100]- До 2 тижнів [0]- До 1-1.5 місяця [0]- В перші 2 години після травми [0]- До 2 тижнів [0]
Яке лікування закритих переломів кісток носа із зміщенням уламків?- Зупинка кровотечі, репозиція кісткових уламків в перші дні після травми, передня тампонада, протизапальна, протинабрякова терапія, нестероїдні протизапальны препарати [100]- Зупинка кровотечі, спостереження [0]- Холод на ніс, гемостатичні препарати, спокій [0]- Зупинка кровотечі, відправлення в ЛОР-клініку [0]- Холод на ніс, відправлення в ЛОР-клініку [0]
Яка тактика сімейного лікаря при повному відриві кінчика носа?- Зупинка кровотечі, щадяча обробка рани, асептична пов'язка, протиправцева сироватка, відправити в ургентну ЛОР- або косметичну клініку, антибіотикотерапія [100]- Зупинка кровотечі, обробка рани, асептична пов'язка [0]- Асептична пов'язка, протиправцева сироватка, антибіотики [0]- Первинна хірургічна обробка рани [0]- Відправити негайно в ЛОР-клініку [0]
Які з наведених причин носових кровотеч відносяться до місцевих?- Травми носа, сторонні тіла носа, цироз печінки [0]- Травми носа, пухлини носа, в тому числі "кровоточивий поліп" носової переділки [100]- Інфекційні і вірусні васкуліти, гіпертонія, захворювання кровотворних органів [0]- Травми носа, поліпи носа [0]- Пухлини носоглотки [0]
В чому полягає долікарняна допомога при носових кровотечах?- Напівсидяче положення хворого, холод на ніс, передня тампонада носа. Якщо кровотеча з переднього відділу носової перетинки, то можна ввести марлевий тампон з гемостатиком в передній відділ носа [100]- Передня або задня тампонада носа [0]- Холод на ніс, притиснути крило носа до перегородки [0]- Ватний тампон в ніс, відправити в ЛОР-клініку [0]- Ватний тампон, змочений розчином перекису водню [0]
Невідкладна допомога хворому з носовою кровотечею, яку надає сімейний лікар в першу чергу:- Передня, задня тампонада носа [0]- Заспокоїти хворого, якщо можна - з'ясувати причину кровотечі, провести перед-ню тампонаду носа, а при необхідності, парентерально ввести кровоспинні засоби (етамзілат) [100]- Холод на ніс, ввести в передній відділ порожнини носа ватну кульку [0]- Судиннозвужуючі краплі або спрей в носову порожнину, ватний тампон, змочений перекисом водню [0]- Ватний тампон в ніс, відправити в ЛОР-відділ [0]
Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі носа (горох, квасоля)?- Видалення з допомогою пінцета [0]- Видалити стороннє тіло гачком, якщо такої можливості немає, то хворого покласти в горизонтальне положення із спущеною вниз головою, стороннє тіло спробувати виштовхнути швидким видихом через ніс [100]- Відсмоктати з допомогою гумової груші [0]- Проштовхнути пінцетом в носоглотку [0]- Відправити в ЛОР-клініку [0]
Невідкладна допомога сімейного лікаря при ударі і стисканні гортані без значного стенозу і асфіксії:- Холод на шию, голосовий режим [0]- Направити хворого в спеціалізований стаціонар, холод на шию, знеболюючі, протинабрякові препарати [100]- Трахеостомія [0]- Конікотомія [0]- Крікотомія [0]
Що необхідно виконати терміново при хімічному опіці стравоходу?- Промити шлунок нейтралізуючим розчином, знеболити за необхідністю і достатньо наводнити, відправити в реанімаційний відділ [100]- Дати хворому проковтнути нейтралізуючий розчин [0]- Промити шлунок фізіологічним розчином [0]- Негайно відправити в ЛОР-відділ [0]- Негайно відправити в хірургічний відділ [0]
Які з перерахованих хімічних розчинів можна використати для промивання шлунка при вживанні кислоти?- Розчин оцту, лимонний сік, розчин лимонної кислоти [0]- Розчин паленої магнезії, вапняне молоко, двовуглекислий натрій [100]- Фізіологічний розчин [0]- Слабий розчин нашатирного спирту [0]- Розчин фурациніну [0]
Які з перерахованих хімічних розчинів використовуються для промивання шлунка при вживанні токсичних доз лужної речовини?- Розчин оцту, лимонний сік, розчин лимонної кислоти [0]- Розчин паленої магнезії, вапняне молоко, двовуглекислий натрій [100]- Розчин кухонної солі, вапняне молоко [0]- Дистильована вода [0]- Розчин фурациліну [0]
Через який термін після хімічного опіку стравоходу розпочинається його рубцеве звуження?- Після 3-х днів [0]- Після 10-14 днів [100]- Після 30 днів [0]- Після 3-х місяців [0]- На наступний день [0]
Через який термін після хімічного опіку стравоходу необхідно розпочинати профілактичне бужування?- Через один місяць [0]- 10-15 днів [100]- Три місяці [0]- На наступний день [0]- Через 2 місяці [0]
Яка симптоматика стороннього тіла стравоходу?- Біль в горлі, затруднене дихання, кашель при зміні положення тіла [0]- Характерний анамнез, біль в ділянці шиї чи за грудиною, особливо при ковтанні, затримка проходження їжі [100]- Біль в ділянці шиї, особливо при ковтанні, підвищена температура тіла [0]- Приступи кашлю з посинінням, затруднее дихання [0]- Біль в горлі і глотці з приступами астми [0]
Тактика сімейного лікаря при підозрі на стороннє тіло стравоходу:- Нагляд за хворими в динаміці на фоні протизапальної терапії [0]- Направити хворого на обстеження в спеціалізоване відділення [100]- Езофагоскопія з метою діагностики і видалення стороннього тіла [0]- Нагляд за хворим протягом 3-х діб без лікування [0]- Направити на контрастну ренгеноскопію і рентгенографію стравоходу [0]
Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі бронха, що вентильно його обтурує?- Негайна трахеостомія [0]- Негайне обстеження хворого в спеціалізованому стаціонарі [100]- Трахеотомія з негайною бронхоскопією [0]- Призначити заспокійливі та муколітичні препарати і відправити в ургентну ЛОР-клініку [0]- Призначити рентгенологічне обстеження органів грудної клітини [0]
Яка невідкладна допомога при сторонньому тілі гортані або трахеї, що викликають асфіксію?- Негайна трахеостомія або конікотомія, крикотомія з подальшою госпіталізацією в спеціалізоване відділення [100]- Викликати реанімаційну бригаду швидкої допомоги [0]- Хворого негайно допровадити до найближчого лікувального закладу [0]- Хворому проводити штучний масаж серця та штучне дихання на кушетці з опущеною головою [0]- Пряма ларингоскопія з інтубацією [0]
На чому грунтується діагноз стороннього тіла бронха?- В анамнезі - стан короткочасної асфіксії з втратою свідомості, скарги на кашель, біль в грудній клітці [100]- В анамнезі - стан короткочасної асфіксії з посинінням з подальшим кашлем (на рентгенограмі - емфізема однієї з легень) [0]- В анамнезі - тривалий кашель, аталектаз одної з легень [0]- Скарги на біль за грудиною при ковтанні їжі, затримку їжі, гіперсалівацію [0]- Скарги на затруднене ковтання, біль горла, який посилюється при ковтанні [0]
Які зміни в легенях виникають при повній обтурації бронха стороннім тілом?- Ателектаз [100]- Емфізема [0]- Змін немає [0]- Хронічний бронхіт [0]- Приступи бронхіальної астми [0]
Причини гострої сенсоневральної (перцептивної) втрати слуху?- Гіпертонічна хвороба, вірусна інфекція, ототоксичні антибіотики [100]- Хронічний середній отит, лабіринтит, хвороба Меньєра [0]- Хронічний середній секреторний отит, отосклероз, тимпаносклероз [0]- Хронічний гнійний середній отит, ототоксичні антибіотики [0]- Отосклероз, тимпаносклероз, адгезивний середній отит [0]
Тактика сімейного лікаря при раптовій сенсоневральній втраті слуху серцево-судинного генезу:- Ввести гіпонзивні та судиннорозширюючі препарати та терміново відправити в кардіологічний центр і на консультацію отоларинголога [100]- Терміново відправити в ЛОР-клініку [0]- Призначити серцево-судинні препарати і спостерігати за хворим [0]- Скерувати на аудіологічне обстеження [0]- Негайно відправити в реанімаційне відділення, відправити на електроенцефалографію судин мозку [0]
Тактика сімейного лікаря при раптовій сенсоневральній втраті слуху вірусного генезу:- Призначити противірусну терапію з інтерфероном (віаферон, лаферон) і терміново відправити в ЛОР-клініку або в інфекційну лікарню [100]- Призначити противірусну терапію і спостерігати за хворим [0]- Направити в інфекційну лікарню на обстеження [0]- Призначити антибіотикотерапію, дезінтоксикаційну терапію і спостерігати за хворим [0]- Скерувати на електроенцефалографію судин мозку [0]
21. "Стоматологія"Сухість, печія язика, язик складчатий, в глибині складок і по краях їх білий наліт. При посіві матеріалу - 15 000 колоній. Діагноз:- Десквамативний глосит [0]- Кандидозний глосит [100]- Гіпохромна анемія [0]- Глосодинія [0]- Пелагра [0]
Підвищена температура, слабість, інтенсивні невралгічні болі лівої полови-ни обличчя. На слизовій щоки і піднебіння зліва - окремі дрібні пухирці і кільцевидні групи пухирців на гіперемованому фоні. Ерозії з фестончатими краями в проекції нервів. Діагноз:- Оперізуючий лишай [100]- Герпетичний стоматит [0]- Герпетиформний стоматит Дюрінга [0]- Багатоформна ескудативна еритема [0]
Головокружіння, підвищення температури тіла, неприємний запах з рота. Блідість шкіри та слизових. Стійка ангіна, виразковий гінгівостоматит за типом ангіни Венсана. Діагноз:- Виразково-некротичний гінгіво-стоматит [0]- Лімфатична лейкемія [0]- Мієлоїдна лейкемія [0]- Гострий лейкоз [100]
Зміни секреторної функції шлунка при поганій обробці їжі в роті на протязі довгого часу:- Не змінюються [0]- Збільшуються [0]- Зменшуються [100]
Вплив повноцінного жування на шлункову секрецію:- Викликає виділення шлункового соку [100]- Посилює евакуацію їжі з шлунка в кишківник [0]- Не діє на слизову шлунка [0]- Пригнічує виділення шлункового соку [0]
Анамнез: підвищення температури до 39 ( С. Посилена салівація, болючість слизової, на 2-3 день - поява білих множинних ерозій, як покриті фібринозним нальотом на гіперемованому фоні. Поставити діагноз:- Гострий афтозний герпетичний стоматит [100]- Герпетичний стоматит (хронічний рецидивуючий герпес) [0]- Ерозивний стоматит (інфекційний) [0]- Виразковий стоматит [0]- Ящур [0]
Відчуття поколювання, оніміння, пощипування язика, відчуття важкості, напруженості і незручності в язиці, що посилюється до кінця дня в губах, щоках, піднебінні. Вночі і при прийомі їжі цих симптомів немає. Діагноз?- Глосодинія [0]- Гальваноз порожнини рота [100]- Ксеростомія [0]- Кандидоз [0]- Пелагра [0]
Дратівливість, печія в роті, розлад шлунково-кишкового тракту. На слизовій рота пухирці і ерозії, на губах - кірки. Язик покритий чорно-коричневим нальотом. На шкірі - еритема, лущення, гіперкератоз. Діагноз?- Дескваматозний глосит [0]- Променевий стоматит [0]- Пелагра [100]- Алергія [0]- Кандидоз [0]
Болючість слизової. Погане самопочуття. На слизовій рота і губах - міхурці і ерозії, що кровоточать при дотику; на слизовій - болючі ерозивні поверхні. Діагноз?- Багатоформна ескудативна еритма [0]- Гострий афтозний стоматит [0]- Вульгарна міхурчатка [100]- Грипозний стоматит [0]- Червоний плоский лишай [0]
Скарги на висипання, що з'явились тиждень тому. На слизовій дужок, м'якого піднебіння, мигдаликів є розеоли мідно-червоного кольору з різкими контурами. На цих ділянках - папульозні висипання, оточені вузькою каймою. Діагноз?- Кір [0]- Алергія [0]- Вторинний сифіліс [100]- Грипозний стоматит [0]- Червоний плоский лишай [0]
Кровоточивість ясен і слизової оболонки носа. Дрібні петехії з ясенного краю. Анемічність шкіри і слизових, виражений симптом джгута і щипка. Знижена кількість тромбоцитів. Подовжений час зсідання крові. Діагноз?- Злоякісна перніциозна анемія [0]- Ідіопатична тромбоцитопенія [0]- Хвороба Верльгофа [0]- Капіляротоксикоз [0]- Гострий лейкоз [100]
Загальна слабість, підвищена температура. На 2-3 день з'явились пухирці на слизовій порожнині рота. Об'єктивно: на слизовій болючі ерозії, по переферії яких спостері-гаються обривки епітелію. В зіскобі з дна пухирця - гігантські балонуючі клітини. Діагноз- Герпетичний стоматит (хронічний рецидивуючий герпес) [100]- Ерозивний стоматит [0]- Оперізуючий лишай [0]- Афтозний стоматит [0]- Ящур [0]
У хворого різке погіршення загального стану, підвищення температури, катаральний стоматит, в дистальних відділах порожнини рота і на шкірі висипка, малиновий язик. Діагноз?- Кір [0]- Грип [0]- Скарлатина [100]- Вітряна віспа [0]- Інфекційний мононуклеоз [0]
У хворого слабість, підвищення температури, висипка на шкірі. На слизовій піднебіння - екзантема, на слизовій щік - плями червоного кольору. Діагноз?- Кір [100]- Дифтерія [0]- Скарлатина [0]- Вітряна вісла [0]- Інфекційний мононуклеоз [0]
У хворого різке порушення загального стану, підвищена температура, ката-ральний гінгіво-стоматит, жовтушність піднебіння, нижньої поверхні язика, склер шкіри. Діагноз?- Кір [0]- Дифтерія [0]- Скарлатина [0]- Хвороба Боткіна [100]- Інфекційний мононуклеоз [0]
Який з факторів найбільш часто провокує розвиток преканцерозного хейліту?- Цукровий діабет [0]- Вік, куріння [100]- Гіповітаміноз [0]- Порушення функції шлунково-кишкового тракту і печінки [0]- Зловживання спиртними напоями [0]
Який стан сосочків язика у хворого гастритом?- Атрофія ниткоподібних сосочків [100]- Гіпертрофія ниткопобідних сосочків [0]- Без змін [0]- Гіпертрофія грибовидних сосочків [0]
Ендокринна патологія, для якої характерні ксеростомія, спрага, катараль-ний стоматит, глосит, трофічні розлади, парестезія, пародонтит, іноді кандидоз. Діагноз?- Мікседема [0]- Цукровий діабет [100]- Адісонова хвороба [0]- Хвороба Іценко-Кушинга [0]
Сухість слизової оболонки. Гіперкератоз, запальний процес з наступним ерозуванням і утворенням виразок, порушення роботи сальних залоз, сухість шкіри і слизових спостерігають при порушенні балансу:- Вітамінів групи В [0]- Вітаміну А [100]- Вітаміну Е [0]- Вітаміну РР [0]- Вітаміну С [0]
Вкажіть контагіозність виразково-некротичного стоматиту Венсана:- Неконтагіозний [0]- Контагіозний [100]- Нема правильної відповіді [0]
Сифілітична виразка порожнини рота:- Болюча [0]- Неболюча [100]
Ракова виразка в порожнині рота:- Болюча [100]- Неболюча [0]
Зміни язика, відомі в літературі під назвою "Кардинальський язик", з'являються при:- Гіповітамінозі РР [100]- Скарлатині [0]
Захворювання, яке супроводжується набряком і обкладеністю язика, гіпертрофією сосочків язика, гландулярним хейлітом, катаральним гінгівітом:- Ентероколіт [0]- Виразкова хвороба шлушка [0]- Анацидний гастрит [0]- Нормацидний гастрит [0]- Гіперацидний гастрит [100]
Загальне захворювання, для якого характерні ціаноз губ і слизової оболонки рота, сухість і печія в роті, виразки на слизовій:- Мікседема [0]- Цукровий діабет [0]- Інфаркт міокарда [0]- Гіпертонічна хвороба [0]- Серцево-судинна недостатність [100]
22. "Нервові хвороби і нейрохірургія"Як розрізняють нервові волокна?- М'якотні [0]- Безм'якотні [0]- Всі відповіді вірні [100]- Обидві відповіді невірні [0]
Суть Валерівського переродження:- Нервове волокно, відділене від клітини, підлягає нисхідній дистрофії та розпаду [100]- Нервове волокно, відділене від клітини, підлягає висхідній дистрофії [0]- Нервове волокно, відділене від клітини, не міняється [0]
Після ножового поранення хребта виник спастичний параліч справа. У хворого:- Половинне ураження спинного мозку справа [100]- Половинне ураження спинного мозку зліва [0]- Поперечне ураження спинного мозку [0]
Периферійний параліч ступнів виникає при ураженні:- Кінського хвоста [100]- Конуса спинного мозку [0]- Половинному ураженні спинного мозку [0]- Всі відповіді невірні [0]
Нейрон - це:- Структурна одиниця нервової системи [0]- Морфологічна одиниця нервової системи [0]- Генетична одиниця нервової системи [0]- Функціональна одиниця нервової системи [0]- Всі відповіді вірні [100]
Сегмент спинного мозку - це:- Ділянка сірої речовини, обмежена парою задніх та передніх корінців [100]- Ділянка сірої та білої речовини, обмежена парою передніх корінців [0]
Що таке задній корінець?- Сукупність центральних відростків клітин спинномозкових вузлів [100]- Аксони клітин задніх рогів [0]- Периферійні відростки спинно-мозкових вузлів [0]
Порушення сечовипускання за центральним типом - періодичне нетримання сечі є наслідком пошкодження:- Спінальних центрів, спиноцеребелярних шляхів [0]- Парацентральних дольок, пірамідних шляхів [100]
Порушення сечовипускання за периферійним типом - істинне нетримання сечі є результатом пошкодження:- Спінального центру L-1 - L-2 [0]- Спінального центру S-3 - S-5, S2-S4 [100]
Внаслідок якого порушення сечопуску наступає парадоксальне нетримання сечі?- Істинного нетримання сечі [0]- Затримки сечовипускання [100]
У хворого широке обличчя, пласке перенісся, хворий брахіоцефал, низького росту, рот має напіввідкритий, язик висунутий, вуха відстовбурчені, відсутність мочки, пальці вкорочені. Ваш діагноз?- Хвороба Дауна [100]- Синдром трисомії Х [0]- Синдром Клайнфельтера [0]- Синдром Шерешевського-Тернера [0]
У хворого атрофія м'язів, лордоз, хід "качки", встає за допомогою рук:- Міопатія [100]- Міотонія [0]- Аміотрофія [0]
Дитина 1.5 року, не сидить, з натугою тримає голову, хребет дугою, фасцикулярні посмикування. Ваш діагноз?- Міопатія [0]- Міотонія Томсона [0]- Невральна аміотрофія Шарко-Марі [0]- Спінальна аміотрофія Вендніга-Гофмана [100]
Дія симпатичної нервової системи на функції тазових органів:- Забезпечує ерекцію та затримку сечі [100]- Забезпечує виділення сечі та калу [0]
Дія парасимпатичної нервової системи на функцію тазових органів:- Забезпечує еякуляцію, виділення сечі, акт дефекації [100]- Забезпечує затримку сечі та калу [0]
Пароксизмальним вегетативним розладам притаманно:- Короткочасність вегетативних симптомів [0]- Стереотипність [0]- Втягнення однієї або двох функціональних систем [0]- Розширення або звуження зіниць [0]- Почервоніння або блідість обличчя [0]- Все перераховане вірно [100]
Основна артерія розсташована:- У хребетному каналі [0]- На схилі потиличної кістки [100]
Хребетна артерія проходить:- У каналі шийних хребців [100]- У спинно-мозковому каналі [0]
Гілки основної артерії:- Артерії лабіринту [0]- Задня мозкова артерія [0]- Гілки доваролієвого мосту [0]- Верхня мозочкова артерія [0]- Задня з'єднувальна артерія [0]- Передня нижня мозочкова артерія [0]- Все перераховане, крім задньої з'єднувальної артерії [100]- Все перераховане, крім задньої мозкової артерії [0]
Форма енцефаліту, яка характеризується наявністю плечо-лопаткових паралічів:- Шотландський [0]- Вакцинальний [0]- Епідемічний [0]- Ревматичний [0]- Літньо-осінній (комариний) [0]- Весняно-літній (кліщовий) [100]
Менінгеальна форма поліомієліту характеризується:- Гострим початком [0]- Періодом лихоманки [0]- Катаральними проявами [0]- Наявністю в лікворі плеоцитозу [0]- Диспепстичними розладами [0]- Наявністю менінгеальних ознак [0]- Всіма перерахованими ознаками [100]
У хворого затерпання по зовнішній поверхні правої гомілки, біль у сідничній ділянці. Який нерв пошкоджений у хворого?- Сідничий нерв [100]- Малогомілковий нерв [0]- Великогомілковий нерв [0]- Задні корінці L-5 - S-2 [0]- Передні корінці L-5 - S-2 [0]
Характерні особливості остеохондрозу хребта:- Деструкція тіл хребців, спондильоз [0]- Дегенеративно-дистрофічні ураження міжхребцевого диска, реактивні зміни суміжних тіл хребців та суглобів [100]
У розвитку остеохондрозу первинно:- Ураження пульпозного ядра і фіброзного кільця [100]- Реактивні зміни в суміжних тілах хребців [0]
Характерні рентгенологічні ознаки остеохондрозу:- Ущільнення диска, зменшення висоти міжхребцевої щілини [0]- Зміщення суміжних тіл хребців при розгинанні - вищерозташований зсувається до заду [0]- Деформація замикаючих пластин сусідніх тіл хребців, горизонтально направлені крайові розростання [0]- Зміна конфігурації хребта - місцевий кіфоз замість лордозу [0]- Всі відповіді вірні [100]
При міастенії основною групою препаратів є:- Міорелаксанти [0]- Вітаміни [0]- Біостимулятори [0]- Антихолінестеразні [100]
Вкажіть показники, які характеризують стан вегетативної рівноваги:- Артеріальний тиск, пульс, кровонаповнення, гуморальні показники [100]- Стан сухожилкових рефлексів, порушення чутливості [0]- Все перераховане вірно [0]
Найчастішою причиною ішемічного інсульту є:- Атеросклероз [100]- Фіброзно-м'язева дисплазія [0]- Емболія [0]- Гіпертензійна гіперплазія інтими [0]- Запалення судин мозкових оболонок [0]
Найчастіше клінічні вияви аневризм судин головного мозку наступають:- В дитинстві [0]- В юнацькому віці [0]- Від 18 до 40 років [0]- Після 40 років [100]- Одинаково часто на протязі всього життя [0]
У 36-річної жінки без видимої причини з'явилося двоїння в очах, біль в глибині правої орбіти, опустилася права повіка. При обстеженні у хворої виявлено розширення правої зіниці, відсутність її реакції на світло, очне яблуко відведене назовні. Який нерв ур- ІІ [0]- ІІІ [100]- IV [0]- VII [0]- Ні один з перерахованих [0]
У 36-річної жінки без видимої причини з'явилося двоїння в очах, біль в глибині правої орбіти, опустилася права повіка. При обстеженні у хворої виявлено розширення правої зі-ниці, відсутність її реакції на світло, очне яблуко відведене назовні. Яка причина- Артеріовенозна аневризма [0]- Пухлина потиличної частки мозку [0]- Менінгеома основи мозку [0]- Пухлина гіпофізу [0]- Аневризма судин основи мозку [100]
Тривалість больового приступу при невралгії трійничного нерва:- Секунди [100]- Хвилини [0]- Години [0]- Дні [0]- Тижні [0]
Молодий мужчина під час аварії отримав травму голови з короткочасною втратою свідомості. Через 6 днів у нього з'явився головний біль, нудота, блювота, періодичні клонічні посіпування в правій руці, затрудення мови. Яке захворювання головного мозку можна з- Ішемічний інсульт [0]- Пухлину головного мозку [0]- Травматичну внутрішньо-черепну гематому [100]- Вірусний менінгіт [0]- Розсіяний склероз [0]
Яке в даний час найбільш безпечне та інформативне дослідження при черепно-мозковій травмі?- Оглядова рентгенографія черепа [0]- Комп'ютерна томографія [100]- Каротидна ангіографія [0]- Елекроенцефалографія [0]- Ехо-енцефалографія [0]
Алкоголік прокинувся з відчуттям незручності в правій руці. При обстежен-ні в нього виявлено слабість розгиначів кисті і пальців, зниження чутливості на тильній стороні кисті в проміжку між першим і другим пальцями. У хворого має місце ураження:- Серединного нерва [0]- Ліктьового нерва [0]- Променевого нерва [100]- М'язово-шкірного нерва [0]- Плечо-променевого нерва [0]
Для забою головного мозку легкого ступеня характерно:- Втрата свідомості до 2-х годин [0]- Наявність нерізко виражених неврологічних симптомів (парези, порушення чутливості, менінгеальні симптоми), які утримуються до 2-х тижнів, а потім зникають [0]- Відсутність порушень життєво важливих функцій [0]- Все перераховане вірно [100]- Все перераховане вірно, крім пункту 3 [0]
Все нижче перераховане пов'язане з ураженням дифтерійною паличкою, крім:- Поліневропатії [0]- Порушення акомодації [0]- Афонії [0]- Міокардиту [0]- Нефриту [100]
Найбільш частою мозковою пухлиною у осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини, є:- Саркома Капоші [0]- Олігодендрогліома [0]- Мультиформна гліобластома [0]- Первинна лімфома [100]- Менінгеома [0]
Найчастішими скаргами при абсцесі головного мозку є:- Нудота і блювота [0]- Атаксія [0]- Головний біль [100]- Ригідність потиличних м'язів [0]- Епіприступи [0]
Найчастіше дають метастази в головний мозок пухлини:- Молочної залози [0]- Легень [100]- Нирок [0]- Шкіри [0]- Матки [0]
Найчастіше гіперостози на обзорних рентгенограмах черепа виявляються при:- Менінгеомах [100]- Гіпофізарних аденомах [0]- Астроцитомах [0]- Невриномах [0]- Гемангіобластомах [0]
Найчастіша локалізація пухлин головного мозку у дітей:- Права півкуля головного мозку [0]- Ліва півкуля головного мозку [0]- Гіпофіз [0]- Супратенторіально [0]- Субтенторіально [100]
Гостру килу міжхребцевого диска необхідно лікувати невідкладним оперативним втручанням, якщо:- Диск випав латерально від корінця С7 [0]- Диск викликає корінцевий біль [0]- Пошкоджений "кінський хвіст" [100]- Зміщена кінцева нитка спинного мозку [0]- Має місце рефлекторний больовий синдром [0]
23. "Психіатрія"Для депресії характерні:- Ідеї самозвинувачення [0]- Пригнічений настрій [100]- Думки про самогубство [0]- Відчуття тривоги [0]- Гикавка [0]
Високий рівень ризику самогубства спостерігається при:- Замаскованій депресії [0]- Тривожній депресії [100]- Депресії з ідеями самоприниження [0]- Неврастенії [0]- Шизофренії [0]
Найнижчий рівень суїцидальності спостерігається при:- Депресії з фобіями [0]- Депресивному ступорі [100]- Апатичній депресії без добових коливань настрою і стану [0]- Тривожній депресії [0]- Депресивно-іпохондричних станах [0]
До циклотимічних депресій належать:- Ажитована депресія [0]- Похмура депресія [0]- Атипова депресія [0]- Невротична депресія [100]- Вегетативна депресія [0]
Маскована (лаврована) депресія характеризується:- Сезонною залежністю розвитку хворобливого стану [100]- Циклічністю [0]- Наявністю порушень сну [0]- Подразливістю [0]- Гіперамнезіями [0]
При психосоматичних захворюваннях можуть бути такі симптоми:- Порушення свідомості [0]- Депресія [0]- Сенестопатії [100]- Підвищення тиску [0]- Зниження апетиту [0]
Який синдром є провідним при психосоматичних захворюваннях:- Астенічний [0]- Психовегетативний [100]- Іпохондричний [0]- Депресивний [0]- Амнестичний [0]
Корекція якої сфери потрібна при психосоматичних захворюваннях:- Вольової [0]- Емоційної [100]- Відчуття і сприйняття [0]- Свідомості [0]- Уваги [0]
Де повинні лікуватися хворі з психосоматичними захворюваннями?- У терапевтичному відділенні [0]- В ендокринологічному відділенні [0]- У відділенні пограничних станів [100]- У психіатричному відділенні [0]- У неврологічному відділенні [0]
Емоційний стрес відіграє важливу роль при захворюваннях:- Виразковій хворобі 12-палої кишки [100]- Тиреотоксикозі [0]- Тонзиліті [0]- Неспецифічному виразковому коліті [0]- Цукровому діабеті [0]
Які захворювання мають безпосереднє відношення до психосоматичних захворювань:- Цукровий діабет [0]- Вегетосудинна дистонія [100]- Гіпертонічна хвороба [0]- Аменорея [0]- Новоутворення [0]
Які фактори мають безпосереднє відношення до психосоматичсних захворювань:- Негативні емоції [0]- Переохолодження [0]- Емоційний стрес [100]- Інфекції [0]- Голодування [0]
Для лікування психомоторного збудження використовують:- Сіднокарб [0]- Амітриптилін [0]- Аміназин [100]- Анафраніл [0]- Трифтазин [0]
Тоніко-клонічні судоми належать до:- Парціальних припадків [0]- Типових припадків [0]- Генералізованих припадків [100]- Атипових припадків [0]- Малих припадків [0]
Синдром Куленкампфа-Таркова лікується:- Ноотропілом [0]- Кавінтоном [0]- Димедролом [0]- Аміназином [0]- Комплексно [100]
При акатизії призначаємо:- Ноотропіл [0]- Галоперидол [0]- Ромпаркін [0]- Аміназин [100]- Діазепам [0]
Епілепсія найчастіше проявляється:- Тоніко-клонічними судомами [100]- Клонічними судомами [0]- Абсенсами [0]- Психосенсорними розладами [0]- Галюцинаціями [0]
Які симптоми шизофренії найчастіше зустрічаються:- Редукція енергетичного потенціалу [100]- Мутизм [0]- Маячні ідеї [0]- Галюцинації [0]- Порушення свідомості [0]
У хворих із хворобою Дауна часто можна виявити наступні порушення:- Хромосомні аномалії [100]- Гіпотонію та підвищену гнучкість [0]- Плоске перенісся [0]- Маленькі вуха [0]- Нестійку ходу [0]
Яка найбільш часта причина деменцій у людей похилого віку:- Множинні мозкові інфаркти [0]- Гідроцефалія з нормальним тиском [0]- Хвороба Альцгеймера [0]- Хорея Гентінгтона [0]- Склероз мозкових артерій [100]
Для лікування неврозів найчастіше застосовуються:- Психостимулятори [0]- Нейролептики [0]- Антидепресанти [0]- Ноотропіл [0]- Транквілізатори [100]
При наявності у депресивних хворих тривоги найбільш ефективним є:- Нейролептики [0]- Антидепресанти [100]- Психостимулятори [0]- Снодійні [0]- Транквілізатори [0]
Найчастішою дією транквілізаторів є:- Порушення координації [0]- Сухість в роті [0]- Сонливість [100]- Порушення акомодації [0]- Збудження [0]
При стійких астенічних проявах найбільш ефективними є:- Ноотропіл [0]- Антидепресанти [0]- Нейролептики [0]- Імунокоректори [0]- Вітаміни [100]
Для параноїдального синдрому характерно:- Резонерство [0]- Маячення переслідування і дії ззовні [100]- Зорові галюцинації [0]- Вербальні галюцинації [0]- Судомні припадки [0]
Покази для невідкладної госпіталізації хворих на шизофренію:- Неадекватна поведінка [0]- Наявність маячної симптоматики [0]- Соціально небезпечні тенденції у поведінці [100]- Стійкі розлади сну [0]- Відсутність критики до власного стану [0]
Найважливішими діагностичними ознаками шизофренії є:- Прогресуючі розлади пам'яті [0]- Синдром Кандинського-Клерамбо (психічних автоматизмів) [0]- Відчуття дифузної тривоги [0]- Характерна констеляція позитивних та негативних ознак (дефекту) [100]- Вербальні галюцинації [0]
Для неврозу характерні:- Наявність психогенної травми [100]- Тривога [0]- Порушення сну [0]- Психовегетативні розлади [0]- Астенія [0]
Іпохондрія - це:- Біль з переконанням у існуванні важкого захворювання [0]- Страх наявності важкого захворювання [0]- Страх із впевненістю у наявності захворювання при непідтвердженому діагнозі [100]- Страх захворіти [0]- Постійне бажання оздоровлюватись [0]
Транквілізатори застосовуються для лікування:- Розладів мислення [0]- Тривожних станів [100]- Емоційних коливань [0]- Маячення [0]- Астенії [0]
Найчастішими скаргами при соматизованій (маскованій) депресії є:- На пригнічений настрій [0]- На неприємні відчуття в тілі [0]- На тривогу [0]- На добові коливання самопочуття з покращенням увечері [100]- На наявність ритуальних дій [0]
Антидепресанти застосовуються при лікуванні:- Ендогенної депресії [100]- Неврастенії [0]- Маячної депресії [0]- Тривоги [0]- Прогресивного паралічу [0]
Астенічний синдром характеризується:- Відчуттям психічного виснаження [100]- Настирливими ідеями [0]- Фіксаційною амнезією [0]- Емоційною пригніченістю [0]- Дратіливістю [0]
Показами для невідкладної госпіталізації при депресії є:- Конфліктна ситуація у пацієнта [0]- Наявність неухильних думок про самогубство [100]- Тривожна депресія з ідеями самозвинувачення [0]- Тривожна депресія з ідеями малоцінності [0]- Ажитована (тривожно-збудлива) депресія [0]
Клінічні ознаки алкогольного абстинентного синдрому характеризуються:- Тремором [0]- Бажанням похмелитися [100]- Підняттям настрою [0]- Вегето-судинними розладами [0]- Сп'янінням [0]
Для гострого важкого отруєння алкоголем характерні ознаки:- Оглушення [100]- Кома [0]- Судомні припадки [0]- Мимовільні сечовиділення та дефекація [0]- Психомоторне збудження [0]
Які ознаки характерні для легкого ступеня алкогольного сп'яніння:- Сонливість [0]- Балакучість [100]- Підвищена рухливість [0]- Порушення тонких координаційних рухів [0]- Емоційна лабільність [0]
Абстинентний синдром при алкоголізмі формується на:- І стадії [0]- І-ІІ стадії [0]- ІІ стадії [100]- Стадії побутового пияцтва [0]- ІІІ стадії [0]
Для білої гарячки характерні:- Дезорієнтація в просторі та часі [100]- Страх [0]- Порушення сну [0]- Зорові ілюзії, галюцинації [0]- Підвищена навіюваність [0]- Підвищений настрій [0]
Ознака абстиненції при опійних наркоманіях:- Втрата свідомості [0]- Розширення зіниць [100]- Втрата апетиту [0]- Коливання артеріального тиску [0]- Слюнотеча, нежить [0]
Ознаки гострого опійного отруєння:- Звуження зіниць [100]- Пригнічене дихання [0]- Кашель [0]- Зниження артеріального тиску [0]- Слабкість [0]
24. "Інфекційні хвороби"Найчастіше джерело інфекції при тифо-паратифозному захворюванні:- Хворий на важку форму черевного тифу або паратифу в розпалі хвороби [0]- Реконвалесцент [0]- Гострий бактеріоносій [0]- Особи з легкими і субклінічними формами черевного тифу, хронічні бактеріоносії [100]- Хронічні бактеріоносії [0]
Який клінічний симптом є найвірогіднішим в діагностиці черевного тифу?- Висока лихоманка [0]- Збільшення печінки і коси [0]- Гіпотонія [0]- Безсоння [0]- Біль голови [0]- Скупий розеольозний висип на шкірі [100]
Найдостовірніший метод лабораторної діагностики черевного тифу та паратифів на першому тижні хвороби:- Бактеріологічне дослідження калу [0]- Бактеріологічне дослідження сечі [0]- Бактеріологічне дослідження крові [100]- Серологічне дослідження крові [0]- Гемограма [0]
Яка клінічна форма не характерна для сальмонельозу?- Гастроінтестинальна [0]- Тифоподібна [0]- Первинна менінгеальна [100]- Септична [0]
Клінічні ознаки, що характерні для гастроінтестинальної форми сальмонельозу:- Гострий початок [0]- Лихоманка, підвищення температури [0]- Симптоми мозкової гіпертензії [0]- Нудота, блювота [0]- Діарея [0]- Всі вказані ознаки, крім менінгеальних [100]
Клінічні ознаки тифоподібної форми сальмонельозу:- Синдром інтоксикації з високою лихоманкою [0]- Біль в м`язах, слабкість, сонливість вдень, безсоння вночі [0]- Гепатолієнальний синдром [0]- Брадикардія, гіпотонія, інтоксикація, лихоманка, гепатолієнальний синдром [100]- Скорочення перкуторного звуку і вологі хрипи в легенях [0]
Не характерні для септичної форми сальмонельозу:- Інтоксикація [0]- Лихоманка, профузний піт, при зниженні температури [0]- Циклічність перебігу [0]- Гепатолієнальний синдром [0]- Фотофобія, кон`юнктивіт [100]
Генералізовані форми сальмонельозу:- Гастроентеритична [0]- Гастроентероколітична [0]- Тифоподібна, септична [100]- Септична [0]
Які продукти частіше можуть бути причиною харчових токсикоінфекцій ?- Холодні страви [100]- Гарячі страви [0]- Компоти [0]- Овочеві салати [0]
Захворів гостро через годину після прийому холодцю: слабкість, головокружіння, потім ріжучий біль у верхній половині живота, нудота, дворазова блювота, пронос. Стілець рідкий, смердючий, дефекація тричі. Температура нормальна:- Сальмонельоз [0]- Харчова токсикоінфекція [100]- Холера [0]- Єрсиніоз [0]
Обов'язковий компонент лікування хворих на харчові токсикоінфекції:- Промивання шлунка, очисна клізма [100]- Дезінтоксикаційна терапія [0]- Прийом сорбентів [0]- Прийом ферментних препаратів [0]
Чим пояснюється діарея при холері?- Інтоксикацією [0]- Порушенням рухової функції кишки [0]- Порушенням рухової функції товстої кишки, активацією аденілциклази, збільшенням секреції [0]- Активацією аденілциклази, збільшенням секреції кишкового соку [100]
Що зумовлює больовий синдром при дизентерії ?- Ураження нервової системи [0]- Ураження нервово-м'язового апарату товстої кишки [100]- Ураження м'язів кишки [0]- Деструктивной процес в кишці [0]
Тривалість дієтотерапії при гострій дизентерії середньої важкості:- Два тижні [0]- Один - два місяці [100]- 6 місяців [0]- В час хвороби [0]
Симптоми колітичної форми дизентерії:- Біль в животі, частий рідкий стілець [0]- Лихоманка, біль в пупковій ділянці, діарея [0]- Блювота, водянистий стілець [0]- Переймистий біль внизу живота, тенезми, стілець зі слизом [100]
Які препарати рекомендуються при легкій формі шигельозів ?- Антибіотики [0]- Нітрофурани [100]- Сульфаніламіди [0]
Який харчовий продукт може бути причиною ботулізму:- Копчена шинка [0]- Рибні консерви [0]- Герметично закриті гриби [100]- Консерви, що містять спори збудника [0]
До якої групи інфекційних хвороб слід віднести ботулізм?- Зооноз [0]- Антропоноз [0]- Сапроноз [100]- Антропозооноз [0]
Які симптоми ураження шлунково-кишкового тракту характерні для ботулізму?- Пронос, біль в животі [0]- Закрепи, метеоризм [100]- Норма [0]- Нудота, блювота, водянистий стілець до 10 разів на добу [0]
При якій хворобі порушення зору, затруднення ковтання і мови, сухість в роті, м'язева слабість не комбінуються з гіпертермією, порушенням свідомості?- Бульбарна форма поліомієліту [0]- Енцефаліт [0]- Ботулізм [0]- Отруєння блекотою [100]
Лікувальна доза полівалентної сироватки при ботулізмі:- По 10.000 МО типу А, С, Е і 5.000 МО типу В [100]- По 10.000 МО типу А, В і 5.000 МО типу С [0]- По 10.000 МО типу В, С і 5.000 МО типу А [0]- По 10.000 МО типу А, В, С [0]
Які симптоми характерні для початкового періоду гепатиту В?- Сильний біль в ділянці печінки [0]- Пневмонія [0]- Артралгії, диспепсія [100]
Гемограма при вірусних гепатитах:- Лейкоцитоз [0]- Лейкопенія, нейтропенія [100]- Лімфоцитоз [0]- Гіпереозинофілія [0]
Який біохімічний тест найінформативніший для початкового періоду гострих вірусних гепатитів?- Загальний білірубін [0]- Лужна фосфатаза [0]- Аланінамінотрансфераза [100]- Амілаза [0]
Середня тривалість інкубаційного періоду при гепатиті В:- 2-3 дні [0]- до 45 днів [0]- Біля 3 місяців [100]- 14 днів [0]
Тривалість інкубаційного періоду при гепатиті С:- 2-3 дні [0]- 10-30 днів [0]- до 45 днів [0]- до 140 днів [100]
Рівень якого білірубіну при гострому гепатиті В вказує на важкість перебігу?- Білірубіндиглюкуроніду [0]- Вільного білірубіну [0]- Загального білірубіну [100]
Найважливіший лабораторний тест, що вказує на важкий перебіг гепатиту А:- Зниження тимолової проби [0]- Підвищення лужної фосфатази [0]- Виражене зниження показників коагулограми [100]- Лейкопенія з лімфоцитозом [0]
Які тести є найнадійнішими у діагностиці гострого гепатиту В?- HBsAg [0]- Високий титр анти-НВc(IgM) [0]- Низький титр анти-HВе [0]- Виявлення вірусної ДНК і ДНК-полімерази в крові [100]
Нехарактерні біохімічні зрушення крові при вірусних гепатитах:- Гіпербілірубінемія за рахунок тільки непрямого (вільного) [0]- Гіпербілірубінемія (підвищений прямий і непрямий) [100]- Підвищення тимолової проби [0]
Джерело інфекції при лептоспірозі:- Хвора людина [0]- Гризуни [100]- Птахи [0]
Перший тиждень хвороби: токсикоз, жовтяниця, біль в м'язах, гіпербілірубінемія з переважанням прямого, в сечі - жовчні пігменти, циліндри, білок; в крові - лейкоцитоз, підвищена ШОЕ:- Вірусний гепатит [0]- Механічна жовтяниця [0]- Лептоспіроз [100]- Аденовірусна інфекція [0]
Який метод діагностики лептоспірозу має найбільше практичне значення?- Біологічний [0]- Серологічний [100]- Шкірно-алергійна проба [0]- Бактеріологічний [0]
Ураження якої системи при лептоспірозі прогностично несприятливе?- Гепатобіліарної [0]- Севидільної [100]- Дихальної [0]
Лікування лептоспірозу:- Дезінтоксикація, дегідратація, антибіотики, ГКС [0]- Антибіотики, патогенетичні засоби, протилептоспірозний гамаглобулін [100]- Антибіотики, дегідратація, ентеросорбенти, вітаміни [0]
Найхарактерніша патогенетична ознака холери:- Печінково-ниркова недостатність [0]- Енцефалопатія [0]- Серцево-судинна недостатність [0]- Гіповолемія з порушенням електролітного балансу [100]
Характер випорожнень при холері:- Рясні, водянисті [100]- Водянисті з зеленуватим кольором [0]- Водянистий чорний стілець з домішкою крові [0]- Водянисті з приєднанням великої кількості слизу [0]
Який матеріал береться для обстеження на холеру?- Кров [0]- Сеча [0]- Випорожнення [100]
Які розчини використовуються в терапії хворих на холеру?- Гемодез [0]- Поліглюкін [0]- Кристалоїди [100]- Розчин глюкози [0]
До яких препаратів нечутливий холерний вібріон ?- Тетрациклін [0]- Пеніцилін [100]- Бісептол [0]
До якої групи інфекційних хвороб слід віднести ВІЛ-інфекцію?- Кров'яних [0]- Венеричних [0]- Зовнішніх покривів [100]
Механізм передачі ВІЛ-інфекції:- Ентеральний [0]- Повітряно-краплинний [0]- Статевий [100]- Трансмісивний [0]
В яких біорідинах організму людини можливо виявити вірус при ВІЛ-інфекції?- Кров [0]- Ліквор [0]- Слина, сперма [0]- Сеча [0]- Все переліченене [100]
Зниження кількості яких імуноцитів периферичної крові найхарактерніше для СНІДу?- Кількість Т-лімфоцитів [0]- Кількість В-лімфоцитів [0]- Кількість Т-хелперів [100]- Кількость Т-супресорів [0]
Важкість перебігу грипозної інфекції зумовлена:- Токсемією і мікроциркуляторними порушеннями [100]- Ураженням нирок [0]- Трахеобронхітом [0]- Порушенням гуморального імунітету [0]
Грип клінічно проявляється частіше:- Ларингітом [0]- Бронхоспазмом [0]- Трахеобронхітом [100]- Гострою дихальною недостатністю [0]- Ларинготрахеїтом [0]
Лікування легких і середньоважких форм грипу забезпечується призначенням:- Противірусних засобів [0]- Антибіотиків [0]- Протигрипозного гама глобуліну [0]- Патогенетичною терапією [100]
При надважких формах грипу насамперед показані:- Протигрипозний імуноглобулін в поєднанні з противірусними препаратами [0]- Антибіотики [0]- ГКС [100]- Інтенсивна детоксикаційна терапія [0]
Парагрипозна інфекція переважно проявляється:- Гострим ринітом [0]- Трахеобронхітом [0]- Лімфаденопатією [0]- Ларингітом [100]
Характерні форми аденовірусної інфекції:- Трахеобронхіт [0]- Ларингіт [0]- Риніт [0]- Фарингокон'юнктивальна гарячка [100]
Риновірусна інфекція відзначається:- Високою контагіозністю [0]- Не контагіозна [0]- Мало контагіозна [100]
Тривалість виділення збудника дифтерії у більшості хворих при застосуванні серотерапії:- До 1 тижня [100]- До 2 тижнів [0]- До 25 днів [0]- Більше 1 місяця [0]- Носійства не буває [0]
Який метод специфічної дагностики застосовується при підозрі на дифтерію?- Шкірно-алергійна проба [0]- Імуноферментний метод виявлення антитіл [0]- Бактеріологічний [100]- Серологічний [0]
Який тип запального процесу характерний для дифтерії гортані ?- Гнійний [0]- Дифтеритичний [0]- Крупозний [100]- Катаральний [0]
Яка форма дифтерії прогностично найнебезпезпечніша на початку хвороби?- Локалізована острівчаста форма дифтерії зіву [0]- Дифтерія гортані [100]- Локалізована плівчаста дифтерія зіву [0]- Поширена дифтерія зіву [0]
Безпосередня причина смерті хворих на гіпертоксичну форму дифтерії:- Інфекційно-токсичний шок [100]- Міокардит [0]- Ураження життєво важливих центрів [0]- Ураження нирок [0]
Найчастіше ускладнення дифтерійного крупу:- Міокардит [0]- Ураження нирок [0]- Пневмонія [100]- Отит [0]
В якому випадку недоцільно вводити протифтерійну сироватку?- Кінець другого тижня хвороби [100]- Дифтерія (катаральна ангіна) [0]- Дифтерія ока [0]- Ранева дифтерія [0]
Чому при дифтерії необхідно якнайраніше застосувати серотерапію?- Токсемія [100]- Відсутність бактеріємії [0]- Бактеріємія та ендотоксинемія [0]
Вхідні ворота при менінгококовій інфекції:- Верхні дихальні шляхи [100]- Альвеоли [0]- Слизова кишки [0]- Пошкоджена шкіра [0]
Механізм передачі менінгококової інфекції:- Повітряно-крапельний [100]- Раневий [0]- Аліментарний [0]- Трансмісивний [0]
Локалізована форма менінгококової інфекції:- Назофарингіт [100]- Менінгіт [0]- Менінгококцемія [0]- Менінгоенцефаліт [0]
Генералізована форма менінгококової інфекції:- Гострий назофарингіт [0]- Менінгіт [100]- Менінгококове носійство [0]
При якій формі менінгококової інфекції найімовірніший шок?- Не характерний для цієї хвороби [0]- При менінгококовому сепсисі [0]- При менінгококцемії [0]- При менінгіті [100]
Головні симптоми менінгококового менінгіту:- Раптовий початок, лихоманка, висока температура, різкий біль голови, блювота [100]- Поступове підвищення температури з поступовим підсиленням головного болю, біль в очах [0]- Нудота, повторна блювота із поступовим полегшенням [0]
Склад ліквору у дорослих в нормі:- Цитоз не більше 5-6 клітин (лімфоцити), тиск 100-150 мм вод. ст., безбарвний, білок 0,25-0,34 г/л, цукор 2,2-3,3 ммоль/л, хлориди 120-180 ммоль/л [100]- Цитоз 2-10 тис. в 1 мкл (нейтрофіли - 80 %), білок 1,0-10,0 г/л, цукор 3,8 ммоль/л, хлориди 5-6 ммоль/л [0]- Цитоз 400 кл., лімфоцити, білок 1,0-2,5 г/л, хлориди 7,2-7,5 ммоль/л, цукор 2,5 ммоль/л [0]
Зміни у лікворі при менінгококовому менінгіті:- Витікає цівкою, мутний. Цитоз: тисячі клітин в 1мкл., нейтрофіли 80%, цукор 2,1 ммоль/л, білок 1,2 г/л [100]- Витікає під нормальним тиском, прозорий, цитоз 25 кл. (лімфоцити), цукор і білок підвищені [0]- Витікає цівкою, прозорий, цитоз 1-2 кл., лімфоцити, цукор, хлориди, білок в нормі [0]- Часті краплі, ксантохромний, цитоз 150 (лімфоцити 90%), білок 1,0 г/л, цукор 4,8 г/л [0]
Чи ефективні при менінгококовому менінгіті напівсинтетичні пеніциліни, левоміцетину сукцинат натрію і коли їх застосовують ?- Ні [0]- Так, застосовують завжди [0]- Так, показані при неефективності пеніциліну чи при його непереносимості [100]
Через скільки годин слід вводити пеніцилін при одночасному введенні манітолу хворим на менінгококовий менінгіт?- 6 годин [0]- 4 години [0]- 3 години [100]
Чи призначаються кортикостероїди, їх доза при блискавичній формі менінгококцемії ?- Ні [0]- Можна призначати преднізолон 1-2 мг/кг [0]- Обов'язково призначаються в великих дозах 40-50 мг/кг гідрокортизон, преднізолон до 25 мг/кг [100]
Бурхливий початок, лихоманка 390С, озноб, різкий біль литкових м'язів, поліміальгія. Через 3-4 дні приєдналися жовтяниця, петехії, збільшилася печінка, з'явилися ознаки нефриту. Попередній діагноз ?- Грипоподібний варіант вірусного гепатиту [0]- Хвороба Васильєва-Вейля (лептоспіроз) [100]- Загострення жовчнокам'яної хвороби [0]- Гемолітична жовтяниця [0]
Для якої форми менінгококової інфекції притаманні: висока лихоманка, біль голови, блювота, позитивні симптоми Керніга, Брудзинського, Бабінського, Опенгейма, Гордона, дизартрія ?- Менінгококцемія [0]- Менінгіт [0]- Менінгоенцефаліт [100]- Назофарингіт [0]
25. "Фтизіатрія"Чим зумовлений розвиток туберкульозу легень?- Попаданням мікобактерій туберкульозу до організму [0]- Різким зниженням захисних сил організму [0]- Розвитком причинно-наслідкових зв'язків між мікро- та макроорганізмом [0]- Особливостями взаємовідносин макроорганізму, мікобактерій туберкульозу і зовнішнього середовища [100]- Високою вілурентністю МБТ [0]
З якої клітини формуються гігантські клітини Пирогова-Ланхганса?- Лімфоцита [0]- Епітелія [0]- Макрофага [0]- Моноцита [100]- Гістіоцита [0]- Мононуклеара [0]
Про що свідчить додатня проба Манту у дорослих?- Про відсутність туберкульозної інфекції в організмі [0]- Про захворювання туберкульозом [0]- Про наявність післявакцинного імунітету [0]- Про інфікування туберкульозом [100]
Як часто за даними статистики спостерігається приєднання туберкульозу у хворих силікозом І стадії?- В 26 % випадків [100]- В 60 % випадків [0]- В 85 % випадків [0]
Чи є одноразове виявлення в харкотинні мікобактерій абсолютною ознакою туберкульозу?- Так [0]- Ні [100]
В яких трьох з наведених сегментів легень найчастіше розвивається туберкульоз?- 1, 5, 6 [0]- 1, 2, 6 [100]- 8, 9, 10 [0]
Можливі патогенетичні варіанти дисемінованого туберкульозу легень:- Гематогенний, контактний, аерогенний [0]- Лімфогенний, гематогенний, бронхогенний [100]- Бронхогенний, повітряно-крапельний, урогенітальний [0]
Найпоширеніша клінічна форма туберкульозу органів дихання первинного періоду:- Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів [100]- Первинний туберкульозний комплекс [0]- Туберкульозна інтоксикація [0]- Вогнищевий туберкульоз легень [0]
Недуги, з якими найчастіше доводиться диференціювати дисемінований туберкульоз у осіб похилого та старечого віку:- Застійна легеня, карциноматоз [100]- Саркоїдоз, дрібновогнищева пневмонія [0]- Пневмомікоз, силікоз [0]- Фіброзуючий ідіопатичний альвеоліт, колагенози [0]
Два найдостовірніші методи, які підтверджують діагноз туберкульозу під час диференціальної діагностики між інфільтративним туберкульозом і гострою пневмонією:- Рентгенологічний, біохімічний [0]- Лабораторний, патогістологічний [100]- Бронхологічний, радіометричний [0]- Імунологічний, мікробіологічний [0]
Дві недуги, які найчастіше можуть супроводжуватися плевральним випотом:- Туберкульоз, емфізема легень [0]- Пневмонія, бронхоектатична хвороба [0]- Рак легені, бронхіальна астма [0]- Колагенози, порушення серцевої діяльності [0]- Туберкульоз, пневмонія [100]
Два основні діагностичні методи, які дозволяють встановити етіологію плевриту:- Рентгено-томографічний, клінічний [0]- Бронхологічний, мікробіологічний [0]- Дослідження харкотиння, промивних вод бронхів [0]- Біопсія плеври, дослідження випоту [100]
Вказати, до якого синдрому належать наступні симптоми: підвищення температури, слабкість, пітливість, похудіння, поганий сон:- Інтоксикаційного [100]- Бронхо-легенево-плеврального [0]
Найчастіший варіант патогенезу туберкульозу в осіб молодого віку:- Первинна інфекція [0]- Екзогенна суперінфекція [100]- Реінфекція [0]
При якій патології виявляються множинні вогнища переважно в прикореневій зоні?- Застійна легеня [100]- Гостра бактеріальна пневмонія [0]- Силікотуберкульоз [0]- Міліарний карциноматоз [0]- Коллагеноз [0]
Більш характерно для туберкульозного захворювання:- Тривале підвищення температери в межах 37-37.5 (С постійно в один і той же час ввечері [10]- Періодичне підвищення температури до 37.5 (С зранку [0]- Періодичний субфебрилітет після прийому їжі [0]
Найчастіші варіанти розвитку інфільтративного туберкульозу легень:- Прогресування вогнищевого туберкульозу [0]- Екзецербація старих туберкульозних вогнищ [100]- Гематогенне поширення МБТ [0]- Розвивається в інтактній легені [0]- Лімфогенне поширення МБТ [0]
Куди вводиться вакцина БЦЖ?- Внутрішноьом'язово [0]- Внутрішньошкірно [100]- Нашкірно [0]- Підшкірно [0]
Ескудат в плевральній порожнині найчастіше нагромаджується при:- Злоякісних пухлинах легень [0]- Ригідному пневмотораксі [0]- Туберкульозі органів дихання [100]- Захворюваннях серцево-судинної системи [0]- Спонтанному пневмотораксі [0]
Місцева реакція на пробу Коха:- Збільшення кількості харкотиння, хрипів, посилення шуму тертя плеври [0]- Утворення гіперемії та інфільтрату у місці введення туберкуліну [100]- Підвищення температури, головний біль, нездужання [0]
Вогнищева реакція на пробу Коха у хворих на туберкульоз легень:- Збільшення кількості харкотиння, хрипів, посилення шуму тертя плеври [100]- Утворення гіперемії і інфільтрату у місці введення туберкуліну [0]- Підвищення температури, головний біль, нездужання [0]
Чи ефективний ізоніазид при позалегеневому туберкульозі?- Ні [0]- Так [100]
Численні вогнища переважають у верхніх відділах легень при:- Хронічному дисемінованому туберкульозі [100]- Силікотуберкульозі [0]- Міліарному карциноматозі [0]- Саркоїдозі [0]- Колагенозі [0]
Вкажіть частини парієтальної плеври:- Діафрагмальна [0]- Медіастинальна [0]- Міждолева, верхівкова [0]- Реберна, медіастинальна, діафрагмальна [100]- Реберна [0]
Що уподібнюється вогнищевим змінам в легенях на оглядовій рентгенограмі?- Перехрестя судинних тіней [0]- Ортоградні проекції судин [100]- Поєднання інтерстиціальних тяжів [0]- Звапнені ділянки плеври [0]
Наявність "доріжки" у вигляді широких розмитих тяжів від туберкульозної порожнини до кореня легені свідчить:- Про активність процесу [100]- Про бронхогенний шлях розповсюдження процесу [0]- Про бронхіальну локалізацію [0]
Нечіткі контури обмеженого затемнення властиві:- Інфаркту легені [0]- Ателектазу [0]- Бронхопневмонії [100]- Осумкованому плевриту [0]- Гіпоплазії частки [0]
Група диспансерного спостереження для хворих з туберкульозною інтоксикацією:- IV [0]- III [0]- 0 [0]- I [100]
Для якої клінічної форми туберкульозу є характерним моноцитоз?- Казеозної пневмонії [0]- Циротичного туберкульозу [0]- Міліарного туберкульозу [100]- Фіброзно-кавернозного туберкульозу [0]- Тубменінгіту [0]
Який патологічний стан можна виключити при наявності декількох або численних тіней?- Доброякісну пухлину [100]- Аневризму [0]- Туберкульоз [0]- Бронхопневмонію [0]
Причина однобічного збіднення судинного рисунку легень:- Збільшення кровообігу при артеріальній гіпертензії [0]- Збільшення кровообігу при венозному застої [0]- Комбінована мітральна вада з перевагою стенозування лівого атріовентрикулярного отвору [0]- Гіпоплазія артерії [100]
Якій патології більш притаманні нечіткі поліциклічні контури кореня?- Туберкульозу [0]- Пневмоконіозу [0]- Саркоїдозу [0]- Лімфогранульоматозу [0]- Центральному раку [100]
Механізм дії на МБТ рифампіцину:- Порушує вуглеводний обмін [0]- Інгібує синтез РНК [100]- Впливає на ДНК [0]- Порушує білковий обмін [0]
Визначення первинного туберкульозного комплексу:- Специфічне ушкодження легенвої тканини і внутрішньогрудних лімфатичних вузлів [0]- Характеризується розвитком запальних змін в легеневій тканині, внутрішньогрудних лімфатичних вузлах і лімфангіїтом [100]- Туберкульозне ураження внутрішньогрудних лімфатичних вузлів з відсівом в легеневу тканину [0]
При якій патології легень спостерігаються численні круглі тіні?- Метастази пухлин [100]- Інфаркт легені [0]- Ехінококова кіста [0]- Ретенційна кіста [0]- Доброякісні пухлини [0]
Найбільш характерно для прогресування тубпроцесу:- Лімфоцитоз [0]- Моноцитоз [0]- Нейтрофілія [0]- Лімфопенія [100]- Еозинофілія [0]
В клітинному складі випоту в плевральну порожнину при туберкульозі легень переважають:- Атипові клітини [0]- Нейтрофільні лейкоцити [0]- Лімфоцити [100]- Клітини мезотелію [0]
Найбільш характерні і небезпечні ускладнення у хворих з фіброзно-кавернозним туберкульозом легень:- Кровохаркання [0]- Туберкульоз бронхів [0]- Туберкульоз кісток і суглобів [0]- Блокована каверна [0]- Бронхогенні відсіви у здорові ділянки легень [100]
В плевральній рідині: питома вага - 1.014, білок - 14 г/л, лейкоцити - 1-2 в полі зору, еритроцити поодинокі в полі зору. Атипові клітини не виявлено, проба Рівальта від'ємна. Ваш діагноз?- Туберкульозний плеврит [0]- Емпієма плеври [0]- Плеврит при раку легені або плеври [0]- Трансудат при хронічній серцевій недостатності [100]
В плевральній рідині: питома вага - 1.020, білок - 30 г/л, лейкоцити - 10-15 в полі зору, еритроцити - 0-1 в полі зору, переважають лімфо-цити. Атипові клітини не виявлено, проба Рівальта позитивна. Ваш діагноз?- Туберкульозний плеврит [100]- Емпієма плеври [0]- Плеврит під час раку легені або плеври [0]- Застійна серцева недостатність [0]
Фактори, що сприяють розвитку туберкульозу легень:- Зниження реактивності організму, вік [0]- Зниження реактивності організму, інтеркурентні захворювання, похилий вік [0]- Зниження імунітету, інтеркурентні захворювання, похилий вік, контакт з хворими на туберкульоз [100]- Зниження реактивності організму, вік, переохолодження [0]
Основне призначення проби Коха:- Відбір контингентів для вакцинації [0]- Рання діагностика туберкульозу у дітей і підлітків [0]- Рання діагностика туберкульозу у дорослих [0]- Диференційна діагностика туберкульозу [100]- Вивчення інфікованості населення [0]- Визначення активності туберкульозного процесу [0]
Основний шлях зараження туберкульозом:- Повітряно-пиловий [100]- Повітряно-крапельний [0]- Аліментарний [0]- Контактний [0]- Внутрішньоутрбний [0]
Туберкулін - це:- Певна кількість вбитих мікобактерій туберкульозу [0]- Фрагменти мікробних тіл мікробактерій туберкульозу та продукти їх життєдіяльності [100]- Фільтрат культури мікобактерій туберкульозу [0]- Певна кількість живих ослаблених мікобактерій туберкульозу [0]
Ексудат в плевральній порожнині частіше нагромаджується при:- Злоякісних пухлинах [0]- Спонтанному пневмотораксі [0]- Туберкульозі органів дихання [100]- Захворюваннях серцево-судинної системи [0]
Вакцина БЦЖ - це:- Певна кількість вбитих мікобактерій штаму BCG [0]- Фрагменти мікробних тіл мікобактерій штаму BCG [0]- Фільтрат культури мікобактерій штаму BCG [0]- Певна кількість живих ослаблених мікобактерій штаму BCG [100]
Тривалість імунітету після вакцинації БЦЖ в середньому складає:- 4 роки [100]- 7 років [0]- 2 роки [0]- 10 років [0]
Найбільш раціональна схема лікування вперше виявлених туберкульозом легень з бактеріовиділенням, що її рекомендує ВООЗ:- Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол [100]- Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол + стрептоміцин [0]- Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід [0]- Ізоніазид + стрептоміцин + етамбутол [0]
Яке із перечислених ускладнень є найчастішою причиною смерті хворих, що лікувались від туберкульозу легень?- Хронічне легеневе серце [100]- Амілоїдоз внутрішніх органів [0]- Тромбоемболія гілки легенвої артерії [0]- Легенева кровотеча [0]- Серцева астма [0]
Інфільтративний туберкульоз за даними рентгенологічного обстеження діагностується:- При наявності неоднорідного затемнення від верхівки до IV ребра з просвітленням округлої форми або без нього [100]- При наявності неоднорідного затемнення в верхній частці із зміщенням органів середостіння в бік затемнення [0]- При наявності неоднорідного затемнення в верхній частці з просвітленням і горизонтальним рівнем; в анамнезі алкоголізм [0]- Округле гемогенне затемнення в верхній частці з чіткими контурами [0]- Кільцеподібна тінь на тлі незміненого легеневого малюнку [0] Позитивна реакція на туберкулін свідчить про:- Захворювання на туберкульоз [0]- Інфікованість МБТ [0]- Сенсибілізацію організму до антигенів МБТ [0]- Наявність протиберкульозного імунітету [100]
Позитивна реакція на туберкулін свідчить про:- Захворювання на туберкульоз [0]- Інфікованість МБТ [0]- Сенсибілізацію організму до антигенів МБТ [0]- Наявність протиберкульозного імунітету [100]
Основне призначення проби Манту:- Відбір контингентів для вакцинації [0]- Рання діагностика туберкульозу у дітей та підлітків [100]- Рання діагностика у дорослих [0]- Диференціальна діагностика туберкульозу [0]- Вивчення активності туберкульозного процесу [0]
26. "Дерматовенерологія"Площа поверхні шкіри чоловіка масою 75 кг та ростом 175 см становить приблизно:- 4.0 м2 [0]- 3.5 м2 [0]- 2.6 м2 [0]- 1.9 м2 [100]- 0.9 м2 [0]
Котра із запропонованих будов епідерміса є правильною:- Базальний шар - шипуватий шар - блискучий шар - зернистий шар - зроговілий шар [0]- Базальний шар - шипуватий шар - зернистий шар - зроговілий шар - блискучий шар [0]- Базальний шар - зернистий шар - шипуватий шар - блискучий шар - зроговілий шар [100]- Базальний шар - блискучий шар - зернистий шар - шипуватий шар - зроговілий шар [0]- Шипуватий шар - базальний шар - блискучий шар - зернистий шар - зроговілий шар [0]
Постійний перехід кератиноцитів від базального до зроговілого шару відбувається за рахунок:- Проліфераційної здатності [0]- Диференціації [100]- Життєдіяльності [0]- Ні від одного з перечислених факторів [0]- Тільки п. 2 [0]
Сальні залози знаходяться:- В епідермісі [0]- В дермі [100]- В підшкірній жировій клітковині [0]- Всюди [0]- Тільки в п. 2 [0]
На забарвлення шкіри не впливає:- Пігмент [0]- Товщина епідермісу [0]- Підшкірна жирова клітковина [100]- Кровонаповнення судин [0]- Температура [0]
Що таке гіперкератоз?- Потовщення базального шару [0]- Збільшення кількості клітин з кератогіаліновими зернами [0]- Потовщення рогового шару [100]- Потовщення всього епідермісу [0]- Тільки п. 3 [0]
Що таке дизкератоз?- Порушений процес зроговіння поодиноких клітин або цілої групи клітин епідермісу [100]- Виникнення розривів між клітинами шипуватого шару [0]- Сповільнений процес зроговіння в епідермісі [0]- Рівномірне потовщення в усіх шарах епідермісу [0]- Жодна відповідь не є вірна [0]
Як називаються висипання на шкірі?- Ефлоресценції [100]- Екзантеми [0]- Еритеми [0]- Енантеми [0]- Все за винятком п. 1 [0]
Як називаються висипання на слизовій?- Ефлоресценції [0]- Екзантеми [0]- Еритеми [0]- Енантеми [100]- Все за винятком п. 1 [0]
Які з приведених захворювань найчастіше мають асиметричне розсташування?- Оперизуючий лишай [100]- Плямисто-папульозні екзантеми при вторинному сифілісі [0]- Герпетиформний дерматит Дюрінга [0]- Атопічний дерматит [0]- Екзема [0]
Чим не проявляється опік шкіри І-го ступеня?- Набряком [0]- Міхурем [100]- Еритемою [0]- Болючістю [0]- Лущенням [0]
Який з приведених синдромів не характерний для обмороження?- Прояви виникають на фоні функціонального порушення периферичного кровообігу [0]- Поява на холоді синьо-червоних плям, подушкодібного згрубіння [0]- Виникнення свербіння від тепла [0]- Обширні вогнища згрубіння шкіри з явищами флюктуації [100]- Холод не викликає неприємних відчіттів [0]
Які з поданих дерматозів не є залежними від сонячного опромінювання:- Червоний вовчак (еритематоз) [0]- Гідроа вакциноформна [0]- Пігментний фотодерматоз [0]- Простий герпес [100]- Екзема [0]
Які з нижче поданих медикаментів можуть провокувати реакцію Лукасєвича-Яріша-Гексгаймера:- Вісмут [0]- Кортикостероїди [0]- Антималярійні препарати [0]- Антибіотики [100]- Цитостатики [0]
Яка з поданих хвороб спровокована лише системними проявами:- Еритема кругова центробіжна [0]- Фіксована медикаментозна еритема [0]- Еритема хронічна мігруюча [0]- Еритема ревматична [100]- Кругова гранульома [0]
Найчастіший прояв алергії на пеніцилін є:- Анафілактичний шок [0]- Уртикарні висипання [100]- Лайєла синдром [0]- Еритематозно-папульозні висипання [0]- Прояв сироваткової хвороби [0]
Нетипова локалізація багатоформної ескудативної еритеми:- Кінцівки [0]- Згинальні поверхні [100]- Шкіра обличчя [0]- Тулуб [0]- Розгинальні поверхні [0]
До проявів синдрому Стівенсона-Джонсона відносяться:- Злущення епідермісу при терті [0]- Загальні системні прояви [100]- Внутріепітеліальні міхурці [0]- Моноцитарні інфільтрати в дермі [0]- Все вірно [0]
До проявів синдрому Лайєла - токсичного епідермолізу не відносяться:- Обширне відторгнення епідермісу [0]- Обширні ділянки суцільно ерозованої шкіри [0]- Множинні некрози паренхіматозних органів [100]- Тяжкий загальний стан [0]- Зв'язок захворювання з прийомом медикаментів [0]
Симптом кров'яної роси або феномен Ауспіца буває при:- Плоских бородавках [0]- Екземі [0]- Червоному плоскому лишаї [0]- Псоріазі [100]- Заразному молюску [0]
Після чого можуть виникнути гострі еруптивні висипання точечної або каплевидної форми псоріазу?- Носіння подразнюючої грубої білизни [0]- Після сильного насвітлення шкіри сонячним промінням [0]- Внаслідок охолодження [0]- Після недавніх інфекційних захворювань [100]- Як наслідок імпетигінозного захворювання [0]
Що є основним клінічним проявом червоного плоского лишаю?- Невелика округла папула тілесного кольору [0]- Папула з центральною везикулою [0]- Округла плоска папула чітко відмежована від оточуючої шкіри [0]- Полігональна плоска папула з блискучою гладкою поверхнею [100]- Дрібні плями покриті легким гіперкератозом [0]
Який з варіантів червоного плоского лишаю є типовим для чоловічих геніталій?- Червоний плоский лишай, гостра форма [0]- Червоний плоский лишай гострокінцевий (acuminatus) [0]- Червоний плоский лишай розлитий (obtusus) [0]- Червоний плоский лишай кільцевий (anularis) [100]- Червоний плоский лишай бульозний [0]
Строфулюс характеризується наступними морфологічними ознаками:- Уртикарними папулами з геморагічними точками [0]- Роздряпаними папулами на зап'ясті [0]- Уртрикарними папулами з везикулою в центрі [100]- Папулами локалізованими на статевому члені [0]- Переважною локалізацією папул на кінцівках [0]
Локалізований прурітус (свербіння) може мати наступні причини:- Ниркова недостатність [0]- Вживання антибіотиків тетрациклінового ряду [100]- Спинні сухоти (Tabes dorsalis) [0]- Ретикульоз [0]- Все вірно [0]
Який з поданих факторів не має значення в патогенезі екземи?- Комплексні шкідливості зовнішнього середовища [0]- Вірулентність хворобочинних факторів [100]- Бактеріо-захисна функція шкіри [0]- Стан нервової системи [0]- Імунний статус організму [0]
Які можуть бути зміни при гострій екземі?- Еритема з набряком [0]- Папуловезикула [0]- Ерозії з мокнуттям та кірками [0]- Всі прояви одночасно [100]- Тільки ерозії з мокнуттям та кірками [0]
Яких проявів не буде при підгострій та хронічній екземі?- Ліхеніфікації [0]- Кірочок [0]- Набряку [100]- Папулосквамозних елементів [0]- Гіперкератозу [0]
Що найефективніше попередить рецедив контактного алергійного дерматиту?- Застосування захисного одягу та рукавиць [0]- Застосування захисних кремів [0]- Видалення причинного алергену [100]- Запобігання пересиханню шкіри [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які лікарські форми доцільно призначати в терапії гострої екземи в стадії мокнуття?- Мазі [0]- Примочки [100]- Пасти [0]- Жирні збовтуючі суміші [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які лікарські форми доцільно призначати в терапії хронічної млявоперебігаючої екземи?- Мазі [100]- Примочки [0]- Пасти [0]- Жирні збовтуючі суміші [0]- Всі відповіді вірні [0]
Який вид екземи або дерматиту не відноситься до екзогенних форм:- Монетовидна (нумулярна) екзема [100]- Первинний токсичний дерматит [0]- Контактна екзема [0]- Мікробна екзема [0]- Всі відповіді вірні [0]
Яка з наведених ознак не характерна для себорейного дерматиту?- Початок захворювання в першому місяці життя [0]- Захворювання з'явилось після третього місяця життя [100]- Первинні прояви хвороби на волосистій частині голови та на бровах [0]- Перші прояви в інтертригінозних (випріваючих) місцях [0]- Основні прояви - це еритема з лусочками [0]
Для профілактики атопічного дерматиту одна з зазначених ознак не має практичного значення:- Виключення страв, як найчастіше бувають алергенами [0]- Користування матрацами з штучних матеріалів [0]- Вологе прибирання приміщень та користування порохотягом [0]- Ізолювання хворого [100]- Попередження контакту шкіри з вовною та хутром [0]
Що недоцільно застосовувати в лікуванні атопічного дерматиту?- Антигістамінні препарати [0]- Судиннозвужуючі [100]- Судиннорозширюючі [0]- Імуносупресори [0]- Лікувальні морські купелі [0]
Яка з наведених ознак характеризує ерітродемію десквамативну Лайнера?- Початок захворювання в перші тижні життя [0]- Буває у дистрофічних дітей [0]- Частіше буває у недоношених дітей [100]- Еозинофілія в межах норми [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які характерні клінічні ознаки для десквамативної еритродермії Лайнера?- Початок захворювання в перші дні після народження [0]- Папуловезикулярні висипання на щоках [0]- Початок захворювання в перші тижні після народження [100]- Еозинофілія [0]- Всі відповіді вірні [0]
Як характерні клінічні ознаки для ексфоліативного дерматиту Ріттера фон Ріттергайма?- Початок захворювання в перші дні після народження [100]- Первинні прояви хвороби на волосистій частині голови та на бровах [0]- Первинні прояви хвороби на волосистій частині голови та на бровах [0]- Еозинофілія [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які з наведених клінічних ознак характерні для дитячої екземи?- Початок захворювання після трьох місяців життя [100]- Еритема, набряк епідермісу, відшарування епідермісу від тиску чи подрапання [0]- Грубі жирні лусочки на нечітко обмеженій еритемі [0]- Масивні гнійні поверхневі ураження шкіри [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які ознаки не характерні для вульгарного міхурника?- Непомітна поява міхурів на нормальній незапальній шкірі [0]- Периферійний ріст міхура поширює вогнище на здорову шкіру [0]- Міхурі ніколи не виникають на слизовій рота та піхви [100]- Навколо старих міхурів помітно вузьку запальну кайму [0]- Всі відповіді вірні [0]
Найефективнішою терапією при вульгарному міхурнику є:- Сульфаніламіди [0]- Кортикостероїди [100]- Антигістамінні [0]- Антибіотики [0]- Імуносупресивна хіміотерапія [0]
Правильною лікувальною методикою при вульгарному міхурнику є:- Безперервне системне призначення низьких доз кортикостероїдів [0]- На початку лікування призначення високих доз кортикостероїдів з подальшим поступовим зниженням до підтримуючих доз [100]- П призначення помірних доз кортикостероїдів в поєднанні з одноразовим в тиждень введенні АКТГ [0]- Метотрексат [0]- Жодна методика не раціональна [0]
Який з наведених симптомів не характерний для прояву хронічного сімейного міхурника (хвороба Гейлі-Гейлі)?- На запальному фоні утворились міхурчики та міхурі [0]- Ерозивна поверхня покрита кірко-лусочками [0]- Виспання ніколи не групуються [100]- Симптом Нікольського позитивний лише по краю вогнища [0]- Захворювання хронічне, але доброякісне [0]
Яка типова локалізація сімейного доброякісного хронічного міхурника (хвороби Гейлі-Гейлі)?- На грудині [0]- В підколінних ямках [0]- На шиї та потилиці [0]- Під пахвами [0]- На животі [0]- Всі варіанти локалізації [100]- Все, крім підколінних ямок [0]
Яка нетипова локалізація висипань при герпетиформному дерматозі Дюрінга?- Волосиста частина голови [100]- Міжлопаткова ділянка [0]- Сідниці та поперек [0]- Ліктеві ямки [0]- Всі відповіді вірні [0]
Яка найраціональніща терапія при герпетифомному дерматозі Дюрінга?- Препарат арсену [0]- Пеніцилін [0]- Сульфони [100]- Кортикостероїди [0]- Антигістамінні препарати [0]
Які фактори приводять до клінічних проявів вродженого бульозного епідермолізу?- Тиск та тертя [100]- Вплив холоду [0]- Сонячне опромінення [0]- Хімікалії [0]- Спонтанне виникнення на основі вроджених вад [0]
При яких дерматозах внутрішнє застосування кортикостероїдів є раціональним?- Бешиха [100]- Вульгарний міхурник [0]- Мігруюча хронічна еритема (хвороба Лайма) [0]- Герпетифомний дерматоз Дюрінга [0]- Пізня порфірія шкіри [0]
Які ознаки характеризують ентеропатичний акродерматит?- Випадіння волосся [0]- Часта блювота [0]- Пронос [0]- Утворення міхурців та міхурів [0]- Затримка росту тіла [0]- Все, крім частої блювоти [100]
Найчастіший збудник імпетіго Бохкарта є:- Стафілокок білий [0]- Стафілокок золотистий [100]- Корінебактерії акне [0]- Стрептокок піогенний [0]- Синьогнійна паличка [0]
Що являє собою карбункул?- Скупчення багатьох близько розсташованих фурункулів, які в глибині зв'язані між собою [100]- Швидко виникаючі фурункули виключно великих розмірів [0]- Фурункул, що перебігає з гарячкою та лихоманкою [0]- Фурункул, розсташований на шиї [0]- Некротичний, що розпадається, стержень фурункула [0]
Перипорит стафілококовий виникає:- У немовлят [100]- В пубертатному віці [0]- Лише у жінок в клімактеричному періоді [0]- Незалежно від віку і статі [0]- Лише у юнаків [0]
Визначити ускладнення, які можуть виникнути у дітей при контагінозному стрептококовому імпетіго:- Блефарокон'юнктивіт [0]- Заїди [0]- Орхіт [100]- Риніт [0]- Нефрит [0]- Міокардит [0]- Можливі всі перераховані ускладнення [0]- Всі за винятком орхіту та міокардиту [0]
Визначити перший прояв бешихи:- Асиметрична локалізація обмеженої ерітеми [0]- Пронос [0]- Опухання суглобів [0]- Лихоманка [100]- Набряк підшкірної тканини [0]
Визначити ознаки, які характеризують еризипелоїд (свинячу бешиху):- Інфікування може переноситись від людини до людини [0]- Найчастіше джерелом інфекції буває домашня і дика свиня та риби [0]- Вогнище є дифузне, червоне та болюче [0]- Фіолетово-червоне запалення розширюється по периферії, одночасно загоюється в центрі [0]- Захворювання супроводжується підвищеною температурою [0]- Вірно все [0]- Вірні лише п. 2 та п. 4 [100]
Визначити найбільш контагіозне захворювання серед зазначених гострих бактеріальних хвороб- Імпетіго стафілококове Бокхарда [0]- Фолікуліт [0]- Фурункул [0]- Імпетіго стрептококове [100]- Бешиха [0]
При яких формах туберкульозу шкіри бувають різко позитивні туберкулінові проби:- При виразковій [0]- При папулонекротичній [0]- При вульгарному вовчаку [100]- При ущільненій еритемі Базена [0]- При бородавчатій формі [0]
Яким збудником викликається лепра?- Мікробактерією Ганзена [100]- Мікробактерією Коха [0]- Тільцями Боровського [0]- Тільки п. 1 та п. 2 [0]- Всі відповіді вірні [0]
Мікобактерія Ганзена є найбільш чутлива до:- Пеніциліну [0]- Сульфонів [100]- Препаратів золота [0]- Тетрацикліну [0]- Цитостатиків [0]
Серед перелічених органів, які найчастіше вражаються саркоїдозом (хворобою Беньє-Бек-Шаумана):- Шкіра [0]- Респіраторний тракт [100]- Кості [0]- Нерви [0]- Очі [0]
З яких місць недоцільно брати мазки у жінок при гострій гонореї?- Вульва [0]- Уретра [0]- Піхва [100]- Шийка матки [0]- Всі відповіді вірні, крім п. 1 [0]
Який є звичайно час інкубації гонореї у чоловіків?- 1-2 дні [0]- 3-5 днів [100]- 6-8 днів [0]- 1-2 тижні [0]- 3-4 тижні [0]
Яке найважливіше ускладнення виникає у жінок при гонореї?- Бартолініт [0]- Аднексит [100]- Ендометрит [0]- Проктит [0]- Параметрит [0]
При яких з наведених венеричних захворювань не виникає артрит?- Гонорея [0]- Трихомоніаз [0]- Хвороба Рейтера [0]- М'який шанкр [100]- Все вірно [0]
Яка з приведених трепонем викликає сифіліс?- Treponema balanitidis [0]- Treponema palidum [100]- Treponema refringens [0]- Treponema minutissimum [0]- Treponema carateum [0]
Який "умовний" діагноз сифілісу виставляється після лікування?- Сифіліс первинний серогенативний [0]- Сифіліс первинний серопозитивний [0]- Сифіліс первинний латентний [100]- Сифіліс вторинний ранній [0]- Сифіліс вторинний рецидивний [0]- Сифіліс вторинний латентний ранній [0]- Сифіліс вторинний латентний пізній [0]
Які клінічні прояви відносяться до первинної стадії сифілісу?- Розеола [0]- Широкі кондиломи [0]- Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів [100]- Сифілітична лейкодерма [0]- Всі відповіді вірні [0]
Який найнебезпечніший стан для виникнення вродженого сифілісу у дитини?- При високій вірулентності спірохети [0]- При недоношеності плоду [0]- Коли вагітна жінка захворіла "свіжим" сифілісом [100]- При наявності у матері давнього зараження [0]- Коли мати лікувалася від сифілісу, але недостатньо [0]
Де найчастіше виникає простий герпес?- Щоки [0]- Слизові оболонки [0]- Нижня губа [0]- Верхня губа [100]- Волосиста частина голови [0]
Який час інкубації при вітряній віспі?- 1-3 дні [0]- 3-7 днів [0]- 8-13 днів [0]- 14-21 день [100]- 4 тижні [0]
З яким вірусним захворюванням оперізуючий лишай має спільного збудника?- Простий герпес [0]- Краснуха [0]- Гінгівостоматит [0]- Вітряна віспа [100]- Всі відповіді вірні [0]
Де, як правило, локалізуються гострокінцеві кондиломи?- На слизовій рота під язиком [0]- В вульві [0]- В анусі [0]- В складці навколо головки статевого члена [0]- На гладкій шкірі, зокрема, в пахвинній ділянці [100]
Який з зазначених дерматофітів не піддається специфічній люмінісцентній діагностиці під світлом Вуда?- Трихофітон Шонлейна [0]- Мікроспорон аудоіні [0]- Мікроспорон ланозум [0]- Трихофітон рубрум [100]
Типова локалізація висівкоподібного лишаю:- Тулуб [100]- Міжпальцеві проміжки на стопах [0]- Навкологенітальна ділянка [0]- Пахвинна впадина [0]- Волосиста частина голови [0]
Де може виникнути інфекційний процес викликаний Candida albicans?- На гладкій шкірі [0]- На слизовій ротової порожнини [0]- В шлунково-кишковому тракті [0]- На слизових статевих органів [0]- На всіх зазначених місцях [100]
З наведених тверджень про мікоз стоп визначте хибне:- Одне з найчастіших дерматологічних захворювань [0]- Діагноз підтверджується наявністю гриба при культуральній діагностиці [0]- Ерозії між пальцями стоп можуть бути вхідними воротами при бешисі [0]- Трихофітон червоний, як збудник епідермофітії, може супроводжуватись алергійними реакціями на кистях [100]- Все вірно [0]
Керіон Цельса є:- Форма глибокої піодермії [0]- Захворювання на підборідді, викликане волокнистими грибами [0]- Захворювання викликане кислотними грибами [0]- Особлива форма алопеції [0]- Глибокий мікоз волосистої частники голови, який викликаний волосистими дерматофітами [100]
Визначте найбільш контагіозне грибкове захворювання:- Фавус (пархи) [0]- Епідермофітія [0]- Мікроспорія [100]- Кандідоз [0]- Різнокольоровий лишай [0]
Збудниками свербіння є паразит, що відноситься до роду:- Педікулюс [0]- Тромбікулюс [0]- Педікулоідес [0]- Саркоптес [100]- Тирогліфідів [0]
Котрий з наведених проявів свідчить про укус блохи:- Уртика з центральною геморагічною крапкою [0]- Згрупування висипань [0]- Анамнестичні дані про наявність блох [0]- Чорні точкові екскременти на білизні [0]- Всі наведені ознаки [100]
Згрубіння та пігментація шкіри потилиці (cutis vagantium) свідчить про завошивленість наступними паразитами:- Головна воша [0]- Платяна воша [0]- Площиця [0]- Всі, крім площиць [100]- Всі відповіді вірні [0]
Котрий тип іхтіозу часто співіснує з атопічною конституцією?- Іхтіоз пластинчатий (Lamellaris) [0]- Рецесивний іхтіоз зв'язаний з Х-хромосомою [0]- Іхтіоз звичайний (Vulgaris) [100]- Всі, крім п. 2 [0]- Всі відповіді вірні [0]
Котра з клінічних форм іхтіозу має рецесивний тип успадкування:- Іхтіоз вульгарний [0]- Еритрокератодермія [0]- Гіперкератоз іхтіозиформний бульозний [0]- Еритродермія іхтіозиформна [100]- Всі відповіді вірні [0]
Невроджені (набуті) долонно-ступневі кератози можуть виникнути:- При довготривалому прийомі арсену [0]- При хронічному кандидомікозі стоп [0]- При клімаксі [0]- При хронічному механічному подразненні [0]- При вісцеральних карциномах [0]- Все за винятком п. 2 [100]- Все за винятком п. 5 [0]
Які прояви характерні для акроціанозу?- Шкіра дифузна синюшна та холодна [100]- Виникає у юнаків при статевому дозріванні [0]- Ліведно-сітковидна мармуровість шкіри [0]- В холодному приміщенні виникають корчі [0]- Все вірно [0]
Що є причиною хвороби Рейно?- Раптові порушення циркуляції крові внаслідок ділятації вен на пальцях кистей [0]- Раптові порушення циркуляції крові при хронічних запальних процесах в судинах пальців рук [0]- Раптові дилятації капілярів пальців рук [0]- Раптові дилятації глибоких підшкірних судин пальців рук [0]- Приступоподібні спазми артерій пальців рук [100]
Які з поданих клінічних ознак притаманні хворобі Рейно?- Блідість шкіри [0]- Ціаноз [0]- Блідочервона гіперемія [0]- Парестезії [0]- В кінцевій фазі хвороби сильні болі [0]- Всі приведені клінічні прояви [100]
Клінічні прояви алергійного васкуліту найчастіше локалізуються на:- Обличчі [0]- Тулубі [0]- Животі [0]- Сідничній ділянці [0]- Нижніх кінцівках [100]
Як називають геморагічні висипи, що мають екзантемний характер?- Петехії [0]- Пурпура [100]- Екхімози [0]- Суфузія [0]- Сугіляція [0]
Серед яких груп хворих найчастіше виступає ревматична пурпура?- У молодих осіб [100]- У ревматиків [0]- У вагітних жінок [0]- У жінок при клімаксі [0]- У старших чоловіків [0]
Де виникають пігментні плями при синдромі Пеуца-Егерса?- На зовнішніх сторонах крил та спинці носа [0]- На тильній стороні рук [0]- Періорально та на слизовій ротової порожнини [100]- На потилиці і шиї [0]- Де завгодно на шкірі тіла, але завжди згруповані [0]
В зв'язку з чим виникає хлоазма?- Після вживання гормональних контрацептивів [0]- При гіпертирозі [0]- При вагітності [0]- При захворюваннях, що приводять до кахексії [0]- При порушенні функції наднирників [0]- При всіх наведених станах [0]- При станах 1, 3, 4 [100]
Що таке вітіліго?- Наслідок перенесення запальних процесів [0]- Побіління шкіри внаслідок тривалого обмеженого спазму судин [0]- Обмежена зупинка синтезу меланіну на обмежених ділянках [100]- Вроджене порушення утворення пігменту [0]- Жоден з наведених факторів [0]
При яких хворобах потових залоз є кількісні порушення потовиділення?- Генералізований гіпергідроз [0]- Хвороба Фокс-Фордайса [0]- Обмежений гіпергідроз [0]- Ангідроз [100]- Пітниця (Mirliaria) [0]- Всі без виключення [0]- Всі за винятком хвороби Фокс-Фордайса [0]
Що таке себорея?- Підвищення функції сальних залоз медикаментозним втручанням [0]- Закупорка вивідних протоків сальнних залоз [0]- Підвищена продукція патологічно зміненого сала [100]- Підвищення продукції сала викликане його загущенням на поверхні шкіри [0]- Перехідне короткотривале підвищення продукції сала у невротиків [0]
Як процеси проходять при вульгарних вугрях?- Запальний процес волосяного мішечка [0]- Затримка сала в протоках [0]- Запальний процес в сальній залозі [0]- Запальний процес волосяного мішечка та сальної залози [0]- Запальний процес волосяного мішечка та затримка видалення сала [100]
Виділити з перерахованих травматичних пошкоджень стержня волосини неправильну ознаку:- Trichorrhexis nodosa [0]- Trichoclasia [0]- Trichoschisis [0]- Trishonodosis [0]- Hypertrichosis [100]
Що собою являє гірсутизм?- Надмірний ріст пушкового волосся [0]- Надмірний ріст волосся на лобку [0]- Надмірний ріст волосся на голові [0]- Чоловічий тип оволосіння жінок [100]- Ні один з наведених симптомів [0]
Що таке гіпертрихоз?- Ненормальне довге оволосіння [0]- Збільшення кількості та згрубіння волосяного заросту [100]- Ненормально прискорений ріст волосся [0]- Ріст волосся на місцях, де в нормі росту нема [0]- Всі відповіді вірні [0]
Які хворобливі стани можуть виникликати дифузне випадіння волосся?- Сифіліс [0]- Черевний тиф [0]- Еритродермія [0]- Обширні інсульти мозку [0]- Псоріаз волосистої частники голови [0]- Тяжкі гастроентеричні процеси [0]- Все, за винятком 5 та 6 [100]
Які не характерні прояви кругового випадіння волосся (алопеції)?- Раптове випадіння з "коренем" волосся на голові, бороді, вусах та бровах [0]- Круглі облисілі вогнища з чіткимм межами та різної величини [0]- Під час розширення вогнищ облисіння можна побачити поодинокі збережені волосини [0]- Підвищена секреція шкірного сала та поту в місцях ураження [100]- Всі відповіді вірні [0]
Які фактори не впливають на розвиток себорейної алопеції?- Фактор діяльності залоз внутрішньої секреції [0]- Порушення стану нервової системи [0]- Порушення моторики травного тракту [0]- Авітаміноз [100]- Всі відповіді вірні [0]
Які з наведених станів супроводжуються ураженням нігтів?- Отруєння талієм або арсеном [0]- Псоріаз [0]- Мікози [0]- Екзема [0]- Все без винятку [100]
Прискорене старіння шкіри може бути викликане:- Тривалими запальними процесами [0]- Сухою (ксеротичною) екземою [0]- Стафілодермією [0]- Карциноматозом [100]- Алергійними проявами [0]
Позначте, які фактори сприяють виникненню хронічної дискоїдної форми червоного вовчака (еритематозу)?- Травма [0]- Порушення функції шлунково-кишкового тракту [0]- Вплив сонячного опромінення [0]- Фокальні інфекції [0]- Всі фактори без винятку [0]- Всі за винятком п. 2 [100]
Які з наведених неспецифічних проявів можуть супроводжувати дискоїдну форму червоного вовчака?- Порушення периферійного кровообігу, телеангіоектазії [0]- Дистрофічні зміни нігтів [0]- Веретеноподібна деформація пальців [0]- Генералізований лімфаденіт [0]- Всі прояви [0]- Всі за винятком 4 [100]
Які явища характерні для системного червоного вовчака?- Провокація процесу інфекцією, стресами і ін [0]- Початок хвороби гарячкою, суглобовими болями, відчуттям важкості загального стану [0]- Серед хворих переважають чоловіки [0]- Початок не гострий, можливий літичний розвиток хвороби [0]- Всі приведені явища характерні [0]- Всі крім п. 3 [100]
Визначте клінічні шкірні зміни при дифузній склеродермії:- Синдром Рейно [0]- Склеротичні зміни на шкірі починаються на тулубі, поширюються до периферії на кінцівках [0]- Мікростомія [0]- Згрубіння та контрактура пальців [0]- Все вірно [0]- Все крім п. 2 [100]
Що з приведених дерматологічних середників не рекомендується призначати при склеродермії:- Хелати [0]- Кортикостероїди [0]- Імунокоректори [0]- Високі дози пеніциліну [0]- Променеву терапію [100]
Про що можна думати, якщо хворий скаржиться на суглобові болі, слабість при ходінні по сходах, при розчісуванні та голінні?- Міастенія гравіс [0]- Вузлуватий періартеріїт [0]- Дерматоміозит [100]- Дифузна склеродермія [0]- Облітеруючий ендартеріїт [0]
Які порушення метаболізму проявляються на шкірі?- Порушення амінокислотного та білкового обміну: амілоїдоз та ліпопротеіноз [0]- Порушення обміну муцинової речовини: міксоматоз [0]- Порушення обміну порфіринів: гепатична та ерітропоетична порфірія [0]- Порушення обміну жирів: ліпоїдоз-ксантоматоз [0]- Порушення обміну пуринів: болючі вузлики навколо суглобів [0]- Порушення рівня кальцію: кальциноз [0]- Порушення обміну води та мінералів [0]- Всі види порушення крім п. 7 [100]
27. "Традиційні немедикаментозні методи лікування"Мануальна терапія включає такі методи лікування:- Маніпуляція [0]- Мобілізація і маніпуляція [0]- Релаксація, мобілізація, маніпуляція, постізометрична релаксація [100]- Точковий масаж [0]- Мобілізація [0]
Чи проводиться при функціональній блокаді нульового ступеня мануальна терапія?- Так [0]- Ні [100]- Постізометрична релаксація [0]- Масаж [0]- Точковий масаж [0]
Після проведення маніпуляції необхідно:- Зафіксувати відповідний відділ хребта [0]- Знеболити відповідний відділ хребта [0]- Не застосовувати інші прийоми масажу [100]- Обмежити фізичні навантаження хворого [0]- Обмежити будь-яке навантаження хворого [0]
Мобілізація - це:- Сегментарний масаж [0]- Фіксація суглобів [0]- Пасивний рух в суглобах в межах їх фізіологічного об'єму [100]- Активний рух в суглобах [0]- Тракція [0]
Мобілізація проводиться:- Пасивними рухами [100]- Тракцією [0]- Пасивними рухами і тракцією [0]- Масажем [0]- На тракційному столі [0]
Поняття функціонального блоку включає:- Зворотнє обмеження рухомості в ХРС при зміні взаєморозташування суглобових з'єднувально-тканинних елементів, яке обумовлене рефлекторною навколосуглобовою міофіксацією [100]- Незворотнє обмеження рухомості [0]- Часткове обмеження рухомості [0]- Повне обмеження рухомості [0]- Відсутня обмеженість рухомості суглобів [0]
Гіпермобільність - це:- Незворотнє збільшення об'єму рухів в суглобах хребта [100]- Зворотнє збільшення об'єму рухів в суглобах хребта [0]- Слабість м'язево-звязкового апарату хребта [0]- Вроджена вада хребта [0]- Набута вада хребта [0]
Релаксація включає в себе:- Постізометричну релаксацію [0]- Ауторелаксацію [0]- Масаж [100]- Мобілізацію [0]- Релаксацію оптимальним положенням тіла [0]
Постізометрична релаксація і пасивне розтягування м'язів проводяться на:- Вдосі [100]- Видосі [0]- В положенні згинання [0]- В положенні розгинання [0]- В положенні ротації [0]
Ефект постізометричної релаксації проявляється:- Збільшенням об'єму в згині і зменшенням болючості при рухах [100]- Зменшенням болючості і збільшенням довжини раніше спазмованих м'язів [0]- Обмеженням рухів в хребцях [0]- Збільшенням об'єму в суглобі [0]- Зменшенням болючості [0]
Аутомобілізація - це:- Комплекс мобілізаційних прийомів, які пацієнт виконує з лікарем [0]- Комплекс мобілізаційних прийомів, які пацієнт виконує самостійно [100]- Комплекс прийомів, які виконує тільки лікар [0]- Комплекс прийомів, які виконуються за допомогою тренажерів [0]- Комплекс прийомів, які виконуються на тракційному столі [0]
Для проведення маніпуляції необхідно:- Зафіксувати суглоб [0]- Провести премедикацію [0]- Провести релаксацію [0]- Провести мобілізацію [100]- Провести постізометричну релаксацію [0]
Мобілізація виступає як:- Самостійний прийом мануальної терапії [0]- Один з компонентів комплексу мануальної терапії [100]- Тракція хребта і суглобів [0]- Прийом точкового масажу [0]- Компонент ЛФК [0]
Мануальна терапія показана при кардіалгіях:- З раптовим приступом серцебиття [0]- Зі стахом смерті [0]- Які усуваються нітрогліцерином [0]- Які не усуваються нітрогліцерином [100]- Без почуття страху смерті [0]
Мануальна терапія показана при кардіалгіях:- Вертеброгенного генезу [100]- Атеросклеротичного генезу [0]- Після перенесеного міокардиту [0]- Після інфекційних захворювань [0]- Викликаних захворюваннями внутрішніх органів [0]
Бджоли виробляють:- Маточне молочко [100]- Пергу [0]- Мед [0]- Квітковий пилок [0]- Прополіс [0]
Бджоли збирають:- Маточне молочко [0]- Мед [0]- Віск [0]- Бджолину отруту [0]- Квітковий пилок [100]
Антибактеріальну дію має:- Маточне молочко [0]- Мед [0]- Віск [0]- Бджолина отрута [0]- Прополіс [100]
Мед діє на нервову систему:- Заспокійливо [100]- Збуджуюче [0]- Не діє [0]- Регулююче [0]- Снодійно [0]
Апітоксин застосовують частіше:- Підшкірно [0]- Внутрішньошкірно [100]- Внутрішньом'язово [0]- Внутрішньовенно [0]- У вигляді бджоловжалень [0]
Людина в середньому може одномоментно переносити бджоловжалень:- 20 шт [0]- 100 шт [0]- 50 шт [100]- 500 шт [0]- 200 шт [0]
Лікувальними властивостями володіє мед:- Натуральний [0]- Штучний [100]- Фальсифікований [0]- Біологічно фальсифікований [0]- Падевий [0]
Для лікування виразкової хвороби 12-палої кишки застосовують розчин прополісу спиртовий:- 5 % [0]- 10 % [0]- 15% [100]- 20 % [0]- 50 % [0]
Для лікування виразкової хвороби шлунка застосовують розчин прополісу масляний:- 5 % [0]- 10 % [0]- 15 % [100]- 30 % [0]- 20 % [0]
В природніх умовах найбільш стійкі:- Мед [0]- Прополіс [100]- Віск [0]- Маточне молочко [0]- Квітковий пилок [0]
При алергії на мед:- Відміняють вживання меду [100]- Змінюють метод вживання меду [0]- Змінюють дозу вживання [0]- Змінюють дозу і метод вживання [0]- Продовжують вживати [0]
Для правильного зберігання квіткового пилку має значення:- Вологість [0]- Температура навколишнього середовища [0]- Світло [0]- Час збирання [0]- Вид рослин, з яких збирають [0]
Біологічно фальсифікований мед відрізняється від натурального:- Кольором [0]- В'язкістю [0]- Діастазним числом [0]- Органолептично [0]- За комплексом ферментних показників [100]
Маточне молочко слід застосовувати:- Всередину [0]- Під язик до розсмоктування (сублінгвально) [100]- У ректальних свічках [0]- Тільки зранку [0]- 3 рази на день [0]
Маточне молочко більш ефективне при:- Гіпотрофії новонароджених [100]- Шкірних захворюваннях [0]- Виразковій хворобі шлунку [0]- Гіпертонічній хворобі [0]- Гормональному безплідді [0]
Маточне молочко більш ефективне:- Нативне свіже [100]- Ліофілізоване [0]- Консервоване медом [0]- Консервоване лактазою [0]- Нативне, що зберігалось до 30 днів при 0( С [0]
Квітковий пилок застосовують при:- Зниженні статевої активності [0]- Цукровому діабеті [0]- Анемії гіпохромній [100]- Обмінному поліартриті [0]- Атеросклерозі [0]
Висушування квіткового пилку допускається:- При 40( С [100]- При 60( С [0]- При 80( С [0]- При 35( С [0]- При 45( С [0]
Препарати прополісу застосовують при:- Опіках шкірних покривів [100]- Гломерулонефритах [0]- Тиреотоксикозах [0]- Поліартритах [0]- Ерозіях шийки матки [0]
При шоковій реакції на апітоксин з різким падінням артеріального тиску слід ввести:- Дімедрол [0]- Кордіамін [0]- Кофеїн [0]- Строфантин [0]- Преднізолон або гідрокортизон внутрішньовенно [100]
При токсичній реакції на бджоловжалення з тахікардією та підвищеним артеріальним тиском слід ввести:- Кордіамін [0]- Строфантин [0]- Преднізолон [100]- Відмінити подальше застосування апітоксинотерапії [0]- Продовжити лікування бджоловжалення за гіпосенсибілізуючим методом [0]
При першій біоадаптогенній пробі жало слід залишати в тілі людини на:- 1-5 сек [100]- 5-10 сек [0]- 15 сек [0]- 10 сек [0]- 5 хв [0]
При другій біоадаптогенній пробі жало слід залишати в тілі людини на:- 10 сек [0]- 40 сек [100]- 1 хв [0]- 20 сек [0]- 2 хв [0]
Лікувальний ефект рефлексотерапевтичної дії залежить від:- Фізичних факторів дії [0]- Моменту дії [0]- Фізичних фактрів дії, методів дії, місця та моменту дії [100]- Віку хворого [0]- Місця дії [0]
Мікроголки із нержавіючої сталі можуть знаходитись в тканинах (дні):- 1-3 [100]- 9-14 [0]- 15-21 [0]- 8-9 [0]- 14-16 [0]
При методі стимулюючої дії подразнення:- Сильне, інтенсивне, довготривале [0]- Швидке, коротке, слабке [100]- Коротке [0]- Слабке [0]- Швидке [0]
При гальмівному методі діють на:- 2-6 точок [100]- 10-12 точок [0]- 15-20 точок [0]- 7-8 точок [0]- 8-10 точок [0]
Тривалість дії подразнення при стимулюючій методиці:- 20-40 хв [0]- 2-5 хв [100]- 10 хв [0]- 15 хв [0]- 5 хв [0]
Гальмівний метод застосовується для лікування:- Хронічних довготривалих захворювань [0]- Гострих захворювань [100]- Неврозів [0]- Вегетосудинної дистонії [0]- Гастриту [0]
Розміри біоактивних точок:- Змінюються в залежності від стану хворого і часу [0]- Не змінюються [100]- Змінюються в зв'язку з індивідуальними особливостями [0]- Змінюються залежно від сезону [0]- Змінюються залежно від періоду доби [0]
Меридіани - це:- Окремі анатомічні утворення [0]- Умовні лінії [100]- Функціональні структури [0]- Ділянки з більшою кількістю нервових рецепторів [0]- Ділянки з більш розгалуженою судинною сіткою [0]
Підпрасовуюче припікання складається з:- Ритмічного чергування приближення і віддалення від поверхні шкіри кінця полинної сигари [0]- Переміщення паралельно до ділянки, яка прогрівається кінця сигари вперед-назад [100]- Переміщення сигари вбік [0]- Переміщення сигари по діагоналі [0]- Обертальний рух навколо точки [0]
Під час надання допомоги при непритомному стані слід використвувати:- Поверхневе голковколювання [0]- Припікання [0]- Точковий масаж [100]- Кріорефлексотерапію [0]- Мікроголкотерапію [0]
Точки "швидкої допомоги" розташовані на:- Долонях [0]- Голові [0]- Кінцях пальців рук ьіля нігтевого ложа [100]- Тулубі [0]- Підошвах [0]
Переваги лазеропунктури:- Стерильність [100]- Безболісність [0]- Потребує мінімум часу [0]- Проста у виконанні [0]- Не потребує складного обладання [0]
Переваги рефлексотерапії:- Відсутність алергізації організму [100]- Можливість лікувати окрему скаргу хворого [0]- Застосовується при органічних і неорганічних захворюваннях [0]- Часті побічні наслідки медикаментозного лікування [0]- Не вимагає складного обладнання [0]
28. "Реаніматологія та інтенсивна терапія"Яка основна ознака необхідності почати "оживлення"?- Відсутність самостійного дихання [100]- Зміна кольору шкіри [0]- Відсутність свідомості [0]- Широкі зіниці [0]- Відсітність тонів серця [0]
При якій ситуації використовується прийом Геймліха?- Ураження електрострумом [0]- Задушення сторонім тілом [100]- Ларингоспазм [0]- Гострий інфаркт міокарда [0]- Отруєння сірководнем [0]
Під час зовнішнього масажу серця в дорослих слід дотримуватися ритму натискувань:- 100/хв [100]- 80/хв [0]- 60/хв [0]- 40/хв [0]- 120/хв [0]
За умов неможливості довенного введення ліків при реанімації адреналін найчастіше вводять:- В трахею [100]- В язик [0]- Дом'язово [0]- Долегенево [0]- Підшкірно [0]
Для відновлення прохідності дихальних шляхів при апное за відсутності травми слід:- Негайно виконати коніотомію [0]- Натиснути на грудну клітку [0]- Повернути хворого на бік [0]- Закинути голову, вивести нижню щелепу, відкрити рот [100]- Витягнути язик [0]
Глибина прогину грудини до хребта у дітей при реанімації повинна складати:- 1/4 сагітального діаметру грудної клітки [0]- 1/3 сагітального діаметру грудної клітки [100]- 1/2 сагітального діаметру грудної клітки [0]- 3-4 см [0]- 5-6 см [0]
Які ліки при реанімації можна вводити в трахею?- Адреналін, кальцію хлорид, натрію гідрокарбонат [0]- Адреналін, атропін, лідокаїн [100]- Адреналін, глюкозу, атропін [0]- Адреналін, кальцію хлорид, новокаїнамід [0]- Адреналін, лідокаїн, натрію гідрокарбонат [0]
Електрична дефібриляція при зупинці кровообігу:- Використовується, як перший захід при зафіксованій на ЕКГ асистолії [0]- Не повинна використовуватися без ЕКГ-контролю [0]- Неефективна при зниженні діурезу менше 30 мл/год [0]- Застосовується при неефективній реанімації навіть при відсутності ЕКГ-моніторингу [100]- Не використовується, якщо пацієнт не заземлений [0]
Рекомендована послідовність виконання дефібриляції трьома імпульсами:- 100 Дж - 200 Дж - 300 Дж [0]- 200 Дж - 300 Дж - 360 Дж [0]- 200 Дж - 200 Дж - 360 Дж [100]- 200 Дж - 360 Дж - 200 Дж [0]- 300 Дж - 300 Дж - 360 Дж [0]
Максимально допустима тривалість кожної спроби інтубації трахеї при реанімації:- 30 с [100]- 40 с [0]- 50 с [0]- 55 с [0]- 60 с [0]
Співвідношення частоти зовнішнього масажу серця та штучної вентиляції легень при реанімації дітей до 8 років одною особою повинно складати:- 15 : 2 [0]- 18 : 1 [0]- 15 : 1 [0]- 10 : 1 [100]- 5 :1 [0]
Нижчеперераховані ознаки свідчать про ефективність зовнішнього масажу серця, за винятком:- Звуження зіниць [0]- Наявності пульсу на сонній артерії [0]- Регургітації [100]- Появи глософарингеального рефлексу [0]- Зміни забарвлення шкіри [0]
Які нормальні величини насичення артеріальної крові киснем при диханні повітрям?- 100-105 % [0]- 98-100 % [0]- 92-97 % [100]- 85-90 % [0]- 75-84 % [0]
При дихальній недостатності важкого ступеня зіниця:- Розширена [100]- Не реагує на світло [0]- Максимально звужена [0]- Звужена [0]- Нормального діаметру [0]
При якому виді гіпоксії оксигенотерапія найменш ефективна?- Змішаній [0]- Гістотоксичній [100]- Гемічній [0]- Циркуляторній [0]- Гіпоксичній [0]
Гіперкапнії властиві:- Гіпотензія, ціаноз шкіри, холодний піт, брадикардія [0]- Гіпертензія, ціаноз шкіри, ейфорія, тахікардія [0]- Нормальний АТ, ціаноз губ, незначна тахікардія [0]- Гіпотензія, ціаноз слизових, екстрасистолія [0]- Гіпертензія, рожева шкіра, теплий піт, тахікардія [100]
При якій патології оксигенотерапія небезпечна?- Крупозна пневмонія [0]- Плеврит [0]- Набряк легень [0]- Пневмосклероз [100]- Емболія легеневої артерії [0]
Чим викликається кислотно-аспіраційний пневмоніт?- Слиною [0]- Кров'ю [0]- Твердими частинками їжі [0]- Жовчю [0]- Шлунковим вмістом з низьким рН [100]
Покращення дренажної функції бронхіального дерева досягають:- Використанням атропіну [0]- Накладанням трахеостомії [0]- Інгаляцією кисню [0]- Використанням дексаметазону [0]- Адекватною гідратацією хворого [100]
Після потопання в прісній воді може розвинутися:- Гіповолемія [0]- Гіпернатріємія [0]- Гемоліз [100]- Гіпопротеїнемія [0]- Печінкова недостатність [0]
При асфіксії внаслідок потрапляння стороннього тіла та неможливості усунути його на місці випадку слід:- Закинути голову, вивести нижню щелепу [0]- Ввести повітровід [0]- Виконати жилетну реанімацію [0]- Використати ларингеальну маску [0]- Виконати коніотомію [100]
Для розрідження мокроти слід використати:- Ацетилцистеїн [100]- Преднізолон [0]- Атропіну сульфат [0]- Прозерин [0]- Сальбутамол [0]
При крупі небезпечно використовувати:- Оксигенотерапію [0]- Антибіотики [0]- Діазепам (седуксен) [100]- Преднізолон [0]- Супрастин [0]
При спонтанному пневмотораксі не спостерігається:- Ателектазування легені [0]- Зниження серцевого викиду [0]- Посилення дихання [100]- Зменшення венозного припливу [0]- Зміщення середостіння [0]
Визначте протипоказ до введення кальцію хлориду при реанімації:- Гіперкаліємія [0]- Гіпокальціємія [0]- Передозування блокаторів кальцієвих каналів [0]- Передозування серцевих глікозидів [100]- Гіпермагніємія [0]
Яка максимально допустима доза атропіну при асистолії?- 0.5 мг [0]- 1.0 мг [0]- 2.0 мг [0]- 3.0 мг [100]- 4.0 мг [0]
Раптова смерть найчастіше спричинена:- Фібриляцією шлуночків серця [100]- Шлуночковою тахікардією [0]- Електромеханічною дисоціацією [0]- Асистолією [0]- Атріо-венрикулярною блокадою [0]
Найменш грізне порушення ритму серця:- Політопна екстрасистолія [0]- Суправентрикулярна поодинока екстрасистолія [100]- Шлуночкова часта екстрасистолія [0]- Групова екстрасистолія [0]- Екстрасистоли типу R на Т [0]
При наявності приступів Морганьї-Адамса-Стокса протипоказане використання:- Атропіну [0]- Адреналіну [0]- Атенололу [100]- Орципреналіну (алупенту) [0]- Ізадрину [0]
Токсичний вплив лідокаїну проявляється:- Тахікардією [0]- Гіпомагніємією [0]- Брадипное [0]- Гіпертензією [0]- Корчами [100]
При набрякові легень протипоказане використання:- Морфіну [0]- Кордіаміну [100]- Фуросеміду [0]- Еуфіліну [0]- Нітрогліцерину [0]
Ризик емболії легеневої артерії найнижчий при:- Тривалому ліжковому режимі [0]- Жовтяниці [100]- В післяопераційний період [0]- Застійній серцевій недостатності [0]- Травмах нижніх кінцівок [0]
До зомління не призводять причини:- Кардіальні [0]- Вазо-вагальні [0]- Ортостатичні [0]- Цереброваскулярні [0]- Електролітні [100]
Що є спільним для всіх видів шоку?- Неадекватні перфузія і оксигенація тканин [100]- Зниження ОЦК [0]- Зниження тонусу артерій [0]- Зменшення серцевого викиду [0]- Підвищення переднавантаження [0]
Який препарат не показаний для поповнення ОЦК:- Поліглюкін [0]- Розчин Рінгера [0]- Протеїн [0]- Лактасол [0]- Розчин гідрокарбонату натрію [100]
При гострій крововтраті не спостерігається:- Периферичний спазм [0]- Внутрішньосудинна коагуляція [0]- Підвищення кровоплину кишківника [100]- Зниження пульсового тиску [0]- Зниження ниркового кровоплину [0]
При травматичному шоці обов'яково слід провести:- Оксигенотерапію [0]- Десенсибілізуючу терапію [0]- Форсований діурез [0]- Знеболення [100]- Терапію адреналіном [0]
При лікуванні анафілактичного шоку небажано використовувати:- Адреналін [0]- Антигістамінні ліки [0]- Нітрати [100]- Гормони [0]- Кровозамінники [0]
Під час набряку легень забороняється:- Вводити фуросемід [0]- Здійснювати оксигенотерапію [0]- Евакуація до лікарні [100]- Накладати венозні джгути [0]- Надавати напівсидяче положення [0]
Про неадекватність поповнення ОЦК при опіковому шоці свідчать наступні ознаки, за винятком:- Блідості [0]- Спраги [0]- Апатії [0]- Салівації [100]- Олігурії [0]
При ураженні елктрострумом в першу чергу слід:- Виконати дефібриляцію [0]- Від'єднати потерпілого від провідника струму, дотримуючись правил безпеки [100]- Провести серцево-легеневу реанімацію [0]- Забезпечити прохідність дихальних шляхів [0]- Накласти асептичну пов'язку на місця опіків [0]
При відігріванні замерзлого слід визначати температуру:- Пахвову [0]- Ротову [0]- Стравохідну [0]- Ректальну [100]- Шкірну [0]
За шкалою Глазго рівень неврологічних порушень визначається, оцінюючи:- Відкриваня очей, словесний контакт, рухову активність [100]- Стан периферичного кровообігу, рефлекторну активність [0]- Розміри зіниць, колір слизових, тонус м'язів живота [0]- Температуру тіла, колінний рефлекс, гемодинаміку [0]- Словесний контакт, адекватність дихання, гемодинаміку [0]
Максимальне число балів за шкалою Глазго:- 5 [0]- 10 [0]- 15 [100]- 20 [0]- 25 [0]
Хворий на больовий подразник відсмикує руку, зрідка від-криває очі, мова поплутана. Ваша оцінка глибини загальномозкових розладів:- Ясна свідомість [0]- Приголомшення [0]- Сопор [100]- Кома [0]- Смерть мозку [0]
У дитини 8 років без свідомості знижена температура тіла, суха шкіра, сухий червоний язик, часте поверхневе дихання, тахікардія. Яку кому слід запідозрити?- Гіперглікемічну [100]- Гіпоглікемічну [0]- Хлоргідропенічну [0]- Печінкову [0]- Уремічну [0]
Почуття голоду найчастіше є попередником коми:- Уремічної [0]- Печінкової [0]- Хлоргідропенічної [0]- Гіпоглікемічної [100]- Гіперглікемічної [0]
Кровоточивість найчастіше зустрічається при комі:- Апоплексичній [0]- Уремічній [100]- Гіпоглікемічній [0]- Гіперглікемічній [0]- Хлоргідропенічній [0]
Часта блювота, особливо у дітей, може спричинити кому:- Уремічну [0]- Печінкову [0]- Хлоргідропенічну [100]- Гіпоглікемічну [0]- Гіперглікемічну [0]
При уремічній комі здебільшого артеріальний тиск:- Підвищений [100]- Нормалізується [0]- Не змінюється [0]- Понижений [0]- Дуже низький [0]
При неясній причині коми слід взяти з вени кров для біохімічного дослідження, негайно через ту ж голку ввести:- 10 мл 10 % хлориду калію [0]- 5 мл 7.5 % хлориду калію [0]- 20 мл 40 % глюкози [100]- 30 мл 5 % гідрокарбонату натрію [0]- 40 мл 0.85 % хлориду натрію [0]
Найчастіше токсичні речовини надходять в організм:- Доустно (через рот) [100]- Через дихальні шляхи [0]- Через шкіру [0]- Парентеральним шляхом [0]- Трансплацентарним шляхом [0]
Які види детоксикації складає самоочищення організму від сторонніх речовин?- Мікрофільтрація, абсорбція, дезорганізація мембран [0]- Метаболічні перетворення (біотрансформація), ниркова екскреція, позаниркове очищення [100]- Мембранні переміщення, іонна дифузія, гемодіаліз [0]- Активація окисного фосфорилювання, гідроліз фосфоліпідів, плазмаферез [0]- Імуномодуляція, функціональна декумуляція [0]
Синдром порушення дихання найчастіше розвивається при отруєннях:- Сполуками брому [0]- Етиловим алкоголем [100]- Сполуками миш'яку [0]- Нікотином [0]- Ізадрином [0]
Промивання шлунка, крім випадків шоку та отруєння саліцилатами, ефективне в термін після отруєння:- До 8 годин [0]- До 4 годин [100]- До 10 годин [0]- До 6 годин [0]- До 12 годин [0]
Промивання шлунка за допомогою зонда після 30 хвилин після отруєння кислотами і лугами найчастіше спричиняє:- Перфорацію [100]- Тахікардію [0]- Апное [0]- Біль голови [0]- Корчі [0]
Який з наступних препаратів має специфічний антидот?- Новокаїн [0]- Амілнітрит [0]- Морфін [100]- Паральдегід [0]- Фуросемід [0]
Атропіну сульфат є антидотом при отруєннях:- Сполуками фтору [0]- Аскорбіновою кислотою [0]- Фосфорорганічними інсектицидами [100]- Препаратими вісмуту [0]- Хлорованими вуглеводнями [0]
При отруєнні метиловим спиртом слід використати, як антидот:- Унітол [0]- Етиловий спирт [100]- Метиленову синьку [0]- Кальцію глюконат [0]- Тіосульфат натрію [0]
Унітол неефективний, як антидот, при отруєнні:- Сполуками ртуті [0]- Сполуками свинцю [100]- Серцевими глікозидами [0]- Етиловим алкоголем [0]- Миш'яком [0]
Використання міорелаксантів короткої дії протипоказане при корчах внаслідок отруєння:- Амфетаміном [0]- Кофеїном [0]- Фосфорорганічними сполуками [100]- Атропіном [0]- Стрихніном [0]
Обтураційно-аспіраційна форма порушення дихання при отруєннях зумовлена, в основному:- Центральним паралічем дихання [0]- Блювотою [0]- Гіперсалівацією і бронхореєю [100]- Токсичним набряком легень [0]- Гострою хемічною пневмопатією [0]
При передозуванні серцевих глікозидів з лікувальною метою використовуються:- Препарати кальцію [0]- Препарати калію [100]- Гідралазин (апресин) [0]- Поліглюкін [0]- Апоморфін [0]
Токсична нефропатія характерна для отруєння:- Сірчаною кислотою [0]- Перекисом водню [0]- Оцтовою кислотою [100]- Дихлоретаном [0]- Хлористоводневою кислотою [0]
При отруєнні оцтовою кислотою в найбільшій мірі пошкоджуються:- Центральна нервова система [0]- Слизова шлунково-кишкового тракту [100]- Серцево-судинна система [0]- Дихальна система [0]- Система зсідання крові [0]
Найглибший опік травного тракту спостерігається при отруєнні:- Дихлоретаном [0]- Чотирихлористим вуглецем [0]- Кислотами [0]- Лугами [100]- Сірководнем [0]
При отруєнні сполуками ртуті звичайно виникає:- Видільний стоматит [100]- Гостра серцева недостатність [0]- Гостра дихальна недостатність [0]- Гіпертермія [0]- Форсований діурез [0]
При отруєнні миш'яком як специфічний антидот використовується:- Глюкоза 10 % [0]- Ліпоєва кислота [0]- Унітіол [100]- Касторове масло [0]- Атропін [0]
Алопеція (випадання волосся) характерна для отруєння:- Талієм [100]- Вісмутом [0]- Ртуттю [0]- Миш'яком [0]- Цинком [0]
Амавроз (сліпота) найчастіше спостерігається при отруєнні:- Етиловим спиртом [0]- Метиловим спиртом [100]- Барбітуратами [0]- Нейролептиками [0]- Хлорофосом [0]
При отруєнні етиловим алкоголем виконуються наступні заходи, за винятком:- Введення бемегриду [100]- Підтримання адекватної легеневої вентиляції [0]- Поповнення ОЦК [0]- Промивання шлунка [0]- Введення гідрокарбонату натрію [0]
Вкажіть неправильне твердження:- 90 % етанолу, що потрапив до організму, окислюється [0]- 1-2 % етанолу окислюється до формальдегіду [100]- Біля 10 % алкоголю, що всмоктався, виділяється легенями і сечею у незміненому вигляді [0]- Етанол має психотропну дію [0]- Смертельна концентрація етанолу в крові при відсутності набутої толерантності 5-6 г/л [0]
Етиленгліколь входить до складу:- Антифризу і гальмівної рідини [100]- Розчинників масел [0]- Інсектицидів [0]- Окремих фруктових сиропів [0]- Вітамінів групи В [0]
При отруєнні формаліном використовують наступні препарати, за винятком:- Атропіну [0]- Прозерину [100]- Промедолу [0]- Хлориду амонію [0]- Глюкози [0]
Метгемоглобінутворювачі викликають:- Гістотоксичну гіпоксію [0]- Гемічну гіпоксію [100]- Циркуляторну гіпоксію [0]- Гіпоксичну гіпоксію [0]- Змішану гіпоксію [0]
Антидотна терапія при отруєнні чадним газом:- Лікувальна гіпервентиляція легень [0]- Лікувальна лімфорея [0]- Гіпербарична оксигенація [100]- Плазмаферез [0]- Ультрафільтрація [0]
При отруєнні мухомором клінічні синдроми зумовлюють:- Атропіноподібні алкалоїди, мускарин, похідні іботенової кислоти, аманітини [100]- Аманітини, фалоїдинові токсини [0]- Гістамін, ацетилхолін, ензиматичні білки [0]- Амантадин, балістид, толуендиамід [0]- Мускарин, фалоїдин, піперазин [0]
Які ознаки свідчать про недавнє (6-12 год.) вживання з їжею блідої поганки:- Біль в животі, корчі, пронос [0]- Біль в животі, пронос, диплопія [0]- Біль в животі, нестримне блювання, гіпотермія [0]- Біль в животі, нестримне блювання, пронос [100]- Біль в животі , пронос, бронхіолоспазм [0]
Найефективніша детоксикація при отруєнні блідою поганкою досягається за допомогою:- Форсованого діурезу [0]- Гіпербаричної оксигенації [0]- Гемодіалізу і гемосорбції [100]- Кишкового діалізу [0]- Перитонеального діалізу [0]
Специфічна терапія при отруєнні дихлоретаном:- Антиоксиданти, унітіол, ацетилцистеїн [100]- Атропін, хлоралгідрат, аміназин [0]- Етиловий алкоголь, хлорид кальцію, гемодіаліз [0]- Ліпоєва кислота, атропін, натрію хлорид [0]- Кофеїн, кордіамін, гемодіаліз [0]
Специфічна терапія при отруєнні фосфорорганічними сполуками:- Холінолітики і реактиватори холінестерази [100]- Гангліоблокатори і холінолітики [0]- Реактиватори холінестерази і адреностимулятори [0]- Курареподібні препарати та серцеві глікозиди [0]- Вітаміни та препарати заліза [0]
При отруєнні індійською коноплею виникають:- Нудота, неспокій, рідкий стілець [0]- Печія в роті, слинотеча, біль в животі [0]- Світлобоязнь, серцебиття, біль голови [0]- Розширення зіниць, зорові галюцинації, порушення координіції, слуху [100]- Блювота, криваий стілець, колапс [0]
При отруєнні барбітуратами найчастіше розвивається:- Порушення дихання [100]- Пригнічення симпато-адреналової системи [0]- Порушення серцево-судинної системи [0]- Пригнічення нервово-м'язової передачі [0]- Ниркова недостатність [0]
29. "Лабораторна діагностика"Базофільна зернистість еритроцитів з'являється при:- Залізодефіцитній анемії [0]- В12-дефіцитній анемії [0]- Свинцевій інтоксикації [100]- Гемолітичній анемії [0]- Лікуванні цитостатиками [0]
Ретикулоцитоз спостерігається при:- Зниженні процесів регенерації в кістковому мозку [0]- Хронічній залізодефіцитній анемії [0]- Гемолітичній анемії з частими її кризами [0]- Посиленні процесів регенерації в кістковому мозку [100]- Гострому лейкозі [0]
Лейкопенія спостерігається при:- Імунному агранулоцитозі [100]- Вірусному гепатиті [0]- Гострому лейкозі [0]- Хронічному мієлолейкозі [0]- В12-дефіцитній анемії [0]
Зниження ШОЕ найчастіше спостерігається при:- Поліцитемії [100]- Еритроцитозі [0]- Мієломній хворобі [0]- Вірусному гепатиті [0]
Підвищення ШОЕ найчастіше спостерігається при:- Крупозній пневмонії [0]- Мієломній хворобі [100]- Еритремії [0]- Лімфогрануломатозі [0]- Ракових захворюваннях [0]
Гіперлейкоцитоз зустрічається при:- Гострому лейкозі [0]- Хронічному мієлолейкозі [100]- Крупозній пневмонії [0]- Апластичній анемії [0]- Сепсисі [0]
Тромбоцитопенія найчастіше зустрічається при:- Системному червоному вовчаку [0]- Ідіопатичній тромбоцитопенічній анемії [100]- В12-дефіцитній анемії [0]- Сепсисі [0]- Ідіопатичному мієлофіброзі [0]
Тромбоцитоз найчастіше зустрічається при:- Ідіопатичному мієлофіброзі [100]- Карциноматозі [0]- Лімфогрануломатозі [0]- Ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі [0]- Після спленектомії [0]
Підвищення кількості гемоглобіну найчастіше виявляється при:- Поліцитемії [100]- Апластичній анемії [0]- Карциноматозі [0]- Серцевій декомпенсації [0]- Гастроентероколітах [0]
При яких анеміях кольоровий показник підвищений?- Хронічній залізодефіцитній анемії [0]- В12-дефіцитній анемії [100]- Апластичній анемії [0]- Гемолітичній хворобі новонароджених [0]- Анемії при поліпозі шлунка [0]
Кольоровий показник знижений при:- Гострому лейкозі [0]- Свинцевй інтоксикації [0]- В12-фолієводефіцитній анемії [0]- Хронічній постгеморагічній залізодефіцитній анемії [100]- Килі стравохідного отвору діафрагми [0]
При якій з анемій спостерігається лейкопенія?- В12-дефіцитній анемії [0]- Апластичній анемії [100]- Хронічній залізодефіцитній анемії [0]- Гемолітичній анемії [0]- Анемії Маркіафави-Мікелі [0]
Абсолютний лімфоцитоз спостерігається при:- Хронічному мієлолейкозі [0]- Інфекційному мононуклеозі [0]- Вірусному гепатиті [0]- Хронічному лімфолейкозі [100]- Туберкульозному бронхоаденіті [0]
Стернальна пункція є найбільш інформативним методом дослідження для діагностики:- Гострого лейкозу [0]- Апластичної анемії [0]- Хвороби Гоше [0]- Туберкульозу [0]- Імунного агранулоцитозу (гаптенового) [100]
Еозинофілія найчастіше спостерігається при:- Гнійному запальному процесі [0]- Лімфогрануломатозі [0]- Хронічному мієлолейкозі [0]- Вузликовому періартеріїті [0]- Тропічній еозинофілії [100]
Нейтропенія спостерігається при:- Мієлолейкозі [0]- Апластичній анемії [100]- Хворобі Маркіафави-Мікелі [0]- В12-фолієводефіцитній анемії [0]- Залізодефіцитній анемії [0]
Нейтрофільоз спостерігається при:- Імунному агранулоцитозі (гаптеновому) [0]- Гострому лейкозі [0]- Залізодефіцитній анемії [0]- Сублейкемічному мієлозі [100]- Пневмококовій пневмонії [0]
Еозинофілія спостерігається при:- Еозинофільному інфільтраті легень [0]- Гнійному запальному процесі [0]- Аплазії кісткового мозку [100]- Гіперпродукції кортикостероїдів [0]- Великому фізичному навантаженні [0]
Моноцитоз спостерігається при:- Туберкульозі легені [100]- Хронічному моноцитарному лейкозі [0]- Гіпопластичній анемії [0]- Променевій хворобі [0]- Карциноматозі [0]
Моноцитопенія спостерігається при:- Імунному (гаптеновому) агранулоцитозі [100]- Хронічному мієломоноцитарному лейкозі [0]- Гіпопластичній анемії [0]- Променевій хворобі [0]- Карциноматозі [0]
Атипові мононуклеари (віроцити) виявляються при:- Гіперпродукції кортикостероїдів [0]- Вірусному гепатиті [0]- Інфекційному мононуклеозі [100]- Грипі [0]- Ієрсиніозі [0]
Мегалобласти в периферійній крові характерні для:- Хронічної залізодефіцитної анемії [0]- В12-фолієводефіцитної анемії [100]- Гострого лейкозу [0]- Раку шлунка [0]- Анемії при субтотальній резекції шлунка [0]
Найхарактерніші зміни копрограми при недостатній функції підшлункової залози:- Великий об'єм калу, який швидко темніє на повітрі [100]- Наявність м'язових волокон [0]- Наявність крохмалю [0]- Овечий кал [0]- Наявність неперетравленої клітковини [0]
Найхарактерніші зміни в копрограмі при виразковому коліті:- Наявність мил [0]- Наявність крові, лейкоцитів, розчинного білка [100]- Наявність слизу [0]- Наявність м'язових волокон [0]- Овечий кал [0]
Найхарактерніші зміни в копрограмі при непоступленні жовчі в кишки:- Відсутність стеркобіліну [100]- Наявність жирних кислот [0]- Наявність білірубіну [0]- Наявність крохмалю [0]- Наявність м'язових волокон [0]
Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатності травлення в шлунку:- Навність перетравленої клітковини [0]- Багато кристалів оксалату кальцію [100]- Наявність сполучної тканини [0]- Наявність м'язових волокон [0]- Кисла реакція [0]
Найхарактерніші зміни в копрограмі при недостатньому травленні в тонкій кишці:- Наявність м'язових волокон [0]- Наявність нейтрального жиру і жирних кислот [0]- Наявність в калі крохмалю і перетравленої клітковини [100]- Наявність йодофільної флори [0]- Значна кількість стеркобіліну [0]
Які тести дослідження гемостазу використовуються для контролю за антикоагулянтами непрямої дії?- Кількість тромбоцитів [0]- Протромбіновий час і індекс [100]- Автокаулограма [0]- Активований парціальний тромбопластиновий час [0]- Визначення активності АТ-ІІІ [0]
Які тести дослідження гемостазу використовуються для контролю за антикоагулянтами прямої дії?- Адгезія, агрегація тромбоцитів [0]- Час зсідання за Лі-Уайтом [100]- Автокоагулограма [0]- Активований парціальний тромбопластиновий час [0]- Тромбоеластограма [0]
Які тести дослідження гемостазу використовуються для виявлення схильності до геморагій, при порушенні вторинного гемостазу?- Толерантність плазми до гепарину [0]- Час зсідання за Лі-Уайтом [0]- Автокоагулограма [100]- Протромбіновий час [0]- Тромбіновий час [0]
Які тести дослідження гемостазу використовуються для виявлення схильності до геморагій при порушенні первинного гемостазу:- Визначення часу кровотечі, адгезія, агрегація і кількість тромбоцитів [100]- Кількість тромбоцитів [0]- Ретракція кров'яного згустка [0]- Адгезія і агрегація тромбоцитів [0]- Протитромбіновий час, індекс [0]
Який тип білків переважає у сироватці крові людей?- Альбуміни [100]- Альбуміни, глобуліни [0]- Ліпопротеїди [0]- Глобуліни, ліпопротеїди [0]- Фібриноген, альбуміни [0]
Підвищення вмісту яких білків у сироватці крові спостерігається в гострій фазі запалення?- Фібриногену, альфа 1-антитрипсину [0]- Альбумінів, глобулінів [0]- Фібриногену, церулоплазміну, С-реактивного білка, альфа 1-глобуліну [100]- Фібриногену, імуноглобулінів [0]- С-реактивного протеїну, церулоплазміну [0]
Поєднання збільшення яких білків сироватки крові спостерігається при хронічному запальному процесі?- Альфа-глобулінів, ґамма-глобулінів [0]- Бета-глобулінів, ґамма-глобулінів [100]- Альфа-2-глобулінів, ґамма-глобулінів [0]- Альфа-1-глобулінів, ґамма-глобулінів [0]- Альфа-2-глобулінів, бета-глобулінів [0]
Як змінюється співвідношення білкових фракцій сироватки крові при колагенозах?- Знижуються альбуміни, підвищуються альфа-2-глобуліни [0]- Знижуються альбуміни, підвищуються ґамма-глобуліни [0]- Знижуються альбуміни, підвищуються бета-глобуліни [0]- Підвищуються альфа-2- і ґамма-глобуліни, знижуються альбуміни [100]- Підвищуються альфа-2- і ґамма-глобуліни [0]
Які причини зумовлюють підвищення вмісту небілкового азоту в крові?- Надмірне утворення складових небілкового азоту [0]- Надмірне утворення і порушення виведення з організму небілкового азоту [100]- Порушення виведення з організму в зв'язку із захворюванням нирок [0]- Порушення синтезу сечовини в печінці [0]- Хронічні мієло- і лімфолейкози, еритромієлоз [0]
При яких захворюваннях знижується вміст сечовини у складі білкового азоту?- Токсичному гепатиті [0]- Хронічному гепатиті [0]- Печінковій недостатнсті [100]- При гострих вірусних гепатитах [0]- Хронічних гломерулонефритах [0]
Які причини зумовлюють гіперглікемію?- Недостатність інсуліну в організмі [0]- Посилення продукції контрінсулярних гормонів в організмі [0]- Адісонова хвороба [0]- Надмірне вживання вуглеводів, обмеження можливостей перетворення глюкози в клітинах [0]- Надмірне надходження вуглеводів в організм, зниження інсуліну, посилення про-дукції контрінсулярних гормонів, зниження можливостей перетворення глюкози в глікоген [100]
Які причини зумовлюють гіпоглікемічний стан організму?- Надмірна продукція інсуліну в організмі (інсулома) [0]- Адісонова хвороба [0]- Обмеження вуглеводів у раціоні, підвищення інсуліну в крові, глікогенова хвороба, гіпокортицизм, виснажлива фізична праця [100]- Надмірне виведення глюкози з сечею [0]- Поліурія, зумовлена недостатністю (чи відсутністю) вазопресину в організмі [0]
Які з перерахованих гормонів підвищують цукор в крові?- Адреналін, норадреналін, вазопресин [0]- Кортикотропін, тиреоїдний гормон [0]- Катехоламіни, кортикостероїди, соматотропін, кортикотропін, глюкагон, тиреоїдні гормони [100]- Гонадотропін, вазопресин [0]- Тиреоїдні гормони, андрогени, глюкагон [0]
Яка причина кетонемії і кетонурії?- Голодування [0]- Цукровий діабет [100]- Цукровий діабет, схильність до посиленого метаболізму жирів, обмеження вуглеводів у раціоні дітей [0]- Гострий гепатит, цироз печінки [0]- Гіпоінсулінемія, перевага жирів у раціоні [0]
Яке дослідження дозволяє діагностувати таласемію?- Визначення фетального гемоглобіну [100]- Визначення гемоглобіну А [0]- Вивчення морфології еритроцитів [0]- Визначення кількості еритроцитів [0]- Пряма проба Кумбса [0]
Яким методом можна діагностувати пароксизмальну нічну гемоглобінурію?- Проба Хема [100]- Проба Кумбса [0]- Десфералова проба [0]- Проба на серповидність [0]- Визначення фетального гемоглобіну [0]
Основні лабораторні показники апластичної анемії:- Лейкопенія [0]- Анемія [0]- Панцитопенія [100]- Нормобласти [0]- Сидероцитоз [0]
Для діагностики якого захворювання необхідно досліджувати відбитки лімфовузлів?- Інфекційний мононуклеоз [0]- Інфекційний лімфоцитоз [0]- Хронічний лімфолейкоз [0]- Лімфогрануломатоз [100]- Хвороба котячої подряпини [0]
При якій анемії в кістковому мозку переважають лімфоїдні елементи?- Апластична анемія [100]- В12 - дефіцитна анемія [0]- Таласемія [0]- Залізодефіцитна анемія [0]- Гемоглобінопатії [0]
Які клітини складають субстрат пухлини при мієломній хворобі?- Лімфоцити [0]- Плазматичні клітини [100]- Атипові мононуклеари (віроцити) [0]- Моноцити [0]- Гістіоцити [0]
Що визначає імунохімічний варіант мієломної хвороби?- Цитологічну характеристику клітин [0]- Цитохімічну характеристику клітин [0]- Зміни в кістковому мозку [0]- Клас і тип патологічного імуноглобуліну [100]- Зміни в лімфовузлах [0]
Який синдром є ведучим в перебігу мієломної хвороби?- Кістково-мозковий [100]- Геморагічний [0]- Гіперкальціємія [0]- Білкової недостатності [0]- Недостатності антитіл [0]
Через який час починається підвищення ретикулоцитів після зупинки кровотечі?- В перші години [0]- В першу добу [0]- Через 3-4 дні [100]- Через 5 днів [0]- Через 7 днів [0]
Яку пробу використовують для діагностики автоімунної гемолітичної анемії?- Хема [0]- На серповидність [0]- Кумбса [100]- Десфералову [0]- На автогемоліз [0]
Який процент бластів повинен бути в кістковому мозку при мієлодиспластичному синдромі?- не більше 5 % [0]- не більше 10 % [0]- не більше 20 % [0]- не більше 30 % [100]- не більше 25 % [0]
До яких реакцій належить картина крові при інфекційному мононуклеозі?- Лейкемоїдні реакції лімфоцитарного типу [100]- Реакції лімфоцитарного типу [0]- Мієлоїдні реакції [0]- Моноцитарно-макрофагальні реакції [0]- Гістіоцитоз [0]
В чому виявляються патологічні білки при несекретуючих варіантах мієломної хвороби?- В кістковому мозку [0]- В клітинах крові [0]- В клітинах пухлини [100]- В сечі [0]- В клітинах лімфовузлів [0]
Які клітини складають морфологічний субстрат пухлини при хворобі Вальденстрема?- Моноцити [0]- Лімфоцити [100]- Нейтрофіли [0]- Еозинофіли [0]- Клітини Березовського-Штернберга [0]
Яке завершення хронічного лімфолейкозу спостерігається найчастіше?- Трансформація в лімфосаркому [100]- Бластний криз [0]- Реконвалесценція [0]- Трансформація в парапротеїнемічний гемобластоз [0]- Апластична анемія [0]
Основний вид дослідження для встановлення діагнозу хронічного сублейкемічного мієлозу:- Стернальна пункція [0]- Аналіз крові [0]- Трепанобіопсія [100]- Пункція кісткового мозку [0]- Пункція лімфовузла [0]
Який відсоток лімфоцитів повинен бути в кістковому мозку при встановленні діагнозу хронічного лімфолейкозу?- 5% [0]- більше 10 % [0]- більше 20 % [0]- більше 30 % [100]- більше 40 % [0]
Як змінюється маса циркулюючих еритроцитів при еритремії?- Збільшується [0]- Зменшується [0]- Різко збільшується [100]- Різко зменшується [0]- Без змін [0]
Для якого захворювання характерний бластний криз?- Лімфогрануломатоз [0]- Хронічний мієлолейкоз [100]- Гіпо-апластична анемія [0]- Лейкемоїдна реакція [0]- Інфекційний мононуклеоз [0]
Який варіант гострого лейкозу найчастіше супроводжується нейролейкемією?- Гострий лімфобластний лейкоз [100]- Гострий мієлобластний лейкоз [0]- Гострий промієлоцитарний лейкоз [0]- Гострий монобластний лейкоз [0]- Гострий мегакаріобластний лейкоз [0]
Який процент бластів повинен бути в кістковому мозку при мієлодиспластичному синдромі?- не більше 5 % [0]- не більше 10 % [0]- не більше 20 % [0]- не більше 30 % [100]- не більше 25 % [0]
Який відсоток бластів повинен бути в кістковому мозку в період повної клініко-гематологічної ремісії гострого лейкозу?- Не більше 5 % [100]- Не більше 10 % [0]- Не більше 20 % [0]- 30 % [0]- Не більше 2 % [0]
При якому захворюванні різко зменшується (вкорочується) тривалість життя тромбоцитів в периферійній крові?- Хворобі Віллебранда [0]- Гемофілії А [0]- Автоімунній тромбоцитопенії [100]- Хворобі Шенлейна-Геноха (геморагічний васкуліт) [0]- Тромбастенії Гланцмана [0]
Що таке гемобластоз?- Інфекційний процес [0]- Пухлина із кровотворної тканини [100]- Спадкове захворювання [0]- Мієлодиспластичний синдром [0]- Передраковий процес [0]
На чому базується класифікація лейкозів?- Цитохімічних особливостях [0]- Клінічних особливостях [0]- Імунологічних особливостях [0]- Морфологічному субстраті пухлини [100]- Даних мієлограми і периферійної крові [0]
Які виділяють групи лейкозів?- Мієлоїдні і лімфоїдні [0]- Моноцитарні і лімфоцитарні [0]- Гострі, підгострі і хронічні [0]- Гострі і хронічні [100]- Алейкемічні і сублейкемічні [0]
На підставі чого встановлюється діагноз гострого лейкозу?- Клінічної картини [0]- Збільшення лімфовузлів [0]- Збільшення селезінки [0]- Наявності геморагічного синдрому [0]- Виявлення бластних клітин в крові і підвищення їх числа в кістковому мозку [100]
Який показнк є важливим для оцінки еритропоезу?- Кількість лейкоцитів [0]- Кількість тромбоцитів [0]- Величина ШОЕ [0]- Кількість ретикулоцитів [100]- Кількість гемоглобіну [0]
Який із перерахованих методів визначення гемоглобіну найпростіший, найзручніший, уніфікований і точний?- Газометричний [0]- Метод, заснований на визначенні заліза в гемоглобіновій молекулі [0]- Метод визначення глікозильованого гемоглобіну [0]- Метод визначення солянокислотного гемоглобіну [0]- Геміглобінціанідний [100]
Які методи дають найповніше уявлення про стан кровотворення в людини?- Дослідження периферійної крові [0]- Підрахунок лейкоцитарної формули [0]- Дослідження стернального пунктату [0]- Трепанобіопсія [0]- Дослідження стернального пунктату та трепанату [100]
Який найточніший метод визначення кількості тромбоцитів?- Визначення тромбоцитів в камері [0]- Визначення тромбоцитів в мазку крові [0]- Визначення тромбоцитів в автоматичному лічильнику [0]- Визначення тромбоцитів в камері з фазово-контрастною мікроскопією [100]- Визначення тромбоцитів за методом Фоніо [0]
Який із перерахованих факторів сприяє прискоренню ШОЕ?- Зниження кількості лейкоцитів в крові [0]- Збільшення кількості еритроцитів в крові [0]- Збільшення глобулінів крові [100]- Збільшення альбумінів крові [0]- Збільшення кількості лейкоцитів [0]
Що характеризує кольоровий показник?- Ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном [100]- Рівень жовчних пігментів [0]- Ступінь насичення еритроцитів порфірином [0]- Об'єм еритроцитів [0]- Кількість білків в еритроцитах [0]
Що таке лейкоцитоз?- Збільшення величини лейкоцитів [0]- Дегенеративні зміни лейкоцитів [0]- Збільшення кількості лейкоцитів [0]- Збільшення кількості паличкоядерних нейтрофільних лейкоцитів [0]- Збільшення кількості лейкоцитів в одиниці об'єму [100]
Яким методом отримують кістковий мозок для гематологічного дослідження?- Біопсія [0]- Пункція [100]- Змиви [0]- Відбитки [0]- Трепанобіопсія [0]
При яких захворюваннях органів дихання в харкотинні виявляється тетрада Ерліха?- Бронхопневмонія [0]- Туберкульоз легень [100]- Гострий бронхіт [0]- Крупозна пневмонія [0]- Актиномікоз [0]
Для якого захворювання характерним є виявлення в харкотинні кристалів гематоїдину?- Хронічний бронхіт [0]- Емфізема легень [0]- Абсцес легень [100]- Бронхіальна астма [0]- Бронхопневмонія [0]
На що вказує наявність еластичних волокон в харкотинні?- Абсцес легень [0]- Патологічний процес в легенях з деструкцією легеневої тканини [100]- Туберкульоз [0]- Рак легень [0]- Хронічний бронхіт [0]
При якому із перерахованих захворювань в харкотинні виявляють епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Ланхганса?- Бронхопневмонія [0]- Хронічний бронхіт [0]- Ехінококоз легень [0]- Туберкульоз легень [100]- Бронхіальна астма [0]
Який рак найчастіше зустрічається при локалізації пухлини в периферійних відділах легень?- Аденокарцинома [100]- Плоскоклітинний рак [0]- Недефиренційований рак [0]- Ангіосаркома [0]- Солідний рак [0]
Яка гістологічна форма пухлини найчастіше зустрічається в легенях?- Плоскоклітинний рак [100]- Аденокарцинома [0]- Дрібноклітинний недиференційований рак [0]- Ангіосаркома [0]- Солідний рак [0]
Які елементи харкотиння характерні для бронхіальної астми?- Еластичні і коралоподібні волокна [0]- Еритроцити, лейкоцити, макрофаги [0]- Спіралі Куршмана, еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена [100]- Кристали гематоїдину, кристали жирних кислот [0]- Пласти метаплазованого епітелію бронхів [0]
При яких із перерахованих захворювань характерне кровохаркання?- Бронхіальна астма [0]- Бронхопневмонія [0]- Актиномікоз легень [0]- Туберкульоз легень [100]- Хронічний бронхіт [0]
Який метод отримання матеріалу ефективний при центральних пухлиних легень?- Харкотиння [0]- Трансторакальна пункція [0]- Промивні води бронхів [0]- Бронхоскопія із біопсією [100]- Катетеризація бронхів [0]
Про що свідчить виявлення в харкотинні еозинофілів?- Хронічний процес [0]- Наявність пухлини [0]- Алергійну природу захворювання [100]- Деструктивний процес [0]- Гострий запальний процес [0]
Активність якого ферменту підвищується в крові до появи клінічних симптомів рахіту?- Лужної фосфатази [100]- Лактатдегідрогенази [0]- Аланінамінотрансферази [0]- Креатинкінази [0]- Холінестерази [0]
Визнанчення якого із перерахованих ферментів є інформативним при холестазі?- Визначення АлАТ [0]- Альфа амілази [0]- Кислої фосфатази [0]- Лужної фосфатази [100]- Холінестераза [0]
Визначення якого ферменту є специфічним індикатором ураження паренхіми печінки?- Альфа-амілази [0]- Сорбітолдегідрогенази [100]- Аспартатдегідрогенази [0]- Лужної фосфатази [0]- Альфа 1-антитрипсину [0]
При яких захворюваннях спостерігається значне підвищення активності АСТ?- Алкогольний цироз печінки [0]- Інфаркт міокарда [100]- Стенокардія [0]- Гострий панкреатит [0]- Інфаркт легень [0]
При яких захворюваннях підвищення вмісту аміаку в крові є несприятливою ознакою?- Важких паренхіматозних ураженнях печінки [100]- Механічній жовтяниці [0]- Гломерулонефриті [0]- Гіпофункції кори надниркових залоз [0]- Панкреонекрозі [0]
При яких захворюваннях диспротеїнемія характеризується зниженням альбумінів і збільшенням ґамма-глобулінів?- Гепатиті [0]- Злоякісних новоутвореннях [0]- Парапротеїнемічних гемобластозах [0]- Цирозі печінки [100]- Гострих запальних процесах [0]
При яких захворюваннях спостерігається підвищення концентрації сечової кислоти в крові (гіперурикемія)?- Подагрі [100]- Хронічному гепатиті [0]- Гломерулонефриті [0]- Нефропатії вагітних [0]- Панкреонекрозі [0]
Назвіть причину зменшення вмісту сечовини в крові?- Посилений розпад білків [0]- Зневоднення організму [0]- Порушення синтезу сечовини в печінці [100]- Злоякісні новоутворення [0]- Посилена м'язова робота [0]
При яких формах жовтяниці гіпербілірубінемія зв'язана з підвищенням фракції вільного білірубіну (непрямого)?- Паренхіматозна [0]- Механічна [0]- Гемолітична [100]- Хвороба Жільбера [0]- Хвороба Дубіна-Джонсона [0]
При якій формі жовтяниці