План роботи каб. 2015-16 н.р.ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДНЗ «СХТЦ ПТО»
____________Г. В. Мірошниченко
Зав. кабінетом № 21:Сухонос Т. М.


Загальна науково-методична проблема навчального закладу:

Удосконалення навчально-виховного та виробничого процесів у контексті компетентнісної освіти


Індивідуальна методична тема:
Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання для формування математичної компетентностіОстання атестація-березень 2014 року

Курси підвищення кваліфікації-28.01-07.03.2013 р., свідоцтво серія НВВ №020028 від 07.03.2013 р., видане Сумським ОІППО

№ з/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальний за виконання
Відмітка про виконання

1. Організаційна робота, господарча робота

1.1
Обрати раду кабінету, розподілити обов’язки між членами ради.
До 05.09.2015
Сухонос Т. М.


1.2
Систематично проводити засідання ради кабінету.
1 раз на місяць
Сухонос Т. М.


1.3
Організувати чергування у кабінеті.
До 05.09.2015
Сухонос Т. М.


1.4
Силами закріпленої групи
№ 21 проводити генеральне прибирання кабінету.
Щочетверга
Сухонос Т. М.


1.5
Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.
До 10.11.15
Сухонос Т. М.,


1.6
Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:
правила роботи в кабінеті;
правила пожежної безпеки;
права й обов’язки учнів;
єдині вимоги до учнів.
Регулярно
протягом року
Сухонос Т. М.


1.7
Скласти розклад роботи кабінету.
До 15.09.15
Сухонос Т. М.


1.8
Здійснити косметичний ремонт кабінету.
Червень 2016
Сухонос Т.М., зав. господарством


2. Навчально-методична робота

2.1
Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу із таких тем:

Сухонос Т. М.«Дійсні числа, числові функції».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.«Степенева функція».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».
Січень 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».
Березень 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні рівняння та нерівності».
Квітень 2016
Сухонос Т. М.«Вимірювання відстаней і кутів у просторі».
Травень 2016
Сухонос Т. М.


2.2
Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт із таких тем:

«Дійсні числа, числові функції».
Вересень 2015
Сухонос Т. М.«Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Степенева функція».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.«Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».
Грудень 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».
Січень 2016
Сухонос Т. М.«Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні, рівняння та нерівності».
Березень 2016
Сухонос Т. М.«Вимірювання відстаней і кутів у просторі».
Квітень 2016
Сухонос Т. М.


2.3
Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт із таких тем:

«Степінь з довільним показником. Показникова функція».
Вересень 2015
Сухонос Т. М.«Прямокутна система координат у просторі».
Вересень 2015
Сухонос Т. М.Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Вектори у просторі».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Похідна функції та її застосування».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.«Многогранники та тіла обертання».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.«Площі поверхонь геометричних тіл».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Інтеграл та його застосування».
Січень 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні рівняння та нерівності».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Об’єми геометричних тіл».
Березень 2016
Сухонос Т. М.


2.4
Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт із таких тем:

«Дійсні числа, числові функції».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Степенева функція».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.«Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».
Березень 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні рівняння та нерівності».
Квітень 2016
Сухонос Т. М.«Вимірювання відстаней і кутів у просторі».
Травень 2016
Сухонос Т. М.


2.5
Поновити різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з тем:

«Показникова та логарифмічна функції».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Координати і вектори у просторі».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Похідна та її застосування».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники та тіла обертання».
Січень 2016
Сухонос Т. М.«Інтеграл та його застосування».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: площі поверхонь».
Квітень 2016
Сухонос Т. М.


2.6
Розробити домашні контрольні роботи з тем:

«Дійсні числа. Числові функції».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Координати і вектори у просторі».
Листопад 2015
«Степенева функція».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Тригонометричні функції; тригонометричні вирази».
Січень 2016
Сухонос Т. М.«Показникова та логарифмічна функції».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Тригонометричні, рівняння та нерівності».
Березень 2016
Сухонос Т. М.«Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники».
Квітень 2016
Сухонос Т. М.«Інтеграл та його застосування»
Травень 2016
Сухонос Т. М.


2.7
Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.
Постійно
Сухонос Т. М.


2.8
Поновити постійно
діючі стенди:

«Сьогодні на уроці».
Жовтень
Сухонос Т. М.«Інформаційний куточок».
Листопад
Сухонос Т. М.«Готуємось до ДПА та ЗНО».
Січень
Сухонос Т. М.


2.9
Розробити план самоосвіти у контексті роботи над темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання для формування математичної компетентності».
Жовтень 20152.10.
1 етап роботи над методичною темою: Підібрати збірку методичних статей із методики викладання з такою тематикою:

«Компетентісний підхід при вивченні математики».
Грудень-січень 2015-16
Сухонос Т. М.«Формування творчої особистості у контексті компетентісної освіти».
Протягом навчального року
Сухонос Т. М.«Методи навчання математики, що формують набуття математичних компетентностей».
І семестр
Сухонос Т. М.
«ІКТ на уроках математики».
IІ семестр
Сухонос Т. М.Підготувати презентацію «ІКТ на уроках математики»
Травень
Сухонос Т. М.


2.11
1 етап роботи над методичною темою: Підібрати розробки уроків з використанням ІКТ:
IІ семестр
Сухонос Т. М.


2.12
Розробити і розмножити опорні конспекти з тем:

«Рівняння сфери, прямої, площини».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Координати у просторі»
Грудень 2015
Сухонос Т. М.«Тригонометричні рівняння і нерівності»
Січень2.13
Спланувати і провести відкритий урок «Застосування показникової функції».
Грудень 2015
Сухонос Т. М.


2.14
Поновити, доповнити третім варіантом та розмножити завдання для перевірки знань учнів:

За 1 семестр.
Грудень 2015
Сухонос Т. М.За 2 семестр.
Квітень 2016
Сухонос Т. М.


2.15
Підготувати різнорівневі завдання, проаналізувати результати перевірочних контрольних робіт за курс базової середньої освіти.
Вересень 2015
Сухонос Т. М.


2.16
Проаналізувати зміст навчальних програм та внести відповідні зміни до робочої програми з математики, згідно затверджених робочих планів у новому навчальному році.
Вересень 20152.17
Опрацювати нормативні документи, методичні рекомендації щодо організації та планування у новому навчальному році.
До 04.09.20152.18
Опрацювати Типове Положення про атестацію педагогічних працівників
Жовтень 20152.19
Взяти участь у заходах центру:

Сухонос Т. М.- Дні методичної інформації;
1 раз на 2 місяці
- Педагогічні читання
Січень 2016
- Фестиваль методичних ідей;
Квітень 2016
- Психолого-педагогічний тренінг «Професійна компетентність. Уміння спілкуватися»
Травень 2016
- Презентації дослідження теорії індивідуальних методичних проблем
Травень 20162.20
Взяти участь у заходах, спланованих НМЦ ПТО в Сумській області на 2015– 2016 н.р.:

Сухонос Т. М.- Семінар-практикум для голів методичних комісій природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки «Система підвищення професійного рівня педагогічного працівника природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки»;
7 жовтня 2015
- Семінар-практикум для викладачів математики «Підсумки ІІІ етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення з предмета «Математика» у 2014-2015 навчальному році»;
27 жовтня 2015
- ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
За графіком2.21
З метою забезпечення виконання “Єдиних вимог до усного і писемного мовлення”
організувати виставку «Кращі робочі зошити учнів».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.


2.22
Участь у роботі методичної комісії. Методика проведення уроків математики з використанням електронних навчально-методичних комплектів
Березень 2016
Сухонос Т. М.


2.23
Поновити поурочно-тематичні папки з тем:

«Показникова та логарифмічна функції».
Вересень- жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Координати і вектори у просторі».
Листопад-грудень 2015
Сухонос Т. М.«Похідна та її застосування».
Січень-Лютий 2016
Сухонос Т. М.«Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл:многогранники».
Березень 2016
Сухонос Т. М.«Інтеграл та його застосування».
Травень 2016
Сухонос Т. М.


2.24
Підготувати комплекти завдань для проведення ДПА з математики для груп №31,38.
2 семестр
Сухонос Т. М.


2.25
Внести зміни у порт фоліо.
Червень 2016
Сухонос Т. М.


3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

3.1
Оформити заявку на придбання проектора та жалюзі для затемнення вікон.
І семестр
Сухонос Т. М.


3.2
Поповнити кабінет демонстраційними матеріалами (моделями) до тем:

«Тіла обертання:куля».
1 семестр
Сухонос Т. М.«Комбінації геометричних тіл».
2 семестр
Сухонос Т. М.


3.3
Поповнити бібліотечний фонд кабінету новою довідковою та дидактичною літературою.
Протягом року
Сухонос Т. М.


3.4
Оформити заявку на придбання збірника задач і контрольних робіт для 10-11 класів (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М.С. Якір)

Сухонос Т. М.-алгебра, 10 кл., 9 шт.;
-геометрія, 10 кл., 8 шт.;
-геометрія, 11 кл., 4 шт.
Жовтень 2015
Січень 2015
Березень 20153.5
Поповнити тематичні папки:

Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета.
Вересень 2015
Сухонос Т. М.Матеріали олімпіад.
Листопад 2015
Сухонос Т. М.Матеріали для позакласної роботи з предмета.
Грудень 2015
Сухонос Т. М.Профорієнтаційні матеріали.
Січень 2016
Сухонос Т. М.Матеріали позитивного педагогічного досвіду.
Протягом року
Сухонос Т. М.Методичні розробки викладача.
Травень 2016
Сухонос Т. М.


4. Позакласна робота з учнями

4.1
Робота з обдарованими учнями:

-Поновити базу даних обдарованих учнів з математики за результатами перевірочних контрольних робіт за шкільний курс та психолого-діагостичного дослідження;
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.-Провести діагностування з метою визначення рівня ерудиції та логічного мислення учнів за допомогою методик «оперативна пам’ять», «кількісні відношення»;
Листопад 2015
Сухонос Т. М.-Забезпечити участь учнів у позакласних заходах з математики, у роботі факультативу, у заняттях математичного гуртка;
Протягом року
Сухонос Т. М.-Створити умови для участі учнів у олімпіаді з математики, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;
Жовтень 2015,
березень 2016
Сухонос Т. М.-Створити умови для самостійної діяльності учнів шляхом використання опереджувальних завдань, підготовки презентацій та проектної діяльності;
Протягом року
Сухонос Т. М.-Залучати учнів до активної участі у підготовці і проведенні предметних тижнів, тематичних лінійок;
Протягом року
Сухонос Т. М.-Провести виставку навчальної та довідкової літератури для поглибленого вивчення математики;
Січень
2016
Сухонос Т. М.-Поновити портфоліо учнівських презентацій.
Червень 2016
Сухонос Т. М.


4.2
Організовувати роботу ініціативної групи учнів з метою оформлення і розмноження навчально-методичних матеріалів.
Протягом року
Сухонос Т. М.


4.3
Організувати і спланувати роботу факультативу «Раціональні функції».
До 01.10.15
Сухонос Т. М.


4.4
Організувати і спланувати роботу математичного гуртка «Інтеграл».
До 07.09.15
Сухонос Т. М.


4.5
Проводити факультативні заняття.
Щотижня
Сухонос Т. М.


4.6
Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».
Щомісяця, перший і останній вівторок
Сухонос Т. М.


4.7
Організувати і провести I етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики:
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.


4.8
Взяти участь у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
Грудень 2016
Сухонос Т. М.


4.9
З метою підготовки до олімпіади:

- розробити можливі зразки олімпіадних завдань;
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.- розробити зміст олімпіадних завдань;
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.- один раз на тиждень проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади.
1 семестр
Сухонос Т. М.


4.10
Розробити план проведення декади природничо-математичних дисциплін.
До 01.02.16
Сухонос Т. М.


4.11
Організувати і провести позакласний захід з математики «Ключі від форту Математика».
Лютий 2016
Сухонос Т. М.


4.12
Підготувати наукову конференцію «Що ми знаємо про математику?!»
Лютий 2016
Сухонос Т. М.


4.13
Взяти участь у засіданнях координаційного центру Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
Згідно графіка
Сухонос Т. М.


4.14
Організувати проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».
Березень 2016
Сухонос Т. М.


4.15
Поновити систематизацію творчих робіт учнів.
До 01.07.16
Сухонос Т. М.


4.16
Провести анкетування. Виявити учнів 1 курсу, які виявились недостатньо готовими до вивчення математики та організувати з ними додаткову роботу на індивідуальних консультаціях.
Вересень 2015.
Систематично протягом року
Сухонос Т. М.


4.17
Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботу
Систематично протягом року4.18
Підготувати звіт роботи з обдарованими учнями у 2014-15 н.р.
Травень 20165. Інформаційно-бібліографічна робота

5.1
Вивчити склад фонду бібліотеки навчального закладу із забезпечення підручниками.
Вересень 2015
Сухонос Т. М.


5.2
Організувати книжкову виставку:

«Чинні підручники, збірники завдань на 2015/2016 н. р.».
Жовтень 2015
Сухонос Т. М.«Незалежне оцінювання».
Листопад 2015
Сухонос Т. М.


5.3
Вилучити із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу .
Січень 2016
Сухонос Т. М.


5.4
Поновити картотеки:

- навчальної літератури;
Жовтень 2015
Сухонос Т. М- періодичних видань;
Грудень 2015
Сухонос Т. М- методичної літератури;
Квітень 2016
Сухонос Т. М-навчально-наочних посібників.
Травень 2016
Сухонос Т. М


6. Охорона праці

6.1
Поновити у кабінеті куточок з ТБ.
Вересень 2015
Сухонос Т. М


6.2
Провести з учнями інструктаж з техніки безпеки та правилами роботи в кабінеті математики.
Вересень 2015, січень 2016

Сухонос Т. М


6.3
Поповнити аптечку.
Жовтень 2015
Сухонос Т. М


6.4
Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.
Постійно
Сухонос Т. М


6.5
Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.
Постійно
Сухонос Т. М

Зав. кабінетом:_________________________Т.М. Сухонос
Вересень 2015 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Обрати раду кабінету, розподілити обов’язки між членами ради.Провести засідання ради кабінетуОрганізувати чергування у кабінеті.Силами закріпленої групи № 21 проводити щоденне та генеральне прибирання кабінету.Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.Провести роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.Скласти розклад роботи кабінету.Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Дійсні числа, числові функції».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Степінь з довільним показником. Показникова функція».Проводити апробацію електронних педагогічних засобів навчання «Геометрія 10-11 кл.».Підготувати різнорівневі завдання, проаналізувати результати перевірочних контрольних робіт за курс базової середньої освіти.Проаналізувати зміст навчальних програм та внести відповідні зміни до робочої програми з математики, згідно затверджених робочих планів у новому навчальному році.Опрацювати нормативні документи, методичні рекомендації щодо організації та планування у новому навчальному році.Поновити поурочно-тематичні папки з тем: «Показникова та логарифмічна функції».Поповнити бібліотечний фонд кабінету новою довідковою та дидактичною літературою.Поповнити тематичну папку «Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета».Організовувати роботу ініціативної групи учнів з метою оформлення і розмноження навчально-методичних матеріалів.Організувати і спланувати роботу факультативу «Раціональні функції».Організувати і спланувати роботу математичного гуртка «Інтеграл».Провести засідання математичного гуртка «Інтеграл».Провести анкетування. Виявити учнів 1 курсу, які виявились недостатньо готовими до вивчення математики та організувати з ними додаткову роботу на індивідуальних консультаціях.Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботу.Вивчити склад фонду бібліотеки навчального закладу із забезпечення підручниками.Поновити у кабінеті куточок з ТБ.Провести з учнями інструктаж з техніки безпеки та правилами роботи в кабінеті математики.Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Жовтень 2015 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми Дійсні числа, числові функції».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Дійсні числа, числові функції».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності», «Вектори у просторі».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Дійсні числа, числові функції».Поновити різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з тем: «Показникова та логарифмічна функції», «Координати і вектори у просторі».Розробити домашні контрольні роботи з теми «Дійсні числа. Числові функції».Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.Поновити постійно діючий стенд «Сьогодні на уроці».Розробити план самоосвіти у контексті роботи над темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання для формування математичної компетентності».Розробити і розмножити опорні конспекти з теми «Рівняння сфери, прямої, площини».Опрацювати Типове Положення про атестацію педагогічних працівниківВзяти участь у заходах НМЦ ПТО:
-Семінар-практикум для голів методичних комісій природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки «Система підвищення професійного рівня педагогічного працівника природничо-математичної та суспільно-гуманітарної підготовки»(7 жовтня);
-Семінар-практикум для викладачів математики «Підсумки ІІІ етапу обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення з предмета «Математика» у 2014-2015 навчальному році»(27 жовтня)Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Показникова та логарифмічна функції».Оформити заявку на придбання збірника задач і контрольних робіт для 10-11 класів (автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М.С. Якір): алгебра, 10 кл., 9 шт..Робота з обдарованими учнями: поновити базу даних обдарованих учнів з математики за результатами перевірочних контрольних робіт за шкільний курс та психолого-діагостичного дослідження.Організувати і спланувати роботу факультативу «Раціональні функції».Організувати і спланувати роботу математичного гуртка «Інтеграл».Проводити факультативні заняття.Проводити засідання ма
·‰°тематичного гуртка «Інтеграл».Організувати і провести I етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.З метою підготовки до олімпіади:
- розробити можливі зразки олімпіадних завдань;
- розробити зміст олімпіадних завдань.Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботу.Організувати книжкову виставку: «Чинні підручники, збірники завдань на 2015/2016 н. р.».Поновити картотеку навчальної літературиПоновити у кабінеті куточок з ТБ.Поповнити аптечку.

Зав. кабінетом:_________________________Т.М. Сухонос

Листопад 2015 року


№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Систематично проводити засідання ради кабінету.Силами закріпленої групи
№ 21 проводити генеральне прибирання кабінету.Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплекту з теми «Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Степенева функція».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Похідна функції та її застосування».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Степенева функція».Розробити домашні контрольні роботи з теми «Координати і вектори у просторі».Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.Поновити постійно діючі стенди: «Інформаційний куточок».Підібрати розробки уроків з використанням ІКТ:Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Координати і вектори у просторі».Поповнити кабінет демонстраційними матеріалами (моделями) до тем: «Тіла обертання:куля».Поповнити тематичні папки: «Робота з обдарованими учнями: матеріали олімпіад».Проводити факультативні заняття.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботу на консультаціях.Організувати книжкову виставку: «Незалежне оцінювання».Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.

Зав. кабінетом:_________________________Т.М. Сухонос

Звіт роботи кабінету математики
за I семестр 2015-2016 н.р.

№ з/п
Зміст заходів


Згідно планування проведено 11 факультативних занять, 10 консультацій.


Проведено систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції».
«Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі».
«Степенева функція».


Розроблено зміст III варіанту для проведення самостійних робіт із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції».
«Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі».
«Степенева функція».
«Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».


Поновлено дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт із таких тем:
«Степінь з довільним показником. Показникова функція».
«Прямокутна система координат у просторі».
Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.
«Вектори у просторі».
«Похідна функції та її застосування».
«Многогранники та тіла обертання».
«Площі поверхонь геометричних тіл».


Розроблено зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції».
«Степенева функція».
«Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».


Поновлено різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з тем:
«Показникова та логарифмічна функції».
«Координати і вектори у просторі».
«Похідна та її застосування».


Розроблено домашні контрольні роботи з тем:
«Дійсні числа. Числові функції».
«Координати і вектори у просторі».
«Степенева функція».


Поновлено постійно діючі стенди:
«Сьогодні на уроці».
«Інформаційний куточок».


Розроблено і розмножено опорні конспекти з тем:
«Рівняння сфери, прямої, площини».
«Координати у просторі»


Поновлено та розмножено завдання для перевірки знань учнів за 1 семестр.


Організовано і проведено 1 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики


Взято участь у відбірковому етапі Всеукраїнського природничого турніру


Взято участь у семінарі МЦ ПТО «Сучасний урок та вимоги до нього» (Засідання школи становлення молодого вчителя)-23.09.2015


Взято участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів»


Підготовлено до друку статтю «Практична реалізація засобів формування інформаційної та комунікаційної компетентностей учнів на уроках математики». Надуковано у журналі «Освіти Сумщини», №4(28), грудень 2015 р.


Придбано проектор за кошти спонсорської допомоги батьків


Зав. кабінетом:_____________________Т.М. Сухонос
Січень 2016 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:
правила роботи в кабінеті;
правила пожежної безпеки;
права й обов’язки учнів;
єдині вимоги до учнів.Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Паралельність прямої і площини. Паралельність площин».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Інтеграл та його застосування».Поновити різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з теми «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники та тіла обертання».Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.Поновити постійно діючі стенди: «Готуємось до ДПА та ЗНО».1 етап роботи над методичною темою: Підібрати збірку методичних статей із методики викладання з такою тематикою: «Формування творчої особистості у контексті компетентісної освіти».Розробити і розмножити опорні конспекти з теми «Тригонометричні рівняння і нерівності».Взяти участь у заходах центру: педагогічні читання.Поповнити тематичні папки: «Профорієнтаційні матеріали».Проводити факультативні заняття.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Розробити план проведення декади природничо-математичних дисциплін.Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботу на консультаціх.Вилучити із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу .Провести з учнями інструктаж з техніки безпеки та правилами роботи в кабінеті математики.Лютий 2016 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Тригонометричні рівняння та нерівності».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Інтеграл та його застосування».Поновити різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з теми «Показникова та логарифмічна функції».Поновити постійно діючий стенд «Готуємось до ДПА та ЗНО».З метою забезпечення виконання “Єдиних вимог до усного і писемного мовлення” організувати виставку «Кращі робочі зошити учнів».Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Похідна та її застосування».Проводити факультативні заняття, консультації.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Організувати і провести позакласний захід з математики «Ключі від форту Математика».Підготувати наукову конференцію «Що ми знаємо про математику?!»Взяти участь у засіданнях координаційного центру Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», подати заявку на участь у конкурсі.Вести облік учнів, які не встигають з математики, проводити з ними індивідуальну роботуЗабезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті та вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Березень 2016 року
№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Тригонометричні рівняння та нерівності».Поновити дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з теми «Об’єми геометричних тіл».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт із таких тем: «Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин».Розробити домашню контрольну роботу з теми «Тригонометричні, рівняння та нерівності».Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання.1 етап роботи над методичною темою: Підібрати збірку методичних статей із методики викладання з такою тематикою: «ІКТ на уроках математики».1 етап роботи над методичною темою: Підібрати розробки уроків з використанням ІКТ.Спланувати і провести відкритий урок «Розв’язування задач на визначення проміжків монотонності та екстремумів функції».Взяти участь у заходах центру: Дні методичної інформації.Взяти участь у заходах, спланованих НМЦ ПТО в Сумській області на 2015– 2016 н.р.:
- семінар викладачів математики та інформатики ПТНЗ області з теми «Застосування ІКТ при викладанні предметів математичного циклу».Участь у роботі методичної комісії. Методика проведення уроків математики з використанням електронних навчально-методичних комплектів.Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Геометричні тіла. Об’єми геометричних тіл».Забезпечити участь учнів у позакласних заходах з математики, у роботі факультативу, у заняттях математичного гуртка.Створити умови для участі учнів у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».Проводити факультативні заняття.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Взяти участь у засіданнях координаційного центру Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».Організувати проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Квітень 2016 року
№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Тригонометричні рівняння та нерівності».Розробити зміст III варіанту для проведення самостійних робіт з теми «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Тригонометричні рівняння та нерівності».Поновити різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з теми «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: площі поверхонь».:Розробити домашні контрольні роботи з теми «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники».Підібрати збірку методичних статей із методики викладання з такою тематикою: «ІКТ на уроках математики».Поновити, доповнити третім варіантом та розмножити завдання для перевірки знань учнів за 2 семестр.Взяти участь у заходах центру: Фестиваль методичних ідей.Взяти участь у вебсемінарі, спланованому НМЦ ПТО в Сумській області на 2015– 2016 н.р.Поновити картотеку методичної літератури.Проводити факультативні заняття.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Травень 2016 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».Розробити домашню контрольну роботи з теми «Інтеграл та його застосування».Підготувати презентацію «ІКТ на уроках математики».Взяти участь у психолого-педагогічному тренінгу «Професійна компетентність. Уміння спілкуватися».Підготувати презентацію дослідження теорії індивідуальної методичної проблеми.Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Інтеграл та його застосування».Підготувати комплекти завдань для проведення ДПА з математики для груп №31,38.Поповнити тематичну папку «Методичні розробки викладача».Проводити факультативні заняття.Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».Поновити картотеку навчально-наочних посібників.Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Звіт роботи кабінету математики №21
за травень 2016 року

№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Провести систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу з теми «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».
Виконано


Розробити зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт з теми «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».
Виконано


Розробити домашню контрольну роботи з теми «Інтеграл та його застосування».
Виконано


Підготувати презентацію «ІКТ на уроках математики».
Виконано


Взяти участь у психолого-педагогічному тренінгу «Професійна компетентність. Уміння спілкуватися».
Виконано


Підготувати презентацію дослідження теорії індивідуальної методичної проблеми.
Виконано


Поновити поурочно-тематичну папку з теми «Інтеграл та його застосування».
Виконано


Підготувати комплекти завдань для проведення ДПА з математики для груп №31,38.
-


Поповнити тематичну папку «Методичні розробки викладача».
Виконано


Проводити факультативні заняття.
Виконано


Проводити засідання математичного гуртка «Інтеграл».
Виконано


Поновити картотеку навчально-наочних посібників.
Виконано


Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.
Виконано


Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.
ВиконаноЗав. кабінетом_________________________Сухонос Т. М.
Червень 2016 року


№ з/п
Зміст заходів
Відмітка про виконання


Здійснити косметичний ремонт кабінету.Підібрати розробки уроків з використанням ІКТ:Підготувати комплекти завдань для проведення ДПА з математики для груп №31,38.Внести зміни у порт фоліо.Поповнити тематичні папки: матеріали позитивного педагогічного досвідуПоновити портфоліо учнівських презентацій.Відзначити учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».Поновити систематизацію творчих робіт учнів.Забезпечити безпечні умови для роботи в кабінеті.Вимагати від учнів неухильного виконання правил з техніки безпеки.Підготувати звіт роботи з обдарованими учнями.Підготувати звіт роботи кабінету за 2015-2016 н.р.Підготувати план роботи кабінету математики на 2016-17 н. р.
Звіт роботи кабінету математики
за 2015-2016 н.р.
№ з/п
Зміст заходів


Згідно планування проведено 35 факультативних занять, 27 консультацій.


Проведено систематизацію матеріалів навчально-методичного комплексу із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції»,«Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі», «Степенева функція», «Паралельність прямої і площини. Паралельність площин», «Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази», «Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин», «Тригонометричні рівняння та нерівності», «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».


Розроблено зміст III варіанту для проведення самостійних робіт із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції», «Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі», «Степенева функція», «Паралельність прямої і площини. Паралельність площин», «Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази».
«Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин», «Тригонометричні, рівняння та нерівності», «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».


Поновлено дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт із таких тем:
«Степінь з довільним показником. Показникова функція», «Прямокутна система координат у просторі», Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності.
«Вектори у просторі», «Похідна функції та її застосування», «Многогранники та тіла обертання», «Площі поверхонь геометричних тіл», «Інтеграл та його застосування», «Тригонометричні рівняння та нерівності», «Об’єми геометричних тіл».


Розроблено зміст III варіанту для проведення різнорівневих тематичних (контрольних) робіт із таких тем:
«Дійсні числа, числові функції», «Степенева функція», «Паралельність прямої і площини. Паралельність площин», «Тригонометричні функції. Тригонометричні вирази», «Перпендикулярність прямих, прямих і площин, площин», «Тригонометричні рівняння та нерівності», «Вимірювання відстаней і кутів у просторі».


Поновлено різнорівневі тематичні (контрольні) роботи з тем:
«Показникова та логарифмічна функції», «Координати і вектори у просторі», «Похідна та її застосування», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники та тіла обертання», «Інтеграл та його застосування», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: площі поверхонь».


Розроблено домашні контрольні роботи з тем:
«Дійсні числа. Числові функції», «Координати і вектори у просторі»., «Степенева функція».
«Тригонометричні функції; тригонометричні вирази», «Показникова та логарифмічна функції».
«Тригонометричні, рівняння та нерівності», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл: многогранники», «Інтеграл та його застосування».


Розроблено план самоосвіти у контексті роботи над темою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання для формування математичної компетентності».


Розроблено і розмножено опорні конспекти з тем:
«Рівняння сфери, прямої, площини», «Координати у просторі», «Тригонометричні рівняння і нерівності».


Поновлено поурочно-тематичні папки з тем:
«Показникова та логарифмічна функції», «Координати і вектори у просторі», «Похідна та її застосування», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл:многогранники», «Інтеграл та його застосування».


Проведено відкритий урок на тему «Розв’язування задач на визначення проміжків монотонності та екстремумів функції. Побудова графіків у електронних таблицях Excel».


Взято участь в обласному семінарі викладачів математики та інформатики «Застосування ІКТ при викладанні предметів природничо-математичного циклу».


Взято участь у вебінарі «Методика проведення бінарних уроків. Година викладача». Виступ «З досвіду проведення бінарних уроків».


Взято участь у роботі м/к: обмін досвідом «Методика проведення уроків математики з використанням електронних навчально-методичних комплектів».


Підготовлено комплекти завдань для проведення ДПА з математики для груп №31,38.


Придбано проектор.


Організовано та проведено декаду природничо-математичних дисциплін та комп’ютерних технологій. В рамках декади проведено:
1) Позакласний захід з математики «Ключі від форту Математика».
2) Наукову конференцію «Що ми знаємо про математику?!».


Організовано участь (керівник команди ) «ШЕГІС» у відбірковому етапі інтернет-турніру із природничих дисциплін.


Організовано і проведено 1 етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.


Взято участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» (20 учнів).


Друк у фахових виданнях:
1) журнал «Освіта Сумщини», стаття «Практична реалізація засобів формування комунікаційної та інформаційної компетентностей на уроках математики»;
2) вид. «Шкільний світ», газета «Математика», розробка уроку «Розв’язування найпростіших показникових рівнянь»Зав. кабінетом:_____________________Т.М. Сухонос

ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ
МАТЕМАТИКИ
НА 2015-2016 н. р.

ПОГОДЖЕНО
Методист
_________________Л. М. Матяш

Розглянуто і схвалено на засіданні
циклової комісії
природничо-математичних дисциплін та комп’ютерних технологій
Протокол №__ від ______________2015 р.
Голова комісії
_____________ Т. М. Сухонос
Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 5037650
    Размер файла: 613 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий