Dbn_V_2_3-5-2001_Dodatki

ДБН В. 2.3-5-2001 С.43
ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

Основні терміни та визначення

Термін
Визначення

Вулиці населених пунктів
Смуга міської або сільської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці.

Дороги населених пунктів
Ділянки вуличної мережі з рухом переважно транзитного або вантажного автомобільного транспорту, які проходять у межах перспективної забудови населених пунктів або промислових і комунально-складських зон.

Червоні лінії
Визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Елементи вулиці чи дороги
Одна чи декілька проїзних частин, крайові запобіжні та перехідно-швидкісні смуги, тротуари, узбіччя (у разі відкритої системи водовідведення), пішохідні та велосипедні доріжки, трамвайні лінії, смуги зелених насаджень, центральні розділювальні смуги між проїзними частинами зустрічних напрямків руху, розділювальні смуги між основною проїзною частиною і місцевими (бічними) проїздами, між проїзними частинами і тротуарами, укоси насипів і виїмок, підпірні стінки, шумозахисні пристрої, технічні та резервні смуги, зупинки громадського транспорту, розміщені в межах червоних ліній автостоянки, торговельно-побутові об'єкти, штучні споруди та підземно-наземні інженерні комунікації, технічні засоби регулювання дорожнього руху тощо.

Штучні споруди
Мости, шляхопроводи, естакади, тунелі, призначені для надземно-підземного пропуску транспорту та пішоходів, підпірні стінки, труби, сходи та ін.

Дорожньо-транс-
портні споруди
Вулиці (дороги), їх перехрестя разом з розміщеними на них штучними спорудами, автозаправними станціями (комплексами), автостоянками, павільйонами на зупинках громадського пасажирського транспорту та ін.

Вузли вулиць і
доріг
Пересікання (перетин) вулиць і доріг, за якого можливий переїзд транспортних засобів з одного напряму вулиці чи дороги на інший. Вузли вулиць і доріг не слід змішувати з "транспортними вузлами", які являють у містах систему різних видів міжміських і внутрішньоміських шляхів сполучення.
Залежно від взаєморозташування вулиць (доріг) та їх значення вузли поділяються на перехрещення, примикання і розгалуження з організацією транспортного руху на них в одному (за текстом - "вузол у одному рівні", "перехрестя", "пересікання (перетин) в одному рівні") та різних рівнях (за текстом - "вузол у різних рівнях", "перехрещення", інколи "транспортна або дорожня розв'язка в різних рівнях").
Примикання та розгалуження в одному та різних рівнях за текстом вживаються в однойменному визначенні.

Смуга руху
Поздовжня смуга на проїзній частині вулиці (дороги), непозначена чи позначена дорожньою розміткою, яка має ширину, достатню для руху в один ряд транспортних засобів, крім мотоциклів без бокового причепа.

Маршрутні транспортні
засоби(маршрутний
транспорт)
Автобуси, тролейбуси, трамвай і таксі, які рухаються за встановленим маршрутом і мають позначені зупинки.

Дорожній одяг
Багатошарова конструкція, яка сприймає навантаження від транспортних засобів, розподіляє і передає його на ґрунтову основу чи підстильний грунт.

Земляне полотно
Ґрунтова основа проїзної частини, тротуарів, місцевих проїздів та інших елементів вулиці (дороги), яка проектується у взаємозв'язку з вертикальним плануванням прилеглих до вулиці(дороги)територій.

Бордюр
Бортові камені, які відокремлюють проїзну частину вулиці (дороги) від тротуару, а також тротуар від газонів, клумб та ін. Висота бордюру - відстань від покриття проїзної частини вулиці (дороги) до верхньої площини бордюру.

Пересічена місцевість
Слабко пересічена (природний рельєф з крутизною до 5 %о), пересічена (крутизна до 10 %о), сильно пересічена місцевість (крутизна більше 20 %о). Місцевість з крутизною більше 80 %о вважається складною.
До важких умов гірської місцевості відносяться ділянки перевалів через гірські хребти та ділянки гірських ущелин із складними, сильно порізаними або нестійкими схилами.


ДБН В.2.3-5-2001 С. 44
ДОДАТОК В (довідковий)
Найбільш поширені типи поперечних профілів вулиць і доріг

ДБН В.2.3-5-2001 С.45

ДБН В.2.3-5-2001 С. 46ДБН В.2.3-5-2001 С. 47

ДБН В.2.3-5-2001 С. 48
ДОДАТОК Г
(обов'язковий)
Схеми забезпечення видимості
Група
населених
пунктів
Категорія
вулиць


Сторони трикутника видимості на перехрестях вулиць даних категорій, м, не меншеГрупи населених пунктівНайзначніші, значні міста
Великі міста
Середні малі містазагально-
міського значення, безперервного руху
загально-
міського
значення,
регульованого руху

районно-
го зна-
чення

загальноміського значення


районного значення


магістральні вулиці


Найзнач-ніші, значні міста

Загальноміського значення,безперервного руху

Загальноміського значення, регульованого руху

Районного значення200х200


150х200


115х200200х150


150х200


115х200200х115


150х115


115х115200х150


150х150


115х150200х85


150х85


115х85200х85


150х85


115х85

Великі міста


Загальноміського значення

Районного значення

150х200


85х200

150х150


85х150

150х115


85х115

150х150


85х150

150х85


85х85

150x85


85х85

Середні, малі міста
Магістральні вулиці

85х200

85х150


85х115

85х150

85х85

85х85

Примітка. Сторони трикутника видимості відкладаються по осі другої смуги руху ( рахуючи від тротуару)
на вулицях загальноміського значення з регульованим рухом і по осі вулиць інших категорій.АБВ – трикутники видимості; АБ, БВ – відстань видисоті за умови зупинки автомобіля для даної категорії вулиці
або дороги.
Пунктиром зазначено межу зони обов’язкового забезпечення видимості.ДБН В.2.3-5-2001 С.49
ДОДАТОК Д
(довідковий)
Найбільш поширені типи вузлів у різних рівняхПерехрещення: 1 - "лист конюшини" з однопутними з'їздами; 2 - те саме, з двопутними з'їздами;
3 – розширенний лист конюшини"; 4 - те саме, з уливанням потоків з правого боку проїзду; 5 - неповний "лист конюшини" біля річки; 6 - неповний "лист конюшини"; 7 - "гачкоподібний" тип; 8 - розподільне кільце з двома шляхопроводами; 9 – те саме, з п'ятьма шляхопроводами; 10-поліпшене розподільне кільце; 11 -"грушоподібний" тип; 12-ромбоподібний тип; 13 - подвійна петля; 14 -лінійний тип перехрестя з двома шляхопроводами; 15 - витягнуте розподільне кільце.
Примикання: 16-листоподібний тип; 17 - примикання "труба"; 18-грибоподібний тип; 22-Т-подібний тип.
Розгалуження: 23 - листоподібний тип; 24 - розгалуження "труба"; 25 - кільцевий тип; 26 - лінійний тип; 27 - половина неповного "листа конюшини".
ДБН В.2.3-5-2001 C.50
ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікація вулиць, доріг і площ та основні розрахункові показники
для їх проектування ................................. 1
Організація та безпека дорожнього руху ..................... 4
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та заходи з його
охорони. 4

2 ЕЛЕМЕНТИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

Проектування поперечного профілю........................ 5
Тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки .................. 9
План і поздовжній профіль ............................. 11
Зупинки громадського транспорту ......................... 13
Автомобільні стоянки ................................ 15

3 ВУЗЛИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ В ОДНОМУ ТА РІЗНИХ РІВНЯХ

Загальні вимоги.................................... 15
Вузли в одному рівні................................. 16
Вузли в різних рівнях ................................ 17
Пішохідні переходи в одному та різних рівнях .................. 20
Штучні споруди на вулицях і дорогах ....................... 22

4 ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО. ............................... 23

5 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ .................................. 25

6 ВОДОВІДВЕДЕННЯ ................................ 31

7 ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ............................. 34

8 ОЗЕЛЕНЕННЯ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ ......................... 36
9 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА
УТРИМАННЯ ВУЛИЦЬ, ДОРІГ І ШТУЧНИХ СПОРУД ......... 37

ДОДАТОК А
Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих нормах....... 40

ДОДАТОК Б
Основні терміни та визначення ........................... 43

ДОДАТОК В
Найбільш поширені типи поперечних профілів вулиць і доріг.......... 44

ДОДАТОК Г
Схеми забезпечення видимості ........................... 48

ДОДАТОК Д
Найбільш поширені типи вузлів у різних рівнях. ................. 49
Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 151344
    Размер файла: 638 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий