Детмаш общ. ИСАЕВ


1.1. Машина бөлшектеріне қойылатын талаптар:
A) машинаның жұмыс істеу қабілеті жоғары болуы
В) машина бөлшектері берік, қатаң, тозуға шыдамды, ыстық пен дірілге төзімді болуы және ұзақ уақыт қауіпсіз қызмет атқаруы қажет
C) машина бөлшектерін дайындау технологиясы оңай және арзан болуы керек
D) өңделетiн беттер таза және тегiс болуы керек.
E) көптеп өндiрген кезде штамптау тәртiбi қатаң қадағалануы керек
F) материалдың негізгі қасиеті бөлшектің жұмыс жасу қаблетін қанағаттандыру керек
G) көптеп өндiрген кезде бағасын арзандату керек
H) Бөлшектер ыстық пен дірілге төзімді болуы және ұзақ уақыт қауіпсіз қызмет атқаруы қажет
2. Атқаратын жұмыс сипаттамасына байланысты машиналар классификациясы:
A) Тасмалдау машиналары
В) Өндірістік машина
C) Информациялық машиналар
D) Тігін машиналары
E) Есептеу машиналары
F) Технологиялық машиналар
G) Құрылыс машиналары
H) Механизм машиналары
3. Машинаның жалпы бөлшектерінің атқаратын қызметіне байланысты бөлінуі:
A) Беріліс бөлшектері
В) Қосалқы(көмекші) бөлшектер
C) Қосылыс бөлшектері
D) Муфта бөлшектері
E) Подшипниктер бөлшектері
F) Тойтарма бөлшектері
G) Білік бөлшектері
H) Ось бөлшектері
4. Тiстердiң iстен шығу себептерi:
A) Абразивтік тозу
В) Тістесу
C) Сыну
Д) Қирау
E) Қажалу
F) Иілу
G) Бұралу
H) Қию
5. Машина бөлшектерiн жасауға қолданылатын металдар:
A) Болат
В) Қола
C) Шойын
D) Азот
E) Гелий
F) Кадмий
G) Тантал
H) бор
2.1. Редуктор конструкциясының,
беріліс санына байланысты бөлінуі:
A) Бір сатылы - беріліс саны
В) Екі сатылы – беріліс саны
C) Үш сатылы - беріліс саны
D) Төрт сатылы - беріліс саны
Е) Бес сатылы – беріліс саны
F) Алты сатылы - беріліс саны
G) Жеті сатылы - беріліс саны
Н) Сегіз сатылы - беріліс саны
2. Үлкен беріліс санын қамтамасыз ету үшін қолданылатын редукторлар комбинациясы:
A) тісті конусты- цилиндрлі;
В) тісті червякты - цилиндрлі.
C) Глободты-цилиндрлі;
D) Вертикаль- цилиндрлі;
Е) тісті цилиндрлі;
F) тісті конусты;
G) тісті червякты;
Н) горизонталды- цилиндрлі;
3. Бір сатылы редуктордың конструкциясы:
A) тісті цилиндрлі
В) тісті конусты
C) червякты
D) тісті белдікті
Е) фрикциялық
F) шынжырлы
G) винт-гайка
Н) вариаторлар
4. Редукторлардың пайдалы әсер коэффиценттері:
A) Тісті цилиндрлік берілістерде: 0,97 ÷ 0,98
В) Червякті берілістер болса: 08 ÷ 0,85
C) Конустық тісті берілістере: 0,96 ÷ 0,97
D) Тісті цилиндрлік берілістерде: 0,90 ÷ 0,95
Е) Червякті берілістер болса: 07 ÷ 0,75
F) Конустық тісті берілістере: 0,86 ÷ 0,90
G) Шынжырлы берілістерде: 0,97 ÷ 0,98
Н) Белдікті тісті берілістерде: 0,88 ÷ 0,95
3.1. Сырғанау подшипниктерінің кемшіліктері:
A) Осьтік өлшемдерінің үлкен болуы
В) Майлану дұрыс болмаған жағдайда, үйкеліске артық күш жұмсалуы
C) Майдың көп жұмсалуы
D) Жоғары жылдамдықпен қозғалатын жетектерде қауіпсіз жұмыс істеу мүмкіндігі
E) Вибрация мен соққы күштерді жақсы қабылдайды.
F) Дыбыссыз жұмыс жасайды
G) радиаль өлшемдері аз
H) Конструкциясы қарапайым, ажыралатын сырғанау подшипниктерін орналастыру оңай
2. Сырғанау подшипниктерінің қолдану жағдайлары:
A) бiлiктер ауыр болған жағдайда
В) бiлiктерге үлкен соққы немесе айнымалы күштер әсер етсе
C) алынып-салынуына байланысты (иiндi бiлiк)
D) бiлiктер жеңіл болған жағдайда
E) егер бiлiктерге тұрақты күштер әсер етсе
F) домалау денесіне байланысты
G) бiлiктер ұзақ орналасқан жағдайларда
H) конструкциясының күрделігіне байланысты
3. Өте жоғары жылдамдықпен айналатын сырғанау подшипниктерде астар ретiнде қолданылатын материалдар:
A) баббит
В) қола
C) шойын
D) ағаш
E) резина
F) керамика
G) темір
H) мыс
4. Подшипник шартты белгісінде сол жағынан соңғы екі сан, үшінші сан және төртінші сан сипаттамалары:
A) ішкі диаметр
В) подшипник диаметрінің сериясын
C) подшипниктің түрін(типін)
D) қатарын
E) домалау денесінің түрін
F) әсер етуші күштерді
G) білік диаметрін
H) орналасуын
5. 8310 номерлі подшипник сипаттамасы:
A) қондыру диаметрі 50мм
В) орта сериялы
C) шарикті тіреуішті
D) шарикті радиаль-тіреуішті
E) қондыру диаметрі 10мм
F) ауыр сериялы
G) шарикті радиаль бір қатарлы
H) аса жеңіл сериясы
6. 1109 номерлі подшипник сипаттамасы:
A) қондыру диаметрі 45мм
В) аса жеңіл сериялы
C) шарикті радиаль екі қатарлы сфералық
D) қондыру диаметрі 55мм
E) жеңіл сериялы
F) шарикті радиаль-тіреуішті
G) қондыру диаметрі 40мм
H) ауыр сериялы
7. 6407 номерлі подшипник сипаттамасы:
A) қондыру диаметрі 35мм
В) ауыр сериялы
C) шарикті радиаль-тіреуішті
D) қондыру диаметрі 45мм
E) орта сериялы
F) шарикті тіреуішті
G) роликті радиаль-тіреуішті
H) қондыру диаметрі 25мм жеңіл сериялы роликті тіреуішті
8. Қабылдау күшiнiң бағытына қарай домалау подшипниктер:
A) радиалды
В) тіреуіш
C) радиалды-сүйеуіш(тіреуіш)
D) беттiк
E) осьтiк
F) жанама
G) бағытталған
H) реакциялық
9. Домалау подшипниктерiнің құрылым бөліктері:
A) домалау жолдары бар сыртқы және iшкi шығыршықтан
В) шығыршық жолдарында домалайтын шариктерден немесе роликтерден
C) сепаторлардан
D) екі сақинадан
E) шариктен
F) роликтен
G) инеден
H) бөлгіш денеден
10. Домалау подшипниктернің бөліну белгілері:
A) қабылданатын күштердің бағыттарымен
В) домалау денесінің пішініне байланысты
C) құрылысының ерекшеліктері мен домалау денелерінің сақиналар арасындағы қатарының санына байланысты
D) қабылданатын күштердің орналасуымен
E) домалау денесінің орналасуымен
F) құрылысының түріне байланысты
G) Қабылданатын моменке байланысты
H) құрылысының ерекшеліктері мен домалау денелерінің түріне санына байланысты
4.1. Механикалық берілістердің негізгі сипаттамасы:
A)
В)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
2. Механикалық берiлiстер жұмыс жасау принципіне байланысты(Берілістер жетектеуші және жетектегі бөлшектердің жалғасуына байланысты) түрлері:
A) жанасу арқылы
В) иiлгiш бөлшектiң көмегiмен
C) үйкеліс арқылы
3. Тісті берілістердің артықшылықтары:
A) Пайдалы әсер коэффициентi жоғары
В) Беріліс саны тұрақты
C) Беріліс қолайлы, сенімді және ұзақ уақыт пайдалануға болады
D) Конусты тiстi берiлiстер қымбат, конструкциясы мейлiнше дәлдiктi талап етедi
E) Қатандығы өте жоғары болғандықтан динамикалық күштердi қабылдау қабiлеттiгi төмен
F) Жағары дәлдікпен тісті дөңгелектерді жасаудың күрделілігі
G) Дайындалуы күрделi
H) Жұмыс кезiнде дыбыстың(шум) көп болады
4. Берілістердің шемберлік(сызықтық) жылдамдығы бойынша бқлінуі:
A) Баяу жүрісті()м/сек.
В) Орташа жылдамдықты ()м/сек.
C) Жоғары жылдамдықты (15м/сек.)
D) Баяу жылдамдықты ()м/сек.
E) Айнымалы жылдамдықты ()м/сек
F) Орташа жылдамдықты ()м/сек.
G) Айнымалы жылдамдықты ()м/сек.
H) Баяу жүрісті()м/сек.
5. Тісті берілістердің кемшiлiктерiз:
A) Дайындалуы күрделi
В) Жұмыс кезiнде дыбыстың(шум) көп болады;
C) Беріліс санының шектеулілігі()
D) Тiстi берiлiстер көмегiмен өте үлкен қуат беруге болады (100000кВт)
E) басқа берiлiстерге қарағанда габариты ықшамды келедi.
F)Басқа берiлiстерге қарағанда бiлiктерге және подшипниктерге аз күш түседi.
G) Пайдалы әсер коэффициентi жоғары
H) Беріліс саны тұрақты
6. Механикалық берілістің, қатынас санын анықтайтын формула:
A) U=/
В) U= d2/d1
C) U=n1/n2
D) U=v2/v1
E) U= d1/d2
F) U=T1/T2
G) U=n2/n1
H) U=T2/T1
7. Ілінісу арқылы берілетін тісті берілістер:
A) бұрамдықты
В) тісті
C) шынжырлы
D) фрикциялық
E) белдікті
сырғанау
G) домалау
H) ілгерілемелі
8. Механикалық берілістір үшін, формуласында:
A) бөлгіш шеңберлік диаметр
В) ілінісу модулі
C) тістер саны
D) жетекші шеңберлік диаметр
E) жетектегі диаметр
F) тістер саны
G) ілінісу модулі
H) бөлгіш диаметр
5.1. Цилиндрлі тісті дөңгелектің шеңберлік бөлгіш, тіс төбелері және тіс ойығы диаметрлерін анықтайтын формулалар:
A)
В)
C)
D)
E)
Ғ)
G)
H)
2. Тiсті берілісте тістердің жалпы, жетектеуші және жетектегі дөңгелектерінің тістер саны қайсы өрнекпен анықталады:
A)
В) ,
C) ,
D)
E)
Ғ)
G) ,
H),
3.Профильдері бойынша цилиндрлі берілістер тiстерінің бөлінуі:
A) эвольвенттi профильді
В) циклоид профильді
C) шеңбер - доғасымен шектелген профильді
D) архимедтi профильді
E) конволюттi профильді
Ғ) түзу профильді
G) қиғаш профильді
H)айналмалы профильді
4. Тiстердiң сыну себебтері:
A) тісті дөңгелектерді жасау кезінде кеткен қателіктерден және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
В) тістердің тозуынан олардың көлденең қимасының беріктігі азайып, динамикалық күштердің артуына байланысты сынады
C) қимада иілу моменті көп болғаннан
D) кернеудің шоғырлануынан
E) тістің үгілуінен
Ғ) тозудан және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
G) Күштен және динамикалық күштердің артуына байланысты сынады
H)тотығудан және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
5. Тiстердiң профильдерiне бойынша тісті берілістер қандай бөлінеді:
A) эвольвентті профильдi тiстi берiлiстер
В) циклоидты профильдi тiстi берiлiстер
C) профилi шеңбер - доғасымен шектелген тiстi берiлiстер
D) түзу профильдi тiстi берiлiстер
E) қиғаш профильдi тiстi берiлiстер
Ғ) шеврон профильдi тiстi берiлiстер
G) дөңгелек профильдi тiстi берiлiстер
H)айналмалы профильдi тiстi берiлiстер
6. Цилиндрлі берілісті есептеуге қажетті ілінісу модулі, іліністің қалыпты және шеңберлік модулін анықтайтын формулалар:
A)
В) mn=рn/π;
C) mt=рt/π= mn/cosβ;
D) ψва=в2/аw
E)
Ғ)
G) m=рn/π;
H)m=рt/π= mn/sigβ;
7. Цилиндрлі тісті дөңгелектердің ψва=в2/аw ендік коэффиценті бойынша бөлінуі:
A) тірекке симметриялы орналасқан,
В) симметриялы орналасқан
C) бір шетіне орналасқан
D) мойынша
E) шип
Ғ) цапфа
G) тірекке вертикаль орналасқан,
H)горизонталь орналасқан
8. Цилиндрлі тісті дөңгелекте 1-позиция, 2-позиция және 3-позициялар: (1-сурет):

A) Дөңгелек күпшегінің диаметрі
В) Дөңгелек ойығы диаметрлері
C) Дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
D) Дөңгелек ені
E) Көпшік ені
Ғ) Дөңгелек күпшегінің ұзындығы
G) Дөңгелек диаметрі
H) Дөңгелектің орташа диаметрі
9. Цилиндрлі тісті дөңгелекте 5-позиция, 4-позиция және 3-позициялар: (1-сурет):

A) Дөңгелек күпшегінің ені
В) Дөңгелек ені
C) Дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
D) Дөңгелек ойығы диаметрлері
E) Дөңгелек күпшегінің диаметрі
Ғ) Дөңгелек күпшегінің ұзындығы
G) Дөңгелек диаметрі
H)Дөңгелектің орташа диаметрі
10. Цилиндрлі қиғаш тісті берілісте, тiстерге түсетін күштер:
A) шеңберлік күш
В) осьтік қүш
C) радиальды күш
D) тангенциальды
E) орталықтан тепкіш
Ғ) тең әсерлі күш
G) үйкеліс күші
H) айналтырушы күш
11. Цилиндрлі тісті берілісте Z1=22, Z2 =110 және m=5 болса, d1 , d2 және шамасы:
A) 110
В) 550
C) 330
D) 440
E) 430
Ғ) 220
G) 120
H) 660
12. Тісті берілістердің артықшылықтары:
A) Тiстi берiлiстер көмегiмен өте үлкен қуат беруге болады (100000кВт)
В) басқа берiлiстерге қарағанда габариты ықшамды келедi
C) Басқа берiлiстерге қарағанда бiлiктерге және подшипниктерге аз күш түседi
D) Дайындалуы күрделi
E) Жұмыс кезiнде дыбыстың(шум) көп болады
Ғ) Беріліс санының шектеулілігі()
G) Қатандығы өте жоғары болғандықтан динамикалық күштердi қабылдау қабiлеттiгi төмен
H) Конусты тiстi берiлiстер қымбат конструкциясы мейлiнше дәлдiктi талап етедi.
13. Егер цилиндрлі тісті берiлiсте Z1=25, m=4 болса, онда жетектеуші доңғалақтың бөлгіш, тіс ойығы және төбесінің диаметрін анықтаңыз.
A) 100
В) 90
C) 108
D) 110
E) 98
Ғ) 95
G) 105
H) 118
14. Цилиндрлі тісті берілісте z1 = 20, m = 5, u = 2, болса,
онда d1, d2 және :
A) 100
В) 200
C) 150
D) 250
E) 300
Ғ) 350
G) 400
H) 450
15. Егер: z1 = 36, m = 5, u = 3, болса, онда d1, d2 және анықтаңыз:
A) 180
В) 540
C) 310
D) 360
E) 400
Ғ) 460
G) 190
H) 200
16. Цилиндрлі берілістің ось аралық қашықтығын жобалайтын формулада:
A) Жетектегі күш моменті
В) беріліс саны
C) күш коэффиценті
D) жетектеуші күш моменті
E) П.Ә.К.
Ғ) күш моменті
G) күш коэффиценті
H) жетектеуші қуат
17. Егер m=3, d1=90мм, болса, онда тiстi берiлiстiң тiс санын , және u анықтаңыз.
A) 30
В) 60
C) 2
D) 50
E) 4
Ғ) 65
G) 5
H) 3
18. Цилиндрлі тісті берілістерде, ілiнiсу кезiнде тiстерге түсетін шеңберлік, осьтік және радиаль күштердi анықтайтын формулалар:
A) ;
В) ;
C) ;
D)
E)
Ғ)
G) ;
H) ;
$$$019. Цилиндрлі берілістер тiстерінiң орналасуы бойынша түрлері:
A) Тік тісті
В) Қиғаш тісті
C) Шеврон тісті
D) Айналмалы тісті
E) Жазық тісті
Ғ) Перпендикуляр тісті
G) Бұрама тісті
H) Саңлаулы тісті
20. Тістерді иілу беріктігіне есептегенде қолданылатын жорамалдар:
A) Барлық ілінісу кезінде жүктер, бір жұп тістер арқылы беріледі және олар тістің төбесіне әсер етеді
В) Шеңбер бойындағы күштер тіс ұзындығына бірдей әсер ереді
C) Тістер арасындағы үйкеліс күші аз болғандықтан есепке алынбайды
D) Барлық ілінісу кезінде жүктер, тістің төбесіне әсер етеді
E) Шеңбер бойындағы күштер тіс ұзындығына қиғаш бағытта әсер ереді
Ғ) Тістер арасындағы үйкеліс күшін есепке алу қажет
G) Ілінісу кезінде жүктер, тістің бүйіріне әсер етеді
H) Шеңбер бойындағы күштер нормаль бойынша әсер етеді және қиғаш бағытталған
6.1. Цилиндрлі тісті дөңгелектің шеңберлік бөлгіш, тіс төбелері және тіс ойығы диаметрлерін анықтайтын формулалар:
A)
В)
C)
D)
E)
Ғ)
G)
H)
2. Тiсті берілісте тістердің жалпы, жетектеуші және жетектегі дөңгелектерінің тістер саны қайсы өрнекпен анықталады:
A)
В) ,
C) ,
D)
E)
Ғ)
G) ,
H),
3.Профильдері бойынша цилиндрлі берілістер тiстерінің бөлінуі:
A) эвольвенттi профильді
В) циклоид профильді
C) шеңбер - доғасымен шектелген профильді
D) архимедтi профильді
E) конволюттi профильді
Ғ) түзу профильді
G) қиғаш профильді
H)айналмалы профильді
4. Тiстердiң сыну себебтері:
A) тісті дөңгелектерді жасау кезінде кеткен қателіктерден және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
В) тістердің тозуынан олардың көлденең қимасының беріктігі азайып, динамикалық күштердің артуына байланысты сынады
C) қимада иілу моменті көп болғаннан
D) кернеудің шоғырлануынан
E) тістің үгілуінен
Ғ) тозудан және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
G) Күштен және динамикалық күштердің артуына байланысты сынады
H)тотығудан және күш кернеуінің бір жерге шоғырлануы
5. Тiстердiң профильдерiне бойынша тісті берілістер қандай бөлінеді:
A) эвольвентті профильдi тiстi берiлiстер
В) циклоидты профильдi тiстi берiлiстер
C) профилi шеңбер - доғасымен шектелген тiстi берiлiстер
D) түзу профильдi тiстi берiлiстер
E) қиғаш профильдi тiстi берiлiстер
Ғ) шеврон профильдi тiстi берiлiстер
G) дөңгелек профильдi тiстi берiлiстер
H)айналмалы профильдi тiстi берiлiстер
6. Цилиндрлі берілісті есептеуге қажетті ілінісу модулі, іліністің қалыпты және шеңберлік модулін анықтайтын формулалар:
A)
В) mn=рn/π;
C) mt=рt/π= mn/cosβ;
D) ψва=в2/аw
E)
Ғ)
G) m=рn/π;
H)m=рt/π= mn/sigβ;
7. Цилиндрлі тісті дөңгелектердің ψва=в2/аw ендік коэффиценті бойынша бөлінуі:
A) тірекке симметриялы орналасқан,
В) симметриялы орналасқан
C) бір шетіне орналасқан
D) мойынша
E) шип
Ғ) цапфа
G) тірекке вертикаль орналасқан,
H)горизонталь орналасқан
8. Цилиндрлі тісті дөңгелекте 1-позиция, 2-позиция және 3-позициялар: (1-сурет):

A) Дөңгелек күпшегінің диаметрі
В) Дөңгелек ойығы диаметрлері
C) Дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
D) Дөңгелек ені
E) Көпшік ені
Ғ) Дөңгелек күпшегінің ұзындығы
G) Дөңгелек диаметрі
H) Дөңгелектің орташа диаметрі
9. Цилиндрлі тісті дөңгелекте 5-позиция, 4-позиция және 3-позициялар: (1-сурет):

A) Дөңгелек күпшегінің ені
В) Дөңгелек ені
C) Дөңгелектің бөлгіш шеңберлік диаметрі
D) Дөңгелек ойығы диаметрлері
E) Дөңгелек күпшегінің диаметрі
Ғ) Дөңгелек күпшегінің ұзындығы
G) Дөңгелек диаметрі
H)Дөңгелектің орташа диаметрі
10. Цилиндрлі қиғаш тісті берілісте, тiстерге түсетін күштер:
A) шеңберлік күш
В) осьтік қүш
C) радиальды күш
D) тангенциальды
E) орталықтан тепкіш
Ғ) тең әсерлі күш
G) үйкеліс күші
H) айналтырушы күш
11. Цилиндрлі тісті берілісте Z1=22, Z2 =110 және m=5 болса, d1 , d2 және шамасы:
A) 110
В) 550
C) 330
D) 440
E) 430
Ғ) 220
G) 120
H) 660
12. Тісті берілістердің артықшылықтары:
A) Тiстi берiлiстер көмегiмен өте үлкен қуат беруге болады (100000кВт)
В) басқа берiлiстерге қарағанда габариты ықшамды келедi
C) Басқа берiлiстерге қарағанда бiлiктерге және подшипниктерге аз күш түседi
D) Дайындалуы күрделi
E) Жұмыс кезiнде дыбыстың(шум) көп болады
Ғ) Беріліс санының шектеулілігі()
G) Қатандығы өте жоғары болғандықтан динамикалық күштердi қабылдау қабiлеттiгi төмен
H) Конусты тiстi берiлiстер қымбат конструкциясы мейлiнше дәлдiктi талап етедi.
13. Егер цилиндрлі тісті берiлiсте Z1=25, m=4 болса, онда жетектеуші доңғалақтың бөлгіш, тіс ойығы және төбесінің диаметрін анықтаңыз.
A) 100
В) 90
C) 108
D) 110
E) 98
Ғ) 95
G) 105
H) 118
14. Цилиндрлі тісті берілісте z1 = 20, m = 5, u = 2, болса,
онда d1, d2 және :
A) 100
В) 200
C) 150
D) 250
E) 300
Ғ) 350
G) 400
H) 450
15. Егер: z1 = 36, m = 5, u = 3, болса, онда d1, d2 және анықтаңыз:
A) 180
В) 540
C) 310
D) 360
E) 400
Ғ) 460
G) 190
H) 200
16. Цилиндрлі берілістің ось аралық қашықтығын жобалайтын формулада:
A) Жетектегі күш моменті
В) беріліс саны
C) күш коэффиценті
D) жетектеуші күш моменті
E) П.Ә.К.
Ғ) күш моменті
G) күш коэффиценті
H) жетектеуші қуат
17. Егер m=3, d1=90мм, болса, онда тiстi берiлiстiң тiс санын , және u анықтаңыз.
A) 30
В) 60
C) 2
D) 50
E) 4
Ғ) 65
G) 5
H) 3
18. Цилиндрлі тісті берілістерде, ілiнiсу кезiнде тiстерге түсетін шеңберлік, осьтік және радиаль күштердi анықтайтын формулалар:
A) ;
В) ;
C) ;
D)
E)
Ғ)
G) ;
H) ;
19. Цилиндрлі берілістер тiстерінiң орналасуы бойынша түрлері:
A) Тік тісті
В) Қиғаш тісті
C) Шеврон тісті
D) Айналмалы тісті
E) Жазық тісті
Ғ) Перпендикуляр тісті
G) Бұрама тісті
H) Саңлаулы тісті
20. Тістерді иілу беріктігіне есептегенде қолданылатын жорамалдар:
A) Барлық ілінісу кезінде жүктер, бір жұп тістер арқылы беріледі және олар тістің төбесіне әсер етеді
В) Шеңбер бойындағы күштер тіс ұзындығына бірдей әсер ереді
C) Тістер арасындағы үйкеліс күші аз болғандықтан есепке алынбайды
D) Барлық ілінісу кезінде жүктер, тістің төбесіне әсер етеді
E) Шеңбер бойындағы күштер тіс ұзындығына қиғаш бағытта әсер ереді
Ғ) Тістер арасындағы үйкеліс күшін есепке алу қажет
G) Ілінісу кезінде жүктер, тістің бүйіріне әсер етеді
H) Шеңбер бойындағы күштер нормаль бойынша әсер етеді және қиғаш бағытталған
7.1. Бұрамдықты берiлiстiң артықшылықтары:
A) Берiлiс санының көптiлiгi u=8…80,(кейбiр кинематтикалық берiлiстерде u=500 дейiн жетедi)
В) Бiр қалыпты және дыбыссыз жұмыс iстеуi
С) Өздiгiнен тежеу қабiлеттiлiгi
D) Cырғанау үйкелiсiнiң шамасы үлкен болғандықтан
Пайдалы әсер коэффициентi төмен η =0,7…0,9
E) Тез қызады
Ғ) Үйкелiс күшiн азайту үшiн антифрикционды қымбат материал қолдануы
G) Жасау технологиясы күрделi және арзан, себебi арнаулы станоктарды қажет етпейдi
Н) Көлемi мен салмағының аздығы
2. Бұрамдықты (Червякты) берiлiстiң кемшiлiктерi:
A) Үйкелiс күшiн азайту үшiн антифрикционды қымбат материал қолдануы
В) Жасау технологиясы күрделi және қымбат, себебi арнаулы станоктарды қажет етедi
С) Пайдалы әсер коэффициентi аз болғандықтан өте көп қуат беруге жарамайды
D) Берiлiс санының көптiлiгi u=8…80,(кейбiр кинематтикалық берiлiстерде u=500 дейiн жетедi).
E) Бiр қалыпты және дыбыссыз жұмыс iстеуi
Ғ) Өздiгiнен тежеу қабiлеттiлiгi
G) Көлемi мен салмағының аздығы
Н) Үйкелiс күшiн азайту үшiн антифрикционды қымбат материал қолдануы
3. Бұрамдықтардың, дөңгелектерге қатысты орналасу түрлері:
A) төменгі жағына
В) жоғары жағына
С) жанына жағына
D) алдығы жағына
E) артқы жағына
Ғ) соңығы жағына
G) жалғасқан бөлігіне
Н) вертикаль жағына
4. Егер q=10, ms=10мм тең болса, онда бұрамдық дөңгелегінің бөлгіш, тiстер ойығының және төбесінің диаметрiн анықтаңыз.
A) 100
В) 88
С) 122
D) 132
E) 220
Ғ) 225
G) 322
Н) 320
5. Бұрамдықты(Червякты) берілістерде бұранда прифилiнiң түрлері:
A) архимедтi
В) конволюттi
С) эвольвенттi
D) циклоидты
E) шеңбер- доғасымен шектелген
Ғ) түзу
G) қиғаш
Н) айналмалы-шеңберлік
6. Егер болса, онда бұрамдықты берілістің , , шамасы.
A) 6,28
В) 2
С) 2,4
D) 4
E) 4,2
Ғ) 3,6
G) 5,28
Н) 2,28
7. Червяктың(Бұрамдықтың) негізгі геометриялық өлшемдері:
A) Бұрамдықтың осьтік қадамы:
В) Бұдан ілінісу модулі:
С) Винт сызығының қадамы:
D) Шеңберлiк күш:
E) Осьтiк күш:
Ғ) Радиал күш:
G) Қосынды күш:
Н) Көтерілу бұрышы: ;
8. Бұрамдықты (Червякты) берiлiстiң кемшiлiктерi:
А) Cырғанау үйкелiсiнiң шамасы үлкен болғандықтан пайдалы әсер коэффициентi төмен η =0,7…0,9
В) Тез қызады;
C) Жасау технологиясы күрделi және қымбат, себебi арнаулы станоктарды қажет етедi
D)Берiлiс санының көптiлiгi u=8…80,(кейбiр кинематтикалық берiлiстерде u=500 дейiн жетедi).
E) Бiр қалыпты және дыбыссыз жұмыс iстеуi
F) Өздiгiнен тежеу қабiлеттiлiгi
G)Тез қызады
H) Үйкелiс күшiн азайту үшiн антифрикционды қымбат материал қолдануы
9. Суретте бұрамдық доңғалында 1–позиция, 2-позиция және 3-позициялар нені сипаттайды. (3-сурет):

A) доңғалақ күпшегінің диаметрі
В) ортаңғы бөлгіш диаметрі
С) төбелерінің сыртқы диаметрін
D) ойымдарының диаметрі
E) ойымдарының кесілген бөлігінің ұзындығы
Ғ) осьтік қадамы
G) доңғалақ күпшегінің ұзындығы
Н) доңғалақ тәжінің енін
10. Суретте бұрамдық доңғалында 6–позиция, 5-позиция және 1-позициялар нені сипаттайды. (3-сурет):

A) доңғалақ күпшегінің ені
В) доңғалақ тәжінің енін
С) доңғалақ күпшегінің диаметрі
D) ортаңғы бөлгіш диаметрі
E) төбелерінің сыртқы диаметрін
Ғ) ойымдарының диаметрі
G) ойымдарының кесілген бөлігінің ұзындығы
Н) осьтік қадамы доңғалақ күпшегінің ұзындығы
8.1.Фрикциялық берiлiстердің орналасуы бойынша түрлері:
А) Цилиндрлі
В) Конусты
С) Айқасқан беттік
D) Қиғаш
Е) Осьтік
Ғ) Бойлық
G) Бұрыштық
Н) Көлемдік
2. Вариатолардың негізгі түрлері:
А) Конусты вариатор
В) Маңдайлы вариатор
С) Дисклі вариатор
D) Шынжырлы вариатор
Е) Маңдайлы вариатор
Ғ) Белдікті вариатор
G) Бұрамдықты вариатор
Н) Планитарлық вариатор
3. Фрикциялық берiлiстердiң артықшылықтары:
А) конструкциясы қарапайым, тiс жасаудың қажетi жоқ
В) қозғалыс бiр қалыпты берiледi, сондықтан ол жоғары жылдамдықпен айналатын механизмдерде және приборларда қолданылуы
С) айналыс сандарын сатысыз реттеуге мүмкiндiк бередi
D) фрикциялық берiлiстерде подшипник пен бiлiкке күш көп түседi
Е) фрикциялық берiлiстердiң пайдалы әсер коэффициентiнiң шамасы төмен
Ғ) фрикциялық берiлiстердiң жұмыс iстеу кезiнде сырғанауының әсерінен беріліс саны тұрақсыз
G) фрикциялық дискiлер бетiнiң тозуы бiр қалыпты болмайды
Н) фрикциялық берiлiстерде подшипник пен бiлiкке күш аз түседi
4. Фрикциялық берiлiстердiң кемшiлiктерi:
А) фрикциялық берiлiстерде подшипник пен бiлiкке күш көп түседi;
В) фрикциялық берiлiстердiң пайдалы әсер коэффициентiнiң шамасы төмен
С) фрикциялық берiлiстердiң жұмыс iстеу кезiнде сырғанауының әсерінен беріліс саны тұрақсыз.
D) конструкциясы қарапайым, теңселу денесiне тiс жасаудың қажетi жоқ;
Е) қозғалыс бiр қалыпты берiледi, сондықтан ол жоғары жылдамдықпен айналатын механизмдерде және приборларда қолданылуы
Ғ) айналыс сандарын сатысыз реттеуге мүмкiндiк бередi;
G) конусты дискiлi түрде жасалып, берiлiстi белгiлi бұрышпен беруге мүмкiндiк туғызады
Н) конструкциясы күрделі, тiс жасау қажет
5. Конусты фрикциялық берілістің орташа, жетектеуші және жетектегі дөңгелектер диаметрі қандай өрнектермен анықталады:
А)
В)
С)
D)
Е)
Ғ)
G)
Н)
6.Фрикциялық берiлiстердың қолдануына байланысты түрлері:
А) Берiлiс саны тұрақты фрикциялық берiлiстер
В) Берiлiс санын үздiксiз фрикциялық берiлiстер
С) Сатысыз реттейтiн фрикциялық берiлiстер
D) Маңдайлы – сыртқы жанасумен айқасқан осьтермен берiлiстер
Е) Маңдайлы –ішкі жанасумен айқасқан осьтермен берiлiстер
Ғ) Жабық- майлы ваннада жұмыс жасайтын фрикциялық берiлiстер
G) Ашық-құрғақ жағжайда жұмыс жасайтын фрикциялық берiлiстер
Н) Бірқалыпты құрғақ жағжайда жұмыс жасайтын фрикциялық берiлiстер
9.1. Жалпақ жетек белдіктер түрлері:
А) ашық
В) қиылысқан
С) керетін роликті
D) жабық
Е) ұзын
Ғ) қысқа
жазық
Н) жалпақ
2. Белдікті берілістің жұмыс істеу қабілетіне әсер ететін көрсеткіштер:
А) Белдіктің тарту қабілеті
В) Белдіктің жұмыс жасау мерзіимі
С) Белдік пен шкив арасындағы үйкеліс күші
D) Белдіктің материалы
Е) Белдіктің жұмыс жасау жағдайы
Ғ) Белдік пен шкив арасындағы тартушы күш
Белдіктің жұмыс жасау орыны
Н) Белдікке әсер етуші күштер
3. Белдіктердің істен шығу себетері:
А) Шаршаудан бұзылуы
В) Белдіктің қызып кетуі
С) Белдіктің тозуы
D) үзілуден бұзылуы
Е) бұзылудан тозуы
Ғ) қызудан бұзылуы
қиылудан бұзылуы
Н) қысылудан
4. Белдік материалы:
А) Қайыс
Резина араластырылған мақта мата
С) Синтетикалық материал
D) Болат
Е) Жібек мата
Ғ) Химиялық материал
Мыс
Н) Қола
5. Белдікті берілістердің кемшіліктері:
А) көлемінің үлкен болуы
В) белдікке түсетін күштің мөлшеріне байланысты, сырғануының әсерінен беріліс санының тұрақсыз болуы
С) жылдамдығы артқан сайын, жұмыс мерзімінің аздығы;
D) белдік өзінің сырғанау қаблетіне байланысты динамикалық, соққы және артық күштенден механизм звеноларын сынудан сақтайды
Е) бірқалыпты және дыбыссыз үлкен жылдамдықтарда жұмыс жасайды
Ғ) конструкцисы қарапайым және арзан, ауыстыруға оңай болады
қуатты едауыр қашықтыққа беру мүмкіндігі
Н) 15-60м қашықтыққа қозғалысты береді
6. Резина араластырылған белдіктержылдамдығына байланысты қандай түрлерге бөлінеді:
А) А-қйылған, қабаттар арасы резиналанған материалдардан жасалған. Диаметрі кіші болған шкивтерде жылдамдығы м/сек, болған жағдайда қолданылады
В) Б- қабаттап оралған. Жұмыс жағдайы қйын болған және жылдамдығы м/сек; болған жағдайда қолданылады
С) В- спираль түрінде матадан оралған резинасыз, аз жүктемелерде және жылдадығы м/сек болған жағдайда қолданылады
D) А-қйылған, қабаттар арасы резиналанған материалдардан жасалған. Диаметрі кіші болған шкивтерде жылдамдығы м/сек, болған жағдайда қолданылады
Е) Б- қабаттап оралған. Жұмыс жағдайы қйын болған және жылдамдығы м/сек; болған жағдайда қолданылады
Ғ) В- спираль түрінде матадан оралған резинасыз, аз жүктемелерде және жылдадығы м/сек болған жағдайда қолданылады
А-қйылған, қабаттар арасы резиналанған материалдардан жасалған. Диаметрі кіші болған шкивтерде жылдамдығы м/сек, болған жағдайда қолданылады
Н) В-қйылған, қабаттар арасы резиналанған материалдардан жасалған. Диаметрі кіші болған шкивтерде жылдамдығы м/сек, болған жағдайда қолданылады
7. Белдіктердің көлденең қимасының пішініне байланысты белдіктер түрлері:
А) жалпақ;
В) сына тәрiздi
С) тісті белдікті
D) жазық
Е) төрт бұрышты
Ғ) үш бұрышты
қайыс
Н) ризаналанған
8. Белдікті берілістердің құрылымы:
А) Белдік
В) Жетектеуші шкив
С) Жетектегі шкив
D) Жетектеуші жұлдызша
Е) Жетектегі жұлдызша
Ғ) Шынжыр
Білік
Н) Ось
9. Белдікті берілістердің артықшылықтары:
А) белдік өзінің сырғанау қаблетіне байланысты динамикалық, соққы және артық күштенден механизм звеноларын сынудан сақтайды
В) Бірқалыпты және дыбыссыз үлкен жылдамдықтарда жұмыс істейді
С) Конструкцисы қарапайым және арзан, ауыстыруға оңай болады
D) Берілістің көлемі үлкен
Е) белдікке түсетін күштің мөлшеріне байланысты, сырғануының әсерінен беріліс санының тұрақсыз болуы
Ғ) жылдамдығы артқан сайын, жұмыс мерзімінің аздығы
белдіктердің тартылыс күш әсерінен білік пен подшипниктерге түсетін күштің көп болуы
Н) жоғары температураларда қолданылмауы мен тұрақті түрде бақылауды талап етуі мен үзіліп кетуі
10.1. Жетек шынжырлар түрлері:
А) втулкалы
B)втулкалы-роликтi
C)тiстi
D)шарикті
E)конусты
F)цилиндрлі
G)сырғанау
H)қозғалыс
2. Шынжырлыі берілістер құрылымы:
А) Шынжыр
В) Жетектеуші жұлдызша
С) Жетектегі жұлдызша
D) Белдік
Е) Жетектеуші шкив
Ғ) Жетектегі шкив
G) Білік
Н) Ось
11.1. Біліктердің геометриялық формасына байланысты, түрлері:
А) түзу
В) иiндi
С) иiлгiш
D) қиғаш
Е) қуыс
Ғ) тұтас
G) қысқы
Н) ұзын

2. Қима формасы және ұзындығы бойынша біліктер түрі:
А) Қуыс
В) Тұтас
С) сатылы
D) цапфа
Е) мойынша
шип
G) Ось
Н) иiлгiш
3. Білік пен осьтердің тірекке тірелетін бөлігінің аталуы:
А) цапфа
В) мойынша
С) шип
D) ойықтар
Е) қосылғыш
Ғ) тірек бөлігі
G) жапсар
Н) күпшік
12.1. Машина жасау саласында муфталардың қолданылуы:
А) Тораптардың қосылуы және ажыратылуын қамтамасыз ету үшін;
В) Автоматты басқару функциясын орындау үшін
С) Динамикалық күштерді азайту үшін
D) Тораптар мен механизмдерді қосу үшін
Е) Атқарушы механизмдi жалғастыру үшін
F) Айналу моментінің мөлшерін өзгерту үшін
G) Айналу моментінің шамасы айналу моментінің шамасы және бағытын өзгерту үшін
Н) Айналу моментінің шамасы және бағытын өзгертпеу үшін
2. Техникада механикалық муфталардың, өздерiнiң iшкi құрылысына және атқаратын қызметіне байланысты түрлері:
А) Басқарылатын
В) Басқарылмайтын
С) Автоматтандырылған
D) Тұйық муфталар
Е) Теңелту муфталары
Серпiмдi муфталар
G)Жылжымалы муфталар
Н) Айқас муфталар
3. Басқарылатын муфталар түрлері::
А) Тұйық муфталар
В) Теңелту муфталары
С) Серпiмдi муфталар
D) Басқарылмайтын
Е) Автоматтандырылған
Втулкалы муфта
G) Фланецті муфта
Н) Тісті муфталар
4. Теңелту муфталарының түрлері:
А) Тісті муфталар
В) Жылжымалы муфталар
С) Айқас муфталар
D) Теңелту муфталары
Е) Серпiмдi муфталар
F) Втулкалы муфта
G) Фланецті муфта
Н) Тісті муфталар
5. Автоматтандырылған муфталар түрлері:
А) центрден тепкiш
В) қорғаушы(сақтандырушы)
С) еркiн қозғалыс
D) Айқас муфталар
Е) Теңелту муфталары
F) Серпiмдi муфталар
G) Втулкалы муфта
Н) Фланецті муфта
6. Муфталар түрлерi:
А) түйық
В) теңелту
С) серпiмдi
D) айнымалы
Е) толқынды
дiрiлдi
G) втулкалы
Н) сыналы
13.1. Бөлшектердi пiсiрiп қосудың тойтармалы қосуға қарағандағы артықшылықтары:
А) тойтармалы қосылыстарды пiсiрiп қосумен алмастырғанда металдар 15-20% үнемделедi
В) пiсiрiп қосу тойтармалы қосылыстарға қарағанда берiк
С) пiсiруге қажетті жабдықтардың бағасы мен пiсiру технологиясы арзан, автоматтандыруға болады
D) қыздыру арқылы қосқанда бөлшектер қимасында аздаған күш кернеуi пайда болады
Е) пiсiрiп қосу тойтармалы қосылысқа қарағанда айнымалы-қайталанбалы күштердi нашар қабылдайды;
Ғ) металл емес материалдардың пісіріп қосылмауы
G) жұқа металдар мен әр түрлі материалдар қорытпаларын қосу
Н) металл емес материалдардың пісіріп қосылуы
2. Электродоғамен пісіру әдістері:
А) қолмен пiсiру әдiстерi
В) флюс қабатының астында автоматты пiсiру әдiстерi
С) жұқа металдар мен түстi металдар қорытпаларын қосу үшiн қорғаныш газ бүркемесiмен пiсiру әдiстерi
D) электр шлакпен пiсiру әдiстерi
Е) электрон сәулесiмен пiсiру әдiстерi
Ғ) жұқа металдар мен түстi металдар қорытпаларын қосу үшiн аргонды доғасымен пiсiру әдiстерi
G) тоғыстырып пiсiру әдiстерi
Н) роликтi пiсiру әдiстерi
3. А- Сурет, В-сурет және С- суреттерінде пісіріп қосылған қосылыстың түрлері:

А) Түйістіріп пісіруді
В) Бұрыштық пісіруді
С) Таврлы перпендикуляр пісіруді
Айқасып пісіруді
Е) Беттік пісіруді
Ғ) Флангты пісіруді
Х - пісіруді
Н) V - пісіруді
4. D-Сурет, В-сурет және С-суреттерінде пісіріп қосылған қосылыстың түрлері:
А) Айқастырып пісіруді
В) Бұрыштық пісіруді
С) Таврлы перпендикуляр пісіруді
Түйістіріп пісіруді
Е) Беттік пісіруді
Ғ) Флангты пісіруді
Х - пісіруді
Н) V – пісіруді

5. А-Сурет, D-сурет және С-суреттерінде пісіріп қосылған қосылыстың түрлері:
А) Түйістіріп пісіруді
В) Айқастырып пісіруді
С) Таврлы перпендикуляр пісіруді
Бұрыштық пісіруді
Е) Беттік пісіруді
Ғ) Флангты пісіруді
Х - пісіруді
Н) V - пісіруді
14.1 Ажыралатын қосылыс бұрандалар:
А) болт
В) винт
С) шпилька
D) шеге
E) клей
F) тойтарма
G) бұранда
H) кілтек

2 Дюйімдік, трапециялы және метрлік бекіту бұрандаларының профиль бұрышы:
А) 55º
В) 30º
С) 60º
D) 40º
E) 50º
F) 45º
G) 75º
H) 65º
3. Бұрандалы қосылыстардың артықшылықтары:
А) Тез жиналып, оңай сұрыпталады (ажыратылады);
В) Бұрандалы қосылыстар берiк болуы
С) Бұрандаларды өте дәл әзiрлеуге болуы, конструкциясының қарапайымдылығы
D) пiсiрiп қосумен алмастырғанда металдар 15-20% үнемделедi.
E) бұрандалы қосылыстарда қосу денелерiнiң қима ауданын азайтады
F) пiсiруге қажетті жабдықтардың бағасы мен пiсiру технологиясы арзандығы
G) айнымалы-қайталанбалы күштердi жақсы қабылдайды;
H) ұшпа-ұш қосу мүмкіндігі
4 . Профиліне байланысты бұрандалар түрлері:
А) трапециялы бұранда
В) тікбұрышты бұранда
С) жүрiстi бұранда
D) айналмалы бұранда
E) төртбұрышты бұранда
F) 45° градусты бұранда
G) 65° градусты бұранда
Н) 75° градусты бұранда
5. Бұранданың негізгі парамтрлері:
А) Бұранданың сыртқы диаметрі -dсырт– бұранда төбесінің диаметрі
В) Бұранданың орташа диаметрі -dор – бұранда ойығы мен төбесінің орташа мәнімен анықталатын диаметр
С) Бұранданың ішкі диаметріdіш – бұранда ойығының диаметрі
D) Бұранданың сыртқы диаметрі –dсырт– бұранда ойығының диаметрі
E) Бұранданың орташа диаметрі -dор – бұранда ойығы мен төбесінің айырмасымен анықталатын диаметр
F) Бұранданың ішкі диаметріdіш – бұранда төбесінің диаметрі
G) Бұранданың сыртқы диаметрі -dсырт– бұранда ойығының диаметрі
H) Бұранданың орташа диаметрі -dор – бұранда ойығы мен төбесінің қосындысыменанықталатын диаметр
6.Профилі байланысты бұрандалар түрлер:
А) үшбұрышты бұранда
В) тікбұрышты бұранда
С) жүрiстi бұранда
D) айналмалы бұранда
E) төртбұрышты бұранда
F) 10° градусты бұранда
G) 25° градусты бұранда
H) 85° градусты бұранда
7. Бұранда профилінің параметрлер сипаттамасы:
А) профиль бұрышы α- профильдің түзу сызықты жақтарының арасындағы бұрыш
В) бұранда профилінің теория жүзіндегі биіктігі Н- профильдің бүйір жақтарын жалғастырғанда пайда болатын толық үшбұрыштың биіктігі
С) профильдің жұмыс биіктігі h дегеніміз гайка мен винт орамының жанасатын профилінің биіктігі
D) профиль бұрышы α- бұранданың орта диаметрі бойынша жүргізілген бұранда сызығы
E) профиль бұрышы α- осіне перпендикуляр жазықтық арасындағы бұрыш
F) z - кіріс саны
G) h дегеніміз гайка мен винт орамының осіне перпендикуляр биіктігі
H) бұранда профилінің теория жүзіндегі биіктігі Н - толық орамының осіне перпендикуляр биіктік
8. Бұрандалар бұранда сызығының кiру санына байланысты бөлінуі
А) Бiр кiрiстi
В) Екi кiрiстi
С) Көп кiрiстi
D) Трапециялық кiрiстi
E) үшбұрышты кiрiстi
F) тікбұрышты кiрiстi
G) жүрiстi кiрiстi
H) айналмалы кiрiстi
9. Суреттегі қосылыстың атауы:

А) Болт
В) Бұрандалы қосылыс
С) Ажыралатын қосылыс
D) Винтті
E) Пісріп қосу
F) Шпилька
G) Шайба
H) Гайка
10. Суреттегі бұрандалы қосылыстар атауы:

А) Болт
В) Шпилька
С) Гайка
D) шайба
E) Винтті
F) Бұрандалы
G) Конусту бұранда
Н) Трапециялы бұранда
11.Үш бұрышты бекіту бұрандасының сипаттамасы:
А) Үйкелісі үлкен
В) Беріктігі жоғары
С) Технологиясы тиімді
D) Үйкелісі аз
E) Беріктігі орташа
F) Технологиясы қымбат
G) Берік
H) Технологиясы арзан
12. Болт және бекіту винттерің қалпақшасының түрлері:
А) Алты бұрышты
В) Төрт бұрышты
С) Дөңгелек
D) Үш бұрышты
E) Биік
F) Жартылай жасырын
G) Жасырын
H) Фундаменттік
13.Қалпақшасының биіктігі бойынша болт түрлері:
А) Биік
В) Жартылай жасырын
С) Жасырын
С) Фундаменттік
D) Алты бұрышты
E) Төрт бұрышты
F) Дөңгелек
G) Үш бұрышты
Н) Үйкелісі аз
14. Болттар және бекіту винттерінің қолдануы бойынша түрлері:
А) Жалпы қолданысқа арналған
В) Бөлшектерді орналастыруға(фиксация) арналған
С) Арнайы
D) Фундаменттік
E) Алты бұрышты
F) Төрт бұрышты
G) Дөңгелек
Н) Үш бұрышты
15. Арнайы болттар түрлері:
А) Фундаменттік
В) Жүктік(Рым болты)
С) Конусты
D) Цилиндрлі
E) Алты бұрышты
F) Төрт бұрышты
G) Дөңгелек
Н) Үш бұрышты
16. Гайкалар түрлері:
А) Биік
В) Дөңгелек
С) Құлақшалы
D) Фундаменттік
E) Фундаменттік
F) Жүктік(Рым болты)
G) Конусты
Н) Цилиндрлі
17. Алты бұрышты гайкалардың биіктігі бойынша түрлері:
А) Нормаль
В) Биік
С) Бйіктігі шамалы(низкий)
D) Фундаменттік
E) Алты бұрышты
F) Төрт бұрышты
G) Дөңгелек
Н) Үш бұрышты
18. Винттердің ұштары бойынша түрлері:
А) Жазық ұшты
В) Ұшы цилиндрлі
С) Сатылы ұшты
D) Рым болттар
E) Алты бұрышты
F) Төрт бұрышты
G) Дөңгелек
Н) Үш бұрышты
19. Винт, болт және гайканың анықтамасы:
А) Винт-бұрандалы сырық
В) Болт-қалпақшалы внит
С) Гайка- бұрандалы тесігі винт
D) Винт-бұрандалы болт
E) Болт- бұрандалы тесігі винт
F) Гайка- қалпақшалы внит
G) Винт-екі жағында бұрандасы бар сырық
Н) Болт - бір жағында бұрандасы бар сырық
20. Бұрандалы қосылыстардың жұмыс атқару критериясын анықтайтын формулада:
А) бұранданың ішкі диаметрі
В) мүмкін болған кернеу
С) әсер етуші күш
D) ішкі күш
E) бұранданың орташа диаметрі
F) мүмкін болған кернеу
G) созылудағы тік кернеу
Н) бұранда төбесінің диаметрі
21. Болт және винтті қосылыс есептелетін қауіпті кернеулер:
А) болт сырығы – бұранданың ішкі диаметрі бойынша үзілу кернеуі
В) гайка бұрандасы – ығысу, қию немесе иілу кернеуі
С) болт- қалпақшасы – қию кернеуі
D) гайка сырығы – бұранданың ішкі диаметрі бойынша үзілу кернеуі
E) болт бұрандасы – ығысу, қию немесе иілу кернеуі
F) болт- қалпақшасы – бұранданың ішкі диаметрі бойынша үзілу кернеуі
G) болт сырығы – ығысу, қию немесе иілу кернеуі кернеуі
Н) гайка бұрандасы – бұранданың ішкі диаметрі бойынша үзілу кернеуі
15.1.Ппрофилі бойынша шлицті қосылыстар түрлері:
A)Төртбұрышты – шлиц саны: Z = 6, 8, 10, 12;
В) Эвольвентті- шлиц саны Z = 12, 16 және оданда көп;
С) үшбұрышты - шлиц саны Z = 24, 36 және оданда көп;
D) Төртбұрышты - шлиц саны: Z = 4, 8, 12, 16;
E) Эвольвентті- шлиц саны Z = 10, 12 және оданда аз;
F) үшбұрышты - шлиц саны Z = 14, 16 және оданда аз;
төртбұрышты - шлиц саны Z = 10, 12 және оданда аз;
H)эвольвенттi - шлиц саны: Z = 6, 8, 10, 12;
2. Шлицтi қосылыстар түрлерi:
A) үш бұрышты
В) тiк бұрышты
С) эвольвентi
жұмыр бұрышты
E) қисық бұрышты
F) қиғаш бұрышты
D) қиғаш,
H) дөңгелек

3. Шпонкалы қосылысты жаншылуға беріктігін есептеу формуласында:
A) жаншылу кернуі
В) білік диаметрі
С) шпонканың жұмыс істеу ұзындығы
D) тік кернеу
E) шпонка диаметрі
F) шпонка ұзындығы
G) жанама керну
H) білік ойығының диаметрі
4. Шпонкалы қосылысты қиылуға беріктігін есептеу формуласында:
A) шпонка ені
В) жанама кернеу
С) шпонканың жұмыс істеу ұзындығы
D) шпонка ұзындығы
E) жанама керну
F) білік ойығының диаметрі
G) h – шпонка биіктігі
H) мүмкін болған тік кернеу
01(Введение)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Техникадағы жылжымайтын байланыстардың атауы:
A) қосылыстар
B) бөлшектердің қосылыстар
C) жалғағыш элементтер
D) жанасулер
E) шектеулер
F) топсалар
G) берілістер
H) түйіншектермен
2. Жалпылама тағайындалған машина тетіктеріне жататын тетікті көрсет
A) білік
B) шестерня
C) болт
D) ротор
E) ќаќпаќша
F) жону белдіктің (станоктың) қысқы
G) поршень
H) турбинаның қалағы
3.Тұлға мен мойынтырек қақпағының қосылысы ... болады
A) ажырайтын
B) жиылмалынған
C) жылжымайтын
D) ажырамайтын
E) жылжыйтын
F) серпінді 
G) айқастырылу
H) түйістірілуген
4.Үйкелісетін тетіктермен қоршаған ортаның арасындағы химиялық байланыс пайда болатын тозудыѕ түрін атаңыз:
А) коррозия - механикалық тозу
B) коррозия- механикалық тоздыру
C) коррозиялық және механикалық тоздыру
D) сутегілі тозу
E) бояу түсіру
F) түрпілі тозу
G) молекулярлы – механикалық тозу
H) абразивты тозу
5.Бірдей орынауыстырғанда қатты денелермен өзара әрекет жасаған нәтижесінен тетіктер беттерінің тозу түрі қалай аталады?
А) абразивті тозу
B) абразивті тоздыру
C) абразивті үйкеліс
D) сутегілі тозу
E) коррозия- механикалық тозу
F) пластикалық деформация
G) бояу тсіру
H) водородтік тозу
02(Редукторы)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Механикалық беріліс жоғарылайтын болады және мультипликатор деп аталады:
A)
B) егер жетектегі біліктің айналу жиілігі жетекші біліктің айналу жиілігінің көбірек
C) егер беріліс саны бірден кіші болса
D)
E)
F)
G) .
H)
2.Механикалық беріліс төмендетуші болады және редуктор деп аталады:
A)
B) егер беріліс саны бірден асса
C) егер жетекші біліктің айналу жиілігі жетектегі біліктің айналу жиілігінің көбірек
D)
E)
F)
G)
H)
3.Планетарлық берілістердің артықшылықтары
A) басқа берілістерге қарағанда ықшамды, габариті шағын келеді
B) үлкен беріліс қатынасы
C) тіректерге аз күш түседі
D) дайындау дјлдікке жоєары талаптар
E) монтаж дјлдікке жоєары талаптар
F) жўмыс кезінде ќыздыру
G) тґмен ПЈК
H) дайындауы кїрделі

4.Редуктордың қандай саты тез жүретін деп атайды?
A) қозғалтқышқа ен жақын
B) жетекші білік тезерек айналады
C) білік айналу жиілігі ен жылдам
D) орындаушы органға жақын
E) ашыќ беріліс
F) ен баяу
G) ортасындаєы
H) сонєы
03(Подшипники)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Домалау подшипниктері статикалық жүк көтергіштікке есептейді:
A) n ≤ 10 айн/мин кезінде
B) үйіндінің айланысының санында 10 айн/мин кезінде кемірек
C) үйіндінің айландыру жиілігінде 10 айн/мин кезінде кемірек
D) n ≤ 100 айн/мин кезінде
E) n ≥ 10 айн/мин кезінде
F) n = 1000 айн/мин кезінде
G) n ≥ 100 айн/мин кезінде.
H) n ≥ 100 айн/мин кезінде
2.Домалау подшипниктерін динамикалық жүк көтергіштікке есептейді:
A) n ≤ 10 айн/мин кезінде
B) Үйіндінің айланысының санында 10 айн/мин кезінде астам
C) үйіндінің айландыру жиілігінде 10 айн/мин кезінде астам
D) n ≤ 100 айн/мин кезінде
E) n ≥ 10 айн/мин кезінде
F) n = 1000 айн/мин кезінде
G) n ≥ 100 айн/мин кезінде.
H) n ≥ 100 айн/мин кезінде
3.№308 шарты белгісі бар подшипниктің ішкі диаметрі
А) 40 мм
B) 4 см
C) 0,04 м
D) 50 мм
С) 20 мм
F) 8 см
G) 80 мм
H) 308 мм
4.Подшипниктерді статикалық жүк көтергіштікке есептеуді қандай шартта орындайды?
А)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
5.Подшипниктерді динамикалық жүк көтергіштікке есептеуді қандай шартта орындайды?
А)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
6.Домалау подшипниктердін дәлдік класы
A) 0
В) 6
С) 5
D) 3
E) 1
F) 7
G) 8
H) 10
7.310 подшипниктін ішкі диаметірі қандай?
A) 50 мм
B) 5 см
C) 0,05м
D) 5 мм
E) 10 мм
F) 310 мм
G) 31 см
H) 620 мм
8.Подшипниктерді көтіру жүктемеге қарай қалай таныйды?
A) радиалды, таянышты, радиал-таянышты, таяныш-радиалды
B) радиал-таянышты, радиалды, таянышты, таяныш-радиалды
C) таяныш-радиалды, радиалды, таянышты, радиал-таянышты
D) радиалды, ґсті, таянышты
E) ґсті, роликті, таяныш
F) таянышты, сыртќа (центрден) тепкіш
G) таянышты, радиалды
H) радиалды, центргетартќыш
9.Домалау подшипник қандай тетіктерден тұрады?
A) сыртқы және ішкі сақиналар, домалау денелер, сепаратор
B) сыртқы және ішкі сақиналар, сепаратор, домалау денелер
C) домалау денелер, сыртқы және ішкі сақиналар, сепаратор
D) ішпек, тўлєа, домалау денелер
E) тўлєа, сепаратор, домалау денелер
F) сыртќы жјне ішкі саќиналар, сепаратор
G) сыртќы жјне ішкі саќиналар, ішпек
H) тўлєа, сепаратор,
10.Домалау денелер түрі бойынша домалау мойынтіректер болады
A) шарикті
B) роликті
C) инелі
D) радиалды
E) таяныш
F) сфералық
G) ауыр
H) өстік
04 (Общие сведения о передачах и их классификация)_ Детали машин и основы конструирования_каз
1.Механикалық берілістің қуаты формула бойынша анықталады:
A)
B)
C) шенберлік күшті жылдамдыққа көбейту қуатқа тең
D)
E)
F)
G)
H)
2.Механикалық берілістің ПЈК формула бойынша анықталады:
A)
B)
C) ПӘК тең пайдалы алымдылықтың қатынасына жұмсалғанға
D)
E) ;
F)
G)
H)
3.Беріліс қатынасы формула бойынша анықталады:
A)
B)
C) беріліс саны қатынас басты буынның бұрыштама жылдамдығының қатынасына жүргізу тең
D)
E)
F)
G)
H)
4.Айналдырушы момент формула бойынша анықталады:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

5.Машина бөлшектерін есептеуге және жұмыс қабілеттілігінің негізгі белгісі не болады?
A) беріктігі
B) қатаңдығы
C) төзімділігі
D) дірілге тўраќтылыєы (табандылыєы)
E) жылуєа табандылыєы
F) материалдыќ бір тектілігі
G) тоќта табандылыєы
H) тўтќырлыќ
6.Жетектін кинематикалық есептеунің негізгі кезендер
A) жетектін ПӘКті анықтау
B) беріліс сандарды анықтау
C) жетекті біліктердін бұрыштық жылдамдықтарды анықтау
D) ґсаралыќты аныќтау
E) біліктердіѕ диаметрлерді аныќтау
F) тісті дґнгелектердіѕ диаметрлерді аныќтау
G) тістердіѕ беріктігіні есептеу
H) біліктердіѕ беріктігіні есептеу
7.Жетектің ПӘК-і
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
8.Механикалық іліністі берілістерге қандай берілістер қатынасады
A) тісті
B) шынжырлы
C) бұрамдықты
D) белдікті
E) толќынды
F) фрикциалыќ
G) электрлік
H) пневматикалыќ
05(Цилиндрические зубчатые передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Цилиндрлік берілістер деп аталады:
A) қатарлас кіндіктермен
B) бас нешінші дөңгелектің айландыру кіндіктері қатарлас
C) нешіншіде тісті дөңгелектер өз арасында қатарлас кіндіктерде айланатын
D) айқыш-ұйқыш кіндіктермен
E) емесќатарлас кіндіктермен
F) айќыш-ўйќыш кіндіктермен
G) ас бўрыш 45º пейілді кіндіктермен
H) ас бўрыш 40º пейілді кіндіктермен
2. коэффициенті аталады:
A) жүктің шоғырлануының коэффициентімен
B) жүктің шоғырлануының коэффициентімен ша тістің ұзындығының
C) жүктің шоғырлануының коэффициентімен ша тісті дөңгелектің еніне
B) жїктіѕ їдемелігініѕ коэффициентімен
C) жїктіѕ симметриялылќыныѕ коэффициентімен
D) жїктіѕ таратушылќыныѕ коэффициентімен
E) деформацияныѕ коэффициенті
H) ґстестіктіѕ еселігініѕ емес
3. коэффициенті аталады:
A) жүктіѕң үдемелігінің коэффициентімен
B) тісті дөңгелектің жүгінің үдемелігінің коэффициентімен
C) тісті берілістің жүгінің үдемелігінің коэффициентімен
D) жїктіѕ шоєырлануыныѕ коэффициентімен
E) жїктіѕ симметриялылќыныѕ коэффициентімен
F) жїктіѕ таратушылќыныѕ коэффициентімен
G) деформацияныѕ еселігініѕ
H) ґстестіктіѕ еселігініѕ
4.Беріктікке тісті беріліс есептелінеді:
A) контактілі кернеу және қатпардың кернеулерінің
B) қатпардың кернеулерінің және контактілі кернеулерге
C) контактілі баянға және бұрулы баянға
D) ќалыпты кернеу бойынша
E) жаншылу жјне кесілу кернеулері бойынша
F) тек ќана жанасу кернеуі бойынша
G) тек ќана иілу кернеуі бойынша
H) ўзаќмерзімдіке
5.Цилиндрлік берлістің ілінісуінде радиалды күш бағытталған
A) радиусқа дөңгелектің айландыр- орталығына
B) перпендикуляр тоғындының күшінің дөңгелектің айландыру орталығына
C) перпендикуляр белағаштың күшке дөңгелектің айландыру орталығына
D) бастапќы шеѕберге жанама бойынша;
E) доѕєалаќтыѕ айналу ґсіне параллельді
F) ілінісу сызыєы бойынша
G) эвольвентаєа 30º бўрыш ќўрап
H) сипатќўжатќа эвольвенте
6.Цилиндрлік берілістің ілінісуінде өстік күш бағытталған
A) доңғалақтың айналу өсіне параллельді
B) перпендикуляр тоғындының күшінің және параллель дөңгелектің айландыру кіндігіне
C) перпендикуляр радиал күш және параллель дөңгелектің айландыру кіндігіне
D) радиусќа дґѕгелектіѕ айландыру орталыєына
E) бастапќы шеѕберге жанама бойынша
F) ілінісу сызыєы бойынша
G) эвольвентаєа 300 бўрыш ќўрап
H) сипатќўжатќа эвольвенте
7.Цилиндрлік берілістің ілінісуінде шенберлік күш бағытталған:
A) бастапқы шеңберге жанама бойынша
B) перпендикуляр дөңгелектің радиусының жақ дөңгелектің айландыру
C) перпендикуляр дөңгелектің радиусының жақ тоғындының жылдамдығының
D) радиусқа дөңгелектің айландыру орталығына
E) параллель дґѕгелектіѕ айландыру кіндіктері
F) ілінісу сызыєы бойынша
G) эвольвентаєа 30º бўрыш ќўрап
H) сипатќўжатќа эвольвенте
8.Тісті доңғалақтар қосылып істелінетін самалары саналары:
A)
B) тістің бетінің қатулығында 350HB кемірек
C) тістің қатулығының 350НВ кемірек
D)
E)
F)
G)
H)
9.Рейка тәрізді құралмен цилиндрлік түзу тісті доңғалақтарды кескен кезде тістер саны кесу шегінде тең:
A)
B) шестернянің тармағының саны 17 кемірек
C) тісті дөңгелектің тармағының саны 17 кемірек
D)
E)
F)
G) .
H)
10.Цилиндрлі қисық тісті берілісте қандай күштер әсер етеді
A) радиалдық, шеңберлік, өстік
B) өстік, радиалдық, шеңберлік
C) шеңберлік, өстік, радиалдық
D) радиалдыќ, ґстік, центрден тепкіш
E) радиалдыќ, ґстік, жанама
F) радиалдыќ, центрден тепкіш, жанама
Е) радиалдыќ, шеѕберлік, орталыќ
H) радиалдыќ, центрден тепкіш, ґстік
11.Тісті доңгелектің диаметрлері МЕСТ бойынша
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
12.Тісті берілістердің кемшіліктері
A) дайындауы күрделі
B) жұмыс кезінде шу көп болады
C) динамикалық күштерді қабылдау қабілеттілігі нашар
D) ґте їлкен ќуат беруге болады
E) басќа берілістерге ќараєанда біліктерге жјне тіректерге аз кїш тїседі
F) ґте шыдамды келеді
G) пайдалы јсер коэффициенті жоєары
H) жылдамдыєы їлкен
13.Тісті берілістердің жанасу кернеуі әсерінен тістің бұзылуы түрлері
A) абразивтік тозу
B) тістесу
C) беттік үгілу
D) тістіѕ сынуы
E) тіс бўрышын сынуы
F) созылу
Е) бўралу
H) иілу
14.Тісті берілістер ілінісулеріне қарай болады
A) сырттай ілінісетін
B) іштей ілінісетін
C) рейкалы
D) эвольвентті
E) дґѕгелек
F) тїзу тісті
G) ќисыќ тісті
H) шевронлы
15.Тісті берілістер тістердің профильдері бойынша болады
A) эвольвентті
B) дөңгелек
C) циклоид
D) сырттай ілінісетін
E) іштей ілінісетін
F) тїзу тісті
G) ќисыќ тісті
H) шевронлы
16.Тісті механизмнің беріліс саны
А)
В)
С)
D)
E)
F)
G)
H)
17.Қандай тәуелділікті дұрыс
A)
В)
С)
D)
E)
F)
G) .
H)
18.Түзетілмеген түзу тісті шестерняда, тістерді тәрткілдешпен кескен кезде, тістердің биіктігі төмендірек болмағандықтан, неше минимал тістер саны болу керек
A) 17
B) 17 көбірек емес
C) ≤ 17
D) 13
E) 21
F) 24
G) 30
H) 19
19.Тістер орналасу жері үшін цилиндрлі тісті берілістердің түрлері
A) түзу тісті
B) шевронлы
C) қисық тісті
D) пішінді
E) эвольвентті
F) планетарлыќ
G) толќынды
H) дґѕгелекті,
20.Тісті берілістерді қалай есептейді
A) жанасу кернеулері бойынша және иілу кернеулері бойынша
B) жанасу кернеулері бойынша жобалау есептеу
C) иілу кернеулері бойынша жөнделген есептеу
D) жанасу кернеулері бойынша жјне ќима кернеулері бойынша
E) жанасу кернеулері бойынша жјне бўралу кернеулері бойынша
F) жанасу кернеулері бойынша жјне жаншылу кернеулері бойынша
G) иілу кернеулері бойынша жјне бўралу кернеулері бойынша
H) созу кернеулері бойынша

06(Конические передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Конусты берілістер деп аталады
A) қиылысатын өстерімен
B) бас нешінші үйіндінің кіндіктері әншейін ас бұрыш 90º қиып өтеді
C) бас нешінші үйіндінің кіндіктері аспен түзу бұрышпен қиып өтеді
D) айќыш-ўйќыш кіндіктермен
E) емесќатарлас кіндіктермен
F) ќатарлас кіндіктермен
G) параллельді ґстермен
H) бас нешінші їйіндініѕ кіндіктері айќаспады
2.Қандай тісті берілістерде дөңгелектердің өстері бір жазықтықта жатыр және олар сыбайлас перпендикулярлы:
A) конусты
B) тангенциал тістермен конусты беріліс
C) айналма тістермен конусты беріліс
D) цилиндрлік ќисыќ тісті
E) шевронлы
F) цилиндрлік тїзу тісті
G) бўрамдыќ
H) планетарлыќ
3.Қандай берілістер гипоидты деп аталады?
А) айқасатын өстермен
B) өстері өзара айқасқан берілістер
C) винттік тісті беріліс конусты дөңгелектермен
D) ќиылысатын ґстермен
С) параллель ґстермен
F) перпендикуляр ґстермен
G) ґстері бір тїзудіѕ бойында орналасќан берілістер
H) іштей ілінісетін тісті берілістер
07(Червячные передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Бұрамдық берілістер деп аталады:
A) айқасатын өстерімен
B) бас нешінші үйіндінің кіндіктері ас бұрыш 90º айқыш-ұйқыш;
C) бас нешінші үйіндінің кіндіктері аспен түзу бұрышпен айқыш-ұйқыш
D) пересекающимися кіндіктермен
E) емесќатарлас кіндіктермен
F) ќатарлас кіндіктермен
G) деформацияныѕ коэффициенті
H) бас нешінші їйіндініѕ кіндіктері айќаспайды
{Правильный ответ} = A, B, C
2.Бұрамдықты берілістін бұрамдық қандай материалдан жасалады
A) термиялық өнделген қоспалы болаттан
B) суаруланған конструкциялық болаттан
C) болаттан, бұрамдық айналымдарының келесі суарумен
D) ќалайы ќаладан
E) ќалайсыз ќаладан
F) кґміртегі тґмен болаттан
G) шойыннаѕ
H) пластмассанаѕ
3.Бұрамдықты берілістің негізгі жақсы жерлері
A) үлкен беріліс сандар
B) бұралу моментінің саныны үлкен шекте өзгеруі мүмкіндігі
C) беріліс қатынасы 8-ден 80-ге дейін
D) трансмиссияны артыќ жїктелуден ќорєауы
E) жоєары ПЈК
F) їлкен жылдамдыќтарда жјне ќуаттарда жўмыс істеу мїмкіндігі
G) арзандыєы
H) демпфир ќабілеттілігі
4.Бұрамдық дөңгелектерді кола, жез, шойын істегенде тандап алады
A) үйкеліс азайту үшін
B) тістесу болдырмау үшін
C) тозуіні азайту үшін
D) жўмыс кезінде шу азайту їшін
E) дґнгелектіѕ массасыѕ азайту їшін
F) жылдамдыќ азайту їшін
G) жылдамдыќ кґтеру їшін
H) жаман майлату їшін
5.Бұрамдықты берілісте қандай күштер әсер етеді?
A) шенберлі
B) радиалды
C) өстік
D) ќалыпты
E) жанама
F) тік
G) тангенциалды
H) їйкеліс
6.Бұрамдықты берілісте тозуы жоғары
A) үлкен сырғанау жылдамдығы үшін
B) тістесу бейімділік үшін
C) жаман майлату үшін
D) дґнгелек жумсак металдан істеген
E) кіші сырєанау жылдамдыєы їшін
F) їлкен беріліс ќатынасы їшін
G) їлкен ќаттандыќ їшін
H) їлкен кинематикалыќ дјлдік їшін
7.Коэффициент Кн бұрамдықты берілісте не ескереді?
A) жүктеме коэффициенті
B) жүктеме шоғырлану коэффициенті
C) жүктеменің динамикасыны
D) берілісініѕ беріктігіні
E) кемшілігі - жабу коэффициенті
F) тіс пішінініѕ коэффициенті
G) тістердіѕ модулді
H) ґсаралыќ ќашыќтыќ
8.Бұрамдықты берілістін қандай параметр стандартылған?
A) бұрамдық диаметрінің коэффициенті
B) өстік модулі
C) өсаралық қашықтық
D) бўрамдыќ дґнгелектін ені
E) бґлгіш диаметрі
F) дґнгелектін тістін саны
G) кіру сандары
H) беріліс ќатынасы
9.Бұрамдықты берілістің негізгі артықшылығы
А) бір жұпта үлкен беріліс қатынас
B) көлемі мен салмағы шағын
C) өздігінен тежелу қабілеттілігі
D) үлкен сырғанау
Е) айқасып қысылып қалуға бейімділік
F) жоєарлатылєан тозу
G) ПЈК-тіѕ тґменделуі
H) дайындауы кїрделі
10.Бұрамдықты берілістің дөңгелегі қандай материалдан жасалады
A) қола
B) жез
C) шойын
D) болат
E) мыс
F) алюминий
G) тот баспайтын болат
H) пластмасса

08(Фрикционные передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Фрикциялық берілістің жұмысы қандай күштерге қолдану үшін негізделген?
А)* үйкеліс күштер
B)* фрикциялық күштер
C)* екі диск арасындағы ұйкеліс күштер
D) ілінісу күштер
С) ќысым күштері
F) сырғанау күштер
G) сығылу күштер
H) созылу күштер
2.Фрикциялық вариаторлардың негізгі түрлері
A)* мандайлы вариатор
B)* конусты вариатор
C)* дисклі вариатор
E) бўрамдыќ вариатор
F) цилиндрлыќ вариатор
G) планетарлыќ вариатор
H) тангенциалдыќ вариатор
3.Фрикциялық берілістердің артықшылықтар
A)* конструкциясы қарапайым
B)* беріліс сандарын сатысыз реттеу
C)* ќозғалыс бірқалыпты беріледі
D) тіректерге їлкен кїш тїседі
E) монтаж дјлдікке жоєары талаптар
F) жўмыс кезінде ќыздыру
G) тґмен ПЈК
H) дайындауы кїрделі
4.Фрикциялық берілістердің кемшіліктер
A)* төмен ПӘК
B)* тіректерге үлкен күш түседі
C)* беріліс қатынасы тұрақты емес
D) беріліс сандарыѕ сатысыз реттеу
E) монтаж дјлдікке жоєары талаптар
F) жўмыс кезінде ќыздыру
G) конструкциясы ќарапайым
H) дайындауы кїрделі
5.Фрикциялық берілісте әсер ететін күштер
A)* үйкеліс күш
B)* қысу күш
C)* шеңберлік күш
D) ілінісу күш
E) сырєанау кїш
F) созылу кїш
G) сыєу кїш
H) центрден тепкіш кїш
6.Вариаторлардың негізгі түрлері
A)* фрикциялық вариатор
B)* шынжырлы вариатор
C)* сыналы белдік вариатор
E) бўрамдыќ вариатор
F) цилиндрлыќ вариатор
G) планетарлыќ вариатор
H) тангенциалдыќ вариатор
09(Ременные передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1. Белдікті берілістің жұмыс әсері күштерді қолдануға негізделген
A) үйкеліс күштері
B) қажалыстың күшінің
C) белбеудің және елгезердің арасында
D) ілінісу күштері
E) сырєанау кїштері
F) ќысым кїштері
G) сыєу кїштері
H) ќысу кїштері
2.Белдікті берілістің негізгі есептеуі болады:
A) тарту қабілеттілігі бойынша
B) тарту қабілеттілігіне
C) белбеудің тарту күшіне
D) белдіктіѕ ўзаќ уаќыттыєы бойынша
E) белдіктіѕ беріктігі бойынша
F) белдіктіѕ мїмкіндік соєу шегі бойынша
G) белдіктіѕ мїмкіндік керу шегі бойынша.
H) белдіктіѕ соєу шегініне
3.Белдікті берілістерде, белдіктің саны нешеден аспау керек?
A) 8
B) сегізден артығырақемес
C) сегізден кем
D) 4
E) 2
F) 12
G) 16
H) 14
4.Белдікті берілістердін негізгі есептеуі
A) тарту қабілеттілікпен есептеуі
B) белдіктінің тґзімділігі
C) белдікті мен шкивтың арасындағы үйкеліс күшпен анықталғаң тарту қабілеттілікпен есептеуі
D) белдікті алдын ала керудегі кернеу бойынша есептеу
E) белдіктін жетекші тармаєындаєы иілудіѕ кернеуін аныќтау
F) белдіктін жетектегі тармаєындаєы иілудіѕ кернеуін аныќтау
G) кернеуді центрден тепкіш кїштерден аныќтау
H) белдіктін созу кернеуді есептеу
5.Белдікті берілістің кемшілігінің біреуі
A) беріліс қатынасынын айнымалылықB) беріліс қатынасынын тұрақсыздығы
C) белдікті мен шкивтін арасындағы жып беру
D) төмен ПӘК
E) жўмыс езінде ќыздыру
F) ќымбаттыєы
G) жўмыс кезінде шуылдаєы
H) беріліс ќатынасынын тўраќтылыєы
6.Үйкелістер арқылы жүзеге асырылатың берілістер
A) белдік
B) фрикциялық
C) сыналы белдік
D) тісті
E) гипоидты
F) шынжырлы
G) бўрамдыќты
H) планетарлыќ
7.Белдіктер қарай белдік берілістер болады
A) жалпақ
B) сыналы
C) жұмыр
D) трапециалдыќ
E) ўшбўрыштыќ
F) фрикционды
G) шеѕберлі
H) метрикалыќ
8.Белдік берілістін негізгі элементтер
A) жетекші шкив
B) жетектегі шкив
C) белдік
D) жетекші жўлдыз
E) жетектегі жўлдыз
F) тісті шынжырлы
G) роликты-тґлкелі шынжырлы
H) тісті дґнгелек
9.Белдік берілістін артықшылығы
A) қозғалысты ұзақ қашықтыққа беру мүмкіндігі
B) жүрістің жатықтығы және шуылсыздығы
C) конструкциясының қарапайымдылығы және құнының арзандығы
D) ґлшемді кґлеиініѕ їлкендігі
E) беріліс саныныѕ тўраќсыздыєы
F ) белдіктіѕ жарамдылыєы мерзімініѕ ќысќалыєы
G) біліктер жјне олардыѕ тіреулеріне салмаќтыѕ кґп тїсуі
H) пайдалану їрдісінде белдікті тартуєа ќосымша ќўрылєылардыѕ ќажеттілігі

10(Цепные передачи)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Жетек шынжырлардың негізгі
A) роликты
B) төлкелі
C) тісті
D) шарнирлы
E) саусаќлы
F) штифтті
G) винттік
H) серпімділік
2.Шынжырлы берілістін негізгі элементтер
A) жетекші жұлдыз
B) жетектегі жұлдыз
C) шынжырлы
D) жетекші шкив
E) жетектегі шкив
F) сыналы белдік
G) жўмыр белдік
H) жалпаќ белдік
11(Валы и оси)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Біліктердің негізгі ауытқуның түрлері
A) бойлық ығысу
B) радиалды ығысу
C) бұрыштық ығысу
D) параллельдыќ ыєысу
E) параллельдыемес ыєысу
F) теріс ыєысу
G) тангенциалдыќ ыєысу
H) жанама ыєысу
2.Біліктердің есептеуі түрлері
A) беріктікке
B) қатаңдыққа
C) тербеліскке
D) жїк кґтергіштікке
E) созулуєа
F) бўралуєа
G) кесуге
H) тўраќтылыќќа
3.Өстер мен біліктердің жұмыс қабілеттілегінің негізгі белгісі болады
A) беріктік
B) қатандық
C) тербеліс
D) жїк кґтергіштік
E) бўзылу кїші
F) ўзаќ уаќыттыєы
G) сенімділік
H) технологиялыќ
12(Муфты)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Біліктерді тұрақты қосуға арналған муфтасі
A) түлкелі
B) түлкелі–саусақты
C) тісті
D) озбалы
E) ґстік
F) жўдырыќша
Е) делегейлі (дискілі)
H) фрикционды
2.Басқарылатын муфталардың негізгі түрлері
A) жұдырықша муфта
B) тісті муфта
C) фрикциялық муфта
D) тўйыќ муфта
E) теѕелту муфта
F) серпімді муфта
G) саќтандырушы муфта
H) центрден тепкіш муфта
3.Серпімді муфталардың негізгі түрлері
A) цилиндрлық пружинамен муфта
B) төлкелі-саусақты серпімді муфта
C) резина жұлдызшалы серпімді муфта
D) тўйыќ муфта
E) теѕелту муфта
F) фрикциялыќ муфта
G) саќтандырушы муфта
H) центрден тепкіш муфта
4.Өзін-өзі басқаратын муфталардың негізгі түрлері
A) центрден тепкіш муфта
B) еркін қозғалыс муфта
C) озу муфта
D) тўйыќ муфта
E) теѕелту муфта
F) фрикциялыќ муфта
G) тґлкелі-саусаќты серпімді муфта
H) жўдырыќша муфта
5.Тұйық муфталарға жатады
A) төлкелі
B) фланецті
C) жұдырықшалы-дискілі
D) фрикционлы
E) тґлкелі-саусаќты
F) шынжырлы
G) серпімді
H) дискілі
6.Қорғауыш муфталарын не үшін пайдаланады
A) машинаны артық жүктелуден қорғау
B) артық жүктелугенде біліктерді автоматтық ажырату үшін
C) атқарушы механизмды авариялық сөну үшін
E) динамикалыќ жїктелуініѕ азайуы
F) біліктердіѕ ґстік еместіктін зиян јсерінен компенсациясы
G) орындау механизмді ґшіру
H) біліктерді јрќашанды жалєастыру їшін
13(Сварные соединения)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Пісірілген косылыстарға негізгі әсер ететін жүктемелер
A) өстік созылу күш
B) иілу момент
C) бұраушы момент
D) радиалдыќ кїш
E) шенберлік кїш
F) жанама кїш
G) тангенциалдыќ кїш
H) серпімділік кїш
2.Пісірілген косылыстарының негізгі түрлері
A) түйістіріп қосу
B) бастырмалы қосу
C) тавролық қосу
D) ґстік ќосу
E) шеѕберлік ќосу
F) орталыќ ќосу
G) жанама ќосу
H) радиалдыќ ќосу
3.Пісірілген қосылыстарда көлденең қимасының пішінің бойынша бұрышты жапсар болады
A) қалыпты
B) ойыс
C) дөңес
D) негізгі
E) жанама
F) ќисыќ
G) флангілі
H) тік
4.Пісірілген қосылыстарда жапсарлар өздерінің орналасуына байланысты болады
A) тік
B) флангілі
C) қисық
D) ќалыпты
E) ойыс
F) дґѕес
G) жанама
H) негізгі
5.Флангілі жапсардың ұзындығының шектелуі нормасы
A)
B) 50 катеттен аспайды
C) 45 катетке көбейтілген
D)
E)
F)
G)
H) 20 катеттен аспайды
14(Резьбовые соединения)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Қандай қосылыстарды ажырайтын қосылыстарға жатқызады:
A) бұрандалы
B) шпонкалы
C) шлицті
D) тойтармалы
E) пісірілген
F) дјнекерленген ќосылыстар
G) желімделінген ќосылыстар
H) тїйістірілуген
2.Қандай қосылыстарды ажырамайтын қосылыстарға жатқызады:
A) пісірілген
B) тойтармалы
C) дәнекерлі
D) шлицті
E) бўрандалы
F) шпонкалы
G) штифті
H) тыєыздауыштар
3.Метрикалық бұрандалардың профилі қандай?
A) үшбұрыштық
B) профильдың бұрышымен 60º үшбұрыштық
C) үшбұрыштың шыңының бұрышымен 60º үшбұрыштық
D) дґнгелек
E) трапеция
F) тіктґртбўрыш
G) тґртбўрышты
H) профильдыѕ бўрышымен 55º їшбўрыштыќ
4.Бекіту бұрандаларының профилі қандай?
A) үшбұрыштық
B) профильдың бұрышымен 60º үшбұрыштық
C) үшбұрыштың шыңының бұрышымен 60º үшбұрыштық
D) дґнгелек
E) трапеция
F) тіктґртбўрыш
G) тґртбўрышты.
H) профильдыѕ бўрышымен 55º їшбўрыштыќ
5.Бекіту бұйымдарының қалыпты стандарттық айналарының биіктігі неге тең?
A)
B) 0,8 бұранданың диаметрінің
C) 0,8 бұранның диаметрінің
D)
E)
F)
G) диаметрге байланысты емес
H) 0,9 бўранныѕ диаметрініѕ
6.Метрикалық бұранда профилінің бұрышы неге тең?
A) 60º
B) алпыс градус
C) 60 градус
D) 55º
E) 15º
F) 30º
G) 90º
H) 45º
7.Бұранданың қандай параметрі бұранданың шартты белгісіне жатады?
А) сыртқы диаметр
B) бұранданың сыртқы диаметр d
C) болаттың сыртқы диаметр
D) ішкі диаметр
E) орамныѕ кґтерілу бўрышы
F) кірістер саны
G) профиль бўрышы
H) бўранданыѕ аралыєы
8.Қандай профиль жүрісті бұрандаларда бар?
А) трапециалды
B) трапециалды 30º профиль бұрышымен
C) симметриялық трапециалды
D) їш бўрышты, басында 60º бўрыш бар
E) шеѕберлі
F) їш бўрышты, басында 55º бўрыш бар
G) жалпаќ
H) квадратты
Қандай бұрандаларда үйкеліс күштер көбірек?
А) метрикалық
B) метрикалық профиль бұрышы 60º
C) үш бұрышты метрикалық
D) трапециалды
E) квадратты
F) тік бўрышты
G) жалпаќ
H) шеѕберлі
10.Қандай бұранда негізгі жүрісті болып келеді?
А) трапециалды
B) симметриялық трапециалды
C) трапециалды 30º профиль бұрышымен
D) метрикалыќ
E) шеѕберлі
F) дюймдік
G) ќўбырлы
H) їшбўрышты
11.Бұранда қадамы бірдей болғанда, бұрандалардың қайсысы ең берік деп саналады?
А) метрикалық
B) метрикалық 60º профиль бұрышымен
C) метрикалық үшбұрышты
D) трапециалды
E) квадратты
F) тік бўрышты
G) шеѕберлі
H) ќўбырлы
12.Құбырларды герметикалық қосқанда бұранданың қандай түрі қолданылады
А) ќұбырлы
B) тығыз құбырлы
C) құбырлы дөнгелектенген төбесімен және ойысымен
D) таянышты
E) тік бўрышты
F) метрикалыќ їлкен ќадамды
G) квадратты
H) метрикалыќ
13.Қандай бұранда жүктелген екі жақты қозғалысты беруге арналған?
А) трапециалдық
B) симметриялық трапециалды
C) трапециалды 30º профиль бұрышымен
D) таянышты
С) метрикалыќ
F) дюймдік
G) шеѕберлі
H) симметриялы емес
14.Қандай бұранда жүктелген бір жақты қозғалысты беруге арналған?
А) таянышты
B) симметриялы емес трапециалды
C) симметриялы емес трапециалды 3º еѕкеу бұрыш тірек бүйірмен
D) метрикалыќ
С) ќўбырлы
F) дюймдік
G) шеѕберлі
H) симметриялыќ трапециалды
15.Қалыпты стандартты гайкалардың биіктігін ... тең деп аламыз
A)
B) 0,8 бұранданың диаметрінің
C) 0,8 бұранның диаметрінің
D)
E)
F)
G)
H) 1,5 бўранданыѕ диаметрініѕ
16.Беріктік шарты қай түрде жазылады, егер стержень винті сыртқы тарту күшімен жүктелген болса?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Қозғалғыш және бекіту бұрандаларда профиль бұрышы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
18.Қандай материалда шеңберлі бұранда істейді
А) шойын
B) шыны
C) пластмасса
D) болат
С) алюминий
F) жез
G) ағаш
15(Шпоночные и шлицевые соединения)_Детали машин и основы конструирования_каз.rtf
1.Стандартты призмалық шпонканы таңдау кезінде қандай кернеулер есептік болып саналады?
A) жаншылу кернеуі
В)
С) кернеуі
D) бўрау кернеуі
E) иілу кернеуі
F) кесу кернеуі
G) кесу жјне жаншылу кернеулері
H) созылу кернеуі

2.Жалпы машина жасауда шпонкаға қандай материал жиі қолданылады?
A) болат
B) қоспалы болат
C) конструкциялық болат
D) ќола
E) шойын
F) жез
G) алюминий
H) пластмасса
3.Берілген тетіктерден қосылыс тетіктер тобына қатынасатын тетікті көрсетіңіз
A) тойтармалар
B) шпонкалар
C) шпилькалар
D) біліктер
E) мойынтіректер
F) муфталар
G) ішпек (астар)
H) тіректер
4.Шпонкалы қосылыстарының түрлері
A) призмалы
B) сегментті
C) сыналы
D) тїзу бїйірлі
E) эвольвентті
F) бўрыштыќ
G) трапециалды
H) дґѕгелектіПриложенные файлы

  • docx 778998
    Размер файла: 609 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий