4_kurs_spiski_studentiv_veresen


СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Неологізми як перекладацька проблема»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (англійська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра англійської філології і перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.ф.н., доц. Максімов С. Є.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Змерега Олег Васильович
Па02-13Глебов Артур Олегович
Па03-13Євтушенко Аліна Романівна
Па03-13Трофіменко Олександр Вікторович
Па03-13Бабек Крістіна Едуардівна
Па05-13Воронецька Аліна Вікторівна
Па05-13Цимбал Катерина Олегівна
Па05-13Туркічов Едгар Петрович
Па05-13Педченко Владислава Євгенівна
Па05-13Сватко Анастасія Богданівна
Па05-13Кравченко Нікіта Сергійович
Па05-13Літута Марія Олександрівна
Па05-13Деменчук Едуард Едуардович
Па05-13Науменко Олександр Олександрович
Па05-13Перегіняк Дар’я Сергіївна
Па05-13Домашенко Владислав Олександрович
Па07-13Левушевський Богдан Костянтинович
Па07-13Школьник Аліна Яківна
Па09-13Саркисова Карина Григорівна
Па09-13Лагошна Юлія Андріївна
Па09-13Полоус Олександр Олександрович
Па09-13Андрющенко Яна Олександрівна
Па11-13Жарков Ілля Сергійович
Па11-13Коваленко Катерина Григорівна
Па11-13Костишина Дар’я Костянтинівна
Па11-13Лонг Толіна Толаївна
Па11-13Павлович Тетяна Петрівна
Па11-13Рубан Вероніка Володимирівна
Па11-13Рубан Ірина Володимирівна
Па11-13Столяр Оксана Олегівна
Па11-13Чернюк Юлія Олександрівна
Па11-13Шмигун Марія Євгенівна
Па11-13Яценко Анастасія Сергіївна
Па11-13Браницька Валерія Русланівна
Па12-13Козубенко Діана Віталіївна
Па12-13Бондарева Маргаріта Олегівна
Па13-13Кондратенко Тетяна Валеріївна
Па14-13Кулєшова Єлизавета Ігорівна
Па14-13Остренко Альона Михайлівна
Па14-13Суховолець Федір Сергійович
Па14-13Бабчинська Оксана Сергіївна
Па15-13Маріонда Ярослав Миколайович
Па15-13Махнюк Анна Віталіївна
Па15-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Переклад текстів англомовного кінодискурсу»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (англійська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра англійської філології і перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.ф.н., доц. Чернікова О. І.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Василець Георгій Андрійович
Па02-13Карпачова Марія Олександрівна
Па02-13Карпенко Анастасія Ігорівна
Па02-13Максименко Олена Сергіївна
Па02-13Міщенко Дарина Юріївна
Па02-13Одіна Світлана Анатоліївна
Па02-13Павлище Вікторія Юріївна
Па02-13Савкіна Ірина Сергіївна
Па02-13Тищенко Альона Михайлівна
Па02-13Вишньовська Ольга Валеріївна
Па03-13Гапій Галина Василівна
Па03-13Ісаєва Ольга Намигівна
Па03-13Мартинчик Вікторія Миколаївна
Па03-13Овчіннікова Тетяна Вікторівна
Па03-13Савлюк Юлія Анатоліївна
Па03-13Ліховіцька Анастасія Вікторівна
Па03-13Гула Анастасія Вікторівна
Па03-13Тішина Вікторія Яківна
Па04-13Квашніна Катерина Ігорівна
Па04-13Семенко Олександра Олександрівна
Па04-13Ковтуненко Анастасія Олександрівна
Па04-13Зубахіна Марія Євгенівна
Па04-13Короїд Анастасія Миколаївна
Па05-13Котелянець Анастасія Ігорівна
Па05-13Каліман Кристина Олександрівна
Па05-13Скопич Катерина Олександрівна
Па07-13Тебенькова Марія Сергіївна
Па07-13Черних Євген Іванович
Па07-13Нікітюк Аліна Вікторівна
Па07-13Сторожик Анна Русланівна
Па07-13Костарєва Катерина Сергіївна
Па07-13Ібадова Айнур Галіб кизи
Па07-13Мальована Тетяна Іванівна
Па07-13Сатонов-Шкилевич Артем Тарасович
Па07-13Панченко Ірина Василівна
Па07-13Гірська Олександра Геннадіївна
Па09-13Крижанівська Світлана Миколаївна
Па09-13Сакун Олександр Юрійович
Па09-13Харина Ірина Анатоліївна
Па09-13Шамрай Андрій Ігорович
Па10-13Ульянова Ірина Вікторівна
Па10-13Бушма Вероніка Олександрівна
Па12-13Горобчук Поліна Валеріївна
Па12-13Мошенець Ірина Дмитрівна
Па13-13Мілочкін Сергій Вікторович
Па14-13Яшина Анна Віталіївна
Па14-13Гуро Світлана Вячеславівна
Па14-13Терещенко Марина Валеріївна
Па14-13Бугара Марія Анатоліївна
Па14-13Малюга Діана Михайлівна
Па14-13Осіюк Анна Володимирівна
Па15-13Олейнік Марина Андріївна
Па15-13Гончарова Вікторія Русланівна
Па15-13Ярмолюк Олена Володимирівна
Па15-13Францішко Анастасія Юріївна
Па16-13Коваленко Вікторія Валеріївна
Па16-13Гуменюк Юлія Сергіївна
Па16-13Поліщук Марина Олександрівна
Па18-13Шапаренко Юлія Сергіївна
Па18-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Переклад правознавчої термінології»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (англійська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра англійської філології і перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.ф.н., доц. Сніцар В. П.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Шелудченко Оксана Віталіївна
Па01-13Присяжна Іванна Володимирівна
Па01-13Сафіулліна Анастасія Артурівна
Па01-13Коваленко Марія Валентинівна
Па01-13Ковтун Христина Ігорівна
Па01-13Ільченко Анастасія Валеріївна
Па01-13Гузь Олександр Миколайович
Па02-13Черпак Богдан Борисович
Па02-13Акуленко Ганна Анатоліївна
Па04-13Русин Василь Іванович
Па04-13Ісакова Ірина Сергіївна
Па04-13Самойленко Єлизавета Ігорівна
Па04-13Сіняєва Власта Владиславівна
Па04-13Чибрас Юрій Володимирович
Па09-13Гоцюк Антон Дмитрович
Па09-13Молоканова Юлія Олександрівна
Па09-13Совенко Катерина Сергіївна
Па09-13Федченко Анастасія Олександрівна
Па09-13Булат Юлія Олександрівна
Па10-13Авраменко Анастасія Володимирівна
Па10-13Хоріщенко Катерина Володимирівна
Па10-13Неменуща Анастасія Романівна
Па10-13Зозуля Артем Ігорович
Па10-13Стулій Борис Анатолійович
Па10-13Мельник Олександра Василівна
Па12-13Сарабєєв Богдан Сергійович
Па12-13Сіньков Микита Віталійович
Па12-13Банасько Олексій Олексійович
Па12-13Бомбела Микита Юрійович
Па12-13Погорельська Анастасія Ігорівна
Па12-13Тарабан Катерина Юріївна
Па12-13Хмельницький Олексій Леонідович
Па12-13Григорчук Володимир Русланович
Па13-13Баландюк Андрій
Па13-13Недвига Олександр Сергійович
Па13-13Бондарева Маргаріта Олегівна
Па13-13Порохня Тетяна Станіславівна
Па13-13Шаніна Анастасія Олександрівна
Па13-13Здор Ірина Анатоліївна
Па13-13Колісніченко Вікторія Олегівна
Па13-13Василенко Марина Сергіївна
Па13-13Волковська Дар'я Геннадіївна
Па13-13Лазуренко Дарина Анатоліївна
Па13-13Процюк Олексій Павлович
Па14-13Ценова Анна Дмитрівна
Па14-13Шиганський Даніїл Дмитрович
Па15-13Науменко Христина Олександрівна
Па15-13Башинська Юлія Вадимівна
Па16-13Запорожець Юлія Анатоліївна
Па16-13Грішанова Дар’я Сергіївна
Па18-13Кубанова Катерина Вячеславівна
Па18-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.

СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Переклад англомовних рекламних текстів»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (англійська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра англійської філології і перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.ф.н., доц. Кононець Ю. В.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Бугера Віктор Вікторович
Па02-13Вишневська Анжела Євгеніївна
Па02-13Дегтярьов Олексій Володимирович
Па02-13Колосова Єлизавета Сергіївна
Па02-13Костюк Катерина Сергіївна
Па03-13Субіна Марія Олександрівна
Па03-13Чикал Анна Олегівна
Па03-13Липко Богдана Володимирівна
Па04-13Кощій Дмитро Валерійович
Па04-13Мевша Аліна Вікторівна
Па13-13Русін Єгор Андрійович
Па13-13Бігун Лілія Василівна
Па07-13Шамрай Вікторія Анатоліївна
Па07-13Біл-Джассім Нежма Махамат
Па10-13Василевська Тетяна Вячеславівна
Па10-13Василенко Юлія Анатоліївна
Па10-13Гарліцька Ірина Юріївна
Па10-13Кравчук Анна Володимирівна
Па10-13Майданник Денис Ігорович
Па10-13Лабуренко Віта Віталіївна
Па11-13Миронцова Юлія Вікторівна
Па12-13Дедю Андрій Олегович
Па15-13Ляшенко Владислав Вячеславович
Па15-13Винницька Вікторія Ярославівна
Па16-13Капустяник Ольга Зеновіївна
Па16-13Костюченко Михайло Сергійович
Па16-13Шастун Ілля Іванович
Па16-13Дзінзірук Ігор Олександрович
Па16-13Трусова Софія Сергіївна
Па16-13Жиліхівська Вікторія Вікторівна
Па16-13Федунін Андрій Михайлович
Па16-13Іговський Артур Юрійович
Па16-13Лучкань Євген Олександрович
Па18-13Миринець Даяна Володимирівна
Па18-13Новосьолова Анастасія Михайлівна
Па18-13Павлишинець Дарина Віталіївна
Па18-13Прокопенко Юлія Володимирівна
Па18-13Тодорчик Юлія Олександрівна
Па18-13Шуст Катерина Анатоліївна
Па18-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.

СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Переклад офіційно-ділових листів»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (французька);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – старший викладач Олефір Г. І.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів

1.
Єфімкін Денис Андрійович
Пф24-13


2.
Златіна Анастасія Вячеславівна
Пф24-13


3.
Ксенчук Віталіна Юріївна
Пф24-13


4.
Маснюк Роман Олександрович
Пф24-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Стиль і перекладацькі трансформації при перекладі художнього тексту»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (іспанська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – викл. Гарсія Беренгуель Х.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Бондаренко Дарина Ігорівна
Пісп21-13Ганько Катерина Дмитрівна
Пісп21-13Довганець Олександра Андріївна
Пісп21-13Зінчук Ірина Віталіївна
Пісп21-13Малежик Лідія Юріївна
Пісп21-13Маноха Тетяна Миколаївна
Пісп21-13Мільштейн Роман Сергійович
Пісп21-13Новіков Ілля Леонідович
Пісп21-13Полякова Марія Сергіївна
Пісп21-13Тарасенко Людмила Анатоліївна
Пісп21-13Шапкін Владислав Олегович
Пісп21-13Андрейчук Аліна Миколаївна
Пісп22-13Герелес Мирослава Олександрівна
Пісп22-13Грамащук Роман Володимирович
Пісп22-13Кліменко Олександр Владленович
Пісп22-13Пілєнкова Анна Євгеніївна
Пісп22-13Подгурський Андрій Володимирович
Пісп22-13Прохоренко Катерина Валеріївна
Пісп22-13Суханова Дар'я Олексіївна
Пісп22-13Череміс Ксенія Вікторівна
Пісп22-13


.
Ярчук Катерина Іванівна
Пісп22-13Гнеуш Ангеліна Сергіївна
Пісп23-13Демянчук Анастасія Миколаївна
Пісп23-13Діковська Ірина Володимирівна
Пісп23-13Кузьменко Богдан Геннадійович
Пісп23-13Лісова Аліса Олександрівна
Пісп23-13Літвінова Анна Юріївна
Пісп23-13Мордованюк Аліна Миколаївна
Пісп23-13Отчіченко Аліна Олександрівна
Пісп23-13Павлюк Енні Миколаївна
Пісп23-13Пелешенко Еліна Вікторівна
Пісп23-13Ревенко Валентина Борисівна
Пісп23-13Турчин Наталія Валентинівна
Пісп23-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.


СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Сучасні інформаційні технології у перекладі»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (німецька)

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Викл. Горобець С В.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Гавриленко Ірина Петрівна
Пн19-13Моргун Марина Сергіївна
Пн19-13Мурашко Юрій Васильович
Пн19-13Ниник Дарія Віталіївна
Пн19-13Павліченко Наталія Олегівна
Пн19-13Сікорська Юлія Анатоліївна
Пн19-13Ткачук Юлія Вікторівна
Пн19-13Чебес Вероніка Вікторівна
Пн19-13Якимчик Катерина Михайлівна
Пн19-13Бандура Августа – Катерина Вячеславівна
Пн20-13Волянська Ольга Сергіївна
Пн20-13Грибанова Наталія Олександрівна
Пн20-13Дужа Надiя Олександрiвна
Пн20-13Євтушевська Юлія Юріївна
Пн20-13Журавльова Кристина Володимирівна д/к
Пн20-13Корчагіна Ксенія Іванівна
Пн20-13Маліновська Влада Андріївна
Пн20-13Мамоян Ельвіра Мішаївна
Пн20-13Семенюк Оксана Анатоліївна
Пн20-13Цимбалюк Анастасія Михайлівна
Пн20-13Черніков Олександр Дмитрович
Пн20-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Лексико-граматичні аспекти перекладу ділової кореспонденції»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (італійська);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Викл. Куранта В. В.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Анопченко Дмитро Миколайович
Піт25-13Бойчук Каріна Валентинівна
Піт25-13Торунда (Бойчук) Юлія Сергіївна
Піт25-13Качур Соломія Григорівна
Піт25-13Кудрявцева Анастасія Володимирівна
Піт25-13Лапочкіна Катерина Дмитрівна
Піт25-13Попадюк Лілія Любомирівна
Піт25-13Сивчук Ольга Ігорівна
Піт25-13Сізик Світлана Юріївна
Піт25-13Філоненко Аліна Михайлівна
Піт25-13Ходунова Валерія Сергіївна
Піт25-13Холявицька Вілена Вікторівна
Піт25-13Заіченко Валерія Андріївна
Піт26-13Затокова Олександра Сергіївна
Піт26-13Кочерга Анастасія Олегівна
Піт26-13Мартиненко Юлія Андріївна
Піт26-13Савченко Вікторія Вікторівна
Піт26-13Сербін Тетяна Олегівна
Піт26-13Соколова Юлія Віталіївна
Піт26-13Старинець Маргарита Євгенівна
Піт26-13Терпило Ганна Андріївна
Піт26-13Чопенко Ірина Юріївна
Піт26-13Анохіна Дар'я Володимирівна
Піт27-13Березовчук Марина Євгенівна
Піт27-13Буга Юлія Степанівна
Піт27-13Григор'єва Єлизавета Олексіївна
Піт27-13Грицько Марія Вікторівна
Піт27-13Іванько Анастасія Олександрівна
Піт27-13Кузів Наталія Василівна
Піт27-13Макарова Анна Сергіївна
Піт27-13Оганесян Єкатєріна Едуардівна
Піт27-13Семчук Богдан Сергійович
Піт27-13Силантьєва Анна Сергіївна
Піт27-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Перекладознавчі студії в Греції: історія і сучасність»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Переклад (новогрецька);

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.ф.н., доц. Любченко Т. В.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Аністратенко Анна-Марія Олександрівна
Пгр28-13Білоус Юлія Олександрівна
Пгр28-13Козак Маргарита Олександрівна
Пгр28-13Кулібаба Аліна Ігорівна
Пгр28-13Остапенко (Рмайд) Марсель Мергі
Пгр28-13Троценко Юлія Вадимівна
Пгр28-13Хмеленко Мирослава Юріївна
Пгр28-13Цимбал Анастасія Олегівна
Пгр28-13Шевченко Катерина Дмитрівна
Пгр28-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Туристична картографія»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.140103 Туризм

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Ст.викл. Яворська О.Г.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Бакланова Карина Михайлівна
Т 01а-13Галата Катерина Юріївна
Т 01а-13Євграфова Марія Дмитрівна
Т 01а-13Ігнатенко Аліна Володимирівна
Т 01а-13Кокоша Валерія Олексіївна
Т 01а-13Німак Дар’я Михайлівна
Т 01а-13Савченко Юлія Вадимівна
Т 01а-13Слюсарчук Ольга Дмитрівна
Т 01а-13Хомова Катерина Володимирівна
Т 01а-13Бедношей Вероніка Олексіївна
Т 01б-13Барщевський Вячеслав Олексійович
Т 01б-13Василенко Анна Андріївна
Т 01б-13Герасименко Олег Володимирович
Т 01б-13Говорадло Аліна Анатоліївна
Т 01б-13Краснюк Олександра Дмитрівна
Т 01б-13Остапчук Людмила Юріївна
Т 01б-13Павлюк Олена Сергіївна
Т 01б-13Петренко Анастасія Сергіївна
Т 01б-13Черненко Катерина Володимирівна
Т 01б-13Шевчук Дана Богданівна
Т 01б-13Якимчук Ярослава Сергіївна
Т 01б-13


22.
Васюк Ірина Олегівна
Т 01в-13


23.
Гончаренко Катерина Ігорівна
Т 01в-13


24.
Дудка Марина Сергіївна
Т 01в-13


25.
Завілінська Анастасія Сергіївна
Т 01в-13


26.
Іванаускас Іна Едуардівна
Т 01в-13


27.
Копій Кристина Юріївна
Т 01в-13


28.
Паливода Ольга Олегівна
Т 01в-13


29.
Пікалюка Ігор Олександрович
Т 01в-13


30.
Прилепа Юлія Олександрівна
Т 01в-13


31.
Романчук Михайло Віталійович
Т 01в-13


32.
Сєра Олександра Андріївна
Т 01в-13


33.
Токовенко Дмитро Вікторович
Т 01в-13


34.
Чигирина Марія Олександрівна
Т 01в-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.
СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Туристичні кластери»

в VІІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.140103 Туризм

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства
Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – К.іст.н., доц. Антонишин А. П.
Лекційний потік – __________
Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Бакланова Карина Михайлівна
Т 01а-13Галата Катерина Юріївна
Т 01а-13Євграфова Марія Дмитрівна
Т 01а-13Ігнатенко Аліна Володимирівна
Т 01а-13Кокоша Валерія Олексіївна
Т 01а-13Німак Дар’я Михайлівна
Т 01а-13Савченко Юлія Вадимівна
Т 01а-13Слюсарчук Ольга Дмитрівна
Т 01а-13Хомова Катерина Володимирівна
Т 01а-13Бедношей Вероніка Олексіївна
Т 01б-13Барщевський Вячеслав Олексійович
Т 01б-13Василенко Анна Андріївна
Т 01б-13Герасименко Олег Володимирович
Т 01б-13Говорадло Аліна Анатоліївна
Т 01б-13Краснюк Олександра Дмитрівна
Т 01б-13Остапчук Людмила Юріївна
Т 01б-13Павлюк Олена Сергіївна
Т 01б-13Петренко Анастасія Сергіївна
Т 01б-13Черненко Катерина Володимирівна
Т 01б-13Шевчук Дана Богданівна
Т 01б-13Якимчук Ярослава Сергіївна
Т 01б-13


22.
Васюк Ірина Олегівна
Т 01в-13


23.
Гончаренко Катерина Ігорівна
Т 01в-13


24.
Дудка Марина Сергіївна
Т 01в-13


25.
Завілінська Анастасія Сергіївна
Т 01в-13


26.
Іванаускас Іна Едуардівна
Т 01в-13


27.
Копій Кристина Юріївна
Т 01в-13


28.
Паливода Ольга Олегівна
Т 01в-13


29.
Пікалюка Ігор Олександрович
Т 01в-13


30.
Прилепа Юлія Олександрівна
Т 01в-13


31.
Романчук Михайло Віталійович
Т 01в-13


32.
Сєра Олександра Андріївна
Т 01в-13


33.
Токовенко Дмитро Вікторович
Т 01в-13


34.
Чигирина Марія Олександрівна
Т 01в-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня


«___» __________ 2016 р.

СПИСОК СТУДЕНТІВ,
ІV курсу, денної форми навчання, які зареєструвалися для
вивчення дисципліни за вибором

«Комп’ютерне реферування тексту»

в VІІ семестрі 2016 – 2017 н. р.

Напрям підготовки – 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Факультет – перекладачів

Кафедра, яка забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики

Посада, прізвище, ініціали науково-педагогічного працівника, який забезпечує викладання вибіркової дисципліни – Викл. Ерреро Бікус Н. А.

Лекційний потік – __________

Семінарські групи (якщо робочим навчальним планом передбачено проведення семінарсько-практичних занять) – __________
(кількість груп)

№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові студента
№ академічної групи
Примітки


ЛЕКЦІЙНИЙ ПОТІК № ___


Факультет перекладачів


Баранова Вікторія Станіславівна
Пл29-13Малиновська Роксолана Василівна
Пл29-13Мотін Олександр Едуардович
Пл29-13Пащенко Анна Ігорівна
Пл29-13Реверук Альона Борисівна
Пл29-13Савіцька Наталія Миколаївна
Пл29-13Самко Інна Ігорівна
Пл29-13Шульга Аліна Анатоліївна
Пл29-13Братинчук Анастасія Русланівна
Пл30-13Дибчук Олеся Олександрівна
Пл30-13Дубок Михайло Юрійович
Пл30-13Кузьмова Катерина Миколаївна
Пл30-13Куліш Інна Сергіївна
Пл30-13Мичка Анастасія Олексіївна
Пл30-13Орлов Валерій Олександрович
Пл30-13Скуратівська Анна Леонідівна
Пл30-13Степасюк Діана Валеріївна
Пл30-13


19.
Степасюк Карина Валеріївна
Пл30-13


20.
Ярошик Дарія Іванівна
Пл30-13Відповідно до наказу ректора «Про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2015 – 2016 н. р.» від 17.05.2016 р. № 203/2-о зміна студентом обраної ним / нею вибіркової дисципліни не допускається.

Декан факультету перекладачів____________ Л. Я. Зєня
«___» __________ 2016 р.
15

Приложенные файлы

  • doc 148073
    Размер файла: 630 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий