Журнал планування та обліку роботи гуртка


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


МІНІСТЕРСТВО


ОСВІТИ

І

НАУКИ

УКРАЇНИ

Ж

У

Р

Н

А

Л

планування та обліку роботи

___________________________________________
_____
__ гуртка

________________________________________________________

(назва установи)
_____________________
___________________________________


(місто, село, смт, район, область)


на

__________


-

__________


навчальний рікКерівник гуртка _______________________________________


Староста _______________________________________


ВКАЗІВКИ до веде
ння журналу планування та обліку роботи гуртка


Журнал повинен бути заведений для кожної групи, гуртка окремо на весь навчальний рік. В
журнал заносяться плани відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти і науки
України, і обліковується зміст

роботи гуртка, ведеться облік відвідування учнів та подаються
відомості про членів гуртка.

Журнал веде особисто керівник гуртка. Всі записи потрібно вести чітко, обов'язково без
виправлень. Забороняється викреслювати прізвища членів гуртка, які вибули; пр
оти прізвища
учня, що вибув, пишеться „вибув
”.

Для відміто
к у розділі „Облік відвідування
” вживаються так
і умовні знаки: спізнився
-

„сп
”,
був відс
утній з невідомої причини
-

„нб
”, був відсутній з поважної причини
-

„пов”
, був хворий
-
,,хв.
”.

Плани роботи
гуртка на перше і. друге півріччя навчального року і на період літніх канікул
складаються керівником гуртка на основі програми гуртка або згідно з положенням відповідної
установи.

На кожне заняття керівник гуртка складає окремий план, записує тему, зміст і

методи роботи.
Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка станом на 1 червня, окремий звіт за
роботу гуртка влітку
-
1 вересня.

У розділі „Облік роботи гуртка


після кожного заняття записується тема і зміст заняття, його
тривалість.

У розділі „Ма
сова та суспільно корисна робота гуртка


записуються проведені масові заходи
гуртка, участь його в загальних заходах установи, виконана суспільно корисна робота, тощо.

У розділі „Список закінчених робіт гуртка” записуються роботи, що їх виготовлено
гуртків
цями, які зберігаються в дитячій позашкільній установі, школі, дитячому садку, на
виставках,і т.д.

Адміністрація школи /позашкільної установи/ систематично перевіряє роботу гуртка,
виконання плану його роботи та правильність ведення журналу керівником гурт
ка.

Журнал підписують керівник установи і керівник гуртка. Журнал зберігається в архіві школи
або позашкільної установи.
Мета і основний зміст роботи _____________________
_______
__________________ гуртка__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Дні і години занять гуртка ___________________________________________________________________________________________________________________________________________Заняття почато «______» ______________________________ _________р.

Занят
тя закінчено «______» ______________________________ _________р.Директор (завідуючий) _____________________________ (підпис)Керівник гуртка _____________________________ (підпис)

Затверджую:


Директор

(завідуючий)


ПЛАН РОБОТИ ГУ
РТКА


______________ ________ р.

№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
виконання

1

2

3

4НА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
виконання

1

2

3

4Керівник гуртка

___________________
(підпис)
Затверджую:


Директор

(завідуючий)


ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА


______________ ________ р.

№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
виконання

1

2

3

4НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
виконання

1

2

3

4Керівник гуртка

___________________
(підпис)

Затверджую:


Ди
ректор

(завідуючий)


ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА


______________ ________ р.

№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
виконання

1

2

3

4НА ПЕРІОД ЛІТНІХ КАНІКУЛ


№ п/п

Тема, розділ програми


Зміст роботи (на кожне заняття)

Кількість
годин

Календарні
строки
викон
ання

1

2

3

4Керівник гуртка

___________________
(підпис)

ВІДОМОСТІ ПРО


№ п/п

Прізвище, ім

я та по батькові

Рік
народ
-

ження

Націо
-

наль
-

ність

Назва школи

Клас

1

2

3

4

5

6ЧЛЕНІВ ГУРТКА


Місце роботи батьків

Домашня адреса і телефон

Дата
вступу

в гурток

Дата і
причина
вибуття

з гуртка

Примітка

7

8

9

10

11ОБ
ЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а н я т т я

Тривалість

заняття

Підпис

керівника

гуртка

1

2

3

4

5ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а н я т т я

Тривалість

заняття

Підпис

керівника

гуртк
а

1

2

3

4

5ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а н я т т я

Тривалість

заняття

Підпис

ке
рівника

гуртка

1

2

3

4

5ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а н я т т я

Тривалість

заня
ття

Підпис

керівника

гуртка

1

2

3

4

5ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а н я т т я

Тр
ивалість

заняття

Підпис

керівника

гуртка

1

2

3

4

5ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

№ п/п


Місяць, число
Прізвище та ім

яОБЛІК РОБОТИ ГУРТКА

№ п/п

Дата

Т е м а і з м і с т з а

н я т т я

Тривалість

заняття

Підпис

керівника

гуртка

1

2

3

4

5


РЕЄСТРАЦІЯ

ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ


З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п

Прізвище,
ім’я

та по батькові

особи
,

яку інструктують

Дата

проведення

інструктажу

Прізвище,
ім’я

та по батькові

особи
,

яка

проводила

інструктаж

Підпис особи

яка

проводила

інструктаж

Підпис особи

яку

інструктували

1

2

3

4

5

6

МАСОВА

ТА

СУСПІЛЬНО

КОРИСНА

РОБОТА

ГУРТКА
(
проведення т
ематичних вечорів, виставок, конференці
й, зустрічей, екскурсій, участьу конкурсах, змаганнях, експе
диціях,
показ вистав, допомога колгоспові і т.д.
)

№ п/п

Дата

Зміст заходу

Трива
-

лість

заходу

Місце

проведення

заходу

Хто був присутній
,

число

учасників

Примітка

1

2

3

4

5

6

7Керівник гуртка _____________________________
(підпис)


МЕТОДИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ДОПОМОГА КЕРІВНИКАМ


(
гуртків відповідно профілю, створених у школах, домоуправліннях

та

інших установах
)

№ п/п

Дата

Вид наданої допомоги

Назва школи

чи

установи

Кількість

годин

Число

присутніх

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

СПИСОК ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ГУРТКА

(
навчально
-
наочне приладдя, моделі, макети, радіофікація школи, колгоспу, збір насіння,


робота

на шкільній нав
чально
-
дослідній ділянці, альбоми, монтажі, доповіді, малюнки, ліпка,

вишивки

і т.д.
)

№ п/п

Назва виконаної роботи

Для кого

виконана

робота

Де знаходиться

робота

Дата

початку
/

закінчення

роботи

1

2

3

4

5
Керівник гуртка _____________________________
(підпис)

ВИСНОВКИ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО РОБОТИ ГУРТКА


інспекторів

відділів народної освіти
,

методистів
-
фахівців, організаторів


позакласної

та позашк
ільної роботи, директорів, їх заступників
,

шкіл

і позашкільних установ

Приложенные файлы

  • pdf 1689944
    Размер файла: 612 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий