Отчет № 179. Кран мостовой


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
«ІКАР»
95022 м. Сімферополь,
вул. Кечкеметська/вул. Сельвінського, 170/89, а/с № 687,
р/р 26000010584234, МФО 300023, в ПАО Укрсоцбанк
ЕДРПОУ 20728040
ІПН 207280401280 № св-ва ПДВ 200065164
e-mail: [email protected] сайт: www.ikar.crimea.ua
тел./факс (0652) 54-75-02; 54-75-03
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ТОВ «ЕТЦ «ІКАР »
_______________________ Анисимов В.П.
"___"______________ 2013 г.
М.П. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ
№ 179.13-1247.12.30
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Кран однобалковий
(найменування об'єкта экспертизи)
2755
( Реєстраційний номер ) (заводський номер)
Видано СООО «Дружба народів»
(найменування суб'єкта господарської діяльності)
Красногвардійський район с. Петровака(адреса)
Даний висновок експертизи повинен зберігатися разом з паспортом обладнанняТермін дії Висновку експертизи за результатами експертного обстеження
до вересня 2016 р.
м. Сімферополь – 2013 р.
1. Підстави для проведення експертного обстеження
Експертне обстеження проведено на підставі:
1. Договір від 12. 09. 2013 р., № 43, укладений між ТОВ «ЕТЦ« Ікар » і СООО «Дружба народів»
2. Наказ від 16.09. 2013 р., № 14/л, ТОВ «ЕТЦ« Ікар »про проведення експертного обстеження та призначення експертної комісії.
3. Наказ від « » __________ р., № ___ і СООО «Дружба народів»
про проведення експертного обстеження і призупинення роботи  з 17.09. 2013 по 19.09. 2013
2. Мета проведення експертного обстеження
Експертне обстеження проведено з метою визначення технічного стану крана, можливості, доцільності, умов його подальшого використання (експлуатації) з урахуванням фактичного режиму роботи, у зв′язку із закінченням встановленого граничного строку експлуатації (розділ 21 Постанова КМУ № 687 від 26 травня 2004 р. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
3. Основні відомостіТип крана Кран однобалковий
Завод-виробник Дата виготовлення 1963 р.
Заводський номер 2755
Реєстраційний номер Термін введення в експлуатацію 1964 р.
Призначення крана Підйом та перемещення вантажу
Власник крана Місцезнаходження крана Тракторна бригада № 2
Відомості про попередні експертні обстеження 4. Відомості про суб'єкта господарської діяльності, на якого зареєстрований кран
Повна назва організації або прізвище, ініціали суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Код ЄДРПОУ або номер свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Юридична адреса організаціїМісцезнаходження організації або місце проживання фізичної особи, телефон 5. Відомості про експертну організацію та фахівців, які проводили експертне обстеження
Повна назва експертної організації Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-технічний центр« Ікар »
Код ЕДРПОУ 20728040
Юридична адреса 95022, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Кечкеметська/Сельвінського, 170/89
Місцезнаходження експертної організації, телефон 95022, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Кечкеметська/ Сельвінського, 170/89,
тел. 0652 54-75-03
Номер, дата видачі, строк дії дозволу органу зі спостереження за охороною праці та проведення експертного обстеження і список устаткування, на яке поширюється дія строку 1247.12.30
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки УкраїниДата видачі 11 травня 2012 р.
Термін дії до 11.05.2017 р.
Відомості про фахівців, які проводили експертне обстеження:
1. Прокопенко Г.М. - Технічний експерт з промислової безпеки посв. № 143-09-10,
термін дії до 21.03.2015 р.
2. Анісімов В.П. - фахівець НК II-го рівня посв. VT № 24071 (1-5,7,10,11,13,14),
термін дії до 11.2014 р., МТ № 60208 (1-5,7,10,11,13,14), термін дії до 06.2014 р.
3. Парафейник А.А. - фахівець НК II-го рівня посв. UT № 24870 (1-5,7,10,11,13,14),
термін дії до 04.2015 р.
4. Орлов В.І. – фахівець НК II-го рівня посв. MTкс № 23577 (1-5,7,10,11,13,14),
термін дії до 10.2014 р.
6. Відомості про розглянуті в процесі експертного технічні, експлуатаційні, організаційно- методичні та нормативні документи.
В процесі експертного обстеження були розглянуті наступні документи:
1. Постанова КМУ № 687 від 26 травня 2004 р. «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
2. НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
3. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
5. ПУЕ «Правила устройства електроустановок»
6. ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року №258 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02. 2012 №91), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2012 р. за № 350/20663;
7. ОМД 00120253.001-2005 Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу.
8. ДСТУ EN 13018: 2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний.
9. ДСТУ EN 583-3: 2005 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль.
10. ДСТУ EN ISO 3059: 2007 Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль.
11. ДСТУ 2389-94 «Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення».
12. ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення».
13. СОУ МПП 53.020-158:2006 «Вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої і відповідне обладнання. Виготовлення. Загальні технічні вимоги».
15. Протокол № 1 від 01.02.2013р. Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах та заземлення магістралей і устаткування електропроводки крана мостового електричного двобалочного (виконавець – Електротехнічна лабораторія ТОВ «Запоріжтрансформатор» дозвіл № 1168.12.30 від 30.07.2012р. на проведення електровимірювальних робіт). Величина опору розтікання та перехідні опору металозв’язку відповідають вимогам таб. 25 дод. 2. ПТЕЕС таб. 40 і гл. 1.7. ПУЕ
16. Протокол № 2 від 01.02.2013 р. Перевірки ізоляції обладнання та електропроводки крана мостового електричного двобалочного (виконавець – Електротехнічна лабораторія ТОВ «Запоріжтрансформатор» дозвіл № 1168.12.30 від 30.07.2012р. на проведення електровимірювальних робіт) Опір ізоляції обладнання і електропроводки відповідає вимогам ПТЕЕС таб. 42, дод. 2.
17. Паспорт крана та інші наявні паспорти ( на гаки, двигуни, прилади та пристрої безпеки та ін..).
18. Технічний опис та інструкція з експлуатації крана.
19. Експлуатаційні документи на комплектувальні складові частини крана, у тому числі на прилади та пристрої безпеки.
20. Креслення, ескізи, розрахунки, технічні умови, технологічні інструкції та інші документи, виконані під час проведення ремонтів, реконструкції крана.
21. Результати геодезичної перевірки рейок вантажного візка.
22. Результати геодезичної перевірки головної балки.
23. Результати геодезичної перевірки кранової колії.
24. Довідка про характер робіт, виконуваних краном.
25. Матеріали попередніх експертних обстежень.
26. Вахтовий журнал машиніста крана.
27. Журнал періодичних оглядів крана.
28. Інструкції з охорони праці експлуатаційного та обслуговуючого персоналу.
7. Основні паспортні дані крана.
Тип крана Кран однобалковий
Призначення крана підйом і переміщення вантажів
Вантажопідйомність, т 2,0
Група класифікації (режиму роботи) крана А 2 (легкій)
Висота підйому, м 5,8
Проліт крана, м 10,0
Швидкості м / хв:головного підйомупересування кранапересування візка 8,0
72,0
40,7
Навантаження на колеса, кН 115
Прогін,м 16,5
Загальна маса крана, т Місце управління з підлоги
Рід приводу Електричний, перемінний, 380 В, 50 Гц
Спосіб токопідводуКабельний
Основні елементи металоконструкції
Прогінна балка
Кінцева балка Ст 3 сп ГОСТ 380-60;
Ст 3 сп ГОСТ 380-60;
Температура експлуатації,град
Відносна вологість повітря, %
-20… + 40
80
Відомості про ремонт металоконструкції ------
Останнє ПТО 8. Програма робіт з експертного обстеження
Програма робіт з експертного обстеження крана наведена у Додатку 1 до даного висновку експертизи.
9. Відомості про відповідність фактичних умов експлуатації крана паспортним даним
За видами робіт, що виконуються відповідає
За групою класифікації (режиму роботи) відповідає
За найбільшою і найменшою робочою температурою відповідає
За характеристиками навколишнього середовища (вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, агресивність) відповідає
З технічного обслуговування, ремонту та функціонування системи безпечної експлуатації відповідає
10. Результати експертного обстеження
Загальний стан крана справний
Загальна кількість дефектів, пошкоджень, відмов 3
У тому числі Усунутих під час проведення експертного обстеження 3
Потребують усунення до початку експлуатації 0
Потребують усунення в терміни вказані у висновку 0
Допускається експлуатація без усунення за умови контролю стану елемента 0
Потребують усунення при проведенні чергового технічного обслуговування або ремонту 0
11. Висновки
В результаті проведеного експертного обстеження крана, виконаного з метою визначення технічного стану, можливості та умов його подальшої безпечної експлуатації, встановлено, що кран знаходиться в справному стані. Подальша експлуатація крана, при існуючих умовах експлуатації і швидкості зносу розрахункових конструкцій і з′єднань, деталей механізмів і з′єднань можлива при паспортних характеристиках, після усунення зауважень, зазначених у відомості дефектів та за умови проведення технічного обслуговування відповідно до умов заводу – виробника та НПАОП 0.00-1.01-07.
Повторне експертне обстеження провести до 09.2016 р.
Терміни наступних оглядів: ЧТО 09.2014 р., ПТО 09.2016 р.
12. Рекомендації щодо умов експлуатації крана
У зв′язку з вичерпаним нормативним терміном експлуатації з метою підвищення безпеки експлуатації крана рекомендується скоротити вдвічі терміни проведення планових технічних обслуговувань.
ДОДАТКИ:
Додаток 1 - Програма робіт.
Додаток 2 - Довідка про характер роботи крана.
Додаток 3 - Протокол розгляду та перевірки технічних, експлуатаційних, організаційно-методичних та нормативних документів.
Додаток 4 - Протокол візуально – оптичного огляду.
Додаток 5 - Протокол вимірювання геометричних розмірів основних елементів металоконструкцій.
Додаток 6 - Протокол вимірювання відхилення форми основних елементів металоконструкцій.
Додаток 7 - Протокол ультразвукової товщинометрії елементів металоконструкцій.
Додаток 8 -Протокол результатів ультразвукового контролю зварних з′єднань металоконструкцій крану.
Додаток 9 - Протокол перевірки технічного стану вантажного гаку.
Додаток 10 - Протокол магнітопорошкової дефектоскопії вантажного гаку.
Додаток 11 - Розрахунок фактичного режиму роботи крана.
Додаток 12 - Відомість пошкоджень, дефектів та відмов.
Додаток 13 - Акт повного позачергового технічного огляду.
Схема розташувань місць УЗ- товщинометрії і УЗ- контролю зварних з′єднань.
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 __________________ Г.М. Прокопенко
Замовник: Додаток 1
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
Затверджую_______________ В.П. Анисимов
«16» вересня 2013 р.
Програма робіт з експертного обстеження
Підбір необхідних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків. Застосовувані засоби вимірювальної техніки, випробувальне обладнання і стандартні зразки вказані у відповідних протоколах контролю та вимірювань неруйнівними методами контролю.
Підбір необхідних для проведення експертного обстеження нормативних, керівних і методичних документів.
Вивчення експлуатаційної, конструкторської та ремонтної документації.
Перевірка організації нагляду, технічних оглядів, обслуговування і ремонту крана.
Аналіз умов і режимів роботи експлуатації крана.
Проведення огляду металоконструкцій крана (основного металу і зварних з′єднань в обсязі 100% доступних для огляду місць.
Проведення огляду механізмів.
Проведення огляду електричного обладнання.
Проведення огляду приладів і пристроїв безпеки.
Проведення перевірки відповідності установки крана вимогам НПАОП 0.00-1.01-07.
Проведення контролю якості неруйнівними методами.
Ультразвуковий контроль зварних з′єднань відповідно до вимог РД 22-205-88 в обсязі не менше 25% довжини зварного з′єднання з товщиною листа 6 мм і більше.
Магнітопорошкова дефектоскопія (капілярний контроль) зварних з′єднань відповідно до вимог ГОСТ 21105 і в обсязі не менше 25% протяжності зварного з′єднання з товщиною листа до 6 ммСтатичні та динамічні випробування.
Розгляд та аналіз результатів виконаних робіт та розробка рекомендацій щодо подальшої експлуатації крана.
Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи.
технічний експерт з промислової безпеки
посв. № 143-09-10 __________________ Г.М. Прокопенко
Замовник: Додаток 2
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
Довідка
про характер роботи мостового крана
реєстр. № _____ , зав. № 43999
1. Місцезнаходження крана Тракторна бригада
2. Паспортна вантажопідіймальність крана, тн 2
3. Строк експлуатації крана, років 49
4. Середня кількість днів роботи крана на рік 250
5. Середня кількість циклів роботи крана на добу 14
6. Кількість циклів роботи крана Сі з вантажем вагою РіСі 0 0 0 8
Рі10 7 5 2
7. Пробіг крана за час експлуатації н/в
8. Кількість напрацьованих машиногодинн/в
9. Вантажозахватні органи гак однорогий
10. Відомості про відмови і аварії -----------------
11. Характеристика середовища в місці виконання робіт не агресивна
12. Температурні умови експлуатації крана, ºС
Мінімальна, ºС + 5
Максімальна, ºС + 35
13. Відповідність групи класифікації (режиму роботи) не перевищує паспортну
Довідку склав:
технічний експерт з промислової безпеки
посв. № 143-09-10 __________________ Г.М. Прокопенко

Замовник: Додаток 3
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 1
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
розгляду та перевірки технічних, експлуатаційних,
організаційно-методичних, нормативних та розпорядчих документів
№ п/пНайменування документа Результати розгляду документа
1. Документи про організацію нагляду, технічних оглядів, обслуговування і ремонту крана ( згідно НПАОП 0.00- 1.01-07) відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.01-07
2. Паспорт крана (правильність ведення записів) відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.01-07
3. Технічний опис та інструкція з експлуатації крана надано
4. Експлуатаційна документація на комплектуючі складові частини крана надано
5. Креслення на швидкозношувані деталі відсутні
6. Документи про проведення ремонтів або реконструкцій (якщо ремонт або реконструкція проводилися) -------------
7. Протоколи щорічної перевірки опору ізоляції та заземлення надано
8. Дані переднього експертного обстеження та технічного огляду 9. - Вахтовий журнал крана
- Посвідчення машиніста відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.01-07
10. Приписи територіального органу з нагляду за охороною праці відсутні
технічний експерт з промислової безпеки
посв. № 143-09-10 __________________ Г.М. Прокопенко
Замовник: Додаток 4
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 2
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
візуально – оптичного огляду
Крана однобалкового реєстр. № ____, зав. № 2755
Використані прилади, інструменти і приладдя:
1. Лупа шестиразового збільшення
2. Набір вимірювального інструменту
3. Штангенциркуль, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
4. Універсальний шаблон зварювальника УШС-3, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
5. Рулетка 50 м термін наступної повірки 28.09.2013 р.
6. Лінійка повірочна L= 1 000 мм, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
7. Щупи від 0,05 мм до 1,00 мм термін наступної повірки 28.09.2013 р.
9. Струна – нитка капронова діаметром 0,3 ммПеревірка стану металоконструкції:
Зовнішній огляд стану несучих і допоміжних металоконструкцій – дефектів не виявлено
Вимірювання геометричних розмірів елементів крана - див. Додаток 5
Перевірка стану механізмів:
Редуктори:
- кріплення редукторів - задовільне;
- цілісність опорних фланців і корпусів - в нормі;
- якість ущільнення валів, роз′ємів - в нормі;
- стан вихідних кінців валів - в нормі;
- стан зубчастого зачеплення - в нормі.
2.2. Гальма
- кріплення гальм - в нормі;
- стан приводів гальм - в нормі;
- стан шківів - в нормі;
- стан важільної системи - у робочому стані;
- спрацьовування отворів, пальців - в межах норми;
- спрацьовування гальмівних накладок - в межах норми;
2.3. Барабани:
- стан нарізки канавок - в нормі;
- спрацьовування стінок - у робочому стані;
- стан затискачів - в нормі;
- стан осей і фланців барабана - в нормі;
- стан підшипників - в нормі.
2.4. Муфти:
- стан фланців - в нормі;
- стан шківів, пальців, дисків, сухарів тощо - в нормі;
- наявність і стан кожухів, огороджень муфт і валів - в нормі.
2.5. Ходові колеса:
- стан реборд - в нормі.
2.6. Канатно-блокова і ланцюгова системи:
- стан і ступінь спрацьовування каната - в межах норми;
- стан і ступінь спрацьовування блоків - в межах норми;
- кріплення канатів і блоків - в нормі.
2.7. Підвіска гака:
- стан зіва гака - див. Додаток 10
- стан запобіжного замка - (див. відомість дефектів).
- стан щік, підшипника - в нормі.
3. Прилади і пристрої безпеки:
3.1. Кінцеві вимикачі:
- механізм головного підйому - в робочому стані;
- механізм пересування крана - в робочому стані;
- механізм пересування візка - в робочому стані.
3.2. Блокувальні пристрої - в робочому стані.
3.3. Сигнальні пристрої - в робочому стані.
3.4. Тупикові упори і демпфери - руйнування буферу (див. відомість дефектів).
4. Візковий шлях - в робочому стані.
5. Крановий шлях - відповідає НПАОП 0.00-1.01-07
6. Електрообладнання:
6.1. Електродвигуни:
6.1.1. Механізму підйому (головний підйом) - в робочому стані
6.1.2. Механізм пересування крана:
- електродвигун 1 - в робочому стані;
- електродвигун 2 - в робочому стані;
6.1.3. Механізм пересування візка - в робочому стані.
6.2. Апарати управління (реле, контактори, пускачі) - в робочому стані;
6.3. Кабелі, провідники, заземлення - в задовільному стані.
6.4. Електричне освітлення, опалення, сигналізація - в робочому стані.
6.5. Рубильники, запобіжники, автомати - в робочому стані.
Вимірювання проводилися відповідно до ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний.
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 5
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ №3
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
Вимірювання геометричних розмірів основних елементів металоконструкцій
Крана однобалкового реєстр. № ____, зав. 2755.
Вимірювання проводилися відповідно до ГОСТ 8.010-90 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений».
Використані прилади, інструменти і приладдя:
1. Лупа шестиразового збільшення
2. Набір вимірювального інструменту
3. Штангенциркуль, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
4. Універсальний шаблон зварювальника УШС-3, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
5. Рулетка 50 м термін наступної повірки 28.09.2013 р.
6. Лінійка повірочна L= 1 000 мм, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
7. Щупи від 0,05 мм до 1,00 мм термін наступної повірки 28.09.2013 р.
9. Струна – нитка капронова діаметром 0,3 ммВимірами встановлено:
1. Металоконструкція головних балок - відповідає технічної документації;
2. Металоконструкція кінцевих балок - відповідає технічної документації;
3. Металоконструкція візка - відповідає технічної документації;
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 6
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 4
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
Вимірювання відхилень форм елементів металоконструкції
Крана однобалкового реєстр. № _____, зав. 2755.
Використані прилади, інструменти і приладдя:
1. Лупа шестиразового збільшення
2. Набір вимірювального інструменту
3. Штангенциркуль, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
4. Універсальний шаблон зварювальника УШС-3, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
5. Рулетка 50 м термін наступної повірки 28.09.2013 р.
6. Лінійка повірочна L= 1 000 мм, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
7. Щупи від 0,05 мм до 1,00 мм термін наступної повірки 28.09.2013 р.
9. Струна – нитка капронова діаметром 0,3 мм
Найменування і позначення параметру Значення відхилень,мм Эскиз
Допустиме Фактичне 1 2 3 4
Отклонение от прямолинейности оси балок (коробчатых и двутавровых) и ферм, f:
- при L ≤ 2000 мм- при L >2000 мм0,0012 L
0,0008 L 4,6

Скручивание коробчатых и двутавровых балок f:
- при L≤2000 мм
- при 2000<L≤
10000 мм- при L>10000 мм

1,1
Отклонение от плоскости стенок и поясов коробчатых и двутавровых балок f: 0,001L,
в местах стыкового сварного
соединение стенок и поясов допускается
0,005L 5,0
21,0
Отклонение от перпендикулярности стенок и поясов коробчатых и двутавровых балок в любом сечении, f
f /В < 0,004,
f /Н < 0,004 0,21
0,18
Выпуклость поясов балок , f :
- коробовых- двутавровых0,02a
0.03a 0,9
Скручивание главных балок крана прогоном Lк:
- однобалочного крана с подвесной тележкой (талью);
- однобалочного и двубалочного крана с главными балками коробчатого или решетчатого типа f ≤ 0,001 Lк
f ≤ 0,002 Lк
6,0
Вимірювання проводилися відповідно до ГОСТ 8.010-90 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений»
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 7
СООО« Дружба народів» до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 5
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
ультразвукового виміру товщини елементів металоконструкцій
Крана однобалкового реєстр. № _____, зав. 2755.
Ультразвуковий замір товщин виконаний відповідно до вимог інструкції з експлуатації ультразвукового товщиноміра і СТТУ НК 01-03, ДСТУ EN 583-3:2005 « Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль».
Для вимірів використовувався ультразвуковий товщино мір типу УТ-04 ЕМА (Дельта) зав. № 524, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
Результати вимірів товщин зведено в таблицю:
№ точок замірів за схемою Марка сталі Номінальна товщина,мм Фактична товщина,мм Висновки
1 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
2 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
3 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
4 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
5 Ст 3 сп10,0 9,6 Придатний
6 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
7 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
8 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
9 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
10 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
11 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
12 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
13 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
14 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
15 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
16 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
17 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
18 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
19 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
20 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
21 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
22 Ст 3 сп10,0 9,9 Придатний
23 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
24 Ст 3 сп10,0 9,8 Придатний
25 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
26 Ст 3 сп10,0 9,7 Придатний
Висновок: за результатами ультразвукової товщинометрії металоконструкцій, однобалковий кран реєстр. № _______, зав. 2755 може бути допущений до подальшої експлуатації.
Фахівець 2 рівня по НК
об’єктів підвищеної небезпеки
посв. UT №24870 О.А. Парафейник
Замовник: Додаток 8
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ №6
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
результатів ультразвукового контролю зварних з′єднань металоконструкцій
Крана однобалкового реєстр. № _______, зав. 2755.
Контроль проведений згідно ГОСТ 14782-86 «Контроль неруйнівний. З′єднання зварні. Методи ультразвукові», ДСТУ EN 583-3:2005 « Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль».
Ультразвуковий дефектоскоп УД2-12, № 3075. Термін наступної повірки 28.09.2013р.               Похибка при вимірюванні глибини залягання дефекту не більше ± (0,5 +0,02 Н) мм., де Н-виміряна глибина; не більше ± (0,2 +0,03 М) сіл - при вимірюванні амплітуди. СО-1; СО-2; СО-3; ПЕП № 17 40 ° 2,5 МГц; ПЕП № 23 65 ° 5 МГцНалаштування дефектоскопа виконано по контрольному зразку МД 13 00 термін наступної повірки 28.09.2013 р. Умовний рівень чутливості – Б. Вид магітної суспензіїї – водна.

№ п/пДілянка за схемою Характеристика виявлених дефектів Норми бракування Висновок
1. 1 Дефектів граничного рівня не виявлено Умовна сумарна довжина дефектів на 100 мм довжини зварного з′єднання становить 20 ммПридатний
2. 2 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
3. 3 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
4. 4 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
5. 5 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
6. 6 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
7. 7 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
8. 8 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
9. 9 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
10. 10 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
11. 11 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
12. 12 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
13. 13 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
14. 14 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
15. 15 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
16. 16 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
17. 17 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
18. 18 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
19. 19 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
20. 20 Дефектів граничного рівня не виявлено Придатний
Висновок: за результатами ультразвукового контролю зварних з′єднань металоконструкцій крана реєстр. № _________, зав. 2755 може бути допущений до подальшої експлуатації.
Фахівець 2 рівня по НК
об’єктів підвищеної небезпеки
посв. UT №24870 О.А. Парафейник
.
Замовник: Додаток 9
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 7
Дата обстеження 17-19.09.2013 р.
Перевірки технічного стану вантажного гаку
Крана однобалкового реєстр. № _____, зав. 2755.
Об′єкт контролю: гак однорогий кований, № 10А по ГОСТ 6627 – 74, в/п 2 тн.
Використані прилади, інструменти і приладдя:
1. Лупа шестиразового збільшення
2. Набір вимірювального інструменту
3. Штангенциркуль, термін наступної повірки 28.09.2013 р.
Контроль проведено згідно ДСТУ EN 13018:2005 «Неруйнівний контроль. Контроль візуальний».

Перевірка проводилася із розбиранням гакової підвіски і візуальним оглядом та вимірами небезпечних ділянок гака: зіву і нарізний частини хвостовика.
За результатами вимірювань встановлено:
Вироблення « h » зіва гака складає 0,6 %, що не виходить за межі норм.
Збільшення розміру «S » склало 0,6 %, що не виходить за межі норм.
Знос у різьбовому з′єднанні гака з гайкою відсутний.
Висновок: зовнішнім оглядом дефектів, що виходять за межі норм, не виявлено. Розміри гака знаходяться у межах допуску.
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 10
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ПРОТОКОЛ № 8
дата обстеження 17-19.09.2013 р.
магнітопорошкової дефектоскопії вантажного гака
Крана однобалкового реєстр. № _____, зав. 2755.
Магнітопорошковий контроль проведено з використанням магнітного дефектоскопу типа МАГЕКС – 3 зав. № 45 (термін наступної повірки 28.09.2013 р.) та індикаторної рідини – суспензії МR – 76 в аерозольній упаковці, при наступних параметрах (режимах) контролю: спосіб намагнічування – СПП, від намагнічування – полюсний, напруженість магнітного поля – 14,4 кА/г, клас чутливості – Б.
Магнітопорошковий контроль виконаний відповідно до вимог ГОСТ 21105-87 «Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», ДСТУ EN ISO 2059:2007 «Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль»
Виконано відповідно до вимог ГОСТ 21105-87 «Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод»

Неприпустимі дефекти: тріщини будь – яких напрямів.
Висновок: неприпустимих дефектів не знайдено. Гак відповідає вимогам ГОСТ 2105-75 «Гаки ковані і штамповані. Технічні умови» і придатний до подальшої експлуатації.
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. МT № 60208 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 11
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ
Крана однобалкового реєстр. № ______, зав. 2755.
Вихідні дані:Вантажопідіймальність крана, т2,0
Строк служби, років49
Кількість робочих днів на рік250
Режим роботи кранаСередній
Середня кількість циклів роботи на добу14
Група класифікації крана за режимом роботи визначається в залежності від класу використання і режиму навантаження.
Клас використання крана в залежності від загального числа робочих циклів С0 за заданий (нормативний) строк служби крана:
С0 = Ст ∙ N ∙ Т = 14 ∙ 250 ∙ 49 = 171 500,
де Ст – сумарне число робочих циклів з усіма вантажами;
N – кількість днів роботи крана на рік;
Т – строк служби крана.
Загальна кількість робочих циклів роботи крана С0 = 10,8 х 104 відповідає класу використання U2 (табл. 1.1 НПАОП 0.00-1.01-07).
Режим навантаження залежить від коефіцієнта навантаження крана Кр:

де Рі – маса вантажу, переміщуваного за цикл;
Рmax – номінальна вантажопідйомність крана;
Сі – кількість циклів роботи крана з вантажем Рі на добу;
m = 3
15424157018020
Коефіцієнт навантаження Кр= 0,1 відповідає режиму навантаження Q1 ( табл. 1.1 НПАОП 0.00-1.01-07).
Клас використання U2 і режим навантаження Q1 відповідають групі класифікації крана за режимом роботи А1 (легкий)
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
Замовник: Додаток 12
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
ВІДОМІСТЬ
пошкоджень, дефектів і відмов
мостового крана реєстр. № ______, зав. 2755.
№ п/пМісце розташування дефекту Опис дефекту Висновок
1. Кінцева балка А Руйнування гумового буферу з боку кабіни Відновити
2. Кінцева балка Б Руйнування гумового буферу з боку кабіни Відновити
3. Підвіска гака стан запобіжного замка - Відновити
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
Замовник: Додаток 13
« » до висновку експертизи № 179.13-1247.12.30
від 26.09.2013 р
АКТ
випробування мостового електричного крану реєстр. № ______, зав. 2755.
дата обстеження 17-19.09.2013 р.

№ п/п Найменування параметру Величина параметра
статичні випробування динамічні випробування
1 Випробувальний вантаж, т 2,5 2,2
2 Висота підйому, м 0,2 на висоту підйому
3 умови випробування вантаж у підвішеному стані на протязі 10 хвилин всі передбачені паспортом робочі рухи під навантаженням
4 Залишкові деформації, тріщини несучих металоконструкцій відсутні -
Висновок: кран випробування витримав – тріщин та залишкових деформацій не виявлено.
технічний експерт з промислової безпекипосв. № 143-09-10 Г.М. Прокопенко
фахівець 2 рівня з НК об'єктів підвищеної небезпеки посв. VT № 24071 В.П. Анисимов
56567182791460№ 2755
00№ 2755

centercenter
-11214101387475

Приложенные файлы

  • docx 5407405
    Размер файла: 640 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий