Курсова звит Пан


1 КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Товариство з обмеженою відповідальністю  "ІНЖТЕХ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЖТЕХ" - інжинірингова компанія, пропонує свої послуги з монтажу котелень, топкових, інженерних мереж, систем хімводопідготовки, сигналізації загазованості, систем автоматизації та диспетчеризації, а також їх подальшого налагодження, технічного та сервісного обслуговування.

Рисунок 1.1- Емблема компанії
Відомості про компанію
Контактна інформації
Контактна особа: володими
Сайт компанії: https://inzhteh.prom.uaЗагальна інформація
Назва: ТОВ "Инжтех"
Адреса: Україна Сумська область Суми вул. Малиновського, 12

Рисунок 1.2 - Карта розположення компанії
Телефон: +38066198675
2 ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБИ МЕТРОЛОГІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Метрологічна служба - це мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, діяльність яких спрямована на забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань.
Метрологічну службу України згідно із “Законом України про метрологію та метрологічну діяльність” очолює Державний комітет з технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) України. Вона складається із Державної метрологічної служби Держспоживстандарту і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій, тобто так званих відомчих метрологічних служб. Метрологічна служба України - це одна із ланок управління народним господарством і основними її завданнями є здійснення комплексу заходів щодо метрологічного забезпечення підприємств і організацій, забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення ефективності виробництва та якості продукції тощо.
Мережа державних метрологічних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань у державі, називається Державною метрологічною службою.
Державна метрологічна служба організовує, здійснює та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань в державі, а також забезпечує державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням Закону України про метрологію та метрологічну діяльність, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології.
Основні задачі, які вирішує служба метрології та автоматизації, можуть бути об'єднані у три групи:
обслуговування систем приладів і засобів автоматизації;
метрологічне забезпечення виробництва;
розвиток автоматизації і вдосконалення метрологічного забезпечення.
До першої групи входять наступні задачі:
контроль за експлуатацією і використанням засобів вимірювання;
проведення технічних робіт силами служби метрології і автоматизації;
контроль за якістю монтажних і налагоджувальних робіт;
проведення монтажних і налагоджувальних робіт для втілення нових систем і засобів автоматизації служби метрології та автоматизації, а також складання заявок на прилади, обладнання, запасні частини, матеріали, документацію;
складання графіків технічних робіт і забезпечення їх виконання;
організація навчання виробничого персоналу правилами технічної експлуатації систем та засобами вимірювання.
До другої групи входять:
складання графіків державної і відомчої повірок, затвердження і забезпечення їх виконання;
організація і проведення повірки в межах прав, які дані підприємству органами Держстандарту;
технічне забезпечення і участь в державних випробуваннях, які проводяться на базі підприємства;
організація і проведення повірки в органах Держстандарту та інших організаціях;
контроль за метрологічним забезпеченням всієї виробничої діяльності підприємства, забезпечення зберігання у встановленому порядку робочих еталонів і стандартних зразків складу і властивості речовини і матеріалів.
До третьої групи входять:
участь в розробці перспективних планів автоматизації виробництва, метрологічного забезпечення підприємства;
спостереження за засобами вимірювання і автоматизації, здійснення заходів по реконструкції засобів вимірювання і автоматизації, їх вдосконалення;
участь в роботах по підготовці до атестації і в випробуваннях нових видів продукції;
втілення передового досвіду в області автоматизації.
Основні види робіт відділу контрольно-вимірювальних приладів та автоматики:
технічний огляд, перевірка працездатності, перевірка по контрольних точках;
поточний ремонт, капітальний ремонт, повірка і технічне обслуговування (наприклад : заміну діаграм, заправка чи заміна спеціальних рідин, промивка вимірювальних камер, заправка ртуттю дифманометра, зняття засобів для ремонту чи перевірки, перевірка джерел живлення, чистка, змащення і перевірку реле, датчиків, виконавчих механізмів, огляд щитів автоматизації блокувальних пристроїв та засобів сигналізації і захисту).
Поточний ремонт:
заміна елементів засобів вимірювання і автоматизації;
часткове розбирання і регулювання елементів, які рухаються;
перевірка якості ізоляції;
часткову роботу та складання вимірювальних систем з заміною окремих непридатних деталей (кілець, гвинтів, стрічок);
заміну люфтів в окремих механізмах, заміну скла шкали.
Капітальний ремонт може включати частину робіт, які передбачені при поточному ремонті, і додаткові роботи:
провірку вимірювальної схеми засобів вимірювання;
регулювання показів приладу по контрольних точках;
повне розбирання засобів вимірювання, їх чищення, ремонт реле, датчиків сигналізації;
повне розбирання механізмів запису, їй промивку, ремонт чи заміну.
Повірка - сукупність операцій, які проводяться з метою встановлення відповідності метрологічних характеристик засобів вимірювання ДЕСТам чи технічним умовам заводу робітника.
Існує декілька видів повірок:
а) первинна повірка. Вона проводиться при випуску засобів вимірювання в обіг з виробництва і ремонту;
б) періодична повірка. Вона проводиться при експлуатації і при зберіганні засобів вимірювання через певні міжповірочні інтервали. Міжповірочні інтервали для засобів вимірювання, які знаходяться на збереженні, складають:
1) для засобів вимірювання, які поступають на збереження після випуску з виробництва - не більше гарантійного терміну;
2) для засобів вимірювання, які були в експлуатації, - не більше подвоєного міжповірочного інтервалу, який установлений для аналогічних засобів вимірювання в експлуатації.
в) позачергова повірка. Вона проводиться при експлуатації чи зберіганні поза залежністю від термінів періодичної повірки.
В разі необхідності переконатись в справності засобів вимірювання:
при вводі в експлуатацію імпортних засобів вимірювання;
при корекції міжповірочних інтервалів;
при встановленні засобів вимірювання в якості комплектуючих після половини гарантійного терміну;
при пошкодженні повірочного клейма, пломби;
при втраті документа з регістрацією останньої повірки;
при вводі в експлуатацію прямо зі складу після зберігання чи після транспортування.
Інспекційна повірка. Вона проводиться для визначення придатності засобів вимірювання при проведенні метрологічної ревізії на підприємствах, складах, базах. Крім планових робіт КВПіА підприємств, існують і позапланові. Позапланові роботи зводяться, в основному, до оперативного ремонту або заміни засобів виміру чи автоматизації, які несправні.
Законом України від 11 лютого 1998 року «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначені правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні , врегульовано суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності. Цей закон спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежного від форм власності та виду діяльності, що діють на території України.
Державна метрологічна система забезпечує єдність вимірювання у державі і спрямована на:
реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;
захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
економію усіх видів матеріальних ресурсів;
підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;
забезпечення якості конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Положення про службу охорони праці на ООО «ІНЖТЕХ» засновується на Типовому положенні про службу охорони праці затвердженому Наказом Держкомпраці України № 25 від 15.11.2004 року.
Згідно ст..23 Закону України “Про охорону праці” служба охорони праці створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.
Служба охорони праці у складі інженера охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю особа повинна відповідати кваліфікаційним вимогам, мати вищу, або як виняток середньо спеціальну освіту.
Навчання та перевірка знань працівника служби охорони праці проводиться в спеціальних учбових організаціях один раз на три роки.
Інженер охорони праці у своїй діяльності керується законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорону праці ООО ООО «ІНЖТЕХ»
Для попередження виробничого травматизму на кожному підприємстві необхідно:
Інструктувати з безпечних  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83" \o "Прийому" прийомів роботи;
Контролювати дотримання правил техніки безпеки.
При знятті агрегатів і деталей, пов'язаних з великим фізичним напругою, а також при незручність у роботі слід застосовувати пристосування і знімачі, що забезпечують безпеку виконання даної роботи;При розбиранні знімати, транспортувати і встановлювати великовагові вузли слід за допомогою підйомно-транспортних  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96" \o "Механізмі" механізмів, обладнаних пристосуваннями, захопленнями, що гарантують повну безпеку робіт;
Забороняється користуватися електроінструментом з несправною ізоляцією або відсутністю заземлення.
Крім вивчення інструкцій передбачається вступний інструктаж при надходженні на роботу, інструктаж на робочому місці, додаткові інструктажі та  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Навчання" навчання за спеціальною програмою. Вступний інструктаж проводиться з метою ознайомлення вступників на роботу із загальною виробничою обстановкою і особливостями роботи підприємства, з небезпеками, що зустрічаються при роботі на підприємстві. Інструктаж безпосередньо на робочому місці є практичним показом безпечного  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83" \o "Прийому" прийому праці. При  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4" \o "Переклад" перекладі на іншу посаду або на іншу ділянку, кожен працівник проходить спеціальний інструктаж на робочому місці.
До завдань виробничої санітарії входять: заходи щодо усунення шкідливої ​​дії на людей відпрацьованих газів, етилованого бензину, ДТ, кислот і лугів, розчинників та інших матеріалів і речовин, недопущення високих і низьких температур, підвищеної вологості у виробничих приміщеннях і інших факторів, які можуть надавати шкідливий вплив на здоров'я людей.
Під впливом виробничого шкоди можуть виникнути  HYPERLINK "http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" \o "Професійні захворювання" професійні захворювання. Завдання виробничої санітарії та гігієни праці є повне виключення або суттєве зменшення виробничого шкоди.
4 РЕМОНТ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Ультразвуковий витратомір УВР-011А1

Рисунок 2.1 - Ультразвуковий витратомір УВР-011А1
Принцип дії такого приладу заснований на ефекті Доплера. Імпульси ультразвуку направляються поперемінно потоку і проти нього. При цьому швидкість проходження сигналу то складається із швидкістю проходження ультразвуку в середовищі і швидкості потоку, то віднімається. Виникає різниця фаз імпульсів у двох гілках вимірювальної схеми реєструється електронним обладнанням, і в підсумку вимірюється швидкість потоку, а по ній і масова швидкість (витрата). Цей вимірювач не вносить змін в потік рідини і може використовуватися як до потоку в замкнутому контурі, наприклад, для досліджень потоку в аорті системи охолодження атомного реактора, так і до відкритого потоку, наприклад, річки.
Введений в експлуатацію лічильник рекомендується піддавати периодическому огляду з метою контролю:
працездатності лічильника;
дотримання умов експлуатації лічильника;
відсутність зовнішніх пошкоджень складових частин лічильника;
надійність електричних і механічних з'єднань, цілісність пломб.
Періодичність огляду залежить від умов експлуатації, але не повинна бути рідше одного разу на два тижні.
Експлуатація лічильника з пошкодженими деталями або неисправностями категорично забороняється.
Лічильник ремонтується в умовах підприємства-виробника або спеціальної організації.
Перелік можливих несправностей, ймовірні причини їх возня і методи усунення наведені в таблиці
При виявленні несправностей необхідно викликати представників підприємства - виготовлювача або уповноважених ним організацій.

Рисунок 2.2 – Таблиця несправності витратоміра
Електричні виконавчі механізми. Виконавчий механізм МЭО з електродвигуном. Загальний вигляд, габаритні розміри, монтажні розміри приведені на рисунку 8.1. Механізм має наступні модифікації: МЭО – 16/10-0,25-82; МЭО – 16/63-0,25-82; МЭО – 16/25-0,63-82; МЭО – 16/160-0,65-82; МЭО – 40/10-0,25-82; МЭО – 40/63-0,25-82; МЭО – 40/25-0,63-82; МЭО – 40/160-0,65-82. Умовне позначення модифікації виконавчого механізму має данні про його крутячий момент, час повного ходу вихідного валу, кут повороту валу.
Рух від електродвигуна передається на вихідний вал механізму через зубчасту та черв’ячну передачі.
Датчики тиску серій 2000

Рисунок 2.3 - Датчики тиску серій 2000,
Датчики тиску серій 2000 (надалі - датчики) призначені для безперервного вимірювання та/або перетворення надлишкового, абсолютного тиску рідин і газів, а також розрідження і тиску - розрідження газів, неагресивних до матеріалів контактуючих деталей, у аналоговий вихідний сигнал постійного струму і постійної напруги в цифровий код (цифрову індикацію).
Опис засоби вимірювань.
Принцип дії датчиків заснований на використанні залежності між вимірюваними тиском і пружною деформацією чутливого елемента. В якості чутливого елемента використовується мембрана, на яку нанесені п’єзорезисторні елементи з монокристалічного кремнію, сполучені по мостовій схемі.
Вимірюється тиск підводиться через штуцер в робочу порожнину датчика. Під впливом цього тиску відбувається деформація мембрани, що призводить до зміни опорів п’єзорезисторна і разбалансу мосту.
Вихідний електричний сигнал напруги розбалансу моста, пропорційний вимірюваного тиску, надходить в електронний блок перетворення для посилення, забезпечення температурної компенсації і перетворення в нормований електричний вихідний сигнал постійного струму та/або в цифровий код (цифрову індикацію).
Датчики мають 8 модифікацій: 2000, 2000-SAN, CER-2000, 4000, 4000-SAN, 8000, 8000-SAN, CER-8000, розрізняються діапазоном вимірювань, основною похибкою, габаритними розмірами і призначенням. У датчиках CER-2000, CER-8000 тиск подається безпосередньо на чутливий елемент (керамічний мембрану). Чутливий елемент датчиків модифікацій 2000, 2000-SAN, 4000, 4000-SAN, 8000, 8000-SAN захищений від впливу вимірюваної середовища металевою роздільною мембраною з нержавіючої сталі, робоча порожнина заповнена силіконовим маслом. За замовленням датчики 2000, 2000-SAN, CER-2000, 4000, 4000-SAN можуть бути додатково оснащені інтерфейсом з цифровими протоколами зв'язку HART або Profibus-PA.
Датчики випускаються як у загальнопромисловому, так і у вибухозахищеному виконанні. Загальний вид датчиків і позначення місця нанесення знака повірки наведені на рисунках 1, 2, 3.
5 МОНТАЖ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Ультразвуковий витратомір УВР-011А1

Рисунок 3.1- Витратомір УВР-011А1
Роботи з монтажу лічильника повинні проводитися спеціаліста-
ми, що мають право на виконання такого типу робіт.
Перед введенням лічильника в експлуатацію необхідно переконатися в
відсутність механічних пошкоджень корпусів його складових частин.
Лічильник встановлюється на горизонтальних ділянках трубопроводів. У місці установки лічильника повинні бути забезпечені прямолінійні участки трубопроводу до лічильника і після згідно п. 1.2.10.
Напрямок руху рідини в трубопроводі повинна збігатися
зі стрілкою на корпусі ВС лічильника.
Монтаж врізаних ПЕА виконати у відповідності з технологічною інструкцією ТИ Т01.2-12 «Методика монтажу врізаних ПЕА».
При монтажі лічильника повинні бути вжиті заходи для захисту ПЕА і сигнальних кабелів від механічних пошкоджень. Патрубки з ПЕА на трубопроводі рекомендується захистити від опадів за допомогою металевих коробів, з'єднуються з поверхнею труби електрозварюванням.
Прокладку кабелів рекомендується виконувати: поза приміщеннями - під землею на глибині 30...50 см в пластмасових, металевих або азбестоцементних трубах; всередині приміщень – в сталевих тубах або металорукавах.
Сигнальні кабелі допускається прокладати в одному трубопроводі.
При підключенні сигнальних кабелів до ПЕА необхідно герметизація місце стику, наприклад компаундом кремній - органічних КЛТ- 30 ТУ38.103691.
6 НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Ультразвуковий витратомір УВР-011А1

Рисунок 4.1 - Ультразвуковий витратомір УВР-011А1
Основними задачами ділянки КІП і А є ремонт, періодична повірка, атестація засобів автоматизації.
Повірка приладу – визначення відповідності приладу всім технічним вимогам, що пред’являються до приладу.
Методика повірки визначається заводськими технічними умовами, інструкціями та методичними зазначеннями державного комітету стандартів.
Метрологічний нагляд здійснюється єдиною метрологічною службою. Після задовільних результатів повірки на лицьову частину приладу наносять відбиток повірного клейма.
Засоби вимірювання піддають первинній, періодичній та позачерговій та інспекційним перевіркам. Терміни визначають за діючими стандартами.
Лічильники проходять первинну повірку при випуску з виробництва, періодичну – при експлуатації. Між повірочний інтервал – 4 роки.
Повірка проводиться за методикою МП РТ 1845-2012 «ГСИ. Витратоміри-лічильники ультразвукові УВР-011. Методика повірки».
Перед проведенням повірки лічильника слід переконатися у виправності ПЕА і сигнальних кабелів, для чого необхідно перевірити налаштування лічильника на місці його експлуатації за методикою 636128.010-4 34 01 «Програмне забезпечення Ufo_2ch_stat. Керівництво користувача».
ПЕА і кабелі вважаються придатними для подальшої експлуатації, якщо робоче значення коефіцієнта підсилення для кожного вимірювального каналу лічильника становить 75% від діапазону можливих значень і, тому, має 25% запас по посиленню. При невиконанні цієї умови ПЕА і кабелі підлягають демонтажу і технічного обслуговування.
7 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
Ультразвуковий витратомір УВР-011А1
Рисунок 5.1 - Ультразвуковий витратомір УВР-011А1
Експлуатація лічильника повинна проводитися в умовах впливом навколишнього середовища відповідних факторів і параметрів робочого середовища, не перевищують допустимих значень, обумовлених у розділі.
Точна і надійна робота лічильника забезпечується за виконання дій в місці його встановлення таких умов:
перед першим ПЕА і за другим ПЕА по потоку рідини повинні бути забезпечені прямолінійні ділянки з внутрішнім діаметром рівним DN врізаний секції, довжина яких повинна бути не менше зазначеної в п. 1.2.10.
прямолінійні ділянки не повинні містити пристроїв і елементів конструкції, що викликають обурення потоку рідини;
внутрішній канал ІУ у процесі роботи повинен бути весь заповнений рідиною;
тиск рідини в трубопроводі і режими його експлуатації повинні виключати газоутворення і скупчення повітря;
у процесі експлуатації не повинно утворитися відкладена, опадів, накипу, що призводять до зміни внутрішнього діаметра ІУ.
Похибка лічильника при вимірюванні об'ємної витрати зменшується зі збільшенням швидкості потоку рідини в трубопроводі. Якщо діаметр існуючого трубопроводу надлишковий, рекомендується зменшити його до такою величини, щоб при максимальному робочому витраті швидкість потоку рівнялась 5 ÷ 7 м/с.
Для переходу від трубопроводу до ІУ меншого діаметра необхідно використовувати конфузора і дифузор з кутом розширення 10 ÷ 20 градусів. Якщо внутрішні діаметри ІУ і трубопроводу відрізняються менше ніж на 5%, скажімо кається з'єднання виконувати без конфузора і дифузора.
В місці установки БЕ повинна бути забезпечена можливість підключення корпусу до шини заземлення.
При підготовці лічильника до експлуатації має бути перевірено:
підключення лічильника у відповідності зі схемами з'єднання і підключення;
правильність підключення додаткового обладнання.
БЕ повинен бути надійно заземлений. Заземлення здійснюється засобом підключення заземлюючого проводу до болта заземлення, розташованого на правій площині корпусу, і закріплення заземлюючого проводу на магістралі заземлення. Після монтажу необхідно перевірити опір заземлення. Опір не повинен перевищувати 4 Ом.
За рахунок неповної ідентичності ПЕА і сигнальних кабелів, час поширення ультразвукового сигналу від першого ПЕА до іншого відрізняються від часу поширення в зворотному напрямку. Це призводить до тому, що навіть при зупиненій рідини в трубопроводі лічильник показує невеликий витрата зі знаком «плюс» або «мінус», що є джерелом систематичної похибки. Для усунення похибки необхідно виконати процедуру корекції нуля швидкості.
Виконати корекція нуля швидкості в каналах 1 і 2 у наступній послідовності:
Зупинити потік рідини в трубопроводі.
Вибрати пункт меню «20» і запам'ятати значення об'ємної витрати по першому каналу.
Вибрати пункт меню «11» і натиснути клавішу «©».
Вибрати пункт меню «20» і порівняти значення об'ємної витрати з тим значенням, яке було до виконання процедури корекції нуля. Значення об'ємної витрати повинне зменшитися.
Аналогічно виконати процедуру корекції нуля у другому каналі (при його наявності), викликаючи на індикатор значення об'ємної витрати по каналу (пункт меню «21») і виконуючи корекцію нуля вибором пункту меню «12».
У разі, якщо з-за технологічних особливостей повна зупинка потоку рідини в трубопроводі неможлива, допускається проводити корекцію нуля з врізаними ПЕА з використанням еквівалента акустичного каналу Ст. 185.00.00.000 (виготовляється за окремим замовленням). Для цього необхідно:
демонтувати ПЕА з місць їх установки на трубопроводі;
встановити ПЕА на протилежних кінцях еквівалента акустичного каналу;
заповнити порожнину еквівалента робочою рідиною;
виконати операції згідно п. 2.4.4;
зняти ПЕА з еквівалента і встановити їх назад на трубопровід.
Після проведення пусконалагоджувальних робіт лічильник необхідно опломбувати згідно п. п. 1.7.4, 1.7.5.
8 ВИРОБНИЧІ ЕКСКУРСІЇ
Проект: ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА»
Теплова Потужність: 1320 кВт
Опалювальна площа: понад 10000 м. кв.

Рисунок 5.1 – Опалювальна система ОПС 22

Рисунок 5.2 – Щит шафа автоматизованої системи опалення приміщення

Рисунок 5.3 - Засоби автоматизації
Опис: Котельня 1320 кВт на базі котлів Wessex Modumax 220M ("Hamworthy Heating Ltd" England,UK. Котельня працює повністю в автоматичному режимі. Автоматика забезпечує: погодозалежне управління, незалежне управління 4-ма контурами (радіаторне опалення, повітряне опалення (тепловентилятори, вентиляція, ГВП), каскадування (три котла+внутрішня плавна модуляція 45-220кВт на кожному, тимчасову ротацію котлів і насосів, аварійне включення резервних насосів, рециркуляцію ГВП, контроль і диспетчеризацію общекотельных захистів. Передбачено розширення до потужності 1760 кВт (друга черга будівництва). Два контури - опалення, вентиляція. Використане обладнання Wessex, Wilo, Honeywell, Кром Schroder, DRAZICE, Ecosoft.

9 ЩОДЕННИК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Під час практики я повинен вести щоденник практики, в якому відбиті всі етапи проходження практики, звітувати перед керівником від методичної (циклової) комісії за попередньо встановленим розкладом. Наприкінці практики я повинен до заліку подати на методичну (циклову) комісію правильно оформлений щоденник практики і звіт про практику у вигляді реферату з відгуком і оцінкою керівника практики від підприємства.
10 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Панельний програмований логічний контролер ОВЕН СПК105

Рисунок 6.1 - Контролер ОВЕН СПК105
Панель призначена для виконання програми користувача. Вона може взаємодіяти з додатковими пристроями, що розширюють його функціональність, наприклад, модулями вводу-виводу. Панель дозволяє відображати на екрані хід виконання різних технологічних процесів і редагувати значення параметрів, що відповідають за функціонування системи.
Логіка роботи панелі визначається користувачем в процесі створення проекту на ПК в середовищі програмування CODESYS.
Панель може бути використана в системах автоматичного керування
технологічним обладнанням у різних галузях промисловості, житлово-комунального та сільського господарства в якості пристрою відображення, моніторингу та управління ходом різних технологічних процесів.
За експлуатаційною закінченості панелі відносяться до виробів другого і третього порядку.
Час встановлення робочого режиму панелі після включення напруги живлення має становити не більше 30 сек.
Панель не є засобом виміру
Умови експлуатації
Робочі умови експлуатації: закриті приміщення без вибухобезпечні агресивних парів і газів, при атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа, з температурою в діапазоні від 0 до +60 °С і відносною вологістю від 10 до 90 % без конденсації вологи. Нормальні умови експлуатації: закриті приміщення без вибухобезпечні агресивних парів і газів, при атмосферному тиску від 84 до 106,7 кПа, з температурою повітря 20 ± 5 С і відносною вологістю повітря не більше 80 % при +35 °С і більше низьких температурах без конденсації вологи.
По стійкості до механічних впливів відповідають групі N2 по ДСТУ 52931. Панелі стійкі до впливу одиночних механічних ударів з прискоренням піковим 50 м/с2, і тривалістю ударного імпульсу в межах від 0,5 до 30 мс.
По стійкості до кліматичних впливів при експлуатації відповідає групі виконання В4 по ДСТУ 52931.
По стійкості до займання і поширенню полум'я FV1 корпус контролера відповідає ДСТУ 51841, розділу 6.
По стійкості до електромагнітних впливів панель відповідає вимогам
п. 5.9 ДСТУ 51841.
Панель відповідає вимогам по стійкості до впливу перешкод у відповідності з ДСТУ 51522.1 для обладнання класу А. За рівнем випромінюваних радіоперешкод панель відповідає класу А по ДСТУ 51318.22.
Загальні відомості
Панель виконана на основі мікропроцесора ARM926EJ з тактовою частотою до 400 МГц і має динамічне ОЗУ (RAM) обсягом 64 Мб, енергонезалежну пам'ять (Flash), обсягом 128 Мб. Пам'ять, зарезервована для зберігання енергонезалежних даних (Retain) засобами середовища програмування CODESYS має об'єм 4 кб.
Панель має рідкокристалічний TFT дисплей, здатний відображати 65536 кольорів, суміщений з резистивної сенсорною панеллю. Панель, залежно від модифікації, обладнана портом USB Host, портом USB Device, інтерфейсом для роботи з картами пам'яті Secure Digital, двома гальванічно розв'язаними інтерфейсами RS-232/RS-485 (COM1 і СОМ2). В залежності від налаштувань панелі, можлива зв'язок з іншими приладами з допомогою даних портів по інтерфейсах RS 232/RS-485 (СОМ1 і СОМ2 можуть незалежно працювати по RS-232 і RS-485).
Панель має енергонезалежні годинник реального часу, що працюють від літієвого джерела живлення.
Панель призначена для функціонування під управлінням середовища виконання CODESYS.
Панель призначена для виконання наступних функцій:
управління об'єктом;
відображення стану керованого об'єкта в режимі реального часу, з
використанням графічних піктограм (індикатори, графіки, лінійки, умовні позначення обладнання тощо);
відображення сенсорних елементів, за допомогою яких оператор здійснює безпосереднє управління функціонуванням об'єкта;
управління функціонуванням інших приладів допомогою інтерфейсів зв'язку;
запис і читання значень інших приладів, до яких підключається панель.
Примітка – Проект функціонування панелі створюється на ПК під конкретну задачу і завантажується в енергонезалежну пам'ять панелі.
Монтаж панелі
При монтажі панелей необхідно враховувати заходи безпеки, представлені в розділі 6 «Заходи безпеки».
При монтажі панелі попередньо підготовляється місце в шафі електрообладнання.
Панель встановлюється в щиті шафи електрообладнання під будь-яким кутом нахилу для зручності користувача.
Конструкція шафи повинна забезпечувати захист корпусу панелі від попадання через вентиляційні отвори вологи, бруду і сторонніх предметів.
Габаритне креслення, розміри установчого отвору панелі і обмежувальні розміри при установці При установці панелі порядок дій наступний:
перевіряється наявність на панелі монтажного ущільнювача;
панель встановлюється монтажний виріз щита;
кріпильні скоби вставляються в кронштейни, наявні на верхній та нижній сторонах корпусу;
монтажні затискачі закріплюються на місцях затяжкою настановних гвинтів з достатнім, але не надмірним зусиллям.
Технічне обслуговування
Технічне обслуговування панелі проводиться обслуговуючим персоналом не рідше одного разу в шість місяців і включає в себе виконання наступних операцій:
очищення корпусу, сенсорного екрану і з'єднувачів панелі від пилу, бруду і сторонніх предметів;
перевірку якості кріплення панелі;
перевірку якості підключення зовнішніх пристроїв;
Виявлені при огляді недоліки слід негайно усунути.
Перешкоди і методи їх придушення
На роботу панелі можуть впливати зовнішні перешкоди:
перешкоди, що виникають під дією електромагнітних полів (електромагнітні перешкоди), що наводяться на саму панель і на лінії зв'язку із зовнішнім обладнанням;
перешкоди, що виникають в живильної мережі.
Для зменшення впливу електромагнітних завад необхідно виконувати наведені нижче рекомендації:
забезпечити надійне екранування сигнальних ліній, екрани слід електрично ізолювати від зовнішнього обладнання протягом всієї траси і приєднувати до заземленого контакту щита управління;
панель рекомендується встановлювати в металевій шафі, всередині якого не повинно бути ніякого силового обладнання, корпус шафи повинен бути заземлений.
Для зменшення перешкод, що виникають в живильної мережі, слід виконувати такі рекомендації:
при монтажі системи, в якій працює панель, слід враховувати правила організації ефективного заземлення і прокладки заземлених екранів:
всі заземлюючі лінії і екрани прокладати по схемі «зірка», при цьому необхідно забезпечити хороший контакт із заземлювальним елементом;
заземлюючі ланцюги повинні бути виконані проводами максимально можливого перерізу.
Використання за призначенням
Перед використанням панель необхідно запрограмувати, тобто створити власну програму. Після створення, користувацька програма може бути збережена в енергонезалежній Флеш-пам'яті панелі і запускатися на виконання після включення живлення або перезавантаження.
Програмування СПК1ХХ здійснюється з допомогою CODESYS V3.5. В якості інтерфейсу для зв'язку з середовищем програмування використовується CODESYS порт USB. СПК1ХХ підключається до ПК прямо з допомогою кабелю, що входить в комплект постачання, кабель включається в роз'єм, розташований на задній панелі СПК. Відповідна частина кабелю підключається до USB-порту ПК.
Порт USB Host для підключення USB flash накопичувачів, або інших пристроїв через адаптер USB. Детальніше програмування і налаштування панелі описано в Додатках Г і Д. На компакт-диску з комплекту поставки додаються також документація від 3S Software та ін.
11. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник [Текст]/ А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб,  І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра.- К.: Аграрна освіта, 2001.- 224 с.
2. Ельперін, І. В. Автоматизація виробничих процесів [Текст] /  І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький.- Вид. 2-ге виправлене – К.: Вид. Ліра-К, 2015. – 378 с.
Зігунов, О.М. Автоматизація технологічних процесів: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 5.05020201 «монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» [Текст]/ О.М. Зігунов, Ю.А. Барилюк .- Суми.: СТХП НУХТ, 2013.- 32 с. 
Трегуб, В.Г. Проектування систем автоматизації: Навч. посібник [Текст]/ В.Г. Трегуб.- К.: Видавництво Ліра-К, 2015.- 344 с.

Приложенные файлы

  • docx 6558585
    Размер файла: 616 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий