Методичний посібник для курс. роботи по М та СП..

Міністерство транспорту та зв`язку України
Одеська національна академія зв`язку ім. О.С. Попова
Методичний посібник до курсового проекту

по дисципліні «Мережі та системи поштового зв`язку»
на тему:
«Побудова радіальних та кільцевих маршрутів між вузлами поштового зв`язку»

Одеса 2010 р.
План курсової роботи:
Завдання до курсової роботи.
Варіанти.
Основні теоретичні положення.
Розрахунок і побудова радіальних маршрутів між обласними вузлами мережі перевезень пошти України.
Розрахунок і побудова радіальних маршрутів між районними вузлами мережі перевезень пошти (за варіантом).
Розрахунок і побудова кільцевих маршрутів розвезення пошти між відділеннями поштового зв’язку (за варіантом).
Використання пересувних відділень зв’язку.

Завдання до курсової роботи

Побудувати найкоротші радіальні маршрути між обласними вузлами мережі перевезень пошти України.
Побудувати найкоротші радіальні маршрути між районними вузлами мережі перевезень пошти (за варіантом).
Побудувати кільцеві маршрути розвезення пошти між відділеннями поштового зв’язку (за варіантом).
Вказати, в яких населених пунктах доцільно, використовувати пересувні
відділення зв’язку.
Варіанти
Номер по списку
Область
Район
Протяжість

1
Луцьк
Вибирається зі своєї області


2
Львів
Вибирається зі своєї області


3
Ужгород
Вибирається зі своєї області


4
Рівне
Вибирається зі своєї області


5
Тернопіль
Вибирається зі своєї області


6
Ів.-Франківськ
Вибирається зі своєї області


7
Житомир
Вибирається зі своєї області


8
Хмельницький
Вибирається зі своєї області


9
Чернівці
Вибирається зі своєї області


10
Чернігів
Вибирається зі своєї області


11
Вінниця
Вибирається зі своєї області


12
Київ
Вибирається зі своєї області


13
Миколаїв
Вибирається зі своєї області


14
Одеса
Вибирається зі своєї області


15
Черкаси
Вибирається зі своєї області


16
Полтава
Вибирається зі своєї області


17
Суми
Вибирається зі своєї області


18
Харків
Вибирається зі своєї області


19
Кіровоград
Вибирається зі своєї області


20
Херсон
Вибирається зі своєї області


21
Сімферополь
Вибирається зі своєї області


22
Запоріжжя
Вибирається зі своєї області


23
Дніпропетровськ
Вибирається зі своєї області


24
Донецьк
Вибирається зі своєї області


25
Луганськ
Вибирається зі своєї області


Основні теоретичні положення

Мережі та системи поштового зв’язку являють собою надто складні комплекси об’єктів, маршрутів, технологій, технічних засобів, трудових ресурсів, структур управління, нормативної документації, призначені для надання населенню, підприємствам, установам, організаціям послуг поштового зв’язку.
Зростання витрат на оброблення і перевезення пошти, виникнення конкурентного середовища, вимоги щодо підвищення якості надання послуг поштового зв’язку, пов’язані з підготовкою України до вступу в СОТ та ЄС, обумовлюють необхідність нагального підвищення ефективності функціонування мереж та систем поштового зв’язку Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта” – національного оператора поштового зв’язку України.
Мережа поштового зв’язку УДППЗ „Укрпошта” містить тисячі відділень поштового зв’язку, сотні вузлів районного (міського) рівня, десятки вузлів обласного рівня, декілька вузлів зонального рівня, тисячі магістральних, зональних, обласних, районних, міських, під’їзних, доставних поштових маршрутів.
Громіздкість та надмірність багаторівневої ієрархічної структури мережі поштового зв’язку, наявність чисельних варіантів її можливої побудови, розтягненість у часі та у просторі процесів пересилання пошти, участь у цих процесах багатьох об’єктів поштового зв’язку і поштових маршрутів, труднощі синхронізації оброблення і перевезення пошти потребують створення адекватних математичних моделей функціонування цієї мережі.
Задача побудови найкоротших радіальних маршрутів
між вузлами мережі перевезень пошти
У поштовому зв’язку радіальні маршрути використовуються, в основному, як магістральні та регіональні маршрути, а в разі нестачі часу для проходження кільцевих маршрутів – також як окружні маршрути.
Задача формулюється так: заданий зв’язний зважений граф, вершини якого відповідають вузлам мережі перевезень пошти, ребра – шляхам, що з’єднують ці вузли, а ваги ребер – протяжністю відповідних шляхів. Знайти найкоротші шляхи, що з’єднують задану початкову вершину з рештою вершин графа.
Розв’язання задачі засновано на формуванні рельєфу графа у виді ваг вершин графа, значення яких дорівнюють значенням протяжністю найкоротших шляхів між ними і початковою вершиною графа.
Початковій вершині Ві надається вага Рі = 0, решті вершин – нескінченні ваги Рj = (.
На кожному кроці формування рельєфу графа знаходиться раніше неперевірена вершина мінімальної ваги, відносно якої формуються ваги тих неперевірених вершин, що безпосередньо з’єднані з перевірною вершиною. Вага неперевіреної вершини замінюється вагою перевірної вершини, збільшеної на вагу ребра, що з’єднує зазначені вершини, якщо перша перевищує другу.
Разом з формуванням рельєфу формується інформація про значення ваги кожної вершини і про номер вершини, від якої ця вага отримана.
Найкоротші шляхи формуються як послідовності записів зазначеної інформації, прочитані в порядку, зворотному до їхнього формування.
Алгоритм формування рельєфу графа наведений на рис. 1.


Початок


1. Присвоєння початковій вершині
ваги Рi = 0, присвоєння решті
вершин ваг Рj = 999
2. Вибір серед неперевірених вершин
графа вершини Вk мінімальної ваги
3. Обчислення ваги 13 EMBED Equation.2 1415= Pk + P(k,j)
чергової неперевіреної вершини
Bj графа, безпосередньо пов’язаної
з перевірною вершиною BkНі
4. 13 EMBED Equation.2 1415 ( Рj

Так

5. Рj = 13 EMBED Equation.2 1415, запис Bk6. Всі
вершини Bj, безпосередньо Ні
пов’язані з вершиною Bk,
перевірені

Так
7. Присвоєння перевірній вершині
Bk позначки “перевірена” (*)Ні 8. Перевірено
n - 1 вершин графа


Так

Кінець


Рисунок 1 – Алгоритм формування рельєфу графа

Алгоритм містить 8 блоків.
У блоці 1 створюється початковий рельєф графа. Початковій вершині Ві присвоюється мінімальна вага Рі = 0, решті вершин графа Bj (j = 1, 2, n, j ( i) – нескінченні ваги Рj = (, які подаються як надмірні ваги Рj = 999.
У блоці 2 серед неперевірених вершин вибирається вершина Вk мінімальної ваги Рk.
У блоці 3 обчислюється вага 13 EMBED Equation.2 1415= Рk + Р(k,j) чергової неперевіреної вершини Bj відносно перевірної вершини Bk, що безпосередньо пов’язана з вершиною Bj графа.
У блоці 4 обчислена вага 13 EMBED Equation.2 1415порівнюється з вагою Рj вершини Bj. При 13 EMBED Equation.2 1415( Рj виконується перехід до блока 5, при 13 EMBED Equation.2 1415( Рj – до блока 6.
У блоці 5 вага Рj замінюється вагою 13 EMBED Equation.2 1415, тобто значення ваги вершини Bj знижується, і запам’ятовується вершина Bk, від якої одержано значення ваги Рj .
У блоці 6 перевіряється, чи всі вершини Вj графа, безпосередньо пов’язані з перевірною вершиною Bk, перевірені. Якщо так – здійснюється перехід до блока 7, якщо ні – повернення до блока 3.
У блоці 7 перевірній вершині Bk присвоюється позначка “перевірена” (*) і вона виключається з подальшого розгляду.
У блоці 8 перевіряється кількість вершин графа, що вже перевірені. Якщо таких вершин менше n - 1 – здійснюється повернення до блока 2, і процес формування рельєфу графа повторюється, якщо їх n - 1 – рельєф графа сформований і робота алгоритму закінчується.
Алгоритм формування найкоротших шляхів за сформованим рельєфом графа наведено на рис. 2.
Алгоритм містить 5 блоків.
У блоці 1 фіксується поточна перевірна вершина Bl = Bj (j = 1, 2, n,
j ( i).
У блоці 2 виконується зчитування рядка l таблиці рельєфу графа.
У блоці 3 фіксується значення номера попередньої вершини Bk графа та ваги Рl .
У блоці 4 значення l замінюється значенням k, тобто поточна вершина Bl замінюється поточною вершиною Bk графа.
У блоці 5 порівнюються значення l і i. При l ( i виконується повернення до блока 2 і формування шляху між вершинами Bi та Bj графа продовжується. При l = i шлях між вершинами Bi та Bj графа сформований і робота алгоритму закінчується.
Наведені алгоритми формування рельєфу графа (рис. 1) і формування найкоротших шляхів за сформованим рельєфом графа (рис. 2) можуть бути використані також для формування шляхів, найкоротших за числом проміжних вершин. У задачах поштового зв’язку такі шляхи використовуються для перевезень важкої (посилкової) пошти з метою скорочення витрат, пов’язаних з її перевантаженням у транзитних вузлах.
Початок


1. l = j (j = 1, 2 , n, j ( i)


2. Зчитування рядка l таблиці
рельєфу графа


3. Запис номера попередньої
вершини Bk графа і ваги Pl4. l = k

Ні 5. l = i


Так

Кінець


Рисунок 2 – Алгоритм формування найкоротших шляхів

Приклад побудови найкоротших радіальних маршрутів між обласними вузлами мережі перевезень пошти України
Крок 1


*
Рi = 0
Вк=12

1. Луцьк


·


2. Львів


·


3. Ужгород


·


4. Рівне


·


5. Тернопіль


·


6. Ів.-Франківськ


·


7. Житомир

139
12

8. Хмельницький


·


9. Чернівці


·


10. Чернігів

138
12

11. Вінниця


·


12. Київ
*
0


13. Миколаїв


·


14. Одеса

463
12

15.Черкаси

214
12

16. Полтава

327
12

17. Суми

320
12

18. Харків


·


19. Кіровоград

298
12

20. Херсон


·


21. Сімферополь


·


22. Запоріжжя


·


23. Дніпропетровськ


·


24. Донецьк


·


25. Луганськ


·


Крок 0

Ві
*
Pi
Вк

1. Луцьк


·


2. Львів


·


3. Ужгород


·


4. Рівне


·


5. Тернопіль


·


6. Ів.-Франківськ


·


7. Житомир


·


8. Хмельницький


·


9. Чернівці


·


10. Чернігів


·


11. Вінниця


·


12. Київ

0


13. Миколаїв


·


14. Одеса


·


15.Черкаси


·


16. Полтава


·


17. Суми


·


18. Харків


·


19. Кіровоград


·


20. Херсон


·


21. Сімферополь


·


22. Запоріжжя


·


23. Дніпропетровськ


·


24. Донецьк


·


25. Луганськ


·12-7-4-1

12-7-4-2

12-7-4-2-3

12-7-4

12-7-8-5

12-7-8-5-6

12-7

12-7-8

12-7-8

12-7-8-9

12-10

12-7-11

12-19-13

12-14

12-15

12-16

12-17

12-16-18

12-19

12-19-13-20

12-19-13-20-21

12-19-23-22

12-19-23

12-16-18-24

12-16-18-25
Розрахунок і побудова кільцевих маршрутів розвезення пошти між відділеннями поштового зв’язку

Вихідною інформацією для рішення задачі розвезення являється матриця найкоротших відстаней.
Перший стовпчик і перший рядок - вихідна вершина.
Центральна вершина позначається 0, всі інші – 1,2,3
Допоміжна матриця складається з двох частин: в неї переносяться значення нульової вершини (1-й стовпчик , 1-й рядок) без змін.
Усі інші елементи розраховуються за формулою:
Сij=Ci0+C0j-Cij
Матриця затрат часу 13 QUOTE 1415 розраховується за формулою:

13 QUOTE 1415= 13 QUOTE 1415,13 EMBED Equation.3 1415


13 QUOTE 1415- час, який виділяється на обмін пошти;
13 QUOTE 1415- беремо з матриці найкоротших відстаней;
13 QUOTE 1415- швидкість автомобіля( 30км/год.)
В основній частині матриці обираємо максимальний елемент і будуємо кільцевий маршрут: 0-i-j-0.
Розраховуємо протяжність матриці найкоротших відстаней і час проходження.
Якщо час проходження перевищує нормативний час (360 хв.), то відкидаємо цей елемент і обираємо інший максимальний елемент.
З допоміжної матриці викреслюємо цей елемент і симетричний йому.
Якщо 13 QUOTE 1415
· R (R - нормативний термін), тоді включення дуги на маршрут допустимий.
В такому випадку викреслюємо і-й стовпчик j-й рядок і симетричний елемент.
Якщо побудований маршрут більший нормативного терміну, тоді елемент, який відповідає цій дузі закреслюється і варіант не використовується.
Алгоритм закінчується тоді , коли переглянуті усі елементи матриці.
Приклад побудови кільцевих маршрутів розвезення пошти між відділеннями поштового зв’язку Коломийського району

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 2-Граф мережі поштового зв’язку Коломийського району.


1-м.Коломия
2-с.Мала Камянка
3-с.Ліісна Слобітка
4-с.Годи-Добрівка
5-с.Турка
6-с.Гвіздець
7-с.Корнич
8-с.Шелапівці
9-с.Печеніжин
10-с.Великий Ключів
11-с.Спас
12-с.Нижній ВербіжМатрицю найкоротших відстаней для Коломийського району:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
0
10
14
9
12
20
10
10
15
10
11
7

2
10
0
6
18
22
30
20
9
20
20
21
17

3
14
6
0
12
18
30
24
15
26
24
25
21

4
9
18
12
0
6
18
19
19
24
19
20
16

5
12
22
18
6
0
12
22
22
27
22
23
19

6
20
30
30
18
12
0
23
30
35
30
31
27

7
10
20
24
19
22
23
0
20
25
20
21
17

8
10
9
15
19
22
30
20
0
11
18
21
17

9
15
20
26
24
27
35
25
11
0
7
11
22

10
10
20
24
19
22
30
20
18
7
0
14
17

11
11
21
25
20
23
31
21
21
11
14
0
13

12
7
17
21
16
19
27
17
17
22
19
13
0
Розрахуємо елементи допоміжної матриці за формулою:

Сij=Ci0+C0j-Cij

13 QUOTE 1415 10+14-6=18
13 QUOTE 1415 10+9-18=1
13 QUOTE 1415 10+12-22=0
13 QUOTE 1415 10+20-30=0
13 QUOTE 1415 10+10-9=11
13 QUOTE 1415 10+15-20=5
13 QUOTE 1415 10+10-20=0

Таким чином розраховуємо усі елементи матриці та отримуємо допоміжну матрицю:


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
10
14
9
12
20
10
10
15
10
11
7

1
10
0
18
1
0
0
0
11
5
0
0
0

2
14
18
0
11
8
4
0
9
3
0
0
0

3
9
1
11
0
15
11
0
0
0
0
0
0

4
12
0
8
15
0
20
0
0
0
0
0
0

5
20
0
4
11
20
0
7
0
0
0
0
0

6
10
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0

7
10
11
9
0
0
0
0
0
14
2
0
0

8
15
5
3
0
0
0
0
14
0
18
5
0

9
10
0
0
0
0
0
0
2
18
0
7
0

10
11
0
0
0
0
0
0
0
5
7
0
5

11
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0Розраховуємо матрицю затрат часу 13 QUOTE 1415 за формулою:

13 QUOTE 1415= 13 QUOTE 1415

13 QUOTE 1415 10/0.5+5=25
13 QUOTE 1415 14/0.5+5=33
13 QUOTE 1415 9/0.5+5=23
13 QUOTE 1415 29/0.5+5=29
13 QUOTE 1415 28/0.5+5=45
13 QUOTE 1415 33/0.5+5=25
13 QUOTE 1415 29/0.5+5=25
13 QUOTE 1415 13/0.5+5=35
Аналогічно розраховуємо всі інші елементи матриці затрат часу:


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
0
25
33
23
29
45
25
25
35
25
27
19

1
25
0
17
41
49
65
45
23
45
45
47
39

2
33
17
0
29
41
65
53
35
57
53
55
37

3
23
41
29
0
17
41
43
43
53
43
55
47

4
29
49
41
17
0
29
49
49
59
49
51
43

5
45
65
65
41
29
0
51
65
75
65
67
59

6
25
45
53
43
49
51
0
45
55
45
47
39

7
25
23
35
43
49
65
45
0
21
41
47
49

8
35
45
57
53
59
75
55
21
0
19
47
49

9
25
45
51
43
49
65
45
41
19
0
33
39

10
27
47
55
55
51
67
49
47
47
33
0
31

11
19
39
37
47
43
59
39
49
49
39
31
0Розрахуємо кільцеві маршрути:
Максимальний елемент C45 13 QUOTE 1415: 0-4-5-0
Це вершини 1-5-6-1

L=12+20+20=52 км.
t=29+29+45=103 хв.
· 360 хв.
Залишаємо дугу : 1-5-6-1

Наступний максимальний елемент С12: 0-1-2-0
Це вершини 1-2-3-1

L=10+18+14=42 км.
t=25+17+33=75 хв.
· 360 хв.

Наступний максимальний елемент C89 : 0-8-9-0
Це вершини 1-9-10-1

L=15+18+10=43 км.
t=35+19+25=79 хв.
· 360 хв.

Наступний максимальний елемент C34 : 0-3-4-0
Це вершини 1-4-5-1
L= 9+15+12=36 км.
t=23+17+45=85 хв.
· 360 хв.

Об`єднуємо маршрути : 0-3-4-5-0
L=14+12+6+12=44 км.
t=23+17+29+45=114 хв.
· 360 хв.
Наступний максимальний елемент С78: 0-7-8-0
Це вершини 1-8-9-1

L=10+14+15=39 км.
t= 25+21+35=71 хв..
· 360 хв.

Об`єднуємо маршрути : 0-7-8-9-0
L=10+14+18+10=52 км.
t=25+24+19+25=93 хв.
· 360 хв.

Наступний максимальний елемент С23: 0-2-3-0
Це вершини 1-3-4-1

L=14+11+9=34 км.
t=33+29+23=85 хв.
· 360 хв.
Об`єднуємо маршрути : 0-1-2-3-4-5-0
L= 10+18+11+15+20+20=94 км.
t=25+17+29+17+29+45=162 хв.
· 360 хв.


Наступний максимальний елемент С56: 0-5-6-0
Це вершини 1-6-7-1

L= 12+12+20=44 км.
t= 45+51+25=121 хв.
· 360 хв.
Об`єднуємо маршрути : 0-1-2-3-4-5-6-0
L=10+18+11+15+20+7+10= 91 км.
t=25+17+29+17+29+51+25 =193 хв.
· 360 хв.


Наступний максимальний елемент С910: 0-9-10-0
Це вершини 1-10-11-1

L= 10+7+11=28 км.
t=25+33+27 хв.
· 360 хв.
Об`єднуємо маршрути : 0-8-9-10-0
L= 15+18+7+11=51 км.
t=35+19+33+27=114 хв.
· 360 год.


Наступний максимальний елемент С1011: 0-10-11-0
Це вершини 1-11-12-1

L=11+5+11=27 км.
t=27+31+19=67 хв.
· 360 хв.


Об`єднуємо маршрути : 0-7-8-9-10-11-0
L= 10+14+18+7+5+7=61 км.
t=25+21+19+33+31+19=148 хв.
· 360 хв.

Отримали два кільцевих маршрута:
0-1-2-3-4-5-6-0
1-2-3-4-5-6-7-1
t=25+17+29+17+29+51+25 =193 хв.
· 360 хв.
0-7-8-9-10-11-0
1-8-9-10-11-12-1
t=25+21+19+33+31+19=148 год
· 360 хв.13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415Рис 3. - Розміщення пересувних ВЗ у Коломийському районі.Використання пересувних відділень зв’язку

Укрпошта подбала про те, щоб пересувні відділення були оснащені автоматизованими робочими місцями, підключеними до корпоративної інформаційної мережі , касовими апаратами, сейфами для схоронності цінностей, засобами зв'язку та сигналізацією, а також оформлені за всіма правилами корпоративного стилю національного оператора поштового зв'язку.
Сьогодні пересувні відділення поштового зв'язку - це закономірний затребуваний крок підприємства, оскільки утримання нерентабельних відділень – неприпустима розкіш для «Укрпошти». До того ж досвід провідних країн світу свідчить, що пересувні відділення поштового зв'язку в невеликих селищах - це не лише соціальна підтримка мешканців, а й сучасний та ефективний метод обслуговування населення.
Крім того, в таких населених пунктах зберігаються листоноші, які будуть надавати всі види послуг на дому, а також в приміщеннях сільських рад чи інших будівлях центральної частини населеного пункту планується встановлення поштового ящика та вивіски про режим роботи пересувного відділення поштового зв'язку. Пересувному відділенню присвоюється поштовий індекс.
Принцип роботи пересувного відділення поштового зв'язку побудований таким чином:
чотири рази на тиждень, у визначену годину, автомобіль прибуває в населений пункт, зупиняється в зазначеному місці та забезпечу поштовий обмін всієї вхідної та вихідної пошти, а також протягом встановленого часу (від 30 хвилин до 1 години) надає всі необхідні послуги поштового зв'язку для населення (приймання платежів та поштових відправлень, реалізація товарів першої необхідності, телефонних карток тощо).
"Впровадження пересувних відділень на заміну стаціонарних пунктів поштового зв'язку ні в якому разі не погіршує можливості доступу споживачів до послуг пошти. Пересувні відділення поштового зв'язку – це передовий світовий досвід з мобільності, ефективності забезпечення схоронності об’єктів поштового зв'язку. Крім того, слід зазначити, що ця робота не передбачає скорочення жодного працівника пошти на селі".

В січні 2009 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 рр., розроблену Міністерством транспорту та зв'язку України. У Концепції передбачено здійснення структурних, технічних і технологічних перетворень з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, впровадження рішень з автоматизації, використання інформаційних технологій та розвитку нових послуг.
Одним із ключових моментів програми, яка спрямована на розвиток та ефективне функціонування національного оператора, оптимізація мережі поштового зв'язку, приведення до стану збалансованості з існуючим попитом на послуги поштового зв'язку та у відповідність до світових тенденцій. Має здійснюватися поступове скорочення витрат на утримання поштової мережі. Протягом року в цілому по підприємству планується впровадження у 373 населених пунктах 60 пересувних відділень поштового зв'язку замість 193 пунктів.
Для оптимізації поштової мережі переглянуто та змінено принципи роботи сільських пункт в поштового зв'язку. Відповідно до Норматив в розвитку та розміщення у містах і сільській місцевості мережі об'єктів поштового зв'язку та поштових скриньок, затверджених Міністерством транспорту та зв'язку, стаціонарне відділення поштового зв'язку розміщується в населеному пункті з чисельністю жителів понад 2 тис. чоловік, або за умови достатнього обсягу робіт при передбачувані й рентабельності. В інших випадках для забезпечення доступу користувачів до послуг створюються пересувні відділення поштового зв'язку або надання послуг забезпечується листоношами на доставних дільницях.
"Запровадження Укрпоштою пересувних відділень, як це передбачено Програмою розвитку національного оператора поштового зв'язку України до 2013 року, забезпечить збереження доступності послуг поштового зв'язку для споживачів. Це особливо актуально для мешканців віддалених та малонаселених районів нашої країни".
Основні проблеми сільських відділень зв’язку:
Аварійні приміщення;
Проблеми з опаленням;
З енергоспоживанням.

Маршрут пересувних ВЗ, режим роботи по маршрутам затверджується районним ВЗ і узгоджується з районною госадміністрацією.
До завдань пересувного ВЗ відноситься якісне надання послуг, забезпечення графіка по маршруту та виконання усіх завдань.

До функцій пересувних ВЗ відносяться:
Прийом поштових одиниць;
Прийом комунальних платежів ;
Торгівля конвертами, марками, газетами, журналами та ін.;
Обмін пошти зі стаціонарними ВЗ, які знаходяться по маршруту пересувних ВЗ;
Пересувні ВЗ забирає ПК з поштових скриньок;
Видача поштових одиниць населенню;
Проведення контролю відносно знаків поштової оплати, поштових переводів.
Звітність і готівка.

Контроль за роботою пересувного ВЗ:
Начальник цього ВЗ в заданий термін здає звіт по видачі пенсій; по прийнятим переказам, комунальним платежам. В кінці місяця він повинен надати щоденник ф.130.
Пересувне ВЗ повинне бути обладнане за умови зберігання матеріальних цінностей, готівки. Встановлюються сейфи , видається зброя для охорони.
В кузові ВЗ є касовий апарат , стіл з вагою , сортувальна шафа, металевий шафа, шафа особистих речей робітника, шафа для документації, вогнегасник, аптечка, сигналізація.1

3

4

5

6

2

7

8

9

10

11

12

Таблиця 1 –Формування рельєфу графа

Таблиця 2 –Формування рельєфу графа

Таблиця 27 – Перелік найкоротших шляхів

4

5

6

7

3

12

11

10

1

2

8

9Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 5815299
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий