Бух.учет КР ХНЕУ


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням та використанням
Завдання (загальне):
Скласти групувальну таблицю, підрахувати підсумки по кожній кваліфікаційній групі та в цілому по таблиці.
ВАРІАНТ 1,2
Склад господарських засобів (грн.) інструментального заводу «Майстер» на 1 лютого по варіантах І і II:
Господарські засоби (грн.)
І в.
II в.

Будівля механічного цеху
280000
1385000

Сталь інструментальна на складі
82000
118000

Напильники власного виготовлення на складі
4500
12200

Заготовки стальні круглі в цеху
4000
39000

Масло машинне на складі
5000
1600

Готівка в касі
200
500

Заборгованість оптової бази за відвантажену продукцію
6000
13700

Візки для перевезення вантажів у цеху
9000
12000

Фрези дискові власного виготовлення на складі
3500
13000

Заборгованість начальника цеху по авансу виданому на господарські витрати
200
100

Сталь листова інструментальна на складі
22000
26300

Полотно ножовочне в термічному цеху
7000
42800

Токарні верстати в механічному цеху
10000
167700

Заборгованість експедитора по авансу, виданому на господарські витрати
100
300

Фрези дискові в термічному цеху
5000
27300

Кінці обтиральні (ганчірки) на складі
3500
1400

Стрічка стальна інструментальна на складі
48500
93800

Залишок на поточному рахунку в банку
23800
42500

Шліфувальні станки в механічному цеху
23000
66900

Полотно ножовочне власного виготовлення на складі
2000
8000

Заборгованість товарознавця по авансу, виданому на службове відрядження
400
200

Заготовки для ручок інструментів у дерево оброблювальному цеху

1000
2900

Господарські засоби (грн.)
Ів.
II в.

Свердла циліндричні власного виготовлення на складі
3000
17900

Свердлильні станки в механічному цеху
8000
45900

Лиття чавунне (придбане) на складі
13000
31500


Заборгованість заводу "Світанок" за відвантажену продукцію
11000
53400

Рейки дерев'яні на складі (для виготовлення ручок інструментів)
6000
9700

Підйомні крани в цехах
30000
100600

Ключі гайкові власного виготовлення на складі
1000
26500

Заборгованість заводу "Орбіта" за відвантажену продукцію
17300
26300

Разом
630000
2387000


ВАРІАНТ 3,4
Склад господарських засобів (грн.) консервного заводу на 1 березня по варіантах 3 і 4:

Господарські засоби (грн.)
3 в.
4в.

Робочі та силові машини
421000
382000

Готівка в касі
400
300

Дрова соснові
5600
4900

Консервовані огірки в банках
86400
67000

Заборгованість експедитора по підзвітних сумах
250
400

Консервований зелений горошок в банках
44200
39600

Будівля консервного цеху
806000
827000

Залишок коштів на поточному рахунку
76560
56900

Зелений горошок
39400
45200

Заборгованість секретаря по підзвітних сумах
210
160

Огірки свіжі
76200
65800

Будівля складу
110000
125000

Консервовані помідори в банках
80700
76200

Помідори свіжі
54700
62000

Кам'яне вугілля
22000
25400

Будівля адміністративного корпусу
452000
467000

Кабачки мариновані в банках
45600
55000

Разом
2321220
2299860


2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням
Завдання (загальне):
Згрупувати в навчальній таблиці джерела утворення засобів по кожній кваліфікаційній групі, підрахувати підсумок по кожній з них та по таблиці в цілому.


ВАРІАНТИ 5,6
Дані про окремі види джерел утворення засобів (грн.) інструментального заводу «Майстер» на 1 лютого по варіантах 5 и 6:
Джерела утворення господарських засобів (грн.)
5 в.
6 в.

Заборгованість підприємству "Глорія" за матеріали
14000
37800

Прибуток від експлуатації транспорту
4000
7000

Заборгованість автотранспортному підприємству №1 (АТП-1) за перевезення вантажів
8800

4100

Резерв відпусток для робітників цеху № 1
6000
10800

Заборгованість по заробітній платні працівникам цеху №1
3000
31000

Статутний капітал
461000
2051000

Заборгованість АТП-3 за перевезення матеріалів
1400
11000

Заборгованість підприємству "Форт" за матеріали
10000
20400

Заборгованість працівникам цеху №2 по заробітній платні
2400
11200

Заборгованість по заробітній платні робочому цеху №2
600
800

Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали
1000
4600

Заборгованість по заробітній платні обслуговуючому персоналу цеху №3
1500
4100

Заборгованість електротехнічному заводу за виконані роботи
9600
2700

Резерв відпусток для робочих цеху №2
3000
31000

Заборгованість по заробітній платні вантажникам
3000
5300

Прибуток від реалізації продукції
17000
50000

Заборгованість АТП-5 за перевезення матеріалів
3000
5400

Заборгованість деревообробному заводу за виконані роботи
8000
9000

Заборгованість по заробітній платні працівникам заводоуправління
5000
12900

Короткостроковий кредит банку на поточні потреби
10000
12000

Заборгованість заводу "Машдеталь" за матеріали
1400
800

Прибуток від виконаних робіт на сторону
3000
11000

Заборгованість підприємству "Глорія" за матеріали
5500
3800

Заборгованість по заробітній платні тимчасовому працівнику цеху №3
1000
2100

Заборгованість ремонтному заводу за виконані роботи
1500
1500

Заборгованість робітникам цеху №4 по заробітній платі
7800
11000

Заборгованість Енергозбуту за використану електроенергію
29000
10200

Резерв відпусток для службовців
4100
9200

Заборгованість по заробітній платі звільненому робітникові цеху №3
1400
1100

Заборгованість по заробітній платі робітникам цеху №5
3000
14200

Разом
630000
2387000


ВАРІАНТИ 7,8
Сумовані дані про окремі види джерел утворення засобів (грн.) консервного заводу на 1 березня по варіантах 7 і 8:

Джерела утворення господарських засобів (грн.)
7 в.
8 в.

Прибуток звітного року
189000
194000

Заборгованість підприємству "Ранок" за овочі
46200
38000

Заборгованість по заробітній платі робітникам
51600
49400

Заборгованість фермерському господарству за овочі
70700
50500

Заборгованість службовцям по заробітній платі
18700
17500

Заборгованість підприємству "Виробник" за овочі
20320
24260

Статутний капітал
1924700
1926200

Разом
2321220
2299860


ВАРІАНТ 8,9
Дані про вартість окремих видів господарських засобів (грн.) взуттєвої фабрики «Гермес» та окремих видів джерел їх утворення (грн.) на 1 квітня по варіантах 9 і 10:

Туфлі жіночі на складі
12000
43000

Залишок коштів на поточному рахунку в банку
60000
173000

Резервний капітал
20000
39000

Заборгованість шкіряному заводу за матеріали
8000
34200

Будівля фабрики
700000
2028000

Шкіра підошвена на складі
250000
297000

Сандалі дитячі на складі
8000
28000

Заборгованість по заробітній платі робітникам цеху
8000
19000

Статутний капітал
1300000
3160000

Преси вирубочні в цеху
120000
344000

Прибуток від експлуатації транспорту
8000
13400

Заготовки жіночих туфель в цеху
10000
23000

Масло машинне на складі
7000
13000

Резерв відпусток для робітникам
12000
42000

Будівля матеріального складу
200000
425000

Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали
7000
21900

Заборгованість по заробітній платі службовцям
2000
9500

Парусина підкладочна на складі
23000
54000

Заборгованість банку по короткостроковому кредиту
20000
36000

Заборгованість заводу "Світанок" за матеріали
5000
53000

Заготовки чоловічих черевиків в цеху
6000
17000

Заборгованість Міськводоканалу за воду
2000
11000

Заборгованість по заробітній платі робітникам цеху
15000
21000

Швейні машини в пошивочному цеху
70000
176000

Хром горний (для верху взуття) на складі
39000
88000

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію
6000
40900

Готівка в касі
200
1000

Нитки швейні на складі
4000
9000

Заборгованість по заробітній платі цеховому персоналу
5000
6500

Затяжні машини в цеху
40000
43000

Резервний капітал
3000
73000

Заборгованість начальника цеху по авансу, виданому на господарські витрати
300
200

Чоловічі черевики на складі
10000
17300

Мило господарське на складі
2000
3000

Прибуток від реалізації готової продукції
167000
266600

Підошва, вирублена для чоловічих черевиків, в цеху
9000
14000

Заборгованість універмагу за продану продукцію
19500
36000

Спортивні туфлі дитячі на складі
6000
12700

Заборгованість заводу "Маяк" за матеріали
12000
20000

Заборгованість магазина "Спорттовари" за продане взуття
4000
21800

Разом
3200000
7734000

Завдання:
Згрупувати в окремих навчальних таблицях вищенаведені показники засобів взуттєвої фабрики «Гермес» на 1 квітня по їх складу і джерелах утворення.
ВАРІАНТИ 11.12
Дані про вартість окремих видів господарських засобів (грн.) пивного заводу та окремих видів джерел їх утворення (грн.) на 1 квітня по варіантах 11 і 12:

Будівлі виробничі
570000
540000

Вугілля кам'яне
33000
31000

:Робочі машини та обладнання
742200
812000

Заборгованість підприємству " "Хмільовик" за сировину
16400
17400

Бродильні чани
29000
26700

Заборгованість експедитора по підзвітних сумах
120
210

. Пиво "Янтар"
19600
16700

Готівка в касі
450
370

Заборгованість банку по короткостроковому кредиту
50000
40000

Ячмінь
56000
62000

Прибуток минулого і поточного року
312000
340600

Торф в брикетах
8600
6700

Заборгованість універсальній "' базі за матеріали
12220
13330

Пиво "Чернігівське"
18400
19800

Заборгованість робітникам по заробітній платі
46500
47200

Будівля матеріального складу
98500
84600

Залишок коштів на розрахунковому рахунку
76900
62100

Заборгованість комбінату хлібопродуктів за одержані зернопродукти
21400
18600

Електромотори
33000
33000

Цільові фонди підприємства
40700
52200

Статутний капітал
Визначити

Хміль
84500
75200

Заборгованість головного бухгалтера по підзвітних сумах
270
340

Заборгованість по заробітній платі службовцям
17560
19850

Транспортні засоби
111000
122000

Солод покупний
38500
45100

Пиво "Московське"
22400
9800

Заборгованість фермерському господарству за сировину
50500
40400

Заборгованість інженера по підзвітних сумах
220
150


Завдання:
Згрупувати в окремих навчальних таблицях вищенаведені показники засобів пивзаводу на 1 травня по їх складу і джерелах утворення.
ВАРІАНТ 13
Скласти баланс інструментального заводу «Майстер» на 1 лютого за даними групувальних таблиць, складених за даними варіантів 1 та 5.
ВАРІАНТ 14
Скласти баланс інструментального заводу «Майстер» на 1 лютого за даними групувальних таблиць, складених за даними варіантів 2 та 6.
ВАРІАНТ 15
Скласти баланс консервного заводу на 1 березня за даними групувальних таблиць, складених за даними варіантів 3 і 7.
ВАРІАНТ 16
Скласти баланс консервного заводу на 1 березня за даними групувальних таблиць, складених за даними варіантів 4 і 8.
ВАРІАНТ 17
За результатами групування засобів підприємства за їх складом варіанта 9 скласти баланс взуттєвої фабрики «Гермес» .
ВАРІАНТ 18
За результатами групування засобів підприємства за їх складом варіанта 10 скласти баланс взуттєвої фабрики «Гермес» .
ВАРІАНТ 19
За результатами групування засобів підприємства за їх складом варіанта 11 скласти баланс пивзаводу.
ВАРІАНТ 20
За результатами групування засобів підприємства за їх складом варіанта 12 скласти баланс пивзаводу.

ЗАВДАННЯ 2
ВАРІАНТ 13,14
1. Записати в схеми рахунків по операціях заводу «Прогрес» початкові залишки по даних балансу:
Баланс заводу «Прогрес» на 1 червня

Актив
Пасив

Найменування статей балансу
Сума
Найменування статей балансу
Сума

Основні засоби
1138200
Статутний капітал
1330000

Матеріали
194000
Прибуток
59000

Поточний рахунок в банку
95000
Розрахунки з оплати праці
37000

Розрахунки з підзвітними особами
200
Розрахунки з різними кредиторами
2700

Розрахунки з різними дебиторами
1300Разом
1428700
Разом
1428700

2. Записати в реєстраційний журнал операції заводу «Прогрес» за червень:
одержано в касу: з поточного рахунка 25800 грн. і від підзвітної особи невикористані аванси 200 грн., усього 26000 грн.
надійшли на склад від постачальників матеріали ні суму 48300 грн., паливо 11700 грн., усього 60000 грн.
зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку 27000 грн., від різних дебіторів 1300 грн. та внесок готівки з каси 300 грн., усього 28600 грн.
перераховано з поточного рахунка: в погашення заборгованості постачальникам 21000 грн., різним Кредиторам 1900 грн. і в погашення кредиту банку - 15000 грн., усього 37900 грн.
видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату 12000 грн., на господарські потреби 800 грн., усього 12800 грн.
відпущено зі складу і витрачено на виробництво: матеріали 12500 грн. і паливо 4400 грн., усього 16900 грн.
видано з каси: заробітна плата 37000 грн., під звіт на господарські потреби 500 грн., кредиторам в погашення заборгованості 800 грн. та внесено на поточний рахунок 200 грн., усього 38500 грн.
Підсумок всіх операцій 220700 грн.
3. Записати суми операцій у схеми рахунків, підрахувати обороти за місяць, вивести залишки на кінець місяця і скласти баланс на 1 липня.
ВАРИАНТ 15,16
1. Записати суми початкових залишків в схеми рахунків, а суми операцій за березень в реєстрацій ний журнал і схеми рахунків.
2. Підрахувати обороти по рахунках, вивести в них кінцеві залишки і скласти баланс на 1 квітня.
Вихідні дані
Залишки по статтях балансу маслозаводу на 1 березня (грн.): основні засоби 1207500, матеріали 205000, каса 200, поточний рахунок 145300, розрахунки з різними дебіторами 350, статутний капітал 1471250, прибуток 48000, розрахунки з постачальниками 36200, розрахунки з оплати праці 1900, розрахунки з різними кредиторами 1000; баланс - 1558350.
Операції молокозаводу за березень:
прийнято у касу: з поточного рахунка для видачі заробітної плати 1000 грн. і на господарські потреби 400 грн., від різних дебітороів 350 грн., усього 1750 грн.
надійшли на склад від постачальників металовироби для виробництва машин 66100 грн., мастильні матеріали 2000 грн., паливо 13200 грн., усього 81300 грн. .
перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості за матеріали постачальникам 117500 грн.
4) видано з каси під звіт на службове відрядження 400 грн., в погашення кредиторської заборгованості 200 грн., усього 600 грн.
надійшли на склад матеріали від постачальників 55100 грн.
видано з каси: заробітна плата працівникам 780 грн., під звіт на господарські витрати 360 грн., в погашення кредиторської заборгованості 150 грн., усього 1290 грн.
надійшли на склад від постачальників матеріали 44200 грн., паливо 11100 грн., усього 55300 грн.
зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку на тимчасові потреби 130000 грн.
Загальний підсумок операцій 442840 грн.
ВАРІАНТ 17,18
1. Записати суми початкових залишків в схеми рахунків, а суми операцій за листопад в реєстраційний журнал і схеми рахунків.
2. Підрахувати обороти по рахунках, вивести в них кінцеві залишки і скласти баланс на 1 грудня.
Вихідні дані
Виписки залишків по рахунках хлібозаводу на 1 листопада (грн.): основні засоби 2597000; матеріали 156000; каса 250; поточний рахунок у банку 264700; розрахунки з підзвітними особами 5 (дебет); статутний капітал 2351000; прибуток 566600; додатковий капітал 52000; розрахунки з оплати праці 44000; розрахунки з різними кредиторами 6400; короткострокові кредити банків 30000; паливо 18500; запасні частини 13500; баланс - 3050000.
Виписка з документів по операціях хлібозаводу за листопад:
1) Прибуткові касові ордери №110-111. Одержано з поточного рахунка на заробітну плату 44350 грн. і на господарські витрати 500 грн., від підзвітної особи залишок невикористаного авансу 50 грн., Усього - 44900 грн.
2) Видаткові касові ордери №185-187. Видано: заробітна плата за жовтень - 44000 грн., під звіт на поточні потреби - 500 грн., в погашення заборгованості по інших розрахунках - 180 грн., усього - 44680 грн.
3) Прибуткові ордери №139-142. Надійшли на склад від постачальників матеріали 301000 грн., паливо - 23000 грн., запасні частини для ремонту машин - 5000 грн., усього - 329000 грн.
Виписка з поточного рахунка. Зараховано: короткостроковий кредит банку - 182000 грн внесок готівки з каси - 400 грн., усього - 182400 грн.
Акт №17. Одержано від хлібозаводу №2 без-оплати тістозмішувальні машини - 32000 грн.
Виписка з поточного рахунка. Перераховано постачальникам за матеріали та запасні частини -246000 грн., в погашення короткострокового кредиту -35000 грн., усього - 281000 грн.
Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованості постачальникам за матеріали - 60000 грн.
Вимоги №710-760. Відпущено зі складу на виробництво матеріали - 317000 грн., паливо - 19000 грн., усього - 336000 грн.
Накладна №81. Здано на склад не використані у виробництві матеріали - 1700 грн.
Авансовий звіт №23 Коваленка В. В. Витрачено на виробництво 400 грн.
Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення кредиторської заборгованості в різних розрахунках - 2750 грн., видано в касу готівку -11250 грн., усього - 14000 грн.
Підсумок всіх операцій - 1326080 грн.
ВАРІАНТ 1,2
Виписка залишків по рахунках електротехнічного заводу на 1 вересня (грн.): основні засоби - 2800000-матеріали - 149500; поточний рахунок в банку .-'
360000; статутний капітал 3046500; розрахунки з постачальниками 143000; короткострокові кредити банків - 120000; баланс - 3309500.
Виписка залишків по незакінчених розрахунках з постачальниками ( грн.):
«Металозбут» 65000,
«Майстер» 78000.
Виписка залишків по рахунку -«Сировина і матеріали»

Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Облікова ціна (грн.)
Кількість
Сума (грн.)

Сталь листова
т
1000,00
20
20000

Мідь кругла
кг
12,00
5000
60000

Дріт мідний
кг
40,00
800
32000

Реле часу
шт
150,00
250
37500

Разом149500

Виписка з документів по операціях заводу за вересень (грн.):
1) Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку 125600 грн. Списано в погашення заборгованості за матеріали: «Металозбуту» 65000, підприємству «Майстер» 78000 грн., усього 268600 грн.
2) Прибуткові ордери №189-190. Надійшли на склад від «Металозбуту» по платіжній вимозі №371: сталь листова 8т по ціні 1000 грн. 8000 грн., мідь кругла 2500 кг по ціні 12 грн. 30000 грн., усього 38000 грн.
3) Прибуткові ордери №191-193. Надійшли на склад від підприємства «Майстер» по платіжній вимозі №711: дріт мідний 600кг по ціні 40 грн. 2400 грн., реле часу 100 шт. по ціні 150 грн 15000 грн., мідь кругла 3000кг по ціні 12 грн. 36000 грн., усього - 75000 грн.
4) Вимоги №445-455. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: сталь листова 17т по ціні 100 грн. 17000 грн., мідь кругла 4000кг по ціні 12 грн. 48000 грн., провід мідний 1250кг по ціні 40 грн. 50000 грн., реле часу 220шт. по ціні 150 грн.- 33000 грн., усього - 148000 грн.
Виписка з поточного рахунка. Оплачені платіжні вимоги: №371 «Металозбуту» за матеріали 38000грн., №711 підприємству «Майстер» за матеріали 75000 грн., списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту 100000 грн., усього 213000 грн.
Прибуткові ордери №194-196. Надійшли на склад від «Металозбуту» по платіжній вимозі №395: сталь листова 16 т по ціні 1000 грн. 16000 грн., мідь кругла 800 кг по ціні 12 грн. 9600 грн., дріт мідний 500 кг по ціні 40 грн. 20000 грн., усього 45600 грн.
7) Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіж ну вимогу №395 «Металозбуту» 45600 грн.
8) Прибуткові ордери №197-203. Надійшли на склад від підприємства «Майстер» по платіжній вимозі №739: реле часу 300 шт. по ціні 150 грн. 45000 грн., сталь листова 9 т по ціні 1000 грн. 9000 грн., дріт мідний 700кг по ціні 40 грн. 28000 грн.; від «Металозбуту» по платіжній вимозі №408: сталь листова 12 т по ціні 1000 грн. 12000 грн., мідь кругла 1800 кг по ціні 12 грн. 21600 грн., усього 115600 грн.
9) Виписка з поточного рахунка. Списано по платіжний вимозі №408 «Металозбуту» 33600 грн., в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту 40000 грн., усього 73600 грн.
10) Вимоги №456-480. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: дріт мідний 750 кг по ціні 40 грн. 30000 грн., сталь листова 13 т по ціні 1000 грн. 13000 грн., мідь кругла 5200 кг по ціні 12 грн. 62400 грн., реле часу 280 шт. по ціні 150 грн. 42000 грн., усього 147400 грн.
Разом по всіх операціях 1124800 грн.
Завдання:
Відкрити схеми синтетичних і аналітичних рахунків та записати в них початкові залишки.
Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних і аналітичних рахунків.
3. Скласти оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.
ВАРІАНТ 3,4,12
Основні засоби 3528000; сировина і матеріали 92630; каса 3О; поточний рахунок в банку 310000; розрахунки з підзвітними особами 20; статутний капітал 3726400; розрахунки з оплати праці 83500; розрахунки з постачальниками 138000; основне виробництво 8020; паливо 9200; баланс - 3947900.
Виписка залишків по рахунку «Сировина і матеріали»

Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Облікова ціна (грн.)
Кількість
Сума (гри.)

Прутки латунні
кг
10,00
4200
42000

Мідь листова
кг
11,00
3100
34100

Сталь кругла
т
900,00
10,7
9630

Болти стальні
кг
3,00
2300
6900

Разом
92630


Найменування матеріалів
Одиниця виміру
Облікова ціна (грн.)
Кількість
Сума (грн.)

Вугілля кам'яне
т
200,00
26
5200

Мазут
т
250,00
16
4000

Разом
9200

Виписка залишків по рахунку «Паливо» Виписка залишків по рахунку «Розрахунки з постачальниками»:
Підприємство «Виробник» 21000 грн.
Завод «Аналог» 117000 грн.
Виписка залишків по рахунку «Розрахунки зі звітними особами»: Експедитор Вовк О.С. 20 грн.
Записати операції послідовно в реєстраційний журнал
Виписка з документів по операціях заводу «Приклад» (грн.):
1) Прибутковий касовий ордер №79. По чеку на господарські потреби 350 грн.
Видатковий касовий ордер №113. Експедитору Вовк О.С. під звіт на господарські потреби 150 грн.
Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованості підприємству «Виробник» 21000 грн., заводу «Аналог» 117000 грн., усього 138000 грн.
Прибуткові ордери №229-230. Надійшли на склад від підприємства «Виробник» по платіжній вимозі №809: прутки латунні 3600 кг по ціні 10 грн. 36000 грн., мідь листова 2950 кг по ціні 11 грн. 32450 грн., усього 68450 грн.
Вимоги №515~525. Відпущені зі складу в цех для виготовлення продукції: мідь листова 2700 кг по ціні 11 грн. 29700 грн., сталь кругла 11,2 т по ціні 900 грн. 10080 грн., болти стальні 1400 кг по ціні З грн. 4200 грн., вугілля кам'яне 20 т по ціні 200 грн. 4000грн., мазут 15 т по ціні 250 грн. 3750 грн., усього 51730 грн.
Видатковий касовий ордер №114. Експедитору Собко С.В. під звіт на господарські витрати 200 грн.
Прибуткові ордери №231-234. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по платіжній вимозі №414: сталь кругла 12,3 т по ціні 900 грн. 11070 грн., болти стальні 3800 кг по ціні 3 грн. 11400 грн.; вугілля кам’яне 50 по ціні 200 грн. 10000грн., прутки латунні 4100 кг по ціні 10 грн. 41000 грн., усього 73470 грн.
Авансовий звіт №17 Вовка О.С. Витрати на виробництво 180 грн.
Видатковий касовий ордер №115. Експедитору Вовку О.С. перевитрата по авансовому звіту №17 10 грн.
Акт №13. Прийнято без оплати від заводу «Калібр» токарні верстати 42000 грн.
Вимоги №526-538. Відпущено зі складу на виробництво: прутки латунні 3900 кг по ціні 10 грн. 39000 грн.; мідь листова 2450 кг по ціні 11 грн. 26950 грн.; сталь кругла 11,8 т по ціні 900 грн. 10620 грн.; болти стальні 1600 кг по ціні 3 грн.
4800 грн.; вугілля кам’яне 22 т по ціні 200 грн. 4400 грн.; мазут 12 т по ціні 250 грн. 3000 грн., усього - 88770 грн.
Прибутковий касовий ордер №80. Одержано по чеку на господарські витрати 300 грн., на заробітну плату 83500 грн., усього 83800 грн.
Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку 129000 грн.
Прибуткові ордери №235-237. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по платіжній вимозі №431: мідь листова 1500 кг по ціні 11 грн. 16500 грн., сталь кругла 13,3 т по ціні 900 грн. 11970 грн., мазут ЗО т по ціні 250 грн. 7500 грн., усього 35970 грн.
Видаткові касові ордери №116-117. Видано по відомості заробітну плату за вересень 83500 грн.; Петренку П.В. під звіт на господарські витрати 300 грн., усього 83800 грн.
Вимоги №539~556. Відпущено на виробництво: прибутки латунні 4200 кг по ціні 10 грн. 42000 грн., болти стальні 1200 кг по ціні 3 грн. 3600 грн., вугілля кам’яне 18 т по ціні 200 грн. 3600грн., усього - 49200 грн.
17) Виписка з поточного рахунка. Списано по платіжних вимогах: №809 підприємства «Виробник» 68450 грн.; №414 заводу «Аналог» 73470 грн., в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту - 63000 грн., усього - 204920 грн.
18) Авансовий звіт №18 Собко С.В. Витрачено на виробництво 170 грн.
19) Прибутковий касовий ордер №81. Від Собко С.В. залишок підзвітних сум ЗО грн.
20) Накладні №21-22. Надійшли на склад з цеху невикористані у виробництві: прутки латунні 10 кг по ціні 10 грн. 100 грн., болти стальні 60 кг по ціні 8 грн. - 180 грн., усього - 280 грн.
Разом по всіх операціях 1050480 грн.

Завдання
Відкрити схеми синтетичних і аналітичних рахунків та записати в них початкові залишки.
Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних і аналітичних рахунків.
3. Скласти оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках, звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.
ВАРІАНТ 19,20,11.
Завдання (загальне)
Відкрити схеми синтетичних і аналітичних рахунків та записати в них початкові залишки.
Записати операції послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних рахунків; скласти оборотні відомості по них та баланс.
Баланс швейної фабрики 4 Володарка» на 1 лютого.

Актив
Пасив

Найменування статей балансу
Сума (грн.)
Найменування статей балансу
Сума (грн.)

Основні засоби
3471350
Статутний капітал
3756800

Сировина та матеріали
237500
Прибуток
43600

Виробництво
42600
Короткостроковий кредит банку
23000

Готова продукція
28300
Розрахунки за податками
400

Поточний рахунок у банку
43400Розрахунки з підзвітними особами
650Разом
3823800
Разом
3823800


Виписка з документів по операціях фабрики за лютий (грн.):
1) Вимоги №76-90. Відпущено зі складу на виробництво матеріали 164800 грн.
2) Прибуткові ордери №39~47. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по платіжній вимозі №319 матеріали - 148700 грн.
Авансовий звіт №7 Бровка П.П. про витрати по відвантаженню покупцям продукції - 410 грн., і про доставку матеріалів, що надійшли на склад 240 грн., усього 650 грн.
Платіжна вимога №271. АПТ-2 за перевезення: матеріалів, що надійшли на склад від постачальників 760 грн. і відвантаженої покупцям продукції 980 грн., усього - 1740 грн.
Відомості №9~17. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам за лютий 94870 грн., утримано із заробітної плати податки для внеску в бюджет 5000 грн.
Накладні №54-62. Надійшли з цеху на склад невикористані у виробництві матеріали 1800 грн.
Платіжна вимога №307. Енергозбуту за використану на виробництві електроенергію 5900 грн.
Накладні №54-62. Надійшла на склад готова продукція по фактичній собівартості (розрахувати суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця 30000 грн.)
Виписка з поточного рахунка. Списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку 23000 грн.; сплачені платіжні вимоги постачальників: №319 заводу «Аналог» за матеріали 148700 грн., №271 АТП-2 за перевезення - 1740 грн., перераховано в бюджет по платіжному, дорученню №75 податки, утримані із заробітної плати 4900 грн., усього - 178340 грн.
Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію 286000 грн.
11) Довідки бухгалтерії. Фактична собівартість оплаченої покупцями продукції 269000 грн.
12) Довідка бухгалтерії. Списується результат від реалізації продукції за лютий (суму визначити по даних поточного обліку).
ВАРІАНТ 5,6,9
1.Відкрити схеми синтетичних і рахунків та записати в них початкові залишки.
2.Записати операції послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних рахунків; скласти оборотні відомості по них та баланс.
Залишки по синтетичних рахунках заводу «Аналог» на 1 березня (грн.): основні засоби 3462800; сировина і матеріали 265900; виробництво 36500; поточний рахунок в банку 41050; розрахунки з постачальниками 47050; статутний капітал 3808620; прибуток 24910; додатковий капітал 35800; готова продукція 95300; розрахунки за податками 5170; паливо 20000; баланс 3921550.
Виписка із документів по операціях заводу за березень (грн.):
1) Прибуткові ордери №114-115. Прийняті на склад по платіжній вимозі №339 підприємства «Фортуна»: матеріали 162750 грн., паливо 18410 грн., усього 181150 грн.
Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію 286220 грн.
Акт №28. Надійшли безкоштовно від заводу «Світанок» металооброблювальні станки 93500 грн.
Платіжна вимога №355. Міськводоканалу за використану у виробництві воду 15200 грн.
Платіжна вимога №217. АТП-4 за перевезення одержаних: матеріалів 1410 грн., палива 380 грн., відвантаженої покупцям продукції 540 грн., усього 2330 грн.
Відомості №19~28. Нараховано робітникам виробництв заробітну плату за березень 72970 грн.
Відомості № 19~28. Утримані із заробітної плати податки для внеску в бюджет 5950 грн.
Платіжна вимога №1211 житлового управління за оренду підсобного приміщення штамповочного цеху 3820 грн.
Вимоги №135-152. Відпущено зі складу на виробництво: матеріали 173090 грн., паливо 13420 грн., для пакування відвантаженої продукції матеріали 1270 грн., усього 187780 грн.
Накладні №171-187. Здано на склад випущену із виробництва готову продукцію (суму визначити з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця 25000 грн.)
Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжні вимоги постачальників за матеріали 228210 грн., перераховано до бюджету утримані із заробітної плати податки 5170 грн., усього 233380 грн.
Прибуткові касові ордери №112. По чеку на службове відрядження 6350 грн.
Видаткові касові ордери №220. Видано під звіт на витрати по службових відрядженнях 6350 грн.
Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість реалізованої продукції 273200 грн.
Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за березень (суму визначити по даних поточного обліку).
ВАРІАНТ 7, 8,10
1.Відкрити схеми синтетичних рахунків та записати в них початкові залишки.
2.Записати операції послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних рахунків; скласти оборотні відомості по них та баланс.
Залишки на 1 квітня по рахунках меблевого комбінату (грн.): №10 - 3700000, №201 - 180000, №23 -50000, №26 - 80000, №311 - 10000, №631 - 70900, №40 - 3856000, №791 - 93100; баланс - 4020000.
Виписка залишків по рахунку №23 «Виробництво»: виробництво столів письмових 20000 грн., виробництво шаф книжних 30000 грн.
Разом 50000 грн.
Виписка з документів по операціях меблевого комбінату за квітень (грн.):
Прибуткові ордери №75-80. Надійшли на склад від Лісозбуту по платіжній вимозі №141 пиломатеріали - 300000 грн.
Вимоги №164-170. Відпущено зі складу пиломатеріали для виготовлення: столів письмових 120000 грн., шаф книжкових 130000 грн., усього 250000 грн.
Платіжна вимога №306. АТП-4 за перевезення: пиломатеріалів, що надійшли на склад 2000 грн.,
відвантаженої покупцям продукції 3000 грн., усього - 5000 грн.
Відомості №33-41. На заробітну плату робітникам за виготовлення: столів письмових 53500 грн.; шаф книжкових 74900 грн., усього 128400 грн.
Виписка з поточного рахунка. Зараховано виручку (дохід) від реалізації продукції 270000 грн.
Вимоги №171-180. Відпущена зі складу фанера для оздоблення: столів письмових 6500 грн., шаф книжкових 16100 грн., усього 22600 грн.
Накладна №13. Здано на склад не використані у виробництві шаф книжкових, матеріали 1000 грн.
Накладні №44-60. Надійшли з цеху на склад готові вироби: столи письмові 500 шт.; шафи книжкові 400 шт.(визначити їх фактичну собівартість, якщо відомо, що залишок незавершеного виробництва на кінець місяця був тільки по шафах книжкових 20000 грн.).
Виписка з поточного рахунка. Зараховано від покупців за відвантажену продукцію 280000 грн.; оплачено платіжні вимоги: №141 Лісозбуту 300000 грн., №306 АТП-4 5000 грн., інших постачальників 70900 грн., усього - 375900 грн.
Довідка бухгалтерії. Собівартість реалізованої продукції 500000 грн.
Платіжна вимога №323. АТП-4 за перевезення продукції, відвантаженої покупцям 2500 грн.
12) Довідка бухгалтерії. Списуються результати від реалізації продукції за квітень (суму визначити по даних поточного обліку).
Методичні вказівки
Завдання 1 Групування засобів підприємства зробити за вказаною нижче формою :

Групування господарських засобів .................


Основні засоби

Матеріали
ВиробництвоГотова
продукція
Грошові
кошти в касіГрошові
кошти на
рахунках
в банку


Засоби в
Розрахунках3
підзвітними особами
3 іншими особами і підприємствамиВсього: ............ (грн.)
:
Групування джерел утворення господарських засобів ........

Статутний фонд
Прибуток
Кредити банку
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки
по оплаті
праці
Цільові фонди
Всього: .............. (грн.)


Завдання 2
1. Накреслити схеми рахунків Т-подібної форми, записати приведені суми залишків відповідно по дебету чи кредиту рахунка. При рознесенні операцій на рахунки, якщо вони відсутні (не було залишків на початок місяця), їх відкривають, вказуючи, що сальдо дорівнює нулю.
Після цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій, встановити кореспонденцію рахунків по кожній з них, користуючись Планом рахунків, підрахувати підсумок реєстраційного журналу.
Записати кореспонденцію на схеми рахунків. Знайти дебетові і кредитові обороти, вивести сальдо.
Реєстраційний журнал господарських операцій скласти по такій формі:
Реєстраційний журнал
господарських операцій
за ________
місяць

№ з/п
Зміст операцій
Кореспондуючі
рахунки
Сума

Дебет
Кредит
Часткова
Загальна

Разом*


2. При визначенні залишків на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» слід визначити їх в аналітичних рахунках, а потім переносити на синтетичний рахунок 372.
3. Порядок розрахунку фактичної собівартості випущеної
з виробництва готової продукції.
Фактична собівартість готової продукції :
Фактична собівартість НЗВ на
готової продукції = початок місяця +
+ Витрати - Повернені - НЗВ на
за місяць матеріали і списання кінець місяця

Витрати виробництва за місяць підраховуються по дебету рахунка 23 «Виробництво» (тобто їх сума дорівнює дебетовому обороту).
Залишок незавершеного виробництва величина завжди відома, оскільки встановлюється шляхом проведення інвентаризації.
Порядок визначення суми прибутку
Суму прибутку визначаємо на рахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» шляхом закриття цього рахунка таким чином:
На дебеті рахунку 701 відображено витрати підприємства:
На кредиті рахунка 701 відображено - виручку від реалізації продукції.
При цьому оборот по дебету рахунка дорівнює його кредиту, рахунок закрився.
Використана та рекомендована література

1. Нидлз Б. Принципы бухучета. – М.: Финансы и статистика, 1996.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 756 с.
3 .Бухгалтерский учет в Украине (С использ .Нац. стандартов):Учеб. пособие для студентов вузов . – 5-е изд., доп. и перераб. – К.,А.С.К.,2001. – 848 с
4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник за ред..М.В.Кужельного,2004
5.Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине.- К.:А.С.К.,2001. – 848 с.
6. Шепітько Г.Ф .Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку :Навальний посібник .-К.: Вид-во Европ.ун-ту,2002. 139 с.
Додаток 1
План рахунків бухгалтерського обліку
Синтетичні рахунки
Субрахунки

Код
Найменування
Код
Найменування

1
2
3
4

Клас 1 Необоротні активи

10
Основні засоби
103
Будинки та споруди104
Машини та обладнання105
Транспортні засоби106
Інструменти, прилади та інвентар109
Інші основні засоби

11
Інші необоротні матеріальні активи
111
Бібліотечні фонди112
Малоцінні необоротні матеріальні активи117
Інші необоротні активи

12
Нематеріальні активи
121
Права користування природними ресурсами122
Права користування майном123
Права на знаки для товарів і послуг124
Права на об’єкти промислової власності125
Авторські та суміжні з ними права126
Гудвіл127
Інші нематеріальні активи

13
Знос необоротних активів
131
Знос основних засобів132
Знос інших необоротних матеріальних активів133
Знос нематеріальних активів

14
Довгострокові фінансові інвестиції15
Капітальні інвестиції
151
Капітальне будівництво152
Придбання (виготовлення) основних засобів153
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів154
Придбання (створення) нематеріальних активів

16
Довгострокова дебіторська заборгованість18
Інші необоротні активі

За видами активів

Клас 2 Запаси

20
Виробничі запаси
201
Сировина і матеріали202
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби203
Паливо204
Тара і тарні матеріали207
Запасні частини209
Інші матеріали

22
Малоцінні та швидкозношувані предмети

За видами предметів

1
2
3
4

23
Виробництво

За видами виробництва

24
Брак у виробництві

За видами продукції

25
Напівфабрикати

За видами напівфабрикатів

26
Готова продукція

За видами готової продукції

Клас 3 Грошові засоби, розрахунки і другі активи

30
Каса
301
Каса в національній валюті302
Каса в іноземній валюті

31
Рахунки в банках
311
Поточні рахунки в національній валюті312
Поточні рахунки в іноземній валюті313
Інші рахунки в банку в національній валюті314
Інші рахунки в банку в іноземній валюті

33
Інші грошові кошти
331
Грошові документи в національній валюті332
Грошові документи в іноземній валюті333
Грошові кошти в дорозі в національній валюті334
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюти

35
Поточні фінансові інвестиції36
Розрахунки з покупцями та замовниками
361
Розрахунки з вітчизняними покупцями362
Розрахунки з іноземними покупцями

37
Розрахунки з різними дебіторами
371
Розрахунки за виданими авансами372
Розрахунки з підзвітними особами373
Розрахунки за нарахованими доходами374
Розрахунки за претензіями375
Розрахунки за відшкодуваннями завданих збитків377
Розрахунки з іншими дебіторами

39
Витрати майбутніх періодів

За видами витрат

Клас 4 Власний капітал і забезпечення зобов’язань

40
Статутний капітал

За видами капіталу

41
Пайовий капітал

За видами капіталу

42
Додатковий капітал
422
Іншій вкладений капітал423
До оцінка активів424
Безоплатно одержані необоротні активи425
Інший додатковий капітал

43
Резервний капітал

За видами капіталу

44
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
441
Прибуток нерозподілений442
Непокриті збитки443
Прибуток, використаний у звітному періоді

45
Вилучений капітал46
Неоплачений капітал

За видами капіталу

47
Забезпечення майбутніх витрат і платежів
471
Забезпечення виплат відпусток472
Додаткове пенсійне забезпечення473
Забезпечення гарантійних зобов’язань474
Забезпечення інших витрат і платежів

1
2
3
4

48
Цільове фінансування і цільові надходження

За об’єктами фінансування


Клас 5 Довгострокові зобов’язання

50
Довгострокові позики
501
Довгострокові кредити банків у національній валюті502
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

51
Довгострокові векселі видані52
Довгострокові зобов’я-зання за облігаціями53
Довгострокові зобов’язання з оренди
531
Зобов’язання з фінансової оренди

54
Відстрочені податкові зобов’язання

За видами зобов’язань

55
Інші довгострокові зобов’язання

За видами зобов’язань

Клас 6 Поточні зобов’язання

60
Короткострокові позики
601
Короткострокові кредити банків у національній валюті602
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

61
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями62
Короткострокові векселі видані63
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками632
Розрахунки з іноземними постачальниками

64
Розрахунки за податками і платежами
641
Розрахунки за податками642
Розрахунки за обов’язковими платежами643
Податкові зобов’язання644
Податковий кредит

65
Розрахунки за страхуванням
651
За пенсійним забезпеченням652
За соціальним страхуванням653
За страхуванням на випадок безробіття654
За індивідуальним страхуванням655
За страхуванням майна

66
Розрахунки з оплати праці
661
Розрахунки за заробітною платою662
Розрахунки з депонентами

67
Розрахунки з учасниками
671
Розрахунки за нарахованими дивідендами672
Розрахунки за іншими виплатами

68
Розрахунки за іншими операціями
681
Розрахунки за авансами одержаними682
Внутрішні розрахунки683
Внутрішньогосподарські розрахунки684
Розрахунки за нарахованими відсотками685
Розрахунки з іншими кредиторами

1
2
3
4

69
Доходи майбутніх періодів

За видами доходів


Клас 7 Доходи і результати діяльності

70
Доходи від реалізації
701
Дохід від реалізації готової продукції702
Дохід від реалізації товарів703
Дохід від реалізації робіт і послуг704
Вирахування з доходу


71
Іншій операційний дохід
712
Дохід від реалізації інших оборотних активів713
Дохід від операційної оренди активів715
Одержані штрафи, пені, неустойки716
Відшкодування раніше списаних активів717
Дохід від списання кредиторської заборгованості718
Одержані гранти та субсидії719
Інші доходи вид операційної діяльності

72
Дохід від участи в капіталі73
Інші фінансові доходи
731
Дивіденди одержані732
Відсотки одержані733
Інші доходи фінансових операцій

74
Інші доходи
741
Дохід від реалізації фінансових інвестицій742
Дохід від реалізації необоротних активів745
Дохід від безоплатно одержаних активів746
Інші доходи від звичайної діяльності

75
Надзвичайні доходи
751
Відшкодування збитків від надзвичайних подій752
Інші надзвичайні доходи

76
Страхові платежі

За видами страхування

79
Фінансові результати
791
Результат основної діяльності792
Результат фінансових операцій793
Результат іншої звичайної діяльності794
Результат надзвичайних подій

Клас 9 Витрати діяльності

90
Собівартість реалізації
901
Собівартість реалізованої готової продукції902
Собівартість реалізованих товарів903
Собівартість реалізованих робіт і послуг

91
Загально виробничі витрати

За видами витрат

92
Адміністративні витрати

За видами витрат

93
Витрати на збут

За видами витрат

94
Інші витрати операційної діяльності
941
Витрати на дослідження і розробки943
Собівартість реалізованих виробничих запасів944
Сумнівні та безнадійні борги946
Втрати від знецінення запасів

1
2
3
4

94
Інші витрати операційної діяльності
947
Нестачі і втрати від псування цінностей948
Визнані штрафи, пені, неустойки049
Інші витрати операційної діяльності

95
Фінансові витрати
951
Відсотки за кредит952
Інші фінансові витрати

96
Втрати від участі в капіталі97
Інші витрати
971
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій972
Собівартість реалізованих необоротних активів975
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій976
Списання необоротних активів977
Інші витрати звичайної діяльності978
Виплати страхових сум та страхових відшкодувань978
Перестрахування

98
Податки на прибуток
981
Податки на прибуток від звичайної діяльності982
Податки на прибуток від надзвичайних подій

99
Надзвичайні витрати
991
Втрати від стихійного лиха992
Втрати від техногенних катастроф і аварій993
Інші надзвичайні витрати

Клас 0 Забалансові рахунки

01
Орендовані необоротні активи

За видами активів

02
Активи на відповідальному зберіганні
021
Устаткування, прийняте для монтажу022
Матеріали, прийняти для переробки

03
Контрактні зобов’язання

За видами зобов’язань

04
Непередбачені активи і зобов’язання
041
Непередбачені активи042
Непередбачені зобов’язання

05
Гарантії та забезпечення надані

За видами гарантій та забезпечень наданих

06
Гарантії та забезпечення отримані

За видами гарантій та забезпечень отриманих

07
Списані активи
071
Списана дебіторська заборгованість072
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

08
Бланки суворого обліку

За видами бланків

     

Приложенные файлы

  • doc 421945
    Размер файла: 621 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий