географія населення

Тема1: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
Який вчений довів рівність рас?
* М.М. Міклухо Мак лай
Мальтус
В.Кубійович
В.Докучаєв

Хто є основоположником вчення антропологічної будови населення України?
В.В.Кубійович
* Ф.Вовк
М. Міклухо Маклай
К.Воблий

Який вчений написав працю «Географія людини, як частина географічного життя»?
Демолен
Біно
*Відаль де Ла Блаш
Ратцель

Вчений, який проводив економіко-географічні і етнографічне дослідження півночі Росії:
Рудницький
*Чубинський
Кубійович
Діброва

Фундатор антропогеографії:
*Ратцель
Реклю
Девіс
Відаль де ла Блаш

В українській географії населення виділяють скільки напрямів?
5 напрямків
6 напрямків
7 напрямків
*2 напрямки

Географ Ратцель був фундатором:
*Німецької антропогеографії
Французької географії людини
Амстердамської соціологічної школи
Французької географії детермінізму

Основні наукові праці Ф.Вовка присвячені:
Географії культури
Економічній географії
Демографії
* Географії населення

Демографія це:
* Наука, що вивчає відтворення населення, народжуваність шлюбність, міграцію
Наука, що вивчає населені пункти разом зі зв’язками між ними, економічний склад
Наука, що вивчає побут населення, смертність, історію культури
Наука, що вивчає господарську діяльність населення, діаспору


Тема 2: ОБЛІК НАСЕЛЕННЯ
Перший Всеросійський перепис був проведений:
1800 р.
* 1897 р.
1913 р.
1850 р.

Облік населення України періоду Гетьманщини в церквах здійснювався в ...?, а всі інші переписи реєструвалися в ...? :
метричних, писцевих, оброчних. межових та перелікових книгах, проповідних відомостях та “исповедных росписях”; а решта в реєстрах, компутах, “сказках”, ревізіях, ревізьких та переписних книгах, описах
реєстрах, компутах, “сказках”, ревізіях, ревізьких та переписних книгах, описах, а решта в метричних книгах, клірових та проповідних відомостях та “исповедных росписях”
метричних, ревізьких та загсових книгах, проповідних відомостях та “исповедных росписях”; а решта в реєстрах, компутах, “сказках”, клірових відомостях ревізіях, описах
* метричних книгах, клірових та проповідних відомостях та “исповедных росписях”; а решта в реєстрах, компутах, “сказках”, ревізіях, ревізьких та переписних книгах, описах

Особливості сучасної організації переписів в Україні:
* основні принципи, організаційні питання, критичний момент, дата перепису та строки проведення, методи проведення, об’єкт спостереження, одиниця спостереження, програма та розробка матеріалів перепису, міжнародні та національні публікації даних про населення
основні представники, організаційні принципи, критичний момент, дата перепису та строки проведення, методи спостереження, об’єкт проведення, одиниця спостереження, програма та розробка матеріалів перепису, міжнародні та національні публікації даних про переписи та правопорушення.
основні принципи, організаційні спостереження, критичний час, дата перепису та строки проведення, методи проведення, об’єкт питання, одиниця питання, програма та розробка міжнародних та національних публікації даних про обранців народу
основні моменти, організаційні питання, критичні дні, дата перепису та строки проведення, методи проведення, об’єкт спостереження, одиниця спостереження, програма та розробка матеріалів перепису, тільки національні публікації даних про населення.


Органи внутрішніх справ та паспортні столи створили єдину систему для реєстрації та обліку:
новонароджень
смертей
*міграцій
шлюбів

Основним звітним періодом в статистиці природного руху є:
1 місяць
*1 рік
3 роки
1 тиждень

Обстеження населення бувають:
разові
одночасні
Періодичні або поточні
*Всі відповіді вірні

До основного інструментарію перепису населення не відносять:
Списки мешканців
Переписні і опитувальні листи
Контрольні документи
*зведені відомості по дільницях

В незалежній Україні перепис населення було проведено у:
1999р.
2000 р.
*2001 р.
2003 р.

Скільки днів тривав перепис населення України 2001 р.:
5
*10
30
47

Строк проведення перепису це:
Визначений день та час, на який необхідно одержати дані про населення
Момент реєстрації населення
Час, який обрано для попереднього опитування населення
*відрізок часу протягом якого він проводиться

Найтрагічнішим переписом населення України вважається перепис:
*1937 р.
1939 р.
1959 р.
1989 р.

Першим переписом у світі вважають перепис проведений у США у :
1650 р.
1700р.
*1790 р.
1899 р.

Мета перепису населення одержати відомості про:
Чисельність населення
Склад населення
Розміщення населення
*всі відповіді вірні

Чисельність населення в VІІ ст. до н.е. складала:
5 млн.
*10 млн.
15 млн.
20 млн.

Швидкому росту населення сприяли:
Географічне положення
* Землеробство
Промисловість
Транспорт

Чинники, що сприяли повільному зростанню населення
Природні стихії
Війни
Епідемії
*Всі відповіді вірні

Потреби обліку населення перші виникли в:
Японії
*Єгипті
Китаї
Вавілоні

Регулярні цензи проводились з V ст. до н.е. в:
Китаї
Єгипті
* Римі
Вірна відповідь відсутня

Державна повна статистика населення вперше введена (середина 18ст.) в:
Італії
Франції
*Швеції
Росії

Перші переписи в Київській Русі датуються:
ІХ ст.
Х ст.
*ХІ ст.
ХІІ ст.

Обліки населення пов’язані з оподкуванням мешканців князівств:
VІІІ ст.
ІХ ст..
ХІ ст.
*Всі відповіді вірні

За наказом татарських ханів проводились обліки з метою «данини»
*VІІІ ст..
ІХ ст..
ХІ ст..
Вірна відповідь відсутня

Подвірні переписи відносяться до:
16 ст.
*17 ст.
*Поч.. 18 ст.
Всі відповіді вірні

Перший подушний перепис в Росії був проведений:
*1720 -1721
1722
18 ст.
Середина ХІХ т...

Переписи податного населення в Росії називались (з 1722р.):
Цензи
Літописи
*Ревізії
Переписні книги

Практика ревізій (10) проіснувала в Росії:
50 р.
80 р.
100 р.
*140 р.

По тривалості перепису населення «ревізія» V проведена за:
4 р.
8 р.
10 р.
*15р

Перший і єдиний перепис населення Росії:
1860р.
1882р.
1906р.
*1897р.

Видатну роль відіграв у розробці програми перепису 1897р.:
Л.М.Толстой
*П.П.Семенев-Тянь-Щанський
А.П.Чехов
А.І.Воєйков

Перший перепис науково організований (перепис населення Петрограда):
1917р.
*1918р.
1919р.
1920р.

Перший перепис міського населення:
1920р.
1921р.
1922р.
*1923р.

Одноденний радянський перепис був проведений:
1927р.
1926р.
1931р.
*1937р.

Другий Всесоюзний перепис населення:
1931р.
1932р.
1937р.
*1939р.

Перший повоєнний перепис населення:
1947р.
1950р.
*1959р.
1960р.

Завдання обліку міграції становилось при перепису населення:
1959р.
1939р.
*1970р.
1979р.

Пробні переписи населення проводились
1932р.
1957р.
1967р.
*Всі відповіді вірні

Останній Всесоюзний перепис населення в СРСР:
1979р.
1981р.
*1989р.
1990р.

Перший український перепис населення був проведений:
1995 р.
1997р.
1999р.
*2001р.


Тема 3: ЗАКОНИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД
Динаміка демографічної ситуації в Україні була такою:
1991 р. – 50,2 млн. людей, 1992 р. – 51,9 млн., 1994 р. – 50,0 млн., 1998р. – 49,9 млн, 2001 р. – 48,7, 2004 р. – 47,1 млн, 2007 р. – близько 45 млн.
1991 р. – 53,7 млн. людей, 1992 р. – 53,2 млн., 1994 р. – 54,7 млн., 1998р. – 55,9 млн, 2001 р. – 56,4, 2004 р. – 57,2 млн, 2007 р. – близько 58млн.

* 1991 р. – 52,0 млн. людей, 1992 р. – 52,2 млн., 1994 р. – 51,7 млн., 1998р. – 49,9 млн, 2001 р. – 48,4, 2004 р. – 47,2 млн, 2007 р. – близько 46 млн.

1991 р. – 51,0 млн. людей, 1992 р. – 52,2 млн., 1994 р. – 51,7 млн., 1998р. – 52,9 млн, 2001 р. – 49,4, 2004 р. – 47,2 млн, 2007 р. – близько 48 млн.

Скільки людей проживає на Землі?
Понад 5 млрд.
* Понад 6,5 млрд.
Понад 7 млрд.
Понад 6 млрд.

Першочергові заходи розв’язання демографічної проблеми в Україні:
Підвищення пенсій та якості продуктів харчування
Шкільна та медична реформа
* Державна допомога багатодітним родинам та підвищення рівня життя
Оздоровлення довкілля та сімей

Демографічний вибух це:
Зростання населення за рахунок переселень
* Зростання населення за рахунок природного приросту
Скорочення населення за рахунок смертності
Розселення народу за межами держави

Сучасний тип відтворення для Індії характеризується:
Низькою народжуваністю, смертністю і природним приростом
Високою народжуваністю і смертністю, низьким природним приростом
Високою народжуваністю і природним приростом, низькою смертністю
* Високою народжуваністю, смертністю і природним приростом

Формулювання мальтузіанського закону:
* населення зростає в геометричній прогресії, а засоби існування – лише в арифметичній. Відтак виникає диспропорція.
при капіталізмі створюється відносне перенаселення, різне за формою (безробіття, неповна зайнятість). Все це впливає на народжуваність, смертність.
ріст населення має нерівномірний характер, бо залежить від відтворювання й використання робочої сили
Якісне спадкове здоров’я людини впливає на поліпшення спадкових якостей майбутніх поколінь через накопичення “расою” корисних спадкових ознак

У процесі відтворення населення відбувається процеси його руху, який здійснюється в трьох формах:
демографічному, туристичному, етнічному
культурному, транспортному, економічному
науковому, географічному, особистому
*природному, міграційному, соціальному

Сучасному типу відтворення населення властиві такі риси:

низька смертність, низький рівень народжуваності, коротка середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення, перехід до нульового приросту

*низька смертність, низький рівень народжуваності, велика середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення, перехід до нульового приросту

низька смертність, високий рівень народжуваності, велика середня тривалість очікуваного життя новонароджених, стрімке зростання чисельності населення, перехід до подвійного приросту
висока смертність, низький рівень народжуваності, мала середня тривалість очікуваного життя новонароджених, повільне зростання чисельності населення, перехід до нульового приросту


Демографічний перехід відбувся завдяки:

міждержавним домовленостям, появі нових джерел енергії (електрики, нафти, газу), науково-технічної революції, зміні засобів праці та настанню відносин регульованого ринку змішаної економіки, а потім – епохи монопольної конкуренції
розвитку транспорту, появі нового озброєння, науково-технічної революції, зміні засобів праці та настанню відносин епохи монопольної конкуренції, а потім – регульованого ринку змішаної економіки
еволюції суспільства, появі нових джерел енергії (електрики, нафти, газу), науково-технічної революції, зміні політичного і економічного курсу та перетвореннях в соціальній структурі населення
* розвитку медицини, появі нових джерел енергії (електрики, нафти, газу), науково-технічної революції, зміні засобів праці та настанню відносин епохи монопольної конкуренції, а потім – регульованого ринку змішаної економіки.

Динаміка чисельності населення світу становила:
1 млн. років тому – близько 500 тис. осіб, 300 000 р. тому – зросла приблизно на 7 млн., на початку 1000 р. – приблизно 200 млн, до 1500 р. – збільшилось до 440-450 млн, 1650 р. – 650 млн, 1800 р. – 906 млн, 1927 р.– 1 млрд., 1959 р. – 2 млрд., 1974 р. – 3 млрд., 1987 р. – 4 млрд., 1999 р. – 5 млрд., 2004 – 6 млрд.
* 1 млн. років тому – близько 125 тис. осіб, 300 000 р. тому – зросла приблизно на 1 млн., на початку 1000 р. – приблизно 300 млн, до 1500 р. – збільшилось до 440-450 млн, 1650 р. – 550 млн, 1800 р. – 906 млн, 1927 р.– 2 млрд., 1959 р. – 3 млрд., 1974 р. – 4 млрд., 1987 р. – 5 млрд., 1999 р. – 6 млрд., 2004 – 6,5 млрд.
1 млн. років тому – близько 85 тис. осіб, 300 000 р. тому – зросла приблизно на 150 тис., на початку 1000 р. – приблизно 350 млн, до 1500 р. – збільшилось до 440-450 млн, 1650 р. – 850 млн, 1800 р. – 960 млн, 1927 р.– 2,5 млрд., 1959 р. – 3,5 млрд., 1974 р. – 4,5 млрд., 1987 р. – 5,5 млрд., 1999 р. – 6,5 млрд., 2004 – 7 млрд.
1 млн. років тому – близько 50 тис. осіб, 300 000 р. тому – зросла приблизно на 700 тис., на початку 1000 р. – приблизно 400 млн, до 1500 р. – збільшилось до 550-600 млн, 1650 р. – 750 млн, 1800 р. – 906 млн, 1927р.– 2 млрд., 1959 р. – 3 млрд., 1974 р. – 4 млрд., 1987 р. – 5 млрд., 1999р. – 6 млрд., 2004 – 5,5 млрд.

Яке співвідношення чоловіків і жінок у населенні України:
за даними перепису 1959 р., на 1000 чоловіків припадало 697 жінок, перепису 1989 р. – 857 жін. та за оцінкою Держкомстату у 2000 р. – 800 жін., у 2001 р. – 890 жін.

* за даними перепису 1959 р., на 1000 жінок припадало 797 чоловіків, перепису 1989 р. – 857 чол. та за оцінкою Держкомстату у 2000 р. – 860 чол., у 2001 р. – 869 чол.
за даними перепису 1959 р., на 1000 жінок припадало 608 чоловіків, перепису 1989 р. – 957 чол. та за оцінкою Держкомстату у 2000 р. – 960 чол., у 2001 р. – 969 чол.
за даними перепису 1959 р., на 1000 чоловіків припадало 897 жінок, перепису 1989 р. – 957 жін. та за оцінкою Держкомстату у 2000 р. – 960 жін., у 2001 р. – 969 жін.

Які відмінності у віковій структурі населення дають можливість вирізнити тип відтворення в країнах, що розвиваються від економічно розвинених країн:
характерна невисока частка дітей і висока – людей похилого віку, тому мають невисоку народжуваність, низьку смертність та високу середню тривалість життя
характеризуються дуже високою часткою дитячого віку та людей похилого віку
*характеризуються дуже високою часткою дитячого віку те незначною – людей похилого віку
характерна висока частка дітей і невисока – людей похилого віку, тому мають високу народжуваність, низьку смертність та високу середню тривалість життя

Прогноз чисельності населення світу за даними ООН на 2150 рік:
12,5 млрд.
* 10,8 млрд.
20,2 млрд.
8,7 млрд.

Прогноз чисельності населення України за оцінкою Інституту економіки та демографії Національної Академії наук України до 2050 р. за песимістичним варіантом ...? та за оптимістичним варіантом ... ?
* скоротиться до 25 млн., скоротиться до 35 млн.
скоротиться до 38,3 млн., скоротиться до 45,5 млн.
скоротиться до 20 млн., скоротиться до 30 млн.

збільшиться з 46 млн, до 50 млн.

Розподіл населення по великим регіонам світу в 2000 р. (млн. осіб) був таким:

Африка – 69,25, Північна Америка – 18,67, Латинська Америка – 9,31, Європа – 7,78, Азія – 7,46, Австралія – 1,5, Океанія – 0,96, Більш розвинені регіони – 15,2, Менш розвинені – 85, 8
*Азія – 60,75, Африка – 13,85, Європа – 11,73, Латинська Америка – 8,59, Північна Америка – 4,71, Океанія – 0,48, Австралія – 0,30, Більш розвинені регіони – 20,1, Менш розвинені – 79, 8
Азія – 50,75, Європа – 19,73, Латинська Америка – 13,88, Північна Америка – 4,61, Океанія – 3,67, Австралія – 2,84, Африка – 1,45, Більш розвинені регіони – 30,0 Менш розвинені – 70,0
Європа – 40,1, Азія – 22,7, Африка – 8,9, Латинська Америка – 5,5, Північна Америка – 4,8, Австралія – 4,2, Океанія – 3,7, Більш розвинені регіони – 25,3, Менш розвинені – 75, 7

Процес, що відбувається в сучасному світі, результатом якого є розвиток демографічної старості називається:
перша демографічна революція
друга демографічна революція
*старіння населення
демографічний перехід

Кількість чоловіків на 1000 жінок в Україні на 2001р. становила:
753,1
1830,7
*869,2
954,9

За термінологією Зундберга статево-вікова структура населення України є:
прогресивною
*регресивною
додатковою
відємною

Основною причиною старіння населення є:
Збільшення народжуваності
Збільшення смертності
Зниження смертності
*Зниження народжуваності

Який закон відтворення населення діяв упродовж усієї історії людства до ХХ ст.:
Повільної зміни поколінь
*Швидкої зміни поколінь
Поступової зміни поколінь
Ієрархічної зміни поколінь

Відтворення соціальних якостей населення через кожну людину як члена суспільства:
Природний рух
*Соціальний рух
Міграційний рух
Суспільний рух

Прибічником теорії оптимуму був:
Арістотель
Конфуцій
Платон
*Всі відповіді вірні

В середині ХVІІІ ст.. німецький дослідник Я. Більферд запропонував термін:
Міграції населення
народонаселення
*якість життя населення
Демографічний перехід

Зміна архетипу на традиційний тип відтворення населення називається:
Старіння нації
*друга демографічна революція
Перша демографічна революція
Демографічний перехід

Основні закони відтворення населення:
*закон швидкої та повільної зміни поколінь
Закон поступової зміни поколінь
закон повільної та стабільної зміни поколінь
закон екстремальної та швидкої зміни поколінь

Демографічний перехід в Канаді, США, Австралії, багатьох країнах Європи:
розпочався
Набирає обертів
Підходить до завершення
*закінчився

В країнах Латинської Америки, Середній та Південно-Східній Азії, країнах Близького Сходу, Африки демографічний перехід:
*розпочався
Набирає обертів
Підходить до завершення
закінчився

За прогнозами ООН до 2150 р. населення планети становитиме:
*10,8млрд. осіб
12,3 млрд. осіб
14,7 млрд. осіб
32, млрд. осіб

На думку С.П.Капіци Земля може протримати на протязі тривалого часу:
10-15млрд. осіб
12-18млрд. осіб
*15-25млрд. осіб
30-45млрд. осіб

За підрахунками Шнайдера у світі щодня прибавляється:
100 тис. людей
*200 тис. людей
300 тис. людей
500 тис. людей

Якого типу демографічного переходу не існує:
англійського
Японо-мексиканського
французького
*американського

Низька смертність та низький рівень народжуваності характерні для:
Традиційного типу відтворення населення
*сучасного типу відтворення населення
Майбутньому типу відтворення населення
Минулому типу відтворення населення

Висока смертність, висока народжуваність притаманні:
Майбутньому типу відтворення населення
сучасного типу відтворення населення
Минулому типу відтворення населення
*Традиційного типу відтворення населення

У процесі відтворення населення відбувається рух, який не здійснюється в такій формі:
природній
міграційній
соціальній
* транспортній

В якому з названих регіонів за статтю переважають чоловіки:
Північна Європа, Пд. Америка, Франція
*Південна Азія, Китай
Північна Азія та Африка
Південна Африка, Канада, Австралія

За якого типу відтворення населення, велика частка, іноді більше половини новонароджених не мають шансу досягти зрілого віку:
*1 типу
2 типу
3типу
4 типу

Для кількісної оцінки якості населення, її динаміки демографічна статистика використовує три групи ознак людини:
за корисно дією в суспільстві, за сімейним станом та за вміннями.
за здоров’ям, віком, за майновими статками, за освітою та за вміннями.
*за виконаною роботою, за професійною належністю, за освітою.
за генетичним кодом, за фінансовими статками, за професійною належністю.

Депопуляція це:
Співвідношення кількості чоловіків і жінок
Виїзд за межі країни
В’їзд іноземців на постійне проживання
* Скорочення кількості населення внаслідок перевищення рівня смертності над рівнем народжуваності

Протягом останніх років кількість населення зменшилась в Україні, тому відбувається:
Старіння населення
Міграція в інші країни
* Депопуляції
Погіршення соціально-економічних умов

Дослідник який вивчав процес старіння населення:
Сміт
Рікардо
Россет
*Зундберг

Відсоток довгожителів значно вищий серед:
*Жінок
Чоловіків
Усі відповіді вірні


Процес старіння населення проходить нерівномірно через:
Соціально-географічні умови існування
Культурно-географічні умови існування
*Економічний і культурний розвиток країни
Політичний розвиток країни

З 1991р. по 2005р. в Україні населення зменшилось на:
*Майже 5 млн.
7 млн.
Більше 9млн.
Майже 13 млн.

Реєстрація смерті людини не пізніше:
1 доби
*3діб
5 діб
1 року

Ендогенна смертність зумовлена:
тільки постарінням організму.
*постарінням організму, спадковими хворобами та вродженими вадами.
передчасністю та небезпечністю тому вражає людину у будь-якому віці.
тільки в немовлячому і дитячому віці.

У який час виник новий тип смертності ... та які чинники вплинули на зміну традиційного типу смертності:
у другій половині XVII - середині XVIII ст. внаслідок того, що з’явилося хронічне недоїдання, неповноцінний і погано збалансований харчовий раціон, важка праця, антисанітарний стан житла, відсутність елементарних гігієнічних навичок у побуті.
у XVII-XVIII ст., внаслідок того, що зникла проказа, втратив характер пошесті сифіліс; знизилися пошесті й дістала поширення серед деяких прошарків суспільства щеплення віспи; населення вже не було такою легкою здобиччю пошестей.
*у другій половині XVIII – початку XIX ст., внаслідок вдосконалення методів ведення сільського господарства, розвиток торгівлі й засобів сполучення сприяли збільшенню кількості та поліпшенню якості вироблюваних продуктів харчування, фактори голоду та хронічного недоїдання почали зменшуватись. Прискорились зміни в особистій гігієні: почали будувати централізовані системи водопостачання, каналізації, очищення; з’явилися нові нові методи обеззаражування питної води, стерилізація харчових продуктів, опалення та освітлення житла; поступово поліпшувалися умови праці.
у другій половині XVII - середині XVIII ст. внаслідок того, що з’явилися військові дії, багато населення загинуло на війні, розповсюдилися морові хвороби.

Нині рівень смертності переважно визначають такі чинники:
*рівень життя, стан природного довкілля, якість охорони здоров’я, санітарна культура населення.
політика, економіка, демографія, телебачення та преса.
продукти харчування, спорт, відпочинок на природі, масаж, врівноважений психологічний стан.
спосіб життя яке веде людина в суспільстві, робота яка приносить задоволення та взаєморозуміння й хороша атмосфера дома.

Показники середньої тривалості життя населення України в 2003-2004 рр. складали ... ?, для чоловіків - ...?, для жінок - ...? :

* 68,2 роки, 62,6 роки, 74,1 роки
71,0 роки, 66,0 роки, 75,0 роки
66,9 роки, 61,4 роки, 72,6 роки
67,9 роки, 62,4 роки, 73,1 роки

На зменшення чисельності населення України НАЙБІЛЬШЕ впливали:
*Усі відповіді вірні
За роки радянської влади (репресії)
Голодомори 1920-1922 р.р., 1932-1933 р.р., 1947-1948 р.р.
Друга світова війна

Який тип відтворення, при якому людей помирає більше, чим народжується:
Розширений
Простий
* Звужений
Всі відповіді не вірні

Імплозія населення це:
Різке збільшення населення за рахунок народження
Різке збільшення населення за рахунок переселень
* Явище скорочення населення за рахунок смертності
Надлишок кількості живих народжень над кількістю смертей

Головні геопросторові групи населення світу:
Східна Азія, Південна Азія, Африка (населення понад 5,2 млрд.), Європа, Америка
Європа, Америка, Австралія (населення понад 2,5 млрд.), Африка, Азія.
Латинська та північно-Східна Америка, республіки колишнього СРСР, Європа (населення понад 3,7 млрд.), Східна Азія, Південна Азія
* Східна Азія, Південна Азія, Європа (населення понад 3,6 млрд.), Північно-Східна Америка

Сукупність людських індивідів, об’єднаних для задоволення соціальних потреб це:
колектив
група
*суспільство
спільнота


Тема 4: КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ, ФОРМУВАННЯ РАС ТА ЕТНО- І НАЦІОГЕНЕЗА УКРАЇНЦІВ
Націогенеза це:
Процес об’єднання народів
Процес поглинання однією нацією іншої
* Процес зародження і становлення певної нації
Поєднання народної культури та расового походження

У якій теорії походження українського народу пов’язується з слов’янами та їх поділом на західну, південну та східну гілки:
трипільська
*ранньослов’янська
староруська
пізнньослов’янська

Населення світу поділяється на такі основні раси, що розселені та складають загальний % :
європеоїда – в Європі, Австралії, Америці (50 %); монголоїдна – в Сх., Центральній та Півд.-Сх. Азії та Півн.-Сх. Індії (40 %); негроїдна – на південь від Сахари (10 %)
* європеоїда – в Європі, Австралії, Америці, Африці, (на Північ від Сахари), Передню Азію та Індостан (42,3 %); монголоїдна – в Сх., Центральній та Півд.-Сх. Азії та Півн.-Сх. Індії (36 %); негроїдна – на південь від Сахари (7,4 %); австралоїдна – в Океанії та окремі групи Півд. та Півд.-Сх. Азії (0,3 %)
європеоїда – в Європі, Австралії, Америці, Африці, Передню Азію та Індостан (45,7 %); монголоїдна – на схід від Сахари (13,9 %) ; негроїдна – в Сх., Центральній та Півд.-Сх. Азії та Півн.-Сх. Індії (40 %); австралоїдна – в Океанії (2 %)
європеоїда – в Європі, Австралії, Америці, Африці, та окремі групи Півд. та Півд.-Сх. Азії (на захід від Сахари), (50,7 %); монголоїдна – в Сх., Центральній та Півд.-Сх. Азії та Півн.-Сх. Індії (37 %); негроїдна – на схід від Сахари (14 %); австралоїдна – в Океанії, Передню Азію та Індостан (0,9 %)

Етнос це:
*стійка спільність людей, що історично склалася на певній території, має відносно стабільні особливості культури (включаючи мову) і психіки, а також етнічну самосвідомість
окрема суспільно-культурна спільнота, яка характеризується матеріальним, суб’єктивним (душевним) та ідеальним (духовним); соціоцивілізаційне утворення, що має економічну, політичну, історичну, соціальну та інші аспекти свого функціонування, які у своєрідності свого взаємозв’язку утворюють неповторний спосіб буття народу або народів як культуру. Однією з найголовніших ознак є її державність
об’єднання людей, пов’язаних спільними інтересами, наприклад – сімейна, сільська, земляцька, релігійна
група людей, котра виділяється на основі спорідненості, що знаходить вияв у спільних рисах зовнішнього вигляду

До якої раси належать українці?
Монголоїдна
Австралоїдна
* Європеоїдна
Негроїдна

Який вчений довів рівність рас?
* М.М. Міклухо Мак лай
Мальтус
В.Кубійович
В.Докучаєв

Де в основному проживають представники монголоїдної раси?
Північна Америка
* Азія
Південна Америка
Океанія

Як називають корінних жителів?
Конкістадори
* Аборигени
Колоністи
Національні меншини

Корінне населення якої країни належить до негроїдної раси?
* Конго
Бразилія
Індія
Іспанія

Хто є основоположником вчення антропологічної будови населення України?
В.В.Кубійович
* Ф.Вовк
М. Міклухо Маклай
К.Воблий

Метиси це:
* Потомство від змішаних шлюбів індіанцями і європейцями
Потомство від змішаних шлюбів європеоїдної і негроїдної рас
Потомство від змішаних шлюбів індіанців і негрів
Потомство корінних жителів

Корінне населення Північної Америки належить до раси:
Європеоїдної
* Монголоїдної
Негроїдної
Австралоїдної

Поява людини відбулася:
Північно-Східна і Центральна Африка
Передня Азія
Південно-Східна Європа
*Всі відповіді вірні

Заселення Пн. р-н Європи, Пд.- Східної Азії відбулося:
20 тис.
*30 тис.
40 тис.
50 тис.

Скільки існує рас (головних):
*3-4
1-2
4-5
5-6

На формування рас які вплинули чинники?
Кліматичні
Харчові
Природне середовище
*Всі відповіді вірні

Для негроїдної раси характерні:
Темна шкіра
Широкий ніс
Кучеряве волосся
*Всі відповіді вірні

Темна шкіра, широкий ніс, кучеряве волосся характерне для якої раси?
Європеоїдної
*Негроїдної
Монголоїдної
Австралійської

Епікантус (складка віка) характерна для якої раси?
*Монголів
Негрів
Європейців
Пігмеїв

Темна пігментація шкіри у людей екваторіального поясу захищає від:
Перегріву
Великої кількості опадів
*Ультрафіолетового випромінювання
ВОРОГІВ

Кучеряве волосся захищає людину від :
Перегріву
*Ультрафіолетового випромінювання
Дощів
КОМАХ

Зглаженість обличчя, ряд морфологічних особливостей очей характерні для якої раси?
Пігмеїв
*Монголів
Арабів
Німців

Світлішу пігментацію шкіри мають представники негроїдної раси:
Бушмени
Готтентоти
Австралійці
*Всі відповіді вірні

На зріст впливала яка їжа:
Рослинна
Тваринна
Морська
*Всі відповіді вірні

Малий ріст мають які народи?
*Пігмеї
Араба
Бушмени
Японці

Високі на зріст які народи?
Пігмеї
*Нілотські племена
Бушмени
Мальгаші

Багатовікова нестача їжі вплинула на :
Колір шкіри
*Малий зріст
Високий зріст
Усі вірні

Вживання їжі батотої вуглеводами і бідної білками тваринного походження вплинуло на:
На високий зріст
*Малий зріст
Середній зріст
Усі вірні

Багатовікове вживання їжі тваринного походження вплинуло на:
На малий зріст
*Високий зріст
Середній зріст
Усі вірні

В якому з переліків вказані риси монголоїдної раси:
Темна шкіра, чорне волосся, широкий ніс
*Жовта шкіра, вузький ніс, епікантус
Світла шкіра, волосся, очі
Усі вірні

Європеоїдна раса розділяється на дві гілки:
Азіатську і американську
*Північну і південну
Африканську і океанічну
Американську і європейську

На контакті негроїдної і європеоїдної рас в давнину сформувались типи:
Монголоїдний
*Ефіопський
Веддоїдний
Полінезійський

На контакті між монголоїдами і океанічною гілкою утворилися народи:
Індокитаю
Індонезії
Філіпін
*Всі відповіді вірні

Ознаки всіх рас мають народи
Полінезійці
Японці
Мікронезійці
*Всі відповіді вірні

До мішаної форми народів країни Латинської Америки відносяться:
Самбо
Метиси
Мулати
*Всі відповіді вірні

На контакті Європеоїдної і океанічної гілки екваторіальної раси утворилися :
Ефіопський
Суданський
*Веддоїний
Полінезійський

На контакті Європеоїдів і монголоїдів утворились які народи?
Узбеки
Туркмени
Казахи
*Всі відповіді вірні

Прийняли участь представники основних рас на формування населення якого регіону?
Європи
Африки
*Латинської Америки
Східної Азії

Головні ознаки нації:
Національна самосвідомість
Спільність духовної культури
Національний характер
*Всі відповіді вірні

На Землі проживає скільки народів?
1 тис.
*2 тис.
2,5 тис.
3 тис.

Процес об’єднання родинних між собою етнічних спільностей називають
Асиміляція
*Консолідація
Міграція
Розселення

Расою називають групу людей, що:
Розмовляє мовою однієї групи
Мешкають на сусідніх територіях
*Мають спільні морфологічні та фізіологічні ознаки
Живуть протягом однієї історичної епохи

Жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся характерні для якої раси:
Європеоїдної
*Монголоїдної
Екваторіальної
Перехідної

Чорне кучеряве волосся, широкий ніс, темна шкіра характерні для:
Європеоїдної
Монголоїдної
Екваторіальної
*Негроїдної

Найбільше представників негроїдної раси проживає в якому регіоні?
Європі
*Африці
Австралії
Південній Америці

Найбільше представників монголоїдної раси проживає в якому регіоні?
Європі
*Азії
Африці
Північній Америці

Унаслідок шлюбу негрів з монголоїдами народжуються:
*Мулати
Метиси
Самбо
Креоли

Унаслідок шлюбу негрів з монголоїдами народжуються:
Мулати
Метиси
*Самбо
Монголоїди

Частка монголоїдної раси у загальній кількості населення :
Приблизно 75%
Менше 15%
Більше 40%
*Приблизно 35%

Частка негроїдної раси у загальній кількості населення :
*Приблизно 75%
Менше 15%
Більше 40%
Приблизно 35%

Частка перехідних расових груп становить:
0,3%
Приблизно 75%
*Менше 15%
Більше 40%

До якої раси належать араби:
*Європеоїдної
Монголоїдної
Негроїдної
Мішаної

Шлюб європейців з монголоїдами сприяє народженню:
Мулатів
*Метисів
Самбо
Монголоїдів

Скільки % представників європеоїдної раси в світі :
*Приблизно 7,5%
Менше 15%
Приблизно 35%
Більше 40%

Частка австралоїдної раси в світі :
*0,3%
Приблизно 7,5%
Приблизно 35%
Більше 40%

Яка країна належить до багато національних:
Данія
*Росія
Туреччина
Ісландія

До індоєвропейської мовної сім’ї належить:
Тюрська
*Германська
Японська
Хінзі

Якою мовою розмовляє більшість населення Північної Африки
Тубу
*Арабською
Англійською
Хінді

До якої мовної сім’ї належать угорці:
*Уральської
Алтайської
Індоєвропейської
Кавказької

До германської групи народів належать :
Українці
Хорвати
*Шведи
Фіни

Країна яка має дуже неоднорідний національний склад:
Фінляндія
Латвія
Японія
*Швейцарія

Найбагатонаціональнішою країною є:
*Індія
Китай
Росія
США

Вкажіть помилку у переліку багатонаціональних держав:
Індія
Росія
США
*Японія

До одно національних держав належить:
Росія
Індія
США
*Швеція

Переважно одно національною країною є:
Нігерія
*Данія
Канада
Афганістан

До найчисельнішої мовної сім’ї належить:
Китайсько-тібетська
Кавказька
*Індоєвропейська
Алтайська

Китайсько-тібетська мовна сім’я є якою за чисельністю?
*Другою за чисельністю
Першою
Третьою
Четвертою

Найпоширенішою мовою світу є :
Іспанська
Арабська
Російська
*Англійська

Якою мовою спілкується народ Аргентини?
Англійською
Аргентинською
*Іспанською
Німецькою

В якій країні португальською мовою спілкуються більше ніж у Португалії?
Аргентині
*Бразилії
Болівії
Мексиці

Яка ознака поєднує поляків, словаків, росіян, українців?
Найбільша чисельність
Спільність релігії
*Належать до однієї мовної групи
Живуть на Півночі Європи

Поглинання однією етнічною спільністю іншої називають:
*Асиміляція
Консолідація
Міграція
Розселення

Більша половина людства говорить на якй мові?
Китайсько-тібетських мовах
*Індо-Європейських
Австро-незійських
Уральських

Українці належать до якої мовної сім’ї?
*Індо-європейської
Алтайської
Уральської
Вірна відповідь відсутня

Другою за кількістю після українців етнічною групою населення в Україні є:
Білоруси
Кримські татари
Євреї
*Росіяни

В якому кліматичному поясі існують найсприятливіші умови для життя людей?
Екваторіальному
Тропічному субекваторіальному
Субекваторіальному
*Помірному


Тема 5: ЕТНІЧНИЙ СКЛАД
Розташуйте у правильному порядку та виберіть правильний варіант самоназв етнічного складу України – росіяни, білоруси, поляки, болгари, чехи, евреї, молдавани, румуни, греки, вірмени:
* русскіє, бєларуси, поляци, болгари, чеши, єгудим, молдовенъ, ромин, румеї або уруми, хай
росіяни, білоруси, поляци, болгари, почеши, єгудим, молдовани, ромин, румеї або уруми, вірми
кацапи, бєларуси, ляхи, болгари, чеши, єгудим, молдовенъ, ромин, румеї або уруми, хай
русскіє, білоруси, поляци, болгари, чехи, єгудим, молдовенъ, рома, румеї або уруми, нехай

Розташуйте у правильному порядку та виберіть правильний варіант самоназв етнічного складу України – цигани, татари, кримські татари, караїми, кримчаки, гагаузи, угорці, словаки, грузини:
рома, татарва, крим татарва, карай, кримчак, гагаузи, мадяри, словаці, грузини
ромали, татар, кърим татарлар, кримчак, карай, гагаузи, угри, словаці, картавелі
* рома, татар, кърим татарлар, карай, кримчак, гагаузи, мадяри, словаці, картавелі
ромин, татари, кримські татари, карай, кримчак, гагаузи, мадяри, словаки, картавелі

Назвіть найдавніші та найбільш компактні етнічні масиви російського ..., а потім білоруського ... населення на території України:
російського – Харківська, Сумська, Донецька, Луганська, східні райони Українського Полісся, Північному Причорномор’ї, на Півдні, Дніпропетровська; білоруського – Рівненська, в деяких південних районах України, Північному Причорномор’ї, Бессарабії
* російського – Харківська, Сумська, Донецька, Луганська, в деяких південних районах України, Північному Причорномор’ї, Бессарабії; білоруського – Рівненська, східні райони Українського Полісся, Північному Причорномор’ї, на Півдні, Дніпропетровська
російського – Харківська, Донецька, Одеська, в Севастополі, Сімферополі, Криму та Миколаєві; білоруського – Рівненська, західні райони Українського Полісся, Львівська, Івано-Франківська
російського – Харківська, Київська, Донецька, Житомирська, в деяких південних районах України, Північному Причорномор’ї, Бессарабії; білоруського – Закарпаття, східні райони Українського Полісся, Східна Галичина

Назвіть найдавніші та найбільш компактні етнічні масиви польського ..., а потім болгарського ... населення на території України:
* польського – Східна Галичина, Правобережжя, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Хмельницька; болгарського – Бессарабія, Одещина, Крим, Мелітопольщина, Кіровоградщина, Миколаївська, Запорізька
польського – Львівська, Лівобережжя, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська, Хмельницька; болгарського – Бессарабія, Одещина, Харків, Сумська, Буковина, Закарпаття
польського – Західна Галичина, Слобожанщина, Харківська, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Хмельницька; болгарського – Бессарабія, Дніпропетровщина, Керч, Львівська, Луцька
польського – Бессарабія, Одещина, Крим, Мелітопольщина, Кіровоградщина, Миколаївська, Запорізька; болгарського – Східна Галичина, Правобережжя, Тернопільська, Чернівецька, Житомирська, Вінницька, Хмельницька

В останні роки у ході масових міграцій в Україні найсуттєвіше зменшилася частка:
Росіян
Болгар
Татар
* Євреїв

Геноцид це:
Різниця між емігрантами та міграцією
* Знищення населення за національною ознакою
Виїзд за межі країни
Скорочення кількості населення внаслідок перевищення смертності над народжуваністю

В якій області українці становлять 95-98 %:
Луганській
Одеській
* Львівській
Київській

Яка кількість національностей проживає в Україні:
100
180
120
* 130

Діаспора це
Корінні жителі якої-небудь країни
Територія, де історично проживає певний народ
* Проживання народу поза етнічною територією
Виїзд за межі держави

Міграційні потоки людей, коли останні не мають вибору, крім переселення:
Зовнішня міграція
* Депортація
Внутрішня міграція
Переїзд

Найбільш багатонаціональний склад населення на території України у:
Криму
* Донбасі
Буковині
Волинській області

Українські етнічні землі сформувалися у який період?
Після Другої світової війни
Під впливом панівних релігій
* У ході історичного розвитку
У результаті розвитку промисловості

Назвіть територію у Краснодарському краї, що заселена вихідцями з України:
Таврія
Новоросія
* Кубань
Нова Сербія

Який народ належить до індоєвропейської мовної сім’ї?
Євреї
* Вірмени
Фіни
Грузини

Назвіть область України, в якій компактно проживають греки:
* Одеська
Чернівецька
Київська
Донецька

Переважають росіяни (58 %) у якій області України?
* Донецькій
Луганській
Крим
Запорізькій

Третя за чисельністю національна група в Україні:
Євреї
Кримські татари
* Білоруси
Росіяни

Консолідація це:
Поглинання етнічною спільнотою іншу
* Процес об’єднання родинних етнічних спільнот
Проживання народу поза межами держави
Територія, де історично проживає певний народ

Етнічна територія це:
Поглинання етнічною спільнотою іншу
Процес об’єднання родинних етнічних спільнот
* Територія, де історично проживає певний народ
Проживання народу поза межами держави

Нині на кожних 3-4 українців припадає:
* 1 неукраїнець
2 неукраїнця
3 некураїнця
не припадає жодноо

Чисельність кримських татар в Україні становить..., а тому збільшилась чи зменшилась:
1,6 млн. осіб, + у 1,9 раза
0,2 млн. осіб, - 0,39 раза
0,4 млн. осіб, - 0,03 раза
* 0,25 млн. осіб, + у 5,3 раза

В якому регіоні України росіяни становлять більшість:
Київська
*Донецька
Вінницька
Волинська

В якому регіоні України білорусів проживає найбільше:
Півдні
Сході
*Півночі
Заході

В якому регіоні України багато проживає кримських татар?
Дніпропетровське
*П-в Крим
Луганська
Донецька

В національній структурі емігрантів України переважають:
Українці
*Євреї
Поляки
Німці

Більшість українці становлять в якому регіоні:
Донецька
Вінницька
*Тернопільська
Сумська

У якому регіоні українці становлять більшість:
Вінницька
Волинська
Київська
*Івано-Франківська

В якому регіоні українці становлять більшість:
Херсонська
Харківська
Полтавська
*Волинська

Основне місце розселення українців (ядро української нації):
Західні
Центральні
Північні
*Всі відповіді вірні

Найнижча частка українців спостерігається на:
Півдні
Південному сході
Сході
*Всі відповіді вірні

В антропологічному відношенні типів українців переважає тип:
Нордійський
*Дикарський
Середземноморський
Арменоїдний

Друге місце по чисельності населення України займають:
Євреї
Білоруси
*Росіяни
Поляки

Третє місце за чисельністю населення України займають:
Росіяни
Білоруси
*Євреї
Поляки

Нащадками Золотої Орди є:
Болгари
Греки
*Кримські татари
Молдавани

За межами України найбільша частка 5 млн. кримських татар проживає в:
Узбекистані
Казахстані
*Туреччині
Молдовії

Найбільша частка поляків розселена на:
Житомирщині
Хмельниччині
Львівщині
*Всі відповіді вірні

Найбільша частка поляків поширилась в Україні:
З середини ХІV ст..
16 ст.
17 ст.
*Кінець ХІХ ст..

Різке скорочення частки поляків відбулося у який період?
Повоєнні роки
Втрат від окупації
Розпаду СРСР
*Всі відповіді вірні

У довоєнні роки чисельною національною меншиною в Україні були:
*Німці
Білоруси
Молдавани
Румуни

Перші сільські німецькі поселення виникли у Х V ІІІ ст..
Запорізькій Січі
*Закарпатті
Криму
Одещині

Найбільше німецьких колоній в Україні 30 роки ХХ ст.. було в:
Криму
Херсонщині
Одещині
*Всі відповіді вірні

Депортація німців в міжвоєнні роки йшла в:
Казахстан
Поволжя
Сибір
*Всі відповіді вірні

За чисельністю (після українців, росіян, євреїв) займають:
Кримські татари
*Білоруси
Молдавани
Румуни

В повоєнні роки переселення білорусів відбулося унаслідок яких причин-потреб:
На шахти Донбасу
Підприємства Придніпров’я
С/г Півдня
*Всі відповіді вірні

За чисельністю молдаван перше місце належить:
Донбасу
Криму
*Одещині
миколаївщини

Перші болгарські поселення Х -V ІІІ ст. виникли
Криму
*Причорномор’я
Приазов’ї
Одещині

На сучасному етапі болгари оселені де:
Криму
*Одещині
Донбасі
Приазов’ї

Основний район поселення угорців в Україні :
Одещина
Крим
*Закарпаття
Приазов’є

Основний район поселення румун в Україні :
*Закарпаття
Одещина
Крим
Причорномор’я

Греки переважно живуть у:
Донбасі
Криму
Приазов’ї
*Всі відповіді вірні

Скорочення чисельності греків відбулось унаслідок яких причин:
Депортації
Війни
Інтенсивного виїзду в грецію
*Всі відповіді вірні

В повоєнні роки зросла кількість в Україні кого?
Болгар
*Греків
Вірмен
Німців

Перші вірменські поселення в Україні виникли де?
*Криму
Києві
Львові
Белзі

Найбільший ареал суцільного проживання волзьких татар в Україні:
Криму
*Донбасі
Одещині
Львівщині

Скільки на території України проживає націй і національностей?
50
100
120
*Більше 130

Де найбільше проживає аатар (волзьких) в Україні?
Криму
Одеській
*Міста Донбасу
Києві

Чехи в основному проживають у якому регіоні України?
Волині
Львівщині
Вінничені
*Всі відповіді вірні

Частка українців у загальній кількості населення становить:
40%
90%
54%
*72%

Найчисельніший в Україні народ тюрської мовної групи:
Поляки
*Євреї
Татари
Греки

Найбільш компактно проживають серед національних меншин в Україні:
*Угорці
Білоруси
Євреї
Росіяни

Найстрокатніший національний склад у яких областях України:
Черкаській
Полтавській
*Чернігівській
Волинській

Найбільша частка румун характерна для якої області?
Житомирської
Донецької
*Чернівецької
Волинської

Найвища частка поляків у якій обл. України?
Житомирській обл.
Донецькій обл.
Закарпатській обл.
*Волинській обл.


Тема 6: НАРОДЖУВАНІСТЬ ТА ШЛЮБНІСТЬ
Скільки населення проживає в Україні?
менше 48 млн.
менше 44 млн.
* менше 46 млн.
менше 49 млн.

Як називають деякі дослідники репродуктивну поведінку?
*Генеративна, прокреативна
Соціальна, психологічна
Прокреативна, антропоативна
Психологічна, генеративна

Скількі відсотків сімей має наявний незбіг репродуктивних установок членів подружжя?
50-60%
35-40%
*30-50%
20-40%

З яких компонентів складена репродуктивна установка?
Когнітивного
Афективного
Поведінкового
*Всі відповіді вірні

Що відображає когнітивний компонент?
*Орієнтації на ту чи ту кількість дітей їх народженням, установку та бажану стать дитини, на вагітність та її щасливе завершення.
Інтенсивність спонук до народження, потужність або слабкість репродуктивної установки
Пов’язані з тієї чи тієї кількості дітей
Всі відповіді вірні

Які розрізняють мотиви народження дітей:
Економічні
соціальні
психологічні
*всі відповіді вірні

В якому році у колишньому СРСР був легалізований оборт, який швидко перетворився на широко розповсюджений метод обмеження народжуваності?
*1920,1955
1936,1950
1930,1978
1923,1966

В якому році з’явилися перші в Україні праці з вивчення диференційної народжуваності?
1920р
*1919р
1917р
1918р

Коли і де була створена національна асоціація планування сім’ї?
*1952р. в Бомбеї (Індія)
1950 р. в США
1951р. в Канаді
1953р. в Бразилії

Який коефіцієнт народжуваності був в Україні у 1896-1900 роках?
50,5%
*48,8%
49,8%
51,8%

Напередодні першої світової війни населення України складалося:
30,8 млн.чол.
35,8 млн.чол.
*28,9 млн.чол.
27,9 млн.чол.

Протягом 1958-1994 рр. в Україні переважним типом сім’ї виявилася:
однодітна.
*двохдітна.
трьохдітна.
чотирьохдітна.

Назвіть та розташуйте за значимістю головні причини, що обмежують сьогодні дітонародження в сім’ях, згідно опитування подружніх пар:
зайнятість жінок на роботі та намагання побудувати кар’єру, незадовільні житлові умови, недостатній рівень матеріального забезпечення, складна соціально-економічна ситуація в Україні.
психологічне небажання мати дітей, недостатній рівень матеріального забезпечення, забезпечення, складна соціально-економічна ситуація в Україні, незадовільні житлові умови.
*недостатній рівень матеріального забезпечення, складна соціально-економічна ситуація в Україні, незадовільні житлові умови, поганий стан здоров’я.
зайнятість чоловіків на роботі та намагання побудувати кар’єру, незадовільні житлові умови, недостатній рівень матеріального забезпечення, складна соціально-економічна ситуація в Україні.

Запис про е:
1 місяць
*3 місяців
6 місяців
1 року

Розрізняють три головних типи репродуктивної поведінки:
багатодітну – потреба у 4 і більше дітях, середньодітну – потреба у 2-3 дітях та малодітну 1 дитина.
* багатодітну – потреба у 5 і більше дітях, середньодітну – потреба у 3-4 дітях та малодітну 1-2 дітях.
малодітну потреба у 1-2 дітях, багатодітну - потреба у 3-4 дітях.
малодітну потреба у 1 дитині, багатодітну - потреба у 2-3 дітях.

Основною причиною старіння населення є
Збільшення народжуваності
Збільшення смертності
Зниження смертності
*Зниження народжуваності

Розширений тип відтворення населення на середню кількість народжених дітей у розрахунку на одну шлюбну пару має бути не менш (мінімум) ніж:
* 3 дітей.
2 дітей.
4 дітей.
5 дітей.

Психологічні мотиви народження дітей зумовлені потребою:
просто мати дітей, передати свій життєвий досвіт, уникнути самотності на старість, матеріальною підтримкою “дорослих дітей”
у наданні різних пільг при народженні, прагненням продовжити себе в дітях, зміцнити добробут сім’ї.
підвищення статусу батьків та їх суспільного авторитету й престижу, спадковості роду.
* у наповненні свого життя сенсом, у синівській або дочірній любові, повазі, прагненням продовжити себе в дітях, у піклуванні та любові до дитини, бажання виховати в ній особистість, зміцнити шлюб.

З 1991р. по 2005р. в Україні населення зменшилось на
*Майже 5 млн.
3 млн.
Більше 8млн.
Майже 7 млн.

Наприкінці XIX ст. в Україні народжувалося ..., тому найпоширенішою була сім’я з ... народжених?
* 7-8, 3-4.
8-9, 4-5.
5-6, 2-3.
4-3, 4-3.

Що таке репродуктивна поведінка?
*Це система дій та відносин, які опосередковують народження або відмову від народження дитини у шлюбі або поза шлюбом.
Це психічний стан особистості, який спонукає її до досягнення особистих цілей економічного соціального характеру через народження певної кількості дітей
Це соціальні відмінності у дітності сімей залежно від їх соціального становища та матеріальних умов життя
Це процес дітонародження у сукупності людей, що складають генерацію, або у сукупності генерацій – населенні.

Які є основні типи репродуктивної поведінки?
Малодітна, генеративна, прокреативна
*Середньодітна, багатодітна, малодітна
Бажана кількість дітей, очікувана кількість дітей
Планова кількість дітей, очікувана кількість дітей

Якою може бути статева поведінка?
Добровільна, активна
*Пасивна, активна
Стримана, добровільна
Активна, платонічна

Який з факторів більше впливає на зниження народжуваності?
Природно-біологічний
* Велика частка людей похилого віку
Соціально-культурний
Психологічний

Які існують шлюби у деяких країнах Латинської Америки?
Кредитні
*Візитні
Юридичні
Правові

Яка країна мала унікальний демографічний досвід, регулюючи рівень народжуваності за допомогою „європейського” типу шлюбності впродовж більшого часу ніш решта європейських країн?
*Ірландія
Бразилія
Мексика
Аргентина

Які бувають сім’ї?
Повні
Неповні
Складні та прості
*Всі відповіді вірні

Простими нуклеарними вважають сім’ї ті:
*Які включають тільки шлюбну пору з дітьми, котрі не перебувають у шлюбі, або шлюбна пора, яка не має дітей.
Які складаються з однієї подружньої пори з дітьми або без них
Які включають до свого складу дві або й більше нуклеарні сім’ї
Всі відповіді вірні

Що таке полігінія?
Це коли чоловік одружений тільки на одній жінці, а відповідно жінка з одним чловіком
*Це коли чоловік перебуває водночас у кількох шлюбних союзах з різними жінками
Це коли жінка перебуває водночас у кількох шлюбних союзах з різними чоловіками
Це коли один з членів подружжя може мати кількох шлюбних партнерів

Що таке поліандрія?
*Це архаїчна форма групового шлюбу, за якої жінка може перебувати у кількох шлюбних союзах з різними чоловіками
Це одне з історичних форм шлюбу, коли чоловік перебуває у кількох шлюбних союзах з різними жінками
Це коли чоловік одружений тільки на одній жінці, а відповідно жінка з одним чловіком
Всі відповіді не вірні

Протягом 1970-1989 рр. в Україні частка неповних сімей:
*збільшилась у місті, а в сільській місцевості зменшилась.
збільшилась у місті та в сільській місцевості.
збільшилась у сільській місцевості, а в місті зменшилась.
зменшилась у місті та в сільській місцевості.

Що таке шлюбність?
Це офіційне затвердження стосунків двох людей на папері, які хочуть створити сім’ю
*Це процесс утворення шлюбних пар у населені, який включає в себе укладань як перших, так і повторних шлюбів
Це процес утворення шлюбних пор, які свідомо до цього йдуть і прагнуть зміцнити свою сім’ю
Відповіді всі вірні

Які градації включає шлюбний стан?
Тих, хто ніколи не перебував у шлюбі та тих хто перебуває у шлюбі
Овдовілих та розлучених
Розлучених та тих хто перебуває у шлюбі
*Всі відповіді вірні

В яких роках виникло в Україні порушення шлюбної кон’юктури?
50-60-ті роки
40-50-ті роки
*60-70-ті роки
70-80-ті роки

Сукупність можливих для конкретного індивіда шлюбних партнерів це:
шлюбний вибір.
* шлюбне коло
шлюбний ринок.
шлюбне бюро.

Згідно з законодавством України про шлюб та сім’ю, шлюбний вік становить:
*Жінок 17р., чоловіків 18р.
Жінок 16р., чоловіків 16р.
Жінок 16р., чоловіків 18р.
Жінок 18р., чоловіків 16р.

Які зміни відбулися у шлюбній поведінці в процесі переходу до сучасного типу відтворення населення та у який час з’явилася ця тенденція:
*зниження віку укладання першого шлюбу, збільшення тривалості часу, прожитою в шлюбі жінкою репродуктивного віку, й досягнення у такий спосіб вищого рівня народжуваності, та скорочення безшлюбності. (у другій пол. XX ст. )
підвищення віку укладання першого шлюбу, зменшення тривалості часу, прожитою в шлюбі жінкою репродуктивного віку, й досягнення у такий спосіб нижчого рівня народжуваностіта збільшення безшлюбності. (у кінці XX ст.)
підвищення віку укладання першого шлюбу, збільшення тривалості часу, прожитою в шлюбі жінкою репродуктивного віку, й досягнення у такий спосіб нижчого рівня народжуваності, та скорочення безшлюбності. (у першій пол. XX ст.)
зниження віку укладання першого шлюбу, зменшення тривалості часу, прожитою в шлюбі жінкою репродуктивного віку, й досягнення у такий спосіб вищого рівня народжуваності, та збільшення безшлюбності. (у середині XX ст.)

Сім’я – це група людей, пов’язаних між собою:
спільним проживанням, спільним ліжком та інтересами.
спільним проживанням, але не обов’язково кровною спорідненістю та свояцтвом, спільним вільним часом і транспортом.
спільним проживанням, кровною спорідненістю та свояцтвом, спільним дітьми та нерухомістю.
* спільним проживанням, кровною спорідненістю та свояцтвом, спільним бюджетом.

Основні функції сім’ї в суспільстві такі:
*взаємне піклування членів сім’ї один про одного, народження і виховання дітей, організація побуту, в тому числі споживання матеріальних і духовних благ.
взаємне піклування членів сім’ї про дітей, народження дітей, організація побуту, в тому числі споживання їжі та одягу.
піклування членів сім’ї за самого себе, виховання дітей, організація вільного часу, в тому числі споживання один одного і транспортних засобів.
взаємне піклування членів сім’ї один про одного, народження і виховання дітей, організація роботи і відпочинку, в тому числі споживання тільки матеріальних благ.

Сім’ю складену з однієї подружньої пари з дітьми або без них вважають:
складною.
неповною.
простою.
* повною.

В Україні кількість шлюбів зменшилась чи збільшилась:
*зменшилась
залишилась незмінною
збільшилась
стабілізувалась

Динаміка загальних коефіцієнтів кількості шлюбності з розрахунку на 1000 чоловік населення в Україні за 1901-1905 рр., 1951-1955 рр, 1971-1975 рр., 1986 р., 1991 р., 1994 р.:
10,0; 9,5; 10,2; 11,7; 7,9; 9,0.
10,1; 9,5; 9,0; 8,7; 8,1; 10,0.
*8,1; 10,4; 10,2; 9,5; 9,5; 7,7.
7,7; 9,3; 9,5; 9,9; 10,1; 11,2.

На початку XX ст. Україна за рівнем шлюбності в Європі, яке посідала місце:
8.
*5.
10.
3.

До ранніх зараховують шлюби, укладені:
жінками до 21 рок., чоловіками до 24 рок.
жінками до 16 рок., чоловіками до 18 рок.
жінками до 24 рок., чоловіками до 27 рок.
*жінками до 20 рок., чоловіками до 23 рок.


Тема 7: МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
За даними Енциклопедії Українознавства українська діаспора становить:
* 14,5 млн. чоловік
майже 8,5млн. чоловік
майже 20 млн. чоловік
майже 5 млн. чоловік

Яка проживає кількість українців у Російській Федерації:
майже 11млн. чоловік
11,5-13 млн. чоловік
* від 4,4-8 млн. чоловік
майже 4 млн. чоловік

Масова еміграція українців у західні країни розпочалася у який період:
XXст.
*наприкінці XIX
Кінці XV
XIV

В якій країні найчисельніша українська діаспора?
*Канада
Аргентина
США
Бразилія

В яких роках Україна прийняла найбільше іммігрантів:
1917-1930рр.
*1991-1996рр.
1964-1972рр.
2000-2004 рр.

Скільки українців проживає за межами України за даними В. Наулка?
*8,6 млн.
більше 10 млн.
7,5млн.
понад 20 млн.

Люди, які одночасно є учасниками зовнішніх, трудових і маятникових міграцій, називаються:
* Репатріантами
Флондильєрами
Біженцями
Депортантами

Яку територію називають Сірим Клином?
Територію Середньої Азії, де проживають українці
Територію південної частини Сибіру, де проживають українці
* Територію Казахстану, де проживають українці
Територію Далекого Сходу, де проживають українці

Маятникові міграції найбільш характерні для:
Сільських поселень
Півдня України
*Міських агломерацій
Західної України

Мешканець України переїжав на ПМЖ Франції, то такий рух міграції називається:
Зовнішня міжконтинентальна
Маятника міграція
Внутрішня міграція
*Зовнішня внутрішньоконтинентальна міграція

Механічний приріст населення у країні буде додатнім, якщо:
Емігрантів буде більше ніж іммігрантів
Емігрантів буде більше ніж реемігрантів
*Іммігрантів більше ніж емігрантів
Міграція не відбувається

Інтелектуальна міграція має напрямок:
Японія – Китай
*Країни Європи – США
Данія – Італія
Єгипет – Україна

Країною імміграції є:
Греція
*Франція
Албанія
Болгарія

Переміщення працездатного населення на певний термін до міст тимчасової праці
Епізодична
*Сезонна
Маятникова
Правильної відповіді немає

Поїздки необов’язкові, нерегулярні (ділові, культурно-побутові):
Сезонні
*Епізодичні
Маятникові
Всі відповіді вірні

Масові щоденні, щотижневі переміщення від місць помешкання до місць праці та у зворотній бік:
Сезонна
Епізодична
*Маятникова
Всі відповіді вірні

Переміщення в межах країни:
Зовнішня міграція
*Внутрішня
Сезонна
Епізодична

Переміщення в межах району:
Міграція міжрайонна
*Внутрішньо-районна
Внутрішньо-обласна
Міжобласна

В’їзд іноземців на тривале чи постійне місце проживання країни називається:
Еміграція
Маятникова міграція
* Імміграція
Сальдо міграції

Міграцією називають:
В’їзд людей до країни на ПМЖ
Виїзд людей із своєї країни на ПМЖ
Пересування у середині своєї країни
*Всі відповіді вірні

Виїзд громадян України на постійне місце проживання до іншої країни називається:
Імміграцією
Маятниковою міграцією
* Еміграцією
Сальдо міграції

Мешканець України переїхав на ПМЖ Франції, то такий рух міграції називають:
Зовнішня міжконтинентальна міграція
Маятникова міграція
Внутрішня міграція
*Зовнішня внутрішньоконтинентальна міграція

Механічний приріст населення у країні буде додатнім, якщо:
Емігрантів буде більше ніж іммігрантів
Емігрантів буде більше ніж реемігрантів
*Іммігрантів більше ніж емігрантів
Міграція не відбувається

Міграція інтелектуальна має напрямок:
Японія – Китай
*Країни Європи – США
Данія – Італія
Єгипет – Україна

Оберіть країну найбільшої імміграції:
Греція
*Франція
Албанія
Болгарія

Переміщення працездатного населення на певний термін до міст тимчасової праці:
Епізодична
*Сезонна
Маятникова
Вірної відповіді немає

Поїздки необов’язкові, нерегулярні (ділові, культурно-побутові):
Сезонні
*Епізодичні
Маятникові
Всі відповіді вірні

Процес міграції включає які стадії:
Потенційна
Власне
Адаптація
*Всі відповіді вірні

Психічний регулятор поведінки, який визначає узгодженість дій до зміни місця і умов життя
Міграційна поведінка
Міграційна мотивація
*Міграційна установка
Правильної відповіді немає

Психічний стан особистості, який спонукає її до досягнення особистих цілей через зміну місця помешкання це:
Міграційна кагорта
Міграційна поведінка
Міграційна установка
*Міграційна мотивація

На формування міграційних мотивів впливають:
Особливості особистості
Їхні інтереси
Потреби
*Всі відповіді вірні

Чистим потоком міграції називають:
Більшу за розмірами, спрямовану назустріч
Меншу за розмірами і спрямовану у протилежні сторони
*Різницю між ними
Відфільтровану етнічно і спрямовану у певний регіон

Міграцією називають:
В’їзд людей до країни на ПМЖ
Виїзд людей із своєї країни на ПМЖ
Пересування усередині своєї країни
*Всі відповіді вірні

Імміграцією називають:
Примусове виселення громадян з однієї країни в іншу
*В’їзд людей до країни на ПМЖ
Пересування усередині своєї країни
Виїзд людей з своєї країни на постійне місце проживання

Для якої країни характерні міграції пов’язані з освоєнням нових територій:
США
Італії
*Канади
України

Мешканець Єгипту переїхав на ПМЖ до Франції, то такий міграційний рух називають:
Внутрішня міграція
*Зовнішня міжконтинен-тальна
Маятникова міграція
Внутрішня

Міграція між областями країни:
Внутрішньо-обласна
*Міжобласна
Внутрішньо-республіканська
Міжрайонна

За способом реалізації міграції бувають:
Організовані
Неорганізовані
Індивідуальні
*Всі відповіді вірні

Сукупність одиничних міграційних переміщень об’єднаних спільністю напрямку впродовж певного часу називають:
Міграційна когорта
*Міграційний поток
Міграційна мотивація
Всі відповіді вірні

Сукупність мігрантів, об’єднаних спільним періодом міграції у певний район називають:
*Міграційна кагорта
Міграційний поток
Міграційна установка
Міграційна мотивація

Історико-географічно українську діаспору ділять:
на дві групи – південну і північну
* на дві групи – західну і східну
на три групи – західну, східну і північну
на дві групи – західну і південну

В останні 5-7 років спостерігається сезонна міграція переважно у:
Польщу, Словаччину, Чехію та Німеччину
Канаду, США, Туреччину та Швецію
Австрію, Бразилію, Росію, Францію
* Італію, Іспанію, Португалію, та Грецію

Який % відсоток у 1930 р. становили українці та представники інших націй в Україні:
українці – 90,0 %, росіяни – 9 %, серби та молдавани – 1 %
українці – 60,0 %, росіяни – 20 %, цигани – 8 %, євреї – 7 %, поляки 5 %.
* українці – 75,0 %, росіяни – 8 %, євреї – 6,5%, поляки – 5,5 %.
українці – 70,0 %, росіяни – 10 %, євреї – 9 %; кримські татари 4 %; угорці та словаки – 7 %

Прогноз міждержавного міграційного обміну розроблений українськими демографами за середнім варіантом протягом 1996-2025рр., виходить з того:
що від’ємне сальдо міграції збережеться до 2016 р. За рахунок міграції чисельність населення зменшиться на 20 млн. чол. Для 2016-2020 рр. передбачається нульове сальдо міграції, та збереження від’ємного сальдо і в 2025 рр. (20 тис. чол. щорічно).
*що від’ємне сальдо міграції збережеться до 2016 р. За рахунок міграції чисельність населення зменшиться на 13 млн. чол. Для 2016-2020 рр. передбачається нульове сальдо міграції, для 2021-2025 рр. – позитивне (10 тис. чол. щорічно).
що позитивне сальдо міграції розпочнеться починаючи з 2016 р. За рахунок міграції чисельність населення збільшиться на 7 млн. чол. (20 тис. чол. щорічно для періоду 2016-2020 рр. і 40 тис. чол.. щорічно в 2021-2025 рр.).
що позитивне сальдо міграції розпочнеться починаючи з 2016 р. За рахунок міграції чисельність населення збільшиться на 14 млн. чол. (40 тис. чол. щорічно для періоду 2016-2020 рр. і 800 тис. чол.. щорічно в 2021-2025 рр.).

У міграційному обміні із світом Україна має в цілому від’ємне міграційне сальдо, тобто переважання виїзду над в’їздом чи навпаки плюсове переважання в’їзду над виїздом протягом 1992-1999 рр.:
загальна чисельність осіб, які прибували в Україну зменшилась у 4 рази – з 264,1 тис. до 32,4 тис. осіб.
загальна чисельність осіб, які прибували в Україну збільшилась у 4 рази – з 32,4 тис. до 264,1 тис. осіб.
загальна чисельність осіб, які прибували в Україну зменшилась у 12 разів – з 847,5 тис. до 42,3 тис. осіб.
*загальна чисельність осіб, які прибували в Україну зменшилась у 8 разів – з 538,2 тис. до 65,8 тис. осіб.

В обміні з якими колишніми республіками СРСР, Україна в цілому мала від’ємне сальдо міграції протягом 1992-1999 рр.?
Узбекистаном, Казахстаном, Грузією.
Молдовою, Азербайджаном, Вірменією.
*Росією, Білорусією, Литвою.
Таджикистаном, Латвією, Естонією.

Біженці, особи без громадянства, нелегальні і транзитні мігранти яких країн становлять в Україні специфічну категорію мігрантів, що переважно розглядає Україну як територію тимчасового перебування на шляху до розвинених західноєвропейських країн та погіршують криміногенну ситуацію в країні :
з Балтії, Прибалтики, з Естонії, Литви, Латвії.
з Закавказзя, Придністров’я, з Молдови, Грузії (Абхазії), Чечні, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану.
*з Південно-Східної Азії, Китаю, Середнього і Ближнього Сходу, Африки, з Афганістану, В’єтнаму, Анголи, Нігерії, Пакистану, Іраку, Ірану, Йємену.
з Закавказзя, Придністров’я, з Молдови, Грузії (Абхазії), Чечні, Вірменії, Азербайджану, Таджикистану, з Південно-Східної Азії, Китаю, Середнього і Ближнього Сходу, Африки, з Афганістану, В’єтнаму, Анголи, Нігерії, Пакистану, Іраку, Ірану, Йємену.

Найбільше емігрантів прийняли в Україні протягом 1991-1996 рр. такі області:
в Криму (10,3 тис.), Донецькій (9,1 тис.), Луганській (4,5 тис.) та Одеській (3,7 тис.).
*Донецька (230,1 тис.), Дніпропетровська (152,3 тис), Луганська (122,7 тис) та Одеська (115, 6 тис.).
Автономна Республіка Крим (15,1 тис.), Донецька(14,0 тис.), Дніпропетровська (8,1 тис), Запорізька (6,3 тис.), Харківська (6,0 тис.), Одеська (5,4 тис.) та Київ (7,9 тис.).
Тернопільська (178,5 тис.), Івано-Франківська (150,3 тис.), Львівська (99,4 тис.), Харківська (66,1 тис.).

За даними загальносоюзного перепису 1989 р. найбільше зосередження української діаспори у світі було в :
Росії – 3,4 млн., Узбекистані – 765 тис., США – 839 тис., Прибалтиці – 700 тис., Канаді – 633 тис., Чехії – 220-150 тис., Фінляндії – 150-100 тис.
Росії – 5,5 млн., Таджикистані – 969 тис., Канаді – 860 тис., Швеції – 777 тис., Італії – 603 тис., Іспанії – 300-250 тис., Ізраїлі – 200-150 тис.
*Росії – 4,4 млн., Казахстані – 869 тис., США – 730 тис., Молдові – 600 тис., Канаді – 530 тис., Аргентині – 150-220 тис., Бразилії – 100-150 тис.
Росії – 5,0 млн., Туркменістані – 800 тис., США – 700 тис., Канаді – 600 тис., ОАЕ – 300 тис., Франції – 220-250 тис., Польщі – 150-180 тис.

Головні напрямки першої хвилі української еміграції, так звана “трудова еміграція” кінця XIX – початку XX ст.:
Філадельфія, Онтаріо, Британську Колумбію, Квебек, Торонто, Едмонтон.
Придністров’я, Далекий Схід, Хельсінкі, Пенсільванію, Нью-Джерсі, Іллінойс.
Альберта, Саскачеван, Нью-Йорк, Стокгольм, Токіо, Москва, Париж.
*Манітоба, Альберта, Саскачеван, Нью-Йорк, Пенсільванію, Нью-Джерсі, Іллінойс.

Вікову міграцій у 25-40 років за причиною переважно розрізняють як :
міграція несімейних і тих, хто шукає роботу або житло
пошуки сприятливіших для здоров’я умов
зміна місця проживання
*міграція сімейних і тих, хто шукає роботу або житло

Маятникова міграція це:
переміщення переважно працездатного населення до міст тимчасової праці й замешкання на певний термін зі збереженням можливості повернення в місця постійного замешкання.
ділові, культурно-побутові, туристичні та інш. поїздки здійснювані не тільки нерегулярні у часі, але й необов’язково у тих самих напрямках
міжпоселенські переміщення населення всередині країни.
* масові міжпоселенські щоденні або щотижневі переміщення населення від місць помешкання до місць докладання праці та у зворотній бік.

Назвіть центр української міграції у Канаді
* Монреаль
Торонто
Ванкувер
Оттава

Головні напрямки першої хвилі української еміграції, так звана “трудова еміграція” кінця XIX – початку XX ст.:
Філадельфія, Онтаріо, Британську Колумбію, Квебек, Торонто, Едмонтон
Придністров’я, Далекий Схід, Хельсінкі, Пенсільванію, Нью-Джерсі, Іллінойс
Альберта, Саскачеван, Нью-Йорк, Стокгольм, Токіо, Москва, Париж
* Манітоба, Альберта, Саскачеван, Нью-Йорк, Пенсільванію, Нью-Джерсі, Іллінойс

Найбільші міграції українців в роки радянської влади :
Освоєння цілинних земель
Чорнобильська трагедія
* Розпад СРСР
Роки Другої світової війни

Розрізняють міграцію:
зовнішню
внутрішню
*всі відповіді вірні
міжконтинентальну

Причини міграцій:
Сімейні обставини
Зміна місця роботи
Загострення міжнародних відносин
*всі відповіді вірні

Ділові,культурні, туристичні та інші поїздки не регульовані в часі це:
Маятникова міграція
*Епізодична міграція
Сезонна міграція
Постійна міграція

Процес міграції населення включає таку кількість стадій
2
5
4
*3


Тема 8: СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ГЕОГРАФІЧНІ ФОРМИ
Яку кількість населення відносять до групи середніх міст України:
100-500 тис. чол.
до 50 тис.
500-100 тис. чол.
* 50-100 тис. чол.

На території України ознаки світових міст притаманні :
Києву, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжю
Києву, Ужгороду, Харкову, Івано-Франківську.
* Києву, Харкову, Одесі, Львову
Києву, Львову, Миколаїву, Кривому Розі

Яка середня густота населення в Україні була у 2001 р.?
60 чол.
74 чол.
96 чол.
* 80 чол.

Метрополіс це:
* Міська агломерація, що складається з центрального і сукупності передмість
Внутрішній потік переселень
Розселення народу поза межами держави
Повністю забудований не сільський ареал (район)

Процес підвищення ролі міст, зростання його населення тощо., - це :
мегаполіс
*урбанізація
субурбанізація
контрурбанізація

Територіальне утворення, що виникає на базі великого міста або зосередження міського поселення навколо його і поглинання, що створює значну зону урбанізації це:
* Агломерація
Конурбанізація
Мегаполіс
Рурбанізація

До категорії міст в Україні відносять поселення з людністю понад:
25 тис.
30 тис.
20 тис.
* 10 тис.

За класифікацією і походженням Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Черкаси, Одеса, Луцьк, Миколаїв, Чернівці та ін. відносяться до міст:
* які виникли на транспортних і торгових шляхах
центрів видобувної промисловості
Курортів, туризму і політики
культурно-освітніх, промислових, організаційно-господарських

Процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість це:
Урбанізація
* Рурбанізація
Конурбанізація
Контрурбанізація

Процес масового скупчення людей це:
Міграція
* Агломерація
Метраполіс
Діаспора

Місто-мільйонер, населення якого з перепису 2001 року скоротилось на 140 тис. осіб у порівнянні з 1989 роком:
Київ
Харків
Одеса
* Донецьк

Великі міста – це де кількість жителів становить:
До 50 тис.
* 250-500 тис.
Більше 500 тис.
Від 100 до 250 тис.

Значні міста це де кількість жителів становить:
До 50 тис.
250-500 тис.
Більше 500 тис.
* Від 100 до 250 тис.

Субурбанізація це:
Злиття багатьох міст і населених пунктів у єдине міське населення
Процес зростання міст
* Процес приєднання прилеглої до великих міст сільської місцевості
Процес укрупнення міст

В Україні скільки міст:
390
* 456
500
Більше 500

Найбільш урбанізована область країни:
Київська
Харківська
Одеська
* Донецька

Вкажіть сучасну чисельність населення у Київській області з Києвом, млн. чол.:
Понад 6
4-5
2,0-3,0
* 3,0-4,0

Найбільша за площею держава Північної Америки:
* Канада
США
Мексика
Панама

Найбільша за площею держава Євразії та світу:
Китай
Індія
* Росія
Казахстан

Найкрупніша форма розселення, яка утворилася в результаті зростання великого числа сусідніх міських агломерацій:
*мегаполіс
урбанізація
субурбанізація
контрурбанізація

Соціально-економічні процеси, протилежні урбанізації:
мегаурбанізація
урбанізація
субурбанізація
*контрурбанізація

Скільки існує форм розселення населення:
5
*6
10
11

В якому тисячолітті з’явились перші міста на планеті:
IV-I
IV-II
IV-V
*IV-III

В якому столітті на території України були засновані перші міста:
*VI
VII
V
IV

Скільки відсотків становить сільське населення в Україні?
19%
*32%
55%
68%

Який тип сільських поселень існує в Україні?
Долинно-яружний
Яружно-балковий
Гірсько-долинний
*всі відповіді вірні

Скільки в Україні налічується агломерацій?
25
50
*30
40

Скільки відсотків становить міське населення України?
32
*68
40
85

За кількістю виконуваних функцій міста України поділяються на:
Однофункціональні
багатофункціональні
*всі відповіді вірніТема 9: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СКЛАД СУСПІЛЬСТВА ТА ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ
Який вид безробіття виникає під впливом НТП та змін у структурі попиту:
циклічне
*структурне
фрикційне
наукове

Який вид безробіття спричинюється
спадом, дефіцитом сукупного попиту:
*циклічне
структурне
фрикційне
станове

Ступінь залучення людей до господарської діяльності і забезпечення робочими місцями з метою задоволення потреби в раці й одержання за неї винагороди:
*Зайнятість населення
Наймання населення
Пропозиція праці
Ринок праці

В країнах з високою тривалістю життя верхня межа працездатного віку становить:
50-55 років
60-65 років
85-90 років
* 67-70років

Де вища питома вага трудових ресурсів:
*Серед міського населення
Серед сільського населення
Однаково
В залежності від регіонів

До працездатного населення в Україні відносять чоловіків віком:
18-70років
15-60років
*16-60років
18-60років

Чи відносять до працездатного населення підлітків віком до 16 років та осіб пенсійного віку:
ні
так
*Так, якщо вони беруть участь у суспільному виробництві
Так, якщо вони беруть участь тільки у приватному виробництві

Оберіть 7 народів чисельністю понад 100 млн. осіб:
китайці – 1350 млн., індіанці – 210 млн., американці США – 208 млн., африканці – 220 млн., бразильці – 160 млн., росіяни – 150 млн., в’єтнамці – 130 млн., що становить 45,6 % населення планети
* китайці – 1120 млн., хіндустанці – 240 млн., американці США – 205 млн., бенгальці – 200 млн., бразильці – 160 млн., росіяни – 150 млн., японці– 123 млн., що становить 41,3 % населення планети
китайці – 1780 млн., американці США – 220 млн., корейці – 170 млн., аргентинці – 140 млн., росіяни – 130 млн., японці – 122 млн., араби – 110 млн., що становить 40 % населення планети
китайці – 1220 млн., американці США – 210 млн., росіяни – 180 млн., англійці – 140 млн., німці – 120 млн., японці – 110 млн., канадці – 100 млн., що становить 38,5 % населення планети.

Яка країна світу має найбільшу кількість населення?
Росія
Індія
Бразилія
* Китай

Яка країна ще не існувала у Європі у 1914 році як самостійна держава?
* Сербія
Ірландія
Монголія
Фінляндія

У якій країні найменша частка населення проживає у містах?
Ісландія
* Бангладеш
Китай
Венесуела

Яка приблизно частка всього населення світу проживає у Китаї?
5 %
10 %
* 20 %
35 %

У якій з названих країн Центральної Америки найбільша кількість населення?
Сальвадор
Гватемала
* Гондурас
Нікарагуа

Як називається безробіття, що спричинене постійним рухом населення: з одного регіону в інший; від професії до професії; з одного стану життя – в інший (наприклад, навчання – робота - пенсія):
Структурне
Циклічне
*Фрикційне
Іноземне

Яка модель ринку притримується принципів повної зайнятості завдяки активній політиці держави та фірм у вирішенні даної проблеми. Основні кошти вкладаються не в допомогу за безробіттям, а в перепідготовку працівників, підвищення їхньої кваліфікації тощо.:
Модель США
Японська модель
Модель гнучкого ринку праці
* Шведська модель

Чим зумовлена велика різниця (20 років) верхньої межі працездатного віку у різних країнах:
Різною середньою тривалістю життя
Економічним розвитком
Демографічною політикою
*Всі відповіді вірні

Модель ринку праці, в якій система трудових відносин базується на довічному найманні:
Модель США
Шведська модель
*Японська модель
Адміністративно-командна

Частина населення країни, яка має необхідні фізичні і духовні здібності та знання для роботи в народному господарстві:
Задіяне населення
*Трудові ресурси
Активне населення
Працююче населення

Працездатне населення це:
Фактичний запас найманої праці, в тому числі офіційно зареєстровані як безробітні
Трудящі, які одержали роботу за найманням
Частина населення, готова працювати на умовах постійної зайнятості через наймання
* Всі, хто за віком і станом здоров’я здатні працювати на підприємствах і установах

Кількість економічно активного населення в Україні зменшується через:
Перерозподіл між галузями економіки
* Зростання частки пенсіонерів
Поширення маятникових міграцій
Зменшення кількості населення

Найбільша кількість населення зайнята в Україні:
Галузі науки
Промисловості
* Сфері обслуговування
Сільського господарства

Середній відсоток міського населення України:
* 67 %
60 %
55 %
65 %

У якому регіоні України чисельність сільського населення більша за міське?
* Заході
Сході, Півдні
Півночі
В усіх регіонах переважає міське

Скільки людей проживає на Землі?
Понад 5 млрд.
* Понад 6,5 млрд.
Понад 7 млрд.
Понад 6 млрд.

Модель ринку праці,що характеризується укладанням колективних договорів:
*Модель США
Шведська модель
Японська модель
Адміністративно-командна

Визначте правильну густоту населення світу:
у Північній та Південній Америці в Європі близько 105 осіб на 1 км2, в Азії – 25, в Європі – 20, в Австралії та Океанії – 9. Середня густота населення в світі біля 45 осіб на 1 км2.
* в Європі близько 100 осіб на 1 км2, в Азії – 15, у Північній та Південній Америці – 21, в Австралії та Океанії – 3. Середня густота населення в світі біля 40 осіб на 1 км2.
в Азії в близько 120 осіб на 1 км2, в Європі – 40, у Північній та Південній Америці – 30, в Австралії та Океанії – 10. Середня густота населення в світі біля 55 осіб на 1 км2.
в Австралії та Океанії близько 90 осіб на 1 км2, в Азії – 50, у Північній та Південній Америці – 40, в Європі – 20. Середня густота населення в світі біля 60 осіб на 1 км2.

До країн з найвищою густотою населення у Європі належать:
Швеція (331 особа на 1 км2), Англія (310).
* Франція (320 особа на 1 км2), Україна (290)
Нідерланди (342 особи на 1 км2), Бельгія (322)
Швейцарія (350 особа на 1 км2), Німеччина (250)

Скільки держав нараховується у світі?
* 200
180
240
150

Яка середня густота населення в Україні?
80 чол.
84 чол.
96 чол.
* 77 чол.

За кількістю жителів Україна перевершує:
Францію
* Польщу
Німеччину
Італію

Найбільша кількість населення у якій обл. України?
* Донецькій
Київській (з Києвом)
Харківській
Дніпропетровській

Кількість жителів планети, які постійно недоїдають уже перевищила:
2 млрд. осіб
3 млрд. осіб
0,5 млрд. осіб
* 1 млрд. осіб

На Землі проживає скільки народів:
1 тис. різних народів
1,2 тис. народів
* 2 тис. народів
2,5 тис. народів

Де найменша густота населення в Україні:
Закарпатській, Рівненській
* Сумській, Чернігівській
Луганській, Житомирській
Кримській, Херсонській

У Донецькій області яка густота населення, чол. на 1 км2:
84
* 90
82
80

У Закарпатській області скільки % міського населення?
50 %
45 %
40 %
* 37 %

Скільки у Києві проживає млн. осіб?
3
2,8
* 2,6
3,2

Найбільш густонаселеним материком є:
Австралія
* Євразія
Африка
Північна Америка

Найменш заселеним є материк:
Євразія
Африка
* Австралія
Північна Америка

Кількість населення Африки складає:
3,66 млрд.. чол..
* 796, 2 млн.
482,7 млн.
345,6 млн.

У якій з названих країн найвища густота населення:
Єгипет
Австралія
* Японія
Канада

Найбільша за площею країна Південної Америки:
* Бразилія
Аргентина
Чилі
Колумбія

В якій області найнижча густота населення:
Одеській
*Чернігівській
Сумській
Рівненській

Які області мають найвищі показники густоти сільського населення (50-70 осіб/км2):
південні
*західні та подільські
східні
Немає вірної відповіді

Скільки відсотків становить сільське населення в Україні:
19%
*32%
55%
68%

В якій країні досягнуто повної зайнятості:
США
Японія
*Швеція
КанадаЗаголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 303853
    Размер файла: 614 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий