gigiyena


1. У сільському населеному пункті з децентралізованим водопостачанням (шахтні криниці) у дітей раннього віку відзначаються часті випадки збільшення термінів зарощення тімячка, порушення розвитку кісткової тканини, затримки розвитку зубів. Такі прояви можуть бути пов’язані з високим рівнем вмісту в грунті та грунтовій воді:
A. Арсену
B. Фтору
C. Йоду
D. Свинцю
E. * Стронцію
2. При профілактичному огляді населення міста N. (Україна) у 25 % обстежених осіб виявлені ознаки флюорозу: плямиста емаль зубів, у частини обстежених - генералізований остеосклероз з кальцифікацією міжхребетних зв'язок. Яка найбільш імовірна причина виникнення флюорозу?
A. Недостатній вміст фтору у ґрунті і воді
B. Недостатнє надходження фтору в організм з чаєм
C. Надмірний вміст фтору у рослинних продуктах
D. Недостатній вміст фтору у тваринних продуктах
E. * Надмірний вміст фтору у ґрунті і воді
3. Дайте визначення втоми:
A. * Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня функціонування організму, зниженням працездатності, що відновлюється після відповідного відпочинку
B. Стресова реакція організму, що характеризується зниженням працездатності
C. Ослаблення організму внаслідок фізичної та розумової роботи
D. Ослаблення організму внаслідок інтенсивної фізичної роботи
E. Хронічна стресова реакція організму, що характеризується напруженням гомеостазу та небажанням працювати
4. Дайте визначення важкості праці:
A. * Характеристика навантаження на організм при праці, яка вимагає м’язових зусиль і відповідного енергетичного забезпечення
B. Характеристика роботи, що потребує інтенсивної праці головного мозку при отриманні та аналізі інформації
C. Маса вантажу, який піднімають та переміщують
D. Потужність праці в виробничих умовах
E. Статичне навантаження при виконанні фізичної роботи
5. Назвіть показники монотонності трудового процесу:
A. * Число елементів в операції, тривалість виконання операцій, що повторюються, час пасивного спостереження за ходом виробничого процесу
B. Інтелектуальна напруженість, емоційна напруженість
C. Напруженість функцій зорового аналізатора, число об’єктів одночасного спостереження
D. Напруженість функцій слухового та зорового аналізаторів
E. Тривалість зосередженого спостереження, тривалість виконання операцій
6. Заходи підвищення працездатності та попередження перевтоми:
A. * Створення умов для швидкого оволодіння трудовими навичками трудових процесів
B. Тривале підтримання високої інтенсивності та напруженості праці
C. Переведення виробничих процесів на конвеєрну технологію
D. Створення гіпокінезії у зв’язку з незначною участю у ході виконання професійної діяльності
E. Одночасне спостереження за декількома виробничими процесами
7. Назвіть параметри виробничого середовища, що посилюють несприятливу дію вібрації:
A. Підвищена швидкість руху повітря, несприятлива вентиляція
B. Недостатнє загальне освітлення приміщень, cпектральний склад освітлення
C. Недостатнє місцеве освітлення
D. * Шум високої інтенсивності, висока м’язова напруженість, несприятливі мікрокліматичні умови
E. Несприятливі клімато-погодні умови, недостатнє загальне освітлення
8. Перерахуйте види шуму за характером спектрального розподілу:
A. Побутовий, постійний
B. * Широкосмуговий, тональний
C. Виробничий, непостійний, що коливається у часі
D. Непостійний переривчастий, непостійний еквівалентний
E. Непостійний імпульсний
9. Дослідження, які використовуються для фізичної характеристики важкості праці:
A. * Середня частота серцевих скорочень на протязі робочого дня
B. Кількість об’єктів одночасного спостереження
C. Тривалість зосередженого спостереження
D. Характеристика робочої пози
E. Динаміка концентрації уваги протягом зміни
10. Дайте визначення перевтоми:
A. Тимчасовий стан організму, який настає в результаті виконання інтенсивної або тривалої праці та характеризується зниженням рівня функціонування організму, зниженням працездатності організму, що відновлюється після відповідного відпочинку
B. Фізіологічне зниження працездатності організму під дією фізичної або розумової роботи
C. * Патологічний стан, при якому виникає різка невідповідність між витратами енергії організмом та процесами їх поповнення і не настає відновлення фізіологічних процесів після відпочинку до початку наступного робочого дня
D. Порушення гомеостазу організму під дією тривалої або інтенсивної роботи
E. Стресова реакція організму, що характеризується зниженням працездатності
11. Афлатоксини частіше зустрічаються в:
A. * Зернопродуктах;
B. Рибі;
C. М’ясі;
D. Молоці;
E. Яйцях
12. Дайте визначення поняття “вібрація”:
A. Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили
B. Механічні аперіодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили
C. Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили
D. * Механічні коливальні рухи системи з пружними зв’язками
E. Оптичні коливальні рухи системи з пружними зв’язками
13. Назвіть основні фізіолого-гігієнічні характеристики шуму:
A. Тембр, звуковий тиск, гучність
B. Довжина хвилі, період коливань, тембр
C. * Інтенсивність, спектральний розподіл за частотою, гучність
D. Віброшвидкість, віброприскорення, звуковий тиск
E. Період коливань, інтенсивність, тембр
14. Назвіть фізіологічні системи організму людини, що є найбільш уразливими до дії шуму із наведених:
A. Ендокринна система, кров
B. * Слуховий аналізатор, центральна нервова та серцево-судинна система
C. Зоровий та слуховий аналізатори
D. Лімфатична та ендокринна системи
E. М’язово-кісткова та іммунна системи
15. Визначте основні завдання гігієни праці як науки:
A. * Вивчення стану здоров’я людини до початку роботи, під час трудової діяльності та
після її закінчення
B. Вивчення трудових процесів та фізіологічних змін в організмі, які вони викликають
C. Вивчення трудових процесів та патологічних змін в організмі, які вони викликають
D. Вивчення ролі фізико-хімічних факторів виробничого середовища у виникненні
професійних захворювань
E. Вивчення патогенезу професійних захворювань
16. Дослідження, які використовуються для фізіологічної характеристики напруженості праці
A. Середня величина енерговитрат протягом робочого дня
B. М’язова витривалість
C. * Зміна обсягу оперативної пам’яті протягом робочого дня
D. Кількість об’єктів одночасного спостереження
E. Тривалість зосередженого спостереження
17. Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці?
A. * ЦНС, серцево-судинна, м’язова
B. Шлунково-кишковий тракт, ендокринна, сечо-статева
C. Кровотвірна, ендокринна, сечо-статева
D. Внутрішні органи, ретикуло-ендотеліальна, ендокринна система
E. Система згортання крові, ретикуло-ендотеліальна, терморегуляторна
18. Дайте визначення поняття “професійне отруєння”:
A. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва продуктів харчування, що вміщують токсини тваринного походження
B. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва продуктів харчування, що вміщують мікотоксини
C. Патологічний стан, причиною виникнення якого є вживання в умовах виробництва технічних рідин
D. * Патологічний стан, причиною виникнення якого є надходження в організм токсичних хімічних речовин в умовах виробництва
E. Патологічний стан, причиною виникнення якого є надходження в організм фармацевтичних препаратів у великих дозах
19. Укажіть вивчення яких систем необхідно провести при оцінці важкості та напруженості праці
A. Терморегуляторна, буферна система крові, імунна система
B. Імунна система, ендокринна
C. Ендокринна система, буферна система крові, система згортання крові
D. Внутрішні органи, терморегуляторна система, сечо-статева система
E. * ЦНС, серцево-судинна, м’язова
20. Укажіть впродовж якого часу з моменту постановки первинного діагнозу гострого професійного отруєння слід відіслати термінове повідомлення:
A. * 1 доба
B. 2 доби
C. 3 доби
D. 4 доби
E. 5 діб
21. Назвіть основні види робіт за ступенем важкості:
A. Малонапружені
B. * Середньої важкості
C. Надто напружені
D. Напружені
E. Індиферентні
22. Дослідження, які використовуються для фізичної характеристики важкості праці:
A. * Зміна м’язової витривалості протягом робочого дня
B. Зміна обсягу оперативної пам’яті протягом робочого дня
C. Динаміка латентного періоду простої зорово-моторної реакції протягом зміни
D. Кількість об’єктів одночасного спостереження
E. Тривалість зосередженого спостереження
23. Який основний шлях виведення сірководню з організму?
A. Нирками.
B. * Диханням.
C. З каловими масами.
D. Через потові залози.
E. Печінкою дезінтоксикується.
24. Для яких виробництв основною виробничою шкідливістю є оксид вуглецю (ІІ):
A. Виробництво акумуляторів
B. Виробництво анілінових барвників.
C. Цементні та керамічні заводи.
D. Виробництво сірчаної кислоти
E. * Гаряча обкатка двигунів внутрішнього згорання
25. Яку дію зумовлює розчинність промислових отрут у ліпідах ?
A. * Кумулятивну.
B. Нейротропну.
C. Прискорення гідролізу.
D. Посилення кровообігу.
E. Нейротоксичну.
26. Вібрація нормується:
A. * В децибелах за віброшвидкістю або віброприскоренням з урахуванням їхнього частотного спектру
B. В децибелах за віброшвидкістю та напрямком дії
C. В децибелах за віброшвидкістю та біологічним ефектом її дії
D. В децибелах за віброшвидкістю та дозові вібрації.
E. В децибелах за віброприскоренням та частотою коливань
27. Праця в умовах впливу електромагнітних хвиль може призвести до функціональних розладів певних систем організму. Які системи є найбільш чутливими до дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот?
A. * Нервова і серцево-судинна системи.
B. Серцево-судинна система і водносольовий обмін.
C. Нервова система і травний тракт.
D. Травний тракт і дихальна система.
E. Серцево-судинна і дихальна системи.
28. Процес перевтоми є фізіологічним чи патологічним?
A. * Патологічним.
B. Рівномірною і систематичною діяльністю.
C. Фізіологічним.
D. Підтримка оптимального ритму праці.
E. Послідовність виконаних операцій.
29. Перевтома може призвести до:
A. * До розвитку захворювань ЦНС.
B. До розвитку інфекційних захворювань.
C. До розвитку ГРЗ.
D. До розвитку захворювань легеневої системи.
E. До розвитку захворювань сечо-статевої системи.
30. На якій висоті вимірюють температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря в виробничому приміщенні при сидячій роботі?
A. * На висоті 1,0 м від підлоги або робочої площадки.
B. На висоті 1,5 м від підлоги або робочої площадки.
C. На висоті 0,5 м від підлоги або робочої площадки.
D. На висоті 0,7 м від підлоги або робочої площадки.
E. На висоті 0,6 м від підлоги або робочої площадки.
31. На якій висоті вимірюють температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря в виробничому приміщенні при стоячій роботі.
A. На висоті 1,0 м від підлоги або робочої площадки.
B. * На висоті 1,5 м від підлоги або робочої площадки.
C. На висоті 1,7 м від підлоги або робочої площадки.
D. На висоті 0,7 м від підлоги або робочої площадки.
E. На висоті 1,6 м від підлоги або робочої площадки.
32. Які санітарні показники характеризують вентиляцію?
A. * Вентиляційний об’єм і кратність повітрообміну.
B. Вентиляційний об’єм і вміст СО2 в повітрі.
C. Вміст СО2 в повітрі
D. Кратність повітрообміну
E. Вміст О2 в повітрі.
33. Кратність повітрообміну в адміністративному приміщенні повинна бути
A. Не менше 4
B. * Не менше 2
C. Не менше 1
D. Не менше 5
E. Не менше 3
34. Норма швидкості руху повітря в адміністративних приміщеннях
A. 0,2-0,3 м/с.
B. 0,1 м/с.
C. * 0,05-0,2 м/с.
D. 0,3-0,5 м/с.
E. 0,5-0,6 м/с.
35. Яка необхідна вентиляція в операційній?
A. Припливна
B. * Припливно-витяжна з перевагою притоку.
C. Витяжна.
D. Природна.
E. Припливно-витяжна з переважанням витяжки.
36. Яким приладом вимірюють швидкість руху повітря у виробничих приміщеннях?
A. Барометр.
B. Аспіраційний психрометр.
C. Термометр спиртовий.
D. * Крильчатий анемометр.
E. Чашкоподібний анемометр.
37. За якими показниками можна оцінити ефективність вентиляційного режиму?
A. * Об’єм приміщення, час роботи вентилятора, розміри вентиляційного отвору і швидкість руху повітря.
B. Достатньо об’єму приміщень і швидкості руху повітря.
C. Достатньо розміру вентиляційного отвору і швидкість руху повітря.
D. Достатньо час роботи вентилятора і швидкість руху повітря.
E. Об’єм приміщення, час роботи вентилятора і розмір вентиляційного отвору.
38. Акарициди - це пестициди для боротьби з:
A. Гризунами
B. Бур'янами
C. Молюсками
D. * Кліщами
E. Комахами
39. Для боротьби з гризунами застосовують:
A. Лімациди
B. Альгіциди
C. Фунгіциди
D. * Зооциди
E. Овоциди
40. Фуміганти - це пестициди, що проникають в організм комах:
A. Через неушкоджений хітиновий і юкрив
B. Разом із їжею у травний канал
C. * Через дихальні шляхи
D. Комбінованими шляхами.
E. При переході від однієї сталії метаморфозу до іншої.
41. До якої групи пестицидів, згідно поділу за хімічною будовою, належать хлорорганічні пестициди:
A. Неорганічного походження.
B. Рослинного походження
C. * Органічного походження
D. Бактеріального походження.
E. Грибкового походження.
42. Пестициди вважаються стійкими, якщо період піврозпаду у грунті триває:
A. 1-2 роки
B. * Більше 2-х років
C. 6 міс. - 1 рік
D. 1 - 6 міс.
E. Понад З роки.
43. Пестициди вважаються помірно стійкими, якщо період піврозпаду в грунті триває:
A. 1-2 міс
B. 1-2 роки
C. * 1-6 міс
D. 6 міс.- 1 рік.
E. Більше І року
44. В основі механізму токсичної дії фосфорорганічних пестицидів лежить:
A. Вибіркове ураження щитовидної залози
B. Порушення терморегуляції
C. Утворення метгемоглобіну
D. Нейротропна дія
E. * Пригнічення активності холінестерази.
45. Вкажіть шляхи надходження хлорорганічних пестицидів в організм людини:
A. Через шкіру.
B. Через органи дихання.
C. Через травний канал.
D. * Усі перераховані.
E. Усі крім проникнення через шкіру
46. Вкажіть періодичність медоглядів при контакті з пестицидами:
A. 1 раз на 24 міс.
B. 1 раз на 12 міс.
C. * 1 раз на 6 міс.
D. 1 раз на 3 міс.
E. щомісячно.
47. При систематичному невиконанні гігієнічних вимог на підприємстві цеховий лікар звертається до:
A. * Адміністрації підприємства
B. Громадськості
C. Профспілки підприємства
D. Адміністрації міста чи області
E. Головного лікаря медико-санітарної частини
48. Пестициди якого класу небезпечності не рекомендуються для використання у народному господарстві?
A. 1 класу
B. * 1, II класу
C. III класу
D. IV классу
E. V класу
49. Вкажіть, які параметри не зумовлюють виробничий мікроклімат:
A. Вологість повітря
B. * Бактеріальне забруднення повітря
C. Температура повітря
D. Напрямок руху повітря
E. Швидкість руху повітря
50. Назвіть основні шляхи надходження шкідливих речовин в організм:
A. Через центральну нервову систему
B. * Через дихальні шляхи
C. Через плаценту
D. Через статеву систему
E. Через органи чуття
51. Працівник склодувної майстерні скаржиться на головний біль, дратівливість, послаблення зору - навколишні предмети бачить ніби крізь сітку. Об'єктивно: гіперемія склер, потовщення рогівки, зниження прозорості зіниць, VOS - 0,8, VOD - 0,7. Індивідуальними захисними засобами робітник не користується. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Кератит
B. * Катаракта
C. Блефароспазм
D. Кон'юнктивіт
E. Прогресуюча міопія
52. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства з виробництва пестицидів, динамічно підвищується рівень вад розвитку у новонароджених, котрі проявляються в центральним паралічем, ідіотією та сліпотєю новонароджених. Сполуки якого забруднювача навколишнього середовища можуть зумовити розвиток даних патологій?
A. * Ртуть
B. Стронцій
C. Кадмій
D. Залізо
E. Хром
53. Назвіть характеристики шуму, при яких приглухуватість виникає найшвидше:
A. Короткочасний, низькочастотний шум
B. . Підпороговий шум
C. * Тривалий, високочастотний шум
D. Низькочастотний, cтабільний шум
E. Надпороговий шум
54. . Дайте визначення поняття “шум”:
A. Оптичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили
B. * Сукупність звуків, які заважають сприйняттю корисних звукових сигналів, що порушують тишу, справляють шкідливу дію на організм
C. Механічні періодичні коливання частинок пружного середовища під дією збуджувальної сили
D. Механічні коливальні рухи систем з пружними зв’язками
E. Оптичні коливальні рухи систем з пружними зв’язками
55. Назвіть які зрушення у функціональному стані слухового аналізатора можна визначити за допомогою аудіометрії:
A. * Порушення слухової чутливості
B. Поріг сприйняття акустичних коливань
C. Порушення вестибулярного апарату
D. Ступінь вираженості вегетативних розладів організму
E. Рівень сприйняття ультра- та інфразвукових коливань
56. Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій внутрішніх органів (у дБ):
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70
E. * 80
57. Назвіть основну акустичну величину, що характеризує шумову обстановку на виробництві:
A. Гучність шуму
B. Розподіл звукового тиску
C. * Рівень звукового тиску
D. Частота акустичних коливань
E. Сила шуму
58. Назвіть мінімальний рівень звукового тиску, при якому спостерігаються порушення функцій центральної нервової системи (у дБ):
A. 20
B. * 30
C. 40
D. 50
E. 60
59. Назвіть методи, що використовуються для оцінки ступеня важкості та напруженості праці:
A. * Фізіологічні
B. Психологічні
C. Біохімічні
D. Токсикологічні
E. Фізичні
60. Назвіть методи, що використовуються для оцінки ступеня важкості та напруженості праці:
A. * Динамометричні
B. Фізичні
C. Хімічні
D. Мікробіологічні
E. Епідеміологічні
61. Несприятлива дія інфразвуку на організм людини проявляється в:
A. Розвитку неприємних слухових відчуттів
B. * Розвитку вегетативних і вестибуломоторних реакцій
C. Канцерогенній дії
D. Порушенні стану нейрогуморальної системи
E. Підвищенні показників захворюваності
62. Трудова діяльність робітника А. потребує зосередженості уваги, емоційного напруження. Мають місце зоро- і слухомоторні реакції, висока щільність робочого дня. Як можна оцінювати дану працю з точки зору:
A. * Нервового напруження
B. Фізичної важкості
C. Кількості енерготрат
D. Споживання кисню
E. Статичного навантаження
63. У ливарному цеху вибивання відливок чавуну із опон відбувається при температурі 500-800оС, середня температура повітря влітку становить 36-37оС, відносна вологість повітря - близько 80 %, швидкість руху повітря незначна. Яке професійне захворювання може виникати в таких мікрокліматичних умовах?
A. Сонячний удар
B. * Хронічне перегрівання
C. Пневмоконіоз
D. Хронічне професійне отруєння
E. Нейросенсорна приглухуватість
64. У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники з даних умов?
A. * Поєднану.
B. Роздільну.
C. Комбіновану.
D. Комплексну.
E. Специфічну.
65. У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне повітря потрапляють пилові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Такі пилові частинки відносяться до:
A. * Аерозолів конденсації
B. Аерозолів дезінтеграції
C. Рідких аерозолів
D. Аерозолів возгонки
E. Аерозолів суміші
66. В атмосферне повітря промислового центру поступають викиди металургійних підприємств: оксиди сірки, азоту, металів, вуглецю, які негативно впливають на стан здоров’я населення. Дія цих шкідливих факторів характеризується як:
A. * Комбінована
B. Сполучна
C. Комплексна
D. Суміжна
E. Змішана
67. По характеру змін загальної інтенсивності на протязі часу для людини найбільш шкідливий шум:
A. * Імпульсний
B. Суцільний
C. Стабільний
D. Тональний
E. Широкополосний
68. За результатами лабораторного дослідження грунту, що був відібраний на земельній ділянці школи, виявлено, що значення санітарного числа Хлебнікова складає 0,8, колі-титр - понад 1,0, титр анаеробів - 0,1, вміст канцерогенних речовин - до 5 мг/кг. Дайте гігієнічну оцінку грунту.
A. Чистий.
B. * Слабко забруднений
C. Помірно забруднений
D. Сильно забруднений
E. Індиферентний
69. За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?
A. Різниця температур та вологості в приміщенні та за його межами
B. Різниця швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами
C. Наявність джерел радіаційної температури в приміщенні
D. Різниця тиску повітря в приміщенні та за його межами
E. * Різниця температур в приміщенні і за його межами та підсилений тиск на стіни зовнішнього повітря при вітрі
70. В яких межах відносної вологісті повітря в житлових приміщеннях вважається сухим?
A. 30-40 %
B. 20-30 %
C. 40-70 %
D. 30-80 %
E. * 30-60 %
71. На північній околиці населеного пункту розташований хімічний комбінат. Протягом року спостерігається така повторюваність вітрів: північний - 10 %, східний - 20 %, південний - 50 %, західний - 20 %. Назвіть оптимальне місце для розміщення земельної ділянки стаціонару медико-санітарної частини:
A. * На південь від хімічного комбінату
B. На схід від хімічного комбінату
C. На захід від хімічного комбінату
D. На території хімічного комбінату
E. На північ від хімічного комбінату
72. Яким приладом можна визначити напрямок вітру ?
A. Крильчатим анемометром
B. Чашковим анемометром
C. Крильчатим і чашковим анемометром
D. Аерометром
E. * Флюгером
73. Що відкладають на румбах рози вітрів ?
A. Напрямки вітрів
B. Швидкість вітрів
C. Напрямок і швидкість руху вітрів
D. Повторюваність швидкості вітрів
E. * Повторюваність напрямків вітрів
74. В аптечному складі, де зберігаються сушені лікарські рослини в тюках і картонних коробках, важливим є контроль за підтриманням постійних величин температури та вологості повітря приміщення. Що з нижчперелічених приладів застосовують для контролю за температурою та вологістю?
A. Термометр і кататермометр
B. Термометр та барограф
C. Лактоденсиметр та бутирометр
D. Актинометр та піранометр
E. * Психрометр Августа
75. Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму дітей і підлітків досліджують фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які беруть участь у теплообмінних процесах: пульс, AT, ЧД за 1 хв, температуру тіла, величину виділення поту за 1 хв, швидкість зорової та слухової реакцій тощо. Який показник об'єктивно відображає напруження функції терморегуляції організму?
A. Пульс і AT
B. ЧД за 1 хв.
C. Виділення поту за 1 хв
D. Швидкість зорової та слухової реакцій
E. * Температура тіла
76. На глибині 80 м проводились ремонтні роботи корпусу підводного човна. В зв`язку з різким погіршенням погодних умов водолази були терміново підняті на поверхню. Водолази скаржились на диплопію, ністагм, запаморочення, нудоту, болі в животі. Що є причиною такого стану?.
A. Утворення тромбів у судинах
B. Підвищений тиск у внутрішніх органах
C. Токсична дія азоту
D. Емболія киснем
E. * Емболія азотом
77. З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини нам необхідно організувати систематичне спостереження за температурою повітря протягом 3-х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру
A. Спиртовий термометр
B. Психрометр Августа
C. Психрометр Ассмана
D. Ртутний термометр
E. * Термограф
78. За якою шкалою оцінюють швидкість і силу вітрів ?
A. Ріхтера
B. Реньо
C. Шпрунга
D. Августа
E. * Бофорта
79. В яких одиницях оцінюють швидкість та силу вітру за шкалою Бофорта ?
A. * В балах
B. В кілометрах за хвилину
C. В метрах за хвилину
D. У відсотках
E. В метрах за секунду
80. Як позначають штиль в розі вітрів ?
A. Колом, діаметр якого дорівнює числу штилів
B. Колом, довжина якого дорівнює числу штилів
C. Кругом, площа якого дорівнює числу штилів
D. Кругом, діаметр якого дорівнює числу штилів
E. * Колом, радіус якого дорівнює числу штилів
81. Скільки румбів на розі вітрів ?
A. 4
B. 6
C. 10
D. 12
E. * 16
82. В яких межах розграфлена шкала кульового кататермометра ?
A. 0 - +350С
B. 0 - +400С
C. +35 - +380С
D. +35 - +400С
E. * +33 - + 400С
83. В яких межах розграфлена шкала циліндричного кататермометра ?
A. 0 ... +350С
B. 0 ... +400С
C. +33 ... + 400С
D. +35 ... +400С
E. * +35 ... +380С
84. Що таке дефіцит насичення ?
A. * Різниця між максимальною і абсолютною вологістю
B. Різниця між абсолютною і відносною вологістю
C. Різниця між максимальною вологістюі точкою роси
D. Різниця між абсолютною вологістюі точкою роси
E. Різниця між максимальною і відносною вологістю
85. Повітря з якою відносною вологістю вважають сухим ?
A. до 45%
B. до 55 %
C. до 70 %
D. до 80 %
E. * до 30 %
86. Повітря з якою відносною вологістю вважають надмірно вологим ?
A. до 40 %
B. до 55 %
C. 56 - 60 %
D. 51 - 85 %
E. * більше 60 %
87. Від чого залежить максимальна вологість повітря ?
A. Атмосферного тиску
B. Відносної вологості
C. Дефіциту насичення
D. Точки роси
E. * Температури повітря
88. Повітря з якою відносною вологістю не вважають надмірно вологим ?
A. 56 - 70 %
B. 71 - 85 %
C. більше 85 %
D. більше 95 %
E. * 40 - 55 %
89. Якою формулою користуються при визначенні абсолютної вологості станційним психрометром Августа ?
A. Шпрунга
B. Августа
C. Ассмана
D. Паркса
E. * Реньо
90. В яких режимах може працювати гігрограф ?
A. Добовому і годинному
B. Добовому і місячному
C. Тижневому і місячному
D. Годинному і місячному
E. * Добовому і тижневому
91. Які функції гігрографа ?
A. Вимірювання абсолютної вологості
B. Вимірювання відносної вологості
C. Запис коливань абсолютної вологості
D. Вимірювання і запис коливань відносної вологості
E. * Запис коливань відносної вологості
92. У яких одиницях розлінована стрічка гігрографа по вертикалі ?
A. г/м3
B. г/л
C. мм.рт.ст.
D. мг/м3
E. * %
93. Що таке фізіологічна відносна вологість:
A. Відсоткове відношення відносної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С
B. Відсоткове відношення максимальної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С
C. Відношення відносної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С
D. Відношення абсолютної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С
E. * Відсоткове відношення абсолютної вологості при даній температурі повітря до максимальної вологості при температурі 37 0С
94. Для теплового удару характерні:
A. * Тахікардія
B. Брадикардія
C. Дихальна аритмія
D. Екстрасистолія
E. Миготлива аритмія
95. Які несприятливі зрушення в організмі людини викликає підвищена температура повітря ?
A. Сонячний удар
B. Гіпертонічна криза
C. Астматичний стан
D. Інсульт
E. * Тепловий удар
96. Для теплового удару характерні:
A. Поліурія
B. Дизурія
C. Поллакіурія
D. Енурез
E. * Олігоанурія
97. До підвищення яких шляхів тепловіддачі веде зниження температури повітря ?
A. Перспірації
B. Радіації
C. Конвекції і перспірації
D. Кондукції і радіації
E. * Конвекції і кондукції
98. Які патологічні зміни в організмі спричиняє локальне переохолодження ?
A. Простудні захворювання
B. Запальні захворювання
C. Гіпотермія
D. Інфекційні захворювання
E. * Відмороження
99. Який термометр за хімічним складом індикатора застосовується для вимірювання відносно низьких температур ?
A. Ртутний
B. Мінімальний
C. Максимальний
D. Електричний
E. * Спиртовий
100. Який термометр застосовується для вимірювання відносно високих температур ?
A. Спиртовий
B. Електричний
C. Максисмальний
D. Мінімальний
E. * Ртутний
101. Який термометр використовується для фіксації найвищої температури за певний період часу ?
A. Спиртовий
B. Ртутний
C. Електричний
D. Мінімальний
E. * Максимальний
102. Якою температурною шкалою користуються в системі СІ ?
A. Фаренгейта
B. Цельсія
C. Реомюра
D. Августа
E. * Кельвіна
103. Який діапазон допустимої температури повітря в житловому приміщенні ?
A. 17 - 21 0С
B. 19 - 23 0С
C. 18 - 20 0С
D. 20 - 22 0С
E. * 18 - 22 0С
104. Який діапазон оптимальної температури повітря в житловому приміщенні ?
A. 17 - 21 0С
B. 18 - 23 0С
C. 19 - 23 0С
D. 16 - 20 0С
E. * 20 - 22 0С
105. Який максимальний діапазон вимірювань ртутного термометра ?
A. Від - 114 до + 78,5 0С
B. Від - 78,5 до + 114 0С
C. Від + 78,5 до + 114 0С
D. Від +114 до + 357 0С
E. * Від - 39 до + 357 0С
106. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Кельвіна ?
A. 60
B. 80
C. 120
D. 180
E. * 100
107. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Фаренгейта?
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
E. * 180
108. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Реомюра?
A. 60
B. 100
C. 120
D. 180
E. * 80
109. Яким за хімічним складом індикатора є максимальний термометр ?
A. Спиртовим
B. Електричним
C. Електронним
D. Спиртово-ртутним
E. * Ртутним
110. Яким за хімічним складом індикатора є мінімальний термометр ?
A. Ртутним
B. Електричним
C. Електронним
D. Спиртово-ртутним
E. * Спиртовим
111. В яких часових режимах працює барограф ?
A. Добовому
B. Тижневому
C. Місячному
D. Тижневому і місячному
E. * Добовому і тижневому
112. Що є чутливою частиною барометра-анероїда ?
A. Чашка з ртуттю
B. Сифон з ртуттю
C. Циліндр з ртуттю
D. Металева повітряна коробочка
E. * Металева безповітряна коробочка
113. Від якого чинника залежить атмосферний тиск ?
A. Географічна довгота
B. Температура повітря
C. Висота над рівнем моря і географічна широта
D. Висота над рівнем моря і географічна довгота
E. * Висота над рівнем моря
114. Які основні показники гігієнічної оцінки температурного режиму ?
A. Мінімальна температура, перепад по горизонталі і вертикалі
B. Максимальна температура, перепад по горизонталі і вертикалі
C. Оптимальна температура, перепад по горизонталі і вертикалі
D. Допустима температура, перепад по горизонталі і вертикалі
E. * Середня температура, перепад по горизонталі і вертикалі
115. В яких одиницях розлінована стрічка барографа.
A. мм.вод.ст
B. градуси
C. міліметри
D. проценти
E. * мілібари
116. Вкажіть допустимий перепад температури повітря по вертикалі у приміщенні
A. 0,5-1 0С
B. 1-1,5 0С
C. 1,5 -2 0 С
D. 3-4 0С
E. * 2-3 0С
117. Яка хвороба виникає при дії підвищеного атмосферного тиску
A. Гірська хвороба
B. Гіпертонія
C. Стенокардія
D. Зоб
E. * Кесонна хвороба
118. Одиниці вимірювання атмосферного тиску
A. Градуси.
B. Люкси
C. Кілограм
D. Ватт
E. * Мм рт. ст.
119. Вкажіть допустимий норматив перепаду температури повітря по горизонталі у приміщенні
A. 0,5 0С
B. 1 0С
C. 1,5 0С
D. 0 0С
E. * 3 0С
120. Який прилад використовують для реєстрації змін атмосферного тиску
A. Психрометр
B. Термограф
C. Гігрограф
D. Барометр
E. * Барограф
121. Вкажіть норматив оптимальної середньої температури повітря у навчальному приміщенні
A. +16 - +18 0С
B. +16 - +20 0С
C. +20 - +25 0С
D. +22 - +25 0С
E. * +18 - +20 0С
122. Назвіть прилад для вимірювання атмосферного тиску
A. Сфігмоманометр
B. Анемометр
C. Психрометр
D. Піранометр
E. * Барометр-анероїд
123. Яка хвороба виникає при дії пониженого атмосферного тиску?
A. Гіпертонія
B. Кесонна хвороба
C. Стенокардія
D. Зоб
E. * Гірська хвороба
124. Який прилад використовують для реєстрації змін температури в приміщенні
A. Психрометр
B. Барограф
C. Гігрограф
D. Барометр
E. * Термограф
125. Під час швидкого підняття на поверхню у водолазів виникає „Кесонна хвороба”. Яким процесом на рівні тканин вона проявляється?
A. Перерозподіл газів в організмі
B. Поглинання газів тканинами
C. Зменшення концентрації кисню в тканинах
D. Нічим
E. * Виведення газів із тканин
126. Який прилад використовується для визначення температури повітря?
A. Кататермометр
B. Гігрометр.
C. Барометр
D. Люксметр
E. * Термометр
127. Який прилад використовується для визначення вологості повітря?
A. Кататермометр
B. Анемометр
C. Барометр
D. Хронорефлексометр
E. * Психрометр
128. Назвіть показник гігієнічної оцінки вологості повітря приміщення
A. Мінімальна вологість
B. Середня вологість
C. Результуюча вологість
D. Еквівалентно-ефективна вологість
E. * Відносна вологість
129. Вкажіть норматив оптимальної відносної вологості в лікарняному приміщенні
A. 30-40 %.
B. 30-70 %.
C. 40-70 %.
D. 50-80 %
E. * 40-60 %.
130. Яку вологість вимірюють плівковим гігрометром?
A. Абсолютну вологість
B. Максимальну вологість
C. Дефіцит насичення
D. Середню вологість
E. * Відносну вологість
131. Що є сприймаючою частиною гігрографа.?
A. Барабан
B. Вологий термометр
C. Система анероїдних коробок
D. Сухий термометр
E. * Пучок знежиреного волосся
132. Як за автором називається станційний психрометр?.
A. Ассмана
B. Цельсія
C. Кельвіна
D. Реомюра
E. * Августа
133. Яким терміном виражають відсоткове відношення абсолютної і максимальної вологості:
A. Крапля роси
B. Дефіцит насичення
C. Загальна вологість
D. Коефіцієнт вологості
E. * Відносна вологість
134. Стан теплового комфорту залежить від температури та вологості навколишнього повітря. За якого поєднання відбувається порушення тепловіддачі та перегрів організму?
A. Оптимальна температура і низька вологість
B. Низька температура і низька вологість
C. Низька температура і висока вологість
D. Висока температура і низька вологість
E. * Висока температура і висока вологість
135. Який термометр дозволяє визначити температуру повітря нижче -80 0С?
A. Звичайний ртутний
B. Максимальний
C. Мінімальний
D. Максимально-мінімальний
E. * Звичайний спиртовий
136. Як за автором називається аспіраційний психрометр?.
A. Августа
B. Цельсія
C. Кельвіна
D. Реомюра
E. * Ассмана
137. У лікарняній палаті протягом дня константуються великі коливання показників просторового температурного режиму. У скількох точках слід провести вимірювання?
A. 3-х точках по вертикалі
B. 3 точках по горизонталі
C. 4 точках по вертикалі і 3 точках по горизонталі
D. 7 точках по вертикалі і горизонталі
E. * 3 точках по вертикалі і 3 точках по горизонталі
138. У лікарні проводиться дослідження мікроклімату приміщень. За допомогою якого приладу можна визначити температуру повітря?
A. Кататермометр
B. Анемометр
C. Актинометр
D. Піранометр
E. * Психрометр
139. На практичних заняттях студент визначив за допомогою психрометра Августа значення “сухого” та “вологого” термометрів і розрахував величину абсолютної вологості повітря учбового приміщення. Для розрахунку величини відносної вологості повітря студенту необхідно визначити за допомогою таблиці:
A. Величину атмосферного тиску
B. Величину швидкості руху повітря
C. Величину температурного інгредієнту
D. Величину загальної вологості повітря
E. * Величину максимальної вологості повітря
140. Вкажіть норматив оптимальної відносної вологості в навчальному приміщенні.
A. 30-40 %.
B. 30-70 %.
C. 40-50 %.
D. 50-80 %.
E. * 40-60 %.
141. Назвіть засоби підсилення природної вентиляції повітря:
A. Витяжні вентилятори
B. Приточні вентилятори
C. Приточно-витяжні вентилятори
D. Кондиціонери
E. * Дефлектори
142. Вкажіть нормативи швидкості руху повітря в житловому приміщенні
A. 0-0,1 м/с
B. 0-0,2 м/с.
C. 0,5-0,8 м/с
D. 0,5-1 м/с
E. * 0,1-0,3 м/с
143. На північній окраїні населеного пункту знаходиться фармацевтичний завод, що виробляє антибіотики. Протягом року спостерігається така повторюваність вітрів: північ - 20 днів, північний схід - 22 дні, схід - 15 днів, південний схід - 15 днів, південь -180 днів, південний захід - 20 днів, захід - 40 днів, південний захід - 25 днів, штиль - 28 днів. Необхідно узгодити місце для будівництва поліклініки, що буде обслуговувати працівників заводу. Назвіть найбільш оптимальне місце для розміщення поліклініки по відношенню до фармацевтичного заводу.
A. На північ від фармацевтичного заводу
B. * На південь від фармацевтичного заводу
C. На захід від фармацевтичного заводу
D. На північний захід від фармацевтичного заводу
E. На схід від фармацевтичного заводу
144. Який прилад використовується для визначення швидкості руху повітря.в приміщенні?
A. Гігрометр
B. Барометр
C. Флюгер
D. Електрорефлексометр
E. * Кататермометр
145. Який параметр мікроклімату можна оцінити за допомогою кататермометрії?
A. Температура повітря
B. Точка роси
C. Відносна вологість
D. Результуюча температура
E. * Швидкість руху повітря
146. З метою оцінки освітленості приміщення визначають світловий коефіцієнт. Наприклад, в житлових кімнатах освітленість є достатньою, якщо СК 1:6-1: 8. Що означає це відношення?
A. Відношення рівня внутрішньої освітленості до зовнішньої
B. Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі робочої поверхні
C. Відношення площі робочої поверхні до площі підлоги
D. Відношення площі вікна до площі підлоги
E. * Відношення площі заскленої поверхні вікон до площі підлоги
147. Ледь помітне почервоніння (еритема) на шкірі передпліччя дитини через 18 годин після локального опромінення у фотарії з»явилось під віконцем біодозиметра М.Ф.Горбачова, через яке опромінювали на протязі 6 хв. Назвіть профілактичну дозу опромінення дитини в даному фотарії.
A. 60 с
B. 1,5 хв
C. 2 хв
D. 3 хв
E. * 45 с
148. Для санації повітря в хірургічному відділенні дитячої лікарні в період епідемії грипу запланували використати опромінювач з лампами БУВ-30. З метою встановлення режиму опромінення, після експозиції, було здійснено посів повітря за допомогою апарату Кротова та розраховано ступінь ефективності санації. Вкажіть число, яке свідчить про ефективність санації.
A. 75 %
B. 70 %
C. 65 %
D. 55 %
E. * 85 %
149. Щоб ультрафіолетова радіація забезпечувала максимальний оздоровчий вплив, лікарю необхідно визначити біологічну дозу. Біодозиметр було закріплено в ділянці нижньої третини живота дитини, що приймала сонячну ванну. Тривалість опромінення шкіри в першому віконці становить 2 хв, у другому - 3 хв, у третьому - 4 хв, у четвертому - 5 хв, у п'ятому - 6 хв, у шостому - 7 хв. Через 8 год після опромінення медична сестра виявила на шкірі дві червоні смужки. Визначіть біологічну (еритемну) дозу УФО.
A. 10 хв
B. 5 хв
C. 30 с
D. 3 хв.
E. * 6 хв
150. Під час дослідження гігієнічних умов навчання в технічному вищому навчальному закладі постала необхідність оцінити зоровий режим студентів, які навчаються з 9.00 до 15.00. Який показник природного освітлення буде найбільш інформативним та адекватним завданню ?
A. Наявність сумісного (верхньо-бічного) освітлення
B. Світовий коефіцієнт
C. Глибина закладання навчальної кімнати
D. Час інсоляції кімнати
E. * Коефіцієнт природного освітлення
151. Для освітлення приміщень використовують різноманітну освітлювальну арматуру. Який вид освітлювальної арматури найбільш доцільно використовувати для освітлення учбових приміщень?
A. Арматуру відбитого світла
B. Арматуру прямого світла
C. Арматуру спрямованого світла
D. Арматуру комбінованого світла
E. * Арматуру розсіяного світла
152. Що відноситься до систем штучного освітлення ?
A. Природне освітлення
B. Штучне освітлення
C. Розсіяне освітлення
D. Відбите освітлення
E. * Загальне освітлення
153. Для яких приміщень рекомендується СК 1 : 2 - 1 : 4 ?
A. В палатах
B. В перев’язочних
C. В буфетних
D. В пологових залах
E. * В операційних
154. Який колір є оптимальний для стін кімнати орієнтованої на північ ?
A. Салатовий
B. Голубий
C. Сірий
D. Зелений
E. * Абрикосовий
155. Що з вищепереліченого не є характерним для раціонального освітлення ?
A. Оптимальна функція зорового аналізатора
B. Активізація ЦНС
C. Покращення самопочуття
D. Підвищення працездатності
E. * Зниження газообміну
156. Що з вищепереліченого є характерним для змін в організмі внаслідок незадовільного освітлення ?
A. Зниження газообміну
B. Підвищення газообміну
C. Зниження проміжного обміну
D. Зміни складу крові
E. * Розвиток короткозорості
157. Яким терміном називають щільність світлового потоку в певному напрямку ?
A. Освітленістю
B. Яскравістю
C. Рівномірністю
D. Достатністю
E. * Силою світла
158. Яким терміном називають кількість світла, що відбивається від поверхні в напрямку до ока ?
A. Сили світла
B. Освітленість
C. Інтенсивність
D. Рівномірність
E. * Яскравість
159. Якими одиницями вимірюють яскравість ?
A. Люмен
B. Люкс
C. Стерадіан
D. Кандела
E. * Кандела/м2
160. Від чого не залежить інтенсивність природного освітлення ?
A. Від часу доби
B. Від метеорологічних умов
C. Від географічної широти місцевості
D. Від ступеня забруднення атмосферного повітря
E. * Від освітлювальної арматури
161. Які промені сонячного випромінювання максимально затримуються атмосферою землі ?
A. УФВ фракції B
B. УФВ фракції A
C. Інфрачервоні
D. Видимі
E. * УФВ фракції С
162. Які із сонячних променів найглибше проникають в організм людини ?
A. УФВ фракції А
B. УФВ фракції В
C. УФВ фракції С
D. Видимі
E. * Інфрачервоні
163. Оптична частина якого випромінювання є найбільшою в спектрі сонячної радіації, що падає на поверхню землі ?
A. * Інфрачервоного
B. Видимого
C. гама-випромінювань
D. Механічних хвиль
E. УФВ
164. Для яких сонячних променів найбільш характерною є глибока теплова дія ?
A. Видимих
B. УФВ фракції А
C. УФВ фракції В
D. УФВ фракції С
E. * Інфрачервоних
165. Які із сонячних променів найменше проникають в товщу шкіри ?
A. Інфрачервоні
B. * Видимі
C. Червоні
D. Фіолетові
E. УФВ
166. Для яких сонячних променів найбільш характерна стимулююча дія ?
A. Інфрачервоних
B. УФВ фракції А
C. УФВ фракції В
D. УФВ фракції С
E. * Видимих
167. Для яких сонячних променів найбільш характерна фотохімічна дія ?
A. Інфрачервоних
B. Видимого світла
C. γ-променів
D. Електромагнітних хвиль
E. * УФВ
168. Для яких сонячних променів найбільш характерний слабкий загальностимулюючий і пігментоутворюючий ефект ?
A. УФВ фракції В
B. УФВ фракції С
C. Інфрачервоні
D. Видимих
E. * УФВ фракції А
169. Для яких сонячних променів найбільш характерний слабкий, загальностимулюючий, слабкий бактерицидний і сильний вітаміноутворюючий ефект ?
A. УФВ ділянки А
B. УФВ ділянки С
C. Інфрачервоних
D. Видимих
E. * УФВ ділянки В
170. Для яких сонячних променів найбільш характерним є сильний бактерицидний і вітаміноутворюючий ефект ?
A. УФВ ділянки В
B. УФВ ділянки А
C. Інфрачервоних
D. Видимих
E. * УФВ ділянки С
171. Яким газом атмосфери найкраще затримується УФВ ?
A. Азотом
B. Киснем
C. Гелієм
D. Вуглекислим газом
E. * Озоном
172. Які сонячні промені здатні викликати фотоофтальмію ?
A. Інфрачервоні
B. Видимі
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
173. Які сонячні промені мають бластомогенну дію ?
A. Інфрачервоні
B. Видимі
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
174. Що є нехарактерним для еритеми внаслідок дії УФВ ?
A. Має латентний період
B. Переходить у засмагу
C. Має різкі межі
D. Розвивається тільки в місці дії радіації
E. * Розвивається зразу після опромінення
175. Які сонячні промені мають здатність підвищувати імунобіологічні властивості організму ?
A. Інфрачервоні
B. Видимі
C. γ-промені
D. Електромагнітні хвилі
E. * УФВ
176. Як впливає засмага на здатність шкіри поглинати сонячні промені ?
A. Зменшує
B. Не змінює
C. Змінює у окремих осіб
D. Підвищує чутливість до УФВ
E. * Збільшує
177. Який вітамін синтезується під дією УФ-променів ?
A. Ергокальциферол
B. Токоферол
C. Біофлавоноїд
D. Ретинол
E. * Холекальциферол
178. Яка особливість увіолевого скла ?
A. Краще затримує УФВ
B. Краще пропускає інфрачервоні промені
C. Краще затримує інфрачервоні промені
D. Краще пропускає видиме світло
E. * Краще пропускає УФВ
179. Який біологічний ефект впливу ультрафіолетового випромінювання.
A. Гемолітичний.
B. Діуретичний.
C. Тепловий.
D. Утворення вільних радикалів.
E. * Пігментоутворюючий.
180. Яка величина профілактичної дози ультрафіолетового випромінювання для дорослих, якщо біодоза складає 4 хвилини.
A. 20 секунд.
B. 1 хвилина.
C. 1,5 хвилини
D. 2 хвилини
E. * 25 секунд.
181. Назвіть найефективніший санітарно-гігієнічний захід щодо профілактики недостатності ультрафіолетового випромінювання
A. Забезпеченість чистоти віконного скла.
B. Охорона довкілля від забруднення.
C. Використання бактерицидно-увіолевих ламп.
D. Використання газорозрядних ламп.
E. * Використання еритемно-увіолевих ламп.
182. Назвіть джерело ультрафіолетового випромінювання, яке використовується для знезараження повітря закритих приміщень.
A. Еритемно-увіолева лампа.
B. Люмінесцентна лампа.
C. Газорозрядна лампа.
D. Світильник КСО.
E. * Ртутно-кварцева лампа.
183. Ультрафіолетові промені зони В не викликають таких ефектів:
A. загальностимулюючий ефект;
B. слабкий бактерицидний ефект;
C. антирахітичний ефект;
D. пігментоутворюючий ефект;
E. * тепловий ефект;
184. Який патологічний стан виникає при недостатності ультрафіолетового випромінювання?
A. Ураження зору.
B. Анемія.
C. Ураження шлунково-кишкового тракту.
D. Схуднення
E. * Рахіт.
185. Щоб ультрафіолетова радіація забезпечувала максимальний оздоровчий вплив лікарю необхідно визначити біологічну дозу. Біодозиметр було закріплено в ділянці нижньої третини живота. Тривалість опромінення шкіри в 1-му віконці - 2 хв, у 2-му - 3 хв., у 3-му - 4 хв, у 4-му - 5 хв, у 5-му - 6 хв, у 6-му - 7 хв. Через 8 год після опромінення медсестра виявила на шкірі дві червоні смужки. Визначіть біологічну (еритемну) дозу УФО.
A. 10 хв
B. 5 хв.
C. 30 с.
D. 3 хв.
E. * 6 хв.
186. У скільки разів має зменшитись кількість мікроорганізмів в 1м3 після ультрафіолетового випромінювання ?
A. не більше як у 3 рази;
B. не менше як у 10 разів;
C. не більше як у 5 разів;
D. не більше як у 10 разів;
E. * не менше як у 5 разів;
187. Яка величина оптимальної дози ультрафіолетового випромінювання, якщо біодоза складає 3 хвилини.
A. 1 хвилина.
B. 2 хвилини.
C. 2,5 хвилини.
D. 3 хвилини.
E. * 1,5 хвилини.
188. Ступінь ефективності санації повітря УФ-променями має бути:
A. не більше 80%;
B. не менше 70%;
C. не більше 50%;
D. не менше 60%
E. * не менше 80%;
189. Під час контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму приміщень гінекологічного відділу виявлено в повітрі стафілококи - 250 мікробних тіл/м3, загальна кількість мікроорганізмів - 90000 мікробних тіл/м3. Вкажіть найбільш оптимальний спосіб оздоровлення повітряного середовища в цьому випадку:
A. Рециркуляція повітря
B. Провітрювання приміщень
C. Кондиціювання повітря
D. Дезодорація приміщень
E. * Застосування УФ-променів
190. Враховуючи сприятливу біологічну і психофізіологічну дію сонячної радіації, необхідно забезпечити достатню інсоляцію приміщень лікарні і не допустити порушень оптимальних мікрокліматичних умов. Тому основним критерієм для підтримання цих умов є забезпечення безперервного прямого сонячного світла приміщень не менше:
A. 2,5 годин в день
B. * 3-х годин в день
C. 1,5 години в день
D. 1-ї години в день
E. 2-х годин в день
191. Вкажіть одиницю вимірювання освітленості:
A. Кандела
B. Паскаль
C. Люмен
D. Кельвін
E. * Люкс
192. Назвіть показник світлотехнічного методу оцінки природної освітленості
A. Кут падіння
B. Коефіцієнт заглиблення.
C. Кут отвору
D. Світловий коефіцієнт.
E. * Коефіцієнт природної освітленості.
193. Які захворювання зумовлені недостатнім освітленням.
A. Гіперметропія.
B. Астигматизм.
C. Гемералопія
D. Ксерофтальмія.
E. * Міопія.
194. Вкажіть нормативи кута падіння для житлових приміщень
A. Не менше 250
B. Не більше 250
C. Не більше 270
D. Не менше 300
E. * Не менше 270
195. Вкажіть нормативи коефіцієнта заглиблення для житлових приміщень
A. Не більше 1
B. Не менше 1
C. Не менше 2
D. Не більше 3
E. * Не більше 2
196. Під час оцінювання інтенсивності природної освітленості в асистентській встановлено, що освітленість тут становить 400 лк, а ззовні на вулиці - 20000 лк. Яким буде значення коефіцієнта природної освітленості?
A. 0,5 %
B. 1,5 %
C. 1 %
D. 2,5 %
E. * 2 %
197. В операційній температура повітря становить 18 0С, відносна вологість - 50 %, коефіцієнт природного освітлення - 1 %. Який з наведених нижче показників потребує корекції?
A. Температура і вологість
B. Відносна вологість
C. КПО
D. КПО і температура
E. * Температура
198. Назвіть метод дослідження штучної освітленості прміщень:
A. Статистичний
B. Лінійний
C. Геометричний
D. Фізичний
E. * Розрахунковий
199. Вкажіть нормативи кута отвору для житлових приміщень.
A. Не менше 20
B. Не менше 70
C. Не менше 100
D. Не менше 270
E. * Не менше 50
200. КПО-це:
A. щільність світлового потоку на освітлюваній поверхні;
B. відношення площі вікон до площі підлоги;
C. природна освітленість, яка припадає на площу 1 м2:
D. відношення природної освітленості всередині приміщення до площі підлоги.
E. * процентне відношення горизонтальної освітленості в приміщенні до освітленості назовні;
201. Кут падіння світлових променів на робоче місце - це:
A. кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку;
B. кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку;
C. кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника;
D. кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна
E. * кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна;
202. Яка освітлювальна арматура ламп розжарювання рекомендована для місцевого освітлення робочого місця?
A. Розсіяного світла.
B. Відбитого світла
C. Немає правильної відповіді
D. Правильно А і В
E. * Прямого світла
203. Яка освітлювальна арматура ламп розжарювання рекомендована для загального освітлення класу?
A. Прямого світла
B. Відбитого світла
C. Немає правильної відповіді
D. Правильно А і В
E. * Розсіяного світла
204. Кут отвору - це:
A. кут між робочою поверхнею та лінією до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку;
B. кут між робочою поверхнею та лінією до верхнього краю вікна;
C. кут між лінією від робочого місця до верхнього краю вікна та світильника;
D. кут між лініями від робочого місця до верхнього та нижнього країв вікна.
E. * кут між лініями від робочого місця до верхнього краю вікна та до проекції на вікно верхнього краю протилежного будинку;
205. Стробоскопічний ефект-це:
A. пульсація світла люмінесцентної лампи;
B. сприйняття люмінесцентного освітлення як недостатнього при розгляданні навіть крупних предметів;
C. вплив шуму люмінесцентної лампи на центральну нервову систему;
D. вплив недостатнього люмінесцентного освітлення на центральну нервову систему.
E. * поява множинних контурів предмету, що рухається, при люмінесцентному освітленні;
206. Для яких приміщень рекомедується СК 1/2 ?
A. Палата
B. Коридор
C. Ванна
D. Перев”язочна
E. * Операційна
207. Для яких приміщень мінімальний СК 1/6 ?
A. Коридор
B. Ванна
C. Перев”язочна
D. Операційна
E. * Палата
208. Які промені мають вітаміноутворюючий ефект?
A. Видимі
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
209. Які промені в надлишкових дозах мають бластомогенну дію?
A. Видимі
B. . Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * . УФВ
210. Які промені мають анти рахітичний ефект?
A. Видимі
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
211. Які із променів мають найбільшу довжину хвилі?
A. Видимі
B. УФВ
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * Інфрачервоні
212. Які із променів мають найменшу довжину хвилі?
A. Видимі
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
213. Що є санітарно-показовим мікроорганізмом чистоти повітря приміщень?
A. Кишкова паличка
B. Протей
C. Клебсієла
D. Ентерокок
E. * Золотистий стафілокок
214. Яким приладом оптимально проводити посів повітря для визначення ЗМЧ?
A. Аспіратором
B. Поглиначем
C. Апаратом Кротова
D. Седиментатором
E. * Апаратом Кротова
215. Якою із вище перелічених доз УФВ не проводять безпосереднє опромінення людей
A. . Профілактична
B. Оптимальна
C. Фізіологічна
D. Антирахітична
E. * Еритемна.
216. Фотарій якого типу найдоцільніше використовувати при профілактичному опроміненні шахтарів УФВ ?
A. Маячного
B. Кабінного
C. Кабінетного
D. Солярій
E. * Лабіринтного
217. Фотарій якого типу найдоцільніше використовувати при профілактичному опроміненні дітей в дитсадках УФВ ?
A. Лабіринтного
B. Кабінного
C. Кабінетного
D. Солярій
E. * Маячного
218. Фотарій якого типу найдоцільніше використовувати при лікувальному опроміненні пацієнтів УФВ ?
A. Маячного
B. Лабіринтного
C. Коридорного
D. Солярій
E. * Кабінного
219. Яке скло оптимально використовувати для ртутно-кварцевих ламп?
A. Кварцеве
B. Кришталеве
C. Дзеркальне
D. Затемнене
E. * Увіолеве
220. Яких мікроорганізмів не повинно бути в повітрі приміщень?
A. Кишкова паличка
B. Протей
C. Клебсієла
D. Гемолітичний стрептокок
E. * Золотистий стафілокок
221. При якій орієнтації вікон в наших широтах в приміщенні створюється максимальний інсоляційний режим?
A. Північ, північний захід.
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Південь, південний схід
222. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для маніпуляційних?
A. Південь, південний схід
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Північ, північний захід
223. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для перев”язочних?
A. Південь, південний схід
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Північ, північний захід.
224. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для кабінетів креслення?
A. Південь, південний схід
B. Схід
C. Захід
D. Захід
E. * Північ, північний захід
225. Що не належить до показників геометричного методу оцінки природної освітленості?
A. СК
B. ГЗ
C. КГЗ
D. Кут отвору
E. * Питома потужність
226. Що не належить до показників геометричного методу оцінки природної освітленості?
A. СК
B. Кут падіння
C. КГЗ
D. Кут отвору
E. * Горизонтальна освітленість
227. Індикаторним показником для оцінки ефективності роботи вентиляції приміщень житлових і громадських будівель служать:
A. Аміак
B. Окисленість
C. Пил
D. Мікроорганізми.
E. * Діоксид вуглецю.
228. Для поліпшення санітарного стану повітряного басейну важливу роль відіграє режим роботи двигуна автотранспорту. При якому режимі двигуна визначається найбільш високий рівень забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту ?
A. Гальмування
B. Максимальний
C. Середній
D. Повільний
E. * Холостий
229. З метою наукового обґрунтування порогу запаху, подразнюючої та рефлекторної дії атмосферних забруднень проводять спеціальні дослідження. Які методи дослідження при цьому застосовують?
A. Отоскопія
B. Офтальмотонометрія
C. Лімфангіографія
D. Магнітно-резонансна томографія
E. * Ольфактометрія
230. За скаргами населення, яке проживає в районі розміщення виробничого об'єднання "Хімволокно" були відібрані і досліджені проби атмосферного повітря на вміст забруднювачів. Який інтегральний критерій характеризує інтенсивність та характер сумісної дії усієї сукупності присутніх в атмосферному повітрі шкідливих домішок ?
A. Гранично допустимий викид
B. Гранично допустима концентрація
C. Орієнтовно допустима концентрація
D. Показник забруднення
E. * Гранично допустиме забруднення
231. За рахунок яких факторів здійснюється природна вентиляція?
A. Різниця температур та вологості в приміщенні та за його межами
B. Різниця швидкості руху повітря в приміщенні та за його межами
C. Наявність джерел радіаційної температури в приміщенні
D. Різниця тиску повітря в приміщенні та за його межами
E. * Різниця температур в приміщенні і за його межами та підсилений тиск на стіни зовнішнього повітря при вітрі
232. Стан повітря в приміщенні операційної оцінювали за вмістом карбону (IV), оксиду (СО2), кількість гемолітичних стрептококів та стафілококів у1м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?
A. Кількість золотистих стафілококів в 1 м3 повітря
B. Загальне мікробне обсіменіння (мікробне число)
C. Кількість гемолітичних стрептококів в 1 м3 повітря
D. Кількість гемолітичних коків в 1 м3 повітря
E. * Вміст СО2
233. У місті, яке розташоване в долині, впродовж декількох днів вулиці були переповнені автомобілями. На другий день після встановлення сонячної безвітряної погоди до поліклініки звернулися мешканці міста зі скаргами на сильне подразнення кон'юнктиви очей, верхніх дихальних шляхів, що супроводжувалось сльозотечею та кашлем. Яка причина захворювання, мешканців міста?
A. Підвищення вмісту в повітрі нітрогену (І) оксиду
B. Підвищення вмісту в повітрі вуглекислого газу
C. Підвищення вмісту в повітрі чадного газу
D. Підвищення вмісту в повітрі озону
E. * Підвищення вмісту в повітрі фотооксидантів
234. Під час планового внутрішньо-лікарняного контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в палатах терапевтичного відділення відібрано проби повітря для лабораторного аналізу за хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні дані: вміст карбону (ІIV) оксиду - 0,2 %; окиснюваність - 15 мг О2/м3; загальна кількість мікроорганізмів в 1 м3 - 1500; золотистий стафілокок - 3. Встановіть ступінь чистоти повітряного середовища палат.
A. Задовільної чистоти
B. Чисте
C. Незначно забруднене
D. Дуже чисте
E. * Забруднене
235. У цеху переробки сільськогосподарської продукції для боротьби з надлишками тепла, особливо в теплий період року, була запроектована найбільш економічна вентиляція - аерація. Що це таке?
A. Неорганізована вентиляція
B. Механічна вентиляція
C. Переміщення повітряних потоків внаслідок різниці тиску
D. Механічна припливно-витяжна вентиляція
E. * Природна, організована і регульована в залежності від зовнішніх і внутрішніх умов вентиляція
236. Під час дослідження гігієнічних умов проживання студентів у гуртожитку в деяких кімнатах виявили, що температура повітря становила 16 оС, швидкість руху повітря - 0,5 м/с, відносна вологість - 60 %, радіаційна температура - 8 оС, вміст СО2 в повітрі - 1,5 л/м3. Укажіть параметри, які не використовуються для оцінки мікроклімату приміщень.
A. Вологість
B. Температурний режим
C. Радіаційна температура
D. Швидкість руху повітря
E. * Вміст вуглекислого газу
237. Назвіть засоби забезпечення природної вентиляції повітря
A. Витяжні вентилятори
B. Приточні вентилятори
C. Приточно-витяжні вентилятори
D. Кондиціонери
E. * Дефлектори.
238. Який параметр мікроклімату можна оцінити за допомогою кататермометрії.
A. Температура повітря.
B. Точка роси.
C. Відносна вологість
D. Результуюча температура.
E. * Швидкість руху повітря.
239. Повітря палат хірургічного відділення, в яких перебувають хворі з нагноєними ранами. забруднене гнійною мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря операційної в ній повинна бути вентиляція.
A. Тільки витяжна.
B. Тільки припливн
C. Припливно-витяжна з рівними об’ємами припливу і витяжки.
D. Припливно-витяжна з переважанням витяжки
E. * Припливно-витяжна з переважанням припливу.
240. Який фактор сприяє природній вентиляції приміщень.
A. Достатня кількість витяжних вентиляторів
B. Відносна вологість повітря
C. Охолоджуюча здатність повітря.
D. Достатня потужність приточних вентиляторів
E. * Різниця температур зовнішнього і кімнатного повітря
241. Оцінюючи ефективність вентиляції за допомогою кватирок у кімнатах гуртожитку шляхом визначення коефіцієнту аерації, було встановлено, що в першій із обстежених кімнат він становить 1:50, у другій - 1:55, у третій - 1:60, у четвертій - 1:65, у п’ятій - 1:70. В якій із кімнат гуртожитку ефективність вентиляції слід вважати задовільною?
A. Другій
B. Третій
C. Четвертій
D. П’ятій
E. * першій
242. Повітря палат інфекційного відділення, в яких перебувають хворі з різними інфекційними захворюваннями, забруднене мікрофлорою в кількостях, що перевищують допустимі рівні. Для запобігання забруднення повітря в відділенні повинна бути вентиляція.
A. Припливно-витяжна з переважанням припливу
B. Кондиціювання.
C. Тільки припливна.
D. Припливно-витяжна з рівними об’ємами припливу і витяжки.
E. * Припливно-витяжна з переважанням витяжки
243. Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною коефіцієнта аерації
A. 1:2 - 1:3.
B. 1:5 - 1:10.
C. 1:20 - 1:30
D. . 1:50 - 1:100
E. * 1:40 - 1:50.
244. Який процент діоксиду вуглецю міститься в видихуваному людиною повітрі?
A. 10-12 %
B. 1-2 %
C. 5,5-7,5 %
D. 0,9-1,5 %
E. * 3,4-4,7 %
245. Яка концентрація діоксиду вуглецю у повітрі призводить до смерті
A. 1-2%
B. 0,1-1 %
C. 2-3 %
D. 4-5 %
E. * 10-12 %
246. Основне джерело забруднення повітряного середовища в закритих (житлових) приміщеннях
A. Тварина
B. Рослина
C. Побутова техніка.
D. Книжки
E. * Людина
247. Дані аналізу повітря у приміщеннях аптеки дозволили виявити такий вміст СО2 в асептичному боксі - 0,25 %, кімнаті провізора-аналітика - 0,3 %, в торговому залі - 0,07 %. Не всі приміщення аптеки обладнані припливно-витяжною вентиляцією.У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?
A. У асептичному боксі.
B. У жодному приміщенні.
C. У всіх приміщеннях
D. У торговому залі.
E. * У торговому залі.
248. Яка концентрація СО2 в повітрі є максимально допустимою в житловому приміщенні?
A. 10 %
B. 1 %
C. 5 %
D. 0,5 %.
E. * 0,1%.
249. Стан повітря в приміщенні школи оцінювали за вмістом аміаку (NН3), диоксиду вуглецю (СО2), кількістю гемолітичних стрептококів та стафілококів у 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?
A. Вміст аміаку в 1 м3 повітря
B. Загальне мікробне число
C. Вміст кисню (О2) 1 м3 повітря
D. Вміст СО в 1 м3 повітря
E. * Вміст СО2 в 1 м3 повітря
250. Вкажіть показники ефективності вентиляції лікарняних приміщень за величиною кратності обміну повітря.
A. 0-1
B. 1-2
C. 5-6
D. 5-6
E. * 2-3
251. Назвіть основний показник ефективності природної вентиляції
A. Кратність обміну повітря
B. Коефіцієнт кореляції
C. Світловий коефіцієнт
D. Теплове самопочуття
E. * Коефіцієнт аерації
252. Назвіть показники ефективності штучної вентиляції.
A. Концентрація кисню
B. Концентрація інертних газів
C. Коефіцієнт природного освітлення
D. Коефіцієнт аерації.
E. * Кратність повітрообміну
253. Укажіть показники ефективності вентиляції навчального приміщення за величиною коефіцієнта аерації.
A. 1:2-1:3.
B. 1:5 - 1:10.
C. 1:5 - 1:10.
D. . 1:50 - 1:100
E. * 1:40 - 1:50.
254. Необхідна кратність повітрообміну - це кратність, що забезпечує вміст СО2 в повітрі приміщення на рівні:
A. 3%
B. 2%
C. 1%;
D. 0,15%.
E. * 0,1%
255. Яка концентрація СО2 в повітрі є максимально допустимою в житловому приміщенні?
A. 0,1 проміллє.
B. 10 проміллє.
C. 5 проміллє
D. 0,5 проміллє
E. * 1 проміллє.
256. Дані аналізу повітря у приміщеннях лікарні дозволили виявити такий вміст СО2 в операційній - 0,25 %, маніпуляційній - 0,3 %, в кімнаті старшої медсестри - 0,07 %. Не всі приміщення лікарні обладнані припливно-витяжною вентиляцією. У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?
A. У операційні
B. У жодному приміщенні.
C. У всіх приміщеннях
D. У кімнаті старшої медсестри
E. * У кімнаті старшої медсестри
257. При отруєнні окисом вуглецю настає смерть від задухи, внаслідок втрати гемоглобіном властивості транспортувати кисень від легень в тканини. Яка похідна гемоглобіну утворюється в цьому випадку?
A. Метгемоглобін
B. Гемохромоген
C. Оксигемоглобін
D. Карбгемоглобін
E. * Карбоксигемоглобін
258. Які зміни гемоглобіну мають місце при отруєнні вуглекислим газом?
A. Утворення метгемоглобіну
B. Утворення карбоксигемоглобіну
C. Утворення сульфгемоглобіну
D. Утворення сульфгемоглобіну
E. * Утворення карбгемоглобіну
259. Стан повітря в приміщенні поліклініки оцінювали за вмістом аміаку (NН3), диоксиду вуглецю (СО2), кількістю гемолітичних стрептококів та стафілококів у 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?
A. Вміст аміаку в 1 м3 повітря.
B. Загальне мікробне число.
C. Вміст кисню (О2) 1 м3 повітря
D. Вміст СО в 1 м3 повітря.
E. * Вміст СО2 в 1 м3 повітря
260. Дані аналізу повітря у приміщенні інфекційного відділу лікарні дозволили виявити такий вміст СО2 в боксі - 0,35 %, кімнаті лікаря - 0,2 %, в коридорі - 0,1 %. У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?
A. У боксі.
B. У жодному приміщенні
C. У жодному приміщенні
D. У кімнаті лікаря.
E. * У коридорі.
261. Мікроклімат приміщень характеризується комплексом показників:
A. Барометричним тиском і температурою
B. Температурою оточуючих поверхонь
C. Хімічним складом повітря
D. Високою вологістю і температурою
E. * Температурою, вологістю і швидкістю руху повітря.
262. Хворий 30 років надійшов до клініки з отруєнням чадним газом. Об’єктивно: ознаки тяжкої гіпоксії, виражена задишка, ціаноз, тахікардія. Які зміни гемоглобіну мають місце при отруєнні чадним газом?
A. Утворення метгемоглобіну
B. Утворення сульфгемоглобіну
C. Інактивація оксигемоглобіну
D. Утворення карбгемоглобіну
E. * Утворення карбоксигемоглобіну
263. Стан повітря в приміщенні маніпуліційної оцінювали по вмісту аміаку, диоксиду вуглецю, кількістю гемолітичних стрептококів та стафілококів у 1 м3 повітря, загальним мікробним обсіменінням. Який основний критерій чистоти повітря в приміщенні?
A. Вміст аміаку в 1 м3 повітря;
B. Загальне мікробне число
C. Вміст СО в 1 м3 повітря
D. Вміст кисню (О2) в 1 м3 повітря
E. * Вміст СО2 в 1 м3 повітря
264. Вміст кисню в атмосферному повітрі становить (об. %):
A. О2 - 40 %;
B. О2 - 36 %;
C. О2 - 5 %;
D. О2 - 9,8 %;
E. * О2 - 20,9 %;
265. Вміст вуглекислого газу в атмосферному повітрі становить (об. %):
A. СО2 - 1 %;
B. СО2 - 0,5 %;
C. СО2 - 4,7 %;
D. СО2 - 0,1 %;
E. * СО2 - 0,03 %
266. Вміст азоту в атмосферному повітрі становить (об. %):
A. 90 %
B. 94 %
C. 59 %
D. 58,9 %
E. * 78 %
267. Допустимий вміст СО2 в повітрі приміщення:
A. 0,5-1%
B. 0,3-0,4%
C. до 3 %
D. 0,03-0,04%
E. * 0,07-0,1%
268. В одному з міст весною відкрились для екскурсантів неопалювальні в зимовий період музеї. Який основний шлях тепловіддачі був у відвідувачів і персоналу, якщо tо повітря у приміщенні 12 оС, відносна вологість 55 %, швидкість руху повітря 0,3-0,4 м/с, радіаційна температура 6 оС.
A. Конвекція
B. Випаровування
C. Проведення
D. Кондукція
E. * Випромінювання
269. Які фактори впливають на інтенсивність охолодження нагрітого тіла
A. температура повітря, вологість повітря
B. температура повітря, радіаційна температура
C. рух повітря
D. температура повітря
E. * температура повітря, вологість повітря, рух повітря
270. Студенту запропоновано оцінити параметри мікроклімату навчальної кімнати. Який з перерахованих показників при цьому немає необхідності визначати, тому що він не відноситься до параметрів мікроклімату?
A. Вологість повітря
B. Температура повітря
C. Швидкість руху повітря
D. Радіаційна температура поверхонь
E. * Освітленість приміщення
271. Мікроклімат приміщення характеризується наступними його параметрами: температура повітря - 40 °С; відносна вологість - 70 %; швидкість руху повітря - 0,1 м/с; радіаційна температура - 80-90 °С. Позначте найбільш імовірний патологічний стан організму, який може виникнути в даних мікрокліматичних умовах:
A. Зниження працездатності
B. Порушення фізіологічного стану в системі кровообігу
C. Порушення фізіологічного стану з боку дихальної системи
D. Місцева гіпертермія
E. * Загальна гіпертермія (тепловий удар)
272. Як впливає вологість повітря на шляхи тепловіддачі людини ?
A. Збільшує радіацію
B. * Збільшує радіацію
C. Збільшує радіацію
D. Зменшує радіацію
E. Збільшує радіацію
273. Коли випаровування вологи тілом людини стає неможливе ?
A. За максимальної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С
B. За відносної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С
C. За відносної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С
D. За абсолютної вологості повітря, що наближається до відносної при температурі 37 0С
E. * За абсолютної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С
274. Для теплового удару характерні:
A. Брадикардія
B. Дихальна аритмія
C. Екстрасистолія
D. Миготлива аритмія
E. * Тахікардія
275. Пацієнт у стані алкогольного сп'яніння після декілька годинного перебування у сніговому заметі був доставлений до лікарні з діагнозом "Загальна гіпотермія". Який шлях тепловіддачі переважав у пацієнта за вказаних умов?
A. Конвекційний
B. Радіаційний
C. Потовиділення
D. Випромінювання
E. * Кондукційний
276. Для теплового удару характерні:
A. Олігоанурія
B. Дизурія
C. Поллакіурія
D. Енурез
E. * Олігоанурія
277. Які патологічні зміни в організмі викликає локальна дія високої температури ?
A. Тепловий удар
B. Сонячний удар
C. Гіпертермія
D. Порушення терморегуляції організму
E. * Опік
278. В аптечному складі, де зберігаються сушені лікарські рослини в тюках і картонних коробках, важливим є контроль за підтриманням постійних величин температури та вологості повітря приміщення. Які прилади застосовують для контролю за температурою та вологістю?
A. Термометр
B. Термометр
C. Лактоденсиметр
D. Актинометр
E. * Психрометр Августа
279. Назвіть метод оцінки комплексного впливу мікрокліматичних факторів на організм людини.
A. Термографія.
B. Визначення середньої температури приміщення
C. Перепад температури по вертикалі.
D. Барографія
E. * Визначення результуючої температури
280. Назвіть патологічні зміни в організмі людини, які виникають внаслідок впливу охолоджувального мікроклімату.
A. Загальна гіпертермія
B. Розвиток алергічних захворювань
C. Порушення зору
D. Ураження травної системи.
E. * Розвиток простудних захворювань
281. Під час вивчення мікрокліматичних умов лікарняної палати встановлено: площа 6 м2, середня температура повітря - 16 0С, відносна вологість - 72 %, швидкість руху повітря - 0,35 м/с, КПО - 0,88 %, СК - 1:5. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату лікарняної палати.
A. Комфортний
B. Дискомфортний, з підвищеною вологістю повітря
C. Дискомфортний нагрівного типу
D. Дискомфортний зі значними коливаннями основних параметрів
E. * Дискомфортний, охолоджувального типу
282. Для сприятливих умов терморегуляції при високій температурі повітря в приміщенні необхідно створити:
A. Низьку вологість і слабку рухливість повітря
B. Високу вологість і високу рухливість повітря
C. Високу вологість і достатню рухливість повітря
D. Високу вологість і слабку рухливість повітря
E. * Низьку вологість і високу рухливість повітря
283. Тепло, що продукується організмом робітника гарячого цеху в умовах високих температур і зниженої вологості, втрачається переважно шляхом випаровування, що може призвести до розвитку судомної хвороби. Який вид обміну є визначальним при цьому?
A. Білковий.
B. Вітамінний
C. Вуглеводний
D. Жировий.
E. * Водно-сольовий.
284. За дорученням лікаря медсестра зробила вимірювання необхідні для оцінки мікрокліматичних умов у групових кімнатах дитячого садка. Результати вимірювання: середня температура повітря - 20 0С, швидкість руху повітря - 0,3 м/с, відносна вологість повітря - 50 %. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату групової кімнати дитячого садка.
A. Мікролімат дискомфортний, нагрівного типу
B. Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу
C. Мікроклімат дискомфортний зі значними коливаннями основних параметрів.
D. Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря.
E. * Мікроклімат комфортний
285. Яку дію на організм справляє висока температура в комплексі з високою вологістю та низькою швидкістю руху повітря?
A. охолоджувальну
B. індиферентну
C. комфортну
D. дискомфортну
E. * нагрівну
286. Підвищення швидкості руху повітря при високій температурі впливає на тепловіддачу організму шляхом:
A. Посилення випромінювання
B. Посилення випаровування
C. Послаблення випромінювання
D. Послаблення випаровування
E. * Посилення конвекції
287. Через 1 годину після годування немовляти молочною сумішшю у дитини виникли наступні симптоми захворювання: ціаноз губ, слизових оболонок, нігтів, обличчя, потім приєдналася нудота, посилене слиновиділення, біль у надчеревній ділянці, блювання, пронос. Викликаний педіатр відмітив у дитини явища легенево-серцевої недостатності. В процесі розслідування встановлено, що молочна суміш приготована на воді, взятій із колодязя. Який діагноз встановив лікар?
A. Харчова токсикоінфекція
B. Стафілококовий токсикоз
C. Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами
D. Харчове отруєння важкими металами
E. * Нітратно-нітритна інтоксикація
288. Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтору - 2,0 мг/л, нітратів - 43 мг/л, хлоридів - 250 мг/л, заліза - 0,2 мг/л, залишкового хлору - 0,5 мг/л. При вживанні води з даним хімічним складом у населення може реєструватись захворюваність на:
A. Ендемічний зоб
B. Карієс зубів
C. Тиреотоксикоз
D. Метгемоглобінемію
E. * Флюороз
289. В ході обстеження санітарного стану харчоблоку лікар СЕС заборонив реалізацію страв, мотивуючи це високою вірогідністю виникнення харчового отруєння. Які з перерахованих нижче страв заборонено реалізовувати в організованих колективах?
A. Борщі та супи на м'ясному бульйоні
B. Каші молочні
C. М'ясні та рибні консерви
D. Копчені ковбаси
E. * Студні та заливні страви
290. Хімічний аналіз води з криниці встановив наявність підвищених концентрацій азотовмісних солей, заліза і сульфатів. Який показник якості води може свідчити про свіже забруднення води органічними речовинами тваринного походження?
A. NО2
B. N03
C. Fе
D. SО4
E. * NНЗ
291. Восени 20 школярів сільської СШ отримали харчове отруєння, яке характеризувалось субфебрильною температурою, нудотою, блюванням, переймоподібними болями у надчеревній ділянці. Ці прояви виникли через 1-3 години після сніданку (млинці із сметаною). Причиною захворювання стала домашня сметана, придбана у місцевої жительки. Який мікроорганізм найбільш вірогідно міг спричинити захворювання?
A. Стрептококи
B. Бактерії роду Ргоteus
C. Патогенні штами Е.coli
D. Cl.perfrigens
E. * Стафілококи
292. Гірське озеро розташоване за межами населеного пункту. Навколо ліс, береги піщані, кам’янисті. Аналіз води: смак, запах 1 бал, аміак і нітрити відсутні, колір безбарвна, нітрати - 40 мг/л, прозорість - 40 см, хлориди 50 мг/л, окислюваність - 3 мг О2/л, твердість 10 мг екв/л, індекс БГКП - 3 КУО/дм3, загальне мікробне число - 65 КУО/см3. Дайте санітарну оцінку води.
A. вода придатна тільки для господарських потреб
B. вода придатна для пиття після кип'ятіння
C. вода непридатна для використання
D. вода придатна для пиття після відстоювання
E. * вода придатна для пиття
293. Переважно яким шляхом буде здійснюватися тепловіддача у сталевара при температурі повітря - 40 0С, температурі навколишніх предметів - 43 0С, відносній вологості - 40 % і швидкості руху повітря 0,5 /с.
A. Конвекція
B. Кондукція
C. Конвекція і кондукція
D. Перспірація і конвекція
E. * Перспірація
294. Для запобігання випадкового чи навмисного забруднення води джерел водопостачання організуються зони санітарної охорони. Який розмір першого поясу зони санітарної охорони для підземного ненадійно перекритого джерела водопостачання:
A. 30 м;
B. 100 м;
C. 300 м;
D. 500 м.
E. * 50 м;
295. У мешканців населеного пункту А, що розташований у 3 кліматичному поясі масове ураження на флюороз зубів. При якій мінімальній концентрації ( у мг/дм3) фтор-іону в питній воді може спостерігатися ураження на флюороз?
A. 0,7
B. 1,0
C. 0,3
D. 0,1
E. * 1,6
296. У будинку немовляти зареєстровано захворювання дітей на метгемоглобінемію. Обстеженням встановлено, що дитячі харчові суміші розводили питною водою. Надлишок якої хімічної речовини у питній воді може викликати це захворювання?
A. хлоридів
B. сульфатів
C. свинцю
D. ртуті
E. * нітратів
297. Харчовий раціон жінки 25 років, яка годує груддю дитину містить 1600 мг кальцію, 1800 мг фосфору, 33 мг заліза. Яким чином слід відкоригувати мінеральний склад цього раціону?
A. Зменшити вміст кальцію
B. Збільшити вміст кальцію
C. Зменшити вміст фосфору
D. Збільшити вміст заліза
E. * 3більшити вміст фосфору
298. Добовий раціон лікаря-хірурга 29 років містить 39 г білка (з них 20 г - тваринного походження), 117 г жирів, 460 г вуглеводів. Енергетична цінність раціону становить 3300 ккал. Яким чином необхідно відкоригувати харчовий раціон лікаря-хірурга?
A. Збільшити калорійність раціону
B. Збільшити вміст вуглеводів
C. Збільшити вміст білків
D. * Зменшити вміст жирів
E. 3більшити вміст тваринних білків
299. Під час обстеження групи осіб, що мешкають на одній території, виявлено загальні симптоми захворювання: темно-жовта пігментація емалі зубів, дифузний остеопороз кісткового апарату, оссифікація зв'язок, скостеніння суглобів, функціональні порушення діяльності ЦНС. Надлишок якого мікроелемента в продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?
A. Міді
B. Йоду
C. Нікелю
D. Цезію
E. * Фтору
300. Під час лабораторного дослідження питної води з шахтного колодязя, розташованого в селищі міського типу, встановлено наступні показники сольового та мікроелементного складу води: хлориди - 140 мг/дм2; сульфати - 246 мг/дм2; фтор - 1,1 мг/дм2; нітрати - 90 мг/дм2; йод - 3,5 мкг/дм2. Яке ендемічне захворювання може виникнути в споживачів питної води з даного колодязя?
A. Ендемічний карієс
B. Ендемічний флюороз
C. Гафська хвороба
D. Ендемічний зоб
E. * Метгемоглобінемія
301. У будинку немовляти захворіло одночасно 40 дітей у віці до року. Характерні симптоми: загальна слабкість, ціаноз шкіри і видимих слизових оболонок. Діти отримували штучні харчові суміші, що розводили водою з шахтного колодязя. У крові дітей виявлено значний вміст метгемоглобіну. Наявність яких хімічних забруднювачів води могли бути причиною розвитку токсичного ціанозу?
A. Арсен
B. Свинець
C. Алюміній
D. Залізо
E. * Нітрати
302. У хворого виявлено порушення зору у вечірні часи доби. Лікар встановив діагноз - "куряча сліпота". З недостатністю якого вітаміну пов'язана ця хвороба?
A. Вітамін В1
B. Вітамін С
C. Вітамін D
D. Вітамін РР
E. * Вітамін А
303. Хворий С. госпіталізований у лікувально-профілактичний заклад з діагнозом дифілоботріоз. Причиною даного захворювання може бути вживання у їжу недостатньо термічно обробленої:
A. свинини
B. баранини
C. яловичини
D. м'яса птиці
E. * риби
304. Проводиться вивчення захворюваності населення в районі розташування озера. Які з перерахованих захворювань мають водяний шлях передачі?
A. орнітоз
B. лепра
C. малярія
D. кримська геморагічна лихоманка
E. * лептоспіроз
305. Група українських туристів відвідує Малайзію. За даними ВООЗ ця країна має високий рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, у тому числі з водним шляхом передачі. Який засіб знезаражування індивідуальних запасів води варто рекомендувати туристам?
A. озонування
B. заморожування
C. опромінення УФ
D. йодування
E. * кип'ятіння
306. Туристи з України відвідують одну з країн Азії. За даними ВООЗ ця країна має високий рівень захворюваності інфекційними захворюваннями, у тому числі з водним шляхом передачі. Який засіб знезаражування індивідуальних запасів води варто рекомендувати туристам?
A. озонування
B. заморожування
C. опромінення УФ
D. коагуляція води
E. * таблетований метод
307. Завдяки чому овочі, фрукти та ягоди справляють діуретичний вплив на організм людини?
A. Переважному вмісту глюкози над фруктозою
B. Переважному вмісту фосфору над кальцієм
C. Переважному вмісту фтору над хлором
D. Переважному вмісту моносахаридів над полісахаридами
E. * Переважному вмісту калію над натрієм
308. Людина потрапила в екстремальні умови - нема ні їжі, ні води. Температура повітря понад 30 0С. Маса тіла різко зменшується. Яка втрата води є смертельною при таких умовах перебування?
A. 1-2 %
B. 3-5 %
C. 6-10 %
D. 11-14 %
E. * 15-20 %
309. При хімічному аналізі води з криниці встановлена наявність підвищених концентрацій азотовмісних солей, заліза і сульфатів. Який показник якості води може свідчити про давнє забруднення води органічними речовинами тваринного походження?
A. NH3
B. NO3
C. Fe
D. SO4
E. * NO2
310. Проведено дослідження води, яка відібрана з шахтної криниці. Встановлено: прозорість - 18 см, кольоровість - 15°, запах - 3 бали, окиснюваність - 8 мг/л, вміст азоту амонійного - 0,4 мг/л, азоту нітратів - 0,1 мгО2/л, колі-титр - 83, колі-індекс - 12. Який гігієнічний висновок щодо якості питної води можна дати?
A. Вода відповідає гігієнічним вимогам
B. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна її очистка
C. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідне її знешкодження
D. Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідна її дезактивація
E. * Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести санацію колодязя
311. Жителі села скаржаться на солонуватий присмак води. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 200, заліза - 0,3, хлоридів - 640. Що свідчить про можливий вплив на присмак питної води?
A. Вміст сульфатів у воді
B. Вміст азоту нітритів у воді
C. Вміст азоту амонійного у воді
D. Вміст азоту нітратів
E. * Вміст хлоридів у воді
312. Для організації водопостачання населення міста обрано вододжерело з вмістом сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, що відповідає гігієнічним вимогам, проте з підвищеним вмістом фтору (3 мг/дм3). До розвитку якого захворювання може призвести вживання води з даним складом?
A. Жовчнокамяної хвороби
B. Подагри
C. Уролітіазу
D. Карієсу
E. * Флюорозу
313. Для організації водопостачання населення міста обрано вододжерело з вмістом сульфатів, хлоридів, нітратів, заліза, що відповідає гігієнічним вимогам, проте з пониженим вмістом фтору (0,2 мг/дм3). Розвиток якого захворювання у населення можна очікувати при вживання води з даним складом?
A. Флюорозу
B. Жовчнокамяної хвороби
C. Подагри
D. Уролітіазу
E. * Карієсу
314. Внаслідок аварії каналізаційної мережі, вміст її потрапив до системи водопостачання міста. Зростання захворюваності на які інфекційні хвороби слід очікувати?
A. Лептоспіроз
B. Вірусний гепатит В
C. Туляремію
D. Сальмонельоз
E. * Черевний тиф
315. При вживанні питної води з річки у населення реєструються випадки остеопорозу кісток дистальних відділів кінцівок. Присутність якого хімічного елементу провокує остеопороз кісток?
A. Хлориди
B. Сульфати
C. Фтор
D. Йод
E. * Стронцій
316. Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтору - 2,0 мг/л, нітратів - 8 мг/л, хлоридів - 250 мг/л, заліза - 0,2 мг/л, сульфатів - 150 мг/л. При вживанні води з даним хімічним складом у населення може реєструватись захворюваність на:
A. Карієс зубів
B. Ендемічний зоб
C. Метгемоглобінемію
D. Тиреотоксикоз
E. * Флюороз
317. Здатність води пропускати видиме світло називається
A. Кольоровість
B. Камутність
C. Твердість
D. Розчинність
E. * Прозорість
318. Який із цих показників не відноситься до органолептичних властивостей води?
A. Прозорість
B. Колірність
C. Запах
D. Температура
E. * Твердість
319. Який специфічний вплив на функцію кишківника справляють слабкі (одноденні) кисломолочні напої (кефір, кумис, ацидофільні продукти)?
A. Пригнічують моторику, закріплюючий ефект
B. Не впливають на моторику
C. Слабо впливають на моторику, підвищують всмоктуваність вітамінів
D. Слабо впливають на моторику, підвищують всмоктуваність мікроелементів
E. * Активують моторику, проносний ефект
320. Що із вказаного не відноситься до джерел забруднення води амонійним азотом і нітритами?
A. Залишки білкових речовин, що розкладаються
B. Трупи тварин та птиці
C. Сеча
D. Фекалії
E. * Сульфати та солі магнію
321. Який вміст води в організмі людини від загальної маси?
A. 25 %
B. 35 %
C. 45 %
D. 55 %
E. * 65 %
322. Втрата якої кількості води від загальної маси тіла людини спричиняє помітне порушення обміну речовин?
A. 1 %
B. 3 %
C. 5 %
D. 6 %
E. * 10 %
323. Прісною називається вода, яка містить загальну кількість розчинених у ній солей
A. До 1500 мг/дм3
B. До 2000 мг/дм3
C. До 2150 мг/дм3
D. До 2500 мг/дм3
E. * До 1000 мг/дм3
324. Що з названого не призводить до водного голодування або зневоднення організму
A. Проноси
B. Блювання
C. Крововтрата
D. Тривала безвуглеводна дієта
E. * Анемія
325. Яку кількість молока або кисломолочних напоїв рекомендовано вживати дорослій людині для задоволення добової потреби в легкозасвоюваному (молочному) кальції?
A. 100
B. 1000
C. 250
D. 750
E. * 500
326. Критерій якості питної води (згідно ДержСаНПіну № 383 „ Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості”).
A. Відсутність молібдену
B. Відсутність фтору
C. Наявність кальцію
D. Наявність магнію
E. * Нешкідливість хімічного складу води.
327. Які продукти є переважним джерелом фосфоліпідів для організму?
A. М'ясо, м'ясопродукти
B. Риба, продукти моря
C. Молоко, молочні продукти
D. Овочі, фрукти, ягоди
E. * 3ернові олійні, бобові культури
328. Яке захворювання може викликати відсутність фтору у воді?
A. Флюороз зубів
B. Стоматит
C. Гінгівіт
D. Крейдовидні плями на зубах
E. * Карієс зубів
329. При яких захворюваннях показано використання в дієтотерапії міцних м'ясних бульйонів?
A. Гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунку
B. Гіпоацидний гастрит
C. Хронічний холецистит, холецистохолангіт
D. Атонічний коліт, закрепи
E. * Виснаження, зниження апетиту
330. Яке захворювання може викликати надлишок нітратів у воді?
A. Карієс зубів
B. Флюороз зубів
C. Тромбоцетарну лейконемію
D. Алейкію
E. * Метгемоглобінемію
331. Профілактика карієсу зубів
A. Йодування води
B. Хлорування води
C. Коагуляція води
D. Озонування води
E. * Фторування води
332. Гранично допустима концентрація фтору в питній воді
A. 0,3 мг/л
B. 0,5 мг/л
C. 1,0 мг/л
D. 2,0 мг/л
E. * 1,5 мг/л
333. Причина виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії.
A. Високий вміст аміаку у питній воді
B. Високий вміст нітритів у питній воді
C. Недостатня кількість нітратів у питній воді
D. Недостатня кількість нітритів у питній воді.
E. * Високий вміст нітратів у питній воді
334. Який мінеральний комплекс найбільш характерний для м'яса риби?
A. Йод, кальцій, сірка
B. Залізо, кальцій, калій
C. Залізо, йод, кремній
D. Калій, йод, магній
E. * Фосфор, залізо, йод
335. Який комплекс надає важливу специфічну властивість "червоному м'ясу"?
A. Вітамінний (групи В)
B. Незамінні амінокислоти
C. Мінеральний
D. Насичених та ненасичених жирних кислот
E. * Гемовий
336. У чоловіка, 60 років, виявлено блідість шкіри, кровоточивість ясен, поодинокі петехії на ногах. У крові: Нb - 110 г/л, ер. - 3,8х1012/л, КП - 0,9. Кількість вітаміну С у сироватці крові та добовій сечі знижена. Енергетична цінність добового раціону харчування, добова кількість білків, жирів, вуглеводів - достатня. Вміст аскорбінової кислоти в раціоні - 30 мг. Що потрібно передусім включити до раціону для аліментарної корекції харчового статусу чоловіка?
A. Печінку
B. Домашній сир
C. Печену картоплю
D. Моркву
E. * Чорну смородину
337. Під час медичного огляду в чоловіка було виявлено географічний язик. Цей мікросимптом свідчить про недостатність у харчуванні:
A. Вітаміну D
B. Вітаміну С
C. Вітаміну А
D. Вітаміну PP
E. * Вітамінів групи В
338. Студентка, 20 років, з масою тіла 55 кг отримує з добовим раціоном харчування 45 г білка, 55 г жиру і недостатню кількість кальцію. Які продукти необхідно передусім включити до раціону?
A. Квасолю
B. Мед
C. Моркву
D. М'ясо
E. * Cир
339. У результаті неправильного зберігання проросла або позеленіла картопля має гіркуватий смак. Яка отруйна речовина, що міститься в такій картоплі, може спричинити харчове отруєння?
A. Гельвелова кислота
B. Фазин
C. Мускарин
D. Мускаридин
E. * Соланін
340. Гранично допустимий вміст сульфатів у питній воді
A. 100 мг/л
B. 200 мг/л
C. 400 мг/л
D. 600 мг/л
E. * 500 мг/л
341. Які речовини свідчать про давнє забруднення води рештками тваринного походження
A. Нітрати
B. Аміак
C. Сульфати
D. Хлориди
E. * Нітрити
342. Які речовини свідчать про завершення мінералізації органічних решток у воді
A. Нітрити
B. Аміак
C. Сульфати
D. Хлориди
E. * Нітрати
343. Про що свідчить одночасне знаходження у воді аміаку, нітритів і нітратів.
A. Про свіже забруднення
B. Про давнє забруднення
C. Про завершення процесів мінералізації
D. Про завершення процесів самоочищення
E. * Про постійне забруднення
344. У добовому харчовому спортсмена, 21 років, вагове співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:1:4. Які корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної оптимізації?
A. Зменшити вміст вуглеводів
B. Збільшити вміст жирів
C. Збільшити вміст білків
D. Корективи не потрібні
E. * Збільшити вміст вуглеводів
345. Про що свідчить знаходження у воді нітратів
A. Про свіже забруднення
B. Про давнє забруднення
C. Про постійне забруднення
D. Про наявність органічних решток
E. * Про завершення процесів самоочищення
346. У добовому харчовому раціоні студентки, 19 років, вагове співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:2:4. Які корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної оптимізації?
A. Зменшити вміст вуглеводів
B. Збільшити вміст білків
C. Збільшити вміст вуглеводів
D. Корективи не потрібні
E. * Зменшити вміст жирів
347. Вибрати органолептичні показники, що відповідають вимогам ДержСанПіНу:
A. Кольоровість 40 0
B. Прозорість 10 см по шрифту Снеллена
C. Каламутність 2 мг/дм3
D. Запах 1 бал, присмак 3
E. * Поріг розведення 2 (запах)
348. В ході проведення медичного огляду 65-річної жінки лікар визначив її харчовий статус як звичайний. Оцінюючи характер харчування жінки, виявив, що останнім часом вона стала їсти більше та різноманітніше і енергетична цінність її фактичного добового раціону складає 3500 ккал. Вкажіть середню рекомендовану енергетичну цінність добового раціону, адекватну віковим особливостям добових енерговитрат літніх людей жіночої статі.
A. 2000 ккал
B. 2500 ккал
C. 3000 ккал
D. 3500 ккал
E. * менше 2000 ккал.
349. Виявлено спалах черевного тифу серед мешканців, які користувалися водою з громадського шахтного колодязя. При лабораторному дослідженні води із колодязя встановлено: прозорість -20 см , кольоровість -300 , запах -3 бали, індекс БГКП- 20, вміст нітратів - 45 мг/дм3. Який профілактичний захід необхідно здійснити в першу чергу?
A. Провести дезинфекцію колодязя з профілактичною метою
B. Дозволити користуватися водою із колодязі
C. Провести знезараження води у колодязі за допомогою дозувального патрону
D. Кип’ятити воду перед вживанням
E. * Провести дезинфекцію колодязя за епідпоказниками
350. Підвищення концентрації солей азотної кислоти (нітратів) у питній воді може викликати:
A. Флюороз зубів
B. Ендемічний зоб
C. Карієс зубів
D. Рахіт у дітей
E. * Метгемоглобінемією
351. Що із вказаного не відноситься до джерел забруднення води амонійним азотом і нітритами?
A. Залишки білкових речовин, що розкладаються
B. Трупи тварин та птиці
C. Сеча
D. Фекалії.
E. * Сульфати та солі магнію
352. Під час проведення експертизи м'яса в одній із двох проб м'язів з ніжок діафрагми виявлено трихінелу. Яка тактика лікаря щодо використання цього м'яса?
A. Спалити
B. Заморозити до - 12 °С
C. Проварити при 1,5 атм
D. Засолити в 10 % розчині солі
E. * Передати на технічну утилізацію
353. Для водопостачання аптеки використовують воду, яка містить 200 мг/дм3 хлоридів, 200 мг/дм3 сульфатів, 0,4 мг/дм3 заліза. Загальна твердість води - 3,0 мгекв/дм3, індекс БГКП - 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
A. Пом'якшення
B. Опріснення
C. Дезодорацію
D. Знезаражування
E. * Знезалізнення
354. Загальна твердість води не зумовлена наявністю наступних солей
A. Карбонатів
B. Бікарбонатів
C. Хлоридів
D. Сульфатів
E. * Солей амонію
355. Хворому на атеросклероз лікар призначив комплексне лікування, яке включало також дієтотерапію, направлену на виведення холестерину з організму. Із названих речовин найбільшу гіпохолестеринемічну дію має:
A. Клітковина
B. Лігнін
C. Целюлоза
D. Геміцелюлоза
E. * Пектин
356. Хворого госпіталізовано до лікувально-профілактичного закладу з діагнозом трихінельозу. Вживання якого продукту з недостатньою кулінарною обробкою є причиною даного захворювання?
A. Баранини
B. Яловичини
C. Риби
D. М'яса птиці
E. * Свинини
357. Загальна твердість води визначається у:
A. мг/дм3
B. Балах
C. Градусах
D. Сантиметрах
E. * мг-екв/дм3
358. Загальна твердість води зумовлена наявністю наступних солей
A. Кальцію
B. Магнію
C. Калію
D. Натрію
E. * Кальцію і магнію
359. Які показники біомас-індексу Кетле оцінюють як оптимальні для жінок?
A. 16,0 - 17,9
B. 18,0 - 20,0
C. 30,0 - 39,9
D. 25,0 - 29,9
E. * 20,1 - 24,9
360. Який з наведених методів знезаражування води не належить до безреагентних?
A. УФ опромінення
B. обробка ультразвуком
C. вакуумування
D. γ-опромінення
E. * озонування
361. Результати лабораторного аналізу питної води, відібраної на водогінній мережі міста, показали високий рівень бактеріального забруднення (колі-титр - 25). Яка можлива причина погіршення якості води?
A. Застій води у мережі
B. Матеріал водопровідних труб
C. Підвищення температури води
D. Давно не промивалася, замулена мережа
E. * Порушення герметичності водогінної мережі
362. Який з кондитерських виробів може бути рекомендований у лікувально-профілактичному харчуванні?
A. * Мармелад
B. Халва
C. Шоколад
D. Печиво
E. Карамель
363. У місті N. для поліпшення якості питної води використовували нові методи очищення та знезаражування. Який з наведених методів може використовуватись для знезаражування води на сучасних водогонах?
A. Фільтрація
B. Коагуляція
C. Кип'ятіння
D. Дезактивація
E. * Озонування
364. Назвіть нормативи водопостачання житлових районах з вуличними водорозбірними колонками:
A. 10-30 л/добу на людину
B. 60-90 л/добу на людину
C. 50-100 л/добу на людину
D. 200-250 л/добу на людину
E. * 30-50 л/добу на людину
365. Завдяки якому методу очищення води пришвидшується осадження завислих в ній часток, усувається колірність води і скорочується тривалість процесу фільтрації?
A. Хлорування
B. Озонування
C. Дезодорування
D. Фторування
E. * Коагулювання
366. З якою швидкістю пропускають воду для її очищення через швидкі фільтри?
A. До 1 м/год
B. До 1-4 м/год
C. 9-1,1 м/год
D. 1,2-1,5 м/год
E. * До 5-8 м/год
367. Завдяки чому на поверхні повільно діючих фільтрів відбувається затримання і загибель бактерій та яєць гельмінтів і мінералізація органічних речовин?
A. Накладанню на поверхню фільтрів спеціальної тканини
B. Накладанню на поверхню фільтрів поліетиленової сітки з дрібними отворами
C. Утворенню плівки із розчинених у воді солей металів
D. Флокулянтам, що випали в осад
E. * Утворенню біологічної плівки
368. Назвіть засоби опріснення води:
A. Флокуляція
B. Коагуляція
C. Гіперфільтрація
D. Відстоювання
E. * Дистиляція
369. Способи освітлення води
A. Хлорування
B. Озонування
C. Демінералізація
D. Опромінення
E. * Коагуляція
370. Назвіть засоби опріснення води:
A. Коагуляція
B. Гіперфільтрація
C. Відстоювання
D. Діаліз
E. * Виморожування
371. Що не є основним видом покращення якості питної води:
A. Очистка
B. Знезаражування
C. Дезактивація
D. Збагачення
E. * Сублімація
372. Вкажіть найбільш ефективний засіб профілактики ботулізму серед населення?
A. Контроль якості сировини
B. Контроль технології приготування їжі
C. Повторна термообробка перед вживанням
D. Контроль умов та тривалості зберігання їжі
E. * Санітарно-освітня робота
373. Назвіть засоби опріснення води:
A. Флокуляція
B. Коагуляція
C. Гіперфільтрація
D. Відстоювання
E. * Дистиляція
374. Способи освітлення води
A. Хлорування
B. Озонування
C. Демінералізація
D. Опромінення
E. * Коагуляція
375. Назвіть основні засоби освітлення води:
A. Дефторування
B. Знезалізнювання
C. Опріснення
D. Пом'якшення
E. * Відстоювання
376. Що відноситься до основних видів покращення якості питної води:
A. Іонізація
B. Сублімація
C. Преципітація
D. Стерилізація
E. * Знезаражування
377. Назвіть основні очисні споруди, що використовуються для проведення відстоювання:
A. Септики
B. Аеротенки
C. Біофільтри
D. Радіальні відстійники
E. * Горизонтальні відстійники
378. Назвіть хімічні речовини, що використовуються для проведення коагуляції води:
A. Гранозан
B. Газоподібний хлор
C. Хлорид натрію
D. Хлорамін
E. * Алюмокислий галун
379. Назвіть хімічні речовини, що використовуються для проведення коагуляції води:
A. Газоподібний хлор
B. Хлорид натрію
C. Хлорамін
D. Гексахлоран
E. * Хлорид заліза
380. Укажіть основний засіб знебарвлення води:
A. Перехлорування
B. Аерування
C. Обробка окислювачами
D. Кип'ятіння
E. * Фільтрація
381. Під час весняної повені у передгір'ях Карпат виникла нагальна потреба у проведенні санації шахтних криниць, розташованих у селищі Н. Які показники повинні свідчити про надійність проведеного знезараження води у випадку використання методу перехлорування?
A. Окислюваність - 4 мг/дм3, мікробне число - 100
B. Мікробне число - 100, колі-індекс - 10
C. Мікробне число - 100, колі-титр - 100
D. Залишковий хлор - 0,3 мг/дм3, колі-титр - 100
E. * 3алишковий хлор - 0,5 мг/дм3, колі-титр - 100, колі-індекс - 10
382. Уперше в 1946 р. в Японії описано хронічне отруєння, причиною якого стало використання забрудненої кадмієм річкової води для зрошення рисових полів. Яку назву носить це отруєння?
A. Хвороба Мінамата
B. Хвороба Юшо
C. Хвороба "чорних ніг"
D. Хвороба Ю-Ченг
E. * Хвороба ітай-ітай
383. При обстеженні пацієнта виявлено симптоми: прогресуюча кволість, зниження працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття мерзлякуватості та голоду, втрата маси тіла. Встановіть вид аліментарного захворювання.
A. Мінеральна недостатність
B. Вітамінна недостатність
C. Недостатність ПНЖК
D. Недостатність харчових волокон
E. * Білково-енергетична недостатність
384. Раціон № 3 ЛПХ призначається при роботі з неорганічними та органічними сполуками свинцю. Чим пояснюється захисна дія цього раціону?
A. Підвищення антитоксичної функції печінки
B. Десенсибілізаційні властивості
C. Прискорення виведення з сечею
D. Активація антиоксидантних систем організму
E. * Зв`язування і виведення токсичних сполук
385. У малюка 9 місяців відмічається затримка розвитку зубів та подовжується термін зарощення тім'ячка, слабкість та пітливість. Який вид гіповітамінозу може бути у малюка?
A. Гіповітаміноз С
B. Гіповітаміноз В1
C. Гіповітаміноз В6
D. Гіповітаміноз А
E. * Гіповітаміноз D
386. У відділення інтенсивної терапії та реанімації поступив хворий зі скаргами на погіршення зору (туман в очах, двоїння), розлад ковтання. Лікар встановив діагноз отруєння ботулотоксином. Напередодні хворий споживав молоко, сир, круп'яні вироби, тушонку домашнього приготування, свіжі овочі. Який із продуктів може бути причиною харчового отруєння?
A. Молоко
B. Сир
C. Круп'яні вироби
D. Свіжі овочі
E. * Тушонка домашнього приготування
387. При профогляді виділено чотири групи робітників: здорові, групи ризику, хворі з хронічними неспецифічними захворюваннями і робітники зі шкідливими умовами праці. Яким харчуванням повинні бути забезпечені робітники зі шкідливими умовами праці?
A. Дієтичним
B. Раціональним
C. Превентивним
D. Лікувальним
E. * Лікувально-профілактичним
388.
У квітні при медичному огляді окремих груп населення у 27 % осіб відзначали зниження працездатності і підвищену стомлюваність. Були виявлені набряклі розпушені ясна, виражена кровоточивість при масажуванні. З якою патологією найбільш імовірно зв'язані дані прояви?
A. В1- гіповітамінозом
B. Пародонтозом
C. А-гіповітамінозом
D. Полігіповітамінозом
E. * С-гіповітамінозом
389. У хворого маса тіла вище норми на 40 % при індексі Кетле - 29. Маса тіла пацієнта оцінюється як:
A. Перший ступінь ожиріння
B. Надлишкова маса тіла
C. Третій ступінь ожиріння
D. Четвертий ступінь ожиріння
E. * Другий ступінь ожиріння
390. У місті К. виник спалах харчового отруєння з клінічною картиною харчової токсикоінфекції. На наявність якого чинника необхідно провести лабораторний аналіз відібраних продуктів харчування для підтвердження діагнозу?
A. Ботуліновий екзотоксин
B. Афлатоксин
C. Соланін
D. Ентеротоксин
E. * Мікробна контамінація
391. Жінка 60 років з нормальною масою тіла отримує з добовим раціоном 50 г білка, 70 г жиру, 300 г вуглеводів. У раціоні переважають зернобобові, достатньо овочів, але обмежена кількість молока і молочних продуктів, весною щоденно вживає щавель і ревінь у вареному вигляді. Ризиком якого захворювання для жінки у першу чергу може бути такий раціон?
A. * Остеопорозу
B. Атеросклерозу
C. Ожиріння
D. Гіпертонічної хвороби
E. Гастрит
392. Харчові токсикоінфекції можуть бути викликані наявністю в харчових продуктах у значних кількостях збудників:
A. Дизентерії
B. Стафілококів
C. Холерних вібріонів
D. Ботулізму
E. * Протею
393. У зв'язку з нерегулярним харчуванням, пацієнт скаржиться на зниження працездатності, різке відчуття голоду та втоми, періодичні головні болі. Який інтервал між прийомами їжі йому повинен рекомендувати лікар?
A. 6-7 год.
B. 5-6 год
C. 7-8 год
D. 8-9 год.
E. * 3-4 год.
394. Раціон спортсмена містить у перерахунку на мегакалорію (1000 ккал - 4184 кДж) 40 г білка, 40 г жиру, 137 г вуглеводів, 30 мг вітаміну С, 0,7 мг тіаміну (В1), рибофлавіну 0,3 мг. Раціон незбалансований по:
A. Вітаміну С
B. Білку
C. Жирах
D. Вуглеводах
E. * Рибофлавіну
395. При медичному огляді чоловіків-водіїв у 10 % осіб виявлене перевищення оптимальної маси тіла на 65 % (ІМТ - 39,3 кг/м2 маси тіла). Який енергетичний статус у осіб?
A. Ожиріння 4-го ступеня
B. Нормальний енергетичний статус (адекватне харчування)
C. Ожиріння 1-го ступеня
D. Ожиріння 2-го ступеня
E. * Ожиріння 3-го ступеня
396. У результаті поглибленого медичного огляду курсантів військового училища у деяких осіб виявлене порушення зору, кон'юнктивіт, сухість і лущення шкіри, пігментація і ламкість нігтів, зроговіння шкіри в області ліктьових і колінних суглобів. Для зменшення подібних клінічних проявів у харчовому раціоні в першу чергу варто збільшити вміст:
A. М'яса
B. Гречаної крупи
C. Риби
D. Висівкового хліба
E. * Печінки
397. На молочній фермі були відібрані проби молока на вміст хлорорганічного пестициду ліндану. Розмір партії 1000 літрів. У токсикологічній лабораторії СЕС було виявлено, що вміст ліндану перевищує МД Р у 4 рази. Дайте висновок про якість молока.
A. Фальсифіковане
B. Доброякісне
C. Умовно-придатне
D. Біологічно цінний продукт
E. * Недоброякісне
398. В лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Встановлені такі дані: колір - білуватий, запах - без особливостей, смак - характерний для молока, густина - 1,038, кислотність - 35° Тернера, жирність - 3,2 %. Визначте якість молока.
A. Молоко фальсифіковане
B. Молоко умовно-придатне
C. Молоко доброякісне
D. Молоко зниженої якості
E. * Молоко недоброякісне
399. Яким способом можна визначити енерговитрати організму якомога точніше ?
A. . Непряма калориметрія
B. За таблицями Покровського
C. За основним обміном
D. По КФА
E. * Пряма калориметрія
400. Що становить переважаючу частину енерговитрат у людини І групи інтенсивності праці ?
A. Робота
B. Специфічно-динамічна дія їжі
C. Заняття спортом
D. Активний відпочинок
E. * Основний обмін
401. Хто є автором методики роздільного харчування?
A. Акад. Ф.І. Комаров
B. Акад. А. Микулін
C. Поль Брег
D. Г.С. Шаталова
E. * Герберт Шелтон
402. Що не відноситься до функцій, які виконують білки харчового раціону в організмі людини?
A. Пластична
B. Гуморальна
C. Ферментна
D. Буферна
E. * Амортизаційна
403. Баластні речовини їжі (харчові волокна клітчатки) потрібні організму для:
A. Отримання енергії.
B. Отримання вітамінів і мінеральних солей
C. Отримання енергії, покращання перистальтики кишечника, виведення із організму холестерину, нормалізації корисної мікрофлори кишечника
D. Виведення холестерину із організму
E. * Покращання перистальтики кишечника і покращання роботи травного тракту
404. Найбільш оптимальне відношення в раціоні дорослої людини між солями кальцію і фосфору повинно бути:
A. 1 : 1;
B. 1 : 2;
C. 1 : 2,5;
D. 1 : 3.
E. * 1 : 1,5;
405. Що не відноситься до вимог раціонального харчування?
A. Оптимальний режим харчування.
B. Оптимальне співвідношення по енергетичній цінності харчових і біологічно активних речовин.
C. Достатня енергетична цінність раціону за білками, жирами, вуглеводами з врахуванням потреб організму.
D. Оптимальне якісне і кількісне відношення в харчовому раціоні основних харчових і біологічно активних речовин - білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин з врахуванням потреб організму
E. * Дешевизна, доступність продуктів харчування для широких верств населення.
406. Яка дія їжі на організм відповідає раціональному харчуванню?
A. Неспецифічна
B. Превентивна
C. Захисна
D. Фармакологічна
E. * Специфічна
407. Вкажіть, який КФА відповідає 2 групі інтенсивності праці у відповідності до фізіологічних норм харчування.
A. 1,2.
B. 1,4.
C. 1,9.
D. 2,3.
E. * 1,6.
408. Який показник не відноситься до оцінки адекватності індивідуального харчування?
A. Відповідність фактичної маси тіла ідеальній
B. Відповідність енерготрат до енергетичної цінності раціону
C. Абсолютна кількість поживних речовин в раціоні
D. Співвідношення харчових і біологічно активних речовин в раціоні
E. * Доброякісність продуктів, що входять до раціону
409. Хто не відноситься із перерахованих професій до ІІ групи інтенсивності праці ?
A. Педагоги
B. Працівники зв’язку
C. Вагарі
D. Пакувальники
E. * Лікарі-хірурги
410. Для встановлення норм харчування дорослого, працездатного населення враховуються:
A. Вік і стать.
B. Вік, стать, ріст і маса тіла.
C. Кліматична зона.
D. Ріст і маса тіла.
E. * Професійна діяльність, вік і стать.
411. Що не відноситься до принципів раціонального харчування?
A. Відповідність енерговитратам
B. Відповідність фізіологічним потребам організму
C. Різноманітність
D. Дотримання оптимального режиму харчування.
E. * Харчування за групами крові.
412. Від загальної кількості білка білок тваринного походження в харчуванні дорослого населення повинен становити:
A. 25 %
B. 35 %
C. 45 %
D. 60 %
E. * 55 %
413. Дайте визначення поняття “раціональне харчування”.
A. Харчування, що має добрі органолептичні властивості.
B. Харчування, що забезпечує оптимальні умови для реалізації інформаційно-енергетичних потреб організму людини.
C. Харчування, яке відповідає біологічним ритмам органів і систем організму.
D. Харчування, яке відповідає ферментативним можливостям травної системи.
E. * Харчування, яке забезпечує надходження в організм достатньої кількості енергії, поживних та біологічноактивних речовин.
414. Надходження в організм людини повноцінного білка можливе за рахунок споживання таких продуктів харчування:
A. Хліба
B. Круп’яних виробів
C. Фруктів
D. Бобових.
E. * Яєць
415. Що не є функцією жирів харчового раціону в організмі людини:
A. Теплоізолююча.
B. Амортизаційна.
C. Естетична.
D. Енергетична.
E. * Буферна.
416. Найбільш оптимальне відношення в раціоні дорослої людини між солями калію і натрію повинно бути:
A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 1 : 2,5
D. 1 : 3
E. * 1 : 1,5
417. Який з симптомів характерний для недостатності вітаміну А?
A. Хейлоз.
B. Гіперемія і гіпертрофія сосочків язика.
C. Ангулярний стоматит.
D. Петехії.
E. * Ксероз кон’юнктиви
418. Який з симптомів характерний для пелагри?
A. Ангулярний стоматит.
B. Ксероз шкіри.
C. Ксероз кон’юнктиви.
D. Яскраво-червоний язик
E. * Глосит
419. Який з симптомів характерний для С- вітамінної недостатності?
A. Атрофія сосочків язика
B. Ангулярний стоматит.
C. Бляшки Біто.
D. Хейлоз.
E. * Рихлі ясна, що кровоточать
420. Який з перерахованих симптомів характерний для недостатності вітаміну В2?
A. Порушення акомодації.
B. Ксероз кон’юнктиви.
C. Фолікулярний гіперкератоз.
D. Койлоіхія.
E. * Ангулярний стоматит.
421. Який з симптомів характерний для недостатності тіаміну?
A. Бляшки Біто.
B. Петехії.
C. Хейлоз.
D. Гіперемія і гіпертрофія сосочків язика.
E. * Безсоння і болі м’язів
422. Яка допустима кислотність борошна пшеничного 1 сорту?
A. 2
B. 2,5
C. 5,0
D. 3,5
E. * 4,5
423. У дитини перед дошкільного віку зовні від рогівки виявлені чітко окреслені поверхові сіруваті пінисті бляшки трикутної форми, а також ксероз рогівки, недостатність якого вітаміну можлива в цьому випадку?
A. Рибофлавіну.
B. Тіаміну.
C. Нікотинової кислоти.
D. Піридоксину.
E. * Ретинолу.
424. Вміст клейковини (гідратований білок борошна) в пшеничному борошні 1 сорту, %:
A. 25
B. 20
C. 35
D. 40
E. * 30
425. Вологість борошна не повинна перевищувати, %:
A. 5
B. 10
C. 18
D. 25
E. * 15
426. Яка з перерахованих круп містить найбільше білка?
A. Ячмінь.
B. Кукурудза.
C. Рис.
D. Пшоно.
E. * Гречка.
427. Яка з перерахованих круп найбільше містить вуглеводів?
A. Вівсяна.
B. Гречана.
C. Пшоно.
D. Ячмінна.
E. * Рис.
428. Яка з перерахованих круп найбільше містить вуглеводів?
A. Вівсяна.
B. Гречана.
C. Пшоно.
D. Ячмінна.
E. * Рис.
429. Із-за яких речовин, що погано перетравлюються, бобові виключають з лікувального та дієтичного харчування..
A. Крохмаль.
B. Фітинові сполуки.
C. . Клітковина
D. Муцин.
E. * Неперетравлювальні вуглеводи.
430. Основна біологічна роль вуглеводів.
A. Покращують засвоєння жирів.
B. Посилюють окислення ендогенних ліпідів
C. Покращують детоксикаційну функцію печінки
D. Зменшують розщеплення м'язових білків.
E. * Основне джерело енергії.
431. Дайте визначення поняття «рафінований харчовий продукт».
A. Продукт, що має оптимальні органолептичні властивості.
B. Продукт, який є нешкідливий для здоров’я.
C. Продукт, що повністю відповідає вимогам Держстандарту
D. Продукт, який може бути використаний за умов спеціальної кулінарної обробки
E. * Продукт, який звільнений від баластних речовин.
432. Речовина, яка присутня в злакових і перешкоджає засвоєнню мінеральних речовин.
A. Лектини.
B. Фазин.
C. Клейковина.
D. Лінамарин.
E. * Фітини.
433. Процент білку в зерні пшениці
A. 5-10
B. 14-15
C. 18 - 20
D. 20-22
E. * 11-12
434. Процент білку в хлібі.
A. 3-4
B. 4-5
C. 9-10
D. 11-13
E. * 6-8
435. Переважання якого злаку в раціоні було в минулому причиною пелагри.
A. Ячменю.
B. Жита.
C. Пшениці.
D. Проса.
E. * Кукурудзи.
436. Яка допустима кислотність житнього борошна ?
A. 2
B. 2,5
C. 3,5
D. 4,5
E. * 5,0
437. Яка з перерахованих круп містить найбільше білка?
A. Ячмінь.
B. Кукурудза.
C. Рис.
D. Пшоно.
E. * Пшенична.
438. Яка з перерахованих круп містить найбільше заліза та міді?
A. Перлова.
B. Кукурудзяна.
C. Вівсяна.
D. Рис.
E. * Пшоно.
439. Сухий залишок коров’ячого молока становить:
A. 4,5%.
B. 6,0%.
C. 8,5 %.
D. 10,7 %.
E. * 12,5 %.
440. За рахунок якої речовини молоко має бактеріостатичну дію на гнильну мікрофлору?
A. Альбумін.
B. Глобулін.
C. Казеїн.
D. Холін.
E. * Лактоза.
441. Вміст білка у коров’ячому молоці (500 мл):
A. 3,2 %.
B. 4,7 %.
C. 5,0 %.
D. 5,2 %.
E. * 2,8 %.
442. Яка величина питомої ваги коров’ячого молока?
A. 1,015-1,020.
B. 1,020-1,026
C. 1,035-1,040
D. 1,041-1,044.
E. * 1,027-1,034.
443. Який прилад використовується для визначення жирності молока?
A. Лактоденсиметр.
B. Прилад Журавльова
C. Анемометр.
D. Актинометр.
E. * Бутирометр.
444. Чим зумовлені ліпотропні та антисклеротичні властивості молока?
A. Наявністю лецитину.
B. Наявністю лейцину.
C. Наявністю пектинів.
D. Наявністю лактози.
E. * Наявністю лізину.
445. Який молочний продукт містить найменше кальцію ?
A. Молоко
B. Кефір
C. Твердий сир
D. Йогурт
E. * Сметана
446. Вміст вуглеводів у коров’ячому молоці.
A. 1,9 %.
B. 2,6 %
C. 3.3 %.
D. 5,2 %.
E. * 4,7 %.
447. Антитоксичний вплив на печінку молока і молочних продуктів справляють:
A. Вітамін С
B. Повноцінні білки, холін
C. Молочна кислота.
D. Вітамін А.
E. * Сірковмісні амінокислоти
448. Який прилад використовується для визначення густини молока?
A. Прилад Журавльова.
B. Бутирометр.
C. Анемометр.
D. Піранометр.
E. * Лактоденсиметр.
449. Коли проводиться пробне варіння м’яса?
A. Завжди.
B. Після термічної обробки.
C. Непридатне в їжу.
D. Доброякісне.
E. * Коли виникає сумнів в свіжості.
450. Від чого залежить харчова цінність м’яса?
A. Від співвідношення м’язової та сполучної тканини.
B. Від співвідношення м’язової та жирової тканини.
C. Від вмісту екстрактивних речовин
D. Від співвідношення м’язової, сполучної та жирової тканини.
E. * Від співвідношення м’язової, сполучної та жирової тканин, та вмісту екстрактивних речовин.
451. Яку пробу використовують для визначення ступеня свіжості м’яса?
A. Каталазна проба.
B. Пероксидазна проба.
C. Амінотрансферазна проба.
D. Холінестеразна проба.
E. * Редуктазна проба.
452. Що не відноситься до дефектів м’яса?
A. Загар.
B. Гниття.
C. Заплісневіння.
D. Ослизнення.
E. * Тузлук
453. М’ясні продукти, що містять мало холестерину та насичених жирних кислот
A. Свинина.
B. Баранина.
C. Кролятина.
D. Яловичина.
E. * Телятина.
454. Допустима концентрація азоту нітритів в ковбасних виробах (мг/100 г):
A. 30.
B. 35.
C. 20.
D. 15.
E. * 5.
455. М’ясні продукти, що містять мало холестерину та насичених жирних кислот
A. Свинина.
B. Баранина.
C. Кролятина.
D. Яловичина.
E. * Телятина.
456. Заключне рішення питання про придатність м’яса для харчових цілей приймають на основі:
A. Органолептичних даних.
B. Пробної варки.
C. Фізико-хімічного дослідження.
D. Мікроскопічного аналізу, дослідження на гельмінти.
E. * Всього комплексу даних, отриманих при дослідженнях.
457. Дайте визначення поняття “недоброякісний харчовий продукт”.
A. Продукт, що вироблений для заміни натуральних нутрієнтів.
B. Продукт, який має відхилення від вимог Держстандарту, але не викликає змін у стані здоров’я споживача.
C. Продукт, який має відхилення від вимог Держстандарту, що викликають порушення у стані здоров’я споживача, але можуть бути усунені за допомогою спеціальної кулінарної обробки.
D. Продукт, натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача
E. * Продукт, що має відхилення від вимог Держстандарту, що викликають порушення у стані здоров’я споживача і не можуть бути усунені за допомогою засобів спеціальної кулінарної обробки.
458. Харчові токсикоінфекції викликаються:
A. Ботуліновим токсином
B. Ентеротоксигенними стафілококами.
C. Сальмонелами
D. Афлатоксинами.
E. * Ентеропатогенними кишковими паличками.
459. Гнійникові захворювання шкіри можуть бути причиною виникнення:
A. Дизентерії
B. Сальмонельозу
C. Харчової токсикоінфекції, що викликається Bac. Cereus.
D. Ієрсініозу
E. * Стафілококового токсикозу.
460. Ботулізм найчастіше виникає при вживанні домашнього виготовлення:
A. Згущеного молока.
B. Консервованих овочів.
C. Домашнього сиру з непастеризованого кислого молока.
D. Кремових виробів.
E. * Консервованих (маринованих) грибів.
461. Маточні ріжки є причиною виникнення:
A. Фузаріотоксикозу;
B. Афлатоксикозу;
C. Ієрсініозу;
D. Метгемоглобінемії
E. * Ерготизму;
462. Спори збудника ботулізму гинуть при дії температури:
A. 90 0С протягом 2 год;
B. 100 0С протягом 1 год;
C. 90 0С протягом 10 хв;
D. 100 0С протягом 2 год.
E. * 120 0С протягом 30 хв;
463. До мікотоксикозів належать:
A. Триходесмотоксикоз.
B. Геліотропний токсикоз.
C. Отруєння темуліном.
D. Джалангарський енцефаліт.
E. * Фузаріотоксикоз.
464. При хронічному отруєнні кадмієм хворобу називають:
A. Хвороба Юшо
B. Хвороба бері-бері
C. Хвороба Мінамата
D. Хвороба Прасада
E. * Хвороба ітай-ітай
465. Афлатоксини передусім уражають:
A. Нирки;
B. Кістковий мозок;
C. Серце;
D. Шлунок
E. * Печінку;
466. Найбільш характерна ознака харчової токсикоінфекції.
A. Контагіозність.
B. “Епідемічний хвіст”.
C. Непередбачений початок.
D. Нетривалий перебіг.
E. * Зв’язок захворювання з вживанням їжі.
467. Стафілококові токсикози найчастіше зумовлені вживанням в їжу:
A. Копченої ковбаси
B. Печених яблук.
C. Копченої риби.
D. М’ясних котлет.
E. * Молочних продуктів.
468. Що є не характерно для аліментарного маразму ?
A. Затримка росту
B. Дефіцит маси тіла
C. Атрофія м’язів
D. Атрофія підшкірної клітковини
E. * Місяцеподібне обличчя
469. Що не є характерним для квашіоркору ?
A. Набряки
B. Місяцеподібне обличчя
C. Пригніченість, млявість
D. Зміна пігментації волосся та шкіри
E. * Атрофія жирової тканини
470. Який синдром розвивається у дітей раннього віку з переважним дефіцитом білка в раціоні ?
A. Екзимопатія
B. Гепато-ренальна недостатність
C. Аліментарний маразм
D. Дисахаридна недостатність
E. * Квашіоркор
471. Яка патологія може бути пов’язана з морфофункціональними особливостями організму ?
A. Харчові отруєння
B. Гельмінтози
C. Авітамінози
D. Мікотоксикози
E. * Екзимопатії
472. Яка патологія може бути спричинена певними морфофункціональними особливостями організму ?
A. Аліментарне ожиріння
B. Аліментарний маразм
C. Ботулізм
D. Афлатоксикоз
E. * Харчова алергія
473. Який показник не можна використати для розрахунку ідеальної маси тіла ?
A. Показник Брока
B. Показник Бонгарда
C. Індекс Кетле
D. Індекс Брейтмана
E. * Коефіцієнт фізичної активності
474. Якого харчового статусу не буває ?
A. Звичайного
B. Оптимального
C. Надлишкового
D. Недостатнього
E. * Редукованого
475. За якою формулою не можна вирахувати оптимальну масу тіла ?
A. Брока
B. Бонгарда
C. Брейтмана
D. Кетле
E. * Шпрунга
476. Що є безпосереднім наслідком харчування із зниженою енергетичною цінністю ?
A. Пелагра
B. Рахіт
C. Гельмінтоз
D. Харчова алергія
E. * Втрата маси тіла
477. Який показник не відноситься до оцінки адекватності індивідуального харчування ?
A. Відповідність фактичної маси тіла ідеальній
B. Відповідність енерговитрат до енергетичної цінності раціону
C. Абсолютна кількість поживних речовин в раціоні
D. Співвідношення харчових і біологічно активних речовин в раціоні
E. * Доброякісність продуктів, що входять до раціону
478. Отруєння п’яним хлібом - це:
A. Ерготизм
B. Аліментарно-токсична алейкія
C. Афлатоксикоз
D. Устилагінізм
E. * Фузаріоз
479. Яка найбільша типова дія афлатоксинів ?
A. Судомна
B. Анемія
C. Алейкія
D. Гангренозна
E. * Гепатоканцерогенна
480. Яким гельмінтозом можна захворіти, споживаючи недостатньо проварене м’ясо свиней ?
A. Опісторхоз
B. Парагонімоз
C. Дифілоботріоз
D. Клонорхоз
E. * Трихінельоз
481. Яким гельмінтозом можна захворіти, споживаючи недостатньо термічно оброблену рибу ?
A. Фасціольоз
B. Теніоз
C. Теніаринхоз
D. Трихоцефальоз
E. * Опісторхоз
482. Який вид гельмінтозу є найбільш небезпечним ?
A. Теніоз
B. Теніаринхоз
C. Дифілоботріоз
D. Опісторхоз
E. * Трихінельоз
483. Рекомендована кількість Fe в раціоні дорослих жінок ?
A. 5 мг
B. 10 мг
C. 25мг
D. 30 мг
E. * 18 мг
484. Величина основного обміну не залежить від:
A. Зросту
B. Маси тіла
C. Статі
D. Віку
E. * Інтенсивності праці
485. До якої групи фізичної активності належать жінки, котрі витрачають за добу 1800-2000 ккал ?
A. II
B. III
C. IV
D. Жодної
E. * І
486. Скільки енергії (ккал) виділяється при згоранні в організмі 1г білка:
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
E. * 4
487. Яка кількість білка (г) рекомендована в Україні в середньому для дорослої здорової людини на 1 кг маси тіла?
A. 0,1-0,5
B. 10-15
C. 50-70
D. 100-120
E. * 0,8-1,5
488. Скільки енергії (ккал) виділяється при згоранні в організмі 1 г жиру?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 12
E. * 9
489. 3 добовим раціоном харчування енергія надходить переважно за рахунок:
A. білків
B. вітамінів
C. мінеральних речовин
D. жирів
E. * вуглеводів
490. Який процент енергоцінності добового раціону повинні складати білки?
A. 7-10 %
B. 10-11 %
C. 13-16 %
D. 17-20 %
E. * 11-13 %
491. Який процент енергоцінності добового раціону повинні складати жири?
A. 10-15 %
B. 31-35 %
C. 36-40 %.
D. 41-45 %
E. * 25-30 %
492. Для дорослої здорової людини рекомендується добова кількість вживання вітаміну С (мг):
A. 20-30
B. 30-50
C. 70-90
D. 90-110
E. * 50-70
493. Для дорослої здорової людини рекомендується добова кількість вживання йоду (мкг):
A. 50
B. 100
C. 150
D. 250
E. * 200
494. У якому із перерахованих продуктів міститься найбільше вітаміну С ?
A. Зелена цибуля
B. Лимони
C. Апельсини
D. Вишні
E. * Чорна смородина
495. У якому продукті міститься найбільше кальцію?
A. Яйця
B. м'ясо
C. Сир м'який
D. гречка
E. * сир твердий
496. .Продукти, що швидко псуються, повинні зберігатися при температурі:
A. від -2 °С до -5 °С;
B. не вище ніж 8 °С
C. від 0 °С до 8 °С;
D. від -10 °С до 8 °С.
E. * не вище ніж 6 °С;
497. Розморожувати м'ясо потрібно:
A. На столах біля плити
B. Зануривши у теплу воду
C. Порізати на малі кусочки і розморожувати
D. На столах у м'ясному цеху при кімнатній температурі
E. * Зануривши в холодну воду
498. Що є основним принципом лікувально-профілактичного харчування:
A. Підвищення енергетичної цінності харчового раціону
B. Виключення з харчового раціону окремих продуктів
C. Зниження енергетичної цінності харчового раціону
D. Додаткове включення в харчові раціони смакових речовин
E. * Прискорення виведення шкідливих речовин із організму
499. Для працівників цеху, які працюють з шкідливими виробничими чинниками (сполуки фтору, хлору) потрібно призначити ЛПХ -харчування. Який раціон повинен бути призначений?
A. № 1
B. № 3
C. № 4
D. № 5
E. * № 2
500. Яка культура мікроорганізмів використовується для приготування кефіру?
A. Молочнокислий стрептокок
B. Ацидофільна паличка;
C. Стрептосан
D. Стафілокок
E. * Болгарська паличка
501. Які показання для застосувування одноденного кефіру в дієтологічній практиці?
A. Анемія
B. Діарея
C. Підвищена кислотність шлунка
D. Туберкульоз
E. * Закрепи
502. Які показання для застосувування трьохденного кефіру в дієтологічній практиці?
A. Анемія
B. Закрепи
C. Підвищена кислотність шлунка
D. Туберкульоз
E. * Діарея
503. Які показання для застосувування кумису в дієтологічній практиці?
A. Анемія
B. Закрепи
C. Діарея
D. Підвищена кислотність шлунка
E. * Туберкульоз
504. Які протипоказання до призначення кисломолочних продуктів в дієтологічній практиці?
A. Променева хвороба
B. Діарея
C. Дисбактеріоз
D. Спастичні коліти
E. * Виразкова хвороба з підвищеною секрецією
505. Чим зумовлений ліпотропний та антисклеротичний ефект молока та молочних продуктів?
A. Наявністю молочного кальцію
B. Наявністю лактози
C. Наявністю молочної кислоти
D. Сприятливим Са/Р співвідношенням
E. * Наявністю лецитину
506. Чим зумовлене використання молока і молочних продуктів для лікування остеопорозів?
A. . Амфотерними властивостями молока
B. Наявністю лецитину
C. Наявністю лактози
D. Наявністю молочної кислоти
E. * Сприятливим Са/Р співвідношенням
507. Чим пояснюється антитоксичний вплив на печінку молока і молочних продуктів?
A. Амфотерними властивостями молока
B. Наявністю лецитину
C. Наявністю молочної кислоти
D. Сприятливим Са/Р співвідношенням
E. * Наявністю холіну
508. Горіхи, капуста, бобові можуть містити фітини. Який ефект можуть вони викликати при надходженні в організм у великій кількості?
A. Зобогенний
B. Неврологічну симптоматику
C. Аглютинацію еритроцитів
D. Ерозивний гастроентерит
E. * Зв’язують залізо, цинк, кальцій, магній, мідь
509. Чим зумовлений демінералізуючий ефект щавлевої кислоти (оксалатів)?
A. Відщепленням глікозидів.
B. Декарбоксилуванням амінокислот
C. Інактивацією моноаміноксидази
D. Інгібуванням тіроксину.
E. * Зниженням засвоєння кальцію в тонких кишках
510. Який з біогенних амінів знаходимться в значній кількості в апельсинах, бананах, сливах, томатах і виявляє вазопресорний вплив?
A. Гойтрин
B. Тіоціанід.
C. Амігдалін.
D. Фагін.
E. * Серотонін
511. Хворий І., переніс двосторонню пневмонію, отримував інтенсивну антибактеріальну терапію, в результаті чого у нього виник дисбактеріоз кишок. Порекомендуйте, які зміни доцільно внести до раціону харчування хворого.
.
A. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на клітковину
B. Збільшити у харчовому раціоні кількість м'ясних продуктів
C. Збільшити у харчовому раціоні кількість продуктів, багатих на жири
D. Збільшити у харчовому раціоні кількість рослинних олій
E. * Збільшити у харчовому раціоні кількість кисломолочних продуктів (кефір, ацидофілін, йогурт)
512. В деяких фруктах і овочах є значна кількість біогенних амінів, які маючи вазопресорний вплив, можуть призводити до підвищення АТ, головного болю. Яка з речовин не відноситься до біогенних амінів?
A. Тирамін
B. Дофамін.
C. Гістамін.
D. Серотонін.
E. * Амігдалін.
513. При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлено діагноз: харчова токсикоінфекція, що спричинена парагемолітичним вібріоном. Який із перелічених продуктів і страв може бути найімовірнішою причиною даного отруєння?
A. Молоко пастеризоване
B. Ковбаса
C. Гриби консервовані
D. Виноград
E. * Морепродукти
514. Плантографія - це метод оцінки:
A. Форми хребта.
B. Форми грудної клітки
C. Ступеня розвитку мускулатури
D. Ступеня жировідкладення.
E. * . Ступеня сплощеної стопи.
515. У хворого М. діагностовано порушення пуринового обміну, що проявилось гострим артритом першого метатарзофалангового суглобу. Обґрунтуйте найбільш доцільні рекомендації для хворого щодо його раціону харчування.
A. Обмежити вживання молочних продуктів
B. Обмежити вживання вільної рідини
C. Обмежити вживання хлібобулочних та макаронних виробів
D. Обмежити вживання овочів та фруктів
E. * Обмежити вживання м'ясних та бобових продуктів
516. При дослідженні фізичного розвитку дитини за соматоскопічними ознаками було виявлено кіфотичний хребет. За якими із перелічених ознак це було встановлено?
A. Мала шийна і сильно виражена поперекова кривизна.
B. Звернені вперед невеликі шийна і поперекові кривизни
C. Велика шийна і слабо виражена поперекова кривизни
D. Звернені назад невеликі шийна і поперекова кривизни .
E. * Сильно виражені шийна, грудна і поперекова кривизна.
517. Після проведеного поглибленого медичного огляду учнів молодших класів у школах міста отримані дані їх фізичного розвитку. На основі якого мінімального переліку показників можливо оцінювати рівень фізичного розвитку дітей та підлітків?
A. Маса тіла, наявність вторинних статевих ознак
B. Маса тіла, наявність постійних зубів
C. Маса тіла та окружність грудної клітки
D. Маса тіла, окружність грудної клітки, а також наявність вторинних статевих ознак
E. * Довжина та маса тіла
518. Наповнюваність груп у дитячій дошкільній установі становить: ясельних - по 15 дітей, дошкільних і підготовчій - по 20 дітей. Яка група за кількістю дітей є перевантаженою?
A. Молодша ясельна
B. Середня ясельна
C. Старша ясельна
D. Молодша дошкільна
E. * Наповнюваність груп відповідає вимогам
519. За даними проекту груповий блок молодшої ясельної групи розташований на першому поверсі, обладнаний окремим входом з тамбуром. Ігровий майданчик групи знаходиться поблизу входу в груповий блок, площа майданчика становить 80 м2. Майданчик за периметром оточений смугою дерев. Який недолік має планування дитячої установи?
A. Недостатня площа ігрового майданчика
B. Розташування ігрового майданчика поблизу входу
C. Наявність окремого входу з тамбуром у груповий блок
D. Розташування групового блоку на першому поверсі
E. * Оточення майданчика смугою дерев
520. Комп'ютерний клас на 25 робочих місць площею 150 м2 розташований на третьому поверсі загальноосвітньої школи. Вікна класів орієнтовані на північ. Коефіцієнт природної освітленості - 1,5 %, штучна освітленість - 200 лк на екрані дисплеїв та 400 лк на клавіатурі. Який показник з перелічених не відповідає гігієнічним вимогам?
A. Площа на одного учня
B. Орієнтація вікон
C. Природна освітленість
D. Штучна освітленість
E. * Наповнюваність класу
521. У 13-річного хлопчика отримана такі дані: довжина тіла - 147 см (+2 SD), маса тіла - 38 кг (+1,5 SD), обвід грудної клітки - 72 см (+0,2 SD). Оцінити фізичний розвиток дитини.
A. Гармонійний
B. Надмірний
C. Різко дисгармонійний
D. Середній
E. * Дисгармонійний
522. На стихійному ринку реалізуються парти кустарного виробництва. Парти виготовлені з легких порід дерева, кришка має регульований нахил (від 1 до 45о), висота столу 0,8 м, висота сидіння 0,5 м, дистанція сидіння позитивна. Яка патологія може сформуватися в дітей, що використовують парту для домашніх занять?
A. Лівобічний сколіоз
B. Плоскостопість
C. Анемія
D. Гіперметропія
E. * Правобічний сколіоз
523. Під час характеристики типографського набору шкільного підручника визначається його щільність за допомогою:
A. Санітарних правил з оформлення шкільних підручників
B. Мікролупи
C. Лупи 2-х та 5-ти кратних збільшень
D. Лінійки Гальтона
E. * Таблиці Кона
524. Вміст деревини в папері учбового посібника повинен складати
A. 80 %
B. 38 %
C. 15 %
D. 47 %
E. * не більше 68 %
525. До спеціальних заходів загартування відносяться:
A. Фізичне виховання, повітряні ванни
B. Створення оптимального теплового режиму в приміщеннях, де перебувають діти, обливання водою, повітряні ванни
C. Полоскання горла холодною водою, прогулянки, фізичне виховання
D. Прогулянки, раціональний одяг, фізичне виховання
E. * Повітряні ванни, полоскання горла холодною водою, водні процедури, обтирання
526. Матеріали, з яких виготовляють іграшки для дітей, повинні відповідати таким гігієнічним вимогам:
A. Повинні пройти санітарну експертизу
B. Мати технічну специфікацію
C. Мати відповідно Сан Піну фізико-хімічні властивості
D. Пройти бактеріологічний аналіз
E. * Не повинні включати шкідливих домішок отруйних речовин для людини
527. Вимірювання рівня шуму на виробництві, де проходять виробничу практику підлітки, виявило його рівні в межах 95-100 дБ. Відповідно з вимогами "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях" підлітки
A. Мають право працювати на виробництві за умови перерв через кожні 20 хвилин
B. Мають право працювати за наявності необхідних індивідуальних захисних засобів
C. Мають право працювати за умов сумарної тривалості дії шуму 30 хвилин
D. Не мають право працювати без оцінки вібрації (локальної і загальної)
E. * Не мають права працювати на виробництві з рівнем шуму 95 Дб і вище
528. Під час виконання медичного контролю за дитячим дошкільним закладом педіатром встановлено: групова кімната провітрюється до приходу дітей, перед заняттями та під час прогулянок (наскрізне провітрювання). Спальня провітрюється (кутове провітрювання) перед сном і після сну, під час сну проводиться аерація. Чи правильно організований повітряний режим?
A. Неправильно організовано провітрювання спальні після сну
B. Неправильно організовано провітрювання групи
C. Неправильно організовано аерацію
D. Неправильно організовано провітрювання спальні перед сном
E. * Правильно
529. Під час вивчення фізичного розвитку дітей переддошкільного віку оцінювали показники: довжину та масу тіла; об'єм грудної клітки, голови й стегон; форму хребта та грудної клітки. Який з перерахованих показників, крім довжини та маси тіла, належить до основних показників фізичного розвитку?
A. Форма хребта
B. Об'єм стегон
C. Форма грудної клітки
D. Об'єм голови
E. * Об'єм грудної клітки
530. Під час оцінки фізичного розвитку дівчинки-підлітка, 13 років, за шкалою регресії встановлено, що маса її тіла на -1,9 сигми регресії відрізняється від «ідеальної» маси тіла для її довжини тіла, а величина об’єму грудної клітки (ОГК) на 1 сигму регресії менше від «ідеальної» величини цього показника за шкалою регресії для її довжини тіла. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки.
A. Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту маси тіла
B. Дисгармонійний за рахунок дефіциту ОГК
C. Різко дисгармонійний за рахунок дефіциту ОГК
D. Гармонійний
E. * Дисгармонійний за рахунок дефіциту маси тіла
531. Показники рівня біологічного розвитку учнів середнього і старшого шкільного віку такі: довжина тіла, річні прирости зросту, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів. Які ще показники розвитку в ці вікові періоди набувають особливого значення?
A. Об'єм грудної клітки
B. ЖЄЛ
C. Маса тіла
D. М'язова сила кисті
E. * Розвиток вторинних статевих ознак
532. Найбільш точним показником біологічного віку у дошкільнят вважається
A. Нейропсихічний розвиток
B. Річні прирости, довжина тіла
C. Гармонійність розвитку
D. Педагогічна характеристика
E. * Кістковий вік
533. Комплексна оцінка здоров'я дітей, які проживають у Закарпатському регіоні України, показала, що 20 % обстежених спостерігалося збільшення щитовидної залози (залозу видно під час ковтання), 15 % дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, складає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров'я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?
A. ІІІ група здоров'я. Використовувати йодовану сіль
B. IV група здоров'я. Відселення дітей з району проживання
C. ІІІ група здоров'я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози
D. ІІ група здоров'я - функціональний стан залози в дитячому віці
E. * Друга група здоров'я. Використовувати йодовану сіль
534. Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним комп’ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За період навчання у школі у 17 % учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з профілактики порушень органів зору.
A. Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за компютером до 20 хв.
B. Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.
C. Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних компютерах.
D. Група здоров’я ІІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв.
E. * Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.
535. Матеріали вторинної переробки дозволяється використовувати для виробництва іграшок за таких умов
A. В кількості не більше 50 % домішок до основного матеріалу, тільки для дітей дошкільного вік
B. Тільки при наявності дозволу МОЗ України
C. В кількості не більше 70 % домішок до основного матеріалу, при наявності дозволу санітарної служби
D. Тільки для дітей віком старше 5-ти років
E. * В кількості не більше 30 % домішок до основного матеріалу, тільки для дітей віком більше 3-х років, при наявності дозволу МОЗ України
536. При проведенні санітарно-гігієнічної оцінки учбового посібника вимоги предявляються до:
A. Шрифту, набору, друку
B. Бактеріальному забрудненню, складу деревини, шрифту, набору, друку, ваги
C. Чіткості шрифту, друку, створенню оптимальних умов для зорової роботи
D. Шрифту, набору, зовнішнього оформлення, ваги і назви
E. * Паперу, шрифту, набору, друку, зовнішнього оформлення, ваги
537. Гігієнічній оцінці підлягають такі показники якості друку шкільного підручника
A. . Чіткість, бактеріальне забруднення
B. . Чіткість, бактеріальне забруднення
C. Якість паперу, бактеріальне забруднення, рівномірність, якість набору
D. Шрифт, набір, зовнішнє оформлення
E. * Чіткість, інтенсивність, рівномірність
538. . Учениця 11 класу загальноосвітньої школи предявляє скарги на частий головний біль, слабкість, порушення сну, швидку втомлюваність. Встановлено, що дівчинка встає о 6год. 30 хвилин, заняття в школі тривають 8 годин, домашнє завдання виконує протягом 3-3,5 годин. Два рази на тиждень дівчинка відвідує двохгодинні заняття по додатковому вивченню іноземної мови. Увечері протягом двох годин триває перегляд телепередач і 2 години читання художньої літератури, засинає дівчина о 2400. При клінічному обстеженні ніяких захворювань не виявлено. З найбільшою вірогідністю причиною скарг одинадцятикласниці є:
A. . Депресивний стан
B. . Вегето-судинна дистонія
C. Полігіповітаміноз
D. Метеотропні реакції
E. * Десинхроноз в результаті перевтоми
539. Принципами побудови раціонального режиму дня є
A. Соціально-економічні фактори, клімато-географічні умови, періоди працездатності
B. Добові коливання фізіологічних функцій, учбовий розпорядок, типи працездатності, функціональний стан вищої нервової діяльності
C. Стан здоров’я, умови навколишнього середовища, клімато-географічні коливання, періоди працездатності
D. Анатомо-фізіологічні особливості організму, групи здоров’я, періоди працездатності, умови навколишнього середовища
E. * Анатомо-фізіологічні особливості організму, добові коливання фізіологічних функцій, періоди працездатності, стан здоров’я
540. Медичний контроль за урокам фізичного виховання проводиться за показниками
A. Середня частота пульсу, загальна щільність уроку, самопочуття дітей
B. Загальна захворюваність, анкетне опитування, зовнішній вигляд школярів
C. Фізіологічна крива пульсу, зовнішній вигляд школярів, розподіл дітей на групи здоров’я
D. Розподілу дітей на спеціальну, підготовчу і основну групу, загальна і моторна щільність
E. * Загальна і моторна щільність уроку, фізіологічна крива пульсу, самопочуття дітей
541. За даними проекту дошкільної установи до складу всіх групових блоків входять поєднані ігрова та спальня, які відокремлюються за допомогою розсувної перегородки, приміщення для прийняття дітей, буфетна, яка поєднана з ігровою, санвузол. За яким показником планування групових осередків не відповідає гігієнічним вимогам?
A. Поєднання ігрової та спальні для дітей дошкільного віку
B. Поєднання ігрової та спальні для дітей підготовчої групи
C. Поєднання ігрової та буфетної
D. Відсутність приймальні (роздягальні)
E. * Поєднання ігрової та спальні для дітей ясельного віку
542. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків використовують антропометричні дослідження. Який показник не відноситься до антропометричних?
A. Визначення форми грудної клітки
B. Вимірювання зросту
C. Визначення маси тіла
D. Визначення форми хребта
E. * Визначення життєвої ємності легень
543. Під час вивчення режиму дня учня 6 класу виявлено: навчання в школі триває 8 годин за день, перебування на свіжому повітрі - 2,5 години, підготовка домашнього завдання - 3 години, спить учень 7 годин. Оцініть тривалість режимних елементів.
A. Тривале перебування в школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашнього завдання, недостатній час сну
B. Тривале перебування в школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, нормальний час виконання домашнього завдання, недостатній час сну
C. Тривале перебування в школі, достатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашнього завдання, достатній час сну
D. Тривале перебування в школі, недостатнє перебування на свіжому повітрі, нормальний час виконання домашнього завдання, достатній час сну
E. * Тривале перебування в школі, достатнє перебування на свіжому повітрі, надмірний час виконання домашнього завдання, недостатній час сну
544. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень.
A. Визначення маси тіла
B. Визначення форми хоебта
C. Визначення форми грудної клітки
D. Вимірювання зросту
E. * Визначення життєвої ємності легень
545. При клінічному обстеженні дитини К. відзначається різка блідість шкірних покривів із сіруватим відтінком, анемія, поява базофільної зернистості у цитоплазмі поліхроматофільних еритробластів і ретикулоцитів. У сечі збільшений вміст дельта-амінолевулінової кислоти і копропорфірину. Надмірне надходження якого ксенобіотика в організм дитини спричинило отруєння?
A. Кадмію
B. Ртуті
C. Нітратів
D. Миш'яку
E. * Свинцю
546. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 10 років за шкалою регресії, якщо показники ваги тіла та обводу грудної клітки знаходяться у межах ±1 дR.
A. Низький
B. Дисгармонійний
C. Середній
D. Високий
E. * Гармонійний
547. В учня 4 класу виявлено різко дисгармонійний фізичний розвиток. Хлопчик страждає хронічним бронхітом у стадії компенсації. Протягом року гострими захворюваннями не хворів. До якої групи здоров'я відноситься хлопчик?
A. II
B. І
C. IV
D. V
E. * IІІ
548. При поглибленому щорічному медичному огляді у школяра 9 років встановлено: фізичний розвиток - середній, міопія - 1,5 Д, 3 рази на рік хворів ГРЗ. З боку інших органів та систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров'я необхідно віднести цього школяра?
A. І група здоров'я
B. III група здоров'я
C. IV група здоров'я
D. V група здоров'я
E. * II група здоров'я
549. Для оцінки гармонійності фізичного розвитку враховують співвідношення між масою тіла, обводом грудної клітки та ростом дитини. При яких величинах сигмальних відхилень за шкалою регресії фізичний розвиток дітей та підлітків вважається дисгармонійним?
A. Від М-0,5 дR до 1,0 дR
B. Від М -3 дR до -4 дR
C. Від М +2,5 дR і більше за рахунок підвищеного відкладення жиру
D. Від М +4 дR і більше за рахунок підвищеного відкладення жиру
E. * Від М -1,1 дR до -2 дR та від М +1,1 дR до +2 дR за рахунок підвищеного відкладення жиру
550. . При медичному огляді учня 3-го класу отримано наступні дані: біологічний рівень відповідає календарному віку, фізичний розвиток - середній, за масою тіла, обводом грудної клітки - дисгармонійний. На момент обстеження у дитини - хронічний бронхіт у стадії компенсації. З боку інших органів і систем змін немає. До якої групи здоров'я відноситься учень?
A. І група здоров'я
B. І група здоров'я
C. II група здоров'я
D. V група здоров'я
E. * III група здоров'я
551. Оцінка фізичного розвитку дитини дошкільного віку показала: фізичний розвиток - середній, за масою тіла, обводом грудної клітки - гармонійний, біологічний рівень відповідає календарному віку. Хронічні захворювання відсутні. Протягом року хворів 5 разів гострими респіраторними захворюваннями. До якої групи здоров'я відноситься хлопчик?
A. IV група здоров'я
B. І група здоров'я
C. III група здоров'я
D. V група здоров'я
E. * II група здоров'я
552. У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 дитини не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 - 2 рази, 6 - 3 рази, 5 - 4 рази, 2 - 5 разів, 1 - 6 раз і 1 - 8 раз. Скільки учнів в класі відносяться до групи часто хворіючих?
A. 15 учнів
B. 4 учні
C. 2 учні
D. 1 учень
E. * 9 учнів
553. При вивченні розкладу уроків 6-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня - 34, тривалість перерв по 10 хв., після 2-го уроку - 20 хв. У вівторок 1-й урок - історія, 2-й - російська мова, 3-й - фізкультура, 4-й - література, 5-й - біологія, 6-й - малювання. Який основний недолік в організації навчального процесу має місце?
A. Місце уроку біології в розкладі
B. Тривалість змін
C. Місце уроку фізкультури в розкладі
D. Місце уроку історії в розкладі
E. * Розклад занять, кількість уроків у розкладі занять
554. У класній кімнаті розмірами 6x10 м2 встановлено 6 світлоточок, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 30-40 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучному освітленню класу.
A. Рівномірне: освітленість на робочих місцях низька
B. Нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня
C. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня
D. Рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька
E. * Нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька
555. У шостому класі у четвер перший урок географія, а п'ятий - математика. На тиждень 30 уроків, перерви між уроками по 10 хв., після другого уроку - 30 хв. Яке порушення має місце у розкладі уроків?
A. Місце уроку географії у розкладі
B. Число уроків протягом дня
C. Число уроків протягом тижня
D. Тривалість перерв
E. * Місце уроку математики у розкладі
556. Профіль фізрозвитку індивідуума це:
A. Число, що показує величину зв’язку двох або більше ознак
B. Величина зміни одної ознаки відносно зміни іншої на одиницю
C. Графічне зображення величини індивідуального відхилення ознаки від норми
D. Cхематичне зображення змін ознак.
E. * Графічне зображення величини сигмальних відхилень основних ознак фізрозвитку.
557. За ранговою шкалою складності предметів найбільша сума балів припадає у III класі на понеділок, у IV - на середу, у V - на вівторок, у VI - рівномірний розподіл навантаження по днях тижня, у VII - на п'ятницю. В якому класі розклад уроків побудовано правильно?
A. V
B. VI
C. VII
D. ІІІ
E. * IV
558. При узгодженні навчального розкладу для 6-го класу лікарем школи встановлений наступний порядок предметів у вівторок: історія, українська мова, математика, українська література, історія, фізика. Чи відповідає розклад денній динаміці працездатності?
A. Відповідає
B. Не відповідає географія.
C. Не відповідає математика
D. Не відповідає історія.
E. * Не відповідає фізика
559. При узгодженні навчального розкладу лікарем школи встановлено, що для 10-го класу передбачено 38 навчальних занять у тиждень. Чи відповідає тижневе навантаження гігієнічним вимогам?
A. Відповідає
B. Занижене.
C. Завищене на 3-4 години.
D. Завищене на 5-6 годин.
E. * Завищене на 1-2 години.
560. В другому класі гімназії наступні дані: КПО - 1,8 %, СК - 1:4, температура повітря - 19 0С, відносна вологість повітря - 58 %, концентрація СО2 - 0,25 %. Концентрація формальдегіду - 0,01 %. Заняття проводяться в першу зміну, тижневе навантаження - 32 година. Які найбільш ймовірні відхилення в стані здоров’я можливі у цих учнів?
A. Фактори ризику для здоров’я відсутні
B. Порушення зору.
C. Порушення постави.
D. Застудні явища
E. * Головний біль.
561. Принцип групової ізоляції поширюється:
A. Лише на внутрішнє планування будинку дошкільного закладу.
B. Лише на планування групових майданчиків.
C. На планування фізкультурного майданчика.
D. На планування фізкультурного майданчика і внутрішнє планування будинку.
E. * На планування групових майданчиків і внутрішнє планування будинку.
562. До складу групового блоку дитячого садка не входить:
A. Санвузол.
B. Ігрова.
C. Роздягальна.
D. Спальня.
E. * Ізолятор.
563. Молодша ясельна група розрахована на …. дітей:
A. 5
B. 10
C. 20
D. 25
E. * 15
564. Найголовніший принцип проектування шкільних будинків:
A. Створення оптимальних умов мікроклімату.
B. Створення оптимальних умов освітлення.
C. Створення оптимальних умов для фізичного виховання.
D. Створення оптимальних умов для груп продовженого дня.
E. * Відокремлення дітей молодшого, середнього та старшого віку.
565. Площа земельної ділянки ясел-садка з розрахунку на одну дитину повинна становити … м2:
A. 10-20
B. 20-30
C. 40-50
D. 50-60
E. * 30-40
566. Принцип відокремлення учнів за віком найбільш повно реалізується у школах системи забудови:
A. Централізованої.
B. Павільйонної.
C. Змішаної.
D. Централізовано-блочної.
E. * Блочно-секційної.
567. У шкільному будинку централізованого типу на першому поверсі розташовують:
A. Викладацьку.
B. Навчальні кабінети старшокласників.
C. Молодші класи.
D. Навчальні кабінети 5-7 класів.
E. * Фізкультурний зал.
568. Відсоток озеленення ділянки дитячої дошкільної установи повинен становити ....%:
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
E. * 50
569. Дайте визначення поняття “дистанція сидіння” шкільних меблів:
A. Відстань у горизонтальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння
B. Відстань від заднього краю стола до переднього краю сидіння
C. Висота сидіння
D. Відстань від переднього краю сидіння до його заднього краю
E. * Відстань від переднього краю сидіння до перпендикуляра, що опущений на його площину від заднього краю стола
570. Дайте визначення поняття “дистанція спинки” шкільних меблів:
A. Відстань у горизонтальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння
B. Відстань від заднього краю стола до переднього краю сидіння
C. Відстань від переднього краю сидіння до перпендикуляра, що опущений на його площину від заднього краю стола
D. Висота сидіння
E. * Відстань у горизонтальній площині від заднього краю стола до спінки сидіння
571. Дайте визначення поняття “дистанція спинки” шкільних меблів:
A. Відстань від переднього краю сидіння до його заднього краю
B. Відстань у вертикальній площині від краю стола, який обернений до учня, до площини сидіння
C. Глибина сидіння
D. Відстань у вертикальній площині від переднього краю стола до спинки сидіння
E. * Відстань у горизонтальній площині від заднього краю стола до спинки сидіння
572. Укажіть, яким кольором повинні маркуватися шкільні меблі групи “А”:
A. Зелений
B. Голубий
C. Червоний
D. Білий
E. * Жовтий
573. Назвіть “шкільні хвороби”, що зумовлені невірно підібраними меблями:
A. Головний біль та запаморочення, анемії, перевтома
B. Тонзиліти, кон’юнктивіти та кератити, порушення постави
C. Гострі респіраторно-вірусні інфекції, тонзиліти, перевтома
D. Зниження слуху, міопія, анемії, формування невротичних явищ
E. * Передчасна (рання) втома, перевтома, формування невротичних явищ, міопія та гіперметропія, порушення постави
574. При узгодженні навчального розкладу лікарем школи встановлено, що для 9-го класу передбачено 37 навчальних занять у тиждень. Чи відповідає тижневе навантаження гігієнічним вимогам?
A. Відповідає
B. Занижене.
C. Завищене на 3-4 години.
D. Завищене на 5-6 годин.
E. * Завищене на 1-2 години.
575. В другому класі гімназії наступні дані: КПО - 1,7 %, СК - 1:4, температура повітря - 19 0С, відносна вологість повітря - 58 %, концентрація СО2 - 0,1 %. Заняття проводяться в першу зміну, тижневе навантаження - 21 година. Які найбільш ймовірні відхилення в стані здоров’я можливі у цих учнів?
A. Порушення зору.
B. Головний біль.
C. Порушення постави.
D. Застудні явища.
E. * Фактори ризику для здоров’я відсутні.
576. Підлітковим лікарем при контролі за навчальним процесом у 11-му класі ліцею встановлений наступний розклад навчального навантаження: понеділок - 19 %, вівторок - 22 %, середа - 24 %, четвер - 19 %, п’ятниця - 16 %. Чи відповідає розподіл навчального навантаження тижневій динаміці розумової працездатності?
A. Збільшений у вівторок.
B. Збільшений у середу.
C. Збільшений у четвер.
D. Збільшений у п’ятницю.
E. * Відповідає.
577. В бактеріальній лабораторії працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних профілактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?
A. 3 клас
B. 2 клас
C. 1 клас
D. 5 клас
E. * 4 клас
578. До цехового ординатора звернувся чоловік 60 років, що працює в котельній із скаргами на головний біль, загальну слабкість. Об'єктивно - в крові: карбоксигемоглобін. Отруєння якою речовиною викликає утворення в крові карбоксигемоглобіну?
A. Діоксидом
B. Свинцем
C. Ртуттю
D. Хлором
E. * Оксидом вуглецю
579. На робочому місці загартувальника деталей проводились вимірювання напруженості електричної та магнітної складових електромагнітного поля, що створюється ВЧ-генераторною установкою, яка розташована на відстані 3 м. В якій зоні опромінення знаходиться робоче місце загартувальника?
A. Хвильової
B. Інтерференції
C. Відчуження
D. Реверберації
E. * Індукції
580. Студент 6-го курсу при проходженні практики в СЕС отримав завдання визначити на скільки концентрація пилу в повітрі робочої зони переважає ГДК у повітрі на робочих місцях у ливарному цеху. Яким методом дослідження користувався студент?
A. Конометричним
B. Кількісний підрахунок пилових частинок
C. Седиментаційним
D. Аспіраційним
E. * Ваговим
581. У комп'ютерному залі науково-дослідного сектору політехнічного інституту робочі місця лаборантів-операторів розташовані біля передніх панелей моніторів. Під впливом електромагнітних хвиль надвисокої частоти оператори знаходяться цілий робочий день. Особливу небезпеку являє дія електромагнітних хвиль вказаного діапазону частот у великих інтенсивностях на:
A. Слуховий аналізатор
B. Тактильну чутливість
C. Нюховий аналізатор
D. Больову чутливість
E. * Зоровий аналізатор
582. Працівник заводу по виробництву фарб скаржиться на неприємний смак в роті, переймоподібні болі в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Обєктивно: шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів - червоно-сіра смужка. При лабораторному дослідженні виявлено: в крові анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубіну; в сечі - підвищений вміст порфірину. Яке захворювання у робітника?
A. Хронічне отруєння ртуттю
B. Хронічне отруєння бензолом
C. Хронічне отруєння марганцем
D. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем
E. * Хронічне отруєння свинцем
583. Бавовняно-прядильний комбінат знаходиться поблизу житлового масиву, що викликає скарги мешканців мікрорайону. Підприємство віднесене до 2 класу. Яка ширина санітарно-захисної зони для даного підприємства?
A. 1000 м
B. 300 м
C. 500 м
D. 50 м
E. * 100 м
584. У повітрі робочої зони піскоструминника концентрація силікозонебезпечного пилу становила 220 мг/мЗ. Який з профілактичних заходів є найбільш ефективним у даному випадку?
A. Використання окулярів закритого типу
B. Проведення періодичних медичних оглядів з метою виявлення осіб не придатних за станом дихальної системи до роботи на пилонебезпечних ділянках
C. Систематичне проведення оздоровлення робітників в центрах реабілітації
D. Використання припливно-витяжної вентиляції з переважанням притоку повітря в робочу зону
E. * Використання засобів захисту дихальної системи
585. До лікаря звернувся громадянин П., 1942 р.н. із скаргами на болі в нижній щелепі. Об'єктивно: хворий зниженого харчування, шкірні покрови бліді, гарячі на дотик, неприємний запах із рота, ясна кровоточать. На рентгенограмі щелепи - явища остеопорозу. Хворий більше 29 років працював на виробництві азотно-фосфорно-калієвих (NPK)-добрив. Яке захворювання ймовірне?
A. отруєння свинцем
B. отруєння метилртуттю
C. флюороз
D. хронічний остеомієліт нижньої щелепи
E. * хронічне отруєння фосфором
586. На робочому місці випробувача авіаційних двигунів зареєстровано аеродинамічний шум на рівні 102 дБА. Який з профілактичних заходів є найбільш дієвим у даному випадку?
A. Встановлення двигуна на шумоізолюючий фундамент
B. Точна підгонка деталей двигуна
C. Раціоналізація режиму праці та відпочинку
D. Використання індивідуальних протишумних вкладишів
E. * 3астосування активних глушників
587. В приміщенні вальцювального цеху канатного заводу проводиться оцінка напруженості електромагнітного поля. Яке обладнання і конструкції можуть бути додатковим джерелом ЕМП у виробничому приміщенні?
A. Металевий каркас будівлі
B. Контур заземлення, обладнання, яке має контакт з контуром заземлення
C. Екрани джерел ЕМП
D. ЛЕП розташована за межами СЗЗ
E. * Вентиляційні споруди, системи водопостачання, каналізації, електропостачання
588. Проводиться паспортизація робочих місць комбінату будівельних матеріалів. При яких технологічних процесах аерозолі є основним шкідливим виробничим фактором?
A. Термічна обробка
B. Ковальсько-пресове виробництво
C. Гарячий металопрокат
D. Гальванопокриття
E. * Переробка сипучих матеріалів
589. Робітник ковальського цеху підприємства звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення слуху, підвищену стомлюваність, головну біль. Проведена тональна аудіографія. Аудіограма характерна для сенситивної глухуватості. Які профілактичні заходи Ви б рекомендували йому застосувати?
A. герметизувати устаткування
B. встановити шумопоглинаючі покриття на стіні та стелі приміщення
C. створити кімнати функціонального розвантаження
D. займатися аутотренінгом
E. * застосовувати антифони
590. Заготівельниці автокамер працюють стоячи, 300 разів за зміну нахиляючись під кутом 32°. Одночасно спостерігають за п'ятьма об'єктами. Тривалість робочих операцій - 2-4 с. Активні дії займають 87 % від тривалості зміни. За якими показниками, зазначеними в задачі, можна визначити монотонність праці протягом зміни?
A. За робочою позою
B. За відсотком активної дії (87 %)
C. За кількістю нахилів (300 за зміну)
D. За кількістю об'єктів спостереження (5)
E. * За тривалістю виконання операції
591. Праця в умовах впливу електромагнітних хвиль може призвести до функціональних розладів певних систем організму. Які системи є найбільш чутливими до дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот?
A. Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін
B. Нервова система і травний тракт
C. Травний тракт і дихальна системи
D. Серцево-судинна і дихальна системи
E. * Нервова і серцево-судинна системи
592. Під час аудіометричного дослідження слухової функції робітника-токаря встановлено, що наприкінці робочої зміни тимчасовий зсув порогу слухової чутливості становив 17 дБ на обидва вуха. Як можна оцінити функціональний стан слухового аналізатора робітника наприкінці робочого дня.
A. * Втома
B. Перевтома
C. Туговухість
D. Адаптація
E. Стомлення
593. Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному виробництві, тримає шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин за зміну. Робота супроводжується тривалим скороченням м’язів, при цьому в руховий центр безперервно надходити потік імпульсів, що досить швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і розвинення втоми. Яку роботу виконує робітник?
A. Позитивну динамічну роботу
B. Негативну динамічну роботу
C. Напружену роботу
D. Важку роботу
E. * Статичну роботу
594. Вибірниці породи вуглезбагачувальної фабрики протягом 12-ти часової робочої зміни виконують роботу стоячи. Маса вантажу, що піднімається і переміщується, складає 1-10 кг. Робітниці скаржаться на набряки, болі в нижніх кінцівках, що частіше з'являються в другій половині зміни. З яким захворюванням можна зв'язати характер праці і скарги робітниць.
A. Подагра
B. Бурсит
C. Артрит
D. Міозит
E. * Варикозне розширення вен
595. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на порушення больової та тактильної чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців виникаючу після роботи. На підприємстві йому приходиться працювати з механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в цьому випадку?
A. Кесонна хвороба
B. Шумова хвороба
C. Ознаки перевтоми
D. Гіповітаміноз вітаміну В1
E. * Вібраційна хвороба
596. В деревообробному цеху під час основної роботи проводились ремонтні роботи з використанням електрозварювання в безпосередній близькості від робочого місця токаря. Захисні екрани не встановлювались. Яке найбільш характерне захворювання можуть виникнути у токаря.
A. Кон`юктивіт
B. Дерматит
C. Бронхіт
D. Блефарит
E. * Електроофтальмія
597. На робочому місці електрозварювальника виявлено, що концентрація зварювальних аерозолів перевищує встановлені ГДК. Яку вентиляцію як найбільш ефективну, слід встановити.
A. Витяжну загальну
B. Витяжну місцеву (локальну)
C. Припливно-витяжну з переважанням притоку
D. Припливну в робочій зоні
E. * Припливну загальну та місцеву (локальну)
598. В одному із сучасних житлових приміщень загальною площею 60 м2, де проживає 6 чоловік, є телевідеоапаратура, радіоприймачі, мікрохвильова піч, комп’ютер. У мешканців квартири погіршилось самопочуття, періодично з’являлись головний біль, аритмія, кон’юнктивіти. Який агент найбільш вірогідно міг стати причиною цього стану?
A. Антропотоксини
B. Діоксид вуглецю
C. Токсичні речовини, які виділяються з пластмасових та покритих лаком поверхонь
D. Формальдегід
E. * Електромагнітні поля
599. Робітник хімічного комбінату скаржиться на зниження працездатності, безсоння, головний біль. Працює на виробництві амальгам. Об’єктивно: тремор, асиметрія рефлексів, стійкий червоний дермографізм. Явища екскреторного гінгівіту. Що є причиною захворювання?
A. Хронічне отруєння бензином
B. Хронічне отруєння аніліном
C. Хронічне отруєння свинцем
D. Хронічне отруєння кадмієм
E. * Хронічне отруєння ртуттю
600. На одній з дільниць залізничної станції, де проводиться розвантаження вагонів з піском, під час фізіолого-гігієнічного дослідження характеру роботи вантажників, що їхня праця належить до ІІІ ступеню важкості. За яким із перелічених критеріїв могла бути проведена оцінка праці вантажників?
A. Час пасивного спостереження, % до тривалості зміни
B. Максимальна маса вантажу, що підіймається лопатою
C. Час активних дій, % до тривалості зміни
D. Кількість нахилів за зміну
E. * Максимальна маса вантажу, що переміщується за зміну
601. У робітника-акумуляторщика 39 років, раптово з'явилися скарги на слабість, втрату апетиту, переймоподібні болі в животі без чіткої локалізації, нудоту. Об'єктивно: шкірні покриви сірого кольору, на яснах сірувато-лілова смужка, живіт м'який, різко болючий. У крові - еритроцити з базофільною зернистістю, анемія. У минулому робітник переніс виразкову хворобу шлунка. Трапляються запої по 3-4 дні. Який найбільш імовірний попередній діагноз?
A. Гострий апендицит
B. Хронічний алкоголізм
C. Гострий холецистит
D. Перфорація виразки шлунка
E. * Сатурнізм (отруєння свинцем)
602. Чоловік під час роботи в гарячому цеху раптово втратив свідомість. При обстеженні виявлено: температура тіла - 40,6 °С, шкіра суха і гаряча, пульс і дихання прискорені. Цеховим терапевтом встановлено діагноз: теплове ураження, важка форма. У результаті порушення якого механізму тепловіддачі виникає тепловий удар?
A. Випаровування води з поверхні тіла
B. Конвекція та кондукція
C. Кондукція
D. Конвекція
E. * Конвекція, кондукція та випаровування води з поверхні тіла
603. При проведенні періодичного медогляду у слюсаря-складальника, що працює на пайці деталей припоєм, скарг на стан здоров'я не було. При поглибленому дослідженні виявлено ознаки астено-вегетативного синдрому, в крові - еритроцити з базофільною зернистістю і дещо підвищена кількість ретикулоцитів, у сечі - підвищений вміст дельта-амінолевулінової кислоти. На яке професійне отруєння вказує комплекс зазначених симптомів?
A. Етанолом
B. Оловом
C. Ртуттю
D. Марганцем
E. * Свинцем
604. Найбільш ефективний спосіб уникнення впливу аерозолів на організм людини є:
A. Організації провітрювання робочих приміщень протягом робочого дня
B. Розбавлення запиленого повітря чистим
C. Встановлення перегородок між різними видами обладнання, яке є джерелом пилу
D. Зрошення повітря водою
E. * Дистанційного керування технологічним процесом з інших приміщень
605. При вивченні умов праці робітників теплиць встановлено, що в період збирання врожаю завантаженість робочої зміни становить 85 %. При вимірюванні параметрів мікроклімату отримані такі результати: температура повітря +3 °С, температура огороджень + 18 °С, відносна вологість - 98 %, швидкість руху повітря - 0 м/с. Переважно тепловіддача в цих умовах відбувається:
A. Конвекцією
B. Кондукцією
C. Випаровуванням
D. Конвекцією та кондукцією
E. * Випромінюванням
606. Хворий 38-ми років скаржиться на біль і відчуття стиснення у грудях, задишку при фізичному навантаженні, кашель без мокротиння. Об'єктивно: крайова емфізема легень, бронхіт, при пробі з навантаженням - слабо виражена функціональна недостатність дихальної та серцево-судинної систем. Для якої стадії силікозу характерні ці скарги і симптоми?
A. Період одужання
B. II стадія
C. III стадія
D. Інкубаційний період
E. * І стадія
607. Робітники холодильних цехів рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря - від -5 °С до -15 °С. Які з перерахованих змін в організмі робітників є найбільш характерними і провідними при зазначених впливах?
A. Зміни хвилинного об'єму крові
B. Збільшення споживання кисню
C. Прискорення дихання
D. Зміни систолічного об'єму крові
E. * Звуження судин шкіри і м'язів
608. Під час виробництва коксу в повітрі робочої зони концентрація пилу протягом багатьох років перевищує ГДК у 4-8 разів. Назвіть хворобу, розвиток якої найбільш імовірний у працівників даного виробництва:
A. Сидероз
B. Бісиноз
C. Силікоз
D. Азбестоз
E. * Антракоз
609. Аналізуючи результати періодичного медичного огляду робітників-шліфувальщиків художнього скла, було виявлено, що у 40 % робітників із тривалим стажем у віці 30-45 років установлений діагноз - неврит ліктьового нерва, у 21 % - вегетативно-чутливий поліневрит, у 12 % - вегетоміофасціїт верхніх кінцівок. Робітники шліфують вироби за допомогою обертового абразивного диска. З дією якого несприятливого фактора пов'язане виникнення даних захворювань?
A. Пил
B. Несприятливий мікроклімат
C. Шум
D. ЕМП
E. * Вібрація
610. При проведенні очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу в повітрі робочої зони складає 450 мг/м3. Розвиток якого професійного захворювання органів дихання можливий у гірників очисного вибою?
A. Талькоз
B. Сидероз
C. Бісиноз
D. Алергійний ринофарингіт
E. * Антракоз
611. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих засобів зросла кількість випадків захворювань ринітами, вазоринітами, фарингітами, дерматитами. У повітрі робочої зони присутній пил миючих засобів. Фахівці вважають, що клінічні прояви і ріст захворюваності обумовлені впливом пилу. Які особливості дії пилу лежать в основі патогенезу?
A. Мутагенна дія
B. Канцерогенна дія
C. Загальнотоксична дія
D. Фіброгенна дія
E. * Алергійна дія
612. В токсикологічну лабораторію надійшла нова синтезована речовина ДФК-4. При токсикологічних дослідженнях і оцінці визначених показників токсикометрії за ГОСТІ 2.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" одержані такі результати: СL50 - 650 мг/м3 (2 кл.), DL50 - 250 мг/кг (3 кл.), КМІО - 2 (4 кл.), зона гострої дії - 5,0 (1 кл.), ОБРД - 2,0 мг/м3 (3 кл.). Який показник токсикометрії є лімітуючим при визначенні класу небезпеки дослідженої речовини?
A. ОБРД
B. DL50
C. CL50
D. КМІО
E. * Зона гострої дії
613. Робітник-сталевар перебуває в умовах температури повітря +26,0 °С, відносної вологості повітря 30 %, швидкості руху повітря 0,5 м/сек і радіаційної температури 35,0 °С. Виконувана фізична робота характеризується середнім ступенем важкості. У цих умовах віддача тепла організмом неможлива:
A. Шляхом випаровування
B. Шляхом кондукції
C. Шляхом конвекції
D. Шляхом випаровування вологи зі слизових дихальних шляхів при видиху
E. * Шляхом радіації
614. На хімічному заводі з метою оптимізації умов праці планується провести заміну токсичних сировинних матеріалів на нетоксичні, обладнання загальнообмінної вентиляції, застосування засобів індивідуального захисту, скорочення часу роботи, зниження важкості праці. Які заходи відносяться до первинно-профілактичних?
A. Установка загальнообмінної вентиляції
B. Застосування засобів індивідуального захисту
C. Зниження важкості праці
D. Скорочення часу роботи
E. * Заміна токсичних матеріалів на нетоксичні
615. У ковальсько-пресовому цеху, де важка фізична праця поєднується з несприятливими метеоумовами (температура повітря +40 - +50 °С, інтенсивне інфрачервоне випромінювання), один із робітників втратив свідомість. Лікар медпункту засвідчив: блідість обличчя, вологість шкіри, сильне потовиділення, поверхневе дихання з частотою - 50/хв., пульс - 100/хв. слабкого наповнення, температура тіла 39,9 °С. Найбільш імовірний діагноз у даному випадку:
A. Вегетосудинна дистонія
B. Сонячний удар
C. Гіпертонічна хвороба
D. Судомна хвороба
E. * Тепловий удар
616. Під час гігієнічного обстеження ливарного цеху машинобудівного заводу у повітрі дільниці з набивки опок концентрація пилу формувального ґрунту, який містить вільний діоксид кремнію, становить 12 мг/м3. Який з пневмоконіозів може виникнути у працюючих в цих умовах?
A. Бісиноз
B. Станіоз
C. Антракоз
D. Сидероз
E. * Силікоз
617. Чоловік 40 років, який працює сталеваром на металургійному комбінаті, звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення зору. Дані об'єктивного дослідження: прозорість кришталика зменшена, гострота зору обох очей становить 0,6, спостерігається гіперемія склери. Поставте діагноз та визначіть етіологічний фактор, що викликав захворювання
A. Фотоофтальмія, вплив ультрафіолетового випромінювання
B. Катаракта, вплив ультрафіолетового випромінювання
C. Катаракта, вплив видимого спектру випромінювання
D. Фотоофтальмія, вплив видимого спектру випромінювання
E. * Катаракта, вплив інфрачервоного випромінювання
618. У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники за даних умов?
A. Роздільну
B. Поєднану
C. Комплексну
D. Специфічну
E. * Комбіновану
619. В гальванічному цеху машинобудівного заводу, де працюють жінки, має місце ручне періодичне (до 2 раз за годину) переміщення оброблених деталей. Яку граничну норму підіймання і переміщення вантажу жінками слід рекомендувати адміністрації згідно з нормативами, затвердженими МОЗ України?
A. 15 кг
B. 7 кг
C. 10 кг
D. 20 кг
E. * 5 кг
620. У повітрі робочої зони ливарника присутній аерозоль конденсації з розміром пилових часток 2 нм (90 %), 2-5 нм (2 %), понад 5 нм (6 %), до 2 нм (2 %). Охарактеризуйте дисперсність пилу.
A. Середньодисперсний
B. Крупнодисперсний
C. Ультрадрібнодисперсний
D. Туман
E. * Дрібнодисперсний
621. Вміст пилу в повітрі робочої зони при бурінні свердловини в гранітному кар'єрі перевищує ГДК у 6-10 разів. Бурильник N. (стаж роботи 10 років) скаржиться на задишку при навантаженні, біль і почуття стиснення грудей, кашель; рентгенологічно - посилення дифузійного процесу в паренхімі легень. Зазначені ознаки характерні для пилу, що має наступну дію:
A. Гостронаправлену
B. Алергенну
C. Подразливу
D. Канцерогенну
E. * Фіброгенну
622. Виконання ремонтних робіт у закритому автомобільному боксі проводилося при працюючому двигуні. Через 30-40 хв у слюсарів-ремонтників з'явився сильний головний біль у скроневій ділянці, шум у вухах, нудота, блювання. Ці ознаки характерні для гострого отруєння:
A. Масляним аерозолем
B. Нітрогену (І) оксидом
C. Тетраетилсвинцем
D. Парами бензину
E. * Чадним газом
623. Під час гігієнічного обстеження ливарного цеху металургійного заводу в повітрі силіцію оксид є у вільному вигляді, виявлено концентрацію пилу формувального грунту - 12 мг/м3. Який із пневмоконіозів може виникнути в робітників у цих умовах?
A. Станіоз
B. Сидероз
C. Антракоз
D. Бісиноз
E. * Силікоз
624. При огляді цеховим лікарем робітників електрозварників, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що стало причиною її виникнення?
A. Високий рівень шуму
B. Інфрачервоне випромінювання
C. Електромагнітне випромінювання видимого спектру
D. Високий рівень вібрації
E. * Ультрафіолетове випромінювання
625. В одному з виробничих приміщень параметри мікроклімату не відповідають гігієнічним вимогам. Найбільш ефективним засобом його нормалізації є:
A. Оснащення потужною витяжною вентиляцією
B. Оснащення ефективною припливною вентиляцією
C. Оснащення ефективною припливно-витяжною вентиляцією
D. Оснащення вхідних дверей приміщення повітряно-тепловою завісою
E. * Оснащення кондиціонерами
626. Водій налагоджував режим роботи двигуна в закритому гаражі, після чого звернувся зі скаргами на головний біль, запаморочення, нудоту, м'язову слабість, сонливість. При огляді відзначене прискорення пульсу, дихання, збудження, гіпертензія, манія переслідування. Найбільш імовірний діагноз?
A. Гіпертонічний криз
B. Астеновегетативний синдром
C. Посттравматична енцефалопатія
D. Інтоксикація етилованим бензином
E. * Інтоксикація оксидом вуглецю
627. Слюсар Н., 42 років, протягом п'яти років працює у цеху на токарному верстаті з виготовлення важких великогабаритних деталей, використовуючи ручні та педальні важелі, що потребують значного фізичного зусилля. Які заходи профілактики остеоартрозу слід рекомендувати?
A. Заняття важкою атлетикою
B. Білково-вуглеводну дієту
C. Білково-вітамінну дієту
D. Реабілітаційні заходи
E. * Обмежити важку фізичну працю
628. На підприємстві, де виробляється свинцевий сурик, формується бригада лікарів-спеціалістів для проведення періодичного медичного огляду. Який з лікарів повинен бути обов'язково у складі бригади?
A. Дерматолог
B. Гінеколог
C. Психіатр
D. Отоларинголог
E. * Невропатолог
629. У працівника бензозаправки зі стажем роботи 15 років, що має контакт із етилованим бензином, відзначається зниження пам'яті, брадикардія, відчуття волосся в роті, шкірні парестезії. Інтоксикацію якою речовиною слід припустити у даному випадку?
A. Бензолом
B. Хлоридом свинцю
C. Фосфорорганічною сполукою
D. Нітробензолом
E. * Тетраетилсвинцем
630. Рівень шуму на робочому місці становить 141 дБА. Який ефект є найбільш імовірним у працюючих?
A. Подразнююча дія
B. Втрата слуху
C. Галопуючий перебіг хронічних захворювань
D. Підвищення виробничого травматизму
E. * Отримання акустичної травми
631. Під впливом виробничого навантаження у гірників відзначається стійке зниження працездатності, встановлено ознаки захворювань опорно-рухового апарату. Оцініть умови і характер праці.
A. Оптимальні
B. * Допустимі
C. Екстремальні
D. Недопустимі
E. Шкідливі і небезпечні
632. Робітники-металурги піддаються впливу нагріваючого мікроклімату. Який вид теплової професійної патології можна прогнозувати у робітників?
A. Термічний опік
B. Катаракту
C. Облітеруючий ендартеріїт
D. Електроофтальмію
E. * Перегрів
633. На хімічному заводі відбулося гостре групове отруєння оксидами азоту зі смертельним результатом. Для розслідування цього випадку створена комісія. Хто повинен очолити комісіюз розслідування
A. Фахівець із профпатології органа управління охороною здоров'я
B. Представник державного нагляду за охороною праці
C. Власник (керівник) підприємства
D. Представник профспілкової організації
E. * Головний лікар санітарно-епідеміологічної станції
634. Робітники ділянки фасування гормональних препаратів фармацевтичного заводу пред'являють скарги на головний біль, сльозотечу, шкрябання в горлі, шкірну сверблячку, почервоніння ділянок шкіри на обличчі, шиї, передпліччях, нудоту, загальний дискомфорт. Якого роду дія може викликати такі скарги
A. Специфічна
B. Токсична
C. Подразнююча
D. Канцерогенна
E. * Алергійна
635. В механічному цеху фрезерувальник піддається дії високих рівнів шуму, що перевищують ГДР. Через 7-8 років роботи за фахом у нього може розвинутись професійне захворювання - нейросенсорна приглухуватість. Які з запобіжних заходів є найбільш значущими?
A. Планувальні заходи
B. Заходи медичної профілактики
C. Заходи індивідуального захисту
D. Заходи технічного характеру
E. * Заходи технологічного характеру спрямовані на зниження шуму до ГДР
636. Умови праці у доменному цеху характеризувались високими рівнями запиленості, загазованості сірчаним та чадним (СО) газами, високочастотним шумом (95 дБА). Які заходи профілактики найбільш ефективно попереджають виникнення шумової патології?
A. Нормування звукового тиску
B. Періодичні медогляди
C. Шумові заглушки
D. Зміна технологічного процесу
E. * Протишуми
637. У прокатному цеху напруженість інфрачервоного випромінювання 2300 Вт/м2. Робота важка (95 Вт). При дослідженні мікроклімату в теплий період року на робочих місцях отримані такі результати: температура повітря 35,0 °С, відносна вологість 30 %, швидкість руху повітря 0,08 м/с. Вентиляція відсутня. Які порушення в організмі робітників можливі?
A. Гіпергідроз
B. Нефропатія
C. Амнезія
D. Діарея
E. * Тепловий удар
638. Робітник цвяхового цеху, 35 років, стаж у даному виробництві 10 років, працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму. Спеціалізованою комісією виставлено діагноз: "Нейросенсорна приглухуватість". Що є підставою для такого діагнозу?
A. Характеристика шуму у даному виробництві
B. Стаж роботи у даному виробництві
C. Результати дослідження ЦНС
D. Результати дослідження стану внутрішнього вуха
E. * Дані аудіометрії та умов виробництва
639. При підготовці і використанні формувальної суміші формувальники ливарного цеху працюють в умовах запиленості повітря вище допустимої концентрації. Пил погано розчинний у воді, дрібно- і середньодисперсний, електрозаряджений, поліформний. Які властивості пилу мають вирішальне значення для розвитку пневмоконіозу?
A. Форма порошин (пилових частинок)
B. Електрозарядженість
C. Розчинність
D. Електропровідність
E. * Дисперсність
640. Електрогазозварник зварює великогабаритні конструкції в незручній робочій позі, зігнувшись, у несприятливій акустичній обстановці (Lекв. - 81,2 дБА при ГДР - 80 дБА). Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони перевищує ГДК у 3-4 рази. Укажіть першочергові заходи щодо поліпшення умов праці:
A. Місцева витяжна вентиляція
B. Аерація
C. Облицювання приміщень звукопоглинаючими матеріалами
D. Раціоналізація режиму праці і відпочинку
E. * Застосування засобів індивідуального захисту
641. При дослідженні працездатності програміста ЕОМ встановлено, що час простої зорово-моторної реакції збільшився у середині зміни на 30 % по відношенню до рівня у кінці першої години праці. Вкажіть, зміни в якій системі організму викликають виникнення стану втоми?
A. У м'язовій
B. У дихальній
C. У серцево-судинній
D. У периферичній нервовій
E. * У центральній нервовій
642. У процесі роботи на конвеєрі робітниця пакує дитячі іграшки у картонні коробки. Тривалість однієї операції складає 20 секунд, вона містить 5 різноманітних елементів. Робота проводиться сидячи. Суттєво зменшення рівня працездатності пакувальниці реєструється вже на початку 3-ї години праці. Чим можна пояснити такий швидкий розвиток втоми?
A. Впливом виробничого шуму
B. Вимушеною робочою позою
C. Гіподинамією
D. Впливом виробничої вібрації
E. * Монотонністю праці
643. На авіаційному заводі проводиться обробка матеріалів з використанням оптичних квантових генераторів. Встановлено, що установка випромінює у видимому спектрі рівні лазерного випромінювання на робочих місцях, які перевищують ГДР. Вкажіть, які органи будуть уражатись в першу чергу?
A. Печінка
B. Нирки
C. Селезінка
D. Шкіра
E. * Око
644. На деревообробному комбінаті проводиться сушка деревини за допомогою електромагнітних полів радіочастот, рівень яких перевищує ГДР. З якого матеріалу необхідно виготовити захисні екрани для попередження негативного впливу електромагнітних полів на організм працівників?
A. З дерева
B. Зі скла
C. З пластмаси
D. З цегли
E. * З металу
645. При вивченні умов праці коваля встановлено, що еквівалентний рівень шуму на його робочому місці становить 95 дБА (допустимий еквівалентний рівень - 80 дБА). Робота проводиться без використання засобів захисту. Який найбільш ефективний профілактичний захід у даних умовах?
A. Збільшення відстані між виробничим обладнанням
B. Зниження рівня шуму в джерелі утворення
C. Проведення періодичного медичного огляду
D. Застосування звукопоглинаючих бар'єрів
E. * Використання індивідуальних засобів захисту
646. При періодичному медичному огляді робітників-клепальників авіаційного заводу виявлено, що 40 % осіб мають вегето-судинну дистонію, 20 % - гіпертонічну хворобу, 5 % - вегетоміофасцит. Який основний виробничий чинник міг спричинити такі зміни стану здоров'я працівників?
A. Електромагнітне випромінювання
B. Високий рівень запиленості
C. Висока температура повітря
D. Інфрачервоне випромінювання
E. * Виробнича вібрація
647. У робітників ливарного цеху металургійного заводу, зайнятих переважно фізичною працею, періодично по закінченні зміни відзначаються судоми м'язів плечового пояса і литкових м'язів. Що є причиною розвитку судом у цих умовах?
A. Значна фізична напруга
B. Споживання значної кількості рідини
C. Значна нервово-емоційна напруга
D. Втрата рідини із сечею
E. * Втрата рідини шляхом потовиділення
648. Оцінюючи стан здоров'я водіїв та постових автоінспекторів лікарі виявили наявність у крові обстежених підвищені рівні карбоксигемоглобіну, зниження рефлекторних реакцій, порушення активності ряду ферментів. Виявлені порушення здоров'я людей цих професійних категорій імовірно пов'язані з дією:
A. Сірчаного ангідриду
B. Нервово-емоційного напруження
C. Ароматичних вуглеводів
D. Оксидів азоту
E. * Оксиду вуглецю
649. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату II класу шкідливості, який забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?
A. Західного
B. Східного
C. Північно-західного
D. Північного
E. * Південно-східного
650. Працівниця, 41 рік, звернулася до лікаря зі вкаргами на нудоту, блювоту, головний біль, слабкість, запаморочення, слинотечу. Зі слів хворої - працює 15 років у сільському господарстві з отрутохімікатами. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, затруднене дихання. В подальшому у хворої розвинулась діарея, тенезми, фібріляторне посіпування м’язів, атаксія, судороги. При обстеженні робочого місця виявлено - 15 мг/м3 тіофосу. Який діагноз?
A. Хронічне отруєння фосфорорганічними пестицидами
B. Хронічне отруєння хлорорганічними пестицидами
C. Хронічне отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
E. * Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
651. До якої групи пестицидів належить меркаптофос?
A. Ртутьорганічних
B. Хлорорганічних
C. Молібден органічні
D. Марганець органічні
E. * Фосфорорганічних
652. Що таке пневмоконіоз?
A. пилове ураження верхніх дихальних шляхів;
B. бронхопневмонія
C. легенева пилова пневмонія
D. пиловий бронхіт
E. * легеневий пиловий фіброз
653. Тепло, що продукується організмом робітника гарячого цеху в умовах високих температур і зниженої вологості, втрачається переважно випаровуванням, що може призвести до судомної хвороби. Який вид обміну порушується при цьому?
A. Вуглеводний
B. Жировий
C. Білковий
D. Вітамінний
E. * Водно-сольовий
654. Які основні критерії оцінки вібраційної хвороби?
A. Підвищення температури, тошнота, тремор рук.
B. Нудота, блювота, підвищення температури
C. Шум в вухах, нудота, запаморочення
D. Запаморочення в голові, підвищення температури, блювота
E. * Капіляроспазм, тремор рук, зниження температурної чутливості.
655. Для отруєння якою речовиною характерні дані симптоми: головний біль, головокружіння, стиснення за грудиною, слабкість, позиви на рвоту, нудота.
A. Бензол
B. Ртуть
C. Свинець
D. Азот.
E. * Чадний газ
656. При тривалому контакті з якою речовиною характерні слідуючі симптоми: стоматит, явища ентероколіту, кайма на яснах з синюватим відтінком, тремор рук.
A. отруєння чадним газом
B. Отруєння бензолом
C. Хронічне отруєння свинцем.
D. Гостре отруєння ртуттю
E. * Хронічне отруєння ртуттю
657. Працівник, 40 років, звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння в кистях та передпліччі, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло масою 20 кг. Обгрунтовано: шкіра кистей синюшного відтінку, набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнку, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз.
A. Хвороба Рейно
B. Ревматичний поліартрит
C. Нейро-циркуляторна дистонія
D. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації
E. * Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації.
658. Причиною виникнення силікозу є вдихання пилу, що містить:
A. Кам’яне вугілля
B. Оксиди металів
C. Органічний пил
D. Графіт
E. * Оксиди кремнію
659. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст силіцію (П) оксиду) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка основна фізична властивість аерозолів пилу?
A. Намагнічування
B. Іонізація
C. Електрозарядженість
D. Випромінювання.
E. * Дисперсність
660. Силікози виникають в залежності від ефекту дії:
A. Пилу з вмістом свинцю
B. Пилу з вмістом ртуті
C. Пилу з вмістом марганцю
D. Пилу з вмістом оксиду вуглецю
E. * Пилу з вмістом SіO2
661. Яка з перерахованих речовин в значній концентрації може викликати азбестоз ?
A. Наявність SO2 в повітрі
B. Наявність МgО в повітрі
C. Наявність кремнієвої кислоти в повітрі.
D. Наявність NО2 в повітрі
E. * Наявність солей кремнієвої кислоти і магнезії в повітрі.
662. Пилове навантаження (ПН) на органи дихання робітника розраховується з врахуванням:
A. Відносної вологості повітря
B. Атмосферного тиску
C. Температури повітря
D. Руху повітря
E. * Фактичної середньозмінної концентрації пилу
663. Виберіть до якої групи відноситься кварцовий пил:
A. Металевий
B. Змішаний
C. Штучний
D. Біологічний
E. * Мінеральний
664. Які індивідуальні методи захисту існують від шкідливих газів.
A. Марлева пов’язка.
B. Окуляри.
C. * Противогаз.
D. Навушники.
E. Респіратор.
665. Пилове навантаження (ПН) на органи дихання робітника розраховується з врахуванням:
A. Атмосферного тиску
B. Відносної вологості повітря
C. Обміну легеневої вентиляції
D. Температури повітря
E. * Часу контакту з пилом
666. Що береться в основу для нормування допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень?
A. ЛД50.
B. ЛД100.
C. ЛК50.
D. Максимальна і мінімальна доза.
E. * ГДК
667. Що характерно для 2 ст. силікозу при Ro дослідженнях?
A. Чіткий легеневий малюнок.
B. Чіткий легеневий малюнок з незначним збільшенням лімфатичних вузлів.
C. Збільшення лімфатичних вузлів, значно виражену.
D. Крупні вузли, дифузний склероз.
E. * Збільшення лімфатичних вузлів, сітчатість малюнку, базальну емфізему незначно виражено.
668. Про що свідчить ступінь дисперсності виробничого пилу?
A. Про ступінь забруднення.
B. Про походження пилу.
C. Про пилоутворення.
D. Про проникнення пилинок в ротову порожнину
E. * Глибину проникнення пилинок в дихальні шляхи.
669. Протипокази прийому на роботу, пов’язані з можливістю дії кварцевого пилу.
A. Захворювання ССС., включаючи гіпертонічну хворобу.
B. Захворювання шлунково-кишкового тракту, включаючи виразку
C. Захворювання щитовидної системи, включаючи дифузний зоб
D. Захворювання нервової системи, включаючи парези
E. * Захворювання органів дихання, включаючи туберкульоз, захворювання діафрагми і ССС.
670. Яке найчастіше ускладнення азбестозу?
A. Пиловий бронхіт.
B. Бронхіальна астма.
C. Легеневе серце.
D. Туберкульоз
E. * Рак легень.
671. Який ви знаєте основний метод визначення вмісту пилу в повітрі?
A. Мікроскопічний метод
B. Хімічний метод.
C. Фізичний метод
D. Ультрамікроскопічний
E. * Ваговий метод.
672. Інфразвуком називаються коливання з частотою:
A. Коливання з частотою від 16 до 20000 гц.
B. Понад 105 Гц.
C. 40-80 Гц.
D. Понад 20000 Гц.
E. * Коливання з частотою до 16 гц.
673. Загальна вібрація передається:
A. Безпосередньо на тіло людини.
B. На руки робітника.
C. При контакті з віброінструментом.
D. Через повітря.
E. * Через опорні поверхні.
674. Специфічна (місцева) дія шуму проявляється змінами з боку:
A. Центральної нервової системи.
B. Вегетативної нервової системи.
C. Серцево-судинної системи.
D. Травної системи.
E. * Слухового аналізатора.
675. При роботі обладнання в механічному цеху створюються коливання пружного середовища частотою 13 Гц. До яких коливань вони відносяться?
A. Звуків середньої частоти.
B. Звуків низької частоти.
C. Звуків високої частоти.
D. Ультразвуку
E. * Інфразвуку.
676. Для яких виробництв основною виробничою шкідливістю є аміак:
A. При роботі двигунів внутрішнього згорання;
B. Опалювання вугілля;
C. Виробництво віскозного волокна;
D. Виплавка металів, металургійна промисловість
E. * Виробництво анілінових барвників;
677. Для яких виробництв характерною виробничою шкідливістю є хлор ?
A. Целюлозно-паперове виробництво.
B. Виробництво анілінових барвників.
C. Озонування води.
D. Переробка нафти і виготовлення мазуту.
E. * Виробництво соляної кислоти.
678. Вкажіть, який шлях поступлення токсичних речовин в організм найнебезпечніший
A. Через шкіру.
B. Через травний тракт.
C. Через поранення.
D. Через слизові.
E. * Через легені.
679. Виберіть, які промислові токсичні речовини відносяться до групи неорганічних:
A. Скипідар.
B. Формальдегід.
C. Толуол.
D. Метанол.
E. * Ртуть.
680. Виберіть ознаку, характерну для гострого отруєння окисом вуглецю:
A. Сльозоточивість.
B. Підвищена збудливість.
C. Блідість шкірних покривів.
D. * Яскраво-червоне забарвлення шкіри.
E. Головний біль пульсуючого характеру
681. Приведіть класифікацію пилу за ступенем дисперсності:
A. Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм.
B. Видимий пил - понад 100 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм
C. Видимий пил - понад 1000 мкм, мікроскопічний пил - 250-1000 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 25 мкм
D. Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 25-100 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 250 мкм
E. * Видимий пил - понад 10 мкм, мікроскопічний пил - 0,25-10 мкм, ультрамікроскопічний пил - до 0,25 мкм
682. Укажіть види трудової діяльності, під час яких має місце підвищене пилоутворення:
A. Склодувні роботи
B. Робота на гальванічних дільницях машинобудівних заводів
C. Робота на об’єктах громадського харчування
D. Робота в аптеці
E. * Сільськогосподарські роботи
683. В редакції газети проводяться роботи з набору та редагуванню тексту з використанням візуальних дисплейних терміналів електронно-обчислювальних машин. Робота триває 8 годин на добу, виконується в положенні сидячи. Освітленість робочих місць нижче гігієнічних регламентів. Яке захворювання буде виникати в даних умовах?
A. Невроз
B. Гіпертонічна хвороба
C. Виразкова хвороба
D. Остеохондроз
E. * Міопія
684. За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички - забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) - малозабруднений. Це свідчить про:
A. Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації в ґрунті
B. Давнє фекальне забруднення
C. Постійне надходження органічних білкових забруднень
D. Недостатню інсоляцію та аерацію ґрунту
E. * Надходження свіжого фекального забруднення
685. Які з перерахованих гельмінтів не є геогельмінтами ?
A. Аскариди
B. Гострики
C. Волосоголовці
D. Анкілостоми
E. * Широкий лентець
686. Який з методів не відноситься до методів утилізації твердих відходів ?
A. Вдосконалені звалища
B. Компостування
C. Біотермічні камери
D. Спалювання
E. * Каналізація
687. Водоємність грунту - це здатність грунту:
A. Пропускати воду
B. Піднімати воду з глибини на поверхню
C. Поглинати воду з повітря
D. Пропускати повітря
E. * Утримувати воду
688. Маса проби грунту для гігієнічного дослідження повинна становити, кг:
A. 0,1-0,2
B. 0,5-0,6
C. 4-5
D. 25
E. * 1-2
689. При оцінці санітарного стану грунту по санітарно-хімічних показниках користуються слідуючими критеріями:
A. * Санітарне число С (по Хлєбнікову).
B. Амонійний, нітратний азот.
C. Хлориди.
D. Колі-індекс і фекальні стрептококи
E. Відношення фактичного вмісту компонентів забруднення грунту до їх ГДК.
690. Механічний склад грунту визначають за допомогою:
A. Свердел Френкеля
B. Циліндра Геннера
C. Приладу Журавльова
D. Батометр
E. * Сит Кнопа
691. Капілярність грунту - це здатність грунту:
A. Пропускати воду
B. Утримувати воду
C. Поглинати воду з повітря
D. Пропускати повітря
E. * Піднімати воду з глибини на поверхню
692. Який метод очищення стічних вод є природним ?
A. Відстійник
B. Септиктенк
C. Метантенк
D. Пісковловлювач
E. * Біологічний ставок
693. Що може бути причиною надлишкової вологості в будинках?
A. Складу підземних вод
B. Водоємності грунту
C. Водопроникності грунту
D. Гігроскопічності грунту
E. * Високе стояння рівня грунтових вод.
694. Гумус - це продукти:
A. Що містяться в випорожненнях людей і тварин
B. Розпаду білків.
C. Розпаду жирів.
D. Розпаду вуглеводів
E. * Гумус є продуктом життєдіяльності грунтових організмів та дощових черв’яків.
695. До спороутворюючих мікроорганізмів, які передаються через грунт відносяться збудники:
A. Правцю, холери
B. Холери, дизентерії
C. Дизентерії, газової гангрени
D. Газової гангрени, сибірки
E. * Ботулізму і правцю
696. Переважна більшість патогенних мікроорганізмів знаходяться в грунті на глибині, см:
A. 1-20
B. 10-20
C. 10-50
D. 20-50
E. * 1-10
697. Максимальний строк виживання в грунті бактерій тифо-паратифозної групи становить:
A. День.
B. Тиждень
C. Близько шести місяців
D. Більше 12 місяців
E. * Місяць
698. Прісною називається вода, яка містить загальну кількість розчинених у ній солей
A. До 1500 мг/дм3
B. До 2000 мг/дм3
C. До 2150 мг/дм3
D. До 2500 мг/дм3
E. * До 1000 мг/дм3
699. Що з названого не є гігієнічними вимогами до питної води:
A. Вода повинна мати бездоганні органолептичні та фізичні якості
B. Вода повинна мати оптимальний хімічний склад
C. Вода не повинна вміщувати патогенні мікроорганізми
D. Вода не повинна вміщувати радіоактивні та токсичні хімічні речовин
E. * Вода не повинна погіршувати біологічну цінність їжі
700. Критерій якості питної води
A. Запах
B. Прозорість
C. Смак
D. Колір
E. * Не шкідливість хімічного складу
701. Яке захворювання може викликати надлишок фтору у воді
A. Карієс зубів
B. Метгемоглобінемію
C. Тромбоцетарну лейконемію
D. Алейкію
E. * Флюороз зубів
702. Критерій якості питної води
A. Відсутність кишкової палички
B. Відсутність яєць гельмінтів
C. Відсутність вірусів
D. Відсутність лептоспір
E. * Епідемічна безпечність
703. Причина виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії
A. Високий вміст аміаку у питній воді
B. Високий вміст нітритів у питній воді
C. Недостатня кількість нітратів у питній воді
D. Недостатня кількість нітритів у питній воді
E. * Високий вміст нітратів у питній воді
704. Які речовини свідчать про свіже забруднення води рештками тваринного походження
A. Нітрати
B. Нітрити
C. Сульфати
D. Фториди
E. * Аміак
705. За якою ознакою шкідливості нормуються хлориди у воді.
A. За токсикологічною
B. За гонадотоксичною
C. За ембріотоксичною
D. За онкогенною
E. * За органолептичною
706. Які речовини свідчать про давнє забруднення води рештками тваринного походження.
A. Нітрати
B. Аміак
C. Сульфати
D. Хлориди
E. * Нітрити
707. Вибрати органолептичні показники, що відповідають вимогам ДержСанПіНу:
A. Кольоровість 40 0
B. Прозорість 10 см по шрифту Снеллена
C. Каламутність 2 мг/дм3
D. Запах 1 бал, присмак 3
E. * Поріг розведення 2 (присмак)
708. Загальна твердість води визначається у:
A. мг/дм3
B. Балах
C. Градусах
D. Сантиметрах
E. * мг-екв/дм3
709. У відповідності з ДержСанПіНом загальна твердість води не повинна перевищувати
A. 2 мг-екв/дм3
B. 4 мг-екв/дм3
C. 5 мг-екв/дм3
D. 12 мг-екв/дм3
E. * 7 мг-екв/дм3
710. Скільки зон санітарної охорони має бути установлено навколо місця водозабору для міста із річки?
A. Одна.
B. Дві.
C. Чотири.
D. П’ять.
E. * Три.
711. Після випадання великої кількості дощів і розливу річок виникла підозра на фекальне забруднення джерела, вода якого використовувалася для приготування лікарських засобів. Який показник є найбільш інформативним для підтвердження або спростування версії?
A. Каламутність
B. ЗМЧ
C. Розчинений кисень
D. Колірність
E. * Індекс БГКП
712. Гігієнічні вимоги до якості питної води.
A. Безпечність в епідемічному відношенні
B. Безпечність в радіологічному відношенні
C. Нешкідливість хамічного складу
D. Добрі органолептичні властивості
E. * Усе вірно
713. Для водопостачання лікарні використовують воду, яка містить 150 мг/дм3 хлоридів, 100 мг/дм3 сульфатів, 0,8 мг/дм3 заліза, 0,1 мг/дм3 солей амонійного азоту. Загальна твердість води - 3,0 мг-екв/дм3, індекс БГКП - 2. Які заходи доцільно провести для покращання її якості?
A. Пом’якшення
B. Опріснення
C. Фторування
D. Знезаражування
E. * Очищення води від заліза
714. Постійність хімічного і бактеріологічного складу води характерна для джерел:
A. Штучних.
B. Поверхневих
C. Грунтових.
D. Атмосферних.
E. * Міжпластових.
715. У будинку немовляти захворіло одночасно 40 дітей у віці до року. Характерні симптоми: загальна слабкість, ціаноз шкіри і видимих слизових оболонок. Діти отримували штучні харчові суміші, що розводили водою з шахтного колодязя. У крові дітей виявлено значний вміст метгемоглобіну. Наявність яких хімічних забруднювачів води могли бути причиною розвитку токсичного ціанозу?
A. Арсен
B. Свинець
C. Алюміній
D. Залізо
E. * Нітрати
716. Прісною називається вода, яка містить загальну кількість розчинених у ній солей.
A. До 1500 мг/дм3
B. До 2000 мг/дм3
C. До 2150 мг/дм3
D. До 2500 мг/дм3
E. * До 1000 мг/дм3
717. Лаборанту запропоновано встановити мікробне число у відібраній пробі води. Що при цьому йому необхідно визначити?
A. Кількість кишкових паличок у 1 дм3 води
B. Мінімальна кількість води яка приходиться на 1 E.Coli
C. Загальна кількість мікроорганізмів у 1 дм3 води
D. Наявність у воді коліфагів
E. * Загальне число мікроорганізмів у 1 мл води
718. Через 1 годину після годування немовляти молочною сумішшю у дитини виникли наступні симптоми захворювання: ціаноз губ, слизових оболонок, нігтів, обличчя, потім приєдналася нудота, посилене слиновиділення, біль у надчеревній ділянці, блювання, пронос. Викликаний педіатр відмітив у дитини явища легенево-серцевої недостатності. В процесі розслідування встановлено, що молочна суміш приготована на воді, взятій із колодязя. Який діагноз встановив лікар?
A. Харчова токсикоінфекція
B. Стафілококовий токсикоз
C. Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами
D. Харчове отруєння важкими металами
E. * Нітратно-нітритна інтоксикація
719. Для визначення вмісту аміаку і амонійних солей у воді використовують специфічний реактив, який утворює з досліджуваною пробою червоно-бурий осад. Виберіть його серед наведених реактивів:
A. Реактив Фоліна
B. Червона кров’яна сіль.
C. Реактив Грісса
D. Реактив Елмана
E. * Реактив Несслера.
720. Результати лабораторного аналізу питної води, відібраної на водогінній мережі міста, показали високий рівень бактеріального забруднення (колі-титр - 25). Яка можлива причина погіршення якості води?
A. Застій води у мережі
B. Матеріал водопровідних труб
C. Підвищення температури води
D. Давно не промивалася, замулена мережа
E. * Порушення герметичності водогінної мережі
721. Акт обстеження - це:
A. Довільна форма документа.
B. Констатуючий документ
C. Форма припису
D. Документ, в якому викладені пропозиції
E. * Документ, який має констатуючу частини, та пропозиції по усуненню недоліків
722. Протокол - це документ, який:
A. Фіксує недоліки
B. Дає пропозиції
C. Є приписом
D. Має застережну дію
E. * Є фінансовим стягненням
723. В акті фіксуються:
A. Недоліки, виявлені при обстеженні
B. Недоліки, встановлені при проведенні лабораторно-інструментальних методів дослідження
C. Паспортні дані об’єкту
D. Результати перевірки виконання приписів
E. * Зміст документу залежить від мети перевірки
724. Попередній санітарний нагляд - це:
A. Попередження інфекційної захворюваності
B. Попередження харчових отруєнь
C. Попередження професійної захворюваності
D. Попередження санітарно-гігієнічних порушень під час експлуатації об’єктів.
E. * Контроль за будівництвом нових об’єктів
725. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
A. Статистичний
B. Популяційний
C. Біохімічний
D. Фізичний
E. * Методом "всетт"
726. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:
A. Світловий коефіцієнт: 1:10  1:15
B. Коефіцієнт заглиблення: не менше 2
C. Проекція небосхилу: не більше 2
D. Проекція небосхилу: не більше 30 см
E. * Світловий коефіцієнт: 1:6  1:8
727. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
A. Біохімічний
B. Фізичний
C. Лінійний
D. Геометричний
E. * Розрахунковий
728. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
A. Зниження резистентності капілярів
B. Гіпертермія
C. Астигматизм
D. Ксерофтальмія
E. * Нервовоемоційні зрушення
729. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
A. Астигматизм
B. Ксерофтальмія
C. Зниження апетиту
D. Гемералопія
E. * Порушення постави
730. Назвіть показники температурного режиму приміщень:
A. Еквівалентна температура
B. Радіаційна температура
C. Еквівалентно-ефективна температура
D. Перепад температур по діагоналі
E. * Перепад температури по вертикалі
731. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення повітря житлових приміщень:
A. Кімнатний пил
B. Перепади атмосферного тиску
C. Внутрішньопромислові процеси
D. Використання пестицидів в сільському господарстві
E. * Полімерні та синтетичні будівельні матеріали
732. Назвіть методи оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
A. Хімічний (вміст кисню)
B. Бактеріологічний (колі-титр та колі-індекс)
C. Гельмінтологічний
D. Ентомологічний
E. * Бактеріологічний (кількість мікроорганізмів)
733. Назвіть основні гігієнічні вимоги до освітлення приміщень:
A. Повинно бути розсіяне
B. Повинно бути естетично привабливим
C. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
D. Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм
середовища
E. * Повинно бути за спектром максимально наближеним до природного
734. Назвіть основну гігієнічну вимогу до освітлення приміщень:
A. Повинно бути розсіяне
B. Повинно бути естетично привабливим
C. Повинно забезпечувати бактерицидну дію
D. Повинно забезпечувати загальностимулюючий вплив на організм
E. * Повинно бути достатнє і рівномірне
735. Назвіть нормативи штучного освітлення учбових приміщень:
A. Лампи розжарювання 100 лк
B. Лампи розжарювання 500 лк
C. Лампи розжарювання 1000 лк
D. Лампи розжарювання 2000 лк
E. * Лампи розжарювання 150 лк
736. Назвіть нормативи природного освітлення для житлових приміщень:
A. Коефіцієнт природної освітленості: 1015 %
B. Коефіцієнт природної освітленості: 510 %
C. Коефіцієнт природної освітленості: 25 %
D. Коефіцієнт природної освітленості: 0,12 %
E. * Коефіцієнт природної освітленості: 0,51 %
737. Укажіть нормативи температури повітря у житловому приміщенні:
A. Середня температура повітря +15  +18 °С
B. Середня температура повітря +25  +30 °С
C. Середня температура повітря +15  +17 °С
D. Середня температура повітря +26  +32 °С
E. * Середня температура повітря +18  +22 °С
738. Укажіть нормативи вологості приміщення у житловому приміщенні:
A. Оптимальна 1090%
B. Оптимальна 3070%
C. Оптимальна 2080%
D. Оптимальна 20 -30 %
E. * Оптимальна 4060%
739. Укажіть показники ефективності вентиляції житлового приміщення за величиною концентрації вуглекислого газу:
A. Задовільна  концентрація вуглекислого газу менше 0,1%
B. Задовільна  концентрація вуглекислого газу дорівнює 0,1%
C. Допустима  концентрація вуглекислого газу більше 0,15%
D. Допустима  концентрація вуглекислого газу дорівнює 0,15%
E. * Допустима  концентрація вуглекислого газу менше 0,1%
740. Назвіть основні шляхи надходження шкідливих речовин в організм:
A. Через центральну нервову систему
B. Через статеву систему, органи чуття
C. Через органи чуття, ендокринну систему
D. Через опорно-руховий апарат, через ниркову систему
E. * Через дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, через шкіру
741. У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним вимогам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості?
A. Велика площа маніпуляційної
B. Недостатня площа вікон
C. Велика відстань робочого місця від вікна
D. Затінення вікон протилежними будинками
E. * .Вкриті памороззю вікна
742. При обстеженні гігієнічних умов роботи лікарів в операційній отримано наступні параметри мікроклімату: Т - 22,0 °С, швидкість руху повітря -0,1 м/с, вологість -55 %, вміст СО2 - 0,3 %, кратність повітрообміну - 5. Визначте, який з параметрів мікроклімату не відповідає гігієнічним вимогам:
A. Повітрообмін
B. Температура
C. Вологість
D. Швидкість руху повітря
E. * Вміст СО2
743. Перерахуйте основні джерела забруднення атмосферного повітря:
A. Виверження вулканів
B. Водний транспорт
C. Стічні води промислового виробництва
D. Біологічні забруднювачі
E. * Викиди хімічного виробництва
744. В кабінеті хімії середньої загальноосвітньої школи виникла необхідність оцінити ефективність вентиляції. Запропонуйте показники, які потрібно використати для виконання цього завдання.
A. Визначити об’єм та кратність вентиляції
B. Визначити систему вентиляції
C. Визначити кубатуру приміщення
D. Визначити концентрацію СО2
E. * Визначити необхідну та фактичну кратність вентиляції
745. Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна провінція. За якою провідною ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?
A. Підвищений рівень захворюваності населення
B. Погіршення якості продуктів рослинного походження
C. Обмеження умов санітарно-побутового водокористування
D. Забруднення атмосферного повітря
E. * Накопичення в ґрунті специфічних хімічних речовин
746. На спортивному майданчику дитячого оздоровчого табору, розташованому на відстані 25 км від міста М., проведено санітарно-хімічне дослідження ґрунту. Вага проби 100 г, взяті із глибини 2 і 10 см (по 5 проб) в різних місцях. Результати аналізу: Санітарне число - 0,9, загальне число бактерій в 1 г ґрунту - 6800, титр кишкової палички - 7,6, титр анаеробних бактерій - 10. Дати заключення про ступінь забруднення ґрунту.
A. Чистий
B. Забруднений
C. Помірно забруднений
D. Сильно забруднений
E. * Слабо забруднений
747. Що не входить до складу грунту ?
A. Мінеральні компоненти
B. Хімічні компоненти
C. Мікроорганізми
D. Вода
E. * Антропотоксини
748. В населеному пункті К. запланували збудувати дитячий навчальний заклад. При експертизі проекту середньої загальноосвітньої школи було вказано, що найбільш прийнятна поверховість шкільної споруди це:
A. Не вище 2-х поверхів
B. 4-5 поверхова
C. Не більше 6-ти поверхів
D. Одноповерхові корпуси
E. * Не вище 3-х поверхів
749. Які з перелічених чинників не сприяють знищенню яєць гельмінтів ?
A. УФ - промені
B. Висихання
C. Температура менше 30 0С
D. Температура вище 50 0С
E. * Волога
750. Який з перелічених чинників не сприяє дозріванню яєць геогельмінтів в грунті ?
A. Доступ кисню
B. Температура 12 - 38 0С
C. Вологість
D. Затінок
E. * УФ - промені
751. З яких місць ділянки відбирають проби грунту для фізико-хімічного аналізу?
A. Довільно
B. З центру
C. По діагоналі
D. По периметру
E. * Методом “конверту”
752. Для фізико-хімічного аналізу проби грунту відбирають з ділянок площею, м2:
A. 5
B. 10
C. 50
D. 100
E. * 25
753. Водопроникність грунту - це здатність грунту:
A. Утримувати воду
B. Піднімати воду з глибини на поверхню
C. Поглинати воду з повітря
D. Пропускати повітря
E. * Пропускати воду
754. Гігроскопічність грунту - це здатність грунту:
A. Пропускати воду
B. Утримувати воду
C. Піднімати воду з глибини на поверхню
D. Пропускати повітря
E. * Поглинати воду з повітря
755. За результатами лабораторного дослідження грунту, що був відібраний на земельній ділянці школи, виявлено, що значення санітарного числа Хлебнікова складає 0,8, колі-титр - понад 1,0, титр анаеробів - 0,1, вміст канцерогенних речовин - до 5 мг/кг. Дайте гігієнічну оцінку грунту.
A. Чистий.
B. Помірно забруднений
C. Сильно забруднений
D. Індиферентний
E. * Слабко забруднений
756. Наслідком процесів самоочищення грунту і, отже, мінералізації органічних речовин та загибелі патогенних бактерій і яєць гельмінтів є утворення складної речовини, до складу якої входять органічні кислоти та сапрофітні мікроорганізми. Як називають цю речовину?
A. Бентос.
B. Планктон
C. Хрящ
D. Перифітон
E. * Гумус.
757. Виберіть основний показник шкідливості, на якому грунтуються дослідження по обгрунтуванню ГДК шкідливих речовин в грунті:
A. Рефлекторна дія.
B. Органолептичний.
C. Міграційно-повітряний
D. Міграційно-водний
E. * Транслокаційний (фітоміграційний).
758. За результатами лабораторних досліджень ґрунт земельної ділянки лікарні оцінений як забруднений. Яким у цьому випадку було санітарне число Хлєбнікова?
A. 0,98-1.00
B. 0,86-0,97
C. 0,60-0,69
D. 0,50-0,59
E. * 0,70-0,85
759. Показником фекального забруднення грунту є:
A. Мікробне число.
B. Санітарне число
C. Кількість личинок і лялечок мух
D. Альбедо.
E. * Колі-титр.
760. Геохімічні провінції - це місцевості з:
A. Кам’янистими грунтами.
B. Грунтами, забрудненими геогельмінтами
C. Заболоченими грунтами
D. Певним вмістом хімічних речовин.
E. * Аномальним вмістом хімічних речовин.
761. Прикарпатський геохімічний регіон характеризується
A. Надлишком йоду та фтору
B. Надлишком йоду та нестачею фтору
C. Надлишком фтору
D. Нестачею йоду;
E. * Нестачею фтору та йоду
762. Акт санітарного обстеження - це:
A. Документ, який підписується тим хто перевіряє установу
B. Документ, який підписується тим, кого перевіряють
C. Документ, який підписується обома сторонами
D. Документ, який підписується в обох частинах обома сторонами
E. * Документ, який підписується в кінці констатуючої частини обома сторонами, а у пропозиціях - перевіряючим
763. Визначення концентрації пилу в повітрі робочої зони - це є:
A. Лабораторний метод
B. Інструментальний метод
C. Епідеміологічний метод
D. Експериментальний метод
E. * Лабораторно-інструментальний метод
764. Постанова про закриття об’єкту означає:
A. Ліквідацію об’єкта
B. Закриття об’єкта на постійно
C. Закриття на певний термін
D. Закриття до подальшого розпорядження
E. * Закриття до усунення виявлених недоліків
765. Визначення кількості колоній мікроорганізмів у повітрі за допомогою апарата Кротова - це є:
A. Лабораторний метод
B. Інструментальний метод
C. Епідеміологічний метод
D. Експериментальний метод
E. * Лабораторно-інструментальний метод
766. У випадку, коли об’єкт є небезпечним в епідемічному відношенні:
A. Складається акт
B. Даються пропозиції по усуненню недоліків
C. Дається припис
D. Складається протокол про санітарне порушення
E. * Закривається об’єкт
767. Назвіть нормативи природного освітлення житлових приміщень за даними геометричного методу:
A. Світловий коефіцієнт: 1:2  1:4
B. Коефіцієнт заглиблення: не менше 2
C. Проекція небосхилу: не більше 2
D. Проекція небосхилу: не менше 30 см
E. * Кут падіння: не менше 27 °
768. Перерахуйте методи дослідження штучного освітлення в приміщенні:
A. Статистичний
B. Фізичний
C. Лінійний
D. Біохімічний
E. * Світлотехнічний
769. Назвіть основні показники, що характеризують стан штучного освітлення в приміщенні:
A. Колір стелі
B. Площа приміщення
C. Чистота скла
D. Оформлення стін
E. * Наявність освітлювальної арматури
770. Назвіть основні показники, що характеризують стан штучного освітлення у приміщенні:
A. Площа приміщення
B. Чистота скла
C. Оформлення стін
D. Атмосферний тиск
E. * Питома потужність
771. Перерахуйте зрушення у стані здоров'я та захворювання, що зумовлені недостатнім освітленням:
A. Зниження резистентності капілярів
B. Ксерофтальмія
C. Зниження апетиту
D. Гемералопія
E. * Міопія
772. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення повітря житлових приміщень
A. Процеси життєдіяльності людини
B. Перепади атмосферного тиску
C. Внутрішньопромислові процеси
D. Використання пестицидів в сільському господарстві
E. * Міський транспорт
773. Назвіть основні зовнішні джерела забруднення повітря житлових приміщень:
A. Кімнатний пил
B. Внутрішньопромислові процеси
C. Використання пестицидів в сільському господарстві
D. Застосування пестицидів
E. * Неефективні очисні споруди промислових підприємств
774. Назвіть основні системи природного освітлення:
A. Пряма, нижня
B. Загальна
C. Місцева, побічна
D. Проміжна
E. * Бокова, верхня
775. Назвіть методи оцінки якості повітря у житловому приміщенні:
A. Фізичний (шумо-вібраційна обстановка)
B. Хімічний (вміст кисню)
C. Гельмінтологічний
D. Ентомологічний
E. * Фізичний (ступінь запиленості)
776. Назвіть нормативи природного освітлення для житлових приміщень:
A. Світловий коефіцієнт: 1:10  1:12
B. Світловий коефіцієнт: 1:15  1:20
C. Світловий коефіцієнт: 1:12  1:15
D. Світловий коефіцієнт: 1:2  1:4
E. * Світловий коефіцієнт: 1:6  1:8
777. Укажіть нормативи відносної вологості та швидкості руху повітря у житловому приміщенні:
A. Відносна вологість 2040%, швидкість руху повітря 0,30,4 м/с
B. Відносна вологість 3059%, швидкість руху повітря 00,01 м/с
C. Відносна вологість 6080%, швидкість руху повітря 0,51,0 м/с
D. Відносна вологість 7090%, швидкість руху повітря 0,40,5 м/с
E. * Відносна вологість 4060%, швидкість руху повітря 0,10,2 м/с
778. Назвіть методи, що використовуються у ході обґрунтування гігієнічних нормативів:
A. Фізико-хімічні
B. Бактеріологічні, клінічні
C. Патологоанатомічні
D. Патофізіологічні
E. * Санітарно-технічні
779. Назвіть, які методи досліджень використовуються у ході проведення лабораторного експерименту на людяхдобровольцях:
A. Статистичні
B. Фізико-хімічні
C. Інвазійні
D. Патоморфологічні
E. * Психофізіологічні
780. Назвіть стадії адаптаційного процесу, які слід ураховувати в ході гігієнічних досліджень:
A. Стадія максимальної працездатності
B. Стадія зниження працездатності
C. Стадія неповної компенсації
D. Стадія кінцевого пориву
E. * Стадія формування довгострокової адаптації
781. Бавовняно-прядильний комбінат знаходиться поблизу житлового масиву, що викликає скарги мешканців мікрорайону. Підприємство віднесене до 2 класу. Яка ширина санітарно-захисної зони для даного підприємства?
A. 1000 м
B. 300 м
C. 100 м
D. 50 м
E. * 500 м
782. При здійсненні маршу в горах на висоті 2500м у нетренованих людей може виникати:
A. Запаморочення
B. Серцебиття
C. Задуха
D. Шум у вухах
E. * Гірська хвороба
783. У хлопчика 10 років величина сигмального відхилення за довжиною тіла -1,44σ, за масою тіла -1,52σ, за окружністю грудної клітки -1,32σ. Профіль фізичного розвитку вкладається в одну сигму. Дайте оцінку фізичного розвитку дитини.
A. Фізичний розвиток середній, пропорційний
B. Фізичний розвиток низький, гармонійний.
C. Фізичний розвиток середній, непропорційний
D. Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки низький, негармонійний.
E. * Фізичний розвиток за довжиною, масою тіла та окружністю грудної клітки нижче середнього, пропорційний
784. В середню школу завезли столи та стільці для обладнання класів молодшої школи. Вкажіть основний показник, який потрібно врахувати для того щоб правильно розташувати меблі в класі.
A. Положення тіла при користуванні меблями
B. Відстань від переднього краю поверхні столу до спинки стільця
C. Відповідність меблів сучасному дизайну
D. Стіл та стілець з`єднані в єдине ціле чи ні
E. * Відповідність розмірів меблів довжині тіла дитини
785. При вивченні температурного режиму помешкання встановлено, що посередині помешкання на висоті 10 см від підлоги температура повітря склала 170С, на висоті 1 м - 190С, на висоті 1,5 м - 200С. Який перепад температур по вертикалі є допустимим?
A. 0,5 0С
B. 4,5 0С
C. 3,5 0С
D. 4 0С
E. * 2,5 0С
786. Що таке напрям вітру ?
A. Румб, куди дме вітер
B. Сторона горизонту, куди дме вітер
C. Румб переважної кількості вітрів
D. Сторона горизонту переважної більшості вітрів
E. * Сторона горизонту, звідки дме вітер
787. Скільки шкал на циферблаті анемометра ?
A. Одна
B. Дві
C. Чотири
D. П’ять
E. * Три
788. У цеху переробки сільськогосподарської продукції для боротьби з надлишками тепла, особливо в теплий період року, була запроектована найбільш економічна вентиляція - аерація. Що це таке?
A. Неорганізована вентиляція
B. Механічна вентиляція
C. Переміщення повітряних потоків внаслідок різниці тиску
D. Механічна припливно-витяжна вентиляція
E. * Природна, організована і регульована в залежності від зовнішніх і внутрішніх умов вентиляція
789. На який обмін у людини впливає вологість повітря ?
A. Газообмін
B. Жировий обмін
C. Білково-жировий обмін
D. Вуглеводний обмін
E. * Водно-сольовий обмін
790. Як впливає вологість повітря на шляхи тепловіддачі людини ?
A. Збільшує радіацію
B. Зменшує конвекцію
C. Збільшує перспірацію
D. Зменшує радіацію
E. * Зменшує перспірацію
791. Якою формулою користуються при визначенні абсолютної вологості аспіраційним психрометром Ассмана ?
A. Реньо
B. Августа
C. Ассмана
D. Паркса
E. * Шпрунга
792. Яку вологість показує волосяний гігрометр ?
A. Абсолютну
B. Максимальну
C. Абсолютну і відносну
D. Відносну і максимальну
E. * Відносну
793. Допустима мінімальна температура стін для запобігання конденсації вологи в приміщенні з відносною вологістю 60 % і температура - 20 0С не може бути нижче?
A. 10 0С
B. 11 0С
C. 15 0С
D. 18 0С
E. * 12 0С
794. Що таке фізіологічний дефіцит насичення ?
A. Різниця між відносною вологістю повітря і абсолютною вологістю при температурі 37 0С
B. Різниця між максимальною вологістю повітря при даній температурі і абсолютною вологістю при температурі 37 0С
C. Різниця між абсолютною вологістю повітря при даній температурі і максимальною вологістю при температурі 37 0С
D. Різниця між абсолютною вологістю повітря при температурі 37 0С і абсолютною вологістю при даній температурі
E. * Різниця між максимальною вологістю повітря при температурі 370С і абсолютною вологістю при даній температурі
795. Коли випаровування вологи тілом людини стає неможливе ?
A. За максимальної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С
B. За відносної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С
C. За відносної вологості повітря, що наближається до абсолютної при температурі 37 0С
D. За абсолютної вологості повітря, що наближається до відносної при температурі 37 0С
E. * За абсолютної вологості повітря, що наближається до максимальної при температурі 37 0С
796. Як реагує волосина гігрометра на зміну вологості ?
A. При зростанні вологості вкорочується
B. При зменшенні вологості видовжується
C. При висушуванні видовжується
D. При зростанні вологості змінює свій діаметр
E. * При зростанні вологості видовжується
797. Для теплового удару характерні:
A. Розрідження крові
B. Гіперкоагуляція
C. Гіпокоагуляція
D. Гемоліз
E. * Згущення крові
798. Який термометр за фукцією застосовується для фіксації найнижчої температури за певний період часу ?
A. Ртутний
B. Спиртовий
C. Максимальний
D. Електричний
E. * Мінімальний
799. В якому режимі працює термограф ?
A. Добовому
B. Тижневому
C. Місячному
D. Тижневому і місячному
E. * Добовому і тижневому
800. Яке призначення термографа ?
A. Вимірювання температури повітря
B. Вимірювання і реєстрація коливань температури повітря
C. Вимірювання амплітуди коливань температури повітря
D. Вимірювання і реєстрація температури тіла
E. * Реєстрація коливань температури повітря
801. Який максимальний діапазон вимірювань спиртового термометра ?
A. Від - 78,5 до + 114 0С
B. Від - 39 до + 357 0С
C. Від + 78,5 до + 114 0С
D. Від +114 до + 357 0С
E. * Від - 114 до + 78,5 0С
802. На скільки частин поділений діапазон від температури танення льоду до температури кипіння води в температурній шкалі Цельсія ?
A. 60
B. 80
C. 120
D. 180
E. * 100
803. Визначення яких показників передбачає вивчення просторового температурного режиму ?
A. Показники температури по горизонталі
B. Показники температури по вертикалі
C. Зміни температури упродовж дня
D. Зміни температури упродовж тижня
E. * Показники температури по горизонталі і вертикалі
804. Які одиниці вимірювання атмосферного тиску є системними ?
A. мм.рт.ст.
B. атмосфера
C. бар
D. гектопаскаль
E. * паскаль
805. Яке призначення барографа ?
A. Вимірювання атмосферного тиску
B. Вимірювання атмосферного тиску і температури повітря
C. Вимірювання амплітуди коливань атмосферного тиску
D. Реєстрація коливань атмосферного тиску за місяць
E. * Реєстрація коливань атмосферного тиску за тиждень
806. Які симптоми не характерні для “гірської хвороби” ?
A. Тахікардія
B. Задишка
C. Метеоризм
D. Запаморочення
E. * Двоїння в очах
807. Основною причиною “гірської хвороби” є ?
A. Зниження газообміну
B. Підвищення газообміну
C. Підвищення парціального тиску кисню в повітрі
D. Зменшення дихального об’єму
E. * Зниження парціального тиску кисню в повітрі
808. Зміни з боку якої системи не характерні для “гірської хвороби” ?
A. ЦНС
B. ССС
C. Дихальної системи
D. Травної системи
E. * Ендокринної системи
809. Який з термометрів має найбільший діапазон вимірювання ?
A. Ртутний
B. Спиртовий
C. Мінімальний
D. Максимальний
E. * Електричний
810. Які компенсаторні механізми спрацьовують при підніманні в гори ?
A. Підвищення АТ
B. Зниження АТ
C. Зменшення кількості еритроцитів в крові
D. Підсилення моторики кишківника
E. * Збільшення кількості еритроцитів в крові
811. Які зміни не характерні для кесонної хвороби ?
A. Втискання барабанної перетинки
B. Зменшення частоти дихання
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Опускання діафрагми
E. * Випинання барабанної перетинки
812. Як перевести мм.рт.ст. в гектопаскалі
A. Помножити на 10
B. Поділити на 2
C. Поділити на 100
D. Помножити на 3,5
E. * Помножити на 4/3
813. Що є сприймаючою частиною термографа
A. Ртутний резервуар
B. * Біметалева пластина
C. Система анероїдних коробок
D. Термометр спиртовий
E. Пучок волосся
814. Що треба знати, щоб перевести показники тиску, виражені в мм рт. ст. в гектопаскалі
A. Помножити на 10
B. Поділити на 2
C. Поділити на 100
D. Поділити на 4/3
E. * Помножити на 4/3
815. На практичних заняттях студент визначив за допомогою психрометра Ассмана значення “сухого” та “вологого” термометрів і розрахував величину абсолютної вологості повітря учбового приміщення. Для розрахунку величини відносної вологості повітря студенту необхідно визначити за допомогою таблиці:
A. Величину атмосферного тиску
B. Величину швидкості руху повітря
C. Величину температурного інгредієнту
D. Величину загальної вологості повітря
E. * Величину максимальної вологості повітря
816. Що є вихідним показником для визначення точки роси?
A. Відносна вологість
B. Абсолютна вологість
C. Дефіцит насичення
D. Максимальна вологість
E. * Температура
817. Яку вологість розраховують за формулою по різниці температур вологого і сухого термометрів психрометра?
A. Відносну вологість
B. Максимальну вологість
C. Дефіцит насичення
D. Середню вологість
E. * Абсолютну вологість
818. Роза вітрів - це:
A. Повторюваність напрямку вітрів за короткий проміжок часу у даній місцевості;
B. напрям руху вітрів у навколишньому середовищі
C. частота вітрів певного напрямку в даній місцевості
D. повторюваність напрямку вітрів за тривалий проміжок часу.
E. * графічне зображення повторюваності вітрів в даній місцевості по румбах за тривалий проміжок часу;
819. В населеному пункті протягом року спостерігалась така повторюваність вітрів: північний - 50 спостережень, північно-західний і північно-східний - 18 спостережень, східний і північно-східний - 6 спостережень, південно-західний і західний - 14 спостережень. Які вітри переважають в даній місцевості?
A. Північно-західні і північно-східні
B. Східні і південно-східні
C. Південні
D. Південно-західн і західні
E. * Північні
820. Охолоджуючу здатність середовища визначають методом:
A. Анемометрії
B. Термометрії
C. Барометрії
D. Психрометрії.
E. * Кататермометрії
821. Яким приладами безпосередньо вимірюється відносна вологість (без розрахунків) ?
A. Психрометрами Августа
B. Психрометрами Ассмана
C. Гігрографами.
D. Кататермометрами.
E. * Гігрометрами.
822. Який прилад використовується для визначення швидкості руху повітря.в витяжній шафі?
A. Аерометр
B. Кататермометр
C. Флюгер.
D. Електрорефлексометр
E. * Анемометр
823. З профілактичною метою підлітку С., що живе в Мурманській області, призначений курс УФ-опромінення у фотарії. За допомогою якого пристрою можна визначити фізіологічну і профілактичну дозу УФ?
A. ергіметр
B. уфіметр
C. уфіолметр
D. піранометр
E. * біодозиметр Горбачова
824. Для забезпечення оздоровчого впливу ультрафіолетової радіації лікарю необхідно визначити біологічну дозу. Біодозиметр був закріплений в області нижньої третини живота дитини, що приймала сонячну ванну. Тривалість опромінення шкіри у першому віконці складала 1 хв., у другому - 2 хв., у третьому - 3 хв., у четвертому - 4 хв., у п'ятому - 5 хв., у шостому - 6 хв. Через 8 годин після опромінення медична сестра на шкірі в ділянці нижньої третини живота виявила три червоних смужки. Вкажіть біологічну дозу ультрафіолетового опромінення.
A. 30 секунд
B. 60 секунд
C. 5 хвилин
D. 10 хвилин
E. * 4 хвилини
825. Спортсмен з групи альпіністів, які щойно повернулися після сходження на снігову вершину гори, звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття "піску" в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об'єктивно спостерігається гіперемія та набряк кон'юнктиви очей. Захисні окуляри спортсмен загубив на початку сходження. Поставте діагноз захворювання та вкажіть, який фактор спричинив дане захворювання.
A. Фототоксикоз. Білий сніг
B. Катаракта. Інфрачервоне випромінювання
C. Фотоалергія. Ультрафіолетове випромінювання
D. Кон'юнктивіт. Яскраве сонячне світло
E. * Фотоофтальмія. Ультрафіолетове випромінювання
826. Що не є особливою умовою штучного освітлення в операційній ?
A. Високий рівень освітленості робочого місця
B. Відсутність тіней
C. Світильник не повинен випромінювати інтенсивного тепла
D. Спектр має бути близький до спектру сонячного світла
E. * Світильник повинен бути тільки люмінесцентним
827. Який колір є оптимальний для стін кімнати орієнтованої на південь ?
A. Жовтий
B. Абрикосовий
C. Оранжевий
D. Рожевий
E. * Салатовий
828. Яким терміном називають відношення світлового потоку, що падає на поверхню, до площі цієї поверхні ?
A. Сила світла
B. Яскравість
C. Інтенсивність
D. Рівномірність
E. * Освітленість
829. Якими одиницями вимірюють силу світлового потоку ?
A. Люкс
B. Стерадіан
C. Ніт
D. Кд/м2
E. * Люмен
830. Що не викликають УФ-промені на шкірі людини ?
A. Еритему
B. Набряк шкіри
C. Утворення пухирів
D. Засмагу
E. * Пурпуру
831. Яка негативна дія на шкіру не є характерною для дії надмірних доз УФВ ?
A. Еритема
B. Набряк
C. Дерматит
D. Утворення пухирів
E. * Розеоли
832. Назвіть метод вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.
A. Фотохімічний метод з використанням уранілу.
B. Фотохімічний метод з використанням щавлевої кислоти.
C. Фотохімічний метод з використанням гемотоксилін-еозину.
D. Фотохімічний метод з використанням реактиву Тільманса.
E. * Фотохімічний метод з використанням уранілу та щавлевої кислоти.
833. Щоб ультрафіолетова радіація забезпечувала максимальний оздоровчий вплив лікарю необхідно визначити біологічну дозу . Біодозиметр було закріплено в ділянці нижньої третини живота. Тривалість опромінення шкіри в 1-му віконці - 1 хв, у 2-му - 2 хв., у 3-му - 3 хв, у 4-му - 4 хв, у 5-му - 5 хв, у 6-му - 6 хв. Через 8 год після опромінення медсестра виявила на шкірі в ділянці нижньої третини живота три червоних смужки. Визначіть профілактичну (антирахітичну) дозу УФО.
A. 60 хв.
B. 10 хв.
C. 2,5 хв
D. 5 хв.
E. * 4 хв
834. Біодоза ультрафіолетового опромінення - це:
A. одиниця виміру УФ-радіації, що викликає еритему;
B. мінімальна добова профілактична антирахітична доза;
C. доза, що викликає еритему упродовж 1 год після опромінення.
D. доза, що викликає еритему упродовж 1 год після опромінення.
E. * найменша доза, що викликає еритему через 8-20 год після опромінення;
835. Назвіть основний ефект впливу інфрачервоного випромінювання.
A. Пігментоутворюючий
B. Загальностимулюючий.
C. Вітаміноутворюючий.
D. Бактерицидний.
E. * Тепловий.
836. Який прилад використовується для визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання.
A. Люксметр.
B. Фотоекспозиметр
C. Фотоінтенсиметр
D. Біодозиметр
E. * Актинометр ЛІОТ
837. Назвіть вплив надлишкових доз ультрафіолетового випромінювання.
A. Гемопатичний.
B. Фіброзуючий.
C. Прискорення вітаміноутворення.
D. Підвищення загальної резистентності.
E. * Канцерогенний.
838. Назвіть метод вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання.
A. Фотоелектричний метод за допомогою актинометра.
B. Фотоелектричний метод за допомогою люксметра.
C. Фотоелектричний метод за допомогою фотоекспонометра.
D. Фотоелектричний метод за допомогою піранометра Янішевського.
E. * Фотоелектричний метод за допомогою ультрафіолетметра
839. Що не є негативною рисою люмінесцентних ламп?
A. Пульсуюче світло
B. Стробоскопічний ефект
C. Наявність ртуті всередині
D. Присмерковий ефект
E. * Неекономність
840. Назвіть основний показник, що характеризує стан штучної освітленості у приміщенні:
A. Площа приміщення
B. Висота підвісу світильника
C. Чистота скла
D. Оформлення стін.
E. * Питома потужність
841. Що не є негативною рисою люмінесцентних ламп?
A. Шум
B. Пульсуюче світло.
C. Стробоскопічний ефект
D. сутінковий ефект
E. * Переважання в спектрі жовтих і червоних тонів
842. Назвіть прилад для вимірювання освітленості:
A. Психрометр
B. Кататермометр
C. Анемометр
D. Актинометр
E. * Люксметр
843. Величина біодози ультрафіолетового опромінення пацієнта виміряна у хвилинах. Яким приладом визначалася біодоза?
A. Ультрафіолетметром
B. Актинометром
C. Радіометром
D. Кататермометром
E. * Приладом Горбачова
844. Яка освітлювальна арматура ламп розжарювання рекомендована для загального освітлення спалень?
A. Прямого світла
B. Відбитого світла
C. Немає правильної відповіді
D. Правильно А і В
E. * Розсіяного світла.
845. Вкажіть нормативи коефіцієнта природної освітленості для учбової кімнати.
A. 0,1-0,2 %.
B. 0,2-0,5 %
C. 0.5-1 %
D. 0,5-1,5 %
E. * 1,25-1,5 %.
846. Одиниця вимірювання світлового потоку
A. люкс
B. кандела;
C. ніт
D. свічка
E. * люмен
847. Які люмінесцентні лампи використовують для штучного освітлення приміщень?
A. Відбитого світла
B. Опалесцентного світла
C. Розсіяного світла
D. Прямого світла
E. * Денного світла
848. Яка освітлювальна арматура ламп розжарювання рекомендована для загального освітлення класів?
A. Прямого світла
B. Розсіяного світла
C. Немає правильної відповіді
D. Правильно А і В
E. * Відбитого світла
849. Мінімальна величина КЕО в житлових будівлях нормується з врахуванням:
A. Світловий клімат місцевості
B. Бактерицидної дії світла
C. Теплової дії світла.
D. Дії світла на біоритми організму.
E. * Характеру виконуваної зорової роботи.
850. Які промені мають переважно тепловий ефект?
A. Видимі
B. УФВ
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * Інфрачервоні
851. Які промені мають бактерицидний ефект?
A. Видимі
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
852. Які промені мають пігментоутворюючий ефект?
A. Видимі
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * УФВ
853. Які промені найбільш стимулюють ЦНС?
A. УФВ
B. Інфрачервоні
C. Червоні
D. Фіолетові
E. * Видимі
854. В яких приміщеннях проводять лікувальне УФО людей?
A. Солярії
B. Фізіотерапевтичні кабінети
C. Засклені веранди
D. Кювези
E. * Фотарії
855. Яка доза УФВ є основною при розрахунку часу опромінення людей?
A. Профілактична
B. Оптимальна
C. Фізіологічна
D. Антирахітична
E. * Еритемна.
856. Якою із перелічених доз УФВ не проводять безпосереднє опромінення людей з лікувальною і профілактичною метою
A. Профілактична
B. Оптимальна
C. Фізіологічна
D. Антирахітична
E. * Біологічна.
857. Якими лампами опромінюють людей з лікувальною і профілактичною метою?
A. Ртутно-кварцевими
B. Люмінесцентними
C. Газорозрядними
D. БУВ
E. * ЕУВ
858. Якими лампами опромінюють повітря з метою санації?
A. Соллюкс
B. Люмінесцентними
C. Газорозрядними
D. ЕУВ
E. * БУВ
859. При якій орієнтації вікон в наших широтах в приміщенні створюється мінімальний інсоляційний режим?
A. Південь, південний схід
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Північ, північний захід
860. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для лікарняних палат?
A. Північ, північний захід.
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Південь, південний схід
861. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для операційних?
A. Південь, південний схід
B. Схід
C. Захід, південь
D. Захід
E. * Північ, північний захід.
862. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для класів?
A. Північ, північний захід
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Південь, південний схід
863. Яка орієнтація вікон в наших широтах є оптимальною для групових кімнат дитсадків?
A. Північ, північний захід
B. Схід
C. Захід
D. Південь
E. * Південь, південний схід
864. Що не належить до показників геометричного методу оцінки природної освітленості?
A. СК
B. ГЗ
C. КГЗ
D. Кут отвору
E. * КПО
865. Що належить до показників світлотехнічного методу оцінки природної освітленості?
A. СК
B. ГЗ
C. КГЗ
D. Кут отвору
E. * КПО
866. Рівень забруднення повітряного середовища житлових приміщень можна оцінити за допомогою різних показників. Найбільш доступним і показовим показником забруднення приміщень є:
A. Вміст мікроорганізмів
B. Вміст аеронів
C. Вміст аміаку
D. .Окиснюваність
E. * Вміст двоокису вуглецю
867. У районі розміщення промислового підприємства, де атмосферне повітря інтенсивно забруднюється сірчистим газом, відзначається підвищена загальна захворюваність населення. Який вплив на організм людини у цій ситуації чинить забруднене повітря?
A. Гострий специфічний
B. Гострий неспецифічний
C. Хронічний специфічний
D. Комбінований
E. * Хронічний неспецифічний
868. Назвіть мінімальний показник ефективності вентиляції приміщення за кратністю повітрообміну
A. 0-1.
B. 1-2.
C. 3-4.
D. 4-5.
E. * 2-3.
869. Кратність повітрообміну - це
A. кількість вентиляційного повітря за 24 години;
B. кількість повітря, що припадає на всіх людей присутніх у приміщенні
C. об’єм вентиляційного повітря;
D. відношення площі приміщення до об’єму вентиляційного повітря.
E. * відношення годинного об’єму вентиляційного повітря до кубатури приміщення;
870. Дані аналізу повітря у приміщеннях аптеки дозволили виявити такий вміст СО2 в асептичному боксі - 0,15 %, асистентській - 0,3 %, в рецептурній - 0,1 %. Не всі приміщення аптеки обладнані припливно-витяжною вентиляцією. У якому приміщенні вміст СО2 відповідає гігієнічним вимогам?
A. У асептичному боксі
B. У жодному приміщенні.
C. У всіх приміщеннях.
D. У асистентській.
E. * У рецептурній
871. В палаті хірургічного відділу проведено дослідження параметрів виробничого мікроклімату, які мали наступні величини: середня температура повітря 21 0С, відносна вологість 45 %, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вміст вуглекислого газу 2 %. Даний мікроклімат :
A. Не відповідає гігієнічним вимогам щодо швидкості руху повітря.
B. Не відповідає гігієнічним вимогам щодо температури повітря
C. Не відповідає гігієнічним вимогам щодо вологості повітря
D. Не відповідає гігієнічним вимогам з усіх показни
E. * Не відповідає гігієнічним вимогам щодо вмісту вуглекислого газу.
872. Вкажіть основну причину погіршання самопочуття у приміщенні, що погано вентилюється.
A. Гіперіонізація повітря
B. Накопичення антропотоксинів.
C. Підвищення концентрації азоту.
D. Зниження концентрації азоту
E. * Підвищення концентрації вуглекислого газу.
873. У приміщенні лікарні проводиться дослідження мікроклімату виробничих приміщень. За допомогою якого приладу можна визначити швидкість руху повітря у приміщенні?
A. Крильчастий анемометр
B. Чашковий анемометр
C. Актинометр
D. Піранометр
E. * Кататермометр
874. У дитячій інфекційній лікарні реєструються випадки виникнення внутрішньолікарняних ГРЗ. Палати лікарні припливно-витяжною вентиляцією не обладнано. Наявність боксів, напівбоксів не передбачено. Дані аналізу властивостей повітря дозволили виявити такий вміст СО2 в лікарняних палатах: у палаті № 1 - 0,25 %, № 2 - 0,35 %, № 3 - 0,1 %. У якій палаті вміст СО2, відповідає гігієнічним вимогам?
A. У палаті №2
B. У жодній палаті.
C. У всіх палатах
D. У палаті №1
E. * У палаті №3
875. Гігієнічне значення СО2 в повітрі приміщення:
A. непрямий показник забруднення повітря приміщень відпрацьованими газами автотранспорту
B. прямий показник забруднення повітря приміщень
C. регулятор дихального центру
D. непрямий показник забруднення атмосферного повітря
E. * непрямий показник антропогенного забруднення повітря приміщень
876. З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини нам необхідно організувати систематичне спостереження за температурою повітря протягом 3-х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру:
A. Спиртовий термометр
B. Ртутний термометр
C. Психрометр Августа
D. Психрометр Ассмана
E. * Термограф
877. У палаті температура повітря становить 20 0С, відносна вологість - 50 %, швидкість руху повітря - 0,3 м/с, коефіцієнт природного освітлення - 1,5 %, концентрація СО2 - 2 %. Який з наведених нижче показників потребує корекції?
A. Відносна вологість
B. КПО
C. Температура
D. Швидкість руху повітря
E. * Концентрація СО2
878. Якого мікроклімату по ступеню його впливу на тепловий баланс людини немає:
A. Оптимального
B. Допустимого.
C. Нагрівного.
D. Охолоджуючого
E. * Нейтрального
879. Для теплового удару характерні:
A. Розрідження крові
B. Гіперкоагуляція
C. Гіпокоагуляція
D. Гемоліз
E. * Згущення крові
880. Які несприятливі зрушення в організмі викликає підвищена температура повітря ?
A. Сонячний удар
B. Гіпертонічна криза
C. Астматичний стан
D. Інсульт
E. * Тепловий удар
881. Зниження температури повітря веде до підвищення яких шляхів тепловіддачі ?
A. Перспірації
B. Радіації
C. Кондукції
D. Конвекції і кондукції
E. * Конвекції
882. Які патологічні зміни в організмі спричиняє локальне переохолодження ?
A. Простудні захворювання
B. Запальні захворювання
C. Гіпотермія
D. Інфекційні захворювання
E. * Відмороження
883. Стан теплового комфорту залежить від температури та вологості навколишнього повітря. За якого поєднання відбувається порушення тепловіддачі та перегрів організму?
A. Оптимальна температура і низька вологість
B. Низька температура і низька вологість
C. Низька температура і висока вологість
D. Висока температура і низька вологість
E. * Висока температура і висока вологість
884. Який параметр мікроклімату можна оцінити за допомогою кататермометрії.
A. Температура повітря.
B. Точка роси.
C. Відносна вологість.
D. Результуюча температура.
E. * Швидкість руху повітря.
885. Умови праці робітників парникового господарства характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря - 31 0С, радіаційна температура - 23 0С, відносна вологість - 95 %, швидкість руху повітря - 0,2 м/с. Який найефективніший шлях віддачі тепла тілом робітників у цих умовах?
A. Випаровування поту
B. Конвекція.
C. Кондукція
D. Випаровування вологи з видихуваним повітрям
E. * Радіація.
886. Які патологічні зміни в організмі відбуваються внаслідок впливу нагрівного мікроклімату?
A. Сонячний удар
B. Порушення зору
C. Ураження травної системи
D. Загальна гіпотермія
E. * Тепловий удар
887. Який шлях тепловіддачі переважає в умовах комфортного мікроклімату?
A. Випаровування
B. Конвекція
C. Кондукція
D. Випаровування і конвекція
E. * Випромінювання
888. Яку дію на організм справляє низька температура в комплексі з високою вологістю та швидкістю руху повітря?
A. нагрівну
B. індиферентну
C. комфортну
D. дискомфортну
E. * охолоджувальну
889. У приміщенні лікарні проводиться дослідження мікроклімату виробничих приміщень. За допомогою якого приладу можна визначити швидкість руху повітря у приміщенні?
A. Крильчастий анемометр
B. Чашковий анемометр
C. Актинометр
D. Піранометр
E. * Кататермометр
890. Вид централізованого опалення, що найчастіше використовується в житлових і адміністративних приміщеннях:
A. Повітряне
B. Парове
C. Електричне
D. Панельне
E. * Водяне
891. На території присадибної ділянки в 20 м від житлового будинку знаходиться шахтний колодязь, в 10 м від убиральні, на відстані 15 м від будинку сусіда. Яка найменша відстань згідно санітарних норм повинна бути між колодязем і джерелом можливого забруднення води?
A. 25 м
B. 20 м
C. 15 м
D. 10 м
E. * 30 м
892. До приймального відділення районної лікарні поступив малюк 5-ти років з симптомами: сильне потовиділення, слиновиділення, сльозотеча, профузний пронос, мозкові явища, запаморочення, сплутаність свідомості, збудливість, марення, галюцинації, хода сп'янілої людини. Встановлено, що малюк разом з батьками напередодні збирав гриби у лісі. Споживання яких грибів чи рослин викликало харчове отруєння?
A. Сморжів
B. Несправжніх опеньок
C. Беладони
D. Блідої поганки
E. * Мухоморів
893. У населення одного з районів міста відмічався нерівномірний колір зубів. На різцях спостерігалися білі плями, поперечні коричневі смуги. У появі даних симптомів запідозрили питну воду із глибокої свердловини. Який з складників води міг бути причиною захворювання?
A. Кальцій.
B. Магній.
C. Йод.
D. Залізо.
E. * Фтор.
894. Добовий раціон харчування хлопчика 10-ти років містить: вітамін В1 - 1,0 мг, вітамін В2 - 1,2 мг, вітамін В6 - 1,5 мг, вітамін В12 - 1,4 мг, вітамін С - 20 мг. Хлопчик скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість, кровоточивість з ясен, петехії на ногах. З найбільшою вірогідністю у хлопчика має місце гіповітаміноз:
A. В1
B. В2
C. В6
D. В12
E. * С
895. Студент В. живе у каналізованому будинку у квартирі, що має повне санітарно-технічне упорядкування (туалет, ванна, душ, водонагрівач). Скільки води він споживає на добу?
A. 10-15 л
B. 50-100 л
C. 300-400 л
D. 500 л
E. * 160-200 л
896. Захворюваність на карієс серед мешканців населеного пункту N складає 89 %. Встановлено, що вода містить 0,01 мг/л фтору. Які профілактичні заходи найкраще здійснити?
A. Використовувати зубні пасти с фтором
B. Застосовувати герметики
C. Робити інгаляції фтору
D. Вживати фторовану сіль та фтороване молоко
E. * Фторувати воду
897. У торговця на стихійному ринку вилучено 20 кг свинини. Поверхня розрізу м'яса блискуча, консистенція щільна, жир м'яса твердий, запах звичайний, колір червоний, рН м'ясної витяжки 6,0. На розтині м'яса площею 40 см знайдено 5 фін. Дайте санітарно-гігієнічний висновок про доброякісність продукту.
A. Доброякісний придатний без обмежень
B. Доброякісний придатний з обмеженнями
C. Умовно придатний
D. Фальсифікований
E. * Недоброякісний
898. Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя, скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'яжучий присмак, опалесціює, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку. Такі властивості вода придбала за рахунок:
A. Концентрації заліза 0,1-0,3 мг/л
B. Концентрації хлоридів 30-50 мг/л
C. Концентрації хлоридів 500 мг/л
D. Концентрації сульфатів 250 мг/л
E. * Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л
899. На ринку реалізується молоко, що доставляється у флягах. Запах і смак молока - звичайні, колір білий із блакитнуватим відтінком, питома вага 1,015 г/смЗ, жирність 2 %. Кислотність 15 о Т. Сторонні домішки відсутні. Оцініть якість молока.
A. Молоко фальсифіковане знежиренням
B. Молоко несвіже
C. Молоко підозрілої свіжості
D. Свіже доброякісне молоко
E. * Молоко фальсифіковане розведенням водою
900. Проведено лабораторне дослідження води з шахтного колодязя. Отримано результати: запах - 2 бали, прозорість - 30 см по шрифту Снеленна, колірність - 20° С, сухий залишок - 900 мг/дм3, сульфати - 250 мг/дм3, хлориди - 250 мг/дм3, окислюваність - 4 мг/дм3, колі-індекс - 3, мікробне число - 100, фтор - 1,5 мг/дм3, нітрати - 10 мг/дм3, яйця гельмінтів - 8 у 25 дм3 води. Які показники води не відповідають вимогам ДержСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання"?
A. Органолептичні
B. Токсикологічні
C. Мікробіологічні
D. Фізико-хімічні
E. * Паразитологічні
901. Які продукти є переважним джерелом легкозасвоюваного кальцію?
A. Овочі, фрукти
B. Яйця
C. Риба, морські гідробіонти
D. Зернові та бобові культури
E. * Молоко, молочні продукти
902. Під час лабораторного аналізу питної води з артезіанської свердловини встановлено, що прозорість складає 50 см; кольоровість - 20°; каламутність - 0,5 мг/л; запах і присмак - 1 бал; загальна твердість - 12,5 мг-екв/л; вміст фтору - 1,5 мг/л; окиснюваність - 0,7 мг/л; колі-індекс - 2; мікробне число - 10. Який метод очищення з перерахованих необхідно провести для покращення якості питної води?
A. Дефторування
B. Дезодорацію
C. Знезаражування
D. Освітлення
E. * Пом'якшення
903. У вигляді якої сполуки засвоюється кальцій молока?
A. Казеїнат-кальцієвий комплекс
B. У іонізованому вигляді
C. Фосфат кальцію
D. Глюконат кальцію
E. * Лактат кальцію
904. Вихователі сільського дитячого садка помітили у багатьох дітей розлади шлунково-кишкового тракту з частими проносами. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм3): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 900, заліза - 0,3, хлоридів - 240. Що свідчить про можливий вплив питної води на здоров'я дітей?
A. Вміст азоту нітритів у воді
B. Вміст азоту амонійного у воді
C. Вміст хлоридів у воді
D. Вміст азоту нітратів
E. * Вміст сульфатів у воді
905. Запах води визначається у:
A. мг/дм3
B. мг-екв/дм3
C. Градусах
D. Сантиметрах
E. * Балах
906. Прозорість води визначається у:
A. мг/дм3
B. Балах
C. мг-екв/дм3
D. Градусах
E. * Сантиметрах
907. Колірність води визначається у:
A. мг/дм3
B. Балах.
C. мг-екв/дм3
D. Сантиметрах
E. * Градусах
908. Втрата якої кількості води від загальної маси тіла людини спричиняє її смерть?
A. 5 %
B. 10 %
C. 12 %
D. 15 %
E. * 25 %
909. Що з названого не відноситься до основних функції, які виконує вода у житті людини:
A. Епідеміологічна
B. Фізіологічна
C. Господарсько-економічна
D. Загальносанітарна
E. * Компенсаційна
910. Критерій якості питної води (згідно ДержСаНПіну № 383 „ Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості”).
A. Відсутність кишкової палички.
B. Відсутність яєць гельмінтів
C. Відсутність вірусів
D. Відсутність лептоспір
E. * Епідемічна безпечність
911. Яке захворювання може викликати надлишок фтору у воді?
A. Карієс зубів
B. Стоматит
C. Гінгівіт
D. Крейдовидні плями на зубах
E. * Флюороз
912. Мінімально необхідна концентрація фтору в питній воді.
A. 0,3 мг/л.
B. 1,0 мг/л
C. 1,5 мг/л
D. 2,0 мг/л
E. * 0,5 мг/л
913. Причини виникнення ендемічного зобу.
A. Вживання води з низьким вмістом йоду.
B. Вживання води з високим вмістом йоду
C. Вживання харчових продуктів з високим вмістом йоду
D. Вживання води з низьким вмістом фтору у питній воді
E. * Вживання харчових продуктів з низьким вмістом йоду
914. Жінка, 55 років, скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пігментацію шкіри на відкритих ділянках тіла (кистей та стоп), дратівливість і неспокій. Про яку вітамінну недостатність йде мова?
A. Пантотенової кислоти
B. Рибофлавіну
C. Ретинолу
D. Тіаміну
E. * Нікотинової кислоти
915. У моряків далекого плавання під час обстеження виявлено хейлоз, ангуліт, сухість шкіри, маса тіла в межах норми. Як можна оцінити харчовий статус моряків?
A. Оптимальний
B. Адекватний
C. Знижений
D. Звичайний
E. * Недостатній
916. Прояви вживання питної води з високим вмістом сульфатів.
A. Зниження секреції шлунку
B. Зниження секреції кишечнику
C. Пригнічення видільної функції нирок
D. Порушення реакції угамування спраги
E. * Підвищення моторної функції шлунку і кишечнику
917. Які речовини свідчать про свіже забруднення води рештками тваринного походження.
A. Нітрати
B. Нітрити
C. Сульфати
D. Фториди
E. * Аміак
918. У групи осіб, які проходили медичне обстеження виялено: ІМТ більше 30; збільшення сечовини крові і сечі. Як можна оцінити харчовий статус цих людей ?
A. Недостатній
B. Оптимальний
C. Знижений
D. Звичайний
E. * Надмірний
919. Про що свідчить знаходження у воді аміаку
A. * Про свіже забруднення
B. Про давнє забруднення
C. Про постійне забруднення
D. Про завершення процесів мінералізації
E. Про завершення процесів самоочищення
920. Про що свідчить знаходження у воді нітритів
A. Про свіже забруднення
B. Про постійне забруднення
C. Про завершення процесів мінералізації
D. Про завершення процесів самоочищення
E. * Про давнє забруднення
921. У добовому харчовому раціоні жінки, 23 років, вагове співвідношення білків, жирів та вуглеводів становить 1:1,1:5,6. Які корективи слід внести до складу раціону з метою його гігієнічної оптимізації?
A. Збільшити вміст жирів
B. Збільшити вміст білків
C. Збільшити вміст вуглеводів
D. Корективи не потрібні
E. * Зменшити вміст вуглеводів
922. За якою ознакою шкідливості нормуються хлориди у воді
A. За токсикологічною
B. За гонадотоксичною
C. За ембріотоксичною
D. За онкогенною
E. * За органолептичною
923. У пробі води отриманої із шахтного колодязя, що обладнаний на відстані 20 м від гноєсховища ферми, у якій утримуються тварини було визначено вміст амонійних солей 0,25 мг/дм3. Про що це свідчить?
A. Про відносно давнє забруднення води
B. Про давнє забруднення води
C. Про давнє забруднення води, яке продовжується і у даний час
D. Про зменшення дебіту води у колодязі
E. * Про свіже забруднення води
924. У ході проведення медичного огляду студентів лікар звернув увагу на студента, 24 років, зі зростом 176 см та масою тіла 68 кг, у якого спостерігалася сухість шкіри та гіперкератоз. Під час спеціального обстеження виявлено суттєве зниження гостроти присмеркового зору. У харчуванні студента практично ніколи не було включено до раціону молоко та молочні продукти, овочі та фрукти. Яке із зазначених захворювань можна припустити?
A. Міопія
B. Дієнцефальний синдром
C. Астигматизм
D. С-гіповітаміноз
E. * А-гіповітаміноз
925. Які із цих захворювань та груп захворювань не передаються водним шляхом
A. Кишкові інфекції
B. Зоонози
C. Гельмінтози
D. Епідемічний вірусний кон’юнктивіт
E. * Весняно-літній енцефаліт
926. Назвіть нормативи водопостачання в будинках з централізованим гарячим водопостачанням
A. 150-250 л/добу на людину
B. 350-500 л/добу на людину
C. 500 - 600 л/добу на людину
D. 700 - 800 л/добу на людину
E. * 250-350 л/добу на людину
927. Вкажіть показання до вживання кисломолочних напоїв з пробіотичною активністю?
A. Гіпосекреторний гіпоацидний гастрит, захворювання кишківника з диспептичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз
B. Раціональне харчування всіх груп населення
C. Гіпоацидний та гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунку, хронічний панкреатит, дисбактеріоз, остеопороз
D. Гіперсекреторний гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки, гострий панкреатит
E. * Раціональне харчування всіх груп населення. Гіпосекреторний гіпоацидний гастрит, захворювання кишківника з диспепсичним синдромом, остеопороз, дисбактеріоз, хронічні захворювання гепатобіліарної системи, інтоксикації
928. У воді підземного джерела вміст заліза становить 5 мг/дм3, сухий залишок 600 мг/дм3, твердість 6 мг/дм3, вміст фтору 1,0 мг/дм3. Запропонуйте метод обробки цієї води.
A. опріснення
B. пом’якшення
C. фторування
D. дефторування
E. * знезалізнювання
929. Для знезаражування води застосовуються препарати хлору. Яку із наведених сполук не застосовують для хлорування води?
A. ClO2
B. NaOCl
C. Ca(OCl)2
D. CaOCl2
E. * HCl
930. Тривалість заключної дезинфекції підводної частини зрубу колодязя повинна становити не менше:
A. 2 годин
B. 4 годин
C. 8 годин
D. 10 годин
E. * 6 годин
931. Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коровяче незбиране, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості молочного жиру не враховані лікарем?
A. Присутність насичених жирних кислот
B. Присутність ненасичених жирних кислот
C. Присутність фосфопротеїдів, стеринів
D. Присутність жиророзчинних вітамінів
E. * Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину
932. З якою швидкістю пропускають воду для її очищення через повільно діючі фільтри?
A. До 0,1 м/год
B. 0,4-0,6 м/год
C. 0,7-0,9 м/год
D. 1 м/год
E. * 0,1-0,3 м/год
933. Інженер машинобудівного заводу - вік 51 рік, зріст 175 см., маса тіла 105 кг. На роботі проводить 9-10 годин. Останнім часом спостерігає підвищення артеріального тиску. Снідає бутербродами, здобними булочками та кавою, на роботі обідає булочками, пиріжками, тістечками, вечеря складається з жирної страви, сметани, солодкого чаю з хлібом та маслом. Встановіть діагноз і призначте необхідну дієту.
A. Атеросклероз, дієта № 10.
B. Гіпертонічна хвороба 4 стадія, дієта № 10.
C. Ожиріння 1 ступеня, дієта № 7.
D. Ожиріння 4 ступеня, дієта № 9
E. * Ожиріння 2 ступеня, дієта № 8.
934. Експериментально встановлено, що хлорпотреба води становить 5 мг/дм3. Якою може бути величина її хлорпоглинання?
A. 2,5 мг/дм3
B. 2,7 мг/дм3
C. 5,5 мг/дм3
D. 6 мг/дм3
E. * 4,5 мг/дм3
935. Реагенти, що використовуються для коагуляції води.
A. Фтористий натрій
B. Хлор газоподібний
C. Йодистий калій
D. Залізосинеродистий калій
E. * Сірчанокислий алюміній
936. Яка із вказаних речовин не є коагулянтом або флокулянтом?
A. Сірчанокислий алюміній - (Al2(SO4)3
B. Хлористе залізо - FeCl3
C. Сірчанокисле залізо - FeSO4
D. Поліакріламід
E. * Оксид заліза - Fe (OH)3
937. Найбільш частою причиною ботулізму є вживання грибних консервів. Що є радикальним заходом профілактики отруєння?
A. Механічне очищення грибів.
B. Концентрація солі 5 %
C. рН - 5
D. Стерилізація банок
E. * Термічна обробка перед вживанням
938. При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів виявлена 1 трихінела. М'ясо необхідно піддати:
A. Реалізації через мережу громадського харчування
B. Глибокому заморожуванню
C. Переробці на ковбасні вироби
D. Проварюванню дрібними шматками
E. * Технічній утилізації
939. Що не відноситься до основних засобів освітлення води:
A. Коагуляція
B. Флокуляція
C. Фільтрація
D. Відстоювання
E. * Опріснення
940. Що не відноситься до основних засобів освітлення води:
A. Відстоювання
B. Коагуляція
C. Флокуляція
D. Фільтрація
E. * Пом'якшення
941. Назвіть основні очисні споруди, що використовуються для проведення відстоювання:
A. Аеротенки
B. Біофільтри
C. Камери аерування
D. Градирні
E. * Вертикальні відстійники
942. Укажіть основні засоби знебарвлення води:
A. Перехлорування
B. Аерування
C. Обробка окислювачами
D. Вуглевання
E. * Відстоювання
943. .При обстеженні дитини у неї виявлено підвищену подразливість, рухове занепокоєння, загальну слабкість, пітливість, затримку розвитку зубів, підвищену активність лужної фосфатази. Дефіцит якого вітаміну є в організмі дитини?
A. А
B. РР
C. Е
D. Групи В
E. * D
944. Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 50 см2 виявили 2 фіни. М'ясо необхідно піддати
A. Реалізації через мережу громадського харчування
B. Охолоджуванню
C. Переробці в м'ясний фарш
D. Технічній утилізації
E. * Проварюванню дрібними шматками
945. Укажіть, що не відноситься до методів знебарвлення води:
A. Відстоювання
B. Фільтрація
C. Коагуляція
D. Флокуляція
E. * Аерування
946. Вчені вважають, що високий рівень захворюваності раком печінки у африканського населення пов`язане не стільки з дефіцитом білкової їжі, скільки з дією патогенних грибків-мікотоксинів. Яка з сполук є найбільш високоактивним канцерогеном?
A. Охратоксин
B. Фузаріотоксин
C. Ерготоксин
D. Патулін
E. * Афлатоксин
947. Ніацин (вітамін РР) міститься в основному у продуктах рослинного походження, за рахунок яких задовольняється приблизно 60-65 % добової потреби організму у ньому. Які продукти є основним джерелом цього вітаміну?
A. Кукурудза
B. Яблука
C. Капуста
D. Кавун
E. * Крупа, хліб з борошна грубого помелу
948. На прийомі у лікаря жінка 55 років скаржиться на задуху при ходьбі. Зріст пацієнтки - 159 см, маса тіла - 77 кг. Робота сидяча, спосіб життя малорухомий, без фізичних навантажень. Харчується регулярно: на сніданок каші чай або кава з бутербродами; обід в їдальні завжди складається з трьох страв; вечеря вдома включає гарячу страву і чай з печивом. Любить солодке. Який режим харчування повинен рекомендувати лікар пацієнтці у зрілому віці?
A. Чотириразовий: сніданок - 35 %, другий сніданок - 15 %, обід - 35 %, вечеря - 15 %
B. Чотириразовий сніданок - 25 %, другий сніданок - 15 %, обід - 45 %, вечеря - 15 %
C. Чотириразовий: сніданок - 30 %, другий сніданок 10 %, обід 35 %, вечеря 25 %
D. Чотириразовий: сніданок - 25 %, другий сніданок - 10 %, обід - 40 %, вечеря - 25 %
E. * Чотириразовий: сніданок - 25 %, другий сніданок - 15 %, обід - 35 %, вечеря - 25 %
949. Для робітників, зайнятих у виробництві свинцевих акумуляторів, призначено лікувально-профілактичне харчування, раціон № 3. Що додають додатково до цього раціону окрім переліку продуктів, що входять до раціону № 3?
A. Ніацин
B. Кисломолочні продукти
C. Тіамін, 2 мг
D. Молоко
E. * Аскорбінова кислота 150 мг
950. При диспансерному обстеженні громадянки Н., віком 35 років лікар поставив діагноз: аліментарно-конституційне ожиріння III ст. Із харчового анамнезу відомо, що пацієнтка не дотримується правил раціонального харчування: часто переїдає, останній прийом їжі за 10-15 хв. перед сном, віддає перевагу жирній і вуглеводистій їжі. Який із перерахованих аліментарних факторів ризику є головним при ожирінні?
A. Порушення режиму харчування
B. Підвищене вживання вуглеводів
C. Підвищене вживання жирів
D. Підвищене вживання жирів
E. * Енергетичний надлишок харчування
951. У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз "ботулізм" встановлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно у першу чергу відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу?
A. Капуста
B. М'ясо відварене
C. Молоко пастеризоване
D. Картопля
E. * Консерви
952. При аналізі режиму харчування студентів у санаторії-профілакторії виявлено, що калорійність сніданку складає 40 % добового калоражу, обіду - 40 % та вечері - 20 % добового калоражу відповідно. Що необхідно зробити для гігієнічної оптимізації режиму харчування студентів з перерахованого?
A. Знизити калорійність вечері
B. Знизити калорійність обіду
C. Підвищити калорійність вечері
D. Підвищити калорійність сніданку
E. * Знизити калорійність сніданку
953. У водія при клінічному обстеженні у сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей фосфорної кислоти. До його раціону харчування входять макаронні вироби, вершкове масло, олія, картопляне пюре, молоко, сир, кава, чай, відвар шипшини, кисіль зі смородини,м’ясо і риба. Енергоцінність раціону відповідає енерговитратам. Що потрібно обмежити у раціоні?
A. Кисіль зі смородини
B. М’ясо і риба
C. Відвар шипшини і кисіль
D. Каву та чай
E. * Молоко і сир
954. В дитячому дошкільному закладі проведено аналіз добового набору продуктів. Встановлено, що до складу меню входять: молоко, масло вершкове, м'ясо, гриби, риба. Який з перерахованих продуктів необхідно вилучити з меню дитячого дошкільного закладу?
A. Риба
B. М'ясо
C. Масло вершкове
D. Молоко
E. * Гриби
955. При дефіциті якого вітаміну мають місце виснаження, швидка втома, скарги на поганий апетит, закрепи, поліневрит. Пацієнт переважно вживає хліб пшеничний вищих сортів, макаронні вироби, цукор-рафінад, полірований рис тощо.
A. Кальциферолів
B. Рибофлавіну
C. Ретинолу ацетату
D. Нікотинової кислоти
E. * Тіаміну
956. Студентка 20 років, що страждає на гострий карієс, має масу тіла 55 кг, отримує з добовим раціоном харчування 40 г білка, 50 г жиру і недостатню кількість кальцію. Які продукти необхідно передусім включити до раціону?
A. Моркву
B. М'ясо
C. Квасолю
D. Мед
E. * Сир
957. При аналізі свіжості молока проводять пробу на редуктазу та на здатність до зсідання. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?
A. Густина
B. Сухий залишок
C. Жирність
D. Вміст сторонніх домішок
E. * Кислотність
958. Що не відноситься до поняття “режим харчування” ?
A. Кратність прийому їжі протягом доби
B. Інтервал між прийомами їжі.
C. Розподіл енергетичної цінності між прийомами їжі.
D. Тривалість трапези
E. * Загальну кількість спожитої їжі
959. Для здорової дорослої людини в Україні на 1 кг маси тіла рекомендується кількість білка (г):
A. 0,5;
B. 0,75;
C. 10;
D. 2.
E. * 0,8-1,0
960. Що не є обов’язковою умовою для визначення основного обміну ?
A. Термін 12-16 годин після їжі
B. Температура повітря 18-200 С
C. М’язовий спокій
D. Емоційний спокій
E. * Затемнене приміщення
961. Яка приблизна величина основного обміну для людини середнього віку, середнього зросту на 1 кг маси тіла за 1 годину ?
A. 1,5 ккал
B. 2 ккал
C. 2,5 ккал
D. 3 ккал
E. * 1 ккал
962. Хто відноситься із перерахованих професій до І групи інтенсивності праці ?
A. Лікарі-хірурги
B. Працівники зв’язку
C. Вагарі
D. Пакувальники
E. * Педагоги
963. Оптимальне співвідношення білків, жирів і вуглеводів в раціонах дорослого працездатного населення із середніми енергетичними витратами є:
A. 1 : 1 : 6;
B. 1 : 1,1: 4,8;
C. 1 : 0,8: 3;
D. 1 : 0,8 : 4;
E. * 1 : 1 : 4;
964. Надходження в організм людини повноцінного білка можливе за рахунок споживання таких продуктів харчування:
A. Хліба.
B. Круп’яних виробів.
C. Бобових.
D. Овочів;
E. * Молока;
965. Що становить переважаючу частину енерговитрат 1У групи інтенсивності праці?
A. Специфічно-динамічна дія їжі
B. Заняття спортом
C. Активний відпочинок
D. Основний обмін
E. * Робота
966. Для авітамінозу А не характерні:
A. Болючі тріщини в куточках рота.
B. Порушення сутінкового зору.
C. Підвищена ламкість нігтів
D. Випадання волосся.
E. * Зроговіння і ціанотичний відтінок шкіри сідниць.
967. Яка з перерахованих круп містить найбільше жиру?
A. Кукурудзяна.
B. Гречка
C. Рис.
D. Манна.
E. * Вівсяна.
968. Джерелами яких мінеральних речовин можна розглядати хліб?
A. Кальцій, натрій
B. Калій, кальцій.
C. Залізо, мідь.
D. Фтор, хром.
E. * Калій, фосфор, магній.
969. Вміст вуглеводів у хлібі (%).
A. 10-20
B. 20-30
C. 30-40
D. 60-70
E. * 40-50
970. Кислотність хліба із борошна житнього повинна бути :
A. Не більше 2 0
B. Не більше 3 0
C. Не більше 4 0
D. Не більше 6 0
E. * Не більше 12 0
971. Яка пористість хліба, випеченого з борошна вищого сорту ?
A. 45-48 %
B. 49-54 %
C. 55-62 %
D. 62-67 %
E. * 72-74 %
972. У молоці низький вміст таких мікроелементів:
A. Кальцій, натрій
B. Фосфор, кальцій
C. Калій, натрій, магній
D. Натрій, калій
E. * Залізо, мідь, цинк
973. Кислотність хліба із борошна вищого і першого сорту повинна бути :
A. Не більше 2 0
B. Не більше 4 0
C. Не більше 6 0
D. Не більше 12 0
E. * Не більше 3 0
974. Який білок згортається при кип’ятінні молока?
A. Казеїн.
B. Глобулін.
C. Холін.
D. Кальцій.
E. * Альбумін.
975. Яка кислотність молока в нормі?
A. 25-260 Тернера
B. 28-290 Тернера
C. 31-320 Тернера
D. 35-380 Тернера
E. * 18-19 0 Тернера
976. Підлітковим лікарем при контролі за навчальним процесом у 10-х класах гімназії встановлений наступний розклад навчального навантаження: понеділок - 16 %, вівторок - 22 %, середа - 24 %, четвер - 25 %, п’ятниця - 19 %. Чи відповідає розподіл навчального навантаження тижневій динаміці розумової працездатності?
A. Відповідає.
B. Збільшений у вівторок.
C. Збільшений у середу.
D. Збільшений у п’ятницю.
E. * Збільшений у четвер
977. Жирові молочні продукти є джерелом якого вітаміну ?
A. Вітамін С
B. Вітамін Р
C. Вітамін Н
D. Вітамін Е
E. * Вітамін А
978. Який молочний продукт містить найбільше кальцію?
A. Молоко
B. Кефір
C. Сметана
D. Йогурт
E. * Твердий сир
979. Джерелами яких мінеральних речовин можна розглядати м’ясні продукти?
A. Кальцій, натрій.
B. Калій, кальцій.
C. Залізо, мідь.
D. Фтор, хром.
E. * Залізо, фосфор, магній.
980. При подагрі виключається з раціону продукти-джерела пуринів:
A. Свинина
B. Баранина.
C. Телятина.
D. Кролятина.
E. * Субпродукти.
981. Коли виникає загар м’яса?
A. При закисанні м’яса або бродінні.
B. При розпаді білкових речовин під впливом мікроорганізмів.
C. При підвищеній вологості.
D. При поганій вентиляції.
E. * При дії тканинних ферментів при зберіганні при підвищеній температурі.
982. Що таке продукт-фальсифікат?
A. Продукт, що вироблений для заміни натуральних нутрієнтів.
B. Продукт, який має відхилення від вимог Держстандарту, але не викликає змін у стані здоров’я споживача.
C. Продукт, який має відхилення від вимог Держстандарту, що викликають порушення у стані здоров’я споживача, але можуть бути усунені за допомогою спеціальної кулінарної обробки.
D. Продукт, що має відхилення від вимог Держстандарту, що викликають порушення у стані здоров’я споживача і не можуть бути усунені за допомогою засобів спеціальної кулінарної обробки.
E. * Продукт, менш цінний в біологічному відношенні і натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача.
983. Наявність яких речовин значною мірою зумовлює смак м’яса і особливо м’ясних бульйонів?
A. Мінеральних.
B. Декстринів.
C. Лектинів.
D. Глікогену.
E. * Екстрактивних.
984. Афлатоксини частіше зустрічаються в:
A. Рибі;
B. М’ясі;
C. Молоці;
D. Яйцях
E. * Зернопродуктах;
985. Для харчових токсикоінфекцій не характерно:
A. Інкубаційний період 6-24 год;
B. Відсутність контактних випадків захворювань у побуті;
C. Зв’язок захворювання із споживанням певної їжі;
D. Швидке припинення захворювання при вилученні небезпечного продукту.
E. * Інкубаційний період 1-2 год;
986. Яке захворювання може виникнути при недостатньому поступленні в організм людини вітаміну С.
A. Карієс.
B. Пелагра.
C. Бері-бері.
D. Гемералопія.
E. * Цинга.
987. Проросла картопля містить:
A. Фагін;
B. Фазин;
C. Патулін;
D. Амігдалін
E. * Соланін;
988. Яке порушення розвивається у дітей з вираженою енергетичною недостатністю ?
A. Квашіоркор
B. Ензимопатія
C. Дисахаридна недостатність
D. Гепато-ренальна недостатність
E. * Аліментарний маразм
989. Що не враховують при розрахунку потреби в енергії і харчових речовинах для індивідуума ?
A. Важкість праці
B. Вік, стать
C. Ідеальна маса тіла
D. Основний обмін
E. * Тривалість робочого дня
990. Рекомендоване в раціоні Са/Р співвідношення для дорослих ?
A. 1 : 1
B. 1 : 0,5
C. 1 : 2
D. 1 : 2
E. * 1 : 1,5
991. Рекомендована кількість Fe в раціоні дорослих чоловіків ?
A. 5 мг
B. 15 мг
C. 18 мг
D. 30 мг
E. * 10 мг
992. Повноцінний білок- цс білок:
A. Хліба
B. Гречки
C. Яблук
D. Картоплі
E. * Молока
993. Для дорослої здорової людини рекомендується добова кількість вживання кальцію (мг):
A. 1000-1200
B. 1100-1200
C. 900-1000
D. 1200-1300
E. * 800-900
994. Основним принципом планування приміщень харчоблоку є:
A. принцип ізольованості виробничих приміщень
B. принцип кількості приміщень харчоблоку
C. принцип розміщення харчоблоку в окремому приміщенні на віддалі від медичних відділень.
D. ізольованості приміщень харчоблоку
E. * принцип поточності технологічного процесу
995. Генеральне прибирання приміщень харчоблоку з дезинфекцією приміщень, обладнання, інвентаря повинно проводитися:
A. щомісяця;
B. 1 раз на 2 місяці;
C. 1 раз на квартал;
D. щодня.
E. * щотижня;
996. Окремо від інших продуктів повинні зберігатися
A. вершкове масло;
B. олія;
C. молоко ;
D. вінегрет ;
E. * оселедець ;
997. Не допускаються до роботи з готовими продуктами працівники харчоблоку, котрі мають:
A. Псоріаз
B. Атеросклероз
C. Опіки поверхні кисті рук І ступеня
D. Ревматоїдний артрит
E. * Гноячкові захворювання шкіри рук
998. На заводі по виробництву свинцевих акумуляторів робітники отримують ЛПХ- харчування. Який раціон вони отримують?
A. № 1
B. № 2
C. № 4
D. № 5
E. * № 3
999. На заводі по виготовленню свинцевих акумуляторів для робітників, окрім призначення ЛПХ, ще дають пектин. Що крім перерахованих продуктів ще входить до лікувально-профілактичного харчування при даному шкідливому чиннику?
A. Молоко
B. Капуста
C. Морепродукти
D. Олія.
E. * Кисломолочні продукти
1000 В учбовій кімнаті за допомогою люксметру визначали рівень штучного освітлення, що здійснюється люмінесцентними лампами. Загальне штучне освітлення учбового приміщення повинно складати:
A. 200 лк
B. 150 лк
C. 100 лк
D. 75 лк
E. * 300 лк
1001 Проектом передбачено обладнання приміщень дитячої дошкільної установи панельно-променистим опаленням, припливною вентиляцією, штучним освітленням лампами розжарювання, централізованим водопостачанням і каналізацією. Яку помилку допущено при проектуванні дитячої установи?
A. Влаштування панельно-променистого опалення
B. Влаштування штучного освітлення лампами розжарювання
C. Влаштування штучного освітлення лампами розжарювання
D. Влаштування каналізації
E. * Влаштування припливної вентиляції
1002 Проектант розраховує систему опалення дитячої дошкільної установи. В якому приміщенні він повинен забезпечити найвищу температуру повітря?
A. Групова дошкільної групи
B. Спальня старшої ясельної групи
C. Спальня дошкільної групи
D. Музично-гімнастичний зал
1003 Шість ігрових майданчиків дитячої дошкільної установи на 120 місць, розрахованої на 3 ясельні, 3 дошкільні і підготовчу групи, обладнуються тіньовими навісами площею 40 м2, оточуються смугою кущів, засіваються травою і з'єднуються кільцевою доріжкою. Який показник не відповідає гігієнічним вимогам?
A. Площа тіньових навісів
B. Озеленення майданчиків
C. Влаштування кільцевої доріжки
D. Місткість установи
E. * Кількість майданчиків
1004 За якими показниками можна дати комплексну оцінку природної освітленості в класі СШ розміром 4,0 х 12,0 м, трьома вікнами 1,8 х 2,2 м кожне, верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги.
A. кут отвору, СК, КГЗ
B. кут падіння, КГЗ
C. кут падіння, КГЗ
D. КПО
E. * СК, КГЗ, кут падіння
1005 Група дітей у віці від 10 до 12 років у супроводі інструктора, медичної сестри і трьох батьків здійснює піший похід по місцях бойової слави. Через який час варто робити привали для відпочинку?
A. Кожну годину
B. Кожні три години
C. Кожні чотири години
D. Раз на добу
E. * Кожні дві години
1006 Папір для шкільного підручника не повинен знижувати рівень здорової функції за
A. Просвічуванням листка
B. Бути прозорим
C. Чітко просвічувати шрифт
D. Кольором
E. * Глянцем
1007 Сила звуку, джерелом якого є іграшка, не повинна перевищувати
A. 40 дБ на відстані 45 см
B. 48 дБ на відстані 100 см
C. 90 дБ на відстані 90 см
D. 95 дБ на відстані 100 см
E. * 65 дБ на відстані 50 см
1008 Чи існують абсолютні протипоказання до загартування дітей?
A. Тубінфікування
B. Ревматизм у стадії ремісії
C. Хронічний тонзиліт
D. Інфекційний гепатит
E. * Немає
1009 Загальне штучне освітлення учбової кімнати планується забезпечити світильниками з освітлювальною арматурою прямого світла і люмінесцентними лампами денного світла (ЛД). Вкажіть найменше значення освітленості в люксах (ЛК), яке відповідає гігієнічним вимогам штучного освітлення для даного типу приміщень.
A. 350 ЛК
B. 400 ЛК
C. 450 ЛК
D. 500 ЛК
E. * 300 ЛК
1010 Загальне штучне освітлення шкільного класу планується забезпечити світильниками з освітлювальною арматурою рівномірно розсіювального типу і лампами розжарювання. Вкажіть найменше значення освітленості в люксах (ЛК), яке відповідає гігієнічним вимогам штучного освітлення для даного типу приміщень.
A. 200 ЛК
B. 250 ЛК
C. 300 ЛК
D. 350 ЛК
E. * 150 ЛК
1011 При вивченні розкладу занять учнів 3-го класу встановлено: кількість уроків протягом тижня - 30; у вівторок перший урок українська мова, 2-й - музика, 3 і 4-й - фізичне виховання, усього 5 уроків. Яке порушення має місце в розкладі уроків?
A. Кількість уроків протягом тижня
B. Кількість уроків протягом дня
C. Місце уроку музики в розкладі
D. Місце уроку української мови в розкладі
E. * Кількість уроків фізкультури
1012 У лісовому літньому санаторії дітям з метою загартування організму проводять різні процедури. Вкажіть, яка з нижче зазначених процедур є доцільнішою?
A. Ванна з гідромасажем
B. Ранкова гімнастика на свіжому повітрі
C. Гігієнічний душ
D. Прогулянка на свіжому повітрі
E. * Контрастний душ
1013 Під час поглибленого щорічного медичного огляду в школяра, 9 років встановлено: нормальний фізичний розвиток, міопія 1,5 Д, 3 рази на рік хворів ГРВІ. З боку інших органів та систем відхилень не виявлено. До якої групи здоров'я необхідно віднести цього школяра?
A. 1-ї
B. 3-ї
C. 5-ї
D. 4-ї
E. * 2-ї
1014 Хлопчик, 7 років, має зріст 122 см, масу тіла 22,4 кг (-0,87(R)), об'єм грудної клітки - 60,1 см (-0,38 (R)). Біологічний розвиток відповідає вікові. Функціональні показники в межах М плюс-мінус в межах 1 сигми. Як можна оцінити розвиток цієї дитини?
A. Дисгармонійний
B. Пропорційний
C. Нижче гармонійного
D. Різко дисгармонійний
E. * Гармонійний
1015 При використанні люмінесцентних ламп рівень освітленості групових кімнат дитячих дошкільних закладів на висоті 0,5 м від підлоги повинен складати не менше лк
A. 150
B. 75
C. 100
D. 300
E. * 200
1016 В основних приміщеннях дитячих установ, де діти знаходяться тривалий час і проводяться заняття з ними, світловий коефіцієнт повинен бути не менше
A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 1 : 7
D. 1 : 8
E. * 1 : 5
1017 На формування здоров’я дітей та підлітків впливають біологічні фактори
A. Спадковість, фізичний розвиток, стан здоров’я батьків
B. Рухова активність, спосіб життя
C. Темпи росту, стан здоров’я матері
D. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості
E. * Спадковість, рівень статевої зрілості, темпи росту, стан здоров’я матері
1018 При складанні розкладу уроків в учбових закладах повинні враховуватися наступні гігієнічні принципи:
A. Раціонально побудований режим дня, ступінь важкості предметів
B. Початок занять в школі, раціональне чергування різних видів діяльності, тривалість уроків
C. Наявність державного і шкільного компоненту, динаміка працездатності, принципи відповідності діяльності функціональним
D. Ступінь важкості предметів за шкалою Сивкова, раціональне чергування різних видів діяльності на протязі учбового дня
E. * Динаміка працездатності, раціональне чергування предметів, ступінь важкості предметів
1019 Учень 2 класу має зріст 125 см. Який номер шкільної парти відповідає зросту учня відповідно до вимог державного стандарту
A. Б
B. В
C. Г
D. Д
E. * А
1020 Вивчення режиму дня учня ІІІ класу дало наступні результати: загальна тривалість перебування на свіжому повітрі - 4 год; тривалість перебування у школі - 4 год; тривалість підготовки домашніх завдань - 2 год; перегляд телепередач двічі на тиждень - 1 год; тривалість сну - 11 год. Яке порушення має місце у режимі дня учня?
A. Велика тривалість перегляду телепередач
B. Велика тривалість перебування у школі
C. Недостатня тривалість сну
D. Недостатня тривалість перебування на свіжому повітрі
E. * Велика тривалість підготовки домашніх завдань
1021 Вкажіть площу на 1 учня в класі.
A. 1,5 м2
B. 2,0 м2
C. 2,5 м2
D. 3,0 м2
E. * 1,25 м2
1022 На якій віддалі від червоної лінії повинні знаходитися дитячі дошкільні заклади?
A. 10 м
B. 15 м
C. 30 м
D. 20 м
E. * 25 м
1023 В учня 8 класу після травми відзначається різка атрофія всіх м"язів лівої ноги, тонус яких різко знижений, активні рухи збережені тільки в лівому колінному суглобі, ступня учня деформована. Опорна функція лівої ноги відсутня, опорна функція правої ноги збережена. Хлопчик носить ортопедичне взуття. До якої групи фізичного виховання можна віднести хлопчика?
A. Додаткова
B. Основна
C. Підготовча
D. Інша
E. * Спеціальна
1024 Під час антропометричного обстеження хлопчика 8 років встановлено: візуально - голова нахилена вперед, плечі опущені; інструментально - показники глибини шийного вигину становлять 6 см, поперекового - 3 см. Визначте вид постави
A. Лордотична
B. Випрямлена
C. Кіфотична
D. Правильна
E. * Сутулувата
1025 За учбовим розкладом у 8-му класі всього 36 уроків на тиждень. Перерви між уроками по 10 хв., після 2-го уроку - 30 хв. В середу 1-й урок - географія, 2-й - математика, 3-й - фізкультура. Яке порушення має місце у розкладі уроків?
A. Тривалість перерв
B. Місце уроку географії у розкладі
C. Місце уроку фізкультури у розкладі
D. Місце уроку математики у розкладі
E. * Кількість уроків протягом тижня
1026 У дівчинки 10 років рівень фізичного розвитку високий (М+3), довжина тіла збільшилась за рік на 10 см (в два рази більше, як для її віку), кількість постійних зубів відповідає віковим величинам (20), розвиток вторинних статевих ознак випереджає вікові строки на три роки (Ма, Р, Ах, Меnагche). Випередження біологічного віку може бути внаслідок:
A. Складу раціону харчування
B. Акселерації
C. Занять спортом
D. Недоліків у гігієнічному вихованні
E. * Ендокринних порушень
1027 Після проведення поглибленого медичного огляду у п'ятому класі загальноосвітньої школи діти були розподілені за групами здоров'я. До якої групи здоров'я слід віднести дітей, які мають морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, тих, що часто хворіють?
A. IV група здоров'я
B. І група здоров'я
C. III група здоров'я
D. V група здоров'я
E. * II група здоров'я
1028 Медичний контроль за трудовим навчанням школярів 6-го класу показав: уроки в столярній майстерні проводяться в п'ятницю, четвертим і п'ятим уроком, загальною тривалістю 90 хв., щільність 1-го уроку - 69 %, 2-го - 65 %. Чи відповідає організація уроку праці гігієнічним вимогам?
A. Не відповідає за моторною щільністю 1-го уроку
B. Не відповідає за тривалістю заняття
C. Не відповідає за моторною щільністю 2-го уроку
D. Не відповідає за спареністю уроку
E. * Відповідає вимогам
1029 У підготовчій групі ДНЗ після фізкультурного заняття проведено урок математики тривалістю 30 хв. На 15-й хвилині у більшості дітей з'явилися ознаки стомлення. Фізкультхвилинка проведена на 17-й хвилині заняття. У розкладі урок математики стоїть третім. Що є основною причиною стомлення?
A. Фізкультхвилинка
B. Тривалість заняття, розклад занять
C. Попереднє заняття
D. Умови заняття
E. * Розклад занять
1030 У дитячому навчальному закладі (ДНЗ) використовуються для ігор хутряні іграшки "Ведмідь": маса - 200 г, забарвлення матеріалу стійке, токсичні речовини відсутні, запах - 3 бали. Чи відповідає іграшка гігієнічним вимогам для використання в ДНЗ?
A. Не відповідає по запаху
B. Відповідає
C. Не відповідає по масі
D. Не відповідає по стійкості барвника
E. * Не відповідає по матеріалу
1031 У приміщенні навчального класу школи концентрація СО2 у повітрі - 0,2 %, світловий коефіцієнт - 1:5, температура - 20,0 °С, вологість - 55 %. Загальне освітлення лампами розжарювання - 200 лк. Які функціональні чи патологічні відхилення найбільш імовірні?
A. Сколіози
B. Простудні захворювання
C. Порушення зору
D. Вегето-судинна дистонія
E. * Зниження працездатності, головний біль
1032 В учбовій кімнаті на 4-му уроці виявили такі параметри мікроклімату: температура 250С, відносна вологість 80 %, швидкість руху повітря 0,1м/с. За якими фізіологічними показниками виявляється несприятливий вплив мікроклімату на функціональний стан нервової системи школярів?
A. Пульс, частота дихання, життєва ємність легень
B. Температура тіла, хронорефлексометрія
C. Пульс, життєва ємність легень, хронорефлексометрія
D. Показники працездатності
E. * Показники працездатності і хронорефлексометрії
1033 Для профілактики порушень постави школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності шкільних меблів зросту дітей, не рідше:
A. 3-х разів на рік
B. 4-х разів на рік
C. 6-ти разів на рік
D. Не пересаджують взагалі
E. * 2-х разів на рік
1034 Дитячі ясла-сади проектуються як в одній, так і в декількох одно-, двоповерхових будівлях, з'єднаних між собою закритими переходами. Який з наведених нижче принципів є основою планування будівлі дитячого дошкільного закладу?
A. Принцип незалежності
B. Принцип вікового розподілу
C. Принцип статевого розподілу
D. Принцип статево-вікового розподілу
E. * Принцип групової ізоляції
1035 При аналізі режиму занять у школі лікарем встановлено: початок занять -8.30, наявні одна велика перерва тривалістю 30 хвилин і три маленьких (по 10 хв.) Чи відповідає режим заняття гігієнічним вимогам?
A. Пізніше початок занять.
B. Збільшена кількість великих перерв.
C. Збільшена тривалість великої перерви
D. Збільшена тривалість малих перерв.
E. * Відповідає
1036 Принцип групової ізоляції у дошкільних закладах запроваджений з метою:
A. Зменшення навантаження на виховательку.
B. Забезпечення навчально-виховного процесу відповідно до анатомо-фізіологічних особливостей дітей певного віку.
C. Полегшення ранкового прийому дітей.
D. Полегшення організації прогулянок дітей.
E. * Запобігання поширенню інфекційних захворювань серед дітей.
1037 Укажіть оптимальну відстань від класної дошки до першої парти (у м):
A. 2,0
B. 2,25
C. 3,0
D. 3,25
E. * 2,65
1038 Назвіть системи центрального опалення, що можуть бути використані у дитячих закладах:
A. Парова система опалення
B. Повітряна система опалення
C. Місцева система опалення
D. Контактна система опалення
E. * Водяна система опалення
1039 При узгодженні навчального розкладу для 8-го класу лікарем школи встановлений наступний порядок предметів у середу: біологія, математика, українська мова, географія, російська література, музика. Чи відповідає розклад денній динаміці працездатності?
A. Не відповідає географія.
B. Не відповідає математика.
C. Не відповідає українська мова.
D. Не відповідає російська література
E. * Відповідає
1040 У сталеварів, що працюють у приміщенні біля киснево-конверторного цеху, де діє потужний компресор, відмічаються астено-вегетативні ознаки, порушення дихання, закладання та тиск у вухах, головний біль, тремор рук, відчуття загальної втоми. Які чинники виробничого середовища у першу чергу підлягають корекції для профілактики вказаних явищ?
A. * Вібраційна хвороба
B. Електромагнітні поля
C. Дискомфортний мікроклімат нагрівного типу
D. Пил
E. Підвищена загазованість повітря окисом вуглецю
1041 На периферії міста Н., з урахуванням "Рози вітрів", відведена земельна ділянка для будівництва машинобудівного підприємства (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну санітарно-захисну зону (СЗЗ) від підприємства до межі селітебної зони міста.
A. 1000 м
B. 300 м
C. 200 м
D. 100 м
E. * 500 м
1042 Праця токаря супроводжується тривалим, протягом зміни, широкосмуговим інтенсивним мінливим, що часом перевищує ГДР, шумом. При медогляді виявлено ранні ознаки професійного захворювання - шумової хвороби. Де знаходиться ця межа інтенсивності шуму в дБ, перевищення якої призводить за даних обставин до приглухуватості?
A. 40 дБ
B. 60 дБ
C. 100 дБ
D. 130 дБ
E. * 80 дБ
1043 При проведенні чергового медогляду обрубника ливарного цеху, зі стажем роботи 7 років, на підставі скарг і об'єктивного обстеження встановлено діагноз: вібраційна хвороба, І стадія, від дії локальної вібрації. За допомогою якого приладу можна об'єктивно дослідити ступінь шкідливого впливу вібрації на організм обрубника литва?
A. Низькочастотної вібровимірювальної апаратури
B. Вимірювача шуму і вібрації
C. Аудіометра
D. Аудіотестера
E. * Вимірювача вібраційної чутливості
1044 Працівник заводу скаржиться на безсоння, дратівливість, підвищену збудливість, підвищену пітливість, кровоточивість ясен. Об'єктивно: неритмічний та асиметричний тремор пальців витягнутих рук, підвищена збудливість вегетативної нервової системи, червоний дермографізм, гінгівіт, стоматит, ціанотична смуга вздовж країв ясен. При дослідженні крові виявлено лімфоцитоз і моноцитоз. Яке захворювання можливе у робітника?
A. Хронічне отруєння свинцем
B. Хронічне отруєння бензолом
C. Хронічне отруєння марганцем
D. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем
E. * Хронічне отруєння ртуттю
1045 Робочий хімічного комбінату звернувся до лікаря МСЧ із скаргами на зниження працездатності, безсоння, головний біль. Об'єктивно: аритмічний тремор, асиметрія рефлексів, лабільність пульсу, стійкий червоний дермографізм. Явища екскреторного гінгівіту. Встановлено, що робітник працює на виробництві амальгам. Що є причиною захворювання?
A. хронічне отруєння свинцем
B. хронічне отруєння бензином
C. хронічне отруєння кадмієм
D. хронічне отруєння аніліном
E. * хронічне отруєння ртуттю
1046 Студент Н. проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного штампування. За допомогою якого приладу він проводить це гігієнічне дослідження?
A. аналізатор спектру шуму
B. аудіотестер
C. актинометр
D. піранометр
E. * шумовібромір
1047 Робітниця птахофабрики має виробничий стаж за фахом 18 років. Виникненню якої патології можуть сприяти умови праці, що характеризуються високим вмістом пилу органічного походження?
A. силікоз
B. антракоз
C. мезотеліома плеври
D. токсокароз
E. * екзогенний алергічний альвеоліт
1048 Працівник, 39 років, звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння в кистях та передпліччях, зниження м'язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло масою 20 кг. Об'єктивно: шкіра кистей синюшного відтінку, набряк кінчиків пальців, cтертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Хвороба Рейно
B. Ревматичний поліартрит
C. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації
D. Нервово-циркуляторна дистонія
E. * Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації
1049 Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом силіцію оксиду, їдкої основи (негашене вапно), шуму. Висновок якого лікаря є вирішальним у даному випадку в комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?
A. Невропатолог
B. Оториноларинголог
C. Офтальмолог
D. Дерматолог
E. * Терапевт
1050 Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст силіцію (II) оксиду) та фізичні властивості аерозолів пилу. Яка основна фізична властивість аерозолів є вирішальною для формування паталогії органів дихання ?
A. Намагнічування
B. Іонізація
C. Розчинність
D. Електрозарядженність
E. * Дисперсність
1051 Умови праці робітників парникового господарства характеризуються несприятливим мікрокліматом: температура повітря - (+31 °С), температура огородження - (+23 °С), відносна вологість - (95 %), швидкість руху повітря - (0,2 м/с). Який ефективний шлях віддачі тепла тілом робітників у цих умовах?
A. Випаровування поту
B. Конвекція
C. Кондукція
D. Випаровування вологи з видихуваним повітрям
E. * Радіація
1052 Робочий день оператора ЕОМ складає 8 годин з однією 30-хвилинною перервою для прийому їжі і двома 5-хвилинними перервами для особистих потреб. Параметри мікроклімату, рівні шуму, освітленості відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Оцініть режим праці і, при необхідності, дайте рекомендації з його оптимізації.
A. Режим праці відповідає гігієнічним вимогам
B. Необхідно продовжити обідню перерву до 1 години
C. Необхідно ввести додатково дві 10-хвилинних перерви
D. Необхідно робити 15-хвилинні перерви через щогодини роботи
E. * Необхідно робити 15-хвилинні перерви через кожні 2 години роботи
1053 Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує допустиме за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної хвороби?
A. Забезпечити віброзахисними рукавицями
B. Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату
C. Зменшити вагу машини
D. Організувати теплові процедури для рук
E. * Розробити режим праці та відпочинку
1054 Робітники рибних промислів підпадають під вплив низьких температур оточуючого повітря від -50С до -150С. Захворювання яких органів і систем частіше зустрічаються у робітників цих виробництв?
A. Печінки
B. Серцево-судинної
C. Крові
D. Шлунково-кишкового тракту
E. * Дихальної системи
1055 В інструментальному цеху проводиться поверхневе заточування з використанням струмів високої частоти. Умови праці характеризуються перевищенням граничних рівнів шуму, ЕМП, пилу, що містить залізо, молібден, двоокис кремнію. При обстеженні інструментальника діагностовано вегетосудинну дистонію, неврастенію, порушення ендокринної регуляції. Етіологічним фактором є:
A. Залізовмісний пил
B. Шум
C. Молібденвмісний пил
D. Двоокис кремнію
E. * ЕМП
1056 Робітники рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря - від -5 °С до -15 °С. Захворювання яких органів і систем найчастіше зустрічаються у робітників цих виробництв?
A. Печінки
B. Крові
C. Серцево-судинної системи
D. Шлунково-кишкового тракту
E. * Дихальної системи
1057 Робітник N. зайнятий литтям кольорових металів і сплавів протягом 12 років. У повітрі робочої зони реєструється підвищений вміст важких металів, оксидів вуглецю й азоту. При проведенні періодичного медичного огляду в нього виявлено астено-вегетативний синдром, різкі болі в животі, запори, біль в ділянці печінки. У сечі - амінолевулінова кислота і копропорфірин. З боку крові - ретикулоцитоз, зниження рівня гемоглобіну. Причиною цих проявів є:
A. Цинк
B. Олово
C. Оксид вуглецю
D. Оксид азоту
E. * Свинець і його солі
1058 Робітники гранітного кар'єру працюють в умовах високого рівня пилу, що сприяє виникненню силікозу, причиною якого є наявність у складі пилу:
A. Оксиду алюмінію
B. Оксиду вуглецю
C. Оксидів азоту
D. Двооксиду сірки
E. * Двооксиду кремнію
1059 Робітник ливарного цеху електромеханічного заводу звернувся зі скаргами на болі в грудній клітці постійного характеру, задишку при фізичному навантаженні, кашель. Рентгенологічно виявлені вузлові утворення в легенях, чіткі, з нерівними контурами. Періодично відзначається гіпертермія. Який діагноз найбільш імовірний?
A. Доброякісні новоутворення
B. Двосторонній хронічний бронхіт
C. Злоякісні новоутворення
D. Ливарна лихоманка
E. * Силікоз
1060 При аналізі результатів поглиблених медичних оглядів учнів ПТУ виявлено, що поширеність патології опорно-рухового апарата складає 36,4 вип./100, нервової системи й органів чуття - 22,9 вип./100, серцево-судинної системи - 11,6 вип./100, органів травлення - 9,8 вип./100.Які найбільш ймовірні порушення санітарнхправил і норм щодо навчально-виховного процесу?
A. Нераціональне харчування
B. Надмірна рухова активність
C. Несприятливі мікрокліматичні умови
D. Нераціональний розклад занять
E. * Неправильна робоча поза
1061 Одним з поширених професійних захворювань серед працюючих у машинобудуванні є бронхіальна астма. Назвіть речовину, яка може призвести до розвитку професійної бронхіальної астми.
A. Соляна кислота
B. Заліза оксиди
C. Азоту оксиди
D. Кремнію діоксид
E. * Каніфоль
1062 У робочу зону шліфувальника виділяється пил. У цеху обладнана загальнообмінна природна і механічна витяжна місцева вентиляція. Робітники використовують респіратори для захисту органів дихання, дотримуються режиму праці і відпочинку. Які заходи профілактики найбільш ефективно обмежують попадання пилу в органи дихання?
A. Режим праці і відпочинку
B. Загальнообмінна природна вентиляція
C. Загальнообмінна механічна вентиляція
D. Місцева витяжна вентиляція
E. * Застосування респіраторів
1063 Вивчено умови праці вальщиків ліспромгоспу, які працюють з бензопилою (масою 15 кг) протягом 6 годин за робочу зміну. Вальщик працює стоячи, кистями рук стискає гумові рукоятки бензопили з силою 150-200 Н, які тримає на рівні попереку. Вкажіть вид вібрації за джерелом виникнення, що діє на робітників у даних умовах.
A. Технологічна А
B. Загальна
C. Транспортно-технологічна
D. Технологічна Б
E. * Локальна
1064 Хронометражні спостереження за працею каменяра, який протягом робочого дня займається укладкою цегли на будівництві житлового будинку, показали, що час праці займає 80 % робочої зміни, а 20 % займають нерегламентовані перерви. Яка найбільш вагома причина швидкого розвитку втоми і низької працездатності каменяра?
A. Потужний потік імпульсів в ЦНС
B. Велика концентрація молочної кислоти в м'язах
C. Дефіцит кисню в м'язах
D. Виснаження енергетичних ресурсів
E. * Накопичення в м'язах СО2
1065 На машинобудівному заводі проводиться зачистка відливок за допомогою шліфувальних машин, які є джерелом локальної вібрації. Які найбільш ефективні профілактичні заходи для попередження її шкідливого впливу на організм працюючих?
A. Проведення санітарно-проствітницької роботи серед робітників
B. Проведення попередніх та періодичних медичних оглядів
C. Масаж кистей рук
D. Приймання теплих ванн для рук
E. * Використання рукавичок, що гасять вібрацію
1066 При вивченні умов праці робітників, зайнятих на виробництві ртутних термометрів, у повітрі робочої зони виявлено пари ртуті в концентраціях, які перевищують гранично допустимі. Вкажіть основний можливий шлях надходження ртуті в організм працюючих.
A. Через шлунково-кишковий тракт
B. Через неушкоджену шкіру
C. Через ушкоджену шкіру
D. Через слизові оболонки
E. * Через органи дихання
1067 У деревообробному цеху проводиться розпилювання деревини на дошки. При вивченні умов праці робітників встановлено, що еквівалентні рівні шуму у цеху перевищують гранично допустимі. Шум непостійний, переривчастий, широкосмуговий, високочастотний. Які специфічні зміни в організмі робітників можуть виникати за даних умов?
A. Невротичні стани
B. Вегетосудинна дистонія
C. Гіпертонічна хвороба
D. Виразкова хвороба шлунка
E. * Нейросенсорна приглухуватість
1068 Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту сірки діоксидом. Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?
A. . Фіброгенного
B. Нефротоксичного
C. Гепатотоксичного
D. Канцерогенного
E. * Подразнювального
1069 У пресовому цеху важка фізична праця поєднується з несприятливими метеоумовами : температура повітря 40-50 0С, інтенсивне інфрачервоне випромінювання. Один з робітників знепритомнів. Лікар медпункту засвідчив: блідість обличчя, вологість шкіри, сильне потовиділення, поверхневе дихання з ЧД - 50 за 1 хв, PS - 100 за 1 хв, слабкого наповнення, температура тіла - 39,9 0С. Який найбільш імовірний діагноз у даному випадку?
A. Гіпертонічна хвороба
B. Сонячний удар
C. Судомна хвороба
D. Вегетосудинна дистонія
E. * Тепловий удар
1070 Працівник, 39 років, звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння в кистях та передпліччі, зниження м’язової сили рук, порушення сну, дратівливість та зниження слуху. Робітник протягом 12 років працює бурильником, використовуючи свердло масою 20 кг. Обгрунтовано: шкіра кистей синюшного відтінку, набряк кінчиків пальців, стертість шкірного малюнку, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної температурної та больової чутливості. Який найбільш імовірний діагноз
A. Хвороба Рейно
B. Ревматичний поліартрит
C. Нейро-циркуляторна дистонія
D. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації
E. * Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації
1071 Який основний шлях поступлення свинцю в організм людини?
A. Через шкіру
B. Через кон’юнктиву
C. Через травний тракт
D. Через руки.
E. * Через органи дихання
1072 Для отруєння якою речовиною характерні нижчеперелічені ознаки: сіруватий колір шкіри, кишкова коліка, анемія, кайма сірого кольору на яснах, запори.
A. Отруєння чадним газом
B. Гостре отруєння свинцем
C. Отруєння бензолом
D. Хронічне отруєння ртуттю
E. * Хронічне отруєння свинцем
1073 Працівниця, 41 рік, звернулася до лікаря зі скаргами на нудоту, блювоту, головний біль, слабкість, запаморочення, слинотечу. Зі слів хворої - працює 15 років у сільському господарстві з отрутохімікатами. Об"єктивно: блідість шкірних покривів, затруднене дихання. В подальшому у хворої розвинулась діарея, тенезми, фібрілярне посіпування м’язів, атаксія, судорги. При обстеженні робочого місця виявлено - 15 мг/м3 тіофосу. Який діагноз?
A. Гостре отруєння фосфорорганічними пестицидами
B. Хронічне отруєння хлорорганічними пестицидами
C. Хронічне отруєння ртутьорганічними пестицидами
D. Гостре отруєння хлорорганічними пестицидами
E. * Хронічне отруєння фосфорорганічними пестицидами
1074 Скільки стадій силікозу ви знаєте?
A. Одна (інтерстиціальна).
B. Дві (дифузно-склеротична, фіброзна).
C. Чотири (фіброзна, вузликова, склеротична, легенева).
D. П’ять (легенева, лімфотична, склеротична, дифузна, інтерстиціальна).
E. * Три (інтерстиціальна, дифузно-склеротична, вузликова).
1075 Що характерно для 1 ст. силікозу при Ro дослідженнях?
A. Чіткий легеневий малюнок
B. Збільшення лімфатичних вузлів, сітчатість малюнку, базальна емфізема незначно виражена
C. Збільшення лімфатичних вузлів, значно виражена емфізема.
D. Крупні вузли, дифузний склероз.
E. * Чіткий легеневий малюнок з незначним збільшенням лімфатичних вузлів
1076 Фіброгенність пилу залежить в основному від:
A. Електрозаряженості
B. Концентрації пилу в робочій зоні
C. Хімічних властивостей
D. Молекулярної маси
E. * Дисперсності пилових частинок
1077 Найбільш ефективними медико-профілактичними засобами, що підвищують опірність організму до пилового ураження легень, є:
A. Раціональний питний режим
B. Дієта з добавлянням метіоніну і вітамінів
C. Дихальна гімнастика.
D. Раціональне харчування .
E. * Лужні інгаляції.
1078 В ливарному цеху вміст кремнійового пилу розміром 5 мкм становить 4,2 ГДК. Розвитку якого захворювання це може сприяти?
A. Ангіна
B. Гостре респіраторне захворювання
C. Бронхіт
D. Пневмонія
E. * Пневмоконіоз
1079 Вкажіть, від чого залежить ГДК пилу в повітрі виробничих приміщень:
A. Від часу контакту з пилом.
B. Від вмісту в ньому нетоксичних речовин.
C. Від величини пилових частинок.
D. Від вмісту сполук заліза
E. * Від вмісту в ньому двоокису кремнію
1080 Якого розміру найчастіше зустрічаються частинки пилу, що складають 90% виробничої запиленості.
A. Більше 2мк м
B. Менше 4 мк м
C. Менше 5 мк м
D. Більше 3 мк м
E. * Менше 2 мк м
1081 В ковальському цеху вміст кремнійового пилу розміром 6 мкм становить 4,6 ГДК. Розвитку якого захворювання це може сприяти?
A. Ангіна
B. Бронхіт.
C. Пневмонія.
D. Гостре респіраторне захворювання.
E. * Пневмоконіоз.
1082 Виберіть одиниці вимірювання частоти вібрації:
A. Децибел.
B. Вт/м.
C. А/м.
D. В/м.
E. * Герц.
1083 Виберіть симптоми, що виникають при тривалій дії шуму на організм:
A. Пониження артеріального тиску;
B. Сповільнення пульсу
C. Порушення секреторної функції шлунка.
D. Епілептичні приступи.
E. * Підвищення артеріального тиску;
1084 До найхарактерніших синдромів впливу електромагнітного поля на організм належать:
A. Астенічний.
B. Вегетативний поліневрит.
C. Вестибулярний.
D. Cлуховий.
E. * Астеновегетативний.
1085 Виберіть, чим характеризується важка форма вібраційної хвороби при дії локальної вібрації:
A. Симптоми мертвих пальців, судинні порушення
B. Зміни больової чутливості шкіри верхніх кінцівок.
C. Судоми дрібних м’язів кистей.
D. Підвищення артеріального тиску.
E. * Порушення чутливості шкіри з можливою атрофією м’язів і кісток зап’ястка, ліктьових і променевих суглобів.
1086 В залежності від чого встановлюється санітарно-захисна зона підприємства ?
A. Від “рози вітрів”.
B. Від рельєфу місцевості.
C. Від висоти виробничих споруд.
D. Від близькості розташування житлових будинків.
E. * Від профілю підприємства.

Приложенные файлы

  • docx 4098787
    Размер файла: 609 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий