Жауаппен 1620 тест 5 курс ?аза?ша.doc


1. Пән бойынша тесттер
Тақырып: № 1 «Балалардағы пародонт тіңдерінің құрылысының ерекшелігі. Пародонт аурулары бар балаларды қарап тексеру әдістері»
1. Пародонт ауруларының топтарының бөлінуі немен түсіндіріледі?
1.+Онтогенетикалық дамудың бірауыздылығы, сонымен қатар патологиялық үрдістердің
қызметі мен дамуының жалпылануы;
2. Әр түрлі аурулар кезіндегі патоморфологиялық өзгерістердің жалпылануы;
3. Әр түрлі жастық кезеңдерде көріністердің ерекшелігімен;
4. Аурудың клиникалық көріністерінің ерекшелігімен;
5. Әр түрлі ауруларды емдеудің бірауыздылығы.
2. Қызылиектің бос бөлігін (маргинальды) жауып жатқан эпителий аталады:
1. Мүйізгектенбейтін көпқабатты жалпақ;
2.+Мүйізгектенетін көпқабатты жалпақ;
3. Бір қабатты цилиндрлік;
4. Бір қабатты жалпақ;
5. Өтпелі.
3. Қызылиектің альвеолярлы (бекітілген) бөлігін жауып жатқан эпителий аталады:
1. Өтпелі;
2. Бір қабатты жалпақ;
3. Бір қабатты куб тәрізді;
4. Көп қабатты жалпақ мүйізгектенетін;
5.+Көп қабатты жалпақ мүйізгектенбейтін.
4. Қандай ауруда пародонт тіндерінің дистрофиялық зақымдануы орын алады:
1.+Пародонтоз;
2. Пародонтома;
3. Пародонт қабынуы;
4. Қызылиек қабынуы;
5. Пародонттың идиопатиялық аурулары.
5. Төменде көрсетілген факторлардың қайсысы пародонт ауруларының дамуына НЕҒҰРЛЫМ әсер етеді?
1. Иммунореактивтіліктің төмендеуі;
2. Окклюзионжы жарақат;
3. Генетикалық сәйкестігі;
4. Алиментарлыфактор;
5.+Микробты фактор.
6. Пародонттың қай ауруында катаральды, ойық жаралы және өсіп кеткен түрлері кездеседі :
1. Пародонтоз;
2. Пародонтома;
3. Пародонтолиз;
4. Пародонт қабынуы;
5.+Қызылиек қабынуы.
7. Пародонт тіндерінің қанмен қамтамасыздануының зерттеу әдістері (қанмен қамтамасыздануының интенсивтілігін, тонусын, қан тамырлардың эластикалық жағдайын анықтау) қалай аталады?
1. Полярография;
2. Эхоостеометрия;
3. Биомикроскопия;
4. Капилляроскопия;
5.+Реопародонтография.
8. Пародонттың қышқыл-қалыптастыратын үрдістің көрсеткіші ретінде оттегінің балансын анықтайтын әдіс аталады::
1.+Полярография;
3. Эхоостеометрия;
5. Биомикроскопия;
2. Капилляроскопия;
4. Реопародонтография.
9. Кулаженко бойынша вакуум сынамасын жүргізгенде гематомалардың пайда болу уақытының қысқаруы көрсетеді:
1.+Пародонттың қан тамырларының қабырғаларының өткізгіштігінің жоғарылауы
мен эластикалық жағдайының төмендеуін;
2. Тіс – қызылиектің бекітілуінің бүтінділігінің бұзылуын;
3. Қызылиектің оттегінің балансының бұзылуын;
4. Қызылиекте гликогеннің болуын;
5. Қызылиектің ісінуі жоқ.
10. Қызылиекте гликогеннің жиналуының анықталуы қандай сынамасының көмегімен жасалады?
1. Айнамо сынамасы;
2. Кулаженко сынамасы;
3. Ясиновский сынамасы;
4.+Шиллер-Писарев сынамасы;
5. Эпителий бүтіндігінің сынамасы.
11. Балалардың қызылиегінің қабынуын анықтауға қандай зерттеу әдісін қолданады?
1. Грин –Вермильон бойынша гигиеналық индексті анықтау;
2. Шиллер-Писарев сынамасы;
3.+РМА индексін анықтау;
4. ПИ индексін анықтау;
5. Рентгенологиялық.
12. Кулаженко сынамасын жасағанда фронтальды тістердің аймағында гематоманың пайда болу уақыты:
1. 10-20 с
2. 70-100 с
3.+50-60 с
4. 30-40 с
5. 70-80 с
13. Төменде көрсетілген патологиялық үрдістердің қайсысы созылмалы жайылмалы пародонт қабынуына НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1.+Пародонт тіндерінің қабыну-деструкциялық үрдісі;
2. Пародонт тіндерінің қабыну-дистрофиялық үрдісі;
3. Қызылиектің қабыну үрдісі;
4. Идиопатиялық үрдісі;
5. Ісік тәрізді үрдіс.
14. Иммунологиялық тесттерді жасайды:
1. Әр тістің пародонтының жағдайын бағалау үшін;
2. Пародонттың қантамырларының қызметтік жағдайын бағалау үшін;
3. Қызылиектегі қабыну үрдісінің белсенділігінің дережесін бағалау үшін;
4. Жасалып жатқан емнің нәтижесі, пародонт ауруының ауырлығын бағалау үшін;
5.+Пародонттағы үрдістің ауырлығы мен белсенділігін бағалау, ауруды болжамдау үшін.
15. Лизоцимнің, протеолитикалық ферменттер белсенділігінің, сілекейдің рН құрамы бойынша анықтайды:
1. Пародонттағы үрдістің ауырлығы мен белсенділігін, ауруды болжамдау;
2.+Пародонт ауруының ауырлығын, өткізіліп жатқан емнің нәтижесін;
3. Қызылиектегі қабыну үрдісінің белсенділігінің дәрежесі;
4. Пародонттың қантамырларының қызметтік жағдайын;
5. Әр тістің пародонтының жағдайын
16. Пи индексін бағалайды:
1. Әр тістің пародонтының жағдайы;
2. Пародонттың қантамырларының қызметтік жағдайы;
3. Қызылиектегі қабыну үрдісінің белсенділік дәрежесі;
4.+Пародонт ауруының ауырлық дәрежесі, өткізіліп жатқан емнің нәтижелілігі;
5. Пародонттағы үрдістің ауырлығы мен белсенділігі, ауруды болжамдау.
17. Қызылиектегі қабыну үрдісінің белсенділік дәрежесі анықталады:
1. Эпителидің бүтіндігінің сынамасы;
2.+Шиллер-Писарев сынамасы;
3. Ясиновский сынамасы;
4. Кулаженко сынамасы;
5. Айнамо сынамасы.
18. Пародонт қалтасында не бар екенін анықтау үшін қолданылатын сынама:
1. С-дәрумені;
2. Трипан көгі;
3.+Бензидин сынамасы;
4. Амидопирин сынамасы;
5. Фенолфталеин сынамасы.
19. Пародонт тіндерінің зақымдану тереңдігінің көрсеткіші:
1. Пародонт қалтасының болуы;
2. Қызылиектің қанағыштығы;
3.+Тістердің қозғалғыштығы;
4. Жалқықтың болуы;
5. Тіс шөгінділері.
20. Пародонт ауруларының зертханалық нақтамалау әдістеріне жатады:
1. Пародонт қалтасының тереңдігін анықтау;
2. Эпителий бүтіндігін анықтау сынамасы;
3. Федоров-Володкина сынамасы;
4. КПЖ индексін анықтау;
5.+Цитологиялық.
21. Федоров-Володкина сынамасын қандай мақсатпен қолданады:
1. Эпителийдің бүтіндігін анықтау үшін;
2.+Ауыз қуысының гигиеналық жағдайын анықтау;
3. Организмнің С дәруменімен қанықтығын анықтау үшін;
4. АҚШҚ байланыстырушы тіндердің белсенділігін анықтау үшін;
5. Қабынған қызылиекте гликогеннің интенсивтілігін анықтау үшін.
22. Пародонттың тірек құрылымының қабыну және деструкциялық зақымдануларын салыстыру мақсатында ауырлық дәрежесін анықтау үшін қандай зерттеу әдісі қолданылады:
1. Реопародонтография;
2.+Рентгенологиялық;
3. Люминесценттік;
4. Серологиялық;
5. Биохимиялық.
23. Парм сынамасы нені анықтау үшін қолданылады:
1. Жасырын ісікті;
2. Қабынудың таралуын;
3. Қызылиектің қанағыштығын;
4.+Пародонт қалтасында іріңнің болуын;
5. Қызылиек астылық тіс тастарының болуын.
24.Жедел қабынуда қызылиек:
1. Ақшыл-қызыл түсті;
2.+Айқын-қызыл түсті;
3. Бозғылт түсті;
4. Көкшіл түсті;
5. Ақ-сұр түсті.
25. Ісіну, қызару, қызылиектің қанауы, пародонт қалтасы ненің симптомдары болып табылады:
1. Пародонтоз;
2. Пародонтомалар;
3.+Пародонт қабынуы;
4. Қызылиек қабынуы;
5. Пародонт қабынуының агрессивті тез дамитын түрі.
26. Қызылиектің өсіп кету симптомы:
1. Жаралы қызылиек қабынуы;
2. Атрофиялық қызылиек қабынуы;
3.+Қызылиектің өсе қабынуы;
4. Катаральды қызылиек қабынуы;
5. Жергілікті пародонт қабынуы.
27. Пародонт қабынуының ауыр дәрежесіндегі пародонт қалтасының тереңдігі:
1. 2-3мм;
2. 3-4мм;
3. 4-5мм;
4. 5-6мм;
5.+8мм көп.
28. Пародонт қабынуының жеңіл түрінде сүйек тінінің рентгенологиялық көрінісінің ерекшелігі:
1.+Компакты пластинкалардың резорбциясы және альвеола аралық бөліктің сорылуы
түбірдің ұзындығының 1/3 дейін;
2. Альвеола өсіндісі сүйек тінінің семуі түбірдің ұзындығының ½ дейін;
3. Альвеола өсіндісінің сүйек тінінде өзгерістер жоқ;
4. Альвеолааралық бөліктің біркелкі емес семуі;
5. Компакты пластинканың семуі.
29. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі:
1. Қалталары жоқ;
2. Жалған қалталары бар;
5. Қалтаның тереңдігі 8 мм көп;
4. 5-7 мм дейін тереңдікте қалталары бар;
3.+2-3мм дейін тереңдікте қалталары бар.
30. Тістердің қозғалғыштығыныңI-IIдәрежесіне сәйкес келеді:
1.+Пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
2. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
3. Пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
5. Пародонтоздың жеңіл дәрежесі;
4. Пародонтоздың ауыр дәрежесі;
5. Пародонтоздың жеңіл түрі.
Тақырып: № 2 «Балалардағы қызылиек қабынуы. Этиология, патогенез, клиникалық ағымының ерекшелігі, нақтамалау әдістері және емі»
31. Бала 12 жаста. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі деген нақтама қойылды. Төменде көрсетілген нақтамалардың қайсысымен салыстырмалы нақтамалау жүргізген неғұрлым тиімді:
1. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуы, ауыр дәрежесі;
2. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4.+Қызылиектің фиброматозы.
5. Ойық жаралы қызылиек қабынуы.
32. Бала 12 жаста. Қызылиегіндегі ауру сезіміне, керілу сезіміне, тістерін тазалағанда, қатты тамақ жегенде қызылиегінің қанауына шағымданады. Анамнезінен: бір жыл бұрын қызылиегін емдеткен. Объективті: көкшілденген қызылиегінде ісінген және қызырған аймақтар бар, шұқығышпен тиіп кеткенде қанағыштығы анықталады.Пародонт қалталары жоқ. Рентгенограммада: сүйек тінінде деструкциялық өзгерістер жоқ. Нақтама қойыңыз:
1. Ойық жаралы қызылиек қабынуы;
2. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
3. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
4. Қызылиектің өсе қабынуының фиброзды түрі;
5.+Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі.
33. Қызылиек астылық тіс шөгінділерін алу үшін төменде көрсетілген ауыз қуысының гигиенасының қай әдісін қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1.Ауыз қуысының гигиенасының заттарын қолдану;
2. +Ауыз қуысының кәсіби гигенасын жүргізу;
3. Ауыз қуысының жеке дара гигиенасы;
4. Ауыз қуысының бақыланып отыратын гигиенасы;
5. Гигиенаға үйрету.
34. Бала 7 жаста тістерін тазалағанда қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Осы сезімдер бір жыл бойы мазалайды. Қарап тексергенде: беті симметриялы, ауыз арқылы тыныс алады. Жағымсыз әдеттерінің ішінде: қолындағы заттарды сору. Тістемі терең, жарақаттайтын, тістердің орналасуының ауытқуы анықталды. Ерін мен тілдің үзеңгілерінің бекітілуі орта деңгейде. Қызылиек өне бойы қызарған, борпылдақ. Гигиеналық машықтары нашар. Тістерін 6 жастан бастап тазалайды, бірақ күнделікті емес. Денсаулығы жақсы. Нақтама қойыңыз:
1.+ Созылмалы катаральды қызылиектің қабынуы;
2. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуы;
3. Созылмалы ошақты пародонт қабынуы;
4. Пародонтолиз;
5. Пародонтоз.
35. 13 жастағы балада екі ай бойы 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 тістердің аймағындағы тіс аралық емізікшелерінің көлемі ұлғайғандығы, тістерін тазалағанда және тағам қабылдағанда қанағыштығы анықталады.Ауруды анықтаңыз.
1. Ошақты пародонт қабынуы;
2. Жайылмалы қызылиек қабынуы;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4.+Жасөспірімдік қызылиектің өсе қабынуы;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы.
36. 11 жастағы баланы алдын ала қарау барысында дәрігер-стоматолог алдыңғы тістердің вестибулярлы бетінде көп мөлшерде жұмсақ қақтар бар екенін анықтады, алдыңғы тістертүйістіргенде бір-бірімен түйіспейді.
Ауыз қуысының гигиеналық жағдайының қанағаттанарлықсыз себебін айтыңыз::
1.+Тістемнің бұзылуы;
2. Сору қызметінің бұзылуы;
3. Тіл үзеңгісінің қысқа болуы;
4. Ішкі ағзалардың патологиясы;
5. Ауыз қуысының кіреберісінің таяздығы.
37. Мектепте жасындағы балаларда ең жиі кезедесетін қызылиек қабынуының қандайтүрі?
1. Жедел ойық-жаралы - өліеттенген қызылиек қабынуы;
2.+Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4. Қызылиектің атрофиялық қабынуы;
5. Қызылиектің ошақты өсе қабынуы.
38. Ойық-жаралы қызылиек қабынуына сай келетін шағымдар қандай?
1. Қызылиектің қанағыштығы, шайнау кезінде ұлғаятын ауру сезімі;
2.+Қатты тағамды тістегенде және шайнағанда, тістерін тазалағанда қызылиегінің қанағыштығы,
жағымсыз сезімдер, қызылиегіндегі ауырлық сезімі. Кейде асқынып тұрады;
3. Қызылиектің қалыңдауы және тістің сауыт бөлігінің қысқаруы, тағам қабылдағанда жағымсыз
сезімдер;
4. Қызылиектің қанағыштығы, тістердің қозғалғыштығы, кейде қызылиектің астынан іріңнің
шығуы;
5. Қызылиектің қанағыштығы, тістердің қозғалғыштығы, терең пародонт қалталары.
39. Бала 12 жаста.Қызылиегінің кейде қанайтынына шағымданады. Қарап тексергенде қызылиек ақшыл-қызғылт түсті, тістердің мойын аймағына тығыз жабысыптұр. Бір жыл бұрын стоматологта емделген. Рентген суретінде өзгеріс жоқ. Нақтама қойыңыз:
1. Ойық жаралы қызылиек қабынуы;
2. Қызылиектің созылмалы өсе қабынуы;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4.+Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
5. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі.
40. Қызылиек қабынуының қандай түрінде улану көріністері анықталады: дене температурасының жоғарылауы, басының ауруы, ұйқысының бұзылуы, тәбетінің нашарлауы, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, сілекей бөлінуінің көбеюі, шеткі қан көрсеткіштерінің өзгерістері:
1.+Ойық жаралы қызылиек қабынуы;
2. Қызылиектің атрофиялық қабынуы;
3. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі;
4. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
5. Қызылиектің өсе қабынуының фиброзды түрі.
41. 10 жастағы баланы мектепте алдын ала қарау барысында келесі жағдайлар анықталды: барлық тістерінің аймағындағы қызылиек қызарған, ісінген, қызылиек бүртікшелері борпылдақ, тиіп кеткенде қанайды. Тістердің бетінде қақтар өте көп.
Осы жағдайда төменде көрсетілген жергілікті емдеу шараларының қайсысын қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1. Антисептикалық өңдеу, склероздаушы терапия;
2. Антибактериальды стимулдейтін терапия;
3.+Себепті жою, гигиенаға үйрету;
4. Линкомицинмен екпе жасау;
5. Миогимнастика.
42. 12 жастағы бала тағам қабылдағанда қызылиегінің ауыратынына, қанағыштығына шағымданады. Эндокринологтың диспансерлі бақылауында тіркелген. Дәрігер-стоматолог қызылиектің өсе қабынуының орташа дәрежесі деген нақтама қойды.
Осы жағдайға әсер етпейтін емдеу әдісін таңдаңыз?
1. Галаскорбин, қалақай жапырақтарының қайнатпасы, гепарин жақпасы;
3. Гепарин жақпасымен аппликация жасау;
2. Тіс шөгінділерін алу, гигиенаға үйрету;
4. Эндокринологта емделу;
5.+Гингивоэктомия.
43. Бала 12 жаста. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі. Емді тағайындаңыз:
1.+Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы, ісінуге қарсы препараттарды
тағайындау;
2. Кератопластиктермен аппликация жасау;
3. А дәруменіменімен электрофорез жасау;
4. Жансыздандыру, дәрумендермен емдеу;
5. Қызылиекті уқалау.
44. Катаральды қызылиек қабынуын емдеудің маңызы неде?
1. Арнайы емді қажет етпейді;
2. Тіс шөгінділерін, грануляциялық тіндерді алу, жұмсақ және қатты тіндердегі қабыну үрдісінің
ликвидациясы, ағзаның резистенттілігін жоғарылатуға бағытталған шараларды қолдану;
3.+Тітіркендіретін (себепші) факторларды жою, ауыз қуысының микрофлорасына әсер ету,
тіс шөгінділерін алу, қабынуға қарсы терапия;
4. Жарақаттайтын факторларды жою, склеротизация немесе қажет болса қызылиек тіндерін кесу,
эндокрин бездерінің қызметін қалыптастыру;
5. Жарақаттауша факторларды жою, антисептикалық өңдеу, склеротизация.
45. Төменде көрсетілгендердің қайсысы ойық жаралы қызылиектің жергілікті емінің ең маңызды әдісіне жатпайды:
1.+УФО, ГНЛ;
2. Аппликациялық жансыздандыру;
3. Тітіркендіретін факторларды жою;
4. Кортикостероидты жақпасын қолдану, массаж;
5. Ферменттерді, кератопластикалық заттарды қолдану.
46. Жасөспірім 15 жаста. Тағам қабылдағанда, тістерді тазалағанда тістерінің қанағыштығына және ауыратынына, аузынан жағымсыз иіс шығатынына шағымданады. Объективті: тіс аралық бүртіктердің, қызылиектің маргинальді бөлігінің ісінуі, қызаруы, қызылиектің қалған бөліктері көкшілденген, зондпен тиіп қалғанда тез қанайды. Пародонт қалталары жоқ. R- суретте өзгерістері жоқ. Нақтама қойыңыз.
1.+Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
2. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуі;
3. Созылмалы қызылиектің өсе қабынуы;
4. Жедел катаральды қызылиек қабыуы;
5. Ойық жаралы қызылиек қабынуы.
47. Бала 13 жаста. Шағымы: қатты тағамды тістеп көргенде ауыратынына, қызылиек қанағыштығына, 1.3 тістің аймағында қызылиектің өсіп кетуіне. Анамнезінен қызылиек 2 ай бұрын өсіп кеткен.1.3 тістің апроксимальды бетінде терең тісжегі қуысы бар, тіс аралық жанасу бұзылған. Тісаралық бүртіктің көлемі ұлғайған, қызарған, тісжегінің ішіне толып кеткен және 1.3 тістің кесу қырына дейін жеткен. Рентгенограммада сүйек тінінде ешқандай өзгерістер жоқ. Нақтама қойыңыз.
1. Эпулис;
2. Жедел ошақты қызылиек қабынуы;
3. Жедел жайылмалы пародонт қабынуы;
4.+Созылмалы ошақты қызылиектің өсе қабынуы;
5. Созылмалы жайылмалы қызылиектің өсе қабынуы;
48. 14 жастағы науқас әлсіздікке, дене қызуының жоғарылауына, ауыз қуысында ауру сезіміне, аузынан жағымсыз иістің шығуына, қызылиектерінің қанағыштығына шағымданады. Объективті: ауыз қуысында ісінген, қызарған қызылиекте өліеттенген, лас-сұр түсті қабықпен жабылған аймақтар көрініп тұр. Пародонт қалталары жоқ.Сіздің болжам нақтамаңыз.
1. Қызылиектің өсе қабынуы;
2.+Ойық жаралы қызылиек қабынуы;
3. Созылмалы пародонт қабынуының өршуі;
4. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуы;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
49. 13 жастағы бала тағам қабылдағанда жағымсыз әсерлерге, тістерін тазалағанда қызылиегінің қанағыштығына шағымданып келді. Екі ай бойы мазалайды. Объективті: қызылиек қызарған, ісінген, қызылиек емізікшелері борпылдақ, көлемі ұлғайған, тиіп кеткенде қанайды. Сіздің болжам нақтамаңыз.
1. Пародонт қабынуы, ошақты түрі;
2. Пародонт қыбануы, жайылған түрі;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4.+Қызылиектің өсе қабынуы, ісінген түрі;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы.
50. 12 жастағы бала емханаға келді. Ойық жаралы-өліеттенген қызылиек қабынуы деген нақтама қойылған. Ем тағайындаңыз:
1. Ауыз қуысының гигиенасын сақтау, шөптердің қайнатпасымен ауызн шайқау;
2.+Тіс қақтарын және өліеттенген тіндерді алу, патогенді микрофлораны басу, қабынуды басу,
эпителизацияға әсер ететін шараларды қолдану;
3. Жарақаттайтын факторларды жою, тіндердің склеротизациясы немесе қажет жағдайда тіндерді
тілу, эндокрин бездерінің қызметін қалыпқа келтіру;
4. Тіс шөгінділерін, грануляциялық тіндерді, жұмсақ және қатты тіндердің қабыну үрдісінің
ликвидациясын алу, ағзаның резистенттілігін жоғарылататын шараларды қолдану;
5. Ауыз қуысына әсер ететін микрофлораны және тітіркендіретін (себепші) факторларды жою.
51. Бала 9 жаста. Қарап тексергенде тісжақ ауытқулары мен ауыз қуысының нашар гигиенасына сүйене отырып созылмалы катаральды қызылиек қабынуы деген нақтама қойылған. Емді тағайындаңыз:
1. Симптоматикалық ем;
2. Ортодонтиялық және симптоматикалық ем;
3. Симптоматикалық ем және гигиенаға тәрбиелеу;
4. Гигиенаға тәрбиелеу және рационалды тамақтану
5.+Гигиенаға тәрбиелеу, симтоматикалық және ортодонтиялық ем
52. Қызылиектің өсе қабынуының емінің маңызы неде?
1. Арнай емді қажет етпейді;
2. Тіс шөгынділерін, грануляциялық тіндерді, жұмсақ және қатты тіндердің қабыну үрдісінің
ликвидациясын алу, ағзаның резистенттілігін жоғарылататын шараларды қолдану;
3. Ауыз қуысының микрофлорасына әсер ететін тітіркендіретін (себепші) факторларды жою;
4.+Жарақаттайтын факторларды жою, склеротизация немесе қажет болса қызылиек тіндерін
кесу, эндокринді бездернің қызметін реттеу;
5. Тіс шөгінділерін және өліеттенген тіндерді алу, патогенді микрофлораны төмендету,
қабынудың ликвидациясы, В удалении зубных отложений и некротизированных тканей,
снижение патогенной, эпителизацияға әсер ететін шараларды қолдану.
53. Бала 12 жаста. Тіс шөгінділерін және өліеттенген массаларды жойғаннан кейін қандай физио емнің әдісін қолданған неғұрлым тиімді?
1.+УКС;
2. Гидромассаж;
3. Вакуум-массаж;
4. Дарсонвализация;
5. Вибрациялық массаж.
54. Бала 12 жаста. Созылмалы қызылиектің катарльды қабынуы деген нақтама қойылған. Көп мөлшерде тіс шөгінділері бар. Тіс шөгінділерін алу үшін қандай аппарат қолданылады?
1. Кулаженко аппараты;
2.+Ультрастом;
3. Поток – 1;
4. Галамед;
5. ЭЛОЗ.
55. Бала 13 жаста. Мына клиникалық көрініс пародонт ауруының қайсысына сәйкес келеді: тістерін тазалағанда және тағам жегенде қызылиегінің қанағыштығына, ауыруына, аузынан жағымсыз иістің шығуына шағымданады. Объективті: тіс аралық емізікшілердің, қызылиектің маргинальды бөлігінің ісінуі, қызаруы байқалады, қызылиектің қалған бөлігі көкшіл түсті, зондпен тиіп кеткенде тез қанайды. Пародонт қалталары жоқ. R-граммада өзгерістер жоқ.
1.+Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
2. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуі;
3. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі;
4. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
5. Ойық жаралы қызылиек қабынуы.
56. Балалар стоматологиялық емханасына кеңес алуға 11 жастағы бала келді. Тамақ жегенде ауру сезіміне, қызылиегінің қанағыштығына, тәбетінің нашарлауына шағымданады. Дене қызуы 37,70С. Баланың түрі бозғылт, әлсіз. Қарап тексергенде барлық тістердің аймағында қызылиектер ісінген, қызарған, шайнау тістерінің аймағында қызылиектің шеттері жарақаттанған. Жоғарғы және төменгі жақтың алдыңғы бөлігіндегі қызылиектің емізікшелерінің ұшы өліеттенген. Тістердің беті жұмсақ, сұр түсті қабықпен жабылған. Жақастылық лимфа түйіндері ірі бұршақ көлеміне дейін ұлғайған. Анасының айтуы бойынша бала тісін күнделікті тазаламайды. Бірнеше күн бойы ЖРВИ көріністері болған. Нақтама қойыңыз.
1. Қызылиектің өсе қабынуы;
2. Жедел герпетикалық стоматит;
3. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
4.+Ойық жаралы-өліеттенген қызылиек қабынуы;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
57. 12 жастағы бала төменгі жағының 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 32, 3.3 тістерінің термиялық тітіркендіргіштерге сезімталдығына шағымданады. Қарап тексергенде аталған тістердің аймағындағы қызылиек бозғылт түсті, тістерінің мойны жалаңаштанған, қызылиектің ретракциясы анықталды. Төменгі еріннің үзеңгісі жоғары бекітілген. Нақтама қойыңыз.
1.+Созылмалы атрофиялық қызылиек қабынуы;
2. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
3. Созылмалы ошақты пародонт қабынуы;
4. Созылмалы қазалиектің өсе қабынуы;
5. Пародонтолиз.
58. Бала 10 жаста. Қызылиегінің ауруына, қышуына, тісін тазалағанда және тағам қабылдағанда қызылиегінің қанауына шағымданады. Анамнезінен жедел респираторлы аурумен ауырғаны анықталды. Мұндай симптомдар бірінші рет байқалуда. Нақтама қойыңыз.
1. Ойық жаралы қызылиек қабынуы;
2.+Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
3. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі;
4. Қызылиектің өсе қабынуының фиброзды түрі;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі.
59. 13 жастағы балаға ойық жаралы қызылиек қабынуы деген нақтама қойылған. Төменде көрсетілген нақтамалардың қайсысымен салыстырмалы нақтама жүргізген неғұрлым тиімді?
1. Жедел катаральды қызылиек қабынуы
2. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі;
3. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
4.+Ауыз қуысында қан ауруы, сәуле ауруларының көріністерінің болуы;
5. Орташа дәрежелі ауырлықтағы созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуі.
60. Төменде көрсетілген нақтамалардың қайсысымен жедел катаральды қызылиек қабынуын салыстыруға болады:
1.+Жеңіл дәрежедегі созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуі;
2. Орта дәрежедегі созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуі;
3. Қызылиектің қсе қабынуының фиброзды түрі;
4. Қызылиектің өсе қабынуының ісінеген түрі;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы.
Тақырып: № 3 «Балалардағы пародонт қабынуы. Этиология, патогенез, клиникалық ағымының ерекшеліктері, нақтамалаудың және емнің ерекшеліктері»
61. Пародонт қабынуына қандай морфологиялық өзгерістер сәйкес келеді?
1. Шектелген ісіну қызылиек жиегінің жасушалық инфильтрациясы, қантамырлардың ұйыған қызаруы;
2. Қызылиектің тіндік байланыстырушы қабатының қалыңдауы. Талшықты тіннің көрнекі өсуі,кей жерлерінде жасушалық инфильтрациясы бар;
3. Қантамырлардың айқын қызаруы, қызылиектің жиегінің жасушалық қабыну инфильтрациясы,
қызылиек емізікшелері тіндерінің өліеттенген деструкциясы;
4.+Тістің айналмалы байламдары бұзылған, периодонт және альвеоланың қабырғасы еріп
кеткен, грануляциялық тіндермен ауысқан;
5. Ісіну, қан тамырлардың айқын кеңеюі, олардың айналасында лейкоциттер, гистоциттер, кейде
эритроциттер де жиналған.
62. 15 жастағы жасөспірімге дәрігер созылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі деген нақтама қойылған.
Төменде көрсетілген емдеу әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ маңызды болып келеді?
1.+Тіс шөгінділерін алу;
2. Жарақаттық окклюзияны жою;
3. Қабынуды дәрілік заттармен басу;
4. Гелий-неонды лазерлерді тағайындау;
5. Пародонт және сүйек қалталарын жою.
63. 14 жастағы бала жоғарғы оң жағындағы тістерінің айналасындағы қызылиектің қанағыштығына, қышу сезімінің болуына шағымданады.Қарап тексергенде: 1.7, 1.6, тістердің аймағындағы қызылиек қара-қызыл түсті, ісінген, қызыиек астынан грануляциялар шығып тұрады, пародонт қалталарының тереңдігі 4 мм дейін, қызылиек астылық және қызылиек үстілік шөгінділер өте көп.
Төменде көрсетілген жергілікті емдеу тәсілдерінің ішінде қайсысын қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1. Склероздаушы ем, ортодонтиялық ем;
2. Антисептикалық өңдеу, қызылиекті уқалау;
3. Шөптік қайнатпалармен аппликация, физиоем;
4.+Тіс шөгінділерін алу, антибактериальды ем;
5. Жансыздандыру, пародонт қалтасының кюретажы.
64. Пародонт қалтасын жуып-шаю жүргізіледі:
1. Емдік таңба жасағанда;
2. Скайлермен жұмыс істегенде;
3. Ауыз қуысына ванночкалар жасау;
4. Ауыз қуысын белсенді түрде шайқау;
5.+Инесі өткір емес шприцтің көмегімен антисептикалық ерітіндімен өңдеу.
65. Пародонтологиялық емдеу таңбасын не үшін қолдану тиімді:
1. Жараның бетін ауыз қуысының факторларының әсерінен сақтап қалу;
2. Пародонт қалталарының микроағзаларын оқшаулау;
3. Пародонт қалтасының аумағын оқшаулау;
4.+Инффекцияның таралуын болдырмау;
5. Пародонталды қалталарды тазартуға.
66. 11 жастағы баланың тістемі прогнатиялық. 4.1, 4.2, 3.1, 3.2 тістердің аймағындағы қызылиек емізікшелерінің көлемі ұлғайған, қызарған.Рентгенограммада:тек қана төменгі күрек тістердің аймағында альвеола аралық қалқанның сүйек тінінің семуі. Нақтама қойңыз:
1. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
2. Созылмалы қызылиектің өсе қабынуы;
3. Ойық-жаралы қызылиек қабынуы;
4. Жайылмалы пародонт қабынуы;
5.+Ошақты пародонт қабынуы.
67. Бала 9 жаста ортодонтиялық аппарат киеді. Аппараттың құрылымының дұрыс болмауы салдарынан оған жанасқан қызылиек аймақтарықабынған, сол аймақтағы тісбайламдары бұзылған. Тістер қозғалмалы, 3 мм дейін тереңдікте пародонт қалталары бар. Нақтам қойыңыз:
1. Пародонт қабынуының орташа-ауыр ауырлық дәрежесі;
2. Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы;
3. Пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
4.+Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
5. Пародонтоз.
68. Жоспарлы сауықтыру барысында 11 жастағы балада терең тістем анықталған, қызылиектің шырышты қабаты қызарған, ісінген, тиіп кеткенде тез қанайды. 7 мм тереңдікте пародонт қалтасы бар. Нақтама қойыңыз:
1. Пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
2. Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы;
3.+Пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
5. Пародонтоз.
69. 15 жастағы жасөспірім тістерін тазалағанда қызылиегінің қанағыштығына, аузынан жағымсыз иістің шығуына, тіс мойындарының жалаңаштануына шағымданады. Баланың айтуы бойынша бұл симптомдардың мазалағанына 2 жыл болды. Объективті: шырышты қабат қызарған, ісінген, әсіресе 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 тістердің аймағында. 3,5 мм дейін тереңдікте пародонт қалталары, қызылиек үстілік жән қызылиек астылық тіс шөгінділері, тіс мойындарының жалаңаштануы анықталады. Тістер қозғалмайды. Рентген суретте: сүйек қабығының резорбциясымен бірге тісаралық қалқанның биіктігінің 1/3 дейін төмендеуі. Нақтаманы болжамдаңыз:
1. Созылмалы пародонт қабынуының ошақты түрі, орташа дәрежесі;
2. Созылмалы пародонт қабынуының ошақты түрінің жеңіл дәрежесі;
3. Созылмалы пародонт қабынуының жайылмалы түрі, орташа дәрежесі;
4.+Созылмалы пародонт қабынуының жайылмалы түрі, жеңіл дәрежесі;
5. Созылмалы пародонт қабынуының жайылмалы түрінің, ауыр дәрежесі.
70. Ауыр дәрежелі пародонт қабынуының негізгі белгілері:
1. Тістер тұрақты, орнынан қозғалмаған, пародонт қалтасының тереңдігі 3 мм дейін;
2. Тістердің қозғалғыштығы I-II дәрежелі, олардың орнынан ығысуы мүмкін, пародонт
қалтасының тереңдігі 5 мм дейін;
3.+Тістердің қозғалғыштығы II-III дәрежелі, тістер орнынан ығысқан, айқын жарақаттық окклюзия
пародонт қалтасының тереңдігі 7 мм көп;
4. Қызылиектің ісінген, қызарған, пародонт қалталары жоқ, тістер қозғалмалы;
5. Тістер тұрақты, мойын аймақтары мен түбірлері жалаңаштанған, жиі кіреукенің эрозиялары,
сына тәрізді ақауы, гиперестезиясы бар.
71. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесінің рентгенологиялық ерекшелігі болып табылады:
1.+Қалқанның шыңында және бүйір бөліктерінде сүйек қабының болмауы, тіс мойны аймағында
периодонт саңылауының кеңеюі, альвеолааралық қалқанның ұзындығының 1/3
дейін резорбциясы;
2. Альвеола аралық қалқанның сүйек тінінің ұзындығына 2/3 бөлігіне дейін жойылуы;
3. Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/3 бөлігінің резорбциясы;
4. Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/2 бөлігінің төмендеуі;
5. Альвеола өсіндісінің сүйек тінінде өзгерістер жоқ.
72. Пародонт қабынуының орташа дәрежесінің рентгенологиялық ерекшелігі болып табылады:
1. Қалқанның шыңында және бүйір бөлігінде сүйек қабының болмауы, мойын аймағында
периодонт кеңістігінің кеңеюі, альвеоларалық қалқанның ұзындығының 1/3 дейін резорбциясы;
2. Альвеола аралық қалқанның сүйек тінінің ұзындығының 2/3 бөлігіне дейін жойылуы;
3.Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/3 бөлігінің резорбциясы;
4. +Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/2 бөлігінің төмендеуі;
5. Альвеола аралық сүйек өзгерістер жоқ.
73. Пародонт қабынуының ауыр дәрежесінің ауырлығының рентгенологиялық ерекшелігі болып табылады:
1. Қалқанның шыңында және бүйір бөлігінде сүйек қабының болмауы, мойын аймағында
периодонт кеңістігінің кеңеюі, альвеоларалық қалқанның ұзындығының 1/3 дейін резорбциясы;
2. +Альвеола аралық қалқанның сүйек тінінің ұзындығының 2/3 бөлігіне дейін жойылуы;
3. Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/3 бөлігінің резорбциясы;
4. Альвеола аралық қалқанның ұзындығының 1/2 бөлігінің төмендеуі;
5. Альвеола аралық сүйек өзгерістер жоқ.
74. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуы бар жасөспірімнің нақтамасын қою үшін қандай зертеу жүргізу керек:
1.+Рентгенге түсіру;
2. Жалпы қан анализі;
3. Гигиеналық индекс;
4. Цитологиялық зерттеу;
5. Бактриологиялық зерттеу.
75. Төменде көрсетілген симптомдардың қайсысы пародонт қабынуының НЕҒҰРЛЫМ объективті клиникалық белгісі болып табылады?
1.+Пародонт қалтасы;
2. Қызылиектің қызаруы;
3. Қызылиектің өсіп кетуі;
4. Қызылиектің қанағыштығы;
5. Аузынан жағымсыз иістің шығуы.
76. Бала 15 жаста. Мектепте қарап тексергенде пародонт қабынуы деген нақтама қойылды. Осы ауруға сипаттама беріңіз:
1. Ісік тәрізді үрдіс;
2. Идиопатиялық үрдіс;
3. Қызылиектің қабыну ауруы;
4. Қабыну-дистрофиялық үрдіс;
5.+Қабыну-деструкциялық үрдіс.
77. 13 жастағы бала тістерін тазалағанда қызылиегінің тез қанайтынына, аузынан жағымсыз иістің шығатынына шағымданады. Қарап тексергенде: қызылиектің шырышты қабаты, қызылиектің емізікшелері ісінген, қызарған, тістерге тығыз жабыспайды, қызылиек астылық және қызылиек үстілік тіс шөгінділері бар, пародонт қалталарының тереңдігі 5 мм дейін жетеді. Тістердің II дәрежелі қозғалғыштығы анықталды. Нақтама қойыңыз:
1. Ошақты пародонт қабынуы;
2.+Жайылмалы пародонт қабынуы;
3. Созылмалы қызылиектің өсе қабынуы;
4. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
5. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы.
78. Бала 14 жаста. Қызылиегінің ауруына, тағам қабылдағанда ауру сезіміне шағымданады. Мазалап жүргеніне 2 жыл болды. Объективті: 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 тістердің қызылиек жиегі қызарған, ісінген, қызылиек үстілік тіс шөгінділері бар. 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 тістерде іріңге толы 3 мм тереңдікте пародонт қалталары бар. Тістер I дәрежеді қозғалады. Нақтама қойыңыз:
1. Ошақты қызылиектің өсе қабынуы;
2. Ошақты пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
3. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4.+Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
5. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі.
79. Бала 15 жаста. Тістердің қозғалғыштығына, қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Объективті: қызылиек жиегі қызарған, оңай қанайды, жалқыққа толған 3.6-да 5 мм-ге дейін пародонт қалтасы, тіс қақтары бар, тістер ІІ дәрежеді қозғалады. Дұрыс нақтаманы таңдаңыз:
1. Ойық-жаралы қызылиектің қабынуы;
2. Жедел катаральды қызылиек қабынуы;
3. Қызылиектің өсе қабынуының ісінген түрі;
4. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
5.+Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі.
80. Бала 12 жаста. Қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Мазалап жүргеніне 1 жыл болды. Объективті: жоғарғы және төменгі жақ қызылиектерінің жиегі қызарған, ісінген, пародонт қалталары 3,5 мм дейін. Рентгенограммада: тісаралық қалқанның компактты пластинкасы борпылдақ. Нақтама қойыңыз.
1. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуының өршуі;
2. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
3. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4.+Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
5. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі.
81. Балалардың пародонт қабынуының рентгенологиялық бастапқы белгілерін көрсетіңіз:
1. Сүйек тінінің деструкциясы;
2. Периодонт саңылауының кеңеюі;
3. Сүйек патологиялық қалтасының түзілуі;
4. Тісаралық қалқанның биіктігінің төмендеуі;
5.+Тіс аралық қалқанның шыңында кортикальды пластинканың жойылуы.
82. Пародонттың қай ауруында рентгенограммада тістердің мойын аймағында периодонт саңылауы, орталық тістердің аймағында, тіс аралық қалқандарда остеопороздың пайда болуы анықталады:
1. Созылмалы катаральды қызылиек қабынуы;
2. Қызылиектің атрофиялық қабынуы;
3. Жайылмалы пародонт қабынуы;
4.+Ошақты пародонт қабынуы;
5. Қызылиектің өсе қабынуы.
83. 13 жастағы бала тіс дәрігерінің кеңесіне жіберілген. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі деген нақтама қойылды. Пародонттың қан тамырлары өткізгіштігін қандай әдіспен анықтауға болады?
1. Айнамо сынамасы;
2.+Кулаженко сынамасы;
3. Ясиновский сынамасы;
4. Шиллер-Писарев сынамасы;
5. Эпителийдің бүтіндігінің сынамасы.
84. Пародонт қабынуы кезінде шағымдар қандай болады?
1. Тез ауырады, қызылиегінің күю сезімі, әсіресе тағам қабылдағанда, сөйлегенде, аузынан
жағымсыз иістің шығуы, жалпы әлсіздік, температурасының жоғарылауы;
2. Қызылиегінің қанағыштығы, шайнағанда ұлғая түсетін ауру сезімі;
3. Қатты тағамды тістегенде және шайнағанда, тістерін тазалағанда, қызылиектің қанағыштығы,
жағымсыз сезімдер, қызылиекте ауырлық сезімі. Кейде осы сезімдердің өршуі;
4. Қызылиектің қалыңдауы және тістің сауыт бөлігінің қысқаруы, тағам қабылдағанда жағымсыз
сезімдер;
5.+Қызылиектің қанағыштығы, тістердің қозғалғыштығы, кейде қызылиектің астынан іріңнің
шығуы.
85. 16 жастағы жасөспірімге созылмалы жайылмалы пародонт қабынуы деген болжам нақтама қойылды. Нақтаманы нақтылау үшін қандай зерттеу әдісін жүргізген дұрыс:
1. Полярография;
2. Серологиялық;
3. Бактериологиялық;
4. Жалпы қан анализі, ЭТЖ анықтау;
5.+Пародонт қалталарының тереңдігін анықтау, рентгенография.
86. Пародонт қабынуын емдеудің маңызы неде?
1. Арнайы емді қажет етпейді;
2. Тіс шөгінділерін, грануляцияларды алу, жұмсақ және қатты тіндеріндегі қабыну үрдісінің
ликвидациясы, ағзаның резистенттілігін жоғарылатуға бағытталған шараларды жүргізу;
3. Ауыз қуысының микрофлорасына әсер ететін тітіркендіретін (себепші) факторларды жою;
4.+Жарақаттаушы факторларды жою, қызылиектің склеротизация немесе қажет болса қызылиек
тінін тілу, эндокринді бездердің қызметін қалыпқа келтіру;
5. Тіс шөгінділерін және өліеттенген тіндерді алу, патогенді микрофлораны басу, қабынудың
ликвидациясы, эпителизацияға әсер ететін шараларды қолдану
87. 14 жастағы балаға созылмалы ошақты пародонт қабынуының өршуі деген нақтама қойылды. Қарап тексергенде 1.6 және 1.7 тістердің аймағында іріңді бөлінісі бар 4-5 мм пародонт қалталары бар. Осы тістердің аймағына қандай жергілікті емді қолданған тиімді?
1. Гигиенаға үйрету;
2. Склероздаушы терапия;
3. Қызылиекті саусақпен массаж жасау;
4. Шөптердің ерітіндісімен аппликация жасау;
5.+Жансыздандыру мен пародонт қалталарын антисептикалық өңдеу.
88. Бала 13 жаста. Қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Қарап тексергенде жайылмалы пародонт қабынуының көріністері бар. Ата-анасы соңғы кездері баласының көп шөлдейтінін және көп сұйықтық ішетінін айтты. Сіздің кеңесіңіз:
1. Ортодноттың кеңесі;
2. Ауыз қуысы маманының кеңесі;
3. Невропатологтың кеңесі;
4.+Эндокринологтың кеңесі;
5. Құрамында фторы бар препараттарды тағайындау.
89. Жасөспірім 16 жаста. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі деген нақтама қойылды. Жергілікті емнің жоспарын құрыңыз:
1. Физиоем, шендеу;
2. Физиоем, кератопластиктер;
3. Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, физиотем;
4. Қызылиек жиегін антсептикалық өңдеу, қозғалғыш тістерді шендеу;
5.+Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, тіс шөгінділерін алу, пародонт қалталарының
кюретажы, антибактериальды, қабынуға қарсы заттарды қолдану, қозғалғыш тістерді шендеу.
90. Пародонт қабынуының ошақты және жайылмалы түрлерінде бала тіс дәрігеріне қанша рет қаралып тұруы керек:
1. Жылына 1 рет;
2. Жылына 5 рет;
3. Жылына 2 рет;
4.+Жылына 3 рет;
5. Жылына 4 рет.
№ 4 тақырып: «Балалардың жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы. Этиологиясы, патогенезі, клиникалық ағымының ерекшелігі, нақтамалау әдістері және емі»
91. Жергілікті антибактериальды препараттар және антибиотиктер қолданылады:
1. Простогландиндердің синтезінің бұзылуы және жасушалық мембраналардың стабилизациясы;
2. Қанның құрамындағыайналмалы иммунды комлексі деңгейінің жоғарылауы;
3. Липидтердің асқын тотығы балансының қалпына келуі;
4.+Пародонтопатогендерге бактерицидті және бактериостатикалық әсерлер;
5. Оттегі мен азоттың белсенді түрлерінің генерациясының күшеюі.
92. Бактерицидті әсері бар және микроорганизмдегі ДНК синтезін бұзатын дәрілік препаратты атаңыз:
3. 70% спирт ерітіндісі;
2. 1% диоксидин ерітіндісі;
1. 0,5% хлорамин ерітіндісі;
5. 10% калий йоды ерітіндісі;
4.+0,05% хлоргексидин ерітіндісі.
93. Төменде көрсетілген микроорганизмдердің қайсысы пародонт қабынуының агрессивті түрінің дамуына әсер етеді:
1. Candida albicans, Herpes simplе. Streptococcus sanguis;
2. Streptococcus mutans, Mycobacterium, Streptococcus lactis;
3. Fusobacterium nucleatum, Treponema denticole, Bacteroides forsitus;
4. Streptococcus mitis, Streptococcus cremosus, Lactobacillus acidophilus;
5.+Actinobarilles actinomycetemcomitans, Porphyromanas gindivalis, Prevotela intermedia.
94. Оқшаулайтын пародонт таңбасын қолданады:
1. Физиоемге дайындауға;
2.+Инфекцияның таралуын алдын алу;
3. Операциядан кейінгі жараныБХӨ жасағаннан кейін қорғау;
4. Пародонт қалтасынан экссудаттың шығуының тоқтатуға;
5. Пародонт қалтасындағы микроорганизмдерді оқшауға.
95. Пародонт ауруларын емдеу үшін стероидты қабынуға қарсы препараттарды қалай қолданады:
1. Жүйелі;
2.+Жергілікті;
3. Шайқау үшін;
4. Таңбалар түрінде;
5. Өтпелі қатпарғашаншу түрінде
96. Пародонт қалтасынан материалды турундасы бар стерильді шприцтің көмегімен алып, бекітіп, жақпаны бояйды, микроскоптың астында зерттейді:
1. Биопсия;
2. Цитологиялық;
3.Морфологиялық;
4. Биомикроскопия;
5.+Бактериологиялық.
97. Төменде көрсетілген симптомдардың қайсысы пародонтологияда жүйелі антибиотикотерапияға негізгі көрсеткіш бола алмайды?
1. Айқын интоксикация;
2. Көптеген абсцесстеу;
3.+Қызылиек үстілік және қызыл иек астылық тіс шөгінділері;
4. Пародонт қалталарынан іріңнің шығуы;
5. Альвеола өсіндісінің сүйек тінінің жылдам дамитын деструкциясы
98. Пародонт қабынуының өршуі кезінде және абсцесі кезінде болатын ауру сезімін жою үшін қандай физио емнің әдісі қолданылады:
1. Микротолқынды терапия;
2. ГНЛ;
3. УКС;
4.+УВЧ;
5. Дарсонваль тоқтары.
99. Келесі симптомдар пародонттың қай ауруына сәйкес келеді: сүйек және пародонт қалталарының болуымен бірге жүретін пародонт тіндерінің қабынуы,тіс аралық қалқанның біркелкі емес резорбциясытіс түбірінің 2/3бөлігіне дейін, тістердің қозғалғыштығы II-IIIдәрежелі және орнынан ығысқан, айқын жарақаттық артикуляция:
1. Созылмалы жайылмалы пародонтоздың ауыр дәрежесі;
2. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
3. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
4. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
5.+Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы.
100. Балалардың қызылиегі қабынуының ауырлығын анықтау үшін қандай зерттеу әдісі қолданылады?
1. Рентгенологиялық;
2.+РМА индексін анықтау;
3. Шиллер-Писарев сынамасы;
4. Эпителийдің бүтіндігін анықтау сынамасы;
5. Грин-Вермильон бойынша гигиеналық индексті анықтау.
101. Тіс дәрігеріне 14 жастағы бала ас қабылдағанда ауру сезімінің пайда болатынына, аузынан жағымсыз иістің шығатынына шағымданады.Объективті қарап тексергенде: 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 тістердің тығыз орналасуы анықталды. Қызылиегінің шырышты қабаттың жиегі бозғылт, ісінген, тістерге тығыз жабыспайды, қызылиек үстілік және қызылиек астылық тіс шөгінділері бар. 4.7, 4.6, 3.6, 3.7 тістер айналасындағы пародонт қалталарының тереңдігі 5-6мм, грануляциялармен толған,4.7, 4.6, 3.6, 3.7 тістер II-IIIдәрежелі қозғалыста.Нақтаманы қою үшін қандай зерттеу әдісін жүргізу қажет:
1. Микробиологиялық;
2. Иммунологиялық;
3. Цитологиялық;
4.+Рентгенологиялық;
5. Эхоостеометрия.
102. Пародонт қызметін зертеу әдістеріне жатады:
1. Микробиологиялық;
2. Иммунологиялық;
3. Биохимиялық;
4.+Полярография;
5. Цитологиялық.
103. Пародонтты зертханалық зерттеу әдістеріне жатады:
1. Реопародонтография;
2. Капиляроскопия;
3.+Микробиологиялық;
4. Полярография;
5. Эхоостеометрия.
104. Пародонт қалталарындағы агрессивті микрофлораны басу үшін қолданылады:
1. Калий перманганат ерітіндісі;
2. Этакридин лактат;
3.+Метрогил;
4. 1% риванол;
5. 5% димексид.
105. Физиоемнің қандай әдісінде қабынуға қарсы, стимулдейтін және жансыздандыратын әсерлері бар квантты генераторлар қолданылады:
1. УВЧ;
2. Микротолқынды терапия;
3. УКС;
4. Дарсонваль тоқтары;
5.+ИГНЛ.
106. Балалардың жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы дамуының негізгі этиологиялық факторы болып табылады:
1. Жарақат;
2.+Микробтар;
3. Жағымсыз әдеттер;
4. Ағзаның сенсибилизациясы;
5. Су-минералдардың алмасуының бұзылысы.
107. Жергілікті дәрілік қабынуға қарсы емді жүргізеді:
1. Тіс шөгінділерін алғанға дейін;
2.+Тіс шөгінділерін алғаннан кейін;
3. Қолдап тұрған емді жүргізу кезеңінде;
4. Тіс шөгінділерін алу-алмауына байланысты емес;
5. Ауыз қуысының гигиенасының жоғары дәрежесіне жеткеннен кейін.
108. Жергілікті антисептиктер қолданылады:
1. Жетгілікті иммунитетке әсер ету үшін;
2. Сарысулы антидененің санын төмендету үшін;
3.+Микроорганизмдердің агрессивті әсерін төмендеу үшін;
4. Қан тамырлардың қабырғаларының өткізгіштігін жоғарылату үшін;
5. Полиморфты ядролы лейкоциттердің бактерицидті белсенділігінің стимуляциясы үшін.
109. 14 жастағы баланы қарап тексергенде балалардың жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы деген нақтама қойылды. Қандай әдістің көмегімен патологиялық үрдістің ауырлық дәрежесін анықтауға болады:
1. Қызылиектің қанағыштық дәрежесін анықтау;
2. Грин-Вермильон бойынша ГИ анықтау;
3. Шиллер-Писарев сынамасы.
4. Микробиологиялық;
5.+Рентгенологиялық.
110. Бала 14 жаста. Кеңеске келген. Қарап тексергенде: қызылиектің қызаруы, ісінуі, тістердің қозғалғыштығы анықталды. Пародонт және сүйек қалталарынан грануляциялық тіндер шығып тұр. Рентгенограммада: альвеола өсіндісінің біркелкі емес деструкциясы тістер түбірлеріне дейін жайылған. Нақтама қойыңыз:
1. Ошақты пародонт қабынуының агрессивті түрі;
2.+Жайылмалы пародонт қабынуының агрессивті түрі;
3. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуінің ауыр дәрежесі;
4. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуінің жеңіл дәрежесі;
5. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының өршуінің орташа дәрежесі.
111. 15 жастағы жасөспірім стоматологтың кеңесіне тістерінің қозғалғыштығына шағымданып келді. Қарап тексергенде: жоғарғы жақтың орталық және бүйір күрек тістерінің арасында терең қалталар бар, қалталардан грануляциялық тіндер шығып тұр. Нақтама қойыңыз:
1.+Ошақты пародонт қабынуының агрессивті түрі;
2. Жайылмалы пародонт қабынуының агрессивті түрі;
3. Жайылмалы пародонт қабынуының ауыр ауырлықты дәрежесі;
4. Жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл ауырлықты дәрежесі;
5. Жайылмалы пародонт қабынуының орташа ауырлықты дәрежесі.
112. Бала 14 жаста, тістерінің қозғалғыштығына және қызылиегінің қанағыштығына байланысты кеңеске жіберілген. Ауыз қуысында: қызылиегі қызарған және ісінген, тістер қозғалмалы, терең пародонт қалталары бар. Рентгенограммада альвеола аралық қалқанның тістің түбірінің ½-3/4 бөлігіне дейін семуі байқалады Ауыз қуысындағы аталған өзгерістер төменде көрсетілген қандай ауру кезінде НЕҒҰРЛЫМ дамиды:
1. Жайылмалы пародонт қабынуының орташа ауырлықты дәрежесі;
2. Жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл ауырлықты дәрежесі;
3. Жайылмалы пародонт қабынуының ауыр ауырлықты дәрежесі;
4.+Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы.
5. Пародонтоз.
113. Балалардың жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуының негізгі клиникалық белгілері:
1. Қызылиектің қанағыштығы, тістердің қозғалғыштығы, пародонт қалталарынан іріңнің шығуы;
2. Тістердің қозғалғыштығы, қызылиегінің ауыратыны және қанағыштығы;
3. Пародонт қалталарының болуы, қызылиектің өзгергіштігі;
4.+Тістердің қозғалғыштығы, терең пародонт қалталарынан іріңнің шығуы, терең сүйек
деструкциясы;
5. Тістердің мойын бөлігінің жалаңаштануы, жоғары сезімталдық, қызылиектің қабынуы
анықталмайды, тістердің қзғалғыштығы жоқ.
114. Қандай зерттеу кезінде пародонт қалтасынан қозғалмайтын таяқшалар санының азаюы және қозғалатын таяқшалар мен факультативті микроорганизмдердің иілген түрлері санының көбеюі анықталады?
1. Серологиялық;
2. Цитологиялық;
3. Иммунологиялық;
4. Бактериологиялық;
5.+Микробиологиялық.
115. Жалдам дамитын агрессивті пародонт қабынуын төменде көрсетілген аурулардың қайсысымен салыстырмалы нақтама жүргізу қажет:
1. Созылмалы ошақты пародонт қабынуының өршуі;
2. Ойық-жаралы - өліеттенген Венсанның қызылиек қабынуы;
3.+Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесінің өршуі;
4. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесінің өршуі;
5. Созылмалы жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесінің өршуі.
116. Тіс дәрігеріне 13 жастағы бала қызылиегінің қанағыштығына, тістерінің қозғалғыштығына шағымданып келді. Қарап тексергенде 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 тығыз орналасуы анықталады. Шырышты қабат қызарған, ісінген, қызылиек үстілік және қызылиек астылық тіс шөгінділері бар, пародонт қалтасының тереңдігі 5 мм, пародонт қалталарының грануляциялық тіндер шығып тұр. Қандай зерттеу әдістерін жүргізу керек:
1. Қызылиектің қанағыштық дәрежесіна анықтау;
2. Тісжегінің интенсивтілігін анықтау;
3.+Рентгенологиялық;
4. Цитологиялық;
5. Серологиялық.
117. Бала 15 жаста. Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы деген нақтамасы қойылған. Жергілікті емнің жоспарын анықтаңыз:
1. Белсенді дәрілік терапия, УКС және ГНЛ
2. Ауыз қуысын сауықтыру, ұтымды тамақтану;
3. Уақытша шендеу, ауыз қуысының гигиенасы;
4. Антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы препараттар, ауыз қуысын сауықтыруға кеңес беру,
ГНЛ;
5.+Симптоматикалық ем, пародонт қалтасын жою, ауыз қуысын сауықтыруға үйрету,
диспансерлік бақылау.
118. Пародонт қай ауруына мына симптомдар тән: жайылмалы зақымдану, аурудың ағымы толқын тәрізді, жиі өршіп тұрады (3 айда 1 рет) және қысқа ремиссиялар. Өршу кезінде айқын қабыну, тістердің қозғалғыштығы, ісіну, белсенді түрде ірің ағады. Ремиссия кезеңінде айқын қабыну белгілері жоқ: қызылиек жиегі тығыз, қызылиекті шұқығышпен сынама жасап көргенде қанамайды және пародонт қалталарынан экссудация шығады, тістердің қозғалғыштығы азаяды:
1. Жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
2. Жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
3. Жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4.+Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы;
5. Пародонтоз.
119. Бала 14 жаста. Тағам қабылдағанда ауру сезіміне, тістердің қозғалғыштығына, аузынан жағымсыз иістің шығуына шағымданады. Қарап тексергенде қызылиек жиегі бозғылт, ісінген,борпылдақ, тістерге тығыз жабыспайды. 4.7, 4.6, 3.6, 3.7 тістерде пародонт қалтасының тереңдігі 6 мм, грануляциялық тінге толы, 4.7, 4.6, 3.6, 3.7. тістер III дәрежелі қозғалмалы, қалғандары II дәрежелі қозғалмалы. Тістердің бетінде жұмсақ қақтар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
2. Жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
3. Жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4.+Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы;
5. Пародонтоз.
120. Қызылиегінің ауыратынына және тамақ шайнауының қиындауына, аузынан жағымсыз иістің шығатынына шағымданады. Тексеру нәтижесі: ГИ=2,3 Шиллер-Писарев сынамасы: интенсивті боялды. Тістердің қозғалғыштығы III дәрежелі, пародонт қалталарынан грануляицялық тіндер шығып тұр. Нақтама қойыңыз:
1. Жайылмалы пародонт қабынуының орташа дәрежесі;
2. Жайылмалы пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі;
3. Жайылмалы пародонт қабынуының ауыр дәрежесі;
4.+Жылдам дамитын агрессивті пародонт қабынуы;
5. Пародонтоз.
№ 5 тақырып: «Балалардың пародонт ауруларын алдын алу»
121. «Оймақ» симптомының оң болуы қандай жақ-бет деформациясына сәйкес?
1.+Ашық тістем;
2. Айқасқан тістем;
3. Тістің осі бойынша қисаюы;
4. Жоғарғы орталық күрек тістердің таңдай жаққа орналасуы;
5. Жоғарғы орталық күрек тістердің вестибулярлы орналасуы.
122. Төменде көрсетілген тіс-жақ жүйесінің патологиялық үрдістерінің қайсысы генетикалық шартталған болуы мүмкін?
1. Жақтың созылмалы остеомиелиті;
2. Созылмалы гингивостоматит;
3. Жедел қызылиек қабынуы;
4. Созылмалы лимфаденит;
5.+Тістемнің патологиясы.
123. Созылмалы жайылмалы катаральды қызылиек қабынуының себебін атаңыз?
1. Дұрыс салынбаған пломбалармен шырышты қабатты жарақаттау;
2. Еріннің, тілдің үзеңгісінің қысқа болуы;
3. Окклюзияның бұзылысы;
4. Идиопатиялық аурулар;
5.+Эндокриндік аурулар;
124. Балалардағы пародонт ауруларының жергілікті факторларын атаңыз:
1.+Тістердің тығыз орналасуы және олардың орналасу аномалиясы;
2. Асқазан ішек жолдарының аурулары;
3. Идиопатиялық аурулар;
4. Эндокриндік аурулар;
5. Гиповитаминоз С.
125. 10 жастағы баланы қарап тексергенде төменгі күрек тістердің мойын бөлігінің жалаңаштануы анықталды. 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 тістердің қызылиек жиегімен өтпелі қатпар арасы 3мм. Осы клиникалық көрініс нені көрсетеді?
1. Кіреберісі таяз;
2. Катаральды қызылиек қабынуы;
3. Прогнатиялық тістем;
4. Төменгі еріннің үзеңгісінің төмен бекітілуі;
5.+Атрофиялық қызылиек қабынуы, ауыз қуысының таяз кіреберісі.
126. Пародонттың қабыну-деструкциялық ауруларының дамуына әсер ететін жергілікті факторлар:
1. Эндокриндік аурулар;
2. Жүйкелі-соматикалық аурулар;
3. Ағзаның реактивтілігінң төмендеуі;
4. Асқазан-ішек жолдарының аурулары;
5.+Ауыз қуысының жүгеншелерінің бекітілу аномалиясы және таяз кіреберіс.
127. Пародонттың қабыну-деструкциялық ауруларының дамуына әсер ететін жалпы факторлар:
1. Қызылиектің механикалық зақымдануы;
2. Тістер мен жақтардың деформациясы;
3.+Гиповитаминоз С, В, А;
4. Тістердің аномалиясы;
5. Тіс шөгінділері.
128. Тіс шөгінділерінің ішінде пародонт ауруларының пайда болуында маңызды орын алатын:
1. Жұмсақ тіс қақтары;
2. Тағам қалдықтары;
3.+Тіс шөгінділері;
4. Темекі қағы.
129.Алдын алудың біріншілік шараларына жатады:
1. Бақылайтын тазалағыштарды қолданып ауыз қуысын сапалы түрде гигиеналық тазалау;
2. Пародонт ауруының ауыр түрге немесе кезеңіне өтіп кетуді алдын алу;
3.+Ауыз қуысын тазалауға дағдыландыру;
4. Шайнау аппаратының қызметін қалпына келтіру;
5. Жарақаттық факторларды жою.
130.Екіншілік алдын алу шараларына жатады:
1. Тістерді таңдап егеу;
2. Ауыз қуысын күнделікті сауықтыру;
3. Баланы құнарлы тамақтандыру;
4. Пародонт дұрыс қалыптастыру үшін шайнау аппаратын жаттықтыру;
5.+Ауыз қуысын тазартуды бақылау арқылы ауыз қуысының сапалы гигиеналық күтімі.
131. Алдын алудың үшіншілік шараларына жатады:
1. Ерте ортопедиялық ем;
2. Жарақаттық факторларды жою;
3. Ауыз қуысын үнемі сауықтырып тұру;
4. Толық және уақытылы ортопедиялық ем;
5.+Пародонт ауруы өршуінің алдын алу, уақытша қызметін атқара алмайтындығын төмендету.
132. Тістем аномалияларымен байланыстағы пародонт ауруларын алдын алу қай жас кезеңінде неғұрлым тиімді болады?
1. Антенатальды кезең;
2. 0 -ден 1 жасқа дейін;
3.+10 жастан 15 жасқа дейін;
4. 3 жастан 10 жасқа дейінгі кезең;
5. 1 жастан кейін 3 жасқа дейінгі кезең.
133.Төменде көрсетілген балалардың пародонт ауруларын алдын алу үшін қолданылатын төмендегі көрсетілген шарлардың ТЕК біреуінен басқасы міндетті түрде қолданылады:
1. Үзеңгілерінің аномалиялық бекітілуін анықтау және дұрыстау;
2. Жүйелі аурулары бар балалардың диспансеризациясы;
3. Ауыз қуысының гигиенасына үйрету;
4. Тістемнің аномалиясын алдын алу;
5.+Физиотерапиялық ем қабылдау.
134. Баланы профилактикалық тексеру кезінде алдыңғы тістер айналасында көп мөлшерде жұмсақ қақтар анықталды, Бұл тістердің аймаласында қызылиек ісінген, борпылдақ, қанайғыш.
Осы патологияның дамуында төменде көрсетілгендердің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ себепкер?
1. Соматикалық аурулар;
2. Тістердің тығыз орналасуы;
3. Уақытша тістердің ауысуы;
4.+Тістемнің бұзылуы;
5. Кіреберістің таяздығы.
135.Дефлокулянтты және ингибиторлы кристаллизация дегеніміз:
1. Беткей- белсенді заттар;
2. Антимикробты және бактериальды әсері бар заттар;
3.+Тіс тастарының пайда болуына қарсы әсер ететін заттар;
4. Қақтардың түзілуіне қарсы әсер ететін биологиялық белсенді заттар;
5. Қақтардың жойылып кетуіне әсер ететін биологиялық белсенді заттар.
136. Шайнау қызметі қай жаста қалыптаса бастайды:
1. 1,5-2 жылда;
2.+7-8 айдан соң;
3. Жатыр ішілік кезеңінде;
4. Өмірінің бірінші 3 айында;
5. Өмірінің бірінші жарты жылында.
137. 12 жастағы бала балалар тіс емханасына бірінші тұрақты күрек тісінің жоқтығына шағымданып келді. Тіс дәрігерімен рентгенологиялық зерттеу тағайындалған. Мүмкін болатын себептерді атаңыз:
1. Жақ-бет аймағының қабыну аурулары;
2.+Комплекттен тыс тістер, ретенция;
3. Пародонттағы қабыну үрдісі;
4. Пародонттың патологиясы;
5. Жағымсыз әдеттері.
138. Баланың аузымен тыныс алуы алып келеді:
1. Айқасқан тістемге;
2. Тістің өз осімен айналып кетуіне;
3.+Ашық тістемге;
4. Терең тістемге;
5. Адентияға.
139. Бала 14 жаста. Тістерін тазалағанда қызылиегінің қанайтынын айтты. Ауыз қуысын қарап тексергенде қызылиектің қабынуы, алдыңғы топ тістердің тығыз орналасқаны анықталды. Қандай кеңес бересіз:
1.+Ортодонттың кеңесі және емі, қабынуға қарсы тіс пасталарын қолдану, ауыз қуысының гигиена
ережелерін сақтау.
2. Калий перманганатының ерітіндісімен ауыз қуысын шайқау;
3. Ауыз қуысының маманжандырылған гигиенасын жүргізу;
4. Педиатрдың кеңесі;
5. Тісжегіні емдеу.
140. 3 айлық баланың қалыпты жағдайда тілінің орналасуы:
1. Тістер арасында;
2.+Тіс біліктерінің артында;
3. Ауыз қуысының түбіне бекітілген;
4. Жоғарғы жақтың альвеола өсіндісінің артында.
5. Таңдайға бекітілген.
141. Пародонт патологиясын алдын алу үшін емдік-алдын алу тіс пастасының құрамында келесі компоненттер болуы керек:
1. Диоксидин;
2. Натрий фториді;
3. Монофторфосфат;
4. Натрий гидрокарбонаты;
5.+Түймедақ (ромашка), шайқурай (зверобой) тұнбасы және экстрактісі
142. Төменде көрсетілген стоматологиялық аурулардың қайсысы тұқым қуалайтын аурулар түріне жатады?
1. Созылмалы лимфаденит;
2. Жақтың жедел периоститі;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Созылмалы қайталамалы афтозды стоматит;
5.+Ауыз қуысының кіреберісінің жұмсақ тіндерінің орналасуының аномалиясы.
143. Ашық тістемнің себебі келесі факторлар болып табылады:
1. Жасанды тамақтану;
2. Пародонт тінінің патологиясы;
3. Шайнау қызметінің төмендеуі;
4. Тұрақты тістердің ерте жарып шығуы;
5.+Соска-пустышканы ұзақ уақыт қолдану, саусақты, заттарды сору.
144. 5-6 жастағы балада ауыз қуысы кіреберісінің тереңдігі қалыпты жағдайда:
1. 3-4мм;
2. 2-3мм;
3.+5-10мм;
4. 10-15мм;
5. 15мм және одан көп.
145. Антенатальды алдын алу бойынша шаралар төменде көрсетілген емдеу мекемелерінің бірінде жүргізіледі:
1. Балалар стоматологиялық емханасында;
2. Жалпы профильді емханада;
3. Ауруханадағы дәрігерде;
4.+Әйелдер кеңесінде;
5. Перзентзанада.
146. Жартылай адентияның пайда болу факторлары:
1. Қызылиектің қабынуының болуы;
2.+Ұрықтардың туылғаннан болмауы,;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Ауырған жұқпалы аурулар;
5. Жиі суықтап ауруы.
147. 10 жастағы баланы қарап тексергенде төменгі орталық күрек тістердің қызылиек емізікшелерінің ісінуі және қызаруы анықталды, бекітілмеген қызылиек 4 мм-ге ұзарған. Болжам нақтама қойыңыз:
1.+Ауыз қуысының кіреберісінің таяз болуы;
2. Артикуляция қызметінің бұзылысы;
3. Жұту қызметінің бұзылысы;
4. Тіс-жақ деформациясы;
5. Ашық тістем.
148. Тіс-жақ деформацияларын тудыратын қауіп факторлары:
1. Орта тісжегісі;
2. Қызылиек қабынуы;
3. Жедел жұқпалы аурулар;
4.+Уақытша тістерді ерте жұлу.
5. Жедел жұқпалы емес аурулар.
149. Балаларда тістем аномалияларының өршуіне әсер етеді:
1. Акушердің анамнезі;
2. Орталық күрек тістердің тісжегісі;
3. Туылу кезіндегі патология;
4.+Физикалық әлсіз дамуы;
5. Генетикалық фактор.
150. 10 жастағы баланы алдын ала қарап тексеру барысында дәрігер – стоматолог тістерін түйістіргенде түйіспейтін, алдыңғы топ тістерінің вестибулярлы бетінде жұмсақ қақтардың көп мөлшерін анықтады. Ауыз қуысы гигиеналық жағдайының қанағаттанарлықсыз болуынының себебін атаңыз:
1. Ауыз қуысының кіреберісінің таяздығы;
2. Тілдің үзеңгісінің қысқа болуы;
3. Ішкі ағзалардың патологиясы;
4. Жұтыну қызметінің бұзылуы;
5.+Тістемнің бұзылысы.
№ 6 тақырып: «Әр түрлі жас кезеңдерінде ауыз қуысының шырышты қабатының құрылымының ерекшелігі. Виноградова Т.Ф. бойынша балалардың ауыз қуысының шырышты қабатының ауруларының жіктелуі»
151. Спонгиоз-бұл:
1. Эпителийдің мүйізді қабатының шамадан тыс қалыңдауы;
2. Тікенекті қабаттың беткей жасушаларының толық емес мүйізденуі;
3.+Тікенекті қабат жасушаларының арасында сұйықтықтың жиналуы;
4. Шырышты қабаттың өзіндік пластинкасының қабатының емізікшелерінің өсіп кетуі;
5. Шырышты қабаттың эпителиальды қабатының базальды және тікенекті жасушаларының
пролиферациясының нәтижесінде қалыңдауы.
152. Эпителийдің жоғары регенеративті әсерін қамтамасыз ететін АҚШҚ қызметін атаңыз:
1. Сезімталдық;
2.+Пластикалық;
3. Сорғыштық;
4. Қорғаныштық;
5. Термореттегіштік.
153. Балаларда ауыз қуысының шырышты қабаты ауруының қай түрі жиі кезедеседі:
1. Қайталамалы герпетикалық стоматит;
2. Жедел жалған мембраналы кандидоз;
3.+Жедел герпетикалық стоматит;
4. Көп түрлі жалқықты қызарма;
5. Қайталамалы афталар.
154. Төменде көрсетілген АҚШҚ ауруларының ішінде қайсысы тек қана балаларда кезедеседі:
1. Турен афтозы;
2. Сеттонафтасы;
3.+Беднар афтасы;
4. Микулич афтасы;
5. Поспишилафтоиды.
155. Төменде көрсетілген шырышты қабаттың ауруларының қайсысы балаларда сирек кездеседі:
1.Кандидоз;2.+Күлбіреуікше (пузырчатка);
3. Дәрілік стоматит;
4. Қайталамалы афта;
5. Қарапайым герпес.
156. Спонгиоз анықталады:
1.+Көп түрлі жалқықты қызармада;
2. Созылмалы механикалық жарақатта;
3. Қарапайым герпесте;
4. Дәрілік стоматитте;
5. Қайталамалы афтада.
157. Жедел герпетикалық стоматит -бұл:
1.+АҚШҚ ауруы;
2. АҚШҚ өзгеруі;
3. АҚШҚ зақымдануы;
4. Жедел респираторлы ауру;
5. АҚШҚ қайталамалы ауруы.
158. Ауыз қуысының шырышты қабатының шайнау типіне жатады:
1. Ұрттар;
2. Еріндер;
3. Өтпелі қатпар;
4.+Қызылиек, қатты таңдай;
5. Ауыз қуысының түбі, жұмсақ таңдай.
159. Беднар афтасы мына жарақатқа жатады:
1. Құрамалы;
2. Химиялық;
3. Физикалық;
4. Қосарланған;
5.+Механикалық.
160. АҚШҚ термиялық күйігі мына жарақатқа жатады:
1. Химиялық;
2. Құрамалы;
3.+Физикалық;
4. Қосарланған
5. Механикалық;
161. Қандай ауру кезінде баяулаған типті аллергиялық реакция пайда болады:
1. Есекжемде;
2. Квинке ісігінде;
3. Қайталамалы афтада;
4. Анафилактикалық шокта;
5.+Көптүрлі жалқықты қызармада.
162. Тілдің төменгі беткейін жауып жататын эпителий:
1.+Көп қабатты жалпақ мүйізделмейтін;
2. Көп қабатты жалпақ мүйізделетін;
3. Көп қатарлы кірпікшелі;
4. Бір қабатты төртбұрыш тәрізді;
5. Өтпелі.
163. Еріннің тері бөлігі эпителий мен жабылған:
1. Өтпелі;
2. Бір қабатты төртбұрыш тәрізді;
3. Көп қатарлы кірпікшелі;
4.+Көп қабатты жалпақ мүйізгектенетін;
5. Көп қабатты жалпақ мүйізгектенбейтін.
164. Қатты таңдайды жауып жатқан эпителий:
1. Көп қабатты жалпақ мүйізгектенбейтін;
2.+Көп қабатты жалпақ мүйізгектенетін;
3. Көп қатарлы кірпікшелі;
4. Бір қабатты куб тәрізді;
5. Өтпелі.
165.Еріннің шырышты қабаты эпителий мен жабылған:
1. Өтпелі;
2. Бір қабатты куб тәрізді;
3. Көп қатарлы кірпішелер;
4. Көп қабатты жалпақ мүйізгектенетін;
5.+Көп қабатты жалпақ мүйізгектенбейтін.
166. Жаңа туылған нәрестерелердің ауыз қуысының шырышты қабатының морфологиялық ерекшеліктерін атаңыз:
1. Бөлек бөлшектерде эпителий мен байланыстырушы тіннің парокератозыбен салыстырылған;
2. Тіндердің өткізгіштік дәрежесі жоғарылаған, құрамында гликоген төмендеген.
3. Борпылдақ талшықты құрылымды эпителий мен байланыстыратын тін;
4. Жасушалық және қан тамырлық элементтердің саны аз;
5.+Эпителий мен дәнекер тін аз дифференцияланған.
167. 1 және 3 жас аралығындағы балалардың ауыз қуысы шырышты қабатының морфологиялық ерекшеліктерін атаңыз:
1. Талшықты құрылымның тығыздалуы;
2. Гликоген мен РНК санының жеткілікті болуы;
3. Эпителий мен дәнекер тіннің төмен салыстырмасы;
4. Базальды мембрана мен талшықты құрылымның тығыздалуы;
5.+Төмен қызметтік белсенділігі бар мес жасушаларының болуы, РНК мен гликогеннің
біркелкі емес азаюы.
168. Ауыз қуысында шырыш асты негіз болмайды:
1. Жұмсақ таңдайда;
2. Тілдің төменгі бетінде;
3. Еріннің шырышты қабатында;
4. Ұрттың шырышты қабатында;
5.+Қызылиекте, тілдің бетінде және қатты таңдайда.
169. Ауыз қуысы шырышты қабығының меншікті қабатының негізгі жасушалық элементін атаңыз:
1. Коллаген және аргирофильді талшықтары;
2. Қан тамырлық және жүйке шоғырлары;
3.+Фибробласттар, гистиоциттер;
4. Мес жасушалары;
5. Моноциттер.
170. Төменде көрсетілген элементтердің ішінен қуыстық элементтерді атаңыз:
1. Көпіршік, көпіршік бөрткен, түйін, іріңді бөрткен, киста, абсцесс;
2. Абсцесс, түйін, ойық жара, төмпешік, күлбіреуік, іріңді бөрткен;
3. Түйін, папула, көпіршік, іріңді бөрткен, көпіршік бөрткен;
4. Түйін, төмпешік, көпіршік, көпіршік бөрткен, күлдіреуік;
5.+Көпіршік, киста, абсцесс, күлдіреуік (пузырь).
171. Тіл шырышты қабатының эпителиі мүйізгектенеді:
1. Саңырауқұлақ тәрізді емізікшелерде;
2. Жапырақ тәрізді емізікшелерде;
3.+Жіп тәрізді емізікшелерде;
4. Науа тәріз емізікшелерде;
5. Тілдің төменгі бетінде.
172. Гиперкератоз байқалады:
1. Жедел лейкозда;
2. Жедел герпетикалық стоматитте;
3.+Эксфолиативті хейлиттің құрғақ түрінде;
4. Жедел жалған мембраналы кандидозда;
5. Қайталамалы герпетикалық стоматитте.
173. Дақтар афтаға ауысады:
1. Жалпақ теміреткіде;
2. Қарапайым герпесте;
3. Көп түрлі жалқықты қызармада;
4. Стивенс-Джонсон синдромында;
5.+Қайталамалы герпетикалық стоматитте.
174. Мүйізгектенетін зақымдаушы элементтер тән:
1. Қарапайым герпеске және көпіршікке;
2. Дәрілік стоматит және жарақаттық стоматитке;
3.+Лейкоплакия және қызыл жалпақ теміреткіге;
4. Созылмалы қайталамалы герпес және қайталамалы афтаға;
5. Жедел жалған мембраналы және жедел атрофиялық кандидозға.
175. Қуыссыз-түйін қай аурудың морфологиялық зақымдану элементі?
1. Қарапайым герпестің;
2.+Қызыл жалпақ теміреткінің;
3. Жедел атрофиялық кандидоздың;
4. Көп түрлі жалқықты қызарманың;
5. Қайталамалы Герпетикалық стоматиттің.
176. АҚШҚ папуллалар бейнеге бірігіп кетеді:
1. Дәрілік стоматитте;
2. Созылмалы кандидозда;
3.+Қызыл жалпақ теміреткіде;
4. Созылмалы механикалық жарақатта;
5. Созылмалы герпетикалық стоматитте.
177. Біріншілік зақымдану элементтері:
1. Ойық жара;
2.+Көпіршік;
3. Тыртық;
4. Жара;
5. Афта.
178. АҚШҚ сызықтық ақауы -бұл:
1. Афта;
2. Ойық қара;
3. Эрозия;
4. Түйіншек;
5.+Сызат (трещина).
179. Петехиялар мен экхимоздардың түзілуі байланысты:
1. Қабынумен;
2. Өсіп кетумен;
3.+Қан құйылумен;
4. Пигментациямен;
5. Мүйізгектенумен.
180. Жасуша аралық байланыстардың еруімен жүретін эпителийдің тікенекті қабаты жасушаларының дегенеративті өзгерістерін атайды:
1. Акантоз;
2. Спонгиоз;
3.+Акантолиз;
4. Паракератоз;
5. Папилломатоз.
№ 7 тақырып: «Ауыз қуысының шырышты қабатының аурулары бар балаларды қарап тексеру әдістері»
181. Баланың бет-келбетін тексергенде мынаған көңіл бөлу керек:
1. Тіс іздерінің болуына;
2. Мұрын-ерін қатпарларына;
3.+Бет асимметриясына;
4. Ауыз бұрыштарына;
5. Тістем түріне.
182. Аурудың дамуын анықтау барысында науқасты сұрау кезінде көңіл бөлу керек:
1.+Бастапқы симптомдар, аурудың ұзақтығы;
2. Тұқымқуалаушылық;
3. Бет әлпетін тексеру;
4. Басынан өткен аурулар;
5. Қосалқы аурулар.
183. Ауыз қуысын қарап тексеруді неден бастайды:
1. Ауыз қуысын қараудан;
2. Тілді тексеруден;
3. Тістерді тексеруден;
4.+Ауыз қуысының кіреберісінен;
5. Ауыз қуысының түбін тексеруден.
184. Меншікті ауыз қуысының аймақтарын атаңыз:
1.+Құлақ маңы сілекей бездерінің шығару түтікшелері;
2. Ұсақ сілекей бездерінің шығару түтікшелері;
3. Қызылиек емізікшелері;
4. Еріннің қызыл жиегі;
5. Дауыс байламдары.
185. Ауыз қуысының кіреберісінің аймағын атап шығыңыз:
1. Құлақ маңындағы сілекей бездерінің шығару түтіктері
2.+Еріннің қызыл жиегі;
3. Ауыз қуысының түбі;
4. Дауыс байламдары;
5. Таңдай.
186. Көп түрлі жалқықты қызарманың салыстырмалы нақтамалау үшін қолданылатын әдістер:
1. Микробиологиялық;
2. Бактериологиялық;
3.+Иммунологиялық;
4. Цитологиялық;
5. Биохимиялық.
187. АҚШҚ ауруларының негізгі тексеру әдістері:
1. Микроскопиялық, биопсия, сипап тексеру;
2.+Сұрап тексеру, қарап тексеру, сипап тексеру;
3. Цитологиялық, биохимиялық, қарап тексеру;
4. Иммунологиялық, цитологиялық, сұрап тексеру;
5. Биопсия, қанның жалпы анализі, бактериологиялық
188. Аурудың анамнезін жинауды неден бастайды:
1. Жүйелі ауруларының болуынан;
2. Жағымсыз әдеттерінің болуынан;
3. Аурудың себептерінен;
4. Тұқымқуалаушылықтан;
5.+Шағымынан.
189. Бет-әлпетін, теріні тексеру қандай тексеру әдістеріне жатады:
1.+Негізгі;
2. Қосымша;
3. Цитологиялық;
4. Биохимиялық;
5. Микроскопиялық.
190. Ауыз қуысының қайталамалы афталары кезіндегі қосымша тексеру әдістеріне жатады:
1. Цитологиялық;
2.+Копрологиялық;
3. Микроскопиялық;
4. Иммунологиялық;
5. Қанның биохимиялық анализі.
191. Қант диабетіне күдіктенген кезде балаға нені жүргізуді тағайындайды:
1. Жалпы қан анализі;
2. Цитологиялық зерттеу;
3. Иммунологиялық зерттеу;
4. Ауыз сұйықтығын зерттеу;
5.+Қанды және зәрді биохимиялық зерттеу.
192. Нақтамалау үшін вирусологиялық әдіс қай ауруда қолданылады:
1. Жедел жалған мембранозды кандидозда;
2.+Жедел герпетикалық стоматитте;
3. Көп түрлі жалқықты қызармада;
4. Жедел атрофиялық кандидозда;
5. Дәрілік стоматитте.
193. Қанның сары суындағы герпеске қарсы антиденелердің титрін анықтау үшін қандай зерттеу әдісі қолданылады:
1. Биохимиялық;
2.+Серологиялық;
3. Цитологиялық;
4. Копрологиялық;
5. Микроскопиялық.
194. Кандидоз нақтамасы қандай зерттеумен негізделінеді:
1. Биохимиялық;
2. Цитологиялық;
3. Копрологиялық.
4. Вирусологиялық;
5.+Бактериологиялық.
195. Бактериологиялық әдісті қай кезде қолданады:
1. Қайталамалы герпетикалық стоматитте;
2. Жедел герпетикалық стоматитте;
3. Көп түрлі жалқықты қызармада;
4. Герпетикалық баспада;
5.+Дифтерияда.
196. Иммунобиологиялық әдіс қай кезде жүргізіледі:
1. АҚШҚ зақымдануында;
2.+Кандидозда;
3. Қызылша;
4. Хейлитте;
5. Глосситте.
197. АИВ-инфекциясы нақтамасы қандай мәліметтерге негізделіп қойылады:
1.+Эпидемиологиялық, клиникалық;
2. Микроскопиялық, қарап тексеру;
3. Цитологиялық, сипап тексеру;
4. Копрологиялық, анамнез;
5. Биохимиялық, сұрап тексеру.
198. Биопсия-бұл:
1. Зақымдалған элемент құрамынан немесе бетінен алынған жағындыны зерттеу;
2. Жасушалар немесе жануарлардың вирус дақылымен зақымдануы;
3.+Зақымдалған элементтен материалды гистологиялық зерттеу;
4. Аллергендерге сезімталдығын тері сынамасымен тексеру;
5. Сарысудың көмегімен материалдан антигенді табы.
199. Цитологиялық әдіс – бұл:
1. Сары судың көмегімен материалдан антигенді табы;
2. Аллергендерге сезімталдығын тері сынамасымен тексеру;
3. Зақымдалған элементтен материалды гистологиялық зерттеу;
4. Жасушалар немесе жануарлардың вирус культурасымен зақымдануы;
5.+Зақымдалған элемент құрамынан немесе бетінен алынған жағындыны зерттеу.
200. Вирусологиялық зерттеу – бұл:
1. Сарысудың көмегімен материалдан антигенді табы;
2. Аллергендерге сезімталдығын тері сынамасымен тексеру;
3. Зақымдалған элементтен материалды гистологиялық зерттеу;
4.+Жасушалар немесе жануарлардың вирус дақылымен (культура) зақымдануы;
5. Зақымдалған элемент құрамынан немесе бетінен алынған жағындыны зерттеу.
201. Иммунофлюоресценция әдісі – бұл:
1. Зақымдалған элемент құрамынан немесе бетінен алынған жағындыны зерттеу;
2. Жасушалар немесе жануарлардың вирус культурасымен зақымдануы;
3. Зақымдалған элементтен материалды гистологиялық зерттеу;
4. Аллергендерге сезімталдығын тері сынамасымен тексеру;
5.+Сарысудың көмегімен материалдан антигенді табы.
202. Лайелл синдромын нақтамалау үшін қолданады:
1. Трель симптомы;
2. Вассерман реакциясы;
3. Ясиновский сынамасы;
4.+Никольский симптомы;
5. Филатов-Коплик симптомы.
203. Кебнер симптомы қандай ауруларда қолданылатын зерттеу әдісіне жатады?
1. Тісжегіде;
2. Ұлпа қабынуында;
3.+АҚШҚ ауруларында;
4. Пародонт қабынуында;
5. Периодонт қабынуында.
204. Кебнер симптомы - бұл:
1. Жас және сілекей бездерінің зақымдануы;
2.+Жарақат алған жерде біріншілік элементтердің пайда болуы;
3. Қырып көргенде алынбайтын, үлкен азу тістердің аймағында пайда болған элементтер;
4. Қырып көргенде оңай алынатын тілдегі зақымдану элементтерінің пайда болуы;
5. Зақым түспеген аймақтарды қырып көргеннен кейін зақымдану элементтерінің пайда болуы.
205. АҚШҚ ұзақ уақыт жазылмайтын ойық жарасы нақтамасын нақтылау үшін қолданылатын зерттеу әдісі:
1. Биохимиялық;
2.+Цитологиялық;
3. Серологиялық;
4. Иммунологиялық;
5. Қанның құрамында қанттың болуы.
206. Балалардағы туберкулез ауруын қорытынды нақтамалау қою үшін қандай зерттеуді міндетті түрде жүргізу керек:
1. Ауыз қуысын объективті тексеру;
2. Қанның биохимиялық анализі;
3. Науқасты сұрап тексеру;
4. Вассерман реакция;
5.+Манту сынамасы.
207. Балалардың АҚШҚ аллергиялық аурулары кезінде қолданылатын қосымша зерттеу әдістері:
1. Бактериологиялық;
2. Микроскопиялық;
3.+Иммунологиялық;
4. Вирусологиялық;
5. Биохимиялық.
208. Қандай ауруда сүйек кемігінде, көкбауырда, лимфа тамырларында және басқа тіндер мен ағзаларда «жас» бласт жасушаларының мөлшері көбейеді?
1. Мерезде;
2.+Лейкозда;
3. Кандидозда;
4. Дәрілік стоматитте;
5. Көп тұрлі жалқықты қызармада.
209. Қандай ауруда бластоспоралардың топталған түрлері мен ашытқы псевдомицелийлер анықталады:
1.+Жедел жалған мембраналы кандидозда;
2. Қайталамалы герпестік стоматитте;
3. Жедел герпестік стоматит;
4. Жарақаттық стоматитте;
5. Дәрілік стоматитте.
210. Бехчет синдромының зертханалық нақтамасының әдісін көрсетіңіз:
1. Биопсия;
2. Биохимиялық;
3. Цитологиялық;
4. Вирусологиялық;
5.+Иммунологиялық.
№ 8 тақырып: «Балалардың ауыз қуысының шырышты қабатының жарақаттық зақымданулары. Клиникасы, емі».
211. Қай ойық жара ұзақ баяу ағымымен, созылмалы соматикалық аурулардың болуымен ерекшеленеді?
1. Қатерлі ісік ойық жарасы;
2.+Трофикалық ойық жара;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Сифилистік ойық жара;
5. Милиарлы-жаралы туберкулез кезіндегі ойық жара.
212. Декубитальды ойық жарасы пайда болады:
1.+Тіндердің механикалық жарақаттануында;
2. Тіндердің химиялық жарақаттануында;
3. Тіндердің қоректенуі бұзылғанда;
4. Туберкулездік зақымдалуында;
5. Сәулелік зақымдалуында.
213. Бала 4 жаста. Ата-анасы баласының тәбетінің төмендегеніне, емізікті нашар соратынына, мазасыздығына шағымданып келді. Тері жабындысы бозарған, ауыз қуысының шырышты қабатында, қатты және жұмсақ таңдайдың шекарасында сопақша пішінді екі жақты эрозия бар, сұр қақпен қапталған, ауырады.
Төменде аталған диагноздардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Стивенс-Джонсон синдром;
2. Медикаментозды стоматит;
3. Қайталамалы афталар;
4.+Беднар афтасы;
5. Сеттонафтасы.
214. Бала 8 жаста. Қарап тексергенде: 3.6 тісті емдеуде, жансыздандыру мақсатымен мандибулярлы жансыздандырудан соң тістеп алғаннан кейін жарақаттық (декубитальды) ойық жара пайда болған. Сіздің емдеу әрекетіңіз?
1.+Кератопластикалық препараттар;
2. Кортикостероидты препараттар;3. Вирусқа қарсы препараттар;
4. Жансыздандырғыш заттар;
5. Антибиотиктерден жақпалар.
215. Бала 3 жаста. Қатты және жұмсақ таңдай шекарасында симметриялы ауыратын жаралар анықталды, борпылдақ фибриндік қақпен қапталған. Бұл өзгерістер тамақтандырудың қандай түрінде пайда болуы мүмкін?
1. Витаминдері мол тамақтарды қосу арқылы;
2. Сүт қоспаларымен тамақтандырғанда;
3.+Жасанды;
4. Табиғи;
5. Аралас.
216. Ауыз қуысының шырышты қабатының күйіктерінде ауызды шайқауда қолданады:
1. Метилен көгінің ерітіндісін;
2. Сутегі асқын тотығының ерітіндісін;
3. Қышқылдардың әлсіз ерітінділерін;
4.+Сода ерітіндісін;
5. Йод ерітіндісін.
217. Азот қышқылымен күйгенде некроз ошағы пленкасының түсі:
1. Ақшыл-сұр;
2.+Сары;
3. Қара;
4. Ақ;
5. Қызыл.
218. Cілтімен күйгенде бейтараптаушы заттар ретінде қолданылады:
1. 1% натрий гидрокарбонат ерітіндісі;
2. калий перманганатының әлсіз ерітіндісі;
3. 0,1% нашатыр спирт ерітіндісі;
4.+0,5% сірке қышқылының ерітіндісі;
5. 0,05% хлоргексидин ерітіндісі.
219. Қай ойық жара ұзақ баяу ағымымен, созылмалы соматикалық аурулардың болуымен ерекшеленеді?
1. Қатерлі ісік ойық жарасы;
2.+Трофикалық ойық жара;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Сифилистік ойық жара;
5. Милиарлы-жаралы туберкулез кезіндегі ойық жара
220. Қышқылдармен күйгенде бейтараптаушы заттар ретінде қолданылады:
1.+1% натрий гидрокарбонат ерітіндісі;
2. 0,5% лимон қышқылының ерітіндісі;
3. 0,5% сірке қышқылының ерітіндісі;
5. 0,01% тұз қышқылының ерітіндісі;
4. 0,05% хлоргексидин ерітіндісі.
221. 2 жастағы баланың 5.1, 6.1, 6.2 тістерін күмістегенде қызылиек күміс нитратымен күйді. Сіздің емдеу әрекетіңіз?
1. метилен көгі ерітіндісімен аппликация;
2.+ 2% натрий хлориді ерітіндісімен аппликация;
3. 4% прополис ерітіндісімен аппликация;
4. Натрий гипосульфатымен аппликация;
5. Антибиотикпен аппликация.
222. Ауыз қуысының шырышты қабатының жарақаты кезіндегі жергілікті ем:
1. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
2. Ауыз қуысын негіздік ерітінділермен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликациялар;
3.+Зақымдалған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен аппликация;
4. Ауыз қуысы гигиенасын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеувирусқа қарсы ем;
5. Ауыз қуысын шайқау.
223. Созылмалы механикалық жарақатты емдеуде ең алдымен не істеу қажет?
1. Шырышты қабатты кератопластиктермен өңдеу;
2. Антисептикалық өңдеу;
3. Ауыз қуысы санациясын жүргізу;
4. Жансыздандыру;
5.+Тітіркендіргішті жою.
224. Төменде көрсетілген аурулардың қайсысы тек қана балаларда кездеседі?
1. Көпіршік;
2.+Беднар афтасы;
3. Дәрілік стоматит;
4. Қызыл жалпақ теміреткі;
5. Көп түрлі жалқықты қызарма.
225. 4 айлық бала. Уақытынан ерте туылған, жасанды тамақтанады. Анасы баласының тынымсыз екеннін, тамақтанудан бас тартатынын айтты. Педиатр стоматологтың кеңесі керек екенін айтты. Объективті: қатты және жұмсақ таңдайдың шекарасында борпылдақ фибринозды қақпен жабылған, ауыратын эрозиямен жабылған. Сіздің емдеу тәсіліңіз:
1. Антигистаминды препараттарды тағайындау;
2. Вирустарға қарсы препараттарды тағайындау;
3. Саңырауқұлақтарға қарсы препараттарды тағайындау;
4.+Жарақаттық факторларды анықтап жою, ауыз қуысындағы ауру сезімін басу,
кератопластиктермен аппликация жасау;
5. Жарақаттық факторларды анықтау және жою, антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы
препараттар.
226. Төменде көрсетілген аурулардың қайсысы тек қана балаларда кездеседі?
1. Күлбіреуік;
2.+Беднар афтасы;
3. Дәрілік стоматит;
4. Қызыл жалпақ теміреткі;
5. Көп түрлі жалқықты қызарма.
227. 3 айлық бала. Анасы баласының тәбетінің төмендеуіне, мазасыздығына шағымданады. Ауыз қуысының шырышты қабатындағы қатты және жұмсақ таңдайдың шекарасында екі жақты сопақ пішінді жаралар бар, сұр қақпен жабылған, тез ауырады. Нақтама қойыңыз.
1.+Ауыз қуысы шырышты қабатының созылмалы механикалық жарақаты;
2. Қайталамалы герпестік стоматит;
3. Созылмалы атрофиялық кандидоз;
4. Жедел герпестік стоматит;
5. Жедел жалған мембраналық кандидоз.
228. Емханаға 2 айлық баласымен анасы келді. Қатты таңдайында түзілістің бар болғанына шағымданады. Анасының айтуы бойынша бала уақытынан ерте туылған. Объективті: жалпы жағдайы қанағыттанарлық. Қатты таңдайдың аймағында көлемі 2х2 қақпен жабылған түзіліс бар. Нақтама қойыңыз:
1. Қайталамалы герпестік стоматит;
2. Созылмалы герпестік кандидоз;
3. Созылмалы атрофиялық кандидоз;
4.+Созылмалы механикалық жарақат;
5. Жедел герпестік стоматит.
229. 3 жастағы бала ыстық тамақ ішіп ауыз қуысының шырышты қабатын күйдіріп алған. Еріннің, тілдің, қатты таңдайдың алдыңғы бөлігіның шырышты қабаты қызарып тұр, ісінген, тиіп кеткенде ауырады, шырышты қабаттың ақшыл түсті үзіліп кеткен аймақтары бар. Сіздің кеңесіңіз.
1. Антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы заттармен аппликация жасау;
2. Ауыз қуысының гигиенасы, жансыздандыру;
3. Жансыздандыру, шөптермен ауызға ванночкалар жасау;
4. Ферменттермен аппликация, ауыз қуысының гигиенасы;
5.+Аппликациялық жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, кератопластикалық заттармен
аппликация.
230. Ауруханаға 4 жастағы бала аузындағы ауру сезіміне шағымданып келді. Анасының айтуы бойынша жарты сағат бұрын бала асханада сірке қышқылын ішіп қойған. Ауыз қуысының кіреберісінің, ернінің шырышты қабаты қызарған. Төменгі ернінде 0,3х0,4 көлемді өліеттенген тін бар, ұстап көргенде тығыз. Ұрттың, тілдің түбірінің, жұтқыншақтың шырышты қабаты өзгеріссіз. Емді тағайындаңыз:
1.+Сілті еріндісімен бейтараптау, аппликациялық жансыздандыру, антисептикалық өңдеу,
кератопластиктермен аппликация;
2. Аппликациялық жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, кератопластиктермен аппликация;
3. Антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы заттармен аппликация;
4. Жансыздандыру, шөптермен аузын шайқау, ауыз қуысының гигиенасы;
5. Ферменттермен аппликация, ауыз қуысының гигиенасы.
231. Бала 8 жаста. Ас қабылдағанда, сөйлегенде ауру сезіміне шағымданады. Объективті: тілдің бетіне жақын көлемі 0,3х0,5 см шеттері тегіс емес ойық жара бар, түбі оңай алынатын фиброзды қақпен жабылған. Ойық жараның айналасындағы шырышты қабық ісінген, қызарған, сипап тексергенде ауырады. 5.4 5.5 тістердің сауыттары бұзылған. Тістердің айналасындағы шырышты қабық ақшыл-қызыл түсті. Нақтама қойыңыз:
1. Обыр ойық жарасы;
2. Мерездік ойық жара;
3. Трофикалық ойық жара;
4.+Жарақаттық ойық жара;
5. Миллиарлы-ойық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жара.
232. 2,5 жастағы балада ауыз қуысының шырышты қабығы 52, 51, 61, 62 тістердің аймағындағы өтпелі қатпар 30% күміс нитратымен күйіп қалған. Объективті: 52, 51, 61, 62 тістердің аймағындағы өтпелі қатпардың шырышты қабаты қызарған, ақшыл түсті шырышты қабатының үзілген аймақтары анықталды. Сіздің емдеу тәсіліңіз:
1. Анестетикпен аппликация;
2. «Касторов» майымен аппликация;
3. Шөп қайнатпаларымен аппликация;
4.+2-3 % натрий хлориді ерітіндісімен аппликация;
5. 3% аммоний көмірқышқыл ерітіндісімен аппликация.
233. 3 жастағы бала ауыз қуысында 7.5 тістің аймағындағы өтпелі қатпардың шырышты қабаты резорцин-формалин пастамен күйіп қалған. Объективті: ауыз қуысында 75 тістің аймағындағы өтпелі қатпардың шырышты қабаты қызарған, ақ дақтардың пайда болуы, шырышты қабықтың созылып тұрғаны анықталды. Сіздің емдеу тәсіліңіз:
1. Анестетикпен аппликация;
2. Шөп қайнатпаларымен аппликация;
3. «Касторов» майымен аппликация;
4. 2-3 % натрий хлорид ерітіндісімен аппликация;
5.+3% аммоний көмірқышқылының ерітіндісімен аппликация.
234. 4 жастағы бала төменгі ернінің аймағында ауыз қуысының шырышты қабатын йод тұнбасымен күйдіріп қалған. Объективті: төменгі ернінің аймағындағы ауыз қуысының шырышты қабаты қызарған, шырышты қабаттың созылып тұрғаны анықталды. Емін жүргізіңіз.
1. Анестетикпен аппликация;
2. Шөп қайнатпаларымен аппликация;
3. 2-3 % натрий хлорид ерітіндісімен аппликация;
4.+1% натрий гидрокарбонат ерітіндісімен аппликация;
5. 3% аммонийдің көмірқышқыл ерітіндісімен аппликация.
235. Қандай ойық жара ауыру сезімімен, жұмсақ, желінген жиектерімен, сары түсті дәнді түбімен ерекшеленеді (Трель дәндері)?
1. Обыр ойық жарасы;
2. Мерездік ойық жара;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Трофикалық ойық жарасы;
5.+Миллиарлы-ойық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жарасы.
236. Қандай ойық жараның түбі тығыз, жиектері тегіс, түбі жылтыр, түсі піспеген ет тәрізді, жылтыр (майлы), ауру сезімі жоқ:
1. Обыр ойық жарасы;
2.+Мерездік ойық жара;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Трофикалық ойық жарасы;
5. Миллиарлы-ояық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жарасы.
237. Қандай ойық жара тығыз мүйізгектенетін жиектерімен, түсті орамжапыраққа ұқсас патологиялық тіндердің өсіп кетуімен ерекшеленеді. Түбі тығыз:
1.+Обыр ойық жарасы;
2. Трофикалық ойық жарасы;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Мерездік ойық жара;
5. Миллиарлы-ояық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жарасы
238. Қандай ойық жара ұзақ ағымымен, созылмалы соматикалық аурулардың болуымен ерекшеленеді:
1. Миллиарлы-ояық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жарасы;
2.+Трофикалық ойық жарасы;
3. Жарақаттық ойық жара;
4. Мерездік ойық жара;
5. Обыр ойық жарасы.
239. Қандай ойық жара жарақатпен байланысымен, қабыну инфильтратының болуымен, зақымдалған аймақтың ауыратынымен ерекшеленеді:
1. Миллиарлы-ояық жаралы туберкулез кезіндегі ойық жарасы;
2. Трофикалық ойық жарасы;
3.+Жарақаттық ойық жара;
4. Мерездік ойық жара;
5. Обыр ойық жарасы.
№ 9 тақырып: «Ауыз қуысының шырышты қабатының жұқпалы және жүйелі аурулары бар кезіндегі өзгерістері. Клиникасы, емі».
240. Бала 12 жаста. Қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Қарап тексергенде жайылмалы пародонт қабынуы анықталды. Анасының айтуы бойынша баласы соңғы кездері көп шөлдейді, сұйықтықты көп мөлшерде ішеді. Сіздің кеңесіңіз:
1. Құрамында фторы бар препараттарды тағайындау;
2.+Эндокринологтың кеңесі;
3. Невропатологтың кеңесі;
4. Ауыз қуысын сауықтыру;
5. Ортодонттың кеңесі.
241. Дифтериямен ауыратын балаларға медициналық көмекті көрсететін мекемені анықтаңыз:
1. Үйде;
2. Балалар емханасы;
3. Балалар диспансері;
4. Балалар ауруханасы;
5.+Балалардың жұқпалы аурулар ауруханасы.
242. Қандай ауру кезінде қатты және жұмсақ таңдайдың шырышты қабатында энантемалар пайда болады, кіші азу тістерінің аймағындағы ұртының шырышты қабатында көлемі 1 мм дейін ұсақ ақ түстідақтар пайда болған, инфильтрацияланған шырышты қабаттан көтеріңкі орналасқан, жұқа сызықпен қоршалған:
1. Жедел герпетикалық стоматит;
2. Инфекциялық мононуклеоз;
3. Скарлатина;
4. Дифтерия;
5.+Қызылша.
243. Қандай ауруға бадамша бездердің, аңқаның, таңдай доғаларының, мұрынның, жұтқыншақтың, мұрын-жұтқыншақтың шырышты қабаты ісінуі, қызаруы тән? Сұр түсті қақ қиын алынады, алынған кезде астында жаралы беті ашылады. Жақастылық лимфа түйіндерінің лимфадениті:
1. Инфекциялық мононуклеоз;
2. Скарлатина;
3.+Дифтерия;
4. Қызылша.
5. Баспа;
244. Қандай аурудың ауыр ағымы кезінде іріңді отиттің, самай-төменгі жақ буынының артриті дамиды:
1. Инфекциялық мононуклеоз;
2.+Скарлатина;
3. Желшешек;
4. Дифтерия;
5. Қызылша.
245. Қандай ауру кезінде анатоксин тағайындайды:
1. Жедел герпетикалық стоматит;
2. Скарлатина;
3. Желшешек;
4.+Дифтерия;
5. Қызылша.
246. Қандай ауру кезінде рентгенограммада «кратер тәрізді», «воронка тәрізді» жанында жатқан жақтың денесіне жайылмайтын, тістерді қоршап жатқан сүйек тінінің деструкциясы анықталады:
1. Папийон-Лефевр синдромы;
2. Иммуноглобулинемия;
3.+Қант диабеті;
4. Нейтропения;
5. Акатализия.
247. Бала 8 жаста. Дәрігер-стоматолог жедел лейкозға тән ауыз қуысының шырышты қабатындағы өзгерістерді анықтады. Төменде көрсетілген аурулардың қайсысымен салыстырмалы нақтаманы жүргізген НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1. Дәрілік стоматит, Лайелл синдромы;
2. Көп түрлі жалқықты қызарма, Бехчет синдромы;
3. Жедел герпетикалық стоматит, қызылиектің өсе қабынуы;
4. Қайталамалы герпетикалық стоматит, Стивенс-Джонсон синдромы;
5.+Ойық жаралы-өліеттенген Венсан стоматиті, қызылиектің өсе қабынуы.
248. 4 жастағы балада дене температурасы 380-390С дейін жоғарылағаны анықталды. Ауырғанының бірінші күнінен бастап мойын лимфа түйіндерінің ұлғайғаны, ауыратыны, тығыз болғаны анықталды. Беті домбыққан, қабақтары ісінген, мұрынмен тыныс алуы қиындаған. Аңқасы қызарған, көкшілденген. Таңдай және тіл бадамша бездері ісінген, тығыз, сары түсті төмпешікті қақпен жабылған, оңай алынады. Қызылиектің катаральды қабынуы. Теріге геморрагиялық бөртпелер шыққан. Бүйрек пен өті ұлғайған. Нақтама қойыңыз:
1. Қызылша;
2. Дифтерия;
3. Скаралтина;
4.+Инфекциялық мононуклеоз;
5. Жедел герпетикалық стоматит.
249. Ауру ауыз қуысының шырышты қабатының геморрагияларымен, ойық жаралы-өліеттенген үрдістермен, қызылиектің гиперплазиясымен, аймақтық лимфа түйіндерінің ұлғаюымен, қан көрсеткіштерінің өзгерістерімен сипатталады. Ауруды атаңыз:
1. Дәрілік стоматит;
2.+Жедел лейкоз;
3. Скарлатина;
4. Дифтерия;
5. Қызылша.
250. Бала 5 жаста. Дене температурасының 38,50С дейін жоғарылауына, басының ауруына, әлсіздікке, тамағының ауруына шағымданады. Кенеттен ауырып қалған. Қарап тексергенде: бадамша бездердің, доғалардың, кіші тілшенің қызаруы, ісінгені анықталды. Қақ тығыз, қиын алынады. Жақастылық лимфа түйіндері ұлғайған, сипап тексергенде ауырады. Бала дифтерия нақтамасымен балалардың жұқпалы ауруханасына жатқызылды. Жергілікті емді тағайындаңыз:
1. Дифтериялық анатоксин, иммуностимуляторлар;
2. Антибиотиктер, дәрумендер, десенсибилизациялық препараттар;
3.+Жансыздандыру, антисептикалық препараттар, кератопластиктер;
4. Гормональды, кератопластикалық препараттар, иммуностимуляторлар;
5. Жансыздандырғыш, антисептикалық препараттар, дифтериялық анатоксин.
251. 3 жастағы бала, гематологтың кеңесіне жіберілген, жедел лейкоз деген нақтама қорытындыланды. Осы аурудың белгілерін атаңыз:
1. Афталар, бет терісіндегі бөртпелер;
2. Қатты таңдайдағы энантемелар, Филатов-Коплик дақтары;
3. Қатты және жұмсақ таңдайдың шекарасындағы энантемалар;
4.+Ауыз қуысының шырышты қабатының геморрагиясы, қызылиектің гиперплазиясы, ойық
жаралы-өліеттенген үрдістерге бейімділік;
5. Бадамша бездердің, тілшіктің шырышты қабатының некрозы, мойын түйіндерінің лимфадениті
252. Инфекциялық мононуклеоздың қоздырғышын атаңыз:
1.+Вирус;
2. Бактериялар;
3. Саңырауқұлақ;
4. Қарапайымдылар;
5. Ашытқы тәрізді саңырауқұлақ Candida.
253 Ауыр интоксикация және жоғары дене температурасы, ауыз қуысының, жыныс мүшелерінің, көздің шырышты қабатының зақымдануының қайталамалы түрі қай синдромға тән? Теріде түйінді эритема тәрізді, пиодермия бөртпелері бар:
1.+Бехчет синдромы;
2. Сеттон синдромы;
3. Лайелл синдромы;
4. Гетчинсон синдромы;
5. Стивенс-Джонсон синдромы.
254. 10 жастағы балаға Бехчет синдромы деген нақтама қойылған. Баланы қандай емдеу мекемесіне жіберу керек:
1. Аллергиялық орталыққа;
2. Жұқпалы аурулар ауруханасына;
3. Тері-венерологиялық диспансеріне;
4.+Көп профильді балалар ауруханасының көз бөліміне;
5. Көп профильді балалар ауруханасының гематологиялық бөліміне
255. Скарлатинаның қоздырғышын атаңыз:
1.+Гемолитикалық стрептококк;
2. Қарапайым герпес вирусы;
3. Фильтрленетін вирус;
4. Леффлер таяқшасы;
5. Кокксаки вирусы.
256. Дифтерияның қоздырғышын атаңыз:
1.Гемолитикалық стрептококк;
2. Қарапайым герпес вирусы;
3. Фильтрленетін вирус;
4.+Леффлер таяқшасы;
5. Кокксаки вирусы.
257. Балалардағы Беднар афтасының пайда болу себептері:
1. Леффлер таяқшасы;
2. Қарапайым герпес вирусы;
3. Ашытқы саңырауқұлақ Candida;
4.+Созылмалы механикалық жарақат;
5. Ағзаның аутофинфекцияға сенсибилизациясы.
258. Филатов-Коплик дақтары қай ауруда байқалады:
1. Сүттеме;
2.+Қызылша;
3. Скарлатина;
4. Көп түрлі жалқықты қазырма;
5. Жедел герпестік стоматит.
259. Қызылшаның жұғу жолдары:
1. Тамшылы;
2. Тұрмыстық;
3. Құрсақ ішілік;
4.+Ауалы-тамшылы;
5. Тамшылы-жанаспалы.
260. Емханаға 4 жастағы баланың ата-анасы келді. Баласының ас қабылдаудан бас тартатынына, дене қызуы 37,50С жоғарылағанына шағымданады. Бала әлсіз, бозғылт. Объективті: ауыз қуысында ұртының шырышты қабатында және жоғарғы үлкен азу тістердің аймағында ақ-сары түсті дақтар бар, эпителийдің бетінен жоғары орналасқан. Мақта анжысымен алынбайды. Жұмсақ таңдайдың шырышты қабатында энантемалар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Баспа;
2.+Қызылша;
3. Дифтерия;
4. Желшешек;
5. Скарлатина.
261. 5 жастағы балаға дифтерия деген болжам нақтама қойылды. Қорытынды нақтаманы қою үшін қандай зерттеуді міндетті түрде жүргізу керек:
1.+Бактериологиялық;
2. Рентгенологиялық;
3. Иммунологиялық;
4. Копрологиялық;
5. Аллергиялық.
262. Бала 5 жаста. Кеңеске келген. Қарап тексергенде жұмсақ таңдайының ортасында ұсақ бөртпелері бар, аңқасы шырышты қабатының айқын қызарып тұрғаны анықталды. Катаральды қызылиек қабынуы. Тілі тегіс, жылтыр, эпителидің десквамациясы айқын. Нақтама қойылды:
3. Сүттеме;
1. Қызылша;
2. Дифтерия;
4. Желшешек;
5.+Скарлатина.
263. Скарлатинаны қандай аурулармен салыстыру керек?
1.+Баспа, қызылша, қан ауруымен, дифтерия;
2. Сүттеме, инфекциялық мононуклеоз;
3. Көпіршік, ЖГС, дәрілік стоматит;
4. Баспа, сүттеме, қан ауруы;
5. Сүттеме, ЖГС.
264. Дифтерияны қандай аурулармен салыстыру керек?
1.+Баспа, қан аурулары, инфекциялық мононуклеоз, ЖГС, скарлатина;
2. Жедел жалған мембраналық кандидоз, инфекциялық мононуклеоз;
3. Баспа, жедел жалған мембраналық кандидоз, қан ауруы;
4. Жедел жалған мембраналық кандидоз, скарлатина;
5. Көпіршік, ЖГС, дәрілік стоматит.
265. Бала 3 жаста. Тамағындағы ауру сезіміне, аузынан жағымсыз иістің шығуына шағымданады. Ауыз қуысында: бадамша бездері, таңдай доғалары ісінген, қызарған, үлкен жаралы бетте фиброзды қақпен аймақтары, қақ шіріп сарғайған массадан құралады. Бактериологиялық зерттеу кезінде Лефлер таяқшалары анықталды. Нақтама қойыңыз:
1. Ойық жаралы-өліеттенген Венсан стоматиті;
2. Инфекциялық мононуклеоз;
3. Жедел лейкоз;
4. Герпангина;
5.+Дифтерия.
266. Қандай ауруда катаральды қызылиек қабынуымен бірге кезекпен бөртпелер пайда болады: I күні-бетінде, құлақ артында, мойнында; II күні-денесінде; III –қол-аяғында:
1. Көптүрлі жалқықты қызарма;
2. Дәрілік стоматит;
3. Желшешек;
4. Дифтерия;
5.+Қызылша.
267. Скарлатина кезінде ауыз қуысының жергілікті емі:
1. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы терапия;
2. Сілті ерірінділерімен ауыз қуысын өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
3. Зақымдалған аймақты жансыздандыру, себепші факторларды жою, кератопластиктермен
аппликация;
4.+Ауыз қуысының гигиенасын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеу, негізгі ауруды
емдеу;
5. Жансыздандыру, кератопластиктермен аппликация.
268. Қызылшаны қандай аурулармен салыстыру керек:
1. Ауыз қуысының қайталамалы афтасы;
2. Беднарафтасы, дифтерия, скарлатина;
3.+Жедел герпетикалық стоматит, скарлатина;
4. Дәрілік стоматит, жедел лейкоз, желшешек;
5. Көп түрлі жалқықты қызарма, инфекциялық мононуклеоз.
269. Бала 7 жаста. Қарап тексергенде: қатты және жұмсақ таңдайдың шырышты қабатында қызыл түсті дақтар, пішіні дұрыс емес - энантемалар, ұртында жіңішке ашық-қызыл түсті сызықпен шектелген, тампонмен алынбайтын – Филатов–Коплик дақтары анықталды.
Төменге көрсетілген нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Жедел жалған мембраналық кандидоз, орташа дәрежелі ауырлықта;
2. Жедел герпетикалық стоматит;
3. Сәулелік зақымданулар;
4. Скарлатина;
5.+Қызылша.
№ 10 тақырып: «ЖҚТБ және спецификалық аурулардың балалардың ауыз қуысының шырышты қабатындағы көріністері. Нақтамалау әдістері, клиникалық ағымының ерекшелігі және алдын алу».
270. Ауыз қуысының шырышты қабатындағы қатты шанкрдың көрінісі:
1. Табаны дәнді, жиектері тығыз беткей ойық жара;
2. Табаны өліеттенген, пішіні дұрыс эрозия немесе ойық жара;
3. Дұрыс пішінді, беті алынбайтын, өліеттенген қақпен жабылған эрозия;
4. Негізінде жұмсақ инфильтраты бар, табаны дәнді,саңылау тәрізді пішінді ойық жара;
5.+Негізінде тығыз инфильтраты бар, табаны таза, дұрыс домалақ пішінді ойық жара немесе эрозия.
271. Екіншілік мерездің клиникалық белгілері:
1. Іріп кеткен сүтке ұқсас эрозиялар мен папулалар;
2. Ауыз қуысындағы көпіршіктер, терідегі бөртпелер, аймақтық лимфаденит;
3. Көпіршіктер, ауыз қуысында жаралар, аймақтық лимфаденит, терідегі бөртпелер;
4.+Ауыз қуысының және аңқаның шырышты қабатында шектелген жаралы және ақ папулалар,
терідегі бөртпелер, аймақтық лимфаденит;
5. Өзгермеген ауыз қуысының шырышты қабатында ақшыл-көктүсті, топталып орналасқан папулалар.
272. Үшіншілік мерездің клиникалық белгілері:
1.+Зақымдалған тығыз жеке инфильтраттар;
2. Түйінге ұқсас тығыз жеке инфильтраттар;
3. Түйінге ұқсас көптеген ұсақ инфильтраттар;
4. Көптеген тығыз инфильтраттар, лимфаденит;
5. Гиперкератоз ошақтарымен көптеген тығыз инфильтрат.
273. Мерездің зертханалық нақтамалау әдістерін көрсетіңіз:
1. Иммуноблотинг;
2. Манту реакциясы;
3.+Вассерман реакциясы;
4. Тікелей агглютинация реакциясы;
5. Тікелей емес агглютинация реакциясы.
274. Сіздің мерезге күдіктенген кезіңіздегі дәрігерлік әрекетіңіз:
1. Кератопластиктерді тағайындау;
2. УКС-мен зақымдалу ошағын сәулелендіру;
3. Саңырауқұлаққа қарсы препараттарды тағайындау;
4.+Микрореакцияға қан анализі, дерматологтың кеңесі;
5. Зақымдалу ошағының астына 1% никотин қышқылының ерітіндісімен екпе жасау.
275. Науқастан туберкулездің белсенді түрін анықтаған кездегі сіздің дәрігерлік әрекетіңіз:
1.+Арнайы мекеменің жағдайында емделу, ауыз қуысын сауықтыру, жергілікті тітіркендіретін
факторларды жою;
2. Емдеу шараларының кешені тек қана стоматологиялық емхана жағдайында жасалады;
3. Жансыздандыратын, препараттар, антисептиктер, кератопластиктер;
4. Арнайы емді қажет етпейді;
5. Үй жағдайында емделу.
276. Ақшыл түсті, ауырмайтын, негізде тығыз инфильтраты бар,шырышты қабаттан көтеріңкі орналасқан,диаметрі 1 см папула қай ауруға тән:
1.+Мерез;
2. Лейкоплакия;
3. Кандидомикоз;
4. Көп түрлі жалқықты қызарма;
5. Ауыз қуысының қайталамалы афтасы.
277. Жақсүйек альвеола өсіндісінің шырышты қабатдағы қатерлі түзілістеріне күдіктенгенде қандай зерттеу әдісін жүргізген дұрыс:
1. Биохимиялық және цитологиялық;
2. Серологиялық және биохимиялық;
3. Биохимиялық және рентгенологиялық;
4. Серологиялық және рентгенологиялық;
5.+Рентгенологиялық және цитологиялық.
278. Тілдің жарақаттық зақымдалуын және обырдың ойық-жаралы түрінде салыстырмалы нақатаманы жүргізгенде ең шешуші әдіс:
1. Анамнезді жинау;
2. Ауыз қуысын қарап тексеру;
3.+Цитологиялық зерттеудің нәтежесі;
4. Биохимиялық зерттеудің нәтижесі;
5. Рентгенологиялық зерттеудің нәтижесі.
279. Балалардағы АИВ-инфекциясының клиникалық көрінісі орташа алғанда қай жаста пайда болады:
1. Босанғаннан кейін 1 айдан соң;
2. Босанғаннан кейін 2 айдан соң;
3. Босанғаннан кейін 3 айдан соң;
4. Босанғаннан кейін 4 айдан соң;
5.+Босанғаннан кейін 5 айдан соң.
280. АИВ вирусы жылдам инактивацияланады:
1.+Эфирмен, ацетонмен, этил спиртімен, 0,2% натрий гипохлорид ерітіндісімен;
2. Ультракүлгін сәулесімен;
3. Иондайтын радиациямен;
4. Фурациллинмен, 0,05% калий перманганаты ерітіндісі;
5. Резорцинмен, эвгенолмен, йодоформмен
281. АИВ-кандидозының гиперпластикалық түрін салыстыру керек:
1. Қайталамалы герпетикалық стоматитпен;
2. Созылмалы атрофиялық кандидозбен;
3.+Веррукозды лейкоплакиямен;
4. Белдемелі герпеспен;
5. Созылмалы герпеспен.
282. Түкті лейколпакия кезінде ауыз қуысының шырышты қабатында пайда болады:
1.+Ақ түсті сызықтар, қатпарлар, түктер түрінде гиперкератоз аймақтары;
2. Қырып алғанда оңай алынатын ақ түсті сүзбе тәрізді қақ;
3. Тор тәрізді суретті құрайтын папулезді бөртпелер;
4. Қырып алғанда қиын алынатын қабыршақ тәрізді қақ;
5. Буллезді бөртпелер.
283. Балалардың перинатальды АИВ-инфекциясы кезіндегі инкубациялық кезеңі созылады:
1. 8 ай;
2. 10 ай;
3.+12 ай;
4. 14 ай;
5. 16 ай.
284. Гемотрансфузия кезінде жұқтырылған балалардың инкубациялық кезеңі қанша уақытқа созылады:
1. 30 ай;
2. 35 ай;
3.+41 ай;
4. 45 ай;
5. 50 ай.
285. АИВ-инфекция дегенеміз:
1. Қарапайым герпес вирусы;
2. Құрамында ДНК-сы бар вирус;
3.+Ретровирустар тұқымына жатады, құрамында РНК-сы бар вирусы;
4. Фильтрлік вирус;
5. Коксаки А вирусы.
286. Балалардың ЖҚТБ зақымдалуы:
1. Тамшылы;
2. Тұрмыстық;
3.+Жатырішілік;
4. Ауалы-тамшылы;
5. Жанаспалы, тамшылы.
287. АИВ-зақымдалудың көзі:
1.+АИВ-инфекциямен ауыратын науқастар (ЖҚТБ ауыратын науқастар);
2. АИВ антиденелерінің тест нәтижелерімен донордың қаны;
3. Қанды соратын құрттар (маса, бит);
4. Үй жануарлары;
5. Кеміргіштер.
288. ЖҚТБ кезінде эпидемиологиялық қауіпті көрсетіңіз:
1. Жатыр сұйығы, сілекей;
2. Жұлын миы, сілекей;
3. Сілекей, көз жасы;
4. Зәр, емшек сүті;
5.+Қан, сперма.
289. ЖҚТБ келесі жолдармен жұғады:
1. Жыныстық қатынас жолымен, транспланцентарлы, қан соратын құрттар (маса, биттер);
2. Жыныстық қатынас жолымен, жанаспалы-тұрмыстық, ауалы-тамшылы;
3. Жыныстық қатынас жолымен, трансфузионды, донорлық ағзалармен;
4. Жыныстық қатынас жолымен, жанаспалы-тұрмыстық парентеральды;
5.+Жыныстық қатынас жолымен, парентеральды, транспланцентарлы.
290. АИВ-инфицирленген анасынан баласының зақымдануы қай жағдайда болады:
1. ЖРВА, гриппен анасының ауырған кезінде;
2. Жасанды тамақтандырғанда (ыдыс-аяқ арқылы);
3. Балаға қарау мен тұрмыстық қатынасты жүргізген кезде;
4.+Құрсақ ішілік кезеңде, босану кезінде, емшекпен тамақтандырғанда;
5. Анасының антибиотиктер, сульфаниламидтер препараттарын қабылдаған кезде.
291. АИВ-инфекцияға күдіктенген кезде қандай зерттеуді нақтамды қорытындылау үшін қолданады:
1. Аллергиялық;
2. Гистологиялық;
3. Биохимиялық;
4.+Серологиялық;
5. Цитологиялық.
292. Аймақтық лимфа тамырларын зерттеу кезінде анықтау керек:
1. Қызаруын;
2. Тереңдігін;
3. Орналасуын;
4.+Ауыратынын;
5. Абсцесстенуін.
293. Ауыз қуысының АИВ-инфекциясы кезінде жиі байқалады:
1.+Кандидоз;
2. Дәрілік стоматит;
3. Жарақаттық стоматит;
4. Стивенс-Джонсон синдромы;
5. Көп түрлі жалқықты қызарма.
294. Медицина қызметкерлерінің АИВ-инфицирленуі болуы мүмкін:
1. Қолғаптың жыртылып кеткенінде, қолды мұқият жуу және жаңа қолғап кию;
2.+Теріні жарақаттап алғанда (кесіп алғанда, екпе жасағанда);
3. АИВ-инфицирленгенмен сөйлескенде;
4. Қорғаныш көзілдірігімен жұмыс істеу;
5. Қолғаппен жұмыс істегенде.
295. АИВ-инфицирленген науқасты емдеу барысында стоматолог нені қолданбау керек:
1. Механикалық бормашина;
2. Эндодонтиялық аспаптар;
3. Сілекейді сорып алғыш;
4.+Турбинды ұштықтар;
5. Рентгенография.
296. АИВ-инфицирленген науқастың қаны немесе биологиялық сұйықтығы медициналық қызметкерлердің көзінің шырышты қабатына тиіп кетсе жуып-шаю үшін нені қолдану керек:
1. 70% спирт;
2. Дистилденген су;
3. 1% проторгол ерітіндісі;
4.+1% бор қышқылының ерітіндісі;
5. 3% сутегінің асқын тотығының ерітіндісі.
297. Қанның немесе басқа биологиялық сұйықтықтың мед қызметкерлердің ауыз қуысының шырышты қабатына тиіп кеткенде шайқау үшін нені қолданады:
1. Трипсин;
2. Дистилленген су;
3.+1% проторгал ерітіндісі.
4. 1% бор қышқылының ерітіндісі;
5. 3% сутегінің асқын тотығының ерітіндісі.
298. Түктілей койкоплакияны салыстыру керек:
1.+Созылмалы гиперластикалық кандидоз;
2. Созылмалы механикалық жарақат;
3. Созылмалы атрофиялық кандидоз;
4. Декубитальды жарамен;
5. Жарақаттық стоматит.
299. АИВ-инфицирленген науқасқа алғашқы медициналық көрсету кезінде дәрілер қорапшасында медицина қызметкерлерінің жұмысында не қолданылады:
1. 1% раствор серной кислоты;
2.+5% йод спиртінің ерітіндісі;
3. Химотрипсин;
4. Метилен көгі;
5. Резорцин.
Тақырыбы № 11: «Балалардағы ауыз қуысының шырышты қабатының вирусты аурулары. Жедел герпетикалық стоматит. Клиникалық ағымының ерекшелігі, емі. Алдын-алу».
300. Жедел герпетикалық стоматитінің басылу кезеңінде қандай шаралар қолдану керек?
1. Қызуды түсіретін, антисептикалық препараттар;
2. Десенсибилизирлейтін препараттар;
3. Аналгезиялық, вирусқа қарсы;
4. Саңырауқұлаққа қарсы;
5.+Кератопластиктер.
301. Балалардағы жедел герпетикалық стоматиттің секпе кезеңіндегі физиоемнің көрсеткіштері?
1. УВЧ-терапия;
2.+УФО-терапия;
3. Дарсонвализация;
4. Парафинотерапия;
5. Электрофорез, массаж.
302. Жедел герпетикалық стоматиттің катаральды кезеңінде қандай препарат тағайындайсыз:
1. Кератопластиктер;
2. + Вирусқа қарсы препараттар;
3. Антисептикалық препараттар;
4. Протеолитикалық препараттар;
5. Саңырауқұлаққа қарсы препараттар.
303. Бала 3 жаста. Жедел герпетикалық стоматит нақтамасы қойылған. Салыстырмалы нақтама жүргізіңіз:
1.+Көптүрлі жалқықты эритема, герпетикалықбаспа, дифтерия;
2. Ауыз қуысы шырышты қабатының жарақаты;
3. Десквамативті глоссит;
4. Эксфолиативті хейлит;
5. Беднар афталары.
304. Жедел герпетикалық стоматиттің қандай түрінде ішке, вирусқа қарсы препараттар тағайындалады:
1. Ремиссия;
2.+Ауыр түрінде;
3. Жеңіл түрінде:
4. Кез-келген түрде;
5. Тағайындауға қарсы көрсеткіш.
305. Жедел герпетикалық стоматиттің жеңіл түрінде қандай дәрілік препараттар қолданылады?
1. Тетрациклин тізбегіндегі антибиотиктер;
2. Саңырауқұлаққа қарсы препараттар;
3.+Вирусқа қарсы препараттар;
4. Жансыздандырғыш заттар;
5. Кератопластиктер.
306. ЖГС кезінде, төменде келтірілген дәрілердің қайсысы қолданылады?
1. Низорал, риодоксал, диазолин, декарис;
2. Диазолин, тавегил, дипразин, фенкарол;
3. Зовиракс, госсипол, миконаз, супрастин;
4.+Бонафтон, теброфен, флоренал, ацикловир;
5. Қызылмай, ретинол, солкосерил, метилурацил.
307. ЖГС-тің қандай түрінде, иммуностимуляциялайтын препараттарды қолданған жөн?
1. Тағайындауға қарсы көрсеткіш;
2. Кез-келген түрінде;
3. Орташа түрінде;
4. Жеңіл түрінде;
5.+Ауыр түрінде.
308. ЖГС-тің жеңіл түрінде, физиоемнің қандай түрі қолдануға болады?
1.+УФО;
2. УВЧ;
3. Вакуум- массаж;
4. Флюктуоризация;
5. Дарсонвализация.
309. ЖГС-тің жергілікті еміне қандай препараттар қолданған жөн?
1. Трипсин, химотрипсин;
2. Солкосерил, метилурацил;
3. Пропосол, каметон, ливиан;
4.+Оксолин, алпизарин, госсипол;
5. Қызылмай, масло шиповника, облепихи.
310. ЖГС кезінде, аурудың аяқталуы кезеңінде, қай препаратты жергілікті ем үшін қолданған жөн?
1. Протеолитикалық және аналгезиялаушы заттар;
2. Вирусқа қарсы және ауру сезімін басатын заттар;
3.+Кератопластиктер, ауыз қуысын гигиеналық күту;
4. Антисептикалықжәне десенсибилизациялаушы ем;
5. Жансыздандыружәнеқызуды төмендетуші препараттар.
311. Бала 1,5 жаста, ауырғанына 4 күн болған, дене қызуы 38,50С ден 400С дейін ауытқуда, ас қабылдамайды, ұйқысы жоқ. Бет терісінде, көптеген көпіршікті секпелер бар(көпіршіктер, жұқа жаралар). Ауыз қуысы шырышты қабатында көптеген біріккен жұқа жаралар, тіс сауыты, ісінген қызылиектен көрінбей қалған. Лимфаденит және жақасты, мойын түйіндері ұлғайған.Салыстырмалы нақтама жүргізініз:
1.+Медикаментозды стоматит;
2. Инфекционды монокуклеоз;
3. Қызамық кезіндегі стоматит;
4. Дифтерия кезіндегі стоматит;
5. Скарлатина кезіндегі стоматит.
312. Бала ЖГС жайлы 1 апта емделген, сізге қабылдауға келді. Мамасында шағымы жоқ. Анықталды: жалпы жағдайы қанағаттандырлық. Шырышты қабатында, бірегейлік жұқа жаралар, қақтар жоқ, гиперемия жоқ, пальпацияда ауру сезімі жоқ. Тіс аймағында катаральды гингивит көрінісі бар. Ем тағайынданыз:
1.+Кератопластиктер;
2. Саңырауқұлаққа қарсы ем;
3. Вирусқа қарсы препараттар;
4. Жалпы әлдендіруші препараттар;
5. Десенсибилизациялаушы препараттар.
313. Афта –мына ауру кезіндегі элемент:
1.+Жедел герпетикалық стоматит;
2. Кандидозды стоматит;
3. ВИЧ- инфекция;
4. Туберкулез;
5. Қызамық.
314. Ауыз қуысына аппликациялық жансыздандыру жасау үшін қандай дәрі қолданылады:
1. Қызылмай;
2. Леворин жақпасы;
3. Теброфен жақпасы;
4.+Анестезин жақпасы;
5. Метилурацил жақпасы.
315. Ауыз қуысының шырышты қабатының вирусты ауруларына жатады:
1. Вирусты сүйелдер, медикаментозды стоматит;
2. Жедел герпетикалық стоматит, Лайелл синдромы;
3. Медикаментозды стоматит, қайталамалы герпетикалық стоматит;
4.+Герпестік баспа, жедел герпестік стоматит, вирусты сүйелдер;
5. Көптүрлі жалқықты эритема, қайталамалы афталар,Стивенс-Джонсон синдромы;
316. Қабылдау бөлмесіне 8 айлық баласы бар ана келді, ол баласының қызуының 400С жоғарлауына, тамақтан бас тартуына, лоқсу, құсу болатынына шағымданды. 2 күн бойы ауырып жүр. Мед. көмекке жүгінбеген. Ауыз қуысында жаралы-өліеттенген гингивостоматит, терісінде, ауыз айналасында көлемді жаралар, көпіршікті бөртпелер. Жақасты және мойын лимфа түйіндерінің лимфадениті. Нақтама қойыңыз:
1. Ауыр деңгейдегі жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Орташа ауырлықтағы медикаментозды стоматит;
3.+Ауыр түріндегі жедел герпестік стоматит;
4. Көптүрлі жалқықты қызарма;
5. Герпетикалық ангина.
317. Бала 2 жаста. Ас қабылдағанда пайда болатын ауру сезіміне шағымданды. Бала боз, тынымсыз, дене қызуы 38,50С. Қарап тексеру барысында, еріннің шырышты қабатында, тілде гиперемия және көптеген жұқа жаралар байқалады, жедел катаральды гингивит көрінісі. Жақасты лимфа түйіндері ұлғайған, ауру сезімі бар. Нақтама қойыңыз:
1. Жарақаттық стоматит;
2. Медикаментозды стоматит;
3.+Жедел герпестік стоматит;
4. Созылмалы механикалықжарақат;
5. Жедел псевдомембранозды кандидоз.
318. Жедел герпестік стоматит нақтамасын қоюда қандай клиникалық белгілер міндетті түрде болады:
1. Ауыз қуысы шырышты қабатының гиперемиясы,тілдегі, еріндегі көлемді жұқа
жаралар,терісінде дақтар, көпіршіктер, кокардалар;
2. Нүктелік немесе ошақты дақтар, олар оңай алынады, тіліндегі қақтар, ұртындағы, еріндегі;
3. Бадамшаларда, ретромолярлы аймақта гиперемия, қызылиектің ісінуі, сұр қиын алынатын
қабыршықтар;
4. Ауыз қуысы шырышты қабатының гиперемиясы жұмсақ таңдайдағы майда нүктелі дақтар;
5.+Гиперемия, қызылиектің ісінуі, ауыз қуысы шырышты қабатындағы жекелеген жаралар,
лимфаденит, катаральды гингивит.
319. 3 жастағы бала бронхитпен ауырған, ауруханадан шыққаннан кейін 1 апта өткен соң дене қызуы 380С көтерілген. Бала мазасыз, астан бас тартады, педиатр ЖРА диагнозын қойған және ем тағайындалған. 3-күні еріннің қызыл жиегінде, беттің терісінде көпіршікті бөртпелер пайда болған. Ауыз қуысында, жедел катаральды гингивиттің көрінісі және еріннің, тілдің шырышты қабатында бөлек орналасқан жаралар және жақасты лимфадениті бар. Сіздің болжам нақтамаңыз және аурудың болжам ауырлық дәрежесі:
1. Орташа ауырлықтағы қызамық;
2. Ауыр түрдегі жедел псевдомембранозды кандидоз;
3. Жеңіл деңгейлі ауырлықтағы медикаментозды стоматит;
4. Орташа дәрежелі көптүрлі жалқықты эритема.
5.+Орташа дәрежелі жедел герпестік стоматит;
320. Балаға 1 жас 8 ай, 3-4 күндей ауырып жүр. Педиатрдың тағайындамалары нәтижесіз. Анасының айтуы бойынша, дене қызуы 380С дейін жоғарлаған, әлсіз, астан бас тартады, ұйқысы нашар. Қарап-тексергенде: ерін айналасындағы теріде майда көпіршіктер, кейбіреулері іріңді бөлінулермен, еріннің қызыл жиегінде қанды қабыршақтармен жабылған жаралар, ұрт аймағының шырышты қабатында көлемді жаралар,тілінің ұшында бөлек орналасқан дөңгелек пішінді жаралар. Нақтама қойыңыз:
1. Желшешек;
2. Қайталамалы афталар;
3. Орта деңгей ауырлықтағы медикаментозды стоматит;
4. Орта дәрежелі көптүрлі жалқықты қызарма;
5.+Орта дәрежелі жедел герпестік стоматит.
321. 2,5 жастағы баладағы жедел катаральды гингивит, жақасты лимфаденит, дене қызуының жоғарлауы, қандай аурудың бастапқы белгілері?
1. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2.+Жедел герпестік стоматит;
3. Көптүрлі жалқықты қызарма;
4. Скарлатина;
5. Қызылша.
322. Балаға 1 жас 8 ай. 4 күннен бері ауырып жүр. Анасының айтуы бойынша, баланың дене қызуы 380С жоғарлайды, әлсіз, астан бас тартады, ұйқысы нашар. Қарап-тексергенде: ерін айналасындағы теріде майда көпіршіктер, кейбіреуі іріңді бөлініспен, еріннің қызыл жиегінде қан қабыршықтармен жабылған жаралар.Ұрттың шырышты қабатында, таңдайда дөңгелек пішінді, көлемді жаралар, сілекейі тұтқыр. Нақтама қойыңыз:
1. Герпангина;
2. Қайталамалы афталар;
3. Орта дәрежелі медикаментозды стоматит;
4. Орта дәрежелі көптүрлі жалқықты эритема;
5.+Орта дәрежелі жедел герпестік стоматит.
323. Балалардағы герпестік стоматит кезіндегі жергілікті ем:
1. Ауыз қуысын шаю;
2.+Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
3. Зақымданған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен
аппликация;
4. Ауыз қуысын сілтілік сұйықтармен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы препараттармен өңдеу;
5. Ауыз қуысы гигиенасын сақтау, симптоматикалық ем, негізгі аурудың аллергияға қарсы емі.
324. Балаға 1 жас 5 ай. Анасының айтуы бойынша, 2-ші күн ауырып жүр. Тәбеті жоқ, ұйқысы нашар. Бала боз, әлсіз, мазасыз. Дене қызуы 38,30С. Объективті: еріннің қызыл жиегінде және бет терісінде көпіршікті бөртпелер. Ұрт шырышты қабатында, тілде, таңдайда көптеген жұқа жаралар байқалады, жедел катаральды гингивиттің көрінісі. Жақасты лимфа түйіндері ұлғайған, ауру сезімі бар. Жергілікті ем тағайындаңыз:
1.+Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы препараттар;
2. Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, кератопластиктер;
3. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу;
4. Антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы препараттар;
5. Кортикостероидты препараттар.
325. Балабақшада үш бала жедел герпетикалық стоматитпен ауырып қалған. Екі топта, еріннің қайталамалы ұшығы бар тәрбиешілер анықталды.Тәрбиешілермен және ЖГС ауырған балалармен бірге болған басқа балаларға қандай алдын-алу шараларын қолдануға болады?
1.+Ауыз қуысының шырышты қабатын және мұрынның шырышты қабатын интерферон
жақпасымен өңдеу;
2. Мұрынның шырышты қабатын, ауыз қуысын синафланмен өңдеу;
3. Ауыз қуысының шырышты қабатын және мұрынның шырышты қабатын күніне 2 реттен кем
емес, Фурациллиннің жақпасымен 0,25-0,5% 3 күн өңдеу;
4. Ауыз қуысына күніне 2 рет дексаметазон майын жағу;
5. Ауыз қуысына күніне 2 рет нистатин майын жағу;
326. Жедел герпестік стоматит ауырлығының қандай дәрежесінде баланы жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызу керек?
1.+Ауыр дәрежеде, катаральды кезең;
2. Жеңіл дәрежеде, катаральды кезең;
3. Ауыр дәрежеде, продромальды кезең;
4. Ауыр дәрежеде, аурудың басылуының кезеңі;
5. Орташа ауырлық дәрежесінде катаральды кезең.
327. Бала 1,5 жаста. Нақтамасы жедел герпестік стоматит. Дене қызуы 390С жоғары. Жалпы ем тағайындаңыз:
1. Имудон;
2. Дәрумендер;
3. Интерферон;
4. Антибиотиктер;
5.+Эффералгин сироп немесе майшам түрінде+димедрол.
328. ЖГС жергілікті емін, балалар стоматологы қай жерде емдейді:
1. Балалар стоматологиялық емханасы;
2. Мектептің стоматологиялық кабинеті;
3. Стоматологиялық емхананың балалар бөлімінде;
4. Балалар емханасының стоматологиялық кабинетінде;
5.+Стоматологиялық кабинет немесе балалар жұқпалы аурулар ауруханасының палатасында
Тақырып: № 12 «Қайталамалы герпетикалық стоматит. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, алдын-алу шаралары».
329. Созылмалы герпетикалық стоматиттің бөртпелеркезеңінде балаға қандай препараттарды тағайындау қажет?
1. Антисептикалық, ісінуге қарсы;
2. Антисептикалық, қабынуға қарсы;
3. Ауру сезімін басатын, саңырауқұлаққа қарсы;
4.+Ауру сезімін басатын, антисептикалық, вирусқа қарсы;
5. Ауру сезімін басатын, антисептикалық, антигистаминді.
330. Бала 3 жаста. Анасы баласының тамаққа тәбеті төмендегеніне, ас қабылдау кезіндегі ауру сезімінешағымданды. Дене қызуы 37,50С. Қарап тексергенде, альвеолды өсіндінің,таңдайдың шырышты қабатындабірегейлік және қосылған жаралар. АҚШҚ қызарған.Еріннің қызылжегісінде және ауыз қуысы аймағының терісінде, жарылмаған және жарылған көпіршіктер бар.Нақтама қойыныз:
1. Медикаментозды стоматит;
2. Созылмалы атрофиялық кандидоз;
3. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
4.+Қайталамалы герпестік стоматит;
5. Ауыз қуысының қайталамалы афталары.
331. Бала 5 жаста. Ас қабылғанда ауру сезімге шағымданады. Дене қызуы 37,30С. Қарап тексергенде, таңдайдың, тілдіңшырышты қабатында, өтпелі қатпарда көпіршіктер мен жаралар бар. Аймақтық лимфа түйіндері ұлғайған, ауру сезімі бар. Нақтама қойыныз:
1. Қызамық (корь);
2. скарлатина;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4.+Қайталамалы герпестік стоматит;
5. Жедел жалғанмембранозды кандидоз.
332. Бала 6 жаста. Ас қабылғанда сөйлегенде күю, ауру сезіміне шағымданды. Бала мазасыз. Қарап тексергенде, еріннің қызылжегісінде, бет терісінде, мұрын қанатшаларында, таңдайдың алдыңғы бөлімінде, тілдің ұшында, жыныс ағзаларында, көздің шырышты қабатында афтозды элементтердің бірегейлі бөртпелері анықталды. Нақтама қойыныз:
1. Бехчет синдромы;
2. Көптүрлі жалқықты қызарма;
3. Стивенс-Джонсон синдромы;
4.+Қайталамалы герпестік стоматит;
5. Ауыз қуысының қайталамалы афталары.
333. ҚГС-тің қай дәрежесінде баланы госпитализациялау керек:
1.+Ауыр;
2. Ремиссия;
3. Жеңіл кезеңі;
4. Орташа кезеңі;
5. Клиникалық айығу
334. Рецидивті герпетикалық стоматит кезінде зақымдаушы элементтер ауыз қуысының қай жерінде орналасады:
1. Теріде;
2. Ауыз қуысында және теріде;
3. Ауыз қуысының шырышты қабатында;
4. Бастың шашты бөлігінде, ауыз қуысының шырышты қабатында, теріде;
5.+Ауыз қуысының шырышты қабатында, теріде, басқа ағзаларда.
335. Қайталамалы герпестік стоматит кезінде зақымдаушы элемент болып табылады:
1. Қабыршақтар;
2.+Эрозиялар;
3. Сызаттар (трещины);
4. Жаралар;
5. Дақтар.
336. Рецидивті герпетикалық стоматитте зақымдаушы элементшырышты қабатта орналасады:
1. Тілде;
2. Ұртта;
3.+Таңдайда;
4. Қызыл иекте;
5. Ауыз қуысының түбінде.
337. Десенсибилизациялықемді қандай дәрінің көмегімен жүргізеді?
1.+Тавегил;
2. Холисал;
3. Метрогил;
4. Риодоксол;
5. Натрийтиосульфаты.
338. Қайталамалы герпетикалық стоматиттің салыстырмалы нақтамасын қандай аурумен жүргізеді:
1. Қайталамалы афталармен;
2. Десквамативті глосситпен;
3.+Жарақаттық эрозиялармен;
4. Көптүрлі жалқықты қызармамен;
5. Созылмалы атрофиялық кандидозбен.
339. Балада қайталамалы герпестік стоматит. Жалпы нығайтқыш емді тағайындаңыз:
1. Фурациллин, сутегінің асқын тотығы, калийперманганаты;
2.+Витамин С, витамины В, аскорутин, поливитамин;
3. Тавегил, диазолин, хлорлы кальций, фенкарол;
4. Линкомицин, олететрин, метациклин;
5. Сульфадимезин, бисептол, трихопол.
340. Қай аурға тән: таңдай және еріннің шырышты қабатында көлемі 1-2мм зақымдаушы элемент бар. Қызыарғын зақымдану ошағында көпіршіктер көп мөлшерде пайда болып, бір-бірімен қосылып эрозияны қурайды. Ауыз қуысы шырышты қабатының қосарланған зақымданулары болып, басқа ағзаларда өзгерістер байқалады. Диагнозын қойыңыз:
1. Жарақатты жара;
2. Бехчет синдромы;
3. Көптүрлі жалқықты эритема;
4. Жедел герпетикалық стоматит;
5.+Рецидивті герпетикалық стоматит.
341. Рецидивті герпетикалық стоматит дегеніміз, бұл:
1. Зақымдану;
2. Зақымдану;
3. Жағдай;
4. Өзгеріс;
5.+Ауру.
342. Протеолитикалық ферменттер ретінде қандай дәрі-дәрмектер тағайындалады?
1. Нистатин, клотримазол, канестен, леворин;
2. Преднизолон, кортизон, синафлан, лоринден;
3.+Лизоцим, химотрипсин, трипсин, панкреатин;
4. Солкосерил, метилурацил, каротолин, ретинол;
5. Оксолин жақпасы, интерферон, зовиракс, госсипол.
343. Жергілікті иммунитетті ынталандырушы болып қандай дәрі-дәрмектер қолданылады?
1.+1% натрийнуклеинатерітіндісі, 10% метилурацилэмульсиясының ерітіндісі;
2. 1% флоренал майы, 0,5% теброфен майы;
3. Фурациллин майы, тетрациклин майы;
4. Химотрипсин, панкреатин.
5. Итмұрын майы;
344. Қайталамалы герпестік стоматитті қандай қоздырғышы тудырады?
1.+Қарапайым герпес вирусы;
2. Сүзгілейтін вирус;
3. Вирус Коксаки;
4. Аденовирус;
5. Ретровирус.
345. ҚГС кезінде, иммуностимулдейтын препараттарды таңдау неге байланысты?
1.+Рецидивтің пайда болу уақыты және жиілігі, клиникалық ағымның ауырлығы;
2. АҚШҚ зақымдануларының таралуы, аурудың түрі;
3. Баланың жасы, клиникалық ағымның ауырлығы;
4. Ауру түрі, жалпы белгілердің көріну деңгейі;
5. Аурудың даму кезеңі, баланың жасы.
346. Ауыз қуысы шырышты қабатын аппликациялық жансыздандыру үшін қандай дәрілік препарат қолданылады?
1. 10% дикаин ерітіндісі;
2.+Анестезинді эмульсия;
3. 2% новокаин ерітіндісі;
4. 0,5% новокаин ерітіндісі;
5. 15% пиромекаин жақпасы.
347. ҚГС кезінде, антисептикалық өңдеу үшін нені қолданады:
1.+0,02% фурациллин ерітіндісі;
2. 6% сутегінің асқын тотығы;
3. 10% димексид ерітіндісі;
4. Натрий гипохлориді.
5. Трипсин.
348. Қандай препараттар вирусқа қарсы болып қолданылады:
1. Тавегил, супрастин;
2.+Ацикловир және бонафтон;
3. Канестен және клотримазол;
4. Преднизолон, гидрокортизон;
5. Каротолин және солкосерил-желе.
349. Қандай препараттар кератопластикалық болып қолданылады:
1. Гидрокортизон, преднизолон;
2. Тетрациклин, левомицитин;
3.+Каротолин, итмұрын майы;
4. Нистатин және леворин;
5. Теброфен, бонафтон.
350. Балалардағы ҚГС-тің пайда болу себебі:
1. Спецификалық инфекция;
2.+Иммунды жүйенің төмендеуі;
3. АҚШҚ-ның созылмалы жарақаты;
4. Дәрілік препараттарды ұзақ уақыт қолдану;
5. Медикаментозды препараттарды көтере алмау.
351. ҚГС кезінде және рецидив аралық кезеңде тағайындайды:
1. Антибиотиктер;
2.+Герпетикалық вакцина;
3. Сульфамидті препараттар;
4. Антигистаминді препараттар.
5. Саңырауқұлаққа қарсы препараттар.
352. Зақымдану элементтерінің фиксациялануына не тән:
1. Кандидозға;
2. Қөпіршікке;
3. Стивенс-Джонсон синдромына;
4. Жедел герпетикалық стоматитке;
5.+Қайталамалы герпетикалық стоматитке.
353. ҚГС-ті қандай аурулармен салыстырмалы нақтама жүргізу керек:
1. Қызамық;
2. Дифтерия;
3. Скарлатина;
4. Желшешек;
5.+Дәрілік стоматит.
354. Балаларда ҚГС кезінде, соңғы нақтама үшін қандай зерттеу әдісін міндетті түрде жүргізу керек?
1. Биохимиялық;
2.+Цитологиялық;
3. Бактериологиялық;
4. Науқасты сұрап тексеру;
5. Ауыз қуысын обьективті зерттеу.
355. ҚГС кезінде, қандай физиотерапиялық әдістерге көрсеткіш бар?
1. Дарсонвализация;
2.+УФО терапия;
3. Электрофорез;
4. Массаж;
5. УВЧ.
356. ҚГС кезінде, қандай дәрілік препараттарды иммуностимулятор ретінде қолданады?
1.+Декарис;
2. Фенкарол;
3. Алпизарин;
4. Дексаметазон;
5. Амфотерицин.
357. ҚГСтің қай кезеңінде вирусқа қарсы препараттар тағайындамайды?
1. Аурудың өршуі кезінде;
2. Инкубациялық;
3. Продромальды;
4.+Эпителизация;
5. Катаральды.
358. Созылмалы герпетикалық стоматиттің басылуы кезінде балаға, қандай препараттарды тағайындау керек?
1.+Кератопластиктер;
2. Гормональды, аналгезиялайтын;
3. Вирусқа қарсы, қызуды түсіретің;
4. Иммуностимуляциялайтын, антисептикалық;
5. Саңырауқұлаққа қарсы, десенсибилизациялайтын.
Тақырып: № 13 «Вирусты сүйелдер, герпетикалық ангина, балалардағы везикулярлы стоматит. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, алдын-алу шаралары».
359. Қай ауруға тән белгілер: жұмсақ таңдайда, алдыңғы доғаларында, бадамшада, жұтқыншақтың артқы қабырғасында серозды және геморрагиялық сұйықтыққа толы,топтастырылған және жалғыз везикулалар пайда болады. Везикула жарылып, жараға айналады, кейін олар баяу эпителизацияланады.
1. Күл (дифтерия);
2.+Герпетикалық баспа;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Қайталамалы герпетикалық стоматит;
5. Жедел псевдомембранозды кандидоз.
360. Қай ауруға тән белгілер: түсті орамжапыраққа ұқсас көптеген папилломатозды өсінділер немесе жекелеп орналасқан жалпақ негіздегі жазықөсінділер, кейде жіңішке аяқшада. Орналасуы әр түрлі: ауыз қуысының шырышты қабатында, көмекекйде, гениталийде, көз конъюнктивасында, теріде:
1.+Вирусты сүйел;
2. Жара жарақаты;
3. Қайталамалы афталар;
4. Сифилистік папула;
5. Жалпақ қызыл теміреткі.
361. Ауыз қуысының аздапқызарған шырышты қабатында көпіршіктер,фибронозды қабықпен жабылғанэрозиялар бар.Қай ауруға тән?
1. Жарақаттық стоматит;
2. Қызылша кезіндегі стоматит
3.+Везикулярлы стоматит;
4. Күл (дифтерия) кезіндегі стоматит;
5. Жаншау (скарлатина) кезіндегі стоматит.
362. Герпетикалық ангинаға тән клиникалық белгілерді көрсетіңіз:
1. Жұмсақ және қатты таңдайдың шекараларында,кейде таңдай доғаларына жайылатынауыратын симметриялы жаралар;
2.+жұмсақ таңдайда алдыңғы доғаларында, бадамшаларда, тілде майда көпіршіктер, жаралар. Ауыз қуысының шырышты қабатының түсі қалыпты;
3. Бадамшаның аралық кеңірдектің мұрын ісігі, некроз, беткейлі эрозияланған;
4. Жұмсақ таңдайда, бадамша қою-қызыл түсті майда нүктелі энантемалар,;
5. Майда сүзбелі қабықпен қапталған шырышты қабаттың анық гиперемиясы.
363. Кератопластикалық препараттарға жататындар:
1. Лизоцим, панкреатин, имудон;
2. Левомизол, продигиозон, солкосерил;
3. Е витамині майлық, ацикловир, дермозолон;
4. Ферроплекс, рибофлавин, пантотенат кальция;
5.+А витамин майда, Е витамин майлық, Шостаковский бальзамы.
364. Емдік және профилактикалық мақсатпен қолданатын, имунотүзеткішке биологиялық тұрғыдан жаратылған препараттарды атаңыз. Препаратттың негізгі болып поливалентті антигенді комплекс құрамына микроорганизмдердің лизаты кіреді:
1. Продигиозон;
2. Пентоксил;
3. Пентоксил;
4. Метацил;
5.+Имудон.
365. Герпетикалық ангинаның таралу жолдары:
1. Жанаспалы-тамшылы
2.+Ауалы-тамшылы;
3. Жатырішілік;
4. Тұрмыстық;
5. Тамшылы.
366. Балалардағы және жасөспірімдердегі ауыз қуысының шырышты қабатының зақымдануының вирусты түріне жататыны:
1. Беднар афтасы;
2.+Герпетикалық ангина;
3. Көптүрлі жалқықты эритема;
4. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
5. Жаралы-өліеттенген Венсан стоматиті.
367. Жалпы жағдайында ешқандай өзгерістердің болмауы, және қосалқы сырқаттардың анықталмауы, өзін-өзі мазасыз сезінбеу белгілері ҚАЙ ауруға тән:
1. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Жедел герпетикалық стоматит;
3. Көптүрлі жалқықыты эритема;
4. Рецидивті афталар;
5.+Вирусты сүйел.
368. Бала 10 жаста. Профилактикалық тексеру кезінде тілдің алдыңғы бөлігінің бүйір бетінде шектелген. Майда дәнді домалақ түзілістер. Осындай түзелдер қолында да анықталған. Диагноз қойыңыз:
1.+Вирусты сүйел;
2. Рецидивті афталар;
3. Жарақаттық стоматит;
4. Жедел герпетикалық стоматит;
5. Рецидивті герпетикалық стоматит.
369. Токсикоздың айқын симптомдары және аяқ-қолында көптеген көпіршікті бөртпелердің пайда болған ауыз қуысының шырышты қабатының қай ауруына ТӘН:
1. Жедел герпетикалық стоматит;
2. Көптүрлі жалқықты эритема;
3. Дәрі-дәрмектік стоматит;
4.+Везикулярлы стоматит;
5. Рецидивті стоматит
370. Вирусты сүйелде қандай жалпы ем тағайындаймыз:
1. Витаминдер;
2. Антибиотиктер;
3.+Жалпы ем тағайындалмайды;
4. Жансыздандырғыш препараттар;
5. Десенсибилизациялайтын препараттар.
371. Қандай препарат зат алмасуға қатысады, тіндердің трофикасын жақсартады, регенераторлы үрдісінің белсендірілуіне, жаралар мен ойық жаралартың, май қабықшасының түзілуіне қатысады?
1. Интерферон;
2.+Актовегин;
3. Канестен;
4. Лоринден;
5. Трихопол.
372. Ауыз қуысы шырышты қабатындағы зат алмасу үрдісінің белсендірілуінеқандай препаттар қатысады?
1. Сульфамидті;
2. Антибиотиктер;
3. Кортикостероидтар;
4. Иммуностимулдеуші;
5.+В тобындағы витаминдер.
373. Герпетикалық ангинаның жағымды нәтижесі болып табылады:
1.+Сауығу;
2. Эпидемиялық вспышка;
3. Созылмалы түріне ауысу;
4. Аралас инфекциялардың қосылуы;
5. Айқасқан инфекциялардың қосылуы.
374. Герпестік баспаның қоздырғышы болып табылады:
1. Жай герпестің вирусы;
2.+ЕСНО вирусы, А тобы;
3. Адамда папиллома вирусы;
4. ЕСНО вирусы, коксаки;
5. Ретровирус
375. Вирусты сүйелдің қоздырғышы болып табылады?
1.+Адам папиллома вирусы;
2. ЕСНО вирусы, коксактар;
3. Жай герпестің вирусы;
4. ЕСНО вирусы, А тобы;
5. Ретровирус
376. Везикулярлы стоматиттің қоздырғышы болып табылады:
1. Адамда папиллома вирусы;
2.+ЕСНО вирусы, коксактар;
3. Жай герпестің вирусы;
4.ЕСНО вирусы, А тобы;
5. Ретровирус.
377. Герпетикалық ангина кезіндегі зақымдану элементі болып табылады:
1. Везикула;
2. Папула;
3. Эрозия;
4. Афта;
5.+Дақ.
378. Вирусты сүйел кезіндегі зақымдану элеметі болып табылады:
1. Дақ;
2. Афта;
3. Эрозия
4.+Папула;
5. Везикула.
379. Везикулярлы стоматит кезіндегі зақымдану элементі болып табылады:
1.+Везикула;
2. Папула;
3. Эрозия;
4. Афта;
5. Дақ.
380. Герпестік баспа кезіндегі шырышты қабаттың зақымдану элементі болып табылады:
1. Ауыз бұрышы;
2. Қызыл иек;
3. Ауыз түбі;
4.+Таңдай;
5. Ұрт.
381. Вирусты сүйелде шырышты қабаттың зақымдану элеметі болып табылады:
1.+Ауыз бұрышы;
2. Ауыз түбі;
3. Ерін;
4. Ұрт;
5. Тіл.
382. Везикулярлы стоматитте шырышты қабаттың зақымдану элементі болып табылады:
1.+Ауыз қуысының алдыңғы бөлігі;
2. Ұрт, қызыл иек;
3. Ауыз бұрышы;
4. Ауыз түбі;
5. Таңдай.
383. Ауыз қуысының герпестік инфекциясы кезінде қандай диагностикалық әдісті қолданасыз?
1. Биохимиялық;
2. Бактериологиялық;
3. Серологиялық;
4.+Цитологиялық;
5. Иммунологиялық.
384. Ауыз қуысының герпестік инфекциясы кезіндегі патогенетикалық ем жүргізгенде тағайындалатын препараттар:
1. Саңырауқұлаққа қарсы;
2. Кератопластикалық;
3. Жансыздандыру;
4. Қабынуға қарсы;
5.+Вирусқа қарсы.
385. Герпестік баспаға салыстырмалы нақтамалау қандай аурумен жүргізіледі:
1. Күл;
2. Лакунарлы ангина;
3. Жарақаттық эрозия;
4.+Жедел герпетикалық стоматит;
5. Жедел псевдомембранозды кандидоз.
386. Вирусты сүйелге салыстырмалы нақтамалау қандай аурумен жүргізіледі:
1.+Ауыз қуысының шырышты қабатының папилломасы;
2. Созылмалы гиперпластикалық кандидозбен;
3. Жедел герпетикалық стоматитпен;
4. Сифилитикалық папуламен;
5. Жалпақ қызыл теміреткі.
387. Везикулярлы стоматитте қандай аурумен салыстырмалы нақтамалау жүргізіледі:
1. Дәрілік стоматит;
2. Көптүрлі жалқықты эритема;
3.+Жедел герпетикалық стоматит;
4. Рецидивті герпетикалық стоматит;
5. Жаралы-некротикалық Венсан стоматиті.
388. Вирусқа қарсы препараттарға жататындар:
1. Кортизон, преднизолон, синафлан;
2. Клотримазол, имидазол, леворин;
3.+Теброфен, бонафтон, риодоксол;
4. Тавегил, супрастин, диазолин;
5. Имудон, метацил, декарис.
Тақырып: № 14 «Балалардағы саңырауқұлақтық аурулар. Жедел псевдомембранозды кандидоз. Клиникалық ағымның ерекшеліктері, емі, алдын-алу шаралары».
389. Бала 5 жаста. Тамақтанғанда, сөйлегенде ауру сезімнің пайда болуына және ашуына, ауыз қуысының құрғақтығына шағымданып келді. Ауыз қуысының шырышты қабығы қызарған, қанық қызыл түсті, құрғақ. Тілдің шырышты қабығы атрофияланған, емізікшелері тегістелген, түсі қанық қызыл түсті. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Қайталанатын герпесті стоматит;
3. Жедел герпестік стоматит;
4.+Жедел атрофиялық кандидоз;
5. Медикоментозды стоматит;
390. Бала 10 жаста. Тәбетінің төмендеуіне ұйқысының бұзылуына шағымданып келді. 3 күн бұрын ауырған. Науқас педиаторда пневмониямен емделіп жатқан, антибиотиктер қолданған. Ауыз қуысы шырышты қабығы қызарған, дондыққан, тіл емізікшелері тегістелген, бетінде ақ ірімшік тәрізді қақ анықталды. Ұрттың, еріннің, қатты және жұмсақ таңдайдың шырышты қабаттарында ақ түсті қақ бар. Алынған қақтың астында жаралар анықталады. Жақ асты лимфа түйіндері ұлғайған. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел атрофиялық кандидоз;
2. Жедел герпестік стоматит;
3. Қайталанатын герпесті стоматит;
4.+Жедел псевдомембранозды кандидоз;
5. Созылмалы гиперпластикалық кандидоз.
391. Бала 7 айлық. Анасы баласының 4 күн бұрын масасызданып тәбетінің төмендеуіне шағымданып келді. Бала педиатрда бронхопневмания себебімен емделген, антибиотикпен емделу курсын өткен. Объективті: Ауыз қуысының шырышты қабығы қызарған, ісінген, емізікшелері тегістелген, ұрттың, еріннің шырышты қабығында ақ түсті қақ бар. Қақ кейбір аймақта оңай кейбір аймақта қиындықпен алынады. Төменгі жақ лимфа түйіндері ұлғайған. Нақтама қойыңыз:
1.+Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Созылмалы атрофиялық кандидоз;
3. Қайталанатын герпесті стоматит;
4. Жедел герпетикалық стоматит;
5. Жедел атрофиялық кандидоз.
392. 2 айлық баладан жедел псевдомембранозды кандидоз нақтамаланды, Емін тағайындаңыз:
1. Преднизолон, синафлан;
2. Қызылмай, солкосерил;
3.+Дифлюкан, миконазол;
4. Зовиракс, ацикловир;
5. Декарис, тималин.
393. Төменде көрсетілген зерттеу әдістерінің қайсысы жедел жалған жарғақты кандидозда ең тиімді:
1. Рентгенологиялық;
2. Иммунологиялық;
3.+Микроскопиялық;
4. Копрологиялық;
5. Аллергиялық.
394. Кандидозды кешенді емдеуге имидазол кіреді. Осы препараттарды атаңыз:
1.+Миконазол, эконазол, клотриазол;
2. Нистатин, амфотерицин, леворин;
3. Зовиракс, ацикловир, госсипол;
4. Декарис, тималин, имудон;
5. Копферон, ферроплекс.
395. Кандидозды кешенді емдеуде полиенді антибиотиктер қолданады. Осы препараттарды атаңыз:
1. Эйконол, ретинол;
2. Низорал, эконазол;
3.+Нистатин, леворин;
4. Оксолин, теброфен;
5. Лоринден, синафлан.
396. Полиморфты ядролы лейкоциттер белсенділігінің артуы, ауыз сұйықтығында лизоцим белсенділігінің жоғарлауы әсерінен ауыз қуысы шырышты қабатының қорғаныс күштерін белсендендіретін препаратты атаңыз:
1. Интерферон;
2. Гиоксизон;
3. Синафлан;
4. Винилин;
5.+Имудон.
397. Кандидозды инфекцияны нақтамалауда серологиялық әдісті атаңыз:
1. Иммуноблотинг;
2. Манту реакциялық;
3. Вассерман реакциясы;
4. Бейтарап ортаға себу(Сабурс агары);
5.+Комплемент байланыстырушы реакциясы.
398. Кандидоздың дамуындағы экзогенді факторға жатады:
1. Ауыз қуысы шырышты қабатының химиялық механикалық зақымдануы.
2. Ауыз қуысы шырышты қабатының жедел механикалық жарақаты;
3. Ауыз қуысы шырышты қабатының термиялық зақымдануы;
4. Ауыз қуысы шырышты қабатының химиялық зақымдануы;
5.+Бала ағзасының иммундық жеткіліксіздігі.
399. Кандидоздың дамуындағы экзогенді факторға жатады:
1.+Ауыз қуысы шырышты қабатының химиялық зақымдануы;
2. Асқазан ішек жолдарының созылмалы аурулары;
3. Инфекциялық аурулар;
4. Гиповитаминоз;
5. Рахит.
400. 2 жастағы бала жедел іріңді отит себебімен статционарда емдеуде жатыр. Антибиотикпен емделу курсын өткен. Қарап тексергенде: ұрттың, еріннің, таңдайдың шырышты қабаттарында ақ ірімшік тәрізді қақ анықталды, қақ жартылай алынбайды, жақ асты лимфа түйіндері ұлғайған.
Нақтама қойыңыз:
1.+Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Қайталанатын герпестік стоматит;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Жедел атрофиялық кандидоз;
5. Сифилитикалық папулалар.
401. Бала 7 жаста. Ас қабылдағанда ауру сезіміне, ауыз қуысы ысып күюіне, құрғақтығына шағымданады. Пневмония себебімен антибиотикпен емдеу курсынан өткен. Қарап тексергенде: ауыз қуысы шырышты қабығы қызарған, тілі қанық қызыл түсті, емізікшелері тегістелген, тілдің беті тегіс, ауыз қуысы шырышты қабығы және тілде қақ жоқ. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2.+Жедел атрофиялық кандидоз;
3. Скарлатина;
4. Дифтерия;
5. Қызылша.
402. Балалар инфекция емханасына 12 жастағы келіп түсті. Антибиотикотерапия курсын өтті, 1 аптадан кейін бала тамақтанудан бас тартты, бала әлсіз, бозғылт, ұрт, тіл, ерін, таңдай шырышты қабаттарында тығыз алынбайтын ақ қақ бар, қырғанда жара пайда болады. Шырышты қабаты қызарған, ісінген, нақтама қойыңыз:
1.+Жедел псевдомембранозды кандидоз;
2. Қайталанатын герпестік стоматит;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Жедел атрофиялық кандидоз;
5. Медикоментозды стоматит.
403. Саңырауқұлаққа қарсы қандай дәрілік заттар қолданады?
1.+4% - натрий гидрокарбонат ертіндісі;
2. 0,5% - сірке қышқыл ертіндісі;
3. 0,01% - тұз қышқыл ертіндісі;
4. 4% - пиромикаин ертіндісі;
5. 2% - трипсин ертіндісі.
Тақырып: № 15 «Балалардағы созылмалы кандидоз. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, алдын-алу шаралары».
404. Кандидоздың пайда болу себептерін атаңыз:
1. Стресс
2. Суықтау
3.+Дисбактериоз
4. Сульфаниламидтерге аллергия
5. Ауыз қуысының нашар гигиеналық жағдайы
405. Кандидоз кезіндегі зақымдаушы элементтер:
1.+Қақ
2. Дақ3. Афта
4. Жара 5. Қабыршақ
406. Candida саңырауқұлағы патогенділігінің туындау шарттары:1. Стресс2. Пластмассаға аллергия3.+Антибиотиктерді ұзақ уақыт қабылдау4. Суықтау5. Тумау ауруларына жиі ұшырау
407. Тексеру әдістерінің қайсы кандидомикоз диагнозын неғұрлым нақтылайды:
1. цитологиялық2. иммунологиялық3.+бактериологиялық4. рентгенологиялық5. серологиялық
408. Тексеруге материалды қай кезде алған дұрыс:1. Таңертен2.+Аш қарынға
3. Тамаққа дейін4. Тамақтан кейін5. Кез келген уақытта
409. Кандидоз қоздырғышы:1. Гемолитикалық стрептококк2.+Candida саңырауқұлағы3. Леффлер таяқшасы4. Сүзгілеуші вирус
5. ЕСНО вирусы
410. Кандидоз кезіндегі қақтың құрамынде бар:1. Үлкен ядролы, дөңгелек пішінді акантолитикалық жасушалар2. Ауыз қуысының аралас микрофлорасы, лимфоциттер3. Фузобактериялар, эпителий жасушалары, актиномицеттер4.+Ашытқы псевдомицелий, бластоспораның почкующиеся түрі5. цитоплазмасыдәнді, дөңгелек пішінді эпителиальды жасушалар, диплококктар
411. Созылмалы кандидозды салыстырады:1. Десквамативті глосситпен;2.+Жанаспалы аллергиялық стоматитпен;3. Қайталамалы герпестік стоматитпен;4. Дәрілік стоматитпен;5. Ауыз қуысының қайталамалы афталары
412. Саңырауқұлаққа қарсы терапияның әсері:1. Патогенетикалық2. Симптоматикалық3.+Этиотропты4. Патогенетикалық және симптоматикалық элементтердің қосындысы
413. Саңырауқұлақтарға қарсы препараттарға жатады:1.+Низорал, ламизил, флюконазин2. Метрогил, метранидазол3. Мараславин, гентамицин4. Метилурацил, солкосерил5. Линкомицин, анестезин
414. Кандидозды жергілікті емдейтін препарат:1. Оксолин жақпасы2.+Канестен жақпасы3. Синафлан жақпасы
4. Тетрациклин жақпасы5. Метилурацил жақпасы
415. Тағамдық рационда шектейді:1. Суды
2. Ақуызды3. Майларды4.+Көмірсуларды5. Минералды тұздарды
416. Жайылған кандидомикоздың өршу сатысында балаларға дәрігерлік көмек көрсететін орын:1. Балалар емханасы2. Көпсалалы аурухана3. Инфекциялық аурухана4.+Тері венерологиялық диспансері5. Ана және баланы қорғау орталығы
417. Созылмалы кандидоздың патогенезіндегі негізгі рөл:1. Суықтау2. Стрессті жағдай3.+Иммунитеттің төмендеуі4. Науқас баламен қатынас
5. Жақын арада ауырған ЖРВИ
418. Қызарған АҚШҚ-да беті тегіс емес, біріккен тығыз папуллалар мен тоғалардың пайда болуы (булыжная мостовая) қандай ауруға тән?1. Жедел атрофиялық кандидоз
2. Созылмалы атрофиялық кандидоз
3. Жедел жалғанмембраналық кандидоз4.+Созылмалы гиперпластикалық кандидоз5. Тілдің жіптәрізді бүртіктерінің созылмалы гиперплазиясы
419. Балалардағы созылмалы кандидозды емдеудегі негізгі препараттар:1.+Саңырауқұлаққа қарсы2. Кератопластикалық3. Жансыздандырғыш
4. Қабынуға қарсы5. Вирусқа қарсы
420. Ауыз қуысының шырышты қабатының кандидомикозында төменде көрсетілген препараттардың қайсысын НЕҒҰРЛЫМ тағайындаған дұрыс:1. Антибиотикті жақпалар2. Вирусқа қарсы жақпалар
3. Кератопластикалық заттар 4. Протеолитикалық ферменттер5.+Клотримазол жақпасы немесе ерітіндісі
421. Ауыз қуысының кандидозын емдеуге арналған дәрілік препараттарды атаңыз:1. Метронидазол, трихопол2. Пенициллин, ампициллин3.+Нистатин, леворин, орунгал4. Гепарин, гепароид, линкомицин
5. Бисептол, септолет, фарингосепт
422. 11 жастағы балаға созылмалы кандидоз диагнозы қойылған. Балада қант диабеті бар. Емдеу тактикаңыз:1.+Саңырауқұлаққа қарсы терапия 2. Антисептикалық өңдеу3. Жалпы нығайтқыш ем
4. Симптоматикалық ем5. Витаминотерапия
423. Қай ауруда жағындыда көп мөлшерде мицелилер және топталған (почкующиеся) жасушалар анықталады:1. жедел герпетикалық стоматитте2. қайталанбалы герпетикалық стоматитте3. корь4.+ кандидомикозда5. скарлатинада
424. Бала 10 жаста. Ауыз қуысындағы құрғақтыққа, ауыз бұрышы аймағындағы ауру сезіміне шағымданады. Еріндері құрғақ. Ауыз бұрышы аймағында ылғалды ақ қабыршақпен қапталған эрозиялар бар. Эрозия жиектері білік тәрізді көтеріліп тұр. Ауыз қусында: АҚШҚ айқын қызыл түсті, гиперемияланған, ісінген, қақтар оңай алынады. Тілі тегіс, жіп тәрізді бүртіктер атрофияланған, тілінде тістіерінің іздері бар. Диагноз қойыңыз:1. Жедел атрофиялық кандидоз
2. Созылмалы механикалық жарақат
3. Жедел псевдомембраналық кандидоз4. Созылмалы гиперпластикалық кандидоз5.+Созылмалы атрофиялық кандидоз
425. Бала 12 жаста. Ауыз қуысының құрғақтығына және күйгендей сезімге шағымданады, тілінде қақтар жиналған. Анамнезінен бронхиалды астма себебімен кортикостероид құрамдас препараттармен ұзақ уақыт емделген. Қарап тексергенде ұртында, тілінде, таңдайында қақтар бар, қақтарды алғаннан кейін ауыз қуысының шырышты қабаты гиперемияланғаны байқалады. Тілі тегіс, бүртіктері тегістелген. Диагноз қойыңыз:1 Жедел герпетикалық стоматит2 Қайталанбалы герпетикалық стоматит3 Созылмалы герпетикалық стоматит4 Тілдің жіптәрізді бүртіктерінің созыллмалы гиперплазиясы5+Созылмалы атрофиялық кандидоз
426. Қан сарысуындағы саңырауқұлақтарға қарсы антиденелердің титрын анықтау үшін қай әдіс қолданады:1. Микробиологиялық2. Рентгенологиялық3. Цитологиялық4.+Серологиялық5. Клиникалық
427. Кандидоз кезінде қолданатын жансыздандырудың негізгі түрі:1. Комбинирленген2. Инфильтрациялық3.+Аппликациялық4. Инъекциялық5. Жалпы
428. Кандидоз элементтерін антисептикалық өңдеу үшін антисептикті қай түрде қолданған дұрыс:1.+Аппликация2. Электрофорез
3. Ванночка4. Инъекция5. Шайқау
429. 10 жастағы бала аузын ашқандағы ауру сезіміне шағымданады. Еріндері құрғақ, қабыршақтанған,жырашықтары бар. Ауыз бұрышы аймағында сары түсті қабыршақпен қапталған эрозия бар. Жақасты лимфа түйіндерінің лимфадениті. Қай аурумен салыстырмалы диагностика жүргізіледі:1. Экзематозды хейлитпен2.+Кандидозды ауыздықпен
3. Десквамативті глосситпен4. Қайталанбалы герпетикалық стоматитпен5. Ауыз қуысының қайталанбалы афтасымен
430. Көмірсу алмасуының бұзылысымен, ағзаның резистенттілігінң төмендеуінен пайда болған кандидоз қай аурудың сипаттамасына тән:1. Ауыз қуысының қайталанбалы афтасы2. Қайталанбалы герпетикалық стоматит
3. Қызыл жалпақ теміреткі4. Жарақаттық стоматит
5.+Қант диабеті
431. Созылмалы кандидозбен ұзақ уақыт ауыратын балаға тағайындау керек:1. Жансыздандырғыш заттар, диета2. Кератопластикалық заттар, витаминдер3.+Седативті препараттар, транквилизаторлар4. Жалпы нығайтқыш препараттар, десенсибилизациялық заттар5. Иммуностимулдейтін препараттар, гигиена ережелерін сақтау
432. Бала 8 жаста. Ауыз бұрышы аймағындағы қабыршақтарының болуына, ауызды ашқанда ауру сезіміне шағымданады. Еріндері құрғақ, жырақтар бар. Оң және сол ауыз бұрышы аймақтарында ақ түсті қабыршақпен қапталған эрозиялар бар. Жақасты лимфа түйіндерінің айқын лимфадениті. Қандай аурумен салыстырмалы диагностика жүргізіледі:1. Экзематозды хейлитпен2. Десквамативті глосситпен
3.+Стрепто стафилококкты ауыздықпен4. Қайталанбалы герпетикалық стоматитпен5. Ауыз қуысының қайталанбалы афтасымен433. Бала 6 жаста, тәбетінің төмендеуіне, АҚШҚдағы қақтардың пайда болуына шағымданады. Анасының сөзінен бала ұзақ уақыт созылмалы гастрит себебімен емделуде. Объективті: бала бозарған, шаршаңқы. Жақасты лимфа түйіндері біршама ұлғайған, сипап тексергенде аурады. АҚШҚ аз гиперемияланған, ақ қабықпен қапталған. Қақты алғанда эрозивті қабат анықталады. Емін тағайындаңыз: 1.+Дифлюкан , флуконазол2. Госсипол, интерферон3. Линкомицин, лидаза4. Каротолин, винилин5. Декарис, метацил
Тақырып: № 16 «Балалардағы ауыз қуысы шырышты қабатының аллергиялық аурулары.
Медикаментозды стоматит. Клиникалық ағымының ерекшелігі емі, алдын- алу
шаралары».
434. Дәрілік зақымдану – бұл ауру:
1.+Токсико-аллергиялық;
2. Инфекциялық-аллергиялық;
3. Созылмалы қабынулық;
4. Қатерсіз қабынулық;
5. Созылмалы инфекциялық
435. Дәрілік аллергия кезінде анықталады:
1.+Гиперемия, ісіну, геморрагия;
2. Ісіну, гиперемия, афта;
3. Ісіну, гиперемия, дақ;
4. Ісіну, гиперемия, ойық жара;
5. Ісіну, гиперемия, некроз
436. Аллергиялық стоматит кезінде жақасты лимфа түйіндері:
1. Ұлғаймайды;
2.+Ұлғаяды, ауырады;
3. Ұлғаяды, ауырмайдыы;
4. Ұлғаймайды, ауырады;
5. Тығыз инфильтрат, аздап қозғалады
437. Дәрілік аллергия кезінде аллегриялық сынаманы қай кезеңде жүргізеді?
1. Жедел;
2. Продромальды;
3.+Ремиссия;
4. Катаральды;
5. Эпителизация.
438. Дәрілік стоматитте спецификалық емес гипосенсибилизациялық емді қай кезеңде жүргізеді?
1.+Жедел;
2. Продромальды;
3. Ремиссия;
4. Катаральды;
5. Рецидив аралық.
439. Дәрілік аллергия кезінде зақымдаушы элементтер орналасады:
1. Теріде;
2. Еріннің қызылжиегінде;
3. Тері мен еріннің қызылжиегінде;
4. Ауыз қуысының шырышты қабаты мен теріде;
5.+Ауыз қуысының шырышты қабатында.
440. Шұғыл типті аллергиялық реакция – бұл:
1. Көптүрлі жалқықты қызарма;
2.+Ангионевротикалық Квинке ісігі;
3. Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
4. Стивенс-Джонсонсиндромы;
5. Қайталамалы герпестік стоматит
441. Шұғыл емес типті аллергиялық реакция – бұл:
1.+Көптүрлі жалқықты қызарма;
2. Ангионевротикалық Квинке ісігі;
3. Анафилактикалық шок;
4. Есекжем;
5. Жедел жалған мембраналық кандидоз
442. Аллергиялық аурулардың ауыз қуысының шырышты қабатындағы көрінісі пайда болады:
1. Гипотиреозда;
2. Тиреотоксикозда;
3. Дисбактериозда;
4. Папилломатозда;
5.+Ағза сенсибилизациясында
443. Балаларда қандай дәрі-дәрмек дәрілік стоматитті тудырады?
1. Седативті, иммундыстимулдейтін;
2. Психотропты, транквилизаторлар;
3.+Антибиотиктер, сульфаниламидтер;
4. Десенсибилизациялық, жансыздандырушы;
5. Гормональды, ферменттер.
444. Бала 7 жаста. Катаралды баспаға эритромицин қабылдауда. Аурудың 3 күні ісіну, кейін ауыз қуысының шырышты қабатында «ойық жаралар» және ас қабылдағанда ауыру сезімі пайда болды. Объективті: тілі ісінген, бүйір беті қақпен жабылған,таңдайдың және тіласты аймағының шырышты қабатында біріккен жаралар анықталады. Қандай аурулармен салыстыру керек?
1. Скарлатина;
2. Қызылша;
3. Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
4.+Көптүрлі жалқықты қызарма;
5. Лейкоз кезіндегі шырышты қабаттың өліеттенуі
445. Бала 8 жаста. Аузын ашқанда және сөйлегенде ауыру сезімінің пайда болатынына шағымданады.Анамнезінен сол күні аспирин қабылдағаны анықталды. Объективті:ауыз қуысының шырышты қабаты қызарған, ісінген. Тигенде бірден ауыратын көптеген жаралар, көпіршіктер, көпіршікшелер, ойық жаралар. Нақтама қойыңыз.
1. Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
2. Көптүрлі жалқықты қызарма;
3.+Дәрілік стоматит;
4. Инфекциялық мононуклеоз;
5. Жедел герпестік стоматит
446. Дәрілік стоматитті қай аурулармен салыстыру керек?
1. Ауыз қуысының қайталамалы афталары, күл, скарлатина;
2. Жедел герпестік стоматит, жедел лейкоз;
3. Буллезды эпидермолиз, күл;
4.+Көптүрлі жалқықты қызарма, Жедел герпестік стоматит, буллезды эпидермолиз;
5. Инфекциялық мононуклеоз, желшешек, қызылша
447. 7 жастағы балаға дәрілік стоматит деп нақтама қойылды. Емді тағайындаңыз.
1. Қабынуға қарсы препараттар, гипосенсибилизациялықзаттар;
2. Сульфамидті препараттар, гормоналдызаттар;
3. Поливитаминдер, гипосенсибилизациялықзаттар;
4.+Препаратты тоқтату, гипосенсибилизациялықзаттар;
5. Қабынуға қарсы препараттар, гормоналдызаттар;
448. Дәрілік стоматит кезінде қажетті іс-шаралар:
1.+ Препаратты тоқтату, ауыру сезімін басу, антисептикалық өңдеу,
кератопластиктерменаппликациялар, антигистаминді препараттар;
2. Ауық қуысын сілті ерітінділерімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликациялар;
3. Ауыз қуысын шайқау;
4. Ауыз қуысы гигиенасын сақтау, вирусқа қарсы заттармен аппликациялар;
5. Ауыру сезімін басу,ферменттерменаппликациялар
449. Гипосенсибилизациялық терапия қай препаратты қолдануменен жүргізіледі:1. Тиосульфат натриймен2. Метилурацилмен3. Каротолинмен
4.+Супрастинмен
5. Метрогилмен
450. Бала 5 жаста, ЖРВИ себебімен емделгенде аранның (зев) гиперемиясын жою үшін себидин препаратын қабылдаған. Екінші күні айқын гиперемия, шырышты қабаттың ісінуі, көпіршікшелер, эрозиялар пайда болды. Диагноз қойыңыз:1. Жедел герпетикалық стоматит, бөртпе кезеңі2. Ауыз қуысының механикалық жарақаты3.+Медикаментозды стоматит4. Шынайы көпіршік5. Жедел лейкоз
451. Бала А., 12 жаста. Стоматологқа еріндерінің, ұрттарының, қабақтарының, бет терісінің және денесінің қышуына шағымданып келді. Ауру екі күн бұрын басталған. Педиатрда ангина себебімен этазолмен емделген. Объективті : гиперемия, шырышты қабаттың ісінуі, эрозиялар, фибринді қабықпен қапталған. Тілі ісінген. Диагноз қойыңыз:1. Ауыз қуысының қайталанбалы афтасы
2. Көптүрлі экссудативті эритема3.+Медикаментозды стоматит4. Қызылша5. Қызамық452. Бала 3жаста. ЖРВИ себебімен бір апта көлемінде ампициллинді таблетка түрінде қабылдаған. Жөтелі азайды, дене қызуы қалпына келді. Бірақ қайта қызуы көтеріліп, теріде аздап ісінген бөртпелер ісінген, ерін жіне тілдің ісінуі, тәбетінің төмендеуі байқалады. Стоматолог шырышты қабаттың бөлек жаралармен қатар жайылмалы эритемасын анықтады. Қай аурулармен салыстырмалы диагностика жүргізіледі:1. Қызылша
2.+Жедел герпетикалық стоматит3. Созылмалы герпетикалық кандидоз4. Жедел псевдомембранозды кандидоз5. Қайталанбалы герпетикалық стоматит
453. Дәрілік стоматиттің жалпы емін тағайындаңыз:1. Гистаглобулин, В тобындағы витаминдер, кальций препараттары
2.+Аллергенді жою, пипольфен, кальций препараты3. Преднизолон, аскорбин қышқылы, продигиозан4. Аллергенді жою, дексаметазон, леворин5. Орунгал, линкомицин, фарингосепт
454. Бала 8 жаста. Ангина себебімен фарингосепт қабылдаған. Келесі күнде қызыл иекте, жұмсақ таңдайда көпіршікшелер, эрозиялар пайда болды. АҚШҚ гиперемияланған, ісінген, Емдеуді тағайындаңыз:1. Жансыздандыру, аппликация, кератопластикалық заттар2. Ауыз қуысының гигиенасын сақтау, вирусқа қарсы заттармен
аппликация3.+Препаратты тоқтату (отмена), жансыздандыру, антисептикалық
өңдеу, кератопластиктермен аппликациялар, антигистаминді
препараттар 4. Ауыз қуысын шаю5. Сілтілі ерітінділермен ауыз қуысын өңдеу, саңырауқұлақтарға
қарсы заттармен аппликация
455. Аллергиялық реакцияның пайда болуын не шақырады:1. Дисбактериоз2. Папилломатоз
3. Баланың зиянды әдеттері4.+Дәрілік препараттарды қабылдау5. АҚШҚ жарақаттық зақымданулары
456. Дәрілік аллергия кезінде қандай қосымша зерттеу жүргізіледі:1. Гемоглобинге және түстік көрсеткішке қан анализі2. Қантқа қан анализі
3.+Иммунологиялық4. Серологиялық
5. Цитологиялық457. Бала 14 жаста, жоғарғы ернінің ісінуіне, дискомфортқа шағымданады. ЖРВИ ге байланысты этазол қабылдаған. Ісіну бір күн бұрын пайда болған. Жоғарғы ерін ұлғайған, сипап тексергенде ауырмайды. АҚШҚ ақшыл қызғылт түсті. Диагноз қойыңыз:1. Мелькерсон Розенталь макрохейлиті
2. Көптүрлі экссудативті эритема 3. Стивенс Джонсон синдромы
4. Лайелл синдромы
5.+Квинке ісінуі 458. Аллергиялық жаралы некротикалық гингивостоматитте қандай препарат қолданады:1+0,06% хлоргексидинді2 0,5% этоний натрий ерітіндісін3 10% галаскорбин ерітіндісін4 Лидазаны5 Фибс
459. АҚШҚ-дағы көпіршікті эрозивті зақымдануларды аллергиялық жағдайда салыстырамыз:1. Жедел псевдомембранозды кандидозбен2. Ауыз қуысының қайталанбалы афтасы 3.+Көптүрлі экссудативтті эритема4. Жедел атрофиялық кандидозбен
5. Мерездік папулалар
460. Аллергиялық реакцияның баяу түрі дегеніміз, бұл:1 Анафилактикалық шок2 Ангионевротикалық Квинке ісінуі3+Жанаспалы аллергиялық стоматит4 Есекжем5 Жарақаттық стоматит
461. АҚШҚ көпіршікті эрозивті зақымдануларда қолданатын шаралар:1. Ауыз қуысының гигиенасын сақтау, вирусқа қарсы препараттармен
аппликация, көп мөлшерде сұйықтық ішу2.+Препаратты тоқтату (отмена), жансыздандыру, антисептикалық
өңдеу, кератопластиктермен аппликациялар, десенсибилизациялық
препараттар 3. Жансыздандыру, тұнбалармен шаю, , вирусқа қарсы
препараттармен аппликация 4. Сілтілі ерітінділермен аппликация, саңырауқұлақтарға қарсы
заттармен аппликация5. Протеолитикалық ферменттермен аппликация
462. Бала 7 жаста. Педиатрда 5күн көлемінде жедел пиелонефрит себебімен фурадонинмен емделген. Кеше тағам қабылдағанда ауру сезімі пайда болған. Объективті: шырышты қабатта шектелген гиперемия және ісіну бар, нүктелік қан құйылу (геморрагиялар) байқалады. Ем тағайындаңыз:1+Препаратты тоқтату (отмена), жансыздандыру, антисептикалық
өңдеу, кератопластиктермен аппликациялар, антигистаминді
препараттар2 Ауыз қуысын шаю3 Ауыз қуысының гигиенасын сақтау, вирусқа қарсы препараттармен
аппликация4 Жансыздандыру, кератопластиктермен аппликациялар5 Сілтілі ерітінділермен аппликация, саңырауқұлақтарға қарсы
заттармен аппликация
463. Аллергиялық реакцияның жеделдеу түрі дегеніміз, бұл:1. Қайталанбалы афта
2.+Анафилактикалық шок3. Стивенс Джонсон синдромы4. Көптүрлі экссудативті эритема5. Лайелл синдромы көптүрлі экссудативті эритема
Тақырып: № 17 «Балалардың ауыз қуысындағы қайталамалы афталары. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі,алдын-алу шаралары».
464. Балалардың ауыз қуысында афтаның пайда болуының себебін көрсетіңіз:
1. Ауыз қуысының шырышты қабатын, ұртты тістейтін зиянды әдеттері;
2.+Ағзаның аутоинфекцияға сенсибилизациясы;
3. Пломбаның өткір қырлары, тісжегі қуысы, ортодонтиялық аппаратар;
4. ЛОР-ағзаларының, асқазан-ішек жолдарыныңжедел аурулары;
5. ағза реактивтілігінің ерекшеліктеріне әсер ететін тұқым қуалау факторлары.
465. Зақымдану элементтерінің қосылмауы, еріннің қызыл жиегінің және терінің зақымданбауы, гингивит, бөртпелер полиморфизимінің болмауы қай ауруға ТӘН:
1. Жедел герпестік стоматит;
2. Дәрілікстоматит;
3.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
4. Венсанның жаралы-өлеттенген стоматиті;
5. Қайталамалы герпестік стоматит.
466. Бала 11 жаста, дәрігерге шайнау кезінде пайда болатын ауру сезіміне шағымданып келді. Анасының айтуы бойынша жарты жыл бұрын ауыз қуысының шырышты қабатында жаралардың пайда болуын және өздігімен 7-10 күнде жазылатынын айтты. Баланың тәбеті нашар. Сонымен қатар ішінің ауруына және үлкен дәретке сирек баратынына шағымданды. Гастроэнтерологтың тіркеуінде тұр. Объективті: ұрт, өтпелі қатпардың, ауыз қуысы кіреберісінің шырышты қабатында беті фиброзды қабықпен жабылған,сопақша пішінді жаралар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел псевдомебранозды кандидоз;
2. Рецидивті герпетикалық стоматит;
3.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
4. Жедел герпестік стоматит;
5. Дәрілікстоматит.
467. Созылмалы гепато-холециститпен ауыратын 12 жасар баланың ауыз қуысы шырышты қабатында жылына 3 рет пайда болатын ойық жаралар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел герпестік стоматит;
2. Кандидомикоз;
3. Дәрілікстоматит.
4. Қайталамалы герпестік стоматит;
5.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
468. Ауру ауыз қуысының шырышты қабатында жеке-жеке афтозды элементтердің қайталанып пайда болуымен сипатталады. Осы ауруды атаңыз:
1. Қызылша;
2. Күл;
3. Скарлатина.
4. Көптүрлі жалқықты қызарма;
5.+Ауыз қуысындағы қайталамалы афталар;
469. Бала 12 жаста, дәрігерге тағам жеу кезінде пайда болатын ауру сезіміне шағымданады. Анамнезін жинау барысында гастроэнтерологтың тіркеуінде тұратыны анықталды. Тәбеті төмендеген. Ішінің ауруына және үлкен дәретке сирек баратынына шағымданады. Анасының айтуы бойынша жарты жыл бұрын бір аптада өздігінен жазылатын ауыз қуысының шырышты қабатында жаралар пайда болған. Қарап тексергенде: ұрттың, еріннің шырышты қабатында қызарған жиекпен қоршалған, фиброзды қабықпен жабылған ойық жаралар бар.Нақтама қойыңыз:
1.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
2. Созылмалы жарақаттық жаралар;
3. Созылмалы қайталамалыстоматит;
4. Жедел герпестік стоматит;
5. Дәрілік стоматит.
470. 12 жастағыбала созылмалы колитпен гастроэнтерологта емделуде. Баланың айтуы бойынша бөртпелер 1 жылда 1 рет шығады. Ауыз қуысында 3.4 тістің аймағындағы өтпелі қатпарда және тілдің бүйір бетінде домалақ пішінді қызарған жаралар бар. Нақтама қойыңыз:
1.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
2. Созылмалы рецидивті стоматит;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Дәрілік стоматит;
5. Кандидоз.
471. 8 жасар балада бір жыл бойы өтпелі қатпарында жиі-жиі жекеленген афталар пайда болған. Созылмалы холециститпен ауырады. Қарап тексергенде: өтпелі қатпар бойында, жиегі қызарған, домалақ пішінді, d=0,5х0,3 см сұр түсті қабықпен жабылған афта байқалады.
Төменде көрсетілген нақтамалардың қайсысы ЕҢ дұрыс?
1. Беднар афтасы;
2.+Қайталамалы афта;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Созылмалы қайталамалы стоматит;
5. Шырышты қабаттың созылмалы жарақаты.
472. Ауыз қуысыныңқайталамалы афталарын емдеу тиімділігін ЕҢ анықсипаттайтын қай критерий?
1. Жеңіл дәрежесінен ауыр дәрежеге ауысуы;
2. Жеңіл дәрежесінен орта дәрежеге ауысуы;
3. Орта дәрежесінен ауыр дәрежеге ауысуы;
4. Асқорыту жүйесінің патологиялық көрінісі;
5.+Рецидивтің толық жайылуы;
473. Балаларда стоматиттің қай түрінде афтаның жазылуытыртықтанумен аяқталады:
1. Стивенс-Джонсон синдромы;
2. Поспишил афтоиды;
3. Бехчет синдромы;
4.+Сеттон афтасы;
5. Беднар афтасы.
474. Бала 1 жаста. Тәбетінің нашарлануына, ішінің ауыратындығынажәне үлкен дәретке сирек баратындығына шағымданады. Гастроэнтерологта диспансерлік тіркеуде тұрады. Объективті: ұрт және еріннің шырышты қабатында айналасы қызарған, фиброзды қабықпен жабылған майда дөңгелек пішінді жаралар байқалады.
Қандай аурулармен салыстырмалы нақтама жүргізу керек?
1. Созылмалы атрофиялықкандидоз, жалпақ лейкоплакия;
2. Созылмалы механикалық жарақат, жалпақ лейкоплакия;
3. Тілдің жіп тәрізді бүртігінің созылмалы гиперплазиясы;
4.+Жарақаттық эрозия, герпестік эрозия, сифилистік папула;
5. Созылмалы гиперпластикалық кандидоз, қызыл жалпақ теміреткі.
475. Бала 12 жаста. Тағам жеу кезінде пайда болатын ауру сезіміне, тәбетінің нашарлануына, ішінің ауырғандығына және үлкен дәретке сирек баратындығына шағымданады. Анамнезін жинау барысында гастроэнтерологтың тіркеуінде тұрғаны анықталды. Анасының айтуынша, жарты жылда 1 рет, кейде жиі ауыз қуысы шырышты қабатының әр жерлерінде жаралардың пайда болуын және жаралар 1 апта көлемінде өздігінен жазылады. Бала әлсіз, бозғылт. Ауыз қуысында, ұрт және еріннің шырышты қабатында, айналасы қызырған, саны 5-ке дейін жететін фиброзды қабықпен жабылған сопақша пішіндімайдажаралар байқалады. Нақтама қойыңыз:
1.+Қайталамалы афталар;
2. Дәрілік стоматит;
3. Көптүрлі жалқықты қызарма;
4. Созылмалы механикалық жарақат;
5. Қайталамалы герпестік стоматит.
476. 5 жастағы бала тағам қабылдау кезіндегі ауру сезіміне шағымданады. Анамнезінен: гастроэнтерологта емделуде. Өтпелі қатпардың, тілдің бүйір бетінің, ұрттың, ерінніңшырышты қабатындасаны 7-10 дейінгі афталар бар. Жақасты лимфа түйіндерінің лимфадениті. Нақтама қойыңыз:
1.+Қайталамалы афталар;
2. Дәрілік стоматит;
3. Жедел герпестік стоматит;
4. Қайталамалы герпестік стоматит;
5. Созылмалы атрофиялық кандидоз.
477. Бала 12 жаста. Стационарда емделуде. Жалпы жағдайы ауыр, дене қызуы 390С. Денесінде, қол- аяғының терісінде папулалар, түйінді эритема түріндегі бөртпелері бар. Ауыз қуысының, жыныс мүшелерінің,көздіңшырышты қабатында эритемалармен афта элементтері:
1.+Бехчет синдромы;
2. Лайелл синдромы;
3. Папийон-Лефевр синдромы;
4. Стивенс-Джонсон синдромы;
5. Стейнтон-Капдепон синдромы.
478. 15 жастағы жасөспірім тағам қабылдау кезіндегі ауру сезіміне шағымданып келді. Анамнезінен гастроэнтерологтың тіркеуіндетұрғаны анықталды. Тәбеті нашарлаған. Ішінің ауыратындығына және үлкен дәретке сирек баратынына шағымданады. Анасының айтуы бойынша жарты жыл бұрын ауыз қуысының шырышты қабатында жаралар пайда бола бастаған, 1 аптада өздігінен жазылып кетеді. Қарап тексергенде: ұрттың, еріннің шырышты қабатында айналасы қызарған жаралар байқалады. Сіздің емдеуәдісіңіз:
1. Қабынуға қарсы препаратар, шайқау;
2. Саңырауқұлаққа қарсы препараттар, диета;
3.+Ішек қызметін реттеу, ауыз қуысындағы ауру сезімін жою;
4. Ауру сезімін басатын препараттар тағайындау, ауыз қуысының гигиенасы;
5. Антигистаминді препараттар тағайындау, кератопластикалық препараттармен аппликациялау.
479. Бала 9 жаста. дәрігерге тағам шайнау кезіндегі ауыз қуысындағы ауру сезіміне шағымданады. Объективті: тілдің бүйір бетінде, өтпелі қатпарында көлемі 2 мм дейінгі айналысы қабынған афтасы байқалады. Анамнезінде: бала дәрігер-гастроэнтерологтың есебінде тіркеуде.
Осы ауру кезінде қандай зерттеу әдісі ЕҢ тиімді?
1. Цитологиялық;
2.+Копрологиялық;
3. Бактериологиялық;
4. Рентгенологиялық.
5. Колоноскопикалық;
480. Қанша жастағы балалардың ауыз қуысында рецидивті афталар кездеседі:
1. Нәресте кезінде және өмірінің бастапқы кезінде;
2. Ерте мектеп жасында;
3.+Орта мектеп жасында;
4. Емшектегі жаста;
5. Әртүрлі жаста.
481. Ауыз қуысының шырышты қабатының, жыныс мүшелерінің, көз конъюнктивінің зақымдануы қандай синдромға ТӘН:
1.+Бехчета синдромы;
2. Лайелла синдромы;
3. Папийон-Лефевр синдромы;
4. Стивенс-Джонсон синдромы;
5. Стейнтон-Капдепон синдромы;
482. Ауыз қуысының шырышты қабатында қайталамалы афта қандай түрде пайда болды:
1. Қатты таңдайда қызарыңқы түйін түрінде;
2. Қызарған аймақтағы ақ түсті оңай алынатын қақ түрінде;
3. Қызарған аймақтың ортасында орналасқан жаралар түрінде
4. Тіл және ұрт шырышты қабатында тор тәрізді майда ақ-перламутрлы папула түрінде;
5.+Ақшыл-сұр түсті фиброзды анықтайтын d=3-5 мм болатын, домалақ пішінді анық-қызыл
қабынумен қоршалған қақтүрінде.
483. Стоматиттің қандай түрінде балаларда жеке дара дәнді (чечевичного зерна) афта кездеседі:
1. Кукенің герпетиформды ойылуы
2. Поспишил афтоиды;
3.+ Микулич афтасы;
4. Сеттона афтасы;
5. Беднар афтасы;
484. Стоматиттің қандай түрінде балалардың ауыз қуысында шырышты қабатында көптеген нүкте тәрізді афталар кездеседі:
1.+ Кукенің герпетиформды ойылуы.
2. Поспишил афтоиды;
3. Микулич афтасы;
4. Беднара афтасы;
5. Сеттон афтасы;
485. Стоматиттің қандай түрінде балалардың шырышты қабатында үлкен, терең, тегіс емес жиектерімен және пальпациялау кезінде ауру сезімінсіз жазылуды тыртықтанумен аяқталатынафталар кездеседі:
1. Поспишил афтоиды;
2. Микулич афтасы;
3.+Сеттона афтасы;
4. Беднар афтасы;
5. Турен афтозы.
486. 5 жасар балада Сеттон афтасы. Қандай аурулармен салыстырмалы нақтамалау жүргізесіз:
1. Акантолитикалық пузырчаткамен, жедел герпетикалық стоматитпен, акантолитикалықемес
пузырчатка;
2.+Жарақаттық эрозиялармен, ойық жаралармен, Бехчет ауруымен, спецификалық инфекциялы
жаралармен;
3. Дәрі-дәрмекті стоматитпен, көптүрлі жалқықты эритемамен;
4. Пузырчатка, көптүрлі жалқықты эритемамен;
5. Кандидозбен, жедел қызыл волчанкой.
487. Бала 12 жаста, ауруханаға емделуге жатқызылды. Жалпы жағдайы ауыр, дене қызуы 390С дейін. Қарап тексергенде: қосарланған ауыз қуысы шырышты қабатының, көздің, жыныс мүшесінің көздің жаралық зақымдануы, сонымен қатар артралгиясы және миологиясы байқалады.
Дұрыс диагнозды қойыңыз:
1.+Бехчет синдромы;
2. Лайелл синдромы;
3. Папийон-Лефевра синдромы;
4. Стивенс-Джонсон синдромы;
5. Стейтон-Капдепон синдромы.
488. Қандай ауру кезінде копрологиялық зерттеу әдісі жүргізіледі:
1.+Ауыз қуысында афтаның рецидиві;
2. Рецидивті герпетикалық стоматит;
3. Жедел герпетикалық стоматит;
4. Көптүрлі жалқықты эритема;
5. Дәрі-дәрмекті стоматит.
489. Қандай ауру кезінде иммуностимулдеуші препараттар тағайындалған нәтижелі:
1. Рецидивті афтаның жеңіл түрі;
2.+Рецидивті афтаның ауыр дәрежесі;
3. Рецидивті герпетикалық стоматит;
4. Жедел псевдомембранозды кандидоз;
5. Жедел герпестік стоматиттің жеңіл түрі.
490. Қайталамалы афтаны нақты нақтамалау үшін қолданылатын ЕҢ тиімді әдісті атаңыз:
1. Ауыз қуысындағы объективті зерттеу;
2.+Копрологиялық әдіс;
3. Жалпы зәр анализі;
4. Сұрап тексеру;
5. Қан анализі.
491. Балалар жасындағы рецидивті афтаның ауыр дәрежесінде диспансерлік бақылау жүргізіледі:
1. Жылына 1 рет;
2.+Жылына 2 рет;
3. Жылына 3 рет;
4. Жылына 4 рет;
5. Жылына 5 рет.
492. Бала 10 жаста, дәрігерге тағам қабылдау кезіндегі ауру сезіміне шағымданады. Созылмалы жаралы колитпен 6 жыл бойы ауырады. Ұрттың шырышты қабатында фиброзды қақпен жабылған майда домалақ пішінді жаралар байқалады. Жараның пайда болуы колиттің өршуімен сипатталады. Дұрыс диагнозын қойыңыз:
1. Көптүрлі жалқықты эритема.
2. Жедел герпетикалық стоматит;
3. Рецидивті герпетикалық стоматит;
4.+Ауыз қуысының қайталамалы афталары;
5. Созылмалы атрофикалық кандидоз.
493. Балалардың ауыз қуысының шырышты қабатындағы рецидивті афтаның болуы кезінде иммуно-терапия жүргізу кезінде қандай препарат қолданылады:
1. Эндометазон;
2. Имудон;
3.+Декарис (левамизол);
4. Преднизолон;
5. Линетол.
Тақырып: № 18 «Балалардағы көптүрлі жалқықты эритема. Стивенс-Джонс синдромы. Лайелл синдромы. Клиникалық ағымының ерекшелігі, емі, алдын- алу шаралары».
494. Көптүрлі жалқықты қызарманың пайда болу теориясың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ дұрыс:
1. Вирусты
2. Неврогенді
3. Аутоиммунды
4.+Токсико-аллергиялық
5. Инфекциялы-аллергиялық
495. Қай ауру кезінде «кокарда» тәрізді элементтер пайда болады:
1. Қызылша
2. Дифтерия
3. Дәрілік стоматит
4. Жедел ұшықты стоматит
5.+Көптүрлі жалқықты қызарма
496. Қай ауру кезінде аллергиялық реакцияның баяу түрі дамиды:
1.+Көптүрлі жалқықты қызарма
2. Анафилактикалық шок
3. Желшешек
4. Квинке ісігі
5. Есекжем
497. Бала 13 жаста. Басының, көз алмасының ауруына, бұлшық еттер мен буындарының сынып ауруына, ас қабылдағанда тамағының ауруына шағымданады. Дене қызуы 38,60. Конъюктивит. Тілдің, еріннің, ұрттың, ауыз қуысы түбінің шырышты қабатында жаралар бар. Қолдың бүгілетін бетіндегі теріде көкшіл-қызыл дақ түріндегі зақымданулар бар. Жақасты лимфа түйіндерінің лимфадениті. Нақтама қойыңыз:
1. Жедел лейкоз
2. Қызыл жалпақ теміреткі
3. Дәрілік стоматит
4. Жедел ұшықты стоматит
5.+Көптүрлі жалқықты қызарма
498. Көптүрлі жалқықты қызарманы қандай аурулармен салыстыруымыз қажет:
1. Дәрілік стоматит
2. Баспа, инфекциялық мононуклеоз3. Дифтерия, қызылша, қан аурулары
4.+Күлбіреуікше, жедел ұшықты стоматит5. Жедел псевдомембранозды кандидоз, қызамық
499. Бала 13 жаста. Ас қабылдағандағы ауру сезіміне шағымданады. Дене қызуы 38оС, басының ауруы, әлсіздік. Еріннің, ұрттың, тілдің ауыз қуысы түбінің шырышты қабатында ақшыл қақпен жабылған ауқымды жаралар, дақтармен қосарланған қанды қабыршақтар бар. Қолдың сырт жағындағы терісі көкшіл-қызыл дақ түрінде. Нақтама қойыңыз:
1. Кандидоз2. Дәрілік стоматит3. Жедел ұшықты стоматит4.+Көптүрлі жалқықты қызарма
5. Ауыз қуысының қайталама афталары500. Көптүрлі жалқықты қызарманың жергілікті емдеу жоспарын құрыңыз:
1. Антисептикалық шайқау, қабынуға қарсы препараттар2. Ауыру сезімін басатын заттар, витаминдермен электрофорез3. Антисептиктермен гидромассаж4.+Ферментті препараттар5. Кератопластиктер
501. Бала 9 жаста. Дене қызуы 38,3оС. Шағымы: ауыз қуысының шырышты қабатының қатты және күйдіріп ауруы. Ерін, ұрт, өтпелі қатпар, тіл, тіласты аймағындағы шырышты қабатының қызаруы, ісінуі байқалады. Әртүрлі көлемді папулалар, күлбіреуіктер, көпіршіктер бар. Никольский симптомы теріс. Ерінде қабыршақ, қолында, білекте, жіліншігінде, бетінде – кокардалар. Нақтама қойыңыз: 1. Күлбіреуікше2. Дәрілік стоматит3. Жедел ұшықты стоматит4. Ауыз қуысының қайталама афталары5.+Көптүрлі жалқықты қызарма
502. Көптүрлі жалқықты эритеманың қай кезеңінде стафилакоккты анатоксинмен спецификалық гипосенсибилизациялаушы емді тағайындайды:
1. Продромальды2. Эпителизация3. Катаральды4.+Ремиссия5. Аурудың нағыз кезеңі (разгар)
503. Қай ауру кезінде гистоглобулин тағайындалады:1. Қызылша2. Дифтерия3. Қызамық4. Желшешек5.+Көптүрлі жалқықты қызарма
504. Бала 3 жаста. Ата –анасы: баласының мазасыздығына, тағамнан бас тартуына, нашар ұйықтайтынына шағымданады. Ауыз қуысының шырышты қабаты қызарған, ісінген, көптеген жаралар, күлбіреуіктер, көпіршіктер бар. Бет терісінде дақтар. Білек, шынтақ аймақтарында ақшыл-қызыл түсті дақтар байқалады. Никольский симптомы теріс. Нақтамасы : көптүрлі жалқықты қызарма. Ем тағайындаңыз: 1.+Жансыздандыру, жалпы сауықтандыратын ем, кортикостероидтар;2. Сілтілермен шаю, саңырауқұлақтарға қарсы ем;3. Шөптермен шаю, вирустарға қарсы препараттар;4. Антисептикалық шайқау;5. Жансыздандыру, шөптермен шаю;
505. Бала 10 жаста. Басының ауруына, қалтырау, буындарындағы ауру сезіміне, тағам қабылдағанда тамағының ауруына шағымданады. Дене қызуы 39о С. Еріндерінде ісіну, ауқымды қанды-іріңді қабыршақтар, екі жақты конъюктивит, кератит. Ауыз қуысының, көздің, жыныс мүшелерінің шырышты қабаттарында, теріде фибринозды қабықпен және серозды-қанды қабыршақпен жабылған көптеген көпіршіктер, күлбіреуіктер, жаралар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Турен синдромы2. Бехчет синдромы3. Лайелл синдромы4. Олбрайт синдромы5.+Стивенс-Джонс синдромы
506. Бала 12 жаста. Дене қызуы 37,8оС, басы ауырады. Терісінде және ауыз қуысында күлбіреуікті бөртпелер пайда болған. Терінің барлық бетінде қою қызыл түсті папулезді бөртпелер, көптеген күлбіреуіктер бар. Кейбір күлбіреуіктер серозды және серозды – геморрагиялық жалқықпен толған. Білекте, жіліншікте диаметрі 3-4 см жететін күлбіреуіктер бар. Никольский симптомы оң. Нақтама қойыңыз:
1. Турен синдромы2. Бехчет синдромы3.+Лайелл синдромы4. Олбрайт синдромы5. Стивенс-Джонс синдромы
507. 13 жастағы балаға Стивенс-Джонс синдромы нақтамасы қойылды. Баланы қандай емдік мекемеге жатқызу керек:
1. Аллергиялық орталық2. Инфекциялық аурухана3.+Көпсалалы балалар ауруханасы
4. Тері-венерологиялық диспансер5. Көпсалалы балалар ауруханасының гематология бөлімі
508. Бала 11 жаста. Дене қызуы 39-40ОС дейін. Терісінде көпіршікті бөртпелер пайда болған. Көптеген көпіршіктер бар, кейбір жерлерде эпидермис ажыраған. Ұрт, ерін, ауыз қуысы түбі шырышты қабатында және тілде күлбіреуік және жаралы беттер бар. Никольский симптомы оң. Нақтама қойыңыз:
1. Бехчет синдромы2.+Лайелл синдромы3. Шегрен Синдромы4. Стивенс-Джонс синдромы5. Көптүрлі жалқықты қызарма
509. Балалардың ауыз қуысындағы көрінісімен қатар басқа ағзалардың шырышты қабатының зақымдануымен жүретін синдромды көрсетіңіз:
1. Мелькерсон-Розенталь синдромы2. Стейтон –Капдепон синдромы3.+Стивенс-Джонсон синдромы4. Олбрайт синдромы5. Турен синдромы
510. Бала 10 жаста. Басының ауруына, жалпы мазасыздыққа шағымданады. Дене қызуы 39ОС. Жедел ауырған. Терісі мен ауыз қуысында көпіршікті бөртпелер пайда болған. Бет, мойын, кеуде, арқа, білек, жіліншік терісінде диаметрі 5см дейін күлбіреуік бар. Олардың жартысы серозды және серозды – геморрагиялық жалқықпен толған. Жарылған күлбіреуік орындарында ауқымды жаралар байқалады. Никольский симптомы оң. Диагноз қойыңыз:
1. Стейтон –Капдепон синдромы3. Папийон-Лефевр синдромы
2. Стивенс-Джонс синдромы4.+Лайелл синдромы5. Бехчет синдромы
511. Бала 14 жаста. Шағымы: басының ауруы, ас қабылдағанда ауру сезімі, дене қызуының 38,00С көтерілуі. Ерін, ұрт, тіл, ауыз қуысы шырышты қабатында ақшыл қақпен жабылған жаралар бар. Еріндерінде қанды қабыршақтар. Табан мен білектің сыртқы бетінде көкшіл-қызыл түсті дақты тері зақымданулары бар. Жақасты лимфа түйіндерінің лимфадениті. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Қайталамалы ұшықты стоматит2.+Көптүрлі жалқықты қызарма3. Жедел ұшықты стоматит4. Дәрілік стоматит5. Қайталамалы афталар
512. 12 жасар бала ас қабылдағандағы ауру сезіміне, дене қызуының 39ОС көтерілуіне. терісіндегі бөртпелерге, көрудің бұзылуына шағымданады. Ерін, тіл, ауыз қуысы шырышты қабаты ісінген, көпіршіктер, күлбіреуіктер, жаралар, ойық жаралар бар. Еріндері көпіршік және қабыршақпен жабылған. Шат аймағының шырышты қабаты ісінген. Терісінде қызыл түсті дақтар мен таңдақтар бар. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Бехчет синдромы;2. Лайелл синдромы;3.+Стивенс-Джонс синдромы;
4. Папийон-Лефевр синдромы;5. Стейтон –Капдепон синдромы.
513. 13 жастағы балада мазасыздық, бұлшық еттер мен буындарында ауру сезімі, бастың ауруы, дене қызуы 37,50С тен 380С пайда болды. Ерні ісінген, бөлек аймақтарында қанды қабыршақпен жабылған. Ауыз шырышты қабаты ісінген, қызарған, фибринозды қабықпен жабылған, дұрыс емес пішінді көптеген жаралар байқалады. Қолдың және білектің терісінде – папулалар және күлбіреуіктер бар. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Ауыз қуысының қайталамалы афталары2. Қайталамалы ұшықты стоматит3.+Көптүрлі жалқықты қызарма
4. Жедел ұшықты стоматит5. Дәрілік стоматит
514. Бала 14 жаста. Басының, көз алмасының ауруына, бұлшық еттер мен буындарының сынып ауруына, ас қабылдағанда тамағының ауруына шағымданады. Дене қызуы 38,40С. Конъюктивит. Тілдің, еріннің, ұрттың, ауыз қуысы түбінің шырышты қабатында жаралар бар. Қолдың бүгілетін бетіндегі теріде көкшіл-қызыл дақ түріндегі зақымданулар бар. Жақасты лимфа түйіндерінің лимфадениті. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Қайталамалы ұшықты стоматит2.+Көптүрлі жалқықты эритема3. Жедел ұшықты стоматит4. Дәрі-дәрмекті стоматит5. Жедел лейкоз
515. Бала 12 жаста. Басының ауруына, жалпы мазасыздыққа, әлсіздікке шағымданады. Жедел ауырған. Ауыз қуысында күлбіреуікті бөртпелер пайда болған. Бет, мойын, кеуде, арқа, білек, жіліншік терісінде диаметрі 5см дейін күлбіреуік бар. Жарты күлбіреуіктер серозды және серозды – геморрагиялық жалқықпен толған. Жарылған күлбіреуік орындарында ауқымды жаралар байқалады. Никольский симптомы оң. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес диагнозды нақтаманы қойыңыз:
1. Бехчет синдромы2.+Лайелл синдромы3. Папийон-Лефевр синдромы4. Стивенс-Джонс синдромы 5. Стейтон –Капдепон синдромы
516. 12 жасар баланың шағымы: ас қабылдағанда ауру сезімі, басының ауруы, дене қызуының 38,00С көтерілуі. ауыз қуысында жаралар, көпіршіктер, күлбіреуіктер, еріндерінде қанды қабыршақтар. Білек пен қолда көкшіл дақтар бар. Берілген жағдайда қандай емдік әрекетті қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
1.+ Госпитализациялау, дезинтоксикациялық ем, антигистаминді, кортикостероидты
заттар2. Госпитализациялау, антибиотиктерді ішке қабылдау, антисептиктер, кератопластиктер3. Қызуды түсіретін, қабынуға қарсы препараттар, антисептиктер, кератопластиктер
4. Қызуды түсіретін, антигистаминді заттар, антисептиктер, жансыздандыру
5. Госпитализация, витаминді терапия, қызуды түсіретін, кератопластиктер
517. 10 жастағы балада ауыз қуысының шырышты қабатында ауқымды өліеттенген және жаралы аймақтар бар, жара қырларында ақшыл-сұр бос салбыраған эпителий кесінділері байқалады. Никольский симптомы оң. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Бехчет синдромы2.+Лайелл синдромы3. Стивенс-Джонс синдромы
4. Папийон-Лефевр синдромы5. Стейтон –Капдепон синдромы
518. Бала 12 жаста. Қолындағы папулезды бөртпелерге шағымданып келді. Ауыз қуысында қызарған, ісінген шырышты қабықта көпіршіктер, күлбіреуіктер байқалады. Олар тез жарылып, бірігіп, қиын алынатын қақпен, фибринозды беттеріндегі ауқымды жараларды жалаңаштайды. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1.+Көптүрлі жалқықты қызарма2. Стивенс-Джонс синдромы3. Дәрілік стоматит4. Лайелл синдромы5. Бехчет синдромы
519. Бала 13 жаста. Ауыз қуысындағы, бұлшық еттер мен буындарының, бастың ауруына шағымданады. Дене қызуы 38ОС. Анамнезінен гастроэнтероголтан ем қабылдап жүргені анықталды,. Бала, әлсіз, бозарған. Ауыз қуысын қарап тексергенде папулалар, көпіршіктер, күлбіреуіктер, жаралар байқалады. Кол және табан терісінде көкшіл-қызыл папулалар бар. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1.+Көптүрлі жалқықты қызарма2. Стивенс-Джонс синдромы3. Дәрі-дәрмекті стоматит4. Лайелл синдромы5. Бехчет синдромы
520. 14 жастағы бала ас қабылдағандағы ауру сезіміне, бастың ауруына, әлсіздік, мазасыздық, бұлшық еттер мен буындарындағы ауру сезіміне шағымданады. Дене қызуының 390С көтерілуі, денесінде, білек пен табан терісінде бөртпелер. Ерін, ұрт, ауыз қуысы түбінің, ауыз кіреберісінің жайылып қызарған шырышты қабатында күлбіреуіктер анықталады, олардың кейбіреулері жарылған, жара құрайды, теріде - «кокардалар» бар . НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. +Көптүрлі жалқықты қызарма2. Папийон-Лефевр синдромы
3. Стивенс-Джонс синдромы
4. Лайелл синдромы5. Бехчет синдромы
521. Бала 2 жаста. Дене қызуының 390С көтерілуіне шағымданады, мазасыздық, аузындағы қатты және күйдіріп ауруы, қызарған, ісінген ерін, ұрт, шырышты қабытында күлбіреуік, жаралар байқалады. Никольский симптомы теріс. Денесіндегі, қолдағы, білектегі, жіліншіктегі, беттегі бөртпелер көкшіл-қызыл дақ түрінде. НЕҒҰРЛЫМ сәйкес нақтаманы қойыңыз:
1. Қайталамалы ұшықты стоматит2.+Көптүрлі жалқықты қызарма3. Жедел ұшықты стоматит4. Дәрілік стоматит5. Лайелл синдромы
522. «Кокард» түріндегі элементтер қандай ауру кезінде кездесетінін атаңыз:
1. Қызылшада
2. Дифтерияда3. Қызамықта4. Жедел ұшықты стоматитте5.+Көптүрлі жалқықты қызармада
523. 12 жасар бала ас қабылдағандағы ауру сезіміне, бастың ауруына, бұлшық еттер мен буындарындағы ауру сезіміне, дене қызуының 39ОС көтерілуіне шағымданады. Қарап тексергенде тұлға мен қол терілерінде «кокард» түріндегі бөртпелер бар. Ерін, ұрт шырышты қабатында күлбіреуіктер мен жаралар. Еріндерінде қанды қабыршақ.
Төменде берілген себепші факторлардың қайсысы зерттеушілермен қаралып, НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болып табылады:
1.+Инфекциялы-аллергиялық2. Саңырауқұлақты
3. Бактериальді
4. Жарақаттық5. Вирусты
Тақырып № 19: «Балалардағы ерін аулары. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, профилактикасы».
524. Балалардағы еріннің физиологиялық архитектоникасын көрсетіңіз :
1. Еріндерді түйістіру ерін бұлшық еттері және төменгі ерін шырышты қабатымен, жоғарғы
ерін қызыл жиегімен жартылай жабылған;
2. Еріндерді түйістіруде ерін бұлшық еттері және мимикалық бұлшық еттер қатысады;
3. Физиологиялық архитиктоника бұл жоғарғы және төменгі ерін арасында 0,1 мм дейінгі
саңылаудың болуы;
4.+ Еріннің қызыл жиегінің шырышты қабатқа ауысатын сызығы арқылы еріндерін еркін түйістіреді
5. Еріннің қызыл жиегін физиологиялық тығыз түйістіру және осы кезде мимикалық бұлшық
еттер қатысады;
525. Балалардағы метеорологиялық хейлиттің дамуының себепшісі болып не табылады:
1. Тұқым қуалаушылық
2. Тістемнің дұрыс болмауы
3. Мұрынмен тыныс алуының бұзылуы
4.+Еріндердің архитиктоникасының бұзылуы
5. Мимикалық бұлшық еттер тонусының әлсіреуі
526. Әртүрлі факторлар әсерінен: ылғалдың төмендеуі немесе жоғарлауы, жел, суық, күн радиациясы, ауаның шаңдануынан еріннің қандай ауруы дамуы мүмкін:
1. Жанаспалы аллергиялық
2.+Метеорологиялық
3. Эксфолиативті
4. Актиникалық
5. Атопиялық
527. Балалардағы метеорологиялық хейлиттің себебін атаңыз:
1. Иммунитеттің төмендеуі
2. Мұрынмен тыныс алуының бұзылуы
3. Еріндердің архитиктоникасының бұзылуы
4. +Еріндерін жалау бейімділік механизмінің дамуы
5. Гиперплазия, сілекей бездерінің секреторлы функциясының артуы
528. Профилактикалық тексеру кезінде 7 жасар баладан анықталды: жоғарғы және төменгі еріндерінің қызыл жиегінде құрғақ қабыршақтар, көптеген майда қатпарлар бар. Бала жиі еріндерін жалайды, пайда болған қабыршақтарды тістейді,кей жағдайда жарылулар мен қабыршақтардың пайда болатынын айтады. Нақтама қойыңыз:
1. Гландулярлы хейлит 2. Экзематозды хейлит
3. Эксфолиативті хейлит 4.+Метеорологиялық хейлит5. Мелькерсон-Розенталь синдромы
529. Бала 9 жаста. Еріндеріндегі ауру сезіміне және қышуына шағымданады. Анамнезінен бала аллергологтың тіркеуінде тұрғаны анықталды. Балада әрдайым ұрттың терісінде, шынтақтың иілген жерінде, тізе арты шұңқыры терісінде бөртпелер пайда болады. Бет терісі құрғақ, қабыршақтанады. Еріннің қызыл жиегі мен теріге жанасатын аймағында майда қабыршақтар көрінеді. Ауыз бұрышы аймағында майда жарылулар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Эксфолиативті хейлит экссудативті түрі2. Эксфолиативті хейлит құрғақ түрі3. Метеорологиялық хейлит4. Гландулярлы хейлит5.+Атопиялық хейлит
530. Еріннің қандай ауруы кезінде тек еріннің қызыл жиегі зақымдалады?
1. Жанаспалы аллергиялық2. Метеорологиялық
3.+Эксфолиативті
4. Актиникалық
5. Атопиялық
531. Еріннің қандай ауруына ультракүлгін сәулеге аллергиялық реакцияның баяу түрі тән?
1. Жанаспалы аллергиялық2. Метеорологиялық
3. Эксфолиативті
4.+Актиникалық
5. Атопиялық
532. Еріннің қандай ауруы дерматит және диффузды нейродермит симптомдарының бірі болып табылады:
1. Жанаспалы аллергиялық2. Метеорологиялық
3. Эксфолиативті
4. Актиникалық
5.+Атопиялық
533. 7 жасар бала ауыз бұрышы аймағындағы ауру сезіміне шағымданады. Еріндер құрғақ. Жарылулар бар. Ауыз бұрышы аймағында ақ түсті қабыршақпен жабылған жаралар бар, ылғалды, жара жиегі «білік» тәрізді көтеріңкі. Нақтама қойыңыз:
1. Экзематозды хейлит
2. Эксфолиативті хейлит3. Метеорологиялық хейлит 4.+Саңырауқұлақ тектес инфекциялық хейлит5. Пиоген тектес инфекциялық хейлит
534. Бала 11 жаста. Еріндерінің қышуына және ашуына шағымданады. Анамнезінен бала кезден бастап диатезден азап шегетіні анықталды. Терісіне аллергиялық бөртпелер бірнеше рет шыққан. Қарап тексергенде: еріннің қызыл жиегі қызарған, ісінген, көпіршіктер жарылғанда пайда болатын майда көпіршіктер және жаралармен жабылған. Нақтама қойыңыз:
1. Метеорологиялық хейлит2. Эксфолиативті хейлит
3. Гландулярлы хейлит4.+Экзематозды хейлит
5. Атопиялық хейлит
535. Еріннің қызыл жиегінің, сирек шырышты қабат пен терінің химиялық заттарға сенсибилизациясы кезінде еріннің қандай ауру дамиды?
1.+Жанаспалы аллергиялық2. Метеорологиялық
3. Эксфолиативті
4. Актиникалық
5. Атопиялық
536. Бала 9 жаста. Анамнезінен ерте жаста экссудативті диатезбен ауырғаны анықталды. Қарап тексергенде стоматолог экзематозды хейлит деген диагноз қойды. Қай маманның кеңесі қажет?
1. Невропатолог
2.+Аллерголог
3. Косметолог
4. Гематолог
5. Окулист
537. Бала 8 жаста. Кеңес алуға келді. Анамнезінде тағамдық аллергия. 3 жастан бастап ауырады, еріннің қызыл жиегі және терісі ісінген, инфильтрацияланған . Еріндерінде жарылулар, қабыршақтар бар. Нақтама қойыңыз:
1. Метеорологиялық хейлит2. Эксфолиативті хейлит
3. Инфекциялық хейлит
4. Гландулярлы хейлит5.+Экзематозды хейлит
538. Экзематозды хейлит еміне не кіреді?
1. Дерматологтың, педиатрдың ақыл-кеңесі
2.+Десенсибилизациялаушы, қабынуға қарсы, эпителизациялаушы заттарды
тағайындау
3. Микробтарға қарсы, эпителизациялаушы ем, миогимнастиканы жүргізу
4. Себепші факторды жою, миогимнастиканы жүргізу
5. Қабынуға қарсы заттарды тағайындау
539. 12 жасар балада метеорологиялық хейлит нақтамаланды. Қандай аурулармен салыстыруымыз қажет?
1. Инфекциялық хейлитпен;
2. Эксфолиативті хейлитпен;
3. Манганотти хейлитімен;
4.+Экзематозды хейлитпен;
5. Гландулярлы хейлитпен.
540. Бала жиі ернін жалайды, кей жағдайда жырылулар, қабыршақтар пайда болатынын айтады. Метеорологиялық хейлит нақтамасы қойылды. Қандай ем шаралары қажет?
1.+Жағымсыз әдетті жою, кератопластикалық заттарды қолдану
2. Миогимнастика, кортикостероидты жақпаларды, десенсибилизациялаушы заттарды
пайдалану
3. Антисептикалық өңдеу, ата-анасымен, баламен психологиялық әнгімелесу
4. Ортодонттың кеңесі, миогимнастика, гормональды заттарды пайдалану
5. Миогимнастика, физиотерапиялық шараларды қолдану
541. Балалардағы хейлитті емдеуде жетекшісі болып не табылады?
1. Ортодонттың кеңесі
2. Физиотерапиялық шаралар
3. Ауыз қуысының санациясы
4. Миогимнастика, ауыз қуысының гигиенасы
5.+Еріндерін түйістіру қызметін қалпына келтіру
542. Бала 10 жаста. Еріннің шырышты қабатында сызаттардың пайда болуына, қанағыштыққа шағымданады. Анамнезінен анықталғандай нейродермит себебімен аллергологтың есебінде тіркелген. Еріндер құрғақ, еріннің қызыл жиегі шекарасында, бет терісінде көптеген қатпарлар бар, олар ауыз қуысы аймағында желпуіш тәрізді ажыраған. Нақтама қойыңыз:
1.+Экзематозды хейлит
2. Гландулярлы хейлит
3. Актиникалық хейлит
4. Эксфолиативті хейлит
5. Метеорологиялық хейлит
543. Профилактикалық тексеруде 8 жасар балада төменгі ерін қызыл жиегінің өзгерісі анықталды. Қарап тексергенде: ашық тістем, еріндерін түйістіру толық емес. Клейн аймағындағы сілекей без сағысында «шық тамшылары” тәрізді секрет бөлініп тұратын, қызыл нүктелі кеңею байқалады. Диагноз қойыңыз:
1. Атопиялық хейлит
2. Эксфолиативті хейлит
3. Метеорологиялық хейлит
4. Іріңді гландулярлы хейлит
5.+Қарапайым гландулярлы хейлит
544. Ангулярлы хейлит еміне не кіреді?
1. Десенсибилизациялаушы заттарды, қабынуға қарсы заттарды тағайындау
2. Себепші факторды жою, антисептикалық ванночкаларды тағайындау
3. Эпителизациялаушы емді жүргізу, миогимнастика
4. Дермотологтың, педиатрдың ақыл-кеңесі
5.+Микробка қарсы емді жүргізу
545. Инфекциялық хейлит еміне не кіреді?
1. Себепші факторды жою, миогимнастика жүргізу
2. Дермотологтың, педиатрдың ақыл-кеңесі
3.+Антисептикалық шайқау, қабынуға қарсы заттарды тағайындау
4. Микробтарға қарсы, эпителизациялаушы терапия, миогимнастиканы жүргізу
5. Десенсибилизациялаушы заттарды, қабынуға қарсы, эпителизациялаушы заттарды
тағайындау
546. Саңырауқұлақты ауыздықтарда не тағайындайды:
1. Линкомицин жақпасын, неомицин жақпасын, эритромицин жақпасын;
2. Преднизолон жақпасын , кортизон жақпасын, синафланов жақпасын;
3. Оксолин жақпасын, бонафтон жақпасын, интерферон жақпасын;
4. Метилурацил жақпасын, солкосерил-желе, қызыл май;
5.+Канестен жақпасын, декамин жақпасын.
547. Стрепто-стафилококктық ауыздық кезінде қандай препарат тағайындайды:1. Канестен, клотримазол, декамин жақпаларын2. Оксолин, бонафтон, интерферон жақпаларын 3. Преднизолон, кортизон, синафлан жақпаларын4.+Линкомицин, неомицин, эритромицин жақпаларын
5. Метилурацил жақпасын, солкосерил желе, қызыл май
548. Бала 12 жаста, ерінінде бөртпелердің пайда болуына шағымданады. Анамнезінен 5жасында экссудативті диатезбен ауырған. Еріндері ісінген, қызарған, ауыз бұрыштарында тіндік инфильтрация байқалады. Еріннің қызыл жиегінде және теріде көптеген көлденең қатпарлар бар. Төменгі ерінде және ауыз бұрышында біршама сызаттар бар. Нақтама қойыңыз:1.+Экзематозды хейлит2. Гландулярлы хейлит3. Актиникалық хейлит4. Эксфолиативті хейлит5. Метеорологиялық хейлит
549. Бала 13 жаста, тағам қабылдағанда еріндерінің қанағыштығына шағымданып келді. Анамнезінен аллергологта антибиотиктерге аллергия себебімен тіркеуде тұр. Еріндері құрғақ, еріннің қызыл жиегінде және бетінің терісінде қатпарлар бар, қатпарлары ауыздың бұрыштарына қарай «желпуіш» тәріздес орналасқан. Нақтама қойыңыз:1. Эксфолиативті хейлит, экксудативті түрі2. Эксфолиативті хейлит, құрғақ түрі3. Метеорологиялық хейлит4. Актиникалық хейлит
5.+Экзематозды хейлит
550. 10 жастағы бала еріндерінің қышуына және ауыратынына шағымданады. Анамнезінен аллергологта диспансерлік тіркеуде тұрғаны анықталды. Ұрт аймағының терісінде, шынтақ аймағында, тізе аймағындағы теріде бөртпелер пайда болады. Бет терісі құрғақ, қабыршақтанады, еріннің қызыл жиегінде және оның айналасында майда қабыршақтар байқалады. Ауыздың бұрышында майда сызаттар бар. Нақтама қойыңыз:1. Эксфолиативті хейлит, экксудативті түрі2. Эксфолиативті хейлит, құрғақ түрі3. Метеорологиялық хейлит4. Гландулярлы хейлит
5.+Атопиялық хейлит
551. Бала 11 жаста. Еріндерінің құрғауына, ауру сезіміне, қабыршақтануына шағымданып келді. Еріндері ісініп, қызарған. Еріннің қызыл жиегінде және шырышты қабатында сілекей безінде ашық қуыстары бар. Пальпациялағанда тығыз түзіліс тәрізді, сілекей тамшылары бөлініп тұратын майда гипертрофияланған сілекей бездері байқалады. Нақтама қойыңыз:1. Ангулярлы хейлит2. Атоникалық хейлит 3. Экзематозды хейлит4. Метеорологиялық хейлит5.+Қарапайым гландулярлы хейлит
552. Бала 7 жаста. Еріндерін түйістіргендегі ауыру және күйдіргендей сезіміне шағымданады. Еріннің қызыл жиегінде сары сұр түстес, «фартук» тәрізді салбырап тұратын қабықтар бар. Қабықтарды алғаннан кейін анық қызыл түсті, беті тегіс ошақ көрінеді. Клейн аймағындағы еріннің айналасы аздап қызарған. Нақтама қойыңыз:1. Эксфолиативті хейлит, экксудативті түрі2.+Эксфолиативті хейлит, құрғақ түрі3. Метеорологиялық хейлит
4. Актиникалық хейлит
5. Гландулярлы хейлит553. 12 жастағы бала еріндерінің қышуына және күйгендей сезімге шағымданады. Анамнезінен ерте жастан бастап диатезбен ауыратыны анықталды. Объективті: еріндердің қызыл жиегі ісінген, қызарған, жаралар және көпіршіктер бар. Нақтама қойыңыз:1. Атопиялық хейлит2.+Экзематозды хейлит3. Гландулярлы хейлит4. Эксфолиативті хейлит5. Метеорологиялық хейлит
Тақырып № 20: «Балалардағы тіл аурулары. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, профилактикасы».
554. Профилактикалық тексеруде 4 жастағы бала тілінің бетінен ақшыл сұр түсті, периферия бойымен таралған ошақты эпителий десквамациясы анықталды. Нақтама қойыңыз:
1. Қызамық;
2. Қатпарлы тіл;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4. Жарақаттық стоматит.
5.+Десквамативті глоссит;
555. Профилактикалық тексеруде 10 жастағы бала тілінің бетінен көлденең және тік жүлгелер анықталды, жіп тәрізді бүртіктері сақталған. Тілінің көлемі ұлғайған. Нақтама қойыңыз:
1. Қызамық;
2.+Қатпарлы тіл;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4. Жарақаттық стоматит;
5. Десквамативті глоссит.
556. Тілдің қандай өзгерістерінде балалар кейбір тағам түрінен күйдіргендей немесе ашу сезіміне шағымданады:
1. Макроглоссияда
2. «Түкті» глосситте;
3. Ромб тәрізді глосситте;
4.+Десквамативті глоссите;
5. Тілдің лимфангиомасында.
557. Қай ауруда тілдің гиперплазиясымен қатар жіп тәрізді бүртіктердің негізіне қарағанда ұшы жағында күңгірт түске боялады?
1. Жедел катаральды
2. Десквамативті;
3.+Қара «түкті»;
4. Ромб тәрізді;
5. Қатпарлы
558. Қандай ауруда тілдің бетінің ортаңғы сызығы бойымен артқы бөлігінде жіп тәрізді бүртіктерінен айырылған ромб тәрізді аймақ болады?
1. Десквамативті глосситте;
2.+Ромб тәрізді глосситте;
3. Тіл лимфангиомасында;
4. Қара «түкті» тілде;
5. Қатпарлы тілде
559. Жіп тәрізді бүртіктердің 2-3 мм-ге дейінгі гиперплазиясы, олардың ашық қоңыр түстен қара түске дейін өзгеруі, дәм сезудің төмендеуі тілдің қай ауруына тән?
1. Хейлит;
2. Кандидоз;
3. Қатпарлы тіл;
4. Лейкоплакия;
5.+Қара «түкті» тіл.
560. 12 жастағы баланың тілін қарап тексергенде тілінің үлкейгені, тік және көлденең жүлгелер анықталды, нақтама қойыңыз:
1. Десквамативті глоссит;
2. Ромб тәрізді глоссит;
3. Тіл лимфангиомасы;
4. Қара «түкті» тіл;
5.+Қатпарлы тіл.
561. Десквамативті глосситке тән:
1.+Периферия бойымен жайылған ақшыл қызғылт түсті эпителий десквамациясы;
2. Тіл арқасындағы айқын гиперемия,жіп тәрізді бүртіктердің гиперплазиясы;
3. Тілдің ортаңғы сызығы бойымен төмпешікті ісік тәрізді өсінділер;
4. Тілдің бетіндегі қатпарлар, терең жүлгелер;
5. Тіл көлемінің ұлғаюы.
562. Қатпарлы тіл ауруын қай аурумен салыстырмалы нақтама жүргіземіз:
1. Десквамативті глоссит;
2. Ромб тәрізді глоссит;
3.+Тіл лимфангиомасы;
4. Қара «түкті» тіл;
5. Тіл саркомасы.
563. Бала 15 жаста. Стационарда ем қабылдауда. Жоғарғы қабағының, ернінің ісінуіне шағымданады. Қарап тексергенде еріндерінің гиперплазиясы, бет нервісінің невриті, қатпарлы тіл байқалады. Нақтама қойыңыз:
1. Бехчет синдромы;
2. Лайелл синдромы;
3. Папийон- Лефевр синдромы;
4. Стивенс-Джонсон синдромы;
5.+Мелькерсон-Розенталь синдромы.
564. Тіл бүртіктерінің дистрофиялық өзгерісі және эпителийдің мүйіздену үрдістерінің бұзылыстары тілдің қандай ауруына тән?
1. Жедел катаральды;
2.+Десквамативті;
3. Қара «түкті»;
4. Ромб тәрізді;
5. Қатпарлы.
565. Қай ауруда жіп тәрізді бүртіктердің гиперплазиясы байқалады?
1.+Қара «түкті» тіл;
2. Десквамативті глоссит;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4. Тіл лимфангиомасы;
5. Қатпарлы тіл
566. Тілдің ұлғайюымен қатар , жіп тәрізді емізікшелердің сақталуымен көптеген жүлгелердің болуы тілдің қай ауруына ТӘН?
1. Жедел катаралды;
2. Десквамативті;
3. Ромб тәрізді;
4. Қара «түкті»;
5.+Қатпарлы.
567. Тілдің қай ауруында тілдің артқы 1/3 бөлігінде, орталық сызықтың бойымен науашық тәрізді емізікшелердің алдында шырышты қабаттың тығыздалуы қай ауруға ТӘН:
1. Жедел катаральды;
2. Десквамативті;
3.+Ромб тәрізді;
4. Қара «түкті»;
5. Қатпарлы.
568. эпителилердің тез қабыршықтануы және 2-3 күн аралығындажіп тәрізді бүртіктердің қалпына тез келуі тілдің қай ауруына ТӘН:
1. Қара «түкті тәрізді» тіл;
2. Тілдің лимфангиомасы;
3.+Десквамативті глоссит;
4. Ромб тәрізді глоссит;
5. Қатпарлы тіл.
569. Ромб тәрізді глосситтің салыстырмалы нақтамасы жүргізіледі:
1. Қатпарлы тілмен, тілдің лимфангиомасымен, жедел псевдомембранозды кандидозбен;
2. Жедел псевдомембранозды кандидозбен, қаптарлы тілмен, қара «түкті» тілмен;
5. Десквамативті глосситпен, папилломатозбен, тілдің лимфангиомасымен;
3 Қара «түкті» тілмен, десквамативті глосситпен, қаптарлы тілмен;
4.+Кандидозбен, десквамативті глосситпен, папилломатозбен.
570. Бала 10 жаста. Дәрігерге тағам қабылдау кезінде тілінде күйдіру тәрізді және ауыру сезіміне шағымданады. Созылмалы асқазан-ішек жолдарының ауруымен ауырады. Қарап тексергенде: ауыз қуысы шырышты қабатының түсі қалыпты. Қызыл иек бүртіктері ісінген. Тілі ісінген, тіл артында көптеген майда қатпарлар, ал ортаңғы сызығында беті қақпен жабылған терең қатпар байқалады. Сіздің нақтамаңыз:
1.+Қатпарлы тіл;
2. Қара «түкті» тіл;
3. Географиялық тіл;
4. Бүлдірген тәрізді тіл;
5. Тілдің лимфангиомасы.
571. Дәрігерге тексерілуге 4 жастағы баламен анасы келді. Анасы баласының тілінің қалыптыдан тыс көрінісіне шағымданады. Баланың дені сау. Объективті: тілдің артқы және бүйір бөлігіндегі аймақтың ісінуі мен эпителий қабаты ақшыл-сұр түсті, тегіс, шекарасы домалақ қарауыту байқалады:
1. Қатпарлы тіл;
2. Қара «түкті» тіл;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4.+Десквамативті глоссит;
5. Жедел катаралды глоссит.
573. 9 жасар баланың ауыз қуысындағы тағам қабылдау кезіндегі үнемі күйдіру сезімі мен ауру сезімі пайда болады. Объективті: тілі ұлғайған, тіс қатарының іздері байқалады. Көлденең және ортаңғы қатпарлары бар. Нақтама қойыңыз:
1. Тілдің жіп тәрізді емізікшесінің созылмалы гиперплазиясы;
2. Жедел катаралды глоссит;
3. Десквамативті глоссит;
4. Ромб тәрізді глоссит;
5.+Қатпарлы тіл.
574. 10 жасар бала, колитпен ауырғандықтан ауруханада ем қабылдауда. Ауыз қуысында - созылмалы катаралды гингивит, шырышты қабатының ісінуі. Тіл емізікшелерінің тегістелуі, тілдің артқы бөлігінде десквамативті өзгерістері байқалады. Сіздің емдеу әдісіңіз қандай?
1. Негізгі ауруды емдеу, емдік шөптермен шайқау;
2. Негізгі ауруды емдеу, ауыз қуысының гигиенасын қадағалау;
3. Негізгі ауруды емдеу, кератопластикалық препараттармен аппликациялау;
4. Негізгі ауруды емдеу, қызыл иекке массаж, С витаминдермен электрофорез жүргізу;
5.+Негізгі ауруды емдеу, ауыз қуысындағы көрініске байланысты симптоматикалық ем.
575. Бала 7 жаста – қатпарлы тіл нақтамаланды. Қандай аурулармен салыстырған жөн?
1. Десквамативті глосситпен;
2.+Тілдің лимфангиомасымен
3. Ромб тәрізді глосситпен;
4. Малина тәрізді тілмен.
5. Қара «түкті» тілмен;
576. Бала 7 жаста. Даун ауруымен ауырғандықтан дәрігер невропатологтың тіркеуінде тұр. Қарап тексергенде: тілі ұлғайған, ақшыл-сұр түсті қақпен жабылған. Тілдің артқы бөлігінде майда жүлгесі бар, ортаңғы бөлігінде терең қатпар байқалады. Сипап тексеру кезінде ауру сезімсіз. Ауыз қуысының гигиеналық жағдайы нашар. Сіздің ақыл кеңесіңіз:
1. Аппликациялық жансыздандыру, қабынуға қарсы терапия;
2. Антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы препараттар;
3.+Тістерін күніне 2 рет щеткамен тазалау, антисептикалық өңдеу, кератопластикалық
препараттар;
4. Тістерін күніне 2 рет щеткамен тазалау, антисептикалық өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы
препараттар;
5. Тістерін күніне 2 рет щеткамен тазалау, антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы препараттар.
577. Бала 14 жаста. Анамнезінде созылмалы гастритпен дәрігер гастроэнтерологтың тіркеуінде тұрғаны анықталды. Объективті: тілі ұлғайған. Шырышты қабатың бүйір бетінде және тілінің ұшында тығыз, сұр түсті қақпен жабылған, жіп және саңырауқұлақ тәрізді емізікшелерінің ұлғайғаны байқалды. Нақтама қойыңыз:
1.+Асқорыту жолының ауруы кезіндегі тілдің өзгеруі;
2. Қалқанша бездің ауруы кезіндегі тілдің өзгерісі;
3. Жастық кезеңіне байланысты тілдің өзгерісі;
4. Десквамативті глоссит;
5. Ромб тәрізді глоссит.
578. Бала 8 жаста. Дәрігерге тіліндегі күйдіру сезіміне, аздап шаншуына шағымданады. Объективті: бүйір бетінде және тілдің ұшында көлемі үлкен емес ақшыл сұр түсті анық емес кератоз байқалады. Нақтама қойыңыз:
1. Қатпарлы тіл;
2. Қара «түкті» тіл;
3.+Географиялық тіл;
4. «Малина тәрізді» тіл;
5. Ромб тәрізді глоссит.
579. Бала 13 жаста. Дәрігерге тағам қабылдау кезіндегі пайда болатын ауру сезіміне шағымданады. Қарап тексергенде: ауыз қуысының шырышты қабаты бозғылт түсті, ұрт аймағында әртүрлі көлемде және әртүрлі формада қызарған дақтар байқалады. Тілі тегіс, құрғақ, артқы бөлігінде майда жырылу бар. Ауыз айналасының терісі құрғақ, қабыршықтанады ауыз бұрышында ауыздық бар. Сіздің болжам нақтамаңыз:
1.+Азқазан ішек жолдарының аурулары және гиповитаминоз кезіндегі АҚШҚ-ың өзгерісі,
2. Қалқанша без аурулары кезіндегі АҚШҚ-ың өзгерісі;
3. Қызылша ауруы кезіндегі АҚШҚ-ың өзгерісі;
4. Қан ауруы кезіндегі АҚШҚ-ың өзгерісі;
5. Скарлатина кезіндегі өзгеріс.
580. Бала 14 жаста. Профилактикалық тексеруге келген, шағымы жоқ. Объективті: тілдің арты 1/3 бөлігінде орталық сызық бойымен, науа тәрізді бүртіктерден алдыға қарай шырышты қабатында ромб тәрізді тығыздалған аймақ байқалады. ЕҢ дұрыс нақтаманы атаңыз:
1. Десквамативті глоссит;
2.+Ромб тәрізді глоссит;
3. «Малина тәрізді» тіл;
4. Қара «түкті» тіл;
5. Қатпарлы тіл.
581. Бала 4 жаста. Профилактикалық тексеруге келген. Шағымы жоқ. Объективті: тілі ұлғайған. Көлденең және тік жүлгелері бар. Сіздің ЕҢ нақты нақтамаңыз:
1. Жедел катаралды глоссит;
2. Десквамативті глоссит;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4. Қара «түкті» тіл;
5.+Қатпарлы тіл.
582. Бала 12 жаста, ромб тәрізді глоссит нақтамаланған. Қандай аурулармен салыстыру жүргізген дұрыс:
1. Жедел герпетикалық стоматитпен;
2. Скарлатинамен;
3. Дифтериямен;
4.+Кандидозбен;
5. Қызылшамен.
583. Глосситтің қандай түрінде беткейлік, гиперпластикалық, лихеноидты клиникалық түрлерін ажыратады:
1. Қатпарлы тіл;
2. Қара «түкті» тіл;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4.+Десквамативті глоссит;
5. Жедел катаралды глоссит.
584. Глосситтің қандай түрінде тегіс, бұдырлы, папилламатозды клиникалық түрлерін ажыратады:
1. Қатпарлы тіл;
2. Қара «түкті» тіл;
3.+Ромб тәрізді глоссит;
4. Десквамативті глоссит;
5. Жедел катаральды глоссит.
585.Көп түрлі жалқықтық эритема кезіндегі зақымдану элементі қай жерде ЕҢ жиі орналасады :
1. Тері
2. Қызыл иек
3. Қатты таңдай
4. Шырышты қабат
5.+Тері және шырышты қабат

586.Жедел герпетикалық стоматит кезінде біріншілік зақымданушы элемент болып НЕ табылады :
1. Cызат
2. Эрозия
3. Папула
4.+Көпіршік
5. Қабыршық
587. Жедел герпетикалық стоматит кезінде екіншілік зақымданушы элемент болып НЕ табылады :
1. Дақ
2. Папула
3.+Эрозия
4. Пузырь
5. Көпіршік
588.Емшек жасындағы балаларда кандидоздың пайда болу себептері:
1.+Дисбактериоз
2. Гиповитаминоз
3. Жедел жарақат
4. Созылмалы жарақат
5. Тағам қабылдау тәртібінің бұзылуы
589.Балалардағы кандидозды емдеудегі флуконазол (дифлюкан) препаратының тәуліктік емдік дозасы құрайды:
1.+5-10мг/кг дене салмағы
2. 10-15мг/кг дене салмағы
3. 15-20мг/кг дене салмағы
4. 20-25мг/кг дене салмағы
5. 25-30мг/кг дене салмағы
590.Көп түрлі жалқықтық эритема кезінде науқастың жағдайы қалпына келеді:
1.+Гипосенсибилиздеуші терапия
2. Кең спектерлі антибиотик курсы
3. Кератопластикалық заттармен аппликация
4. Ішке және жергілікті вирусқа қарсы препарат
5. Таблетка және ұнтақ түрінде поливитаминдер
591.Кандидоз кезінде ауыз қуысын өңдеу әдісі неғұрлым дұрысырақ:
1. Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу,, неомицин жақпасымен жағу
2. Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, синтомицин жақпасымен жағу
3. Шырышты қабатты жансыздандыру,антисептикалық өңдеу,теброфен жақпасымен жағу.
4. Шырышты қабатты жансыздандыру,антисептикалық өңдеу,шиповник майымен аппликациялау
5.+Қақтың беткей борпылдақ қабатын алу, 1-2% гидрокарбонат натрий ертіндісімен, содан кейін 1% канестен немесе клотримазолмен өңдеу
592. Кандидоздың ауыр түрінде қақты күштеп алу НЕҒҰРЛЫМ соқтыру мүмкін:
1. Сауығуға
2. Тез сауығып кетуге
3. Ошақты форманың дамуына
4.+Жайылған форманың дамуына
5. Жағдайдың тұрақтануы ошақты форманың дамуына
593. Кандидоз кезінде ауыз қуысын қанша пайызды гидрокарбонат ерітіндісімен өңдеу неғұрлым дұрысырақ :
1.+1-2%
2. 10-15%
3. 15-20%
4. 20-25%
5. 25-30%
594. Балаларда жедел герпетикалық стоматиттің пайда болу себептері:
1. Ағзаның аллергизациясы
2. Қосымша ауырудың болуы
3.+Белсенді имуниттеттің төмендеуі
4. Тағам қабылдау тәртібінің бұзылуы
5. Кең спектерлі антибиотикті қолдану
595. Пиодермияны емдеу кезінде ішке тағайындаған неғұрлым дұрыс.:
1. Cаңырау құлаққа қарсы, гипосенсибилиздеуші препараттар, поливитаминдер
2. Жансыздандыратын , гипосенсибилиздеуші препараттар, поливитаминдер
3.+Сульфаниламидтер, гипосенсибилиздеуші препараттар, поливитаминдер
4. Кератопластикалық, гипосенсибилиздеуші препараттар, поливитаминдер
5. Вирусқа қарсы , гипосенсибилиздеуші препараттар, поливитаминдер
596. Баланың 1-2ай кезінде , еріннің төменгі беткей шырышты қабатында жарақаттық эрозияның пайда болуы неғұрлым мүмкін:
1. Емізіктер
2. Шөлмектегі резенке емізік
3. Ойыншықтың өткір қырларымен
4.+Өз уақытынан ерте жарып шыққан тіс
5. Ауыз қуысының гигиенасының заттары
597. Сүттемені емдеудегі нистатин препаратының тәуліктік емдік дозасы құрайды:
1.+50 000 ЕД
2. 100 000ЕД
3. 150 000ЕД
4. 200 000ЕД
5. 250 000ЕД
598. Жарақаттық эрозия және декубитальды ойық жараны емдеудегі жетістіктерді неғұрлым анықтайды:
1. Гигиеналық заттарды таңдау
2. Жансыздандырғыш заттарды таңдау
3. Белгілі кератопластикалық заттарды қолдану
4. Белгілі дезинфекциялаушы заттарды қолдану
5.+Шырышты қабаттың жарақаттау факторын жою
599. Атопияық хейлитте ұсыну дұрысырақ :
1. Саңырауқұлаққа қарсы терапия
2.+Аллергенді шектейтін ем дәм
3. Кератопластикалық терапия
4. Антибактериальды терапия
5. Вирусқа қарсы терапия
600. Ауыздың шырышты қабатының ойық – жаралы зақымдалуы неғұрлым айқын байқалады:.
1. Гипервитаминозда
2. Созылмалы бронхитте
3.+Қан түзуші ағзалардың және қанның ауруларында
4. Созылмалы гипацидном гастритте
5. Бүйректің компенсирленген зақымдалуында
601. Кандидоз кезінде ауыздың шырышында көрініс береді:
1. Дөңгелек немесе сопақ пішінді папулалар
2. Филатов-Коплик «дағы»
3.+Ақ түсті сүзбелі қақ
4. Фибринозды қақ
5. Афты, эрозия
602.Туа пайда болған мерезде ауыздағы көрініс :
1. Афты, эрозия
2. Ерін жарылуы
3. Еріндегі іріңді қабыршық
4. Ерін және тіл шырышындағы сүзбелі қақ
5.+Дөңгелек немесе сопақ пішінді папулалар
603. Пиодермияны емдеудегі жақпа:
1. Шиповник майы
2. 0,25% оксолин
3.+2% неомицин
4. 2% теброфен
5. Клотримазол
604. Созылмалы қайталанбалы афтозды стоматит элементінің тез жазылуына қолданады:.
1. Клотримазол
2.+Шиповник майы
3. Флоренал жақпасы
4. Ацикловир жақпасы
5. 0,25% оксолин жақпасы
605. Химиялық қышқылды күйікте натрия гидрокарбонат ерітіндінің қанша пайызыдығы қолданады:
1.+1-2%
2. 5-!0%
3. 10-20%
4. 20-25%
5. 25-30%
606. Герпангина элементінің эпителизациясы нғұрлым болуы мүмкін:
1. 22 күн
2. 4-6 күн
3. 1-2 күн
4.+10-12 күн
5. 15-20 күн
607. Ауыздың шырышты қабатындағы беткей саңырау құлақты зақымдану шақырылады:
1. Эпидермофит
2. Актиномицет
3. Стафилококк
4. Трихофит
5.+Кандида
608. Кандидоздың алдын алу үшін нистатинді қай препараттармен тағайындайды .
1.+Антибиотик
2. Поливитамин
3. Вирусқа қарсы
4. Қабынуға қарсы
5. Гипосенсибилиздеуші
609. Пиодермия кезінде еріннің іріңді қабыршықтарды алу кезінде, мынандай ерітіндімен жібітеді:
1. Ромашка
2. Фурацилин
3. Поливитамин
4. 3% сутегі асқын тотығы
5.+Ферменттер (трипсин,химотрипсин)
610. Химиялық күйікте эпителий аймағында зақымдалу элементі болып не табылады:
1. Жара
2. Сызат
3.+Эрозия
4. Папула5. Көпіршік
611. Жедел герпетикалық стоматит бұл ауру түрі:
1.+Вирусты
2. Бактериалды
3. Аллергиялық
4. Аутоиммунды
5. Саңырау құлақты
612. Кандидоз кезінде қай тағам түрін шектеу керек:
1. Су
2. Май
3. Ақуыз
4.+Көмірсулар
5. Минералды тұз
613. Кандидоз табиғаты :
1. Вирусты
2. Жарақаттық
3. Аллергиялық
4. Бактериальды
5.+Саңырауқұлақты
614. Жедел герпетикалық стоматит қоздырғышы:
1. Актиномицит
2. Лефлер таяқшасы
3.+Жәй герпес вирусы
4. Венсан фузоспирохетасы
5. Ашытқы тәрізді саңырау құлақ
615. Сүттеме қоздырғышы:
1. Гоноккок
2. Спирохета
3. Актиномицет
4. Фузобактерия
5.+Candida саңырауқұлағы
616. Көп түрлі жалқықты эритема түрі, мына синдроммен аталады:
1. Бехчет
2. Шегрен
3. Розенталь
4.+Стивенс-Джонсон
5. Папийон-Лефевр
617. Беднар афтасы неғұрлым кездеседі:
1. 2-3 жасында
2. Жас өспірімдер
3. Мектепке дейінгі
4. Мектеп кезіндегі балалар
5.+Баланың ең алғаш айында
618. Кандидозды емдеуде қолданатын жақпа:
1. Гепарин
2. Оксолин
3. Бутадион
4. Бонафтон
5.+Канестен (клотримазол)
619. Пиодермия кезінде еріннің қызыл жиегі мен ерін терісінде анықталады:
1. Жарылған ерін
2.+Пустула, қалың сары қабыршық
3. Фибринозды қақпен жабылған эрозия
4. Ерін және тіл шырышында сүзбелі қақ
5. Ортасындағы (мөлдір) қабыршық
620. Вирусқа қарсы препараттар мен жақпаларды тағайындайды:
1. Аурудың 5-7 күні
2. Ремиссия кезінде
3. Аурудың 10-12 күні
4.+Аурудың алғашқы 2-3 күні
5. Аурудың басылған кезінде
621. Ауыздағы туа пайда болған мерез көрініс береді:
1. Көк түсті, казеозды түзілісі бар , бөлінетін түйін.
2.+Сопақ немесе дөңгелек шішінді папула
3. Иректелген (Фестонды) жиегі бар эрозия
4. Сызат
5. Тыртық
622. Созылмалы қайталанбалы стоматиттің жазылуына қолданады:
1.+Солкосерил дентальды адгезивті жақпа
2. Канестен (клотримазол)
3. Бонафтон жақпасы
4. Оксикорт жақпасы
5. Зовиракс жақпасы
623. Жедел герпетикалық стоматит және қайталанбалы герпетикалық стоматит кезінде, зақымдалу элементті жақпасынан алғашқы 2-4 ші күні анықталады:
1. Көп көлемді мицелий саңырауқұлағы
2.+Алып көп ядролық жасушалар
3. Микобактерия
4. Спирохета
5. Гонококк
624. Жедел герпетикалық стоматиттің инкубация кезеңі ;
1. 2 күннен 17 күнге шейін
2. 2 күннен 12 күнге шейін
3. 2 күннен 15 күнге шейін
4. 2 күннен 21 күнге шейін
5.+2 күннен 6 күнге шейін
625. Жедел герпетикалық стоматиттің қоздырғыш вирусы болып табылады:
1.+Жай герпес
2. Жел шешек
3. Коксаки
4. Грипп
5. АИВ
626. Герпангинаның қоздырғыш вирусы болып табылады:
1. Қарапайым герпес
2. Желшешек
3.+Коксактар
4. Грипп
5. АИВ
627. Герпангина элементінің эпителизациясы жүреді:
1. 4-6күн
2. 1-2 күн
3.+10-12күн
4. 12-14күн
5. 15-17күн
628. Сүттеменің қайталануын шектеу үшін, ем жалғасу тиіс:
1. 5күн
2. Қақтың толық жойылуы
3. Қақтың толық жойылуынан кейін 2 күн
4. Қақтың толық жойылуынан кейін 3-4 күн
5.+Қақтың толық жойылуынан кейін 6-12 күн
629. Кандидоз кезінде анықталады:
1.+Көп мөлшердегі мицеллий, Candida саңырауқұлағы
2. Эпители Мес жасушасы
3. Лефлер таяқшасы
5. Коксаки вирусы
4. Микробактери
630. Мерез кезіндегі шырышты қабатты емдеу жүргізіледі:
1. Педиатр емханасында
2. Стоматологиялық емханада
3.+Тері-венерологиялық диспансерде
4. Стационардың инфекциялық бөлімінде
5. Стоматологиялық емхананың мектеп кабинетінде
631. Беднар афтасының жазылу уақыты:
1. 2 ай ішінде;
2. 2 күн ішінде;
3. 1,5 ай ішінде;
4. Айлар ішінде;
5.+Бірнеше апта ішінде.
632. Созылмалы қайталанбалы афтозды стоматит кезіндегі көрініс:
1. Көптеген көпіршікті сеппе ,сонымен қоса еріннің қызыл жиегінде.
2. Ауыздың әр бөлігінің шырышындағы көпіршіктер
3.+Жалғыз дөңгелек және оваль пішінді эрозиялар
4. Әр түрлі көлемді фестон жиегі бар эрозия
5. Жедел катаральды гингивит
633. Созылмалы қайталамалы афтозды стоматитті антисептикалық өңдеуге ұсынылады.
1.+Тұнба және қайнатылған шөп
2. Антибиотик ерітінділері
3. Хлоргексидин ерітіндісі
4. Фурацилин ерітіндісі
5. Фермент ерітіндісі
634. Көп түрлі жалқықты эритема кезіндегі сеппе кезеңі созылады.
1.+5-8 кун және одан көп
2. 1 кун
3. 2 кун
4. 3кун
5. 4кун
635. Медикаментозды стоматит кезіндегі терідегі көрінісі
1. Папула
2.+Уртикалық сеппе
3. Іріңді бөлінісі бар эрозия
4. Көлемді қанталаған көпіршік
5. Ортасында доңгелек пішінді көкшіл-қызыл түсті дақ
636. Созылмалы қайталанбалы еріннің сызаттары көбінесе ошақтанады
1. Жоғарғы еріннің орталық сызығымен
2.+Төменгі еріннің ортаңғы сызығымен
3. Жоғарғы еріннің барлық беткейімен
4. Төменгі еріннің барлық беткейімен
5. Ауыздың бұрышында
637. Эксфолиативті хейлиттің құрғақ түрінің көрінісі болып табылады
1. Сопақ пішінді эрозия
2. Дөңгелек пішінді эрозия
3. Төменгі еріннің жарылуы
4. Еріннің қызыл жиегінің ісінуі
5.+Ортасына тығыз жабысып, шеттері көтерілген жылтыр қабыршақ.
638.Тілдің қай бүртіктерінің ісініп, түсінің өзгеруі кезінде қара түкті тіл НЕҒҰРЛЫМ дамиды?
1. Саңырау құлақты
2. Жапырақ тәрізді
3. Науа тәрізді
4.+Жіп тәрізді
5. Бәрі
639. Географиялық тілдің клиникалық белгілеріне НЕҒҰРЛЫМ тән:
1. Тіл беткейіндегі орта сызық бойымен терең сайдың болуы
2. Жіп тәрізді бүртіктің көлемі мен түсінің өзгеруі
3.+Тіл арқасы эпителиінің тегіс емес болуы.
4. Терең сайлардағы қалыпты эпителий
5. Тіл асты веналардың кеңеюі
640. Біріншілік морфолоргиялық элемент болып табылады:.
1. Қақ
2.+Дақ
3. Тыртық
4. Қабыршақ
5. Қабыршық
641. Екіншілік морфологиялық элемент болып табылады:.
1.+Ойық жара
2. Папула
3. Түйін
4. Ірің
5. Дақ
642. Кандидоз кезінде жергілікті емге қолданған жөн:
1.+Клотримазол жақпасы
2. Флоренал жақпасы
3. Теброфен жақпасы
4. Ацикловир
5. Оксикорт
643. Көп жалқықты эритема кезінде салыстырмалы диагностика жүргізеді:
1. Кандидоз
2. Жел шешек
3. Корь Қызылша
4.+Жедел герпетикалық стоматит
5. Созылмалы қайталанбалы герпетикалық стоматит
644. Көп жалқықты эритема кезіндегі ерінде орналасқан зақымдалу элементі болып табылады:
1.+қабыршық
2. қабық
3. жарылу
4. тыртық
5. қақ
645.Әр түрлі ағзаның созылмалы және жүйелі ауруы неғұрлым болу мүмкін:
1. Химиялық жарақат
2. Жарақаттық эрозия
3. Термиялық жарақат
4. Механикалық жарақат
5.+созылмалы қайталанбалы афтозды стоматит
646. Балаларда аллергиялық реакциясы бар пиодермияны емдеу барысында,анамнезінде мүмкін тағайындайтын жақпа:
1. Оксолин
2. Зовиракс
3. Бутадион
4. Бонафтон
5.+Оксикорт
647. Кандидоз кезінде 6-айға дейін балаларға ауыз қуысын өңдеу үшін қолданған неғұрлым дұрыс
1.+Емшек сүтіне нистатинді еріту
2. Ацикловир жақпасы
3. Флоренал жақпасы
4. Хлоргексидин
5. Хлорамин
648. Ауыздың шырышты қабатын аппликациялық жансыздандыру үшін қолданады:
1. 10% лидокаин спрейі
2. 2% лидокаин ерітіндісі
3. 1% новокаин ерітіндісі
4.+10% анестезин майға еріту
5. 5% анестезин глицеринге еріту
649. Жедел герпетикалық стоматиттің сепке кезеңінде пероральді енгізуге арналған препарт:
1. Алвитил
2.+Арбидол
3. Амоксиклав
4. Метилурацил
5. Поливитаминдер
650. Көп түрлі жалқықтық эритемаға тән клиникалық белгілері:
1.+Ерін қызыл жегінде қанды қабыршықтың болуы және терідегі папула
2. Зақымдалу элементтерін механикалық өңдеу ауыру сезімсіз.
3. Жеке оваль және дөңгелек пішінді аздап қызарған эрозия
4. Еріннің қызыл жегі және тері көп зақымдала бермейді.
5. Зақымдалу элементтерін пальпациялау ауру сезімсіз
651. Жедел герпетикалық стоматиттің сеппе кезеңінде пероральді енгізуге арналған препарт:
1. Леворин
2.+Ацикловир
3. Солкосерил
4. Метилурацил
5. Сульфадиметоксин
652. Ангулярлы хейлиттің стрептостафилодермиямен асқыну барысында түзіледі:
1.+Сары қою түсті қабыршық
2. Мөлдір қабыршақ
3. Дымқыл ақ түсті қақ
4. Сүзбелі қақ
5. Жарылу
653.Тілдің құрылысының қалыпты нұсқасы:
1. Түкті тіл
2.+Қатпарлы тіл
3. Ворсинчатым языком
4. Ромб тәрізді тіл (жалпақ түрі)
5. Ромб тәрізді тіл (гиперпластикалық түрі)
654.Ойық жаралы стоматит неғұрлым тән:
1. Темір тапшылық анемия
2. Бехчет синдромы
3.+Лейкоз
4. Грипп
5. ЖРВИ
655. Стрепто- және стафилококкқа бактериальды тұрақтылық пайда болады:
1. Кандидоз
2. Жедел герпетикалық стоматитте
3. Қайталанбалы герпетикалық стоматит
4.+Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит
5. Ауыздың шырышты қабатының жедел жарақаты
656. Қай ауруда қанның клиникалық анализін жүргізу керек:.
2. Созылмалы қайталанбалы афталы стоматитте
1. Жедел герпетикалық стоматитте
3. Көп түрлі жалқықты эритемада
4.+Венсан гингивитінде
5. Кандидозда
657. Көп түрлі жалқықты эритеманың өршу кезеңінде қолданатын жергілікті ем:
3. Вирусқа қарсы
1. Жансыздандыру +
4. Протеолитикалық фермент +
5. Кератопластикалық препарат +
2. Саңырау құлаққа қарсы препарат
658. Жедел герпетикалық стоматитің алғашқы 3-і күнінде неғұрлым тағайындаған жөн:
4. Антибиотик жақпалары
3.+Антисептикалық заттар
1.+Вирусқа қарсы препарат
2. Кератопластикалық заттар
5.+Жансыздандыратын заттар
659. Көп түрлі жалқықты эритемада науқастың жалпы жағдайына неғұрлым тән:
1.+Дене температурасының көтерілуі
2.+Тағам қабылдауда ауру сезімі бар
3. Дене температурасы қалыпты
4.+Бас,бұлшық ет,буын ауруы
5. Жағдайы қалыпты
660. Химиялық күйікті болдыратын дәрілік заттар:
1.+Фенол
2. Винилин
3. Лизоцим
4.+Формалин
5.+Метилен көгі 661. Қай жас кезеңінде жедел герпетикалық стоматитпен жиі ауырады: .
1. Бастауыш мектеп кезінде
2. Өмірінің алғашқы айында
3. Мектепке дейінгі
4. Жас өспірім
5.+Бөбек жасы
662. Қай жастағы балалар Беднар афтасымен жиі ауырады:
1. Бөбек жасы
2. Жас өспірім
3. Мектепке дейінгі
4. Бастауыш мектеп кезінде
5.+Өмірінің алғашқы айында
663. Қай жас кезеңінде созылмалы қайталанбалы афталы стоматитпен жиі ауырады.
1. Бастауыш мектеп кезінде
2. Өмірінің алғашқы айында
3. Мектепке дейінгі
4.+Жас өспірім
5. Бөбек жасы
664. Қай жас кезеңінде неғұрлым көп түрлі жалқықты эритемамен жиі ауырады:
1. Бөбек жасы
2.+Жасөспірім
3. Мектепке дейінгі
4. Бастауыш мектеп кезінде
5. Өмірінің алғашқы айында
665. Жедел герпетикалық стоматиттің этиологиясына неғұрлым сай келеді:
1.+Вируты;
2. Инфекциялық;
3. Саңырауқұлақты;
4. Токсико-аллергиялық;
5. Инфекцио-аллергиялық.
666. Пиодермия этиологиясына неғұрлым сай келеді:
1. Инфекцио-аллергиялық
2. Токсико-аллергиялық
3. Саңырауқұлақты
4.+Инфекциялық
5. Вирус
667. Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит этиологиясына неғұрлым сай келеді:
1. Вирус
2. Инфекциялық
3. Саңырауқұлақты
4. Токсико-аллергиялық
5.+Инфекцио-аллергиялық
668. Герпангина этиологиясына неғұрлым сай:
1. Инфекцио-аллергиялық
2. Токсико-аллергиялық
3. Саңырауқұлақты
4. Инфекциялық
5.+Вирусты
669. Сүттеме этиологиясына неғұрлым сай:
1. Вирус
2. Инфекциялық
3.+Саңырауқұлақты
4. Токсико-аллергиялық
5. Инфекцио-аллергиялық
670. Ангулярлы хейлит кезінде ерін бұрышында іріңді бөлінісі бар эрозия. Түзілді. Неғұрлым сай келетін этиология:
1. Саңырауқұлақты
2. Гиповитаминоз
3.+Бактериалды
4. Аллергиялық
5. Вирусты
671. Ангулярлы хейлит кезінде ерін бұрышында «балды қабыршық» түзілді. Неғұрлым сай келетін этиология:
1. Вирусты
2. Аллергиялық
3.+Бактериалды
4. Гиповитаминоз
5. Саңырауқұлақты
672. Ангулярлы хейлит кезінде ерін бұрышында дымқыл ақ түсті қақты эрозия түзілді..Неғұрлым сай келетін этиология:
1.+Саңырауқұлақты
2. Гиповитаминоз
3. Бактериалды
4. Аллергиялық
5. Вирусты
673. Қай ауруға шырышты қабаттың бетінде қалың сары қабыршық пен,пустулалар түзілісі тән:
1. Сүттеме
2.+Пиодермия
3. Травмалық жарақат
4. Жедел герпетикалық стоматит
5. Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит
674. Қай ауруға шырышты қабаттың бетінде дөңгелек пішінді , фибринозды қақпен жабылған эрозия түзілісі тән:
1.+Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит
2.+Жедел герпетикалық стоматит
3. Травмалық жарақат
4. Пиодермия
5. Сүттеме
675. Қай ауруға тілідің, еріннің шырышты қабатына сүзбе тәрізді қақ түзілісі тән:
1.+Сүттеме
2. Пиодермия
3. Травмалық жарақат
4. Жедел герпетикалық стоматит
5. Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит
676. Қай ауруда шырышты қабаттың бетінде дұрыс емес пішінді эрозия түзілісі тән:
1. Созылмалы қайталанбалы афталы стоматит
2. Жедел герпетикалық стоматит
3.+Жарақаттық зақымдану
4. Пиодермия
5. Сүттеме
677. Сүттеме кезінде ауыз қуысын өңдеудің жиілігі:
1. Әр сағат сайын
2. Тамақ алдында
3. Тек ұйықтар алдында
4. Тек таңғы астан кейін
5.+Әр тағам қабылдағаннан кейін
678. Жедел герпетикалық стоматит кезінде ауыз қуысын өңдеудің жиілігі:
1.+Әр тағам қабылдағаннан кейін
2. Тек таңғы астан кейін
3. Тек ұйықтар алдында
4. Тамақ алдында
5. Әр сағат сайын
679. Пиодермия кезінде ауыз қуысын өңдеудің жиілігі
1. Тамақ алдында
2.+Әр сағат сайын
3. Тек ұйықтар алдында
4. Тек таңғы астан кейін
5. Әр тағам қабылдағаннан кейін
680. Созылмалы қайталанбалы стоматит кезінде ауыз қуысын өңдеудің жиілігі:
1.+Әр тағам қабылдағаннан кейін
2. Тек таңғы астан кейін
3. Тек ұйықтар алдында
4. Тамақ алдында
5. Әр сағат сайын
681. Көп түрлі жалқықты эритема кезінде ауыз қуысын өңдеудің жиілігі
1. Тамақ алдында
2. Әр сағат сайын
3. Тек ұйықтар алдында
4. Тек таңғы астан кейін
5 .+Әр тағам қабылдағаннан кейін
682. Бала 14 жаста .Анасының айтуы бойынша бала басының,тамағының,бұлшық етінің ауыруына,дене темпеературасының көтерілуіне, шағымданады. Анамнезде :аурғанына 4 күн болып, көп дозада бисептол қабылдаған. Жалпы жағдайы ауыр Конъюнктивит. Иығында күлгін түсті «кокарды» көкшіл көленкесімен .Ерінінде эритема.Ауыз қуысында көлемді эрозия..Алдын ала дұрыс қойылған диагноз?
1. Лайелл- Синдром
2.+Стивенс–Джонсон синдромы
3. Дюрингтің Герпетиформды дерматиті
4. Ауыр түрде жедел герпетикалық стоматит
5. Созылмалы герпетикалық стоматиттің өршуі
683. Балаға көп түрлі жалқықты эритема диагнозы қойылған: Жергілікті емге неғұрлым сай болатын емді тағайындаңыз:
1.+Антисептикалық өңдеу, жансыздандыру, антигистаминды препарат
2. Ауыз қуысын өңдеу, құрамында антигистамин бар жақпа
3. Құрамында антибиотигі бар жақпа
4. Саңырау құлаққа қарсы препарат
5. Гипохлоридпен аппликациялау
684. 8 жастағы баланың анасы баласының ауыз қуысындағы ойық жараға шағымданып келген.Бала алмалы-салмалы ортодонтиялық аппарат тағады.Қарап тексергенде: Төменгі жақтың шырышты қабатының бүтіндігі домалақ пішінді болып,меншікті қабаты инфильтрацияланып бұзылған. Айналасындағы тіндер ісінген,қызарған.. Алдын ала дұрыс таңдалған диагноз?
1. Беднар афтасы
2. Сеттон афтасы
3. Герпес Simplex
4. Туберкулезді ойық жара
5.+Декубитальды ойық жара
685. 3 жастағы баланың ата-анасы, баласының ас қабылдағанда және жұтынғандағы ауру сезіміне шағымданып келді. Баланың ауыз құысында шекарасы анық емес колликвационды өлеттену, ауру сезімді, төменгі еріннің, таңдайдың ұрттың шырышты қабатының ісінуі қызаруы, анықталды. Қай зақымдалуға мұндай өлеттену сай?
1. Сәулемен зақымдану
2.+Химиялық сілтімен зақымдану
3. Химиялық қышқылмен зақымдану
4. Жоғары температурада термиялық зақымдалу
5. Төменгі температурада термиялық зақымдалу
686. Бала 5 жаста ас қабылдағанда ауру сезіміне, сілекейдің көбеюіне, жалпы жағдайының бұзылуына шағымданды. Баланың ауыз құысында шекарасы анық емес коагуляционды құрғақ өлеттену.ауру сезімді, ерін,таңдай шырышты қабаты ісінген,қызарған.Қай зақымдалуға мұндай өлеттену сай?
1. Жоғары температурада термиялық зақымдалу
2. Төменгі температурада термиялық зақымдалу
3.+Химиялық қышқылмен зақымдану
4. Химиялық сілтімен зақымдану
5. Сәулемен зақымдану
687. Бала 7 жаста. Әр сайын ұртын тістеп алады..Дәрігермен диагноз қойылды:Ауыз қуысының шырышты қабатының жарақаттық зақымдануы. Жұмсақ лейкоплакия. Неғұрлым дұрыс емді таңдаңыз?
1.+Зақымдаушы агентті жою, кератопластикалық терапия
2. Психоневролог кеңесі, кератопластикалық терапия
3. Кератопластикалық терапия, зертханалық тексеру
4. Зақымдалу аймағын цитологиялық тексеру.
5. Кератопластикалық терапия
688. Бала 3 айда. Мамасының айтуы бойынша астан бас тартады. Шөлмектен жасанды тамақтануда. Қарап тексеру барысында:Ауыз қуысының жұмсақ және қатты таңдай шекарасында эрозивті «көбелек қанаты»тәрізді шығыңқы беткей.шекарасы анық.Сұр-сары қақпен жамылған. Алдын ала дұрыс таңдалған диагноз?
1. Сеттон афтасы
2.+Беднар афтасы
3. Қайталанбалы афта
4. Мерез ойық жарасы
5. Декубитальды ойық-жара
689. Бала 12 жаста дәрігер- гастроэнтерологта диспансерлік тіркеуде тіркелген. Ауыз қуысында әр 2 жыл сайын өтпелі қатпарда дөңгелек пішінді ,ісінген ободогы бар,ауру сезімді ,жалғыз афта шығады. Алдын ала дұрыс таңдалған диагноз?
1. Беднар афтасы
2. Сеттон аафтасы
3.+Қайталанбалы афта
4. Қайталанбалы герпес
5. Мерез кезіндегі папула
690. Бала 3 жаста . Дәрігермен длиагноз қойылған: Жедел герпетикалық стоматит. Қосымша жергілікті емге имудон тағайындаған..Аталған препараттың әсер ету механизімін түсіндіріңіз?
1. Кең спектрлі антибиотик
2. Антигистамиды препарат
3. Жансыздандырушы препарат
4.+Иммуномодуляторлы препарат
5. Саңырау құлаққа қарсы препарат
691. Балаға алғашқы герпангина диагнозы қойылған:. Бірінші кезекте қосымша қай тексеруді өтізген жөн?
1. Рентгенологиялық
2. Бактериологиялық
3. Иммунологиялық
4.+Вирусологиялық
5. Капрологиялық
692. Бала 5 жаста. Тамағындағы ауру сезімге, сілекейдің көп бөлінуіне, ауыздан жағымсыз иістің шыуына, дем алудың қиындауына шағымданды.. Объективті : Бадамша ,шырышының ісінуі,қызаруы,өрмекші торы тәрізді сары қақпен жамылған.. Дәрігер –стоматологпен нақталған диагноз: Дифтерия. Подтвердите диагноз дополнительными методами исследования: Мына қосымша тексеру арқылы диагнозды анықталды?
1. Серологиялық тексеру
2. Вирусологиялық тексеру
3. Рентгенологиялық тексеру
4. Қан анализінің биохимиясы
5.+Леффлер ортасына бактериологиялық тексеру
693. Жүйелі токсико-аллергиялық ауруды анықтаңыз?
1. Жүре пайда болған иммун тапшылық синдромы
2. Жедел герпетикалық стоматит
3.+ Стивенс Джонсон синдромы
4. Скарлатина
5. Дифтерия
694. Бала 1,5 жаста Дәрігер –стоматологпен нақталған диагноз : Жедел герпетикалық стоматит. Балаға ас қабылдар алдында ауру сезімді басатын дәрі тағайындаңыз?
1. Аппликация 0,25 оксолин жақпасымен
2. Ауызды 0,5% новокаин ерітіндісімен шайқау
3.+Аппликациялық каместат-гель, лидохлор-гель
4. Аппликациялық каместат, анестетикпен анестезия
5. Артикаин тобының препараттарымен анестезия
695. Бала 2 жаста Диагноз: герпетикалық стоматит. Вирусқа қарсы терапия тағайындау мақсатын анықтаңыз? .
1. Вирусқа қарсы препаратты тек қана 1 рет қолдану тиіс
2. Вирусқа қарсы препаратты тек зақымдалу аймаққа жағады
3. Вирусқа қарсы препаратты аурудың сауықққан кезеңінде тағайындайды
4.+Вирусты инфекцияны емдеу аурудың алғашқы күнінен бастап жүргізіледі
5. Аурудың бүкіл ағымында, вирусқа қарсы препаратпен шартты түрде антибиотик қосып
жүргізеді.
696. Бала 3 жаста. Диагноз Жедел герпетикалық стоматит. Ем тағайындалды. Жедел герпетикалық стоматиттің жергілікті емінің неғұрлым дұрысын анықтаңыз?
1.+Ауыз қуысындағы ауыру сезімін басу, зақымдану элементінің эпителизациясын жылдамдату.
2. Зақымдалу элементтерінің шығуын ескеру (реинфекция)
3. Зақымдалу элементінің эпителизациясын жылдамту.
4. Сілекейді қышқылдандыру
5. Экссудат бөліндісін алу

697. Бала 11 жаста. Қызыл иектің қанауына,тағам қабылдауда ауру сезіміне,ауыздан жағымсыз иістің шығуына шағымданды,. Объективті: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 тіс аймағында пародонт қалталарының тереңдігі 5 мм дейін,пародонт қалталарынан сұйықтықтың бөліінуі анықталды.,тістердің 1-2 дәрежелі қозғалғыштығы және жылжуы. тиіп кеткенде тез қанайды Рентген суретте: сүйек қабығының резорбциясымен бірге тісаралық қалқанның биіктігінің 1/3 дейін төмендеуі. Нақтамды болжамдаңыз:
1. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі
2. Пародонт қабынуының ауыр дәрежесі
3.+Пародонт қабынуының орта дәрежесі
4. Созылмалы гипертрофиялық қызыл иек қабынуы
5. Созылмалы катаральді қызыл йек қабынуы
698, Бала 13 жаста. Қызыл иектің қанауына,тағам қабылдауда ауру сезіміне,ауыздан жағымсыз иістің шығуына шағымданды. Объективті: В области 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 тіс аймағында пародонт қалталарының тереңдігі 6 мм дейін, пародонт қалталарынан сұйықтықтың бөліінуі анықталды.,тістердің 2-3 дәрежелі қозғалғыш және жарақаттық артикуляция, тиіп кеткенде тез қанайды Терең тістем. Рентген суретте: сүйек қабығының резорбциясымен бірге тісаралық қалқанның биіктігінің 1/2 дейін төмендеуі. Болжам нақтама қандай?
1. Созылмалы катаральді қызыл йек қабынуы
2. Созылмалы гипертрофиялық қызыл иек қабынуы
3. Пародонт қабынуының орта дәрежесі
4.+Пародонт қабынуының ауыр дәрежесі
5. Пародонт қабынуының жеңіл дәрежесі
699. Экзематозды хейлиттің жедел ағымы кезінде эақымдалу элементін анықтаңыз?
1. Мокнутие, афта
2. Афта,ойық жара
3. Қабыршық,көпіршік
4. Чешуйки, ойық жара
5.+Везикула, қабыршақ
700. Бала 9 жаста шелушенияға шағымданып келді, ауыздың бұрышындағы жарылудың пайда болуы. Мазалағанына көп болған. Объективті: ауыздың бұрышының аймағында және еріннің қызыл жиегіне жанасқан терісінде чешуйки бар.тітіркендіретін ас қабылдағанда жарылулар ауру сезімді. диагноз: Созылмалы Экзематозды хейлит. Қай аурумен неғұрлым салыстырмалы диагноз жүргізген дұрыс.
1. Гландулярлы хейлит
2.+Атопиялық хейлитпен
3. Метереологиялық хейлит
4. Көптүрлі жалқықты зритема
5. Жедел герпетикалық стоматит
701. Бала 4 жаста.баланың анасы баласының ернінің үнемі құрғауын байқаған. шелушение және еріндегі чешуйканы тістеу әдеті бар. Объективті: еріннің қызыл жиегінде қызару байқалады. сұр қоңыр түсті қабыршақ бар.эрозиялық беткей анықталмады. Болжамды диагнозыңыз?
1. Метереологиялық
2. Актинитиялық
3.+Эксфолиативті
4. Гландулярлы
5. Экзематозды
702. Ауыз қуысында ұртының шырышты қабатында және үлкен азу тістердің аймағында ақ-сары түсті дақтар бар, эпителийдің бетінен жоғары орналасқан белгілері бар. Қандай инфекциялық ауруға НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес екенін анықтаңыз:
1. Жедел герпетикалық стоматит;
2. Скарлатина;
3. Желшешек;
4.+Қызылша;
5 . Күл.
703. Бала 11 жаста. Дәрігер – стоматолог қызылиектің созылмалы қабынуының ремиссия сатысы деген диагноз қойды. 2 күн бұрын емделіп біткен. Жүргізілген емнің әсерлі екеніне баға беріңіз:
1. Шиллер – Писарев сынамасын жүргізу арқылы;
2. Жағымсыз әдеттерін тоқтату арқылы;
3. Тазалық индексімен анықтау;
4. Балалар дәрігер кеңесінен ;
5 +РМА индексімен анықтау.
704. Бала 13 жаста. Тағам қабылдағанда қызыл иектің ауыратынына, қанауына және ауыздан қанның иісінің шығуына шағымданады. Дәрігер – стоматолог қызылиектің өсе қабынуының қызарған түрі, орта дәрежесі деген диагноз қойды. Ем тағайындаңыз:
1.+Тіс шөгінділерін алу, тазалыққа үйрету, склероздаушы терапия;
2. Антисептикалық өңдеу, тазалыққа үйрету, антигистаминды препараттар;
3. Тұзды – ас содасымен шаю, қабынуға қарсы терапия;
4. Ортодонтта емделуі;
5. Гингивоэктомия.
705. Бала 6 жаста. Дәрігер – стоматолог қызыл иек қабынуының ойық – жаралы деген диагноз қойылды. Жергілікті емнің НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес қағидасын анықтаңыз:
1. Гигиеналық тазалыққа үйрету, антигистаминды препараттар, ортодонттың кеңесі;
2. Гингивотомия, протеолитикалық ферменттермен өңдеу;
3 +Қызыл иекті антисептикалық, антибактериалды өңдеу; некрозды
еріту үшін протеолитикалық ферменттермен өңдеу;
4. Кератопластикалық заттар;
5. Эндокринолог кеңесі.
706. Созылмалы катаральды қызыл иек қабынуын пародонтитпен салыстырмалы нақтама жүргізіңіз:
1.+Рентген түсірілімде мәлімет болмайды;
2. Пародонтальды қалтаның болуы;
3. Қызыл иек аймағының қабынуы;
4. Тіс шөгінділерінің болуы;
5. Тістің қозғалғыштығы.
707. Пародонт тіндерін электрофорезбен емдегендегенді әсер ету механизімін көрсетіңіз:
1.+Өліп бара жатқан тіндерге сорылатын қоректі жеткізе отырып регенерация процесін
күшейтеді;
2. Лимфо және қан айналымды жақсарту үшін гипоксияны жою мақсатында;
3. Пародонт тіндерінің коагуляциясы, қан айналымды жақсарту;
4. Қан тамырларын қысу үшін пародонт тіндерін тітіркендіру;
5. Бактерицидті әсері.
708. Балаға созылмалы жайылмалы пародонтит деген нақтама қойылды. Физио ем тағайындаңыз:
1.+Дәрілік электрофорез, ГНЛ
2. Диатермокоагуляция;
3. Вектор аппараты;
4. СВЧ-ем;
5. УВЧ-ем.
709. Балалардағы пародонтитті емдеу ерекшелігін анықтаңыз:
1.+Көрсеткіштерге сәйкес гингивотомия, мақсатты бағытталған сүйектің регенерациясы;
2. Қызыл иек аймағын ирригациялау, жарақаттайтын себепті жою;
3. Мақсатты бағытталған сүйектің регенерациясы;
4. Жарақаттайтын себепті жою;
5. Қозғалмалы тістерді шендеу.
710. Пародонт тіндерінің қандай ауруларында физикалық емдеу әдісін қолдануға болмайды:
1.+Идиопатиялық ауру кезіндегі сүйек тіні лизисінің өршуінде;
2. Қызыл иектің өсе қабынуының фиброзды түрі;
3. Жедел катаральды қызыл иектің қабынуында;
4. Жайылған қызыл иектің қабынуында;
5. Пародонтоздың жайылмалы түрінде.
711. Бала 11 жаста. Қызыл иектің атрофиялық қабынуы деген диагноз. Дәрігер – стоматолог төменгі ерін жүгеншесіне паластика отасын жасады. Осы отадан кейін қандай физикалық әдісті НЕҒҰРЫЛЫМ тағайындаған дұрыс:
1. Гидрокортизонмен ультрадыбыс;
2. Гепаринмен электрофорез;
3.+Саусақты массаж;
4. Гидромассаж;
5. УФО, ГНЛ.
712. Баланың жасы 12- де. Нақтама: Ауыз қуысының қайталамалы афтасы. Физио ем тағайындаңыз.
1. Гепаринмен электрофорез;
2. Гидромассаж;
3. УВЧ-ем;
4. СВЧ-ем;
5.+ГНЛ.
713. Баланың жасы 12 – де. Дәрігер – стоматолог қызыл иектің созылмалы катаральды қабынуы деген нақтам қойды оксигенотерапия тағайындалды. Осы емнің әсер ету механизімін анықтаңыз.
1. Пародонт тіндерінде оттегі жетіспеушілік белгілерін жоғарлатады;
2. Патологиялық грануляциялардың өсуіне кедергі болады;
3.+Қышқылды – қайта қалпына келтіру үрдісін жақсартады;
4. Қабынған және тұрақталғанды басады;
5. Жүйке талшықтарын бөгейді.
714. Бала 12 жаста. Тістерін тазалағанда қанағыштығына, сілекейдің қан араласуына шағымданып келді. Қарап тексергенде: жоғарғы және төменгі қызыл иегі қызарған, ісінген, маргинальды және альвеолярлы қызыл иегінің эпителиі жылтырлығы байқалады. Нақтам қойылды: созылмалы десквамативті қызыл иектің қабынуы. НЕҒҰРЫЛЫМ жақсы әсер көрсететін физио ем таңдаңыз:
1. Қызыл иек емзікшелеріне нүктелі диатермокоагуляция;
2. Флюуктуирдті токтар;
3.+Гелий–неонды лазер;
4. УВЧ- терапия;
5. Гидромассаж.
715. Бала 6 жаста. Ауыз қуысын алдын алу мақсатында қаралды. Пародонт тіндерінің ауруларын алдын алу шараларын анықтаңыз:
1. +Ауыз қуысының гигиеналық тазалыққа үйрету;
2. Тіс жегіні емдеу, тіс шөгінділерін алу;
3. Көмірсуларды қабылдауы анықталуы;
4. Судың құрамында фтордың болуы;
5. Салмағының азаюы.
716. Бала 2 жаста. Дәрігер стоматолог жедел герпетикалық стоматиттің орта дәрежесі деген нақтама қойылды. Қандай аурумен салыстырмалы нақтама жүргізесіз.
1. Қызылшамен;
2. Мононуклезбен;
3. Химиялық жарақаттармен;
4.+Көптүрлі жалқықты қызармамен;
5. Механикалық жарақаттармен.
717. Бала 8 жаста. Жұтынғанда тамағының ауыратындығына, дене қызуының 38 градусқа дейін жоғарлауына, интоксикация белгілеріне және ішінің ауыратындығына дәрігер - стоматологқа шағымданады. Ауыз қуысының жұмсақ таңдайда, тілде, алдыңғы таңдай қатпарында және миндалинада эрозивті қабықтары қызарып тұрғаны көрінеді. Катаральды қызыл иектің қабынуы жоқ. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы анықтаңыз:
1. Күл;
2. Скарлатина;
3.+Герпангина;
4. Көп жалқықыты эритема;
5. Жедел герпетикалық стоматит.
718. Бала 9 жаста. Басының ауратындығына және буынмен бұлшық еттерінің солқылдап ауыратындығына шағымданады. ЖРВИ – мен ауырып жөтелгендіктен, бисептол қабылдаған, ауырғанына 6 күндей болған. Ауыз қуысында қызарған көпіршіктер, кеңінен қан аққыштықа, эрозивті қабықтары бар, қатты ауырады. Алқанмен саусақтар арасында 5 см дейін жететін көпіршіктер ортасында кокарда түзілісі бар. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келеді:
1. Күл;
2. Герпангина;
3. Лайел синдромы;
4. Жедел герпетикалық стоматит;
5.+Көптүрлі жалқықты қызарма.
719. Бала 8 жаста. Балалар ауруханасының интенситві терапия бөлімшесіне ауыр жағдайда түсті. Қарап тексергенде барлық тері қабатының бетінде папулезді бөрпелер серозды – гемморагиялық экссудатпен толған. Жарылған көпіршіктер орнында көптеген эрозиялар эпидермис қабатымен бірге жабысқан, күйіктің II дәрежесіне ұқсайды. Анамнезінде 3 күн бұрын ауырған, дене қызуы жоғарлаған, сульфаниламидты препараттар қабылдаған. Ауыз қуысының түбі, ұртта, еріннің шырышты қабатында көпіршіктер және эрозивті қабықтары бар, түрткен кезде қанайды, қабырғаларында қалған көпіршіктер ауырады. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін анықтаңыз:
1. Жедел герпетикалық стоматиттің ауыр түрі;
2. Дюрингтің герпетикалы түрдегі дерматиті;
3. Көптүрлі жалқықты эритема;
4.+Лайел синдромы;
5. Жедел лейкоз.
720. Бала 7 жаста. Ауыз қуысының ауыратындығына шағымданады. Анамнезінде ауру сезімі левомицетинді қабылдаған соң пайда болған. Қарап тексергенде терісінде есекжем анықталады. Ауыз қусының шырышты қабаты қызарған, еріннің қызыл жегінде көпіршіктер, эрозивті беті фиброзды қақпен жабылған. Тіл ісінген, қабығы жылтыраған аймақтары да бар, сыртқы тітіркендіргіштерге тез сезімтал. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін анықтаңыз:
1. Жедел герпетикалық стоматит;
2.+Медикаментозды стоматит;
3. Көп жалқықты эритема;
4. Буллезды эпидермолиз;
5. Жедел кандиомикоз.
721. Бала 7 жаста. Жағының ауыратындығына, жағымсыз иістің шығуына, тістердің қозғалғыштығына дәрігер – стоматологқа шағымданады. Қарап тексергенде: ауыз қуысының шырышты қабатында геморрагиялық синдром тәрізді өзгеріс бар, қызыл иек қанақыштық, қызыл иекте өлеттенген аймағы бпр, тіл қызарған, қақпен жабылған. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін анықтаңыз:
1.+Жедел лейкоз;
2. Лайел синдромы;
3. Стивенс-Джонсон синдромы;
4. Жедел герпетикалық стоматит;
5. Жаралы – өлеттенген Венсан стоматиті.
722. Бала 6 жаста. Тағам қабылдағанда ауыратындығына, күйдіру сезіміне және «тілінің өзгеруіне» дәрігер стоматологқа шағымданады. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін анықтаңыз:
1. Жедел катаральды глоссит;
2.+Десквамативті глоссит;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4. Қара түкті тіл;
5. Қатпарлы тіл.
723. Бала 11 жаста. Тілінің жарылуына дәрігер – стоматологқа шағымданады. Қарап тексергенде: тілдің бетінде терең және көлденеңне тілдің ұшымен желобоватых емзікшелерге дейін орналасқан, тілді бірнеше бөлікке бөліп тұрғандай көрініс береді. Емзікшелері айқын. Өсе қабынған. Тілді қозғалтқанда қатпарлаға бөлініп арасында тағам тұрып қалғаны және қабынғаны байқалады. Алдын ала қандай нақтама НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін анықтаңыз:
1. Жедел катаральды глоссит;
2. Десквамативті глоссит;
3. Ромб тәрізді глоссит;
4.+Қатпарлы тіл;
5. Қара түкті тіл.
724. Бала 10 жаста. Дәрігер стоматологқа еріндерін түйістергенде ауыратындығына, қызаруына тағам қабылдағанда, сөйлегенде қиналатындығына шағымданады. Анамнезінде тиретоксикозға байланысты эндокринологта диспансерлік бақылауда тұрады. Баланы қарап тексергенде аузын ашылуы жартылай, еріннің қызыл жегінің бір бұрышынан екінші бұрышына дейін Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы анықтаңыз:
1. Метерологиялық хейлит;
2.+Эксфолиативті хейлит;
3. Экзематозды хейлит;
4. Гландулярлы хейлит;
5. Актиникалық хейлит.
725. Бала 6 жаста. Ерінінің құрғақтығына шағымданады. Керілу сезімі бар, кей кезде жырылулар пайда болады. Анасының айтуы бойынша бала суық ауа райында ұзақ жүргенде пайда болады. Қарап тексергенде: ееріннің қызыл жегінде, көбінесе төменгі ерін қызыл жегінде көптеген майда қатпарлар бар, ерін құрғақ, аздап кызарған және ісінген. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы анықтаңыз:
1.+Метерологиялық хейлит;
2. Эксфолиативті хейлит;
3. Экзематозды хейлит;
4. Гландулярлы хейлит;
5. Актиникалық хейлит.
726. 16 жастағы науқас жоғарғы және төменгі тістерінің жарты жыл бұрын пайда болған жоғары сезімталдығына, тістерінің мойындарының жалаңаштануына шағымданады. Бұрын пародонтологқа қаралмаған. Қарап тексергенде: қызыл иектің шырышты қабаты ақшыл – қызғылт түсті, тістерге тығыз жанасады, қанамайды, тіс мойындары жалаңаштанбаған. 14, 13, 12, 22, 23, 24, 45, 44, 34, 35 тістерде аймағында сына тәрізді ақау бар. НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы қойыңыз:
1. Жайылмалы пародонтиттің жеңіл дәрежелі ремиссия сатысында;
2. Жайылмалы пародонтиттің орта дәрежелі ремиссия сатысында,
3.+Алдыңғы топ тістер маңында орналасқан ошақты пародонтоз;
4. Атопиялық жайылмалы қызыл иектің қабынуы;
5. Пародонтоздың жеңіл дәрежесі.
727. Науқастың созылмалы жайылмалы пародонтитін нақтамалау үшін қандай зерттуелер нәтижесін НЕҒҰРЫЛЫМ қараған дұрыс:
1. УЗИ;
2. Полярография;
3. Жалпы қан анализі;
4. Бактериологиялық тексеру;
5.+Пародонт қалталарының тереңдігін анықтау, рентгенография.
728. 11 жастағы науқас қызыл иегінің қанауына, ауыздан жағымсыз иістің шығуына, ауыз қуысында жылдам болатын ауру сезіміне, дене қызыуының көтерілуіне, жалпы жағдайының нашарлығына шағымданады. Қарап тексергенде: Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтамды анықтаңыз:
1. Пародонтоз;
2 +Қызылиектің жаралана қабынуы;
3. Созылмалы қызыл иектің өсе қабынуы;
4. Созылмалы жайылған пародонтиттің өршуі;
5. Созылмалы катаральды қызыл иек қабынуы.
729. Қызыл иектің өсе қабынуының ісінген түрін қандай аурумен салыстырмалы нақтама жасайды:
1. Пародонтозбен;
2.+Қызыл иек фиброматозымен;
3. Жаралы қызыл иектің қабынуы;
4. Созылмалы катаральды қызыл иек қабынуы;
5. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің ауыр түрі.
730. Пародонттың қандай ауруына келесі клиникалық көрністер тән: тағам қабылдағанда және тісін жуғанда қызыл иектің қанауына, ауыратындығына, ауыздан жағымсыз иістің шығуына шағымданады. Анамнез: бір жыл бұрын қызыл иегін емдеу жүргізген, одан кейін дәрігер стоматологқа қаралмаған. Қарап тексергенде: тіс аралық емізікшілердің, қызылиектің маргинальды бөлігінің ісінуі, қызаруы, қызылиектің қалған бөлігі көкшіл түсті, зондпен тиіп кеткенде тез қанайды. Пародонтальды қалталар жоқ. R – түсірілімде өзгерістер жоқ. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтамды анықтаңыз:
1.+Қызылиектің созылмалы катаральды қабынуының өршуі;
2. Қызыл иектің өсе қабынуының фиброзды түрі;
3. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің өршуі;
4. Жаралы қызыл иектің қабынуы;
5. Жедел қызыл иектің қабынуы.
731. Пародонтоздың жеңіл түрінің жергілікті емінің бірінші сатысын көрсетіңіз:
1.+ Тіс шөгінділерін алу, сезімталдықты жою;
2. Пародонталды қалталарға кюретаж жасау;
3. Рационалды протездеу;
4. Гингивотомия;
5. Физиоем;
732. Қызылиектің жаралана қабынуына НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жергілікті емді анықтаңыз:
1. Кератопластикалық заттарды тағайындау;
2. Витаминді ем, этиологиялық факторларды жою;
3. антисептикалы өңдеу, иглорефлексотерапия, массаж;
4. УВЧ тіс шөгінділерін алу, калий иодидімен электрофорез жасау, қабынуға қарсы ем;
5.+Жансыздандыру, себепші факторларды жою, ферменттерді қабылдау, антибиотиктер,
кератопластикалық препараттар,УФО,ИГНЛ.
733. Қызыл иектің өсе қабынуының жергілікті еміне НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нұсқаны таңдаңыз:
1. А витаминімен электрофорез жасау;
2. Тіс шөгінділерін алу, қызыл иекке массаж жасау;
3. Антисептикалық өңдеу, кератопластиктермен аппликация жасау;
4.+Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, қабынуға қарсы және ісінуге қарсы препараттар
тағайындау.
734. Созылмалы катаральды қызыл иектің қабынуында қызыл иек аймағы жағдайына НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкесе келетінін анықтаңыз
1. Қызыл иек аймағы сұр - лас шөгінділерімен жабылған, шөгінділерін алған соң эрозивті қабат
пайда болады;
2. Бір немес бірнеше тістер аймағындағы қызыл иек астынан грануляциялар шығып, оңай
қанайды;
3.+Қызыл иек аймағы қызарған, көкшілденген, пастозды, зондтпен тиіскенде оңай қанайды;
4. Қызыл иек аймағы өсе қабынған, ақшыл – қызғылт түсті, тіс сауытын 1/3 бөлігін жабады
5. Қызыл иек аймағы атрофияланған, тығыздалған, ақшыл – қызыл түсті.
735. Тістердің ІІ дәрежелі қозғалғыштығына, қызылиегінің қанағыштығына шағымданады. Қарап тексергенде: қызылиектің жиегі қызарған, оңай қанайды, жалқыққа толы 3.6-дан 5 мм-ге дейін пародонт қалталары бар, тіс қақтары. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы анықтаңыз:
1. Пародонтоз
2. Қызыл иектің өсе қабынуы
3. Қызыл иектің жаралы қабынуы
4. Созылмалы катаральды қызыл иек қабынуы
5.+Созылмалы жайылмалы пародонтиттің орта дәрежесі
736. Альвеоаралық қалқан сүйек тінінің деструкциясы НЕҒҰРЫЛЫМ мынаған сәйкес:
1. Катаральды қызыл иек қабынуы;
2. Жаралы қызыл иектің қабынуы;
3.+Пародонтитке;
4. Пародонтомаға;
5. Пародонтолизге.
737. Науқас қызыл иегінен 2 жылдан бері қанауына шағымданады. Қарап тексергенде: қызарған, жоғарғы және төменгі жақтың қызыл иек аймағы ісінген, пародонтальды қалта 3,5 мм дейін жетеді. Рентген түсірілімде компакті пластинканың деструкциясы және тісаралық қалқанның остеопорозы бар. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін нақтаманы анықтаңыз:
1. Пародонтоз
2. Созылмалы катаральды қызыл иектің қабынуы
3. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің орта дәрежесі
4. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің ауыр дәрежесі
5.+Созылмалы жайылмалы пародонтиттің жеңіл дәрежесі
738. Жаралы қызыл иектің қабынуында өлеттенген тінді және тіс шөгінділерін алған соң қандай физикалық әдіс НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді болып келеді:
1.+УКС
2. Гидромассаж
3. Вакууммассаж
4. Механикалық массаж
5. Диатермокоагуляция
739. Науқас 13 жас. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің өршуінің орта дәрежесі деген нақтама қойылды. НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін жергілікті ем жоспарын құрыңыз:
1. Физиотерапия, кератопластиктер;
2. Тіс шөгінділерін алу, физиотерапия, шендеу;
3. Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, қозғалмалы тістерді шендеу;
4.+Жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, тіс шөгінділерін алу, пародонталды қалталарға
кюретаж, антибактериялды, қабынуға қарсы препараттарды қолдану, қозғалмалы тістерді
шендеу.
740. Сифилиске күдікті болған кезде сіздің дәрігерлік тактикаңыз
1. УФО зақымдану ошағына сәулелендіру
2. Саңырауқұлаққа қарсы препараттар тағайындау
3 Қабынуға қарсы препараттар, шылым шегуді тоқтату, кератопластиктер
4. 1% никотин қышқыл ертіндісін зақымдану ошағы астынан инъекция түрінде жіберу.
5.+Микрореакцияға қан анализін тапсыру, дәрігер – дерматолог кеңесіне жолдама беру
741. Науқастан туберкулездің белсенді түрін анықтағанда сіздің дәрігерлік тактикаңыз.
1.+Арнайы мамандандырылған мекемеде емдеу, ауыз қуысының санациясы, жарақаттық
факторларды анықтап жою;
2. Үй жағдайында емделуге кеңес беру: ауру сезімін басатын препараттар, антисептиктер,
кератопластиктер;
3. Стоматологиялық емханада кешенді ем шаралар жүргізу;
4. Емханада саңырауқұлаққа қарсы ем жүргізу;
5. Арнайы емнің қажет етпейді.
742. Ауыз қуысының шырышты қабатының кандидозын емдеуге НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін емдік препараттарды көрсетіңіз:
1. Метронидазол, трихопол;
2. Пенициллин, ампициллин;
3.+Нистатин, леворин, орунгал;
4. Гепарин, гепароид, линкомицин;
5. Бисептол, септолет, фарингосепт.
743. Жіп тәрізді бүртіктердің 2-3 мм ге дейінгі гиперплазиясы, олардың ашық қоңыр түстен қара түске дейін өзгеруі, дәм сезудің төмендеуі қай ауруға тән:
1. Лейкоплакия
2. Қатпарлы тіл
3. Макроглоссия
4.+Қара «түкті» тіл;
5. Жағрофиялық тіл.
744. Жедел герпетикалық стоматитпен ауыратын науқастың жергілікті еміне НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін ем тағайындаңыз.
1.+Аппликационды жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, протеолитикалық ферменттер ,
интерферон ерітіндісі, бонафтонды немес теброфенонды жақпалар, УКС;
2. Кортикостероидті жақпалар, антисептикалық шаюлар, тетрациклинді жақпа, витаминдермен
электрофорез
3. Антисептикалық өңдеу, глицерин ерітіндісі, нистатинді немесе декаминді жақпалар;
4. Антисептиктер, ацетилсалицилді жақпа, гидромассаж
5. Антисептикалық өңдеу, тетрациклинді жақпа.
745. Пародонттың қай ауруына келесі симптомдар сәйкес келеді: жағымсыз әсер, қызыл иектің қақсауы, тіс түбірінің сезімталдығы, тістерде сына тәрізді ақаулар бар және қызыл иектің шырышты қабаты ақшыл – қызғылт түсті:
1. Қызыл иектің өсе қабынуының, фиброзды түрі;
2. Созылмалы катаральды қызыл иек қабынуы;
3. Созылмалы жайылмалы пародонтит;
4. Пародонтолиз;
5.+Пародонтоз.
746. Созылмалы катаральды қызыл иектің қабынуында қызыл иектің түсіне сәкес келеді:
1. Ақшыл – қызыл түсті, бүйір тістер маңында атрофияланған
2. Қызарған, пародонтальды қалта тереңдігі 3 мм-ге дейін
3. Ісінген, сұр –лай қақпен жабылған;
4.+Көкшілденіп қызарған;
5. Қызарған.
747. Науқас 14 жас. Ауыз қарап тексергенде: қызыл иек қызарған, ісінген, тістің сауыт бөлігі 1∕2 биіктікте жабылған. Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін диагнозды анықтаңыз:
1. Қызыл иектің жаралы қабынуы;
2. Жедел катаральды қызыл иектің қабынуы;
3.+Қызыл иектің өсе қабынуының ісінген түрі;
4. Созылмалы жайылған пародонтиттің өршуі;
5. Созылмалы катаральды қызыл иектің қабынуының өршуі.
748. Қызыл иектің қабынуына НЕҒҰРЫЛЫМ сәкес келеді:
1.+Іріңді иіс;
2. Қызыл иектің қақсауы;
3. Жарақаттық окклюзия;
4. Қызыл иек бүртігінің өсуі;
5. Қызыл иек түсінің көкшіл болуы.
749. пародонтоздың жеңіл дәрежесін емдеудегі бірінші сатысын көрсетіңіз
1.+Тіс шөгінділерін алу, сезімталдықты жою;
2. Пародонтальды қалталарға кюретаж жасау;
3. Рационалды протездеу;
4. Гингивотомия;
5. Физиоем;
750. Қызыл иектің өсе қабынуының ісінген түрінде жергілікті емнің сәйкес нұсқасын таңдаңыз:
1. Қызыл иек массажы;
2. А дәруменімен электрофорез жасау;
3. Кератопластиктермен аппликация жасау;
4. Антисептикалық өңдеу, жақпалармен таңу жасау;
5.+Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, ісінугі және қабынуға қарсы препараттар
тағайындау.
751. Жаралы қызыл иектің қабынуында қызыл иектің жағдайына НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетінін таңдаңыз:
1. Қызыл иек аймағы атрофияланған,тығыздалған, ақшыл – қызғылт түсті;
2. Қызыл иек шеті қызарған, көкшіл, пастозды, зондтпен тигенде қанайды;
3.+Қызыл иек лайлы – сұр қақпен жабылған, қақты алған соң жаралы беті түзіледі;
4. Қызыл иек аймағы ақшыл- қызғылт түсті, өсе қабынған тістер сауытының 1/3 бөлігін жауып
жатыр;
5. Бір немесе бірнеше тістер аймағындағы қызыл иектер грануляциялық бөлінді бөлінеде, тез
қанайды. Тістер қозғалмалы.
752. Қызыл иектің жаралы қабынуын жергілікті емдеуде тиімді емді анықтаңыз;
1. Кератопластикалық заттарды тағайындау, УВЧ;
2. Антисептикалық өңдеу, дәрумендітерапия, қызыл иекке массаж;
3. Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, калий иодидімен электрофорез жасау;
4. Тіс шөгінділерін алу, антисептикалық өңдеу, калий иодидімен электрофорез жасау;
5.+Жансыздандыру, себепші факторларды жою, ферменттерді,
антибиотиктерді,кератопластикалық заттарды және УКС, ИГНЛ қолдану.
753. Тісінің 2-3 дәрежелі қозғалуына және қызыл иектің қанауына шағымданады. Қарап тексергенде: қызыл иек аймағы қызарған, аздап қанайды, пародонтальды қалтада тереңдігі 5 мм-ден көп серозды құрамды . Алдын ала НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін диагнозды анықтаңыз:
1. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің жеңіл дәрежесі;
2.+Созылмалы жайылмалы пародонтиттің ауыр дәрежесі;
3. Созылмалы катаральды қызыл нек қабынуының өршуі;
4. Гипертрофикалық гингивиттің ісінген түрі;
5. Жаралы гингивит.
754. Науқас 2 жылдан бері қызыл иек қанауын шағымданып келді. Қарап тексергенде: жоғарғы және төменгі жақ қызыл иек аймағы қызарған, ісінген, пародонтальды қалта тереңдігі 3,5 мм дейін. НЕҒҰРЫЛЫМ сәйкес келетін диагнозды анықтаңыз:
1 . Созылмалы катаральды гингивит;
2. Гипертрофикалық гингивиттің ісінген түрі;
3.+Созылмалы жайылмалы пародонтиттің орта дәрежесі;
4. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің ауыр дәрежесі;
5. Созылмалы жайылмалы пародонтиттің жеңіл дәрежесі.
755. Қызылиектің жаралы – некротикалық қабынуын нақтамалау үшін қандай тексеру неғұрылым дұрыс?
1. Рентгенологиялық;
2.+Бактерологиялық;
3. Термометриялық;
4. Ультрадыбысты;
5. Серологиялық.
756. Ауыз құысы шарыш асты негізінде байқалмайды
1. Жұмсақ таңдайда
2. Тілдің төменгі беткейінде
3. Еріннің шырышты қабатында
4. Ұрттың шырышты қабатында
5.+Қызылиекте, тіл бетінде, қатты таңдайда
757. Қызыл иектің бос бөлігін жабатын эпителий
1. Көпқабатты жалпақ мүйізгектенбейтін
2.+Көпқабатты жалпақ мүйізгектенетін
3. Бір қабатты цилиндрлі
4. Бір қабатты жалпақ
5. Беткей
758. Дифтерия қоздырғышы:
1. Сүзбелі вирус
2. Коксак вирусы
3.+Леффлер таяқшасы
4. Қарапайым герпес вирусы
5. Гемолитикалық стрептококк
759. Жедел герпетикалық стоматитті қоздырғышы болып табылыды?
1.+Қарапайым герпес вирусы
2. Леффлера таяқшасы
3. Вирус Н. Simplex
4. Сүзбелі вирус
5. Коксаки Вирус
760. Балалардағы сүттеме қоздырғышын атаңыз
1. Сүзбелі вирус
2. Леффлер таяқшасы
3.+Ашытқы тәрізді Candida
4. Қарапайым герпес вирусы
5. Гемолитикалық стрептококк
761. Желшешек қоздырғышы
1. Гемолитикалық стрептококк
2. Қарапайым герпес вирусы
3. Леффлера таяқшасы
4. Коксаки вирусы
5.+Сүзбелі вирус
762. Инфекционного мононуклеоза қоздырғышы:
1.+Вирус
2. Бактерия
3. Саңырауқұлақ
4. Қарапайымдылар
5. Ашытқы тәрізді Candida
763. Балалардағы Беднар афтасының себепшісі:
1. Химиялық жарақат
2. Леффлер таяқшасы
3. Қарапайым герпес вирусы
4. Физикалық факторлардың әсері
5.+Созылмалы механикалық жарақат
764. Скарлатина қоздырғышы:
1.+Гемолитикалық стрептококк
2. Қарапайым герпес вирусы
3. Леффлера таяқшасы
4. Коксаки вирусы
5. Сүзбелі вирус
765. Қызылша қоздырғышы
1. Сүзбелі вирус
2. Коксаки вирусы
3. Леффлер таяқшасы
4. Қарапайым герпес вирусы
5. Гемолитикалық стрептококк
766. Альвеоланы жабатын қызыл иек болігінің эпителийі:
1. Өтпелі
2. Жалпақ бір қабатты
3. Куб тәрізді бір қабатты
4. Көп қабатты жалпақ мүйізгектенетін
5.+Көп қабатты жалпақ мүйізгектенбейтін
767. Гипертрофиялық гингивитті неғұрлым тағайындаған дұрыс
1. Қайнатылған тұңбалармен шаю
2.+Гепаринмен электрофорез
3. Ішке Глюконат кальци
4. Іше фторлы натрий
5. Поливитамин
768. Кулаженко бойынша вакуум-сынамасын жүргізгенде гематомалардың түзілу уақытының қысқаруы көрсетеді:
1. Қызылиекте гликогеннің болуын;
2. Қызылиекте қабынудың болмауын;
3. Қызылиекте оттегілік тепе-теңдіктің бұзылуын;
4. Тіс-қызылиек байламының бүтіндігінің бұзылуын;
5.+Пародонттың қантамырлық қабырғасының өткізгіштігінің жоғарылауы мен эластикалығының төмендеуін.
769. Балалардағы ошақты атрофиялық гингивиттің неғұрлым пайда болу себебі
1. Зиянды әдеті тіс арасыны қаламды салу
2.+Тілдің қысқа үзеңгісі
3. Қосалқы аурулары
4. Ашық тістем
5. Тіс қағы
770. Беднар афтасы балаларда қай жаста кездеседі
1.+1 жасқа дейін
2. 1 жастан 3 жасқа дейін
3. 7 жастан 9 жасқа дейін
4. 3 жастан 6 жасқа дейін
5. 10 жастан 12 жасқа дейін
771. Пародонт тінінің дистрофиялық бұзылысы қай ауруда неғұрлым кездесуі мүмкін
1. Гингивит
2. Пародонтит
3.+Пародонтоз
4. Пародонтома
5. Пародонттың идиопатикалық ауруында
772. Жедел герпетикалық стоматиттің балалардағы жиі кездесетін кезі?
1. 0 дан 3 айға дейін
2. 2-ден 3-жасқа дейін
3.+6 айдан 3-жасқа дейін
4. 3 айдан 1-жасқа дейін
5. 3 жастан 6-жасқа дейін
773. Балалардағы ауыз қуысындағы қайталанбалы афтаның пайда болу себебін көрсетіңіз?
1. Леффлер таяқшасы
2. Қарапайым герпес вирусы
3.+Аутоинфекцияға ағзаның сенсебилизациясы
4. Ашытқы тәрізді Кандида саңырауқұлағы
5. Ауыз шырышты қабатының созылмалы механикалық жарақаты
774. Қызылшаның жұғу жолдврын көрсетіңіз?
1. Тамшылы
2. Тұрмыстық
3. Жатырішілік
4.+Ауалы- тамшылы
5. Жанаспалы тамшылы
775. Балаларда қызылша кезіндегі ауыз қуысындағы клиникалық белгілерді көрсетіңіз:
1.+Ұрттың үлкен азу тістер аймағындағы шырышты қабатындағы Коплик-Филатов дақтары
2. Ауыз қуысының қызаруы,ісінуі,тілдегі тығыз,қиын алынатын қақ
3. Тілдің шырышы айқын қызыл түсті,бүртіктері гипертрафияланған.
4. Шырышты қабат қызарған,ісінген өлеттену ошағы бар
5. Ауыз қуысында катаральды гингивит, эрозия
776. Балалардағы жедел герпестік стогматиттің ауыр дәрежесінің белсенді ағымындағы клиникалық белгілерді көрсетіңіз?
1. Дене температурасы 38, зева аймағында, алдыңғы дужек, ретромолярлы аймақ ісінген, сұр түсті қиын алынатын қабық
2.+Дене температурасы 40 қа дейін, тағамнан бас тарту, жүрек айну, құсу, лимфаденит, ойық жаралы –некроздық гингивостоматит, жайылған эрозия, теріде және ауыз аймағындағы көпіршікті сеппе.
3. Дене температурасы 37, тағамнан бас тарту, жүрек айну, құсу ,ойық жаралы -некротический гингивит
4. Дене температурасы 38-39, катаральды гингивит, денедегі көпіршікті сеппе
5. Дене температурасы 39, катаральды гингивит, жалғыз эрозя
777. Жедел герпетикалық стогматиттің қай кезеңіне келесі симптомдар тән: ерін аймағының терісінде ұсақ көпіршікті сеппе, катаральды гингивит, ауыз қуысында қосылған эрозия?
1. Катаральды кезең
2. Продромальды кезең
3.+Аурудың белсенді кезеңі
4. Аурудың сауығу кезеңі
5. Аурудың басылу кезеңі
778. Жедел герпетикалық стогматиттің ауырлылығының орта сатысына қандай клиникалық белгілер тін:
1. Дене температурасы 38, тошнота. Қызыл иек изъязвлена, өлі еттенген
2. Дене температурасы 39, катаральды гингивит, жалғыз эрозя, ас қабылдағанда ауру сезім
3. Дене температурасы 38, зева аймағында, алдыңғы дужек, ретромолярлы аймақ ісінген, сұр түсті
қиын алынатын қабық
4. Дене температурасы 39, лимфаденит, жүрек айну, құсу ,ойық жаралы -некроздық
гингивостоматит, жайылған эрозия, ерін аймағының терісінде ұсақ көпіршік
5.+Дене температурасы 38, тағамнан бас тарту, бала мазасыз,, лимфаденит, ауызда катаральды
гингивиттің байқалуы, жалғыз немесе қосылған эрозия,. Еріні құрғақ, ерін аймағының
терісінде ұсақ көпіршікті сеппе
779. Ауыздың шырышты қабатының сілтімен күйген кезде неғұрлым шайқаған дұрыс?
1. Йодинол
2.+Лимон суымен
3. Содалық ерітінді
4. Сутегінің асқын тотығы
5. Перманганат кали ерітіндісі
780. Бала ЖРА бойынша ем қабылдауда. Сульфадиметоксин қабылдағаннан кейін ауыздың шырышты қабатының ашық түсті қызаруы, ісінуі, көпіршік, эрозия байқалды. Неғұрлым сай болатын диагнозды анықтаңыз?
1. Жедел герпетикалық стоматит, сеппе кезеңінде
2. Ауыз қуысының механикалық жарақаттануы
3. Ауыз қуысының афтасы
4.+Дәрілік стоматит
5. Күлбіреуік
781. Стоматиттің қай түрінде афталардың жазылуы тыртықпен аяқталады?
1. Стивенса-Джонсон синдром
2. Афтоид Поспишила
3. Бахчет синдромы
4.+Сеттон афтасы
5. Беднар афтасы
782. Ауыздың шырышты қабатымен қоса, басқа ағзаның шырышты қабатының зақымдалуымен жүретін синдромды көрсетіңіз?
1. Мелькерсона-Розентал синдромы
2.+Стивенс-Джонсон синдромы
3. Стейтона-Капдепон синдромы
4. Олбрайт синдром
5. Турен синдромы
783. Қандай клиникалық симптомдарына байланысты диагноз -жедел герпетикалық стоматитке тән:
1. Ауыздың шырышты қабатының қызаруы,, тілде және ерінде қосылған эрозия, денеде дақ,
көпіршік, кокарда.
2. Аран аймағында, алдыңғы дужек, ретромоляр аймақ ісінген,қызарған , қиын алынатын сұр
түсті қабық.
3.+Қызылиек қызарған, ісінген, ауыздың шырышты қабатында жеке орналасқан эрозиялар, лимфаденит, катаральды гингивит
4. Ауыздың шырышты қабатының қызаруы, жұмсақ таңдайдағы майда нүктелер
5. Нүктелі немесе ошақты дақтар, оңай алынатын тілдегі, еріндегі, ұрттағы қақтар
784. Скарлатинаны қай аурумен салыстырмалы нақтамалаймыз?
1. Сүттеме, ЖГС,
2. Сүттеме, инфекциалы мононуклез
3.+Баспа, қызылша, қан ауруы, дифтерия
4. Көпіршік, ЖГС, медикаментозды стоматит
5. Баспа, инфекциалы мононуклез, қан ауруы
785. Дифтерияны қай аурумен салыстырмалы нақтамалаймыз?
1. Сүттеме, ЖГС
2. Ангина, қызылша, қан ауруы, дифтерия
3. Көпіршік, ЖГС, медикаментозды стоматит
4.+Баспа, қан аруы, инфекциалы мононуклез, ЖГС, скарлатина
5. ЖГС, кандидоз, медикаментозды стоматит
786. Қызылшаны қандай аурумен салыстырмалы нақтама жасайды?
1. Сүттеме, ЖГС, көпіршік;
2. Баспа, күл, қан аурулары;
3.+ЖГС, скарлатина, сүттеме;
4. Көпіршік, ЖГС, медикаментозды стоматит;
5. Баспа, қан аурулары, инфекционды мононуклеоз.
787. Сүттемені қандай аурумен салыстырмалы нақтама жасайды?
1.+ЖГС, күл, баспа;
2. Скарлатина, қызылша, күл;
3. Күл, қызылша, қан аурулары;
4. Көпіршік, ОГС, медикаментозды стоматит;
5. Баспа, қан аурулары, инфекционды мононуклеоз.
788. Көп түрлі экссудативті эритеманы қандай аурумен салыстырмалы нақтама жасайды?
1. Баспа, ЖГС, инфекционды мононуклеоз, қан аурулары.
2.+Көпіршік, ЖГС, екіншілік мерез;
3. Күл, қызылша, қан аурулары;
4. Сүттеме, ЖГС, скарлатина;
5. ЖГС, күл.
789. Балалардағы күл ауруын соңғы нақтам қою үшін қандай қосымша тексеру әдісін жүргізген тиімді?
1. Зәр анализі;
2. Науқастан сұрау;
3.+Бактериологиялық;
4. Жалпы қан анализі;
5. Ауыз қусын қарап тексеру.
790. Балалардағы қызыл иек қабынуының ауырлық дәрежесін анықтау үшін қандай қосымша әдісті жүргізген тиімді?
1. Грину-Вермильон бойынша тазалық индексін анықтау;
2. Писарева-Шиллер сынамасы;
3. Рентгенологиялық әдіс;
4. РИ индекісін анықтау.
5.+РМА индексін анықтау;
791. Қызыл иекте гликогеннің жиналғанын қандай сынама арқылы анықтауға болады?
1. Эпителидің бүтіндігі сынамасы;
2.+Шиллера-Писарев сынамасы;
3. Ясиновский сынамасы;
4. Кулаженко сынамасы;
5. Айнамо сынамасы.
792. Мерездің зертханалық зерттеу әдісіне сай келетінін көрсетіңіз:
1. Тігінен емес агглютинация реакциясы;
2. Тігінен агглютинация реакциясы;
3. Манту реакциясы;
4.+Вассерман реациясы;
5. Иммуноблотинг.
793. Вирусқа қарсы ретінде қандай емдік препараттар қолданылады?
1. Нистатинді және гепаринді жақпалар;
2. Леворинды және метилурацилді жақпалар;
3. Канестеноды және оксолшювті жақпалар;
4.+Флореналды және интерферонды жақпалар;
5. Фурациллинді және и флорекальды жақпалар.
794. Саңырауқұлаққа қарсы қандай емдік препараттар НЕҒҰРЫЛЫМ қабылдаған тиімді:
1. Интерферонды және гиоксизонды жақпа;
2. Метилурацилді және леворинді жақпасы;
3. Оксолинді солкосерил жақпасы;
4. Гепаринді фурациллин жақпасы.
5.+Нистатин және клотримазол жақпасы;
795. Медикаментозды стоматитте қандай емдік шара түрлері тиімді болады:
1.+Препаратты тоқтату, жансыздандыру, антисептикалық өңдеу, кератопластиктермен
аппликация, антигистаминды препараттар;
2. Ауыз қуысын шаю, ауыз қуысының тазалығын сақтау, вирусқа қарсы заттармен аппликация;
3. Жансыздандыру, кератопластиктермен аппликация жасау, антигистаминды препараттар;
4. Ауыз қуысын сілтімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
5. Препаратты тоқтату, ауыз қуысын шаю, ауыз қуысының санациясы.
796. Ауыз қуысының шырышты қабатына аппликациялық жансыздандыру жасау үшін қандай емдік зат неғұрлым тиімді?
1. Интерферонды жақпа;
2.+Анестезинді жақпа;
3. Нистатинді жақпа;
4. Фурацилинді жақпа;
5. Қызыл май.
797. Кератопластик ретінде қандай емдік зат неғұрылым сай келеді?
1. Анестезинді эмульсия;
2. Интерферонды жақпа;
3. Фурацилинді жақпа;
4. Теброфенді жақпа;
5.+Қызыл май.
798. Сүттемені емдеу кезіндегі НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жергілікті емді тағайындаңыз:
1. Зақымданған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен
аппликация жасау;
2. Ауыз қуысының тазалығын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеу, негізгі ауруды
емдеу;
3.+Ауыз қуысын сілтімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
4. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
5. Ауыз қуысын шаю, кератопластиктермен аппликация жасау.
799. Скарлатинасы кезінде ауыз қуысына НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жергілікті емді тағайындаңыз:
1. Зақымданған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен аппликация жасау;
2.+Ауыз қуысының тазалығын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеу, негізгі сырқатты емдеу;
3. Ауыз қуысын сілтімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
4. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
5. Жансыздандыру, кератопластиктермен аппликация.
800. Ауыз қуысының шырышты қабатының жарақатына НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жергілікті ем тағайыңдаңыз:
1. Ауыз қуысын шаю, кератопластиктермен аппликация жасау;
2. Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
3. Ауыз қуысын сілтімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
4. Ауыз қуысының тазалығын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеу, негізгі ауруды емдеу;
5.+Зақымданған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен аппликация жасау;
801. Балалардағы жедел герпетикалық стоматиттің НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жергілікті емін тағайындаңыз:
1. Ауыз қуысын шаю, кератопластиктермен аппликация;
2.+Жансыздандыру, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу, вирусқа қарсы ем;
3. Ауыз қуысын сілтімен өңдеу, саңырауқұлаққа қарсы заттармен аппликация жасау;
4. Зақымданған аймақты жансыздандыру, себепші факторды жою, кератопластиктермен аппликация жасау;
5. Ауыз қуысының тазалығын сақтау, ауыз қуысын симптоматикалық өңдеу, негізгі аурудағы аллергияға қарсы ем;
802. Балалардағы жедел герпетикалық стоматиттің жазылу кезеңінде қандай физиоем НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді?
1. Парафинотерапия; УКС-ем;
2. УВЧ-ем, оттегі коктейлі;
3. УКС-ем, оттегі коктейлі;
4.+Электрофорез; УКС-ем.
5. Дарсонвализация, массаж;
803. Балалардағы жедел герпетикалық стоматиттің қай ауырлық дәрежесінде баланы инфекциялық ауруханаға госпитализациялайды?
1. Ауыр дәрежесі, продромальды кезеңі;
2. Орта дәрежесі, продромальды кезеңі;
3.+Ауыр дәрежесі, катаральды кезеңі;
4. Орта дәрежесі, катаралбды кезеңі;
5. Жеңіл дәрежесі, жазылу сатысы.
804. Жедел герпетикалық стоматиттің қай кезеңінде вирусқа қарсы препараттар тағайындаған НЕҒҰРЫЛЫМ дұрыс?
1. Аурудың қозған кезеңінде
2. Продромальды кезеңінде
3. Инкубационды кезеңінде
4. Эпителизация кезеңінде
5.+Катаралды кезеңінде
805. Аталған зақымдану элементтерінің ішінде қуыстыларды көрсетіңіз:
1. Түйін, төмпешік, күлбіреуік, көпіршік, күлдіреуік
2.+Көпіршік, күлбіреуік, түйін, іріңдік, киста, абсцесс
3. Түйін, папула, абсцесс, күлбіреуік, іріңдік, көпіршік, күлдіреуік
4. Көпіршік, киста, абсцесс, күлбіреуік, дақ
5. Абсцесс, түйін, ойық жара, төмпешік, күлдіреуік, іріңдік
806. Қандай емдік препараттар вирусқа қарсы әсер көрсетеді?
1.+Интерферон, теброфен, бонафтон, госсипол;
2. Пипольфен, супрастин, тавегил, димедрол;
3. Фурациллин, хлорамин, йодинол, фурагин;
4. Кызыл-май, солкосерил, ретинола, ацетат;
5. Мараславин, полиминерол, ромазулан.
807. Көп түрлі экссудативті эритеманың жергілікті емінің НЕҒҰРЫЛЫМ тиімді жоспарын таңдаңыз:
1. Ферментті препараттар, кератопластиктер;
2. Қабынуға қарсы жақпа, антисептиктер, нистатинді жақпа;
3. Кератопластиктер, ферменттер, антисептиктермен гидромассаж;
4. Нистатинді жақпа, кератопластиктер, протеолитикалық ферменттер;
5.+Жансыздандыратын заттар, антисептикалық шаюлар, протеолитикалық ферменттер, кератопластиктер.
Тема № 21 «Балалардың жақ – бет аймағының абсцесстері және флегмоналары. Клиникалық ағымының ерекшелігі, емі және нәтижесі».
808. Жақ-бет аймағы хирургиясының қабылдау бөліміне, ата-анасымен бірге 8 айлық бала дене қызуының 38.5°С көтерілгеніне шағымданып келді. Бала мазасыз; мойын бүйір бетінде жайылған, ауру сезімі бар инфильтрат анықталды, терісі гиперемияланған. Нақтамасы: мойынның бүйір бетінің аденофлегмонасы.
Төменде келтірілген ем әдістерінің ішінде ең қолайлысы?
1. Антибактериальды және гипосенсибилиздеуші ем тағайындау
2.+Баланы госпитализациялау,наркоз арқылы іріңді ошақты дренаждау, медикаментозды ем жүргізу
3. Тұрғылықты жері бойынша педиатрда бақылануды және емделуді тағайындау
4. Құрғақ жылуды тағайындау, антисептикалық ерітінділермен ауыз қуысын және жұтқыншақты
ирригациялау
5. Физиоем тағайындау және жылытқыш компресстер
809. 7 жасар баланы қарап тексергеннен кейін нақтама қойылды: 7.5 тістің созылмалы периодонт қабынуының өршуі, жақасты аймағының сол жағындағы жедел іріңді лимфадениті.
Науқасты емдеу әдістерінің ішінде ең қолайлысы?
1. Физиотерапиялық ем
2. 7.5 тісті эндодонтиялық емдеу
3. Лимфатүйінді пункциялау, интранодулярлы антибиотик жіберу
4. 7.5 тісті жұлу, жақасты аймағына қыздырушы компресстерді қою
5.+7.5 тісті жұлу, іріңді ошақты дренаждау, медикаментозды ем
810. Мектепалды балаларда, қандай тістері жедел одонтогенді қабыну үрдісіне алып келеді?
1.+Бірінші уақытша азу тіс
2. Бірінші тұрақты азу тіс
3. Екінші уақытша азу тіс
4. Уақытша күрек тіс
3. Уақытша сүйір тіс
811. Кіші жастағы балаларда, төменгі жақасты аймағының жедел лимфаденитінің себебі?
1.+Жедел респираторлы инфекция және ҚМТ(ЛОР)-ағзаларының созылмалы патологиясы
2. Шықшыт буынының созылмалы артриті
3. Бастың шаш бөлігінің атеромасы
4. Созылмалы пародонт қабынуы
5. Асқынған тісжегі
812. Жақ-бет аймағы хирургиясының қабылдау бөліміне 3-жасар баланы анасы алып келді. Қарап тексергенде, мойынның бүйір бөлігінде тығыз, ауру сезімі бар инфильтрат, айналасындағы терісі ісінген, гиперемияланған. Анасының айтуы бойынша, көрсетілген аймақта туылғаннан бері ісік тәрізді түзілім болған.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде ең қолайлы?
1.+Мойынның бүйір бөлігінің іріңдеген кистасы
2. Созылмалы лимфаденит
3. Мойын лимфангиомасы
4. Лимфогранулематоз
5. Жедел лимфаденит
813. Флегмонаның қандай локализациясында жұту функциясының бұзылысы пайда болады?
1. Бет
2. Ұрт
3. Самай
4. Құлақмаңы
5.+Ауыз қуысы түбі
814. Жедел іріңді лимфаденитті рациональды емес емдегенде, балада қандай ауыр асқыну пайда болуы мүмкін?
1. Жедел одонтогенді остеомиелит
2. Созылмалы лимфаденит
3.+Аденофлегмона
4. Лимфангоит
5. Целлюлит
815. Төменде келтірілген ем әдістерінің ішінде қайсысы, интранодулярлы және паренхиматозды лимфаденитті салыстырмалы нақтамалауға мүмкіндік береді?
1. Компьютерлі томография
2. Шолу рентгенографиясы
3.+Контрастты сиалография
4. Термовизиография
5. УЗИ
816. Төменде келтірілген жақ-бет аймағының одонтогенді қабыну инфильтратының клиникалық ерекшеліктерінің қайсысы балаларға қатысты?
1.+Таралуына және атипизмге беталыс
2. Тіңдердің іріңді еруіне беталыс
3. Шектелуіне беталыс
4. Сорылуына беталыс
5. Некрозға беталыс
817. Балалардағы таңдайдың абсцессін дренаждаудың хирургиялық әдісі?
1.+Таңдайдың сүйекқабын шырышты қабықпен бірге жартылай кесу
2. Таңдайда шырышты қабат-сүйекқабы қиындысын қалыптастыру
3. Таңдайдағы іріңді ошақтан іріңді сорып алу
4. Таңдай сүйегінің остеоперфорациясы
5. Сызықты тілік
818. 5-жасар қыз, 5 күн бұрын ауруханаға төменгі жақасты флегмонасы бойынша жатқызылды және операция жасалды. Клиникадан шығару алдында, гранулденген жара анықталды.
Хирургтың қандай тактикасы гипертрофиялық тыртықтың пайда болуын алдын-алуға мүмкін?
1. Грануляциялық тіңдерді толық алу және жараға жақпа таңбасын қою
2.+Жараны екіншілік хирургиялық өңдеу және косметикалық тігіс салу
3. Күнделікті жараға кератопластикалық жақпасы бар таңба қою
4. Гранулденген жараға еркін тері пластикасын жасау
5. Күнделікті жараға УФО-ем қолдану
819. Балалардағы жақ-бет аймағының одонтогенді қабыну үрдістерінің клиникалық ерекшелігіне жатпайтын белгі?
1. Үрдістің таралуына беталыс
2.+Қабыну үрдісінің баяу дамуы
3. Басы айқын және үрдістің тез дамуы
4. Ағзаның айқындалған жалпы реакциясы
5. Үрдістің бір формадан екінші формаға тез ауысуы
820. Клиникаға 9 жасар бала, ауыр жағдайда беттің бір бөлігінің және басының жайылған қабынуымен түсті. Ауру 3.6 тісінің созылмалы периодонт қабынуының өршуін емдеуден кейін 1 аптадан кейін басталған.
Клиникалық ағымына байланысты, бұл аурудың қоздырушы инфекциясы қандай?
1. Ішек инфекциясы
2. Аэробты инфекция
3.+Анаэробты инфекция
4. Стафилококкты инфекция
5. Дрожжетәрізді саңырауқұлақ
821. Қабылдау бөліміне 13 жасар балада жақ-бет аймағының флегмонасына күмәндану болды. Қарап тексергенде, бала боз, жұтынған кезде және аузын ашқанда ауру сезімі бар, әлсіз. Жақасты және төменгі жақасты аймағы тіңдерде сол жағында ісіну бар, орталық күрек тіс арасында аузын ашу 1 см дейін.
Қабыну үрдісінің мүмкін болатын локализациясы?
1. Жақарты аймағы
2. Самайасты аймағы
3. Шайнауасты кеңістік
4. Төменгі жақасты аймағы
5.+Қанат-төменгі жақасты кеңістігі
822. Емханаға 8-жасар бала келді. Қарап тексергенде,құлақмаңы және төменгі жақасты аймақтың екі жағынан жұмсақ тіңдердің домбығуы анықталды, терісі гиперемияланған, кернелген. Ауырғанына 3 күн болды, баланың жалпы жағдайы нашар, дене қызуы 38,00С, тәбетінің болмауы, ауыз қуысының құрғауы.
Нақтамасын қойыңыз және ем принциптерін анықтаңыз:
1. Паренхиматозды сиалоаденит, сілекей айдаушы заттар, массаж, қабынуға қарсы және
гипосенсибилизациялаушы ем
2.+Эпидемиялық паротит, науқасты оқшаулау детоксикационды ем, диетотерапия
3. Жедел ірңді лимфаденит, іріңді ошақты дренаждау, антибактериальды ем
4. Жедел іріңді периостит, периостотомия, антибактериальды ем
5. Калькулёзды сиалоаденит, оперативті араласу
823. Лимфа түйіндердің қандай топтары арқылы, одонтогенді ошақтан инфекция жоғарғы уақытша азу тістері аймағынан енеді?
1. Төменгі жақасты
2.+Құлақмаңы, ұрт
3. Жақарты
4. Иекасты
5. Мойын
824. Лимфа түйіндердің қандай топтары арқылы, одонтогенді ошақтан инфекция төменгі уақытша азу тістері аймағынан енеді?
1. Ұрт
2. Мойын
3. Иекасты
4. Құлақмаңы
5.+Төменгі жақасты
825. 7 жасар баланы клиникаға госпитализациялағанда нақтама қойылды: 8.4 тістен пайда болған төменгі жақасты аймағының одонтогенді аденофлегмонасы. Наркоз арқылы тісі жұлынды және іріңді ошақты дренаждады, антибактериальды ем тағайындалды. Дегенмен, дене қызуы көтеріліп, науқастың жағдайы нашарлады.
Себебі неде?
1. Бірінші операция кезінде периостотомия жасалған жоқ
2. Бірінші операция кезінде теріасты фасция кесілген жоқ
3.+Бірінші операция кезінде лимфа түйінінің капсуласы ашылған жоқ
4. Бірінші операция кезінде жақ-тіласты бұлшықеті ажыратылған жоқ
5. Бірінші операция кезінде лимфа түйініне антибиотик жіберілген жоқ
826. Аудандық ауруханадан клиникаға ауыр жағдайда, ауыз қуысы түбінің жайылмалы қабыну үрдісі бар 12 жасар бала аударылды. 3.6 тісінің созылмалы периодонт қабынуының өршуін емдегеннен кейін, бір аптадан кейін ауыра бастаған.
Ем жоспарын құрастырыңыз:
1.+Ауыз қуысынан тыс іріңді ошақты дренаждау, R-граммада сүйекте деструкциялық өзгерістер болмаса тіс каналдарын дренаждау, кейін консервативті емдеу
2. Ауыз қуысы ішілік жолмен іріңді ошақты дренаждау, антибактериальды ем, тісті емдеу
3. Ауыз қуысынан тыс іріңді ошақты дренаждау, антибактериальды ем, тісті жұлу
4. Ауыз қуысы ішілік жолмен іріңді ошақты дренаждау, тісті емдеу
5. Ауыз қуысы ішілік жолмен іріңді ошақты дренаждау, тісті жұлу
827. Клиникаға 9 жасар бала, тамағының ауру сезіміне жұтқанда ұлғаятын ауру сезіміне шағымданды, аузының ашылуы шектелген. 4 күн бұрын 4.6 тісі жедел ауру сезімі пайда болған. «үй жағдайында» емделген. Жалпы жағдайы орта ауырлықта.Т-38,3, лейкоциттер -10,2 х10 9/1, СОЭ-26 мм/сағ. 4.6 тістен пайда болған, қанат-төменгі жақ кеңістігінің флегмонасы анықталды.
Ем жоспарын құрастырыңыз:
1.+Баланы госпитализациялау, 4.6 тістің өзектерін дренаждау, периостотомия, ауыз қуысынан тыс жолмен іріңді ошақты дренаждау, антибактериалды ем;
2. 4.6 тісті емдеу, қабыну үрдісі басылғаннан кейін, іріңді ошақты ауыз қуысы тыс жолмен
дренаждау;
3. 4.6 тісін жұлу, ауызішілік жолмен іріңді ошақты дренаждау;
4. 4.6 тісті жұлу, физиоем, ауыз қуысын ирригациялау;
5. 4.6 тісті жұлу, антибактериальды ем.
828. Жедел іріңді лимфадениті бар баланы кешенді емдеуде дәрігердің тактикасы?
1. Іріңді ошақты дренаждау
2. Жалпыәлдендіруші ем тағайындау
3. Антибактериальды ем тағайындау
4. Гипеосенсибилиздеуші ем тағайындау
5.+Зақымданған лимфа түйінін алып тастау
829. Одонтогенді лимфаденитпен ауырған жасөспірімді емдегеннен кейін төменгі жақасты лимфа түйінінде қабыну үрдісі толық жазылмаған.
Мүмкін болатын себебі:
1. Антибиотикотерапия тағайындамаған
2. Иммунотерапия тағайындалмаған
3.+«Себепші» тіске байланысты ем жүргізбеген
4. УВЧ-терапия тағайындалмаған
5. Гипосенсибилизирлейтін ем
830. 4.6 тістен пайда болған одонтогенді флегмонасы бар балаға балалар стоматологиялық емханасының дәрігер-хирургының тактикасы:
1. «Себепші» тісті жұлу, іріңді ошақты дренаждау, антибактериальды заттарды тағайындау
2. Антибиотик тағайындау және физиотерапиялық шаралар, ауыз қуысын антисептикалық
ерітінділермен шаю
3. «Себепші» тісті жұлу, консервативті ем тағайындау, емханада науқасты бақылау
4.+Науқасты балалар жақ-бет аймағы бөліміне стационарлық емге жолдау
5. Іріңді ошақты дренаждау және науқасты емханада емдеу
831. Балалардағы одонтогенді флегмоналарды алдын-алу жолдары:
1. Дер кезінде арнайы иммунотерапиялық заттарды тағайындау
2. Антибиотикотерапия іріңді-қабыну үрдістерін басу үшін
3. Баланы адекватты түрде иммуномодуляциялап емдеу
4. Дер кезінде медикаментозды ем тағайындау
5.+Шектелген іріңді ошақты ерте дренаждау
832. Төменде келтірілген жақ-бет аймағының одонтогенді қабыну инфильтратының клиникалық ерекшеліктерінің қайсысы балаларға қатысты?
1.+Таралуына және атипизмге беталыс
2. Тіндердің іріңді еруіне беталыс
3. Шектелуіне беталыс
4. Сорылуына беталыс
5. Некрозға беталыс
833. Жедел іріңді одонтогенді лимфаденитті емдеу әдістері:
1. Лимфатүйіннің орналасқан жері бойынша тілік жасау, антибактериальды ем
2. Лимфатүйіннің орналасқан жері бойынша тілік жасау және антибиотиктерді
эндолимфатикалық жіберу
3. Үрдістің орналасу жері бойынша тілік жасау, лимфатүйіннің капсуласын ашу және
антибиотиктерді эндолимфатикалық жіберу
4.+Үрдістің орналасу жері бойынша тілік жасау, лимфа түйінінің капсуласын ашу, консервативті ем нәтижесіз болған жағдайда «себепші» тісті жұлу
5. Лимфатүйіннің орналасуы бойынша, теріні кесу, пункция, іріңді сорып алу, антибиотик енгізу,
консервативті ем.
834. Балаға төменгі жақасты флегмонасын ашып, дренаж қойды. Екінші күні, ауыздың бұрышының ауру жағына ауысуы анықталды, күлген кезде, төменгі еріннің төмен түсіп кетуі байқалды.
Балада қандай асқыну дамыды?
1.+Бет нервісінің маргинальды бұтағының жарақаттануы
2. Үшкіл нервісінің бұтағының жарақаттануы
3. Көрші аймақтарға флегмонаның таралуы
4. Шайнау бұлшықетінің жарақаттануы
5. Жұмсақ тіңдерінде гематома түзілді
835. Ата анасы 7 жасар баланы емханаға алып келді, жалпы жағдайының нашарлауы, әлсіздік, дене қызуы t038,00С. Қарап тексергенде, ұрт, төменгі жақасты аймағының оң жағындағы жұмсақ тіңдерінің салдарынан бетінің айқын асимметриясы байқалды. Ауыз қуысында, 8.4 тісінің сауыт бөлігі бұзылған, қызылиек шырышты қабаты ісінген және гиперемияланған, өтпелі қатпарында айқын инфильтрат анықталды.
Ем тактикасын және науқасты емдеу орнын анықтаңыз:
1. Периостотомия, емханада дәрігердің бақылауы
2. 8.4 тісті жұлу, қабынуға қарсы ем, емханада дәрігердің бақылауы
3.+Баланы жедел госпитализациялау және кешенді ем шараларын жүргізу
4. Емханада іріңді ошақты дренаждау, содан кейін, науқасты госпитализациялау
5. Ауыз қуысынан тыс іріңді ошақты дренаждау, антибактериальды ем, емханада дәрігердің
бақылауы.
836. Клиникалық белгілердің қайсысы балалардағы жедел іріңді лимфаденитке тән?
1. Лимфатүйіндерінің пакеті, ауру сезімі жоқ, терісі өзгермеген
2. Бірнеше анатомиялық аймақтарында жайылған қабыну инфильтраты
3.+Шектелген инфильтрат, аздап қозғалмалы, терісі гиперемияланған, ауру сезімі бар
4. Лимфатүйіндері ұлғайған, ауру сезімі жоқ, терінің айқындалған қантамырлы сурет бар
5. Жақ аймағында жұмсақ тіңдерде шектелген инфильтрат, терісі өзгермеген, пальпацияда ауру
сезімі жоқ
837. 7 нашар баланы ауру сезімі және төмен жақасты аймақта сол жағындағы домбығу мазалап жүр. Анамнезден, 4 күн бұрын, бала ЖРВИ ауырған. Ауыз қуысында тістері интактты, шырышты қабаты өзгеріссіз.
Болжам нақтамаңыз қандай және аурудың пайда болу себебін түсіндіріңіз:
1. Дифтерия, ЖРВИ кейін, иммунитеттің төмендеуі салдарынан пайда болды
2.+Этиологиясы вирусты төменгі жақасты аймағының жедел серозды лимфадениті
3. Паренхиматозды сиаладенит, жалпы ауру нәтижесінде пайда болды
4. Дәрі-дәрмекті стоматит, ЖРВИ кезінде, дәрілерді орынсыз қабылдау
5. ЖРВИ кейін, баспа
Тақырып № 22 Балалардағы жақ-бет аймағының шиқандары және көршиқандары. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, емі, нәтижесі.
838. «Шиқан» ұғымына ЕҢ нақты анықтама беріңіз.
1.+Түкті фолликулдың және жақын жерде орналасқан тері асты май клетчатканың іріңді-некротикалық қабынуы.
2. Лимфатикалық түйіннің серозды немесе іріңді қабынуы
3. Теріасты-май тіңінің іріңді қабынуы
4. Жас өзегінің қабынуы
5. Сілекей безінің қабынуы
839. «Көршиқан» ұғымына ЕҢ нақты анықтама беріңіз.
1.+Бірнеше түкті фолликулдың іріңді-некротикалық қабынуы
2. Бірнеше лимфатикалық түйіндердің серозды қабынуы
3. Теріасты-май тіңінің қабынуы
4. Беттің іріндіктене зақымдануы
5. Жас өзегінің қабынуы
840. Шиқан және көршиқандардың қоздырғышы болып табылады:
1. Протей
2. Стрептококк
3. Энтерококки
4.+Стафилококк
5. Ішек таяқшасы
841. Шиқандардың жергілікті клиникалық белгілердің көрінісі кезінде КӨБІНЕСЕ ненің пайда болуымен сипатталады:
1. Тыртықтық өзгеріс
2.+Некротикалық стержннің болуы
3. Терінің диффузды эритемасы
4. Жаралы-некротикалық аймақ
5. Эрозивті-некротикалық аймақ
842. Көршиқан және сібір жарасын салыстырмалы нақтамалауда, ЕҢ ақпаратты тәсіл болып саналады:
1.+Бактериологиялық зерттеу
2. Рентгенологиялық зерттеу
3. Гистологиялық зерттеу
4. Серологиялық зерттеу
5. Ультрадыбыстық зерттеу
843. Шиқан және көршиқандардың ажырату белгілерінің ішінде ЕҢ қолайлысы:
1. Аймақтық лимфа түйіндерінің қабынуы
2.+Бірнеше іріңдіктердің (стержендердің) болуы
3. Инфильтрат айналасындағы терінің жансыздануы
4. Қара дақтың болуы
5. Тері инфильтраты
844. Шиқан кезінде жергілікті асқынулар:
1. Сепсис
2. Іріңді плеврит
3. Іріңді менингит
4.+Бет венасының тромбофлебиті
5. Кавернозды синус тромбозы
845. Балаларда фурункулезге күдік пайда болған кезде, эффективті болып табылады:
1.+Жалпыәлдендіруші терапия, ем шара қабылдау
2. Гипосенсибилиздеуші терапия
3. Дәруменді терапия
4. Сәулелі терапия
5. Химиотерапия
846. Балаларда фурункул қай жаста ЕҢ жиі кездеседі:
1. 5-7 жас
2. 1-3 жас
3. 3- 5 жас
4. 8-12 жас
5.+13- 15 жас
847. Балада фурункул жиі шыға бастаса, қандай дәрігерге қарап тексерілу керек:
1. Педиатрға
2. Окулистке
3. Стоматологқа
4.+Эндокринологқа
5. Гастроэнтерологқа
848. Төменде келтірілген көршиқандардың асқынулардың қайсысы жасөспірім өміріне қауіпті?
1. Паротит
2. Бет нервісінің парезі
3. Үшкіл нерв невриті
4.+Бас миының синустарының тромбозы
5. Төменгі жақтың жанаспалы остеомиелиті
849. Жасөспірімдерде көршиқандардың асқынуларын алдын-алу кезінде келесі ереже ЕҢ нәтижелі болады:
1. Жиі жуыну
2. Суықтамау
3. Антибиотиктерді жиі қолдану
4.+Біріншілік элементтерді сықпау
5. Зақымданған аймаққа жақпа таңбасын қою
850. Бет фурункулдары кезінде, аурудың біріншілік формасы:
1. Теріасты май қабатының жайылмалы іріңді қабынуы
2. Аймақтық регионарлы лимфа түйіндерінің қабынуы
3. Серозды қабынуы
4.+Инфильтративті
5. Абсцедирлеуші
851. Шиқандардың инфильтративті түрінде, ем шара қолданған кезінде нәтижесіз болған кезде дамиды:
1. Аймақтық лимфа түйіндерінің іріңді қабынуы
2. Теріасты май қабатының жайылмалы іріңді қабынуы
3. Аймақтық лимфа түйіндерінің серозды лимфадениті
4.+Шиқандардың абсцестелуі
5. Бет веналарының флебиті
852. Шиқандардың абсцестелуіне себепші болып келеді:
1.+Біріншілік элементтерді сыққаннан кейін түк фолликуласының қабынуы
2. Жедел одонтогенді қабыну үрдісі
3. Тістер тісжегісінің декомпенсирленген түрі
4. Лимфа түйіндерінің қабынуы
5. Аллергиялық реакция
853. Бет фурункулдарының ЕҢ жиі орналасу жері:
1.+Жоғарғы ерін, мұрын, және беттің басқа да бөліктері
2. Дененің табиғи қатпарлары
3. Көкіректің алдыңғы бөлігі
4. Бастың шашты бөлігі
5. Аяқ-қолдар
854. Беттің шиқандары және көршиқандары кезінде, аймақтық лимфа түйіндерінің жағдайы:
1. Өзгермеген
2. Сау жағымен бірдей
3. Ұлғайған, ауру сезімі жоқ
4. Бір-бірімен қосылған, конгломерат түзеді
5.+Ұлғайған, сипап тексергенде ауру сезімі бар
855. Беттің шиқандары және көршиқандары кезінде, қандағы өзгерістер:
1. Моноцит санының өсуі және лимфоциттердің азаюы
2. Сегментоядролы лейкоциттердің санының көбеюі
3. Таяқшаядролы лейкоциттердің санының азаюы
4. Сегментоядролы және таяқшаядролы лейкоциттердің санының көбеюі
5.+Сегментоядролы түрінің азаюы, таяқшаядролы түрінің көбеюі, лейкоцитоз, лимфопения
856. Балаларда бетінің шиқан және көршиқандары кезінде, ОЖЖ-нің бұзылыстары:
1.+Бас ауруы
2. Бас айналуы
3. Ұйқысының бұзылуы
4. Мазасыздану, қорқыныш сезімі
5. Есте сақтау қабілетінің бұзылуы
857. Беттің шиқандары және көршиқандары кезінде, ЕҢ жиі қолданылатын детоксикация әдісі
1. Форсирленген диурез
2.+Инфузионды терапия
3. Лимфосорбция
4. Плазмоферез
5. ГБО
858. «Бет веналарының тромбофлебиті» түсінігіне ЕҢ нақты анықтама беріңіз:
1.+Қан-тамырішілік тромб түзіліп, венаның қабынуы
2. Майда калибрлі қан-тамырлардың қабынуы
3. Қан-тамыр-жүйке шоғырының қабынуы
4. Паравенозды клетчаткасының қабынуы
5. Лимфа қан-тамырының қабынуы
859. Бұрыштық венаның тромбофлебитінің ЕҢ жиі себепші болып табылады:
1.+Бет фурункулы
2. Ұрт аймағының абсцессі
3. Жоғарғы жақ периоститі
4. Жоғарғы жақтың шектелген остеомиелиті
5. Құлақ маңы-шайнау аймағының жедел серозды лимфадениті
860. 2 жасар бала, балалар жақ-бет аймағының хирургиясы бөлімшесіне, беттің абсцестенген шиқаны нақтамасымен жатқызылды. Бұл клиникалық жағдайда жансыздандырудың ЕҢ қолайлы түрі?
1. Бет перделі
2. Эндотрахеальды наркоз
3. Аппликациялық жансыздандыру
4.+Тамырішілік немесе бұлшықетішілік
5. Жергілікті инфильтрациялық жансыздандыру
861. 13 жасар бала, жоғарғы еріннің карбункулы нақтамасымен, ауруханалық ем қабылдауда. Науқастың жағдайы ауыр, айқын эндогенді интоксикация белгілері бар: дене қызуы 38 градустан жоғары, қалтырау; қанды бактериологиялық зерттегенде, екіншілік пиемиялық ошақтардың болмауымен бірге патогенді микрофлора анықталды. Бұл клиникалық көрініс организмнің қандай жағдайына сәйкес келеді?
1. Сепсистің бастапқы сатысы
2. Шектелген іріңді абсцесс
3. Іріңді- резорбтивті қызба
4. Септикопиемия
5.+Септицемия
862. Шиқандарыдң асқынулары бет веналарының тромбофлебиті болып табылады. Бұл асқынуларға дұрыс анықтама беріңіз.
1.+Бет веналарының жедел қабынуы және тамырішілік тромбозбен бірге қоршаған тіңдердің қабынуы;
2. Веналардың жүйелі қабынуы және тамырішілік тромбозбен бірге қоршаған тіңдердің қабынуы;
3. Веналардың созылмалы қабынуы және тамырішілік ұюымен бірге қоршаған тіңдердің қабынуы
4. Тамырішілік ұюымен бірге венаның жедел қабынуы
5. Веналардың және қоршаған тіңдердің қайталамалы қабынуы
863. 13 жастағы жасөспірімде жоғарғы еріннің көршиқанымен асқыну дамыды-бет веналарының тромбофлебиті. Бұл асқынуының дамуына ЕҢ нақты анықтама беріңіз:
1. Қабыну үрдісінің қоршаған тіндерден венаның сыртқы қабырғасына тромб түзумен бірге өтуі 2.+Қабыну үрдісінің қоршаған тіндерден, венаның ішкі қабырғасына тромб түзумен бірге өтуі 3. Қабыну үрдісінің қоршаған тіңдерден, венаның сыртқы қабырғасына тромб түзбей өтуі
4. Қоршаған тіңдерден, венаның сыртқы қабырғасына тромб түзіп ауысуы
864. 12 жасар қыз бала, бет веналарының тромбофлебитімен асқынған, абсцедирленген шиқаны нақтамасымен ауруханада емделіп жатыр. Ауру сезімі бар инфильтраты, бұл асқыну кезінде қай вена бойынша орналасады:
1.+Бет және бұрыштық вена
2. Ішкі айырша вена
3. Жоғарғы көз венасы
4. Сыртқы айырша вена
5. Сыртқы мұрын венасы
865. Ауруханада емделіп жатқан науқас балада, асқыну дамыды – бет венасының тромбофлебиті.Бұл асқынудың жалпы клиникалық белгілері қандай.
1.+Айқын интоксикация, қалтырау, дене қызуы 40 градусқа дейін көтеріледі.
2. Қалтырау, мазасыздану, субфебрильді температура
3. Субфебрильді температура, жалпы салғырттану
4. Жалпы жағдайы қанағаттандырарлыққа жақын
5. Мұрын арқылы тынысының қиындауы
866. Беттің шиқан және көршиқандарының асқынуы, бет веналарының тромбофлебиті. ЕҢ қолайлы клиникалық белгілерді көрсетіңіз:
1. Жұмсақ тіңдердің шектелген домбығуы
2. Жұмсақ тіңдердің коллатеральды домбығуы
3. Зақымданған жағында мұрын арқылы тынысының бұзылуы
4. Патологиялық үрдістің орналасуы бойынша тері гиперемиясы
5.+Бет венасы немесе бұрыштық венасы бойымен ауру сезімі бар инфильтрат
867. Бетінің көршиқаны бар науқас балада, асқыну дамыды – бет веналарының тромбофлебиті. Дер кезінде көмек көрсетілмегенде, үрдіс жайылуы мүмкін:
1.+Бассүйекішілік венозды синустарына
2. Мұрын қуысына
3. Алдыңғы кеуде қуысы
4. Артқы кеуде қуысы
5. Перикард
Тема № 23 «Балалардың жақ сүйектерінің жедел одонтогенді остеомиелиті. Клиникалық ағымының ерекшелігі, нақтамасы және хирургиялық емі».
868. Төменде келтірілген белгілердің қайсысы жедел одонтогенді остеомиелитке тән?
1. Альвеола өсіндісі аймағында ауру сезімі бар инфильтрат
2.+Жақ аймағында муфта тәрізді инфильтраттың болуы
3. Регионарлы лимфа түйіндерінің ұлғаюы
4. «Себепші» тістің қозғалмалылығы
5. Пародонт тіңдерінің қабынуы
869. Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелитінің кешенді емінің әдістеріне жатады?
1. «Себепші» тісті жұлу, антибактериальды және десенсибилизирлеуші детоксикационды ем
2. «Себепші» тісті жұлу, ауызішілік тілік, антибактериальды және десенсибилизирлеуші ем
3. Тісті жұлу, остеоперфорация, антибактериальды және десенсибилизирлеуші ем
4.+«Себепші» тісті жұлу немесе емдеу, остеоперфорация және сүйекішілік лаваж, ішкі- және
ауызсырты тіліктер, антибактериальды және гипосенсибилиздеуші ем
5. Остеоперфорация және сүйекішілік лаваж, антибактериальды және десенсибилизирлеуші ем
870. Балалардың жақ сүйектерінде, келтірілген белгілердің қайсысы жедел одонтогенді остеомиелитке патогномиялық болып келеді?
1. Жақ сүйектерінің периостының зақымдануы
2. Дене қызуының 37,50 көтерілуі
3. Регионарлы лимфа түйіндерінің ұлғаюы
4. Оральды жағынан сүйек қабыасты абсцесстердің пайда болуы
5.+Муфта тәрізді инфильтраттың болуы және сүйекішілік гипертензия
871. Балаларда жедел одонтогенді остеомиелит кезінде, қандай болжам жағымсыз болып табылады?
1. Шықшыт буынының созылмалы артриті
2. Үрдістің созылмалы түрге ауысуы
3. Альвеолды өсіндінің дамымай қалуы
4.+Микрогения және екіншілік адентия
5. Созылмалы пародонттың дамуы
872. Төменгі жақтың одонтогенді диффузды остеомиелиті қай аймақта пайда болады:
1. Жақтың альвеолды өсіндісі
2. Жақтың тәж өсіндісі
3.+Жақтың денесі және бұтағы
4. Жақ бұтағы
5. Жақ денесі
873. Балалар бет-жақ аймағы хирургиясының қабылдау бөліміне 9-жасар бала, төменгі жағының 74 тісінен болған, жедел одонтогенді остеомиелитімен келді. Қарап тексеру барысында, аурудың басқа белгілерімен қатар, зақымдану аймағында бірнеше тістерінің қозғалғыштығы анықталды.
Қозғалғыш тістеріне байланысты, қандай ем тактикасы қолайлы?
1. Барлық қозғалғыш тістерін жұлу
2. Диспансерлік бақылау жүргізу
3. Антибактериальды ем тағайындау
4. Ортодонтқа кеңес алуға жіберу
5.+«Себепші» тісті жұлғаннан кейін, біржақтық шендеуішпен көрші тұрған тістерді бекіту
874. 14 жасар бала, балалар стоматологиялық емханасына, төменгі жағы аймағында ауру сезіміне, жалпы әлсіздікке, бастың ауруына, құсуына, қалтырауына, иек және төменгі ерін аймағында жансыздану сезіміне шағымданып келді. Пальпацияда, төменгі жақасты және мойын лимфа түйіндері ұлғайған, төменгі жағының жиегі бойымен периостальды реакцияның болуы, муфта тәрізді инфильтраттың болуы анықталды. Ауыздың ашылуы шектелген, 4.7 тісінің сауыт бөлігі бұзылған, 4.6 тісі қозғалмалы, тіс қызылиек қалталарынан іріңнің шығуы байқалды.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде, ең ҚОЛАЙЛЫСЫ?
1. 4.6 тісінің жедел іріңді периодонтиті
2. 4.6 тісінің созылмалы периодонтитінің өршуі
3. 4.6 тісінен болған,төменгі жақтың жедел іріңді периоститі
4.+4.6 тісінен болған, төменгі жақтың жедел іріңді одонтогенді остеомиелиті
5. 4.7 тісінен болған, төменгі жақтың созылмалы одонтогенді остеомиелитінің өршуі
875. Одонтогенді остеомиелиттің дамуы баланың қай жасында жиілейді?
1. 1 жасқа дейін
2. 4 жастан 9 жасқа дейін
3.+10 жастан 14 жасқа дейін
4. 15 жастан 16 жасқа дейін
5. 1 жастан 3 жас аралығында
876. Одонтогенді остеомиелиті бар баланың денесінің таңертенгі және кешкі температурасының айырмашылығы 1° С деңгейінде болса, жағдайы қандай болуы мүмкін?
1. Науқастың сауығуы
2.+Аурудың ауыр ағымы
3. Аурудың жағымды ағымы
4. Аурудың атипиялық ағымы
5. Үрдістің жіті ағымға ауысуы
877. Төменде келтірілген симптомдардың ішінде қайсысы балалардағы жедел одонтогенді остеомиелитке НЕҒҰРЛЫМ тән?
1. «Пластмассалы ойыншықтар»
2. «Пергаментті сықыр»
3. Жүктеме
4.+Венсан
5. Толу
878. Емханаға 8-жасар бала, төменгі жағының оң жағындағы ауру сезіміне, 4 күн бұрын пайда болған төменгі еріннің жансыздануына шағымданды. 4.6 тісін созылмалы периодонт қабынуы өршуі нақтамасы бойынша пломбылағаннан кейін қабыну белгілері ұлғая түскен. Госпитализация күні, науқастың жағдайы ауыр, дене қызуы 38,4°, тамыр соғысы– 120 рет минутына, лейкоциттер– 17 10*9/л, эозинофилдер– 1%, таяқша ядролы нейтрофильдер – 18%, сегментті ядролы лейкоциттер– 56%, лимфоциттер – 12%, моноциттер – 13%, ЭТЖ – 35 мм/сағ.
Бұл клиникалық көрініс қандай нақтамаға сай келеді?
1. 4.6 тісінен болған, ауыз қуысы түбі флегмонасы
2. 4.6 тісінен болған, төменгі жақасты аймағының аденофлегмонасы
3. 4.6 тісінен болған,төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті
4.+4.6 тісінен болған төменгі жағының жедел одонтогенді остеомиелиті
5. 4.6 тісінен болған, төменгі жақасты кеңістігінің одонтогенді флегмонасы
879. 3.6 және 4.6 тісінен болған төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті бар баланы емдеу тактикасы?
1. Тісті жұлу, периостотомия
2. Тісті жұлу және антибактериальды ем
3. Остеоперформация, түбір өзектерін санациялау
4.+«Себепші тістің» түбір өзектерін дренаждау, остеоперфорация және сүйекішілік лаваж,
дәрі-дәрмекті ем
5. «Себепші тістің» қабыну үрдісі басылғаннан кейін, периостотомия, медикаментозды ем
880. Балалар стоматологиялық емханасына, ата анасымен бірге, төменгі жақтың оң жағындағы ауру сезіміне, төменгі еріннің жансыздануына шағымданып келді. Аурудың басталуы, 4.6 тісінің созылмалы периодонт қабынуы бойынша пломбыланды. Науқастың жалпы жағдайы ауыр, Т-38,4˚. Тамыр соғысы - 120 рет минутына.
Аурудың болжамды нақтамасын таңданыз:
1. Ауыз қуысы түбінің флегмонасы
2. Қанат-төменгі жақ кеңістігінің флегмонасы
3. Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті
4.+Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті
5. Төменгі жақасты кеңістігінің одонтогенді флегмонасы
881. Үш апта бойы, 4-жасар бала төменгі жағының жедел одонтогенді остеомиелиті бойынша, ауруханалық ем қабылдады. Бірақ ауруханадан шыққаннан кейін, балада қайтадан жедел қабынудың белгілері пайда болды.
Науқастың бұл жағдайының пайда болуының болжамды себебін түсіндіріңіз:
1. Остеомиелиттің жедел түрге жалғасуда
2. Баланы ауруханадан ерте шығарды3. Үрдіс созылмалы түрге ауысты
4.+Үрдіс жіті түрге ауысты
5. Ем нәтижесіз болды
882. Жедел одонтогенді остеомиелиті бар баланы емдеуге қандай антибиотик оң нәтиже береді?
1.+Линкомицин
2. Пенициллин
3. Оксациллин
4. Гентамицин
5. Офромакс
883. Балалардың уақытша тістерінен дамыған жедел одонтогенді остеомиелитін НЕҒҰРЛЫМ қабылданған емдеу қағидаларын көрсетіңіз:
1. Консервативті ем нәтижесіз боланда «себепші» тісті жұлу, ауыз ішілік және ауызсыртылық тіліктер, антибактериальды және дезтоксикационды ем, физиоем;
2. «Себепші» тісті жұлу, жақсүйек остеоперфорациясы, ауыз ішілік тілік және ауыз сыртылық тіліктер, антибактериальды және дезинтоксикационды ем, физиоем;
3. Төменгі жақтың остеоперфорациясы операциясы, ауыз ішілік және ауыз сыртылық тіліктер, антибактериальды ем, физиоем, иммунотерапия;
4.+«Себепші» тісті жұлу, ауыз ішілік және ауыз сыртылық тіліктер, остеоперфорация, сүйекті сүйек ішілік шаю, антибактериальды және гипосенсибилизациялық, дезинтоксикациялық ем, физиоем;
5. «Себепші» тісті жұлу, антибактериальді ем, физиоем, иммунотерапия.
884. Балаларда периостит немесе остеомиелит бойынша жүргізілетін операцияда сүйек қабын сүйектен кеңінен ажыратудан кейін қандай нәтиже НЕҒҰРЛЫМ болуы мүмкін?
1. Үрдістің іріңді инфильтрация сатысына өтуіне септігін тигізеді;
2. Қабыну үрдісінің үдеуіне септігін тигізеді;
3.+Жақсүйектің экстраоссальді қанайналымы бұзылады;
4. Үрдістің кері дамуы тез жүреді;
5. Іріңді экссудаттың шығуы жақсы болады.
885. Толық бұзылған 3.6 тістен болған төменгі жақсүйектің жедел одонтогенді остеомиелитімен клиникаға 12 жасар бала қаралды. Қарап тексергенде аурудың жергілікті белгілерінен сонымен қатар зақымдалған аймақта бірнеше тістердің қозғалғыштығы байқалады.
Осы тістерге қатысты ЕҢ ТИІМДІ ем әдісін таңдаңыз:
1. Қозғалатын барлық тістерді жұлу
2. Диспансерлік бақылау жүргізу
3. Антибактериалды ем тағайындау
4. Ортодонтқа консультацияға жіберу
5.+Себепші тісті жұлып, көрші тістерді шендеуішпен бекіту
886. Поликлиникаға 14 жастағы бала төменгі жақсүйек аймағындағы ауыру сезіміне, жалпы әлсіздікке, басының ауыруына, лоқсуына, қалтырауына, иегі мен төменгі ерін аймағының жансызданғанына шағымданып келді. Пальпацияда: жақасты және мойынның лимфа түйіндері ұлғайған, төменгі жақ жиегі бойымен периосталді реакция, муфта тәрізді реакция анықталды. Ауыз ашуы шектелген, 4.7 тіс сауыты бұзылған, 4.6 тісте терең тісжегі, қозғалады, перкуссия оң, тіс-қызылиек қалтасынан ірің шығады. О
ЕҢ ДҰРЫС болжам диагноз қойыңыз:
1. 4.6 тістен жедел іріңді периодонтит
2. 4.6 тістен созылмалы периодонтиттің өршуі
3. 4.7 тістен болған төменгі жақтың созылмалы одонтогенді остеомиелиттің өршуі
4.+4.6 тістен болған төменгі жақтың жедел іріңді одонтогенді остеомиелиті
5. 4.6 тістен болған төменгі жақтың жедел іріңді одонтогенді периоститі
887. 8 жасар бала анасының көмегімен емханаға төменгі сол жақ сүйекасты аймағындағы ауру сезіміне және төменгі еріннің жансыздануына шағымданып келді. 46 тісті созылмалы периодонтит деген нақтамамен емделгеннен кейін қабыну үрдісі өрши бастаған. Госпитализацияланған күні науқастың жалпы жағдайы ауыр, дене қызуы 38,4 ºС, пульс 120, лейкоциттер - 17 х 109/м, эозонофиль – 1%, нейтрофил таяқшалары 18%, сегмент ядролы лейкоциттер - 56%, лимфоциттер - 17%, моноциттер - 13%, ЭТЖ – 45 мин/сағ. Себепші тіске байланысты емдеу жоспарын құрыңыз:
1. 4.6 тісті қайта емдеп, периостотомия
2. Тісті жұлып, іріңді ошақты дренирлеу
3. Себепші тісті жұлмай, жалпы ем тағайындау
4. Пломбаны алу, 46 тісті емдеу, іріңді ошақты дренирлеу
5.+Жақ сүйегінің рентгенографиясы, 4.6 тістің тағдырын шешу
888. Төменде аталған ерекшеліктердің ішінде, балаларда, төменгі жақтың одонтогенді остеомиелитімен зақымдану жиілігіне ҚАЙСЫ МҮМКІНДІГІНШЕ ӘСЕР ЕТПЕЙДІ:
1.+Иннервация ерекшеліктері
2. Қанмен қамтамасыз етілу ерекшеліктері
3. Сүйек кемігі қабатының ерекшеліктері
4. Анатомиялық құрылысының ерекшеліктері
5. төменгі үлкен азу тістердің тісжегіге жиі ұшырауы
889. Венсан симптомының және төменгі жақсүйек аймағында муфта тәрізді инфильтраттың болуы төменде аталған одонтогенді қабыну прроцесстерінің қайсына НЕҒҰРЛЫМ ТӘН:
1. Жақтың жедел одонтогенді іріңді периостит
2. Жақсүйек бұтағының жедел одонтогенді остеомиелиті
3.+Жақсүйек денесінің жедел одонтогенді остеомиелиті
4. Одонтогендіқабыну кистасы
5. Одонтогенді флегмона
890. Одонтогенді остеомиелиттің жіті (подострая фаза) сатысында секвестрлердің қалыптасуын ынталандыруда қайсысын НЕҒҰРЛЫМ тағайындамаған дұрыс:
1. Бір топтағы қанды немесе плазманы құю
2. Полисахаридтер
3. Метилурацил
4.+Антибиотиктер
5. Витаминдер
891. Балалардағы төменгі жақсүйектің жедел одонтогенді остеомиелитінде сүйекке жүргізілетін қай әрекеттің НЕҒҰРЛЫМ патогенетикалық мәні бар?
1. Консервативті емнің сәтсіздігінде «себепші» тісті жұлу, ауыз ішінен және сыртынан тілу.
2. «Себепші» тісті жұлу, ауыз ішінен және сыртынан тілу
3. Төменгі жақсүйекке остеоперфорацияоперациясы, ауыз ішінен және сыртынан тілу
4. «Себепші» тісті жұлу, антибактериалды терапия, физиоем
5.+Остеоперфорация және сүйекішілік лаваж
892. Балалардағы төменгі жақсүйектің диффузды деструктивті остеомиелитінің дамуына төменде аталған факторлардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ әсер етпейді?
1. Жақсүйектің қанмен қамтамасыз етілуінің ерекшеліктері
2.+Орталық жүйке жүйесінің лабилділігі
3. Тістер мен жақсүйектердің құрылымының толық қалыптаспауы
4. Бор заттың компактты қабаттан басым болуы
5. Тістердің түбірлерінің қалыптасу және сорылу кезеңінде ұлпаның пародонт тіндерімен кең байланысы
893. Балалардағы жақ периоститі немесе остеомиелиті бойынша жүргізілген сүйек қабын кеңірек ажырату операциясында қандай асқыну НЕҒҰРЛЫМ болуы мүмкін?
1. Іріңді экссудаттың жақсы шығуы
2. Үрдістің тез кері дамуы
3. Қабыну үрдісінің өршуі
4. Үрдістің іріңді инфильтрация кезеңіне өтуі
5.+Жақтың экстрооралді қанмен қамтамасыз етілуінің бұзылуы
894. Балалардағы жедел одонтогенді остеомиелитінде қосымша әрекет – остеоперфорация және сүйек ішілік шаюға НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС көрсеткішті анықтаңыз:
1. Остеофлегмонаның дамуы
2. Венсансимптомының болуы
3.+Айқын сүйек гипертензиясы
4. Аурудың ағымының жағымсыз болжамы
5. Сүйекті айнала муфта тәрізді инфильтраттың болуы
895. Жақсүйек остеомиелитінің жедел кезеңінде «себепші» уақытша тіске қатысты НЕҒҰРЛЫМ ЖИІ қолданылатын әрекет:
1. Сақтайды
2. Шендеуішпен бекітеді
3. Трепанация
4.+Жұлады
5. Реплантация жүргізеді
896. Остеомиелиттің жедел сатысының хирургиялық емінде остеперфорация үшін НЕҒҰРЖИІ қолданады:
1. Дрильбор
2. Фиссуралы бор
3. Фрез
4.+Шар тәрізді бор
5. Науа тәрізді долото
897. Остеомиелиттің жедел сатысында ауыру сезімі НЕҒҰРЛЫМ жиі орналасады:
1.+Жақсүйекте;
2. Бірнеше тістерде
3. Антагонист-тістерде
4. Беттің жұмсақ тіндерінде
5. Ауыз қуысы шырышты қабатында
Тақырып № 24 «Балалардағы жақ сүйектерінің созылмалы остеомиелиті. Одонтогенді остеомиелиттің клинико-рентгенологиялық түрлері. Нақтамасы және емі».
898. Остеомиелиттің жіті сатысында, ашылған іріңді ошақ аймағында қалыптасады:
1. Сүйек қабығы асты гранулемасы
2. Теріасты гранулемасы
3. Жыланкөздік тартпа
4.+Жыланкөздік жол
5. Инфильтрат
899. Балаларда остеомиелиттің созылмалы сатысында рентгенограммада НЕҒҰРЛЫМ жиі келесі аймақтар анықталады:
1. Шекарасы айқын сүйек тінінің резорбциясы
2.+Шекарасы айқын емес сүйек тінінің резорбциясы
3. Шекаралары айқын остеосклероз ошақтары
4. Шекаралары айқын емес остеосклероз ошақтары
5. Секвестрацияның басталуы
900. Жақтардың созылмалы остеомиелиттерінде балалардың немесе олардың ата- аналарының шағымдары:
1.+Бір немесе бірнеше жыланкөз жолдарының болуы
2. Бет терісінің домбығуы және гиперемиясы
3. «Себепші» тістің қозғалмалылығы
4. «Себепші» тісте ауру сезімі
5. Дене қызуының көтерілуі
901. Остеомиелиттің созылмалы сатысында бет конфигурациясының өзгеруі:
1. Шырышты қабаттың қабынулары
2. Жұмсақ тіндерінің домбығуы
3. Жұмсақ тіндер инфильтраты
4. Жұмсақ тіндегі гематома
5.+Периостальды реакция
902. Ауызішілік секвестрэктомияны жүргізеді, егер үрдіс орналасса:
1. Жақ бұтағында
2. Жақ денесінде
3. Жақ бұрышында
4.+Альвеолды өсіндіде
5. Жақ денесінің иек аймағында
903. Остеомиелиттің жіті сатысында қабынулы контрактура үрдістің келесі аймақта орналасуына бйланысты:
1. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінде
2. Төменгі жақтың альвеолды өсіндісінде
3. Жоғарғы жақ төмпешігінде
4. Төменгі жақтың иек бөлігінде
5.+Төменгі жақтың бұрышы және бұтағында
904. Созылмалы остеомиелит кезінде тістер қозғалғыштығының жиі себебі:
1.+Тістердің секвестрация аймағында орналасуы
2. Альвеола қабырғаларының резорбциясы
3. Альвеола қабырғаларының бұзылуы
4. Тістің байлам аппаратының некрозы
5. Тіс ұлпасының өлуі
905. Балаларда созылмалы остеомиелит кезінде ауыз қуысында анықталады:
1. Альвеолды өсінді шырышты қабатының гиперемиясы
2. Альвеолды өсінді шырышты қабатының қалыңдауы
3.+Жыланкөз жолдарынан грануляциялардың шығып тұруы
4. Тістер қозғалғыштығының азаюы
5. Тістер қозғалғыштығының көбеюі
906. Созылмалы остеомиелит кезінде хирургиялық емнің неғұрлым тиімді әдісі:
1.+Секвестрэктомия
2. Остеоперфорация
3. «Себепші» тісті жұлу
4. Қозғалмалы тістерді шендеу
5. «Себепші» және көршілес тістерді жұлу
907. Жақтың созылмалы остеомиелиті бар балаларды қарап тексергенде, неғұрлым жиі анықталады:
1. Жақтың вестибулярлы жағынан, зақымдану ошағы аймағында сүйектің қалыңдауы
2.+Жақтың екі жағынан да айқын периостальды реакция, теріде жыланкөздердің болуы
3. Зақымдану ошағына байланысты, жұмсақ тіңдердің домбығуы және инфильтрациясы
4. Жұмсақ тіңдердің домбығуы және пальпация кезінде ауру сезімі
5. Жақтың оральды жағынан периостальды реакция
908. Реактивтілігі төмендеген балаларда клинико-морфологиялық белгілері бойынша остеомиелиттің келесі сатысы жиі дамиды:
1. Жедел
2. Жіті
3. Созылмалы
4.+Біріншілік-созылмалы
5. Созылмалының өршуі
909. Остеомиелиттің созылмалы ағымы бар балаларда қосымша емдеу әдістеріне жатады:
1. Физиотерапия
2. Новокаин блокадалары
3. Гипербариялық оксигенация
4. Инфузионды терапия
5.+Иммуностимулдеуші терапия
910. Жақтың бұрышы аймағында созылмалы остеомиелит орналасса келесі асқыну дамуы мүмкін:
1. Тұрақты азу тістердің адентиясы
2. Тұрақты азу тістерің гипоплазиясы
3. Тістемнің бұзылуы
4.+Жақ микрогениясы
5. СТЖБ анкилозы
911. Созылмалы остеомиелиттің келесі аймақта орналасуы СТЖБ жағынан патология дамытуы мүмкін:
1. Жақ денесі
2. Альвеолды өсінді
3. Төменгі жақ бұтағы
4. Жақтың иек аймағы
5.+Төменгі жақ бұтағы мен буын өсіндісінде
912. Балаларда төменгі жақтың дамымай қалуы созылмалы остеомиелит ошағының қайда орналасуында кездеседі:
1. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінде
2. Төменгі жақтың альвеолды өсіндісінде
3.+Төменгі жақ бұтағы және бұрышы.
4. Төменгі жақ бұрышы
5. Төменгі жақ денесі
913. Төменде келтірілген зерттеу әдістерінің қайсысы, одонтогенді қабыну қуысты ісігі мен гиперостозды остеомиелит арасында НЕҒҰРЛЫМ нақты салыстырмалы нақтама жүргізуге мүмкіндік береді?
1.+Рентгенологиялық зерттеулердің нәтижелері
2. Зерттелетін аймақта «себепші» тістің болуы
3. Тісжегі ағымының белсенділігінің дәрежесі
4. Қабыну үрдісінің ағымының ұзақтығы
5. ЭОД нәтижелері
914. Деструктивті остеомиелит дамуының қай мерзімінде біріншілік рентгенологиялық белгілер НЕҒҰРЛЫМ жақсы көрінеді?
1.+2 аптаның соңында
2. 3 аптаның соңында
3. 4 аптаның соңында
4. 5 аптаның соңында
5. 6 аптаның соңында
915. Балаларда созылмалы одонтогенді остеомиелиттің нәтижесі болып табылады:
1. Біріншілік адентия
2. Тығыз одонтома пайда болады
3. Одонтогенді қабынулы кистасы
4. Одонтогенді теріасты гранулемасы
5.+Екіншілік адентия және тіс-жақ деформациялары
916. Балалардың созылмалы одонтогенді деструктивті остеомиелиті кезінде қандай хирургиялық ем НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1.+Секвестрэктомия
2. Экскохлеация
3. Цистэктомия
4. Цистотомия
5. Резекция
917. Науқас 16 жаста. Бір ай бұрын ауруханада жоғарғы жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті бойынша емделген. Қарап тексергенде, оң жақ көзасты аймағында домбығу анықталды. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Дене қызуы 37,00С. Ауыз қуысында, оральды және вестибулярлы жағынан 1.3 және 1.5 тістері аймағында шырышты қабаты ісінген, көкшіл, 1.4 тісі жоқ, ұяшығы грануляциялық тінге толы. Жоғарғы оң жақ тістерінің перкуссиясы аздап аурырады. НЕҒҰРЛЫМ дұрыс нақтама қойыңыз:
1. Жоғарғы жақтың остеобластокластомасы
2. 1.4 тісі аймағында ұяшық нервісінің невриті
3. Жоғарғы жақтың жедел одонтогенді іріңді периоститі
4. Жоғарғы жақтың жедел одонтогенді іріңді остеомиелиті
5.+Жоғарғы жақтың одонтогенді ошақты деструктивті остеомиелиті
918. 6-жасар бала 3 ай бойы ауырып жүр, аудандық ауруханада бірнеше рет жедел одонтогенді остеомиелит бойынша ем қабылдаған. Бірақ үрдіс толығымен аяқталмаған. Ауруханаға келген кезде, ауыз қуысында және терісінде грануляциясы бар жыланкөз анықталды, альвеолярлы өсінді жалаңаштанған.
НЕҒҰРЛЫМ қолайлы нақтама қойыңыз:
1. Жедел одонтогенді остеомиелит
2. Одонтогенді деструктивті остеомиелит
3. Созылмалы одонтогенді остеомиелиттің өршуі
4. Одонтогенді деструктивті остеомиелиттің өршуі
5.+Созылмалы одонтогенді деструктивті остеомиелит
919. 4 жасар қыз бала, бір ай көлемінде клиникада төменгі оң жақтың денесінің және бұтағының жедел одонтогенді остеомиелиті бойынша кешенді ем қабылдаған. Жедел одонтогенді остеомиелит басылған соң, науқасты ауруханадан шығарған.
Секвестрлердің қалыптасу кезеңінде, баланы реабилитациялау бойынша дәрігердің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы:
1. Антибактериальды препараттарды тағайындау, ауыз қуысын ирригациялау
2. Қызуды түсіретін, седативті препараттарды тағайындау
3.+Биологиялық активті және антистафилококкты препараттарды тағайындау
4. Сәулелі терапия, ауыз қуысын ирригациялау
5. Антигистаминді препараттарды тағайындау
920. Мектепке дейінгі жастағы балаларда деструктивті одонтогенді остеомиелит кезінде секвестрлерді алудың НЕҒҰРЛЫМ тиімді мерзімдері:
1. Емнің басынан, 6 айдан кейін
2. Емнің басынан, 3 аптадан кейін
3. Жыланкөзден ірің ағып болған соң
4. Сау тіңнен секвестрлер толық бөлінген соң
5.+Үрдістің орналасуына байланысты 3-4 апта мерзімі аралығында
921. Жоғарғы жақтың шектелген (ошақты) одонтогенді остеомиелитімен диспансерлік бақылауда тұрған 15-жасар баланы қарап тексергеннен кейін, көзасты аймағында оң жағындағы домбығу анықталды. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Ауыз қуысында вестибулярлы және оральды жағынан 1.5, 1.3 тістері аймағында шырышты қабаты ісінген, 1.4 тісі жоқ, ұяшығы грануляцияланған тінге толы, тістерді перкуссиялағанда аздап ауру сезімі бар.
НЕҒҰРЛЫМ қолайлы нақтама қойыңыз:
1. Жұлынған тіс ұяшығының альвеолиті
2. Жоғарғы жақтың жіті одонтогенді остеомиелиті
3. Жоғарғы жақтың одонтогенді остеомиелитінің өршуі
4.+Жоғарғы жақтың 1.4 тісінің аймағындағы созылмалы одонтогенді шектелген остеомиелиті
5. Жоғарғы жақтың одонтогенді остеомиелитінің гиперостозды түрі
922. 6 жасар бала 3 ай бойы ауырып жүр. Аудандық ауруханада жедел одонтогенді остеомиелит бойынша бірнеше рет ем қабылдаған. Бірақ үрдіс толық аяқталған жоқ, жіті түрге ауысты, грануляцияға толы ауызішілік және ауызсыртылық жыланкөздер қалыптасты. Қарап тексергенде, бет әлпеті аздап ісінген, пальпацияда, айқын периостальды реакция, ауызын ашуы аздап шектелген, альвеолярлы өсінді жалаңаштанған
НЕҒҰРЛЫМ оптимальды ем жоспарын құрыңыз:
1. Антибактериальды терапия
2. Қабынуға қарсы терапия
3. Стимулдеуші терапия
4.+Секвестрэктомия
5. Физиотерапия
923. 4 жасар қыз бала, бір ай көлемінде клиникада төменгі жақ денесінің және бұтағының оң жағындағы жедел одонтогенді остеомиелит бойынша емделген. Үрдіс жіті түрге ауысты.
Баланы емдеу бойынша дәрігердің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Ауруханалық емді жалғастыру, протеолитикалық ферменттерді тағайындау
2. Ауруханалық емді жалғастыру, антистафилококкты препараттарды тағайындау
3. Ауруханалық емді жалғастыру, биологиялық активті препараттарды тағайындау, патологиялық сынуды алдын-алу үшін шендеуіш дайындау
4.+Емханада биологиялық активті препараттарды тағайындау, патологиялық сынуды алдын-алу үшін шендеуіш дайындау
5. Емханада массаж тағайындау, физиотерапиялық шараларды және антибиотик тағайындау
924. 4 жасар бала үш апта бойы ауруханада төменгі жақтың жедел остеомиелиті бойынша емделді. Бірақ ауруханадан шыққан соң, қайтадан жедел қабыну белгілері пайда болды.
Науқастың бұл жағдайына НЕҒҰРЛЫМ дұрыс түсініктеме беріңіз:
1. Остеомиелиттік үрдіс созылмалы сатыға ауысты
2.+Остеомиелиттік үрдіс жіті сатыға ауысты
3. Науқасты ерте ауруханадан шығарды
4. Остеомиелиттің жедел сатысы жалғасуда
5. Ауруханадағы ем адекватты емес болды
925. Жоғарғы жақтың жедел остеомиелиті бойынша ұзақ уақыт бойы емделген 16 жасар баланы қарап тексергенде, оң жақ көзасты аймағында домбығу анықталды. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық, дене қызуы 370С. Ауыз қуысында, вестибулярлы және оральды жағынан 1.6 жұлынған тіс аймағында қызылиек ісінген, көкшіл, 1.6 тісі жоқ, ұяшығы грануляциялық тінге толы. Жоғарғы оң жақ тістеріне перкуссия жасағанда аздап ауру сезімі болды.
НЕҒҰРЛЫМ дұрыс нақтама қойыңыз:
1. 1.4 тісінен болған, жоғарғы ортаңғы ұяшықты нервісінің нервиті
2. Жоғарғы жақтың альвеолярлы өсіндісінің жаңа түзілімі
3. 1.4 тісінен болған, жоғарғы жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті
4. 1.4 тісінен болған, жоғарғы жақтың жіті одонтогенді остеомиелиті
5.+1.6 тісінен болған, жоғарғы жақтың созылмалы шектелген остеомиелиті
926. Балалардағы төменгі жақ денесінің созылмалы деструктивті остеомиелитін емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тәсілін анықтаңыз:
1. Секвестрэктомия, диспансерлік бақылау
2. Секвестрэктомия, антибактериальды және иммунотерапия
3. Секвестрэктомия, остеостимуляция, симптоматикалықжәне антибактериальды терапия
Диспансерлік бақылау
4. Секвестрэктомия, симптоматикалық терапия, диспансерлік бақылау
5.+Секвестрэктомия, төменгі жақты шендеу, антибактериальды ем және физиоем, остеостимуляция
927. Балалардағы остеомиелиттің жіті сатысы нақтамаланады:
1. 5-7 күнде
2. 7-10 күнде
3.+10-14 күнде
4. 14-21 күнде
5. 21-28 күнде
Тақырып № 25 «Балалардағы жақ сүйектерінің гематогенді остеомиелиті. Одонтогенді остеомиелиттің клинико-рентгенологиялық түрлері. Нақтамасы және емі».
928. Жоғарғы жақтың қандай ерекшеліктері жедел гематогенді остеомиелиттің орналасу жерлерін анықтайды?
1. Кортикальды қабаттың құрылысы
2. Қанмен қамтамасыз ету ерекшеліктері
3. Анатомиялық құрылысының ерекшеліктері
4. Жоғарғы жақтың топографиялық ерекшеліктері
5.+Анатомиялық құрылысының және қанмен қамтамасыз етілуінің ерекшеліктері.
929. Төменде келтірілген факторлардың ішінде қайсысы балалардағы жедел одонтогенді стеомиелиттің клиникалық ағымын ауырлатады?
1. Баланың жасы
2. Баланың тамақтану түрі
3.+Аурудың септикалық фоны
4. Жақсүйектердегі үрдістің орналасу орны
5. Үрдістің бастапқы кездегі деструктивті бұзылысы
930. Жақсүйектерінің гематогенді остеомиелитімен ауырған балалардың диспансерлік бақылауының ЕҢ қолайлы ұзақтылық мерзімі?
1.+Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін
2. Бір жыл ішінде тұрақты ремиссияға дейін
3. Уақытша тістемнің қалыптасуына дейін
4. Жыныстық қалыптасу мерзіміне дейін
5. Толық клиникалық айығуға дейін
931. Балалар жақ бет аймағы хирургиясына 2,5-жастағы бала анасымен кеңес алуға облыстық ауруханадан келді. Анамнезден, балада ұзақ уақыт бойы жазылмаған кіндігінің жарасы болғаны белгілі болды. Қарап тексергенде, жоғарғы жағы домбыққан, мұрын-ерін қатпары тегістелген, жоғарғы жағының альвеолды өсіндісінде қою іріңді бөліндісі бар жылға анықталды.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде ЕҢ қолайлысы?
1. Мұрын фурункул
2. Одонтогенді периостит
3. Көзасты аймағының абсцессі
4. Жоғарғы жақтың одонтогенді остеомиелиті
5.+Гематогенді остеомиелиттің жергілікті ошақты түрі
932. Балалардағы гематогенді остеомиелит қай жас аралығында ЕҢ жиі кездеседі?
1+1 жасқа дейінгі уақыт
2. 2 ден 3 жасқа дейін
3. 4 тен 6 жасқа дейін
4. 7 ден 12 жасқа дейін
5. 13 тен 15 жасқа дейін
933. Емханаға ата-анасы 2- жасар баланы алып келді, бала жоғарғы жақтың жедел гематогенді остеомиелитімен ауырған. Ата-анасының айтуы бойынша, мазасыз болып жүргеніне 2 күн болды, дене t0 38,50С жоғарылаған. Қарап тексергенде, уақытша күрек және сүйір тістер интактты, қозғалмалылығы I-II дәрежелі, шырышты қабаты гиперемияланған, ісінген, қызылиек астынан ірің ағып тұр.
Ең қолайлы нақтама қойыңыз. Балаға біріншілік дәрігерлік көмек көрсетіңіз
1. Жедел одонтогенді периостит, периостотомия
2. Жоғарғы жақтың остеобластокластомасы, ісікті алып тастау
3. Жедел іріңді ұлпа қабынуы, жансыздандыру арқылы іріңді шығыруға жол ашу
4.+Гематогенді остеомиелиттің өршуі, жедел госпитализация, іріңдікті шығару, медикаментозды ем.
5. Жедел ошақты остеомиелит, барлық қозғалмалы тістерді жұлу
934. Балалардың бассүйегіндегі, бет сүйектерінің гематогенді остеомиелитінің ЕҢ жиі орналасу жерін көрсетіңіз:
1. Төменгі жақтың денесі
2. Жоғарғы жақтың денесі
3. Мұрын және иек сүйектері
4. Жоғарғы және төменгі жақтың альвеолярлы өсіндісі
5.+Жоғарғы жақ өсінділері және төменгі жақтың буын өсіндісі
935. Төменде келтірілген асқынулардың қайсысы балалардың төменгі жағының буын өсіндісінің гематогенді остеомиелитімен байланысы жоқ?
1. Самай-төменгі жақ буынының анкилозы
2. Самай-төменгі жақ буынының неортрозы
3. Самай-төменгі жақ буынының остеоартрозы
4. Самай-төменгі жақ буынының остеоартриті
5.+Самай-төменгі жақ буынының дистензионды артриті
936. Клиникаға ата анасы 3 жасар қызды алып келді. Бала туылған кезде, төменгі жағының оң жағының буын өсіндісінің жедел гематогенді остеомиелитімен ауырған. Кейіннен науқастың аузы жабылып қалған, тек сұйық тағаммен тамақтанады.
ЕҢи қолайлы нақтама қойыңыз және ем жоспарын құрыңыз.
1. Самай-төменгі жақ буынының деформацияланған остеоартрозы, жасөспірімдік кезеңге дейін механотерапия
2. Буын өсіндісінің созылмалы гематогенді остеомиелиті, секвестрэктомия содан кейін сүйектік пластика
3. Төменгі жақтың оң жағының микрогениясы, остеотомия және сүйектік пластика
4.+Самай-төменгі жақ буынының анкилозы, микрогения, төменгі жақ бұтағының біркезеңдік сүйектік пластикасымен остеотомия көрсетілген
5. Самай-төменгі жақ буынының деструктивті остеомиелиті, секвестрэктомия, қабыну үрдісі аяқталғаннан кейін сүйектік пластика
937. Жақсүйектердің гематогенді остермиелитімен ауыратын балаларға белсенді түрде инфузионды ем жүргізеді. Құйылатын ерітінділердің фармакодинамикалық бағыты бойынша арналған:
1. Шокпен күресу
2.+Дезинтоксикация үшін
3. Парентеральды тамақтану үшін
4. Иммунды жүйені ынталандыру үшін
5. Бұлшықеттік тонусты бір қалыпта ұстап тұру үшін
938. Гиперэргиялық тип бойынша өтетін жақсүйектерінің гематогенді остеомиелитінің асқынуы:
1. Ауыз қуысы түбінің флегмонасы
2. Тромбогеморрагиялық синдром
3. Мұрын қуысының қабынуы
4.+Токсикоинфекциялық шок
5. Тромбофлебит
939. Гематогенді остеомиелитімен ауыратын балаларға интенсивті терапия жүргізгенде төменде келтірілген жалпы компоненттердің барлығы кіреді, ТЕК біреуінен басқасы:
1. Алмасу үрдістерін түзеу
2. Тыныс алу қызметтерін түзеу
3.+Бұлшықет тонусын бір қалыпта ұстап тұру
4. Өмірге қажет қызметтерді қалпына келтіру
5. Адекватты қанайналымды бір қалыпта ұстап тұру
940. Жедел гематогенді остеомиелитпен ауыратын балаларды емдеуді қандай мекемеде жүргізген НЕҒҰРЛЫМ дұрыс:
1. Емханада;
2. Аурухана изоляторында;
3. Жақ-бет аймағы бөлімшесінде;
4. Аурухананың жалпы палатасында;
5.+Интенсивті терапия және реанимация бөлімінде.
941. Балалардың жақ-сүйектерінің гематогенді остеомиелиті кезінде балаларға детоксикация мақсатында инфузионды терапия жүргізеді. Трансфузионды терапияны бақылаудың ЕҢ ақпаратты белгісі:
1.+Енгізілетін ерітінділер және шығарылатын зәр мөлшерінің балансы
2. Енгізілетін ерітінділер және шығарылатын зәр мөлшерінің арасындағы дисбаланс
3. Енгізілетін ерітінділер мөлшерінің ұлғаюы және шығарылатын зәр мөлшерінің төмендеуі
4. Енгізілетін ерітінділер мөлшерінің ұлғаюы және шығарылатын зәр мөлшерінің күрт төмендеуі
5. Енгізілетін ерітінділер санының төмендеуі және шығарылатын зәр санының ұлғаюы
942. Гематогенді остеомиелит кезінде емдік препараттарды тиімді енгізу үшін қай қантамырды ЕҢ жиі катетерлейді?
1. Айырша вена
2.+Бұғанаасты вена
3. Бұғанаасты артерия
4. Ішкі ұйқы артериясы
5. Сыртқы ұйқы артериясы
943. Гематогенді остеомиелит кезінде ауыр жүйелі асқыну дамуы мүмкін – жүйелі қабынулы реакция, төменде келтірілген клиникалық белгілердің барлығы сәйкес келеді, ТЕК біреуінен басқасы:
1.+Ауыздың шектеліп ашылуы
2. Тыныс алуы минутына 30 рет
3. Дене температурасы 38 С жоғары немесе 36 С төмен
4. Жүрек соғуы минутына 100 соғыс немесе одан да көп
5. Перифериялық қанда лейкоциттер саны 20 000 1 мм, жоғары ЭТЖ, лимфопения,
944. Төменде келтірілген медикаментозды терапияның ішінде барлығы гематогенді остеомиелит кезінде қолданылады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Дезинтоксикациялық терапия
2. Симптоматикалық терапия
3. Қабынуға қарсы терапия
4. Гипосенсибилиздеуші
5.+Тіндік терапия
945. Төменде келтірілген ем-шаралардың ішінде барлығы жедел фазалы гематогенді остеомиелит кезінде қолданылады, ТЕК біреуінен басқасы:
1. Іріңді шығару
4. Иммунотерапия
3. Детоксикациялық терапия
5.+Гормональды препараттарды қолдану
2. Антибактериальды және гипосенсибилиздеуші терапия
946. Төменде келтірілгендердің барлығы жаңа туылған балалардағы гематогенді остеомиелит инфекциясының біріншілік ошағы бола алады, ТЕК біреуінен басқасы:
1. Туылу жолдарының патологиясы кезінде нәрестені инфицирлеу
2. Кіңдіктің ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жарасы
3. Жаңа туылған нәрестенің отиті
4. Емізетін ананың маститі
5.+Одонтогендік ошақтар
947. Қабылдау бөліміне 4 айлық баланы алып келді. Оң жақ көзінің қабағының терісі гиперемияланған, көз саңылауы жабық. Көздің төменгі қыры бойынша көздің сыртқы бұрышында жылға бар, жоғарғы жақтың оң жағынан альвеолды өсінді муфта тәрізді қалыңдаған, өтпелі қатпар тегістелген. Дене қызуы 39,7, бала мазасыз. Баланың анамнезінде – терінің іріңді ауруымен ауырған. Келтірілген клиникалық мағлұматтар қай нақтамаға ЕҢ дұрыс сәйкес келеді?
1. Оң жақ көзінің дакриоциститі
2. Ұрт аймағының одонтогенді абсцессі
3. Ретробульбарлы кеңістігінің флегмонасы
4.+Жоғарғы жақтың гематогенді остеомиелиті
5. Бетсүйегі аймағының одонтогенді емес абсцессі
948. Гематогенді остеомиелиттің қоздырғышы болып келеді:
1. Гемолитикалық стрептококк
2. Анаэробты микрофлора
3. Фильтрлейтін вирус
4. Актиномицеттер
5.+Стафилококк
949. Остеомиелиттердің басқа түрлерімен салыстырғанда гематогенді остеомиелиттің таралуының пайыздық қатынасы қандай?
1. 0- 1%
2. 1- 5%
3.+7- 9%
4. 10- 20%
5. 20- 30%
950. Көптеген зерттеушілер гематогенді остеомиелитті, сепсистің көрінісі ретінде, септикопиемия ретінде қарастырады. Қандай клиникалық белгі бұл тұжырымға сәйкес келеді?
1.+Екіншілік пиемиялық ошақтардың пайда болуы
2. Анемия, лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарлауы
3. Пароксизмальды тахикардия
4. Терінің бозаруы
5. Дене салмағының азаюы.
951. Микрофлораның сезімталдығын анықтағанға дейін, антибактериальды терапияның келесі схемасы ЕҢ тиімді:
1. Ошақтың орналасуына байланысты
2. Науқасты емдеудің барлық мерзімдеріне
3. Микробиологиялық зерттеулердің нәтижесін күту
4.+48-72 с. жоғары дозалы, кең спектрлі препаратты таңдау
5. 48-72 с. дозасы жоғары емес, спектрі кең емес препаратты таңдау
952. Жақтардың гематогенді остеомиелитінің токсикалық түрінде НЕҒҰРЛЫМ дұрыс белгісі:
1. Тахикардия
2. Тұрақты емес АҚ
3. Дене салмағының азаюы
4. Анемия, лейкоцитоз, ЭТЖ жоғары
5.+Температуралық шкаланың гектикалық типі
953. Гематогенді остеомиелиттің септикопиемиялық түрінде НЕҒҰРЛЫМ дұрыс белгісі:
1. Сепсистің бастапқы стадиясы
2. Іріңді- резорбтивті қызба
3. Жергілікті іріңді үрдіс
4.+Екіншілік пиемиялық ошақтардың пайда болуы
5. Септицемия
954. Токсикалық остеомиелиттің септикопиемиялық түрінде НЕҒҰРЛЫМ дұрыс белгісі:
1. Тахипноэ
2.+Бактериемия
3. Дене қызуы 38
4. Тахикардия, тахипноэ
5. Анемия, лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарлауы
955. Гематогенді остеомиелиттің септикопиемиялық түрінің дамуының бастапқы механизмі болып табылады:
1.+Бір мезетте немесе әртүрлі уақытта қанайналымға микроорганизмдердің және олардың токсиндерінің түсуі
2. Созылмалы инфекция ошағы және баланың организмінің арасындағы динамикалық тепе-теңдік
3. Лимфатикалық қантамырларға және аймақтық лимфа түйіндеріне микроорганизмдердің түсуі
4. Иммундық жүйенің және организмнің спецификалық емес реактивтілігінің өзгеруі
5. Ішкі ағзалардың созылмалы аурулары
956. 3-жасар баланың ата-анасы, ауыз қуысының шектеліп ашылуына, бет конфигурациясының бұзылуына шағымданып келді. Қарап тексергенде, микрогения белгілері, сол жақ мықын аймағының бетінде «лампасты» тіліктер анықталды. Анасының айтуы бойынша, бала өмірінің бірінші айында іріңді үрдіс салдарынан оперативті ем қолданылды.
Микрогенияның дамуына қандай патологиялық үрдіс себепші болды?
1. Буын өсіндісінің жарақаты
2. Одонтогенді қабынулы үрдіс
3. Буын өсіндісінің басының шығуы
4. Самай-төменгі жақ буынының туа пайда болған ақауы
5.+Буын өсіндісінің гематогенді остеомиелиті, остеоартрит, СТЖБ анкилозы
957. 5-жасар балада, СТЖБ анкилозы және төменгі жақтың микрогениясы нақтамаланды. Бұл клиникалық жағдайда қандай ем әдісі ЕҢ рациональды?
1. Динамикада бақылау
2. Ортодонтиялық ем
3. Жақ бұтағының остеотомиясы
4. Жақ остеотомиясы және сүйектік пластика
5.+Жақ остеотомиясы және компрессионды-дистракционды остеосинтез
958. Ерте балалық шақта, жақтардың гематогенді остеомиелитімен ауырған балада, қандай асқыну дамуы мүмкін
1. Тістер түсінің өзгеруі
2. Тіс пішінінің ақауы
3.+СТЖБ анкилозы және микрогения
4. Жақтардың қабынулы контрактурасы
5. Одонтогенді қабыну үрдістерінің дамуы
№ 26 «Балаларда кездесетін тіс жарақаттары. Диагностикасының және емнің клиникалық ағымының ерекшеліктері. Жедел тіс жарақаты бар баланы
реабилитациялау»
959. 5 жасар бала мұзға құлағанан кейін дәрігерге қаралған. Диагнозы: 5.1, 6.1 тістің жартылай шығуы. Тіс қозғалғыштығы 2-дәрежелі Дәрігер тактикасын анықтаңыз:
1. Тістер репозициясы
2. Тістер репозициясы
3. Ұлпаны ашу, репозиция
4. Тістерді жұлу, ортодонтиялық ем
5.+Тістерді жұлу, нұсқау беру, динамикалық бақылау
960. Төменде аталған клиникалық белгілердің ТЕК БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ балалардағы тістердің жарақаттары нәтижесі болып табылады:
1. Жақтар одонтогенді қабыну кистасының дамуы
2. Жұқпалы аурулардың пайда болуы
3. Пародонт патологиясының дамуы
4. Түбір қалыптасуының тездетілуі
5.+Ұлпаның өлуі
961.10 жасар балада 1.1 тісі жарақаттанған. Тексеру кезінде сауыт ақауы анықталаған. Дәрігер тактикасын анықтаңыз:
1.+Өткір қырларын егеу, реминералдаушы заттармен қалпына келтіру
2. Кальций құрамды препараттар қолдану
3. Ұлпаны витальды ампутациялау
4. Уақытша сауыт дайындау
5. Окклюзиядан шығару
962. 12 жасар бала клюшка соққысынан жарақат алған. 2 күннен кейін дәрігерге келген. Тексергеннен кейін диагноз қойылды: 11 тіс сауытының сынуы, ұлпа камерасы ашылған. Дәрігер тактикасын таңдаңыз:
1. Тісті жұлу
2. Емдік төсем қолдану, тісті пломбалау
3. Ұлпа қабынуын биологиялық әдіспен емдеу
4. Витальды ампутация, тіс сауытын қалпына келтіру
5.+Ұлпа витальды ампутациясы және экстирпациясы, кейін пломбалау және
тіс сауытын қалпына келтіру
963. 10 жасар балада жарақат нәтижесінде жоғарғы ортаңғы күрек тістері жартылай шыққан. Жарақат 4 сағат бұрын болған. Хирург-стоматолог тактикасы:
1. 1.1, 2.1 тісті жұлу
2. Репозиция, эндодонтиялық емдей
3. Тістер репозициясы, лигатуралық байлау
4. Тістер репозициясы, фиксация, эндодонттық емдеу
5.+Тістер репозициясы, фиксация, эндодонттық емдеу
964. Балаларда қосарланған бассүйек-ми және жақ-бет аймағының жарақаттары кезінде жедел жәрдем көрсету?
1. Динамикада бақылау
2. Жатқызу орнын анықтау
3. Жалпы жағдайының ауырлығын анықтау
4.+Негізгі симптомокомплекске сәйкес баланы госпитализациялау
5. Емдік-профилактиалық шараларының жоспарын құру
965. 3-жасар бала, бірнеше сағат бұрын әткеншек теуіп жүріп, құлап тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 5.1 интактты тісінің III –дәрежелі қозғалғыштығы анықталды, оральды бағытта ығысуы, шырышты қабаттың жыртылуы.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Тістің соғылуы
2. Шегеленіп шығу
3. Тістің толық шығуы
4. Тіс сауытының сынуы
5.+Тістің толық емес шығуы
966. 5- жасар бала бірнеше сағат бұрын әткеншектен құлап, тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 5.1 интактты тісінің III –ші дәрежелі қозғалғыштығы, оральды бағытта ығысуы, шырышты қабаттың жыртылуы.
Науқасты жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1.+Тісті жұлу, динамикада бақылау
2. Диспансерлік бақылау
3. 5.1 тісті реплантациялау4. Тісті шендеу5. Тісті реставрациялау967. 8-жасар баланы қарап тексергенде, 8.4 тісінің тіс сауыты толық бұзылған. Дәрігер тісті жұлуға шешім қабылдады. Тіс жұлу операциясы қиын болды, экскаватор, элеватор қолданылды.
Бұндай тіс жұлу әдісі кезінде қандай асқыну болуы НЕҒҰРЛЫМ ықтимал?
1. Жұмсақ тіңдердің домбығуы
2. Көрші тістің шығуы
3. Антогонист – тісінің шығуы.
4. Қызылиек шырышты қабытының жыртылуы
5.+Тұрақты тіс ұрығының зақымдануы
968. Емханаға велосипедтен құлап, жарақат алған 4-жасар баланы алып келді. Қарап тексергенде:5.1 тісі интактты, I-дәрежеде қозғалмалы, қызылиектің жыртылуы.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Тістің сынуы
2. 5.1 тісінің соғылуы
3. 5.1 тісінің толық шығуы
4.+5.1 тісінің толық емес шығуы
5. 5.1 тісінің шегеленіп шығуы
969. Емханаға велосипедтен құлап, жарақат алған 4-жасар баланы алып келді. Қарап тексергенде: 5.1 тісі интактты, I-дәрежеде қозғалмалы, қызылиектің жыртылуы.
Науқасты емдеу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Диета, антисептикалық өңдеу, бақылау
2. Диспансерлік бақылау
3. Тісті шендеу
4. Тісті реставрациялау
5. Физиотерапия
970. 6-жасар балада 7.4 тісі толық бұзылған. Дәрігер оны жұлуға шешім қабылдады. Тіс жұлу операциясы қиын болды, элеватор, тегістегіш қолданылды.
Төменде келтірілген асқынулардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Антогонист-тісінің шығуы
2.+Көрші тісінің шығуы
3. Жұмсақ тіңдердің жыртылуы
4. СТЖБ зақымдануы
5. Жақтың сынуы
971. Ерте жастағы балаларда жарақаттардың қай түрі НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1.+Тістің шығуы
2. Түбірінің сынуы
3. Сауытының сынуы
4. Сауытының бір бөлігінің сынуы
5. Айналмалы байламның жыртылуы
972. Алдыңғы түбірлері қалыптаспаған уақытша тістердің толық емес шығуы кезінде науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын тактикасы?
1. Тісті жұлу
2. Тісті бақылау
3. Иммобилизация
4.+Репозиция, иммобилизация
5. Реплантация, иммобилизация
973. 5- жасар бала бірнеше сағат бұрын әткеншектен құлап, тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 5.1 интактты тісінің III –ші дәрежелі қозғалғыштығы, оральды бағытта ығысуы, шырышты қабаттың жыртылуы. Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы
1.+Тістің толық емес шығуы
2. Тіс сауытының сынуы
3. Тістің толық шығуы
4. Шегеленіп шығуы
5. Тістің соғылуы
974. 3 жасар бала құлап тісін жарақаттады. Қарап тексергенде сау 5.1 тістің ІІІ дәрежелі қозғалғыштығы анықталды, ауыз ішіне қарай ығысқан, қызылиегі жыртылған.
Ем тактикасының қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ?
1.+Репозиция, фиксация, протездеу2. Диспансерлік бақылау
3. 5.1 тісреплантация4. Тісті шендеу5. Тіс реставрациясы
975. 8 жастағы бала 3 күн бұрын велосипедтен құлап, жоғарғы жағының алдыңғы топ тістерінің ауыруына шағымданып келді. Қарап тексергенде: 1.1 тіс сау, аздап түсі өзгерген, аздап қозғалады, перкуссия ауырады. Рентгенограммада: түбірдің 2/3 бөлігі қалыптасқан, периодонт саңылауы азадп кеңейген.
Төменде аталған болжам диагноздардың ҚАЙСЫ НЕҒҰРЛЫМ дұрыс? Қай ем тактикасы тиімді?
1. Тістің соғылуы, шендеу
2. Жедел жартылай пульпит, виталді ампутация
3. Созылмалы гранулденген периодонтит, тісті жұлу
4.+Жедел жарақаттық периодонтит; эндодонттық ем
5. Жоғарғы жақсүйектің созылмалы остеомиелиті, секвестрлерді алып тастау
976. Тұрақты тістің толық шығуында төменде аталған ем әдістерінің қайсы НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ?
1. Тісті жұлу
2. Протездеу
3.+Тіс реплантациясы
4. Түбір ұшы резекциясы
5. Бірнеше тістерді шендеу
977. 3 жастағы баланың ата-аналары хирург-стоматологқа қаралды. Анамнезінде: 1 жыл бұрын құлаған, ұрт аймағының жұмсақ тіндерінің зақымдануына байланысты БХӨ жүргізілген. Бір жыл бойы ұрт аймағында абсцесс түзіліп тұрады, өздігінен ашылады.
Науқасты жүргізу тактикасының қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ?
1. Иммуномодулятор тағайындау
2. Антибактериалды терапия тағайындау
3. Физиотерапевтиялық ем тағайындау
4. Шұғыл хирургиялық әрекет жүргізу
5.+Баланы тексеру, жоспарлы түрде жара ревизиясын жүргізу.
978. Поликлиникаға мұз айдынында құлаған 5 жастағы баланы әкелді. Қарап тексергенде 5.1, 5.2 тістер сау, ІІ дәрежеде қозғалады, шырышты қабат ашық қызыл түсті. Өз осінен оралді бағытта ығысқан. Баланың жағдайы қанағаттанарлық.
Төменде аталған диагноздардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1. Тісті соғып алу
2. Толық шығуы
3. Жедел пульпит
4.+Жартылай шығуы
5. Жедел жарақаттық периодонтит
979. 7 жасар бала 2.1 тісін жарақаттаған. Қарап тексергенде тіс сауытының кесу қыры аймағында ақау анықталды. Емдеудің қай тактикасы ЕҢ ТИІМДІ?
1.+Өткір қырларын тегістеу, ремтерапия, реставрацияя
2. Құрамында кальций бар препараттарды тағайындау
3. Уақытша сауыт дайындау
4. Ұлпаның виталді ампутациясы
5. Тісті окклюзиядан шығару
980. 12 жасар бала 3 сағат бұрын спорттық снарядтан құлап, жоғарғы орталық күрек тістерін жарақаттап алды. Қарап тексергенде 1.1, 2.1 тістер І-ІІ дәрежелі қозғалғыш, тістері сау. Науқасқа шұғыл көмек көрсетудің қай тактикасы ЕҢ ТИІМДІ?
1. 1.1, 2.1 тістерін жұлу
2. Тістер репозициясы, лигатурамен бекіту
3. Тістер репозициясы, эндодонттықем
4. Тістер репозициясы, жазық шина – скобаменфиксация
5.+ Тістер репозициясы, фиксация, эндодонттық ем
981. Бірнеше сағат бұрын 2 жасар бала әткеншектен құлап тісін жарақаттап алды. Қарап тексергенде: 6.1 сау тісі ІІІ дәрежелі қозғалады, оралді бағытта ығысқан, қызылиек шырышты қабады жыртылған.
Төменде аталған болжам диагноздардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1. Тісін соғып алу
2. Қадалып шығу
3. Тістің толық шығу
4. Тіс сауытының шығуы
5.+Тістің жартылай шығуы
982. Жарақаттан 40 минуттан соң арнайыландырылған клиниканың қабылдау бөліміне 4 жасар баланы әкелді.Қарап тексергенде: Қарап тексергенде: 6.1 сау тісі ІІІ дәрежелі қозғалады, оралді бағытта ығысқан, қызылиек шырышты қабады жыртылған.
Төменде аталған ем әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1.+Тісті жұлу,тіс қатарының ақауын протездеу
2. Диспансерлік бақылау
3. 6.1 тісінің реплантациясы 4. Тісті шендеу5. Тіс реставрациясы
983. Поликлиникаға 5 жасар бала велосипедтен құлап, тісін жарақаттап алды. Қарап тексергенде: 8.1 тіс сау, І дәрежеде қозғалады, қызылиек жыртылған.
Төменде аталған диагноздардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1. Тістің сынуы
2. 8.1 тісін соғып алу
3. 8.1 тістің толық шығу
4.+8.1 тістің жартылай шығуы
5. 8.1 тістің қадалып шығуы
984. Поликлиникаға тісін жарақаттап 5 жасар бала келді. Қарап тексергенде: 8.1 тіс сау, І дәрежеде қозғалады, қызылиек жыртылған.
Төменде аталған ем әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1.+Арнайы емдәм (щадящая диета), антисептикалық өңдеу, бақылау
2. Диспансерлік бақылау
3. Тісті шендеу
4. Тісті реставрациялау
5. Физиотерапия
985. 8 жастағы балада 6.4 тісінің сауыты толығымен бұзылған, 6.3 тіс сау, І дәрежеде қозғалады. У Дәрігер сақтауды ұйғарды. Тіс жұлу операциясы күрделі болды, элеватор, гладилка қолданылды.
Төменде аталған асқынулардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ДҰРЫС?
1. Антогонист тістің шығуы
2.+ Көрші тістің шығуы
3. Жұмсақ тіндердің жыртылуы
4. СТЖБ зақымдалуы
5. Жақсүйек сынуы
986. 3 жасар бала құлап тісін жарақаттады. Қарап тексергенде сау 7.1, 8.1 тістің ІІ дәрежелі қозғалғыштығы анықталды, ауыз ішіне қарай ығысқан, қызылиегі жыртылған.
Ем тактикасының қайсысы НЕҒҰРЛЫМ ТИІМДІ?
1.+Репозиция, фиксация, протездеу2. Диспансерлік бақылау
3. 7.1, 8.1 тісреплантация4. Тістерді шендеу5. Тіс реставрациясы
987. 10 жастағы бала велосипедтен құлап, жоғарғы жағының тістерінің ауыруына шағымданып келді. Қарап тексергенде: 2.1 тіс сау, аздап қозғалады, перкуссия ауырады. Рентгенограммада: түбірі қалыптасқан, сүйек тінінде патологиялық өзгерістер жоқ..
Төменде аталған болжам диагноздардың ҚАЙСЫ НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Тістің соғылуы
2. Жедел жартылай пульпит
3.+Жедел жарақаттық периодонтит
4. Созылмалы гранулденген периодонтит
5. Жоғарғы жақсүйектің созылмалы остеомиелиті
988. 11 жастағы балада 7.5 тістің сауыты толық бұзылған, 3.4, 3.6 тістер жарып шыққан. Дәрігер 7.5 тісті жұлу шешімін қабылдады. Тіс жұлу операциясы күрделі болды, элеватор, тегістегіш қолданылды. Төменде аталғандардың ТЕК БЕРЕУІНЕН БАСҚАСЫ тіс жұлу операциясының асқынуларына тән:
1. Жұмсақ тіндердің жыртылуы
2. Антогонист тістің шығуы
3. Көрші тістің шығуы
4. СТЖБ зақымдалуы
5.+Тіл жарақаты
№ 27 «Балалардағы жұмсақ тіндердің жарақаты. Клиникалық ағымның, нақтамасының, емінің ерекшеліктері. Госпитализация көрсеткіштері».
989. 7-жасар балаға, еріннің сол жағынан алған жарақатынан кейін, сол жерінде дөңгелек пішінді түзілім пайда болды. Түзілім көк түсті, жұмсақ эластикалық консистенциялы, ауру сезімі жоқ, айналасындағы шырышты қабат өзгермеген.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы
1. Фиброма
2. Папиллома
3. Төменгі еріннің атеромасы
4. Төменгі ерін аймағында гематома
5.+Төменгі еріннің ретенционды кистасы
990. 12-жасар баланың ата-анасы стоматолог-хирургқа келіп қаралды. Анамнезден: бір жыл бұрын әткеншектен құлап, жарақат алған. Травмпункте,бетінің жыртылғып-соғылған жарасына біріншілік хирургиялық өңдеу жасалған. Бір жыл ішінде бет аймағының тіңдерінде үнемі абсцесс түзіледі, өздігінен жарылады.
Науқасқа ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Физиотерапиялық ем жүргізу
2. Иммуномодулятор тағайындау
3. Жедел хирургиялық араласу жүргізу
4. Антибактериальды терапия тағайындау
5.+Баланы қарап тексеру, жоспарлы түрде жара ревизиясын жүргізу.
991. 2-жасар баланың ата-анасы 40 минут бұрын жарақат алған баласын алып келді. Шағымы: ауыз қуысындағы қанталаған жара. Бала ауыз қуысында ұстаған үшкір затқа құлаған. Қабылдау бөлімінің дәрігері, жұмсақ таңдайдың жыртылып-соғылған жарасы нақтама қойылған.
Қандай ем шараларының жүргізген НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Жалпы жансыздандыру арқылы біріншілік хирургиялық өңдеу
2. Антисептик ерітінділерімен жараны жуу, стационарлы ем
3. Біріншілік хирургиялық өңдеу, диета
4. Жараны жуу, амбулаторлы бақылау
5. Стационарлы ем, бақылау
992. Клиниканың қабылдау бөліміне, ит тістеп алған 6-жасар баланы, жарақаттан кейін 2 сағаттан кейін алып келген. Бет жарасы біріншілік хирургиялық өңделді.
Ең бірінші қандай алдын-алу шараларын қолдану НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Сіреспені алдын-алу мақсатында сіреспеге қарсы сарысуды қолдану
2. Құтыруды алдын-алу мақсатында антибактериальды терапияны қолдану
3. Дифтерияны алдын-алу мақсатында дифтерияға қарсы вакцина қолдану
4.+Құтыруды алдын-алу мақсатында антирабиялық сарысуды қолдану
5. Тұмауды алдын-алу мақсатында тұмауға қарсы вакцина қолдану
993. Клиникаға, оң жақ бет аймағының іріңдеген жарасы бар 7-жасар баланы алып келді. Жарақатты ойын барысында 2 күн бұрын алған. Алғашқы медициналық көмек алмаған.
Науқасқа ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1.+Кейінге қалдырылған БХӨ, дренаждау, антибактериальды және физиотерапия2. Жара қырларын ашу, екіншілік тігіс салу, физиотерапия3. Жара қырларын ашу, жергілікті тіңдермен пластика жасау4. Қабынуға қарсы терапия, физиотерапия
5. Пластиналы тігіс салу, физиотерапия
994. Емханаға балабақшадан, әткеншектен құлап, бетін жарақаттап алған 5-жасар баланы алып келді. Балабақша қызметкері, баланың есінен таңғанын және екі рет құсқанын айтты.
Балада жарақаттың қандай түрі болуы НЕҒҰРЛЫМ мүмкін?
1.+Қосарланған жарақат: бет аймағының жарасы және бас миының жарақаты
2. Қаңқа сүйектерінің жарақаты және бет аймағының жарасы
3. Бет қаңқасының бірнеше сүйектерінің сынуы4. Беттің жұмсақ және сүйек тіңдерінің жарақаты
5. Жақтардың сынуы
995. Клиникаға, велосипедтен құлап бетін жарақаттаған 6-жасар баланы алып келді. Ауру анамнезінен, қысқа уақытқа есінен таңғаны және бір рет құсқаны анықталды. Қарап тексергенде, бет аймағының сол жағында жара анықталды, жара ашық және қанталап тұр.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Бас миының соққысы, жақтардың сынуы
2. Жақтардың сынуы, бассүйек-ми жарақаты
3. Бассүйек-ми жарақаты, беттің жұмсақ тіңдерінің соғылуы
4. Бет қаңқасының сүйектерінің сынығы. бассүйек-ми жарақаты
5.+Қосарланған жарақат: бас миының шайқалуы, бет аймағының жарасы
996. Балаларда бет жаралары кезінде қандай клиникалық көрініс НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жара қырлары тегіс, қанталайды, аздаған домбығу
2. Жара үлкен мойын веналарын зақымдауы мүмкін
3. Жара ашық емес,травматикалық шок туындауы мүмкін
4.+Жара ашық, қатты қанталайды, жұмсақ тіндердің айқын домбығуы
5. Жұмсақ тіңдер зақымдануы кезінде, бұлшықеттер тырысады
997. Жақ-бет аймағының қабылдау бөліміне, ата анасы 3-жасар баланы алып келді. Бала 40 минут бұрын ауызында ұстап отырған үшкір затқа құлаған. Баланы қарап тексергенде, ауыз қуысындағы қанталаған жара мазалады.
Қандай ем шараларын жүргізген дұрыс?
1.+Жалпы жансыздандыру арқылы біріншілік хирургиялық өңдеу
2. Антисептиктермен жараны жуу, ауруханада бақылану
3. Біріншілік хирургиялық өңдеу,диета
4. Жараны жуу, амбулаторлы бақылану
5. Ауруханалық ем, бақылау
998. Клиниканың жақ-бет аймағының бөліміне жедел жәрдем арқылы 4-жасар бала келді. Баланы далада 2 сағат бұрын ит тістеп алған. Бет жарасы біріншілік хирургиялық өңделді.
Төменде келтірілген алдын-алу шараларының ішінде қайсысы ЕҢ бірінші орындалуы қажет?
1. Шокқа қарсы шаралар
2. Антирабиялық вакцины
3. Антибактериальды терапия
4.+Антирабиялық сарысуды еңгізу
5. Сіреспеге қарсы сарысуды еңгізу
999. Клиникаға 4-жасар баланы, иек асты аймағының сол жағындағы іріңдеген жарасымен алып келді, жарақатты ойын барысында 3 күн бұрын алған. Медициналық көмек алуға бірінші рет келіп тұр.
Науқасты емдеу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жара қырларын алып, екіншілік тігіс салу, антибиотикотерапия
2.+Кейінге қалдырылған БХӨ, дренаждау, антибактериалды және физиоем3. Жара қырларын алу, жергілікті тіңдермен пластика4. Қабынуға қарсы терапия, физиотерапия
5. Пластиналы тігіс салу, физиотерапия
1000. Емханаға 3-жасар баланың ата-анасы келді. Анамнезден: бір жыл бұрын құлаған, бет аймағының сол жағындағы жұмсақ тіндерінің жарақатына байланысты біріншілік хирургиялық өңдеу жасалды. Бір жыл ішінде бет аймағының жұмсақ тіңдерінде үнемі абсцесс пайда болады, өздігінен жарылады.
Науқасқа ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Иммуномодулятор тағайындау
2. Антибактериальды терапия тағайындау
3. Физиотерапиялық ем тағайындау
4. +Баланы қарап тексеру, жара ревизиясын жүргізу
5. Жедел түрде хирургиялық араласу жүргізу
1001. Балабақша күтушісі, 4-жасар баланы алып келді. Бала 30 минут бұрын құлап ауыз қуысын жарақаттап алған. Анамнезден: бала дөңнен құлаған, есінен таңбаған, бір рет құсқан.
Қандай ем шараларын жүргізу қажет?
1. Жараны антисептик ерітінділерімен жуу, стационарлық ем
2. Жараны жуу, амбулаторлы бақылау
3. Стационарлы ем, бақылау
4.+БХӨ, невропатолог кеңесі
5. БХӨ, диета
1002. Жақ бет аймағы қабылдау бөліміне 6-жасар баланы, оң жақ бет аймағының жарасымен алып келді.Бала жарақатты 2 күн бұрын ойын барысында алған. Медициналық көмек алуға бірінші рет келіп отыр. Қарап тексергенде: 2,0х1,5 см мөлшері жара, іріңді бөліндісі бар.Баланың жалпы жағдайы қанағаттандырарлық.
Науқасқа ем жүргізу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жара қырларын өңдеу, екіншілік тігіс салу, физиотерапия2.+Кейінге қалдырылған БХӨ, дренаждау, антибактериалды ем3. Қабынуға қарсы терапия, физиотерапия
4. Жергілікті тіңдермен пластика
5. Пластиналы тігіс салу1003. Травматологиялық пунктке, 12 жасар баланы алып келді. Төменгі еріннің аймағында ауру сезіміне шағымданып келді. Анамнезден: 3 күн бұрын, төменгі ерінің жарақаттап алған, қабылдау бөлімінде БХӨ жасалған. Қарап тексергенде: еріннің тіңдері ісінген, гиперемияланған, пальпацияда ауру сезімі бар. Ерініндегі жара тігілген.
Қандай болжамды нақтама НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі тістерден болған, жедел іріңді периостит
2.+Төменгі ерін аймағының іріңдеген жарасы
3. Төменгі ерін аймағының фурункулы
4. Төменгі ерін аймағының абсцесі
5. Иек аймағы флегмонасы
1004. Травматологиялық пунктке, 12 жасар баланы алып келді. Төменгі еріннің аймағында ауру сезіміне шағымданып келді. Анамнезден: 3 күн бұрын, төменгі ерінің жарақаттап алған, қабылдау бөлімінде БХӨ жасалған. Қарап тексергенде: еріннің тіңдері ісінген, гиперемияланған, пальпацияда ауру сезімі бар. Ерініндегі жара тігілген.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Қабынуға қарсы терапияны тағайындау, физиотерапия, жараны тексеру
2.+Жара ревизиясы, дренаждау, қабынуға қарсы терапия
3. Жараны тексеру, антисептикалық ерітінділермен жуу
4. Тігістерді алу, қабынуға қарсы терапияны тағайындау
5. Антисептиктермен өңдеу, қабынуға қарсы терапия
1005. Жақ бет аймағы хирургиясына, маңдай, мұрын, оң жақ бетінің, оң жақ көзінің қабағының, жоғарғы еріннің жарақаттарымен 5 жасар бала келді. Қарап тексергенде, ақау тіңдерінің болмауы анықталды.
БХӨ жасау үшін, қандай жансыздандыру әдісі қолданылады?
1. Өткізгіш
2. Аппликациялық,
3. Инфильтрациялық
4. Интубациялық наркоз
5.+Жалпы жансыздандыру
1006. Жақ бет аймағы хирургиясына, маңдай, мұрын, оң жақ бетінің, оң жақ көзінің қабағының, жоғарғы еріннің жарақаттарымен 5 жасар бала келді. Қарап тексергенде, ақау тіңдерінің болмауы анықталды.
Төменде келтірілген ем тактикаларының ішінде ЕҢ қолайлысы?
1.+Госпитализация, антирабиялық вакцинация, БХӨ жүргізу
2. БХӨ жасау, мекен жайы бойынша емделу
3. Госпитализация, БХӨ жүргізу
4. Жараны тексеру, тігіс салу
5. БХӨ жүргізу
1007. Жақ-бет аймағы хирургиясы қабылдау бөліміне, 4 жасар баланы алып келді. Бала бір сағат бұрын ағаштан құлап, оң жақ бетін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: ұзындығы 3,0 см болатын жара, қырлары тегіс емес, ауыз қуысына еңбеген. Жара қырлары қатты ашылмаған, майда бөгде заттар анықталған.
БХӨ жасаудың НЕҒҰРЛЫМ дұрыс реттілігін анықтаныз?
1. Жарадан бөгде заттарды алу, дренаждау, таңба қою
2.+Жараны тексеру, қабатымен тігіс салу, дренаждау, таңба қою
3. Жарадан бөгде заттарды алу,кетгутпен тігу, таңба қою
4. Жараны тексеру, дренаждау, тігіс салу, таңба қою
5. Жараны тексеру, тігіс салу , таңба қою
1008. Жақ-бет аймағы хирургиясы қабылдау бөліміне, 4 жасар баланы алып келді. Бала бір сағат бұрын ағаштан құлап, оң жақ бетін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: ұзындығы 3,0 см болатын жара, қырлары тегіс емес, ауыз қуысына еңбеген. Жара қырлары қатты ашылмаған, майда бөгде заттар анықталған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Инфильтрациялық жансыздандыру, жараны тексеру, тігіс салу
2. Жараны тексеру, дренаждау, тігіс салу және таңба қою
3.+Жалпы жансыздандыру, БХӨ жүргізу, таңба қою
4. Өткізгіш жансыздандыру, дренаждау, таңба қою
5. БХӨ жүргізу, таңба қою
1009. Жұмсақ тіңдердің қай түріне, мына клиникалық көрініс қолайлы: ұзақ уақыттық эпителизация, некрозды ошақтың ауқымды көлемдері, жиі екіншілік инфицирлену, интоксикацияның жоғары дәрежесі, айқын ауру сезімі синдромы, жұмсақ тіңдердің үлкен ақауын тудыратын, жиі келоидты тыртықтардың пайда болуы?
1. Шабылған жара
2. Тістелген жара
3.+III А,Б дәрежелі күйіктер
4. Соғылып-жыртылған жаралар
5. Тіңдердің ақауымен бірге қосылған жаралар
1010. Жұмсақ тіңдердің ұзақ уақыттық эпителизация, некрозды ошақтың ауқымды көлемдері, жиі екіншілік инфицирлену, интоксикацияның жоғары дәрежесі, айқын ауру сезімі синдромы, жұмсақ тіңдердің үлкен ақауын тудыратын, жиі келоидты тыртықтардың пайда болуымен сипатталатын жараларды емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Балалар ауруханасына госпитализациялау, травматологта бақылану
2.+Күйік орталығына госпитализациялау, ашық әдіспен емдеу
3. Толық айығуға дейін, амбулаторлы ем жағдайында емделу
4. Хирургиялық салалы ауруханада емделу
5. Аудандықдәрігер-педиатрда емделу
1011. III А,Б дәрежелі күйікке қандай клиникалық көрініс қолайлы?
1. Жұмсақ тіңдердің ақауымен бірге, жиі келоидты тыртықтардың пайда болуы
2. Некроздың үлкен емес аймақтары, айқындалмаған ауру сезімдік синдром
3.+Ұзақ уақыттық эпителизация, жиі инфицирлену, келоидты тыртықтар
4. Тез эпителизация, айқын келоидты тыртықтар, тіңдер ақаулары
5. Айқын интоксикация, іріңді үрдіс, тез жазылу
1012. Жақ бет аймағы хирургиясының балалар бөліміне, 8 жасар баланы алып келді. Шағымы: төменгі ерін аймағының оң жағындағы ауру сезіміне. Үш күн бұрын жарақат алған, травмпункте біріншілік хирургиялық өңдеу жасалған. Қарап тексергенде: төменгі еріннің айқын домбығуы, пальпациялағанда, еріннің сол жағында қатты ауру сезімі бар инфильтрат анықталды, жара аймағында тігіс фиксацияланған.
Төменді келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Төменгі еріннің іріңдеген жыртылып-соғылған жарасы
2. Төменгі еріннің іріңдеген соғылған жарасы
3. Төменгі еріннің жыртылып-соғылған жарасы
4. Төменгі ерін фурункулы
5. Төменгі ерін абсцесі
1013. Жақ бет аймағы хирургиясының балалар бөліміне, 8 жасар баланы алып келді. Шағымы: төменгі ерін аймағының оң жағындағы ауру сезіміне. Үш күн бұрын жарақат алған, травмпункте біріншілік хирургиялық өңдеу жасалған. Қарап тексергенде: төменгі еріннің айқын домбығуы, пальпациялағанда, еріннің сол жағында қатты ауру сезімі бар инфильтрат анықталды, жара аймағында тігіс фиксацияланған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Антибактериальды, гипосенсибилиздеушіжәне физиотерапия тағайындау
2.+Тігістерді жартылай алу, дренаждау, антибактериальды терапия
3. Жараны дренаждау, физиотерапиялық шараларды тағайындау
4. Қабыну ошаған тексеру, антибактериальды терапия
5. Тігістерді алу, жараны тексеру, физиотерапия
1014. Беттің III-й А, Б дәрежелі күйіктеріне төменде келтірілгендердің барлығы қолайлы, ТЕК біреуінен басқасы
1. Келоидты контрактура
2. Айқын ауру сезімі синдромы
3. Айқын интоксикация белгілері
4. Келоидты тыртықтардың түзілуі
5.+Салыстырмалы түрде тез эпителизация
1015. Клиникаға, 11 жасар бала маңдай аймағының ауру сезімі бар домбығуға шағымданып келді. Анамнезден: бір ай бұрын спорттық снарядтан құлаған, БХӨ балалар жақ-бет аймағы хирургиясында жасалған. Ауруханаға келгенде дене қызуы 37,5 болған. Қарап тексергенде: маңдай аймағында домбығу үстінде терісі гиперемияланған, ауру сезімі бар, флюктуация белгісі айқын.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Маңдай аймағының абсцесі
2. Маңдай аймағының фурункулы
3. Маңдай аймағының флегмонасы
4. Маңдай аймағының іріңдеген жарасы
5. Маңдай аймағының тыртықты өзгерісі
1016. Клиникаға, 11 жасар бала маңдай аймағының ауру сезімі бар домбығуға шағымданып келді. Анамнезден: бір ай бұрын спорттық снарядтан құлаған, БХӨ балалар жақ-бет аймағы хирургиясында жасалған. Ауруханаға келгенде дене қызуы 37,5 болған. Қарап тексергенде: маңдай аймағында домбығу үстінде терісі гиперемияланған, ауру сезімі бар, флюктуация белгісі айқын.
Іріңді-қабынулы үрдісінің НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. Дермоидты киста
2. Іріңдеген атерома
3. Іріңдеген гематома
4.+Жұмсақ тіңдердегі бөгде зат
5. Маңдай сүйегінің жанаспалы остеомиелиті
1017. Жақ бет аймағы хирургиясы қабылдау бөліміне, жедел жәрдем машинасымен 4-жасар баланы алып келді, бала 2 сағат бұрын ағаштан құлаған. Есінен таңбаған, басының ауырғанын айтқан, бір рет құсқан. Қарап тексергенде, бет аймағында 4 см болатын жара анықталды, қанталап тұр.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жараны антисептик ерітінділерімен өңдеу, асептикалық таңба
5. Толық тыныштықпен қамтамасыз ету, хирург кеңесі
2. Қанды тоқтату; аудандық педиатрдан кеңес алу
4.+Жараға БХӨ жүргізу, невропатолог кеңесі
3. Қанды тоқтату,асептикалық таңба қою
1018. Балаларда және жасөспірімдерде, қай тәсілмен жұмсақ тіңдердің ақауын жою НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Екі қабатты тері қиындысы
2.+Жергілікті тіндермен пластика
3. Расщепленным тері қиындысы
4. Сабақ тәрізді қиындымен пластика
5. Гирш бойынша теріні еркін көшіру
№ 28 «Балалардағы жақ-бет аймағының қосарланған жарақаттары. Клиникалық ағымның ерекшеліктері, нақтамасы және емдеу принциптері».
1019. Балаларда қосарланған жарақат бассүйек-ми және жақ-бет аймағы жарақаты кезінде, науқастың емін жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Динамикада бақылау
2. Госпитализация орнын анықтау
3. Жалпы жағдайының ауырлығын анықтау
4. Емдік-алдын-алу шараларының жоспарын жасау
5.+Симптомокомплекске сәйкес баланы госпитализациялау
1020. Емханаға балабақшадан әткеншектен құлап, бетін жарақаттап алған 5-жасар баланы алып келді. Балабақшадан алып келген қызметкер бала есінен танып, екі рет құсқанын айтты.
Балада қандай жарақат болуы мүмкін?
1.+Қосарланған жарақат;бет аймағының жарасы және бас миының шайқалуы
2. Қаңқа сүйектерінің сынығы және бет аймағының жарасы
3. Жұмсақ және беттің сүйек тіңінің жарақаттары
4. Бет қаңқасының бірнеше сүйектерінің сынығы
5. Жақ сынықтары
1021. Клиникаға, бет жарасы бар, велосипедтен құлаған 6-жасар баланы алып келді.Анамнезде, қысқа уақытқа есінен танған және бір рет құсқан. Қарап тексергенде, сол жағынан бет аймағының жарасы анықталды, жара ашық тұр және қанталайды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Басмиының соққысы, жақтың сынуы
2. Жақтардың сынуы, бассүйек-ми жарақаты
3. Бассүйек-мижарақаты, беттің жұмсақ тіңдерінің соққысы
4. Бет қаңқасының сүйектерінің сынығы. Бассүйек-ми жарақаты
5.+Қосарланған жарақат: бас миының шайқалуы, бет аймағының жарасы
1022. 4-жасар бала жылқының тұяғымен бетінен соққы алған. Жалпы жағдайы орта дәрежедегі ауырлықта, бір рет құсқан, бала адекватты, гемодинамикасы тұрақты. Қабылдау бөлімінің дәрігері, жабық бассүйек-ми жарақатын, төменгі жақтың ашық екі жақты сынығын нақтамалады.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Төменгі жаққа остеосинтез жасау
2. Сынықтарды иммобилизациялау, амбулаторлы бақылау
3. Жақ-бет аймағы бөлімінде госпитализациялаужәне емдеу
4.+Сынықтарды иммобилизациялау, невропатологтан кеңес алу
5. Сынықтарды репозициялау, педиатрдан және невропатологтан кеңес алу
1023. Клиникаға велосипедтен құлаған 6- жасар баланы алып келді. Баланың беті жарақатталған. Ауру анамнезінен, қысқа уақыт есінен таңғаны және бір рет құсқаны анықталды. Қарап тексергенде, сол жақ бетінің жарасы анықталды, жара ашық тұр және қанталайды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Басмиының соққысы, жақтың сынуы
2. Жақтардың сынуы, бассүйек-ми жарақаты
3. Бассүйек-ми жарақаты, беттің жұмсақ тіңдерінің соққысы
4. Бет қаңқасы сүйектерінің сынығы, бассүйек-ми жарақаты
5.+Қосарланған жарақат: басмиының шайқалуы, бет аймағының жарасы
1024. Балаларда бассүйек-ми және жақ-бет аймағының қосарланған жарақаты кезінде, науқасты жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы ем тактикасы?
1. Динамикада бақылау
2. Госпитализация орнын анықтау
3. Науқастың жалпы жағдайын анықтау
4. Емдік алдын-алу шараларының жоспарын жасау
5.+Симптомокомплекске сәйкес баланы госпитализациялау
1025. Емханаға балабақшадан, әткеншектен құлап бетін жарақаттап алған 5-жасар баланы алып келді. Балабақшадан алып келген адам, баланың есінен танғанын, екі рет құсқанын айтты.
Балада жарақаттың қандай түрі болуы мүмкін?
1.+Қосарланған жарақат: ұрт аймағының жарасы және бас миының шайқалуы
2. Беттің жұмсақ және сүйек тіңдерінің жарақаты
3. Бет қаңқасының бірнеше сүйектерінің сынығы
4. Бет қаңқасының сүйектерінің сынығы
5. Жақ сынығы
1026. Емханаға балабақшадан, әткеншектен құлап бетін жарақаттап алған 5-жасар баланы алып келді. Балабақшадан алып келген адам, баланың есінен танғанын, екі рет құсқанын айтты.
Төменде аталған ем әдістерінің ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жараны БХӨ, невропатолог кеңесі;
2. Тұрғылықты жері бойынша динамикалық бақылау;
3. Бет әлпеті бөліміне госпитализациялау;
4. Дәрігер-педиатрдың бақылауы;
5. Баланы нейрохирургиялық бөлімшеге жіберу.
1027. Балабақшада, дөңде ойнап жүріп, құлап жарақат алған баланы алып келді. Бала 1 мин бойы есінен танып жатқан. Содан кейін басы ауырып, бірнеше рет құсқан. Бет аймағының оң жағында жара бар 2,0х0,8 см, ашық тұр, қанталайды.
Осындай жарақаттарда науқастың емін жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Динамикада бақылау
2. Госпитализация орнын анықтау
3. Науқастың жалпы жағдайын анықтау
4. Емдік алдын-алу шараларының жоспарын құру
5.+Жараны БХӨ, баланы нейрохирургиялық бөлімшеге жіберу
1028. Емханаға, мектептен 8-жасар баланы алып келді. Бала дене шынықтыру сабағында, спорттық снарядтан құлап, бетін жарақаттап алған. Мектептің медкабинетінің қызметкері баланы алып келді, бала есінен таңғанын, екі рет құсқанын айтты. Қарап тексергенде; бет аймағында сол жағынан диаметрі 3 см болатын қанталаған жара анықталды.
Балада жарақаттың қандай түрі дамыды?
1. Бас миының шайқалуы2. Бас миының шайқалуы, бет аймағының жарасы
3. Бас миының шайқалуы, сол жақ бет аймағының жарасы
4. Беттің жұмсақ тіңдерінің жыртылып-соғылған жарасы
5.+Қосарланған жарақат: бас миының шайқалуы, бет аймағының жарасы
1029. Жақ-бет аймағының қабылдау бөліміне, мектепте баспалдақтан құлаған 8-жасар баланы алып келді. Ауру анамнезінде, қысқа уақыт есінен таңғаны және бір рет құсқаны анықталды. Қарап тексергенде, иек аймағында жара анықталды, жара ашық және қанталайды.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Басмиының соққысы, жақтың сынығы
2. Жақтардың сынығы, бассүйек-ми жарақаты
3. Бассүйек-ми жарақаты, беттің жұмсақ тіңдерінің соққысы
4. Бет қаңқасының сүйектерінің сынығы. бассүйек-ми жарақаты
5.+Қосарланған жарақат: басмиының шайқалуы, иек аймағының жарасы
1030. Жақ-бет аймағының қабылдау бөліміне, мектепте баспалдақтан құлаған 8-жасар баланы алып келді. Ауру анамнезінде, қысқа уақыт есінен таңғаны және бір рет құсқаны анықталды. Қарап тексергенде, иек аймағында жара анықталды, жара ашық және қанталайды.
Төменде келтірілген ем тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Нейрохирург кеңесі, жараны БХӨ
2. Жараны БХӨ, невропатолог кеңесі
3. Жараны БХӨ, амбулаторлы бақылау
4.+Невропатолог кеңесі, жараны БХӨ, бақылау
5. Нейробөлімшеге госпитализациялау, хирурга-стоматолог бақылауы
1031. Емханаға, балабақшада бөренеден құлап бетін жаралаған 3-жасар баланы алып келді. Баланы алып келген бала бақша тәрбиешісі қысқа уақытқа есінен танғанын, құсқанын айтты. 3 жасқа дейінгі балаларда қосарланған жарақаттың НЕҒҰРЛЫМ жиі себебі не болып табылады?
1.+Биіктіктен құлау;
2. Үй жұмысы;3. Спортпен айналысу;
4. Жұдырық тию;
5. Бет күюі.
1032. Төменде аталғандардың барлығы балалар мен жасөспірімдердің қосарланған жарақатында шұғыл медициналық көмек каретасы дәрігерінің тактикасы, ТЕК БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫ:
1. Өмір көрсеткіштеріне байланысты көмек көрсету, транспортировка;
2.+Кешенді реабилитация жоспарын құру;
3. Невропатолог кеңесінің тағайындаулары;
4. Жарақат жағдайын анықтау;
5. Госпитализация орнын анықтау.
1033. Балаларда қосарланған жарақат кезінде беттің бірінші хирургиялық өңдеуін қандай уақытта жүргізген НЕҒҰЛЫМ ТИІМДІ?
1.+ Алғашқы 3 тәулікте;
2. Тек 1-ші тәулікте;
3. 2 тәулік ішінде;
4. 4-5 тәулік ішінде;
5. 6-7 тәулік ішінде.
1034. Бет әлпеті аймағының қосарланған жарақаттары кезінде бала ағзасының қандай анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері өзіндік клиникалық көріністерді, нақтамалау, емдеу күрделілігін және асқынулар туындауын НЕҒҰРЛЫМ дәл анықтайды?
1. Стеноздық асфиксия дамуына дейінгі жұмсақ тіндердің ісінуге бейімділігі;
2.+ Шок даму мүмкіндігі, бас миының жарақаты, қан кетуді нашар көтеру;
3. Бет әлпеті аймағы тіндерінің қанмен бай қамтамасыз етілуі;
4. Бет әлпеті аймағы тіндерінің нервпен бай қамтамасыз етілуі;
5. Өмірге маңызды аралас ағзалардың болуы.
1035. Бет әлпеті хирургиясының қабылдау бөліміне балалар бақшасында ағаштан құлап, бет жарақатын алған 5 жасар баланы әкелді. Баланы әкелген бала бақша тәрбиешісі есінен танбағанын, бірақ басының ауырғанын айтты. Қарап тексергенде: төменгі ерін аймағында көлемі 2,0х1,0 см жара бар, жара беті ашық, қанайды. Қандай емдеу әдісі НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
1.+Жараны БХӨ, невропатолог кеңесі;
2. Невропатолог кеңесі, жараны БХӨ;
3. Жараны БХӨ, дәрігер-стоматологта амбулаторлы бақылау;
4. Бет әлпеті бөлімшесіне госпитализациялау, невропатолог кеңесі;
5. Нейрохирургиялық бөлімшеге госпитализациялау, дәрігер-стоматолог кеңесі.
1036. Бет әлпеті хирургиясының қабылдау бөліміне балалар бақшасында ағаштан құлап, бет жарақатын алған 5 жасар баланы әкелді. Баланы әкелген бала бақша тәрбиешісі есінен танбағанын, бірақ басының ауырғанын айтты. Қарап тексергенде: төменгі ерін аймағында көлемі 2,0х1,0 см жара бар, жара беті ашық, қанайды. НЕҒҰРЛЫМ қандай маманның кеңесі қажет?
1. Нейрохирург
2. Невропатолог
3. Хирург-стоматолог
4. Аудандық педиатр
5.+Жақ-бет аймағының хирургі
1036. Спорт залында, бокстен жаттығу сабақтарында 12-жасар жасөспірім жарақат алған. Есінен таңбаған, басының ауырғанын айтты. Баланың жалпы жағдайы қанағаттандырарлық, психо эмоциональды жағдайы, негативті: бала шошынған, жылайды, қарап тексерілуден бас тартты. Қарап тексергенде: қасүсті аймағында оң жағында диаметрі 3,0 см болатын жара анықталды,жара ашық тұр, қанталайды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Неврологиялық бөлімшеге госпитализациялау
2. Жақ бет аймағы хирургиясына госпитализациялау
3. Ауруханада БХӨ жасау, аудандық педиатрдан кеңес алу
4. Неврапатолог кеңесі, амбулаторлы жағдайда БХӨ жасау
5.+Амбулаторлы жағдайда БХӨ жасау, невропатолог кеңесі
1037. Спорт залында, бокстен жаттығу сабақтарында 12-жасар жасөспірім жарақат алған. Есінен таңбаған, басының ауырғанын айтты. Баланың жалпы жағдайы қанағаттандырарлық, психо эмоциональды жағдайы, негативті: бала шошынған, жылайды, қарап тексерілуден бас тартты. Қарап тексергенде: қасүсті аймағында оң жағында диаметрі 3,0 см болатын жара анықталды,жара ашық тұр, қанталайды. Айналасындағы жұмсақ тіңдер ісінген.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жабық бассүйек-ми жарақаты, қасүсті аймағының оң жағындағы жыртылып-соғылған жарасы
2. Бас миының шайқалуы, қасүсті аймағының оң жағындағы жыртылып-соғылған жарасы
3. Бас миының шайқалуы, қасүсті аймағының оң жағындағы жыртылып-соғылған жарасы
4. Қасүсті аймағының оң жағындағы жыртылып-соғылған жарасы
5. Қасүсті аймағының соғылған жарасы
1038. 3 жасар бала, үйінде төсекте секіріп ойнап жүріп, жерге құлап жарақат алған. Анасының айтуы бойынша, жарақатты 3 сағат бұрын алған, бала есінен танбаған, бірақ екі рет құсқан, ауруханаға келген кезде басы ауырғанын айтқан. Қарап тексергенде: жоғарғы еріннің домбығуы, еріннің қызылжегісі және терісінде диаметрі 2,0х0,8 см болатын жара; ауыз қуысында 5.1, 5.2, 6.1 тістерінің бірінші дәрежелі қозғалғыштығы, тістер айналасындағы қызылиектің жыртылуы.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Басмиының соққысы, жоғарғы ерін жарасы, 5.1,5.2,5.3 тістерінің соққысы
2. Басмиының шайқалуы, жоғарғы ерін жарасы, 5.1,5.2,5.3 тістерінің соққысы
3. Жоғарғы еріннің жыртылып-соғылған жарасы, 5.1,5.2,5.3 тістерінің жартылай шығуы
4. Басмиының соққысы, жоғарғы ерін жарасы, 5.1,5.2,5.3 тістерінің жартылай шығуы
5.+Басмиының шайқалуы, жоғарғы еріннің жыртылып-соғылған жарасы, 5.1,5.2,5.3 тістерінің жартылай шығуы
1039. 3 жасар бала, үйінде төсекте секіріп ойнап жүріп, жерге құлап жарақат алған. Анасының айтуы бойынша, жарақатты 3 сағат бұрын алған, бала есінен танбаған, бірақ екі рет құсқан, ауруханаға келген кезде басы ауырғанын айтқан. Қарап тексергенде: жоғарғы еріннің домбығуы, еріннің қызылжегісі және терісінде диаметрі 2,0х0,8 см болатын жара; ауыз қуысында 5.1, 5.2, 6.1 тістерінің бірінші дәрежелі қозғалғыштығы, тістер айналасындағы қызылиектің жыртылуы.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Жоғарғы ерінді БХӨ, 5.1,5.2,5.3 тістерін шендеу, невропатолог кеңесі
2. Нейрохирургиялық бөлімшеге госпитализациялау, дәрігер-стоматолог кеңесі
3. Жақ-бет аймағы хирургиясына госпитализациялау, невропатолог кеңесі
4. Жоғарғы ерінді БХӨ, неврологиялық бөлімшеге госпитализациялау
5. Невропатолог кеңесі, 5.1,5.2,5.3 тістерін шендеу
1040. 3 сағат бұрын мұз айдынында коньки теуіп жүрген 15-жасар бала, иегімен мұзға құлап жарақат алған. Қысқа уақытқа есінен танған, содан соң құсқан. Қарап тексергенде, иек аймағында терінің көгеруі, СТЖБ оң жағынан пальпациялағанда және тістерін түйістіргенде ауру сезімі пайда болды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Иек аймағының жұмсақ тіңдерінің соғылуы, СТЖБ оң жағынан буын өсіндісінің сынуы
2. Иек аймағының гематомасы, төменгі жақтың оң жағында бұрышы аймағынан сынуы
3. Иек аймағының жұмсақ тіңдерінің соққысы, СТЖБ оң жағынан шығуы
4. Иек аймағының гематомасы, СТЖБ оң жағынан шығуы
5. Иек аймағының жұмсақ тіңдерінің соққысы
1041. Сағат бұрын мұз айдынында коньки теуіп жүрген 15-жасар бала, иегімен мұзға құлап жарақат алған. Қысқа уақытқа есінен танған, содан соң құсқан. Қарап тексергенде, иек аймағында терінің көгеруі, СТЖБ оң жағынан пальпациялағанда және тістерін түйістіргенде ауру сезімі пайда болды.
Қарап тексерудің қандай әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Панорамды рентгенография, Шулер бойынша рентгенография
2. Бүйір проекцияда рентгенография
3. Контрастты рентгенография
4. Панорамды рентгенография
5. Локальды рентгенография
№ 29 «Жоғарғы жақ сынықтарының клиникалық ағымы, нақтамасы және емінің принциптері».
1042. Жоғарғы жақ сынықтары, бассүйек-ми жарақаттарымен қосарланатын себебі:
1. Жоғарғы жақ – жұп сүйек
2. Жоғарғы жақ, орбитаның түбін түзеді
3. Жоғарғы жақта, жоғарғы жақ қуысы бар
4. Жоғарғы жақ, көздің төменгі қырын түзеді
5.+Жоғарғы жақ негізгі және маңдай сүйектерімен тігіс арқылы байланысқан
1043. Жоғарғы жақ сынығының жиі кездесетін механизмі
1. Шамадан тыс майысу
2.+Ығысып кетуі
3. Қысылуы
4. Бұралу
5. Үзілуі
1044. Жоғарғы жақ сүйегінің сынықтарын жиі ығыстыратын бұлшықет
1.+Медиальды қанат тәрізді
2. Латеральды қанат тәрізді
3. Меншікті шайнау
4. Мимикалық
5. Самай
1045. Жоғарғы тип бойынша, жоғарғы жақтың басқаша атауы:
1. Ле Фор II
2.+Суббазальды
3. Ле-Фор –Герен
4. Пирамидальды
5. Суборбитальды
1046. Ле Фор I бойынша жоғарғы жақтың басқаша атауы
1. Жоғарғы тип бойынша сынығы
2. Маңдай-жоғарғы жақ
3. Жақ-бет бөлінуі
4.+Аркотәрізді
5. Көлдеңен
1047. Орта тип бойынша, жоғарғы жақтың басқаша атауы:
1.+Бетсүйекжоғарғыжақтық
2. Бетсүйексамай бөлінуі
3. Бассүйек-жақ бөлінуі
4. Бассүйек-бет бөлінуі
5. Жақ-бет бөлінуі
1048. Балаларда, бассүйек-ми және жақ-бет аймағының қосарланған жарақатында науқасқа ем жүргізу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Динамикада бақылау
2. Госпитализация орнын анықтау
3. Науқастың жағдайының ауырлығын анықтау
4. Емдік алдын-алу шараларының жоспарын жасау
5.+Негізгі симптомокомплекске байланысты баланы госпитализациялау
1049. Клиникаға 10-жасар бала келді. Бала бір күн бұрын құлаған кезде бетін жарақаттап алған. 2.2 және 6.3 тістері тістеген кезде ауру сезімі пайда болатынына шағымданды, гиперемия анықталды, 1.1, 2.1, 2.2, 6.3 тістері аймағында қызылиектің ажырауы және 2.1, 2.2, 6.3 тістерінің қозғалғыштығына және ішке қарай ығысқаны анықталды. Негізгі сүйектің қанат тәрізді өсінділеріне басқан кезде, ауру сезімі жоқ.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлы нақтама?
1. Жоғарғы жақ сынығы
2.+2.1, 2.2, 6.3 тістерінің шығуы
3. 2.2, 6.3 тістерінің шегеленіп шығуы
4. 2.1, 2.2 тістерінің түбірлерінің сынығы
5. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сынығы
1050. Бассүйек-ми және жақ-бет аймағының қосарланған ақауы кезінде, балаға жедел жәрдем көрсетуде дәрігердің мақсаты:
1. Динамикада бақылау
2. Госпитализация орнын анықтау
3. Науқастың жағдайының ауырлығын анықтау
4. Емдік алдын-алу шараларының жоспарын жасау
5.+Науқастың жалпы жағдайының ауырлық дәрежесін, басымды симптомокомплексті анықтау және арнайы емдік мекемеге науқасты госпитализациялау
1051. Клиникаға 10-жасар бала келді. Бала бір күн бұрын құлаған кезде бетін жарақаттап алған. 2.2 және 6.3 тістері тістеген кезде ауру сезімі пайда болатынына шағымданды, гиперемия анықталды, 1.1, 2.1, 2.2, 6.3 тістері аймағында қызылиектің ажырауы және 2.1, 2.2, 6.3 тістерінің қозғалғыштығына және ішке қарай ығысқаны анықталды. Негізгі сүйектің қанат тәрізді өсінділеріне басқан кезде, ауру сезімі жоқ.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақтың сынуы
2.+2.1, 2.2, 6.3 тістерінің шығуы
3. 2.2, 6.3 тістерінің шегеленіп шығуы
4. 2.1, 2.2 тістерінің түбірлерінің сынығы
5. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сынығы
1052. Ле ФОР-I жоғарғы жақ сынықтарына төменде келтірілген белгілердің барлығы сәйкес келеді ТЕК біреуінен басқасы
1.+Көздің қосарланып көруі
2. Мұрын қуысының қанталауы
3. Тістерін түйістіргенде ауру сезімі
4. Альвеолды өсінділерінің қозғалғыштығы
5. Ауыз қуысы шырышты қабатының жыртылуы
1053. 5-жасар балада алдыңғы бөлікте жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сынуы анықталды.
Ем тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ рациональды ем?
1. Остеосинтез ,
2. Иектік таңба
3. Лигатуралы байлам
4. Екі жақтық шендеуіш
5.+Пластмассадан жасалған шендеуіш
1054. Жақ-бет аймағы хирургиялық бөліміне 12-жасар баланы алып келді. Бала бір күн бұрын велосипедтен құлап, алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Шағымы; 2.1,2.2 тістері аймағында тістеген кезде ауру сезіміне. Қарап тексергенде; 2.1, 2.2 тістері аймағында қызылиектің жыртылуы және гиперемиясы анықталды, 2.1, 2.2. тістерінің қозғалғыштығы және ішке қарай ығысуы анықталды.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақтың сынуы
2.+2.1, 2.2 тістерінің шығуы,
3. 2.2, 6.3 тістері шегеленіп шығуы
4. 2.1, 2.2 тістерінің түбірлерінің сынуы
5. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сынығы
1055. Жоғарғы жақ ФОР-Герен бойынша сынған кезде, төменде келтірілген белгілердің барлығы сәйкес келеді, ТЕК біреуінен басқасы
1.+Көздің диплопиясы
2. Мұрын қуысынан қан ағу
3. Тістер түйіскен кезде, ауру сезімі
4. Альвеолды өсіндінің қозғалғыштығы
5. Ауыз қуысы шырышты қабатының жыртылуы
1056. Емханаға, балабақшада құлап қалған 5-жасар баланы алып келді. Бала есінен таңбады. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы, жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінде ауру сезімін анықтады, 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістер аймағында шырышты қабаттың жыртылуын және қанталауын анықтады.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінде альвеолярлы өсіндінің сынығы
2. 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістер аймағында шырышты қабаттың жыртылған жарасы
3. 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістердің соғылуы, шырышты қабат жарасы
4. Төмпешік бойынша жоғарғы жақтың сынығы
5. Жоғарғы жақтың сынығы
1057. Емханаға, балабақшада балалар сырғанағынан құлаған 5-жасар баланы алып келді. Бала есінен танбаған. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінде альвеолярлы өсіндіде ауру сезімін анықтады, 5.1,5.2, 6.1,6.2. тістерінің аймағындағы қызылиектің жыртылуы және қанталауы анықталды
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Таңба қою, ауыз қуысын БХӨ
2. Екіжақты шендеуіш, ауыз қуысын БХӨ
3. Сымды шендеуішпен фиксациялау, антисептикалық өңдеу
4. Пластмассалы шендеуіш, диета, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу
5.+Альвеола өсіндісінің фрагменттерін фиксациялау, диета, антисептикалық өңдеу
1058. Емханаға, балабақшада құлап қалған 5-жасар баланы алып келді. Бала есінен таңбады. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы, жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінде ауру сезімін анықтады, 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістер аймағында шырышты қабаттың жыртылуын және қанталауын анықтады.
Төменде келтірілген болжам нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінде альвеолярлы өсіндінің сынығы
2. 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістер аймағында шырышты қабаттың жыртылған жарасы
3. 5.1,5.2, 6.1,6.2 тістердің соғылуы, шырышты қабат жарасы
4. Төмпешік бойынша жоғарғы жақтың сынығы
5. Жоғарғы жақтың сынығы
1059. 5 жасар бала, әткеншектен құлап, алдыңғы тістерін жарақаттаған. Келесі күні, ауыз ашқан кезде 5.1,5.2,5.3 тістерінің аймағында ауру сезімі болды, жоғарғы еріннің тіңдерінің, мұрын ерін қатпарының оң жағынан домбығуы, жоғарыда көрсетілген тістері аймағында өтпелі қатпардың тегістелуін байқаған. Қарап тексергенде: 5.1, 5.2 тістері қозғалмалы (II-дәрежелі), тістерін түйістіргенде тістемнің бұзылуы және ауру сезімі анықталды, пальпаторлы, жоғарғы жақтың алдыңғы жағының альвеолярлы өсіндісінің қозғалғыштығы анықталды
Қандай қосымша зерттеу әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Шуллер бойынша рентгенография
2.+Панорамды рентгенография
3. Локальды рентгенография
4. Рентгенологиялық
5. ЭОД
1060. Балалар жақ-бет аймағының клиникасына, бір күн бұрын құлап, бетін жарақаттап алған 9-жасар баланы алып келді. 1.2 және 5.3 тістерінің аймағында тістеген кезде ауру сезімге шағымданды, 1.1, 1.2, 5.3, 2.1 тістері аймағында қызылиектің ажырауы және гиперемиясы, 1.1, 1.2, 5.3. тістерінің қозғалғыштығы және ішке қарай ығысуы анықталды. Негізгі сүйектің қанат тәрізді өсінділерінің ілмектеріне басқан кезде, ауру сезімі жоқ.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1.1, 1.2 тістерін иммобилизациялау, репозициялау
2.+1.1, 1.2 тістерін репозициялау, шендеу
3. 1.1, 1.2 тістерін уақытша шендеу
4. 1.1, 1.2 тістерін репозициялау
5. Остеосинтез
1061. Балалар жақ-бет аймағының клиникасына, бір күн бұрын құлап, бетін жарақаттап алған 9-жасар баланы алып келді. 1.2 және 5.3 тістерінің аймағында тістеген кезде ауру сезімге шағымданды, 1.1, 1.2, 5.3, 2.1 тістері аймағында қызылиектің ажырауы және гиперемиясы, 1.1, 1.2, 5.3. тістерінің қозғалғыштығы және ішке қарай ығысуы анықталды
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы жақтың сынуы
2.+1.1, 1.2, 5.3 тістерінің шығуы
3. 1.2, 5.3 тістерінің шегеленіп шығуы
4. 1.1, 1.2 тістерінің түбірлерінің сынуы
5. Жоғарғы жақтың альвеолярлы өсіндісінің сынығы
1062. Емханаға 15-жасар баланы алып келді. Бала 2 күн бұрын, спорт снарядынан құлап, бетін жарақаттап алды. Жоғарғы алдыңғы тістерінің аймағында тістеген кезде ауру сезіміне шағымданды. Қарап тексергенде, 1.1, 1.2 тістері аймағында қызылиектің жыртылуы және гиперемиясы, 2.1, 2.2 тістерінің қозғалғыштығы және ішке қарай ығысуы анықталды
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақтың альвеолярлы өсіндісінің сынығы
2.+1.1, 1.2 тістерінің толық емес шығуы
3. 1.2, 5.3 тістерінің шегеленіп шығуы
4. 1.2, 5.3 тістерінің соққысы
5. Жоғарғы жақтың сынығы
1063. Емханаға, балабақшадан 4-жасар баланы тәрбиеші алып келді. Бала ойын барысында балалар сырғанағынан құлап жарақат алған. Есінен танбаған. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы, жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің алдыңғы бөлігінде ауру сезімі, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. тістері аймағында қызылиектің жыртылуы және қанталауы анықталды.
Төменде келтірілген болжам нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің алдыңғы бөлімінің сынуы
2. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 тістерінің аймағында қызылиектің жыртылған жарасы
3. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 тістерінің соққысы, қызылиектің жарасы
4. Төменгі жақтың иек бөлігінің сынығы
5. Төменгі жақтың сынығы
1064. Емханаға, балабақшадан 4-жасар баланы тәрбиеші алып келді. Бала ойын барысында балалар сырғанағынан құлап жарақат алған. Есінен танбаған Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы, жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің алдыңғы бөлігінде 7.1, 7.2, 8.1, 8.2. тістерінің аймағында қызылиектің жыртылуы және қанталауы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Таңба қою, ауыз қуысын БХӨ
2. Екіжақты шендеуіш, ауыз қуысын БХӨ
3. Сымнан жасалған шендеуішпен фиксациялау, антисептикалық өңдеу
4. Пластмассадан жасалған шендеуіш, диета, ауыз қуысын антисептикалық өңдеу
5.+Альвеолды өсіндісінің фрагменттерін фиксациялау, диета, антисептикалық өңдеу
1065. Уақытша тістемде тістерді және альвеолды өсіндісін фиксациялаудың қандай әдісі НЕҒҰРЛЫМ рациональды?
1. Иектік таңба
2. Лигатурлы өрім
3. Екіжақты шендеуіш
4. Пластмассадан жасалған шендеуіш
5.+Композициялық материалдан жасалған шендеуіш
1066. Жоғарғы жақтың сынуының негізгі белгісі:
1. Бастың ауруы
2. Мұрыннан қан ағу
3. Төменгі жақтың патологиялық қозғалғыштығы
4. Альвеолды өсінідісінің қызылиегінің жыртылуы
5.+Жоғарғы жақ сүйектерінің патологиялық қозғалғыштығы
1067. Жоғарғы жақтың Фор I бойынша сынығының синонимі:
1. Суббазальды
2. Бассүйек-бет
3. Суборбитальды
4. Субментальды сынық
5.+Альвеолды өсіндінің үзілуі
1068.Бассүйек негізінің сынығының негізгі белгісі
1.+Ликворея
2. Мұрыннан қан ағу
3. Сыртқы есту түтігінен қан ағу
4. Төменгі жақтың патологиялық қозғалғыштығы
5. Жоғарғы жақтың патологиялық қозғалғыштығы
1069. Емханаға, балабақшадан балалар сырғанағынан құлап жарақат алған 5-жасар баланы алып келді. Бала есінен танбаған. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің алдыңғы бөлігінде ауру сезімін, 5.1,5.2, 6.1,6.2. тістерінің аймағында қызылиектің жыртылуын және қанталауын анықтады.
Қандай қосымша зерттеу әдісін жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Бүйір проекцияда рентгенологиялық
2. Шуллер бойынша рентгенологиялық
3. Парма бойынша рентгенологиялық
4. Локальды рентгенологический
5.+Рентгенологиялық панорамды
1070. Жақ-бет аймағы хирургиялық бөлімшесіне, бір күн бұрын велосипедтен құлаған 12-жасар баланы алып келді. Шағымы; 2.1,2.2 тістерінің аймағында тістеген кезде ауру сезіміне.Қарап тексергенде: 2.1, 2.2 тістерінің аймағында қызылиектің жыртылуы және гиперемиясы және 2.1, 2.2 тістерінің қозғалғыштығы және ішке қарай ығысуы анықталды. Негізгі сүйектің қанат тәрізді өсіндісінің ілмектеріне басқан кезде ауру сезімі жоқ.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Бақылау, диета
2. Шендеу, бақылау
3. Остеосинтез, фиксация
4.+Иммобилизация, фиксация
5. Репозиция, иммобилизация
1071. Емханаға, балабақшадан 4-жасар баланы тәрбиеші алып келді. Бала ойын барысында балалар сырғанағынан құлап жарақат алған. Есінен танбаған. Қарап тексергенде, дәрігер пальпаторлы, жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің алдыңғы бөлігінде ауру сезімі, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. тістері аймағында қызылиектің жыртылуы және қанталауы анықталды.
Қандай асқыну дамуы мүмкін?
1.+1.1,1.2,2.1,2.2 тістерінің жарып шығу мерзімдерінің бұзылуы
2. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 тістер түбірлерінің сорылуының бұзылуы
3. 1.1,1.2,2.1,2.2 тістерінің дистопиясы
4. Тіс қатарының тістемінің бұзылуы
5. Прогнатиялық тістем
№ 30 «Төменгі жақ сынықтарының клиникалық ағымының, нақтамасының, ем принциптерінің ерекшелігі».
1072. 4-жасар бала жылқының тұяғымен бетінен соққы алған. Жалпы жағдайы орта дәрежедегі ауырлықта, бір рет құсқан, бала адекватты, гемодинамикасы тұрақты. Қабылдау бөлімінің дәрігері, жабық бассүйек-ми жарақатын, төменгі жақтың ашық екі жақты сынығын нақтамалады.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Төменгі жаққа остеосинтез жасау
2. Сынықтарды иммобилизациялау, амбулаторлы бақылау
3. Жақ-бет аймағы бөлімінде госпитализациялау және емдеу
4.+Сынықтарды иммобилизациялау, невропатолог кеңесі
5. Сынықтарды репозициялау, педиатрдан және невропатолог кеңесі
1073. Клиникадан, төменгі жақтың екі жағынан буын өсіндісі аймағында сынығы бар 6-жасар баланы емдеп шығарды.
Реабилитациялық шаралардың НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын ұзақтық мерзімі
1. Сынықтардың консолидациясына дейін
2.+Кәмелеттік жасқа толғанға дейін
3. Тұрақты тістем қалыптаспай тұрып
4. 1 жыл ішінде
5. 2 жыл ішінде
1074. Спорт мектебінде, 10-жасар бала жаттығу сабақтарында иегінен соққы алды. Бір күннен кейін клиникаға келді: төменгі жақ аймағында ауру сезімі анықталды, ауру сезімі ас қабылдағанда, сөйлегенде күшее түседі. Қарап тексергенде: құлақмаңы аймағының оң жағында жұмсақ тіңдердің домбығуы, пальпацияда, құлақ қалқаны аймағында ауру сезімі анықталды, төменгі жақ қозғалысы шектелген.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Төменгі жақтың оң жағынан буын өсіндісінің мойнының сынуы
2. Төменгі жақ бұрышының оң жағынан сынуы
3. Төменгі жақ бұтағының оң жағынан сынуы
4. Төменгі жақ денесінің оң жағынан сынуы
5. Төменгі жақтың иек аймағынан сынуы
1075. 12-жасар бала ағаштан құлап, бетін жарақаттап алған. Есінен таңды, лоқсыды. Жалпы жағдайы орта дәрежедегі ауырлықты, бала адекватты, гемодинамикасы тұрақты. Қабылдау бөлімінің дәрігері, төменгі жақтың екі жақты ашық бассүйек-ми жарақат нақтамалады.
Науқасқа ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Төменгі жаққа остеосинтез операциясын жасау
2.+Сынықтарды иммобилизациялау, нейрохирург кеңесі.
3. Сынықтарды иммобилизациялау, амбулаторлы бақылау
4. Сынықтарды репозициялау, педиатр және невропатологтан кеңес алу
5. Баланы жақ-бет аймағы хирургиясына госпитализациялау және емдеу
1076. Спорт мектебінде, 10-жасар бала жаттығу сабақтарында иегінен соққы алды. Бір күннен кейін клиникаға келді: төменгі жақ аймағында ауру сезімі анықталды, ауру сезімі ас қабылдағанда, сөйлегенде күшее түседі. Қарап тексергенде: құлақмаңы аймағының оң жағында жұмсақ тіңдердің домбығуы, пальпацияда буын аймағының оң жағында ауру сезімі анықталды, төменгі жақ қозғалысы шектелген.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Төменгі жақтың буын өсіндісінің оң жағынан мойынынан сынуы
2. Төменгі жақ бұрышының оң жағынан сынуы
3. Төменгі жақ бұтағының оң жағынан сынуы
4 Төменгі жақ денесінің оң жағынан сынуы
5. Төменгі жақтың иек аймағынан сынуы
1077. Клиникадан, төменгі жақтың екі жағынан буын өсіндісі аймағында сынығымен емделіп,6-жасар бала шығарылды. Ем аралас әдіспен жасалды, кезеңмен остеосинтезді қолданумен өтті.
Реабилитациялық шаралардың НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын ұзақтық мерзімі?
1. Сынықтардың консолидациясына дейін
2.+Кәмелеттік жасқа толғанға дейін
3. Тұрақты тістем қалыптаспай тұрып
4. 1 жыл ішінде
5. 2 жыл ішінде
1078. Емханаға 5 жасар бала,төменгі тістері аймағында ауру сезімге шағымданып келді. Анамнезде, ата-анасы баланың иегімен және алдыңғы тістерімен құлағанын айтты. Қарап тексергенде, 7.1, 8.1 тістері интактты, II дәрежеде қозғалмалы, осы тістер аймағында өтпелі қатпар тегістелген; тістемнің бұзылуы анықталды, пальпаторлы-иек аймағында төменгі жақ қыры бойынша баспалдақ симптомы анықталды. Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Төменгі жақтың алдыңғы бөлігінің ығысумен сынуы
2. Төменгі жақтың буын өсінділерінің сынығы
3. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 тістерінің соққысы
4. Төменгі жақтың соққысы
5. Төменгі жақтың шығуы
1079. Емханаға 5 жасар бала,төменгі тістері аймағында ауру сезімге шағымданып келді. Анамнезде, ата-анасы баланың иегімен және алдыңғы тістерімен құлағанын айтты. Қарап тексергенде, 7.1, 8.1 тістері интактты, II дәрежеде қозғалмалы, осы тістер аймағында өтпелі қатпар тегістелген; тістемнің бұзылуы анықталды, пальпаторлы-иек аймағында төменгі жақ қыры бойынша баспалдақ симптомы анықталды..
Қандай қосымша зерттеу әдістерін жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Компьютерлі томография
2. Рентгенологиялық зерттеу
3.+Панорамды рентгенография
4. Контрастты рентгенография
5. 7.1,8.1 тістер аймағында локальды рентгенография
1080. 9 жасар бала биіктен құлап, емханаға жағының оң жаққа ығысып кетуіне, оң жақ СТЖБ аймағында ауру сезіміне шағымданып келді. Обьективті: оң жақ құлақ маңы аймағының жұмсақ тіңдерінің домбығуына байланысты бет асимметриясы, пальпацияда ауру сезімі бар. Ауыз ашылуы ауру сезіммен.
Қандай қосымша зерттеу әдістері НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Мұрын-иек бағытында бассүйек рентгенографиясыжәне төменгі жақтың бүйір проекциясының рентгенографиясы
2. Мұрын-маңдай бағытында бірге бассүйек рентгенографиясы жәнетөменгі жақтың бүйір проекциясының рентгенографиясы
3. Аксиальды бағытта бассүйек рентгенографиясы жәнетөменгі жақтың бүйір проекциясының рентгенографиясы
4. Парма бойынша төменгі жақ рентгенографиясы және мұрын-иек бағытында төменгі жақ рентгенографиясы
5.+Ортопантомограмма және Шулер бойынша төменгі жақ рентгенографиясы
1081. 4 жасар бала, иегімен және төменгі тістерімен соғылып қалды, келесі күні 7.1,7.2,8.1,8.2. тістері аймағында ауру сезімі пайда болды. Қарап тексергенде: иек аймағының домбығуы, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 тістері II-дәрежелі қозғалмалы; тістемнің бұзылуы анықталды, шырышты қабаттың жыртылуы; пальпаторлы – иек аймағында төменгі жақ денесінің қыры бойынша баспалдақ белгісі бар. Дене қызуы 37,8°С.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Төменгі жақтың соғылуы
2. Төменгі жақтың шығуы
3. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 тістерінің соғылуы
4. Төменгі жақтың буын өсінділерінің сынығы
5.+Төменгі жақтың алдыңғы бөлігінің ығысумен сынуы
1082. 5 жасар бала, иегімен және төменгі тістерімен соғылып қалды, келесі күні 7.1,7.2,8.1,8.2. тістері аймағында ауру сезімі пайда болды.Қарап тексергенде: иек тіңдерінің домбығуы,осы тістер аймағында өтпелі қатпар тегістелген; 7.1,8.1 II-дәрежелі қозғалмалы, тістемнің бұзылуы, пальпаторлы – иек аймағында төменгі жақ денесінің қыры бойынша баспалдақ белгісі анықталды.
Қандай қосымша зерттеу әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы
1.+Панорамды рентгенография
2. 7.1,7.2,8.1,8.2 тістері аймағында рентгенография
3. Бүйір проекцияда төменгі жақ рентгенографиясы
4. Мұрын-иек бағытында бассүйек рентгенографиясы
5. Төменгі жақтың иек аймағының рентгенографиясы
1083. 9 жасар бала биіктен құлап, емханаға жағының оң жаққа ығысып кетуіне, оң жақ СТЖБ аймағында ауру сезіміне шағымданып келді Обьективті: оң жақ құлақ маңы аймағының жұмсақ тіңдерінің домбығуына байланысты бет асимметриясы, пальпацияда ауру сезімі бар. Ауыз ашылуы ауру сезіммен.
Қандай қосымша зерттеу әдістері НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Бассүйек рентгенографиясы және төменгі жақтың бүйір проекциясында рентгенографиясы
2. Аксиальды бағытта бассүйек және төменгі жақ рентгенографиясы
3. Мұрын-маңдай бағытында бассүйек және төменгі жақ рентгенографиясы
4.+Ортопантомограмма және Шуллер бойынша төменгі жақ рентгенографиясы
5. Парма бойынша төменгі жақ рентгенографиясы және бассүйектің бүйір проекциясындағы рентгенографиясы
1084. Клиникадан, төменгі жақтың екі жағынан буын өсіндісі аймағында сынығымен емделіп,6-жасар бала шығарылды. Реабилитациялық шаралардың жоспары жоспарланды.
Реабилитациялық кезеңді, қай кезеңде жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Тұрақты тістем қалыптаспай тұрып
2.+Кәмелеттік жасқа толғанға дейін
3. Сынықтардың консолидациясына дейін
4. 1 жыл ішінде
5. 2 жыл ішінде
1085. Спорт мектебінде 10-жасар бала жаттығу сабақтарында иегінен соққы алды. Бір күннен кейін клиникаға келді: төменгі жақ аймағында ауру сезімі анықталды, ауру сезімі ас қабылдағанда, сөйлегенде күшее түседі. Қарап тексергенде: құлақмаңы аймағының оң жағында жұмсақ тіңдердің домбығуы, пальпацияда буын аймағының оң жағында ауру сезімі анықталды, төменгі жақ қозғалысы шектелген.
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлы нақтама?
1. Төменгі жақтың иек аймағынан сынуы
2 Төменгі жақ денесінің оң жағынан сынуы
3. Төменгі жақ бұтағының оң жағынан сынуы
4. Төменгі жақ бұрышының оң жағынан сынуы
5.+Төменгі жақтың буын өсіндісінің сол жағынан мойынынан сынуы.
1086. Екі сағат бұрын, 7-жасар бала ағаштан құлаған, сүйек қаңқасының көптеген сынықтары бойынша, жабық бассүйек ми жарақаты бойынша реанимациялық бөлімшеде жатыр. Консультант – жақ-бет аймағының хирургі – төменгі жақтың бұрышы аймағынан ығысқан сынықты, жартылай және толық тістердің шығуын анықтады.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Таңба қою және шендеу
2. Екі жақты шендеуіш салу және қабынуға қарсы терапия
3.+Критикалық жағдайдан шыққаннан кейін остеосинтез операциясы
4. Жарақаттан кейін бірінші 6 сағатта остеосинтез операциясын жасау
5. Критикалық жағдайдан шыққаннан кейін, екі жақтық шендеуіш орнату
1087. 3 жасқа дейінгі балаларда төменгі жақтың қандай анатомиялық бөліктері НЕҒҰРЛЫМ жиі сыныққа шалдығады?
1. Денесі
2. Бұтағы
3. Бұрышы
4.+Буын өсіндісі
5. Альвеолды өсінді
1088. Балаларда, төменгі жақ денесінің сынығы кезінде, сынықтар ығыспаған кезде ем әдістерінің ішінде НЕҒҰРЛЫМ оптимальды әдісі:
1.+Біржақты шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
2. Екіжақты шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
3. Сынықтарды шина-каппамен иммобилизациялау
4. Айви бойынша жақаралық лигатурамен байлау
5. Иектік таңба
1089. 13-14 жас аралығындағы балада, 4.5, 4.6 тістер аймағында төменгі жақ денесінің сынықтары ығысқан сынығы кезінде, репозиция және иммобилизацияның НЕҒҰРЛЫМ нәтижелі әдісі?
1. Ілінетін ілмегі бар және жақаралық тартпасы бар екі жақты шендеуіш
2. 8-тәрізді лигатуралы байлам+ шендеуіш
3. Біржақты тегіс шендеуіш
4. Шендеуіш-каппа
5.+Остеосинтез
1090. Балаларда және жасөспірімдерде буын өсіндісіне остеосинтез жасаудың қандай тәсілі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Титаннан жасалған минипластина
2. Металды біз
3. Сымды тігіс
4. Кетгут тігісі
5. Жібек тігісі
1091. Жақ-бет аймағының қабылдау бөліміне, атқа жақын келіп, аттың тұяғымен бетінен жарақат алған 6-жасар баланы алып келді. Бала қысқа уақыт есінен танған, екі рет құсқан. Баланың жалпы жағдайы орта дәрежелі ауырлықта, бала адекватты, гемодинамикасы тұрақты. Қарап тексергенде, төменгі жақ аймағында терінің қанауы, пальпация кезінде төменгі жақ денесінің сол жағында баспалдақ симптомы, тістемі бұзылғаны анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Бассүйек-ми жарақаты, төменгі жақ соққысы
2. Жабық бассүйек-ми жарақаты, төменгі жақ сынығы
3.+Бас миының шайқалуы, төменгі жақ денесінің ашық жарақаты
4. Бас миының соққысы, төменгі жақ альвеолды өсіндісінің сынығы
5. Бас миының шайқалуы, төменгі жақ альвеолды өсіндісінің сынығы
1092. Төменгі жақтың ашық екі жақты жарақаты кезінде, науқасқа ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Жақты тарту
2. Төменгі жақ остеосинтезі
3. Сынықтарды репозициялау, иектік таңба
4.+Екі жақты шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
5. Біржақты шендеуіш-скобамен сынықтарды иммобилизациялау
1093. Спорт мектебінде, жаттығу сабақтарында 14-жасар бала иегінен соқы алған. 2 күннен кейін, клиникаға төменгі жақ аймағының ауру сезіміне, ас қабылдағанда, сөйлеген кезде күшее түседі. Қарап тексергенде: құлақ маңы шайнау аймағында жұмсақ тіңдердің домбығуы, пальпация кезінде, құлақ қалқаны аймағындағы ауру сезімі, самай төменгі жақ буынының сол жағында қимылы шектелген.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Төменгі жақтың иек аймағында сынуы
2. Төменгі жақ денесінің сол жағынан сынуы
3. Төменгі жақ бұтағының сол жағынан сынуы
4. Төменгі жақтың сол жағынан бұрышының сынуы
5.+Төменгі жақтың буын өсіндісінің сол жағынан сынуы
1094. Емханаға 5-жасар баланы алып келді. Бала төменгі тістері аймағында ауру сезіміне шағымданып келді. Анамнезден, ата-анасы, төсектің бұрышына төменгі тістерімен және иегімен сүрініп, құлағанын айтты. Қарап тексергенде: 7.1, 8.1 тістері интактты, II-дәрежелі қозғалмалы , осы тістер аймағында өтпелі қатпар тегістелген, тістемнің бұзылуы анықталды, пальпаторлы – иек аймағында төменгі жақ денесінің қыры бойынша баспалдақ симптомы анықталды.
Қандай зерттеу әдістерін жүргізген НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. МРТ
2. Компьютерлі томография
3.+Панорамды рентгенография
4. Контрастты рентгенография
5. 7.1,8.1 тістер аймағында рентгенография
1095. Емханаға 9-жасар баланы алып келді. Бала 3-метр биіктіктен құлаған, жағының оң жаққа ығысуына, самай төменгі жақ буынындағы ауру сезіміне шағымданды. Қарап тексергенде, құлақ маңы аймағының оң жағындағы жұмсақ тіңдердің домбығуы салдарынан бет әлпеті асимметриясы анықталды, пальпацияда ауру сезімі бар. Ауызын ашуы ауру сезіммен.
Какие дополнительные методы исследования НАИБОЛЕЕ целесообразны?
1.+Ортопантомограмма және төменгі жақтың Шуллер бойынша және рентгенографиясы
2. Бассүйек және төменгі жақтың бүйір проекцияда рентгенографиясы
3. Мұрын-маңдай бағытында бассүйек рентгенографиясы
4. Парма бойынша төменгі жақтың рентгенографиясы
5. Аксиальды бағытта бассүйек рентгенографиясы
1096. Балабақшада ойын барысында 5-жасар бала иегімен және төменгі тістерімен құлаған. Келесі күні 7.1,8.1 тістері аймағында ауру сезімі пайда болған. Қарап тексергенде: иек тіңдерінің домбығуы, жоғарыда көрсетілген тістер аймағында өтпелі қатпардың тегістелуі. 7.1,8.1 тістері II-дәрежелі қозғалмалы; тістемнің бұзылуы, пальпаторлы – иек аймағында төменгі жақ денесінің қыры бойынша баспалдақ симптомы анықталды.
Қандай алғашқы нақтама НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі жақ соққысы
2. Альвеолды өсіндінің сынуы
3. 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 тістерінің соққысы
4. Төменгі жақтың буын өсіндісінің сынығы
5.+Төменгі жақтың алдыңғы бөлігінің ығысуымен сынуы
1097. Балабақшада ойын барысында 5-жасар бала иегімен және төменгі тістерімен құлаған. Келесі күні 7.1,8.1 тістері аймағында ауру сезімі пайда болған. Қарап тексергенде: иек тіңдерінің домбығуы, жоғарыда көрсетілген тістер аймағында өтпелі қатпардың тегістелуі. 7.1,8.1 тістері II-дәрежелі қозғалмалы; тістемнің бұзылуы, пальпаторлы – иек аймағында төменгі жақ денесінің қыры бойынша баспалдақ симптомы анықталды.
Қандай зерттеу әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі жақтың бүйір проекциядағы рентгенографиясы
2. Төменгі жақ альвеолды өсіндісінің рентгенографиясы
3. Жақтың 7.1,8.1 тістері аймағында рентгенографиясы
4. Төменгі жақтың иек аймағында рентгенографиясы
5.+Панорамды рентгенография
1098. Бет әлпеті хирургиясының клиникасында 6 жастағы бала төменгі жақсүйектегі буын өсіндісінің екі жақты жарақаты бойынша емделген. Реабилитациялық шаралар жоспары құрылды.
Реабилитациялық кезеңді қай кезде жүргізген НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Тұрақты тістемнің толық қалыптасуына дейін;
2. Сынықтар консолидациясының аяқталуына дейін;
3.+Кәмелеттік жасқа толғанға дейін;
4. Жарты жыл ішінде;
5. 1 жыл ішінде.
1099. Спорт мектебінде, 15-жасар бала жаттығу сабақтарында қарсыласынан иегінен соққы алды. Жарты күн өткен соң, кейін клиникаға келді: төменгі жақ аймағында ауру сезімі анықталды, ауру сезімі ас қабылдағанда, сөйлегенде күшее түседі. Қарап тексергенде: құлақмаңы аймағының оң жағында жұмсақ тіңдердің домбығуы, пальпацияда, құлақ қалқаны аймағында ауру сезімі анықталды, төменгі жақ қозғалысы шектелген.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі жақтың иек аймағында сынуы
2. Төменгі жақ денесінің сол жағынан сынуы
3. Төменгі жақ бұтағының сол жағынан сынуы
4. Төменгі жақ бұрышының сол жағынан сынуы
5.+Төменгі жақтың сол жағынан буын өсіндісінің мойынының сынуы
1100. Балаларда төменгі жақ денесінің ығысусыз сынығы кезінде, НЕҒҰРЛЫМ оптимальды ем әдістері:
1.+Біржақты шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
2. Екіжақты шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
3. Пластмассалы шендеуішпен сынықтарды иммобилизациялау
4. Айви бойынша лигатурамен жақаралық байлам
5. Иектік таңба
1101. Балаларда және жасөспірімдерде буын өсіндісіне остеосинтез жасағанда НЕҒҰРЛЫМ қолайлы әдіс
1. Металлды біз
2. Жылқы қылы
3. Магниелі стержнь
4. Титанды пластина
5.+Титаннан жасалған минипластина
№ 31 «Ерін және тілдің қысқа үзбелерінің оперативті емінің көрсеткіштері және ерекшеліктері. Ауыз қуысының таяз кіреберісінің және ауыз қуысы шырышты қабатының ақаулары кезінде пластикалық операциялардың әдістері».
1102. Қандай жас көрсеткіштері тіл жүгеншесін ұзартудың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы уақытына жатады?
1. Шайнау функциясының қалыптасуының басы
2. Сүт тістемнің қалыптасуының аяқталуы
3.+Өмірдің бірінші күндері және айлары
4. Тұрақты тістердің жарып шығу кезі
5. Туылғаннан кейін 5-6 айдан кейін
1103. Тіл жүгеншесін бала өмірінің бірінші күндерінде ұзартуға көрсеткіш:
1. Ретрогениямен бірге қысқа жүгенше
2.+Сору функциясының бұзылысы
3. Тілінің қысқа жүгеншесі
4. Баланың мазасыздануы
5. Салмақты аз қосуда
1104. 7-жасар баланы дәрігер ортодонт, ауыз қуысының таяз кіреберісі бойынша оперативті емге жолдама берді.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ортодонтиялық аппарат жасау
2.+Вестибулопластика, ортодонтиялық ем
3. Логопедте миогимнастика жаттығулары
4. Ауыз қуысы кіреберісінің тіңдерінің мануальды массажы
5. Ауыз қуысы кіреберісін қалыптандырғыш аппаратпен тереңдету
1105. Ауыз қуысының таяз кіреберісі кезінде, қандай жас аралағында вестибулопластиканы жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 2-жасқа дейін
2. 12-15 жас
3. 9-12 жас
4.+7-9 жас
5. 2-6 жас
1106. Жақ-бет аймағының қандай туа пайда болған ақауларында бала өмірінің бірінші айларында оперативті ем жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы ерін жүгеншесінің төмен бекінуі
2. Қатты таңдайдың жырығы
3.+Тілдің қысқа жүгеншесі
4. Жоғарғы ерін жырығы
5. Мұрын ақауы
1107. Профилактикалық қарап тексеру кезінде, 9-жасар балада жоғарғы ерін жүгеншесінің төмен бекінуі анықталды. Жоғарғы жақ орталық күрек тістердің арасында диастема анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Рентенологиялық зерттеу жүргізу, френулопластика
2. Белсенді шарасыз өзіндік қалпына келу бола алады
3. Френулотомия операциясын жүргізу
4. Ортодонтиялық ем тағайындау
5. 1,5-2 жыл баланы бақылау
1108. Профилактикалық қарап тексеру кезінде, 10-жасар балада төменгі күрек тістерінің мойын бөліктерінің жалаңаштануы анықталды. Температуралық тітіркендіргіштерге жоғары сезімталдығы,қызылиектің қанағыштығы анықталды. Қызылиек қырынан, өтпелі қатпарға дейін аралық 4 мм. Жоғарыда көрсетілген клиникалық көрініс қандай ауруға тән?
1. Төменгі ерін жүгеншесінің төмен бекінуі
2. Катаральды қызылиек қабынуы
3.+Атрофиялық қызылиек қабынуы
4. Жергілікті пародонт қабынуы
5. Диффузды пародонт қабынуы
1109. Стоматологиялық емханаға дәрігер-педиатр кеңес алуға 1-айдық баланы алып келді. Бала баяу емеді, ему кезінде шаршап қалады, емген кезде «тақылдаған» дыбыс шығарады.
Бұл көріністің мүмкін болатын себебі?
1. Ауыз қуысының таяз кіреберісі
2. Гипертензионды синдром
3. Гидроцефальды синдром
4.+Тілдің қысқа жүгеншесі
5. Глоссоптоз
1110. 6-10 жас аралығындағы балаларда ауыз қуысы кіреберісінің оптимальды тереңдігі?
1. 2-3 мм.
2. 3-4 мм.
3.+5-10 мм.
4. 10-15 мм.
5. 15 мм көп.
1111. Стоматологиялық емхана жағдайында 10 жасар балаға вестибулопластика операциясы тағайындалды. Қандай зерттеу әдістері балаға тағайындалуы қажет?
1. Қанның лейкоцитарлы формуласын анықтау
2.+Жалпы қан анализі, ұю уақыты
3. Нәжістің бактериологиялықегу
4. Қанның биохимиялық анализі
5. Зәр анализі
1112. 5-жасар баланы ата-анасы дәрігерге алып келді. Бала кейбір дыбыстарды айта алмайды екен. Қарап тексергенде, тіл жүгеншесі тілдің ұшына бекінгені анықталды, тілінің қозғалысы шектелген, тілін жоғары көтерген кезде тілі екіге бөлініп кетеді.
НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себепті атаңыз?
1. Төменгі еріннің қысқа жүгеншесі
2. Ауыз қуысының таяз кіреберісі
3.+Тілдің қысқа жүгеншесі
4. Прогениялық тістем
5. Глоссоптоз
1113. Балаларда жиі кездесетін шырышты қабаттың даму ақауына жатады
1. Стриктура
2. Ауыз қуысының таяз кіреберісі
3. Тілінің қысқа жүгеншесі
4. Төменгі еріннің қысқа жүгеншесі
5.+Жоғарғы еріннің қысқа жүгеншесі
1114. Төменде келтірілген ақаулардың ішінде қайсысы, баладағы айқын функциональды бұзылыстарына байланысты ата-анасын дер кезінде дәрігер-стоматологқа медициналық көмек алуға мәжбүр етеді?
1. Жоғарғы еріннің қысқа жүгеншесі
2. Төменгі еріннің қысқа жүгеншесі
3. Таяз ауыз қуысы кіреберісі
4.+Тілдің қысқа жүгеншесі
5. Стриктура
1115. Тілінің қысқа жүгеншесі бар жаңа туылған нәрестелерге оперативті араласу жүргізуге НЕҒҰРЛЫМ нақты көрсеткіш?
1. Дәретінің бұзылуы
2. Ұйқысының бұзылуы
3.+Сору қызметінің бұзылуы
4. Жұтыну қызметінің қиындауы
5. Тыныс алу қызметінің патологиясы
1116. Тілінің қысқа жүгеншесі бар, үлкен жасты балалар неліктен дәрігерге қаралуға мәжбүр болады:
1. Жұтыну қызметінің бұзылысы
2. Тістердің даму патологиясы
3. Тамақтанудың бұзылысы
4. Жақтың даму ақауы
5.+Сөйлеу ақауы
1117. Кеңес алуға 5-жасар баланы алып келеді. Ата-анасының айтуы бойынша, балада артикуляция бұзылысы және кейбір дыбыстарды дұрыс айта алмайды; перзентханада тілінің жүгеншесіне оперативті ем жүргізілген.
Бұл клиникалық көрініске қандай оперативті ем НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Френулотомия
2. Френулоэктомия
3.+Френулопластика
4. Вестибулопластика
5. Аудармалы қиындылармен пластика
1118. Дәрігерге, диастема және жоғарғы ерін жүгеншесінің төмен бекінуі бар 5-жасар баланы алып келді. Ортодонтиялық ем жүргізілмеген.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы еріннің жүгеншесіне пластика, ортодонтиялық ем
2.+1.1, 2.1 тістері шыққанша бақылау, френулопластика
3. Жоғарғы еріннің жүгеншесіне пластика
4. Жоғарғы ерін жүгеншесін ұзарту
5. Диспансерлі бақылау
1119. Жаңа туылған нәрестеде тілінің қысқа жүгеншесі болғанда, төменде келтірілген функциональды бұзылыстарының бәріне әкелуі мүмкін ТЕК біреуінен басқасы?
1.+Стоматит дамуы
2. Сөйлеудің бұзылуы
3. Сору қызметінің бұзылуы
4. Жергілікті пародонт қабынуы
5. Тістің циркулярлы байламының бұзылысы
1120. 8-жасар балада жоғарғы күрек тістерінің арасында диастема анықталды 3 мм.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Өзіндік реттелуді күту
3. 2 жыл баланы бақылау
2. Ортодо. 1,5 нтиялық ем тағайындау
4. Жоғарғы ерін жүгеншесін қысқарту
5.+Рентгенологиялық зерттеу, жоғарғы еріннің төмен бекінген жүгеншесін ұзарту, ортодонтиялық ем
1121. Проф. қарап тексеру кезінде, 9-жасар балада төменгі күрек тістерінің мойын бөліктерінің жалаңаштануы анықталды. Осы тістердің температуралық тітіркендіргіштерге жоғары сезімталдығы анықталды. Қызылиек қырынан, өтпелі қатпарға дейінгі ара қашықтық фронтальды бөлікте 4 мм.
Бұл клиникалық көрініс қандай ауруға НЕҒҰРЛЫМ тән?
1.+Атрофиялық қызылиек қабынуы, таяз ауыз қуысы кіреберісі
3. Төменгі ерін жүгеншесінің төмен бекуі
4. Жергілікті пародонт қабынуы
2. Катаральды қызылиек қабынуы
5. Пародонтоз
1122. Кеңес беру кезінде 1-айлық балада сору қызметінің бұзылуы анықталды. Бала тез шаршайды, ему кезінде шыдамайды.
НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебін көрсетіңіз?
1. Жоғарғы ерін жүгеншесінің төмен бекуі
2. Таяз ауыз қуысы кіреберісі
3. Сору қызметінің бұзылысы
4. Гипертензионды синдром
5.+Тілдің қысқа жүгеншесі
1123. 12-жасар балада төменгі жақтың дамымай қалуы, тіс қатарының бұзылысы анықталды. Объективті: 3.2, 3.1, 4.1, 4.2 тістерінің мойын бөліктерінің жалаңаштануы, 3.1 және 4.1. тістерінің арасында диастема. Тілдің жүгеншесінің қысқаруы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Френулопластика, вестибулопластика, ортодонтиялық ем
2. Ортодонтиялық көрсеткіш бойынша тістерді жұлу
3. Тіл жүгеншесінің ақауын жою
4. Компактоостеотомия
5. Вестибулопластика
1124. 11 жасар балаға емхана жағдайында вестибулопластика операциясы тағайындалды.
Операция алдында балаға қандай қосымша зерттеу әдістерін жүргізу қажет?
1.+ Тромбоцит санымен бірге, жалпы қан анализі, ұю уақыты
2. Лейкоцитарлы формуланы анықтау
3. Нәжісті бактериологиялық егу
4. Қанның биохимиялық анализі5. Қан және зәрдің анализі
1125. 17-жасар балаға дәрігер-хирург тіл жүгеншесі ақауы бойынша ем тағайындады.
Бұл хирургиялық араласудың қандай әдісі көрсеткіш болып табылады?
1.+Қарсы үшбұрыш қиындылармен пластика
2. Коректендергіш аяқшадағы қиындылармен пластика
3. Артериализденген қиындымен пластика
4. Тілді ұзартуРассечение уздечки языка
5. Френулоэктомия
1126. Бала 6 жаста. Жоғарғы еріннің массивті төмен бекінген, аз созылатын жүгеншесі анықталды.
Френулопластика үшін қай жас қолайлы?
1. 5-6 жас аралығында
2. Анықталғаннан кейін бірден
3. Сүт тістем кезеңінде
4.+Тұрақты орталық күрек тістер шыққанға дейін
5. Тұрақты орталық күрек тістерді шыққаннан кейін
1127. Вестибулопластикаға дейін, жақсы функциональды нәтиже алу үшін балада болу керек
1. Тез қатаятын пластмассадан шина-каппа
2. Ілінетін ілгіші бар, екі жақты шина
3. Васильев бойынша стандартты транспортты шина
4.+Қалыптастырушы табақша
5. Тегіс шина-скоба
1128. 6 жасар баллада диастеманың қалыптасуы анықталды. Қарап тексергенде, жоғарғы ерін жүгеншесінің тісаралық емізікшеге бекінгені анықталды. Анамнезден, 5 жыл бұрын жоғарғы ерін жүгншесін ұзарту бойынша операция жасалды. Рецидивтің себебі:
1. Анестетикті дұрыс таңдамау
2. Антибиотиктерді дұрыс таңдамау
3. Ортодонтиялық емнің болмауы
4.+Операцияның мерзімінің және әдісінің дұрыс болмауы
5. Операциядан кейін, қалыптандырғыш табақшаның болмауы
1129. 9 жасар балаға, дәрігер-ортодонт балалар жақ-бет аймағы хирургына жолдама берді. Қарап тексергеннен кейін, дәрігер таяз ауыз қуысы кіреберісін нақтамалады.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ортодонтиялық ем
2. Жергілікті пародонт қабынуын емдеу
3. Күрек және сүйір тістері аймағында шырышты қабыққа масаж жасау
4.+Вестибулопластика және ортодонтиялық ем
5. Оперативті жолмен ауыз қуысы таяз кіреберісін тереңдету
1130. Балаларда таяз ауыз қуысы кіреберісінің клиникалық белгілері қандай;
1. Сору қызметінің бұзылуы, стоматит
2. Төменгі ерін ақауы, диастема
3. Төменгі жақ протрузиясы, тістер дистопиясы
4.+Папиллит, пародонт қабынуы, қызылиектің қынығыштығы
5. Микрогения (төменгі микрогнатия), микростома
1131. Жоғарғы еріннің қысқа жүгеншесінің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы клиникалық белгілері:
1. Мұрынмен тыныс алуының бұзылуы
2. Жоғарғы ерін контрактурасы
3. Прогнатия (жоғарғы)
4. Прогения (төменгі)
5.+Диастема
1132. Жаңа туылған нәрестеде тілінің қысқа жүгеншесінің ерте клиникалық белгілері қандай?
1+Баланың тоймай қалуы және мазасыздануы, жиі ему
2. Қиындықпен сөйлеу, патологиялық тістем
3. Жоғарғы прогнатия (нағыз).
4. Тыныс алудың бұзылысы, диастема
5. Микрогнатия төменгі, тақылдау
1133. Жаңа туылған нәрестеде, тілінің қысқа жүгеншесін жоюдың қандай тәсілі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Педиатр, стоматолог, хирург дәрігерлерінде бақылану
2.+Френулотомия, операциядан кейін баланы омырауына салу
3. Үшбұрыш қиындылармен пластика
4. Ортопедиялық ем
5. Массаж
№ 32 «Жоғарғы еріннің туа пайда болған ақауы. Клиникасы, нақтамасы, хирургиялық емінің принциптері, операция нәтижелері».
1134. Төменде келтірілген сандық көрсеткіштердің ішінде, ерін және таңдайдың жырығы бар балалардың туылу жиілігі қандай?
1. 1:400-500
2. +1:600-700
3. 1:800-900
4. 1:1000-1200
5. 1:1300-1500
1135. Ерін және таңдайдың жырығы бар балалардың туылуына, жүктіліктің қандай мерзімі НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді?
1. 3- 5 апта
2.+6- 12 апта
3. 32-39 апта
4. 13- 21 апта
5. 22- 31 апта
1136. Төменде келтірілген белгілердің қайсысы, балалардағы жоғарғы ерін жырығына НЕҒҰРЛЫМ тән болып келеді?
1. Жоғарғы еріннің қысқаруы, мұрын ұшының ақауы
2. Күрек тіс арасында диастема, жоғарғы жақтың дамымай қалуы
3. Мұрын ұшының ақауы, мұрын түбінің тұтастығының бұзылуы
4.+Жырықтың болуы, еріннің қысқаруы және мұрынның тері-шеміршек бөлігінің ақауы
5. Ерін қызылжегісінің ақауы, жоғарғы ерін жүгеншесінің төмен бекінуі
1137. Жоғарғы еріннің жырығы бар балаларда, мұрынның тері-сіңір бөлігінің ақауының НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1.+Ауыз қуысының айналмалы бұлшықеті шоғырының дистопиясы
2. Жоғарғы еріннің жүгеншесінің төмен бекінуі
3. Жоғарғы жақтың дамымай қалуы
4. Ауыз қуысының таяз кіреберісі
5. Жоғарғы еріннің қысқаруы
1138. Әйелдер кеңесінде, мерзімі 12 апта әйел тіркелді. Осының алдындағы жүктілігі жоғарғы еріннің жырығы бар баланың туылуымен болды.
Төменде келтірілген ақыл-кеңестердің ішінде қайсысы бұл әйел үшін НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Терапевт кеңесі
2. Ұрыққа УДЗ жүргізу
3. Эндокринолог кеңесі
4. Сауықтыру шаралары
5.+Медико-генетикалық кеңес
1139. Ерін және таңдайдың жырығы бар балаларды реабилитациялау кезінде, баланың қай жасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Сүт тістемнің толық қалыптасуына дейін
2. Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін
3. Тұрақты тістемнің толық қалыптасуына дейін
4. Ауыспалы тістемнің толық қалыптасуына дейін
5.+Бала мектепке барғанға дейін реабилитациялануы керек
1140. Жоғарғы ерін және таңдайдың ақауы бар балаларды хирургиялық емдеу үшін НЕҒҰРЛЫМ қолайлы болатын емдеу мекемесі;
1. Кез-келген емхана
2. Емхана жағдайында
3. Балалар хирургиялық бөлімі
4. Балалар ауруханасының жалпы хирургиялық бөлімі
5.+Балалар жақ-бет аймағы хирургиясының арнайы бөлімі
1141. Клиникаға, 12-жасар қыз баланың ата-анасы келді.Қыз бала 7-айлық кезінде хейлопластика операциясын басынан кешірген. Қарап тексергенде, қыз балада жоғарғы еріннің ақауы купидон сызығының бұзылуы, төменгі мұрын жолының тарылуы және мұрын қанатының ақауы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Динамикада бақылау
2. Ринопластика жүргізу
3. Жоғарғы ерінге коррекция жасау
4.+Екіншілік хейло- және ринопластика
5. Баланың психоэмоциональды жағдайын коррекциялау
1142. Клиникаға, 7-жасар баланың ата-анасы келді.Бала 7-айлық кезінде хейлопластика операциясын басынан кешірген. Қарап тексергенде, мұрын қанатының ақауы және ерін қызылжегісінің пішінінің бұзылысы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Динамикада бақылау
2.+Рехейлопластика- және ринопластика
3. Ринопластика, жоғарғы ерінді коррекциялау
4. Жоғарғы ерінді коррекциялау жөнінде операциясы, ринопластика
5. Баланың психоэмоциональды жағдайын коррекциялау
1143. Еріннің туа пайда болған жырығы кезінде, операцияны жоспарлаған кезде, баланың қай жасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 3-4 ай
2. 4-5 ай
3.+6-12 ай
4. 1 жас және одан үлкен
5. Жаңадан туылған кездн
1144. Жоғарғы еріннің дұрыс анатомиялық пішінің және функцияларын толығымен реттеу үшін, оперативті ем кезінде келесі кезеңдерді орындау қажет.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Мұрынға бір рет пластика жасау
2. Жоғарғы ерін френулопластикасы
3. Жоғарғы еріннің компактостеотомиясы
4. Мұрын қанатының аймағында сіңірді көшіру
5.+Анатомиялық ерекшеліктерді ескере отырып, еріннің жырығын жабу.
1145. Хейлопластикадан кейін деформациялайтын тыртықтардың дамуының ЕҢ МҮМКІН болатынсебебі қандай?
1.+Еріннің бұлшықет сақинасының дұрыс емес реконструкциясы
2. Операциядан кейін, респираторлы инфекцияның дамуы
3. Оперативті емнің оптимальды мерзімдерін ескермеу
4. Операцияның қарсы көрсеткіштері ескерілмеген
5. Жансыздандырудың адекватсыз әдісі
1146. Туа пайда болған ерін жырығына қандай анатомиялық белгілер НЕҒҰРЛЫМ қолайлы
1. Мұрын қанатының қысқа болуы
2 Жоғарғы еріннің төмен бекінуі
3. Жоғарғы еріннің қысқаруы және мұрын жолының ақауы
4.+Жоғарғы еріннің ақауы және қысқаруы, мұрынның тері-шеміршек бөлімінің ақауы
1147. Балада хейлопластика операциясынан кейін, бірінші 2-3 күнде асқынуы дамуы мүмкін– жара қырларының ажырауы. Бұл асқынудың дамуына НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себеп?
1. Оперативті емнің мерзімдері дұрыс таңдалған жоқ
2.+Операциядан кейінгі жараның кездейсоқ жарақаты
3. Біріншілік пластиканың принциптерінің бұзылуы
4. Екіншілік инфекцияның қосылуы
5. Респираторлы инфекцияның дамуы
1148. Ұрықтың дамуының нешінші апталарында жақ-бет аймағының ақаулары НЕҒҰРЛЫМ жиі дамуы мүмкін?
1. 1-2 апта
2. 3-4 апта
3.+6-13 апта
4. 14-18 апта
5. 18-24 апта
1149. Төменде аталған хейлопластика әдістерінің ішінде ҚАЙСЫСЫ НЕҒҰРЛЫМ жиі қолданылады?
1. Миро
2. Буриан
3.+Миллард
4. Теннисон
5. Терновский
1150. Миллиард бойынша хейлопластика операциясының негізгі қасиеті?
1.+Фильтрум бағанасын бұзбайды, жоғарғы еріннің оптимальды биіктігін құрайды
2. Қанат тәрізді сіңірдің латеральды аяқшасын дұрыс қалыпқа келтіреді
3. Еріннің қызылжегісіне дұрыс конфигурация береді
4. Тіс қатарларына өзара қалыпты қатынас береді
5. Жұтыну функциясын жақсартады
1151. ЖжТТПА реабилитациялық орталығына жүкті әйел қаралды (мерзімі 10-12 апта). Әйелдің акушерлік анамнезінен – бірінші жүктілігі өздігінен болған түсікпен аяқталған, екіншісінде еріннің туа пайда болған жырығы бар баланың туылуы.
Қандай ақыл-кеңес НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жүктіліктің бірінші триместрінде инфекциялық ауруларды алдын-алу
2. Жүктіліктің барлық кезеңің динамикалық бақылау
3.+Медико-генетикалық кеңес
4. Дәрігер кеңесі – терапевт
5. Жүктілікті тоқтату
1152. Перзентханаға, жоғарғы еріннің тесілген жырығы бар балаға кеңес беруге жақ-бет аймағының хирург дәрігері жіберілді.
Ем шараларының қандай жоспары НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Динамикада бақылау
2. Неонатолог, психоневролог кеңесі
3. Перзентхана жағдайында оперативті ем
4. Қарсы көрсеткіштер болмаған кезде –хейлопластика 3-4 айында
5.+Ортопедиялық аппарат дайындау, хейлопластика 6-12 айында
1153. Еріннің туа пайда болған жырығы кезінде, баланың қай жасы оперативті емге НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1-2 жас
2. Өмірдің 3-4 айлары
3.+Өмірдің 6-12 айлары
4. Жаңа туылған кезде
5. Туылғаннан кейін 2-3 айда
1154. Жақ-бет аймағының туа пайда болған ақаулары кезінде, балалардың туылу жиілігі қандай?
1. Көрсеткіштер аз өзгерді
2. Көрсеткіштер тұрақты
3. Көрсеткіштердің азаюы анықталды
4.+Туа пайда болған ақауы бар балалардың туылуы көбейді
5. Туа пайда болған ақауы бар балалардың туылуы күрт көбейді
1155. Жоғарғы еріннің туа пайда болған жырығы кезінде, анатомиялық пішінінің және оның функцияларын қалпына келтіру үшін жасау керек
1. Мұрын пішінің дұрыстау
2. Ерін жырығын жабу
3. Еріннің қысқаруын қалпына келтіру
4. Жүгеншенің бекінуін өзгерту және ерінді ұзарту
5.+Ерін жырығын жабу, анатомиялық ерекшеліктерді ескере отырып ұзарту
1156. Жоғарғы еріннің екі жақты тесілген жырығы кезінде, еріннің бұлшықет сақинасын қалай НЕҒҰРЛЫМ эффективті қалпына келтіруге болады?
1. Бұндай жырық кезінде еріннің бұлшықет сақинасын қалпына келтіру мүмкін емес
2.+Латеральды бұлшықет шоғырларының, дәнекер тінге қосылу қабілетінің көмегімен қалпына келтіруге болады
3 Көрші аймақтардан бұлшықет талшықтарын көшіру
4. Бұлшықет сақинасын қалпына келтірмеуге де болады
5. Бұлшықет сақинасы жартылай қалпына келеді
1157. Хейлопластика операциясынан кейін, тігістердің жартылай ашылуы анықталды.
НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. Біріншілік пластика принциптерінің бұзылуы (тіңдерді қабатымен тігу)
2. Тігіс материалын таңдау принциптерін сақтамау
3.+Қабыну үрдісінің дамуы немесе операциядан кейінгі жараның жарақаты
4. Тіңдердің жеткіліксіз мобилизациясы
5. Тігістерді салу техникасының бұзылуы
1158. Клиникаға, 2-апталық баланы алып келді, балада жоғарғы еріннің ақауы бар, бала шала туылған. Қарап тексергенде, баланың ауыз қуысы шырышты қабаты, ерін, ұрт шырышты қабаттары арал тәріздес ақ қақпен жабылған. Кей жерлерде аралшықтар қосылып, әртүрлі пішінді қабыршақтар құралды. Қақты алған кезде, қақ орнында қанық-қызыл эрозивті аймақ пайда болды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Шырышты қабаты жарақаты
2. Герпетикалық стоматит
3.+ Сүттеме
4. Туберкулез
5. Мерез
1159. Дәрігер-ортодонтқа кеңес алуға, жоғарғы еріннің және таңдайдың ақауы бар баланы алып келді.
Науқасты кешенді реабилитациялаудың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы жоспары қандай?
1. Кеш мерзімде уранопластика
2. Перзентханада хейлопластика
3. 3-4 жаста хейлопластика және уранопластика бір кезде
4. 6-12 айында хейлопластика, 6-7 жасында уранопластика
5.+Жаңа туылған кезде преформацияланған ортопедиялық аппарат жасау, хейлопластика –5-6 айында, уранопластика -3 жасқа дейін
1160. Еріннің және таңдайдың жырығы бар балаларда, тіс-жақ ақауларының қандай түрі НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1.+Тістердің орналасуының және тістемнің ақауы2. Тістердің жарып шығу ақауы
3. Тіс қатарларының ақауы
4. Тістердің даму ақауы
5. Тістем ақауы
1161. Жоғарғы ерін және таңдайдың туа пайда болған ақауы кезінде, балалардың стоматологиялық денсаулығының төмендеуі анықталды. Оларда көптеген стоматологиялық аурулар кездеседі, соның ішінде жиі тісжегі. Қандай ем шараларын жүргізген НЕҒҰРЛЫМ қолайлы.
Бұл аурулар санының төмендету үшін қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Диспансерлік бақылау жүргізу
2. Жылына бір рет ауыз қуысына санациялау жүргізу
3. Жылына екі рет ауыз қуысына санациялау жүргізу
4. Ауыз қуысын антисептикалық ерітінділермен шаюды тағайындау
5.+Ауыз қуысы санациясын жылына 3-4 рет жасау және жылына 4-6 рет алдын-алу шараларын жасау.
1162. Клиникаға ата анасы 7 жасар қызды алып келді, ерте жаста хейлопластика операциясы жасалған. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің және мұрын қырының сол жағының ақауы анықталды ( Тыртықтар, Купидон сызығының бұзылысы) , сол жақ мұрын қуысының жолы тарылған, мұрын ұшы деформацияланған. Қыз бала өзінің келбетіне қанағаттанбаған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы ерін коррекциясын 12-13 жасқа жоспарлау
2.+Қыз баланың психоэмоциональды жағдайын жою үшін мектепке барғанға дейін, бір кезде екіншілік хейлоринопластика операциясын жасау.
3. Барлық хирургиялық араласуларды жасөспірім кезінде жасау
4. Жоғарғы ерінге коррекциялық операция жасау, мұрын сіңірлеріне операцияны кейінгі кезеңге қалдыру
5. Сол жақ мұрын жолын кеңейту, басқа хирургиялық операцияларды кейінгі уақытқа қалдыру
1163. Туа пайда болған патологиямен баланың туылуының бір себебі, анасының токсоплазмамен ауыруы әсер етеді.
Бұл аурудың жүкті әйелдердің ішінде таралуының НЕҒҰРЛЫМ нақты пайыздық көрсеткіші?
1.+30 пайызға дейін
2. 40 пайызға дейін
3. 50 пайызға дейін
4. 60 пайызға дейін
5. 70 пайызға дейін
№ 33 «Таңдайдың туа пайда болған ақауы. Клиникасы, нақтамасы, хирургиялық ем принциптері, операция нәтижелері».
1164. Жұмсақ және қатты таңдайдың туа пайда болған жырығына қандай үш анатомиялық белгілер НЕҒҰРЛЫМ тән?
1.+Таңдай ақауының болуы, жұмсақ таңдайдың қысқаруы, жұтқыншақтың орта бөлігінің кеңдігі
2. Альвеолды өсінділерінің, тістердің, тіс қатарларының дұрыс емес орналасуы
3. Жырықтың ұзына бойы ақауының болуы, глоссоптоз
4. тістердің, жоғарғы жақтың, тілінің жүгеншесінің дұрыс жетілмеуі
5. Төменгі жақтың, таңдайдың дұрыс жетілмеуі
1165. Туа пайда болған ерін және таңдай жырығының ҚМТ органдарының созылмалы ауруларымен қосарласуы?
1.+Тыныс алу қызметінің бұзылысы
2. Жұтыну қызметінің бұзылысы
3. Артикуляцияның бұзылысы
4. Сору қызметінің бұзылысы
5. Дұрыс тамақтанбау
1166. Уранопластикадан кейін, қалдық ақаулардың орналасуы
1. Жұмсақ таңдай
2. Ауыз қуысы кіреберісі
3. Қатты таңдайдың алдыңғы бөлігі
4. Қатты таңдайдың орта бөлігі
5.+Қатты және жұмсақ таңдай шекарасы
1167. Туа пайда болған таңдай жырығы кезінде оперативті емнің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы мақсаттары?
1.+Таңдай ақауын жабу. Жұмсақ таңдайды ұзарту, жұтқыншақтың орта бөлігін жіңішке етіп жасау
2. Ауыз қуысы кіреберісі арқылы ақауды жабу
3. Жоғарғы жақ ақауын жою
4. Жұмсақ таңдайды ұзарту
5. Жұтқыншақтың жіңішкеруі
1168. Ерін және таңдайдың екі жақты жырығы бар балаларды кешенді реабилитациялаудың НЕҒҰРЛЫМ оптимальды жоспары.
1.+Преформацияланған табақша дайындау, хейлопластика 6- 12 айда, уранопластика 3- 5 жаста, логопед дәрігерде емделу
2. Хейло- және уранопластика бірге 3-4 жаста
3. Хейлопластика 12 айда, уранопластика 5-6 жаста
4. Кәмелетке жасқа дейін диспансерлік бақылау
5. Хейлопластика операциясынан кейін, ортопедиялық ем
1169. 12- жасар балада ураностафилопластикадан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінде тарылу анықталды.
Бұл кезеңде қандай маманға науқасқа ақыл-кеңес алуға жіберу керек?
1. Логопед, дәрігер-физиотерапевт
2. Жақ-бет аймағы хирургі
3. Стоматолог-ортопед
4.+Дәрігер-ортодонт
5. ҚМТ-дәрігері
1170. Клиникаға 6 жасар баланы алып келді, балаға 4 жасында ураностафилопластика операциясы жасалды. Қарап тексергенде, жұмсақ таңдайдың қысқаруы, микрогнатия анықталды.
Операцияның бұндай нәтижесіне қандай себеп НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Операцияалды уақытта ортодонтиялық ем жүргізілген жоқ
2. Оперативті араласуларыдың мерзімдері қолайлы болған жоқ
3. Оперативті емнің әдісі дұрыс таңдалған жоқ
4.+Ретротранспозиция кезеңі бұзылған, ортодонтиялық ем жүргізілмеген
5. Операциядан кейінгі уақытта физиотерапиялық ем жүргізілген жоқ
1171. Жүктіліктің қай кезеңінде еріннің және таңдайдың жырығы НЕҒҰРЛЫМ жиі пайда болады?
1.+Жүктіліктің 1 триместрі
2. Жүктіліктің 2 триместрі
3. Жүктіліктің 3 триместрі
4. Жүктіліктің бірінші жартысы
5. Жүктіліктің екінші жартысы
1172. Қандай симптомокомплекске келесі белгілері жатады – таңдай жырығы, төмені жақтың көлдеңен мөлшерлерінің жетілмеуі, тіл птозы?
1.+Пъер- Робен
2. Ван-дер-Вуд
3. Гольденхар
4. Олбрайт
5. Крузон
1173. Таңдайдың бөлектенген жырығы бар балаларға оперативті ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы жас мерзімдері?
1. 1 жасқа дейін
2.+2-3 жас
3. 4-5 жас
4. 6-7 жас
5. 8-12 жас
1174. Балалар емханасына 2-айлық баланың ата анасы келді. Ауру анамнезінен: бала салмақ қоспайды, ұйықтаған кезде асфиксия көріністері болады, ас қабылдаған кезде қақалып қалуы байқалады. Қарап тексергенде, беттің төменгі бөлігі қысқарған, жұмсақ таңдайдың жырығы, тіл птозы анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жұмсақ таңдайдың туа пайда болған бөлектенген жырығы
2. Тіл бұлшықеттерінің дамымай қалуы
3. Төменгі жақтың микрогениясы
4.+Пьер- Робен синдромы
5. Гольденхар синдромы
1175. 6 жасар балада уранопластикадан кейін қатты таңдайында ақау пайда болды.
Ақауды жоюдың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы әдістері?
1. Филатов сабақшасын қолдану
2. Ақау шеттерін өңдеп, тіңдерді өзара тігу
3. Аударылған қиындыны қалыптастыру және тіңдерді өзара тігу
4. Ақауды жабу үшін, ауыз қуысы жағынан коректендергіш аяқшасы бар қиынды қалыптастыру
5.+Мұрын қуысын аударылғанқиындыларымен қалыптастыру, ауыз қуысы жағынан коректендіргіш аяқшасы бар қиындымен ақауды жабу.
1176. Дәрігер-ортодонтқа ақыл-кеңес алуға 10 күндік баланы алып келді. Балада еріннің және таңдайдың ақауы бар.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Преформацияланған табақша дайындау, хейлопластика 6-12 айында, уранопластика 3-5 жасында, ортодонтта, логопедте, оториноларингологта емделу
2. 6-12 айында хейлопластика, 6-7 жасында – уранопластика
3. Хейлопластика 2-3 айында, уранопластика кеш мерзімде
4. Хейлопластика және уранопластика бірге 3-4 жасында
5. Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін диспансерлік бақылауда болу
1177. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған ақауы бар балаларда, соның ішінде ортопедиялық және ортодонтиялық ем алмағандарда тістемнің бұзылысы орналады.
Тістемнің бұзылуының қандай түрі НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1. Тік
2. Терең
3. Ашық
4.+Айқасқан
5. Прогениялық
1178. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған балаларда кең таралған тісжегі қуыстары және пародонт тіңдерінің ақауы жиі кездеседі.
Балалардың бұл тобында қандай ем шаралары НЕҒҰРЛЫМ эффективті болып келеді?
1. Динамикада бақылау
2. Ауыз қуысы гигиенасына үйрету
3. Жылына 1-2 рет ауыз қуысын санациялау
4.+Жылына 3- 4 рет ауыз қуысын санациялау
5. Фторқұрамдас ерітінділермен ауыз қуысын шаюды тағайындау
1179. Таңдайдың жырығы бар балаларда уранопластикадан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы байқалады.
Бұл ақауды жою үшін қандай аппарат НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ортодонтиялық құрылымдары бар жартылай алмалы-салмалы протез
2.+Кеңейткіш винттері бар ортодонтиялық табақша
3. Алынбайтын құрылымы бар аппарат
4. Андрезен- Гойпль аппараты
5. Брюкль аппараты
1180. Жүктіліктің қай кезеңі жақ-бет аймағының ақауының пайда болуына НЕҒҰРЛЫМ көп әсер етеді?
1. Жүктіліктің бірінші жартысы
2. Жүктіліктің екінші жартысы
3.+Бірінші триместр
4. Екінші триместр
5. Үшінші триместр
1181. Жүктіліктің кезеңінде, көптеген қауіп-қатер факторлары ұрықтың ағзаларының және жүйелеріне кері әсер етеді.
Төменде келтірілген факторлардың ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ жағымсыз әсер етеді?
1.+Жүктіліктің I-триместрінде вирусты инфекция
2. Жүктіліктің II-жартысында токсикоз
3. Жүкті әйелдің анемиясы
4. Стресстік жағдай
5. Жарақат
1182. Еріннің және таңдайдың жырығы бар балалардың логопедпен жаттығу сабақтарының НЕҒҰРЛЫМ оптимальды мерзімі.
1. 3 жастан
2. 5 жастан
3. Хейлопластика операциясынан кейін
4. Уранопластика операциясынан кейін
5.+Бірінші дыбыстарды айта бастағаннан кейін
1183. Клиникаға 5 жасар баланы қатты және жұмсақ таңдайдың толық жырығы нақтамасымен алып келді. Ата-анасының айтуы бойынша, бала жүрек ақауымен диспансерлік есепте тұрады.
Хирург-стоматологтың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1.+Баланың жағдайын ауырлататын доминирлейтін симптомокомплексті емдеу
2. Клиникаға келгеннен кейін бірден уранопластика
3. Дәрігер-стоматологта динамикада бақылану
4. Дәрігер-ортодонтта емделу және бақылану
5. Кардиохирургта бақылану
1184. Жүктіліктің қай кезеңінде экзогенді және эндогенді факторлар баладағы жақ бет аймағының туа пайда болған ақауларының қалыптасуына НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді?
1. Жүктіліктің барлық кезеңі
2.+Жүктіліктің бірінші триместрі
3. Жүктіліктің үшінші триместрі
4. Жүктіліктің екінші жартысы
5. Жүктіліктің бірінші айы
1185. Уранопластика операциясынан жақсы функциональды нәтиже алу үшін келесі кезеңдерді орындау қажет
1.+Таңдай ақауын жабу, жұмсақ таңдайды ұзарту, жұтқыншақтың орта бөлігін тарылту
2. Жұтқыншақтың орта бөлігін тарылту
3. Қатты таңдайдың ақауын жабу
4. Жұмсақ таңдайды ұзарту
5. Фиссурорафия
1186. Туа пайда патологияның өсуіне НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді
1. Қоршаған ортаның зиянды факторлары
2. Жанұядағы әлеуметтік мұқтаждық
3. Анасының құнарсыз тамақтануы
4. Жүктіліктің екінші жартысының токсикозы
5.+Патологиялық тұқымқуалаушылық, жүктілік кезеңінде анасының ауыруы, жағымсыз әлеуметтік және экологиялық жағдай
1187. Таңдай-жұтқыншақ сақинасының дамуына барлық бұлшықеттер қатысады ТЕК біреуінен басқасы
1. m. tensor and levator veli palatini
2. m. palatoglossus, m. Uvulae
3.+m. pterigoideusmedialis
4. m. ConstrictorSuperior
5. m. palatopharingeus
1188. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған ақауы бар балаларда, мұрын жағынан, мұрын қуысы, мұрын жұтқыншақ, жұтқыншақ, кеңірдек және құлақтың ортаңғы бөліктері аймағында туылғаннан кейін бірден ауытқулар орналады. ҚМТ аймағының ақауларын алдын-алу үшін қандай ем-шараларын жүргізу НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+6 – 12 айында хейло- және 1,5 – 2 жасында велопластика жасау, ҚМТ- дәрігерде бақылану
3. Ерте жастан бастап ортопедиялықжәне ортодонтиялық ем
2. Диспансерлік бақылау, кеш мерзімде хирургиялық араласу
4. 1 жастан аса хейлопластика
5. 5 жастан аса уранопластика
1189. Туылғаннан кейін, бір айдан соң реабилитациялық орталығына кеңес алуға баланы алып келді. Баланың тәбетінің бұзылуы, асфиксия көрінісінің болуы, ас қабылдағанда қақалатыны, беттің төменгі бөлігінің қысқарғаны анықталды. Обьективті қарап тексергенде, жұмсақ таңдайының ақауы анықталды.
Бұл клиникалық жағдай қандай патологияға НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Жұмсақ таңдайдың туа пайда болған бөлектенген жырығы
2. Эктодермальды дисплазия синдромы
3. Төменгі жақтың микрогениясы
4. Тіл бұлшықеттерінің дамымай қалуы
5.+Пьер-Робен синдромы
1190. 6 жасар балада таңдайдың тесілген жырығына байланысты оперативті ем қолданғаннан кейін альвеолды өсіндінің бітіспеуі анықталды. Бала операцияалды ортопедиялық және ортодонтиялық ем қабылдамаған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Аударылған қиындымен мұрынның шырышты қабаты түзіледі,
ауыз қуысы жағынан коректендіргіш аяқшасы бар қиындымен ақау жабылады;
2. Жара қырларын өңдеу және тіңдерді өзара тігу;
3. Ауыз қуысы кіреберісі жағынан коректендіргіш аяқшадағы қиындыны алып, ақауды жабу;
4. Ақау айналасынан шырыш периост қиындысын қалыптастыру және олардың қырларын өзара тігу;
5. Ақауды филатов сабақшасымен қалпына келтіру.
1191. Таңдайдың жырығы бар баланы клиникалық қарап тексергеннен кейін, туа пайда болған жүрек ақауын анықтады.
Науқасқа ем жүргізу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Баланы диспансерлік есепке тіркеу, хирургиялық араласу жоспарламау;
2. Бірінші жүректің туа пайда болған ақауына байланысты операция жасау, содан соң уранопластика;
3.+Туа пайда болған ақауларға ретті оперативті ем қолдануға байланысты шешімді кардиохирург кеңесінен кейін бастау;
4. 3-4 жасында уранопластика, содан соң науқасты кардиохирургқа жіберу;
5. Жүрекке және таңдайға операцияны бірге жасау.
1192. Жақ-бет аймағының туа пайда болған ақауларын алдын-алуда қандай тактика НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жүктіліктің екінші жартысында гестозды емдеу;
2. Жүктіліктің барлық кезеңінде жалпы сауықтандыратын ем шаралар;
3. Жүктіліктің үшінші айында инфекциялық ауруларды емдеу;
4. Жүктіліктің бірінші триместрінде инфекциялық ауруларды емдеу;
5.+Медико-генетикалықкеңес, құнарлы тамақтану, салауатты өмір салты.
1193. Уранопластиканың қай әдісі мектепке дейінгі балаларда таңдайдың жырығына НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Щадящая уранопластика
2. Екі кезеңдік уранопластика
3. Радикальды уранопластика
4. Уранопластика хейлопластикамен бірге
5. Уранопластика және протездеу
№ 34 «Еріннің және таңдайдың туа пайда болған жырығы бар балаларды кезеңді реабилитациялау принциптері»
1194. Әйелдер консультациясында 12 апталық мерзімі бар жүкті әйел диспансерлік есепте тұрды. Оның алдыңғы жүктілігі жоғарғы еріннің туа пайда болған жырығы бар баланың туылуымен аяқталды.
Бұл әйелге төменде келтірілген ақыл кеңестердің ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Ұрықтың УДЗ
2. Терапевт кеңесі
3. Эндокринолог кеңесі
4.+Медико-генетикалық кеңес
5. Сауықтыру шаралары
1195. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған жырығы бар балаларды реабилитациялаудың қай жас мерзімі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ауыспалы тістемнің тролық қалыптасуына дейін
2. Сүт тістемнің толық қалыптасуына дейін
3. Тұрақты тістемнің толық қалыптасуына дейін
4. Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін
5.+Бала мектепке барғанға дейін реабилитациялануы керек
1196. Туа пайда болған ерін және таңдайдың жырығының ҚМТ ауруларымен қосылуының НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. Дұрыс тамақтанбау
2.+Тыныс алу қызметінің бұзылысы
3. Жұтыну қызметінің бұзылысы
4. Сору қызметінің бұзылысы
5. Артикуляция бұзылысы
1197. Туа пайда болған ерін және таңдайдың жырықтарын хирургиялық емдеу үшін НЕҒҰРЛЫМ оптимальды
1. Кез келген клиника
2. Емхана жағдайында
3. Балалар хируругиялық бөлімшесі
4. Балалар ауруханасының жалпы хируругиялық бөлімшесі
5.+Балалар жақ-бет аймағының арнайы бөлімшесі
1198. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған жырықтарымен реабилитациялау кезінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлы мақсаттары?
1.+Таңдай ақауын жабу. жұмсақ таңдайды ұзарту, жұтқыншақтың орта бөлігінің тарылуы
2. Ауыз қуысы кіреберісі жағынан ақауды жабу
3. Жоғарғы жақ ақауын жабу
4. Жұмсақ таңдайды ұзарту
5. Жұтқыншақтың тарылуы
1199. Еріннің және таңдайдың екі жақты жырығы кезінде реабилитацияның НЕҒҰРЛЫМ қолайлы кешенді жоспары.
1.+Преформацияланған табақша дайындау, хейлопластика 6- 12 айында,уранопластика 3- 5 жасында, логопедте емделу
2. Хейло- және уранопластика бір уақытта 3-4 жасында
3. Хейлопластика 12 айында, уранопластика 5-6 жасында
4. Кәмелетке толғанға дейін хейлопластика
5. Хейлопластикадан кейін ортопедиялық ем
1200. 12- жасар балада ураностафилопластикадан кейін жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінде тарылу байқалды
Бұл кезеңде қай маманның кеңесі НЕҒҰРЛЫМ қажет болады
1. Логопед, дәрігер физиотерапевт
2. Жақ-бет аймағы хирургы
3. Стоматолог-ортопед
4.+Дәрігер-ортодонт
5. ҚМТ-дәрігері
1201. Клиникаға 12- жасар қыз баланың ата анасы келді. Балаға жеті айлық кезінде хейлопластика операциясы жасалған. Жоғарғы ерін деформациясы, Купидона сызығының бұзылуы, мұрын жолының тарылуы және мұрын қанатының деформациясы
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы
1. Ринопластика жасау
2. Динамикада бақылау
3. Жоғарғы ерінге коррекция жасау
4.+Екіншілік хейло- және ринопластика жасау
5. Баланың психоэмоциональды жағдайын коррекциялау
1202. Жүктіліктің қай кезеңінде еріннің және таңдайдың жырығы НЕҒҰРЛЫМ жиі пайда болады?
1.+Жүктіліктің 1 триместрі
2. Жүктіліктің 2 триместрі
3. Жүктіліктің 3 триместрі
4. Жүктіліктің бірінші жартысы
5. Жүктіліктің екінші жартысы
1203. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған ақауы кезінде баланың қай жасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 3-4 ай
2. 4-5 ай
3.+6-12 ай
4. 1 жас
5. Жаңа туылған кезінде
1204. Таңдайдың бөлектенген жырығы бар балаларды хирургиялық емдеу кезінде қай жас мерзімі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1 жасқа дейін
2.+2-3 жас
3. 4-5 жас
4. 6-7 жас
5. 8-12 жас
1205. Дұрыс анатомиялық пішінің және жоғарғы ерін функцияларын толық қалпына келтіру үшін оперативті ем кезінде келесі кезеңдерді орындау қажет
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Мұрынның бір реттік пластикасы
2. Жоғарғы еріннің френулопластикасы
3. Жоғарғы жақтың компактоостеотомиясы
4. Мұрынның қанаты аймағында шеміршекті көшіру
5.+Анатомиялық ерекшеліктерге сай еріннің жырығын жою
1206. Дәрігер ортодонтқа кеңес алуға 10 күндік баланы алып келді. Балада еріннің және таңдайдың ақауы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Преформацияланған табақша дайындау, хейлопластика 6-12
айында, уранопластика 3-5 жаста, ортодонт, логопед,
оториноларингологта емделу;
2. 6-12 айында хейлопластика, 6-7 жасында – уранопластика;
3. Хейлопластика 2-3 айында, уранопластика кеш мерзімде;
4. Хейлопластика және уранопластика бірге 3-4 жаста;
5. Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін диспансерлік бақылау.
1207. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған балаларда кең таралған тісжегі қуыстары және пародонт тіңдерінің ақауы жиі кездеседі.
Балалардың бұл тобында қандай ем шаралары НЕҒҰРЛЫМ эффективті болып келеді?
1. Динамикада бақылау
2. Ауыз қуысы гигиенасына үйрету
3. Жылына 1-2 рет ауыз қуысын санациялау
4.+Жылына 3- 4 рет ауыз қуысын санациялау
5. Фторқұрамдас ерітінділермен ауыз қуысын шаюды тағайындау
1208.Таңдайдың жырығы бар балаларда уранопластикадан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы байқалады.
Бұл ақауды жою үшін қандай аппарат НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ортодонтиялық құрылымдары бар жартылай алмалы-салмалы протез
2.+Кеңейткіш винттері бар ортодонтиялық табақша
3. Алынбайтын құрылымы бар аппарат
4. Андрезен- Гойпль аппараты
5. Брюкль аппараты
1209. Жүктіліктің қай кезеңінде экзогенді және эндогенді факторлар баладағы жақ бет аймағының туа пайда болған ақауларының қалыптасуына НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді?
1. Жүктіліктің барлық кезеңі
2.+Жүктіліктің бірінші триместрі
3. Жүктіліктің үшінші триместрі
4. Жүктіліктің екінші жартысы
5. Жүктіліктің бірінші айы
1210. Ұрықтың дамуының нешінші апталарында жақ-бет аймағының ақаулары НЕҒҰРЛЫМ жиі дамуы мүмкін?
1. 1-2 апта
2. 3-4 апта
3.+6-13 апта
4. 14-18 апта
5. 18-24 апта
1211. Жүктіліктің кезеңінде, көптеген қауіп-қатер факторлары ұрықтың ағзаларының және жүйелеріне кері әсер етеді.
Төменде келтірілген факторлардың ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ жағымсыз әсер етеді?
1.+Жүктіліктің I-триместрінде вирусты инфекция
2. Жүктіліктің II-жартысында токсикоз
3. Жүкті әйелдің анемиясы
4. Стресстік жағдай
5. Жарақат
1212. Еріннің және таңдайдың жырығы бар балалардың логопедпен жаттығу сабақтарының НЕҒҰРЛЫМ оптимальды мерзімі.
1. 3 жастан
2. 5 жастан
3. Хейлопластика операциясынан кейін
4. Уранопластика операциясынан кейін
5.+Бірінші дыбыстарды айта бастағаннан кейін
1213. ЖжТТПА реабилитациялық орталығына жүкті әйел қаралды (мерзімі 10-12 апта). Әйелдің акушерлік анамнезінен – бірінші жүктілігі өздігінен болған түсікпен аяқталған,екіншісінде еріннің туа пайда болған жырығы бар баланың туылуы.
Қандай ақыл-кеңес НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жүктіліктің барлық кезеңің динамикалық бақылау
2. Жүктіліктің бірінші триместрінде инфекциялық ауруларды алдын-алу
3.+Медико-генетикалық кеңес
4. Дәрігер кеңесі – терапевт
5. Жүктілікті тоқтату
1214. Перзентханаға кеңес алуға хирург дәрігер шақырылды, балада жоғарғы еріннің тесілген жырығы.
Ем шараларының жоспары қандай болады?
1. Динамикада бақылау;
2. Неонатолог, психоневролог кеңесі;
3. Перзентхана жағдайында оперативті ем;
4. Қарсы көрстекіштер болмағанда–хейлопластика 3-4 айында;
5.+Ортопедиялық аппарат дайындау, 6-12 айында хейлопластика, 3-5 жасында уранопластика.
1215. Жүктіліктің қай кезеңінде экзогенді және эндогенді факторлар баладағы жақ бет аймағының туа пайда болған ақауларының қалыптасуына НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді?
1. Жүктіліктің барлық кезеңі
2.+Жүктіліктің бірінші триместрі
3. Жүктіліктің үшінші триместрі
4. Жүктіліктің екінші жартысы
5. Жүктіліктің бірінші айы
1216. Еріннің туа пайда болған жырығы кезінде, баланың қай жасы оперативті емге НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1-2 жас
2. Өмірдің 3-4 айлары
3.+Өмірдің 6-12 айлары
4. Жаңа туылған кезде
5. Туылғаннан кейін 2-3 айда
1217. Жақ-бет аймағының туа пайда болған ақаулармен туылған балалардың туылуының НЕҒҰРЛЫМ қолайлы мүмкін болатын көрсеткіштері?
1. Көрсеткіштер аз өзгерді;
2. Көрсеткіштер тұрақталды;
3. Көрсеткіштердің азаюы анықталды;
4.+Туа пайда болған ақауы бар балалардың туылу жиілігінің өсуі байқалды;
5. Туа пайда болған ақауы бар балалардың туылуы күрт ұлғайды.
1218. Туа пайда болған ақаудың көбеюіне ықпал етеді
1. Қоршаған ортаның жағымсыз факторлары;
2. Жанұядағы әлеуметтік мұқтаждық;
3. Ананың дұрыс тамақтанбауы;
4. Жүктіліктің екінші жартысының токсикозы;
5.+Патологиялық тұқымқуалаушылық, жүктілік кезінде анасының ауруы, жағымсыз әлеуметтік және экологиялық жағдай.
1219. Дәрігер-ортодонтқа жоғарғы еріннің және таңдайдың ақауымен туылған баланы алып келді
Науқасты кешенді реабилитациялау жоспарының қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Кеш мерзімде уранопластика;
2. Перзентханада хейлопластика ;
3. 6-12 айында хейлопластика, 6-7 жасында уранопластика;
4. Хейлопластика және уранопластика бірге 3-4 жаста;
5.+Жаңа туылған кезде преформацияланған табақша дайындау
ортопедиялық аппарат, хейлопластика –5-6 айында, уранопластика -
3 жас.
1220. Таңдайдың жырығы бар баланы клиникалық қарап тексергеннен кейін, туа пайда болған жүрек ақауын анықтады.
Науқасқа ем жүргізу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Баланы диспансерлік есепке тіркеу, хирургиялық араласу жоспарламау;
2. Бірінші жүректің туа пайда болған ақауына байланысты операция жасау, содан соң уранопластика;
3.+Туа пайда болған ақауларға ретті оперативті ем қолдануға байланысты шешімді кардиохирург кеңесінен кейін бастау;
4. 3-4 жасында уранопластика, содан соң науқасты кардиохирургқа жіберу;
5. Жүрекке және таңдайға операцияны бірге жасау.
1221.10-жасар балада ураностафилопластикадан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы анықталды, тістемі бұзылған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы
1. Логопедтің курстары
2. Реконструктивті операция
3. Жоғарғы жақты протездеу
4.+Кеңейткіш винттері бар табақша
5. Толық тістемнің қалыптасуына дейін бақылау
1222. Жақ бет аймағының клиникасына 8-жасар қыз баланы алып келді, 6- айында хейлопластика операциясын жасатқан. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің Купидон сызығының бұзылысымен ақауы анықталды, төменгі мұрын жолының тарылуы және мұрын қанатының ақауы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Кәмелетке толғанға дейін ринопластика
2. Динамикада бақылау
3. Жоғарғы ерінге коррекция жасау
4.+Екіншілік хейло- және ринопластика жасау
5. Баланың психоэмоциональды жағдайын коррекциялау
1223. Жақ-бет аймағының туа пайда болған ақаулары бар балаларды реабилитациялау орталығына еріннің және таңдайдың ақауы бар 1-айлық баланы алып келді.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 2-3 айында хейлопластика, 1 жасында уранопластика
2. 1 жасында хейлопластика және уранопластика
3. 6-12 айда. хейлопластика, 6-7 жаста – уранопластика
4. Тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін диспансерлік бақылау.
5. +Преформирленген табақша, хейлопластика 6-12 айында, уранопластика 3-5 жасында
№ 35 «Еріннің және таңдайдың жырығы бар балаларды диспансеризациялау және реабилитациялау орталықтарының мақсаттары»
1224. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған балаларда кең таралған тісжегі қуыстары және пародонт тіңдерінің ақауы жиі кездеседі.
Балалардың бұл тобында қандай ем шаралары НЕҒҰРЛЫМ эффективті болып келеді?
1. Динамикада бақылау
2. Ауыз қуысы гигиенасына үйрету
3. Жылына 1-2 рет ауыз қуысын санациялау
4.+Жылына 3- 4 рет ауыз қуысын санациялау
5. Фторқұрамдас ерітінділермен ауыз қуысын шаюды тағайындау
1225. Клиникаға ата анасы 7 жасар қызды алып келді, ерте жаста хейлопластика операциясы жасалған. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің (жалпаю, қатқыл тыртықтар, Купидон сызығының бұзылысы) және мұрын қырының сол жағының ақауы анықталды, сол жақ мұрын қуысының жолы тарылған, мұрын ұшы деформацияланған. Қыз балада олқылық комплексі дамып келе жатыр.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы ерін коррекциясын 12-13 жасқа жоспарлау
2.+Қыз баланың психоэмоциональды жағдайын жою үшін мектепке барғанға дейін бір кезде екіншілік хейлоринопластика операциясын жасау.
3. Барлық хирургиялық араласуларды жасөспірім кезінде жасау
4. Жоғарғы ерінге коррекциялық операция жасау, мұрын сіңірлеріне операцияны кейінгі кезеңге қалдыру
5. Сол жақ мұрын жолын кеңейту, басқа хирургиялық операцияларды кейінгі уақытқа қалдыру
1226. Туа пайда болған патологиямен баланың туылуының бір себебі, анасының токсоплазмамен ауыруы әсер етеді.
Бұл аурудың жүкті әйелдердің ішінде таралуының НЕҒҰРЛЫМ нақты пайыздық көрсеткіші?
1.+30 пайызға дейін
2. 40 пайызға дейін
3. 50 пайызға дейін
4. 60 пайызға дейін
5. 70 пайызға дейін
1227. Туа пайда болған бет ақаулары бар балаларды реабилитациялау орталығына перзентханадан хабарлама келді. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған екі жақты жырығы бар баланың туылуы анықталды. Жедел жәрдем көрсетуге бригада шықты.
Науқасты кешенді реабилитациялаудың жоспары қандай?
1.+Жаңа туылған кезінде преформацияланған табақша дайындау
ортопедиялық аппарат, хейлопластика 6-12 айында, уранопластика
3-5 жасында;
2. перзентхана жағдайында хейло- және уранопластика;
3. Хейлопластика 6-12 айында, уранопластика 5-6 жасында;
4. Хейло және уранопластика бірге 3-4 жаста;
5. Кәмелетке толғанға дейін динамикада диспансерлі бақылау. Хейло және уранопластикадан кейін ортопедиялық ем
1228. 10 жасар балада таңдайдың туа пайда болған жырығына байланысты операция жасалғаннан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы және сөйлегенде дыбыстардың шығуының бұзылуы анықталды.
Көрсетілген ақауларды жоюда қандай мамандардың кеңесі НЕҒҰРЛЫМ қажет болады?
1. Логопед; миогимнастика, массаж;2. Хирург; қайталамалы уранопластика;
3. Ортопед; алынбайтын аппарат конструкциясын қолдану;4. Ортопед; жартылай алмалы салмалы протез дайындау;
5.+Ортодонт; кеңейтетін бұрандасы бар табақша. Логопедте емделу
1229. 6 жасар балада таңдайдың ақауына байланысты операциядан кейін, сөйлегенде дыбыстарының нашар шығуы байқалды. Қарап тексергенде, жұмсақ таңдайдың айқын қысқаруы, жоғарғы жақтың дамымай қалуы анықталды.
Операцияның осындай нәтижесінің НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. Ортодонтиялық ем жүргізілмеген;
2. Реабилитациялау кешені жүргізілмеген;
3. Оптимальды мерзімде операция жасалмаған;4. Уранопластика әдісі дұрыс таңдалмаған;5.+Уранопластиканың негізгі қағидалары сақталмаған: фиссурорафия,
ретротранспозиция, мезафаринго-констрикция, ортодонтиялық ем жүргізілмеген.
1230. Туа пайда болған жақ-бет аймағының ақауын алдын-алудың қандай тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жүктіліктің екінші жартысында гестозды емдеу;
2. Жүктіліктің барлық кезеңінде жалпы сауықтыру шараларын жүргізу;
3. Жүктіліктің үшінші айында жұқпаоы ауруларды емдеу;
4. Жүктіліктің бірінші триместрінде жұқпалы ауруларды емдеу;
5.+Медико-генетикалық кеңес, баланстанған тамақтану,
салауатты өмір салты.
1231. А.А. Мамедовтың зерттеулері бойынша (1998) , таңдайдың туа пайда болған ақауы кезінде, 5 жылға дейін операция жасалмаса, ЖИІалып келді.
1. Мұрын қалқанының, сошниктің қисаюы және логопедиялық емдеу жағдайының бұзылуы;
2.+Таңдай бадамшаларының, мұрын раковиналарының компенсаторлы гипертрофиясы, тіл түбірінің таңдай ақауына қарай жылжуы;
3. Хирургиялық емге ортопедиялық дайындықтың қиындауы;
4. Жоғарғы жақ сүйегінің өсуінің тежелуі және дамуының бұзылысы;
5. Сөйлеу, тыныс алу және жұтыну қызметтерінің бұзылуы.
1232. Жоғарғы еріннің, таңдайдың жырығы бар және ауыз қуысының таяз кіреберісі кезінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлы емдеу тактикасы?
1. Алынбайтын ортодонтиялық техника (эджуайс-техника);
2.+Қалыптағыш табақшамен ауыз қуысы кіреберісін қалыптастырумен жүретін вестибулопластика;
3. Ортопедиялық ем уранопластикадан кейін жасалады;
4. Жасөспірімдік кезеңде ортодонтиялық ем;
5. Кәмелетке толғанға дейін диспансерлік бақылау.
1233. Таңдайдың ақауын жабу кезінде, операциядан кейінгі қалдық ақаулардың қалуы, жоғары патогенді флораның қосылуы және инфекциялық үрдістің дамуы (уранопластика операциясының техникасының бұзылысынан басқа) .
Бұл асқынуды алдын-алу тәсілінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Таңдай және жұтқыншақ шырышты қабатына жергілікті әсері бар иммунопрепараттармен операцияға дейін және кейін әсер ету (ИРС-19, имудон);
2.+Операциялық жараны өңдеу және операциядан кейін ауыз қуысын антисептикалық ерітінділермен өңдеу;
3. Операцияға дейін таңдай тіңдерін УФО сәулелендіру (3 сеанс);
4. Клиникаға жаңа дезинфектанттарды еңгізу;
5. Кең спектрлі антибиотиктерді қолдану.
1234. Таңдайдың тесілген жырығы бар балаларда, туыла салысымен ортопедиялық ем қолданған кезде ураностафилопластиканың мерзімдері баланың қай жасына сәйкес келеді:
1. 1 жас;
2. 2 жас;
3.+4-5 жас;
4. 3 жасқа дейін;
5. 5 жасқа дейін.
1235. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған ақауы бар балаларға Т.Ф Шарова бойынша ортопедиялық аппарат жасаған кезде, НЕҒҰРЛЫМ қолайлы оң қасиеттері?
1.+Тілдің теріс қимылдарының жоюлуы, жоғарғы жақтың еріген фрагменттерінің өсуінің жақсаруы, тыныс алу, тамақтанудың дұрысталуы;
2. Таңдайдыі жұмсақ тіңді түзілімдерінің өсуінің жақсаруы;
3. Таңдай аймағы жағынан ақауды жабу;
4. Баланың дәретінің қалпына келуі;
5. Баланың ұйқысының қалпына келуі.
1236. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған жырығы бар балаларды реабилитациялау орталығының негізгі мақсаттары:
1.+Диспансерлік бақылау, кешенді емін ұйымдастыру және мамандар тобына реабилитациялау;
2. Ортодонтиялық ем, жасөспірімдік жасқа дейін бақылау;
3. Логопедиялық оқыту, ЛФК массажы;
4. Ортопедиялық ем, психоневрологта бақылану;
5. Хирургиялық ем, кәмелет жасқа толғанға дейін бақылану.
1237. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған жырығы бар баланың тіс-жақ жүйесінің толық қалыптасуына дейін кешенді реабилитациясына қай маман НЕҒҰРЛЫМ белсенді түрде қатысады?
1. Стоматолог-хирург;
2. Стоматолог-ортопед;
3. Балалар-стоматологы;
4. Стоматолог-терапевт;
5.+Стоматолог-ортодонт.
1238. Жақ-бет аймағының туа пайда болған ақауларын алдын-алуды қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Медико-генетикалық кеңес, баланстанған тамақтану,
жүктіліктің I-триместрінде жұқпалы ауруларды алдын алу;
2. Медико-генетикалық кеңес, жүктіліктің үшінші айында баланстанған тамақтану;
3. Медико-генетикалық кеңес, жүктіліктің бірінші жартысында токсикозды емдеу;
4. Жүктіліктің барлық кезеңдерінде медико-генетикалық кеңес;
5. Барлық созылмалы интоксикация ошақтарын санациялау.
1239. Жүктіліктің қай кезеңінде анасының сыртқы радиациялық сәулеленуі баланың ағзаларының және жүйелерінің туа пайда болған ақауының пайда болуына қайсысы НЕҒҰРЛЫМ көп әсер етеді?
1. Жүктіліктің барлық кезеңі;
2.+Жүктіліктің бірінші триместрі;
3. Жүктіліктің екінші және үшінші триместрі;
4. Жүктілктің екінші триместрі;
5. Жүктіліктің үшінші триместрі.
1240. Жоғарғы еріннің бөлектенген жырығы кезінде хейлопластиканың НЕҒҰРЛЫМ оптимальды мерзімдері?
1. Туылғаннан кейін 11-14 күні;
2. Туылғаннан кейін 1-2 күн;
3.+6 - 12 ай;
4. 1-3 ай;
5. 1-2 жас.
1241. Клиникаға ата анасы 6 жасар қызды алып келді, 7 айында хейлопластика операциясы жасалған. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің (жалпаю, қатқыл тыртықтар, Купидон сызығының бұзылысы) және мұрын қырының оң жағының ақауы анықталды, оң жақ мұрын қуысының жолы тарылған, мұрын ұшы деформацияланған. Қыз балада олқылық комплексі дамып келе жатыр.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы ерін коррекциясын 12-13 жасқа жоспарлау
2.+Қыз баланың психоэмоциональды жағдайын жою үшін мектепке барғанға дейін, бір кезде екіншілік хейлоринопластика операциясын жасау.
3. Барлық хирургиялық араласуларды жасөспірім кезінде жасау
4. Жоғарғы ерінге коррекциялық операция жасау, мұрын сіңірлеріне операцияны кейінгі кезеңге қалдыру
5. Сол жақ мұрын жолын кеңейту, басқа хирургиялық операцияларды кейінгі уақытқа қалдыру
1242. Туа пайда болған бет ақаулары бар балаларды реабилитациялау орталығына перзентханадан хабарлама келді. Еріннің және таңдайдың туа пайда болған бір жақты жырығы бар баланың туылуы анықталды. Жедел жәрдем көрсетуге бригада шықты.
Науқасты кешенді реабилитациялаудың жоспары қандай?
1.+Преформацияланған табақша дайындау
ортопедиялық аппарат, хейлопластика 6-12 айында, уранопластика
3-5 жасында;
2. перзентхана жағдайында хейло- және уранопластика;
3. Хейлопластика 6-12 айында, уранопластика 5-6 жасында;
4. Хейло және уранопластика бірге 3-4 жаста;
5. Кәмелетке толғанға дейін динамикада диспансерлі бақылау. Хейло және уранопластикадан кейін ортопедиялық ем
1243. 8 жасар балада таңдайдың туа пайда болған жырығына байланысты операциясы 3 жасында жасалғаннан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы және сөйлегенде дыбыстардың шығуының бұзылуы анықталды.
Көрсетілген ақауларды жоюда қандай мамандардың кеңесі НЕҒҰРЛЫМ қажет болады?
1. Логопед; миогимнастика, массаж;2. Хирург; қайталамалы уранопластика;
3. Ортопед; алынбайтын аппарат конструкциясын қолдану;4. Ортопед; жартылай алмалы салмалы протез дайындау;
5.+Ортодонт; кеңейтетін бұрандасы бар табақша. Логопедте емделу
1244. 8 жасар балада таңдайдың туа пайда болған жырығына байланысты операциясы 3 жасында жасалғаннан кейін, жоғарғы жақтың бүйір бөліктерінің тарылуы және сөйлегенде дыбыстардың шығуының бұзылуы анықталды
Қандай ем шаралары НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Массаж
2.+Логопедте емделу
3. Қайталамалы уранопластика
4. Ортодонтиялық табақша дайындау
5. Жартылай алмалы-салмалы протез дайындау
1145. 3 жасында таңдай ақауы бойынша операция жасалған 6 жасар балада сөйлегенде мыңғырлағаны байқалады. Қарап тексергенде жұмсақ таңдайдың қысқаруы, жоғарғы жақсүйектің дамымай қалуы анықталды. Сөйлеу бұзылуы мен жоғарғы жақсүйек дамымай қалуының НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі қандай?
1. Уранопластика әдісі дұрыс таңдалмаған;
2. Операция тиімді емес уақытта жасалған;
3. Балаға ортодонтиялық ем жүргізбеген;
4. Балаға реабилитациялық шаралар кешені жүргізілмеген;
5.+Уранопластика қағидалары: фиссурорафия, ретротранспозиция, мезафаринго-констрикция сақталмаған. Бала ортодонтиялық емнен өтпеген
1246. 3 жасында ураностафилопластика жүргізілген 8 жасар бала бет-әлпеті хирургиясы клиникасына әкелінді. Қарап тексергенде жұмсақ таңдайдың қысқаруы, микрогнатия анықталды.
Операцияның осындай нәтижесінің НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1.+Ортодонтиялық ем жүргізілмеген, ретротранспозиция кезеңі бұзылған;
2. Операциядан кейінгі кезеңде физиотерапиялық ем жүргізілмеген;
3. Операция тиімді мерзімде жасалмаған;4. Операцияға дейінгі кезеңде ортодонтиялық ем жүргізілмеген;5. Операциялық емнің әдісі дұрыс таңдалмаған.
1247. Жақ бет аймағының клиникасына 8-жасар қыз баланы алып келді, 7- айында хейлопластика операциясын жасатқан. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің Купидон сызығының бұзылысымен ақауы анықталды, төменгі мұрын жолының тарылуы және мұрын қанатының ақауы анықталды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Кәмелетке толғанға дейін ринопластика
2. Динамикада бақылау
3. Жоғарғы ерінге коррекция жасау
4.+Екіншілік хейло- және ринопластика жасау
5. Баланың психоэмоциональды жағдайын коррекциялау
1248. Жүктіліктің қай кезеңінде еріннің және таңдайдың жырығы НЕҒҰРЛЫМ жиі пайда болады?
1.+Жүктіліктің 1 триместрі
2. Жүктіліктің 2 триместрі
3. Жүктіліктің 3 триместрі
4. Жүктіліктің бірінші жартысы
5. Жүктіліктің екінші жартысы
1249. ЖжТТПА реабилитациялық орталығына жүкті әйел қаралды (мерзімі 10-12 апта). Әйелдің акушерлік анамнезінен – бірінші жүктілігі өздігінен болған түсікпен аяқталған, екіншісінде еріннің туа пайда болған жырығы бар баланың туылуы.
Қандай ақыл-кеңес НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жүктіліктің барлық кезеңің динамикалық бақылау
2. Жүктіліктің бірінші триместрінде инфекциялық ауруларды алдын-алу
3.+Медико-генетикалық кеңес
4. Дәрігер кеңесі – терапевт
5. Жүктілікті тоқтату
1250. Клиникаға 3 жасар баланы қатты және жұмсақ таңдайдың толық жырығы нақтамасымен алып келді. Ата-анасының айтуы бойынша, бала туа біткен жүрек ақауына байланысты диспансерлік есепте тұрады. Тексеру кезінде жүрек-тамыр жүйесінің декомпенсация белгілері анықталды.
Хирург-стоматологтың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы
1.+Туа пайда болған жүрек ақауын емдеу, содан кейін уранопластика жүргізу
2. Клиникаға келген соң бірден уранопластика
3. Дәрігер-стоматологта динамикада бақылану
4. Дәрігер-ортодонтта емделу және бақылану
5. Кардиохирургта бақылану
1251. Перзентханада жоғарғы еріннің тесілген жырығы бар бала туылды. Неанотолог баланы толық қарап тексергеннен кейін, жақ-бет аймағының туа пайда болған ақаулары бар балаларды реабилитациялау орталығына хабарласты.
Қандай маманды шақырту НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Психоневролог
2. Балалар хирургы
3.+Жақ-бет аймағы хирургы
4. Дәрігер-стоматолог-ортодонт
5. Балалар дәрігер-стоматолог-терапевт
1252. Таңдайдың тесілген жырығы бар 7 жасар балада оперативті ем – ураностафилопластика қолданғаннан кейін альвеолды өсіндінің бітіспеуі анықталды. Бала операцияалды ортопедиялық және ортодонтиялық ем қабылдамаған.
Қандай ем тактикасы альвеола өсіндісінің ақауын жоюда НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+ Ауыз қуысы жағынан коректендіргіш аяқшасы бар қиындымен ақауды жабу;
2. Жара қырларын өңдеу және тіңдерді өзара тігу;
3. Ауыз қуысы кіреберісі жағынан коректендіргіш аяқшадағы қиындыны алып, ақауды жабу;
4. Ақау айналасынан шырыш периост қиындысын қалыптастыру және олардың қырларын өзара тігу;
5. Ақауды филатов сабақшасымен қалпына келтіру.
1253. Балалар жақ-бет хирургиясының клиникасына ата-анасы 6 жасар қызды алып келді, 8 айында хейлопластика операциясы жасалған. Қарап тексергенде, жоғарғы еріннің (жалпаю, қатқыл тыртықтар, Купидон сызығының бұзылысы) және мұрын қырының оң жағының ақауы анықталды, оң жақ мұрын қуысының жолы тарылған, мұрын ұшы деформацияланған. Қыз балада олқылық комплексі дамып келе жатыр.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы ерін коррекциясын 12-13 жасқа жоспарлау
2.+Қыз баланың психоэмоциональды жағдайын жою үшін мектепке барғанға дейін, бір кезде екіншілік хейлоринопластика операциясын жасау.
3. Барлық хирургиялық араласуларды жасөспірім кезінде жасау
4. Жоғарғы ерінге коррекциялық операция жасау, мұрын сіңірлеріне операцияны кейінгі кезеңге қалдыру
5. Сол жақ мұрын жолын кеңейту, басқа хирургиялық операцияларды кейінгі уақытқа қалдыру
№ 36 «Балаларда және жасөспірімдердегі самай төменгі жақ буынының аурулары. Клиникасы, нақтамасы. Емдеу принциптері және әдістері. Ем нәтижелері».
1254. Шықшыт буыннын (шорбуыны) анкилозы бар балаларда қандай патология кездеседі?
1. Анемия
2. Гипертрофия
3. ОНЖ лабильдігі
4. Созылмалы пневмония
5.+Тұла бойының физиологиялық өсу көрсеткіштерінің баяулауы
1255. Шықшыт шорбуыны анкилозын оперативті емдеу кезінде балалар мен жасөспірімдерде қандай жансыздандыру жүргізіледі?
1. Вена ішілік наркоз
2. Жергілікті жансыздандыру
3. Ауыз арқылы эндотрахеальды
4.+Мұрын арқылы эндотрахеальды
5.+Трахеостома арқылы эндотрахеальды
1256. Шықшыт шорбуыны посттравмалық артритін алдын-алу әдісі:
1. Буын қуысына гормональды препараттар енгізу;
2.+Гепарин және гидрокортизонмен фонофорез;
3. Сынықты иммобилизациялау;
4. Ауыз қуысын шектеулі ашу;
5.+Механотерапия, массаж, дәрілік препараттармен фонофорез.
1257. Төменгі жақ контрактурасы кезіндегі негізгі симптом:
1. Жоғарғы макрогнатия
2. Тістесу биіктігінің төмендеуі
3. Төменгі жақ бұтағының қысқаруы
4.+Төменгі жақ қозғалысының шектелуі
5. Жоғарғы жақ қозғалысының шектелуі
1258. Жарақаттан кейінгі шықшыт шорбуыны анкилозының даму себебі:
1. Диск шығуы
2. Буын қуысына қан кету
3. Буын капсуласының жыртылуы
7.+Буын өсіндісі мойнының сынуы
8. Байланыстырушы аппараттың созылуы
1259. 14 жасар баланы профилактикалық тексеру кезінде сол жақ жақ буынында сықыр анықталады. Шықшыт буыны аумағын саусақпен қарағанда қозғалысы дұрыс. Тістер қалыпты, тістесүі ортогнатиялық. Бұл көріністің қандай себебі бар?
1.+Дистензионды шығып кету;
2. Созылмалы деструктивті остеомиелиті;
3. Созылмалы деформациялық остеоартроз;
4. Неоартрозы;
5. Сүйек анкилозы.
1260. 5 жасар баланың анамнезінде ауруы бойынша тұруының себебінен жақ шықшық буыны туғанда жарақат алған. Тексеру кезінде ауыздың ашылуы шектелген. Беттің төменгі жақ бөлігі дұрыс дамымауы байқалды. Диагноз қойыңыз.
1. Екіншілік деформирленген остеоартроз
2. Буынның ауруы сезімді дисфункциясы
3.+Сүйек анкилозы
4. Гематогенді остеомиелит
5. Остеоартрит
1261. 6 жасар баланың (дәрігер стоматолог) сүйек анкилозымен, буынының ауруына шағымданады. Дәрігер стоматолог көптеген тістерінің кариесінің барын анықтады (көрсетті). Тістердің кариестердің декомпенсирленген ағымының болуының себебін атаңыз.
1.+Ауыз қуысының тазалығын сақтамаудан;
2. Психологиялық жағдайының бұзылуы;
3. Жыныс жолының жеткінсіздігі;
4. Алиментарлы дистрофия;
5. Тістер жарақаты.
1262. 13 жастағы қыз 3.6-шы бұзылған тісін жұлдыру үшін дәрігерге келді. тексеру кезінде дәрігер аузын ашып жұмғанда сықырдың естілуін байқады. Пальпация жасағанда шықшыт буынының солға жылжуы, ауру сезімі байқалады. Бұл клиникалық суреттеме қандай буын ауруларына ұқсап келеді:
1. Неоартроз
2. Төменгі жақтың мыщелквый өсіндінің сынуы
3. Төменгі жақ буынының басының шығып кетуі
4. Шықшыт буынының деформирленген остеоартрозы
5.+Буын дискінің (мениск) орнынан жылжығаны
1263. Профилактикалық тексеру кезінде 12 жастағы баланы тексергенде, дәрігер шықшыт өзгерісін байқады: ауызды ашып жапқанда, төменгі жақ қозғалысында буын басы алға қозғалып, сықырлаған дыбыс естіледі. Ересек балалардағы бұл шықшыт буын патологиясының себебі не болып келеді?
1. Сүйектің өсуінің бұзылуы
2. Буын қапшығының созылуы
3. Шықшыт буын байламы қызметінің әлсіреуі
4. Дорба жән буын байламы тонусының жоғалуы
5.+Тірек қозғалыс аппаратының диспропорциялық өсуі
1264. 15 жасар қыз емханаға мынандай шағымдармен келді: оң жақ шықшыт буынының аймағындағы ауру сезімнің шайнау кезіндегі үдеуі. Пальпация жасағанда шықшыт буыны аймағының оң жағы ауырады, ауызды ашқанда сықыр естіледі. Болжам нақтаманы көрсетіңіз:
1. Сол жақтық шықшыт буынның неоартрозы;
2. Деформациялық 2-шілік остеоартроз;
3. Сол жақтық шықшыт буынның остеоартриті;
4.+Шықшыт буынның ауыру сезімді дисфункциясы;
5. Жасөспірімдік шықшыт буынның остеоартрозы;
1265. 12 жасар баланы профилактикалық тексеріс кезінде сол жақ шықшыт буынының сықыры естілуі анықталды. Сипап тесергенде шықшыт буын аймағында тығыз ісік сезіледі. Тістер сау, тістемі ортогнатикалық. Патологияның себебін көрсетіңіз.
1. Сүйек анкилозы;
2. Ауыру сезімді дисфункция;
3. Созылмалы деструктивті остеомиелит;
4. Оң жақ шықшыт буынының созылмалы деформациялаушы остеоартроз;
5.+Сол жақтық шықшыт буынның дистензионды шығып кетуі;
1266. 5 жасар бала шықшыт буыны ауруымен диспансерлік есепте тұрады. Анамнезінде бұл ауру туу кезіндегі жарақаттан кейін тексергенде аузын жылдам ашуы шектелген, төменгі жақ, бет бөлігінің дұрыс дамымауы. Диагноз қойыңыз.
1. Остеоартрит
2. Гематогенді остеомиелит
3. Шықшыт буын аурулық дисфункциясы
4. Екіншілік деформирленген остеоартроз
5.+Шықшыт буын сүйектік анкилоз (тас буыны)
1267. СТЖБ қабыну-дистрофиялық өзгерістерін консервативті емдеу негізін құрайды: 1.+Электрофорез жолымен буынға дәрілік заттарды иммобилизациялау және депонирлеу;
2. Бұлшықетке антибактериалды препараттарды тағайындау;
3. Микроциркуляцияны жақсартатын препараттарды тағайындау;
4. Ішке сорылатын препараттарды тағайындау;
5. Буынға гормональды препараттарды тағайындау.
1268. СТЖБ-ның қай патологиясында тыртықты өзгерістердің редрессациясын жүргізеді?
1. Буын өсіндісінің сынуында;
2. Буын өсіндісінің шығуында;
3. Тәждік өсіндінің сынуында;
4.+Фиброзды анкилозда;
5. Сүйектік анкилозда.
1269. Жасөспірімдерде СТЖБ қандай аурулары кезінде титан және басқа да импланттарды қолдануға болады?
1. Фиброзды анкилоз және ауыз қуысының шектеліп ашылуы;
2.+Сүйектік анкилоз және микрогения;
3. Деформацияланған артрит;
4. Ревматоидты артрит кезінде;
5. Созылмалы артрит.
1270. Балаларда төменгі жаққа остеотомия және сүйектік пластика жасаған кезде анкилоз рецидивінің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы себебі:
1. Трансплантаттың биологиялық қасиеті;
2. Науқастың жеке ерекшеліктері;
3. Анестезиологиялық жабдықтау кезіндегі қателіктер;
4. Патологиялық үрдістің белсенділігі;
5.+Нақтамалық, тактикалық және техникалық қателік.
1271. СТЖБ диффузды сүйектік анкилозы кезінде, төменгі жақтың қозғалғыштығының дәрежесі қандай?
1.+Төменгі жақтың бүйір қозғалысының шектелуі және мүмкін болмауы;
2. Буын өсіндісінің басының еркін қозғалысы;
3. Төменгі жақтың алдыңғы қозғалғысының мүмкін болмауы;
4. Төменгі жақтың артқы қозғалысының мүмкін болмауы;
5. Буынның толық қозғалмауы.
1272. СТЖБ дискісінің патологиясын қалай анықтауға болады?
1. Аузын ашқан кезде;
2. Тістерін түйістіру кезінде;
3. Рентгенологиялық зерттеу кезінде;
4. Буынды сырт жақтан саусақты әдіспен қарап тексеру;
5.+Сыртқы есту түтігі жағынан саусақты әдіспен қарап тексеру.
1273. Балаларда және жасөспірімдерде СТЖБ жедел артритін емдеу тактикасы?
1.+Тыныштық жағдай, жансыздандырғыш заттар, антибактериальды терапия;
2. Гипосенсибилизирлеуші ем тағайындау;
3. Седативті заттарды тағайындау;
4. Иммунотерапияны тағайындау;
5. Компактоостеотомия.
1274. Балаларда және жасөспірімдерде СТЖБ жедел артриті кезінде жансыздандыру әдісінің НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жалпы жансыздандыру;
2. Жергілікті өткізгіштік жансыздандыру;
3. Анальгетиктерді парэнтеральды еңгізу;
4. Жергілікті инфильтрациялық жансыздандыру;
5.+Буын өсіндісі аймағына жергілікті жансыздандырғыш заттарды электрофорездеу.
1275. СТЖБ анкилозының немесе остеоартрозының қандай асқынуы аурудың ауыр нәтижесіне шалдықтырады?
1. Ағзаның зат алмасуының бұзылыстары;
2. Психоэмоциональды бұзылыстар;
3. Ауыз қуысының нашар гигиенасы;
4. Бетінің эстетикалық бұзылысы;
5.+Микрогения.
1276. СТЖБ дискісінің шығуына қандай клиникалық көрініс НЕҒҰРЛЫМ қолайлы:
1. Тағамды қиындықпен қабылдау;
2. Ауыз қуысының шектеліп ашылуы;
3. Төменгі жақ қоғалысы кезінде ауру сезімі
4. Буын өсіндісінің жиі шығуы;
5.+буын өсіндісінің сықырлауы және баспалдақты қозғалысы.
1277. СТЖБ жарақаттық анкилозының себептері:
1.+Буын өсіндісінің мойынының сынығы және буын гематомасы;
2. Беттің сыртқы қанат тәрізді шеміршегінің үзілуі;
3. Самай сүйегінің сүйек қабының үзілуі;
4. Буын өсіндісі капсуласының үзілуі;
5. Дисктің шығуы (мениск).
1278. Жаңа туылған балаларда өмірінің бірінші жылы СТЖБ анкилозының дамуының НЕҒҰРЛЫМ жиі себебі:
1. Баланың кесарев тілігі арқылы туылуы;
2. Баланың ауырған жұқпалы аурулары;
3.+Гематогенді остеомиелит, буын басының жарақаты;
4. Баланың жедел жұқпалы аурулармен ауыруы;
5. Төменгі жақтың буын өсіндісінің одонтогенді остеомилиті.
1279. СТЖБ созылмалы артритіне тән?
1. Бет гемиатрофиясы;
2. Төменгі жақтың деформациясы;
3. кешке қарай төменгі жақтың шаршуы;
4.+Тұйық ауру сезімі және төменгі жақ қозғалысының шектелуі;
5. СТЖБ аймағында жедел ауру сезімі;
1280. Қандай клиникалық белгілер СТЖБ дискісінің ығысуын суреттейді?
1. Төменгі жақ қозғалысы кезінде ауру сезімі;
2.+Ауыз қуысын ашу кезінде шектелуі;
3. Самай аймағындағы ауру сезімі;
4. Буындағы сықырлау;
5. Құлақтағы ауру сезім.
№ 37 «Балалардағы уақытша тістерден болған жақтардың одонтогенді қабынулы кисталары. Клиникалық ағымының ерекшеліктері, нақтамасы және емі».
1281. «Пластмасалы ойыншық» симптомы қай ауруға НЕҒҰРЛЫМ тән белгі болып табылады?
1. Жақсүйек гемангиомасына;
2. Төменгі жақ сынығына;
3. Жақ остеобластокластомасына;
4. Жақсүйектің созылмалы остеомиелитіне;
5.+Жақсүйектің одонтогенді қабыну кистасына.
1282. Балаларда жақсүйектің одонтогенді қабыну кисталарының қайсысы НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1. Радикулярлы;
2. Фолликулярлы;
3. Глобуломаксиллярлы;
4.+Қабынулық генездегі;
5. Шынайы фолликулярлы.
1283. Емханаға10-жасар бала төменгі жағының аймағындағы домбығуға шағымданып келді. Қарап тексергенде, жақ денесінің сол жағының домбығуына байланысты бетінің асимметриясы анықталды; ауыз қуысында: 8.5 тісі пломбыланған, тістің сауыт бөлігі ақшыл-қызыл түсті. Жақтың вестибулярлы жағынан, пергаментті сықыр белгісінің оң болуымен, сүйектің домбығуы анықталды. Рентгенограммада, төменгі жақтың 8.5 тісінің аймағында шекарасы анық, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, үрдіске 4.5 тісінің ұрығы қосылған.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жақтың 8.5 тісінен болған одонтогенді қабынулы кистасы
2. Төменгі жақтың 8.5 тісінен болған радикулярлы кистасы
3. 7.5 тісінен болған созылмалы гиперостозды периостит
4. Төменгі жақтың остеобластокластомасы
5. Төменгі жақтың фолликулярлы кистасы
1284. 9-жасар баладан бұрын емделген 8.5 тісінен болған төменгі жақтың одонтогенді қабынулы кистасы анықталды. Рентгенограммада төменгі жақта 8.5 тісінің аймағында шекарасы анық, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, 4.5 тісінің ұрығы үрдіске қосылған.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Цистоэктомия операциясы
2. Онкодиспансер жағдайында сәулелі ем;
3. 4.5 тісінің ұрығын алумен цистоэктомия операциясы
4. 4.5 тісінің ұрығын жұлумен цистотомия және 8.5 тісін сақтау
5.+8.5 тісін жұлумен цистотомия және 4.5 тісінің ұрығын сақтау
1285. Емханаға, 12-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 2.1 тісінің сауыты интактты, түсі аздап өзгерген, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағының вестибулярлы жағында домбығу бар, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. R-граммада, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағында шекарасы айқын, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңею ошақтары анықталды
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақ амелобластомасы;
2. Жоғарғы жақтың фиброзды дисплазиясы;
3. Остеобластокластоманың кистозды түрі;
4. 2.1, 2.2 тісінен болған созылмалы периодонт қабынуы
5.+ Жоғарғы жақтың радикулярлы қабынулы кистасы
1286. Жоғарғы жақтың оң жағындағы ісік тәріздес түзілімге байланысты клиникаға 10-жасар бала госпитализацияланды. Анамнезден: бір жыл бұрын алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 1.1,1.2 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 1.1,1.2 тістерінің түбір ұшы аймағында сүйек тінінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1.1,1.2 тістерінің периодонт қабынуының өршуі
2.+1.1,1.2 тістерінің аймағындағы радикулярлы кистасы
3. 1.1,1.2 тістерінің созылмалы жай пульпиті
4. Жақтың фолликулярлы кистасы
5. Жақтың біріншілік кистасы
1287. Жоғарғы жақтың оң жағындағы ісік тәріздес түзілімге байланысты клиникаға 10-жасар бала госпитализацияланды. Рентгенограммада: 1.1,1.2 тістерінің түбір ұшы аймағында сүйек тінінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Цистотомия;
2. Периостотомия;
3. 1.1, 1.2 тістерін жұлу;
4. Калий йодидімен электрофорез тағайындау
5.+1.1, 1.2 тістерді эндодонтиялық емдеу, цистэктомия
1288. «Пергаментті сықыр» симптомы қай ауруға НЕҒҰРЛЫМ тән белгі болып табылады?
1. Жақсүйек гемангиомасына;
2. Төменгі жақ сынығына;
3. Жақ остеобластокластомасына;
4. Жақсүйектің созылмалы остеомиелитіне;
5.+Жақсүйектің одонтогенді қабыну кистасына.
1289. 10 жасар балада төменгі жақтың альвеола өсіндісінің вестибулярлы бетінде көлемі 2,5х2,5 см, өзгермеген шырышты қабатпен қапталған, дөңгелек шығыңқы жер байқалады, ауырмайды, тығыз-эластикалық консистенциялы, 8.4 тістің түсі өзгерген, қозғалмалы. Пункциядан аз палесцирленген ақшыл сары түсті сұйықтық алынды.
Болдам нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Төменгі жақ остеобластокластомасының кистозды түрі;
2. Төменгі жақ амелобластомасының поликистозды түрі;
3. Төменгі жақ амелобластомасының кистозды түрі;
4. 8.4 тістен болған төменгі жақтың одонтогенді қабыну кистасы;
5. Төменгі жақ хондромасы.
1290. 8 жасар баладан 7.3, 7.4, 7.5 тістер аймағында жақсүйек денесінің деформациясы анықталды. Қарап тексергенде: 7.3, 7.4, 7.5 тістер интактті, альвеола өсіндісінің вестибулярлы бетінде 3х3,5 көлемді ісіну бар, ауырмайды, тығыз-эластикалық консистенциялы. Пункциядан мөлдір сарғыш түсті сұйықтық алынды.
Төменде аталған болжам нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Төменгі жақ амелобластомасы;
2. Төменгі жақтың фиброзды дисплазиясы;
3. Остеобластокластоманың кистозды түрі;
4. 7.4 тісінен болған төменгі жақтың радикулярлы кистасы;
5.+ 3.4 тісінен болған төменгі жақтың фоллиулярлы кистасы.
1291. 8 жасар баладан 7.3, 7.4, 7.5 тістер аймағында жақсүйек денесінің деформациясы анықталды. Қарап тексергенде: 7.3, 7.4, 7.5 тістер интактті, альвеола өсіндісінің вестибулярлы бетінде 3х3,5 көлемді ісіну бар, ауырмайды, тығыз-эластикалық консистенциялы. Пункциядан мөлдір сарғыш түсті сұйықтық алынды.
Қосымша тексеру әдістерінің қайсысын жүргізген НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Компьютерлі томография;
2.+Рентгенологиялық;
3. УД-зерттеу;
4. МРТ;
5. ЭОД.
1292. 8 жасар баладан 7.3, 7.4, 7.5 тістер аймағында жақсүйек денесінің деформациясы анықталды. Қарап тексергенде: 7.3, 7.4, 7.5 тістер интактті, альвеола өсіндісінің вестибулярлы бетінде 3х3,5 көлемді ісіну бар, ауырмайды, тығыз-эластикалық консистенциялы. Рентгенологиялық: аталған тістер аймағында шекарасы анық, 3,5х3,5 көлемді сүйектің деструкция ошағы анықталды, 7.4, 7.5 тістер түбірлері жартылай сорылған, 3.4 тістің фолликуласы төмен және дистальді ығысқан, сауыты деструкция ошағына енген.
Қандай емдеу тактикасы НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Цистэктомия, 3.4 тістің даму барысын бақылау;
2. Экскохлеация, тістем дамуын бақылау;
3.+Цистотомия, 3.4 тістің дамуын бақылау;
4. Тістер алмасуын пассивті бақылау;
5. Кесу, 7.3, 7.4, 7.5 тістерді жұлу.
1293. Емханаға 12-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 2.1 тісінің сауыты интактты, түсі аздап өзгерген, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағының вестибулярлы жағында домбығу бар, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. R-граммада, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағында шекарасы айқын, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңею ошақтары анықталды
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақ амелобластомасы;
2. Остеобластокластоманың кистозды түрі;
3.+3.1 тістен болған төменгі жақтың радикулярлы кистасы;
4. 2.1, 2.2 тісінен болған созылмалы периодонт қабынуы
5. 3.1 тістен болған жоғарғы жақтың одонтогенді қабынулы кистасы
1294. Жақ бет аймағы хирургиясы балалар бөліміне жоғарғы жақтың сол жағындағы ісік тәріздес түзілімге байланысты 10-жасар бала госпитализацияланды. Анамнезден: бір жыл бұрын, спорттық жарыстар кезінде жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 2.1 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 2.1 тістерінің түбір ұштарында сүйек тіңінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген болжам нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. 2.1 тісінің периодонт қабынуының өршуі
2.+2.1 тісі аймағындағы радикулярлы кистасы
3. 1.1, 2.1 тістерінің созылмалы жай пульпиті
4. Жақтың фолликулярлы кистасы
5. Жақтың біріншілік кистасы
1295. . Жақ бет аймағы хирургиясы балалар бөліміне жоғарғы жақтың сол жағындағы ісік тәріздес түзілімге байланысты 12-жасар бала госпитализацияланды. Анамнезден: бір жыл бұрын, спорттық жарыстар кезінде жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 2.1 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 2.1 тістерінің түбір ұштарында сүйек тіңінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Цистотомия;
2. Периостотомия;
3. 2.1 тісін жұлу;
4. Физиоем тағайындау
5.+2.1 тісті эндодонтиялық емдеу, цистэктомия
1296. Емханаға 9-жасар бала төменгі жағының аймағындағы домбығуға шағымданып келді. Қарап тексергенде жақ денесінің сол жағының домбығуына байланысты бетінің асимметриясы анықталды; ауыз қуысында: 7.5 тісі пломбыланған, тістің сауыт бөлігі ақшыл-қызыл түсті. Жақтың вестибулярлы жағынан, пергаментті сықыр белгісінің оң болуымен, сүйектің домбығуы анықталды. Рентгенограммада, төменгі жақтың 7.5 тісінің аймағында шекарасы анық, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, үрдіске 3.5 тісінің ұрығы қосылған.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жақтың 7.5 тісінен болған одонтогенді қабынулы кистасы
2. Төменгі жақтың 7.5 тісінен болған радикулярлы кистасы
3. 7.5 тісінен болған созылмалы гиперостозды периостит
4. Төменгі жақтың остеобластокластомасы
5. Төменгі жақтың фолликулярлы кистасы
1297. 9-жасар баладан 7.5 тісінен болған төменгі жақтың одонтогенді қабынулы кистасы анықталды. Рентгенограммада төменгі жақта 7.5 тісінің аймағында шекарасы анық, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, 3.5 тісінің ұрығы үрдіске қосылған.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Цистоэктомия операциясы
2. Диспансерлік тіркеу, бақылау;
3. 3.5 тісінің ұрығын алумен цистоэктомия операциясы
4. 3.5 тісінің ұрығын жұлумен цистотомия және 7.5 тісін сақтау
5.+7.5 тісін жұлумен цистотомия және 3.5 тісінің ұрығын сақтау
1298. Емханаға 14-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын, футбол ойнап жүріп, жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 1.1 тісінің сауыты интактты, түсі аздап өзгерген, 1.1 тісінің түбір ұшы аймағының вестибулярлы жағында домбығу бар, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. R-граммада, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағында шекарасы айқын, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі ошақтары анықталды
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақ одонтомасы;
2. Жоғарғы жақтың амелобластомасы;
3. 1.1 тістен болған созылмалы гранулематозды периодонтит;
4. 1.1 тістен болған созылмалы гранулденген периодонтит;
5.+ Жоғарғы жақтың 1.1 тісінен болған радикулярлы қабынулы кистасы
1299. Жақ бет аймағы хирургиясы балалар бөліміне, 10-жасар баланы алып келді. Бала жоғарғы жақтың оң жағындағы ісік тәріздес түзілімге шағымданып келді. Анамнезден: жарты жыл бұрын, дене шынықтыру сабағында алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 1.1,2.1 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 1.1,2.1 тістерінің түбір ұштарында сүйек тіңінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. 1.1,2.1 тістерінің периодонт қабынуының өршуі
2.+1.1, 2.1 тістерінің аймағындағы радикулярлы кистасы
3. 1.1, 2.1 тістерінің созылмалы жай пульпиті
4. Жақтың фолликулярлы кистасы
5. Жақтың біріншілік кистасы
1300. Жақ бет аймағы хирургиясы балалар бөліміне, 10-жасар баланы алып келді. Бала жоғарғы жақтың оң жағындағы ісік тәріздес түзілімге шағымданып келді. Анамнезден: жарты жыл бұрын, дене шынықтыру сабағында алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 1.1,2.1 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 1.1,2.1 тістерінің түбір ұштарында сүйек тіңінің шекарасы айқын, домалақ пішінді кеңеюі анықталды.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Цистотомия
2. Периостотомия
3. Тұзды сумен шаю, бақылау
4. Антибиотиктермен электрофорез тағайындау
5.+1.1, 2.1 тістерді эндодонтиялық емдеу, цистэктомия
1301. Қай ауруға Дюпиетрен немесе пергаментті сықыр белгісі НЕҒҰРЛЫМ тән?
1. Жақтың сынуы
2. Жақ одонтомасы
3. Жақтардың остеобластокластомасы
4. Жақтардың созылмалы остеомиелиті
5.+Жақтардың одонтогенді қабынулы кистасы
1302. Емханаға 14-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын, футбол ойнап жүріп, жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 1.1 тісінің сауыты интактты, түсі аздап өзгерген, 1.1 тісінің түбір ұшы аймағының вестибулярлы жағында домбығу бар, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. R-граммада, 2.1 тісінің түбір ұшы аймағында шекарасы айқын, домалақ пішінді сүйек тіңінің кеңеюі ошақтары анықталды
1. Физиоем;
2. Антибиотикотерапия курсы;
3. Цистэктомия, физиоем;
4. 1.1 тісті эндодонттық емдеу, цистотомия;
5. 1.1 тісті эндодонттық емдеу, цистэктомия.
1303. Емханаға, 9-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Бір жыл бұрын футбол рйнап жүріп, жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 2.1 тіс сауыты интактты, түсі аздап өзгерген, вестибулярлы жағынан 2.1 тісінің түбірінің проекциясы аймағында домбығу анықталды, ауру сезімі жоқ, шырышты қабаты өзгермеген. R-граммада, 2.1 тіс түбірінің 2/3 бөлігі қалыптасқан, түбір ұшы аймағында шекаралары анық сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, диаметрі 1,0 см, домалақ пішінді.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақ остеобластокластомасының кистозды түрі
2. Жоғарғы жақ амелобластомасының кистозды түрі
3.+2.1 тісінің аймағында кистогранулема
4. Жоғарғы жақ амелобластомасы
5. Жоғарғы жақ одонтомасы
1304. 9 жасар балада, альвеолды өсіндісінің вестибулярлы бетінде домалақ пішінді домбығу анықталды, диаметрі 1,5х2,0 см, шырышты қабықпен жабылған, ауру сезімі жоқ, тығызэластикалы консистенциялы, 8.4 тісінің түсі өзгерген, мықты. Анамнезден: 2 жыл бұрын, 8.4 тісін емдеген. Рентгенологиялық: 8.4 тісінің аймағында шекаралары анық деструкция ошағы анықталды, түбірінің 2/3 бөлігі резорбцияланған, 4.4 тіс ұрығы төменге қарай ыығысқан және деструкция ошағына жартылай енген.
Қандай ем тәсілі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Цистотомия, 8.4 тісті эндодонтиялық емдеу
2. Цистэктомия, 8.4 тісті жұлу
3. Цистэктомия, 8.4 тісті емдеу
4.+Цистотомия, 8.4 тісті жұлу
5. Тілік жасау, протездеу
1305. 9 жасар балада, альвеолды өсіндісінің вестибулярлы бетінде домалақ пішінді домбығу анықталды, диаметрі 1,5х2,0 см, шырышты қабықпен жабылған, ауру сезімі жоқ, тығызэластикалы консистенциялы, 8.4 тісінің түсі өзгерген, мықты. Анамнезден: 2 жыл бұрын, 8.4 тісін емдеген. Рентгенологиялық: 8.4 тісінің аймағында шекаралары анық деструкция ошағы анықталды, түбірінің 2/3 бөлігі резорбцияланған, 4.4 тіс ұрығы төменге қарай ығысқан және деструкция ошағына жартылай енген.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Жақтың 8.4 тісінен болған одонтогенді қабынулы кистасы
2. Жақтың 8.4 тісінен болған радикулярлы кистасы
3. Жақтың фолликулярлы кистасы
4. Төменгі жақтың біріншілік кистасы
5. Төменгі жақ одонтомасы
1306. 7 жасар балада, 8.3,8.4,8.5 тістерінің аймағында жақ ақауы анықталды. Қарап тексергенде: 8.3,8.4,8.5 тістері интактты, альвеолды өсіндінің вестибулярлы бетінде диаметрі 2,0х3,0 болатын домбығу бар, ауру сезімі жоқ, тығыз-эластикалы консистенциялы. Пункция кезінде, түссіз сары сұйықтық алынды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Төменгі жақ одонтомасы
2. Төменгі жақ одонтобластомасы
3. Төменгі жақ остеобластокластома
4. Төменгі жақтың 8.4 тісінен болған радикулярлы кистасы
5.+Төменгі жақтың 4.4 тістен болған фолликулярлы кистасы
1307. 7 жасар балада, 8.3,8.4,8.5 тістерінің аймағында жақ ақауы анықталды. Қарап тексергенде: 8.3,8.4,8.5 тістері интактты, альвеолды өсіндінің вестибулярлы бетінде диаметрі 2,0х3,0 болатын домбығу бар, ауру сезімі жоқ, тығыз-эластикалы консистенциялы. Пункция кезінде, түссіз сары сұйықтық алынды.
Қосымша зерттеу әдісінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Магнитті-резонансты томография
2. Компьютерлі томография
3.+Рентгенологиялық
4. УД-зерттеу
5. ЭОД
1308. 7 жасар балада, 8.3,8.4,8.5 тістерінің аймағында жақ ақауы анықталды. Қарап тексергенде: 8.3,8.4,8.5 тістері интактты, альвеолды өсіндінің вестибулярлы бетінде диаметрі 2,0х3,0 болатын домбығу бар, ауру сезімі жоқ, тығыз-эластикалы консистенциялы. Пункция кезінде, түссіз сары сұйықтық алынды.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Цистотомия
2.+Цистэктомия
3. Экскохлеация
4. Цистэктомия, тістерді жұлу
5. Диспансерлік есеп, бақылау
1309. 10 жасар балада, 8.3, 8.5 тістердің аймағында жақ денесінің ақауы анықталды. Қарап тексергенде: 8.3, 8.5 тістері интактты, 8.4 тісі бір апта бұрын жұлынған, төменгі жақтың оң жағында альвеолды өсіндісінің вестибулярлы бетінде диаметрі 3х3,5 болатын домбығу анықталды, ауру сезімі жоқ, тығыз-эластикалы консистенциялы. Рентгенологиялық, жоғарыда көрсетілген тістер аймағында шекарасы айқын, диаметрі 3,5х3,5 см болатын сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, 7.5 тістің түбірлері жартылай резорбцияланған; 4.4 тіс фолликуласы төменге және дистальды жаққа қарай ығысқан, оның сауыты деструкция ошағына енген.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Цистэктомия, 4.4 тісінің дамуын анықтау
2. Экскохлеация, тістемнің дамуын анықтау
3.+Цистотомия, 4.4 тісінің дамуын анықтау
4. Тістердің ауысуын пассивті анықтау
5. Тілік жасау, 8.3, 8.5 тістерді жұлу
1310. 10 жасар балада, 8.3, 8.5 тістердің аймағында жақ денесінің ақауы анықталды. Қарап тексергенде: 8.3, 8.5 тістері интактты, 8.4 тісі бір апта бұрын жұлынған, төменгі жақтың оң жағында альвеолды өсіндісінің вестибулярлы бетінде диаметрі 3х3,5 болатын домбығу анықталды, ауру сезімі жоқ, тығыз-эластикалы консистенциялы. Рентгенологиялық, жоғарыда көрсетілген тістер аймағында шекарасы айқын, диаметрі 3,5х3,5 см болатын сүйек тіңінің кеңеюі анықталды, 7.5 тістің түбірлері жартылай резорбцияланған; 4.4 тіс фолликуласы төменге және дистальды жаққа қарай ығысқан, оның сауыты деструкция ошағына енген.
Төменде келтірілген асқынулардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ дұрысы?
1. Периостит
2. Киста рецидиві
3. Тістем бұзылысы
4.+4.4 тіс ұрығының дамуының бұзылуы
5. Созылмалы периодонт қабынуының өршуі
№ 38 «Балалардағы беттің жұмсақ тіндерінің және ауыз қуысының ісік және ісік тәріздес түзілімдері. Салыстырмалы нақтамасы, хирургиялық ем принциптері. Нәтижесі».
1311. Қатерлі ісігі бар балалардың ата-анасының әсер еткен денсаулығына НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себептерді атаңыз
1. Тамақтану;
2. Зиянды әдеттер;
3. Ата анасының аурулары;
4. Бұрын ауырған аурулары;
5.+Қоршаған орта факторлары.
1312. Балалардың бет жақ аймағының ісіктерін емдеудің қағидаларына барлығы жатады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Ісікті радикальды алу – қатерлі ісік кезінде;
2. Қатерсіз ісіктерді ерте радикальды алу;
3. Қатерлі ісіктерді кешенлі емдеу;
4.+ Ісіктің ерте даму сатысында лазер сәулемен емдеу
5. Уақытында дұрыс диагноз қою.
1313. 3-айлық балада мұрын қшы аймағында кавернозды гемангиома нақтамаланды. Ісік жаңа туылған кезде байқалған, көлемі тез ұлғаяды. Қарап тексергенде: түзілім ашық қызыл түсті, шекаралары анық, тері бетінен 0,5 см шығыңқы.
Гемангиоманың бұл түрінде қандай ем тәсілі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Хирургиялық;
2. Сәулелі терапия;
3. Химиодеструкция;
4. Электрокоагуляция;
5.+Склероздаушы терапия.
1314. 13 жасар қыз бала дәрігерге көз асты аймақтағы ісік тәрізді өсіндісімен келген. Соңғы 1,5 жылда безеу мазалаған. Объективті: сол жақ көз асты аймақта дөңгелек пішінді, терімен бітіскен, тығыз–эластикалық консистенциялы өсінді анықталады, ауырмайды, қозғалады.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Бет папилломасы
2. Лимфангиома
3. Бет абсцессі
4. Фиброма
5.+Атерома
1315. 3-жасар балада, жоғарғы еріннің оң жағында қамыр тәрізді консистенциялы ісік тәріздес түзілім анықталды, басқан кезде, көлемі кішірееді, терісінің түсі өзгермеген. Түзілім 2-айлық кезеңінде пайда болған және біртіндеп ұлғайған.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Дермоидты киста;
2. Бет гемангиомасы;
3.+Лимфангиома;
4. Папиллома;
5. Атерома.
1316. 3 жасар баланың тілінің төменгі бетінде дөңгелек пішінді өсінді байқалады: Аталған өсінді жұмсақ эластикалық консистенциялы. Үстіндегі шырышты қабықтың түсі өзгермеген. Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы
1. Фиброма
2. Нейрофиброма
3.+Тіл папилломасы
4. Ретенционды киста
5. Жарып шығу гематомасы
1317. 12-жасар қыз бала, ауыз қуысында ісік тәріздес түзілімнің пайда болуына шағымданып келді. Объективті: төменгі жақтың альвеолды өсіндісінде сол жағында бұзылған 3.6 тісінің аймағында альвеолды өсіндісінде домбығу анықталды, түзілім көлемі 2х2,5х0,8см, негізі кең, қанық-қызыл түсті, плотноэластикалық консистенциялы
Төменде келтірілген нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Эпулис;
2. Қызылиек фиброматозы;
3. Ретенционды киста;
4. Жарып шығу кистасы;
5. Гипертрофиялық ұлпа қабынуы.
1318. 13 жасар қыз-балада бетінің оң жақ жартысында нейрофиброматоз анықталған. НЕҒҰРЛЫМ қолайлы емдеу жоспары?
1. Сәулелі терапия;
2. Ісіктің химиодеструкциясы;
3. Диспансерлік бақылау;
4. Барлық өзгерген тіңдерді алып тастау;
5.+Ісіктік және фиброматозды тіңдерді рациональды алу.
1319. Гемангиомаларды емдеуде ем тәсілдерін таңдаған кезде барлық аталған факторлар ескеріледі ТЕК біреуінен басқасы:
1. Баланың жасы;
2. Үрдістің орналасуы;
3. Қантамырлы ісіктің түрі;
4.+Ауырған аурулары;
5. Үрдістің тарылуы.
1320. Склероздаушы терапия төменде аталған балалардағы қантамырлық түзілістердің ішінде ТЕК БІРЕУІНЕН БАСҚАСЫНДАтиімді:
1.+Қантамырлық невуста;
2. Гипертрофиялық;
3. Капиллярлы;
4. Кавернозды;
5. Аралас.
1321. Балаларда гемангиомаларды емдеуде, склероздаушы емге төменде келтірілген барлық препараттар жатады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Этил спирті;
2. Этоксисклерол;
3.+Сұйық азот;
4. Тромбовар;
5. Варикоцид.
1322. 5 айлық балада туғанынан мұрын аймағында қызыл түстің пайда болғаны айқын, оның көлемі үлкейген. Тексеруден өткізген күні мұрын аймағындағы ал-қызыл түсті, және оның қырларының тегіс емес екендігі, ұсақ, бүдірлі беті көлемі 1х1,5х0,8 см. Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1.+Қарапайым гипертрофиялық гемангиома;
2. Кавернозды гемангиома;
3. Кистозды лимфангиома;
4. Бұтақты гемангиома;
5. Дермоидты киста.
1323. Емханаға бет ісігі бар 8 жасар бала жіберілді. Тексергенде денесінде әр түрлі көлемдегі, айқын емес, “кофе” түстес көптеген таңбалар бары анықталды. Баланың психоэмоциональды дамуы артта екені байқалды. Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Гематома
2. Гемангиоматоз
3. Рожистое қабыну
4. Қатерлі меланома
5.+Нейрофиброматоз
1324. 3 айлық баланың төменгі ерін аймағында көлемі 1,0х2,0х1,5см, қызыл түсті заттың пайда болуы байқалады, оның эректильді белгісі дұрыс, пальпация жасағанда ауру сезімі жоқ.
Науқасты емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Криодеструкция;
2. Ісікті алу;
3. Электрокоагуляция;
4.+Склероздаушы терапия;
5. Ферезолмен химиодеструкция.
1325. Ауыздың шырышты қабаты мен жұтқыншақта жиі кездесетін ісіктердің негізі:
1.+Эпителий тінінен
2. Дәнекер тіннен
3. Жүйке тінінен
4. Сүйек тінінен
5. Шеміршек
1326. Балаларда бет әлпеті жұмсақ тіндерде қандай ісік НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі:
1. Миома
2. Атерома
3. Фиброма
4. Тератома
5.+Гемангиома
1327. Балалардағы қуысты кавернозды бет гемангиомасының түріне қандай белгі НЕҒҰРЛЫМ көбірек сипат береді?
1. Тамырдың соғуы
2. Былқылдақтығы
3. Қанның кернеуі
4. Флюктуациясы
5.+Кішіреюі және толтырылуы
1328. Баланың бетіндегі бұтақты гемангиома үшін қандай белгі НЕҒҰРЛЫМ көбірек сипаттама береді?
1. Кішіреюі және толтырылуы
2.+Пульсация
3. Былқылдақтығы
4. Гиперемия
5. Флюктуациясы
1329. Рентген тексеруінде қуысты (кавернозды) бет гемангиомасы орналасқан тұсында анықталуы НЕҒҰРЛЫМ мүмкін:
1. Қан тамырларының кеңейгені
2.+Флеболиттері (қан тастары)
3. Тканьдардың тыртықтығы
4. Сүйектердің деструкциясы
5. Тастар
1330. Балаларда жақ-бет аймағында дизонтогенетикалық ісіктер қай жас шамасында НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1.+Жаңа туылған нәрестеде және өмірінің алғашқы жылдарында
2. Жоғарғы мектеп жасында
3. Жас өспірімдік кезеңінде
4. Орта мектеп жасында
5. Кіші мектеп жасында
1331. 12 жасар қыз бала дәрігер стоматологқа ұрт аймағының сол жағындағы шырышты қабатта ісік тәріздес түзілімнің пайда болуына шағымданып келді. Түзілім бір ай бұрын пайда болған, баяу өседі. Қарап тексергенде. Түзілім домалақ пішінді, аяқшасы бар, ауру сезімі жоқ, айналасындағы шырышты қабаты өзгеріссіз.
Қандай алғашқы нақтама НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Ретенционды киста;
2. Дермоидты киста;
3. Кератокиста;
4.+Папиллома;
5. Атерома.
1332. 13 жасар балаға, тілдің төменгі бөлігінің папиломасы нақтамасы қойылды.
НЕҒҰРЛЫМ рациональды ем әдісін таңданыз.
1. Криодеструкция;
2. Сәулелі терапия;
3. Химиодеструкция;
4. Склероздаушы терапия;
5.+Сау тіңдерге дейін ісікті алып тастау.
1333. Жақ бет аймағ хирург дәрігеріне 8-айлық баланың анасы келді. Шағымы: көзінің сыртқы бұрышындағы ісік тәрізді түзілімнің пайда болуына. Түзілімге туылғаннан кейін бір айдан ейін назар аударған, баяу өседі, ауру сезімі жоқ. Қарап тексергенде: көздің сыртқы бұрышында домалақ пішінді түзілім пальпацияланды, консистенциясы тығыз эластикалық, аздап қозғалмалы, терімен қосылмаған.
Бұл клиникалық көрініске қай нақтама НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Ретенционды киста;
2.+Дермоидтыкиста;
3. Димфангиома;
4. Гемангиома;
5. Фиброма.
1334. 7- айлық балаға нақтама қойылды: Дермоидты киста.
Қандай ем әдісі НЕҒҰРЛЫМ рациональды?
1. Химиодеструкция;
2. Склероздаушы терапия;
3. Динамикада бақылау;
4. Онколог дәрігерге кеңес алуға жіберу;
5.+Ісікті капсуласымен бірге алып, гистологиялық зерттеуге жіберу.
1335. Кіші жастағы балаларға жақ бет аймағының қатерсіз ісіктерінің оперативті емінде қандай жансыздандыру әдісі НЕҒҰРЛЫМ жиі қолданылады:
1. Инфильтрациялық
2. Өткізгіштік
3. Сүйекішілік
4. Суббазальды
5.+Жалпы
1336. Балалардағы бет гемангиомасын склероз жасайтын құнды дәрілердің қайсысы клиникада НЕҒҰРЛЫМ көп тараған?
1. Вистарин
2. Варикацид
3. Тромбовар
4.+Этоксисклерол
5. Этиловый спирт
1337. Склероздаушы емге арналған препараттар әсер етеді:
1.+Асептикалық қабынудың пайда болуымен және кейін тыртықтанумен аяқталатын қантамыр эндотелиіне әсер етеді
2. Тромб түзумен венаның сыртқы қабырғасына
3. Периваскулярлы клетчаткаға
4. Дәнекер тінге
5. Тегіс бұлшықетке
1338. 8 жасар бала, тілінің көлемінің ұлғаюына шағымданып келді. Ауру тұқым қуалайды. Қарап тексергенде: тілі ұлғайған, тілінің бетінде түссіз сүйықтығы бар көптеген көпіршіктерген толы, кейбіреулері қанды сұйықтықты.
Бұл клиникалық көрініске қай нақтама НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Липома
2. Фиброма
3. Дермоидты киста
4. Тіл гемангиомасы
5.+Тіл лимфангиомасы
1339. 12 жасар қыз бала, мұрын ерін қатпарының сол жағы аймағындағы ісік тәріздес түзілімнің пайда болуына шағымданып келді. Түзілім 3 ай бұрын безеуді сыққан кезде пайда болған. Ісік баяу көлемін ұлғайтады, ауру сезімі жоқ. Қарап тексергенде: домалақ пішінді түзілім, диаметрі 1,5х1,0 терімен қосылып кеткен, тығыз-эластикалық консистенциялы.
Бұл клиникалық көрініске НЕҒҰРЛЫМ сай нақтама таңданыз.
1.+Атерома
2. Бет липомасы
3. Дермоидты киста
4. Бет лимфангиомасы
5. Ретенционды киста
1340. Балалардағы жақ бет аймағының жұмсақ тіңдерінің қатерсіз ісіктерін рациональды емдеудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тәсілдері: 1.+Сау тіңдерге дейін ісікті кесіп алу
2. Электрокоагуляция
3. Химиодеструкция
4. Криодеструкция
5. Сәулелі терапия
№ 39 «Балаларда бет қаңқасынан пайда болған қатерсіз ісік және ісік тәріздес туындылары. Салыстырмалы нақтамасы. Хирургиялық ем принциптері. Нәтижесі. Жақ сүйектерінің операциядан кейінгі ақаулары бар балаларды реабилитациялау»
1341. 12-жасар бала, емханаға жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын, жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 2.1 тіс сауыты интактты, түсі өзгерген. Вестибулярлы жағынан, 2.1 тісінің түбір ұшы проекциясында аймағында домбығу анықталды, пальпация кезінде ауру сезімі жоқ. R-граммада, 2.1, 2.2 тістерінің түбір ұшы аймағында сүйек тіңінің шекарасы айқын, домалақ кеңею ошақтары бар.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жоғарғы жақ амелобластомасы;
2. Остеобластокластоманың кистозды түрі;
3. Жоғарғы жақтың фиброзды дисплазиясы;
4. 2.1, 2.2 тістерінің созылмалы периодонтиті;
5.+Жоғарғы жақтың одонтогенді қабынулы кистасы.
1342. Перифириялық остеобластокластоманы емдеудің қай әдістері НЕҒҰРЛЫМ жиі қолданылады?
1.+Экскохлеация;
2. Рэлектрокоагуляция;
3. Склероздаушы терапия;
4. Динамикада бақылау.
1343. Жақ сүйектерінің ісіктері бар балаларды емдеу және реабилитациялау шараларының барлығы қолданылады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Диспансерлік бақылау;
2. Ортодонтиялық ем;
3. Ісікті алу;
4. Сүйектік пластика;
5.+Физиотерапия.
1344. 10-жасар бала, жоғарғы жағының оң жағындағы ісік тәріздес түзілімнің пайда болуына шағымданып, ауруханаға жатқызылды. Бір жыл бұрын, алдыңғы күрек тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде: 1.1,1.2 тістері интактты, сауыттарының түсі өзгерген, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 1.1,1.2 тістерінің түбір ұшы аймында сүйек тіңінің шекаралары айқын кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамаларының ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 1.1,1.2 тістерінің созылмалы периодонт қабынуының өршуі;
2.+1.1,1.2 тістерінің аймағындағы радикулярлы кистасы;
3. 1.1,1.2 тістерінің созылмалы жай ұлпа қабынуы;
4. Жақтардың фолликулярлы кистасы;
5. Жақтың біріншілік кистасы.
1345. 10-жасар бала, клиникаға жоғарғы жақтың оң жағындағы 1.1,1.2 тістерінен болған радикулярлы кистасы нақтамасымен жатқызылды, кейбіреулері интактты, сауыттарының түсі өзгерген, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Анамнезден, бір жыл бұрын жарақат алғанНауқасты емдеу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Цистотомия;
2. Периостотомия;
3. 1.1, 2.1 тістерін жұлу;
4. Физиоем тағайындау;
5.+1.1, 2.1 тістерін эндодонтиялық емдеу, цистэктомия.
1346. 12-жасар балада, жұмсақ тіңдерінің домбығуы салдарынан бет әлпетінің сол жағының асимметриясы анықталды. Төменгі жақтың сол жағында ауру сезімі бар. Пальпацияда, диаметрі 8х10 см болатын төменгі жақтың сол жақ бөлігінің домбығуы анықталды, бұл аймақтағы тістер қозғалмалы,шырышты қабаты өзгеріссіз.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жақтың одонтогенді қабынулы кистасы;
2.+Остеобластокластома;
3. Сүйектік гемангиома;
4. Амелобластома;
5. Одонтома.
1347. Балаларда, жоғарғы жақ сүйегінің остеомасын емдеудің қай тәсілі НЕҒҰРЛЫМ рациональды?
1. Химиотерапия;
2. Сәулелі терапия;
3. Жақтарды резекциялау;
4.+Ісікті ретімен кесіп алу;
5. Сәулелі терапия, жақты резекциялау.
1348. Балалардағы остеоид-остеомаға НЕҒҰРЛЫМ тән ауру сезімі?
1. Ұстама тәрізді ауру сезімі;
2. Ауру сезімі көбінесе күндіз пайда болады;
3 Ауру сезімі көбінесе түнде пайда болады
4.+Ауру сезімі күні-түні үздіксіз мазалайды;
5. Ауру сезімі тұрақты, шайнау кезінде ұлғая түседі.
1349. Балалардағы одонтогенді остеомиелитті жақ сүйектерінің қандай ісігімен салыстырмалы нақтамалауға болады?
1. Жедел іріңді остеомилитпен;
2. Созылмалы ошақты остеомиелитпен;
3. Созылмалы диффузды остеомиелитпен;
4. Жіті деструктивті остеомиелитпен;
5.+Созылмалы гиперостозды остеомиелитпен.
1350. Балалардағы остеоид-остеомаға НЕҒҰРЛЫМ тән ауру сезімі?
1. Ұстама тәрізді ауру сезімі;
2. Ауру сезімі көбінесе күндіз пайда болады;
3 Ауру сезімі көбінесе түнде пайда болады
4.+Ауру сезімі күні-түні үздіксіз мазалайды;
5. Ауру сезімі тұрақты, шайнау кезінде ұлғая түседі.
1351. Медициналық көмекке, 12 жасар қыз бала төменгі жағының сол жағының деформациясына шағымданып келді. Қарап тексергенде: төменгі жағының сол жағының денесінің қалыңдауына байланысты бет әлпетінің асимметриясы. 3.4, 3.5, 3.6 тістері аймағындағы альвеолды өсінді деформацияланған, шырышты қабаты қара-қызыл түсті, пальпацияда ауру сезімі жоқ. Тістері интактты, қозғалмалы. Рентгенограммада,төменгі жақтың сол жағында шекарасы айқын, сүйек тіңінің кеңеюі анықталды. Айналасында – склероз аймақтары бар. Пункция кезінде, қоңыр түсті сұйықтық алынды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы
1. Фиброзды остеодисплазия;
2. Амелобластоманың кистозды түрі;
3.+Остеобластокластоманың кистозды түрі;
4. Төменгі жақтың 3.6 тістен болған радикулярлы кистасы;
5. Төменгі жақтың біріншілік одонтогенді кистасы.
1352. 8 жасар балада, төменгі жақтың оң жағындағы тістердің ауру сезіміне және беттің оң жағының деформациясы анықталды. Қарап тексергенде, төменгі жақ денесінің оң жағының ұлғаюы анықталды, ауыз қуысы шырышты қабаты көкшіл түсті. Патологиялық ошақта тұрған тістер аздап қозғалмалы.Пункция кезінде, сұр түсті сұйықтық алынды. Жалпы жағдайы жаман емес.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі жақтың саркомасы;
2. Төменгі жақтың амелобластомасы;
3. Төменгі жақтың остеоид-остеомасы;
4. Төменгі жақтың созылмалы остеомиелиті;
5.+Төменгі жақтың оң жағының остеобластокластомасы.
1353. 8 жасар балада, төменгі жақтың оң жағындағы тістердің ауру сезіміне және беттің оң жағының деформациясы анықталды. Қарап тексергенде, төменгі жақ денесінің оң жағының ұлғаюы анықталды, ауыз қуысы шырышты қабаты көкшіл түсті. Патологиялық ошақта тұрған тістер аздап қозғалмалы.
Қандай қосымша зерттеу әдістері НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Бассүйектің шолу рентгенографиясы, сцинтиграфия;
2. Шолу рентгенографиясы, инцизионды биопсия;
3. Төменгі жақрентгенографиясы, сцинтиграфия;
4.+Төменгі жақтың оң жағының рентгенографиясы, пункция;
5. Бассүйектің компьютерлі томографиясы, радиоизотопты зерттеу.
1354. 10 жасар бала, жоғарғы жақтың сол жағындағы тістердің болмауына шағымданып келді. Анамнезде, уақытша тісінің 7-жасар кезінде жұлынғанын айтты. Қарап тексергенде: 2.1 тісінің болмауынан тіс қатарының ақауы, шырышты қабаты патологиялық өзгеріссіз, 2.1 жоқ тістің бүйір күрек тістің түбір ұшының аймағында жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сол жағында ауру сезімін беретін деформация анықталды.
Қандай қосымша зерттеу әдістерін жүргізген НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. УДЗ, компьютерлі томография;
2. Компьютерлі томография, термография;
3.+Ауызішілік дентальды рентгенография;
4. Ортопантомография, шолу рентгенографиясы;
5. Бассүйектің шолу рентгенографиясы, ауызішілік рентгенография.
1355. 12 жасар бала, медициналық көмек алуға келді. Бала төменгі жағының оң жағындағы домбығуға шағымданды. Рентгенограммада, төменгі жақтың бұрышының және альвеолды өсіндісінің дистальды бөлігінде сүйек тіңінің домалақ пішінді, шекарасы анық кеңеюі, 4.5,4.6 тіс түбірлерінің дивергенциясы анықталды. Жақтың төменгі қырының үздіксіздігі сақталған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Түзілімді қыру;
2.+Сүйекқабыасты резекциясы және бір кезеңдік сүйектік пластикасы
3. Сүйекқабыасты резекциясы және бір кезеңдік қабырғаны қолданумен аутопластика
4. Жамбас сүйегінің қыры аутопластикасымен, жақтың экзартикуляциясы;
5. Төменгі жақтың резекциясы және бір кезеңдік гомотрансплантатпен пластика.
1356. Емханаға, 12-жасар бала жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығуға шағымданып келді. Екі жыл бұрын жоғарғы алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Жергілікті: 1.1 тістің сауыт бөлігі интактты, сұр түсті. Вестибулярлы жағынан, 1.1 тістерінің түбір ұшы аймағында домбығу, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. R-граммада, 1.1, 1.2 тістері аймағында шекаралары анық сүйек тіңінің кеңею ошақтары анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Жоғарғы жақтың амелобластомасы;
2. Остеобластокластоманың кистозды түрі;
3. Жоғарғы жақтың фиброзды дисплазиясы;
4. 1.1, 1.2 тістерінің созылмалы периодонтиті;
5.+Жоғарғы жақтың 1.1 тісінен болған радикулярлы кистасы.
1357. Балалар жақ-бет аймағы хирургиясы клиникасына, жоғарғы жақтың оң жағындағы ісіктәріздес түзілімі бар 12-жасар бала жатқызылды. Бір жыл бұрын алдыңғы тістерін жарақаттап алған. Қарап тексергенде:2.1, 2.2 тістері интактты, сауыт бөлігі сұр түсті, берік, перкуссияда аздаған ауру сезімі бар. Рентгенограммада: 2.1, 2.2 тістерінің түбір ұшы аймағында, шекаралары анық сүйек тіңінің кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. 2.1, 2.2 тістерінің созылмалы периодонтитінің өршуі;
2.+2.1, 2.2 тістерінің аймағындағы радикулярлы кистасы;
3. 2.1, 2.2 тістерінің созылмалы жай ұлпа қабынуы;
4. Жақтың фолликулярлы кистасы;
5. Жақтың біріншілік кистасыти.
1358. 12-жасар балада, жұмсақ тіңдерінің домбығуы салдарынан бет әлпетінің сол жағының асимметриясы анықталды. Төменгі жақтың сол жағында ауру сезімі бар. Пальпацияда, диаметрі 8х10 см болатын төменгі жақтың сол жақ бөлігінің домбығуы анықталды, бұл аймақтағы тістер қозғалмалы,шырышты қабаты өзгеріссіз.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жақтың одонтогенді қабынулы кистасы;
2.+Остеобластокластома;
3. Төменгі жақтың радикулярлы кистасы;
4. Амелобластома;
5. Остеоид-остеома.
1359. 12-жасар балада, жұмсақ тіңдерінің домбығуы салдарынан бет әлпетінің сол жағының асимметриясы анықталды. Төменгі жақтың сол жағында ауру сезімі бар. Пальпацияда, диаметрі 8х10 см болатын төменгі жақтың сол жақ бөлігінің домбығуы анықталды, бұл аймақтағы тістер қозғалмалы, шырышты қабаты өзгеріссіз, тамырлар суреті айқын.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1.+Онколог кеңесі
2. Ауруханаға госпитализациялау
3. Оперативті араласу
4. 2 апта бойы бақылау
5. Балалар-хирургының кеңесі
1360. 12-жасар балада, жұмсақ тіңдерінің домбығуы салдарынан бет әлпетінің сол жағының асимметриясы анықталды. Төменгі жақтың сол жағында ауру сезімі бар. Пальпацияда, диаметрі 8х10 см болатын төменгі жақтың сол жақ бөлігінің домбығуы анықталды, бұл аймақтағы тістер қозғалмалы, шырышты қабаты өзгеріссіз. Тексеруден кейін төменгі жақ остеобластокластомасы нақталды.
Қандай ем әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Цистэктомия
2.+Экскохлеация
3. Ісікті алып тастау
4. Склероздаушы терапия
5. Төменгі жақ резекциясы
1361. Медициналық көмекке, 12 жасар қыз бала төменгі жағының сол жағының деформациясына шағымданып келді. Қарап тексергенде: сол жақ төменгі жақтың денесінің жуандауына байланысты бет асимметриясы, 4.4, 4.5, 4.6 тістері аймағындағы альвеолды өсінді ұршық тәрізді деформацияланған, шырышты қабаты қара-қызыл түсті, пальпация кезінде ауру сезімі жоқ. Тістері сау, қозғалмалы. Рентгенограммада, төменгі жақтың сол жағында шекарасы айқын, сүйек тіңінің сорылуы анықталды, оның айналасында – склероз аймағы бар. Пункция кезінде, қоңыр түсті сұйықтық алынды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Фиброзды остеодисплазия
2. Амелобластоманың кистозды түрі
3.+Остеобластокластоманың кистозды түрі
4. Төменгі жақтың 4.6 тісінен болған радикулярлы кистасы
5. Төменгі жақтың біріншілік одонтогенді кистасы.
1362. 8 жасар балада, төменгі жақтың оң жағындағы тістердің ауру сезіміне және беттің оң жағының деформациясы анықталды. Қарап тексергенде, төменгі жақ денесінің оң жағының ұлғаюы анықталды, ауыз қуысы шырышты қабаты көкшіл түсті. Патологиялық ошақта тұрған тістер аздап қозғалмалы.Пункция кезінде, сұр түсті сұйықтық алынды. Жалпы жағдайы жаман емес.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Төменгі жақ саркомасы;
2. Төменгі жақ амелобластомасы;
3. Төменгі жақ остеоид-остеомасы;
4.+Төменгі жақтың остеобластокластомасы
5. Төменгі жақтың созылмалы остеомиелиті
1363. 10 жасар бала, жоғарғы жақтың сол жағындағы тістердің болмауына шағымданып келді. Анамнезде, уақытша тісінің 7-жасар кезінде жұлынғанын айтты. Қарап тексергенде: 1.1 тісінің болмауынан тіс қатарының ақауы, шырышты қабаты патологиялық өзгеріссіз, 1.1 жоқ тістің бүйір күрек тістің түбір ұшының аймағында жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінің сол жағында ауру сезімін беретін деформация анықталды.
Төменде келтірілген қосымша зерттеу әдістерінің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. УДЗ
2. Ортопантомография
3. Компьютерлі томография
4. Бассүйектің шолу рентгенографиясы
5.+Ауызішілік дентальды рентгенографиясы.
1364. 12 жасар бала, медициналық көмек алуға келді. Бала төменгі жағының оң жағындағы домбығуға шағымданды. Рентгенограммада, төменгі жақтың бұрышының және альвеолды өсіндісінің дистальды бөлігінде сүйек тіңінің домалақ пішінді, шекарасы анық кеңеюі, 3.5,3.6 тіс түбірлерінің дивергенциясы анықталды. Жақтың төменгі қырының үздіксіздігі сақталған.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Экскохлеация
2.+Сүйекқабыасты резекциясы
3. Жақтығ экзартикуляциясы және аутопластикасы
4. Сүйекқабыасты резекциясы және бір кезеңдік аутопластикасы
5. Төменгі жақтың резекциясы және гомотрансплантатпен бір кезеңдік пластика.
1365. 12 жасар бала, медициналық көмек алуға келді. Бала төменгі жағының оң жағындағы домбығуға шағымданды. Рентгенограммада, төменгі жақтың бұрышының және альвеолды өсіндісінің дистальды бөлігінде сүйек тіңінің домалақ пішінді, шекарасы анық кеңеюі, 3.5,3.6 тіс түбірлерінің дивергенциясы анықталды. Жақтың төменгі қырының үздіксіздігі сақталған
Қандай маманның кеңесі НЕҒҰРЛЫМ қажет?
1.+Онколог
2. Балалар хирургы
3. Дәрігер-стоматолог
4. Аудандық педиатр
5. Жақ-бет аймағы хирургы
1366. Емханаға, 7-жасар бала келді. Шағымы: төменгі жақ аймағында түзілімнің пайда болуы. Объективті: төменгі жақтың оң жағындағы альвеолды өсіндісінде, 4.6 интактты тіс аймағында диаметрі 2,0х2,5см болатын домбығу анықталды, пальпацияда тығыз, ауру сезімі жоқ, айналасындағы шырышты қабат өзгеріссіз.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Фолликулярлы киста
2.+Жарып шығу кистасы
3. Радикулярлы киста
4. Амелобластома
5. Одонтома
1367. Емханаға, 7-жасар бала келді. Шағымы: төменгі жақ аймағында түзілімнің пайда болуы. Объективті: төменгі жақтың оң жағындағы альвеолды өсіндісінде, 4.6 интактты тіс аймағында диаметрі 2,0х2,5см болатын домбығу анықталды, пальпацияда тығыз, ауру сезімі жоқ, айналасындағы шырышты қабат өзгеріссіз.
Қандай қосымша зерттеу әдісі НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Электроодонтометрия
2. Локальды рентгенография
3. Компьютерлі томография
4.+Панорамды рентгенография
5. Контрастты рентгенография
1368. Кеңес алуға 12-жасар баланы алып келді. Баланың шағымы: жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігіндегі домбығу. Қарап тексергенде: 1.1 тіс сауыты интактты, тістің түсі өзгерген, вестибулярлы жағынан 1.1 тісінің түбір ұшы аймағы проекциясында домбығу бар, ауру сезімі жоқ, шырышты қабатының түсі өзгермеген. Рентгенограммада, 1.1, 1.2 тістерінің түбір ұшы аймағында шекаралары айқын емес, диаметрі 2,0 х 1,5 см болатын сүйек тіңінің кеңеюі анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Амелобластома
2. Жақтың фиброзды дисплазиясы
3. 1.1 тісі аймағындағы радикулярлы киста
4.+Остеобластокластоманың кистозды түрі
5. 1.1 тісінен болған одонтогенді қабынулы кистасы
1369. Жақ-бет аймағы хирургиясы клиникасына 14-жасар бала келді, балада төменгі жақтың тез өсетін ақауы пайда болды, үнемі болатын тұрақты ауру сезімі, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 интактты тістерінің қозғалғыштығы анықталды. Бірінші белгілер 2 ай бұрын пайда болды. Объективті: оң жақтағы төменгі жақасты аймағының және ұрт аймағының домбығуына байланысты бет әлпетінің асимметриясы анықталды, беті қантамырлы суреті бар жұқа шырышты қабатпен жабылған. 4.4, 4.5, 4.6 тістері интактты, II-дәрежеде қозғалмалы. Рентгенограммада, төменгі жақта шекаралары айқын емес деструкция ошақтары бар, ине периоститі түрінде, периостальды реакция аймақтары бар.
Қандай ем тактикасы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Физиоем
2.+Онколог кеңесі
3. Педиатрда қарап тексерілу
4. Антибактериальды терапия
5. Жедел хирургиялық араласу
1370. Жақ-бет аймағы хирургиясы клиникасына 15-жасар бала келді, балада төменгі жақтың тез өсетін ақауы пайда болды, үнемі болатын тұрақты ауру сезімі, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 интактты тістерінің қозғалғыштығы анықталды. Бірінші белгілер 3 ай бұрын пайда болды. Объективті: оң жақтағы төменгі жақасты аймағының және ұрт аймағының домбығуына байланысты бет әлпетінің асимметриясы анықталды. 4.4, 4.5, 4.6 тістері интактты, ығысқан
Рентгенограммада, төменгі жақта бірнеше кистозды қуыстар анықталды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Төменгі жақ остеомасы;
2. Төменгі жақ одонтомасы;
3.+Төменгі жақ амелобластомасы;
4. Төменгі жақ остеобластокластомасы;
5. Төменгі жақтың фолликулярлы кистасы.
№ 40 «Балалардағы жұмсақ тіндердің және беттің жұмсақ тіндерінің қатерлі ісіктері және қатерлі ісіктері бар балаларды емдеу принциптерін ұйымдастыру».
1371. Екі апта бұрын, ауруханада 4 жасар баланың 6.5 тісі жұлынды, қабыну үрдісіне байланысты периостотомия жасалда. Бірақ баланың жағдайы жақсарған жоқ, бет және қабақтың төменгі бөлігінде тығыз, ауру сезімін беретін инфильтрат сақталған. Жұмсақ тіңдердің қосымша тіліктері нәтиже бермеді.
Бұл аурудың НЕҒҰРЛЫМ қолайлы болжамды нақтамасын атаңыз:
1. Одонтогенді сепсис;
2.+Жоғарғы жақ остеосаркомасы;
3. Жоғарғы жақтың остеобластокластомасы;
4. Жоғарғы жақтың деструктивті остеомиелиті;
5. Жоғарғы жақтың гиперпластикалық остеомиелиті.
1372. Балалардағы төменгі жақтың преиоститін (гиперпластикалық) қандай аурумен салыстырмалы нақтамалайды:
1. Одонтогенді қабынулы кистасы;
2. Одонтогенді остеомиелитпен;
3. Гематогенді остеомиелитпен;
4.+Жақтың остеосаркомасы;
5. Юинг саркомасы.
1373. Қатерлі ісікпен ауыратын балалардың ата-анасына қандай қауіп-қатер факторлары НЕҒҰРЛЫМ жиі әсер етеді?
1. Тамақтану;
2. Зиянды әдеттер;
3. Ата-анасының аурулары;
4. Бұрын ауырған аурулары;
5.+Қоршаған орта факторлары.
1374. Балаларда қандай қатерлі ісіктер НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1.+Саркома;
2. Фиброма;
3. Остеома;
4. Липома;
5. Рак.
1375. Лимфагранулематоздың қандай негізгі нақтамалық белгісі НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1. Дененің жоғары температурасы;
2. Терінің белсенді қышуы;
3. Ходжкин жасушаларының болуы;
4. Дененің субфебрильді температурасы;
5.+Березовский-Штернберг жасушалардың болуы.
1376. Юинг саркомасының кеш нақтамалануының НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. науқастың емханаға кеш келуі;
2.+патогномониялық белгілердің болмауы;
3. антибиотик қабылдау салдарынан бұрмаланған көрініс;
4. физиотерапиялық ем тағайындау;
5. ата-анасында онкологиялық күдіктенуінің болмауы.
1377. Балаларда қатерлі ісіктер кезінде негізі терапияға төменде келтірілгендердің барлығы жатады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Химиотерапия;
2.+Физиотерапия;
3. Сәулелі терапия;
4. Рентгенотерапия;
5. Хирургиялық ем.
1378. Балалардағы бет жақ аймағының ісіктерін емдеген кезде төменде келтірілген принциптердің барлығы сақталады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Ісікті радикальды алып тастау – қатерлі ісік кезінде;
2. Қатерсіз ісіктерді ерте радикальды алып тастау;
3. Қатерлі ісіктерді емдеуде кешенді ем;
4.+ Ісіктердің ерте даму сатысында лазерлі терапияны қолдану;
5. Дер кезінде және дұрыс нақтама қою.
1379. 14-жасар балада төменгі жақтың айқын деформациясы, тұрақты ауру сезімі, интактты 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 тістерінің III-ші дәрежелі қозғалмалылығы анықталды. Ең алғаш бұл белгілер 3 ай бұрын пайда болды. Объективті: бет және төменгі жақасты аймағының сол жағындағы домбығу салдарынан пайда болған бет әлпетінің асимметриясы, пальпация кезінде қан тамырлы суреті айқын жұқа қабықпен жабылған. R-граммада шекаралары айқын емес төменгі жақтың деструкциясы анықталды, периостальды реакция аймақтары «ине периоститі» ретінде.
Науқасты емдеу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Физиоем тағайындау;
2. Антибактериальды терапия жүргізу;
3. Баланы педиатрға жіберу;
4.+ Онколог дәрігеріне кеңес алуға жіберу;
5. Жедел хирургиялық араласу жүргізу.
1380. 10-жасар балада төменгі жақ денесі аймағында ісік тәріздес түзілімнің пайда болуы анықталды.Анамнезден: бала жарты жыл бойы өзін ауру сезінеді; ауру ағымының толқын тәрізді түрі анықталды және аурудың өршуі кезінде ауру сезімі бар домбығудың, терінің гиперемиясы, шырышты қабатының гиперемиясы анықталды. Дене қызуының көтерілуі, қалтырау, жалпы жағдайының нашарлауы? R-граммада жақтың шекаралары айқын емес деструкция ошағы анықталды.
Бұл клиникалық көрініс балалардағы жақ сүйектерінің ісіктерінің қайсысына НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Ангиосаркома;
2.+Юинг саркомасы;
3. Ретикулосаркома;
4. Остеогенді саркома;
5. Қатерлі амелобластома.
1381. Бір апта бұрын стационарлы емге 5-жасар бала төменгі жақтың оң жағынан 7.5 тісінен болған жедел іріңді периоститіне байланысты түсті. Қабылдау бөліміне түскен кезде, тісі жұлынып, периостотомия жасалынды. Баланың жағдайы жақсарған жоқ: ұрт аймағының оң жағында тығыз ауру сезімі бар инфильтрат байқалды. Жұмсақ тіңдердің қосымша тіліктері нәтиже берген жоқ.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Одонтогенді септикопиемия;
2. Одонтогенрухлы сепсис;
3.+Остеосаркома;
4. Остеомиелит;
5. Эпулис.
1382. Балаларда және жасөспірімерде жоғарғы жақтың остеогенді саркоманың бастапқы клиникалық белгілеріне төменде келтірілгендердің барлығы жатады, ТЕК біреуінен басқасы.
1. Мұрыннан қан ағу;
2.+ Тісжегіге ұшыраған тістер тұсында ауру сезімі;
3. Интактты тістер тұсында ауру сезімі;
4. Мұрын тынысының бұзылуы және ауру сезімі;
5. Көзасты нервісінің иннервациясы аймағында парестезия.
1383. Балалардағы остеогенді саркома самай төменгі жақ буынында орналасқан кезде болады
1.+ Ауыз қуысының шектеліп ашылуы, есту түтігі аймағында ауру сезім;
2. Төменгі жақ буын өсіндісі аймағындағы ақау;
3. Төменгі жақ қозғалысының шектелуі;
4. Төменгі жақ аймағында ауру сезім;
5. Жұтыну қызметінің бұзылуы.
1384. Юинг саркомасы бар балаларға ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Сәулелі терапия;
2. Ісікті алу;
3. Химиотерапия, содан соң ісікті алу;
4. Сәулелі терапия, содан соң ісікті алу;
5.+Химио-, сәулелі терапия, метастаз болмаған кезде ісікті алу.
1385. Төменде келтірілген клиникалық белгілердің барлығы балалардағы жақ-бет аймағының қатерлі жаңа түзілімдеріне жатады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Ісікалды жағдайлардың болмауы;
2.+Созылмалы тонзилиттің жиі өршуі;
3. Аурудың патогномиялық белгілерінің болмауы;
4. Білімнің аздығынан дәрігерлік қателіктер;
1386. Балаларда жақтардың одонтогенді остеомиелитінің қай түрімен жақтардың ісіктерін салыстырмалы нақтамалайды?
1. Жедел іріңді остеомилитпен;
2. Созылмалы ошақты остеомиелитпен;
3. Созылмалы диффузды остеомиелитпен;
4. Жіті деструктивті остеомиелитпен;
5.+Созылмалы гиперпластикалық остеомиелитпен.
1387. Балаларда қандай қатерлі ісіктер НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1. Остеобластокластома;
2.+Саркома;
3. Фиброма;
4. Остеома;
5. Рак.
1388. Лимфогранулематоздың қандай нақтамалық белгісі НЕҒҰРЛЫМ жиі кездеседі?
1. Дененің жоғары температурасы;
2. Терінің интенсивті қышуы;
3. Ходжкин жасушаларының болуы;
4. Лимфатүйіндерінің ұлғаюы;
5.+Березовский-Штернберг жасушаларының болуы.
1389. Юинг саркомасының кеш нақтамалануының НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын себебі?
1. Науқастың емханаға кеш келуі;
2.+Патогномониялық белгілердің болмауы;
3. Антибиотик қабылдау салдарынан бұрмаланған көрініс;
4. Физиотерапиялық ем тағайындау;
5. Ата-анасында онкологиялық күдіктенуінің болмауы.
1390. Балаларда қатерлі ісіктер кезінде негізі терапияға төменде келтірілгендердің барлығы жатады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Химиотерапия;
2.+Физиотерапия;
3. Сәулелі терапия;
4. Рентгенотерапия;
5. Хирургиялық ем.
1391. Балалардағы бет жақ аймағының ісіктерін емдеген кезде төменде келтірілген принциптердің барлығы сақталады ТЕК біреуінен басқасы:
1. Ісікті радикальды алып тастау – қатерлі ісік кезінде;
2. Қатерсіз ісіктерді ерте радикальды алып тастау;
3. Қатерлі ісіктерді емдеуде кешенді ем;
4.+ Ісіктердің ерте даму сатысында лазерлі терапияны қолдану;
5. Дер кезінде және дұрыс нақтама қою.
1392. 14-жасар балада төменгі жақтың айқын деформациясы, тұрақты ауру сезімі, интактты 4.6, 4.5, 4.4 тістерінің III-ші дәрежелі қозғалмалылығы анықталды. Ең алғаш бұл белгілер 3 ай бұрын пайда болды. Объективті: бет және төменгі жақасты аймағының сол жағындағы домбығу салдарынан пайда болған бет әлпетінің асимметриясы, пальпация кезінде қан тамырлы суреті айқын жұқа қабықпен жабылған. R-граммада шекаралары айқын емес төменгі жақтың деструкциясы анықталды, периостальды реакция аймақтары «ине периоститі» ретінде.
Науқасты емдеу тактикаларының ішінде НЕҒҰРЛЫМ қолайлысы?
1. Физиоем тағайындау;
2. Антибактериальды терапия жүргізу;
3. Баланы педиатрға жіберу;
4.+ Онколог дәрігеріне кеңес алуға жіберу;
5. Жедел хирургиялық араласу жүргізу.
1393. Бір апта бұрын стационарлы емге 5-жасар бала төменгі жақтың оң жағынан жедел іріңді периоститіне байланысты түсті. Қабылдау бөліміне түскен кезде, тісі жұлынып, периостотомия жасалынды. Баланың жағдайы жақсарған жоқ: ұрт аймағының оң жағында тығыз ауру сезімі бар инфильтрат байқалды. Жұмсақ тіңдердің қосымша тіліктері нәтиже берген жоқ.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың ішінде қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Одонтогенді септикопиемия;
2. Одонтогенрухлы сепсис;
3.+Остеосаркома;
4. Остеомиелит;
5. Эпулис.
1394. Балалардағы остеогенді саркома самай төменгі жақ буынында орналасқан кезде болады
1.+ Ауыз қуысының шектеліп ашылуы, есту түтігі аймағында ауру сезім;
2. Төменгі жақ буын өсіндісі аймағындағы ақау;
3. Төменгі жақ қозғалысының шектелуі;
4. Төменгі жақ аймағында ауру сезім;
5. Жұтыну қызметінің бұзылуы.
1395. Балаларда жақтардың Юинг саркомасы кезінде қандай бастапқы белгілер НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Жедел периоститтің көрінісі;
2.+ Дене қызуының 38-39° көтерілуі, жұмсақ тіңдердің домбығуы және ісінуі, ауру сезімі
3. Созылмалы қабыну үрдісінің көрінісі;
4. Әлсіздік және қалтырау;
5. Қабыну үрдісі аймағында солқылдаған ауру сезімі.
1396. Юинг саркомасы бар балаларға ем жүргізудің НЕҒҰРЛЫМ қолайлы тактикасы?
1. Сәулелі терапия;
2. Ісікті алу;
3. Химиотерапия, содан соң ісікті алу;
4. Сәулелі терапия, содан соң ісікті алу;
5.+Химио-, сәулелі терапия, метастаз болмаған кезде ісікті алу.
1397. 10-жасар балада төменгі жақ денесі аймағында ісік тәріздес түзілімнің пайда болуы анықталды. Анамнезден: бала жарты жыл бойы өзін ауру сезінеді; ауру ағымының толқын тәрізді түрі анықталды және аурудың өршуі кезінде ауру сезімі бар домбығудың, терінің гиперемиясы, шырышты қабатының гиперемиясы анықталды. Дене қызуының көтерілуі, қалтырау, жалпы жағдайының нашарлауы? R-граммада жақтың шекаралары айқын емес деструкция ошағы анықталды.
Бұл клиникалық көрініс балалардағы жақ сүйектерінің ісіктерінің қайсысына НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді?
1. Ангиосаркома;
2.+Юинг саркомасы;
3. Ретикулосаркома;
4. Остеогенді саркома;
5. Қатерлі амелобластома.
1398. Балаларда жақ-бет аймағының қатерлі ісіктеріне төменде келтірілгендердің барлығы сәйкес келеді ТЕК біреуінен басқасы:
1. Онкоүрдістің тез дамуы;
2. Предракты жағдайлардың болмауы;
3. +Онкоүрдістің әлсіз дамитын ұзақ уақыты;
4. Бір дәрежеден екіншіге тез ауысуы;
5. Аурудың патогномониялық белгілерінің болмауы.
1399. 14 жасар балада төменгі жақасты сілекей безінде қатерлі үрдіске күдіктену бар.
Қандай қосымша зерттеу әдісін жүргізген НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
1. Ауыз қуысы түбі рентгенографиясы, пункциялық биопсия;
2. Ортопантомография, инцизионды биопсия;
3.+Радиоизотопты зерттеу, биопсия;
4. УДЗ, ауыз қуысы түбі рентгенографиясы;
5. Термография, сиалография.
1400. Бала 11 жаста, төменгі жақтың сол жағындағы ақауға шағымданып келді. Ауру анамнезінен: 3 ай бұрын сүйекте жай өсетін түзілім пайда болды; 3 күн бұрын жақтан соққы алғаннан кейін, домбығу бірден ұлғайып, ауру сезімі пайда болды, дене қызуы көтерілді. Объективті: ұрт аймағының сол жағындағы жұмсақ тіңдерінің домбығуы салдарынан бет асимметриясы, ретромолярлы аймақ және 3.5,3.6 тістерінің аймағында өтпелі қатпар тегістелген, шырышты қабат ісінген, гиперемияланған. Жақтың бұрышының сол жағында ұршық тәрізді сүйектің тығыз, ауру сезімі бар сүйектің домбығуы пальпацияланды.
Төменде келтірілген алғашқы нақтамалардың қайсысы НЕҒҰРЛЫМ қолайлы?
1. Төменгі жақтың созылмалы остеомиелитінің өршуі;
2. Төменгі жақтың созылмалы периоститінің өршуі;
3. Төменгі жақтың остеобластокластомасы;
4. Төменгі жақтың амелобластомасы;
5.+Төменгі жақ саркомасы
1401. Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелитінің клиникалық көрінісінің негізгі белгісі сипатталады:
1. Пародонт тіндерінің қабынуы
2. «Себепші » тістің қозғалғыштығы
3. Аймақтық лимфа түйіндерінің ұлғаюы
4. Альвеола өсіндісінің аймағындағы ауыратын инфильтрат
5.+Қабыну ошағының айналасында муфта тәрізді инфильтраттың болуы
1402. Жедел гематогенді остеомиелиттің сүйікті орналасатын жері жоғарғы жақ сүйегі болып табылады. Бұл немен түсіндіріледі?
1. Кортикальді қабаттың құрылысы
2. Қанмен қамтамасыз етілу ерекшелігі
3. Анатомиялық құрылысының ерекшелігі
4. Жоғарғы жақтың топографиялық ерекшелігі
5.+ Анатомиялық құрылысының ерекшелігі мен қанмен қамтамасыз етілу ерекшелігі
1403. Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелитін кешенді емдеу шараларына кіреді :
1. Тісті жұлу ,остеоперфорация
2. Остеоперфорация және сүйекішілік лаваж
3.+«Себепші» тісті жұлу,детоксикациялық терапия
4. «Себепші» тісті жұлу,ауызішілік тілік,антибактериальды және десенсибилизациялық терапия
5. «Себепші» тісті жұлу, ауызішілік және ауызсыртылық тілік жасау, антибактериальды және
гипосенсибилизациялық терапия
1404. Жақ сүйектерінің жедел остеомиелитінің неғұрлым паогномилық белгісі болып табылады:
1. Жақ асты лимфа түйіндерінің ұлғаюы
2. Вестибулярлы жақтан периостит көрінісі
3. Дене температурасының 37-37,5°дейін көтерілуі
4. Оральды жақтан сүйек үсті және сүйек асты абсцесттерінің қалыптасуы
5.+Жақ сүйек аймағындағы муфта тәрізді инфильтрат, сүйекішілік гипертензия
1405. Балалар жасындағы жедел гемотогенді остеомиелиттің клиникалық ағымының ауыр өтуінің себебі:
1. Баланың жасы
2.+Аурудың септикалық фоны
3. Үрдістің деструктивті сипаты
4. Үрдістің жоғарғы жақта орналасуы
5. Үрдістің жоғарғы және төменгі жақта орналасуы
1406. Балалар жасындағы гематогенді остеомиелитпен ауырған балардың толық реабилитациясы созылады:
1. Клиникалық сауығу
2. Мерзімі анықталмаған
3. Уақытша тістемнің қалыптасуына дейін
4. Бір жыл ішіндегі тұрақты ремиссия кезеңі
5.+Тіс-жақ жүйесінің толып қалыптасуына дейін
1407. Балалар жасындағы жедел омтеомиелиттің кейінгі алыстатылған асқынуы болып табылады:
1. Үрдістің тұрақтануы
2. Созылмалы түрге өтуі
3. Жақтардың жетілмей қалуы
4. Айтылғандардың кез келгені болуы мүмкін
5.+Адентия, микрогения, тіс-жақ деформациясы
1408. 7 жасқа дейінгі балалардағы жедел одонтогенді қабыну үрдісінің себебі көбіне тіс жегінің асқынған түрі болып табылады:
1. Уақытша сүйір тістер
2. Уақытша күрек тістер
3. Уақытша екінші азу тіс
4. Тұрақты бірінші азу тіс
5. +Уақытша бірінші азу тіс
1409. Флегмонаның орналасуына байланысты тіс-жақ аймағының қызметінің бұзылысы пайда болады. Қай флегмона кезінде жұту қызметі бұзылады?
1. Бет
2. Ұрт
3. Самай
4. Құлақ маңы
5.+Ауыз қуысының түбі
1410. Бет көршиқанының неғұрлым мүмкін болатын ауыр асқынуы:
1. Паротит
2. Медиастенит
3. Бет нервісінің парезі
4. Жоғарғы жақ остеомиелиті
5.+Бас ми синустарының тромбозы
1411. Жедел іріңді лимфаденит емі рациональды емес болғанда неғұрлым мүмкін болатын жағдай:
1. Сауығу
2. Септикопиемия
3.+Аденофлегмона
4. Созылмалы лимфаденит
5. Жедел одонтогенді остеомиелит
1412. Балаларда жақтардың гематогенді остеомиелиті НЕҒҰРЛЫМ қай жаста жиі кездеседі:
1. 7-8 жас
2. 3-5 жас
3. 9-12 жас
4.+0-1 жас
5. Жасөспірім шақ
1413. Төменгі жақтың диффузды остеомиелиті қай аймақта жиі орналасады:
1. Денесінде
2. Бұтағында
3. Тәж өсіндісінде
4. Альвеола өсіндісінде
5.+Жақтың денесі мен бұтағында
1414. Одонтогенді қабыну кистасы мен гиперостозды остеомиелиттің салыстырмалы нақтамалауында неғұрлым ақпаратты болады:
1. ЭОД мәліметі
2. Үрдістің ұзақтығы
3.+Рентгендік зерттеу мәліметтері
4. Тіс жегінің белсенділік дәрежесі
5. Зерттелетін аймақтағы тісте тіс жегінің асқынған түрінің болуы
1415. Балаларда стоматолоиялық араласулар кезінде жоғарғы жаққа НЕҒҰРЛЫМ жиі жасалатын жансыздандырудың инъекциялық түрі:
1. Таңдайлық
2. Туберальды
3. Күрек тістік
4. Инфраорбитальды
5.+Инфильтрациялық
1416. Балаларда апликациялық жансыздандыруды қолданудың көрсеткіштерін атаңыз:
1. Флегмонаны ашу
2. Тұрақты тістерді жұлу
3. Уақытша тістерді жұлу
4. Сүйек үсті және сүйек асты абсцестерді ашу
5.+Түбірлері толық сорылған уақытша тістерді жұлу
1417.Торусальды жансыздандыру кезінде қай нервтер жансызданады:
1. Тілдік, иектік
2. Ұрттық, иектік
3. Тілдік және ұрттық
4. Тілдік және төменгі ұяшықтық
5.+Тілдік, ұрттық және төменгі ұяшықтық
1418. Балаларда стоматолгиялық араласу кезінде қолданылатын ингаляциялық емес жалпы жансыздандыру әдісі болып табылады:
1. Бет перделік
2. Эпидуральды
3. Эндотрахеальды
4. Вагосимпатикалық блокада
5.+Бұлшық етке және көк тамыр ішілік
1419. Уақытша тістердегі периодонтитті емдеудің хирургиялық әдісін таңдауды анықтайтын критери болып табылады:
1. 7 жасқа дейінгі уақыт
2. Үрдістің созылмалы түрі
3. Тіс жегінің белсенділік дәрежесі
4. Тістің топтық тиістілігі
5.+Рентгенологиялық зерттеу кезінде деструкциялық өзгерістердің бар болуы

1420. Уақытша тістерді жұлу кезінде мына сатылардың барлығы қолданылады ТЕК біреуінен басқасы :
1. Гемостаз
2. Қысқышты салу
3. Қысқышты бекіту
4. Ұяшықтан шығару
5.+Айналмалы байламды ажырату
1421. Уақытша тістерді жарақаттық жұлу кезінде НЕҒҰРЛЫМ мүмкін болатын асқыну:
1. Қан кету
2. Жақ сүйегінің сынуы
3.+Тұрақты тіс ұрығының зақымдануы
4. Қан тамыр нерв шоғырының зақымдануы
5. Жақ сүйек маңындағы тіндерде қабыну үрдісінің дамуы
1422. Созылмалы периодонтит кезіндегі уақытша тісті жұлуға басты көрсеткіш болып табылады:
1. Баланың жасы
2. Грануляциялық тіннің болуы
3. Тұрақты тістердің шығу мерзімі
4. +Түбір ұшындағы деструктивті өзгерістер мен тұрақты тістер ұрығының зақымдану дәрежесінің сипаты
1423. Баланың тісін жұлу кезінде тері жабындысының бозаруы мен қысқа уақытқа естен тануы байқалды. Клиникалық көрініске сәйкес қандай асқынудың болғанын айтыңыз:
1. Есекжем
2.+Естен тану
3. Ларингоспазм
4. Бранхиальды астма ұстамасы
5. Қателесіп басқа дәрілік затты қолдану
1424. Тістерді қағып тексергенде анықталады:
1. Ұлпа некрозы
2. Тіс түбірінің сынуы
3. Тіс сауытының сынуы
4. Тістің қозғалғыштығы
5.+Ауыру сезім реакциясы
1425. Тіс жұлғаннан кейінгі сүйек жарақатының оптимальды жазылу мерзімі:
1. 1 ай
2. 1 жыл
3. +3-4 ай
4. 7-10 күн
5. 12-14 күн
1426. Үшкіл нервтің 1-ші тармағы бас сүйегінің қай тесігінен шығады:
1. Сопақ
2. Шүйде
3. Иек асты
4. Дөңгелек
5.+Көздің жоғарғы саңлауы
1427. Үшкіл нервтің 2-ші тармағы бас сүйегінің қай тесігінен шығады:
1. Сопақ
2. Шүйде
3. Иек асты
4.+Дөңгелек
5. Көздің жоғарғы саңлауы
1428.Үшкіл нервтің 3-ші тармағы бас сүйегінің қай тесігінен шығады:
1. Шүйде
2.+Сопақ
3. Иек асты
4. Дөңгелек
5. Көздің жоғарғы саңлауы
1429. Үшкіл нервтің ортаңғы тармағының сезімтал талшығының теріде шығатын жері қай аймақта анықталады:
1. Көз үсті қыры
2. Иек асты тесігі
3.+Көз асты тесігі
4. Күрек тістік өзек
5. Шықшыт буын өсіндісі
1430. Үшкіл нервтің төменгі тармағының сезімтал талшығының теріде шығатын жері қай аймақта анықталады:
1. Көз үсті қыры
2. Көз асты тесігі
3.+Иек асты тесігі
4. Күрек тістік өзек
5. Шықшыт буын өсіндісі
1431. Жергілікті жансыздандыру және тісті жұлу кезіндегі неғұрлым ауыр өтетін жалпы асқыну болып табылады:
1. Энурез
2. Синусит
3. Альвеолит
4. Остеомиелит
5.+Анафилактикалық шок.
1432. Одонтогенді қабыну кистасының іріңдеу белгісі жоқ кездегі пунктатының түрі:
1. Қан
2. Лимфа
3. Лайлы сұйықтық
4. Холестеотомды масса
5.+Холестерин кристалдары бар опалесцирлісұйықтық
1433. Тұрақты тістерден болған радикулярлы киста рецедивінің НЕҒҰРЛЫМ жиі себебі болып табылады:
1. Гематома
2. Одонтогенді инфекция
3. Кистаның ұзақ мерзім болуы
4. Отадан кейінгі жарақаттың қабынуы
5.+Киста қабығының толық алынбауы
1434. Балаларда жақ сүйектерінің одонтогенді қабыну кистасының пунктаты мына түрде сипатталады:
1. Қошқыл сұйықтық
2. Сүт түсті қою сұйықтық
3. Ашық қызғылт сұйықтық
4. Пунктатта сұйықтықтың болмауы
5.+Холестерин кристалдары бар сар түсті сұйықтық
1435. Фолликулярлы киста – бұл:
1. Толық адентия кезіндегі жақ сүйектерінің кистасы
2. Тістемнің ауысы кезеңіндегі жақ сүйектерінің кистасы
3. Күрек тістік өзек аймағындағы жақ сүйектерінің кистасы
4. Жоғарғы жақ қойнауына еніп тұрған жоғарғы жақ кистасы
5.+Кистаның саңлауында тістің түбір немесе рудиментті бөлігінің бар болумен сипатталатын
одонтогенді киста
1436. Жақ-тіл науасының абсцессін емдеу кезінде оперативті ену үшін тілік қай жерден жасалады:
1. Төменгі жақ иініне жиектеліп
2 Ауыз қуысының шырышты қабатына
3. Төменгі жақ асты аймағына төменгі жақ жиегіне
4. Қанатша –жақ қатпары арқылы шырышты қабатқа
5.+Төменгі жақ денесінің ішкі бетіне жақынырақ жақ-тіл науасының шырышты қабатына
1437. Бет-жақ аймағының емханасының қабылдау бөліміне жақ сүйегінің жедел іріңді периостит нақтамымен бала жеткізілді. Балаға қандай шұғыл түрде хирургиялық араласу жүргізілу қажет:
1.+Іріңді ошақты тілу
2. Новокаинды блока жасау
3. Инерефлексотерапины бастау
4. Физиотерапиялық емді бастау
5. Тыныс алу аналептиктерін бұлшық етке салу
1438. Қанатша-жақ кеңістігінің флегмонасына неғұрлым тән жергілікті клиникалық белгі:
1. Диплопия
2. Жақ-тіл науасының инфильтраты
3. Ұрт аймағының қызаруы мен ісінуі
4.+Ауыз ашылудың шектелуімен ауру сезімі
5. Иек асты аймағының жұмсақ тіндерінің инфильтраты
1439. Төменде көрсетілген нозологияның біреуі неғұрлым жиі жедел одонтогенді периостит дамуына себеп болады:
1. Созылмалы гаймориттің өршуі
2. Альвеола өсіндісінің фибромасы
3. Беттің жұмсақ тіндерінің соғылуы
4.+Созылмалы периодонтиттің өршуі
5. Шықшыт буын өсіндісінің сынуы
1440. Ретромолярлы периостит ненің асқынуы болып табылады:
1.+Перикоронарит
2. Созылмалы гаймориттің өршуі
3. Альвеола өсіндісінің фибромасы
4. Беттің жұмсақ тіндерінің соғылуы
5. Шықшыт буын өсіндісінің сынуы
1441. Жақ сүйектерінің шырыш асты абсцестерінің дамуына себеп болады:
1.+Жедел пародонтит
2. Жедел герпетикалық стоматит
3. Созылмалы гаймориттің өршуі
4. Альвеола өсіндісінің фибромасы
5. Беттің жұмсақ тіндерінің соғылуы
1442. Ретинирленген 4.8 тісін жарақаттық жұлғаннан кейін жасөспірім балада ретромалярлы периоститтің клиникалық көрінісі дамыды. Себептердің қайсысы НЕҒҰРЛЫМ сай келеді:
1.+Альвеолит
2. Созылмалы гаймориттің өршуі
3. Альвеола өсіндісінің фибромасы
4. Шықшыт буын өсіндісінің сынуы
5. Ауыз қуысының жұмсақ тіндерінің жарақаты
1443. Жедел периостит кезінде іріңді үрдіс жақ сүйегінің қай жерінде орналасады:
1. Тері астында
2. Бұлшық ет астында
3.+Сүйек қабы астында
4. Альвеола өсіндісінің шырыш асты қабатында
5. Жақ сүйектерінің сыртқы кортикальды пластинкасының астында
1444. Жедел іріңді периоститке неғұрлым сәйкес келетін клиникалық белгілер болып табылады:
1. Қабақтың ісінуі
2. Ауызды ашудың шектелуі
3. Тіл асты біліктерінің ісінуі
4. Барлық тістердің қозғалғыштығы
5.+Ауыз қуысы кіреберісіндегі өтпелі қатпардың шырышты қабатының домбығуы, ісінуі мен қызаруы
1445. Жақ сүйектерінің жедел іріңді периостит салыстырмалы нақтамалау қажет:
1. Тризммен
2. Тістің сынуымен
3. Жедел сиалодохитпен
4. Созылмалы гайморитпен
5.+Созылмалы периодонтиттің өршуімен
1446. Жақ-тіл науасының абсцесін емдеу үшін тілік жасағанда ненің зақымдалуы мүмкін:
1. Тіл
2. Бет сүйегі
3.+Тіл нервісі
4. Бет артериясын
5. Құлақмаңы сілекей безін.
1447. Травматикалық остеомиелитте секвестрэктомияға көрсеткіш:
1. Физио емнен кейін
2. Секвестр қалыптасуында
3. Сәулелік терапиядан кейін
4.+Секвестр қалыптасып болғанда
5. Антибактериальды терапиядан кейін
1448. Жақ сүйектірінің созылмалы травматикалық остеомиелиті нақтамы негізделеді:
1. Науқасты сұрау
2. Науқастың шағымы
3. Клиникалық мәлімет
4.+Клинико-рентгенологиялық көріністер
5. Лабораторлы зерттеу әдістерінің мәліметі
1449. Бет шиқанына НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келетін клиникалық көрініс:
1. Терідегі қызарған аймақ
2. Терідегі көкшіл түсті инфильтрат
3. Жұмсақ тіндердің ішіндегі инфильтрат
4. Жұмсақ тіндердегі қошқыл түсті тығыз инфильтрат
5.+Іріңді – өліеттенген стержені бар қошқыл түсті инфильтрат
1450. Бет шиқанының жалпы соматикалық асқынуы болып табылады:
1.+Сепсис
2. Гайморит
3. Диплопия
4. Тілме қабынуы
5. Гипертониялық криз
1451. Бет шиқанының жергілікті асқынуы болып табылады:
1. Диплопия
2. Гайморит
3. Тілме қабынуы
4. Гипертониялық криз
5.+Бет венасының тромбофлебиті
1452. Эпидемиялық паротиттің қоздырғышы болып табылады:
1. Диплококк
2. Стрептококк
3. Стафилококк
4. Фузобактерия
5.+Фильтрлеуші вирус
1453. Уақытша тістем кезінде тістер мен альвеола өсіндісін бекітудің НЕҒҰРЛЫМ рациональды әдісін айтыңыз:
1. Иектік сақпан
2. Екі жақтық шины
3. Лигатуралық байлау
4.+Пластмассадан жасалған шина
5. Композициялық материалдан жасалған шина
1454. Қабылдау бөлімінде 5 жастағы балаға 5.1 , 6.1 тістерінің толық емес шығуы деген нақтам қойылды. Дәрігердің іс әрекеті:
1. Тістердің репозициясы
2. Ұлпаны алу, репозиция
3. Тістерді жұлу, ортодонтиялық ем
4. Тістердің репозициясы кесу қырларын таңдамалы егеу
5. Тістерді жұлу , ақыл кеңес беру, динамикалық бақылау
1455. Стоматологиялық емхананың хирургиялық кабинетіне 10 жастағы бала жарақатпен келді. Нақтам : 1.1 тіс сауытының кіреуке деңгейіндегі ақауы. НЕҒҰРЛЫМ рациональды емдеу әдісін таңдаңыз:
1. Окклюзиядан «шығуы»
2. Ұлпаны витальды ампутациялау
3. Уақытша тіс сауыттарын дайындау
4. Құрамында кальциі бар заттарды қолдану
5.+Өткір қырларын тегістеу, реминерализациялық затпен жабу, фотополимерлі материалдармен тіс сауытын қалпына келтіру
1456. Гемангиоманы емдеу әдістерін таңдау байланысты:
1. Баланың жасына
2. Баланың жынысына
3. Қосымша ауруларына
4. Медициналық көмекке келу уақытына
5.+Үрдістің таралуына, қан тамыр ісігінің түріне, үрдістің орналасуына
1457. Қандай препарат қазіргі уақытта гемангиоманы склероздеуші терапиясында кеңінен қолданылады:
1. Варикоцид
2. 96% этил спирті
3. 70% этил спирті
4.+Этоксисклерол
5. Ацетилсалицил қышқылы
1458. Балаларда дермоидты кистаның неғұрлым жиі орналасатын жері:
1. Бет аймағы
2. Мойынның бүйір бөлімі
3. Құлақ маңы – шайнау аймағы
4. Көз шарасының ішкі немесе сыртқы бұрышы
5.+Ауыз қуысының түбі, қас үсті аймағы, кеңсірік
1459. Төменгі еріннің шырышты қабатындағы ретенционды кистасының хирургиялық емі:
1. Цистотомия
2.+Цистэктомия
3. Электрокоагуляция
4. Қуыстың пункциясы
5. Тілік, ішіндегіні алып тастау
1460. Дермоидты кистаның хирургиялық емі негізделеді:
1.+Цистэктомия
2. Электрокоагуляция
3. Қуыстың пункциясы
4. Ісікті кесіп алып тастау
5. Тілік, ішіндегіні алып тастау
1461. Төменгі жақтың ығысумен сынуының неғұрлым патогномилық белгісі болып табылады:
1. Тризм
2.+Тістемнің бұзылуы
3. Шектен тыс қозғалу
4. Жақтың сынған жаққа ығысуы
5. Жақты қозғалтқан кезде пайда болатын ауру сезім
1462. Флегмонаның қай түрінде жұту қызметі бұзылады:
1. Бет
2. Самай
3. Ұрт аймағы
4. Құлақ маңы - шайнау
5.+Қанатша – жақ кеңістігі
1463. 12 жастағы баланы тексеру кезінде іріңді үрдістің жергілікті белгілерінен басқа жақ-тіл науасының тегістелгені анықталды. Бұл белгі қай патологиялық үрдіске НЕҒҰРЛЫМ сәйкес келеді:
1. Паратонзиллярлы абсцесс
2.+Жақ – тіл науасының абсцессі
3. Ауыз қуысы түбінің флегмонасы
4. Иек асты аймағының флегмонасы
5. Қанатша – жақ кеңістігінің абсцессі
1464. Гематогенді остеомиелитпен ауырған балалардың реабилитациясы жүргізіледі:
1. Клиникалық сауығу
2. Мерзімі анықталмаған
3. Уақытша тістемнің қалыптасуына дейін
4. Бір жыл ішіндегі тұрақты ремиссия кезеңі
5.+Тіс-жақ жүйесінің толып қалыптасуына дейін
1465. Балаларда жақтардың гематогенді остеомиелиті НЕҒҰРЛЫМ қай жаста жиі кездеседі:
1. 7-8 жас
2. 3-5 жас
3. 9-12 жас
4.+0-1 жас
5. Жасөспірім шақ
1466. Созылмалы бранхиальды астмасы бар балаға жергілікті жансыздандыру жүргізгенде аллергиялық реакцияның қандай түрі дамуы мүмкін:
1. Аралас
2. Кардиальды
3. Церебральды
4. Абдоминальды
5.+Бронхоспастикалық
1467. «Тістің гемисекциясы» терминіне анықтамы беріңіз:
1. Түбір резекциясы
2.+Тісті түбірімен бірге бөлшектеу
3. Тіс сауыты мен түбірдің бөлшектік резекциясы
4. Тісті жұлып, алдын ала өңдегеннен кейін қайта орнына орнату
5. Тістің сауыт бөлігін алып, бір уақытта түбір өзектерін пломбылау
1468. Тіс жұлу кезінде пайда болған естен тану белгілеріне жатады:
1. Тері жабындысының бозаруы, беттің көкшілденуі, тілі құрғақ, қабақтың түсуі, тыныс алудың жиілеуі, артериалды қысымның төмендеуі
2.+Қысқа уақыт естен тану, жалпы әлсіздік, бас айналу, құлақтың шуылдауы, жүрек айну, тері жабындысының күрт бозаруы.
3. Сөйлеу және қимылдың қозуы, тері жабындысының күрт бозаруы, көз қарашығының кеңеюі, беткей тыныс алу.
4. Естен тану, вегетативік белгілер, тоникалық тырысу, тілді тістеу, еріксіз дәрет жіберу, галлюциялық феномен.
5. Артериальды қан қысымның көтерілуі, бас айналу, жалпы әлсіздік, көзге заттардың қосарланып көрінуі.
1469. Мойынның терең флегмоналарының науқастың өміріне қауіп төндіретін асқынуы болып табылады:
1. Паротит
2.+Медиастенит
3. Бет нервісінің парезі
4. Бұрыштық венаның флебиті
5. Жұмсақ тіндердің гематомасы
1470. Құлақ маңы шайнау аймағы флегмонасына сәйкес келетін клиникалық белгі болып табылады:
1. Жоғарғы қабақтың ісінуі
2. Қанатша-жақ қатпарының ісінуі
3. Ұрт аймағының қызаруы мен ісінуі
4. Төменгі ерін аймағындағы терінің қызаруы
5.+Құлақ маңы шайнау аймағының қызаруы мен инфильтраты
1471. Бала 7 жаста. Диагнозы: 75 тістің созыылмалы периодонтитінің өршуі, оң жақ төменгі жақ асты аймағының жедел іріңді лимфадениті. Емдеу шаралары қандай.
1. Физиотерапиялық ем
2. 7.5 тістің эндодонтиялық емі
3. 7.5 тісті жұлу, төменгі жақ асты аймағын жылыту
4. Лимфа түйіндерінің пункциясы, антибиотикотерапия
5.+7.5 тісті жұлу, іріңді ошақты ашу, дренаждау, медикаментозды терапия
1472. 2,5-айлық бала жоғарғы оң жақ аймағының ісінуінен облыстық балалар ауруханасына консультацияға жіберілді. Анамнезінде– ұзақ жазылмайтын кіндіктің жарасы.Қарап тексергенде:жоғарғы жақ аймағы ісінген,мұрын ерін тегістелген,ауыз қуысында жоғарғы жақтың альвеолярлы өсіндісінде қою іріңді бөліндімен жыланкөз анықталды.Болжамды диагнозыңыз:
1. Мұрын шиқаны
2. Онтогенді остеомиелит
3. Көзасты аймағының абсцессі
4. Жедел одонтогенді периостит
5.+Гематогенді остеомиелит, ағымының жергілікті ошақты түрі
1473. Әйелдер консультациясында 12 апталық жүкті әйел есепте тұрады. Алдыңғы жүктілігі ерін жырығы бар баланың туылымен аяқталды. Сіздің кеңесіңіз?
1. Ұрықтың УЗИ-і
2. Сауықтыру шаралары
3. Терапевт консультациясы
4. Эндокринолог консультациясы
5.+Медико-генетиалық консультация, ұрықтың УЗИ-і
1474. 12 жастағы бала жоғарғы жағының фронтальді аймағының ісінуі шағымымен консультацияға жүгінеді.Екі жыл бұрын алдыңғы күрек тістері жарақат алған. Жергілікті: 2.1 тістің сауыты интактті, тістің түсі өзгерген, 2.1 тістің түбірінің ұшы вестибулярлы жағынан томпайған,ауру сезімсіз,шырышты қабатының түсі өзгермеген. Рентгенограммада 2.1,2.2 тістердің түбірі аймағындағы сүйек тіндерінің зақымданған аймағының шекаралары анық,пішіні дұрыс емес.Сіздің диагнозыңыз?
.1. Остеобластокластомалардың кистозды түрі
2. 2.1,2.2 тістердің созылмалы периодонтиті
3. Фиброзды дисплазия
4.+Одонтогенді киста
5. Амелобластома
1475. 13 жастағы бала дәрігерге көзасты аймағының ісік тәрізді түзілімнің бар екендігіне шағымданып келд. 1,5 жасында қызды безеулік бөртпе мазалайды. Объективті: көзасты аймағының сол жағында дөңгелек пішінді,терімен байланысқан,тығыз эластикалық түзілім анықталды, орташа қозғалмалы,ауру сезімсіз. Сіздің болжамды диагнозыңыз:
1 . Абсцесс
2. Фиброма
3.+Атерома
4. Папиллома
5. Лимфангиома
1476. 5 жастағы баланың жоғарғы ернінің оң жағында қамыр тәрізді тығыз ісікті түзілім анықталады,күш түсіргенде мөлшері төмендейді,терінің түсі өзгермеген. Түзілім 3-айлық жасында пайда болған.
Сіздің болжамды диагнозыңыз:
1. Беттің гемангиомасы
2. Дермоидті киста
3.+Лимфангиома
4. Папиллома
5. Атерома
1477. 3 жастағы баланың тілінің төменгі бетінде дөңгелек пішінді түзілім анықталды. Көрсетілген түзілімнің аяғы жұмсақ эластикалық,оның үстіндегі шырышты қабатының түсі өзгермеге. Болжамды диагнозыңызды атаңыз:
1.+Фиброма
2. Гемангиома
3. Нейрофиброма
4. Ретенционды киста
5. Тілдің папилломасы
1478. 12 жастағы қызбала ауыз қуысында түзілімнің бар екендігіне шағымданады. Объективті:төменгі сол жағының альвеолярлы өсіндісінде бұзылған 3.6 тістің аймағында ашық-қызыл түсті,тығыз-эластикалық консистенциялы, мөлшері 2х1,5см болатын түзілім анықталды.Сіздің болжамды диагнозыңыз:
1. Фиброматоз
2. Ретенционды киста
3 Жарып шығу кистасы
4. Гипертрофиялық пульпит
5.+Алып жасушалы эпулис
1479. 10 жастағы балада болжамды диагноз – жоғарғы жақтың одонтогенді қабыну кистасы. Екі жыл бұрын 11,21 тістері жарақат алған.Қандай қоымша зерттеу әдістерін жүргізу қажет?
1. УЗИ
2. Қуыстардың пункциясы
3. Компьютерлі томография
4. Контрастті рентгенограмма
5.+Рентгенологиялық зерттеулер, ЭОД
1480. 14 жастағы балада болжамды диагноз – жоғарғы жақтың одонтогенді қабыну кистасы. Екі жыл бұрын 11,21 тістері жарақат алған. Дәрігердің тактикасы қандай:
1.+Цистэктомия, 11,21 тістердің түбір ұшының резекциясы
2. Қуыстардың пункциясы
3. 1.1, 2.1 тістерді алу
4. Қабынуға қарсы ем
5. Цистотомия
1481. 10 жастағы бала жоғарғы жақтың 1.1, 2.1 тістерінің іріңдеген одонтогенді қабынбалы кистасы диагнозымен дәрігерге жүгінеді.Бір жыл бұрын алдыңғы күрек тістері жарақат алған.Дәрігер-стоматологтің тактикасы қандай:
1. Периостотомия
2. 1.1, 2.1 тістерді алу
3. Физиоем тағайындау
4. Оперативті ем –цистотомия
5.+1.1, 2.1 тістердің ұлпасын алу, периостотомия
1482. 10 жастағы бала жоғарғы жақтың 1.1, 21 тістерінің іріңдеген одонтогенді қабынбалы кистасы- диагнозымен дәрігерге жүгінеді.Бір жыл .бұрын алдыңғы күрек тістері жарақат алған. Қандай қоымша зерттеу әдістерін жүргізу қажет?
1.+Рентгенологиялық зерттеулер, ЭОД
2. Контрастті рентгенография
3. Компьютерлі томография
4. Қуыстардың пункциясы
5. УЗИ
1483. 8 жастағы баланың оң жақ тіл асты аймағында жұмсақ-эластикалық консистенциялы,ісік тәрізді түзілім анықталады, оның ішіндегілері ашық-көк түсті болып көрінеді. Ата-анасының айтуынша, қоймалжың сұйықтықтың бөлінуімен түзілімнің пайда болуы төмендейді. Болжамды диагнозыңыз:
1. Лимфангиома
2. Орталық киста
3. Дермоидті киста
4. Созылмалы лимфаденит
5.+Тіласты аймағының ретенционды кистасы
1484. 12 жастағы баланың төменгі ернінің оң жағының шырышты қабатында жұмсақ-эластикалық тығыздықты, 0,5 х0,7см мөлшерлі,ішіндегісі ашық-көк түсті болып көрінетін,ісік тәрізді түзілім анықталды. Ата-анасының айтуынша түзілімнің пайда болуы қоймалжың сұйықтықтың бөлінуімен бәсеңдейді,сосын қайтадан пайда болады.
Төменгі еріннің оң жағының шырышты қабатының ретенционды кистасы деген диагноз қойылды. Хирургиялық емнің көлемі қандай ?
1. Цистотомия
2.+Цистэктомия
3. Электрокоагуляция
4. Қуыстардың пункциясы
5. Тілік жасау, ішіндегілерін алу
1485. 12 жастағы баланың төменгі ернінің оң жағының шырышты қабатында жұмсақ-эластикалық тығыздықты, 0,5 х0,7см мөлшерлі,ішіндегісі ашық-көк түсті болып көрінетін,ісік тәрізді түзілім анықталды. Ата-анасының айтуынша түзілімнің пайда болуы қоймалжың сұйықтықтың бөлінуімен бәсеңдейді,сосын қайтадан пайда болады. Диагнозды анықтаңыз?
1. Абсцесс
2. Фиброма
3. Гемангиома
4. Лимфангиома
5.+Ретенционды киста
1486. 5 жастағы бала хирург-стоматологқа қаралды. Анамнезінде:жарақат алған, мұздан құлаған.Қарап тексергенде 51,61 тістердің толық емес шығуы анықталды.Дәрігердің тактикасын анықтаңыз.
1. Тістердің репозициясы
2. Пульпасыздандыру, репозиция
3. Тістерді жұлу, ортодонтиялық ем
4.+Тістерді жұлу, нұсқау, динамикада бақылау
5. Тістердің репозициясы, кесу қырларын таңдап егеу
1487. 10 жастағы бала 1.1 тісін жарақаттап алды. Қарап тексергенде кіреуке аймағындағы сауыттың сынуы анықталды.Дәрігердің тактикасын анықтаңыз?
1.+Өткір қырларын егеу, реминералдаушы заттармен жабу, тістің сауытын фотополимерлі материалдармен қалпына келтіру
2. Кальций құрамдас препараттарды қолдану
3. Ұлпаның витальді ампутациясы
4. Уақытша сауыттарды дайындау
5. Окклюзиядан ажырату
1488. 12 жатағы бала доп таяғының жұдырығынан жарақат алған. Дәрігерге жарақат алғаннан кейін екі күннен соң қаралған. Қарап тексергеннен кейін дәрігер ұлпа камерасы ашылған 11 тістің сауытының сынығы деген диагноз қойды. Ем тактикасын тандаңыз
1. Тісті алу
2. Пульпитті емдеудің биологиялық әдісін қолдану
3.+Витальді ампутация, тіс сауытын қалпына келтіру
4. Емдік төсемдерді қолдану, тісті пломбылау
5. Ұлпаның витальді ампутациясы және экстирпациясы,тіс сауытын қалпына келтіру және
пломбылау.
1489. 10 жастағы балада жарақаттың нәтижесінде жоғарғы орталық күрек тістерінің толық шығуы болды.Жарақат 4 сағат бұрын болды.Дәрігердің тактикасын анықтаңыз?
1. 1.1, 2.1 тістерді алу
2. Тістер репозициясы, эндодонтиялық ем
3. Тістер репозициясы, лигатуралық байланыстыру
4.+Тістер репозициясы, фиксация, эндодонтиялық ем
5 . Тістер репозициясы,тегіс қапсырма шинамен фиксация
1490. Қабылдау бөліміне 5-жастағы бала жоғарғы жақтың жедел одонтогенді іріңді периостит диагнозымен түсті. Себепші тісті поликлиникада алған,бірақта жақсы нәтиже бермеген. Ем жоспарын құрыңыз?
1. Седативті заттарды тағайындау
2. Ауыз қуысын шаюды тағайындау
3. Антибиотиктерді және симптоматикалық терапияны тағайындау
4.+Өтпелі қатпар бойынша жұмсақ тіндердің ауызішілік тілігін жүргізу,антибактериальды және
симптоматикалық терапияны тағайындау.
5. Мұрын-ерін қатпары бойынша терінің және жұмсақ тіндердің ауыз сыртылық тілігін жүргізу
1491. 4 жастағы балада 8.5 тістің жедел іріңді периоститі диагнозы қойылған.
1. Иектік анестезия
2. Орталық анестезия
3. Туберальді анестезия
4.+Мандибулярлы анестезия
5. Инфильтрациялық анестезия
1492. 5.4, 7.4, 7.5 бұзылған тістерді толығымен алу қажет, бірақ бала оған көнбейді, оны көндіруге көп уақыт жұмсалды.Дәрігер психо-эмоциональды мінез құлқының 3-ші түрін анықтады. Дәрігердің тактикасы қандай?
1.+Араласуды уақытша қалдыру, психологиялық дайындыққа нұсқау беру, қажет болғанда
фармакологиялық коррекция әдісін қолдану
2. Наркозбен ауыз қуысының санациясын жүргізу
3. Аппликациялық анестезиямен ем жүргізу
4. Жергілікті анестезиямен шұғыл емдеу
5. Седативті дайындық
1493. 10 жастағы бала дәрігерге жедел эпидемиялық паротитпен жүгінді.Анасының айтуынша 7 жасында баласы свинкамен ауырған.Сіздің болжамды диагнозыңыз.
1. Құлақмаңы сілекей бездерінің түтіктерінің бітелуі
2. Эпидемиялық паротиттің рецедиві
3.+Созылмалы паротиттің өршуі
4. Сілекей безінің ісігі.
5. Сілекей-тас ауруы
1494. 5 жастағы баллада диастема,жоғарғы еріннің жүгеншесінің төмен бекінуі байқалады. Ортодонтиялық ем жүргізілмеген. Сіздің кеңесіңіз:
1. Шендеу
2. Ортодонтиялық ем
3. Жоғарғы еріннің жүгеншесінің пластикасы
4.+Орталық күрек тістері шыққанға дейін бақылау
5. Жоғарғы еріннің жүгеншесінің пластикасы, ортодонтиялық ем
1495. 5 жастағы бала сол жақ ұрт аймағының жұмсақ тіндерінің ісінуінен беттің ассиметриясының айқындылығымен дәрігердің көмегіне жүгінді. Ауыз қуысында 7.4 тісі бұзылған,шырышты қабаты қызарған,ісінген. Сіздің болжамды диагнозыңыз?
1. Жедел диффузді остеомиелит
2. Жедел гангренозды пульпит
3.+Жедел іріңді периостит
4. Жедел жалпы пульпит
5. Жедел периодонтит
1496. 11 жастағы науқас 3 күн бұрын тісін жұлғаннан кейін 1 күн өткеннен кейін үшкіл нервтің бойымен таралатын,тұрақты қатты ауру сезіміне шағымданып келді. Объективті: аймақтық лимфа түйіндері ұлғайған,ауыздан жағымсыз иіс шығады,ісінген,қызарған,жұлынған тістің айналасындағы тіндері ауру сезімді,
ұяшық ерітілген ұйынды қанмен толтырылған.Сіздің диагнозыңыз?
1. Жақтардың шектелген жедел остеомиелиті
2. Жақтардың жедел ошақты остеомиелиті
3. Ұяшық нервісінің жарақаттық невриті
4. Тіс ұясының жедел остеомиелиті
5.+Альвеолит
1497. 13-жастағы науқаста профилактикалық тексергенде 1.6 тістің деңгейінде ұрттың шырышты қабатының астында ауру сезімсіз,тығыз шектелген түзілім анықталды.Түзілім тіспен тығыз-эластикалық қысымның көмегімен байланысқан.Көпір тәрізді протездің тіректі сауытының астындағы 1.6 тістің перкуссиясы ауру сезімсіз.Шырышты қабатының түсі өзгермеген.Бұзылған тістер жоқ.Болжамды диагнозыңыз:
1. Биша түйірі
2. Ретенционды киста
3. Ұрттың фибромасы
4.+Одонтогенді гранулема
5. Ұрт аймағының созылмалы лимфадениті.
1498. 11 –жастағы баланың анамнезінде 8.4 тістің күрделі жарақаттық алынуы анықталған. Қарап тексергенде 4.4 тісінің жоқтығы анықталған.Тұрақты тістің болмауының мүмкін болатын себебі?
1.+4.4 тістің уақытша тісті жұлған кездегі оның зақымдануының салдарынан,тістің жарып шығуының
кідіруі
2 . Қызыл иек аймағындағы шырышты қабаттың жыртылуы
3. 4.4 тістің дистопиясы
4. 4.4 тістің шығуы
5. Альвеолит
1499. 11 –жастағы баланың анамнезінде 8.4 тістің күрделі жарақаттық алынуы анықталған. Қарап тексергенде 4.4 тісінің болмауы анықталған. Дәрігердің тактикасы?
1. Протездеу
2. Тістің реплантациясы
3.+Рентгенография жүргізу
4. Қабынуға қарсы ем жүргізу
5. Кератопластикалық заттармен емдеу
1500. Балалар стоматологиялық поликлиникасына төменгі ернінің ұюына,төменгі оң жақ аймағындағы ауру сезіміне шағымданып бала түседі.2 тәулік ағымында ауырған.Созылмалы периодонтит бойынша 46 тісті пломбылағаннан кейін қабыну белгілері пайда болған.Науқастың жалпы жағдайы ауыр. Т-38,4, Пульсі - 120 уд/мин, лейкоциттер – 17,10 9/л, эозинофилдер -1%,таяқша-ядролық нейтрофилдер -18%, сегментті- ядролық лейкоциттер - 56%, лимфоциттер - 12%, моноциттер -13%, СОЭ -45 м/сағ/. Аурудың диагнозын қойыңыз?
1. Төменгі жақасты аймағының одонтогенді флегмонасы
2.+Төменгі жақтың жедел одонтогенді остеомиелиті
3. Төменгі жақтың жедел одонтогенді периоститі
4. Ауыз қуысы түбінің флегмонасы
5. Ұрт аймағының флегмонасы
1501. Қабылдау бөліміне 12 жастағы бала келді.Анестезия жасағаннан кейін балада тері жабындыларының бозаруы,қысқа уақытқа есінен тану,жоғары тыныс алуы, тамыр соғуының жиілегені байқалған. Осындай жағдайдың себебі не болып табылады?
1. Анафилактикалық шок
2. Жедел интоксикация
3.+Талып қалу
4. Гипотония
5. Коллапс
1502. Хирургиялық кабинетке 8 жастағы баланы алып келді, анасының айтуынша бала ДЦП-дан зардап шегеді, өздігінен қозғала алмайды, нервті-психологиялық дамуының артта қалғандығы анықталды. 8.5 бұзылған тісті алуға шешім қабылданған. Баланың қарым-қатынасы немқұрайды. Баланың мінез-құлқының түрін анықтаңыз.
1. Тез байқалатын, бірақ негативті жеңуге келетін
2. Негативті жеңуге келмейтін
3. Бастапқы негативті түрі
4.+Индифферентті
5. Позитивті
1503. Балаларда бет-жақ аймағының қабыну процестерінің клиникалық ағымының ерекшеліктері қандай?
1. Көрші аймаққа қабыну процесінің тез таралуы
2. Организмнің гипэргиялық реакциясы
3.+Бір түрінен басқа түріне тез өтуі
4. Процестің орналасуына тенденция
5. Жедел басталуы
1504. 8 жастағы баланың 8.4 тісі бұзылған, шырышты қабаты қызарған,ісінген. Өтпелі қатпарында флюктуациялық инфильтрат анықталды. Сыртынан қарап тексергенде ұрттың сол жақ аймағының жұмсақ тіндерінің ісінуінен беттің асимметриясы анықталды. Диагноз қойыңыз?
1. Созылмалы периодонтиттің өршуі.
2. Жедел гангренозды пульпит.
3. Жедел ошақты остеомиелит.
4.+Жедел іріңді периостит.
5. Пародонтальді абсцесс.
1505. 8 жастағы баланың 84 тісі бұзылған, шырышты қабаты қызарған,ісінген.Өтпелі қатпарында флюктуациялық инфильтрат анықталды. Сыртынан қарап тексергенде ұрттың сол жақ аймағының жұмсақ тіндерінің ісінуінен беттің асимметриясы анықталды. Ем тағайындаңыз?
1.+8.4 тісті жұлу, периостотомия, көрсеткішіне байланысты антибактериальді терапия
2. Ұлпаның ампутация және экстирпациясы, түбір өзектерін пломбылау
3. Секвестрэктомия жүргізу, антибактериальді терапияны тағайындау
4. Ашу, іріңді ошақты дренаждау, антибактериальді терапия
5. Қуысты ашу, эндодонтиялық ем, тісті пломбылау
1506. Қабылдау бөліміне бала жалпы жағдайының нашарлауына, дене қызуының көтерілуіне шағымданып келді.Аурудың анамнезінен-күндіз ерте 6.4 тістің жедел іріңді периоститіне байланысты себепші тіс жұлынған,тұзды-содалы ерітіндімен ауыз қуысын шаю тағайындалған. Дәрігердің жіберген қателігі?
1. Физиоем тағайындау
2. Тісті сақтап қалу қажет еді,
3. Тіс ұясының тексеруін жүргізу
4.+Периостотомия жүргізу қажет еді
5. Десенсибилизациялық ем тағайындалмаған
1507. Қабылдау бөліміне бала жалпы жағдайының нашарлауына,дене қызуының көтерілуіне шағымданып келді.Аурудың анамнезінен-күндіз ерте 6.4 тістің жедел іріңді периоститіне байланысты себепші тіс жұлынған,тұзды-содалы ерітіндімен ауыз қуысын шаю тағайындалған. Емдеу жоспарын толықтырыңыз?
1. Дезинтоксикациялық терапияны ұсыну
2. Антибактериальді ем тағайындау
3. Түбір өзектері арқылы іріңнің шығуын қамтамасыз ету
4. Ұяшықты тазалау және йодоформ ұнтағымен тампон қалдыру
5.+Периостотомия жасау және физиоем, антибактериальді ем тағайындау
1508. Бала 7 жаста, сол жақ төменгі жақасты аймағындағы ауру сезімі және ісінуі мазалайды. Өмір анамнезінен анықталды: 3-4 күн бұрын бала ОРВИ-мен ауырған. Ауыз қуысында тістері интактті,шырышты қабаты өзгермеген. Болжамды нақтамаңыз.
1.+Төменгі жақасты аймағының жедел серозды лимфадениті
2. Паренхиматозды сиалоденит,
3. Медикаментозды стоматит
4. Дифтерия,
5. Ангина
1509. Бала 7 жаста, сол жақ төменгі жақасты аймағындағы ауру сезімі және ісінуі мазалайды. Өмір анамнезінен анықталды: 3-4 күн бұрын бала ОРВИ-мен ауырған. Ауыз қуысында тістері интактті,шырышты қабаты өзгермеген.Аурудың дамуының себебін түсіндіріңіз?
1 . Вирусты инфекция
2.+Бұрын ауырған ЖРВИ асқынуы
3. Аурудың себебі жалпы аурулармен байланысты
4. ОРВИ кезінде дәрілерді ретсіз қолданудың нәтижесінде
5. ОРВИ –дан кейін иммунитеттің төмендеуінің нәтижесінде
1510. 13-жастағы науқас бозарған, аузын ашқанда және жұтынған кездегі ауру сезіміне,әлсіздікке шағымданады.Төменгі жақасты аймағының сол жағында және артқы тіндерінде шамалы ісіну байқалады, ауыздың ашылуы күрек тістер мен антагонисттерінің аралығы 1-см.ге дейін. Болжамды диагноз: Флегмона (абсцесс). Кеңістікті анықтаңыз?
1.+Төменгі жақ-қанатша
2. Төменгі жақасты
3. Төменгі жақасты
4. Жақ сүйек-тілді
5. Жақ маңы
1511. 4 жастағы бала төменгі жақтың жедел остеомиелитінің стационарлы емінен соң 2,5 аптадан кейін жедел қабыну белгілерінің пайда болуына шағымданады.Не екендігін түсіндіріңіз
1. Процестің жеделден созылмалы сатысына ауысуы
2.+Процестің жеделден жеделдеу сатысына ауысуы
3. Остеомиелиттің жедел сатысының жалғасуы
4. Стационардан ерте шығарылуы
5. Емнің адекватты еместігі
1512. 15- жастағы жасөспірім жоғарғы жақтың жедел остеомиелитімен стационарда емделген, қарап тексергенде көзасты аймағының оң жағында ісіну анықталған.Жалпы жағдайы қанағаттанарлық,дене қызуы 37 градус. Ауыз қуысында 1.5, 1.3 тістердің вестибулярлы және оральды бетінің шырышты қабаты ісінген,көгерген, 1.4 тісі жоқ, оның ұяшығы грануляциямен толған. Жоғарғы оң жақ тістерінің перкуссиясы ауру сезімді. Диагноз қойыңыз:
1. Ұяшықты неврит
2. Жақтың жаңа ісіктері
3. Жақтың жедел остеомиелиті
4. Жақтың жеделдеу остеомиелиті
5.+Жақтың созылмалы остеомиелиті
1513. Тілдің бүйір бетінің және төменгі жақтың денесінің ішкі бетінің аралығында дөңгелек пішінді, тегіс бетті,көкшіл түсті,ауру сезімсіз,тіндердің томпаюы, "зыбление" симптомы анықталды.Болжамды диагноз қойыңыз:
1.+Сілекей бездерінің ретенционды кистасы
2. Лимфангиома
3. Гемангиома
4. Фиброма
5. Липома
1514. 8-жастағы бала төменгі жақтың деформациясына шағымданып келді.Тері жабындысы өзгермеген,ауыздың ашылуы еркін,өтпелі қатпарда ауру сезімсіз сүйектің томпаюы анықталды. Сүйекті пальпациялағанда пергаментті сықырлау симптомы байқалады. Рентгенограммада төменгі жақтың 7.5 тісінің аймағында шектелген,дөңгелек пішінді,контуры анық және тегістелген, сүйектердің ыдырауы байқалады. 3.5 тістің ұрығы жылжыған, деструкция ошағына қосылмайды. Диагноз қойыңыз?
1.+Төменгі жақтың 7.5 тісінің одонтогенді қабыну кистасы.
2. Фолликулярлы киста
3. Остеобластокластома
4. Фиброзды дисплазия
5. Амелобластома
1515. 8-жастағы бала төменгі жақтың деформациясына шағымданып келді.Тері жабындысы өзгермеген,ауыздың ашылуы еркін,өтпелі қатпарда ауру сезімсіз сүйектің томпаюы анықталды. Сүйекті пальпациялағанда пергаментті сықырлау симптомы байқалады. Рентгенограммада төменгі жақтың 7.5 тісінің аймағында шектелген,дөңгелек пішінді,контуры анық және тегістелген, сүйектердің ыдырауы байқалады. 3.5 тістің ұрығы жылжыған,деструкция ошағына қосылмайды. Диагнозы: төменгі жақтың 7.5 тісінің радикулярлы кистасы. Емдеу жоспарын құрыңыз?
1. цистэктомия, 75 тісті алу.
2.+цистотомия, 75 тісті алу,
3. цистотомия, 35 тісті алу.
4. цистэктомия,35 тісті алу
5. цистэктомия 35 тістің ұрығын және 75 тісті алу.
1516. Балаларда неге жиі жақ-бет аймағының қатерлі ісіктерін кеш диагностикалайды?
1.+Барлық аталған факторлар жиынтығынан
2. Патогномониялы белгілердің жоқтығынан
3. Дәрігерде онкологиялық сақтықтың жоқтығынан
4. Білімінің жеткіліксіздігінен дәрігердің қателік жіберуінен
5. Профилактикалық жұмыстарды жүргізуді қиындататын обыралдылық жағдайдың болмау